ديدار با مسؤولان تراز اول اسرائيل

مشخصات كتاب

مؤلف: مهدي ابوطالبي
بهائيت آن گونه كه هست / مؤسسه جام جم / چاپ اول / 1387
برگرفته از كتاب:

ديدار با مسؤولان تراز اول اسرائيل

از جلوه‌هاي آشكار پيوند بهائيت با صهيونيسم، ديدار و تعامل سران آن دو با يكديگر است كه ذيلا با استناد به منابع خود بهائيان به گوشه‌هايي از اين امر اشاره مي‌شود: 1. روز شنبه 19 مه 1951 (29 / 2 / 1330) زماني كه بن‌گوريون (صهيونيست مشهور و نخست‌وزير رژيم صهيونيستي) به امريكا رفت، 4 تن از بهائيان: خانم اميليا كالينز (نايب رئيس شوراي بين‌المللي بهائي) و 3 تن از اعضاي محفل روحاني ملي بهائيان امريكا به نامهاي خانم ادناترو و آقايان لروي آيواس و هوراس هولي به دستور شوقي افندي در شيكاگو با وي ديدار كردند. به نوشته مجله اخبار امري امريكا، ش 245 «در اين ملاقات نمايندگان بهائي مراتب امتنان جامعه را نسبت به رويه محبت‌آميز روِ‌ساي حكومت جديدالتأسيس اسرائيل و احترامي كه نسبت به امر بهائي مرعي مي‌دارند، بيان نمودند.» اين گزارش مي‌افزايد اين ملاقات به دستور شوقي افندي صورت گرفت تا «احساسات بهائيان امريكا را نسبت به اسرائيل به معظم‌له اظهار دارند.» بر اساس اين خبر، بن‌گوريون نيز نمايندگان بهائي را «با كمال محبت و ملاطفت پذيرفتند.» و «مسرت خويش را نسبت به افكار عاليه و نواياي ساميه ي ديانت بهائي و تعاليم مقدسه آن بيان داشتند». نمايندگان بهائي نيز ديدگاه خود پيرامون بن‌گوريون را اين‌گونه اظهار داشتند: «معظم‌له داراي افكار باز و نظر دورانديش‌اند و به خوبي لزوم برادري ديني و تحمل و شكيبايي را احساس مي‌نمايند.» سپس نماينده مطبوعاتي بن‌گوريون به مناسبت اين ملاقات بيانيه‌اي مطبوعاتي صادر و تصريح كرد كه نمايندگان بهائي در اين ملاقات: «مكتوبي مشعر بر مراتب تقدير و امتنان خويش نسبت به توجهي كه حكومت اسرائيل در فهم قضايا و امور بهائي مبذول مي‌دارد، حاوي عواطف بهائيان از براي خير و تقدم اسرائيل تقديم داشتند». [1] . 2. در ژانويه 1954، رئيس و نايب رئيس و منشي كل هيأت بين‌المللي بهائي، براي عرض تبريك، تقاضاي «شرفيابي به حضور رئيس جمهور» را نمودند. رئيس جمهور اسرائيل نيز در اول ماه فوريه اعضاي عامله هيأت را به حضور پذيرفتند. در ضمن اين ملاقات، رئيس جمهور اظهار تمايل كرد تا ضمن ملاقات با شوقي از مركز بهائيت نيز ديدار كند كه شوقي «صميمانه» از او دعوت كرد. [2] . به اين ترتيب زمينه ديدار رئيس جمهور رژيم صهيونيستي از اماكن بهائي فراهم مي‌آيد تا معلوم شود اين رابطه دو سويه بوده و بر بنياد علائق مشترك طرفين بنا شده است. البته ملاقات مسئولان دو طرف تا قبل از ديدار رئيس رژيم صهيونيستي از تأسيسات بهائي در آن كشور در سطوح بالا ادامه داشت. به نوشته ي نشريه رسمي بهائيان ايران: سرانجام در تحقق اين وعده روز دوشنبه 26 آوريل 1954 (6 ارديبهشت 1333) بن‌زوي رئيس جمهور اسرائيل و همسرش از مراكز و مراقد بهائيان در اسرائيل ديدار كردند. او نخستين رئيس دولتي بود كه به اين عمل مبادرت مي‌كرد. شوقي افندي بلافاصله در 4 مه (14 ارديبهشت) ضمن برشمردن موفقيت هاي اخير جامعه بهائيت، بشارت اين خبر را نيز به همه بهائيان عالم داد: «اين زيارت، اولين تشرف رسمي است كه از طرف يكي از روِ‌ساي دول مستقله... به عمل آمده است» [3] و لروي آيواس، منشي كل شوراي بين‌المللي بهائي و مسئول ارتباط بهائيت با دولتمردان اسرائيل، نيز در گزارشي پرآب و تاب، اين خبر را بازتاب داد. به نوشته ي او: رئيس جمهور اسرائيل، «هنگام توديع، از مهمان‌نوازي و محبتي كه از طرف حضرت ولي امرالله [شوقي افندي] ابراز شده بود، اظهار تشكر و امتنان نموده، در ضمن تقدير از اقدامات و مجهودات بهائيان در كشور اسرائيل، ادعيه قلبيه خود را براي موفقيت جامعه بهائي در اسرائيل و سراسر جهان ابراز داشتند»! [4] . ديدار يادشده، در مطبوعات اسرائيل (نظير روزنامه جروزالم پست) نيز انعكاس داده شد. [5] در گزارش آن روزنامه بخش هاي ديگري از مذاكرات شوقي و رئيس رژيم صهيونيستي (افزون بر مطالب مندرج در گزارش آيواس) درج شده كه ميزان صميميت و اعتماد متقابل آن دو به يكديگر را بهتر ترسيم مي‌كند: «در اين ملاقات، رئيس جمهور و ولي امر بهائي راجع به تأثير ديانت در جامعه بشري با يكديگر صحبت نمودند و حضرت شوقي رباني اظهار فرمودند: اميد است مركز جهاني بهائي در اسرائيل بتواند در ترقي و تعالي مملكت و سعادت اهالي مستمراً متزايداً مؤ‌ثر واقع شود و نيز به اين نكته اشاره فرمودند كه از ابتداي تأسيس حكومت اسرائيل، بهائيان همواره روابط صميمانه با دولت و بلديه [شهرداري] حيفا داشته‌اند». [6] . ضمناً چون ديدار رئيس‌جمهور اسرائيل از مركز بهائيان و قبور سران آن با آغاز دومين سال «جهاد روحاني» بهائيان همزمان شده بود، به همين دليل شوراي بين‌المللي بهائي در روز 27 آوريل (يك روز پس از ديدار رئيس رژيم صهيونيستي) اين تقارن را به فال نيك! گرفته و مي‌گويد: سال دوم جهاد روحاني با تشرف رئيس جمهور محترم دولت اسرائيل به مقام مقدس اعلي [قبر عليمحمد باب]... به مباركي و ميمنت آغاز گرديد. [7] . اين ملاقاتها و بحث و تبادل‌نظرها آنقدر در سطوح بالا ادامه يافت كه هماهنگي و همدلي گسترده‌اي را در اهداف دو طرف موجب شد به همين دليل هيأت بين‌المللي بهائي در حيفا تصريح مي‌كند كه: «هر قدر اشخاص در دوائر دولتي [در اسرائيل] مقامشان بالاتر است، حس ادب و احترام و اطلاعات ايشان نسبت به امر [بهائيت] بيشتر است به همين طريق، مقامات عاليه در انجام امور، نظر مساعدتري داشته و در موارد لازم از كمك مضايقه نمي‌كنند.» [8] . اين حسن روابط و ديد و بازديدهاي متقابل باعث سرور فراوان بهائيان شده و آنان را چنان از مشاهده ي قدرت پوشالي رژيم صهيونيستي سرمست ساخته بود كه بي‌محابا به حمايت از آن رژيم در نشريات بهائيان مي‌پرداختند، كه به عنوان نمونه مي‌توان به مقاله ي باهر فرقاني در مجله آهنگ بديع (سال 1340، ش 5، ص 138) اشاره كرد. ديدارهاي سران رژيم صهيونيستي و بهائي كه نقش مهمي در تسهيل و گسترش فعاليتهاي فرقه بازي مي‌كند، به همين محدود نشد و ده سال بعد در روز 18 فروردين 1343 ژالمان شازار رئيس جمهور بعدي اسرائيل نيز در راس هيئتي از مركز بهائيان در حيفا ديدار كرد. مشروح اين ديدار و تعابيري كه بهائيان براي گزارش آن انتخاب كرده‌اند، ميزان علائق طرفين به يكديگر را نشان مي‌دهد. شرح اين ملاقات به نقل از نشريه رسمي بهائيان ايران خواندني است: «حضرت ژالمان شازار رئيس جمهور اسرائيل به اتفاق خانمشان و شهردار حيفا و خانمش و جمعي ديگر از اولياي امور كشور اسرائيل در تاريخ هفتم آوريل 1964 از مركز عالم بهائي به طور رسمي ديدن كردند. حضرت رئيس جمهور و همراهان از طرف اعضاي بيت‌العدل «استقبال شده... و به اين مناسبت حضرت رئيس جمهور تحيات و ادعيه خالصانه خود را براي عموم احبا [بهائيان] در سراسر عالم ابلاغ نمودند و چندي بعد به يادبود اين ديدار يك آلبوم عكس... به مشاراليه هديه گرديد... حضرت رئيس جمهور پس از دريافت اين هديه در ضمن نامه‌اي، تشكرات قلبي خود را اظهار و مجدداً پيام دوستي و حسن‌نيت خود را براي جامعه جهاني بهائي فرستاده‌اند». [9] . در كنار اين ديدارهاي رسمي، بهائيان نيز به طور مرتب به ديدار صهيونيستها شتافته و گزارش لحظه به لحظه از تحولات امور را به آنان ارائه مي‌كردند. في‌المثل سال 1347 اندكي قبل از جنگ اعراب و اسرائيل و اشغال بخش وسيعي از سرزمينهاي اسلامي در جريان دومين دوره انتخاب كادر مركزي بهائيان جهان ــ كه به بيت‌العدل موسوم است و هر 5 سال يك بار در اسرائيل و با حضور نمايندگان بهائيان سراسر جهان برگزار مي‌شود ــ در روز سوم همايش، درست هنگام اعلام اسامي اعضاي جديد كادر مركزي بهائيان جهان، يكي از سران بهائيت به نام اولينگا و چند نفر ديگر از سران فرقه به ديدار رئيس جمهور اسرائيل لوي اشكول مي‌روند كه اين امر از اهميت اين انتخابات براي رهبران اسرائيل حكايت مي‌كند. [10] . راديو اسرائيل گزارش اين اجلاس بهائيان را به شكلي وسيع، هم در بخش عبري و هم به ساير زبانها (من‌جمله عربي) پخش كرد و مطبوعات معروف اسرائيل همچون جروزالم پست نيز شرح مفصلي پيرامون اهداف اين نشست را چاپ كردند. [11] . در اينجا بي‌مناسبت نيست كه به جلوه‌هاي ديگري از روابط فرقه و صهيونيسم كه همدلي و همسويي دو طرف را در مقابل يكديگر نشان مي‌دهد، بپردازيم، از جمله اين تعاملات، حضور اعضاي هيئت نمايندگي اسرائيل در ساير كشورها در مجامع مختلف بهائي است كه در زير بعضي از موارد آن را به نقل از نشريات بهائيت ذكر مي‌كنيم: 1. هنگامي كه شوقي افندي آخرين رهبر بهائيان در لندن از دنيا رفت و قرار شد در همان شهر دفن شود، دولت اسرائيل به سفارت خود در انگلستان دستور داد در اين مراسم حضور فعالانه داشته باشد. لذا در غياب سفير كبير اسرائيل در لندن، كاردار سفارت به نام «گيرشون اولر» در مراسم تشييع شركت جست. [12] . به نوشته منابع بهائي در طول مراسم تشييع و تدفين، كاردار اسرائيل همچون يك صاحب‌عزا با قدم آهسته و گردني خميده، پا به پاي سران بهائيت حضور داشت و از چهره‌اش غم و تأثر مي‌باريد. [13] . 2. به گزارش نشريه رسمي بهائيان ايران، در ماه جولاي سال 1960 (تيرماه 1339) تعداد 17 هزار نفر از ساختمان بهائيان در امريكا بازديد كردند. در اين گزارش به عنوان چهره‌هاي سرشناس بازديدكننده از موشه انتريوني ساكن اسرائيل و نماينده دولت اسرائيل براي شركت در يك كميته اداري نيز نام برده مي‌شود تا شايد اسباب تجديد روحيه براي بهائيان سرخورده و مأيوس باشد. [14] . 3. بهائيان امريكا براي غرس نوعي گل سرخ به نام ماريان آندرسون در محوطه ساختمان مركزي خود در آن كشور مراسمي برگزار كردند، در اين مراسم جمعي از شخصيتها، از جمله ژنرال كنسول اسرائيل حضور داشت و به ايراد سخن نيز پرداخت: «آقاي «جاكوب بارمور» ژنرال كنسول اسرائيل در ضمن بيانات خود آرزو كرد كه گل سرخ ماريان آندرسون به زودي در مقامات مقدسه بهائي در جبل كرمل نيز كه شهرت جهاني يافته‌اند، غرس شود». [15] . 4. در ارديبهشت 1342 اجلاس تعيين كادر مركزي بهائيان جهان در حيفا برگزار شد. در اين مراسم كليه حاضران به مناسبت فوت رئيس جمهور اسرائيل اسحاق بن‌زاوي يك دقيقه سكوت كردند و پيام تسليت فرستادند. نشريه جروزالم پست همچنين تسليت مربوطه را نيز درج كرده است. [16] .

پاورقي

[1] متن كامل خبر در اخبار امري امريكا، ش 245 و ترجمه آن توسط ذكرالله خادم در اخبار امري ايران درج شده است.
[2] اخبار امري، سال 1333، ش 3 (تيرماه)، صص 8-9.
[3] همان، سال 1333، ش 1-2 (ارديبهشت ــ خرداد)، صفحات اوليه.
[4] همان، سال 1333، ش 3 (تيرماه)، صص 8-9.
[5] همان، سال 1333، ش 1 و 2 (ارديبهشت ــ خرداد)، ص 15.
[6] همان، سال 1333، ش 1 و 2 (ارديبهشت ــ خرداد)، ص 15.
[7] همان، ارديبهشت ــ خرداد، 1333، ش 1 و 2، ص 16.
[8] همان، سال 1331، ش 5 (شهريور).
[9] همان، آبان 1343، ش 8، صص 405-406. [
[10] همان، خرداد 1347، ش 3، ص 137 و آهنگ بديع، سال 1347، ش 1 و 2، ص 8.
[11] آهنگ بديع، سال 1347، ش 1 و 2، ص 13.
[12] همان، سال 1339، ش 8-10، ص 263.
[13] همان، سال 1339، ش 8 تا 10، ص 268.
[14] اخبار امري، سال 1340، ش 3 و 4، ص 178.
[15] آهنگ بديع، سال 1344، ش 2، ص 60.
[16] اخبار امري، 1342، ش 8 و 9، (آبان ــ آذر)، ص 505.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».