دانستنیهای یوگاناندا (جنبش نوظهور معنویت نما)

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1391

عنوان و نام پدیدآور:دانستنیهای یوگاناندا (جنبش نوظهور معنویت نما)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

گرداوری مطالب از کلیه سایت های مربوطه جمع آوری و ویرایش شده است.

مشخصات نشر دیجیتالی: اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1391.

مشخصات ظاهری: نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع: فرقه ها - جنبش های نوظهور

یوگاناندا

تاریخچه

موکوندا لعل گوش که بعدها به یوگاناندا مشهور شد در پنجم ژانویه 1893 در گوراکپور به دنیا آمد. تا 27 سالگی در هند زندگی کرد و سپس در سال 1920 به آمریکا رفت و در آنجا ماندگار شد پس از 31 سال زندگی در آمریکا و نشر علم کریایوگا سر انجام در هفتم مارس 1952 در لوس آنجلس پس از یک سخنرانی از دنیا رفت. یوگاناندا پس از اتمام دبیرستان در سال 1910 تصمیم گرفت همراه دوستش به مبعدی در بنارس برود. مدتی در آنجا بود تا آنکه یک روز وقتی به بازار رفته بود ناگهانی استادی را که بارها در مکاشفاتش دیده بود ملاقات کرد. این استاد سوآی شری یوکتشوار نام داشت. او معبدی در سرامپور داشت که نزدیک کلکته، محل اقامت خانواده یوگاناندا است.

یوگاناندا تا 1920 در آنجا بود و تحت تربیت آن استاد قرار داشت. یوگاناندا بنا بر دستور استادش به دانشگاه کلیسایی و اسکاتلندی در کلکته رفت و پس از 2 سال به شعبه جدید آن در سرامپور رفت که نزدیک معبد استادش بود.

در سال 1915 دانش آموخته شد.

در همان سال به طور رسمی وارد نظام رهبانیت شد و نام یوگاناندا را که به معنای سرور و بهجت

ص: 1

از طریق اتصال الهیست برگزید. او پس از رفتن به آمریکا و پانزده سال اقامت در آنجا در سال 1935 به هند بازگشت و در این زمان از استادش لقب (پاراهانسا) را دریافت کرد که به معنای (قوی برتر) است.

اوتا پایان عمر خویش مجرد بود و هرگز ازدواج نکرد. یوگاناندا آموزش یوگا را در سال 1917 با تاسیس مدرسه ای در یک دهکده در بنگال و با هفت شاگرد خردسال آغاز کرد. این موسسه به سرعت گسترش یافت و به موسسه ای مشهور تبدیل شد و شعبه های جدیدی پیدا کرد. در سال 1920 برای شرکت در کنگره لیبرالهای مذهبی در بوستون آمریکا دعوت شد او در آمریکا اقامت کرد و در ده سال آینده در سراسر آمریکا به سخنرانیهای متعددی پرداخت. در سال 1925 انجمن خودشکوفایی را در لوس آنجلس تاسیس کرد و سپس شعبه های مختلفی در سراسر آمریکا ایجاد شد.

بخش آموزه ها

1 - یوگاناندا و خداشناسی

اندیشه های یوگاناندا در باب خدا و خداشناسی از ابعاد مختلف قابل تبیین و بررسی است.

او در باب توصیف خدا، مشهود و روئیت خدا، جلوه های خداوند، تَجَلِّی خدا، راه های رسیدن به خدا و … مطالب گوناگونی مطرح می سازد. او در یک مکاشفه کیهانی دریافت خود را از خدا چنین بیان می دارد «شادمانی عظیمی بر اقیانوس روحم بارید، دانستم جان جانان جز بهجت ابدی و تن او جز اشعه های بی کران نور نیست …»

(سرگذشت یک یوگی، ص 218)

او خدا را دارای جلوه های گوناگون می داند برای مثال ایشوا را جلوه حکمران بون، کالی یا مادر الهی جلوه فعال در آفرینش است، جنبه های دیگری هم مانند طبیعت یا پراکرینی، اوم، روح القدس، برهمن ویشنو و شیوا وجود

ص: 2

دارند. او همچنین تثلیث مسیحیت را در سخنان خود توصیه می کند.

2 - روح و بدن های سه گانه ی او

یوگاناندا ذکر می کند:

به تَجَلِّی خدایا (براهما) در انسان آنها می گویند که همان روح است.

این روح 3 بدن دارد که به ترتیب او را می پوشانند، اول بدن مادی و سپس بدن اثیری که متعلق به عالم اثیری است، بدن سوم، نیز که از جنس اندیشه و فکر است، بدن علی خوانده می شود.

3 - تناسخ

تناسخ یکی از اعتقاداتیست که متاسفانه توسط بسیاری از عرفان های انحرافی مطرح شده و از قدیم الایام توسط برخی از انسانها پذیرفته شده است.

یوگاناندا نیز ادعا می کند که خاطراتی از زندگی گذشته و در دوره قبلی اش را به یاد دارد و این به معنای تائید تناسخ است او می گوید:

«خاطره های سال های نخستین زندگی ام را بدون نظم تاریخی به یاد می آورم. همچنین خاطره های روشنی دارم از یو زندگی دور که در آن یک یوگی بودم میان برف های هیمالیا، یادآوری خاطره های گذشته ام مرا با آینده نیز پیوند می داد.

( انسان در جستجوی جاودانگی، ص 548)

4 - کارما

کارما تاثیر اعمال گذشته در زندگی کنونی یا زندگی های آینده است.

این واژه برگرفته از کلمه سنسکریت کری به معنای انجام دادن است.

قانون توازن بخش کارما، همان قانون عمل و عکس العمل، علت و معلول و کاشت و درو کردن است.

یوگاناندا وقتی خاطرات مربوط به آهو بچه ای را که در مدرسه ی رانجی نگهداری می کرد باز می گوید، قانون کارما را در مورد حیوانات نیز اجرا می کند.

(مراجعه شود به سرگذشت یک یوگی، ص 354) از نگاه یوگاناندا یک شخص می تواند کارمای دیگری را بر دوش گیرد برای نمونه اودرباره عیسی مسیح می گوید:

عیسی مسیح خویش

ص: 3

را خون بهای خیل عظیمی از آدمیان ساخت. اگر او که صاحب قدرت های الهی بود، مشتاقانه با قانون نهفته کیهانی همکاری نمی کرد امکان نداشت از طریق تصلیب در معرض رگ قرار گیرد.

او به این شیوه عواقب کارمایی دیگران به ویژه حواریونش را به خود پذیرفت و با این کار سبب شد آنها به درجه ای صیقل یابند که بتوانند آگاهی کل یا روح القدس را که بعدها بر آنها نازل شد پذیرا باشند. به دو نمونه از سخنان یوگاناندا درباره کارما اشاره می نماییم با این وجود به نظر می رسد که هر انسانی با محدودیت های خاصی به وجود آمده. اینها نتایج عملکرد قانون کارما است.

همه بیماری ها، شکست های مالی یا سایر مشکلاتی که بدون اخطار و بدون آنکه علت آن را بدانید به سراغ شما می آید، به سببِ عملکرد شما در گذشته به وجود آمده.

(خوشه هایی از باغ عشق ص 15)

اسکلت کارمایی او که با قدرت پاک کنندگی خورشیدهای خرد شسته شده است، بی آزار در برابر انسان و حضرت حق، سر انجام از هر ناپلیدی پاک می شود.

«تقویم معنوی - اندیشه های الهام بخش برای هر روز - 21 مرداد»

5 - یوگا

یوگا برآمده از واژه سنسکریت Yoj به معنای ارتباط است.

یوگا به معنای فنونی است که از طریق آن اتحاد حاصل می شود. یوگاناندا نیز در مباحث خود به یوگا اشاره می نماید. او شیوه ی جدیدی را در یوگا کشف کرده که به تندرستی انسان کمک می کند.

او به دانش آموزان مدرسه رانچی، مراقبه و یوگا و نظام ویژه ای برای تندرستی و پرورش جسم تعلیم داده است.

این شیوه در واقع اصول (یوگادا) است که وی آن را

ص: 4

در سال 1916 کشف کرد.

6 - مراقبه

مراقبه در معنای عام کلمه به مفهوم تمرین و فنی برای درونی کردن توجه و تمرکز آن بر جنبه هایی از وجود است.

در معنای خاص مراقبه به نتیجه ی پایانی تمرین موفق چنین فنونی اشاره دارد؛ یعنی تجربه مستقیم امری از طریق ادراک شهود ی. مراقبه یکی از مسایلیست که در سخنان یوگاناندا بر آن تأکید شده است.

اما نکاتی در این رابطه نیز قابل توجه است.

7 - پلورالیسم دینی

برخی از کلمات یوگاناندا اشاره به برابری ادیان مختلف دارد؛ او آنجا که ویژگی های زندگی لاهیری ماهاسایا را بر می شمرد به این مطلب اشاره کرد که استادش پیروان ادیان مختلف را یکسان می نگریست و تمامی آنها را به کریا یوگا مشرف می ساخت «برای استاد یا شاگرد تفاوتی نداشت که شاگردان آنها هندو یا مسیحی یا بودا یا مسلمان باشند. آنها معتقد بودند که باید تعصبات دینی را از میان برداشت و همه را به یک آیین یعنی طریقت کریا یوگا دعوت کرد. انسان فقط به خدا تعلق دارد و خدا خودش را در تمام آیین ها و ادیان نشان داده است و کریا یوگا می تواند انسان اسیر جسم را از تعلقات رهانیده راه گشای او تا سیمای جوهر جاودان باشد»

(سرگذشت یک یوگی، ص 357)

یا در جای دیگر می گوید نسبت به همه ادیان حسن نیت داشته باشید، آنها را قلباً دوست بدارید. ولی به راهی که خداوند شما را به طرف آن کشانده، باور و اعتقاد داشته باشید. «خوشه هایی از باغ عشق - 335» زمانی که به نژاد یا دینی که دارید، افتخار می کنید، به خود توهین کرده اید.

«خوشه هایی از باغ عشق - 347»

ص: 5

این تعابیر برابری و تکثر ادیان را تداعی می کند، اصولاً یکی از مبانی طریقت های معنوی که مسلک یو گاناندا هم از آن مستثنی نیست، اینست که تمامی ادیان حاوی حقایقی هستند که می توانند دست گیر انسان به مقصد و مقصود باشند و هیچ دینی را بر دین دیگر ترجیح نیست. به بیان دیگر تمامی ادیان مذاهب از لحاظ شمول حقیقت برابرند که از این نظریه به پلورالیسم دینی تعبیر می شود، یعنی حقیقت و رستگاری منحصر در دین خاصی نیست و همه ادیان از حقیقت مطلق و غایت قصوا بهره ای دارند، از این رو نزاع میان ادیان برداشته شده مجادلات، تنش ها و خصومت ها برچیده می شود و صلح، همدلی، هم زبانی و همسویی جایگزین می شود پلورالیسم دینی نظریه ای جدید است که در د هه های اخیر توسط متفکر مسیحی به نام جان هیک (متولد 1922) مطرح شده و توسعه یافته است.

بخش آثار یوگاناندا

[کتب]

اشاره

او کتاب زیادی نوشته که به چند مورد از آنها که به زبان فارسی ترجمه شده است اشاره می نماییم:

1 - سرگذشت یک یوگی

ترجمه گیتی خوشدل، تهران، نشر پیکان، 1383. این کتاب را خود یوگاناندا نوشته در سال 1946 به چاپ رسیده است.

کتاب دارای 49 فصل است و تمام زندگی یوگاناندا و افکارش را باز می گوید. در لابلای خاطراتی که نقل می شود جوهره تعالیم او به خواننده منتقل می شود و خواننده به مفاهیم اساسی یوگا و آموزه های استادان آن فن پی می برد.

2 - انسان در جستجوی جاودانگی

ترجمه توراندخت تمدن (مالکی)، تهران، نشر تعالیم حق، 1380. این کتاب گلچینی از سخنرانی های یوگانانداست که در معابد، انجمن خود شکوفایی با مراکز بین المللی ایراد شده و انجمن خودشکوفایی آن را تدوین نموده است.

این کتاب حاوی

ص: 6

مطالب متنوعیست و محور خاصی ندارد. در انتهای آن اصطلاحات مربوط به تعالیم یوگا به اختصار تعریف شده است.

3 - سخنانی از پاراهاهانسا یوگاناندا (تعالیم معنوی 3)

ترجمه شراره مقدم، تهران، نشر تعالیم حق، 1380 این کتاب نیز گلچینی از سخنرانی های او درباره موضوعات گوناگون است که انجمن خودشکوفایی آن را تالیف و تدوین کرده است.

در انتهای این کتاب اصول انجمن خودشکوفایی مطرح شده است که شامل 10 بند است.

4 - او کجاست

ترجمه پوراندخت تمدن (مالکی)، تهران، موسسه نشر هما، 1378. عنوان اصلی این کتاب چنین است (نور کجاست؟

بصیرت و الهام برای رویارویی با چالش های زندگی عنوان فرعی مترجم فارسی چنین است ( چگونه می توانیم بر مشکلات زندگی پیروز شویم و عمر طولانی یابیم) معلوم نیست هدف مترجم از اضافه کردن عمر طولانی با هم چیست؟

این کتاب دارای 13 فصل است و بیشتر مطالب آن مربوط به کیفیت زندگی آرام در دنیا و ارتباط با اطرافیان و رسیدن به شادی است.

5 - خوشه هایی از باغ عشق

ترجمه پوراندخت تمدن (مالکی) تهران، نشر علم، 1384. این کتاب نیز مجموعه ای متنوع از مطالب و تعالیم یوگانانداست که محور خاصی ندارد. در این کتاب که نام اصلی اش (داستان عشق الهی) است در مورد بدن انسان و غذاهای مورد نیاز و مفید نیز مطالبی وجود دارد که در سایر کتب دیده نمی شود.

6 - تقویم معنوی (اندیشه های الهام بخش برای هر روز)

ترجمه میهن میلانی، تهران، انتشارات در سال 1384 این کتاب گلچینی از سخنان یوگانانداست که فردی به نام شری دایاماتا آن را جمع آوری کرده است.

این کتاب به جای شماره صفحات، روزهای سال را نوشته و در هر روز مطلبی را مطرح کرده است که فرد باید در آن روز و مراقبه مربوط به آن روز درباره اش فکر

ص: 7

کند.

مقالات

مقالاتی از یوگاناندا به زبان انگلیسی در سایت crystalclarity. com وجود دارد. تعدادی از آنها عبارتند از:

1 - شفا یافتن از طریق اظهار معنوی

2 - کشف شادی در زندگی

3 - شهود

4 - چگونه کریسمس را جشن بگیریم.

5 - یک پیام سال نو

6 - در معبد قلب های متحد

7 - چرا مردم به دنبال شرند؟

8 - عشق و جمال مادر الهی

9 - همیشه به نور بنگرید و …

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109