الفبای محبت امام عصر صلوات الله علیه اقتباسی از کتاب شریف مکیال المکارم

مشخصات كتاب

سرشناسه : لباف، علی، 1353 - ، اقتباس کننده

عنوان و نام پديدآور : الفبای محبت امام عصر صلوات الله علیه اقتباسی از کتاب شریف مکیال المکارم فی فوائد الدعاآ للقائم علیه السلام/ گردآوری [اقتباس و ترجمه] علی لباف

مشخصات نشر : تهران: بدر، 1416ق. = 1374.

مشخصات ظاهری : ص 39

شابک : 964-5729-12-2850ریال ؛ 964-5729-12-2850ریال

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

يادداشت : چاپ دوم: 1375؛ 1000 ریال:ISBN 964-5729-12-2

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : مکیال المکارم فی فوائد الدعاآ للقائم"علیه السلام". فارسی

موضوع : محمدبن حسن(عج)، امام دوازدهم، 255ق. - .

شناسه افزوده : اصفهانی، محمدتقی، 1308 - 1262. مکیال المکارم فی فوائد الدعاآ للقائم"علیه السلام". فارسی

رده بندی کنگره : BP51/ل 2الف 7

رده بندی دیویی : 297/959

شماره کتابشناسی ملی : م 75-11332

اطلاعات رکورد کتابشناسی : فهرست قبلی

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

الف

اجابت دعاي ما به بركت امام عصر

اين السبب المتصل بين الارض و السماء. (1) .كجاست آن ريسمان ناگسستني ميان زمين و آسمان؟! خداوند متعال به بندگانش اجازه فرموده است تا به درگاهش دعا كنند و حاجات خود را از ساخت ربوبي اش بخواهند. آنگاه وعده فرموده است تا حاجات آنان را برآورد و دعايشان را مستجاب فرمايد. و اين حاجات به بركت وجود مقدس خليفه اش امام زمان عليه السلام حاصل مي گردد.

امدادگر شيعيان

آن امام همام، همواره به فكر شيعيان و محبان خود مي باشند و از آنها دستگيري نموده به فريادشان مي رسند، چرا كه خود فرموده اند: ما نظر خود را از شما برنگيريم، و شما را فراموش نخواهيم كرد، و گر نه دشمنان را از بين مي برند. (2) .

ص: 7


1- 1. دعاي ندبه.
2- 2. احتجاج طبرسي - ج ص 323.

احياگر دين

اين محيي معالم الدين و اهله. (1) .چون قائم آل محمد صلي الله عليه و آله ظهور فرمايد، احياگر دين و اهل آن باشد و زمين را از قسط و عدل پر كند همچنان كه از ظلم و جور پر شده باشد. آنگاه از دشمنان الهي انتقام كشد و حدود الهي را بر پا كند. (2) پس دست به دعا بر آريم كه: اللهم انصره و انتصر به لدينك. (3) .بارالها! او را ياري فرما و با او دينت را ياري بخش.

ص: 8


1- 3. دعاي ندبه.
2- 4. بحارالانوار ج 52 ص 379.
3- 5. دعاي بعد از زيارت آل يس.

ب

بركات امام زمان

از بركات آن وجود مقدس اين است كه هر آنچه از نعمتهاي ظاهري و باطني، مادي و معنوي و آشكار و پنهان به بندگان مي رسد به واسطه آن حضرت مي باشد. و مردم در دوران غيبتش از او بهره مند مي شوند، همچنان كه از خورشيدي كه در پس ابر است بهره مي برند. (1) .پس بياييد تا كاسه گدايي به بارگاهش برده زمزمه كنيم: يا ايها العزيز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعه مزجاه، فاوف لنا الكيل و تصدق علينا، ان الله يجزي المتصدقين. (يوسف / 88)

ص: 9


1- 6. احتجاج شيخ طبرسي ص 284.

ت

تحمل كردار ناشايست ما

قلب نازنين امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف از شيعيان نادان و سبك دينان آزرده (1) و از مشاهده پرونده اعمال محبانش رنجور و غمزده مي باشد. پس شايسته است تا با ترك گناهان موجبات شادماني آن گل نرجس زاد را فراهم آوريم و از خداي متعال با تضرع بخواهيم كه: و صل اللهم بيننا و بينه وصله تودي الي مرافقه سلفه و اجعلنا ممن ياخذ بحجزتهم و تمكث في ظلهم و اعنا علي تاديه حقوقه اليه الاجتهاد في طاعته و اجتناب معصيته. (2) و اي خداي منان! بين ما و او پيوندي كامل برقرار ساز كه به رفاقت و دوستي ما با پدرانش منتهي شود، و ما را از آن كساني قرار ده كه چنك به دامان آن بزرگواران زده اند و در سايه آنان زيست مي كنند. ما را بر اداي حقوق آن حضرت و تلاش و كوشش در پيروي او و دوري از عصيان و نافرماني اش ياري فرما.

ص: 10


1- 7. احتجاج ج 2 ص 289.
2- 8. دعاي ندبه.

ث

ثواب كارهاي نيك و قبولي اعمال به ولايت امام عصر

اشهد ان بولايتك تقبل الاعمال و تزكي الافعال و تضاعف الحسنات و تمحي السيئات. (1) .كواهي مي دهم كه به واسطه ولايت و دوستي توست كه اعمال بندگان پذيرفته، كردارشان پاك و منزه، ثواب اعمال شايسته و نيكوشان دو چندان و اعمال زشت و گناهان محو و آمرزيده مي شود. خداوند متعال ابوابي را براي عبادت خويش برگزيده است كه چون از آنها وارد شويم امتثال امر پروردگار را نموده عبادتش را به جاي آورده ايم. و امروز باب پرستش پرودگار، ولايت حضرت صاحب الامر مي باشد.

ثائر به خون خواهي خون حسين

اين الطالب بدم المقتول بكربلاء. (2) .كجاست خون خواهي كه به خون خواهي كشته شده كربلا برخيزد؟!

ص: 11


1- 9. زيارت حضرت صاحب الامر عجل الله تعالي فرجه الشريف.
2- 10. دعاي ندبه.

ثائر فردي را گويند كه بر هيچ حال، آرام و قرار نمي يابد تا خون بهاي خويش بستاند، اوست كه قيام مي نمايد به انتقام خون حسين عليه السلام با شار يا لثارات الحسين. (1) .

ص: 12


1- 11. بحارالانوار ج 52 ص 308.

ج

جمال و زيبايي آن حضرت

السلام علي شمس الظلام و بدر التمام. (1) .سلام بر خورشيد تابان در دل تاريكيها و ماه تمام در شب چهارده. آن يوسف زهرا سلام الله عليهما شبيه ترين خلق به جدش رسول اكرم مي باشد (2) كه ايشان خوش سيماترين و زيباترين مردم بوده است. (3) در وصف جمالش همين بس كه خال هامي اش دل از محبان ربوده و طاقت از كف مشتاقان وصالش ستانده است و ذكر لبشان پيوسته اين باشد كه: اللهم ارني الطلعه الرشيده و الغره الحميده. (4) .بارالها! آن طلعت زيبا و رشيد و آن سيماي دل آرا را به من بنمايان.

ص: 13


1- 12. زيارت حضرت صاحب الامر.
2- 13. كمال الدين ج 1 ص 287.
3- 14. اصول كافي ج 1 ص 443.
4- 15. دعاي عهد.

ح

حكم به باطن

حكم مي نمايد ميان مردم به حكم داوودي كه او را نيازي به شاهد و بينه نباشد. (1) و تشخيص مي دهد دوست خود را از دشمن به نشانه كه: ان في ذلك لايت للمتوسمين و انها لسبيل مقيم. (حجر / 76 و 75)

ص: 14


1- 16. بحارالانوار ج 52 ص 339.

خ

خلق امام زمان

در خلق و خوي، چون جد رسول اكرم صلي الله عليه و آله باشد و شبيه ترين به ايشان در عموم صفات و سجيات كه: و انك لعلي خلق غعظيم. (قلم / 4)

ص: 15

د

دعا براي مؤمنان

دعا مي فرمايند در حق شيعيان، و آمين گويند بر دعاي ايشان، كه خود فرموده اند: از آنجا كه ما در پي حفظ آنانيم - با دعايي كه بر ملك زمين و آسمان پوشيده نيست - پس با اين امر دلهاي اوليا و دوستان ما مطمئن و آرام باشد. (1) .بياييد ما نيز دست به دعا بر آريم كه: و امنن علينا برضاه و هب لنا رافته و رحمته و دعائه و خيره. (2) .و بر ما به رضا و خشنودي آن حضرت از ما منت گذار و رافت، مهرباني، دعا، خير و بركت وجود مقدسش را به ما ارزاني فرما.

دفع بلاها از ما به بركت امام عصر

اهل بيت عليهم السلام براي اهل زمين امانند، (3) چون ستارگان براي اهل آسمان، پس شايسته است، ما نيز براي آن وجود مقدس دعا كنيم:

ص: 16


1- 17. احتجاج طبرسي ج 2 ص 324.
2- 18. دعاي ندبه.
3- 19. غايه الرم ص 274.

اللهم اعذه من شر كل باغ و طاغ و من شر جميع خلقك و احفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله. خداوندا! آن بزرگوار را از شر هر فرد سركش و طغيان گر و از شر همه خلق در خود حفظ فرما. و هم آن حضرت را از پيش رو و از پشت سر و از سوي راست و چپ نگه دار. (1) .

دعوت به سوي حق

اين جامع الكلمه علي التقوي. (2) .كجاست گرد آورنده همه مردم بر اساس تقوا؟! آن حضرت عليه السلام مردم را به سوي قرآن، سنت و ولايت امير مومنان صلوات الله عليه و برائت از دشمنان دعوت مي كنند. (3) .

ص: 17


1- 20. دعاي بعد از زيارت آل يس.
2- 21. ذدعاي ندبه.
3- 22. بحارالانوار ج 52 ص 342.

ذ

ذلت دشمنان به دست آن حضرت

السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين الظالمين. (1) .سلام بر تو اي خوار كننده كافران سركش و ستمگر. حق و باطل را دولتي است كه هر كدام در دول ديگري ذليل و خوار مي گردند. (2) .

ص: 18


1- 23. زيارت سلام الله الكامل.
2- 24. غيبت نعماني ص 319.

ر

راحتي مردم در دولت امام زمان

اللهم انا نرغب اليك فيي دوله كريمه تعز بها الاسلام و اهله. (1) .پروردگارا! ما از تو تمنا و اميد داريم كه دولت با كرامت (آن امام را به ظهور آوري) و اسلام و اهلش را به آن عزت بخشي. در آن هنگام، آسمان بارانش را فرو ريزد. زمين گياهانش را بيرون دهد. كينه از دلها زايل گرديده و درندگان و بهايم سازگار شوند. بركات از آسمان و زمين برآيد و زمين سبز و خرم گردد. (2) .

ص: 19


1- 25. دعاي افتتاح.
2- 26. بحارالانوار ج 52 ص 384.

ص: 20

ز

زهد آن حضرت

اين ابن النبي المصطفي و ابن علي المرتضي (1) .كجاست فرزند پيامبر مصطفي و علي مرتضي؟! لباسهاي پدرش بزرگوارش علي صلوات الله و سلامه عليه را بر تن كرده و روش او را در پيش گيرد. (2) .لباسش زبر و خشن بوده غذايش (ساده) جز نان جو با سبوس و خروجش جز با شمشير نخواهد بود. (3) .

س

سيره و روش امام عصر

اين المنتظر لاقامه الامت و العوج. اين المرتجي لازاله الجور و العدوان. اين المدخر لتجديد الفرائض و السنن. (4) .كجاست آن منتظر براي اصلاح نقايص و راست گردانيدن گژيها؟! كجاست آن اميد براي نابودي ستم و تجاوزها؟! كجاست ان ذخيره شده براي زنده كردن فرايض و سنتها؟! سيره اش همان سيره رسول خداست. (5) شيوه جدش را در پيش مي گيرد، بنيانهاي سست پيشين را ويران نموده اسلام را از نو بر پا مي سازد. (6) .

ص: 21


1- 27. دعاي ندبه.
2- 28. اصول كافي ج 1 ص 411.
3- 29. بحارالانوار ج 52 ص 354.
4- 30. دعاي ندبه.
5- 31. بحارالانوار ج 52 ص 347.
6- 32. بحارالانوار ج 52 ص 354.

ش

شاهد براي ما

همانا امامان عليهم السلام شاهدان بر مردم مي باشند، پس هر آنكه ايشان را تصديق كند، او را در قيامت تصديق مي كنند. و هر كس ايشان را تكذيب كند، او را در قيامت تكذيب مي كنند. (1) .پس او را گواه بگيريم كه: اشهدك يا مولاي اني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله، لا حبيب الا هو و اهله. (2) .

ص: 22


1- 33. اصول كافي ج 1 ص 190.
2- 34. زيارت آل يس.

ص

صبر آن حضرت

و صبرتم علي ما اصابكم في جنبه. (1) .صبر ايشان در بلايا چون صبر ايوب باشد (2) كه طولاني شدنش غيبتش آن را شدت بخشيده و دل پر خونش را به درد آورده است.

ص: 23


1- 35. زيارت جامعه كبيره.
2- 36. كمال الدين ج 1 ص 310.

ض

ضيافت امام زمان

جمله بندگان بر سر خوان كرم او نشسته اند و روزي آنان به دست آن بزرگوار جاري مي گردد، اما صد افسوس كه فكر سفره آنان را از ياد ميزبان باز داشته است، پس بياييد تا يادي از آن بزرگوار كرده و عرض كنيم: و انت يا مولاي كريم من اولاد الكرم و مامور بالضيافه و الاجاره فاضفني و اجرني صلوات الله عليك و علي اهل بيتك الطاهرين. (1) .و تو اي آقاي من، بزرگوار و بخشنده و از تبار بزرگواران و بخشندگاني، و امر شده به پذيرايي و پناه دادن هستي، پس مرا ميهمان كن و پناه ده، صلوات خدا بر تو و خاندان پاكت باد.

ص: 24


1- 37. زيارت روز جمعه.

ط

طهارت زمين به دست آن حضرت

اين المعد لقطع دابر الظلمه. (1) .كجاست آن آماده براي قطع ريشه ستمگران؟ احدي از ستمگران و جباران بر روي زمين نخواهد ماند. همگي آنان به دست آن حضرت كشته شده و زمين از وجود آنان پاك مي گردد.

ص: 25


1- 38. دعاي ندبه.

ظ

ظهور كمالات ائمه و شؤون و اخلاق آنان به وسيله حضرت بقيه الله الاعظم

چون از غيبتش پرده برگيرد، زهدش علوي، حلمش حسني و شجاعتش حسيني باشد. المنتهي اليه مواريث الانبياء و لديه موجود آثار الاصفياء. (1) .ميراث تمام پيامبرن نزد او مي باشد و آثار باقيمانده از پاكان عالم نزد او موجود است. هيچ معجزه اي از معجزات انبيا و اوصيا نيست مگر آنكه خداي متعال آنها را به دست آن حضرت ظهر نمايد تا حجت بر دشمنانش تمام گردد.

ص: 26


1- 39. زيارت حضرت صاحب الامر (ع).

ع

عدالت امام زمان

اللهم و صل علي ولي امرك القائم المومل و العدل المنتظر و حفه بملائكتك المقربين و ايده بروح القدس يا رب العالمين. (1) .خدايا! بر ولي امرت قائم، كه اميد بدو بسته شده، و عدل مورد انتظار درود فرست و او را به وسيله فرشتگان مربت در بر گير و به ارواح القدس مويدش بدار، اي پروردگار جهانيان. او همان عدل منتظري است كه اگر از عمر دنيا جز روزي باقي نمانده باشد خداي متعال آن روز را آن قدر طولاني نمايد تا خروج كرده و زمين را از عدل و قسط پر فرمايد. (2) .

عبادت آن حضرت

السلام عليك حين تصلي و تقنت. السلام عليك حين تركع و تسجد. (3) .

ص: 27


1- 40. دعاي افتتاح.
2- 41. كمال الدين ج 1 ص 280.
3- 42. زيارت آل ياسين.

سلام بر تو هنگامي كه به نماز و قنوت مي پردازي و آنگاه كه به ركوع و سجود مي روي. در عبادت يادآور جدش سيدالساجدين و زين العابدين است. از بيداري شبها بر رنگ گندم گونش زردي عارض شده و پيوسته در طول شب به ركوع و سجود باشد. (1) .

ص: 28


1- 43. فلاح السائل ص 200.

غ

غيبت ولي عصر

آن حضرت را غيبتي طولاني است كه در آن حيرت، هيچكس بر دين خود استوار نمي ماند، جز مخلصاني كه خداي متعال از ايشان بر ولايت پيوند گرفته است، ايمان را در دلهايشان نگه داشته و روح القدس تاييدشان فرموده است. (1) .پس ما نيز در اين دوران دست به دعا بر آريم كه: اللهم و لا تسلبنا اليقين لطول الامد في غيبته و انقطاع خبره عنا. (2) .خداوند! يقين را از ما به جهت درازي مدت غيبتش و بي خبر بودن از حضرتش سلب مفرما.

ص: 29


1- 44. كمال الدين ج 1 ص 304.
2- 45. دعا در غيبت امام زمان (عج).

ف

فرج مؤمنان به واسطه دعا بر امام عصر

دعاي بر فرجش همانان فرج مومنان باشد، چرا كه خود فرمود: و اكثروا الدعاء بتعجيل الفرج، ن ذاك فرجكم. (1) .پس براي تعجيل فرج بسيار دعا كنيد، به درستي كه آن فرج شما خواهد بود.

ص: 30


1- 46. احتجاج ج 2 ص 284.

ق

قرابت با خاتم الانبياء

السلام عليك يابن رسول الله السلام عليك يابن امير المومنين السلام عليك يابن فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين. (1) .آن حضرت را قرابتي با رسول خدا است كه موجب دعاي بر آن بزرگوار مي باشد، چرا كه دعا مودت است و مودت اجر رسالت: قل لا اسئلكم عليه اجرا الا الموده في القربي. (شوري / 23)

ص: 31


1- 47. زيارت سلام الله الكامل.

ک

كشف معارف براي مؤمنان

السلام عليك يا معدن العلوم النبويه. (1) .علوم و معارف، بيست و هفت حرف مي باشد كه آنچه انبياي پيشين آورده اند، جز دو حرف آن نيست. و چون قائم آل محمد (عج) به پا خيزد، بيست و بنج حرف ديگر را آورد و معارف الهي را در ميان مردم پراكنده سازد. (2) .

ص: 32


1- 48. زيارت حضرت صاحب الامر (عج).
2- 49. بحارالانوار ج 52 ص 336.

ل

لواي امام عصر

اين صاحب يوم الفتح و ناشر رايه الهدي. (1) .كجاست صاحب روز فتح و گسترنده پرچم هدايت؟!پرچمش، پرچم رسول خداست كه چون آن را بگشايد سيزده هزار و سيزده فرشته از آسمان بر او فرود آيند و همه در انتظار فرمانش باشند. (2) .

ص: 33


1- 50. دعاي ندبه.
2- 51. كمال الدين ج 2 ص 671.

م

محبت به مؤمنان

اللهم الم به شعثنا و اشعب به صدعنا و ارتق به فتقنا و كثر به قلتنا و اعزز به ذلتنا و اغن به عائلنا و اقض به عن مغرمنا و اجبر به فقرنا و سد به خلتنا و يسر به عسرنا و بيض به وجوهنا و فك به اسرنا و انجح به طلبتنا و انجز به مواعيدنا و استجب به دعوتنا و اعطنا به سولنا و بلغنا به من الدنيا و الاخره آمالنا و اعطنا به فوق رغبتنا. (1) .خدايا! به بركت وجود آن امام همام پراگندكي ما را برطرف، پراكندگي امور ما ر اصلاح، كسيختگي را از ما دور، اندك ما را بسيار، ذلت ما را عزت، خاندان ما را بي نياز، قرض ما را ادا، فقر ما را جبران، كاستيهاي ما را برطرف، سختي ما را آسان، ما را رو سفيد، اسيران ما را آزاد، خواسته هاي ما را روا، وعده هايي را كه به ما دادي وفا، دعاهاي ما را مستجاب و در خواستهاي ما را عطا فرما و به لطف و عنايات حضرتش ما را به آرزوهايي كه در دنيا و آخرت داريم برسان، و به حق او، به ما بيش از آنچه مايليم عنايت فرما.

ص: 34


1- 52. دعاي افتتاح.

آن حضرت را محبتي است به مومنان كه در حزن ايشان محزون، در مصايب ايشان متاثر و در بيماري شان متالم مي باشند، چرا كه امام، پدر دلسوز و والد مهربان است.

ص: 35

ن

نعمت محبت امام زمان

محبت و ولايش نعمتي عظيم و منتي گرانقدر بر ماست كه خداي متعال در روز قيامت از آن سوال مي فرمايد. هر كس شكر اين نعمت را به جاي آورده و از پيروان آنان باشد از رستگاران است. (1) پس سجده شكر به جاي آورديم كه: الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. (اعراف / 43)

ص: 36


1- 53. بحارالانوار ج 7 ص 272.

و

ولايت بر ما

هر گاه يقين كنيم كه آن حضرت در تمام آنچه كه متعلق به ما است از ما اولي و شايسته تر است، پس در تمام امور آن بزرگوار را بر خود مقدم مي داريم كه: النبي اولي بالومنين من انفسهم. (احزاب / 6)

ص: 37

ه

هجران ما از آن حضرت

عزيز علي ان اري الخلق و لا تري و لا اسمع لك حسيسا و لا نجوي. عزيز علي ان تحيط بك دوني البلوي و لا ينالك مني ضجيج و لا شكوي. (1) .بر من بسي دشوار است كه خلق را ببينم و تو را مشاهده نكنم و از تو هيچ صدايي حتي نجوايي هم به گوشم نرسد. بسيار سخت است كه رنج و بلا بر تو و نه بر من احاطه پيدا كند و ناله زار من به حضرت نرسد و شكوه هم به تو نتوانم كرد. دل مومن از آنچه در زمان غيبتش بيند آب شود، با اشك و خون غصه خورد و در آتش هجرش بسوزد. و لي بر همه اين مسايل صبر كند كه به برترين درجات صابران نايل آيد.

ص: 38


1- 54. دعاي ندبه.

ی

ياري ما به امام عصر

السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر و ظهور الامر. (1) .و در آخر اگر خواهي كه از يارانش باشي، پس منتظر ظهورش باش. بر طريق محبتش ثابت قدم بمان و فرجش را يگانه حاجت خود گردان و دست به دعا بر آر كه: اللهم اني اسئلك ان تريني ولي امرك ظاهرا نافذ الامر. (2) .خداوندا! از تو مي خواهم كه ولي امرت را در حالي كه آشكار شده و فرمانش گسترش يافته نشانم دهي.

ص: 39


1- 55. زيارت روز جمعه.
2- 56. دعا در غيبت امام زمان (عج).

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9
آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109