ظهور نزديك است

مشخصات كتاب

نويسنده : محمد ناصري ناشر: موعود

ظهور نزديك است

اشاره آيت الله محمد ناصري چهره نام آشنا در محافل مهدوي است سالهاست كه اراداتمندان امام عصر(عج در شهر اصفهان بر گرد او جمع مي شوند و با گوش دادن به بيانات ايشان عطش انتظار و شوق ديدارشان را دو چندان مي سازند. متن حاضر سخنراني ايشان است كه در تاريخ 15 / 5 / 81 در حسينيه حضرت ابوالفضل ع ايراد شده است نظر به اهميت نكاتي كه در اين سخنراني مطرح شده است گزيده اي از آن را تقديمتان مي كنيم لحظاتي كه امروز در خدمتتان هستم چند جمله اي راجع به جوان هاي ايراني كه زمينه ساز ظهور حضرت بقية الله هستند صحبت مي كنم دليل بر اين مدعي كه جوان هاي ايراني زمينه ساز ظهور حضرت بقية الله هستند آيات متعدد قرآن و روايات متعددي است كه از نبي اكرم ص و ائمه اطهار(ع نقل شده است اين روايات را هم اهل سنت نقل كرده اند و هم علماي شيعه يكي از اين آيات آيه 28 از سورة محمد(ص است كه مي فرمايد: «و إن تتولَّوا يستبدل قوماً خيركم .مضمون آيه اين است اگر شما پشت كرديد، منحرف شديد و احكام اسلام را پشت سر انداختيد يك عده در آخرالزمان مي آيند و به اين احكام و ضوابط الهي عمل مي كنند. «و ان تتولّوا» اگر شما به اسلام و قرآن و نبي اكرم و ولايت پشت كرديد «يستبدل قوماً خيركم بدل آورده مي شود عوض شما يك عده اي غير شما كه آنها هم در همين منظومه زندگي مي كنند.موقعي كه اين آيه نازل شد عرض شد يا رسول الله آن اشخاصي

كه بعد از ما مي آيند و بدل و عوض ما هستند و آنها به احكام اسلامي مي گروند چه كساني هستند؟ موقعي كه اين سؤال از نبي اكرم ص شد حضرت سلمان پهلوي ايشان نشسته بودند. حضرت دست گذاشتند روي زانوي سلمان و فرمودند: قوم ايشان سلمان فارسي ايراني بود. اختلافي است كه آيا سلمان اصفهاني بوده است يا اهل شيراز بوده است اين را ما مفصلاً در نجف تحقيق كرديم و معلوم شد ايشان اصفهاني بوده اند و از دهات اصفهان از طرف هاي زرين شهر و اين حدود. حضرت فرمودند كه اشخاصي از طايفه اين شخص مي آيند و دين اسلام را ياري مي كنند. بعد حضرت فرمودند: «والذي نفسي بيده لوكان الاءيمان منوطاً بالثريّا لتناوله رجال من فارس ؛ قسم به آن كسي كه جان من در يد و قبضه اوست يعني قسم به خدا، قسم به ذات احديت اگر ايمان در ثريا باشد ايراني ها به آن دست مي يابند و خود را به كمال ايمان مي رسانند.روايت ديگري است از حضرت صادق ع مي فرمايند: «وان تتولّوا يا مَعشرالعرب يستَبدِل خيركم ؛اگر شما عرب ها عمل به وظايف شرعيه نكنيد و اسلام را به نحو كمالش نپذيريد يك عده اي بعد از شما در آخرالزمان مي آيند و اسلام را بحقيقته مي گيرند و عمل خواهند كرد.در تفسير الميزان تفسير مجمع البيان تفسير فخررازي تفسير روح البيان و تفسير ابوالفتوح ذكر كرده اند كه مراد از اين كه يك عده اي مي آيند و اسلام را احيا مي كنند و عمل مي كنند، جوان هاي آخرالزمان هستند.در روايت ديگري است كه وقتي آيه نازل شد و فرمود: «و آخرين منهم لمّا يلحقوا

بهم ؛ شما كه ايمان آورديد يك عده اي در آخرالزمان مي آيند و به شما ملحق مي شوند، سؤال كردند: يا رسول الله چه كساني به ما ملحق مي شوند. حضرت دست به شانه سلمان گذاشتند و فرمودند كه يك عده اي هستند در آخرالزمان از طايفه اين شخص يعني ايراني ها و اصفهاني ها، اينها مي آيند و اسلام را ياري مي كنند. حضرت فرمودند: اگر ايمان در كهكشان ها باشد عده اي از عجم به آن دست مي يابند. حضرت در آن زمان 1400 سال قبل از اين تقريباً، تعريف شما را مي كرده است كه كنجكاو هستيد، ولايتي هستيد. حضرت صادق و امام محمد باقر هم همينطور.آية ديگر آيه 5 از سورة اسراء است در اين آيه مي فرمايد: «بعثنا عليكم عباداً لنا اُولي بأس شديد»؛اگر شما عمل نكنيد به احكام الهي يك عده اي بر شما مسلط مي شوند و شما را به ضرب و زور وامي دارند كه عمل به احكام اسلام كنيد. عرض كردند: يا رسول الله! اينها چه كساني اند كه بر ما مسلط مي شوند و ما را به ضرب و زور وادار مي كنند كه ما مسلمان باشيم و عمل به احكام اسلام كنيم حضرت فرمودند: در آخرالزمان عده اي مي آيند و از عجم هستند، ايراني ها هستند.حضرت صادق ع نيز در روايت معتبري فرمودند كه حضرت حق در آخرالزمان قبل از ظهور حضرت بقية الله عده اي را مهيا مي كند و براي سركوبي يهود مي فرستد. قبل از ظهور حضرت بقية الله حكومت يهود در بين حكومت هاي اسلامي بايد نابود شود. اين را امام صادق ع فرمودند. آنها چه كساني هستند كه نابود مي كنند يهود را؟ ايراني ها هستند. اين هم يك روايت عياشي از

امام محمد باقر(ع روايتي نقل مي كند كه در آن پرسيده مي شود «أولي بأسٍ شديد» چه كساني هستند؟ حضرت فرمودند: اينها از اصحاب و انصار امام زمان در آخرالزمان هستند. روايت ديگري است از حضرت صادق ع قريب به همين مضمون است حضرت سه مرتبه قسم خوردند: آن اشخاص كه مي آيند و اگر ايمان در ثريا باشد به آن دست مي يابند و يهود را سركوب مي كنند: «والله هم أهل قم ؛ اينها اهل قم هستند.روايتي نقل شده كه مفصل است اين روايت را ابن ابي الحديد در شرح نهج البلاغه (جلد دوم صفحه 184) نقل كرده است مي فرمايد كه يك روز اميرالمؤمنين ع در كوفه مطالبي را بيان مي كردند و موعظه و نصيحت مي فرمودند، در آن زمان ايراني ها اطراف اميرالمؤمنين ع را مثل پروانه گرفته بودند. اشعث _ كه حكمش معلوم است از بزرگان كوفه بود _ آمد و جريان را ديد خيلي به او برخورد و خيلي ناراحت شد كه ما عرب هستيم و از بزرگان عرب لكن اين ايراني ها آمده اند و اطراف اميرالمؤمنين ع را مثل پروانه گرفته اند. ناراحت شد و شروع كرد يواش يواش جلو آمدن كه يا اميرالمؤمنين اين سرخ پوستان يعني ايرانيان اطراف شما را گرفته اند و بر ما چيره شده اند و خود را بر ما فضيلت مي دهند. اميرالمؤمنين ع اين كلام را كه شنيد ساكت شدند و چيزي نفرمودند و از ناراحتي پاهاي مبارك خود را به منبر مي زدند. صعصة بن صوحان كه يكي از اصحاب خاص اميرالمؤمنين ع بود بلند شد و فرمود: يا اميرالمؤمنين گوش

به اين حرف ها ندهيد شما مطالبي را بفرماييد كه تا آخرالزمان در بين عرب و عجم مشخص باشد و شايع باشد. حضرت فرمودند: (منظورم اينجاست آيا امر مي كنيد شكم پرستان را بپذيرم و مؤمنين و متقين و اين جوان ها را از اطراف خود دور كنم حضرت امير به جوان هاي ايراني در آن زمان افتخار مي كرده است بعد فرمودند: والله ايراني ها شما را سركوب مي كنند. اين هم يك روايت بود.احمد حنبل يكي از علماي اهل سنت از نبي اكرم ص نقل كرده كه حضرت فرمودند: خداوند اطراف شما را از ايراني ها پر مي كند و اينها چون شيراني هستند و اهل فرار نيستند و از شما دفاع مي كنند و دشمنان شما را نابود مي كنند و از غنايم شما هيچ استفاده نمي كنند. حافظ ابونعيم كه يكي ديگر از علماي اهل سنت است نقل مي كند (خيلي جاها نقل كرده اند ايشان هم نقل كرده كه نبي اكرم ص يك شب خوابي ديدند و بعد آمدند نشستند در بين اصحاب و فرمودند كه من ديشب خواب ديدم كه يك عده اي گوسفند سياه دنبال من بودند، بعد از مدتي اين گوسفندهاي سياه نابود شدند و يك مُشت گوسفندهاي سفيد و بسيار قوي اطراف من را گرفتند. تعبيرش چيست ابوبكر گفت يا رسول الله اجازه مي دهيد خواب را من تعبير كنم حضرت فرمودند: تعبير كن عرض كرد گوسفندهاي سياه ما هستيم اطراف شما را گرفتيم ولكن ما مي رويم كنار و ايراني ها مي آيند جلو و اطراف شما را مي گيرند و شما را رها نمي كنند. حضرت مقداري صبر كردند و فرمودند: بله جبرئيل بر

من نازل شد و همين تعبير را كرد. منظور اين كه روايات زيادي در فضيلت ايراني ها و جوان هاي ايراني و اين كه اينها متعبد و متعهد هستند و پابند اسلام و دين و قرآن وارد شده و شايد رواياتي كه در اين زمينه وارد شده به حد تواتر رسيده باشد.روايت ديگري است از اهل بيت كه الان در نظرم نيست از كداميك از معصومين ع نقل شده است در اين روايت نقل شده كه از نبي اكرم ص ، حضرت فرمودند: من به ايراني ها بيش از شما اعتماد دارم من به ايراني ها بيش از شما عرب ها اعتماد دارم آيه شريفه مي فرمايد: «إنّ أكرمكم عندالله اتقيكم ؛هر كسي تقوايش بيشتر شد و بيشتر ملتزم شد كه به ضوابط شرعي عمل بكند، در خانة خدا مقرب تر است مقرب بودن و بزرگ بودن به لباس نيست به سن نيست به شغل نيست بزرگي در نزد حضرت حق به تقواست برادران اين زماني كه ما در آن قرار گرفته ايم زمان بسيار مشكلي است مشكلات زياد است و روز به روز هم اين مشكلات اضافه مي شود. چرا؟ به واسطه اي كه من مكرر از بزرگان شنيده ام فرج حضرت بقية الله، روحي له الفداء، خيلي نزديك است و هر مقداري كه كه انسان به فرج نزديك تر شود، مشكلات زيادتر مي شود تا بيروني ها بيرون بروند. اميرالمؤمنين ع در نهج البلاغه مي فرمايند: «والذي بعثه بالحقّ نبّياً لتبلبلنّ بلبلة و لتغربلّن غربلة بل يستخرج من الغربال خلق كثير»؛ قسم به ذات احديت كه نبي اكرم را به حق برانگيخت در آخرالزمان مردم امتحان مي شوند. امتحان شديد. اين گندم ها را

ديده ايد كه پاك مي كنند؟ در غربال پاك مي كنند و بلند مي كنند و بر هم مي زنند. خاك ها و كثافت هايش مي ريزد و كاه هايش يك طرف مي رود. حضرت مي فرمايد: به قدري امتحانات شديد مي شود و مردم غربال مي شوند كه اشخاص بزرگ بزرگ از توي غربال مي افتند پايين و يك اشخاص خاصّ مؤمن خالص در غربال مي مانند. «يستَخرِج من الغربال خلقٌ كثير»؛ عده زيادي از غربال مي ريزند. امتحان است برادر من مبادا كه شيطان ما را فريب بدهد. مبادا كه هواي نفس بر ما غالب شود. مشكلات را تحمل كن شما نگاه كن طلا كه به اين قيمت است مي دانيد چقدر زحمت و چقدر ناراحتي ها را تحمل كرده است تا به اين قيمت رسيده سنگي كه بيشتر نبود. توي كوره آن را گذاشتند. چقدر حرارت و آتش فشار به آن آورد. آنقدر چكش توي سر و مغز آن خورده است آنقدر تحت فشار قرار گذاشته تا حالا يك سكه شده و حالا اين مبلغ قيمت پيدا كرده يا دست بند شده يا سينه ريز شده است خيلي فشار را تحمل كرده تا به اين درجه رسيده است «أم حسب الناس أن يقولوا أمنّا و هم لايفتنون ؛آيا ما مي گوييم كه مسلمانيم و مؤمنيم و از دوستان پيغمبر و دوستان امام زمان و امتحان نمي شويم نه امتحان مي شويم شما يك شاگرد مي خواهيد بگيريد، يك رفيق مي خواهيد بگيريد كه چهارصباح با هم باشيد، چقدر امتحانش مي كنيد؟ خدا مي خواهد كه ذخائر خودش را تحويل اين اوليا بدهد، اينها را امتحان نمي كند؟ هر مقداري كه به فرج نزديك تر مي شويم امتحانات هم شديدتر مي شود. تحمل بكنيد! براي

خدا استقامت داشته باشيد! دعا بكنيد كه خداوند ايمان ما را در دوران آخرالزمان ثابت بدارد. مشكلات خيلي زياد است جوان ها، خواهرها، برادرها! الا´ن مخصوصاً مشكلات زياد است خواهرها و برادرها! عفت و نجابت را رعايت كنيد. صلاح شما، سعادت شما، تكامل شما، ثبوت ايمان شما، در اين جهت است خدا شاهد است مشكلات هست تحمل كنيد. حالا امتحانات زياد است ما چه بايد كنيم بايد از امتحانات درست بيرون بياييم راه درست از امتحان بيرون آمدن ما چيست اين است كه انقلاب دروني ايجاد كنيم يعني بياييم و خودمان را تهذيب كنيم كساني كه خود را تهذيب نكرده باشند سعادت پيدا نمي كنند. اگر هم كه ايمان پدري و مادري داشته باشند، لقلقة زبان بيش نيست چون صفات رذيله نمي گذارد كه ايمان در درون انسان جلوه گر شود. هر كدام از صفات رذيله در وجود انسان يك حجاب بسيار بزرگي است كه اطراف روح را گرفته است ايمان روز به روز ضعيف تر مي شود. هر مقداري كه معاصي و صفات رذيله بيايد و حجاب ها بيشتر شود اين ايمان ضعيف تر مي شود.اگر من خواسته باشم كه ايمانم قوي باشد و سراسر وجودم را بگيرد، راهش اين است كه انقلاب دروني ايجاد كنم انقلاب دروني چيست تخليه و تحليه است صفات رذيله را در مقام اصلاحش بربياييم حضرت حق در قرآن مكرر مي فرمايد: «قد أفلح من تزّكي يا «قد أفلح من زكّيها و قدخاب من دسّها»؛رستگار شد آن كسي كه خودش را تزكيه كرد؛ يعني صفات رذيله را از وجودش دور كرد و خود را

مُحلاّي به صفات حميده كرد و خودش را مؤدب به آداب اسلامي كرد. چنين شخصي «اتقي است «اكرم عندالله» است «اسعد» است و «اكمل من جميع الابعاد» است راهش اين است كه انسان اين كتب اخلاقي را بردارد و مطالعه كند، ببيند آن صفات رذيله اي كه در وجودش هست چيست كتاب هاي اخلاقي هم درد را بيان كرده و هم دوا را بيان كرده است انسان درد را ببيند، دوايش را هم ببيند و خودش را معالجه كند. اين يك راهش است براي اصلاح خود و انقلاب دروني يك راه ديگر هم وجود دارد. آن چيست توسلات و توجهات به حضرت بقية الله، روحي له الفداء. از حضرت بخواهد. انسان يك توبه و انابه از اعمال و رفتار و گفتارش بكند، بعد توسلات به حضرت بقية الله داشته باشد. مخصوصاً اگر بشود يك ربع ساعت ده دقيقه نيم ساعت قبل از اذان صبح بلند شود، دو ركعت نماز بخواند، يك سلامي به امام زمان بدهد و خود را بيندازد در دامن امام زمان يابن رسول الله كمكم كن من راهي ندارم چاره اي ندارم اسير نفسم اسير شيطانم شيطان داخلي و خارجي من را محاصره كرده و دستبند به من زده است تو نجاتم بده حضرت عنايت مي كنند، توفيق مي دهند، توجه مي كنند. امام زمان _ به ذات احديت قسم _ احدي از موجودات را فراموش نمي كنند، نه من و شما را، نه ملائكه را، نه حيوانات را، نه ساير مخلوقات را. خودشان فرموده اند: «إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ؛ من

شما را رها نكرده ام امام زمان اشراف دارد. احاطة قيومي بر عالم وجود دارد. «لولا الحجة لساخت الارض بأهلها». حضرت محيط هستند، مي دانند، مي بينند، صد درصد متوجه هستند. شما يابن الحسن را در جميع احوال فراموش نكن در همه گرفتاري ها فراموش نكن اين تذكر را هم عرض بكنم اوضاع خيلي خوبي نيست برادر من من مي دانم مكرر از بعضي از بزرگان نقل شده است خودم چيزي ندارم لكن شنيده ام بزرگان فرموده اند: «فرج حضرت خيلي نزديك است و همين طور هم هست الان خيلي از اشخاص از غربال در مي روند و مي افتند پايين و فسادشان ظاهر مي شود و از خط ولايتي ها خارج مي شوند. حواستان جمع باشد كه مبادا از غربال خارج شويد، مقام رهبري هم _ كه خدا ان شاءالله حفظشان كند _ مدتي قبل داستان مفصلي فرمودند كه ما حصلش را عرض مي كنم كه «فرج خيلي نزديك بود لكن بَداء حاصل شد.» همه بايد بيشتر مقيد باشند، متوجه باشند. يك توبه از اعمال گذشته و عزم و جزم بر ترك معصيت در آينده و داشته باشند. به نمازهاي اول وقت و مخصوصاً تسبيح حضرت زهرا(س ؟! بعد از نمازها اهميت دهند. چه آثاري دارد اين تسبيح حضرت زهرا(س . هم مشكل گشاي امور دنيوي و اقتصادي هم مشكل گشاي امور معنوي و عرفاني است از هر دو بعد آثار عجيبي براي تسبيح حضرت زهرا(س است اين را فراموش نكنيد و روزي صد مرتبه هم استغفار داشته باشيد.اين روزنامه ها، اين مجله ها و اين هفته نامه ها، اينها زياد است همه را بخواهي ببيني كه نمي تواني بعضي ها را هم

كه نمي تواني اگر بگوييم كه جوان ها هم به كلي اينها را مطالعه نكنند كه نمي شود، بايد اهل اطلاع باشند، از اوضاع جهان اطلاع كمابيشي داشته باشند. يك روزنامه دو روزنامه يك مجله كه اعتماد به آن داري اينها را مطالعه كن اخبار را هم در 24 ساعت يك دفعه كه اخبار سراسري مي گويد گوش بده بقيه اش را به كارت بچسب الان موقع ترقي شماست الان موقع تعالي شماست الان موقع سرمايه اندوزي شماست عمرتان را ضايع نكنيد. ما نفهميديم كسي به ما تذكر نداد. عمرمان ضايع شد و هيچ ترقي و تعالي نداشتيم اما شما عمرتان را ضايع نكنيد، هدر ندهيد. در مجالس و محافل نشستن و صحبت كردن و اشخاص را بزرگ و كوچك كردن فايده اي ندارد. يك روزنامه مطالعه كن يك ساعت نيم ساعت هم اخبار سراسري را بشنو و بقيه اش را به كارت بچسب جديت در تحصيل جديت در كسب و كار داشته باش و در مسائل سياسي هم چشم بسته تبعيت كن از مقام رهبري راه سعادت اين است راه تكامل اين است راه رضايت امام زمان اين است خدا مي داند، آنچه من بين خود و خداي خود فهميدم اين است كه براي شما عرض مي كنم و همين مطلب را در قبر جواب مي دهم منظور اين است غنيمت بشماريد، در تمام مشكلات چه مشكلات مادي باشد، چه معنوي باشد، چه اقتصادي باشد، اجتماعي و سياسي باشد، در هر مشكلي كه وارد شديد «يابن الحسن يابن الحسن را فراموش نكنيد.

امام زمان ملجأ ماست امام زمان پناهگاه ماست سرپرست ماست خودشان فرمودند: «نحن صنايع ربنّا و الخلق بعد صنايعنا». نمي گويم به ساير ائمه و امام زاده ها و سر قبور مؤمنين اولياي الهي شهدا، علما، نرويد، اين را نمي خواهم بگويم مي خواهم بگويم هر حاجتي كه شما داريد، زير نظر امام زمان بايد به دست شما برسد. چون يگانه كسي كه واسطه فيض است و مي تواند در عالم وجود، افاضه كند حضرت بقية الله است سلام شما به ساير ائمه اهل بيت ع ، ساير امامزاده ها، علما، شهدا هم به اجازه امام زمان است اهل بيت ائمه اطهار(ع دستور مي دهند به فرزندشان حضرت بقية الله(ع ، امامزاده ها تقاضا مي كنند و بزرگان هم همينطور. يكي از اولياي الهي نقل كرده اند كه حاجتي داشتم و مدت زيادي متوسل به امام زمان ع مي شدم و ختمي گرفته بودم يك شب خواب ديدم كه حضرت بقية الله(ع نشسته اند و نامه هاي زيادي به محضر ايشان آورده اند، حضرت يكي يكي نامه ها را مي ديدند و همه را مي گذاشتند كنار. بعد يكي از نامه ها را كه برداشتند، باز كردند و بوسيدند و به چشمشان گذاشتند و گذاشتند كنار. عرض كردم يابن رسول الله اينها چيست فرمودند: دوستان ما به امامزاده ها و اولياي الهي متوسل شده اند و آن بزرگواران براي من نامه نوشته اند كه كار ايشان را اصلاح كنم گفتم يابن رسول الله آن نامه اي را كه بين همه نامه ها بوسيديد و به چشمتان گذاشتيد چه بود؟ گفتند: اين نامه را عمويم حضرت ابوالفضل نوشته بود. چون آن بزرگوار نوشته بود من بوسيدم و به چشمم گذاشتم

منظور اين بود كه همه كارها زير نظر امام زمان بايد اصلاح شود كه ملجاء ماست امام ماست معشوق ماست خدا مي داند من در بسياري از مشكلات علمي همينطور كتاب را گذاشتم كنار و گفتم يابن رسول الله كمكم كن خدا شاهد است مكرر، يكدفعه حواسم جمع شد، متوجه شدم مطلب خيلي روشن است خيلي هويدا است اين داستان را يكي از آقايان نقل مي كرد الان هم در تهران هست گفت يكي از دانشجويان مؤمن متقّي خيلي خوب در خارج از رفيقان ما بود. چند سالي مشغول تحصيل بود و آمد تهران بعد از برگشت ديديم خيلي امام زماني شده است البته زماني كه پيش ما هم بود امام زماني بود، اما آنجا خيلي قوي تر شده بود و علاقه و توجهش به امام زمان بيشتر شده بود. و همواره يابن رسول الله و يابن الحسن مي گفت گفتيم آيا نكند كاسه داغ تر از آش شده ايد؟ شما از ما جلو مي زني گفت من يك چيزي ديدم گفتم چه ديدي گفت ما چند سال در خارج بوديم و مشغول تحصيل در رشته طب سال گذشته در سالن امتحانات قرار گرفتم موقعي كه سؤالات را دادند، من نگاه كردم ديدم چيزي به ذهنم نيامد. سؤال اول چيزي به ذهنم نيامد. يك مقداري فكر كردم و گفتم من كه چيزي نفهميدم رفتم سراغ سؤال دوم ديدم اين را هم نفهميدم سؤال سوم و چهارم كه ده تا سؤال بود. هيچ كدامشان به ذهن من نيامد. سرم را گذاشتم روي نيمكت

و فكر كردم ديدم رفقا و هم كلاسي ها همه مشغول هستند و سؤالات را حل مي كنند و من همينطور مانده ام بعد به ذهنم آمد: خوب من حالا چند سال است اينجا هستم و حالا نتيجه كارم را مي خواهم بگيرم سه چهار سال جواني ام را اينجا مصرف كردم و حالا هيچ چيز به ذهنم نمي آيد. خيلي ناراحت شدم يكدفعه يادم آمد كه شما مي گفتي در موقع گرفتاري ها متوسل به امام زمان شو. مي گويد: متوسل به امام زمان شدم و منقطع شدم از هر جهتي شروع كردم «يابن الحسن يابن الحسن ، كمكم كن آبرويم در معرض خطر است مضطربم چه بكنم بعد گريه و بدنم شروع كرد به تكان خوردن چند نفر اطراف متوجه شدند. گفتم چيزي نيست خود را نگه داشتم و قلباً متوجه به امام زمان بودم يكدفعه مثل اينكه بدنم تكاني خورد و گرم شد. به سؤالات نگاه كردم ديدم اولي خيلي عالي است فوراً حل كردم در ظرف نيم ساعت تمام آن ده سؤال را حل كردم و رفتم ورقه امتحاني را دادم فردا فرستادند دنبال من كه بيا اينجا. گفتند، شما با يكي از اين اساتيد مربوط بوديد؟ گفتم نه هيچ كس گفتند: نمي شود، شما با يكي از اين اساتيد مربوط بوديد. گفتم خدا مي داند نه به حضرت موسي قسم به خداي موسي به حضرت عيسي قسم ابداً نه گفتند: امكان ندارد، همه دانشجويان چهار تا پنج شش تا از سؤال ها را جواب دادند. چهار خطا داشتند، شش

خطا داشتند. شما يكي از سؤال ها را هم خطا نكردي تمام را جواب دادي گفتم كس ديگر مرا كمك كرد و جريان را گفتم و منقلب شدند. لذا حالا من در تمام مشكلات «يابن الحسن را فراموش نمي كنم و مي دانم كه آقا من را فراموش نمي كنند. ما آقا را فراموش مي كنيم لكن آقا ما را فراموش نمي كنند.برادران در تمام مشكلات «يابن الحسن را فراموش نكنيد.خدايا قَسَمت مي دهيم به عزّت محمد و آل محمد، فرج امام زمان نزديك بگردان موانع ظهورشان را برطرف بفرما. قلوب همه ما را به نور ايمان و معرفت و تقوا و ولايت و خلوص منور بگردان اسامي همه ما را در طومار اصحاب و انصارشان ثبت و ضبط بفرما. خدايا قَسَمت مي دهيم به عزّت محمد و آل محمد، مشكلات اين جوان ها، پسرها، دخترها را به نحو احسن حل بفرما. خدايا كساني كه خدمت به اسلام و قرآن و نظام مي كنند مخصوصاً مقام رهبري در كنف ولي عصر محصور و محفوظشان بدار و صلّي الله علي محمد و آل محمد.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109