امام مهدي (عج) و تمدن جديد

مشخصات كتاب

نويسنده:مهدي نصيري

ناشر:موعود

اشاره

مقاله اي كه از نظر گراميتان مي گذرد، فصلي از كتاب اسلام و تجدّد است كه به قلم «مهدي نصيري در دست تحرير و تكميل است نويسنده در اين كتاب از نظريه تعارض كامل اسلام با تجدّد و تمدن جديد دفاع كرده و مدعي شده است كه اگر معصوم (ع) در عالم حضور مي داشت و مبسوط اليد بود و حكومت تشكيل مي داد، هرگز به سراغ تأسيس تمدني از نوع تمدن تكنولوژيك جديد نمي رفت چرا كه چنين تمدن در مباني و نتايج و در همة ابعاد و زواياي آن در تعارض با آموزه هاي كتاب و سنّت است فصل انتخاب شده از كتاب مزبور در پاسخ به اين سؤال است كه آيا حضرت حجت بن الحسن (ع) از ساز و كارهاي تمدن جديد در مقطع ظهور و نيز مقطع تأسيس تمدن اسلامي و امام زماني (ع) استفاده خواهد كرد؟در همين جا از همه صاحب نظران دعوت مي كنيم كه ديدگاه هاي خود را در اين زمينه به دفتر مجله ارسال دارند كه مورد استفاده خوانندگان موعود قرار گيرد.

مهدي مبدأ الايات

آيا امام زمان (عج) هنگام ظهور از ابزار و ساز و كارهاي تمدن جديد استفاده خواهد كرد؟ آيا جامعه امام زماني و دنياي بعد از ظهور در عرصه معاش تداوم تكامليِ تمدن تكنولوژيك خواهد بود؟با توجه به ذهنيت مشهور و غالب در مورد تمدن جديد، پاسخ سؤال فوق مثبت است و به اين روايت استدلال مي شود كه اَبَي اللهُ اَنْ يَجْرِيَ الاَشْياءَ اِلاّ بِاَسْبابِهاخداوند از اين كه كارها و رخدادها را جز با اسباب و علل عادي آن محقق نمايد،امتناع مي ورزد.امّا با مراجعه به احاديث و روايات مربوط خلاف اين ذهنيت آشكار

خواهد شد و در خواهيم يافت كه حادثه ظهور و دوران پس از آن بيش از آن كه متكي بر علل و اسباب عادي باشد، با پشتوانه آيات و معجزات الهي و علل و اسباب غيبي و ملكوتي صورت خواهد بست اگر چه مشيّت غالب خداوند بر جريان امور از راه علل و اسباب عادي است امّا در مقاطعي اين مشيّت به گونه اي غيرمتعارف و اعجازگونه محقق مي شود و ما در تاريخ موارد متعددي از اين دست سراغ داريم مانند حكومت سليمان پادشاهي ذوالقرنين و...يكي از القاب حضرت مهدي (عج) «مبدا الايات است و اين بدان دليل است كه بيشترين معجزات به دست مبارك ايشان از آغاز ظهور تا پايان دوران حكومت محقق خواهد شد و خداوند براي هيچ يك از انبيا و رسل خود، اين مقدار معجزه زميني و آسماني قرار نداده است براي وضوح بيشتر مطلب به ذكر پاره اي از اين آيات و معجزات براساس روايات معصومين عليهم السلام مي پردازيم 1. پيامبر اكرم (ص):مهدي (عج) در حالي خروج مي كند كه قطعه ابري بالاي سر اوست منادي در آن ابر ندا مي كند: اين مهدي (عج) خليفه خداست از او پيروي كنيد.2. امام علي (ع):در زمان حكومت مهدي (عج) گرگ و ميش با هم در يك مكان زندگي مي كنند، بچه ها با مارها و عقرب ها بازي مي كنند، در حالي كه اذيت نمي شوند و شر از ميان مي رود و خير باقي مي ماند.

منصور با رعب و مؤيد به ظفر

3. امام باقر (ع):قائم ما با رعب ياري و با پيروزي تأييد مي شود. زمين در زير پاي او مي پيچد

و گنج هاي آن براي او آشكار مي شود. حكومت او مشرق و مغرب را فرامي گيرد و خداوند دينش را بر همة اديان غالب مي گرداند، اگرچه مشركان ناخوش دارند.4. وقتي كه قائم آل محمد (ع) ظهور كند، خداوند او را با ملائكه مسوّمين و مردفين و منزلين و كروّبين در حالي كه جبرييل جلو، ميكاييل (ع) در طرف راست و اسرافيل (ع) در طرف چپ اوست ياري فرمايد. رعب آن حضرت به اندازه يك ماه راه جلو، و يك ماه عقب سر، و يك ماه از طرف راست و يك ماه از طرف چپ مي رود و ملائكه مقربين در پيش روي آن حضرت هستند.5. گويا مي بينم اصحاب قائم (عج) را كه بين آسمان و زمين را پر كرده اند، چيزي نيست مگر مطيع آنها حتي درندگان زمين و هوا؛ همه چيز و همه كس در صدد تأمين رضايت آنها هستند. زميني بر زمين ديگر فخر مي كند و مي گويد امروز بر من يكي از اصحاب قائم (عج) گذشته است 6. چون قائم آل محمد (عج) قيام كند، به هر اقليمي مردي را مي فرستد و به او مي گويد: فرمان تو در كف دست توست چون با موضوعي مواجه شوي كه از آن سر در نياوري و نفهمي به كف دست خود نظر كن و به هر چه در او بيني عمل نما. و قشوني به قسطنطنيه مي فرستد، چون به خليج برسند، چيزي بر پاهاي خود مي نويسند و روي آب راه مي روند،اهل روم آنها را مي بينند و مي گويند: اينها اصحاب او هستند كه روي آب راه مي روند، پس خودِ او

چگونه است آن گاه دروازه هاي شهر را به روي آنها باز خواهند كرد، آنها وارد مي شوند و هر چه بخواهند حكم مي نمايند.7. اصحاب قائم (ع) سيصد و سيزده نفر از فرزندان عجم مي باشند، بعضي از ايشان را در روز با آشنايي به نام خود و نام پدر و نسب و شمائل در ابر سوار مي كنند، به مكه مي برند و بعضي در رختخواب خود خوابيده نابهنگام در مكه ديده مي شوند، بدون ميعاد و سابقه قرارداد.8. وقتي قائم (ع) از مكه قيام كند و عازم كوفه شود، منادي او ندا مي كند: هيچ يك از شما خوراكي و آشاميدني برندارد. مهدي (ع) سنگ موسي را كه دوازده چشمه از او جاري مي شود با خود حمل مي نمايد، در هر منزلي كه وارد مي شود آن را نصب مي كند و چشمه ها از او مي جوشد. هر گرسنه از آن بخورد، سير و هر تشنه سيراب مي شود. اين توشه آنان خواهد بود.9. مهدي (ع) هفت سال حكومت خواهد كرد كه هر سال از آن معادل ده سال از سال هاي شماست آنگاه خداوند آنچه خواهد، انجام مي دهد.[ابوبصير] مي گويد: گفتم فداي تو شوم چگونه اين سال ها طولاني مي شوند؟امام (ع) فرمود: خداوند به فلك امر مي كند كه كند حركت كند. از همين رو روزها و سال ها طولاني مي شوند.ابوبصير: كساني مي گويند اگر در فلك تغييري پيدا شود، عالم تباه مي شود.امام (ع): اين سخن زنديق هاست اما مسلمانان اين سخن را خواهند پذيرفت چرا كه خداوند براي پيغمبر خود 9 ماه را دو نيمه كرد؛ قبل از آن براي يوشع بن نون خورشيد را برگرداند، و خبر از طولاني بودن

روز قيامت كه معادل هزار سال شماست داد.10. ذوالقرنين را در انتخاب ميان دو ابر، مخّير كردند كه او ابر رام را برگزيد و ابر سخت و سركش براي صاحب شما [حضرت مهدي (ع)] ذخيره شد. راوي پرسيد: ابر سركش كدام است فرمود: ابري كه در آن رعد و برق و صاعقه است پس صاحب شما بر آن سوار مي شود و آن ابر او را در راه هاي هفت آسمان و هفت زمين بالا مي برد. [1] .

پرچم رسول الله انگشتر سليمان سنگ و عصاي موسي

11. قائم (ع) با پرچم رسول الله (ص) و انگشتر سليمان (ع) و سنگ و عصاي موسي (ع) ظهور مي كند و فرمان مي دهد كه ندا در دهند، كسي [از ياران و سربازان آن حضرت غذا و آب و علوفه همراه خود برندارد. يارانش [از روي گمان يا مطايبه يا...] گويند: گويا مي خواهد ما و مركب هايمان را از پا درآورد! پس حركت را آغاز مي كنند و به اولين منزلي كه مي رسند، قائم 7 سنگ [موسي را بر زمين مي زند و از آن غذا و آب و علوفه مي رويد، آنگاه خود و مركب هايشان از آن مي خورند و مي آشامند تا آن كه به نجف _ پشت كوفه _ مي رسند.12. اولين كسي كه با قائم (ع)بيعت مي كند جبرييل است سپس فرشتگان و نجباي جن و آنگاه نزديكان و ياران آن حضرت 13. [هنگام رويارويي قائم (ع)و سفياني در شام بانگ برآورده مي شود كه عرب حجاز عليه شما [سفياني گرد آمده اند. سفياني به ياران خود مي گويد: آنها چه مي گويند؟ يارانش به او مي گويند: آنها جز شتر و خرما چيزي ندارند و ما تا به

دندان مسلح هستيم ما را به سوي آنها بفرست آنگاه سفياني با لشكري بالغ بر 170 هزار نفر كه به انواع سلاح ها مسلح هستند، خارج مي شود و در كنار درياچه «طبريّه منزل مي كند. مهدي (ع)نيز همراه لشكريان خود به سوي او حركت مي كند، شب ها راه مي رود و روزها كمين مي كند. چون سفياني به درياچه طبريّه رسيد خشم خدا و خلق خدا متوجه او مي شود، پرندگان با بال هاي خود لشگر او را مي زنند و كوه ها سنگ هاي خود را به سوي آنها فرو مي ريزند و فرشتگان با صداي خود بر آنها نهيب مي زنند، يك ساعت نمي گذرد مگر اين كه همه سپاه سفياني هلاك مي شود و از سپاه سفياني جز خود او حتي يك نفر هم نمي ماند. مهدي (ع)او را گرفته در كنار درياچة طبريّه در نزديكي دمشق در زير درختي كه شاخه هايش مشرف بر درياچه است سر مي برد.14. نخستين كسي كه با قائم (ع)بيعت مي كند، جبرييل است كه به صورت پرندة سفيد رنگي نازل شده با او بيعت مي كند. آنگاه يك پاي خود را بر بيت الحرام و پاي ديگرش را بر مسجد اقصي مي گذارد و با صداي روشن و فصيح ندا مي كند كه همة مردمان مي شنوند: «امر خدا فرا رسيد پس شتاب نكنيد» آنگاه صداي ديگري از سوي قرص خورشيد شنيده مي شود كه همة مخلوقات در آسمان ها و زمين آن را مي شنوند. بانگ مي زند: «اين مهدي آل محمد 9 است با او بيعت كنيد و از فرمان او سرپيچي نكنيد».امام صادق (ع):15. مفضّل بن عمر از امام صادق (ع)سؤال كرد: آقاي من [حضرت مهدي (ع)] از كجا و چطور ظهور

مي فرمايد؟ امام (ع)فرمود: اي مفضّل تنها ظاهر مي شود و تنها به خانه خدا مي آيد و تنها وارد كعبه مي شود و آن روز را به تنهايي به شب مي رساند؛ چون شب فرا آمد و مردم همه به خواب رفتند، جبرييل و ميكاييل و صفوف ملايكه از آسمان نزد او فرود مي آيند؛ جبرييل به او مي گويد: آقاي من سخنت روا و امرت جاري است آن حضرت دست مبارك بر صورت خود مي كشد و مي گويد: «ستايش خداي را كه وعده خويش استوار فرمود و زمين را در قبضه ما گذاشت در هر كجاي بهشت كه بخواهيم منزل مي گيريم چه قدر خوب است اجر و جزاي عمل كنندگان ؛ در بين ركن و مقام مي ايستدو به آواز بلند مي گويد: «اي جماعت نقبا و اي خاصان و آنانكه شما را [خداوند] پيش از ظهور براي نصرت من ذخيره كرده از صميم دل و اطاعت كامل نزد من آييد». صداي مبارك آن حضرت در شرق و غرب عالم به آنها مي رسد، بعضي از آنها در محراب به عبادت مشغول و بعضي در رختخواب خود مي باشند، به همين يك صدا، همه آواز او را مي شنوند، دعوتش را اجابت كرده رو به مكه مي آورند. زماني بس اندك به قدر به هم زدن چشم همه آنان پيش او در بين ركن و مقام حاضر مي شوند. خداوند امر فرمايد نوري از آسمان تا زمين ستون وار كشيده شود و به آن نور، همه مؤمنين كه در روي زمين هستند، روشنايي گيرند و نوري از آن به اندرون خانه هاي مؤمنان تابش نمايد و

دل هاي آنان به تابش آن نور، خرّم و خرسند مي شود.16. فرج ما هنگامي است كه صاحب اين امر [قائم (ع)] با ميراث هاي پيامبر اكرم (ص)از مدينه خارج شده رهسپار مكه معظمه گردد. راوي پرسيد: ميراث پيامبر اكرم 9 چيست فرمود: شمشير، زره عمامه برد، تازيانه پرچم كمان و زين اسب آن حضرت چون وارد مكه شد، شمشير را از غلافش درمي آورد، زره برد و عمامه را مي پوشد، پرچم را برافراشته تازيانه را به دست مي گيرد و از خداي تبارك و تعالي اذن ظهور مي طلبد.

فرشتگان و جنيان ياران حضرت

17. مفضّل از امام صادق (ع)پرسيد: آقاي من آيا فرشتگان و جنيّان [هنگام ظهور مهدي (ع)] براي مردم ظاهر مي شوند؟ امام (ع)فرمود: به خدا سوگند آري و با مردم گفتگو خواهند كرد آنچنان كه با هم سخن مي گويند.مفضّل آيا فرشتگان و جنيّان همراه با مهدي (ع) حركت خواهند كرد؟امام (ع): آري مابين كوفه و نجف فرود مي آيند و تعدادشان چهل و شش هزار فرشته و شش هزار جن است 18. قائم (ع)به هر سو كه رود، ابرها بر سر او سايه مي افكنند و با زباني فصيح مي گويند: اين مهدي آل محمد (ص)است كه زمين را پس از وفور بي عدالتي و ستم پر از قسط و عدالت مي كند. [همچنين زمين در زير پاي او و يارانش در هم مي پيچد. [يعني قدرت طيّالارض خواهند داشت [2] .19. وقتي قائم ما اهل بيت قيام كند، به محله اي از كوفه مي رود. برپا مي ايستد و با دست مبارك خود به جايي اشاره مي كند كه بِكنيد آنجا را، حفر مي نمايند، دوازده هزار

شمشير، دوازده هزار زره و دوازده هزار كلاه خود از آن خارج مي كنند كه به دوازده هزار نفر از عجم و موالي [ايرانيان مي پوشاند.20. چون قائم آل محمد (ص)قيام كند، شمشيرهاي نبرد [از آسمان فرود مي آيند، بر هر شمشيري اسم خود و نام پدر صاحب آن شمشير را نوشته اند.21. هرگاه قائم ما قيام كند، خداوند به گوش ها و چشم هاي شيعيان ما، قوه و نيرويي بخشد _ و در حالي كه بين آنها و قائم (ع)واسطه اي نباشد _ با شيعيان ما تكلّم فرمايد و آنها مي شنوند و به آن حضرت مي نگرند، در حالي كه آن حضرت در مكان خود مي باشد. [3] .22. شيعيان ما در زمان سلطنت قائم (ع)بزرگان اهل زمين و حكام بر آنها خواهند بود. به هر مردي از آنها، از جانب خداوند قوت چهل مرد داده مي شود. حضرت ابوجعفر (ع)فرمود: شيعيان ما قبل از ظهور، مرعوب دشمنان ما هستند اما وقتي كه امر ما واقع و مهدي آل محمد (ص)ظاهر شد، هر يك از شيعيان ما از شير با جرأت تر و از نيزه برّنده تر شوند؛ دشمنان ما را لگدكوب مي كنند و آنهارا با دست مي كشند.23. هرگاه قائم (ع)خروج كند، زمين گنج هاي خود را بيرون مي ريزد و مردم همه آن را مشاهده مي كنند.24. جبرييل پرچم رسول خدا (ص)را، روز نبرد بدر نازل نمود كه به خدا سوگند جنس آن از پنبه و كتان و ابريشم و حرير نبود.راوي مي پرسد: پس از چه بود؟امام (ع): از برگ بهشت كه رسول خدا (ص)آن را روز بدر باز نمود، آنگاه آن را پيچيد و به علي (ع)داد كه پيوسته با او بود تا آن

كه روز نبرد بصره آن را باز كرد، آنگاه آن را پيچيد و اكنون نزد ماست و تا وقتي كه قائم (ع)قيام نكند، كسي آن را نمي گشايد و هرگاه قيام كرد، پرچم را باز مي كند.25. زره رسول خدا (ص)بر تن قائم ما (ع)راست مي آيد و زياد و كم نخواهد آمد. ابوجعفر [امام باقر (ع)] آن را پوشيد كه از قامتش بلندتر بود. من هم پوشيدم اندكي بزرگتر بود.26. گويا قائم (ع)را بر فراز تپه اي در كوفه مي بينم كه زره رسول الله (ص)را پوشيده است .. و سوار بر اسبي سياه است .. و چنان جنبشي ايجاد مي كند كه ساكنان هر سرزميني او را در ميان خود مي بينند، پرچم رسول الله را به اهتزاز در مي آورد... و هيچ مؤمني باقي نمي ماند جز آن كه دلش چون آهن سخت خواهد شد و قدرت چهل مرد را پيدا خواهد كرد... سيزده هزار و سيصد و سيزده فرشته همراه او [براي ياري اش خواهند بود، فرشتگاني كه با نوح در كشتي بودند و با ابراهيم هنگامي كه در آتش انداخته شد، و نيز فرشتگاني كه هنگام شكافته شدن دريا با نوح بودند، و نيز آنها كه با عيسي هنگام عروج به آسمان بودند و چهار هزار فرشته اي كه با پيامبر اسلام (ص)بودند... و سيصد و سيزده فرشته روز بدر و چهار هزار فرشته اي كه روز عاشورا به ياري حسين (ع)شتافتند اما حسين (ع)به آنها اجازه جنگيدن نداد،... تمام اين فرشتگان در زمين منتظر قيام قائم (ع)هستند.27. قائم (ع)هنگام خروج عصاي موسي را به همراه دارد كه هرگاه آن را بيفكند، اژدهايي خواهد شد كه فاصله بين دو فكّش چهل

ذراع است و هر آنچه را كه به او امر شود، مي بلعد.28. هنگام ظهور، زمين به نور قائم (ع)منوّر مي گردد و تاريكي از ميان مي رود و مردم نيازي به نورافشاني خورشيد و ماه ندارند.29. در دوران ظهور، مؤمن پرنده اي را از هوا به زير مي كشد، پس آن را ذبح كرده و پس از بريان نمودن مي خورد اما استخوانش را سالم باقي مي گذارد، آنگاه به آن مي گويد: به اذن خداوند، زنده شو، پس زنده مي شود و پرواز مي كند و همچنين است در مورد آهوهاي صحرا. در آن زمان قائم (ع)مايه روشني شهرهاست و مردم نيازي به خورشيد و ماه ندارند و بر روي زمين نه جانوري موذي يافت مي شود و نه شرّي و نه سمي و نه فسادي چرا كه دعوت او، آسماني است و نه زميني و شيطان در آن راهي براي وسوسه و فتنه انگيزي ندارد. بنابراين نه كردار زشتي وجود دارد و نه حسادتي و نه چيزي از تباهي زمين و درخت دچار آفت نمي شوند و كشتزارها سالم و برپايند و هرگاه چيزي از آنها برگيرند، مجدداً در وقتش مي رويد و به حالت اول برمي گردد. پدر خانواده به فرزندش لباس مي پوشاند در حالي كه پيوسته با اوست و مندرس نمي گردد و به هر رنگي كه مايل باشد درمي آيد... براي شيطان در آن دوران بدني يافت نمي شود كه در آن سكني گزيند و فرشتگان با مؤمنان مصافحه مي كنند.30. گويا قائم (ع)را مي بينم كه در پشت نجف بر اسبي سياه همراه با نقاطي سفيد و خطي سفيد در پيشاني آن سوار شده است آنگاه آن را به حركت

درمي آورد، پس در اين هنگام اهل همه سرزمين ها او را در سرزمينشان مشاهده مي كنند.

زنده شدن مردگان

31. چون قائم (ع)ظهور كند و داخل كوفه شود، خداوند از گورستان وادي السلام هفتاد هزار صدّيق را زنده مي كند كه همگي از اصحاب و انصار او مي شوند.شيخ مفيد نيز در كتاب ارشاد، روايت كرده است كه بيست و هفت نفر از قوم موسي و هفت نفر از اصحاب كهف و يوشع بن نون و سلمان و ابودجانه و مقداد و مالك اشتر، از انصار آن حضرت (ع)خواهند بود و فرمانرواي كشورها مي شوند.32. هرگاه قائم (ع)قيام كند، خداوند به فرشتگان فرمان مي دهد كه بر مؤمنين سلام كنند و با آنان در نشست هايشان همنشين شوند و هرگاه يكي از مؤمنان نياز و درخواستي [از حضرت (ع)] داشته باشد، قائم (ع)فرشته اي را به سراغ او مي فرستد تا او را نزد قائم (ع)ببرد، پس نيازش برآورده مي شود و مجدداً به محل خود برگردانده مي شود. برخي مؤمنان در ابرها سير مي كنند و برخي شان با فرشتگان مي پرند و برخي نيز با فرشتگان راه مي روند. بعضي از مؤمنان از فرشتگان سبقت مي گيرند و بعضي نيز مورد مراجعه فرشتگان براي تحاكم و قضاوت قرار مي گيرند. در آن زمان مؤمن نزد خداوند از فرشتگان گرامي تر است و قائم (ع)بعضي از مؤمنان را حاكم و قاضي بين صد هزار فرشته قرار مي دهد.از مجموع روايات فوق و ده ها روايت ديگر، درمي يابيم كه ظهور و حاكميت حضرت حجت ابن الحسن (ع)بر بساط زمين در بستري از آيات و معجزات الهي جريان مي يابد و ضمن آن كه جامعه امام زماني (ع)دربردارنده شگفتي ها و امور

خارق العاده فراواني است اما هيچ نسبتي بين اين امور با ساز و كارهاي مخرب بحران زا و تباه كننده تمدن جديد وجود ندارد. از خلال اين احاديث روشن مي شود كه طومار اين تمدن به دست حضرت (ع)و يا خود زورمداران بر اثر جنگ جهاني بكلي در هم پيچيده مي شود و بشريت به تمدني طبيعي متعادل و متناسب با فطرت انساني دست مي يابد كه در عين طبيعي و غيرتكنولوژيك بودن حاوي امكانات و توانمندي هاي عظيم مادي و معنوي است

درهم پيچيده شدن طومار قدرت كفار

دو آيه از آيات قرآن نيز اشاره به زير و رو شدن بساط قدرت كفار و منكران و دشمنان ولايت ائمه معصومين عليهم السلام همزمان با ظهور حضرت مهدي (ع)دارد:1. فَلَمّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنا عَلَيْهِمْ اَبْوابَ كُلِّ شَيٍ حَتّي اِذا فَرِحُوا بِما اُوتُوا اَخَذْناهُمْ بَغْتَةً فِاذا هُمْ مُبْلِسُونَ.آنگاه چون پند و هشدارها را فراموش كردند، همه درها [ي قدرت را بر آنها گشوديم و چون بدانچه دست يافتند، سرمست شدند، ناگهان فرو گرفتيمشان و آنگاه بود كه نوميد شدند.از امام باقر (ع)در باره اين آيه سؤال شد، فرمود:اين كه فرموده است «پس چون آنچه را به ايشان تذكّر داده شده بود، فراموش كردند»، يعني چون ولايت علي (ع)را ترك گفتند، «همة درها را بر گشوديم ، يعني دولتشان در دنيا و آنچه براي آنها از امكانات و توانايي هاي مادي در آن گسترده شده است و اما اين كه فرموده «تا آنگاه كه به آنچه عطا شدند، شادمان و سرمست گشتند، به ناگاه آنها را گرفتار كرديم و در آن هنگام خوار و نااميد شدند»، منظور

قيام حضرت قائم (ع)است به طوري كه گويي هيچ گاه سلطه و حكومتي براي آنها نبوده است 2. حَتّي اِذا اَخَذَتِ الاَرْض زُخْرُفَها وَ ازَّيَنَتْ وَ ظَنَّ اَهْلُها اَنَّهُمْ قادِرُونَ عَلَيها اَتيها اَمْرُنا لَيْلاً اَوْ نَهاراً فَجَعَلْناها حَصيداً كَاَنْ لَمْ تَغْنِ بِاْلاَمْسِ، كَذلَكَ نُفَصِّلُ الْاياتِ لِقَومٍ يَتَفَكَرَّوُنَ.تا آنگاه كه زمين پيرايش و آرايش خود را برگرفت و چون اهل آن گمان كردند كه مسلّط بر زمين هستند، فرمان ما در شب يا روز به آن در رسيده و آن را چون محصول درو شده گردانديم گويي كه ديروز هيچ چيز نبوده است بدينسان آيات [خود] را براي انديشه وران روشن و شيوا بيان مي داريم امام صادق (ع) در تأويل اين آيه فرمود:درباره بني فلان [كنايه از دشمنان علي (ع)و كفّار همدست آنان است سه آيه نازل شد:1. خداوند فرمود: تا آنگاه كه زمين پيرايش و آرايش خود را برگرفت و اهل آن گمان كردند كه مسلّط بر زمين هستند، فرمان ما در شب يا روز به آن دررسيد، يعني خروج حضرت قائم (ع)با شمشير، پس [آن همه زينت را] چون محصول درو شده قرار داديم كه گويي ديروز هيچ چيز نبوده است

پاورقي

[1] نكته اي را كه بايد در ارتباط با آيات قرآن و روايات معصومين عليهم السلام متذكر شويم اين است كه نمي توان بدون دليل مشخص و واضح از معناي ظاهر يك آيه يا روايت صرف نظر كرد و آن را بر خلاف ظاهر، تفسير و تأويل كرد، مگر در صورتي كه آيات قرآن و يا روايات ديگر، چنين تفسير و تأويلي را تاييد كنند و يا آن كه معناي ظاهر

با دليل عقل بديهي و فطري (و نه هر گمان و برداشت عقلي منافات داشته باشد. في المثل در آيه «يدالله فوق ايديهم ، به دليل آن كه آيات ديگر قرآن هرگونه تشابه بين خداوند و ديگر مخلوقات را نفي مي كنند (ليس كمثله شي و او را منزه از تجسم مي دانند و ادله روشن عقلي نيز نافي جسم بودن خداوند است واژه «يد» بر معناي قدرت حمل مي شود. با اين مقدمه درباره اين روايت و ديگر روايات يادآور مي شويم كه نمي توان آنها را بدون دليلي روشن برخلاف معناي ظاهريشان حمل كرد و مثلا ابر آسماني و داراي رعد و برق را به معناي هواپيماهاي جنگنده و شمشير را به معناي سلاح هاي جديد مثل ژ_3 و كلاشينكوف گرفت

[2] مؤلف «بيان الائمه در ذيل اين روايت مي نويسد: «كرامت و معجزه ديگر براي حضرت (ع)و يارانش اين است كه خداوند زمين را در زير پاي آنها درهم مي پيچد. آنان در چند لحظه از مشرق به مغرب مي روند بدون آن كه نيازي به ماشين يا هواپيما داشته باشند و همة اينها به بركت امام قائم (ع)و دانش هايي است كه به مردم مي آموزد» (بيان الائمه ج 3، ص 253).

[3] ممكن است كساني اين روايت را مربوط به رسانه تلويزيون بدانند اما سه نكته در متن روايت وجود دارد كه اين برداشت را رد مي كند: 1. روايت مي گويد هرگاه قائم (ع)قيام كند، اين اتفاق رخ مي دهد، در حالي كه تلويزيون قبل از دوران ظهور، اختراع شده و مورد استفاده قرار گرفته است 2. خداوند به چشم و گوش شيعيان توانايي اي مي دهد كه

هر كجا باشند حضرت (ع)با آنان سخن مي گويد. بنابراين قدرتِ ابزاري در اينجا مطرح نيست بلكه قدرت در چشم و گوش شيعيان است ضمن آن كه اختصاص به شيعيان دارد. 3. روايت تصريح مي كند اين مخاطبه و گفت وگو، بدون واسطة هيچ ابزاري انجام مي شود. مؤلف كتاب بيان الائمه ضمن نقل روايت فوق مي نويسد: «اين روايت بيانگر آن است كه بعد از قيام قائم (ع)به بركت وجود شريف ايشان و تابش نور امامت بر كره زمين دل ها و چشم هاي مؤمنان چنان نوراني مي شود و گوش هايشان چنان قدرت مي گيرد كه بدون نياز به هيچ ابزار و واسطه اي مي توانند هنگام نياز به ارتباط با امام (ع)از سرزمين ها و شهرهاي دور با ايشان سخن بگويند در حالي كه ايشان را مشاهده مي كنند، بنابراين مؤمنان در زمان حضور امام (ع)براي ارتباط با ايشان نيازي به وسايلي چون تلفن و تلويزيون ندارند بلكه به صرف توجه امام (ع)مي توانند با او سخن بگويند و نيازهاي ارتباطي خود را مرتفع سازند، (حاج شيخ محمدمهدي نجفي بيان الائمه ج 3، ص 175-174) البته روايتي ديگر بيانگر آن است كه شيعيان علاوه بر ارتباط بي واسطه با امام (ع)با يكديگر نيز مي توانند چنين ارتباطي را برقرار كنند: امام صادق (ع): مؤمن در زمان قائم (ع)در حالي كه در مشرق است برادر خود را در مغرب مي بيند و آن كه در مغرب است برادر خود را در مشرق مي بيند. (نجم الثاقب ص 165).

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109