دروغ

مشخصات كتاب

سرشناسه : حیدری عزیزالله 1337 - عنوان و نام پديدآور : دروغ/ مولف عزیزالله حیدری. مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1389. مشخصات ظاهری : 20 ص 5/11 ×5/16 س م. فروست : سلسله مباحث راه کارهای دوری از گناه. شابک : 2500 ریال 978-964-973-247-3‮ ؛ 2500 ریال (چاپ اول) ؛ 2500 ریال (چاپ سوم) وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم) يادداشت : چاپ دوم. يادداشت : چاپ اول : 1388. يادداشت : چاپ سوم: 1390. یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. موضوع : راستگویی و دروغگویی -- جنبه های مذهبی -- اسلام موضوع : راستگویی و دروغگویی -- احادیث شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) رده بندی کنگره : BP251/2‮ /ح9 د4 1389‮ رده بندی دیویی : 297/634‮ شماره کتابشناسی ملی : 1875538

بسم اللَّه الرحمن الرحيم

دروغ؛ يعني خبر از چيزي يا موضوعي كه در واقع و خارج برخلاف بوده باشد.

با آنكه زشتي دروغ بر همه ما معلوم است، امّا پيوسته به شكل هايي به آن آلوده مي شويم؛ چنان كه درباره غيبت مي گوييم غيبت نيست، صفت است! و براي توجيه دروغ، مي گوييم: دروغ مصلحت آميز گفتم و حال آنكه دروغ منفعت خيز را دروغ مصلحت خيز به كار برده ايم.

امّا قبل از همه بحث هاي دروغ بهتر است، چند جمله از وسعت زشتي آن بدانيم، فقط كساني دروغ مي بافند كه ايمان ندارند و همان ها دروغگويانند.(1)

همه بدي ها در يك خانه گذاشته شد و كليد آن خانه دروغ است.(2)

خداوند براي شرّ و بدي، قفل هايي گذاشت و كليد و گشايشگر اين قفل ها شراب است و دروغ بدتر از شراب است.(3)

هنگامي كه مؤمن بدون عذر دروغ بگويد، هفتاد هزار فرشته او

را لعنت مي كنند و از قلب او بوي گندي بر مي خيزد كه تا عرش مي رسد و خداوند براي اين دروغ، گناه هفتاد زنا را مي نويسد. چنان كه گويي با مادر خود زنا كرده است.(4)

و چه زيباست كه نوشته اند:

مردي نزد پيامبرصلي الله عليه وآله آمده و گفت: در پنهان به گناهاني چهارگانه مبتلا هستم، زنا، شرابخواري، سرقت و دروغ. هر كدام را تو بگويي به خاطرت ترك مي كنم!

پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: دروغ را ترك كن!

مرد رفت و هنگامي كه قصد زنا كرد با خود گفت اگر پيامبرصلي الله عليه وآله از گناه من پرسيد، بايد انكار كنم و اين نقض عهد من است (يعني دروغ گفته ام) و اگر اقرار به گناه كنم، حدّ بر من جاري مي شود. دوباره نيت دزدي كرد و همين انديشه را نمود و درباره كارهاي ديگر نيز به همين نتيجه رسيد. به نزد پيامبرصلي الله عليه وآله آمد و گفت: يا رسول اللَّه! تو همه راه ها(ي گناه) را بر من بستي، من همه را ترك نمودم.(5)

در چنين موقعيتي حساس است كه بينش ديني ما دستور مي دهد دروغ شوخي و جدّي، هر دو بايد ترك شود. و دروغ هاي كوچك نيز همچنين.(6)

چرا دروغ مي گوييم؟

يكي از راه هاي درك زشتي دروغ و نجات از آن، انديشه درباره انگيزه ها و دليل دروغ گفتن است.

علّت دروغ در احاديث، چند مورد است:

1- احساس ذلّت دروني يعني شخص وقتي قابليت خود را نشناخته و مي خواهد شخصيتي ساختگي، تحويل اطرافيان بدهد، به دروغ متوسل مي شود.

پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله مي فرمايد:

لا يكذب الكاذب الّا من مهانة نفسه؛

دروغگو، دروغ نمي گويد؛ مگر به خاطر خواري و ذلّت باطني.

و به همين دليل علي عليه السلام مي فرمايد:

اين علّت

دروغ، يكي از بدترين دليل هاست.

زيرا فرد دروغگو خيال مي كند با دروغ مي توان پوششي براي كمبودها قرار دهد. راه به دست آوردن عزّت، همان راستي، كسب دانش و پاكي است. اصلاً همه بايد بدانيم خداوند درون هر كس استعداد و سرمايه خاصي گذاشته كه مي توان آن را كشف كرد و عزيز شد و نيازي به دروغ نيست.

2-عادت به دروغ 3-ترس 4-علاقه به مال و وابستگي ها

5-حسد

6-خشم(7)

آثار دروغ

با گفتن دروغ، فقط كلماتي گفته نمي شود؛ بلكه اتفاقي در درون و بيرون مي افتد كه مانند يك زلزله خاموش عمل مي كند. آثار دروغ در سخنان طبيبان زندگي؛ يعني اهل بيت عليهم السلام چنين گزارش شده است:

1-فساد در قلب.

2-خرابي ايمان و دين 3-رسوايي و روسياهي نزد مردم 4-بي ارج و ارزش شدن 5-سنگيني بار گناه 6-ننگ دنيا و عذاب آخرت 7-بي اعتمادي نزد مردم 8-زمينه ساز نفاق 9-حادثه هاي رنج آور

10-بي مروّتي 11-متهم بودن در سخنان 12-رنجش فرشتگان 13-نقص در رزق و روزي 14-ايجاد فقر

15-از دست دادن هدف ها

16-تخريب دورانديشي 7-سستي در تصميم ها

18-فراموشي؛ در حديث امام صادق عليه السلام آمده است از چيزهايي كه خداوند بر عليه دروغگوياني به كار مي گيرد، اين است كه فراموشي را بر آنها مسلّط مي كند.(8)

19-محروميت از نماز شب (ميزان الحكمة - باب صلوة)

20-حس ناخوشايند پشيماني(9)

21-باعث باطل شدن روزه، اگر به خدا و رسول صلي الله عليه وآله و امام دروغ ببندد.

دروغ هاي مجاز

كجا مي توان دروغ گفت؟

اسلام عزيز ما، موقعيت متنوع آدمي را شناخته و به همين دليل در غالب مسائل اخلاقي، جايگاه هاي استثناء را نشان داده است.

درباره دروغ نيز چند مورد استثناء شده است:

1- اصلاح بين مردم چنان كه پيامبرصلي الله عليه وآله فرموده: بهترين صدقه خوب كردن رابطه ها است و اين چنين است كه اگر كسي با فردي كينه اي دارد و دشمن است و از من مي پرسد، خوب، به پيش فلاني بودي چه مي گفت؟

من مي توانم به جاي حرف هاي بد آن شخص كه گفته يا نگفته باشد، بگويم: بله! ايشان مي گفت، دلش براي شما تنگ شده و مشتاق ديدار است و اين كار چقدر معجزه آساست. به ويژه در رابطه هايي مثل عروس و مادرشوهر و داماد و مادرزن و

همكاران.

امام صادق عليه السلام فرموده: صدقه اي كه خداوند دوست دارد، اصلاح رابطه ها بين مردم است، وقتي كه خراب شده باشد و نزديك ساختن فاصله هاست، وقتي دور شده باشند و حتي امام عليه السلام فرمود: از مال من براي اصلاح دعواها ببخش.(10)

2- هنگام جنگ با دشمنان چنان كه پيامبرصلي الله عليه وآله مي فرمود:

همه دروغ ها نوشته مي شود؛ مگر دروغي كه مردي در جنگ مي گويد؛ زيرا جنگ خدعه است.

3- وعده به خانواده هنگامي كه نتواند آن را انجام دهد.

اين مورد بدين معناست كه وقتي خانواده يا همسر چيزي را از مرد مي خواهند و مرد توان ندارد، بگويد باشد مي خرم. امّا مي داند كه امكانش را ندارد. اين روش يكي از ابتكارات هوشمندانه و زيباي مكتب جامع الاطراف اسلام است كه براي رفع فتنه و درگيري در خانواده تمهيد كرده است.

و بدين معنا نيست كه مرد هنگام توانايي از خريد مايحتاج، خودداري كند؛ زيرا دستور تهيه نيازهاي خانواده و پرداخت نفقه و حتي توسعه دادن براي معاش خانواده، بالاتر از توصيه؛ بلكه واجب است.

تجربه اين مورد مي تواند عظمت اين تدبير را نشان دهد. تمامي اين موارد در احاديث مربوط به دروغ در باب كذب اصول كافي و ميزان الحكمة در حرف كاف آمده است.

سؤال آيا اين گونه دروغ ها (موارد فوق) دروغ نيستند؟ آيا ترك دروغ واجب نيست؟

پاسخ مرحوم مولي مهدي نراقي استاد بي نظير اخلاق، در حل اين مسأله فرموده اند: ترك دروغ واجب است؛ مگر آنجا كه با يك واجب تر در تضاد قرار گيرد. پس در اين صورت واجب تر مقدم است؛ يعني گرچه واجب است دروغ نگوييم، ولي اصلاح بين مردم، رفع فتنه دشمنان و جلوگيري از تنش هاي خانوادگي، واجب تر است.

و چنين است كه امام

صادق عليه السلام به صراحت مي فرمايد:

المصلح ليس بكاذب؛

اصلاح كننده دروغ گو نيست.(11)

امّا فراموش نكنيم كه نبايد دروغ هاي منفعت خيز! را به جاي دروغ مصلحت خيز قالب كنيم.(12)

پس در جاهايي كه جان و مال و آبروي كسي در خطر باشد، مي توان دروغ گفت و اينها مصلحت است. چنان كه ظالمي مي تواند مسلماني را بگيرد و بكشد، يا بزند و يا آبروي او را بريزد يا مالش را ببرد يا زنداني اش كند و مكان او را از ما بپرسد. اگر جايش را نشان دهيم، حرام است و واجب است انكار كنيم و اگر لازم شد، قسم هم بخوريم، كه محل او را نمي دانيد.(13)

پرسش وريه چيست؟

پاسخ توريه راهي براي نجات از دروغ است. توريه، گفتن سخني است كه داراي دو معنا و دو پهلو باشد و يك طرف آن واقعيت دارد و يك طرف آن دروغ است. امّا وقتي شنونده آن را مي شنود، معني درست آن را درك مي كند.

مثال: كسي درب منزل آمده و سراغ فرزندتان را مي گيرد و او نمي خواهد با مراجعه كننده ملاقات كند، آنگاه به فرزند مي گويد به حياط برو و به مراجعه كننده پاسخ بده كه اينجا نيست. يا فردي از شما مي پرسد تا حالا اين گناه را كرده ايد؟ شما جواب مي دهيد: استغفر اللَّه.

البته اين كار دقت بسيار مي خواهد كه خودش دروغ نباشد. چنان كه حضرت ابراهيم عليه السلام در قرآن چنين پاسخي داده اند:

آنگاه كه بت پرستان، بت ها را شكسته ديدند از حضرتش پرسيدند اين بت ها را چه كسي شكسته؟

پاسخ داد بت بزرگ شكسته است!

امّا در ادامه فرمود: از بت ها بپرسيد، اگر سخن مي گويند. و بت پرستان نفهميدند كه منظور ابراهيم عليه السلام اين است كه اگر حرف بزنند

شكستن، كار بت هاست و اگر سخن نگفتند، پس بت بزرگ انجام نداده است.(14)

لازم است بدانيم در توريه بايد مصلحت، رفع مفسده اي در كار باشد وگرنه حرام است.(15)

راه نجات از دروغ

1- خواندن آيات و احاديث درباره دروغ راستي كه وقتي انسان مي خواند، پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: وقتي مؤمن بدون عذر دروغ مي گويد، هفتاد هزار فرشته او را لعنت مي كنند و از قلب او بوي گندي بيرون مي آيد كه تا عرش بالا مي رود و حاملان عرش او را لعنت مي كنند...(16) آدم دچار نفرت از خودش و دروغ مي شود.

و در حديث ديگري آمده است:

اوّلين كسي كه دروغ فرد را مي داند خداست، سپس دو فرشته اي كه با او هستند، سپس خود كاذب مي فهمد كه در سخنش دروغگوست.(17)

پيامبرصلي الله عليه وآله هشدار داده است كه شيطان سرمه و ليسيدن و بوييدني دارد. سرمه اش خواب و بوييدنش خشم و ليسيدنش، همان دروغ است.(18)

2- انديشه در آثار دروغ در كلام حضرت مسيح عليه السلام به اصحابش آمده است:

وقتي كسي دروغ را تكرار مي كند، ارزش و بهايش (نزد خدا و خلق) از بين مي رود.

آثار ديگر دروغ در قسمت هاي قبل گذشت.

3- هم نشيني با راستگويان 4- تفكّر در انگيزه هاي دروغ بسيار سازنده است

سخن پاياني

برخي از دروغ ها هستند كه ما آنها را نمي شناسيم، امّا جزء دروغ حساب مي شوند.

مثلاً در حديث آمده است كه روزي پيامبرصلي الله عليه وآله با همسران خويش بودند و ظرفي شير، نزدشان بود. پيامبرصلي الله عليه وآله قدري نوشيدند، سپس به زنان تعارف نمودند. آنان گفتند: ما اشتها نداريم. پيامبرصلي الله عليه وآله فرمود: گرسنگي را با دروغ جمع نكنيد.

گفتيم: آيا اين هم دروغ حساب مي شود؟

فرمود: دروغ نوشته مي شود، حتي دروغ كوچك نوشته مي شود: دروغچه (كُذيبه)(19)

و در حديث ديگري آمده وقتي مادر به بچه مي گويد بيا به تو چيز (خوبي) بدهم و مقصدش فقط كشاندن بچه باشد، دروغ گفته است؛

مگر آنكه واقعاً چيزي بدهد.(20)

نوع دوم، دروغ هايي است كه به عنوان شوخي گفته مي شود؛ يعني مي گويد: شوخي كردم؛ در حالي كه بايد قرينه اي براي شوخي موجود باشد وگرنه دروغ حساب مي شود و در حديث آمده كه انسان طعم (شيرين) ايمان را نمي چشد؛ مگر دروغ جدي و شوخي را ترك كند.(21)

نوع سوم، زماني است كه مي گويد خدا مي داند، يا خدا شاهد است و با اين جمله مي خواهد سرپوش بگذارد و حال آنكه دروغ مي گويد.

نوع چهارم، آنجاست كه هر آنچه شنيده، بگويد و اين دروغ شايعي است؛ به ويژه كساني كه درباره مسؤولين خوب نظام هم خودداري نمي كنند و همه شنيده ها را مي گويند و به همين دليل حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:

هر آنچه مي شنوي با مردم بازگو نكن؛ زيرا اين كار براي دروغگويي تو كفايت مي كند.(22)

روشن است كه در شنيده هاي بدون تحقيق، حتماً دروغ هايي هست.

نوع پنجم، كه از انواع دروغ محسوب مي شود؛ عبارتند از شهادت زور؛ يعني شهادت به ناحقّ، قسم دروغ و خلف وعده.

مرحوم نراقي اين دروغ ها را از بدترين شكل هاي دروغ مي داند.(23)

قسم دروغ از موارديست كه بين كاسب ها بسيار شيوع دارد. و درحديث پيامبرصلي الله عليه وآله آمده است كه فرمود:

خداوند با 3 نفر روز قيامت، سخن نمي گويد: منت گذار در هديه فروشنده جنس با قسم دروغ و كسي كه لباسش (از روي تكبر) بلند بوده و روي زمين مي كشد.(24)

فهرست كتاب هاي انتشارات مسجد مقدّس جمكران

تاريخ مسجد مقدّس جمكران نام كتاب نويسنده / مترجم آئينه اسرار

حسين كريمي قمي تاريخچه مسجد مقدس جمكران (فارسي)

واحد تحقيقات تاريخچه مسجد مقدس جمكران (فارسي)

واحد تحقيقات سخنراني مراجع در مسجد جمكران واحد پژوهش مسجد مقدس جمكران تجلّيگاه صاحب الزمان عليه السلام سيد جعفر ميرعظيمي پيامبرصلي الله عليه وآله

الگوي رستگاران حسين احمدي اوصاف الرسول (اسامي و القاب)

احمد سعيدي پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله و تروريسم و خشنونت طلبي علي اصغر رضواني پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله و جهاد و برده داري علي اصغر رضواني پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله و حقوق اقليت ها و ارتداد

علي اصغر رضواني پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله و حقوق زن علي اصغر رضواني پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله و صلح طلبي علي اصغر رضواني پيامبر رحمت سعيد منصوري تاريخ پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله وسلم (دو جلد)

عباس صفايي حائري چهل حديث برگزيده از پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله احمد سعيدي حكومت بر دل ها

شفيعي مازندراني راه و رسم زندگي در كلام پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله خيراللَّه سليم زاده روزشمار تاريخ پيامبر اعظم صلي الله عليه وآله احمد سعيدي محمد رسول اللَّه واحد پژوهش امام علي و حضرت زهرا عليهما السلام امامت و ولايت حضرت علي عليه السلام سيد محسن كمالي تقوي با اولين امام در آخرين پيام حسين ايراني تاريخ اميرالمؤمنين عليه السلام (دو جلد)

عباس صفايي حائري علي عليه السلام مرواريد ولايت واحد تحقيقات حكومت و رهبري از منظر نهج البلاغه محمّد سلماني كياسري الگوي برتر

علي اصغر رضواني خطبه حضرت زهراعليها السلام آيت اللَّه مكارم شيرازي گزيده اي از خطبه هاي حضرت سجاد و ...

امور فرهنگي خواهران فدك ذوالفقار فاطمه عليها السلام سيد محمد واحدي مام فضيلت ها

عباس اسماعيلي يزدي امام حسين عليه السلام از زلال ولايت واحد تحقيقات تاريخ سيد الشهداءعليه السلام عباس صفايي حائري حكمت هاي جاويد

محمّد حسين فهيم نيا

خزائن الاشعار

عباس حسيني جوهري در كربلا چه گذشت؟

شيخ عباس قمي / كوه كمره اي دلشده در حسرت ديدار دوست زهرا قزلقاشي رسول ترك محمد حسن سيف

اللهي سحاب رحمت عباس اسماعيلي يزدي عاشورا تجلّي دوستي و دشمني سيد خليل حسيني منشور نينوا

مجيد حيدري فر

نهج الكرامة

محمد رضا اكبري ياران باوفا و شهيدان بي همتا

واحد فرهنگي مسجد جمكران اهل بيت عليهم السلام آخرين خورشيد پيدا

واحد تحقيقات امام رضاعليه السلام در رزمگاه اديان سهراب علوي پرچمدار نينوا

محمد محمدي اشتهاردي پيشوايان معصوم آيت اللَّه سيد محسن خرازي دفاع از حريم امامت و ولايت كريم شني شرح زيارت جامعه كبيره محمد حسين نائيجي عمه سادات سيد ابوالقاسم حميدي كهكشان راه نيلي حسن بياتاني ماه مدينه واحد پژوهش ويژگي هاي حضرت زينب عليها السلام سيد نورالدين جزائري امام مهدي عليه السلام آخرين پناه محمود ترحمي آن آشنا آمد

مسلم پور وهاب آيين انتظار

واحد پژوهش انتشارات ارتباط معنوي با حضرت مهدي عليه السلام حسين گنجي از تولد تا بعد از ظهور

كاظم قزويني موسوي از غروب عاشوراي حسيني ...

حسين احمدي قمي امامت، غيبت، ظهور

واحد پژوهش انتشارات امامت و غيبت از ديدگاه علم كلام علم الهدي / واحد تحقيقات امام مهدي دركلام امام علي عليهما السلام سيد صادق سيد نژاد

اميد آخر

حسن محمودي انتظار از ديدگاه روايات اهل بيت عليهم السلام سكينه طاووسي انتظار بهار و باران واحد تحقيقات انتظار چيست؟ منتظر كيست؟

واحد پژوهش انتظار و انسان معاصر

عزيز اللَّه حيدري اوصاف المهدي (اسامي و القاب)

احمد سعيدي اولين هاي مهدويت محمد خامه يار

او هرجا كه هست مرا دوست دارد

مرتضي محيطي بامداد بشريت محمد جواد مروّجي طبسي پايان انتظار

مسلم پور وهاب پرچم هدايت محمد رضا اكبري تذكره انجمن قدس(دو جلدي)

محمّد علي عبرت نائيني تشرف يافتگان (دفتر اوّل)

ميرزا حسين طبرسي نوري تشرف يافتگان (دفتر دوم)

ميرزا حسين طبرسي نوري تشرف يافتگان (دفتر سوم)

ميرزا حسين طبرسي نوري تشرف يافتگان (دفتر چهارم)

ميرزا حسين طبرسي نوري تكاليف بندگان نسبت

به امام زمان عليه السلام موسوي اصفهاني/حائري قزويني تمناي وصال سيد غلام رضا حسيني جزيره خوشبختي مسلم پور وهاب جلوه هاي پنهاني امام عصرعليه السلام حسين علي پور

حكايت عطش عزيز اللَّه حيدري چگونگي دعا براي تعجيل فرج امام عصرعليه السلام موسوي اصفهاني/حائري قزويني چگونه امام زمان عليه السلام را ياري كنيم؟

سيد مهدي حائري قزويني حضرت مهدي عليه السلام فروغ تابان ولايت محمد محمدي اشتهاردي خورشيد غايب رضا استادي خوشه هاي طلايي محمد علي مجاهدي (پروانه)

دار السلام شيخ محمود عراقي ميثمي داستان هايي از امام زمان عليه السلام حسن ارشاد

داغ شقايق علي مهدوي در آسمان عشق مسلم پور وهاب در جستجوي نور

صافي، سبحاني، كوراني ذخيره خدا

اسماء خواجه زاده ذكر نور در حضور مشتاقان ظهور

مفيد فياضي زمان و مكان دعا براي حضرت...

موسوي اصفهاني سرود سرخ انار

الهه بهشتي سقا خود تشنه ديدار

طهورا حيدري سيماي امام مهدي عليه السلام در شعر عربي دكتر عبد اللهي سيماي جهان در عصر امام زمان عليه السلام محمّد اميني گلستاني سيماي مهدي موعود در آئينه شعر فارسي محمد علي مجاهدي (پروانه)

شرح چهل حديث حضرت مهدي عليه السلام علي اصغر رضواني شناخت حقوق و مراحم ...

موسوي اصفهاني صبح فرا مي رسد

مؤسسه فرهنگي توحيد

صفاي دل زهرا برقي ظهور حضرت مهدي عليه السلام از ديدگاه اديان سيد اسد اللَّه هاشمي شهيدي العبقري الحسان ...

علي اكبر نهاوندي عريضه نويسي سيد صادق سيد نژاد

عطر سيب حامد حجتي عطر ياس مسلم پور وهاب علي عليه السلام و پايان تاريخ سيد مجيد فلسفيان غيبت شيخ طوسي شيخ طوسي/ مجتبي عزيزي فريادرس حسن محمودي فوز اكبر

محمد باقر فقيه ايماني كرامات المهدي عليه السلام واحد تحقيقات كرامت هاي حضرت مهدي عليه السلام واحد تحقيقات كلمات قصار امام زمان عليه السلام محمّد تقي اكبر نژاد

كمال الدين و تمام النعمة

شيخ صدوق گردي از

رهگذر دوست علي اصغر يونسيان گفتمان مهدويت آيت اللَّه صافي گلپايگاني گوهرهاي ناب در كلام امام زمان عليه السلام حسين احمدي مباحثي پيرامون حضرت مهدي عليه السلام آيت اللَّه سيد محمّد باقر صدر

مسافر گمشده مسلم پور وهاب مجموعه كامل نامه ها و فرمايشات ...

محمّد تقي اكبر نژاد

مكيال المكارم موسوي اصفهاني منجي موعود از منظر نهج البلاغه حسين ايراني مهدي عليه السلام تجسم اميد و نجات عزيز اللَّه حيدري مهدي منتظرعليه السلام در انديشه اسلامي العميدي / محبوب القلوب مهدي موعود در كلام پيامبر محمودصلي الله عليه وآله احمد سعيدي مهدي موعودعليه السلام علامه مجلسي / اروميه اي مهربان تر از مادر

حسن محمودي مهر بيكران محمد حسن شاه آبادي ميثاق منتظران «1»

حائري قزويني ميثاق منتظران«2»

حائري قزويني ناپيدا ولي با ما (فارسي)

واحد تحقيقات نامه هاي جوانان به امام زمان عليه السلام محمّد تقي اكبر نژاد

نامه هاي دختران به امام زمان عليه السلام محمّد تقي اكبر نژاد

نامه هاي نوجوانان به امام زمان عليه السلام محمّد تقي اكبر نژاد

نتيجه دعا براي فرج حضرت مهدي عليه السلام موسوي اصفهاني نجم الثاقب (دو جلدي)

ميرزا حسين نوري نشانه هاي ظهور او

محمد خادمي شيرازي نشانه هاي يار و چكامه انتظار

مهدي عليزاده نشانه هايي از مهدي عليه السلام احمد سعيدي نياز جهان به امام زمان عليه السلام محمّد مولوي و آن كه ديرتر آمد

الهه بهشتي وظايف منتظران واحد تحقيقات وعده ديدار

محمود ترحّمي ويژگي هاي امام زمان عليه السلام موسوي اصفهاني هزار و يك نكته پيرامون امام زمان عليه السلام محمد رحمتي شهرضا

همراه با مهدي منتظر

مهدي فتلاوي / بيژن كرمي يا ابا صالح مسلم پور وهاب ياد مهدي عليه السلام محمد خادمي شيرازي يار غائب از نظر

محمد حجّتي پاسخ به شبهات اسلام شناسي و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني اصول عقايد از ديدگاه اهل بيت عليهم السلام علي اصغر

رضواني امام شناسي و پاسخ به شبهات (قرآن)

علي اصغر رضواني امام شناسي و پاسخ به شبهات (حديث)

علي اصغر رضواني دفاع از تشيع و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني سلفي گري (وهابيت) و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني غدير شناسي و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني مرجعيت ديني اهل بيت عليهم السلام و ...

علي اصغر رضواني موعودشناسي و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علي اصغر رضواني اهل بيت عليهم السلام از ديدگاه اهل سنّت علي اصغر رضواني سلسله مباحث مهدويت اماكن مقدسه مرتبط با حضرت مهدي عليه السلام علي اصغر رضواني امامت در سنين كودكي علي اصغر رضواني امامت و غيبت علي اصغر رضواني بررسي دعاي ندبه علي اصغر رضواني تولد حضرت مهدي عليه السلام علي اصغر رضواني حكومت حضرت مهدي عليه السلام علي اصغر رضواني دفاع از مهدويت علي اصغر رضواني دكترين مهدويت تنها راه نجات بشر

علي اصغر رضواني علايم ظهور

علي اصغر رضواني غيبت صغري علي اصغر رضواني غيبت كبري علي اصغر رضواني فلسفه حكومت عدل جهاني علي اصغر رضواني قرآن و ظهور حضرت مهدي عليه السلام علي اصغر رضواني منجي از ديدگاه اديان علي اصغر رضواني مهدويت و جهاني سازي علي اصغر رضواني نظريه پردازي درباره آينده جهان علي اصغر رضواني وجود امام مهدي عليه السلام از منظر قرآن و ..

علي اصغر رضواني وجود امام مهدي عليه السلام در پرتو عقل علي اصغر رضواني وظايف ما در عصر غيبت علي اصغر رضواني هنگامه ظهور

علي اصغر رضواني سلسله مباحث شناخت وهابيت ابن تيميه، مؤسس افكار وهابيت علي اصغر رضواني برپايي مراسم جشن و عزا

علي اصغر رضواني

توسل از ديدگاه وهابيان علي اصغر رضواني خدا از ديدگاه وهابيان علي اصغر رضواني زيارت قبور از ديدگاه وهابيان علي اصغر رضواني شناخت سلفي ها (وهابيان)

علي اصغر رضواني فتنه وهابيت علي اصغر رضواني مباني اعتقادي وهابيان علي اصغر رضواني موارد شرك از ديدگاه وهابيان علي اصغر رضواني كودكان آشنايي با چهارده معصوم(1 و 2)

سيد حميد رضا موسوي آموزش وضو و نماز (كودكان/مصور)

حسين احمدي قمي بهتر از بهار

شمسي وفايي حضرت محمدصلي الله عليه وآله واحد پژوهش امام علي عليه السلام واحد پژوهش حضرت زهرا عليها السلام واحد پژوهش امام حسن عليه السلام واحد پژوهش امام حسين عليه السلام واحد پژوهش امام سجادعليه السلام واحد پژوهش نذر

فاطمه السادات فصيحي غدير

اتحاد ملي انسجام اسلامي علي اصغر رضواني غدير در گذر تاريخ علي تقوي دهكلاني غدير حقيقتي بر گونه تاريخ رضا فرهاديان نداي ولايت در اولين كنگره غدير

بنياد بين المللي غدير

نداي ولايت در دومين كنگره غدير

بنياد بين المللي غدير

اخلاقي، تربيتي آثار گناه در زندگي و راه جبران علي اكبر صمدي اخلاق عملي آيت اللَّه مهدوي كني اقتصاد خانواده شفيعي مازندراني حلية المتقين محمد باقر مجلسي راه كارهاي دوري از گناه (اعتياد مدرن)

عزيز اللَّه حيدري راه كارهاي دوري از گناه(چشم چراني و ...)

عزيز اللَّه حيدري راه كارهاي دوري از گناه(قمار و شراب)

عزيز اللَّه حيدري راه كارهاي دوري از گناه(موسيقي)

عزيز اللَّه حيدري خانواده و تحول در تربيت رضا فرهاديان درس هايي از طبيعت محمّد رضا اكبري صفات شيعه شيخ صدوق عبرت هاي ماندگار

محمد رضا اكبري فرهنگ اخلاق عباس اسماعيلي يزدي فرهنگ تربيت عباس اسماعيلي يزدي فرهنگ صفات عباس اسماعيلي يزدي فضايل شيعه شيخ صدوق قصه هاي تربيتي محمّد رضا اكبري مباني تربيت و ...

رضا فرهاديان معلم محبوب ...

رضا

فرهاديان هدف از زندگي رضا فرهاديان شرح حال آقا شيخ مرتضاي زاهد

محمد حسن سيف اللهي بدر مشعشع در احوال موسي مبرقع محدث نوري تولدي نو (نقد مسيحيت)

علي الشيخ/سيد مسلم مدني خورشيد شرق محمّد رضا اكبري روزنه هايي از عالم غيب آيت اللَّه سيد محسن خرّازي سياحت غرب آقا نجفي قوچاني نور علي نور

حسين احمدي قم - مسجد مقدس جمكران:

صندوق پستي: 617 تلفن: 7253700 نمابر: 7253340 - 0251

شماره حساب: بانك ملت، قم شعبه جمكران، كد 5/8785، جاري 3/500

بانك رفاه كارگران، قم شعبه آذر، كد 822، جاري 300939

پي نوشت ها

1) سوره نحل، آيه 105.

2) امام عسكري عليه السلام، ميزان الحكمة، ج 8، ص 244.

3) همان.

4) گناهان كبيره، شهيد دستغيب رحمه الله، ج 1، ص 344، به نقل از مستدرك، البته شهيد دستغيب در توضيح نوشته اند كه شايد اين حديث مربوط به دروغ هايي است كه مفسده اش بيش از زناست يعني فتنه انگيز است.

5) ميزان الحكمة، ج 8، ص 344.

6) مضمون روايت، همان، ص 345.

7) تفصيل اين دلايل در كتاب هاي اخلاقي مثل معراج السعادة آمده است.

8) جامع السعادات نراقي رحمه الله، ج 2، ص 332.

9) تمامي موارد در ميزان الحكمة، ج 8، باب دروغ.

10) جامع السعادات مرحوم نراقي، ج 2، ص 280.

11) جامع السعادات، ج 2، ص 281.

12) سخني از استاد مطهري رحمه الله 13) گناهان كبيره، ج 1، ص 356.

14) جامع السعادات، مرحوم نراقي، ج 2، ص 328 - 329.

15) گناهان كبيره، ج 1، ص 356.

16) جامع السعادات، ج 2، ص 322.

17) همان، ص 323.

18) همان، ص 323.

19) ميزان الحكمة، ج 8، ص 346.

20) همان، ص 346.

21) نهج البلاغه، كلمات قصار.

22) نهج البلاغه، باب نامه ها، نامه 61.

23) جامع السعادات، ج 2، ص 231.

24)

همان، ص 331.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109