اين ماييم كه غايبيم

مشخصات كتاب

نويسنده:جوادي آملي

ناشر:موعود

اين ماييم كه غايبيم

جريان مهدويت نظير پنج جريان ديگري است كه قرآن كريم مطرح كرده و از حكم عام آن پنج جريان جدا نيست اين جريان خمسه عبارت از ربوبيت نبوت امامت روحانيت و ايمان است قرآن كريم ذكر مي كند كه وقتي هر كدام از اين پنج جريان در جامعه مطرح شده است عده اي در برابر اينها موضع گرفته انكار و نفي كرده اند، اول اعراض و بعد اعتراض كرده اند و سپس به معارضه برخاسته اند.ولي صاحب آن سمت تلاش و پيگيري داشت و اين را در جامعه تثبيت كرد. نكول اينها به قبول و انكارشان به اقرار تبديل شد، گفتند چنين چيزي حق است لكن مصداقش ماييم نه آنكه شما مي گوييد!در تمام پنج جريان اين بحث مطرح بود. اول جريان ربوبيت بود كه انبيا (ع مسئله ربوبيت خداي سبحان را مطرح كردند كه جامعة بشري نيازمند پرورنده سيد، مالك مولا و رب است اينها در برابر تفكر ربوبيت ايستادند و گفتند: «ما ربّ العالمين »، [1] اين رب العالمين كه شما (موسي و هارون ما را به آن دعوت مي كنيد، كيست تعبير به «ما» كردند، نگفتند «من ربّ العالمين ، گفتند: «ما ربّ العالمين » وقتي موسي كليم (ع با برهان ثابت كرد «ربنّا الذي أعطي كلّ شي ء خلقه ثمّ هدي [2] آن برهان را با معجزه تثبيت كرد، دستگاه فراعنة مصر، ربوبيت را پذيرفتند و قبول كردند كه جامعة بشري محتاج ربّ است ولي گفتند آن ربّ ماييم «أنا ربّكم الاعلي [3] «ما علمت لكم

من إله غيري ، [4] يعني اول اعراض و اعتراض و معارضه بود، بعد كه اين تفكر جا افتاد جعل بدل شد و ربّ نما را به جاي ربّ گذاشتند.جريان دوم جريان نبوت و رسالت انسان كامل از طرف ذات اقدس اله است وقتي انسانهاي صالح و سالك مدعي نبوت و رسالت بودند. اينها مي گفتند مگر بشر مي تواند پيام آور از طرف خدا و رابط بين خلق و خدا باشد. اگر رسالتي هست مال فرشته ها است بشر اين سمت را ندارد، وقتي با برهان و معجزه مسئلة نبوت تثبيت شد، اينها ناچار شدند از انكار به اقرار منتقل شوند و قبول كنند كه بشر مي تواند پيامبر باشد و جامعه هم نيازمند پيامبر است ولي گفتند، پيامبر شما نيستيد، مثلاً «مسيلمه است آمار متنبّيان كم تر از آمار انبيا نيست اگر 124 هزار يا كم تر يا بيشتر نبي از طرف ذات اقدس اله براي اصلاح فرد و جامعه مأموريت پيدا كرده اند، به همان رقم و عدد، متنبّي داريم «لكلّ موسي فرعون همين جاست جريان سوم جريان امامت و خلافت است وقتي رسول خدا (ص رحلت كرده است جانشين دارد. براي تعيين جانشين هم غدير و امثال غدير تشكيل شده است اينها در درجه اول منكر مسئله خلافت نصبي و امثال ذلك مي شدند و مي گفتند چنين چيزي در كار نيست و پيامبر كسي را به عنوان خليفه نصب نكرده است اين همان مردم سالاري است و ديگر مردم سالاري ديني نداريم هر كس را مردم انتخاب كردند، مشروعيت و مقبوليتش هر دو به دست

مردم است اين همان است كه عامه مي گويند كه اجماع مردم حجت است به گفتة مرحوم شيخ انصاري «هوالاصل لهم و هم الاصل له همين است هر كه را مردم انتخاب كردند رهبر جامعه مي شود. امامت به آن معنا كه معصوم و منصوص باشد نيست اينها مسئله امامت را خيلي نازل كردند و آن را پايين آوردند. عصمت را انكار كردند تا خودشان بتوانند به جاي پيامبر بنشينند و همين كار را هم كردند. بعد از اين بود كه جامعه فهميد. وقتي وجود مبارك رسول اكرم (ص كه در مسائل جزيي وموارد اختلاف خليفه و جانشين تعيين مي كردند، چگونه مي شود براي حكومت ديني نظام اسلامي و اصل دين خليفه تعيين نكنند، آمدند و پذيرفتند كه نصب حق است ولي منصوص درباره حضرت علي (ع نيست نسبت به ديگري است سيدنا الاستاد، مرحوم علامه طباطبايي (ره مي فرمودند: اخيراً ما به اين نتيجه رسيده ايم هر روايتي كه در فضيلت وجود مبارك حضرت امير پيدا شده يقين داريم كه مشابه آن درباره اولي و دومي جعل شده است منتظر بودند ببينند چه فضيلتي از طرف پيامبر (ص درباره حضرت امير (ع هست فوراً مشابه اين را براي آنها جعل مي كردند. اگر پژوهشگري جست وجو كند، پيدا مي كند. پس اينها اول جريان منصوص بودن و منصوب بودن را نمي پذيرفتند بعد كم كم ديدند كه جامعه مي پرسد، چگونه مي شود آن كسي كه عقل كل است امور را رها كند؟ اينها هم گفتند: بله درست است ولي منصوص و منصوب زيد

است نه عمرو.چهارمين جريان جريان روحانيت است كه وجود مبارك پيامبر (ص فرمود و ائمه (ع نيز فرمودند: علما وارثان انبيا هستند. [5] حالا بحث لفظي نيست كه علما هستند يا روحانيون شما بگوييد علما، آن كه مي گويد اسلام منهاي روحانيت نمي گويد عالمان دين حوزه ها و مراجع باشند ولي به نام علما باشند نه به نام روحانيت او با اصل جريان مخالف است نه اين كه اسمش عوض شده باشد. مي گويند: خدا كه واسطه نمي خواهد. بله خدا واسطه نمي خواهد، ولي معلم مي خواهد يا نه ! مفسر مي خواهد يا نه ! مبين مي خواهد يا نه ! در جريان چهارم تا جايي كه امكان داشت با مسئله روحانيت و علماي دين و امثال ذلك مبارزه كردند، بعد ديدند كه نه نمي توان گفت مكتب مفسر، مبين و مبلغ نمي خواهد، و اين نياز، ضرورت جامعة ديني و اسلامي است پذيرفتند كه چنين چيزي بايد باشد. منتها علماي دربار را ساختند، وعاظ سلاطين درست كردند و گفتند: اينها علماي راستين هستند. اين علماي مشايخ و خود فروخته هاي درباري يا مسئله بلعم باعورا كه قرآن كريم مطرح مي كند، از همين قبيل هستند.جريان پنجم جريان ايمان است در جامعه افرادي هستند كه به خدا، قيامت وحي نبوت كتاب و سنت معتقدند. عده اي در برابر ايمان اعراض و اعتراض و معارضه داشتند. گفتند: ايمان چيست بعد وقتي ايمان به انبيا در جامعه جا افتاد همين ها گفتند ما مؤمنيم نه شما! اينجا مسئله نفاق پديد آمد. نفاقي كه قرآن مطرح مي كند اين طور نيست كه

مثلاً آنها واقعاً از اول ايمان را قبول داشتند كه بگويند ايمان حق است و بعد منافق شده باشند. بيان نوراني اميرالمؤمنين (ع در اين باره چنين است «ما أسلموا و لكن استسلموا...». [6] اينها كه مسلمان نشدند بلكه به ظاهر تسليم شدند. يعني ابوسفيان و معاويه و امثال اينها، زندگيشان به دو بخش تقسيم شد، قبل از فتح مكه كافر مطلق بودند بعد از فتحه مكه منافق مطلق شدند. اينها لحظه اي هم مسلمان نبودند و تا ممكن بود در برابر ايمان و مؤمنان مبارزه كردند. بعد وقتي ديدند ايمان در جامعه حاكم شد، گفتند: ما مؤمنيم اين جريان خمسه اي كه قرآن كريم ذكر مي كند شامل جريان مهدويت هم مي شود. در جريان مهدويت كم نبودند عده اي كه مي گفتند چگونه مي شود كسي به نام امام زمان باشد و ظهور كند. بعد كم كم مهدويت شخصي تبديل به مهدويت نوعي شد و مدعيان فراواني پيدا كرد. جريان بابيت و بهائيت و امثال ذلك از اين قبيل است مي بايست پژوهشگران و محققان بسيار ژرف انديشي داشته باشيد تا آنچه را درباره وجود مبارك حضرت (ع است از هم تفكيك كنند. بايد مدعيان رؤيت بساطشان را جمع كنند، چون افراد به شدت به حضرت علاقه مند و ارادتمندند، اگر كسي ادعاي رويت كند و ظاهرالصلاح هم باشد ممكن است مقبول قرار بگيرد و اين مشكلات فراواني دارد. در جريان رؤيت بايد اين كارها روشن شود، خيلي از موارد است كه انسان بيمار دارد شفا پيدا مي كند يا گمشده اي دارد، پيدا مي كند. اما آيا اينها به وسيله شخص حضرت است يا اولياي فراواني كه زير نظر

حضرت هستند و يا شاگردان فراواني كه حضرت دارد؟ يا اين كه يكي از اولياي خود را اعزام مي كند؟ هيچ برهاني بر مسئله نيست كه مثلاً آن كسي كه شخص گمشده را به منزل مي رساند يا مشكل كسي را حل مي كند، شخص حضرت باشد. اولياي فراواني در خدمت و تحت تدبير حضرت هستند. حضرت ممكن است به يكي از اينها دستور داده باشند و آن مشكل حل شود. در بعضي از موارد آن تمثلات نفساني را انسان مشاهده مي كند و خيال مي كند واقعيت است اين بخش اول كه مشهود است تمثلات نفساني بوده بايد از واقعيت بيني جدا شود.در بخش دوم كه حقيقتاً كسي را مي بيند و مشكل او حل مي شود يا شفاي مرضي بوده يا گمشده اي را به مقصد مي رساند؛ در اين جا نيز هيچ برهاني ندارد كه حضرت باشد يا شاگردي از شاگردان او. حضرت شاگردان فراواني دارد. اين سيصد و سيزده نفري كه هستند الان ممكن است افراد فراواني باشند كه تحت تدبير آن حضرت مأموريتهايي را انجام مي دهند.بخش سوم آن است كه نظير مرحوم بحرالعلوم خدمت خود حضرت مي رسد. اين را هم بعضي منكر هستند، [ولي اين هيچ استبعادي ندارد، بلكه امكان هم دارد. اما در اين بخش دو مسئله وجود دارد: 1. فرد حق ندارد بگويد من خدمت حضرت رسيده ام 2. ما حق نداريم قبول كنيم به ما گفته اند كه شما تكذيب كنيد، يعني نگوييد او دروغ مي گويد، بلكه اثر عملي بار نكنيد، تكذيب به معناي اين كه شما دروغ مي گوييد و حضرت غير قابل ديدن است نيست چند وقت قبل چند نفري

از تهران آمده بودند _ غالباً بانوان بيش از آقايان به مسئله رؤيت و خدمت حضرت رسيدن و اين مسائل دل مي سپارند _ اينها به قدري ساده بودند كه خيال مي كردند خدمت حضرت رسيدن مثل خدمت يك مرجع رسيدن است نامه اي آوردند كه دوشنبه كه خدمت حضرت مي رسي اين نامه را خدمت حضرت بده اين يك آفتي است در چنين زمينه اي است كه «سيدعلي محمد باب ها رشد مي كنند.امام (ع وحيد دهر است مثل شمس آسمان است همانطور كه شما با دستتان نمي توانيد به آفتاب برسيد، نمي توانيد به اين راحتي به امام برسيد. در اين فضا و بازار آشفته نحله ها پيدا مي شود. «مِلَل را انبيا (ع آوردند و «نِحَل را همين ها، اگر آمار متنبيان كمتر از انبيا نيست منحولها و مجعولها نيز كم تر از مثبت هاي معقول نيستند؟. حالا اگر شيادي اينها را ببيند، چه بازي درمي آورد. اينها يكي دو بار باورشان مي شود و بعد، وقتي كشف خلاف شد از اصل برمي گردند. اين قصه را شما هم گفته ايد و شنيده ايد كه در روز مرگ ابراهيم پسر پيامبر (ص خورشيد گرفت عده اي گفتند: مرگ پسر پيامبر در آسمان اثر كرده است پيامبر همه را در مسجد جمع كرد و فرمود: «إنّ الشمس و القمر آيتان من آيات الله... لاينكسفان لموت أحد». [7] سوء استفاده از ضعف فهم مردم خطر فراواني به دنبال دارد، چون در اين صحنه آن كس كه عوام تر و بازيگرتر است پيروز است در سالهاي دفاع مقدس در وجب به وجب صحنه جنگ بسيجيها مي گفتند «يا

اباصالح المهدي و كشور را حفظ مي كردند. او كمك مي خواهد، نه مثل اين عوام كه مي گويد روز دوشنبه خدمت حضرت مي رسي نامه را به ايشان بده دربارة غيبت حضرت مهدي اين ماييم كه غايبيم اعمي از بصير غايب است نه بصير از اعمي اگر يك نابينايي دوست خودش را نمي بيند آن دوست غايب نيست اين نابينا غايب است اين چنين نيست كه حضرت غائب باشد.اصل اميدواري بشر به آيندة خوبي كه جز عدل و احسان چيزي حكومت نكند، در درون همه هست يك مقدار محققانه تر و علمي تر در فطرت مسلمانها اين است كه اينها به دنبال مهدي منتظر موعودند، نه مهدي موجود موعود. اين خصيصه مال شيعه است كه او مهدي موجود موعود را به انتظار نشسته است اگر موجود موعود است ما غير از انتظار و اميد، مسئله مراقبه و مرابطه هم داريم ديگران اميدوارند كه در پايان زندگي و روزگار، يك عصري برسد كه عدل و احسان حكومت كند. خيلي ها در انتظار اين عصر به سر مي برند، اينها منتظر مهدي موعودند. ما منتظر ظهور مهدي موجود موعوديم و غير از انتظار و اميد مسئله اي به نام مراقبت و مرابطه هم داريم كه آنها ندارند. اگر معتقديم كه يك شخصي امام زمان است و ما بايد به او تعهد بسپاريم و او ولي ماست بايد مراقب باشيم كه خلاف نكنيم اين كه فرمود: «و قل إعملوا فسيري الله عملكم و رسوله والمؤمنون . [8] ائمه هم مي بينند، وجود مبارك حضرت نيز مي بيند. بايد مواظب گفتارمان رفتارمان سيره و

صفتمان باشيم غير از مراقبه مسئله مرابطه مطرح مي شود. مراقبت اين است كه خلاف نكنيم مرابطه اين است كه علاوه بر اين كه خلاف نكنيم خودمان را نزديك كنيم و كمك و فيض بگيريم نه اين كه فقط مواظب باشيم كه نلغزيم بلكه رابطه برقرار كنيم كه دستمان را بگيرد. ذيل آيه كريمه «يا أيّها الذين آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا». [9] اين حديث شريف هست كه «رابطوا مع إمامكم المهدي المنتظر». [10] يعني با او مرابطه برقرار كنيم

پاورقي

[1] سوره شعراء (26) آيه 23.

[2] سوره نازعات (79) آيه 24.

[3] سوره طه آيه 50.

[4] سوره قصص (28) آيه 38.

[5] محمدبن يعقوب كليني الكافي ج 1، ص 32، ح 2.

[6] نهج البلاغه ص 374 خطبه 16.

[7] محمدبن يعقوب كليني همان ج 3، ص 208، ح 7.

[8] توبه (9) آيه 105.

[9] سوره آل عمران (3) آيه 200. [

[10] محمدبن ابراهيم نعماني كتاب الغيبه ص 199، ح 12.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109