شرح نهج البلاغه (محمدرضا آشتياني)

مشخصات كتاب

سرشناسه: علي بن ابي طالب ع، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق.

عنوان قراردادي: نهج البلاغه فارسي - عربي

عنوان و نام پديدآور: نهج البلاغه با ترجمه گويا و شرح فشرده زيرنظر مكارم شيرازي به قلم محمدجعفر امامي محمدرضا آشتياني

مشخصات نشر: قم مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع، 1377 - 1378.

مشخصات ظاهري: 3ج.

شابك: (دوره 964-6632-05-x؛ 16000ريال(ج 1، چاپ يازدهم)؛ 18000ريال: ج 1، چاپ دوازدهم 964-6632-06-8؛ 21000ريال: ج 2، چاپ دوازدهم 964-6632-07-6؛ (ج 3 964-6632-08-4

يادداشت: فهرستنويسي براساس جلد دوم 1377

يادداشت: ج.1(چاپ يازدهم 1377)

يادداشت: ج 1-3 (چاپ دوازدهم 1379)

مندرجات: ج 1..-- ج 2. خطبه هاي 101 تا 240.-- ج 3. نامه ها و سخنان حكمت آميز

موضوع: علي بن ابي طالب ع، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- خطبه ها.

موضوع: علي بن ابي طالب ع، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- نامه ها.

موضوع: علي بن ابي طالب ع، امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق -- كلمات قصار.

موضوع: علي بن ابي طالب ع، امام اول 23 قبل ازهجرت - 40ق نهج البلاغه -- فهرستها.

شناسه افزوده: مكارم شيرازي ناصر،1305-.

شناسه افزوده: امامي جعفر، 1322 -، مترجم شناسه افزوده: آشتياني محمدرضا، 1311 -، مترجم

شناسه افزوده: مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع

رده بندي كنگره: BP38 /041 1377خ

رده بندي ديويي: 297/9515

شماره كتابشناسي ملي: م 78-2200

خطبه ها

خطبه 001-آغاز آفرينش آسمان و..

[صفحه 69]

خطبه در يك نگاه: اين خطبه از مهمترين خطبه هاي نهج البلاغه است كه در طليعه اين كتاب بزرگ واقع شده و از نشانه هاي بارز حسن انتخاب (مرحوم رضي) است. اين خطبه شامل يك دوره جهان بيني اسلامي است كه از صفات كمال و جمال خداوند و دقايق عجيبي در اين زمينه شروع مي شود، سپس به مساله آفرينش جهان به طور كلي و بعد از آن آفرينش آسمانها و زمين و آنگاه آفرينش فرشتگان، سپس آفرينش آدم (ع) و داستان سجود فرشتگان و مخالفت

ابليس و هبوط آدم (ع) به زمين مي پردازد. در ادامه خطبه از بعثت پيامبران و فلسفه آن و سرانجام از بعثت پيامبر اسلام (ص) و عظمت قرآن مجيد و اهميت سنت پيامبر (ص) سخن مي گويد و از ميان دستورهاي اسلامي و به اصطلاح فروع دين، روي مساله حج به عنوان يك فريضه عظيم الهي و فلسفه و اسرار آن انگشت مي گذارد، به طوري كه توجه دقيق به محتواي اين خطبه مي تواند يك بينش جامع و كلي نسبت به مهمترين مسائل اسلامي به ما بدهد و بسياري از مشكلات و پيچيدگيهايي را كه در اين مسائل وجود دارد، حل كند. از يك نظر اين خطبه به منزله فاتحه الكتاب در قرآن مجيد است كه فهرستي را از مجموعه مسائلي كه در نهج البلاغه مطرح شده است به دست مي دهد، چ

را كه محورهاي اصلي مجموعه خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار در اين خطبه به گونه فشرده اي آمده است. ما اين خطبه را به پانزده بخش تقسيم كرده ايم و هر بخشي جداگانه مورد بررسي و تفسير قرار گرفته، سپس در جمع بندي كلي از مجموع آنها نتيجه گيري مي كنيم. ترجمه: از خطبه هاي آن حضرت كه در آن از آغاز آفرينش آسمان و زمين و آفرينش آدم سخن مي گويد و در آن اشاره اي به فريضه حج نيز شده است. ستايش مخصوص خداوندي است كه ستايشگران هرگز به مدح و ثناي او نمي رسند و حسابگران (زبردست) هرگز نعمتهايش را شماره نمي كنند و تلاشگران هرگز قادر به اداي حق او نيستند. همان خدايي كه افكار بلند و ژرف انديش، كنه ذاتش را درك نكند و غواصان هوشمند (درياي علوم و دانشها) دسترسي به كمال

هستي اش پيدا ننمايند، همان كسي كه براي صفاتش حدي نيست و توصيفي براي بيان اوصافش وجود ندارد و نه وقت معيني و نه سرآمد مشخصي براي ذات پاك اوست. مخلوقات را با قدرتش آفريد و بادها را با رحمتش به حركت درآورد و گسترش داد و لرزش و اضطراب زمين را به وسيله كوهها آرام ساخت. شرح و تفسير: هماي بلند پرواز انديشه ها به كنه ذاتش نرسد! يك نگاه كوتاه به اين فراز از خطبه نشان مي دهد كه

اميرمومنان علي (ع) دوازده وصف از اوصاف الهي را با انسجام زيبا و نظام جالبي بيان كرده است: در مرحله اول نشان مي دهد كه چگونه بندگان در مقام مدح و ثنا و شكر خداوند در عمل ناتوانند (در اين مرحله به سه وصف اشاره شده است). در مرحله دوم اين حقيقت را بيان مي كند كه از نظر انديشه نيز چگونه انسانها از درك عظمت و كنه ذات او عاجزند (در اين مرحله به دو وصف اشاره شده است). در مرحله سوم دليل اين مطلب را بازگو مي كند كه ذات پاك او از هر نظر نامحدود و طبعا نعمتهايش نيز بي پايان است و عجز ما از درك ذاتش يا اداي حقش درست به همين دليل است (در اين مرحله به چهار وصف اشاره مي فرمايد). سرانجام در مرحله چهارم به جهان آفرينش و مخلوقات او باز مي گردد، گويي مي خواهد اين حقيقت را بيان كند كه ذات پاكش را تنها از اين طريق بايد شناخت و اين حداكثر توان و قدرت ماست (و در اين قسمت به سه وصف از اوصاف فعل او اشاره شده است). اينها گواهي مي دهد كه اين

معلم بزرگ عالم بشريت تعبيراتي را كه در خطبه بلند خود انتخاب فرموده همه حساب شده و روي نظام خاصي بوده است. با اين نگاه اجمالي به تفسير اوصاف دوازده گانه بالا باز مي گرديم: 0 امام (ع) سخن را از حمد و

ثناي الهي شروع مي كند و در برابر آن اظهار عجز كرده، مي گويد: ستايش مخصوص خداوندي است كه ستايشگران از مدح و ثناي او عاجز و ناتوانند (الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون). چرا كه اوصاف (كمال) و (جمال) او از حد بيرون است. آنچه انسانها و فرشتگان از حمد و مدح او گويند به مقدار معرفت و شناخت خودشان از آن ذات بي مثال است نه به مقدار كمالات او. هنگامي كه شخص پيامبر (ص) كه بزرگترين پيامبر الهي است مطابق حديث مشهور اظهار عجز از معرفت خالق متعال مي كند و نغمه (ما عرفناك حق معرفتك) را سر مي دهد ديگران چگونه مي توانند دعوي معرفت او كنند؟ و هنگامي كه انسان از معرفت او عاجز باشد چگونه مي تواند حق حمد و ستايش او را به جا آورد؟ بنابراين بالاترين حد (حمد) ما همان است كه مولا فرموده، يعني اظهار عجز و ناتواني در برابر حمد و ثناي او كردن و اعتراف به اين كه هيچ گوينده اي توانايي ندارد كه بر قله حمد و ثنايش عروج كند. در حديثي از (امام صادق (ع)) مي خوانيم كه: خداوند به موسي (ع) وحي فرستاد: اي موسي! حق شكر مرا به جا آور. عرض كرد: پرورگارا! چگونه حق شكر تو را به جا آورم در حالي كه هر گاه شكر تو را به جا آورم، اين خود نعمتي است كه ب

ه

من ارزاني فرمودي (و توفيق شكرگزاري دادي و به اين ترتيب مشمول نعمت تازه اي شده ام كه شكر ديگري بر آن لازم است)؟! فرمود: يا موسي الان شكرتني حين علمت ان ذلك مني، اي موسي الان شكر مرا به جا آوري كه دانستي اين هم از من است (و تو از اداي شكرش ناتواني). البته از يك نظر هنگامي كه انسان به طور سربسته مي گويد: الحمد لله (هر گونه حمد و ستايش مخصوص خداست) چيزي از مراتب حمد و ستايش باقي نمي ماند، مگر اين كه مخصوص ذات پاك او مي شود. به همين جهت در حديثي مي خوانيم كه امام صادق (ع) از مسجد بيرون آمد در حالي كه مركب او گم شده بود، فرمود: (اگر خداوند آن را به من باز گرداند، حق شكر او را ادا مي كنم، چيزي نگذشت كه مركب امام (ع) را آوردند در اين موقع عرض كرد: الحمد لله! كسي گفت- فدايت شوم- مگر شما نفرموديد حق شكر خدا را به جا مي آورم؟ امام فرمود: مگر نشنيدي گفتم الحمد لله (مگر چيزي بالاتر از اين است كه هر گونه حمد و ستايش را مخصوص او بدانم). در توصيف دوم مي فرمايد: و حسابگران (زبردست) هرگز نتوانند نعمتهايش را شماره كنند (و لا يحصي نعمائه العادون). زيرا نعمتهاي مادي و معنوي، ظاهري و باطني، فردي و جمعي او از آن برتر و بيشتر است

كه قابل احصاء باشد. بدن يك انسان از سلولها و ياخته هاي بي حد و حصري تشكيل شده (10 ميليون ميليارد به طور متوسط!) كه هر كدام يك موجود زنده است با ساختمان پيچيده اش و هر يك نعمتي است از نعمتهاي پروردگار كه شمارش

آنها در دهها هزار سال نيز ممكن نيست. وقتي انسان نتواند تنها اين بخش كوچك از نعمتهاي الهي را شماره كند، چگونه مي تواند آن همه نعمتهاي بيروني چه در جنبه هاي مادي يا معنوي را شماره كند؟ اصولا ما از همه نعمتهاي او آگاه نيستيم كه بخواهيم آنها را شماره كنيم. بسياري از نعمتهاي او سراسر وجود ما را احاطه كرده و چون هرگز از ما سلب نمي شود، پي به وجود آنها نمي بريم (زيرا وجود نعمت هميشه بعد از فقدان آن شناخته مي شود) اضافه بر اين، هر قدر دامنه علم و دانش انسان توسعه مي يابد، به مواهب جديد و نعمتهاي تازه اي از خداوند دست مي يابد. با اين حال بايد قبول كرد- همانگونه كه مولا مي فرمايد- حسابگران قادر به احصاء نعمتهاي او نيستند! اين جمله مي تواند به منزله علتي براي جمله قبل باشد، زيرا وقتي نتوان نعمتهاي او را احصاء كرد چگونه مي توان مدح و ستايش و حمد او را به جا آورد؟ گر چه متاسفانه گروهي از بيخبران و ستمگران، بسياري از

نعمتهاي او را به صورت انحصاري درآورده، يا از طريق اسراف و تبذير بر باد داده اند و گروهي از خلق خدا را به زحمت افكنده اند، ولي اينها هرگز دليل بر محدوديت نعمتهاي او نيست. در سومين توصيف مي فرمايد: و تلاشگران و كوشش كنندگان حق او را ادا نمي كنند (هر چند خود را به تعب بيفكنند) (و لا يودي حقه المجتهدون). اين جمله در حقيقت نتيجه اي است از جمله سابق، زيرا وقتي نتوان نعمتهاي او را احصا كرد، چگونه مي توان حق او را ادا نمود؟ و به تعبير ديگر حق او به اندازه عظمت ذات اوست

و شكر و حمد ما به مقدار توان ناچيز ماست و به همين دليل اين، جوابگوي آن نخواهد بود. نه تنها در مقام عمل از مدح و ثنا و اداي حق او عاجزند كه در مقام انديشه و تفكر نيز از درك ذاتش ناتوانند. به همين دليل در ادامه اين سخن- ضمن بيان دو وصف ديگر- مي فرمايد: همان خدايي كه افكار بلند و ژرف انديش، كنه ذاتش را درك نكنند، و غواصان هوشمند درياي علوم و دانشها، دسترسي به كمال هستيش پيدا ننمايند (الذي لا يدركه بعد الهمم و لا يناله غوص الفطن). تعبير به (بعد الهمم و غوص الفطن) گويا اشاره به اين حقيقت است كه اگر افكار بلند در قوس صعودي و انديشه هاي قوي در قوس نزولي حركت

كنند، هيچ يك به جايي نمي رسند و از درك كنه ذاتش عاجز و ناتوانند. سپس در ادامه اين سخن، خود امام (ع) به دليل آن پرداخته كه چرا انسانها از درك كنه ذاتش عاجز و ناتوانند؟ مي فرمايد: (او كسي است كه براي صفاتش حدي نيست و توصيفي براي بيان اوصافش وجود ندارد، و نه وقت معيني و نه سرآمد مشخصي براي ذات پاك اوست!) (الذي ليس لصفته حد محدود و لا نعت موجود و لا وقت معدود و لا اجل ممدود). يعني چگونه ما مي توانيم به كنه ذاتش برسيم در حالي كه فكر ما بلكه تمام هستي ما محدود است و جز اشياي محدود را درك نمي كند حال آن كه ذات خدا از هر نظر نامحدود و صفات بي پايانش از ازل تا ابد را گرفته، نه حدي دارد، نه توصيف قابل دركي و نه آغاز و نه

پاياني. نه تنها ذات او كه صفات او نيز نامحدود است. علمش نامحدود است و قدرتش بي پايان، چرا كه همه اينها عين ذات نامحدود اوست. به تعبير ديگر او هستي مطلق است و هيچ قيد و شرطي ندارد و اگر قيد و شرط و حد محدودي به ذاتش راه يابد مركب خواهد بود و مي دانيم كه هر موجود مركبي ممكن الوجود است نه واجب الوجود. بنابراين واجب الوجود ذاتي است نامحدود در تمام جهات، و به همين دليل يكتا و يگانه و بي نظير و بي مانند است

زيرا دو وجود نامحدود از هر جهت، غير ممكن است چرا كه دوگانگي باعث محدوديت هر دو مي شود اين يك، فاقد وجود ديگري است و آن هم فاقد وجود اين. (دقت كنيد) پس از اشاره اي كه در جمله هاي سابق به صفات جمال و جلال خدا (صفات ثبوتي و سلبي) آمد، به گوشه اي از صفات فعل پروردگار اشاره كرده مي فرمايد: مخلوقات را با قدرتش آفريد و بادها را با رحمتش به حركت درآورد و گسترش داد و لرزش و اضطراب زمين را به وسيله كوهها برطرف ساخت (فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور ميدان ارضه). تعبيرات بالا هر كدام ناظر به يك يا چند آيه قرآني است: جمله (فطر الخلائق بقدرته) ناظر است به آيه (فاطر السموات و الارض) كه در چندين سوره قرآن آمده و جمله (نشر الرياح برحمته) ناظر است به آيه (و هو الذي يرسل الرياح بشري بين يدي رحمته)، او كسي است كه بادها را بشارت دهنده در پيشاپيش (باران) رحمتش فرستاد). جمله سوم اشاره دارد به آيه شريفه (و القي في الارض رواسي ان تميد

بكم، در زمين كوههايي افكند تا شما را نلرزاند). با توجه به آنچه در معني (فطر) گفته شد، آفرينش را تشبيه به شكافتن پرده ظلماني عدم كرده، پرده اي كه يكپارچه و منسجم و خالي از هرگونه شكا

ف است، ولي قدرت بي پايان حق آن را مي شكافد و مخلوقات را از آن بيرون مي فرستد و اين چيزي است كه جز از قدرت او ساخته نيست. دانشمندان، امروز در اين مساله اتفاق نظر دارند كه محال است ما بتوانيم چيزي از عدم به وجود آوريم، يا از وجود به ديار عدم بفرستيم، آنچه در قدرت ماست همان تغيير شكل موجودات است و بس! تعبير به رحمت، در مورد وزش بادها تعبيري است گيرا و جذاب كه با لطافت نسيم و وزش باد و آثار مختلف آن مانند حركت ابرها به سوي زمينهاي تشنه، تلقيح و بارور ساختن گياهان، تلطيف و جابجايي هوا، حركت كشتيها، تعديل درجه گرما و سرماي هوا و بركات فراوان ديگر، بسيار سازگار است. اما اين كه چگونه كوهها و صخره ها از لرزش زمين جلوگيري مي كنند، دانشمندان پيشين با اعتقاد به سكون زمين، تفسيرهايي براي آن داشته اند كه امروز قابل قبول نيست. بلكه تفسيرهاي روشنتري در دست داريم كه هم با حقايق مسلم علمي سازگار است و هم با آيات قرآني و روايات هماهنگ، زيرا: 1- وجود كوهها بر سطح زمين سبب مي شود كه اثر جزر و مد كه نتيجه جاذبه ماه و خورشيد است در خشكيها به حداقل برسد. اگر سطح زمين را خاكهاي نرم فرا گرفته بود، جزر و مدي همچون درياها در آن به وجود

مي آمد و قابل سكونت نبود. 2- ريشه هاي كوهها

در زير خاكها به هم پيوسته است و همچون زرهي گرداگرد زمين را گرفته و اگر آنها نبودند، فشارهاي داخلي ناشي از گازهاي دروني و مواد مذاب دائما مناطق مختلف را به حركت درمي آورد و آرامشي وجود نداشت. هم اكنون گهگاه فشارها كه زياد از حد مي شود، زلزله هاي ويرانگري به وجود مي آيد و اگر كوههاي نبودند اين زلزله ها دائمي بود. 3- كوهها همچون دندانه هاي يك چرخ، پنجه در قشر هواي اطراف زمين افكنده و آن را با خود حركت مي دهند. اگر سطح زمين صاف بود، حركت سريع دوراني زمين به دور خود سبب برخورد دائمي با قشر هوا مي شد، از يك سو دائما طوفانهاي شديد همه جا را درهم مي كوبيد و از سوي ديگر حرارت فوق العاده اي بر اثر اين تماس پيدا مي شد كه زندگي براي انسان مشكل بود. به اين ترتيب (صخور) (كوهها) ميدان (حركات نامنظم و شديد) زمين را كنترل مي كنند و اضافه بر همه اينها كوهها مهمترين منبع ذخيره آب براي انسانها هستند و تمام چشمه ها و نهرها از ذخاير زيرزميني و روي زميني كوههاست. از آنچه در بالا در مورد نقش حياتي بادها و كوهها در زندگي انسانها و تمام موجودات زنده گفته شد روشن مي شود كه چرا اميرمومنان علي

(ع) بعد از اشاره به مساله خلقت و آفرينش، روي دو موضوع بالخصوص تكيه كرده است.

[صفحه 81]

ترجمه: سرآغاز دين، معرفت و شناخت اوست و كمال معرفتش تصديق به ذات پاك اوست و كمال تصديق به او همان توحيد است و كمال توحيدش، اخلاص براي اوست و كمال اخلاص براي او، نفي صفات ممكنات از اوست چرا كه هر صفتي (از اين صفات) گواهي

مي دهد كه غير از موصوف است و هر موصوفي (از ممكنات) شهادت مي دهد كه غير از صفت است، پس هر كس خداوند سبحان را (با صفاتي همچون صفات مخلوقات) توصيف كند او را با امور ديگري قرين ساخته و آن كس كه او را با چيز ديگري قرين كند دوگانگي در ذات او قائل شده و كسي كه دوگانگي براي او قائل شود اجزايي براي او پنداشته و هر كس براي او اجزائي قائل شود به راستي او را نشناخته است و كسي كه او را نشناسد به او اشاره مي كند و هر كس به او اشاره كند او را محدود شمرده و هر كس او را محدود بداند او را به شمارش درآورده است (و در وادي شرك سرگردان شده است)! ترجمه: و هر كس بگويد خدا در چيست؟ او را در ضمن چيزي پنداشته و هر كس بپرسد بر روي چه قرار دارد؟ جايي را از او خالي دانسته. شرح و تفسير: توحيد ذات و صفات خداوند اين فراز در حقيقت يك دوره كامل خداشناسي است. اميرمومنان (ع) در اين بخش، در عبارات بسيار كوتاه و

فشرده و پرمعني، به گونه اي خداوند را معرفي فرموده كه از آن بالاتر تصور نمي شود و اگر تمام درسهاي توحيد و خداشناسي را جمع كنيم چيزي فراتر از آن نخواهد بود. در اين فراز پنج مرحله براي معرفت و شناخت خداوند ذكر فرموده كه مي توان آنها را اينگونه خلاصه كرد: 1- شناخت اجمالي و ناقص 2- شناخت تفصيلي 3- مقام توحيد ذات و صفات 4- مقام اخلاص 5- مقام نفي تشبيه. در آغاز مي فرمايد: (سرآغاز دين معرفت و

شناخت خداست) (اول الدين معرفته). بدون شك دين در اينجا به معني مجموعه عقايد و وظايف الهي و اعمال و اخلاق است و روشن است كه سرآغاز اين مجموعه و پايه اصلي آن (معرفه الله) مي باشد، بنابراين شناخت خدا هم گام اول است و هم پايه اي اصلي براي تمام اصول و فروع دين كه بدون آن، اين درخت پربار هرگز به ثمر نمي نشيند. اين كه بعضي ها پنداشته اند قبل از معرفت خدا، چيز ديگري نيز وجود دارد و آن مساله تحقيق درباره دين و وجوب مطالعه و نظر است، اشتباه بزرگي است. زيرا وجوب تحقيق اولين واجبات است ولي شناخت خدا اولين پايه دين است يا به تعبير ديگر تحقيق مقدمه است و شناخت خداوند نخستين مرحله ذي المقدمه مي باشد. اين نكته نيز معلوم است كه معرفت اجمالي در د

رون فطرت و نهاد آدمي نهفته است. حتي نياز به تبليغ هم ندارد آنچه پيامبران الهي به آن مبعوث شده اند، اين است كه اين معرفت و شناخت اجمالي تبديل به شناخت تفصيلي و كامل گردد و شاخ و برگ آن رشد و نمو كند و علف هرزه هاي مزاحم كه به صورت افكار شرك آلود در اطراف اين درخت برومند نمايان مي گردد زدوده شود. در مرحله بعد مي فرمايد: (كمال معرفت و شناخت خداوند تصديق به ذات پاك اوست) (و كمال معرفته التصديق به). در اين كه چه تفاوتي ميان تصديق و معرفت است، تفسيرهاي مختلفي وجود دارد. نخست اين كه منظور از معرفت در اينجا شناخت فطري و مراد از تصديق شناخت علمي و استدلالي است. يا اين كه منظور از معرفت، معرفت و شناخت اجمالي است و مقصود از

تصديق، معرفت و شناخت تفصيلي است، يا اين كه معرفت، اشاره به علم و آگاهي نسبت به خداوند است، ولي تصديق اشاره به ايمان است زيرا مي دانيم علم از ايمان جداست، ممكن است انسان به چيزي يقين داشته باشد ولي ايمان قلبي- كه عبارت است از تسليم در برابر آن و به رسميت شناختن در درون دل، يا به تعبيري ديگر اعتقاد به آن- نداشته باشد. گاهي بزرگان براي جدايي اين دو از يكديگر مثال ساده اي مي زنند مي گويند: بسياري هستند ك

ه از ماندن در كنار جسد مرده مخصوصا در شب تاريك و اتاق خالي وحشت دارند با اين كه به يقين مي دانند او مرده است، ولي اين علم در اعماق قلب آنها گويي نفوذ نكرده و آن حالت ايمان و باور حاصل نشده و اين وحشت زاييده همين است. به عبارت ديگر، علم همان آگاهي قطعي نسبت به چيزي است ولي ممكن است جنبه سطحي داشته باشد و در عمق وجود انسان و روح او نفوذ نكند، اما هنگامي كه در اعماق روح نفوذ كرد و به مرحله يقين و باور رسيد و انسان بناي قلبي بر اين گذاشت كه آن را به رسميت بشناسد نام ايمان به خود مي گيرد. در مرحله سوم مي فرمايد: (كمال تصديق به ذات پاك او همان توحيد اوست) (و كمال التصديق به توحيده). بدون شك هنگامي كه انسان خدا را با معرفت تفصيلي يا به تعبيري ديگر با استدلال و برهان شناخت، هنوز به مرحله توحيد كامل نرسيده است. توحيد كامل آن است كه ذات او را از هرگونه شبيه و نظير و مانند، پاك و منزه بداند. زيرا كسي

كه شبيه و مانندي براي او بپذيرد، در حقيقت آنچه را شناخته است خدا نبوده، زيرا خداوند وجودي است نامحدود از هر جهت و بي نياز از هر كس و هر چيز. چيزي كه شبيه و مانند داشته باشد طبعا محدود است، چرا كه هر يك از آن دو وجود شبيه ب

ه هم از ديگري جداست و فاقد كمالات ديگري است. پس هنگامي تصديق به ذات پاك او به مرحله كمال مي رسد كه انسان او را يگانه و يكتا بداند نه يگانه و يكتاي عددي بلكه يگانه و يكتا به معني بي همتا بودن و نداشتن شبيه و نظير و مانند. سپس به مرحله چهارم گام مي نهد كه مرحله اخلاص است و مي فرمايد: و كمال توحيدش اخلاص براي اوست (و كمال توحيده الاخلاص له). اخلاص از ماده خلوص به معناي خالص كردن و تصفيه نمودن و از غير، پاك كردن است. در اين كه منظور از اخلاص در اين اخلاص عملي يا قلبي يا اعتقادي است در ميان مفسران نهج البلاغه گفتگوست. منظور از اخلاص عملي اين است كه هر كس نهايت توحيد پروردگار را داشته است تنها او را پرستش مي كند و انگيزه او در هر چيز و هر كار، خداست. اين همان چيزي است كه در بحث اخلاص در عبادت، فقها روي آن تكيه دارند. (شارح خويي) رضوان الله عليه اين تفسير را به عنوان يك قول، بي آن كه اشاره به گوينده آن كند ذكر كرده است. ولي اين احتمال بسيار بعيد است زيرا جمله هاي قبل و بعد اين جمله، همه از مسائل عقيدتي سخن مي گويد و پر واضح است كه اين جمله نيز ناظر

به اخلاص اعتقادي است. اما اخلاص قلبي، يا به تعبير (شارح بحراني ابن

هيثم) زهد حقيقي، آن گونه اي كه تمام قلب او متوجه خدا باشد و به غير او نينديشد و ماسوي الله، او را به خود مشغول ندارد، گر چه مقام بالا و والايي ولي باز با مجموعه جمله هاي اين فراز سازگار نيست و بعيد است مقصود از آن جمله، اين باشد. تنها مفهومي كه مناسب آن است خالص ساختن اعتقاد نسبت به پرورگار است، يعني او را از هر نظر يگانه و يكتا، بي نظير و بي شبيه دانستن و از اجزاي تركيبي پاك و منزه شمردن. در جمله پنجم، خود امام (ع) به اين معني اشاره فرموده و با تعبير زيبايي آن را توضيح داده است، مي فرمايد: (كمال اخلاص براي او، نفي صفات ممكنات از اوست) (و كمال الاخلاص له نفي الصفات عنه). به تعبير ديگر، در مرحله قبل، سخن از اخلاص به طور اجمال بود و در اينجا كه اخلاص به مرحله كمال مي رسد، جنبه تفصيلي پيدا مي كند و دقيقا روشن مي شود كه براي اخلاص در توحيد بايد هر گونه صفاتي را كه مخلوق دارد از او نفي كرد، خواه اين صفت، داشتن اجزاي تركيبي باشد يا غير آن. چه اين كه مي دانيم تمام ممكنات حتي عقول و نفوس مجرده نيز در واقع مركبند (حداقل تركيبي از وجود و ماهيت) حتي مجردات، يعني موجودات مافوق ماده نيز از اين تركيب بركنار نيستند و اما م

وجودات مادي، همه داراي اجزاي خارجي مي باشند، ولي ذات پاك خداوند نه اجزاي خارجي دارد و نه اجزاي عقلي، نه در خارج قابل تجزيه است و نه در فهم و

درك ما، و كسي كه به اين حقيقت توجه نكند توحيد خالص را نيافته است و از اينجا روشن مي شود، اين كه مي فرمايد: كمال توحيدش نفي صفات از اوست، نه به معناي نفي صفات كماليه است، چرا كه تمام صفات كمال اعم از علم و قدرت و حيات و غير آن همه از آن اوست، بلكه منظور صفاتي است كه ما هميشه به آنها خو گرفته ايم و آنها را شناخته ايم يعني صفات مخلوقات كه همه جا آميخته به نقص است. مخلوقات داراي علم و قدرتند اما علم و قدرتي ناقص و محدود و آميخته با جهل و ضعف و ناتواني، در حالي كه ذات پاك خداوند از چنين علم و قدرتي منزه است. شاهد گوياي اين سخن گفتاري است كه خود امام (ع) در ذيل اين خطبه درباره فرشتگان دارد، مي فرمايد: (لا يتوهمون ربهم بالتصوير و لا يجرون عليه صفات المصنوعين، آنها هرگز پروردگار خود را با قوه وهم تصوير نمي كنند و صفات مخلوقات را براي او قائل نمي شوند). اضافه بر اين، صفات مخلوقات هميشه از ذات آن جداست، يا به تعبير ديگر صفاتي است زايد بر ذات. انسان چيزي است و علم و قدرت او چيز دي

گر و به اين ترتيب وجود او مركب از اين دو است، در حالي كه صفات خدا عين ذات اوست و هيچگونه تركيبي در آنجا راه ندارد. در حقيقت بزرگترين خطر در مسير توحيد و خداشناسي، افتادن در وادي (قياس) است يعني مقايسه صفات خدا با صفات مخلوقات كه آميخته به انواع نقصها و كاستيهاست و يا اعتقاد به وجود صفات زايد بر ذات است، آنگونه كه اشاعره

(گروهي از مسلمانان) به آن گرفتار شده اند. به همين دليل خود امام (ع) در جمله بعد چنين مي فرمايد: زيرا هر صفتي (از صفات ممكنات) گواهي مي دهد كه غير از موصوف است و هر موصوفي (از ممكنات) شهادت مي دهد كه غير از صفات است (لشهاده كل صفه انها غير الموصوف و شهاده كل موصوف انه غير الصفه). اين بيان در واقع يك دليل منطقي روشن است كه مي فرمايد: صفات زايد بر ذات، به زبان حال گواهي مي دهند كه از موصوف جدايند و هر موصوف گواهي مي دهد كه با صفت دوتاست، مگر اين كه صفات او را عين ذاتش بدانيم و معتقد باشيم خداوند ذاتي است كه تمامش علم و تمامش قدرت و تمامش حيات و ازليت و ابديت است، هر چند درك چنين معنايي براي ما كه تنها با صفات مخلوقات خو گرفته ايم و انسان را چيزي و علم و قدرت او را چيزي اضافه بر ذات او مي دانيم ب

سيار دشوار است (چرا كه وقتي از مادر متولد شد نه علم داشت و نه قدرت سپس صاحب علم و قدرت شد). سپس در ادامه اين سخن و تكميل آن، جمله هايي بسيار كوتاه و پرمعني بر آن مي افزايد و مي فرمايد: هر كس خداوند سبحان را (با صفاتي همچون صفات مخلوقات) توصيف كند، او را با امور ديگري قرين دانسته و آن كس كه او را با چيز ديگري قرين كند، دوگانگي در ذات او قائل شده و كسي كه دوگانگي براي او قائل شود، اجزايي براي او پنداشته و هر كس براي او اجزايي قائل شود، به راستي او را نشناخته است! (فمن وصف الله سبحانه فقد

قرنه و من قرنه فقد ثناه و من ثناه فقد جزاه و من جزاه فقد جهله). در واقع كلام امام (ع) ناظر به اين معني است كه اثبات صفاتي همانند مخلوقات، براي خدا لازمه اش تركيب در وجود مقدس اوست، يعني همانگونه كه انسان تركيبي از ذات و صفات اوست او نيز بايد چنين باشد و اين معني با واجب الوجود بودن سازگار نيست زيرا هر مركبي نياز به اجزاي خود دارد و نياز داشتن (فقر) با واجب الوجود بودن سازگار نمي باشد. براي اين عبارت دو تفسير ديگر نيز گفته شده است: - نخست اين كه هر گاه صفات او را غير از ذات او بدانيم طبعا ذات او نيز مركب خواهد شد چرا كه ذات و صفا

ت در فرض دوگانگي حتما جهت مشتركي دارند و جهت امتيازي (كه از آن به (ما به الاشتراك) و (ما به الامتياز) تعبير مي شود) زيرا هر دو در وجود و هستي شريكند و در عين حال از هم جدا هستند و در اين صورت بايد ذات او را نيز مركب از آن دو جنبه مختلف بدانيم. - ديگر اين كه مي دانيم وحدت ذات خداوند به معني وحدت عددي نيست بلكه مفهوم وحدت درباره ذات پاك خدا اين است كه شبيه و نظير و مانند ندارد. اصولا يك وجود بي نهايت از هر جهت، نمي تواند شبيه و مانندي داشته باشد و اگر صفات خدا را مانند ذات او ازلي و ابدي و بي نهايت بدانيم هم او را محدود كرده ايم و هم شبيه و مانندي براي او قائل شده ايم. (دقت كنيد) در واقع كلام بالا كه امام (ع) در توضيح اخلاص بيان فرموده ناظر

به همين معناست، مي فرمايد: كسي كه خدا را به صفات مخلوقات توصيف كند او را قرين با اشياي ديگر ساخته و كسي كه او را قرين چيز ديگري سازد معتقد به دوگانگي او شده، يعني دوگانگي ذات و صفات، و كسي كه اين دوگانگي را پذيرا شود، ذات او را مركب از اجزا پنداشته و كسي كه ذات پاك او را مركب از اجزا بداند به هيچ وجه او را نشناخته، چرا كه موجودي همچون خود را- از نظر تركيب و محدوديت- تصور كر

ده و او را خدا ناميده است. در ادامه اين سخن و تكميل آن مي فرمايد: كسي كه خدا را نشناسد به او اشاره مي كند و هر كس به سوي او اشاره كند او را محدود شمرده و هر كس او را محدود بداند او را به شمارش درآورده است و در وادي شرك سرگردان شده است (و من جهله فقد اشار اليه، و من اشار اليه فقد حده، و من حده فقد عده). در اين كه منظور از اشاره به سوي خدا در اينجا چيست دو احتمال وجود دارد: نخست اين كه منظور اشاره عقلي باشد و ديگر اين كه هم اشاره عقلي را شامل بشود و هم اشاره حسي را. توضيح اين كه هنگامي كه انسان خدا را با آن حقيقت نامحدود و بي كران و نامتناهيش نشناسد، در ذهن خود مفهوم محدود خاصي براي وي در نظر مي گيرد و به تعبير ديگر با اشاره عقلي به او اشاره مي كند، در اين حالت طبعا او را محدود دانسته چرا كه نامحدود و نامتناهي براي انساني كه خود محدود و متناهي است قابل

درك و تصور نيست. انسان چيزي را درك مي كند كه به آن احاطه پيدا كند و در فكر محدود او بگنجد و چنين چيزي حتما موجود محدودي است. در اين حال خداوند در رديف معدودات و اشياء قابل شمارش قرار مي گيرد، زيرا لازمه محدود بودن، امكان تصور موجود ديگري در جايي ديگر، همانند اوس

ت. تنها نامحدود از جميع جهات است كه دومي ندارد و در عدد و شمارش نمي گنجد. به اين ترتيب (مولي الموحدين) حقيقت توحيد را در اين عبارت كوتاه و به تمام معنا منطقي، منعكس ساخته و خداوند را برتر از خيال و قياس و گمان و وهم معرفي نموده است. اين همان چيزي است كه با تعبير زيباي ديگري در كلام امام باقر (ع) آمده است كه مي فرمايد: (كل ما ميزتموه باوهامكم في ادق معانيه مخلوق مصنوع مثلكم مردود اليكم)، هر چيزي را كه در وهم و گمان و فكر خود تصور كنيد هر قدر دقيق و ظريف باشد مخلوق شماست و به شما باز مي گردد (و ساخته و پرداخته خود شما و هماهنگ با وجود شماست و خدا برتر از آن است كه هماهنگ مخلوقي باشد). اين احتمال نيز وجود دارد كه: (اشاره) هم اشاره عقلي كه شامل شود و هم حسي را، چرا كه سرچشمه اعتقاد به جسمانيت خداوند نيز جهل است و نتيجه آن محدود ساختن ذات او و در شماره قرار دادن و شريك و همانند و نظير براي او قائل شدن است. سوال: در اينجا سوالي پيش مي آيد كه اگر خداوند به هيچ وجه قابل اشاره عقلاني نيست، پس معرفت خداوند تعطيل مي شود و درهاي شناخت به

روي انسان بسته مي گردد و خداشناسي مفهومي نخواهد داشت. چرا كه هر وقت دست به سوي آن

ذات پاك دراز مي كنيم، به مخلوقي از مخلوقات فكر خود مي رسيم و هر چه مي خواهيم به او نزديك شويم، از او دورتر خواهيم شد، پس چه بهتر كه در وادي معرفت گام ننهيم و خود را گرفتار شريك نكنيم. پاسخ: با توجه به اين نكته باريك- كه هم در اينجا راه گشا است و هم در بابهاي ديگر- پاسخ اين سوال روشن مي شود و آن اين است كه معرفت و شناخت، دو گونه است: معرفت اجمالي و معرفت تفصيلي. يا به تعبيري ديگر، شناخت كنه ذات و شناخت مبدا افعال. به تعبيري روشنتر هنگامي كه به جهان هستي و اين همه شگفتيها و موجودات بديع، با آن ظرافت و در عين حال عظمت مي نگريم و يا حتي نگاهي به وجود خود مي كنيم، اجمالا مي فهميم كه خالق و آفريدگار و مبدئي دارد. اين همان علم اجمالي است كه آخرين مرحله قدرت شناخت انسان درباره خداست (منتهي هر چه به اسرار هستي آگاهتر شويم به عظمت او آشناتر و در مسير معرفت اجمالي او قويتر خواهيم شد) اما هنگامي كه از خود مي پرسيم او چيست؟ و چگونه است؟ و دست به سوي حقيقت ذات پاك او دراز مي كنيم، چيزي جز حيرت و سرگرداني نصيبمان نمي شود و اين است كه مي گوييم راه به سوي او كاملا باز است و در عين حال راه كاملا بسته است. مي توان اين مساله

را با يك مثال روشن ساخت و آن اين كه همه ما به روشني مي دانيم كه نيرويي به نام جاذبه وجود دارد. چرا كه هر

چيزي رها شود سقوط مي كند و به سوي زمين جذب مي شود و اگر اين جاذبه نبود آرامش و قراري براي موجودات روي زمين وجود نداشت. آگاهي بر وجود جاذبه چيزي نيست كه مخصوص دانشمندان باشد حتي اطفال و كودكان خردسال نيز آن را به خوبي درك مي كنند، ولي حقيقت جاذبه چيست، آيا امواج نامريي يا ذرات ناشناخته و يا نيرويي ديگر است؟ و عجيب اين كه نيروي جاذبه بر خلاف آنچه در تمام جهان ماده مي شناسيم، ظاهرا براي انتقال از نقطه اي به نقطه ديگر نياز به زمان ندارد، به خلاف نور كه سريعترين حركت را در جهان ماده دارد، ولي در عين حال به هنگام انتقال در فضا گاهي براي رسيدن از يك نقطه به نقطه ديگر ميليونها سال وقت لازم است. اما نيروي جاذبه گويي در يك لحظه از هر نقطه اي از جهان به نقطه ديگر منتقل مي گردد و يا حداقل سرعتي دارد بالاتر از آنچه تاكنون شنيده ايم. اين چه نيرويي است كه اين آثار را دارد؟ حقيقت ذات آن چگونه است؟ هيچ كس پاسخ روشني براي آن ندارد. جايي كه درباره نيروي جاذبه كه يكي از مخلوقات است علم و آگاهي ما نسبت به آنها تنها جنبه اجمالي

دارد و از علم تفصيلي به كلي دوريم، چگونه مي توان درباره خالق جهان ماده و ماوراي ماده كه وجودي است بي نهايت در بي نهايت، انتظار داشته باشيم كه از كنه ذاتش باخبر شويم؟! ولي با اين حال او را همه جا حاضر و ناظر و همراه هر موجودي در جهان مشاهده مي كنيم. با صد هزار جلوه برون آمدي كه من با صد هزار ديده تماشا كنم تو

را جمله (و من حده فقد عده) اشاره به نكته دقيقي است كه از گفتار بالا روشن مي شود و آن اين كه هر گاه كسي خدا را محدود بداند، بايد براي او عدد قائل شود يا به تعبيري ديگر وجود شريك را براي او ممكن بشمرد. زيرا چيزي شريك و شبيه و مانند ندارد كه نامحدود از هر جهت باشد، اما اگر محدود باشد (هر قدر داراي عظمت و بزرگي باشد) باز همانند و شبيهي در خارج ذات او تصور مي شود و به تعبير ديگر دو يا چند موجود محدود (هر اندازه بزرگ) كاملا امكان پذير است، ولي نامحدود از هر جهت، دومي براي او ممكن نيست چرا كه هر چه تصور كنيم بازگشت به ذات او مي كند. شرح و تفسير: هيچ چيز مانند او نيست. امام (ع) در اين بخش از خطبه، انگشت روي نقاط بسيار حساس و دقيق و ظريفي از مباحث توحيدي گذاشته و در عباراتي كوتاه و پر معني پنج نكته را بيا

ن مي فرمايد: 1- نخست نامحدود بودن ذات پاكش از نظر مكان- و يا به تعبيري ديگر برتر از مكان بودنش- را بيان مي كند، مي فرمايد: كساني كه سوال كنند و بگويند خدا در چيست او را در ضمن موجودات پنداشته اند (و من قال فيم؟ فقد ضمنه). زيرا واژه (في) و معادل فارسي آن (در) در جايي به كار مي رود كه موجودي ظرف وجود ديگري شود و بر آن احاطه داشته باشد، مانند بودن انسان در خانه، يا گل در باغ و يا حتي گلاب در لابه لاي ذرات گلبرگها و نتيجه آن محدود بودن ذات اوست و همانگونه كه در بالا نيز

اشاره شد، تمام دلايل توحيد نشان مي دهد كه ذات او نامحدود از هر جهت است. همچنين اگر كسي سوال كند كه خدا بر چه چيز قرار دارد؟ (بر عرش، بر كرسي، بر فراز آسمانها) او نيز خدا را محدود شمرده، چرا كه مناطق ديگر را از او خالي پنداشته است (و من قال علام؟ فقد اخلي منه). لازمه اين سخن نيز محدوديت ذات پاك اوست كه با واجب الوجود بودن سازگار نيست و بنابراين تمام كساني كه او را بر فراز عرش يا در آسمانها و يا در هر جاي ديگر مي پندارند، موحد خالص نيستند و در واقع پرستش مخلوقي مي كنند كه با فكر خود ساخته و نام (الله) بر او نهاده اند. (خواه در جرگه عوام باشند يا در

لباس و كسوت خواص). گاه بعضي از ناآگاهان چنين پنداشته اند كه آيه شريفه (الرحمن علي العرش استوي) دليل بر جسمانيت خداوند و قرار گرفتن او بر عرش است، در حالي كه جمله (استوي) به معناي سلطه بر چيزي مي باشد و تنها به معناي سوار شدن و نشستن بر چيزي نيست و اصولا تعبير (استوي علي العرش، بر تخت سلطنت قرار گرفت) در مقابل (ثل عرشه، تختش فرو ريخت) كنايه معروفي است كه در موارد رسيدن به قدرت و يا كناره گيري از قدرت به كار مي رود نه اين كه به معناي شكستن تخت سلطنت يا نشستن بر آن بوده باشد. بنابراين (استوي علي العرش) به معناي استقرار حكومت و حاكميت خداوند بر عرش است. به هر حال بسيار كودكانه است كه اگر كساني بخواهند از اين تعبير، توهم جسميت خداوند را داشته باشند. نكته ها: در اين فراز بسيار پرمعني

و پرمحتوا نكته هاي فراواني نهفته شده و درسهاي گرانبهائي است كه رهگشاي بسياري از مشكلات عقيدتي در زمينه (معرفه الله و اسماء و صفات او) است، از جمله: 1- رابطه خلق و خالق و مساله (وحدت وجود)! در اين كه خداوند با مخلوقات و آفريدگار با آفريده ها چه رابطه اي دارد در ميان فلاسفه و دانشمندان گفتگو بسيار است. گروهي راه افراط را پيموده اند

و در مسير وحدت وجود و موجود گام نهاده و او را عين مخلوقاتش پنداشته اند. مي گويند در عالم هستي يك وجود شخصي بيش نيست و غير او هر چه هست جلوه هاي او و تطورات ذات اوست يا به تعبير ديگر: در حقيقت يك چيز بيش نيست و كثرتها و تعددها خيالات و پندارها و سرابهايي است كه خود را آب نشان مي دهد، اما هيچ نيست. گاه به جاي وحدت و اتحاد، تعبير به حلول مي كنند و مي گويند او ذاتي است كه در همه اشياء حلول كرده و هر زمان به لباسي درمي آيد و بي خبران، دوگانگي احساس مي كنند در حالي كه همه يك چيز بيش نيست. كوتاه سخن اين كه آنها عالم هستي را همچون يك دريا مي دانند و موجودات را قطره هاي آن دريا: هر كس كه نديده قطره با بحر يكي حيران شده ام كه چون مسلمان باشد؟! و به تعبير ديگر هر گونه دوگانگي در اين عالم چيزي جز خيال و پندار نيست: وصال اين جايگه رفع خيال است خيال از پيش برخيزد وصال است! بلكه به عقيده برخي تا كسي اعتقاد به وحدت وجود و موجود نداشته باشد، صوفي حقيقي نخواهد بود. چرا كه پايه و مايه تصوف همين وحدت وجود است!

البته بعضي از كلمات آنان قابل توجيه و حمل كردن بر بعضي از معاني صحيح است. مانند اين كه وجود حقيقي قائم بالذات د

ر عالم، يكي بيش نيست و بقيه هر چه هست وابسته به اوست (همانگونه كه در تشبيه به معاني اسميه و حرفيه در بالا گفتيم) يا اين كه غير از ذات پاك خداوند- كه وجودي است بي نهايت از هر جهت- بقيه موجودات به اندازه اي خرد و كوچك و بي مقدارند كه به حساب نمي آيند نه اين كه واقعا وجودي نداشته باشند. اما بدون شك پاره اي از سخنان آنان قابل اينگونه توجيهات نيست و به راستي مي گويند در عالم هستي يك وجود بيشتر نيست و بقيه خيال و پندار است و حتي تصريح مي كنند كه بت پرستي هم اگر به شكل محدود درنيايد عين خداپرستي است، چرا كه همه عالم اوست و او همه عالم است. اين سخن از هر كس كه باشد- علاوه بر اين كه مخالف وجدان بلكه بديهيات است و يكسره علت و معلول و خالق و مخلوق و عابد و معبود را انكار مي كند- از نظر عقايد اسلامي نيز لوازم فاسدي دارد كه بر كسي پوشيده نيست. چرا كه در اين صورت، خدا و بنده و پيامر و امت و عابد و معبود و شارع و مكلف مفهومي نخواهد داشت و حتي بهشت و دوزخ و بهشتيان و دوزخيان همه يكي است و همه عين ذات اوست و اين دوگانگي ها همه زاييده وهم و خيال و پندار است كه اگر پرده هاي پندار را پاره كنيم چيزي جز وجود او باقي نمي ماند! و ن

يز لازمه آن، اعتقاد به جسم بودن خداوند،

يا حلول و مانند آن مي شود. به اين ترتيب نه با وجدانيات و دلايل عقل سازگار است و نه با عقايد اسلامي و قرآن مجيد و از همين جاست كه فقيه نامدار مرحوم محقق يزدي- قده- در متن عروه الوثقي در بحث مربوط به كفار مي نويسد: لا اشكال في نجاسه الغلاه و الخوارج و النواصب و اما المجسمه و المجبره و القائلين بوحده الوجود من الصوفيه اذا التزموا باحكام الاسلام فالاقوي عدم نجاستهم الا مع العلم بالتزامهم بلوازم مذاهبهم من المفاسد، شكي در ناپاك بودن غلات و خوارج و نواصب نيست. اما آنها كه قائل به جسميت خدا و جبر هستند و همچنين گروهي از صوفيه كه اعتقاد به وحدت وجود دارند، اگر به احكام اسلام ملتزم باشند اقوي اين است كه نجس نيستند، مگر اين كه بداني مفاسدي كه لازمه مذهب آنهاست به آنها پايبندند. در اين عبارت دو نكته جلب توجه مي كند: يكي عطف طرفداران عقيده وحدت وجود بر جبريين و كساني كه قائل به جسميت خدا هستند و همه را در يك صف شمردن، و ديگر تصريح به اين كه اعتقاد آنها داراي مفاسد ديني است كه اگر به آن توجه داشته باشند و پايبند باشند، مسلمان نيستند و اگر نسبت به آن لوازم پايبند نباشند در زمره مسلم

انانند. اين سخن به وضوح مي فهماند كه مذهب آنها آن چنان مفاسدي دارد كه اگر به آن ملتزم شوند، از صف مسلمانان خارج مي شوند. قابل توجه اين كه تمام كساني كه بر عروه حاشيه دارند، تا آنجا كه ما اطلاع داريم اين مطلب را پذيرفته و يا تنها قيودي بر آنها افزوده اند. (مانند اين كه

موجب انكار توحيد و رسالت نشود) براي اين كه بدانيم اين مسئله چه مفاسدي مي تواند به دنبال داشته باشد، بد نيست به يك نمونه آن كه در مثنوي آمده است، اشاره شود. در دفتر چهارم مثنوي طي يك داستان طولاني، قصه (سبحاني ما اعظم شاني) گفتن (بايزيد) را نقل مي كند كه مريدانش به او اعتراض كردند، اين چه سخن ناروايي است كه مي گويي و (لا اله الا انا فاعبدون، معبودي جز من نيست مرا پرستش كنيد) سر مي دهي؟! او گفت اگر من بار ديگر اين سخن را گفتم كاردها برداريد و به من حمله كنيد. بار ديگر چنين گفت و نغمه نيست اندر جبه ام غير از خدا- چند جويي در زمين و در سما را سر داد، مريدان با كاردها به او حمله ور شدند، ولي ديدند هر كاردي كه به او مي زنند، بدن خويش را مي درند. اين افسانه ساختگي و پنداري نشان مي دهد كه پويندگان اين راه تا كجا پيش مي روند. اين سخن را با كلامي از يكي

از معاصران، در شرح نهج البلاغه پايان ميدهيم: اين مكتب (وحدت وجود به معناي وحدت موجود) همه قوانين عقلي و بينش هاي وجداني و مفاد اديان حقه الهي را كنار مي گذارد و جهان هستي را تا مرتبه وجود (خدايي) بالا مي برد و يا خدا را پايين مي آورد و با جهان يكي مي كند، به نظر مي رسد كه اين مكتب تنها ذهن بعضي را به عنوان دريافت ذوقي يا فرار از اشكالات، اشغال نموده باشد، نه همه سطوح رواني آنان را از روي تعقل و آگاهي به واقعيات. 2- انحراف ناآگاهان از حقيقت صفات خدا: اگر در آنچه در اين فراز

از كلام مولا علي (ع) آمده خوب بينديشيم و دقت كنيم، راه هر گونه انحراف از اصل توحيد و حقيقت صفات خدا بسته مي شود و مفهوم حقيقي (و نحن اقرب اليه من حبل الوريد، ما به انسان از رگ گردن (يا رگ قلب) او نزديكتريم و همچنين مفهوم و هو معكم اينما كنتم، او با شماست هر كجا باشيد: و ما يكون من نجوي ثلاثه الا هو رابعهم، هيچ سخن در گوشي در ميان سه نفر رد و بدل نمي شود مگر اين كه او چهارمين آنهاست، الله نور السموات و الارض، خداوند نور آسمانها و زمين است و واعلموا ان الله يحول بين المرء و قلبه، بدانيد خداوند ميان انسان و قلب او حايل مي شود و امثال آن به

خوبي روشن و آشكار مي شود. اين نكته علاوه بر اين كه بحثهاي مربوط به وحدت وجود- به معناي صحيح آن- را تكميل مي كند، راه را بر هر گونه انحراف در فهم صفات خدا مسدود مي سازد. ولي گمگشتگان وادي حيرت به سراغ مسائلي رفته اند كه انسان از آن شرم دارد. از جمله طايفه (مجسمه) است كه براي خداوند متعال صفاتي همچون صفات ممكنات قائل شدند و او را تا سر حد جسم و جسمانيات تنزل داده و براي او شكل و قيافه و دست و پا و موهاي (مجعد) و در هم پيچيده و به طريق اولي مكان و زمان، قائل شده اند. گروهي او را در دنيا قابل مشاهده مي دانند و گروهي او را فقط در آخرت. (محقق دواني) كه از معاريف فلاسفه است- طبق نقل بحارالانوار- مي گويد: گروهي از اهل تشبيه، خدا را حقيقتا جسم مي دانند، بعضي

او را مركب از گوشت و خون و برخي او را نور درخشان مانند شمش نقره اي سفيدگون كه طولش هفت وجب با وجب خويش است و جمعي او را به صورت انسان و گروهي به صورت جواني (امرد) با موهاي پيچيده و مجعد و بعضي او را به صورت پيرمردي با موهاي سياه و سفيد، برخي او را جسمي- نه همانند اجسام ديگر- مي دانند و بعضي عقايد ديگري از اينگونه اعتقادهاي باطل و بي پايه و كودكانه ابراز داشتند. عج

يب تر اين كه در رواياتي كه از پيامبر اسلام (ص) يا بعضي از صحابه نقل كرده اند- كه قطعا اين روايات مجعول است- براي خداوند اوصاف جسماني عجيبي ذكر شده است. از جمله در حديثي از (ابن عباس) آمده كه: از او پرسيدند: هرگز محمد (ص) پروردگارش را مشاهده كرد؟ او گفت: آري، سوال كردند: چگونه خدا را ديد؟ گفت: در باغي خرم و سرسبز، در حالي كه بر كرسي طلايي كه فرش زريني بر آن مفروش بود و چهار فرشته آن را حمل مي كردند نشسته بود، مشاهده كرد. از اين گذشته روايات متعددي كه در (صحيح بخاري)، (سنن ابن ماجه) و غير آنها نقل شده، با صراحت آورده است كه خداوند در روز قيامت با چشم ديده مي شود. حتي در بعضي از اين روايات تصريح شده كه اهل بهشت خدا را مي بينند همانگونه كه ماه در شب چهاردهم ديده مي شود. وجود اين احاديث سبب شده كه بسياري از دانشمندان اهل سنت معتقد به رويت خداوند در قيامت گردند و با شدت از آن دفاع كنند. در حالي كه قرآن با صراحت مي گويد: (لا تدركه الابصار، هيچ چشمي خدا را

نمي بيند) و به موسي فرمود: (لن تراني، هرگز مرا مشاهده نخواهي كرد) (و مي دانيم لن براي نفي ابد مي باشد). در خطبه اشباح اين مساله به وضوح بيان شده است، آنجا كه مي ف

رمايد: (و الرادع اناسي الابصار عن ان تناله او تدركه او تبصره، آن كس كه مردم چشمها را از مشاهده ذات پاكش و رسيدن به او بازداشته است). در خطبه ديگري با بيان فصيح و رسايش مي فرمايد: (الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد و لا تحويه المشاهد و لا تراه النواظر و لا تحجبه السواتر، حمد و سپاس خدايي را سزاست كه حواس، او را درك نكند و مكانها وي را دربرنگيرد ديده ها او را نبيند و پوششها او را مستور نسازد). به علاوه اين عقايد، مخالف صريح حكم عقل است، چرا كه اگر خدا قابل مشاهده باشد به يقين داراي جسم و مكان و جهت خواهد بود و نتيجه آن محدوديت و دستخوش تغيير بودن است و به اين ترتيب از اوج واجب الوجود بودن سقوط مي كند و در رديف ممكنات درمي آيد. اين جاست كه تعبيرات لطيف اميرمومنان علي (ع) در جمله هاي بالا همچون آفتاب و ماه مي درخشد و بر چهره حقايق پرتو مي افكند و عقايد باطل و خرافي را محو و نابود مي كند و دقيقترين و زيباترين و رساترين درس توحيد و شناخت صفات خدا را به ما مي دهد. از آنجا كه هميشه در مقابل هر گروه افراطي، گروهي تفريطي خودنمائي مي كنند، جمعي بر خلاف عقيده قائلان به تشبيه كه خدا را تا سر حد جسم و جسمانيات تنزل داده، را

ه تعطيل را پيموده اند و معتقدند اصلا شناخت خدا غير ممكن است، نه

كنه ذاتش و نه اوصافش و ما از صفات خدا چيزي جز مفاهيم منفي نمي فهميم. وقتي مي گوييم او عالم است اين اندازه مي فهميم كه جاهل نيست. اما عالم بودن او، مطلقا براي ما مفهوم نيست و به اين ترتيب بزرگترين افتخار انسان را كه معرفه الله و شناخت خداست به دست فراموشي مي سپارند و در راهي گام مي نهند كه سراسر ظلمت و تاريكي و بر خلاف تعليمات مسلم قرآن مجيد است كه راه معرفه الله را بر ما گشوده است. اين سخن را با تعبير رساي ديگري از نهج البلاغه پايان مي دهيم، مي فرمايد: لم يطلع العقول علي تحديد صفته و لم يحجبها عن واجب معرفته فهو الذي تشهد له اعلام الوجود علي اقرار قلب ذي الجحود تعالي الله عما يقول المشبهون به و الجاحدون له علوا كبيرا، عقول و خردها را بر كنه صفاتش آگاه نساخت و (با اين حال) آنها را از مقدار لازم معرفت و شناخت خود باز نداشته است، هم اوست كه نشانه هاي هستي، دلهاي منكران را به اقرار بر وجودش واداشته است. (آري) او بسيار برتر است از گفتار تشبيه كنندگان، يعني آنها كه او را به مخلوقاتش تشبيه مي كنند و منكران (آنها كه يا ايمان به او ندارند و يا شناخت او ر

ا غير ممكن ميپندارند). بهترين تعبير براي يافتن خط مستقيم معرفت و شناخت خدا كه در ميان افراط و تفريط (تشبيه و تعطيل) است، همان است كه در بالا فرموده است. درباره چگونگي صفات خداوند و مسير صحيح معرفت آنها تعبيرات بسيار رسا و گويا در سطوح بسيار بالا، در خطبه هاي ديگر نهج البلاغه آمده است كه مكمل چيزي است كه در خطبه

مورد بحث آمده و به خواست خدا شرح آنها در جاي خود خواهد آمد.

[صفحه 95]

ترجمه: همواره بوده است و از چيزي به وجود نيامده. وجودي است كه سابقه عدم براي او نيست. با همه چيز همراه است، اما نه اين كه قرين آن باشد و با همه چيز مغاير است، اما نه اين كه از آن بيگانه و جدا باشد. او انجام دهنده (هر كاري) است، اما نه به آن معني كه حركات و ابزاري داشته باشد. بيناست حتي در آن زماني كه موجود قابل رويتي از خلقش وجود نداشته است. يگانه و تنهاست زيرا كسي نيست كه با او انس گيرد و از فقدانش ناراحت و متوحش شود. شرح و تفسير: 2- در بخش ديگري به نامحدود بودن او از نظر افق زمان اشاره مي كند و ازليت او را شرح مي دهد، مي گويد: او وجودي است كه همواره بوده و از چيزي به وجود نيامده است (كائن لا عن حدث). و موجودي است كه هرگز سابقه عدم ندارد (موجود لا عن عدم). به اين ترتيب با همه مخلوقات متفاوت است زيرا آنها همه، سابقه حدوث و عدم دارند. تنها وجودي كه داراي اين سابقه نيست، ذات پاك اوست. و اصولا به كاربردن واژه هاي (كائن) و (موجود) بدون آن كه مفهومش از صفات مخلوقات و سابقه عدم پيراسته شود، امكان پذير نيست. 3- در جمله بعد اشاره بسيار لطيفي به چگونگي رابطه مخلوقات با خالق و ممكنات با واجب الوجود كرد

ه، مي فرمايد: او با همه چيز است، اما نه اين كه قرين آنها باشد و غير همه چيز است، اما نه اين كه از آنها بيگانه و جدا باشد

(مع كل شي ء لا بمقارنه و غير كل شي ء لا بمزايله). بسياري از مردم و حتي بسياري از فلاسفه و دانشمندان رابطه خداوند را با موجودات، رابطه دو وجود مستقل با يكديگر پنداشته اند كه يكي، مخلوق ديگري است. مثل اين كه شعله عظيمي وجود داشته باشد و شمع كوچكي را با آن روشن كنيم، در حالي كه حقيقت، چيز ديگري است. تفاوت مخلوق و خالق، تفاوت يك وجود ضعيف و قوي نيست، بلكه تفاوت، تفاوت يك وجود مستقل در تمام جهات و يك وجود وابسته است. تمام عالم هستي به او وابسته است و لحظه به لحظه، نور وجود را از او مي گيرد. خداوند از عالم هستي جدا نيست و در عين حال عين موجودات نيز نمي باشد (آن چنان كه قائلين به وحدت وجود و موجود از صوفيه پنداشته اند) و توحيد واقعي منوط به درك اين حقيقت است. اين حقيقت را مي توان با مثال زير روشن ساخت (هر چند اين مثالها نيز ناقص است). شعاع و پرتو آفتاب گر چه وجود دارد و غير از قرص خورشيد است، ولي پيوسته و وابسته به آن است، يعني غير آن است اما نه مغايرت به معناي بيگانگي و جدايي و استقلال، و همراه آ

ن است، اما نه به معناي يگانگي و وحدت. بدون شك پيوند و ارتباط موجودات اين عالم با ذات پاك خداوند از اين هم نزديكتر و وابستگي آنها به او از اين هم بيشتر است و در واقع مثال دقيقي در اين جهان براي اين وابستگي و يگانگي، در عين دوگانگي (وحدت در كثرت) نمي توان پيدا كرد. هر چند مثالهايي همچون مثال بالا- و

يا مانند تصورات ذهني انسان كه وابسته به روح اوست و از او جداست و در عين حال وابسته به اوست و بدون او مفهومي ندارد- تا حدودي مطلب را روشن مي سازد. (دقت كنيد) 4- در جمله بعد به يكي ديگر از صفات ذات پاك او اشاره كرده، مي فرمايد: او فاعل و انجام دهنده (كارها) است ولي نه به معناي استفاده از حركات و آلات (فاعل لا بمعني الحركات و الاله). در سخنان روزانه، معمولا فاعل و كننده كار به كسي اطلاق مي شود كه با استفاده از حركات دست و پا، يا سر و گردن و ساير اعضا، كاري را انجام دهد و از آنجا كه قدرت انسان و جانداران ديگر براي انجام كارها محدود است و اعضاي انسان با تمام ظرافتي كه دارد، قادر به انجام هر كاري نيست، از وسايل و ابزار كمك مي گيرد و كمبود توان و قدرت خود را با آن جبران مي كند. با چكش ميخ را مي كوبد، با اره چوب را مي برد

و با انبرهاي ظريف و كوچك اشياي بسيار ريز را جابجا مي كند و با جرثقيلهاي عظيم بارهاي سنگين را از جا برمي دارد و اينها همه از آثار جسم و جسمانيات است. از آنجا كه خداوند نه جسم دارد و نه حد و حدودي براي قدرت اوست، فاعليتش هرگز به معناي انجام حرتي نيست و نيز به خاطر قدرت نامحدودش نياز به ابزار و آلاتي ندارد. اصولا قبل از آن كه آلتي خلق شود، خداوند فاعل بود. هر گاه نياز به آلتي براي انجام كار داشت، بايد از خلقت نخستين اشيا عاجز باشد. آري او در يك چشم بر هم زدن

و يا لحظه اي كمتر از آن، با اراده و فرمان (كن) مي تواند عالم هستي را ايجاد و يا معدوم كند و يا تدريجا در هر مدتي كه اراده اش تعلق گرفته است به وجود آورد. پس بايد توجه داشت وقتي مي گوييم او فاعل است، فاعليتش را قياس به ذات خود نكنيم و مرهون حركات و آلات نشماريم. البته اين سخن به آن معني نيست كه خداوند فرشتگان (مدبرات امر) و فرمانبرداراني براي تدبير خلقت ندارد. او بسياري از حوادث را از طريق اسباب مي آفريند، چون اراده اش بر آن قرار گرفته است، نه اين كه نياز به آن داشته باشد. 5- در جمله بعد مي افزايد: (او بينا بود در آن زمان كه حتي موجود قابل رويتي از خلقش وجود

نداشت (بصير اذ لا منظور اليه من خلقه). درست است كه بصير به معناي بينا، از ماده بصر به معناي چشم گرفته شده است، ولي در مورد خداوند هرگز به معناي حقيقي به كار نمي رود. يا به تعبير ديگر مجازي است بالاتر از حقيقت. بصير بودن خداوند به معناي آگاهي او از تمام اشيايي است كه قابل رويت است و حتي قبل از آن كه اشياي قابل رويت آفريده شوند، بصير بود. بنابراين بصير بودنش بازگشت به علم بي پايان او مي كند و مي دانيم علم خدا ازلي است. در آخرين جمله از فراز مورد بحث، اشاره به وحدانيت ذات پاك او در برابر داشتن انيس و مونس مي كند و مي فرمايد: او تنها است زيرا كسي وجود ندارد تا با او انس گيرد و از فقدانش متوحش و ناراحت گردد (متوحد اذ لا سكن يستانس به و لا يستوحش لفقده). توضيح

اين كه انسانها و همچنين موجودات زنده ديگر، به حكم اين كه قدرتشان براي جلب منافع و دفع ضررها و زيانها محدود است، ناچارند از همنوعات خود و احيانا از غير همنوع، كمك بگيرند تا در برابر خطراتي كه آنها را تهديد مي كند احساس امنيت كنند. اين جاست كه تنهايي براي انسان وحشتناك است و بودن افراد ديگر در كنارش آرام بخش، مخصوصا به هنگام هجوم خطرات و آفات و بلاها و بيماريه

ا. و گاه اين انسان كوته فكر خدا را با خود قياس مي كند و تعجب مي كند چگونه قبل از آفرينش مخلوقات تنها بود، چگونه انيس و مونسي ندارد و چگونه در عين تنهايي احساس آرامش مي كند؟! بي خبر از اين كه او وجودي است بي نهايت، نه نياز به چيزي دارد كه از كسي كمك بگيرد و نه از دشمني هراسان است كه از ديگري در برابر او مدد بجويد، نه شبيه و مانندي كه با او انس گيرد. به همين دليل هميشه متوحد (بي همدم) بوده و همچنان هست و خواهد بود، از آنچه گفته شد معلوم مي شود كه واژه (متوحد) در اينجا مفهومي غير از (واحد) و (احد) دارد. نكته ها: در اين فراز بسيار پرمعني و پرمحتوا نكته هاي فراواني نهفته شده و درسهاي گرانبهائي است كه رهگشاي بسياري از مشكلات عقيدتي در زمينه (معرفه الله و اسماء و صفات او) است، از جمله: 3- نفي حدوث ذاتي و زماني از ذات پاك او: از تعبيراتي كه در اين فراز آمده، استفاده مي شود كه ذات پاكش نه حدوث ذاتي دارد و نه حدوث زماني. منظور از حدوث زماني آن است كه چيزي در پهنه زمان به

وجود آيد و يا به تعبير ديگر زماني بگذرد كه موجود نباشد و سپس موجود شود. اين معني پس از خلقت جهان ماده، تصور مي شود زيرا با خلقت جهان ماده زمان به

وجود مي آيد و حدوث و عدم زماني مفهوم پيدا مي كند. منظور از حدوث ذاتي آن است كه قطع نظر از پيدايش جهان ماده چيزي در ذات خود حادث باشد يا به تعبير ديگر وجودش از درون ذاتش نجوشد. بلكه وابسته و معلول وجود ديگري باشد و مسلم است كه هيچ يك از اين دو حدوث در ذات پاك خداوند كه واجب الوجود است و هميشه بوده و خواهد بود، بلكه وجودش عين هستي است، راه ندارد. (دقت كنيد) 4- آيا واژه (موجود) بر خداونداطلاق مي شود؟ آيا مي توان واژه (موجود) را بر خداوند اطلاق كرد؟ ظاهر تعبير بالا كه مي فرمايد: موجود لا عن عدم، او وجود دارد اما نه به اين معني كه سابقه عدم و نيستي داشته باشد، اين است كه اطلاق اين واژه بر ذات پاك او مانعي ندارد. ولي مسلما مفهوم اصلي اين واژه كه اسم مفعول است و معنايش اين است كه ديگري او را هستي بخشيده درباره ذات او صدق نمي كند و موجود در اينجا مفهوم ديگري دارد و به معناي دارنده وجود است همانگونه كه در بعضي از شروح نهج البلاغه نيز به آن تصريح شده كه موجود گاهي بر ماهيات ممكنه كه وصف وجود به خود گرفته اند، اطلاق مي شود و گاه موجود گفته مي شود و منظور خود وجود و هستي است. اين تعبير (موجود) در بعضي از روايات اصول كا

في نيز آمده است.

[صفحه 111]

ترجمه: آفرينش را بدون نياز به انديشه

و فكر و استفاده از تجربه و بي آن كه حركتي ايجاد كند و درباره تصميمي بينديشد ايجاد كرد و آغاز نمود. خلقت هر موجودي را به وقت خاصش موكول كرد موجودات گوناگون را با يكديگر التيام داد و به هر كدام طبيعتي مخصوص و غريزه اي ويژه بخشيد و صفات ويژه آنها را همراهشان ساخت و پيش از آن كه آنها را بيافريند از همه آنها آگاه بود و به حدود و پايان آنها احاطه داشت و از جميع لوازم و تمام جوانب آنها باخبر بود. شرح و تفسير: آغاز سخن درباره آفرينش جهان: آنچه تاكنون در اين خطبه بسيار مهم گذشت، اشارات دقيق و پرمعنايي درباره معرفت و شناخت خدا و صفات گوناگون او بود كه نخستين مرحله معرفت انساني است و از اين فراز به بعد از آفرينش جهان و چگونگي آغاز خلقت و عجايب آسمانها و زمين سخن به ميان مي آيد، هر چند از يك نظر تكميلي است بر بحث گذشته پيرامون صفات خداوند. در آغاز مي فرمايد: آفرينش را بدون نياز به انديشه و فكر و استفاده از تجربه و بي آن كه حركتي ايجاد كند و درباره تصميمي بينديشد ايجاد كرد و آغاز نمود (انشا الخلق انشاء و ابتداه ابتداء بلا رويه اجلالها و لا تجربه استفادها و لا حركه ا

حدثها و لا همامه نفس اضطرب فيها). در اين جا امام (ع) آفرينش الهي را از كارهاي مخلوقات بكلي جدا مي شمرد. چرا كه مثلا انسان هنگامي كه مي خواهد كاري را انجام دهد، اگر مسبوق به سابقه اي نباشد، درباره آن مي انديشد و با ابتكار خود به سراغ آن مي رود و اگر مسبوق

به سابقه اي باشد از تجارب ديگران يا از تجارب خودش بهره گيري مي كند و گاه در درون ذهن او حركت گسترده اي در انديشه ها پيدا مي شود، روي مقدمات مساله مي انديشد و از آن به سراغ نتيجه ها مي رود و گاه در ترديد و تزلزل باقي مي ماند و سرانجام يك طرف را انتخاب كرده به پيش مي رود. هيچ يك از اين چهار حالت، در ذات پاك خداوند و هنگام آفرينش اشيا نيست، نه نياز به فكر و انديشه دارد و نه تجربه قبلي، نه حركت فكري روي مقدمات و نتيجه ها و نه تزلزل و اضطراب در تصميم گيري ها. اراده كردن همان و ايجاد شدن موجودات همان: (انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فرمان او چنين است كه هر گاه چيزي را اراده كند تنها به آن مي گويد: موجود باش! آن نيز بي درنگ موجود مي شود). به تعبير ديگر اين حالات چهارگانه، مربوط به تصميم گيري كساني است كه علم و قدرت محدودي دارند و لازمه آن نياز به اندي

شه يا تجارب ديگران و يا اضطراب و ترديد است. اما آنكس كه علمش بي پايان و قدرتش نامحدود است، به هنگام آفرينش، هيچ يك از اين حالات را نخواهد داشت. از آنچه در بالا گفته شد به خوبي استفاده مي شود كه منظور از حركت، در عبارت فوق، همان حركت انديشه در درون نفس است. ولي اين احتمال نيز از سوي بعضي مفسران داده شده است كه منظور حركت جسماني خارجي است كه لازمه اجسام است و خداوند برتر و بالاتر از جسم و جسمانيات مي باشد. ولي معناي اول مناسبتر به نظر مي رسد، زيرا سه حالت ديگر كه در عبارت بالا،

قبل و بعد از آن آمده همه مربوط به تصميم گيري و انديشه و تفكر قبل از انجام عملي است. كوتاه سخن اين كه افعال خداوند از افعال بندگان بكلي جداست زيرا او با علم به مصالح و مفاسد اشيا و آگاهي بر نظام احسن آفرينش و قدرت تام و كاملي كه بر همه چيز دارد، با قاطعيت اراده مي كند و بدون هيچ تزلزل و ترديد و انديشه و تجربه، موجودات را لباس وجود مي پوشاند. هم در آغاز آفرينش چنين است و هم در ادامه آفرينش. سپس به چگونگي آفرينش موجودات و تدبير الهي در پيدايش اشيا طبق برنامه منظم و دقيق و نظم و ترتيب حساب شده اشاره كرده، مي فرمايد: خداوند آفرينش هر موجودي

را به وقت خاصش موكول كرد (چرا كه آفرينش او تدريجي و روي برنامه زمان بندي شده، بود تا عظمت تدبير و قدرت بي نظير خويش را آشكارتر سازد) (احال الاشياء لاوقاتها). بعد از مساله زمان بندي بودن آفرينش موجودات، به نظام خاص داخلي و تركيبي آنها اشاره كرده و مي فرمايد: موجودات گوناگون را با يكديگر التيام داد و در ميان اشياي متضاد، آشتي برقرار كرد (و لام بين مختلفاتها). اين از عجايب عالم آفرينش است كه خداوند اشيا و موجودات مختلف را از آن چنان به هم پيوسته و التيام داده كه گويي همه يك چيزند. سرد و گرم، تاريك و نوراني، مرگ و زندگي و آب و آتش را به هم التيام داده است. در شجر اخضر (درخت سبز) نار و آتش آفريده و وجود انسان و حيوان و گياه را تركيبي از مواد كاملا مختلف، با طبايع گوناگون خلق كرده است و

حتي ميان روح و جسم- كه از دو عالم مختلفند يكي مجرد و نوراني و فوق العاده لطيف و ديگري مادي و ظلماني و تاريك و خشن- پيوند عميقي برقرار ساخت. سپس مي افزايد: خداوند غرايز و طبايع آنها را در آنها قرار داد و به هر كدام طبيعتي مخصوص به خود و غريزه اي ويژه آن بخشيد (و غرز غرائزها). اين در حقيقت يكي از حكمتهاي بالغه الهي است كه آنچه را از

هر موجودي انتظار مي رود به صورت طبيعي و خودجوش در آن آفريده، تا بدون نياز به محرك ديگر، در آن مسير به راه افتد و از درون ذاتش براي برنامه ويژه اش هدايت شود كه اگر اين انگيزه هاي درون ذاتي، در موجودات نبود آثار اشيا دوام نداشت و نابساماني و بي نظمي بر آنها حاكم مي شد. امروز درباره نهادهاي ذاتي انسان يا موجودات ديگر، دو تعبير مختلف مي شود. گاه تعبير به فطرت مي كنند و مي گويند خداشناسي فطري انسان است و گاه تعبير به غريزه، مثلا مي گويند انسان داراي غريزه جنسي است، يا مي گويند حركات حيوانات عموما جنبه غريزي دارد. اين در واقع اصطلاحي است كه دانشمندان بنا بر آن گذارده اند. يكي را در مورد نهادهايي كه جنبه فكري دارد به كار مي برند (فطرت) و ديگري را درباره نهادهايي كه جنبه غير فكري يا عاطفي دارد (غريزه). ولي از نظر معني لغوي هر دو به معني خلقت و آفرينش مي باشد. در آخرين جمله از فراز مورد بحث مي فرمايد: صفات ويژه آنها را همراهشان ساخت (و الزمها اشباحها). مفسران نهج البلاغه دو تفسير متفاوت براي اين جمله بيان كرده اند. جمعي مانند (ابن ابي الحديد) معتقدند كه جمله فوق اشاره به آن است

كه خداوند اين غرايز را ثابت و پابرجا در

موجودات قرار داده است (بنابراين ضمير الزمها به غرايز برمي گردد) در نتيجه جمله مزبور تاكيدي است بر ثابت بودن غرايز موجودات. ولي بعضي ديگر گفته اند كه منظور وجود تشخصات ويژه براي هر موجودي است، يعني خداوند به هر موجودي ويژگيهايي داد و بعد از آن كه در علم خداوند جنبه كليت داشتند، در خارج به صورت جزئيات و اشخاص درآمدند (بنابراين تفسير، ضمير الزمها به اشيا برمي گردد) بعضي نيز هر دو تفسير را به صورت دو احتمال ذكر كرده اند. ولي از آنجا كه در تفسير اول هماهنگي ضميرها محفوظ نيست و به علاوه جمله جنبه تاكيد پيدا مي كند نه بيان مطلب تازه، به نظر مي رسد تفسير دوم صحيح تر است. توضيح اين كه: خداوند به هر موجودي دو گونه ويژگي داد. ويژگيهايي كه در درون ذات آنهاست كه امام (ع) از آن تعبير به غرايز فرمود و ويژگيهايي كه در جنبه هاي ظاهري و خصوصياتي مانند زمان و مكان و ساير جزييات است و از آن تعبير به (الزمها اشبحاحها) فرمود و به اين ترتيب مطابق حكمت بالغه اش براي هر موجودي ويژگيهاي دروني و بروني مقرر فرمود تا هر يك از موجودات وظيفه خاص خود را انجام دهند و از موجودات ديگر شناخته شوند. نكته: هدايت فطري و تكويني تمامي موجودات جها

ن: آنچه در جمله هاي بالا از كلام مولا (ع) آمده است اشاره به نكته مهمي دارد كه در قرآن مجيد نيز مكرر بر آن تاكيد شده است و آن اين كه همه موجودات جهان خلقت و ماده، داراي زمان بندي خاصي است و در عين وجود تضاد و اختلاف

در آنها، با يكديگر هماهنگي دارد و همديگر را تكميل مي كنند و همواره با يك نظم درون ذاتي و برون ذاتي، هدايت مي شوند و به صورت كارواني هماهنگ و همگام به سوي هدف نهايي در حركتند، از مسير خود منحرف نمي شوند و دقيقا به سوي مقصد پيش مي روند. برگ و بار درختان در فصل بهار و تابستان، پژمردگي و خشكي آنها در پاييز و زمستان، حركت خورشيد در برجهاي دوازده گانه، چگونگي نظام شب و روز و حركت زمين به دور خود و همچنين قواي دروني و بروني انسان، همگي گواه بر اين هدايت تكويني الهي هستند همانگونه كه قرآن از زبان موسي (ع) مي فرمايد: (ربنا الذي اعطي كل شي ء خلقه ثم هدي، پروردگار ما كسي است كه به هر چيز آفرينش ويژه اش را داد سپس هدايت فرمود) و نيز مي فرمايد: (فطره الله التي فطر الناس عليها، (توحيد و اسلام) فطرتي است كه خداوند انسانها را بر آنها آفريده است) و نيز مي فرمايد: (و ان من شي ء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر

معلوم، جز اين همه چيز نزد ماست و جز به مقدار معلوم (و مطابق نظم و حساب خاص) آن را نازل نمي كنيم). اين در حقيقت يكي از نشانه هاي مهم خداوند در عالم هستي است كه هر قدر انسان در آن بيشتر بينديشد و مساله هدايت تكويني و نظم و زمان بندي و تاليف بين مختلفات را بيشتر مورد توجه قرار دهد، به عمق اين مساله آشناتر مي شود. سپس مي افزايد: از همه آنها (اشيا) پيش از آن كه آنها را بيافريند آگاه بود و به تمام حدود و پايان آنها احاطه داشت و از جميع لوازم

و تمام جوانب آنها باخبر بود (عالما بها قبل ابتدائها محيطا بحدودها و انتهائها عارفا بقرائنها و احنائها). اين سه جمله در واقع به منزله دليل و يا بيان و توضيحي است كه براي جمله هاي قبل آمده است، زيرا كسي كه مي خواهد هر موجودي را در وقت مناسبش ايجاد كند و اشياي مختلف را با هم التيام دهد و غرايز دروني و لوازم بيروني را، هر كدام، در جاي خود برقرار سازد، از يكسو نياز به آگاهي كامل و جامع دارد و از سوي ديگر به احاطه و قدرت تام و تمام. از اين رو مي فرمايد: خداوند از تمام اشيا، قبل از آن كه آفرينش آنها را آغاز كند آگاه بود و حدود و مرزها و نتايج آنها را مي دانست و بر همه آنها توانايي دا

شت (عالما بها قبل ابتدائها … ). نه تنها از خود آنها و ابتدا و انتهايشان باخبر بود بلكه لوازم و جوانب و علل و آثار آنها را نيز مي دانست. به طور مسلم كسي كه از همه اين امور آگاه باشد و قدرت و توانايي بر انجام آنها داشته باشد، مي تواند به طور دقيق هر كدام را در جاي خود قرار دهد و به هر يك، هر چه لازم دارد بدهد و در مسير وجود و حياتش هداتيش كند و به كمال مطلوبش برساند. نكته ها: 1- آيا اسم عارف بر خداوند اطلاق مي شود؟: بعضي از مفسران نهج البلاغه در اين مسئله ترديد كرده اند كه آيا مي توان خداوند را توصيف به عارف نمود. سرچشمه اين ترديد در واقع دو چيز است: نخست اين كه به گفته (راغب) در (مفردات) معرفت و عرفان

به معني ادراك چيزي با تفكر و تدبر در آثار آن است يا به تعبيري ديگر، معرفت به دانشي گفته مي شود كه محدود است و از طريق تفكر به دست مي آيد و مسلم است كه علم خداوند چنين نيست. ديگر اين كه حديثي از پيامبر (ص) نقل شده كه مي فرمايد: انه له (تعالي) تسعه و تسعين اسما من احصاها دخل الجنه، براي خداوند نود و نه (99) اسم است هر كس آنها را شماره كند (و به آن ايمان و معرفت داشته باشد) داخل بهشت مي شود و اجماع علما بر اين

است كه نام عارف از آن نود و نه (99) اسم نيست. ولي يك بررسي اجمالي نشان مي دهد كه اين واژه، در روايات اسلامي بارها بر خداوند اطلاق شده و علاوه بر نهج البلاغه كه در اينجا به صورت وصفي و در جاي ديگر به صورت فعلي آمده، در اصول كافي نيز به طور متعدد به كار رفته است. اين نشان مي دهد كه واژه معرفت گرچه در اصل، معني محدوديت و يا نياز به تفكر و تدبر در آن بوده، ولي بعدا بر اثر كثرت استعمال مفهوم وسيعتري پيدا كرده كه بر هر نوع علم و آگاهي گفته مي شود، هر چند زاييده تفكر و انديشه نباشد. و اما در مورد روايت مربوط به نود و نه (99) اسم خداوند، بايد گفت كه هرگز از اين روايت محدود بودن نامهاي الهي به نود و نه (99) استفاده نمي شود بلكه اينها در حقيقت صفات برجسته و اسماء حسناي خداوند است و به همين دليل در بعضي از روايات يك هزار نام براي خدا آمده است و چه دليلي

از اين بالاتر كه علي (ع) كه خود آگاهترين فرد به اسماء و صفات خداوند است مطابق نقل نهج البلاغه اين نام يا مشتقات آن را در مورد خداوند به كار برده است. 2- چگونگي علم خداوند به موجودات قبل از ايجاد: يكي از پيچيده ترين مسائل فلسفي و اعتقادي، مساله علم خداوند به موجودات، ق

بل از ايجاد آنها است. از يكسو مي دانيم خداوند از حوادث آينده آگاه است و در آيات قرآن نيز مكرر به آن اشاره شده و در عبارت فوق نيز آمده است. از سوي ديگر علم خداوند به اصطلاح علم حصولي نيست يعني نقش و صورت ذهني اشيا در ذات او منعكس نمي شود، چرا كه او مانند مخلوقات ذهن ندارد و علمش از طريق انعكاس صورت موجودات نيست بلكه علم او علم حضوري است، يعني وجود مخلوقات نزد او حاضر است و مي دانيم علم حضوري در مورد اشيايي كه هنوز بوجود نيامده معني ندارد، حتي اين اشكال درباره موجوداتي كه در گذشته محو و نابود گشته اند نيز قابل طرح است، اگر ما از آنها آگاه هستيم به خاطر صورتهاي ذهني و خاطره هايي است كه در درون جان ما از آنها نقش بسته، اما كسي كه ذهن و خاطره و نقش دروني ندارد و ذات پاكش محل حوادث نيست، چگونه مي تواند از آنها آگاه و باخبر باشد؟! به عنوان مثال: صورت فرعون و يارانش متلاشي شده است و تاريخ آنها نيز گذشته، ما تنها مي توانيم تصويري از آنها در ذهنمان حاضر كنيم اما خداوند كه علمش اينگونه نيست چگونه به آنها آگاهي دارد؟ آيا مي توان گفت او نسبت به گذشته آگاه نيست؟ يا از

آينده خبر ندارد؟ هرگز! پس اگر آگاه است چگونه آگاهي دار

د؟ اين مساله پيچيده، فلاسفه و علماي كلام را سخت به تكاپو افكنده و پاسخهاي متعددي بر آن انديشيده اند كه ما در اين بحث مي توانيم اشاره هاي گذرايي به آن داشته باشيم: 1- خداوند هميشه به ذات پاك خود كه علت همه اشياست آگاه بوده و هست و به تعبيري ديگر ذات او نزد ذاتش، برترين حضور را دارد و اين علم به ذات خويش يك علم اجمالي به همه حوادث و موجودات عالم قبل از ايجاد و بعد از ايجاد است. توضيح اين كه اگر ما به علت اشيا دقيقا آگاهي داشته باشيم، اين آگاهي موجب آگاهي به نتيجه و معلول آنها نيز خواهد بود. چرا كه هر علتي تمام كمالات معلول و بالاتر از آن را دارد و از آنجا كه خداوند علت همه اشياست و به ذات خويش آگاهي دارد و به همه اشيا نيز آگاه است و اين در واقع يك نوع كشف تفصيلي است، نسبت به همه آنها از طريق علم اجمالي. اين سخن را مي توان به گونه ديگري توضيح داد و گفت: حوادث گذشته هرگز به طور كامل نابود نشده و آثارش در دل حوادث امروز وجود دارد. همچنين حوادث آينده از حوادث امروز جدا نيست و دقيقا با آن مربوط است و از آن سرچشمه مي گيرد. به اين ترتيب گذشته و حال و آينده، يك مجموعه زنجيره اي از علت و معلول را به وجود مي آورد كه آگا

هي بر هر يك از حلقه هاي آن، به معني آگاهي از حلقه هاي قبل و بعد است. به عنوان مثال اگر ما دقيقا وضع

هواي تمام كره زمين و عواملي را كه سبب پيدايش هواي فعلي است بدانيم و از تمام جزئيات و رابطه علت و معلولهاي آن آگاه باشيم، مي توانيم دقيقا از وضع هوا در هزاران سال قبل يا بعد آگاه شويم. چرا كه پرونده گذشته و آينده در حال موجود است. امروز به طور دقيق بازتابي از ديروز، و فردا بازتابي از امروز است و آگاهي كامل بر تمام جزئيات امروز، به معناي آگاهي كامل بر حوادث گذشته و آينده است. حال اگر به اين حقيقت توجه كنيم كه خداوند سرچشمه اصلي همه حوادث ديروز و امروز و فرداست و او به ذات پاك خويش علم دارد، بايد بپذيريم كه نسبت به حوادث آينده و گذشته و امروز نيز آگاه است. البته هر موجودي هر اثري دارد، به اذن و فرمان اوست، ولي سنت او بر اين جاري شده كه آثار و خواصي به موجودات بدهد و هر گاه بخواهد از آنها بازستاند. 2- راه ديگري كه براي پاسخ به اين سوال گفته مي شود اين است كه ديروز و امروز و فردا، در مورد علم و آگاهي ما تصور مي شود چرا كه ما وجود محدودي هستيم، ولي درباره خداوندي كه ذاتش نامحدود است، امروز و ديروز و فردا مفهوم ندارد

، بلكه همه اشيا و حوادث در ظرف خود، با تمام خصوصيات و جزييات نزد او حاضرند. اين سخن باريك و دقيق را مي توان با ذكر مثالي روشن ساخت: فرض كنيد كسي در اتاقكي زنداني است كه فقط روزنه كوچكي به خارج دارد. در حالي كه يك قطار شتر از مقابل اين روزنه مي گذرد او نخست ناظر سر

و گردن يك شتر و سپس كوهان و بعد پاها و دم اوست و همچنين ساير شترهايي كه در اين قطارند. اين كوچك بودن روزنه ديد، سبب مي شود كه او براي خود گذشته و آينده و ماضي و مستقبل درست كند اما براي كسي كه بيرون اين اتاقك است و بر پشت بام، در فضاي باز ايستاده، به تمام بيابان نگاه مي كند، مطلب طور ديگري است او همه قطار شتران را يكجا مي بيند كه در حال حركتند. (دقت كنيد)

[صفحه 125]

ترجمه: سپس خداوند سبحان طبقات جو را از هم گشود و اطراف آن را باز كرد و فضاهاي خالي ايجاد نمود! ترجمه: سپس خداوند در آن (فضاي عظيم) آبي جاري ساخت كه امواج متلاطم و متراكم داشت و آن را بر پشت تندبادي شديد و طوفاني كوبنده و شكننده سوار كرد سپس باد را به بازگرداندن آن امواج فرمان داد و بر نگهداريش مسلط ساخت و تا حدي كه لازم بود، آن دو را با هم مقرون ساخت، فضاي خالي در زير آن گشوده شده بود و آب در بالاي آن در حركت سريع قرار داشت. ترجمه: سپس خداوند پاك و منزه، طوفاني برانگيخت كه كار آن متلاطم ساختن آب و در هم كوبيدن امواج بود، طوفان به شدت مي وزيد و از نقطه اي دور، سرچشمه مي گرفت. پس به آن فرمان داد كه آبهاي متراكم را بر هم زند و امواج درياها را به هر سو بفرستد! در نتيجه، همچون مشك سقايي آنها را به هم زد و با همان شدت كه در فضا مي وزيد، به آن امواج حمله ور شد. آغازش را بر آخرش فرو مي ريخت و

قسمتهاي ساكن آن را به امواج متحرك پيوند مي داد. تا آبها روي هم انباشته شد و همچون قله كوه بالا آمد و امواج، كفهايي را بيرون فرستاد و در هواي باز و جوي وسيع، پراكنده ساخت و از آن هفت آسمان را پديد آورد. آسمان پ

ايين را همچون موج مهار شده اي قرار داد و آسمان برترين را همچون سقفي محفوظ و بلند. بي آن كه ستوني براي نگاهداري آن باشد و نه ميخهايي كه آن را ببندد. سپس آسمان پايين را به وسيله كواكب و نور ستارگان درخشنده زينت بخشيد و چراغي روشني بخش و ماهي نورافشان در آن به جريان انداخت، در مداري متحرك و سقفي گردان و صفحه اي جنبنده. شرح و تفسير: چگونگي آغاز آفرينش جهان: در نخستين جمله از عبارت مورد بحث، به سراغ آغاز آفرينش مي رود و با اشاره به خلقت فضا مي فرمايد: سپس خداوند سبحان طبقات جو را از هم گشود و فضا را ايجاد كرد (ثم انشا سبحانه فتق الاجواء). و اطراف آن را از هم باز نمود (و شق الارجاء). و نيز طبقات فضا و هوا را به وجود آورد (و سكائك الهواء). در قسمت اول، اشاره به گشودن فضا و در قسمت دوم، ايجاد اطراف و جوانب آن و در قسمت سوم، اشاره به طبقات آن شده است. تمام اين جمله ها نشان مي دهد كه نخستين آفرينش در جهان ماده، آفرينش فضاي جهان بوده است، فضايي كه استعداد پذيرش كرات آسماني و منظومه ها و كهكشانها را داشته باشد. درست همانند صفحه كاغذ وسيعي كه نقاش چيره دست، قبلا براي كشيدن نقش آماده مي كند. از اينجا روشن مي شود، كلم

ه (ثم) در

اينجا به معني ترتيب تكويني نيست، بلكه ترتيب و تاخير بياني است. زيرا در جمله هاي قبل اشاره به آفرينش انواع موجودات و كائنات شده است و به يقين آفرينش فضا و سپس كرات آسماني و زمين، بعد از آن، نمي تواند باشد. در حقيقت در فراز گذشته بحثي اجمالي درباره آفرينش موجودات شده و در اين قسمت شرح و تفصيل تازه اي براي آن بيان مي فرمايد. در هر حال ظاهر اين عبارات اين است كه فضا يكي از مخلوقات يا نخستين مخلوق در عالم ماده است. ولي بعضي از فلاسفه و متكلمان، در اين كه فضا امر وجودي يا عدمي است؟ ترديد كرده اند و بعضي معتقدند: همانگونه كه زمان بعد از پيدايش موجودات و حركت آنها حاصل مي شود (چون زمان همان اندازه گيري حركت است) مكان نيز بعد از پيدايش اجسام مختلف و مقايسه آنها با يكديگر حاصل مي گردد. در حالي كه بسيار مشكل است ما تصور مي كنيم هنگامي كه نخستين جسم به وجود آمد مكاني مطلقا وجود نداشت. هنگامي كه عمارت چندين طبقه اي را ايجاد مي كنيم، همانگونه كه محلي در روي زمين لازم دارد، فضايي را در بالاي زمين اشغال مي كند و اگر عمارت بزرگتري را ايجاد مي كند فضاي بزرگتري را مي طلبد. به هر حال ما ظاهر كلام حضرت را كه مي فرمايد:

فضا و اطراف آن و طبقات آن مخلوق خداست مي پذيريم و بحث بيشتر در اين باره را به جاي خودش موكول مي كنيم. نخستين مخلوق، آب بود: آنچه از كلمات مولا اميرمومنان علي (ع) در اين بخش از كلماتش و بخش آينده، در توضيح چگونگي پيدايش جهان استفاده مي شود، اين است كه خداوند در آغاز، آب- يا

به تعبير ديگر- مايعي همانند آب آفريد و آن را بر پشت تندبادي سوار كرد، اين تندباد مامور بود آن مايع را كاملا حفظ كند و از پراكندگي آن جلوگيري نمايد و در حدود و مرزهايش متوقف سازد. سپس تندباد ديگري برانگيخت كه كارش ايجاد امواج در آن مايع عظيم و گسترده بود و در آن تندباد، امواج عظيم آب را عظيمتر ساخت و آن را مرتبا درهم كوبيد، سپس موجها آن چنان اوج گرفتند كه پشت سر هم به فضا پرتاب شدند و از آن آسمانهاي هفتگانه به وجود آمد. ناگفته پيداست الفاظي همچون آب و باد و طوفان و مانند آن- در آن روزي كه نه آبي بود و نه باد و طوفاني و نه حتي روزي- كنايه از موجوداتي شبيه به آب و باد و هوايي كه امروز ما مي بينيم مي باشد، چرا كه واضعين لغات اين واژه ها را براي اين امور قرار داده اند و براي آنچه در آغاز جهان رخ داد هرگز واژه اي وضع نكردند. با كمي دقت مي توان

آنچه را در كلام مولا (ع) آمده است، با آخرين فرضياتي كه دانشمندان امروز گفته اند تفسير كرد، نمي گوييم به طور قطع منظور مولا اين است، بلكه مي گوييم به طور احتمال چنين تفسيري را مي توان براي آن ذكر كرد. توضيح اين كه: آخرين فرضيات امروز، درباره پيدايش جهان اين است كه در آغاز، تمام عالم به صورت توده بسيار عظيمي از گاز فشرده بود كه هم به مايع شبيه بود و هم نام (دخان) (دود) بر آن مي توان گذاشت، يا به تعبير ديگر در قسمتهاي بالاتر، دخان بود و هر چه به مركز جهان نزديكتر

مي شد فشرده تر و صورت مايع به خود مي گرفت. آنچه اين توده فوق العاده عظيم را نگه مي داشت، همان نيروي جاذبه بود كه در ميان تمام ذرات عالم برقرار است، اين نيروي جاذبه بر اين گاز مايع گون مسلط بود و آن را محكم به هم پيوسته و اجازه نمي داد از مرزهايش بيرون رود. سپس اين توده عظيم حركت دوراني دور خود را آغاز كرد (يا از آغاز به دور خود گردش داشت) در اينجا نيروي گرير از مركز به وجود آمد. اين نيروي گريز از مركز سبب شد توده هاي عظيمي از اين گاز فشرده به فضاي خالي پرتاب شوند و به تعبير نهج البلاغه امواج اين دريا را، به هر سو بفرستد و يا در تعبير ديگر كفهايي را كه

بر صفحه آن آشكار شده بود، بيرون فرستاد و آن را در هواي باز و جو وسيع بالا برد (همين تعبيرات در جمله هاي آينده اين خطبه آمده است) و از آن منظومه ها و كهكشانها و كرات كوچك و بزرگ عالم بالا- يا به تعبير قرآن و نهج البلاغه آسمانهاي هفتگانه- پديد آمد. ما بي آن كه اصرار داشته باشيم، تعبيرات فوق را بر اين نظريات تطبيق كنيم، اين اندازه مي گوييم كه در افق نظريه ها و فرضيات علمي كنوني در مورد پيدايش آسمانها و منظومه ها و كهكشانها و كره زمين، جمله هايي كه در كلام مولا آمده است، كاملا قابل درك است. اكنون به تعبيرات دقيق و ظريفي كه در كلام حضرت آمده است گوش فرا مي دهيم: نخست مي فرمايد: خداوند در آن فضاي عظيمي كه قبلا آفريده بود آبي جاري ساخت، آبي متلاطم كه امواج آن شديدا در حركت بود (فاجري فيها

ماء متلاطما تياره). تلاطم به معناي برخورد امواج به يكديگر و تيار به معناي هر گونه موج است مخصوصا امواجي كه آب را به بيرون پرتاب مي كند. آيا اين آب متلاطم و پر جوش و خروش همان گازهاي فشرده مايع گون نخستين نيست كه ماده اوليه جهان را طبق نظريات دانشمندان امروز تشكيل مي دهد؟ سپس در تاكيد بيشتري در زمينه جوش و خروش و تلاطم اين آب مي فر

مايد: اين در حالي بود كه امواج از اين درياي خروشان برمي خاست و بر يكديگر سوار مي شد (متراكم ا زخاره). سپس اضافه مي كند: خداوند اين آب را بر پشت تندبادي شديد و طوفاني كوبنده سوار كرد (حمله علي متن الريح العاصفه و الزعزع القاصفه). عاصف به معناي كوبنده و شكننده و زعزع به معناي مضطرب و شديد و قاصف نيز به معناي شكننده است و همه اينها تاكيدهاي پي درپي براي بيان قدرت آن تندباد و شدت و وسعت آن است. اين طوفان عظيم و وحشتناك مامور بود امواج آب را حفظ و اجزاي آن را به هم پيوند دهد و آنها را در محدوده خود نگهدارد (فامرها برده، و سلطها علي شده، و قرنها الي حده). آيا اين طوفان عظيم و شديد اشاره به امواج جاذبه نيست كه خداوند آن را بر تمام ذرات عالم ماده مسلط ساخته و سبب به هم پيوستگي اجزاي آن و مانع از پراكندگي ذرات آن مي شود، همه را مهار مي كند و در محدوده خود نگه مي دارد؟ چه تعبيري براي بيان امواج عظيم جاذبه در آن شرايط، بهتر از تندباد كوبنده و مهاركننده مي توان پيدا كرد. اينها همه در حالي بود كه فضا در زير

آن باز و گشوده و آب (آن گاز فشرده مايع گون) در بالاي آن در حركت بود (الهواء من تحتها فتيق و الماء من فوقها دفيق). ف

تيق از ماده فتق به معناي باز است و دفيق از ماده دفق به معناي حركت سريع است. آري اين امواج خروشان به وسيله آن تندباد، محدود مي شود و از اين كه از حدود خود تجاوز كند باز داشته شده است. در اينجا اين سوال پيش مي آيد كه با وجود اين تندباد مهاركننده و بازدارنده، آن امواج خروشان در صفحه آب چگونه به وجود مي آمد، معمولا موج بر اثر حركت بادها و طوفانهاست، با آن كه در اينجا طوفان نقش بازدارنده داشت و امواج را مهار مي كرد پس چه عاملي سبب مي شد كه امواج در حركت باشد. به نظر مي رسد كه عامل پيدايش اين امواج چيزي در درون آنها بود كه آب را به طور دائم به هم مي زد و متلاطم مي ساخت اين عامل چه بوده است، به طور دقيق براي ما روشن نيست ولي با نظريات دانشمندان امروز، كاملا سازگار است. زيرا آنها مي گويند در درون گازهاي مايع گون نخستين، انفجارهاي هسته اي پي درپي، روي مي داد. همان انفجارهايي كه هم اكنون نيز در دل خورشيد ما روي مي دهد. اين انفجارهاي عظيم آرامش اين گاز مايع گون را مرتبا بر هم مي زد و تلاطم گسترده اي در امواج خروشانش به وجود مي آمد. براي تكميل اين فراز، بايد دنباله اش را در فراز بعد، پي گيري كنيم و ترسيم دقيق پيدايش جها

ن را از ديدگاه مولا به دست آوريم. نقش طوفانها در آغاز آفرينش: اين بخش از كلام مولا- همانگونه كه قبلا اشاره شد- ادامه و تكميل بخش

سابق است. باز در اينجا نخست به سراغ فهم تعبيرات بسيار دقيق و عميقي كه در كلام حضرت آمده است- بدون هيچگونه پيشداوري- مي رويم، سپس درباره چگونگي انطباق آن بر نظرات دانشمندان امروز، در مساله آفرينش جهان سخن مي گوييم. مولا در اين بخش از كلامش، به چند مرحله اشاره مي فرمايد: نخست اين كه مي گويد: خداوند سبحان باد و طوفان ديگري ايجاد فرمود (كه داراي چهار ويژگي بود كه آن را از باد و طوفانهاي معمولي كره زمين ما جدا مي كند) بادي نازا بود (ثم انشا سبحانه ريحا اعتقم مهبها) نه ابري بود كه به هم پيوندش دهد و باران ببارد و نه گلي كه آن را بارور سازد. بادي كه همراه و ملازم آب بود و از آن جدا نمي شد (و ادام مربها) بر خلاف بادهاي معمولي كه دائمي نيست گاه مي وزد و گاه آرام مي گيرد. بادي كه جريانش بسيار قوي و پرقدرت بود (با باد و طوفانهاي معمولي بسيار تفاوت داشت) (و اعصف مجريها). بادي كه از نقطه هاي دوردست سرچشمه مي گرفت (نه همچون بادهاي معمولي كه غالبا سرچشمه هايي نزديك به خود دارد) (و ابعد منشاها).

در مرحله دوم اشاره به ماموريت اين باد مي كند، مي فرمايد: به او فرمان داد كه آن آب عميق و انباشته را پيوسته بر هم بكوبد (فامرها بتصفيق الماء الزخار). و امواج آن اقيانوسها را به هر سو به حركت درآورد (و اثاره موج البحار). اين تندباد عظيم، آن آب را همچون مشك سقايان به هم زد (فمخضته مخض السقاء). و آن را به شدت به سوي فضا بالا برد (و عصفت به عصفها بالفضاء). اين تندباد قسمتهاي نخست اين آب

را بر آخرش مي ريخت و بخشهاي ساكن را به سوي قسمتهاي متحرك مي برد (ترد اوله الي آخره و ساجيه الي مائره). در مرحله سوم مي فرمايد: آبها بر روي هم متراكم شدند و بالا آمدند (حتي عب عبابه). و قسمتهاي متراكم آب، كفهايي از خود به بيرون پرتاب كردند (و رمي بالزبد ركامه). سرانجام در مرحله چهارم: خداوند اين كفها را در فضاي وسيع بالا و جو گشاده و گسترده، بالا برد (فرفعه في هواء منفتق و جو منفهق). و از آن آسمانهاي هفتگانه را آفريد و منظم ساخت (فسوي منه سبع سماوات). اين در حالي بود كه قسمتهاي پايين آن را همچون موج مهارشده اي قرار داد. و قسمتهاي بالا را همانند سقفي محفوظ و بلند، ساخت (جعل سفلاهن موجا مكفوفا و علياهن سقفا محفوظا و سمكا مرفوعا). در

حالي كه هيچ ستوني كه آن را نگاه دارد نبود و نه ميخ و طنابي كه آن را به نظم و بند كشد (بغير عمد يدعمها و لا دسار ينظمها). سرانجام پنجمين و آخرين مرحله فرا رسيد: خداوند آسمانها را به زينت كواكب و نور ستارگان درخشنده بياراست (ثم زينها بزينه الكواكب و ضياء الثواقب). او در آن چراغي روشن و نورافشان (خورشيد تابان) و ماهي روشنگر در مداري متحرك و سقفي گردان و صفحه اي جنبنده به حركت درآورد (و اجري فيها سراجا مستطيرا و قمرا منيرا في فلك دائر و سقف سائر و رقيم مائر). نكته: آيا جهان ماده حادث است؟ در اين كه آيا عالم ماده حادث است يا قديم و ازلي؟ در ميان دانشمندان و فلاسفه گفتگوست. بعضي آن را قديم و ازلي مي دانند و

گروه زيادي آن را حادث مي شمارند و با توجه به دلايلي كه مي گويد ازلي و ابدي، يك چيز بيش نيست و آن ذات پاك خداست، هر چه غير از اوست حادث و مخلوق است و وابسته به ذات پاك او مي باشد. طرفداران عقيده حدوث جهان، گاه دلايلي فلسفي براي آن ذكر كرده اند و گاه از دلايل علمي استفاده نموده اند. برهان حركت و سكون از استدلالهاي معروف فلسفي است كه مي گويد جهان ماده دائما در معرض حركت و سكون است و حركت و سكون از (امور حادثه

) است و چيزي كه معروض حوادث است حادث مي باشد. اين دليل را به تعبير گسترده تري مي توان ذكر كرد و آن اين كه جهان ماده دائما در حال تغيير است و تغيير و دگرگوني نشانه حدوث است زيرا اگر ازلي باشد و در عين حال همواره دستخوش تغييرات و حوادث گردد، جمع ميان حدوث و قدم خواهد شد يعني بايد تغييرات را كه امور حادث اند ازلي بدانيم و اين يك تناقض آشكار است. اين دليل با قبول حركت جوهري كه مي گويد حركت در ذات اشيا نهفته شده، بلكه عين ذات آنهاست، آشكارتر و روشنتر است زيرا وجود حركت كه امر حادثي است در ازل معني ندارد. (دقت كنيد) اين دليل قابل نقد و بررسيهايي است كه جاي آن در مباحث فلسفي است. اما دليل علمي دليلي است كه مي گويد عالم به طور دائم در حال فرسودگي و (آنتروپي) است و دلايل فراوان علمي اين فرسودگي دائمي را به اثبات رسانده، سيارات، ثوابت، كهكشانها، زمين و آنچه بر روي زمين است مشمول اين قانون مي باشند. اين فرسودگي مستمر دليل بر اين

است كه جهان ماده پايان و سرانجامي دارد. زيرا فرسودگي تا بي نهايت نمي تواند ادامه يابد و هنگامي كه قبول كنيم پاياني دارد، بايد قبول كنيم آغازي هم دارد. زيرا اگر چيزي ابدي نباشد حتما ازلي هم نيست

. چرا كه ابديت به معني بي انتها بودن است و چيزي كه بي انتهاست، نامحدود است و نامحدود آغازي ندارد بنابراين آنچه ابدي نيست ازلي هم نخواهد بود. اين سخن را به تعبير ديگري مي توان بيان كرد و آن اين كه اگر جهان ازلي باشد و در حال فرسودگي، بايد اين فرسودگي عمر جهان را پايان داده باشد، چرا كه بي نهايت فرسودگي، مساوي است با عدم. باز به تعبير ديگر مطابق آخرين نظريات علمي، جهان ماده به سوي يكنواختي مي رود. اتمها تدريجا متلاشي و مبدل به انرژي مي شوند و انرژيها به سوي يكنواختي پيش مي روند (درست مثل اين كه شعله آتشي در اتاقي روشن كرده باشيم ماده آتشزا تبديل به حرارت مي شود و حرارت در فضاي اتاق تدريجا پخش مي گردد و به صورت يكنواخت و بي تفاوت درمي آيد). هر گاه بي نهايت زمان بر جهان گذشته باشد، بايد اين حالت- تبديل تمام مواد به انرژي و انرژيهاي فعال به صورت انرژي يكنواخت و مرده- حاصل شده باشد. ولي به هر حال مفهوم اين سخن آن نيست كه زماني بوده كه خداوند هيچ مخلوقي نداشته است و ذات فياض او بي فيض بوده است، بلكه به عكس مي توان گفت: خداوند هميشه مخلوقي داشته، اما اين مخلوقات دائما در تغيير و تبديل بوده اند و مجموع اين مخلوقات، وا

بسته به ذات پاك او بوده و يا به تعبيري ديگر حدوث ذاتي داشته اند نه حدوث زماني. زيرا

براي مجموع، حدوث زماني تصور نمي شود. (دقت كنيد). و اين كه در روايات آمده: (كان الله و لا شي ء معه، خداوند هميشه بوده و چيزي با او نبوده است) منظور آن است كه با ذات پاكش همراه نبوده، بلكه مخلوق او بوده است. (دقت كنيد) نكته ها: 1- تطبيق اجمالي اين گفتار بر نظرات امروز: دانشمندان امروز درباره پيدايش جهان نظرياتي دارند كه از حدود فرضيه ها تجاوز نمي كند زيرا هر كس در ميلياردها سال قبل وجود نداشت تا چگونگي پيدايش جهان را مشاهده كند. ولي به هر حال قرايني در دست است كه بعضي از اين فرضيه ها را دقيقا تاييد مي كند. تعبيراتي كه در كلام مولا آمده بر فرضيه هاي معروف، كاملا قابل انطباق است كه در ذيل، از نظر خوانندگان عزيز مي گذرد بي آن كه بخواهيم ادعا كنيم منظور مولا حتما همين ها بوده است. همانگونه كه در شرح و تفسير بحثهاي قبل آورديم، جهان در آغاز، توده فشرده اي از گازهاي متراكم بود كه شباهت زيادي با مايعات داشت كه هم تعبير ماء (آب) درباره آن صحيح بود و هم تعبير به (دخان) كه در آيات قرآن آمده است. آفريدگار جهان دو نيروي عظيم بر آن مسلط

ساخت كه از آن در كلام بالا به عنوان دو باد تعبير شده است: نيروي جاذبه كه آن را در كنار هم نگه مي داشت و از متلاشي شدن، حفظ مي كرد و نيروي دافعه كه بر اثر گردش دوراني به دور خود و به وجود آمدن نيروي گريز از مركز، آن را به سوي خارج مي كشاند و اين همان باد و طوفان شديد دوم بود. هر گاه بپذيريم گردش دوراني نخستين جهان،

داراي نوسان بوده گاه شديدتر و گاه ملايمتر مي شده، طبيعي است كه امواج عظيم و سهمگيني در آن توده گاز مايع گون به وجود مي آمده، دائما امواج به روي هم متراكم و سپس فرو مي ريخته است. سرانجام قسمتهايي كه سبكتر بودند و از وزن مخصوص كمتري برخوردار بودند- و از آن در كلام مولا تعبير به كف شده است- به فضاي بيرون پرتاب شدند. (فراموش نكنيد كه (زبد) هم به كفهاي روي آب گفته مي شود و هم چربيها و كره هايي كه به خاطر سبك بودن بر روي محتواي درون مشك ظاهر مي شود، اطلاق مي گردد). بدينسان حركت دوراني شدت گرفت، بخشهاي عظيمي از اين توده بزرگ جدا شدند و به فضا پرتاب گشتند. آنها كه شدت بيشتري داشتند به نقاط بالاتر رفتند و آنها كه شدت كمتري داشتند در نقاط پايين تر قرار گرفتند. ولي آنها كه به نقاط دورتر رفتند، باز به خاطر نير

وي جاذبه نتوانستند به كلي فرار كنند و به صورت سقف محفوظي درآمدند و بخشهاي پايين تر، امواج كم فشارتري بودند كه از آن تعبير به موج مكفوف فرموده است. آسمانهاي هفتگانه (كه بعدا درباره آنها سخن خواهيم گفت) در اين فضاي وسيع ظاهر گشتند، بي آن كه ستوني در ميان آنها ديده شود و ميخ و طنابي آنها را نگهداري كند، تنها، تعادل نيروي جاذبه و دافعه بود كه اينها را در جايگاه خود نگه مي داشت و در مدارشان به حركت درمي آورد. در آن زمان فضا پر از كرات كوچك و بزرگ بود و قطعات پراكنده اين امواج به خارج پرتاب شده، به طور تدريج، قطعات كوچكتر به حكم جاذبه به سوي كرات بزرگتر كشيده

شدند و فضا جاروب شد و ستارگان، درخشيدن گرفتند و كواكب، زينت بخش شدند، خورشيد، نور افشاني كرد و ماه، تابندگي را آغاز نمود و هر كدام در مدار خود به گردش درآمدند. در بعضي از فرضيه ها درباره پيدايش جهان آمده است كه عامل جدايي منظومه ها و كهكشانها و كرات آسماني از توده نخستين، يك انفجار عظيم دروني بوده كه عامل آن به طور دقيق براي هيچ كس مشخص نيست. اين انفجار، بخشهاي عظيمي از توده گاز مايع گون نخستين را به فضاي اطراف پرتاب كرد و كرات و منظومه ها را تشكيل داد. ممكن ا

ست تعبيري كه در كلام مولا (ع) آمده است كه تندباد و طوفان ديگري وزيدن گرفت كه سرچشمه آن نقطه دوردستي بود و آن آب را به شدت به هم زد تا كفها بر آن آشكار شد اشاره به همين انفجار عظيم كه از اعماق ماده نخستين سرچشمه گرفت، باشد. ولي به هر حال همانگونه كه در بالا گفته شد، هدف اين است كه انطباق تعبيرات اين خطبه را با فرضيه هاي موجود درباره پيدايش جهان روشن سازيم، نه يك قضاوت و داوري قطعي در اين باره. 2- چگونگي پيدايش جهان: از مسائل بسيار پيچيده اي كه دانشمندان و متفكران با آن روبرو هستند، مساله چگونگي پيدايش اين جهان است. مساله اي كه به ميلياردها سال قبل باز مي گردد و شايد در انديشه هيچ انساني نگنجد. به همين دليل دانشمندان بزرگ با تمام فرضيه هايي كه در اين باره اظهار داشته اند و مطالعات طاقت فرسايي كه به خاطر اين مساله انجام داده اند، به جايي نرسيدند و همگي در برابر آن اظهار عجز مي كنند. ولي روح كنجكاو

بشر به او اجازه نمي دهد كه خاموش بنشيند و در اين باره سخني نگويد. در واقع زبان حال دانشمندان اين است كه اگر چه ما از رسيدن به كنه اين موضوع عاجز و ناتوانيم، ولي مايل هستيم، شبحي از آن را در ذهن خود ترسيم كرده، روح ت

شنه و كنجكاو خود را كمي سيراب كنيم. در آيات قرآن و روايات اسلامي نيز تنها اشارات فشرده اي نسبت به اين مساله ديده مي شود كه آن هم جز شبح نيمه روشني در ذهن ترسيم نمي كند و طبيعت مساله نيز چنين ايجاب مي كند. به هر حال آنچه در اين خطبه شريفه درباره پيدايش جهان آمده است، هماهنگ است با آنچه در خطبه 211 مي خوانيم كه مي فرمايد: و كان من اقتدار جبروته و بديع لطائف صنعته ان جعل من ماء البحر الزاخر المتراكم المتقاصف يبسا جامدا ثم فطر منه اطباقا ففتقها سبع سموات، بعد ارتتاقها، از قدرت و جبروت و لطايف صنعت بديع خداوند اين بود كه از آب درياي پرامواج و متراكم و متلاطم كه از امواجش سخت به هم مي خوردند، موجود جامدي آفريد و سپس طبقاتي از آن خلق كرد و بعد از پيوستگي، آنها را از هم گشود و هفت آسمان را به وجود آورد. در روايات اسلامي نيز بحثهاي فراواني در اين زمينه ديده مي شود و غالب روايات با آنچه در اين خطبه نهج البلاغه آمده هماهنگ است با اين تفاوت كه در بسياري از آنها آمده است، نخست كفهايي بر روي آن آب پيدا شد و از آن كفها بخار يا دودي برخاست و آسمانها را به وجود آورد. ولي همانگونه كه گفته شد اين تعبيرات منافاتي

با هم ندارند.

چرا كه ماده نخستين به احتمال قوي گاز فشرده مايع گوني بوده و تعبيراتي مانند آب و بخار و دخان (دود) در مورد مراحل مختلف آن صادق بوده است. اين نكته نيز قابل توجه است كه تضادي ميان رواياتي كه مي گويد، اولين چيزي كه خدا آفريد آب بود يا اين كه نخستين چيزي كه خداوند آفريد نور پيامبر (ص) يا عقل بوده است، وجود ندارد. زيرا بعضي از اين روايات ناظر به خلقت عالم ماده و بعضي ناظر به خلقت عالم مجردات و ارواح است. از آنچه در بالا گفته شد، روشن مي شود كه هيچ منافاتي بين اين روايات و آنچه در آيه 11 سوره (فصلت) در قرآن مجيد آمده كه مي فرمايد: (ثم استوي الي السماء و هي دخان، سپس به آسمانها پرداخت در حالي كه دود بودند) نيز وجود ندارد. 3- فرضيه هاي موجود در عصر نزول قرآن درباره پيدايش جهان: از نكات جالب اين كه در محيط نزول قرآن- يا به تعبير صحيح تر در عصري كه قرآن نازل شد- درباره پيدايش جهان دو نظريه معروف وجود داشت: يكي نظريه هيات (بطلميوس) بود كه حدود پانزده قرن بر محافل علمي جهان سايه افكنده بود و تا اواخر قرون وسطي نيز ادامه داشت. مطابق اين فرضيه زمين مركز جهان بود و نه فلك به دور آن گردش مي كردند. افلاك همانند پوست پياز، ش

فاف، بلورين و بر روي هم بودند. ستارگان سيار (عطارد، زهره، مريخ، مشتري و زحل) هر كدام در فلكي جاي داشتند و ماه و خورشيد نيز هر يك داراي فلكي بودند. علاوه بر اين هفت فلك، فلكي مربوط به ستارگان ثابت بود (منظور از

ستارگان ثابت مجموعه هاي ستارگاني هستند كه با هم طلوع و غروب دارند و جاي خود را در آسمان تغيير نمي دهند بر خلاف پنج ستاره اي كه در آغاز نام برديم). بعد از فلك هشتم يعني فلك ثوابت فلك اطلس بود، فلكي كه هيچ ستاره نداشت و كار آن گرداندن مجموعه جهان بالا به دور زمين بود و نام ديگرش فلك الافلاك بود. فرضيه ديگر، فرضيه عقول عشره بود كه آن هم از فرضيه بطلميوس كه ناظر به جهان طبيعت بود كمك مي گرفت. مطابق اين نظريه كه از سوي جمعي از فلاسفه يونان ابراز شده بود، خداوند در آغاز يك چيز بيشتر نيافريد و آن عقل اول بود (فرشته يا روح عظيم و مجردي كه نامش را عقل اول گذاشتند). اين عقل دو چيز آفريد عقل دوم و فلك نهم. سپس عقل دوم، عقل سوم و فلك هشتم را آفريد و به همين ترتيب ده عقل و نه فلك آفريده شد و عقل دهم، موجودات اين عالم را به وجود آورد. اين سلسله مراتب فرضي، در واقع هيچ دليلي نداشت همانگونه كه فرضيه بطلميوس نيز فاقد دل

يل كافي بود، ولي هر چه بود قرنهاي طولاني بر افكار حكومت كرد. اما قرآن و روايات اسلامي نه فرضيه اول را پذيرفت و نه فرضيه دوم را، چرا كه در آيات و روايات معروف- مخصوصا در نهج البلاغه- اثري از آن نمي يابيم. و اين خود از شواهد عظمت و استقلال قرآن و اخبار اسلامي و سرچشمه گرفتن آنها از مبدا وحي و نه از افكار بشري است و گرنه به رنگ همانها درمي آمد. چگونگي پيدايش جهان هستي را در كلام اميرمومنان علي

(ع) كه هماهنگ با بسياري از روايات ديگر است، مشاهده كرديد. آنچه در آيات قرآني و روايات اسلامي به چشم مي خورد، مساله آسمانهاي هفتگانه است، نه افلاك نه گانه و نه عقول عشره و تفسير آسمانهاي هفتگانه در بحث آينده خواهد آمد. ولي متاسفانه جمعي از شارحان قديم نهج البلاغه- كه تحت تاثير فرضيه عقول عشره و نظريه بطلميوس در پيدايش جهان واقع شده بودند- آن را به شرح نهج البلاغه كشانده و سعي داشته اند خطبه بالا را بر آن منطبق سازند، اصراري كه هيچ ضرورت و لزومي نداشت، چرا كه هر دو، فرضيه بودند، فرضيه هايي كه بطلان آنها امروز ثابت شده است. مشاهدات علمي امروز و تجربيات دانشمندان فلكي به روشني ثابت كرده است، فلكي به آن معنا كه بطلميوس مي پندا

شت، وجود ندارد و ستارگان ثابت و سيار كه عدد آنها به مراتب بيش از آن است كه قدما مي پنداشتند در فضاي خالي (سيارات به دور خورشيد نه به دور زمين و ثوابت بر محورهاي ديگري) دور مي زنند و زمين، نه تنها مركز جهان نيست بلكه سياره كوچكي از سيارات منظومه شمسي است كه آن هم به نوبه خود منظومه كوچكي از ميليونها و ميلياردها منظومه جهان بالاست. اما طرفداران عقول عشره علاوه بر اين كه يك پايه فرضيه خود را از هيات بطلميوس گرفته اند- كه بطلان آن امروز از مسلمات است- پايه ديگر را بر بعضي از قواعد عقليه، (قاعده الواحد لا يصدر منه الا الواحد) كه اينجا جاي شرح آن نيست، گذارده اند. از آنجا كه اين قاعده از نظر بسياري از دانشمندان فاقد دليل كافي است، پايه ديگر آن نيز بي اعتبار خواهد شد. (دقت كنيد)

4- منظور از آسمانهاي هفتگانه چيست؟ نه تنها در خطبه مورد بحث و بعضي ديگر از خطبه هاي نهج البلاغه (خطبه 211، بلكه در متن قرآن مجيد نيز سخن از سماوات سبع (آسمانهاي هفتگانه) به ميان آمده است. در ميان دانشمندان قديم و جديد براي آسمانهاي هفتگانه تفسيرهاي گوناگوني ديده مي شود كه اينجا، جاي بحث همه آنها نيست و از ميان آنها اين تفسير، صحيحتر به نظ

ر مي رسد كه منظور از آسمانهاي هفتگانه همان معني واقعي كلمه است، آسمان به معني مجموعه اي از ستارگان و كواكب عالم بالا و منظور از عدد هفت همان عدد معروف است نه عدد كثير به معني بسيار، منتهي از آيات ديگر قرآن چنين برمي آيد كه آنچه را ما از ستارگان ثابت و سيار و كهكشانها مي بينيم همه مربوط به مجموعه آسمان اول است. بنابراين در ماوراي اين مجموعه عظيم، شش مجموعه عظيم ديگر كه شش آسمان را تشكيل مي دهد وجود دارد كه از دسترس علم انسان تاكنون بيرون مانده است. آيه ششم سوره (صافات) گواهي بر اين معني است: انا زينا السماء الدنيا بزينه الكواكب، ما آسمان پايين را (يا آسمان نزديك را) با ستارگان زينت بخشيديم. همين معني در آيه 12 سوره (فصلت) آمده است: و زينا السماء الدنيا بمصابيح، ما آسمان پايين تر را با چراغهاي ستارگان زينت بخشيديم. و در آيه 5 سوره (ملك) مي خوانيم: و لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. جالب اين كه مرحوم علامه مجلسي نيز در بحارالانوار اين تفسير را به عنوان يك احتمال كه به فكر او خطور كرده است يا به تعبير امروز برداشتي كه از آيات و روايات داشته، ذكر نموده است. درست

است كه ابزارهاي علمي امروز، هنوز پرده از اين عوالم ش

شگانه برنداشته، ولي در واقع هيچ دليلي بر نفي آن از نظر علوم روز نيز وجود ندارد و شايد در آينده راز اين معما گشوده شود، بلكه از كشفيات بعضي از دانشمندان فلكي چنين برمي آيد كه شبحهايي از دور درباره وجود عوالم ديگر به چشم مي خورد مثلا در بعضي از مجله هاي فضايي از قول رصدخانه معروف (پالومار) چنين آمده است: با دوربين رصدخانه پالومار ميليونها كهكشان جديد كشف شده كه بعضي از آنها هزار ميليون سال نوري با ما فاصله دارد. ولي بعد از فاصله هزار ميليون سال نوري فضاي عظيم و مهيب و تاريكي به چشم مي خورد كه هيچ چيز در آن ديده نمي شود. اما بدون ترديد در آن فضاي مهيب و تاريك صدها ميليون كهكشان وجود دارد كه دنيايي كه در سمت ماست با جاذبه آن كهكشانها نگهداري مي شود. تمام دنياي عظيمي كه به نظر ما مي رسد و داراي صدها هزار ميليون كهكشان است جز ذره كوچك و بي مقدار، از يك دنياي عظيمتر نيست و هنوز اطمينان نداريم كه در فراسوي آن دنياي دوم دنياي ديگري نباشد. بنابراين عوالمي كه براي بشر تاكنون كشف شده، با تمام عظمت خيره كننده و حيرت آوري كه دارد، گوشه كوچكي از اين عالم بزرگ است و چه بسا عوالم ششگانه ديگر در آينده نيز بر انسانها روشن شود.

5- چگونگي آگاهي امام (ع) از اين امور: قابل توجه اين كه اميرمومنان علي (ع) تعبيراتي را كه در بالا، درباره پيدايش جهان هستي دارد، هرگز به صورت يك فرضيه و احتمال نيست. بلكه با قاطعيت، همانند كسي كه حاظر و

ناظر بوده، از آن سخن مي گويد و اين دليل بر آن است كه او علم خود را از خزانه غيب الهي يا از تعليمات پيامبر (ص)- كه آن نيز از مبدا وحي سرچشمه مي گرفت- دريافت داشته و به گفته ابن ابي الحديد اينها نشان مي دهد كه علي (ع) همه علوم را داشته و اين معني از فضايل و مناقب او بعيد نيست. چگونه چنين نباشد در حالي كه در جاي ديگر خودش مي فرمايد: انا بطرق السماء اعلم مني بطرق الارض، من به راههاي آسمان، از راههاي زمين داناترم.

[صفحه 151]

ترجمه: سپس آسمانهاي بلند را از هم گشود و آنها را مملو از فرشتگان مختلف ساخت. گروهي از آنان هميشه در سجودند و ركوع ندارند و گروهي در ركوعند و قيام نمي كنند و گروهي در صفوفي كه هرگز از هم جدا نمي شود قرار دارند و همواره تسبيح مي گويند و خسته نمي شوند. هيچگاه خواب چشمان، آنها را فرو نمي گيرد و عقلشان گرفتار سهو و خطا نمي شود، بدن آنها به سستي نمي گرايد و غفلت نسيان، بر آنان عارض نمي شود. گروهي از آنان امناي وحي او و زبان او به سوي پيامبرانند و پيوسته براي رساندن حكم و فرمانش در رفت و آمدند و جمعي ديگر حافظان بندگان اويند و دربانان بهشتش. بعضي از آنها پاهايشان در طبقات پايين زمين ثابت و گردنهايشان از آسمان بالا، گذشته و اركان وجودشان از اقطار جهان، بيرون رفته و شانه هاي آنها براي حفظ پايه هاي عرش خدا آماده است و در برابر عرش او چشمهاي خود را پايين افكنده، در زير آن بالهاي خود را به خود پيچيده اند. در ميان آنها و كساني كه در

مراتب پايين تر قرار دارند، حجابهاي عزت و پرده هاي قدرت فاصله افكنده است. (آنها چنان در معرفت الهي پيش رفته اند كه) هرگز پروردگار خود را در وهم و ذهن خود تصوير نمي كنند و صفات م

خلوقان را براي او قائل نمي شوند. هرگز او را در مكاني محدود نمي سازند و با نظاير و امثال به او اشاره نمي كنند. شرح و تفسير: در عالم فرشتگان: به دنبال بحثي كه در بخشهاي گذشته از اين خطبه درباره آفرينش آسمانها و چگونگي پيدايش جهان آمده بود، امام (ع) در اين بخش به سراغ آفرينش موجودات آسمان و فرشتگان عالم بالا مي رود و در عبارات كوتاه و گويايي از اصناف فرشتگان و صفات و ويژگيهاي آنان و برنامه و اعمالشان سخن مي گويد و نيز از عظمت ساختمان وجود آنان و بالا بودن سطح معرفتشان بحث مي كند و در واقع اين بخش مربوط به معرفي فرشتگان در ابعاد مختلف است كه مي فرمايد: سپس خداوند ميان آسمانهاي بلند را از هم گشود (ثم فتق ما بين السموات العلا). از اين تعبير به خوبي استفاده مي شود كه در ميان آسمانها فاصله هايي وجود دارد كه در آغاز به هم پيوسته بودند و سپس از هم باز شدند و اين درست بر خلاف چيزي است كه هيات بطلميوس مي گفت كه آسمانها، همچون طبقات پوست پياز روي هم قرار گرفته اند و هيچ فاصله اي در ميان آنها نيست. سپس امام (ع) مي افزايد: خداوند اين فاصله ها را مملو از انواع فرشتگان ساخت (فملاهن اطوارا من ملائكته). در خطبه اشباح (خطبه

91) نيز مي خوانيم: و ملا بهم فروج فجاجها وحشا بهم فتوق اجوائها، به وسيله آنها (فرشتگان) تمام فاصله هاي آسمانها را پر

كرد و فاصله جوشان را از آنان مالامال ساخت. در جمله ديگري از همان خطبه مي خوانيم: و ليس في اطباق السماء موضع اهاب الا و عليه ملك ساجد او ساع حافد، در تمام آسمانها به اندازه جاي پوست چهارپايي نتوان يافت، جز اين كه فرشته اي بر آن به سجده افتاده يا تلاشگري سريع، مشغول كار است. آنگاه به ميان اقسام و اصناف، يا به تعبير ديگر اطوار فرشتگان پرداخته آنها را به چهار گروه تقسيم مي فرمايد: نخست به فرشتگاني كه كارشان عبادت است اشاره مي كند و آنها را نيز به چند گروه تقسيم مي كند: گروهي كه پيوسته در حال سجده اند و ركوع نمي كنند (منهم سجود لا يركعون). و گروهي كه همواره در ركوعند و قيام نمي كنند (و ركوع لا ينتصبون). و گروهي كه پيوسته در حال قيامند و هرگز از اين حالت جدا نمي شوند (و صافون لا يتزايلون). بعضي (صافون) را در اينجا به معني (صف كشيده براي عبادت) گرفته اند و برخي به معني بال و پرها در آسمان گشوده (به قرينه تعبيري كه در قرآن در مورد پرندگان آمده است كه مي فرمايد: اولم يروا الي الطير فوقهم صافات، آيا آنه

ا پرندگان را در بالاي سر خود نديدند كه بالهاي خود را گشوده اند). اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور، ايستادن در صفوف منظم و آماده اطاعت فرمان و انجام اوامر بودن است. ولي احتمال اول با جمله هاي قبل و بعد، تناسب بيشتري دارد، در واقع همانگونه كه عبادتهاي ما داراي سه حالت عمده است قيام و ركوع و سجود، آنها نيز هر گروهي غرق در يكي از اين سه عبادتند. تعبير به صافون يا

اشاره به صفوف منظم ملائكه است و يا قيام منظم هر كدام. درست همانگونه كه در خطبه همام درباره متقين آمده است كه مي فرمايد: شبها بر پا ايستاده اند و پاهاي خود را در كنار هم قرار داده اند و مشغول قرائت قرآن هستند (اما الليل فصافون اقدامهم تالين لاجزاء القرآن). و گروه ديگري كه پيوسته در حال تسبيح خدا هستند و هرگز خسته نمي شوند (و مسبحون لا يسامون). ظاهر اين جمله اين است كه آنها گروه ديگري غير از سه گروهي كه در سجود و ركوع و قيامند، مي باشند (هر چند بعضي از مفسران نهج البلاغه احتمال داده اند كه تسبيح كنندگان، همان گروههاي قبل هستند و از بعضي از روايات مي توان كلام آنها را تاييد كرد. زيرا در روايتي آمده است كه از پيغمبر اكرم (ص) سوال كردند نماز ملائكه چگونه اس

ت؟ پيامبر سخني نگفت تا اين كه جبرئيل نازل شد و به حضرت گفت: ان اهل السماء الدنيا سجود الي يوم القيامه يقولون سبحان ذي الملك و الملكوت و اهل السماء الثانيه ركوع الي يوم القيامه يقولون سبحان ذي العزه و الجبروت و اهل السماء الثالثه قيام الي يوم القيامه يقولون سبحان الحي الذي لا يموت، اهل آسمان اول تا روز قيامت در سجده اند و پيوسته مي گويند پاك و منزه است كسي كه صاحب ملك و ملكوت است و اهل آسمان دوم تا روز قيامت همواره در ركوعند و مي گويند پاك و منزه است خدايي كه صاحب عزت و جبروت است و اهل آسمان سوم پيوسته تا قيامت در حال قيامند و مي گويند پاك و منزه است خداوندي كه زنده است و نمي ميرد). در اين كه آيا

منظور از سجود و ركوع و قيام، اعمالي همچون سجود و ركوع و قيام ماست يا اشاره به مراحل خضوع و عبادت فرشتگان بر حسب مراتب و مقامات آنها، گفتگوست. اگر فرشتگان را داراي جسم (جسم لطيف) بدانيم و صاحب دست و پا و صورت و پيشاني، معناي اول مناسبتر است و اگر جسمي براي آنها قائل نباشيم، يا آنها را داراي جسم بدانيم، نه جسمي همانند ما، معناي دوم مناسبتر خواهد بود. (در بحث نكات در اين زمينه سخن خواهيم گفت). به هر حال كار اين مجموعه، ه

مگي عبادت و تسبيح و تقديس خداوند بزرگ است گويي غير از آن، كاري ندارند و جز به عبادت عشق نمي ورزند. در واقع آنها از نشانه هاي عظمت خداوند و بزرگي مقام او و عدم نياز او به عبادت عبادت كنندگان مي باشند و به تعبير ديگر فلسفه خلقت آنان احتمالا آن است كه انسانها به عبادت خويش مغرور نشوند و بدانند كه اگر به فرض محال او نياز به عبادت مي داشت، به فرشتگان عالم بالا در همه جا مشغول عبادتند تا بندگان زميني تصور نكنند عبادت كردن يا نكردن آنها اثري در كبريايي او مي گذارد و اگر جملگي آنها كافر گردند بر دامن كبرياي او گردي نمي نشيند: ان تكفروا فان الله غني عنكم. سپس به اوصاف اين مجموعه از فرشتگان پرداخته، مي فرمايد: نه خواب چشمان، آنها را مي پوشاند و نه عقل آنها گرفتار سهو و خطا مي شود، نه بدن آنها سستي مي گيرد و نه غفلت نسيان بر آنان عارض مي گردد (لا يغشاهم نوم العيون و لا سهو العقول و لا فتره الابدان و لا غفله النسيان). به عكس

انسانها كه اگر برنامه عبادتي را تكرار كنند، به طور تدريجي گرفتار اين حالات مي شوند، كم كم خواب چشمانشان را فرا مي گيرد، بدن سست مي شود و سهو و نسيان عارض مي گردد. ولي ملائكه عبادت كننده، هرگز گرفتار

اين حالات نمي شوند. آنها چنان عاشق عبادت و غرق مناجات و تسبيحند كه هرگز خواب و غفلت و فتوري به آنها دست نمي دهد. به تعبير ديگر كوتاهي در انجام اين وظيفه مهم از اموري سرچشمه مي گيرد كه هيچ يك از آنها در اين فرشتگان نيست. گاه منشا آن خستگي است، گاه خواب چشمها، گاه سهو عقلها، گاه سستي بدن و گاه غفلت و نسيان و چون هيچ يك از اين امور در آنها نيست، هرگز در عبادت پروردگار كندي نمي ورزند. سپس به بيان مجموعه دوم از فرشتگان پرداخته، مي فرمايد: گروهي از آنان امناي وحي خدا و زبان گوياي او به سوي پيامبران و پيوسته براي رساندن حكم و فرمانش در آمد و شد هستند) و منهم امناء علي وحيه و السنه الي رسله و مختلفون بقضائه و امره). در واقع آنها واسطه ميان پروردگار و پيامبران و ترجمان وحي او هستند. از اين تعبير استفاده مي شود كه تنها جبرئيل عليه السلام نيست كه سفير وحي خداست. او در حقيقت رئيس سفراي الهي است. در آيات قرآن نيز اشاره به اين گروه از فرشتگان شده است، گاه مي فرمايد: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، بگو آن (قرآن) را روح القدس به حق از سوي پروردگارت نازل كرده است. در جاي ديگر مي فرمايد: قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله علي قل

بك باذن الله، بگو كسي كه دشمن جبرئيل باشد (در حقيقت دشمن

خداست) چرا كه او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است. گاه اشاره به گروه فرشتگان حامل وحي كرده، مي فرمايد: ينزل الملائكه بالروح من امره علي من يشاء من عباده، خداوند فرشتگان را همراه روح الهي به فرمان خود، بر هر كس از بندگانش كه بخواهد نازل مي كند. در روايات اسلامي و بعضي ديگر از خطبه هاي نهج البلاغه نيز به اين معني اشاره شده است. بايد توجه داشت كه منظور از قضا و امر الهي در جمله هاي محل بحث همان فرمان و دستورهاي ديني و شرعي است، نه قضا و فرمان تكويني كه بعضي از مفسران نهج البلاغه احتمال داده اند چرا كه تناسب با جمله هاي قبل- كه مساله امناي وحي مطرح شده است- ندارد و مختلفون از ماده اختلاف در اين جا به معني رفت و آمد است. سپس به مجموعه سوم از فرشتگان اشاره كرده، مي فرمايد: گروهي از آنان حافظان بندگان اويند و دربانان بهشتهاي او (و منهم الحفظه لعباده و السدنه لابواب جنانه). حفظه جمع حافظ به معناي نگاهبان است و در اينجا دو معني مي تواند داشته باشد: يكي نگاهبانان بر بندگان كه مراقب اعمال آنها هستند و آنها را ثبت و ضبط مي كنند كه در آيه 4 سوره طارق به

آن اشاره شده است: ان كل نفس لما عليها حافظ، هر كس نگاهباني بر او گمارده شده و نيز در آيه 10 و 11 سوره انفطار مي خوانيم: و ان عليكم لحافظين كراما كاتبين، بر شما حافظاني گمارده شده، نگاهباناني بزرگوار كه پيوسته اعمال شما را مي نويسند. دوم نگاهبانان بندگان كه آنها را از آفات و بلاها و حوادث مختلف حفظ مي كنند

كه اگر آنها نباشند انسانها دائما در معرض نابودي هستند. همانگونه كه در آيه 11 سوره رعد آمده، مي فرمايد: له معقبات من بين يديه و من خلفه يحفظونه من امر الله، براي انسان ماموراني است كه پي درپي، از پيش رو و از پشت سر، او را از حوادث (غير حتمي) الهي حفظ مي كنند. ولي معناي اول با جمله هاي قبل كه سخن از وحي و تكاليف شرعي داشت و جمله بعد كه اشاره به بهشت و جزاي اعمال مي كند تناسب بيشتري دارد هر چند جمع ميان دو معني نيز از مفهوم عبارت دور نيست. سدنه جمع سادن به معني دربان و جنان (بر وزن كتاب) جمع جنت به معناي بهشت است و از اين تعبير استفاده مي شود كه خداوند بهشتهاي متعددي دارد و بعضي از شارحان نهج البلاغه عدد آن را هشت مي دانند كه در قرآن مجيد به نامهاي: جنه النعيم و جنه الفردوس و جنه الخلد و جنه الماوي و جنه عدن و

دارالسلام و دارالقرار و جنه عرضها السموات و الارض آمده است. در اين كه وجود فرشتگان حافظ اعمال چه فايده اي دارد، گاه گفته مي شود فايده آنان اين است كه انسانها احساس مسوليت بيشتر و مراقبتهاي نزدكتري كنند و در اعمال و رفتار خويش هوشيارتر باشند. چرا كه هدف همه اينها تربيت انسان و جلوگيري از انحراف و زشتكاريهاي اوست. سپس به مجموعه چهارم از فرشتگان بزرگ كه حاملان عرش الهي هستند اشاره كرده، مي فرمايد: گروهي از آنان (آنقدر عظيم و بزرگند كه) پاهايشان در طبقات پايين زمين، ثابت و گردنهايشان از آسمان بالا، گذشته است و اركان وجود و پيكرشان از كرانه هاي جهان بيرون رفته و شانه هاي آنها براي

حفظ پايه هاي عرش خدا آماده و متناسب است (و منهم الثابته في الارضين السفلي اقدامهم و المارقه من السماء العليا اعناقهم و الخارجه من الاقطار اركانهم و المناسبه لقوائم العرش اكتافهم). آنگاه به بيان اوصافي از آنها پرداخته، مي افزايد: چشمهاي آنها در برابر عرش او فرو افتاده و در زير آن بالهاي خود را به خود پيچيده و ميان آنها و كساني كه در مراتب پايين ترند، حجابهاي عزت و پرده هاي قدرت زده شده است (ناكسه دونه ابصارهم متلفعون تحته باجنحتهم مضروبه

بينهم و بين من دونهم حجب العزه و استار القدره). سپس به توصيف بيشتري پرداخته، مي فرمايد: (سطح معرفت و شناخت آنها به قدري بالاست كه) هرگز پروردگار خود را با نيروي وهم به تصوير نمي كشند و صفات مخلوقات را بر او جاري نمي سازند. هرگز او را در مكاني محدود نمي كنند و با نظاير و امثال، به او اشاره نمي نمايند (لا يتوهمون ربهم بالتصوير و لا يجرون عليه صفات المصنوعين و لا يحدونه بالاماكن و لا يشيرون اليه بالنظائر). آري قدرت آنها قدرت جسماني نيست بلكه از قدرت فوق العاده روحاني برخوردارند كه هيچ كس به مقام آنها راه پيدا نمي كند و به همين دليل شايستگي حمل عرش الهي را پيدا كرده اند. در واقع، آنها عاليترين مقام توحيد را پيدا كرده اند مقامي كه شايسته است، سرمشق براي همه بندگان الهي، مخصوصا انسانهاي برجسته باشد. آنها هيچ شبيه و مانند و نظير و مثالي براي خداوند قائل نيستند و هيچ محدوديتي درباره ذات پاك و صفاتش نمي شناسند حتي او را برتر از خيال و قياس و گمان و وهم مي دانند، چرا كه هر چه به تصور انسان يا

فرشته اي درآيد مخلوق اوست و خداوند برتر از آن است كه مخلوق باشد. در اين كه منظور از عرش چيست و حاملان عرش الهي چه مي كنند و عظم

تي كه در اين جمله ها آمده چه مفهومي دارد، مطالبي در بحث نكته ها خواهد آمد. نكته ها: 1- ملائكه چگونه اند؟! در آيات قرآن مجيد، بحثهاي فراواني درباره ملائكه و فرشتگان و صفات و ويژگيها و اعمال و افعال و ماموريتهاي مختلف آنان ديده مي شود كه اگر جمع آوري شود كتابي را تشكيل مي دهد. در روايات اسلامي نيز بحثهاي بيشتري درباره فرشتگان و اعمال و صفات و مقامات آنها وارد شده است، ولي شايد بحث صريحي در هيچ كدام از اينها درباره ماهيت ملائكه به چشم نمي خورد. به همين دليل در ميان دانشمندان درباره ماهيت آنها گفتگوست. علماي كلام بلكه اكثريت قاطع دانشمندان اسلام، آنها را موجوداتي جسماني (از جسم لطيف) مي دانند. در بعضي از تعبيرات كلمه نور به عنوان ماده اصلي تشكيل دهنده فرشتگان آمده است و در عبارت معروفي كه در بسياري از كتب آمده، مي خوانيم: (الملك جسم نوري … ). مرحوم علامه مجلسي تا آن حد در اينجا پيش رفته كه مي گويد: اماميه بلكه جميع مسلمين مگر گروه كمي از فلاسفه … معتقدند كه ملائكه وجود دارند و آنها اجسام لطيفه نورانيه هستند و مي توانند به اشكال مختلف درآيند … و پيامبران و اوصياي معصوم، آنها را مي ديدند. به تعبير ديگر ملائك

ه اجسام نوري اند و جن جسم ناري است و انسانها اجسام كثيفه (خشن) مي باشند. قول ديگر مربوط به جمعي از فلاسفه است كه ملائكه را مجرد از جسم و جسمانيات مي دانند و معتقدند آنها داراي اوصافي هستند كه

در جسم نمي گنجد. مرحوم شارح خويي در (منهاج البراعه) اقوال ديگري در اين زمينه نقل كرده است كه مجموعا بالغ بر شش قول مي باشد، ولي بسياري از آنها قائلين بسيار كمي دارد. بي شك وجود فرشتگان- مخصوصا با آن ويژگيها و مقامات و اعمالي كه قرآن براي آنان شمرده- از امور غيبيه است كه براي اثبات آن با آن صفات و ويژگيها راهي جز ادله نقليه وجود ندارد. قرآن مجيد براي آنها ويژگيهايي مي شمرد: 1- آنها موجوداتي عاقل و باشعورند. 2- همگي سر بر فرمان خدا دارند و هيچگاه معصيت و نافرماني نمي كنند. 3- وظايف مهم و بسيار متنوعي از سوي خداوند بر عهده دارند. گروهي حاملان عرش، گروهي مدبرات امر، گروهي فرشتگان قبض ارواح، گروهي مراقبان اعمال بشر، گروهي حافظان انسان از خطرات، گروهي امدادگران الهي براي مومنان در جنگها، گروهي مامور عذاب و مجازات اقوام سركش و گروهي مبلغان وحي و آورندگان پيام الهي و كتب آسماني براي انبيا هستند. 4- فرشتگان داراي مقامات مختلفند

و همه در يك سطح نيستند. 5- پيوسته تسبيح و حمد الهي به جا مي آورند. 6- گاه به صورت انسان يا به صورتي ديگر بر انبيا يا انسانهاي شايسته اي مانند مريم (ع) ظاهر مي شوند. و اوصاف ديگر كه شرح همه آنها در اين مختصر نمي گنجد. گرچه اين بحث كه ماهيت ملائكه، مجرد از جسم است يا غير مجرد، اثر چنداني ندارد، ولي ظاهر آيات و روايات- اگر نخواهيم توجيه و تفسير خاصي براي آنها در نظر بگيريم- آن است كه آنها از اين ماده كثيف و خشن عنصري نيستند، ولي به هر حال مجرد مطلق نيز نمي باشند. زيرا زمان و مكان

و اوصاف ديگري كه لازمه جسم و جسمانيت است براي آنها در آيات و روايات آمده است. تعبيراتي كه در كلام مولا علي (ع) در همين بخش از خطبه (و همچنين در خطبه اشباح) آمده است همين نظريه را تاييد مي كند. ولي به هر حال اعتقاد به وجود ملائكه به طور اجمال از جمله مسائلي است كه قرآن مجيد بر آن تاكيد دارد، چنانكه مي فرمايد: آمن الرسول بما انزل الله من ربه و المومنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله، پيامبر به آنچه از سوي پروردگارش بر او نازل شد ايمان آورده است و همه مومنان نيز به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آورده اند. اين نكته نيز قا

بل توجه است كه بعضي از ناآگاهان براي راضي نگهداشتن كساني كه منكر عوالم غيب به طور كامل هستند ملائكه را به قوا و انرژيهايي كه در طبيعت انسان و ساير موجودات قرار دارد تفسير كرده اند، در حالي كه يك مطالعه بسيار اجمالي روي آيات قرآني اين طرز فكر را كاملا نفي مي كند چرا كه براي ملائكه و فرشتگان، عقل و شعور و اخلاص و عصمت اثبات شده است. 2- اصناف ملائكه: فرشتگان انواع و اصناف بسياري دارند كه در آيات و روايات به آنها اشاره شده است و چهار گروه عمده آنها همانها هستند كه در كلام مولا علي (ع) در اين خطبه آمده است (عبادت كنندگان پروردگار، حافظان و نگهدارندگان حساب اعمال مردم، رسولان پروردگار به پيامبران و حاملان عرش). اما چنانكه گفتيم در آيات، اشاره به اصناف ديگري از آنها نيز شده است. از جمله ماموران عذاب امتهاي ظالم

و سركش، امدادگران مومنان، مدبرات امر و گيرندگان ارواح. ولي همه آنها را مي توان در مدبرات امر كه تدبيركنندگان امور جهانند، خلاصه كرد. سنت الهي بر اين جاري شده است كه براي نشان دادن قدرت و عظمت خويش و اهداف و اغراض ديگر، امور جهان هستي را به وسيله فرشتگاني كه سر بر فرمان او هستند و سستي و فتور و سهو و نسيان و

كندي در اطاعت ندارند، اداره كند و هر يك از اصناف آنها برنامه اي معين و منظم داشته، و كارگزاران كشور بي انتهاي حق باشند. انسان هنگامي كه درباره اصناف و انواع فرشتگان و كارها و برنامه هاي عظيم و گسترده آنان مي انديشد احساس حقارت و كوچكي در خويش مي كند كه در اين عالم پهناور و مملو از كارگزاران حق و صفوف لشكريان خداوند و بندگان گوش به فرمان او، من چه كاره ام؟ اگر اطاعت و عبادت آن است كه آنها انجام مي دهند اطاعت و عبادت من چيست؟ و اگر قدرت و توانايي آن است كه آنها دارند قدرت ما چه ارزشي دارد؟ خلاصه از يكسو به عظمت اين عالم و آفريدگار آن و از سوي ديگر به حقارت و كوچكي انسان و برنامه هاي او آشنا مي شود و اين خود يكي از فلسفه هاي وجودي فرشتگان است. 3- عرش و حاملان عرش الهي در آيات قرآن مجيد حدود بيست مرتبه به عرش الهي اشاره شده است و در روايات اسلامي بحثهاي بيشتري درباره آن ديده مي شود مطابق بعضي از روايات، عظمت عرش خدا به قدري است كه در تصور انسان نمي گنجد تا آنجا كه مي خوانيم: تمام آسمانها و زمينها و آنچه در آنهاست در برابر

عرش، همچون حلقه انگشتري است در يك بيابان عظيم. همچنين از بعضي روايات استفاده مي شود بزرگت

رين فرشتگان الهي، اگر تا قيامت هم به سرعت پرواز كنند به ساق عرش او نمي رسند. و نيز آمده است كه خداوند براي عرش، هزار زبان آفريده و صورت تمام مخلوقات خداوند در صحرا و دريا در آنجاست. نيز آمده است هنگامي كه عرش آفريده شد خداوند به فرشتگان دستور داد كه آن را حمل كنند آنها نتوانستند، فرشتگان بيشتر و بيشتري آفريد هه ناتوان ماندند خداوند با قدرت خويش آن را نگهداشت سپس به هشت فرشته اي كه مامور حمل عرش شدند فرمود آن را برداريد، آنها عرض كردند جايي كه آن همه فرشتگان عاجز شوند از ما چه كاري ساخته است؟ در اينجا دستور داده شد كه از نام خدا و ذكر و لا حول و لا قوه الا بالله العلي العظيم و درود بر محمد و آل او مدد گيرند، چنين كردند و كار بر آنها آسان شد. اين اشارات و كنايات همه بيانگر عظمت عرش اوست و اما اين كه عرش چيست؟ در ميان دانشمندان گفتگوست و ورود در اين بحث به طور مشروح، ما را از مقصد اصلي دور مي سازد. از اين رو به اشاره كوتاه و گويايي قناعت مي كنيم: پادشاهان و سلاطين دو نوع تخت داشته اند، تخت كوتاهي كه در ايام عادي بر آن مي نشستند و امور حكومت خويش را تدبير مي كردند و تخت بلندپايه اي كه مخصوص روزهاي خاص و ايام بار

عام (ملاقات عمومي) و مراسم مهم و بزرگ بود. در ادبيات عرب، اولي را كرسي و دومي را عرش مي نامند و بسيار مي شود كه

واژه عرش كنايه از قدرت و سلطه كامل است هر چند اصلا تخت پايه بلندي وجود نداشته باشد، در جمله معروف (ثل عرشه، تختش فرو ريخت) كه به معني از دست دادن قدرت است اين معناي كنايي به خوبي ديده مي شود. خداوند كه سلطان عالم هستي است، داراي اين دو نوع تخت حكومت و فرماندهي است (البته چون او نه جسم است و نه در زمره جسمانيات، مفهوم كنايي عرش و كرسي در اينجا مراد است). به هر حال، اين تخت حكومت الهي چيست؟ از جمله تفسيرهايي كه براي آن مي شود اين است كه مجموعه عالم ماده، آسمانها و زمينها و منظومه ها و كهكشانها همه به منزله كرسي و تخت كوتاه اوست همانگونه كه قرآن مي گويد: وسع كرسيه السموات و الارض، كرسي او تمام آسمانها و زمين را دربرگرفته و منظور از عرش عالم ماوراي ماده (ماده غليظ و خشن) مي باشد كه نه تنها بر عالم ماده احاطه دارد بلكه جهان ماده در مقابل آن، بسيار بسيار كوچك و كم اهميت است. اما حاملان عرش بي شك به آن معني نيست كه فرشتگاني درشت هيكل و قوي پيكر پايه هاي تخت بلندي را كه خداوند بر آن تكيه كرده است بر دوش گر

فته اند، چرا كه عرش- همانگونه كه در بالا اشاره شد در اينگونه موارد- معني كنايي است و قراين عقليه كه مي گويد خداوند از جسم و جسمانيات دور است گواه قضيه است. بنابراين حاملان عرش، فرشتگان بسيار بزرگ و والا مقامي هستند كه شبيه و مانند ندارند و مي توانند به تدبير جهان ماوراي طبيعت (به معنايي كه در بالا گفته شد كه عرش عظيم خداست) بپردازند

و فرمان او را در همه جا اجرا كنند و اگر مي بينيد كه در عبارات مولا عظمت و بزرگي آنها به اين صورت بيان شده كه گردنهاي آنان از آسمانها گذشته و پاهايشان در پايين ترين طبقات زمين قرار گرفته و اندام آنها از اطراف و اقطار جهان بيرون رفته و شانه هاي آنها متناسب پايه هاي عرش عظيم پروردگار است، همه تعبيراتي است كه قدرت آنها را بر تدبير آن عالم بزرگ روشن مي سازد. درست است كه ما بايد الفاظ را همه جا بر معاني حقيقيش حمل كنيم ولي آنجا كه پاي قراين مسلم عقلي در ميان باشد چاره اي جز معناي كنايي نيست همان گونه كه در (يد الله فوق ايديهم) مي گوييم. آري آنها نه به قوت و قدرت خود بلكه به حول و قوه الهي، اين كار مهم را بر دوش گرفته اند و در عين حال تسبيح او مي گويند و تقديس او مي كنند و طبق آيه 7 سور

ه غافر براي مومنان استغفار مي نمايند: الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يومنون به و يستغفرون للذين آمنوا. 4- معصوم بودن فرشتگان فرشتگان ويژگيهاي زيادي دارند كه در عبارات فوق به قسمتي از آنها (در مورد گروهي كه كارشان عبادت خداست) اشاره شده بود: نه خواب چشمان، آنها را فرو مي گيرد، نه از تسبيح خداوند خسته مي شوند، نه سهو و نسيان بر آنها عارض مي شود و نه سستي ابدان. در قرآن مجيد نيز تصريح شده است كه آنها هرگز آلوده گناه و معصيت نمي شوند: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون، آنها بندگان شايسته و گرامي او هستند كه هرگز در سخن،

بر او پيشي نمي گيرند و به فرمان او عمل مي كنند و در مورد فرشتگان مامور عذاب مي فرمايد: لا يعصون الله ما امرهم، هرگز مخالفت فرمان او نمي كنند. بعضي تصور مي كنند، معصوم بودن و نبودن در مورد آنها مفهومي ندارد، ولي اين صحيح به نظر نمي رسد. درست است كه انگيزه هاي گناه مانند شهوت و غضب در آنها نيست (يا بسيار ضعيف است) ولي نبايد فراموش كرد كه آنها فاعل مختارند و قدرت بر مخالفت دارند و حتي از آيات قرآن استفاده مي شود كه آنها از بيم مجازات او در وحشتند: (و هم من خشيته م

شفقون) اين تعبيرات همه نشان مي دهد كه آنها در عين قدرت بر معصيت، معصوم و پاك از گناهند. از اينجا روشن مي شود كه اگر در بعضي از روايات تعبيراتي درباره كندي بعضي از فرشتگان در اطاعت فرمان حق و تنبيه آنان به خاطر اين كندي آمده، همانند ترك اولي هايي است كه در مورد انبيا نيز گفته شده است و مي دانيم ترك اولي هرگز به معني گناه نيست بلكه گاه ممكن است كار مستحب خوبي باشد كه در مقايسه با كار بهتر، ترك اولي ناميده مي شود. شرح اين مسائل را بايد در جاي ديگر مطالعه كرد. 5- مقام معرفت حاملان عرش از تعبيراتي كه در ذيل عبارات فوق آمده بود، به خوبي معلوم مي شود كه اگر حاملان عرش شايستگي اين ماموريت بزرگ را پيدا كرده اند نه تنها به خاطر قوت و قدرت آنهاست، بلكه يك دليل آن بالا بودن سطح معرفت آنها نسبت به خداست. آنها والاترين مقام توحيد و نفي هرگونه شرك و شبيه و مانند را از خداوند دارا هستند و

به خاطر همين معني شايستگي پذيرش آن ماموريت عظيم را پيدا كرده اند و اين در واقع درسي براي همه بندگان و انسانهاي آگاه است.

[صفحه 169]

ترجمه: سپس خداوند سبحان، مقداري خاك از قسمتهاي سخت و نرم زمين و بخشهاي شيرين و شوره زار گرد آورد و آب بر آن افزود و آن را با رطوبت آميخت تا به صورت موجودي چسبناك درآمد و از آن صورتي آفريد كه داراي خميدگيها و پيوندها و اعضا و مفاصل بود. سپس آن را سفت و جامد كرد تا خود را نگهدارد و صاف و محكم و خشك ساخت و اين حال تا وقت معين و سرانجام معلومي ادامه يافت. سپس از روح خود در او دميد و به صورت انساني درآمد داراي نيروهاي عقلاني كه او را در جهات مختلف به حركت وا مي دارد و فكري كه به وسيله آن (در موجودات مختلف) تصرف مي نمايد و اعضايي كه آنها را به خدمت مي گيرد و ابزاري كه براي انجام مقاصدش آنها را زير و رو مي كند و شناختي كه به وسيله آن حق را از باطل جدا مي سازد و طعمهاي مختلف و بوهاي گوناگون و رنگها و اجناس مختلف را از يكديگر باز مي شناسد، اين در حالي است كه او را معجوني از رنگهاي مختلف و تركيبي از اشياي همسان و نيروهاي متضاد و اخلاط مختلف از حرارت و برودت و رطوبت و خشكي قرار داد. شرح و تفسير: آغاز آفرينش آدم (ع): بعد از اشارات گويايي كه در فرازهاي سابق اين خطبه عميق و پرمحتوا درباره آفرينش جهان و

آسمانها و زمين آمده بود، در اينجا شروع به بحث درباره مخلوقات

ديگر اين جهان مي كند و از ميان آنها انگشت روي آفرينش انسان در مراحل مختلف مي گذارد كه شاهكار بزرگ آفرينش و خلقت است و در مورد انسان، به پنج مرحله مختلف كه سراسر زندگي او را دربرمي گيرد اشاره فرموده است: 1- آفرينش آدم از نظر جسم و روح (يعني در دو مرحله). 2- سجده فرشتگان بر آدم و سركشي و تمرد ابليس. 3- اسكان آدم در بهشت و سپس بيان ترك اولايي كه از آدم سر زد و آنگاه پشيمان شد و توبه كرد و سرانجام از بهشت رانده شد و به زمين هبوط كرد. 4- فرزندان آدم فزوني يافتند و جوامع بشري تشكيل شد و خداوند پيامبرانش- عليهم السلام- را با كتب آسماني براي هدايت انسانها و نظم جوامع بشري و رساندن آنها به كمالات معنوي و روحاني ارسال فرمود. 5- باز هم جوامع بشري كاملتر و كاملتر شد تا به مرحله شايستگي براي پذيرش دين نهايي رسيد و در اينجا خداوند محمد (ص) رسول برگزيده اش را با قرآن مجيد براي هدايت و نجات انسانها و ارائه كاملترين برنامه سعادت مبعوث فرمود و در همين جا توضيحات بسيار عميق و ارزنده اي درباره معرفي قرآن بيان مي فرمايد. مرحله اول: آفرينش آدم (ع) از نظر جسم و روح در

مورد آفرينش جسم آدم مي فرمايد: خداوند سبحان از قسمتهاي سخت و ناهموار زمين و همچنين بخشهاي نرم و هموار و شيرين و شوره زار، مقداري خاك جمع فرمود (ثم جمع سبحانه من حزن الارض و سهلها و عذبها و سبخها تربه). اين در واقع از يكسو اشاره به آفرينش انسان از خاك است و از سوي ديگر اين كه آن

خاك تركيبي از تمام بخشهاي مختلف روي زمين بود، تا استعدادهاي گوناگون و تنوع و تفاوتهايي را كه مورد نياز يك جامعه كامل بشري در بخشهاي مختلف است، در برداشته باشد و انواع انسانها را با ساختمانهاي مختلف از نظر شايستگيها و استعدادها و آمادگيها موجب شود. سپس به ماده ديگري كه آب است و با خاك تركيب يافت اشاره كرده، مي فرمايد: (خداوند) آب بر آن جاري ساخت تا گلي خالص و آماده شد (سنها بالماء حتي خلصت). و آن را با رطوبت آميخت تا به صورت موجودي چسبناك درآمد (و لاطها بالبله حتي لزبت). در واقع نقش آب، تركيب ساختن آن اجزاي مختلف با يكديگر و صاف كردن ناهمواريها و ايجاد چسب و پيوند در ميان آن اجزاي پراكنده و مختلف بود. سپس به مساله شكل گيري انسان از آن خاك و گل اشاره كرده، مي فرمايد: خداوند از آن، صورتي آفريد كه داراي خميدگيها و پيوندها و اعضا و گسستگيه

ا (مفاصل) بود (فجبل منها صوره ذات احناء و وصول و اعضاء و فصول). در واقع احناء (جمع حنو) اشاره به خميدگيهاي مختلف بدن مانند خميدگيهاي دنده ها و فكها و قسمت بالاي سر و پايين پا مي كند كه بدن را براي كارهاي مختلف آماده مي سازد. زيرا اگر بدن مانند يك شكل هندسي مكعب و امثال آن بود، هرگز كارايي كنوني را نداشت. جمله (و اعضاء و فصول) اشاره به اعضاي مختلفي دارد كه از طريق مفاصل، با يكديگر پيوند دارند و همين امر سبب كارايي زياد مي شود. دست انسان را تا مچ در نظر بگيريد، اگر همه يكپارچه بود و يك عضو و داراي يك استخوان

بود كارآيي بسيار كمي داشت. ولي مي دانيم كه خداوند آن را از چند قطعه استخوان و چندين عضو و پيوندهاي ميان آنها آفريده و همين سبب مي شود كه هر انگشت بلكه هر بندي از انگشتان علاوه بر كف دست، كارايي خاصي داشته باشد و اين يكي از نشانه هاي حكمت و عظمت پروردگار است. سپس به مرحله بعدي اشاره كرده، مي فرمايد: (خداوند) بعد از آن كه اين گل را شكل داد آن را سفت و جامد كرد تا خود را كاملا نگهدارد و صاف و محكم و خشك ساخت (اجمدها حتي استمسكت و اصلدها حتي صلصلت). به اين ترتيب انسان از نظر جسم كاملا ساخته و آماده شد: اين حال

، تا وقت معين و سرانجامي معلوم ادامه داشت (لوقت معدود و اجل معلوم). در بعضي از روايات از امام باقر (ع) نقل شده است كه اين حال، چهل سال ادامه يافت. جسد آدم (ع) در گوشه اي افتاده بود و فرشتگان از كنار آن مي گذشتند و مي گفتند براي چه منظوري آفريده شده اي؟ شايد اين فاصله زماني- همانگونه كه بعضي از محققان گفته اند- به خاطر آزمون ملائكه و يا به خاطر تعليم مردم نسبت به ترك عجله در كارها و تاني در امور بوده است. در اينجا مرحله دوم، يعني مرحله نفخ روح فرا رسيد، لذا مي فرمايد: سپس از روح خود در او دميد و به صورت انساني درآمد، داراي نيروهاي عقلاني كه آنها را در جهات مختلف به حركت وا مي دارد (و از هر يك از آنها براي سامان دادن به بخشي از كارهاي خود بهره مي گيرد و حتي به اعضاي خود فرمان مي دهد) (ثم نفخ فيها

من روحه فمثلت انسانا ذا اذهان يجيلها). تعبير به (ذا اذهان يجيلها) اشاره به نيروهاي مختلف عقلاني و ذهني است كه انسان از هر كدام آنها در بخشي از زندگي استفاده مي كند و از تركيب آنان با يكديگر راه خود را به سوي مقصود مي گشايد (اين نيروها عبارتند از: قوه ادراك، قوه حفظ، نيروي خيال و … ). توجه داشته باشيد كه ذهن در اصل به

معني قوت است، سپس به معني عقل و فهم و درايت و ساير نيروهاي عقلاني به كار رفته و اين كلام نشان مي دهد كه مولا (ع) در اين عبارت به جوانب مختلف نيروي عقلاني توجه فرموده و هر يك از آنها را يكي از عنايات الهي مي شمرد. سپس مي افزايد: و داراي افكاري است كه به وسيله آن (در موجودات مختلف و كارهاي گوناگون) تصرف مي كند (و فكر يتصرف بها). گاه تصور مي شود كه اين تعبير به اصطلاح، از قبيل عطف تفسيري است و تعبير ديگري از همان مفهوم جمله سابق است، ولي ظاهر اين است كه اين دو جمله هر يك اشاره به حقيقتي دارد: جمله (ذا اذهبان يجيلها) اشاره به مراحل شناخت و تصور و تصديق و فهم و درك حقايق است و جمله (و فكر يتصرف بها) اشاره به انديشه هايي است كه در مرحله اجرا قرار مي گيرد و به وسيله آن انسان در اشياي مختلف تصرف مي كند (توجه داشته باشيد كه فكر در اصل به معني حركت انديشه و اعمال خاطر است) و به هر حال فكر به صورت جمع (مانند اذهان كه صيغه جمع است) آمده تا نشان دهد قواي عقلي و انديشه هاي انساني بسيار متنوع و

گوناگون است و اين نكته مهمي است كه فلاسفه بزرگ و انديشمندان و روانشناسان روي آن تاكيد فراوان دارند و سرچشمه تفاوت استعدادهاي فكري ا

نسانها، تفاوت در اين مورد است. چه بسا افرادي در يك قسمت قويتر و در قسمتي ضعيفتر و افراد ديگري عكس آن بوده باشند و در اين مساله اسرار و دقايق بسيار عجيبي است كه هر قدر انسان در آنها دقيقتر مي شود به عظمت خداوندي كه خالق قواي ذهني و فكري است، آشناتر مي گردد. سپس به دو چيز ديگر كه انسان را براي رسيدن به مطلوبش كمك مي كند اشاره كرده، مي فرمايد: خداوند اعضايي به انسان داده است كه آنها را به خدمت مي گيرد و ابزاري عنايت فرموده كه آنها را براي انجام مقاصدش به كار مي گيرد (و جوارح يختدمها و ادوات يقلبها). در واقع چهار مرحله را پشت سر مي گذارد تا به مقصودش برسد: نخست مرحله شناخت و ادراك و تصور و تصديق است و بعد مرحله انديشه و فكر و سپس فرمان دادن به اعضا و جوارح و در آنجايي كه اعضا و جوارح به تنهايي كارساز نيست، كمك گرفتن از ابزار مختلفي كه خداوند در اين جهان آفريده است و هر يك از اين مراحل چهارگانه بسيار متنوع و داراي شاخ و برگهاي زياد است. از آنجا كه رسيدن به هدفهاي معين نياز به تشخيص خوب و بد و درست و نادرست و محسوسات مختلف دارد، انگشت روي يكي از قواي مهم نفس مي گذارد كه در واقع مرحله پنجمي محسوب مي شود و آن قوه تم

يز و تشخيص است، مي فرمايد: خداوند نيروي معرفت و شناختي به انسان داد كه به

وسيله آن حق را از باطل جدا مي سازد (و معرفه يفرق بها بين الحق و الباطل). و (همچنين در جهان محسوسات) طعمهاي مختلف و بوهاي گوناگون و رنگها و اجناس را از يكديگر باز مي شناسد (و الاذواق و المشام و الالوان و الاجناس). در واقع اين نيروي تميز و قدرت تشخيص كه از مهمترين نيروهاي عقل انسان است، هم امور معنوي را مانند حق و باطل فرا مي گيرد و هم امور محسوس مادي را مانند رنگها و بوها و طعمها. آيا اين نيروي تشخيص، نيروي مستقلي است يا داخل در مفهوم ذهن و فكر كه در عبارت قبل آمده است مي باشد؟ ظاهر عبارت مولا (ع) آن است كه آن را به عنوان يك نيروي مستقل شمرده است. قابل توجه اين كه در اينجا روي چهار بخش از امور مادي و محسوسات تكيه شده: چشيدنيها و بوئيدنيها و ديدنيها و اجناس كه در اينجا اشاره به انواع مختلف موجودات است، مانند: انواع مختلف گياهان، پرندگان، حيوانات و غير آن و اگر اشاره اي به شنيدنيها (اصوات) و ملموسات نشده است، به خاطر آن است كه بيان آن سه قسمت از باب مثال است و هر شنونده اي از بيان آنها به بقيه منتقل مي شود. سپس امام (ع) در ادامه اين سخن،

به يكي از مهمترين ويژگيهاي انسان كه سرچشمه بسياري از پديده هاي زندگي اوست اشاره كرده، مي فرمايد: اين در حالي است كه او را معجوني از رنگهاي مختلف و استعدادهاي گوناگون قرار داد (معجونا بطينه الالوان المختلفه). اين تعبير ممكن است اشاره به اختلاف رنگهاي انسانها و نژادهاي مختلف باشد، يا اختلاف رنگ اجزاي بدن كه بعضي كاملا سفيد

(مانند سفيدي چشمها و استخوانها) و بعضي كاملا سياه (مانند موها) و بعضي به رنگهاي ديگر است و آميختن اين رنگها به يكديگر، به او زيبايي خاصي مي دهد و نيز ممكن است منظور معني وسيعتري باشد و استعدادها و غرايز گوناگون را نيز شامل شود. سپس مي افزايد: و تركيبي از اشياي همسان (و الاشباه الموتلفه) مانند رگها و اعصاب و استخوانها كه شباهت زيادي به يكديگر دارند و در عين حال وظايف گوناگوني را انجام مي دهند. همچنين او را تركيبي از نيروهاي متضاد و اخلاط مختلف، از حرارت و برودت و رطوبت و خشكي قرار داد (و الاضداد المتعاديه و الاخلاط المتباينه من الحر و البرد و البله و الجمود). جمله بالا اشاره اي به طبيعتهاي چهارگانه اي است كه در طب سنتي، معروف مي باشد و پزشكان كنوني گر چه اين تقسيم بندي را در لفظ قبول ندارند و

لي با تعبيرات ديگري آن را در كلمات خود مي آورند مثلا به جاي حرارت و برودت، بالا رفتن فشار خون و پايين آمدن آن را به كار مي برند و به جاي بله و جمود، زيادي و كمبود آب بدن را ذكر مي كنند. به هر حال تعبيرات بالا، كه در كلام امام (ع) آمده است، همه بيانگر اين ويژگي مهم است كه خداوند جسم انسان (بلكه جسم و جان او) را تركيبي از مواد مختلف و كيفيات گوناگون و استعدادها و غرايز متفاوت قرار داده است و اين تفاوتها سرچشمه تفاوتهاي بسياري از طرز فكر و روش انسانهاست و در مجموع سبب مي شود كه مناصب مختلف اجتماعي و نيازهاي گوناگون جوامع بشري بدون پاسخگو نباشد و هر چيز در جاي خود

قرار گيرد و مجموعه كاملي فراهم شود و اين خود داستان مفصلي دارد كه اينجا، جاي شرح آن نيست. نكته ها: 1- آفرينش آدم (ع) از تعبيراتي كه در اين خطبه آمده، استفاده مي شود كه آفرينش آدم به صورت مستقل و بدون پيمودن مراحل تكامل از جانداران پست تر، به صورت كنوني بوده است و اين همان چيزي است كه از قرآن مجيد نيز درباره خلقت انسان استفاده مي شود. البته مي دانيم قرآن مجيد همچنين نهج البلاغه كتابهاي علوم طبيعي نيستند، بلكه كتابهاي انسان سازي مي باشند كه به تناسب ب

حثهاي عقيدتي و تربيتي اشاراتي به مسائل علوم طبيعي دارند. ولي آنچه بر محافظ علمي امروز حاكم است بيشتر نظريه تكامل انواع است. طرفداران آن معتقدند كه انواع موجودات زنده در آغاز به شكل كنوني نبوده اند بلكه در آغاز موجودات تك سلولي در آب اقيانوسها و در لابه لاي لجنهاي اعماق دريا با يك جهش پيدا شده و تدريجا تكامل يافته اند و از نوعي به نوع ديگر تغيير شكل داده اند و از دريا به صحرا و هوا منتقل شده اند. انسان را نيز اين معني مستثني نمي دانند و معتقدند انسانهاي امروز تكامل يافته از ميمونهاي انسان نما هستند و آنها نيز از انواع پست تر به وجود آمده اند. طرفداران اين فرضيه نيز به شاخه هاي مختلفي تقسيم شده اند مانند پيروان لامارك و داروين و داروينيستهاي جديد و طرفداران موتاسيون (جهش) و غير آنها هر كدام دلايلي براي تاييد نظريه خود اقامه كرده اند. در برابر اين گروهها، طرفداران ثبوت انواع اند كه مي گويند انواع جانداران، هر كدام جداگانه از آغاز به صورت كنوني ظاهر شده اند آنها در نقد دلايل فرضيه تحول و تكامل، دلايلي نيز اقامه

كرده اند كه بحث از همه آنها درخور كتاب مستقل و جداگانه اي است. آنچه لازم است در اينجا به آن اشاره شود

چند موضوع است كه ذيلا به طور فشرده مي آوريم: 1- از قرآن مجيد و همچنين خطبه هاي نهج البلاغه مساله ثبوت انواع، حداقل در مورد انسان استفاده مي شود، ولي در مورد ساير انواع موجودات تصريحات خاصي ديده نمي شود. هر چند بعضي از طرفداران فرضيه تحول به طور عام كه انسان را نيز شامل مي شود اصرار دارند كه آيات قرآن و تعبيرات نهج البلاغه را به طوري توجيه كنند كه با نظريه تحول و تكامل بسازد و حتي آيات و خطبه ها را دليلي بر مدعاي خود شمرده اند. ولي هر ناظر بي طرف مي داند كه اين ادعا جز با تكلفات بعيد امكان پذير نيست. 2- مساله تكامل يا ثبوت انواع مساله اي نيست كه بتوان با آزمايش و دلايل حسي و عقلي اثبات كرد چرا كه ريشه هاي آن در ميليونها سال قبل نهفته شده، بنابراين آنچه طرفداران يا مخالفان آن مي گويند همه شكل فرضيه دارد و دلايل آنها بيش از يك سلسله دلايل ظني نيست، بنابراين هرگز نمي توان گفت آيات خلقت انسان و عبارات نهج البلاغه با گفته هاي آنها نفي مي شود. به تعبيري ديگر: علوم در اينگونه فرضيات راه خود را طي مي كنند بي آن كه بتوانند لطمه اي به باورهاي مذهبي بزنند و لذا فرضيات علمي دائما در حال تغيير و تحولند و اي بسا فردا، قراين

تازه اي كشف بشود و فرضيه ثبوت انواع، طرفداران بسيار زيادتري پيدا كند. مثلا در اين اواخر در مطبوعات، اين خبر به چشم مي خورد كه جمجمه هايي از انسانهاي مربوط به حدود 2 (دو) ميليون سال قبل پيدا شده كه

با انسان امروزي فرق چنداني ندارد و اين مطلب پايه هاي فرضيه تكامل را به لرزه درآورد چرا كه آنها معتقدند انسانهايي كه در چند صد هزار سال قبل مي زيسته اند هرگز به صورت انسانهاي كنوني نبوده اند. از اين سخن به خوبي مي توان نتيجه گرفت كه اين فرضيه ها تا چه حد ناپايدار است و در پرتو اكتشافات جديد ممكن است متزلزل شود ولي در علوم طبيعي چون راهي جز اين نيست به عنوان يك اصل روي آنها تكيه مي شود تا فرضيه جديدي به ميدان بيايد. خلاصه اين كه حساب فرضيه ها از مسائل قطعي علوم جداست، مسائل قطعي علوم مانند تركيب آب از اكسيژن و ئيدروژن، امور حسي و آزمايشگاهي هستند و با دلايل قطعي قابل اثبات مي باشند، ولي فرضيه ها حدسياتي مي باشند كه با يك سلسله قراين ظني تاييد مي شوند و تا قراين مخالفي به دست نيامده، در علوم، مورد قبول مي باشند بي آن كه كسي ادعاي قطعيت آنها را بكند. 2- تركيب دوگانه جسم و جان از آنچه در اين بخش از خطبه آمده است كه هم

اهنگ با آيات قرآني ميباشد، به خوبي استفاده مي شود كه انسان از دو اصل آفريده شده است: يك اصل مادي كه از آب و گل (ساده ترين مواد جهان) است و ديگر يك روح الهي بسيار والا. و همين است سر تضاد دروني انسانها كه انگيزه هايي او را به سوي جهان ماده مي كشاند و انگيزه هايي به سوي عالم فرشتگان. از يك سو خلق و خوي حيواني و از سويي ديگر يك سرشت ملكوتي و روحاني دارد. نيز به همين دليل قوس صعودي و نزولي تكامل او بسيار عظيم است و داراي استعداد

و قابليت ترقي و رسيدن به اعلي عليين است و در صورت نزول و انحطاط به اسفل السافلين. و اين ويژگيها در هيچ موجودي جز انسان نيست و همان است كه به انسانهاي پاك و منزه ارزش بي حساب مي دهد، چرا كه در برابر آن همه عوامل و انگيزه هاي انحطاط و گرايش به سوي ماده و ماديگري، خود را حفظ كرده و از هفت خان جهان ماده گذشته، از عالم جان سر برآورده اند و آنچه اندر وهم نايد آن شده اند. جان گشوده سوي بالا بالها تن زده اندر زمين چنگالها! ميل جان اندر ترقي و شرف ميل تن در كسب اسباب و علف! و نيز همان است كه فرشتگان، قبل از آفرينش آدم از درك آن عاجز بودند و شايد آفرينش او را يك خلقت تكراري مي پنداشتند و ب

ا تسبيح و تقديسي كه خودشان داشتند، اين آفرينش را تحصيل حاصل گمان مي كردند، اين نكته نيز درخور دقت است كه خداوند، روح والاي آدم را به خودش نسبت داده و مي گويد: و نفخت فيه من روحي، از روح خودم در او دميدم. بديهي است خداوند نه جسم دارد و نه روح و هر گاه چيزي را به خودش اضافه كند مثلا بگويد: بيت الله (خانه خدا) و شهرالله (ماه خدا) اشاره به نهايت شرف و عظمت آن است و اين كه روح آدمي داراي آثاري از صفات الهي همچون علم و قدرت و خلاقيت است. در واقع خداوند شريفترين و برترين روح را در آدم دميد و به همين دليل بعد از آن، خود را احسن الخالقين ناميد و فرمود: ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. چه

دردآور است كه انسان با داشتن چنين استعداد و قدرت و توانايي براي كمال، از مقامي كه در انتظار اوست و در سايه آن بر تمام مخلوقات برتري دارد و درخور تاج باشكوه و لقد كرمنا … است، آنچنان سقوط كند كه به گفته قرآن از چهارپايان پست تر شود: اولئك كالانعام بل هم اضل. 3- انسان، اعجوبه عالم كون انسان در حقيقت شگفت انگيزترين پديده عالم هستي است كه به گوشه اي از اسرار وجودي او در اين بخش از كلام امام اشاره شده است: داشتن اعضا و جوا

رح گوناگون و نيروهاي مختلف و قدرتهاي متفاوت، و تركيب از عناصر متضاد، و تشكيل از عوامل گوناگون به گونه اي كه به صورت معجون بسيار پيچيده اي درآمده است كه همه چيز در او جمع است و در واقع نمونه كوچكي است از تمام جهان هستي و عالم صغيري همطراز عالم كبير. اتزعم انك جرم صغير و فيك انطوي العالم الاكبر اين ويژگي انسان از يك سو، ما را به اهميت آفرينش او آشنا مي سازد و از سوي ديگر به عظمت آفريدگار او! آري: زيبنده ستايش آن آفريدگاري است كارد چنين دل آويز، نقشي ز ماء و طيني! منظور امام از بيان اين ويژگيها اشاره به اين دو نكته بوده است: عظمت آفريدگار و عظمت آفريده.

[صفحه 183]

ترجمه: خداوند سبحان از فرشتگان خواست تا وديعه اي را كه نزد آنها بود ادا كنند و پيماني را كه با او درباره سجود براي آدم و خضوع براي بزرگداشت او بسته بودند عمل نمايند و فرمود: براي آدم سجده كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه خشم و غضب و كبر و نخوت او

را فرا گرفت و شقاوت و بدبختي بر وي غلبه كرد، به آفرينش خود افتخار نمود و خلقت آدم را از گل خشكيده، سبك شمرد. خداوند خواسته او را پذيرفت چرا كه مستحق غضب الهي بود و مي خواست امتحان را بر بندگان تمام كند و وعده اي را كه به او داده بود، تحقق بخشد. فرمود: تو از مهلت داده شدگاني (نه تا روز قيامت بلكه) تا روز و وقت معيني. شرح و تفسير: آغاز انحراف ابليس: به دنبال بحثي كه درباره آفرينش آدم در فراز سابق اين خطبه آمده بود، در اينجا بحث ديگري را در همين موضوع بيان مي فرمايد كه از جهات مختلف آموزنده و عبرت انگيز است. نخست مي فرمايد: خداوند سبحان از فرشتگان خواست تا وديعه اي را كه نزد آنها بود، ادا كنند و پيماني را كه با او در مورد سجود براي آدم و خضوع براي بزرگداشت او بسته بودند عمل نمايند و فرمود: براي آدم سجده كنيد! همه سجده كردند جز ابليس! (و استادي الله سب

حانه الملائكه وديعته لديهم و عهد وصيته اليهم في الاذعان بالسجود له و الخنوع لتكرمته فقال سبحانه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس). از اين تعبير به خوبي استفاده مي شود كه خداوند قبلا از فرشتگان پيمان گرفته بود كه وقتي آدم آفريده و كامل شد براي او سجده كنند و اين همان چيزي است كه در قرآن مجيد، سوره ص، به آن اشاره شده است: اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، (به ياد آور) هنگامي را كه پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشري را از گل

مي آفرينم، هنگامي كه او را منظم ساختم و از روح خود در آن دميدم براي او به سجده بيفتيد. فرشتگان اين معني را به خاطر داشتند تا آدم آفريده شد و به صورت انسان كاملي درآمد، اين جا بود كه انجام آن تعهد، از فرشتگان خواسته شد و فرمود: براي آدم سجده كنيد! همه سجده كردند جز ابليس! (اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس). به گفته بعضي از شارحان نهج البلاغه اين امر شايد به خاطر آن بوده كه اگر بدون مقدمه چنين دستوري به فرشتگان داده مي شد تعجب مي كردند و شايد در اطاعت اين فرمان سست مي شدند، ولي خداوند، از قبل، آنها را براي اين امر آماده كرد تا نشان دهد اوامر مهم

بايد با مقدمه چيني هاي لازم صورت گيرد، سپس انگيزه مخالفت ابليس را چنين بيان مي فرمايد: خشم و غضب و كبر و نخوت او را فرا گرفت و شقاوت و بدبختي بر وي غلبه كرد، به آفرينش خود از آتش افتخار نمود و خلقت آدم را از گل خشكيده، سبك شمرد (اعترته الحميه و غلبت عليه الشقوه و تعزز بخلقه النار و استوهن خلق الصلصال). در واقع عامل اصلي، از يك نظر، آلودگي درون او بود كه از آن تعبير به شقوت شده و از نظر ديگر كبر و تعصب و خودخواهي كه زاييده اين آلودگي درون بود، بر فكر او غلبه كرد و همين امر سبب شد كه واقعيتها را نبيند، آتش را برتر از خاك پندارد، خاكي كه منبع تمام بركات و فوايد و منافع است و اصولا علم و دانش خود را برتر از حكمت خدا بشمرد. البته اينگونه داوريها براي افرادي كه

گرفتار اينگونه حجابها مي شوند شگفت آور نيست، گاه انسان خودخواه و محجوب به حجاب غرور، كوهي را از كاه و كاهي را كوه مي بيند و بزرگترين متفكران جهان به هنگام گرفتاري در چنگال غرور و خودخواهي، گرفتار بزرگترين خطاها و اشتباهات مي شوند. منظور از شقاوت در اينجا همان موانع دروني و صفات رذيله اي است كه در شيطان وجود داشت. صفات و موانعي كه اختياري بود و از اعمال پيشي

ن او سرچشمه گرفته بود نه شقاوت ذاتي و غير اختياري، چرا كه شقاوت نقطه مقابل سعادت است. سعادت به معني فراهم بودن امكانات براي حركت به سوي صلاح و شقاوت وجود موانع در اين راه است، منتهي همه اين امور به خاطر اعمال خود انسان يا موجودات مختار ديگر حاصل مي گردد نه بر اثر عوامل جبري! به هر حال ابليس با اين گناه بزرگ و خطاي عظيم به كلي سقوط كرد و از جوار قرب پروردگار بيرون رانده شد و به خاطر عظمت گناهش منفورترين و مطرودترين خلق خدا گشت، اما اين طرد و لعنت الهي مايه بيداري او نشد و همچنان بر مركب غرور و نخوت سوار بود و همانگونه كه سيره افراد مغرور و متعصب و لجوج است، به يك كار غير منطقي ديگر دست و آن اين بود كه كمر به گمراه ساختن آدم و فرزندان او بست و براي اين كه خشم و حسد خود را بيشتر فرو نشاند بار گناه خود را سنگين تر ساخت و از خدا تقاضا كرد كه او را تا دامنه قيامت زنده نگاهدارد و چنان كه قرآن مي گويد: قال رب فانظرني الي يوم يبعثون. خداوند نيز خواسته او

را به خاطر سه چيز پذيرفت: نخست اين كه او مستحق غضب الهي بود. ديگر اين كه مي خواست امتحان را بر بندگان تمام كند و ديگر اين كه وعده اي كه به او داده بود، تحقق بخشد (فاع

طاه الله النظره استحقاقا للسخطه و استتماما للبليه و انجازا للعده). ولي نه آن چنان كه او خواسته بود بلكه تا زمان و وقت معيني و لذا فرمود: تو از مهلت داده شدگاني تا روز و وقت معيني (فقال انك من المنظرين الي يوم الوقت المعلوم). در اين كه منظور از (يوم الوقت المعلوم) چيست در ميان مفسران قرآن و نهج البلاغه گفتگوست. بعضي گفته اند: منظور پايان جهان و برچيده شدن دوران تكليف است (در اين صورت تنها با مقداري از درخواست ابليس موافقت شده زيرا او درخواست حيات تا روز قيامت داشت ولي تا پايان دنيا موافقت شد). احتمال ديگر اين كه منظور زماني معيني است كه پايان عمر ابليس است و تنها خدا مي داند و جز او از آن آگاه نيست، چرا كه اگر آن زمان را آشكار مي ساخت ابليس تشويق به گناه و سركشي بيشتر مي شد. بعضي نيز احتمال داده اند كه منظور روز قيامت است، زيرا تعبير به يوم معلوم در آيه پنجاه سوره واقعه درباره روز قيامت است كه مي فرمايد: قل ان الاولين و الاخرين لمجموعون الي ميقات يوم معلوم. ولي اين احتمال بسيار بعيد به نظر مي سد زيرا بنابراين تفسير، با تمام خواسته او موافقت شده، در حالي كه ظاهر آيات قرآن اين است كه با درخواست او به طور كامل م

وافقت نشده است، اضافه بر اين در آيه مورد بحث يوم الوقت المعلوم است و

در سوره واقعه يوم معلوم مي باشد و اين دو با هم تفاوت است، بنابراين تفسير صحيح يكي از دو تفسير اول و دوم است. در حديثي نيز آمده است كه منظور از يوم الوقت المعلوم زمان قيام حضرت مهدي- عج- است كه به عمر ابليس پايان داده مي شود. البته اين سبب نخواهد شد كه عوامل گناه به كلي از جهان ريشه كن شود و مسئله اطاعت و آزمايش الهي منتفي مي گردد، چرا كه عامل اصلي كه هواي نفس است به قوت خود باقي است حتي عامل انحراف شيطان نيز هواي نفس اوست. نكته ها: 1- عظمت مقام انسان از دلايل مهمي كه نشان مي دهد انسان برترين موجود عالم خلقت و شريفترين مخلوق خدا و گل سرسبد آفرينش است آيات مربوط به سجود ملائكه براي انسان است كه در چندين سوره از قرآن روي آن تاكيد شده است و نشان مي دهد همه فرشتگان بدون استثنا براي آدم سجده و خضوع كردند و اين دليل روشني بر فضيلت آدم حتي بر فرشتگان است و ظاهرا هدف از اين تاكيدهاي مكرر قرآن، توجه دادن انسانها به شخصيت والاي الهي و معنويشان است و اين تاثير بسزايي در تربيت نفوس و هدايت انسانها دارد. 2- سجده براي آدم چگونه بود؟ در اين كه اين سج

ده چه سجده اي بوده است و آيا سجده براي غير خدا امكان پذير است، در ميان مفسران گفتگوست. بعضي معتقدند كه اين سجده براي خدا بوده ولي به خاطر آفرينش چنين موجود شگرفي، در برابر آدم صورت گرفته است، بعضي ديگر مي گويند سجده براي آدم بوده، ولي نه سجده پرستش كه مخصوص خداست، بلكه سجده خضوع يا

سجده تحيت و اداي احترام. در كتاب عيون الاخبار از كتاب علي بن موسي الرضا (ع) آمده است: كان سجودهم لله تعالي عبوديتا و لادم اكراما و طاعه لكوننا في صلبه، سجده فرشتگان براي خداوند به عنوان پرستش بود و براي آدم به عنوان اكرام و احترام، چرا كه ما در صلب آدم بوديم. از اين حديث استفاده مي شود كه سجده فرشتگان دو جنبه داشت، هم جنبه پرستش خداوند و هم احترام آدم. شبيه آنچه در تفسير بالا گفته شد در آيه 100 سوره يوسف آمده است: و رفع ابويه علي العرش و خروا له سجدا، و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگي به خاطر او به سجده افتادند. در حديثي از امام علي بن موسي الرضا (ع) در ذيل همين آيه نيز آمده است كه فرمود: اما سجود يعقوب و ولده فانه لم يكن ليوسف و انما كان من يعقوب و ولده طاعه لله و تحيه ليوسف كما كان السجود من الملائكه لادم، اما سجود يعقوب و

فرزندانش سجده پرستش براي يوسف نبود، بلكه سجده آنها به عنوان اطاعت و پرستش خدا و تحيت و احترام يوسف بود همانگونه كه سجود ملائكه براي آدم چنين بود. 3- سوالات گوناگون پيرامون آفرينش شيطان درباره آفرينش شيطان و سوابق او و تمردش از اطاعت فرمان خدا و سپس مهلت دادن به او تا زمان معلوم، سوالات بسياري بوجود دارد كه شرح همه آنها مقالات مفصلي را مي طلبد، ولي در اينجا به تناسب بحثهاي بالا، فشرده اي از آنها لازم است. سوال 1- آيا ابليس از فرشتگان بود؟ اگر پاسخ مثبت است چرا مرتكب بزرگترين گناه

شد يا اين كه فرشتگان معصومند و اگر جواب آنها منفي است يعني از فرشتگان نبود، چرا در آيات قرآن نام او در زمره ملائكه ذكر شده است؟ پاسخ- به يقين او از فرشتگان نبود، چرا كه قرآن با صراحت مي گويد: كان من الجن ففسق عن امر ربه، او از جن بود، سپس نافرماني پروردگارش را كرد، ولي از آنجا كه پيش از آن در مقام اطاعت و بندگي بسيار كوشا بود در صف فرشتگان جاي گرفت و به همين دليل جزء مجموعه آنها محسوب مي شد و اگر در پاره اي از تعبيرات مانند خطبه قاصعه (خطبه 192) به عنوان ملك از او ياد شده به همين دليل است، به علاوه خودش با صراحت مي گويد: خلقتني من

نار، مرا از آتش آفريدي و مي دانيم آفرينش جن از آتش است نه فرشتگان، همانگونه كه در آيه 15 سوره الرحمن آمده: و خلق الجان من مارج من نار در روايات اهل بيت- عليهم السلام- نيز به اين معني اشاره شده است. اضافه بر اينها قرآن براي ابليس، فرزندان و ذريه بيان كرده در حالي كه فرشتگان داراي زاد و ولد نيستند. سوال 2- چگونه ممكن است خداوند ابليس را بر انسانها مسلط كند تا آنجا كه قدرت دفاع از آنها گرفته شود؟! و اضافه بر اين چه لزومي داشت كه اين موجود اغواگر و گمراه كننده آفريده شود؟ و يا پس از آفرينش به او طول عمر و مهلت داده شود تا در گمراهي فرزندان آدم بكوشد و از هيچ تلاشي مضايقه نكند؟ پاسخ- اولا: شيطان به صورت يك موجود پاك آفريده شد و سالها قداست و پاكي خود را حفظ

كرد تا آنجا كه بر اثر اطاعت پروردگار همرديف فرشتگان شد، ولي سرانجام بر اثر خودخواهي و كبر و غرور و با سوئاستفاده از آزادي خويش طريق گمراهي را پيش گرفت و به آخرين درجه انحطاط سقوط كرد. ثانيا: توجه به اين نكته ضروري است كه نفوذ وسوسه هاي شيطاني در انسانها يك نفوذ ناآگاه و اجباري نيست، بلكه انسانها به ميل و اختيار خودشان راه نفوذ را به روي او مي گشايند و اجازه ور

ود را به كشور جانشان صادر كرده و به اصطلاح، گذرنامه آن را نيز در اختيار شيطان مي گذارند و به همين دليل قرآن با صراحت مي گويد: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، تو بر بندگان من تسلط نخواهي يافت مگر گمراهاني كه از تو پيروي كنند و در جاي ديگر مي فرمايد: انما سلطانه علي الذين يتولونه و الذين هم به مشركون، تسلط او تنها بر كساني است كه او را به سرپرستي خود برگزيده اند و آنها كه فرمانش را همرديف فرمان خدا لازم مي شمرند. ثالثا: اميرمومنان علي (ع) در جمله هاي بالا به صورت ظريف و لطيفي جواب اين سوال را بيان كرده، ميفرمايد: خداوند به او مهلت داد چرا كه مستحق غضب الهي بود و مي خواست امتحان را بر بندگان تمام كند و وعده اي را كه به وي داده بود منجز گرداند. يعني از يك سو خداوند مجازات او را با اين مهلت دادن سنگين تر ساخت، زيرا همانگونه كه از آيات قرآن استفاده مي شود كساني كه در مسير گناه و گمراهي گام مي گذارند خداوند هشدارهاي مكرري به آنها مي دهد، اگر اين هشدارها موثر شد و بازگشتند چه

بهتر وگرنه آنها را به حال خود وا مي گذارند و مهلت كافي مي دهد تا بارشان سنگين تر شود. از سوي ديگر وجود شيطان مايه آزمايش

بزرگي براي انسانها و به تعبير ديگر سبب تكامل افراد با ايمان مي شود زيرا وجود اين دشمن نيرومند براي مومنان آگاه و كساني كه مي خواهند راه حق را بپويند نه تنها زيان بخش نيست بلكه وسيله پيشرفت و تكامل است، زيرا مي دانيم پيشرفتها و تكاملها معمولا در ميان تضادها صورت مي گيرد و هنگامي كه انسان در مقابل دشمن نيرومندي قرار مي گيرد، تمام نيرو و توان و نبوغ خود را بسيج مي كند و به تعبير ديگر وجود اين دشمن نيرومند سبب تحرك و جنبش هر چه بيشتر مي گردد و در نتيجه ترقي و تكامل حاصل مي شود. اما كساني كه بيمار دل و سركش و آلوده و گنهكارند، بر انحراف و بدبختيشان افزوده مي شود و آنها در حقيقت مستحق چنين سرنوشتي هستند! ليجعل ما يلقي الشيطان فتنه للذين في قلوبهم مرض و القاسيه قلوبهم، هدف اين بود كه خداوند القاي شيطان را آزمايشي قرار دهد براي آنها كه در دلهايشان بيماري است و آنها كه سنگدلند. و ليعلم الذين اوتو العلم انه الحق من ربك فيومنوا به فتخبت له قلوبهم، و نيز هدف اين بود كه آگاهان بدانند، اين حقي است از سوي پروردگارت و در نتيجه به آن ايمان بياورند و دلهايشان در برابر آن، خاضع گردد. سوال 3: چگونه شيطان خود را برتر از آدم مي شم

رد و بر حكمت خداوند معترض بود؟! در پاسخ بايد گفت خودخواهي و غرور، حجاب ضخيمي است كه شخص را از ديدن واقعيات باز مي دارد، آنگونه كه ابليس

را باز داشت. او نه تنها در مقام عصيان و گناه و نافرماني برآمد، بلكه به حكمت پروردگار خرده گرفت كه چرا موجود شريفي همچون من را كه از آتش آفريده شده ام دستور به سجده در برابر موجود پست تري كه از خاك آفريده شده است دادي! او چنين مي پنداشت كه آتش برتر از خاك است در حالي كه خاك سرچشمه انواع بركات و منبع تمام مواد حياتي و مهمترين وسيله براي ادامه زندگي و دربردارنده انواع معادن و جواهر است ولي آتش چنين نيست. درست است كه آتش و حرات نيز يكي از وسايل زندگي است ولي بي شك نقش اصلي را مواد موجود در خاك بر عهده دارد و آتش وسيله اي براي تكامل آنهاست. در بعضي از روايات آمده است كه يكي از دروغهاي ابليس اين بود كه آتش را برتر از خاك مي دانست در حالي كه آتش معمولا از درختان يا مواد چرب به دست مي آيد و مي دانيم درختان از خاكند و چربيهاي گياهي و حيواني نيز همه (به واسطه) از زمين گرفته شده است. اضافه بر اين، امتياز آدم تنها به خاطر برتري خاك بر آتش نبود، بلكه امتياز اصلي او همان روح والايي بود كه

خداوند با تعبير و نفخت فيه من روحي به او بخشيده بود. به فرض كه ماده نخستين شيطان از ماده نخستين آدم برتر باشد دليل بر اين نمي شود كه در برابر آفرينش آدم با آن روح الهي و مقام نمايندگي پروردگار سجده و خضوع نكند و شايد شيطان همه اينها را مي دانست ولي كبر و غرور و خودپسندي به او اجازه اعتراف به حقيقت را نمي داد. 4-

توجيهات بي اساس ناآگاهان بعضي از فلاسفه- آنگونه كه ابن ميثم بحراني (رحمه الله عليه) در شرح نهج البلاغه اش نقل مي كند- تمام آنچه را در داستان آفرينش آدم و سجده فرشتگان و سركشي و نافرماني ابليس آمده است تاويل و توجيه كرده و بر مفاهيمي غير از آنچه از ظاهر آنها استفاده مي شود حمل كرده اند. از جمله اين كه گفته اند منظور از فرشتگاني كه مامور به سجده براي آدم شده اند قواي بدنيه است كه مامور به خضوع در برابر نفس عاقله (روح آدمي) مي باشند! و منظور از ابليس قوه وهميه است و لشكريان و جنود ابليس همان قوايي است كه از وهم (و هواي نفس) سرچشمه مي گيرد كه در تعارض با قواي عقليه مي باشد و منظور از بهشتي كه آدم از آن رانده شد معارف حقه و مطالعه انوار كبرياي خداست! و امثال اين توجيهات نادرست و بي ماخذ. اينها نمونه روش

ن تفسير به راي است كه در احاديث فراواني از آن نهي شده و سبب سقوط و دوري از خدا شمرده شده است. مي دانيم تفسير به راي و تحميل پيش داوريهاي ذهني بر آيات و روايات هميشه مهمترين ابزار دست منحرفان و دين سازان و شيادان بوده كه آيات قرآني و روايات اسلامي را بر آنچه خودشان مي خواهند- و خدا و اولياالله نگفته اند- تطبيق دهند و نيز مي دانيم كه اگر پاي تفسير به راي به آيات و روايات گشوده شود هيچ اصل مسلم و مبناي ثابت و حكم و قانوني باقي نمي ماند و همه چيز دستخوش افكار نادرست و هوا و هوسهاي اين و آن مي گردد و كتاب و سنت همچون قطعه مومي مي شود در دست ناآگاهان و منحرفان

كه آن را به هر شكلي مايل باشند درمي آورند. به همين دليل محققان بزرگ اسلام اصرار دارند، قواعد مسلمه باب الفاظ در فهم معاني كتاب و سنت به كار برود. الفاظ بايد بر معاني حقيقيش حمل شود، مگر اين كه قراين روشني بر مجاز وجود داشته باشد، قرايني كه در ميان عرف عقلا مقبول باشد و در استدلالهاي خود بر آن تكيه كنند. به هر حال ذكر داستان ابليس و پايان كار او در اين بخش از كلام مولا علي (ع) به عنوان درس عبرتي است براي همه انسانها تا نتايج كبر و غرور و خودخواهي و تعصب را بن

گرند و پايان كار ابليس را كه به لعنت ابدي و شقاوت جاوداني منتهي شد ببينند و هرگز در اين راه بسيار پرخطر، گام ننهند. اين سخن را با كلامي از عالم بزرگوار مرحوم مغنيه در شرح نهج البلاغه اش پايان مي دهيم: او مي گويد از داستان آدم و ابليس درسهاي عبرت زير را مي توان گرفت: 1- هر كس نسبت به صاحب فضيلتي حسد بورزد يا با انساني به خاطر مشاركت در رياست و كار، به دشمني برخيزد، او بر دين ابليس است و در قيامت جزء اصحاب او خواهد بود. 2- راه معرفت دين و اخلاق كريمه يك راه بيش نيست و آن تسليم و ثبات بر حق است، نتيجه آن هر چه باشد. 3- بسياري از مردم اصرار بر باطل دارند نه به خاطر اين كه باطل را نمي شناسند، بلكه به خاطر عناد و دشمني با مخالفان خود و مي دانند كه اين اصرار غلط آنها را به بدترين عواقب گرفتار مي سازد. اگر ابليس توبه مي كرد و از

راه غلط باز مي گشت به يقين خدا توبه او را مي پذيرفت و او داراي چنين استعداد و آمادگي اي بود ولي معتقد بود يك شرط دارد و آن اين است كه خداوند بار ديگر او را مامور به سجده براي آدم نكند در حالي كه خداوند قبول توبه او را مشروط به اين شرط كرده بود.

[صفحه 197]

ترجمه: سپس خداوند سبحان، آدم را در خانه اي سكني بخشيد كه زندگيش را در آن پرنعمت و گوارا كرده بود و جايگاه او را امن و امان ساخته بود و او را از ابليس و عداوت و دشمنيش برحذر داشت، ولي (سرانجام) دشمنش او را فريب داد، چرا كه بر او حسادت مي ورزيد و از اين كه او در سراي پايدار و همنشين با نيكان است سخت ناراحت بود. آدم يقين خود را به شك و ترديد او فروخت و تصميم راسخ را با گفته سست او مبادله كرد، و به خاطر همين موضوع، شادي خود را به ترس و وحشت مبدل ساخت و فريب شيطاني براي او پيشماني به بار آورد، سپس خداوند سبحان دامن توبه را براي او گسترد و كلمات رحمتش را به او القا نمود و وعده بازگشت به بهشتش را به او داد و او را به سراي آزمايش (دنيا) و جايگاه توالد و تناسل فرو فرستاد. شرح و تفسير: سرانجام عبرت انگيز آدم: در بحث گذشته سخن از آزمايش فرشتگان و ابليس بود و در اين جا در واقع سخن از آزمون آدم و سرانجام اين آزمون است. از آيات قرآن به خوبي استفاده مي شود كه آدم براي زندگاني در زمين آفريده شده است. در

آيه 30 سوره بقره مي فرمايد: اني جاعل في الارض خليفه، من در زمين نماينده اي قرار مي دهم و نيز از آيات قر

آن استفاده مي شود كه منظور از زمين در اينجا محلي غير از بهشت بود (بهشت به هر معني كه باشد) زيرا در آيه 36 بقره مي خوانيم: قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو و لكم في الارض مستقر و متاع الي حين، به آنها (آدم و همسرش و شيطان) گفتيم همگي فرود آييد در حالي كه بعضي دشمن ديگري خواهيد بود و براي شما در زمين تا مدت معني، قرارگاه خواهد بود. ولي به هر حال لازم بود كه آدم دوراني از آزمايش الهي را تجربه كند و به مفاهيمي همچون امر و نهي و تكليف و اطاعت و عصيان و پشيماني و توبه، آشنا گردد و دشمن خود را به خوبي در عمل بشناسد، لذا خداوند او را به بهشت فرستاد و بهره گيري از همه نعمتهاي عالي آنجا را براي او مباح شمرد، تنها او را از نزديك شدن به درختي نهي كرد ولي وسوسه هاي شيطان و مكر و فريب او سرانجام موثر شد و آدم مرتكب ترك اولي گرديد، از شجره ممنوعه خورد و از لباسهاي بهشتي خارج شد، اين امر سبب بيداري و بازگشت او به سوي خدا گشت و از در توبه درآمد، لطف الهي شامل حالش شد و چگونگي توبه كردن را به او آموخت و سپس توبه اش را پذيرا گشت و وعده بازگشت به بهشت را به او داد، ولي اثر وضعي اين كار، دامان او را گرفت و از آن زندگي پرنعمت و مرفه بهش

ت به زندگي پر رنج و

زحمت زمين فرستاد. اين دورنما و عصاره اي از محتواي اين بخش از كلام مولا و داستان آدم به طور كلي است، اكنون به اصل خطبه باز ميگرديم و به تفسير جمله هاي آن مي پردازيم. نخست مي فرمايد: سپس خداوند سبحان، آدم را در خانه اي سكني بخشيد كه زندگيش را در آن پرنعمت و گوارا كرده بود (ثم اسكن سبحانه آدم دارا ارغد فيها عيشه). و جايگاه او را امن و امان قرار داده بود (و آمن فيها محلته). و به اين ترتيب، دو ركن اصلي زندگي كه امنيت و وفور نعمت است در آن جمع بود. تعبير امام (ع) در اين عبارت در واقع اشاره به آيه 35 سوره بقره است كه مي فرمايد: و قلنا يا آدم اسكن انت و زوجك الجنه و كلا منها رغدا حيث شئتما، به آدم گفتيم تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و از نعمتهاي آن از هر جا مي خواهيد پاك و گوارا بخوريد. در عين حال به او هشدار داد و او را از ابليس و عداوت و دشمني اش برحذر داشت (و حذره ابليس و عداوته). به اين ترتيب، هم راه سعادت را به او نشان داد و هم چاه بدبختي و شقاوت را، و بر او حجت را از هر نظر تمام كرد. اين تعبير، اشاره به چيزي است كه در آيه 117 سوره طه آمده است كه مي فرمايد: فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك

فلا يخرجكنما من الجنه فتشقي، گفتيم اي آدم! اين (ابليس) دشمن تو و همسر توست، مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه به زحمت و رنج خواهي افتاد، و براي اتمام

حجت بيشتر حتي درختي را كه مي بايست به آن نزديك نشود به او نشان داد و راه را براي استفاده از ديگر درختان بهشتي در برابر آنها باز گذاشت. اما اين رهرو تازه كار كه از مكايد و نيرنگهاي شيطان آگاهي كافي نداشت. سرانجام در دام شيطان گرفتار شد و چنان كه امام در ادامه اين سخن مي فرمايد: دشمن، او را فريب داد چرا كه بر او حسادت مي ورزيد كه در سراي پايدار و همنشين نيكان (فرشتگان) است (فاغتره عدوه نفاسه عليه بدار المقام و مرافقه الابرار). اصولا كار شيطان همين است او تلاش نمي كند كه خودش را به پاي نيكان و سعادتمندان برساند او مي كوشد نعمتهاي الهي را از ديگران بگيرد و فضاي زندگي را براي آنها تيره و تار كند. سپس به نكته اصلي اشتباه آدم اشاره مي فرمايد و مي گويد: آدم يقين خود را به شك و ترديد فروخت (فباع اليقين بشكه) و عزم راسخي را كه مي بايست در برابر وسوسه هاي شيطاني به كار گيرد به گفته سست او فروخت (و العزيمه بوهنه). اين تعبير نيز اشاره به آيه ديگري از قرآن است كه مي فرمايد:

و لقد عهدنا الي آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما، از آدم پيمان گرفته بوديم (كه فريب شيطان را نخورد) اما او فراموش كرد و عزم استواري براي او نيافتيم. درست است كه شيطان براي آنها سوگند ياد كرد كه من خيرخواه تو و همسرت هستم (و قاسمهما اني لكما لمن الناصحين). ولي آيا او بايد به وعده هاي الهي كه از سرچشمه يقين مي جوشد اعتماد كند يا به سخنان شيطان كه سراسر، شك و وهم است؟ فراموش

كردن اين حقيقت سبب شد كه آدم اين معامله سراسر غبن و زيان را انجام دهد و تصميم محكم خود را در زمينه اطاعت فرمان خدا، سست نمايد. اين يك درس عبرت است براي همه فرزندان آدم كه در هر پيشامدي روي عوامل يقين تكيه كنند و از طرق شك آلود و مبهم و تاريك بپرهيزند، احتياط را از دست ندهند و بدون مطالعه كافي در هيچ راهي قدم ننهند چرا كه شياطين هميشه برنامه هاي فسادانگيز خود را با ظاهري زيبا مي آرايند و براي جهنم سوزان خود، در باغ سبز نشان مي دهند. آري سرتاسر داستان آدم درسهاي بسيار مهمي براي زندگي تمام انسانها تا دامنه قيامت است. سپس به نتيجه اين معامله پر زيان اشاره كرده، مي فرمايد: نتيجه اين شد كه او شادي خود را به ترس و وحشت مبدل سازد و فريب شيطاني براي

او پشيماني به بار آورد (و استبدل بالجذل و جلا و بالاغترار ندما). اما چه حوادثي در اينجا روي داد كه آدم متوجه اشتباه خود گرديد و انگشت حسرت و ندامت به دندان گزيد؟ امام (ع) در اينجا به اجمال، برگزار فرموده، ولي قرآن مجيد شرح آن را در سوره هاي مختلف بيان كرده است: آنها هنگامي كه تسليم وسوسه هاي شيطان شدند و از درخت ممنوع خوردند، چيزي نگذشت كه لباسهاي بهشتي از اندامشان فرو ريخت و اعضايي كه مي بايست پوشيده بماند آشكار شد و در برابر فرشتگان شرمنده شدند و از اين بالاتر آن كه: به آنها دستور داده شد هر چه زودتر از بهشت خارج شوند كه اين است كيفر كساني كه فرمان الهي را رها كنند و تسليم وسوسه هاي شيطاني

شوند، شخصيت و حيثيتشان پايمال مي گردد و از بهشت بيرون رانده مي شوند. اينجا بود كه آدم برعكس شيطان كه لجاجت بر ادامه خطا و گناه داشت فورا در مقام جبران برآمد و چون به سوي خداوند گام برداشته بود دست لطف الهي به كمكش شتافت و كلمات رحمتش را به او القا كرد و وعده بازگشت به بهشتش را به او داد (ثم بسط الله سبحانه له في توبته و لقاه كلمه رحمته و وعده المرد الي جنته). ولي به هر حال، قبولي اين توبه سبب بقاي آدم در بهشت نشد چرا كه

ديگر دليلي براي ادامه بقاي او در بهشت وجود نداشت، آنچه كه بايد در آنجا فرا گيرد، فرا گرفت و آنچه را بايد تجربه كند، تجربه كرد. به همين دليل خدا او را به سراي آزمايش (دنيا) و جايگاه توالد و تناسل فرو فرستاد (و اهبطه الي دار البليه و تناسل الذريه). از اين تعبير، به خوبي استفاده مي شود كه دنيا دار واقعي امتحان است و آنچه در بهشت گذشت، تمريني براي شركت در اين امتحان بود و همچنين مسئله توالد و تناسل و زاد و ولد، تنها در دنياست، نه در بهشت. نكته ها: 1- بهشت آدم كدام بهشت بود؟ گروهي معتقدند كه او در بهشت موعود و جنه الخلد كه براي نيكان و پاكان معين شده است، ساكن شد در حالي كه جمع ديگري آن را باغ خرم و سرسبزي از باغهاي اين دنيا و به تعبير ديگر بهشت دنيا مي دانند و به چند دليل استدلال كرده اند: نخست اين كه بهشت موعود قيامت، يك نعمت جاوداني است و خارج شدن از آن ممكن

نيست. ديگر اين كه ابليس با آن همه آلودگي و كفر و سركشي چگونه ممكن است گام در چنين مكان مقدس و پاكي بگذارد؟ و اگر گفته شود ابليس براي وسوسه آدم هرگز در بهشت نبود، بلكه در بيرون بهشت ايستاده بود و آدم را وسوسه كرد، در پاسخ مي گوييم: اين سخن با آيه 36 سور

ه بقره كه مي گويد: و قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، به همه آنها (آدم و حوا و ابليس) گفتيم كه از بهشت فرود آييد و خارج شويد در حالي كه بعضي دشمن بعضي ديگر خواهيد بود سازگار نيست. افزون بر اين، در روايات متعددي كه از امامان اهل بيت (ع) رسيده است، تصريح شده كه بهشت آدم، باغي از باغهاي سرسبز دنيا بود، از جمله حسين بن بشار مي گويد: از امام صادق (ع) درباره بهشت آدم سوال كردم، فرمود: جنه من جنان الدنيا يطلع عليها الشمس و القمر و لو كنت من جنان الخلد ما خرج منها ابدا، باغي از باغهاي (خرم) دنيا بود كه خورشيد و ماه بر آن مي تابيد و اگر بهشت جاودان بود، هرگز آدم از آن بيرون نمي آمد. مرحوم كليني در كتاب كافي حديث ديگري شبيه آن، از حسين بن ميسر از امام صادق (ع) نقل كرده است. تنها ايرادي كه در اينجا ممكن است بر اين سخن گرفته شود، همان تعبيري است كه در عبارت بالا از نهج البلاغه آمده بود كه مي فرمايد: (نفاسه عليه بدار المقام) شيطان، آدم را به خاطر اين كه بر او حسادت مي ورزيد از اين كه او در سراي پايدار است، وسوسه كرد و فريب داد. ولي ممكن است اين تعبير،

اشاره به اين باشد كه اگر اين خلاف را مرتكب نمي شد، مدتهاي طولاني در بهشت مي

ماند، سپس گام به اين زمين مي گذاشت، ولي اين ترك اولي او را به زودي از بهشت خارج كرد و به زمين فرستاد، يا اين كه گفته شود او مي خواست آدم را از جنه الخلد و بهشت قيامت محروم سازد چرا كه اگر آدم از هر نظر مطيع فرمان خدا مي بود به جنه الخلد راه مي يافت. 2- آيا آدم مرتكب گناهي شد؟! آنها كه ارتكاب گناه را براي انبيا- مخصوصا در اينگونه امور- جايز مي شمرند، ابا ندارند كه بگويند آدم مرتكب گناه شد، اما پيروان مكتب اهل بيت كه معتقدند انبيا از هر گناه و خطايي مصون و محفوظ هستند- چه آنچه مربوط به باب اعتقادات و تبليغ احكام دين است و چه آنچه مربوط به اعمال و كارهاي روزمره، چه قبل از نبوت و چه بعد از نبوت- معتقدند كه آدم هرگز مرتكب گناهي نشد و نهي خداوند از آن درخت ممنوع، نهي تحريمي نبود، بلكه تنها كار مكروهي براي آدم بود، ولي از آنجا كه مقام انبيا مخصوصا آدم كه مسجود همه فرشتگان واقع گشت آنقدر والا و عالي است كه حتي انتظار مكروهي از آنان نمي رود، هنگامي كه مرتكب چنين كاري شوند از سوي خداوند شديدا مواخذه خواهند شد كه گفته اند: حسنات الابرار سيئات المقربين، كارهاي خوب نيكان به منزله گناه مقربان است! به تعبير ديگر، گناه ب

ر دو قسم است: گناه مطلق و گناه نسبي. گناه مطلق، چيزي است كه براي همه گناه است مانند دروغ و دزدي و شرب خمر، ولي گناه نسبي، آن است كه نسبت

به عموم مردم گناه نيست، بلكه شايد براي بعضي، عمل مستحبي محسوب شود اما همين عمل مباح يا مستحب، اگر از مقربان درگاه الهي صادر شود دور از انتظار است و واژه عصيان بر آن اطلاق مي شود اما نه به معناي گناه مطلق، بلكه گناه نسبي و منظور از ترك اولي هم، همين است. بعضي ديگر گفته اند كه نهي آدم از درخت ممنوع، نهي الهي (مولوي) نبود، بلكه نهي ارشادي بود همانند دستور طبيب كه مي گويد: فلان غذا را نخور كه بيماري تو طولاني مي شود. بديهي است مخالفت طبيب، نه توهيني به طبيب است و نه گناه و عصياني نسبت به فرمان او، بلكه نتيجه آن درد و رنجي است كه عايد مخالفت كننده مي شود. در بعضي از آيات مربوط به جريان آدم، اشاره اي به اين معني ديده مي شود: فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك و لزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقي، به آدم گفتيم اين (ابليس) دشمن تو و همسر توست، مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه به درد و زحمت خواهيد افتاد. در بعضي از روايات نيز آمده كه آدم هرگز از آن درخت ممنوع نخورد، بلكه از درختهاي مشابه آن

خورد و لذا شيطان به هنگام وسوسه به آنها گفت: خداوند شما را از اين درخت نهي نكرده (يعني از ديگري نهي كرده): و قال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجره. توجه به اين نكته نيز لازم است كه قرآن مي گويد: ابليس براي آدم سوگند ياد كرد كه من خيرخواه شما هستم كه مي گويم از اين درخت بخوريد: و قاسمهما اني لكما لمن الناصحين و تا آن روز، نه آدم

و نه حوا، سوگند دروغي را نشنيده بودند و به همين جهت تحت تاثير وسوسه شيطان واقع شدند. البته اگر آنها دقت مي كردند پي به دروغ ابليس مي بردند، زيرا قبل از اين سخن، از خداوند شنيده بودند كه شيطان دشمن آنهاست و به يقين نبايد به قسمهاي دشمن اعتماد كرد و او را خيرخواه دانست. 3- درخت ممنوع چه بود؟ در اين كه آيا اين شجره (درخت) كه براي آدم، خوردن از آن ممنوع بود، اشاره به يك درخت معمولي خارجي يا يك امر معنوي اخلاقي است و اگر مادي يا معنوي است اشاره به كدام درخت يا كدام صفت از صفات است، در ميان مفسران مورد گفتگوست، گرچه در كلام مولا اميرمومنان (ع) در اين خطبه اشاره اي به آن نشده ولي چون به داستان ابليس و وسوسه ها و فريب او اشاره شده، بد نيست سخن كوتاهي براي تكميل بحث در اينجا داشته باشيم. در قرآن

مجيد، در شش مورد به شجره ممنوعه اشاره شده، بي آن كه در معرفي آن سخني به ميان آمده باشد، ولي در اخبار و روايات اسلامي و كلمات مفسران بحثهاي فراواني در آن شده است. بعضي آن را به شجره گندم (توجه داشته باشيد كه واژه شجره به درخت و گياه هر دو اطلاق مي شود چه آن كه در داستان يونس، به بوته كدو اطلاق شجره شده است) تفسير كرده اند. بعضي به درخت انگور و برخي به انجير و بعضي به نخل و بعضي به كافور تفسير كرده اند. در بعد معنوي بعضي آن را به علم آل محمد و برخي به حسد و بعضي به علم، به طور مطلق تفسير

نموده اند. در حديثي از امام علي بن موسي الرضا (ع) مي خوانيم كه وقتي از حضرتش درباره اختلاف كلمات و روايات در اين باره سوال كردند فرمود: همه اينها درست است، چرا كه درختان بهشت با درختان دنيا تفاوت دارد. در آنجا بعضي از درختان داراي انواع ميوه ها و محصولات است، به علاوه هنگامي كه آدم مورد اكرام و احترام خداوند قرار گرفت و فرشتگان براي او سجده كردند و در بهشت جاي داده شد، در دل گفت: آيا خداوند موجودي برتر از من آفريده است؟ خداوند مقام محمد و آل محمد را به او نشان داد و او در دل آرزو كرد كه كاش به جاي آنان بود. ذكر اين نكته در اينج

ا لازم است كه در تورات كنوني شجره ممنوعه، به عنوان شجره علم و دانش (معرفت نيك و بد) و شجره حيات و زندگي جاودان، معرفي شده است و خداوند آدم و حوا را از آن نهي كرده بود، مبادا آگاه شوند و حيات جاويدان پيدا كنند و چون خدايان گردند! اين تعبير از روشنترين قرايني است كه گواهي مي دهد تورات فعلي تورات حقيقي نيست بلكه ساخته مغز بشر كم اطلاعي بوده كه علم و دانش را براي آدم، عيب مي شمرده و آدم را به گناه علم و دانش، مستحق طرد از بهشت مي شمرد. گويي بهشت جاي آدم فهميده نيست و به نظر مي رسد پاره اي از روايات كه شجره ممنوعه را شجره علم و دانش معرفي مي كند از روايات مجعولي است كه از تورات تحريف يافته، گرفته شده است. 4- كلماتي كه براي توبه به آدم تعليم داده شد، چه بود؟ در كلمات امام

(ع) كه در بالا خوانديم تنها اشاره به دريافت كلمه رحمت به وسيله آدم از سوي خدا مي شود اما سخني از شرح اين كلمه به ميان نيامده است. در قرآن مجيد نيز اين مساله، سربسته بيان شده است و در آنجا فقط سخن از تلقي كلمات است. از اين تعبيرات به خوبي روشن مي شود كه اين كلمات، مشتمل بر مسائل مهمي بوده است. بعضي گفته اند منظور از آن كلمات، همان اعتراف به تقصي

ر در پيشگاه خداست كه در آيه 23 اعراف به آن اشاره شده است: ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين، پروردگارا ما به خويشتن ستم كرديم و اگر ما را نبخشي و به ما رحم نكني از زيانكاران خواهيم بود! بعضي همين اعتراف به تقصير و طلب آمرزش را در عبارات ديگري بيان كرده اند، مانند: لا اله الا انت سبحانك و بحمدك عملت سوئا و ظلمت نفسي فاغفرلي انك خير الغافرين. شبيه اين مضمون، در رواياتي كه از امام باقر يا امام صادق- عليهماالسلام- نقل شده، نيز ديده مي شود. ولي در اكثر روايات مي خوانيم كه اين كلمات، توسل به خمسه طيبه، محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين- عليهم السلام- بوده است. چنانچه در كتاب خصال از ابن عباس نقل مي كند كه از پيغمبر اكرم (ص) پرسيدم كلماتي كه آدم از پروردگارش دريافت داشت چه بود؟ پيامبر (ص) فرمود: ساله بحق محمد و علي و فاطمه و الحسن و الحسين الا تبت عليه فتاب الله عليه انه هو التواب الرحيم، از خداوند به حق اين پنج تن مقدس، تقاضا كرد كه توبه او را بپذيرد و

خدا توبه او را پذيرفت. قابل توجه اين كه همين معني با تفاوت بسيار كمي در تفسير معروف (الدرالمنثور) كه از تفاسير روايي اهل سنت است، نقل شده

است. در روايت ديگري كه از تفسير امام حسن عسكري (ع) نقل شده است مي خوانيم: هنگامي كه آدم مرتكب آن خطا شد و از پيشگاه خداوند متعال پوزش طلبيد، عرض كرد: پروردگارا توبه مرا بپذير و عذر مرا قبول كن، من به آثار سوء گناه و خواري آن با تمام وجودم پي بردم. خداوند فرمود: آيا به خاطر نداري كه به تو دستور دادم در شدائد و سختيها و حوادث سنگين و دردناك، به محمد و آل پاك او مرا بخواني؟ آدم عرض كرد: پروردگارا آري. خداوند فرمود: آنها محمد و علي و فاطمه و حسن و حسين- عليهم السلام- هستند پس مرا به نام آنها بخوان تا تقاضاي تو را بپذيرم و بيش از آنچه مي خواهي به تو بدهم. در حديث ديگري از عايشه از پيامبر (ص) نيز مي خوانيم كه آن كلمات دعاي زير بود: اللهم انك تعلم سري و علانيتي فاقبل معذرتي و تعلم حاجتي فاعطني سولي و تعلم ما في نفسي فاغفرلي ذنبي اللهم اني اسالك ايمانا يباشر قبلي و يقينا صادقا حتي اعلم انه لا يصيبني الا ما كتبت لي و ارضني بما قسمت لي. در عين حال، منافاتي در ميان اين روايات نيست و ممكن است آدم در عين توسل به اسامي خمسه طيبه، دعاهاي فوق را نيز خوانده باشد. بعضي نيز آن را به حالت معنوي آدم، همان حالات جذبه الهي و روحان

ي تفسير كرده اند كه آن نيز با آنچه در بالا آمد

مي تواند همراه باشد. البته ناآگاهي آدم به اين كلمات، قبل از تعليم الهي، منافاتي با آگاهي او به علم اسماء ندارد چون علم اسماء، به احتمال قوي به معني آگاهي بر اسرار آفرينش است ولي راه خودسازي و جبران خطا و سير الي الله، راه ديگر و از مقوله ديگر مي باشد.

[صفحه 211]

ترجمه: خداوند سبحان، از فرزندان آدم پيامبراني برگزيد و از آنها پيمان گرفت كه وحي الهي را به خوبي حفظ كنند و امانت رسالت را به مردم ابلاغ نمايند، اين در زماني بود كه اكثر مردم پيماني را كه خداوند از آنها گرفته بود دگرگون ساختند و همتا و شريكان، براي او قرار دادند و شياطين، آنها را از معرفت خداوند بازداشتند و از عبادت او جدا كردند، به اين دليل خداوند، پيامبرانش را در ميان آنها مبعوث كرد و رسولان خود را پي درپي به سوي آنان فرستاد تا پيمان فطرت را از آنها مطالبه كنند و نعمتهاي فراموش شده الهي را به آنان يادآوري نمايند و با ابلاغ دستورات او حجت را بر آنها تمام كنند و گنجهاي پنهاني عقلها را براي آنها آشكار سازند و آيات قدرت خدا را به آنها نشان دهند، از جمله: سقف بر افراشته آسمان كه بر فراز آنهاست و گاهواره زمين كه در زير پاي آنها نهاده شده و وسايل زندگي كه حيات به آنها مي بخشد و سرآمدهاي عمر كه آنان را فاني مي سازد و مشكلات و رنجهايي كه آنان را پير مي كند و حوادثي كه پي درپي بر آنان وارد مي شود. و خداوند سبحان هيچگاه جامعه بشري را از پيامبر مرسل، يا كتاب آسماني، يا دليل قاطع،

يا راهي روشن خالي نگذار

ده است، پيامبراني كه كمي نفراتشان و فزوني دشمنان و تكذيب كنندگانشان، آنها را از انجام وظايف، باز نمي داشت، پيامبراني كه بعضي به ظهور پيامبري آينده بشارت مي دادند و بعضي از طريق پيامبر پيشين شناخته شده بودند شرح و تفسير: بعثت پيامبران و مسوليت بزرگ آنان: در اين بخش از كلام مولا، سخن از بعثت انبيا به ميان آمده است. در واقع مرحله اي است بعد از مرحله آفرينش آدم و گام نهادن او بر روي زمين و در اين بخش، نخست اشاره به علت بعثت انبيا مي فرمايد و سپس ماهيت و محتواي دعوت آنها را روشن مي سازد و در مرحله سوم چگونگي تعليمات آنها را روشن مي كند و در نهايت، سخن از ويژگيهاي انبيا و مقاومت آنها در برابر مشكلات و ارتباط آنان با يكديگر در طول زمان به ميان مي آورد. در مرحله اول مي فرمايد: خداوند سبحان از فرزندان آدم (ع) پيامبراني برگزيد و از آنها پيمان گرفت كه وحي الهي را به خوبي حفظ كنند و از آنان خواست كه امانت رسالت را به مردم ابلاغ نمايند (و اصطفي سبحانه من ولده انبياء اخذ علي الوحي ميثاقهم و علي تبليغ الرساله امانتهم). به اين ترتيب آنها از همان آغاز وحي، به خداوند پيمان سپردند كه وحي الهي را به خوبي پاسداري كنند و اين

امانت بزرگ را با نهايت دقت به بندگان خدا برسانند. آري آنها در برابر اين موهبت بزرگ، به زير بار آن مسوليت عظيم رفتند. اما اين كه چگونه خداوند گروه خاصي را براي اين امر برگزيد و حقيقت وحي چيست و چگونه بر بعضي وحي مي شود و

بر بعضي نمي شود؟ اينگونه مسائل را بايد در جاي مناسب خود مطرح كرد. در واقع اين سخن اشاره به آيه: و اذ اخذنا من النبيين ميثاقهم و منك و من نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم و اخذنا منهم ميثاقا غليظا، (به خاطر آور) هنگامي را كه از پيامبران پيمان گرفتيم و (همچنين) از تو و از نوح و ابراهيم و موسي و عيسي بن مريم و ما از همه آنان پيمان محكمي گرفتيم (كه در اداي مسوليت تبليغ و رسالت، كوتاهي نكنند). سپس به دليل اصلي بعثت انبيا اشاره كرده، مي فرمايد: اين در زماني بود كه اكثر مردم پيماني را كه خدا از آنها گرفته بود دگرگون ساختند، حق او را نشناختند و همتا و شريكاني براي او قرار دادند و شياطين، آنها را از معرفت خداوند باز داشتند و به هر سو مي كشيدند و آنها را از عبادت و اطاعتش جدا كردند (لما بدل اكثر خلقه عهد الله اليهم فجهلوا حقه و اتخذوا الانداد معه و اجتالتهم الشياطين عن معرفته و اقتطعتهم عن عبادته).

در حقيقت، عدم شناخت آنها نسبت به خدا سبب شد كه در دره هولناك شرك سقوط كنند و شياطين، اطراف آنها را بگيرند و از عبادت و اطاعت خدا باز دارند. در اين كه منظور از اين وعده و پيمان الهي چيست، بسياري از شارحان نهج البلاغه آن را اشاره به پيمان عالم ذر- با تمام گفتگوهايي كه در اطراف آن است- مي دانند ولي ممكن است آن را اشاره به پيمان فطرت بدانيم كه در جمله هاي بعد، از كلام مولا نيز، سخن از آن به ميان آمده است

و به تعبيري ديگر، خداوند، انسان را بر فطرت پاك آفريده كه در درون ذاتش با حقيقت توحيد آشناست، به نيكيها علاقمند و از بديها بيزار است. اگر اين فطرت، پاك باقي مي ماند چه بسا الطاف الهيه، همه انسانها را به سوي كمال رهمنون مي شد و پيامبران، كمك كاران و ياوران آنها در اين راه بودند و بار مسوليت آنان بسيار سبك مي شد ولي انحراف از فطرت چه از جهت معارف توحيدي كه نتيجه آن گرايش به شرك و بت پرستي شد و چه از جهت عملي كه نتيجه اش تسليم هوا و هوس و شياطين بودن گرديد، سبب شد كه خداوند، پيامبران بسياري را با مسوليتهاي بسيار سنگين به سوي جامعه بشريت بفرستد كه در بخش آينده كلام امام (ع)، هم به مسوليتهاي آنها و هم به ويژگيهاي اخلا

قي و عملي آنان اشاره شده است. سپس به فلسفه بعثت انبيا اشاره فرموده، مي گويد: پس خداوند پيامبرانش را در ميان انسانها مبعوث كرد و رسولان خود را پي درپي به سوي آنان فرستاد تا پيمان فطرت را از آنان مطالبه كنند و نعمتهاي فراموش شده الهي را به آنان يادآوري نمايند و با ابلاغ دستورهاي خدا، حجت را بر آنها تمام نمايند و گنجهاي پنهاني عقلها را براي آنان آشكار سازند (فبعث فيهم رسله و واتر اليهم انبيائه ليستادوهم ميثاق فطرته و يذكروهم منسي نعمته و يحتجوا عليهم بالتبليغ و يثيروا لهم دفائن العقول). در اينجا امام (ع) به چهار هدف عمده در مورد بعثت انبيا اشاره فرموده است: نخست مطالبه پيمان فطرت. گفتيم خداوند، معارف توحيدي را در سرشت انسان قرار داده و هر انساني اگر

با اين فطرت دست نخورده، پرورش يابد و آموزشهاي نادرست، او را منحرف نسازد و پدران و مادران مشرك، روح او را آلوده نكنند به طور طبيعي و فطري يگانه پرست خواهد بود و در سايه اين فطرت توحيدي به نيكيها و حق و عدالت پايبند خواهد بود، پيامبران مي آيند تا انسانهاي منحرف شده را به فطرت توحيدي باز گردانند. دوم اين كه: نعمتهاي فراموش شده الهي را به ياد او آورند، چرا كه در وجود ان

سان نعمتهاي مادي و معنوي بسيار است كه اگر از آن به خوبي بهره گيري كند مي تواند كاخ سعادت خود را بر پايه آنها بنا نمايد، ولي فراموش شدن اين نعمتها، سبب از دست رفتن آنها مي شود، درست همانند باغباني كه نه از آبهاي موجود باغ براي آبياري استفاده مي كند و نه از ميوه هاي درختانش به موقع مي چيند. هر گاه كسي بيابد و اين نعمتهاي فراموش شده را به خاطر او بياورد، بزرگترين خدمت را به او كرده است و انبيا چنين بوده اند. سوم اين كه: از طريق استدلالات عقلي (علاوه بر مسائل فطري) بر آنها اتمام حجت كنند و تعليمات آسماني و فرمانهاي الهي را به او برسانند. چهارم اين كه: گنجينه هاي دانش كه در درون عقلها نهفته است براي او آشكار سازند چرا كه دست قدرت پروردگار، گنجينه هاي بسيار عظيم و گرانبها در درون عقل آدمي نهاده كه اگر كشف و آشكار شوند جهشي عظيم در علوم و دانشها و معارف حاصل مي شود، ولي غفلت و تعليمات غلط و گناهان و آلودگيهاي اخلاقي، پرده هايي بر آنها مي افكند و آن را مستور مي سازد. پيامبران اين حجابها را برمي گيرند و آن

گنجينه ها را آشكار مي كنند. سپس به پنجمين هدف، پرداخته و نشان دادن آيات الهي را از سوي پيامبران در عالم آفرينش به

انسان يادآور مي شوند، مي فرمايد: (و هدف اين بود كه) آيات قدرت خدا را به آنان نشان دهند (و يروهم آيات المقدره) و بعد به شرح اين آيات پرداخته، مي فرمايد از جمله: سقف بر افراشته آسمان كه بر فراز آنها قرار گرفته. و اين گاهواره زمين كه در زير پاي آنها نهاده. و آن وسايل زندگي كه حيات را به آنها مي بخشد. و آن اجلها و سرآمدهاي عمر كه آنها را فاني مي سازد. و آن مشكلات و رنجهايي كه آنان را پير مي كند. و حوادثي كه پي درپي بر آنان وارد مي گردد. (من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معايش تحييهم و آجال تفنيهم و اوصاف تهرمهم و احداث تتابع عليهم). در واقع اين امور تركيبي است از اسرار آفرينش در آسمان و زمين، و وسايل و اسباب زندگي و همچنين عوامل فنا و درد و رنج كه هر كدام مي تواند انسان را به ياد خدا بيندازد و همچنين حوادث گوناگوني كه مايه عبرت و هوشياري انسانهاست و به اين ترتيب پيامبران مجموعه اي از تعليمات را به انسان مي دهند كه هر كدام مي تواند سطح معرفت او را بالا برد يا بر بيداري و آگاهي او بيفزايد يا او را از خواب غفلت بيدار كند. به دنبال آن، تاكيد مي كند: هيچگاه خداوند سبحان، جامعه انساني را از پيامبر مرسل يا كتاب

آسماني يا دليلي قاطع يا راهي روشن، خالي نگذارده است (و لم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجه لازمه

او محجه قائمه). در واقع در اين عبارت به چهار موضوع اشاره شده است كه همواره يكي از آنها يا قسمتي از آنها در ميان خلق خدا وجود دارد و از اين طريق بر آنها اتمام حجت مي شود. نخست پيامبران الهي است- خواه داراي كتاب آسماني باشند يا نه- زيرا وجود پيامبر در هر حال مايه هدايت و بيداري و اسباب اتمام حجت است. دوم كتب آسماني است كه در امتها وجود دارد هر چند پيامبراني كه آن را آورده اند چشم از جهان فرو بسته باشند. سوم، اوصيا و امامان معصوم است كه از آن تعبير به حجه لازمه شده است. البته بعضي احتمال داده اند كه منظور دليل عقل باشد ولي چون دليل عقل به تنهايي براي هدايت، كافي نيست اين احتمال بعيد به نظر مي رسد، اما مانعي ندارد كه هر دو با هم در اين عبارت جمع باشند. چهارم، سنت پيامبران و اوصيا و امامان كه از آن تعبير به محجه قائمه شده است زيرا محجه را در لغت به معني طريقه واضح و مستقيم معني كرده اند- خواه ظاهري باشد يا معنوي- راهي كه انسان را به مقصود مي رساند. به اين ترتيب، خداوند بر تمام ملتها و امتها در جميع

قرون و اعصار اتمام حجت نموده و اسباب هدايت را از آنها دريغ نداشته است. سپس به ويژگيهاي اين پيامبران پرداخته، مي فرمايد: پيامبراني كه كمي نفراتشان و فزوني دشمنان و تكذيب كنندگانشان، آنها را از انجام وظايف باز نمي داشت (رسل لا تقصر بهم قله عددهم و لا كثره مكذبين لهم). آري، مردان با شهامتي بودند كه گاه يك تنه در برابر هزاران هزار دشمن مي ايستادند،

در درياي آتش فرو مي رفتند و به فرمان خدا و تاييدات الهي سالم بيرون مي آمدند، بتخانه ها را در هم مي كوبيدند و در برابر فرياد خشم آلود بت پرستان، با دلايلي كوبنده مي ايستادند و آنها را شرمسار مي كردند. به دريا فرو مي رفتند و از سوي ديگر بيرون مي آمدند و گاه در مقابل گروه عظيم دشمنان لجوج، كه با شمشيرهاي برهنه، آنها را محاصره كرده بودند، قرار مي گرفتند ولي خم به ابرو نمي آوردند. جالب اين كه از ميان صفات ويژه پيامبران، در اين جا، روي استقامت و شهامت و پايمردي آنان تكيه شده است. در ادامه معرفي پيامبران، چنين مي فرمايد: پيامبراني كه بعضي به ظهور پيامبران آينده بشارت داده شده بودند يا به وسيله پيامبران پيشين شناخته شدند (من سابق سمي له من بعده او غابر عرفه من قبله). در اين ع

بارت يكي از روشهاي مهم شناسايي انبيا را مشخص فرموده است و آن اين كه انبياي پيشين، انبياي بعد را معرفي مي كردند و انبيا بعد، به وسيله پيامبران پيشين شناخته مي شدند. نكته ها: 1- پيامبران به منزله باغبانند! از تعبيرات بسيار زيبا و حساب شده اي كه در اين كلام امام (ع) آمده است به خوبي استفاده مي شود كه دست قدرت خدا استعداد همه نيكيها و خوشبختيها را در نهاد آدمي گذارده است، در كوهسار وجود آنها معادن گرانبهايي نهفته شده و در دلهايشان انواع بذرهاي گلهاي معطر معنوي و روحاني و ميوه هاي گوناگون فضايل انساني پاشيده شده است. پيامبران، اين باغبانهاي بزرگ و آگاه الهي، اين بذرها را آبياري و بارور مي سازند و اين معدن شناسان آسماني، گنجينه هاي وجود او را استخراج مي كنند و نعمتهاي خدادادي كه در وجود

آنها نهفته است و از قدر و قيمت آن غافلند به آنها يادآوري مي كنند، مي فرمايد: ليستادوهم ميثاق فطريه و يذكروهم منسي نعمته … و يثيروا لهم دفائن العقول. بنابراين پيامبران از چيزي به انسان نمي دهند كه در او نبوده است، بلكه آنچه دارد پرورش مي دهند و گوهر وجود او را آشكار مي سازند كه به گفته شاعر: گوهر خود را هويدا كن، كمال اين است

و بس! خويش را در خويش پيدا كن، كمال اين است و بس! حتي بعضي معتقدند تمام تعليماتي كه به انسانها داده مي شود عنوان يادآوري دارد، چرا كه ريشه علوم در درون جان انسانها نهفته است و معلمان- اعم از پيامبران و پيروان خط آنها- با تعليمات خويش، آنها را از درون جان انسان ظاهر مي كنند گويي علوم همچون منابع آبهاي زيرزميني هستند كه با حفر چاهها، بر سطح زمين جاري مي شوند. تعبير به تذكر در آيات قرآن (مانند: لعلهم يتذكرون، و ذكر فان الذكري تنفع المومنين و … ) نيز مي تواند گواهي بر اين معنا باشد. اين بحث دامنه وسيعي دارد كه اينجا جاي شرح آن نيست. 2- حوادث بيدارگر در كلام فوق نيز اشاره اي به اين معني شده بود كه پيامبران الهي، علاوه بر تعليم معارف الهيه و نشان دادن آثار عظمت پروردگار در عالم هستي، انسانها را به حوادث بيدارگر متوجه مي سازند: پايان زندگي و فناي نعمتهاي مادي و درد و رنجهاي سنگين و حوادث سخت عبرت انگيز. اين تعبيرات، بار ديگر فلسفه حوادث دردناك را در زندگي بشر آشكار مي سازد كه اگر اينها نبودند چنان خواب غفلتي جهان بشريت را فرا مي گرفت كه بيدار شدنش بسيار مشكل و بعيد

بود. 3- نقش دين در زندگي انسانها از آنچه در

كلام امام (ع) در اين بخش بسيار پرمعني آمده، به خوبي نقش دين در زندگي انسانها آشكار مي گردد كه اگر پيامبران نبودند شرك و بت پرستي سراسر جهان انسانيت را فرا مي گرفت و شياطين، آنها را از معرفت خدا و بندگي او باز مي داشتند، چرا كه عقل انسانها به تنهايي براي تشخيص همه اسباب سعادت و موانع راه كافي نيست. درست است كه عقل نورافكن پرفروغي است ولي تا آفتاب وحي نتابد و همه جا را روشن نسازد تنها با نورافكن عقل كه محيط محدودي را روشن مي كند نمي توان اين راه بسيار پرخطر و پرفراز و نشيب را طي نمود. از اينجا روشن مي شود كه برهماييها كه مساله بعثت انبيا و ارسال رسل را انكار كرده اند، سخت در اشتباهند. اگر عقل انسان، تمام اسرار درون و برون انسان را درك مي كرد و رابطه گذشته و حال و آينده را مي دانست و در تشخيص خود گرفتار اشتباه نمي شد، ممكن بود گفته شود: درك عقل در همه جا و براي همه مشكلات زندگي اين جهان و آن جهان كافي است، اما با توجه به محدوديت ادراكات عقلي و فزوني مجهولات نسبت به معلومات (آن هم يك فزوني بسيار عظيم و گسترده) پيداست كه تكيه بر عقل به تنهايي صحيح نيست. انكار نمي كنيم كه عقل يكي از حجتهاي الهي است و در همين خطبه

امام (ع) به آن اشاره فرموده است، حتي در روايات اسلامي به عنوان پيامبر درون از آن ياد شده، چنان كه در حديث معروف امام كاظم (ع) مي خوانيم كه فرمود: ان لله علي الناس حجتين حجه

ظاهره و حجه باطنه فاما الظاهر فالرسل و الانبياء و الائمه عليهم السلام و اما الباطنه فالعقول، براي خداوند دو حجت بر مردم است، حجتي آشكار و حجتي پنهان. اما حجت آشكار، پيامبران و رسولان و ائمه- عليهم السلام- هستند و اما حجت باطن، عقلها و خردها مي باشد. ولي با اين حال پيداست كه اين رسول باطن، رسالت محدودي دارد، در حالي كه رسول ظاهر كه متكي به منبع وحي و علم بي پايان خداست رسالتش نامحدود است. از اينجا، پاسخ سفسطه برهمايها روشن مي شود. آنها مي گويند: آنچه پيامبران براي ما مي آورند از دو صورت خارج نيست يا عقل ما درك مي كند يا نه، اگر عقل ما آن را درك مي كند نيازي به زحمت پيامبران نيست و اگر درك نمي كند يعني نامعقول است، قابل قبول نيست، زيرا هيچ انساني زير بار مطلب نامعقول نمي رود. اشكالي كه در اين استدلال به چشم مي خورد اين است كه آنها ميان نامعقول و مجهول، فرق نگذاشته اند. گويي تصورشان اين بوده كه عقل همه چيز را درك مي كند، در حالي كه در اين جا

يك تقسيم سه گانه داريم: مطالبي كه به ما عرضه مي شود يا موافق با حكم عقل است يا مخالف و يا مجهول. و به جرات مي توان مي شود يا موافق با حكم عقل است يا مخالف و يا مجهول. و به جرات مي توان گفت قسمت عمده مطالب، جزء گروه سوم، يعني مجهول است و درست فعاليت پيامبران در همين بخش است. اضافه بر اين، ما غالبا در ادراكات عقلي خود نيز گرفتار وسوسه هايي مي شويم كه نكند خطا و اشتباهي در آن باشد، اينجاست كه تاييد پيامبران و به تعبيري ديگر تاييد عقل

با نقل مي تواند ما را در داده هاي عقلي مطمئن سازد و ريشه وسوسه ها را بخشكاند و به درستي راهي كه از آن مي رويم مطمئن سازد. 4- در هر عصر و زماني حجتي لازم است در تعبيرات مولا نيز اين نكته به چشم مي خورد كه تاكيد مي فرمود: خداوند هرگز خلق خودش را از حجت و هادي و راهنما خالي نگذاشته است، خواه پيامبري بوده باشد يا كتاب آسماني بازمانده از پيامبران يا امام معصوم و يا سنت و سيره و روش آنان. جالب اين كه كتاب آسماني و پيامبران- در كلام امام (ع)- در كنار هم قرار گرفته اند و حجت الهي و سيره معتبر در كنار هم. آري، همراه هر كتاب آسماني بايد پيامبري باشد تا آن را دقيقا تبيين و علاوه بر تبيين، د

ر عمل پياده كند و در ادامه راه، همراه سنت پيامبران بايد وصي و امامي باشد تا ميراث پيامبران را حفظ و در تحكيم و اجراي آن بكوشد. اين همان چيزي است كه اعتقاد ما بر آن است و در حديثي از امام صادق (ع) وارد شده: لو لم يبق في الارض الا اثنان لكان احدهما الحجه، اگر در روي زمين جز دو نفر نباشد يكي از آن دو، حجت الهي و امام ديگري است. و نيز همان است كه امام اميرالمومنين (ع) در كلمات قصار همين نهج البلاغه فرموده است: اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم لله بحجه اما ظاهرا مشهورا و اما خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته. 5- ويژگيهاي پيامبران پيامبراني كه از سوي خدا براي هدايت خلق، مبعوث مي شدند افراد عادي نبودند، بلكه تمام صفاتي را

كه لازمه اين رسالت مهم است دارا بودند كه از جمله آنها شهامت در حد بالا براي ابلاغ رسالت در برابر اقوام جاهل و لجوج، و ايستادگي در مقابل همه موانع تا سرحد شهادت. و اين همان است كه امام (ع) در فراز بالا به آن اشاره فرموده كه: كمي نفرات و فراواني دشمنان و تكذيب كنندگان، هرگز مانع انجام وظيفه آنها نبود و هر گاه تاريخ انبيا را مطالعه كنيم (مخصوصا تاريخ پيامبر اسلام را) صدق اين سخن به وضوح در آن

ديده مي شود. قرآن مجيد نيز اين صفت را يكي از ويژگيهاي مبلغان رسالت الهي شمرده، مي فرمايد: الذين يبلغون رسالات الله و يخشونه و لا يخشون احدا الا الله، پيامبراني كه تبليغ رسالتهاي الهي مي كردند و (تنها) از او مي ترسيدند و از هيچ كس جز خدا بيم نداشتند. از تعبير امام در اين فراز- به گفته نويسنده منهاج البراعه- روشن مي شود كه تقيه بر انبيا جايز نيست و اگر مي بينيم فخر رازي به شيعه اماميه اين معني را نسبت داده است كه آنها حتي اظهار كفر را بر انبيا در مقام تقيه جايز مي شمرند سخني باطل و بي اساس است. بلكه مطلب از اين بالاتر است، زيرا تقيه كردن براي امامان و حتي افراد عادي در آنجا كه اصل دين در خطر بوده باشد حرام مي باشد، به تعبير ديگر: تقيه، گاه واجب است و گاه حرام، آنجا كه ترك تقيه سبب هدر دادن نيروها بدون دليل است، تقيه واجب است، مثل اين كه جمعي از مسلمانان بر اثر پيشامدي در دست دشمنان اسلام گرفتار شوند و به گونه اي باشد كه اگر اظهار اسلام كنند دشمن، همه

را نابود كند و مسلمانان به ضعف و شكست كشيده شوند، در اينجا بايد عقيده خود را كتمان نمايند تا نيروها را بيهوده هدر ندهند، ولي گاه مي شود كه مكتوم داشتن عقيده باعث ض

عف و زبوني و ذلت است، در اينجا واجب است عقيده را شجاعانه اظهار داشت و لوازم آن را هر چه هست تحمل نمود (برنامه امام حسين (ع) و يارانش در كربلا يكي از مصداقهاي روشن اين مطلب است). از آنجا كه انبيا در موضعي بودند كه اگر كتمان عقيده مي كردند به رسالت آنها لطمه وارد مي شد موظف بودند تقيه را ترك كنند. ذكر اين نكته نيز لازم است كه اين تقيه نه منحصر به شيعه است و نه منحصر به مسلمانان، بلكه يكي از اصول اساسي عقلاست كه هرجا اظهار عقيده باعث به هدر رفتن نيروها بدون هيچگونه فايده باشد از آن خودداري مي كند.

[صفحه 212]

ترجمه: و به اين ترتيب قرنها گذشت و روزگاران، سپري شد، پدران رفتند و فرزندان، جانشين آنان شدند. (اين وضع همچنان ادامه داشت) تا اين كه خداوند سبحان محمد رسول الله (ص) را براي وفاي به عهد خويش و كامل كردن نبوتش مبعوث كرد. اين در حالي بود كه از همه پيامبران، پيمان درباره او گرفته شده بود (كه به او ايمان بياورند و بشارت ظهورش را به پيروان خويش بدهند) و در حالي كه نشانه هايش مشهود و ميلادش ارزنده بود و در آن روز مردم زمين، داراي مذاهب پراكنده و افكار ضد و نقيض و راهها و عقايد پراكنده بودند: گروهي خدا را به مخلوقاتش تشبيه مي كردند و گروهي نام او را بر بتها مي نهادند و

بعضي به غير او اشاره و دعوت مي نمودند، اما خداوند آنها را به وسيله آن حضرت از گمراهي رهايي بخشيد و با وجود پر بركتش، آنها را از جهالت نجات داد. شرح و تفسير: به اين ترتيب، قرنها گذشت و روزگاران سپري شد، پدران رفتند و فرزندان جانشين آنها شدند (علي ذلك نسلت القرون و مضت الدهور و سلفت الاباء و خلفت الابناء). طلوع آفتاب اسلام: در اين بخش از خطبه، امام (ع) اشاره به چهار نكته مي فرمايد: نخست، مسئله بعثت پيامبر اسلام و بخشي از ويژگيها و فضا

يل آن حضرت و نشانه هاي نبوت او. دوم، وضع دنيا در زمان قيام آن حضرت از نظر انحرافات ديني و اعتقادي و نجات آنها از اين ظلمات متراكم، به وسيله نور محمدي (ص). سوم، رحلت پيامبر از دار دنيا. چهارم، ميراثي كه از آن حضرت باقي مانده، يعني قرآن مجيد. در قسمت اول ميفرمايد: اين وضع همچنان ادامه يافت تا اين كه خداوند سبحان، محمد رسول الله (ص) را براي وفاي به عهد خود و كامل كردن نبوتش برانگيخت و مبعوث كرد (الي ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم لانجاز عدته و اتمام نبوته). سپس اشاره به بخشي از فضايل آن حضرت كرده، مي فرمايد: اين در حالي بود، كه از همه پيامبران پيمان درباره او گرفته شده بود (كه به او ايمان بياورند و بشارت ظهورش را به پيروان خويش بدهند) (ماخوذا علي النبيين ميثاقه). در حالي كه نشانه هايش مشهور و ميلادش پسنديده بود (مشهوره سماته، كريما ميلاده). اين تعبير ممكن است اشاره به كرامت و عظمت پدر و

مادر و اجداد او باشد و يا بركاتي كه هنگام تولد او براي جهانيان فراهم گشت، چه اين كه مطابق نقل تواريخ، همزمان با تولد آن حضرت بتها در خانه كعبه فرو ريختند، آتشكده فارس خاموش شد، درياچه ساوه كه مورد پ

رستش گروهي بود خشكيد و قسمتي از قصر شاهان جبار درهم شكست و فرو ريخت و همه اينها بيانگر آغاز عصر جديدي در مسير توحيد و مبارزه با شرك بود. سپس مي افزايد: در آن روز مردم زمين، داراي مذاهب پراكنده و افكار و خواسته هاي ضد و نقيض و راهها و عقايد پراكنده بودند (و اهل الارض يومئذ ملل متفرقه و اهواء منتشره و طرائق متشتته). گروهي خدا را به مخلوقاتش تشبيه مي كردند و گروهي نام او را بر بتها مي نهادند يا به غير او اشاره و دعوت مي كردند (بين مشبه لله بخلقه او ملحد في اسمه او مشير الي غيره). ملحد از ماده لحد بر وزن مهد به معناي حفره اي است كه در يك طرف قرار گرفته است و به همين جهت به حفره اي كه در يك جانب قرار گرفته است لحد مي گويند، سپس به هر كاري كه از حد وسط منحرف به سوي افراط و تفريط شده، الحاد گفته مي شود و شرك و بت پرستي را نيز به همين جهت الحاد مي گويند و منظور از جمله بالا (ملحد في اسمه) همان است كه در بالا اشاره شد كه نام خدا را بر بتها مي نهادند، مثلا به يكي از بتها اللات و به ديگري العزي و به سومي منات مي گفتند كه به ترتيب از الله و العزيز و المنان مشتق شده است و يا

اين كه منظور آن است كه صفاتي براي خدا همچون صف

ات مخلوقات قائل مي شدند و اسم او را دقيقا بر مسمي تطبيق نمي كردند. جمع ميان هر دو تفسير نيز ممكن است. سپس مي افزايد: پس خداوند آنها را به وسيله آن حضرت از گمراهي رهايي بخشيد و با وجود پر بركت او، آنان را از جهالت نجات داد (فهداهم به من الضلاله و انقذهم بمكانه من الجهاله). نكته ها: 1- اديان و مذاهب قبل از بعثت پيامبر اسلام (ص) در عبارات فوق، اشارات كوتاه و بسيار پرمعني درباره اديان و مذاهب عرب و غير عرب در عصر جاهليت و قبل از بعثت پيامبر اسلام (ص) شده است و به طوري كه مورخان و محققان نوشته اند نه تنها در دنيا مذاهب و اديان بي شماري بود و انحرافات فراوان، بلكه در ميان عرب نيز عقايد گوناگون بسياري بود. ابن ابي الحديد مفسر معروف نهج البلاغه درباره اديان عرب جاهلي مي گويد: آنها نخست به دو گروه تقسيم شدند معطله و غير معطله. گروهي از معطله اصلا اعتقادي به خدا نداشتند و همانگونه كه قرآن مي گويد، مي گفتند: ما هي الا حياتنا الدنيا نموت و نحيي و ما يهلكنا الا الدهر، چيزي جز زندگاني دنيا وجود ندارد، گروهي مي ميرند و گروه ديگري به جاي آنها مي آيند و تنها طبيعت است كه ما را مي ميراند. گروه ديگري از آنان خدا را قبول دا

شتند ولي منكر معاد و رستاخيز بودند و مي گفتند: من يحيي العظام و هي رميم، چه كسي مي تواند استخوانهاي پوسيده را زنده كند؟ گروه سومي، خداوند و رستاخيز را قبول داشتند ولي منكر بعثت پيامبران بودند و تنها به سراغ پرستش بتها مي رفتند.

بت پرستان نيز مختلف بودند بعضي بتها را شريك خداوند مي دانستند و همين واژه (شريك) را بر آنها اطلاق مي كردند و به هنگام حج مي گفتند: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك. اما گروه ديگري بتها را شيفيعان درگاه خدا مي دانستند و مي گفتند: و ما نعبدهم الا ليقربونا الي الله زلفي، اينها را پرستش نمي كنيم مگر براي اين كه ما را به پيشگاه خدا نزديك كنند! گروه ديگري قائل به تشبيه و تجسم بودند و براي خدا جسم و اعضا و صفاتي شبيه انسانها قائل بودند. بعضي از آنها مانند اميه بن ابي الصلت مي گويد: خداوند بر فراز عرش نشسته و پاهاي خود را به سوي كرسي دراز كرده است! (آثار اين افكار و رسوبات آن متاسفانه در بعضي از افراد عقب مانده و ناآگاه از اسلام نيز، بعد از اسلام وجود داشت تا آنجا كه بعضي بر اين باور بودند كه خداوند از آسمان نازل مي شود بر مركبي سوار است و به صورت جوان امردي است، در پاي او كفشهايي ا

ز طلا وجود دارد و بر گرد صورتش پروانه اي طلايي حركت مي كند و امثال اين خرافات و موهومات). اما غير معطله، گروه اندكي بودند كه اعتقاد به خداوند داشتند و پارسايي و پرهيزكاري را پيشه خود نموده بودند مانند عبدالمطلب و فرزندش عبدالله و فرزند ديگرش ابوطالب و قس بن ساعده و بعضي ديگر. بعضي ديگر از اين شارحان نهج البلاغه، دانشمندان عرب را نيز به گروههاي زير تقسيم كرده اند: آنهايي كه تنها در علم انساب آگاهي داشتند، گروه ديگري تعبير رويا مي كردند و بعضي داراي علم انواء بودند (نوعي ستاره شناسي آميخته با

خرافات) و گروهي كاهنان بودند كه به گمان خود از امور پنهاني و حوادث آينده خبر مي دادند. در ميان غير عرب نيز برهماييها در هند زندگي مي كردند كه جز احكام عقليه چيزي را قائل نبودند و تمام اديان را انكار مي كردند. گروهي ديگر ستاره پرستان بودند و خورشيدپرستان و ماه پرستان كه اشكال ديگري از بت پرستي بود. علاوه بر اينها يهود و نصارا و مجوس بودند كه هر كدام گرفتار نوعي انحراف شده بودند. مذهب مجوس سر از دوگانه پرستي و خداي خير و خداي شر درآورده بود. اين مذهب- كه شايد در آغاز از سوي بعضي انبياي الهي عرضه شده بود- چنان با خرافات آميخ

ته شده بود كه به گفته بعضي از محققان، آنها معتقد بودند خداي خير و خداي شر- جنگ سختي با هم داشتند تا اين كه فرشتگان ميانجيگري كردند اصلاح ذات البين حاصل شد به اين شرط كه عالم پايين، هفت هزار سال در اختيار خداي بشر باشد (و عالم بالا در اختيار خداي خير). مسيحيان در چنگال تثليث (خدايان سه گانه) گرفتار شده بودند و يهود، با تحريفات عجيبي كه در تورات واقع شده بود گرفتار خرافات زيادي شد كه شرح آن در اين مختصر نمي گنجد. امام (ع) در عبارت فوق، تمام اين گروهها را در سه طايفه جاي داده است: گروه اول آنهايي كه قائل به تشبيهند و براي خدا شريك قائلند مانند مجوس و مسيحيان، يا براي خداوند صفات مخلوقات را قائلند مانند بسياري از يهود. گروه دوم كساني كه نام او را بر غير او مي نهند مانند بسياري از بت پرستان كه نام خدا را بر بتها مي نهادند و آنها را

واسطه ميان خود و خدا مي پنداشتند و گروه سوم كساني كه به غير خدا اشاره مي كردند مانند دهريه كه طبيعت را خالق هستي مي پنداشتند و يا بت پرستان و ماه پرستان و ستاره پرستان كه براي بتها و كواكب آسمان، اصالت قائل بودند يعني همانها را خداي خود مي دانستند. آري در چنين اوضاع و احوالي پيامبر اسلا

م ظهور كرد و آفتاب قرآن درخشيدن گرفت. عالي ترين مفاهيم توحيد و دقيق ترين معارف مربوط به خدا و صفات او، به وسيله آن حضرت تعليم داده شد، تاريخ انبيا كه با خرافات وحشتناكي آميخته شده بود به صورت پاك و خالي از هر گونه خرافه بر مردمان عرضه شد. قوانيني كه حمايت از محرومان و مستضعفان، اساس آن را تشكيل مي داد و پديدآورنده نظم و عدالت بود بيان گرديد و پيامبر اسلام به تعبير خود قرآن، آنها را از ضلال مبين رهايي بخشيد و با تعليم قرآن و معارف اسلام به تهذيب نفوس پرداخت (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين). آري با ظهور اين پيامبر بزرگ چهره دين الهي، آشكار گشت و خرافات زدوده شد و فصل تازه اي در تاريخ بشريت گشوده گرديد. اين حقيقتي است كه حتي دورافتادگان از كانون اسلام نيز به آن معترفند. (برنارد شاو) نويسنده و فيلسوف معروف انگليسي مي گويد: دين محمد، تنها ديني است كه به نظر مي رسد شايستگي دارد كه با تمام اشكال زندگي انسانها در طول تاريخ بسازد (و آنها را رهبري كند) به گونه اي كه براي تمام اقوام، جاذبه داشته باشد … محمد را

بايد نجات دهندي انساني

ت خواند و من معتقدم اگر مردي همانند او زعامت و سرپرستي جهان امروز را بر عهده بگيرد در حل مشكلات پيروز مي شود و جهان را به سوي سعادت و صلح مي برد. محمد كاملترين انسان از گذشتگان و انسانهاي امروز بود و مانند او در آينده نيز تصور نمي شود! 2- آينده نگري پيامبران از تعبير امام (ع) در اين خطبه به خوبي استفاده مي شود كه انبيا و پيامبران الهي تنها به زمان حيات خود نمي نگريستند بلكه نگران امتهاي بعد از حيات خود نيز بودند به همين دليل آنچه اسباب هدايت و نجات آنها در آينده مي شد، بيان مي كردند و هر كاري كه از دست آنها ساخته بود براي ادامه خط نبوت و رسالت انجام مي دادند. به يقين پيغمبر اسلام نيز چنين بود. آيا ممكن است امت را يله و رها سازد و از ميان آنان برود؟ آيا ممكن است بدون طريق واضح و سرپرست آگاهي، آنها را به حال خود واگذارد؟! آيا حديث ثقلين كه به طور متواتر در كتب اهل سنت و شيعه نقل شده است كه پيامبر فرمود: من دو چيز گرانمايه را در ميان شما وا مي گذارم و مي روم: كتاب خدا و عترتم نمونه اي از اين آينده نگري و پيشگيري از انحرافات نيست؟

[صفحه 227]

ترجمه: سپس خداوند سبحان، لقاي خويش را براي محمد انتخاب كرد و آنچه را نزد خود داشت براي او پسنديد و او را با رحلت و انتقال از دار دنيا به سراي آخرت گرامي داشت و از گرفتاري در چنگال مشكلات نجات بخشيد. آري در نهايت احترام او را قبض روح كرد، درود خدا بر او و

آلش باد! او هم، آنچه را انبياي پيشين براي امت خود به يادگار گذارده بودند، در ميان شما به جاي نهاد چرا كه آنها هرگز امت خود را بي سرپرست و بي آن كه راهي روشن در پيش پايشان بنهند و پرچمي برافراشته نزد آنان بگذارند، رها نمي كردند.

خطبه 002-پس از بازگشت از صفين

[صفحه 267]

ترجمه: اين خطبه را امام (ع) به هنگام بازگشت از صفين ايراد فرمود و در آن، وضع حال مردم پيش از بعثت و اوصاف اهل بيت پيامبر اسلام (ص) و سپس اوصاف گروه ديگري بيان شده است: حمد و ستايش مي كنم او را براي جلب اتمام نعمتش و اظهار تسليم در برابر عزتش و تقاضاي حفظ و نگهداري از معصيتش، چرا كه آن كس را كه او هدايت فرمايد هيچگاه گمراه نمي شود و آن كس را كه او دشمن دارد هرگز رهايي نمي يابد، زيرا ستايش او در ترازوي سنجش، از همه چيز سنگينتر است و براي ذخيره كردن، از هر گنجي برتر و گواهي مي دهم كه جز خداوند معبودي نيست، يگانه و بي شريك است، همان گواهيي كه خلوص آن آزموده شده و عصاره و جوهره آن در عمق عقيده خود جاي داده ام، شهادتي كه تا خدا ما را زنده دارد به آن پايبنديم و آن را براي صحنه هاي هولناكي كه در پيش داريم ذخيره كرده ايم زيرا اين (شهادت به توحيد) پايه اصلي ايمان و ريشه و قوام آن و سرآغاز همه نيكيها و سبب جلب خشنودي خداوند و موجب طرد و دوري شيطان است. خطبه در يك نگاه: اين خطبه در واقع داراي پنج فراز است (كه در ضمن چهار بخش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد):

فراز اول درباره حمد و ثناي الهي و پناه بردن به

فضل و كرم و رحمت او و فراز دوم درباره شهادت به توحيد پروردگار و آثار پربار ايمان به توحيد و فراز سوم شهادت و گواهي به نبوت، به اضافه بخش مهمي از فضايل پيغمبر اكرم (ص) و اوضاع و احوال عصر جاهليت، و گرفتاريهاي عظيم جامعه اسلامي در آن زمان و اشاره به زحماتي كه پيامبر اسلام براي دگرگون ساختن اين وضع تحمل فرموده و بالاخره در فراز چهارم اشارات پرمعنايي درباره موقعيت اهل بيت و عظمت مقام آنها و لزوم پناه بردن مردم در مشكلات ديني به آنان آمده است. در فراز پنجم همين معني را به شكل ديگري ادامه مي دهد و مردم را از مقايسه كردن آل محمد با ديگران برحذر مي دارد و با بيان اين كه هيچ يك از افراد اين امت همتاي آنان نيستند امتيازات آنان را بر مي شمرد و از بازگشت حق به اهلش اظهار رضايت و خشنودي مي كند. شرايط و زمان صدور اين خطبه: همانگونه كه در آغاز خطبه خوانديم مرحوم سيدرضي تصريح مي كند كه اين خطبه بعد از بازگشت امام (ع) از صفين ايراد شده است. حال و هواي خطبه نيز تناسب با اين معني دارد زيرا شرح احوال مردم در عصر جاهليت، بازگوكننده اين حقيقت است كه از تكرار جاهليت دوم برحذر باشند و اجازه ندهند بازماندگان عصر جاهليت كه عمدتا لش

كر شام را در ميان صفين تشكيل مي دادند، در رسيدن به نيات سوء خود موفق شوند. و نيز تاكيد مي كند كه دست به دامان اهل بيت پيامبر بزنند تا از خطراتي كه اسلام را در

آن زمان تهديد مي كرد رهايي يابند، چرا كه خود پيامبر بارها فرمود: من در ميان شما دو چيز گرانمايه به يادگار مي گذارم كه اگر به آنها تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد: قرآن و اهل بيت. از اينجا روشن مي شود كه آنچه ابن ابي الحديد در يك داوري عجولانه درباره زمان صدور خطبه گفته است، صحيح به نظر نمي رسد. او مي گويد حال و هواي آخر خطبه متناسب با زمان بازگشت از صفين نيست چرا كه آن زمان بر اثر حادثه حكميت و نيرنگ عمرو بن عاص و تقويت معاويه و مشكلات ديگري كه در لشكر آن حضرت ظاهر گشت مناسب چنين سخني نبود، بلكه تناسبي با آغاز خلافت آن حضرت دارد و اگر سيدرضي زمان صدور آن را بعد از بازگشت از صفين دانسته، اشتباهي از او نيست، او آنچه را در كلمات پيشينيان يافته، بازگو كرده است و چه بسا اشتباه از سابقين باشد. به گفته بعضي از دانشمندان اين سخن را درباره كسي بايد گفت كه كوه علم و درياي وقار و اسطوره مقاومت و جهاد نباشد. شخصي با سعه صدر علي (ع) هرگز در برابر چنين حادثه اي خود

ش را نمي بازد و روح بلند و فكر گسترده او اجازه نمي دهد كه پريشان حال و مضطرب و مشوش گردد، بلكه به عكس، همانگونه كه گفتيم اين خطبه به مردم هشدار مي دهد كه تسليم تبليغات مسموم و تلاشهاي شيطاني حاكمان شام نشوند و از بازگشت به عصر جاهليت بپرهيزند و آنگونه كه حق به اهلش بازگشته، دست از آن برندارند و محكم، تا آخر بايستند. اين كه ابن ابي الحديد معتقد است پيروزي در اين ميدان از

آن معاويه بود و با جمله: الان اذ رجع الحق الي اهله، اكنون حق به اهلش بازگشته تناسبي ندارد صحيح به نظر نمي رسد، زيرا: اولا: معاويه هرگز در اين ميدان پيروز نشد، تنها از يك شكست قطعي بر اثر نيرنگ عمرو بن عاص نجات يافت و علي (ع) همچنان حق را در اهلش (خودش و اهل بيت) مي بيند و به مردم هشدار مي دهد، مراقب باشند كه حق از اهلش گرفته نشود. ثانيا: داستان حكميت و داوري زشت و ظالمانه عمرو بن عاص- بر خلاف آنچه بسياري فكر مي كنند- به هنگام حضور امام در صفين واقع نشد بلكه چند ماه بعد از آن صورت گرفت و جالب اين كه خود ابن ابي الحديد در جاي ديگر به اين معني تصريح كرده است. بنابراين اگر ابن ابي الحديد مي خواهد جمله اخير خطبه را دليل بر اين بگيرد كه اين خطبه بع

د از جنگ صفين نبوده، دليل نادرست و شاهد باطلي است. شرح و تفسير: دو اصل اساسي در اسلام اين خطبه مانند بسياري از خطبه هاي نهج البلاغه با حمد و ستايش پروردگار آغاز مي شود ولي در اينجا انگيزه هاي سه گانه اي براي حمد و ستايش الهي بيان شده است: نخست تقاضاي افزايش و تكميل نعمتهاي الهي و ديگر اظهار تسليم در مقابل قدرت و عزت او و سوم تقاضاي حفظ و نگهداري از معاصي به بركت الطاف او مي باشد، مي فرمايد: حمد و ستايش مي كنم او را به خاطر جلب اتمام نعمتش و اظهار تسليم در برابر عزتش و تقاضاي حفظ و نگهداري از معصيت و نافرمانيش (احمده استتماما لنعمته و استسلاما لعزته و استعصاما من معصيته). بايد توجه داشت كه مفهوم حمد

چيزي بيشتر از شكر است و به تعبيري ديگر شكر آميخته با ستايش است و اين از يك سو سبب فزوني نعمتهاي الهي مي شود همانطور كه مي فرمايد: لئن شكرتم لازيدنكم و از سوي ديگر انجام وظيفه عبوديت و بندگي است و آن همان تسليم در برابر عزت پروردگار است و از سوي سوم موجب جلب عنايات و الطاف و امدادهاي حق، براي حفظ از گناهان است. بعد از حمد به سراغ استعانت از پروردگار مي رود و دليل آن را نيز بيان مي فرمايد، مي گويد: از او ياري مي

جويم چرا كه نيازمند به كمك و كفايت او هستم (و استعينه فاقه الي كفايته). آري هنگامي كه بنده آگاه خود را سر تا پا نيازمند به آن ذات بي نياز و صاحب كمال مطلق مي بيند، دست استعانت به دامان لطفش مي زند و در همه چيز و در همه حال از او ياري مي طلبد. سپس به دليل ديگري براي اين ياري جستن اشاره كرده، مي افزايد: چرا كه آن كس را كه او هدايت فرمايد هرگز گمراه نمي شود و آن كس را كه خدا او را دشمن دارد هرگز نجات و رهايي نمي يابد و هر كس را كفايت كند هرگز نيازمند نخواهد شد (انه لا يضل من هداه و لا يئل من عاداه و لا يفتقر من كفاه). آري قدرتش آن چنان است كه هيچ كس را ياراي مقابله با آن نيست و علمش چنان است كه هيچ خطايي در آن راه ندارد. اين احتمال نيز وجود دارد كه اين جمله هاي سه گانه دليل ديگري براي حمد و هم دليل براي استعانت باشد. در پايان اين كلام باز به دليل و نكته

ديگري براي حمد پروردگار اشاره مي فرمايد، مي گويد: چرا كه ستايش او در ترازوي سنجش، از همه چيز سنگين تر و براي ذخيره كردن از هر گنجي برتر است (فانه ارجح ما وزن و افضل ما خزن). در واقع فوايد و آثاري كه در جمله هاي قبل آمده، مربوط به اين جهان است و آنچه در دو جمله

اخير آمده، مربوط به جهان ديگر و ذخيره يوم المعاد است و به اين ترتيب حمد پروردگار مايه نجات در دنيا و آخرت است و چه زيباست كه در اين جمله هاي كوتاه تمام ابعاد و نكات را در كوتاهترين عبارت بيان فرموده است. بي جهت نيست كه ابن ابي الحديد هنگامي كه به شرح اين خطبه مي رسد و از كنايات و تعبيرات لطيف و بديع آن سرمست مي گردد، مي گويد: فسبحان من خصه بالفضائل التي لا تنتهي السنه الفقهاء الي وصفها و جعله امام كل ذي علم و قدوه كل صاحب خصيه، منزه است خدايي كه علي (ع) را به فضايلي مخصوص كرد كه زبان فصيحان توان وصف آن را ندارد و او را بر هر عالمي مقدم داشت و پيشوا و اسوه هر صاحب فضيلتي كرد. سپس به سراغ ريشه تمام نيكيها و پاكيها و فضايل و افتخارات يعني شهادت به توحيد مي رود و مي فرمايد: من گواهي مي دهم كه جز خداوند معبودي نيست، يگانه و بي شريك است (و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له). پناه گرفتن، در سايه توحيد هم به خاطر آن است كه ريشه تمام عقايد و افكار پاك و اعمال صالح است و هم به خاطر اين كه كساني كه مدعي الوهيت آن حضرت بودند به

نادرستي اعتقاد خود پي ببرند. سپس مي افزايد: (اين شهادت و گواهي من به حقيقت توحيد يك شهاد

ت ساده نيست بلكه) شهادتي است كه خلوص آن آزموده شده و عصاره و جوهره آن را در عمق عقيده خود، جاي داده ام (نه تنها زبان من كه تمام ذرات وجودم و اعماق روح و جانم به آن گواهي مي دهد) (شهاده ممتحنا اخلاصها معتقدا مصاصها). نه يك شهادت و گواهي زودگذر بلكه شهادتي كه تا خداوند ما را زنده دارد به آن پايبنديم و آن را براي صحنه هاي هولناكي كه در پيش داريم ذخيره كرده ايم (نتمسك بها ابدا ما ابقانا و ندخرها لاهاويل ما يلقانا). امام (ع) در اين گفتار عمق ايمان و وفاداري خود را به حقيقت توحيد در تمام ابعاد و همه صحنه هاي زندگي اعلام مي دارد و هر كس تاريخ زندگي آن بزرگوار را مطالعه كند، اين حقيقت را به روشني در تمام زندگي آن حضرت مي بيند كه لحظه اي به شرك آلوده نشد و در برابر هيچ بتي سجده نكرد و هميشه در سايه توحيد گام برمي داشت و از هرگونه شرك خفي و جلي بيزار بود. سپس دلايل چهارگانه اي براي تمسك جستن به اين اصل اصيل ذكر مي فرمايد، مي گويد: زيرا شهادت به توحيد پايه اصلي ايمان و ريشه و قوام آن است و همچنين سرچشمه همه نيكيها و سبب جلب خشنودي خداوند و موجب طرد و دوري شيطان است (فانها عزيمه الايمان و فاتح الاحسان و مرضاه الرحمن و م

دحره الشيطان). چنانچه در بحث نكات خواهد آمد خواهيم ديد كه هيچ يك از مراتب ايمان به اصول دين، بدون توحيد، اساسي ندارد و نيز تمام نيكيها و

اعمال صالح از حقيقت توحيد سرچشمه مي گيرد و به همين دليل سبب خشنودي خدا و دوري شيطان است چرا كه مهمترين ابزار شيطان شرك است- خواه به صورت جلي و آشكار باشد و يا مخفي و پنهان. بعضي از مفسران نهج البلاغه تعبير به (فاتحه الاحسان) را اشاره با پاداشهاي نيك الهي دانسته اند كه سرآغازش توحيد است ولي تفسيري كه در بالا گفته شد صحيح تر به نظر مي رسد. نكته ها: 1- توحيد ريشه همه نيكي ها معمولا شهادت به يگانگي پروردگار به عنوان يكي از اصول قطعي اعتقادي شمرده مي شود در برابر اصول ديگر، ولي اين در واقع يك برداشت ساده از اين اصل مهم اسلامي است. دقت بيشتر در منابع اسلامي و همچنين تحليلهاي عقلي نشان مي دهد كه توحيد، اصلي است كه در تمام اصول و فروع جريان دارد و به تعبير ديگر تمام اصول و فروع اسلام تبلوري از توحيد است نه تنها در مباحث اعتقادي و عبادي كه در مسائل اجتماعي و سياسي و اخلاقي، روح توحيد كم و جاري است. يگانگي خداوند چه در جهت ذات و صفات و چه در جهت افعال و عبوديت امري است روشن و مسل

م، ولي در مورد نبوت انبيا نيز به مقتضاي (لا نفرق بين احد من رسله) در ميان رسولان و انبياي او جدايي نمي افكنيم و معتقديم همه، داعيان يك مكتب و مناديان يك برنامه بودند هر چند با گذشت زمان و پيشرفت جوامع انساني پاره اي از احكام و برنامه ها به شكل تازه اي مطرح شده است. در امر معاد به مقتضاي (و كلهم آتيه يوم القيمه فردا) همه در يك روز، تك و تنها و در يك

دادگاه، حضور مي يابند و با يك معيار درباره آنها داوري مي شود و هر كدام به تناسب اعمالشان پاداش و كيفر مي بينند. جوامع انساني به يك ريشه باز مي گردند و اصولي كه حاكم بر آن است بلكه اصولي كه بر تمام عالم هستي حاكم است اصول ثابت و معيني است درست است كه قوانين الهي در اديان آسماني از نظر شاخ و برگ تا حدي متفاوت بوده، ولي ريشه هاي آن در همه جا يكي است و به همين دليل ما معتقديم كه انبيا به سوي جامعه واحد جهاني دعوت مي كرده اند و سرانجام نيز تمام جهان در زير چتر حكومت عدل واحدي قرار خواهد گرفت. در مسائل اخلاقي، چه كسي است كه نداند: فضايل اخلاقي از توحيد، و رذايل، از شرك سرچشمه مي گيرد. افراد رياكار گرفتار شركند همانگونه كه حسودان و بخيلان و حريصان و متكبران گرفتارند. كسي

كه توحيد افعالي خدا را در اعماق جانش پذيرا گشته و عزت و ذلت و روزي و حيات و پيروزي و موفقيت را به دست تواناي او مي داند دليلي ندارد كه راه ريا و حرص و بخل و حسادت را پيش مي گيرد. كوتاه سخن اين كه توحيد همچون يك دانه درشت تسبيح در مقابل بقيه دانه ها نيست بلكه همچون ريسماني است كه تمام دانه ها را به هم مي پيوندد. اينجاست كه عمق كلام مولا در جمله هاي بالا روشنتر مي شود چرا كه توحيد را پايه اصلي ايمان و سرآغاز همه نيكيها و موجب خشنودي خدا و عامل طرد و دوري شيطان مي شود و اگر آفتاب توحيد بر صفحه جان و جسم و جامعه انساني بيفتد و همه چيز در پرتو توحيد روشن

شود وضع و شكل گيري به خود خواهد گرفت. اگر مي بينيم مولاي متقيان علي (ع) كه خود روح توحيد است بارها و بارها در خطبه هاي نهج البلاغه توحيد و شهادت به يگانگي خدا را تكرار مي كند و از اين طريق به همه پيروان مكتبش درس توحيد تعليم مي دهد به خاطر اين است كه اين شعله جاوداني را در دلها زنده نگهدارد و سرزمين جانها را با اين آب حيات آبياري كند تا بذرهاي نيكي و پاكي در وجودشان به ثمر بنشيند و در پرتو توحيد رنگ الهي و صبغه الله را پذيرا شوند. بي شك شهادت به رسالت پيامبر (ص)

و توجه به ماموريتهاي او و كتاب آسمانيش بهترين زمينه ساز پيشرفت حقيقت توحيد در اعماق وجود انسانهاست. 2- درخشش توحيد خالص در زندگي اميرمومنان (ع) علي (ع) پيش از آن كه ديگران را به سوي اين حقيقت بزرگ (توحيد) دعوت كند خود مظهر تمام عيار آن بود. در تمام عمرش لحظه اي براي بت سجده نكرد و گرد و غبار شرك بر دامان پاكش ننشست. هر گامي برمي داشت براي خدا و هر حركتي مي كرد براي جلب رضاي او بود. از آغاز عمرش تا پايان عمر پيامبر (ص) همه جا در خدمتش بود و از جان و دل مي كوشيد. داستان معروف پيكار او با عمرو بن عبدود در آن هنگام كه عمرو، بر زمين افتاده بود و حضرت مي خواست كار او را يكسره كند معروف است، آري سپاهيان اسلام با كمال تعجب ديدند كه در اين لحظه حساس، علي (ع) توقف كرد (و شايد برخاست و كمي راه رفت) سپس برگشت و كار عمرو را يكسره كرد. هنگامي كه از علت اين

ماجرا پرسيدند، فرمود: (قد كان شتم امي و تفل في وجهي فخشيت ان اضربه لحظ نفسي فتركته حتي سكن مابي ثم قتلته في الله، او به مادرم دشنام داد و آب دهان به صورتم افكند من ترسيدم اگر آخرين ضربه را بر او وارد كنم به خاطر هواي نفس باشد او را رها كردم تا خشم من فرو نشست سپس براي

خدا او را به قتل رساندم). هنگامي كه بعضي از يارانش پيشنهاد شرك آلودي به او كردند كه براي تقويت پايه هاي حكومتت در بيت المال مسلمين تبعيض روا دار و سرشناسان و سردمداران را از بيت المال سير نما، فرمود: اتامروني ان اطلب النصر بالجور فيمن وليت عليه و الله لا اطور به ما سمر سمير و ما ام نجم في السماء نجما، آيا به من پيشنهاد مي كنيد كه براي پيروزي خود از جور و ستم در حق كساني كه بر آنها حكومت مي كنم استمداد جويم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان آسمان در پي هم طلوع و غروب مي كنند دست به چنين كاري نمي زنم! هنگامي كه به نماز مي ايستاد آن چنان غرق صفات جمال و جلال خدا مي شد كه جز او نمي ديد و به غير او نمي انديشيد آنگونه كه در حديث معروف آمده است كه در پاي مباركش پيكان تيري در غزوه احد فرو نشست كه بيرون آوردن آن در حال عادي مشكل بود، رسول خدا دستور داد كه در حال نماز از پايش بيرون بياورند (چنين كردند ولي) بعد از پايان نماز فرمود: من متوجه بيرون آوردن تير در حال نماز نشدم و از اينگونه جلوه هاي توحيد در

زندگي مولا فراوان است.

[صفحه 268]

ترجمه: و نيز گواهي مي دهم كه محمد (ص) بنده و فرستاده اوست، او را با دين و آيين آشكار، و نشانه روشن، و كتاب نوشته شده، و نور درخشان و روشنايي تابنده، و امر و فرمان قاطع و بي پرده، فرستاد تا شبهات را از ميان بردارد و با دلايل و منطق روشن استدلال كند و به وسيله آيات الهي مردم را از مخالفت خدا برحذر دارد و از كيفرهايي كه به دنبال مخالفت، دامنگيرشان مي شود بترساند. (خداوند پيامبرش را در زماني فرستاد كه) مردم در فتنه ها گرفتار بودند، فتنه هايي كه رشته دين در آن گسسته و ستونهاي بي ايمان و يقين متزلزل شده بود. اصول اساس فطرت و ارزشها دگرگون گشته و امور مردم پراكنده و متشتت، راههاي فرار از فتنه ها بسته و پناهگاه و مرجع، ناپيدا بود. (در چنين محيطي) هدايت، فراموش شده و گمراهي و نابينايي، همه را فرا گرفته بود. (در چنين شرايطي) خداوند رحمان معصيت مي شد و شيطان ياري مي گرديد و ايمان، بدون يار و ياور مانده بود. اركان ايمان فرو ريخته و نشانه هاي آن ناشناخته مانده و طرق آن ويران و شاهراههايش ناپيدا بود. مردم پيروي شيطان مي كردند و در مسير خواسته هاي او گام برمي داشتند. در آبشخور شيطان وارد شده و به وسيله آنها

(مردمي كه در دام شيطان گرفتار بودند) نشانه هاي او آشكار و پرچم وي به اهتزاز درآمده بود. اين در حالي بود كه مردم در فتنه هايي گرفتار بودند كه با پاي خويش آنان را لگدمال نموده و با سم خود، آنها را له نموده بود (و همچنان اين هيولاي فتنه) بر روي پاي خود ايستاده

بود. به همين دليل آنها در ميان فتنه ها گم گشته و سرگردان و جاهل و فريب خورده بودند (و اينها همه در حالي بود كه مردم آن زمان) در كنار بهترين خانه (خانه خدا) زندگي داشتند (ولي) با همسايگاني كه بدترين همسايگان بودند، خوابشان بي خوابي و سرمه چشمهايشان اشكها بود. در سرزميني كه دانشمندش به حكم اجبار، لب فرو بسته و جاهلش گرامي بود. خطبه در يك نگاه: اين خطبه در واقع داراي پنج فراز است (كه در ضمن چهار بخش مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد): فراز اول درباره حمد و ثناي الهي و پناه بردن به فضل و كرم و رحمت او و فراز دوم درباره شهادت به توحيد پروردگار و آثار پربار ايمان به توحيد و فراز سوم شهادت و گواهي به نبوت، به اضافه بخش مهمي از فضايل پيغمبر اكرم (ص) و اوضاع و احوال عصر جاهليت، و گرفتاريهاي عظيم جامعه اسلامي در آن زمان و اشاره به زحماتي كه پيامبر اسلام براي دگرگون

ساختن اين وضع تحمل فرموده و بالاخره در فراز چهارم اشارات پرمعنايي درباره موقعيت اهل بيت و عظمت مقام آنها و لزوم پناه بردن مردم در مشكلات ديني به آنان آمده است. در فراز پنجم همين معني را به شكل ديگري ادامه مي دهد و مردم را از مقايسه كردن آل محمد با ديگران برحذر مي دارد و با بيان اين كه هيچ يك از افراد اين امت همتاي آنان نيستند امتيازات آنان را بر مي شمرد و از بازگشت حق به اهلش اظهار رضايت و خشنودي مي كند. شرايط و زمان صدور اين خطبه: همانگونه كه در آغاز خطبه خوانديم مرحوم

سيدرضي تصريح مي كند كه اين خطبه بعد از بازگشت امام (ع) از صفين ايراد شده است. حال و هواي خطبه نيز تناسب با اين معني دارد زيرا شرح احوال مردم در عصر جاهليت، بازگوكننده اين حقيقت است كه از تكرار جاهليت دوم برحذر باشند و اجازه ندهند بازماندگان عصر جاهليت كه عمدتا لشكر شام را در ميان صفين تشكيل مي دادند، در رسيدن به نيات سوء خود موفق شوند. و نيز تاكيد مي كند كه دست به دامان اهل بيت پيامبر بزنند تا از خطراتي كه اسلام را در آن زمان تهديد مي كرد رهايي يابند، چرا كه خود پيامبر بارها فرمود: من در ميان شما دو چيز گرانمايه به يادگار مي گذارم كه اگر به

آنها تمسك جوييد هرگز گمراه نخواهيد شد: قرآن و اهل بيت. از اينجا روشن مي شود كه آنچه ابن ابي الحديد در يك داوري عجولانه درباره زمان صدور خطبه گفته است، صحيح به نظر نمي رسد. او مي گويد حال و هواي آخر خطبه متناسب با زمان بازگشت از صفين نيست چرا كه آن زمان بر اثر حادثه حكميت و نيرنگ عمرو بن عاص و تقويت معاويه و مشكلات ديگري كه در لشكر آن حضرت ظاهر گشت مناسب چنين سخني نبود، بلكه تناسبي با آغاز خلافت آن حضرت دارد و اگر سيدرضي زمان صدور آن را بعد از بازگشت از صفين دانسته، اشتباهي از او نيست، او آنچه را در كلمات پيشينيان يافته، بازگو كرده است و چه بسا اشتباه از سابقين باشد. به گفته بعضي از دانشمندان اين سخن را درباره كسي بايد گفت كه كوه علم و درياي وقار و اسطوره مقاومت و جهاد نباشد. شخصي

با سعه صدر علي (ع) هرگز در برابر چنين حادثه اي خودش را نمي بازد و روح بلند و فكر گسترده او اجازه نمي دهد كه پريشان حال و مضطرب و مشوش گردد، بلكه به عكس، همانگونه كه گفتيم اين خطبه به مردم هشدار مي دهد كه تسليم تبليغات مسموم و تلاشهاي شيطاني حاكمان شام نشوند و از بازگشت به عصر جاهليت بپرهيزند و آنگونه كه حق به اهلش بازگشته، دست از آن

برندارند و محكم، تا آخر بايستند. اين كه ابن ابي الحديد معتقد است پيروزي در اين ميدان از آن معاويه بود و با جمله: الان اذ رجع الحق الي اهله، اكنون حق به اهلش بازگشته تناسبي ندارد صحيح به نظر نمي رسد، زيرا: اولا: معاويه هرگز در اين ميدان پيروز نشد، تنها از يك شكست قطعي بر اثر نيرنگ عمرو بن عاص نجات يافت و علي (ع) همچنان حق را در اهلش (خودش و اهل بيت) مي بيند و به مردم هشدار مي دهد، مراقب باشند كه حق از اهلش گرفته نشود. ثانيا: داستان حكميت و داوري زشت و ظالمانه عمرو بن عاص- بر خلاف آنچه بسياري فكر مي كنند- به هنگام حضور امام در صفين واقع نشد بلكه چند ماه بعد از آن صورت گرفت و جالب اين كه خود ابن ابي الحديد در جاي ديگر به اين معني تصريح كرده است. بنابراين اگر ابن ابي الحديد مي خواهد جمله اخير خطبه را دليل بر اين بگيرد كه اين خطبه بعد از جنگ صفين نبوده، دليل نادرست و شاهد باطلي است. شرح و تفسير: بعد از تحكيم پايه هاي شهادت به توحيد و يگانگي خدا به سراغ دومين و مهمترين اصل بعد از توحيد يعني

شهادت به نبوت مي رود و مي فرمايد: من گواهي مي دهم كه محمد بنده و فرستاده اوست (و اشهد ان محمدا عبده و رسوله). آري پيش از آن

كه رسول خدا باشد بنده خاص او بود و تا بنده خاص نباشد به مقام رسالت نمي رسد ضمنا پاسخي است به آنها كه رسولان خدا را تا سرحد الوهيت بالا مي بردند و بزرگترين افتخار آنان را كه عبوديتشان بود از آنها مي گرفتند. سپس رسالت و ماموريت پيامبر را اين چنين توصيف مي كند، مي فرمايد: او را با دين و آيين آشكار و نشانه روشن و كتاب نوشته شده و نور درخشان و روشنايي تابنده و امر و فرمان قاطع و بي پرده فرستاد (ارسله بالدين المشهور و العلم الماثور و الكتاب المسطور و النور الساطع و الضياء اللامع و الامر الصادع). در اين كه اين تعبيرات ششگانه عميق و پرمحتوا اشاره به چه اموري است تفسيرهاي گوناگوني وجود دارد. نخست اين كه دين مشهور اشاره به آيين اسلام و علم ماثور اشاره به معجزات و كتاب مسطور اشاره به قرآن و نور ساطع اشاره به علوم الهي پيامبر و ضياء لامع اشاره به سنت آن حضرت و امر صادع (به قرينه آيه فاصدع بما تومر) اشاره به ترك تقيه و اظهار توحيد بدون پرده در برابر مشركان و مخالفان است. اين احتمال نيز وجود دارد كه نور ساطع و ضياء لامع توضيحات بيشتري درباره قرآن مجيد مي باشد چرا كه قرآن مايه روشنايي افكار و جوامع انساني است. سپس به هدف ن

هايي رسالت پيامبر (ص) و آوردن قرآن مجيد و معجزات و قوانين و احكام الهي مي پردازد و مي فرمايد هدف از اين بعثت

و تجهيزات همراه پيامبر، چند چيز بود. هدف اين بود كه شبهات را از ميان بردارد و با دلايل و منطق روشن استدلال كند و به وسيله آيات الهي مردم را از مخالفت خدا برحذر دارد و از كيفرهايي كه به دنبال مخالفت دامنگيرشان مي شود بترساند (ازاحه للشبهات و احتجاجا بالبينات و تحذيرا بالايات و تخويفا بالمثلات). در تفسير اين چهار تعبير نيز مي توان گفت كه ازاحه للشبهات اشاره به حقايقي است كه در پرتو براهين الهي روشن مي شود و هر گونه شك و شبه را مي زدايد و احتجاجا بالبينات اشاره به معجزات حسي است كه براي گروهي كه استدلالات عقلي، آنان را قانع نمي كند، موجب يقين و ايمان است و تحذير به آيات تهديد به مجازاتهاي اخروي و تخويف به مثلات تهديد به مجازاتهاي دنيوي است همانگونه كه در قرآن به آن اشاره شده است، مي فرمايد: و يستعجلونك بالسيئه قبل الحسنه و قد خلت من قبلهم المثلات، آنها پيش از حسنه و رحمت الهي از تو تقاضاي شتاب در سيئه و عذاب مي كنند با اين كه پيش از آنها بلاهاي عبرت انگيز، بر گذشتگان نازل شده است. دورنمايي از عصر جاهليت

: امام (ع) در اين فراز كوتاه و پرمحتوا و ضمن بيان بيست و چند جمله فشرده و گويا، وضع زمان جاهليت را به طور دقيق ترسيم مي كند آن چنان كه هر خواننده اي گويي خود را در آن عصر و زمان احساس مي كند و تمام نابسامانيها و بدبختيهاي مردم آن عصر را با چشم خويش مي بيند. بي اغراق مي توان گفت كه امام (ع) در اين جمله هاي كوتاه و فشرده، يك كتاب بزرگ را خلاصه كرده است

و اين نشانه ديگري از قدرت بيان و فصاحت و بلاغت و عمق و زيبايي فوق العاده سخنان آن حضرت است. بديهي است تا وضع سابق مردم، يعني قبل از قيام رسول خدا، دقيقا ترسيم نشود، عظمت رسالت پيامبر (ص) و خدمتي كه او به جامعه انسانيت كرد و اثري كه آيين پاكش گذاشت به طور كامل روشن نخواهد شد. هميشه اينگونه مقايسه هاست كه عظمت كار و برنامه انبيا و مردان بزرگ را در طول تاريخ مشخص مي كند. در نخستين جمله ها مي فرمايد: خداوند پيامبرش را در زماني فرستاد كه مردم در فتنه ها گرفتار بودند، فتنه هايي كه رشته دين در آن گسسته و ستونهاي ايمان و يقين متزلزل شده، اصول اساسي فطرت و ارزشها دگرگون گشته، و امور مردم پراكنده و متشتت و راه فرار از فتنه ها بسته، و پناهگاه و مرجع، ناپيدا بود (و الناس ف

ي فتن انجذم فيها حبل الدين و تزعزعت سواري اليقين و اختلف النجر و تشتت الامر و ضاق المخرج و عمي المصدر). از يك سو، فتنه هاي شياطين و وسوسه هاي هواپرستان، رشته هاي ايمان و اعتقاد و معارق ديني را پاره كرده بود و از سوي ديگر، نابساماني، سراسر جامعه را فرا گرفته و آتش اختلافات از هر سو زبانه مي كشيد، و از همه بدتر اين كه در چنين شرايطي نه راه فراري وجود داشت و نه پناهگاهي، و مردم مجبور بودند در آن محيط آلوده به انواع انحراف و گناه بمانند و در آن لجنزار متعفن دست و پا بزنند. تعبير به حبل الدين (ريسمان دين) كه به صورت مفرد آمده، اشاره اي به وحدت آيين حق است و اين كه تمام اصول

تعليمات انبيا به ريشه واحدي باز مي گردد، هر چند دستورات و برنامه ها و تعليم معارف، با گذشته تفاوت مي يافته است. قرآن مجيد در يك جمله پرمعني در اين زمينه از قول مومنان صادق مي گويد: لا نفرق بين احد من رسله. تعبير به (اختلف النجر) نشان مي دهد كه اختلافات در عصر جاهليت اختلافات صوري و در شاخ و برگ نبود، بلكه اختلافات اصولي و بنيادين بود. بلكه مي توان گفت اين تعبير اشاره اي است به اين معني كه حتي پايه هاي فطرت انساني و اصول شناخته شده فطري مانند ت

وحيد و عشق به نيكيها و پاكيها همه متزلزل شده بود و يا نظام ارزشي جامعه بسيار متفاوت گشته و هر گروهي با معيار جداگانه اي با مسائل برخورد داشتند و همين عامل اساسي تشتت امور بود. تعبير به تشتت الامر مي تواند اشاره اي به اختلاف فوق العاده مذاهب آن زمان باشد (به اين طرز كه منظور از امر را امر دين بدانيم) و يا تشتت و پراكنده گي در همه امور اجتماعي، چه امر دين و چه دنيا، چه مسائل مربوط به اجتماع و چه خانواده، چه مسائل اقتصادي، يا اخلاقي. و معناي دوم تناسب بيشتري با عصر جاهليت دارد، و بدبختي بزرگ، اينجاست كه انسان در ميان شك و ترديد و بي ايماني و انواع اختلافات و پراكندگي و فساد غوطه ور باشد و راه گريزي نيز از آن نداشته باشند به طوري كه ياس و نااميدي سر تا پاي وجود او را فرا گرفته باشد. و اين يك ترسيم واقعي از آن زمان است. سپس در پنج جمله ديگر نتايج آن وضع نابسامان را بيان فرموده، مي گويد: در چنين محيطي هدايت فراموش

شده و گمراهي و نابينايي، همه را فرا گرفته بود، و درست به همين دليل خداوند رحمان معصيت مي شد و شيطان ياري مي گرديد و ايمان بدون يار و ياور مانده بود (فالهدي خامل و العمي شامل، عصي الرحمن و نصر الشيطان و خ

ذل الايمان). بديهي است براي پيمودن راه اطاعت خداوند از يك سو نور هدايت لازم است و از سوي ديگر چشم بينا، در محيطي كه نه چراغ فروزاني وجود دارد و نه چشم بينايي، مردم خواه ناخواه به صورت لشكريان شيطانت درمي آيند و معصيت و گناه، سراسر جامعه را فرا مي گيرد. اين نكته قابل توجه است كه در جمله (عصي الرحمن) از ميان تمام نامهاي خداوند بر نام رحمان تكيه شده كه اشاره به اين است كه خداوندي كه رحمتش دوست و دشمن را فراگرفته، اطاعتش يك امر فطري و بديهي است، اما كوردلان عصر جاهليت حتي از ديدن چنين واقعيني محروم بودند. باز در چهار جمله ديگر چنين نتيجه گيري مي فرمايد: در اين شرايط نابسامان، اركان ايمان فرو ريخته و نشانه هاي آن ناشناخته مانده و طرق آن ويران و شاهراههايش ناپيدا بود (فانهارت دعائمه و تنكرت معالمه و درست سبله و عفت شركه). تعبير به (دعائم) ممكن است اشاره به مردان الهي و رهروان راه حق و يا تعليمات اصولي انبيا باشد و تعبير به (انهارت) اشاره به نابود كردن آنها و يا فراموش كردنشان باشد، معالم مي تواند اشاره به كتب آسماني پيشين و يا اصول تعليمات انبيا باشد و سبل و شرك اشاره به طرق و راههاي شناخت است- اعم از طرق عقلاني و

فطري و يا طريق وحي و تعليمات آسماني. اين نكته

نيز قابل توجه است كه شرك همانطور كه قبلا اشاره شد به معناي شاهراه است. راههاي كوچك ممكن است محو و فراموش شود ولي شاهراهها معمولا خود را نشان مي دهند، اما در چنين جامعه اي حتي شاهراههاي هدايت نيز محو و نابود شد. در يك نتيجه گيري ديگر امام مي فرمايد: در چنين شرايط و وضعي، مردم در دام شيطان افتاده و به پيروي او تن داده بودند شيطان را اطاعت كرده و در مسير خواسته هاي او گام برمي داشتند (اطاعوا الشيطان فسلكوا مسالكه) و درست در همين حال در آبشخور شيطان وارد شدند و از آن سيراب گشتند (و وردوا مناهله). نتيجه آن همان شد كه امام (ع) در جمله هاي بعد فرموده: به وسيله آنها (مردمي كه در دام شيطان گرفتار بودند) نشانه هاي شيطان آشكار و پرچم وي به اهتزاز درآمده بود (بهم سارت اعلامه، و قام لواوه). سپس در ترسيم دقيق و با تشبيهات گويا و زنده اي مي فرمايد: اين در حالي بود كه مردم در فتنه هايي گرفتار بودند كه با پاي خويش آنان را لگدمال نموده و با سم خود آنها را له كرده بود و همچنان (اين هيولاي فتنه) بر روي پاي خود ايستاده بود (في فتن داستهم باخفافها و وطئتهم باظلافها و قامت علي سنابكها)

. آيا اين فتنه ها همان فتنه هايي است كه در بالا به آن اشاره شد يا فتنه هاي ديگري است، ظاهر اين است كه همان فتنه هاست كه با اوصاف و آثار ديگري بيان شده. در اينجا امام (ع) فتنه هاي عصر جاهليت را به حيوان وحشي و خطرناكي تشبيه كرده كه با سم خود صاحبش را لگدمال نموده و همچنان بر سر پا ايستاده

تا هر حركتي را در برابر خود ببيند در زير پاي خود له كند. تعبير به (سنابك) كه به معني سر سم حيوانات تك سم است اشاره لطيفي به اين حقيقت است كه فتنه هرگز شكست نخورده بلكه با قدرت تمام، سايه شوم خود را بر مردم افكنده بود (زيرا اينگونه حيوانات هنگامي بر سر سم مي ايستند كه كاملا آماده نشان دادن عكس العملهاي خشن از خود باشند). به اين ترتيب اوضاع در آن زمان به قدري خراب و پيچيده بود كه اميدي براي نجات نمي رفت. درست به همين دليل امام (ع) در آخرين جمله هاي خود چنين نتيجه گيري مي فرمايد: آنها در ميان فتنه ها گم گشته و سرگردان و نادان و فريب خورده بودند (فهم فيها تائهون حائرون جاهلون مفتونون). تائهون: اشاره به اين است كه راه حق را به كلي گم كرده و حتي خويشتن خويش را نيز از دست داده بودند. حائرون: اشاره به نهايت تحير و سرگرداني آنهاست كه

حتي قدرت تصميم گيري براي انديشيدن به راه نجات نداشتند. جاهلون: اشاره به اين است كه اگر فرضا تصميم براي نجات مي گرفتند جهل و بي خبري به آنها اجازه پيدا كردن راه نمي داد. مفتونون: اشاره به اوهام و خيالات و فريب و نيرنگهايي است كه آنها را به خود جلب و جذب كرده بود، سراب را آب و مجاز را حقيقت مي پنداشتند. اينها در حالي بود كه مردم آن زمان در (كنار) بهترين خانه (در كنار خانه خدا و سرزمين انبياي بزرگ) زندگي داشتند، ولي با همسايگاني كه بدترين همسايگان بودند (في خير دار و شر جيران). به خاطر اين بدبختيهاي مضاعف و متراكم خوابشان بي خوابي و سرمه هاي

چشمشان اشكها بود (هرگز استراحت و آرامشي نداشتند و هيچگاه به خاطر جنايات مكرري كه صورت مي گرفت و مصايبي كه پي درپي روي مي داد اشك چشمانشان خشك نمي شد)! (نومهم سهود، و كحلهم دموع). و اسفناكتر اين كه در سرزميني مي زيستند كه دانشمندش به حكم اجبار لب فرو بسته و قدرت بر هدايت و نجات مردم نداشت و جاهلش گرامي بود و حاكم بر جامعه (بارض عالمها ملجم و جاهلها مكرم). براي جمله (في خير دار) چهار تفسير متفاوت در كلمات مفسران نهج البلاغه ديده مي شود، بعضي چنان كه گفتيم آن را اشاره به خانه

كعبه و حرم امن الهي دانسته اند (بنابراين كه جمله هاي بالا همه ناظر به توصيف عصر جاهليت باشند) در حالي كه بعضي ديگر آن را اشاره به سرزمين شامات دانسته اند كه آن هم از اراضي مقدسه و سرزمين انبياي بزرگ بود ولي شاميان آن زمان كه لشكر معاويه را تشكيل مي دادند بدترين همسايگان آن زمين بودند (اين در صورتي است كه جمله هاي بالا را ناظر به عصر خود آن حضرت بدانيم). احتمال سوم اين كه منظور از آن كوفه و جايگاه زندگي خود آن حضرت باشد كه يك مشت منافقان و عهدشكنان و همسايگان بد، آن سرزمين را احاطه كرده بود. احتمال چهارم اين كه منظور از آن، سراي دنياست كه افراد آلوده و بدكار در آن فراوانند. تفسير اول از همه مناسب تر و صحيح تر به نظر مي رسد و تعبيرات بالا همه با آن هماهنگ است، بنابراين تفسير جمله نومهم سهود تا آخر اشاره به ناامنيها و پريشان حالي ها و مصايب عصر جاهليت است و عالمان، همان افراد پاكي بودند كه بعد از ظهور پيامبر

(ص) به سرعت در اطراف او جمع شدند و جاهلان، فاسدان و مفسدان قريش و مانند آنها بودند، اما بنا بر تفسيرهاي ديگر ناظر به ناامنيهاي عصر معاويه و مشكلات شام و عراق در آن زمان است و همانگونه كه اشاره شد اين تفسيره

ا با روح خطبه چندان سازگار نيست. شاهد اين معني علاوه بر آنچه گفته شد حديثي است كه ابن ابي الحديد در كتاب خود از پيامبر اكرم (ص) نقل كرده است كه هنگام حكايت حال خود در آغاز بعثت مي فرمايد: كنت في خير دار و شر جيران، من در بهترين سرا و در ميان بدترين همسايگان بودم. تعبير به (نومهم سهود و كحلهم دموع) اشاره لطيفي است به شدت ناامني و مصايب بسيار آن دوران، كه اگر شبها به خواب مي رفتند خوابي بود ناآرام و توام با ترس و وحشت و بي خوابيهاي مكرر، و دامنه مصايب آنقدر گسترده بود كه به جاي سرمه اي كه مايه زينت و آرايش چشم است، اشكهاي مداوم و سوزان كه سرچشمه انواع ناراحتيهاست از چشمانشان جاري بود. طبيعي است در چنين سرزميني، عالمان كه در آغاز اسلام تنها ياران پيامبر اسلام (ص) بودند، مجبور به لب فرو بستن و جاهلان كه سران قريش و بزرگان شرك و الحاد بودند، در نهايت احترام مي زيستند. اين احتمال نيز وجود دارد كه منظور از عالم، موحدان و آگاهان محدود و معدود قبل از بعثت پيامبر مانند عبدالمطلب و ابوطالب و قس بن ساعده و لبيد بن ربيعه و امثال آنان، باشند. نكته: ترسيمي از زندگي مرگبار انسانها در عصر جاهلي: امام (ع) در عبارات فشرده

و بسيار پرمحتواي بالا، ترسيم دقيق و

زنده اي از وضع عصر جاهليت عرب فرموده است كه با مطالعه دقيق آن، گويي انسان خود را در آن عصر مشاهده مي كند و همه نابسامانيها و تيره روزيها و زشتيهاي آن زمان را با چشم مشاهده مي كند. اين بيان از يك سو عظمت مقام پيامبر اسلام (ص) را روشن مي سازد چرا كه هر قدر تاريكي عميقتر و سياهي شديدتر باشد نور و روشنايي آشكارتر به نظر مي رسد و عظمت خدمات پيامبر اسلام و سازندگي آيين پاكش واضح تر مي شود. چرا كه جامعه آن چناني را به جامعه اسلامي عصر رسول خدا تبديل كردن كاري غير ممكن به نظر مي رسيد و تنها قدرت اعجاز و نيروي عظيم وحي و عمق و جامعيت دستورات اسلام توانست اين چنين معجزه اي را نشان دهد. از سوي ديگر، گويا اشاره اي است به تجديد افكار و آداب و رسوم جاهلي در عصر آن حضرت، كه به خاطر انحراف مردم از دستورهاي پيامبر اسلام (ص) در دوران خلفاي پيشين رخ داد. اين معلم بزرگ عالم انسانيت فرياد خويش را در لابه لاي اين تعبيرات آشكار ساخته و به مردم عصر خود هشدار مي دهد كه چشم باز كنند و درست بنگرند كه در كجا بودند و اكنون در كجا هستند و از خطراتي كه آينده جامعه اسلامي را به خاطر زنده شدن عادات و رسوم

و جاهلي شديدا تهديد مي كند، آگاه شوند. جالب اين كه امام اين خطبه را بعد از بازگشت از صفين ايراد فرموده و به وسيله آن دليل ناكاميها را در جنگ صفين بيان مي فرمايد و با زبان معروف (اياك اعني و اسمعي يا جاره، منظورم تويي ولي اي همسايه تو بشنو) كه زبان

كنايي بليغ و رسايي است، ياران خود را آگاه و باخبر مي سازد. مطالعه اين جمله هاي تكان دهنده براي امروز ما مسلمانها و آنچه را در دنياي حاضر و عصر تمدن ماشيني مي بينيم نيز هشدار ديگري است، چرا كه جمله به جمله آن كاملا بر اوضاع و احوال كنوني دنياي مادي قابل تطبيق است. امروز هم مردم در درون فتنه ها فرو رفته اند، اركان ايمان و يقين متزلزل شده، راههاي شناخت حق، در ميان تبليغات زيانبار و آلودگي به فساد اخلاق پنهان گشته، امور مردم پراكنده و متشتت و راه فرار از فتنه ها پيچيده، گمراهي و نابينايي فراگير و هدايت به فراموشي سپرده شده است. گناه و معصيت جامعه بشري را فرا گرفته و شياطين يكه تاز ميدان جهانند. آري! هم در عصر آن امام بزرگوار مردم غفلت زده به سوي ارزشهاي جاهلي روي آورده بودند و هم در عصر ما و عجيب تر اين كه چنان مردم آن زمان به خواب فرو رفته بودند كه فريادهاي بيدارگر اين

معلم بزرگ، جز در گروه خاصي اثر نكرد و همچنان به راه خود ادامه دادند و ارزشهاي عصر جاهليت را يكي پس از ديگري زنده كردند و سرانجام حكومت اسلامي تبديل به خلافت امويان و عباسيان شد و نه تنها پيشرفت اسلام را در جهان، متوقف ساخت كه ضربه هاي شديدي بر پيكر اسلام و مسلمين وارد كرد! براي تكميل اين بحث شايسته است نگاه عميقتري به اوضاع مردم از جهات مختلف در عصر جاهليت داشته باشيم و آنچه را امام (ع) در جمله هاي كوتاه و پرمعنايش بيان فرموده گسترده تر در لابه لاي آيات قرآن و تواريخ آن زمان مشاهده كنيم. جاهليت عرب-

و جاهليتهاي مشابه آن در اقوام ديگر- نشان دهنده مجموعه اي از عقايد باطل و خرافات و آداب و رسوم غلط و گاه زشت و شرم آور و كارهاي بيهوده و برخوردهاي قساوتمندانه بوده، بتهايي را از سنگ و چوب مي تراشيدند و پرستش مي كردند و در مشكلات خود به آن پناه مي بردند و اين موجودات بي شعور را شفيعان درگاه خدا و حاكم بر مقدرات و خير و شر خود، مي پنداشتند. تنها دختران خود را با دست خويش- به عنوان دفاع از ناموس يا به عنوان اين كه دختر ننگي است در خانواده- زنده به گور نمي كردند، بلكه گاه پسران خود را نيز با دست خود به قتل مي رساندند،

گاه به عنوان قرباني براي بتها و گاه به خاطر فقر و تنگدستي شديد! و نه تنها از اين جنايت عظيم و بي مانند، نگران نبودند بلكه به آن افتخار مي كردند و از نقاط مثبت خانواده خود مي شمردند! مراسم نماز و نيايش آنها كف زدنها و سوت كشيدنهاي ممتد، كنار خانه كعبه بود و حتي زنانشان به صورت برهنه مادرزاد احيانا اطراف خانه خدا طواف مي كردند و آن را عبادت مي شمردند. جنگ و خونريزي و غارتگري مايه مباهاتشان بود و زن در ميان آنان متاع بي ارزشي محسوب مي شد كه از ساده ترين حقوق انساني محروم بود و حتي گاه بر روي آن قمار مي زدند. فرشتگان را دختران خدا مي دانستند در حالي كه- همانگونه كه در بالا اشاره شد- تولد دختر را ننگ خانواده خود مي پنداشتند: (و يجعلون لله البنات سبحانه و لهم ما يشتهون) (ام خلقنا الملائكه اناثا و هم شاهدون). آنها احكام خرافي عجيبي داشتند، از جمله مي گفتند: جنينهايي كه در شكم

حيوانات ماست، سهم مردان است و بر همسران حرام است اما اگر مرده متولد شود همگي در آن شريكند. هنگامي كه از همسر خود ناراحت مي شدند و مي خواستند او را مورد غضب شديد قرار دهند، ظهار مي كردند، يعني كافي بود به او بگويند: انت علي كظهر امي، تو نسبت به

من همچون مادرم هستي اين سخن به عقيده آنها سبب مي شد كه آن زن به منزله مادر باشد و تحريم گردد، بي آن كه حكم طلاق را داشته باشد و به اين ترتيب زن را در يك حال بلاتكليفي مطلق قرار مي داد. از ويژگيهاي دردناك عصر جاهليت مسئله جنگ و خونريزي وسيع و گسترده و كينه توزيهايي بود كه پدران براي فرزندان به ارث مي گذاشتند. همان وضع وخيمي كه قرآن مجيد از آن به شفا حفره من النار (لبه پرتگاه آتش) تعبير كرده مي فرمايد: و اذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا و كنتم علي شفا حفره من النار فانقذكم منها، نعمت بزرگ خدا را بر خويشتن به ياد آريد كه دشمن يكديگر بوديد و خدا در ميان دلهاي شما الفت ايجاد كرد و به بركت نعمت او برادر شديد، و شما بر لب پرتگاهي از آتش بوديد خدا شما را نجات داد. عقايد ديگري از قبيل اعتقاد به ارتباط نزول باران با طلوع و غروب ستارگان خاص، و فال نيك و بد زدن به پرندگان و ايمان به غولهاي بيابان و مانند اينها در ميان آنها وجود داشت كه قرآن مجيد از مجموع آنها به عنوان ضلال مبين، گمراهي آشكار تعبير كرده است. چه تعبير رسا و گويايي! مي فرمايد: هو

الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو

ا عليهم آياته و يزكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمه و ان كانوا من قبل لفي ضلال مبين، او كسي است كه در ميان جمعيت درس نخوانده، رسولي از خودشان برانگيخت كه آياتش را بر آنها مي خواند و آنها را تزكيه مي كند و به آنان كتاب و حكمت مي آموزد و به يقين، پيش از آن در گمراهي آشكار بودند. آري اين بود سرگذشت عرب جاهلي- و همين است ويژگيهاي اصلي جاهليتهاي قرون و اعصار كه در اشكال مختلف و محتواي واحد ظاهر مي شود- و از همين جاست كه به عظمت و بزرگي كار پيامبر اسلام و قرآن مجيد مي توان پي برد و چه خوب مي گويد يكي از فرزانگان غرب به نام (توماس كارل) كه مي گويد: خداوند عرب را به وسيله اسلام از تاريكيها به سوي روشناييها هدايت فرمود، از ملت خموش و راكدي كه نه صدايي از آن مي آمد و نه حركتي محسوس بود، ملتي به وجود آورد كه از گمنامي به سوي شهرت، از سستي به سوي بيداري، از پستي به سوي فراز و از عجز و ناتواني به سوي نيرومندي سوق داده شد. نورشان از چهار سوي جهان مي تابيد از اعلان اسلام، يك قرن بيشتر نگذشته بود كه مسلمانان يك پا در هندوستان و پاي ديگر در اندلس نهادند و بالاخره در همين مدت كوتاه، اسلام بر نصف دنيا نورافشاني مي كرد.

[صفحه 297]

ترجمه: آنها محل اسرار خدايند و پناهگاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احكامش و جايگاه حفظ كتابهاي (آسماني) او هستند و كوههاي استوار دينند. به وسيله آنان قامت دين را راست نمود و

لرزش و تزلزل و وحشت آن را از ميان برد. شرح و تفسير: مقام والاي آل محمد (ص): امام (ع) در اين بخش از خطبه توصيفي از آل پيامبر و امامان اهل بيت مي كند و در عباراتي كوتاه و بسيار پرمعني، موقعيت آنان را بعد از پيامبر روشن مي سازد و با هشت جمله پي درپي، در واقع آنچه را در حديث ثقلين و حديث سفينه نوح و حديث نجوم آمده است توضيح مي دهد. در شش جمله اول مي فرمايد: آنها محل اسرار خدايند و پناهگاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احكامش و جايگاه حفظ كتابهاي آسماني او هستند و كوههاي استوار دينند (هم موضع سره، و لجا امره، و عيبه علمه، و موئل حكمه، و كهوف كتبه، و جبال دينه). گرچه بعضي از دانشمندان قسمتي از اين جمله ها را مرادف و شبيه هم دانسته اند، ولي حق اين است كه هر كدام اشاره به نكته اي دارد. در جمله اول اين حقيقت بازگو شده است كه اسرار الهي نزد آنهاست بديهي است كسي كه مي خواهد رهبري دين الهي را به عهده داشته باشد بايد از تمام اسرار

آن باخبر باشد، چرا كه بدون آن پيش بينيهاي صحيح را در امر هدايت و تدبير و نظم امور آنان، نمي تواند بر عهده بگيرد، به خصوص اين كه رهبري آنها مربوط به زمان خاصي نبوده است و به تمام تاريخ بشريت نظر داشته باشد (در بحث علم غيب پيامبر و پيشوايان معصوم نيز گفته ايم كه بخشي از علم غيب، اساس رهبري آنان را تشكيل مي دهد و بدون آن، امر رهبري ناقص خواهد بود). در جمله دوم نشان داده شده كه

آنها پناهگاه امر الهي هستند. آيا منظور از امر در اين جا تنها اوامر تشريعي است يا اوامر تكويني را نيز شامل مي شود، ظاهر جمله هاي قبل و بعد را نشان مي دهد كه اين جمله نظر به فرمانهاي تشريعي خداوند دارد كه مردم در كسب اين اوامر و اطاعت از آنها بايد به پيشوايان معصوم از اهل بيت پيامبر پناه ببرند. جمله سوم، آنها را در صندوقچه علوم الهي مي شمارد، نه تنها اسرار و نه تنها اوامر، بلكه تمام علومي كه براي هدايت انسانها لازم و ضروري است و يا به نحوي در آن دخالت دارد، در اين صندوقچه ها نهفته شده است! و در جمله چهارم، آنها مرجع احكام الهي شمرده شده اند كه مردم در اختلافاتشان- چه از نظر فكري و چه از نظر قضايي- بايد به آنها مراجعه كنند تا رفع اختلاف و حل

مشكل شود و اگر موئل حكمه (حكم بر وزن ارم جمع حكمت است) خوانده شود، تفاوت آن با جمله هاي قبل روشنتر خواهد شد چرا كه در اين جا سخن از فلسفه ها و حكمتهاي احكام الهي است كه بخشي از علوم پيامبر و پيشوايان معصوم را تشكيل مي دهد. اما جمله و كهوف كتبه بيانگر اين حقيقت است كه محتواي همه كتب الهي نزد آنان است. اين شبيه چيزي است كه از علي (ع) نقل شده كه مي فرمود: اما و الله لو ثنيت لي و ساده فجلست عليها لافتيت اهل التوريه بتوراتهم … بتوراتهم … و افتيت اهل الانجيل بانجيلهم … و افتيت اهل القرآن بقرآنهم …، به خدا سوگند اگر مسندي براي من آماده شود و بر آن بنشينم براي پيروان تورات به

توراتشان فتوا مي دهم و … و براي پيروان انجيل به انجيلشان و براي اهل قرآن به قرآنشان … در جمله ششم، آنها را كوههاي استوار دين معرفي كرده كه ظاهرا اشاره به چيزي است كه در آيات متعددي از قرآن مجيد درباره كوهها و نقش آن در حفظ آرامش زمين و نزول بركات، بر آن آمده است در آيه 15 از سوره نحل مي خوانيم: و القي في الارض رواسي ان تميد بكم و انهارا و سبلا لعلكم تهتدون، در زمين كوههاي ثابت و محكمي افكند تا لرزش آن را نسبت به شما بگيرد و نهرها و راهها

يي ايجاد كرد تا هدايت شويد. در حقيقت، كوهها- همچنان كه در تفسير اين آيه و آيات مشابه آن آمده است- از يك سو فشارهايي را كه از درون و از بيرون بر زمين وارد مي شود خنثي مي كنند و از سوي ديگر، منبع بزرگي براي نهرها و چشمه هاي آب هستند و از سوي سوم كانوني براي انواع معادن گرانبها. امامان معصوم نيز مايه آرامش افكار و سيراب شدن دلها و نشر ذخاير گرانبها در ميان امتند. به دنبال اين شش توصيف زيبا و پرمعني دو جمله ديگر اضافه مي فرمايد و مي گويد: به وسيله آنان (امامان اهل بيت) قامت دين را راست نمود و لرزش و تزلزل و وحشت آن را از ميان برد (بهم اقام انحناء ظهره و اذهب ارتعاد فرائصه). (انحناء ظهر، خميده شدن پشت) كنايه لطيفي از فشار مشكلاتي است كه از سوي دشمنان دانا و دوستان نادان بر دين وارد مي شود و به وسيله اين بزرگواران، اين فشارها خنثي مي گردد و قامت دين راست مي شود. ارتعاد

فرائض، لرزش آن قسمت از بدن كه روي قلب را پوشانيده كنايه لطيف ديگري از اضطراب و وحشتي است كه از سوي مكاتب الحادي و انحرافات ديني و اعتقادي بر مومنان وارد مي گردد كه به وسيله ائمه هدي خنثي مي شود و آرامش خويش را باز مي يابد. نكته ها: 1- آل پيامبر پ

ناه امت اسلامي آنچه در جمله هاي حساب شده بالا آمده است هرگز مبالغه نيست، حقايقي است كه تاريخ زندگي امامان معصوم مخصوصا عصر خود اميرمونان و امام باقر و امام صادق و امام علي بن موسي الرضا- عليهم السلام- گواه بر آن است كه چگونه اين بزرگواران در مقابل مكتبهاي التقاطي كه بر اثر گسترش اسلام و ورود افكار انحرافي به حوزه مسلمين و نيز خرافات و اوهام و تفسيرهاي غلط و نادرست و تحريف غاليان و قاصران، مانند كوه ايستادند و اسلام خالص و ناب را حفظ كردند. تاريخ مي گويد در برابر هيچ سوالي از مسائل دين كه از آنها مي شد، ناتوان نمي ماندند و به بهترين وجه پاسخ مي گفتند. طوفانهاي عجيبي بعد از رحلت پيامبر اسلام (ص) رخ داد و اگر اين لنگرهاي عظيم الهي نبودند شدت طوفان، كشتي اسلام راستين را غرق مي نمود. در پاره اي از موارد با علوم و دانشهاي خود، با افشاگريها و تبيين حقايق اسلام و در پاره اي از موارد با خون پاك خود- آنگونه كه امام حسين سالار شهيدان و يارانش در كربلا انجام دادند- از حوزه اسلام دفاع كردند. اگر انحرافات اعتقادي و عقايد عجيب و غريبي را كه در كتب ملل و نحل ذكر كرده اند، با معارف و عقايدي كه امامان اهل بيت عرضه داشته اند-

و نمونه آن همين

نهج البلاغه و صحيفه سجاديه با آن محتواي بسيار بالاست- و آنچه از روايات ائمه اهل بيت در كتابهايي مانند توحيد صدوق و كتب مشابه آن آمده است مقايسه كنيم، حقيقت آنچه را در جمله هاي بالا در توصيف آنان آمده است درمي يابيم. اينها همان چيزي است كه در جاي ديگر نهج البلاغه در لابه لاي سخنان علي (ع) با كميل بن زياد آمده است كه مي فرمايد: اللهم بلي لا تخلو الارض من قائم الله بحجه اما ظاهرا مشهورا او خائفا مغمورا لئلا تبطل حجج الله و بيناته … يحفظ الله بهم حججه و بيناته حتي يودعها نظرائهم و يزرعوها في قلوب اشباههم، آري، هرگز روي زمين خالي نمي شود از كسي كه به حجت الهي قيام كند خواه ظاهر و آشكار باشد يا خائف و پنهان، تا دلايل الهي و نشانه هاي روشن او باطل نگردد … خداوند به واسطه آنها حجتها و دلايلش را حفظ مي كند تا به افرادي نظير خود بسپارند و بذر آن را در قلوب افرادي شبيه خود بيفشانند. اين همان حقيقتي است كه پيامبر در روايت متواتر معروف به آن اشاره فرموده و توصيه كرده است كه دست از دامان قرآن و اهل بيت برندارند تا هرگز گمراه نشوند و مفهوم آن دين است كه جدايي از هر يك از اين دو، همراه با گمراهي است. 2- آل

پيامبر كيانند؟ از آنچه در بالا گفته شد به خوبي روشن مي شود كه منظور از اهل بيت، امامان معصوم است، نه آنگونه كه بعضي از مفسران نهج البلاغه احتمال داده اند كه اشاره به افرادي همچون حمزه و عباس و جعفر باشد كه در عصر پيامبر (ص) با فداكاريهاي خود

اسلام را حفظ كردند، درست است كه اينها خدمات پرقيمتي داشتند ولي محتواي جمله هاي هشتگانه بالا چيزي فراتر از اين مسئله است، و جز بر امامان معصوم تطبيق نمي كند.

[صفحه 305]

ترجمه: آنها بذر فجور را فشاندند و با آب غرور و نيرنگ، آن را آبياري كردند و سرانجام، بدبختي و هلاكت را درو نمودند. هيچ كس از اين امت را با آل محمد (ص) نمي توان مقايسه كرد و آنها كه از نعمت آل محمد (ص) بهره گرفتند با آنان برابر نخواهند بود، چرا كه آنها اساس دين و ستون استوار بناي يقينند. غلوكننده، به سوي آنان باز مي گردد و عقب مانده به آنان ملحق مي شود و ويژگيهاي ولايت و حكومت، از آن آنهاست و وصيت و وراثت (پيامبر) تنها در آنهاست، ولي هم اكنون كه حق به اهلش بازگشته و به جايگاه اصلي اش منتقل شده (چرا كوتاهي و سستي مي كنند و قدر اين نعمت عظيم را نمي شناسند؟). شرح و تفسير: هيچ كس با آنان برابر نمي كند! با توجه به اين كه اين خطبه بعد از جنگ صفين ايراد شده است چنين به نظر مي رسد كه ضميرها در جمله هاي سه گانه آغاز اين بخش، به اصحاب معاويه و همچنين خوارج برمي گردد، اين احتمال نيز داده شده است كه به منافقين باز گردد و يا به همه كساني كه با حضرتش به مبارزه و مخالفت برخاستند. به هر حال در يك تشبيه دقيق و گويا مي فرمايد: آنها بذر فجور را (در سرزمين دل خويش و در متن جامعه اسلامي) افشاندند و با آب غرور و

نيرنگ آن را آبياري كردند و سرانجام، بدبختي و هلاكت را كه محصول اين بذر شوم

بود درو كردند (زرعوا الفجور، و سقوه الغرور، و حصدوا الثبور). اين درست مراحل سه گانه اي است كه امروز درباره زراعت گفته مي شود: كاشت، داشت و برداشت و روشن است كه بذرهاي فجوري كه با غرور و نيرنگ آبياري شود محصولي جز اين نخواهد داشت. سپس بار ديگر به بيان اوصاف آل محمد (ص) با تعبيرات صريحتر و آشكارتري باز مي گردد و مقام والا و حقوق از دست رفته آنان را در عباراتي كوتاه و پرمعني- همانگونه كه راه و رسم آن حضرت است- بازگو مي كند. نخست مي فرمايد: هيچ كس از اين امت را با آل محمد (ص) نمي توان مقايسه كرد (لا يقال بال محمد صلي الله عليه و آله من هذه الامه احد). دليل آن هم روشن است زيرا آنها به گفته صريح پيامبر در حديث ثقلين كه تقريبا همه علماي اسلام آن را در كتابهاي خود آورده اند قرين قرآن و كتاب الله شمرده شده اند و مي دانيم هيچ كس از امت، غير آنها، قرين قرآن نيست. افزون بر اين، آياتي همچون آيه تطهير كه شهادت به معصوم بودن آنها مي دهد و آيه مباهله كه بعضي از آنان را نفس پيامبر مي شمرد و آيات و روايات ديگر شاهد اين مدعاست. بعلاوه علوم و دانشها و مع

ارفي كه از آنان نقل شده با علوم و دانشهاي ديگران قابل مقايسه نيست. آيا نظير آنچه در همين نهج البلاغه آمده است و يا عشري از اعشار آن از ديگران نقل شده است، آيا مجموعه همچون صحيفه سجاديه و حتي يك دعاي آن از ديگري سراغ داريد، احكام وسيع و گسترده اي كه از امام باقر و امام صادق- عليهماالسلام- درباره جزئيات دين

نقل شده و مناظراتي كه از امام علي بن موسي الرضا (ع) در ابواب مختلف عقايد ديني با پيروان مذاهب ديگر، در حالات آن امام نقل شده، شبيه و مانندي در اين امت دارد؟ در جمله بعد سخني مي فرمايد كه در حقيقت دليل جمله قبل است. مي فرمايد: آنها كه از خوان نعمت آل محمد (ص) بهره گرفتند هرگز با خود آنان برابر نخواهند بود! (و لا يسوي بهم من جرت نعمتهم عليه ابدا). چه نعمتي از اين بالاتر كه اگر فداكاريهاي علي (ع) نبود ديگران در زمره مسلمين وارد نمي شدند. تاريخ زندگي آن حضرت از داستان ليله المبيت گرفته تا جريان جنگ بدر و احد و خندق و خيبر و مانند آن، همه گوياي اين واقعيت است. جايي كه پيامبر درباره او در آن جمله معروف مي فرمايد: ضربه علي يوم الخندق افضل من عباده الثقلين و در تعبير ديگري: لمبارزه علي (ع) لعمرو بن عبدود افضل من اعم

ال امتي الي يوم القيامه. ضربه اي كه علي (ع) در جنگ خندق بر پيكر عمرو بن عبدود (در آن لحظه حساس و بسيار بحراني) وارد كرد برتر از عبادت جن و انس است. ايثارگري علي (ع) در ليله المبيت در آن شب كه جان خود را سپر براي حفظ جان پيامبر نمود، فداكاريهاي او در جنگ خيبر آنجا كه ديگران هر چه كوشيدند كاري از پيش نبردند، ايستادگي بي نظير او در جنگ احد در حساسترين لحظاتي كه لشكر اسلام متلاشي شده و پيامبر تنها مانده بود و مواقع حساس ديگري در تاريخ اسلام چه در عصر پيامبر و چه بعد از او كه بازوهاي تواناي علي (ع) و علم و

دانش سرشار او براي حمايت اسلام به كار مي افتاد بر هيچ كس پوشيده نيست. در عصر خلفاي نخستين و سپس دوران تاريك بني اميه و عصر ظلماني بني عباس، چراغهاي فروزاني كه محيط اسلام را روشن مي ساخت و مسلمين را در برابر تهاجم فرهنگ بيگانه و احياي سنن جاهليت حفظ مي كرد همان امامان اهل بيت بودند و اينها واقعيتهايي است كه بر هيچ محققي پوشيده نيست هر چند دشمنان اهل بيت سخت كوشيدند كه مردم را در مورد اين مسائل در بي خبري نگهدارند. جالب اين كه امام در جمله بالا مي فرمايد: نعمت وجود اهل بيت به طور مستمر و ابدي جاري است و منحصر به

عصر و زماني نبوده و نخواهد بود، چرا كه آنچه از ثمره شجره مباركه اسلام- امروز مي چينيم- گذشته از زحمات فوق العاده پيامبر اسلام- محصول تلاشهاي عظيمي است كه اين باغبانان وحي براي آبياري آن در هر عصر و زماني به خرج داده اند. سپس به دو نكته ديگر اشاره مي فرمايد كه از نكته قبل سرچشمه گرفته است و آن اين كه: اهل بيت اساس و شالوده دين و ستون استوار بناي رفيع يقينند (هم اساس الدين و عماد اليقين). آري وحي در خانه آنان نازل شده و در آغوش وحي پرورش يافته اند و آنچه را از معارف دين دارند از پيامبر گرفته اند و از آنجا كه اسلام راستين نزد آنهاست، سرچشمه يقين و ايمان مردمند. در جمله هاي بعد چنين نتيجه گيري مي كند كه: غلوكننده به سوي آنان باز مي گردد و عقب مانده به آنان ملحق مي شود (اليهم يفيي الغالي، و بهم يلحق التالي). چگونه چنين نباشد در حالي كه آنها صراط مستقيم دينند و امت

وسط مي باشند كه معارف و عقايد و دستورهاي اسلام را خالي از هر گونه افراط و تفريط مي دانند و بازگو مي كنند. اگر به تاريخ عقايد فرقه هاي اسلامي كه از اهل بيت دور مانده اند مراجعه كنيم و گرفتاران در دام جبر و تشبيه و الحاد در اسماء و صفات الهي را ببينيم و ا

ين كه چگونه بعضي، غلو در اسماء و صفات الهي را به جايي رسانده اند كه قائل به تعطيل شده اند و گفتند ما هرگز توان معرفت او را نداريم (نه معرفت اجمالي و نه معرفت تفصيلي) و در مقابل آنها گروهي آن چنان ذات اقدس الهي را پايين آوردند كه او را در شكل جوان امردي دانستند كه موهاي به هم پيچيده زيبايي دارد. در مسئله جبر و تفويض گروهي آن چنان تند رفتند كه انسان را موجودي بي اختيار در چنگال قضا و قدر دانستند كه ذره اي، اراده او كارساز نيست و هر چه تقدير ازلي بوده بايد انجام دهد، خواه راه كفر بپويد يا ايمان، و دسته اي آن چنان گرفتار تفريط گشتند كه براي انسان استقلال كاملي در برابر ذات پاك خداوند قائل شده و با قبول تفويض، راه شرك و دوگانگي را پيش گرفتند. ولي مكتب اهل بيت كه مسئله نفي جبر و تفويض و اثبات امر بين الامرين را مطرح مي كرد، مسلمانها را از آن افراط و تفريط خطرناك و كفرآلود برحذر داشت و اينجاست كه صدق كلام امام روشن مي شود كه غلوكنندگان بايد به سوي آنها باز گردند و واپس ماندگان سرعت گيرند و به آنها برسند و اين تشبيه لطيفي است كه قافله اي را در نظر مجسم مي كند كه راهنمايان

هوشيار و آگاهي دارد ولي گروهي بي حساب پيشي م

ي گيرند و در بيابان گم مي شوند و گروهي سستي كرده، عقب مي مانند و طعمه درندگان بيابان مي شوند. سپس در يك نتيجه گيري نهايي مي فرمايد: ويژگيهاي ولايت و حكومت از آن آنهاست (و لهم خصائص حق الولايه). مقدم داشتن (لهم) در جمله بالا اشاره به اين است كه اين ويژگيها منحصر به آنهاست. چگونه از همه شايسته تر نباشند در حالي كه آنها اساس دين و ستون يقينند و اسلام راستين و ناب محمدي را خالي از هر گونه افراط و تفريط عرضه مي كنند و نعمتهاي وجودي آنها بر همگان جريان دارد. درست به همين دليل: وصيت پيامبر و وراثت خلافت او در آنهاست (و فيهم الوصيه و الوراثه). اگر پيامبر درباره آنها وصيت كرد و پيشوايي خلق را به آنان سپرد به خاطر همين واقعيتها بود نه مسئله پيوند خويشاوندي و نسب. پيداست كه منظور از وصيت و وراثت در اينجا مقام خلافت و نبوت است و حتي كساني كه ارث را در اينجا به معني ارث علوم پيامبر (ص) گرفته اند نتيجه اش شايستگي آنها براي احراز اين مقام است، چرا كه پيشواي خلق بايد وارث علوم پيامبر باشد و جانشين او همان وصي اوست، زيرا معلوم است كه ارث اموال، افتخاري نيست و وصيت در مسائل شخصي و عادي، مطلب مهمي محسوب نمي شود و آنها كه تلاش ك

رده اند وصيت و وراثت را به اينگونه معاني تفسير كنند در واقع گرفتار تعصبها و تحت تاثير پيشداوريها بوده اند، زيرا آنچه مي تواند همرديف (اساس الدين و عماد اليقين و خصائص حق الولايه) واقع شود همان مساله خلافت و جانشيني رسول الله (ص)

است و غير آن شايسته نيست كه همرديف اين امور گردد. سرانجام در آخرين جمله، گويي مردم قدرنشناس زمان خود را مخاطب ساخته و مي فرمايد: هم اكنون كه حق به اهلش بازگشته و به جايگاه اصلي منتقل شده چرا كوتاهي و سستي و پراكندگي داريد و قدر اين نعمت عظيم را نمي شناسيد؟ (الان اذ رجع الحق الي اهله و نقل الي منتقله). از آنچه در بالا درباره وصيت و وراثت گفته شد به خوبي روشن مي شود كه منظور از حق در اينجا همان حق خلافت و ولايت است كه اهل بيت نسبت به آن از همه شايسته تر بودند و در واقع قبايي بود كه تنها به قامت آنها راست مي آمد. نكته ها: 1- عظمت اهل بيت در قرآن و روايات اسلامي تعبيراتي كه در آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي درباره اهل بيت آمده، بسيار والا و شگفت انگيز است. آيه تطهير به روشني مي گويد كه اهل بيت پيامبر (ص) از هر پليدي و آلودگي پاك و منزه و به تعبيري ديگر معصومند (انما يريد الله ليذهب ع

نكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا). آيه مباهله، علي (ع) را به منزله نفس نفيس و جان پاك پيغمبر، و فاطمه زهرا و فرزاندان آنها، حسن و حسين، را نزديكترين افراد به آن حضرت و مقربترين اشخاص نزد خداوند مي شمرد كه دعايشان در پيشگاه او مستجاب است. آيه تبليغ، ابلاغ ولايت علي (ع) را از بزرگترين ماموريتهاي پيامبر (ص) مي شمرد و قرين رسالت قرار مي دهد تا آنجا كه مي گويد: و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر ابلاغ نكني رسالت او را ابلاغ نكرده اي! آيات فراوان ديگر كه وارد

شدن در شرح آنها در اين مختصر مناسب نيست، به علاوه، در كتب فراواني با ذكر منابع و مدارك دقيق آنها از كتب اهل سنت تشريح شده است. در روايات اسلامي مخصوصا رواياتي كه در صحاح سته (كتب شش گانه اي كه معروفترين منابع حديث اهل سنت است) وارد شده، آنقدر فضايل و مناقب درباره اهل بيت ذكر شده كه بالاتر از آن تصور نمي شود و بعضي از دانشمندان آن را در چند جلد كتاب خلاصه كرده اند و بعضي، مجموع اين روايات را كه در منابع مختلف اسلامي (از طريق اهل سنت) آمده، در دهها جلد گردآوري نموده اند. ولي با نهايت تاسف، فشارهاي قدرتهاي حاكم بعد از رسول خدا (ص) چنان زياد بود كه عظمت مقام اه

ل بيت در ميان مردم ناشناخته ماند. كساني كه اهل بيت پيامبر (ص) را از رسيدن به حق خود بعد از رحلت آن حضرت منع كردند اجازه ندادند فضايل آنها در ميان مردم منتشر شود و از آن بيشتر در عصر خلفاي اموي و عباسي، كمتر به كسي اجازه مي دادند كه زبان به شرح فضايل آنها بگشايد و از عظمت مقام آنها سخن بگويد بلكه گاه، ذكر يكي از فضايل آنها سر گوينده را بر باد مي داد و يا سبب زندانهاي طولاني مي شد. اما خدا مي خواست اين حقايق لابه لاي كتب اسلامي باقي بماند و همچون آفتاب بدرخشد و براي كساني كه مي خواهند در برابر واقعيات، سر تعظيم فرود آوردند ذخيره شود. در اينجا انسان به ياد گفته ابن ابي الحديد مي افتد كه مي گويد: چه بگويم درباره مرد بزرگي كه دشمنانش اعتراف به فضيلت او داشته اند و هرگز نتوانسته اند مناقب و فضايل او

را كتمان كنند و از طرفي مي دانيم بني اميه بر تمان جهان اسلام تسلط يافتند و با تمام قدرت و با هر حيله اي سعي در خاموش كردن نور او و تشويق بر جعل اخبار در معايب او داشتند و او را بر فراز تمام منابر سب و دشنام دادند و ستايش كنندگان او را تهديد به مرگ كرده بلكه زنداني كرده و كشتند و حتي اجازه ندادند يك حديث در فضيلت او نقل

شود و نامي از او برده شود، يا كسي را به نام او بنامند، ولي با اين حال جز بر بلندي مقام او افزوده نشد … و هر چه بيشتر كتمان مي كردند عطر فضايل او بيشتر مي شد و همچون آفتاب بود كه هرگز نور آن با كف دست پوشانده نمي شود و همانند روشنايي روز كه اگر يك چشم از آن محجوب بماند چشمهاي فراواني آن را مي بينند. همين معني به صورت فشرده تر و گوياتر در بعضي از كتب، از امام شافعي نقل شده است كه مي گويد: در شگفتم از مردي كه دشمنانش فضايل او را از روي حسد كتمان كردند و دوستانش از ترس، ولي با اين حال شرق و غرب جهان را پر كرده است. شبيه همين مضمون از عامر بن عبدالله بن زبير نقل شده است. 2- توجيهات نامناسب: قابل توجه اين كه ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه خود هنگامي كه به جمله (الان اذ رجع الحق الي اهله … ) مي رسد، مي گويد: مفهوم اين سخن اين است كه حق قبل از اين زمان، در غير اهلش بوده ولي ما اين سخن را تاويل و توجيه مي كنيم بر خلاف آنچه اماميه مي گويند

و مي گوييم: بي شك آن حضرت از همه اولي و شايسته تر براي امر خلافت بود نه بر عنوان اين كه نصي از پيامبر (ص) وارد شده باشد بلكه به عنوان افضليت، چرا كه او برترين انسان بعد از رسول

خدا (ص) و شايسته ترين فرد از ميان تمام مسلمانان نسبت به خلافت بود ولي او حق خود را به خاطر مصلحتي ترك كرده بود زيرا او و ساير مسلمين پيش بيني مي كردند كه تنش و اضطراب در اسلام و نشر آن پيدا خواهد شد چرا كه عرب نسبت به او حسد مي ورزيد و كينه او را در دل داشت و جايز است كسي كه شايسته تر براي امري است و آن را ترك نموده و بعد به آن بازگشته، بگويد: قد رجع الامر الي اهله، كار به اهلش بازگشت. به يقين پيشداوريها مانع از اين شده است كه مفهوم چنين كلام روشني پذيرفته شود زيرا اگر علي (ع) مي خواست بفرمايد: پيش از اين، حق به دست اهلش سپرده نشده بود و اكنون به دست اهلش رسيده و به محل شايسته خود بازگشته است چه عبارتي از اين روشنتر، ممكن بود بگويد. اين از يك سو، از سوي ديگر مي دانيم اين جمله كه عرب نسبت به او حسد مي ورزيد و عداوت داشت سخني بي اساس است. آري تنها گروه كوچكي كه از بازماندگان سران شرك و كفر بودند چنين حالتي داشتند و به تعبيري ديگر جمعي از سران قريش و سران يهود و منافقين كه ضربات او را در جنگهاي بدر و خيبر و حنين چشيده بودند، عداوت او را در دل داشتند ولي توده هاي مردم به او عشق مي ورزيدند لذا

در حديث معروفي كه د

ر منابع معتبر اسلامي آمده است مي خوانيم كه پيامبر (ص) خطاب به علي (ع) كرد و دست بر شانه او زد و فرمود: (لا يبغضك الا منافق، تنها منافقان با تو دشمني دارند) و در صحيح ترمذي كه از معروفترين منابع اهل سنت است از ابوسعيد خدري نقل شده است كه گفت: (انا كنا لنعرف المنافقين ببعضهم علي بن ابيطالب، ما منافقان را از طريق دشمني با علي بن ابيطالب مي شناختيم). آيا ابن ابي الحديد راضي مي شود كه اكثريت مسلمين آن روز را از منافقان بشمارد؟ و باز به همين دليل مي بينيم استقبالي كه از خلافت علي (ع) و بيعت با او شد از هيچ يك از خلفا نشد در حالي كه معاصران او و بيعت كنندگان با وي غالبا همان صحابه پيامبر (ص) يا فرزندان آنها بودند و اين در واقع عذر ناموجهي است كه براي عدم تسليم در برابر واقعيت ذكر شده است. اما در مورد اين كه مي گويد نصي بر خلافت و ولايت او نرسيده است، اين سخني است دور از واقعيت كه در جاي خود آن را اثبات نموده ايم.

خطبه 003-شقشقيه

[صفحه 317]

ترجمه: اين خطبه معروف به شقشقيه است و متشمل بر شكايت در امر خلافت و سپس ترجيح دادن شكيبايي در برابر آن و آنگاه بيعت مردم با او مي باشد. به خدا سوگند! او پيراهن خلافت را بر تن كرد در حالي كه خوب مي دانست موقعيت من در مساله خلافت همچون محور سنگ آسياب است (كه بدون آن هرگز گردش نمي كند)، سيل خروشان (علم و فضيلت) از دامنه كوهسار وجودم پيوسته جاري است و مرغ (دورپرواز انديشه) به قله

(وجود) من نمي رسد (چون چنين ديدم)، در برابر آن پرده اي افكندم و پهلو از آن تهي نمودم و پيوسته در اين انديشه بودم كه آيا با دست بريده (و نداشتن يار و ياور، به مخالفان) حمله كنم يا بر اين تاريكي كور، صبر نمايم، همان ظلمت و فتنه اي كه بزرگسالان را فرسوده، كودكان خردسال را پير و مردم باايمان را تا واپسين دم زندگي و لقاي پروردگار رنج مي دهد. سرانجام ديدم بردباري و شكيبايي در برابر اين مشكل، به عقل و خرد نزديكتر است، به همين دليل شكيبايي پيشه كردم (نه شكيبايي آميخته با آرامش خاطر، بلكه) در حالي كه گويي در چشمم خاشاك بود و استخوان راه گلويم را گرفته بود، چرا كه با چشم خود مي ديدم ميراثم به غارت مي رود! خطبه در يك نگاه: اين خطب

ه از مهمترين خطبه هاي نهج البلاغه است و چون مسائل مربوط به خلافت بعد از رسول خدا (ص) را بي پرده شرح مي دهد براي گروهي جنجال برانگيز شده است. نكته هايي در اين خطبه وجود دارد كه در هيچ يك از خطبه هاي نهج البلاغه نيست و در عين كوتاهي، يك دوره تاريخ اسلام مربوط به عصر خلفاي نخستين در آن خلاصه شده است. تحليلهاي دقيق و جالبي دارد كه براي صاحب نظران، بسيار قابل مطالعه است و نكاتي در آن ديده مي شود كه در هيچ جاي ديگر ديده نخواهد شد. قبل از ورود در شرح و تفسير اين خطبه اشاره به چند نكته لازم به نظر مي رسد: 1- نام خطبه: نام اين خطبه از جمله آخر آن گرفته شده است كه امام (ع) در پاسخ تقاضاي ابن عباس براي ادامه خطبه، به او

فرمود: (تلك شقشقه هدرت ثم قرت) كه معادل آن در فارسي چنين است: (اين شعله آتشي بود كه از دل زبانه كشيد و فرو نشست) و به اين ترتيب درخواست ابن عباس را براي ادامه سخن رد كرد، چون حال و هوايي كه امام (ع) را براي بيان آن سخنان آتشين و حساس آماده كرده بود تغيير يافت، زيرا كسي از ميان جمعيت برخاست و نامه اي به دست حضرت داد و فكر امام (ع) را به مسائل ديگري متوجه ساخت. 2- زمان صدور: در مورد زمان صدور اين خطبه در

ميان شارحان نهج البلاغه گفتگوست، بعضي مانند محقق خويي معتقدند: از محتواي خطبه و همچنين اسناد و طرق آن استفاده مي شود كه اين سخنان را در اواخر عمر شريفش بعد از ماجراي جنگ جمل و صفين و نهروان و پيكار با ناكثين و قاسطين و مارقين ايراد فرموده و انصافا محتواي خطبه نيز اين نظر را تاييد مي كند. 3- مكان ايراد خطبه: جمعي از شارحان نهج البلاغه از ذكر مكان صدور خطبه خاموشند ولي بعضي معتقدند كه امام (ع) آن را بر فراز منبر مسجد كوفه ايراد فرموده و ابن عباس مي گويد: امام (ع) آن را در (رحبه) ايراد فرمود و اين در موقعي بود كه سخن از مساله خلافت به ميان آمد، طوفاني در قلب مبارك امام (ع) برخاست و اين سخنان را ايراد فرمود. 4- سند خطبه: در مورد سند خطبه نيز گفتگوست. بعضي گفته اند: اين خطبه از خطبه هاي متواتر است و بعضي به عكس، گفته اند اين خطبه از علي (ع) نيست و او هرگز از مساله خلافت شكايت نكرده، بلكه ساخته و پرداخته سيدرضي مي باشد. شارح معروف،

ابن ميثم بحراني مي گويد: اين دو ادعا هر دو باطل و در طريق افراط و تفريط است. سند خطبه به حد تواتر نرسيده و از طرفي اين ادعا كه از سخنان سيدرضي است نيز بي پايه است (و حق اين است كه از عل

ي (ع) صادر شده است). اشكال تراشي در سند اين خطبه، به خاطر اين نيست كه ضعف و فتوري در آن راه دارد و يا با ساير خطبه هاي نهج البلاغه از نظر ارزش متفاوت مي باشد، بلكه به عكس، چنان كه خواهد آمد اين خطبه داراي اسناد متعددي است كه در بعضي از خطبه هاي بعضي نهج البلاغه اين همه اسناد وجود ندارد. تنها چيزي كه سبب اشكال تراشي درباره خطبه شده است اين است كه با پيشداوريها و ذهنيت گروهي از افراد سازگار نيست. آنها به جاي اين كه پيشداوري و ذهنيت خود را با آن اصلاح كنند، به فكر مخدوش كردن اسناد خطبه افتاده اند تا مبادا به ذهنيت آنها لطمه اي وارد شود. به هر حال از جمله اسنادي كه غير از نهج البلاغه براي اين خطبه ذكر شده، اسناد زير است: الف- ابن جوزي در كتاب تذكره الخواص مي گويد: اين خطبه را امام (ع) در پاسخ كسي ايراد فرمود كه هنگامي كه امام (ع) به منبر رفته بود از آن حضرت پرسيد: ما الذي ابطا بك الي الان، چه چيز سبب شد كه تا اين زمان زمام خلافت را به دست نگيري؟ اين سخن نشان مي دهد كه ابن جوزي طريق ديگري براي اين خطبه در اختيار داشته است، زيرا سوال اين جوان در نهج البلاغه مطرح نيست حتما ابن جوزي از طريق ديگري گرفته است. ب- شارح م

عروف ابن ميثم بحراني مي گويد: اين

خطبه را در دو كتاب يافتم كه تاريخ تاليف آنها، قبل از تولد سيدرضي- ره- بوده است: نخست در كتاب الانصاف نوشته ابوجعفر ابن قبه شاگرد كعبي، كه يكي از بزرگان معتزله است كه وفات او قبل از تولد سيدرضي است. ديگر اين كه نسخه اي از آن را يافتم كه بر آن، خط ابوالحسن علي بن محمد بن فرات وزير المقتدر بالله بود و اين، شصت و چند سال قبل از تولد سيدرضي بوده است. سپس مي افزايد: بيشترين گمان من اين است كه آن نسخه مدتي قبل از تولد ابن فرات نوشته شده بوده است. ابن ابي الحديد نيز مي گويد: استادم واسطي در سال 603 از استادش ابن خشاب چنين نقل كرد كه او در جواب اين سوال كه آيا اين خطبه مجعول است؟ گفت: نه به خدا سوگند! من مي دانم كه كلام امام (ع) است همانگونه كه مي دانم اسم تو مصدق بن شبيب واسطي است. من ادامه دادم و گفتم: بسياري از مردم مي گويند اين از سخنان سيدرضي است. او در پاسخ گفت: سيدرضي و غير سيدرضي كجا، و اين بيان و اين اسلوب ويژه كجا؟! ما رساله هاي سيدرضي را ديده ايم و روش و طريقه و فن او را در نثر شناخته ايم، هيچ شباهتي با اين خطبه ندارد سپس افزود: به خدا سوگند من اين خطبه را در كتابهايي يافت

ه ام كه دويست سال قبل از تولد سيدرضي تصنيف شده است. من اين خطبه را با خطوطي ديده ام كه آنها را مي شناسم و مي دانم خط كدام يك از علما و اهل ادب است پيش از آن كه پدر رضي متولد شود. سپس ابن ابي الحديد مي گويد: من نيز خودم

قسمت مهم اين خطبه را در نوشته هاي استاد ابوالقاسم بلخي كه از علماي بزرگ معتزله بود يافته ام و او معاصر المقتدربالله بود كه مدت زيادي قبل از تولد سيدرضي مي زيسته است و نيز بسياري از آن را در كتاب ابن قبه (كه از متكلمان اماميه است) به نام الانصاف يافتم و او از شاگردان ابوالقاسم بلخي است و قبل از سيدرضي مي زيسته است. مرحوم علامه اميني در الغدير، جلد 7، صفحه 82 به بعد، اين خطبه را از 28 كتاب، آدرس داده است. محتواي خطبه: همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد اين خطبه در تمام فرازهايش از مساله خلافت بعد از پيامبر اسلام (ص) سخن مي گويد و مشكلاتي را كه در دوران خلفا به وجود آمد در عبارات كوتاه و پرمعني و بسيار داغ و موثر شرح مي دهد و با صراحت، اين حقيقت را بيان مي كند كه بعد از رسول خدا (ص) او، از همه شايسته تر براي اين مقام بود و شديدا تاسف مي خورد كه چرا خلافت از محور اصلي تغيير داده شد. در پايان خطبه، دا

ستان بيعت مردم را با خودش شرح مي دهد و اهداف پذيرش بيعت را در جمله هاي بسيار زيبا و الهام بخش بيان مي فرمايد. شرح و تفسير: تحليلي مهم پيرامون مساله خلافت: اين خطبه- همانگونه كه گذشت- به طوفانهاي سخت و سنگيني اشاره مي كند كه بعد از رسول خدا (ص) براي تغيير محور خلافت انجام شد و شايسته ترين فرد را با تكيه بر دليل و منطق براي جانشيني پيامبر (ص) نشان مي دهد و سپس به مشكلات عظيمي كه به خاطر تخلف از اين امر و از نص صريح پيامبر (ص) در امر خلافت

براي مسلمين پديد آمد اشاره مي فرمايد. نخست شكايت خود را از نخستين مرحله خلافت بيان مي دارد و مي فرمايد: به خدا سوگند او پيراهن خلافت را بر تن كرد در حالي كه خوب مي دانست موقعيت من در مساله خلافت همچون محور سنگ آسياست! (كه بدون آن هرگز گردش نمي كند) (اما و الله لقد تقمصها فلان و انه ليعلم ان محلي منها محل القطب من الرحا). بدون اشكال مرجع ضمير (تقمصها) خلافت است و تعبير به قميص (پيراهن) شايد اشاره به اين نكته باشد كه او از مساله خلافت به عنوان پيراهني براي پوشش و زينت خود بهره گرفت در حالي كه اين آسياب عظيم، نياز به محور نيرومندي دارد كه نظام آن را در حركت شديدش حفظ كند و ا

ز انحراف باز دارد و در نوسانات و بحرانها، حافظ آن باشد و به نفع اسلام و مسلمين بچرخد. آري خلافت پيراهن نيست، سنگ آسياي گردنده جامعه است، خلافت نياز به محور دارد، نه اين كه كسي او را بر تن كند و پوشش خود قرار دهد. سپس دليل روشني براي اين معني ذكر مي كند كه به هيچ وجه قابل انكار نيست، مي فرمايد: سيلهاي خروشان و چشمه هاي (علم و فضيلت) از دامنه كوهسار وجودم پيوسته جاري است و مرغ (دورپرواز انديشه) به قله (وجود) من نمي رسد (ينحدر عني السيل، و لا يرقي الي الطير). تعبير (به ينحدر، فرو مي ريزد و پايين مي آيد)، (و لا يرقي، بالا نمي رود) كه در دو جهت مختلف و در برابر هم قرار گرفته بيانگر نكته لطيف و ظريفي است و آن اينكه وجود امام، به كوه عظيمي تشبيه شده، كه داراي قله

بسيار مرتفعي است و طبيعت اينگونه كوهها و قله ها اين است كه نزولات آسماني را در خود جاي مي دهد و سپس به صورت مستمر به روي زمينهاي گسترده و دشتها جاري مي سازد و گلها و گياهان و درختان را بارور مي كند و از سوي ديگر هيچ پرنده دورپروازي، نمي تواند به آن راه يابد. اين تشبيه اشاره به همان چيزي است كه در قرآن مجيد درباره نقش كوهها در آرامش و آبادي زمين آمده: و الق

ي في الارض رواسي ان تميد بكم و انهارا و سبلا لعلكم تهتدون، خداوند در زمين، كوههاي محكم و ثابتي افكند تا اضطراب و لرزش آن را نسبت به شما بگيرد و نهرهايي (به وسيله آنها) ايجاد كرد و راههايي در آن قرار داد تا هدايت شويد. آري اگر شبكه كوههاي عظيم نبودند فشار دروني زمين از يكسو و تاثير جاذبه ماه و خورشيد و جزر و مد پوسته زمين از سوي ديگر و فشار وزش طوفانها از سوي سوم، آرامش را از انسانها مي گرفت و آبهايي كه از آسمان نازل مي شد به صورت سيلاب عظيمي به درياها مي ريخت و ذخيره آبي به صورت نهر و چشمه وجود نداشت. وجود امام آگاه و بيدار و نيرومند و معصوم براي هر امت، مايه آرامش و انواع بركات است. در ضمن، اين تعبير نشان مي دهد كه هيچ كس را ياراي دستيابي به افكار بلند امام (ع) و اوج معرفت و كنه شخصيت آن حضرت نيست و به اسرار وجود او جز پيامبر اكرم (ص) كه استاد بزرگ آن حضرت بود و امامان معصوم، پي نمي برد. هر كس از ياران و اصحاب و پيروانش

به اندازه پيمانه وجود خويش از اين اقيانوس بزرگ بهره مي گيرد بي آن كه كرانه ها و ژرفاي آن بر كسي روشن باشد. اين نكته نيز قابل توجه است كه براي گردش سنگ آسياب از وجود نهرها استفاده مي شود و اي

ن نهرها از كوههاي عظيم سرچشمه مي گيرد، به علاوه سنگهاي آسياب را از كوهها جدا مي كنند و ممكن است تعبير فوق، اشاره اي به همه اين معاني باشد، يعني هم محورم و هم سنگ آسيابم و هم نيروي محرك آن، كه چيزي جز علم و دانش سرشار نيست. همچنين همانطور كه اشاره شده، بايد توجه داشت كه قله هاي كوهها بركات آسماني را به صورت برفها در خود جاي مي دهند و سپس به صورت تدريجي به زمينهاي تشنه مي فرستند و اين مي تواند اشاره اي به قرب وجود علي (ع) نسبت به سرچشمه وحي و بهره گيري از درياي بيكران وجود پيامبر (ص) باشد. بعضي از شارحان تعبير به سيل در جمله بالا را اشاره به علم و دانش بيكران علي (ع) دانسته اند كه پيامبر اسلام (ص) در حديث معروف: (انا مدينه العلم و علي بابها) به آن اشاره فرموده است و نيز در تفسير آيه (قل ارايتم ان اصبح ماوكم غورا فمن ياتيكم بماء معين، بگو به من خبر دهيد اگر آبهاي شما در زمين فرو رود چه كسي مي تواند آب جاري در دسترس شما قرار دهد)، از امام علي بن موسي الرضا (ع) مي خوانيم كه: (ماء معين) را به علم امام تفسير فرمودند. در اينجا چند سوال كوتاه پيش مي آيد: نخست اين كه ممكن است گفته شود: چرا علي (ع) در اينجا از خويشتن ت

عريف كرده، در حالي كه

تعريف از خويش نكوهيده است (تزكيه المرء لنفسه قبيح). ولي بايد توجه داشت كه ميان خودستايي و معرفي كردن، فرق بسيار است. گاه مردم از شخصيت كسي بي خبرند و بر اثر ناآگاهي نمي توانند استفاده كافي از او كنند، در اينجا معرفي كردن چه از سوي خود و چه از سوي ديگران نه تنها عيب نيست بلكه عين صواب و طريق نجات است و همانند معرفيهايي است كه يك طبيب در بالاي نسخه خود در مورد تخصصهاي طبيش مي كند كه تنها، فايده راهنمايي مردم براي حل مشكلاتشان دارد نه جنبه خودستايي. ديگر اين كه، جمله (ينحدر عني السيل، و لا يرقي الي الطير) يك ادعاست، دليلش چيست؟ پاسخ اين سوال از پاسخ سوال اول روشنتر است، زيرا هر كس كمترين ارتباطي با تاريخ اسلام و مسلمين دارد، مقام بي نظير اميرمومنان علي (ع) را در علم و دانش مي داند زيرا علاوه بر احاديث فراواني كه از پيغمبر اكرم (ص) در زمينه علم وسيع علي (ع) نقل شده و علاوه بر اين كه همه علوم اسلامي طبق تصريح جمعي از دانشمندان اسلامي از وجود او سرچشمه گرفته و او بنيانگذار اين علوم محسوب مي شود و علاوه بر اين كه در تمام دوران خلفا هر زمان مشكل مهمي در مسائل مختلف اسلامي پيش مي آمد و همه از حل

آن عاجز مي ماندند، به علي (ع) پناه مي برند و حل نهايي را از او مي خواستند، تنها مطالعه خطبه ها و نامه ها و كلمات قصار آن حضرت در نهج البلاغه براي پي بردن به اين حقيقت كافي است. هر انسان منصفي- چه مسلمان و چه غير مسلمان- نهج البلاغه را به دقت مطالعه كند در برابر

عظمت علمي آن حضرت سر تعظيم فرود مي آورد و مفهوم: ينحدر عني السيل، و لا يرقي الي الطير، سيل خروشان علم و دانش از كوهسار وجودم سرازير است و پرنده تيزپرواز انديشه ها به قله وجودم نمي رسد عملا بر او ظاهر و آشكار مي شود. سوم اين كه چگونه آن حضرت از حوادثي كه بعد از رسول خدا (ص) در امر خلافت واقع شد شكايت مي كند، آيا با مقام صبر و تسليم و رضا منافات ندارد؟ پاسخ اين سوال نيز پيچيده نيست. صبر و تسليم و رضا مطلبي است و بيان حقايق براي ثبت در تاريخ و آگاهي حاضران و آيندگان، مطلبي ديگر كه نه تنها مانعي ندارد، بلكه گاهي از اوجب واجبات است و مسائل مربوط به خلافت درست از همين نمونه است. در حقيقت مصالح مردم و جامعه اسلامي و نسلهاي آينده ايجاب مي كرده كه امام (ع) اين حقايق را بيان كند تا به دست فراموشي سپرده نشود. سپس مي فرمايد: (هنگامي كه ديدم او پيشدستي كرد و خلافت

را دربرگرفت) من در برابر آن پرده اي افكندم و پهلو از آن تهي كردم (و خود را كنار كشيدم) (فسدلت دونها ثوبا، و طويت عنها كشحا). اين تعبير به خوبي نشان مي دهد كه امام (ع) هنگامي كه خود را در برابر اين جريان ديد، آماده درگيري نشد و به دلايلي كه در ذيل به آن اشاره مي شود بزرگوارانه از آن چشم پوشيد و زاهدانه از آن كناره گيري كرد. ولي از سوي ديگر اين فكر دائما روح او را آزار مي داد كه در برابر اين انحراف بزرگ چه بايد انجام دهد و مسووليت الهي خويش را چگونه پياده كند؟

به همين دليل اضافه مي كند: پيوسته در اين انديشه بودم كه آيا با دست بريده (و نداشتن يار و ياور به مخالفان) حمله كنم يا بر اين تاريكي كور، صبر نمايم؟ (و طفقت ارتئي بين ان اصول بيد جذاء، او اصبر علي طخيه عمياء). امام (ع) با اين جمله، اين حقيقت را روشن مي سازد كه من هرگز مسووليت خودم را در برابر امت و وظيفه اي كه خدا و پيامبرش بر دوشم گذارده بودند فراموش نكرده، ولي چه كنم كه در ميان دو محذور، گرفتار بودم: محذور اول اين كه قيام كنم و با مخالفان، درگير شوم در حالي كه از يك سو، يار و ياور كافي نداشتم و از سوي ديگر اين قيام موجب شكاف در ميان مسلمين مي شد و فرصت

به دست منافقان و دشمناني مي داد كه در انتظار چنين شرايطي بودند. محذور دوم اين كه در آن محيط تاريك و ظلماني صبر كنم. تعبير به (طخيه عمياء) با توجه به اين كه (طخيه) خود به معني ظلمت و تاريكي است اشاره به اين است كه گاهي ظلمتها شديد نيست و از خلال آن مي توان شبحي مشاهده كرد، ولي اين ظلمت آنقدر شديد بود كه بايد ظلمت كورش ناميد. سپس توصيف بيشتري از شرايط آن زمان در سه جمله كوتاه و پرمعني ارائه مي دهد و مي فرمايد: ظلمت و فتنه اي كه بزرگسالان را فرسوده و كودكان خردسال را پير و مردم باايمان را تا واپسين دم زندگي و لقاي پروردگار رنج مي دهد (يهرم فيها الكبير، و يشيب فيها الصغير، و يكدح فيها مومن حتي يلقي ربه). از اين عبارات به خوبي روشن مي شود كه يك رنج

و درد عمومي، همه را تحت فشار قرار داده بود. صغيران را پير مي كرد و پيران را زمينگير، ولي مومنان رنج مضاعفي داشتند چرا كه مشكلات روزافزون جامعه اسلامي و خطراتي كه از هر سو آن را تهديد مي كرد آنان را در اندوه عميق و رنج بي پاياني فرو برده بود، همان درد و مصيبتي كه با گذشت زمان و در مدت كوتاهي در عصر بني اميه خود را نشان داد و بسياري از زحمات پيامبر اكرم (ص) و مومنان راست

ين نخستين را بر باد داد. سرانجام، تصميم گيري خود را در برابر اين (دوراهي) مشكل و خطرناك به اين صورت بيان مي فرمايد: سرانجام (بعد از انديشه كافي و در نظر گرفتن تمام جهات) ديدم بردباري و شكيبايي در برابر اين مشكل، به عقل و خرد نزديكتر است. (فرايت ان الصبر علي هاتا احجي). به همين دليل شكيبايي پيشه كردم (نه شكيبايي آميخته با آرامش خاطر بلكه) در حالي بود كه گويي چشم را خاشاك پر كرده و استخوان، راه گلويم را گرفته بود (فصبرت و في العين قذي، و في الحلق شجا). اين تعبير ترسيم گويايي از نهايت ناراحتي امام در آن سالهاي پر درد و رنج مي باشد كه نمي توانست چشم به روي حوادث ببندد و نه بگشايد و نيز نمي توانست فرياد كشد و سوز درون خود را آشكار سازد. (چرا كه با چشم خود مي ديدم ميراثم به غارت مي رود!) (اري تراثي نهبا). نكته ها: 1- چرا امام (ع) صبر را ترجيح داد؟! تاريخ به خوبي گواهي مي دهد كه منافقان و دشمنان اسلام براي رحلت پيامبر (ص) دقيقه شماري مي كردند و بسياري از آنها معتقد بودند با رحلت آن

حضرت يكپارچگي مسلمانان از ميان مي رود و شرايط براي يك حركت ضد انقلابي فراهم مي آيد و قادر خواهند بود اسلام نوپا را در هم بشكنند، در

چنين شرايطي اگر علي (ع) براي گرفتن حق خويش يا به تعبير ديگر باز گرداندن مسلمانان به اسلام راستين عصر پيامبر (ص) قيام مي كرد با توجه به تصميمهايي كه براي كنار زدن او از صحنه خلافت از پيش گرفته شده بود به يقين درگيري، روي مي داد و صحنه جامعه اسلامي چنان آشفته مي شد كه راه براي منافقان و دشمنان، جهت رسيدن به نيات سوئشان هموار مي گشت، گروههايي كه به نام (اهل رده) بعد از رحلت پيامبر (ص) بلافاصله در برابر حكومت اسلامي قيام كردند و بر اثر يكپارچگي مردم سركوب شدند، شاهد و گواه روشني بر اين معني است. در بعضي از تعبيرات كه در تواريخ معروف اسلام آمده، مي خوانيم: (لما توفي رسول الله (ص) ارتدت العرب و اشرايت اليهوديه و النصرانيه و نجم النفاق و صار المسلمون كالغنم المطيره في الليله الشاتيه، هنگامي كه پيامبر وفات يافت عرب (جاهلي) بازگشت خود را شروع كرد و يهود و نصارا سر برداشتند و منافقان آشكار گشتند و وارد صحنه شدند و مسلمانان همانند رمه چوپاني بودند كه در يك شب سرد و باراني زمستان، در بيابان، گرفتار شده اند.) اينها همه از يك سو و از سوي ديگر قيام كردن با نداشتن يار و ياور، پيروزي را بر او مشكل مي كرد و شايد اگر قيام مي فر

مود بسياري از ناآگاهان، اين قيام را نه براي مسائل مهم الهي، بلكه به خاطر مسائل شخصي تفسير مي كردند. ولي ضايعات و مشكلات فراواني كه از تغيير

محور خلافت به وجود آمده بود روز به روز خود را بيشتر نشان مي داد و همين ها بود كه به صورت خار و خاشاكي به چشم مولا (ع) مي نشست و همچون استخواني گلويش را آزار مي داد. اين درسي است براي همه مسلمين در طول تاريخ كه هرگاه احقاق حق خويش، موجب ضربه اي بر اساس و پايه دين شود بايد از آن چشم بپوشند و حفظ اصول را بر همه چيز مقدم بشمرند و بر درد و رنجهاي ناشي از تضييع حقوق، صبر كنند و دندان بر جگر بفشارند. شبيه همين معني در خطبه 26 نيز آمده است كه مي فرمايد: فنظرت فاذا ليس لي معين الا اهل بيتي … و اغضيت علي القذي و شربت علي الشجي …، من نگاه كردم و ديدم براي گرفتن اين حق ياوري به جز خاندان خويش ندارم … چشمهاي پر از خاشاك را فرو بستم و با گلويي كه گويي استخوان در آن گير كرده بود و جرعه حوادث را نوشيدم. 2- چرا از خلافت تعبير به ارث شده است؟ در عبارات فوق خوانديم كه امام (ع) مي فرمايد: من ديدم كه ميراثم به غارت مي رود. در اينجا سوالي پيش مي آيد كه چرا از خلافت تعبير به ميراث شده است

؟! پاسخ اين سوال با توجه به اين نكته روشن مي شود و آن اين كه خلافت يك ميراث الهي و معنوي است كه از پيامبر (ص) به جانشينان معصومش مي رسد نه يك ميراث شخصي و مادي و حكومت ظاهري. شبيه اين تعبير در آيات قرآن نيز ديده مي شود آنجا كه زكريا از خداوند تقاضاي فرزندي مي كند كه وارث او و وارث آل يعقوب

باشد (و بتواند به خوبي از ميراث نبوت و پيشوايي خلق پاسداري كند) فهب لي من لدنك وليا يرثني و يرث من آل يعقوب. در حقيقت اين ميراث متعلق به همه امت است ولي در اختيار امام و جانشين پيامبر (ص) قرار داده شده است. در مورد كتب آسماني مي خوانيم: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، سپس كتاب (آسماني) را به گروهي از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم. و از همين نظر در حديث مشهور نبوي آمده است: (العلماء ورثه الانبياء، دانشمندان وارثان پيامبرانند). شاهد اين سخن تاريخ گوياي زندگي علي (ع) است، او عملا نشان داد كه هيچگونه دلبستگي به مال و مقام ندارد و خلافت را- بدون انجام وظايف الهي- همانند كفش كهنه بي ارزش، يا آب بيني حيواني مي دانست، چگونه ممكن است براي از دست رفتن آن چشمي پرخاشاك و گلويي گرفته، داشته باشد؟ بعضي احتمال داده اند كه م

نظور از اين ميراث غارت شده، فدك باشد كه پيامبر (ص) براي دخترش زهرا- عليهاالسلام- گذارده بود و از آنجا كه مال همسر در حكم مال شوهر است اين تعبير را بيان فرمود، ولي اين احتمال بسيار بعيد به نظر مي رسد چرا كه تمام اين خطبه، سخن از مساله خلافت است و اين جمله نيز ناظر به آن است. 3- امام (ع) در گوشه خانه هيچ كس نمي تواند ضايعه عظيمي را كه بر جهان اسلام از نشستن علي (ع) در گوشه خانه وارد شد ارزيابي كند. تنها در بعد علمي وقتي به نهج البلاغه نگاه كنيم كه بخشي از خظبه ها و نامه ها و كلمات قصار آن حضرت را در مدت كوتاه خلافتش تشكيل مي دهد

آن هم خلافتي كه مملو از حوادث و ماجراهاي دردناك و جنگهاي پي درپي بود، مي توانيم حدس بزنيم كه اگر آن 25 سال نيز علي (ع) در ميان امت بود و مردم از چشمه جوشان علم و دانش بي پايان او بهره مي بردند، چه آثار عظيمي براي مسلمانان جهان بلكه براي جامعه بشريت به يادگار مي ماند. ولي چه مي توان كرد كه اين فيض عظيم را از مسلمانان و بشريت گرفتند و ضايعه بزرگي كه هرگز قابل جبران نيست در تاريخ روي داد. 4- چرا امام (ع) مساله خلافت را طرح مي كند؟ بعضي چنين مي پندارند كه آيا بهتر نبود امام (ع) اصلا به

سراغ مساله خلافت كه مربوط به گذشته بود نمي رفت و آن را به دست فراموشي مي سپرد مبادا منشاء اختلاف بيشتري در ميان مسلمانان گردد؟! نظير همين سخن، امروز هم از سوي گروهي مطرح است و به مجرد اين كه سخن از خلافت بلافصل علي (ع) به ميان آيد مي گويند براي حفظ وحدت مسلمين سكوت كنيد و اينگونه مسائل را به فراموشي بسپاريد، ما امروز با دشمنان بزرگي روبرو هستيم و پرداختن به اين مسائل ما را در مبارزه با دشمنان مشترك تضعيف مي كند، اصولا اينگونه بحثها چه فايده اي مي تواند داشته باشد در حالي كه پيروان هر يك از مذاهب تصميم خود را گرفته و به راه خويش مي روند و بسيار بعيد به نظر مي رسد كه ادامه اينگونه بحثها سرچشمه اتحاد تازه اي شود. در پاسخ اين سوال لازم است دو نكته را يادآور شويم: الف- واقعيتهاي موجود هرگز نمي تواند حقيقتها را به فراموشي بسپارد. اين يك حقيقت است كه علاوه بر تاكيد شخص پيامبر (ص) بر خلاف

علي (ع) شايستگي او از هر نظر براي اين امر بيشتر بود، حال چه حوادثي واقع شد كه اين مساله دگرگون گشت مطلبي جداگانه است. بنابراين علي (ع) كه همه جا طرفدار حقيقت بود و با واقعيتهاي موجود كه هماهنگ با حقيقت نبود ستيز داشت حق دارد كه حقا

يق مربوط به خلافت را بعد از رسول خدا بازگو كند تا محققان بعد از قرنها يا هزاران سال بتوانند منصفانه قضاوت كنند و اگر كساني بخواهند از وضع موجود صرف نظر كرده و به حقايق بينديشند قادر بر اين امر باشند و راه مستقيم را در پرتو تحقيق خود پيدا كنند. به هر حال هرگز نمي توان كسي را از بيان حقيقت بازداشت و به فرض كه بتوانيم، حق چنين كاري را نداريم زيرا ضايعه بزرگي محسوب مي شود چرا كه هميشه واقعيتهاي موجود با حقايق تطبيق نمي كند و گاه فاصله زيادي با آن دارد، آنچه هست هميشه به معني آنچه بايد باشد نيست. اسلام به ما مي گويد ما بايد به دنبال چيزي باشيم كه بايد باشد. شك نيست كه مساله خلافت و امامت بعد از پيامبر خدا (ص) يكي از اساسي ترين مباحث ديني ماست، خواه آن را جزء اصول دين بشماريم آنگونه كه پيروان مكتب اهل بيت (ع) مي گويند، يا جزء فروع دين، هر چه هست مساله اي است كه از نظر ديني سرنوشت ساز مي باشد و به هيچ وجه جنبه شخصي ندارد و بر خلافت آنچه برخي ناآگاهان مي انديشند تنها يك بحث تاريخي مربوط به گذشت نيست، بلكه آثار زيادي براي امروز و فردا و فرداها دارد و مي تواند در بسياري از مسائل مربوط به اصول و

فروع اسلام اثر بگذارد و

درست به همين دليل علي (ع) در دوران خلافت ظاهريش به طور مكرر متذكر اين مساله شده است. ب- آنچه مضر به وحدت و اتحاد صفوف مسلمانان است بحثهاي جنجالي و تعصب آلود و پرخاشگرانه است، ولي بحثهاي علمي و منطقي كه طرفين، حدود و موازين علمي و منطقي را در آن رعايت كنند نه تنها مزاحم وحدت صفوف مسلمانان نيست بلكه در بسياري از مواقع به آن كمك مي كند. اين سخن را به عنوان يك مطلب ذهني نمي گوييم بلكه امري است كه آن را تجربه كرده ايم. اخيرا در يكي از استانهاي ايران به مناسبت هفته وحدت جمعي از دانشمندان شيعه و اهل سنت در يك گردهمايي بزرگ در كنار هم نشستند و بخشهاي مهمي از مسائل مربوط به اختلاف اهل سنت و شيعه را مورد بررسي علمي قرار دادند و نتيجه آن بسيار جالب و چشمگير بود، زيرا در بسياري از مباحث، نظرها به هم نزديك شد و اختلافها كمتر گرديد و همه باور كردند كه اگر اينگونه بحثها ادامه يابد كمك شايان توجهي به كمتر كردن فاصله ها و وحدت صفوف مي كند. حتي درباره اختلاف ميان اديان آسماني نيز اينگونه بحثها مفيد و موثر و سبب كم شدن فاصله هاست و آنها كه با اينگونه بحثها مخالفند در واقع ناآگاهانه به تشديد اختلافات و زياد شدن فاصله ها كمك مي

كنند.

[صفحه 337]

ترجمه: اين وضع همچنان ادامه داشت تا نفر اول به راه خود رفت (و سر به تيره تراب نهاد) و خلافت را بعد از خودش به آن شخص (يعني عمر) پاداش داد سپس به گفته (شاعر معروف) اعشي تمثل جست: شتان ما يومي

علي كورها و يوم حيان اخي جابر بسي فرق است تا ديروزم امروز كنون مغموم و دي شادان و پيروز (در عصر رسول خدا چنان محترم بودم كه از همه به آن حضرت نزديكتر بودم ولي امروز چنان مرا منزوي ساختند كه خلافت را يكي به ديگري تحويل مي دهد و كاري به من ندارند)! راستي عجيب است او كه در حيات خود از مردم درخواست مي كرد عذرش را بپذيرند و از خلافت معذورش دارند خود به هنگام مرگ، عروس خلافت را براي ديگري كابين بست چه قاطعانه پستانهاي اين ناقه را هر يك به سهم خود دوشيدند. سرانجام آن را در اختيار كسي قرار داد كه جوي از خشونت و سختگيري بود با اشتباه فراوان و پوزش طلبي. كسي كه با اين حوزه خلافت سروكار داشت به كسي مي ماند كه بر شتر سركشي سوار گردد، اگر مهار آن را محكم بكشد پرده هاي بيني شتر پاره مي شود و اگر آن را آزاد بگذارد در پرتگاه سقوط مي كند. به خدا سوگند به خاطر اين شرايط، مردم گرفتار عدم تعادل و سركشي و عدم ثبات و حر

كات نامنظم شدند من كه اوضاع را چنين ديدم صبر و شكيبايي پيشه كردم، با اين كه دورانش طولاني و رنج و محنتش شديد بود. شرح و تفسير: دوران خليفه دوم: امام (ع) در بخش ديگري از اين خطبه به دوران خليفه دوم اشاره كرده، مي فرمايد: اين وضع همچنان ادامه داشت تا نفر اول به راه خود رفت (و سر به تيره تراب نهاد) (حتي مضي الاول لسبيله) همان راهي كه همه مي بايست آن را بپيمايند. سپس مي افزايد: و او بعد از خودش

خلافت را به آن شخص (يعني عمر) پاداش داد! (فادلي بها الي فلان بعده). (ادلي) از ماده (دلو) گرفته شده است و همانگونه كه با دلو و طناب آب را از چاه مي كشند اين واژه در مواردي به كار مي رود كه چيزي را به عنوان جايزه يا رشوه يا حق الزحمه به ديگري بدهند، قرآن مجيد مي گويد: و تدلوا بها الي الحكام. در اينجا ابن ابي الحديد معتزلي مي گويد: خلافت خليفه دوم در حقيقت پاداشي بود كه خليفه اول در برابر كارهاي او داد. او بود كه پايه هاي خلافت ابوبكر را محكم ساخت و بيني مخالفان را بر خاك ماليد، شمشير زبير را شكست و مقداد را عقب زد و سعد بن عباده را در سقيفه، لگدمال نمود و گفت: سعد را بكشيد! خدا او را بكشد! و هنگامي كه حباب بن منذر در رو

ز سقيفه گفت: آگاهي و تجربه كافي در امر خلافت نزد من است (عمر) بر بيني او زد و وي را خاموش ساخت. كساني از هاشميين را كه به خانه فاطمه (ع) پناه برده بودند با تهديد خارج كرد و سرانجام مي نويسد: و لولاه لم يثبت لابي بكر امر و لا قامت له قائمه، اگر او نبود هيچ امري از امور ابوبكر ثبات پيدا نمي كرد و هيچ ستوني براي او برپا نمي شد. از اينجا روشن مي شود كه تعبير به ادلي چه نكته ظريفي را دربردارد، سپس امام به گفته شاعر (معروف) اعشي تمثل جست (ثم تمثل بقول الاعشي): شتان ما يومي علي كورها و يوم حيان اخي جابر بسي فرق است تا ديروزم امروز كنون مغموم و دي شادان و پيروز اشاره به اين

كه من در عصر رسول خدا چنان محترم بودم كه از همه به آن حضرت نزديكتر، بلكه نفس رسول خدا بودم ولي بعد از او چنان مرا عقب زدند كه منزوي ساختند و خلافت رسول خدا را كه از همه براي آن سزاوارتر بودم يكي به ديگري تحويل مي داد. بعضي نيز گفته اند منظور از تمثل به اين شعر مقايسه خلافت خويش با خلفاي نخستين است كه آنها در آرامش و آسايش بودند ولي دوران خلافت امام بر اثر دور شدن از عصر پيامبر (ص) و تحريكات گسترده دشمنان، مملو از طوفانها و حوادث دردناك بو

د (البته اين در صورتي است كه اعشي حال خود را با حال شخص حيان مقايسه كرده باشد) سپس امام به نكته شگفت انگيزي در اينجا اشاره مي كند و مي فرمايد: شگفت آور است او كه در حيات خود از مردم مي خواست عذرش را بپذيرند و از خلافت معذورش دارند، خود به هنگام مرگ عروس خلافت را براي ديگري كابين بست! (فيا عجبا!! بينا هو يستقيلها في حياته اذ عقدها لاخر بعد وفاته). اين سخن اشاه به حديث معروفي است كه از ابوبكر نقل شده كه در آغاز خلافتش خطاب به مردم كرد و گفت: اقيلوني فلست بخيركم، مرا رها كنيد كه من بهترين شما نيستم و بعضي اين سخن را به صورت ديگري نقل كرده اند: (وليتكم و لست بخيركم، مرا به خلافت برگزيده اند در حالي كه بهترين شما نيستم) اين روايت به هر صورت كه باشد نشان مي دهد كه او مايل به قبول خلافت نبود يا به گمان بعضي به خاطر اين كه نسبت به آن بي اعتنا بود و يا با وجود علي

(ع) خود را شايسته اين مقام نمي دانست، هر چه باشد اين سخن با كاري كه در پايان عمر خود كرد سازگار نبود و اين همان چيزي است كه علي (ع) از آن ابراز شگفتي مي كند كه چگونه با اين سابقه، مقدمات انتقال سريع خلافت را حتي بدون مراجعه به آرا و افكار مردم براي ديگري فر

اهم مي سازد. در پايان اين فراز مي فرمايد: چه قاطعانه هر دو از خلافت، به نوبت، بهره گيري كردند و پستانهاي اين ناقه را هر يك به سهم خود دوشيدند (لشد ما تشطرا ضرعيها). ضرع به معناي پستان است و تشطرا از ماده شطر به معناي بخشي از چيزي است. اين تشبيه جالبي است از كساني كه به تناوب از چيزي استفاده مي كنند زيرا ناقه (شتر ماده) داراي چهار پستان است كه دو به دو پشت سر هم قرار گرفته اند و معمولا هنگام دوشيدن دو به دو مي دوشند و به همين دليل در عبارت امام (ع) از آن تعبير به دو پستان شده است و تعبير به تشطرا اشاره به اين است كه هر يك از آن دو، بخشي از آن را مورد استفاده قرار داده و بخشي را براي ديگري گذارده است و به هر حال اين تعبير نشان مي دهد كه برنامه از پيش تنظيم شده بود و يك امر تصادفي نبود. پاسخ به يك سوال: بعضي در اينجا گفته اند نظير آنچه در مورد خليفه اول گفته شده كه از مردم مي خواست بيعت خود را باز پس بگيرند چون بهترين آنها نيست، در مورد علي (ع) نيز در همين نهج البلاغه آمده است كه بعد از قتل عثمان به مردم چنين فرمود:

دعوني و التمسوا غيري … و ان تركتموني فانا كاحدكم و لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم و ا

نا لكم وزيرا خير لكم مني اميرا، مرا واگذاريد و به سراغ ديگري برويد … و اگر مرا رها كنيد همچون يكي از شما هستم و شايد من شنواتر و مطيع تر از شما نسبت به كسي كه او را براي حكومت انتخاب مي كنيد باشم، و من وزير و مشاور شما باشم براي شما بهتر از آن است كه امير و رهبرتان گردم. در اينجا ابن ابي الحديد سخني دارد و ما هم سخني، سخن او اين است كه مي گويد: شيعه اماميه از اين ايراد پاسخ گفته اند كه ميان گفتار ابوبكر و اين گفتار علي (ع) تفاوت بسيار است. ابوبكر گفت من بهترين شما نيستم بنابراين صلاحيت براي خلافت ندارم زيرا خليفه بايد از همه، صالحتر باشد ولي علي (ع) هرگز چنين سخني را نگفت او نمي خواست با پذيرش خلافت، فتنه جويان فتنه برپا كنند. سپس ابن ابي الحديد مي افزايد: اين سخن در صورتي صحيح است كه افضليت، شرط امامت باشد (اشاره به اين كه ممكن است كسي بگويد لازم نيست امام افضل باشد، سخني كه منطق و عقل آن را هرگز نمي پسندد و گفتن آن مايه شرمندگي است). ولي ما مي گوييم مطلب فراتر از اين است. اگر در همان خطبه 92 كه به آن استدلال كرده اند دقت كنيم و تعبيراتي كه در ميان اين جمله ها وجود دارد و در مقام استدلال حذف شده است در نظر

بگيريم، دليل گفتار علي (ع) بسيار روشن مي شود. او با صراحت مي فرمايد: فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان لا تقوم له القلوب و

لا تثبت عليه العقول، اين كه مي گويم مرا رها كنيد و به سراغ ديگري برويد براي اين است كه ما به استقبال چيزي مي رويم كه چهره هاي مختلف و جهات گوناگوني دارد. دلها در برابر آن استوار و عقلها ثابت نمي ماند (اشاره به اين كه د دستورات اسلام و تعاليم پيامبر (ص) در طول اين مدت تغييراتي داده شده كه من ناچارم دست به اصلاحات انقلابي بزنم و با مخالفتهاي گروهي از شما روبرو شوم) آنگاه مي افزايد: و ان الافاق قد اغامت و المحجه قد تنكرت، چرا كه چهره آفاق (حقيقت) را ابرهاي تيره فرا گرفته و راه مستقيم حق، گم شده و ناشناخته مانده است. سپس با صراحت جمله اي را بيان مي كند كه جان مطلب در آن است، مي فرمايد: و اعلموا اني ان اجبتكم ركبت بكم ما اعلم و لم اصغ الي قول القائل و عتب العاتب، بدانيد اگر من دعوت شما را بپذيرم طبق آنچه مي دانم با شما رفتار مي كنم و به سخن اين و آن و سرزنش سرزنش كنندگان گوش فرا نخواهم داد (بنابراين، بيعت با من براي شما بسيار سنگين است اگر آمادگي نداريد به سراغ ديگري برويد). شاهد اين كه علي

(ع) افضليت را در امر خلافت لازم و واجب مي شمرد، اين است كه در خطبه ديگري مي فرمايد: ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه، اي مردم شايسته ترين مردم براي امامت و خلافت نيرومندترين آنها نسبت به آن و آگاهترين مردم نسبت به اوامر الهي است. بنابراين مقايسه كلام علي (ع) با آنچه از ابوبكر نقل شده، به اصطلاح قياس مع الفارق است زيرا هيچ شباهتي

در ميان اين دو كلام نيست. اين سخن را با گفتار ديگري كه ابن ابي الحديد در مقام توجيه كلام خليفه اول آورده است پايان مي دهيم. او مي گويد: آنهايي كه افضليت را در امامت شرط نمي دانند نه تنها در مورد اين روايت مشكلي ندارند بلكه آن را به كلي از دلايل اعتقاد خود مي شمرند كه خليفه اول گفته است من به امامت انتخاب شده ام در حالي كه بهترين شما نيستم. و آنها كه روايت اقيلوني را پذيرفته اند گفته اند: اين سخن جدي نبوده است و هدف اين بوده كه مردم را بيازمايد و ببيند تا چه اندازه با او موافق يا مخالف، دوست يا دشمن هستند. سستي اينگونه توجيهات بر كسي پوشيده نيست چرا كه اعتراف هر كسي را بايد بر معني واقعي آن حمل كرد و توجيه، نياز به قرينه روشني داد كه در اينجا وجود ن

دارد و به تعبيري ديگر: اين اعتراف در هر محكمه اي به عنوان يك اعتراف واقعي پذيرفته مي شود و هيچ عذري در مقابل آن پذيرفته نيست مگر اين كه با مدرك روشني همراه باشد. سپس به ترسيم گويايي از شخصيت خليفه دوم و صفات و ويژگيهاي او و چگونگي محيط و زمان او پرداخته، مي فرمايد: او خلافت را در اختيار كسي قرار داد كه جوي از خشونت و سختگيري بود با اشتباه فراوان و پوزش طلبي (فصيرها في حوزه خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها يكثر العثار فيها، و الاعتذار منها). حوزه، در حقيقت در اينجا اشاره به مجموعه اخلاق و صفات ويژه خليفه دوم است و در واقع چهار وصف براي او ذكر فرموده است كه نخستين آنها خشونت است و

تعبير به يغلظ كلمها اشاره به جراحت شديدي است كه از نظر روحي يا جسمي در برخورد با او حاصل مي شد. دومين آنها خشونت در برخورد است كه با جمله (و يخشن مسها) ذكر شده است، بنابراين (حوزه خشناء، دارنده صفات خشونت آميز) به وسيله دو جمله بعد از آن كه خشونت در سخن و خشونت در برخورد بوده است تفسير شده است. سومين ويژگي، اشتباهات فراوان و چهارمين آنها عذرخواهي از آن است كه با جمله (و يكثر العثار فيها، لغزش در آن فراوان است) و (الاعتذار منها، پوزش طلبي

آن فراوان است) بيان شده است. در مورد اشتباهات فراوان خليفه دوم مخصوصا در بيان احكام و پوزش طلبي مكرر و همچنين خشونت در برخورد، مطالب فراواني در تاريخ اسلام، حتي كتابهايي كه به وسيله دانشمندان اهل سنت تاليف يافته، ديده مي شود كه در بحث نكات به گوشه اي از آن اشاره خواهد شد. سپس مي افزايد: كسي كه با اين حوزه خلافت سروكار داشت به كسي مي ماند كه بر شتر سركشي سوار گردد، اگر مهار آن را محكم بكشد پرده هاي بيني شتر پاره مي شود و اگر آن را آزاد بگذارد در پرتگاه سقوط مي كند (و خود و اطرافيان خويش را به هلاكت مي افكند) (فصاحبها كراكب الصعبه ان اشنق لها خرم، و ان اسلس لها تقحم). امام (ع) در اين جمله وضع حال خود و گروهي از مومنان را در عصر خلافت خليفه دوم شرح مي دهد كه اگر با وجود ويژگيهاي اخلاقي كه در بالا اشاره شد در شخص خليفه، كسي مي خواست با او به مقابله برخيزد، كار به اختلاف و مشاجره و اي بسا شكاف در ميان مسلمين يا

مواجهه با خطراتي از ناحيه خليفه مي شد و اگر مي خواست سكوت كند و بر همه چيز صحه بنهد خطرات ديگري اسلام و خلافت اسلامي را تهديد مي كرد، در واقع دائما در ميان دو خطر قرار داشتند: خطر برخورد با خليفه و خطر از

دست رفتن مصالح اسلام. به همين دليل در جمله هاي بعد، امام (ع) از ناراحتي خودش و ساير مردم در آن عصر شكايت مي كند و مشكلات روزافزون مسلمانان را برمي شمارد. اين احتمال نيز از سوي بعضي از شارحان نهج البلاغه داده شده است كه ضمير در صاحبها به مطلق خلافت باز گردد، يعني در طبيعت خلافت، دائما يكي از اين دو خطر نهفته است. اگر شخصي كه در راس خلافت است بخواهد با همه چيز قاطعانه برخورد كند خطر عكس العملهاي حاد وجود دارد و اگر بخواهد با سهولت و اغماض برخورد كند با خطر سقوط در دره انحراف و اشتباه و از ميان رفتن ارزشهاي اسلامي روبرو مي شود. ولي قراين نشان مي دهد كه منظور همان معني اول است و چنانچه در جمله هاي بعد و قبل دقت كنيم اين نكته به وضوح به دست مي آيد. آنگاه امام (ع) در ادامه همين سخن و بيان گرفتاريهاي مردم و گرفتاري خود در آن دوران، چنين مي فرمايد: به خدا سوگند به خاطر اين شرايط، مردم گرفتار عدم تعادل و سركشي و عدم ثبات و حركات نامنظم شدند (فمني الناس لعمر الله بخبط و شماس، و تلون و اعتراض). در اين جمله به چهار پديده رفتاري و رواني مردم در عصر خليفه دوم اشاره شده است و اي بسا كه آنها را از رئيس حكومت گرفته بودند چرا

كه هميشه رفتار

رئيس حكومت بازتاب وسيعي در مردم دارد و از قديم گفته اند: الناس علي دين ملوكهم. نخستين آنها حركات و تصميم گيريهاي بي مطالعه كه سبب مشكلات و نابسامانيها در جامعه مي گردد، بود. دوم سركشي و تمرد از قوانين الهي و نظامهاي اجتماعي. سوم رنگ عوض كردنهاي پي درپي و از راهي به راهي گام نهادن و از گروهي جدا شدن و به گروه ديگر پيوستن و بدون داشتن هدف ثابت زندگي كردن. چهارم انحراف از مسير حق و حركت در مسير ناصواب و غير مستقيم بود. بي شك- همانگونه كه بعدا به طور مشروح خواهيم گفت- سياست خارجي در عصر خليفه دوم و فتوحات اسلامي و پيشرفت در خارج از منطقه حجاز، ذهنيتي براي بسياري از مردم درباره شكل اين حكومت ايجاد كرده بود كه آن را در تمام جهات موفق مي پنداشته، كمتر به مشكلات داخلي جامعه مسلمانان نخستن بينديشند در حالي كه همانگونه كه امام (ع) در اين جمله ها اشاره فرموده است گروهي از مسلمانان بر اثر اشتباهات و خطاها و ندانم كاريها و اجتهاد در مقابل نصوص قرآن و پيامبر (ص)، گرفتار نابسامانيهاي فراواني از نظر اعتقاد و عمل و مسائل اخلاقي شدند و در واقع تدريجا از اسلام ناب فاصله مي گرفتند و همانها سبب شد كه سرانجام به شو

رشهاي عظيمي در دوران خليفه سوم بينجامد و مقدمات حكومت خودكامه اي در عصر خلفاي اموي و عباسي كه هيچ شباهتي به حكومت اسلامي عصر پيامبر (ص) نداشت فراهم گردد. به يقين اين دگرگوني عجيب در يك روز انجام نگرفت و اشتباهات مستمر دوران خلفا به آن منتهي شد. امام در ادامه اين سخن مي افزايد: هنگامي كه اوضاع را چنين

ديدم صبر و شكيبايي پيشه كردم با اين كه دورانش طولاني و رنج و محنتش شديد بود (فصبرت علي طول المده، و شده المحنه). درست شبيه همان شكيبايي در دوران خليفه اول، ولي چون شرايط پيچيده تر و دوران آن طولاني تر بود رنج و محنت امام (ع) در اين دوران فزوني يافت. بعضي از شارحان نهج البلاغه گفته اند: امام اينجا به دو امر اشاره مي كند كه هر كدام سهمي در ناراحتي او دارد، نخست طولاني شدن مدت دوري او از محور خلافت و دوري خلافت از وجود او، و دوم ناراحتي و رنجي كه به سبب آثار و پديده هاي جدا شدن خلافت از محور اصلي در زمينه عدم نظم صحيح در امور ديني مردم حاصل شد. ولي به هر حال مصالح مهمتري ايجاب مي كرد كه او سكوت كند و آنچه را كه اهميت كمتري دارد فداي آنچه كه اهميت بيشتري دارد نمايد. اين وضع همچنان ادامه يافت تا دوران خليفه دوم نيز پ

ايان يافت. نكته ها: 1- نمونه هايي از خشونت اخلاقي در عصر خليفه دوم در حالات او مخصوصا در دوران خلافت، مطالب زيادي در كتب دانشمندان اهل سنت- اعم از كتب حديث و تاريخ- نقل شده كه آنچه را در كلمات امام (ع) در فراز بالا آمده است دقيقا تاييد مي كند. اين موارد بسيار فراوان است كه به چند نمونه آن ذيلا اشاره مي شود: 1- مرحوم علامه اميني در جلد ششم الغدير از مدارك زيادي از كتب معروف اهل سنت (مانند سنن دارمي، تاريخ ابن عساكر، تفسير ابن كثير، اتقان سيوطي، درالمنثور، فتح الباري و كتب ديگر) داستانهاي تكان دهنده اي درباره مردم به نام (صبيغ العراقي) نقل مي كند. از تواريخ به خوبي

استفاده مي شود كه او مردي بود جستجوگر و درباره آيات قرآن پيوسته سوال مي كرد ولي عمر در برابر سوالات او چنان خشنونتي به خرج داد كه امروز براي همه ما شگفت آور است، از جمله اين كه كسي نزد عمر آمد و به او گفت ما مردي را يافتيم كه از تاويل مشكلات قرآن سوال مي كند. عمر گفت: خداوندا به من قدرت ده كه بر او دست بيابم! روزي عمر نشسته بود، مردي وارد شد و عمامه اي بر سر داشت، رو به عمر كرده، گفت: يا اميرالمومنين! منظور از: (و الذاريات ذروا فالحاملات وقرا) چ

يست؟ عمر گفت: حتما همان هستي كه متن به دنبال او مي گشتم، برخاست و هر دو آستين را بالا زد و آنقدر به او شلاق زد كه عمامه از سرش افتاد و بعد به او گفت به خدا قسم اگر سرت را تراشيده مي ديدم گردنت را مي زدم! سپس دستور داد لباسي بر او بپوشانند و او را بر شتر سوار كنند و به شهر خود ببرند، سپس خطيبي برخيزد و اعلام كند كه صبيغ در جستجوي علم برآمده و خطا كرده است، تا همه مردم از او فاصله بگيرند. او پيوسته بعد از اين داستان در ميان قومش حقير بود تا از دنيا رفت در حالي كه قبلا بزرگ قوم محسوب مي شد. در روايتي ديگر از نافع نقل شده كه صبيغ عراقي پيوسته سوالاتي درباره قرآن مي كرد هنگامي كه به مصر آمد عمرو بن عاص او را به سوي عمر فرستاد. عمر دستور داد شاخه هاي تازه از درخت بريدند و براي او آوردند و آنقدر بر پشت او زد كه مجروح شد

سپس او را رها كرد. بعد از مدتي كه خوب شد بار ديگر همان برنامه را درباره او اجرا نمود، سپس او را رها كرد تا بهبودي يابد، بار سوم به سراغ او فرستاد تا همان برنامه را اجرا كند، صبيغ به عمر گفت: اگر مي خواهي مرا به قتل برساني به طرز خوبي به قتل برسان و زجركش نكن و اگر مي خواهي زخم تنم را درمان كني، به خد

ا خوب شده است. عمر به او اجازه داد كه به سرزمين خود برگردد و به ابوموسي اشعري نوشت كه هيچ يك از مسلمانان با او مجالست نكند. اين امر بر صبيغ گران آمد ابوموسي به عمر نوشت كه او كاملا از حرفهاي خود توبه كرده و ديگر سوالي درباره آيات قرآن نمي كند عمر اجازه داد كه مردم با او مجالست كنند. در روايتي ديگر داستان صبيغ چنين آمده است (بعيد نيست او داستانهاي متعددي با عمر داشته است) كه: او وارد مدينه شد و پيوسته از متشابهات قرآن سوال مي كرد. عمر به سراغ او فرستاد در حالي كه قبلا شاخه هايي از درخت خرما آماده ساخته بود. عمر از او پرسيد: تو كيستي؟ گفت: من بنده خدا صبيغم. عمر يكي از آن شاخه ها را برداشت و بر سر او كوفت و گفت: من بنده خدا عمرم و آن قدر زد كه سرش خون آلود شد. صبيغ گفت: اي اميرمومنان بس است آنچه در سر من بود از بين رفت (و ديگر سوالي از متشابهات نمي كنم)! جالب توجه اين كه در هيچ يك از روايات ندارد كه او سمپاشي درباره يكي از آيات قرآن كرده باشد، بلكه گاه سوال

از متشابهات و گاه از حروف قرآن و گاه از آياتي مثل (و الذاريات ذروا) مي نمود. اين جريان ظاهرا منحصر به صبيغ نبود. عبدالرحمن بن يزيد نقل مي كند كه مردي از عم

ر درباره آيه (و فاكهه وابا) سوال كرد. هنگامي كه مشاهده كرد مردم در اين باره صحبت مي كنند تازيانه را برداشت و به آنان حمله كرد. 2- در حديث ديگري مي خوانيم مردي از او سوال كرد و گفت منظور از آيه (و الجوار الكنس) چيست؟ (عمر) با چوبدستي خود در عمامه او فرو كرد و به روي زمين انداخت و گفت آيا تو (حروري) هستي (حروري به كساني گفته مي شد كه از اسلام خارج شده بودند!) سپس گفت: قسم به كسي كه جان عمر به دست اوست اگر تو را سر تراشيده مي يافتم آنقدر تو را مي زدم كه اين فكر از سرت بيرون برود! (به نظر مي رسد سر تراشيدن از شعار اين گروه از خوارج بوده است كه ريشه هاي آنها حتي به دوران قبل از اميرمومنان علي (ع) باز مي گردد). آيا به راستي هر كسي سوالي از قرآن كند بايد او را زير شلاق و چوب انداخت بي آن كه يك كلمه در پاسخ سوال او گفته شود! و به فرض كه بعضي از افراد بي دين و منافق براي مشوش ساختن افكار مردم سوالاتي درباره قرآن مي كردند، وظيفه خليفه در برابر آنها اين بود كه با چوب و شلاق پاسخ بگويد يا نخست بايد از نظر علمي و منطقي توجيه شوند و اگر نپذيرفتند آنها را تنبيه كند؟ آيا اين به خاطر آن بوده كه خليفه پاسخ اين سوالات را نمي د

انسته و عصباني مي شده،

يا دليل ديگري داشت و حتي افراد مشكوك را مورد هتك و توهين قرار مي داده و عمامه آنها را به زمين مي افكنده است! 3- ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه خود نقل مي كند كه گفته مي شد: (دره عمر اهيب من سيف الحجاج، تازيانه عمر وحشتناكتر از شمشير حجاج بود!) سپس مي گويد: در حديث صحيح آمده كه زناني نزد رسول خدا (ص) بودند و سروصداي زيادي كردند، عمر آمد، همگي از ترس او فرار كردند، به آنها گفت اي دشمنان خويشتن! آيا از من مي ترسيد و از رسول خدا (ص) نمي ترسيد؟ گفتند: آري انت اغلظ و افظ، تو خشن تر و درشتگوتري! 4- در همان كتاب آمده است نخستين كسي را كه عمر با تازيانه زد، ام فروه خواهر ابوبكر بود هنگامي كه ابوبكر از دنيا رفت، زنان بر او نوحه گري مي كردند، خواهرش (ام فروه) نيز در ميان آنها بود، عمر كرارا آنها را نهي كرد، آنها باز تكرار كردند، عمر ام فروه را از ميان آنها خارج ساخت و با تازيانه زد، همه زنان ترسيدند و متفرق شدند. 2- اشتباهات و عذرخواهيها! 1- در (سنن بيهقي) كه جامعترين كتاب حديث، از اهل سنت است، در حديثي از شعبي نقل مي كند كه يك روز عمر خطبه اي براي مردم خواند، حمد و ثناي الهي به جاي آورده، سپ

س گفت: (آگاه باشيد مهر زنان را سنگين نكنيد چرا كه اگر به من خبر رسد كسي بيش از آنچه پيامبر مهر كرده (مهر زنان خودش قرار داده) مهر كند من اضافه بر آن را در بيت المال قرار مي دهم! سپس از منبر پايين آمد، زني از قريش نزد او آمد و گفت: اي اميرمومنان! آيا

پيروي از كتاب الهي (قرآن) سزاوارتر است يا از سخن تو؟ عمر گفت: كتاب الله تعالي، منظورت چيست؟ گفت: تو الان مردم را از گران كردن مهر زنان نهي كردي در حالي كه خداوند مي فرمايد: و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا، هرگاه مال فراواني (به عنوان مهر) به يكي از آنها پرداخته ايد چيزي از آن را پس نگيريد. عمر گفت: كل احد افقه من عمر، همه از عمر فقيه ترند! اين جمله را دو يا سه مرتبه تكرار كرد، سپس به منبر بازگشت و گفت اي مردم! من شما را از زيادي مهريه سنگين زنان نهي كردم، آگاه باشيد هر كس آزاد است در مال خود هر چه مي خواهد انجام دهد. اين حديث در بسياري از كتب ديگر با تفاوتهاي مختصري نقل شده است. 2- در كتب بسياري از منابع معروف (مانند: ذخايرالعقبي، مطالب السوول و مناقب خوارزمي) آمده است كه زن بارداري را كه اعتراف به ارتكاب زنا كرده بود نزد عمر آوردند، عمر دستور به رجم او

داد. در اثناي راه علي (ع) با او برخورد كرده، فرمود: اين زن را چه شده است؟ گفتند: عمر دستور رجم او را صادر كرده است. علي (ع) او را باز گرداند و به عمر گفت: هذا سلطانك عليها فما سلطانك علي ما في بطنها، تو بر اين زن سلطه داري (و مي تواني او را مجازات كني) اما سلطه و دليل تو بر آنچه در شكم اوست چيست؟ سپس افزود: شايد بر او نهيب زده اي و او را ترسانده اي (كه اعتراف به گناه كرده است)؟ عمر گفت: چنين بوده است. فرمود: مگر نشنيده اي كه پيغمبر اكرم

(ص) فرمود: كسي كه زير فشار از جهت زنجير يا زندان يا تهديد اعتراف كند اعتراف او اثري ندارد؟ عمر او را رها كرده، گفت: عجزت النساء ان تلدن مثل علي بن ابيطالب، لولا علي لهلك عمر، مادران هرگز نمي توانند مثل علي بن ابيطالب (ع) بزايند اگر علي نبود عمر هلاك مي شد! 3- در صحيح ابي داود كه از صحاح معروف سته مي باشد از ابن عباس نقل شده: زن ديوانه اي را نزد عمر آوردند كه مرتكب زنا شده بود، عمر با گروهي از مردم درباره او مشورت كرد و سرانجام دستور داد او را سنگسار كنند. علي (ع) بر او گذر كرده و فرمود: ماجراي اين زن چيست؟ گفتند زن ديوانه اي است از فلان طايفه كه مرتكب زنا شده است و عمر دستور س

نگسار كردن او را داده، فرمود: او را باز گردانيد و خودش به سراغ عمر رفت، فرمود: اي عمر مگر نمي داني كه قلم تكليف از سه طايفه برداشته شده است: از ديوانه تا زماني كه خوب شود و از شخص خواب تا زماني كه بيدار شود و از كودك، تا زماني كه عاقل (و بالغ) گردد؟ عمر گفت: آري مي دانم! فرمود: چرا دستور دادي اين زن ديوانه را سنگسار كنند؟ گفت: چيزي نيست و زن را رها كرد و شروع به تكبير گفتن كرد (تكبيري كه نشانه پيروزي بر اشتباه خود بود) مناوي در فيض الغدير اين حديث را از احمد نقل كرده است و در ذيل آن آمده است كه عمر گفت: لولا علي لهلك عمر. آنچه در بالا گفته شد بخش كوچكي است از آنچه در اين زمينه آمده است و اگر بخواهيد

به سراغ همه آنها برويد كتاب مستقلي را تشكيل مي دهد، مرحوم علامه اميني يكصد مورد (آري يكصد مورد) از موارد اشتباه او را كه در منابع معروف اهل سنت آمده است نقل كرده و اين فصل مشهور از كتابش را به نام (نوادر الاثر في علم عمر) ناميده است و اين همان است كه در خطبه فوق از آن تعبير به كثرت لغزشها و عذرخواهي ها شده است. 3- پاسخ به يك سوال ترسيمي را كه امام (علي بن ابيطالب) در خطبه بالا از مشكلات و نابسامانيهاي مسلمانان

در عصر خليفه دوم كرده است ممكن است با ذهنيتي كه بسياري از افراد نسبت به عصر عمر دارند و آن را يك عصر پيروزي و درخشان مي شمرند منافات داشته باشد و اين سوال را به وجود آورد كه اين گفتار چگونه با واقعيتهاي موجود تاريخ سازگار است؟ توجه به يك نكته دقيقا مي تواند به اين سوال پاسخ دهد و آن اينكه- همانگونه كه قبلا اشاره شد- بي شك عصر خليفه دوم عصر پيروزيهاي چشمگير در سياست خارجي كشور اسلام بود، زيرا مسلمانان با الهام گرفتن از دستورات صريح قرآن در مورد جهاد، به جهاد دامنه دار و آزادي بخش دست زدند و هر سال و هر ماه شاهد پيروزيها و فتوحاتي در خارج كشور اسلامي بودند و منافع مادي فراواني نصيب مسلمانان شد اين پيروزيهاي چشمگير پرده اي بر ضعفها و نابسامانيهاي داخلي افكند همانگونه كه در عصر ما نيز اين معني كاملا مشهور است كه گاه پيروزي يك دولت در سياست خارجيش همه چيز را تحت الشعاع قرار مي دهد و پرده اي بر ضعفها و نابسامانيهاي داخلي مي افكند و درست به همين

دليل است كه سياست بازان حرفه اي گروه استكبار در عصر ما هنگامي كه با نابسامانيهاي شديد داخلي روبرو مي شوند سعي مي كنند با حركت جديدي در سياست خارجي، پرده بر آن بيفكنند. كوتا

ه سخن اين كه امام (ع) سخن از خشوت و اشتباهات فراوان و مشكلات داخلي دوران خليفه دوم مي گويد و حساب اين مطلب از مسئله فتوحات جداست.

[صفحه 357]

ترجمه: اين وضع همچنان ادامه داشت تا او (خليفه دوم) به راه خود رفت و در اين هنگام (در آستانه وفات) خلافت را در گروهي (به شورا) گذاشت كه به پندارش من نيز يكي از آنان بودم، پناه بر خدا از اين شورا! كدام زمان بود كه در مقايسه من با نخستين آنان (ابوبكر، و برتري من) شك و ترديد وجود داشته باشد، تا چه رسد به اين كه مرا همسنگ امثال اينها (اعضاي شورا) قرار دهند، ولي من (به خاطر مصالح اسلام با آنها هماهنگي كردم) هنگامي كه پايين آمدند، پايين آمدم و هنگامي كه پرواز كردند، پرواز كردم. سرانجام يكي از آنها (اعضاي شورا) به خاطر كينه اش از من روي برتافت و ديگري خويشاوندي را بر حقيقت مقدم داشت و به خاطر داماديش به ديگري (عثمان) تمايل پيدا كرد، علاوه بر جهات ديگر كه ذكر آن خوشايند نيست شرح و تفسير: دوران خليفه سوم در اين قسمت از خطبه، امام (ع) به پايان يافتن دوران خليفه دوم و تحولاتي كه براي رسيدن عثمان به مقام خلافت صورت گرفت اشاره مي كند و از نكات دقيق و باريك تاريخي و اسرار پنهان يا نيمه پنهان اين داستان پرده برمي دارد و موضع خود را در برابر اين امر روشن

مي سازد و در ادامه آن به مشكلات عظيمي كه امت اسلامي د

ر دوران خليفه سوم گرفتار شدند و شورشهايي كه منتهي به قتل او شد، با عبارات كوتاه و بسيار فشرده و پرمعني و آميخته با كنايات و استعارات و تشبيهات اشاره مي فرمايد. نخست مي گويد: اين وضع همچنان ادامه داشت تا او (خليفه دوم) نيز به راه خود رفت و در اين هنگام (در آستانه وفات) خلافت را در گروهي به شورا گذاشت كه به پندارش من نيز يكي از آنها بودم (حتي اذا مضي لسبيله جعلها في جماعه زعم اني احدهم). تعبير به (زعم اني احدهم، پنداشت من يكي از آنها بودم) ممكن است اشاره به يكي از دو معنا باشد: نخست اين كه مرا در ظاهر جزء نامزدهاي خلافت قرار داد در حالي كه مي دانست در باطن، نتيجه چيست و چه كسي از اين شورا بيرون مي آيد. ديگر اين كه او در ظاهر چنين وانمود كرد كه من همرديف آن پنچ نفرم، در حالي كه در باطن، مي دانست قابل مقايسه با هيچكدام نيستم. اين جمله اشاره به زماني است كه عمر به وسيله مردي به نام فيروز كه كنيه اش ابولولو بود به سختي مجروح شد و خود را در آستانه مرگ ديد. جمعي از صحابه نزد او آمدند و به او گفتند: سزاوار است كسي را به جانشيني خود منصوب كني كه مورد قبول تو باشد و او طي سخنان مشروحي كه در نكات، به آن اشاره خواهد شد ش

ش نفر را به عنوان شورا تعيين كرد: (علي (ع)، عثمان، عبدالرحمن بن عوف، طلحه، زبير و سعد بن ابي وقاص) كه در عرض سه

روز بنشينند و يكي را از ميان خود انتخاب كنند و دستور داد ابوطلحه انصاري با پنجاه نفر از انصار، اين شش نفر را در خانه اي جمع كنند تا با يكديگر براي تعيين خلافت مشورت نمايند و سرانجام، به خاطر ارتباطاتي كه ميان چند نفر از آن شش تن بود عثمان انتخاب شد. امام (ع) در اشاره به اين ماجرا، نخست مي فرمايد: پناه بر خدا از اين شورا (فيا لله و للشوري). سپس به نخستين نقطه ضعف اين شورا پرداخته، مي فرمايد: كدام زمان بود كه در مقايسه من با نخستين آنها- يعني ابوبكر- (و برتري من بر او) شك و ترديد وجود داشته باشد تا چه رسد به اين كه مرا همسنگ امثال اينها (اعضاي شورا) قرار دهند؟ (متي اعترض الريب في مع الاول منهم، حتي صرت اقرن الي هذه النظائر). اين نهايت تاسف مولا را از حق كشي هايي كه در مورد آن حضرت صورت گرفت آشكار مي سازد و اشاره به اين حقيقت مي كند كه اگر مي خواستند شايستگي براي خلافت را ملحوظ دارند، جاي ترديد نبود كه مرا مي بايست تعيين مي كردند، ولي افسوس كه هدفهاي ديگري در اين مساله دنبال مي شد و به راستي جاي تاسف

است كسي كه به منزله جان پيامبر (ص) و باب مدينه علم النبي و عالم به كتاب و سنت و آگاه بر تمام مسائل اسلام بوده و از آغاز عمر در مكتب توحيد و در كنار پيامبر اسلام (ص) پرورش يافته، كارش به جايي برسد كه او را در رديف (عبدالرحمن بن عوف)ها و (سعد وقاص)ها و مانند آنها قرار دهند. سپس مي افزايد: ولي (من به خاطر مصالح اسلام با آنها

هماهنگي كردم) هنگامي كه پايين آمدند پايين آمدم و هنگامي كه پرواز كردند پرواز كردم (لكني اسففت اذ اسفوا، وطرت اذ طارو). اين در حقيقت كنايه اي است از وضع پرندگاني كه به صورت دسته جمعي پرواز مي كنند گاه اوج مي گيرند و به فراز مي روند و گاه پايين مي آيند و به زمين نزديك مي شود و در هر دو حال همراه يكديگرند. روشن است كه احوال شكننده زمان خلفا- مخصوصا به هنگامي كه يك خليفه از دور، خارج مي شد- ايجاب مي كرد كه از هر گونه تفرقه پرهيز شود مبادا دشمناني كه در كمين نشسته بودند سر برآورند و اساس اسلام را به خطر بيندازند. اين احتمال نيز در تفسير اين جمله وجود دارد كه منظور امام (ع) اين بوده است كه من همواره به دنبال حق بوده ام و براي به دست آوردنش همراه آن حركت كردم، با آنهايي كه در رديف بالا بودند همراه

شدم و با اينها كه در رديف پايين بودند نيز همراهي كردم. سپس به نتيجه اين شورا و كارهاي مرموزي كه در آن انجام گرفت اشاره كرده مي فرمايد: يكي از آنها (اعضاي شورا) به خاطر كينه اش از من روي برتافت و ديگري خويشاوندي را بر حقيقت مقدم داشت و به خاطر داماديش تمايل به ديگري (عثمان) پيدا كرد، علاوه بر جهات ديگري كه ذكر آن خوشايند نيست (فصغا رجل منهم لضغنه، و مال الاخر لصهره، مع هن وهن). منظور مولا از جمله اول سعد بن ابي وقاص بود كه مادرش از بني اميه بود و دائيها و نزديكان مادرش در جنگهاي اسلام در برابر كفر و شرك به دست علي (ع) كشته شده بودند، به همين دليل

او در زمان خلافت علي (ع) نيز با حضرتش بيعت نكرد و عمر بن سعد جنايتكار بزرگ حادثه كربلا و عاشورا فرزند همين سعد بود. بنابراين كينه توزي او نسبت به علي (ع) مسلم بود و به همين دليل در آن شورا به علي (ع) راي نداد و به وسيله عبدالرحمان بن عوف به عثمان راي داد. بعضي نيز گفته اند منظور از اين شخص طلحه است كه مراتب كينه توزي او نسبت به مولا محرز بود و هم او بود كه با همراهي زبير آتش جنگ جمل را كه به گفته مورخان، 17هزار نفر در آن كشته شدند، روشن ساخت. اين احتمال را ابن ابي ال

حديد تقويت كرده، در حالي كه بعضي از شارحان نهج البلاغه معتقدند: طلحه گرچه از سوي عمر براي شورا انتخاب شد ولي در مدينه نبود و موفق به شركت در جلسه شورا نشد. اما كسي كه به خاطر داماديش متمايل شد عبدالرحمان بن عوف بود زيرا عبدالرحمان شوهر ام كلثوم خواهر عثمان بود. اما جمله مع هن وهن- با توجه به اين كه واژه هن كنايه از كارهاي زشتي است كه گفتن آن ناخوشايند است- مي تواند اشاره به امور ناخوشايد ديگري بوده باشد كه عبدالرحمان بن عوف در راي دادن به عثمان انتظار آن را داشت مانند سوئاستفاده هاي مالي از بيت المال مسلمين و يا سلطه بر توده هاي مردم و يا به دست آوردن مقام خلافت بعد از عثمان و يا همه اينها. از مجموع اين سخن، روشن مي شود كه شورا در محيطي كاملا ناسالم برگزار شد و چيزي كه در آن مطرح نبود مصالح مسلمين بود و طبيعي است كه محصول آن به نفع مسلمين

تمام نشود و حوادث دوران عثمان نشان داد كه چه خسارات عظيمي از اين ناحيه دامنگير مسلمين شد. نكته ها: 1- چگونگي انتخاب خليفه دوم و سوم مي دانيم خليفه دوم، تنها يك راي داشت و آن راي ابوبكر بود كه به هنگام وداع با زندگي وصيت كرد و با صراحت عمر را به جانشيني خود نصب نمود. در

بعضي از تواريخ آمده است كه ابوبكر در حال احتضار، عثمان بن عفان را احضار نمود تا وصيت او را نسبت به عمر بنويسد و به او گفت: بنويس بسم الله الرحمن الرحيم: اين وصيتي است كه ابوبكر به مسلمانان نموده است. اما بعد … اين سخن را گفت و بيهوش شد، ولي عثمان خودش اين جمله ها را نوشت: اما بعد فاني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب و لم آلكم خيرا، من عمر بن خطاب را خليفه اي بر شما قرار دادم و از هيچ خير و خوبي فروگذار نكردم. هنگامي كه عثمان اين جمله را نوشت ابوبكر به هوش آمده، گفت: بخوان و او خواند. ابوبكر تكبير گفت و گفت: من تصور مي كنم (اين كه عجله كردي و خلافت را به نام عمر نوشتي براي اين بود كه) ترسيدي اگر من به هوش نيايم و بميرم، مردم اختلاف كنند. عثمان گفت: آري چنين بود. ابوبكر در حق او دعا كرد. از اين سخن به خوبي روشن مي شود كه عثمان اين لباس را براي قامت عمر دوخته بود و اگر فرضا ابوبكر به هوش نمي آمد اين وصيتنامه به عنوان وصيت ابوبكر منتشر مي شد، بنابراين جاي تعجب نيست كه عمر نيز شورايي با چنان تركيب، تنظيم كند كه محصول آن

به هر حال خلافت عثمان باشد، همانگونه كه خليفه دوم نيز در سقيفه اين لباس را بر تن ابوبكر كرد و

او هم به موقع پاداش وي را داد. ضمنا از اين سخن استفاده مي شود كه عجله ابوبكر و عثمان براي تعيين جانشين به خاطر جلوگيري از اختلاف مردم بوده است. آيا پيامبر اكرم (ص) نمي بايست چنين پيش بيني را درباره امت بكند با آن همه كشمكشهايي كه بالقوه وجود داشت و در سقيفه خود را نشان داد؟! چگونه مي توان باور كرد پيامبر (ص) انتخاب خليفه را به مردم واگذار كرده باشد ولي اين امر درباره خليفه دوم و سوم رعايت نشود و حتي خوف فتنه، مانع از واگذاري آن به مردم گردد؟! اينها سوالاتي است كه هر محققي بايد به آن پاسخ دهد.

[صفحه 357]

ترجمه: و اين وضع ادامه يافت تا سومي بپا خاست در حالي كه از خوردن زياد، دو پهلويش برآمده بود و همي جز جمع آوري و خوردن بيت المال نداشت و بستگان پدرش (بني اميه) به همكاري او برخاستند و همچون شتر گرسنه اي كه در بهار به علفزار بيفتد و با ولع عجيبي گياهان را ببلعد به خوردن اموال خدا مشغول شدند. سرانجام بافته هاي او پنبه شد و كردارش، كارش را تباه كرد و ثروت اندوزي و شكم خوارگي به نابوديش منتهي شد! شرح و تفسير: سپس امام (ع) به نتيجه نهايي اين شورا پرداخته، مي فرمايد: اين وضع ادامه يافت تا سومي بپا خاست در حالي كه از خوردن فراوان دو پهلويش برآمده بود و همي جز جمع آوري و خوردن بيت المال نداشت (الي ان قام ثالث القوم نافجا حضنيه، بين نثيله و معتلفه). تنها خودش نبود كه

در اين وادي گام برمي داشت بلكه بستگان پدري اش (بني اميه) به همكاري او برخاستند و همچون شتر گرسنه اي كه در بهار به علفزار بيفتد و با ولع عجيبي گياهان را ببلعد به خوردن اموال خدا مشغول شدند (و قام معه بنو ابيه يخضمون مال الله خضمه الابل نبته الربيع). تعبير به (نبته الربيع، گياهان بهاري) به خاطر آن است كه اين گياهان بسيار لطيف و براي حيوان

خوش خوراك است و با حرص و ولع عجيب، آن را مي خورد. جمله يخضمون مال الله … - با توجه به معناي لغوي خضم- به خوبي نشان مي دهد كه بني اميه براي غارت بيت المال با تمام وجودشان وارد صحنه شدند و تا آنجا كه مي توانستند خوردند و بردند. به گفته ابن ابي الحديد خليفه سوم، بني اميه را بر مردم مسلط كرد و آنها را به فرمانداري ولايات اسلام منصوب نمود و اموال و اراضي بيت المال را به عنوان بخشش در اختيار آنان گذارد، از آن جمله سرزمينهايي از آفريقا در ايام او فتح شد كه خمس همه آنها را گرفت و به مروان بن حكم (دامادش) بخشيد. مرحوم علامه اميني در كتاب نفيس الغدير آمار عجيبي از بخششهاي عثمان در دوران خلافتش- از منابع اهل سنت- گردآوري كرده كه از مطالعه آن انسان وحشت مي كند. به عنوان نمونه به يكي از دامادهايش حارث بن حكم برادر مروان سيصدهزار درهم و به مروان پانصدهزار درهم و به ابوسفيان دويست هزار و به طلحه سيصت و بيست و دوهزار و به زبير پانصد و نود و هشت هزار درهم بخشيد، تا آنجا كه مرحوم علامه اميني جمع درهمهايي را كه او از بيت المال بخشيد

بالغ بر يكصد و بيست و شش ميليون و هفتصد و هفتادهزار درهم مي داند. از آن عجيب تر ارقام دينارهايي

است كه به بستگان و نزديكانش بخشيد. به مروان حكم پانصدهزار دينار به يعلي بن اميه پانصدهزار دينار و به عبدالرحمن بن عوف دو ميليون و پانصد و شصت هزار دينار و جمع اين حاتم بخشي ها را بالغ بر چهار ميليون و سيصد و ده هزار دينار مي داند. اينجاست كه معناي يخصمون مال الله خضمه الابل نبته الربيع به خوبي روشن مي شود. بديهي است اين وضع نمي توانست براي مدت طولاني ادامه يابد و مسلمانان آگاه و حتي ناآگاهان، چنين شرايطي را تحمل نمي كردند و لذا طولي نكشيد كه شورشها بر ضد عثمان شروع شد و سرانجام به قتل او منتهي گشت و او را در برابر چشم مردم كشتند، بي آن كه توده هاي مردم به ياري او برخيزند و اين همان است كه امام (ع) در پايان اين فراز به آن اشاره كرده مي فرمايد: عاقبت بافته هاي او (برابر استحكام خلافت) پنبه شد و كردارش، كارش را تباه كرد و ثروت اندوزي و شكم خوارگي به نابوديش منتهي شد (الي ان انتكث عليه فتله، و اجهز عليه عمله، و كبت به بطنته). در واقع امام (ع) به سه جمله، وضع خليفه سوم و پايان عمر او را ترسيم كرده است: در جمله اول مي فرمايد: سوابقي را كه براي خود، از نظر توده مردم فراهم آورده بود و گروهي او را به زهد و قدس مي شنا

ختند از ميان برد و حركت دنياپرستانه اعوان و ياران او، همه آن رشته ها را پنبه كردند. در جمله دوم نشان مي دهد كه: اعمال او زودتر از

آنچه انتظار مي رفت ضربه كاري بر او وارد كرد و كار او را ساخت. در جمله سوم بيان مي كند كه شكم خوارگي ها، بار او را سنگين كرد به گونه اي كه نتوانست بر روي پا بماند و به صورت بر زمين افتاد. در واقع با اين سه جمله درس عبرت مهمي براي همه زمامداران و مديران جامعه بيان شده است كه اگر از موقعيت خود سوئاستفاده كرده و به دنيا اقبال كنند سوابق حسنه آنها از ميان مي رود و افكار عمومي به سرعت بر ضد آنها بسيج مي شود و دنياپرستي مايه سقوط سريع آنان مي گردد. اين نكته نيز حائز اهميت است كه همان چيزي كه عامل پيدايش خلافت عثمان شد عامل نابودي او گشت. افرادي مانند سعد وقاص و عبدالرحمن بن عوف و طلحه (بنا بر اين كه طلحه در شورا حضور داشته) به خاطر رسيدن به مال و منال دنيا به او راي دادند و او را بر سر كار آوردند و همين مساله گسترش يافت و حكومت عثمان مقبوليت خود را در افكار عمومي از دست داد و در نتيجه شورش مردم، سقوط كرد. بعضي از شارحان نهج البلاغه جمله انتكث عليه فتله را به معني در هم ريختن تدابيري دانست

ه اند كه او براي تشكيل حكومتش به كار گرفته بود و ممكن است سپردن كارها به دست بستگانش، يكي از آن تدابير براي محكم كاري بوده باشد ولي همين امر نتيجه معكوس داد و رشته ها را پنبه كرد و مردم را بر ضد او شوراند. نكته ها: 1- چگونگي انتخاب خليفه دوم و سوم مي دانيم خليفه دوم، تنها يك راي داشت و آن راي ابوبكر بود كه به

هنگام وداع با زندگي وصيت كرد و با صراحت عمر را به جانشيني خود نصب نمود. در بعضي از تواريخ آمده است كه ابوبكر در حال احتضار، عثمان بن عفان را احضار نمود تا وصيت او را نسبت به عمر بنويسد و به او گفت: بنويس بسم الله الرحمن الرحيم: اين وصيتي است كه ابوبكر به مسلمانان نموده است. اما بعد … اين سخن را گفت و بيهوش شد، ولي عثمان خودش اين جمله ها را نوشت: اما بعد فاني قد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب و لم آلكم خيرا، من عمر بن خطاب را خليفه اي بر شما قرار دادم و از هيچ خير و خوبي فروگذار نكردم. هنگامي كه عثمان اين جمله را نوشت ابوبكر به هوش آمده، گفت: بخوان و او خواند. ابوبكر تكبير گفت و گفت: من تصور مي كنم (اين كه عجله كردي و خلافت را به نام عمر نوشتي براي اين بود كه) ترسيدي اگر من به هوش نيايم و بميرم، مردم اخ

تلاف كنند. عثمان گفت: آري چنين بود. ابوبكر در حق او دعا كرد. از اين سخن به خوبي روشن مي شود كه عثمان اين لباس را براي قامت عمر دوخته بود و اگر فرضا ابوبكر به هوش نمي آمد اين وصيتنامه به عنوان وصيت ابوبكر منتشر مي شد، بنابراين جاي تعجب نيست كه عمر نيز شورايي با چنان تركيب، تنظيم كند كه محصول آن به هر حال خلافت عثمان باشد، همانگونه كه خليفه دوم نيز در سقيفه اين لباس را بر تن ابوبكر كرد و او هم به موقع پاداش وي را داد. ضمنا از اين سخن استفاده مي شود كه عجله ابوبكر و

عثمان براي تعيين جانشين به خاطر جلوگيري از اختلاف مردم بوده است. آيا پيامبر اكرم (ص) نمي بايست چنين پيش بيني را درباره امت بكند با آن همه كشمكشهايي كه بالقوه وجود داشت و در سقيفه خود را نشان داد؟! چگونه مي توان باور كرد پيامبر (ص) انتخاب خليفه را به مردم واگذار كرده باشد ولي اين امر درباره خليفه دوم و سوم رعايت نشود و حتي خوف فتنه، مانع از واگذاري آن به مردم گردد؟! اينها سوالاتي است كه هر محققي بايد به آن پاسخ دهد. 2- داستان ابولولو و آغاز حكومت عثمان (ابن اثير) در (كامل) چنين نقل مي كند: روزي عمر بن خطاب در بازار گردش مي كرد. ابولولو كه غلام مغير

ه بن شعبه و نصراني بود او را ملاقات كرد و گفت: مغيره بن شعبه خراج سنگيني بر من بسته (و مرا وادار كرده همه روز كار كنم و مبلغ قابل توجهي به او بپردازم) مرا در برابر او ياري كن. عمر گفت: خراج تو چه اندازه است؟ گفت: در هر روز دو درهم. گفت: كار تو چيست؟ گفت: نجار و نقاش و آهنگرم. عمر گفت: با اين اعمالي كه انجام مي دهي خراج تو را سنگين نمي بينم. شنيده ام تو مي گويي اگر من بخواهم مي توانم آسيابي بسازم كه با نيروي باد، گندم را آرد كند. ابولولو گفت: آري مي توانم. عمر گفت: پس اين كار را انجام بده. ابولولو گفت: اگر سالم بمانم آسيابي براي تو درست مي كنم و مردم شرق و غرب از آن سخن بگويند. ابولولو اين را گفت و رفت. عمر گفت: اين غلام مرا تهديد كرد … چند روز گذشت. عمر براي نماز صبح

به مسجد آمد و مرداني را گماشته بود كه وقتي صفوف منظم مي شود تكبير بگويند. ابولولو در ميان مردم وارد مسجد شد و در دست او خنجر دو سر بود كه دسته آن در وسطش قرار داشت. از موقعيت استفاده كرد و شش ضربه بر عمر وارد نمود كه يكي از آنها را در زير نافش فرو برد و همان موجب قتل او شد و نيز با خنجرش كليب كه در پشت سرش قرار داشت و جماعت ديگري را كشت. در مر

وج الذهب بعد از نقل اين داستان آمده است كه ابولولو بعد از كشتن عمر و مجروح ساختن دوازده نفر ديگر، كه شش نفرشان از دنيا رفتند ضربه اي بر گلوي خود زد و خود را كشت ولي در تاريخ يعقوبي آمده است كه بعد از كشته شدن عمر فرزندش عبيدالله به انتقام خون پدر حمله كرد و ابولولو و دختر خردسال و همسرش، هر سه را به قتل رساند. اين كه بعضي از مورخان ابولولو را نصراني يا مجوسي نوشته اند با اين كه تصريح كرده اند او در مسجد عمر را به قتل رساند و آمدن يك مسيحي يا مجوسي شناخته شده در مسجد پيامبر عادتا امكان نداشت، ظاهر به خاطر آن است كه مي خواهند كشته شدن خليفه را به دست يك مسلمان انكار كنند و از اين جهت با مشكلي روبرو نشوند وگرنه قراين نشان مي دهد و جمعي از دانشمندان تصريح كره اند كه ابولولو مسلمان بوده است و سابقه مجوسي گري يا مذهب ديگر تنها براي ابولولو نبود، غالبا خلفا و ياران پيامبر داراي چنين سابقه اي بوده اند. 3- شوراي شش نفري و سرانجام آن عمر هنگام

مرگ به مشورت پرداخت و اين پيشنهاد كه عبيدالله فرزندش را خليفه كند، رد كرد سپس اضافه نمود: پيامبر تا هنگام مرگ از اين شش نفر راضي بود: علي (ع)، عثمان، طلحه، زبير، سعد بن ابي وق

اص و عبدالرحمن بن عوف لذا بايد خلافت به مشورت اين شش نفر انجام شود تا يكي را از ميان خود انتخاب كنند، آنگاه دستور داد تا هر شش نفر را حاضر كنند، سپس نگاهي به آن ها كرد و گفت همه شما مايل هستيد بعد از من به خلافت برسيد، آنها سكوت كردند، دوباره اين جمله را تكرار كرد. زبير جواب داد: ما كمتر از تو نيستيم چرا به خلافت نرسيم! (يكي از مورخان مي گويد: اگر زبير يقين به مرگ عمر نداشت جرات نمي كرد اين سخن را با اين صراحت بگويد). بعد براي هر يكي از شش نفر عيبي شمرد، از جمله به طلحه گفت: پيامبر (ص) از دنيا رفت در حالي كه به خاطر جمله اي كه بعد از نزول آيه حجاب گفتي از تو ناراضي بود و به علي (ع) گفت: تو مردم را به راه روشن و طريق صحيح به خوبي هدايت مي كني تنها عيب تو اين است كه بسيار مزاح مي كني! و به عثمان گفت: گويا مي بينم كه خلافت را قريش به دست تو داده اند و بني اميه و بني ابن معيط را بر گردن مردم سوار مي كني و بيت المال را در اختيار آنان مي گذاري و گروهي از گرگان عرب تو را در بسترت سر مي برند. سرانجام ابوطلحه انصاري را خواست و فرمان داد كه پس از دفن او با پنجاه تن از انصار، اين شش نفر را در خانه اي

جمع كنند تا براي تع

يين جانشين او به مشورت پردازند، هرگاه پنج نفر به كسي راي دهند و يك نفر در مخالفت پافشاري كند، گردن او را بزنند و همچنين در صورت توافق چهار نفر، دو نفر مخالف را به قتل برسانند و اگر سه نفر يك طرف و سه نفر طرف ديگر بودند آن گروهي را كه عبدالرحمان بن عوف در ميان آنهاست مقدم دارند و بقيه را اگر در مخالفت پافشاري كنند گردن بزنند و اگر سه روز از شورا گذشت و توافقي حاصل نشد همه را گردن بزنند تا مسلمانان خود شخصي را انتخاب كنند. سرانجام طلحه كه مي دانست با وجود علي (ع) و عثمان به او خلافت نخواهد رسيد و از علي دل خوشي نداشت جانب عثمان را گرفت در حالي كه زبير حق خود را به علي (ع) واگذار كرد، سعد بن ابي وقاص حق خويش را به پسر عمويش عبدالرحمان بن عوف داد بنابراين شش نفر در سه نفر خلاصه شدند: علي (ع)، عبدالرحمان و عثمان، عبدالرحمان رو به علي (ع) كرد و گفت با تو بيعت مي كنم كه طبق كتاب خدا و سنت پيامبر و روش عمر و ابوبكر با مردم رفتار كني، علي (ع) در پاسخ گفت: مي پذيرم، ولي طبق كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) و اعتقاد خودم عمل مي كنم. عبدالرحمان رو به عثمان كرد و همان جمله را تكرار نمود و عثمان آن را پذيرفت. عبدالرحمان سه بار ا

ين جمله را تكرار كرد و همان جواب را شنيد لذا دست عثمان را به خلافت فشرد، اينجا بود كه علي (ع) به عبدالرحمان فرمود: به خدا سوگند

تو اين كار را نكردي مگر اين كه از او انتظاري داري همان انتظاري كه خليفه اول و دوم از يكديگر داشتند، ولي هرگز به مقصود خود نخواهي رسيد. شك نيست كه اين شورا از جهات مختلفي زير سوال است: اولا: اگر بنا بر آراي مردم است، چرا تبعيت عام صورت نگيرد؟ و اگر بنا بر انتصاب است شوراي شش نفري چرا؟ و اگر شورا بايد برگزيند شخصيتهاي معروف ديگري در ميان مسلمين نيز بودند. ثانيا: اگر اينها مشمول رضاي پيامبر (ص) بودند پس تصريح نارضايي پيامبر تا آخر عمر از طلحه چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟ ثالثا: به فرض اين كه آنها نتوانند از نظر انجام وظيفه توافق بر كسي كنند چگونه مي توان گردن همه را زد. رابعا: اگر واقعا هدف شورا بود، چرا پيش بيني خلافت عثمان را با صراحت ذكر كرد؟ و اگر از خلافت او بر جامعه اسلامي مي ترسيد، لازم بود او را جزء شورا قرار ندهد، تا نفر ديگري انتخاب شود. خامسا: در صورتي كه سه نفر در يك طرف و سه نفر در طرف ديگر قرار گيرد چرا آن طرف كه علي (ع) است و به گفته عمر، مردم را به سوي حق و راه روشن ف

را مي خواند و تنها اشكالش بسيار مزاح كردن است مقدم نشود. سادسا: آيا مزاح كردن مشكلي در امر خلافت ايجاد مي كند و آيا اين اشكال با اشكالي كه بر عثمان گرفت كه اگر تو بر مردم مسلط شوي بني اميه را بر گردن مردم سوار خواهي كرد و بيت المال را غارت مي كنند هرگز مي تواند برابري كند؟ اينها ايرادهايي است كه پاسخي براي آن وجود

ندارد! 4- علل شورش بر ضد عثمان به گفته بعضي از شارحان نهج البلاغه صحيح ترين گفتار درباره عثمان همان است كه طبري در تاريخ خود آورده كه عبارت آن چنين است: عثمان، حوادث تازه اي در اسلام به وجود آورد كه باعث خشم مسلمانان شد، از جمله: سپردن امارتها به دست بني اميعه به ويژه فاسقان و سفيهان و افراد بي دين آنها و بخشيدن غنائم به آنان و آزار و ستمهايي كه در مورد عمار ياسر و ابوذر و عبدالله بن مسعود روا داشت و كارهاي ديگري از اين قبيل كه در آخر خلافت خويش انجام داد. وليد بن عقبه را والي كوفه ساخت كه گروهي به شراب نوشيدن او گواهي دادند … و نيز سعيد بن عاص را پس از وليد فرماندار كوفه ساخت. سعيد اعتقاد داشت كه عراق باغ قريش و بني اميه است، كه مالك اشتر در پاسخ وي گفت: تو گمان مي كني سرزمين عراق كه خداوند آن

را به وسيله شمشير ما مسلمانان فتح نموده، مربوط به تو و اقوام توست! اين معني به درگيريهايي ميان اشتر و طايفه نخع از يك سو و رئيس شرطه از سوي ديگر انجاميد و تدريجا صداي اعتراض مردم بر ضد سعيد و سپس بر ضد عثمان بلند شد. عثمان به جاي اين كه مردم كوفه را از طريق صحيحي آرام كند، دستور تبعيد رهبران شورش را به شام صادر كرد كه عده اي از بزرگان كوفه از جمله مالك اشتر و صعصعه بن صوحان را به شام تبعيد نمود. در سال يازدهم خلافت او، عده اي از ياران پيامبر (ص) گرد هم آمدند و ايرادهاي مختلفي را كه به عثمان داشتند

به وسيله عامر بن عبدقيس كه مردي عابد و خداشناس بود به او رساندند، عثمان به جاي اين كه برخورد منطقي با او كند، پاسخ اهانت آميزي به او داد. وضع در مدينه نيز بحراني شد و پايتخت اسلام براي شورش آمادگي پيدا كرد، عثمان گروهي از يارانش مانند معاويه و سعيد بن عاص را دعوت كرد و با آنها به مشورت نشست، بعضي صلاح در اين ديدند كه: عثمان مردم را به جهاد مشغول كند و بعضي از او خواستند: مخالفان را سركوب و نابود كند و بعضي: او را دعوت به بذل و بخشش از بيت المال- براي فرو نشاندن خشم مردم- كردند: تنها يك نفر حقيقت مطلب را به او گفت كه

: تو بني اميه را بر گردن مردم سوار كرده اي، يا عدالت پيشه كن يا از خلافت كناره گيري نما! عثمان نظريه سرگرمي مردم را به جهاد پذيرفت و دستور داد آنها را براي جهاد مجهز سازند (ولي كار از كار گذشته بود و اين تدبير سودي نداشت). در سنه 35 هجري (سال آخر حكومت عثمان) مخالفان او و بني اميه با يكديگر مكاتبه كردند و يكديگر را بر عزل عثمان و فرماندارانش تهييج نمودند، سرانجام يك گروه عظيم دوهزار نفري به سركردگي ابوحرب از مصر و گروه ديگري به همين تعداد به همراهي زيد بن صوحان و مالك اشتر و بعضي ديگر از بزرگان كوفه و گروه سومي از بصره به رهبري حرقوص بن زبير به عنوان زيارت خانه خدا حركت كردند و به مدينه آمدند و مردم مدينه را از قصد خود (دائر به عزل عثمان و فرماندارانش) باخبر ساختند. چيزي نگذشت كه منزل

عثمان را محاصره كردند و به او تكليف كردند كه از خلافت كناره گيري كند، ولي عثمان از فرماندارانش به وسيله نامه كمك خواست، روز جمعه عثمان با مردم نماز خواند و به منبر رفت و به گروهي كه از شهرهاي مختلف (مخصوصا مصر) براي احقاق حق نزد او آمده بودند، خطاب كرد و گفت: (همه اهل مدينه مي دانند شما به وسيله پيامبر (ص) لعن شديد … ). در اينج

ا شورش عظيمي در مردم پيدا شد و آن چنان بالا گرفت كه عثمان از ترس بيهوش شد از منبر به زمين افتاد و او را به خانه بردند. بعدا عثمان به عنوان استمداد به خانه علي (ع) آمد و گفت: تو پسر عم من هستي و من بر تو حق خويشاوندي دارم و تو نزد مردم قدر و منزلت داري و همه به سخنت گوش فرا مي دهند، وضع را مشاهده مي كني، من دوست دارم با آنها سخن بگويي و آنها را از راهي كه در پيش گرفته اند منصرف سازي! امام فرمود: چگونه آنها را راضي و منصرف كنم؟ عثمان گفت: به اين صورت كه من، بعد از اين، مطابق صلاح انديشي تو رفتار مي كنم. امام فرمود: من بارها در اين باره به تو هشدار داده ام تو هم وعده دادي ولي به وعده ات وفا نكردي. سرانجام امام براي خاموش كردن غائله، به اتفاق سي نفر از مهاجران و انصار با كساني كه از مصر آمده بودند (و از همه در مورد عزل عثمان فعالتر بودند) سخن گفت. مصريان قبول كردند كه به مصر باز گردند و عثمان نيز به مردم اعلام كرد كه حاضر است به شكايات آنان

رسيدگي كند و از اعمال گذشته خويش توبه نمايد. ولي هنگامي كه به منزل آمد، ديد مروان و گروهي از بني اميه در منزلش نشسته اند. مروان به او گفت: سخن بگويم يا ساكت بنشينم! همسر عثما

ن نائله با عصبانيت گفت: ساكت باش به خدا سوگند شما قاتل عثمان و يتيم كننده اطفال او خواهيد بود او به قولي كه به مردم داده است بايد وفا كند و نبايد از آن برگردد. ولي مروان ساكت ننشست و گفت: آنچه را در مسجد گفتي به صلاح خلافت تو نبود از آن صرف نظر كن! علي (ع) خشمگين شده به خانه عثمان آمد و به او فرمود: من راه صحيح را به تو نشان مي دهم ولي مروان تو را منحرف مي سازد از اين پس به سراغت نخواهم آمد. مصريها كه روانه مصر شده بودند بعد از سه روز به مدينه بازگشتند و نامه اي را ارائه دادند كه از غلام عثمان در بين راه گرفته بودند. در آن نامه عثمان به عبدالله بن صرح فرماندار مصر دستور داده بود: (سران شورش را شلاق بزند و موهاي سر و صورتشان را بتراشد و در زندان كند) و عده ديگري را دستور داده بود به دار بياويزد. آنها نزد علي (ع) آمدند كه در اين باره با عثمان سخن بگويد. علي (ع) جريان را از عثمان جويا شد. عثمان از نوشتن نامه اي اظهار بي اطلاعي كرد، يكي گفت: اين كار، كار مروان است. عثمان گفت: من اطلاعي ندارم. مصريان گفتند: آيا مروان اين قدر جرات دارد كه غلام عثمان را بر شتر بيت المال سوار كند و مهر مخصوص او را پاي نامه بزند و

مام

وريت خطرناكي با اين اهميت به او بدهد و عثمان بي خبر باشد؟! عثمان باز گفت: من از اين مطلب خبر ندارم! مصريان در پاسخ او گفتند: از دو حال خارج نيست: اگر راست مي گويي و اين كار، كار مروان است بايد از خلافت كنار بروي زيرا فردي اين چنين ناتوان كه ديگران بدون آگاهي او فرمان قتل و شكنجه مسلمانان را بر مهر مخصوصش صادر كنند لياقت خلافت اسلامي را ندارد و اگر دروغ مي گويي و اين كار، كار توست باز هم شايسته خلافت مسلمانان نيستي! عثمان گفت: خلافت لباسي است كه خداوند به تنم كرده و آن را بيرون نخواهم آورد ولي توبه مي كنم. گفتند: اگر بار اول بود كه توبه مي كردي پذيرفته بود، اما بارها توبه كرده اي و شكسته اي! بنابراين يا از خلافت بركنار شو، يا تو را به قتل مي رسانيم! ولي باز آنها عجله نكردند و اوضاع ساعت به ساعت بحراني تر مي شد. سرانجام عثمان از علي (ع) درخواست كرد كه: سه روز به او مهلت دهند تا به شكايت مردم رسيدگي كند، مردم پذيرفتند، ولي او در خفا وسايل جنگ را آماده مي كرد (و هدفش از اين مهلت خواستن ها فرا رسيدن نيروهاي كمكي از خارج مدينه بود). بعد از سه روز، حلقه محاصره بر عثمان تنگتر شد و مردم نگران اين بودند كه از شام و بص

ره كمك براي او برسد، لذا براي تسليم او آب را از او منع كردند. عثمان از علي (ع) درخواست آب كرد و امام به وسيله فرزندانش آب براي او فرستاد، در اين هنگام مردم به درون خانه عثمان ريختند و نزاع خونيني ميان طرفداران او

از يك سو و مردم از سوي ديگر روي داد و عده اي از طرفين كشته شدند، باز چند نفر وارد اتاق عثمان شده و او را نصيحت كردند اما اثري نداشت، سرانجام به او حمله كرده و كارش را يكسره كردند. آنچه در بالا آمد خلاصه اي از اين ماجرا بود كه ابن ابي الحديد از تاريخ طبري نقل نموده است و ما نيز آن را براي پرهيز از طولاني شدن بار ديگر خلاصه كرديم. بسياري از مورخان روز قتل او را 18 ذي الحجه سال 35 يا 36 هجري ذكر كرده اند و عجب اين كه به گفته كامل و مورخان ديگر، بدن عثمان سه روز روي زمين مانده بود و كسي او را دفن نكرد و اين نشانه نهايت خشم مردم بر اوست. سرانجام با وساطت علي (ع) تصميم به دفن او گرفته شد، ولي جمعي از مردم مانع از نماز بر او و حتي مانع از دفن او در بقيع شدند. گروهي بر سر راه نشسته بودند و تابوت او را سنگباران نمودند، علي (ع) مانع شد، بالاخره بر جنازه او نماز خواندند و در محلي به نام حش كوكب در بيرون بقيع د

فن شد كه بعدا در زمان معاويه براي رفع اهانت، دستور داد آن محل را جزء بقيع قرار دهند. اينها همه به خوبي نشان مي دهد كه مردم تا چه حد از او و حكومتش خشمگين و ناراحت بودند و تفسير روشني است بر آنچه امام در جمله هاي كوتاه اين خطبه (خطبه شقشقيه) بيان فرموده است، آنها كه تعبيرات امام (ع) را در اين خطبه تند مي پندارند، از ماجراي زندگي عثمان و پايان كار

او و عكس العمل مسلمانان در برابرش آگاهي كافي ندارند وگرنه تصديق مي كردند كه اين تعبيرات در برابر آنچه روي داده است بسيار ملايم است. 5- آيا همه صحابه راه پيامبر (ص) را پيمودند؟! معروف در ميان برادران اهل سنت اين است كه صحابه رسول خدا- بدون استثنا- داراي قداست و مقام عدالت بودند و هيچ يك از آنها هيچ كاري بر خلافت دستور خدا و كتاب و سنت انجام ندادند، در حالي كه شيعه و پيروان اهل بيت- عليهم السلام- معتقدند: بايد صحابه را از يكديگر جدا ساخت و درباره هر كدام مطابق اعمال و رفتارشان، چه در عصر رسول الله (ص) و چه بعد از رحلت او قضاوت و داوري كرد. ادعاي برادران اهل سنت، مشكلات عجيب و دردسرهاي فراواني براي آنان ايجاد كرده است، چرا كه در ميان ياران پيامبر (ص) افرادي را مي يابي

م كه در مسائلي بر ضد يكديگر برخاستند كه توجيه آن امكان پذير نيست. مثلا در داستان جنگ صفين و مانند آن، معاويه بر خلاف امام وقت كه به اتفاق مسلمانان برگزيده شده بود قيام كرد و موجب آن همه خونريزي شد، كدام مورخ منصف مي تواند اين كار وحشتناك را توجيه كند؟! يا اين كه طلحه و زبير بر ضد آن حضرت شورش كردند و خون گروه زيادي از مسلمانان در جنگ جمل ريخته شد كه بعضي، عدد كشته شدگان را بالغ بر 17هزار نفر مي دانند بي آن كه كمترين عذر موجه و خداپسندانه اي براي كار خود داشته باشند، آيا قبول عدالت آنها با اين فجايع هولناك كه در همه تواريخ اسلامي ثبت شده، منافات ندارد؟! در داستان عثمان كه در بالا خوانديد و

همه مورخان اسلام اجمالا آن را قبول دارند به دو موضوع مهم برخورد مي كنيم: نخست سپردن تمام پستهاي حساس به بني اميه و مسلط ساختن افراد بي بند و بار و غير متعهد بر مسلمين، به طوري كه فرياد عموم مسلمانان از مناطق مختلف بلند شد، و ديگر حيف و ميل بيت المال در سطح وسيع و گسترده و بذل و بخششهاي بيكران و غير قابل توجيه به گونه اي كه انتشار خبر قسمتي از آن مايه شورش عمومي مسلمين شد. آيا راستي اينگونه امور، با اصل قداست و تنزيه صحابه به

طور عام و غير قابل استثنا، سازگار است؟! اگر اينگونه امور قابل توجيه است كدام كار خلاف، قابل توجيه نيست؟! اين سخن مرا به ياد داستان عجيبي انداخت كه براي خودم واقع شد و هرگز آن را فراموش نمي كنم: در يكي از سالها كه براي انجام عمره به مكه مشرف شده بودم و فرصتي براي ملاقات با دانشمندان اهل سنت دست داد- مخصوصا شبها در مسجدالحرام و بين نماز مغرب و عشا كه مجال خوبي براي بحث بود- در يكي از شبها با جمعي از اين برادران دانشمند (كه بعضي از آنها از چهره هاي شناخته شده بودند) در صحن مسجدالحرام در برابر كعبه نشسته بوديم و سعي بر اين بود كه بحثها از صورت علمي و منطقي خارج نشود و به رنجش و كدورت نينجامد. سخن به مسئله تنزيه صحابه و عدالت همه آنها كشيده شد، همگي بر اين عقيده بودند كه كوچكترين جسارتي نسبت به هيچ يك از آنها نمي توان كرد. من از يكي از آنها پرسيدم: اگر شما در ميدان صفين بوديد در يكسو لشكر علي

(ع) و در يك سوي ديگر لشكر معاويه به كدام صف ملحق مي شديد؟! او بدون درنگ گفت: به صف لشكريان علي (ع). گفتم: اگر علي (ع) شمشيري به دست تو مي داد و مي گفت: خذ هذا و اقتل معاويه، اين شمشير را بگير و معاويه را به قتل برسان آيا مي

پذيرفتي و اطاعت مي كردي؟! او جواب عجيبي داد كه فكر مي كنم براي شما هم تكان دهنده است. گفت: كنت اقتله و لا اذكره بسوء، من او را به قتل مي رساندم در عين حال كمترين جسارتي به او نمي كردم! داستان تنزيه صحابه قصه اي است كه سر دراز دارد كه در اينجا فقط به اشاره اي قناعت كرديم و گذشتيم.

[صفحه 379]

ترجمه: چيزي مرا نگران نساخت جز اين كه ديدم ناگهان مردم همچون يالهاي انبوه و پرپشت (كفتار) به سوي من روي آوردند و از هر سو گروه گروه به طرف من آمدند تا آنجا كه (نزديك بود دو يادگار پيامبر (ص)) حسن و حسين پايمال شوند و ردايم از دو طرف پاره شد. و اينها همه در حالي بود كه مردم همانند گوسفنداني (گرگ زده كه دور چوپان جمع شوند) در اطراف من گرد آمدند، ولي هنگامي كه قيام، به امر خلافت كردم، جمعي پيمان خود را شكستند و گروهي (به بهانه هاي واهي سر از اطاعتم پيچيدند و) از دين خدا بيرون پريدند و دسته ديگري راه ظلم و طغيان را پيش گرفتند و از اطاعت حق سر برتافتند، گويي كه آنها اين سخن خدا را نشنيده بودند كه مي فرمايد: سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي دهيم كه نه خواهان برتري جويي و استكبار در روي زمينند و نه

طالب فساد، و عاقبت (نيك) براي پرهيزگاران است! آري به خدا سوگند! آن را شنيده بودند و خوب آن را حفظ داشتند ولي زرق و برق دنيا چشمشان را خيره كرده و زينتش آنها را فريفته بود. شرح و تفسير: امام (ع) در اين بخش از خطبه اشاره به دوران خلافت خويش- مخصوصا هنگام بيعت- مي كند كه چگونه مردم با ازدحام عجيب و بي ن

ظيري براي بيعت كردن به سوي آن حضرت روي مي آوردند، بيعتي پرشور كه در تاريخ اسلام نظير و شبيه نداشت، ولي بعدا كه در برابر حق و عدالت قرار گرفتند، گروه زيادي نتوانستند آن را تحمل كنند و راه مخالفت را پيش گرفته و آتش جنگهاي جمل، صفين و نهروان را روشن ساختند، شكاف در صفوف مسلمين ايجاد كردند و از به ثمر رسيدن تلاشها و كوششهاي امام (ع) در پيشبرد و تكامل جامعه اسلامي مانع شدند. نخست در ترسيم چگونگي هجوم مردم براي بيعت مي فرمايد: چيزي مرا نگران نساخت جز اين كه ديدم ناگهان مردم همچون يالهاي پرپشت و انبوه كفتار به سوي من روي آوردند و از هر سو گروه گروه به طرف من آمدند (فما راعني الا و الناس كعرف الضبع الي ينثالون علي من كل جانب). تعبير به عرف الضبع (يال كفتار) اشاره به ازدحام فوق العاده مردم و پشت سر هم قرار گرفتن براي بيعت است، زيرا يال كفتار ضرب المثلي براي اينگونه موارد است. اما اظهار نگراني حضرت از هجوم ناگهاني مردم براي بيعت، ممكن است به خاطر اين باشد كه چنين بيعت پرشوري، مسووليت تازه اي بر دوش حضرت گذاشت، به ويژه آن كه پيش بيني پيمان شكني دنياپرستان

را مي نمود. در خطبه 92، همين معني به وضوح ديده مي شود كه امام (ع

) به هنگام بيعت مردم بعد از قتل عثمان اين نكته را يادآوري فرمود. اضافه بر اين نكته، از اين نيز نگران بود كه ممكن است تاريكدلان حسود رابطه اي ميان قتل عثمان و بيعت مردم با او عنوان كنند. سپس امام (ع) در ادامه اين سخن و ترسيم ازدحام عمومي مردم سه جمله ديگر اضافه مي كند و مي فرمايد: هجوم به قدري زياد بود كه (نزديك بود دو يادگار پيامبر (ص)) حسن و حسين پايمال شوند و ردايم از دو طرف پاره شد و اينها همه در حالي بود كه مردم همانند گوسفنداني (گرگ زده كه دور چوپان جمع مي شوند) در اطراف من گرد آمدند (حتي لقد وطي الحسنان، و شق عطفاي، مجتمعين حولي كربيضه الغنم). تعبير به الحسنان به عقيده بسياري از مفسران نهج البلاغه اشاره به امام حسن و امام حسين- عليهماالسلام- است. درست است كه آن دو بزرگوار در آن موقع بيش از سي سال داشتند و جواناني قوي و زورمند بودند ولي هجوم شديد مردم، آنها را مورد حفاظت، از پدر، در تنگنا قرار داد. ولي بعضي از مفسران دو احتمال ديگر نيز ذكر كردند: نخست اين كه منظور از الحسنان دو انگشت بزرگ پاست- آنگونه كه از سيدمرتضي (رضوان الله عليه) نقل شده- كه او از ارباب لغت (ابوعمر) نقل كرده، از اشعار عرب نيز شاهدي ب

ر آن آورده است، ولي با توجه به اين كه پايمال شدن انگشت پا، مسئله ساده اي است كه در كمترين هجوم نيز واقع مي شود و نمي تواند بيان گويايي براي آن هجوم عظيم باشد،

اين معني بعيد به نظر مي رسد. از آن بعيدتر تفسير سومي است كه بعضي براي آن ذكر كرده و به معناي دو استخوان دست دانسته اند، زيرا استخوانهاي دست- چه بازو باشد و چه ساعد- معمولا پايمال نمي شود، تنها در صورتي پايمال مي شود كه انسان به زمين بيفتد و زير دست و پا قرار گيرد. تشبيه به ربيضه الغنم، گوسفنداني كه در آغل جمع شده اند اشاره به ناداني مردم نيست آنگونه كه بعضي از شارحان پنداشته اند، بلكه اشاره به همان نكته اي است كه در بالا آورديم كه گوسفندان به هنگام هجوم گرگ، اطراف چوپان را مي گيرند همانند زماني كه در آغل جمع مي شوند. مسلماناني كه به خاطر گرگان عصر خليفه سوم، هر كدام به سويي پراكنده شده بودند و رشته وحدت در ميان آنان كاملا گسسته بود، وجود امام (ع) را حلقه اتصالي در ميان خود قرار داده، همگي با شور و اشتياق فراوان، گرد او جمع شدند و احساس آرامش مي كردند. ولي متاسفانه اين شور و اشتياق ادامه نيافت و هنگامي كه مردم در بوته آزمايش و امتحان قرار گرفتند، گروهي

نتوانستند به خوبي از عهده اين امتحان برآيند، لذا امام (ع) در ادامه اين سخن مي فرمايد: ولي هنگامي كه قيام به امر خلافت كردم جمعي پيمان خود را شكستند و گروهي (به بهانه هاي واهي سر از اطاعتم پيچيدند و) و از دين خدا بيرون پريدند و دسته ديگري راه ظلم و طغيان را پيش گرفتند و از اطاعت حق برتافتند (فلما نهضت بالامر نكثت طائفه، و مرقت اخري، و قسط آخرون). اين سه گروه- همانگونه كه غالب شارحان نهج البلاغه يا همه آنان گفته اند- به ترتيب:

اشاره به آتش افروزان جنگ جمل، نهروان و صفين است. آتش افروزان جنگ جمل (طلحه و زبير كه از وجود عايشه براي تحريك مردم بهره گرفتند) به عنوان ناكثين يعني پيمان شكنان، ذكر شده اند، چرا كه اينها با علي (ع) بيعت كردند اما چون انتظارشان يعني سهيم شدن در امر خلافت و امارت حاصل نشد به شهر بصره آمدند و آتش اختلاف را برافروختند. مارقين، اشاره به آتش افروزان جنگ نهروان است، آنها همان گروه خوارج بودند كه بعد از داستان حكمين در صفين بر ضد امام (ع) برخاستند و پرچم مخالفت را برافراشتند. اين واژه از ماده مروق به معناي پرش تير از كمان است گويي آنها قبلا در دايره حق بودند ولي به خاطر تعصبهاي خشك و ناداني و خ

ودخواهي، از مفاهيم اسلام و تعليمات آن به دور افتادند. قاسطين اشاره به اهل شام و لشكر معاويه است، زيرا قسط هم به معناي عدالت و هم به معناي ظلم و طغيان و فسق آمده است. قابل توجه اين كه: اين تعبيرات درباره اين سه گروه- طبق مدارك معروف اسلامي- از قبل، در حديث پيامبر اكرم (ص) با صراحت پيش بيني شده، حاكم نيشابوري در مستدرك الصحيحين از ابوايوب انصاري نقل مي كند كه گفت: امر رسول الله (ص) علي بن ابيطالب بقتال الناكثين و القاسطين و المارقين، پيامبر اكرم (ص) به علي (ع) دستور داد كه با سه گروه ناكثين و قاسطين و مارقين پيكار كند. همين معني در (تلخيص المستدرك ذهبي) نيز آمده است. در كتاب اسدالغابه نيز دو روايت به همين مضمون در شرح حال علي (ع) آمده است. در تاريخ بغداد اين معني به صورت مشروح تري

ديده مي شود كه ابوايوب مي گويد: رسول خدا (ص) به ما امر فرمود كه با سه گروه، در خدمت علي (ع) پيكار كنيم: با ناكثين و قاسطين و مارقين. اما ناكثين: با آنها پيكار كرديم، آنها- اهل جمل- طلحه و زبير بودند و اما قاسطين: همين است كه ما از سوي آنها باز مي گرديم يعني معاويه و عمرو بن عاص (اين سخن را هنگام بازگشت از صفين گفت) و اما مارقين: آنها

اهل نهروان هستند، به خدا سوگند نمي دانم آنان در كجايند ولي به هر حال با آنها بايد پيكار كنيم. اين پاسخي است دندان شكن به ناآگاهاني كه گاه به جنگهاي دوران خلافت علي (ع) خرده مي گيرند، آري آنها كه با شور و شوق در هنگام بيعت با علي (ع) مانند پروانگان دور شمع، جمع شده بودند، همگي تحمل عدالت او را نداشتند، آن هم عدالتي كه بعد از يك دوران طولاني بي عدالتي و غارت بيت المال و خو گرفتن گروهي با آن، انجام مي شد كه طبعا قبول آن براي بسياري مشكل بود، به همين دليل تنها، گروهي وفادار و مومن خالص بر سر پيمان خود باقي ماندند، ولي گروههاي ديگر به خاطر دنياپرستي پيمان خود را با خدا و خليفه برحقش شكستند. اين همان چيزي است كه امام (ع) در ادامه خطبه به آن اشاره كرده و دليل اين مخالفتها را در چند جمله كوتاه به روشني بيان مي كند، مي گويد: گويي آنها اين سخن خدا را نشنيده بودند كه مي فرمايد: سراي آخرت را تنها براي كساني قرار مي دهيم كه نه خواهان برتري جويي و استكبار در روي زمين باشند و نه طالب فساد، و عاقبت نيك از آن

پرهيزكاران است (كانهم لم يسمعوا كلام الله سبحانه يقول: تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض و لا فسا

دا، و العاقبه للمتقين). سپس مي افزايد: آري به خدا سوگند! آن را شنيده بودند و خوب آن را حفظ داشتند، ولي زرق و برق دنيا چشمشان را خيره كرده، زينتش آنها را فريفته بود (بلي! و الله لقد سمعوها و وعوها، و لكنهم حليت الدنيا في اعينهم، و راقهم زبرجها). نخست آنها را به ناآگاهاني تشبيه مي كند كه مخالفتشان به خاطر جهلشان است ولي بعد از اين مرحله، فراتر مي رود و با صراحت مي گويد: آنها نسبت به اين حقايق، ناآگاه و بي خبر نبودند، بلكه دنياطلبي و هواپرستي شديد- كه مخصوصا بعد از فتوحات بزرگ اسلامي و سرازير شدن سيل غنائم گرانبها و عادت به زندگي مرفه، به ويژه در عصر عثمان پديد آمده بود- سبب شد كه دنيا را بر دين ترجيح دهند و حقيقت را به افسانه بفروشند و سراي آخرت را به ثمن بخس متاع دنيا از دست دهند. اين سخن كوتاه در حقيقت، عصاره تمام تحليلهايي است كه مي توان درباره بروز جنگهاي سه گانه عصر علي (ع) بيان كرد و هر چه غير از اين گفته شود شاخ و برگهاست. اين در واقع درس عبرتي است براي همه مسلمين، در تمام طول تاريخ كه هر زمان به دنياپرستي روي آورند و زرق و برق و زينت دنيا فكر آنان را به خود مشغول دارد اختلافات در ميان آنها به اوج خود م

ي رسد و راههاي وصول به وحدت، به روي آنان بسته مي شود مگر آن كه زهد و وارستگي پيشه كنند و به

خودسازي بپردازند. امروز نيز به خوبي مي بينيم كه سرچشمه تمام اختلافات ميان مسلمين همان اصل است كه علي (ع) در جمله هاي كوتاه فوق با استناد به آيه اي از قرآن مجيد به آن اشاره فرموده است و به تعبير روشن همان اراده علو در ارض و فساد و تمايل به زينتهاي دنيا و فريفته شدن در برابر زرق و برق آن است! نكته ها: 1- بيعت با اميرمومنان عمومي و مردمي بود اين بيعت با تمام بيعتهايي كه در زمان خلفا شد متفاوت بود. بيعتي بود خودجوش و فراگير، بدون هيچ توطئه قبلي و از عمق جان توده هاي زجرديده و ستم كشيده، نه مانند بيعت سقيفه كه تصميم اصلي را چند نفر بگيرند و مردم را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند و نه همانند بيعت عمر كه تنها با تصميم خليفه اول پايه ريزي شد و نه همچون بيعت عثمان كه شوراي شش نفره با آن تركيب خاصش سردمدار آن بود و در يك كلام مي توان گفت كه بيعت واقعي و حقيقي، همين بيعت بود و بقيه از يك نظر جنبه مصنوعي داشت و از قبل، روي آن كار شده بود. بعضي از شارحان نهج البلاغه نوشته اند كه قيام كنندگان در برابر عثمان هنگامي كه بعد از ق

تل او به سراغ امام (ع) رفتند تا با او براي خلافت بيعت كنند، حضرت حاضر نشد و هنگامي كه اصرار كردند فرمود: من وزير شما باشم بهتر از آن است كه امير باشم (انا لكم وزيرا خير مني اميرا) زيرا مي دانست پيشگام شدن آنها در بيعت، به اين اتهام دامن مي زند كه نقشه قتل عثمان از قبل پي ريزي شده بود به

علاوه، اگر تنها آنها بيعت مي كردند گروهي مي گفتند تنها قاتلان عثمان با او بيعت كردند، افزون بر اين، امام (ع) در جبين آنها مي ديد كه همه تحمل پذيرش حق را ندارند، آري حق تلخ و سنگين است، ولي بعدا مهاجران و انصار آمدند و به آن حضرت اصرار كردند كه خلافت را بپذيرد. علي (ع) چاره اي جز پذيرش نديد سپس بر منبر قرار گرفت و مردم گروه گروه آمدند و با او بيعت كردند، تنها افراد اندكي سرباز زدند ولي امام (ع) اصراري در اجبار آنان نداشت، از كساني كه از بيعت سرباز زدند سعد بن ابي وقاص و عبدالله بن عمر بود. به اعتقاد ما و مطابق مدارك غير قابل انكار، علي (ع) از سوي خداوند به جانشيني پيامبر نصب شده بود، نه تنها در غديرخم كه در موارد متعددي، پيامبر (ص) آن را تاكيد فرمود، هر چند به دلايلي كه اينجا جاي شرح آن نيست، بعد از رحلت پيامبر (ص) گروهي به مخا

لفت با آن برخاستند، ولي به هر حال بعد از كشته شدن عثمان اعلام حمايت عجيب و فراگير از سوي مردم نسبت به آن شد، حمايتي كه حتي در هيچ يك از نظامهاي دموكراسي به هنگام اخذ آرا، چنان حمايتي از كسي ديده نشده است و تنها نمونه آن در عصر پيامبر (ص) در بيعتهايي همچون بيعت شجره ديده مي شود، اين بيعت از شناختي كه مردم از روحيات علي (ع) و مقام علم و تقوا و زهد و مديريت او داشتند سرچشمه مي گرفت و زد و بندهاي سياسي مطلقا در آن وجود نداشت و چنان پرجوش بود كه حتي توطئه گران سياسي كه

علي (ع) را براي وصول به مقاصد خود عنصري نامطلوب مي دانستند، در عمل انجام شده واقع گشتند و پيش از اين كه تصميمي بگيرند كار از كار گذشته بود، و اگر مردم را به حال خود رها مي كردند جامعه اي آزاد، آباد و مملو از عدل و داد، آن چنان كه قرآن مجيد طراحي كرده است به وجود مي آمد. ولي چنان كه خواهيم ديد، همان توطئه گران و ريزه خواران خوان عثماني و غارتگران بيت المال و هوسبازان ميدان سياست، تدريجا به تحريك مردم پرداختند و احساسات مذهبي آنها را بازيچه مقاصد سياسي خود ساختند و در ميدان جمل، صفين و نهروان شكافهاي عميقي بر پيكر اسلام وارد ساختند. 2- سرچشمه انحراف

ات اجتماعي امام (ع) در جمله هاي بالا عامل اصلي انحراف از حق را در عصر خودش (و طبعا در همه اعصار) حب دنيا و دلباختگي در برابر زرق و برق آن مي شمرد و ريشه جنگهاي خونين جمل و صفين و نهروان را در اين موضوع مي داند و بر آيه شريفه قرآن تاكيد مي ورزد كه سراي آخرت، تنها از آن كساني است كه اراده برتري جويي و فساد در زمين را ندارند. اين چند جمله كوتاه، واقعيت بسيار مهمي را بازگو مي كند كه بازتاب آن را در سراسر تاريخ بشر مشاهده مي كنيم. همه جا برتري جويي ريشه جنگها و نزاعهاي خونين را تشكيل مي دهد، هواپرستي و علاقه به فساد در زمين عامل اصلي نابسامانيهاست و به همين دليل تا با اين خوهاي شيطاني، مبارزه فرهنگي نشود و ايمان و اعتقاد راسخ، سدي در برابر آن ايجاد نكند، ما هميشه شاهد جنگهاي خونين و بي عدالتي ها و نابسامانيها در جامعه بشري

خواهيم بود و حتي كساني را خواهيم ديد كه تمام ارزشهاي انساني و مفاهيم اخلاقي و عناويني همچون آزادي، حقوق بشر و غير آن را دست مايه خود براي وصول به اين اهداف قرار مي دهند. جالب اين كه امام (ع) از گروهي سخن مي گويد كه اعتقادشان با عملشان در تضاد است، ظاهرا مسلمانند و آيات قرآن و از جمله آيه (تلك

الدار الاخره … ) را شنيده اند و به آن ايمان دارند ولي انگيزه هاي نيرومند دنياپرستي و طوفان هوا و هوس و دلبستگي فوق العاده به زرق و برق دنيا، اساس ايمان و عقيده آنها را تكان مي دهد و چنان سيلاب عظيمي در درونشان ايجاد مي كند كه سد ضعيف ايمانشان را درهم مي شكند و با خود مي برد و اين سرنوشت تمام كساني است كه از ايماني سست و هوا و هوسي نيرومند برخوردار باشند. 3- اشاره اي به جنگهاي سه گانه عصر علي (ع) در خطبه بالا اشاره كوتاه و پرمعنايي به جنگهاي جمل و صفين و نهروان كه گردانندگان آنها تحت عنوان ناكثين و قاسطين و مارقين معرفي شده بودند آمده است به همين دليل ضرورت دارد اشاره گذرايي به جنگهاي سه گانه بالا داشته باشيم. الف- جنگ جمل: حدود سه ماه بيشتر از بيعت با اميرمومنان علي (ع) نگذشته بود كه تحمل عدالت آن حضرت بر گروهي از مستكبران، سخت و ناگوار آمد و مخالفتها از سوي آنان شروع شد. معاويه در شام پرچم مخالفت را برافراشت و حاضر به پذيرش بيعت نبود و براي رويارويي با حضرت آماده جنگ مي شد. علي (ع) به فرمانداران خود در سه شهر كوفه و بصره و مصر نامه نوشت تا نيروهاي

جنگي خود را براي مقابله با معاويه اعزام دارند. در اين گي

رودار طلحه و زبير به بهانه سفر عمره، راهي مكه شدند و در مكه عايشه را كه از بيعت با آن حضرت ناراضي بود با خويش همراه كردند و به عنوان هواداري از خون عثمان به سمت بصره حركت نمودند. قراين به خوبي گواهي مي داد كه آنها نه در فكر خونخواهي عثمان بودند و نه دلسوزي براي اسلام، زيرا قاتلان عثمان در بصره نبودند، به علاوه لازمه هواداري از عثمان مخالفت با اميرمومنان (ع) نبود، تازه طلحه خود از سران مبارزان بر ضد عثمان بود. روشن است كه هدف آنها از پيمان شكني (چون با علي (ع) بيعت كرده بودند)، رسيدن به جاه و مقام بود. سرانجام اين دو، همراه با عايشه در ماه ربيع الثاني سال 36، شهر بصره را با نيرنگ تصرف كرده و با گمراه ساختن مردم بصره براي خود بيعت گرفتند و شكاف ديگري در پيكر جامعه اسلامي وارد ساختند. اميرمومنان (ع) كه از اين امر به خوبي آگاه بود، با همان لشكري كه براي دفع توطئه شاميان آماده كرده بود به سوي بصره حركت كرد و نامه اي به فرماندار كوفه ابوموسي اشعري براي تقويت اين سپاه نوشت- گرچه ابوموسي به نداي امام پاسخ مثبت نداد ولي در نهايت حدود نه هزار نفر از كوفه به سوي امام حركت كردند- و در ماه جمادي الاخري دو لشكر با هم روبرو

شدند و به نقل تاريخ يعقوبي اين جنگ تنها چهار ساعت طول كشيد كه لشكر طلحه و زبير در هم شكست و از آنجا كه براي تحريك مردم بصره عايشه همسر پيامبر را بر شتري

سوار كرده بودند، اين جنگ (جنگ جمل) ناميده شد، مقاومت لشكر مخالف، در اطراف شتر عايشه بسيار سرسختانه بود. امام (ع) فرمود: تا شتر سرپاست جنگ ادامه خواهد يافت شتر را پي كنيد چنين كردند و شتر از پا درآمد و جنگ به پايان رسيد، طلحه و زبير هر دو به قتل رسيدند (طلحه در ميدان جنگ به وسيله يكي از همرزمانش يعني مروان، و زبير در بيرون صحنه) و روز اول ماه رجب بود كه اميرمومنان علي (ع) عايشه را به خاطر احترام پيامبر (ص) محترمانه به مدينه فرستاد. در اين جنگ به گفته بعضي ده هزار نفر و به روايتي هفده هزار نفر از طرفين كشته شدند و با اين ضايعه عظيم نخستين مخالفت جدي، درهم شكسته شد و مسووليت آن بر گردن آتش افروزان جنگ قرار گرفت. ب- جنگ صفين: بعد از پايان جنگ جمل علي (ع) به كوفه آمده، به معاويه نامه نوشت و او را دعوت به بيعت و اطاعت نمود، ولي معاويه از پاسخ دادن تعلل ورزيد و در مقابل، مردم شام را به خونخواهي عثمان دعوت نمود، حتي بعضي را مامور كرد كه در همه جا اعلام كنند قاتل ع

ثمان، علي (ع) بوده است و سرانجام در پاسخ يكي از نامه هاي علي (ع) به آن حضرت اعلام جنگ داد و مردم شام را براي اين كار بسيج كرد. علي (ع) پيش دستي فرمود و مردم كوفه را براي رفتن به سوي صفين بسيج نمود، اكثريت قريب به اتفاق مردم، دعوتش را پذيرفتند و حركت كردند. امام (ع) سپاه خود را به لشكرياني تقسيم كرد، بر هر لشكري اميري گذاشت و وظايف

هر كدام را تعيين نمود. امام و لشكريانش هشت روز قبل از پايان محرم سال 37 به صفين رسيدند و آنها بيش از يكصدهزار نفر بودند و لشكر معاويه نيز به آنجا رسيده بود. بعضي از ياران امام (ع) مي خواستند جنگ را آغاز كنند، معاويه نامه اي براي حضرت نوشت و درخواست كرد كه شتاب نكنند. امام (ع) كه مي خواست تا امكان دارد، درگيري واقع نشود، دستور خودداري را داد و با خويشتنداري بسيار، بارها و بارها با اعزام نمايندگان و ارسال نامه، از آنها خواست كه دست از راه خلاف بردارند و به صفوف مسلمانان بپيوندند و مشكل را از راه مذاكره حل كنند و عجيب اين كه ماهها به اين صورت گذشت و با اين كه گروهي بي صبرانه از امام مي خواستند جنگ شروع شود اما امام همچنان خويشتنداري نشان مي داد. ولي هيچ يك از اين امور سودي نبخشيد. گرچ

ه در اين ايام جنگهاي پراكنده اي صورت مي گرفت، ولي سعي مي شد دامنه جنگ گسترش پيدا نكند، سرانجام آتش جنگ در ماه ذي الحجه سال 37 شعله ور شد و درگيري شديد روي داد، ولي با فرا رسيدن ماه محرم، به احترام اين ماه، جنگ متوقف شد و باز ارسال پيامها و اعزام نمايندگان از سوي امام آغاز شد، با پايان گرفتن ماه محرم، جنگ با شدت تمام شروع شد و روز هشتم ماه صفر بود كه حمله همگاني صورت گرفت و تا شب ادامه داشت، صبح روز دهم ماه صفر بعد از نماز صبح دو لشكر به سختي با يكديگر به نبرد پرداختند، لشكر شام سخت وامانده شده بود و لشكر امام به سرعت پيشروي مي كرد و چيزي

نمانده بود كه طومار شاميان در هم پيچيده شود. عجيب اين كه در شب نيمه اين ماه كه ليله الهريرش مي نامند (هرير به معناي زوزه كشيدن است چون سپاه معاويه در زير ضربات سپاه امام، گويي زوزه مي كشيد) نيز جنگ ادامه يافت. هنگامي كه لشكر شام نزديك شدن لحظه هاي نابودي خود را احساس كردند عمروعاص كه به خدعه و نيرنگ معروف بود بنا به درخواست معاويه چاره اي انديشيد و آن اين كه به سپاه شام دستور داد: قرآنها را بر سر نيزه كنند و بگويند ما تابع قرآنيم و هر چه قرآن ميان ما و شما حكميت كند در برابر

آن تسليم هستيم! گروهي از منافقان كه در سپاه امام (ع) بودند از موقعيت استفاده كرده، مردم را دعوت به دست كشيدن از جنگ در آن لحظات حساس نمودند، گروه كثيري فريب خورده از امام تقاضا كردند تن به حكميت در دهد. مسئله حكميت كه از اساس يك نيرنگ بود بر امام تحميل شد و با نيرنگ ديگري به نتيجه تلخ تري انجاميد. عمروعاص كه نماينده لشكر شام در حكميت بود، (ابوموسي)ي ساده لوح را فريب داد كه بگويد علي و معاويه را از خلافت خلع مي كنيم، ولي عمروعاص بپا خاست و گفت: من هم علي را خلع مي كنم، ولي معاويه را بر خلافت نصب مي نمايم. از بعضي از روايت استفاده مي شود كه لشكر علي (ع) قبل از اعلام نتيجه كار حكمين به كوفه بازگشت و در انتظار نتيجه كار آنها بود، هنگامي كه نتيجه كار آنها و فريب خوردن ابوموسي روشن شد، لشكر امام (ع) در اين لحظه به خود آمد و از اين كه دستور امام (ع)

را در روز آخر جنگ براي ادامه تا پيروزي ناديده گرفته بود، سخت پشيمان شد ولي ديگر كار از كار گذشته بود و جمع كردن و قرار دادن آنها در يك محور و حمله مجدد و هماهنگ، كار ساده اي نبود. به اين ترتيب پيروزي مهمي كه ممكن بود تاريخ اسلام را دگرگون سازد و مسلمين را براي هميشه از ش

ر دودمان بني اميه و بازماندگان دوران شرك و بت پرستي و پيامدهاي دردناك دوران حكومتشان نجات بخشد از دست رفت و عامل اصلي آن، فريبكاري دشمن از يك سو، ساده انديشي گروهي از دوستان، از سوي ديگر و فعاليتهاي شديد منافقاني كه در انتظار چنين ساعتي بودند از سوي سوم و اختلاف و تفرقه و عدم انضباط لازم در گروهي از لشكريان امام از سوي چهارم محسوب مي شود. ج- جنگ نهروان همانگونه كه از داستان جنگ صفين به دست مي آيد، گروه خوارج از درون جنگ صفين و داستان حكميت آشكار شدند و اين يكي از پيامدهاي دردناك آن جنگ ويرانگر و خانمانسوز بود. گروهي كه حكميت را نخست پذيرفته بودند و بعد پشيمان شدند و آن را بر خلاف قرآن و كفر مي پنداشتند، وقاحت و بي شرمي را به جايي رساندند كه به امام (ع) اصرار كردند كه توبه نمايد وگرنه به نبرد با آن حضرت برمي خيزند! علي (ع) كه اختلاف شديد را در داخل لشكر ملاحظه كرد (و مشاهده نمود كه منافقان پيوسته اين آتش را دامن مي زنند) دستور مراجعت به كوفه را صادر فرمود. در كوفه دوازده هزار نفر از افراد لجوج و متعصب، از مردم جدا شدند و به حروراء كه قريه اي در دو ميلي كوفه

بود رفتند و به همين دليل اين گروه از خوارج، حروريه

ناميده شدند. سرانجام در سرزمين نهروان كه در نزديكي حروراء بود آماده جنگ شدند. عجب اين كه، در اين نبرد شوم، در صفوف خوارج، بعضي از ياران ديرينه امام ديده مي شدند، و نيز گروهي كه از عبادت، پيشاني آنها پينه بسته بود و آهنگ تلاوت قرآن آنان در همه جا پيچيده بود قرار داشتند. آنها در حقيقت عابدان خشك و نادان و احمقي بودند كه به خاطر افراط آنها در چسبيدن به ظواهر دين و بي اعتنايي به حقيقت آن، مارقين ناميده شدند. هنگامي كه دو لشكر در مقابل هم قرار گرفتند، با مذاكره مكرر به منظور ارشاد خوارج و با يك خطابه حساب شده، بسيار روشنگر و بيداركننده امام (ع)، قشر عظيمي از لشكر مخالف كه فريب خورده بودند جدا شدند و فرياد التوبه التوبه يا اميرالمومنين بلند كردند و از امام تقاضاي عفو و بخشش نمودند و به اين ترتيب هشت هزار نفر از سپاه دوازده هزار نفري آنان برگشتند (و طبق روايتي امام پرچمي در گوشه اي از ميدان برافراشت و به توابين دستور داد كنار آن پرچم قرار گيرند) و بعد از آن كه از هدايت باقيمانده آن گروه لجوج و خشك و نادان مايوس شد، چاره اي جز جنگ نمي ديد، اما در عين حال فرمود: تا آنها آغاز به جنگ نكنند شما آغاز نكنيد همان كاري كه د

ر جنگهاي جمل و صفين انجام داد، او مي خواست هرگز آغازگر جنگ نباشد. سرانجام خوارج حمله را شروع كردند كه با عكس العمل شديد و دفاع كوبنده لشكر امام روبرو شدند و در مدت كوتاهي تمام چهارهزار نفر-

جز نه نفر كه فرار نمودند- كشته شدند و از سپاه امام بيش از نه نفر كشته نشدند و صدق كلام آن حضرت كه قبلا فرموده بود: از اين مهلكه از آنها ده نفر رهايي نمي يابند و از شما هم ده نفر كشته نمي شوند آشكار شد. اين جنگ در روز نهم ماه صفر (سال 38 يا 39) هجري واقع شد و تمام مدت جنگ ساعتي بيش نبود.

[صفحه 397]

ترجمه: آگاه باشيد! به خدايي كه دانه را شكافته و انسان را آفريده، سوگند! اگر به خاطر حضور حاضران و توده هاي مشتاق بيعت كننده و اتمام حجت بر من به خاطر وجود يار و ياور، نبود و نيز به خاطر عهد و پيماني كه خداوند از دانشمندان و علماي (هر امت) گرفته كه: (در برابر پرخوري ستمگر و گرسنگي ستمديده و مظلوم سكوت نكنند!)، مهار شتر خلافت را بر پشتش مي افكندم (و رهايش مي نمودم) و آخرينش را به همان جام اولينش سيراب مي كردم و در آن هنگام درمي يافتيد كه ارزش اين دنياي شما (با همه زرق و برقش كه براي آنها سر و دست مي شكنيد) در نظر من از آب بيني يك بز كمتر است. شرح و تفسير: چرا خلافت و بيعت را پذيرفتم؟! امام (ع) در اين فراز، دلايل پذيرش بيعت را به وضوح بيان مي كند و اهداف خود را از اين پذيرش در جمله هاي كوتاه و بسيار پرمعني شرح مي دهد و در ضمن روشن مي سازد كه اگر اين اهداف بزرگ نبود، كمترين ارزشي براي زمامداري بر مردم قائل نبود، مي فرمايد: آگاه باشيد! به خدايي كه دانه را شكافته و انسان را آفريده سوگند! اگر به خاطر

حضور حاضران (توده هاي مشتاق بيعت كننده) و اتمام حجت بر من به خاطر وجود يار و ياور نبود و نيز به خ

اطر عهد و پيماني كه خداوند از دانشمندان و علماي هر امت گرفته كه: در برابر پرخوري ستمگر و گرسنگي ستمديده و مظلوم سكوت نكنند، مهار شتر خلافت را بر پشتش مي افكندم (و رهايش مي نمودم) و آخرينش را به همان جام اولينش سيراب مي كردم (اما و الذي فلق الحبه، و برء النسمه، لولا حضور الحاضر، و قيام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ الله علي العلماء ان لا يقاروا علي كظه ظالم، و لا سغب مظلوم، لالقيت حبلها علي غاربها، و لسقيت آخرها بكاس اولها). جمله (و الذي فلق الحبه) در حقيقت اشاره به توصيفي است كه قرآن مجيد از ذات پاك خدا مي كند و مي گويد: (فالق الحب و النوي)، خداوند، شكافنده دانه و هسته است و اين در واقع اشاره به مهمترين آفرينش پروردگار يعني آفرينش حيات و زندگي است و جمله (برء النسمه) اشاره به آفرينش انسان و روح و جان اوست، همان آفرينش عظيم و بسيار مهمي كه قرآن مجيد بعد از ذكر آن (تبارك الله احسن الخالقين) مي گويد و اين در واقع سوگند به مهمترين كار خالق در جهان هستي است و دليل بر اهميت مطلبي است كه سوگند براي آن ياد شده است. جمله (لولا حضور الحاضر) در ظاهر اشاره به حضور حاضران براي بيعت با اوست، هر چند بعضي حاضر را اشاره به خو

د بيعت دانسته اند كه در معني تفاوت چنداني نمي كند. اما اين كه منظور حضور خداوند يا حضور زماني كه پيامبر (ص) آن را براي علي

(ع) پيش بيني كرده بود باشد بسيار بعيد به نظر ميرسد، هر چند بعضي از بزرگان آن را به عنوان احتمال ذكر كرده اند. به هر حال اين جمله از نظر معني با جمله (و قيام الحجه بوجود الناصر) تقريبا يكي است و هر دو اشاره به اتمام حجت بر آن حضرت است كه با وجود آن همه ياوران و بيعت كنندگان، براي اقامه عدل بپا خيزد. جمله (لالقيت حبلها علي غاربها) كنايه از صرف نظر كردن از چيزي است، زيرا هنگامي كه كاري با شتر نداشته باشند مهارش را بر پشتش مي افكنند و آن را به حال خود رها مي كنند. جمله (لسقيت آخرها بكاس اولها)، آخرينش را با جام اولينش سيراب مي كردم كنايه از اين است: همانگونه كه در برابر خلفاي سه گانه گذشته صبر و شكيبايي پيشه كردم، در ادامه راه نيز چنين مي كردم. ولي به دو دليل خود را ملزم به پذيرش و قيام كردم، زيرا از يك سو با وجود آن همه ناصر و ياور، حجت بر من تمام بود و از سوي ديگر خداوند از دانشمندان هر امتي پيمان گرفته كه وقتي بي عدالتي را در جامعه مشاهده مي كنند تا آن حد كه ظالمان از پرخوري بيمار شده و م

ظلومان از گرسنگي، سكوت روا ندارند، برخيزند و دست ظالم را از گريبان مظلوم قطع كنند و عدل الهي را در جامعه پياده نمايند. اين سخن امام (ع) هشداري است به همه انديشمندان و علماي امتها كه وقتي امكانات تشكيل حكومت و اجراي عدل و قسط الهي فراهم گردد، سكوتشان مسووليت آفرين است، بايد قيام كنند و براي بسط عدالت و اجراي فرمان خدا مبارزه

با ظالمان را شروع نمايند. آنها كه مي پندارند، تنها با انجام فرايضي همچون نماز و روزه و حج و پاره اي از مستحبات، وظيفه خود را انجام داده اند، سخت در اشتباهند. اجراي عدالت و حمايت از مظلوم و مبارزه با ظلم ظالم نيز در متن وظايف اسلامي آنان قرار دارد. سرانجام امام (ع) در ادامه اين سخن و در آخرين جمله اين خطبه داغ سياسي اجتماعي پرمعني، مي فرمايد: آري اگر به خاطر دلايل فوق نبود هرگز تن به پذيرش اين بيعت نمي دادم و در آن هنگام (درمي يافتيد كه) ارزش اين دنياي شما (با همه زرق و برقش كه براي آن سر و دست مي شكنيد) در نظر من از آب بيني يك بز كمتر است (و لالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطه عنز). با توجه به اين كه عفطه به گفته (صحاح اللغه) همان آبي است كه گوسفند (يا بز، هنگام عطسه) از بيني خود پراكنده

مي كند، روشن مي شود كه تا چه حد دنياي مادي با اين اهميت و عظمتي كه در نظر عاشقان و دلباختگانش دارد، در برابر روح بزرگ علي (ع) كوچك و بي ارزش است، در واقع يك گوسفند يا بز چه اندازه ارزش دارد كه آب بيني بي خاصيت او ارزش داشته باشد، بلكه يك مايه پليد محسوب مي شود و به يقين اينگونه تعبيرات براي كساني كه به ابعاد روح بزرگ آن حضرت آشنا نيستند بسيار شگفت آور است، ولي هنگامي كه به جهاني كه او در آن زندگي مي كند و مقامات عرفاني و معنوي آن حضرت آشنا مي شويم، مي بينيم كمترين مبالغه اي در اين تعبيرات نيست. سيدرضي (ره) در ذيل اين خطبه چنين مي گويد: بعضي گفته اند هنگامي

كه كلام اميرمومنان (ع) به اينجا رسيد مردي از اهل عراق برخاست و نامه اي به دست آن حضرت داد (گفته شده كه در آن نامه سوالاتي بود كه تقاضاي جواب آنها را داشت). علي (ع) مشغول مطالعه آن نامه شد و هنگامي كه از خواندن آن فراغت يافت ابن عباس عرض كرد: اي اميرمومنان چه خوب بود خطبه را از آنجا كه رها فرموديد ادامه مي داديد! امام (ع) در پاسخ او فرمود: هيهات اي ابن عباس! اين سوز دروني بود كه زبانه كشيد و سپس آرام گرفت و فرو نشست (و ديگر مايل به ادامه آن نيستم). ابن عباس

مي گويد: به خدا سوگند من هيچگاه بر سخني همچون اين سخن (خطبه ناتمام شقشقيه) تاسف نخوردم كه علي (ع) آن را تا به آنجا كه مي خواست برسد ادامه نداد (قالوا و قام اليه رجل من اهل السواد عند بلوغه الي هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا- قيل ان فيه مسائل كان يريد الاجابه عنها- فاقبل ينظر فيه (فلما فرغ من قرائته) قال له ابن عباس يا اميرالمومنين! لو اطردت خطبتك من حيث افضيت! فقال: هيهات يابن عباس! تلك شقشقه هدرت ثم قرت. قال ابن عباس فو الله ما اسفت علي كلام قط كاسفي علي هذا الكلام الا يكون اميرالمومنين (ع) بلغ منه حيث اراد). تعبير به اهل سواد (با توجه به اين كه سواد به معناي سياهي است) اشاره به مناطق پردرخت و مزروع است كه از دور به صورت سياه، در نظر، مجسم مي شود، زيرا رنگ سبز در فاصله زياد متراكم مي شود و مايل به سياهي مي گردد و از آنجا كه اهل حجاز به زمينهاي خشك و خالي و به اصطلاح بياض،

عادت كرده بودند هنگامي كه به سوي عراق كه بر اثر دجله و فرات بسيار خرم و سرسبز است حركت مي كردند و انبوه درختان و مزارع از دور نمايان مي شد، به آنجا ارض سواد مي گفتند و اهل آنجا را اهل سواد مي ناميدند. در اين كه اين نامه چه بود و چه سوالات

ي در آن مطرح شده بود مطالبي از سوي بعضي از شارحان نهج البلاغه عنوان شده كه در بحث نكات- به خواست خدا- خواهد آمد. جمله (لو اطردت خطبتك) با توجه به اين كه اطراد به اين معني است كه چيزي بعد از چيزي قرار گيرد، اشاره به اين است كه اگر خطبه ات ادامه مي يافت بسيار خوب بود. جمله من حيث افضيت با توجه به اين كه افضاء به معني خارج شدن به فضاي باز است گويي كنايه از اين است كه انسان هنگامي كه مي خواهد سخن مهمي ايراد كند تمام نيروهاي فكري خود را متمركز مي سازد مثل اين كه همه آنها را در يك اتاقي جمع و فشرده كرده است، اما هنگامي كه آن تمركز از ميان مي رود همانند اين است كه از آن اتاق در بسته بيرون آمده و در فضاي باز قرار گرفته است. جمله (تلك شقشقه هدرت ثم قرت) با توجه به اين كه شقشقه در اصل به معني قطعه پوستي بادكنك مانند است كه وقتي شتر به هيجان درمي آيد از دهان خود بيرون مي فرستد و هنگامي كه هيجانش فرو نشست به جاي خود باز مي گردد و با توجه به اين كه خطباي زبردست هنگامي كه در اوج هيجان و شور قرار مي گيرند به آنها (ذو شقشقه) گفته مي شود، كنايه از

اين است كه اين سخنان، اسرار درون من بود كه از سوز دل خبر مي داد، هنگامي كه به

هيجان آمدم ايراد خطبه كردم ولي الان كه به خاطر مطالعه نامه و سوالات سائل، آن حال و هوا تغيير يافت ديگر آمادگي براي ادامه آن سخن را ندارم. نكته قابل توجه اين كه ابن ابي الحديد از استادش (مصدق بن شبيب) نقل مي كند: اين خطبه را براي ابن خشاب خواندم هنگامي كه به كلام ابن عباس رسيدم كه از ناتمام ماندن اين خطبه اظهار تاسف شديد كرده، گفت: اگر من در آنجا بودم به ابن عباس مي گفتم: مگر چيزي در دل امام (ع) باقي مانده بود كه به آن اشاره نكند تا تو تاسف بر آن بخوري؟! به خدا سوگند آنچه درباره اولين و آخرين خلفا بود بيان كرد! مصدق مي گويد: به ابن خشاب كه مرد شوخي بود گفتم منظورت از اين سخن اين است كه اين خطبه مجعول است؟ گفت: به خدا سوگند من به خوبي مي دانم كه آن كلام امام است، همانگونه كه مي دانم تو مصدق هستي! سيدرضي در پايان اين خطبه، به شرح چند جمله پرداخته، مي گويد: مقصود امام (ع) از اين كه او را به شتر سواري سركش تشبيه كرده، اين است كه اگر زمام او را محكم به طرف خود بكشد، مركب چموش، مرتب سر را اين طرف و آن طرف مي كشاند و بيني اش پاره مي شود و اگر مهارش را رها كند با چموشي، خود را در پرتگاه قرار مي دهد و او قدرت حفظ آن ر

ا ندارد. زماني گفته مي شود: (اشنق الناقه) كه به وسيله مهار، سر شتر را به طرف خود بكشد و بالا آورد و

شنقها نيز گفته شده است. اين را ابن سكيت در (اصلاح المنطق) گفته است. اين كه امام (ع) فرموده است: (اشنق لها) و نگفته است (اشنقها) براي اين است كه آن را در مقابل (اسلس لها) قرار داده، گويا امام (ع) فرموده است: اگر سر مركب را بالا آورد يعني با مهار آن را نگهدارد (بيني اش پاره مي شود) (قال الشريف رضي الله عنه: قوله عليه السلام كراكب الصعبه ان اشنق لها خرم و ان اسلس لها تقحم يريد انه اذا شدد عليها في جذب الزمام و هي تنازعه راسها خرم انفها و ان ارخي لها شيئا مع صعوبتها تقحمت به فلم يملكها يقال اشنق الناقه اذا جذب راسها بالزمام فرفعه و شنقها ايضا، ذكر ذلك ابن السكيت في اصلاح المنطق و انما قال اشنق لها و لم يقل اشنقها لانه جعله في مقابله قوله اسلس لها فكانه (ع) قال: ان رفع لها راسها بمعني امسكه عليها بالزمام). نكته ها: 1- پاسخ به يك سوال ممكن است گفته شود: بنا بر عقيده اماميه و پيروان مكتب اهل البيت- عليهم السلام- امام، منصوب از طرف خداوند به وسيله پيامبر (ص) است نه منتخب از سوي مردم، در حالي كه تعبيرات بالا كه مي ف

رمايد: اگر چنين و چنان نبود من هرگز خلافت را نمي پذيرفتم و از آن صرف نظر مي كردم، تناسب با انتخابي بودن امامت و خلافت دارد. پاسخ اين سوال با توجه به يك نكته روشن است و آن اين كه: امامت و خلافت داراي واقعيتي است و مقام ظهور و بروزي: واقعيت آن از سوي خدا و به وسيله پيامبر (ص) تعيين مي شود، ولي ظهور و بروز آن و تدبير و تصرف

در امور مسلمين و جامعه اسلامي، منوط به اين است كه در مردم آمادگي وجود داشته باشد و يار و ياوراني براي حمايت از آن بپا خيزند و اين جز با بيعت و پذيرش مردم امكان پذير نيست. به همين دليل علي (ع) در دوران خلفاي سه گانه- يعني حدود 25 سال- خانه نشين بود و در امر خلافت دخالتي نمي كرد و در عين اين كه مقام امامت او كه از سوي خدا بود هيچگونه كمبودي نداشت. شبيه همين معني درباره بعضي از ديگر از امامان مانند امام صادق (ع) ديده مي شود كه از سوي ابومسلم پيشنهاد خلافت به آن حضرت شد و حضرت چون اطمينان به توطئه داشت نپذيرفت. و گاه به امامان پيشنهاد مي كردند كه چرا قيام نمي كنيد و مقام خلافتي را كه از آن شماست بر عهده نمي گيريد؟ در جواب مي فرمودند: ما يار و ياور به مقدار كافي براي اين امر نداريم. 2- چه سوالات

ي در آن نامه بود؟ مرحوم شارح بحراني در كتاب خود از ابوالحسن كيدري نقل مي كند، در نامه اي كه در پايان اين خطبه به دست علي (ع) داده شد، ده سوال بود: 1- جانداري كه از شكم جاندار ديگري خارج شد و فرزند او نبود چه بود؟ امام فرمود: حضرت يونس (ع) بود كه از شكم ماهي خارج شد. 2- چيزي كه كمش مباح و زيادش حرام بود چه بود؟ فرمود: نهر طالوت بود كه لشكريانش تنها مجاز بودند كمي از آب آن بنوشند. 3- كدام عبادت است كه اگر كسي آن را به جا آورد عقوبت دارد و اگر بجا نياورد باز هم عقوبت دارد؟ فرمود: نماز در حال مستي.

4- كدام پرنده است كه نه جوجه اي و نه اصلي (مادري) داشته است؟ فرمود: پرنده اي است كه به دست عيسي (ع) (به اذن خدا) آفريده شده است. 5- مردي هزار درهم بدهي دارد و هزار درهم در كيسه موجود دارد و ضامني بدهي او را ضمانت مي كند در حالي كه هزار درهم دارد و سال بر آن دو مي گذرد، زكات بر كدام يك از دو مال است؟ فرمود: اگر ضامن به اجازه مديون اين كار را كند، زكات بر او نيست، و اگر بدون اجازه او باشد زكات بر او واجب است. 6- جماعتي به حج رفتند و در يكي از خانه هاي مكه منزل كردند يكي از آنها در را بست و در آن خانه كبوتراني بودند و پ

يش از آن كه آنها به خانه باز گردند همه كبوتران از تشنگي مردند، كفاره آن بر چه كسي واجب است؟ فرمود: بر كسي كه در را بسته و كبوتران را بيرون نكرده و آبي براي آنها نگذاشته است. 7- چهار نفر شهادت دادند كه فلان كس زنا كرده است، امام به آنها دستور داد سنگسارش كنند (چون زناي محصنه بود)، يكي از آنها اقدام به سنگسار كردن او نمود و سه نفر ديگر خودداري كردند ولي جماعتي با او همكاري نمودند، بعدا از شهادت خود برگشت (و اعتراف به دروغ خويش نمود) در حالي كه شخص متهم هنوز نمرده بود، سپس مرد. بعد از مرگ او، آن سه نفر نيز از شهادت خود برگشتند، ديه بر چه كسي واجب است؟ فرمود: به آن يك نفر و همچنين كساني كه با او همكاري كرده اند. 8- دو نفر

يهودي بر يهودي ديگر شهادت دادند كه او اسلام را پذيرفته است آيا شهادت آن دو مقبول است؟ فرمود: شهادت آنها پذيرفته نيست، زيرا آنها تغيير كلام الهي و شهادت به باطل را مجاز مي شمرند. 9- دو شاهد از نصاري درباره يك نفر نصراني يا مجوسي يا يهودي، شهادت دادند كه اسلام را پذيرفته است آيا شهادتشان قبول مي شود؟ فرمود: قبول مي شود، زيرا خداوند فرموده است: و لتجدن اقربهم موده للذين آمنوا الذين قالوا انا نصاري

، نزديكترين دوستان را نسبت به مسلمانان، كساني مي يابي كه مي گويند ما نصاري هستيم. 10- كسي دست ديگري را قطع كرد، چهار نفر شاهد نزد امام حاضر شدند و شهادت دادند كه دستش قطع شده است و در عين حال زناي محصنه كرده است. امام مي خواست او را سنگسار كند ولي قبل از سنگسار شدن از دنيا رفت، حكم او چيست؟ فرمود: كسي كه دست او را قطع كرده است بايد ديه آن را بپردازد، ولي اگر شاهدان شهادت داده بودند كه او به مقدار نصاب دزدي كرده، ديه بر قطع كننده دست واجب نبود. البته آنچه در بالا ذكر شد مضمون روايت مرسله اي است كه از كيدري نقل شده است و صحت سند حديث ثابت نيست، لذا در پاره اي از فروع مذكور در اين حديث، گفتگوهايي از نظر فقهي وجود دارد. 3- ويژگيهاي خطبه شقشقيه در يك جمع بندي نهايي به اينجا مي رسيم كه خطبه شقشقيه با محتواي خاص خود در ميان خطبه هاي نهج البلاغه كم نظير يا بي نظير است و اين نشان مي دهد كه علي (ع) در شرايط خاصي آن را بيان فرموده، تا واقعيتهاي مهم مربوط به خلافت پيامبر اسلام (ص)

به فراموشي سپرده نشود و براي ثبت در تاريخ هميشه بماند و صراحت فوق العاده اي كه علي (ع) در اين خطبه به خرج داده است براي همين منظور است، زير

ا نبايد واقعيتها، فداي ملاحظات گوناگون شود و تعصبها گرد و غبار فراموشي بر آن بپاشد. علي (ع) در اين خطبه امور زير را روشن فرموده است: 1- شايستگي اولويت خود را نسبت به مساله خلافت به وضوح بيان كرده، اين همان واقعيتي است كه تقريبا همه محققان اسلامي و غير اسلامي در آن متفقند، حتي معاويه سرسخت ترين دشمن علي (ع) به افضليت او اعتراف داشت. 2- مظلوميت آن حضرت علي رغم اين همه شايستگيها 3- اين سخن به خوبي نشان مي دهد كه انتخاب هيچ يك از خلفاي سه گانه مدرك و منبع روشني نداشته است، به علاوه معيارهاي چندگانه اي بر آن حاكم بوده، در يك مورد فقط انتخاب يك نفر و در مورد ديگر نيمي از يك شوراي شش نفري و در مورد سوم يك شوراي چند نفري معيار بوده است! 4- فاصله گرفتن تدريجي مردم در دوران خلفا، از تعليمات پيامبر اكرم (ص) و تشديد بحرانها با گذشت زمان، تا آنجا كه وقتي امام (ع) به خلافت رسيد به اندازه اي زمينه نامساعد بود كه بازگرداندن مردم به ارزشهاي زمان پيامبر (ص) ميسر نشد. 5- سرچشمه نابسامانيها و جنگهايي كه در عصر امام (ع) به وقوع پيوست، عشق به مال و مقام و زرق و برق دنيا بود كه به صورت يك طبيعت ثانوي براي جمعي از سران- مخصوصا در ع

صر خلافت عثمان- پيدا شده بود. 6- طبيعي ترين و مردمي ترين بيعت همان چيزي بود كه در مورد

خود امام (ع) واقع شد، ولي تحريكات منافقين و عدم تحمل گروهي از سران جامعه نسبت به عدالت علي (ع) موجب شكستن پيمان و بيعتها و برافراشتن پرچمهاي مخالفت شد. 7- امام (ع) هيچگونه علاقه اي به خلافت ظاهري نداشت و هرگز به آن به صورت يك هدف نمي نگريست، بلكه تنها به عنوان يك وسيله براي كوتاه كردن دست ظالمان از گريبان مظلومان و برقراري نظم و عدالت خواهان آن بود. 8- شورشهايي كه در زمان عثمان واقع شد و منتهي به قتل او گرديد، كاملا طبيعي بود و نتيجه اعمال و رفتار او و اطرافيانش از بني اميه بود زيرا بني اميه بر شهرهاي مهم اسلام به عنوان فرماندار و مانند آن مسلط شدند، بيت المال در اختيار آنها قرار گرفت، بخششهاي عجيبي كه شرح آن قبلا گذشت صورت گرفت و مردم از اين امور آگاه شدند و بذر شورش از نقاط دوردستي همچون مصر و بصره و كوفه گرفته تا خود مدينه، پاشيده شد. 9- جنگهاي سه گانه دوران خلافت اميرمومنان علي (ع) جنبه تحميلي داشت و هيچ يك از آنها از سوي علي (ع) شروع نشد، بلكه همه آنها از سوي افراد فرصت طلب و جاه طلب يا افراد ناآگاه و خشك و جامد به وج

ود آمد. 10- داستان تنزيه صحابه و عدالت همه اصحاب و ياران و معاصران پيامبر (ص) مطلبي است كه با هيچ يك از واقعيتهاي تاريخي سازگار نيست و اعتقاد به آن، موجب تضاد و تناقض آشكار است چرا كه آتش افروزان جنگ جمل دو نفر از صحابه بودند و آتش افروز جنگ صفين نيز يك نفر از آنان بود و در ميان جنگ افروزان نهروان

نيز گروهي از صحابه ديده مي شدند. همه آنها بر امام وقت كه از سوي قاطبه مردم و حتي غالبا از سوي خود اين جنگ افروزان پذيرفته شده بود، شوريدند و شكاف در جامعه اسلامي به وجود آوردند و راه بغي و ستم را پيش گرفتند. چگونه مي توان گفت: هم علي (ع) ره حق را پيمود و هم طلحه و زبير و معاويه و امثال آنان؟! و پناه بردن به مساله اجتهاد در اينگونه موارد توجيه بسيار غير منطقي است كه به وسيله آن هر گناه كبيره اي را مي توان توجيه نمود.

خطبه 004-اندرز به مردم

[صفحه 411]

خطبه در يك نگاه: اين خطبه چنان كه در عنوان آن آمده، احتمالا بعد از ماجراي جنگ جمل و قتل طلحه و زبير ايراد شده است و به طور طبيعي ناظر به پيامدهاي اين جنگ و درسهاي عبرتي است كه مسلمانان مي بايست از آن بياموزند. محورهاي اصلي خطبه را در سه قسمت مي توان خلاصه كرد: 1- تصريح به اين واقعيت كه مردم در ظلمات و تاريكيها به وسيله اهل بيت پيامبر (ص) هدايت شدند و به مقامات عالي و اوج ترقي رسيدند و به همين دليل بايد آماده باشند تا نصايح و اندرزهاي آنها را به گوش جان بشنوند. 2- اشاره به اين كه من پيش بيني پيمان شكني ها را مي كردم، ولي نمي خواستم پرده ها را كنار بزنم. 3- در بخش آخر خطبه اشاره به اين نكته مي كند كه امروز جاي پرده پوشي نيست، واقعيتها را بايد گفت وگرنه بيم اين مي رود كه توده مردم گمراه شوند و اگر من ترسي داشته باشم از همين جهت است نه از ناحيه خودم. ترجمه: به وسيله ما در تاريكيها(ي جهل

و گمراهي) هدايت يافتيد و به كمك ما به اوج ترقي رسيديد و در پرتو شعاع ما (خاندان پيامبر- ص-) صبح سعادت شما درخشيدن گرفت و تاريكيها پايان يافت، كر باد! گوشي كه نداي پند و اندرز را نشنود و چگونه، كسي كه صيحه و فرياد

، او را كر كرده است مي تواند صداي ملايم (مرا) بشنود؟ (آن كس كه فرمان خدا و پيامبر را زير پا گذارده، آيا فرمان مرا پذيرا مي شود؟) و مطمئن باد! قلبي كه از خوف خدا جدايي نپذيرد (و آماده پذيرش حق باشد). شرح و تفسير: چشم و گوش خود را باز كنيد: امام (ع) در آغاز اين خطبه به نعمتهاي فراوان و چشمگيري كه در سايه اسلام نصيب مسلمانان- مخصوصا مسلمانان آغاز اسلام- شد اشاره كرده و در سه جمله كوتاه كه با تشبيهات زيبايي همراه است اين مطلب را چنين توضيح مي دهد: (به وسيله ما در تاريكيهاي (جهل و گمراهي و جاهليت) هدايت يافتيد و به كمك ما به اوج ترقي رسيديد و در پرتو شعاع ما (خاندان پيامبر- ص-) صبح (سعادت) شما درخشيدن گرفت و تاريكيها پايان يافت (بنا اهتديتم في الظلماء، و تسنمتم ذروه العلياء، و بنا افجرتم عن السرار). در جمله اول، امام به شرايط زمان جاهليت كه تاريكي جهل و فساد و جنايت همه جا را فرا گرفته بود اشاره مي فرمايد كه در پرتو وجود پيامبر (ص)، مردم صراط مستقيم را پيدا كردند و با سرعت به سوي مقصد حركت نمودند. در جمله دوم، ترقي و تكامل را به شتري تشبيه مي كند كه داراي كوهان است (با توجه به اين كه (تسنمتم) از ماده سنام

به

معناي كوهان شتر مي باشد) و مي فرمايد: شما بر بالاي آن كوهان قرار گرفتيد كه اشاره به اوج ترقي و تكاملي است كه نصيب مسلمين در پرتو اسلام شد و همه مورخان شرق و غرب در كتابهاي خود به هنگام شرح تمدن اسلام به آن اعتراف و اذعان دارند. در جمله سوم، وضع جامعه جاهلي را به شبهات تاريك ماه و محاق (با توجه به اين كه سرار به معناي شبهايي است كه ماه مطلقا در آن نمي درخشد) تشبيه كرده و مي فرمايد: به وسيله پيامبر و خاندان او پرده هاي تاريكي شكافته شد و داخل در فجر و صبح سعادت شديد. در واقع اين تعبيرات از سرچشمه قرآن گرفته شده كه اسلام و ايمان و وحي الهي را تشبيه به نور كرده، گاه مي فرمايد: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور، خداوند ولي و سرپرست كساني است كه ايمان آوردند و آنها را از تاريكيها به سوي نور بيرون مي برد و در جايي ديگر مي فرمايد: قد جائكم من الله نور و كتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و يخرجهم من الظلمات الي النور باذنه، به يقين از سوي خداوند نور و كتاب آشكاري به سوي شما آمد و خداوند به بركت آن، كساني را كه از خشنودي او پيروي كنند به راههاي سلامت هدايت مي كند و به اذن خود از تاريكيها

به سوي روشنايي مي برد و گاه مي فرمايد: و انه لذكر لك. سپس امام (ع) به عنوان نكوهش از كساني كه گوش شنوا ندارند و تعريف از تقدير از افراد واقع بين و آگاه، مي افزايد: كر باد! گوشي كه نداي بلند پند

و اندرز را درك نكند (وقر سمع لم يفقه الواعيه). واژه (وقر) هم در مورد كري به كار مي رود و هم سنگيني گوش، و منظور از (واعيه) فريادهاي بلند است و اشاره به آيات صريح و كوبنده قرآن در مسائل مهم اعتقادي و عملي و اخلاقي و همچنين سنت آشكار پيامبر اسلام (ص). و تعبير به (لم يفقه، درك نكرده) به جاي (لم يسمع، نشنيده است) به خاطر اين است كه تنها شنيدن اثري ندارد مهم درك كردن است. سپس مي فرمايد: كسي كه صيحه و فرياد، او را (كر) كرده است چگونه مي تواند آهنگ ملايم (مرا) بشنود (و كيف يراعي النباه من اصمته الصيحه). اشاره به اين كه اينها كه فرمان خدا و پيامبر اكرم (ص) را زير پا گذارده اند چگونه ممكن است سخنان مرا بشنوند؟! از آنجا كه در برابر اين گروه، گروه ديگري وجود دارد كه طرفدار حقند، مي فرمايد: مطمئن باد! قلبي كه از خوف خدا جدايي نپذيرد (و حقيقت را درك كند و در برابر آن خاضع باشد) (ربط جنان لم يفارقه الخفقان). نكته: هدايت در پرتو

خاندان وحي آنچه در فراز بالا از كلام امام (ع) خوانديم، اشاره به يك واقعيت مهم تاريخي است كه از مقايسه عصر جاهليت عرب با دوران شكوفايي بعد از طلوع اسلام، روشن مي شود كه عرب جاهلي از نظر معتقدات ديني، مسائل مربوط به مبدا و معاد، نظام اجتماعي، نظام خانواده، اخلاق، تقوا و وضع اقتصادي در چه سطحي بوده و بعد از نزول قرآن و اسلام در چه سطحي قرار گرفت. تفاوت در ميان اين دو آنقدر زياد است كه جز تعبير به يك معجزه بزرگ،

تعبير ديگري براي آن نمي توان تصور كرد. آنچه امام (ع) در اين بخش از خطبه بيان فرموده كه: ظلمت و تاريكي تمام جامعه آنان را دربرگرفته است و با ظهور اسلام سپيده صبح سعادت آشكار گشت و بر قله هاي معرفت و فرهنگ و تمدن قرار گرفتند، فقط يك اشاره كوتاه بود و شرح آن را در كتب تاريخ تمدن اسلام بايد مطالعه كرد. اين معني در خطبه هاي متعددي از نهج البلاغه با توضيح بيشتري آمده است.

[صفحه 411]

خطبه در يك نگاه: اين خطبه چنان كه در عنوان آن آمده، احتمالا بعد از ماجراي جنگ جمل و قتل طلحه و زبير ايراد شده است و به طور طبيعي ناظر به پيامدهاي اين جنگ و درسهاي عبرتي است كه مسلمانان مي بايست از آن بياموزند. محورهاي اصلي خطبه را در سه قسمت مي توان خلاصه كرد: 1- تصريح به اين واقعيت كه مردم در ظلمات و تاريكيها به وسيله اهل بيت پيامبر (ص) هدايت شدند و به مقامات عالي و اوج ترقي رسيدند و به همين دليل بايد آماده باشند تا نصايح و اندرزهاي آنها را به گوش جان بشنوند. 2- اشاره به اين كه من پيش بيني پيمان شكني ها را مي كردم، ولي نمي خواستم پرده ها را كنار بزنم. 3- در بخش آخر خطبه اشاره به اين نكته مي كند كه امروز جاي پرده پوشي نيست، واقعيتها را بايد گفت وگرنه بيم اين مي رود كه توده مردم گمراه شوند و اگر من ترسي داشته باشم از همين جهت است نه از ناحيه خودم. ترجمه: من همواره منتظر عواقب پيمان شكني شما بودم و نشانه فريب خوردگان را در شما مي ديدم ولي به خاطر استتار شما در

لباس دين بود كه از شما چشم پوشيدم (و راز شما را افشا نكردم) در حالي كه صفاي دل، مرا از درون شما آگاهي مي داد (و از نيرنگهاي شما آگاه بو

دم). من در كنار جاده هاي گمراه كننده ايستادم تا شما را به طريق حق رهنمون شوم، در آن هنگام كه گرد هم جمع مي شديد و راهنمايي نداشتيد و تشنه رهبر شايسته اي بوديد و براي پيدا كردن اين آب حيات تلاش مي كرديد و به جايي نمي رسيديد. من امروز حوادث عبرت انگيز تاريخ را كه خاموش است و براي اهل معرفت گوياست براي شما به سخن درمي آورم تا حقايق را فاش كنم، آن كس كه از دستورات من تخلف كند، از حق دور گشته است، (چرا كه) از زماني كه حق را به من نشان داده اند هرگز در آن ترديد نكرده ام (و نگراني من هرگز به خاطر خودم نبوده بلكه به خاطر اين بود كه مبادا مردم گمراه شوند همانگونه كه) موسي (ع) هرگز احساس ترس نسبت به خودش نكرد بلكه از اين مي ترسيد كه جاهلان و دولتهاي ضلالت غلبه كنند و مردم را به گمراهي كشند، امروز ما و شما بر سر دوراهي حق و باطل قرار گرفته ايم (ما به سوي حق مي رويم و شما به راه باطل، چشم باز كنيد و در كار خود تجديدنظر نمائيد) كسي كه اطمينان به آب داشته باشد تشنه نمي شود (و تشنگيهاي كاذب او را آزار نمي دهد، همچنين كسي كه رهبر و راهنماي مطمئني دارد در دام شك و وسوسه هاي شيطان نمي افتد). شرح و تفسير: پيمان شكني شما را

پيش بيني مي كردم، ولي … در اين بخش از خطبه، امام (ع) بازماندگان جنگ جمل

را مخاطب ساخته، مي فرمايد: من همواره منتظر عواقب پيمان شكني شما بودم و نشانه فريب خوردگان را در شما مي ديدم! (ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر، و اتوسمكم بحليه المغترين). در روايات آمده است كه طلحه و زبير مدتي بعد از بيعت با علي (ع) به خدمتش آمدند و براي رفتن به عمره از آن حضرت اجازه گرفتند. امام (ع) كه آثار نفاق و پيمان شكني را در آنان مي ديد، بار ديگر از آنها پيمان وفاداري و بيعت گرفت، ولي همانگونه كه مي دانيم به پيمان خود وفادار نماندند و آتش جنگ جمل را روشن كردند كه در آن آتش، بيش از ده هزار نفر از مسلمين سوختند و بي شك گروه زياد ديگري در اين توطئه سهيم و شريك بودند و با اين كه بيعت كرده بودند در صدد پيمان شكني برآمدند و مخاطب علي (ع) همين گروهند. ابن ابي الحديد در يكي از كلمات خود نقل مي كند كه: علي (ع) در آن روزي كه زبير با او بيعت كرد فرمود: من از اين بيم دارم كه تو پيمان خود را بشكني و با اين بيعت مخالفت كني! عرض كرد: بيم نداشته باش چنين چيزي تا ابد از من سر نمي زند! امام (ع) فرمود: خداوند گواه و شاهد من بر اين موضوع باشد؟ عرض كرد:

آري پس از چند روز طلحه و زبير خدمت اميرمومنان (ع) آمدند و عرض كردند: تو مي داني در زمان حكومت عثمان چه اندازه به ما جفا شد! و مي داني او همواره طرفدار بني اميه بود اكنون كه خداوند خلافت را به تو سپرده است، بعضي از اين فرمانداريها را در اختيار ما بگذار! امام (ع) فرمود: به قسمت

الهي راضي باشيد تا من در اين باره فكر كنم و بدانيد من كسي را در اين امانت شريك نمي كنم مگر اين كه از ديانت و امانت او راضي و مطمئن باشم … آنها از نزد حضرت بيرون آمدند در حالي كه ياس از رسيدن به مقام، آنها را فراگرفته بود و چيزي نگذشت كه اجازه براي عمره گرفتند. عجيب تر اين كه بنا به گفته ابن ابي الحديد هنگامي كه نامه علي (ع) به معاويه رسيد كه: مردم همگي با من بيعت كرده اند و تو هم براي من بيعت بگير و بزرگان اهل شام را نزد من بفرست، معاويه (سخت دستپاچه شد و) نامه اي به زبير نوشت و او را به عنوان اميرالمومنين خطاب كرد و گفت از تمام مردم شام براي تو بيعت گرفتم، با سرعت به سوي كوفه و بصره برو و اين دو شهر را تسخير كن كه بعد از تسخير اين دو، هيچ مشكلي وجود ندارد و بعد از تو براي طلحه بيعت گرفتم، برويد و مردم را به عنوان خونخواهي عثمان بشوران

يد. سپس مي افزايد: ولي به خاطر استتار شما در لباس دين بود كه از شما چشم پوشيدم (و راز شما را افشا نكردم) در حالي كه صفاي دل، مرا از درون شما آگاهي مي داد (و از توطئه ها و نيرنگهاي شما به لطف الهي آگاه بودم) (حتي سترني عنكم جلباب الدين، و بصرنيكم صدق النيه). در حقيقت اين دو جمله امام (ع) پاسخ به دو سوال متعدد مي باشد: اولا: اگر امام انتظار پيمان شكني آنها را داشت و نشانه هايش را در آنها مي ديد چرا اين مطلب را آشكار نفرمود؟ و ثانيا:

اين آگاهي بر درون و باطن آنها از كجا پيدا شد؟ امام در پاسخ سوال اول مي فرمايد: استتار در پرده دين بود كه ايجاب مي كرد اين راز مكتوم بماند و در پاسخ سوال دوم مي فرمايد: صفاي دل، مرا آگاه ساخت. بعضي از شارحان نهج البلاغه احتمال ديگري در تفسير جمله اول داده اند و آن اين كه شما مرا نشناختيد و دليل آن اين بود كه پرده خيال و برداشت نادرست از دين، مانع شناخت شما از من بود و يا ديانت من مانع شناخت شما از من گرديد، ولي با توجه به تكلفاتي كه اين تفسير دارد و تناسب چنداني با جمله هاي قبل در آن ديده نمي شود، تفسير اول صحيحتر به نظر مي رسد. در پايان اين سخن مي فرمايد: من در كنار جاده هاي گمراه

كننده ايستادم تا شما را به طريق حق رهنمون شوم، در آن هنگام كه گرد هم جمع مي شديد و راهنمايي نداشتيد و تشنه رهبر شايسته اي بوديد و براي پيدا كردن اين آب حيات، تلاش مي كرديد و به جايي نمي رسيديد (اقمت لكم علي سنن الحق في جواد المضله، حيث تلتقون و لا دليل، و تحتفرون و لا تميهون). در حقيقت امام (ع) آنان را در عصر عثمان مخصوصا سالهاي آخر عمر او، تشبيه به مسافراني مي كند كه راه را گم كرده و در بيراهه گرفتار شده و از تشنگي مي سوزند و جاي جاي زمين را براي رسيدن به آب حفر مي كنند و به آب دست نمي يابند، ولي امام (ع) به ياري آنها مي آيد، به صراط مستقيم هدايتشان مي كند و از سرچشمه هدايت سيرابشان مي سازد. به آنها توجه مي دهد كه اگر در آن دوران تاريك و

طوفاني من نبودم چه مشكلات و گرفتاريهاي عظيم ديني و دنيوي دامانتان را مي گرفت. امروز پرده ها را كنار مي زنم! جمله هاي متعددي كه در اين فراز از كلام آمده است هر كدام اشاره به نكته مهمي دارد و به نظر مي رسد كه در لابه لاي اين جمله ها، جمله هاي بيشتري بوده است كه مرحوم سيدرضي (ره) به هنگام تلخيص كردن، آنها را ساقط نموده است. چرا كه سيره مرحوم سيدرضي (ره) بر اين قرار داشته كه ا

ز خطبه ها گلچين مي كرده و قسمتهايي را كنار مي گذاشته، گاهي بيشتر و گاهي كمتر. به هر حال نخستين نكته اي را كه امام (ع) در اينجا به آن اشاره مي كند اين است كه مي فرمايد: من امروز (حوادث) بي زباني را كه صد زبان دارد براي شما به سخن درمي آورم (تا حقايق را فاش كند) (اليوم انطق لكم العجماء ذات البيان). عجماء به معناي حيوان بي زبان است، ولي گاه به حوادث و مسائل ديگري كه سخن نمي گويد نيز اطلاق مي شود و لذا بسياري از شارحان نهج البلاغه معتقدند كه عجماء در اينجا اشاره به حوادث عبرت آميزي است كه در عصر او يا در گذشته، روي داده و هر كدام براي خود زبان حالي دارند و انسانها را پند و اندرز مي دهند. امام پيامهاي آنها را با بيان رساتري در اينجا و در موارد ديگر بيان مي كند و نكته هاي عبرت آموز آنها را شرح مي دهد. اين احتمال نيز داده شده است كه منظور از آن صفات كمال خود آن حضرت و يا اوامر الهي است كه اينها نيز گويي خاموشند و امام سخنان آنها را بازگو مي كند. در جمله دوم امام (ع) با قاطعيت مي فرمايد: آن كس كه

از دستورات من تخلف كند از حق دور گشته است زيرا از زماني كه حق را به من نشان داده اند هرگز در آن ترديد نكرده ام (بنابراين آ

نچه مي گويم حق است و هر كس تخلف كند از حق فاصله گرفته) (عزب راي امري تخلف عني، ما شككت في الحق مذ اريته). در واقع صدر و ذيل اين كلام از قبيل علت و معلول يا دليل و مدعاست و با توجه به اين كه امام (ع) در دامان حق پرورش يافته و در آغوش پيامبر اسلام (ص) بزرگ شده و همواره كاتب وحي و شاهد معجزات بوده و از همه بالاتر باب مدينه علم النبي- ص-) و به منزله در ورودي براي شهر علم پيامبر بوده است و علاوه بر عالم ظاهر، به عالم شهود و باطن راه يافته است، اين سخن هرگز ادعاي گزافي نيست. بعضي از شارحان احتمال ديگري در جمله (عزب راي امري … ) داده اند و آن اين كه از قبيل نفرين باشد يعني: دور باد راي كسي كه از دستوراتم تخلف كند ولي معناي اول مناسبتر به نظر مي رسد. در سومين جمله، به پاسخ سوالي مي پردازد كه بعد از داستان جنگ جمل به ذهن بعضي مي رسيد و آن اين كه چرا امام (ع) از ماجراي اين جنگ نگران بود؟ مي فرمايد: نگراني من هرگز به خاطر خودم نبود بلكه به خاطر اين بود كه مبادا با آمدن همسر پيامبر (ص) به ميدان، و فرياد دروغين خونخواهي قتل عثمان و حضور جمعي از صحابه پيمان شكن در لشكر دشمن، گروهي از عوام به شك و ترديد بيفتند، درست همانند

نگراني موسي به هنگام رويارويي با ساحران.

موسي هرگز احساس ترس نسبت به خودش نكرد، بلكه از اين مي ترسيد كه جاهلان و دولتهاي ضلالت غلبه كنند و مردم را به گمراهي بكشانند (لم يوجس موسي عليه السلام خيفه علي نفسه بل اشفق من غلبه الجهال و دول الضلال). اين جمله اشاره به آيات سوره طه است آنجا كه خداوند مي فرمايد: قالوا يا موسي اما ان تلقي و اما ان نكون اول من القي، قال بل القوا، فاذا حبالهم و عصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعي فاوجس في نفسه خيفه موسي، ساحران گفتند اي موسي! آيا تو اول عصاي خود را مي افكني يا ما اول باشيم؟ گفت: شما اول بيفكنيد، در اين هنگام طنابها و عصاهاي آنان بر اثر سحرشان چنان به نظر مي رسيد كه حركت مي كند، موسي ترس خفيفي در دل احساس كرد (مبادا مردم گمراه شوند)! در چهارمين جمله به مردم و بازماندگان جنگ جمل هشدار مي دهد كه: امروز ما و شما در جاده حق و باطل قرار گرفته ايم (يا به تعبير ديگر بر سر دوراهي حق و باطل قرار گرفته ايم كه ما به سويي مي رويم و شما به سوي ديگر! ما در متن حق هستيم و متاسفانه شما بر باطل و در لبه پرتگاه!) (اليوم تواقفنا علي سبيل الحق و الباطل). درست چشم باز كنيد و وضع خود را ببينيد

كه بر امام زمانتان خروج كرده ايد! احترام بيعت را نگه نداشته و پيمان الهي را شكسته ايد! و در ميان مسلمين شكاف ايجاد كرده ايد! و خونهاي گروه عظيمي را ريخته ايد! و مسووليت بزرگي در پيشگاه خدا و براي يوم المعاد جهت خود فراهم كرده ايد! نيك بينديشيد و در وضع خود تجديدنظر كنيد!

سرانجام در آخرين جمله مي فرمايد: كسي كه اطمينان به آن داشته باشد تشنه نمي شود (و تشنگي هاي كاذب كه معمولا هنگام وحشت از فقدان آب، بر انسان چيره مي شود به او دست نمي دهد) (من وثق بماء لم يظما). اشاره به اين كه آن كس كه رهبر و راهمناي مطمئني داد، گرفتار شك و ترديد و وسوسه هاي شيطاني و اضطراب و بي اعتمادي نمي گردد، چرا كه خود را در كنار چشمه آب زلال معرفت احساس مي كند و در مشكلات به او پناه مي برد و از او فرمان و دستور مي گيرد، شما هم اگر رهبر خود را بشناسيد و به او اعتماد كنيد، با اطمينان خاطر در راه حق گام مي نهيد و از تزلزل و ترديد و وسوسه هاي نفس و شيطان در امان خواهيد بود. نكته ها: 1- ديد باطن! امام (ع) در اينجا به نكته مهمي اشاره فرموده است و آن اين كه: صفاي دل و صدق نيت از اسباب بصيرت و روشن بيني است مومنان پاكدل، مسائلي را مي بينند

كه از ديگران پنهان است و اين حقيقتي است كه هم در قرآن مجيد به آن اشاره شده و هم در روايات اسلامي، قرآن مي گويد: ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اگر تقوا پيشه كنيد خداوند وسيله شناخت حق از باطل را براي شما قرار مي دهد (و به وسيله نور تقوا مي توانيد، حق و باطل را در پنهان ترين چهره هايش بشناسيد). در حديث معروفي كه از پيامبر (ص) نقل شده، مي خوانيم: اتقوا فراسه المومن فانه ينظر بنور الله، از هوشياري مومن بپرهيزيد كه او به كمك نور خدا مي بيند و در حديث ديگري از امام علي بن موسي الرضا (ع) مي خوانيم: ما

من مومن الا و له فراسه ينظر بنور الله علي قدر ايمانه و مبلغ استبصاره و علمه و قد جمع الله للائمه منا ما فرقه في جميع المومنين و قال عز و جل في كتابه: ان في ذلك لايات للمتوسمين، هيچ مومني نيست مگر اين كه هوشياري خاصي دارد كه با نور الهي به اندازه ايمان و مقدار بصيرت و علم خود مي بيند و خداوند براي امامان اهل بيت- عليهم السلام- آنچه را به همه مومنان داده قرار داده و در همين زمينه در كتابش فرموده: در اين، نشانه هايي است براي هوشياران. سپس افزود: نخستين متوسمان (هوشياران روشن بين) رسول خدا (ص) سپس اميرمومنان (ع) و بعد از

او حسن و حسين (عليهماالسلام) و امامان از فرزندان حسين (عليهم السلام) تا روز قيامتند. جالب اين كه: امام علي بن موسي الرضا (ع) همه اين سخنان را در پاسخ كسي فرمود كه سوال كرده بود: چگونه شما از قلوب مردم آگاه مي شويد و خبر مي دهيد؟! در حقيقت حقايق جهان پرده اي ندارد، اين ما هستيم كه به خاطر هوا و هوسها و وسوسه هاي شيطاني پرده در برابر چشم قلب خود ايجاد مي كنيم و اگر با نور تقوا و ايمان اين پرده ها كنار رود همه چيز آشكار است. چنان كه در حديثي از پيامبر اكرم (ص) آمده است: لولا ان الشياطين يحومون الي قلوب بني آدم لنظروا الي الملكوت، اگر شياطين دلهاي فرزندان آدم را احاطه نكنند مي توانند به عالم ملكوت (و باطن اين جهان) نظر بيفكنند. حقيقت سرايي است آراسته هوا و هوس گرد برخاسته! نبيني كه هرجا كه برخاست گرد نبيند نظر گرچه بيناست مرد؟! 2- پرده پوشي بر عيوب مردم

غالب افراد داراي عيوب پنهاني هستند و گاه انسان از طرق عادي يا از طرق فراست و ايماني از آن آگاه مي شود وظيفه هر كس- مخصوصا رهبران جامعه- اين است تا آنجا كه خطري براي اجتماع به وجود نيايد در عيب پوشي بكوشند و پرده دري نكنند، چرا كه پرده دري ها از يك سو، ا

حترام شخصيت افراد را در هم مي شكند و از سوي ديگر، آنها را در ارتكاب گناه جسور مي كند، زيرا در پرده بودن عيب همواره سبب احتياط افراد است، اما اگر كار به رسوايي كشيد ديگر كسي ملاحظه نمي كند و از همه اينها گذشته پرده دري باعث اشاعه فحشاء در جامعه و آلوده شدن ديگران به گناه مي گردد. به همين دليل در احاديث اسلامي تاكيد فراواني بر اين مطلب شده است در حديثي مي خوانيم كه يكي از حقوق مومنان، بر يكديگر اين است كه: اسرار و عيوب يكديگر را بپوشانند و خوبيها را آشكار سازند (و اكتم سره و عيبه و اظهر منه الحسن). در حديث ديگري از امام صادق (ع) مي خوانيم: من ستر علي مومن عوره يخافها ستر الله عليه سبعين عوره من عورات الدنيا و الاخره، كسي كه عيب مومني را كه از آشكار شدنش بيمناك است بپوشاند، خداوند هفتاد عيب او را در دنيا و آخرت مي پوشاند. امام (ع) در بالا اشاره پرمعنايي به اين دستور اسلامي كرده و پايبندي خود را نسبت به آن آشكار ساخته، البته همانگونه كه گفتيم اين در موردي است كه عيوب پنهاني سرچشمه مشكلات اجتماعي نگردد كه در آنجا وظيفه افشاگري به ميان مي آيد. ولي نبايد به بهانه اين استثنا اسرار و عيوب مردم را فاش

كرد، بلكه بايد ب

ه راستي محل روشني براي اين استثنا پيدا شود. مبارزه حق و باطل: در كلام بالا حق و باطل به دو جاده تشبيه شده است كه گروهي از اين و گروهي از آن مي روند، اگر بخواهيم اين دو واژه را در يك عبارت كوتاه و روشن تفسير كنيم بايد بگويم حق همان واقعيت است و باطل پندارهاي بي اساس و سرابهايي كه به صورت آب نمايان مي شود. به اين ترتيب ذات پاك خداوند كه از هر واقعيتي روشنتر و بارزتر است، نخستين چيزي است كه شايسته نام حق است و غير او به هر مقدار كه با او ارتباط دارد حق است و به هر اندازه از او بيگانه است باطل است. عالم امكان، به خاطر انتسابش به خدا حق است و به خاطر آميخته بودن با جنبه هاي عدمي، باطل است. تمام راههايي كه انسان را به سوي خدا مي برد و به هستي او تكامل مي بخشد و مراحل تازه اي از حيات جاويد به او مي دهد، حق است و آنچه او را از خدا دور مي كند و به اوهام و خيالات و پندارها پايبند مي سازد، باطل است. صحنه اين جهان صحنه مبارزه حق و باطل است كه قرآن مجيد براي مجسم ساختن ابعاد اين مبارزه و نتيجه و سرانجام آن، مثال بسيار جالب و پرمعنايي در سوره رعد بيان فرموده است: حق را به آبي تشبيه مي كند كه از آسمان نازل مي شود و به صور

ت سيلاب از دامنه كوهها جاري مي شود و باطل را به كفهايي تشبيه مي كند كه بر اثر آلودگي آب بر آن ظاهر مي شود، اما مدت زيادي طول نمي كشد آب وارد

جلگه مي شود آلودگي ته نشين مي شود، كفها از بين مي رود و آنچه مايه حيات و آباداني است باقي مي ماند.

خطبه 005-پس از رحلت رسول خدا

[صفحه 433]

لما قبض رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم و خاطبه العباس و ابوسفيان بن حرب في ان يبايعا له بالخلافه (و ذلك بعد ان تمت البيعه لابي بكر في السقيفه و فيها ينهي عن الفتنه و يبين عن خلقه و علمه) هنگامي كه رسول خدا (ص) رحلت فرمود، عباس و ابوسفيان به علي (ع) عرض كردند كه آماده اند با او براي خلافت بيعت كنند (و اين در زماني بود كه بيعت در سقيفه براي ابوبكر پايان يافته بود- حضرت نپذيرفت- و اين خطبه را ايراد كرد و در آن، نهي از فتنه و آشوب مي كند و از روحيه و آگاهيهاي خود پرده برمي دارد). خطبه در يك نگاه اين خطبه از معدود خطبه هايي است كه از علي (ع) در غير زمان خلافتش نقل شده است. از مجموع اين خطبه و مقدمه اي كه سيدرضي براي آن آورده، به خوبي استفاده مي شود كه بعد از رحلت رسول خدا (ص)، ابوسفيان و عباس خدمت آن حضرت آمدند (و شايد عباس به تحريك ابوسفيان آمده بود) و امام (ع) را به قيام تشويق كردند و تقاضا كردند با او به عنوان خليفه بيعت كنند ولي امام (ع) با آگاهي كاملي كه از شرايط زمان داشت و دلسوزي خاصي كه براي بقاي اسلام و درهم شكستن توطئه هاي منافقان مي نمود نه تنها اين بيعت را نپذيرفت بلكه با عباراتي

روشن به آنها هشدار داد كه از اينگونه كارها بپرهيزند. از آنجا كه مي دانست افراد ناآگاه يا مغرض به او خرده گيريهايي به خاطر

سكوتش مي كنند به آنها پاسخ داد و در پايان، عشق خود را به مرگ و شهادت و لقاي پروردگار بيان مي كند و به علم و آگاهي فراواني اشاره مي نمايد كه از اسرار است و اجازه پرده برداري از آن را ندارد. ترجمه: اي مردم! امواج فتنه ها را با كشتيهاي نجات بشكافيد و از راه اختلاف و پراكندگي و دشمني كنار آييد و تاجهاي تفاخر و برتري جويي را از سر بنهيد! آن كس كه با داشتن بال و پر (يار و ياور) قيام كند يا در صورت نداشتن نيروي كافي، راه مسالمت پيش گيرد و راحت شود رستگار شده است. اين (زمامداري بر مردم) آبي متعفن و لقمه اي گلوگير است (و اگر فرمان الهي نباشد تن به آن درنمي دهم)! (اين را نيز بدانيد) كسي كه ميوه را پيش از رسيدن بچيند همانند كسي است كه بذر را در زمين نامناسب، همچون كوير و شوره زار بپاشد (كه سرمايه و نيروي خود را تلف كرده و نتيجه اي عايد وي نمي شود!) اگر (درباره خلافت و شايستگيهايم و وضعيت پيامبر در اين زمينه نسبت به من) سخن بگويم مي گويند: او نسبت به حكومت بر مردم حريص است! و اگر سكوت كنم مي گويند:

از مرگ مي ترسد! عجيب است بعد از آن همه حوادث گوناگون (آن همه رشادتهايي كه در غزوات اسلامي از من ديده يا شنيده اند چگونه ممكن است مرا به ترس از مرگ نسبت دهند) به خدا سوگند انس و علاقه فرزند ابوطالب به مرگ و شهادت از علاقه طفل شيرخوار به پستان مادرش بيشتر است! (من اگر سكوت مي كنم) به خاطر آن است كه اسراري در درون دارم كه اگر

آنها را اظهار كنم شما همچون طنابها در چاههاي عميق به لرزه درمي آييد! شرح و تفسير: مراقب فته انگيزان باشيد! شارح معروف ابن ميثم در آغاز اين خطبه مي گويد: سبب اين كلام اميرمومنان علي (ع) آن است كه چون در سقيفه بني ساعده براي ابوبكر بيعت گرفته شد، ابوسفيان براي ايجاد فتنه و آشوب و درگيري در ميان مسلمانان به سراغ عباس عموي پيامبر رفت و به او گفت: اين گروه، خلافت را از بني هاشم بيرون بردند و در قبيله بني تيم قرار دادند (ابوبكر از اين قبيله بود) و مسلم است كه فردا اين مرد خشن كه از طايفه بني عدي است (اشاره به عمر است) در ميان ما حكومت خواهد كرد. برخيز، نزد علي (ع) برويم و با او به عنوان خلافت بيعت كنيم. تو عموي پيامبري و سخن من هم در ميان قريش مقبول است اگر آنها با ما به مقابله برخيزند با آن

ها پيكار مي كنيم و آنان را در هم مي كوبيم. و به دنبال اين سخن هر دو نزد اميرمومنان علي (ع) آمدند. ابوسفيان عرض كرد: اي ابوالحسن از مساله خلافت غافل مشو. كي ما پيرو قبيله بي سر و پاي (تيم) بوديم! (و مي خواست به اين ترتيب امام (ع) را تحريك براي قيام و درگيري كند) اين در حالي بود كه حضرت مي دانست او به خاطر دين، اين سخنان را نمي گويد بلكه مي خواهد فساد برپا كند. به همين جهت خطبه بالا را ايراد فرمود. مورخ معروف ابن اثير در كتاب كامل مي نويسد كه علي (ع) در اينجا به ابوسفيان فرمود: به خدا سوگند منظور تو چيزي جز فتنه نيست! به خدا سوگند تو هميشه در فكر

بودي كه براي اسلام و مسلمين ايجاد شر كني! ما نياز به نصيحت و اندرز تو نداريم! و از اينجا حال و هوايي كه اين خطبه در آن صادر شده است به خوبي روشن مي شود و مي تواند پرتوي روي تمام جمله هاي خطبه بيندازد و آن را تفسير كند. در نخستين بخش از اين خطبه، امام (ع) به چهار نكته مهم اشاره مي فرمايد: نخست مي گويد: اي مردم! امواج سهمگين فتنه ها را با كشتيهاي نجات بشكافيد و از راه اختلاف و پراكندگي و دشمني كنار آييد و تاجهاي تفاخر و برتري جويي را از سر بنهيد! (ايها الناس شقوا امواج

الفتن بسفن النجاه، و عرجوا عن طريق المنافره، وضعوا تيجان المفاخره). خطاب (ايها الناس) نشان مي دهد كه تنها اين دو نفر در خدمت حضرت نبودند، بلكه گروهي ديگر از مردم حضور داشتند. بعضي روايات نيز اين معني را تاييد مي كند. اين نكته قابل توجه است كه امام (ع) فتنه ها را به امواج كوبنده و شكننده تشبيه مي كند و براي مقابله با آن به استفاده از كشتيهاي نجات توصيه مي كند و مراد از كشتيهاي نجات، كشتيهاي محكم و بزرگي است كه توانايي بر شكافتن امواج و رساندن سرنشينان را به ساحل نجات دارد، و منظور در اينجا رهبران الهي و مخصوصا اهل بيت پيامبر (ص) است يعني آنچه را ما مي گوييم گوش كنيد نه آنچه را خود مي خواهيد و در تاكيد بر اين معني، اختلاف و تفاخر و برتري جويي گروهي و قبيله اي را به راه خطرناكي تشبيه مي فرمايد كه بايد هر چه زودتر از آن كناره گيري كرد (توجه داشته باشيد كه معني اصلي منافره، تفاخر دو نفر با

يكديگر و سپس به عنوان داوري نزد شخص ثالثي رفتن مي باشد). در واقع امام (ع) در اين سخن گهربارش انگشت روي نقطه اصلي دردهاي جانكاه بشريت گذارده كه هميشه جنگهاي خونين و اختلافات و كشمكشها و كشت و كشتارها و ناامنيها از برتري جوييها و

تفاخر سرچشمه مي گيرد، و اگر اين بت، شكسته شود بيشترين مشكلات جوامع بشري حل خواهد شد و دنيا امن و امان و آرام مي گردد. درست است كه طالبان مقام و قدرت، هر كدام زير چتر دفاع از حقوق جامعه و حفظ ارزشها پنهان مي شود ولي چه كسي است كه نداند اينها همه بهانه رسيدن به مقام و وسيله برتري جويي بر ديگران است؟ سپس به سراغ نكته دوم مي رود و مي فرمايد: آن كس كه با داشتن بال و پر (يار و ياور) قيام كند رستگار شده، يا در صورت نداشتن نيروي كافي راه مسالمت پيش گيرد (راحت شده و مردم را راحت كرده است) (افلح من نهض بحناح، او استسلم فاراح). در واقع در اينجا امام (ع) به اين نكته اساسي اشاره مي فرمايد كه قيام كردن براي گرفتن حق شرايطي دارد، اگر آن شرايط موجود باشد من مضايقه ندارم ولي هنگامي كه شرايط موجود نيست، عقل و منطق و دين مي گويد قيام كردن نه تنها موجب پيشرفت نيست بلكه باعث ايجاد شكاف و اختلاف و اذيت و آزار خويش و ديگران و هدر دادن نيروهاست و اين يكي از اصول جاويداني است كه بايد در تمام كارهاي اجتماعي و مخصوصا قيامهاي سياسي مورد توجه دقيق باشد. در سومين نكته اشاره به مساله خلافت و حكومت بر مردم كه گروهي يقه براي

آن چاك مي كنند

و هر كار خلافي را براي وصول به آن مجاز مي شمرند كرده و پرده از ماهيت آن برمي دارد، مي فرمايد: اين (زمامداري بر مردم) آبي متعفن و لقمه اي گلوگير است (هذا ماء آجن، و لقمه يغص بها آكلها). درست است كه حيات انسان با آب و غذاست ولي كدام آب و غذا؟ آبي كه پاكيزه و لقمه اي كه گوارا باشد و امام (ع) در اينجا طبيعت حكومت را به آب متعفن و لقمه اي گلوگير تشبيه مي كند و به راستي همين است. انسان هر قدر به زندگي حاكمان و زمامداران نزديك مي شود به مشكلات عظيم و ناراحتيهاي شديد و عواقب دردناك آنان آگاهتر مي گردد، نه آرامشي دارند و نه امنيتي. تنها دورنماي اين زندگي براي افراد، جالب و پرشكوه و وسوسه انگيز است. البته رجال الهي به استقبال مشكلات اين امر مي روند و ناراحتيهاي آن را به خاطر خدا تحمل مي كنند و آسايش و آرامش خود را فداي خدمت به دين خدا و بندگان او مي نمايند. اين احتمال نيز داده شده است كه هذا اشاره به نوع حكومتي باشد كه ابوسفيان آن را پيشنهاد مي كرد. به هر حال درست است كه حكومت همانند آب، مايه حيات ملتهاست، ولي از آنجا كه در جوامع بشري هميشه مورد توجه دنياپرستان بوده است و طبعا با مردان الهي به مبارزه و منازعه در آن برم

ي خاسته اند، اين آب حيات بخش را آلوده مي كردند و اين غذايي كه مايه قوت و قدرت براي جوامع بشري است به صورت ناگواري درمي آوردند تا آنجا كه بسياري از اولياي حق از آن شكوه داشتند و با صراحت مي گفتند اگر فرمان خدا و رضاي او

نبود هرگز به آن تن در نمي دادند، و همانگونه كه در ذيل خطبه شقشقيه خوانديم امام (ع) حكومت و زمامداري را ذاتا كم ارزشتر از آب بيني يك بز مي شمرد. در چهارمين نكته به يكي ديگر از ابعاد اين مساله مي پردازد و آن اين كه كسي كه مي خواهد براي كار مهمي مانند تشكيل حكومت الهي قيام كند، بايد در شرايط آماده اي اقدام نمايد و يا بتواند شرايط را خودش آماده سازد وگرنه قيامهاي بي مورد و حساب نشده، ثمره اي جز ناكامي و شكست نخواهد داشت. امام (ع) در اين رابطه مي فرمايد: كسي كه ميوه را پيش از رسيدن بچيند همانند كسي است كه بذر را در زمين نامناسب (همچون كوير و شوره زار) بپاشد (كه سرمايه و نيروي خود را تلف كرده و نتيجه اي عايد او نمي گردد) (و مجتني الثمره لغير وقت ايناعها كالزارع بغير ارضه). جمعي از شارحان نهج البلاغه احتمال داده اند كه ضمير در (بغير ارضه) به زارع برگردد و مفهومش اين است مانند كسي است كه در زمين ديگري

بذر بپاشد كه ثمره اش عايد ديگران مي شود، ولي با توجه اين كه امام (ع) آن را با چيدن ميوه نارس يكسان دانسته است، ضعف اين تفسير روشن مي شود. اين سخن در واقع يكي ديگر از اصول جاويدان و درسهاي اساسي براي تشكيل حكومتهاي الهي است، به اين معني كه طالبان حق و عاشقان عدالت هرگز نبايد گرفتار احساسات زودگذر شوند و با مطالعات محدود به كاري دست زنند كه شرايط آن مهيا نيست، بلكه بايد با صبر و حوصله به فراهم ساختن شرايط و ترتيب مقدمات و تهيه قوا و نيروهاي لازم دست زنند هر چند اين كار

زماني را طلب كند، همانطور كه باغبان آگاه هرگز به سراغ ميوه هاي نارس نمي رود، هر چند نياز فراوان به ميوه براي تغذيه خود و يا فروش داشته باشد و نيز كشاورز آگاه، در زمين نامساعد بذر نمي افشاند بلكه قبلا با صبر و حوصله، زمين را شخم زده و شوره زار را آماده مي كند، سپس به بذر افشاني مشغول مي شود. با اين بهانه جويان چه بايد كرد؟! امام (ع) در بخش دوم اين خطبه اشاره به بهانه جوييها و ايرادهاي ضد و نقيض ناآگاهان و حسودان مي كند و مي گويد: هر موضعي كه من در برابر امر خلافت بگيرم، اين سياه دلان بي خبر ايرادي مطرح مي كنند، مي فرمايد: اگر درباره خلافت و شاي

ستگي ام نسبت به آن و عدم شايستگي ديگران سخن بگويم و به افرادي كه به سراغم مي آيند پاسخ مثبت بدهم مي گويند: او نسبت به حكومت و زمامداري بر مردم حريص است، و اگر دم فرو بندم و ساكت بنشينم خواهند گفت از مرگ مي ترسد (فان اقل يقولوا: حرص علي الملك و ان اسكت يقولوا: جزع من الموت). آري! اين شيوه هميشگي نابخردان و لجوجان است كه مردان خدا دست به هر كاري بزنند ايرادي بر آن مي گيرند و حتي از تناقض گويي و پريشان بافي در اين زمينه ابايي ندارند! قيام كنند ايراد مي گيرند، قعود كنند اشكال مي كنند، تلاش كنند خرده گيري مي كنند، نسبت به مسائل بي اعتنا باشند سخن ديگري مي گويند و به همين دليل مومنان راستين هرگز گوششان بدهكار اينگونه سخنان ضد و نقيض نيست! اين همان است كه در حديث معروف از امام صادق (ع) نقل شده است كه: ان رضي الناس لا يملك و السنتهم لا تضبط، خشنودي

همه مردم به دست نمي آيد و زبانهايشان هرگز بسته نمي شود! شبيه همين معني در خطبه 172 نيز آمده است كه مي فرمايد: بعضي به من گفتند اي فرزند ابوطالب تو نسبت به حكومت حريص هستي و من پاسخ دادم به خدا سوگند شما حريصتريد! من حقي را كه شايسته آنم مي طلبم و شما مانع مي شويد (اما شما

مقامي را مي طلبيد كه هرگز شايسته آن نيستيد و انگيزه اي جز دنياطلبي نداريد)! سپس در ادامه اين سخن به پاسخ كساني مي پردازد كه سكوت او را به ترس از مرگ نسبت مي دادند، ميفرمايد: عجيب است بعد از آن همه حوادث گوناگون (جنگهاي بدر، احد، حنين، خيبر و احزاب بعد از آن همه رشادتها كه از من شنيده يا ديده ايد، چه كسي مي تواند وصله ترس از مرگ را به علي بچسباند؟!) به خدا سوگند انس و علاقه فرزند ابوطالب به مرگ (و شهادت در راه خدا و اطاعت از اوامر الهي) از علاقه طفل شيرخوار به پستان مادرش بيشتر است! (هيهات بعد اللتيا و التي! و الله لابن ابي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه). ولي اگر من سكوت مي كنم به خاطر آن است كه علوم و آگاهي و اسراري در درون دارم كه اگر اظهار كنم همچون طنابها در چاههاي عميق به لرزه درمي آييد! (بل اندمجت علي مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الارشيه في الطوي البعيده). نكته: چرا علي (ع) بعد از پيامبر قيام نكرد؟ بسياري سوال مي كنند با اين كه علي (ع) براي خلافت رسول خدا (ص) از همه شايسته تر بود و افزون بر اين پيامبر بارها بر جانشيني و خلافت او تاكيد فرمود، چرا آن حضرت

براي گرفتن اين حق مسلم خويش كه در و

اقع حق امت اسلامي بود بپا نخاست و قدرت نمايي نكرد، بلكه سكوت فرمود و ميدان به دست ديگران افتاد؟ پاسخ اين سوال به وضوح در عبارات كوتاه و پرمعناي اين خطبه آمده است، و در واقع چند دليل براي عدم قيام خود ذكر فرموده است: نخست اين كه كساني كه به او پيشنهاد قيام كرده اند مانند ابوسفيان به يقين حسن نيت نداشته اند و يا- مانند عباس- تحت تاثير كساني بودند كه حسن نيت نداشتند، و لذا امام آنان را در اين خطبه، فتنه جو و برتري طلب خوانده است. ديگر اين كه حضرت به خوبي مي ديد كه در مسير خود تقريبا تنهاست و جز ياراني اندك كسي را ندارد، به همين دليل در بعضي از خطبه هاي نهج البلاغه نيز امام با صراحت مي گويد: تنها ياوران من اهل بيت من بودند و من نخواستم آنها را به خطر بيفكنم! از همه اينها گذشته، حكومت و زمامداري مردم براي امام يك هدف نبود، چرا كه او آن را آبي متعفن و لقمه اي گلوگير مي داند، بلكه وسيله اي براي احقاق حق و اجراي عدالت و يا دفع باطل مي دانست. ولي هنگامي كه مي بيند اين قيام به اين هدف منتهي نمي شود، بلكه ايجاد خلاف ميان صفوف مسلمين مي كند و ممكن است منافقان كه منتظر بودند از آب گل آلود ماهي بگيرند، برخيزند و اساس اسلا

م را به خطر بيندازند، چاره اي جز سكوت نمي بيند. ابن ابي الحديد مي گويد: روايت شده است كه روزي فاطمه- سلام الله عليها- امام را به قيام ترغيب كرد و در همان حال صداي موذن برخاست (اشهد ان محمدا رسول الله) امام رو به

همسر گراميش فاطمه كرد، فرمود: ايسرك زوال هذا النداء من الارض، آيا دوست داري اين صدا از روي زمين برچيده شود؟ عرض كرد: نه. فرمود: پس مطلب همان است كه من مي گويم (بايد سكوت و تحمل كرد). از همه اينها گذشته هر كار- مخصوصا قيامهاي مهم اجتماعي سياسي- نياز به فراهم شدن شرايط دارد و بايد زمينه هاي آن فراهم گردد و در غير اين صورت نتيجه اي جز ناكامي و شكست و اتلاف نيروها نخواهد داشت و مانند آن است كه ميوه نارسيده را از درخت بچينند يا بذر در شوره زار بريزند. امام كه از اين واقعيتها باخبر بود، وظيفه اي الهي خود را در اين ديد كه سكوت را بر قيام ترجيح دهد. 1- سابقه دلاوريهاي امام (ع) امام (ع) با اشاره كوتاهي به شجاعتها و دلاوريها و ايثارگريهاي خود در غزوات و جنگهاي مختلف اسلامي و در مواضعي چون ليله المبيت (شبي كه علي (ع) در بستر پيامبر (ص) خوابيد و آن حضرت از چنگال دشمنان رهايي يافت) و غير آن، به خرده گيران يادآو

ري مي كند كه من از هيچ حادثه مهمي وحشت ندارم و امتحان خود را در طول زندگي ام به خوبي پس داده ام، بنابراين سكوت من هرگز دليل بر ضعف يا ترس نيست، بلكه مصالح اسلام و امت اسلامي را در اين سكوت مي بينم، ولي در بيان اين معني اشاره به ضرب المثل معروفي از عرب مي كند و مي فرمايد: (بعد اللتيا و التي). داستان ضرب المثل از اين قرار است كه مردي اقدام به ازدواج كرد. اتفاقا همسر او زني كوتاه قد، كم سن و سال، بداخلاق و نامناسب بود و درد و رنجهاي زيادي از او

كشيد و سرانجام طلاقش داد. در مرحله دوم با زن بلند قامتي ازدواج كرد كه او هم بيش از همسر اول او را رنج و عذاب و آزار داد و ناچار به طلاق او شد، و بعد گفت: بعد اللتيا و التي لا اتزوج ابدا، بعد از آن زن كوتاه قد و ديگر زن بلندقامت، هرگز همسري انتخاب نخواهم كرد و اين ضرب المثلي شد براي حوادث بزرگ و كوچك و صغير و كبير، اشاره به اين كه من در زندگانيم همه گونه حوادث را با شجاعت و شهامت پشت سر گذاشته ام و ديگر جاي اين توهمات درباره من نيست. 2- چرا از مرگ بترسم؟! نكته ديگر اين كه امام (ع) مي فرمايد: علاقه من به مرگ از علاقه طفل شيرخوار به پستان مادرش بيشتر است. درست است كه شير و

پستان مادر مايه حيات طفل هستند كه طفل آب و غذا و حتي دارو را از آن مي گيرد، به همين دليل هنگامي كه پستان را قبل از رفع حاجت از او مي گيرند چنان داد و فرياد و جزع مي كند كه گويي تمام دنيا را از او گرفته اند، و هنگامي كه به او باز مي گردانند آن چنان اظهار خشنودي مي كند كه گويي تمام عالم را به او داده اند، ولي اين علاقه هر چه هست از غريزه سرچشمه مي گيرد، اما علاقه امام (ع) و همه عارفان الهي به مرگ و ملاقات پروردگار (مخصوصا شهادت در راه خدا) علاقه اي است كه از عقل و عشق مي جوشد. آنها مرگ را سرآغاز زندگي نوين در جهاني بسيار گسترده تر مي بينند. مرگ براي آنها دريچه اي است به سوي عالم بقا، شكستن زندان است و آزاد شدن،

گشوده شدن درهاي قفس است و پرواز كردن به عالم بالا و به سوي قرب پروردگار. كدام عاقل، آزادي از زندان را ناخوش مي دارد؟ و نجات از دنياي پست و محدود و آميخته با هزارگونه ناراحتي و آلودگي و گام نهادن در دنيايي پر از نور و روشنايي را بد مي شمارد؟! آري كساني از مرگ مي ترسند كه آن را پايان همه چيز مي پندارند، يا آغاز عذاب اليم به خاطر اعمال زشتشان مي بينند. امام (ع) با آن همه افتخارات و معارف والايش چرا از مرگ

بترسد؟ و لذا با سوگند و تاكيد مي فرمايد: پسر ابوطالب انس و علاقه اش به مرگ از انس و علاقه طفل به پستان مادرش بيشتر است. لذا در يكي ديگر از كلماتش مي فرمايد: فو الله ما ابالي دخلت الي الموت او خرج الموت الي، به خدا سوگند باك ندارم كه من به سوي مرگ بروم يا او به سوي من آيد (هنگامي كه در راه هدف مقدس الهي باشد). نيز به همين دليل در كلام معروفش كه يك دنيا عظمت از آن مي بارد در آن لحظه كه شمشير ابن ملجم بر فرق مباركش وارد شد، فرمود: فزت و رب الكعبه، به پروردگار كعبه پيروز شدم (و رهايي يافتم). 3- چرا سكوت كردم؟ امام (ع) مي گويد: سكوت من به خاطر آگاهي بر اسراري است كه اگر آن را آشكار سازم همچون طنابها در چاههاي عميق به لرزه درمي آييد. روشن است كه چاهها هر چه عميق تر باشند طناب و دلو در اعماق آنها بيشتر است، زيرا مختصر لرزشي از يك سوي طناب تبديل به لرزش وسيعي در سوي ديگر مي شود. اما اين كه اين اسرار اشاره

به كدام امر است، در ميان شارحان نهج البلاغه گفتگوست و احتمالات زيادي درباره آن داده اند، گاه آن را اشاره به وصيت پيامبر (ص) به سكوت و ترك درگيري دانسته اند و گاه اشاره به آگاهيهاي آن حضرت بر عواقب امور و مصالح و

مفاسد جامعه اسلامي كه سبب سكوت مي گشت دانسته اند. بعضي آن را اشاره به آگاهي آن حضرت بر احوال آخرت مي دانند يعني من مسائلي از جهان ديگر مي دانم كه اگر براي شما آشكار سازم تكان خواهيد خورد. بعضي آن را اشاره به قضا و قدر حتمي الهي دانسته اند كه دامان امت را فرو گرفته و به بيراهه ها مي كشاند. ولي انصاف اين است كه هيچ يك از اين احتمالهاي چهارگانه با محتواي خطبه و جمله هاي قبل و شان ورود آن سازگار نيست و بهتر اين است كه گفته شود اين جمله اشاره به دگرگونيهايي است كه در حال صحابه و مدعيان اسلام و ايمان بعد از پيامبر (ص) رخ مي داد و افرادي كه مردم ديروز، آنها را پرچمدار حق مي دانستند پرچمدار ضلالت و باطل مي شوند و كساني كه ديروز پشت سر پيامبر (ص) و در سايه او با دشمنان پيكار مي كردند و شمشير مي زدند زير پرچم منافقان قرار مي گيرند و چنان دين به دنيا مي فروشند كه مردم آگاه در تعجب و حيرت فرو مي روند. مي فرمايد: من آگاهيهايي از حوادث آينده و دگرگوني حال افراد دارم كه اگر بازگو كنم سخت تكان خواهيد خورد و همينهاست كه مرا به سكوت و تحمل زجر و شكيبايي واداشته است. چه كسي باور مي كرد طلحه و زبير كه در صفوف مقدم صحابه جاي داش

تند آتش افروز جنگ جمل شوند؟ چه كسي

باور مي كرد عايشه همسر پيامبر (ص) و ام المومنين ابزار دست نفاق افكنان گردد و خون بيش از ده هزار نفر ريخته شود؟ و سوالات مهم ديگري از اين قبيل. با اين حال چگونه مي توانم بر افراد تكيه كنم و به اعتماد آنها قيام نمايم من كه از اين اسرار باخبرم!

خطبه 006-آماده نبرد

[صفحه 451]

لما اشير عليه بالا يتبع طلحه و الزبير و لا يرصد لهما القتال و فيه يبين عن صفته بانه عليه السلام لا يخدع اين خطبه در زماني از امام (ع) صادر شد كه بعضي به آن حضرت پيشنهاد كردند طلحه و زبير را دنبال نكند و آماده نبرد با آنان نشود، در اين سخن، امام اين ويژگي خود را كه هرگز فريب نمي خورد و غافلگير نمي شود بيان مي دارد. خطبه در يك نگاه: هنگامي كه طلحه و زبير پيمان شكني كردند و با عايشه به بصره آمدند و آنجا را در زير سلطه خود قرار دادند، بعضي معتقد بودند كه امام با آنها درگير نشود، آنها را به حال خود رها سازد و پايه هاي خلافت را محكم كند، چيزي نمي گذرد كه آنان تسليم مي شوند. امام در آغاز اين كلام با صراحت مي گويد كه اين يك اشتباه بزرگ است و من هرگز دست روي دست نمي گذارم تا دشمن نيرومند شود و مرا غافلگير كند! سپس در جمله ديگري تصميم قاطع خود را در جنگ با آنان با استفاده از نيروي وفادارش بيان مي كند و تصريح مي فرمايد كه اين روش من تا پايان عمر خواهد بود. سرانجام در آخرين جمله به اين حقيقت اشاره مي كند كه اين مخالفتها تازگي ندارد از آن روز كه پيامبر اسلام (ص) رحلت فرمود اين مخالفتها

شروع شد و هنوز ادام

ه دارد. و الله لا اكون كالضبع تنام علي طول اللدم، حتي يصل اليها طالبها، و يختلها راصدها، و لكني اضرب بالمقبل الي الحق المدبر عنه، و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدا، حتي ياتي علي يومي. فو الله ما زلت مدفوعا عن حقي، مستاثرا علي، منذ قبض الله نبيه صلي الله عليه و آله و سلم حتي يوم الناس هذا. ترجمه: به خدا سوگند من همچون كفتار نيستم كه با ضربات آرام و ملايم (در برابر لانه اش) به خواب مي رود تا صياد به او مي رسد و دشمني كه در كمين اوست غافلگيرش مي كند (ولي من غافلگير نمي شوم)، بلكه (با هوشياري تمام، مراقب مخالفان هستم) و با شمشير برنده هواداران حق، بر كساني كه به حق پشت كرده اند مي كوبم و با دستياري فرمانبرداران مطيع يا عاصيان ناباور مي جنگم، و اين روش هميشگي من است تا روزي كه زندگي ام پايان گيرد! به خدا سوگند! از زمان وفات پيامبر تا امروز همواره از حقم بازداشته شده ام و ديگران را كه هرگز همسان من نبودند بر من مقدم داشته اند! شرح و تفسير: در برابر دشمن نبايد غافلگير شد! امام در پاسخ كساني كه پيشنهاد عدم تعقيب طلحه و زبير پيمان شكن را مي كردند، مي فرمايد: به خدا سوگند من همچون كفتار نيستم كه با ضربات آرام

و ملايم (در برابر لانه اش) به خواب مي رود تا صياد به او مي رسد و دشمني كه در كمين اوست غافلگيرش مي كند! (و الله لا اكون كالضبع تنام علي طول اللدم، حتي يصل اليها طالبها، و يختلها راصدها). اين ضرب المثل از آنجا پيدا شده است كه معروف است كفتار حيوان ابلهي است و

به آساني مي توان او را شكار كرد، به اين ترتيب كه صياد آهسته با ته پاي خود يا قطعه سنگ يا چوبدستي به در لانه كفتار مي زند و او به خواب مي رود سپس او را به راحتي صيد مي كند. در اينجا افسانه هايي نيز ساخته شده، از جمله اين كه صياد آرام و آهسته مي گويد: اي كفتار! در خانه ات آرام گير و بخواب و اين سخن را چند بار تكرار مي كند. او هم به انتهاي لانه اش مي رود و مي خوابد و مي گويد: كفتار در خانه نيست، كفتار خوابيده است. سپس در خواب فرو مي رود و صياد وارد لانه او مي شود و با طناب مي بندد و بيرون ميبرد و به همين جهت كساني را كه در برابر دشمن به راحتي غافلگير مي شوند به كفتار تشبيه مي كنند. واقعيتهاي تاريخي آن زمان نشان مي دهد كه پيشنهاد عدم تعقيب طلحه و زبير بسيار ساده لوحانه بود، چرا كه نقشه اين بود كه آنها بصره و سپس كوفه را در اختيار خود بگيرند و معاويه با آنها

بيعت كند و در شام از مردم نيز براي آنان بيعت بگيرد و به اين ترتيب بخشهاي عمده جهان اسلام در اختيار جاه طلبان پيمان شكن قرار گيرد و تنها مدينه در دست علي (ع) بماند. آنها با تكيه بر شعار خونخواهي عثمان روز به روز مردم را به هيجان بيشتر فرا مي خواندند و تدريجا اين شعار كه قاتل عثمان، علي (ع) است را در ميان مردم پخش مي كردند و مردم ناآگاه را بر ضد امام مي شوراندند. واضح است كه اگر اميرمومنان علي (ع) با سرعت، ابتكار عمل را در دست نمي گرفت نقشه منافقان به زودي عملي مي شد و

همانگونه كه مي دانيد با آن سرعت عمل كه امام در پيش گرفت نخستين توطئه و تلاش جدايي طلبان را در نطفه خاموش ساخت و به آساني بصره و كوفه و تمام عراق را نجات داد و اگر برنامه امام در مورد ظالمان شام با مخالفت بعضي از ياران ناآگاه روبرو نمي شد به خوبي شام نيز از شر ظالمان نجات مي يافت و پاكسازي مي شد و جهان اسلام يكپارچه در اختيار آن حضرت قرار مي گرفت، ولي متاسفانه- همانگونه كه در ذيل خطبه شقشقيه بيان شد- جهل و ناآگاهي و لجاجت در برابر فريب و نيرنگ دشمن، كار خود را كرد و جنگ با شاميان در آستانه پيروزي كامل، متوقف گشت. سپس در ادامه اين سخن امام به نكته

ديگري مي پردازد كه گفتار اولش را با آن تكميل مي كند، مي فرمايد: من نه تنها غافلگير نمي شوم بلكه با هوشياري تمام مراقب مخالفان هستم و ابتكار عمل را از دست نمي دهم و با شمشير برنده هواداران حق، بر كساني كه به حق پشت كرده اند نبرد مي كنم و با دستياري فرمانبرداران مطيع با عاصيان ناباور مي جنگم، و اين روش هميشگي من است تا روزي كه زندگي ام پايان گيرد! (و لكني اضرب بالمقبل الي الحق المدبر عنه، و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدا، حتي ياتي علي يومي). بديهي است در يك جامعه، همواره همه مردم طالب حق نيستند، گروهي بي ايمان يا سست ايمان و هواپرست و جاه طلب وجود دارند كه وجود يك پيشواي عالم و عادل را مزاحم منافع نامشروع خود مي بينند و دست به تحريكات مي زنند و از حربه هاي فريب و نيرنگ و دروغ و تهمت و شايعه پراكني بهره مي گيرند. پيشوايان آگاه و

بيدار بايد به اينگونه افراد مهلت ندهند همانند يك عضو فاسد سرطاني، آنها را از يك پيكر جامعه جدا سازند و نابود كنند، و در صورتي كه خطرشان شديد نباشد آنها را محدود كنند، و هميشه هواداران حق و مطيعان گوش بر فرمان، سلاح برنده اي براي درهم كوبيدن اين گروهند. امام (ع) در سومين و آخرين نكته ا

ز سخن خود اضافه مي كند كه اين كارشكنيها براي من تازگي ندارد: به خدا سوگند از زمان وفات پيامبر (ص) تا امروز همواره از حقم بازداشته شده ام و ديگران را بر من مقدم داشته اند! (فو الله ما زلت مدفوعا عن حقي، مستاثرا علي، منذ قبض الله نبيه صلي الله عليه و آله و سلم حتي يوم الناس هذا) اشاره به اين كه كار طلحه و زبير يك مسئله تازه نيست، حلقه اي است از يك جريان مستمر، كه از روز وفات پيامبر شروع شد و هنوز هم ادامه دارد. تعبير به مدفوعا و مستاثرا اشاره به مقاومتي است كه دشمن پيوسته در مقابل امام (ع) داشته و او را عقب مي زده و ديگران را بر وي مقدم مي نموده است چرا كه تحمل عدل و داد او را نمي كرده و يا نسبت به فضايل او شرك مي ورزيده است. تعبير به (حتي يوم الناس هذا)- با توجه به اضافه روز به مردم- ممكن است اشاره به اين باشد كه آن روز كه تنها بودم حقم را گرفتند و امروز هم كه مردم با اصرار تمام با من بيعت كرده اند باز گروهي به مخالفت پرداخته اند، در حالي كه اگر بر مسند خلافت ظاهري هم بنشينم باز حق من برتر و بالاتر از

اينهاست! قابل توجه اين كه در كلامي از اميرمومنان علي (ع) كه مرحوم شيخ مفيد در ارشاد آورده است چنين مي خوانيم،

: هذا طلحه و الزبير ليسا من اهل النبوه و لا من ذريه الرسول (ص) حين رايا ان الله قد رد علينا حقنا بعد اعصر فلم يصبرا حولا واحدا و لا شهرا كاملا حتي وثبا علي داب الماضين قبلهما ليذهبا بحقي و يفرقا جماعه المسلمين عني، اين طلحه و زبير با اين كه نه از خاندان نبوتند و نه از فرزندان رسول خدا (ص)، هنگامي كه ديدند خداوند حق ما را بعد از سالها به ما بازگردانده حتي يك سال، بلكه يك ماه كامل صبر نكردند! و برخاستند و همان روش گذشتگان را در پيش گرفتند كه حق مرا از ميان ببرند و جماعت مسلمين را از گرد من پراكنده سازند! نكته: پيام به همه مسوولان: امام (ع) در اين گفتار تاريخي خود درسي به همه زمامداران بيدار و باايمان و مسوولين كشورهاي اسلامي داده است كه براي مقابله با خطرات دشمن، گاه روزها، بلكه ساعتها و لحظه ها سرنوشت ساز است. نبايد فرصت را به سادگي از دست بدهند و تسليم پيشنهادهاي سست عافيت طلبان گردند. امام (ع) افرادي را كه اين لحظات حساس را از دست مي دهند تشبيه به كفتار كرده است. اين تشبيه از چند جهت قابل توجه است: كفتار حضور دشمن را احساس مي كند ولي با زمزمه هاي او به خواب مي رود، خوابي كه منتهي به اسارت و مرگ او مي شو

د. كفتار در خانه و لانه خود شكار مي شود. كفتار حتي بدون كمترين مقاومت در چنگال دشمن گرفتار مي گردد و به دام مي افتد.

كساني كه فرصتهاي زودگذر را با خوش باوريها يا ضعف و سستي يا ترديد و تامل از دست مي دهند نيز همچون كفتارند، به خواب مي روند و در خواب و لانه خود به دام مي افتند و مقاومتي از خود نشان نمي دهند. اين سخن بدان معني نيست كه بي مطالعه يا بدون مشورت و در نظر گرفتن تمام جوانب كار اقدام كنند، بلكه بايد با مشاوراني شجاع و هوشيار، مسائل را بررسي كرد و پيش از فوت وقت اقدام نمود.

خطبه 007-نكوهش دشمنان

[صفحه 459]

ترجمه: خطبه اي از آن حضرت كه در آن پيروان شيطان را مذمت مي كند: (اين زشت سيرتان) شيطان را ملاك و اساس كار خود قرار داده اند، او نيز آنها را به عنوان دامهاي خويش (يا شريكان خود) برگزيد و به دنبال آن در سينه هاي آنها تخمگذاري كرد، سپس آن را مبدل به جوجه نمود. اين جوجه هاي شيطاني از درون سينه هاي آنان خارج شده، در دامانشان حركت كرد و پرورش يافت (و سرانجام كارشان به جايي رسيد كه) شيطان با چشم آنها نگاه كرد و با زبانشان سخن گفت. آنها را بر مركب لغزشها سوار كرد و سخنان فاسد و هزل و باطل را در نظرشان زينت بخشيد، و به اين دليل اعمال آنها اعمال كسي است كه شيطان او را در سلطه خود شريك ساخته و سخنان باطل را بر زبان او نهاده است (و از اين طريق مي توان آنها را به خوبي شناخت). شرح و تفسير: پيروان شيطان! اين خطبه در عين فشردگي و كوتاهي، ترسيم دقيقي از پيروان شيطان و چگونگي نفوذ او در آنها و سپس آثار و پيامدهاي مرگبار آن را نشان مي دهد و

توضيح مي دهد از چه راه شيطان وارد وجود انسانها مي شود و غافلان را در دام خويش گرفتار مي سازد، سپس چگونه آنها را در هر مسيري كه مي خواهد به كار مي گيرد، و در حقيقت هشداري

است به همه رهروان حق كه بايد دقيقا مراقب نفوذ تدريجي شيطان در وجودشان باشند و هنگامي كه كمترين آثار اين نفوذ آشكار شد به مبارزه برخيزند. گرچه اين خطبه از كساني سخن مي گويد كه مانند طلحه و زبير يا معاويه و لشكريان شام يا خوارج نهروان در گذشته در دام شيطان گرفتار شدند، ولي واضح است كه منحصر به آنها نيست، بلكه يك بيان كلي براي همه كساني است كه طعمه شيطان مي شوند. در اين خطبه نفوذ شيطان در پيروان خود در چند مرحله دقيقه بيان شده است و امام (ع) آن را با ظرافت و فصاحت و بلاغت ويژه خود در لابه لاي تشبيهات زيبا و گويا به بهترين وجهي شرح مي دهد به گونه اي كه بهتر از آن تصور نمي شود. در نخستين مرحله به اين حقيقت اشاره مي فرمايد كه: نفوذ شيطان در وجود هر انساني اختياري است نه اجباري. اين انسانها هستند كه به او چراغ سبز نشان مي دهند و جواز ورودش را در كشور وجود خويش صادر مي كنند، مي فرمايد: (اين زشت سيرتان) شيطان را ملاك و اساس كار خود قرار دادند (اتخذوا الشيطان لامرهم ملاكا) ملاك از ماده ملك به معناي اساس و پايه چيزي است. مثلا گفته مي شود قلب ملاك تن است يعني قوام و اساس آن را تشكيل مي دهد. اين همان چيزي است كه در قرآن

مجيد به روشني به آن اشاره شده، مي فرمايد: انه ليس له سلطان علي

الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون انما سلطانه علي الذين يتولونه و الذين هم به مشركون، او بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي كنند تسلطي ندارد، تسلط او تنها بر كساني است كه او را به جاي سرپرستي خود برگزيده اند و كساني كه به وسيله او شرك مي ورزند (و به فرمانهايش به جاي فرمان خدا گردن مي نهند). بنابراين، كلام مزبور همانند آيات قرآني، پاسخي است به كساني كه در مورد سلطه شيطان بر بني آدم خرده مي گيرند كه چگونه خداوند اين موجود خطرناك را بر نوع انسان مسلط ساخته و در عين حال از آنها مي خواهد پيروي شيطان نكنند. اين سخن مي گويد: شيطان از ديوار و پشت بام وارد نمي شود، بلكه در مي زند هر كس در را به روي او گشود، وارد خانه دلش مي شود و آن كس كه در را نگشايد، باز مي گردد. درست است كه او به هنگام در زدن اصرار مي ورزد و پافشاري مي كند، ولي در برابر او فرشتگان الهي هشدار مي دهند و امدادگري مي كنند. در مرحله دوم مي فرمايد: (بعد از اين انتخابي كه از سوي گمراهان انجام مي شود، شيطان نيز انتخابي مي كند و آن اين كه) آنها را به عنوان دامها (يا شريكان خويش برگزي

ده است (و اتخذهم له اشراكا). سپس در همين مرحله، به توضيح جمله سربسته فوق پرداخته، مي فرمايد: او در درون سينه هاي آنها تخمگذاري كرد، سپس آن را مبدل به جوجه نمود (فباض و فرخ في صدورهم). در اين تشبيه جالب امام (ع)، سينه هاي شيطان صفتان را آشيانه ابليس و محل تخمگذاري او معرفي مي كند و به دنبال آن مي افزايد: اين جوجه هاي شيطاني از درون سينه هاي

آنها خارج شده، در دامانشان حركت كرد و پرورش يافت (و دب و درج في حجورهم). بعضي از شارحان نهج البلاغه تصريح كرده اند كه (دب) از ماده دبيب به معني حركت ضعيف (و درج) حركتي قويتر از آن است شبيه به حركتهاي مختصر كودكان در دامان مادر و آغوش پدر است. تعبير به (درج) ممكن است اشاره به اين حقيقت نيز باشد كه پرورش افكار و خوهاي شيطاني، در انسان معمولا به صورت ناگهاني نيست، بلكه به طور تدريجي صورت مي گيرد. همانگونه كه در پنج مورد از آيات قرآن مجيد از آن تعبير به خطوات الشيطان، گامهاي شيطان شده است و مومنان را از آن برحذر داشته كه به خوبي نشان مي دهد شيطان گام به گام انسان را به پرتگاه كفر و ضلالت و فساد مي كشاند. سپس به بيان مرحله سوم اين نفوذ خطرناك پرداخته، مي فرمايد: كارشان به جايي

رسيد كه شيطان با چشم آنها نگاه كرد و با زبانشان سخن گفت (فنظر باعينهم، و نقطق بالسنتهم). يعني سرانجام اين تخم شيطاني كه مبدل به جوجه شده بود و پرورش يافت و قوي شد، تبديل به شيطاني مي شود متحد با آنها، يعني در تمام اعضاي آنها نفوذ مي كند به طوري كه صاحب شخصيت دوگانه اي مي شوند. از يك نظر انسانند و از يك نظر شيطان، ظاهرشان شبيه انسانهاست، اما باطنشان شيطاني است. چشم و گوش و زبان و دست و پاي آنها همه به فرمان شيطان است و طبيعي است كه همه چيز را به رنگ شيطاني مي بينند و گوششان آماده شنيدن نغمه هاي شيطان است. در چهارمين مرحله، به نتيجه نهايي اين سير انحرافي تدريجي پرداخته، مي فرمايد: هنگامي

كه به اينجا رسيدند، شيطان آنها را بر مركب لغزشها و گناهان سوار كرد (مركبي كه آنها را به سوي انواع معاصي كبيره و كفر و ضلالت مي كشاند)، و سخنان فاسد و هزل و باطل را در نظر آنان زينت بخشيد (فركب بهم الزلل، و زين لهم الخطل). اين سخن شبيه همان چيزي است كه امام (ع) در كلام نوراني ديگري مي فرمايد: الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها، آگاه باشيد گناهان و خطاها همچون مركبهاي سركش و لجام گسيخته اند كه گناهكاران، بر آن سوار مي شوند!

در پنجمين و آخرين مرحله، مي فرمايد: اعمال آنها اعمال كسي است كه شيطان او را در سلطه خود شريك ساخته و سخنان باطل را بر زبان او نهاده است (فعل من قد شركه الشيطان في سلطانه، و نطق بالباطل علي لسانه). اشاره به اين كه اعمال آنها به خوبي گواهي مي دهد كه شيطان در آنها نفوذ كرده و به راهي كه مي خواهد مي برد. سخنانشان سخنان شيطاني و نگاههاي آنها نگاههاي شيطاني، و در مجموع اعمال آنها ردپاي شيطان به خوبي ديده مي شود و در واقع امام (ع) مي خواهد در اين مرحله طريق شناخت اينگونه اشخاص را كه همان اعمال شيطاني است نشان دهد. گرچه در كتب معروف شرح نهج البلاغه و اسانيد آن چيزي به دست نيامد كه نشان دهد امام (ع) در اين خطبه ناظر به چه اشخاصي است و درباره چه گروهي سخن مي گويد، ولي به نظر مي رسد كه افرادي مانند طلحه و زبير و همراهان آنها و لشكريان معاويه و فرماندهان آنها و خوارج و همفكران آنان مورد توجه حضرت در اين گفتار بوده اند، اما مسلم

است كه اين بيان بسيار دقيق و پرمحتوا اختصاص به آنها ندارد و تمام كساني را كه در مسير شيطان گام برمي دارند و تحت نفوذ او هستند شامل مي شود. نكته: برنامه ريزي شياطين! بحث درباره شيطان بسيار طول

اني و گسترده است. فلسفه آفرينش شيطان، چگونگي نفوذ شيطان در انسانها، طول عمر شيطان، داستان شيطان و آدم (ع)، لشكريان شيطان، شياطين جني و انسي، علامت نفوذ شيطان در انسان و مانند اينها، ولي بديهي است كه شرح همه اين مسائل در اين مختصر نمي گنجد. تنها بايد به اشاراتي كه بتواند روشنايي اي بر اين بحثها بيندازد و با مسير خطبه بالا هماهنگ باشد قناعت كنيم. از آيات قرآن به خوبي استفاده مي شود كه شيطان از آغاز به صورت يك موجود شرير آفريده نشده بود، بلكه موجود پاكي بود كه در صفوف فرشتگان جاي داشت (هر چند فرشته نبود). ولي حب ذات افراطي و خودخواهي و تكبر سبب شد كه از فرمان خدا نسبت به سجده بر آدم (ع) سر باز زند و نه تنها مرتكب معصيت شود بلكه علم و حكمت خدا را نيز به زير سوال برد و اين دستور را غير حكيمانه بشمرد و به وادي ضلالت و كفر فرو غلطد. او از خداوند تقاضاي باقيماندن تا قيامت را كرد و خدا نيز تقاضاي او را نسبت به زنده ماندن تا وقت معلوم قبول فرمود و اين به خاطر آن بود كه بندگانش را به وسيله او و لشكريانش بيازمايد، يا به تعبيري ديگر همانگونه كه وجود شهوات در درون نفس آدمي و مقاومت عقل و ايمان در برابر نيروهاي مخالف، سبب

قوت و قدرت انسان در

مسير اطاعت فرمان خدا مي شود، همچنين وسوسه هاي شيطان از برون و مقاومت سرسختانه انسان در برابر او سبب تكامل او مي گردد، چرا كه هميشه وجود دشمن، عامل حركت و تحصيل قدرت و قوت و پيشرفت و تكامل است. اما اين بدان معنا نيست كه شيطان نفوذ اجباري در انسانها داشته باشد، بلكه انسانها هستند كه به او اجازه وسوسه را مي دهند. قرآن مجيد با صراحت مي گويد: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، تو بر بندگان من سلطه نداري. و در جاي ديگر مي فرمايد: انه ليس له سلطان علي الذين آمنوا و علي ربهم يتوكلون، او بر كساني كه ايمان دارند و بر پروردگارشان توكل مي كنند تسلطي ندارد و نيز از قول خود شيطان اين نكته را با صراحت نقل مي كند كه در روز قيامت به پيروان خود مي گويد: و ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني و لوموا انفسكم، من بر شما تسلطي نداشتم جز اين كه دعوتتان كردم و شما دعوت مرا پذيرفتيد، پس مرا ملامت نكنيد، خويشتن را ملامت كنيد! اين نكته نيز حائز اهميت است كه خداوند براي خنثي كردن وسوسه هاي شياطين، لشكريان و جنودي آفريده است كه از جمله آنان عقل و خرد و فطرت و وجدان و پيامبران الهي و فرشتگان خدايند

كه حافظان اهل ايمان و نگه دارندگان آنها در برابر وسوسه هاي شياطين مي باشند. هر كس خود را در خط آنها قرار دهد حمايتش مي كنند و وسوسه هاي شيطان را از او دور مي سازند و هر كس خود را در خط شياطين قرار دهد و اصرار و لجاجت ورزد، دست از حمايتش برمي دارند. اين نكته نيز

شايان دقت است كه شيطان سعي دارد در اعماق جان انسان نفوذ كرده و از آنجا تاثير بر اعمال او بگذارد همانگونه كه در خطبه بالا به آن اشاره شده بود كه گويي در درون سينه ها تخمگذاري كرده و جوجه هاي خود را پرورش مي دهد، سپس آن را در دامان خود انسان بزرگتر مي كند تا آنجا كه با وجود او متحد مي شود، چشم و گوش و زبان و دست و پا، رنگ شيطاني به خود مي گيرد و آثار شيطاني از خود بروز مي دهد. در كلمات اميرمومنان علي (ع) در غررالحكم آمده است: احذروا عدوا نفذ في الصدور خفيا و نفث في الاذان نجيا، از آن دشمني بپرهيزيد كه در سينه ها مخفيانه نفوذ مي كند و در گوشها آهسته فوت مي كند! شبيه اين معني- با كمي تفاوت- در خطبه 83 نهج البلاغه نيز آمده است. در خطبه 121 نيز مي خوانيم: ان الشيطان يسني لكم طرقه و يريد ان يحل لكم دينكم عقده عقده، شيطان راههاي خويش را براي شما آسان جلوه مي

دهد و مي خواهد پيمانهاي الهي دين شما را گره گره بگشايد. به هر حال هدف از ايراد خطبه فوق و مانند آن هشداري است به همه انسانها كه مراقب اين دشمن بزرگ كه عداوت خود را از آن زمان كه آدم آفريده شد با او و فرزندانش اعلام نمود، باشند، و با توكل بر لطف بي پايان خداوند خداوند و استمداد از عقل و فطرت و وجدان و الهام گرفتن از ارشادهاي پيامبران الهي و استمداد از فرشتگان پروردگار، خود را از حوزه نفوذ شيطان دور دارند. آخرين نكته اي كه لازم مي دانيم در اين اشاره كوتاه ذكر كنيم اين

است كه طبق صريح بعضي از آيات قرآن، شياطين منحصر به ابليس و لشكر پنهاني او نيستند، بلكه گروهي از انسانها نيز شيطان ناميده شده اند. چرا كه كار آنها عينا همان كار شياطين است: و كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس و الجن يوحي بعضهم الي بعض زخرف القول غرورا، اين چنين در برابر هر پيامبر دشمني از شياطين انس و جن قرار داديم كه به طور سري سخنان فريبنده و بي اساس را- براي اغفال مردم- به يكديگر مي گفتند. آري بايد مراقب وسوسه هاي همه آنها بود.

خطبه 008-درباره زبير و بيعت او

[صفحه 469]

يعني به الزبير في حال اقتضت ذلك و يدعوه في الدخول في البيعه، ثانيا. مقصود امام از اين سخن زبير است در جايي كه اقتضاي چنين سخني داشت و هدف امام اين است كه با اين سخن او را به بيعت خود باز گرداند. خطبه در يك نگاه: گوشه اي از داستان طلحه و زبير و پيمان شكني آنها را در شرح خطبه هاي سابق خوانديد، آنها با امام به ميل و اختيار خود بيعت كردند و حتي هنگامي كه خدمتش رسيدند و اجازه رفتن به عمره را خواستند، امام فرمود: شما قصد عمره نداريد. سوگند ياد كردند كه هدفي جز اين ندارند! امام به آنها پيشنهاد كرد كه بار ديگر بيعت خود را تجديد كنيد، آنها نيز با تعبيرات موكد، بيعت را تجديد كردند. امام به آنها اجازه داد كه براي عمره بروند، هنگامي كه خارج شدند، به حاضران فرمود: به خدا سوگند آنها را در فتنه اي مشاهده خواهيد كرد كه (جنگ و خونريزي به راه مي اندازند و خودشان) در آن كشته مي شوند. زبير براي توجيه پيمان شكني خود بهانه اي

درست كرد، و آن اين كه تنها با دستش بيعت كرده و مجبور بوده و با قلب بيعت نكرده است! امام در پاسخ او اين خطبه را ايراد فرمود (اين نكته قابل توجه است كه بعضي اين سخن را به امام حسن مجتبي (ع) نسب

ت داده اند كه به امر پدرش علي (ع) پس از خطبه عبدالله بن زبير در روز جمل فرمود، ولي بعيد به نظر نمي رسد كه علي (ع) اين سخن را قبلا در پاسخ ادعاهاي زبير بيان فرموده بود و امام حسن (ع) از آن در خطبه اش در روز جمل بهره گيري كرد): يزعم انه قد بايع بيده، و لم يبايع بقلبه، فقد اقر بالبيعه، و ادعي الوليجه. فليات عليها بامر يعرف، و الا فليدخل فيما خرج منه. ترجمه: او ادعا مي كند كه بيعتش تنها با دست بود نه با دل، پس اقرار به بيعت كرده، ولي مدعي يك امر پنهاني است (كه نيتش بر خلاف آن بوده) بنابراين بر او لازم است كه دليل روشني بر اين ادعاي خود بياورد و گرنه بايد در آن چيزي كه از آن خارج شده، داخل شود و به بيعت خود باز گردد و نسبت به آن وفادار باشد. شرح و تفسير: عذرهاي بدتر از گناه: با توجه به آنچه در بالا گفته شد، امام (ع) اين سخن را در پاسخ زبير مطرح فرمود كه مي خواست براي پيمان شكني خود توجيهي دست و پا كند، زيرا معاويه او را تحريك به خروج و سلطه بر كوفه و بصره كرد و آنها را فريب داد كه مي خواهد تمام شام را در اختيارشان گذارد. طلحه و زبير به خاطر جاه طلبي

كه داشتند پيمان موكد خود را با امام شكستند و زبير در توجيه

اين كار گفت: من تنها با دست خود بيعت كردم، نه با دل! امام در اين سخن پاسخ دندان شكني به او مي دهد پاسخي كه در تمام محافل حقوقي دنياي ديروز و امروز مورد قبول است و يك اصل اساسي در مسائل قضايي محسوب مي شود، مي فرمايد: او ادعا مي كند كه با دست خود بيعت كرد و هرگز با قلبش بيعت ننموده است (يزعم انه قد بايع بيده، و لم يبايع بقلبه). سپس مي افزايد: او با اين سخنش اقرار به بيعت مي كند و ادعاي يك امر باطني بر خلاف ظاهر بيعت دارد (فقد اقر بالبيعه، و ادعي الوليجه). در واقع اين سخن او تركيبي است از اقرار و ادعا، اقرارش مسموع و مقبول است و اما در مورد ادعا بايد اقامه دليل كند. لذا به دنبال آن امام مي فرمايد: او بايد قرينه قابل قبولي كه بر اين امر گواهي دهد اقامه كند (و اثبات نمايد در شرايطي بوده كه از روي اجبار و اكراه، اين بيعت انجام شده و قلب او با دست و زبانش هماهنگي نداشته) در غير اين صورت بايد دوباره به آنچه از آن خارج شده باز گردد و نسبت به بيعتش وفادار باشد (فليات عليها بامر يعرف، و الا فليدخل فيما خرج منه). بسياري از مردم ديده بودند كه طلحه و زبير با ميل خود نزد امام آمدند و بيعت كردند، آنها جزء نخستين افراد بودند

و اين امر در مسجد انجام گرفت، اين بيعت از هر نظر قابل قبول است و اگر كسي مي خواهد غير آن را ادعا كند بايد دليل

محكم و قرينه آشكاري بر ادعاي خود بياورد. علاوه بر اين همه مي دانستند كه در مورد بيعت با علي (ع) اكراه و اجباري وجود نداشت، گروه اندكي از سرشناسان بيعت نكردند، امام هم مزاحمتي براي آنها ايجاد نكرد. با توجه به اين، ادعاي عدم هماهنگي باطن و ظاهر چيزي نبود كه به اين سادگي قابل پذيرش باشد. همانگونه كه گفته شد اين يك اصل اساسي در تمام محافل حقوقي و قضايي است كه هر كس ظاهرا با ميل خود قراردادي را ببندد، بايد به آن وفادار باشد و ادعاي اكراه و اجبار و جدايي دل از زبان، و باطل از ظاهر پذيرفته نيست والا هر كس مي تواند قرارداد خود را با ديگران به راحتي به هم بزند. خريدار و فروشنده و ازدواج كننده و واقف و … هر وقت قرارداد را به مصلحت خود نديدند، بگويند ما تنها با زبان يا دست، قرار داد بستيم و قلب ما همراه نبود! در اين صورت به اصطلاح، سنگ روي سنگ بند نمي شود و تمام قراردادهاي افراد و دولتها و ملتها از ارزش و اعتبار سقوط مي كند و اين چيزي است كه هيچ عاقلي نمي پذيرد، حتي به يقين زبير هم اين معني را مي دانست ولي بر

اي اغفال عوام كه سيل اعتراض را به روي او گشوده بودند كه چرا بيعت خود را شكسته؟ تشبث به اين حشيش و توسل به اين دليل واهي جست. اينها همه به خاطر آن است كه مردم آن زمان مخصوصا عرب براي بيعت اهميت فوق العاده اي قائل بودند و شكستن آن را گناه بزرگ و تخلف غير قابل قبولي مي دانستند.

خطبه 009-درباره پيمان شكنان

[صفحه 473]

في صفته و صفه

خصومه و يقال انها في اصحاب الجمل بخشي از سخنان علي (ع) كه در توصيف خودش و توصيف دشمنان است و گفته مي شود منظور امام در اين جمله ها مخالفان او در جنگ جمل هستند. و قد ارعدوا و ابرقوا، و مع هذين الامرين الفشل، ولسنا نرعد حتي نوقع، و لا نسيل حتي نمطر. ترجمه: آنها (طلحه و زبير و يارانشان) رعد و برقي نشان دادند ولي با اين همه كارشان به سستي و شكست انجاميد ولي ما رعد (برقي) نشان نمي دهيم مگر اين كه بباريم و سيلي جاري نمي كنيم مگر اين كه باراني به راه اندازيم! شرح و تفسير: هياهوي توخالي: از تعبيراتي كه در كلام بالا آمده، چنين استفاده مي شود كه امام (ع) اين سخنان را بعد از پايان جنگ جمل بيان فرموده و اشاره به سخناني است كه طلحه و زبير و ياران آنها در آغاز جنگ بيان كرده بودند و قال و غوغايي به راه انداختند ولي سرانجام، كاري از پيش نبرده و مفتضحانه شكست خوردند و طلحه و زبير جان خود را در اين راه باختند. امام (ع) مي فرمايد: آنها رعد و برقي نشان دادند ولي با اين همه كارشان به سستي و شكست انجاميد (و قد ارعدوا و ابرقوا، و مع هذين الامرين الفشل). اين تشبيه زيبا اشاره به ابرهايي مي كند كه رع

د و برق فراواني ظاهر مي كنند و به مردم نويد باران پر بركتي مي دهند اما سرانجام بي آن كه قطره اي ببارد متلاشي و پراكنده مي شوند. سپس امام (ع) مي افزايد: ولي ما رعد (و برقي) نشان نمي دهيم تا بباريم و سيلي جاري نمي كنيم مگر اين كه باراني به راه

بيندازيم (و لسنا نرعد حتي نوقع، و لا نسيل حتي نمطر). اشاره به اين كه ما تا ضربات كاري بر پيكر دشمن وارد نكنيم نمي خروشيم و تا در ميدان مبارزه كار دشمن را نسازيم سروصدايي به راه نمي اندازيم! در واقع اين دو جمله كوتاه بيانگر دو مكتب مختلف در فعاليتهاي اجتماعي و نظامي و سياسي است. گروهي مردم سخنند و اهل حرف، در اين ميدان كه وارد مي شوند غوغا مي كنند، ولي به هنگام عمل جز سستي و ناتواني و ناكامي بهره اي ندارند. گروهي ديگر اهل كردار و عملند، سخن كم مي گويند اما عمل بسيار دارند. ساكت و خاموشند اما كارآمد و قهرمان. پيامبران الهي و مردان خدا و مجاهدان راه حق از گروه دوم بوده اند ولي اهل باطل و لشكريان شيطان غالبا در گروه اول جاي دارند. در اينجا نكته ظريفي است كه بايد به آن توجه داشت و آن اين كه رعد و برق قبل از باريدن است و سيلاب بعد از آن، گروهي هستند كه رعد و برقي نشان مي دهند،

اما بعدا باراني ندارند و بدتر از آنها گروهي هستند كه سيلابي راه مي اندازند بي آن كه قبل از آن باراني داشته باشند يعني حتي بعد از شكست و ناكامي ادعاي پيروزي و موفقيت و كاميابي دارند و اين هر دو از روشهاي افراد نادرست و بي منطق است. گروه اول مدعيان دروغين و گروه دوم دروغپردازان بي شرم و حيا هستند! از بعضي روايات استفاده مي شود هنگامي كه رسولان علي (ع)، كه براي دعوت آنها به انجام وظايف الهي و بازگشت به سوي جامعه مسلمين و عمل به پيمان بيعت رفته بودند، بازگشتند و

حامل خبر اعلان جنگ آنها نسبت به امام (ع) بودند كه با نهايت بي شرمي، با صراحت پيام داده بودند: آماده جنگ و مهياي نبرد باش! و صريحا امام (ع) را تهديد كرده بودند. امام (ع) از اين پيام برآشفت و همانگونه كه در خطبه 22 و 174 خواهد آمد به اين تهديدهاي نابخردانه آنان پاسخ فرمود كه هيچ كس تاكنون جرات نداشته است مرا تهديد به جنگ و ضربات در ميدان جنگ كند و تعبير به رعد و برق خالي از باران در كلام مبارك امام (ع) اشاره به همين تهديدهاي توخالي و مبارزه طلبي هاي بي محتواست. نكته ها: 1- مرد عمل: آنچه در گفتار بالا از امام (ع) آمده است- همانگونه كه اشاره شد- يكي از اص

ول اساسي مديريت اوليائالله است. هرگز اهل جار و جنجال و سروصدا نبوده اند، بلكه به عكس، هميشه عمل نشان مي دادند. آنها اين ويژگي اخلاقي را به اصحاب و ياران خود نيز منتقل مي كردند كه به جاي قال و غوغا، جهاد و تلاش از خود نشان دهند. نمونه اين معني چيزي است كه در داستان جنگ بدر آمده كه وقتي لشكر ابوسفيان كمي نفرات مسلمين را مشاهده كردند باور نكردند كه پيامبر اسلام با اين عدد كم به مقابله آنها برخاسته و احتمال مي دادند كه نفرات بيشتري همراه او به ميدان آمده باشند و در گوشه اي از ميدان و در پستيها و پشت بلنديها پنهان شده باشند، به همين دليل ابوسفيان به يكي از سربازانش به نام عمير دستور داد كه در اطراف ميدان دقيقا گردش كند و ببيند آيا تعداد مسلمين همان است كه ديده مي شود؟ عمير سوار بر مركب شد

و اطراف ميدان گردش كرد و همه جا را به دقت بررسي نمود و نگاهي نيز به قيافه اصحاب و ياران پيامبر اسلام (ص) انداخت، سپس نزد ابوسفيان آمد و با او چنين گفت: ما لهم كمين و لا مدد و لكن نواضح يثرب قد حملت الموت الناقع اما ترونهم خرسا لا يتكلمون، يتلمظون تلمظ الافاعي، ما لهم ملجا الا سيوفهم، ما اراهم يولون حتي يقتلوا و لا يقتلون حتي يقتل

وا بعددهم فارتاوا رايكم فقال له ابوجهل: كذبت و جبنت، آنها نه كميني دارند و نه نيروي كمك كننده ديگري (من فكر مي كنم) شترهاي مدينه مرگ براي شما (سوغات) آورده اند! آيا نمي بينيد سپاه محمد خاموشند و سخن نمي گويند و همچون مارهاي خطرناك زبانشان را در اطراف دهان به گردش درمي آوردند! آنها هيچ پناهگاهي جز شمشيرهايشان ندارند و من باور نمي كنم كه آنان به ميدان جنگ پشت كنند بلكه مي ايستند تا كشته شوند و كشته نمي شوند مگر اين كه به تعداد خود از شما بكشند! اين عقيده من است و شما تصميم خود را بگيريد! ابوجهل (از اين پيام تكان خورد ولي براي حفظ ظاهر) گفت: تو دروغ مي گويي و ترسيده اي مطلب چنين نيست! سرانجام جنگ بدر نشان داد كه آنچه عمير از وضع مسلمانان استنباط كرده بود واقعيت داشت نه آنچه ابوجهل گفت. اين سخن هرگز منافات با اين ندارد كه انسان براي استفاده از جنبه هاي رواني در ميدان جنگ رجز بخواند و با كلمات كوبنده، دشمن را بمباران كند. مشكل آنجاست كه تمام همت، رجزخواني و خلاصه كردن همه چيز در حرف و سخن باشد. هميشه بايد اساس كار را عمل تشكيل دهد و

سخن جنبه فرعي داشته باشد و به عنوان پشتوانه اي براي عمل مورد استفاده قرار گيرد. ن

مونه گروه اول، طلحه و زبير و همدستان آنها بودند و نمونه بارز گروه دوم، امام (ع) و يارانش. در خطبه 124 نهج البلاغه، تعبير روشني در اين باره ديده مي شود و آن اين كه امام (ع) ضمن دستورات جنگي به نيروهايش فرمود: اميتوا الاصوات فانه اطرد للفشل، به هنگام نبرد صداها را خاموش كنيد كه سستي را بهتر دور مي سازد. 2- فرق ميان غوغاسالاري و تبليغات مفيد و موثر ممكن است مرز ميان اين دو عنوان براي بعضي مشكل و پيچيده باشد كه از يكسو از گفتار بي عمل نهي شده و خاموش بودن و عمل نشان دادن به عنوان يك ارزش معرفي گرديده، و از سوي ديگر سخناني كه جنبه تبليغي دارد و از نظر رواني دوستان را تقويت و روحيه دشمن را تضعيف مي كند يكي از ابزارهاي مبارزه و موفقيت شمرده شده است، مانند رجزخواني در ميدان جنگ كه در ميان بزرگان نيز در غزوات رسول الله و جنگهاي اميرمومنان و ساير امامان معصوم همچون سيدالشهدا امام حسين (ع) در كربلا معروف است و همه با آن آشنا هستيم و همچنين تهديدهايي كه در نامه هاي پيامبر اسلام يا علي (ع) نسبت به دشمنانش وجود داشت. چگونه مي توان اين دو را از هم جدا ساخت و معيار آن چيست؟ حقيقت اين است كه فرق ميان اين دو با كمي دقت آشكار

است. آنچه مورد نهي واقع شده، سخنان توخالي و رعد و برقهاي بي محتوا يا همان چيزي است كه ما آن را لاف و گزاف مي ناميم و قراين نشان مي دهد كه

كار جدي به دنبال آن وجود ندارد. اين گزاف گويي ها كار شياطين و پيروان آنها و افراد بي منطق است. اما تشويق و تهديدهايي كه به دنبال آن برنامه و كار و عمل است و از دايره سخن به دايره عمل منتقل مي شود و نشانه هاي واقعيت در آن آشكار است، در گروه دوم جاي دارد كه نه تنها مذموم نيست بلكه بخشي از جنگ رواني با دشمنان محسوب مي شود و كاربرد وسيع و گسترده و موثري دارد. البته به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه به هنگام درگيري در جنگ، پرداختن به رجزخواني و سخن گفتن و امثال آن بخشي از نيروهاي فعال انسان را به خود اختصاص مي دهد و از تاثير حملات و قدرت آن مي كاهد و به همين دليل از آن نهي شده است.

خطبه 010-حزب شيطان

[صفحه 479]

يريد الشيطان او يكني به عن قوم منظور حضرت از اين سخن شيطان است يا جمعيت خاصي (كه خوهاي شيطاني داشتند)! خطبه در يك نگاه: اين خطبه نيز به داستان جنگ جمل و حوادث دردناك آن اشاره مي كند، و امام لشكر طلحه و زبير را به عنوان لشكر شيطان معرفي فرموده سپس به ويژگيهاي خودش در اين ميدان اشاره مي كند و آنگاه برنامه آينده خود را در اين ميدان ضمن جمله هاي كوتاه و كوبنده اي كه آميخته با تهديدات جدي براي دشمن است بيان مي فرمايد و ضمن يك پيشگويي صريح نتيجه اين جنگ خونين را از قبل بيان مي كند. الا و ان الشيطان قد جمع حزبه، و استجلب خيله و رجله، و ان معني لبصيرتي: ما لبست علي نفسي، و لا لبس علي. و ايم الله لافرطن لهم حوضا

انا ماتحه! لا يصدرون عنه، و لا يعودون اليه. ترجمه: آگاه باشيد! شيطان حزب خود را گرد آورده و سواره و پياده هاي لشكرش را فراخوانده است، ولي من آگاهي و بصيرت خود را همراه دارم، نه حقيقت را بر خود مشتبه ساخته ام و نه ديگري بر من مشتبه ساخته، به خدا سوگند گردابي براي آنان فراهم سازم كه جز من كسي نتواند آن را چاره كند! هرگز از آن بيرون نمي آيند و (آن عده كه از آن بگريزند هرگز به سوي آن باز نمي گردن

د) و قدم نهادن در چنين صحنه هايي را فراموش مي كنند! شرح و تفسير: باز هم هشدار به مسلمانان: همانگونه كه قبلا اشاره شد سخنان امام در اين خطبه ناظر به مسائل مربوط به جنگ جمل است و با توجه به پيوند و ارتباطي كه ميان اين خطبه و خطبه بيست و دو، و از آن بالاتر ارتباطي كه بين اين خطبه و خطبه 137 است كه در واقع اين خطبه در آن خطبه ادغام شده و بخشي از آن را تشكيل مي دهد، ترديدي در اين امر باقي نمي ماند كه هدف اصلي در اين خطبه اشاره به جنگ جمل است و كساني كه آن را اشاره به جنگ صفين و لشكريان شام دانسته اند گويا اين پيوندها را در نظر نگرفته اند. نخستين محور در اين خطبه، همان تشبيه لشكر طلحه و زبير به لشكريان شيطان است، مي فرمايد: آگاه باشيد شيطان حزب خود را گرد آورده و سواره و پياده هاي لشكرش را فرا خوانده است (الا و ان الشيطان قد جمع حزبه، و استجلب خيله و رجله). چگونه آنها لشكر شيطان نباشند در حالي كه

پيمانشان را با امامشان شكستند و به خاطر جاه طلبي دست به نفاق افكني و ايجاد تفرقه در امت اسلامي زدند و آتشي روشن كردند كه گروه عظيمي در آن سوختند و خودشان نيز سرانجام طعمه آن آتش شدند! تعبير به حزب اشاره به هماهنگي اهد

اف آنها با هدفهاي شيطان است و تعبير به خيل (سواره نظام) و رجل (لشكر پياده)، اشاره به تنوع لشكريان آنهاست. در آيات قرآن نيز اشاره به حزب شيطان شده است آنجا كه مي گويد: انما يدعوا حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، شيطان حزب خود را فقط براي اين دعوت مي كند كه از دوزخيان و اهل آتش باشند. در جايي ديگر اشاره به لشكر پياده و سواره شيطان كرده و براي آزمايش انسانها، شيطان را مخاطب ساخته، مي فرمايد: و اجلب عليهم بخيلك و رجلك، و لشكر سواره و پياده ات را بر آنها گسيل دار! اين اخطارهاي مكرر قرآن براي اين است كه اهل ايمان چشم و گوش خود را باز كنند مبادا در دام شيطان گرفتار شوند و در حزب او درآيند و در صف لشكر سواره و پياده او قرار گيرند! ولي اين سرنوشت شوم، دامان طلحه و زبير و همراهان و همكاران و پيروان آنها را گرفت و به خاطر جاه طلبي و هواپرستي در اين دام گرفتار شدند. سپس به بيان محور دوم پرداخته، ويژگيهاي خود را بيان مي فرمايد و مي گويد: من آگاهي و بصيرت خود را همراه دارم، نه حقيقت را بر خود مشتبه ساخته ام و نه ديگري بر من مشتبه ساخته است (و ان معي لبصيرتي: ما لبست علي نفسي، و لا لبس علي). در حقيقت سرچشمه گمراهي هر

كسي يكي

از سه چيز است: نخست اين كه بصيرت و آگاهي كافي نسبت به كاري كه مي خواهد اقدام كند نداشته باشد و ناآگاهانه وارد معركه اي شود كه بر خلاف رضاي خدا و فرمان حق است. ديگر اين كه در عين آگاهي، هوا و هوسها حجابي بر ديده حقيقت بين، بيفكند و انسان را گرفتار اشتباه كند و چه بسيارند كساني كه از گناه بودن چيزي آگاهند ولي بر اثر وسوسه هاي نفس و انگيزه هاي شيطاني، مجوزهايي براي خويش درست مي كنند و گاه، آن گناه را به عنوان يك وظيفه واجب پنداشته، به آن آلوده مي شوند، و به گفته قرآن (و هم يحسبون انهم يحسنون صنعا). سوم اين كه اجازه به شياطين انس و جن بدهد كه در او نفوذ كنند و حقيقت را مشتبه سازند. هيچ يك از اين سه چيز در وجود مبارك آن حضرت راه نداشت چرا كه تمام درهاي خطا و انحراف را از درون و برون به روي وسوسه گران بسته بود و با هوشياري آميخته با تقوا، حقيقت را آنچنان كه هست درمي يافت و در سايه آن به پيش مي رفت. بعضي از شارحان نهج البلاغه گفته اند: تعبير ان معي لبصيرتي اشاره به اين است كه همان بصيرتي كه با آن رسول خدا را شناختم و در تمام حوادث مهم عصر او، در كنار او بودم، همان بصيرت همچنان با من است و همچون چراغ پرفروغي فرا راه

من قرار گرفته است. و اين جمله را اشاره اي به آيه شريفه قرآن مي دانند كه مي فرمايد: قل هذه سبيلي ادعوا الي الله علي بصيره انا و من اتبعني، بگو اين راه من است و من و پيروانم

با بصيرت كامل مردم را به سوي خدا دعوت مي كنيم. در حديثي نيز از امام علي بن موسي الرضا (ع) مي خوانيم: لنا اعين لا تشبه اعين الناس و فيها نور ليس للشيطان فيها نصيب، ما چشمهايي داريم كه شبيه چشمهاي مردم نيست و در آن نوري است كه شيطان در آن نصيبي ندارد. بعضي نيز معتقدند كه جمله دوم و سوم كه مي فرمايد: نه حقيقت را بر خود مشتبه ساخته ام و نه كسي بر من مشتبه ساخته تفسيري است بر جمله اول كه مي فرمايد: بصيرت و آگاهي من با من است، ولي آنچه در بالا گفته شد مناسب تر به نظر مي رسد. اين نكته نيز قابل ملاحظه است كه امام نخست مي فرمايد: من حقيقت را بر خود مشتبه نساخته ام، سپس مي فرمايد: و ديگران هم بر من مشتبه نساخته اند، اين در واقع يك ترتيب طبيعي است كه انسان بايد نخست از فريب نفس خويش در امان باشد تا فريب فريبندگان ديگر در جان و دل او اثر نگذارد. سپس به بيان محور سوم و آخرين سخن در اين زمينه پرداخته و پايان جنگ جمل را به روشني پيشگويي مي كند و به مخالف

انش سخت هشدار مي دهد، مي فرمايد: به خدا سوگند گردابي براي آنان فراهم سازم كه جز من كسي نتواند آن را چاره كند (و سرانجام همگي در آن غرق خواهند شد) و هرگز از آن بيرون نمي آيند و (آن عده كه از آن بگريزند) هرگز به سوي آن باز نمي گردند (و براي هميشه قدم نهادن در چنين صحنه هايي را فراموش مي كنند)! (و ايم الله لافرطن لهم حوضا انا ماتحه! لا يصدرون عنه، و لا يعودون اليه).

در واقع امام (ع) ميدان نبرد را به حوض يا گردابي تشبيه كرده كه آن را تا حد ممكن پر از آب مي كند آنچنان كه راه خلاصي از آن نداشته باشند و ابتكار عمل كاملا به دست او باشد (جمله انا ماتحه با توجه به اين كه ماتح به معناي كسي است كه آب را از چاه بالا مي كشد اشاره به همين نكته است). سپس به نتيجه آن اشاره مي كند كه لشكريان جمل چنان در آن گرفتار مي شوند كه راه فرار نخواهند داشت و اگر گروه اندكي از آن فرار كنند چنان درس عبرتي مي گيرند كه بازگشت به چنين صحنه اي را در تمام عمر فراموش كنند. جمله لافرطن مفهومش اين نيست كه من در اين راه افراط مي كنم، بلكه منظور اين است كه حداكثر تلاش ممكن را انجام خواهم داد تا راه را بر تمام دشمنان ببندم! (دقت كنيد) به همين دليل ع

ايشه كه يكي از سردمداران اصلي جنگ جمل بود هرگز در جنگهاي آينده شركت نكرد و براي تمام عمر، حضور در چنين صحنه هايي را فراموش كرد! نكته: لشكر شيطان! از خطبه بالا اين معني استفاده مي شود كه شيطان در برابر اغواگري خود تنها نيست، بلكه لشكرياني دارد كه در خطبه فوق به عنوان لشكر سواره و پياده شيطان (خيل و رجل) تعبير شده و همچنين دستياران و هم مسلكاني دارد كه از آن به حزب شيطان تعبير شده بود و همانگونه كه گفتيم اين هر دو تعبير در قرآن مجيد آمده است (توجه داشته باشد كه خيل گاه به معناي اسبها و گاه به معناي اسب سواران است و در اينجا معناي دوم منظور

مي باشد). البته شيطان، حزب و لشكر سواره و پياده اي به آن معني كه در اجتماعات امروزي و ارتشها معمول است ندارد، ولي مي دانيم او دستياراني از جنس خود و از جنس آدميان براي اغواي مردم دارد و حتي احزاب كنوني و لشكرهاي سواره و پياده فعلي كه در اختيار سلطه هاي ظالم و ستمگر است همان حزب شيطان و لشكر پياده و سواره او هستند. گروهي كه چابكتر و كارآمدترند، لشكر سواره شيطانند و آنها كه ضعيفتر و كم اثرترند، لشكر پياده اند، و گاه مي شود كه انساني خود، از فرماندهان لشكر شيطان مي باشد و چن

دان از آن آگاه نيست و حتي گاه تصور مي كند كه در زمره حزب الله ولي در واقع در سلك حزب الشيطان قرار دارد! رهروان راه حق بايد خود را به خدا بسپارند و تحت ولايت او قرار دهند تا به مضمون (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الي النور) از تاريكيهاي وساوس شيطاني رهايي يافته و به نور ايمان و تقواي الهي راه يابند و خود را با تمام وجود در ظل عنايات الهي قرار دهند تا به مضمون (الهي لا تكلني الي نفسي طرفه عين ابدا)، خداوند امورشان را بر عهده گيرد و هدايتشان را تضمين كند. شرط وصول به اين مقام همان است كه مولا در خطبه بالا فرموده است، يعني بايد تا آنجا كه امكان دارد بصيرت و معرفت و شناخت را با خود همراه داشت و از فريب خويشتن پرهيز كرد و از قرار گرفتن در معرض فريب و وسوسه هاي ديگران برحذر بود.

خطبه 011-خطاب به محمد حنفيه

[صفحه 487]

لابنه محمد بن الحنفيه لما اعطاه الرايه يوم الجمل اين سخن را علي (ع) به

فرزندش محمد بن حنفيه فرمود، در آن هنگام كه پرچم را در روز جنگ جمل به دست او سپرد. تزول الجبال و لا تزل! عض علي ناجذك. اعر الله جمجمتك. تد في الارض قدمك. ارم ببصرك اقصي القوم، و غض بصرك، و اعلم ان النصر من عند الله سبحانه. ترجمه: اگر كوهها متزلزل شود تو تكان مخور! دندانهايت را به هم بفشار و جمجمه خويش را به خدا عاريت ده! قدمهايت را بر زمين ميخكوب كن! و نگاهت به آخر لشكر دشمن باشد! چشمت را فرو گير (و مرعوب نفرات و تجهيزات دشمن نشو)! و بدان! نصرت و پيروزي از سوي خداوند سبحان است! خطبه در يك نگاه: از روايات به خوبي استفاده مي شود كه اميرمومنان علي (ع) اصرار زيادي داشت كه در ميدان جمل جنگي صورت نگيرد و خون مسلمين بر صفحه آن ريخته نشود. و نيز آمده است كه در آن روز پرچم را به دست محمد بن حنفيه داد سپس در فاصله ميان نماز صبح تا ظهر، پيوسته آنها را دعوت به صلح و اصلاح و بازگشت به پيمان و بيعت مي كرد. و خطاب به عايشه كرد و فرمود: خداوند در قرآن مجيد، تو (و ساير همسران پيامبر را) دستور داده است كه در خانه هايتان بمانيد (و آلت دست ا

ين و آن نشويد)! تقواي الهي را پيشه كن و به خانه ات بازگرد و فرمان خدا را اطاعت كن! بعد رو به طلحه و زبير كرد و فرمود: شما همسران خود را در خانه پنهان كرده ايد، ولي همسر رسول خدا (ص) را به ميدان، در برابر همه آورده ايد! شما مردم را تحريك مي كنيد

و مي گوييد ما براي خونخواهي عثمان اينجا آمده ايم و مي خواهيم خلافت، شورايي شود (در حالي كه مردم انتخاب خود را كرده و خود شما نيز بيعت نموده ايد)! به زبير فرمود: آيا به خاطر داري كه روزي در مدينه من و تو با هم بوديم و تو با من سخن مي گفتي و تبسمي بر لب داشتي، پيامبر از تو پرسيد آيا علي را دوست داري؟ تو گفتي چگونه او را دوست نداشته باشم در حالي كه ميان من و او، هم خويشاوندي و هم محبت الهي است در حدي كه درباره ديگري نيست! در اينجا پيامبر (ص) فرمود: تو در آينده با او پيكار خواهي كرد، در حالي كه ظالم هستي! تو گفتي پناه مي برم به خدا از چنين كاري! باز هم علي (ع) به نصيحت ادامه داد و به پيشگاه خداوند عرضه داشت: خداوندا من بر اينان اتمام حجت كردم و مهلتشان دادم تو شاهد و گواه باش! سپس قرآن را گرفت و به دست مسلم مجاشعي داد و فرمود: اين آيه را براي آنها بخوان: و ان طائفتان من ال

مومنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما …، اگر دو گروه از مومنان با هم پيكار كنند در ميان آنها صلح برقرار سازيد. او به لشكرگاه دشمن نزديك شد و قرآن را به دست راست گرفت و آيه را خواند. آنها حمله كردند و دست راست او را قطع نمودند. قرآن را به دست چپ داد، دست چپش را قطع كردند. با دندان گرفت او را كشتند. اينجا بود كه علي (ع) فرمود: هم اكنون پيكار كردن با اين گردنكشان براي ما گواراست! در اينجا بود كه سخن بالا

را خطاب به محمد بن حنفيه بيان فرمود. به هر حال در اين خطبه امام (ع) رموز مهمي از فنون جنگ و نكته هايي را كه از نظر رواني و جسمي در يك سرباز مسلمان اثر مي گذارد و او را شجاع و آماده براي پيكار مي كند، بيان مي فرمايد. اين كلام مشتمل بر هفت جمله است: در جمله اول يك دستور كلي درباره مقاومت در ميدان نبرد مي دهد و سپس در پنج جلمه ديگر انگشت روي جزئيات و ريزه كاريها و اموري كه تاثير در استقامت و پيروزي دارد مي گذارد و در هفتمين و آخرين جمله، توجه به پروردگار و توكل بر ذات پاك او و اين كه پيروزي در هر حال از سوي اوست را مطرح مي فرمايد تا با قدرت و قوت ايمان، مشكلات و سختيهاي جنگ قابل تحمل شود و روحيه نبرد در حد اعلي براي مبار

زه با دشمن قرار گيرد. شرح و تفسير: همچون كوه استوار باش! همانگونه كه در بالا اشاره شد، اين خطبه نيز ناظر به جريانات جنگ جمل است. آنجا كه امام (ع) پرچم را به دست فرزند شجاعش (محمد بن حنفيه) مي سپارد و در عباراتي كوتاه و موثر و دلنشين، قسمت مهمي از دستورات جنگي را براي او در هفت جمله بيان مي دارد: نخست مي فرمايد: اگر كوهها متزلزل شود، تو تكان مخور! (تزول الجبال و لا تزل). در واقع مهمترين مساله در ميدان جنگ، مساله استقامت و پايمردي است كه رسيدن به پيروزي بدون آن غير ممكن است، و امام (ع) نيز در آغاز، روي همين مساله انگشت مي گذارد. اين جمله مي تواند اشاره اي به مضمون حديث معروفي باشد كه درباره مومن

نقل شده است كه مي فرمايد: المومن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف، فرد باايمان همچون كوه پا برجاست كه طوفانها و تندبادها آن را تكان نمي دهد! در حديث ديگري از پيامبر اكرم (ص) مي خوانيم: المومن اشد في دينه من الجبال الراسيه و ذلك ان الجبل قد ينحت منه و المومن لا يقدر احد علي ان ينحت من دينه شيئا، مومن، در دينش از كوههاي پابرجا محكمتر است! چرا كه كوه را گاهي مي تراشند، ولي از دين مومن چيزي كم و تراشيده نمي شود! سپس از ا

ين دستور كلي فراتر رفته و به جزئياتي كه در اين زمينه موثر و كارساز است مي پردازد، و در دومين جمله مي فرمايد: دندانهايت را به هم بفشار (عض علي ناجذك). ناجذ گاه به معني دندانهايي كه بعد از دندان انياب واقع شده، تفسير گرديده و گاه به معني دندان عقل و گاه به معني همه دندانها و يا همه دندانهاي آسيا. و در اينجا مناسب معناي سوم است. گفته مي شود فشار آوردن روي دندانها دو فايده دارد: نخست اين كه ترس و وحشت را زايل مي كند و به همين دليل هنگامي كه انسان از ترس بلرزد اگر دندانها را محكم بر هم بفشارد لرزش او ساكت يا كم مي شود و ديگر اين كه استخوانهاي سر را محكم نگاه مي دارد و در برابر ضربات دشمن آسيب كمتري به آن مي رسد و شبيه اين معني در خطبه ديگري از نهج البلاغه آمده است آنجا كه مي فرمايد: و عضوا علي الاضراس فانه انبي للسيوف عن الهام، دندانها را روي هم فشار دهيد كه اين كار تاثير شمشير را بر سر كمتر مي كند. در سومين جمله با

تعبير بسيار زيبايي مي فرمايد: جمجمه خويش را به خدا عاريت ده! (اعر الله جمجمتك). اشاره به اين كه آماده ايثار، جانبازي و شهادت در راه خدا باش كه اين آمادگي مايه شجاعت و شهامت و پايمردي است! بعضي از شارح

ان نهج البلاغه از اين جمله، پيشگويي و بشارت نسبت به سرنوشت محمد بن حنفيه در ميدان جنگ جمل استفاده كرده اند داير بر اين كه تو از اين ميدان سالم برون خواهي آمد چرا كه در مفهوم عاريت، باز پس گرفتن نهفته شده است. در چهارمين جمله مي فرمايد: قدمهايت را در زمين ميخكوب كن! (تد في الارض قدمك). اشاره به اين كه فكر عقب نشيني و فرار از ميدان هرگز در سر نپروران و در برابر دشمن ثابت قدم باش! همانگونه كه قرآن مجيد به مومنان دستور مي دهد: يا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا، اي كساني كه ايمان آورده ايد هنگامي كه در ميدان نبرد با گروهي روبرو مي شويد ثابت قدم باشيد! تفاوت اين جمله با جمله اول ممكن است در اين بوده باشد كه جمله اول عدم تزلزل در فكر و روحيه را بيان مي كند و جمله اخير عدم تزلزل ظاهري و جسماني و عقب نشيني نكردن را در نظر دارد. در پنجمين جمله مي فرمايد: نگاهت به آخر لشكر دشمن باشد! (ارم ببصرك اقصي القوم). اين نگاه سبب مي شود كه به تمام ميدان و لشكر دشمن احاطه پيدا كند و آرايش جنگي را در همه جاي ميدان زير نظر بگيرد و از كم و كيف آن آگاه شود و محاسبات تهاجمي يا دفاعي خويش را بر اساس صحيح استوار سازد. در ششمين ج

مله مي فرمايد: (بعد

از آن كه تمام لشكر و جوانب ميدان را در نظر گرفتي) نظرت را فرو گير! (و غض بصرك). اين جمله، يا به معناي حقيقي آن است كه خود را در ميدان، دائما متوجه مناطق دوردست كه از تكرار نظر به آن، گاه ترس و رعبي به وجود مي آيد، مشغول نكند و تنها به اطراف خود بنگرد (توجه داشته باشيد غض بصر به معناي بستن چشم نيست بلكه به معناي فرو انداختن و كوتاه كردن نگاه است) و يا به معناي كنايي است يعني نسبت به كثرت نفرات و تجهيزات دشمن بي اعتنا باش و از آن چشم فرو گير و با شجاعت و شهامت بر دشمن بتاز و ضربات خود را بي واهمه بر او فرود آور! شاهد اين معنا جمله اي است كه در خطبه ديگري از نهج البلاغه آمده است آنجا كه مي فرمايد: و غضوا الابصار فانه اربط للجاش و اسكن للقلوب، چشمهاي خود را فرو گيريد تا قلب شما قويتر و روح شما آرامتر باشد. در هفتمين و آخرين جمله به يك نكته بسيار مهم و اساسي كه جنبه معنوي و روحاني دارد و مايه قوت نفوس و آرامش خاطر باشد، اشاره مي كند و مي فرمايد: با اين همه بدان كه نصرت و پيروزي از سوي خداوند سبحان است! (و اعلم ان النصر من عند الله سبحانه). اشاره به اين كه آنچه گفته شد تنها اسباب و مقدمات از نظر

ظاهر به حساب مي آيد، آنچه مهم است اراده خداست كه پيروزي و نصرت از آن سرچشمه مي گيرد، بر او دل ببند و به او تكيه كن و موفقيت نهايي را از او بخواه كه او بر هر

چيزي قادر و تواناست و نسبت به بندگان با ايمان و مجاهد، رحيم و مهربان است! همانگونه كه در قرآن مجيد نيز مي خوانيم: و ما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، پيروزي، تنها از سوي خداوند عزيز و حكيم است. جالب اين كه قرآن مجيد در آغاز اين آيه سخن از ياري فرشتگان به ميان مي آرد ولي با اين حال مي فرمايد: تصور نكنيد كه نصرت و پيروزي به دست فرشتگان است، بلكه تنها به دست خداوند قادر، عالم و تواناست! نكته ها: 1- محمد بن حنفيه كيست؟ او يكي از فرزندان رشيد اميرمومنان علي (ع) است و حنفيه لقب مادر اوست و اسمش خوله دختر يكي از مردان باشخصيت طايفه بني حنيفه است كه در يكي از جنگهاي اسلامي اسير شد و مي خواستند او را بفروشند، علي (ع) او را آزاد كرد و به همسري خود درآورد. او شجاعت را از علي (ع) به ارث برده بود و مي گويند گاهي زره هاي محكم را با دست پاره مي كرد و به همين دليل امام (ع) در جنگ جمل پرچم را به دست او سپرد و در جنگ صفين جناح چپ سپاه علي (ع) به دست او و محمد بن

ابي بكر و هاشم مرقال بود. او نسبت به امام حسن و امام حسين- عليهماالسلام- بسيار متواضع بود و فرزندان علي (ع) از حضرت فاطمه را بسيار احترام مي گذارد. روزي به او گفتند علي تو را به ميدانهاي خطرناك مي فرستد ولي از فرستادن حسن و حسين خودداري مي كند، در حالي كه آنها هم برادر تواند! او در جواب مي گويد: حسن و حسين همچون چشمان او هستند و من همچون بازوان او

و انسان به وسيله بازوهايش از چشمش دفاع مي كند. بعضي محمد بن حنيفيه را متهم مي كنند كه او بعد از امام حسين (ع) دعوي امامت داشت و يا حتي دعوي مهدويت! ولي مرحوم شيخ مفيد در اين زمينه سخن روشني دارد، مي گويد: محمد حنفيه هرگز ادعاي امامت نكرد و كسي را به سوي خود فرا نخواند (بلكه ديگران چنين نسبتهايي به او داده اند و مدعي امامت و يا مهدويت او بوده اند و طايفه (كيسانيه) جزء چنين مدعياني محسوب مي شوند. محمد حنفيه در سال 81 هجري در سن شصت و پنج سالگي دار فاني را وداع گفت. درباره محل دفن او اختلاف است، بعضي مي گويند در طائف بدرود حيات گفت و در همانجا دفن شد و بعضي مي گويند در بقيع به خاك سپرده شد و گاه محل وفات او را كوه رضوي در نزديكي مدينه دانسته اند. يكي از نشانه هاي جلال

ت مقام او اين است كه امام حسين (ع) هنگامي كه مي خواست از مدينه به سوي مكه حركت كند او را وصي و نماينده خود در مدينه قرار داد تا اخبار آنجا را به او برساند و وصيتنامه معروف خود را كه در مقاتل آمده، به او سپرد. 2- مهمترين شرط پيروزي بر دشمن از آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي به خوبي استفاده مي شود كه اساس پيروزي در كارها صبر و استقامت و پايمردي است. قرآن سربازان پيروز كه حتي با نابرابري فاحش نسبت به دشمن، مشمول نصرت الهي مي شوند را با همين صفت توصيف كرده، مي فرمايد: ان يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين و ان يكن منكم مائه يغلبوا الفا من الذين كفروا بانهم قوم لا

يفقهون، هرگاه بيست نفر با استقامت از شما باشند با دويست نفر غلبه مي كنند و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از كساني كه كافر شدند پيروز مي گردند چرا كه آنها گروهي هستند كه نمي فهمند. در كلمات قصار نهج البلاغه مي خوانيم: و عليكم بالصبر فان الصبر من الايمان كالراس من الجسد و لا خير في جسد لا راس معه و لا في ايمان لا صبر معه، و بر شما باد كه صبر و استقامت كنيد! زيرا صبر و استقامت نسبت به ايمان، همچون سر است نسبت به بدن، تني كه سر با او نباشد فايده اي ندارد و

همچنين است ايماني كه صبر و استقامت با آن نباشد! در خطبه بالا نيز كرارا روي همين معني تكيه شده است، گاه مي فرمايد: اگر كوهها تكان بخورند تو استقامت كن و از جاي تكان مخور! و گاه مي فرمايد: قدمهايت را بر زمين ميخكوب كن! و بقيه جمله ها نيز در واقع شاخ و برگي براي اين معناست، زيرا دندانها را به هم فشردن، جمجمه خويش را به خدا عاريت دادن، نصرت و پيروزي را از جانب خدا دانستن، همه اينها به انسان استقامت بيشتر مي بخشد و پايداري فزونتر مي دهد و آنچه سبب شد كه مسلمانان در جنگهاي نابرابر با دشمنان در صحنه هاي مختلف پيروز شوند همين اصل بود، اصلي كه بايد در نسل كنوني نيز زنده بماند تا شاهد پيروزيهاي بيشتر بر دشمنان اسلام گردند.

خطبه 012-پس از پيروزي بر اصحاب جمل

[صفحه 497]

لما اظفره الله باصحاب الجمل، و قد قال له بعض اصحابه: وددت ان اخي فلانا كان شاهدنا ليري ما نصرك الله به علي اعدائك. فقال له عليه السلام: اهوي اخيك معنا؟ فقال: نعم. قال: فقد

شهدنا، و لقد شهدنا! في عسكرنا هذا اقوام في اصلاب الرجال و ارحام النساء، سيرعف بهم الزمان، و يقوي بهم الايمان. ترجمه: هنگامي كه خداوند امام (ع) را در جنگ جمل پيروز ساخت يكي از يارانش عرض كرد: دوست مي داشتم برادرم فلاني همراه ما بود تا شاهد پيروزيهاي الهي بر دشمنان كه خدا نصيب شما كرده است، بوده باشد) امام (ع) فرمود: آيا قلب و فكر و علاقه برادرت با ماست؟ او در پاسخ عرض كرد: آري. امام (ع) فرمود: او نيز به طور مسلم در اين صحنه حضور داشته است (نه تنها او حضور داشته بلكه) گروههايي در لشكر ما حضور داشتند كه هم اكنون در صلب پدران و رحم مادرانند. كساني كه زمانهاي آينده آنها را آشكار مي سازد و ايمان به وسيله آنها قوي و نيرومند مي شود. خطبه در يك نگاه: همانگونه كه از گفته سيدرضي پيداست اين خطبه نيز مربوط به داستان جنگ جمل است و هنگامي بيان شد كه پيروزي آشكار گرديد و ياران علي (ع) غرق شادي گشتند و يكي از ياران علي (ع) كه علاقه فوق ال

عاده اي به برادرش داشت جاي برادر را در اين صحنه خالي ديد و آرزو كرده بود كه اي كاش برادرش مي بود و در اين شادي شركت مي كرد و آثار عظمت الهي را در اين پيروزي سريع مشاهده مي نمود. اينجا بود كه علي (ع) با بيان لطيف و عميقي حضور معنوي برادرش را كه همدل و هم عقيده با او بود اعلام فرمود، زيرا از ديدگاه اسلام در ميان پيوندهاي گوناگوني كه در بين انسانها ديده مي شود (پيوند نژاد، زبان، تفكر سياسي و منافع اقتصادي و

… ) برترين و والاترين پيوند، همان پيوند مكتبي است كه در اين خطبه اشاره به آن شده است. به تعبير ديگر، علي (ع) در اين خطبه مي فرمايد: تمام كساني كه امروز در مناطق دور و نزديك جهان وجود دارند و به علل گوناگوني در اين ميدان و ميدانهاي مشابه آن حضور نداشته اند، اما با ما همدل و هم عقيده بوده اند و همچنين كساني كه فردا و تا آينده دوردست از صلب پدران و رحم مادران قدم به عرصه جهان مي نهند و با ما همدل و هم عقيده اند، در واقع در اين ميدان نبرد حق و باطل حضور داشته و در بركات و حسنات آن شريكند! شرح و تفسير: پيوند مكتبي: همانگونه كه از گفتار بالا روشن شد، امام اين سخن را در پاسخ يكي از يارانش كه آرزوي حضور برادرش ر

ا در آن معركه داشت بيان كرد و به او فرمود: آيا قلب و فكر و علاقه برادرت با ماست؟! (فقال له عليه السلام: اهوي اخيك معنا؟) او در پاسخ عرض كرد: آري (فقال: نعم). امام فرمود: او نيز به طور مسلم در اين صحنه با ما بوده و حضور داشته است! (فقد شهدنا). سپس افزود: (نه تنها او حضور داشته بلكه براي تو بگويم كه) گروهي در اين لشكر ما حضور داشته اند كه هم اكنون در صلب پدران و رحم مادرانند (هنوز متولد نشده اند) (و لقد شهدنا! في عسكرنا هذا اقوام في اصلاب الرجال و ارحام النساء). همان اقوامي كه زمانهاي آينده آنها را به وجود مي آورد و آشكار مي سازد و لشكر ايمان به وسيله آنها قوي و نيرومند مي شود! (سيرعف بهم الزمان، و يقوي

بهم الايمان). آري آنها كه در هر زمان و مكان در آينده دور و نزديك با ما پيوند مكتبي دارند، همه جا با ما هستند هر چند تقدير الهي در ميان صفوف آنها در ظاهر جدايي افكند. ولي در عالم معني همه با همند و در پيروزيها و بركات و حسنات الهي مشتركند. جمله سيرعف بهم الزمان ترجمه تحت اللفظي اش چنين است: زمان آنها را همانند خون رعاف از بيني خود مي چكاند اين تعبير ظاهرا اشاره به اين است كه همانگونه كه خون در عروق انسان وجود دا

رد هر چند آشكار نيست ولي لحظه اي فرا ميرسد كه آشكار مي شود و به سادگي و آساني از بدن بيرون مي ريزد، آنها نيز در باطن و درون اين جهان وجود دارند، ولي تدريجا طبق زمانبندي الهي از مرحله كمون به مرحله ظهور مي رسند و به وظايف خود مي پردازند. ويژگي آنها در اين است كه: و يقوي بهم الايمان، دين و ايمان به وسيله آنها نيرو مي گيرد (و در مسير خدا و آيين حق گام برمي دارند و رسالتي را كه زمان و مكان بر عهده آنان گذارده است به درستي انجام مي دهند). در ميان شارحان نهج البلاغه در اينجا گفتگوهايي درباره نحوه حضور غايبان درگرفته است كه آيا حضور آنها، حضور روحاني است؟ يعني ارواح آنها كه قبل از بدنها آفريده شده اند در آنجا حضور دارند، يا حضور بالقوه است؟ يعني گويي حضور دارند هر چند ظاهرا حاضر نيستند؟ ولي ظاهر اين است كه منظور امام (ع) حضور در تقسيم حسنات و نتيجه ها و پاداشهاست. يعني آنها كه دلهايشان با ماست و در حزب و گروه ما حزب الله قرار دارند، در

پاداشهاي الهي با ما سهيم و شريكند و به اين ترتيب حضور معنوي در همه ميدانهاي مبارزه حق و باطل دارند. همانها كه در زمان خود همان وظايفي را انجام مي دهند كه امروز ما انجام مي دهيم، گرچه

دست تقدير ميان ما و آنها جدايي افكنده، ولي عقايد يكي است و برنامه هاي عملي يكي، و به همين دليل همه در نتيجه كار يكديگر سهيم و شريكند، بلكه در حقيقت آنها وجود واحدي هستند كه هر زمان در لباسي تجلي مي كنند. همانگونه كه لشكر باطل نيز چنين اند! آنها كه در مسير شيطان گام برمي دارند عقايدشان فاسد و اعمالشان آلوده و كارشان ظلم و ستم و بيدادگري است و دلهايشان در اين مسير با هم است، در جرايم اعمال و كيفرها سهيم و شريكند، همانگونه كه شرح آن در ذيل خواهد آمد. نكته: محكمترين پيوندها! آنچه در اين خطبه آمده است بيان واقعيت مهمي در فرهنگهاي الهي است و پرده از روي مطلبي برمي دارد كه محاسبات دنياي مادي هرگز قادر به بيان آن نيست. امام مهمترين پيوند در ميان مومنان را پيوند مكتب مي شمرد كه از هر پيوند ديگري (نژاد، زبان، منافع اجتماعي، ايده هاي حزبي و مانند آن) برتر و والاترست و شعاع اين پيوند الهي تمام زمانها و مكانها را فرا مي گيرد و همه انسانهاي گذشته و امروز و آينده را در يك مجموعه الهي و روحاني گردآوري مي كند. مي فرمايد: تمام مومنان امروز، و آنها كه در رحم مادرانند و هنوز متولد نشده اند يا كساني كه قرنها بعد از اين از صلب

پدران در رحم مادران منتقل و سپس متولد و بزرگ مي شوند، در ميدان جنگ جمل حضور داشته اند!

چرا كه اين يك مبارزه شخصي بر سر قدرت نبود، بلكه پيكار صفوف طرفداران حق در برابر باطل بود و اين دو صف همچون رگه هاي آب شيرين و شور تا نفخ صور جريان دارد و مومنان راستين در هر زمان و مكان در مسير جهان حق و در برابر جريان باطل به مبارزه برمي خيزند و همه در نتايج مبارزات يكديگر و افتخارات و بركات و پاداشهاي آن سهيمند. دليل آن هم روشن است و آن اين كه همه يك حقيقت را مي جويند و يك مطلب را مي طلبند و در يك مسير گام برمي دارند و براي يك هدف شمشير مي زنند و به خاطر جلب رضاي خداوند يكتا تلاش و كوشش مي كنند. با توجه به اين اصل اساسي بسياري از مسائلي كه در قرآن و احاديث وارد شده است و براي بعضي يك معما جلوه مي كند حل مي شود. در قرآن مجيد در داستان قوم ثمود مي فرمايد: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها، پس آنها پيامبرشان (صالح) را تكذيب كردند و ناقه اي را كه معجزه الهي بود پي نمودند و به هلاكت رساندند، پروردگارشان نيز آنها و سرزمينشان را به خاطر گناهانشان در هم كوبيد و با خاك يكسان كرد! در حالي كه تواريخ با صراحت مي گويد پي

كننده ناقه تنها يك نفر بود، ولي از آنجا كه ديگران نيز با او همدل و هم عقيده بودند فعل او به همه نسبت داده شده و مجازات همه را فرا گرفته است، و اين مفهوم همان كلامي است كه مولا (ع) در جاي ديگر فرموده: ايها الناس انما يجمع الناس الرضي و السخط و انما عقر ناقه ثمود رجل

واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، اي مردم رضايت و نارضايي (نسبت به كاري) موجب وحدت پاداش و كيفر مي گردد، ناقه ثمود را يك نفر بيشتر پي نكرد اما عذاب و كيفر آن، همه كافران قوم ثمود را شامل شد چرا كه همه به عمل او راضي بودند. در داستان جابر بن عبدالله انصاري كه روز اربعين شهادت امام حسين (ع) به زيارت قبر مباركش آمد و غوغايي در آنجا برپا كرد مي خوانيم كه او ضمن زيارتنامه پرسوز و پرمحتوايش در برابر قبر امام حسين و يارانش، خطاب به قبر ياران كرده و مي گويد: من گواهي مي دهم شما نماز را برپا داشتيد و زكات را ادا كرديد و امر به معروف و نهي از منكر نموديد با اهل الحاد پيكار كرديد و خدا را تا آخرين نفس پرستش كرديد، سپس افزود: و الذي بعث محمدا بالحق لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه، سوگند به خدايي كه محمد را به حق مبعوث ساخته ما با شما در آنچه از نعمتها و پاد

اش الهي وارد شديد شريك و سهيم هستيم. اين سخن چنان بود كه حتي دوست با معرفت جابر، عطيه را در شگفتي فرو برد تا آنجا كه زبان به اعتراض گشود و گفت: اي جابر ما چه كرده ايم كه با آنها شريك باشيم، نه از دره اي پايين رفتيم و نه از كوهي برآمديم و نه شمشير زديم و در حالي كه ياران حسين (ع) ميان سرها و بدنهايشان جدايي افتاد و فرزندانشان يتيم و همسرانشان بيوه شدند! جابر، اصلي را كه در بالا به آن اشاره شد به استناد حديثي از پيامبر اكرم (ص) به

عطيه يادآور شد و گفت: من از حبيب خدا رسول خدا شنيدم كه مي فرمود: من احب قوما حشر معهم و من احب عمل قوم اشرك في عملهم، كسي كه قومي را دوست دارد با آنها محشور مي شود و كسي كه عمل قومي را دوست دارد در عملشان شريك است. سپس افزود: سوگند به خدايي كه محمد را به حق به نبوت برانگيخته، نيت ياران من همان است كه حسين و اصحابش بر آن بودند! در آيات قرآن كرارا يهود معاصر پيامبر اسلام را كه در مدينه مي زيستند مخاطب قرار داده و آنها را به خاطر اعمالي كه معاصران موسي نسبت به او انجام دادند سرزنش و مواخذه مي كند، در حالي كه قرنها بلكه هزاران سال ميان آنها فاصله بود ولي چون آنها نسبت به اعمال نياكانشان

علاقمند و پايبند بودند تمام فاصله درنورديده شده و همه در يك صف در برابر موسي قرار گرفتند. از جمله در يكي از آياتي كه در آن خطاب به بهانه جويان يهود دارد مي گويد: قل قد جائكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين، بگو پيامبراني پيش از من با دلايل روشن و آنچه را گفتيد (معجزاتي را كه امروز از من مي خواهيد) به سراغ شما آمدند، پس چرا آنها را كشتيد اگر راست مي گوييد! جالب اين كه در ذيل اين آيه حديثي از امام صادق (ع) وارد شده است كه مي فرمايد: خداوند مي دانست آنها (يهود معاصر پيامبر) قاتل پيامبران پيشين نبودند ولكن چون همدل و هم عقيده با قاتلان بودند، آنها را قاتل ناميد، چون راضي به فعل آنها بودند. محدث بزرگ شيخ حر عاملي در

جلد يازده وسائل الشيعه در كتاب امر به معروف و نهي از منكر روايات متعددي در اين زمينه نقل كرده است. اين طرز فكر، افقهاي وسيعي را در برابر ديدگان ما مي گشايد و به ما در فهم محتواي آيات و روايات و سلوك راه حق كمك قابل ملاحظه اي مي كند.

خطبه 013-سرزنش مردم بصره

[صفحه 505]

ترجمه: سخني از آن حضرت بعد از واقعه جمل در مذمت اهل بصره: (اي اهل بصره) شما لشكريان زن بوديد و پيروان چهارپا (اشاره به شتر عايشه است) تا زماني كه (شتر) نعره مي كشيد به صداي آن پاسخ داديد (و جنگ كرديد)، اما همين كه شتر پي شد فرار كرديد. اخلاق شما پست و پيمانهايتان بي اعتبار و از هم گسسته، و دين شما نفاق و دورويي است و آب شما شور و تلخ است. آن كس كه در ميان شما اقامت گزيند در دام گناه گرفتار آيد و آن كس كه از شما دوري گزيند و رخت بربندد، رحمت خدا را دريابد. گويا مي بينم خداوند عذاب را از بالا و پايين بر شهر شما فرستاده و همه آن و كساني كه در آن قرار دارند زير آب غرق شده، تنها كنگره هاي بلند مسجدتان همچون سينه كشتي روي آب نمايان است. خطبه در يك نگاه: اين خطبه همانند بعضي از خطبه هاي قبل و بعد ناظر به داستان جنگ جمل است و اهل بصره را به خاطر آن كه چشم و گوش بسته، دنبال جاه طلبان سياسي همچون طلحه و زبير افتادند و نخستين شكاف را در صفوف مسلمين ايجاد كردند زير شديدترين ضربات سرزنشهاي خود قرار مي دهد، به علاوه آنها را به عذاب الهي در آينده تهديد

مي كند. باشد كه درس عبرتي براي آنان گردد و در آينده از

تكرار اينگونه اعمال بپرهيزند. شرح و تفسير: ويژگيهاي سپاه جمل: در اين بخش از خطبه، نخست اشاره به اعمال زشت و صفات مذموم اهل بصره كه مخاطبان او بودند فرموده و هفت نكته را يادآور مي شود. در آغاز مي فرمايد: شما لشكر زن بوديد (كنتم جند المراه). درست است كه آتش افروزان اصلي جنگ جمل، طلحه و زبير بودند و شواهد تاريخي نيز مي گويد كه معاويه هم در اين كار دست داشت ولي بي شك، بيشترين چيزي كه مردم را به شركت در اين جنگ خانمانسوز تشويق كرد، حضور عايشه با آن سوابقي كه با پيامبر اسلام (ص) داشت، بود. به خصوص اين كه لقب ام المومنين نيز بهانه اي بود براي تشويق مردم به دفاع از مادر. و به همين دليل علي (ع) اهل بصره را لشكر زن خطاب مي فرمايد. در توصيف دوم مي فرمايد: شما پيروان چهارپا- يعني شتر عايشه- بوديد! (و اتباع البهيمه). سپس به بيان دليل آن پرداخته مي فرمايد: تا زماني كه شتر صدا مي كرد و نعره مي كشيد، به صداي او پاسخ مي داديد و جنگ مي كرديد، اما همين كه شتر پي شد، فرار كرديد! (رغا فاجبتم، و عقر فهربتم). به گفته بعضي از مورخان، شتر عايشه در جنگ جمل به منزله پرچم لشكر بود و همه، اطراف آن را گرفته بودند و در پاي آن شمشير مي

زدند و مردان جنگي لشكر طلحه و زبير در زير اين پرچم تا آخرين نفس جنگ مي كردند و كشته مي شدند. در بعضي از روايات آمده: در آن روز هفتاد نفر از قريش افسار شتر عايشه را به دست گرفتند و

يكي پس از ديگري كشته شدند. گروهي كه بيش از همه در جنگ جمل از شتر دفاع مي كردند جنگجويان قبيله بني ضبه و ازد بودند. اميرمومنان چون چنين ديد، با صداي بلند فرمود: ويلكم اعقروا الجمل فانه شيطان، واي بر شما! شتر را بزنيد و پي كنيد كه آن شيطاني است! سپس اضافه فرمود: اين شتر را بكشيد و گرنه عرب، نابود خواهد شد و شمشيرها همچنان در حركت خواهد بود. اينجا بود كه جنگ آوران سپاه امام به طرف شتر حمله كردند و در يك حمله برق آسا آن را پي نمودند، شتر بر زمين افتاد و نعره بلندي كشيد. آنجا بود كه سپاه عايشه شكست خورد و لشكر بصره فرار كردند. نكته جالب اين كه در بعضي از روايات آمده كه علي (ع) دستور داد لاشه شتر را آتش زنند و خاكسترش را به باد دهند و فرمود: خدا لعنت كند آن را، چقدر به گوساله سامري شبيه است! سپس اين آيه را تلاوت فرمود: و انظر الي الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليوم نسفا، (اي سامري! به اين معبودت كه پيوسته آن را پرستش مي

كرده اي نگاه كن و ببين كه ما آن را نخست مي سوزانيم سپس خاكستر آن را به دريا مي پاشيم! نكته جالب ديگر اين كه عايشه براي تقويت رواني لشكر بصره خواست از روش پيامبر اسلام در جنگ بدر استفاده كند. مشتي سنگريزه برداشت و به سوي اصحاب علي (ع) پاشيد و بلند فرياد زد: شاهت الوجوه، صورتهايتان زشت باد! (اين عمل پيامبر در جنگ بدر يكي از عوامل اعجازآميز شكست لشكر دشمن بود، در حالي كه پايان جنگ

جمل شكست مفتضحانه اي بود!). در سومين و چهارمين و پنجمين توصيف، به وضع اخلاقي آنها پرداخته، مي فرمايد: اخلاق شما پست و پيمانهايتان بي اعتبار و گسسته و دين شما نفاق و دورويي است! (اخلاقكم دقاق و عهدكم شقاق، و دينكم نفاق). تعبير به دقاق كه از ماده دقت و در اينجا به معناي خردي و پستي است اشاره به دنياپرستي بصريان و آلودگيها و هوسرانيهاي آنان است و پيمان شكني آنها اشاره به آن است كه در آغاز با امام بيعت كردند سپس بيعت خود را شكسته به دشمنان پيوستند. نفاق آنها از آنجا سرچشمه مي گيرد كه ظاهرشان اسلام و دفاع از همسر پيامبر، اما باطنشان قيام بر ضد حكومت اسلامي و جانشين به حق پيامبر و همسويي با نفاق افكنان شام بود و تعبير به ناكثين در مورد لشك

ريان جمل به خاطر همين پيمان شكني و نفاقشان بود. سپس به ششمين توصيف اشاره كرده و مي فرمايد: آب شما شور و تلخ است (و ماوكم زعاق). معلوم است چنين آبي كه علاوه بر تلخي و شوري، به خاطر مجاورت ساحل دريا آلودگيهاي زيادي نيز دارد، براي سلامتي جسماني زيانبار و با توجه به رابطه روح و جسم، در روح و فكر انسان نيز موثر است. بنابراين مذمت از آب آنها در واقع نوعي مذمت از اخلاق آنان است. سپس به سراغ هفتمين توصيف رفته، مي فرمايد: آن كس كه در ميان شما اقامت گزيند در دام گناه گرفتار آيد (چرا كه يا وسوسه هاي نفس شيطاني او را به شركت در گناه دعوت مي كند و يا حداقل در برابر گناه شما سكوت مي كند) (و المقيم بين اظهركم مرتهن بذنبه). و آن

كس كه از شما دوري گزيند و رخت بربندد و به جاي ديگر رود رحمت خدا را دريابد (چرا كه از محيط ظلم و گناه و فساد كه در انتظار عذاب الهي است رهايي يافت) (و الشاخص عنكم متدارك برحمه من ربه). اين سخن اشاره اي است به آنچه در روايات ديگر آمده است از جمله در حديثي كه مرحوم كليني در كافي از ابوالحسن امام هادي (ع) نقل مي كند آمده است كه حضرت به يكي از ياران خود به نام جعفري فرمود چرا تو را نزد عبدالرحمن بن يعقوب

ديدم (عبدالرحمن بن يعقوب يكي از منحرفان عقيدتي بود)؟ او عرض مي كند: عبدالرحمن دايي من است. فرمود: مگر نمي داني كه او درباره خداوند سخن بسيار بدي مي گويد و او را به صفات مخلوقات توصيف مي كند در حالي كه چنين نيست، سپس فرمود: يا نزد او باش و ما را ترك كن يا با ما بنشين و او را ترك نما! جعفري مي گويد: او هر چه مي خواهد بگويد، وقتي من با او هم عقيده نباشم چه گناهي بر من است؟ حضرت فرمود: اما تخاف ان تنزل به نقمه فتصيبكم جميعا، آيا نمي ترسي كه بلايي بر او نازل شود و همه شما را دربربگيرد؟ به همين دليل هنگامي كه فساد- مخصوصا فساد عقيدتي- محيطي را فرا گيرد و مومنان نتوانند با آن مقابله كنند و بيم آلودگي آنان برود بايد از آن محيط هجرت كنند و فلسفه هجرت مسلمانان در آغاز اسلام نيز، درست همين معني بود. تعبير به مرتهن بذنبه، در گروه گناه خويش است اشاره به اين است كه گناه انسان را اسير خود مي سازد و گويي

به گروگان مي گيرد و رها نمي كند همانگونه كه در قرآن مجيد آمده است: كل نفس بما كسبت رهينه، هر انساني در گرو اعمال خويش است. به هر حال اين جمله دليل روشني است بر تاثير محيط بر اخلاق انسانها، يا بايد محيط آلوده را پاك كرد و يا

از آن هجرت نمود. سپس امام (ع) به يكي از مجازاتهاي دنيوي مردم بصره اشاره فرموده، مي فرمايد: گويا مي بينم تنها كنگره هاي مسجدتان همچون سينه كشتي روي آب نمايان است و خداوند عذاب را از بالا و پايين بر شهر شما فرستاده و همه آن و كساني كه در آن بوده اند زير آب غرق شده اند (كاني بمسجدكم كجوجو سفينه قد بعث الله عليها العذاب من فوقها و من تحتها، و غرق من في ضمنها). اين سخن اشاره به طوفان شديدي است كه آن شهر را در خود فرو مي برد از بالا سيلاب فرو مي ريزد و از زمين آب مي جوشد و همچون طوفان نوح همه جا را فرا مي گيرد تنها چيزي كه از شهر باقي مي ماند، سقف بلند مسجد آن است. تشبيه به (جوجو سفينه، سينه كشتي) ممكن است اشاره به مناره ها و كنگره هاي بالاي ديوار مسجد باشد كه شكل نيم دايره دارد و شبيه سينه كشتي است و قابل توجه اين كه در ذيل همين خطبه در روايت ديگري كه بعدا خواهد آمد مي خوانيم: ما يري منها الا شرف المسجد، تنها كنگره هاي مسجد به چشم مي خورد. در اين كه آيا اين پيشگويي چه زماني تحقق يافته است، شارحان نهج البلاغه بحثهاي فراواني دارند. ابن ابي الحديد مي گويد كه اين پيشگويي دو بار تحقق يافت و تمام بصره در زير آب غرق شد،

يكي

در زمان قادربالله و ديگري در زمان قائم بامرالله (كه هر دو از خلفاي بني عباس بودند) صورت گرفت، تمام بصره غرق شد و تنها قسمتي از مسجد جامع آن از آب بيرون بود مانند سينه پرنده همانگونه كه اميرمومنان علي (ع) خبر داد. امواج عظيمي از درياي فارس برخاست و سيلابي نيز از كوههاي اطراف سرازير شد و تمام خانه ها و آنچه را در آنها بود در كام خود فرو برد و بسياري از اهل بصره هلاك شدند. اخبار اين دو حادثه نزد اهل بصره معروف است و هر نسلي از نسل قبل آن را روايت مي كند. مرحوم سيدرضي بعد از پايان اين خطبه، سه روايت ديگر درباره جمله هاي اخير كه در خطبه آمده بود نقل مي كند. نخست اين كه مي گويد: و في روايه و ايم الله لتغرقن بلدتكم حتي كاني انظر الي مسجدها كجوجو سفينه او نعامه جاثمه. سپس مي گويد: و في روايه كجوجو طير في لجه بحر. سرانجام مي فرمايد: و في روايه اخري بلادكم انتن بلادالله تربه: اقربها من الماء، و ابعدها من السماء، و بها تسعه اعشار الشر، المحتبس فيها بذنبه، و الخارج بعفو الله. كاني انظر الي قريتكم هذه قد طبقها الماء، حتي ما يري منها الا شرف المسجد، كانه جوجو طير في لجه بحر. ترجمه: به خدا سوگند سرزمين شما زير آب غرق

مي شود، گويي من به مسجد آن مي نگرم كه همچون سينه كشتي يا شترمرغي است كه خود را به زمين چسبانيده است. در روايت ديگري آمده است: همانند سينه پرنده اي كه روي آب درياي عميق و مواجي نشسته باشد. نيز در روايت ديگري مي فرمايد: خاك سرزمين شما بدبوترين خاك

شهرهاي خداست! از همه، به آب نزديكتر و از همه شهرها از آسمان دورتر است و (نه عشر) بديها از محيط شماست. كسي كه در آنجا گرفتار مي شود به سبب گناهش مي باشد و آن كس كه از آن بيرون مي آيد به خاطر عفو و رحمت خداست. گويا مي بينم كه آب، تمام شهر شما را فرا گرفته و پوشانيده است و جز كنگره هاي مسجدتان همانند سينه پرنده اي بر درياي مواج و عميق، چيزي ديده نمي شود. بايد توجه داشت كه روايت نخست تفاوت چنداني با آنچه در روايت سابق آمد ندارد تفاوت آن در اين است كه با قسم شروع مي شود و با صراحت از غرق اين شهر سخن مي گويد و در مورد پيدا بودن مسجد آن از زير آب تشبيه ديگري بر تشبيه سابق مي افزايد و مي فرمايد: به خدا سوگند سرزمينتان زير آب غرق مي شود، گويي من به (بالاترين نقطه) مسجد آن مي نگرم كه همچون سينه كشتي يا شترمرغي است كه خود را به زمين چسبانيده است (و ايم الله لتغرقن بلدتكم حتي كا

ني انظر الي مسجدها كجوجو سفينه او نعامه جاثمه). در روايت دوم تفاوت بسيار كمتر است فقط به جاي تشبيه سينه كشتي، تشبيه به سينه پرنده آمده است. مي فرمايد: همانند سينه پرنده اي كه روي آب دريا نشسته باشد (كجوجو طير في لجه بحر). ولي در سومين روايت تفاوتهاي بيشتري با روايتي كه در اصل خطبه نقل شد ديده مي شود. در اين روايت در ذم اهل بصره به سه نكته اشاره كرده، مي فرمايد: خاك سرزمين شما بدبوترين خاك شهرهاي خداست (بلادكم انتن بلاد الله تربه). چرا كه از همه، به آب نزديكتر و از

همه شهرها از آسمان دورتر است (اقربها من الماء، و ابعدها من السماء). درست است كه تمام درياهاي جهان در يك سطح قرار دارند و طبعا همه بنادر از نظر فاصله با آب يا خورشيد يكسانند، ولي بعيد نيست كه اين تعبير امام (ع) اشاره به شهرهاي بلاد اسلام باشد كه بصره نسبت به ساير آنها در موقعيتي پست تر قرار دارد و مي دانيم شهرهايي كه به سطح دريا نزديكترند نور كمتري از آفتاب را دريافت مي دارند چرا كه هواي مجاور آنها فشرده و غليظ است و هر جا نور كمتري از آفتاب دريافت دارد، آلودگيهاي بيشتري دارد چرا كه نور آفتاب اثر عميقي در از ميان بردن ميكروبها دارد. در دومين توصيف م

ي فرمايد: نه عشر بديها در محيط شماست! (و بها تسعه اعشار الشر). اين امر ممكن است به خاطر ويژگيهاي اخلاقي مردم آنجا باشد و يا از جهت خاصيت بندر بودن كه مركز رفت و آمد اشخاص مختلف و هجوم فرهنگهاي بيگانه و آلودگيهاي اخلاقي است كه از خارج بر آن تحميل مي شود. و لذا در تاريخ مي خوانيم كه بسياري از حوادث دردناك قرنهاي نخستين اسلام، از همين شهر بصره برخاست. در سومين توصيف مي فرمايد: كسي كه در آنجا گرفتار مي شود به سبب گناهش مي باشد و آن كس كه از آن بيرون مي آيد به خاطر عفو و رحمت خداست (المحتبس فيها بذنبه، و الخارج بعفو الله). سپس به سراغ همان جمله اي مي رود كه شبيه آن را در روايات گذشته داشتيم، مي فرمايد: گويا مي بينم كه آب، تمام شهر شما را فرا گرفته و پوشانيده است و جز كنگره هاي مسجدتان، همانند سينه پرنده اي بر درياي

مواج و عميق، چيزي ديده نمي شود (كاني انظر الي قريتكم هذه قد طبقها الماء، حتي ما يري منها الا شرف المسجد، كانه جوجو طير في لجه بحر). اين تعبيرات كه در روايات مختلف آمده به خاطر آن است كه راويان حديث گاه قسمتي از آن را نقل به معني كرده اند و يا در ثبت حديث گرفتار خطا شده اند و اين احتمال كه امام اين سخن

را در چند مورد تكرار كرده باشد و در هر مورد غير از آنچه قبلا فرموده است فرموده باشد، بعيد به نظر مي رسد. نكته ها: 1- پيشگويي پيامبر (ص) درباره جنگ جمل جالب توجه است كه در روايات متعددي از پيامبر مي خوانيم كه نسبت به داستان جنگ جمل و موضع گيري عايشه در آن، پيشگوييهايي فرموده و به او هشدار داده است، از جمله اين كه: چون عايشه عازم بر خروج شد به جستجوي شتري براي او برآمدند كه هودجش را حمل كنند، شخصي به نام يعلي بن اميه شتري به نام عسكر براي او آورد كه بسيار درشت اندام و مناسب اين كار بود. هنگامي كه عايشه آن را ديد از آن خوشش آمد و در اين هنگام شتربان به توصيف قدرت و قوت شتر پرداخت و در لابه لاي سخنش نام عسكر را كه نام آن شتر بود بر زبان جاري كرد، هنگامي كه عايشه اين نام را شنيد تكان خورد و انا لله و انا اليه راجعون بر زبان جاري كرد و بلافاصله گفت اين شتر را ببريد كه مرا در آن حاجتي نيست. هنگامي كه دليلش را از او سوال كردند، گفت رسول خدا (ص) نام چنين شتري را براي

من ذكر فرموده و مرا از سوار شدن بر آن نهي فرموده است. سپس دستور داد شتر ديگري براي او بياورند اما هر چه گشتند شتر ديگري كه مناسب اين كار باشد نيافتن

د، ناچار جهاز شتر و صورت ظاهري آن را تغيير دادند و نزد او آوردند، گفتند شتري قويتر و نيرومندتر براي تو آورديم او هم راضي شد. ابن ابي الحديد بعد از نقل اين داستان، داستان ديگري از ابومخنف نقل مي كند كه عايشه در مسير راه خود به سوي بصره به يك آبادي به نام حواب رسيد، سگهاي آبادي سر و صداي زيادي كردند به طوري كه شترهاي كاروان رم كردند. يكي از ياران عايشه گفت: ببينيد چقدر سگهاي حواب زياد است و چقدر فرياد مي كنند، عايشه فورا زمام شتر را كشيد و ايستاد، گفت: اينجا حواب و اين صداي سگهاي حواب بود، فورا مرا برگردانيد! چرا كه از پيامبر شنيدم كه مي فرمود … در اينجا به ذكر خبري پرداخت كه پيامبر او را هشدار داده بود: بترس از آن روزي كه به راهي مي روي كه سگهاي حواب در آنجا در اطراف تو سر و صداي زيادي خواهند كرد! در آنجا يك نفر (براي منصرف ساختن عايشه از اين فكر) صدا زد: خداي تو را رحمت كند ما مدتي است از حواب گذشته ايم! گفت: شاهدي داريد؟ آنها رفتند و پنجاه نفر از عربهاي آن بيابان را ديدند و پاداشي براي آنها قرار دادند كه بيايند شهادت دهند: اينجا حواب نيست! و حواب را پشت سر گذاشتيد، عايشه پذيرفت و به راه خود ادامه داد! عجيب

اين است كه اينگونه مطالب، سبب ترديد عايشه مي شد ولي

آن همه روايات صريحي كه از پيامبر اكرم درباره علي (ع) شنيده بود و راوي بسياري از آنها خود او بوده است، سبب ترديد و انصراف او نشد، و اين از عجايب است! در ضمن از اين داستانها استفاده مي شود كه او به آساني فريب مي خورد و تغيير عقيده مي داد. 2- نكوهش اهل بصره: آنچه در خطبه بالا از مذمت اهل بصره آمد، قسمتي از آن مربوط به تاثير آب و هوا و موقعيت شهر و وضع اجتماعي آنجا (كه بندرگاه بود، و محل ورود انواع فرهنگها و افكار و اخلاق آلوده، كه به طور طبيعي در آنجا و مانند آن بوده و هست) مي باشد ولي بخشي از آن مربوط به صفات و روحيات ساكنان آنجا بوده، كه اين قسمت لزومي ندارد در هر عصر و زماني چنان باشد، بلكه اشاره به مردم همان عصر و همان زمان است كه به آساني تسليم برنامه هاي زشت و نفاق افكن طلحه و زبير شدند و پيمان خود را با علي (ع) شكستند و آن همه كشته در اين راه خطا، دادند. بنابراين مانعي ندارد كه در اعصار ديگر، نيكان و پاكاني در آنجا باشند. به همين دليل در بعضي از روايات، مدح و ستايش اين شهر نيز ديده مي شود، از جمله در خطبه اي كه از اميرمومنان علي (ع) نقل شده، ضمن برشمرد

ن بخشهايي از حوادث سختي كه بر اين شهر مي گذرد مي خوانيم كه امام (ع) اهل بصره را مخاطب ساخت و فرمود: خداوند براي هيچ يك از شهرهاي مسلمين شرافت و كرامتي قرار نداده، مگر اين كه در شما برتر از آن را قرار داده است … قاريان

شما بهترين قاريان قرآنند و زاهدان شما بهترين زاهدان، عابدان شما بهترين عبادت كنندگان و تاجران شما بهترين و صادقترين تاجرانند … كودكان شما باهوشترين و زنان شما قانعترين زنانند. هيچ منافاتي ندارد كه قوم و ملتي بر اثر برخوردار شدن از تعليم و تربيت كافي و خودسازي و تهذيب نفس، رذايل اخلاقي را كنار بگذارند و به سوي فضايل گام بردارند، به خصوص اين كه مفاسد اخلاقي آنها رسواييهايي همچون جنگ جمل و پيامدهاي نامطلوب آن به بار آورد و آنها را تكان دهد و بيدار كند. 3- تاثير محيط در اخلاق از تعبيراتي كه امام (ع) در اين خطبه داشتند دو نكته به خوبي روشن مي شود: نخست تاثير محيط طبيعي و جغرافيايي در خلق و خوي انسانها (آنجا كه فرمود: ماوكم زعاق … بلادكم انتن بلاد الله تربه اقربها من الماء و ابعدها من السماء) و ديگر تاثير محيط اجتماعي در اخلاق انسانهاست (آنجا كه فرمود: و المقيم بين اظهركم مرتهن بذنبه). ولي مسلم

است كه تاثير اينها در حد فراهم آوردن زمينه هاست و هرگز علت تامه نيست، به همين دليل در چنين محيطهايي هميشه افراد خوب و شايسته اي پيدا مي شوند، و به عكس در مناطقي كه آب و هواي مناسب براي خلق و خوي سالم دارد و از محيط اجتماعي خوبي نيز برخوردار است، افراد شرور و فاسد و زشت سيرتي نيز پيدا مي شوند.

خطبه 014-در نكوهش مردم بصره

[صفحه 519]

ترجمه: بخشي از خطبه آن حضرت (ع) در همين زمينه. سرزمين شما به آب نزديك است و از آسمان دور، عقلهايتان سبك و افكارتان سفيهانه است! از اين جهت شما هدف خوبي براي تيراندازان هستيد و لقمه چربي

براي مفتخواران و شكار خوبي براي صيادان و درندگان! خطبه در يك نگاه: آنچه در بالا آمد بخش ديگري است از خطبه اي كه علي (ع) در پايان جنگ جمل ايراد فرموده است و به احتمال قوي با بخشهايي كه قبلا آمد در يك خطبه جاي داشته كه مرحوم سيدرضي آنها را از يكديگر جدا كرده و به هر حال در اين بخش، باز هم به سرزنش مردم بصره مي پردازد و از كم فكري آنها كه به آساني آلت دست نفاق افكنان مي شدند و هدف مناسبي براي هوي پرستان بودند، سخن مي گويد و به آنها هشداري مي دهد كه مراقب آينده خويش باشند و اين جريان تكرار نگردد! شرح و تفسير: باز هم در نكوهش اهل بصره: همانگونه كه قبلا نيز اشاره شد اين سخن بخش ديگري از همان خطبه مشروحي است كه اميرالمومنين علي (ع) در نكوهش اهل بصره بعد از جنگ جمل ايراد فرمود كه در عباراتي كوتاه به هفت نكته از صفات زشت و شرايط خاص جغرافيايي آنها كه غالبا لازم و ملزوم يكديگرند اشاره مي كند. در جمله اول و دوم مي ف

رمايد: سرزمين شما به آب نزديك است و از آسمان دور (ارضكم قريبه من الماء، بعيده من السماء). در اين كه اين دو جمله اشاره به جنبه هاي مادي آن است يعني نزديك بودن به آب دريا و شط و طبعا دور بودن از آسمان و يا اشاره به جنبه هاي معنوي آن است كه سرزمين دلهاي شما با اين كه به آب حيات وجود امام نزديك است، از آسمان رحمت الهي دور است و يا اين كه يك جمله ناظر به جنبه هاي مادي و جمله ديگر

ناظر به جنبه هاي معنوي است، در ميان شارحان نهج البلاغه گفتگوست. ولي ظاهر عبارت- با توجه به معني حقيقي ارض و سماء كه به مفهوم ظاهري زمين و آسمان است- همان معني اول است و در اين كه زمين آنها به آب نزديك بود و مشكلات زندگي ساحل دريا را داشت، مخصوصا سرزمينهايي همانند بصره كه شط بزرگي از كنار آن گذشته و به دريا مي ريزد و در معرض جزر و مد سنگين است، بحثي نيست، اما اين كه چگونه از آسمان دور است، جمعي از شارحان نهج البلاغه گفته اند: علماي نجوم مطابق رصدهايي كه كرده اند ثابت نموده اند كه دورترين منطقه آباد زمين از آسمان قريه اي است نزديك بصره به نام ابله. ولي از نظر دانشمندان امروز ظاهرا اين سخن قابل قبول نيست، چون زمين بصره مانند تمام بندرهاي جه

ان تقريبا همسطح آب درياست و مي دانيم آب درياهاي جهان كه متصل به يكديگر است در يك سطح قرار دارد، در حالي كه مناطق زيادي در روي زمين وجود دارد كه از سطح دريا بسيار پايين تر است، ولي اين احتمال وجود دارد كه منظور مقايسه با تمام مناطق روي زمين نيست، بلكه مقايسه با ساير شهرهاي اسلامي آباد و معروف آن زمان است. در جمله سوم و چهارم مي فرمايد: عقلهايتان سبك و افكارتان سفيهانه است! (خفت عقولكم، و سفهت حلومكم). دليل روشن اين گفتار امام همان است كه در خطبه هاي قبل آمد كه به آساني تسليم هوسهاي طلحه و زبير شدند و براي حفظ شتر عايشه هزاران كشته دادند و سرانجام با شكست و رسوايي تسليم شدند و از كار خود پشيمان گشتند. در اين كه ميان عقول

كه جمع عقل است و حلوم كه جمع حلم است چه تفاوتي مي باشد از مفردات راغب چنين استفاده مي شود كه حلم و حلم از آثار عقل است، به تعبير ديگر: عقل همان نيروي ادراك انسان مي باشد و فكر و خويشتنداري و انديشه در انجام كارها از نتايج آن محسوب مي شود و مردم بصره چون عقلهاي سبكي داشتند طبعا افكارشان سست بود و در برابر تبليغات سوء هوسبازان به سرعت تحريك مي شدند. به همين دليل در جمله پنجم و ششم و هفتم، امام مي

فرمايد: از اين جهت شما هدف خوبي براي تيراندازان هستيد و لقمه چربي براي مفتخواران و شكار خوبي براي صيادان و درندگان! (فانتم غرض لنابل، و اكله لاكل، و فريسه لصائل). بديهي است افراد ساده لوح و سبك مغز به آساني در دام صيادان دين و ايمان و تشنگان مال و مقام و هوسبازان سياسي گرفتار مي شوند، به همين جهت بهترين چيزي كه مي تواند جوامع انساني را در برابر اين مكاران بيمه كند، بالا بردن سطح افكار عموم و آگاه ساختن مردم از مسائل مختلف اجتماعي و سياسي است، همان چيزي كه اسلام روي آن تاكيد دارد و يكي از فلسفه هاي مهم خطبه هاي نماز جمعه دادن آگاهي مستمر در اين زمينه است. مردم بصره اگر كمي در كار خود مي انديشيدند و از شرايط زمان و مكان آگاهي داشتند، هرگز بازيچه دست امثال طلحه و زبير نمي شدند كه پيمان بيعت خويش را با امام خود بشكنند و بر ضد او قيام كنند و آن همه كشته بدهند و سرانجام آن شكست و رسوايي باشد. در اين كه ميان جمله هاي سه گانه فانتم غرض لنابل، شما هدف

خوبي براي تيراندازان هستيد، و اكله لاكل، و لقمه چربي براي خورندگان، و فريسه لصائل، و صيد مناسبي براي صيادان و درندگان، چه تفاوتي است و آيا هر سه جمله يك معني دارد كه

با عبارات متفاوت بيان شده، يا از معاني مختلف خبر مي دهد، جاي تامل است. ولي بعيد نيست هر كدام به يكي از زوايا و ابعاد اين مساله ناظر باشد. جمله اول نشانه گيري از دور را بيان مي كند كه حتي اگر دور از دسترس بازيگران سياسي باشيد، شما را شكار مي كنند. و جمله سوم حمله از نزديك را بيان مي كند و جمله دوم نتيجه نهايي صيد را. بايد توجه داشت كه اين جملات و سرزنشها متوجه همان گروهي است كه آلت دست نفاق افكنان شدند وگرنه در بصره در آن زمان و در زمانهاي بعد مردمان با شخصيتي بودند كه امام (ع) در جمله هايي كه در شرح خطبه سابق آمد از آنها ستايش مي كند.

خطبه 015-در برگرداندن بيت المال

[صفحه 525]

ترجمه: درباره آنچه عثمان از بيت المال به افراد خاصي بخشيده بود و امام (ع) آنها را به بيت المال بازگرداند: به خدا سوگند (اموال غارت شده بيت المال را به آن باز مي گردانم حتي) اگر آن را بيابم كه مهر زنان شده يا كنيزاني با آن خريده باشند، همه را قاطعانه به بيت المال برمي گردانم (و اجازه نمي دهم بي عدالتي سابق در جهان اسلام ادامه يابد!) زيرا در عدالت گشايش است (براي همه قشرهاي جامعه) و آن كس كه عدالت براي او تنگ (و ناگوار) باشد، ظلم و ستم براي او تنگتر (و ناگوارتر) است! خطبه در يك نگاه: اين سخن امام (ع) در واقع بخشي از خطبه اي است كه بعد از بيعت

مردم با آن حضرت در مدينه ايراد فرمود و در آن به تمام افرادي كه در عصر عثمان اموال بيت المال را غارت كرده بودند يا از طرف خليفه به آنها اهدا شده بود هشدار مي دهد و به آنها اعلام مي كند كه بايد تمام اين اموال را به بيت المال بازگردانند و اگر باز نگردانند با قدرت از آنها خواهد گرفت و به اين ترتيب امام (ع) اميد طمع ورزان را قطع كرد و در پايان خطبه در جمله هايي كوتاه و بسيار پرمحتوا ارزش عدالت را بيان فرموده است. شرح و تفسير: به خدا سوگند اموال غصب شده را ب

از مي گردانم! همانگونه كه از لحن خطبه پيداست، در آغاز خلافت ظاهري اميرمومنان علي (ع) ايراد شده است. ابن ابي الحديد از ابن عباس حديث نقل مي كند كه علي (ع) اين خطبه را در روز دوم بيعتش ايراد فرمود (البته عبارات ابن عباس كمي با آنچه سيدرضي آورده است تفاوت دارد، ولي مطلب دقيقا يكي است). بديهي است اين سخن همچون آبي بود كه بر آتش سوزاني كه در سينه هاي مردم زبانه مي كشيد فرو پاشيده شد، همانها كه نسبت به بي عدالتيهايي كه در زمان عثمان شده بود شديدا معترض بودند و حتي گروهي نسبت به نظام اسلامي و قوانين آن، بدبين شده بودند، همه احساس آرامش كردند كه فصل نوي در تاريخ اسلام گشوده شده و حكومت اسلامي كه به بيراهه مي رفت هم اكنون راه اصلي خود را بازيافته است و اگر اين جمله هاي حساب شده نبود آرامشي در مدينه پيدا نمي شد و اي بسا هجوم به خانه عثمان و ياران او از سوي مردم خشمگين ادامه مي يافت و خونهاي زيادي در

اين راه ريخته مي شد. به هر حال، نخست مي فرمايد: به خدا سوگند اگر آن (اموالي كه از بيت المال غارت شده و عطايايي كه عثمان بي حساب به اين و آن بخشيده است) را بيابم كه كابين زنان شده يا كنيزاني با آن خريده شده باشد (و جزو زند

گي افراد شده باشد)، همه را قاطعانه به بيت المال باز مي گردانم (و اجازه نمي دهم بي عدالتي سابق در جهان اسلام ادامه يابد)! (و الله لو وجدته قد تززج به النساء، و ملك به الاماء، لرددته). سپس مي افزايد: (ممكن است كساني از اين كار كه ضامن اجراي عدالت است ناراحت شوند و احساس مضيقه و تنگنا كنند، ولي اين اشتباه بزرگي است!) زيرا عدالت مايه گشايش براي جامعه است و آن كس كه عدالت براي او موجب مضيقه و تنگنا گردد ظلم و ستم براي او سخت تر و تنگتر است! (فان في العدل سعه و من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق). امام (ع) در نخستين جمله هاي اين كلام، تصميم قاطع خود را براي بازگرداندن اموالي كه به ظلم از بيت المال گرفته شده است بيان مي دارد تا آنجا كه اگر اين اموال را در مصارف حساس و خاصي كه مربوط به زندگي خانوادگي افراد است صرف شده باشد، باز هم بايد به بيت المال برگردد تا مردم بدانند آنچه قبلا عمل شده قانون اسلام نبوده و الگو و سرمشقي براي آيندگان نگردد! سپس در ذيل اين سخن، اين تصميم قاطع را با منطق و دليل همراه مي سازد و مي فرمايد: اين مصداق روشن عدالت است كه مايه شكوفايي جامعه و رضايت عموم مردم و خاموش شدن آتش فتنه هاست. سرانج

ام به كساني كه

دستهايشان به اين اموال آلوده است و تصور مي كنند اين تصميم امام (ع) به زيان آنهاست اندرز مي دهد كه اين كار به نفع خود آنها مي باشد، زيرا اگر كسي عدالت بر او تنگ باشد ظلم تنگتر است چرا كه عدالت اموال حلال او را به او مي دهد و تنها اموال نامشروعش را مي گيرد ولي اگر تن به عدالت ندهند و رسم ظلم و جور را زنده كنند، تمام اموالشان به خطر مي افتد، هم حلالشان و هم حرامشان! درست است كه ظلم ممكن است در كوتاه مدت به سود ظالم باشد، ولي بي شك در دراز مدت چنين نخواهد بود و تاريخ نشان داده است كه چگونه ظالمان سرانجام گرفتار همان قانونهاي ظالمانه اي مي شوند كه خود ساخته و پرداخته بودند، حتي نزديكترين دوستان و بستگان آنها به آنها خيانت مي كنند و در فرصت مناسب از پشت به آنها خنجر مي زنند. قابل توجه اين كه به گفته كلبي (مورخ و مفسر معروف)، طبق نقل ابن ابي الحديد، علي (ع) بعد از ايراد اين خطبه دستور داد تمام سلاحهايي كه در خانه عثمان براي تهاجم بر مسلمين گردآوري شده بود از آنجا بيرون آورند و همچنين ساير اموال بيت المال را، ولي دستور فرمود متعرض اموال شخصي او (كه از طريق مشروع حاصل شده بود) نشوند و نيز فرمان داد تمام

اموالي كه عثمان به عنوان جايزه و بدون استحقاق به افراد داده بود به بيت المال بازگردانده شود. اين سخن به عمرو بن عاص در سرزمين شام رسيد، بلافاصله به معاويه نوشت هر كاري از دستت ساخته است انجام ده، زيرا فرزند ابوطالب (مطابق اين فرمان) تو را از تمام اموالت بيرون

كشيده است همانگونه كه پوست شاخه درختان را براي ساختن عصا برمي كنند! در اين كه منظور از من ضاق عليه العدل، فالجور عليه اضيق، كسي كه عدالت براي او تنگ باشد ظلم براي او تنگتر است چيست؟ مفسران نهج البلاغه تفسيرهايي ذكر كردند. يك تفسير همان بود كه در بالا ذكر شد. تفسير ديگر اين كه: گشايش عدالت از اين نظر است كه مايه خشنودي خدا و خشنودي خلق خدا و هماهنگ با نظام هستي است، در حالي كه ظلم موجب خشم الهي و خشم مردم و سبب تنگناها در دنيا و آخرت مي باشد. ديگر اين كه هر گاه از طريق عدالت چيزي را از كسي بگيرند ممكن است بر او سخت آيد، اما به طور مسلم اگر ظالمانه از او بگيرند سخت تر است! ديگر اين كه كسي كه طاقت تحمل عدل و انصاف را ندارد و از آن متنفر است چگونه مي تواند طاقت تحمل ظلم و جور را داشته باشد! مانعي ندارد كه هر چهار تفسير در مفهوم اين جمله كوتاه و پرمعني جمع ب

اشد. نكته ها: 1- آثار عدالت در جامعه انساني در نهج البلاغه بارها و بارها روي مساله عدالت و انصاف تكيه شده و اصولا اميرمومنان علي (ع) يكي از بزرگترين بنيانگذاران عدل در جامعه بشري است و به گفته نويسنده معروف مسيحي (جرج جرداق)، او بانگ عدالت انسانيت است كه از حلقوم تاريخ برخاسته و به همين دليل نام كتابش را الامام علي صوت العداله الانسانيه ناميده است. در روايات اسلامي- هماهنگ با سخنان علي (ع) در نهج البلاغه- تعبيرات جالبي در اين زمينه ديده مي شود. در سخني از امام سجاد علي بن

الحسين (ع) مي خوانيم: العدل احلي من الماء يصيبه الظمان، عدالت شيرين تر از آب براي تشنه كامان است! (همانگونه كه حيات تشنه كامان در آب است، حيات جامعه انسانيت در عدالت است!. در حديث ديگري از امام صادق (ع) مي خوانيم: العدل احلي من الشهد و الين من الزبد و اطيب ريحا من المسك، عدل شيرين تر از عسل، نرمتر از كره، خوشبوتر از مشك است. در حديث ديگري از امام اميرالمومنين (ع) مي خوانيم: العدل اساس به قوام العالم، عدل شالوده اي است كه قوام جهان بر آن بنا شده است! و در تعبير زيبا و پرمعناي ديگري از همان حضرت آمده است: ما عمرت البلدان بمثل العدل، شهرها

و كشورها آباد نمي شوند مگر به عدالت!. اصولا همانگونه كه در احاديث بالا اشاره شد، پايه جهان هستي بر عدالت نهاده شده، عدالت به مفهوم جامعش يعني قرار گرفتن هر چيزي در جاي خود، زمين و آسمان و كرات منظومه شمسي و منظومه ها و كهكشانها در جهان بزرگ همه بر طبق قوانين حساب شده اي در مسير خود حركت دارند. الكترونها و پروتونها و اجزاي اتم و مدارات آن، همه حساب شده اند و هر كدام در جاي خويش قرار گرفته اند. در ساختمان وجود انسان اگر اعتدال در هر يك از دستگاهها و نظامات حاكم بر آن، به هم بخورد بيماري يا مرگ را به دنبال دارد. همين معني در جهان نبات و حيوان و ساير موجودات زميني و آسماني حاكم است. دانشمندان ثابت كرده اند كه استقرار حيات و زندگي در كره زمين نتيجه مجموعه پيچيده اي از نظامات حاكم بر آن است كه هر گاه تغيير پيدا كند و كميتها و كيفيتها مختصري دگرگون شود

از قابليت حيات مي افتد و به ويرانه اي مرگبار مبدل مي شود. اين است مفهوم حديث معروف نبوي كه مي فرمايد: بالعدل قامت السموات و الارض، آسمانها و زمين با عدالت برپاست. آيا در چنين مجموعه اي انسان و جامعه انسانيت كه جزء كوچكي از آن است مي تواند دور از نظم و عدالت به حيات خ

ود ادامه دهد؟ آيا ممكن است به صورت وصله ناهمرنگي درآيد و جايي براي ادامه حيات داشته باشد؟ ممكن است ظلم در كوتاه مدت، منافع شخص يا كشوري را تامين كند، ولي اثرات مرگبار آن در دراز مدت قابل انكار نيست! 2- بخششهاي عجيب عثمان! اين مساله مورد اتفاق همه مورخان است كه عثمان خليفه سوم، حاتم بخشيهاي عجيبي از بيت المال كرد و مبالغ فوق العاده اي از آن را در ميان اطرافيان و بستگان و دوستان خود تقسيم نمود و بر خلاف سنت پيامبر (ص) و حتي بر خلاف روش دو خليفه پيشين تبعيضهاي ناروايي در بيت المال مقرر داشت و همان بود كه سبب قيام عمومي بر ضد او گرديد و به قتل او انجاميد. جالب اين كه اين ارقام به طور گسترده در تواريخ با ذكر عدد آمده است كه قسمت كمي از آن را در شرح خطبه شقشقيه آورديم. مرحوم علامه اميني در جلد هشتم الغدير با استفاده از منابع معروف اهل سنت حاتم بخشيهاي عثمان را به طور دقيق جمع آوري كرده است كه مطالعه اعداد و ارقام آن هر خواننده اي را در تعجب فرو مي برد. مسعودي در مروج الذهب ارقام عجيبتري را ارائه مي دهد (هر چند او اين تبعيضهاي نارواي شگفت آور را به حساب جود و كرم عثمان مي گذارد ولي جود و كرم از چه

چيز و از مال چه

كسي)؟! از جمله مي گويد در ايام عثمان، جماعتي از صحابه، صاحب املاك مزروعي و خانه ها شدند، از جمله زبير خانه اي در بصره ساخت كه قرنها برقرار بود. مسعودي تصريح مي كند كه هم اكنون (سال 332 هجري) آن خانه آباد است و به مهمانسرايي براي تجار و سرمايه داران و واردكنندگاني كه از بحرين، اجناس مهمي وارد مي كنند تبديل شده و نيز زبير خانه اي در مصر و ديگري در كوفه و ديگري در اسكندريه كه نزد همه كس معروف است، ساخت. (اينها همه در حالي است كه او در مدينه زندگي مي كرد و معلوم نيست با وسايل كندرو آن زمان كه پيمودن راهها به وسيله آن بسيار مشكل بود چه موقع مي توانست به قصرهاي خود سركشي كند)؟! فراموش نكنيد كه همه اينها در عصر عثمان فراهم شد و به يقين راهي به جز حاتم بخشيهاي عثمان نداشت! مسعودي در پايان مي افزايد: هنگامي كه زبير از دنيا رفت پنجاه هزار دينار و هزار اسب و هزار غلام و كنيز از خود به يادگار گذاشت! درباره طلحه و عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص و بعضي ديگر، اعداد و ارقام عجيبي درباره ثروت آنها مي نويسد كه همه آنها را از بيت المال و توسط عثمان دريافت داشته اند كه انسان وحشت مي كند. از اينجا دو چيز روشن مي شود: نخست اي

ن كه چرا مردم مسلمان بر ضد عثمان شوريدند و ديگر اين كه مخالفت افرادي همچون طلحه و زبير و معاويه و بعضي ديگر از سرشناسان مكه و مدينه، به چه دليل بود. آيا همان خطبه بالا كه در دو خط خلاصه شده و مي گويد: من تمام اموال غصب

شده از بيت المال و قطايع عثمان را به بيت المال باز مي گردانم هر چند كابين زنان شده باشد كافي نيست كه صاحبان اين ثروتهاي بادآورده را به وحشت بيندازد؟ 3- پاسخ به يك سوال مهم بعضي مي گويند آيا بهتر نبود كه علي (ع) گذشته را فراموش مي كرد و عدالت را از زمان خلافت ظاهري خود آغاز مي كرد تا كينه هاي افراد سودجو و فرصت طلب را برنينگيزد؟ پاسخ اين سوال را در سخنان خود اميرمومنان مي توان يافت، زيرا در بعضي از روايات كه در بخشهاي ديگري از اين خطبه آمده است، چنين مي خوانيم: الا ان كل قطيعه اقطعها عثمان و كل مال اعطاه من مال الله فهو مردود في بيت المال فان الحق القديم لا يبطله شي ء و لو وجدته …، آگاه باشيد تمام زمينهايي را كه عثمان به اين و آن بخشيده و همه اموالي را كه از بيت المال داده، همه به بيت المال باز مي گردد، چرا كه هيچ چيز نمي تواند حقوق گذشته را باطل كند! بديهي است اگر مردم ببينند دزدان بيت الما

ل با كمال آزادي در ميان جامعه رفت و آمد دارند و به احساسات جريحه دار شده مردم عملا لبخند تمسخر مي زنند و تنها بحث عدالت از روز معيني آغاز شده، هرگز براي آنها قابل تحمل نخواهد بود و اين كار با هيچ منطقي سازگار نيست كه دزدان ديروز آزاد باشند و دزدان امروز در بند! اين دوگانگي همه را از اجراي عدالت مايوس مي كند. در فقه اسلامي نيز چنين است كه اموال غصب شده بايد به صاحبانش برگردد و فرقي ميان ديروز و امروز نيست و مساله مرور زمان كه اين روزها مطرح است، گذشته از

اين كه جايگاهي در فقه اسلام ندارد، مربوط به دعاوي است نه اموال غصب شده مسلم!

خطبه 016-به هنگام بيعت در مدينه

[صفحه 536]

ترجمه: از سخناني كه هنگام بيعت در مدينه بيان فرمود: ذمه ام در گرو اين سخناني است كه مي گويم و من صدق آن را تضمين مي كنم! كسي كه عبرتهاي حاصل از سرگذشت پيشينيان و عذابهاي الهي در مورد آنان، پرده را از مقابل چشم او نسبت به عقوبتهايي كه در انتظارش باشد بردارد (روح تقوا در او زنده مي شود و) تقواي الهي او را از فرو رفتن در آنگونه بدبختيها حفظ مي كند. آگاه باشيد آزمونهاي شما درست همانند روزي كه خداوند، پيامبرش را مبعوث ساخت بازگشته است! به خدايي كه پيامبر را به حق فرستاده، سوگند كه همه شما به هم مخلوط و غربال مي شويد و همچون محتواي ديگ به هنگام جوشش، زير و رو خواهيد شد آنگونه كه افراد پايين نشين، بالا و بالانشينان، پايين قرار خواهند گرفت و آنان كه در اسلام پيشگام بوده اند و بركنار شده بودند بار ديگر سر كار خواهند آمد و كساني كه با حيله و تزوير پيشي گرفتند كنار زده خواهند شد! به خدا سوگند هرگز حقيقتي را كتمان نكرده ام و هيچگاه دروغي نگفتم و موقعيت امروز را از قبل به من خبر داده اند! آگاه باشيد! گناهان اسبهاي سركشي هستند كه اهلش را بر آنها سوار مي كنند و لجامهاي آنها برگرفته مي شود و سرانجام آنان را د

ر دوزخ سرنگون مي كند! آگاه باشيد! تقوا و پرهيزگاري همانند مركبهاي راهوار و رام و سريع السير مي باشند كه اهلش را بر آن سوار مي كنند و زمام آنها را به دستشان مي سپارند و آنها را به بهشت جاويدان

مي رسانند حق و باطلي وجود دارد (هميشه) براي هر كدام اهل و طرفداراني است، اگر باطل حكومت كند جاي تعجب نيست از ديرزماني چنين بوده است و اگر حق و پيروانش كم باشند (نگران نباشيد) چه بسا افزوده گردند و بر لشگر باطل پيروز شوند (بكوشيد و از فرصتها استفاده كنيد چه اين كه) كمتر مي شود چيزي پشت كند و بار ديگر بازگردد! مرحوم سيدرضي به دنبال اين سخن مي گويد: در اين كلام كه از فصيحترين سخنان است لطايفي نهفته كه جز سخن سنجان به آن نمي رسند و بيش از آنچه ما از آن در شگفتي فرو مي رويم شگفتي ها از آن شگفت زده مي شوند. اضافه بر اين، ريزه كاريهايي از فصاحت در آن وجود دارد كه نه زبان، قادر به شرح آن است و نه هيچ انساني به عمق آن مي رسد و نه آنچه را كه من به آن اشاره مي كنم كسي جز آنان كه در فصاحت پيشگامند، مي توانند درك كنند و ما يعقلها الا العالمون. خطبه در يك نگاه: اين خطبه، نخستين خطبه يا از نخستين خطبه هايي است كه بعد از قتل عثمان و

به حكومت رسيدن امام (ع) در مدينه ايراد شد و با توجه به جايگاه آن و زمان صدور خطبه، تفسير محتواي آن آسانتر است. اين خطبه در چهار محور گردش مي كند: نخست هشداري است كه علي (ع) به همه مردم در مورد امتحاناتي كه در پيش دارند مي دهد و آن زمان را به زمان قيام پيامبر اكرم (ص) تشبيه مي كند و انقلاب دوران خلافتش را همانند انقلاب رسول الله (ص) مي شمارد كه مردم را از يك دوران جاهليت به دوران نور و هدايت

منتقل ساخت هر چند تحمل اين انقلاب براي بسياري سخت و سنگين و كوره امتحان داغ و سوزان است. انحرافاتي كه بعد از پيامبر (ص) پيدا شد و به تبعيض در بيت المال و غارت اموال مسلمين و سپردن پستهاي مهم به بازماندگان عصر جاهليت انجاميد، نياز به انقلاب جديدي داشت كه به دست مبارك علي (ع) بنيان نهاده شد. علي (ع) در همين بخش به مردم يادآوري مي كند كه به گذشته تاريخ اسلام و اقوامي كه از پيش از اسلام مي زيستند بازگردند و از سرنوشت آنها عبرت گيرند. در بخش ديگري از اين خطبه، خطا و گناه را با تقوا و پرهيزكاري مقايسه مي كند و سرانجام هر يك را نشان مي دهد كه چگونه گناهان قابل كنترل نيستند و مسير تقوا و پرهيزكاري كاملا قابل كنترل است سپس مردم را

از گرفتار شدن در چنگال چيزي كه عاقبتش خطرناك است برحذر مي دارد. در سومين بخش خطبه اشاره كوتاه و پرمعنايي به مساله حق و باطل مي كند و به آنها هشدار مي دهد كه از كمي طرفداران حق و فزوني پيروان باطل وحشت نكنند، راه حق را در پيش گيرند و در انتظار پيروزي و نصرت الهي باشند. آخرين بخش خطبه مشتمل بر يك سلسله اندرزهاست كه هر كدام به عنوان يك اصل مهم و اساسي بايد در زندگي مورد توجه باشد. اندرز به كناره گيري از راه افراط و تفريط، پافشاري بر قرآن و سنت، شناخت موقعيت خويش در جامعه، لزوم دعوت به اتحاد و اصلاح ذات البين و بالاخره توبه كردن از گناهان و همه بركات را از ناحيه او دانستن. شرح و تفسير: بيدار باشيد كه آزمون بزرگ

در پيش است! همانگونه كه در بالا اشاره شد و بعضي از مفسران نهج البلاغه همچون ابن ابي الحديد به آن تصريح كرده اند، اين خطبه يكي از مهمترين خطبه هاي امام است كه پس از بيعت به خلافت ايراد فرمود و هشدارهاي مهمي نسبت به مسائل آينده به مردم داد و راه نجات از خطرها و انحرافاتي كه ممكن است در پيش باشد را به آنها دقيقا نشان داد. نخست براي بيان اهميت مطلب مي فرمايد: ذمه ام در گرو اين سخناني است كه مي گويم و من صد

ق آن را تضمين مي كنم (ذمتي بما اقول رهينه و انا به زعيم). اشاره به اين كه صدق اين گفتار و حقانيت آن را صد در صد تضمين مي كنم و خود را در گرو آن مي دانم و شما با اطمينان خاطر آن را بپذيريد و به آن پايبند باشيد. ذكر اين تعبير براي جلب توجه شنوندگان و اهميت دادن به محتواي اين سخنان و جدي گرفتن اين هشدارهاست. سپس مي افزايد: كسي كه عبرتهاي حاصل از سرگذشت پيشنيان، پرده را از مقابل چشم او نسبت به عقوبتهايي كه در انتظارش مي باشد بردارد (روح تقوا در او زنده مي شود و) تقواي الهي او را از فرو رفتن در آنگونه بدبختيها و شبهات حفظ مي كند (ان من صرحت له العبر عما بين يديه من المثلات، حجزته التقوي عن تقحم الشبهات). اشاره به اين كه بياييد به گذشته تاريخ بازگرديد، سرنوشت اقوامي را كه بر اثر انحراف از حق و آلوده شدن به انواع هوسها و شهوات و گناهان، گرفتار مجازاتهاي دردناك الهي شدند، بنگريد! بياييد و تاريخ بعثت و قيام پيغمبر اسلام و توطئه هاي اقوام جاهلي

را در برابر آن حضرت بررسي كنيد و در عواقب شوم آنها سخت بينديشيد تا راه آينده براي شما روشن گردد و با چراغ تقوا و پرهيزكاري، تاريكيهاي شبهات را برطرف سازيد و در پناه اين سنگر مط

مئن از ضربات هولناك شياطين و نفس اماره در امان بمانيد! سپس امام، اين رهبر هوشيار، پرده ها را كنار مي زند و با صراحت مي گويد: آگاه باشيد آزمونهاي شما درست همانند روزي كه خداوند پيامبرش را مبعوث ساخت باز گشته (الا و ان بليتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث الله نبيه صلي الله عليه و آله و سلم). به هوش باشيد كوره امتحان سخت داغ است و تنها پرهيزكاران مخلص و عبرت آموزان آگاه از اين كوره سالم بيرون مي آيند! امام به روشني اين حقيقت را بازگو مي كند كه مردم در عصر خليفه سوم، مخصوصا واپسين روزهاي عمر او، با آن حيف و ميلهاي عظيمي كه در بيت المال واقع شد و مناصبي كه به افراد ناصالح تفويض گشت و مفاسدي كه به خاطر اين امور در كل جامعه اسلامي پديد آمد و اختلافات عميقي كه وحدت اسلامي را در هم كوبيد، گويي به عصر جاهليت عرب بازگشته است و روز بيعت آن حضرت همچون روز بعثت پيامبر (ص) است كه بايد انقلابي نوين همچون انقلاب پيامبر برپا كند. انقلابي كه مردم را به اسلام ناب محمدي (ص) باز گرداند. بديهي است در برابر اين انقلاب گروههايي كه منافع نامشروعشان به خطر بيفتد مقاومت خواهند كرد و كوره امتحان داغ مي شود و در چنين شرايطي رهبر آگاه و آينده

نگري همچون علي (ع) بايد مردم را تكان دهد و بيدار كند و از

خطراتي كه در پيش دارند آگاه سازد. توجه داشته باشيد كه بعضي از مفسران، بليه را در اينجا به معني بلاها و مشكلات تفسير كرده اند در حالي كه بليه به معناي آزمايش و امتحان است و تمام تعبيرات امام در ادامه اين خطبه شاهد و گواه آن مي باشد. سپس به تشريح اين امتحان بزرگ الهي پرداخته و با ذكر دو مثال آن را روشن مي سازد. نخست اين كه مي فرمايد: به خدايي كه پيامبر را به حق فرستاده سوگند كه شما همگي به هم مخلوط و غربال خواهيد شد! (تا خالص از ناخالص درآيد و حق از باطل و طرفداران حق از پيروان باطل جدا شوند) (و الذي بعثه بالحق لتبلبلن بلبله، و لتغربلن غربله). اين طبيعت هر انقلاب الهي است كه به هنگام پيروزي، جامعه را غربال و پاكسازي مي كند. قدرتمندان خيانتكار عقب رانده مي شوند و صالحان مستضعف بر سر كار مي آيند، همانگونه كه پيامبر (ص) بعد از پيروزي انقلابش انجام داد. ابوسفيان و قدرتمندان فاسدي همانند او به كلي منزوي شدند و صهيب و خباب و بلال بر سر كار آمدند. همچنين بعد از بيعت مردم با اميرمومنان علي (ع) خودكامگاني كه در عصر عثمان تكيه بر قدرت زده بودند و بيت المال را تار

اج مي كردند به عقب رانده شدند و پاكدامنان مخلص بر سر كار آمدند. در دومين تشبيه مي فرمايد: شما همچون محتواي ديگ به هنگام جوشش، زير و رو خواهيد شد آنگونه كه افراد پايين نشين، بالا و بالانشينان، پايين قرار خواهند گرفت! (و لتساطن سوط القدر، حتي يعود اسفلكم اعلاكم، و اعلاكم اسفلكم). در واقع طبيعت هر انقلابي چنين است كه بالانشينان به

زير كشيده مي شوند و زيردستان در مقامات بالاي جامعه قرار مي گيرند، ولي در انقلابهاي الهي كه در جوامع فاسد ظاهر مي شود مفسدان از تخت قدرت به زير مي آيند و صالحان مستضعف به اوج قدرت مي رسند. در ادامه اين سخن مي افزايد: آنان كه در اسلام پيشگام بودند و بر كنار شده بودند بار ديگر سر كار خواهند آمد و كساني كه با حيله و تزوير پيشي گرفتند كنار مي روند! (و ليسبقن سابقون كانوا قصروا، و ليقصرن سباقون كانوا سبقوا). جمله دوم اشاره به افرادي همچون طلحه و زبير است كه روزي در اسلام در صف اول قرار داشتند ولي بر اثر كوتاهيها عقب رانده شدند و جمله اول اشاره به افرادي همچون ياران امام (ع) است كه در عصر عثمان خانه نشين بودند، ولي در عصر امام (ع) به تدبير امور مسلمين پرداختند. بعضي احتمال داده اند كه اين جم

له ها همگي اشاره به زمانهاي آينده باشد كه بار ديگر اوضاع برمي گردد و بني اميه بر سر كار مي آيند و سابقين در اسلام را عقب مي زنند و بازماندگان جاهليت را بر سر كار مي آورند. ولي با توجه به اين كه اين خطبه تقريبا بدون فاصله با بيعت امام (ع) ايراد شده، معني اول مناسبتر است. سپس با سوگند ديگري اين مطلب را تاكيد كرده، مي فرمايد: به خدا سوگند هرگز حقيقتي را كتمان نكرده ام و هيچگاه دروغي نگفته ام و موقعيت امروز را از قبل به من خبر داده اند! (يعني پيامبر اكرم (ص) تمام اين امور را پيش بيني فرموده و به من خبر داد و من با آگاهي تمام براي شما بازگو كردم!) (و الله ما كتمت و شمه، و لا

كذبت كذبه، و لقد نبئت بهذا المقام و هذا اليوم). اينها همه براي آن است كه مردم بيدار باشند و تسليم توطئه هايي همچون توطئه جنگ جمل و صفين و نهروان نشوند و بدانند روزهاي سخت امتحاني در پيش دارند و كاملا مراقب وضع خويش باشند، هر چند متاسفانه اين هشدارهاي موكد از فرد آگاه و بيداري همچون علي (ع) در دلهاي گروهي موثر نيفتاد و باز هم از بوته امتحان سيه روي بيرون آمدند. ظاهرا منظور امام (ع) از بيان اين جمله همان خبرهاي غيبي است كه رسول خدا (ص) به او درب

اره حوادث آينده داد و همانگونه كه در بحث علم غيب پيامبر (ص) و امام (ع) گفته ايم رهبران و پيشوايان معصومي كه به تمام جهان و تمام قرون و اعصار تعلق دارند نمي توانند خالي از علم غيب و آگاهي بر اسرار گذشته و آينده بوده باشند، چرا كه حوادث امروز با گذشته و آينده در ارتباط و پيوند نزديكي است و همانها بودند كه گاه لازم مي ديدند گوشه اي از حقايق مربوط به آينده را براي مردم فاش كنند تا هوشيارانه تر با مسائل برخورد كنند و در دام شياطين و كام حوادث دردناك فرو نيفتند و اين همان كاري است كه علي (ع) بارها- طبق گواهي نهج البلاغه- انجام داده و امت اسلامي را از خطراتي كه در پيش داشته اند آگاه ساخت. بديهي است دراينگونه موارد گروهي پند مي گيرند و گروهي ملال. گناهان همچون اسبهاي سركشند! در ادامه بحث گذشته كه پيرامون وضع بحراني بعد از بيعت امام كه به منزله انقلاب جديدي در عالم اسلام بود سخن مي گفت و هشدار مي داد، در اين فراز به

نكته بسيار مهمي ضمن بيان يك تشبيه زيبا اشاره مي كند كه اگر مردم آن را به كار بندند مي توانند از آلودگيها و انحرافات مصون بمانند و در بيراهه ها سرگردان نشوند و به سرمنزل مقصود برسند و آن اين كه گناه را د

ر آغاز امر بايد كنترل كرد و از حوزه آن دور شد، چرا كه وقتي انسان در آن گرفتار شود گناهان و خطاهاي ديگر، زنجيروار او را به سوي خود مي كشند و زمام اختيار را از كف او بيرون مي برند و در دره هاي هولناك بدبختي فرو مي افكنند. مي فرمايد: آگاه باشيد! گناهان و خطاها اسبهاي سركشي هستند كه اهلش را بر آنها سوار مي كنند و لجامهاي آنها برگرفته مي شود و سرانجام آنان را در دوزخ سرنگون مي كنند! (الا و ان الخطايا خيل شمس حمل عليها اهلها، و خلعت لجمها، فتقحمت بهم في النار). چه تشبيه زيبايي، سوار شدن بر اسبهاي چموش ذاتا خطرناك است و اگر فاقد لجام و افسار باشد بسيار خطرناكتر و هر گاه اين كار در سرزميني داراي پرتگاههاي هولناكي باشد، باز هم خطر بيشتر است. گناه در واقع چنين است، ارتكاب يك گناه انسان را بي اختيار به گناه ديگر و آن نيز به گناه ديگر مي كشاند، في المثل كسي مرتكب خيانتي مي شود و آن را كتمان مي كند، مورد بازخواست قرار مي گيرد، دروغهاي متعددي براي پوشاندن خيانت خود مي گويد و سوگندهاي غلاظ و شداد دروغين، مي خورد و يا افراد ديگري را متهم مي سازد و هنگامي كه مي بيند رسوا مي شود، ممكن است دست به خون كساني كه اطلاعاتي از آن دا

رند، آلوده كند تا اسرار او فاش نشود و همچنين گناهان ديگر يكي پس

از ديگري به سراغ او مي آيد چرا كه همچون مركب چموش لجام گسيخته است. سپس مي افزايد: آگاه باشيد! تقوا و پرهيزكاري و اعمال صالح مانند مركب راهوار و رام و سريع السير مي باشد كه اهلش را بر آن سوار مي كنند و زمام آن را به دستشان مي سپارند (و در جاده اصلي با اطمينان خاطر و آرامش و سلامت به پيش مي روند) و آنها را به سرمنزل مقصود و سعادت بهشت جاويدان، مي رساند (الا و ان التقوي مطايا ذلل، حمل عليها اهلها، و اعطوا ازمتها، فاوردتهم الجنه). آري اعمال صالح زنجيروار يكديگر را تعقيب مي كنند. يك كار نيك، سبب كار نيك ديگر و آن هم به نوبه خود سبب اعمال صالح ديگر مي شود، مثلا، هنگامي كه كسي فرزند خود را خوب تربيت كند او هم منشا خيرات و بركات مي شود و در دوستان و اطرافيان خود اثر مي گذارد آنها هم وسيله انجام كارهاي خير ديگري مي شوند و به همين ترتيب جامعه رو به صلاح و سعادت پيش مي رود. قابل توجه اين كه امام (ع) در مورد گناهان خيل شمس، اسبهاي سركش را به كار برده است و در مورد تقوا مطايا ذلل، مركبهاي رام را ذكر فرموده و اين نكته دقيقي دارد، چرا كه خيل در اصل از ماده خيا

ل است و به افراد مغرور و متكبر كه گرفتار خيالاتند مختال گفته مي شود و اسب را از آن جهت خيل گفته اند كه غالبا سبب غرور و مباهات سواركارش مي شود. به عكس، مطايا جمع مطيه از ماده مطو (بر وزن عطف) به معني جديت و نجات در سير است، بنابراين مطيه مركب راهوار و سريع السيري است كه در

مسير مستقيم به طرف مقصد پيش مي رود، سركشي نمي كند و انسان را به بيراهه نمي كشاند و از اينجا اوج فصاحت امام (ع) در گفته هايش روشن مي شود كه حتي كلمات و تعبيرات كوچك را نيز حساب شده برمي گزيند. سپس امام (ع) هشدار ديگري در مورد آزمايشهاي الهي كه در حكومت او و در تمام طول زندگي در پيش دارند مي دهد، و بحث گذشته را پيرامون امتحان و مركبهاي تقوا و گناه، به وسيله آن تكميل مي كند، مي فرمايد: هميشه حق و باطلي وجود دارد و براي هر كدام اهل و طرفداراني است (حق و باطل، و لكل اهل). آري صحنه زندگي بشر از روز نخستين آفرينش ميدان جولان اين دو گروه بوده است و داستان مبارزه آنها با يكديگر چنان طولاني است كه تمام طول تاريخ را فرا مي گيرد و سخن در اين رابطه بسيار است، ولي امام (ع) از اين ميان همه آنها انگشت روي يك نكته گذارده، مي افزايد: اگر باطل حكومت كند جاي ت

عجب نيست، از ديرزماني چنين بوده است! (فلئن امر الباطل لقديما فعل). و اگر حق و پيروانش كم باشند (نگران نباشيد) چه بسا افزوده گردند و بر لشكر باطل پيروز شوند! (و لئن قل الحق فلربما و لعل). داستان حق و باطل و مبارزه اين دو با يكديگر در طول تاريخ انساني و ابزار اين مبارزه و نتايج آن، داستان بسيار دامنه داري است كه در شرح خطبه هاي ديگر كه تناسب بيشتري با اين موضوع دارد به خواست خدا خواهد آمد. آنچه در اينجا لازم است بر آن تكيه شود و نظر مولا اميرمومنان علي (ع) در اين عبارت نيز متوجه آن است،

اين است كه نه كثرت طرفداران باطل بايد انسان را به وحشت بيندازد و نه كمي طرفداران حق او را مايوس كند، چرا كه غالبا در طول تاريخ حاميان باطل فزوني داشته اند و بسيار شده كه گروه اندك طرفداران حق بر انبوه حاميان باطل پيروز شده اند، همانگونه كه قرآن از زبان پيروان طالوت، فرمانده لشكر بني اسرائيل، مي گويد: كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله، چه بسيار گروههاي كوچكي كه به فرمان خدا بر گروههاي عظيمي پيروز شدند! همين معني در قالب ديگري در آيه ديگر به روشني بيان شده است، مي فرمايد: قل لا يستوي الخبيث و الطيب و لو اعجبك كثره الخبيث،

بگو (هيچگاه) ناپاك و پاك مساوي نيستند، هر چند فزوني ناپاكها تو را به شگفتي اندازد! همين معني در خطبه هاي ديگر نهج البلاغه با صراحت تمام نيز آمده است، چنان كه در خطبه 201 مي خوانيم: ايها الناس لا تستوحشوا في طريق الهدي لقله اهله، اي مردم در طريق هدايت (و حق و حقيقت) از كمي نفرات هرگز وحشت نكنيد! ولي بايد توجه داشت كه اين فزوني نفرات نه دليل حقانيت است و نه پيروزي و نجات، بلكه در منطق قرآن و احاديث اسلامي و منطق صاحبنظران، مدار بر كيفيت است نه كميت و به همين دليل حكومتهاي باطل كه از ميان مي روند همه آثارشان محو مي شود و جز نام ننگيني از آنها باقي نمي ماند، ولي بركات و آثاري كه از حكومتهاي حق و انبيا و اولياء الله باقي مانده تا پايان جهان برقرار است. در هر حال صحنه مبارزه حق و باطل و فزوني لشكر باطل در واقع يك آزمون الهي است كه

افراد حق طلب و حق جو در اين ميان شناخته شوند. آنها كه همرنگ جماعتهاي باطل نمي شوند و نان را به نرخ روز نمي خورند و روح تقوا و پرهيزكاري آنها را به سوي حق مي برد- هر چند حق در اقليت باشد- و اين داستان مفصلي دارد كه باز هم به آن خواهيم رسيد. دومين نكته اي كه امام (ع) در اينجا بر آن تاكيد م

ي فرمايد آن است كه در جمله كوتاه آخر اين فراز آمده، مي گويد: (فرصتها را از دست ندهيد چه اين كه) كمتر مي شود چيزي پشت كند و بار ديگر باز گردد! (و لقلما ادبر شي ء فاقبل). البته اعتقاد همه مسلمانان اعم از شيعيان و غير آنها بر اين است كه سرانجام با ظهور مهدي (عج) لشكر حق پيروز مي گردد و باطل براي هميشه منزوي مي شود و حكومت عدل الهي سراسر جهان را فرا خواهد گرفت. مطابق بعضي از روايات در ذيل همين خطبه جمله اي از امام صادق (ع) از اميرمومنان علي (ع) نقل شده است كه فرمود: و بنا فتح لابكم و منا نحتم لابكم برنامه حكومت حق با ما آغاز شد (اشاره به عصر پيامبر است) و با ما پايان مي گيرد نه با شما (اشاره به ظهور حضرت مهدي (عج) است)! ابن ابي الحديد پس از ذكر اين جمله با صراحت مي گويد: غالب محدثان معتقدند كه حضرت مهدي (عج) كه در اين حديث به او اشاره شده در آخرالزمان ظهور مي كند و از فرزندان فاطمه مي باشد و ياران ما (معتزله) آن را انكار نمي كنند. به هر حال جمله بالا اشاره به اين است كه فرصتها را از دست ندهيد و اكنون كه همه چيز براي

اجراي عدالت و حكومت حق در جامعه اسلامي فراهم شده در دام وسوسه هاي شياطين جن و انس گرفتار نشويد! و

از توطئه هاي خودكامگاني كه منافع نامشروعشان به خطر افتاده برحذر باشيد! چرا كه اگر اين فرصتها از دست برود بازگشتش به آساني ممكن نيست! و تاريخ زندگي امام (ع) هم نشان مي دهد كه چنين شد كه مردم عصر او از اين هشدار پند كافي نگرفتند، فرصتها را از دست دادند، آن روز كه لشكر شام در آستانه شكست كامل قرار داشت فريب نيرنگ عمروعاص را خوردند كه سرانجام به حكومت بني اميه و بني مروان، حكومت سياه و تاريكي كه در تاريخ كم نظير بود، منتهي شد و حجاج ها دمار از روزگار آنها برآوردند. در اينجا به توضيحي از سيدرضي برخورد مي كنيم كه اعجاب و شگفتي فوق العاده خود را از تعبيرات بسيار زيبا و پرمحتواي اين خطبه آشكار مي كند و مي گويد: در اين سخن كه نزديكترين سخن به حقيقت فصاحت است، لطايفي نهفته كه هيچ كس از سخن سنجان به پايه آن نمي رسد و بيش از آنچه كه ما از آن به شگفت فرو مي رويم، شگفتي از آن به تعجب مي آيد، به علاوه در آن ريزه كاريهايي از فصاحت است كه نه زبان قادر به شرح آن است و نه هيچ انساني مي تواند به عمق آن برسد و نه آنچه من مي گويم را جز آنان كه در فصاحت پيشگام و ريشه دارند، مي توانند درك كنند! (آري) و ما يعقلها الا العالمون، جز دان

شمندان آن را درك نمي كنند! نكته ها: 1- تاريخ تكرار مي شود! معروف است كه حوادث تاريخ مجموعه هاي مكرري هستند كه در اشكال مختلف ظاهر مي شوند و به همين دليل كساني كه

در گذشته تاريخ به دقت مي انديشند مي توانند با آگاهي بيشتر با حوادث حال و آينده برخورد كنند و درست به همين دليل قرآن مجيد پر است از شرح سرگذشت اقوام و پيامبران پيشين كه آينه تمام نمايي است براي امروز و فردا. امام (ع) نيز در اين بخش از خطبه، به اين نكته بسيار مهم توجه داده و ميفرمايد: اگر مي خواهيد با نيروي تقوا از فرو رفتن در ظلمات شبهات رهايي يابيد، به گذشته تاريخ برگرديد و عبرت بگيريد! و سپس تصريح مي كند كه حوادث امروز شما (روز بيعت با امام (ع)) درست همانند حوادث روز بعثت پيامبر اكرم (ص) است! همان گروه بنديهاي مخالفان حق، همان انحرافات و سرگردانيها و همان كارشكني هاي رنگارنگ. بهوش باشيد و محكم پشت سر امام خود بايستيد تا در بيراهه ها سرگردان نشويد! و اگر بنشينيم و با دقت حوادث عصر خلافت علي (ع) را با عصر بعثت مقايسه كنيم، همانندي زيادي در ميان اين دو مي يابيم و اين نبود مگر اين كه گروه منافقان و بازماندگان دوره جاهليت از طرق مختلف تلاش كردند كه

تعليمات پيامبر اسلام (ص) را تدريجا محو كنند، مخصوصا سعي نمودند در مراكز قدرت نفوذ كنند و آنجا را تحت تاثير خود قرار دهند و فرهنگي مغاير با فرهنگ اسلام و شبيه فرهنگ جاهلي به وجود آورند، چنانكه نشانه هاي بارز آن بعدها در دوران حكومت بني اميه كاملا آشكار شد. درست است كه ظواهري از اسلام در عصر خليفه سوم محفوظ بود، ولي حتي آن ظواهر نيز تدريجا خالي از محتوا مي گشت، همانگونه كه در دوران بني اميه، نماز و روزه و حج برپا بود اما چه نماز و روزه

و حجي! 2- بيان حقيقت يا رعايت مصلحت؟ بسيارند كساني كه تصور مي كنند مصلحت آن است كه حقايق از توده مردم نهفته شود، مبادا واكنشهاي نامناسبي نشان دهند، در حالي كه مصلحت رهبران و مصلحت عموم مردم- جز در موارد استثنايي و خاص- آن است كه حقايق براي مردم باز شود و مردم آگاهانه وارد ميدان عمل شوند. سانسور كردن اخبار و مردم را بي خبر گذاشتن، هميشه روش رهبران خودكامه و ديكتاتور بوده كه جز به منافع خويش نمي انديشند و صفا و صميميتي در كارشان نيست، به عكس رهبران الهي و پيشوايان مردمي كه تمام هدفشان رهايي بخشيدن مردم از تنگناهاي مادي و معنوي است، سعي دارند با كمال خلوص واقعيتها را با آنها در مي

ان بگذارند، چرا كه اين معني، همكاري و حمايت آنها را جلب مي كند، به آنان شخصيت مي دهد و پيوندشان را با رهبران محكمتر مي سازد. جالب اين كه امام در اين خطبه و بسياري از ديگر خطبه هاي نهج البلاغه، نه تنها واقعيتهاي موجود را نسبت به آنها كتمان نمي كند، بلكه حوادث آينده را كه از مخبر صادق- پيغمبر اكرم (ص)- شنيده بود براي آنها بازگو مي كند و با صراحت مي گويد: حتي يك كلمه را از اموري كه آگاهي بر آن براي شما لازم است كتمان نكردم و از شما مي خواهم كه هوشيارانه با خطراتي كه در پيش داريد برخورد كنيد و در دام شياطين گرفتار نشويد!

[صفحه 555]

ترجمه: كسي كه بهشت و دوزخ در پيش روي او قرار گرفته (و به آن ايمان دارد، از كارهايي كه در آنجا سودي نمي بخشد بركنار است و مردم در اين مسير سه گروهند:) كساني كه سخت

مي كوشند و به سرعت پيش مي روند، آنها اهل نجاتند و گروهي كه به كندي گام برمي دارند، باز اميد نجاتي دارند و گروهي مقصرند، كه در آتش دوزخ سقوط مي كنند. انحراف به راست و چپ سبب گمراهي و ضلالت است و راه ميانه و مستقيم جاده وسيع الهي است كه قرآن مجيد- كتاب جاويدان الهي- و آثار نبوت بر آن قرار دارد و راه ورود به سنت پيامبر (ص) از همينجاست و پايان كار به آن منتهي مي شود. آن كس كه به ناحق ادعاي (امامت و ولايت) كند هلاك مي شود (چه اين كه هم خودش گمراه است و هم ديگران را به گمراهي مي كشاند) و آن كس كه با دروغ و افتراء (بر خدا و پيامبر چنين مقامي را طلب كند) محروم مي گردد و به جايي نمي رسد و آن كس (كه با ادعاهاي باطل) به مبارزه با حق برخيزد و در برابر آن قد علم كند هلاك خواهد شد! و در ناداني انسان همين بس كه قدر خويش را نشناسد، ريشه درختي كه در سرزمين تقوا نشانده شود هرگز نابودي نمي پذيرد و بذر و زراعتي كه در اين سرزمين پاشيده شود، هرگز تشنه نمي

گردد! در خانه هاي خود پنهان شويد (و در دسته بنديهاي منافقان و نفاق افكنان شركت نجوييد)! در اصلاح ميان خود بكوشيد (و مردم را با هم آشتي دهيد و صفوف خود را در مقابل آنها متحد سازيد)! توبه پيش روي شما و در دسترستان است (به آن چنگ زنيد و گذشته خود را جبران كنيد)، (و در هر حال) هيچ ستايشگري جز خدا را نبايد ستايش كرد و (در گناه و خطا) جز خويش را

نبايد سرزنش نمود! شرح و تفسير: راه نجات اين است: در ادامه بحثهاي گذشته اين خطبه كه پيرامون داغ شدن بازار امتحان بعد از بيعت او سخن مي گفت و به مردم درباره حق و باطل و تقوا و گناه هشدار مي داد، امام در اين بخش از سخنانش به طرق نجات از چنگال هوا و هوسها و رسيدن به سرمنزل سعادت اشاه كرده و طي بيانات جامعي مطالب مهي را در اين رابطه ايراد مي كند. نخست مردم را در مسير سعادت و نجات به سه گروه تقسيم مي فرمايد، مي گويد: كسي كه بهشت و دوزخ در پيش روي او قرار گرفته (و به آن كاملا ايمان دارد از كارهايي كه در آنجا سودي نمي بخشد، بركنار است) و سخت به آينده اي كه در پيش دارد مشغول است (و مردم در اين مسير سه گروهند:) كساني كه سخت مي كوشند و به سرعت پيش مي روند، آنها اهل نجاتند و گروهي

كه به كندي گام برمي دارند، باز اميد نجات دارند، اما آنان كه كوتاهي مي كنند و در اين راه مقصرند، (در كام بدبختي و آتش دوزخ) سقوط مي كنند (شغل من الجنه و النار امامه! ساع سريع نجا، و طالب بطي ء رجا، و مقصر في النار هوي). به عقيده بعضي اين گروههاي سه گانه همانها هستند كه در قرآن مجيد در سوره فاطر، به آنها اشاره شده است و مي فرمايد: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخيرات باذن الله، سپس اين كتاب (آسماني) را به گروهي از بندگان برگزيده خود به ميراث سپرديم، از ميان آنها عده اي بر خود ستم كردند و عده اي ميانه رو

بودند و گروهي به اذن خدا در نيكيها (از همه) پيشي گرفتند. گاه گفته شده اشاره به گروههاي سه گانه اي است كه در سوره واقعه آمده: و كنتم ازواجا ثلاثه فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه و اصحاب المشئمه ما اصحاب المشئمه و السابقون السابقون اولئك المقربون، و شما سه گروه خواهيد بود سعادتمندان و خجستگان، چه سعادتمندان و خجستگاني! (گروه ديگر) شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شوماني! و (گروه سوم) پيشگامان پيشگامند و آنها مقربانند. به هر حال، وجود گروههاي سه گانه در ج

امعه بشريت هميشه مطرح بوده و به هنگامي كه بازار امتحانات داغ مي شود (همانند زمان خلافت علي (ع)) تمايز اين صفوف سه گانه آشكارتر مي شود، جمعي (هر چند غالبا اندك) راه حق را بدون هيچ ترديد و تزلزل و دقدقه پيش گرفته و به سرعت به سوي مقصد مي تازند، گروه ديگري كه از ايمان ضعيفتري برخوردارند گاه با ترديد و تزلزل و گاه با اطمينان خاطر، لنگ لنگان گامي برمي دارند و به پيش مي روند و اعمال صالح و ناصالحي را به هم آميخته، ولي اميدوارند كه دست لطف خدا، دست آنان را بگيرد و سرانجام آنها را به مقصد برساند، اما گروه سوم كه هواي نفس بر آنها چيره شده و با ايمان و تقوا وداع گفته اند در بيراهه ها سرگردان گشته و در كام بدبختي ها سقوط مي كنند. اين تعبير به خوبي نشان مي دهد كه تنها ايمان به معاد است كه مي تواند انسان را در برابر گناه و فساد حفظ كند، هر قدر اين ايمان قويتر باشد، تاثير بازدارنده آن بيشتر است. بعضي گفته اند جمله شغل من الجنه و النار امامه جمله خبريه اي است كه

معني انشا را دارد يعني آنها كه بهشت و دوزخ را در برابر خود مجسم مي بينند، بايد از زرق و برق دنيا و هوا و هوسها چشم بپوشند! ولي تفسير جمله بالا به صورت جمله خبريه ن

يز هيچ مشكلي ندارد يعني اينگونه مومنان چشم پوشي از هوا و هوس خواهند كرد. سپس با توضيحي كه درباره گروههاي سه گانه بالا بيان فرمود مردم را به پيمودن راه راست و دوري گزيدن از طرق انحرافي، ضمن بيان نشانه هاي آنها دعوت مي كند و مي فرمايد: انحراف به راست و چپ سبب گمراهي و ضلالت است و راه ميانه و مستقيم، جاده وسيع (الهي) است (اليمين و الشمال مضله، و الطريق الوسطي هي الجاده). اين سخن اشاره به همان مساله معروفي است كه مي گوييم راه مستقيم به سوي هدف يك راه بيش نيست و در دو طرف آن هزاران راه انحرافي وجود دارد كه انسان را به گمراهي مي كشاند. تعبير به يمين و شمال ممكن است اشاره به افراط و تفريط باشد كه گروهي راه افراط را مي پويند و آن طرف هدف قرار مي گيرند و گروهي راه تفريط را، و هرگز به هدف نمي رسند، اين همان است كه در قرآن مجيد به عنوان صراط مستقيم از آن ياد شده و در جاي ديگر مي فرمايد: و كذلك جعلناكم امه وسطا، ما شما را امتي ميانه قرار داديم (در حد اعتدال ميان افراط و تفريط). همچنان كه علماي بزرگ اخلاق گفته اند كه تمام صفات فضيله، حد اعتدالي است در ميان صفات رذيله كه در طرف افراط و يا تفريط قرار دارند و به اين ترتيب ت

مام صفات اخلاقي را در اين تقسيم جمع

كرده اند و يا به تعبير ديگر اين همان مساله عدالت اخلاقي است كه انسان را در حد اعتدال و طريق مستقيم ميانه و دور از هر گونه گرايش انحرافي قرار مي دهد. بعضي از مفسران نهج البلاغه، طريق وسطي را به مساله امامت و ولايت امامان معصوم تفسير كرده اند كه هر گونه غلو و افراط يا كوتاهي و تقصير در مورد آن بزرگواران سبب گمراهي است، ولي هيچ مانعي ندارد كه مفهوم جمله را وسيع بدانيم كه هم مساله ولايت و هم ساير مسائل اعتقادي و عملي و اخلاقي را فرا گيرد. در مساله خداشناسي گروهي در وادي تشبيه گرفتار شده و خدا را شبيه مخلوقاتش دانسته اند و گروهي در پرتگاه تعطيل افتاده و مي گويند ذات و صفات خدا چنان است كه هيچ كس قادر بر شناخت او (حتي معرفت اجمالي) نيست ولي حد وسط در ميان تشبيه و تعطيل است و آن اينكه خدا را از طريق افعالش مي شناسيم ولي از كنه ذاتش بي خبريم. در مساله افعال عباد، نه راه جبر صحيح است و نه راه تفويض، بلكه جاده وسط، يعني امر بين الامرين است و همچنين در مساله ولايت نه غلو صحيح است و نه تقصير، و در اخلاقيات همينگونه و در اعمال نيز همينطور است مثلا انفاق، حد وسطي در ميان بخل و اسراف است.

جالب اين كه كساني كه به مخالفت با آن حضرت برخاستند نيز از اين دو گروه خارج نبودند گروهي خوارج افراطي و گروهي شامياني كه در تفريط قرار گرفته و هرگز آن امام بزرگ را نشناختند. سپس به ويژگيهاي اين جاده ميانه معتدل و مستقيم پرداخته، مي فرمايد: قرآن مجيد كتاب

جاويدان الهي و آثار نبوت در همين مسير و بر همين طريق است و نيز راه ورود به سنت پيامبر (ص) از همينجاست و پايان كار نيز به آن منتهي مي شود (عليها باقي الكتاب و آثار النبوه، و منها منفذ السنه، و اليها مصير العاقبه). در مورد جمله (عليها باقي الكتاب) دو تفسير بيان شده: نخست اين كه منظور قرآن مجيد است كه يك كتاب باقي و جاوداني است و معارف و قوانين و احكام تنها در آن است و جز در آن در جاي ديگر پيدا نمي شود. ديگر اين كه منظور از كتاب جاويدان وجود امام معصوم است كه حافظ كتاب الله و مطابق حديث معروف ثقلين هميشه در كنار قرآن بوده و همواره خواهد بود. ولي معني اول مناسبتر به نظر مي رسد. به خصوص اين كه آثار نبوت كه بعد از آن ذكر شده قابل تفسير به آثار باقيمانده نزد امامان نيز مي باشد. در اينجا احتمالات ديگري نيز داده شده كه بعيد به نظر مي رسد. منظور از جمله منها منفذ السنه

(با توجه به اين كه منفذ به معني دريچه و راه عبور نور و يا مطلق راه عبور است) اين است كه تنها از طريق جاده معتدل و ميانه مي توان به سنت پيامبر اسلام (ص) پي برد و به محتواي دعوت او آشنا گشت، بنابراين تفاوت اين چهار جمله روشن مي شود. نخست مي فرمايد: كتاب جاويدان الهي بر اين جاده قرار گرفته، سپس مي گويد: آثار و دلايل و نشانه هاي نبوت و اعجاز پيامبر (ص) در همين جاده است و آنگاه مي افزايد: راه ورود به سنت و تعليمات آن حضرت نيز از همين جاست و سرانجام

مي فرمايد: براي رسيدن به سرمنزل مقصود نيز بايد از همين راه استفاده كرد، همانگونه كه قرآن مجيد مي گويد: و العاقبه للمتقين، سرانجام نيك براي پرهيزكاران است. سپس امام (ع) به سرنوشت مدعيان باطل امامت و پيشوايي مردم پرداخته، ضمن چهار جمله وضع آنها را روشن مي سازد. مي فرمايد: آن كس كه به ناحق ادعا(ي امامت و ولايت) كند، هلاك مي شود (زيرا هم خودش گمراه است و هم ديگران را به گمراهي مي كشاند) (هلك من ادعي). و آن كس كه با دروغ و افترا بر خدا و پيامبر (ص)، چنين مقامي را طلب كند، محروم مي گردد و به جايي نمي رسد! (و خاب من افتري). و آن كس كه با ادعاهاي باطل به مبارزه با حق برخيزد و

در برابر آن قد علم كند، هلاك خواهد شد! (من ابدي صفحته للحق هلك). و در ناداني انسان همين بس كه قدر خويش را نشناسد! (و از گليم خود پا فراتر نهد و ادعاي مقامي كند كه شايسته آن نيست.) (و كفي بالمرء جهلا الا يعرف قدره). اين احتمال نيز وجود دارد كه جمله هاي چهارگانه فوق تنها ناظر به مساله امامت كه اين خطبه ناظر به آن است نباشد، بلكه معني وسيعتري را دنبال كند كه هرگونه ادعاي باطل چه در زمينه امامت يا در زمينه هاي ديگر را شامل شود و در واقع هشداري است به مدعيان باطل كه اين راه خطرناك و موجب هلاكت و شقاوت و بدبختي را كه ناشي از جهل و نشناختن قدر و منزلت خويش است نپويند. بعضي از شارحان نهج البلاغه براي جمله (من ابدي صفحته للحق هلك) تفسير ديگري ذكر كرده اند و آن اين كه

هر كس در ميان مردم نادان به دفاع از حق برخيزد و براي حمايت از آن قد علم كند خود را به خطر مي افكند و در معرض خشم جاهلان قرار مي گيرد. اين سخن گرچه يك واقعيت است ولي نمي تواند تفسير جمله فوق باشد، زيرا نه با جمله هاي قبل كه سخن از مدعيان باطل مي گويد سازگار است و نه با جمله بعد كه درباره افراد جاهل ناآگاه به ارزش خود بحث مي كند. سرانجام امام (ع) در پايان

اين سخن و در ارتباط با مسائل مربوط به امامت و حكومت كه در بخشهاي گذشته آمد، چند پند و اندرز به عموم مي دهد كه اگر به آن عمل كنند مي توانند از چنگال نفاق افكنان و مدعيان باطل و غوغاسالاران رهايي يابند. نخست دعوت به تقوا و پرهيزكاري مي كند كه شالوده و اساس هر حركت سالم و عمل پاك است، مي فرمايد: درختي كه در سرزمين تقوا نشانده شود هرگز نابودي نمي پذيرد، و بذر و زراعتي كه در سرزمين تقوا پاشيده شود هرگز تشنه نمي گردد! (لا يهلك علي التقوي سنخ اصل، و لا يظما عليها زرع قوم). در واقع امام (ع) در اين گفتار پرمعنا، تقوا را به سرزمين مستعد پربار پرآبي تشبيه مي كند كه نه ريشه درختان در آن خشك مي شود و نه بذر و زراعت در آن از تشنگي مي ميرد، خاكي پرحاصل و نرم و نهرهايي روان و پرآب دارد كه زمينه را براي پرورش گلها و گياهان و ميوه هاي اعمال صالح و فضايل انساني فراهم مي كند. در حقيقت تمام اعمال همچون بذر و دانه است، بايد در سرزمين مستعدي پاشيده شود و به طور منظم آبياري گردد، اين زمين

و آب چيزي جز تقوا نيست! در دومين اندرز خود مي فرمايد: در خانه هاي خود پنهان شويد (و در دسته بنديهاي منافقان و تفرقه اندازان شركت نجوييد) (فاستترو

ا في بيوتكم). زيرا امام (ع) با چشم حقيقت بين خود مي ديد كه حكومت او عرصه را بر كساني كه بيت المال را در عصر عثمان غارت كردند و ظلم و بي عدالتي را در جهان اسلام گسترش دادند تنگ خواهد كرد و آنها ساكت نخواهند ماند و گروهي همانند خود يا از مردم نادان را گرد خويش جمع مي كنند، به يقين سياهي چنين لشكري شدن گناه است و درست در اين موقع است كه بايد در خانه نشست نه هنگام كار و جهاد! و به گفته بعضي از شارحان نهج البلاغه، هنگامي كه داد و فرياد به زيان جامعه است، سكون و سكوت بهترين حركت است. در سومين اندرز، براي ايجاد وحدت در ميان صفوف طرفداران حق و جلوگيري از هر گونه تفرقه و نفاق و درهم شكستن صفوف اهل باطل با نيروي اتحاد، مي افزايد: در اصلاح ميان خود بكوشيد (و مردم را با هم آشتي دهيد و صفوف خود را در برابر آنان متحد سازيد!) (و اصلحوا ذات بينكم). سرانجام در چهارمين و آخرين نصيحت، به كساني كه قبلا لغزشهايي داشته اند و در حكومت پيشين گرفتار خطاهايي شده اند و وجدانشان از اين جهت ناراحت است دستور مي دهد كه با آب توبه، لكه هاي گناه را از دامان خويش بشويند! مي فرمايد: توبه پيش روي شما و در دسترستان است! (به آن چنگ زنيد و در سايه

آن قرار گيريد) (و التوبه من ورائكم). براي تكميل اين سخن مي فرمايد: هيچ ستايشگري جز خدا را نبايد ستايش

كرد و در گناه و خطا جز خويشتن را نبايد سرزنش كرد! (و لا يحمد حامد الا ربه، و لا يلم لائم الا نفسه). اشاره به اين كه تمام نعمتها از سوي خداست و هر توفيق و سعادتي نصيب انسان مي شود از بركات الطاف خفيه و جليه اوست. بنابراين نبايد به هنگام اطاعت مغرور شويد! و هر خطا و گناهي سر مي زند به خاطر كوتاهيهاي شماست! جز خويشتن را ملامت نكنيد و گناهان خويش را به گردن اين و آن، يا به گردن قضا و قدر نيفكنيد! سعي كنيد با آب توبه همه آنها را بشوييد! نكته ها: 1- جاهل كسي است كه قدر خود را نشناسد! بسياري از مشكلات اجتماعي از بلندپروازيها و به اصطلاح دراز كردن پا از گليم خود و تمناي مقامي است كه انسان براي آن ساخته نشده و يا شايستگي آن را ندارد، و اينها همه از آنجا سرچشمه مي گيرد كه شخص در ارزيابي قدر و منزلت خويش گرفتار اشتباه شود و اين اشتباه و خطا به خاطر حب ذات و بزرگ كردن نقاط قوت كوچك و كوچك كردن نقاط ضعف بزرگ، غالبا حاصل مي شود. گم كردن قدر و منزلت خويش و بلندپروازي بي دليل و توقعات بي جاي ناشي از اينها، هميشه بلاي بز

رگي براي جوامع بشري بوده و خواهد بود، نه تنها براي جامعه زيانبخش است كه خود شخص را نيز به زحمت و بدبختي و ناكامي مي افكند و چه بسا انساني كه مي توانست در يك پست و مقام به خوبي انجام وظيفه كند و مايه خير و سعادت خود و جامعه گردد، به خاطر نشناختن قدر خويش و تمناي آنچه

آمادگي آن را ندارد، نيرو و استعداد خود را بر باد مي دهد و خود و ديگران را به زحمت و ضرر و زيان مي افكند. اي كاش همگان از كوچك و بزرگ و عالم و جاهل در اين امر مهم و حياتي درست مي انديشيدند و حجابهايي را كه مانع از شناختن قدر خويش است كنار مي زدند و سعادت خود و ديگران را از اين راه فراهم مي ساختند. به همين دليل در نهج البلاغه، كرارا روي اين مساله تاكيد شده است. از جمله در خطبه 103 مي خوانيم: العالم من عرف قدره و كفي بالمرء جهلا ان لا يعرف قدره، عالم واقعي كسي است كه قدر و منزلت خويش را بشناسد و در ناداني انسان همين بس، كه قدر خود را نشناسد! در نامه 31 نهج البلاغه مي خوانيم كه ضمن اندرزهاي بسيار پربار و حكيمانه اي كه به فرزند دلبندش امام مجتبي (ع) مي دهد، مي فرمايد: و من اقتصر علي قدره كان ابقي له، كسي كه به اندازه قدر و منزلت خويش قانع باشد، براي (

منافع) او پايدارتر است! در كلمه 149 از كلمات قصار آن حضرت مي خوانيم: هلك امرء لم يعرف قدره، آن كس كه قدر و منزلش خويش را نشناسد هلاك مي گردد! در حديثي مي خوانيم كه شخصي به امام موسي بن جعفر (ع) عرض كرد: ما از بازار رد شديم و ديديم يك نفر صدا مي زند من از شيعيان خالص محمد و آل محمد (ص) هستم! اين در حالي بود كه لباسهايي را به مزايده گذارده بود و طلب قيمت بيشتر مي كرد، امام موسي بن جعفر (ع) فرمود: ما جهل و لا ضاع امرء عرف قدر نفسه، كسي كه قدر

خود را بشناسد نادان نيست و ضايع نمي شود! سپس افزود: مي دانيد اين شخص به چه كسي مي ماند؟ به كسي كه بگويد من مانند سلمان و ابوذر و عمار ياسر هستم و در عين حال در معامله كم مي گذارد و عيوب جنس خويش را بر مشتري مي پوشاند …، آيا چنين كسي مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار است؟ هرگز! … چه مانعي دارد بگويد من از دوستان محمد و آل محمد (ص) هستم! اين احتمال در معني جمله بالا نيز وجود دارد كه منظور از شناختن قدر خويش آن است كه انسان فراموش نكند كه تنها اين جسم و ماده نيست تا خود را با امور بي ارزش يا كم ارزش مادي مبادله كند! او گوهر گرانبهايي دارد كه از عالم بالا و جهان ديگر است، ا

و نماينده خدا در زمين و خليفه الله في ارضه مي باشد، او باغ مرغ ملكوت است و نه از عالم خاك، هر چند براي چند روز در قفس بدن به خاطر كسب كمال جاي گرفته است. بنابراين عالم و دانشمند واقعي كسي است كه اين قدر و منزلت را بشناسد و موهبت لباس كرمنا را كه خدا بر قامت او پوشانده است ارج نهد و جاهل و بي خبر كسي است كه اين مقام والا را ناديده بگيرد و در پرتگاه شهوات و هواي نفس سقوط كند! ولي با توجه به جمله من اقتصر علي قدره كان ابقي له و همچنين جمله معروفي كه از افواه دانشمندان به صورت يك برداشت از اين احاديث شهرت يافته كه مي گويد: العالم من عرف قدره و لم يتجاوز حده، عالم (يا عاقل) كسي است

كه قدر خود را بداند و از حد خويش تجاوز نكند! معني اول مناسبتر به نظر مي رسد. توجه به محتواي خطبه كه ناظر به ماجراهايي مانند ماجراي طلحه و زبير و توقعات بي جاي آنهاست نيز مويد همين تفسير است. 2- اعتدال، صراط مستقيم الهي است يك نگاه به جهان آفرينش نشان مي دهد كه مساله اعتدال و تعادل در ميان نيروها، اصل اساسي بقاي اين جهان است. منظومه هاي عظيم آسمان را تعادل قوه جاذبه و دافعه نگه مي دارد كه اگر يكي از اين دو بر ديگري پيشي گيرد يا چنان مت

لاشي و از هم دور مي شوند كه اثري از آنها باقي نمي ماند و يا چنان نزديك شده و با هم تصادم مي كنند كه سبب انفجار و نابودي آنها مي شود. اين قانون كه در عالم كبير صادق است در عالم صغير يعني وجود يك انسان نيز صدق مي كند. تعادل در ميان قواي مختلف جسم و جان رمز سلامت و بقا و حيات انسان است. تركيبات مختلف خون و تعادل تحريكات اعصاب سمپاتيك و پاراسمپاتيك، ميزان ضربان قلب، وزن بدن، مقدار فشار و غلظت خون، تعادل دستگاه تنفس و بالاخره حركت همه چيز در خط مستقيم ميانه، پايه اصلي سلامت ما را تشكيل مي دهد و اگر ذره اي از ذرات وجود ما از آن خط ميانه به سوي افراط يا تفريط منحرف شود، واكنش آن در جسم و جان ما ظاهر مي شود. قرآن امت اسلامي را به عنوان يك امت وسط ستوده و به همين دليل آنها را حجت بر ساير مردم جهان قرار داده كه مي توانند با قياس خود بر اين معيار سنجش الهي، كاستيها و زياده رويها را

تشخيص دهند و اصلاح كنند. در كلام پر نور امام (ع) روي اين مساله تاكيد شده و جاده اصلي همان طريق وسطي معرفي شده است كه آيات قرآن و آثار نبوت را در آن مي توان يافت و راه نفوذ در سنت معصومان و طريق نجات در آن شمرده شده است. انحراف از اين خط مستق

يم چه بدبختيهاي عظيمي براي جامعه بشري به بار مي آورد و هميشه يكي ديگري را به دنبال خود مي كشند. هميشه افراطها سرچشمه تفريطها و بالعكس است. يك روز در دنيا چنان در مساله مالكيت شخصي افراط مي كنند كه همه سرمايه ها در دست افرادي معدود قرار مي گيرد و قشر عظيم امتها محروم و فقير مي شوند. روز ديگر محرومان قيام مي كنند و مالكيت شخصي را حتي در شكل معتدلش نفي مي كنند و مرام و مكتبي را روي كار مي آورند كه بعد از هفتاد سال تلاش و كوشش ثمره اي جز فقر، بدبختي و عقب ماندگي ندارد! و در اين ميان خونهاي زياد و بي حسابي ريخته مي شود! در مسائل ديگر- اعم از عقيدتي و اخلاقي و اجتماعي و سياسي- همين افراط و تفريطها خميرمايه اصلي شكستها و ناكاميها و تيره روزيهاست.

خطبه 017-داوران ناشايست

[صفحه 569]

ترجمه: از گفتارهاي امام (ع) است درباره كسي كه بدون شايستگي و لياقت، متصدي مقام قضاوت در ميان مردم مي شود و در اين خطبه آمده است: مبغوض ترين خلايق نزد خدا دو گروهند: گروه اول: مبغوض ترين خلايق نزد خدا دو نفرند: كسي كه خداوند وي را به حال خود واگذارده و از راه راست منحرف مي گردد. او به سخنان بدعت آميز خويش و دعوت به گمراهيها سخت دل بسته است، به همين دليل مايه انحراف كساني

است كه فريبش را خورده اند! از طريق هدايت پيشينيان گمراه شده و كساني را كه در زندگيش يا پس از مرگش به او اقتدا كنند گمراه مي سازد! او بار گناه كساني را كه گمراه ساخته به دوش مي كشد و همواره در گرو گناهان خويش است. گروه دوم (جاهلان عالم نما را امام (ع) چنين توصيف مي كند): او مردي است كه انبوهي از جهل و ناداني را در خود جمع كرده است، و در ميان مردم نادان، به هر سو مي شتابد و در تاريكيهاي فتنه ها به پيش مي دود، از ديدن منافع پيمان صلح در ميان مردم نابيناست، انسان نماها او را عالم و دانشمند مي نامند در حالي كه چنين نيست. او صبح (كه از خواب برمي خيزد) كاري جز انباشتن چيزهايي كه اندكش بهتر از بسيار است، ندارد، تا اين كه از آبهاي گند

يده (زشتيها و پليديها) سيراب مي شود و انبوهي از مسائل بيهوده را (در مغز و فكر خود) جمع مي كند، آنگاه بر مسند قضا و داوري در ميان مردم مي نشيند (و عجب اين كه اين بينواي نالايق)، تضمين مي كند حقايقي را كه بر ديگران مشتبه شده است روشن و خالص سازد و هر گاه با مساله مبهمي روبرو گردد، براي تبيين آن، افكار بيهوده و حرفهاي پوچ و تو خالي را پيش خود آماده مي سازد و (با اين مقدمات نادرست) به نتيجه آن حكم مي كند. او در برابر شبهات فراواني كه وي را احاطه كرده همانند عنكبوت است كه تارهايي مي تند و بر آن تكيه مي كند (تارهايي سست و بي اساس!) او نمي داند درست حكم كرده يا به خطا رفته است. به همين دليل اگر (از روي تصادف)

راه صحيحي رفته باشد از اين بيم دارد كه خطا كرده باشد و اگر راه خطا را پيموده است اميد دارد (تصادفا) صحيح از آب درآيد. او ناداني است كه در تاريكيهاي جهالت سرگردان و حيران است و همچون نابينايي است كه در ظلمات پرخطر به راه خود ادامه مي دهد. هرگز علوم و دانشها را به طرز صحيحي فرا نگرفته (و به همين دليل در هيچ مساله اي با اطمينان و يقين داوري نمي كند). او همانند تندبادي كه گياهان درهم شكسته را بي هدف به هر سو پراكند

ه مي كند، روايات پيامبر (ص) را درهم مي ريزد (تا به گمان خويش از آن نتيجه اي به دست آورد)، به خدا سوگند (اين نادان مغرور) نه براي حل مسائلي كه بر او وارد مي شود قابل اعتماداست، نه براي مدحي كه (مداحان چاپلوس) درباره او سر مي دهند شايستگي دارد! او باور نمي كند كه وراي آنچه شناخته است علم و دانشي باشد و جز آنچه او فهميده است نظريه ديگري در كار باشد. هر گاه مطلبي براي او مبهم شود كتمان مي كند چرا كه از جهالت خويش آگاه است! خونها(يي كه به ناحق ريخته) از داوري ظالمانه اش فرياد مي كشند و ميراثها(ي بر باد رفته) از قضاوت او صيحه مي زنند! به خدا شكايت مي برم از گروهي كه در جهل و ناداني زندگي مي كنند و در گمراهي جان مي دهند و مي ميرند! گروهي كه در ميان آنها متاعي كسادتر از قرآن مجيد نيست، اگر درست خوانده و تفسير شود! و متاعي بهتر و گرانبهاتر از آن، نزد آنها وجود ندارد، اگر آن را از مفاهيم اصليش تحريف كنند (و مطابق هواي نفس آنها تفسير نمايند)! نزد

آنها چيزي زشت و ناشناخته تر از معروف نيست! و (چيزي) نيكوتر و آشناتر از منكر وجود ندارد (چرا كه تمام وجود زشتشان هماهنگ با منكرات است و بيگانه از نيكي و معروف)! خطبه در يك نگا

ه: اين خطبه همانگونه كه در عنوان آن آمده است بيانگر صفات كساني كه بدون لياقت و استحقاق، بر مسند قضا مي نشينند و مردم را به گمراهي مي كشانند. امام (ع) دراين خطبه آنها را به دو گروه تقسيم كرده است: گروه اول كساني هستند كه آگاهانه راه ضلالت را مي پويند و تسليم هوا و هوس مي شوند و بدعت در دين مي گذارند و مايه گمراهي خويشتن و خلق خدا مي شوند. گروه دوم جاهلان عالم نما و خودكامگان ناآگاهي هستند كه گرفتار جهل مركبند، بدون هيچگونه آمادگي براي داوري ميان مردم، بر مسند قضاوت مي نشينند و شبهاتي به هم مي بافند و پشت سر هم مرتكب اشتباه و خطا مي شوند. حق را به باطل مي آميزند و خونهاي بي گناهان را بر باد مي دهند، و اموال مردم را به ناحق به ديگري مي بخشند. اين احتمال نيز وجود دارد كه قسمت اول، اشاره به حاكمان بدعتگذار و گمراه ظلم و جور باشد و دومي به قاضيان جاهل و بي خبر. بنابراين كلمه حكم كه در عنوان اين خطبه آمده است در مفهوم عامي به كار رفته كه هم شامل حكومت و هم قضاوت مي شود. در پايان خطبه، امام (ع) از اينگونه افراد كه به قرآن مجيد پشت كرده و معروف در نظرشان منكر، و منكر در نظرشان معروف است به خدا شكايت مي كند. بنابراين

، خطبه در سه بخش خلاصه مي شود: بخش اول و دوم، توصيف اين دو گروه

گمراه است، و بخش سوم، مشتمل بر شكايت به خداوند از آنها و امثال آنان است. شرح و تفسير: منفورترين خلايق چه كساني هستند؟ امام (ع) در اين بخش از كلامش، نخست به تقسيم كردن مبغوض ترين خلايق خداوند به دو گروه پرداخته، مي فرمايد: دو نفر در پيشگاه خداوند از همه مخلوقات الهي مبغوض تر و منفورترند (ان ابغض الخلائق الي الله رجلان). بديهي است حب و بغض به آنگونه كه در انسانهاست در مورد خداوند مفهوم ندارد، زيرا اين حب و بغض از قبيل حالات و دگرگونيهايي است كه در روح و جان انسان بر اثر تمايل و نفرت نسبت به اموري پيدا مي شود، اما در مورد خداوند حب به معني مشمول رحمت ساختن و بغض به معني دور نمودن از رحمت است. سپس به توصيف گويايي از گروه اول، يعني حاكمان يا عالمان هواپرست مي پردازد، و قبل از هر چيز به ريشه اصلي بدبختي آنها اشاره كرده، مي فرمايد: او كسي است كه خداوند وي را به حال خود واگذارده است! (رجل وكله الله الي نفسه). تمام ممكنات و از جمله انسانها آنچنان به ذات پاك خدا وابسته اند كه اگر لحظه اي رابطه آنان از او قطع شود همگي فاني و نابود مي شوند. توجه به اين

وابستگي و پيوستگي، روح توكل را در انسان زنده مي كند كه همه چيز خود را به او واگذار كند، يعني آنچه در توان دارد براي پيشرفت كارها تلاش نمايد ولي با اين حال بداند سرچشمه هر خير و بركت و هر موهبت و نعمت ذات پاك اوست. ولي هنگامي كه انسان بر اثر غرور و خودخواهي و هواپرستي، از اين حقيقت غافل

شود و خويش را مستقل بپندارد از خدا بريده مي شود و همه چيز در نظر او وارونه مي گردد. اين بريدگي از خدا همان معني واگذار شدنش به خويشتن است و اين ريشه تمام بدبختيها و انحرافات است. به همين دليل پيامبر اكرم (ص) كه گل سرسبد عالم آفرينش بود بارها مي فرمود: اللهم … لا تكلني الي نفسي طرفه عين ابدا، خداوندا! لحظه اي مرا به خويشتن وامگذار (و از ذات پاكت دور مفرما)!. اين همان چيزي است كه اميرمومنان علي (ع) در آن سخن پرمعني مي فرمايد: الهي كفي بي عزا ان اكون لك عبدا و كفي بي فخرا ان تكون لي ربا، خداي من! اين عزت براي من بس است كه بنده تو باشم و اين افتخار براي من كافي است كه تو پروردگار من باشي! همانگونه كه در دعاهاي معصوم آمده است، مي فرمايد: انك ان وكلتني الي نفسي تقربني من الشر و تباعدني من الخير، اگر مرا به خويشتن واگذاري، هواي نفس م

ن را به شر نزديك و از خير دور مي سازد. سپس امام به دنبال بيان ريشه اصلي بدبختي اينگونه افراد، به ثمرات شوم آن پرداخته و به هشت ثمره شوم كه در واقع از قبيل علت و معلول يكديگرند اشاره مي فرمايد: نخست مي گويد: چنين كسي از راه راست منحرف مي گردد (فهو جائر عن قصد السبيل). قصد السبيل همان راه ميانه و معتدل و خالي از هر گونه افراط و تفريط است. قصد السبيل راهي است كه انسان را به سوي خدا مي برد همانگونه كه در قرآن مجيد آمده: و علي الله قصد السبيل، بر خداست كه راه راست را به بندگان نشان دهد

(يا اين كه راه راست به خدا منتهي مي شود). بديهي است انسان در صورتي مي تواند راه راست را كه از مو باريكتر و از شمشير تيزتر است، از ميان هزاران هزار راه انحرافي تشخيص دهد كه عنايات الهيه شامل حال او گردد، اما كسي كه از خدا بريده و به خود واگذار شده است در حيرت و سرگرداني فرو مي رود و به بيراهه كشانده مي شود، به ويژه اين كه بيراهه ها غالبا با هواي نفس هماهنگ است و زرق و برق دارد و به او چشمك مي زند. در دومين ثمره شوم اين واگذاري به خويشتن، كه نتيجه طبيعي انحراف از جاده مستقيم است، مي فرمايد: چنين كسي به سخنان بدعت آميز خويش سخت دل مي

بندد (مشغوف بكلام بدعه). از آنجا به مرحله سوم گام مي نهد كه در راه دعوت به ضلالت گام برمي دارد و از آن خوشحال است (و دعاء ضلاله). شغف از ماده شغاف (بر وزن كلاف) به معناي گره بالاي قلب يا پوسته نازك آن است كه همچون غلافي تمام آن را دربرگرفته، در قرآن مجيد درباره عشق بي قرار زليخا نسبت به يوسف از زبان زنان مصر به عنوان (قد شغفها حبا) تعبير شده است، و در جمله مورد بحث اشاره به اين است كه اينگونه افراد خودخواه و خودمحور، به سخنان بدعت آميز خويشتن سخت دلبستگي دارند، همان دلبستگي كه نتيجه اش دعوت ديگران به راههاي ضلالت است، قرآن نيز مي گويد: و ما دعاء الكافرين الا في ضلال، و دعوت كافران جز در ضلالت و گمراهي نخواهد بود. درباره حقيقت بدعت و انگيزه ها و نتايج آن، بحثي داريم كه در نكته ها خواهد آمد. در چهارمين وصف كه

در حقيقت نتيجه اوصاف پيشين است، مي فرمايد: چنين كسي مايه انحراف كساني است كه فريبش را خورده اند (فهو فتنه لمن افتتن به). همان كسي كه بر اثر خوش باوري يا فريب ظاهر خوردن، به او دل مي بندد و او را مقتدا و پيشواي خود مي پندارد و به او اعتماد مي كنند، بديهي است آن كس كه دلبسته بدعتها و دعوت كننده به ضلالتهاست

، مايه گمراهي گروههاي زيادي مي شود. در پنجمين و ششمين توصيف چنين كساني مي افزايد: او هم خودش از طريق هدايت پيشينيان گمراه شده و هم گمراه كننده كساني است كه در زندگي او يا پس از مرگش به او اقتدا مي كنند (ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدي به في حياته و بعد وفاته). منظور از من كان قبله پيامبران و اوصياي برحق آنان است، اشاره به اين كه راه هدايت از پيش روشن شده و عذري براي پوييدن راه ضلالت وجود ندارد، با اين حال راه پر نور هدايت را رها ساخته و در كوره راه تاريك ضلالت فرو افتاده است. از همه اسفبارتر اين كه اينگونه اشخاص، تنها در حياتشان مايه گمراهي نيستند، بلكه بعد از وفات نيز تا قرنها و تا هزاران سال در گمراهي گمراهان سهيم و شريكند، زيرا طبق حديث معروف نبوي (من سن سنه حسنه عمل بها من بعده كان له اجره و مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، و من سن سنه سيئه فعمل بها بعده كان عليه وزره و مثل اوزارهم من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا، كسي كه سنت حسنه اي بگذارد كه بعد از او به آن عمل شود، هم اجر

خودش را مي برد و هم مانند اجر كساني كه به آن عمل كرده اند، بي آن كه از اجر آنها چيزي كم كند، و كسي كه سنت بدي بگذارد و

بعد از او به آن عمل شود، بار سنگين گناه آن را بر دوش مي كشد و هم بار گناه كساني كه به آن عمل كرده اند، بي آن كه چيزي از گناهان آنها كم كند). اين تعبير هشدار مهمي است به افرادي كه در راه بدعتها گام برمي دارند و پايه گذار ضلالتها هستند كه بدبختي آنها منحصر به دوران حياتشان نيست، گاه تا هزاران سال بعد از آن بايد كفاره اعمال خويش را بدهند. علي (ع) در خطبه 164 نيز تعبير تكان دهنده ديگري دارد، مي فرمايد: و ان شر الناس عند الله امام جائر ضل و ضل به فامات سنه ماخوذه و احيي بدعه متروكه، بدترين مردم نزد پروردگار پيشواي ستمگري است كه هم خودش گمراه شده و هم مردم به وسيله او به گمراهي كشيده شده اند، سنتهاي نيكوي پيشين را از بين برده و بدعتهاي متروك و فراموش شده را زنده كرده است. در هفتمين و هشتمين توصيف كه نتيجه مستقيم توصيفهاي سابق است، مي فرمايد: او بار گناهان كساني را كه گمراه ساخته به دوش مي كشد و همواره در گرو گناهان خويش است (حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته). اين سخن يك بيان تعبدي نيست، بلكه كاملا منطقي است. چرا كه هر گونه معاونت و كمك به گناه سبب شركت در آن گناه است، و از آنجا كه پيروان اين پيشوايان گمراه با اراده خوي

ش اين راه را پيمودند چيزي از گناهان آنها نيز كاسته نمي شود. قرآن مجيد همين معني

را با صراحت در سوره نحل بيان كرده است، مي فرمايد: ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه و من اوزار الذين يضلونهم بغير علم الاساء ما يزرون، روز قيامت آنها بايد بار گناهان خود را به طور كامل بر دوش كشند و هم بخشي از گناهان كساني را كه به خاطر جهل، گمراهشان مي سازند، آگاه باشيد آنها بار سنگين بدي بر دوش مي كشند! تعبير به رهن در مورد گناهان خويش تعبير جالبي است كه از قرآن مجيد گرفته شده: كل نفس بما كسبت رهينه، هر كس در گرو اعمال خويش است، همانگونه كه مال گروگان، تا بدهي آنها را نپردازند آزاد نمي شود، انسان نيز تا كفاره گناهان خويش را ندهد آزاد نخواهد شد، و تعبير به حمال در مورد گناهان ديگران نيز تعبير جالب ديگري است، گويي گناهان (همانگونه كه از كلمه وزر نيز استفاده مي شود) بار عظيمي است كه بر دوش صاحبان آنها و كساني كه باعث و باني آن شده اند، سنگيني مي كند و آنها را از پا درمي آورد و از رسيدن به مقصد و صعود به آسمان قرب الهي باز مي دارد و در قعر آتش دوزخ فرو مي افكند. از اين جا روشن مي شود كسي كه خدا او را به خويش واگذارد، در چه مسيري حر

كت مي كند و به چه عاقبت شوم و دردناكي گرفتار مي شود. جاهلان عالم نما! امام (ع) بعد از توصيف جامعي كه درباره گروه اول بيان فرمودند به اوصاف گروه دوم مي پردازد و از كسي سخن مي گويد كه در جهل و ناداني غوطه ور است، ولي خود را دانا مي پندارد و بي آن كه اسباب بزرگي آماده كند تكيه بر جاي بزرگان مي زند. در

مرحله اول پنج صفت براي چنين كسي بيان مي كند. نخست اين كه او مردي است كه انبوهي از جهل و ناداني را در خود جمع كرده است (و رجل قمش جهلا). با توجه به تعبيراتي كه ارباب لغت در معني قمش ذكر كرده اند كه آن را به معني جمع و جور كردن اشياي پراكنده و بدون تناسب و نيز اشياي بي ارزش يا كم ارزش دانسته اند، نكته اين تعبير در كلام امام (ع) به خوبي روشن مي شود كه اين نادانهاي عالم نما به دنبال شبه معلوماتي مي روند كه نه ارزشي دارد و نه تناسب منطقي در جمع آن ديده مي شود. مرحوم علامه خويي در شرح اين كلام مي گويد: منظور اين است كه مطالبي را از دهان اين و آن و از روايات غير معتبر و از طريق قياس و استحسان و منابعي از اين قبيل، جمع آوري مي كند (كه حجمش زياد اما ارزشش بسيار كم يا بي ارزش است). در دومين توصيف مي فرمايد: او با سرعت در م

يان مردم نادان به هر سو مي شتابد (تا مريدان و ياراني از جنس خود بر گرد خويش جمع كند). (موضع في جهال الامه). بديهي است كه چنين افرادي خريداراني جز آن گروه ندارند و براي آنان در ميان خردمندان جايي نيست. هدفشان جلب نظر جهال و نفوذ در ميان آنهاست چرا كه از ورود به جرگه خردمندان مايوس و نااميدند. در سومين توصيف مي افزايد: او در تاريكيهاي فتنه ها به پيش مي دود (عاد في اغباش الفتنه). با توجه به اين كه غبش (مفرد اغباش) طبق تصريح ارباب لغت به معني شدت ظلمت يا ظلمت آخر شب است كه بهترين موقع براي پيشرفت كار سارقان

و دزدان مي باشد روشن مي شود كه اينگونه افراد، هميشه به دنبال آن هستند كه از آب گل آلود فتنه ها، ماهي بگيرند. هميشه از روشنايي مي گريزند و به ظلمات و تاريكيها كه بهترين جا براي فريب مردم نادان است، پناه مي برند، چرا كه اگر ظلمت فتنه فرو نشيند و آفتاب علم و دانش سر زند چهره واقعي آنان نمايان مي گردد و نزد خاص و عام رسوا مي شوند. در چهارمين توصيف به يكي ديگر از بدبختيهاي بزرگ چنين كسي اشاره كرده، مي فرمايد: او از ديدن منافع پيمان صلح در ميان مردم نابيناست (عم بما في عقد الهدنه). روشن است كه منظور از هدنه (آرامش)

در اينجا، صلح ميان مسلمانان و غير مسلين نيست، چرا كه اين سخن درباره كسي است كه به گواهي جمله هاي بعد، به عنوان قاضي در ميان مردم مطرح شده است. بنابراين منظور ايجاد صلح و مصالحه در ميان توده هاي مردم و حل منازعات از طريق مصالحه است، و به تعبيري ديگر هدنه در اينجا نقطه مقابل فتنه است كه در جمله قبل آمده بود. اصولا اين قبيل افراد، هميشه خواهان اين هستند كه آتش اختلاف شعله ور باشد تا به نيات پليد و مقاصد شوم خود برسند، در حالي كه اگر مي دانستند آرامش و صلح در ميان مردم به نفع همه افراد است و درگيري و نزاع براي هيج كس سودي ندارد، به سراغ اين امور نمي رفتند. آري! اينگونه اشخاص از درك اين حقيقت و مشاهده آن نابينا هستند. در پنجمين توصيف مي فرمايد: انسان نماها او را عالم و دانشمند مي نامند در حالي كه چنين نيست! (قد سماه اشباه الناس عالما و ليس به). اصولا همان جاذبه اي

كه ذرات اين جهان را در زمين و آسمان به هم پيوند مي دهد و هر موجودي گرايش به همانند خود دارد، در ميان اين گروه و پيروان نيز ديده مي شود. چه تعبير زيبايي! كه از پيروان اين عالم نماها به عنوان اشباه الناس ياد مي كند، اشاره به اين كه انسان نماهايي در خدمت ا

ين عالم نماها هستند و دو چهره ساختگي و كاذبي از واقعيتها دارند. بديهي است شباهت آنها با انسانها همچون شباهت پيشوايانشان به عالمان و دانشمندان، يك شباهت صوري بيش نيست و اين تعبير هميشه در اينگونه افراد كه تنها شباهت صوري وجود دارد به كار مي رود، مانند: يا اشباه الرجال و لا رجال كه در خطبه 27 نهج البلاغه آمده است. بعد از اين توصيفهاي پنجگانه، امام به بخشي از كارهاي زشت و نادرست اين گروه مي پردازد كه نتيجه مستقيم همان صفات و نقاط ضعف بارز آنهاست، مي فرمايد: صبح كه از خواب برمي خيزد كاري جز انباشتن چيزهايي كه اندكش بهتر از بسيار است، ندارد (بكر فاستكثر من جمع، ما قل منه خير مما كثر). اين تعبير ممكن است اشاره به امكانات مادي و دنيوي باشد كه فزوني آن باعث غفلت و تكبر و اشتغال دائم به ماديات و دور ماندن از معنويات است، و همواره مقدار كم آن از مقدار زيادش بهتر است، و مصداق كفاف و عفاف، از تكاثر و تفاخر، به سلامت و سعادت نزديكتر مي باشد. يا اشاره به فضول كلام و مسائل كم ارزش علوم و پرداختن به شاخ و برگهاي كم فايده، به قيمت فراموش كردن اصول و ريشه هاست. بعضي آن را اشاره به آراي باطله و عقايد فاسده دانستند ولي اين احتم

ال

بعيد به نظر مي رسد، جرا كه اين آرا و عقايد، مقدار كم آن هم مضر است، هر چند با بعضي از جمله هاي آينده سازگار است. سپس مي افزايد: اين وضع همچنان ادامه مي يابد تا از اين آبهاي گنديده (زشتيها و پليديها) سيراب مي شود و انبوهي از مسائل بيهوده را (در مغز و فكر خود) جمع مي كند، آنگاه بر مسند قضا و داوري در ميان مردم مي نشيند (و عجب اينكه اين بينواي نالايق) تضمين مي كند حقايقي را كه بر ديگران مشتبه شده است روشن و خالص سازد (حتي اذا ارتوي من ماء آجن، و اكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس علي غيره). آري اين مرد نادان و گمراه و عالم نما كه سرمايه علمي او يك مشت اشتباهات و يا مسائل بيهوده است و مغز و روح او انباشته از آبهاي گنديده حب دنيا و علاقه به زرق و برق عالم ماده است، تكيه بر جايي مي زند كه جز انبيا و معصومين و جانشينان به حق آنها كسي نمي تواند بر آنجا بنشيند. همانطور كه در حديث معروف وارد شده است كه علي (ع) خطاب به شريح قاضي فرمود: يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه نبي او وصي نبي او شقي، اي شريح! بر جايي نشستي كه در اينجا جز پيامبر يا وصي پيامبران يا شقي نمي نشيند!. از آن بدتر اين كه او اد

عايي بزرگ دارد كه من مي خواهم حقايقي را كه از ديگران مكتوم مانده است، واضح و آشكار سازم و هميشه جاهلان عالم نما از اين ادعاهاي بزرگ و بلندپروازيهاي احمقانه داشته و دارند! بعضي از شارحان نهج البلاغه، بر اين كلام

امام چنين افزوده اند كه نه تنها در آن زمان، كه در عصر ما هم در ميان كساني كه بر مسند قضاوت تكيه زدند از اين جاهلان عالم نما و آلودگان به زرق و برق دنيا كم نيستند! همان گروهي كه اگر حق و عدالت باشد بايد همراه مجرمان در قعر زندانها به سر برند! و اين خود يكي از مشكلات بزرگ دستگاههاي قضايي عصر ماست. كساني كه تنها به حفظ كردن چند ماده قانون دلخوش كرده اند و يا به مطالعه سطحي بعضي از كتابهاي قضايي شرق و غرب بسنده نموده اند. اكنون ببينم اين جاهل بي خبر كه بر مسند قضاوت تكيه كرده در عمل چه مي كند، امام (ع) در تبيين حال او چنين مي فرمايد: در اين هنگام هر گاه با مساله مبهمي روبرو گردد، براي روشن ساختن آن، افكار بيهوده و حرفهاي پوچ و توخالي را پيش خود آماده مي سازد (و از اين مقدمات نادرست نتيجه مي گيرد) و به نتيجه نادرست آن حكم مي كند! (فان نزلت به احدي المبهمات هيا لها حشوا رثا من رايه، ثم قطع به). تعبير به حشو

ا رثا من رايه- با توجه به اين كه حشو به معني اشياي زايد و بي فايده و (رث) به معني كهنه و پوسيده است. گويي به اين نكته اشاره مي كند كه او نه اهل ابتكار است، نه ذهن وقاد و روشني دارد و نه مي تواند، دلايل مفيدي براي رسيدن به مقصود خويش گردآوري كند. سرمايه او تنها يك مشت افكار زايد و بي ارزش و كهنه و پوسيده است كه دائما بر آن تكيه دارد و همينهاست كه وسيله اظهار قطع و يقين و راي دادن اوست! بديهي

است اينگونه مقدمات باطل و فاسد هرگز يقين آور نيست! او مردم را فريب مي دهد و اظهار يقين مي كند و به فرض كه يقين باشد چون در مقدماتش راه خطا را را از روي تقصير پوييده، هرگز نزد خدا معذور نيست! مشكلات قضايي مانند ساير مشكلات علمي و اجتماعي و سياسي، هميشه از طريق بررسي مقدمات صحيح و منطقي حل و فصل مي شود، ولي آن كس كه هيچگونه آشنايي با اين مقدمات صحيح ندارد و به مسائل باطلي دل بسته و روح خود را از آنها انباشته است، نه تنها به نتيجه صحيحي نمي رسد، بلكه در وادي ضلالت حيران و سرگردان مي شود و ديگران را نيز به گمراهي مي كشاند، و از همه بدتر اين كه هر چه در اين بيراهه ها جلوتر مي رود، از واقعيتها دورتر مي شود! امام (ع) در ادامه اي

ن سخن مي فرمايد: در برابر شبهات فراواني كه وي را احاطه كرده، همانند عنكبوت است كه تارهايي دور خود مي تند و بر آن تكيه مي كند (تارهايي بسيار سست و بي اساس كه نه در برابر باران، تاب مقاومت دارد و نه در برابر يك نسيم، بلكه سنگيني ناچيز گرد و غبار را تحمل نمي كند و از هم گسيخته شده، از سقف آويزان مي گردد!) (فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت). در تفسير اين تشبيه مولا، ميان شارحان نهج البلاغه، بحثهاي گوناگوني ديده مي شود كه بعضي از آنها خالي از تكلف و تقدير و تغيير در عبارت نيست. آنچه مناسبتر به نظر مي رسد اين است كه امام (ع) اينگونه افراد جاهل مغرور ضعيف الفكر را به عنكبوتي تشبيه مي كند كه تارهايي براي خود مي تند كه هم خانه و لانه

اوست و هم دام براي شكارش، خانه اي كه به هيچ وجه قابل اعتماد نيست، دامي كه شكارش تنها حشرات ضعيف و ناتوان است. آري او هم با اين دام خود تنها افراد جاهل و بي مايه اي همچون خودش را شكار مي كند. بنابراين او همانند عنكبوت و افكارش همانند تارهاي سست و شكارش همان فريب خوردگان بي مايه و دور از علم و دانش است. اين بينوا در حالي اين راه خطرناك را مي پويد كه نمي داند درست حكم كرده يا به خطا رف

ته است، به همين دليل اگر (از روي تصادف) راه صحيح رفته باشد، از اين بيم دارد كه خطا كرده باشد، و اگر راه خطا را پيموده است، اميد دارد (تصادفا) صحيح از آب درآيد! (لا يدري اصاب ام اخطا، فان اصاب خاف ان يكون قد اخطا، و ان اخطا رجا اين يكون قد اصاب). اين سرنوشت همه افراد نادان و بي خبري است كه عهده دار كارهاي مهمي مي شوند كه از صلاحيت آنها بيرون است. همواره در شك و ترديد به سر مي برند حتي اگر در راه صواب گام نهند، چون به آن ايمان ندارند، متزلزلند و همواره تير در تاريكي رها مي كنند به اميد اين كه شايد به هدف بخورد. بعضي از شارحان نهج البلاغه به تصور اين كه جمله هاي اخير با جمله بالا كه مي فرمايد: (ثم قطع به) در تضاد است زيرا در آن جمله، سخن از قطع و يقين است و در اينجا سخن از شك و ترديد، به فكر حل اين تضاد افتاده اند، در حالي كه جمله بالا به معني حكم كردن قاطعانه است نه قطع و يقين خود قاضي، در واقع او تنها

حكم مي كند و چهره انسان قاطعي را به خود مي گيرد در حالي كه در درون وجودش طوفاني از شك و ترديد برپاست. آري! بدبختي بزرگ او در اين است كه اگر تصادفا به واقع برسد، چون يقين و اطمينان به آن ندارد دائما متزلزل است و

از اين تزلزل رنج مي برد و قادر به تصميم گيريهاي خود نيست، و اگر خطا كند چون به خطاي خود واقف نيست راه بازگشت بر او بسته است. سپس در توصيف ديگري، حال اينگونه اشخاص را با تعبيرات كوبنده و تشبيهات بسيار گويا و رسا، چنين بيان مي فرمايد، مي گويد: او ناداني است كه در تاريكيهاي جهالت سرگردان و حيران است! (جاهل خباط جهالات). او همچون نابينايي است كه در ظلمات پرخطر، همچنان به راه خود ادامه مي دهد (عاش ركاب عشوات). امام تنها به توصيف او به جاهل بودن قناعت نمي كند، بلكه بر آن تاكيد مي نهد و مي فرمايد: در ميان جهالتها همواره سرگردان است و به نابينا بودن او بسنده نمي كند، بلكه مي افزايد او همواره سوار بر مركب ظلمت و تاريكي شده و بي آن كه بداند به كدام سو مي رود و به كجا منتهي مي شود، به پيش مي تازد و اين نخستين توصيف و تشبيه درباره آنهاست. توجه داشته باشيد عاش از ماده عشا بر وزن فنا گاه به معني نابينايي مطلق تفسير شده و گاهي به معني ضعف بينايي چشم، و گاه گفته اند به معني شبكوري است، هر چه باشد صاحب چنين چشمي قادر به ديد صحيح اشيا و آنچه در اطراف او مي گذرد نيست، و اگر بي احتياط و بدون مطالعه يا بدون راهنما حركت كند، گاه

در چاه مي افتد، گاه در

آتش! چنين است حال كسي كه بدون علم و آگاهي كافي در راه پرخطري همچون راه قضا و داوري ميان مردم گام بگذارد، كه هر روز از زندگيش مي گذرد بدبختيهاي تازه اي براي خود و ديگران بار مي آورد و سرانجام در دره هولناك كفر و شقاوت سقوط مي كند و از همه بدتر اين كه چنين آدمي خود را آگاه و دانا و آشنا به موازين داوري و حق و عدالت مي داند! خطايش قابل شمارش و گناهش قابل احصا نيست! باز در توصيف ديگري درباره جهل و ناداني اينگونه اشخاص مي فرمايد: او هرگز علوم و دانشها را به طرز صحيحي فرا نگرفته! (به همين دليل در هيچ مساله اي با اطمينان و يقين داوري نمي كند!) (لم يعض علي العلم بضرس قاطع). در اين توصيف، امام (ع) اينگونه افراد را به كساني تشبيه مي كند كه غذاي خوبي در اختيار دارند، اما نجويده فرو مي برند و هرگز جذب بدن آنها نمي شود. بعضي از شارحان نهج البلاغه گفته اند ضرس در اين جا اشاره به دندان عقل است كه معمولا هنگام كمال عقل بيرون مي آيد و اين جاهلان مغرور گويي هرگز دندان عقل در نياوردند و هيچ مساله اي را با معيار صحيح ارزيابي نمي كنند و نقطه مقابل آنها كساني هستند كه در مسائل كاملا آگاه و اهل خبره اند و درب

اره آنها گفته مي شود كه به ضرس قاطع سخن مي گويند يعني سخنانشان روي مبنا و مطابق اصول صحيح است. در توصيف سوم مي فرمايد: او همانند تندبادي كه گياهان درهم شكسته را بي هدف به هر سو پراكنده مي كند، روايات پيامبر (ص) را درهم مي ريزد! (تا به گمان خويش از آن نتيجه اي به دست آورد) (يذرو

الروايات ذرو البريح الهشيم). اشاره به اين كه او در ظاهر براي بسياري از مطالب، روايت و سنت پيامبر را مي خواند، اما چه فايده كه به هيچ وجه قدرت تحليل آن را ندارد! نه از مفاد آن آگاه است و نه از چگونگي قوت و ضعف سند، نه راه جمع بين روايات متعارضه را مي داند و نه روايات محكم را از متشابه مي شناسد. درست همانند تندباد كه گياهان خشكيده را بي هدف به هر سو مي برد كه از آنها هيچ حاصلي به دست نمي آيد. گياهان خشكيده (هشيم) فايده چنداني ندارند، ولي اگر جمع شود ممكن است مختصر فايده اي از آن حاصل شود، ولي تندباد چنان آنها را پراكنده مي كند كه آن مختصر فايده نيز از بين مي رود و چنين است حال آگاهان بي خردي كه به سراغ روايات مي روند و صحيح را از ضعيف و درست را از نادرست نمي شناسند. در چهارمين توصيف مي فرمايد: به خدا سوگند! اين نادان مغرور نه براي حل مس

ائلي كه بر او وارد مي شود قابل اعتماد است و نه براي مدحي كه مداحان چاپلوس درباره او سر مي دهند شايستگي دارد! (لاملي- و الله- باصدار ما ورد عليه، و لا اهل لما قرظ به). بديهي است حل مشكلات قضايي و به اصطلاح فقها، رد فروع به اصول، نياز به سرمايه عظيم علمي دارد كه اين جاهلان مغرور فاقد آنند، و همين فقر علمي (توجه داشته باشيد ملي به معناي غني و پرمايه آمده است) سبب مي شود كه در مشكلات زانو زند و راه ورود و خروج را در مسائل مختلف نشناسد (توجه داشته باشيد كه صدور و ورود در برابر همند و اشاره

به همان مطلبي است كه در تعبيرات علما بسيار ديده مي شود كه مي گويند فلان كس مرد عالم و آگاهي است، راه ورود و خروج از مسائل را به خوبي مي شناسد ولي فرد مورد بحث در خطبه شريف به خاطر بي مايگي، از اين ويژگي به كلي خالي است!). يكي از بدبختيهاي اينگونه افراد اين است كه گروهي متملق و چاپلوس به خاطر دستيابي به منافع مادي و جيفه دنيا، آنها را احاطه مي كنند و به مداحي و گزافه گويي مي پردازند و صفاتي براي آنها بيان مي كنند كه هرگز شايسته آن نيستند، آنها از اين دروغهاي شرم آور در آغاز لذت مي برند، با اين كه مي دانند دروغ است ولي كم كم باور

شان مي آيد و گمان مي كنند به راستي داراي چنين شايستگيهايي هستند و اين اوج بدبختي آنهاست كه راههاي نجات را به رويشان مي بندند! سپس در توصيف پنجم مي افزايد: اين (بينوا) باور نمي كند كه وراي آنچه را شناخته است علم و دانشي باشد و جز آنچه او فهميده است نظر ديگري در كار باشد! (لا يحسب العلم في شي ء مما انكره، و لا يري ان من وراء ما بلغ مذهبا لغيره). اين در حقيقت از لوازم كوته فكري و محدود بودن دانش و آگاهي است كه انسان خود را علم كل مي داند و ماوراي آن را منكر است و كمترين احترامي براي افكار ديگران قائل نيست در حالي كه دانشمندان بزرگ كساني هستند كه نهايت علم و دانش خود را اعتراف به ناداني مي شمرند و عقيده دارند در هر مغزي جرقه هايي از حقيقت است كه بايد با تلاش و كوشش بر آن دست يافت، آنها با تواضع و سعه صدر سخنان

ديگران را مي شنوند و به مصداق: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه آنچه خوب و شايسته است برمي گزينند، و در حالي كه جاهلان مغرور در همه جا با قاطعيت سخن مي گويند، آنها در مسائل علمي با احتياط گام برمي دارند، زيرا مي دانند وسعت دايره علوم، فوق آن است كه ما تصور مي كنيم. سپس به ششمين توصيف مي پردازد و

مي فرمايد: هر گاه مطلبي بر او مبهم شود، كتمان مي كند چرا كه از جهالت خويش آگاه است! (و ان اظلم عليه امر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه). اين يك تفاوت روشن در ميان عالمان و جاهلان مغرور است، عالم هنگامي كه به امر مبهمي برخورد كند آن را در متن مطالعات خود قرار مي دهد و اگر توانايي بر حل آن پيدا نكرد، از افكار ديگران و مشاوره با آنان بهره مي گيرد، ولي جاهل مغرور آن را مي پوشاند و بي تفاوت از كنار آن مي گذرد، چرا كه مي داند هر قدر در آن درنگ كند مايه رسوايي بيشتر است. كوتاه سخن اين كه او بر خلاف آنچه در روايات اسلامي آمده است كه فرموده اند اگر چيزي را نمي دانيد حيا نكنيد برويد و ياد بگيريد و اگر از شما درباره چيزي سوال كنند كه علم به آن نداريد حيا نكنيد و با صراحت بگوييد نمي دانم، و لا يستحين احد منكم اذا سئل عما لا يعلم ان يقول: لا اعلم، و لايستحين احد اذا لم يعلم الشي ء ان يتعلمه عمل مي كند و اين كار عواقب زيانبار و دردناكي براي خود آن شخص و جامعه اي كه در آن زندگي مي كند دارد كه اميرمومنان (ع) در جمله بعد به آن اشاره كرده و

به عنوان يك نتيجه گيري از كار اين قاضيان جاهل و مغرور و بي تقوا، مي فرمايد: خونها از دا

وري ظالمانه اش فرياد مي كشند! و ميراثهاي بر باد رفته از قضاوت او صيحه مي زنند! (تصرخ من جور قضائه الدماء، و تعج منه المواريث). آري! خونهايي كه از اين قضاوتهاي ظالمانه ريخته شده و اموالي كه با اين داوريهاي نابخردانه بر باد رفته به زبان حال فرياد مي زنند و گوش شنواي آگاهان، اين صدا را به خوبي مي شنود و لرزه بر اندامشان مي افتد، در حالي كه اين جاهل مغرور عربده مستانه مي كشد و خنده احمقانه سر مي دهد! تعبير به (تصرخ … ) و (تعج … ) تعبير بسيار جالب و زيبايي است، چرا كه براي آن خونهاي به ناحق ريخته و اموال بر باد رفته، گويي علم و شعور و درك و آگاهي قائل مي شود كه حتي اين موجودات بي جان فرياد مي زنند، اما اين مغرور به ظاهر انسان، در بي خبري كامل به سر مي برد، و اين كه بعضي آمدند در اينجا كلمه اهل را در تقدير گرفته اند و مي گويند اولياي اين خونها و صاحبان آن اموال فرياد مي كشند تقديري است كه لطافت بيان مولا را كه در بالا به آن اشاره شد از بين مي برد. به هر حال، قاضياني كه بايد حافظ خون و اموال مردم باشند، بر اثر جهل و ناداني و بي تقوايي، درست در جهت مخالف آن حركت كرده، امنيت را از بين مي برد و همه چيز را بر باد مي ده

ند. اين سخن شبيه تعبير تكان دهنده اي است كه امام صادق (ع) در روايت معروف (ابو ولاد) بعد از آن كه بعضي از قضاوتهاي بسيار ظالمانه را شنيد چنين

بيان فرمود: في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الارض بركاتها، اينگونه قضاوتها سبب مي شود كه از آسمان رحمت الهي نبارد و زمين بركاتش را بازدارد. در آخرين فراز اين خطبه، امام (ع) شكايت اينگونه جاهلان عالم نما و قاضيان نادان و دنياپرست و خودخواه و مغرور را به درگاه خداوند مي برد و با دلي پر درد و آهي سوزان از آنها شكوه مي كند، مي فرمايد: از اين گروهي كه در ميان امواج جهل و ناداني زندگي مي كنند و در گمراهي جان مي دهند به خدا شكايت مي كنم! (الي الله اشكو من معشر يعيشون جهالا، و يموتون ضلالا). در واقع در اين فراز، توصيفهاي ديگري براي معرفي اين گروه و تكميل مباحث گذشته بيان مي كند كه اين يكي از آنهاست. آري تمام زندگي آنان در جهل و ناداني سپري مي شود و به همين دليل مرگشان در ضلالت و گمراهي است (در واقع جمله دوم نتيجه اجتناب ناپذير جمله اول است!) چگونه ممكن است سراسر زندگي انسان در جهل بگذرد و او گمراه از دنيا نرود! در توصيف ديگري از آنها كه يكي از بهترين نشانه ها

براي شناختن اين گروه است، مي فرمايد: در ميان آنها متاعي كسادتر از قرآن مجيد نيست، اگر درست خوانده و تفسير شود! و متاعي بهتر و گرانبهاتر از آن وجود ندارد، اگر آن را از مفاهيم اصليش تحريف كنند (و مطابق هواي نفس آنها تفسير نمايند.) (ليس فيهم سلعه ابور من الكتاب اذا تلي حق تلاوته، و لا سلعه انفق بيعا و لا اغلي ثمنا من الكتاب اذا حرف عن مواضعه). آنها قرآني را مي خواهند كه هماهنگ با هواي نفس آنها

و اغراض فاسد و نيات شوم و افكار پليدشان باشد، و از آن جهت قرآن با تفسير راستينش، هماهنگ با اين خواسته هاي انحرافي نيست، دائما دست به سوي تحريف و تفسير به راي دراز مي كنند و براي توجيه افكار و اعمال زشتشان در ميان علاقمندان به قرآن، به سراغ تحريف مي روند. نكته قابل ملاحظه اين كه آنها در محيطي زندگي مي كنند كه قرآن فوق العاده قداست دارد و به عنوان وحي الهي در نظر توده مردم، كاملا محترم است، به همين دليل براي رسيدن به نيات شوم خود، خود را زير پوشش آن قرار داده و با تحريف و تفسيرهاي نادرست، مقاصد پليد خود را رنگ و آب قرآني مي دهند و اين كتاب بزرگ هدايت، به واسطه تحريف، وسيله ضلالت مردم قرار مي دهند. در آخرين توصيف آنها در اين

خطبه مي فرمايد: نزد آنها چيزي زشت تر و ناشناخته تر از معروف و (چيزي) نيكوتر و آشناتر از منكر وجود ندارد (چرا كه تمام وجود آنها زشت و منكر است و هماهنگ با منكرات و كفر و اعمالشان زشت است و بيگانه از نيكيها و معروفها)! (و لا عندهم انكر من المعروف، و لا اعرف من المنكر). نكته ها: 1- بدعت چيست و بدعتگذار كيست؟ در گفتار بالا از سخنان بدعت آميزي كه مردم را به گمراهي مي كشاند مذمت شده است، و در روايات اسلامي نيز در نكوهش بدعت و مذمت بدعتگذاران و در نهج البلاغه در خطبه هاي ديگر نيز سخنان فراواني وارد شده است. از جمله در حديث مي خوانيم كه رسول خدا (ص) فرمود: كل بدعه ضلاله و كل ضلاله في النار، هر بدعتي گمراهي ست و هر گمراهي در دوزخ

است. در حديث ديگري از همان حضرت آمده است: ابي الله لصاحب البدعه بالتوبه قيل يا رسول الله و كيف ذلك؟ قال: انه قد اشرب قلبه حبها، خداوند توبه صاحب بدعت را هرگز نمي پذيرد! عرض كردند يا رسول الله چگونه چنين چيزي ممكن است؟ فرمود: به خاطر اين كه محبت آن بدعت در اعماق دلش جاي گرفته است. بدعت در لغت به معني انجام يك امر بي سابقه است، ولي در ميان فقها و علماي اسلام به معني كاستن يا افزودن چيزي بر

دين است بدون هيچ دليل معتبر، و از آنجا كه معارف و احكام الهي بايد از طريق وحي و ادله معتبر به ثبوت برسد، هر بدعتي گناه بزرگ و عظيمي است و معمولا تمام انحرافات از بدعتها شروع شده است و اگر جلوي بدعت گرفته نشود، هر كس با سليقه شخصي و فكر قاصر خود چيزي بر آيين خدا بيفزايد و يا از آن بكاهد، مدتي نمي گذرد كه دين الهي به طور كلي مسخ، محو و نابود مي گردد، و اين قانون تحريم بدعت بوده كه تاكنون قرآن و اسلام را نگهداشته است. بسياري از بدعتها به خاطر شرايطي به سرعت پخش مي شود و گاه در طول زمان باقي مي ماند و گروههاي كثيري را به انحراف مي كشاند و بار گناه بدعتگذار را روز به روز سنگين مي كند، به همين دليل در حديثي از امام صادق (ع) مي خوانيم كه: مردي در گذشته تحت تاثير وساوس شيطاني، بدعتي گذارد و مردم را به سوي آن دعوت كرد، گروهي تحت تاثير او واقع شدند، بعد به خود آمد كه اين چه كاري بود كه من كردم و درصدد

توبه برآمد و به انواع وسايل متشبث شد. خداوند به پيامبر آن زمان وحي فرستاد كه به او بگو: به عزت و جلالم سوگند! اگر آنقدر مرا بخواني تا بند بند تو از هم جدا شود، دعاي تو را مستجاب نخواهم كرد، مگر اين كه افرادي كه تحت تاثير

بدعت تو واقع شدند زنده كني و آنها از بدعت باز گردند، آنگاه توبه ات پذيرفته خواهد شد. از آنچه گفته شد معلوم مي شود كه بدعت نه شامل اختراعات و ابداعات و علوم و فنون طبيعي و پزشكي و صنعت مي شود، و نه نوآوريهايي كه در صحنه فرهنگ و ادبيات صورت مي گيرد، و نه آداب و رسوم زندگي، و نه تطبيقات فقها در زمينه مسائل مستحدثه با استفاده از قواعد كليه كتاب و سنت. بدعت آن است كه حلالي را حرام و يا حرامي را حلال كنند و چيزي از آيين خدا بكاهند و يا چيزي بر آن بيفزايند بي آن كه دليل معتبري بر آن قائم باشد، و يا آيين جديدي اختراع كنند و مردم را به عنوان يك دين به سوي آن دعوت نمايند، اين يكي از عظيمترين گناهان كبيره است. اين كه در تاريخ وهابيت مي خوانيم گروهي از آنان حتي با دوچرخه مخالفت مي كردند و آن را مركب شيطان مي ناميدند و يا هنگامي كه سران سعودي براي خبر گرفتن از مراكز لشكر، خط تلفني كشيده بودند، آنها ريختند و همه را پاره كردند و از بين بردند و آن را بدعت ناميدند، كار بسيار ابلهانه اي است كه هيچ ارتباطي با مفهوم بدعت كه در فقه اسلامي آمده است ندارد و متاسفانه تاريخ آنها پر از

اينگونه امور است. گفتار كساني كه راه افراط را در

برابر اين گروه پيش گرفته اند و مي گويند در دين هيچ اصل ثابتي وجود ندارد، گفتار خطرناكتر و باطل تري است كه تمام ارزشهاي الهي را بر باد مي دهد و راه هر گونه تحريف و تغيير را به استناد افكار و خواسته هاي اين و آن باز مي گذارد و اصالت دين را به كلي از بين مي برد. اين سخن را با گفتاري از اميرالمومنين علي (ع) در كلمات قصار (كلمه 123) پايان مي دهيم: آنجا كه مي فرمايد: طوبي لمن ذل في نفسه … و عزل عن الناس شره و وسعته السنه و لم ينسب الي البدعه، خوشا به حال كسي كه در نزد خود كوچك است (و تكبر و برتربيني ندارد) … آزار او به مردم نمي رسد، سنت پيامبر براي او كافي است و هرگز بدعتي به او نسبت داده نمي شود! در اين عبارت سنت و بدعت در برابر يكديگر قرار گرفته، آنها كه مطيع فرمان خدا و پيرو سنت پيامبر او هستند به سراغ بدعت نمي روند، ولي بدعتگذاران پشت به سنت پيامبر (ص) كرده و به پندار خود آن را كافي نمي دانند كه اين گمراهي بزرگ و خطرناكي است. 2- خطرناكترين گناه، بار گناه ديگران را بر دوش كشيدن است بسياري از گناهان است كه مسووليت فردي دارد هر چند گناه كبيره اي محسوب مي شود، مانند ارتكاب اعمال منافي عفت و يا نوشيدن شراب و سا

ير محرمات، ولي خطرناكترين گناهان، گناهاني است كه گروه ديگري را به گناه مي افكند و بنيانگذار آ