مفاسد بي حجابي

مشخصات كتاب

عنوان و نام پديدآور: مفاسد بي حجابي/نوشته صادق شيرازي؛ ترجمه علي كاظمي

مشخصات نشر: قم: آزادي، 13.

مشخصات ظاهري: 24ص.

وضعيت فهرست نويسي: در انتظار فهرستنويسي (اطلاعات ثبت)

شماره كتابشناسي ملي: 2061389

مقدمه

بسم الله الرحمن الرحيم

طبق آمارهائي كه اخيرا در اورپا از دادگاههاي جنحه و جنايات بدست آمده است، بيشتر جنايات بوسيلة فرزندان پرورشگاهي و آنهائي كه پدرشان معلوم نيست انجام گرفته است، پس از تحقيقات و مطالعات چنين فهميدند كه فرزندان نامشروع در اثر نداشتن مربي و تراكم عقده حقارت و سركوفتگي بي پدري، به فكر مي افتند كه از اجتماع انتقام بگيرند، لذا به چنين جناياتي دست مي زنند، براي تقليل جنايات سازماني بنام «سازمان پدريابي» تشكيل مي دهند، و وظيفة اين سازمان آن است كه از راههاي مختلف مانند قيافه شناسي وتشخيص گروه خون فرزندان نامشروع را به پدران خود ملحق سازند و هنگام صدور شناسنامه براي كودكان بي پدر سعي مي كنند حتما شخصي را به عنوان پدر آنان در شناسنامه ذكر كنند، تا وقتي كودك نامشروع بزرگ شد و به شناسنامة خود مراجعه كرد، خود را بي پدر نداند و دچار ايجاد عقده نگردد!!.

ولي عجيب اينجاست كه اروپائيان راه فساد توليد فرزندهاي نامشروع را باز گذاشته اند و مي خواهند با سازمانهاي پدريابي و تشخيص گروه خون مفاسد را اصلاح كنند!!.

اين جريان مانند كسي است كه از گند تعفن و مگس ها و حشرات مردابي كه نزديك منزل او است رنج ببرد، و براي دفع زيان مرداب همه روزه مرداب را گلاب پاش كرده عطر و عود استعمال كند، و بنشيند دانه دانه كرمها و حشرات آن را با دست بكشد، غافل از آنكه اين عطر و گلابها مدت كوتاهي بيش

مفيد نخواهد بود، و كشتن اين پشه ها و كرمها جز اتلاف وقت و به هدر دادن نيرو ثمري ندارد، و فرداي آن روز باز هم حيوانات تازه اي در مرداب توليد خواهد شد تا اين شخص همت نكند و اين باتلاق و مرداب را از ريشه خشك نسازد رهائي نخواهد داشت. ملتهائي كه مي خواهند از شر فرزندان نامشروع و جنايات آنان در امان باشند بايستي مرداب آن را از ريشه خشك كنند با تشكيل سازمانهاي پدريابي كار اصلاح نخواهد شد.

بايستي از خودنمائي زنان و بي حجابي و اختلاط دختران و پسران جلوگيري كنند، جوانان را به سلاح ايمان و عفت مجهز سازند، مجلات فاسد، سينماهاي فاسد، رمان هاي مهيج عشقي و ديگر مظاهر مفاسد را برچينند، تا بشريت از چنگال اين مفاسد نجات يابد راه اصلاح بسيار روشن است، ولي آيا هنوز وقت آن نرسيده است كه دنيا به فكر اصلاح وضع خود بيفتد و اشتباهات گذشته را تكرار نكند،

پهلوي مروج فساد

خاندان كثيف و مزدور پهلوي مأموريت داشتند كه جامعة مسلمان ايراني را به عنوان تمدن در منجلاب فساد بي حجابي گرفتار سازند، و لذا مأموريت خود را به عنوان كشف حجاب اجباري با زور سرنيزه بر ملت مسلمان ايران تحميل كرد، اما زنان مسلمان ايران جز عده اي معدود در كنج خانه نشستن را بر ننگ بي حجابي ترجيح دادند، و جز در موارد ضروري از خانه بيرون نمي آمدند، تا اينكه اين دوران خفقان سپري شد.

حجاب سنگر ماست

خوشبختانه امروز شاهد پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري زعيم بزرگ و رهبر انقلاب اسلامي بزرگ ايران حضرت آيت الله العظمي امام خميني هستيم. و در طول اين انقلاب بزرگ شاهد نقش بزرگ زنان در پيروزي امت اسلامي بوديم، و ديديم كه زنان از بند رستة جامعه همه جا پيشاپيش ملت مسلمان آمادة شهادت بودند، و با مشتهاي گره كرده فرياد مي زدند:

(حجاب سنگر ماست. خميني رهبر ماست)

و در سنگر حجاب با دشمنان اسلام و آب و خاك ميهن اسلامي ايران نبردي سخت و بي امان نمودند. اين جزوه سالها پيش آمادة چاپ بود كه به علت خفقان رژيم سابق چاپ آن تا كنون به تأخير افتاد.

حوزة علمية قم، علي كاظمي موموندي 1/ 12/ 1358 ه.ش

حجاب از نظر قرآن

1 (به زنان بگو: همانند جاهليت اول مواضع زينت خود را جلوي نامحرمان نمايش ندهند)

2 (اي پيامبر! به زنان و دخترانت، و به زنان پيروانت بگو: روپوشهايشان را بر خود بپوشند، اين بهتر است از آنكه در نظر نامحرمان شناخته شوند، تا ناراحت نباشند)

3 (به زنان مسلمان بگو: چشمان خود را از نامحرمان بپوشند، و ناموس خويشتن را از غيره شوهران حفظ كنند، و زينت خود و زيبائيهاي اندام خود را، مگر آن اندازه كه خود ظاهر است(مانند انگشتر و كف دست و گردي صورت اگر خوف زياني در كار نباشد)، نمايان نسازند، جز در برابر شوهران، يا پدران، يا پدران شوهران، يا فرزندان خود، يا فرزندان شوهران، يا برادران خود، يا پسران برادر خود، يا پسران خواهر خود، يا زنان خود(يعني زنان مسلمان) يا نوكران زرخريد خود، يا مردان پير كه با ديگر هوي و هوسي در آنان نيست،

يا كودكان بي تميزي كه با زنان آشنا نشده اند، و به آنان بگو كه: هنگام راه رفتن، پاهاي خود را به زمين نزنند، تا زينتهاي پنهان ايشان آشكار شود)

4 (و اگر زنان در بازار خريد و فروش مي كنند و شما دربارة جنسي از آنان پرسش كرديد، بايستي از پس حجاب و پوشش باشد)

در طول سيزده قرن زن مسلمان با شرافت و انسانيت در كانون گرم خانواده با امنيت و رفاه زندگي كرده در خانواده پر صفائي مي زيست كه روابط دوستانه ميان فرد فردشان برقرار بود، همگي يك دل و يك جان براي تأمين زندگاني بهتري مي كوشيدند.

در آن زمانها خانواده از سلامتي جسم و جان و اخلاق پسنديده، پاكي و پاكيزگي، عزت و شرافت برخوردار بود. اينها هم از هنگامي آغاز شد كه خداوند، پيامبر عظيم الشأن خود را به جامعة انسانها ارزاني داشت، اين گرمي و صفا تا نيم قرن پيش در خانواده ها مشاهده مي شد، ولي امان از آنگاه كه دشمنان ديرينة اسلام و استعمارگران خارجي در ممالك اسلامي رخنه كردند، و از آن روز كه مسلمانان دانسته يا ندانسته برنامه هاي كفاراستعمارگر را بر زندگي خود حكومت دادند، و برخي از دولتهاي اسلامي! با قدرت هر چه تمام تر در توسعه و اجراي اين برنامه ها و قوانين وارداتي كوشيدند.

مسلمانان نادان و فريب خورده برنامه هاي آسماني قرآن و احكام حياتبخش اسلام را نفهميده از زندگي دور كردند، و برنامه ها و قوانين ستمگرانه و استعماري دشمنان را از صميم جان پذيرفتند، از اين مقدمه يك قرن نگذشت كه يكباره خود را در دامهاي استعمار و انواع و اقسام نكبتها و بدبختيها مشاهده كردند.

يكي از نمونه هاي بارز اين دامهاي

استعماري دام خطرناك (بي حجابي) است، مسئله اي كه زنان مسلمان و به دنبال آن ملت مسلمان را در سياهچال نكبت و فساد سقوط قرار داد … !

بطوري كه هيچ شهري و هيچ قريه، و هيچ بياباني را نمي يابي مگر آنكه از درد اين مصيبت و فساد اين نكبت مي نالند، ولي براي ملتي كه در منجلاب فساد غرق شده اين ناله ها چه مي شود!؟

اگر ملت اسلام بخواهند از اين مفاسد و بدبختيها نجات يابند، چاره اي جز اين نيست كه همانند صدر اسلام برنامه ها ي اسلام را به مورد اجراء گذارند، و قوانين آسماني قرآن را در تمام شئون زندگي خود حكومت دهند.

اين چند برگ به قسمتي از مفاسد بيشمار(بي حجابي) كه موجب بدبختي ملت مسلمان شده است اشاره مي كند، اميد است كه خواندن اين جزوه سبب بيداري زن و مرد مسلمان شده قدمي در راه ريشه كن ساختن اين ننگ بزرگ از سرزمين هاي اسلامي باشد، و تا زنان پاك سرشت مسلمان پردة عفت و حجاب را محكم به خود بپيچند، و زير بار ننگ خانمان سوز بي عفتي و بي حجابي نروند، و از اين رهگذر ملت مسلمان از زن و مرد، كوچك و بزرگ، در پرتوي پاكدامني و امنيت كامل به زندگي شرافت مندانة اسلامي به سعادت دنيا و آخرت نائل گردند.

هرج مرج جنسي

اولين ميوه تلخي كه از درخت نكبت بار (بي حجابي) نصيب اجتماع مي شود، عبارتست از هرج ومرج جنسي كه زن و مرد را گرفتار مي كند، بشر چه زن وچه مرد به مقتضاي طبيعت خود ميل دارد به جنس مخالف خود نزديك شود، و از يكديگر بهره مند گردند، اما مقدار جاذبه جنسي مرد بيشتر است، و

طبق آمارگيريهائي كه در اين مورد شده است، مقدار جاذبه زنان نود درصد (90%) و جاذبه مردان ده درصد (10%) است، به اين معني كه نود درصد مردان از زنان فريب مي خورند، و در صورتيكه زنان ده درصد بيشترفريب نخواهند خورد. روي اين حساب اينطور كه امروزه زنان بدون حجاب در انظار جوانان و مردان خود را نمايش مي دهند، و مظاهر زيبائي و مراكز جاذبه جنسي خود را نمايان ميسازد، موها و صورت خود را آرايش داده دست و پا و سر عريان مي كنند.. قهرا موجب بروز هرج و مرج جنسي و فساد اخلاقي خواهد شد، و اين دو امر نيز منشأ بلاهاي فردي و اجتماعي بي شماري ديگر، و سرچشمه مفاسد و زيانهائي است كه همين زنان و مرداني را بسفلگي و هرزگي كشانده از انسانيت بدور مي سازد. و در اثر همين بي پردگي و بي حجابي است كه از چشم چراني، چشمك و لبخند، پبامي و وعده ملاقاتي شروعي مي شود تا از فضاحت و رسوائي و بدتر بدنبال آن خودكشي يا فاحشه گري سر در مي آورد.

اما زن با عفت بوسيله حجاب و پوشش، خود و مردان را از فريب و انحراف محفوظ مي دارد، اين زن با هوسهاي زودگذر دچار بدبختي و مفاسد نخواهد شد، و در پناه همسر مشروع و محبوب خود از (بي بندوباري) و هرج و مرج در امان خواهد بود.

بيماري هاي خانمانسوز

در اثر بي حجابي، هرج و مرج جنسي و به دنبال آن بيماري هاي عمومي و خانمانسوزي دامنگير زن و مرد اجتماع مي گردد كه بيشتر اين بيماري ها سبب مرگ انسان و تباهي نسل او خواهد شد، يا دست كم انسان را

دچار دردهاي تلخ و ناگواري مي كند، و در طول عمر، زندگاني او نكبت بار و براي او به صورت جهنمي خواهد شد.

بيماري هاي سفليس، سوزاك، شانگر و سيلان و امراض مقاربتي ديگر در سراسر كشورهاي منتشر است و دكترهاي اختصاصي و بيمارستانهاي مخصوص براي اينگونه امراض از صدها هزار تجاوز كرده است. اينك به عبارتي كه ذيلا از كتاب (الحجاب) نقل مي شود توجه فرمائيد:

(به طوري كه از دائره المعارف بريتانيا استفاده مي شود در آمريكا تنها براي اينگونه امراض جنسي و مقاربتي ششصد و پنجاه (650) بيمارستان داده شده است.

و در بيمارستانهاي رسمي آمريكا ساليانه دويست هزار (200000) بيمار مبتلا به سوزاك، و يكصد و شصت هزار (160000) بيمار مبتلا به شانگر تحت معالجه قرار مي گيرند.

(اين آمار مربوط به بيماراني بود كه ساليانه باين بيمارستانهاي رسمي مراجعه مي كند) اما بيماراني كه دچار اين امراض هستند و با دكترهاي خارج از بيمارستان سرو كار دارند آمارشان بيش از اين است!!)

باز هم توجه فرمائيد:

(به طوري كه از آمار دكترهاي غير رسمي آمريكا به دست مي آيد شصت و يك درصد (61%) از بيماران مبتلا به سوزاك و هشتاد و نه درصد (89%) مبتلا به شانگر به آنان مراجعه نموده اند.

به اين معني كه سي و نه درصد (39%) از بيماران مبتلا به سوزاك و يازده درصد (11%) از مبتلايان به شانگر در بيمارستانهاي رسمي معالجه مي شده اند. طبق اين آمار در صورتي كه تعداد سي و نه درصد (39%) بيماران سوزاكي به دويست هزار (200000) نفر برسد قهرا تعداد مجموع سوزاكيان بالغ بر پانصد هزار (500000) نفر خواهد بود. و در صورتي كه تعداد يازده درصد (11%) از بيماران سوزاك به يكصد و

شصت هزار (160000) نفر برسد طبعا تعداد مجموع مبتلايان به اين مرض بالغ بر يك ميليون و دويست هزار (1200000000) نفر خواهد بود.

بنابر اين شمارة سوزاكيان آمريكا كه در آمار دولت ثبت شده است، ساليانه بيش از نيم ميليون نفر است. و تعداد سوزاكيها ساليانه بيش از يك ميليون و دويست هزار (1200000000) نفر است.

اين بود نتيجه يك آمار از آمارهاي فراواني كه هم اكنون در اختيار ما است.

و به جهت اختصار از آوردن آمارهاي ديگر خودداري نموديم. همين يك رقم بخوبي ما را از شيوع بيماري هاي خانماسوز كه در اثر بي بندو باري در عفت توليد مي شود آگاه مي سازد.

از هم پاشيدگي خانواده

بي حجابي در بيشتر اوقات خانواده ها را بر هم زده، اين كانون گرم را از هم مي پاشد، علت اين روشن است زيرا زن بي حجاب دچار كشمكشهاي هوا و هوس ولگردان خواهد شد، و بسهم خود در برابر تمايلات نفساني هر جا كه جاذبه و جمالي بيشتر از شوهر خود مشاهده كرد قهرا منحرف خواهد شد، و همين انحراف ابتداي درهم ريختن بناي خانواده است. زن بي حجاب سبب گمراهي مردان مي شود، مردان هم سبب گمراهي زنان بي حجاب، بدين ترتيب زنان با اين مرد و آن مرد به هواسراني مي پردازند، و از شوهر خود بي نياز مي شودند شوهران هم بااين زن و آن زن به هواسراني پرداخته، از همسران خود بيزار مي گردند و اين روش است كه سرانجام آن طلاق و جدائي و از پاشيدگي بنيان خانواده است.

از ملاحظه آمارهاي مربوطه بدست مي آيد كه در اثر بي حجابي تا چه حد ميان زن و شوهر جدائي افتاده است. اينك توجه شما را به چند

نمونه از اين آمارها در كتاب (الحجاب) جلب مي كنيم:

دادگاه حقوق در شهر (ميني) در يك روز دويست و نود و چهار (294) پيوند ازدواج را از هم گسيخت. در فرانسهدر سنه 1841 چهار هزار (4000) طلاق واقع شد، و در سال 1900 آمار طلاق به هفت هزار (7000) رسيد و در سال 1913 به ده هزار (10000) رسيد.

و به طور حتم تا به حال اين آمار چند برابر شده است.

حال كه اين ارقام سرسام آور و مدهش را ملاحظه فرموديد، و از نگرانيها و تشويش خانواده و طلاق و اختلاف آن باخبر شديد، عبرت بگيريد، زيرا در نتيجة همين بي حجابي و بي عفتي است كه كانون پر صفاي خانواده ها تبديل به جهنم مي شود. و چنانچه به آمارهاي آتيه توجه كنيد، آمارهاي گذشته از نظر شما اهميت خود را از دست خواهد داد. در كتاب (الحاجه البشريه الي الاخلاق) آمده است در ايالات متحده شصت و چهار درصد (64%) زناني كه ازدواج مي كنند، پيش از ازدواج لذت جنسي بهره برداري كرده اند. ايالات متحده آمريكا ساليانه شاهد يكصد و سي هزار (130000) كودك نامشروع است.

و سي و شش درصد (36%) از زنان آنجا به شوهران خود خيانت ناموسي مي كنند.

بعضي از دانشگاه هاي انگلستان به طور مدام به منظور جلوگيري از حاملگي و انداختن فرزندان نامشروع براي دختران دانشجو قرصهاي ضد حاملگي مصرف مي كنند.

روزنامه (ديلي) مي گويد: ما در جهاني زندگاني مي كنيم كه فكر پشتيباني نژاد سياه در آن حكومت دارد در اين فترت اجتماعي همانند انگلستان پر از فساد مشاهده نشده است: از ميان هر شانزده نوزاد يك نامشروع يافت مي شود!!

بسيار طبيعي و روشن است كه نتيجه اين مفاسد

جدائي و طلاق در كانون خانواده ها خواهد شد.

عقب افتادگي

شايد بزرگترين زياني كه ناشي از بي حجابي است عقب افتادگي ملت باشد زيرا همين بي بندو باري در عفت است كه آهسته آهسته زن و مرد را غرق در شهوتراني و لذت جنسي مي كند، و به طور حتم ملتي كه سرگرم هواسراني و شهوتراني شد نمي تواند در هيچ صنعت و اختراعي پيشرفت كند.

وقتي اصل شهوت پرستي بر ملتي حكومت كرد به همان نسبت آنان را از كشاورزي سازندگي بازرگاني سياست اجتماع آموزش و پرورش جنگ و پيشرفت فرهنگ و هنر و … باز خواهد داشت، و مردم سست و زبون و بي اراده بار خواهند آمد، طبيعي است مردم بيكار و بي عار به هيچ وجه سزاوار ترقي نبوده، بلكه بر عكس روز به روز جز عقب گرد كاري نخواهد داشت.

اين استعمار همه جانبه چه فكري، چه نظامي، كه امروزه سراسر ممالك اسلامي را فرا گرفته است در اثر همين عقب افتادگي و شكست علمي است كه دامنگير مسلمانان شده است.

(و تا مسلمانان جنبشي نكنند و در قسمت علوم و صنايع و اختراعات كوشش بخرج ندهند. و دست كم از جهت صنايع و لوازم زندگي خود را از ديگران بي نياز نسازند طمع استقلال و آزادي و نجات از چنگال استعمارگران سفيهانه و بي مورد است، زيرا اين امر همان گونه كه اميرالمؤمنين (ع) فرمود امري است طبيعي: (اظهار نياز به كسي كن كه مي خواهي اسيرش گردي، و بي نيازي جو از آن كس كه مي خواهي نظيرش باشي و منت گذار بر كسي كه مي خواهي اميرش باشي)

جنايات بيشمار

بي حجابي سرچشمه جرائم و جنيات بسياري است كساني

كه با اخبار داخله روزنامه ها و مجلات سرو كار دارند كم و بيش از اين جنايات باخبرند، هيچ روزي نمي گذرد مگر اينكه در شهري در اثر بي حجابي چندين جنايت واقع گردد …

اينك به منظور نشان دادن گوشه اي از آثار شوم بي حجابي به نقل آماري كه در مجله ماهانه(اجوبه المسائل الدينيه) چاپ كربلا درج شده است اكتفا مي كنيم:

صفحه جنايات در اثر

726 ارتكاب زنا بي حجابي

726 چند جنايات و كشتار افراد بسيار اعتماد به زن فاحشه

728 ارتكاب زنا بي حجابي

729 قتل و ارتكاب زنا بي عفتي زن

731 ربودن دختري از خانه بي عفتي دختر

731 ربودن يك دختر بي حجابي دختر

731 فريب چند دختر بي حجابي دختر

732 قتل يك زن بي حجابي زنان

733 يك زن كه دو همسر داشت بي عفتي زن

734 قتل دو مرد بي عفتي زن

735 وقوع يك قتل بي عفتي زن

736 وقوع يك سرقت بي عفتي زن

736 تشكيل انجمن فريبكاري و فريب دادن دختران بسيار و برداشتن بكارت آنان بي عفتي دختران

737 تشكيل انجمن تبه كاري از طرف 5 زن و قتل 32 نفر بي حجابي زنان

752 قتل افراد بسيار بي حجابي زن

762 اخراج 40 دختر از مدرسه بي عفتي دختران

775 وقوع 700000 جنايت بي حجابي زنان

776 قتل افراد فراوان بي حجابي زنان

و همين طور جنايات بيشمار و روز افزون ديگر هميشه در مجلات و سينماها و گردشگاهها و استخرهاي مخلوط بچشم مي خورد، و اگر پي جوئي شود سرچشمه تمامي اين جنايات بي عفتي و بي حجابي زنان، و نبودن تربيت صحيح و ايمان كامل در جوانان است.

نتيجه

شما اي بانوي مسلمان اينها كه خواندي قطره اي بود از درياي بيكران مفاسد بي حجابي اگر

رعايت اصول اخلاقي و موازين عفت و حجاب را نكردي خود و كانون خانواده و اجتماع خود را در اين منجلاب فساد غرق كرده اي. و بر عكس اگر خود را در پرده عفت و عصمت از چشم مردم پوشيدي، عزت و شرافت، انسانيت و اخلاق خود و خانواده و اجتماع را از سقوط حتمي حفظ كرده اي.

اينك اختيار به دست تو است تا كدامين را برگزيني عزت و شرافت، سلامتي و فضيلت، زندگي گرم خانوادگي.

يا فساد و آلودگي بيماريها و پستي و زندگي مخوف و تنها؟

پي نوشتها

سوره احزاب آية 33: (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولي).

سوره احزاب آيه 59: (يا أيها النبي، قل لا زواجك، و بناتك، و نساء المؤمنين يدينن عليهمن من جلابيبهن، ذلك أدني ان يعرفهن فلا يودين).

سوره نور، آيه 30 – 31: (و قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن، و يحفظن فروجهن و لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، أو آبائهن، أو أبنائهن، أو أبناء بعولتهن، أو اخوانهن، أو بني اخوانهن، أو بني أخواتهن، أو نسائهن، او ما ملكت أيمانهن، أو التابعين غير الاولي الا ربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن).

. سوره أحزاب آيه 53: (و ان سئلتموهن متاعا، فاسئلوهن من وراء حجاب).

. احتج الي من شئت تكن اسيره، و استغن عمن شئت تكن نظيره، و امنن علي من شئت تكن اميره.

(اين قسمت را مترجم افزوده است)

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109