كاش همه بهائي مي‌شدند!

مشخصات كتاب

مؤلف: سيد احمد بحرالعلوم ميردامادي

مقدمه

پس از جنگ جهاني دوم، رژيم‌هاي وابسته و ديكتاتور در كشورهاي مختلف، قدرت را به دست گرفتند و اختناقي سنگين را بر مردم خويش حاكم كردند. متقابلا آزاديخواهان نيز براي رهايي از يوغ اين رژيم‌ها به مقابله پرداختند و در نتيجه زندانها پر از نخبگان و فرزانگان آن كشورها شد. در بررسي عملكرد بهائيت در اين كشورها، منابع بهائي ناخواسته به مطالبي اشاره كرده‌اند كه حيرت‌انگيز است و پرده از اسرار مگو برمي دارد و نقش بهائيت را در خدمت به ديكتاتورهاي اين كشورها روشن مي‌سازد و آن اين كه يكي از اقدامات بهائيان، عمليات تبليغ بر روي زندانيان سياسي بوده است تا بدين ترتيب آنها را از جرگه مخالفان خارج ساخته و در صف وفاداران به حكومت‌ها قرار دهند. در زير با نحوه اجراي اين سياست در دو كشور چاد (آفريقا) و فيليپين (آسيا) آشنا مي‌شويم:

چاد

اين كشور در دوران استعمار، مستعمره فرانسه بوده و به دليل مقاومت مسلمانان، فرانسه جنايات گسترده‌اي در قتل علما و از بين بردن مساجد، مدارس قرآن و آثار اسلامي مرتكب شد. [1] سال 1960 اين كشور استقلال يافت اما فرانسويان هنگام خروج، اداره چاد را به افراد مسيحي سپردند كه اين سيطره تا سال 1990 ادامه داشت و از جمله از سال 1960 تا سال 1975 ژنرال مسيحي تمبل‌باي قدرت را در دست داشت. او در سال 1962 تمام احزاب به استثناي يك حزب را منحل كرد كه اين امر ميزان آزادي و مشاركت سياسي را در رژيم او نشان مي‌دهد. [2] . در دوران 30 ساله (1990 ـ 1960) به دليل فشار همه‌جانبه بر مسلمانان و وضع ماليات‌هاي سنگين، زمينه براي قيام آنها فراهم شد كه با مبارزات فراوان و تحمل زندان و شكنجه و سختي‌هاي فراوان، سرانجام در سال 1990 مسلمانان كه در «جنبش نجات ملي» مجتمع شده بودند، قدرت را در دست گرفتند. [3] . اينك ببينيم كه عناصر بها‌ئي در دوران پس از استقلال چاد (سال 1960 به بعد) در اين كشور چه نقشي را ايفا مي‌كردند؟ در اين زمينه شايد بيان يك مورد ما را بسنده باشد چرا كه در خانه اگر كس است، يك حرف بس است. به نوشته مجله «اخبار امري» يك معلم بها‌ئي در يكي از شهرهاي چاد پس از هماهنگي با مسؤولان زندان براي تبليغ، ميان زندانيان مي‌رود. او پس از چند هفته با ارسال نامه، گزارشي از اقدامات خود و بازخورد آن را براي نشريه مذكور بيان مي‌كند: «رئيس زندان شهر بايبوكام به من اطلاع داد كه يك نفر زنداني مي‌خواهد تسجيل [=بها‌ئي] شود» وي سپس ضمن ابراز شادماني از اين خبر بر مقاومت آن فرد در مقابل بازجويان تصريح مي‌كند و مي‌گويد: «بخصوص كه زنداني مذكور هرگز مايل نبوده چيزي را اقرار كند» او وقتي به سراغ زنداني مي‌رود، متوجه مي‌شود كه او در حقيقت به بها‌ئيت ايمان نياورده و براي فرار از شكنجه، به اين فرقه تمسك جسته است. مبلغ بها‌ئي مي‌نويسد: «به ملاقاتش رفتم ولي اظهار داشت كه از وقتي كه يكي از رفقاي او بها‌ئي شده، اولياي زندان نسبت به او مهربان شده و ديگر از تهديد و تخويف خبري نيست. رئيس زندان هم تأييد كرد كه از وقتي كه آنها بها‌ئي شده‌اند، نسبت به آنها سختگيري نمي‌شود.» [4] . در منابع بها‌ئي، مورد مشابه ديگري از فعاليت بها‌ئيان بر زندانيان سياسي ـ اما هزاران كيلومتر دورتر از چاد يعني در قاره آسيا و كشور فيليپين ـ وجود دارد كه از يك هماهنگي كامل ميان بها‌ئيت با رژيمهاي ديكتاتوري براي شكستن روحيه مقاومت در آزاديخواهان حكايت مي‌كند كه در ادامه به آن مي‌پردازيم:

فيليپين‌

ابتدا مستعمره اسپانيا بود اما پس از درگيري با امريكا كه به شكست اسپانيا انجاميد، اين كشور در سال 1898 در برابر 20 ميليون دلار به امريكا واگذار شد. [5] پس از آن تا سال 1946 در استعمار امريكا قرار داشت. در اين دوران امريكاييها به منظور مسخ فرهنگي مسلمانان اقداماتي انجام دادند كه تعداد بيشتر كليساها از مساجد در اكثر شهرهاي مسلمان‌نشين از آن جمله است. فشار زائدالوصف امريكا بر مسلمانان در دوران استعمار و سپس استقلال ظاهري ـ و ادامه سلطه امريكا توسط حكومتهاي دست‌نشانده ـ موجب شد كه مسلمانان جبهه آزاديبخش مورورا پايه‌گذاري كنند كه اين جبهه با انشعاباتي كه در آن صورت گرفت بعدها نيز به مبارزات خويش ادامه داد. در اوضاعي كه دولت فيليپين روابط عميقي با ايالات متحده دارد و سياست اسلام‌زدايي توسط امريكا در فيليپين دنبال مي‌شود و مسلمانان مبارزات مستمري را براي حفظ هويت اسلامي و احقاق حقوق مسلم خويش آغاز كرده‌اند بها‌ئيت وارد اين كشور مي‌شود. توضيح آن كه: هنگامي كه رژيم دست نشانده امريكا در فيليپين با خشونت حكمراني مي‌كرد، هزاران نفر از آزاديخواهان بر ضد آن قيام كردند و به زندان‌هاي مخوف افتادند، چرا كه آنها حضور پايگاه‌هاي امريكايي را در كشور خود بر نمي‌تافتند. در اين اوضاع بها‌ئيت دست به كار و دولت فيليپين كه مي‌دانست آموزه‌هاي اين فرقه چه نقش مهمي در حركتهاي كلي و ضد استعماري دارد، بشدت از آنها حمايت كرد و تمام امكانات را در اختيارشان قرار داد تا به راحتي و با دست باز به فعاليت بپردازند در اين ميان، مبارزان فيليپيني بويژه در مناطق مسلمان‌نشين كه جزء اصلي‌ترين هدفهاي تبليغي گروههاي بها‌ئي بودند به نقش منفي و استعماري اين هياتها پي برده و به مقابله با آنها پرداختند و از جمله در يك عمليات غافلگيرانه و هشدار دهنده، 3 تن از مبلغان بها‌ئي را كه از ايران به آن نواحي رفته بودند، اعدام انقلابي كردند و با اين اقدام خود، ضمن وارد آوردن شوك سنگين به تشكيلات بها‌ئيت، پيام خود را نيز به آنها تفهيم نمودند. براي پي بردن به نقش منفي و مخرب اين فرقه در آن كشور كافي است بدانيم در شرايطي كه خانواده‌هاي زندانيان سياسي امكان ملاقات با عزيزان خود را نداشتند، دولت فيليپين اجازه داده بود كه هياتهاي تبليغي بها‌ئي به ميان زندانيان برود تا با كسب خبر و شكار مبارزان، ضمن ايجاد شكاف در محبوسان، روحيه انقلابي را نيز در آنان بخشكانند. گزارش زير كه در نشريه رسمي بها‌ئيان استخراج شده است، به خوبي نقش مخرب فرقه مذكور را از زبان يك زن بها‌ئي به نام حشمت الله اشراقيان كه از سوي بها‌ئيان ايران براي تبليغ به آن كشور رفته بود، نشان مي‌دهد: بنابر دعوت محفل مقدس ملي، به مانيلا رفتم. خانمي از مهاجرين امريكايي و... مهماندار من بودند، خيلي محبت و احترام فوق‌العاده نمودند. روز بعد، برنامه صحبت در زندان بود... دكتر مهاجر و اشراقيان هم هفته قبل از زندان ديدن كردند، نمي‌دانم برايتان نوشته‌ام يا نه؟ عده زندانيان 9 هزار نفر است. آنهايي كه محكوم به مجازات سخت يا حبس ابد يا محكوم به مرگ هستند، در اين زندان مي‌باشند. قريب يك سال و نيم پيش، امر مبارك [=بها‌ئيت] به داخل زندان نفوذ نمود. هم اكنون 900 بها‌ئي در آنجا داريم... رئيس زندان مي‌گفت: اي كاش كه همه بها‌ئي شوند تا ما از شر [مبارزين] خلاص شويم. مقامات مربوطه احترام فوق العاده به امر مي‌گذارند. بها‌ئيان در سر تا سر فيليپين آزادند كه از زندان [بها‌ئي] در آن تشكيل مي‌شود. در ميان اين نفوس يعني [زندانيان] دكتر و وكيل و دانشجويان دانشگاه و غيره هستند. وارد شدن به زندان حتي براي اقوام زندانيان كار آساني نيست. بايد اجازه مخصوص از چندين محل بگيرند، آن وقت از پشت ميله‌هاي زندان صحبت كنند، حتي كشيش هاي كاتوليك. ولي براي بها‌ئيان همين كه در ماشين از دور گفتيم. بها‌ئي، آناً اجازه دادند. خلاصه پس از عبور از درهاي آهنين وارد زندان [شديم] و به محل زندانيان رفتيم... نه تنها بهائي‌ها جمع شدند، غير بها‌ئي‌ها هم آمدند. معاون ايادي، [6] پروفسور سميناگو، مرا معرفي نمود، پس از آن شروع به صحبت كردم و ايشان ترجمه به زبان محلي مي‌نمود براي اشخاصي كه انگليسي نمي‌دانستند. چندين آسايشگاه مختلف را ديدن كرديم و در هر كجا مطالبي برايشان گفتم. در محل مسلمانان، مباحثه با 2 ملا‌ي مسلمان كه مدتي است زنداني هستند، خيلي جالب بود، از 7 صبح تا 2 بعدازظهر همين طور حرف زدم... باري بعد از صرف غذا در رستوران آنجا مجدداً بازگشتيم و تا ساعت 5 بعد از ظهر آنجا بوديم. خاطرات خوش آن روز هميشه در خاطرم است. [7] .

پاورقي

[1] چاد، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1378، ص 10.
[2] همان، ص 70.
[3] همان، ص 11.
[4] اخبار امري، سال 1352، ش 8، صص 271 ـ 270.
[5] فيليپين، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، 1382، ص 19.
[6] شوقي افندي براي تبليغ بها‌ئيت شبكه‌اي بين‌المللي ايجاد كرد و 27 نفر را در رأ‌س آن قرار داد و آنها را ايادي امرالله ناميد تا هر يك امور مربوطه را در بخشي از جهان بر عهده بگيرد، پس از چندي براي هر يك از آنها چندين معاون در نظر گرفت كه به آنها معاون ايادي مي‌گفتند.
[7] آهنگ بديع، سال بيست و يكم (1345)، ش 1، ص 19.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».