زندگينامه آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي(ره)

مشخصات كتاب

مولف : آيت الله العظمي سيد محمد حسيني شيرازي(ره)

ناشر : موسسه فرهنگى رسول اكرم صلى الله عليه وآله

زندگينامه

در عصر غيبت، مقام مرجعيت به عنوان نايب امام زمان - عجل اللَّه تعالي فرجه الشريف - ، بالاترين و مهمترين مقام بشمار مي رود، و مرجع همواره مسئول حفظ احكام الهي و ارزشهاي ديني و مدافع مكتب اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام، بوده و مي باشد.

مراجع بزرگ تقليد در طول تاريخ، با از جان گذشتگي ، فداكاري و تلاش، اضافه بر تصدي مقام فتوي ، مسئوليت هدايت جامعه را بر دوش داشته و امتها را از پرتگاه ضلالت به منزلگاه سعادت سوق داده اند.

همچون مجدد بزرگ مرحوم آيةاللَّه العظمي ميرزا سيد محمد حسن شيرازي - قدس سره - رهبر نهضت تنباكو، و مرحوم آيةاللَّه العظمي آخوند ملا محمد كاظم خراساني - قدس سره - رهبر مشروطه، و مرحوم آيةاللَّه العظمي ميرزا محمد تقي شيرازي - قدس سره - رهبر جنبش مردمي 1920 ميلادي در عراق، و ديگر مراجع و علمايي كه در گذشته، جامعه اسلامي را از فتنه ها و آشوبهاي استعمارگران نجات دادند.

و اكنون كه امت اسلامي در سراسر جهان دچار مشكلات فراوان گرديده، نقش فقهاي بزرگ و مراجع عاليقدر تقليد، در توجيه و هدايت امت به ساحل امنيت و عدالت، نقشي اساسي و تعيين كننده است.

كه در طليعه آنان در عصر حاضر، بزرگ مرجع عاليقدر جهان تشيع حضرت آيةاللَّه العظمي حاج سيد محمد حسيني شيرازي - قدس سره - مي باشد، معظم له از جمله مراجع و علمايي است كه براي آگاهي و بيداري امت اسلامي تلاش فراوان داشته، بينش و انديشه پربار، همراه با تجارب ساليان

متمادي ، دقت نظر آكنده از پختگي و منطق و واقع نگري نسبت به جريانات و امور، از جمله شاخص هايي است كه معظم له را متمايز ساخته است.

و تحقيقا سخن از اين مرجع عاليقدر سخن از انساني معمولي نيست، بلكه سخن از مرجع عظيم الشأني است كه دهها ميليون شيعه، در كشورهاي مختلف جهان از ايشان تقليد مي كنند.

شخصيتي كه ميليونها مسلمان در سرتاسر جهان، در پيمودن راه صحيح اسلامي و تطبيق آن در شئون زندگي ، از انديشه هاي والاي او الهام مي گيرند.

رشدونمو

حضرت آيةالله العظمي حاج سيد محمد شيرازي «قدس سره» در سال1347ه_. ق. در شهر نجف اشرف متولد شدند.

و در حالي كه تنها9 سال داشتند همراه با پدر بزرگوارشان مرحوم آيت الله العظمي سيد مهدي شيرازي به كربلاي مقدس هجرت نمودند.

حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره -، دروس مقدماتي و عاليه حوزه را در محضر جمعي از اساتيد بزرگ مانند: پدر بزرگوارشان مرحوم آيةاللَّه العظمي سيد ميرزا مهدي شيرازي ، مرحوم آيةاللَّه العظمي سيد هادي ميلاني ، مرحوم آيةاللَّه العظمي شيخ محمد رضا اصفهاني ، مرحوم آيةاللَّه سيد زين العابدين و مرحوم آيةاللَّه شيخ جعفر رشتي «قدس اللَّه اسرارهم» تلمذ نموده و در علوم و فنون مختلف از محضر دهها تن از علما و اساتيد ديگر، استفاده هاي شايان نمودند.

معظم له در سن44 سالگي بر اثر فشارهاي وحشيانه رژيم بعث، از عراق به كويت رفتند و در سال1399 ه_. ق. در سن52 سالگي به شهر مقدس قم مهاجرت فرمودند.

مرجعيت

اعلميت

مرحوم آيةاللَّه العظمي محقق يزدي ( قدس سره ) در كتاب ، عروةالوثقي مي فرمايد: اعلم كسي است كه داراي اين صفات باشد:

آشنايي بيشتر با قواعد فقهي و مدارك احكام

دوره150 جلدي كتاب «الفقه» تأليف حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره - دلالت بر أعرف بودن معظم له به قواعد و مدارك احكام دارد، و نيز دلالتي روشن بر احاطه كم نظير ايشان بر كتب اخبار و روايات دارد، زيرا آنچه كه در اين دوره ملاحظه مي شود:

اول: ذكر قواعد فقهي بسياري كه نسبت به ساير كتب فقهي افزونتر است، و معظم له در كتاب - القواعد الفقهيه - به قواعدي اشاره كرده اند كه ديگر فقهاء در كتب فقهيه، اشاره اي به آن

نداشته اند.

دوم: كثرت اشاره به آراء و نظرات فقهي .

سوم: كثرت بيان ادله اي كه به آنها استناد مي شود، و نيز استناد به بسياري از آيات در تأكيد بر استنباط حكم شرعي ، يا استنباط مسايل جديد و مستحدثي كه ساير فقهاء عظام، اشاره اي به آن ننموده اند.

چهارم: كثرت اشكال و جواب در اقوال محققين.

پنجم: تسلط گسترده بر فقه مقارن.

اطلاع و آگاهي بر نظاير فروع فقهي

آگاهي و اطلاع معظم له بر اشباه و نظاير فروع فقهي و بر دو صفت گذشته، با توجه به اين دو نكته بيشتر نمايان مي شود:

الف: تكميل دوره كامل فقه، و شمول و بسط آن به مباحث و علوم جديده و تفصيل و توضيح مباحث مذكوره و بيان بسياري از اشباه و نظاير.

ب: ممارست بر فقه از آغاز تحصيل علم تا كنون، با مباحثه و تدريس و مراجعه از اول تا به آخر فقه، از كتاب - تبصره - گرفته تا درس و تدريس خارج فقه، در بيش از چهل سال.

اطلاع افزونتر بر اخبار و روايات

اين آگاهي كه خود در استنادات فقهي بكار مي آيد، با توجه به اموري روشن مي شود:

اول: در دوره فقه معظم له، به رواياتي اشاره شده كه عادتا در كتب فقهي ديگر به چشم نمي خورد.

دوم: مباحثه دوره كامل كتاب - بحارالانوار - .

سوم: مباحثه دوره كتاب - وسائل الشيعة - .

چهارم: تأليف دوره اي بنام - الوسائل و مستدركاتها - در چهل جلد.

پنجم: مطالعه كتابهاي تاريخي بسياري كه حاوي نكات قابل استفاده و استناد در مباحث فقهي مي باشد.

ششم: مطالعه و مراجعه به بسياري از كتب روايي مختلف.

درك و برداشت بهتر از اخبار

اين صفت بيشتر بر اثر تماس زياد با عرف، تطبيق احكام بر

فهم عرفي و استفاده از عرف در استنباط احكام شرعي به دست مي آيد كه در اين زمينه نيز لازم است بدانيم:

اول: قوت فهم عرفي و ارتباط شديد معظم له با عرف به حدي است كه اين خود يكي از امتيازات ايشان بر شمرده مي شود.

دوم: كثرت ممارست و مزاوله ايشان در ادبيات عرب - نحو و صرف - .

سوم: مراجعه زياد به علوم معاني ، بيان و بديع و حفظ كردن متن مطول و تأليف كتابهايي در اين علوم.

چهارم: حفظ نمودن بسياري از نصوص و متون ديني ، از جمله: قرآن كريم، روايات و ادعيه و بسياري از اشعار و كلمات معروف عرب.

پنجم: رشد و نمو ايشان در محيط عربي .

چنانكه عمق علمي ، دقت نظر، بينش و استيعاب دقيق بر تمامي جوانب ادله شرعيه نيز، از تأليفات معظم له مانند: - الفقه: كتاب البيع - در5 جلد، و - الفقه: المكاسب المحرمة - در2 جلد، و - الفقه: الخيارات - در2 جلد، و - الفقه: التجارة - و همچنين در كتاب - الاصول - در8 جزء، به وضوح متجلي است.

اضافه بر قوت علمي كه در تدريس خارج فقه و اصول از ايشان ديده مي شد، كه دلالت بر أعرفيت معظم له بر قواعد و مدارك، اطلاع واسع بر اخبار، اشباه و نظاير فقهي ، و فهم و درك مطلوب از روايات و نصوص شرعي دارد، چنانكه دأب و سليقه ايشان در اشكالات علماء و فضلاء در حين تدريس، پاسخگويي به همه آنها بود.

و همچنين در محاورات و نشستهاي علمي و فقهي معظم له، مقومات اعلميت، تسلط و قدرت كم نظير، خلاقيت قوي در استنباط، مستحضر بودن مختلف فروع فقهي و ادله

آن و رفعت ذوق عرفي ايشان، بر اهل فن نمايان است.

اين خلاقيت علمي در كنار قدرت اداره امور و شئون مربوط به جامعه تشيع و حوزه هاي علميه، از همان سنين جواني در معظم له نمودار گشته و به دليل وجود همين امتيازات و لياقت بود كه مرحوم آيةاللَّه العظمي حكيم - قدس سره - و مرحوم آيةاللَّه العظمي سيد عبدالهادي شيرازي - قدس سره - و مرحوم آيةاللَّه العظمي سيد احمد خوانساري - قدس سره - ، ايشان را پس از فوت پدر بزرگوارشان مرحوم آيةاللَّه العظمي سيد ميرزا مهدي شيرازي - قدس سره - به نمايندگي خود در اداره حوزه علميه كربلاء، تعيين نمودند، در حاليكه معظم له در آن هنگام تنها33 سال از عمر شريفشان مي گذشت.

تاليفات

حضرت آيت الله العظمي شيرازي - قدس سره - نويسندگي را از سالهاي جواني آغاز نموده و تا هم اكنون كه بيش از هفتاد سال از عمر پربركت ايشان مي گذرد هنوز از نوشتن دست برنداشته و تأليفات معظم له در زمينه هاي مختلف علوم به شرح زير مي باشد. دائرةالمعارف فقهي : كه يكصدو پنجاه جلد را شامل شده و گوياي احاطه علمي و گستردگي انديشه و تسلط ايشان بر اص___ول و قواع___د فقهي مي ب_اشد.

الأصول: اين كتاب گوياي عمق علمي و دقت فوق العاده ايشان در علم اصول است و در حوزه هاي علميه تدريس مي شود و در هشت جلد تدوين شده.

ايصال الطالب الي المكاسب:16 جلد - الوصول الي كفاية الأصول5 جلد - الوصائل الي الرسائل16 جلد - شرح منظومه سبزواري ، القول السديد في شرح التجريد و البلاغه. كه اين كتابها براي اساتيد و طلاب حوزه تأليف و تدوين شده.

ايشان كتابهاي حقوق و قانون و

جامعه شناسي و سياست و اقتصاد را براي دانش پژوهان و دانشگاهيان به رشته تحرير در آورده و كتاب هائي نيز بنام، راهي به سوي نهضتهاي اسلامي ، دگرگوني ، رسيدن به حكومت اسلامي ، راه نجات، آزادي در اسلام و شورا در اسلام را براي طبقه روشن فكر به رشته تحرير در آورده اند. و كتابهائي مانند حكومت اسلامي در عهد اميرالمؤمنين، بسوي بيداري اسلامي ، حجاب و عدل زيربناي حكومت را براي عموم مردم و كتابهاي عقايد اسلامي ، داستان پيامبران، از نماز چه مي دانيد؟ و سري كتابهاي فروع دين را نيز براي كودكان و نوجوانان نوشته اند.

ايشان دهها مسجد و حسينيه و مدرسه و كتابخانه و انتشارات و صندوق قرض الحسنه و درمانگاه تأسيس نمودند ضمن اينكه نمايندگان و مقلدين و دوستان معظم له به تشويق و راهنمائي و حمايت ايشان مؤسسات زيادي در مناطق مختلف جهان از جمله در مصر و سودان و بريتانيا و كانادا و آمريكا و هند و پاكستان و استراليا و كشورهاي حوزه خليج و ايران و عراق بوجود آوردند.

حضرت آيت الله العظمي شيرازي - قدس سره - در بوجود آوردن حوزه هاي علميه در ايران و عراق و كويت و سوريه و غيره نيز همت گماشتند و دهها مدرسه ديني ايجاد نموده و حوزه هاي مختلف علميه را تحت پوشش و حمايت خود قرار دادند و براي طلاب و علماء دين در ايران و سوريه و هند و پاكستان و افغانستان و تعدادي از طلاب خليج شهريه قرار دادند و همچنين از ابتداي تأسيس حوزه علميه حضرت زينب ( سلام الله عليها ) كه توسط برادر شهيدشان تأسيس شد

- اين حوزه را نيز تحت حمايت و رعايت خويش قرار دادند.

حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره - در بعد تربيت و تبليغ امور ديني و مذهبي جهان تشيع، نمونه اي بارز در عصر حاضر بشمار مي روند. چرا كه علي الدوام به تربيت افراد مختلف، جهت اداي مسئوليت هاي شرعي و ديني مشغول مي باشند و تا كنون صدها تن از علماء و مجتهدين، گويندگان، نويسندگان، مبلغان و مجاهداني كه پرورش يافتگان مكتب آن مرجع عظيم الشأن هستند، در كشورهاي مختلف، در شرق و غرب جهان مشغول خدمت به دين و دفاع از حريم تشيع مي باشند.

و همچنين هزاران انسان مؤمني كه در خدمت دين، تأسيس مراكز ديني و فعاليت در شئون مختلف اجتماعي و مؤسسات خيريه انجام وظيفه مي نمايند.

و نيز بسياري از شاگردان ديگر ايشان كه تنها در عراق و كويت بالغ بر هزار تن هستند، خود محور مهم در امور ديني و فرهنگي در سرتاسر جهان اسلام بشمار مي آيند.

معظم له نخست به تدريس دروس سطح پرداخته، و هنگامي به تدريس كتاب كفايةالأصول - آخرين كتاب سطح - مشغول شدند كه بيش از18 سال از عمرشان نگذشته بود.

و در سن25 سالگي اولين كتاب فقهي استدلالي خود را تأليف نمودند. و زماني كه به تدريس خارج فقه پرداختند، تنها30 سال از عمر شريفشان مي گذشت. و در طول چندين سال، بين6 تا8 جلسه، درس مي گفتند.

حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره - در طول نيم قرن، همواره بر تقويت و گسترش هرچه بيشتر حوزه هاي علميه در نقاط مختلف جهان تأكيد و اصرار داشتند. و خود عملاً به توسعه حوزه هاي علميه و تأسيس مدارس ديني مبادرت ورزيده اند. و در اين راستا تا

كنون با تشويق و ارشادات معظم له، بالغ بر سه هزار نفر به تحصيل علوم دينيه روي آوردند، و بيش از دو هزار و پانصد نفر از فضلاء و طلاب علوم ديني به دست با بركت ايشان معمم گرديده اند.

انديشه پويا

از امتيازات رفيع فكري معظم له، همان ره آوردهاي نوين و جديدي است كه در تمام زمينه ها به شكلي پيوسته و جاري است، همچون تمسك به اصالت ديني و مذهبي كه خود نشان دهنده ريشه دار بودن و قوت آن در وجود شان مي باشد، چنانكه در خلال استدلال هاي علمي و فراگير معظم له به آيات شريفه قرآن كريم و روايات معصومين - عليهم السلام - اين امر نمايان است.

تفكرات، برداشتها و شيوه هاي نو همواره در تأليفات و گفتارهاي معظم له به چشم مي خورد.

توقف و تكيه بر برخي از افكار قديم كه چه بسا كارآيي ، نشاط و تأثير خود را در اين زمان از دست داده مردود دانسته، لزوم بررسي و تبلور مفاهيم اسلامي و برداشتهاي عميق و ريشه اي مستفاد از قواعد و ادله شرعيه در حل مشكلات و گرفتاريهاي روزمره امت اسلامي در عصر حاضر را امري لازم و ضروري مي دانند.

وجود روح خوش بيني و اميد به آينده اي درخشان، از ديگر ويژگيهاي معظم له مي باشد، كه اين روحيه در لابلاي تأليفات و در نظريات ايشان نيز نمايان است، و از اين رو معظم له حل مشكلات را با تنگ نظري و توأم با بدبيني و يأس مردود مي دانند.

درست در زماني كه معظم له كتابهاي علمي و استدلالي بسيار عميق براي استفاده پژوهندگان، انديشمندان و دانشوران در رشته هاي مختلف تأليف مي نمودند، در همان هنگام براي عموم مردم نيز مسايل لازم را به

گونه اي ساده و در سطح فهم همگان مطرح مي ساختند، و در تأليفات خود در طرح مسايل براي طبقات مختلف و در تمامي زمينه ها همواره توجه به بيان ساده مطالب، و در عين حال حفظ عمق علمي آن داشتند، و از هرگونه عبارت پردازي و پيچيدگي در مطالب اجتناب مي فرمودند كه در اصطلاح ادبي ، آن را روش «سهل و ممتنع» مي نامند.

سجاياي اخلاقي

مكارم اخلاق و صفات حميده حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره - همواره زبانزد خاص و عام بوده و مي باشد:

تقوي و پرهيزكاري ، تواضع، گذشت از اسائه بيخردان، سعه صدر، مدارا با مردم، احساس مسئوليت نسبت به مسايل اجتماعي ، دستگيري از فقراء و محرومين و برآوردن حوايج آنها، روح برابري و مساوات با سايرين، احترام به مخالفين، احترام و اعتماد به مردم، مشورت با ديگران و شنيدن آراء و نظرات موافق و مخالف، زهد و دوري از تشريفات و تجملات، زندگي در خانه اي بسيار ساده و بي آلايش، برخورداري از روح بلند و پسنديده، تحمل مشكلات و سختيها در راه خدا، صبر و بردباري در برابر حوادث، استقامت در راه اداي وظايف شرعيه، تلاش و كوشش پيگير و حسن مديريت در تمامي فعاليتهاي روزمره، استقامت در برابر فشارهاي ظالمين و تحمل آنها و تسليم نشدن، توكل بر خدا در تمام امور و توسل به اهل بيت عصمت و طهارت «عليهم السلام» همگي از خصوصيات بارز اين بزرگ مرجع عاليقدر تقليد مي باشد. و در حقيقت همين صفات پسنديده و سجاياي اخلاقي است كه خود ترسيم كننده شخصيت والا و نمايانگر عظمت معظم له مي گردد.

جهاد وتلاش مستمر

جهاد و استقامت دو علامت مشخصه حضرت آيةاللَّه العظمي شيرازي - قدس سره - در مختلف صحنه هاي زندگي و در مبارزه با جباران بوده كه همواره مجاهدان راه اسلام در چند دهه اخير در راه تداوم مبارزات پيگير خود جهت اعلاي كلمه حق، به عنوان يك تجربه بزرگ و گرانقدر، از آن الهام گرفته اند، كه اين تجربه در مبارزات معظم له در طول نيم قرن رويارويي با مختلف حكومتهاي استبدادي و نظامهاي منحرف سياسي

، و نيز برخورد با سختيها و فراز و نشيب ها به دست آمده است، و تحقيقا اين جهاد و استقامت كه خود منبع سرشاري از نور اميد و نويد دهنده دستيابي به اهداف ديني و مذهبي است همچون مدرسه اي فراگير و متكامل براي ما و نسلهاي آينده بوده و خواهد بود.

معظم له همواره در برابر حكومتهاي استبدادي كه با سلاح گلوله و زندان، فريادهاي آزاديخواهي ملت را خاموش كرده اند، با سياست «عدم خشونت» و با استفاده از روشهاي مختلف ديني به مقابله مي پرداختند.

و البته شخصيتي كه برگ برگ تاريخ زندگانيش مالامال از جهاد و استقامت در راه خدا و بيداري و آگاهي مردم مي باشد، تحت فشارهاي فزاينده بدخواهان بودن و تلاش در جهت نابود كردن و ترور افكار، نظرات و شخصيت او از سوي بيگانگان و استعمارگراني كه همواره مورد هجوم آن معظم له و خاندان مجاهد او بودند، امري طبيعي است.

و او همانگونه كه در مكتب اهل بيت عليهم السلام و در سرزمين خونين كربلا درس جهاد را فرا گرفته، درس پايداري و استقامت در برابر تمامي تهديدها، تهمت ها، دستگيريها و حركتهاي موذيانه را نيز آموخته است.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109