کتاب شناسی

مشخصات کتاب

نویسنده : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

ناشر : مرکز ملی پاسخگوئی به سوالات دینی

کتب دینی

کتب قرانی وروایی

کتب اربعه شیعه کدامند؟

پرسش

کتب اربعه شیعه کدامند؟

پاسخ

«کتب اربعه» که چهار منبع روایی مهم شیعه می باشند، عبارتند از:

1. « اصول کافی»، تألیف مرحوم ثقة الاسلام کلینی.

2. «تهذیب»، تألیف مرحوم شیخ طبرسی.

3. «استبصار»، تألیف مرحوم شیخ طبرسی .

4. «من لایحضره الفقیه»، تألیف مرحوم ابن بابویه، شیخ صدوق.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_64_

مجموع صحاح و مسانید معروف اهل سنت و نیز خصوصیات آنها چیست؟

پرسش

مجموع صحاح و مسانید معروف اهل سنت و نیز خصوصیات آنها چیست؟

پاسخ

هنوز سه قرن از تاریخ هجرت نگذشته بود که از طرف محدثان اسلامی، صحاحی که معروفترین آنها صحاح ششگانه است، تالیف یافته و به مرور زمان، در میان آنان معروف و مشهور گردید، اینک نام و خصوصیات آنها:

1. صحیح محمد بن اسماعیل بخاری متولد سال 194، و متوفی 256؛ محدثان اهل تسنن درباره صحیح بخاری سخنان بسیار اغراق آمیری دارند، در حالیکه در این کتاب از نواصب و خوارج نقل حدیث شده اما از حضرت صادق (ع) و فرزندان گرامی او که بخاری با اکثر آنها معاصر بود حتی بعنوان نمونه هم یک حدیث نقل نشده است.

2..صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری که در سال 204 چشم به جهان گشود و در سال 261 چشم از جهان بست؛ با این که صحیح وی مزایایی دارد که صحیح بخاری فاقد آن است – مع الوصف – از نظر اعتبار و شهرت حائز درجه دوم میباشد.

3.صحیح ابو داوود، سلیمان بن اشعث سجستانی، وی در سال 202 متولد شد، و در سال 275 در بصره درگذشته است و احادیث آن بسان صحاح آینده غالبا” مربوط به احکام فقهی اسلام می باشد.

4.صحیح ابو عیسی، محمد بن عیسی ترمذی، متولد سال 209 و متوفای سال 279، وی نخستین کسی است که احادیث نبوی را به سه قسم بنامهای صحیح و حسن و ضعیف تقسیم نمود در صورتی که پیش از وی، تقسیم حدیث از صحیح و غیر صحیح تجاوز نمی نمود.

5.صحیح احمد بن شعیب نسائی که در سال 215 در نیشابور دیده به جهان

گشود و در سال 303 درگذشت.

6.صحیح محمد بن یزید بن عبدالله بن ماجه قزوینی که در سال 275 درگذشته است و گروهی، سنن دارمی متوفای 255 را بر صحیح ابن ماجه مقدم داشته اند و آن را صحیح ششم می شمارند.

گاهی این صحاح چهارگانه اخیر را « سنن» نیز می گویند از این نظر که اکثر و یا همه احادیث آنها مربوط به سنن و احکام فقهی اسلام است و حق این است که این چهار کتاب اخیر «سنن» است نه صح،اح زیرا شرایطی را که نویسندگان دو صحیح نخست در راوی رعایت کرده اند، نویسندگان سنن در نظر نگرفته اند.

در میان مسانید زیاد، مسند احمد، مقام اول را حائز است، با اینکه مسانید از نظر اعتبار پایین تر از صحاح شمرده می شوند و از نظر اعتبار به درجه صحاح نمی رسند مع الوصف – مسند احمد مشهورترین مسندی است که در اختیار محدثان اسلامی قرار گرفته است و پیوسته بر مسانید دیگر مانند مسند سلمان بن داوود طیالسی، متوفای سال 204 و مسند امام عبدالله بن محمد بن القاضی معروف به ابن ابی شیبه متوفای 325 و دیگر مسندها مقدم شمرده میشود. (کشف الظنون 2/420)

هر گاه بر این صحاح ششگانه و دو مسند دارمی و مسند احمد، کتاب « موطا » امام « مالک بن انس » متولد سال 91 و یا 93 و متوفای سال 179 را اضافه کنیم، این نه کتاب، مجموع صحاح و مسانید معروف اهل تسنن را تشکیل میدهند و میتوانند منبع بزرگی برای احادیث نبوی باشند و اخیراً از طرف گروهی از خاورشناسان فهرست دقیقی در

9 جلد برای این نه کتاب بنام « المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث النبوی » نوشته شده و منتشر گردیده است.

کتب روائی و مشهور اهل سنّت کدام است؟

پرسش

کتب روائی و مشهور اهل سنّت کدام است؟

پاسخ

منابع حدیثی اهل سنّت فراوانند، ولی مشهورترین آنها 9کتاب است که عبارتند از:

1. صحیح بخاری;

2. صحیح مسلم;

3. صحیح ترمذی;

4. سنن ابی داود;

5. سنن ابن هاجه;

6. سنن نسائی;

7. سنن دارمی;

8. مسند احمد;

9. موطاء مالک.

که شش منبع اوّل «صحاح ستّه» نام دارند.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_1276_

آیا کتاب های معتبر اهل سنت را مخصوصا ترجمه فارسی آن در اختیار دارید و اگر هست چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم ؟

پرسش

آیا کتاب های معتبر اهل سنت را مخصوصا ترجمه فارسی آن در اختیار دارید و اگر هست چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم ؟

پاسخ

کتب اهل سنت در غالب کتابخانه های کشور و در بیوت علما وجود دارد البته عمده منابع روایی دست اول بهفارسی ترجمه نگردیده است. لیکن قسمتهایی از صحیح مسلم و صحیح بخاری توسط محمد صادق نجمی برگزیده وترجمه گردیده است. نام کتاب فوق «سیری در صحیحین» می باشد و به نظر می رسد مراجعه به آن برای شما بسیارضروری و مفید است.

افزون برموارد فوق کتابهای زیر برای مطالعات جانبی توصیه می شود:

(1) شیعه و تهمتهای ناروا علامه سید جواد شری چاپ و ترجمه آستان قدس رضوی

(2) عبدالله بن سبا ج 13 علامه سید مرتضی عسکری

(3) آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی ترجمه سید جواد مهری

(4) من هم اهل البیت تیجانی سماوی{J

مطالعه کتاب های مرحوم علامه مجلسی از قبیل (جلاءالعیون، حیوة القلوب، حق الیقین، حلیة المتّقین، بحارالانوار و غیره) برای افراد مختلف چگونه است؟

پرسش

مطالعه کتاب های مرحوم علامه مجلسی از قبیل (جلاءالعیون، حیوة القلوب، حق الیقین، حلیة المتّقین، بحارالانوار و غیره) برای افراد مختلف چگونه است؟

پاسخ

کتاب های مرحوم علامه مجلسی از کتب تحقیقی و عالمانه آن عالم فرزانه است، مخصوصاً بحارالانوار که در حقیقت مجمع معارف اسلامی است و زمینه ساز تحقیق محققان در تمام ابعاد و زوایای معارف واحکام اسلامی است. ایشان با این که کوشش فراوانی در جمع آور یاحادث و آیات مربوط کرده، در ذیل بسیاری از روایات تحقیق و توضیح هم آورده است.

علامه در سال 1111 رحلت فرموده و بدیهی است که تحقیقات و نوشته های او در آن زمان شاید بهترین و کامل ترین بوده، مسلماً بعد از ایشان تا زمان ما،علما و محققان، تحقیقات بیشتری کرده اند و به نتایج جدیدتری دست یافته اند. بنابراین، برای کسی که اهل تحقیقی نیست، بهتر است از کتاب های جدید مثل کتاب های شهید مطهری، آیت اللَّه جوادی آملی، آیت اللَّه مکارم و دیگر نویسندگان استفاده شود.

به عبارت دیگر کتاب های فارسی مرحوم مجلسی رسالت خود را در عصر خود انجام داده اند و اینک به خاطر تحوّل زمان و مکان و شرایط به شکل عمیق تر باید کتاب ها تصحیح، تحقیق و تکمیل شود، لذا برخی از کتاب ها روی منبای تسامح در ادله تدوین یافته و امروز باید دلایل مستحبات، مکروهات و حتی مباحات نیز مورد تحقیق و بررسی سندی و دلالی قرار گیرد.

کتاب دائرة المعارف قرآن را از کتاب فروشی می توانم تهیه کنم؟

پرسش

کتاب دائرة المعارف قرآن را از کتاب فروشی می توانم تهیه کنم؟

پاسخ

بسیارند افرادی که این کتاب را نوشته اند. از جمله مرحوم حسن سعید تهرانی در 10 جلد ناشرش کتابخانه چهل ستون مسجد جامع تهران. دیگری دکتر محمد باقر محقق در 5 جلد، که می توانید از کتاب فروشی های معروف تهیه کنید.

به چه صورت می توان از کتاب های معروف اصول کافی و بحار الانوار بهره مند شد؟

پرسش

به چه صورت می توان از کتاب های معروف اصول کافی و بحار الانوار بهره مند شد؟

پاسخ

خواهر بزرگوار، ضمن تقدیر و تشکر از مکاتبه خانوادگی شما و آرزوی حسن عاقبت و موفقیت برای شما و خانواده محترمتان. همان طور که می دانید کتاب های مفید و جامعی همانند اصول کافی مرحوم کلینی و بحار الانوار مرحوم مجلسی، از کتاب های تخصصی علماء و دانشمندان و محققان بزرگوار در حوزه های علمیه و دیگر مکان های علمی می باشد که احتیاج به متخصصان در فن احادیث و تفسیر و تأویل آن ها دارد. البته ممکن است و می توانید از بعضی احادیث اخلاقی آن ها استفاده کنید، ولی پیشنهاد می کنیم از کتاب های روان تری همانند چهل حدیث امام خمینی و نهج الفصاحه رسول اکرم(ص) و نهج البلاغه علی(ع) و معراج السعاده مرحوم نراقی و فروغ ابدیت آیت اللَّه جعفر سبحانی و مهم تر از همه، از وجود پر فیض و پر خیر و برکت قرآن کریم که کلام و کتاب نور هست، استفاده بفرمایید.

نهج البلاغه دارای چند نامه است؟

پرسش

نهج البلاغه دارای چند نامه است؟

پاسخ

آن چه از نهج البلاغه به ترتیب و تنظیم "فیض الاسلام" موجود است، این که از حضرت، 79 نامه ثبت شده است.

تفسیر نمونه ج 4، ص 215 تعداد کتاب های آسمانی را 10 کتاب بر حضرت آدم(ع)، 50 کتاب بر حضرت شیث(ع)، 30 کتاب بر ادریس(ع)، 10 کتاب بر حضرت ابراهیم(ع)، تورات، انجیل، زبور و قرآن نوشته ولی برای حضرت نوح(ع) کتاب آسمانی ذکر نکرده، در حالی که در قرآن تعبیر صحف نوح(ع

پرسش

تفسیر نمونه ج 4، ص 215 تعداد کتاب های آسمانی را 10 کتاب بر حضرت آدم(ع)، 50 کتاب بر حضرت شیث(ع)، 30 کتاب بر ادریس(ع)، 10 کتاب بر حضرت ابراهیم(ع)، تورات، انجیل، زبور و قرآن نوشته ولی برای حضرت نوح(ع) کتاب آسمانی ذکر نکرده، در حالی که در قرآن تعبیر صحف نوح(ع) آمده است. چرا تفسیر نمونه برای حضرت نوح(ع) کتاب آسمانی ذکر نکرده است؟

پاسخ

دلیل ذکر شدن نام کتاب حضرت نوح، به جهت نیامدن اسم کتاب آن پیامبر الهی در روایت می باشد.

دربارة نام کتاب حضرت نوح(ع) "صحف" ذکر کرده اند.[5]

[5] آیت الله مکارم شیرازی، پیام قرآن، ج 7، ص 363 - 365 با اقتباس و تلخیص.

دربارة نهج البلاغه توضیح دهید.

پرسش

دربارة نهج البلاغه توضیح دهید.

پاسخ

نهج البلاغه مجموعه ای از خطبه ها و کلمات زیبای امیرالمؤمنین(ع) است که در طول عمر شریف حضرت مخصوصاً در زمانی که حکومت و خلافت به دست او بود، ایراد شده است. این فرمایش ها در کتاب ها و جزوه های پراکنده نوشته شده بود. مرحوم سید شریف رضی برادر سید مرتضی (ره) که از علمای بزرگ اسلامی است، از لابه لای کتاب ها، خطبه ها و کلمات فصیح و بلیغ جدّ بزرگوارش امیرالمؤمنین(ع) را انتخاب کرده و در کتابی به نام نهج البلاغه (روش شیوا سخنی) جمع آوری کرده است. این کتاب که در سال 400 هجری قمری به پایان رسید، شامل 237 خطبه و 79 نامه و 480 سخن کوتاه است. نهج البلاغه از نظر عمق و محتوا و بلاغت به حدّی است که آن را "برادر قرآن" نامیده اند. برخی آن را پایین تر از قرآن و فراتر از کلام بشر دانسته اند (دون کلام الخالق و فوق کلام المخلوق).

تا کنون بیش از 370 شرح بر این کتاب ارجمند نوشته شده و به زبان های مختلف و مشهور دنیا ترجمه شده است. سید رضی در 47 سالگی در 406 هجری در بغداد چشم از جهان فرو بست. قبر شریفش در نزدیکی قبر جدش حضرت موسی بن جعفر(ع) در کاظمین است. وی با پنج واسطه به امام موسی بن جعفر می رسد و از جهت مادر به امام زین العابدین منتهی می شود. ذوحسبین (دارای دو شرافت و حسب) است. کتاب نهج البلاغه از زمان تألیفش مورد توجه و تحسین دانشمندان و ادیبان بزرگ قرار گرفت.

ایشان در مقدمة

نهج البلاغه می گوید: از جمله شگفتی های ویژة حضرت که در هیچ کسی نظیر آن پیدا نمی شود، سخنان چند بُعدی او است، زیرا اگر کسی در سخنانی که از حضرت دربارة زهد، مواعظ، پند و اندرزها وارد شده، بدون توجه به قدرت و عظمت گوینده اش خوب تأمل کند، بی گمان خواهد گفت: این سخنان از آنِ کسی است که از امور دنیا بهره ای جز عبادت و گوشه گیری نداشته است و هرگز باور نمی کند گویندة این سخنان بزرگمردی است که با شمشیر آتش زا به دست و بی محابا در قلب میدان جنگ پیش می رود و گردن های گردنگشان را می زند و پهلوانان را به خاک می افکند. این از فضائل شگفت انگیز و ویژگی های لطیف حضرت است که صفات متضاد در وجودش جمع شده و امور مختلف را در یک مرکز گردآورده است.[1]

[1] علامه سید هبه الدین شهرستانی، ماهو نهج البلاغه، ترجمة سید عباس اهری، ص 40؛ درس هایی از نهج البلاغه، ج 1، ص 24.

کدام تفسیر از تفسیرهای موجود قرآن بهتر است و توصیه می شود که آن را بخوانیم؟ نظر شما دربارة تفسیر مرحوم طالقانی و مرحوم محمد تقی شریعتی چیست؟

پرسش

کدام تفسیر از تفسیرهای موجود قرآن بهتر است و توصیه می شود که آن را بخوانیم؟ نظر شما دربارة تفسیر مرحوم طالقانی و مرحوم محمد تقی شریعتی چیست؟

پاسخ

مطالبی که در کتاب های تفسیری توسط مفسران ارائه می گردد حاصل ارتباط روحی و ذهنی مفسّر با قرآن کریم است و بدیهی است که در این فرآیند هر مفسری با توجه به شرائط خاص خود و میزان و دامنه اطلاعات و تسلطی که بر آیات و معارف اسلامی دارد به بهره گیری از آیات الهی و تفسیر آن می پردازد که در این میان اختلاف شرائط مذکور سبب پدید آمدن آثار مختلف تفسیری با خصوصیات مختص به خود می شود که هر کدام در حدّ خود پرده از بخشی از رازهای نهان این کتاب آسمانی بر می دارند، از آنچه که گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که هر یک از تفاسیر قابلیت و فایده ای دارد که مخصوص به خود است و آن اثر را از آثار دیگر متمایز می کند و در این میان دو تفسیر نام برده شده در سؤال شما نیز از این قاعده کلی مستثنا نمی باشند و هر یک از این دو اثر خصوصیات منحصر به فردی دارند که در سایر آثار تفسیری یافت نمی شود امّا در عین حال در یک جمع بندی کلی می توان گفت که برای آشنائی عمدی با مطالب تفسیری پیرامون یک آیه کتاب "تفسیر نمونه" ویژگی هایی دارد که انتظارات خواننده را برای درک مطالب تفسیری را در حد قابل قبولی بر آورده می کند و برای یافتن مطالب عمیق تر تفسیری پیرامون یک آیه می توان

به "تفسیر المیزان" مراجعه نمود که البته فهم مطالب آن نیاز به تأمل و تدبر بیشتری دارد.

آیا احادیث مندرج در کتاب یوم الخلاص (روزگار رهایی) سند و مدرک دارد؟ تا چه اندازه می توان به احادیث این کتاب تکیه کرد؟

پرسش

آیا احادیث مندرج در کتاب یوم الخلاص (روزگار رهایی) سند و مدرک دارد؟ تا چه اندازه می توان به احادیث این کتاب تکیه کرد؟

پاسخ

هر کتابی ممکن است احادیث صحیح و متقنی داشته باشد و ممکن است برخی از احادیث یا مطالب آن ضعیف باشد. تک تک روایات و مطالب کتاب مذکور را مانند بقیة کتاب ها باید مورد کنکاش دقیق و عالمانه قرار داد تا درست از نادرست آن معلوم شود. نمی توان گفت مطالب کتابی همه به طوری کامل مخدوش است یا تمامی مطالب آن صحیح است.

نهج البلاغه چند خطبه دارد؟

پرسش

نهج البلاغه چند خطبه دارد؟

پاسخ

به اطّلاع می رسانیم که در بارة تعداد خطبه های نهج البلاغه در کتب مربوطه اختلاف وجود دارد. طبق فهرست نهج البلاغة مرحوم حاج سیّد علی نقّی فیض الاسلام نهج البلاغه دارای 239 خطبه است اما طبق فهرست نهج البلاغه دکتر صبحی صالح دارای 241 خطبه می باشد. نیز مضامین این خطبه ها و زمان و مکانی که این خطبه ها توسّط مولای متّقیان ایراد شده فرق دارد. بعضی از این خطبه ها در حضر و بعضی در سفر و بعضی در جنگ و بعضی در زمان حکومت و بعضی در زمان انزوای آن امام (ع بزرگوار ایراد شده است می توانید با استفاده از نهج البلاغة تحقیق شده توسط مرحوم ای محمد دشتی از اطلاعات بیشتر بر خوردار شوید.

کتاب "علل الشرایع" از کیست؟ آیا علما دربارة آن تردید می کنند؟ آیا منسوب به حضرت رضا(ع) است؟

پرسش

کتاب "علل الشرایع" از کیست؟ آیا علما دربارة آن تردید می کنند؟ آیا منسوب به حضرت رضا(ع) است؟

پاسخ

کتاب علل الشرایع را شیخ صدوق (ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی) متوفای 381 ه . ق به نگارش در آورده است.

این کتاب منتسب به امام رضا(ع) نیست، بلکه حاوی یک سری روایاتی است که در زمینة علل و حکمت های احکام دین می باشد که شیخ صدوق با واسطة چند راوی یکایک آن ها را از پیامبر(ص و اهل بیت نقل نموده است.

اعتبار کتاب: از این که نویسندة کتاب، عالِم جلیل القدری همانند شیخ صدوق است، کتاب خوبی است و از این جهت جای تردید نیست.[1] لیکن اگر تک تک روایات کتاب، مورد سؤال باشد که آیا همه درست است یا نه، باید گفت: اگر چه خود شیخ صدوق فردی است موثّق و مورد اعتماد و سخنانش از اعتبار لازم برخوردار است،[2] لیکن روایاتی را که ایشان در این کتاب نقل می کند، با چند واسطه است تا به پیامبر(ص) یا امام(ع) ختم شود.

اعتبار روایات به این است که تمامی راویان سلسله سند، شرایط لازم را داشته باشند.

طبیعی است که بین راویان و سلسلة سند روایات مندرج در هر کتابی از جمله کتاب علل الشرایع، کما بیش ضعف هایی وجود داشته باشد.

بنابراین به طور مطلق روایات این کتاب را نه می توان پذیرفت و نه طرد کرد، بلکه می بایست با بهره گیری از علم حدیث، رجال و تراجم تک تک روایات را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد و آن گاه قضاوت نمود.

[1] سید محسن امین، اعیان الشیعه،

ج 14، ص 320 - 322.

[2] همان، ص 320.

آدرس دقیق دو خطبه شگفت انگیز حضرت علی(ع) در نهج البلاغه را که به عنوان خطبه های بدون الف و بدون نقطه مشهورند اعلام دارید؟

پرسش

آدرس دقیق دو خطبه شگفت انگیز حضرت علی(ع) در نهج البلاغه را که به عنوان خطبه های بدون الف و بدون نقطه مشهورند اعلام دارید؟

پاسخ

این دو خطبه در نهج البلاغه نیست. بسیاری از خطبه ها و کلمات حضرت علی(ع) در کتاب های دیگر، ولی مرحوم سید رضی برخی از آن ها را انتخاب کرده و در نهج البلاغه جمع آوری کرده است. بنابراین نهج البلاغه، دربردارنده همه خطبه های حضرت نیست.

خطبه بدون الف حضرت در شرح ابن ابی الحدید، نهج البلاغه، ج 19، ص 140، بحارالانوار، ج 41، ص 304، سفینة البحار، ج 1، ص 397 و نهج السعاده، ج 1، ص 82 آمده است.

خطبه بدون نقطه حضرت در سفینة البحار، ج 1، ص 397 و نهج السعادة، ج 1، ص 100 آمده است که با ترجمه آن ها به پیوست ارسال می گردد.

با توجه به این که مفاتیح الجنان از کتاب های معروف مذهب ما است، چرا در بعضی موارد دستخوش خرافات شده است، مثل دعای سردرد، دل درد و رفع جن؟

پرسش

با توجه به این که مفاتیح الجنان از کتاب های معروف مذهب ما است، چرا در بعضی موارد دستخوش خرافات شده است، مثل دعای سردرد، دل درد و رفع جن؟

پاسخ

وجود دعایی برای رفع سردرد و... در کتاب مفاتیح الجنان دلیل بر خرافی بودن این گونه دعاها نیست، چرا که دعا از نظر قرآن و حدیث یکی از راه های پیروزی بر مشکلات و بیماری های روحی و جسمی می باشد. خدا در قرآن می فرماید: "ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را بپذیریم".(1) پس اصل دعا برای رفع گرفتاری ها یکی از اصول مسلم اسلامی است، لیکن باید توجه داشت دعا شرایطی دارد. یکی از شرایط این است که نباید دعا را جایگزین کار و کوشش و استفاده از دارو و درمان و راهکارهای طبیعی قرار داد، بلکه باید با توجه به شرایط دعا که در کتاب های مربوط به شرح و توضیح دعا نوشته شده است، دعا نمود. اعتقاد و باور داشته باشیم که خداوند برای هر چیزی سببی قرار داده و بسیاری از امور طبیعی به واسطه اسباب طبیعی انجام می شود، در عین حال خواندن دعا هیچ تناقضی با آن ندارد، چون در عین حال که در بعضی امور مؤثر است، از نظر روحی و روانی آثار مثبتی برای انسان دارد.

بنابراین نمی توان گفت صاحب مفاتیح الجنان در این کتاب شریف وارد خرافات شده است؛ بلی ممکن است برخی از دعاهای ذکر شده در آن کتاب دارای سند صحیح نباشد و از حضرات معصومین (ع) وارد نشده باشد، اما آن موارد کاملاً مشخص نیست و نمی توان مصادیق خاصی را ذکر کرد که حتماً چنین مواردی از نظر

سند غیر معتبر است. اما مواردی از نظر سند، اعتبار حتمی دارد. اگر چنین بود، می توانست از هم جدا شوند و تنها موارد معتبر ذکر شوند و این مسئله ای است که بحث مفصلی را می طلبد.

بهترین خودآموز قرآن از مبتدی تا عالی چیست ؟

پرسش

بهترین خودآموز قرآن از مبتدی تا عالی چیست ؟

پاسخ

خودآموز قرآن برای افراد مبتدی چاپ شده , از جملهء آنها حلیةالقرآن , ج 1و 2و 3 طرح نو در];ّّ

آموزش جدید تجوید قرآن , آموزش مفاهیم قرآن , ج 123می باشد. بعد از یادگیری و روخوانی قرآن نوبت به

مطالعهء مفاهیم و آشنا شدن با تفسیر است . اگر کسی بتواند با خواندن صحیح قرآن آشنا شود و بعد با معانی و

تفسیر آن آشنا گردد, توانسته است به مراحل عالی آموزش قرآن دست بیابد.

بهترین تفسیر قرآن مجید از کیست ؟

پرسش

بهترین تفسیر قرآن مجید از کیست ؟

پاسخ

هر کدام از تفسیرهای قرآن از مزیتی برخوردارند. برخی بیشتر جنبهء تاریخی و بعضی جنبهء روایی و

برخی تفسیر آیه به وسیلهء آیات دیگر است . بعضی بیشتر جنبهء اجتماعی و سیاسی دارند. از بین همهء آنها از نظر

علمی و استدلالی تفسیر شریف المیزان اثر مرحوم علامه طباطبایی , از جهت ادبی و روایی , تفسیر شریف

مجمع البیان نوشته مرحوم طبرسی مناسب اند, که هر دو به زبان عربی هستند و اخیراً ترجمه شده اند.

بهترین تفسیر ساده و به زبان فارسی , تفسیر نمونه اثر آیت الله ناصر مکارم شیرازی است که قابل استفاده

برای همگان است .

برخی علما اعتقاد دارند که نهج البلاغه جزء احادیث مرسل و استناد آن به امام علی(ع) مشکوک است، از این رو قابل عمل نمی باشد، پس چرا نهج البلاغه پس از قرآن بزرگ ترین کتاب است؟

پرسش

برخی علما اعتقاد دارند که نهج البلاغه جزء احادیث مرسل و استناد آن به امام علی(ع) مشکوک است، از این رو قابل عمل نمی باشد، پس چرا نهج البلاغه پس از قرآن بزرگ ترین کتاب است؟

پاسخ

مرحوم سید رضی از میان سخنان و کلمات امام علی(ع) برخی را که از جهت فصاحت و بلاغت بر دیگر سخنان حضرت برتر تشخیص داد، در کتابی جمع آوری نمود و نام آن را "نهج البلاغه" گذاشت اگر چه احادیث نهج البلاغه مرسل است و ایشان در یکایک خطبه ها و کلمات قصار اسناد آن را ذکر نکرده، لیکن بدین معنا نیست که سند ندارند و استنادشان به امام علی(ع) مشکوک می باشد.

بر اثر حوادث زمان برخی از منابع قدیمی و کتاب های پرارزشی که در دست سید رضی بود، از جمله کتابخانه هشتاد هزار کتابی سید مرتضی، از بین رفت(1)

لیکن خیلی از خطبه ها، نامه ها و کلمات حکمت آمیز نهج البلاغه را بسیاری از نویسندگانی که قبل از سید رضی می زیستند، در کتاب های خود آوردند، مانند محمد بن سائب کلینی (متوفای سال 146) محمد بن عمر واقدی (م 207) عبدالملک بن هشام (م 213) احمد بن محمد برقی (م 274) احمد بن یحیی بلاذری (م 279) احمد بن عبد ربه اندلسی (م 327) محمد بن یعقوب کلینی (م 329) علی بن حسین (م 346) ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی (م 356) محمد بن علی بن بابویه، شیخ صدوق (م 381) و محمد بن محمد بن نعمان، شیخ مفید (م 413).

سید رضی اگر چه یکایک خطبه ها را با سند ذکر نکرده، لیکن مدارک خود را در شانزده مورد در نهج البلاغه ذکر کرده است. ابن ابی الحدید، ابن میثم و دیگران در شرح نهج البلاغه، اسناد و مدارک

خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار را متذکر شده اند. افزون بر این عالمان اسلامی در مورد مدارک و اسناد نهج البلاغه، کتاب های متعددی نوشته اند و یکایک خطبه ها، نامه ها و حکمت نهج البلاغه را با سند نوشته اند، مانند مرحوم شهرستانی در کتابی به نام "ما هو نهج البلاغه"، مرحوم شیخ هادی آل کاشف الغطا در کتابی به نام "مدارک نهج البلاغه"، امتیاز علی خان عرشی هندی در کتابی به نام "استناد نهج البلاغه".

سید عبدالزهرا حسینی در کتاب مصادر نهج البلاغه حدود چهل کتاب دیگر را که می تواند از مدارک نهج البلاغه باشد، معرفی کرده است.(2)

آقای استادی در کتابی به نام مدارک نهج البلاغه مواردی را که احتمال دارد مدرک نهج البلاغه باشد، با آدرس دقیق به ترتیب ذکر کرده است. در نتیجه می توان گفت در بیش از صد کتاب (که پیش از نهج البلاغه تألیف و تدریس شده است) قسمت زیادی از خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار نهج البلاغه، با عین عبارت یا با تفاوت هایی یافت می شود. به دلیل رعایت اختصار از ذکر آن ها خودداری می کنیم. می توانید برای اطلاع بیش تر به کتاب آقای رضا استادی، نیز کتاب استناد نهج البلاغه اثر امتیاز علی خان عرشی هندی، نیزمصادر و اسانید نهج البلاغه اثر محمد دشتی مراجعه نمایید.

در پایان به ذکر دو نکته می پردازیم:

1 - داشتن سند برای یکایک خطبه ها، نامه و کلمات حکمت نهج البلاغه بدین معنا نیست که هر آن چه سید رضی در نهج البلاغه جمع آوری نموده، بدون چون و چرا انتساب آن به امام علی و در پی آن حجیت آن قطعی و مسلّم است، بلکه معنایش این است که مندرجات این کتاب مانند دیگر کتاب ها

(از جمله کتاب کافی که سلسله سند روایات در آن آمده است) می بایست با بهره گیری از سه علم: رجال، تراجم و حدیث، نیز با معیارهای حدیث شناسی بررسی گردد، چرا که ممکن است برخی از آن ها از نظر سند و انتساب، معیارهای لازم را برای این پذیرش و حجیت نداشته باشد، همان گونه که در تمام احادیثی که مستند به امامان است، این روش اتخاذ می شود.

2 - اگر گفته می شود که نهج البلاغه پس از قرآن بزرگ ترین یا بهترین کتاب است، این جمله در صورت دوستی آن، بدین معنا نیست که همه آن چه در این کتاب است، از نظر صحت مطالب، بعد از قرآن قرار دارد، بلکه معنایش این است که خطبه ها و کلماتی که استناد آن به امام علی(ع) قطعی و مسلّم است، از نظر بلاغت و فصاحت بعد از قرآن سرآمد دیگر سخن ها است.

پی نوشت ها:

1 - ترجمه و شرح گویای نهج البلاغه، ناصر مکارم شیرازی، ح 1، ص 15 - 16.

2 - رضا استادی، مدارک نهج البلاغه، ص 63 - 66.

معرفی مقالات و مطالب در مورد قرآن کریم

پرسش

معرفی مقالات و مطالب در مورد قرآن کریم

پاسخ

مهم ترین منبع برای آگاهی در مورد آیات وحی، تفاسیر است، از جمله تفسیر نمونه، نگاشته حضرت آیت الله مکارم شیرازی و ترجمه تفسیر المیزان، اثر حضرت علامه طباطبایی(ره) و سایر تفاسیر و کتاب های زیر:

1 - دانشنامه قرآن در دو جلد، اثر بهاءالدین خرمشاهی

2 - تفسیر نور، اثر حجت الاسلام و المسلمین قرائتی

3 - کتاب های تفسیر موضوعی اثر آیت الله جوادی آملی (تسنیم) جعفر سبحانی و...

می توانید با مراجعه به کتاب فروشی ها و کتابخانه های عمومی و تخصصی از این موضوعات آگاهی یابید.

اگر امکان دسترسی به اینترنت برای شما میسر است، سایت های فراوانی وجود دارد که در زمینه معارف قرآن می باشد. برخی را معرفی می کنیم:

سایت تخصصی قرآن کریم

1.WWW.Quran.alshia.com

سایت اخبار قرآنی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی

(iR).2.iska.com

سایت اخبار قرآنی مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی

(3.MAAREFQURAN.com(iR

سایت مرکز فرهنگ و معارف قرآن وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

این مرکز، پاسخگویی تخصصی به سؤالات قرآنی را در دستور کار خود دارد. می توانید پرسش های قرآنی خود را با این مرکز در میان گذارید.

4.Balagh.net

سایت بلاغ متعلق به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم است.

5.ESRa.com

سایت مؤسسه اسرا، زیر نظر حضرت آیت الله جوادی آملی

6.tebyan.net

دایرکتوری (قرآن) 7.lshia search.com

11.shia.com

صلوات حضرت فاطمه(س) (اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بینها...) در چه کتابی ذکرشده است ؟منظور از "سر المستودع" چیست؟

پرسش

صلوات حضرت فاطمه(س) (اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بینها...) در چه کتابی ذکرشده است ؟منظور از "سر المستودع" چیست؟

پاسخ

این دعا را در جایی نیافتیم , ولی مضمون آن در بسیاری از مواضع ذکر شده است , از جمله :

اللهم صلّ علی فاطمة بنت نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...;(1)

اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول , الزهراء ابنة الرسول , امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة;(2)

کلمهء<مستَودع > (ودیعه گاه ) دربارهء ائمه به کار گرفته شده است : اللهم صل علی محمد بن علی باقر العلم ... ومستَودعاً لحکمتک و مترجماً لوحیک .(3)

در زیارت حضرت موسی بن جعفر(ع) آمده: "السلام علیک یا سر الله المستودع؛ "درود خدا بر تو، ای کسی که اسرار الهی در تو به ودیعه نهاده شده است".

ائمه(ع) : ودیعه گاه علم الهی هستند و علوم دینی و الهی در آنان به ودیعه نهاده شده است و باید دین را ازآنان آموخت .

ظاهراً این صلوات را از زیارت های منقوله مأثوره گرفته اند. این ذکر صلوات با نثری زیبا و کوتاه و جامع انشا شده و مضمون آن این است: "خدایا بر فاطمه و پدرش و شوهر و فرزندانش درود بفرست و بر آن سرّ نهفته ای که درون فاطمه به ودیعه گذارده شده (که حضرت مهدی(ع) است) درود بفرست".

با ذکر این صلوات بر تمامی ائمه و فاطمه زهرا(س) و پیامبر اسلام(ص) درود و سلام فرستاده شده است.

پ_اورقی:

1 - بحارالانوار, ج 99 ، ص 45 ، ج 98 ، ص 179.

2 - همان , ص 181

3 - همان , ج 91، ص

76

کتابی که در آن تمام احادیث چهارده معصوم از کل عمرشان جمع آوری شده باشد، به من معرفی کنید.

پرسش

کتابی که در آن تمام احادیث چهارده معصوم از کل عمرشان جمع آوری شده باشد، به من معرفی کنید.

پاسخ

متأسفانه تا کنون کتابی نوشته نشده که جامع همة احادیث چهارده معصوم(ع) باشد، ولی تا حدودی مرحوم علامه مجلسی در کتاب ارزشمند بحارالأنوار احادیث را جمع آوری کرده اند که بیش از صد جلد می باشد. البته همه این روایات موثق و صحیح نمی باشند. کتاب جامع احادیث الشیعه و کتاب میزان الحکمه نوشتة جناب آقای ری شهری در این زمینه خوب هستند.

کتابی که در آن تمام احادیث چهارده معصوم از کل عمرشان جمع آوری شده باشد، به من معرفی کنید.

پرسش

کتابی که در آن تمام احادیث چهارده معصوم از کل عمرشان جمع آوری شده باشد، به من معرفی کنید.

پاسخ

متأسفانه تا کنون کتابی نوشته نشده که جامع همة احادیث چهارده معصوم(ع) باشد، ولی تا حدودی مرحوم علامه مجلسی در کتاب ارزشمند بحارالأنوار احادیث را جمع آوری کرده اند که بیش از صد جلد می باشد. البته همه این روایات موثق و صحیح نمی باشند. کتاب جامع احادیث الشیعه و کتاب میزان الحکمه نوشتة جناب آقای ری شهری در این زمینه خوب هستند.

نهج البلاغه شامل چه مباحث و مسائلی است؟

پرسش

نهج البلاغه شامل چه مباحث و مسائلی است؟

پاسخ

مباحث نهج البلاغه که هر کدام شایسته بحث و مقایسه است، به قرار ذیل است:

الهیات و ماوراء الطبیعه

سلوک و عبادت

حکومت و عدالت

اهل البیت و خلافت

موعظه و حکمت

دنیا و دنیاپرستی

حماسه و شجاعت

ملاحم و مغیبات

دعا و مناجات

شکایت و انتقاد از مردم زمان

اصول اجتماعی

اسلام و قرآن

اخلاق و تهذیب نفس

شخصیتها

و یک سلسله مباحث دیگر.

نهج البلاغه شامل چه مباحث و مسائلی است؟

پرسش

نهج البلاغه شامل چه مباحث و مسائلی است؟

پاسخ

مباحث نهج البلاغه که هر کدام شایسته بحث و مقایسه است، به قرار ذیل است:

الهیات و ماوراء الطبیعه

سلوک و عبادت

حکومت و عدالت

اهل البیت و خلافت

موعظه و حکمت

دنیا و دنیاپرستی

حماسه و شجاعت

ملاحم و مغیبات

دعا و مناجات

شکایت و انتقاد از مردم زمان

اصول اجتماعی

اسلام و قرآن

اخلاق و تهذیب نفس

شخصیتها

و یک سلسله مباحث دیگر.

مؤلف کتاب آیات الاحکام کیست؟

پرسش

مؤلف کتاب آیات الاحکام کیست؟

پاسخ

مجتهد و زاهد متقی معروف، ملا احمد اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی است که در قرن دهم هجری می زیسته است و معاصر با شاه عباس کبیر است.مجتهد و زاهد متقی معروف، ملا احمد اردبیلی، معروف به مقدس اردبیلی است که در قرن دهم هجری می زیسته است و معاصر با شاه عباس کبیر است.

انگیزة مؤلف کتاب « الموضوعات » از تألیف این کتاب چه بود؟

پرسش

انگیزة مؤلف کتاب « الموضوعات » از تألیف این کتاب چه بود؟

پاسخ

کتاب « الموضوعات » تالیف ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن الجوزی قریشی است که در سال 510 دیده به جهان گشوده و در سال 597 دیده از جهان بر بسته است، ابن جوزی در تاریخ و حدیث علامه زمان خود بود، و آثار ارزشمند او حاکی از تبحر و احاطه او به این دو علم است.

او برای نخستین بار دست به نگارش کتابی زد به نام «الموضوعات » و در آن بخشی از روایات مجعول و ساختگی را در ابواب مختلف گرد آورد، و سنت رسول خدا را از این دروغها پاک ساخت. نگارش یک چنین کتاب در محیط سلفیها که نقادی احادیث را نشانه بی اعتقادی به سنت و تضعیف آن میدانند، حاکی از شجاعت ادبی و جسارت روحی او است، او در حالی که حنبلی مذهب است ولی در راه و روش با آنان فاصله زیادی دارد.

علمای سعودی در نجد و ریاض که غالباً از فقه احمد بن حنبل ( 164-241) پیروی می کنند و از طرفی از روایات تجسیم و تشبیه شدیداً دفاع می نمایند، وقتی از چاپ کتاب یاد شده آگاه گردیدند، به خاطر حنبلی بودن مؤلف با ورود آن به کشور موافقت کردند، آنگاه که منتشر گردید و از محتوای آن آگاه شدند، سخت نادم و پشیمان شدند، زیرا کتاب ضربت شکننده ای بر اهل تجسیم وارد کرده و پیوسته می گفتند: «هو جمنا فی عقر دارنا»: [در دورن خانه خود، مورد هجوم قرار گرفتیم.]

با اعتراف به چنین کمالاتی او در نگارش کتاب: «الموضوعات» در

مورد شیعه دچار بی دقتی شده و چیزهایی را به این گروه نسبت داده که خود از موضوعات است و برای تکمیل این کتاب باید رساله کوچکی نوشت، تا موضوعات این کتاب او را از واقعیات جدا کرد.

انگیزة مؤلف کتاب « الموضوعات » از تألیف این کتاب چه بود؟

پرسش

انگیزة مؤلف کتاب « الموضوعات » از تألیف این کتاب چه بود؟

پاسخ

کتاب « الموضوعات » تالیف ابوالفرج عبدالرحمان بن علی بن الجوزی قریشی است که در سال 510 دیده به جهان گشوده و در سال 597 دیده از جهان بر بسته است، ابن جوزی در تاریخ و حدیث علامه زمان خود بود، و آثار ارزشمند او حاکی از تبحر و احاطه او به این دو علم است.

او برای نخستین بار دست به نگارش کتابی زد به نام «الموضوعات » و در آن بخشی از روایات مجعول و ساختگی را در ابواب مختلف گرد آورد، و سنت رسول خدا را از این دروغها پاک ساخت. نگارش یک چنین کتاب در محیط سلفیها که نقادی احادیث را نشانه بی اعتقادی به سنت و تضعیف آن میدانند، حاکی از شجاعت ادبی و جسارت روحی او است، او در حالی که حنبلی مذهب است ولی در راه و روش با آنان فاصله زیادی دارد.

علمای سعودی در نجد و ریاض که غالباً از فقه احمد بن حنبل ( 164-241) پیروی می کنند و از طرفی از روایات تجسیم و تشبیه شدیداً دفاع می نمایند، وقتی از چاپ کتاب یاد شده آگاه گردیدند، به خاطر حنبلی بودن مؤلف با ورود آن به کشور موافقت کردند، آنگاه که منتشر گردید و از محتوای آن آگاه شدند، سخت نادم و پشیمان شدند، زیرا کتاب ضربت شکننده ای بر اهل تجسیم وارد کرده و پیوسته می گفتند: «هو جمنا فی عقر دارنا»: [در دورن خانه خود، مورد هجوم قرار گرفتیم.]

با اعتراف به چنین کمالاتی او در نگارش کتاب: «الموضوعات» در

مورد شیعه دچار بی دقتی شده و چیزهایی را به این گروه نسبت داده که خود از موضوعات است و برای تکمیل این کتاب باید رساله کوچکی نوشت، تا موضوعات این کتاب او را از واقعیات جدا کرد.

آیا کتاب تورات و انجیل برای ما مسلمانان قابل احترام و مقدس است ؟

پرسش

آیا کتاب تورات و انجیل برای ما مسلمانان قابل احترام و مقدس است ؟

پاسخ

کتاب تورات و انجیلی که بر دو پیامبر بزرگوار حضرت موسی (ع)وعیسی ( ع ) نازل شده از نظر قرآن و روایات و همه مسلمین مورد تکریم واحترام است ؛ لکن آنچه اکنون به نام تورات و انجیل مطرح است ، نوشته برخی از علمای یهود و نصارا است و دارای مطالب خلاف واقع و عقل است ؛ بلکه در بعضی از آنها توهین به ساحت مقدس پیامبران شده است. ازاین رو اینها از نظر ما مسلمانان قابل قبول نیست ؛ گر چه به صرف کتاب ها ونوشته های آنها، کسی مجاز نیست توهین کند و نکرده است . ;

چه چیزی باعث می شود تا عقاید اصیل اسلامی از بدعت محفوظ بماند؟

پرسش

چه چیزی باعث می شود تا عقاید اصیل اسلامی از بدعت محفوظ بماند؟

پاسخ

از آنجا که علامه طباطبایی در باب خرافه بحث جالب توجه ای دارند،عین مطالب ایشان از تفسیر گرانسنگ المیزان ، ج 1، ص 424 - 421تقدیم می گردد .;

برای آگاهی و شناخت عمیقتر نسبت به اسلام و قرآن از کجا شروع کنم ؟

پرسش

برای آگاهی و شناخت عمیقتر نسبت به اسلام و قرآن از کجا شروع کنم ؟

پاسخ

نکته ای که اشاره فرموده اید بستگی به عزم قوی و همت والای شما دارد .در این رابطه کوششی فراوان و مستمر در دو جنبه علمی و عملی لازم است تا تدریجا ثمرات شیرین و ارزشمند آن در زندگی شما پدیدار شود بنابراین از سویی باید به انجام دستورات الهی و ترک محرمات کمر همت بندید و تدریجا انجام مستحباتی همچون نماز شب و ترک مکروهات را وارد برنامه عملی خود سازید .از سوی دیگر باید با برنامه ریزی دقیق به مطالعه و تحقیق منظم و پیوسته در معارف دینی و قرآنی بپردازید .برای اولین گام در مطالعه توصیه می شود در یک برنامه ریزی یک ساله به دقت کتاب های استاد شهید مطهری بویژه : ( ( سری هفت جلدی جهان بینی ) ) ( ( نظام حقوق زن در اسلام ) ) ( ( اسلام و مقتضیات زمان ) ) ( ( علل گرایش به مادیگری ) ) و ( ( امامت و رهبری ) ) را که پاسخگوی بسیاری از نیازهای فکری عصر ما هستند مطالعه فرمایید .پس از انجام این برنامه چنان چه مکاتبه فرمایید برنامه مطالعاتی دیگری تقدیم خواهد شد .;

اهمیت شناخت و موانع آن از دیدگاه قرآن را بیان کنید.

پرسش

اهمیت شناخت و موانع آن از دیدگاه قرآن را بیان کنید.

پاسخ

ج س 1 - شناخت شناسی در قرآن : قرآن کریم به تفصیل در باب شناخت و ارکان آن یعنی معلوم ، علم ، عالم وهمچنین در باره شرایط، وسایل ، ابزار، موانع و حجاب های شناخت سخن گفته است .

برای آشنایی تفصیلی با این موضوع نگا : شناخت شناسی درقرآن ، آیت الله عبدالله جوادی آملی ، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم ، چاپ اول ، بهمن 1370ش شناخت از دیدگاه قرآن ، شهید دکتر سید محمد حسین بهشتی ، تنظیم : بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید دکتر بهشتی ، انتشارات بقعه ، تهران ، چاپ اول 1378ش اهمیت خداشناسی در قرآن : از آنجا که ایمان مبتنی بر معرفت و شناخت است ، در قرآن تاکید فراوانی بر شناخت خداوند رفته و موانع شناختی و گرایشی آن شمارش شده است . مثلا" درموانع شناختی به حس گرایی ، ( بقره / 55 - فرقان / 21، 33 و 34 ) تقلیدکورکورانه ، ( زخرف / 22 و 23 ) و تکیه بر گمان ، ( یونس / 36 و 66 - ص /27 ) اشاره و در باب موانع گرایشی ، مواردی چون : هوس های لحظه ای ، ( محمد/ 13 ) اندیشه افراطی درباره آینده مادی ، ( تکاثر/ 1 و 2 - حجر/ 3 -هود/ 15 و 16 ) و دشمنی با خداوند، پیامبر و دین ، ( مدثر/ 25 - 11 ) مطرحشده است . در این باب نگا : پیام قرآن ، آیت الله ناصر

مکارم شیرازی ،انتشارات مدرسه الامام علی بن ابیطالب ( ع ) قم ، چاپ پنجم 1374ش ، ج 1،صص 423 - 316 .در قران نسبت به آموزه های دینی و خصوصا" مساله مبدو معاد از واژه هایی چون : ریب ، ظن ، شک ، یقین ، انکار و شهادت به صورت مثبت و منفی استفاده شده است . در اینجا باید به این نکته ظریف توجه داشت که نمی توان به صورت کلی مردم را بر این اساس دسته بندی کرد به صورتی که بگوییم مثلا" واژه ( ( انکار ) ) تنها مربوط به کافران است ، یا واژه شک فقط مخصوص مشرکان یا منافقان و واژه شهادت منحصر به مسلمانان است. به عنوان نمونه : در سوره غافر، آیه 81 و مومنون ، آیه 69 هر چند واژه انکاربه کافران نسبت داده شده است ولی در سوره ابراهیم آیه 10 و سبا، آیه 54کافران به شک و ریب نیز متصف گشته اند یا در سوره غافر، آیه 59 و توبه ، آیه 45 غیرمومنان به داشتن شک و ریب توصیف شده اند که این غیرمومنان اعم است از منافقان ، کافران و مشرکان . یا آیه اول سوره منافقون به شهادت وگواهی زبانی آنان اشاره ولی در عین حال در همان آیه به انکار قلبی آنهاتصریح شده است . بنابراین ، برای آن که معلوم شود که این واژه ها به چه معنابوده و کافران ، مشرکان ، منافقان ، مسلمانان و مومنان چه موضعی در برابرمعرفت به مبد و معاد و آموزه های دینی اتخاذ کرداند، بهتر است که آیات قرآن

را در کنار یکدیگر قرار دهیم تا تلقی صحیحتری از این مطلب داشته باشیم . شک در قرآن : باید توجه داشت که به یک نظر شک سه قسم است : 1- شک قانونی ؛ عبارت است از تردد و نوسان ذهن در باب ارتباط میان موضوع و محمول قضیه برای تحقیق در مسیر واقع یابی . این شک طبیعی بوده و موجب برطرف شدن احتمالات اضطراب آمیز است . بر این اساس است که گفته می شود یقین های اصیل و مفید آن سوی پل شک و تردیدقانونی است . اینچنین شکی که انسان را به یقین می رساند به مراتب بهتر ازایمان ظاهری بی اساس است . زلت او به زطاعت نزد حق ==پیش کفرش جمله ایمان ها خلق == ( مثنوی ، دفتر اول ، بیت 1579 ) 2- شک بیماری ؛این شک ناشی از ناتوانی ذهن از رویارویی با مدعاها، دلایل ، تجزیه ، تحلیل و ...در باب واقعیات است . در واقع ملاک این بیماری وحشت ذهن ازبررسی واقعیات و تفکیک آنها از خیالات و حقیقت نماها می باشد .یکی ازاساسی ترین مختصات شک بیماری جستجوی آسایش فکری در فرار ازفعالیت های مغزی است . این شک در واقع ضد معرفت می باشد .3- شک حرفه ای ؛ که برای نشان دادن اوج فکری افراد ضعیف النفس است که مدعی می شوند ما به مقامی از مراحل درک و شناخت رسیده ایم که جز شک وتردید راهی دیگر نمی بینیم . یا به دلیل عشق ورزیدن به شکاکان است تاعشق به یافتن حقیقت و واقعیت . شکی که در قرآن

از آن سخن رفته است ومورد مذمت قرار گرفته شک قانونی نیست . بلکه به شک بیماری و شک حرفه ای اشاره دارد .در این باب نگا : شناخت از دیدگاه علمی و دیدگاه قرآن ، علامه محمد تقی جعفری ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران ،اردیبهشت 1360، صص 312 - 310 .بنابراین باید توجه داشت که مراد از ( ( شاک ) ) در تعابیر قرآن آن کس نیست که طالب برهان است بلکه منظور کسی است که نظیر شکاکان ( Scepticists ) امروز به نوعی شک بیماری مبتلا شده وتحصیل جزم و یقین را محال دانسته و شک را امری غیرقابل زوال تلقی می کنند .بر این اساس ، شکاکانی که در آیات قرآن کریم از آنها یاد می شود بردو دسته اند : الف ) کسانی که با گفتن ( ( لاادری ) ) ( Agnosticism ) ( ( نمی دانم ) ) تصریح بر شک خود می کنند یعنی این گروه شکاکانی اند که علی رغم آیات بینه ای که برای آنها اقامه شده است نسبت به مبد آفرینش ، معاد، وحی وآموزه های دینی در شک اند [ ابراهیم / 9 و 10 - هود / 62 - یونس / 104 -نمل / 66 و ...] . ب ) اشخاصی که به نفی رسالت و یا انکار مبد و معادمی پردازند ولیکن در واقع جزم بر این انکار نداشته و درآن شاک اند به بیان دیگر این دسته با زبان به انکار می پردازند ولی دلیل بر مدعای خود ندارندودر حالت شک به سر می برند [ جاثیه / 24

و 32 - ق / 2 و 3 - مومنون / 33و 37 ] . از دیدگاه قرآن شکاکان همان منکران امور غیرمحسوس اند و منکران امور غیرمحسوس کسانی اند که علی رغم ادعای جازمانه خود نسبت به بطلان پنداری دعوت و دعوی پیامبران ، فاقد طریقه و وسیله ای هستند که ادعای آنان را اثبات نماید .نگا : شناخت شناسی در قرآن ، همان ، صص 181- 172 با توجه به آیات قرآن در باب شک و تردید در مبد، معاد، رسالت ،وحی و آموزه های دینی دو مطلب اساسی استفاده می شود : 1- شک وتردید موجب انکار قلبی یا زبانی یا هر دو می گردد [ ابراهیم / 9 و 10 - نمل /66 - جاثیه / 32 - مومنون / 69 - بقره / 23 و ...] 2- گاهی این شک به مشرکان نسبت داده می شود [ نمل / 66 - هود/ 62 و 110 ] و گاهی به کافران [ سبا/ 54 - فصلت / 45 - ق / 2 و 3 ] بنابراین یکی از علل شرک و کفر شک و تردید است . نکته : باید توجه داشت که ( ( ریب ) ) و ( ( شک ) ) در آیات قرآن بایکدیگر متفاوتند .( ( ریب ) ) در لغت حالت اضطرابی است که بر اثر جهل وشک همراه با تهمت و مانند آن در نفس ایجاد می شود .از این رو، کلمه مریب در آیات وصف شک قرار می گیرد .یعنی شکی که اضطراب می آورد.مثلا" در سوره سبا، آیه 54 می فرماید کافران

در شک مریب اند، یعنی دچارشکی اند که اضطراب آور است . گاهی انسان مثلا" نمی داند فلان درخت ،سالی چند بار میوه می دهد .در اینجا شک ایجاد شده ولی ریبی وجودندارد، اما گاهی نمی داند که مثلا" فلان راه ، راهزن دارد یا خیر در اینجا علاوه بر وجود شک و تردید اضطراب هم هست ، ( قرآن در قرآن ( تفسیر موضوعی قرآن کریم ) ، آیت الله عبدالله جوادی آملی ، مرکز نشر اسرا قم ، چاپ اول 1378، ج 1، صص 362 - 361 ) . ظن در قرآن : قرآن پنج نوع ظن را مطرحکرده است : 1- ظن مخالف با واقع ( انعام / 116 - جاثیه / 24 - آل عمران /154 - بقره / 78 - حج / 15 ) . 2- ظن موافق با واقع ( توبه / 118 - حاقه /17 - 21 ) . 3- ظنی که گناه است ( حجرات / 12 ) . 4- ظن غیرکاشف یا ظنی که نمی تواند حقیقت را کشف کند ( اسرا/ 52 ) . 5- ظن محکوم ( نجم / 28 ). از جمع بندی این آیات می توان دیدگاه قرآن را در این باب چنین شمارش کرد : الف ) پدیده ظن به طور طبیعی انسان را با واقعیت تضمین نمی کند.مخصوصا" اگر در مقدمات ظن هواهای نفسانی باشد [ نجم / 23 ] چرا که ظن متمایل به هواهای نفسانی شده و از دلیل و برهان فرار می کند .ب ) ظن محکوم در باب اصول اساسی انسان و به خصوص حیات ابدی

( قیامت ) ومسایل مربوط به آن است یعنی باید در این امور علم و یقین داشت . ج ) اکثرانسان ها از ظن پیروی می کنند و تحمل مشقت در راه تحصیل علم و یقین راندارند .علم را دو پر گمان را یک پرست ==ناقص آمد ظن پرواز به پروازابترست ==مرغ یک پر زود افتد سرنگون ==باز بر پرد دوگامی یا فزون == ( مثنوی ، دفتر سوم ، ابیات 1510 - 1511 ) د ) ظن محکوم و ظنی که مخالفت با واقعیت و حقیقت می کند در قرآن کریم بیشتر به مشرکان نسبت داده شده است ( مانند آیات : انعام / 148 - یونس / 66 - نجم / 23 - جاثیه /24 ) . در اینجا توجه به یک نکته ضروری است و آن این که در برخی از آیات از واژه ( ( زعم ) ) استفاده شده است ( جمعه / 6 - نسا/ 60 - انعام / 22، 94 و136 - کهف / 52 - قصص / 62، 74 - سبا/ 22 ) . زعم همان گمان همراه بااحساس بر حق بودن است . براساس آیات قرآن از ( ( زعم ) ) بازخواست بیشترمی شود زیرا ممکن است ظن ناشی از سهل انگاری و بی خیالی باشد ولی زعم کننده گمان خود را مورد توجه قرار داده و روی آن محاسبه کرده است. در این باب نگا : شناخت از دیدگاه علمی و دیدگاه قرآن ، همان ، صص 316- 318 .;

نظر شما در مورد روایات ظهور حضرت ولی عصر ( عج ) در بحارالانوار چیست ؟

پرسش

نظر شما در مورد روایات ظهور حضرت ولی عصر ( عج ) در بحارالانوار

چیست ؟

پاسخ

این روایات بسیار زیاد هستند که برخی معتبر و مستند می باشند و برخی نیز غیرمعتبر و ضعیف . بنابراین کلیات آنها قابل قبول است و در جزییات باید دقت کرد .موفق باشید ;

کتاب «جامعه» چیست و اکنون کجاست؟

پرسش

کتاب «جامعه» چیست و اکنون کجاست؟

پاسخ

قرآن که نازل شد به دو صورت بود، یکی وحی قرآن که همین کتاب مقدّس قرآن کریم است و دیگری «وحی بیانی» به این معنا که هر آیه ای که نازل می شد حضرت رسول اکرم((صلی الله علیه وآله)) آن را با تفسیر و تشریح کاملِ آن بر حضرت علی((علیه السلام))املا می فرمودند، حضرت علی((علیه السلام))تمام فرمایشات پیامبر را می نوشتند. آن حضرت کاتب خصوصی پیامبر((صلی الله علیه وآله))بودند. بعد از رحلت نبی اکرم((صلی الله علیه وآله)) حضرت علی((علیه السلام))تمام آیات نازل شده را به ضمیمه توضیحات و بیّنات آنها در مجموعه ای که طول آنها 70 ذراع بود گرد آوردند.

خداوند به پیامبر فرمودند: «وانزلنا الیک الذکّر لتبیّن للناس ما نزّل الیهم; ما ذکر را بر تو نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم آنچه را که بر آنها نازل شده است».

بنابراین، تمام آنچه به صورت وحی بر پیامبر نازل شده بود، همراه با توضیحات، فروعات و همه آن مسائلی که انسان ها تا قیامت به آن نیاز دارند، از سوی پیامبر به حضرت علی((علیه السلام))املا می شد و ایشان آنها را در مجموعه ای به نام «کتاب جامعه» جمع آوری فرمودند.

قریش، در غیاب بنی هاشم در سقیفه گرد آمدند و برای خودشان خلیفه تعیین کردند. حضرت علی((علیه السلام)) به مسجد آمدند و کتاب جامعه را با خودشان آوردند. ولی آنها از قبول این کتاب را که جامع حقایق بود نپذیرفتند و گفتند: «حسبناکتاب الله».

حضرت علی((علیه السلام)) فرمودند: دیگر این کتاب را نخواهید دید.

این کتاب که تمام مجموعه حقایق اسلام را تشکیل می دهد، بعد از حضرت علی((علیه السلام)) در اختیار دو پسرش و پس از آن در اختیار فرزندان

_3_

امام حسین((علیه السلام))(از اما

زین العابدین((علیه السلام)) تا امام حسن عس_گری(عج) قرار گرفت) و اکنون نیز در نزد حضرت حجّت(عج) می باشد. آن مقدار از اصول و فروع دین که ائمه((علیهم السلام))در زمینه های مختلف بیان فرموده اند از همین کتاب جامعه بود. آنان گاهی اوقات دستور می دادند خود کتاب را بیاورند تا اصحاب و شاگردان آن بزرگواران عین نوشته حضرت علی((علیه السلام)) را ببینند.

بنابراین فرق اساسی میان مکتب تشیع و تسنّن در این است که آنچه امامان معصوم((علیهم السلام)) فرمودند عیناً از کتاب «جامعه» و از رسول اکرم((صلی الله علیه وآله)) می باشد، ولی آرا و افکار اهل سنّت متکی بر اجتهاد خودشان یا دیگران و یا روایاتی است که در دوره حکومت اموی جعل شده است. به این جهت، شیعه معتقد است: اسلام راستین فقط در تشیّع جلوه کرده است، و آنچه ائمه((علیهم السلام)) در مورد اوصاف بهشت، جهنّم، معاد، انسان، عالم و... فرموده اند از علومی بود که رسول خداوند با تکیه بر وحی به علی((علیه السلام)) آموخته بود و از طریق ایشان به دیگر ائمه((علیهم السلام)) منتقل شد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

_4_

نام کتابی که در شرح دعاهای ماه مبارک رمضان است چیست؟

پرسش

نام کتابی که در شرح دعاهای ماه مبارک رمضان است چیست؟

پاسخ

کتاب مفاتیح الجنان نوشته شیخ عبّاس قمی، جامع ترین کتاب در متن دعاهای سحر است و شرح دعای سحر، نوشته امام خمینی((رحمه الله)) و چند شرح هم درباره دعای ابوحمزه ثمالی هست.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_2185_

درباره اهمیت نماز خواندن در زندگی منابعی معرفی نمایید ؟

پرسش

درباره اهمیت نماز خواندن در زندگی منابعی معرفی نمایید ؟

پاسخ

درباره اهمیت نماز خواندن در زندگی می توانید به کتابهای ذیل که درباره نماز نوشته شده مراجعه کنید:

1 - نماز راهی روشن در جانی تاریک - محمد محسن فیض کاشانی ترجمه اسدالله ناصح.

2 - نماز مکتب عالی تربیت - آیة الله مکارم شیرازی.

3 - از ژرفای نماز - آیة الله خامنه ای.

4 - رموز نماز یا اسرار الصلوة - فریدون نهاوندی.

5 - نماز تسلیم انسان عصیانگر - مزینانی.

6 - نماز یا بهترین راه خود سازی - میر خلیل سید نقوی.

7 - نماز و شکوفه های زندگی - مرکز تحقیقات اسلامی.

8 - نماز نردبان عروپاسخ: مرکز تحقیقات اسلامی.

9 - نماز درس زندگی - سید علی شفیعی.

10 - سخنان چهارده معصوم (ع) پیرامون نماز عباس عزیزی ارکی.

کتابی موثق را به اینجانب معرفی نمایید کلیات احادیث پیامبر در آن باشد. همچنین کتابی را که حضرت ولی عصر( در آن احادیث ایشان باشد.

پرسش

کتابی موثق را به اینجانب معرفی نمایید کلیات احادیث پیامبر در آن باشد. همچنین کتابی را که حضرت ولی عصر( در آن احادیث ایشان باشد.

پاسخ

در خصوص احادیث پیامبر( می توانید به کتاب احادیث پیامبر، تألیف ابوالقاسم پاینده رجوع کنید. البته در مجموعه کتب روایی شیعه، اصول کافی، اثر ثقه الاسلام شیخ محمد بن یعقوب کلینی، که از کتب چهارگانه مکتب تشیع می باشد، یعنی از معتبرترین کتب در نقل حدیث و روایت می باشد، و نیز مجموعه کتب روایی بحارالانوار، اثر علامه مجلسی، در لابه لای احادیث، روایات و احادیث نبوی را می توان یافت.

دربارة احادیث حضرت ولی عصر( کتاب موسعة الامام المهدی، از انتشارات قم، که مجموعه عربی احادیث است، و نیز کتاب نجم الثاقب، اثر ثقة الاسلام میرزا حسن طبرسی نوری که شامل مجموعه احادیث دربارة امام مهدی( و نیز داستانها و اخبار درباره کسانی که امام ( را رؤیت کرده اند، می باشد. کتاب ارشاد، اثر شیخ محمد بن نعمان، معروف به شیخ مفید، نیز شامل زندگی نامه و نامه های امام عصر( به شیخ مفید است. کتاب الاحتجاج، اثر ابومنصور احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی، و کتاب الغیبة، اثر شیخ ابوجعفر محمد بن حسن طبرسی، و نیز کتاب الغیبة، اثر شیخ ابوعبدا... محمد بن ابراهیم بن جعفر، ملقب به نعمانی و نیز جلد52 از مجموعه کتب روایی بحارالانوار علامه مجلسی، و نیز جلد 13 بحارالانوار، ترجمه علی دوانی. کتاب عصر ظهور، تألیف علی کورانی، در خصوص روایات پیرامون وقایع و حوادث زمان ظهور و اندکی قبل از آن و نیز دوران پس از ظهور می باشد. کتاب تاریخ

غیب کبری، تألیف سید محمد صدر، شامل مجموعه احادیث با تحلیل و بررسی پیرامون غیبت کبری و حوادث و وقایع مقارن ظهور و نیز چگونگی قیام مهدی( می باشد. در این کتاب همچنین در نامة حضرت بقیة ا... ( به مرحوم شیخ مفید نیز به چاپ رسیده است.

در بین نرم افزارهای علوم اسلامی، هم نرم افزار "جامع الاحادیث" که مشتمل بر احادیث 400 عنوان از کتب معتبر شیعه می باشد، بسیار مفید است و می توانید با استفاده از آن خیلی سریع به احادیث پیامبر بزرگوار اسلام ( برسید.

اگر ممکن است کتابی که در آن احادیث قدسی با ترجمه فارسی چاپ شده است معرفی نمایید.

پرسش

اگر ممکن است کتابی که در آن احادیث قدسی با ترجمه فارسی چاپ شده است معرفی نمایید.

پاسخ

درباره احادیث قدسی کتاب کلیات حدیث قدسی ترجمة «جواهر السنیّة ،مؤلف شیخ حر عاملی مترجم زین العابدین کاظمی و رضا کاظمی همچنین کتاب «پندهای خدا» یا مجموعه پندهای الهی از قرآن و احادیث قدسی نوشته محمد مهدی تاج لنگرودی را معرفی می نماییم

الف منابع حدیثی معتبر که قابل استفاده برای عموم افراد و زندگی باشد، معرفی نمایید. ب چه مراکزی پاسخگوی سؤالهای حدیثی می باشد؟

پرسش

الف منابع حدیثی معتبر که قابل استفاده برای عموم افراد و زندگی باشد، معرفی نمایید. ب چه مراکزی پاسخگوی سؤالهای حدیثی می باشد؟

پاسخ

بسیار خوشحالیم از اینکه در جامعه زنانی مانند شما وجود دارند که کلام نورانی اهل بیت (:) را همچون چراغی در زندگی خود برافروخته اند تا در پرتو نور اهل بیت (:)،راه درست زندگی را بیابند و به سعادت دنیا و آخرت نایل شوند.

ان شأالله اتخاذ این روش در زندگی شما، تربیت نسلی محّب اهل بیت (:)،و آشنای با کلام و سیرة آن بزرگواران را به دنبال خواهد داشت

امیدواریم که همگی با تمسک به قرآن و ائمه اطهار (:)،از عاملین به حدیث ثقلین باشیم که پیامبر (9)، فرمودند: اِنّی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر کتاب َ الله حبل محدود من السمّأ الی الارض و عترتی اهل بیتی و لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فانظروا کیف تخلفونی فیهما(52») مضمون این روایت چنین است که پیامبر (9)،فرمودند: من دو چیز گرانبها بین شما می گذارم که اگر به آنان تمسک کنید هرگز گمراه نخواهید شد. از خداوند متعال خواهانیم که توفیق پیروی از اهل بیت (:)،را به ما عنایت فرماید.

اما در ارتباط با معرفی منابع روایی به عرض می رسانیم که

بعضی منابع حدیثی به صورت CD کامپیوتری ارائه شده است مانند CD نور الحدیث که معجم روایی بوده و مشتمل بر روایات و احادیث متعددی می باشد.

همچنین کتاب های حدیثی زیادی وجود دارد که شما می توانید از آن بهره مند شوید مانند:

1 - احیاة 2 جلد نوشته محمد رضا حکیمی (که ترجمه نیز شده است ) 2 -

ترجمه کتاب «حکم الزاهره

3 - چهل حدیث حضرت امام خمینی (;)

4 - چهل حدیث شیخ بهایی

5 - ترجمه اصول کافی 4 جلد

6 - ترجمه محبة البیضأ 4 جلد

7 - ترجمه میزان الحکمة حجة الاسلام محمدی ری شهری

8 - واژه های اخلاقی در اصول کافی

9 - ...........

البته شاید تهیه همة این کتاب ها برای شما از جهت هزینه و یاامکان دسترسی به آنها، ممکن نباشد ولی می توانید با مراجعه به کتابخانه های شهر خودتان از جمله کتابخانه حوزه علمیه و..... از این کتاب ها استفاده لازم را ببرید. مراکزی در زمینه پاسخگویی به سؤال های حدیثی فعالیت دارند از جمله مرکز دارالحدیث که در شهر قم فعالیت می کند شماره تلفن دارالحدیث 7710010 - 0251 بخش پاسخ به سؤالات برنامه های رادیو معارف نیز در این راستا بسیار مفید می باشد.

پاورقی:

52- اهل بیت فی الکتاب و السنة محمدی ری شهری اصول کافی ج 1، ص 294، حدیث 1، چاپ اسلامیه

کدام کتابها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

پرسش

کدام کتابها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

پاسخ

نهج البلاغه از این جهت که دارای فصاحت و بلاغت بینظیر بوده، از محتوای عالی برخوردار است و با قرآن شباهت تام دارد از سوی علمأ و به "اخ القرآن" (برادر قرآن) مشهور شده است. و صحیفه سجّادیّه به "اخت القرآن" (خواهر قرآن) مشهور گشته است.

تفسیر کبیر "البصائر" چگونه تفسیری است؟ و چه خصوصیات منحصر به فردی دارد؟ آیا مطالعة این تفسیر را برای جوانان مفید میدانید؟

پرسش

تفسیر کبیر "البصائر" چگونه تفسیری است؟ و چه خصوصیات منحصر به فردی دارد؟ آیا مطالعة این تفسیر را برای جوانان مفید میدانید؟

پاسخ

این تفسیر دارای مشخصات زیر است:

1. نام تفسیر: البصائر

2. نام مفسر: یعسوب الدین رستگار جویباری

3. زبان تفسیر: عربی

4. مذهب مفسر: شیعه

5. مفسر فوق، آن چه در باب تفسیر در میان اقوال و آرأ وجود داشته را جمع آوری کرده است. از این رو گسترده و حجیم است.

پیشنهاد ما این است که جوانان تفاسیر المیزان نوشته علامه طباطبایی;، ; تفسیر "التسنیم"، نوشته آیت الله جوادی آملی، تفسیر نمونه، نوشته آیتالله مکارم شیرازی و همکاران را مطالعه کنند.(ر.ک:برنامة رایانه صراط، بخش آشنایی با تفاسیر قرآنی.)

دربارة قرآن و نزول سورههای آن اگر کتابی در دسترس دارید برایم بفرستید.

پرسش

دربارة قرآن و نزول سورههای آن اگر کتابی در دسترس دارید برایم بفرستید.

پاسخ

پرسشگر محترم! اگرچه کتاب در اینباره زیاد نوشته شده است، اما برای این مرکز امکان این کار نیست. شما میتوانید به کتاب خانههای شهر خود مراجعه نموده و کتابهای مربوط به علوم قرآنی مانند:

1. علوم قرآن، آیت اللّه معرفت

2. درسنامه علوم قرآنی، حسین جهان آراسته

3. تاریخ قرآن، دکتر محمود رامیار

4. قرآنشناسی، آیت اللّه مصباح یزدی

و... را مطالعه کنید.

بهترین کتابی که در ابعاد مختلف قرآن برای آشنایی با آداب تلاوت قرآن میتوان مطالعه کرد را معرفی فرمایید؟

پرسش

بهترین کتابی که در ابعاد مختلف قرآن برای آشنایی با آداب تلاوت قرآن میتوان مطالعه کرد را معرفی فرمایید؟

پاسخ

در این باره کتابهای زیادی نوشته شده است که به ترتیب به چند نمونه از آنها اشاره میکنیم:

1. آشنایی با آداب تلاوت قرآن، ابوالفضل علاّمی، مؤسسه فرهنگی _ انتشاراتی حضور.

2. قرآن و آداب تلاوت آن، محمد محسن فیض کاشانی، ترجمة دکتر اسداللّه ناصح، کانون انتشارات محمدی

3. انس با قرآن کریم، محمد علی رضایی اصفهانی، انتشارات شهید مسلم

4. آداب و تلاوت قرآن کریم، علی حبیبی، دفتر نشر مصطفی.

کتاب مناسبی دربارة حفظ و چگونگی قرائت و تلاوت قرآن معرفی نمایید؟

پرسش

کتاب مناسبی دربارة حفظ و چگونگی قرائت و تلاوت قرآن معرفی نمایید؟

پاسخ

حفظ قرآن از جمله کارهایی است که مورد سفارش پیامبراکرم و امامان معصوم قرار گرفته است شما که تصمیم بر این کار گرفته اید، إن شأاللّه با عنایت خداوند متعال بتوانید تا آخر، این راه را ادامه داده ضمن حفظ، به فرموده های قرآن نیز عمل کنید.

رعایت نکات ذیل شما را در این راه کمک می کند:

1. در همه کارها و به خصوص در این راه از خداوند متعال کمک بخواهید.

2. سعی کنید، همیشه و مخصوصاً موقع حفظ با وضو باشید.

3. قرآن را زیر نظر استاد حفظ کنید.

4. حفظ قرآن را از جزء سی ام شروع کنید.

5. در کار حفظ، مداومت داشته باشید.

6. برای حفظ، برنامه ریزی داشته و بر ذهن خود فشار نیاورید.

7. به مقدار کم ولی خوب حفظ کنید.

8. قرآن را زمانی که آرامش فکری دارید، حفظ کنید.

9. قرآن را در محلی آرام و بدون سر و صدا حفظ کنید.

10. در کار حفظ نظم داشته باشید.

11. موقع راه رفتن قرآن حفظ نکنید.

12. از یک قرآن مشخص با قطع متوسط و خط عثمان طه استفاده کنید.

13. هنگام حفظ، آیه ها را با صدای متوسط قرائت کنید.

14. سعی کنید موقع حفظ، ترجمه آیه ها را ملاحظه کنید.

15. برای از بین بردن اشتباه های حفظی آن چه حفظ کرده اید، برای شخص دیگری بخوانید.

16. آیه های حفظ شده را همیشه تکرار کنید.

17. به نوارهای ترتیل گوش کنید.

18. از غذای مطبوع مناسب و به موقع استفاده کنید.(جهت آگاهی بیشتر ر.ک چگونه قرآن را حفظ کنیم شهریار پرهیزکار /

اهمیت و روش حفظ قرآن الیاس کلانتری / اصول و کیفیت حفظ قرآن کریم کاظم گرامی )

روش حفظ آیه ها

آیه هایی (نصف صفحه یا کمتر) را در نظرگرفته و چند بار از روی قرآن تلاوت کنید; سپس کلمه به کلمه تکرار کرده و آنها را به خاطر بسپارید. در روزهای بعد، آیه های جدید را حفظ و آیه های حفظ شده را تا ده روز تکرار کنید. بعد از ده روز، تکرار روزانه لازم نیست بلکه هفته ای یک بار کافی است با زیاد شدن آیه های حفظ شده هر روز مقداری از آنها را تلاوت کنید تا در طول هفته همه آیه های حفظ شده مرور شود.(حافظ کل قرآن کریم محمود حاج ابوالقاسمی )

روش حفظ شمارة آیه ها

ابتدای آیه ها را در یک طرف کاغذ و شماره آیه را در مقابل آن بنویسید. همان طور که ترجمه لغت ها را حفظ می کنید، شماره آیه ها را نیز به خاطر بسپارید. حفظ قرآن با شمارة آیه هر چند مشکل است اما فوایدی نیز دارد; مثلاً اگر حافظ قرآن در حین تلاوت آیه ای را فراموش کند، با به یاد آوردن شمارة آیه متن آیه نیز به خاطرش خواهد آمد.

برخی از کتاب هایی که برای آشنایی با آداب تلاوت و حفظ قرآن می توان مطالعه کرد عبارتند از:

1. آشنایی با آداب تلاوت قرآن ابوالفضل علاّمی مؤسسه فرهنگی _ انتشاراتی حضور.

2. قرآن و آداب تلاوت آن محمد محسن فیض کاشانی ترجمة دکتر اسداللّه ناصح کانون انتشارات محمدی

3. انس با قرآن کریم محمد علی رضایی اصفهانی انتشارات شهید مسلم

4. آداب و تلاوت قرآن کریم علی حبیبی دفتر نشر مصطفی

5. شیوه های حفظ قرآن کریم محمدحسین

حقجو، قم انتشارات قدس

6. کلید حفظ قرآن محمدی ری شهری دارالحدیث

7. دربارة حفظ قرآن کریم سیدباقر قبانچی

8. حفظ و ترجمة قرآن با روش جدید اشاره مهدی حقی تهران مدرسة تخصصی حفظ قرآن کوثر.

معروف ترین کتابی که در آن روایات دربارة قرآن آمده است همراه با مؤلف آن ذکر کنید؟

پرسش

معروف ترین کتابی که در آن روایات دربارة قرآن آمده است همراه با مؤلف آن ذکر کنید؟

پاسخ

از آن جا که خداوند پیامبر و امامان بیانگران و مفسران قرآن کریم معرفی می کند:

"...وَ أَنزَلْنَآ إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّن َ لِلنَّاس ِ مَا نُزِّل َ إِلَیْهِم ْ وَ لَعَلَّهُم ْ یَتَفَکَّرُون َ ;(نحل 44)... ما این ذکر (قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن چه به سوی مردم نازل شده است برای آنان روشن سازی و شاید اندیشه کند."

از قرون نخستین اسلام اصحاب امامان و دانشمندان اسلامی به تدوین و گردآوری روایاتی که پیامبر و امامان پیرامون آیات قرآن فرموده اند، پرداخته اند.

برخی از کتاب هایی که روایات پیرامون قرآن کریم در آن ها جمع آوری شده عبارتند از:

1. تفسیر برهان مؤلف سید هاشم بحرانی

2. تفسیر نورالثقلین مؤلف شیخ عبدعلی حویزی

3. تفسیر صافی مؤلف ملامحسن فیض

4. تفسیر علی بن ابراهیم قمی مؤلف علی بن ابراهیم بن هاشم قمی

5. تفسیر عیاشی مؤلف محمد بن مسعود بن عیاش

علاوه بر این کتاب ها _ که به صورت مستقل دربارة روایات پیرامون قرآن است _ در ضمن برخی از کتاب های روایی پیرامون قرآن روایاتی نقل شده است

مانند اصول کافی ج 2، ص 596_635، مؤلف محمد بن یعقوب کلینی

میزان الحکمة ج 3، ص 2515_2537، مؤلف محمد محمدی ری شهری

وسائل الشیعة ج 4، ص 823_895، مؤلف شیخ حر عاملی

بحارالانوار، ج 89 و 90، مؤلف محمدباقر مجلسی

کدام کتاب ها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

پرسش

کدام کتاب ها به برادر و خواهر قرآن معروفند؟

پاسخ

"نهج البلاغه سخنان حضرت امیرالمؤمنین علی است و به وسیلة سیدرضی جمع آوری شده است این کتاب از این جهت که دارای فصاحت و بلاغت بی نظیر بوده از محتوای عالی برخوردار است و با قرآن شباهت فراوانی دارد، به برادر قرآن مشهور است و "صحیفه سجّادیّه که مجموعة دعاهای امام چهارم علی بن حسین زین العابدین است به خواهر قرآن مشهور است و به آن "زبور آل محمد" نیز می گویند.

آیا کتاب معتبری هست که موضوع های زندگی علمی اجتماعی .. را به طور کلی از قرآن جدا کرده باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید؟ (خواهشمندم اگر مقدور است این کتاب را برایم بفرستید).

پرسش

آیا کتاب معتبری هست که موضوع های زندگی علمی اجتماعی .. را به طور کلی از قرآن جدا کرده باشد، لطفاً در این باره توضیح دهید؟ (خواهشمندم اگر مقدور است این کتاب را برایم بفرستید).

پاسخ

برادر گرامی با تشکر از این که با این مرکز ارتباط دارید، این مرکز، فقط پاسخ گوی سؤالات قرآنی است و ارسال کتاب برای آن مقدور نیست امیدواریم باز هم با ما مکاتبه نمایید، اما در مورد کتاب مورد نظر باید گفت کتاب جامعی که همه مباحث را مطرح کرده باشد، قطعاً باید موجود باشد و در یک جلد نمی توان چنین جامعیتی را ارائه داد، ولی با همه این احوال تفسیر پیام قرآن آیت اللّه مکارم شیرازی تقریباً کتاب جامعی است که به تفسیر موضوعی قرآن پرداخته و موضوعات زیادی از آن را طرح و بررسی نموده است

لطفاً چند کتاب را که اطلاعات مفیدی دربارة قرآن به ما دهد، نام ببرید؟

پرسش

لطفاً چند کتاب را که اطلاعات مفیدی دربارة قرآن به ما دهد، نام ببرید؟

پاسخ

کتاب های متعددی در زمینه های گوناگون حتی از مؤلفانی در سنین شما، دربارة قرآن به نگارش درآمده است برخی از این کتاب ها عبارتند از:

1. در زمینه علوم قرآنی دانستنی های قرآن مصطفی اسرار / دانستنی های علوم قرآن و معماهای قرآنی سید محمد حسن جواهری / شنیدهای قرآن غلام علی سلیم گندمی / آشنایی با قرآن شهید مطهری

2. در زمینه تفسیر: تفسیر جوان آیت اللّه مکارم شیرازی / تفسیر نور، حجة الاسلام قرائتی

کل اشعار آیه های قرآنی در کدام کتاب جمع آوری شده است

پرسش

کل اشعار آیه های قرآنی در کدام کتاب جمع آوری شده است

پاسخ

1. کتاب قرآن نامه (قرآن مجید با ترجمة منظوم تألیف امید مجد، سال نشر 1379، محل نشر تهران این کتاب در رابطه با کل قرآن است

2. نظم الهدی تألیف ابراهیم سجادی نشر اسلامی سال نشر 1379، محل نشر تهران

این کتاب جزء 2 تا 4 قرآن کریم را به نظم درآورده است

3. قلب قرآن با تپش منظوم تألیف جلال ربائی فر، سال نشر 1376، چاپ مشهد.

این کتاب فقط سورة "یس را به شعر درآورده است

آیا تاکنون کتابی با عنوان "شرحی بر قرآن کریم نوشته شده است چگونه می توانم چنین کتابی را بنویسم

پرسش

آیا تاکنون کتابی با عنوان "شرحی بر قرآن کریم نوشته شده است چگونه می توانم چنین کتابی را بنویسم

پاسخ

پرسش گر محترم گرچه کتاب های زیادی در تفسیر قرآن کریم نوشته شده و برخی از آن ها تفسیر ترتیبی قرآن کریم بوده و بعضی نیز قرآن مجید را به صورت موضوعی تفسیر و تشریح کرده اند; ولی کتابی با عنوان "شرحی بر قرآن کریم یافت نشد. نوشتن تفسیر و شرح آیات قرآن کریم نیازمند آموختن علوم و مهارتهای مختلفی از جمله ادبیات عرب کلام فقه اصول فلسفه علوم قرآنی شناخت احادیث و روشهای تفسیری طهارت روح و داشتن تقوا فنون ِ نویسندگی آشنایی با فن بلاغت و فصاحت و قدرت تحلیل آیات با روایات اسلامی و... می باشد که مفسر قرآن باید آن ها را کسب کند و در صورت عدم توانایی لازم انسان اگر اقدام به تفسیر قرآن نکند بهتر است چون احتمال به خطا رفتن در تفسیر به رأی کردن فراوان است برای آگاهی بیشتر به کتاب های زیر مراجعه فرمایید:

1. مبانی و روش های تفسیر قرآن عباسعلی عمید زنجانی سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی تهران

2. روش شناسی تفسیر قرآن علی اکبر بابایی و...، انتشارات سمت تهران

3. اصول التفسیر و قواعده خالد عبدالرحمن الملک دارالنفائس بیروت

4. قواعد التفسیر، خالد بن عثمان السبت دار ابن عفان مصر.

لطفاً کتاب هایی درباره پاسخ های قرآنی به پرسش ها معرفی کنید؟ آیا آقای محمد حسین طباطبایی چنین کتابی دارند؟

پرسش

لطفاً کتاب هایی درباره پاسخ های قرآنی به پرسش ها معرفی کنید؟ آیا آقای محمد حسین طباطبایی چنین کتابی دارند؟

پاسخ

کتاب های متعددی درباره پرسش ها و پاسخ های قرآنی منتشر شده است از جمله

1. یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ آیت اللّه مکارم شیرازی دفتر نشر برگزیده

2. پاسخ به پرسش های مذهبی آیت اللّه مکارم شیرازی و آیت اللّه جعفر سبحانی مطبوعاتی هدف

3. پرسش و پاسخ هایی در شناخت تاریخ و علوم قرآنی دکتر مجید معارف انتشارات کویر;

4. پرسش و پاسخ های قرآنی محمد بن ابی بکر رازی ترجمه سید محمد رضا غیاثی کرمانی انتشارات نورگستر.

5. سؤال از ما، پاسخ از خداوند علیم رضا جاهد، نشر سنبله

در مورد بخش دوم پرسش اگر مراد شما از محمد حسین طباطبایی علامه بزرگوار طباطبایی صاحب تفسیر المیزان است از وی کتابی در مورد پاسخ به پرسش های قرآنی نداریم ولی یکی از شاگردان ایشان به نام محمدحسین رخ شاد، اقدام به جمع آوری پرسش هایی که از ایشان در جلسات شده و ایشان به آن ها پاسخ داده اند کرده است این کتاب با عنوان "در محضر علامه طباطبایی از سوی انتشارات نهاوندی قم منتشر شده است همچنین ایشان کتابی به عنوان "قرآن در اسلام تالیف کرده اند که یکی از آثار ارزشمند و مفید برای آشنایی عموم مردم با قرآن است مطالعه این کتاب برای هر مسلمانی توصیه می شود.

امّا اگر مراد شما از این فرد، دکتر محمد حسین طباطبایی حافظ خردسال کشورمان است درباره ایشان کتاب های متعددی به نگارش درآمده که در برخی از آن ها به پاسخ های قرآنی ایشان به پرسش های دیگران پرداخته شده است از جمله این کتاب ها است

خاطراتی از دکتر

هفت ساله اصغر جدایی انتشارات جامعة القرآن الکریم

نور ولایت در خردسال ترین حافظ قرآن موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر;

در این زمینه (پاسخ های قرآنی به پرسش های دیگران مطالعه کتاب "مکالمات قرآنی تألیف فاطمه کریمی نیز، مفید است

امروزه کتاب های بسیاری با نام های متفاوت وارد بازار شده است که برای هر کاری و بیماری ها و مشکلی آیه ای یا حدیثی آورده اند که چاره ساز این مشکل است البته بسیاری از این آیه ها و اعمال _ به نظر من _ خرافات و دروغ هایی است که به نام حدیث جعل کرده اند. آیا این

پرسش

امروزه کتاب های بسیاری با نام های متفاوت وارد بازار شده است که برای هر کاری و بیماری ها و مشکلی آیه ای یا حدیثی آورده اند که چاره ساز این مشکل است البته بسیاری از این آیه ها و اعمال _ به نظر من _ خرافات و دروغ هایی است که به نام حدیث جعل کرده اند. آیا این کتاب ها صحیح است

پاسخ

خداوند متعال قرآن را شفای آن چه در دل ها و افکار است و نیز شفای امراض جسمانی معرفی فرموده است هرگاه قرآن ذاتاً شفا شد، هرگز مرضی در آن راه نمی یابد و اگر شخصی به قرآن مراجعه کرد، بدون شفا و درمان باز نمی گردد. چنان که حضرت علی می فرماید: "از این کتاب بزرگ الهی و آسمانی برای بیماری های خود شفا بخواهید و برای حل مشکلاتتان از آن یاری بطلبید; چون در این کتاب درمان بزرگترین دردها که کفر و نفاق و تباهی و گمراهی است وجود دارد".( ر.ک نهج البلاغه ترجمه فیض الاسلام خطبه 175، ص 567، چاپ تهران نسخة خطی )

و هر کس به محضر قرآن بیاید و آن را بفهمدو بپذیرد و عمل کند، به طور قطع مرض های درونی اش از بین می رود. افزون بر این قرآن کریم در مقام پیش گیری مرض نیز با بیانی رسا و متین سعی می کند تا انسان ها به امراض فکری و قلبی دچار نشوند.

"قرآن مجید" هم ضعف ها و مرض هایی را که مربوط به حکمت نظری است با برهان شفا می دهد و هم مرض هایی را که مربوط به حکمت عملی است با تهذیب و تصفیة دل بهبود می بخشد. تمام بیماری های اعتقادی و اخلاقی انسان را درمان می کند و جهل را که بدترین

بیماری درونی است با علم درمان می کند و شک را با یقین اندوه را با آرامش ترس را با امید، اضطراب را با عزم و... برطرف می سازد; همچنین قرآن کریم امراض جسمانی را نیز شفا می دهد; چنان که در روایات ائمه بدان اشاره شده است ( مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی بخش خواص سور و آیات قرآن کریم ص 802 _ 811، انتشارات فاطمه الزهرأ3. )

روایات متعددی در مورد طلب شفأ از آیات و سوره های قرآن نقل شده که مرحوم علامه مجلسی در کتاب بحارالانوار، ج 92، باب فضائل سُوَرِ القرآن و آیاته جمع آوری کرده است در این بین طلب شفأ به سورة حمد و توحید، از تأکید بیشتری برخوردار است چنان که از کتاب طب ّ الأئمه از امام باقر7 نقل شده که فرمود: "من لم یبرئه سورة الحمد و قل هو اللّه أحد لم یبرئه شی ء، و کل علّة تبرئها هاتین السورتین بحارالانوار، ج 92، ص 234، ح 19. )" از مکارم الاخلاق از امام صادق نقل شده که حضرت فرمود: "لو قرأت الحمد علی میّت سبعین مرّة ثم ردّت فیه الروح ما کان عجباً".( همان مدرک ص 257. ) ناگفته نماند که در اثربخشی آیات قرآن شرایطی وجود دارد; مانند این که شفا یافتن منافی با مصلحتی بزرگتر نباشد; چرا که ممکن است یک بیماری به جهت مصلحتی مهم باشد; همچنین شخص متوسل به آیات قرآن باید با اطمینان و یقین به این کار بپردازد و شرایطی دیگر... .

البته بایستی توجّه داشت که ما نمی خواهیم بگوئیم هر حدیثی که شما در هر کتابی دیدید درست است زیرا در میان آنان که کتاب می نویسند کسانی هستند که از دقّت

کافی و یا تخصص کافی بهره مند نیستند به طور مثال برخی کسانی که کتاب می نویسند با حدیث و یا زبان عربی _ که قرآن و احادیث ما به آن زبان می باشند _ آشنا نیستند و در ترجمة آیات و احادیث و یا بیان مقصود خداوند و یا ائمة معصومین اشتباه کنند و مطلبی ارائه می دهند که به هیچ وجه با آن چه خداوند و یا ائمه معصومین می خواسته اند بگویند مطابقت ندارد و یا آن که نویسنده با فن ّ حدیث آشنا نبوده و احادیثی را که دشمنان تشیع جعل کرده اند و به امامان نسبت داده اند. به عنوان احادیث واقعی ترجمه می کنند و چاپ می کنند.

به همین جهت شما باید _ در صورتی خود آشنا با این فنون نیستید _ به کتبی که علمای معتبر و سرشناس اسلام نوشته اند و علمای برجستة امروز آن ها را به ما معرفی می کنند، مراجعه کنید. و در این رابطه حتماً از روحانیّت آگاه کمک بگیرید و احیاناً اگر حدیثی به نظر شما عجیب آمد با آنان _ و یا با مراکز معتبری که این گونه کمک ها را به جوانان مؤمن می نمایند _ در میان بگذارید.

با توجه به کتاب زبان قرآن از آقای فراصت خواه آیا در تفاسیر در این باره مطلبی هست

پرسش

با توجه به کتاب زبان قرآن از آقای فراصت خواه آیا در تفاسیر در این باره مطلبی هست

پاسخ

به نظر می رسد، لازم است پرسش گر محترم اگر مطلب خاصی از این کتاب و در بخش ویژه ای از آن برای او شبهه آفرین یا ابهام زا بوده است مطرح نمایند تا دربارة آن با توجه به کتب تفسیر که مورد تقاضای ایشان است اظهار نظر شود; در هر صورت هرگونه گمانه زنی دربارة قسمتی خاص از کتاب بر تصریح پرسش گر دربارة آن میسّر است

کتاب فرهنگ لغات قرآن از کیست

پرسش

کتاب فرهنگ لغات قرآن از کیست

پاسخ

الف عباس مهرین شوشتری ی ج علی اصغر حکمت O

ب ابوالقاسم رزّاقی Oد: جواد محدثی O

منابع و کتاب هایی را که درباره قرآن بحث کرده اند را بنویسید؟

پرسش

منابع و کتاب هایی را که درباره قرآن بحث کرده اند را بنویسید؟

پاسخ

پرسشگر محترم برخی از منابع و کتاب هایی که دربارة قرآن کریم بحث کرده اند عبارتند از:

1. التمهید فی علوم القرآن آیت اللّه معرفت مؤسسة النشر الاسلامی قم

2. تاریخ قرآن محمود رامیار، انتشارات امیرکبیر، تهران

3. معارف قرآن آیت اللّه مصباح یزدی انتشارات در راه حق قم

4. قرآن شناسی آیت اللّه مصباح یزدی انتشارات مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ، قم

5. تاریخ پیامبران ]حیاة القلوب ، علامه مجلسی ، انتشارات سرور، قم

6. پیام قرآن آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران 10 مجلد، دارالکتب الاسلامیة تهران

7. آشنایی با سوره های قرآن جواد محدثی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

8. آشنایی با قرآن شهید آیت اللّه مطهری انتشارات صدرا، قم

9. تفسیر المیزان علامه طباطبایی ، 20 مجلد، انتشارات اسلامی قم

10. نرم افزار رایانه ای "صراط" مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

11. نرم افزار رایانه ای "تبیان 4" مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

و...

منابعی از قبیل کتاب پایان نامه سایت اینترنتی و... در زمینة شیوة آموزش قرآن کریم معرفی نمایید.

پرسش

منابعی از قبیل کتاب پایان نامه سایت اینترنتی و... در زمینة شیوة آموزش قرآن کریم معرفی نمایید.

پاسخ

در زمینه شیوة آموزش و یادگیری قرآن کریم کتاب های فراوانی نوشته شده است که برخی از آن ها چنین است

1. یادگیری قرآن مجید به روش آسان همراه با تجوید و روش تدریس قرآن در مدارس سید ابراهیم محمودی هاشمی انتشارات آستان قدس رضوی

2. آشنایی با اصول و روش های تدریس تجوید قرآن کریم سید علی سرابی مرکز تربیت مدرس و استاد قرآن کریم وابسته به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان

3. علم قرائت (شامل قرائت و تجوید) عباس امید اللّه کاشانی

4. بُغیة المرید من احکام التجوید، مهدی محمد الحرازی دارالبشائر الاسلامیة بیروت

5. عمدة البیان فی تجوید القرآن صابر حسن محمد ابوسلیمان دارعالم الکتب ریاض

6. حق التلاوة حسنی شیخ عثمان دارالمنارة للنشر و التوزیع جدّة

7. سرّ البیان فی علم القرآن با تجوید کامل استدلالی حسن بیگلری انتشارات کتابخانة سنایی

8. قواعد التجوید و الالقأ الصوتی جلال الحنفی وزارت اوقاف عراق

9. تجوید استدلالی عبدالحسین فاضل گروسی نشر شفا.

10. زینة القرآن (آموزش روخوانی و تجوید قرآن کریم ، یوسف درودگر، کانون انتشارات پیام محراب

11. التمهید فی معرفة التجوید، حسن بن احمد الهمذاتی العطار، دارعمار عمّان

12. نهایة القول المفید فی علم التجوید، شیخ محمد مکی نصر، مکتبة التوفیقیة کربلا.

13. پژوهشی در علم تجوید، ابوالفضل علاّمی انتشارات محدث

14. تجوید و روش های تلاوت داوود العطار، ترجمة حمد اللّه جعفرپور، انتشارات احرار، تبریز.

15. مصباح القرآن 3 (قواعد تجوید و تجوید استدلالی به روایت حفص از عاصم ، محمدبنیادی نشر عابد، تهران

16. درآمدی

بر علم تجوید، امام محمد بن محمد بن جزری ترجمة ابوالفضل علاّمی و صفر سفید رو، مؤسسة فرهنگی _ انتشاراتی حضور، قم

17. روانخوانی و تجوید قرآن حبیبی شهیدی و علاّمی ادارة آموزش های عقیدتی سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه

18. نرم افزار "صبا"، آموزش روخوانی و قرائت برای کودکان همراه با برنامه های جانبی مانند: فیلم داستان بازی نقاشی و..

19. نرم افزار "مائده (مائدة 1 و مائدة 2)، آموزش قرائت و تجوید.

برای تحقیق در موضوع "معجزه بودن قرآن لطفاً یک سری کتاب معرفی کنید.

پرسش

برای تحقیق در موضوع "معجزه بودن قرآن لطفاً یک سری کتاب معرفی کنید.

پاسخ

قرآن کریم در آیه های مختلف تصریح می کند که کلام خداوند بود، و با همین الفاظ، از مقام ربوبی صادر شده و پیامبر اکرم نیز آن را با همان الفاظ تلقّی نموده است و هرگز کلام بشر نیست در راه اثبات این معنا، در لابلای آیه های کریمه به مقام محمّدی (= مبارزه طلبی و دعوت به معارضه برآمده و قرآن را از هر جهت معجزه و فوق توانایی بشر دانسته است می فرماید: "قُل لَّغ ن ِ اجْتَمَعَت ِ الاْ سًِنس ُ وَ الْجِن ُّ عَلَی ََّ أَن یَأْتُواْ بِمِثْل ِ هَ_َذَا الْقُرْءَان ِ لاَ یَأْتُون َ بِمِثْلِه ِی وَ لَوْ کَان َ بَعْضُهُم ْ لِبَعْض ٍ ظَهِیرًا ;(اسرأ،88) بگو: اگر انسان ها و پریان ]= جن ّ و انس و همه جهانیان ، اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، همانند آن را نخواهند آورد، هرچند یکدیگر را ]در این کار[ کمک کنند."

در این موضوع از دیر زمان تا کنون مفسران و دانشمندان علوم قرآنی کتاب های بسیار فراوانی نگارش نموده اند که بخشی از آن ها عبارتند از:

قرآن در اسلام علامه طباطبایی ، ص 18، دار الکتب الاسلامیة تهران

قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی دار الکتب الاسلامیة

درسنامه علوم قرآنی سطح 1، حسین جوان آراسته ص 235 _ 260، بوستان کتاب قم

شناخت قرآن (تلخیص البیان ، آیت الله سیدابوالقاسم موسوی خوئی ، تلخیص و نگارش محمدصادق نجفی و هاشم هریسی دفتر مدینة العلم قم

پیام قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم ، آیت الله مکارم شیرازی و دیگران ج 8، ص 75 _ 324، نشر مطبوعاتی هدف قم

نگاهی به علوم قرآنی آیت الله محمد

باقر ملکی میانجی ، ترجمه علی نقی خدایاری نشر خرم

علوم قرآنی آیت الله محمد هادی معرفت مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید

قرآن پژوهشی (هفتاد و بحث و تحقیق قرآنی ، بهأ الدین خرم شاهی ص 3 _ 129، مرکز نشر فرهنگی مشرق

قرآن در قرآن (تفسیر موضوعی قرآن کریم ، آیت الله جوادی آملی مرکز نشر اسرأ

و قسمتی از منابع فراوان عربی در این مورد عبارتند از:

التمهید فی علوم القرآن آیت الله محمدهادی معرفت ج 4 و 5، مؤسسة نشر اسلامی

علوم القرآن عند المفسرین مرکز فرهنگ و معارف قرآن ج 2، ص 381 _ 565، دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

البیان فی تفیسر القرآن آیت الله خوئی ، ص 40 _ 108، مکتبة العلمیة قم

مدخل التفسیر، آیت الله فاضل لنکرانی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

تفسیر المیزان علامه طباطبایی ، ج 1، ص 58، 72، 88 و ج 10، ص 65 و 162، نشر اسماعیلیان

اعجاز القرآن قاضی ابوبکر الباقلانی عالم الکتب

اعجاز القرآن و البلاغة النبویة مصطفی صادق الرافعی دار الکتاب العربی

مناهل العرفان علوم القرآن محمد عبدالعظیم الزرقانی ج 2، ص 227 _ 285، مؤسسة التاریخ العربی بیروت

البرهان فی علوم القرآن محمد بن عبدالله الزرکشی ج 2، ص 90 _ 124، دار احیأ الکتب العربیة

مسیر مطالعاتی مباحث علوم قرآنی در کتاب های ا هل تسنن و شیعه را بیان نمایید.

پرسش

مسیر مطالعاتی مباحث علوم قرآنی در کتاب های ا هل تسنن و شیعه را بیان نمایید.

پاسخ

در مورد قرآن کریم موضوعات و مباحث فراوانی قابل مطالعه است که در مورد آن ها کتاب های فراوانی نوشته شده است در این جا دو موضوع اشاره می شود: 1. تاریخ قرآن 2. علوم قرآنی

در مورد تاریخ قرآن کتاب های فراوانی نوشته شده است جهت مطالعه کتاب های زیر به ترتیب پیشنهاد می شود:

1. تاریخ قرآن نوشتة آیت الله محمد هادی معرفت

2. تاریخ قرآن نوشتة دکتر محمود رامیار;

3. پژوهشی در تاریخ قرآن کریم نوشتة دکتر سیدمحمد باقر حجتی

در مورد علوم قرآنی نیز کتاب های بسیاری نوشته شده است برای مطالعه کتاب های زیر به ترتیب پیشنهاد می شود:

1. درسنامة علوم قرآنی نوشتة حسین جوان آراسته

2. علوم قرآنی نوشتة آیت الله محمد هادی معرفت

3. التمهید، نوشتة آیت الله محمد هادی معرفت

4. مناهل العرفان فی علوم القرآن نوشتة محمد عبدالعظیم زرقانی

5. الاتقان فی علوم القرآن نوشتة جلال الدین سیوطی

در صورت امکان کتابی برایم بفرستید که اطلاعات جامعی در مورد قرآن ارائه دهد تا بتوان در جلسات قرآنی و مسابقات قرآنی از آن استفاده نمود.

پرسش

در صورت امکان کتابی برایم بفرستید که اطلاعات جامعی در مورد قرآن ارائه دهد تا بتوان در جلسات قرآنی و مسابقات قرآنی از آن استفاده نمود.

پاسخ

برادر گرامی از این که در پی آگاهی از موضوعات قرآنی و شناخت قرآن هستی بسیار خرسندیم با عرض پوزش این مرکز از ارسال کتاب و مانند آن معذور است

دربارة اطلاعات قرآنی قابل استفاده در جلسات و مسابقات قرآنی کتاب های متعددی تدوین شده است که برخی از آن ها ذکر می شود.

1. دانستنی های قرآن مؤلف مصطفی اسرار;

2. گنجینة معارف قرآن مؤلف ابوالفضل فخرالاسلام

3. کلید قرآن مؤلف صادق حسن زاده

برای استفاده از کتب تفسیر قرآن کریم و کلاس های قرآن برای بزرگ سالان و با تحصیلات دیپلم و بالاتر چه تفاسیری مناسب است لطفاً تفاسیر جدید را نیز معرفی کنید.

پرسش

برای استفاده از کتب تفسیر قرآن کریم و کلاس های قرآن برای بزرگ سالان و با تحصیلات دیپلم و بالاتر چه تفاسیری مناسب است لطفاً تفاسیر جدید را نیز معرفی کنید.

پاسخ

1. تفسیر نمونه آیة الله مکارم شیرازی و دیگران 27 جلد، دارالکتب الاسلامیة

2. تفسیر موضوعی پیام قرآن آیة الله مکارم شیرازی و دیگران 10 جلد، نشر مدرسه امیرالمؤمنین علی

3. اخلاق در قرآن آیة الله مصباح یزدی دو جلد، انتشارات مؤسسه امام خمینی .

4. تفسیر المیزان علامه طباطبایی ، 20 جلد، انتشارات اسلامی این تفسیر شریف به فارسی نیز ترجمه شده است

5. معارف قرآن آیة الله مصباح یزدی نشر مؤسسه در راه حق

6. تفسیر نور، آقای شیخ محسن قرائتی مؤسسه ترویج فرهنگ قرآن

7. تفسیر موضوعی قرآن آیت الله جوادی آملی

8. تفسیر راهنما، آیة الله هاشمی رفسنجانی و مرکز فرهنگ و معارف قرآن نشر دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

9. منشور جاوید، آیت الله جعفر سبحانی

10. تفسیر شبّر، علامه شبّر.

11. تفسیر معین محمد هویدی

12. مختصر المیزان سلیم الحسنی

13. مجمع البیان علامة طبرسی

14. نور الثقلین مرحوم حویزی

15. تفسیر برهان علامه بحرانی

16. تفسیر صافی فیض کاشانی

17. تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی نشر موسسة اسرأ، قم

و...

لطفاً کتاب های مناسبی را که قصص قرآن را به خوبی توضیح داده باشد معرفی کنید.

پرسش

لطفاً کتاب های مناسبی را که قصص قرآن را به خوبی توضیح داده باشد معرفی کنید.

پاسخ

برخی از کتاب ها که داستان ها و قصه های قرآن را توضیح داده عبارتند از:

1. قصص قرآن با فرهنگ قصص قرآن صدرالدین بلاغی انتشارات امیرکبیر، تهران

2. قصص قرآن مجید، یحیی مهدوی انتشارات خوارزمی تهران

3. قصص قرآن یا تاریخ انبیأ، رسولی محلاتی دار الکتب الاسلامیه تهران

4. سرگذشت های تلخ و شیرین غلامرضا نیشابوری انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

5. حیاة القلوب یا تاریخ پیامبران علامه مجلسی ، انتشارات سرور، قم

6. قصص القرآن محمد احمد جاد المولی و... .

دربارة حافظان قرآن و زندگی نامة آنان توضیح دهید؟

پرسش

دربارة حافظان قرآن و زندگی نامة آنان توضیح دهید؟

پاسخ

حفظ قرآن کریم یکی از پر اهمیت ترین کارها برای مسلمانان از همان آغاز نزول قرآن بوده است بسیاری از مسلمانان با سفارش های پیامبر اکرم اقدام به این کار کردند; پس از پیروزی انقلاب اسلامی و روی کرد مسئولان کشور به قرآن کریم بسیاری از جوانان کشور عزیزمان به این مهم اقدام کرده در مسابقات جهانی نیز رتبه های بالایی را کسب کردند.

پرداختن به زندگی نامه یک یک این عزیزان هزاران صفحه کتاب می طلبد که در این اختصار نمی گنجد. بنابراین شایسته است برای آشنایی با زندگی نامه حافظان قرآن کریم به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1. نگاهی به زندگانی قاریان مشهور قرآن کریم مریم قاسم احمد، جهاد دانشگاهی

2. حافظان نور، داوود قاسمی انتشارات فکرت

3. زنان حافظ قرآن محمد مهدی فقیه محمدی جلالی انتشارات فقه

آیا CD یا نرم افزاری در مورد قرآن به زبان های دیگر وجود دارد؟ در صورت وجود داشتن به چه زبان هایی اگر نرم افزاری موجود نیست آیا قرآن به زبان های دیگر چاپ شده است یا خیر؟

پرسش

آیا CD یا نرم افزاری در مورد قرآن به زبان های دیگر وجود دارد؟ در صورت وجود داشتن به چه زبان هایی اگر نرم افزاری موجود نیست آیا قرآن به زبان های دیگر چاپ شده است یا خیر؟

پاسخ

دربارة قرآن و تفسیر، نرم افزارهای متعدد و متنوعی تدوین شده که اغلب به زبان عربی و فارسی است و مهم ترین آن ها عبارتند از:

1. نرم افزارهای قرآنی ساخت داخل کشور و مراکز تهیه و توزیع آن ها:

الف نورالانوار

2: معجم قرآنی شامل 11 ترجمه 9 تفسیر، شأن نزول و روایات مرتبط با آیات قرائت 30 جزء قرآن با صدای دو قاری (عبدالباسط _ پرهیزگار) اعلام و کتاب شناәʠتفسیر.

محل تولید: کامپیوتر علوم اسلامی قم / محل توزیع قم _ چهارراه شهدا: بانک اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی

ب ندأ:

قرائت 15 تن از قاریان مشهور، تواشیح اطلاعات علوم قرآنی

محل تولید و توزیع قم خیابان شهدا، روبه روی دفتر مقام معظم رهبری _ دامت برکاته _، یاسین رایانه

ج مبین 75:

سبک های قرائت قرآن از قاریان برگزیده جهان شامل 21 قاری مشهور.

محل توزیع قم چهارراه شهدا (بانک اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی

د) جامع التفاسیر شیعه

شامل همة تفاسیر شیعه و 18 ترجمه فارسی و قرائت کل قرآن

محل توزیع قم چهارراه شهدا (بانک اطلاعات دفتر تبلیغات اسلامی

'û) هُدی َ (ویژه و هُدی َ (معمولی :

"ویژه : شامل قرائت کامل قرآن با صدای 15 قاری معروف و ترجمه به هشت زبان

"معمولی : شامل قرائت کامل قرآن با صدای آقای پرهیزگار و شش ترجمه

علاوه بر این نرم افزارها، نرم افزارهای دیگری هم موجود است که چنان چه خواسته باشید، می توانید از نمایشگاه هایی که بدین منظور بر پا می شود، تهیه

فرمایید.

2. نرم افزارهای قرآنی (آموزشی کشورهای عربی

الف اعراب القرآن شامل تلاوت قرآن با صدای منشاوی و عبدالباسط

1. مخارج حروف

احکام تلاوت قرآن 2. احکام تجوید

3. تجوید برای اطفال به صورت شعر

4. علم تجوید

نشانی الشرکة RDI مکتبة القرآن

1. برامج دینیة للاطفال (آموزش عربی

ب عالم القرآن المصور:2. برامج تعلمیة للاطفال (تلاوت قرآن کریم

3. تواشیح

نشانی مصر، قاهره فیتوشرسافت

1. تجویدالف صفات و مخارج حروف

ب احکام التلاوة

ج قرآن صخر:2. مکتبة القرآن الف احکام تلاوت

ب اسباب النزول

ج اعجاز القرآن

3. قرآن (قرائت متن کامل قرآن

نشانی عربستان سعودی شرکت صخر

1. آموزش جزء سی ام برای کودکان با تکرار

د) قرآن عم جزء:2. آموزش تجوید

3. همخوانی قرآنی

4. برنامه های دینی برای کودکان

نشانی مصر، قاهره فیتوشرسافت

1. قرائت کل قرآن کریم با تکرار

و) کیف تحفظ القرآن 2. تجوید

3. روایات حفظ قرآن

'û) الموسوعة القرآنیه للأسره (جزء عم _ تبارک _ قد سمع و...)

شامل 1. حفظ قرآن آموزش حفظ به طرق مختلف و آموزش های لازم

2. مسابقه مسابقه های گوناگون قرآن از مطالبی که در بخش اوّل بیان شده است

این موسوعه شامل چند " CD" می باشد که با بهره گیری از چند جزء آخر قرآن تهیه شده است

نرم افزارهای متعددی نیز (مانند تبیان عدیم و...) به زبان های خارجی تهیه شده که می توانید برای آگاهی بیشتر با مرکز ترجمة قرآن به زبان های خارجی تماس بگیرید.

قرآن کریم به بیشتر زبان های معروف دنیا (بیش از چهارصد زبان ترجمه شده و آمارهای گوناگونی از آن ها ارائه شده است

ذکر این آمارها به دلیل طولانی بودن با مجال اندک این پاسخ نامه متناسب نیست و

شما می توانید در برخی منابع مربوط به ترجمه مانند شماره های مختلف ترجمان وحی این آمارها را دنبال کنید. همچنین شما می توانید برای آگاهی بیشتر با مرکز ترجمه قرآن به زبان های خارجی ارتباط برقرار کنید.(قم خیابان شهدا، کوچة شمارة 39، پلاک 12; صندوق پستی 3984/37185.)

آدرس سایت های مربوط به قرآن و تفاسیر آن را بیان کنید؟

پرسش

آدرس سایت های مربوط به قرآن و تفاسیر آن را بیان کنید؟

پاسخ

پایگاه ها و صفحات قرآنی

www.holyquran.netپایگاه القرآن الکریم E_Mail:webmaster@holyquran.net

www.almizan.orgپایگاه المیزان اُرگ E_Mail:khalfan@yahoo.com

www.hawzah.netبخش قرآن شبکه حوزه E_Mail:webmaster@hawzah.net

www.aalulbayt.orgپایگاه آل البیت E_Mail:aalulbayt.org

www.nidanet.orgپایگاه ندأالثقلین E_Mail:info@nidanet.org

www.al-islam.orgپایگاه اسلام اُرگ E_Mail:dilp@al-isalm.org

www.islam.org.nzپایگاه اسلام اُرگ E_Mail:ehaddad@i4free.co.nz

www.quran.netپایگاه شبکه قرآن E_Mail:tariq@muslim.com

www.quran.org.ukپایگاه قرآن اُرگ E_Mail:ieb@tableegh.org.uk

www.qurannetwork.comشبکه قرآن E_Mail:webmaster@qurannetwork.com

quran msa/ dept/ www.usc.edu/بخش قرآن پایگاه E_Mail:msaschlr@usc.edu

usc.edu

www.islamicresources.comپایگاه منابع اسلامی E_Mail:webmaster@islamicresources.com

www.fadak.comفدک اُرگ web@hotmail.com E_Mail:fadak

www.islaam.netپایگاه اسلام نت E_Mail:webmaster@islam.net

quran.ajeeb.com// http:قرآن عجیب کام feedback.htm corporate/ english.ajeeb.com/// E_Mail:http:

www.islamia.comپایگاه اسلامیا.کام selfregistration.htm www.islamia.com/// E_Mail:http:

msa www.uah.edu/پایگاه هدی E_Mail:webmaster

www.islamicity.comصفحه اسلامیک سیتی اُرگ E_Mail:feedback@islamicity.com

www.minhaj.orgپایگاه منهاج اُرگ E_Mail:tehreek@minhaj.org

www.naseej.comپایگاه نسیج کام E_Mail:info@naseej.com

www.turath.comپایگاه تراث کام E_Mail:turath@go.com.jo

www.islam101.comپایگاه اسلام کام isalm@islam101.com

www.islamsun.comپایگاه شمس الاسلام webmaster@islamsun.com

www.islamdir.netپایگاه اسلام دایر.نت E_Mail:webmaster@islam-online.net

www.islam4u.comپایگاه مرکز E_Mail:islam4u@hotmail.com

الشعاع الاسلامی

www.annajat.comشبکه سفینة النجاة E_Mail:info@annajat.com

www.alhikmeh.comپایگاه الحکمة E_Mail:alhikmeh.com

www.irib.comپایگاه صداوسیما E_Mail:Webmaster@irib.com

www.al-montada.comالمنتدی الحسینی E_Mail:info@al-montada.com

للثقافة الاسلامیة

برای یادگیری زبان عربی چه منابعی را توصیه می کنید؟

پرسش

برای یادگیری زبان عربی چه منابعی را توصیه می کنید؟

پاسخ

در زمینه آموزش زبان عربی کتاب های: المدخل الی تعلیم مکالمه العربیه، صرف ساده، النحو الواضح و... قابلاستفاده است.{J

چند کتاب در مورد مسائل علوم قرآن و تفسیر به من معرفی کنید .

پرسش

چند کتاب در مورد مسائل علوم قرآن و تفسیر به من معرفی کنید .

پاسخ

قرآن کریم از ابعاد گوناگون مورد شرح و تفسیر و بررسی قرار گرفته است.

1- در تفسیر قرآن اکنون تقریبا حدود 2000 دوره تفسیر به زبانهای مختلف موجود است که بعضی از دوره ها بهچندین جلد می رسد.

2- علوم قرآنی در این زمینه نیز صدها جلد کتاب منتشر شده. و شما می توانید در زمینه تفسیر قرآن به تفسیر نمونهترجمه و تفسیر المیزان ترجمه تفسیر جوامع الجامع و تفسیر نور تفسیر راهنما و تفسیر کاشف مراجعه نمایند و درزمینه مسائل کلی و علوم قرآنی به کتبی چون :

1- اهداف و مقاصد سوره های قرآن ( سید محمد باقر حجتی )

2- پژوهشی در تاریخ قرآن ( سید محمد باقر حجتی )

3- علوم قرآنی ( آیه الله معرفت )

4- شناخت قرآن (کریم دزفولی)

5- قرآن در اسلام (علامه طباطبایی){J

آیا کتاب تفسیر و تاریخ طبری این اعتبار را دارند که از آنها بعنوان سند برای اثبات مطلبی استفاده شود؟

پرسش

آیا کتاب تفسیر و تاریخ طبری این اعتبار را دارند که از آنها بعنوان سند برای اثبات مطلبی استفاده شود؟

پاسخ

هر کتابی از هر نویسنده ای هر چند بزرگ و توانا باشد خالی از نقاط ضعف نیست و کتاب های تاریخ طبری نیز از اینقاعده مستثنی نیستند ولی به هر حال در اکثر مطالب قابل استناد هستند مگر در مواردی که نقل او یا مخالف بامسلمات تاریخی باشد یا با اعتقادات مسلم شیعه مخالف باشد.{J

بهترین ترجمه نهج البلاغه از کیست ؟

پرسش

بهترین ترجمه نهج البلاغه از کیست ؟

پاسخ

از نهج البلاغه چندین ترجمه وجود دارد که نسبتا بهترین آنها ترجمه دکتر شهیدی و ترجمه آیت اللّه مکارم شیرازی است.

دوست دارم بر آگاهی های قرآنی خود بیفزایم مرا راهنمائی کنید؟

پرسش

دوست دارم بر آگاهی های قرآنی خود بیفزایم مرا راهنمائی کنید؟

پاسخ

در این زمینه باید کتاب های قرآنی را بیشتر مطالعه نمایید؛ از جمله:

1- شناخت قرآن کمالی دزفولی

2- دانستنیهای قرآن

3- قرآن و پیامبر مکارم شیرازی

4- عظمت قرآن مرتضی توسلیان

5- درسهایی پیرامون شناخت قرآن مؤسسه در راه حق{J

برای پیدا کردن شاءن نزول آیات چه کتابهائی مطالعه کنم

پرسش

برای پیدا کردن شاءن نزول آیات چه کتابهائی مطالعه کنم

پاسخ

برای پیدا کردن شأن نزول آیات به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1- تفسیر در المنثور (سیوطی)

2- اسباب النزول

3- اسباب النزول (واحدی نیشابوری)

4- تفسیر برهان

5- تفسیر کنز الدقائق (مشهدی قمی)

6- تفسیر نور الثقلین

7- تفسیر نمونه

8- تفسیر المیزان

9- تفسیر مجمع البیان{J

برای آشنایی بیشتر با نهج البلاغه به چه کتابهایی مراجعه کنم ؟

پرسش

برای آشنایی بیشتر با نهج البلاغه به چه کتابهایی مراجعه کنم ؟

پاسخ

الف - علاقه شما به «نهج البلاغه»، روی کردی گران سنگ است. امید است که این کتاب شریف و رهنمودهای آن،راهنمای شما در همه امور زندگی باشد.

برای تحقیق و مطالعه در «نهج البلاغه» می توانید به منابع زیر مراجعه نمایید:

1_ ترجمه و تفسیر نهج البلاغه محمد تقی جعفری(ره)

2_ سیری در نهج البلاغه شهید مطهری

3_ جستجویی در نهج البلاغه عابدی

4_ ابعاد گسترده اسلام جواد مصطفوی

5_ پیرامون نهج البلاغه شهرستانی

6_ یادنامه کنگره نهج البلاغه گروهی از نویسندگان

7_ ابزار و اطلاعات مقدماتی تحقیق در نهج البلاغه، محمد دشتی

8_ نهج البلاغه چیست؟ شهرستانی

9_ آشنایی با نهج البلاغه مهدی جعفری

10_ یادنامه علامه شریف رضی گروهی از نویسندگان

11_ کاوشی در نهج البلاغه گروهی از نویسندگان

12_ کلیدهای شناسایی نهج البلاغه محمد دشتی

13_ پژوهشی در اسناد و مدارک نهج البلاغه مهدی جعفری

14_ الهیات در نهج البلاغه لطف اللّه صافی

15_ یادنامه دومین کنگره نهج البلاغه گروهی از نویسندگان

ب _ در این زمینه می توانید با بنیاد نهج البلاغه در قم با تلفن 742594 تماس بگیرید.

کتاب تفسیر منهج الصادقین را معرفی کنید؟

پرسش

کتاب تفسیر منهج الصادقین را معرفی کنید؟

پاسخ

منهج الصادقین، تفسیر فارسی قرآن است که توسط ملافتح ا... کاشانی نگاشته شده است و دارای عباراتی سلیس وروان قدیمی است. این تفسیر یکی از مشهورترین و قدیمی ترین تفاسیر فارسی است که در ایران چاپ شده است وبسیاری از مفسرین از روش این کتاب استفاده کرده اند.

مصنّف، در مقدمه کتاب اموری از جمله فضیلت تفسیر قرآن وغرض خود از تألیف کتاب را بیان کرده است. سپسمباحثی درباره اسماء قرّاء و اسماء قرآن، معنای سوره و آیه و عدد آیات، معنای تفسیر و تأویل، تفسیر حدیث نبوی«نزل القرآن علی سبعة احرف»، تفسیر به رأی، مصونیت قرآن از تحریف، جمع آوری قرآن در زمان پیامبر(ص) واعجازقرآن و فضیلت قرائت قرآن را مطرح کرده است. منابعی که وی در تألیف کتابش استفاده کرده است عبارتند از:

1- روض الجنان و روح الجنان رازی 2- کشف الاسرار میبدی

3- کشّاف زمخشری 4- تفسیر البیضاوی بیضاوی

روش ایشان در تفسیر مبتنی بر مراحل ذیل می باشد:

الف) نام و معنای سوره،

ب ) مکّی و مدنی بودن سوره ها و آیات،

ج ) ثواب قرائت،

د ) ترجمه آیه به فارسی،

ه ) معنای لغوی کلمات و اعراب آنها به روش کشّاف و بیضاوی،

و ) سبب نزول آیات،

ز ) نقل روایات و احادیث پیرامون آیه،

ح ) نقل داستان و حکایات پیرامون آیه،

ط ) ارتباط بین آیات و سوره ها،

ی ) بیان مسایل فقهی در آیات احکام،

ک ) ذکر مناقب اهل بیت در آیات مربوطه.

{J

در کتاب سیری در صحیحین ادعا شده که کتاب های صحاح پر از خرافات و احادیث جعلی است , در صورتی که این گونه احادیث در کتاب های شیعه نیز هست؟

پرسش

در کتاب سیری در صحیحین ادعا شده که کتاب های صحاح پر از خرافات و احادیث جعلی است , در صورتی که این گونه احادیث در کتاب های شیعه نیز هست؟

پاسخ

الف) در رابطه با این که نگارنده گفته است: «کتاب های اهل تشیع ده ها بلکه صدها برابر این گونه نظریات... وجوددارد...» توجه به این نکته ضروری است: این سخن ادعایی بزرگ است و نیاز به اثبات دارد. ما از تمام علمای بزرگاهل تسنن دعوت می کنیم که مجامع روایی خودشان و ما را در کنار یکدیگر قرار دهند و پس از بررسی تک تک روایاتنه تنها ده ها و صدها، بلکه یک صدم این گونه خرافات را به ما نشان دهند. راستی در کدام یک از متون شیعه سخن ازران، دست، انگشت و چشم و صورت خدا است؟! در کدام یک از متون شیعه افسانه انحرافی غرانیق وجود دارد؟! درکدام یک از متون شیعه فضیلت خلفا بالاتر از پیامبر ترسیم شده است؟! در کدام یک از متون شیعه آمده است کهپیامبر(ص) و خلیفه در مسأله ای اختلاف نظر داشتند و آیه مطابق رأی خلیفه نازل شد؟! در کدام یک از متون رواییشیعه آمده است که پیامبر(ص) عایشه را بر دوش خود می گرفتند تا زنان رقاصه و آوازه خوان را تماشا کند؟! و... ایکاش آن علم ادعایی (متولوژی) به قوت پیش رفته بود و انواع گوناگون این خرافات را از مجامع روایی برادران عزیزاهل سنت زدوده بود تا ما ناچار به انتقال از آنان در این مسائل نشویم.

همین قدر کافی است بدانید در اسناد روایات اهل سنت برخی از کسانی که به نام اصحاب پیامبر ذکر شده و از آنانروایت نقل شده

است، اصلاً وجود خارجی نداشته اند ودر خیالات کسانی مانند «سیف بن عمر تمیمی» و... خلقشده اند. جالب است بدانید که حدود یکصد و پنجاه نفر از این اسامی را - که شخص نامبرده جعل کرده است - علامهعسکری تحقیق نموده و در این باره کتابی به نام «خمسون و مائة صحابی مختلق» (یکصد و پنجاه صحابی ساختگی)در سه جلد نگاشته و جعلی بودن اسامی آنان را ثابت کرده است و با آن که نزدیک سی سال از تألیف این کتاب گذشته،هنوز هیچ یک از علمای اهل سنت بر آن نقدی ننوشته است.

البته ما معتقد نیستیم که هر آنچه در متون روایی شیعه است عین حقیقت است و مشتمل بر نصوص جعلینمی باشد؛ لیکن به برکت هدایت های اهل بیت(ع) میزان وجود این احادیث از نظر کمیت و کیفیت با آنچه درکتاب های روایی اهل سنت است بسیار اندک است. افزون بر آن برخورد عالمان شیعه با مجامع روایی با شیوه عالمانسنی تفاوت هایی دارد که در ذیل سخن بعدی اشاره خواهد شد.

ب ) در رابطه با این سخن که: «همه این احادیث منسوب به پیامبر(ص) است و اهل تشیع حتی ادعای چنین کتابیکه تمام احادیثش منسوب به رسول خدا(ص) باشد نمی کنند» توجه به چند نکته ضروری است:

1- اگر مقصود از «منسوب بودن» صرف ادعای انتساب و بدون بررسی های مضبوط و روشمند از جهت میزان صدق این نسبت باشد، چنینچیزی در شیعه نیز وجود دارد؛ چنان که احادیث قدسی و یا روایات جمع آوری شده در کتاب «نهج الفصاحة» منسوب به پیامبر(ص)می باشند. البته مقصود از احادیث قدسی، روایاتی است که پیامبر(ص) به واسطه جبرئیل از خداوند نقل فرموده است.

2- اگر مقصود صحت انتساب

باشد، یکی از امتیازات شیعه این است که غیر از «قرآن مجید» - که به تواتر ثابت شده است - صدور هیچکتابی را به طور دربست و کامل از معصوم نمی داند و به همین جهت گرفتار بعضی از مشکلات اهل تسنن در توجیه هر روایتی نمی شود.یکی از رهنمودهای اهل بیت(ع) به عالمان شیعه آن است که آنچه از ما نقل می شود با «قرآن» بسنجید، و در روایت دیگری نیز آمدهاست که با «عقل» بسنجید. بنابراین اگر حدیثی با این دو تعارض داشت، آن را «به دیوار بزنید»؛ یعنی، بدانید که خرافه است و از مانیست. بنابراین اشکال ما به عالمان اهل سنت این است که چگونه مطالبی که در اسنادشان افراد ضعیف وجود دارند و یا با عقل و قرآنمطابقت ندارد، به پیامبر(ص) نسبت می دهید و می گویید اینها از آن حضرت است؟

با توجه به اشکال یاد شده، شیعه غیر از قرآن مجید، هیچ کتابی را به طور دربست صحیح نمی داند؛ بلکه علمایشیعه از اول روش دیگری را برگزیده و گفته اند که هر روایتی پرونده خاص خود رادارد، هر چند در معتبرترین کتاب هانقل شده باشد؛ ولی اهل تسنن برخی از کتاب ها مانند صحاح ستّه را از اول «صحیح» معرفی کرده اند و آنها را منسوببه پیامبر(ص) می دانند، در حالی که مشتمل بر مطالبی است که هرگز نمی توان به آن وجود شریف و مقدس نسبت دادو چنین نسبتی نه تنها برای آنان افتخار نیست؛ بلکه بزرگترین اشکال است. البته ما منکر آن نیستیم که در لابه لای ایناحادیث سخنان گهرباری نیز وجود دارد، و به همین دلیل به بسیاری از آنها که پس از کارشناسی های دقیق موثق به نظررسند

استناد نموده و از آنها استفاده می کنیم؛ زیرا پیامبراکرم(ص) پیامبر همه ما است و سخنان و رهنمودهای آنحضرت برای همه مسلمین است و اختصاص به گروه خاصی ندارد.

ج ) در رابطه با این که: «اهل تشیع سند احادیث مربوط به فضیلت های شخصیت های مورد قبول خود را از همینکتابها استنباط می کنند؛ ولی هنگامی که نوبت به بقیه می رسد ضعف کتاب را یادآور می شوند!» نکات زیر شایان توجهاست:

اولاً: «ضعف کتاب» تعبیر نادرستی است و شیعه با متودلوژی دقیق تشخیص صحیح از سقیم روایات را دسته بندیمی کنند. بنابراین ممکن است روایتی را از جهت رجالی یا براساس ضوابط دیگر معتبر یا نامعتبر بشمارند، نه این کهبگویند کتاب ضعیف و غیرقابل استناد است و آنچه در این بین مهم است، معیارها و ضوابط پذیرش یا ردّ روایتاست.

ثانیا: یکی از شیوه های استدلال که در منطق ذکر شده «مجادله» است. البته مجادله منطقی غیر از مجادله عرفیاست و به معنای این است که در برابر طرف مقابل به چیزی استناد کنند که خودش قبول دارد. قرآن مجید نیزمی فرماید: وجادلهم باللّتی هی احسن با آنان به نحوی نیکو مجادله کن{M».

علت استناد شیعه به کتاب هال اهل سنت در فضیلت اهل بیت(ع) نیز این است که بدانند آنچه ما می گوییم صرفادر مجامع روایی ما نیست؛ بلکه در کتاب های خود آنان نیز موجود است و در واقع نوعی یادآوری به آنان است کهکتاب های خود را در این باره بخوانند تا بفهمند که آنچه شیعه می گوید در مهم ترین منابع و مصادر آنان وجود دارد.آری این افتخار شیعه است که از شخصیت هایی دم می زنند که اجماع بر فضیلت آنان در تمام نصوص روایی مسلمینوجود دارد، تا جایی که

«سید حامد حسین لکنهوی» بیش از ده جلد کتاب شریف «عبقات الانوار» را در فضیلت وحقانیت اهل بیت(ع) به نگارش درآورده است و در سراسر این کتاب یک مورد از متون شیعه استفاده نکرده و تماما ازمصادر اهل سنت استفاده نموده است تا ثابت کند که آنچه شیعه معتقد است در معتبرترین نصوص اهل سنت نیزوجود دارد.

بعد از قرآن بهترین کتاب ها کدام است , چند نمونه را ذکر کنید؟

پرسش

بعد از قرآن بهترین کتاب ها کدام است , چند نمونه را ذکر کنید؟

پاسخ

نهج البلاغه صحیفه سجادیه اصول کافی و .... البته آنچه مهم است چگونگی استفاده و برداشت از این کتاب هاستو بهتر است برای آشنایی درست با محتوای ژرف آنها از نوشتجات علما و دانشمندان برجسته دینی مانند نگاشته هایعلامه طباطبایی استاد مطهری حضرت امام خمینی(ره) آیت الله جوادی آملی آیت الله سبحانی و ... بهره جست.{J

لطفا کتابهایی در مورد فلسفه نماز خواندن معرفی کنید.

پرسش

لطفا کتابهایی در مورد فلسفه نماز خواندن معرفی کنید.

پاسخ

درباره نماز، و اسرار و اهمیت آن ر.ک:

اسرار الصلوة میرزا جواد آقا ملکی تبریزی

آداب الصلوة امام خمینی

راز نماز محسن قرائتی

1001 نکته درباره نماز حسین دیلمی

114 نکته درباره نماز محسن قرائتی

وصال دوست رحیم کارگر

آشنایی با نماز محمدتقی صرفی

از ژرفای نماز خامنه ای

اسرار نماز علی اکبر مهدی پور

اسرار و شگفتیهای نماز ایوب نظری

تفسیر نماز محسن قرائتی

چهل حدیث پیرامون نماز صالح کلیاتی

چهل حدیث در اهل نماز نوری اشتهاردی

حلقه های وصل دکتر علی اکبر افتخاری

راز نماز برای نوجوانان محسن قرائتی

روشهای پرورش احساس مذهبی نماز در کودکان و نوجوانان دکتر غلامعلی افروز

سجده دل یا قلب نمازگزار افشان صالحی

سخنی درباره نماز سیدهاشم رسولی محلاتی

می خواهم نماز بخوانم سپیده خلیلی

نماز از دیدگاه دانشمندان رحیم کارگر

همراه با نماز محسن قرائتی

آرامش در پرتو نیایش رحیم کارگر

میزان سندیت کتاب قانون تألیف قاضی قضاعی ترجمه دکتر فیروز حریرچی که از سخنان حضرت مولی علی(علیه السلام) است تا چه اندازه است و روایت ص 149 آن کتاب که شروع قیامت را بعد از قتل دجال دانسته تا چه اندازه صحیح است؟

پرسش

میزان سندیت کتاب قانون تألیف قاضی قضاعی ترجمه دکتر فیروز حریرچی که از سخنان حضرت مولی علی(علیه السلام) است تا چه اندازه است و روایت ص 149 آن کتاب که شروع قیامت را بعد از قتل دجال دانسته تا چه اندازه صحیح است؟

پاسخ

کتاب قانون که نام اصلی آن دستور معالم الحکم و مأثور مکارم الشیم می باشد نوشته ابوعبدالله محمد بن مسلم قضاعی. آنچه در مورد این کتاب و نویسنده می توان گفت این است که شیعه بودن نویسنده کتاب، قاضی قضاعی، محل تأمل و تردید می باشد. بسیاری او را شافعی دانسته اند. مرحوم حاج میرزا حسین نوری (ره) به قرائتی احتمال شیعه بودن وی را داده است. از جمله قرائن این که کتاب شهاب الاخبار وی که روایات نبوی در آن نقل شده مورد اعتماد برخی از بزرگان شیعه بوده و برخی بر آن شرح نوشته اند. در حالی که علمای شیعه نسبت به کتب اهل سنت در مسائل دینی این گونه اعتماد نمی کرده اند. مرحوم نوری در ادامه می گوید به نظر می رسد احادیث وی در کتاب شهاب الاخبار معتبر است گرچه نویسنده شیعه محسوب نشود.

مرحوم مجلسی (ره) نیز در بحار در مورد کتاب شهاب الاخبار قاضی قضاعی می گوید: گرچه این کتاب از کتابهای مخالفان است ولی اکثر فقرات روایات آن در خطبه ها و اخبار روایت شده از طریق شیعه موجود است به همین جهت اصحاب ما بر این کتاب اعتماد کرده اند و بر آن شرح نوشته اند.

به نظر می رسد سخن مرحوم نوری و مجلسی که از محدثان خبره در فن حدیث بوده اند در

مورد کتاب شهاب الاخبار قاضی قضاعی منصفانه و متین می باشد، و همین قضاوت را در مورد کتاب قانون یا دستور معالم الحکم قاضی قضاعی نیز می توان کرد. چرا که اکثر روایات کتاب قانون به عینه یا با اندکی اختلاف در دیگر کتب روائی شیعه موجود است چنانچه در مقدمه این کتاب که توسط آقای حریرچی نوشته شده به این نکته اشاره شده است. بنابراین نظر به این که اکثر روایات این کتاب در سایر کتب شیعه موجود است کتاب قانون از اعتبار نسبی برخوردار است.

در مورد روایت صفحه 149 این کتاب آنچه در روایت آمده این است که پس از کشته شدن دجال طامه کبری خواهد بود، و تصریح به برپائی قیامت نشده. همین روایت را مرحوم صدوق (ره) در کمال الدین صفحه 527 آورده است ولی در آن اضافه ای دارد که اصحاب به امیر المؤمنین علیه السلام عرض می کنند طامه کبری چیست؟ حضرت اشاره به رجعت خودشان می کنند. بنابراین آنچه از این حدیث بنا به نقل مرحوم صدوق استفاده می شود وقوع رجعت پس از قتل دجال است. البته بودن رجعت پس از قتل دجال به این معنا نیست که بلافاصله پس از قتل دجال رجعت باشد. بلکه اجمالا در سیر حوادث آخر الزمان حضرت اشاره به وقوع رجعت می کنند و آن را بعد از کشته شدن دجال ذکر کرده اند.

آیا ممکن است کتبی مانندنهج البلاغه و صحیفه سجادیه تحریف یابد.

پرسش

آیا ممکن است کتبی مانندنهج البلاغه و صحیفه سجادیه تحریف یابد.

پاسخ

نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از نظر سندی از اعتبار زیادی برخوردار است و مضامین روایات این دو کتاب هم شهادت بر صادر شدن آن از معصوم می دهد.

تحریف به صورت کلی در این کاب ها منتفی است ولی امکان این که برخی جملات تغییر کرده باشد البته نه به صورتی که تغییر زیاد در معنی ایجاد کند وجود دارد.

در هر صورت این احتمالات هم به گونه ای نیست که موجب شود این کتاب ها قابل استناد نباشد. آنچه امروزه به عنوان دین و حجت شرعی بین ما و خداوند است قرآن کریم و روایات ائمه معصومین(ع) است که در کتاب های معتبری از قبیل همین کتاب ها آمده .

معرفی چند کتاب برای فلسفه خواندن نماز با تشکر ؟

پرسش

معرفی چند کتاب برای فلسفه خواندن نماز با تشکر ؟

پاسخ

برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر . ک : 1- اسرار نمازشهید ثانی , ترجمه : مهدی پور 2- اسرار الصلاه میرزا جواد ملکی تبریزی 3- آداب نمازامام خمینی 4- پرتوی از اسرار نمازمحسن قرائتی

نرم افزار ها و سایت های مربوط به حفظ قرآن را معرفی کنید.

پرسش

نرم افزار ها و سایت های مربوط به حفظ قرآن را معرفی کنید.

پاسخ

نرم افزار حافظون قابل تهیه از شعب دارالقرآن الکریم

سایت دارالقرآن اصفهان www.dar-al-quran.com

در جستجویی که به عمل آمد این موارد یافت شد. شما می توانید با مراکز فوق مکاتبه کنید و اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

سایت های قرآنی و تفسیری را معرفی کنید.

پرسش

سایت های قرآنی و تفسیری را معرفی کنید.

پاسخ

معرفی پایگاه به منزله تأیید مطالب پایگاه نیست.

پایگاه ها و صفحات قرآنی منبعhttp://balagh.net/sites/quranic_sites.htm

www.holyquran.net پایگاه القرآن الکریم E-Mail : webmaster@holyquran.net (عربی)

در این پایگاه، کتب زیر یافت می شود: تقریب القرآن، نورالثقلین، المیزان، مجمع البیان، التدبّر فی القرآن، مَتی جُمِعَ القرآن، سلامة القرآن من التحریف، التعرّف علی القرآن، أحکام الترتیل، أحکام التجوید.

همچنین دعاهای قرآنی، احادیث پیرامون قرآن، قرآن و علم، اخبار مربوط به قرآن و اطلاعات سودمند قرآنی از دیگر امکانات این شبکه می باشد.

در این پایگاه، امکان جستجو هم می باشد.

www.almizan.org پایگاه المیزان . اُرگ E-Mail : khalfan@yahoo.com (عربی)

محتویات این پایگاه تفسیر المیزان و مؤلف آن می باشد.

امکان جستجو در المیزان در این پایگاه قرار دارد.

www.hawzah.net بخش قرآن شبکه حوزه E-Mail : webmaster@hawzah.net (فارسی - عربی - انگلیسی)

این پایگاه مشتمل است بر: اسلام، اخلاق، احکام، کتابخانه، حوزه علمیه، قرآن، عقاید، فرهنگ و تمدن. علوم اسلامی، مراکز اسلامی. گزینه قرآن مشتمل است بر زیر گزینه های: قرآن و ترجمه، علوم قرآنی، تفسیر، قرآن و اهل بیت، ادیان و تمدن ها در قرآن، قرآن هنر و ادبیات، مؤسسات قرآنی، خادمان قرآن، کتابخانه، نگارخانه، پایگاه ها و نرم افزارها.

دو ترجمه قرآن به زبان فارسی (آیة الله مکارم شیرازی و استاد فولادوند) و یک ترجمه انگلیسی. در این پایگاه قرار دارد.

www.aalulbayt.org پایگاه آل البیت

E-Mail : aalulbayt@aalulbayt.org ( فارسی، عربی، انگلیسی، روسی، اندونزیایی و تایلندی )

انبوه اطلاعات قرآنی و حدیثی، کتب تفسیری، حوزوی و آشنایی و ارتباط با مشاهیر شیعه از جمله امکانات این شبکه می باشد.

گزینه های اصلی آن عبارت است از: قرآن، حدیث، شیعه، اهل البیت، احکام، پرسش و

پاسخ، خدمات، کتابخانه و اجتماعی.

کتب زیر در این پایگاه موجود می باشد:

قرآن و قرآن پژوهی، مصونیت قرآن از تحریف، درسنامه علوم قرآنی .برگزیده تفسیر نمونه، تفسیر و تفاسیر شیعه، طبقات مفسران شیعه، روش های تفسیر قرآن تفسیر جوامع، تفسیر کوثر، مجلات قرآنی بینات و ترجمان وحی، و...

حدیث: مسند نویسی در تاریخ حدیث، شرح حال عده ای از روات، زنان دانشمند و راوی حدیث، کتاب های حدیثی: الغدیر، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، مسائل علی بن جعفر، قرب الاسناد، الکافی، تحف العقول، تهذیب الاحکام، الاستبصار، الاحتجاج، خصال شیخ صدوق، المحجة البیضاء، وسائل الشیعه، امالی مفید، تفسیر نور الثقلین، بحارالانوار، الحیاة، میزان الحکمة و...

شیعه: گزینه شیعه مشتمل است بر تاریخچه مرجعیت در شیعه، معرفی بزرگان تاریخ شیعه و برگزیده ای از تاریخ اسلام.

اهل البیت: این گزینه مشتمل است برکتب: زندگانی چهار ده معصوم، اسرار الامامة، الائمة الاثناعشر، برگزیده تاریخ پیامبر اسلام (ص)، خاندان عصمت، اهل بیت کلید مشکل ها، امامت در پرتو کتاب و سنت، غدیر از دیدگاه اهل سنت، فروغ ولایت، امام حسین (ع) و عاشورا از دیدگاه اهل سنت و...

پرسش و پاسخ: این گزینه مشتمل است بر صدها پرسش و شبهه و پاسخ آنها، همچنین مجموعه سؤالات متنوع از اهل سنت در زمینه های اعتقادی، تاریخی و...

کتابخانه: این بخش مشتمل است بر قریب 200 جلد کتاب در زمینه های قرآنی و علوم قرآن، حدیث و علوم حدیث، تاریخ و سیره، اخلاق و فرهنگ اسلامی _ فقه و اصول و...

این پایگاه در سال 1377 راه اندازی شد و مرکز آن شهر مقدس قم بوده و وابسبته به مؤسسه آل البیت می باشد.

آدرس های دیگر این پایگاه عبارتنداز:

www.al-shia.com

www.al-shia.org

www.al-shia.net

www.nidanet.org

پایگاه نداء الثقلین E-Mail : info@nidanet.org (انگلیسی و اردو)

گزینه های این پایگاه عبارت است از: قرآن، پیامبر (ص) اهل بیت، ویژه. زیر موضوعات گزینه قرآن عبارتنداز:

اهمیت و جایگاه قرآن، معجزه پیامبر (ص)، مصونیت از تحریف، قرآن و تفسیر، انواع تفاسیر، تفسیر قرآن (مقدمه ترجمه میر احمد علی برای قرآن) قرآن در اسلام (مرحوم علامه طباطبائی)، (شش جلد از سوره حمد تا سوره نساء و از سوره دهر تا سوره ناس)از تفسیر«The Light of The Holy Qur'an» .

www.al-islam.org پایگاه الاسلام. اُرگ E-Mail : dilp@al-islam.org

مطالب این سایت عمدتا به زبان های انگلیسی و عربی می باشد و امکان دیدن مطالب به چندین زبان دیگر دنیا از گزینه Translation in other Languages موجود می باشد .

این پایگاه مشتمل بر موارد زیر است: درباره اسلام، خداوند و قرآن کریم، عقاید، تاریخ، دائرة المعارف شیعه، گالری اسلامی، حقوق اسلامی، ادعیه، غدیر خم .

گزینه قرآن این پایگاه مشتمل است بر: ویژگی های خداوند در قرآن، ذات خداوند، ترجمه قرآن به انگلیسی از میر احمد علی (پویا)، شاکر، یوسف علی، پیکتال، امکان جستجو در ترجمه های قرآن .

www.islam.org.nz پایگاه اسلام .اُرگ E-Mail : ehaddad@i4free.co.nz (انگلیسی )

این پایگاه مشتمل بر گزینه های زیر است: جامعه ما، موضوعات اسلامی، قرآن و بخش کودکان و...گزینه قرآن شامل قرائت چندین سوره از سوره های قرآنی است که قابل دریافت می باشد.

www.quran.net پایگاه شبکه قرآن E-Mail : tariq@muslim.com (انگلیسی)

صوت قرآن، ترجمه انگلیسی واردوی قرآن از: یوسف علی، پیکتال، شاکرعلی و فاتح محمد در این پایگاه موجود می باشد.

ترجمه قرآن به زبان های دیگر (آلبانیایی، بنگلادشی، بوسنیایی، چینی، فرانسوی، آلمانی، روسی،

ژاپنی، ترکی و مجموعاً 18 زبان....) از این طریق قابل دریافت است .

گزینه «جستجو» امکان جستجو به زبان های انگلیسی، فرانسوی، هلندی، اسپانیایی و آلمانی را فراهم می کند.

www.quran.org.uk _ پایگاه قرآن. اُرگ E-Mail : ieb@tableegh.org.uk (انگلیسی)

در این پایگاه، مطالبی پیرامون: قرآن، تفسیر، قرائت قرآن، آشنایی با قرآن، حفظ قرآن، قرآن و علوم جدید، معرفی سوره های قرآن، وجود دارد.

ترجمه انگلیسی قرآن از: شاکر، یوسف علی، مولوی شیرعلی، محسن خان و محمد تقی الدین هلالی، پیکتال، ایرونیگ و ظهور اسحق از این پایگاه قابل دریافت می باشد.

امکان جستجو در این سایت قرار دارد.

www.qurannetwork.com شبکه قرآن E-Mail : webmaster@qurannetwork.com (انگلیسی)

در این شبکه، ترجمه قرآن به زبان اردو قرار دارد و ترجمه به 17 زبان دیگر (انگلیسی، چینی، فرانسوی، ترکی، آلبانیایی، بوسنیایی، مالیزیایی، آلمانی، هلندی، ژاپنی و...) از این طریق قابل دسترسی می باشد.

www.usc.edu/dept/msa/quran بخش قرآن پایگاه usc.edu E-Mail : msaschlr@usc.edu (انگلیسی)

سه ترجمه قرآن از یوسف علی، پیکتال و شاکر در این پایگاه موجود می باشد.

گزینه جستجو از جمله امکانات این صفحه می باشد.

مطالبی پیرامون «قرآن، شناخت و علم» در این پایگاه موجود می باشد.

www.islamicresources.com پایگاه منابع اسلامی E-Mail:webmaster@islamicresources.com (انگلیسی)

این پایگاه مشتمل است بر گزینه های: نماز، رمضان، قرآن، کتب و داستان، پیامبر و اصحاب، گزینه قرآن مشتمل است بر: ترجمه قرآن، صوت قرآن، قرآن و حدیث در اسلام و...

در این پایگاه ترجمه قرآن به هفت زبان (انگلیسی، اسپانیایی، ایتالیایی، ترکی، آلمانی، هلندی، چینی) موجود است؛ ترجمه پیکتان و یوسف علی در بخش انگلیسی این ساسیت موجود می باشد.

فهرست موضوعی قرآن (کلید واژه ها و نمایه ها) به ترتیب

الفبائی در این ساسیت قرار دارد.

www.fadak.org فدک . اُرگ E-Mail : fadak_web@hotmail.com (عربی)

این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، اهل بیت، سخنرانی (صدا) ،ادعیه و زیارات، لطمیات، کربلا، شبهات وردود، مناسبت های اسلامی .

گزینه های قرآن آن دارای این مطالب می باشد: تفسیر آیات ولایت از: المیزان، مجمع البیان، طبری، مسلم، ترمذی، تحریف و روایات شیعه، تحلیل اعجاز بیانی قرآن، فضیلت قرائت قرآن .

www.islaam.net پایگاه اسلام. نت E-Mail : webmaster@islam.net (انگلیسی )

این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، حدیث، عقاید، فقه، عبادات و مقالاتی پیرامون دیگر موضوعات اسلامی (جهاد، خداوند، تاریخ و نویسندگان، زن،...)

گزینه قرآن این پایگاه، مشتمل است بر: درآمدی بر قرآن کریم، جستجوی کلمه ای قرآن به زبان های انگلیسی، اسپانیایی، فرانسوی، آلمانی و هلندی).

فهرست موضوعی قرآن و ترجمه قرآن به انگلیسی، توضیح واژگان اسلامی به انگلیسی، قرائت قرآن و ترجمه تفسیر اضواء البیان به انگلیسی و تفاسیر برخی سوره ها به صورت متفرق.

www.islamicmedicine.org پایگاه طب اسلامی E-Mail : skalghazal@hotmail,com (انگلیسی و عربی)

این پایگاه مشتمل است بر: قرآن، طب النبیّ و مطالب متنوع طبیّ از دیدگاه اسلام. در گزینه قرآن مطالب و مقالات مختلفی به دو زبان انگلیسی و عربی آمده است، گزینه ای با عنوان معجزة القرآن الطیّبة در این سایت قرار دارد.

http://quran.ajeeb.com قرآن، عجیب، کام E-Mail: http://english.ajeeb.com/corporate/feedback.htm (انگلیسی و عربی)

بخش اسلامیّات پایگاه عجیب .کام، مشتمل است بر: ایمان، امت های پیشین، قرآن، عبادات، اخلاق و آداب، معاملات، قضاوت ها و احکام، جهاد و... در بخش قرآن گزینه های زیر وجود دارد: حفظ قرآن، فضائل قرآن، فضل قرائت قرآن، آداب قرائت قرآن، اختلاف در قرآن، محکم

و متشابه، نزول قرآن، معجزه قرآن داستان ها و امثال قرآنی. همچنین فهرست سوره های مکی و مدنی قرآن، ترجمه انگلیسی قرآن و دو تفسیر جلالین و ابن کثیر در این صفحه موجود می باشد.

www.islamia.com پایگاه اسلامیا. کام E-Mail : http://www.islamia.com/selfregistration.htm (انگلیسی)

این پایگاه، مشتمل است برگزینه های زیر: حدیث، جنّ و فرشتگان، خانواده خداوند، قلب و روح، تاریخ ،اسلام، کتابخانه، محمد (ص) نماز و پیامبران، قرآن، شریعت زن، آموزش فرزندان و...

زیر گزینه های قرآن عبارتنداز: ترجمه های انگلیسی قرآن (یوسف علی، الخلالی خان و پیکتال)، قرآن برای کودکان، داستان های قرآنی، خلاصه و چکیده چندین سوره از سوره های قرآن، قرآن و مسلمانان .

www.uah.edu/msa پایگاه هدی E-Mail : webmaster@uah.edu.com (انگلیسی)

گزینه های این پایگاه عبارتنداز: قرآن، اسلام، مساجد اطراف دنیا و...

گزینه قرآنی دارای این موضوعات می باشد: ترجمه های قرآنی، قرائت قرآن، سه ترجمه انگلیسی قرآن از یوسف علی، شاکرو پیکتال.

www.islamicity.com صفحه اسلامیک سیتی. اُرگ E-Mail : feedback@islamicity.com (انگلیسی)

این صفحه مشتمل است بر: قرآن کریم، حدیث ، پیرامون خدا، اسلام و شناخت. احکام دین و پایه های اسلام.

گزینه قرآن، مشتمل است بر: تلاوت و قرائت تعدادی از سوره های قرآن .

پیرامون ترجمه قرآن، زبان عربی و ترجمه قرآن، جستجوی قرآن به زبان های انگلیسی، فرانسوی ،آلمانی، اسپانیایی و ترکی. در این سایت ترجمه قرآن به 22 زبان موجود است .

www.minhaj.org پایگاه منهاج. اُرگ E-Mail : tehreek@minhaj.org (انگلیسی)

گزینه های این پایگاه عبارتنداز: قرآن، مقالات، اخبار صفحه منهاج و...

گزینه قرآن مشتمل است بر: قرائت قرآن، استنساخ قرآن، جستجوی قرآنی، فهرست موضوعی قرآن، جستجوی قرآن به زبان های اروپایی.

ترجمه قرآن به هفت

زبان (انگلیسی، آلبانیایی، هلندی، ایتالیایی، ژاپنی، اسپانیایی، ترکی استانبولی).

www.naseej.com پایگاه نسیج . کام E-Mail : info@naseej.com ( عربی و انگلیسی)

این سایت مشتمل بر این گزینه هاست. الاسلام و المسلمون، العلوم و الصحّة، الادلّة و المراجع التعلیم و العلوم الإنسانیّة، الشعر و الثقافة و الفنون و...

گزینه الإسلام والمسلمون مشتمل بر این گزینه هاست: اقتصاد اسلامی، قرآن، تفسیر، حدیث اقلیت های مسلمان، مراکز اسلامی، فقه، رمضان، مجلات، کتب، دائرة المعارف اسلامی، در بخش قرآن، مطالبی قرآنی و تفسیری موجود است. مقالاتی موضوعی پیرامون توبه با استفاده از قرآن، فضیلت و حقیقت آن و... در این آدرس موجود می باشد.

www.turath.com پایگاه تراث . کام E-Mail : turath@go.com.jo (عربی)

گزینه های این پایگاه عبارت است از: الإسلام، مشروع القرن، کتب و برامج، برامج مجانیه، صوتیات، از جمله موارد کتب وبرامج، بخش علوم القرآن می باشد که مشتمل بر موارد زیر است :

کتابخانه تفسیر و علوم قرآن، فی ظلال القرآن، متن الشاطبیه، جزء عمّ و سوره فاتحه یا قراء ات هفت گانه متواتره .

گزینه صوتیات، مشتمل است بر قرائت کامل قرآن توسط عبدالرحمن سدیس و مسعود شریم .

www.islam101.com پایگاه اسلام 101 . کام E-Mail : islam@islam101.com (انگلیسی)

گزینه های این پایگاه مشتمل است بر: خدا، قرآن، پیامبر، تاریخ اسلام، حقوق بشر، اسلام و زن، اسلام و حکومت و...

گزینه قرآن این سایت مشتمل است بر: قرآن مجید، قرآن در یک نگاه، راهی به سوی قرآن، حفاظت از قرآن، قرآن معجزه معجزه ها، تحلیل هایی پیرامون ترجمه های انگلیسی قرآن، ترجمه قرآن توسط یوسف علی، پیکتال و... کتابهایی در موضوع قرآن، صوت قرآن و...

www.islamsun.com پایگاه شمس الاسلام

E-Mail : webmaster@islamsun.com (عربی)

گزینه های این پایگاه عبارتنداز: قرآن، حدیث، تفسیر، عقاید، طهارت و پاکیزگی، نماز، زکات، روزه، مناسک، الفقه العام، السیرة النبویة، لطائف و معارف، للنساء، الطفل المسلم، الشعر الإسلامی، موسوعة الفتاوی، أبحاث علمیة و...

گزینه قرآن آن مشتمل است بر: جستجو در قرآن، چاپ قرآن، حفظ قرآن دعوت، ملاحظات.

www.islamdir.net پایگاه اسلام دایر. نت E-Mail : webmaster@islam-online.net

(عربی)

این پایگاه مشتمل بر این موضوعات است:

القرآن الکریم، الحدیث و علومه، شؤون سیاسیه، تعریف بالاسلام، الاسلام و قضایا العصر، الفقه و علومه، التاریخ و الحضارة، ادیان و فرق، جماعات و مذاهب و...

گزینه قرآن، دارای این مطالب است: تلاوت، تفسیر، علوم قرآن، تجوید، داستان ها و قصه ها قرآنی، معرفی تعدادی سایت های قرآنی

www.islam4u.com پایگاه مرکز الاشعاع الاسلامی e-mail: islam4u@hotmail.com

عربی

گزینه های این پایگاه عبارتند از:

القرآن الکریم الحدیث الشریف نهج البلاغه برنامج المجیب

گزینه قرآنی دارای این موضوعات است :

نص القرآن الکریم، قرآن کامل zip شده قابل دریافت، التفسیر المیّسر.

www.annajat.com شبکه سفینة النجاة

e-mail: info@annajat.com عربی

گزینه های این پایگاه مشتمل بر این موضوعات می باشد.

القرآن الکریم ، النبی الاعظم (ص)، اهل البیت (علیهم السلام) ، شخصیات ،المکتبه ، مواقع اسلامی ، اسئلةٌ وردود المناسبات، المرآة

گزینه قرآنی مشتمل بر این مطالب است : کیف نفهم القرآن الکریم ، الاعجاز الحلمی فی القرآن، التزکیه سبیل العاده الوحید

www.alhikmeh.com پایگاه الحکمة

e-mail: alhikmeh@alhikmeh.com (عربی)

گزینه های این پایگاه : القرآن الکریم، اهل البیت (علیهم السلام)، الحدیث الشریف الدعاء، الاخلاق، الفقه المیسّر، الخدمات

گزینه قرآن :القرآن الکریم

معلومات قرآنیّه

اهل البیت (علیهم السلام) و القرآن الکریم

بحوت و محاضرات

www.qurannet.bizland.com پایگاه قرآنی قرآن نت بیزلند کام

e-mail: info@qurannet.bizland.com (عربی)

این پایگاه مشتمل بر این گزینه

ها است :

مدرسة الزهراء لتدریس القرآن الکریم

نبذة عن المدرسه، القرآن الکریم ، مناقشات ، مواقیت الصلاة ، مواقع، ملف خاص بمسابقة القرآن الحکیم .

مدرسه حمد _ بحرین

www.irib.com پایگاه صدا و سیما

e-mail: Webmaster@irib.com (عربی ، انگلیسی ، فارسی)

گزینه ها، قرآن و عترت ، روزشمار، ایران شناسی، پژوهش ها، همایشها، خدمات و محصولات دیگر پایگاهها . و ...

گزینه قرآن و عترت دارای این موضوعات می باشد: قرآن مجید

قرآن معجزه جاوید ترجمه قرآن به زبانهای مختلف دیگر ترجمه (چینی ، انگلیسی، عربی ، فرانسوی ، اسپانیایی ، بوسنیائی، ایتالیائی) رادیو قرآن رادیو معارف اهل بیت پیامبر (صلوات الله علیهم اجمعین)

www.al-montada.com المنتدی الحسینی للثفاقة الاسلامیة

e-mail: info@al-montada.com (عربی)

گزینه ها : فی ریاض القرآن :

الثقاقة الحسینیة، المحاضرات الاسلامیة، مرآةالکتب، المکتبة الاسلامیة، المجلة الثفافیة، رکن الشباب، رسائل و ردود،

گزینه فی ریاض القرآن مشتمل بر این بخش ها می باشد تلاوة القرآن احکام وآداب، مع حفاظ و قراء القرآن، الاعجاز فی القرآن الکریم، قالوا فی القرآن الکریم، جولة فی عالم القرآن، أشهرالقراءات لأشهر القراء، رسائل وردود.

من همیشه دنبال این بودم که کتابی جامع در مورد نهج البلاغه بخوانم لیک هیچگونه کتابی یافت نمیشود...خوشبختانه کتاب استاد مطهری را خواندم لیک شرح قطراتی از اقیانوس نهج البلاغه بود...خواهشا اگر شما احیانا سایتی یا کتابی را می شناسید به ما هم معرفی کنین...متاسف

پرسش

من همیشه دنبال این بودم که کتابی جامع در مورد نهج البلاغه بخوانم لیک هیچگونه کتابی یافت نمیشود...خوشبختانه کتاب استاد مطهری را خواندم لیک شرح قطراتی از اقیانوس نهج البلاغه بود...خواهشا اگر شما احیانا سایتی یا کتابی را می شناسید به ما هم معرفی کنین...متاسفانه ترجمه ی سلیس و روانی از نهج البلاغه در خدمت ما نیست و فکر میکنم این سبب این بی اعتنایی به این مجموعه گرانبهاست

پاسخ

نهج البلاغه توسط افراد مختلف ترجمه و شرح شده است و دارای نسخه های متعدد می باشد. از این میان با توجه به درخواست شما به دو نمونه اشاره می شود:

1_ ترجمه و شرح نهج البلاغه، آیت الله محمدتقی جعفری.

2_ ترجمه نهج البلاغه، محمد دشتی

برای آگاهی بیشتر در این زمینه ر.ک: اسناد و مدارک نهج البلاغه، ج 11، محمد دشتی.

ضمنا سایتhttp://imamalinet.net/per/indexp.htm در این زمینه مناسب است. و می توانید از http://rahnama.noornet.net/index.htm آدرس سایت های اسلامی را بدست بیاورید.

آیاتی که در قرآن کریم درباره تجزیه و تحلیل مسائل آمده است را بیان کنید. لطفاً در صورت امکان چند منبع معتبر (کتاب در این باره را معرفی کنید.

پرسش

آیاتی که در قرآن کریم درباره تجزیه و تحلیل مسائل آمده است را بیان کنید. لطفاً در صورت امکان چند منبع معتبر (کتاب در این باره را معرفی کنید.

پاسخ

پرسشگر محترم قرآن کریم کتاب تربیت و تعلیم و راهنمای انسان به سوی کمال است و اصول و قواعد و معیارهای کلی را بیان می کند و پیامبر اکرم و امامان معصوم جزئیات و تجزیه و تحلیل مسائل مختلف را بیان می کنند. اگر قرآن کریم مسائل مختلف را تجزیه و تحلیل می کرد تعداد مجلّدات و حجم آن بسیار فراوان می شد.

بنابراین قرآن کریم اصول و قواعد مسائل و معیارهای کلی را بیان می کند و پیامبر9 و امامان معصوم با توجه به آیات قرآن مسائل مختلف را تجزیه و تحلیل می کنند: "...واَنزَلنا اِلَیکَ الذِّکرَ لِتُبَیِّن َ لِلنّاس ِ ما نُزِّل َ اِلَیهِم ولَعَلَّهُم یَتَفَکَّرون (نحل 44)... و ما این ذکر ]قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن چه به سوی مردم نازل شده است برای آن ها روشن سازی و شاید اندیشه کنند!"( ر.ک نمونه آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران ج 11، ص 241 _ 246، دارالکتب الاسلامیة تهران )

البته قرآن کریم همواره انسان ها را به اصل تجزیه تحلیل تدبیر و تبیین مسائل مختلف در جهان هستی و این که انسان ها باید اهل تفکر، تعقل و تجزیه و تحلیل باشند، تأکید کرده است چنان که می فرماید: "...قَد بَیَّنّا لَکُم ُ الأَی_َت ِ لَعَلَّکُم تَعقِلون (حدید، 17)... ما آیات ]خود[ را برای شما بیان کردیم شاید اندیشه کنید!"( ر.ک نمونه همان ج 23، ص 340 _ 347، و نیز سوره ها و آیات سوره آل عمران 7، 190_193; عبس 24; بقره

266 و... )

پرسشگر محترم برای آگاهی بیشتر از تفسیر و تجزیه و تحلیل معارف الهی و مسائل گوناگون به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1. تفسیر المیزان علامه طباطبایی ، در 20 مجلد، انتشارات اسلامی قم

2. پیام قرآن آیة الله مکارم شیرازی و دیگران در 10 مجلد، انتشارات دارالکتب الاسلامیة تهران

3. منشور جاوید، آیة الله جعفر سبحانی انتشارات مؤسسه سیدالشهدأ، قم

4. تفسیر موضوعی قرآن آیة الله جوادی آملی انتشارات مؤسسه اسرأ، قم

طرحی که این جانب به عنوان تحقیق در قرآن انجام می دهم موضوع "مسیحیان از دیدگاه قرآن است لطفاً با توجه به بدیع بودن و خلاقیت داشتن در هر تحقیقی در خصوص مباحث مسیحیت در قرآن مرا راهنمایی کنید.

پرسش

طرحی که این جانب به عنوان تحقیق در قرآن انجام می دهم موضوع "مسیحیان از دیدگاه قرآن است لطفاً با توجه به بدیع بودن و خلاقیت داشتن در هر تحقیقی در خصوص مباحث مسیحیت در قرآن مرا راهنمایی کنید.

پاسخ

با امید موفقیت شما در به انجام رساندن طرحی که در پیش رو دارید، چنانکه مستحضرید. مشاور باید دست کم آشنایی مختصری از محقق محترم داشته باشد تا بتواند براساس داشته ها و دانسته های علمی او، او را در هدفی که دارد راهنمایی کند.

با توجه به عدم شناخت از شما پرسش گر گرامی برخی موضوعات قابل تحقیق را پیشنهاد می کنیم امیدواریم مفید باشد.

طرح را در سه بخش مسیحیان مسیحیت و حضرت عیسی در قرآن می توان تقسیم کرد که هر بخشی دارای مباحث متنوعی خواهد بود.

مسیحیان

1. اسلام مسیحیان 2. برخورد مسیحیان با اسلام و قرآن 3. اتهامات مسیحیان به مسلمانان 4. دشمنی و رابطه مسیحیان با یهود 5. رابطه مسیحیان با مسلمانان 6. عقاید مسیحیان 7. غسل تعمید مسیحیان و...

مسیحیت

1. تاریخ مسیحیت 2. احکام مسیحیت 3. حکم بر بقای مسیحیت پس از اسلام 4. رهبانیت در مسیحیت 5. فرقه های مسیحیت 6. مسیحیت در غرب 7. مسیحیت در صدر اسلام

حضرت عیسی غ

1. بشارت عیسی به رسالت حضرت محمّد(ص 2. سرگذشت تصلیب حضرت عیسی 3. اعتقاد مسیحیان به خدا شدن حضرت عیسی 4. تکلم حضرت عیسی در نوزادی 5. رجعت حضرت عیسی در آخرالزمان 6. رسالت حضرت عیسی در کودکی 7. محدوده رسالت حضرت عیسی 8. روح حضرت عیسی 9. زهد و سیره حضرت عیسی 10. رابطه شریعت عیسی با تورات و یهود 11. عروج حضرت

عیسی 12. غلّو در حضرت عیسی 13. فضایل حضرت عیسی 14. فلسفه نام گذاری عیسی به روح الله، کلمة الله و مسیح 15. نماز حضرت عیسی و... کتاب "فرهنگ موضوعی تفاسیر (براساس بیست دوره تفسیر قرآن از شیعه و اهل سنت ) راهنما و کمک خوبی برای شما در باره طرح یاد شده و هر طرح قرآنی دیگر است

این کتاب که به همّت محققان "مرکز فرهنگ و معارف قرآن تدوین و از سوی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی منتشر شده است شما را در انتخاب عناوین و تفاسیری که در آن ها از آن عناوین بحث شده کمک خواهد کرد.

در ضمن چون سیاست مرکز عدم پاسخ دهی مفصل به کارهای تحقیقی و پرسش های مسابقه ای است تحقیق در زمینه های دیگر را که ذکر کرده بود (ارتباط مسیح با امام زمان و...) به عهده خودتان می گذاریم

"معجم یعنی چه اگر من بخواهم معجمی از قرآن کریم تهیه کنم چه نوع معجمی بهتر است

پرسش

"معجم یعنی چه اگر من بخواهم معجمی از قرآن کریم تهیه کنم چه نوع معجمی بهتر است

پاسخ

کلمة "معجم در لغت به معنای نقطه دار است و به حروف نقطه دار، حروف معجم می گویند.

و نیز به همة حروف الفبا حروف معجم می گویند. کتاب های معجم کتاب هایی هستند که بر طبق حروف الفبا تنظیم شده اند.

برای قرآن کریم کتاب های فراوانی با عنوان "معجم تدوین شده است که این کتاب ها برای الفاظ قرآن موضوعات قرآن لغات قرآن اِعراب قرآن عددشناسی قرآن اَعلام قرآن قرائت شناسی قرآن و... تألیف شده است

از آن جاکه کتاب های معجم قرآن در موضوعات مختلف تدوین شده است و جناب عالی مشخص نکرده اید که در چه موضوعی می خواهید، کتاب معجم تهیه فرمایید، به صورت دقیق نمی توان برای شما کتابی را معرّفی نمود. ان شأ اللّه در مکاتبة بعدی با مشخص کردن موضوع معجم ما را در پاسخ دهی دقیق یاری خواهید فرمود.

با این حال دو کتاب در زمینه معجم الفاظ قرآن و یک کتاب در زمینه معانی لغات قرآن برای تهیه پیشنهاد می شود.

برای کسی که با ادبیات عرب و علم صرف آشنایی کامل دارد و می تواند ریشة لغت قرآن را به سرعت و دقیق بیابد،

برای یافتن آیات قرآن کریم کتاب "المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم . تدوین محمد فؤاد عبدالباقی که لغات قرآن را طبق ریشة آن ها تدوین نموده است مفید به نظر می رسد، و برای کسی که آشنایی کافی به علم صرف ندارد و نمی تواند ریشة لغت قرآن را به سرعت و دقیق بیابد، کتاب "المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم تدوین محسن بیدارفر، که الفاظ قرآن به صورت حرف اوّل آن ها و

بدون توجه به ریشة آن ها، تدوین کرده مفید است

در مورد معانی الفاظ قرآن کریم نیز معجم های متعدد عربی و فارسی تألیف شده است که یک مورد آن که فارسی و در برخی موارد توضیحاتی دربارة آیات قرآن داده شده است معرفی می گردد.

قاموس قرآن تألیف سید علی اکبر قرشی در 6 جلد از انتشارات دارالکتب الاسلامیة

این جانب مشغول تحقیق موضوع "تقیه از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی به ویژه با گرایش تفسیری هستم استدعا دارم مطالب پیرامون "تقیه ، "توریه ، "اکراه و "مدارا" را در اختیار این جانب قرار دهید.

پرسش

این جانب مشغول تحقیق موضوع "تقیه از دیدگاه مذاهب مختلف اسلامی به ویژه با گرایش تفسیری هستم استدعا دارم مطالب پیرامون "تقیه ، "توریه ، "اکراه و "مدارا" را در اختیار این جانب قرار دهید.

پاسخ

مفسران موضوعات مذکور را در کتاب های تفسیر خود، در ذیل برخی آیات مورد بحث قرار داده اند که به عنوان نمونه فهرستی از آن را که برگرفته از برنامة "فرهنگ موضوعی تفاسیر، مرکز فرهنگ و معارف قرآن (صراط)،

می باشد در اختیارتان قرار می دهیم

مفهوم توریه ج ص سوره آیه

تفسیر نمونه 1995صافات 89

احکام توریه

تفسیر نمونه 1995صافات 89

توریه ابراهیم

تفسیر المنیر23114صافات 89

تفسیر نمونه 1995صافات 89

مدارا:

تفسیر الکاشف 2469نسأ142

آثار اکراه

آثار اکراه در انجام اعمال

المنارج 5281نسأ80

احکام اکراه

التحریر14294نحل 106

کبیر فخر20122...106

حد زناکار در حال اکراه

المنیر14248نحل 106

حکم اکراه کنیز بر ازدواج

کبیر فخر23221نور33

حکم خرید و فروش با اکراه

المنیر14247نحل 106

حکم قتل در حال اکراه

کاشف 2305نسأ30

اکراه اهل کتاب -- <- ایمان اهل کتاب اکراه بر کفر

حکم اظهار کفر به هنگام اکراه

(ح ابن کثیر2912نحل 106

تبیان 8501صافات 61

التحریر14294نحل 106

فتح القدیر3193نحل 99

...3197...106

(ح کبیر فخر20121...106

...31122بروج 11

المنیر14245نحل 106

مسوولیت مکره بر کفر

المنیر30164بروج 11

اکراه در دین

حکم اکراه در دین

(ح المنیر323بقره 256

دلایل نفی اکراه در دین

پرتو2205بقره 256

تبیان 2311...256

(ح تفسیر ملاصدرا4191...256

المنار462آل عمران 110

المیزان 2342بقره 256

رابطه نفی اکراه در دین با جهاد با کافر

پرتو2205بقره 256

کاشف 49توبه 2

(ح المنیر323بقره 256

المیزان 2342...256

مراد از اکراه در دین

(ح فتح القدیر1275بقره 256

(ح تفسیر ملاصدرا4191...256

مراد از نفی اکراه در دین

پرتو2205بقره 256

تبیان 2311...256

حجه التفاسیر1211...256

مجمع البیان 2631...256

المیزان 2342...256

پرسش از اکراه در دین -- <- پرسش "ابوحصین

مراتب اکراه

کبیر فخر20122نحل 106

المنیر14247...106

مراد از اسلام با اکراه

ابن کثیر1566آل عمران 83

تبیان 1518...83

(ح جامع البیان 3336...83

الجدید293...83

کبیر فخر8130...83

(ح کشف الاسرار2182...83

مجمع البیان 2787...83

(ح المنار3354...83

نمونه 2491...83

احکام تقیه

تبیان 2435آل عمران 28

...4165انعام 68

الجدید239آل عمران 28

فتح القدیر1332...28

کاشف 242...28

(ح کبیر فخر814...28

...11137مائده 3

(ح مراغی 3137آل عمران 28

(ح المنار3280...28

(ح المنیر3203...28

المیزان 3153...28

(ح نمونه 237328

...5290انعام 68

(ح ...11424نحل 106

حکم تقیه به هنگام اکراه بر کفر

(ح ابن کثیر2912نحل 106

اقسام تقیه

نمونه 17333احزاب 39

اهمیت تقیه

کشاف 2637نحل 106

(ح نمونه 2375آل عمران 28

(ح ...2088غافر28

تاریخ تقیه

کاشف 241آل عمران 28

تقیه امامان

تبیان 4165انعام 68

مجمع البیان 4490...69

نمونه 17334احزاب 39

تقیه انبیأ

(ح نمونه 17333احزاب 39

تقیه عمار -- <- عمار

تقیه محمد(ص

نمونه 17333احزاب 29

شرایط تقیه

التحریر11262یونس 84

کشف الاسرار277آل عمران 28

فلسفه تقیه

(ح نمونه 11423نحل 106

...17334احزاب 39

مفهوم تقیه

نمونه 17334احزاب 39

تقیه از معتقدات کلامی _ فقهی شیعه است که ریشه قرآنی دارد.

در قرآن در چند آیه به طور صریح یا ضمنی به تقیه اشاره شده است در آیه 106 سوره نحل آمده است "مَن کَفَرَ بِاللَّه ِ مِن بَعْدِ إِیمَ_َنِه ِ إِلآ مَن ْ أُکْرِه َ وَ قَلْبُه ُ مُطْمَ_ئِن ُّ بِالاْ ?ًِیمَ_َن ِ وَ لَ_َکِن مَّن شَرَح َ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِم ْ غَضَب ٌ مِّن َ اللَّه ِ وَ لَهُم ْ عَذَاب ٌ عَظِیم ٌ; هر کس پس از ایمان آوردن خود، به خدا کفر ورزد ]عذابی سخت خواهد داشت مگر آن کس که مجبور شده و]لی قلبش به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابی بزرگ خواهد بود."

این آیه در شأن عمّار است که در برابر شکنجه مشرکان مکّه از روی تقیه به ظاهر از پیامبر9 برگشت بعد از این که پیامبر با خبر شدند فرمودند: "برگشت عمار ظاهری بوده است و ایمان با گوشت و خون او آمیخته است "

آیات دیگری که در آن ها به طور ضمنی یا صریح به تقیه و کتمان عقیده اشاره

شده است عبارتند از: (آل عمران 28); (صافات 89); (انبیأ، 63) و (یوسف 70)

ضمن این که در مجامیع حدیث شیعه احادیث بسیاری در جواز و ضرورت تقیه نقل شده است (ر.ک بحارالانوار، ج 75.)

فقهای شیعه تقیه را به چهار نوع تقسیم کرده اند "اکراهیه خوفیه کتمانیه و مداراتی .

1. تقیه اکراهیه عبارت است از عمل کردن بر وفق دستورهای حاکمی جائر، به هنگام ضرورت و برای صیانت نفس ..;

2. تقیه خوفیه عبارت است از انجام اعمال و احکام بر طبق فتاوای رهبران دینی در کشورهای سنی نشین ..;

3. تقیه کتمانیه عبارت از پنهان داشتن ایمان خویش است برای به انجام رساندن فعالیت پنهانی در جهت پیشبرد هدف های دین به هنگام ضعف نیروهای خودی و فقدان آمادگی برای در پیش گرفتن تبلیغ آشکار.

4. تقیه مداراتی عبارت است از رعایت قوانین همزیستی با اکثریت اهل سنت و شرکت در اجتماعات عبادی و اجتماعی آنان برای حفظ وحدت اسلامی و استقرار حکومتی نیرومند که سایه اش بر سر همه مسلمانان به یکسان گسترده باشد.(قرآن پژوهی بهأالدین خرم شاهی ص 819، مرکز نشر فرهنگی مشرق )

کتابی که بصورت فرهنگ وار مذاهب اسلامی را بیان کرده باشد را معرفی نمائید

پرسش

کتابی که بصورت فرهنگ وار مذاهب اسلامی را بیان کرده باشد را معرفی نمائید

پاسخ

کتابی به نام «فرهنگ فرق» نوشته شده است.{J

آیا کتاب مفاتیح الجنان معتبر است ؟

پرسش

آیا کتاب مفاتیح الجنان معتبر است ؟

پاسخ

کتاب شریف مفاتیح الجنان به دست عالم عامل و محدث کامل شیخ عباس قمی(ره) با دقت بسیار نوشته شده است و آنچه در مقدمه کتاب ذکر کرده، گویای آن است که آن عالم رحمانی سعی بر نقل مطالب معتبر داشته است. البته این بدان معنا نیست که هر چه در آن کتاب آمده، کاملاً از نظر فنی قابل قبول و دفاع باشد؛ زیرا غیر از قرآن مجید هیچ کتاب دیگری وجود ندارد که بتوان همه مطالب آن را مستند و صحیح دانست.

آیا کتاب های مفاتیح الجنان و مکارم الاخلاق معتبر هستند؟

پرسش

آیا کتاب های مفاتیح الجنان و مکارم الاخلاق معتبر هستند؟

پاسخ

پیش از پرداختن به جواب، توجه شما را به این خاطره از امام(ره) جلب می کنیم که مرحوم حاج احمد آقا می گفت: «من یک روزی مفاتیح الجنان را برداشتم به برخی از دعاها که رسیدم، برای من شک و تردید حاصل شد. رو کردم به امام(ره) و گفتم که آقا این چیزهایی که توی این مفاتیح الجنان است [آیا] درست است؟ یک وقت دیدم امام به من پرخاش کرد و گفت: احمد؛ یعنی، مرحوم شیخ عباس قمی دروغ می گوید؟! به تو بگویم، مرحوم حاج شیخعباس، به خود من گفت: در تمام عمرم یک مرتبه دروغ گفتم و بعد آن استغفار کردم. خیلی مسأله است که آدم بگوید من در تمام عمرم یک دروغ گفته ام، (فصلنامه بینات، شماره 22 و 23، ص 97).

حال درباره کتاب هایی که ذکر نموده اید می توان گفت که بیشتر مطالب و روایات آنها معتبر است. اساسا کسانی که به جعل حدیث می پرداختند، چندان انگیزه ای برای جعل ادعیه نداشتند با این حال ممکن است بعضی از روایات در آن کتاب ها ضعیف باشد. اما آنچه به عنوان منابع کتاب فقهی و اخلاقی خواستید، باید گفت این منابع بسیار فراوان است؛ از جمله:

1_ وسائل الشیعه حرّ عاملی(ره)

2_ مستدرک الوسائل محدّث نوری(ره)

3_ جواهر الکلام نجفی(ره)

4_ اصول کافی کلینی(ره)

5_ استبصار و تهذیب طوسی(ره)

6_ ترجمه تحریرالوسیله امام خمینی(ره)

7_ العروة الوثقی طباطبایی یزدی(ره)

8_ جامع الاحادیث آیت اللّه بروجردی

9_ ترجمه شرح لمعه شهید ثانی

10_ من لا یحضره الفقیه صدوق(ره)

11- تحف العقول محمد بحرانی

12- جامع السعادات نراقی

13- محجة البیضا فیض کاشانی

14- ارشادالقلوب دیلمی

15- خودشناسی برای خودسازی محمد تقی مصباح یزدی

16- پرواز در ملکوت(یا آداب الصلاة) امام خمینی

17- چهل

حدیث امام خمینی

18- اخلاق اسلامی (ترجمه العادات) دکتر مجتبوی

19- رساله لقاءالله میرزا جواد ملکی تبریزی

20- حکمت عبادات آیت اللّه جوادی آملی

21- مراحل اخلاق در قرآن آیت اللّه جوادی آملی

نظر شما درباره کتابهای سید حسن ابطحی (ملاقات با امام زمان و پرواز روح و در محضر استاد و...)چیست.

پرسش

نظر شما درباره کتابهای سید حسن ابطحی (ملاقات با امام زمان و پرواز روح و در محضر استاد و...)چیست.

پاسخ

نخست باید دانست هر استاد و عالمی دارای برخی کمالات علمی و ویژگی های قابل تحسین است. اما آنچه مشکل زاست مطلق نگری مخاطبان به آن استاد و با انحصارگری استاد نسبت به مخاطبان و مریدان خود است.

لذا توصیه ما این است که بدون مطلق نگری و بدون محدود کردن خود به یک شخصیت، آن مقدار که با روش عمومی علما و سنت و سیره مشهور معصومان(ع) مخالفت ندارد. از آن استاد استفاده کنیم. اما مراقب باشیم در هنگام مطالعه و یا حضور در کلاس ها به طور کامل مجذوب نشویم و قدرت اختیار و انتخاب خود را از دست ندهیم زیرا دیده شده برخی به خاطر افراط گری و مجذوبیت بیش از حد، حتی نظام خانواده خود را از هم پاشیده اند از این رو کتب نویسنده ی مذکور را هرگز نمی توان به طور کامل تأیید کرد به ویژه اینکه مشتمل بر مطالبی است که قابل تأیید نیست (مثل اعتراف به گناه در نزد دیگران،...) و مطالعه ی آن برای افرادی که شخصیت آنها در ناحیه معارف دینی شکل نگرفته است حتی ممکن است در مواردی مضر باشد و اثرات نامطلوبی را در آنها به جای بگذارد در صورت نیاز به معرفی کتاب در زمینه های مختلف مربوط به وجود مقدس امام زمان(عج) مکاتبه کنید تا کتب مفید در این زمینه را برای شما معرفی کنیم.

نکته مهم این است که هر نوع گفتار و کرداری را از هر شخصیتی باید با ترازوی قرآن و سنت معصومین(ع) سنجید، چون

معیار این دو است و هر چیزی وقتی دارای ارزش و قیمت است و شایستگی آموختن و عمل کرد ن دارد که با این دو معیار حق سازگار و هماهنگ باشد.

امامان ما(ع) خود در مورد احادیث فرموده اند: احادیث ما را با قرآن مقایسه کنید، اگر با آن موافق بود و با خطوط کلی آنها سازگار بود آن احادیث از ما است، آنها را بگیرید و عمل کنید وگرنه به آنها اعتنا و توجهی نکنید. بنابراین وظیفه فعلی و فوری ما این است که با قرآن و پیام ها و خطوط کلی آن دقیقا آشنا شویم و نیز با روایات اولیای الهی در ارتباط پیگیر باشیم تا بتوانیم با شناختی که از این دو منبع عظیم و استوار به دست می آوریم، حق و باطل را تشخیص دهیم و در راه دشوار بندگی دچار خطا و آسیب نگردیم.

مطالعه کتاب های اساتید شناخته شده ای مانند استاد شهید مطهری و استاد مصباح یزدی و جوادی آملی و یا استاد محمد شجاعی در تحصیل شناخت عمیق و روشن تأثیر فراوانی دارد.

در کتاب مصباح المنیر نسبت به بعضی از دعاهای وارده در ماه رمضان تشکیک شده آیا این صحت دارد؟

پرسش

در کتاب مصباح المنیر نسبت به بعضی از دعاهای وارده در ماه رمضان تشکیک شده آیا این صحت دارد؟

پاسخ

بله، مقصود همین دعاهای کوتاه است که برای هر روز از روزهای ماه رمضان در مفاتیح الجنان آمده است و شما به دعای روز بیست و هفتم آن اشاره نموده اید. البته صاحب کتاب «مصباح المنیر» نسبت مجعول بودن را به این دعاها نداده اند و تنها انتساب این دعاها را به معصوم مورد تردید قرار داده اند. ایشان نوشته اند: «ذکر دعاهای ضعیف که نقل آنها از معصوم به ثبوت نرسیده و یا معلوم است که از مخترعات غیرمعصوم است، در صورتی که صاحبانهمین کتاب جعل و اختراع دعا را ناروا شمرده اند (نظیر دعای عدیله و دعای کوتاه چند سطری برای هر روز از روزهای ماه رمضان)...».

از شواهد و قراین این طور فهمیده می شود که ایشان دعاهای ماه رمضان را مثال و نمونه ای برای دعاهایی که نقل آنها از طرف معصومین(ع) به ثبوت نرسیده، آورده اند. هم چنین دعای عدیله را - که در مفاتیح هم به ساختگی بودن آن اشاره شده است - نمونه ای برای دعاهای اختراعی و جعلی بیان کرده اند.

این دعاها را سید بن طاوس در اقبال و مرحوم مجلسی در زادالمعاد آورده اند؛ البته به صورت مسند نیست؛ یعنی، سلسله راویان حدیث تا پیامبر(ص) در سند حدیث نیامده و تنها بیان شده که ابن عباس از پیامبر خدا(ص) روایت نموده است. به همین جهت صاحب «المصباح» انتساب این دعاها به پیامبر(ص) را مورد تردید قرار داده اند. در این زمینه دیدگاه ها مختلف است و مثل مرحوم شیخ عباس قمی(صاحب مفاتیح) نقل این روایت را از سوی ابنطاووس - ولو به صورت

غیر مسند - قابل اعتماد می دانند و هر کدام هم برای خود ادله ای دارند.

منابع معتبر حدیثی شیعه و سنی را نام ببرید.

پرسش

منابع معتبر حدیثی شیعه و سنی را نام ببرید.

پاسخ

الف) منابع معتبر حدیثی شیعه (کتب اربعه) عبارت است از:

1- کافی ثقة الاسلام کلینی

2- من لایحضره الفقیه شیخ صدوق

3- تهذیب شیخ طوسی

4- استبصار شیخ طوسی

ب ) منابع مهم اهل سنت (صحاح ستّه) عبارت است از: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن احمد حنبل، سنن ابن ماجه، سنن نسائی، سنن ترمذی.

کتاب منتهی الامال چقدر معتبر است ؟

پرسش

کتاب منتهی الامال چقدر معتبر است ؟

پاسخ

این کتاب از کتاب های خوب و معتبر می باشد. مؤلف آن نیز فردی بسیار دقیق بوده است ولی این به معنای صحتهمه مطالب مندرج در آن کتاب نیست.{J

کتابی درباره بحث بدعت در اسلام معرفی کنید؟

پرسش

کتابی درباره بحث بدعت در اسلام معرفی کنید؟

پاسخ

از آنجا که علامه طباطبایی در باب خرافه بحث جالب توجه ای دارند، عین مطالب ایشان از تفسیر گرانسنگ المیزان،ج 1، صص 424 - 421 تقدیم می گردد.{J

آیا از نظر شما کتابهای مصباح الشریعه و غوالی اللئالی قابل اعتماد هستند ؟

پرسش

آیا از نظر شما کتابهای مصباح الشریعه و غوالی اللئالی قابل اعتماد هستند ؟

پاسخ

مصباح الشریعه منسوب به امام صادق(ع) است و انتساب آن به امام صادق(ع) محل بحث است. ولی مضامین آن بیشتر روایات اخلاقی است که در این گونه روایات دقت در سند به آن صورت لازم نیست. کتاب غوالی اللئالی تألیف ابن ابی جمهور احسائی از علمای امامیه است برخی نسبت تصوف به ایشان داده اند. گر چه این نسبت قابل تأمل است و صحیح به نظر نمی رسد. ولی در هر صورت روایات این کتاب مستند نمی باشد و از نظر علم رجال ضعیف محسوب می شود.

برای مطالعه در زمینه قرآن و عترت و اسلام و خودسازی چه کتابهایی مفید است ؟

پرسش

برای مطالعه در زمینه قرآن و عترت و اسلام و خودسازی چه کتابهایی مفید است ؟

پاسخ

کتاب هایی که پیرامون موضوع خودسازی قرآن و عترت(ع) باشد بسیار زیاد است؛ جهت نمونه به چند کتاب اشارهمی شود :

1- خودسازی یا تزکیه نفس، ابراهیم امینی

2- خودسازی، شهید باهنر

3- خودسازی، محمد یزدی

4- جهاد با نفس، ج 3، حسین مظاهری

5- آشنائی با قرآن، ج 2، شهید مطهری

6- شناخت قرآن، کمالی دزفولی

7- قرآن در اسلام، علامه طباطبایی

8- بررسی مسائل کلی امامت، ابراهیم امینی

9- قرآن و عترت، نمازی شاهرودی

10- خلاصه مطالبی از دین اسلام، ج 2، سید محمد باقر نجفی یزدی{J

برای دستیابی به احادیثی که در کتب اهل سنت آمده است و مؤید شیعه است چه منابعی وجود دارد.

پرسش

برای دستیابی به احادیثی که در کتب اهل سنت آمده است و مؤید شیعه است چه منابعی وجود دارد.

پاسخ

به کتاب های ذیل مراجعه کنید:

- الغدیر

- عبقات الانوار

- فضائل الخمسه من الصحاح السته، فیروزآبادی

- السبعه من السلف، فیروز آبادی

- ملحقات احقاق الحق

- دلائل الصدق

- کشف الحق

- خلاصه العبقات

- شبهای پیشاور (فارسی)

میزان سندیت کتاب شمس المعارف نوشته شیخ احمد بن علی البونی متوفی 622 تا چه اندازه صحیح است.

پرسش

میزان سندیت کتاب شمس المعارف نوشته شیخ احمد بن علی البونی متوفی 622 تا چه اندازه صحیح است.

پاسخ

در کتاب الذریعه، شیخ آغا بزرگ طهرانی در مورد این کتاب و مؤلف آن می گوید: این کتاب در مورد دعا، اذکار، ختومات، تسخیرات و توسلات به اسماء خداوند و مسائلی از این قبیل مانند خاصیت سوره ها و آیات قرآن و برخی از علوم غریبه.

این کتاب تألیف شیخ عارف احمد بن علی البونی [متوفی 622 بنا به آنچه در کشف الظنون آمده]. در کتاب یاد شده مطالبی عجیب و غریب و اعمال و ادعیه ای آمده که هیچ کدام مأخذ و مستندی ندارد و در برخی از این ادعیه صلوات بر آل پیامبر نیز آمده، کسانی که در مورد بونی شرح حال نوشته اند هیچ کدام او را به یکی از مذاهب اربعه اهل سنت و یا دیگر مذاهب نسبت نداده اند (الذریعه، ج 14، ص 226).

شیخ عباس قمی در کتاب الکنی والالقاب می گوید: ابوالعباس احمد بن علی القرشی الفاضل الصوفی الجعفری، ماهر در علم اعداد و صاحب کتاب در مورد آن از جمله شمس المعارف الکبری منسوب به بونه می باشد که شهری است در سواحل آفریقا (الکنی و الالقاب، ج 2، ص 99).

در کلام شیخ عباس قمی نسبت تصوف به او داده شده در کتاب تاج العروس زبیدی نیز می گوید او شیخ طریقه بونیه در اعداد و حروف است (تاج العروس، ج 9، ص 146).

مرحوم سید مصطفی خمینی در تفسیرش بر قرآن کریم برخی موارد مطالبی را از این کتاب نقل کرده است (تفسیر القرآن الکریم، ج 1، ص 148، 153،

155، 156، 179، 249 - 252، 331 و ج 2، ص 244، 288).

از مجموع مطالب یاد شده و دیگر مطالبی که راجع به بونی و کتاب او ملاحظه شد شاید بتوان این گونه نتیجه گرفت که اولا به احتمال قوی وی از اهل سنت و صوفی بوده است و یا حداقل شیعه بودن وی ثابت نیست مطالبی را هم که در این کتاب آورده مستند نمی باشد بنابراین نه صد در صد قابل قبول است و نه می توان آن را رد کرد ولی آنچه مسلم است وی در علم اعداد و حروف صاحب نظریاتی بوده.

کتابی تحت عنوان (درمان با قرآن ) نوشته علی کریمی آیا می توان به آن اعتماد کرد؟

پرسش

کتابی تحت عنوان (درمان با قرآن ) نوشته علی کریمی آیا می توان به آن اعتماد کرد؟

پاسخ

غالب روایات آمده در این کتاب از منابع روایی معتبر شیعه نقل شده گرچه برخی از روایات آن نیز از نظر سندی از اعتبار کافی برخوردار نیست. ولی نظر به این که اغلب روایات این کتاب در مورد ثواب سوره های قرآن و خواص آیات می باشد در این گونه موارد فقها دقت در اعتبار سند روایت را لازم و ضروری نمی دانند و اصطلاحا گفته می شود قائل به تسامح در ادله سنن هستند.

مبنای فقها در سخت گیری نکردن در روایات مربوط به مستحبات و سنن مبتنی بر روایاتی است، که مفاد آن این است که هر کس به او ثواب عملی برسد و او به جهت کسب آن ثواب آن عمل را انجام دهد خداوند آن ثواب را به او می دهد، حتی در صورتی که راوی حدیث برخلاف واقع گفته باشد. براساس این روایات که به آن «اخبار من بلغ» گفته می شود، بسیاری فقها در روایات مربوط به سنن و آداب از نظر سندی مقداری بامسامحه برخورد می کنند. گرچه در مورد مبنای تسامح در ادله سنن و مفاد اخبار من بلغ اشکالات و مناقشاتی وجود دارد.

در هر صورت کتاب درمان با قرآن، با توجه به موضوع آن که ثواب و خواص آیات و سوره های قرآن است از اعتبار نسبی برخوردار است و مراجعه و عمل به مضمون روایات آن بلا اشکال است و خواندن همراه با اعتقاد آیات و سوره هایی که در این کتاب برای آن خواص و آثار ذکر شده

انشاءالله اثر بخش خواهد بود.

لطفا یک کتاب در مورد پیشگویی های قرآن در عصر جدید معرفی کنید.

پرسش

لطفا یک کتاب در مورد پیشگویی های قرآن در عصر جدید معرفی کنید.

پاسخ

کتاب پیشگویی علمی قرآن، سید محمد صادق تقوی، نشر تهران و کتاب دیگری با همین عنوان، نوشته مصطفی زمانی نشر تهران به چاپ رسیده است.

معرفی کتاب میزان الحکمه

پرسش

معرفی کتاب میزان الحکمه

پاسخ

کتاب میزان الحکمه، اثر حجت الاسلام محمد محمدی ری شهری، مجموعه ای عربی است که موضوعات مختلف و ابواب گوناگون اخلاقی، اجتماعی، کلامی، حدیثی، فقهی و... را به ترتیب حروف الفبایی تنظیم نموده است (مانند: ایثار، پاداش، اجاره، اجل، آخرت و...) و برای هر موضوع آیات و روایات متناسب آن را ذکر نموده است که با ترتیبی خاص و نظمی نوین گردآوری شده است و ترجمه آن از انتشارات دارالحدیث در 15 جلد از آقای حمیدرضا شیخی چاپ شده است.

کتاب «جامعه» چیست و اکنون کجاست؟

پرسش

کتاب «جامعه» چیست و اکنون کجاست؟

پاسخ

قرآن که نازل شد به دو صورت بود، یکی وحی قرآن که همین کتاب مقدّس قرآن کریم است و دیگری «وحی بیانی» به این معنا که هر آیه ای که نازل می شد حضرت رسول اکرم«صلی الله علیه وآله» آن را با تفسیر و تشریح کاملِ آن بر حضرت علی«علیه السلام» املا می فرمودند، حضرت علی«علیه السلام» تمام فرمایشات پیامبر را می نوشتند. آن حضرت کاتب خصوصی پیامبر«صلی الله علیه وآله» بودند. بعد از رحلت نبی اکرم«صلی الله علیه وآله» حضرت علی«علیه السلام» تمام آیات نازل شده را به ضمیمه توضیحات و بیّنات آنها در مجموعه ای که طول آنها 70 ذراع بود گرد آوردند.

خداوند به پیامبر فرمودند: «وانزلنا الیک الذکّر لتبیّن للناس ما نزّل الیهم؛ ما ذکر را بر تو نازل کردیم تا تبیین کنی برای مردم آنچه را که بر آنها نازل شده است».

بنابراین، تمام آنچه به صورت وحی بر پیامبر نازل شده بود، همراه با توضیحات، فروعات و همه آن مسائلی که انسان ها تا قیامت به آن نیاز دارند، از سوی پیامبر به حضرت علی«علیه السلام» املا می شد و ایشان آنها را در مجموعه ای به نام «کتاب جامعه» جمع آوری فرمودند.

قریش، در غیاب بنی هاشم در سقیفه گرد آمدند و برای خودشان خلیفه تعیین کردند. حضرت علی«علیه السلام» به مسجد آمدند و کتاب جامعه را با خودشان آوردند. ولی آنها از قبول این کتاب را که جامع حقایق بود نپذیرفتند و گفتند: «حسبناکتاب اللَّه».

حضرت علی«علیه السلام» فرمودند: دیگر این کتاب را نخواهید دید.

این کتاب که تمام مجموعه حقایق اسلام را تشکیل می دهد، بعد از حضرت علی«علیه السلام» در اختیار دو پسرش و پس از آن در اختیار

فرزندان امام حسین«علیه السلام»(از اما زین العابدین«علیه السلام» تا امام حسن عسگری«عج» قرار گرفت) و اکنون نیز در نزد حضرت حجّت«عج» می باشد. آن مقدار از اصول و فروع دین که ائمه«علیهم السلام» در زمینه های مختلف بیان فرموده اند از همین کتاب جامعه بود. آنان گاهی اوقات دستور می دادند خود کتاب را بیاورند تا اصحاب و شاگردان آن بزرگواران عین نوشته حضرت علی«علیه السلام» را ببینند.

بنابراین فرق اساسی میان مکتب تشیع و تسنّن در این است که آنچه امامان معصوم«علیهم السلام» فرمودند عیناً از کتاب «جامعه» و از رسول اکرم«صلی الله علیه وآله» می باشد، ولی آرا و افکار اهل سنّت متکی بر اجتهاد خودشان یا دیگران و یا روایاتی است که در دوره حکومت اموی جعل شده است. به این جهت، شیعه معتقد است: اسلام راستین فقط در تشیّع جلوه کرده است، و آنچه ائمه«علیهم السلام» در مورد اوصاف بهشت، جهنّم، معاد، انسان، عالم و... فرموده اند از علومی بود که رسول خداوند با تکیه بر وحی به علی«علیه السلام» آموخته بود و از طریق ایشان به دیگر ائمه«علیهم السلام» منتقل شد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

کتب معتبر روایی نزد اهل سنّت کدام اند؟

پرسش

کتب معتبر روایی نزد اهل سنّت کدام اند؟

پاسخ

منابع حدیثی معتبر نزد اهل سنّت شش کتاب است که از آنها به صحاح سته(کتابهای صحیح شش گانه) تعبیر می شود آنها عبارتند از: صحیح بخاری، صحیح مسلم و سُنَن ابی داود، و سُنَن ابن ماجه و سنن نستائی و جامع ترمذی.

« بخش پاسخ به سؤالات »

کتب روایی و مشهور اهل سنّت کدام است؟

پرسش

کتب روایی و مشهور اهل سنّت کدام است؟

پاسخ

منابع حدیثی اهل سنّت فراوانند، ولی مشهورترین آنها 9کتاب است که عبارتند از:

1. صحیح بخاری؛

2. صحیح مسلم؛

3. صحیح ترمذی؛

4. سنن ابی داود؛

5. سنن ابن هاجه؛

6. سنن نسائی؛

7. سنن دارمی؛

8. مسند احمد؛

9. موطاء مالک.

که شش منبع اوّل «صحاح ستّه» نام دارند.

« بخش پاسخ به سؤالات »

کتب اربعه شیعه کدامند؟

پرسش

کتب اربعه شیعه کدامند؟

پاسخ

«کتب اربعه» که چهار منبع روایی مهم شیعه می باشند، عبارتند از:

1. « اصول کافی»، تألیف مرحوم ثقة الاسلام کلینی.

2. «تهذیب»، تألیف مرحوم شیخ طبرسی.

3. «استبصار»، تألیف مرحوم شیخ طبرسی .

4. «من لایحضره الفقیه»، تألیف مرحوم ابن بابویه، شیخ صدوق.

« بخش پاسخ به سؤالات »

منابعی در زمینه قرآن و علم و سیر مطالعاتی آن معرفی کنید.

پرسش

منابعی در زمینه قرآن و علم و سیر مطالعاتی آن معرفی کنید.

پاسخ

حضور محترم مسئول اداره مشاوره و پاسخ مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها.

با سلام و احترام

پیرو نامه حضرتعالی در مورد کتاب شناسی قرآن و سیر مطالعاتی در زمینه های قرآن و علم، به پیوست لیست کوتاهی از کتاب های قرآن و علم و سیر مطالعاتی پیشنهادی در این زمینه خدمت شما ارسال می شود.

امید است مورد استفاده قرار گیرد.

با سپاس

موسسه قرآن و علم

سیر مطالعاتی در زمینه قرآن و علم

مرحله اول: آشنائی با مطالب قرآن و علم:

1. رابطه علم و دین، عباسعلی سرفرازی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

2. پیش گوئی های علمی قرآن، مصطفی زمانی، انتشارات پیام اسلام.

3. مقایسه ای میان تورات، انجیل، قرآن و علم، دکتر موریس بوکای، ترجمه مهندس ذبیح الله دبیر، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

4. آشنائی با تفسیر علمی قرآن، محمدعلی رضائی و ناصر رفیعی، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه.

5. شگفتی هائی از اعجاز در قرآن کریم، محمد جمال الدین الفندی، ترجمه حسین میردامادی، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی.

6. استعانت از قرآن کریم در شفای جسمانی _ علیرضا نیکبخت نصرآبادی، نشر قبله.

7. قرآن و علم امروز، عبدالغنی خطیب، ترجمه دکتر اسدالله مبشری، موسسه مطبوعاتی عطائی.

8. آموزه ةای تندرستی در قرآن، حسن رضا رضائی، انتشارات مشهور.

مرحله دوم: شناخت اعجاز علمی قرآن و نقد و بررسی موارد و مبانی آن

1. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن (دو جلد)، دکتر محمدعلی رضائی اصفهانی، انتشارات مبین.

2. اشارات علمی اعجازآمیز قرآن، همان، نشر معارف.

3. اعجاز قرآن، سید محمدحسین طباطبائی، بنیاد فکری علامه طباطبائی.

مرحله سوم: شناخت تاریخچه تفسیر علمی و رابطه علم و دین و حوزه ها و قلمرو و تعارضات ادعائی و راهکارهای

آنها.

1. درآمدی بر تفسیر علمی قرآن، دکتر محمدعلی رضائی اصفهانی، انتشارات اسوه.

2. تفسیر علمی قرآن، دکتر ناصر رفیعی محمدی.

3. رابطه علم و دین، محمدعلی رضائی اصفهانی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

4. التفسیر العلمی للقرآن فی المیزان، دکتر عمر ابو حجر، دارقتیبه، بیروت.

5. قرآن و علوم طبیعت، دکتر مهدی گلشنی، امیرکبیر.

مرحله چهارم: شناخت عمیق رابطه قرآن و یکی از علوم انسانی یا طبیعی.

1. طب در قرآن، دکتر دیاب و دکتر قرقوز، ترجمه علی چراغی، انتشارات صحفی.

2. دارونیسم یا تکامل انواع، جعفر سبحانی، انتشارات توحید.

3. تکامل در قرآن، علی مشکینی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

4. دانش عصر فضا، حسین نوری، نشر مرتضی.

5. قرآن و روانشناسی، محمد عثمان نجاتی، ترجمه عباس عرب، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

6. الالوان فی القرآن الکریم، عبدالمنعم الهاشمی، ابن حزم.

7. اولین دانشگاه و آخرین پیامبر، دکتر سید رضا پاک نژاد، چاپ اسلامیه.

8. فلسفه احکام، احمد اهتمام، چاپخانه اسلام، اصفهان.

9. اعجاز قرآن، تحلیل آماری حروف مقطعه، رشاد خلیفه، سازمان چاپ دانشگاه شیراز.

10. اسلام و طب جدید یا معجزات علمی قرآن، عبدالعزیز اسماعیل پاشا، سید غلامرضا سعیدی، انتشارات برهان.

11. نگاهی قرآنی به فشار روانی، اسحاق حسینی کوهساری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

در صورت امکان کتابهای درمورد علوم قران برایم بنویسید.

پرسش

در صورت امکان کتابهای درمورد علوم قران برایم بنویسید.

پاسخ

.

ب ) علوم قرآن :

1 دانشنامه قرآن پژوهی , بهاء الدین خرم شاهی .

2 التمهید (در علوم قرآن ), آیت اللّه معرفت .

3 آشنایی با قرآن , استاد شهید مرتضی مطهری .

4 تفسیر المیزان , علامه طباطبایی .

5 تفسیر نمونه , آیت اللّه مکارم شیرازی .

6 منشور جاوید, آیت اللّه جعفر سبحانی .

7 تسنیم , آیت اللّه جوادی آملی .

8 تفسیر موضوعی قرآن , آیت اللّه جوادی آملی .

9 بیان در علوم و مسایل کلی قرآن , آیت اللّه خویی .

پ ) هدف زندگی :

1 هدف زندگی , استاد شهید مطهری .

2 هدف آفرینش , استاد زین العابدین قربانی .

3 راز آفرینش انسان , کرسی موریسون .

4 عدل الهی , استاد شهید مطهری .

5 نظام احسن هستی , آیت اللّه جوادی آملی .

6 هدف زندگی , علامه محمد تقی جعفری .

صلوات حضرت فاطمه 3(اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بینها...) در چه کتابی ذکرشده است ؟ آیا می توان این صلوات را در قنوت نماز خواند؟

پرسش

صلوات حضرت فاطمه 3(اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بینها...) در چه کتابی ذکرشده است ؟ آیا می توان این صلوات را در قنوت نماز خواند؟

پاسخ

این دعا را در جایی نیافتیم , ولی مضمون آن در بسیاری از مواضع ذکر شده است , از جمله :

اللهم صلّ علی فاطمة نبیّک و زوجه ولیّک و امّ السبطین الحسن و الحسین ...;(1)

اللهم و صلّ علی الطاهرة البتول , الزهراء ابنة الرسول , امّ الائمة الهادین ... و مستودعاً لحکمة;(2)

کلمهء (ودیعه گاه ) دربارهء ائمه به کار گرفته شده است : اللهم صل علی محمد بن علی باقر العلم ... ومستَودعاً لحکمتک و مترجماً لوحیک .(3)

ائمه : ودیعه گاه علم الهی هستند و علوم دینی و الهی در آنان به ودیعه نهاده شده است و باید دین را ازآنان آموخت .

خواندن این دعا و یا دعاهای دیگر در قنوت اشکالی ندارد.

(پ_اورقی 1.بحارالانوار, ج 99 ص 45 ج 98 ص 179

(پ_اورقی 2.همان , ص 181

(پ_اورقی 3.همان , ج 91 ص 76

امروزه به جز قرآن چند کتاب آسمانی دیگر موجود است ؟

پرسش

امروزه به جز قرآن چند کتاب آسمانی دیگر موجود است ؟

پاسخ

در روایتی از ابوذر نقل شده که از رسول خدا6پرسیدم عدد پیامبران چند نفر بودند؟ فرمود: صدوبیست و چهار هزار نفر, پرسیدم رسولان از میان آن ها چند نفرند, فرمود: سیصد و سیزده نفر و بقیه تنها پیامبربودند,... پرسیدم کتاب های آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب بود؟ فرمود: صد و چهار کتاب که ده کتاب بر آدم وپنجاه کتاب بر شیث و سی کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم , و تورات و انجیل و زبور و قرآن >.(1)

غیر از قرآن مجید همهء کتاب های آسمانی موجود تحریف شده اند و نمی شود از آن ها کتاب آسمانی واقعی یادکرد. به هر حال می توانید به کتاب های موجود مانند, تورات , انجیل , زبور و... در که در پاسخ قبلی یادآور شدیم مراجعه فرمایید.

(پ_اورقی 1.طبرسی , مجمع البیان , ج 10 ص 476(آخر سورهء اعلی ).

جامع ترین و معتبرترین کتابی که سخنان پیامبر6در آن آمده باشد و شیعه و سنی بر آن متفق باشند کدام است ؟

پرسش

جامع ترین و معتبرترین کتابی که سخنان پیامبر6در آن آمده باشد و شیعه و سنی بر آن متفق باشند کدام است ؟

پاسخ

کتاب معتبری که همه اش احادیث رسول خدا6باشد, یا آن کتاب فریقین اتفاق داشته باشندنوشته نشده است , لیکن معتبرترین کتب روایی شیعه ,(1) که در آن از رسول خدا6نقل حدیث شده است عبارتند از: اصول , فروع و روضهء کافی , اثر مرحوم ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی متوفی 328ق , من لا یحضره الفقیه , اثرمرحوم ابوجعفر محمد بن علی بن حسین معروف به صدوق متوفی 381ق , تهذیب الاحکام , و استبصار اثر مرحوم ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن معروف به شیح الکافیه و مشهور به شیخ طوسی متوفی 460ق . این کتاب ها به کتب اربعه معروف اند.

معتبرترین کتب اهل سنت و جماعت عبارت از شش کتاب است : الجامع الصحیح , اثر محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 صحیح مسلم , اثر ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری متوفی 261 سنن ابن ماجه , اثر محمد بن یزیدبن ماجه قزوینی متوفی 273 سنن ابی دادود, اثر ابوداود سلیمان بن اشعث بن اسحق لجستانی متوفی 257; جامع ترمذی , اثر محمد بن عیسی ترمذی (ترمز خراسان ) متوفی 279 سنن نسایی , اثر محمد بن علی بن شعیب نسایی (نسای خراسان ) متوفی 303

این شش کتاب به صحاح سته معروف است .(2)

(پ_اورقی 1.اصول کافی , ج 1 ص 5

(پ_اورقی 2.مصطفی حسینی دشتی , معارف و معاریف , ج 6 ص 651 مادهء صحاح .

چند تفسیر ساده و مفید برای دانش آموزان و معلمان معرفی بفرمایید.

پرسش

چند تفسیر ساده و مفید برای دانش آموزان و معلمان معرفی بفرمایید.

پاسخ

تفسیرهای زیر می تواند برای دانش آموزان و معلمان مفید باشد:

1 تفسیر نمونه , زیر نظر آیت ا... ناصر مکارم شیرازی ;

2 تفسیر نور, قرائتی ;

3 ترجمهء تفسیر المیزان , علامهء طباطبایی ;

4 ترجمهء تفسیر مجمع البیان , مرحوم طبرسی ;

5 تفسیر ابوالفتوح رازی ;

6 تفسیر نسفی ;

7 تفسیر عرفانی و ادبی خواجه عبدالله انصاری .

بحارالانوار چند جلد و حاوی چه مطالبی می باشد؟نویسنده اش کیست و آیا به فارسی ترجمه شده است ؟

پرسش

بحارالانوار چند جلد و حاوی چه مطالبی می باشد؟نویسنده اش کیست و آیا به فارسی ترجمه شده است ؟

پاسخ

بحارالانوار کتاب نفیس و با ارزشی است که در آن مجموعه ای ازروایات که پراکنده و متفرق بودند, توسط عالم فرزانه مرحوم علامهء مجلسی باهمکاری شاگردانش جمع آوری شد.

ایشان این کتاب را از حدود 85کتاب جمع آوری کرد, که مشتمل بر هزاران حدیث در زمینه های اصول و فروع دین و توحید و معاد و بهشت و جهنم و نبوت وشرح حال پیامبران و ائمه : و خلقت عالم و آسمان ها و ستارگان و ایمان و کفر وکیفیت زندگی و چگونگی معاشرت با مردم و نماز و روزه و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و معاملات و کسب های حلال و حرام و قرآن و قرائت آن وفضائل سوره ها و ذکر و دعا و... است .

ایشان در ذیل بسیاری از احادیث و مطالب کلامی و تفسیری , مشکلات روایی را بیان کرده است . این مجموع 110جلد است که چند جلد که دربارهء حضرت مهدی 7است , توسط آقای علی دوانی به نام به فارسی ترجمه شده و بقیه ترجمه نشده است . بحارالانوار مجموعه ای کامل از معارف و اخلاق واعتقادات است که از طریق خاندان عصمت و طهارت برای ما به یادگار مانده است .

بهترین ترجمهء نهج البلاغه را معرفی کنید, تا در دوران سربازی بخوانم .

پرسش

بهترین ترجمهء نهج البلاغه را معرفی کنید, تا در دوران سربازی بخوانم .

پاسخ

کتاب وزین و شریف نهج البلاغه بعد از قرآن کریم _ که معجزهء جاوید پیامبر اسلام است _ از نظرمحتوا و فصاحت و بلاغت از اهمیت خاصی برخوردار است . علی 7که قرآن ناطق بود به بهترین شیوه تراوش های روحی و فکری خود را که سرشار از معنویت و عبرت است , بیان کرده و معجزه ای دیگر را به مسلمانان و عموم مردم جهان عرضه نموده است .

نهج البلاغه کتاب انسان سازی است که هر قلب آماده را به سوی خدا جلب می کند و به تعالی و تکامل می رساند.

وجود علی 7در جزء جزء کلماتش متجلّی است .

]در سخن پنهان شدم چون بوی گل در برگ گل هر که می خواند, ببیند در سخن بیند مرا

]خطبه های پربار و حکمت های پر از عبرت و کلمات کوتاهی که از بلندای آفتاب عالم تاب فراتر است ,حکایت از وجود تکامل یافتهء حضرتش دارد. از این رو بسیار خوب و نیکو است که تمام انسان ها, به خصوص افرادی که ضمیری روشن دارند, از روش و بلاغت گویای آن استفاده کامل را ببرند.

علما و اندیشه وران بسیاری به ترجمه و تفسیر و تبیین کلمات نغز و دل نشین امیرمؤمنان پرداخته اند. ازجمله ترجمه فیض الاسلام و دکتر سید جعفر شهیدی و ترجمه سه جلدی نهج البلاغه به وسیله آیت ا... مکارم شیرازی مناسب است .

نهج البلاغه توسط چه کسی و در چه سالی گرد آوری شد؟

پرسش

نهج البلاغه توسط چه کسی و در چه سالی گرد آوری شد؟

پاسخ

نهج البلاغه توسط سید رضی ابوالحسن محمد بن ابی احمد که نسبش به امام موسی بن جعفر7ی رسد, در قرن چهارم هجری جمع آوری شد. ولادتش در سال 359قمری و وفات او در سال 406(و بنا به قولی در سال 404 ه. ق در بغداد اتفاق افتاد.

چرا پرچم کشورهای جهان با یکدیگر فرق دارد و به رنگ های مختلف می باشد؟

پاسخ: پرچم یا بیرق (خ چژش حح ) با رنگ ها و نقوش مختلف , نمادی است نمایان گر فرهنگ و تمدن ملی یادینی و اعتقادی و ترسیم کنندهء سیاستی است که حکومت ها بر پایهء قانون اساسی جامعهء خود باید در امور داخلی یاخارجی پیگیری نمایند. رنگ های بیرق ایران , سبز و سفید و سرخ است و نشان آن که نمادی از تفکرتوحیدی ملت ایران می باشد. هر رنگی بر اساس قراردادهای اعتباری , حقیقتی را بیان می کند, چنان که برافراشته یانیمه بر افراشته بودن پرچم ها نیز بر حسب قرار دادها مفهوم متفاوتی دارد. رنگ سبز پرچم ایران گویای دو حقیقت برخاسته از متن واقعیات ملی و مذهبی مردم ایران است :

1 ملت و حکومت ایران پیرو اهل بیت پیامبر اسلام 6هستند و مذهب رسمی آن تشیع است .

در واژهء پرچم می نویسد: پرچم در دورهء حکومت اسلامی اهمیتی به سزا داشت . درزمان پیغمبر6پرچم را و گاهی عَلَم و نیز می گفتند. شیعیان بیرق سبز به کار می بردند.(1)

2 نمادی از سازندگی و آبادانی و توجه در برنامه ریزی برای احیای طبیعت و کشاورزی است . _

رنگ سفید,نمایشگر, صلح طلبی است ; یعنی در سیاست خارجی ما خواهان وضعی هستیم که همهء ملیت ها به رغم اختلافات فکری و اعتقادی که دارند, می توانند زندگی بدون جنگ و خون ریزی داشته باشند و در کنار هم در صلح و آرامش ,به تلاش و تکاپو مشغول باشند.

_ رنگ سرخ , رنگ خون و انتقام است ; یعنی صلح خواهی و آرامش طلبی ملت ایران , از موضع ضعف و زبونی نیست , تا کسانی بخواهند سوء استفاده کنند و به سرزمین یا اعتقاد مردم مملکت هجوم بیاورند, بلکه ما از موضع قدرت و رعایت کرامت انسانی , صلح خواهی را شعار خویش قرار داده ایم . اگر کسی بخواهد به مرزهای ملی یا دینی ما حمله کند, با قدرت تمام انتقام خواهیم گرفت و مهاجم را به کیفر اعمالش خواهیم رساند. رنگ قرمز رنگ انتقام است , به همین جهت بعد از شهادت حضرت اباعبداللّه الحسین 7 همواره پرچم قرمز رنگی بر روی قبر مبارکش نصب شده بود هم اکنون این پرچم بر روی گنبد طلایی سیدالشهداء7در اهتزاز است ; یعنی پیروان حسین 7هنوزانتقام خون مولایشان را نگرفته و رهروان راه یزید را به مکافات اعمال ستم گرانه شان نرسانده اند.

استفادهء بیرق به عنوان نماد در مصر قدیم و آشور و نزد یهودیان معمول بود. در ایران قدیم درفش کاویان معروف است , در دورهء کوروش بیرقی سفید با نقش عقاب زرین به کار می رفت .

بیرق های اولیه در اروپا جنبهء دینی داشت و قدیمی ترین آن ها بیرق دانمارک بود که صلیبی سفید بر آن منقوش می باشد. قسطنطنین

پس از پذیرفتن مسیحیت , نام حضرت عیسی را بر روی پرچم روم نوشت . استعمال پرچم ملی در اروپا از اواخر قرن هیجدهء میلادی معمول شد.(2) اگر چه پرچم ها گاهی به عنوان علامت یک گروه و دسته یا ارتش

به کار می رود تا افراد بتوانند تحت لوا همدیگر را پیدا کنند, اما غالباً زبانی برای بیان تمایلات ملی و مذهبی و یاشعاری است حزبی و حکومتی . کلمهء بر روی پرچم عربستان دینی بودن حکومت رامی رساند و داس و چکش بر روی پرچم شوروی سابق , شعاری حزبی و حکومتی بودکه ما حامی طبقهء کشاورز وکارگر هستیم , گرچه این شعار هیچ وقت جامهء عمل نپوشید.

(پ_اورقی 1.غلامحسین مصاحب , ج 1 ص 531

(پ_اورقی 2.غلام حسین مصاحب , دائرة المعارف فارسی , ج 1 ص 531

در مورد قرآن و علم روز چه کتبی را معرفی می کنید؟

پرسش

در مورد قرآن و علم روز چه کتبی را معرفی می کنید؟

پاسخ

کتاب های قرآن و علم امروز, اثر عبدالغنی الخطیب , ترجمه دکتر مبشری ; قرآن و علوم طبیعت , اثردکتر مهدی گلشنی ; باد و باران , اثر مهندس بازرگان ; قرآن و روان شناسی , اثر دکتر محمد عثمان نجاتی , ترجمهء دکترعباس عرب ; قرآن و جامعه سازی , اثر سید علی کمالی ; اولین دانشگاه آخرین پیامبر, از دکتر پاک نژاد; قرآن و نسل امروز, اثر دکتر مصطفی محمود, ترجمهء دکتر فولادوند.

کتاب سفینةالبحار چه کتابی است که در کتاب ها نام آن برده شده است ؟ آیا این کتاب فارسی است یا عربی و چند جلد است ؟

پرسش

کتاب سفینةالبحار چه کتابی است که در کتاب ها نام آن برده شده است ؟ آیا این کتاب فارسی است یا عربی و چند جلد است ؟

پاسخ

سفینة البحار کتابی است که به صورت موضوعی الفبایی توسط شیخ عباس قمی تدوین شده است .این کتاب به منزلهء کشتی ای است که توسط آن می توان در کتاب بحارالانوار علامهء مجلسی سیر نمود.

کتاب سفینةالبحار به عјșʠنوشته شده و دو نوع چاپ شده است . چاپ اولش , دو جلدی و به صورت افست است , ولی چاپ دوم هشت جلدی و به صورت حروفی است .

ما دارای پنج کتاب آسمانی هستیم که یکی از آن ها صحف می باشد. آن کتاب از کدام پیامبر بوده است ؟

پرسش

ما دارای پنج کتاب آسمانی هستیم که یکی از آن ها صحف می باشد. آن کتاب از کدام پیامبر بوده است ؟

پاسخ

در مورد کتاب های آسمانی در تفسیر پیام قرآن آمده است : هر یک از پیامبرانِ اولوالعزم دارای کتاب آسمانی بوده اند که نام بعضی از آن ها شناخته شده است . قرآن مجید, کتاب آسمانی پیامبر; انجیل , کتاب آسمانی حضرت مسیح و تورات , کتاب آسمانی حضرت موسی است . ممکن است از آیهء 19سورهء اعلی (صحف ابراهیم وموسی ) استفاده کرد که نام کتاب ابراهیم , صحف بوده , همان گونه که دربارهء نام کتاب حضرت نوح , آن را ذکر کرده اند.نام بعضی از کتب دیگر در قرآن آمده است , از جمله که خداوند بر داوود نازل کرد.(1)

(پ_اورقی 1.پیام قرآن , ج 7 ص 363 با تلخیص .

آیا کتاب بحارالانوار مورد وثوق است ؟ شنیده ام توسط آقای بهبودی تصحیح شده است . آیادرست است ؟

پرسش

آیا کتاب بحارالانوار مورد وثوق است ؟ شنیده ام توسط آقای بهبودی تصحیح شده است . آیادرست است ؟

پاسخ

کتاب بحارالانوار توسط حضرت آیة اللّه محمد باقر بهبودی و آیت اللّه عبدالرحیم ربّانی شیرازی , باهمکاری جمعی از علما تصحیح شده است . البته خود صاحب کتاب (ره ) می گوید: , ولی این بدان معنا نیست که تمام روایات و مطالب این کتاب شریف صحیح و موثق باشد. خود صاحب کتاب , مرحوم علامهء مجلسی نیز در بعضی مواضع کتاب بدان اعتراف دارد. در حقیقت این کتاب همان طور که از اسمش پیدا است , دائرةالمعارف بزرگی است که ازاصول تا فروع دین و موضوعات مختلف دیگر در آن به طور مفصل بحث شده است .

مختصرترین تفسیر قرآن از نظر جلد و صفحه و بیان مطالب , چه تفسیری است ؟

پرسش

مختصرترین تفسیر قرآن از نظر جلد و صفحه و بیان مطالب , چه تفسیری است ؟

پاسخ

1 تفسیر المعین , عربی , یک جلد, تألیف محمد هویدی .

2 تفسیر بشر, 2جلد, عربی , تألیف سید عبداللّه شُبّر.

3 گزیدهء تفسیر نمونه در 5جلد, تألیف جمعی از نویسندگان .

گفتنی است مختصر تفسیر منهج الصادقین در 5جلد خیلی خوب است و تألیف ملافتح اللّه کاشانی (ره )می باشد.

بعد از قرآن معتبرترین کتاب ها کدام اند؟ ضمناً آیا نهج البلاغه تفسیر قرآن هم هست؟

پرسش

بعد از قرآن معتبرترین کتاب ها کدام اند؟ ضمناً آیا نهج البلاغه تفسیر قرآن هم هست؟

پاسخ

از دیدگاه شیعه، کتاب های معتبر زیاد است از جمله نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، اصول و فروع کافی، تهذیب و استبصار و من لا یحضره الفقیه "کتب اربعة" وسائل الشیعه، بحارالانوار - مجلسی و...

نهج البلاغه تفسیر قرآن نیست، اما به تفسیر بعضی از آیات اشاره کرده است.

خطبه بی نقطه امام علی(ع) چندمین خطبه نهج البلاغه است؟ سرزمینی که بی نقطه است و در قرآن آمده کدام است و زن صاحب کرامات ایرانی که اسمش بی نقطه است کیست؟

پاسخ: خطبه بی نقطه امام علی(ع) در نهج البلاغه فیض الاسلام و صبحی صالح نیامده است، بلکه جناب مستطاب سید موسوی مستنبط یکی از علما و اندیشمندان اسلامی در کتاب "القطرة من بحار مناقب النبی و العتبرة"؛ قطره ای از دریای فضایل پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار (ع)" ج 2، ص 179 و هم چنین محقق بزرگوار، حسون الدلفی در کتاب فضایل آل الرسول ذکر کرده اند. آغاز خطبه چنین است که الحمد لله الملک المحمود، و المالک الودود، مصور کل مولود مال کل مطرود...

سرزمینی بی نقطه که در قرآن ذکر شده "وادی طوی" است و آن همان سرزمینی است که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، به مقام رسالت نایل گردید.

قرآن می فرماید که ان انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی؛ همانا به تحقیق من پروردگار تو هستم، نعلین از پا بیرون آورید چون در سرزمین و وادی مقدس قرار دارید.(1)

متأسفانه از خانم صاحب کرامات ایرانی که اسمش بی نقطه است اطلاعی نداریم.

پی نوشت ها:

1 - طه (20) آیه 12.

2 -

شیخ عباس قمی(ره)، منتهی الامال، ج 1، ص 14، فصل بیان احوال حضرت رسول خدا(ص) در ایام شیرخوارگی.

جامع ترین و معتبرترین کتابی که سخنان پیامبر6در آن آمده باشد و شیعه و سنی بر آن متفق باشند کدام است ؟

پرسش

جامع ترین و معتبرترین کتابی که سخنان پیامبر6در آن آمده باشد و شیعه و سنی بر آن متفق باشند کدام است ؟

پاسخ

کتاب معتبری که همه اش احادیث رسول خدا6باشد, یا آن کتاب فریقین اتفاق داشته باشند نوشته نشده است , لیکن معتبرترین کتب روایی شیعه ,(1) که در آن از رسول خدا نقل حدیث شده است عبارتند از: اصول , فروع و روضهء کافی , اثر مرحوم ثقة الاسلام محمد بن یعقوب کلینی متوفی 328ق , من لا یحضره الفقیه , اثر مرحوم ابوجعفر محمد بن علی بن حسین معروف به صدوق متوفی 381ق , تهذیب الاحکام , و استبصار اثر مرحوم ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن حسن معروف به شیح الکافیه و مشهور به شیخ طوسی متوفی 460ق . این کتاب ها به کتب اربعه معروف اند.

معتبرترین کتب اهل سنت و جماعت عبارت از شش کتاب است : الجامع الصحیح , اثر محمد بن اسماعیل بخاری متوفی 256 صحیح مسلم , اثر ابوالحسن مسلم بن حجاج نیشابوری متوفی 261 سنن ابن ماجه , اثر محمد بن یزید بن ماجه قزوینی متوفی 273 سنن ابی دادود, اثر ابوداود سلیمان بن اشعث بن اسحق لجستانی متوفی 257; جامع ترمذی , اثر محمد بن عیسی ترمذی (ترمزخراسان ) متوفی 279 سنن نسایی , اثر محمد بن علی بن شعیب نسایی (نسای خراسان ) متوفی 303

این شش کتاب به صحاح سته معروف است .(2)

(پ_اورقی 1.اصول کافی , ج 1 ص 5

(پ_اورقی 2.مصطفی حسینی دشتی , معارف و معاریف , ج 6 ص 651 مادهء صحاح .

ویژگی مصحف امام علی 7را به طور کامل بنویسید. سرانجام آن چه بود؟

پرسش

ویژگی مصحف امام علی 7را به طور کامل بنویسید. سرانجام آن چه بود؟

پاسخ

در شرح اصول کافی , مولی صالح قزوینی به نقل از کتاب سلیم بن قیس , در توصیف مصحف امیرالمؤمنین 7آورده است که علی 7قرآن را به ترتیب نزول و منسوخ و ناسخ و محکم و متشابه مرتب نمود.علی 7در مصحف خود منسوخ را بر ناسخ مقدم نمود و در آن , تأویل برخی از آیات و تفسیر آن ها را به تفصیل نوشت .(1) بر پایهء برخی روایات مصحف علی 7به عنوان میراث امامت هم اکنون نزد امام زمان 7است . مرحوم کلینی روایتی از امام صادق 7در کافی نقل نموده که حضرت فرمود: .

بر پایهء این دسته از روایات , عده ای از محدثان و محققان شیعی معتقدند که مصحف علی 7به عنوان سپرده ءامامت به فرزندش امام حسن مجتبی 7رسید و به تدریج به عنوان میراث امامت , از امامی به امام دیگر منتقل گشت و سرانجام در اختیار آخرین و دوازدهمین امام شیعه قرار گرفت که پس از ظهور, آن را به مردم ارائه خواهند فرمود.(2)

برخی از ویژگیهای مصحف علی 7

1 به ترتیب نزول قرآن تنظیم شده است .

2 نحوهء قرائت آن به همان شیوه ای که پیامبر اکرم 6قرائت فرمود, ثبت شده است .

3 شأن نزول آیات و سوره ها در آن بیان شده ; یعنی به چه مناسبتی و در کجا و در چه ساعتی و در مورد چه فردیا افرادی نازل شده است .

4 این مصحف مشتمل بر تأویل و تنزیل است .(3)

(پ_اورقی 1.سید محمد باقر حجتی , پژوهشی درباره تاریخ قرآن کریم ,

ص 390

(پ_اورقی 2.همان , ص 410 محمد هادی معرفت , التمهید, ج 1 ص 232

(پ_اورقی 3.التمهید, ج 1 ص 228

مؤلّف کتاب کیست ؟ موضوع آن چیست ؟ تعداد روایات و کیفیت تدوین وچگونگی صحت روایات آن را توضیح دهید.

پرسش

مؤلّف کتاب کیست ؟ موضوع آن چیست ؟ تعداد روایات و کیفیت تدوین وچگونگی صحت روایات آن را توضیح دهید.

پاسخ

از لحاظ تاریخی دومین (1) کتاب از کتب اربعهء حدیثی در موضوع فقه می باشد.

مؤلف بزرگوار آن محمد بن علی بن حسین بن بابوبه قمی , معروف به شیخ صدوق است که بیش از بیست سال از عمرشریفش در دوران غیبت صغری گذشت ; یعنی زمانی که دسترسی به حضرت مولانا صاحب الزمان 7وجودداشت .(2) او در سفری که به بلخ داشت , مرد بزرگواری به نام معروف به به وی

گفت : محمد بن زکریای رازی برای کسانی که دسترسی به طبیب ندارند, کتاب را نوشته است .چه قدر به جا و شایسته است که شما نیز برای کسانی که دسترسی به فقیه ندارند, کتاب به نام بنویسید تا مردم حلال و حرام دین را از آن فرا گیرند. شیخ بزگوار درخواست وی را اجابت فرمود و دست به نگارش این کتاب زد.

این کتاب چهار جلد است و مشتمل بر 666باب و دارای 5963حدیث می باشد که 3919حدیث آن دارای سند می باشد می باشد و به اصطلاح مسند است و 2050حدیث دیگر آن می باشد.(3)

اگر چه بیش از دو هزار احادیث این کتاب , مرسل می باشد, ولی او در مقدمهء کتابش می نویسد: حذف سندهای روایات به خاطر این نبود که سند نداشته , بلکه به خاطر حجیم نشدن کتاب از زیاد نبودن اوراق آن بوده است . سپس ادامه می دهد. من هر روایتی را در این کتاب ننوشته ام , بلکه روایات را گرد آوردم که همهء آن ها صحیح

و معتبرمی باشند و بر اساس آن فتوا می دهم .(4)

ولی نکته ای که باید به آن توجه نمود, اختلاف دیدگاه ها در اجتهاد است ; یعنی چه بسا همان اسنادی که نزد شیخ صدوق قابل اعتماد بوده , نزد مجتهدان دیگر معتبر نباشد, چنان که آیت اللّه خویی می فرماید: .(5)

(پ_اورقی 1.اولین کتاب , کافی است که توسط محمد بن یعقوب کلینی (ره ) که در عصر غیبت صغری می زیستند و در سال 328یا 329فوت نموده , نوشته شده است .

(پ_اورقی 2.در مقدمهء جلد اوّل کتاب آمده است که ابوالحسن علی بن حسین بابویه , پدر شیخ صدوق فرزند نداشت . نامه ای توسط سومین نایب خاص یعنی حسین بن روح نوبختی خدمت حضرت ولی عصر7فرستاد و از حضرت تقاضا نمود که برایم دعا کن و از خدا بخواه که ئئ فرزندی به من عنایت کند. حضرت در پاسخ نامه اش مرقوم فرمود: . به این ترتیب شیخ صدوق بادعای امام زمان 7به دنیا آمد.

(پ_اورقی 3.زین العابدین قربانی , علم حدیث , ص 319

(پ_اورقی 4.. من لا یحضره الفقیه , ج 1 ص 3

(پ_اورقی 5.زین العابدین قربانی , علم حدیث , ص 320

خطبهء 16نهج البلاغه می گوید: یعنی چه ؟

پرسش

خطبهء 16نهج البلاغه می گوید: یعنی چه ؟

پاسخ

برادر ضمن تشکر از شما که در فکر فهمیدن سخنان امام علی 7و نشر فرهنگ دین مقدس اسلام درجامعه هستید. از سؤال شما بر می آید به ترجمهء نامهء شریف امام درست توجه نکرده اید, زیرا اگر در همان ترجمه ءفیض الاسلام که مورد استفادهء شما بوده دقت می کردیم , مفهوم سخن امام روشن می شد اما در این سخن وضعیت آشفتهء اجتماع مردم زمانش را که در گناهان غوطه ور شده و از احساس مسئولیت دینی شانه خالی کرده و زمینه رابرای تسلط اشرار مساعد کرده اند, مورد انتقاد قرار داده و فرموده اند: <

آگاه باشید تیره روزی ها بسان زمان بعثت پیامبر6دگربار به شما روی آورده است >.امام در این گفتار اشاره دارد به دسته بندی و تعصبات قبیله ای که پس از قتل عثمان به وجود آمد, که از عوامل مخرّب اجتماع به حساب می آید,زیرا وقتی امام حکومت را پذیرفت , کارهای حکومتی باید به دست پاکان و سابقین در اسلام باشد و معیار انتخاب کارگزاران , پای بندی افراد به ارزش های اسلامی باشد, نه جنبه های قوی و رفاقت و امثال آن .

در ادامه فرمود:

; یعنی درحکومت امام علی 7انتخاب بر اساس معیار حق مداری و سابقهء خدمت در اسلام خواهد بود.

تصریح فرمود: .()

(پ_اورقی 1.برداشت از ترجمهء گویا و شرح فشرده ای بر نهج البلاغه زیر نظر آیة اللّه مکارم , ج 1 ص 82

برای توضیح بیشتر سخن امام 7می توانید به شرح های نهج البلاغه مراجعه کنید, مانند شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید و منهاج

البراعه و...

از مجلهء الهلال به همان اندازه اطلاع داریم که نوشته اید. این مجله بسیار پیشتر چاپ می شده و اکنون چاپ نمی شود. این مجله در دسترس ما برای ارسال نبود.

نام کتاب هایی که در آن احادیث قدسی روایت شده باشد و فریقین در آن اتّحاد داشته باشندچیست ؟

پرسش

نام کتاب هایی که در آن احادیث قدسی روایت شده باشد و فریقین در آن اتّحاد داشته باشندچیست ؟

پاسخ

احادیث قدسی از طریق شیعه و سنی در کتاب هایی جمع آوری شده و به صورت پراکنده دربحارالانوار و تحف العقول و دیگر کتب روایی موجود است . اخیراً کتابی به نام کلمة اللّه چاپ شده که نویسندهء آن شهید سید حسن شیرازی است . در این کتاب احادیث قدسی جمع آوری شده است .

در کتاب های اهل سنّت نیز به ظور پراکنده , در کتاب های روایی آنان مانند موطّاء امام مالک و صحیح بخاری وصحیح مسلم نیشابوری و صحیح ترمذی و سنن ابو داوود سیستانی و سنن نسایی و سنن ابن ماجة قزوینی , احادیث قدسیِ فراوانی هست که اخیراً در کتابی به نام الاحادیث القدسیه در دو جلد چاپ و منتشر شده است .

شخصیت مؤلف تفسیر و هدف او از تفسیر چیست ؟ خصوصیات مختلف این تفسیر ازنظر سبک و شیوهء نگارش و تعداد جلدهای آن را توضیح دهید.

پرسش

شخصیت مؤلف تفسیر و هدف او از تفسیر چیست ؟ خصوصیات مختلف این تفسیر ازنظر سبک و شیوهء نگارش و تعداد جلدهای آن را توضیح دهید.

پاسخ

میرزا محمد تقی تهرانی از عالمان شیعی معاصر متولد سال 1313و متوفای سال 1406قمری می باشد که تفسیری در پنج جلد و به زبان فارسی که شامل تمام آیات قرآن است , نوشت . هدف مفسّر تبیین وروشنگری آیات بوده است و لذا با زبان ساده و مناسب با فهم تودهء مردم نگاشته و از وارد کرده مباحث فنی و ادبی پرهیز کرده و در مقولهء ادبیات و واژه شناسی و مباحث فنی وارد نشده است . با این که نثر فارسی آن قدیمی و شیوه ءارائه و طرح مباحث در خور نسل های گذشته است , اما برای مخاطبان نسل جدید هم مطلوب است . به ابعاد هدایتی و ارشادی توجه فراوان دارد و خواننده را به مسائل معنوی و تربیتی سوق می دهد.

روش مفسر بدین شکل است که پس از انتخاب آیه یا آیاتی از قرآن مجید به ترتیب مصحف , نخست آیه راترجمه می کند و چنانچه شأن نزولی یا روایتی از طریق اهل بیت : نقل شده باشد می آورد, آن گاه پیام آیه را شرح و توضیح می دهد. گفتنی است که در نگرش کلی , روش مفسر, تفسیر اجتهادی است و لذا به بحث های عقلی و نکات استدلالی متناسب با تفسیری فارسی توجه نشان داده و بحث های موضوعی متناسب با آیه را عنوان کرده است .مؤلف این تفسیر را بر اساس تفسیر صافی اثر ملا محسن فیض کاشانی تدوین کرده است

. این تفسیر نخست در تهران توسط دارالکتب الاسلامیه در سال 1370قمری مطابق با 1329شمسی در قطع وزیری به چاپ رسیده , سپس شرکت سهامی چاپ آن را در سال 1344شمسی تجدید چاپ کرده و چاپ سوم این تفسیر توسط انتشارات برهان در سال های 1356تا 1358انجام گرفته است .()

(پ_اورقی 1.بهاء الدین خرمشاهی , دانشنامهء قرآن و قرآن پژوهی , ج 1 ص 702

آیا احادث پیامبر در کتابی جمع آوری شده است؟

پرسش

آیا احادث پیامبر در کتابی جمع آوری شده است؟

پاسخ

کتاب های متعددی در بارة احادیث پیامبر نوشته شده است. مثلاً کتاب " نهج الفصاحهْْ" و نیز "مکاتیب الرّسول" که شامل مکاتبات و نامه های پیامبر می باشد و کتاب "خطیب النّبی " که شامل خطبه های پیامبر گرامی اسلام می باشد.

بهترین تفسیر های عرفانی موجود کدام است؟ کدام یک با ترجمة فارسی همراه است؟

پرسش

بهترین تفسیر های عرفانی موجود کدام است؟ کدام یک با ترجمة فارسی همراه است؟

پاسخ

تفسیرهای عرفانی فراوانی نوشته شده که اکثر آن ها به زبان عربی است. از بین آن ها تفسیری است به نام اسرار العشق، تألیف شیخ اسدالله ایزد گشسب، از مشاهیر شعرا و حکما و عرفای معاصر اصفهان که در سال 1343 قمری در اصفهان چاپ شده است.(1)

تفسیرامثال القرآن که جلد سوم آن به نام "تفسیر امثال کامنه" است که در سال 1368 توسط انتشارات اسوه چاپ شد.(2)

تفسیر انوار درخشان اثر سید محمد حسین همدانی معروف به آقا نجفی و تفسیر کشف الاسرار و عدّهْْ الابرار اثر میبدی نیز عرفانی است و به زبان فارسی است که ده جلد است و به تازگی چاپ شده است. هم چنین تفسیر خواجه عبدالله انصاری.

$1. خرمشاهی دانشنامة قرآن ، ج 1، ص 665.$

$2. همان، ص 669.$

بین کتاب تفسیرهای مجمع البیان و المیزان و لاهیجی و نور.... به نظر شما ترتیب اولویت برای رجوع چگونه باشد، بهتر است؟

پرسش

بین کتاب تفسیرهای مجمع البیان و المیزان و لاهیجی و نور.... به نظر شما ترتیب اولویت برای رجوع چگونه باشد، بهتر است؟

پاسخ

به نظر ما تفسیر المیران در صدر تفسیرهای دیگر قرار دارد، سپس مجمع البیان، سپس تفسیر نمونه. البته برای دانشمندان و محققان اولویتی در کار نیست و از همه تفسیرها هر مطلبی را که صحیح دانشتند، استفاده می کنند.

دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآن و حدیث می باشم. می خواهم در موضوع "آموزش و پرورش در قرآن" پایان نامه بنویسم. خواهشمندم در مورد معیار و روش پایان نامه نویسی و منابع مرا مساعدت کنید.

پرسش

دبیر آموزش و پرورش و دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة علوم قرآن و حدیث می باشم. می خواهم در موضوع "آموزش و پرورش در قرآن" پایان نامه بنویسم. خواهشمندم در مورد معیار و روش پایان نامه نویسی و منابع مرا مساعدت کنید.

پاسخ

برادر گرامی! ضمن عرض سلام و آرزوی موفقیت برای شما یادآور می شویم که دربارة شیوة پایان نامه نویسی، اساتید فن کتاب ها نوشته و روش های گوناگونی ارائه داده اند که در اصول کلی با هم متفق اند.

جهت اطلاع بیشتر دو کتاب را که می تواند برای شما مفید باشد معرفی می کنیم:

1- آیین پژوهش و مرجع شناسی، نوشتة دکتر حسن احمدی گیوی،

2- آیین نگارش، نوشتة احمد سمیعی گیلانی.

دربارة منبع شناسی با مراکز تخصص علوم قرآن، از جمله مرکز فرهنگ و معارف قرآن دفتر تبلیغات اسلامی تلفن 7742016 تماس بگیرید. کتاب های مفید را به شما معرفی خواهند کرد. از این به علت تراکم کارهای پاسخ با تأخیر ارسال می شود پوزش می طلبیم.

کتب تاریخی وادیان

چند کتاب درباره مسیحیت معرفی نمایید

پرسش

چند کتاب درباره مسیحیت معرفی نمایید

پاسخ

در ذیل کتاب ها و نشریاتی معرفی می شود. لازم به تذکر است که پیش از ارائه هر یک از کتاب های ذیل، لازم است کسی که با فرد مسیحی تماس دارد، ابتدا آنها را بخواند، سپس با وی وارد گفت وگو شده و متناسب بامیزان آگاهی، درک و روحیات طرف مقابل، یکی از کتاب های ذیل (ترجیحا نشریات مؤسسه در راه حق) را برایمطالعه در اختیار فرد مسیحی قرار دهد. سپس پیرامون مطالب آن، با وی به بحث و گفت وگو بپردازد و در صورتی که به مجهولی برخورد کردند، از افراد آگاه کمک بگیرند. توصیه می شود در این رابطه ابتدا با آقای «توفیقی» در مؤسسه درراه حق یا مؤسسه پژوهشی امام خمینی، تماس بگیرید. ایشان در رابطه با مسیحیت از تخصص بالایی برخورداراست.

کتاب ها و نشریات:

1_ خلاصه ای از نامه یک مسلمان در راه حق

2_ نگاهی به ادیان زنده جهان توفیقی

3_ درباره حقیقت مسیحیت در راه حق

4_ اسلام از نظر یک مسیحی، جودمن، ترجمه: مصطفی زمانی

5_ متافیزیک مسیحی سید محمد باقر نجفی

6_ مبانی مسیحیت، آکادمی علوم شوروی، ترجمه: اسداللّه مبشری

7_ مدرسه سیّار محمد جواد بلاغی

زبان و دین مادها چه بوده است ؟

پرسش

زبان و دین مادها چه بوده است ؟

پاسخ

}از تمدن مادها آثار زیادی به جای نمانده است؛ ولی بنا بر حدس باستان شناسان خط و زبان آنها همانند «پارس ها»بوده و از نظر مذهب نیز میتراپرست و آتش پرست بوده اند.

برای مطالعه بیشتر ر.ک:

1- ایران در بوته تاریخ ورداسیی

2- هشت مقاله در زمینه تاریخ بیاتی

3- دین قدیم ایرانی از آغاز تا زردشت هاشم رضی

4- ایران در عهد باستان جواد مشکور

5- سیر فرهنگ در ایران شاه حسینی

6- ایران از آغاز تا اسلام ترجمه: محمد حسینی

{

در مورد آراء و عقاید مذاهب مختلف جهان چه کتبی را برای مطالعه پیشنهاد می نمائید؟

پرسش

در مورد آراء و عقاید مذاهب مختلف جهان چه کتبی را برای مطالعه پیشنهاد می نمائید؟

پاسخ

برای تحقیق در مورد ادیان دیگر به منابع زیر مراجعه نمایید:

1- تاریخ ادیان (3 - 1) مبلغی آبادانی

2- آشنایی با تاریخ ادیان آریا

3- ادیان زنده جهان رابرت هبیوم، ترجمه: عبدالرحیم گواهی

4- تاریخ ادیان دکتر شریعتی

5- تاریخ ادیان اصغر حکمت

6- تاریخ جامع ادیان ترجمه، حکمت

7- آشنایی با ادیان حسین توفیقی

آگاهی دانشجویان عزیز نسبت به فرق مختلف اسلامی از جمله تشیع نیازمند مطالعه و کاوش های جدی آنان است. در این زمینه کتاب هایی معرفی می گردد:

1- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، جعفر سبحانی

2- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی

3- آیین وهابیت، جعفر سبحانی

4- معالم المدرستین، علامه عسکری

5- رهبری امام علی(ع) در قرآن (ترجمه المراجعات)، سید شرف الدین

6- آن گاه هدایت شدم (ثم اهتدیت)، تیجانی سماوی

7- از آگاهان بپرسید (فاسئلوا اهل الذکر)، تیجانی سماوی

8- نقش ائمه در احیای دین (ج 1 - 7)، علامه عسکری

9- عبدالله بن سبا ج 1 - 3، علامه عسکری

10- شیعه و تهمتهای ناروا، جواد شری

11- نقش عایشه در اسلام، علامه عسکری

12- شبهای پیشاور، سلطان العلما

13- نظریه عداله الصحابه المحامی، احمد حسین یعقوب

14- عبقات الانوار، ج 1 - 10، میر حامد حسین لکهنوی

15- الغدیر، ج 1 - 11، علامه امینی

16- سیری در صحیحین، محمد صادق نجمی

17- اجتهاد در مقابل نص (الاجتهاد والنص)، سید شرف الدین

18- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، ج 1 - 3، علامه عسکری{J

یکسری کتب بهمراه انتشارات، راجع به انحرافات تورات و انجیل معرفی نمایید و مسائل مربوط به آنها.

پرسش

یکسری کتب بهمراه انتشارات، راجع به انحرافات تورات و انجیل معرفی نمایید و مسائل مربوط به آنها.

پاسخ

مرحوم محمد صادق فخر الاسلام که از مسلمانانی است که ابتدا مسیحی بوده و مقامات روحانیت مسیحیت را طی کرده است. در کتاب خود به نام «انیس الاعلام فی نصره الاسلام» که در زمان حکومت مظفر الدین شاه تألیف شده است، تحریفات تورات و انجیل و انحرافات دین مسیحیت را تشریح کرده است. کتاب به زبان فارسی است. (فخر الاسلام، محمد صادق، انیس الاعلام فی نصره الاسلام، تنظیم و پاورقی سید عبدالرحیم خلخالی، 4 جلد، کتابفروشی مرتضوی، 1351).

همچنین نگا:

زیبایی نژاد، محمد رضا، درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، انتشارات اشراق، چاپ اول 1375

آشتیانی، جلال الدین، تحقیقی در دین مسیح، نشر نگارش، چاپ دوم 1879

آشتیانی، جلال الدین، تحقیقی در دین یهود، نشر نگارش

کتاب های ادیان الهی را در کجا و چگونه می توان تهیه کرد و آیا واحد است یا انواع آن با هم تفاوت دارد.

پرسش

کتاب های ادیان الهی را در کجا و چگونه می توان تهیه کرد و آیا واحد است یا انواع آن با هم تفاوت دارد.

پاسخ

1. ادیان مشهور قلمرو وسیعی دارد که مطابق با آن چه در برخی از کتب آمده می توان به موارد زیر اشاره کرد: هندویی، جاینی (مذهب ریاضت) ، بودایی، سیک در اسیای جنوبی، کنفو سیوسی، تائو ، شینتو در اسیا شرقی (چین و ژاپن) و یهود، زردشت، مسیحیت و اسلام در آسیای غربی (فلسطین، ایران و عربستان) رابرت ا.هیوم، ادیان زنده جهان ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی در قرآن کریم اسامی برخی از کتب ادیان الهی از جمله زبور حضرت داود، تورات، انجیل آمده است.

2. درباره کتب مذکور در قرآن کریم نیز ، نکاتی تأمل شدنی است:

الف. مسیحیان، مجموعه ای با عنوان کتاب مقدس را کتاب آسمانی خود می دانند که از دو بخش عمده تشکیل شده است : عهد قدیم و عهد جدید. عهد قدیم بخش عمده این مجموعه را شامل می شود که بین یهودیان و مسیحیان مشترک بوده، هر دو آن را مقدس و معتبر می دانندعبدالرحیم سلیمانی اردستانی،مسیحیت، ص 63 این بخش از کتاب مقدس دارای پنج قسمت به نام های سفرهای پیدایش ، خروج ، لاویان، اعداد و تثینه نام داشته و بر شرح پیدایش جهان ، انسان و سایر آفریده ها ، قسمتی از زندگی انبیا پیشین ، موسی بن عمران ، بنی اسرائیل و احکام این آئین مشتمل است . کتب دیگر آن هم که در واقع نوشته های مورخان پس از حضر موسی (ع) می باشد، به شرح حال پیامبران

و پادشاهان و اقوامی است که پس از موسی بن عمران به وجود آمده اند. البته قوانینی وجود دارد که حتی اسفار پنجگانه یاد شده نیز ، کتب آسمانی نبوده بلکه کتابهای تاریخی ای هستند که پس از موسی بن عمران نوشته شده زیرا در در آن ها شرح وفات موسی و چگونگی تدفین او و پاره ای از رویدادهای پس از وفات وی آمده است.آیت الله مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 2، ص 310.

ب. زبور حضرت داود موجود که ، آن ها را به عنوان مزامیر می نامند ، از کتب آسمانی نبوده ، بلکه شرح مناجات ها و اندرزهای حضرت داود است. همان

ج. مهم ترین کتاب مذهبی مسیحیان که تکیه گاه عموم فرقه های مسیحی می باشد و همانند کتابی آسمانی روی آن ها تکیه می کنند: مجموعه ای است که آن راعهد جدید می نامند . مجموعه مزبور، که بیش از یک سوم عهد قدیم نیست، از بیست و هفت کتاب و رساله پراکنده و در موضوعات کاملا متفاوت به شرح زیر تشکیل یافته اند: انجیل های متی ، مرقس ، لوقا، یوحنا و اعمال رسولان ، 14 رساله از نامه های پولس به اقوام و افراد گوناگون ، رساله یعقوب، نامه های پطرس، نامه های یوحنا، نامه یهودا و بالاخره مکاشفه یوحنا که ، آخرین قسمت عهد جدید را تشکیل می دهد . البته به تصریح مورخان مسیحی و نیز گواهی اناجیل و سایر کتب و رساله هاای عهد جدید ، هیچ یک از این ها ، کتب آسمانی نبوده و بیشتر کتابهایی هستند که بعد از

مسیح نگاشته شده اند . نتیجه آن که انجیل ، کتاب آسمانی مسیح از میان رفته و تنها قسمتهایی از آن را شاگردان مسیح در اناجیل خود آورده اند که متأسفانه آن نیز با خرافاتی آمیخته شده است.

د. قرآن کریم نیز که در برخی آیات مانند آیه 41 سوره مبارکه بقره، تورات و انجیل را تصدیق نموده به معنانی عدم تحریف آنها نیست بلکه تنها بدان معنی است که صفات و ویژگی های پیامبر(ص) و قرآن با نشانه هایی که در تورات و انجیل آمده ، مطابقت کامل دارد. همان ، ج 1 ، ص 211

3. با توجه به این که با آمدن اسلام ، ادیان قبلی منسوخ شده؛ وانگهی متونی نیز که از این ادیان باقی مانده تحریف شده اند و مهم تر از همه قرآن به عنوان تنها متن وحی مورد قبول الهی آن هم بدون هیچگونه تحریفی در دست است ، مراجعه به کتب سایر ادیان الهی لزومی ندارد. مگر آن که در راستای یک کار تحقیقی و به منظور تحلیل و بررسی مسائلی از جمله اثبات وقوع تحریف در آنها صورت گیرد.

توصیه می کنیم برای آشنایی با کتاب های ادیان پیشین به کتابهای زیر مراجعه کنید.

1. تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز جان ناس ، ترجمع علی اصغر حکمت ، انتشارات پیروز ، چ

اپ دوم ، 1345 تهران.

2. ادیان زنده جهان، رابرت ا. هیوم، ترجمه عبدالکریم گواهی، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ هفتم، 377، تهران

3. تاریخ ادیان و مذهب جهان، مبلغی آبادانی ، در سه جلد ، انتشارات حر , چاپ دوم 1372 ، قم .

با مطالعه

این کتابها هم با ادیان مختلف اعم از الهی یا بشری آشنا می شویم کتابهای آنها را می شناسید و همچنین اطلاعات مفید دیگری نسبت با آنها پیدا می کنید ضمن اینکه اصل کتابهای آنها به زبان فارسی، کمتر در دسترس است و در کتاب فروشی ها پیدا نمی شود.

چند منبع که بدون دشمنی در باره دین یهود و مسیح باشد به من معرفی کنید (اگر امکان دارد هزینه را پرداخت کنم و کتاب ها را برایم ارسال کنید)

پرسش

چند منبع که بدون دشمنی در باره دین یهود و مسیح باشد به من معرفی کنید (اگر امکان دارد هزینه را پرداخت کنم و کتاب ها را برایم ارسال کنید)

پاسخ

در این زمینه ر.ک:

1. تاریخ ادیان، 3 جلد، عبدالله مبلغی آبادانی، انتشارات حر، چاپ اول 1376 قم

2. مدخلی بر کاووش در تاریخ ادیان، دکتر محمد عبدالله دراز، ترجمه و نگارش: دکتر سید محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول 1376

3. تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، جان ناس، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز، 1345، تهران، چاپ دوم (ظاهرا در سال های اخیر این کتاب تجدید چاپ شده است)

4. درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، محمدرضا زیبایی نژاد، نشر معارف، 1375، قم

5. ایده آل بشر و تجزیه و تحلیل افکار، تحقیقی در دین مسیح، تحقیقی در دین یهود، مهندس جلال الدین آشتیانی، نشر نگارش، 1379، تهران

منابعی درباره شناخت یهود معرفی کنید.

پرسش

منابعی درباره شناخت یهود معرفی کنید.

پاسخ

ر.ک:

1- چهره یهود در قرآن، عفیف عبدالفتاح طباره، ترجمه سید مهدی آیت اللهی، نشر جهان آرا.

2- دنیا ملعبه دست یهود، سیدمحمد شیرازی، ترجمه سید هادی مدرسی، انتشارات سید جمال.

3- دنیا و یهود، سیدمحمد شیرازی، ترجمه سیدهادی مدرسی، انتشارت میثم.

4- اسرائیل و فلسطین، اکبر هاشمی رفسنجانی، انتشارات جهان آرا.

5- محاکمه صهیونیسم اسرائیل، روژه گارودی، ترجمه جعفریان و..، انتشارات کیهان.

6- تاریخ یک ارتداد (اسطوره های بنیانگذار سیاست اسرائیل) رژه گارودی، ترجمه شرف، مؤسسه خدماتی فرهنگی رسا. {

کتاب پیرامون اختلافات شیعه واهل سنت

اشاره

چند دلیل محکم و قاطع شیعه در برابر اهل تسنّن را توضیح دهید؟

پرسش

کتاب پیرامون اختلافات شیعه واهل سنت

چند دلیل محکم و قاطع شیعه در برابر اهل تسنّن را توضیح دهید؟

پاسخ

پرسش گر گرامی مباحث مطرح میان شیعه و اهل تسنّن گسترده است متأسفانه شما در پرسش محدوده ای برای آن مشخص نکردید تا پاسخ کامل ارسال شود. پاسخ پرسشی که پیش از این پرسش گر محترم دیگری پرسیده پیوست می شود. در صورت نیاز به توضیح بیشتر در نامة بعدی که می نویسید، جبران خواهیم کرد.

در ضمن کتاب های زیر برای شما راه گشا خواهد بود.

1. المراجعات تألیف علاّمه سیدشرف الدین یا رهبری امام علی (ترجمه جعفر امامی 2

. احقاق الحق نورالله شوشتری

3. آنگاه هدایت شدم تیجانی

4. رکبت السفینه مروان خلیفات

5. ینابیع الموده قندوزی حنفی

لطفا کتابهایی در مورد تحقیق و بررسی مذاهب و ادیان مختلف نام ببرید و آیا بدون تحقیق و بررسی قبول یک مذهب درست است و مورد قبول خدا قرار می گیرد.

پرسش

لطفا کتابهایی در مورد تحقیق و بررسی مذاهب و ادیان مختلف نام ببرید و آیا بدون تحقیق و بررسی قبول یک مذهب درست است و مورد قبول خدا قرار می گیرد.

پاسخ

پیش از معرفی کتاب به اصل مسأله لزوم تحقیق درباره دین و خدا بر می گردانیم.

اساسا چه ضرورتی دارد که ما درباره دین تحقیق و پژوهش کنیم که اگر ملاک لزوم تحقیق روشن شود مقدار تحقیق و پژوهش هم روشن می شود.

با یک مثال ساده جواب را شروع می کنم. اگر یک کودک به شما بگوید که یک عقرب در لباس شماست فورا عکس العمل نشان داده لباس را از بدن خارج کرده همه زوایای آن را بررسی می کنید.

در این مورد چرا شما واکنش نشان می دهید و شروع به تفحص می کنید و چه موقع از تفحص دست بر می دارید روشن است که عکس العمل شما به حکم عقل و خرد شما است که حکم می کند ضرر را ولو محتمل باید پیشگیری یا دفع کرد. این حکم بدیهی عقل معروف است به این که دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است. این حکم تابع 2 ملاک است که هر چه این 2 ملاک قوی تر باشد ضرورت حکم عقل شدید می شود. اول مقدار و درصد احتمال است که هر چه احتمال قوی تر باشد حکم عقل و واکنش شما شدیدتر است و ملاک دوم قوت محتمل است یعنی ضرری که از احتمال رسیدنش به شما خبر می دهد چیست این که لباس شما آتش گرفته یا کل منزلتان یا تنها خبر از آتش سوزی هیزم اندک شما

داده شود. وقتی دست از تحقیق و تفحص بر می دارید که به سر حد اطمینان برسید که خطری در بین نیست و احتمال ضرر از بین برود حال وقتی انسان های صادق زیادی در طول تاریخ خبر از وجود خدا و قیامت و... داده اند که هم درصد احتمال بسیار بالا و هم محتمل بسیار قوی است به حکم قانون فوق باید تحقیق را شروع کند. در این جا ممکن است گفته شود تحقیق نمی خواهد بلکه شخص یکی از ادیان و مذاهب را گرفته و عمل می کند در جواب این گوینده می گوییم که با توجه به این که اولا حقیقت واحد است و دین حق یکی است یعنی نمی شود هم گفته دین مسیحیت مثلا که خدا سه تاست. هم گفته اسلام که خدا یکی است حق باشد.

قرآن کریم می فرماید: «لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه یعنی کسانی که گفتند خدا سومی سه تاست کافر شدند (مائده، آیه 73).

علاوه بر این که خود ادیان و مذاهب ادیان و مذاهب دیگر را نفی یا مخصوص به دوره ای از زمان می دانند «من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه» (آل عمران، آیه 85). لذا احتمال دارد ایشان غیر خدا را به جای خدا و غیر دین را به جای دین بپذیرد و با وجود این احتمال عقل هنوز در حکمش پابرجاست و می گوید احتمال ضرر و خطر است پس هر شخص به نسبت به حقانیت دین و مذهب خودش باید به سر حد یقین و اطمینان برسد و بر دعاوی خودش دلیل و برهان داشته باشد. گرچه

لازم نیست ادله فلسفی و عقلی دقیق ارائه کند، بلکه ملاک حصول اطمینان و داشتن حجت است. اما این که برای دعوت آنها به اسلام و جواب دادن به سؤالات آنها تحقیق کنیم این مرحله دیگری است که وظیفه همگان نیست بلکه باید عده ای خاص این مهم را به عهده بگیرند.

خلاصه سخن آن که همه موظفند در عقاید دینی خود به اطمینان برسند اگر خود توانایی علمی و امکان تحقیق دقیق علمی را دارند باید با تحقیق و مطالعه مباحث دقیق علمی و عقلی به حقانیت عقاید برسند ولی آنان که چنین امکانی برایشان نیست به تحقیقات متخصصین تکیه می کند. البته در حدی که به اطمینان برسند باید آگاهی داشته باشند پس بر همه واجب است که به پاسخگویی شبهات و پرسشها اقدام کنند.

میزان مطالعه و مراجعه به کتاب های متعدد وابسته به تأمین نیاز تحقیق و ایمان به دین حق و رفع خطر شبهات می باشد.

کتاب های زیر برای مطالعه بیشتر توصیه می شود:

1. عبدالله مبلغی آبادانی، تاریخ ادیان ومذاهب جهان، 3 جلد، انتشارات حر، چاپ دوم 1376 قم

2. جان ناس، تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز، ترجمه علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز، چاپ دوم 1374 تهران

3. رابرت . ا . هیدم، ادیان زنده جهان، ترجمه دکتر عبدالرحیم گرامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی تهران، چاپ هفتم 1377

4. دکتر محمد عبدالله دراز، مدخلی بر کاووش در تاریخ ادیان، ترجمه و نگارش دکتر سید محمد باقر حجتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول 1376

5. محمد رضا زیبایی نژاد، تاریخ و کلام مسیحیت، انتشارات اشراق، چاپ اول 1375 قم

6. عبدالرحیم سلیمانی اردستانی، پسر خدا

در عهدین و قرآن، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ اول 1378 قم.

برای آشنایی با اصول اعتقادات اسلام نیز کتاب های زیر توصیه می شود:

1. مجموعه 7 جلدی مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی، استاد شهید مطهری، انتشارات صدرا قم

2. آموزش عقاید و دستورهای دینی، استاد علامه آیت الله سید محمد حسین طباطبایی، 2 جلد، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران، چاپ اول 1370

3. استاد آیت الله مصباح یزدی، آموزش عقاید، دوره سه جلدی، شرکت چاپ و نشر بین الملل سازمان تبلیغات اسلامی چاپ سوم 1379

آیا کتابی در مورد تاریخ اسلام وجود دارد که تمام مطالب آن سند متواتر و صحیح داشته باشد؟

پرسش

آیا کتابی در مورد تاریخ اسلام وجود دارد که تمام مطالب آن سند متواتر و صحیح داشته باشد؟

پاسخ

در مورد تاریخ اسلام و مسلمانان، کتاب های متعدد نوشته شده است . غالب افرادی که این گونه کتاب ها را نوشته اند اهل ورع و تقوا بوده اند. خوشبختانه چون مطالب تاریخی از راه های مختلف نقل شده است، از مجموع آن ها می توان به واقعهء تاریخی یقین یا اطمینان پیدا کرد. در بسیاری ازمطالب تاریخی نیازی به علم و یقین نداریم مخصوصاً در جزئیات , امّا در کلیات تاریخی، از مجموعهء کتب تاریخی علم یا اطمینان حاصل می شود. بنابراین , اگر یک کتاب معتبر صد در صد هم نداشته باشیم ضربه ای به تاریخ یا حوادث واقع شده در اسلام وارد نمی شود.

کتاب جلاء العیون از کیست؟ و کجا می توان تهیه کرد؟

پرسش

کتاب جلاء العیون از کیست؟ و کجا می توان تهیه کرد؟

پاسخ

کتاب جلاء العیون از علامه مجلسی است، می توانید از کتاب فروشی های معروف تهیه کنید.

نظر شما دربارة کتاب های ابطحی چیست؟ آیا در روایات صحبتی از تلقین شده است؟

پرسش

نظر شما دربارة کتاب های ابطحی چیست؟ آیا در روایات صحبتی از تلقین شده است؟

پاسخ

بسیار کم اند افرادی که کتاب بنویسند و ناقص نباشد و حرف های خلاف واقع نداشته باشد. کتاب های آقای ابطحی از این نوع است که اشتباه زیاد دارد. برای اطلاع بیشتر برگه ای به پیوست ارسال می گردد. امیدواریم از مطالعة آن بهره مند شوید.

کتاب هایی در مورد علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان را معرفی فرمایید.

پرسش

کتاب هایی در مورد علل پیشرفت و انحطاط مسلمانان را معرفی فرمایید.

پاسخ

همة پیشرفت های جوامع بشری مرهون علم و دانش و زحمات طاقت فرسای عالمان و دانشمندان پرتلاش می باشد. بعثت نبی گرامی اسلام که با دستور خواندن "اقرأ" آغاز گردید، تحولی عظیم و فراگیری را از خود به یادگار گذاشت و توانست در ابعاد اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی سر آمد تمامی تحولات بشری باشد. این بعثت با دستورهای تعالی بخش و انسان ساز توانست تمدنی هزار ساله را در تاریخ بشر به یادگار بگذارد، با این ویژگی که در این مدت هزار سال در سراسر کرة زمین تنها تمدن بود، ولی عوامل باعث شد این تمدن او به انحطاط بگذارد. چند کتاب دربارة درخواست شما معرفی می شود، به امید روزی که مسلمانان با عمل به اسلام ناب محمدی صلی اله علیه و آله در اوج عزت قرار گیرند.

1_ پیشرفت اسلام و انحطاط مسلمین، زین العابدین قربانی.

2_ تاریخ تمدن اسلام، جرجی زیدان.

3_ تمدن اسلام و عرب، گوستاولوبون.

4_ اسلام و مقتضیات زمان، استاد شهید مرتضی مطهری، ص 58. بحث زیادی نیست، ولی خواندن این کتاب خیلی مفید است.

5_ تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 4، عصر ایمان، بخش 2، ص 318.

چه کتاب هایی در مورد حضرت زهرا"س" و حضرت مهدی"عج" نوشته شده آن ها را نام ببرید.

پرسش

چه کتاب هایی در مورد حضرت زهرا"س" و حضرت مهدی"عج" نوشته شده آن ها را نام ببرید.

پاسخ

کتاب های فراوانی در مورد حضرت زهرا"س" و حضرت مهدی"عج" نوشته شده است .برخی از آن ها عبارتند از : بانوی نمونة اسلام ، زندگانی فاطمة زهرا"س" ، کتابنامة حضرت فاطمة زهرا ، علی مظهر عدل و فاطمه مظهر تقوا ، مهدی موعود ، پیشوای دوازدهم ، خورشید مغرب ، عصر زندگی ، در انتظار خورشید ، گفتمان مهدویت .

لطفا نام کتاب هایی که در مورد زندگی علما نوشته شده است بنویسید.

پرسش

لطفا نام کتاب هایی که در مورد زندگی علما نوشته شده است بنویسید.

پاسخ

کتاب هایی از قبیل سیمای فرزاندگان ، نشان از بی نشان ها ، گنجینة دانش وران ، نامة دانشوران بررسی تحلیلی از زندگانی امام خمینی .

آیا کتاب های سید حسن ابطحی و کتاب های ترجمه گیتی خوشدل را قبول دارید؟

اشاره

آیا مؤسّسه های در راه حق و پیام اسلام شناخته شده و مورد تأییدند؟

پرسش

آیا کتاب های سید حسن ابطحی و کتاب های ترجمه گیتی خوشدل را قبول دارید؟

آیا مؤسّسه های در راه حق و پیام اسلام شناخته شده و مورد تأییدند؟

پاسخ

غیر از معصوم (ع) هر کسی هر چه بگوید یا بنویسد، خالی از اشتباه نخواهد بود.

منتها خطای عده ای کم است و اشتباه عدة دیگر زیاد است.

بعضی از کتاب های جناب آقای ابطحی از اتقان خوبی برخوردار نیست. بهتر است از خواندن آن ها خودداری شود.

خانم گیتی خوشدل را نمی شناسیم.

مؤسسه در راه حق مورد تأیید است و گردانندگان و نویسندگانش اکثراً شناخته شده و متعهد می باشند.

تا حدی که ما اطلاع داریم مؤسسة "پیام اسلام" متعلّق به مرحوم استاد مصطفی زمانی است، امّا امروز مسئولیّتش با چه کسی است و چگونه مؤسسه ای است، اطلاع نداریم.

برای آشنایی با فرقه های اسلامی کتاب هایی را که بدون حب و بغض باشند، معرفی نمایید.

پرسش

برای آشنایی با فرقه های اسلامی کتاب هایی را که بدون حب و بغض باشند، معرفی نمایید.

پاسخ

1 - فرهنگ فرق اسلامی، نوشته جناب دکتر محمد جواد مشکور.

2 - فر و مذاهب کلامی، اثر حجة الاسلام علی ربانی گلپایگانی.

3 - تاریخ ادیان و مذاهب جهان، آقای عبداللَّه مبلغی آبادانی.

4 - الملل و النحل، از ابوالفتح محمد بن عبدالکریم شهرستانی (ترجمه از مصطفی خالقداد هاشمی).

5 - فرق الشیعه، اثر نوبختی (ترجمه از دکتر محمد جواد مشکور).

6 - شیعه در اسلام، اثر مرحوم علامه طباطبایی.

1: آیا انجیل و تورات معتبری برای مطالعه وجود دارد؟

پرسش

1: آیا انجیل و تورات معتبری برای مطالعه وجود دارد؟

پاسخ

وجود ندارد، جز انجیل برنابا که تا حدودی مسلمانان آن را قبول دارند و به فارسی چاپ شده است. در این انجیل بارها نام پیامبر اسلام(ص) آمده است. بدین جهت مسیحی ها آن را رسما قبول ندارند.

کتاب جاذبه و دافعة حضرت علی(ع) از کدام شخصیت است؟

پرسش

کتاب جاذبه و دافعة حضرت علی(ع) از کدام شخصیت است؟

پاسخ

کتاب جاذبه و دافعة امام علی(ع) نوشتة استاد شهید مطهری می باشد.

برای دفاع از حقانیت اسلام، در مقابل دیگر ادیان چه کتاب هایی را باید مطالعه کنیم؟

پرسش

برای دفاع از حقانیت اسلام، در مقابل دیگر ادیان چه کتاب هایی را باید مطالعه کنیم؟

پاسخ

اسلام بر سه پایة بالنده استوار است:

1- امور اقتصادی یا جهان بینی یا اصول دین،

2- امور فقهی یا احکام و فروع دین یا ایدئولوژی،

3- مسائل ارزشی و اخلاق.

برای پی بردن به حقانیت اسلام می بایست در هر یک از این سه حوزه بحث و تحقیق شود و رهنمودهای اسلام با رهنمودهای دیگر مکاتب مقایسه گردد.

عالمان اسلامی در این سه حوزه هزاران کتاب سودمند نوشته اند و در دسترس همگان قرار دارند. همة این کتاب ها برای همگان سودمند و نسخة شفا بخش نیست، بلکه باید با توجّه به شرایط و موقعیت کتاب متناسب، به وی معرفی شود.

کتاب هایی که استاد شهید مطهری شهید بهشتی، شهید صدر، جعفر سبحانی ناصر مکارم شیرازی، علامة طباطبایی، محمد تقی مصباح یزدی، علامه محمد تقی جعفری، جواد آملی و حسن زادة آملی نوشته اند برای معرفی و دفاع از حقانیّت اسلام مفید و مناسب است. محتوای برخی از این ها آسان و برخی مشکل است. بدین جهت مطالعة همة این کتاب ها را نمی توان برای همگان توصیه نمود.

اینک نام چند کتاب سودمند:

1- شناخت اسلام، شهید دکتر بهشتی،

2- اصول عقاید، محسن قرائتی،

3- تفسیر نور، محسن قرائتی،

4- همه باید بدانند ابراهیم امینی،

5- خلاصة تعالیم اسلام، علامة طباطبایی (فهم این کتاب ها آسان است و برای عموم قابل استفاده است).

6- مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی شهید مطهری،

7- فلسفة ما، شهید صدر،

8- اقتصاد ما، شهید صدر،

9- اصول فلسفه و روش رئالیسم علامة طباطبایی و شهید مطهری،

10- الله شناسی، علامه سید محمد حسین

حسینی تهرانی.

(فهم این چند کتاب قدری مشکل است و برای سطح بالاتر توصیه می شود).

در پایان به شما سفارش می کنیم در صورت تمایل برای دریافت پاسخی دقیق تر برای ما بیان نمایید شخصی که در پی تحقیق و دفاع در مورد حقانیت اسلام است چه خصوصیت و موقعیتی دارد، نیز در پی دفاع از کدام حوزة معرفت و شاخة اسلام است. تا با توجه به این دو، چند کتاب سودمند برای شما معرفی نماییم.

کتابی که تمام روایاتِ علائم ظهور امام زمان (ع) را جمع آوری کرده باشد معرفی کنید.

پرسش

کتابی که تمام روایاتِ علائم ظهور امام زمان (ع) را جمع آوری کرده باشد معرفی کنید.

پاسخ

در این زمینه کتاب های فراوانی به زبان عربی موجود است. به زبان فارسی کتاب "مهدی موعود(ع)" که ترجمه سه جلد بحار الانوار (51 و 52 و 53) است و توسط نویسنده توانا جناب آقای علی دوانی ترجمه شده است، معرفی می شود و نیز "آفتاب ولایت" اثر محمد محمدی اشتهاردی و "عصر ظهور" از نویسنده توانا علی کورانی، نیز کتاب "در انتظار خورشید ولایت" اثر عبدالرحمن انصاری در زمینه ظهور و علائم ظهور حضرت (ع) مفید هستند.

من دربارة تحقیقی خودم دربارة علی(ع) اطلاعاتی دربارة شجاعت، شهادت، حکومت، نهج البلاغه... نیاز دارم. لطفاً راهنمایی کنید.

پرسش

من دربارة تحقیقی خودم دربارة علی(ع) اطلاعاتی دربارة شجاعت، شهادت، حکومت، نهج البلاغه... نیاز دارم. لطفاً راهنمایی کنید.

پاسخ

بیان ابعاد شخصیت و اقیانوس فضایل بیکران امام علی(ع) نیاز دارد که ده ها کتاب دربارة او نوشته شود _ همان گونه که تا کنون صدها کتاب و مقاله در خصوص امام علی(ع) تدوین شده است _ ابعاد وجودی امام به گونه ای است که اندیشمندان و نشریه سازان را متحیر نموده است.

به قول مرحوم شهریار:

نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خواند متحیّرم چه نامم شه ملک لا فتی را

علی(ع) فرزند ابوطالب و جدّ او عبدالمطلب پسر هاشم است. مادرش فاطمه، دختر اسد بن هاشم است.1 کنیه مشهور او ابوالحسن و لقب هایش فراوان است و رسول خدا به او لقت اسدالله داد.2

ولادت او را روز جمعه سیزدهم رجب سال سی ام عام الفیل و یا بیست و سوم آن ماه و بعضی نیمه شعبان نوشته اند.3

یکی از ویژگی های او ولادتش در خانة خدا است.4 که جز او کسی دیگری در کعبه متولد نشده است.5

یکی از ویژگی های دیگر امام علی(ع) آن است که تربیت او را پیامبر بر عهده داشت که در کنار پیامبر بودن نقش بنیادی در تکوین شخصیت امام همام داشت. علی(ع) فرمود: " در پی او (پیامبر) بودم چنانکه شتر بچه در پی مادر...؛6 آن گاه که کودک بودم مرا کنار خود نهاد و بر سینة خویش جا داد و مرا در بستر خود خوابانید، چنانکه تنم را به تن خویش می سود و بوی خوش را به من می بویایند".7

وی در کنار پیامبر در غار حرا بود.8 و

نور وحی را استشمام می کرد.9

یکی از فضایل بسیار مهم علی(ع) ایناست که او اولین کسی است که به ندای پیامبر(ص) پاسخ داد و اسلام آورد.10

یکی از فضایل امام علی(ع) شجاعت و حضور همه جانبة او در جنگ ها بود، چنانکه مورخان نوشته اند که او در بیست و شش غزوه از غزوات پیامبر شرکت نمود و فقط در غزوة تبوک حضور نداشت.11 علاوه بر غزوات در پنجاه و پنج "سریّه" نیز شرکت کرد.12 شجاعت و فداکاری علی(ع) در جنگ احد موجب شد که صدای "لا سیف الاّ ذوالفقار و لا فتی الا علی"13 طنین انداز شود.

لیاقت و مناقب امام علی(ع) سبب شد که در آخرین حج پیامبر اسلام - موسوم به حجه الوداع - در مکانی به نام غدیر، پیامبر (ص) با دستور خداوند علی(ع) را به رهبری جهان اسلام نصب نمود.14 و فرمود: "هر کس من مولای اویم علی مولای او است".15

متأسفانه سفارش پیامبر(ص) و دستور خدا را نادیده گرفته، بعد از رحلت پیامبر، سقیفه را تشکیل16 و شعار "أمیر منا و أمیر منکم" را سر دادند17 و امام علی(ع) را از صحنة سیاست کنار گذاشتند. کنار گذاشتن علی(ع) از صحنة سیاست موجب شد که جامعة اسلامی دچار بحران و مشکلات فراوان شده و پیامدهای دیگر نیز به وجود آید و ستم ها بر خاندان پیامبر روا داشته شده و عملاً به ساحت مقدس امام علی(ع) و فاطمه زهرا(س) اهانت گردد18 و علی(ع) در اوج مظلومیت قرار گرفته وحادثه عاشورا به وجود آید.

اگر پیمان مردم با ولیّ بود

نه فرمان نبی از یاد می رفت

نه زهرا کشته می شد در جوانی

نه خون دل نصیب

مجتبی بود

اگر پیوند با آل علی بود

نه رنج و زحمتش بر باد می رفت

نه می شد خسته از این زندگانی

نه پرپر لاله ها در کربلا بود19

سکوت بیست و پنج سالة امام: یکی از فرازهای مهم زندگانی امام علی(ع) بیست و پنج سال سکوت او در برابر خلفا است. سکوت امام دربرابر خلفا بدان معنا نبود که حضرت آنان را شایستة رهبری می دانست، زیرا حضرت بارها از ولایت به عنوان حق خود یاد نمود.20 و علت سکوت خویش را حفظ دین21 و وحدت22 اسلامی و رعایت مصالح عمومی دانست. اگر امام در برابر خلفا سکوت نمی کرد، دین در خطر بود و دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی را تهدید می کردند؛ از این رو می توان گفت سکوت امام معنا دارد بوده23 و بهترین راهکار جهت حفظ دین و وحدت اسلامی بود.

حکومت علوی: یکی از ویژگی های امام علی(ع) در تشکیل حکومت علوی و سیرة حکومتی آن است. علی(ع9 مردمی ترین حکومت را تشکیل داد. تا آنجاکه حضرت در هنگام بیعت مردم، برای زیر دست و پا ماندن امام حسن و امام حسین(ع) - به خاطر استقبال جمعیت - احساس خطر نمود.24

از سوی دیگر او در ادارة حکومت از عدالت و قانون تجاوز نکرد. بی تردید او قانونمند ترین حکومت را داشت که می توان از آن به عنوان بهترین حکومت جهان یاد نمود.

متأسفانه عدالت گرایی و قانونمندی علی(ع) موجب شد که دشمنان حضرت، جنگ های جمل، حفین و خوارج را شکل دادند. همچنین عدالت علی موجب شد که دشمنان عدالت ستیز، تندی عدالت را در محراب عبادت به شهادت برسانند.

باب شهر

علم: یکی از فضایل مهم علی در بُعد علمی او ظهور می کند؛ تا آن جا که پیامبر(ص) فرمود: " أنا مدینه العلم و علی بابها".25

کلمات و خطبه های امام به عنوان نهج البلاغه جمع آوری شد که از آن به "اخ [برادر] قرآن" یاد کرده اند. نهج البلاغه - گرچه هنوز میان شیعیان غریب است. اما گرانسنگ و مهم ترین کتابی است که ده ها دانشمند مسلمان و غیر مسلمان، آن را شرح نموده و ده ها کتاب دربارة اسناد، موضوعات و ... آن تدوین شده است.

بی تردید می توان از نهج البلاغه به عنوان دایره المعارف اسلامی یاد نمود که محتوای آن از جامع ترین انسان - علی(ع) - است. پژوهشگران و محققان می توانند موضوعات مختلف نهج البلاغه را به عنوان محورهای تحقیق و پایان نامه گزینش نمایند، مانند: ساختار حکومت دینی در نهج البلاغه، اصول حکومت داری در نهج

البلاغه؛ علل ظهور و سقوط حکومت ها در نهج البلاغه؛ قانون گرایی مدیران حکومتی در نهج البلاغه، سیمای مدیران از منظر نهج البلاغه، معنویت گرایی در نهج البلاغه، دنیا و آخرت از دیدگاه نهج البلاغه، عرفان در نهج البلاغه و ... مبانی علمی و اندیشه های سیاسی و عرفانی امام علی(ع) اختصاص به نهج البلاغه ندارد، بلکه کتاب های دیگر مانند غررالحکم و دررالکلم نیز می تواند منبع تحقیقی انتخاب شود.

در این جا دیدگاه برخی از دانشمندان را دربارة علی (ع) می آوریم:

ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: ... و چه گویم دربارة مردی که تمام فضایل انسانی به او منتهی می شود و کلیة فرقه های اسلامی خود را به او

منسوب می دانند. او است رئیس فضیلت ها و سرچشمة همة فضایل...".26

عبدالفتّاح عبدالمقصود (دانشمند مصری) می نویسد: "... پس از محمد(ص) کسی را ندیده ام که شایستة باشد پس از او قرار گیرد، یا بتواند در ردیفش بیاید، جز پدر فرزندان پاک و برگزیدة پیغمبر" علی بن ابی طالب" ...".27

فخر رازی می نویسد: " هر کس در دین، علی بن ابی طالب را پیشوای خود قرار دهد، همانا رستگار شده است...".28

زمخشری از علمای اهل سنت نیز می گوید: "من چه بگویم دربارة مردی که فضایل او را دشمنانش از راه کینه جویی و حسد انکار کردند و دوستان او از ترس و بیم پنهان داشتند، ولی از این میان آن قدر فضیلت های وی انتشار یافت که خاور و باختر را فرا گرفت".29

جهت اطلاع بیشتر به منابع معرفی شده در پانوشت، مراجعه کنید.

1 ارشاد مفید، ج1، ص 2.

2 ذخایر العقبی، ص 92.

3 الفصول المهمه، ص 30.

4 السیره الحلبیه ج1، ص 139؛ کشف الغمه، ج1، ص 90؛ مروج الذهب، ج 2، ص 2؛ ارشاد مفید، ج 1، ص 2.

5 کفایه الطالب، ص 407.

6 خطبه قاصعه.

7 همان.

8 نهج البلاغه، خطبة قاصعه.

9 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 13، ص 197.

10 تاریخ طبری، ج 2، ص 213؛ فروغ ولایت، ص 44 - 45؛ سیرة ابن هشام، ج1، ص 264.

11 فروغ ولایت، ص 77.

12 همان.

13 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 14 ص 215؛ تاریخ طبری، ج 2، ص 197؛ کامل ابن اثیر، ج1، ص 55.

14 مائده، آیة 67.

15 الغدیر، ج1، ص 196 - 209.

16 الامامه و السیاسه، دینوری، ص 8 _ 13؛ انساب الاشراف، ج2 ،

ص 259.

17 همان.

18 تاریخ ابن الغداء، ج 1، ص 219.

19 جواد محدثی، فرهنگ عاشورا، ص 291.

20 شرح ابن ابی الحدید، ج1، ص 307.

21 سیری در نهج البلاغه، ص 178 - 181.

22 همان.

23 جعفر سبحانی، فروغ ولایت، ص 159.

24 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج1، ص 200، مهدی پیشوایی سیرة پیشوایان، ص 81.

25 بحارالانوار، ج 40، ص 203.

26 شرح ابن ابی الحدید، ج1، ص 16.

27 داستان غدیر، ص 291.

28 تفسیر فخر رازی، ج1، ص 111.

29 محمد ابراهیم سراج، امام علی(ع) خورشید بی غروب، ص 270.

سخنان معصومین (ع) را از چه منابعی جستجو کنیم؟

پرسش

سخنان معصومین (ع) را از چه منابعی جستجو کنیم؟

پاسخ

بستگی دارد که در چه زمینه هایی بخواهیم از سخنان معصومین(ع) استفاده کنیم؛ در زمینة مسائل اخلاقی، تربیتی، اعتقادی، کلامی، فلسفی، تاریخی، قرآنی و ... ، در هر صورت منابع عمده و کلان ما عبارتند از کتب: کافی تألیف مرحوم کلینی، من لا یحضره الفقیه تألیف مرحوم شیخ صدوق، تهذیب تألیف شیخ طوسی، استبصار تألیف شیخ طوسی(ره)، جامع احادیث شیعه تألیف آیه الله بروجردی، بحارالانوار تألیف مرحوم علامه مجلسی(ره)، وسائل الشیعه تألیف مرحوم شیخ حرّعاملی و ...، در صورتی که این کتاب ها برای استفادة شما سنگین بود، می توانید از کتاب های ترجمه شده یا فارسی استفاه نمایید.

لطفاً چند کتاب که بتواند در شناخت بیشتر امام زمان(عج) کمک کند، معرفی نمایید.

پرسش

لطفاً چند کتاب که بتواند در شناخت بیشتر امام زمان(عج) کمک کند، معرفی نمایید.

پاسخ

دربارة امام مهدی(عج) کتاب های بسیاری نوشته شده است که اینک چند کتاب مفید را بیان می داریم:

1- خورشید مغرب، محمد رضا حکیمی؛

2- عصر زندگی، محمد حکیمی؛

3- دادگستر جهان، ابراهیم امینی؛

4- مهدی موعود، ناصر مکارم شیرازی؛

5- چشم به راه مهدی، جمعی از نویسندگان مجلة حوزه؛

6- تاریخ عصر غیبت، نویسندگان: آقایی، جباری، عاشوری و حکیم؛

7- فصلنامة انتظار، فصلنامة علمی، تخصصی ویژة امام زمان(عج)؛

8- امام مهدی، سید محمد باقر صدر؛

9- عصر ظهور، علی کورانی؛

10- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، جاسم حسین.

دربارة سپاه صدر اسلام و فرماندهان امام علی(ع) در نهج البلاغه چه سخنانی فرمود؟

پرسش

دربارة سپاه صدر اسلام و فرماندهان امام علی(ع) در نهج البلاغه چه سخنانی فرمود؟

پاسخ

امام علی(ع) در نهج البلاغه، از مجاهدان صدر اسلام تجلیل کرده و یاد و خاطرة آن ها را گرامی داشته و فرمود: "کو آن کسانی که تا به اسلام دعوت شدند، پذیرفتن آن را آغوش گشودند؟ و با قرآن حرکت کردند و دعوت پر چذبة جهاد را با عشق پاسخ گفتند، به سان اشترانی که نوزادانشان را پذیرا می شوند شمشیرها را از نیام بیرون کشیدند... از گریة بسیار چشمة چشمهاشان خشکیده، از روزه داری شکم هایشان فرو رفته بود و از نیایش لبانشان خشکیده، شب زنده داری ها چهره هایشان را زرد کرده بود و روی آن ها غبار فروتنان بود. آنان برادران ره پوی و هم پای من بودند که به یاد و آرزویشان چونان تشنگان بی تابی کنیم و از درد فراقشان انگشت به دندان گزیم".[5]

در جای دیگر می فرماید: "کجایند برادران من که در راه حق سوار شده و به راستی و درستی گذشتند؟ کجا است عمار و کجا است ابن تیهان و کجا است ذوالشهادتین و کجایند همانند آن ها از برادران که با هم بر مرگ پیمان بستند و سرهاشان به سوی معصیت کاران فرستاده شد".[6]

[5] نهج البلاغه، فیض الاسلام، خطبة 120.

[6] نهج البلاغه، خطبة 181.

در مورد نسب و اجداد عمر در کتاب اسرار آل محمد(ص) پاورقی ص 238 مطلبی آمده است. آیا حقیقت دارد؟ آیا برادران اهل تسنّن آن را قبول دارند؟

پرسش

در مورد نسب و اجداد عمر در کتاب اسرار آل محمد(ص) پاورقی ص 238 مطلبی آمده است. آیا حقیقت دارد؟ آیا برادران اهل تسنّن آن را قبول دارند؟

پاسخ

آنچه را که در پاورقی کتاب مذکور نقل شده، برخی از اهل سنت مانند ابن عبدالبرّ در کتاب الاستیعاب نقل و مجموعة آن ها در بحارالانوار، ج 31، ص 97 نقل شده است. از مجموعة مطالب تاریخی به دست می آید که در زمان جاهلیت زنا و عمل نامشروع رواج داشته و حتی برخی بر سردرِ خانة خود پرچمی نصب کرده بودند. آن قدر این مسائل رواج داشت و عادی شده بود که در شأن و منزلت پیامبر و امیرالمؤمنین و فرزندان این بزرگواران آمده است: "فی بطون طابث و طهرت؛ در شکم هایی که پاکیزه و طاهر بوده، رشد کرده اید".

این مسئله (پاکی از فحشا) در آن زمان بسیار مهم بود. بخاری و احیاء العلوم نقل کرده اند که مردی به پیامبر گفت: پدر من چه کسی بود؟ پیامبر فرمود: پدرت حذافه بوده. دیگری پرسید: پدر من چه کسی بود؟ پیامبر فرمود: سالم. عمر ناراحت شد و خطاب به پیامبر گفت: بدی های ما را افشا نکن و از این مسائل بگذر."این مطلب را ابویعلی موصلی نیز از انس بن مالک نقل کرده است".[1]

[1] بحارالانوار، ج 31، ص 100.

محتوای کتاب عایشه پس از پیغمبر(ص) تا چه حدّ صحت دارد و ادعای نقل کننده این کتاب را مبنی بر این که امام علی(ع) از سیاست لازم برخوردار نبود، چگونه توجیه می کنید؟

پرسش

محتوای کتاب عایشه پس از پیغمبر(ص) تا چه حدّ صحت دارد و ادعای نقل کننده این کتاب را مبنی بر این که امام علی(ع) از سیاست لازم برخوردار نبود، چگونه توجیه می کنید؟

پاسخ

کتاب عایشه پس از پیغمبر، نویسنده کورت فریشلر آلمانی، مترجم ذبیح الله منصوری، ناشر مؤسسة انتشارات امیر کبیر.

این کتاب پیش از آن که به صورت کتاب در مؤسسة انتشارات امیر کبیر به نشر در آید، به صورت تدریجی در شماره های مجله خواندنی ها منتشر شده بود؛ سپس دست اندرکاران مجله آن را به صورت کتاب چاپ و عرضه کردند و مؤسسة انتشارات امیرکبیر مسئول نشر این کتاب شد.

آقای علی اصغر امیرانی، مدیر مجلة خواندنی ها در پیشگفتار کتاب دربارة میزان صحت مطالب آن نوشته است:

"همان طوری که مترجم محترم نیز در هر مورد به موقع در متن کتاب تذکر داده اند، در خواندن روایات تاریخی به این موضوع توجه فرموده، مخصوصاً برادران دینی اعم از شیعه و یا سنی این نکته را در نظر داشته، فراموش نکنند که ما مسلمان و شیعه مذهب هستیم و این کتاب را از زبان دیگران به زبان فارسی ترجمه کرده و در ایران چاپ می کنیم.

مترجم محترم نیز در مقدمة این کتاب در این باره بیان داشت:

این کتاب از زبان ثابت بن ارطاه، رئیس پلیس مخفی معاویه نقل می شود.

با توجه به این سخن صحت مطالب کتاب زیر سؤال می رود، چون که سخن این شخص اعتباری ندارد.

در این کتاب آمده است که ثابت بن ارطاه از سوی معاویه مأمور به شناسایی عایشه شد، تا با توجه به نقاط ضعف، شخصیت

او را نزد مردم خرد کند. او بدین منظور با افراد متعددی تماس می گرفت و هر یک قسمتی از زندگی عایشه را شرح نمودند. این کتاب به بیان زندگی عایشه از دیدگاه آنان می پردازد.

مندرجات این کتاب بیش از آن که گویای حوادث تاریخی باشد، گویای این است که نویسنده و یا مترجم در جهت نوشتن رُمان بر آمده است. محتوای کتاب فاقد ارزش تاریخی است، چون که در کتاب های ارزشمند تاریخی باید زنجیرة سند، اعتبار راویان، معارضت نداشتن با نقل های معتبر و معیارهای پذیرفته شده وجود داشته باشد. اما این کتاب، فاقد زنجیرة سند است، راوی و یا راویان مورد اعتماد نیستند، محتوایش هم با نقل های معتبر و معیارهای پذیرفته شده معارضت دارد. امّا این جمله که در کتاب آمده که امام علی(ع) از سیاست لازم برخوردار نبود، نادرست است. حضرت آن گاه که از سوی معاویه به این اتهام متهم شد، پاسخ داد که :"اگر دین مانع نمی شد من سیاستمدارترین سیاستمداران می بودم"؛[25] یعنی اگر سیاست به معنای نیرنگ و حیله و فریب افکار عمومی و شیطنت های گوناگون باشد، حضرت علی(ع) از این امور پیراسته بود چون که دین جلو این کارها را می گیرد، ولی اگر سیاسی به معنای تدبیر امور و رهبری و هدایت مردم به سوی سعادت باشد، حضرت بهترین سیاستمدار بود.

برخی این ادعا را مطرح می کنند که مسلمانان آن قدر مغرورند که خود را برتر از دیگران می دانند و حال آن که از همة کشورها و ملل پایین ترند. به این ادعا چه پاسخی باید داد؟

پاسخ: با توجه به چند نکته

پاسخ سؤال روشن می شود:

1_ از نظر اسلامی، غرور صفتی است بسیار زشت و نابود کنندة انسان می باشد. غرور بود که شیطان را برای همیشگی راندة درگاه الهی کرد. هنگامی که خداوند به شی طان دستور داد به حضرت آدم سجده کند، شیطان بر اثر خصلت ناپاک غرور گفت: "(من سجده نمی کنم) از آدم بهترم، زیرا مرا از آتش و او را از خاک آفریده ای".4[26] علی (ع) فرمود: "آدم عاقل هرگز مغرور نمی شود".[27] بنابرانی مسلمان واقعی مغرور نمی شود.

2_ دین اسلام خاتَم و پایان بخش دین ها است، یعنی با آمدن اسلام همة مردم جهان مؤظفند که دین اسلام را بپذیرند، زیرا که دین کامل است. قرآن می فرماید: "هر کس دینی جز اسلام اختیار کند، از او پذیرفته نخواهد شد".5[28] با این دید است که هر فرد مسلمان معتقد است دین اسلام کامل ترین و برترین ادیان است و این غرور نیست بلکه درک یک واقعیت است.

3_ عقب ماندگی کشور اسلامی ربطی به اسلام ندارد، زیرا عمدة عامل پیشرفت کشورهای مترقی، دانش است و هیچ دین و مکتبی به اندازة اسلام نسبت به فراگیری علم توصیه نکرده است. رسول خدا(ص) فرمود: "طلب علم بر هر مسلمانی (اعم از زن و مرد) واجب است".[29]

امام صادق(ع) فرمود: "علم آموزی در هر حال واجب است".[30]

پیامبر(ص) فرمود: "فضل عالِم بر غیر عالِم مانند فضل پیامبر بر امتش است".[31]

چنین گفت پیغمبر راستگوزگهواره تا گور دانش بجوی

بنابراین علت پیشرفت نکردن کشورهای اسلامی مربوط به اسلام و تعالیم آن نمی باشد بلکه عامل اصلی، سستی و تنبلی مردم و فساد و تباهی وخودکامگی و دیکتاتوری سران

کشورهای اسلامی می باشد. قرآن می فرماید: "خداوند سرنوشت هیچ قوم (و ملتی) را تغییر نمی دهد مگر آن که آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند".6[32]

بنابراین تا مردمی با ابتکار خودشان در اوضاع و احوال خود تغییری ندهند، خداوند اوضاع و احوال عمومی آنان را عوض نمی کند و این یک سنت لا یتغیر الهی است.

[24]همان.

[25]نهج البلاغه، صبحی صالح، خطبة 200.

[26]اعراف (7) آیة 12.

[27]غررالحکم، مادة عقل.

[28]آل عمران (13) آیة 85.

[29]محمد محمدی ری شهری، میزان الحکم، ماده علم، شماره 13745 و 13747 و13926.

[30]همان.

[31]همان.

[32]رعد(13) آیة 11.

آیا در تورات از کورش یاد و تعریف شده است؟

پرسش

آیا در تورات از کورش یاد و تعریف شده است؟

پاسخ

پیامبران بنی اسرائیل کورش را بسیار ستوده اند و پیروان مذاهبی که تورات را مقدس می دانند، از کودکی و از راه کتاب های مذهبی خود با نام کورش مأنوس می شوند و او را محترم می شمارند.

در تورات در کتاب "اشعیا" فصل 44، شمارة 28 می خوانیم: "آنگاه در خصوص کورش می فرماید که شبان من او است و تمامی مشیتم را به اتمام رسانده، به اورشلیم خواهد گفت که بنا کرده خواهی شد". در بعضی از تعبیرات تورات، از کورش تعبیر به عقاب شرق و مرد تدبیر که از مکان دور خوانده خواهد شد، آمده است.[7]

[7]تفسیر نمونه، ج 12، ص 546.

قصد دارم تحقیق و مطالعه ای راجع به امام حسین(ع) داشته باشم. در این مورد می خواستم از شما کمک بگیرم، اگر می شود کتاب هایی در این مورد به من معرفی کنید.

پرسش

قصد دارم تحقیق و مطالعه ای راجع به امام حسین(ع) داشته باشم. در این مورد می خواستم از شما کمک بگیرم، اگر می شود کتاب هایی در این مورد به من معرفی کنید.

پاسخ

در مورد زندگانی و قیام امام حسین(ع) کتاب های بسیاری نوشته شده است که اینک چند کتاب خوب و با ارزشی که به زبان فارسی نگارش یافته است به حضور شما معرفی می شود.

1_ قیام امام حسین(ع)، اثر دکتر سید جعفر شهیدی.

2_ زندگانی امام حسین(ع)، اثر سید هاشم رسولی محلاتی؛

3_ ترجمة کلمات امام حسین(ع)، از انتشارات سازمان تبلیغات؛

4_ فصلنامة حکومت اسلامی، ویژه نامة امام حسین(ع) (در سه شماره)؛

5_ فصلنامة فرهنگ کوثر، ویژه نامة امام حسین(ع)؛

6_ سیرة پیشوایان، اثر مهدی پیشوایی، قسمت زندگانی امام حسین(ع)؛

7_ درسی که حسین(ع) به انسان ها آموخت، اثر شهید سید عبدالکریم هاشمی نژاد؛

8_ مدرسة حسینی، اثر مصطفی دلشاد تهرانی؛

9_ بررسی تاریخ عاشورا، اثر دکتر ابراهیم آیتی؛

10_ آذرخشی دیگر بر آسمان کربلا، اثر محمد تقی مصباح یزدی؛

11_ قیام جاودانه، اثر محمد رضا حکیمی؛

12_ سخنان امام حسین(ع) از مدینه تا کربلا، اثر محمد صادق نجمی؛

13_ حماسة حسینی(سه جلد) اثر مرتضی مطهری؛

14_ حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)، اثر رسول جعفریان؛

15_ ترجمة حیات الامام الحسین(ع)، اثر باقر شریف القرشی.

چند کتاب دربارة زندگی نامه حضرت فاطمه (س و حضرت محمد(ص) و امام مهدی (عج و حضرت معصومه (س بنویسید.

پرسش

چند کتاب دربارة زندگی نامه حضرت فاطمه (س و حضرت محمد(ص) و امام مهدی (عج و حضرت معصومه (س بنویسید.

پاسخ

زندگی فاطمه زهرا (س اثر دکتر سید جعفر شهیدی کشتی پهلو شکسته از سید مهدی شجاعی، رنج ها و فریادهای فاطمه (س از شیخ عباس قمی (ترجمه محمد محمدی اشتهاردی بانوی نمونه اسلام از آیت الله ابراهیم امینی و زندگی پیامبر اسلام ص)؛ فروغ ابدیت از آیت اله جعفر سبحانی محمد خاتم پیامبران اثر جمعی از نویسندگان تاریخ پیامبر اسلام از مرحوم دکتر ابراهیم آیتی

امام زمان(ع) : دادگستر جهان از آیت الله ابراهیم امینی خورشید مغرب اثر محمد رضا حکیمی در انتظار خورشید ولایت نوشته عبدالرحمن انصاری

4 _ حضرت معصومه و شهر قم اثر محمد حکیمی شرح حال و زندگانی حضرت فاطمه معصومه از مهدی منصوری حضرت معصومه نوشته محمدی اشتهاردی در حریم حضرت معصومه از علی اکبر مهدی پور.

نظر شما راجع به کتاب های آقای ابطحی چیست؟

پرسش

نظر شما راجع به کتاب های آقای ابطحی چیست؟

پاسخ

خواهر محترم! احتراماً در خصوص کتاب های جناب آقای ابطحی به عرض می رساند: این واحد هیچ گونه نظری، نه در مقام رد و نه در مقام تأیید ادعاهای مطرح شده در کتاب های ایشان ندارد. اصولاً هر گونه قضاوت در مورد امور شخصی و ناظر به حالت های پنهان اشخاص، بسیار دشوار است و نمی توان صرفاً به دلیل این که کتابی به صورت مکرّر چاپ شده یا چاپ نشده، آن را پذیرفت یا رد کرد.

این واحد از آنجا که نه مورد رد و نه در مورد اثبات، شواهدی برای تأیید یا ردّ مطالب مندرج و ادعاهای مذکور در کتاب های ایشان ندارد، نظر خاصی ندارد. مطالب مطرح شده در مجلة شمارة 54 معارف اسلامی، دیدگاه های شخصی نویسنده مقاله بوده و ارتباطی با این واحد ندارد.

برای شناخت امامان چه کتاب ها را مطالعه کنیم

پرسش

برای شناخت امامان چه کتاب ها را مطالعه کنیم

پاسخ

کتاب های ذیل جهت مطالعه پیشنهاد می شود:

1 _ سیرة پیشوایان از آقای مهدی پیشوایی

2 _ فروغ ولایت از استاد جعفر سبحانی

3 _ زندگانی امام علی بن الحسین زندگانی حضرت زهرا (س ، زندگانی امام حسین (ع از دکتر شهیدی

4 _ مجموعه کتاب های آقای سید باقر شریف قریشی

5 _ ستارگان در خشان از محمد جواد نجفی

6 _ منتهی الامال از مرحوم شیخ عباس قمی

7 _ ارشاد از شیخ مفید.

لطفاً نام کتاب های امامان ما را بگویید. هر کدام از کتاب ها برای کدام امامان(ع) است؟ توضیح دهید.

پرسش

لطفاً نام کتاب های امامان ما را بگویید. هر کدام از کتاب ها برای کدام امامان(ع) است؟ توضیح دهید.

پاسخ

در منابع روایی شیعه برای امامان(ع) ده ها کتاب و تألیفات بر شمرده اند. برخی از این کتاب ها توسط امام پیشین نگاشته شده و سپس به عنوان میراث امامت به امامان بعدی رسیده است، و برخی میراث از سلسلة پیامبران پیشین بوده و برخی با املای امامان(ع) توسط شاگردان نوشته و برخی توسط امامان(ع) برای هدایت افرادی خاص و یا درخواست عده ای نگاشته شده است.

کتاب هایی که با یکی از مناسب های مذکور، منتسب به امامان(ع) است، بسیار می باشد. اینک به برخی اشاره می شود:

1_ "الجامعه" : کتابی است که دربارة احکام حلال و حرام است که پیامبر(ص) آن را املا نمود و علی(ع) به نگارش درآورد.[1]

2_ "الجفر": مندرجات این کتاب حوادث کائنات است و امام علی(ع) آن را در پوست بُز یا گوسفند نگارش نمود. بدین جهت که بر پوست بُز (یعنی جفر) نوشته شد، آن را "جفر" خوانده اند.[2]

3_ "کتاب علی" کتابی است به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) که درباره احکام شرعی و حلال و حرام است. این کتاب بارها مورد استشهاد امامان بعدی قرار گرفته بود.[3] (برخی گفته اند:

این کتاب همان کتاب جامعه است.)

4_ "مصحف فاطمه": کتابی است که به نقلی با املاء پیامبر(ص) و خط علی(ع) نگارش یافته است.[4]

به نقلی دیگر: بعد از رحلت پیامبر(ص) خداوند فرشته ای را فرستاد تا حزن و اندوه حضرت زهرا(س) را بکاهد. وی با آن بانوی بزرگ هم صحبت شد و حاصل آن را حضرت فاطمه(س) برای امام علی(ع) املا نمود و حضرت آن

را به نگارش در آورد. مندرجات این کتاب اخبار از کائنات است.[5]

5- "کتاب الآداب": این کتاب را از امام علی(ع) نقل کرده اند.

6- کتاب الافرائض؛ از امام علی(ع)

7- "جمع القرآن و تأویله"، یا "جمع القرآن علی ترتیب النزول"؛

8- "کتاب املی فیه سنین نوعاً مِن انواع علوم القرآن"؛

9- "کتاب فی زکاه النعم"؛ از امام علی(ع)

10- "کتاب فی ابواب الفقه"؛ از امام علی(ع)

11- "کتاب آخر فی الفقه"؛ از امام علی(ع)

12- عهد نامة مالک اشتر؛ از امام علی(ع)

13- وصیت به محمد بن حنفیه؛ از امام علی(ع)

14- قضاوت های امیر مؤمنان(ع)

15- مسند امام علی(ع)، این کتاب را نسائی از روایات امام علی(ع) جمع آوری نموده است

16- نهج البلاغه، سید رضی از سخنان حضرت علی(ع) آن را جمع آوری نموده است

17- جنه الاسماء؛ از امام علی(ع)

18- غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدی از کملات حضرت جمع آوری نموده است

19- کتاب معماهای علی(ع)

20- الامثال الامام علی بن ابی طالب[6]

21- الصحیفه الکامله فی الادعیه؛ از امام چهارم(ع)

22- الصحیفه الثانیه السجادیه؛ جمع آوری توسط شیخ حُرّ عاملی

23- الصحیفه الثالثه السجادیه؛ جمع آوری توسط میرزا عبدالله اصفهانی، معروف به افندی، صاحب ریاض العلما

24- الصحیفه الرابعه السجادیه؛ جمع آوری توسط میرزا حسین نوری

25- الصحیفه الخامسه السجادیه؛ جمع آوری توسط سید محسن امین، صاحب اعیان الشیعه

26- رسالة حقوق؛ از امام سجاد(ع)[7]

27- کتاب التفسیر؛ از امام باقر(ع)

28- رسالة امام باقر(ع) به سعد الخیر

29- کتاب الهدایه؛ از امام باقر(ع)[8]

30- "جفر ابیض"، امام صادق(ع) فرمود: "نزد من جفر ابیض است و محتوایش: زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی، صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه است. مصحف فاطمه قرآن نیست، بلکه در آن هر حکمی که مورد

نیاز بشر باشد، وجود دارد".[9]

در روایتی دیگر آمده است که در مصحف فاطمه(س) اخبار کائنات مندرج است، نه حلال و حرام، همان گونه که در مصحف فاطمه بیان شد.

30- رسالة امام ششم به نجاشی (والی اهواز) معروف به رسالة عبدالله بن نجاشی

31- توحید مفضل؛ امام صادق(ع) در مورد خداشناسی، املا نمود و "منفضل بن عمر" آن را به نگارش در آورد

32- کتاب اهلیلجه؛ از امام صادق(ع)

33- کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیفه، منسوب به امام صادق(ع)

34- نثر الدرر، منسوب به امام صادق(ع)[10]

35- وصیت به هشام بن حکم و ویژگی های عقل؛ از امام هفتم(ع)[11]

36- علل الاحکام الشرعیه؛ امام رضا(ع) در جواب مسائل محمد بن سنان نوشت

37- العلل فضل بن شاذان؛ او از امام رضا(ع) استماع نمود و به نگارش در آورد.

38- رسالة ذهبیه؛ در مورد طب از امام هشتم(ع)

39- فقه الرضا(ع)

40- صحیفه الرضا ( یا مسند الرضا)؛ از امام هشتم(ع)[12]

41- عیون الاخبار؛ شیخ صدوق از روایات امام هشتم(ع) جمع آوری نموده است

42- رسالة جبر و تفویض؛ از امام هادی(ع)

43- اجوبه؛ پاسخ به سؤالات یحیی بن اکثم، از امام هادی(ع)

44- قطعه بن احکام الدین؛ از امام هادی(ع)[13]

45- تفسیر؛ منسوب به امام حسن عسکری(ع)

46- مواعظ قصار؛ از امام حسن عسکری(ع)

47- رساله منقبت؛ از امام حسن عسکری(ع)

48- مکاتبات الرجال؛ از امام حسن عسکری(ع).[14]

در پایان بیان این نکته ضروری است که با توجه به فاصلة زمانی بین زمان ما و زمان ائمه(ع) نیز با توجه به محدودیت های اطلاع رسانی زمان معصومان(ع) و با عنایت به سیاست های حاکمان مبنی بر حصر امامان(ع) و ایجاد مزاحمت ها برای آنان و ... به روشنی نمی توان آثار نورانی

آن بزرگمردان را بر شمرد. بدین دلیل ابهام در انتساب برخی از کتاب ها وجود دارد و نمی توان به گونة جزم داوری نمود.

[1]کلینی، کافی، ج 1، ص 239.

[2]حسن بن فروغ، بصائر الدرجات، ص 157 و 158؛ سید مرتضی عسکری، معالمالمدرستین، ج 2، ص 223.

[3]محمد بن خالد برقی محاسن، ص 193.

[4]بصائر الدرجات همان، ص 157 و 158.

[5]کلینی، کافی، ج 1، ص 240؛ بصائر الدرجات، ص 153.

[6]ر.ک: سید محسن امینی، اعیان الشیعه، ج 2، ص 332 و 333.

[7]ر.ک: سید محسن امینی، همان، ص 475 و 476.

[8]همان، ص 518 - 521.

[9]بصائر الدرجات، ص 103 ؛ کافی، ج 1، ص 240.

[10]سید محسن امینی، همان، ص 518 - 521.

[11]همان، ص 539.

[12]همان، ص 566 - 568.

[13]همان، ص 584.

[14]همان، ص 588.

آیا کتابی در مورد زندگی مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای وجود دارد؟

پرسش

آیا کتابی در مورد زندگی مقام معظم رهبری آیت الله العظمی خامنه ای وجود دارد؟

پاسخ

مختصری از زندگی نامه مقام معظم رهبری همراه با معرفی دو کتاب دربارة زندگی ایشان تقدیم می شود که این مختصر از زندگی نامه برگرفته از این دو کتاب و صحیفه نور می باشد.

1_ رهبری فرزانه از نسل کوثر،

2_ آشنایی با ستارگان هدایت.

نظرتان نسبت به نویسندة کتاب ملاقات با امام زمان(عج) و دیگر کتاب های ایشان چیست؟ آیا مطالعه کتاب های ایشان خالی از اشکال است؟ از نظر محتوا چگونه است؟

پرسش

نظرتان نسبت به نویسندة کتاب ملاقات با امام زمان(عج) و دیگر کتاب های ایشان چیست؟ آیا مطالعه کتاب های ایشان خالی از اشکال است؟ از نظر محتوا چگونه است؟

پاسخ

آقای سید حسن ابطحی نویسندة کتاب ملاقات با امام زمان(ع) و پرواز روح و مصلح غیبی، یکی از نویسندگان آثار مذهبی است که مطالعات قابل توجهی در زمینة مهدویت و امام زمان(ع) دارد.

کتاب بدون ایراد و اشکال در زمینة علوم انسانی به خصوص تاریخی و مذهبی در دنیا اندک است و کتاب های آقای ابطحی نیز مستثنی نیست، لیکن مطالبی که در خصوص امام زمان(ع) در کتاب هایش آورده، غالباً قابل استفاده برای شیفتگان حضرت بقیه الله(عج) است. در مورد سایر مطالب و کتاب ها و افکار و شخصیت اجتماعی وی، اطلاعات دقیق و مورد وثوق در دست نیست.

[1] صرف محفوظات و پرکردن ذهن و حافظه از اصطلاحات دینی و غیر دینی، علم و معرفت نیست، بلکه به مقتضای "العلم نورٌ یقذفه الله فی قلب من یشاء"، علم و معرفت، نوری است که درون دل و قلب عالِم را روشن می کند و از شعاع آن، دیگران نیز برخوردار می گردند. خداوند چنین نوری را در قلب کسی قرار می دهد که شایستگی و لیاقت آن را داشته باشد.

کتاب مقدس چه کتابی است؟ آیا این کتاب تحریف شده است؟ از نظر سند چه طور و چه کسی آن را تدوین نموده است؟ آیا پیش گویی های آن نیست که آخر الزمان مخصوصاً در مورد حکومت بعث عراق معتبر است؟

پرسش

کتاب مقدس چه کتابی است؟ آیا این کتاب تحریف شده است؟ از نظر سند چه طور و چه کسی آن را تدوین نموده است؟ آیا پیش گویی های آن نیست که آخر الزمان مخصوصاً در مورد حکومت بعث عراق معتبر است؟

پاسخ

یکم: کتاب مقدس به تورات و انجیل گفته می شود که از آن ها به عنوان عهد قدیم و عهد جدید نیز یاد می شود. نام گذاری تورات و انجیل به کتاب مقدس توسط مسیحیان صورت گرفته است. مسیحیان عقیده دارند که انجیل مکمل تورات بوده و انجیل آنچه را که در کتاب تورات آمده است، تصدیق نموده و محتوای آن نسخ نشده است؛ از آن جا که تورات قبل از انجیل بوده که به معنای شریعت و قانون است.

عهد قدیم نام گذاری شده و انجیل که بعد از تورات بر حضرت عیسی(ع) نازل شده و بیشتر به اخلاقیات پرداخته، عهد جدید نام گذاری شده است.

دوم: تورات و انجیل از کتاب های آسمانی و وَحْیانی هستند که بر حضرت موسی(ع) و حضرت عیسی(ع) نازل شده اند.

در قرآن کریم از تورات به عنوان کتاب الهی یاد شده و هجده بار با همین نام و بارها با نام های دیگر چون "اماماً"، "رحمهً" و ... گر شده است. در تورات به نبوت پیامبر اسلام(ص) تصریح گردیده است.

انجیل نیز از کتاب های آسمانی است که بارها قرآن از آن یاد نموده است.

در دعاهایی که از ائمه(ع) معصوم(ع) وارد شده، از این کتاب نام برده شده است، که حکایت از جایگاه این کتاب داشته و استناد آن را به حضرت عیسی قطعی می نماید. بنابراین این دو

کتاب مؤلف نداشته و مانند سایر کتاب های آسمانی دیگر بر پیامبر نازل شده اند. امّا آنچه بعد ها و امروزه در دست مسیحیان قرار دارد، غیر از کتابی است که بر حضرت موسی و عیسی(ع) نازل شده بود.

سوم: در خصوص تحریف و مؤلفان کتاب مقدس امروز باید گفت: مسلمانان عقیده دارند که تورات و انجیل تحریف شده و این دو کتاب که امروز وجود دارد، تورات و انجیل واقعی نیستند، بلکه دستخوش تحریف شده و برخی مطالب از کتاب های دیگر بر این دو کتاب افزوده شده و تورات فعلی مرکّب از تورات و چندین کتاب دیگر می باشد که مورخان بعد از موسی(ع) تحریف نموده اند. از سوی دیگر محتویات این کتاب که آمیخته با خرافات فراوان و نسبت های ناروا به پیامبران و بعضی سخنان کودکانه می باشد، گواه دیگری بر ساختگی بودن آن ها است.

شواهد تاریخی نشان می دهد که تورات اصلی از میان رفته و بعداً پیروان موسی بن عمران، این کتاب ها را به رشتة تحریر در آوردند.بنابراین تورات واقعی همان است که قرآن آن را به حضرت موسی نسبت داده است.

انجیل نیز تحریف شده است و انجیل امروز آن کتاب مقدس نیست که بر حضرت عیسی(ع) نازل شده است.

در قرآن از انجیل به عنوان مفرد یاد شده است، حال آن که انجیل امروز به اناجیل اربعه معروف است که عبارتند از:

1_ انجیل متی، این انجیل به وسیلة "متی" یکی از شاگردان دوازدگانه مسیح(ع) در سال 38 م و به عقیده بعضی دیگر بین سال های پنجاه تا شصت میلادی نگارش یافته است.

2_ انجیل مرقس، طبق

تصریح کتاب قاموس مقدس، مرقس از حواریون نبوده، ولی انجیل خود را زیر نظر "پطرس" نوشته است.

3_ انجیل لوقا، "لوقا" رفیق و همسفر "پولیس" رسول بوده وانجیل را در حدود سال هفتاد میلادی نوشته است.

4_ انجیل یوحنا، یوحنا از شاگردان مسیح و از رفقا و همسفرهای پولس می باشد.

برخی عقیده دارند که انجیل یوحنا را در اواخر قرن اوّل تدوین نموده است. از مندرجات این اناجیل که عموماً داستان به دار آویختن مسیح و حوادث بعد از آن را شرح می دهند، به خوبی ثابت می شود که همه اناجیل، سال ها بعد از مسیح نگاشته شده اند و هیچ کدام کتاب آسمانی نازل بر مسیح نیستند. از این بیان می توان نتیجه گرفت که انجیل، کتاب آسمانی مسیح از میان رفته و تنها قسمت هایی از آن را شاگردان مسیح در اناجیل خود آورده اند که متأسفانه آمیخته با خرافاتی است.

چهارم: در خصوص پیشگویی های کتاب مقدس نمی توان قضاوت نمود؛ زیرا کتاب مقدس تحریف شده و آن کتاب مقدس نیست که کتاب آسمانی و وَحْیانی باشد.

در مورد پیش گویی حکومت بعث عراق چیزی نیافتیم. اگر مطلبی در این باره در کتاب مقدس یافتید، لازم است نشانی دقیق را ذکر کنید تا دربارة آن بحث گردد.

آیا کتاب هایی را که در موضوع شخصیت حضرت خدیجه علیهاالسلام و حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسدعلیهاالسلام موجود است معرفی کنید.

پرسش

آیا کتاب هایی را که در موضوع شخصیت حضرت خدیجه علیهاالسلام و حضرت ابوطالب و حضرت فاطمه بنت اسدعلیهاالسلام موجود است معرفی کنید.

پاسخ

کتاب هایی که در موضوع زندگی نامه و شخصیت افراد نامبرده به رشته تحریر درآمده، فراوان است. نمونه هایی به پیوست خدمت شما ارسال می شود. بعضی از کتاب های معرفی شده، به طور مستقل در اطراف شخصیت آن بزرگواران تدوین شده و برخی دیگر، بخشی از کتاب به آنان اختصاص یافته است.

اگر ممکن است معتبرترین کتاب ها راجع به روضه خوانی را نام ببرید.

پرسش

اگر ممکن است معتبرترین کتاب ها راجع به روضه خوانی را نام ببرید.

پاسخ

اکثر کتاب های مقتل و روضه خوانی به زبان عربی است. از جمله معروف ترین آنها است:

"اللهوف علی قتلی الطفوف" نوشته "سید بن طاووس"، "مقتل الحسین" نوشته "عبدالرزاق مقرّم"، "مقتل الحسین"خوارزمی، "الارشاد" شیخ مفید، "مشیر الاحزان" نوشته ابن نمای حلی از بزرگان قرن ششم، "الخصایص الحسینیه" نوشته شیخ جعفر شوشتری، "روضة الواعظین" نوشته علی بن محمد فتال نیشابوری، "اسرار الشهادة" از فاضل دربندی و "نفس المهموم" از مرحوم شیخ عباس قمی.

از کتاب های بالا کتاب اللهوف و الارشاد و نفس المهموم به فارسی ترجمه شده است. از کتاب های روضه ای که به زبان فارسی قابل استفاده است، کتاب "منتهی الامال" از مرحوم شیخ عباس قمی می باشد. کتاب اللهوف هم از جهت تاریخی و هم از جهت نویسنده آن و مطالبی که دارد، از اعتبار بیشتری برخوردار است.

در مورد تحقیق دربارة تاریخ اسلام، چه نویسندگانی دارای آثار ارزشمند تر و علمی تر هستند؟

پرسش

در مورد تحقیق دربارة تاریخ اسلام، چه نویسندگانی دارای آثار ارزشمند تر و علمی تر هستند؟

پاسخ

خوب بود سطح دانش، خواسته و تسلط یا عدم تسلط شما نسبت به زبان عربی را مرقوم می داشتید تا کتاب های سودمند و متناسب را برای شما معرفی می کردیم.

اگر کسی بخواهد در تاریخ اسلام تحقیق کند، ابتدا می بایست توجه نماید که در کتاب های تاریخی، روایات ناصحیح و دروغ بسیار است و حتماً باید زمینه و توانایی علمی برای تشخیص درست از نادرست را داشته باشد و با یک سری معیارها حرکت نماید تا دچار خطا و لغزش نگردد.

نیز می بایست به منابع کهن مراجعه نماید. اینک برخی از منابع کهن را که به فارسی ترجمه شده و در بازار موجود است، به ترتیب قدمت آن ها ذکر می کنیم:

1_ کتاب سلیم، نویسنده سلیم بن قیس هلالی، متوفای 90 هجری؛ این کتاب به فارسی ترجمه شده و به نام "اسرار آل محمد" در بازار موجود است.

2_ سیره النبی، نویسنده محمد بن اسحاق، متوفای 151 ه . ق؛ این کتاب به فارسی ترجمه شده و به نام "سیرت رسول الله" موجود است. مترجم این کتاب رفیع الدین اسحاق بن محمد همدانی، معروف به قاضی ابر قوه است.

3_ سیره النبویه، نویسنده عبدالملک بن هشام، متوفای 213 ه . ق؛ این کتاب توسط سید هاشم رسولی به فارسی ترجمه شده است.

4_ تاریخ یعقوبی، نویسنده احمد بن واضح یعقوبی، متوفای 284 ه .ق؛ این کتاب توسط دکتر محمد ابراهیم آیتی به فارسی ترجمه شده است.

5_ تاریخ الامم و الملوک، معروف به تاریخ طبری، نویسنده محمد بن جریر طبری، متوفای 311

ه . ق؛ مترجم ابوالقاسم پاینده.

6_ الفتوح، نویسنده ابن اعثم کوفی، متوفای 314 ه . ق؛ که به فارسی ترجمه شده است.

7_ مروج الذهب، معروف به تاریخ مسعودی، نویسنده علی بن حسین مسعودی، متوفای 346 ه . ق؛ این کتاب توسط ابوالقاسم پاینده به فارسی ترجمه شده است.

از این کتاب ها تاریخ طبری از همه مفصل تر است. تاریخ یعقوبی هم مختصر است و هم از بقیة کتاب ها معتبرتر است.

پژوهشگر در تاریخ اسلام می بایست از تحقیقات دیگران بهره بگیرد؛ علامه سید مرتضی عسکری، سید جعفر شهیدی، محمود ابوریه، جعفر مرتضی عاملی، باقر شریف قرشی و هاشم معروفی حسنی از جمله افراد نامداری هستند که در زمینة تاریخ اسلام آثار با ارزشی ارائه داده اند.

اینک معرفی چند کتاب سودمند از نویسندگان معاصر در مورد تاریخ اسلام:

1_ تاریخ پیامبر اسلام(ص) نویسنده دکتر محمد ابراهیم آیتی؛

2_ فروغ ابدیت (مربوط به زندگانی پیامبر(ص)) نویسنده جعفر سبحانی؛

3_ فروع ولایت (مربوط به زندگانی امام علی(ع) نویسنده جعفر سبحانی؛

4_ نقش عایشه در تاریخ اسلام، نویسنده علامه سید مرتضی عسکری؛

5_ عبدالله بن سبأ، نویسنده سید مرتضی عسکری؛

6_ یکصدوپنجاه صحابی ساختگی، نویسنده سید مرتضی عسکری؛

7_ نقش ائمه در احیای دین، نویسنده سید مرتضی عسکری؛

8_ سیرة صحیح پیامبر بزرگ اسلام، نویسنده جعفر مرتضی عاملی، مترجم حسین تاج آبادی؛

9_ امام علی بن ابی طالب، نویسنده عبدالفتاح عبدالمقصود؛

10_ تاریخ سیاسی اسلام، نویسنده صادق آینه وند؛

11_ محمد خاتم پیامبران، تألیف، جمعی از نویسندگان؛

12_ سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی؛

13_ زندگانی دوازده امام، نویسنده هاشم معروف حسنی، مترجم محمد درخشنده؛

14_ زندگانی تحلیلی پیشوایان ما، نویسنده عادل ادیب، ترجمه اسدالله مبشری؛

15_ سقیفه، نویسنده محمد رضا مظفر؛

16_ نشانه های

دو مکتب، نویسنده سید مرتضی عسکری.

لطفاً کتابی در مورد امام مهدی(عج) و یاران آن حضرت معرفی فرمایید.

پرسش

لطفاً کتابی در مورد امام مهدی(عج) و یاران آن حضرت معرفی فرمایید.

پاسخ

در مورد امام زمان و مهدی موعود کتاب های فراوانی نوشته شده است که می توان با مراجعه به کتاب نامة حضرت مهدی(عج) که آقای علی اکبر مهدی پور در دو جلد نگاشته است، بر آن ها اطلاع یافت. اینک معرفی چند کتاب در این باره:

1_ خورشید مغرب، اثر محمد رضا حکیمی؛

2_ عصر زندگی، اثر محمد حکیمی؛

3_ دادگستر جهان، اثر ابراهیم امینی؛

4_ حکومت جهانی حضرت مهدی، اثر ناصر مکارم شیرازی؛

5_ چشم به راه مهدی، اثر جمعی از نویسندگان مجلة حوزه؛

6_ تاریخ عصر غیبت، اثر آقایان، جباری، عاشوری و حکیم؛

7_ فصلنامة انتظار، فصلنامة علمی _ تخصصی ویژه امام زمان؛

8_ امام مهدی، اثر سید محمد باقر صدر؛

9_ عصر ظهور، اثر علی کورانی؛

10_ تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم؛ اثر جاسم حسین؛

11_ روز رهایی، ترجمة کتاب یوم الخلاص؛

12_ مجلة موعود، ویژة امام زمان؛

13_ بر ستیغ آرمان ها، اثر سید محسن امین عاملی؛

14_ پژوهشی پیرامون مهدی(عج)، اثر شهید صدر؛

15_ امامت و مهدویت، اثر لطف الله صافی؛

16_ امام زمان در گفتار دیگران، اثر علی دوانی. (نویسنده این کتاب گفتار حدود 115 عالم اهل سنت دربارة حضرت مهدی(ع) را گرد آوری نموده است)؛{1}

17_ سیرة پیشوایان، اثر مهدی پیشوایی؛

18_ زندگی دوازده امام، جلد دوم، اثر هاشم معروفی حسنی.

در صورتی که در منطقه و شهرتان دست یابی به کتابی در این زمینه ها که مورد نظر شما است مشکل باشد، می توانید نام آن را یاد داشت نموده و برای ما در نامه بعد بنویسید تا آن را برای شما ارسال نماییم. با آرزوی توفیق هر چه بیشتر برای شما.

[1] مهدی پیشوایی،

سیرة پ[یشوایان، ص 469 _ 470.

کتاب هایی را برای این حقیر معرفی کنید تا بتوانم بهتر و بیشتر امامان معصوم و ائمه اطهار (ع ) خصوصاً امام حسین (ع ) و امام زمان (ع ) را بشناسیم .

پرسش

کتاب هایی را برای این حقیر معرفی کنید تا بتوانم بهتر و بیشتر امامان معصوم و ائمه اطهار (ع ) خصوصاً امام حسین (ع ) و امام زمان (ع ) را بشناسیم .

پاسخ

کتاب های زیر را می توانید تهیه و مطالعه نمایید:

الف ) امامت و شناخت مقام امام و سیرهء آنان :

1- سیرهء پیشوایان از مهدی پیشوایی

2- زندگانی دوازده امام از هاشم معروف الحسینی , ترجمه محمد رخشنده , 2جلد

3- فروغ ولایت ,جعفر سبحانی

4- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه ,رسول جعفریان

5- فرازهای برجسته از سیرهء امامان ,محمد تقی عبدوسی و محمدی اشتهاردی

6- سیری در سیرهء ائمه اطهار (ع ), شهید مطهری

7- ولاءها و ولایت ها, شهید مطهری

8- امانت و رهبری , شهید مطهری

ب - در معرفی اباعبدالله الحسین (ع ) و سیره و قیامش

1- حماسه حسینی ,شهید مطهری , 3جلد

2- زندگانی امام حسین (ع ), سید هاشم رسولی محلاتی

3- قیام امام حسین (ع ),جعفر شهیدی

4- سخنان حسین بن علی (ع ),محمد صادق نجمی

ج - امام زمان (عج )

1- حکومت جهانی مهدی موعود (ع ),آیت الله مکارم شیرازی

2- دادگستر جهان , ابراهیم امینی

3- خورشید مغرب ,محمد رضا حکیمی

4- تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ,تحقیق دکتر جاسم حسین , ترجمه دکتر سید محمد تقی آیت اللهی

5- آشنایی با امام زمان یا مهدی موعود (ع ), دو جلد, تألیف علامه مجلسی , ترجمه حسن بن محمدولی ارزمیه ای , ناشر: انتشارات مسجد مقدس جمکران - قم .

(ترجمه جلد 13بحارالانوار)

6- امام مهدی و غیبت صغری , تألیف سید محمد صدر, ترجمه

محمد امامی شیرازی .

در صورت امکان یک کتاب معتبر یا چند کتاب را که تقریباً به بسیاری از سؤالات دینی، مذهبی، کلامی، عرفانی و تاریخی پاسخ داده است برایم معرفی نمایید.

پرسش

در صورت امکان یک کتاب معتبر یا چند کتاب را که تقریباً به بسیاری از سؤالات دینی، مذهبی، کلامی، عرفانی و تاریخی پاسخ داده است برایم معرفی نمایید.

پاسخ

در مورد پاسخ به سؤالات دینی، مذهبی، کلامی، عرفانی و تاریخی به جهت گستردگی سؤالات، نمی توان همه آن ها را در یک کتاب جستجو نمود. به ویژه این که با مقتضیات زمان، پرسش های جدیدی مطرح می گردد که پاسخ های جدیدی را می طلبد. بدین جهت پرسمان یک فرایند است که پیوسته وجود دارد. در این زمینه کتاب هایی نوشته شده است که به برخی از آن ها اشاره می گردد.

1- مجله پرسمان، در شماره های متعدد، از معاونت فرهنگی نهاد رهبری در دانشگاه ها. هم چنین CD پرسمان از همین مرکز؛

2- بیست پاسخ، از انتشارات در راه حق؛

3- پرسش ها و پاسخ ها، از محمد تقی مصباح یزدی، در چهار جلد؛

4- پرسش ها و پاسخ های مذهبی، از ناصر مکارم شیرازی و جعفر سبحانی، در چهار جلد؛

5- پرسش ها و پاسخ ها، از محمد مظفری، در دو جلد؛

6- پاسخ ما به مشکلات جوانان، از سید عبدالکریم هاشمی نژاد؛

7- هشتاد و دو پرسش از سید عبدالحسین دستغیب؛

8- پرسش و پاسخ، از سازمان زندان ها و تأمین سراسر کشور، در سه جلد؛

9- پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، از محمد تقی مصباح یزدی؛

10- پاسخ به پرسش ها از دیدگاه تشیع و تسنن، در دو جلد، از انتشارات دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان؛

11- پاسخ به شبهات عزاداری، از حسین رجبی، از انتشارات دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بلوچستان.

برای آشنایی با خصوصیات اخلاقی امامان معصوم(ع) معتبرترین کتاب و منبع را معرّفی فرمایید.

پرسش

برای آشنایی با خصوصیات اخلاقی امامان معصوم(ع) معتبرترین کتاب و منبع را معرّفی فرمایید.

پاسخ

برای آشنایی با به خصوصیات اخلاقی امامان(ع) می توان از کتاب هایی که در زمینه سیره امامان(ع) به نگارش در آمده است بهره گرفت، مانند:

1- زندگانی دوازده امام(ع) تألیف هاشم معروف حسنی؛

2- تحلیلی از زندگانی امام حسن عسکری(ع) تألیف باقر شریف قرشی، مترجم محمّد رضا عطایی؛

3- سیره پیشوایان، تألیف مهدی پیشوایی؛

4- زندگانی امام حسین(ع) سید هاشم رسولی محلاتی؛

5- زندگانی امام علی(ع) سید هاشم رسولی محلاتی؛

6- فرازهای برجسته از سیره پیشوایان، محمد تقی عبدوس؛

7- امامان اهل البیت(ع) در گفتار اهل سنت، داود الهامی؛

8- فروغ ولایت، جعفر سبحانی؛

9- دانشنامه امام علی(ع) محمد محمدی ری شهری؛

10- خاندان وحی، سید علی اکبر قرشی؛

11- ارشاد، شیخ مفید؛

12- نگاهی به زندگانی چهارده معصوم، شیخ عباس قمی؛ نیز از کتاب های ویژه اخلاقی و تربیتی مانند:

1- اخلاق اسلامی، آیت اللَّه مجتبی تهرانی؛

2- معارف اسلامی، ترجمه کتاب خصال شیخ صدوق، مترجم علی اکبر غفاری؛

3- ترجمه ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، تألیف شیخ صدوق، مترجم علی اکبر غفاری؛

4- علم اخلاق اسلامی(ترجمه جامع السعادات)، تألیف مولی مهدی نراقی، مترجم دکتر سید جلال الدین مجتبوی؛

5- معراج السعاده، ملا احمد نراقی؛

6- نصایح، آیت اللَّه علی مشکینی؛

7- شرح فارسی مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقة، عبدالرزاق گیلانی؛

8- داستان دوستان. محمّد محمّدی اشتهاردی.

کتاب های امامان را و این که هر کتاب مال کدام امام است نام ببرید.

پرسش

کتاب های امامان را و این که هر کتاب مال کدام امام است نام ببرید.

پاسخ

در مورد کتاب های امامان(ع) در منابع روایی ده ها کتاب و تألیف از آنان یاد شده است. و این ها بر چند نوعند:

الف) برخی از این کتاب ها توسط امام پیشین نگاشته شده و به امام بعدی به عنوان میراث امامت منتقل شده و همین طور از امامی به امام دیگر رسیده، تا در دست امام دوازدهم حضرت مهدی(عج) قرار گرفته است.

ب) برخی از این ها با املای امام و با خط شاگردان نگارش یافته است.

ج) برخی با خط امامان(ع) برای هدایت افرادی خاص و یا درخواست عده ای و یا به صورت کلی نوشته شده است.

د) برخی از کتاب های منسوب به امامان(ع) روایات منتسب به آنان است که توسط دیگران در یک یا چند مجموعه روایی گردآوری شده است.

اینک به ذکر تعدادی از کتاب هایی که با یکی از مناسبت های مذکور به امامان(ع) منتسب است می پردازیم:

1 - "الجامعه": کتابی است که درباره احکام حلال و حرام است که با املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) نگارش یافته است.

2 - "الجفر" مندرجات این کتاب حوادث کائنات است و امام علی(ع) آن را در پوست بز یا گوسفندنوشت . بدین جهت که بر پوست بز (یعنی جفر) نوشته شد، آن را "جفر" نامیده اند.(1)

3 - "کتاب علی": در مورد این کتاب نوشته اند: این کتاب با املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) نگارش یافته است و مشتمل بر مسائل مربوط به حلال و حرام است. این کتاب از امام قبلی به امام بعدی به عنوان میراث منتقل شده و بارها مورد استشهاد امامان بعدی قرار گرفته است. برخی گفته اند: این

کتاب همان کتاب جامعه است.(2)

4 - "مصحف فاطمه": برخی نوشته اند این کتاب کتابی است با املای پیامبر(ص) و خط علی(ع).(3)

برخی گفته اند: بعد از رحلت پیامبر(ص) خداوند فرشته ای را فرستاد تا غم و اندوه حضرت زهرا(س) را بکاهد وی با آن بانوی بزرگ هم صحبت شد و حاصل آن همین کتاب است که با املای حضرت زهرا(س) و خط علی(ع) نگارش یافته است.(4)

5 - کتاب الاداب.

6 - کتاب الفرائض.

7 - جمع القرآن و تأویله یا جمع القرآن علی ترتیب النزول.

8 - کتاب اعلی فیه ستین نوعاً من انواع علوم القرآن؛ امام(ع).

9 - کتاب فی زکاةالغنم، از امام علی(ع).

10 - کتاب فی ابواب الفقه؛ از امام علی(ع).

11 - کتاب آخر فی الفقه؛ از امام علی(ع).

12 - عهدنامه مالک اشتر؛ از امام علی(ع).

13 - وصیت به محمد بن حنفیه؛ از امام علی(ع).

14 - قضاوت های امیرالمؤمنین؛ (جمع آوری قضاوت های آن حضرت)

15 - مسند امام علی(ع)، این کتاب را نسائی از روایات امام علی(ع) جمع آوری نموده است.

16 - نهج البلاغه، سید رضی از سخنان حضرت علی(ع) آن را جمع آوری نموده است.

17 - جنةالاسماء از امام علی(ع).

18 - غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدی از کلمات حضرت جمع آوری نموده است.

19 - کتاب معماهای علی(ع).

20 - الامثال الامام علی بن ابی طالب.(5)

21 - الصحیفة الکامله فی الدعیه؛ از امام چهارم(ع).

22 - الصحیفة الثانیه السجادیه؛ جمع آوری توسط شیخ حرّ عاملی.

23 - الصحیفة الثالثه السجادیه؛ جمع آوری توسط میرزا عبدالله اصفهانی، معروف به افندی، صاحب ریاض العلما.

24 - الصحیفة الرابعة السجادیه؛ جمع آوری توسط میرزا حسین نوری.

25 - الصحیفة الخامسة السجادیة؛ جمع آوری توسط سید محسن امین، صاحب اعیان الشیعه.

26 - رساله حقوق؛

از امام سجاد(ع).(6)

27 - کتاب التفسیر؛ از امام باقر(ع).

28 - رساله امام باقر(ع) به سعد الخیر.

29 - کتاب الهدایه؛ از امام باقر(ع).(7)

30 - جعفر ابیض، امام صادق(ع) فرمود: "نزد من جعفر ابیض است و محتوایش: زبور داود، تورات موسی، انجیل عیسی، صحف ابراهیم و حلال و حرام و مصحف فاطمه است، مصحف فاطمه قرآن نیست، بلکه در آن هر حکمی که مورد نیاز بشر باشد، وجود دارد".(8)

در روایتی دیگر آمده است که در مصحف فاطمه(س) اخبار کائنات مندرج است، نه حلال و حرام، همان گونه که در مصحف فاطمه بیان شد.

31 - رساله امام ششم به نجاشی (والی اهواز) معروف به رساله عبدالله بن نجاشی.

32 - توحید مفضل؛ امام صادق(ع) در مورد خداشناسی، املا نمود و مفضل بن عمر آن را به نگارش درآورد.

33 - کتاب اهلیلجه؛ از امام صادق(ع).

34 - کتاب مصباح الشریعه و مفتاح الحقیفه، منسوب به امام صادق(ع).

35 - نثرالدرر، منسوب به امام صادق(ع).(9)

36 - وصیت به هشام به حکم و ویژگی های عقل؛ از امام هفتم(ع).(10)

37 - علل الاحکام الشرعیه؛ امام رضا(ع) در جواب مسائل محمد بن سنان نوشت.

38 - العلل فضل بن شاذان؛ او از امام رضا(ع) استماع نمود و به نگارش درآورد.

39 - فقه الرضا(ع).

40 - صحیفةالرضا یا مسند الرضا از امام هشتم(ع).(3)(11)

41 - عیون الاخبار؛ شیخ صدوق از روایات امام هشتم(ع) جمع آوری نموده است.

42 - رساله جبر و تفویض؛ از امام هادی(ع).

43 - اجوبة؛ پاسخ به سؤالات یحیی بن اکثم؛ از امام هادی(ع.

44 - قطعه بن احکام الدین؛ از امام هادی(ع)(4).(12)

45 - تفسیر؛ منسوب به امام حسن عسکری(ع).

46 - مواعظ قصار؛ از امام حسین عسکری(ع).

47 - رساله منقبت؛ از امام حسن

عسکری(ع).

48 - مکاتبات الرجال؛ از امام حسن عسکری(ع).(13)

در پایان بیان این نکته ضروری است که با توجه به فاصله زمانی بین زمان ما و زمان ائمه(ع) نیز با توجه به محدودیت های اطلاع رسانی زمان معصومان(ع) و با توجه به سیاست های حاکمان مبنی بر حضور امامان(ع) و ایجاد مزاحمت ها برای آنان و... به روشنی نمی توان آثار نورانی آن بزرگمردان را برشمرد. بدین دلیل ابهام در انتساب برخی از کتاب ها وجود دارد و نمی توان به گونه جزم داوری نمود.

پی نوشت ها:

1 - حسن بن فروخ، بصائرالدرجات، ص 157 - 159؛ سید مرتضی عسکری، معالم المدرستین، ج 2، ص 223.

2 - محمد بن خالد برقی، المحاسن، ص 193.

3 - حسن فروخ، همان،ص 158 - 157.

4 - همان، ص 153؛ کافی، کلینی، ح 1، ص 24.

5 - سید محسن امین، اعیان الشیعه، ج 2، ص 332 و 333.

6 - همان، ص 457 و 476.

7 - همان، ص 518 - 476.

8 - کافی، ج 1، ص 240.

9 - سید محسن امین، همان، ص 518 - 521.

10 - همان، ص 539.

11 - همان، ص 566 - 568.

12 - همان، ص 584.

13 - همان، ص 588.

درباره قلم انحرافی و مسموم "فاضل شرمغانی"، در زمان امام حسن عسکری(ع) و غیبت صغری، به ویژه درباره تحریف ولایت فقیه توضیحاتی بفرمایید.

پرسش

درباره قلم انحرافی و مسموم "فاضل شرمغانی"، در زمان امام حسن عسکری(ع) و غیبت صغری، به ویژه درباره تحریف ولایت فقیه توضیحاتی بفرمایید.

پاسخ

پرسش ابهام داشته و معلوم نیست که مقصود از ادیب فاضل شرمغانی کیست؟ در عصر امام حسن عسکری(ع) و غیبت صغری، اهل قلم و فاضلی وجود نداشته است که درباره ولایت فقیه اظهار نظر کرده و به تحریف آن بپردازند، اگر هم وجود داشته، ما از او بی اطّلاع هستیم.

مضافاً بر این که در آن مقطع زمانی ولایت فقیه به معنای رهبری و مصطلح آن مطرح نبود، تا وی به تحریف آن بپردازد.

به نظر می رسد مقصود از شرمغانی که پرسشگر محترم بدان اشاره نموده است، ابوجعفر، محمد بن علی شلمغانی معروف به "ابن ابی الغراقر"(1) باشد. اگر مقصود این باشد، باید گفت: وی از جمله افرادی بود که در زمان غیبت صغری (260 - 329) ادعای بابیت و وکالت از طرف امام زمان(ع) را نمود.(2) شلمغانی در ابتدا دانشمند و فردی صالح بود(3) و کتاب هایی مانند کتاب "التکلیف" و "العصمة" را تدوین کرد.(4) حسادت وی نسبت به ابوالقاسم حسین بن روح، سفیر سوم حضرت حجت(ع) موجب شد که با حسین بن روح مخالفت نماید و مذهب حق را رها کند و خود مذهب جدیدی به وجود آورد. نیز ادعای الوهیت کند(5) و مقالات کفرآمیز مبنی بر غلوّ و تناسخ، تدوین نماید و حکم به ترک عبادت و جواز نکاح با محارم کند(6) توقیعاتی مبنی بر ذَمّ و لعن او از سوی امام زمان(ع) صادر شد.(7) وی نزد "بنی بسطام" جایگاه و منزلتی ویژه داشت و به هنگام ارتدادش هرگونه کذب را به

"حسین بن روح" استناد داده و برای "بنی بسطام" گزارش می نمود. این گزارش به ابن روح رسید و "بنی بسطام" را از پیروی او منع نمود.(8)

عقاید باطل و انحراف فکری و اختراع مذهب جدید، موجب شد که وی از سوی حکومت راضی باللَّه (خلیفه عباسی) تعقیب شده و زندانی گردد. در خانه وی پاره ای اوراق و برخی کتاب ها در مذهب باطل پیدا شد که دلالت بر بطلان عقاید او داشت، ولی وی عقاید باطل خویش را انکار نمود. او و عده ای از طرفدارانش را به حضور خلیفه برده، خلیفه از وی پرسید که چرا دعوای خدایی کرده ای؟ گفت: من ادعای خدایی نکرده ام. حرف های او مورد قبول واقع نشد و حکم بر آن صادر شد که او را دار زنند و جسدش را بسوزانند.

بدین ترتیب عمر وی در سال 323 هجری پایان یافت.(9) مطالب این شخص ربطی به ولایت فقیه ندارد.

پی نوشت ها:

1. معجم الرجال، ج 17، ص 47؛ رجال نجاشی، ج 2، ص 293 - 294؛ ریحانة الادب، ج 4 - 3، ص 235.

2. ریحانة الادب، ج 4 - 3، ص 235.

3. عاشوری، جباری و حکیم، تاریخ عصر غیبت، ص 201 - 202.

4. ابوالقاسم خویی، معجم الرجال، ج 17، ص 48؛ عاشوری و جباری، پیشین، ص 201.

5. ریحانة الادب، ج 4 - 3، ص 235؛ بحارالانوار، ج 2، ص 252.

6. البدایة و النهایه، ج 11 - 12، ص 203.

7. معارف و معاریف، ج 6، ص 540.

8. عاشوری و جباری، پیشین، ص 201 - 202.

9. معجم الرجال، ج 17، ص 48؛ الکامل فی التاریخ، ج 8، ص 290؛ ابن جوزی، المنتظم، ج 13، ص 342.

برای این که اعتقادات اینجانب به مذهب شیعه تقویت شود، چه کتابی مفید و مؤثر است؟ آیا تهیه آن از طریق آن واحد برای حقیر ممکن است؟

پرسش

برای این که اعتقادات اینجانب به مذهب شیعه تقویت شود، چه کتابی مفید و مؤثر است؟ آیا تهیه آن از طریق آن واحد برای حقیر ممکن است؟

پاسخ

می توانید با مراجعه به کتاب های مستند و مفید در این زمینه به تحقیق بپردازید تا پی به اعتقادات شیعه و حقانیت آن ببرید. تمام عقاید شیعه از طریق منابع اهل سنت، قابل اثبات است. نویسندگان برخی از کتاب هایی که نامشان در ذیل خواهد آمد، از اندیشوران اهل سنت بوده اند که پس از تحقیق شیعه شده اند. برخی از این کتاب ها مناظرات عالمان شیعه و سنی می باشد. برخی از کتاب ها به زبان عربی است:

1 - بررسی مسائل کلی امامت، ابراهیم امینی

2 - امامت و رهبری، شهید مطهری

3 - آن گاه هدایت شدم، تیجانی سماوی، ترجمه سید محمد جواد مهری

4 - اهل سنت واقعی کیست؟ تیجانی سماوی، ترجمه سید محمد جواد مهری

5 - از آگاهان بپرسید، تیجانی سماوی، ترجمه سید محمد جواد مهری

6 - اهل بیت کلید مشکل ها، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

7 - همراه با راستگویان، تیجانی سماوی، ترجمه سید محمد جواد مهری

8 - عبدالله بن سبا، ج 1-3، علامه عسکری

9 - نقش ائمه در احیای دین، ج 1-15، علامه عسکری

10 - یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، علامه عسکری

11 - نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه عسکری

12 - اندیشه های اسلامی در دیدگاه و مکتب، ج 1-2، علامه عسکری، ترجمه دکتر جلیل تجلیلی

13 - حقجو و حق شناس (ترجمه المراجعات) علامه سید شرف الدین، ترجمه محمد رضا امامی

14 - شیعه در اسلام، علامه طباطبایی

15 - شیعه

و تحت های ناروا، علامه جواد شری

16 - شیعه پاسخ می گوید، سید رضا حسینی نسب

17 - سیری در صحیحین، محمد صادق نجمی

18 - الغدیر، علامه امینی

19 - عبقات الانوار، میرحامد حسین للکنهوی

این کتاب ده ها جلد است و همه با منابع اهل سنت، حقانیت شیعه را به اثبات رسانده است.

21 - شب های پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی

22 - راه ما، راه و روش پیامبر ما، علامه امینی، ترجمه موسوی همدانی

این واحد از ارسال کتاب معذور است و امکاناتی ندارد. می توانید کتاب ها را از کتاب فروشی های معتبر تهیه کنید.

آیا کتاب های مربوط به احکام و امور زندگانی پیامبران کم است یا توجه زیادی به معرفی این کتاب ها نشده است.

پرسش

آیا کتاب های مربوط به احکام و امور زندگانی پیامبران کم است یا توجه زیادی به معرفی این کتاب ها نشده است.

پاسخ

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیری که آگاهی از تاریخ انبیا و مبارزات آنان ، نیز آشنایی با اخلاق فردی و اجتماعی آنان در زندگی بشر می گذارد، جای فعالیت و تحقیقات گسترده ای وجود دارد اما از این جهت کتاب جامع و مستقل به زبان فارسی کم نوشته شده، در ترویج و معرفی آن اقدام شایسته صورت نگرفته است.

با مطالعه "تاریخ ادیان و مذاهب و قصص انبیا" می توان علاوه بر فراگیری درس شهامت، شجاعت، ایثار و از خودگذشتگی ، با احکام و مقررات دینی، و مسایل اخلاقی و تربیتی آشنا شد.

حکایات و قصه های زندگی پیامبران و امت ها بخش وسیعی از آیات قرآن را به خود اختصاص داده است.

تفاسیر و آثار بر جای مانده از زندگی پیامبران نیز تا حدی وجود دارد.

اگر مجموع کتاب هایی که دانشمندان اسلامی به زبان های مختلف در مورد انبیا نوشته اند، در یک جا گرداوری شود، کتابخانه عظیمی تشکیل می شود.(1)

کافی است در این مورد به کتاب "کشف الظنون" چلبی و "الذریعه" حاج آقا بزرگ تهرانی مراجعه کنیم.

اقای غلامرضا عرفانیان در مقدمه ای که بر کتاب قصص الانبیا، قطب الدین راوندی نوشته، 174 کتاب را که در خصوص زندگی انبیاء نوشته شده نام می برد.

آقای "مبلغی آبادانی" می نویسد: دانشمندان اسلامی از قرن سوم هجری تاکنون صدها اثر ارزشمند درباره "تاریخ ادیان و مذاهب " از خود به یادگار گذاشته اند.

وی در مقدمه کتاب " تاریخ ادیان و مذاهب جهان" چهل و

پنج کتاب را که در خصوص تاریخ ادیان نوشته شده است، نام می برد. در عین حال اکثر کتاب ها به زبان غیر فارسی و برخی را غیر مسلمانان نوشته اند.

در پایان جهت آگاهی ، چند کتاب که به زبان فارسی نوشته شده است ، معرفی می شود:

أ ) تاریخ ادیان و مذاهب:

1 - اسلام و عقاید و آْرای بشری، علامه یحیی نوری

2 - ادیان بزرگ جهان، استاد هاشم رضی

3 - تاریخ شناخت ادیان، دکتر علی شریعتی

4 - بررسی مذاهب و ادیان، استاد آل اسحاق

5 - بررسی عقاید و ادیان، استاد مصطفی نورانی

ب) قصص انبیا:

1 - قصص قرآن یا فرهنگ قرآن، صدرالدین بلاغی

2 - قصص قرآن یا تاریخ انبیا، سید هاشم رسولی محلاتی

3 - تحفةالانبیا، سید نعمت الله جزایری

4 - زندگانی پیامبران، منوچهر مطیعی

5 - قصص قرآن، استاد صحفی

پی نوشت ها :

1 - جعفر سبحانی ، منشور جاوید، ج11، ص 5 و 6 .

کتاب هایی که درباره امام زمان(ع) به نگارش در آمده برایم معرفی کنید ؟

پرسش

کتاب هایی که درباره امام زمان(ع) به نگارش در آمده برایم معرفی کنید ؟

پاسخ

کتاب هایی که درباره امام زمان(ع) به نگارش در آمده عبارتند از:

1- دادگستر جهان از ابراهیم امینی.

2- مهدی انقلابی بزرگ از مکارم شیرازی.

3- چشم به راه مهدی، جمعی از نویسندگان.

4- امامت و مهدویت از صافی گلپایگانی.

5- خورشید مغرب از محمد رضا حکیمی.

6- مجله انتظار.

7- مهدی موعود، ترجمه جلد سیزدهم بحارالانوار از علی دوانی.

8- عصر ظهور از علی کورانی.

9- راه مهدی از سید رضا صدر..

برخی کتابهایی که در ردّ افکار ابن تیمیه و ابن عبد الوهاب از طرف علمای اسلام نوشته شده، چیست؟

پرسش

برخی کتابهایی که در ردّ افکار ابن تیمیه و ابن عبد الوهاب از طرف علمای اسلام نوشته شده، چیست؟

پاسخ

کتابهایی که از جانب علمای اسلام از حنفی و شافعی و مالکی و حنبلی و شیعة امامی و زیدی به زبانهای فارسی، عربی، اردو، بنگالی و غیره نوشته شده از 200 کتاب فزونتر است، و برای اینکه خوانندگان گرامی از چنین گرفتاری فکری که مدتهاست دامنگیر جامعه اسلامی شده است، آگاه شوند، اسامی چند اثر از علمای اهل سنت در این زمینه را می آوریم:

1 _ مقدمة شیخ محمد بن سلیمان کرد بر رسالة برادر شیخ (سلیمان بن عبدالوهاب).

2 _ «تجرید سیف الجهاد لمدعی الإجتهاد» نوشته استاد شیخ (عبد الله بن عبد اللطیف شافعی).

3 _ «الصواعق و الرعود» از علامه عفیف الدین عبدالله بن داود حنبلی.

4 _ «الصارم الهندی فی عنق النجدی» از شیخ عطاء مکی.

5 _ «السیف الباتر لعنق المنکر عل الأکابر» نوشتة سید علوی بن احمد حداد.

6 _ «تحریض الأغبیاء علی الإستغاثة بالأنبیاء و الأولیاء» از علّامه عبدالله بن ابراهیم میر غنی، از علمای طائف.

7 _ «الإنتصار للأولیاء الأبرار» از علّامه طاهر سنبل حنفی.

8 _ «مصباح الأنام وجلاء الظلام و…» از علّامه سید علوی بن احمد حداد.

9 _ «الصواعق الإلهیة» از برادر شیخ، به نام سلیمان بن عبدالوهاب.

10 _ «سعادة الدارین فی الرد علی الفریقین» _ الوهابیّة و الظاهریة – از شیخ ابراهیم سمنودی منصوری.

11 _ «الدرر السنیة» از احمد زینی دخلان، مفتی مکه.

12 _ «شواهد الحق فی التوسل بسید الخلق» از شیخ یوسف نبهانی.

13 _ «الفجر الصادق» از جمیل صدقی زهاوی.

14 _ «إظهار العقوق مِمّن منع التوسل بالنبی والولی الصدوق» از شیخ مشرفی مالکی جزائری.

15 _ «رسالة فی

جواز التوسل» از شیخ مهدی وازنانی مفتی «فاس».

16 _ «غوث العباد فی بیان الرشاد» از شیخ مصطفی حمامی مصری.

17 _ «جلال الحق فی کشف أحوال شرار الخلق» از شیخ ابراهیم حلبی قادری اهل اسکندریه.

18 _ «البراهین الساطعة» از شیخ سلامة عزّامی.

19 _ «النقول الشرعیة فی الرد علی الوهّابیة» از شیخ حسن شطی حنبلی دمشقی.

20 _ «المقالات الوفیة فی الرد علی الوهّابیة» از شیخ حسن قزبک.

چرا علامه مجلسی در کتاب هایش تندروی های زیادی درباره خلفا داشتند؟

پرسش

چرا علامه مجلسی در کتاب هایش تندروی های زیادی درباره خلفا داشتند؟

پاسخ

علامه مجلسی عالمی بسیار برجسته و ازمفاخر بزرگ شیعه می باشد .البته این به معنای آن نیست که هر آنچه درکتاب های ایشان آمده است ، صد در صد معتبر باشد؛ بلکه خود ایشان نیز به عدم اعتبار برخی از آنچه نقل کرده اشاره نموده اند .البته باید توجه داشت که آنچه در مورد مسایل خلافت آمده ، غالباً مستندات تاریخی دارد و درکتاب های خود اهل سنت نیز آمده است . در مورد مساله خلافت باید گفت که با توجه به منصوب بودن حضرت علی ( ع ) به امامت و خلافت از سوی پیامبر ( ص ) طبیعتاً هر جریان دیگری که با کنار زدن آن حضرت قدرت را دردست بگیرد، نامشروع قلمداد می شود و ادله نصب امیرالمومنین ( ع ) ازقطعیات تردیدناپذیر است و منابع اهل سنت نیز بر آن گواه است ؛ لیکن اعتقاد به این مساله یک چیز است و حفظ وحدت چیز دیگر .مساله لعن کردن یک حرکت رفتاری است و برای حفظ وحدت بهتر است ترک شود .;

خواهشمند است کتابهایی درباره عقاید اهل سنت که از زبان علمای آنها تالیف شده معرفی کنید .

پرسش

خواهشمند است کتابهایی درباره عقاید اهل سنت که از زبان علمای آنها تالیف شده معرفی کنید .

پاسخ

1-تحفه مظهری ، المعتمد فی المعتقد، معروف به رساله تورپشتی ،تالیف فضل الله شهاب الدین ابوعبدالله بن حسن تورپشتی ، چاپ شرکت اخلاص ، 1368 2- صفحه ای از تاریخ سیاسی اسلام ، خلیل عزمی ، چاپ تابان ;

لطفا به من کتابی معرفی کنید که دین اسلام و شیعه را معرفی کند؟

پرسش

لطفا به من کتابی معرفی کنید که دین اسلام و شیعه را معرفی کند؟

پاسخ

دراین رابطه کتاب های زیادی وجود دارد، در ذیل تعدادی از آنها را معرفی می کنیم : 1- تشیع مولود طبیعی اسلام سید محمد باقر صدر 2- شیعه دراسلام علامه طباطبایی 3- رهبری امام علی ( ع ) در قرآن و سنت پیامبر ( ص ) ( ترجمه المراجعات ) ، علامه سید شرف الدین ، ترجمه : محمدجعفر امامی 4- شیعه و تهمتهای نارواعلامه جواد شری 5- آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی ، ترجمه سید جواد مهری 6- اهل سنت واقعی تیجانی سماوی ، ترجمه سید جواد مهری 7- بررسی مسایل کلی امامت ابراهیم امینی 8- امامت و رهبری شهید مطهری 9- شیعه پاسخ می گویدسید رضا حسینی نسب 10- عبدالله بن سباعلامه عسکری 11- نقش ایمه در احیای دین علامه عسکری ;

منابع مفید در مورد امام مهدی ( عج ) معرفی کنید؟

پرسش

منابع مفید در مورد امام مهدی ( عج ) معرفی کنید؟

پاسخ

پیرامون امام مهدی ( ع ) نیز کتابهای بسیار زیادی نوشته شده است . بخش زیادی از این کتابها در مجموعه ( ( کتابنامه حضرت مهدی ( ع ) ) ) 2 جلد، علی اکبر مهدی پور،انتشارات الهادی ، قم ، 1375 گردآوری شده است . به بعضی از منابع مفیداشاره می شود : 1 .پژوهشی پیرامون مهدی ( عج ) شهید صدر، انتشارات امیدقم ، این کتاب مجموعه کوچکی است که به پاسخ بعضی سوالات پیرامون امام مهدی پرداخته است . 2 .بر ستیغ آرمان ها، سید محسن امین عاملی ،انتشارات طور، تهران ، 1364 .3 .امامت و مهدویت آیت الله لطف الله صافی ،انتشارات اسلامی ، قم ، این کتاب در دو جلد شامل مجموعه مباحث آیت الله صافی پیرامون امام مهدی ( عج ) است . 4 .امام زمان در گفتار دیگران ، علی دوانی ، ندای ایمان ، تهران ، 1399 ه.ق ، این کتاب گفتار حدود 115 عالم اهل سنت پیرامون مهدی را گردآوری کرده است . 5 .عصر ظهور، علی کورانی ،عباس جلالی ، انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی . ;

آیا مطالب کتاب اسرار آل محمد ( ص ) معتبر است ؟

پرسش

آیا مطالب کتاب اسرار آل محمد ( ص ) معتبر است ؟

پاسخ

سلیم بن قیس الهلالی العامری الکوفی از اصحاب خاص امیرالمومنین ( ع ) ، امام حسین ( ع ) و امام زین العابدین ( ع ) و امام باقر ( ع ) است . او متوفای سال 76ه.ق می باشد .کتاب او اولین کتاب حدیثی و تاریخی نگاشته شده شیعه است . امام سجاد و امام باقر ( ع ) راجع به آن فرمودند : ( ( صدق سلیم رحمه الله هذا حدیثنا کله نعرفه ) ) ( بحارالانوار - ج 1، ص 76 و ج 23، ص 124، وسایل الشیعه ، ج 18، ص 72 ) علامه مجلسی در روضه المتقین می فرماید : شیخ کلینی و شیخ صدوق حکم به صحت کتاب سلیم کرده اند، گرچه متن خود کتاب دلالت بر صحت آن دارد .( روضه المتقین ،ج 14، ص 372 ) صاحب وسایل الشیعه شیخ حر عاملی آن را ازکتاب های معتبر می شمارد .( وسایل الشیعه ، ج 20، ص 36 - 42 ) . آیه الله مرعشی نجفی ( ره ) می گوید : این کتاب از قدیمی ترین و صحیحترین کتاب ها نزد شیعه است ، بلکه برخی از اهل سنت نیز حکم به صحت آن کرده اند .( مقدمه احقاق الحق ، ج 1، ص 55 ) آیه الله خویی در معجم الرجال الحدیث به بررسی چند جانبه آن پرداخته اند .( ج 8، ص 216 -225 ) اما برخی از علمای بزرگ مثل شیخ مفید آن را تضعیف کرده اند.ایشان می فرماید : (

( اطمینانی به این کتاب نیست و به بیشتر مطالب آن نمی توان عمل کرد؛ چرا که دستخوش تخلیط و تدلیس گشته است . پس شایسته است دین باوران از عمل کردن به همه مطالب آن بپرهیزند و برآن اعتماد نکنند و احادیث آن را روایت نمایند .( تصحیح الاعتماد، ص 72 ) جمع این دو نظریه به این است که اصل اینکه سلیم بن قیس کتابی دارد که مورد تایید اهل بیت بوده ثابت است ، ولی در اینکه آیا کتاب موجود ( اسرار آل محمد ( ( ص ) ) ) همان کتاب است و تحریف و کم وزیادی در آن رخ نداده ، اختلاف هست . برخی قایل اند که این کتاب همه آنچه را که کتاب سلیم دربر داشته ، دارا نمی باشد و مطالبی از آن کاسته ویا اضافه شده است و بر این ادعا نیز ادله ای اقامه می کنند .در پایان بر خودلازم می دانیم از حسن سوالات شما تشکر نماییم ، سوالهایتان نشان گرمطالعه و معلومات خوب شما است . ضمناً برای اینکه روحیه تحقیق درشما تقویت گردد سوالات و شبهاتی که راجع به برخی آیات داریدمی توانید با مطالعه ( ( تفسیر نمونه ) ) و ترجمه ( ( تفسیر المیزان ) ) حل نمایید ودر صورت باقی ماندن مشکل اقدام به سوال از دیگران کنید.;

کتاب منتهی الامال چقدر معتبر است ؟

پرسش

کتاب منتهی الامال چقدر معتبر است ؟

پاسخ

این کتاب ازکتاب های خوب و معتبر می باشد .مولف آن نیز فردی بسیار دقیق بوده است ولی این به معنای صحت همه مطالب مندرج در آن کتاب نیست. ;

آیا کتابهای «محمد تیجانی» ابزاری در دست استعمار برای تفرقه افکنی میان مسلمانان نیست؟

پرسش

آیا کتابهای «محمد تیجانی» ابزاری در دست استعمار برای تفرقه افکنی میان مسلمانان نیست؟

پاسخ

«سیّد محمّد تیجانی» با کتاب هایی که نوشته است، خدمت بزرگی به تشیّع انجام داده است و بسیاری از افراد از طریق کتاب های وی به مذهب شیعه نزدیک شده اند و این امر به عنوان وسیله ای در دست استعمار برای تفرقه افکنی نیست; زیرا بحث و تحقیق و نوشتن کتاب براساس منطق صحیح و دلیل های روشن، با وحدت منافاتی ندارد و نه تنها موجب تفرقه نمی شود، بلکه گاهی برای وحدت نیز مفید است; زیرا آشنایی به مذهب حق، موجب آگاهی و بصیرت می شود و روشن می گردد که تهمت هایی که به شیعه زده شده و موجب تفرقه بوده، بی اساس بوده است.

گذشته از این اگر بحث و مطالعه کتابهای مذهبی موجب تفرقه شود، هیچ کس نباید از مذهب خود آگاه شود که این طرز تفّکر غلط، موجب دوری افراد از مذهب صحیح می گردد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_51_

در ایران امامزادگان زیادی وجود دارد که بعضی از آنها نام و نشان و شجره طیبه شان مکتوب باقی نمانده است ولی مردم به زیارت آنان می شتابند. اطلاعات لازم در این مورد را چگونه می توان کسب کرد؟ کتاب یا منبع مورد اطمینان اگر موجود هست معرفی نمایید.

پرسش

در ایران امامزادگان زیادی وجود دارد که بعضی از آنها نام و نشان و شجره طیبه شان مکتوب باقی نمانده است ولی مردم به زیارت آنان می شتابند. اطلاعات لازم در این مورد را چگونه می توان کسب کرد؟ کتاب یا منبع مورد اطمینان اگر موجود هست معرفی نمایید.

پاسخ

اگر می خواهید از همه امامزاده ها اطلاعاتی به دست آورید بهتر است به کتابهای مربوطه مراجعه کنید. برای نمونه یک کتاب معرفی می شود:

دائرةالمعارف مفصّل بِقاع متبرکه، در ذکر احوال امامزادگان و بِقاع متبرکه ایران، تحقیق و تألیف محمدمهدی فقیه محمدبن بحرالعلوم گیلانی، از انتشارات مسجد جمکران، چاپ اول، 1376 هجری شمسی، جلد اول این کتاب درباره امامزاده های قم است. جلد دوم آن درباره امامزاده های شهر ری است و تحقیق ایشان ادامه دارد.

اطلاعات جامع وکامل از حضرت فاطمه الزهرا ( می خواهیم.

پرسش

اطلاعات جامع وکامل از حضرت فاطمه الزهرا ( می خواهیم.

پاسخ

به دلیل گستردگی مطالب پیرامون شخصیت دردانه عالم خلقت حضرت فاطمه زهرا ( شما می توانیدآنچه را بدنبال آن هستید در کتب زیر پیدا نمایید. موفق باشید.

1. فاطمه زهرا (، شادمانی دل پیامبر ( از احمد رحمانی همدانی

2. چشمه در بستر، از سیدمسعود آقایی

3. فاطمه الزهرا، نوشته علامه امینی(

یک کتاب مفید درباره امام زمان(عج) در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر باشد معرفی فرمایید؟

پرسش

یک کتاب مفید درباره امام زمان(عج) در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر باشد معرفی فرمایید؟

پاسخ

کتاب های متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، که از میان آنها عناوین ذیل را تأکید می نماییم :

1.عصر ظهور؛ مؤلف : علی تورانی

2.مهدی موعود؛ مؤلف : علی دوانی، ترجمة جلد 13 بحارالانوار

3.یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمانu؛ مؤلف : علیرضا رجالی

4.موعودی که جهان در انتظار اوست؛ مؤلف : علی دوانی

5.دادگستر جهان؛ مؤلف : ابراهیم امینی

6.یوم الخلاص؛ مؤلف : کامل سلیمان؛ ترجمة علی اکبر مهدی پور

7.مهدی منتظر؛ مؤلف : حاج شیخ محمدجواد خراسانی

8.دارالسلام؛ مؤلف : علامه شیخ محمود عراقی (میثمی)"ره"

9.مهدیu آخرین سفیر انقلاب؛ مؤلف : ذبیح ا...سعمی کبیر، 2جلد

10.مهدی، انقلابی بزرگ؛ مؤلف : آیت ا...مکارم شیرازی

11.آخرین تحول؛ مؤلف : هیأت قائم تهران

12.در جستجوی قائم؛ مؤلف : سید مجید پور طباطبائی، نشر جمکران

13.سیمای امام زمانu ؛ مؤلف : محمد مهدی تاج لنگرودی، نشر ممتاز

14.معصوم چهاردهم؛ مؤلف : جواد فاضل، نشر مطبوعات علمی

15.رسالت جهان، حضرت مهدیu ؛ مؤلف : فریده گل محمدی آرمان، دارالنشر اسلام قم

16.مهدی موعود؛ مؤلف : شهید دستغیب، انتشارات ناس

17.نشانه های ظهور؛ مؤلف : سید علی اصغر سادات موسی، نشر منیر

18.زندگی حضرت صاحب الزمان؛ مؤلف : حسین عمادزاده

19.خورشید مغرب؛ مؤلف : محمد رضا حکیمی، نشر فرهنگ اسلامی

و...

کتابهای مفید دیگری هم برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر، چه در خصوص دوران غیبت، و چه در خصوص دوران ظهور آن حضرت، وجود دارد.

چگونه می توان به مطالب کتابهایی که دربارة امامان نوشته شده و داستان ها و یا گفته هایی از ایشان را نقل کرده اعتماد کرد؟ زیرا گاهی برای انسان سؤالهایی پیش می آید؟

پرسش

چگونه می توان به مطالب کتابهایی که دربارة امامان نوشته شده و داستان ها و یا گفته هایی از ایشان را نقل کرده اعتماد کرد؟ زیرا گاهی برای انسان سؤالهایی پیش می آید؟

پاسخ

در تفسیر آیه «فلیَنْظُرِ الانسان ُ اِلَی طَعامِه ِ (50») «انسان باید به غذای خویش بنگرد.» معصومین فرموده اند: مراد این است که انسان توجه کند علمش را از چه کسی می آموزد. بنابراین انسان در هر زمینه به خصوص در مسایل اعتقادی و معارف دینی که با فکر و اندیشه او سر و کار دارد باید قبل از اینکه ذهنش را در اختیار هر نویسنده ای قرار دهد. او را از جهات متفاوت بشناسد تا بداند قرار است چه مطالبی را از طریق کتاب او بیاموزد.

البته این مطلب منافاتی با آیه « فَبَشِّرْ عبادِ الذین یستَمعون القول فَیَتَّبعون اَحْسَنَه ُ»(51) «پس بندگان مرا بشارت ده همان کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند» ندارد، اکثر مردم توان تشخیص در مسایل دقیق علمی و اعتقادی را ندارند و ممکن است شیاطین با اسباب بازی های ظاهراً پسندیده ذهن افراد را منحرف بنابراین لازم است برای انتخاب بهترین سخن و یابهترین کتاب با افراد ذی صلاح و متخصص مشورت کنید.

پاورقی:

50- عبس / 24

51- زمر / 17 و 18

منبع موثّقی را معرّفی کنید که بین عصر پیامبر(9) و ائمه (:) و انقلاب اسلامی ایران مقایسه ای کامل انجام داده باشد؟

پرسش

منبع موثّقی را معرّفی کنید که بین عصر پیامبر(9) و ائمه (:) و انقلاب اسلامی ایران مقایسه ای کامل انجام داده باشد؟

پاسخ

شما با مطالعه دقیق تاریخ عصر پیامبر (9) و ائمه (:) و مطالعه دوران انقلاب اسلامی ایران این قدرت را پیدا خواهید کرد که این دو زمان را با هم مقایسه کنید. علاوه بر این همة کتاب هایی که به صورت «تحلیلی مستندات تاریخ نقلی را نقد و ارزیابی کرده اند ،مفید خواهند بود. همانند آثار تاریخی شهید مطهری که اخیراً در دو جلد مستقل از سوی معاونت امور اساتید نهاد رهبری در دانشگاه ها به چاپ رسیده است آثار آقای رسول جعفریان دکتر شهیدی علی اکبر حسنی علامه جعفر مرتضی عاملی علامه عسگری و دیگر تحلیل گران و محققان تاریخ اسلام

و در برخی از مقالات که در نشریات و روزنامه های سالم و هدفمند چاپ می شود اشاراتی به مقایسه این دو زمان شده است

کتابهایی در مورد تشیع معرفی نمایید ؟

پرسش

کتابهایی در مورد تشیع معرفی نمایید ؟

پاسخ

در این رابطه کتاب های متعددی نوشته شده است ؛ از جمله

در مورد تشیع می توانید از کتاب های زیر استفاده کنید:

1- تشیّع مولود طبیعی اسلام سید محمد باقر صدر

2- شیعه در اسلام علامه طباطبایی

3- رهبری امام علی ع در قرآن و سنت پیامبر(ص (ترجمه المراجعات ، علامه سید شرف الدین ترجمه سید محمود سیاهپوش

4- شیعه و تهمتهای نارواعلامه جواد شرّی

5- آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی ، ترجمه سید جواد مهری

6- اهل سنت واقعی تیجانی سماوی ، ترجمه سید جواد مهری

7- بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی

8- امامت و رهبری شهید مطهری

9- شیعه پاسخ می گویدسید رضا حسینی نسب

10- عبدالله بن سباعلامه عسکری

11- نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری

آیا کتبی که در مورد ائمه(ع) نوشته شده است معتبرند

پرسش

آیا کتبی که در مورد ائمه(ع) نوشته شده است معتبرند

پاسخ

کتابهائی که در مورد امامان معصوم علیهم

السلام داریم نوعا معتبر و صحیح است البته بعضا

روایاتی در بین آنها هست که از اعتبار بالایی

برخوردار نیست ولی این ضرری به کل کتاب و

استفاده از زندگینامه امامان پاک نمی زند.

کتابهایی در مورد معجزات و کرامات ائمه اطهار علیهم السلام معرفی کنید

پرسش

کتابهایی در مورد معجزات و کرامات ائمه اطهار علیهم السلام معرفی کنید

پاسخ

معجزات و کرامات ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین را در کتب ذیل

می توان مطالعه نمود.

المعاجز.

عربی: 1 ؤ مدین

عربی: 2 ؤ بحار الانوار; علامه مجلسی

فارسی: 3 ؤ منتهی الامال; مرحوم شیخ عباس قمی

منابعی در مورد شناخت دین و مذهب و زندگی ائمه معرفی نمایید

پرسش

منابعی در مورد شناخت دین و مذهب و زندگی ائمه معرفی نمایید

پاسخ

در این رابطه کتب زیادی نگاشته شده است از جمله:

1. حماسه ئ حسینی، مرتضی مطهری

2. شهید جاوید، نعمت الله صالحی نجف آبادی;

3. بانوی کربلا، عایشه بنت الشاطی;

4.تحلیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت امام هادی(ع)، علی

رفیعی;

5. تحلیلی از زندگانی سیاسی امام حسن مجتبی(ع)، سید جعفر مرتضی

عاملی

6. جلوه ئ ولایت، عذرا انصاری;

7. جلوه های رفتاری حضرت زهرا، مجله پیام زن;

8. چشم راه مهدی، مجله حوزه;

9. حقایق پنهان، احمد زمانی;

10. خاندان عصمت، سید تقی واردی;

11. راه علی، سید رضا صدر;

12. راه مهدی، سید رضا صدر;

13. علی(ع) آیینه ئ عرفان، ناظم زاده قمی;

14. فاطمه زهرا(س) گلواژه ئ آفرینش، سید ضیا مرتضوی;

15. فاطمه(س) الگوی زن مسلمان، احمد صادقی اردستانی;

16. فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه ج 1 و 2، محمد تقی

عبدوس;

17. فروغ ابدیت، جعفر سبحانی;

18. مظهر ولایت، سید اصغر ناظم زاده قمی;

19. الگوی کامل، همت سهراب پور;

20. تاریخ تحول دولت و خلافت، رسول جعفریان;

21. تاخیر ولایت در نیم قرن اول، حسین ذاکری خطیر;

22. تجلی امامت، سید اصغر ناظم زاده قمی;

23. رسالت خواص، سید احمد خاتمی;

24. سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالموئمنین، علی اکبر ذاکری;

25. عبرتهای عاشورا، سید احمد خاتمی;

26. ماهیت قیام شهید فخ، ابو فاضل رضوی اردکانی;

27. ماهیت قیام مختار، ابوفاضل رضوی اردکانی.

در مورد خاطرات و زندگانی علما چه کتابهایی وجود دارد

پرسش

در مورد خاطرات و زندگانی علما چه کتابهایی وجود دارد

پاسخ

کتاب های زیادی در این خصوص چاپ شده است؛ از جلمه:

1. سیمای فرزانگان

2. مردان علم در میدان نماز

3. نماز فرزانگان

4. داستان های عارفانه

5. یکصد داستان خواندنی.

نظر شما در رابطه با برخورد و راهنمایی اهل تسنن چیست ؟

پرسش

نظر شما در رابطه با برخورد و راهنمایی اهل تسنن چیست ؟

پاسخ

گفت و گو و مناظرات کلامی با اهل تسنن آگاهی ها و ظرافت های بالایی را می طلبد و در این رابطه می توانید ازکتاب های زیر استفاده کنید:

1 امامت و رهبری (مرتضی مطهری)

2 مسائل کلی امامت (ابراهیم امینی)

3 آنگاه هدایت شدم (تیجانی سماوی)

4 شیعه و تهمتهای ناروا (جواد شری)

5 رهبری امام علی(ع) در قرآن (ترجمه المراجعات){J

در مورد زندگی مراجع بعد از نواب اربعه کتابی معرفی بفرمایید .

پرسش

در مورد زندگی مراجع بعد از نواب اربعه کتابی معرفی بفرمایید .

پاسخ

قصص العلمأ محمود تنکابنی شهدأالفضیله علامه امینی روضات الجنات سید محمد باقر خوانساری ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی مفاخر اسلام علی دوانی مکارم الاثار معلم حبیب آبادی مردان علم در میدان عمل چاپجامعه مدرسین حوزه علمیه قم{J

در مورد شناخت آیت الله بهجت چه کتابهایی را معرفی می کنید؟

پرسش

در مورد شناخت آیت الله بهجت چه کتابهایی را معرفی می کنید؟

پاسخ

- ر.ک:

1- فریادگر توحید (مختصری از زندگی نامه آیت الله بهجت)

2- به سوی محبوب (مواعظ آیت الله بهجت)

نظر شما در مورد کتاب شهید جاوید چیست

پرسش

نظر شما در مورد کتاب شهید جاوید چیست

پاسخ

درباره این کتاب گفتنی است: کتاب یاد شده علی رغم آن که ظاهری استدلالی دارد، ولی از دو جهت عمده مخدوش و دارای اشکال می باشد: یکی از نگاه کلامی و اعتقادی ودیگری از نظر تاریخی.

1_ از نظر عقیدتی: برخی از نسبت ها و برداشت های این کتاب در مورد حضرت امام حسین(ع) با مبانی اعتقادی و نصوص و ادله متقن دینی ناسازگار است و مآلاً به نفی علم امامت می انجامد. البته نگارنده کوشیده است دراین زمینه، موضع بی طرفانه ای اتخاذ کند و بدون نفی و یا اثبات صریح علم امامت، به بررسی بپردازد، لیکن برآیندمطالب کتاب چیزی جز نفی آن نیست؛ هرچند نویسنده به طور صریح به آن اعتراف نکرده باشد.

2_ از نگاه تاریخی: نگارنده در تحقیق تاریخی پیرامون واقعه عاشورا، برخی از مسلمات تاریخی را نادیده گرفته است و در تحلیل علل و چگونگی قیام، شرایط جامعه شناختی زمان قیام و بسیاری از مسائل دیگر، ژرف کاوی لازم را انجام نداده و گرفتار غلط و التباسات بیشماری شده است. این مسأله باعث گردیده که این کتاب هم از سوی عالمان و متفکران برجسته دینی (همچون شهید مطهری) و هم از سوی طلایه داران جریان روشنفکری مذهبی (مانندمرحوم دکتر شریعتی) مورد نقد و خدشه واقع شود.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: حماسه حسینی، ج 3 ، شهید مطهری.

چرا ردیه کتاب (آنگاه هدایت شدم ) اجازه چاپ نیافته است ؟

پرسش

چرا ردیه کتاب (آنگاه هدایت شدم ) اجازه چاپ نیافته است ؟

پاسخ

از این که خلاصه نگاشته یکی از برادران اهل تسنن را به این واحد ارسال داشتید از شما سپاسگزاریم. البته بهتراست دقیقا متن آن رااستنساخ نموده و یا فتوکپی گرفته و ارسال کنید تا پاسخی در خور نوشته شده و به همان کتاباضافه شود.

پیش از پاسخ به سؤالات ذکر شده این نکته را یادآور می شود که:

1- این گونه نقد و بررسی ها، باید براساس منطق و با هدف دریافت حقیقت باشد، نه بر اساس تعصب وعناد.

2- در این گونه مباحث هرگز نباید حفظ وحدت و برادری اسلامی را فراموش کرد.

3- نقد و بررسی نظرات و آرا، هرگز به معنای نادیده گرفتن سهم برادران اهل تسنن در رشد علوم اسلامی و یا ایجادخدشه در شخصیت آنان نیست؛ بلکه منظور نشان دادن وجوه انحراف فکری به نام دین در نصوص معتبر در نزد آناناست.

و اینک پاسخ به مسائل یاد شده:

در مورد کتاب «آنگاه هدایت شدم».

تا آنجا که ما اطلاع داریم آنچه علیه این کتاب نگاشته و یا سخنرانی شده، بهانه هایی بیش نبوده است. ازقبیل:

1- این که چرا ارجاعات آن به منابع اهل سنت از چاپ های پاکستان نیست!!

2- این که صفحات ارجاع داده شده با چاپ های جدید انطباق ندارد. در حالی که چاپ های موجود در دست نویسنده قدیمی بوده وصفحات آن با چاپ های جدید فرق دارد. البته برای رفع این بهانه در تجدید چاپ های این کتاب مصادر آن از چاپ های جدید ارائهشده است.

3- این که اصلاً نویسنده ای به نام «تیجانی سماوی» وجود ندارد؛ در حالی که وی بارها به کنفرانس ها در ایران دعوت شده است و در

رادیویکویت مصاحبه های زیادی داشته است و اکنون نیز در پاریس استاد فلسفه اسلامی است و از اشتهار جهانی برخوردار است.

4- کتاب یاد شده به چندین زبان زنده دنیا ترجمه شده و اصل آن نیز زبان عربی است (ثم اهدیت).

اکنون اگر واقعا این کتاب مخدوش بود، چرا مراکز بزرگ علمی اهل تسنن در مصر، تونس، بغداد، مدینه، مکه و...نقد آن را چاپ و توزیع نکردند؟ آیا در آن کشورها که همیشه علیه شیعه مطالب کذب و افترایی چاپ می شود، نیز ایننقدها اجازه انتشار نیافته اند؟

آیا مطالب کتاب خلاصه حالات آدم ابوالبشر مورد اعتماد است ؟

پرسش

آیا مطالب کتاب خلاصه حالات آدم ابوالبشر مورد اعتماد است ؟

پاسخ

}جز قرآن مجید کتابی که همه مطالبش را بتوان با اطمینان صحیح دانست وجود ندارد، بنابراین به دنبال قضاوتکلی درباره هیچ کتابی نباشید برای تشخیص صحت و سقم مطالب بایستی یکایک موارد مورد ارزیابی و نقادی علمیو فنی قرار گیرد تا وضعیت روشن شود.{

نظر شما درباره ء کتاب ( اولین تاریخ کربلا ) چیست ؟

پرسش

نظر شما درباره ء کتاب ( اولین تاریخ کربلا ) چیست ؟

پاسخ

}درباره وقایع کربلا کتابهای بسیاری از قرون اولیه تاکنون نوشته شده است؛ ولی اصولاً از نظر فنی هیچ کتاب تاریخی100 درصد مورد پذیرش نیست؛ بلکه باید اخبار آن را با رعایت قواعد مختلف و شیوه های نقد و بررسی تاریخسنجید، آن گاه قضاوت کرد. «مقتل ابو مخنف» نیز از این قاعده مستثنی نیست.

از جمله کتابهای معتبر درباره حادثه کربلا، کتاب «اللهوف علی قتلی الطفوف» نوشته سید بن طاووس است که بهفارسی نیز تحت عنوان «آهی سوزان بر مزار شهیدان» ترجمه شده است.

تاریخ یعقوبی، تاریخ طبری، مقاتل الطالبین، از جمله کتاب های اصلی معتبر در این زمینه به شمار می روند.{

لطفا کتاب هایی درباره سیره ائمه (ع ) معرفی کنید.

پرسش

لطفا کتاب هایی درباره سیره ائمه (ع ) معرفی کنید.

پاسخ

درباره سیره ائمه، کتاب های زیر توصیه می شود :

1- فروغ ولایت جعفر سبحانی

2- چشمه در بستر آقایی

3- جاذبه و دافعه علی(ع) شهید مطهری

4- نقش ائمه در احیای دین مرتضی عسگری

5- امام در عینیت جامعه محمد رضا حکیمی

6- فاطمه زهرا احمد رحمانی

7- امام باقر(ع) جلوه امامت احمد ترابی

8- فاطمه، فاطمه است شریعتی

9- نقش سیاسی تاریخی فدک محمد باقر صدر

10- فاطمة الزهراء علامه امینی

11- کشتی پهلو گرفته شجاعی

12- فاطمه دختر محمد(ص) شهیدی

{J

«تاریخ سیاسی اسلام»

تاریخ سیاسی اسلام صادق آیینه وند

نقش عایشه در تاریخ اسلام علامه عسکری

روش شناخت سنت و تاریخ اسلام محمود افتخارزاده

نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر شهید مطهری

زندگانی تحلیلی پیشوایان ما عادل ادیب، ترجمه: اسداللّه مبشری

تمدن در بوته آزمایش آرنولد ج توین بی، ترجمه ابوطالب صارمی

تحلیلی از حماسه سیاسی تاریخی محمد رسول دریایی

جریان شناسی تاریخ نگاری ها در ایران معاصر ابوالفضل شکوری

فرهنگ اسلام در اروپا زیگرید هونکه

نظر خود را درباره کتاب مواعظ شیخ شوشتری بگویید و مقاتل معتبر را نام ببرید؟

پرسش

نظر خود را درباره کتاب مواعظ شیخ شوشتری بگویید و مقاتل معتبر را نام ببرید؟

پاسخ

کتاب های شیخ جعفر شوشتری از مفیدترین و ارزنده ترین کتابهاست . مقاتل مورد اعتبار: ((منتهی الامال )) ((لهوف )) و ((ارشاد)) می باشند. البته معتبر و مفید بودن این کتب به معنای این نیست که تمام محتویات آنها صحیح باشند. در کنار این کتاب ها بهتر است کتاب ((حماسه حسینی )) شهید مطهری نیز مطالعه شود. ترجمه کتاب : ((لهوف )) به نام (( آهی سوزان برمزار شهیدان )) چاپ شده است .

کتابچه «ضیاء العیون» چگونه کتابچه ای است؟ در داخل آن درباره مهر نبوت چیزهایی آورده شده است. مهر نبوت چیست؟ چه خواصی دارد؟

پرسش

کتابچه «ضیاء العیون» چگونه کتابچه ای است؟ در داخل آن درباره مهر نبوت چیزهایی آورده شده است. مهر نبوت چیست؟ چه خواصی دارد؟

پاسخ

مهری که درباره پیامبر اکرم(ص) آمده است، گاهی به معنای خاتم و انگشتر است که کلمه «محمد رسول الله» در آن نقش بسته بود؛ چنانچه در بعضی از روایات آمده است که، رسول خدا مهری و خاتمی داشت در آن «محمد رسول الله» و زیر آن کلمه «علی ولی الله» حک شده بود.

گاهی منظور از مهر نبوت نشانه و صفت نبوت است؛ و منظور از مهر نبوت همان خالی است که بین دو شانه پیامبر بود؛ و این نشانه پیامبر آخرالزمان را یهودیان در کتاب های خود خوانده بودند و در جستجوی آن و طالب دیدنش بودند.

درباره کم و کیف این مهر نبوت، در روایات مطالبی آمده است که به دو مورد اشاره می شود.

ابوسعید می گوید: مهر نبوت که میان دو شانه پیامبر بود مانند گوشت روییده بود.

سلمان فارسی می گوید: حضور پیامبر رسیدم ردای خود را کنار زد و فرمود به آنچه مأموری نگاه کن و من مهر نبوت را میان دو شانه او دیدم که همچون تخم کبوتر بود.

برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1- سفینة البحار

2- پیامبر(ص)، زین العابدین رهنما، ص 544

3- دلائل النبوه، بیهقی، ترجمه: محمود مهدوی دامغانی، ص 138

در مورد زندگی علمی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کتبی می شود مطالعه کرد اگر شما در این زمینه اطلاعاتی به این حقیر بدهید سپاسگزارم، در مورد زندگی شخصی این حضرت کتب بسیار یافته ام اما زندگی علمی این بانوی بزرگ برایم مسأله است و می خواهم خیلی بیشتر بدان

پرسش

در مورد زندگی علمی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چه کتبی می شود مطالعه کرد اگر شما در این زمینه اطلاعاتی به این حقیر بدهید سپاسگزارم، در مورد زندگی شخصی این حضرت کتب بسیار یافته ام اما زندگی علمی این بانوی بزرگ برایم مسأله است و می خواهم خیلی بیشتر بدانم که البته با راهنمایی شما بزرگواران بهتر متوجه می شوم ان شاء الله

پاسخ

در مورد زندگی علمی حضرت زهرا(س) که شامل خطبه ها، مناظره ها و بحث ها و احتجاجات و... آن حضرت را می توانید در کتاب های مختلفی که در مرود حضرتش نوشته اند بیابید مانند:

1. فرهنگ فاطمیه، مهدی نیلی پور

2. فاطمه زهرا(س) شادمانی دل پیامبر(ص)، احمد رحمانی همدانی، ترجمه: سید حسن افتخارزاده سبزواری

کتب تاریخی معتبر که بین همه مذاهب و مسلمین مقبول و با اهمیت باشند را معرفی کنید.(مربوط به تاریخ اسلام)

پرسش

کتب تاریخی معتبر که بین همه مذاهب و مسلمین مقبول و با اهمیت باشند را معرفی کنید.(مربوط به تاریخ اسلام)

پاسخ

تاریخ سیاسی اسلام صادق آیینه وند

نقش عایشه در تاریخ اسلام علامه عسکری

روش شناخت سنت و تاریخ اسلام محمود افتخارزاده

زندگانی تحلیلی پیشوایان ما عادل ادیب، ترجمه: اسداللّه مبشری

تمدن در بوته آزمایش آرنولد ج توین بی، ترجمه ابوطالب صارمی

تحلیلی از حماسه سیاسی تاریخی محمد رسول دریایی

جریان شناسی تاریخ نگاری ها در ایران معاصر ابوالفضل شکوری

فرهنگ اسلام در اروپا زیگرید هونکه

تاریخ پیامبر اسلام(ص) دکتر آیتی

فروغ ابدیت آیت اللّه سبحانی

تاریخ تحلیلی اسلام جعفریان

تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی

تاریخ اسلام صادق آدینه وند

پیامبری و جهاد - پیامبری و حکومت جلال الدین فارسی

تاریخ یعقوبی

مروج الذهب

توجه:

مآخذ و منابع تاریخی دست اول، هیچ کدام از هر جهت مقبول همه مذاهب اسلامی نیست. آنچه مقبول همه مذاهب اسلامی است، مسائل تاریخی قرآن است و کتاب های تاریخی دیگر که به دست مسلمانان نوشته شده، قابل نقد و بررسی است.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: تاریخ سیاسی اسلام، سیره رسول خدا، رسول جعفریان، مقدمه کتاب، ص 17 تا 70

چند کتاب درباره بقیع, زمزم و حج معرفی کنید.

پرسش

چند کتاب درباره بقیع, زمزم و حج معرفی کنید.

پاسخ

1. محمد صادق نجمی, تاریخ حرم ائمه بقیع و آثار دیگر در مدینه منوره و ..., قم, مشعر, 1381؛

2. رسول جعفریان, آثار اسلامی مکه و مدینه, قم, مشعر, 1377؛

3. مجله میقات وابسته به سازمان حج و اوقاف, نشر مشعر.

با عرض سلام وتسلیت به مناسبت ماه محرم سؤال این است که آیا شما صحت کتاب " لهوف " ( سید ابن طاووس ) را تایید میکنید یا نه؟ اگر تایید نمی کنید که هیچ اگر تایید میکنید این مساله را توجیه کنید: به نظر بنده این کتاب از هیچ گونه منبع موثقی گرفته نشده است ومانند

پرسش

با عرض سلام وتسلیت به مناسبت ماه محرم سؤال این است که آیا شما صحت کتاب " لهوف " ( سید ابن طاووس ) را تایید میکنید یا نه؟ اگر تایید نمی کنید که هیچ اگر تایید میکنید این مساله را توجیه کنید: به نظر بنده این کتاب از هیچ گونه منبع موثقی گرفته نشده است ومانند مرثیه های امروزی که در اکثر مجالس ذکر میشود هیچ گونه پایه و بنیاد محکمی ندارد و فقط برای گرم کردن مجلس و سوزاندن دل مردم است. با تشکر؟

پاسخ

سید بن طاووس نویسنده کتاب لهوف از بزرگان و ثقات علمای امامیه بوده است و شأن این گونه بزرگان بالاتر از آن است که دست به جعل تاریخ جهت سوزاندن دل مردم بزنند.

کتاب لهوف برگرفته از تاریخ ها و مقاتلی است که در نزد ابن طاووس قابل اعتماد و اطمینان بوده. اگر بنای سید در این کتاب به جمع آوری مطالب و تاریخ های گوناگون بود مطالب بسیار زیادی باید در این کتاب نقل می شد که نقل نشده است. در هر صورت در مورد واقعه کربلا به مانند سایر وقایع تاریخی باید به تاریخ نویسان معتبر و غیر مغرض مراجعه نمود و در مواردی که نظریات آنان مختلف است باید به تحقیق در تاریخ پرداخت تا به نتیجه قابل اطمینان رسید.

سیدبن طاووس هم دارای کتاب های متعدد مقتل و تاریخ بوده از سوی دیگر قدرت تحلیل مطالب تاریخی را نیز به خوبی داشته است و با توجه به وثوقی که به ایشان داریم کتاب لهوف ایشان می تواند برای ما قابل اعتماد و استناد باشد.

البته چه بسا برخی

مطالب نیز قابل تأمل باشد و قابل اثبات نباشد. ولی این مقدار ضعف به طور طبیعی در آثار نویسندگان موجود می باشد.

با عرض سلام لطفا کتاب هایی را جهت آشنایی کامل ائمه معرفی کنید. برای اینکه متوجه سطح خواسته من بشوید مثالی میزنم: به عنوان مثال کتاب کشتی پهلو گرفته نوشته سید مهدی شجاعی مطالب خوبی در مورد حضرت فاطمه (س) ارائه داده است. حتی المقدور در همین سبک باشد. پیشاپی

پرسش

با عرض سلام لطفا کتاب هایی را جهت آشنایی کامل ائمه معرفی کنید. برای اینکه متوجه سطح خواسته من بشوید مثالی میزنم: به عنوان مثال کتاب کشتی پهلو گرفته نوشته سید مهدی شجاعی مطالب خوبی در مورد حضرت فاطمه (س) ارائه داده است. حتی المقدور در همین سبک باشد. پیشاپیش از جواب شما تشکر می کنم.

پاسخ

شناخت امام زمان(عج):

- در انتظار ققنوس، ثامر هاشم العمیدی، ترجمه مهدی علیزاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- نهج الولایه، حسن زاده آملی، قیام، قم

- چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)، نجم الدین طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی قم

شناخت شیعه و سنی:

- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستین از علامه عسکری)

- راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری

شناخت پیامبر(ص):

- محمد(ص) تصویر جمال خدا، حسین بدرالدین، علم تهران

- سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری

شناخت امام علی(ع):

- شهید تنها، محمد رضا حسینی مطلق، پارسایان قم

حضرت زهرا(س):

- فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیتی حضرت زهرا(س)) مهدی نیلی پور، مرکز فرهنگی شهید مدرس اصفهان

- جامی از زلال کوثر، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- فاطمه، فاطمه است

در صورت تمایل آدرس پستی خود را ارسال نمایید تا کتاب «خدا خانه دارد», فاطمه شهیدی؛ خدمتتان ارسال گردد.

آیا نویسندگان اهل سنت درباره فضایل حضرت علی(ع) کتابی نوشته اند؟

پرسش

آیا نویسندگان اهل سنت درباره فضایل حضرت علی(ع) کتابی نوشته اند؟

پاسخ

علمای اهل سنت درباره امام علی(ع) و فضایل آن حضرت تألیفات فراوانی به رشته تحریر در آورده اند که می توان آنها را به چهار دسته تقسیم نمود:

الف) کتاب هایی که درباره سیره نبوی و صحابه به صورت عام نوشته شده و در آنها مناقب پیامبر گرامی(ص) و صحابه آن حضرت بیان شده و ضمن آن مناقب امام علی(ع) نیز بیان گردیده است. در این کتاب ها مناقب آن حضرت حجم قابل ملاحظه ای را تشکیل می دهد که نمونه آن کتاب های صحاح سته (شش گانه) می باشد؛

ب) از آن زمان که سید رضی(رضی الله) (م 406 ه'ق) کتاب شریف نهج البلاغه را جمع آوری و تدوین نمود، علمای بسیاری بر آن شرح نوشته اند. به نقل علامه شیخ حسین جمعه عاملی، حدود 210 شرح جامع و کامل نهج البلاغه نوشته شده است که نیمی از آنها را علمای اهل سنت نگاشته اند. معروف ترین این شروح، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید است که از علمای بنام اهل سنت می باشد. این کتاب در تشریح سخنان امام و بیان دیدگاه های آن حضرت درباره حکومت، اعتقادات، تاریخ و... می باشد؛

ج) دسته سوم کتاب هایی است که علمای اهل سنت به طور عام درباره فضایل پنج تن آل عبا و دیگر اهل بیت(علیهم السلام) نوشته اند که از جمله آنها می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:

1. فرائد السمطین، نوشته امام الحرمین جوینی شافعی؛

2. ینابیع المودْ، نوشته شیخ سلیمان بن ابراهیم القندوزی الحنفی؛

3. فصول المهمه فی معرفْ الائمه، نوشته ابن صباغ مالکی؛

4. درر السمطین فی فضایل علی و الزهرأ و السبطین، نوشته حافظ جمال الدین محمد یوسف بن حسن صنفی زرندی؛

5. مودْ القربی، نوشته علی حسین همدانی شافعی؛

6. نزول القرآن فی مناقب اهل البیت(علیهم السلام)، نوشته حافظ ابی نعیم اصفهانی؛

7. العبرْ فی فضایل العترْ، نوشته عبدالله حمصی شافعی؛

8. تذکرْ الخواص، نوشته علامه شیخ یوسف سبط ابن جوزی؛

9. وسیلْ المآل فی عدّ مناقب الاَّل، احمد بن الفضل بن محمد باکثیر؛

و بسیاری کتاب های دیگر/

د) گروه دیگری از نویسندگان اهل سنت صرفاً درباره فضایل و ویژگی های حضرت علی(ع) به تدوین کتاب های مختلف پرداخته اند که به ترتیب سال های نگارش به برخی از آنها اشاره می کنیم:

1. مناقب علی ابن ابی طالب، نوشته امام احمد حنبل، متوفای241 ه' ق؛

2. الخصائص فی فضل علی ابن ابی طالب، نوشته عبدالرحمان احمد بن شعیب نسایی، متوفای 303 ه' ق؛

3. مناقب الاًّمام أمیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، نوشته حافظ محمد بن سلیمان الکوفی، قرن سوم هجری؛

4. فضایل علی(ع)، نوشته حافظ شافعی حنفی کوفی، متوفای 336 ه'ق؛

5. مناقب علی ابن ابی طالب، نوشته ابو مؤید موفق بن احمد خوارزمی، متوفای 634 ه' ق؛

6. فضایل علی(ع)، نوشته جلال الدین عبدالرحمان سیوطی شافعی، متوفای 911 ه' ق؛

7. فضایل علی(ع)، نوشته حاکم ابی عبدالله بن بیع نیشابوری شافعی، متوفای 405 ه' ق؛

8. مناقب علی(ع)، نوشته علامه مجلسی شیخ علی بامن حضرمی شافعی، قرن 7 هجری؛

9. جواهر المطالب فی مناقب الاًّمام علی ابن ابی طالب، نوشته محمد بن احمد دمشقی باعونی شافعی، متوفای 871 ه' ق؛

10. اسمی المناقب فی تهذیب امن المطالب فی المناقب علی ابن ابی طالب، نوشته محمد بن محمد جرزی شافعی دمشقی، متوفای 833 ه' ق؛

11. مناقب علی(ع)، نوشته علامه محب الدین طبری مکی؛

و ده ها کتاب دیگر.

در قرون معاصر نیز بسیاری از علمای اهل سنت در مناقب حضرت علی(ع) به تألیف

پرداخته اند که برخی از آنها عبارت است از:

1. علّموا أولادهم محبْ آل بیت رسول الله، محمود طعمه حلبی؛

2. علّموا أَولادکم محبْ آل بیت النبی(ص)، نوشته محمد عبده یمانی؛

3. المناقب المرتضویه، نوشته علامه محمد صالح الحنفی الترمذی؛

4. عقد المنضد فی مناقب آل محمد، نوشته علامه قاضی شیخ محمد بن علی یمانی شوکانی؛

5. امام علی(ع) صوت العدالْ، نوشته فتاح عبدالمقصود؛

6. علی و بنوه، نوشته طاها حسین/

همچنین بر دیوان اشعار امام علی(ع) نیز برخی از علمای اهل سنت شرح هایی نوشته اند که می توان از میان آنها از میبدی نام برد.{1}

[1].ر.ک: شرح دیوان امیرالمؤمنین، ملاحسین بن معین الدین میبدی یزدی، متوفای 909، (مرکز نشر میراث مکتوب، تهران، 1379 ه' ش)/

راجع به مجله خورشید مکه توضیحاتی بفرمائید؟

پرسش

راجع به مجله خورشید مکه توضیحاتی بفرمائید؟

پاسخ

آنچه به نظر می رسد این است ه دور جدید فعالیتهای انجمن حجتّیه باسبک وسیاق جدیدی آغاز شده است و با توجه به اینکه از گذشته یکی از مراکز اصلی فعالیت انجمن مشهد بوده است در دور جدید فعالیت خود با برگزاری جلسات مذهبی در بعضی نقاط شهر و انتشار مجلة خورشید مکه به نوعی دنبال تشکل بخشیدن دوباره و جذب نیروهای جدید می باشد لذا در این مجله بیشتر به تبلیغ کتب آقای ابطحی پرداخته است اگر چه برای رد گم کردن اشعاری از مقام معظم رهبری نیز بعضاً در این مجله به چشم می خورد.

کتابهایی رادرمورد رفتار واخلاق پیامبر"ص"،حضرت علی"ع"،امام حسین"ع"،حضرت فاطمه"س"،حضرت زینب"س"،امام رضا"ع" وحضرت مهدی"ع" که روان باشد وبتوان براحتی درک کرد، معرفی کنید.

پرسش

کتابهایی رادرمورد رفتار واخلاق پیامبر"ص"،حضرت علی"ع"،امام حسین"ع"،حضرت فاطمه"س"،حضرت زینب"س"،امام رضا"ع" وحضرت مهدی"ع" که روان باشد وبتوان براحتی درک کرد، معرفی کنید.

پاسخ

شوق واشتیاق وصف ناپذیر شما را درفراگیری سیره عملی واخلاقی امامان معصوم "علیهم السلام" وپیشوایان شیعه ارج می نهیم ویادآور می شویم که دوست عزیز به هرکتابخانه ای مراجعه کنید درموارد فوق می توانید کتابهای فراوانی جستجو کنید به خصوص درشهر مقدس مشهدکه گنجینه عظیم کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی بروی مشتاقان بازاست وشما می توانید دربخش فقسه بازآن قسمت تاریخ و زندگی ائمه اطهار"علیه السلام" هر کتابی را که مشاهده کردید ومحتوای آنرا مناسب دیدید همانجا آنرا از قفسه برداشته ودرفضای آرام کتابخانه از7صبح تا 10 شب به مطالعه بپردازید واوقات فراغت تابستان خود را به بهترین نحو بگذرانید درعین حال فهرست تعدادی از کتابهایی که تاحدودی برای مطالعه شما مناسب می بینیم برایتان ذکر می کنیم.

1- زندگانی چهارده معصوم "علیهم السلام" آیت ا...حسین مظاهری

2- الگوی زندگی وگزارشی از سیره عملی رسول اکرم"ص"، عباس یزدانی

3- سیری درسیره نبوی شهید مرتضی مطهری

4- آداب زندگی با اقتباس اززندگی حضرت زهرا"س"،2جلد،موسی خسروی

5- امام باقر"ع" جلوه امامت درافق دانش، احمد ترابی

6- سیری درنهج البلاغه، شهید مطهری

7- انسان کامل، شهید مطهری

8- ده گفتار، شهید مطهری

9- گفتارهای معنوی، شهید مطهری

10- بیست گفتار، شهید مطهری

11- زندگانی فاطمه زهرا"س" آیت ا...ابراهیم امینی

12- فاطمه "علیهاالسلام" برترین بانوی اسلام، دکتر علی قائمی

13- اسوه اخلاق الگوهای رفتاری حضرت زهرا"س" سازمان تحقیقات خودکفایی بسیج

14- نمونه های ایثار حضرت زینب "علیهاالسلام"، آیت ا...سید محمدتقی مدرسی

15- فاطمه الزهراء، علامه امینی

16- فرازهایی از زندگانی حضرت فاطمه زهرا وزینب کبری، سید هاشم رسولی محلاتی

17- زندگانی فاطمه زهرا وزینب کبری "سلام

ا...علیها"

18- زندگانی حسن بن علی "ع"،باقرشریف القرشی

19- پیام پیامبر، سید محمد تقی حکیم

20- مرد نامتناهی، حسن صدر

21- علی اززبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علی"ع"، دکتر سید جعفر شهیدی

22- آزادی معنوی، استاد شهید مطهری

23- تأثیر عنصر امر به معروف درنهضت امام حسین "ع"، شهید مطهری

24- ستارگان درخشان، جلد1،سرگذشت امام رضا"ع"، محمدجواد نخعی

25- دولت مهدی"عج" سیرت مهدی"عج"، مصطفی دلشاد تهرانی

26- دادگستر جهان، آیت ا...ابراهیم امینی

27- جنبه های اخلاقی وسیره عملی حضرت رضا"ع"، سید هاشم رسولی

28- سخنان گهربار حضرت امام علی بن موسی الرضا،حسین حائری کرمانی

29- صحیفه الرضا، علاءالدین حجازی

یادبود امام رضا"ع"، دفتر نشرفرهنگ اسلامی

اگر برای شما مقدور است خطبه های حضرت زهرا( را برایم ارسال نمایید.

پرسش

اگر برای شما مقدور است خطبه های حضرت زهرا( را برایم ارسال نمایید.

پاسخ

می آوریم.

حضرت زهرا ( خطاب چنین می فرمایند :

"یا معشر الفتیه و اعضاء المله و انصار الاسلام ما هذه الغمیزه فی حقی..." یعنی ای گروه جوانان، ای بازوان ملت و ای یاران اسلام! این تغافل وسستی درباره دادخواهی من چیست؟! مگر پدرم رسول خدا نفرمود که باید حرمت هر کس در مورد فرزندانش حفظ شود؟ چرا بدین سرعت تغییر رویه داده اید و به هوای نفس خویش شتاب کردید؟ در حالیکه شما را طاقت و توان برآنچه که من در راه آن می کشم هست و می توانید بدانچه که من در طلب حق خواستارم دستیار باشید... آیا عذرتان این است که می گویید محمد ( به سرای جاودانی شتافت؟ البته این مصیبتی است بزرگ و فاجعه ای است گسترده که شکاف آن فراخ است و جهان در غیبت او تاریک شد و ستارگان در این فاجعه بی فروغ گشتند، آرزوها پایمال شد، کوهها از جای خود فرو ریخت، حریم پیامبر( را حشمت نماند. به خداوند متعال سوگند این بزرگترین پیشامد ناگوار و عظیم ترین مصیبت بود که نظیری برای آن نمی توان یافت ولی کتاب خدا قرآن کریم پیش از این به شما گوشزد کرد همان قرآنی که شامگاهان و بامدادان تلاوت می کنید...خداوند

قرآن کریم در حق محمد( فرمود : محمد ( پیامبری است مانند پیامبران پیشین که مرگ به سراغشان رفته است، آیا اگر بمیرد و یا کشته شوداز دین بر می تابید و مرتد می شوید. "1"

هر که طریق ارتداد پیش گیرد هیچ زیانی به خدا نمی رساند، بلکه

خویشتن را به دوزخ می کشاند. خداوند سپاسگزاران را پاداش در خیر عنایت می فرماید.

... تا شما گام بر نمی داشتید ما از جای خود تکان نمی خوردیم هر چه را که امر می کردیم اطاعت می نمودید تا آن که آسیای اسلام به حرکت افتاد پستان روزگار به شیر آمد؛ نعره های شرک آمیز خاضع شد؛ دیگ خام طماعان از جوش افتاد؛ آتش بت پرستان خاموش گشت دعوت هرج و مرج آرام گرفت، نظام دین کاملاً ردیف شد.

پس چرا بعد از آن ایمان حیرت زده شدید و چگونه بعد از اعلان همکاری خود را نهفته کردید و بعد از آن پیش قدمی چگونه عقب نشستید و بعد از ایمان شرک آوردید... هشیار باشید من می بینم دل به آسایش نهاده اید و تن آسا شده اید آن کس را که سزاوار به قبض و بسط امور است از زمامداری دورش کرده اید با راحت باش خلوت کرده اید و از تنگنای معیشت به فراخنای دولت رسیده اید ... پس اگر شما و همه ساکنان زمین کافر شوید خداوند هیچ نیازی به شما و آنها ندارد...هان گفتم آنچه گفتم و دانستم که شما ما را یاری نخواهید کرد و به مکر و فریبی که دلهایتان را فرا گرفته است آگاه بودم ولی آنچه گفتم لبریزی از بار دل و جوش و خروش و اندوه و جوشش چشمه لجنزار دل آشفته بود و به عنوان درد دل و اتمام حجت بود که گفته شد."2"

1. آل عمران/44

2. سیری کوتاه در زندگی حضرت فاطمه زهرا( ، محمد تقی سجادی

فهرست کتابهایی که خطبه حضرت زهرا( در آنها به صورت

کامل آورده شده است :

1. نصوص مختاره من تراث اهل بیت ( ، حمید المحمدی

2. شرح خطبه های حضرت زهرا( ، ج2،سید عزالدین حسینی زنجانی

3. سیری کوتاه در زندگی فاطمه زهرا( محمد تقی سجادی

4. نهج الحیاه فرهنگ سخنان فاطمه، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنان(

اسرارفدک،محمد باقر انصاری و سید حسین رجایی

یک کتاب مفید دربارة امام زمان در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر و مستند باشد معرفی نمایید.

پرسش

یک کتاب مفید دربارة امام زمان در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر و مستند باشد معرفی نمایید.

پاسخ

کتاب های متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، که از میان آنها عناوین ذیل را تأکید می نماییم :

1. عصر ظهور؛ مؤلف : علی تورانی

2. مهدی موعود؛ مؤلف : علی دوانی، ترجمة جلد 13 بحارالانوار

3. یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان?؛ مؤلف : علیرضا رجالی

4. موعودی که جهان در انتظار اوست؛ مؤلف : علی دوانی

5. دادگستر جهان؛ مؤلف : ابراهیم امینی

6. یوم الخلاص؛ مؤلف : کامل سلیمان؛ ترجمة علی اکبر مهدی پور

7. مهدی منتظر؛ مؤلف : حاج شیخ محمدجواد خراسانی

8. دارالسلام؛ مؤلف : علامه شیخ محمود عراقی (میثمی)"ره"

9. مهدی( آخرین سفیر انقلاب؛ مؤلف : ذبیح ا...سعمی کبیر، 2جلد

10. مهدی، انقلابی بزرگ؛ مؤلف : آیت ا...مکارم شیرازی

11. آخرین تحول؛ مؤلف : هیأت قائم تهران

12. در جستجوی قائم؛ مؤلف : سید مجید پور طباطبائی، نشر جمکران

13. سیمای امام زمان( ؛ مؤلف : محمد مهدی تاج لنگرودی، نشر ممتاز

14. معصوم چهاردهم؛ مؤلف : جواد فاضل، نشر مطبوعات علمی

15. رسالت جهان، حضرت مهدی( ؛ مؤلف : فریده گل محمدی آرمان، دارالنشر اسلام قم

16. مهدی موعود؛ مؤلف : شهید دستغیب، انتشارات ناس

17. نشانه های ظهور؛ مؤلف : سید علی اصغر سادات موسی، نشر منیر

18. زندگی حضرت صاحب الزمان؛ مؤلف : حسین عمادزاده

19. خورشید مغرب؛ مؤلف : محمد رضا حکیمی، نشر فرهنگ اسلامی

و...

کتابهای مفید دیگری هم برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر، چه در خصوص دوران غیبت، و چه در خصوص دوران ظهور آن حضرت، وجود دارد.

یک کتاب مفید دربارة امام زمان در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر و مستند باشد معرفی نمایید.

پرسش

یک کتاب مفید دربارة امام زمان در دوران غیبت و بعد از غیبت یعنی زمان ظهور که معتبر و مستند باشد معرفی نمایید.

پاسخ

کتاب های متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمده است، که از میان آنها عناوین ذیل را تأکید می نماییم :

1. عصر ظهور؛ مؤلف : علی تورانی

2. مهدی موعود؛ مؤلف : علی دوانی، ترجمة جلد 13 بحارالانوار

3. یکصد پرسش و پاسخ پیرامون امام زمان?؛ مؤلف : علیرضا رجالی

4. موعودی که جهان در انتظار اوست؛ مؤلف : علی دوانی

5. دادگستر جهان؛ مؤلف : ابراهیم امینی

6. یوم الخلاص؛ مؤلف : کامل سلیمان؛ ترجمة علی اکبر مهدی پور

7. مهدی منتظر؛ مؤلف : حاج شیخ محمدجواد خراسانی

8. دارالسلام؛ مؤلف : علامه شیخ محمود عراقی (میثمی)"ره"

9. مهدی( آخرین سفیر انقلاب؛ مؤلف : ذبیح ا...سعمی کبیر، 2جلد

10. مهدی، انقلابی بزرگ؛ مؤلف : آیت ا...مکارم شیرازی

11. آخرین تحول؛ مؤلف : هیأت قائم تهران

12. در جستجوی قائم؛ مؤلف : سید مجید پور طباطبائی، نشر جمکران

13. سیمای امام زمان( ؛ مؤلف : محمد مهدی تاج لنگرودی، نشر ممتاز

14. معصوم چهاردهم؛ مؤلف : جواد فاضل، نشر مطبوعات علمی

15. رسالت جهان، حضرت مهدی( ؛ مؤلف : فریده گل محمدی آرمان، دارالنشر اسلام قم

16. مهدی موعود؛ مؤلف : شهید دستغیب، انتشارات ناس

17. نشانه های ظهور؛ مؤلف : سید علی اصغر سادات موسی، نشر منیر

18. زندگی حضرت صاحب الزمان؛ مؤلف : حسین عمادزاده

19. خورشید مغرب؛ مؤلف : محمد رضا حکیمی، نشر فرهنگ اسلامی

و...

کتابهای مفید دیگری هم برای مطالعه و کسب اطلاعات بیشتر، چه در خصوص دوران غیبت، و چه در خصوص دوران ظهور آن حضرت، وجود دارد.

لطفاً منابعی پیرامون اسلام شناسی، امام زمان، نظر پیامبر و امامان دربارة زندگی شیعه واقعی را معرفی فرمایید.

پرسش

لطفاً منابعی پیرامون اسلام شناسی، امام زمان، نظر پیامبر و امامان دربارة زندگی شیعه واقعی را معرفی فرمایید.

پاسخ

خوشبختانه کتب فراوانی در مورد موضوعات مذکور، توسط اندیشمندان و اساتید محترم تألیف گردیده که در بسیاری از کتاب فروشیهای معتبر یافت می شود.

در خصوص اسلام شناسی می توان به منابع و کتب زیر اشاره کرد :

کتاب شناخت اسلام، تألیف شهید سید محمد بهشتی، شهید محمد جواد باهنر و علی گلزاده غفوری؛ کتابی است بسیار مفید در جهت شناخت اسلام، که موضوعات و مسائل مختلفی در آن از دیدگاه اسلامی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. از جمله می توان بحثهایی دربارة خدا و نشانه های خدا، توحید، رهبران الهی، عدل، انسان و تکامل، ماتریالیسم، انسان از دیدگاه ماتریالیسم، خودسازی، مسائل مربوط به خانواده و نظام اجتماعی و نیز اقتصاد اسلامی، مسائل مربوط به ارث، ازدواج و طلاق را مورد مطالعه قرار داد. این کتاب، بسیار ارزشمند و جامع و از نظر نگارش و محتوا قابل فهم می باشد.

مجموعه کتب درسهایی از قرآن، نوشته آقای محسن قرائتی، با نثری روان و قابل فهم برای همگان که بسیاری از شبهات را در زمینه اصول دین برطرف می کند.

چهرة اسلام در یک بررسی کوتاه و آنچه از اسلام باید بدانیم، تألیف حضرت آیت ا...مکارم شیرازی، دو کتاب مفید در زمینه شناخت دین اسلام هستند.

درسهایی از اصول دین، کتابی است در قطع جیبی، بسیار قابل فهم، با مطالبی مفید و متنوع در موضوعات، که از سوی هیأت تحریریه مؤسسه اصول دین به چاپ رسیده است.

شیعه در اسلام، تألیف علامه طباطبایی، با مطالبی

ارزنده پیرامون موضوع تشیع و اساس آغاز مذهب شیعه و نیز توضیحی دربارة دیگر مذاهب اسلامی، همراه با مطالبی درباره اصول دین و شرح حال مختصری از زندگی امامان.

دربارة حضرت بقیة ا... ( نیز کتابهای فراوانی به رشته تحریر در آمده، از جمله می توان کتب زیر اشاره کرد :

دادگستر جهان، تألیف آیت ا... ابراهیم امینی، کتابی است بسیار مفید که پاسخگوی بسیاری از شبهات پیرامون موضوعات مربوط به غیبت و خصوصیات حضرت حجة( و قیام ایشان می باشد.

کتاب تاریخ غیبت کبری، نوشته سید محمد صدر، کتابی تاریخی، تحلیلی دربارة غیبت و مسائل مربوط به ظهور حضرت مهدی( است که نویسندة محترم با دیدی وسیع، موضوعات و روایات مربوط به غیبت و ظهور امام زمان را مورد تجزیه وتحلیل دقیق قرار داده است. علاوه بر این روایات مربوط به هر موضوع نیز دسته بندی دقیق شده اند.

عصر ظهور، تألیف علی کورانی، ترجمه عباس جلالی، مجموعه ای است از احادیث و روایات و آیات دربارة غیبت و ظهور امام زمان( که از منابع تاریخی گردآوری شده با تفسیر و توضیح ارائه گردیده است. آنچه در خور تقدیر است تفکیک روایات و اخبار مربوط به حوادث مختلف و نقش هر یک از اقوام و ملل در ظهور امام زمان می باشد، که هر گروه از روایات بخشی از کتاب را به خود اختصاص داده است.

باید دانست، برای اینکه بتوانیم شیعه واقعی اهل بیت( باشیم، علاوه بر عمل به دستورات قرآن و احکام دین، باید به توصیه های اهل بیت( که در قالب احادیث و روایات به ما رسیده، عمل کنیم. از اینرو کتب

روایی از اهمیّت بسیاری برخوردار می باشند. زیرا نظرات معصومین( ، تنها در قالب احادیث و اخبار، قابل بحث و بررسی است. از اینرو مجموعة اصول کافی، اثر شیخ کلینی"ره"، مجموعة بحارالانوار، اثر علامه مجلسی"ره" ، و نیز مجموعه کتب نورالحکمه، تألیف حجة الاسلام محمدی ری شهری, کتبی بسیار ارزنده و مفید، در زمینة نظرات معصومین ( می باشد که هر مجموعه، با طبقه بندی احادیث در موضوعات مختلف، دسترسی به موضوع مورد نظر را آسان نموده است.

کتاب نمونه ای از تعالیم جاودان اسلام، تألیف بانواحمدی گلپایگانی، مجموعة نفیسی است از احادیث و روایات، دربارة موضوعات مختلف زندگی.

معراج السعاده، تألیف ملا احمد نراقی، که بهترین کتاب در علم اخلاق و آداب و سنن اسلامی است.

آنچه یک مسلمان باید بداند، مجموعه ای است از دانستنیها، اعم از اصول و فروع دین.

آداب معاشرت از دیدگاه معصومین، نوشتة شیخ حرّ عاملی، ترجمه علی فارابی

سیمای معنوی حضرت زهرا، تألیف محمد رضا اکبری

انسان کامل، نوشتة شهید مطهری

برای یادگیری اصول دین و نیز روایات درباره حضرت صاحب الامر امام زمان غ کتاب هایی را معرفی کنید.

پرسش

برای یادگیری اصول دین و نیز روایات درباره حضرت صاحب الامر امام زمان غ کتاب هایی را معرفی کنید.

پاسخ

پرسشگر محترم برخی از کتاب ها جهت یادگیری و آموزش اصول دین عبارتند از:

1. اصول عقاید اسلامی محسن قرائتی انتشارات در راه حق قم

2. آموزش عقاید، آیة الله مصباح یزدی مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

3. تفسیر پیام قرآن آیة الله مکارم شیرازی و دیگران انتشارات دارالکتب الاسلامیة تهران

4. آثار شهید مرتضی مطهری توحید، معاد، نبوت و...) انتشارات صدرا، قم

و...

برخی از کتاب ها که روایات و مباحث مربوط به حضرت امام زمان را در بر دارند عبارتند از:

1. بحار الانوار، علامه مجلسی ج 53، مؤسسة الوفا، بیروت این مجلد به فارسی نیز ترجمه شده است (مهدی موعود، مترجم علی دوانی انتشارت کتابفروشی اسلامی تهران )

2. عدالت گستر جهان آیة الله ابراهیم امینی انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

3. عصر زندگی (پژوهشی در انقلاب جهانی حضرت مهدی محمود حکیمی انتشارت بوستان کتاب دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

4. الکافی محمّد بن یعقوب کلینی ج 1، ص 514-517، دارالکتب الاسلامیة تهران

1_ لطفا کتابی در خصوص اثبات ولایت امام علی(ع) معرفی نمایید؟

پرسش

1_ لطفا کتابی در خصوص اثبات ولایت امام علی(ع) معرفی نمایید؟

پاسخ

ج1_ کتابهایی که در این زمینه می توان معرفی کرد عبارتند از: پرتویی از غدیر، خلافت از دیدگاه امامیه و اهل سنت، مؤلف: علامه امینی. خاطرات مدرسه از سید جواد مهری. آنگاه هدایت شدم(ثم اهتدیت) ترجمه سید جواد مهری. جستجوی حق در بغداد، تألیف مقاتل ابن عطیه بکری. اصول عقاید مصباح یزدی. 5 درس اصول عقاید برای نوجوانان از ناصر مکارم شیرازی.

روش تشخیص روضة غلط و درست چیست ؟ لطفاً در این زمینه کتابهایی هم معرفی نمایید ؟

پرسش

روش تشخیص روضة غلط و درست چیست ؟ لطفاً در این زمینه کتابهایی هم معرفی نمایید ؟

پاسخ

هموطن عزیز راه تشخیص روضة غلط و درست این است که اولاً انسان اطلاعات خود را از طریق مطالعه کتب معتبر تاریخی مقاتل و … افزایش دهد و با اهداف و انگیزه های قیام امام حسین ( ع ) و نیز چگونگی مبارزات ایشان و سایر وائمه اطهار ( ع ) با طاغوتهای زمان خود آشنا شود . همچنین بر ما لازم است با خواندن زندگینامه ائمه اطهار ( ع ) و روایات و احادیث رسیده از ایشان با سیره اخلاقی و اجتماعی و سیاسی زندگی این بزرگواران آشنا شویم .

ثانیاً : آنچه را که در مجالس وعظ و روضه می شنویم با کمک عقل و خرد خود بر زندگی و منش معصومین ( ع ) تطبیق دهیم .

مثلاً می گویند : روزی امیر المؤمنین علی ( ع ) در بالای منبر بود و خطبه می خواند ، امام حسین ( ع ) فرمود : من تشنه ام ، آب می خواهم . حضرت فرمود کسی برای فرزندم آب بیاورید . اول کسی که از جا برخاست کودکی بود که همان حضرت ابوالفضل العباس بود ایشان رفتند و ار مادرشان یک کاسه آب گرفتند و آمدند . در حالی وارد شد که آن را روی سرش گرفته بود و آب هم می ریخت . امیرالمؤمنین(ع)

چشمشان که به این منظره افتاد اشکشان جاری شد به آقا عرض کردند : آقا شما چرا گریه می کنید ؟ فرمودند بله ، قضایای کربلا یادم افتاد حال با کمی

دقت و تفکر روشن می شود که علی ع ) فقط در زمان خلافتش بود که منبر می رفت و خطبه می خواند پس در کوفه بوده است و خلافت حضرت بین سالهای 36 تا 41 بوده است که در آن وقت امام حسین ( ع ) مردی بود تقریباً 33 ساله آیا اصلاً این حرف معقول است که یک مرد 33 ساله در حالی که پدرش دارد مردم را موعظه می کند خطا به می خواند یک دفعه وسط خطابه بدود : آقا من تشنه ام ، آب می خواهم ؟ اگر یک آدم معمولی این کار را بکند می گوئیم چه آدم بی ادبی است و تازه حضرت ابوالفضل ( ع ) نیز در آن وقت کودک نبوده یک جوان حدوداً 15 ساله بوده است . این جعل تحریف است و غیر از دروغ بودنش از نظر ارزش ، شأن امام حسین ( ع ) را پایین می آورد .

یا ماجرای عروسی قاسم در گرما گرم روز عاشورا که مجال نماز خواندن هم نبود امری غیر واقعی است .

در پایان به شما هموطن عزیز خواندن کتابهای زیر را توصیه می کنیم :

1-منتهی الآ مال ، شیخ عباس قمی

2-نفس المهموم ، شیخ عباس قمی

3-حماسه حسینی ، مرتضی مطهری

4-آنچه در کربلا گذشت ، محمد علی عالمی

5-انگیزه های قیام عاشورا ، محمد دشتی

6-ستارگان درخشان ، محمد جواد نجفی

منبع:

1-حماسه حسینی ، استاد مطهری

2-آذرخشی دیگر از آسمان کربلا ، استاد محمد تقی مصباح یزدی

اینجانب علاقه زیادی به حضرت رقیه دارم منبعی برای شناخت بیشتر آن حضرت معرفی کنید؟

پرسش

اینجانب علاقه زیادی به حضرت رقیه دارم منبعی برای شناخت بیشتر آن حضرت

معرفی کنید؟

پاسخ

شما با خداوند عهد ببندید که اعمال و کردارتان، در راستای اهداف قیام خونین عاشورا باشد که حضرت رقیه نیز یکی از شهدای این واقعه است. در جلسات عزاداری نیز شرکت کنید و بعضا برای آن مظلومه، مجالس روضه خوانی برگزار کنید.

برای آشنایی بیشتر ر.ک: حضرت رقیه، نوشته محمدی اشتهاردی.

برای روضه امام حسین (ع ) چه کتاب های معتبری را معرفی می کنید؟

پرسش

برای روضه امام حسین (ع ) چه کتاب های معتبری را معرفی می کنید؟

پاسخ

برای این مسأله باید به منابع معتبر تاریخی مانند «لهوف»، «ارشاد مفید»، «منتهی الآمال» و... مراجعه کرد. متأسفانه در این باره مطالب نادرست زیادی گفته می شود که باید جدا از آن پرهیز کرد.

برای آگاهی بیشتر ر.ک: (حماسه حسینی، شهید مطهری).{J

در مورد ادیان غیراسلامی چه منابع و کتبی وجود دارد؟

پرسش

در مورد ادیان غیراسلامی چه منابع و کتبی وجود دارد؟

پاسخ

برای تحقیق در مورد ادیان دیگر به منابع زیر مراجعه نمایید:

1- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، 1 - 4 آیت اللّه سبحانی

2- آشنایی با تاریخ ادیان آریا

3- ادیان زنده جهان رابرت هبیوم، ترجمه: عبدالرحیم گواهی

4- تاریخ ادیان دکتر شریعتی

5- تاریخ ادیان اصغر حکمت

6- تاریخ جامع ادیان ترجمه، حکمت

در مورد امام حسین (ع ) کتاب هایی را برای مطالعه معرفی کنید؟

پرسش

در مورد امام حسین (ع ) کتاب هایی را برای مطالعه معرفی کنید؟

پاسخ

1- الفبای فکری امام حسین (ع )محمدرضا صالحی کرمانی

2- فرهنگ عاشورا جواد محدثی

3- درسی که حسین (ع ) به انسان ها آموخت شهید هاشمی نژاد

4- سخنان حسین بن علی از مدینه تا کربلا صادق نجمی

5- قیام جاودانه محمدرضا حکیمی

6- منتهی الآمال شیخ عباس قمی

7- ترجمه لهوف ابن طاووس

8- حماسه حسینی شهید مرتضی مطهری

9- حسین بن علی (ع ) را بهتر بشناسیم محمد یزدی

10- پیشوای شهیدان سید رضا صدر

11- پرتوی از عظمت حسین (ع )لطف الله صافی

12- الخصائص الحسینیه شیخ جعفر شوشتری

13- خون خداجواد محدثی

14- الوقایع والحوادث (محرم )محمد باقر ملبوبی

15- ترجمه موسوعه کلمات الامام حسین سازمان تبلیغات اسلامی

16- انصار الحسین مهدی شمس الدین

17- چشمه خورشید, مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و فرهنگ عاشورا

منابع معتبر برای استفاده در مداحی ها چه چیزهایی هستند؟

پرسش

منابع معتبر برای استفاده در مداحی ها چه چیزهایی هستند؟

پاسخ

اشکال ندارد. از کتاب های اشعار که به وسیله شعرای معتبر مانند مرحوم آیت الله غروی اصفهانی و یا استاد شهریارو امثال اینها سروده شده و همچنین از کتاب های معتبری که در زندگانی چهارده معصوم نوشته شده مانند منتهی الامال حاج شیخ عباس قمی یا زندگانی چهارده معصوم، عمادزاده اصفهانی می توانید بهره ببرید و همچنین از نوار مداحان فاضل و معروف می توانید الگو بگیرید.

کتابهایی در مورد سیره و زندگانی حضرت علی (ع ) برای ما معرفی فرمایید.

پرسش

کتابهایی در مورد سیره و زندگانی حضرت علی (ع ) برای ما معرفی فرمایید.

پاسخ

ر.ک:

1- آیین کشورداری از دیدگاه امام علی(ع) آیت اللّه فاضل لنکرانی

2- استراتژی نظام امام علی(ع) حسن علی اکبر

3- امام علی(ع) جلال الدین فارسی

4- الهام از گفتار علی(ع) محمد تقی حکیم

5- امام علی(ع) محمد علی حبیبی

6- علی و پیامبران محمد تقی حکیم

7- بر امیر مؤمنان(ع) چه گذشت محمد حسن موسوی کاشانی

8- پرتوی از بیکران علم علی(ع) محمد رضا حکیمی

9- تاریخ زندگانی علی(ع) کنگره سرداران شهید سپاه

10- جاذبه و دافعه علی(ع) شهید مطهری

11- یکصد کلمه از حضرت علی(ع) سازمان میراث فرهنگی کشور

12- چهل حدیث حضرت علی(ع) کاظم مدیرشانه چی

13- هزار حدیث از حضرت علی(ع) کاظمی خلخالی

14- حق المبین «قضاوت های حضرت علی(ع)» ذبیح اللّه محلاتی

15- خلاصه مقالات کنگره امام علی(ع) سازمان تحقیقات و خودکفایی بسیج

16- مقالات برگزیده کنگره امام علی(ع) سازمان تحقیقات و خودکفایی بسیج

17- در خلوت علی(ع) رضا معصومی

18- میعاد با علی(ع) (مجموعه مقالات) نشر تفکر

19- در محضر علی(ع) رضا بابایی

20- وصیتنامه امام علی(ع) نشر فرجام

21- توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی(ع) علی اکبر علیخانی

آیا متن کتاب انجیل معتبر است ؟

پرسش

آیا متن کتاب انجیل معتبر است ؟

پاسخ

قدس سرهما

1- دیدگاه کلیسا:[ رحمهم الله قدس سره [ بسم الله الرحمن الرحیم رحمهما الله ، (نقل از درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت، محمدرضا زیبایی نژاد، انتشارات اشراق).

«»

قدس سرهما بسم الله الرحمن الرحیم علیه السلام رحمهما الله ، (کلام مسیحی، ص 43 و 44، توماس میشل، ترجمه: حسین توفیقی).

2- دیدگاه دانشمندان بی طرف:« قدس سرهم رضی الله عنه صلی الله علیه و آله قدس سره رحمهما الله ، (آشنایی با ادیان بزرگ، ص 136، حسین توفیقی، انتشارات سمت).

3- دیدگاه مسلمانان:«»

«» ... وانزل التوراة والانجیل من قبل... ، (آل عمران، آیه 3 - 4).

قدس سرهما

قدس سره « آیا انتظار دارید شما را باور کنند با این که عده ای از آنان سخنان خدا را می شنیدند و پس از فهمیدن، آن را تحریف می کردند، در حالی که علم و اطلاع داشتند؟{M»، (بقره، آیه 75).

رضی الله عنه آل عمران، آیه 78 - نساء، آیه 46 - بقره، آیه 79 - مائده، آیه 41 و...

قدس سرهما

1- قطعا برخی مضامین موجود درعهد عتیق مضامینی است که از کتب اصیل الهی برجا مانده است. بسیاری احکام تورات همان احکامی است که در تعالیم پیامبر اسلام(ص) هم مشاهده می شود. مثلاً در آیه 45 سوره مائده به احکامی از تورات اشاره شده که در متن کنونی هم موجود است.

2- موارد بسیاری از کتاب مقدس مورد تحریف واقع شده است این تحریف گاه در قالب تحریف لفظی یعنی حذف عبارات و اضافه نمودن برخی مضامین و گاه در قالب تحریف معنوی یعنی تفسیر غلط آیات کتاب مقدس صورت گرفته است. تعدادی از کتب موجود

هم اصلاً مجعول است یعنی نویسندگانی مطالب خودرا به عنوان کتاب مقدس و مورد تأیید الهی به مردم ارائه کرده اند.

3- صرف نظر از آیات و روایات در مورد تحریف، با دقت در مضامین مختلف کتاب مقدس به موارد بسیاری از تناقضات واضح و آشکار می رسیم که نشانگر وجود دست های جاعلینی بوده که ناشیانه اقدام به این عمل فسادانگیز نموده اند.

«»

قدس سرهما

1- درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت محمدرضا زیبایی نژاد

2- آشنایی با ادیان بزرگ حسین توفیقی

{J

کتابهایی در مورد سیره ائمه معصومین معرفی نمایید.

پرسش

کتابهایی در مورد سیره ائمه معصومین معرفی نمایید.

پاسخ

1- فروغ ولایت جعفر سبحانی

2- چشمه در بستر آقایی

3- جاذبه و دافعه علی(ع) شهید مطهری

4- نقش ائمه در احیای دین مرتضی عسگری

5- امام در عینیت جامعه محمد رضا حکیمی

6- امام سجاد(ع) جمال نیایشگران احمد ترابی

7- امام باقر(ع) جلوه امامت احمد ترابی

8- فاطمه، فاطمه است شریعتی

9- نقش سیاسی تاریخی فدک محمد باقر صدر

10- فاطمة الزهراء علامه امینی

11- کشتی پهلو گرفته شجاعی

12- فاطمه دختر محمد(ص) شهیدی

{J

کتاب هایی در مورد سیره و زندگی ائمه (ع ) معرفی کنید.

پرسش

کتاب هایی در مورد سیره و زندگی ائمه (ع ) معرفی کنید.

پاسخ

قدس سرهما

فروغ ابدیت جعفر سبحانی

جاذبه و دافعه علی(ع) مرتضی مطهری

سیری در سیره ائمه اطهار(ع) مرتضی مطهری

نقش ائمه در احیاء دین علامه سید مرتضی عسکری

امام سجاد(ع) جمال نیایشگران احمد ترابی

امام باقر(ع) جلوه امامت احمد ترابی

نقش سیاسی تاریخ فدک شهید صدر

فاطمه الزهرا علامه امینی

سیره پیشوایان مهدی پیشوایی

سیره نبوی مرتضی مطهری

سیرة المصطفی هاشم معروف الحسنی

الصحیح من السیره سید جعفر مرتضی عاملی

فاطمه زهرا شادمانی دل پیامبر احمد رحمانی همدانی، ترجمه: دکتر افتخارزاده

امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب احمد رحمانی، ترجمه: حسین استاد ولی

رنج های زهرا علامه جعفر مرتضی عاملی، ترجمه: محمد سپهری

{J

منابع مفید تاریخی با استناد به مدارک معتبر درباره ء ائمه (ع ) معرفی نمایید؟

پرسش

منابع مفید تاریخی با استناد به مدارک معتبر درباره ء ائمه (ع ) معرفی نمایید؟

پاسخ

- منابع مفید تاریخی که با استناد به مدارک معتبر به بررسی و تحلیل وقایع تاریخی پرداخته اند بسیار زیاد است از بین منابع فارسی کتابهای زیر پیشنهاد می گردد: 1- تاریخ سیاسی اسلام , رسول جعفریان , سازمان چاپ و انتشارات 1373 چاپ اول ; این کتاب به بررسی و تحلیل وقایع از صدر اسلام تا پایان حکومت امویان پرداخته است . 2- تاریخ سیاسی اسلام دکتر سید جعفر شهیدی مرکز نشر دانشگاهی ; این کتاب نیز به بررسی تاریخ صدر اسلام تا پایان امویان پرداخته اما نسبت به کتاب قبلی مختصرتر است . 3- کتابهای استاد رسولی محلاتی پیرامون زندگی امیرالموئمنین (ع ), حضرت فاطمه (س ), امام حسن (ع ), امام حسین (ع ), که توسط دفتر نشر فرهنگ اسلامی جداگانه چاپ شده است . 4- حیات فکری و سیاسی امامان شیعه (ع ) رسول جعفریان انتشارات انصاریان , قم این کتاب در 631 صفحه به بررسی زندگی ائمه (ع ) پرداخته است با استناد به منابع تاریخی معتبر به تحلیل وقایع پرداخته است .

نظرتان درباره کتاب اسرار آل محمد(ص) چیست . چون در ابتدای این کتاب احادیثی از ائمه(,) نقل شده مثلا در مورد لزوم داشتن این کتاب توسط شیعیان و درباره اهمیت این کتاب و این که یکی از کتب حدیثی بسیار مهم از قرون اول هجری است و... اما در هیچ جا آن طور که باید در

پرسش

نظرتان درباره کتاب اسرار آل محمد(ص) چیست . چون در ابتدای این کتاب احادیثی از ائمه(,) نقل شده مثلا در مورد لزوم داشتن این کتاب توسط شیعیان و درباره اهمیت این کتاب و این که یکی از کتب حدیثی بسیار مهم از قرون اول هجری است و... اما در هیچ جا آن طور که باید درباره آن صحبت نمی شود. مثلا رادیو معارف که ما استفاده می کنیم یا کتاب ها و مجلات شما بزرگواران و... خواهشمند است نظرتان را بنویسید.

پاسخ

سلیم بن قیس الهلالی العامری الکوفی از اصحاب خاص امیرالمؤمنین(ع)، امام حسین(ع) و امام زین العابدین(ع) و امام باقر(ع) است. او متوفای سال 76 ه.ق می باشد. کتاب او اولین کتاب حدیثی و تاریخی نگاشته شده شیعه است. امام سجاد و امام باقر(ع) راجع به آن فرمودند: «صدق سلیم رحمه اللّه هذا حدیثنا کلّه نعرفه» (بحارالانوار _ ج 1، ص 76 و ج 23، ص 124، وسائل الشیعه، ج 18، ص 72) علامه مجلسی در روضة المتقین می فرماید: شیخ کلینی و شیخ صدوق حکم به صحت کتاب سلیم کرده اند، گرچه متن خود کتاب دلالت بر صحت آن دارد. (روضه المتقین، ج 14، ص 372)

صاحب وسائل الشیعة شیخ حر عاملی آن را از کتاب های معتبر می شمارد. (وسائل الشیعه، ج 20، ص 36 _ 42).

آیت اللّه مرعشی نجفی(ره) می گوید: این کتاب از قدیمی ترین و صحیح ترین کتاب ها نزد شیعه است، بلکه برخی از اهل سنت نیز حکم به صحت آن کرده اند. (مقدمه احقاق الحق، ج 1، ص 55)

آیت اللّه خوئی در معجم الرجال الحدیث به بررسی چند جانبه آن پرداخته اند. (ج 8، ص 216 _ 225)

اما برخی از علمای بزرگ مثل

شیخ مفید آن را تضعیف کرده اند. (تصحیح الاعتماد، ص 72)

جمع این دو نظریه به این است که اصل اینکه سلیم بن قیس کتابی دارد که مورد تأیید اهل بیت بوده ثابت است.

اگر چه احتمال کاستی و یا فزونی در کتاب موجود منتفی نمی باشد، لذا سزاوار است در مواردی که نیاز به شرح و تبیین دارد با استاد آشنا به معارف اهل بیت(ع) مشورت شود.

برای داشتن سیر مطالعاتی در مورد شخصیت واقعی ائمه ،چه پیشنهادی دارید؟

پرسش

برای داشتن سیر مطالعاتی در مورد شخصیت واقعی ائمه ،چه پیشنهادی دارید؟

پاسخ

شخصیت واقعی چهارده معصوم (ع) دو مرحله دارد: الف) مرحله ای که برای غیر معصومین شناخت پذیر نیست و افق آن برتر از فهم ادراکات عادی است. ب ) بخشی که برای غیر معصومین قابل شناخت است. در این رابطه هر کس متناسب با سطح کمالات علمی و عملی خود می تواند پرتوی از انوار آنان را دریابد و به ادراک برخی از خصوصیاتشان نایل آید. بنابراین در این رابطه باید: اولا به مطالعات پیوسته و همه جانبه در رابطه با ابعاد مختلف زندگی آنان پرداخت و یکی از بهترین راه های شناخت معصوم بیان خود معصومین (ع) است. بنابراین باید احادیث رسیده از پیامبر (ص) و دیگر امامان درباره شخصیت هر یک از معصومین (ع) را به دقت بررسی و ژرفکاوی نمود. هم چنین مطالعه تاریخ و سرگذشت آنان و نیز تعالیم ارزنده ای که به یادگار نهاده اند گنجینه ای ارزشمند در جهت شناخت آنان می باشد. از سوی دیگر هر اندازه شخص خود را هماهنگ با ارزش های رسیده از آنان بسازد و هماهنگی عملی قلبی و عاطفی افزون تری با آنان داشته باشد زمینه شناخت و معرفت هر چه بیشتر در او پدید می آید. کتاب های زیر برای مطالعه خوب است:

1- سیره پیشوایان مهدی پیشوایی

2- خاندان وحی سید علی اکبر قرشی

3- منتهی الامال شیخ عباس قمی

4- ترجمه ارشاد شیخ مفید

ب ) درباره مفاهیم قرآنی نیز مانند مسأله بالا است. در ذیل دو کتاب معرفی می شود:

1- کلیدهای فهم زبان قرآن، ج 1 - 3 مرتضی شجاعی

2- قاموس قرآن سید علی اکبر قرشی

میزان سندیت کتاب شریف منتهی الامال چه اندازه است و جریان فطرس از لحاظ روایی صحیح است .

پرسش

میزان سندیت کتاب شریف منتهی الامال چه اندازه است و جریان فطرس از لحاظ روایی صحیح است .

پاسخ

کتاب منتهی الامال از جمله کتاب های قابل استفاده در زمینه تاریخ و سرگذشت معصومین(ع) است. اکثر مطالب این کتاب از روایات ائمه معصومین(ع) است گرچه بعضا از تاریخ نویسان اهل سنت نیز مطالبی که منافاتی با اصول اعتقادی مǠندارد نیز آمده است، درمجموع گرچه این کتاب کتاب معتبری می باشد ولی نمی توان تمام آنچه در این کتاب آمده را تأیید و هر کدام نیاز به بررسی دارد.

جریان فطرس در چند روایت از معصوم(ع) روایت شده و در کتب مختلفی نقل شده از جمله در کامل الزیارات ابن قولویه که از کتب معتبر حدیث می باشد (کامل الزیارات، 140).

همچنین در ضمن دعای مربوط به روز سوم شعبان که شیخ طوسی در مصباح المتهجد از قاسم بن علاء همدانی وکیل امام هادی(ع) از امام زمان(عج) نقل کرده است این جمله آمده است که «وعاذ فطرس بمهده...؛ و پناه آورد فطرس به گهواره او [امام حسین(ع)]... » (مصباح المتهجد، ص 826 - 827).

جهت توضیح بیشتر در فرشتگان و فطرس توجه شما را به مطالب زیر جلب می نماییم:

با بررسی آیات و روایات متعدد، می توان ویژگی های زیر را برای فرشتگان برشمرد:

1. موجودات شریف و ارزشمندی هستند که واسطه بین خداوند متعال و عالم محسوس به شمار می آیند و در همه حوادث بزرگ و کوچک جهان نقش دارند؛ بر هر امری با توجه به ابعاد و جنبه های مختلف آن یک یا چند فرشته گمارده شده است، نقش فرشتگان در حوادث و جریان ها، اجرای فرمان الاهی و تثبیت

آن در جایگاه ویژه اش است. قرآن کریم در این باره می فرماید: «لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون؛1 آن ها در هیچ سخنی بر خداوند پیشی نمی گیرند و مطیع امر خداوندند.»

2. در فرشتگان سرکشی و نافرمانی وجود ندارد؛ چون اراده ای مستقل از اراده خداوند ندارند تا چیزی خلاف خواست او بخواهند. قرآن در این مورد می فرماید:«لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون؛2 فرمان خداوند را مخالفت نمی کنند و امر او را اطاعت می کنند.»

3. فرشتگان، با وجود فراوانی و کثرت، از نظر مقام و درجه مختلفند. برخی برتر از برخی دیگرند و عده ای فرمانده و عده ای فرمانبردارند. آن که فرمانده است به امر الاهی امر می کند و فرمان می دهد و آن که فرمانبر است نیز به دستور الاهی مطیع و فرمانبردار است و همگی در این ویژگی که از خود اراده و اختیاری ندارند،

مشترکند؛ چنان که قرآن می فرماید: «و ما منّا اِلاّ له مقام معلوم؛3 هر کدام از ما فرشتگان دارای رتبه و جایگاه معین و مشخصی است.»

4. چون کارهای فرشتگان به امر خداوند و اراده او است و خداوند در همه امورش غالب و چیره است - «و الله غالبٌ علی امره؛4 خداوند بر کارش مسلط و چیره است - و هیچ چیز در آسمان ها و زمین او را عاجز و مغلوب نمی سازد،5 فرشتگان نیز که فرمانبرداران حق بوده، اراده و خواستی جز اراده و خواست او ندارند و همواره چیره و پیروزند.6

در مورد فطرس که یکی از فرشتگان الاهی است، روایات متعددی داریم که مضمون و محتوای آن ها یک سان است. در روایتی می خوانیم: فطرس فرشته ای بود که گردا

گرد عرش الاهی در گردش بود و درباره دستوری از اوامر خداوند کوتاهی و سستی ورزید. بالش به کیفر این نافرمانی چیده شد و به یکی از جزیره ها تبعید گردید. هنگامی که امام حسین(ع) متولد شد، جبریل(ع) برای عرض تبریک به پیامبر(ص) به سوی زمین فرود آمد و در راه با فطرس دیدار کرد. جبریل(ع) به وی پیشنهاد کرد، برای عرض تبریک و تهنیت، با او نزد پیامبر(ص) برود. هنگامی که جبریل(ع) او را به حضور پیامبر(ص) برد، به امر پیامبر(ص)، بالش را به بدن پاک امام حسین(ع) مالید و سلامتش را باز یافت.7

عده ای از بزرگان معتقدند، داستان فطرس با آیات صریح قرآن که ویژگی های فرشتگان را برشمرده، آن ها را بندگان مطیع و کریم و شایسته خداوند معرفی می کند و از هر نوع سرپیچی و نافرمانی پیراسته می داند، سازگاری ندارد؛ پس باید این گونه روایات را نادرست شماریم؛ و به فرض درستی شان، بدان سبب که نکته ای فراتر از ادراک ما دارند، باید علمش را به اهلش یعنی اولیای برگزیده الاهی واگذاریم و خود را در فهم آن ناتوان بدانیم.

در مقابل عده ای بر این باورند که فرشتگان اصناف و درجه های گوناگون دارند. گروهی مقرّبند و گروهی در درجه پایین تر جای گرفته اند. آیاتی که هر گونه نافرمانی و سرپیچی را از فرشتگان نفی می کنند، به فرشتگان مقرب مربوط است. فطرس از فرشتگان مقرب نبود تا از هر نوع سرکشی پیراسته باشد؛ به ویژه آن که تخلّف و سرپیچی فطرس در برخی روایات کندی و سستی ورزیدن خوانده شده که نوعی ترک اولی است نه گناه. چنان که پیامبران(ع) نیز درجات مختلف دارند: «تلک الرسل فضّلنا

بعضهم علی بعض؛8 بعضی پیامبران را بر بعضی برتری بخشیدیم.»

عده ای از انبیاء ترک اولی داشتند؛ ولی جمعی مانند پیامبر بزرگوار اسلام(ص) و خاندان پاکش جز اراده الاهی اراده ای نداشتند و حتی از ترک اولی نیز پیراسته بودند.

--------------

پی نوشت:

1. انبیا(21):27.

2. تحریم(66): 6.

3. صافات(37):164.

4. یوسف(12):21.

5. فاطر(35): 44.

6. ر.ک: المیزان، ج 17، ص 12، ذیل آیه اول سوره فاطر.

7. ر.ک: سفینه البحار، شیخ عباس قمی(ره)، ج 3، ص 930؛ بحارالانوار، ج 26، ص 340، روایت 10 و ج 43، ص 243، روایت 8 و ج 4، ص 182، روایت 7.

8. بقره(2): 253.

لطفا کتابهایی درباره موضوعات زیر برایم معرفی کنید.

اشاره

1. شناخت و معرفت و محبت خدا.

2. شناخت امام زمان(عج)

3. مبحث شیعه و سنی

4. شناخت پیامبر و امام علی و حضرت زهرا

5. شناخت سایر ائمه

6. کتابهای شهید مطهری ،دستغیب و شریعتی

7. خطبه های حضرت زهرا و ح

پرسش

لطفا کتابهایی درباره موضوعات زیر برایم معرفی کنید.

1. شناخت و معرفت و محبت خدا.

2. شناخت امام زمان(عج)

3. مبحث شیعه و سنی

4. شناخت پیامبر و امام علی و حضرت زهرا

5. شناخت سایر ائمه

6. کتابهای شهید مطهری ،دستغیب و شریعتی

7. خطبه های حضرت زهرا و حضرت زینب

8. کدام قسمت های نهج البلاغه مفیدتر است و نام کتابهایی که در شرح نهج البلاغه آمده است.

9. کتابهایی که مربوط به سیر و سلوک است را خیلی دوست دارم البته فکر می کنم با همان موضوع اول یعنی شناخت و معرفت خدا

10. در مبحث امامت و نبوت و قیامت .

پاسخ

خداشناسی و محبت به او:

- مصباح یزدی، محمدتقی، معارف قرآن (3 - 1، خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (بخش نخست این کتاب درباره خداشناسی است).

- مصباح یزدی، محمد تقی، آموزش عقاید (3 - 1)، شرکت چاپ و نشر بین الملل (این کتاب دارای سه جلد می باشد که بخش نخست آن درباره خداشناسی است).

- روزبه، رضا، خداشناسی، انتشارات اسلامی

- بهشتی، محمد، خدا از دیدگاه قرآن، بعثت تهران

- گرامی، محمد علی، خدا در نهج البلاغه، الفتح تهران

- مصباح یزدی، محمد تقی، یاد او (شرح حدیث معراج)

- مصباح یزدی، محمد تقی، به سوی کوی دوست (شرح حدیث معراج)

- سبحانی، جعفر، خدا و صفات جمال و جلال، دفتر تبلیغات اسلامی قم

- آفریدگار جهان، آیت الله مکارم شیرازی

شناخت امام زمان(عج):

- آموزش عقاید (دوره کامل سه جلدی)، محمد تقی مصباح یزدی، درس چهلم

- کتاب غیبت، محمد بن ابراهیم نعمانی، ترجمه احمد فهری زنجانی، دارالکتب الاسلامیه

- قیام و انقلاب مهدی(عج)، شهید مرتضی مطهری،

صدرا

- گفتمان مهدویت، جمعی از نویسندگان، مؤسسه فرهنگی انتظار نور، دفتر تبلیغات اسلامی قم

- در انتظار ققنوس، ثامر هاشم العمیدی، ترجمه مهدی علیزاد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- نهج الولایه، حسن زاده آملی، قیام، قم

- چشم اندازی به حکومت مهدی(عج)، نجم الدین طبسی، دفتر تبلیغات اسلامی قم

شناخت شیعه و سنی:

- ویژگی ها و دیدگاه های دو مکتب در اسلام، علامه سید مرتضی عسکری، ترجمه ع.م.سردار نیا (ترجمه کتاب ارزشمند معالم المدرستین از علامه عسکری)

- نقش ائمه(ع) در احیای دین، علامه سید مرتضی عسکری

- شیعه در اسلام، علامه طباطبایی

- شیعه چه می گوید، سراج انصاری

- راه یافته (ترجمه کتاب ثم اهتدیت از محمد تیجانی سماوی)، ترجمه عباس جلالی یا سید محمد جواد مهری

- شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی، دارالکتب الاسلامیه

- شیعه پاسخ می دهد، رضا حسینی نسب

شناخت پیامبر(ص):

- فروغ ابدیت، جعفر سبحانی، دفتر تبلیغات اسلامی قم

- محمد(ص) تصویر جمال خدا، حسین بدرالدین، علم تهران

- سیره نبوی، شهید مرتضی مطهری

- سیره نبوی، مصطفی دلشاد تهرانی ، انتشارات وزارت ارشاد

- تاریخ پیامبر اسلام(ص)، محمد ابراهیم آیتی، دانشگاه تهران

شناخت امام علی(ع):

- امام علی(ع) از ولادت تا شهادت، سید محمد کاظم قزوینی، دلیل قم

- امام علی(ع) صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، ترجمه سید هادی خسروشاهی، خرم قم

- امام علی(ع) نماد حکومت حق، عزیز سید جاسم، ترجمه موسی دانش، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی

- شهید تنها، محمد رضا حسینی مطلق، پارسایان قم

حضرت زهرا(س):

- نهج الحیاه (فرهنگ سخنان فاطمه)، محمد دشتی، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)

ُ- زندگانی زهرا(س)، محمد باقر مجلسی، ترجمه محمد روحانی علی آبادی، مهام تهران

- فرهنگ فاطمیه (الفبای شخصیتی حضرت زهرا(س)) مهدی نیلی پور، مرکز فرهنگی شهید

مدرس اصفهان

- زهرا، برترین بانوی جهان، ایت الله مکارم شیرازی، هدف قم

- جامی از زلال کوثر، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

شناخت سایر ائمه(ع):

- سیره پیشوایان، مهدی پیشوایی، مؤسسه تحقیقاتی امام صادق(ع) قم

- سیره معصومان، سید محسن امین، ترجمه علی حجتی کرمانی، سروش تهران

- منتهی الامال، شیخ عباس قمی، هجرت قم

- نگاهی به زندگی چهارده معصوم(ع)، محمد محمدی اشتهاردی، ناصر قم

- سیری در سیره ائمه اطهار(ع)، شهید مطهری، صدرا قم

کتاب های شهید مطهری:

- آشنایی با علوم اسلامی

- آشنایی با قرآن

- اخلاق جنسی در اسلام وجهان غرب

- امدادهای غیبی در زندگی بشر

- انسان کامل

- انسان و سرنوشت

- جهان بینی الهی و جهان بینی مادی

- فلسفه اخلاق

- مسأله حجاب

- نظام حقوق زن در اسلام

- فطرت

- عدل الهی

- شناخت

- و...

کتاب های شهید دستغیب:

- معاد

- داستان های شگفت

- گناهان کبیره

- استعاذه

- قلب سلیم

- هشتاد و دو پرسش

- تفسیر سوره واقعه

- تفسیر سوره حجرات

- سرای دیگر

- و...

کتاب های دکتر علی شریعتی:

- امت و امامت

- انسان بی خود

- انسان و اسلام

- با مخاطب های آشنا

- بازشناسی هویت ایرانی - اسلامی

- تاریخ تمدن

- جهان بینی و محیط

- جهت گیری طبقاتی اسلام

- حج

- فاطمه، فاطمه است

- کویر

- و...

خطبه های حضرت زهرا(س)

- متن کامل خطبه حضرت زهرا(س)، ترجمه عمادزاده، حسینیه عمادزاده اصفهان، نشریه ش 4

- شرح خطبه حضرت زهرا(س)، عزالدین حسینی زنجانی

- سخنرانی فاطمه(س)، توران انصاری، رسالت قلم

خطبه های حضرت زینب(س)

- مقتل الحسین(ع)، عبدالرزاق الموسوی المقرم، ص 310، دارالکتاب الاسلامی بیروت

- لهوف، سید بن طاووس، ترجمه عقیقی بخشایشی، ص 215، نوید اسلام قم

- بخش های مفید نهج البلاغه :

بی تردید نهج البلاغه این

دریای نور و دانش های علوی، پس از قرآن کریم از ارزشمندترین سرچشمه آموزه های دینی می باشد، از این رو همه سخنان آن ثمربخش بوده و نمی توان با جداسازی قسمت هایی از این کتاب نورانی، آنها را در ردیف مطالب مفید قرار داد و اصولا مرزبندی این گونه درباره آن شدنی نیست. کتاب مزبور دارای سه بخش جدا از یکدیگر می باشد که عبارتند از: خطبه ها یا مجموعه سخنرانی های امام(ع) که 239 خطبه می باشد، نامه ها یا مجموعه نامه های امام(ع) به دوستان، دشمنان و مسؤولان کشوری که 79 نامه است و بالاخره کلمات کوتاه یا جملات زیبای حکمت آمیز که به کلمات قصار نیز مشهور بوده و 480 کلمه می باشد. به نظر می رسد بخش اخیر برای شما پرجاذبه تر باشد.

شرح های نهج البلاغه:

- شرح فشرده و گویا از نهج البلاغه، آیت الله مکارم شیرازی

- سیری در نهج البلاغه، شهید مرتضی مطهری، دفتر انتشارات اسلامی قم

- شناخت نهج البلاغه، محمد دشتی

- ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، محمد تقی جعفری

- جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، محمود مهدوی دامغانی، نشر نی

- پند جاوید، شرح وصیت امام علی(ع) به امام حسن(ع)، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

درباره سیر و سلوک:

- مصباح الهدایه، امام خمینی، ترجمه سید احمد فهری

- چهل حدیث، امام خمینی، مؤسسه نشر آثار امام خمینی

- اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات امام، مشهد

- مناهج الطالبین و مسالک الصادقین، محمد بخاری، تصحیح و توضیح نجیب مایل هروی، انتشارات مولی، تهران

- راهنمای سعادت، سید بن

طاووس، ترجمه محمد باقر شهیدی گلپایگانی، سعدی تهران

- به سوی او، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم

- مبانی نظری و عملی تزکیه (سه جلد در دو مجلد)، محمد شجاعی، سروش تهران

کتاب هایی در مبحث امامت، نبوت و قیامت:

- آموزش عقاید، محمد تقی مصباح یزدی، سازمان تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین الملل، درس بیست و یکم به بعد

- معارف قرآن ( 5 و 4) راه و راهنماشناسی، محمد تقی مصباح یزدی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- امامت در پرتو کتاب و سنت، مهدی سماوی، به نشر، مشهد

- پیرامون وحی و رهبری، آیت الله جوادی آملی، الزهرا، قم

- نبوت و امامت، علی الله وردیخانی، شرکت مشهد

- وحی و نبوت، شهید مرتضی مطهری، حکمت

- وحی یا شعور مرموز، علامه طباطبایی

- قرآن و آخرین پیامبر، آیت الله مکارم شیرازی، دارالکتب الاسلامیه

- معاد از دیدگاه قرآن، حدیث، فلسفه، حسین ربانی نقایی، قیام قم

- معادشناسی، علامه تهرانی

- معاد در نگاه وحی و فلسفه، محمد باقر شریعتی سبزواری

خواهشمندم که کتابی برایم معرفی کنید که در آن زمان و چگونگی (چه نشانه هایی دارد) ظهور حضرت ولی عصر طوری بیان شده باشد که در خور بچه های دبستانی باشد تا دخترم و هم سن و سالان او ارضاء شوند.

پرسش

خواهشمندم که کتابی برایم معرفی کنید که در آن زمان و چگونگی (چه نشانه هایی دارد) ظهور حضرت ولی عصر طوری بیان شده باشد که در خور بچه های دبستانی باشد تا دخترم و هم سن و سالان او ارضاء شوند.

پاسخ

هر چند کتاب هایی که در این باره نوشته شده بیشتر فراتر از اندازه توان درک بچه های دبستانی است ولی با این وجود به تعدادی از آنها که تا اندازه ای فراخور فهم آنان باشد اشاره می شود:

1. سید جمال الدین حجازی، خاطره آن شب، انتشارات نیک معارف

2. طیبه صالحی کرمانی، گل نرگس و ره یافتگان محضر دوست، انتشارات فانوس کرمان

3. طوبی معتمد لاری، مهدی(عج) در دامان نرجس(س)، انتشارات اندیشه مهر، تهران

4. شریف مسائل، ویژگی های حضرت مهدی(عج)، انتشارات عطر عترت

5. مهدی حکیمی، امام مهدی و آینده زندگی، بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)

یادآوری می شود دلیل گزینش موارد یاد شده، کوتاه و کم حجم بودن و یا جنبه داستانی داشتن آنهاست.

آیا از اهل سنّت کتابی در فضایل ائمه«علیهم السلام» موجود است؟

پرسش

آیا از اهل سنّت کتابی در فضایل ائمه«علیهم السلام» موجود است؟

پاسخ

یکی از علمای اهل سنّت به نام علّامه حسکانی کتاب تحت عنوان «شواهد التنزیل» نوشته و تمام آیاتی که در فضیلت اهل بیت پیامبر«علیهم السلام» نازل شده است به ترتیب سوره ها بیان کرده است.

« بخش پاسخ به سؤالات »

برای اطلاعات بیشتر در مورد مادر امام زمان(عج) به چه کتابی رجوع کنیم؟

پرسش

برای اطلاعات بیشتر در مورد مادر امام زمان(عج) به چه کتابی رجوع کنیم؟

پاسخ

درباره تاریخ زندگی حضرت نرجس خاتون مادر گرامی حضرت امام زمان(عج) می توانیم به کتابهای تاریخ زندگی ائمه مانند کتاب منتهی الامال در شرح زندگی امام حسن عسگری(عج) و امام زمان(عج) مراجعه فرمایید.

« بخش پاسخ به سؤالات »

آیا کتابهای «محمد تیجانی» ابزاری در دست استعمار برای تفرقه افکنی میان مسلمانان نیست؟

پرسش

آیا کتابهای «محمد تیجانی» ابزاری در دست استعمار برای تفرقه افکنی میان مسلمانان نیست؟

پاسخ

«سیّد محمّد تیجانی» با کتاب هایی که نوشته است، خدمت بزرگی به تشیّع انجام داده است و بسیاری از افراد از طریق کتاب های وی به مذهب شیعه نزدیک شده اند و این امر به عنوان وسیله ای در دست استعمار برای تفرقه افکنی نیست؛ زیرا بحث و تحقیق و نوشتن کتاب براساس منطق صحیح و دلیل های روشن، با وحدت منافاتی ندارد و نه تنها موجب تفرقه نمی شود، بلکه گاهی برای وحدت نیز مفید است؛ زیرا آشنایی به مذهب حق، موجب آگاهی و بصیرت می شود و روشن می گردد که تهمت هایی که به شیعه زده شده و موجب تفرقه بوده، بی اساس بوده است.

گذشته از این اگر بحث و مطالعه کتابهای مذهبی موجب تفرقه شود، هیچ کس نباید از مذهب خود آگاه شود که این طرز تفّکر غلط، موجب دوری افراد از مذهب صحیح می گردد.

« بخش پاسخ به سؤالات »

اگر ممکن است که کتاب هایی که در مورد زندگی امامان و کارهای آن ها و... برای من بفرستید؟

پرسش

اگر ممکن است که کتاب هایی که در مورد زندگی امامان و کارهای آن ها و... برای من بفرستید؟

پاسخ

ارسال کتاب مقدور نیست، اما تعدادی از کتاب های مفید را برای مطالعه معرفی می کنیم که می توانید تهیه فرمایید:

1- فروغ ابدیت و فروغ ولایت، اثر: آیت الله سبحانی

2- گناهان کبیره و قلب سلیم، اثر: شهید دستغیب

3- کتاب های مرحوم شهید مطهری

4- اخلاق عملی، اثر: آیت الله مهدوی کنی

هم چنین فرم شرکت در حوزه را خدمت شما می فرستیم و درباره حقوق طلبگی باید عرض کنیم که مقداری شهریه به طلاب داده می شود که اگر قانع باشید می توانید با آن زندگی را سپری کنید.

کتابی را در مورد ویژگی حضرت امام و آیت اللَّه خامنه ای معرفی نمایید؟

پرسش

کتابی را در مورد ویژگی حضرت امام و آیت اللَّه خامنه ای معرفی نمایید؟

پاسخ

در مورد ویژگی های حضرت امام خمینی(ره) کتاب های زیادی از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر شده است، از جمله مجله حضور و کتاب های سرگذشت های ویژه از زندگی امام خمینی و در سایه آفتاب در چند جلد چاپ شده که در کتاب فروشی ها موجود است و مجموعه حدیث ولایت از سخنان مقام معظم رهبری و هم چنین زندگی نامه آن حضرت توسط مؤسسه قدر ولایت منتشر شده است.

علاقه فراوانی به آشنایی با معصومان : و زندگانی آنان دارم .لطفاً مرا در این زمینه و کتاب هایی که دربارهء آنان نوشته شده است , راهنمایی کنید.

پرسش

علاقه فراوانی به آشنایی با معصومان : و زندگانی آنان دارم .لطفاً مرا در این زمینه و کتاب هایی که دربارهء آنان نوشته شده است , راهنمایی کنید.

پاسخ

پیامبر6فرمود: .

قرآن به عنوان و اهل بیت 7به عنوان زمینه ءسعادت فردی و اجتماعی بشر را فراهم می کنند. در مورد اهل بیت : و زندگانی وشرح حال و اخلاق و معجزات آن بزرگواران کتاب ها نوشته شده است و همهء مامخصوصاً جوانان باید بخشی از ساعات شبانه روز را به مطالعهء آن کتاب هااختصاص بدهیم , تا آنان را خوب بشناسیم و راه و رسم زندگی را از آنان بیاموزیم ومورد عمل قرار دهیم . به چند کتاب که مناسب با نوجوانان و جوانان باشد, اشاره می کنیم . آن ها را تهیه و مطالعه فرمایید:

1 فروغ ولایت از آیت الله سبحانی ; 2 قیام امام حسین از دکتر سید جعفرشهیدی ; 3 فرازهای برجسته از سیرهء امامان شیعه از محمد تقی عبدوس ; 4زندگانی حضرت فاطمه 3از سید جعفر شهیدی و سیرهء پیشوایان , نوشته آقای مهدی پیشوایی .

کتب فراوان دیگری در کتاب فروشی ها از تاریخ زندگانی ائمه : وجود دارد.

در این زمینه می توانید با (مؤسسهء در راه حق ) نشانی : قم , خیابان ارم , مؤسسه ءدر راه حق مکاتبه کنید. کتابچه هایی دربارهء هر امام نوشته اند که برای شما مفیداست و به رایگان می توانید آن ها را دریافت کنید.

آیا کتاب زبور داود به زبان فارسی موجود است ؟

پرسش

آیا کتاب زبور داود به زبان فارسی موجود است ؟

پاسخ

قرآن کریم در آیهء 163سورهء نساء و آیهء 55سورهء اسراء و آیهء 105سورهء انبیاء از کتاب حضرت داوود به نام نام برده است . شما می توانید با مراجعه به تفسیر نمونه مطالبی در مورد مطالعه فرمایید.

زبور مانند تورات و انجیل از تحریف مصون نمانده است , ولی می توان گفت تا حدودی شکل خود را حفظ کرده است , و سراسر شکل اندرز و دعا و مناجات دارد. این کتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است که هر کدام نامیده می شود.

هم اکنون این کتاب به نام یا در ضمن عهد قدیم مذکور است . زبور در از ص 830_ 947 آورده شده می توانید با مراجعه به (معمولاً در همه کتاب خانه های عمومی موجوداست و الان در کتاب خانه دفتر تبلیغات اسلامی موجود است زبور را مطالعه فرمایید.

تاریخ طبری , تاریخ ابن طبری از چه کسانی و دربارهء چیست ؟ الغدیر دربارهء چه موضوعی است ؟ آیا این کتاب ترجمه شده است و الغدیر در کدام مرکز علمی موجود است ؟

پرسش

تاریخ طبری , تاریخ ابن طبری از چه کسانی و دربارهء چیست ؟ الغدیر دربارهء چه موضوعی است ؟ آیا این کتاب ترجمه شده است و الغدیر در کدام مرکز علمی موجود است ؟

پاسخ

برادر گرامی ! به خاطر علاقه تان به مطالعات اسلامی و بررسی متون و منابع دینی تبریک می گوییم .

اساساً یادگیری , گنج درون است که متاسفانه بسیاری از آن غافلند. یکی از راه های کشف حقیقت , مطالعات اسلامی و ارتباط با منابع علمی است .

کتاب هایی که شما نام برده اید, از منابع نسبتاً دست اوّل تاریخی و روایی به شمار می آید. تاریخ طبری وتاریخ ابن طبری که در برخی کتاب ها مطرح می شود, از یکی از دانشمندان اهل تسنن به نام است . این کتاب دربارهء تاریخ امم و ملوک است . در این کتاب خبرهای مربوط به پیامبران الهی وامت های آنان و داستان های مربوط به شاهان مانند اسفندیار و اردشیر و بهرام گور و یزگرد و کسری و... آمده است . در جلد هفتم این کتاب مطالبی دربارهء مامون و ظهور در شام و خروج در یمن آمده است . این کتاب در پانزده جلد ترجمه و چاپ شده است و در کتاب خانه های معتبر و کتاب فروشی های بزرگ مثل بوستان کتاب در قم و مراکز استان ها موجود است .

کتاب الغدیر تألیف علامه امینی , یکی از فرزانگان تاریخ معاصر ایران و دربارهء اثبات خلافت حضرت امیرالمؤمنین 7و نصّ بر ولایت مطلقهء آن حضرت است . این کتاب در نُه جلد بارها تجدید چاپ شده و اخیراًترجمه شده که در

مراکز معتبر موجود است .

در زمینهء قیام عاشورا و تاریخچهء عزاداری برای امام حسین 7کتاب هایی را که در سطح معلومات یک دانشجو است , معرفی کنید.

پرسش

در زمینهء قیام عاشورا و تاریخچهء عزاداری برای امام حسین 7کتاب هایی را که در سطح معلومات یک دانشجو است , معرفی کنید.

پاسخ

کتاب های فراوانی دربارهء قیام عاشورا نوشته شده است که به چند کتاب اشاره می کنیم : از شهید هاشمی نژاد ; از حجة الاسلام نظری منفرد; , از آیت الله محمد یزدی ;

لطفاً کتاب هایی را که در مورد ادیان کلیمی و مسیحی و زرتشتی و تشیع و تسنن باشد, معرّفی کنید.

پرسش

لطفاً کتاب هایی را که در مورد ادیان کلیمی و مسیحی و زرتشتی و تشیع و تسنن باشد, معرّفی کنید.

پاسخ

خواهر گرامی ! در زمینهء ادیان , کتابی که جامع و مختصر و روان باشد, کم یافت می شود; بعضی از کتاب ها چند مجلّد است و بعضی مشکل یابه زبان عربی است . یکی از کتاب هایی که نسبتاً خوب و در بیش تر ادیان به طورمختصر بحث کرده است , کتاب ترجمهء است , که شرکت انتشارات علمی و فرهنگی آن را چاپ و نشر کرده است . در مورد یک دوره اصول و فروع برای جوانان , کتاب ازآیت الله ابراهیم امینی مناسب است . همین طور کتاب ازمرحوم علاّمهء طباطبایی بسیار مناسب است . اثر محمد جوادمغنیه نیز از جمله کتاب هایی است که می توانید مطالعه کنید.

هم چنین نوشتهء علی ربانی گلپایگانی و اثر حسین توفیقی و ترجمهء ملل و نحل علامهء شهرستانی برای مطالعه پیشنهاد می شود.

چند کتاب دربارهء حضرت مهدی 7معرفی کنید. در ضمن شرحی دربارهء جزیرهء خضرابفرمایید.

پرسش

چند کتاب دربارهء حضرت مهدی 7معرفی کنید. در ضمن شرحی دربارهء جزیرهء خضرابفرمایید.

پاسخ

کتاب های مترجم آقای علی دوانی و نویسنده آیت الله امینی و از آیت الله صافی گلپایگانی و از مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی و نعمانی و تألیف محمد رضا حکیمی و مجلهء حوزه شمارهء 70_ 71قابل مطالعه و تحقیق وبررسی است .

در مورد جزیرهء خضرا, مرحوم مجلسی در کتاب بحارالانوار, جلد 52می فرماید: و سپس آن را از علی بن فاضل مازندرانی نقل می کند.برخی از دانشمندان خواسته اند جزیرهء خضرا را بر جزائر تطبق دهند, ولی بر طبق نظریهء بسیاری ازدانشمندان صحّت این حدیث مخدوش است . علامه جعفر مرتضی عاملی در کتابی دربارهء جزیرهء خضرا آن را جَعْلی و بدون مدرک می داند و می گوید: این مطلب دروغ است . مرحوم شهید اوًل نیز این حدیث را صحیح نمی داند ومحقق کرکی و علامهء مجلسی و مقدس اردبیلی و آیت الله خویی (ره ) و آیت الله شعرانی و... این مطلب را درست نمی دانند.(1)

(پ_اورقی 1.ابوالفضل طریقه دار, جزیرهء خضراء _ افسانه یا واقعیت , ص 118_ 134

نظر واحد پاسخ به سؤالات راجع به کتاب های ابطحی چیست ؟

پرسش

نظر واحد پاسخ به سؤالات راجع به کتاب های ابطحی چیست ؟

پاسخ

امیدواریم با ارسال برگه ای مربوط به کتاب های ایشان , نظر واحد پاسخ به سؤالات مشخص شود. درهر حال راه های معتدل تری برای شناخت حضرت صاحب العصر وجود دارد, و چون اصل زندگی حضرت در پشت پرده غیبت قرار گرفته است , جز انتظار که خود عبادتی بزرگ است , راه دیگری وجود ندارد که ما بخواهیم حضرت را شناخته , یا ببینیم . آن ها که می خواهند ایشان آقا امام زمان 7باشد, به تقوا و پرهیز از گناهان روی آورده و درزندگی اجتماعی خود سعی و تلاش بر درستکاری دارند. از این رو بدون آن که در مورد زندگی حضرت (که کسی نمی تواند از آن تحلیل و تفسیر کند) به مطالعات و تحقیقات روی آوریم . خود به خود جستجوگر حضرت در قلب ودل و دعا خواهیم بود. بسیاری از کتاب ها و یا نوشته ها و داستان های مربوط به حضرت جز افسانه و قصه و یا توهم و خیال چیز دیگری نیست و بیش تر برای بازار گرمی تألیف شده است . چه کسی می تواند ادعا کند که من امام زمان را به شما نشان داده و یا برای شما شناسایی می کنم ؟

رفتاری که علمای دین در پیش دارند, با رفتاری که بعضی افراد به آن متوسل می شوند, فرق بسیار دارد.امیدواریم خداوند متعال چشمان همهء ما را به جمال منورش روشن کند و ما را در زمرهء یاران او قرار دهد.والسلام .

برای شناخت تحقیقی از اسلام و تشیع و اطلاع اجمالی از مذاهب و مکاتب دیگر, نیازمند به معرفی وارسال منابع مفید هستم .

پرسش

برای شناخت تحقیقی از اسلام و تشیع و اطلاع اجمالی از مذاهب و مکاتب دیگر, نیازمند به معرفی وارسال منابع مفید هستم .

پاسخ

خواهر گرامی ! شکوفایی روحیهء پژوهش و تحقیق و پویایی میل درونی کنجکاوی و حقیقت جویی شما را تبریک می گوییم و موفقیت شما را برای کسب شناخت و آگاهی از معارف متعالی اسلام _ که احکام و قوانین وسنن آن هماهنگ با سرشت و فطرت طبیعی و خدادادی انسان تنظیم گشته و به اصطلاح , میان تشریع (یعنی احکام وقوانین دینی ) و تکوین (یعنی ساختمان وجودی و ساختار فطری و غریزی ) او هماهنگی و انطباق وجود دارد, ازخداوند بزرگ مسئلت داریم .

می دانیم علم و معرفت آدم 7بوده که او را ممتاز از همهء مخلوقات عصرش ساخته و مسجود ملائک قرار داده است و اخراج وی از بهشت , نشان می دهد که اگر علم و معرفت با همراه نباشد, باعث دردسر وگرفتاری است .

پس کمال و جمال آدمی در و کسب برای به کارگیری صحیح آن و راهیابی به هدف آفرینش انسان که و رسیدن به رتبهء می باشد, نهفته است .

به شما از آن جهت تبریک و تهنیت می گوییم که با گام گذاشتن در شناخت اصول و فروع اسلام و روشن نمودن در درون خویش , می خواهید تولّدی دوباره داشته باشید و حیاتی نوین را آغاز نمایید, امّاگستردگی دامنهء تعالیم دینی که برای همهء ابعاد زندگی فردی و اجتماعی , از پیش از ولادت تا بعد از وفات , طرح وبرنامه دارد, موجب می شود که با خواندن یک یا چند کتاب انسان نتواند

همه ویژگی های ممتاز تعالیم اسلام رابشناسد. بنابراین , باید برای شناخت جامع اسلام برنامهء برای خود تنظیم نمایید.

برای شناخت و آگاهی نسبی از حقایق معارف الهی , مطالعه هشت کتاب زیر را به شما پیشنهاد می کنیم :

عنوان کتاب مؤلف

1 بررسی های اسلامی علامه محمد حسین طباطبائی (ره )

2 اسلام و انسان معاصرٍ ٍ ٍ

3 شیعه در اسلام ٍ ٍ ٍ

4 رسالت تشیع در دنیای امروز ٍ ٍ ٍ

5 گفتارهای معنوی آیت ا... شهید مرتضی مطهری (ره )

6 انسان کامل ٍ ٍ ٍ

7 تعلیم و تربیت در اسلام ٍ ٍ ٍ

8 سیری در سیرهء ائمه : ٍ ٍ ٍ

چه کتاب هایی دربارهء امام علی 7نوشته شده است ؟ و آیا شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید درایران موجود است ؟

پرسش

چه کتاب هایی دربارهء امام علی 7نوشته شده است ؟ و آیا شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید درایران موجود است ؟

پاسخ

کتاب هایی که دربارهء امام علی 7نوشته شده است بسیار است , ما اگر بخواهیم اسامی یکایک این کتاب ها را برایتان بنویسیم , خود یک کتاب می شود. لیکن از این میان تنها اسامی چند کتاب ارزنده را برایتان بیان می داریم .

1 فروغ ولایت , اثر جعفر سبحانی ;

2 امام علی 7 اثر عبدالفتاح عبدالمقصود مصری ;

3 امام علی 7(ترجمهء صوت العلالة الانسانیه ), اثر جرجرداق مسیحی ;

4 علی از زبان علی 7 اثر دکتر سید جعفر شهیدی ;

5 زندگانی امیرالمؤمنین , اثر سیدهاشم رسولی محلاتی ;

6 علی و فرزندان , اثر دکتر طه حسین مصری .

شرح نهج البلاغهء ابن ابی الحدید در ایران موجود است این کتاب در کشورهای مختلف از جمله در ایران چاپ شده است و فراوان است .

در کتاب رنجنامه از مسئله "نهضت ها" و انحلال آن ها نام برده شده است. لطفاً کمی توضیح دهید.

پرسش

در کتاب رنجنامه از مسئله "نهضت ها" و انحلال آن ها نام برده شده است. لطفاً کمی توضیح دهید.

پاسخ

تشکیلاتی در ابتلای انقلاب به وجود آمد که یک بخش آن مربوط به "امور نهضت های آزادی بخش جهان" بود. سعی آن ها بر این بود که نهضت های انقلابی کشورهای دیگر را حمایت کنند و آنان را رهبری کنند.

نماینده ولی فقیه در امور نهضت ها، سید مهدی هاشمی بود. این تشکل به نام "نهضت های رهایی بخش اسلامی" به دستور آیت اللَّه منتظری و زیر نظر ایشان به وجود آمده بود. خود ایشان در نامه ای به حجة الاسلام محمدی ری شهری این چنین می نویسد: ثانیاً من به جنابعالی گفتم و به حضرت امام - مد ظلّه - هم نوشتم و هم گفتم که نهضت های رهایی بخش اسلامی خوب یا بد به دستور من و زیر نظر من بوده است. مزاحمت اشخاص دیگر یا احضار آنان خلاف شرع است.(1)

پی نوشت ها:

1. محمدی ری شهری، خاطرات سیاسی، ص 191.

کتابی از زندگانی امام حسن(ع) نام ببرید.

پرسش

کتابی از زندگانی امام حسن(ع) نام ببرید.

پاسخ

کتاب های فراوانی در شرح زندگانی فردی و اجتماعی امام حسن(ع) نوشته شده است که به چند نمونه آن اشاره می کنیم:

1- صلح امام حسن، نویسنده مقام معظم رهبری.

2- حقایق پنهان، نویسنده علی زمانی.

3- منتهی الآمال، از مرحوم شیخ عباس قمی.

4- شخصیت حضرت مجتبی(ع)، تألیف سید علی اکبر قرشی.

5- سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی.

اینجانب در سفر به شهر قم همواره علاقه مند بوده ام که به زیارت قبور علمای دین و اخلاق بروم، لیکن از محل دفن ایشان به جز تعدادی که در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و قبرستان شیخان مدفونند بی اطلاعم. لذا چنان چه ممکن است بنده را در زمینه اسامی و محل دفن و مختصری

پرسش

اینجانب در سفر به شهر قم همواره علاقه مند بوده ام که به زیارت قبور علمای دین و اخلاق بروم، لیکن از محل دفن ایشان به جز تعدادی که در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) و قبرستان شیخان مدفونند بی اطلاعم. لذا چنان چه ممکن است بنده را در زمینه اسامی و محل دفن و مختصری از زندگینامه آن بزرگواران راهنمایی فرمایید و یا اگر کتاب یا کتاب هایی جامع در این زمینه منتشر شده است، بنده را مطلع سازید.

پاسخ

بحمد الله کتاب های زیادی در شرح حال علمای بزگوار چه آن هایی که در قم دفن هستند و چه آن هایی که در کشور عزیزمان ایران اسلامی و در خارج از کشور مدفونند چاپ شده است. به عنوان نمونه کتابی به نام سیمای فرزانگان تألیف رضا مختاری و نیز کتاب مردان در میدان عمل را به شما معرفی می کنیم که شرح جامعی از احوال علمای کرام می باشد.

کتابی که شرح حال علمای مدفون در قم را بررسی کرده، ستارگان حرم است که توسط انتشارات زائر، وابسته به آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) به صورت شش جلدی منتشر شده است.

اگر کتاب مفیدی در مورد زندگانی امام عصر7و یا دعای مفیدی در این باره به یاد دارید, معرفی کنید.

پرسش

اگر کتاب مفیدی در مورد زندگانی امام عصر7و یا دعای مفیدی در این باره به یاد دارید, معرفی کنید.

پاسخ

دربارهء زندگی حضرت مهدی 7کتاب ها و مقالات زیادی منتشر شده است که می توان به بعضی اشاره کرد:

1 قیام و انقلاب مهدی 7 شهید مطهری .

2 خورشید مغرب , محمد رضا حکیمی .

3 دادگستر جهان , آیةاله امینی .

4 مجله حوزه _ ویژه نامهء امام زمان , شماره 71_ 70

5 مهدی موعود _ ترجمهء جلد سیزده هم بحارالانوار, علی دوانی .

دعاهایی که بیش تر در زمان غیبت خوانده می شود:

دعای معروف فرج (1)

3 خواندن این دعا: الهی عظم البلااء و برح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء و ضاقت الاءرض و منعت السماء و انت المستعان و الیک المشتکی و علیک المعوّل فی الشّدّة و الرخاء اللّهم صلّ علی محمّد و آل محمد... .(2)

(پ_اورقی 1.عبدالرحمن انصاری , در انتظار خورشید ولایت . ص 134

(پ_اورقی 2.مفاتیح الجنان , دعاهای امام زمان 7

نام چند کتاب مرجع که در آن شجره نامه و زندگی نامه حضرت محمد6و حضرت عیسی 7و حضرت موسی 7و حضرت ابراهیم 7و حضرت نوح 7باشد, برای اینجانب معرفی کنید.

پرسش

نام چند کتاب مرجع که در آن شجره نامه و زندگی نامه حضرت محمد6و حضرت عیسی 7و حضرت موسی 7و حضرت ابراهیم 7و حضرت نوح 7باشد, برای اینجانب معرفی کنید.

پاسخ

شجره ءنامهء پیامبران به طور کامل مشخص نیست , ولی در بعضی از کتاب ها اسامی پدران بعضی ازپیامبران نام برده شده است .

مثلاً در کتاب از ابن ایثر, شجرهء حضرت ابراهیم این طور آمده است : ابراهیم بن تارخ بن ناخور بن ساروغ بن أرغوبن فالغ بن غابربن شالخ بن قینان بن ارفخشذ بن سام بن نوح (1)

دربارهء حضرت موسی آمده است : موسی بن عمران بن یصهر بن قاهث بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم .(2)

در کتاب از ابن هشام دربارهء پیامبر اسلام 6آمده است , محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصّی بن کلاب بن مرّة بن کعب بن لویّی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر بن کنانه بن خزیمةبن مدرکة بن الیاس بن مضر بن نزار بن معدّبن عدنان بن أدد بن مقوّم بن ناحور بن تیْرح بن یعرب بن یشجب بن نابت بن اسماعیل بن ابراهیم بن تارخ بن ناحور من ساروغ بن راعو بن فالخ بن عبیربن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح بن لمک بن متّوشلح بن أخنوخ (ادریس ) بن یرد بن مهلیل بن قینن بن یانش بن شیث بن آدم .(3)

توجه داشته باشید اختلاف در اسامی اجداد - میان پیامبر و حضرت ابراهیم - به دلیل اختلاف گزارش مورخان است . در تاریخ مسعودی نیز نسب های بعضی از پیامبران آمده است .

(پ_اورقی 1. الکامل فی

التاریخ , ج 1 ص 94

(پ_اورقی 2. همان , ص 169

(پ_اورقی 3.ابن هشام , السیرة النبویة, ج 1 ص 33

آیا کتاب زبور داود به زبان فارسی موجود است ؟

پرسش

آیا کتاب زبور داود به زبان فارسی موجود است ؟

پاسخ

قرآن کریم در آیهء 163سورهء نساء و آیهء 55سورهء اسراء و آیهء 105سورهء انبیاء از کتاب حضرت داوود به نام نام برده است . شما می توانید با مراجعه به تفسیر نمونه مطالبی درمورد مطالعه فرمایید.

زبور مانند تورات و انجیل از تحریف مصون نمانده است , ولی می توان گفت تا حدودی شکل خود را حفظ کرده است , و سراسر شکل اندرز و دعا و مناجات دارد. این کتاب مشتمل بر صد وپنجاه فصل است که هر کدام نامیده می شود.

هم اکنون این کتاب به نام یا در ضمن عهد قدیم مذکور است . زبور در از ص 830_ 947 آورده شده می توانید با مراجعه به (معمولاًدر همه کتاب خانه های عمومی موجود است و الان در کتاب خانه دفتر تبلیغات اسلامی موجود است زبور را مطالعه فرمایید.

امروزه به جز قرآن چند کتاب آسمانی دیگر موجود است ؟

پرسش

امروزه به جز قرآن چند کتاب آسمانی دیگر موجود است ؟

پاسخ

در روایتی از ابوذر نقل شده که از رسول خدا6پرسیدم عدد پیامبران چند نفر بودند؟ فرمود: صدو بیست و چهار هزار نفر, پرسیدم رسولان از میان آن ها چند نفرند, فرمود: سیصدو سیزده نفر و بقیه تنها پیامبر بودند,... پرسیدم کتاب های آسمانی که بر آنها نازل شد چند کتاب بود؟ فرمود: صد و چهار کتاب که ده کتاب بر آدم و پنجاه کتاب بر شیث و سی کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم , و تورات و انجیل و زبور و قرآن >.(1)

غیر از قرآن مجید همهء کتاب های آسمانی موجود تحریف شده اند و نمی شود از آن ها کتاب آسمانی واقعی یاد کرد. به هر حال می توانید به کتاب های موجود مانند, تورات , انجیل , زبور و... در که در پاسخ قبلی یادآور شدیم مراجعه فرمایید.

(پ_اورقی 1.طبرسی , مجمع البیان , ج 10 ص 476(آخر سورهء اعلی ).

برای شناخت بهتر حضرت ولی اللّه الاءعظم امام عصر7به چه منابع و کتبی باید مراجعه کرد؟

پرسش

برای شناخت بهتر حضرت ولی اللّه الاءعظم امام عصر7به چه منابع و کتبی باید مراجعه کرد؟

پاسخ

منابع در این زمینه زیاد است , از جمله :

1 دادگستر جهان , آیت اللّه امینی ;

2 در انتظار مهدی , آقای انصاری ;

3 نجم الثاقب , محدّث نوری ;

4 انقلابی بزرگ , آیت اللّه مکارم شیرازی ;

5 روزهایی (ترجمه کتاب یوم الخلاص ) مترجم آقای مهدی پور.

در صورت امکان یک جلد کتاب مقتل کامل سرور آزادگان حضرت اباعبداللّه 7را برایم ارسال کنید.

پرسش

در صورت امکان یک جلد کتاب مقتل کامل سرور آزادگان حضرت اباعبداللّه 7را برایم ارسال کنید.

پاسخ

کار این واحد تنها پاسخ به شبهات و سؤالات اعتقادی , کلامی , فلسفی , تاریخی و... است .

از ارسال کتاب معذوریم . در صورت نیاز می توانید به کتاب فروشی های شهر خود مراجعه کرده و کتاب های مقتل را بخرید, از جمله :

1 ترجمه مقتل الحسین , تألیف آقای مقرّم ;

2 در کربلا چه گذشت (ترجمه کتاب نفس المهموم محدث قمی );

3 پرتوی از عظمت امام حسین 7 آیت اللّه صافی ;

4 بررسی تاریخ عاشورا, دکتر آیتی ;

5 سوگنامهء آل محمد6 محمدی اشتهاردی ;

6 درسی که حسین 7به انسان ها آموخت , شهید هاشمی نژاد.

برای اطلاع از واقعهء کربلا به طور کامل چه کتاب هایی را معرفی می کنید؟

پرسش

برای اطلاع از واقعهء کربلا به طور کامل چه کتاب هایی را معرفی می کنید؟

پاسخ

در زمینهء واقعهء کربلا کتاب های فراوانی نوشته شده است . کتاب هایی که به زبان فارسی نوشته شده وبرای همگان مفید است , عبارتند از:

1 درسی که حسین به انسان ها آموخت , تألیف آیت اللّه حسینی نوری .

2 منتهی الآمال , شیخ عباس قمی .

3 حسین بن علی را بهتر بشناسیم , آیت اللّه محمد یزدی .

4 مرد ما فوق انسان , آیت اللّه حسین نوری .

5 ترجمه اللهوف فی قتلی الطفوف .

6 ترجمه الارشاد شیخ مفید.

7 قصهء کربلا, علی نظری منفرد.

8 چهارده معصوم , حسین عمادزاده اصفهانی .

9 حماسهء حسینی , مرتضی مطهری .

10 سیرهء پیشوایان , مهدی پیشوایی .

نظر شما درباره کتب مذهبی عمادالدین اصفهانی چیست ؟

پرسش

نظر شما درباره کتب مذهبی عمادالدین اصفهانی چیست ؟

پاسخ

عملی پسندیده و ارزشمند است که در آن دو باشد:

1 حُسن فاعلی .

2 حسن فعلی .

ملاک فضیلت فعلی به این است که اولاً انجام دهنده , کارش را با نیت تقرّب به خدا انجام دهد. ثانیاً: شیوه ءعملکرد و شکل ظاهی عمل را مطابق دستور خداوند که به صورت وحی و کلام پیامبر اکرم و ائمه طاهرین : تجلّی یافته , محقق سازد, نه هر جوری که ذوق و سلیقه اقتضا کند.

آقای عمادالدین اصفهانی نیز یکی از نویسندگان کتب و آثار مذهبی است که می خواهد با نشر و ترویج معارف الهی خدمتی به جامعهء اسلامی بکند. خداوند به همهء کسانی که با رعایت ضوابطِ تقوا خدمتگزار اسلام و مسلمانان هستند, توفیق و جزای خیر عنایت کند. لیکن آثارش از جمله تاریخ انبیا مانند آثار بسیاری از نویسندگان , مخصوصاًتایخ نویسان خالی از اشکال نیست و اخبار آحاد و بعضاً ضعیف در آن درج شده است .

کدام مقتل دربارهء امام حسین 7معترتر است ؟

پرسش

کدام مقتل دربارهء امام حسین 7معترتر است ؟

پاسخ

1 کتاب لهوف , سید بن طاووس .

2 ارشاد شیخ مفید.

3 نفس المهموم حاج شیخ عباس قمی , ترجمه ابوالحسن شعرانی .

4 مقتل الحسین , معروف به مقتل مقرّم .

5 منتهی الآمال , حاج شیخ عباس قمی از جمله مقاتل معتبر می باشند.

آیا مطالب کتاب "اهل سنت واقعی" جلد اول و دوم و دیگر کتاب های این نویسنده معتبر می باشد؟

پرسش

آیا مطالب کتاب "اهل سنت واقعی" جلد اول و دوم و دیگر کتاب های این نویسنده معتبر می باشد؟

پاسخ

برادر بزرگوار ! ضمن تشکر از اعتماد و مکاتبة شما با این واحد.

طبق اطلاعات ما از کتاب های ترجمه شدة دکتر محمد تیجانی تونسی، از جمله کتاب " اهل سنّت واقعی" این کتاب ها معتبر و جالب و آموزنده می باشد که شخصیّت ها و بنیاد های علمی معتبری کتاب های ایشان را ترجمه و چاپ نموده اند.

کتب فلسفی وکلامی وعرفانی

چه منابع و کتابهایی در باره حقانیت حضرت علی و شیعه وجود دارد؟

پرسش

چه منابع و کتابهایی در باره حقانیت حضرت علی و شیعه وجود دارد؟

پاسخ

در این رابطه می توانید از کتاب های زیر استفاده کنید .

1- بررسی مسایل کلی امامت ابراهیم امینی

2- امامت و رهبری شهید مطهری

3- آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی ، ترجمه : سید محمد جواد مهری

4- اهل سنت واقعی کیست ؟تیجانی سماوی ، ترجمه : سید محمد جواد مهری

5- از آگاهان بپرسیدتیجانی سماوی ، ترجمه : سید محمد جواد مهری

6- اهل بیت ، کلیدمشکل هاتیجانی سماوی ، ترجمه : سید محمد جواد مهری

7- همراه باراستگویان تیجانی سماوی ، ترجمه : سید محمد جواد مهری

8- عبدالله بن سبا، ج 3 - 1علامه عسکری

9- نقش ایمه در احیای دین ، ج 15 - 1علامه عسکری

10- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی علامه عسکری

11- نقش عایشه در تاریخ اسلام علامه عسکری

12- اندیشه های اسلامی در دیدگاه دومکتب ( ترجمه معالم المدرستین ) ، ج 2 - 1 ، علامه عسکری ، ترجمه : دکترجلیل تجلیل

13- حق جو و حق شناس ( ترجمه المراجعات ) ، علامه سیدشرف الدین ، ترجمه محمد رضا امامی

14- شیعه در اسلام علامه طباطبایی

15- شیعه و تهمت های نارواعلامه جواد شری

16- شیعه پاسخ می گویدسید رضا حسینی نسب

17- فریب صالح الوردانی

18- خاطرات مدرسه سید محمد جواد مهری

19- سیری در صحیحین محمد صادق نجمی

20- الغدیرعلامه امینی

21- عبقات الانوارمیرحامد حسین

22- احقاق الحق علامه شهید تستری

23- شبهای پیشاورسلطان الواعظین شیرازی

24-راه ما، راه و روش پیامبر ماعلامه امینی ، ترجمه : موسوی همدانی

25- جزوه ضمیمه ( تصویر بخشی از حدیث غدیر ( ( الغدیر فارسی ) ) ) ;

راه تحقیق در مسائل اعتقادی و اسلام و به ویژه مذهب تشیع چیست چه کتابهائی وجود دارد؟

پرسش

راه تحقیق در مسائل اعتقادی و اسلام و به ویژه مذهب تشیع چیست چه کتابهائی وجود دارد؟

پاسخ

الف - کتاب های سطح متوسط :

سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری

سری عقاید جعفر سبحانی

بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی

رهبران راستین شهید هاشمی نژاد

آفریدگار و آفریده ناصر مکارم

سری عقاید و شناخت محمدی ری شهری

عبداللّه بن سباء علامه عسکری

نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری

ب - کتب سطح بالا

پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک محمد تقی مصباح

راهشناسی محمد تقی مصباح

راهنما شناسی محمد تقی مصباح

آموزش فلسفه ، ج 1 و 2 محمد تقی مصباح

اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی - شهید مطهری

علل گرایش به مادیگری شهید مطهری

امامت و رهبری شهید مطهری

معالم المدرستین علامه عسگری{J

درباره مذاهب اسلامی و عقاید هر یک , کتابی معرفی کنید.

پرسش

درباره مذاهب اسلامی و عقاید هر یک , کتابی معرفی کنید.

پاسخ

به کتاب چهارجلدی فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی، آیت اللّه سبحانی مراجعه فرمایید.

درباره مناظرات بین شیعیان و اهل تسنن چه کتاب هایی وجود دارد؟

پرسش

درباره مناظرات بین شیعیان و اهل تسنن چه کتاب هایی وجود دارد؟

پاسخ

}در میان عالمان و اهل فضل تاکنون کسی از تشیع به تسنن نگراییده و کسی اثری در این زمینه به جای نگذاشتهاست. از طرف دیگر بهترین راه مقایسه بین دو مذهب مطالعه متون تطبیقی، به ویژه کتاب هایی است که بزرگان دوطرف با زبانی منطقی و استدلالی به بحث و استدلال در برابر یکدیگر پرداخته اند. بهترین آثاری که در این زمینهمی توانید مطالعه کنید عبارت است از:

1- حق جو و حق شناس (ترجمه المراجعات)، ترجمه: محمد جعفر امامی. این کتاب از چند امتیاز برخوردار است:

الف) مناظره کتبی و مشتمل بر 120 نامه از سوی دو عالم است.

ب ) دو طرف از چهره های بسیار برجسته و درخشان دو مذهب می باشند.

ج ) مطالب بسیار عمیق، علمی و مؤدبانه طرح شده و از هر گونه تعصب ناروا و ایرادات نادرست پیراسته است.

د ) در عین رعایت ادب صراحت بیان و شفافیت در تبیین حقیقت بسیار ستودنی است.

2- معارف اسلامی در دیدگاه دو مکتب (ترجمه معالم المدرستین)، علامه عسکری، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل. این کتاب هرچند توسط یک عالم شیعه نگاشته شده، ولی به دقت اندیشه های دو مذهب را ترسیم نموده است.

3- یک مناظره علمی در پاسخ علامه قاضی خضری محمد صادق نجمی

4- سیری در صحیحین محمد صادق نجمی

5- پژوهشی تطبیقی در احادیث بخاری و کلینی هاشم معروف الحسنی، ترجمه: عزیز فیضی

6- شبهای پیشاور سلطان الواعظین شیرازی

7- جستجوی حق در بغداد مقاتل بن عطیه بکری

8- مناظره حسنیه در دربار هارون ضمیمه کتاب حلیة المتقین علامه مجلسی

نقد یکی از علمای اهل سنت در حاشیه کتاب «سیری در صحیحین» که توسط یکی از دانشجویان

به این واحدارسال گردیده و پاسخ آن نیز تقدیم می گردد.{

کتاب برای مباحثه با اهل سنت

اشاره

چگونه می توان اعتقاد اهل سنت را به مذهب شیعه سوق داد؟

پرسش

کتاب برای مباحثه با اهل سنت

چگونه می توان اعتقاد اهل سنت را به مذهب شیعه سوق داد؟

پاسخ

اگر قدرت بحث و مناظره را داشته باشید اشکال ندارد و می توانید از کتب زیر استفاده کنید:

1- شب های پیشاور سلطان الواعظین

2- تشریح و محاکمه تاریخ آل محمد بهلول افتدی

3- یکصد و پنجاه صحابی ساختگی علامه عسگری

4- رهبری امام علی از دیدگاه قرآن و سنت پیامبر(ص)، (ترجمه المراجعات)، علامه سید شرف الدین

ترجمه سید محمود سیاهپوش، یا سید محمد جعفر امامی

5- آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی ترجمه سید جواد مهری

6- شیعه و تهمت های ناروا علامه جواد شری ترجمه و چاپ آستان قدس رضوی

7- نقش ائمه در احیای دین ج 14 - 1 علامه عسکری

8- نقش عایشه در تاریخ اسلام ج 3 - 1 علامه عسکری

9- آیین وهابیت، جعفر سبحانی

{J

لطفا به من کتابی معرفی کنید که دین اسلام و شیعه را معرفی کند؟

پرسش

لطفا به من کتابی معرفی کنید که دین اسلام و شیعه را معرفی کند؟

پاسخ

در این رابطه کتاب های زیادی وجود دارد, در ذیل تعدادی از آنها را معرفی می کنیم :

1- تشیع مولود طبیعی اسلام سید محمد باقر صدر

2- شیعه در اسلام علامه طباطبایی

3- رهبری امام علی (ع ) در قرآن و سنت پیامبر(ص ) (ترجمه المراجعات ), علامه سید شرف الدین , ترجمه : محمدجعفر امامی

4- شیعه و تهمتهای نارواعلامه جواد شری

5- آنگاه هدایت شدم تیجانی سماوی , ترجمه سید جواد مهری

6- اهل سنت واقعی تیجانی سماوی , ترجمه سید جواد مهری

7- بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی

8- امامت و رهبری شهید مطهری

9- شیعه پاسخ می گویدسید رضا حسینی نسب

10- عبدالله بن سباعلامه عسکری

11- نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری

از چه منابعی حقانیت شیعه را به دست آوریم ؟

پرسش

از چه منابعی حقانیت شیعه را به دست آوریم ؟

پاسخ

اثبات این مقصود در ضمن نامه نمی گنجد. توصیه ما آن است که با مراجعه به کتاب های مستند و مفید, در این زمینه به تحقیق بپردازید تا حقیقت آشکار شود. در این رابطه می توانید از کتاب های زیر استفاده کنید. فقط همین قدر کافی است بدانید که تمام عقاید شیعه از طریق منابع اهل سنت قابل اثبات است و کتاب هایی مانند ((عبقات الانوار)) که ده ها جلد می باشد, همه با منابع اهل سنت حقانیت شیعه را به اثبات رسانده است . نویسندگان برخی از کتب ذکر شده خودشان از علمای اهل سنت بوده که پس از تحقیق شیعه شده اند. برخی از این کتاب ها مناظرات علمای شیعه و سنی می باشد. مانند کتاب ردیف 13 که بسیار عمیق و عالی است و بزرگترین علمای اهل سنت را به اعتراف نسبت به حقانیت شیعه واداشت

1_ بررسی مسائل کلی امامت، ابراهیم امینی

2_ امامت و رهبری، شهید مطهری

3_ آنگاه هدایت شدم، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

4_ اهل سنت واقعی کیست؟، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

5_ از آگاهان بپرسید، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

6_ اهل بیت، کلید مشکل ها، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

7_ همراه با راستگویان، تیجانی سماوی، ترجمه: سید محمد جواد مهری

8_ عبداللّه بن سبا، ج 3 - 1، علامه عسکری

9_ نقش ائمه در احیای دین، ج 15 - 1، علامه عسکری

10_ یکصد و پنجاه صحابی ساختگی، علامه عسکری

11_ نقش عایشه در تاریخ اسلام، علامه عسکری

12_ اندیشه های اسلامی در دیدگاه دو مکتب (ترجمه معالم

المدرستین)، ج 2 - 1 ، علامه عسکری، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل

13_ حق جو و حق شناس (ترجمه المراجعات)، علامه سید شرف الدین، ترجمه محمد رضا امامی

14_ شیعه در اسلام، علامه طباطبایی

15_ شیعه و تهمت های ناروا، علامه جواد شری

16_ شیعه پاسخ می گوید، سید رضا حسینی نسب

17_ فریب، صالح الوردانی

18_ خاطرات مدرسه، سید محمد جواد مهری

19_ سیری در صحیحین، محمد صادق نجمی

20_ الغدیر، علامه امینی

21_ عبقات الانوار، میرحامد حسین لکنهوی

22_ احقاق الحق، علامه شهید تستری

23_ شبهای پیشاور، سلطان الواعظین شیرازی

24_ راه ما، راه و روش پیامبر ما، علامه امینی، ترجمه: موسوی همدانی{J

کتاب برای آشنایی با مذهب تشیع

اشاره

مذهب صحیح و راستین را چگونه می توان شناخت؟

پرسش

کتاب برای آشنایی با مذهب تشیع

مذهب صحیح و راستین را چگونه می توان شناخت؟

پاسخ

کسی که کتاب های تألیف شده به وسیله علمای شیعه را مطالعه کند، براساس منطق و استدلال، حقانیّت مذهب صحیح و راستین را - که شیعه امامی است - به دست می آورد؛

کتاب هایی

نظیر«شب های پیشاور» و

کتاب « مناظره دو رهبر» ترجمه المراجعات و

«ترجمه الغدیر» و

خواندن کتاب های

«آنگاه هدایت شدم» و

« با راستگویان» نیز مفید و سودمند است.

لازم به یادآوری است که آنچه ذکر شد، تنها فهرست کوتاهی از کتابهای مناسب بود؛ وگرنه علمای بزرگ شیعه؟ کتابهای بسیار مستدلی درباره اثبات حقانیّت مذهب تشیّع و باطل بودن اهل سنّت نوشته اند که اهل تحقیق می توانند به آن ها مراجعه نمایند.

« بخش پاسخ به سؤالات »

مهم ترین کتاب های اعتقادی و فقهی درسی مدارس علمیه اهل سنت چیست؟

پرسش

مهم ترین کتاب های اعتقادی و فقهی درسی مدارس علمیه اهل سنت چیست؟

پاسخ

الف - علم حدیث

صحاح سته عبارت است از:

1. کتاب صحیح بخاری، تألیف ابوعبداله محمد بن ابراهیم (متولد 194 ه’ ق در بخارا و متوفای 256 ه’ ق در سمرقند)؛

2. صحیح مسلم، تألیف ابوالحسن مسلم بن حاج بن مسلم قشیری (نیشابوری متولد 206ه’ ق و متوفای 262 ه’ ق در نیشابور) که احادیث آن را 12000 و برخی 7275 حدیث گفته اند؛

3. سنن ابی داود، تألیف سلیمان بن اشعث سیستانی، معروف به ابوداود (متوفای 275 ه’ ق در بصره)؛

4. سنن ابن ماجه، تألیف محمد بن یزید بن ماجه قزوینی (متوفای 272 ه’ ق در قزوین)؛

5. جامع ترمذی، تألیف محمد بن عیسی بن سوره بن موسی بن ضحاک برغی (ترمذی متوفای 279 ه’ ق در شهر ترمذ، نزدیکی رود جیحون یا یکی از روستاهای آن)؛

6. سنن نسایی، تألیف احمد یا علی بن شعیب بن علی بن سنان (متولد 215 ه’ ق در نساء و متوفای 303 ه’ ق در رمله یا مکه). عده ای او را علاقه مند شدید به مذهب شیعه می دانند.

بعضی کتب حدیثی دیگر از جمله الموطأ مالک، استاد شافعی، نزد اهل سنت اعتبار دارند که الموطأ در کشورهایی مانند تونس و الجزایر که مالکی مذهب هستند و همچنین در بعضی مناطق اهل سنت ایران جزء کتب درسی است.

عده ای از اهل سنت بر این باور هستند بعد از بخاری و مسلم، الموطأ مهم ترین کتاب حدیثی است و آن را بر چهار کتاب دیگر، از نظر سند و صحت روایات، ترجیح می دهند.{1}

متن درسی طلاب شافعی مذهب ایران به ترتیب اهمیت عبارت است از: 1.

اربعین نووی؛ 2. تاج الاصول؛ 3. صحیح بخاری؛ 4. صحیح مسلم.{2}

شافعی سمرقندی (متوفای 325 ه’ ق) که به صورت مختصر، اصول فقه حنفی را با عبارتی ساده و روان بر اساس کتاب، سنت، اجماع و قیاس بیان کرده و نخستین کتاب درسی از اصول فقه در کشورهای حنفی مذهب و حوزه های علمیه حنفی های ایران است.

2. کتاب التوضیح (التنقیح) (تألیف عبیداله بن مسعود تاج الشریعة بخاری)

وی کتاب مختصری در اصول به نام التنقیح نوشت، بعد شرحی بر آن به نام التوضیح به نگارش درآورد. بعدها این متن و شرح، متن درسی اصول فقه در رتبه های عالی حوزه های علمیه حنفی و اکثر حوزه های علمیه آسیای میانه و همه حوزه های علمیه اهل سنت ایران شد.{3}

3. لُب الاصول، (تألیف زکریا بن محمد بن احمد انصاری سینکی قاهری شافعی، اولین متن درسی علم اصول در حوزه های علمیه شافعیه).

ب - علم فقه

در این علم از دو کتاب نام می بریم:

1. منهاج، تألیف یحیی بن شرف الدین بن مری بن حسن خرامی دمشقی حوارنی نووی (متوفا: 667 ه’ ق) که یک دوره کامل و مختصر فقه شافعی است و سالیان متمادی جزو متون درسی حوزه های علمیه بلاد اسلامی و اهل سنت ایران است.{4}

2. قدوری (مختصر القدوری) کتابی مختصر از احمد بن محمد بن جعفر بغدادی حنفی که ریاست حنفیان عراق به او منتهی می شود و تمام ابواب فقه را بنابر مذهب ابو حنیفه در بردارد و در متن درسی حوزه های علمیه حنفی است.{5}

ج - علم تفسیر

1. انوار التنزیل و اسرار التأویل، تألیف قاضی ناصر الدین ابی سعید عبداله بن عمر بن محمد شیرازی بیضاوی (معروف به تفسیر بیضاوی)،

که در میان اهل سنت از جمله کتب معتبر و از جمله تفاسیری است که به جنبه های گوناگون توجه کرده است. و در مورد جنبه های ادبی از کشاف زمخشری و در مسائل کلامی و حکمت از تفسیر کبیر فخررازی بهره برده است. این تفسیر جزء متون درسی اهل سنت در اکثر کشورهای اسلامی و نیز دانشگاه الازهر است.

2. تفسیر الکشاف عن حقائق التنزیل و عیون الاتاویل، تألیف جاراله محمود بن عمر بن احمد خوارزمی، که مورد توجه و استفاده طالبان علم بوده و هست. شیعه و سنی به آن اهتمام و اعتماد دارند و از دیرباز در کشورهای اسلامی و بیش تر حوزه های علمیه اهل سنت ایران تدریس می شده است.{6}

د - فلسفه

در حوزه های اهل سنت و جماعت، بویژه در ایران توجه خاصی به فلسفه نمی شود؛ چرا که اعتقاد عمیق بیش تر علمای اهل سنت به علوم نقلی است تا عقلی، و آنان اخبار را مقدم بر اصول می دانند، لکن چنین نیست که اصلاً به طرز تفکر فلسفی اهمیت نمی دهند، بلکه می خواهند با کلام جای خالی حکمت اسلامی را پر کنند که کار بسیار مشکی است. علمای شافعی بیش تر از علمای حنفی به فلسفه و عرفان اهمیت می دهند. مشهور شدن ابوحنیفه به امام عقل و قیاس و پیروان او به اصحاب رأی به دلیل خواندن فلسفه نبوده، بلکه به لحاظ به کار بردن عقل و قیاس و استحسان در فقه بوده است. (بر عکس، شافعی را ناصر الحدیث و پیروان او را اصحاب حدیث می نامند که همه این ها در حوزه فقه و علوم نقلی بوده است. حکما و عرفای مطرح و معروفی قبل از شافعی مذهبان، چون

غزالی، فخررازی، تفتازانی، بایزید بسطامی، سهروردی و... بوده اند.

امروزه هم در کشورهای عربی به این خلأ پی برده اند و در دانشگاه الازهر علم معقول جزو متون درسی بوده و هست؛ اما نه به گسترش حوزه های علمیه تشیع. اهل سنت ایران هم به یکی - دو کتاب بسنده می کنند: حنفی ها شرح هدایة الحکمة میبدی را کتاب درسی قرار دارده اند. و کتاب هایی چون متن المعقولات در حوزه های علمیه شافعی تدریس می شود، لکن کتبی چون حکمة العین که یک دوره کامل و فشرده فلسفه مشاء است، از حوزه های اهل سنت که مربوط به حوزه های علمیه شافعی بوده، به کلی فراموش و حکمت منظومه سبزواری که در قدیم الایام در حوزه های علمیه شافعیه مرسوم بوده، از گردونه تدریس خارج شده است.{7}

[1].آشنایی با متون درسی در حوزه های علمیه ایران، محمد ملکی، ص 353 - 360.

[2].همان، 457.

[3].آشنایی با متون درسی حوزه های علمیه ایران، محمد ملکی، ص 335 - 337 - 338.

[4].همان.

[5].همان، ص 47.

[6].همان، ص 368 - 372.

[7].آشنایی با متون درسی حزوه های علمیه ایران، محمد ملکی، ص 386 و 414 - 418.

چند کتاب در مورد قیامت و قبر و برزخ، و چند کتاب در مورد اعمال ماه ها به جز مفاتیح الجنان معرفی کنید.

پرسش

چند کتاب در مورد قیامت و قبر و برزخ، و چند کتاب در مورد اعمال ماه ها به جز مفاتیح الجنان معرفی کنید.

پاسخ

1 - پیام قرآن، ج 5 و 6 از آیت الله مکارم شیرازی،

2 - منشور جاوید، ج 9 ، از آیت الله جعفر سبحانی،

3 - معاد از حجه الاسلام قرائتی،

4 - معاد ، آیت الله شهید دستغیب،

5 - معاد ، حجه الاسلام محمد باقر شریعتی سبزواری ،

6 - معاد ، حجه الاسلام محمد شجاعی،

7 - مصباح المنیر و مفتاح الجنان، از آیت الله مشکینی،

8 - اقبال الاعمال و فلاح السائل ، از مرحوم سید بن طاوس.

چند کتاب مقدماتی عرفانی را مطرح فرمایید؟

پرسش

چند کتاب مقدماتی عرفانی را مطرح فرمایید؟

پاسخ

در مورد عرفان، کتاب مصباح الشریعه(ترجمه آقای مصطفوی)

و سیروسلوک(آیت الله حسینی تهرانی)

و عرفان و حماسه آیت الله جوادی آملی را ملاحظه فرمائید.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_16_

خواهشمندم در صورت امکان چند کتاب عرفانی نام ببرید؟

پرسش

خواهشمندم در صورت امکان چند کتاب عرفانی نام ببرید؟

پاسخ

برخی از تفاسیر عرفانی و کتاب هایی که به این موضوع پرداخته اند، عبارتند از:

1. کشف الاسرار و عدة الابرار، معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری نوشتة ابوالفضل رشیدالدین احمد بن ابی سعد میبدی به اهتمام علی اصغر حکمت امیرکبیر تهران

2. لطائف الاشارات ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری نیشابوری تصحیح و تحقیق ابراهیم بسیونی دارالکتاب العربی للطباعة والنشر قاهره

3. حقائق التفسیر، ابوعبدالرحمن سلمی به تصحیح پل نویا لویی ماسینیون به همت دکتر نصرالله پورجوادی مرکز نشر دانشگاهی تهران

4. لباب التأویل معروف به تفسیر خازن ابوالحسن علی بن محمد بن ابراهیم شیحی بغدادی مطبعة الاستقامه قاهره

5. تفسیر عرفانی سوره های واقعه طارق اعلی نوشتة سید ناصر قوّامی کتاب طوبی تهران (جهت آگاهی بیشتر از تفاسیر عرفانی ر.ک دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی بهأالدین خرمشاهی ج 2، ص 1447_1450، واژه "عرفان ، انتشارات ناهید و دوستان / التفسیر والمفسرون محمد هادی معرفت ج 2، ص 539_ 587، منشورات الجامعة الرضویه للعلوم الاسلامیة )

6. اخلاق و عرفان در سورة حجرات ابوالفضل بهرامپور، انتشارات هجرت قم

7. عرفان و حماسه آیت الله جوادی آملی نشر فرهنگی رجأ.

8. عرفان ناب عرفان در قرآن و مکتب اهل بیت دکتر احمد باقرزاده میانجی انتشارات تپش

9. عرفان اسلام علامه محمد تقی جعفری مؤسسه نشر کرامت

10. انسان و قرآن آیت الله حسن حسن زاده آملی نشر الزهرأ.

11. معارف دورة6 ش گروهی از نویسندگان نشر دانشگاهی

12. عرفان حافظ (تماشاگه راز)، اثر متفکر شهید استاد مرتضی مطهری انتشارات صدرا.

13. تجلّی و ظهور در عرفان نظری سعید رحیمیان مرکز انتشارات دفتر تبلیغات

اسلامی حوزة علمیه قم

14. فلسفة عرفان دکتر سید یحیی یثربی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم

15. معرفت شناسی در عرفان سید حسین ابراهیمیان مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیه قم

چند کتاب در موضوع عرفان به من معرفی نمایید

پرسش

چند کتاب در موضوع عرفان به من معرفی نمایید

پاسخ

عرفان از شریعت جدا نیست. بلکه عرفان جدای از شریعت بیراهه ای راهبر به سوی ضلالت است و عارفان بزرگ اسلامی همواره بر التزام کامل به شریعت مقدس پافشاری داشته اند. برای آگاهی بیشتر ر.ک:

1- آداب الصلوة , امام خمینی

2- چهل حدیث ,امام خمینی

3- المراقبات , میرزا جواد ملکی تبریزی

4- اسرار الصلوة , میرزا جواد ملکی تبریزی

5- رساله لقاءالله , میرزا جواد ملکی تبریزی

6- رساله لب اللباب , علامه طهرانی

7- رساله سیر و سلوک بحرالعلوم

8- سیر و سلوک , یک بانوی ایرانی (مجتهده امین)

9- اسرار عبادات , آیت اللّه جوادی آملی

10- عرفان اسلامی , شهید مطهری

11- نامه ها و برنامه ها , حسن زاده آملی

12- در آسمان معرفت , حسن زاده آملی

از علمای عارف عصر ما می توان افراد زیر را نام برد:

1) آیت اللّه بهاءالدینی(ره)

2) آیت اللّه حسن زاده آملی

3) آیت اللّه جوادی آملی و ...

آیا عرفان اسلامی روشی است جدا از مذهب ؟ عرفای مشهور این عصر چه افرادی هستند؟ برای آشنایی با عرفان چه کتاب هایی را توصیه می کنید؟

پرسش

آیا عرفان اسلامی روشی است جدا از مذهب ؟ عرفای مشهور این عصر چه افرادی هستند؟ برای آشنایی با عرفان چه کتاب هایی را توصیه می کنید؟

پاسخ

عرفان از شریعت جدا نیست. بلکه عرفان جدای از شریعت بیراهه ای راهبر به سوی ضلالت است و عارفان بزرگاسلامی همواره بر التزام کامل به شریعت مقدس پافشاری داشته اند.

ر.ک:

1) آداب الصلاه امام خمینی

2) چهل حدیث امام خمینی

3) المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی

4) اسرار الصلوه میرزا جواد ملکی تبریزی

5) رساله لقأالله میرزا جواد ملکی تبریزی

6) رساله لب اللباب علامه طهرانی

7) رساله سیر و سلوک بحرالعلوم

8) سیر وسلوک یک بانوی ایرانی (مجتهده امین)

9) اسرار عبادات آیت الله جوادی آملی

10) عرفان اسلامی شهید مطهری

از علمای عارف عصر ما می توان افراد زیر را نام برد:

آیت الله بهأالدینی

آیت الله حسن زاده آملی

آیت الله جوادی آملی و...{J

کتاب هایی را معرفی کنید که درسطح ما باشد وماراگام به گام به عرفان حقیقی و عملی برساند.

پرسش

کتاب هایی را معرفی کنید که درسطح ما باشد وماراگام به گام به عرفان حقیقی و عملی برساند.

پاسخ

برای آگاهی در این زمینه ر.ک:

1) آداب الصلاه، امام خمینی

2) چهل حدیث، امام خمینی

3) المراقبات، میرزا جواد ملکی تبریزی

4) اسرار الصلوه، میرزا جواد ملکی تبریزی

5) رساله لقاء الله، میرزا جواد ملکی تبریزی

6) رساله لب اللباب، علامه طهرانی

7) پرواز در ملکوت، امام خمینی

8) آداب زندگی و درس های اخلاق اسلامی، میرزا جواد تهرانی

9) اخلاق اسلامی (ترجمه جامع السعادات)، دکتر مجتبوی

10) عرفان اسلامی، شهید مطهری{J

بهترین شرح هایی که بر آثار عرفایی چون مولوی ،عطار، جامی نوشته اند را معرفی کنید.

پرسش

بهترین شرح هایی که بر آثار عرفایی چون مولوی ،عطار، جامی نوشته اند را معرفی کنید.

پاسخ

کتاب های زیر برای معرفی مناسب به نظر می رسند:

مولوی:

- سیری در دیوان شمس، علی دشتی، انتشارات جاویدان، تهران، 1347

- بحر در کوزه، عبدالحسین زرین کوب، انتشارات علمی، تهران، 1366

- عرفان مولوی، خلیفه عبدالحکیم، ترجمه احمد محمدی و احمد میر علایی، کتاب های حبیبی، تهران، 1356

- یادنامه مولوی، تدوین و تنظیم: علی اکبر مشیر سلیمی، انتشارات کمیسیون ملی یونسکو در ایران، تهران 1337

- با پیر بلخ، محمد جعفر مصفا، انتشارات بی نا، مشهد، 1364

- گزیده غزلیات شمس، محمد رضا شفیعی کدکنی، کتاب های حبیبی، تهران، 1360

- شرح و تفسیر مثنوی مولوی، علامه فقید محمد تقی جعفری

عطار:

- شرح احوال و نقد آثار عطار نیشابوری، بدیع الزمان فروزانفر، تهران، 1340

- سیمرغ و سی مرغ، علی نقی منزوی، انتشارات سخن، تهران، 1359

- جست وجو در احوال و آثار شیخ عطار نیشابوری، سعید نفیسی، تهران، 1320

جامی:

- جامی، علی اصغر حکمت، تهران، 1322

- از سعدی تا جامی، ترجمه و حواشی علی اصغر حکمت، کتابخانه ابن سینا، تهران، 1339

حافظ:

- شرح سودی بر حافظ

- جمال آفتاب، علی سعادت پرور (10 جلد)

آیا کتاب و نوار کاست سیاحت غرب نوشته آقای قوچانی مورد تأیید است؟

پرسش

آیا کتاب و نوار کاست سیاحت غرب نوشته آقای قوچانی مورد تأیید است؟

پاسخ

کتاب و نوار سیاحت غرب برای سازندگی اخلاقی و روحی، خوب و مفید است و حاکی از واقعیت های زندگی بازپسین است که در آیات قرآن و روایات پیامبر و ائمه(ع) بر آن ها تصریح، یا اشاره شده است. مرحوم قوچانی از علمای بزرگ و با تقوای و زاهد بوده که مدت ها در اصفهان و نجف و قوچان به تعلم و تعلیم می پرداخته از وجود روحانی و معنوی و ملکوتی او افراد بی شماری بهره مند شدهاند لذا کتاب او هم تأثیر خاصی دارد و قابل استفاده است. البته این به این معنی نیست که مرحوم قوچانی هر چه نوشته صد در صد صحیح است؛ ممکن است برخی از برداشت های ایشان قابل نقد باشد، ولی روی هم رفته مفید است.

اسامی کتاب های شهید مطهری را که در باب فلسفه و کلام، جهان بینی، عرفان، دین، انسان نوشته شده است برای ما بنویسید؟

پرسش

اسامی کتاب های شهید مطهری را که در باب فلسفه و کلام، جهان بینی، عرفان، دین، انسان نوشته شده است برای ما بنویسید؟

پاسخ

1- جهان بینی در شش جلد

2- فلسفه و عرفان یک جلد

3- انسان کامل

البته اکثر کتاب های شهید مطهری فلسفی ایت.

4- شرح مبسوط منظومه 4 جلد

5- شرح مختصر 2 جلد

بهتر این است که یکی از کتاب های شهید مطهری را بردارید و فهرست انتشارات صدرا در آخر کتاب موجود است.

لطفاً منابع ، کتب و یا نشریات مورد نیاز در مورد چگونگی پیدایش انسان و جهان و هدف از آن را معرفی کنید.

پرسش

لطفاً منابع ، کتب و یا نشریات مورد نیاز در مورد چگونگی پیدایش انسان و جهان و هدف از آن را معرفی کنید.

پاسخ

در این زمینه می توانید به کتاب های زیر مراجعه کنید:

1 - منشور جاوید، استاد جعفر سبحانی، ج4، ص 181 به بعد.

2 - مجموعه آثار، استاد مطهری، ج4، ص 122 تا 275.

3 - معارف قرآن، استاد مصباح یزدی، ج 3 - 1 "خداشناسی ، کیهان شناسی، انسان شناسی" از ص 331 تا 450.

هم چنین می توانید به سایت تحقیقاتی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم مراجعه کنید:

www.balagh.net

ابتدا گزینه کلام و سپس گزینه انسان شناسی را انتخاب کنید. مقالات خوبی در مورد پرسش شما وجود دارد.

چند کتاب در مورد قیامت و قبر و برزخ، و چند کتاب در مورد اعمال ماه ها به جز مفاتیح الجنان معرفی کنید.

پرسش

چند کتاب در مورد قیامت و قبر و برزخ، و چند کتاب در مورد اعمال ماه ها به جز مفاتیح الجنان معرفی کنید.

پاسخ

1 - پیام قرآن، ج 5 و 6 از آیت الله مکارم شیرازی،

2 - منشور جاوید، ج 9 ، از آیت الله جعفر سبحانی،

3 - معاد از حجه الاسلام قرائتی،

4 - معاد ، آیت الله شهید دستغیب،

5 - معاد ، حجه الاسلام محمد باقر شریعتی سبزواری ،

6 - معاد ، حجه الاسلام محمد شجاعی،

7 - مصباح المنیر و مفتاح الجنان، از آیت الله مشکینی،

8 - اقبال الاعمال و فلاح السائل ، از مرحوم سید بن طاوس.

کتاب «توحید مفضل» چگونه به وجود آمد؟

پرسش

کتاب «توحید مفضل» چگونه به وجود آمد؟

پاسخ

یکی از اصحاب امام صادق(ع) به نام مفضّل بن عمر می گوید: در مسجد پیغمبر نماز خواندم و سپس در اندیشه فرو رفتم و دربارة پیغمبر (صلی الله علیه و آله) و عظمت آن حضرت فکر می کردم. در همان حال عبدالکریم بن ابی العوجاء _ که به اصطلاح آن وقت زندیق بوده است آمد و به فاصلة دورتری نشست. سپس یکی دیگر از هم مسلکان وی آمد. دو نفری شروع کردند به کفر گفتن؛ یعنی خدا را انکار کردند و پیغمبر را فقط به عنوان یک مفکّر و نابغة بزرگ _ نه به عنوان فرستادة خدا و مبعوث از جانب او و به عنوان کسی که از مبدئی غیبی وحی تلقی می کرده است _ یادکردند. می گفتند او نابغه ای بود که افکارش را به صورت وحی عرضه داشت تا بتواند در مردم نفوذ کند و الّا نه خدایی هست و نه وحیی و نه قیامتی.

مفضل از شنیدن سخنان آنها سخت ناراحت شد و به آنها ناسزا گفت. سپس به محضر امام صادق(ع) آمد و جریان را به عرض رسانید. حضرت او را دلداری داد و فرمود من تو را مجهز می کنم به سخنانی که بتوانی با آنان مواجه شوی و سخنانشان را جواب گویی. سپس امام صادق(ع) در چند جلسة طولانی تعلمیاتی به مفضّل داد؛ مفضّل نوشت و به این ترتیب کتاب توحید مفضّل به وجود آمد.

مؤلف کتاب کنز العرفان کیست؟

پرسش

مؤلف کتاب کنز العرفان کیست؟

پاسخ

فاضل مقداد سیوری حلّی از علمای قرن هشتم و اوایل قرن نهم هجری است.

درباره چگونگی و فلسفه خلقت انسان کتاب معرفی کنید .

پرسش

درباره چگونگی و فلسفه خلقت انسان کتاب معرفی کنید .

پاسخ

درباره انسان شناسی و فلسفه خلقت ر.ک : مجله کلام اسلامی ش 15 - 18 مجله حوزه و دانشگاه ش 9 انسان شناسی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی انسان از آغاز تا انجام علامه طباطبایی ،ترجمه : صادق لاریجانی انسان از دیدگاه اسلام دکتر عبدالله نصری انسان درسیرتکامل عمیدزنجانی انسان در قرآن احمد رهبری انسان در قرآن شهیدمطهری انسان در قرآن حسن حسن زاده آملی خدا و انسان عبدلله نصری موضع علم و دین درخلقت انسان احدفرامرز قراملکی قرآن و خلقت انسان میرابوالفتح دعوتی انسان در قرآن کریم سیدضیاالدین سجادی انسان در قرآن احمد بهشتی ذکر دفتر 2 ( حیات معقول ) محمدتقی جعفری ترجمه و تفسیر نهج البلاغه ج 1محمدتقی جعفری ;

کتاب های مناسب برای دین شناسی را معرفی کنید .

پرسش

کتاب های مناسب برای دین شناسی را معرفی کنید .

پاسخ

الف - کتاب های سطح متوسط : سری جهان بینی توحیدی شهیدمطهری سری عقایدجعفر سبحانی بررسی مسایل کلی امامت ابراهیم امینی رهبران راستین شهید هاشمی نژاد آفریدگار و آفریده ناصر مکارم سری عقاید وشناخت محمدی ری شهری عبدالله بن سباعلامه عسکری نقش ایمه در احیای دین علامه عسکری ب - کتب سطح بالا پاسداری از سنگرهای ایدیولوژیک محمد تقی مصباح راهشناسی محمد تقی مصباح راهنما شناسی محمدتقی مصباح آموزش فلسفه ، ج 1 و 2محمد تقی مصباح اصول فلسفه و روش ریالیسم علامه طباطبایی - شهید مطهری علل گرایش به مادیگری شهید مطهری امامت و رهبری شهید مطهری معالم المدرستین علامه عسگری برای تحقیق درمورد ادیان دیگر به منابع زیر مراجعه نمایید : 1- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی ، 1 - 4آیت الله سبحانی 2- آشنایی با تاریخ ادیان آریا 3- ادیان زنده جهان رابرت هبیوم ، ترجمه : عبدالرحیم گواهی 4- تاریخ ادیان دکترشریعتی 5- تاریخ ادیان اصغر حکمت 6- تاریخ جامع ادیان ترجمه ، حکمت ;

کتاب کشف الاسرار امام خمینی ( ره ) در پاسخ به چه شبهات و عقایدی است ؟

پرسش

کتاب کشف الاسرار امام خمینی ( ره ) در پاسخ به چه شبهات و عقایدی است ؟

پاسخ

کتاب ( کشف الاسرار ) امام خمینی به صورت مستقیم در پاسخ به ( اسرار هزار ساله ) علی اصغر حکمی زاده ،فرزند حاج شیخ مهدی پایین شهری که قبلاً ملبس به لباس روحانیت بود،نوشته شد .اگر چه محور کتاب ( کشف الاسرار ) پاسخ به کتاب حکمی زاده است ، ولی شبهات مطرح شده در آن زمان از سوی نویسندگانی مثل احمد کسروی ، شریعت سنگلجی ، علی دشتی و محمد تقی منزوی نیزمطرح شده است . عمده شبهات مطرح شده از سوی این افراد در زمینه فضایل و مناقب پیامبر و ایمه معصوم ( ع ) و شفاعت آن بزرگواران و توسل جستن و یا عزاداری برای آنها است . هم چنین شبهاتی درباره روحانیت شیعه و یا عبادی بودن دین اسلام و نبودن احکام حکومتی در آن از سوی این افراد مطرح شده است که کتاب ( کشف الاسرار ) امام پاسخ دندان شکنی به این شبهات می باشد.;

کتاب منازل الاخره نوشته کیست و موضوع آن چیست ؟

پرسش

کتاب منازل الاخره نوشته کیست و موضوع آن چیست ؟

پاسخ

کتاب منازل الاخره نوشته مرحوم شیخ عباس قمی راجع به قیامت و احوال آن است. ;

کتابی در مورد اصطلاحشناسی عرفان برایم معرفی کنید .

پرسش

کتابی در مورد اصطلاحشناسی عرفان برایم معرفی کنید .

پاسخ

در این زمینه ر . ک : 1- اصطلاحات عرفانی علی اصغر حلبی انتشارات زوار2- گلشن رازشیخ محمود شبستری 3- تماشاگه رازشهید مطهری 4-شاخص های عرفانی نشر نور فاطمه 5- مصطلحات عرفانی و مفاهیم برجسته در زبان عطارسهیلا صارمی 6- مدخلی بر رمزشناسی عرفانی جلال ستاری ;

تعریف عرفان نظری و عملی چیست ؟

پرسش

تعریف عرفان نظری و عملی چیست ؟

پاسخ

عرفان نظری نوعی جهان بینی وجهان شناسی و عرفان عملی نوعی سلوک و رفتار است . برای آگاهی بیشتر ر . ک : آشنایی با علوم اسلامی ، شهید مطهری ، ج 1 ( فلسفه وعرفان ). ;

آیا هفت شهر عشق که در ادبیات ما آمده ، منشا عرفانی دارد؟

پرسش

آیا هفت شهر عشق که در ادبیات ما آمده ، منشا عرفانی دارد؟

پاسخ

هفت شهر عشق منشا عرفانی دارد و شامل سفر اول و سفر دوم از اسفار اربعه می گردد .برای آگاهی بیشتر ر . ک : 1- دیدار با سیمرغ ، دکتر پورنامداریان ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 2- رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم با مقدمه و شرح علامه آیت الله سید محمد حسین حسینی طهرانی ;

کتاب تذکره الاولیا نوشته کیست و آیا مطالب آن را باید باور کرد؟

پرسش

کتاب تذکره الاولیا نوشته کیست و آیا مطالب آن را باید باور کرد؟

پاسخ

کتاب تذکره الاولیا نوشته شیخ عطارنیشابوری است . باید دانست که باور تمام چنین مطالبی لازم و واجب نیست ولی بنا بر فرموده امام راحل اگر انسان مقامات عرفا را باورنمی تواند بکند انکار نیز ننماید.;

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پرسش

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پاسخ

برای معرفی کتاب به چند نکته توجه فرمائید.

1 - کتابهای خوب عقیدتی باید مناسب سطح مطالعه کننده باشد. مثلاً کتابهای استاد مطهری (ره) غالباً برای دانشجویان مفید است. گرچه برای افراد دیگر مثل کودکان داستان راستان هم نوشته اند.

کتابهای اصول عقاید استاد قرائتی برای دوران دبیرستان بسیار خوب و مناسب است.

2 - برای شروع مطالعه فقط کتاب اهمیت ندارد بلکه خواننده باید با طرح سؤال وارد مطالعه شود تا این تشنگی باعث استفاده از مطلب گردد.

3 - این سؤالات باید سیر خاصی داشته باشند یعنی از آنجا که تا نسان شناخته نشود اسلام نیز مجهول خواهد بود; پس کتابهایی که تبیین نیاز انسان کرده باشند و سپس اسلام و عقاید درونی آن را مناسب نیاز نشان دهند باسیر صحیح مطالعاتی هماهنگ تر است سرانجام مقصود این است که حتماً طبق سنت معمول لازم نیست از توحید و نبوت و معاد شروع نمائیم. کتاب انسان و ایمان استاد مطهری به این مقصد نزدیک است.

باز هم تأکید می شود که در این مقصد مهم مطالب زیربنایی مثل درک ضرورت دین در اولویت است.

4 - ضمن آن که کتابهای اساتید اسلام شناس مثل استاد مطهری یا کتاب عقاید استاد مصباح یزدی و بسیاری از اساتید دانشمند و پاک عقیده توصیه می گردد. باید بدانیم وقتی سیر صحیح مطالعه را دامه دادیم بسیاری از کتابها خوب است و لو عنوان اعتقادی نداشته باشد چرا که در تحکیم عقیده انسان را یاری می کند مثلاً انسان موجود ناشناخته از الکسیس کارل یا کتبی در این مسیر گرچه از آنجا که کاملترین بینش اعتقادی در اسلام یافته می شود، در

نهایت به کتب محققین خودمان باید رجوع کنیم.

5 - کتب کسانی که از دینهای دیگر به عقیده اسلامی روی آورده اند و علت گرایش خود را نوشته اند خیلی مفید است مثل مجموعه ای که از مؤسسه در راه حق چاپ گردیده با عنوان چرا مسلمان شدم .

6 - به محض برخورد با شبهه ای اعتقادی با مکانهایی قابل اعتماد و اهل اطلاع مشورت شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

             ج__وانان

             جوان و مسائل روز                      آزادی             

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پرسش

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پاسخ

برای معرفی کتاب به چند نکته توجه فرمائید.

1 - کتابهای خوب عقیدتی باید مناسب سطح مطالعه کننده باشد. مثلاً کتابهای استاد مطهری (ره) غالباً برای دانشجویان مفید است. گرچه برای افراد دیگر مثل کودکان داستان راستان هم نوشته اند.

کتابهای اصول عقاید استاد قرائتی برای دوران دبیرستان بسیار خوب و مناسب است.

2 - برای شروع مطالعه فقط کتاب اهمیت ندارد بلکه خواننده باید با طرح سؤال وارد مطالعه شود تا این تشنگی باعث استفاده از مطلب گردد.

3 - این سؤالات باید سیر خاصی داشته باشند یعنی از آنجا که انسان شناخته نشود اسلام نیز مجهول خواهد بود; پس کتابهایی که تبیین نیاز انسان کرده باشند و سپس اسلام و عقاید درونی آن را مناسب نیاز نشان دهند تا سیر صحیح مطالعاتی هماهنگ تر است سرانجام مقصود این است که حتماً طبق سنت معمول لازم نیست از توحید و نبوت و معاد شروع نمائیم. کتاب انسان و ایمان استاد مطهری به این مقصد نزدیک است.

باز هم تأکید می شود که در این مقصد مهم مطالب زیربنایی مثل درک ضرورت دین در اولویت است.

4 - ضمن آن که کتابهای اساتید اسلام شناس مثل استاد مطهری یا کتاب عقاید استاد مصباح یزدی و بسیاری از اساتید دانشمند و پاک عقیده توصیه می گردد. باید بدانیم وقتی سیر صحیح مطالعه را ادامه دادیم بسیاری از کتابها خوب است و لو عنوان اعتقادی نداشته باشد چرا که در تحکیم عقیده انسان را یاری می کند مثلاً انسان موجود

_2_

ناشناخته از الکسیس کارل یا کتبی در این مسیر گرچه از آنجا که کامل ترین بینش اعتقادی در اسلام یافته می شود،

در نهایت به کتب محققین خودمان باید رجوع کنیم.

5 - کتب کسانی که از دینهای دیگر به عقیده اسلامی روی آورده اند و علت گرایش خود را نوشته اند خیلی مفید است مثل مجموعه ای که از مؤسسه در راه حق چاپ گردیده با عنوان چرا مسلمان شدم .

6 - به محض برخورد با شبهه ای اعتقادی با مکانهایی قابل اعتماد و اهل اطلاع مشورت شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_3_

چند کتاب مفصّل و شایسته درباره موضوع معاد معرّفی کنید؟

پرسش

چند کتاب مفصّل و شایسته درباره موضوع معاد معرّفی کنید؟

پاسخ

1. یاد معاد، نوشته حضرت آیت الله جوادی آملی;

2. معادشناسی، نوشته مرحوم علاّمه حسینی طهرانی;

3. رساله لقاءالله، نوشته مرحوم آیت الله جوادآقا تبریزی;

4. معاد، نوشته حجة الاسلام و المسلمین قرائتی;

5. منازل الاخرة، نوشته مرحوم شیخ عباس قمی.

( بخش پاسخ به سؤالات )

_1054_

             اس__لام

             اسلام و دیگران                                                       

E

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پرسش

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پاسخ

برای معرفی کتاب به چند نکته توجه فرمائید.

1 - کتابهای خوب عقیدتی باید مناسب سطح مطالعه کننده باشد. مثلاً کتابهای استاد مطهری (ره) غالباً برای دانشجویان مفید است. گرچه برای افراد دیگر مثل کودکان داستان راستان هم نوشته اند.

کتابهای اصول عقاید استاد قرائتی برای دوران دبیرستان بسیار خوب و مناسب است.

2 - برای شروع مطالعه فقط کتاب اهمیت ندارد بلکه خواننده باید با طرح سؤال وارد مطالعه شود تا این تشنگی باعث استفاده از مطلب گردد.

3 - این سؤالات باید سیر خاصی داشته باشند یعنی از آنجا که تا نسان شناخته نشود اسلام نیز مجهول خواهد بود; پس کتابهایی که تبیین نیاز انسان کرده باشند و سپس اسلام و عقاید درونی آن را مناسب نیاز نشان دهند باسیر صحیح مطالعاتی هماهنگ تر است سرانجام مقصود این است که حتماً طبق سنت معمول لازم نیست از توحید و نبوت و معاد شروع نمائیم. کتاب انسان و ایمان استاد مطهری به این مقصد نزدیک است.

باز هم تأکید می شود که در این مقصد مهم مطالب زیربنایی مثل درک ضرورت دین در اولویت است.

4 - ضمن آن که کتابهای اساتید اسلام شناس مثل استاد مطهری یا کتاب عقاید استاد مصباح یزدی و بسیاری از اساتید دانشمند و پاک عقیده توصیه می گردد. باید بدانیم وقتی سیر صحیح مطالعه را دامه دادیم بسیاری از کتابها خوب است و لو عنوان اعتقادی نداشته باشد چرا که در تحکیم عقیده انسان را یاری می کند مثلاً انسان موجود ناشناخته از الکسیس کارل یا کتبی در این مسیر گرچه از آنجا که کاملترین بینش اعتقادی در اسلام یافته می شود، در

نهایت به کتب محققین خودمان باید رجوع کنیم.

5 - کتب کسانی که از دینهای دیگر به عقیده اسلامی روی آورده اند و علت گرایش خود را نوشته اند خیلی مفید است مثل مجموعه ای که از مؤسسه در راه حق چاپ گردیده با عنوان چرا مسلمان شدم .

6 - به محض برخورد با شبهه ای اعتقادی با مکانهایی قابل اعتماد و اهل اطلاع مشورت شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

             ج__وانان

             جوان و مسائل روز                      آزادی             

در صورت امکان یک سری کتاب شاخص در زمینة عرفان اسلامی معرفی نمایید. کدام غیر معصوم را به عنوان الگوی موضوع فوق سراغ دارید ؟

پرسش

در صورت امکان یک سری کتاب شاخص در زمینة عرفان اسلامی معرفی نمایید. کدام غیر معصوم را به عنوان الگوی موضوع فوق سراغ دارید ؟

پاسخ

صرف نظر از سطح واستعداد مخاطب که ملاک است وما آنرا در دست نداریم می توانیم برخی از کتابهایی را که حضرت امام ( معرفی می نمایند، ذکر کنیم.حضرت امام ( می فرمایند:)(کتب فلسفی خصوصاً از فلاسفه اسلام و کتب اهل حال و عرفان هر کدام اثری دارد، اولی ها انسان را ولو بطور دور نما آشنا می کند با ماورای طبیعت، و دومی ها یعنی کتب عرفان خصوصاً بعضی از آنها چون "منازل السائرین"و "مصباح الشریعه" که گویی از عارفی است که به نام حضرت صادق( بطور روایت نوشته است دلها را مهیا میکنند برای رسیدن به محبوب .))1{مراد از اولی ها کتب فلسفی است }. باتوجه به اینکه آثار حضرت امام( برگرفته از همین منابع اصیل عرفانی است و بیشتر آنها بیان یک دوره سیروسلوک محسوب می شود به نظر می رسد مناسب ترین منابع مطالعاتی برای شناخت عرفان اسلامی باشد. امام ( در آثارخود گرچه بحثها را تحت عناوینی اخلاقی مطرح نموده اند لیکن تماماً بر مبانی عرفانی استوار بوده صبغة عرفانی داردمانند: چهل حدیث، شرح حدیث جنود عقل وجهل، آداب الصلوة، سر الصلوة، مصباح الهدایه و تعلیقة ایشان بر مقدمة قیصری. اینها کتابهایی است که حقیقتاً انسان را با یک دوره مبانی عرفانی آشنا می کند آن هم از شخصی که قلمش در حقیقت متأثر از نفس پاک و زکیّه او بوده و تأثیر ویژه ای در مخاطب دارد.

ضمن اینکه کتبی مثل منازل السائرین و مصباح الشریعه که

امام معرفی کردند از باب نمونه در این جا محل استناد است کتب دیگر مثل کتاب فصوص الحکم را نیز می توان پیشنهاد نمود.

____________________________________________

1_ ره عشق، حضرت امام ( ، ص 35

یک سیر مطالعاتی برای فلسفة اسلامی و اصول اعتقادی لطف بفرمائید.

پرسش

یک سیر مطالعاتی برای فلسفة اسلامی و اصول اعتقادی لطف بفرمائید.

پاسخ

برای مطالعة فلسفه باید چند نکته را درنظر آورید:

اولاً مطالعة فلسفه بدون استاد از نظر بسیاری از اندیشمندان علم فلسفه جایز نیست و لازم است تا در نزد اساتید مهذب و مجرب در علم فلسفه تحصیل علم کنید. ثانیاً به اعتقاد بعضی از بزرگان فلسفه، محصل علم فلسفه باید سلوک دینی خاصی را در پیش بگیرد، تا آنجا که بعضی از ایشان نماز شب را بر محصل علم فلسفی واجب دانسته اند.

ثالثاً برای تحصیل علم فلسفه باید پیش فرض آن یعنی علم منطق را تحصیل کرده باشید.

اینک با توجه به نکات فوق چند کتاب در مباحث منطقی و فلسفی به نظر آن عزیز می رسد:

در منطق از کتاب های زیر استفاده کنید:

1. منطق صوری، دکتر محمد خوانساری

2. ترجمه المنطق، محمد رضا مظفر

3. منطق و فلسفه، شهید مطهری (

در فلسفه نیز کتب زیر سودمند است:

1. پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک (ج1 الی7) محمد تقی مصباح.

2. تئوری شناخت در فلسفه ما، شهید سید محمد باقر صدر (

3. جهان بینی در فلسفه ما، شهید سید محمد باقر صدر (

4. علل گرایش به مادیگری، شهید مطهری (

5. مقالات فلسفی (ج1 الی 3) شهید مطهری ( آموزش فلسفه (ج1 الی2) محمد تقی مصباح یزدی

6. فلسفة تطبیقی

اگر ممکن است چند کتاب در مورد توحید، به زبان ساده نه فلسفی برایم معرفی کنید. موضوعی که در باطن احساس کمبود می کنم؟

پرسش

اگر ممکن است چند کتاب در مورد توحید، به زبان ساده نه فلسفی برایم معرفی کنید. موضوعی که در باطن احساس کمبود می کنم؟

پاسخ

درباره توحید تاکنون کتابهای فراوانی به رشته تحریر در آمده است و هر کدام بر مذاق خویشتن روش یا روشهایی را برای اثبات توحید و شناخت آن بر گزیده اند.

این روشها در یک تقسیم بندی کلی می توانند به نحو زیر باشد:

1. راه درون دینی با اتکابر آیات قرآنی، روایات و منابع دیگر اسلامی.

2. راه علمی، سیر در آیات آفاقی و انفسی.

3. راه فطرت، سیر در پدیده های درونی و فطری انسانی.

4. راه فلسفی، اتکا و اعتماد بر ادله عقلی، کلامی یا فلسفی.

5. راه و روش عرفانی، مبتنی بر کشف و شهودهای عرفانی.

با این حال می توانید از کتب زیر استفاده کنید:

1. توحید، استاد مطهری (

2. راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی.

3. گناهان کبیره، شهید دستغیب مبحث شرک و توحید و نیز کتاب توحید از همین نویسنده.

4. توحید مفضل، منسوب به امام صادق (.

اگر ممکن است چند کتاب در مورد توحید، به زبان ساده نه فلسفی برایم معرفی کنید. موضوعی که در باطن احساس کمبود می کنم؟

پرسش

اگر ممکن است چند کتاب در مورد توحید، به زبان ساده نه فلسفی برایم معرفی کنید. موضوعی که در باطن احساس کمبود می کنم؟

پاسخ

درباره توحید تاکنون کتابهای فراوانی به رشته تحریر در آمده است و هر کدام بر مذاق خویش روش یا روشهایی را برای اثبات توحید و شناخت آن بر گزیده اند.

این روشها در یک تقسیم بندی کلی می توانند به نحو، زیر باشد:

1. راه درون دینی با اتکا بر آیات قرآنی، روایات و منابع دیگر اسلامی.

2. راه علمی، سیر در آیات آفاقی و انفسی.

3. راه فطرت، سیر در پدیده های درونی و فطری انسانی.

4. راه فلسفی، اتکا و اعتماد بر ادله عقلی، کلامی یا فلسفی.

5. راه و روش عرفانی، مبتنی بر کشف و شهودهای عرفانی.

با این حال می توانید از کتب زیر استفاده کنید:

1. توحید، استاد مطهری (

2. راه خداشناسی، استاد جعفر سبحانی.

3. گناهان کبیره، شهید دستغیب مبحث شرک و توحید و نیز کتاب توحید از همین نویسنده.

4. توحید مفضل، منسوب به امام صادق (.

لطفاً کتابی را معرفی کنید درباره دین شناسی که به اکثر سؤالات بتواند جواب دهد و ما را نسبت به دینمان روشن کند.

پرسش

لطفاً کتابی را معرفی کنید درباره دین شناسی که به اکثر سؤالات بتواند جواب دهد و ما را نسبت به دینمان روشن کند.

پاسخ

بهترین کتابی که بتوانید به وسیله آن دین را بفهمید قرآن کریم است. بنابراین خواندن یک دورة تفسیر قرآن کریم مانند تفسیر نمونه (آیت ا...مکارم شیرازی) و یا تفسیر نسیم حیات از آقای بهرامپور مفید است.

سیر مطالعاتی کتابهای شهید استاد مطهری را بیان بفرمایید؟

پرسش

سیر مطالعاتی کتابهای شهید استاد مطهری را بیان بفرمایید؟

پاسخ

1 _ داستان راستان 2 _ حکمتها و اندرزها

3 _ حماسه حسینی 2 جلد4 _ گفتارهای معنوی

5 _ ده گفتار 6 _ پانزده گفتار

7 _ بیست گفتار8 _ سیری در سیره نبوی

9 _ سیری در سیره ائمه اطهار(:)10 _ جاذبه و دافعه علی (7)

11 _ ولاءها و ولایتها12 _ خاتمیت

13 _ ختم نبوت 14 _ پیامبر امّی

15 _ اسلام و مقتضیات زمان 2 جلد16 _ امدادهای غیبی در زندگی بشر 17 _ توکل و رضا 18 _ گریز از ایمان و گریز از عمل

19 _ تکامل اجتماعی انسان 20 _ انسان کامل

21 _ انسان شناسی 22 _ تعلیم و تربیت در اسلام

23 _ عرفان حافظ 24 _ نبرد حق و باطل

25 _ مسألة حجاب 26 _ پاسخهای استاد

27 _ نظام حقوق زن در اسلام 28 _ اخلاق جنسی در ایران و غرب

29 _ نهضتهای اسلامی در صد ساله اخیر 30 _ پیرامون جمهوری اسلامی 31 _ پیرامون انقلاب اسلامی 32 _ خدمات متقابل اسلام و ایران

33 _ سیری در نهج البلاغه 34 _ جهاد

35 _ آشنایی با قرآن 15 جلد36 _ مسألة شناخت

37 _ شناخت در قرآن 38 _ فطرت

39 _ فلسفه اخلاق 40 _ انسان و سرنوشت

41 _ عدل الهی 42 _ علل گرایش به مادیگری

43 _ آشنایی با علوم اسلامی 3 جلد44 _ توحید

45 _ نبوت 46 _ معاد

47 _ آشنایی با جهان بینی اسلامی 6 جلد 48 _ امامت و رهبری

49 _ قیام

و انقلاب مهدی 50 _ تاریخ عقاید اقتصادی

51 _ نظام اقتصادی اسلام 52 _ مسألة ربا

53 _ نقدی بر مارکسیسم 54 _ فلسفه تاریخ 4 جلد

55 _ مقالات فلسفی 56 _ تعارضات منطقی

57 _ اصول فلسفه و روش رئالیسم 5 جلد58 _ شرح منظومه

59 _ شرح مبسوط منظومه 4 جلد 60 _ حرکت و زمان 4 جلد

61 _ الهیات شفأ 2 جلد

علاقه به مطالعه کتابهای مذهبی و اعتقادی دارم باید از کجا شروع کنم آیا از تفسیر یا نهج البلاغه و یا کتابهای دیگر شروع کنم

پرسش

علاقه به مطالعه کتابهای مذهبی و اعتقادی دارم باید از کجا شروع کنم آیا از تفسیر یا نهج البلاغه و یا کتابهای دیگر شروع کنم

پاسخ

لازم است ابتدا شما مبانی اعتقادی خود را محکم نمایید و مطالعات اعتقادی داشته باشید. و از آن جا که ما از میزان مطالعات مذهبی شما اطلاع نداریم شاید بهتر باشد از مطالعة کتاب های استاد قرائتی در این زمینه شروع کنید و همچنین مطالعة تفسیر نور از استاد قرائتی را پیشنهاد می کنیم و در مرحله بعد مطالعه آثار استاد مطهری ;) بسیار مورد تأکید و مفید می باشد که در واقع گنجینه ای از علوم و معارف دینی است . در مراحل بالاتر کتاب های آیت الله جوادی آملی را می توانید مطالعه کنید.

مطالعة تألیفات آقای رحیم پور ازغدی نیز برای جوانان و معلمان جویای حقیقت اسلام ناب محمدی (9)، مفید می باشد البته می توانید مباحث اعتقادی را از کتاب های تفسیری نیز مطالعه کنید مانند تفسیر موضوعی پیام قرآن از آیت الله مکارم شیرازی منشور قرآن از آیت الله سبحانی و تفسیر نمونه در زمینة تهذیب نفس و اخلاق نیز مطالعه کتابهای آیت الله مظاهری را توصیه می کنیم و در هر صورت توجه داشته باشید کتابهایی را مطالعه کنید که نسبت به سالم بودن افکار و عقاید مؤلفین آنها، علم دارید.

آیا کاست سیاحت غرب حقیقت دارد یا نه؟

پرسش

آیا کاست سیاحت غرب حقیقت دارد یا نه؟

پاسخ

کاست سیاحت غرب، براساس کتاب سیاحت غربِ آیةاللّه قوچانی به بازار عرضه شده است. این کتاب براساس آیات و روایات اسلامی درباره مسائل پس از مرگ و معاد نوشته شده است. مرحوم قوچانی رخدادهای پس از مرگ را مانند کسی که خودش از نزدیک شاهد مراحل و مواقف عالم پس از مرگ بوده، گزارش کرده است.(ر.ک: سیاحت غرب، مرحوم آیتاللّه آقا نجفی قوچانی، ص 23، انتشارات آداب.)

الف _ کدام کتابها، به برادر و خواهر قرآن معروفند، چرا؟ ب _ آیا این دو عنوان از طرف امامان معصوم: نامگذاری شده است؟

پرسش

الف _ کدام کتابها، به برادر و خواهر قرآن معروفند، چرا؟ ب _ آیا این دو عنوان از طرف امامان معصوم: نامگذاری شده است؟

پاسخ

الف _ نهج البلاغه از این جهت که دارای فصاحت و بلاغت بینظیر بوده، از محتوای عالی برخوردار است و با قرآن شباهت تام دارد و به "اخ القرآن" مشهور است. و صحیفه سجّادیّه به خواهر قرآن مشهور است.

ب _ خیر، این عناوین از طرف مسلمانان برای این دو کتاب انتخاب شده است.

کتاب مناسبی دربارة چگونگی آموزش وظایف مذهبی فرد تازه مسلمان شده معرفی فرمایید؟

پرسش

کتاب مناسبی دربارة چگونگی آموزش وظایف مذهبی فرد تازه مسلمان شده معرفی فرمایید؟

پاسخ

در این باره شما می توانید به کتاب "همه باید بدانند، آیت الله ابراهیم امینی مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی ، و رسالة توضیح المسائل مراجع تقلید مراجعه فرمایید.

همچنین کتاب های "مسائل اعتقادی از دیدگاه تشیع تألیف شیخ محمد رضا المظفر، ترجمة محمد محمدی اشتهاردی ; "اعتقاد ما، تألیف آیت اللّه مکارم شیرازی و کتاب های استاد قرائتی آیت اللّه مکارم شیرازی آیت اللّه سبحانی شهید مطهری و دیگر بزرگان مفید خواهد بود.

آیا می شود به کتاب یا نوار "سیاحت غرب اطمینان کرد؟ آیا آن چه نقل می کند در عالم برزخ اتفاق افتاده است

پرسش

آیا می شود به کتاب یا نوار "سیاحت غرب اطمینان کرد؟ آیا آن چه نقل می کند در عالم برزخ اتفاق افتاده است

پاسخ

پرسشگر محترم ترس از مرگ منحصر در گناهان زیاد آدمی نیست بلکه عوامل مختلفی در این امر سهیم هستند که برخی از آن عوامل عبارتند از:

1. میل به جاودانگی از سویی و مرگ را پایان زندگی پنداشتن از سوی دیگر.

2. جهل آدمی نسبت به ماهیت مرگ

3. دلبستگی های شدید به اهل و اموال و...

4. آباد کردن دنیا و ویران کردن آخرت و...

قهراً اگر انسان استعداد موت را پیدا کند، نگرانی از او زایل می شود، این استعداد نیز فقط در سایه کسب مکارم اخلاق و از بین بردن رذائل و انجام واجبات و ترک محرمات حاصل خواهد شد.

انسان فطرتاً علاقه به دوام زندگی دارد و این ندائی است که آن را از درون می شنود. علاقه به زندگی پیوسته که فطری انسان است خود گواه بر این است که بشر علاوه بر این زندگی دنیوی زندگی دیگری دارد که تجلی گاه این میل طبیعی است

به همین منظور گروهی از مردم که از حیات اخروی شناخت صحیحی ندارند، تصور می کنند که مرگ پایان زندگی است از این جهت پیوسته از شنیدن کلمه مرگ بر خود می لرزند، زیرا آن را یک نوع عمل ناهماهنگ با خواستة درونی خود می پندارند و مرگ برای آن ها هم چون غولی وحشتناک جلوه می کند که با حیات آنان در جنگ و ستیز است ولی مردان خدا که علاوه بر زندگی دنیوی به زندگی برتری نیز معتقدند، مشکل مرگ را کاملاً حل می کنند; زیرا حقیقت مرگ جز عوض کردن محیط

زندگی چیزی نیست و در حقیقت از یک نوع زندگی به زندگی دیگر منتقل می شوند، در عین حال باید اعتراف کرد، مرگ در همه جا و همه افراد، با یک نوع نگرانی طبیعی همراه است زیرا گسستن الفت انسان با عزیزان مانند همسر و فرزند و دوست و... بدون رنج نخواهد بود، هر چند انسان پس از مرگ به زندگی برتری نیز گام بگذارد و به حیات و مقام بالاتری ارتقا یابد، این نوع نگرانی و ناراحتی یک امر طبیعی است که در تمام افراد بشر در لحظة مرگ وجود دارد، ولی نگرانی غیرطبیعی از نظر قرآن کریم معلول دو چیز است که از آن ِ افراد غیر مؤمن است

الف مرگ در نظر گروه کافر، پایان زندگی است و قطعاً تصور آن نیز ناراحت کننده است ولی این عامل به خاطر ایمان به واقعیت مرگ دربارة افراد با ایمان منتفی است

ب گروهی که به نوعی به معاد معتقدند ولی از سنگینی جرائم پیوسته در رعب و وحشت بسر می برند، طبعاً مرگ برای آن ها جرعة تلخی است که در کامشان ریخته می شود.

قرآن کریم دربارة وحشت یهود دنیاپرست از مرگ چنین می فرماید: "قُل ْ إِن کَانَت ْ لَکُم ُ الدَّارُ الاْ ?َخِرَة ُ عِندَ اللَّه ِ خَالِصَة ً مِّن دُون ِ النَّاس ِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْت َ إِن کُنتُم ْ صَ_َدِقِین َ...; (بقره 94 _ 93) به آنان بگو: اگر در این پندار که بهشت اختصاص به شما دارد، راستگو هستید، پس مرگ را آرزو کنید، ولی آنان به خاطر اعمالی که انجام داده اند هرگز مرگ را آرزو نمی کنند و خدا به وضع ظالمان آگاه است در برخی روایات دربارة عامل ترس از مرگ و مبارزه با آن

می خوانیم

1. مردی حضور پیامبر آمد و یادآور شد که من مرگ را دوست نمی دارم پیامبر از او پرسید آیا ثروتی داری گفت بلی فرمود: آیا چیزی جلوتر از خود به سرای دیگر فرستاده ای گفت نه پیامبر فرمود: به همین جهت مرگ را دوست نمی داری

2. مردی به امام مجتبی گفت چرا ما مرگ را دوست نمی داریم امام در پاسخ فرمود: شما خانه آخرت را ویران کردید و خانه دنیا را آباد نمودید، طبعاً دوست نمی دارید که از خانه آباد به ویرانه منتقل شوید.( بحارالأنوار، علامه مجلسی ، ج 6، ص 127 _ 129، دارالکتب الاسلامیة / ر.ک منشور جاوید، آیت ا... جعفر سبحانی ج 9، ص 214 _ 217، نشر مؤسسه سیدالشهدأ7 / پیام قرآن آیت ا... مکارم شیرازی و دیگران ج 5، ص 427، دارالکتب الاسلامیة ) وانگهی توجه به این نکته ضروری است که حضور زنان در بیرون از منزل به گفتة علمأ و روایات معصومین امر مکروهی است بنابراین لازم نیست که زنان حتماً در تشییع جنازه حاضر باشند.

از نظر جهان بینی اسلامی ضعیف هستم , کتاب هایی را که می تواند مورد استفاده من قرار گیرد معرفی نمایید؟

پرسش

از نظر جهان بینی اسلامی ضعیف هستم , کتاب هایی را که می تواند مورد استفاده من قرار گیرد معرفی نمایید؟

پاسخ

1) ((سری جهان بینی توحیدی 1 - 6)) استاد مطهری .

2) ((شناخت خدا)) محمدی ری شهری .

3) ((مناظره دکتر و پیر)) سید عبدالکریم هاشمی نژاد.

4) ((اصول عقاید 1 و 2 )) مصباح یزدی .

5) ((معارف اسلامی )) مصباح یزدی .

دانشجویی علاقمند به مطالعه کتب منطق وفلسفه هستم ,خواهشمندم کتابهایی را برای شروع معرفی نمایید

پرسش

دانشجویی علاقمند به مطالعه کتب منطق وفلسفه هستم ,خواهشمندم کتابهایی را برای شروع معرفی نمایید

پاسخ

در منطق از کتابهای زیر استفاده کنید :

1- منطق صوری دکتر محمد خوانساری

2- ترجمه المنطق محمد رضا مظفر

3- منطق و فلسفه شهید مطهری

در فلسفه نیز کتب زیر سودمند است :

1- پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک، ج 17 محمد تقی مصباح یزدی

2- تئوری شناخت در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر

3- جهان بینی در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر

4- علل گرایش به مادیگری شهید مطهری

5- مقالات فلسفی شهید مطهری

6- آموزش فلسفه محمد تقی مصباح یزدی

7- فلسفه تطبیقی{J

کتابهائی در زمینه اعتقادی و دینی برای یک تازه مسلمان خواهانم .

پرسش

کتابهائی در زمینه اعتقادی و دینی برای یک تازه مسلمان خواهانم .

پاسخ

ضمن تبریک به شما به جهت موفقیت در ایجاد زمینه هدایت به اسلام در افراد، در مورد معرفی کتاب برای فرد تازهمسلمان، توصیه اول ما این است که یک جلد قرآن با ترجمه روان (مانند ترجمه فولادوند، یا آیتی و یا خرمشاهی) ویک جلد نیز نهج البلاغه با ترجمه، برای ایشان تهیه نمایید.

کتابهای زیر نیز در معرفی اصول اساسی اسلام مفید است.

1- عقاید و دستورهای دینی علامه طباطبائی «ره»

2- خلاصه تعالیم اسلام علامه طباطبائی «ره»

3- آموزش دین علامه طباطبائی «ره»

4- شیعه در اسلام علامه طباطبائی «ره»

5- قرآن در اسلام علامه طباطبائی «ره»

6- راه های خداشناسی آموزگار

7- خدا شناسی مصباح یزدی

8- درس دینداری احمد آرام

9- انسان در قرآن شهید مطهری

10- انسان کامل شهید مطهری

11- داستان راستان شهید مطهری

12- زندگی جاوید ، حیات اخروی شهید مطهری{J

چند کتاب در مورد عقاید اسلامی معرفی نمائید

پرسش

چند کتاب در مورد عقاید اسلامی معرفی نمائید

پاسخ

امیداست با مطالعه دقیق و جدی کتاب اصول عقاید، مواردی را که لازم می دانید مشخص کنید و برای ما بنوسید تاراهنمایی بیشتر صورت گیرد.

به طور کلی شما را به مطالعه

قرآن مجید و

نهج البلاغه

توصیه می کنیم و جهت مطالعه بیشتر، ر.ک:

منشور جاوید جعفر سبحانی

راه خداشناسی جعفر سبحانی

مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی شهید مطهری

شناخت اسلام شهید بهشتی

چند کتاب که مسائل اعتقادی و دینی را با علوم روز اثبات کند معرفی کنید

پرسش

چند کتاب که مسائل اعتقادی و دینی را با علوم روز اثبات کند معرفی کنید

پاسخ

زنده جاوید و اعجاز جاویدان مهندس محمد علی سادات

2_ ارمغان روشنفکران یا خواسته های عصر ذکراللّه احمدی

3_ علوم جدید از دیدگاه اسلام ذکراللّه احمدی

4_ تحلیل از آرای جابربن حیان زکی نجیب محمد، ترجمه: حمیدرضا شیخی

5_ فلاسفه شیعه عبداللّه نعیمه، ترجمه: سید جعفر غضبان

6_ شیمی دانان اسلامی جعفر آقایائی چاوشی

7_ مسلمانان و دانش جدید عبدالرزاق نوفل،

ترجمه: سید محمد علی میررکنی، خداکرمی

8_ جشن نامه ابن سینا، ج 2 ذبیح اللّه صفا

9_ معارف اسلامی در جهان معاصر سید حسین نصر

10_ طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی سید محمد صادق سجادی

11_ دین در عصر دانش، ج 1 گروهی از نویسندگان

12_ فروغ دانش جدید در قرآن و حدیث ج2، ک.م.حقیقی

13_ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی صفا الفاخوری، خلیل البحر،

ترجمه: عبدالمحمد آیتی

چند کتاب که مسائل اعتقادی و دینی را با علوم روز اثبات کند معرفی کنید

پرسش

چند کتاب که مسائل اعتقادی و دینی را با علوم روز اثبات کند معرفی کنید

پاسخ

1_ زنده جاوید و اعجاز جاویدان مهندس محمد علی سادات

2_ ارمغان روشنفکران یا خواسته های عصر ذکراللّه احمدی

3_ علوم جدید از دیدگاه اسلام ذکراللّه احمدی

4_ تحلیل از آرای جابربن حیان زکی نجیب محمد، ترجمه: حمیدرضا شیخی

5_ فلاسفه شیعه عبداللّه نعیمه، ترجمه: سید جعفر غضبان

6_ شیمی دانان اسلامی جعفر آقایائی چاوشی

7_ مسلمانان و دانش جدید عبدالرزاق نوفل،

ترجمه: سید محمد علی میررکنی، خداکرمی

8_ جشن نامه ابن سینا، ج 2 ذبیح اللّه صفا

9_ معارف اسلامی در جهان معاصر سید حسین نصر

10_ طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی سید محمد صادق سجادی

11_ دین در عصر دانش، ج 1 گروهی از نویسندگان

12_ فروغ دانش جدید در قرآن و حدیث ج2، ک.م.حقیقی

13_ تاریخ فلسفه در جهان اسلامی صفا الفاخوری، خلیل البحر،

ترجمه: عبدالمحمد آیتی

{J

«اعتقادات»

درس هایی از اصول عقاید محمد محمدی ری شهری

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 5 شهید مطهری - علامه طباطبایی

بهترین راه شناخت خدا محمدی ری شهری

خدا در طبیعت کامیل فلاماریدن، ترجمه: خسرو پیراسته

مبانی اعتقادات در اسلام سید مجتبی موسوی اسلامی

خداشناسی (مجموعه معارف قرآن) محمد تقی مصباح یزدی

عدل الهی شهید مطهری

«راه شناسی»

راه سعادت در اثبات نبوت میرزا ابوالحسن شعرانی

سعادت بشر محمد جواد قمی

راه شناسی - راهنماشناسی محمد تقی مصباح یزدی

پژوهشی درباره قرآن و پیامبر فخرالدین حجازی

شناخت پیامبران محمد محمدی ری شهری

پیامبر شناسی ناصر مکارم

«امامت»

شایسته ترین رهبر رجبعلی مظهری

امامت و رهبری شهید مطهری

رهبری امت جعفر سبحانی

خدا و امامت جعفر سبحانی

امام شناسی علامه طهرانی

نقش ائمه در احیای دین، ج 1 - 15 علامه عسکری

حق جو و حق شناس (ترجمه المراقبات) علامه سید شرف الدین، ترجمه: امامی

معارف اسلامی از دیدگاه دو مکتب (ترجمه معالم المدرستین)، علامه عسکری، ترجمه: دکتر جلیل تجلیل

«معاد»

زندگی جاوید یا

حیات اخروی شهید مطهری

معاد شناسی علامه طهرانی

گذشته و آینده جهان عبدالکریم بی آزار شیرازی

معاد و جهان پس از مرگ ناصر مکارم شیرازی

معاد در المیزان علامه طباطبایی، ترجمه: محمد تقی مصباح یزدی

معاد یا آخرین سیر بشر یک بانوی ایرانی

{

کتاب هایی را در مورد«مبانی شناخت» .. معرفی کنید.

پرسش

کتاب هایی را در مورد«مبانی شناخت» .. معرفی کنید.

پاسخ

}

«مبانی شناخت»

تئوری شناخت در فلسفه ما شهید سید محمد باقر صدر، ترجمه: سید حسین حسینی

شناخت شهید مطهری

اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 1 علامه طباطبایی، شهید مطهری

شناخت از دیدگاه علمی و قرآن محمد تقی جعفری

گردانیده الحیاة

نقدی بر تئوری بازتابی شناخت دکتر همایون همتی

شناخت در فلسفه اسلامی جعفر سبحانی

تحلیلی از مسأله شناخت سید محمد باقر صدر

نظر شما در مورد رساله لب اللباب چیست ؟

پرسش

نظر شما در مورد رساله لب اللباب چیست ؟

پاسخ

هم رساله لب اللباب و هم شرح رساله سیر و سلوک منسوب به علامه بحرالعلوم که اثر حضرت آیه الله سید محمدحسین حسینی تهرانی می باشد در مجموع مثبت است گر چه هر دوی آنها خالی از اشکال و اشتباه هم نیست . در هر صورت هیچکدام از آنها مجوز عمل کرده نمی شود و جز با راهنمایی استاد نباید به آنها عمل کرد یکبار دیگر مقدمه رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم را با دقت بخوانید در آنجا حتی آیه الله سید علی قاضی می فرماید: ((من اجازه به جا آوردن اوراد و اذکاری که در این رساله آورده است به کسی نمی دهم .)) (رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم , مقدمه , ص 12) قهرا" به تبع آن هر آنچه که در شرح آن هم آمده نباید سلیقه ای و بدون اذن استاد ملاک عمل قرار گیرد. رساله لب اللباب هم حاصل جلساتی است که ایشان با مرحوم علامه طباطبایی داشته اند در آن جلسات رساله بحر العلوم را می خوانده اند و جناب علامه تهرانی جلسات درس را تقریر و به رشته تحریر در آورده اند در جاهای نادری اشتباهاتی وجود دارد که با توجه به نظر بعضی از شاگردان دیگر علامه طباطبایی , معلوم می شود انتساب به علامه تهرانی دارد و این هیچگونه نقصی بر آن بزرگوار نیست چه این که هر انسانی از اشتباه مصون نیست و از طرفی آن جناب زحمتش و خدمتش و اثرش و سواد قلمش و درستی نوشتارش به مراتب بیشتر از آن

اشتباهاتی است که وجود دارد رحمه الله علیهم اجمعین .

درباره خلقت جهان و مسائل عالم بالا گفت و شنود خدا با بنده اش می خواهم بدانم به کجا و به چه چیز مراجعه کنم؟

پرسش

درباره خلقت جهان و مسائل عالم بالا گفت و شنود خدا با بنده اش می خواهم بدانم به کجا و به چه چیز مراجعه کنم؟

پاسخ

می توانید به کتاب هایی که در این زمینه تألیف شده مراجعه کنید مانند:

1- معارف قرآن، ج 1 تا 3، خداشناسی، کیهان شناسی، انسان شناسی، آیت الله مصباح

2- مقالات، محمد شجاعی، ج 1، انتشارات سروش

3- تفسیر المیزان، مباحث مربوط به خلقت و وحی

آیا می توانیم به کتاب سیاحت غرب اعتماد داشته باشیم آیا تمام گفته ها و نوشته های آن در مورد اینکه روح پس از مرگ در جهان آخرت چنین مراحلی را طی می کند حقیقت دارد ؟

پرسش

آیا می توانیم به کتاب سیاحت غرب اعتماد داشته باشیم آیا تمام گفته ها و نوشته های آن در مورد اینکه روح پس از مرگ در جهان آخرت چنین مراحلی را طی می کند حقیقت دارد ؟

پاسخ

ایشان خود در مقدمه کتاب «سیاحت غرب» تصریح کرده اند که این مضامین را با توجه به آیات و روایات , ترسیم و تجسم کرده اند; نه این که به آن عالم رفته و از آن جا خبر آورده باشند. یعنی ایشان مطالبی را که از آیات و روایات در مورد حیات پس از مرگ , استفاده کرده است , در قالب بیانی خاصی تبیین کرده است و مطالب آن عمدتا" مستند به آیات و روایات است هر چند در ترسیم و تبیین آن هم در قالب بیانی همچون نمایشنامه و فیلمنامه , جزئیاتی را افزوده اند. البته در تنظیم مطالب از برخی مکاشفات خود نیز بهره برده است. در عین حال تائیید صد در صد کتاب مبتنی بر بررسی تک تک موارد مطرح در کتاب می باشد.

معرفی برخی از کتاب هایی که در مورد «علل نیاز بشر به دین» چاپ شده است.

پرسش

معرفی برخی از کتاب هایی که در مورد «علل نیاز بشر به دین» چاپ شده است.

پاسخ

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید رجایی

حجت الاسلام والمسلمین نوری

ر.ک:

انتظار بشر از دین، عبدالله نصری، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر

انتظار بشر از دین، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء

انتظار بشر از دین، عبدالحسین خسروپناه، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

گستره شریعت، عبدالحسین خسروپناه، نشر معارف

دین شناسی، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء

معارف قرآن (راه و راهنماشناسی)، آیت الله مصباح، مؤسسه امام خمینی

فلسفه دین، علامه جعفری، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

قلمرو دین، عبدالحسین خسروپناه، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی حوزه علمیه قم

انسان و ادیان، میشل مالرب، ترجمه: مهران توکلی، نشر نی

دین پژوهی معاصر، علی اکبر رشاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

شریعت در آیینه معرفت، آیت الله جوادی آملی، نشر اسراء

درآمدی بر منشأ دین، علیرضا قائمی نیا، نشر معارف

فلسفه دین، جان هیک

درآمدی بر قلمرو دین، حسنعلی علی اکبریان

جامعه شناسی دین، ملکم همیلتون

جامعه شناسی ادیان، ژان پل ویلم

در نامه قبلی در مورد حدیثی از پیامبر که منقول از کتاب صحیح بخاری بود، سؤال شد. این حدیث و احادیث دیگری مانند: «بدترین امور، جدید هستند» یا «افول دانش و گسترش نادانی از نشانه های ظهور است»، را من در مطالعه ای که روی کتاب «اسلام و تجدد» نوشتهء آقای نصیری دا

پرسش

در نامه قبلی در مورد حدیثی از پیامبر که منقول از کتاب صحیح بخاری بود، سؤال شد. این حدیث و احادیث دیگری مانند: «بدترین امور، جدید هستند» یا «افول دانش و گسترش نادانی از نشانه های ظهور است»، را من در مطالعه ای که روی کتاب «اسلام و تجدد» نوشتهء آقای نصیری داشتم، ملاحظه کردم و پرسش من از شما علت صحت و سقم آن بود. ولی این بار فراتر از این مسائل و بدور از جستجو برای دفاع یا رد مطالب موجود در این کتاب ، نظرم اینست که ما در زمانی زیست می کنیم که نه تنها انسانیت، بلکه خود وجود انسان نیز دستخوش نابسامانی ها و ظلم ها و ناکارآمدی ها است.

تا چه رسد به مسئلهء دین و دین گریزی و اسلام ستیزی که در جامعهء ما نیز با وجود مشکلات اقتصادی و رسوخ و تأثیر آن در فرهنگ دینی و ملی، روندی رو به تزاید گذاشته است. حتی اگر بقول آقای نصیری «تکنولوژی امروز به درد انسان نخورد» ولی تنها راه پیشرفت تکیه بر تکنولوژی روز و همراه آن داشتن ایمان و هدف والاست. خلاصه اینکه بنظر این حقیر، اینگونه نظریات دردی از جامعه مسلمان ایران را نمی کاهد که البته با جوسازی ها و ناملایمات متعدد، بر آن می افزاید. لطفا مرا در این موارد راهنمایی فرمایید. در شرایط امروزین ایران اسلامی یکی از مؤثرترین راههای تبلیغ برگزاری مجالس سخنرانی و مناظره و جلسات پرسش و پاسخ از همه موضوعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و البته کلامی است چرا که جوان امروز با وجود اینترنت و ماهواره و تلویزیون و سی دی های فیلم آن هم با کیفیت معلوم الحال، دیگر نه فرصت می کند و نه اصلا حوصله دارد که مجله یا کتاب مربوط به موضوعات فوق الذکر را بخواند یا به سخنرانی فرد یا حتی یک برنامهء مستند در تلویزیون و ... گوش فرا دهد و البته عدم اجرای درست و دقیق قوانین و ایجاد مشکلات عدیده بر این بی تفاوتی افزوده است.

«من هرگاه به این تفکرات می پردازم، بدون تعارف، می گویم که خدایا! اگر من حتی اندکی در ایجاد این مشکلات تأثیرگذارم، چه جوابی در پیشگاهت خواهم آورد. مسلما هیچ».

پاسخ

ضمن اظهار خرسندی از توفیق ارتباط با افرادی مثل شما که روحیه پژوهشگری و دغدغه دینی دارند، در پاسخ

به نامه شما مناسب می دانیم کتاب «علل تزلزل تمدن غرب» (به انضمام بصیرت و انتظار فرج) از استاد اصغر طاهر زاده را برای شما ارسال و مطالعه آن را به شما پیشنهاد کنیم.

چنانچه نقطه نظرات خود را پس از مطالعه این کتاب به ما منتقل کنید خوشحال خواهیم شد.

در صورت امکان کتابی که رهگشای این موضوع باشد را معرفی کنید.حتی الامکان بهترین کتاب راجع به این موضوع از یک نویسنده مسلمان و غیر مسلمان؟

پرسش

در صورت امکان کتابی که رهگشای این موضوع باشد را معرفی کنید.حتی الامکان بهترین کتاب راجع به این موضوع از یک نویسنده مسلمان و غیر مسلمان؟

پاسخ

1. معراج از دیدگاه قرآن و روایات، محسن ادیب بهروز، نشر سازمان تبلیغات اسلامی تهران، 1374، چاپ اول

2. تفسیر نمونه (سوره اسراء و نجم - به بحث معراج پرداخته است)

از نویسندگان مهم و مشهوری که به موضوع معراج پرداخته اند که را می شناسید؟

پرسش

از نویسندگان مهم و مشهوری که به موضوع معراج پرداخته اند که را می شناسید؟

پاسخ

از آنجا که مسأله معراج پیامبر(ص) در قرآن کریم در دو سوره اسراء و نجم مطرح شده است لذا همه مفسران قرآن اعم از شیعه و سنی در تفاسیر خود، در ذیل آیات مربوطه، به تشریح و بررسی زوایای مختلف آن پرداخته اند که از میان دانشمندان و نویسندگان بزرگ چند مورد را متذکر می شویم:

1. ابوعلی سینا، کتاب معراج نامه، بنیاد پژوهش های اسلامی، مشهد، چاپ دوم 1366

2. شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، کتاب معراج «تفسیر سوره نجم»، انتشارات فقیه

3. علامه سید محمد حسین طباطبایی، تفسیر المیزان، ج 13 و 19، انتشارات اسماعیلیان قم، چاپ چهارم

4. آیت الله ناصر مکارم شیرازی و دیگران، تفسیر نمونه، ج 12 و 22، دارالکتب الاسلامیه، قم، چاپ بیست و دوم

5. آیت الله جعفر سبحانی، تفسیر موضوعی منشور جاوید، ج 6، مؤسسه امام صادق، قم 1375، چاپ اول

اگر کتب مفیدی پیرامون این مطلب موجود است لطفا معرفی نمایید.

پرسش

اگر کتب مفیدی پیرامون این مطلب موجود است لطفا معرفی نمایید.

پاسخ

1. پرسش ها و پاسخ ها، دفتر نهم، فصل معاد، تهیه و تنظیم مرکز فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

2. کتاب های استاد محمد شجاعی که توسط کانون اندیشه جوان منتشر شده اند:

- خواب و نشانه های آن

- بازگشت به هستی

- عروج روح

- قیام قیامت

- مواقف حشر

بجز اینها کتاب های دیگری می باشد که چون صبغه فلسفی و عرفانی آن زیاد است مطالعه آنها نیاز به پیش نیاز دارد و از معرفی آنها خودداری می شود.

همچنین در مورد کتب آقای سروش ؟چرا که بعضی خواندن آنها را شدیدا منع کرده و عامل گمراهی می شمارند.

پرسش

همچنین در مورد کتب آقای سروش ؟چرا که بعضی خواندن آنها را شدیدا منع کرده و عامل گمراهی می شمارند.

پاسخ

اظهار نظر در مورد نظرات جناب آقای دکترسروش دراین مختصر نمی گنجد آنچه اجمالا می توان گفت این است که: آرای ایشان مجموعه ای ازسخنان صواب وناصواب است. چنان که هر متفکر دیگری نیزممکن است با مقیاس های متفاوتی دارای چنین وصفی باشد. از این رو به نظر ما در مطالعه آثار ایشان توصیه می شود:

1. شدیدا از مطلق گرایی و کل گرایی باید دوری جست،

2. برای هر سخنی پرونده ای مستقل ازدیگر آرای شخص بایدگشود.

پرداختن به مسائل اختلافی وگوش دادن به حرف های مشتبه و متشابه در صورتی پسندیده است که یا انسان خود قدرت تجزیه و تحلیل مطالب و شناخت صواب از ناصواب را داشته باشد و یا حداقل بتواند با مطالعه یاگوش سپردن به نظرات مخالفین از میان آنها راه حق و مطلب صحیح برابرگزیند تا مشمول آیه شریفه «فبشر عباد الذینیستمعون القول فیتبعون احسنه پس بشارت ده بندگانی را که آنان سخن را گوش می دهند و بهترینش را پذیرفته و پیروی می نمایند» باشد وگرنه پرداختن بدین گونه مسائل با نداشتن قدرت تجزیه وتحلیل وتشخیص لازم مقرون به صواب نبوده و بلکه مشکل آفرین نیز می باشد.

جهت اثبات این موضوع به عنوان نمونه به نقد و تحلیل یکی از دیدگاه های دکتر سروش با موضوع «حقیقت دین حیرت افکنی است» پرداخته و در ارتباط با آن نکاتی را بیان می داریم:

1- مسلما دیدگاه ارائه شده در مقاله ایشان از جهات متعددی آسیب پذیر و غیر قابل انطباق با اندیشه اسلامیاست.

واژه ترکیبی ایدئولوژی (Ideology) دارای معانی گوناگونی است؛ اما

منظور عالمان واندیشمندان دینی در نسبت دین و ایدئولوژی این معنا است که دین مشتمل بر یک جهان بینی خاص، همراه با مجموعه ای از دستورالعمل ها وبایدها و نبایدهای منسجم و هماهنگ با آن جهان بینی است. در این معنا ایدئولوژی مرادف و هم معنای «مکتب» استعمال گردیده است.

در اندیشه دکتر سروش دین ایدئولوژی نیست؛ زیرا:

1- حقیقت دین راز افکنی و حیرت زایی است، نه راز زدایی از حقایق عالم هستی،

2- دین مشتمل بر متشابهات است و اساسا جوهر دین را رازها و متشابهات تشکیل می دهد، چنان که قرآن مجید نیز بر وجود متشابهات اذعان دارد،

3- کتاب الهی نامدون است.

دیدگاه یادشده دارای اشکالات متعددی از جهت مبانی و زیرساخت های پدیدآورنده آن و نیز از جهت روساخت ها و اصل نظریه و مؤلفه های آن می باشد. طبیعی است که بررسی دقیق این مسأله در این مختصر نمی گنجد،لیکن به طور گذرا به چند نکته اشاره می شود:

الف) این که ایشان می گویند: «دین را نباید ایدئولوژیک کرد، تعبیری توصیه ای و دستوری است و دارای ماهیت معرفتی وشناختی نیست؛ به عبارت دیگر سخن در این است که آیا دین مشتمل و یا مساوی با ایدئولوژی به معنای فوق هست یانه؟

ب ) ایشان حقیقت و گوهر دین را رازافکنی و حیرت زایی می دانند نه حیرت زدایی و این از جهاتی مخدوش است؛ ازجمله:

1- اساسا دین برای هدایت بشر می باشد و قرآن مجید بر این مسأله اکیدا اهتمام می ورزد، به طوری که کلمه هدی با مشتقات آن 316 مرتبه در قرآن استعمال گردیده است و خود قرآن نیز به آن توصیف گردیده است، آن جا که می گویند: «شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی والفرقان...» (بقره،

آیه 185).

2- قرآن مجید بارها و بارها بر بین و روشن و رسا بودن پیام خود تأکید می کند؛ چنان که در آیه یادشده خود را چنین معرفی کرده است: «وبیّنات من الهدی» و نیز می فرماید: «ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون به راستی ما آیات روشنی بر تو فرو فرستادیم و به آن کفر نمی ورزند مگر فاسقان»(بقره، آیه 99)

از سوی دیگر قرآن مجید همه پیامبران را در بردارنده پیام های روشن و بیّن معرفی نموده و می فرماید: «لقد ارسلنارسلنا بالبینات... به تحقیق ما پیامبران خود را با سخنان روشن و آشکار فرستادیم...» (حدید، آیه 25).

3- برخلاف اندیشه آقای سروش - که متشابهات و سخنان رازافکن را جوهر دین می داند - قرآن مجید اساس و گوهر خود و دین را محکمات بیان داشته است؛ به عبارت دیگر یکی از بهترین دلایل بر رد نظریه دکتر سروش آیه ای است که خود ایشان بدان استناد جسته است؛ زیرا آیه مزبور می فرماید: «فیه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر... ؛ قرآن مجید آیات محکمه را «ام الکتاب» و اساس قرآن معرفیمی فرماید، نه متشابهات را و کسانی را که بدون توجه به محکمات در پی متشابهات می روند، گمراه کننده و غرض ورز معرفی می کند: «... فاما الذین فی قلوبهم زیغ فتیبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله...» (آل عمران، آیه 7).

4- وقتی سخن از دین می رود، تنها قرآن مجید منظور نیست؛ بلکه مقصود مجموعه دین است که مشتمل بر سنت نیز می شود و با توجه به اینکه بخش عظیمی از سنت، تفسیر قرآن مجید می باشد، می بینیم که متشابهات و دیگر زوایای پیچیده و رازآلود

دین در پرتو سنت وضوح و روشنیمی یابد و تفسیر می شود؛ به عبارت دیگر دین در متن خود هادی مفسران، شارحان و بیانگران معصوم می باشد که در تبیین حقایق دین اندکخطایی ندارند.

5- دین خود مشتمل بر یک سری اصول و روش های ویژه فهم نصوص دینی است؛ به عبارت دیگر آیات قرآن جملگی قابل فهم و تفسیرهستند، زیرا به تعبیر قرآن محکمات ام الکتاب هستند و از سوی دیگر قرآن از کسانی مانند «راسخون فی العلم» یاد می کنند که داننده تأویل قرآنمی باشند. بنابراین دین هم در بر دارنده متدلوژی فهم است و هم دارای مفسر و مبیّن ویژه.

6- قرآن مجید به قرائت آیات و تدبّر در آن امر می کند و دوری از مطالعه و اندیشه در آن را انحرافی بزرگ می شمارد و می فرماید: افلایتدبرون القرآن انه علی قلوب اقفالها ، (محمد، آیه 24). در حالی که دعوت به تدبر و اندیشه در جهت فهم حقایق و معانی قرآن فرع بر وجود معانی روشن و دسترس پذیر برای عقل و خرد بشری است. البته در وضوح و فهم پذیری نصوص و حقایق دینی دو نکته را باید توجه داشت:

* منظور از وضوح و فهم پذیری، سادگی همه آیات قرآن طوری نیست که برای همگان به آسانی و بدون تأمل فهم پذیر باشد؛ بلکه مقصودآن است که حتی موارد مبهم و پیچیده تر نیز با کاوش های دقیق و عالمانه و با به کارگیری متدلوژی خاص و مضبوط فهم نصوص دینی قابل درکاست و از همین رو فهم دین هرگز بی نیاز از وجود عالمان و متخصصان و آشنایان با روش شناسی تفسیر نصوص دینی نمی باشد.

** سخن در فهم پذیری قرآن و نصوص دینی مربوط به ظاهر قرآن است

و مسأله بطون قرآن - که علم آن نزد «راسخون فی العلم» می باشد -از محل بحث خارج می باشد. از آنچه گذشت، روشن می شود که قشریت مورد ادعای ایشان اساسا ادعایی توخالی و در واقع تعبیری عاطفیاست نه اشکالی معرفت شناختی.

ج ) دیدگاه ایشان مبتنی بر راز آلود و حیرت زا بودن دین مبتنی بر این دیدگاه معرفت شناختی (Epistemologyc) است که اساسا نصوص دینی فاقد هرگونه معنایی می باشد. این دیدگاه را ایشان در نظریه قبض و بسط آورده و توسط محققان نقد شده است.

برای آگاهی بیشتر در این باره ر.ک:

1- تحول فهم دینی احمد واعظی

2- معرفت دینی صادق لاریجانی

3- قبض و بسط در قبض و بسطی دیگر صادق لاریجانی

4- شریعت در آینه معرفت آیت اللّه جوادی آملی

د ) از مدون نبودن کتاب الهی نمی توان نتیجه گرفت که مشتمل بر معانی فهم پذیر و دستورالعمل های لازم برای بشریت نیست. چنان که مشاهده می شود قرآن مجید به سبک یک کتاب حقوقی و... جمع آوری و تدوین نشده است؛ ولی درعین حال مشتمل بر بسیاری از اصول و احکام حقوقی است و سر آن این است که قرآن کتاب علمی ویژه ای در یکرشته خاص نیست و با زبان اختصاصی و صرفا برای عالمان و دانشمندان آن دانش سخن نمی گوید؛ بلکه کتاب هدایت و برنامه جامع سعادت بشریت است و چون با عالم و عامی هر دو سخن می گوید و در همه ابعاد و جوانب مرتبط با سعادت بشر سخن دارد، لاجرم شیوه ای را برای بیان معارف و تعالیم فرد برگزیده است که از خشکی و زبان عبوس و غیرلطیف علوم به دور بوده و برای همگان جذاب، خواندنی و قابل استفاده است. در این

راستا هم توده هایکم دانش به قدر فهم خویش از آن بهره می جویند و هم عالمان تلاشگر در فهم و تفسیر و تدوین حقایق نهفته در آن تلاش می کنند.

2- حقیقت اسلام یکی بیش نیست و آنچه تفاوت می پذیرد میزان و چگونگی اسلام گرایی و تدین دین داران است. در عین حال اسلام گرایی پیر و جوان نیز تعبیر دقیقی نیست و تفاوت هایی که برای آن بر شمرده اند در اقسام مختلف آن تداخلدارد. از همین رو در همه صحنه ها، از تمام اقشار می توان یافت. در صحنه های نبرد و جهاد اسلامی نیز پیر و جوان درکنار یکدیگرند و آن گاه نیز که خدای نخواسته جامعه به فساد و آلودگی گراید و از اسلام حقیقی فاصله بگیرد، هر دو باهم منحرف خواهند شد، هر چند اشکال آن متفاوت باشد.

3- پردازندگان این نظریه دقیقا روشن نساخته اند که مشخصات و ویژگی های تئوری تأسیس و استقرار چیست و چه تفاوت هایی با هم دارد، تا بتوان داوری کرد که آیا تئوری تأسیس در مرحله استقرار نیز کارآیی دارد یا ندارد. آنچه حایز اهمیت است، این که اسلام در متن خود پاسخ لازم را برای نیازهای مرحله تأسیس و استقرار دارد و در هر مرحله بایدبه آن رجوع کرد.

4- چنان که گفته شد اسلام حقیقی واحد است؛ لیکن در میزان آشنایی با اسلام و نحوه انس و دلبستگی و چگونگی تدین دینداران تفاوت های بسیاری وجود دارد. مسلما ابوذر، مسلمانی عاشق و مجاهد و بوعلی دانشمند و فیلسوفیگران مایه است؛ ولی چه بسا بوعلی عشق ابوذر را فاقد باشد و ابوذر حکمت بوعلی را. گفتنی است که اسلام کامل همان اسلام حضرت علی(ع) است که در آن: حکمت، عشق، عرفان،

زهد، سیاست، شهامت، عبادت، نرمش در عین قدرت و صلابت در عین ملایمت و جمیع فضایل در حد اعلای آن وجود دارد.

یکی از شاگردان برجسته این مکتب در عصر ما, حضرت امام خمینی (ره ) بود که نه از عشق ابوذر چیزی کم داشت و نه از حکمت بوعلی .

5- این که شریعتی دین را ایدئولوژیک کرده است , تعبیری کاملا نادرست است . اگر ایدئولوژی را, آن طور که اندیشمندان مسلمان به کار برده اند ; یعنی , مجموعه ای سازوار و منسجم از بینش ها (عقاید, جهان بینی , هستی شناسی ), کنش ها (فروع دین و مجموعه نظام عملی و بایدها و نبایدها در روابط انسان با خدا, جامعه و طبیعت ) و گرایش ها (خصلت ها, ملکات و آنچه مربوط به رابطه انسان با خود می باشد) بدانیم , در این صورت همه اندیشمندان و متفکران اسلامی , در طول تاریخ اسلام را ایدئولوژیک می دانند. در عین حال به نظر ما کلمه ((ایدئولوژی )) تعبیر مناسبی برای دین نیست , لیکن نه به خاطر دیدگاه های مطرح شده توسط آقای دکتر سروش ; بلکه چون این واژه ای غربی است و در زبان مبدائ دارای معنایی مبهم و چند پهلو است و باعث سریان بارهای منفی این واژه در نگرش به دین می شود.

بنابراین دلیل اصلی کسانی که آثار و کتاب های دکتر سروش را عامل گمراهی می دانند این نکته است که متأسفانه ایشان مبانی فلسفی پوزیتیویستی و پوپری را دربست پذیرفته و این مبانی را بر اسلام و قرآن تحمیل می کند و مطالب سره و ناسره

را با هم درهم می آمیزد و در ذهن افرادی که آشنایی با مبانی دینی و فلسفی ندارند، ایجاد شبه می کند و به همین دلیل برای کسانی که آشنایی با این مبانی ندارد، خواندن این کتاب ها مضر است.

لطفا نظر علمایمان را در رابطه با کتاب علم و دین نوشته ایان باربور نیز برایم بنویسید.

پرسش

لطفا نظر علمایمان را در رابطه با کتاب علم و دین نوشته ایان باربور نیز برایم بنویسید.

پاسخ

بی تردید کتاب مورد پرسش، از کتاب های مرجع بوده و در شناساندن شکل گیری اندیشه های مادیگرایانه عصر روشنگری (رنسان) بر آن که به تأیید آنها منتهی شود، نقشی شایسته دارد. در مقدمه کتاب، از سوی مترجم آن آقای خرم شاهی، نکاتی مطرح شده که در خور توجه است. با جست و جوی نسبی که از فضلای حوزه، به ویژه کسانی که با موضوعات کلامی مرتبطند، نقدی اساسی بر کتاب مزبور دیده نشد، بلکه درباره آن بیشتر حالت دفاع و ارج گذاری قایل بودند. البته از آقای ایان باربور که خود، متکلمی مسیحی است بیان مطالبی صد در صد هم خوان با عقاید اسلامی آن هم شیعه انتظار نمی رود.

حاج آقا تشنه محتاجی هستم که می خواهم اسلام را بشناسم. کتاب های راجع به اسلام زیادند و شاید بعضی معرف اسلام ناب نباشند. من فرصتی ندارم. باید هر چه زودتر چند کتاب مهم و اصلی را بخوانم ولی نمی دانم چه کتابی و از چه نویسنده ای! خواهشمندم شما پاسخم را بدهید کس

پرسش

حاج آقا تشنه محتاجی هستم که می خواهم اسلام را بشناسم. کتاب های راجع به اسلام زیادند و شاید بعضی معرف اسلام ناب نباشند. من فرصتی ندارم. باید هر چه زودتر چند کتاب مهم و اصلی را بخوانم ولی نمی دانم چه کتابی و از چه نویسنده ای! خواهشمندم شما پاسخم را بدهید کسی تا به حال جواب درستی به من نداده. تقاضا دارم تنها اسم چند کتاب مهم و اصلی را که اسلام ناب را معرفی کرده است را برایم مرقوم بفرمایید.

پاسخ

برای بررسی تحقیقی پیرامون اسلام ناب و شناخت آن می توان کتابهای متعددی را معرفی کرد که ما آنها را در چند زمینه زیر دسته بندی می کنیم:

1- بررسی تاریخی: وضعیت جهان در عصر بعثت چگونگی رشد اسلام؛ شبهات دشمنان دین در این زمینه و پاسخ آنها. در این زمینه به کتاب های زیر مراجعه فرمایید.

فروغ ابدیت، استاد جعفر سبحانی ؛ دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

جهان در عصر بعثت، شهید باهنر

تاریخ تحلیلی اسلام، دکتر سید جعفر شهیدی

تاریخ تحلیلی اسلام، رسول جعفریان

تاریخ اسلام، سید هاشم رسولی محلاتی

تاریخ پیامبر اسلام، دکتر آیتی و ابوالقاسم گرجی

2- بررسی اعتقادی: در این زمینه مبانی اعتقادی اسلام نبوت خاصه و جهان بینی اسلامی در تمام ابعادش قابل تحقیق و پژوهش است. رجوع کنید به:

سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری ج 1 - 6؛ انتشارات صدرا [یکی از بهترین منابع مطالعه در زمینه آشنایی با اسلام است. در حقیقت کتابهای استاد مطهری بهترین منبع برای مطالعه اسلام است.]

- آموزش عقاید و دستورهای دینی علامه طباطبایی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

- آموزش عقاید 3 - 1 آیت اللّه مصباح یزدی

سازمان تبلیغات اسلامی

سلسله درس های معارف قرآن (جهان شناسی، انسان شناسی، راه شناسی و راهنماشناسی) محمد تقی مصباح یزدی

در خصوص مسائل مربوط به شیعه رجوع کنید به:

امامت و رهبری استاد شهید مطهری

- شیعه در اسلام علامه طباطبایی دفتر انتشارات اسلامی

- معنویت تشیع ، علامه طباطبایی

رهبری امام علی(ع) در قرآن (ترجمه المراجعات) ترجمه سید محمود سیاهپوش

شیعه و تهمت های ناروا علامه سید جواد شری (چاپ و ترجمه آستان قدس رضوی)

آن گاه هدایت شدم تیجانی سماوی ترجمه سید جواد مهری

3 - آشنایی با قرآن که اولین منبع و در حقیقت مهمترین منبع شناخت اسلام است:

- تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی یا خلاصه آن که در چهار جلد منتشر شده است. ناشر دارا الکتب الاسلامیه تهران است.

- تفسیر نور محسن قرائتی

4- بررسی اخلاقی و تربیتی:

چهل حدیث، امام خمینی

آداب الصلوة، امام خمینی

نقطه های آغاز در اخلاق عملی محمدرضا مهدوی کنی

همچنین برای آشنایی با ادیان دیگر کتابهای زیر را مطالعه فرمایید:

1- درآمدی بر تاریخ و کلام مسیحیت محمدرضا زیبایی نژاد معاونت امور اساتید و معارف اسلامی

2- پسر خدا در عهدین و قرآن عبدالرحیم سلیمانی اردستانی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

3- کلام مسیحی توماس میشل، ترجمه حسین توفیقی، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب

4- تاریخ جامع ادیان از آغاز تا امروز جان ناس، ترجمه: علی اصغر حکمت، انتشارات پیروز

اما روش مطالعه به این شرح پیشنهاد می شود: ابتداء از کتابهای اعتقادی به ویژه کتابهای استاد مطهری شروع کنید. در مرحله دوم به بررسی تاریخی بپردازید. به موازات آن مطالعه تفاسیر نیز مناسب است. در مرحله بعدی مطالعه کتابهای اخلاقی و تربیتی توصیه می شود. برای مطالعه تطبیقی نیز خواندن کتابهایی که در معرفی مسیحیت معرفی

شد؛ توصیه می شود.

توصیه دیگر ما این است در هر موردی پرسشی داشتید از طریق ایمیل یا به نشانی ما (قم ص. پ 4141) تماس بگیرید تا پژوهشگران ما پاسخ مناسب ارسال کنند.

اما اگر مقدور است در مورد رشته های جامعه شناسی_فلسفه_ عرفان اسلامی_الهیات و یا رشته ای که صلاح می دانید کتابهایی مختصر و مفید معرفی کنید تا در تابستان مطالعه کنم و با محتوی و هدف آن رشته آشنا شوم (کسی از آشنایانم نیست که راهنماییم کند)؟

پرسش

اما اگر مقدور است در مورد رشته های جامعه شناسی_فلسفه_ عرفان اسلامی_الهیات و یا رشته ای که صلاح می دانید کتابهایی مختصر و مفید معرفی کنید تا در تابستان مطالعه کنم و با محتوی و هدف آن رشته آشنا شوم (کسی از آشنایانم نیست که راهنماییم کند)؟

پاسخ

رجوع کنید به:

سری جهان بینی توحیدی، مقالات فلسفی، انسان کامل و ... شهید مطهری ج 1 - 6؛ انتشارات صدرا که یکی از بهترین منابع مطالعه در زمینه آشنایی با اسلام است. در حقیقت کتابهای استاد مطهری بهترین منبع برای مطالعه اسلام است.

- آموزش عقاید و دستورهای دینی علامه طباطبایی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

- آموزش عقاید 3 - 1 آیت اللّه مصباح یزدی سازمان تبلیغات اسلامی

سلسله درس های معارف قرآن (جهان شناسی، انسان شناسی، راه شناسی و راهنماشناسی) محمد تقی مصباح یزدی

از آنجا که کتاب "مونس الحزین" کتاب معروفی از صدوق نیست لذا چگونه می توان قضیه را ثابت نمود؟

پرسش

از آنجا که کتاب "مونس الحزین" کتاب معروفی از صدوق نیست لذا چگونه می توان قضیه را ثابت نمود؟

پاسخ

ما نیز انتساب این کتاب را به شیخ صدوق؛ بعید می دانیم، ولی این، دلیل نمی شود که کتاب "مونس الحزین" وجود خارجی نداشته باشد، بلکه برای شخص دیگری است.

ابن شهر آشوب در "المناقب" این کتاب را به فتّال نیشابوری نسبت می دهد ومی گوید: فتّال نیشابوری در کتاب مونس الحزین به سندش از عیسی بن حسن از صادق (ع) ...، آن گاه با این سند معجزه ای از معجزات امام حسن مجتبی (ع) را نقل می کند.

{پاورقی . المناقب، ج 4، ص 8. پاورقی}

علامه مجلسی نیز این معجزه را از کتاب "المناقب" نقل کرده ودر انتساب این کتاب به فتّال نیشابوری اعتراضی نکرده است.

{پاورقی . بحارالأنوار، ج 33، ص 327. پاورقی}

قبل از مرحوم مجلسی، سید محمد بن ابی طالب حسینی در کتاب "تسلیة المجالس" از کتاب "مونس الحزین" فتّال نیشابوری حدیث نقل کرده ودر انتساب کتاب به او هیچ گونه تردیدی نکرده است.

چرا کتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است؟

پرسش

چرا کتاب مونس الحزین به شیخ صدوق نسبت داده شده است؟

پاسخ

احتمال دارد که این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قم در حاشیه این کتاب نوشته شده وسپس به مرور زمان از حاشیه داخل متن کتاب شده است. واز آنجا که فتّال نیشابوری در سال 508 به شهادت رسیده ودو قرن بعد از نویسنده کتاب تاریخ قم بوده که معاصر شیخ صدوق است، لذا این کتاب به شیخ صدوق نسبت داده شده است.

این کار بسیار زیاد اتفاق افتاده است که صاحب "قاموس الرجال" نمونه هایی از آن را نقل می کند. از آن جمله اینکه در کتاب "مقنعه" شیخ مفید؛ در مورد حدیث نماز استخاره ذات الرقاع آمده است. "وهذه الروایة شاذة".

{پاورقی . المقعنة، ص 219. پاورقی}

ولی مرحوم مجلسی بعد از نقل کلام "مقنعه" می گوید: "سید بن طاووس می گوید: نزد من نسخه ای قدیمی از کتاب "مقنعه" است که تاریخ آن منطبق بر عصر شیخ مفید است ودر آن این جمله: "وهذه الروایة شاذة" وجود ندارد. لذا ممکن است که برخی از حاشیه نویسان آن را در حاشیه کتاب نوشته ولی به مرور زمان داخل در متن کتاب شده است.

{پاورقی . بحارالأنوار، ج 88، ص 288. پاورقی}

مؤید این مطلب اینکه در زمان قدیم چاپ نبوده واز روی هر کتاب استنساخ (رونویسی) می کرده اند وافرادی بودند که حرفه آنها رونویسی بوده است هر چند خودشان عالم به مباحث آن کتاب نبوده اند.

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پرسش

چند کتاب خوب برای مسائل اعتقادی معرفی نمایید؟

پاسخ

برای معرفی کتاب به چند نکته توجه فرمائید. 1. کتابهای خوب عقیدتی باید مناسب سطح مطالعه کنند باشد. مثلا کتابهای استاد مطهری غالباً برای دانشجویان مفید است گر چه برای افراد دیگر مثل کودکان داستان راستان هم نوشته اند. کتابهای اصول عقاید استاد قرائتی برای دوران دبیرستان بسیار خوب و مناسب است.

2. برای شروع مطالعه فقط کتاب اهمیت ندارد بلکه خواننده باید با طرح سؤال وارد مطالعه شود تا این تشنگی باعث استفاده از مطلب گردد.

3. این سؤالات باید سیر خاصی داشته باشند، یعنی از آنجا که تا انسان شناخته نشود اسلام نیز مجهول خواهد بود، پس کتابهایی که تبیین نیاز انسان کرده باشند . سپس اسلام و عقاید درونی آن را مناسب نیاز نشان دهند با سیر صحیح مطالعاتی هماهنگ تر است سرانجام مقصود این است که حتماً طبق سنت معمول لازم نیست از توحید و نبوت و معاد شروع نمائیم کتاب انسان و ایمان استاد مطهری به این مقصد نزدیک است. باز

هم تاکید می شود که در این مقصد مهم مطالب زیر بنایی مثل درک ضرورت دین در اولویت است.

4. ضمن آن که کتابهای اساتید اسلام شناس مثل استاد مطهری یا کتاب عقاید استاد مصباح یزدی و بسیاری از اساتید دانشمند و پاک عقیده توصیه می گردد. باید بدانیم وقتی سیر صحیح مطالعه را ادامه دادیم بسیاری از کتابها خوب است و لو عنوان اعتقادی نداشته باشد. چرا که در تحکیم عقیده انسان را یاری می کند مثلا انسان موجود ناشناخته از آلکسیس کارل یا کتبی در این مسیر گرچه از آنجا که کامل ترین بینش اعتقادی در اسلام

یافته می شود، در نهایت به کتب محققین خودمان باید رجوع کنیم.

_113_

5. کتب کسانی که از دینهای دیگر به عقیده اسلامی روی آورده اند و علت گرایش خود را نوشته اند خیلی مفید است مثل مجموعه ای که از مؤسسه در راه حق چاپ گردیده با عنوان چرا مسلمان شدم .

6 به محض برخورد با شبهه ای اعتقادی با مکانهای قابل اعتماد و اهل اطلاع مشورت شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )

_114_

درصورت امکان می توانید چند نمونه از کتاب برای موضوع رجعت را بیان کنید.

پرسش

درصورت امکان می توانید چند نمونه از کتاب برای موضوع رجعت را بیان کنید.

پاسخ

درخصوص سؤال شما باید بگوییم بحمد ا...والمنه، کتب زیادی به صورت پرسش و پاسخ و یا به صورتهای دیگر به این موضوع اشاره نموده اند ازقبیل : کتاب شیعه پاسخ می دهد تألیف سید رضا حسنی نسب،ص47_ کتاب چهل سؤال اخلاقی ازمحضر امام خمینی"رحمه ا...علیه ص37و38و39وکتاب زندگانی چهارده معصوم( حسین عمادزاده،ص651،وکتاب درمحضر علامه طباطبائی"رحمه ا...علیه" پرسش وپاسخ،ص117و118 وبسیاری از کتب دیگر.

خداوند متعال همة ما را مورد تأیید خود قرار دهد انشاءا...

کتاب عالم اسرار آمیزخیال آیا از شماست درمورد آن توضیح دهید؟

پرسش

کتاب عالم اسرار آمیزخیال آیا از شماست درمورد آن توضیح دهید؟

پاسخ

کتاب عالم اسرار آمیز خیال از آثار استاد فرزانه حجة الاسلام والمسلمین دکتر احمد ضرابی است . که درتابستان 1377چاپ شد. بحث این کتاب مربوط به یکی ازموضوعات حکمت است. تشتت خیال یکی از ابتلاهای بزرگ و حجابهای غلیظ است که سد همه ابواب معرفت وراه سعادت برابناء بشر نموده است.وبرای خلاصی از این حجاب تمهید مقدماتی ضروری است،که دراین کتاب به آنها پرداخته شده، ودرنهایت راه علاج ارائه گردیده است.

ومقدمات عبارتست از :

1. استمداد از انوار الهی

2. عوالم وجود

3. عوالم انسان

4. عالم مثال

5. عالم نفس

و در نهایت به بررسی عالم خیال که ازشئونات نفس است، پرداخته، ومنشأ تشتت خیال را بررسی نموده اند. وعلاج تشتت خیال را دراین رساله بیان نموده اند.

وآخرین فصل این کتاب به بررسی مسئله رویا پرداخته است.

آیا نوارها و برنامه های ویدیویی و سی دی سیاحت غرب واقعیت دارد؟

پرسش

آیا نوارها و برنامه های ویدیویی و سی دی سیاحت غرب واقعیت دارد؟

پاسخ

کتاب "سیاحت غرب که بر اساس آن نوارها و سی دی هایی منتشر شده است بر اساس آیات و روایات اسلامی دربارة مسایل پس از مرگ و معاد نوشته شده است مرحوم آیت اللّه قوچانی رخدادهای پس از مرگ را مانند کسی که خودش از نزدیک شاهد مراحل و مواقف عالم پس از مرگ بوده گزارش کرده اند.

مُنتها، در "سی دی سیاحت غربی که ما آن را تماشا کردیم دو ملکی که از میت پرسش می کردند به شکل عجیبی وحشتناک نشان داده شده بودند. بیشتر روایات در این باره به این صورتند که دو فرشته از فرشته های الهی سراغ میت می آیند و از اصول و عقاید او، توحید و نبوت و ولایت و... می پرسند. اگر میت از عهده پاسخ پرسش ها برآمد وی را به جنت و رضوان بشارت می دهند و او را در اختیار ملایکه بهشت قرار می دهند اَمّا اگر خدای ناکرده از دادن پاسخ فرو ماند او را در اختیار فرشتگان عذاب قرار می دهند.(بحارالانوار، علامه مجلسی ، ج 6، ص 245، مؤسسه الوفأ.)

بله در برخی از روایات آمده است که میت را که در قبر گذاشتند اگر مؤمن باشد فرشتگانی زیبارو با نام مبشر و بشیر به سراغ او می آیند و اگر کافر یا گنه کار باشد فرشتگانی با چهرة وحشتناک و بر حسب اعمالی که میت در دنیا انجام داده به سراغش خواهند آمد.(تصحیح الاعتقاد، شیخ مفید، ص 90، کنگره شیخ مفید.) حاصل آن که تمثّل فرشتگان سؤال کننده برای همه یکسان نیست

تقا ضا مندم جهت آشنائی بیشتر یا اصول دین و فروع دین مسا ئل مذهبی و همچنین رفع شبهات نرم افزاری دینی را برای اینجانب معرفی نمائید ؟ (در صورت امکان یک یا دو نرم افزار نیز برای اینجانب ارسال نما ئید )

پرسش

تقا ضا مندم جهت آشنائی بیشتر یا اصول دین و فروع دین مسا ئل مذهبی و همچنین رفع شبهات نرم افزاری

دینی را برای اینجانب معرفی نمائید ؟ (در صورت امکان یک یا دو نرم افزار نیز برای اینجانب ارسال نما ئید )

پاسخ

برادر گرامی ضمن تشکر از ارتبا ط شما با این مجموعه راجع به سؤال شما لازم است عرض شود که دررابطه با اصول دین و فروع دین و پاسخ به شبهات متأ سفانه به زبان فارسی نرم افزاری وجود ندارد و من به زبان عربی نرم افزارهای زیر موجود میباشد.1- مستبصرین (اعتقادی )2-جامع الادیث { نور2 } 3- معجم عقایدی { اعتقاد ی وکلامی} علاوه بر نرم افزارهای فوق در اینتر نت نیز مطا لبی به زبان فارسیی در سایت .

WWW. SHIASEARCH. COM

وجود دارد . این سایت مطالب اسلامی را بر اساس موضوع مرتب نموده است که می توانید بر اساس موضوع مرتب نموده است که می توانید با توجه به مطلب مورد نیاز روی موضوع آن کلیک کرد. و از مطا لب ارزشمند آن استفاده نما ئید. ر %

- اگرچه تقلید در اصول دین جایزنیست ولی از آنجاییکه لازم است خواهشمندم چند کتاب اساسی که توحید وخداشناسی را به من نشان دهد وبا آن بتوانم خدای واقعی, دین واقعی وخلاصه اصول اساسی دین رابیابم معرفی

پرسش

- اگرچه تقلید در اصول دین جایزنیست ولی از آنجاییکه لازم است خواهشمندم چند کتاب اساسی که توحید وخداشناسی را به من نشان دهد وبا آن بتوانم خدای واقعی, دین واقعی وخلاصه اصول اساسی دین رابیابم معرفی

پاسخ

ج1- مامعتقدیم خداوند از آنجا که به ما قدرت تفکر ونیروی عقل بخشید برما واجب کرد که درباره آفریده های او بیاندیشیم وبادقت کامل به نشانه های خلقت او بنگریم وحکمت وتدبیرش را در جهان مورد مطالعه قراردهیم{ سنریهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق} ( فصلت آیه 53)یعنی : «مابه زودی نشانه های خود را درخلقت جهان و آفرینش خودشان نشان می دهیم تاروشن شود که خداوند حق است.

درمورد دیگر خداوند آنان را که از پدران و گذشتگان تقلید می کنند سرزنش کرده می فرماید : {قالو بل نتبع ما آلفینا علیه آبائنا او لو کان آبائهم لا یعقلون شیئا }(بقره 170) یعنی : ماپیروی می کنیم ازروشی که پدران خود را درآن یافته ایم, آیا گرچه پدرانشان چیزی را نفهمند درحقیقت این اعتقاد ما فرمان عقل ماست که ما را موظف می کند تا در باره جهان خلقت باندیشیم تا آفریدگار رابشناسیم درست نیست انسان دراموراعتقادی بی تفاوت بوده وراهی انتخاب نکند ویا ازمربیان یا هرشخصی تقلید نماید اما درفروع دین (احکام وقوانینی که مربوط به عمل است ) واجب نیست هرفرد مسلمان آنها را ازروی تفکربدست آورد .

معرفی کتاب :

مسائل اعتقادی ازدیدگاه تشیع, ترجمه محمد مهدی اشتهاردی.

اصول کافی, ج 1,کتاب توحید ثقه الاسلام کلینی (ترجمه سید جواد مصطفوی )

آموزش عقاید, آیت الله مصباح یزدی.

چه کتابهایی برای پایه ریزی اندیشه های دینی خوب است ؟

پرسش

چه کتابهایی برای پایه ریزی اندیشه های دینی خوب است ؟

پاسخ

الف - کتاب های سطح متوسط:

سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری

سری عقاید جعفر سبحانی

بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی

رهبران راستین شهید هاشمی نژاد

آفریدگار و آفریده ناصر مکارم

سری عقاید و شناخت محمدی ری شهری

عبداللّه بن سباء علامه عسکری

نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری

ب - کتب سطح بالا

پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک محمد تقی مصباح

راهشناسی محمد تقی مصباح

راهنما شناسی محمد تقی مصباح

آموزش فلسفه ، ج 1 و 2 محمد تقی مصباح

اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی - شهید مطهری

علل گرایش به مادیگری شهید مطهری

امامت و رهبری شهید مطهری

معالم المدرستین علامه عسگری

در ضمن کتاب های شهید مطهری عموما مفید و برای نسل جوان کنونی لازم است.{J

لطفا چند مورد کتاب عرفانی و معنوی برای اینجانب معرفی نمائید؟

پرسش

لطفا چند مورد کتاب عرفانی و معنوی برای اینجانب معرفی نمائید؟

پاسخ

در این باره می توانید از کتاب های زیر استفاده کنید:

1- رساله لقاءاللّه میرزا جواد ملکی تبریزی

2- المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی

{J

می خواهم آشنایی بیشتر نسبت به معارف و مسائل اعتقادی پیدا کنم , لطفا راهنمایی فرمائید؟

پرسش

می خواهم آشنایی بیشتر نسبت به معارف و مسائل اعتقادی پیدا کنم , لطفا راهنمایی فرمائید؟

پاسخ

برای آشنایی بیشتر با معارف اسلامی سری شش جلدی جهان بینی توحیدی اثر استاد شهید مطهری را مطالعه فرمایید.{J

کتابی را معرفی نمائید که احوال انسان بعد از مرگ را توصیف کرده باشد؟

پرسش

کتابی را معرفی نمائید که احوال انسان بعد از مرگ را توصیف کرده باشد؟

پاسخ

در این زمینه به کتاب «منازل الاخره»، مرحوم شیخ عباس قمی و «سیاحت غرب» مرحوم نجفی قوچانی مراجعه نمایید.{J

به غیر از کتاب انسان کامل استاد مطهری چه کتابهای دیگری در زمینه کمال و راه یافتن به لقاء الله و سیراب شدن از عشق خدا نوشته شده است؟

پرسش

به غیر از کتاب انسان کامل استاد مطهری چه کتابهای دیگری در زمینه کمال و راه یافتن به لقاء الله و سیراب شدن از عشق خدا نوشته شده است؟

پاسخ

برای مطالعه در این زمینه منابعی از کتابهای اخلاقی و عرفان عملی معرفی می شود:

1. اوصاف الاشراف، خواجه نصیرالدین طوسی

2. منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری

3. جامع السعادات، نراقی

4. الاخلاق، شبر

5. سیر و سلوک، بحرالعلوم

6. لب اللباب، علامه طباطبایی

آیا مطالبی که از کتاب فضائح الصوفیه از ملاصدرا تحت عنوان عشق از دیدگاه صوفیه و فلاسفه آورده شده درست است ؟

پرسش

آیا مطالبی که از کتاب فضائح الصوفیه از ملاصدرا تحت عنوان عشق از دیدگاه صوفیه و فلاسفه آورده شده درست است ؟

پاسخ

مطلب نقل شده صحیح است و ملاصدرا مطلبی راجع به عشق در کتاب «اسفار» (فصل 19، جلد 7) بیان کرده است. ملاصدرا ابتدا اقوال مختلفی را نقل می کند که این عشقی که در وجود انسان به جوانان زیبارو نهاده شده خوب است یا بد و این که برخی آن را بد می دانند و برخی خوب و دلایلی هم ذکر می کنند.

ملاصدرا در پایان نظر خود را بیان می کند که قبل از طرح آن مطلبی را متذکر می شویم و آن این که متأسفانه آنچه در کتاب «فضائح الصوفیه» به عنوان شرح و ترجمه این قسمت از «اسفار» ذکر شده، بسیار ناقص است و مراد و مقصود ملاصدرا را متوجه نشده است؛ همان طور که مرحوم مطهری (ره) می فرماید: «یک فرد بسیار مستعد سال ها باید کار کند تا به مرحله اول برسد؛ یعنی، بفهمد که آن را (اسفار را) نمی فهمد و بار دیگر با دید دیگری وارد شودبسی افراد که سال ها عهده دار تدریس فلسفه صدار بوده اند در حالی که به عمق آن نفوذ نکرده اند از این رو توصیف و تحلیل کار صدرا کار هر فلسفه خوانده ای نیست» تا چه رسد به کسی که اسفار را نخوانده و به ظاهر عبارت بسنده کرده است. متأسفانه مترجم هر چند شخصیت بزرگی از نظر فقه و علوم دیگر می باشد؛ ولی از ترجمه این چند سطر مشخص است که آشنایی با اسفار ملاصدرا ندارد.

در هر صورت ملاصدرا چنین می فرماید: «عشق انسانی دو قسم است: 1_ حقیقی، 2_ مجازی و

عشق حقیقی همان محبت و عشق به خدا و صفات و افعال خدا است» و بزرگانی هم که اشعاری راجع به عشق سروده اند در این مقوله می باشد، مثلاً امام راحل درباره عشق می فرماید:

ماه رمضان شد می و میخانه برافتاد Eعشق و طرب و باده به وقت سحرافتاد
افطار به می کرد برم پیر خرابات Eگفتم که تو را روزه به برگ و ثمر افتاد
با باده وضوگیر که در مذهب رندان Eدر حضرت حق این عملت بارور افتاد
حالا اگر کسی امام را ندیده و نشناخته بود و می خواست از روی این اشعار قضاوت کند، چه قضاوت می کرد؟!! بلی اگر کسی اهل معرفت است و اصطلاح این بزرگان را می داند، می فهمد که مراد و مقصود این بزرگان چیست... .

مرحوم ملاصدرا می فرماید: «عشق مجازی نیز دو قسم است: 1_ نفسانی، 2_ حیوانی». نفسانی آن است که انسان در درون خود، با تصاویر خوب و زیبا و صور متمثله مشغول می باشد، مثلاً روزی لیلی به مجنون رسید و گفت من لیلی ام. مجنون گفت: من را با خیال و تصویر باطنی و عشق تو خوش است، نه با بدن و شکل خارجی تو. امام راحل می فرماید:

معجز عشق ندانی تو زلیخا داند Eکه برش یوسف محبوب چنان زیبا شد
این عشق نفسانی به مراتب از عشق حیوانی بهتر است؛ چون هم و غم عاشق یک چیز شده است و آن هم در درون خود است. از این رو چنین شخصی زودتر از

دیگران می تواند به عشق حقیقی واصل شود؛ چون در واقع بریدن از یک معشوق برای او کافی است، ولی در عشق حیوانی معشوق های فراوانی دارد که دل بریدن از آنها بسیار مشکل است. ازاین رو بین او و عشق حقیقی فرسنگ ها فاصله است. اما عشق حیوانی همان عشقی است که مبدأ آن شهوت وغریزه جنسی است که در این قسمت صورت ظاهر معشوق مراد است و شکل ظاهری معشوق، او را به وجود آورده و شهوت جنسی او را تحریک می کند و هدف عاشق رسیدن به بدن معشوق است (مانند سایر حیوانات).

عشقی که ملاصدرا بحث می کند، عشق حقیقی و عشق نفسانی است که این دو ممدوح و خوب است و عشق حیوانی مذموم است. اما متأسفانه مترجم کتاب اولاً؛ عشق حقیقی را بیان نکرده و ثانیا؛ بین عشق نفسانی و حیوانی خلط فرموده است. گر چه منشأ هر سه، همان عشق به جمال و زیبایی است؛ که یکی عشق به جمال مطلق دارد و دیگری عشق به مظاهر خارجی و این گاهی نفسانی و گاهی حیوانی است. اولی و دومی پسندیده و سومی مذموماست؛ مگر در موارد حلال مثل زن و شوهر.

موضوع کتاب اسفار اربعه چیست ؟

پرسش

موضوع کتاب اسفار اربعه چیست ؟

پاسخ

موضوع اسفار اربعه وجود بمعنی الاعم و وجود بمعنی الاخص است؛ به عبارت دیگر از مبدأ و معاد سخن می گوید.

اسفار جمع سفر است؛ یعنی، سفرهای چهارگانه:

1_ سفر از خلق به سوی حق؛

2_ سفر از صفات حق به صفات دیگر حق؛

3_ سفر از حق به سوی خلق؛

4_ سفر در خلق در حالی که متصف به صفات حق می باشد (السیر فی الخلق مع الحق).

خواهشمند است کتابهایی درباره عقاید اهل سنت که از زبان علمای آنها تالیف شده معرفی کنید.

پرسش

خواهشمند است کتابهایی درباره عقاید اهل سنت که از زبان علمای آنها تالیف شده معرفی کنید.

پاسخ

1- تحفه مظهری، المعتمد فی المعتقد، معروف به رساله تورپشتی، تألیف فضل اللّه شهاب الدین ابوعبداللّه بن حسن تورپشتی، چاپ شرکت اخلاص، 1368

2- صفحه ای از تاریخ سیاسی اسلام، خلیل عزمی، چاپ تابان

در مورد اسرار نماز کتابهای مفیدی معرفی نمایید.

پرسش

در مورد اسرار نماز کتابهای مفیدی معرفی نمایید.

پاسخ

ر.ک:

1- پرتوی از اسرار نماز محسن قرائتی

2- راز نماز محسن قرائتی

3- از ژرفای نماز سید علی حسینی خامنه ای

4- اسرار عبادت آیت اللّه جوادی آملی

5- برداشتی از نماز علی آقا نجفی کاشانی

6- پرواز در ملکوت، ج 1 و 2 سید احمد فهری زنجانی

کتاب های مناسب برای دین شناسی را معرفی کنید.

پرسش

کتاب های مناسب برای دین شناسی را معرفی کنید.

پاسخ

الف - کتاب های سطح متوسط : سری جهان بینی توحیدی شهید مطهری سری عقایدجعفر سبحانی بررسی مسائل کلی امامت ابراهیم امینی رهبران راستین شهید هاشمی نژاد آفریدگار و آفریده ناصر مکارم سری عقاید و شناخت محمدی ری شهری عبدالله بن سبا علامه عسکری نقش ائمه در احیای دین علامه عسکری ب - کتب سطح بالا پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک محمد تقی مصباح راهشناسی محمد تقی مصباح راهنما شناسی محمد تقی مصباح آموزش فلسفه , ج 1 و 2محمد تقی مصباح اصول فلسفه و روش رئالیسم علامه طباطبائی - شهید مطهری علل گرایش به مادیگری شهید مطهری امامت و رهبری شهید مطهری معالم المدرستین علامه عسگری برای تحقیق در مورد ادیان دیگر به منابع زیر مراجعه نمایید: 1- فرهنگ عقاید و مذاهب اسلامی , 1 - 4آیت الله سبحانی 2- آشنایی با تاریخ ادیان آریا 3- ادیان زنده جهان رابرت هبیوم , ترجمه : عبدالرحیم گواهی 4- تاریخ ادیان دکتر شریعتی 5- تاریخ ادیان اصغر حکمت 6- تاریخ جامع ادیان ترجمه , حکمت

کتابی در مورد اندیشه های عرفانی امام خمینی , معرفی کنید؟

پرسش

کتابی در مورد اندیشه های عرفانی امام خمینی , معرفی کنید؟

پاسخ

پرواز در ملکوت اربعین حدیث معراج السالکین و صلاه العارفین{J

اگر منابعی در مورد تاثیر علامه طباطبایی بر فکر معاصر دارید برای اینجانب ارسال نمایید؟

پرسش

اگر منابعی در مورد تاثیر علامه طباطبایی بر فکر معاصر دارید برای اینجانب ارسال نمایید؟

پاسخ

ما نیز سراغ نداریم که مستقلاً روی موضوع ذکر شده، کاری انجام شده باشد؛ لیکن منابع زیر می تواند از جهاتی راهگشا باشد:

جرعه های جانبخش گلی زواره

2_ یادها و یادگارها

3_ مهر تابان علامه طهرانی

4_ در آسمان معرفت آیت اللّه حسن زاده آملی

چه دعاهایی در تقویت روحیه عرفانی موثر هستند

پرسش

چه دعاهایی در تقویت روحیه عرفانی موثر هستند

پاسخ

سعی کنید دعاهای صحیفه سجادیه را با توجه به ترجمه آن بخوانید. دعای ابو حمزه ثمالی و دعای مکارم الاخلاق را نیز با توجه به معانی آنها بخوانید.

ضمنا برای مطالعه بیشتر در زمینه عرفان ر.ک:

1_ ترجمه المراقبات میرزا جواد ملکی تبریزی(ره)

2_ نامه ها و برنامه ها حسن زاده آملی

3_ در آسمان معرفت حسن زاده آملی

برای شروع و تحقیق در بحث حرکت چه کتابهایی را پیشنهاد می کنید.

پرسش

برای شروع و تحقیق در بحث حرکت چه کتابهایی را پیشنهاد می کنید.

پاسخ

در این زمینه منابع زیادی موجود است لکن برای شروع در تحقیق به ترتیب این آثار معرفی می شوند:

1. کتاب آموزش فلسفه استاد مصباح یزدی، ج 2، از ص 286 تا 352

2. شرح بدایه، علی شیروانی، ج 3، ص 88 تا 138

3. دو نظریه در حرکت، ربانی شیرازی

4. اصول فلسفه و روش رئالیسم، ج 4 ، استاد شهید مطهری

5. مجموعه آثار، شهید مطهری، ج 6، ص 759 به بعد

6. مجموعه آثار استاد مطهری، ج 13، بحث حرکت که استاد به بررسی و تحقیق در این زمینه هم در فلسفه اسلامی و هم تا حدودی در فلسفه های دیگر پرداخته.

7. فضا و زمان در فیزیک و متافیزیک، استاد علی عابدی شاهرودی که در فصل آخر کتاب به بررسی حرکت در فلسفه غرب پرداخته با عنوان شکانه در فلسفه غرب: این آثار که همه به زبان فارسی هستند به نظر برای شروع تحقیق در بحث حرکت مناسب به نظر می رسند.

آیا تمامی عواملی که موجب شد سکولازیسم شیوع پیدا کند به خاطر رفتار کلیسا بود. یعنی خود حکومت های غربی موجب سکولار شدن دنیای غرب نشد؟

اشاره

در ضمن حداکثر کتابهایی مطالعه کردم ریشه سکولاریزم را دنیای مسیحیت می داند این در حالی است که استاد معارف ما می گفت که دین

پرسش

آیا تمامی عواملی که موجب شد سکولازیسم شیوع پیدا کند به خاطر رفتار کلیسا بود. یعنی خود حکومت های غربی موجب سکولار شدن دنیای غرب نشد؟

در ضمن حداکثر کتابهایی مطالعه کردم ریشه سکولاریزم را دنیای مسیحیت می داند این در حالی است که استاد معارف ما می گفت که دین مسیحیت قوانین حقوقی ندارد پس ایجاد این دیدگاه از چه روی است آیا نباید یک سری قوانین حقوقی داشته باشد تا مردم از این دین بگذرند تا دیدگاه سکولاریزم روی دهد؟

پاسخ

جهت دست یابی به پاسخی صحیح و متقن کتاب «سکولاریسم در مسیحیت و اسلام، محمد حسن قدردان قرا ملکی، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علیمه قم ، 1379 » به ضمیمه نامه ارسال گردیده و مطالعه منابع ذیل توصیه می شود.

1. فرهنگ و مسیحیت درغرب، محمد رضا کاشفی، مؤسسه فرهنگ دانش واندیشه معاصر، 1380

2. ریشه ها و نشانه های سکولاریسم ، علی ربانی گلپایگانی، مؤسسه فرهنگ دانش واندیشه معاصر، 1379

3. دین و دولت در اندیشه اسلامی، محمد سروش، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1378.

4. فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات، نشر مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381.

5. فصلنامه کتاب نقد، شماره 1، زمستان 75، سکولاریسم.

6. فصلنامه کتاب نقد، شماره 2 و 3 ، بهار و تابستان 76 ، دین و دنیا.

برای شناخت اسلام به چه کتاب هایی باید مراجعه شود؟

پرسش

برای شناخت اسلام به چه کتاب هایی باید مراجعه شود؟

پاسخ

ر.ک:

1. جهان بینی توحیدی (سری 7 جلدی) استاد مطهری

2. عدل الهی، استاد مطهری

3. تفسیر موضوعی قرآن، آیت الله جوادی آملی (9 جلد)

4. آموزش عقاید، استاد مصباح یزدی (3 جلد)

5. معارف قرآن، استاد مصباح یزدی

برای شروع مطالعه ابتدا کتاب های استاد مطهری در اولویت است. سپس کتاب های آیت الله جوادی آملی، آنگاه کتاب های آیت الله مصباح یزدی.

در خصوص مکتب های مختلف که در دنیا بالاخص در ایران می باشند و یا بر روی آنها تاکیدات خاصی می شود توضیح دهید.

پرسش

در خصوص مکتب های مختلف که در دنیا بالاخص در ایران می باشند و یا بر روی آنها تاکیدات خاصی می شود توضیح دهید.

پاسخ

مسلما برشمردن نام مکتب های مختلف فکری، فلسفی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... که در دنیا و حتی در ایران وجود دارد، در یک نامه ممکن نمی باشد چه رسد به ارائه توضیح حتی درباره مهمترین آنها، از این رو توصیه می شود جهت آشنایی و کسب اطلاعات جامع در این زمینه به منابع مفید و معتبری که وجود دارد مراجعه نمایید. برخی از آنها عبارتند از:

- فرهنگ واژه ها، عبدالرسول بیات، مؤسسه اندیشه و فرهنگ دینی، 1381

- تاریخ عقاید و مکتب های سیاسی از عهد باستان تا امروز، گائتا نوموسکا، ترجمه حسین شهید زاده، انتشارات مروارید، 1377

- فلسفه، مسائل فلسفی مکتب های فلسفی، علی شریعتمداری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1377

- فصلنامه کتاب نقد، ش 22، بهار 81 (جریان شناسی)

- معارف اسلامی در جهان معاصر، سید حسین نصر

- سه حکیم مسلمان، سید حسین نصر

- فارابی مؤسس فلسفه اسلامی، دکتر رضا داوری

- دانش مسلمین، محمد رضا حکیمی

- سری کتاب های سلسله اندیشه های بنیادین اسلامی نظیر حقوق، فلسفه و... انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

- مبانی اقتصاد اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، انتشارات سمت

آیا می توانید کتاب یا منبعی در زمینه تقدیر الهی و قضا و قدر و جبر و اختیار و ... به بنده معرفی کنید.

پرسش

آیا می توانید کتاب یا منبعی در زمینه تقدیر الهی و قضا و قدر و جبر و اختیار و ... به بنده معرفی کنید.

پاسخ

مسأله قضا و قدر همان مشیت الهی است که در نظام هستی، هر چیز را با محاسبه دقیق و معین به طور قانون مند و سازوار در چارچوب نظام علت و معلول قرار داده است. شناخت صحیح مشیت خداوند و خواست انسان، مبتنی برداشتن تصور صحیح از مشیت خداوند در نظام جهان و انسان است. تردیدی نیست که هیچ رخدادی در جهان، جز به مشیت خداوند اتفاق نمی افتد.

برگی که از درخت ساقط می شود و یا کاری که از انسان سر می زند، هر دو به مشیت خداوند است. اما چگونگی جریان مشیت در این دو تفاوت دارد؛ زیرا انسان تفاوتی عمده واساسی با دیگر موجودات دارد و آن اینکه دارای اختیار است.

به عبارت دیگر خداوند خواسته است که انسان مختار باشد و به اختیار خود بتواند کاری را انجام دهد. بر این اساس اختیار انسان در طول مشیت و قضا و قدر خداوند است؛ یعنی، خداوند خواسته که انسان توان خواستن و انتخاب کردن را داشته باشد. از همین رو اگرشما علت ها و عوامل کاری را کاملا فراهم و بر آن اقدام نمودید آن واقعه اتفاق خواهد افتاد؛ مثلا اگر آتش و بنزین و اکسیژن را در کنار هم قرار دهید قطعاً انفجار رخ خواهد داد. این همان نظام متقن و تخلف ناپذیر هستی است.

حال زمانی که اسباب و علل کاری را فراهم می سازید و آن کار صورت می پذیرد، آیا بدون مشیت الهی صورت گرفته است؟ مسلماً این چنین نیست؛ ولی مشیت خداوند

چیزی زاید بر در دسترس قرار دادن همان اسباب و علل و تأثیر بخشی به آن نیست. در مورد انسان هم مشیت او بر آزاد و مختار بودن انسان است. بنابراین فعالیت های ارادی انسان جبرا از او صادر نمی شود و مستند به خواست آزاد خود او است. درعین حال به مشیت الهی نیز استناد دارد به این معنا که اگر خداوند تکوینا نمی خواست چنین بشود، به او آزادی و اختیار نمی داد و مانند دیگر اجزای طبیعی در مسیر واحدی انسان را به حرکت در می آورد. از اینجا است که می بینیم برخلاف پندار برخی از متکلمان و مستشرقان اسلام قائل به مشیت و تقدیر الهی است؛ اما تقدیر به معنایی که گفتیم، هرگز مستلزم جبر نیست. برای توضیح این مطلب، به نکات ذیل دقت کنید:

یک. خدای سبحان هستی بخش کائنات است و هر چیزی در اصل وجود و گرفتن فیض، به ذات اقدس او وابسته است.

دو. همچنان که خداوند کائنات را آفریده است، به آنها نیز آگاهی و احاطه علمی دارد: «الا یعلم من خلق؛ آیا کسی که آفریده است نمی داند؟» (ملک (67)، آیه 14.)

یعنی، خدا به دو صورت بر اشیا احاطه دارد: یکی اشراف وجودی، دوم احاطه علمی؛ ولی هیچ یک با اختیار انسان تنافی ندارد. انسان با وصف اختیاری که خداوند به او بخشیده، در قبضه قدرت حق قرار دارد.

در اینجا اگر انسان از خود اختیاری نداشته باشد، با وصف اینکه مشیت پروردگار بر انسان مختار قرار گرفته است، در آن صورت مشیت حق درباره انسان نافذ نبوده است. به عبارت دیگر اختیار و آزادی انسان، در طول قدرت پروردگار خواهد بود. بنابراین از

جمله اشیایی که در قبضه قدرت حق قرار دارد، «اراده انسان» است؛ ولی نه بدین معنا که اراده از انسان سلب گشته و او مجبور است؛ چون «اراده» ذاتا با اختیار همراه است و معنا ندارد که گفته شود: «به کسی اراده داده شده است، ولی در عین حال آن کس اختیاری از خود ندارد». در این صورت انسان به جبر، مختار و با اراده است.

به این شعر زیبا از مولوی دقت کنید:

آن یکی بر رفت بالای درخت می فشاند او میوه را دزدانه سخت

صاحب باغ آمد و گفت ای دنی از خدا شرمت بگو چه می کنی؟

گفت از باغ خدا بنده خدا می خورد خرما که حق کردش عطا

پس ببستش سخت آن دم بر درخت می زدش بر پشت و پهلو چوب سخت

گفت آخر از خدا شرمی بدار می کشی این بی گنه را زار زار

گفت کز چوب خدا این بنده اش می زند بر پشت دیگر بنده اش

چوب حق و پشت و پهلو آن او من غلام و آلت فرمان او

گفت توبه کردم از جبر ای عیار اختیار است اختیار است اختیار

بنابراین، قدرت مطلقه پروردگار نه تنها باعث جبر نیست؛ بلکه باعث اختیار و اراده انسان است.

یکی از اقسام علل، علت های قریبه و بعیده است؛ مثلاً نوشته کاغذ معلول حرکت قلم و حرکت قلم معلول حرکت دست و حرکت دست معلول اراده و اراده معلول نفس انسان است و نفس ما نیز معلول ذات احدیت است.

در اینجا ملاحظه می شود که همه این علل حقیقی هستند و خدای سبحان نیز علت العلل انجام این رفتار (نوشتن) است.

مولوی در تمثیل زیبایی این حقیقت را چنین بیان کرد