التوحید

مشخصات کتاب

شماره بازیابی : 5-15943

امانت : امانت داده می شود

شماره های شناسایی دیگر : 771

سرشناسه : مفضل بن عمر، قرن ، 2ق، گردآورنده

عنوان و نام پدیدآور : التوحید[نسخه خطی]/ مفضل بن عمر

وضعیت استنساخ : : محمدتقی بن نقدعلی، 1078ق.

آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:بسمله. روی محمد بن سنان قال حدثنی المفضل بن عمر قال کنت ذات یوم بعد العصر...

انجام:...من عند مولای بما لم ینصرف احد بمثله

انجامه:...تم بعون الله و توفیقه فی عاشر شهر رجب المرجب سنه 1078 من شهور سنه ثمان و سبعین بعد الالف علی ید افقر...ابن نقدعلی محمدتقی اللهم اغفرهما بحق النبی و الوصی

مشخصات ظاهری : برگ151-200 (216برگ)، 15سطر: 65×130؛ قطع: 120×200

یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نستعلیق

نوع کاغذ:فرنگی نخودی

تزئینات متن:خط بالای برخی از عبارات به شنگرف

نوع و تز ئینات جلد:تیماج قهوه ای، مقوایی، ترنج و سرترنج با گل و بوته، مجدول، زنجیره های ضربی، اندرون جلد آستر کاغذی

خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:نسخه در حاشیه تصحیح شده است.

یادداشت های مربوط به نسخه :در برگ200ب نقل یک روایت از حضرت ابی عبدالله و مراحل چهارگانه شناخت مردمان، حدیثی از کمیل در خصوص سوال از حضرت امیرالمومنین در مورد نفس و چهار موضوع در شناخت آن، سوال فلسفی محقق طوسی از شیخ جمال الدین در فلسفه امکان عدم و وجود و در برگ 201-204ب مطلبی است که اعرابی(شخصی نا مشخص) از حضرت امیرالمومنین(ع) از نفس می پرسد و حضرت پاسخ داده و به تقسیمات در این زمینه می پردازد و بابی هم در ذکر غیبت ادریس پیامبر و غصب زمین به زور نوشته شده است.

معرفی نسخه : بنگرید به شماره بازیابی15937-5 در فهرست همین کتابخانه.

توضیحات نسخه : نسخه

بررسی شده .تیر1387.اوراق از عطف جدا شده، گوشه پایین جلد شکسته و عطف وصالی شده و آثار آب افتادگی در اوراق دیده می شود.

یادداشت کلی : زبان: عربی

صحافی شده با : : رساله در اشتراک لفظی و معنوی در وجود/ رجبعلی تبریزی، قرن11ق.1068812

عنوانهای دیگر : توحید مفضل

حدیث مفضل

موضوع : الهیات

خدا -- اثبات

شناسه افزوده : محمدتقی ابن نقدعلی، قرن11ق. کاتب

شناسه افزوده : جعفربن محمد (ع)، امام ششم، 83 - 148ق.

شناسه افزوده : Jafar ibn Muhammad, Imam VI, 702- 765.

فهرست اجمالی

بسم اللّه الرحمن الرحیم

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 5

«سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّی یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» به زودی نشانه های خود را در آفاق هستی و جهنیان بر آنان می نمایانیم تا بر ایشان روشن شود که او حق است.

(سوره فصلت قسمتی از آیه 53)

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 6

فهرست تفصیلی موضوعات 7

مقدمه مترجم 13

مجلس اول: در باره شگفتیهای آفرینش انسان 43

مجلس دوم: در باره شگفتیهای آفرینش حیوان 87

مجلس سوم: در باره شگفتیهای آفرینش طبیعت 117

مجلس چهارم: در باره ناملایمات و مصائب 151

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 7

فهرست تفصیلی موضوعات

پیشگفتار مترجم 13

1- شرح حال کوتاهی از مفضّل بن عمر 13

2- جایگاه رفیع مفضّل در روایات 14

3- جایگاه مفضّل از نظر دانشمندان اسلامی 17

4- پاسخ به یک شبهه 23

5- کتاب توحید مفضّل 25

6- مشابهت توحید مفضّل با قرآن کریم 26

7- معجزات کلام امام صادق (ع) 29

8- رفع یک شبهه 32

9- شرحها و ترجمه های توحید مفضّل 33

10- ترجمه حاضر 36

11- سخن پایانی 37

توحید مفضل 39

گفتگوی مفضّل و ابن ابی العوجاء 40

علت املای کتاب بر مفضّل 41

مجلس اوّل 43

ناآگاهی اهل شک به اسباب و علل آفرینش 44

هیأت جهان و شکل گیری آن 46

آفرینش آدمی و تدبیر جنین در رحم 46

چگونگی تولد کودک، تغذیه، رشد دندان و بالغ شدن او 47

راز رویش مو بر صورت 48

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 8

اگر انسان، با هوش و اندیشه به دنیا می آمد 49

فواید گریه کودکان 51

آفرینش آلات مجامعت و شکل مناسب آنها 52

اعضای بدن و فواید هر کدام 52

پندار اهل طبیعت و پاسخ به آنان 53

هضم غذا، ساخت خون و جریان آن در تمام بدن 53

آغاز رشد بدن

و چگونگی شکل گیری آن در رحم 54

ایستادن و نشستن وجه تمایزی برای انسان 55

اختصاص حواسّ پنجگانه به آدمی و بزرگداشت او 55

اسرار حواسّ پنجگانه 56

حکمت محروم بودن عدّه ای از چشم و گوش و عقل 57

آفرینش اعضای جفت و فرد 58

چگونگی آفرینش دستگاه صوتی 59

منافع دیگر این اعضا 59

مغز و جمجمه و محافظها 60

شگفتی در پلک چشم 61

قلب و پوشش آن 61

نای و مری 61

منافذ خروجی مواد زاید 62

جهاز هاضمه و کبد 62

مغز، خون، ناخنها، گوش و ران 62

آفرینش انسان به صورت نر و ماده 63

قلب و پیوند آن با ریه 64

آلت مرد و تدبیر در آفرینش آن 65

چگونگی آفرینش مخرج 65

آفرینش شگفت دندانها 66

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 9

مو و ناخن و فواید آنها 66

راز رویش مو در روی زهار و زیر بغل 67

فواید آب دهان 68

چرا شکم انسان مانند لباس، زیپ و دکمه ندارد؟ 68

اسرار خوردن، خوابیدن و مجامعت کردن 69

نیروهای درونی و جایگاه آنها 72

نعمت حافظه و فراموشی 73

در میان حیوانات، تنها انسان با حیاست 73

اختصاص یافتن آدمی به نطق و نوشتن 74

رفع نیازهای دینی و دنیایی انسان 76

عدم آگاهی انسان به مدت عمر خود 77

خواب و راز درهم آمیختگی راست و دروغ آن 80

شرح آفرینش اشیا برای رفع نیاز آدمی 80

نان و آب، عوامل اصلی معاش و حیات آدمی 82

ناهمگونی شکلهای مردم و همگونی وحوش و پرندگان 83

رشد بدن حیوان و راز توقف آن 84

دشواری حرکت و راه رفتن برای انسان 84

تولد نر و ماده، عامل بقای نسل حیوانات 85

راز رویش مو بر زهار و رشد ریش برای مردان 85

مجلس دوم 87

چگونگی آفرینش حیوانات 89

آفرینش حیوانات سه گانه 90

حکمتها و تدابیر نهفته

در حیوانات گوشتخوار 90

راز استقلال بچه های چهارپایان 91

پاهای حیوان و چگونگی حرکت 92

توحید مفضل - شگفتیهای آفرینش، ص: 10

راز انقیاد برخی از حیوانات در برابر انسان 93

راز عدم شعور و عقل در درندگان 94

سگ حیوان با وفا و مدافع انسان 94

اسرار شکل صورت؛ دهان و دم چهارپا 95

اسرار آفرینش فیل و خرطوم آن 96

شرمگاه حیوان ماده 97

شگفتی آفرینش زرافه 97

آفرینش میمون و تفاوت آن با انسان 99

راز پوشش جسم حیوانات و ناهمگونی پاهای آنها 100

حیوانات در وقت احساس مرگ خود را پنهان می کنند 101

راز هوش حیواناتی چون بز کوهی، روباه و دلفین 102

افعی و ابر 103

مورچه، شیر مگس، عنکبوت و سرشت آنها 103

حکمتهای نهفته در آفرینش پرنده 105

آفرینش تخم پرندگان و تدابیر نهفته در آن 107

چینه دان پرنده 108

راز ناهمگونی رنگ پرندگان 108

چگونگی پر پرندگان 109

راز درازپایی برخی از پرندگان 109

گنجشکان در پی یافتن غذا 110

معاش جغد و شب پره 111

آفرینش شب پره (خفاش) 112

اشاره

درباره کتاب حاضر

بسمه تعالی

ارسطو حکیم و دانشمند نامدار و بزرگ یونان (ولادت سال 384 قبل از میلاد وفات احتمالا سال 322 قبل از میلاد مسیح) که ظاهرا اسکندر مقدونی تحت تربیت او قرار گرفته است آثار فراوانی در علوم مختلف آن روزگار (به جز ریاضیات) دارد که قرنها این تألیفات به عنوان سرچشمه دانش مورد استفاده ملل مختلف و از جمله در دوره تمدن اسلامی قرار گرفته است.

کتاب حاضر که در حقیقت 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البری و البحری او است با تذییل و تحشیه و تعلیقات عالمانه خانم دکتر عزت محمد سلیم سالم بصورتی قابل استفاده (حتی با معادل های یونانی) و فهرست های ضمیمه، اینک در اختیار محققین مختلف از جمله پژوهشگران طب

سنتی قرار می گیرد./

طبائع الحیوان البحری و البری، ص: 4

شاره

نام کتاب: طبائع الحیوان البحری و البری

نویسنده: ارسطو- مترجم: ابن بطریق

تاریخ وفات مؤلف: 322 قبل از میلاد

محقق / مصحح: عزت محمد سلیم سالم

موضوع: مبانی طب

زبان: عربی

تعداد جلد: 1

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران

مکان چاپ: تهران

سال چاپ: 1388 ه. ش

فهرست الکتاب

صفحه

المقدمه 3

الفصل الأول 23

الفصل الثانی 28

الفصل الثالث 35

الفصل الرابع 38

الفصل الخامس 41

الفصل السادس 72

الفصل السابع 81

الفصل الثامن 84

الفصل التاسع 93

الفصل العاشر 103

الفصل الحادی عشر 143

الفصل الثانی عشر 156

الفصل الثالث عشر 176

الفصل الرابع عشر 192

دلیل الکتاب 195

طبائع الحیوان البحری و البری، ص: 5

مقدمه

اشاره

بسم اللّه الرحمن الرحیم

حیاه أرسطو و مؤلفاته:

اشاره

اشاره

ولد أرسطو فی عام 384 ق. م. و لکن هذا التاریخ إن هو إلا استنتاج من تاریخ وفاته- و هو تاریخ لا یرقی إلیه الشک- فی سنه 322 ق. م، و من أنه عاش ثلاثا و ستین سنه، و هذا شی ء لا یمکن الجزم بصحته.

و قد أحاط الغموض بسیره أعظم مفکری العالم القدیم، کما أحاط بسیر غیره من العظماء فی صباهم. فهناک أمور لو عرفناها لأنارت جوانب هامه من حیاه أعظم فلاسفه الیونان.

فلسنا ندری مثلا متی حرم من رعایه والدیه، و من هو بروکسینوس الذی کفله.

و الوقت الذی اندمج فیه أرسطو فی سلک تلامیذ الأکادیمیه غیر معروف بالدقه. و المده التی قضاها تحت إشراف أفلاطون غیر محدده. و من الجائز أنه قضی فتره ما تلمیذا لإیسقراط.

و قد حیکت أساطیر و حکایات حول علاقه أرسطو بأستاذه أفلاطون.

و کل هذه أمور لو وضحت لأراحت الباحثین المحدثین.

طبائع الحیوان البحری و البری، ص: 6

و قد بنیت هذه الشائعات عن علاقه التلمیذ العظیم بأستاذه العظیم علی حقیقه لا یمکن التقلیل من شأنها. فاتجاه أرسطو تربوی و علمی یخالف أستاذه ذا المیول الریاضیه المیتافزیقیه. نحا أرسطو نحو العلوم التجریبیه الواقعیه، و بدلا من السیر فی متاهات الفکر الإنسانی حاول أرسطو أن یقتن کل بحث. و کانت طریقته هی دراسه العلم أو الفن دراسه شامله، و استنتاج الأسس و المبادئ التی تتحکم فی هذا العلم أو الفن.

و لکن أرسطو لم یقل قط إن رأیه هو الفیصل، کما قال الناس فیما بعد، و لا سیما فی القرون الوسطی، عن کل لفظ ورد فی مؤلفات أرسطو.

بل أنه فی کتابه عن السفسطه یلتمس الصفح ممن یعثر علی خطأ فی بحثه هذا

معتذرا بصعوبه الموضوع و قله المراجع.

و بعد موت أفلاطون فی سنه 348 ق. م، رحل أرسطو من أثینه إلی بلاط هیرمیاس الذی کان یحکم إذ ذاک أتارنیس.

و قد عاش أرسطو عیشه راضیه فی کنف هذا الطاغیه الذی نظم أرسطو فی رثائه أنشوده کادت تجره إلی المحاکمه فیما بعد. و لیس فیها و قد اقتطفها دیوجینس لا یرتیس ما یقع تحت طائله القانون، إلا أن الیونانین کانوا یعدون الفتک بالطغاه من الأعمال المجیده. و من الثابت أن أرسطو تزوج من بیثیاس و هی إما إبنه هیرمیاس من صلبه أو إبنته المتبناه. و هذا الشک مصدره أن سویداس یقول فی سیره أرسطو إن هیرمیاس أنجب فی الترجمه اللاتینیه القدیمه)، مع أنه یکرر أن هیرمیاس هذا کان خصیا.

و بعد مصرع هیرمیاس رحل أرسطو إلی بلده میتلین عاصمه جزیره لیسبوس. و هنا وجد الفرصه التی مکنته من دراسه الأحیاء المائیه. و قد

طبائع الحیوان البحری و البری، ص: 7

ترکت إقامته فی هذه المنطقه آثارا واضحه فی مؤلفاته فی علم الحیوان.

و فی عام 342 ق. م استدعی أرسطو إلی بلاط ملک مقدونیا لیکون مربیا للاسکندر. و قد بقی الاسکندر یدرس تحت إشراف أعظم مفکری الیونان حتی قتل والده فیلیب فی عام 336 ق. م.

أما العلاقه بین أرسطو و تلمیذه فلم تکن فی یوم من الأیام علاقه حب و موده لاختلاف المشارب. فقد کان الاسکندر یحلم بأمبراطوریه شاسعه یعیش فیها الیونانی و غیر الیونانی فی ظلال المساواه، ینعمون بحضاره هیلینیه و لغه موحده أساسها اللهجه الأتیکیه.

و من الجائز أن أرسطو نقح نص هومیروس لتلمیذه الاسکندر، لأن الدراسه فی بلاد الیونان کانت تعتمد أساسا علی دراسه، بل حفظ الأشعار الهومیریه.

و أهمکتاب البقراط فی

الأمراض البلادیه، ص: 6

اشاره

نام کتاب: کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه

نویسنده: بقراط- مترجم: حنین بن اسحاق

تاریخ وفات مؤلف: حدود 377 قبل از میلاد

موضوع: بیماری ها

زبان: عربی- انگلیسی

تعداد جلد: 1

ناشر: دانشگاه علوم پزشکی ایران

مکان چاپ: تهران

سال چاپ: 1387 ه. ش

نوبت چاپ: اول

تعریف بالکتاب

اشاره

i. بل بعضها یخالف لبعض خلافا بعیدا (4. 1) ii. بل بینها اختلاف کثیر (10. 1) (4. 56)Corpus Medicorum Graecorum i. اذا أقبل أحد الی مدینه لم یدخلها و لم یکن له بها خبره (5. 5) کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه، ص: 7 ii. اذا دخل أحد الی مدینه لیس له بها معرفه (13. 5) ( CMG 65. 9. 01 ) i. المدینه التی سمتها الجنوب (1. 7) ii. المدینه الجنوبیّه (10. 7) ( CMG 65. 21 ) i. یفکر أیضا أعظم الفکر (4. 7) ii. ینعم النظر (12. 7) ( CMG 65. 41 ) i. انّه ینبغی للطبیب أیضا أن یفکر (7. 7) ii. و لا تغفل الفکره (14. 7) ( CMG 65. 61 ) i. فی کثره الشراب و الأکل و حبّ الدعه (1. 9) ii. فی الشراب و الأکل و الدعه (9. 9) ( CMG 65. 91 ) i. اذا علم کلّ ما ذکرنا من الامور أو جلّها و لم یجهلها (4. 9) ii. اذا علم کلّ ما ذکرناه أو أکثره (12. 9) ( CMG 65. 12. 22 ) کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه، ص: 8 i. العلّه التی ذکرنا ذات الجنب (5. 19) ii. ذات الجنب (13. 19) ( CMG 75. 92 ) لانّ هذه الامراض لا تعرض لمن کان بطنه لدنا لیّنا (7. 19) للین بطونهم (15. 19) ( CMG 75. 03. 13

) i. انّه یکون فی هؤلاء القوم الفتق کثیرا (3. 25) i. و یکون فیهم الفتق کثیرا (12. 25) ( CMG 85. 41 ) i. و ذلک لانّ بطونهم جاسیه یابسه (5. 25) i. و ذلک لیبس بطونهم (14. 25) ( CMG 85. 71 ) i. و قد یعرض ذلک لهنّ من الولاد و انّما یکون ذلک من تعذّر وضعهن و عسره (1. 33) و أکثر ما یعرض ذلک لهنّ عند الولاده من عسرها علیهنّ (9. 33) ( CMG 95. 3 ) i. هؤلاء الرجال من سکّان هذه المدینه (1. 45) ii. الرجال منهم (11. 45) ( CMG 95. 53 ) کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه، ص: 9 i. أصوات عمّار هذه المدینه (5. 45) ii. أصواتهم (14. 45) ( CMG 06. 2 ) i. ما بین صباح هذه المدینه و نصف النهار (8. 45) ii. ما بین أوّل النهار الی نصفه (17. 45) ( CMG 06. 8 ) i. و تعرف ذلک بالوجوه التی أقول انّک اذا أردت ذلک (9. 77) ii. و تعرف ذلک بانّک اذا أردت علم ذلک (16. 77) ( CMG 36. 21 ) i. کینونه الحجر البول الذی یبول الاحداث و فیهم الحصاه فانّهم یبولون بولا صافیا (1. 89) i. کینونه تولّد الحجر فی الاحداث انّهم یبولون بولا صافیا (18. 87) ( CMG 46. 61 ) i. لم یمکن البدن و اللحم أن لا یعفنا (5. 95) ii. عفن اللحم و البدن (12. 95) ( CMG 56. 11 ) These contexts show that, of the two versions, ii is more concise in its use of words. If it can be

as sumed that this conciseness represents a del- iberate change from a previously established sentence pattern, this would imply that ii represents a recension of i, for it is clear that no revisor would have کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه، ص: 13 قال: اذا ورد الوارد مدینه لا خبر له بها فینبغی له أن یتأمّل و یتفقّد وضعها و کیف هی موضوعه فی مقابله الریاح و فی مشارق[1] و ذلک أنّه لیس حال المدینه الموضوعه قباله الشمال و حال المدینه الموضوعه قباله الجنوب حال واحده بعینها و لا حال المدینه الموضوعه قباله الشمس[2] وقت غروبها حاله واحده بعینها ینظر فی أمر الارض هل هی مکشوفه من الشجر عدیمه المیاه أم کثیره الشجر کثیره المیاه و هل هی فی موضع عمیق فهی وهده أم هی فی موضع مشرف فهی بارده Istanbul Sulemaniye 8561, 44 b; Levey 54 l. CMG 65. 61 و أمّا ما کان من المدن موضوعا قباله الریاح التی فیما بین مطالع الشمس الصیفیّه و بین مطالعها الشتویّه و ما کان موضوعا منها علی ضدّ ذلک فهذه هی الحال فیهما أمّا ما کان منها موضوعا قباله کتاب البقراط فی الأمراض البلادیه، ص: 14 مطالع الشمس فیجب أن تکون تلک المدن أصحّ من المدن الموضوعه قباله الشمال و من المدن الموضوعه قباله الریاح الحاره و لو کان البعد فیما بینهما لیس هو الا مقدار اسطادیون واحد و هو عند الیونانیّین تسع میل Istanbul Sulemaniye 8561, 52 b; Levey 23 r. CMG 95. 8 و فی بلاد اوروقی أمم یخالف بعضها بعضا فی مقادیر الجثث و (فی)[3] الصور قال و أنا أشرح ذلک شرحا أبین من

هذا فأقول انّ من کان مأواه فی بلد جبلیّ مشرف کثیرسر الخلیقه و صنعه الطبیعه (کتاب العلل)، المقدمه، ص: 7

اشاره

نام کتاب: سر الخلیقه و صنعه الطبیعه( کتاب العلل)

نویسنده: بلینوس الحکیم

تاریخ وفات مؤلف: قرن اول میلادی

محقق / مصحح: اورسولا وایسر

موضوع: مبانی طب

زبان: عربی

تعداد جلد: 1

ناشر: معهد التراث العلمی العربی جامعه حلب

مکان چاپ: بیروت

نوبت چاپ: اول

تمهید

اشاره

ترجع الابحاث فی کتاب سر الخلیقه (تألیف بلینوس) فی العصر الحدیث الی نهایه القرن الثامن عشر المیلادی. فقد نشر المستشرق الفرنسی سلفستر دی ساسی(Silvestre de Sacy) فی سنه 1799 ترجمه مشروحه للمقاله الاولی و بعض مقتطفات من الاقسام التالیه من الکتاب، معتمدا علی مخطوطه محفوظه فی المکتبه الملکیه بباریس (التی تدعی الآن المکتبه الاهلیه). و حتی ذلک التاریخ کان یعتقد أن مؤلف کتاب سر الخلیقه هو بلینیوس(Plinius) الرومی المشهور الذی کتب موسوعه ضخمه عن التاریخ الطبیعی. و قد بین سلفستر دی ساسی، علی أی حال، أن «بلینوس» هو تحریف للاسم الیونانی أبولونیوس(Apollonius) و أن المؤلف لیس بلینیوس و لکنه هو ابولونیوس من سکان تیانا(Tyana) و ینتسب الی المدرسه الفیثاغوریه الحدیثه. کما تحقق سلفستر دی ساسی أن کتاب سر الخلیقه لیس من الکتب التی کتبها ذلک الفیلسوف الیونانی واقعیا و لکنه مما عزاه الناس الیه بعد ذلک بقرون. أما بالنسبه لمحتویات الکتاب فان سلفستر دی ساسی لم یعتقد أن لها مستوی علمیا عالیا.

ان مسأله هویه المؤلف أصبحت مثار جدل بعد ذلک بعشرات السنین فان العالمین الفرنسیین جان جاک کلیمان میولیه(Jean -Jacques Cle ?ment -Mullet) فی سنه 1868 و لوسیین لوکلارک(Lucien Leclerc) فی سنه 1869 تبارزا داعمین برأی سلفستر دی ساسی بینما تمسک غیرهما و بین هؤلاء العالم الالمانی غوستاف فلیوغل(Gustav Flu ?gel) بالنظره التقلیدیه القائله أن بلینوس هو عباره عن بلینیوس(Plinius) و قد ظهر أن هذه المشکله التی استأثرت باهتمام العلماء

فی ذلک العصر قد قررت نهائیا عند ما أعلن فلیوغل فی سنه 1872 أنه هجر تردداته و أصبح موافقا علی نتائج سلفستر دی ساسی.

سر الخلیقه و صنعه الطبیعه (کتاب العلل)، المقدمه، ص: 8

و تلت ذلک فتره طویله شاع فیها عدم الاهتمام بکتاب بلینوس و علی ما یظهر کان العلماء یعتقدون أن هذا الکتاب ربما لا یستحق الدراسه الجاده لان المؤلف انما یجمع و یشرح آراء ساذجه تتلف بالطبیعه. و لکن جاء فی سنه 1926 العالم الالمانی یولیوس روسکا(Julius Ruska) و هو من الدراسین لتاریخ الکیمیاء العربیه فلفت نظر مؤرخی العلوم الی کتاب سر الخلیقه. و کما بین فی مقالته عن «اللوح الزمردی» فان لکتاب سر الخلیقه مکانه هامه فی تاریخ الکیمیاء بکونه أقدم وثیقه مکتوبه لذلک اللوح الزمردی المنسوب الی هرمس المثلث بالحکمه و بالاضافه لذلک فهو یسهم اسهاما کبیرا فی معلوماتنا عن تاریخ النظریات المتعلقه بعلم المعادن.

و جاء بعد روسکا بول کراوس(Paul Kraus) أحد تلامذته ففحص بالتفصیل المبادئ النظریه لکتاب سر الخلیقه أثناء دراسته الاساسیه للفیلسوف العربی الطبیعی جابر بن حیان 1942 و درس تأثیر الکتاب فی نشوء و تطور العلوم العربیه. و فوق ذلک فقد تحقق کراوس أحد مصادر النص و هو «الکتاب فی طبیعه الانسان» الذی کتبه الاسقف المسیحی نمیسیوس الحمصی(Nemesios of Emesa) و زیاده علی هذا اکتشف مشابهه کبیره لکتاب بلینوس فی موسوعه العلوم الطبیعیه المعروفه بعنوان «کتاب الذخائر» التی ألّفها أیّوب الرهاوی باللغه السریانیه.

و منذ عهد قریب اکثر بحث کتاب سر الخلیقه من قبل فؤاد سزکین(Fuat Sezgin) و مانفرد أولمان(Manfred Ullmann) فی کتبهما الشامله عن تاریخ العلوم العربیه، و تخصّص سزکین فی المشاکل المتعلقه بأصل الکتاب و مکانته فی المرحله

الاولی من العلوم العربیه الاسلامیه.

بعد ما قدّم روسکا بضع مقتطفات من النص العربی فی دراسته المنشوره فی عام 1926 قد شعر العلماء بالحاجه الملحّه لعمل طبعه نقدیه للکتاب بأکمله. و فی الثلاثینات بدأ العالم السویدی هنریک سموتیل نوبیرغ(Henrik Samuel Nyberg) ذلک العمل و لکنه کما أعلمنی فی خریف سنه 1973 کان قد انجز بعض الدراسات الاولیه و لم یتسع له الوقت الکافی للاستمرار فی أعمال التحقیق هذه. و لهذا، و عملا بتوصیه استاذی البروفسور فؤاد سزکین، قد قررت أن أعد طبعه لکتاب سر الخلیقه

سر الخلیقه و صنعه الطبیعه (کتاب العلل)، المقدمه، ص: 9

و دراستی عنه کموضوع لاطروحتی لشهاده الدکتوراه التی اتممتها فی سنه 1974.

ان المؤلّف الذی یلی لیس الا جزءا من أطروحتی و هو النص العربی مع نقده مشفوعا بمقدمته باللغه الالمانیه التی تحتوی علی شرح موجز للمشاکل المتعلقه بکتاب سر الخلیقه و وصف مع تقییم نقدی للمخطوطات العربیه و تعداد و وصف للروایات المختلفه للنص. و سیصدر قریبا فی سلسله «علم الطب»(Ars Medica) فی برلین ملخص المانی لکتاب سر الخلیقه مع شروحات له و تحقیق مستفیض لاصله و مصادره و تأثیره فی الکتب العلمیه �쟿ﱅ

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109