حج 28

مشخصات كتاب

سرشناسه : بابايي، رضا ، 1343 -

عنوان و نام پديدآور : كتاب حج 28/رضا بابايي، علي اكبر جوانفكر؛ [به سفارش] حوزه نمايندگي ولي فقيه در امور حج و زيارت.

مشخصات نشر : تهران: مشعر 1387.

مشخصات ظاهري : 416ص.

شابك : 50000 ريال 978-964-540-141-0

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

يادداشت : عنوان ديگر : حج 28: گزارش حج سال 1428ھ. ق.

عنوان ديگر : حج 28 : گزارش حج سال 1428ھ. ق.

عنوان ديگر : گزارش حج سال 1428ھ. ق.

موضوع : بعثه مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت.

موضوع : حج.

شناسه افزوده : جوانفكر، علي اكبر ، 1338 -

شناسه افزوده : بعثه مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت . معاونت آموزش و تحقيقات .

رده بندي كنگره : BP3/ب6 ب2 1387

رده بندي ديويي : 297/06

شماره كتابشناسي ملي : 1288948

ص:1

اشاره

ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

ص:8

ص:9

ص:10

ص:11

ص:12

ص:13

ص:14

ص:15

ص:16

ص:17

ص:18

مقدمه

كنگره بين المللى جهان اسلام

ص:19

حج، آيينه درخشان اسلام و شناسنامه پرافتخار امت بزرگ اسلامى از آغاز تا كنون بوده است. حضور جهانى مسلمانان در اين مجمع معنوى و بين المللى، چنان فايده بخش و اثرگذار است كه هيچ عبادت و منسك و برنامه ديگرى را نمى توان جايگزين آن كرد. فوايد و منافع بى مانند حج، بسيار فراتر از پيامدهاى يك برنامه اجتماعى يا يك عمل ساده عبادى است.

عده اى حج را جز عبادتى معنويت زا نمى بينند و گروهى نيز به خطا كوشيده اند تا گردهمايى عظيم مسلمين جهان را در ايام حج، ميتينگ سالانه و سياسى آنان شمارند و بس. اما به واقع حج ابراهيمى (ع) تركيبى مقدس از همه عناصر عبادى و سياسى و رفتارى و اخلاقى همه اديان توحيدى است. بدين رو است كه مى توان گفت حج، عبادتى ويژه و سرشار از ويژگى ها است؛ ويژگى هايى كه جمع همه آن ها در غير فريضه حج ممكن نيست.

مى سزد در طليعه كتاب حج 86 شمارى از خصائل و خصايص حج را بر اساس آموزه هاى دينى و رهنمودهاى اولياى الهى بازگوييم تا آشكار گردد كه امت اسلامى چه اندازه نياز به حج كامل و حج گزاران واقعى دارند و از اين رهگذر چه خيرات

ص: 20

و مواهبى نصيب جامعه بزرگ اسلامى مى شود. آنچه در پى مى آيد شمارى اندك از فوايد عمومى و فردى حج است كه به اختصار باز مى گوييم:

ويژگى مهمى كه اهداف اجتماعى و بين المللى حج را ممكن الوصول كرده است، معنويت زايى و ماهيت عبادى آن است. بى شك جز در محيطى آكنده از معنويت و روحانيت، نمى توان گام مهمى در هيچ عرصه ديگرى برداشت. معنويت و قدسيت حج، زمينه را براى همدلى و همراهى همگانى هموار مى كند و دل ها را براى همگرايى بيشتر وصميميت پايدار، انگيزه مى بخشد. جز در سايه سار چنين فضاى معنويت بارى، دستيابى به ساير اهداف ناممكن است. بدين رو است كه در كانون اعمال و مناسك حج، برنامه هاى عبادى قرار دارند و حج گزاران نيز بايد اين مقوّم نيروزا را پيش و بيش از همه در نظر آورند. نيز از همين رو است كه بر كارگزاران حج است كه برنامه هاى فردى و عمومى حج تمتع و عمره را به گونه اى مديريت كنند كه اصل مهم «معنويت زايى حج» آسيب نبيند، بلكه جان تازه بگيرد.

به فرموده فاطمه زهرا- سلام الله عليها- حج، بنيان هاى دين را استوارتر مى كند، و آنچنان كه ايمان براى تطهير از شرك است، حج نيز براى رهايى از سستى و تفرقه است: جعل الله الايمان تطهيرا لكم من الشرك ... والحج تشييدا للدين؛ «(1)»

«پس خداوند ايمان را براى تطهير شما از شرك نهاد و ... حج را براى استوارى دين.»

ديندارى و باورمندى مؤمنان در حج اوج مى گيرد و اين اوج گيرى زمينه مساعدى براى هرگونه ارتقاى معنوى و بازسازى روحى است. در اين فريضه بزرگ و چند لايه الهى، احكامى وجود دارد كه عمل به آن ها بهترين تمرين براى اعتقادات قلبى و تعبدى حج گزار است؛ زيرا برخى از آن ها به سادگى با عقل محدود بشرى توجيه پذير نيست. چون وچرا در بسيارى از احكام عمره و تمتع، پاسخ روشن و ساده اى ندارد، و به همين دليل عمل به آن ها ارج و اجر بيشترى را در پى مى آورد. به مَثَل، چرا در سعى ميانصفا و مروه، بايد هروله كرد و در موقعيت ديگر، فقط راه رفت؟ چه فرقى ميان آن دو


1- از خطبه حضرت زهرا عليها السلام در مسجد النبىص. ر. ك: طبرسى، الاحتجاج، انتشارات اسوه، ج 1، 279- 253.

ص: 21

است؟ چرا در رمى جمرات، بايد شمار و اندازه سنگ ها معين باشد؟ چرا زمان رمى محدود و موقت است؟ بر اساس كدام برهان عقلى، توقف در عرفات و مشعر و منا بايد در زمان خاصى از ماه ذى الحجه باشد؟ چرا بايد از مبدأ مشخصى طواف را شروع كرد و در نقطه معينى به اتمام رساند؟ از اين گونه پرسش ها در اعمال و مناسك حج بسيار است كه پاسخى روشن و از نوعى كه ما به آن عادت داريم، وجود ندارد. اين وضعيت، روح تعبد را در كالبد ذهن حاجى زنده مى كند و جسم و جان او را براى اعمالى دشوارتر آماده مى سازد. مسلمان، يعنى كسى كه دل و جان و روح و تن خويش را تسليم حق كرده است، و حج تمرين تاريخى مسلمانان براى نيل به اين كرامت بزرگ است.

از ديگر ويژگى هاى حج محمدى (ص) گستره تاريخى و جغرافيايى آن است. حج، عصاره همه تاريخصدر اسلام در ايامى معدود و در ميان نمايندگان همه ممالك اسلامى است. هيچ عبادتى و هيچ برنامه دينى ديگرى را نمى توان يافت كه چنين عرض و طول شگفتى داشته باشد. در اين فريضه جهانى و در عين حال متمركز، هر ساله از هر ده هزار مسلمان در هريك از كشورهاى اسلامى، يك نماينده مى آيد و با خود اخبار و آمال و واقعيت هاى منطقه خود را نيز مى آورد. چنين گردهمايى عظيمى با چنان پشتوانه اى از دين و معنويت، در هيچ دين و آيين و ملتى سابقه ندارد. بدين رو است كهصديقه كبرى، حضرت فاطمه زهرا 3 حج را استوارسازى پايه هاى دين خوانده و آن را در شمار اصلى ترين آموزه هاى قرآن و سنت شمرده اند.

حج هر ساله بهانه مباركى براى مسلمانان و هيأت هاى نمايندگى سراسر جهان اسلام است تا در اجتماعى بزرگ و باشكوه گرد هم آيند و ضمن رايزنى درباره وضعيت جهان اسلام، از معارف و ميراث معنوى اين ماه رحمت بهره ببرند. حج، سى مرغ پراكنده را به سيمرغ قاف نشين تبديل مى كند و جهانى را زير پر خود مى گيرد. آنگاه كه مسلمانان گرد كعبه مى گردند، گردش عظيم و شكوهمند امتى به نمايش در مى آيد كه همه منيت ها و فرديت هاى خود را در شهر و خانه خويش باقى گذاشته اند و جز مهر و همدلى با خود نياورده اند. از اين رو است كه مى توان با اطمينان گفت حج

ص: 22

مهم ترين آيين اجتماعى اسلام است. اين مناسك در دل خود واجد ارزش هاى بى بديل و ظرفيت هاى بى منتها است. به گفته مقام معظم رهبرى در پيام به حجاج، مسلمانان بايد از فرصت اين اجتماع بى نظير استفاده نموده، به مشورت درباره مهم ترين مشكلات جهان اسلام بپردازند.»

از سوى ديگر، حال وهواى معنوى و فضاى روح بخشى كه در حج وجود دارد، اين امكان را فراهم مى آورد كه حاجيان پس از انجام فرايض دينى خود با دلى پاك و اميد به غفران الهى، همچون مولودى كه به تازگى از مادر زاده شده است، به خانه هاى خود بازگردند، با دستانى پر از اميد و شور و معنويت.

ايرانيان و حج

جايگاه و مكانت ايرانيان در حج، ويژه است. رفتار، نظم، شور معنوى، همدلى و همگرايى، برون گرايى و اهتمام به امور همه مسلمين، شاخصه هاى حاجى ايرانى است. شگفت آنكه ايرانيان حتى پيش از اسلام نيز كعبه را حرمت مى نهادند و مقدسش مى خواندند. براساس اخبار نقل شده، ايرانيان پيش از اسلام، به كعبه به عنوان يك خانه مقدس احترام مى گذاشته اند و افرادى نيز براى زيارت به آنجا سفر مى كرده اند. مورخ معروف، مسعودى در اين باره مى نويسد:

«ايرانيان از زمان هاى قديم براى كعبه احترام قائل بوده، به زيارت بيت الله مى رفتند. آخرين فرد معروف ايرانى كه پيش از اسلام به حج رفت، بابك پسر ساسان، جد اردشير بابكان بوده است. [او پس از طواف كعبه بر سر چاه زمزم رفت و زمزمه كرد».

يكى از شاعران پيشين نيز، گفته است: «ايرانيان روزگاران قديم بر سر چاه زمزم زمزمه مى كردند»؛ [برخى از شاعران دوران اسلامى، نيز به اين مسئله اشاره كرده اند. به گفته يكى از آنان:

«ما از دوران باستان پيوسته به حجّ خانه مى آمديم و يكديگر را در ابطح با امن و امان ديدار مى كرديم. بابك پسر ساسان همه اين راه را پيموده تا به خانه كهن

ص: 23

[كعبه رسيده و از روى ديوارى طواف كرد. وى بر سر چاه اسماعيل، كه تشنگان را سيراب مى كند، زمزمه ها نمود.» «(1)»

ابن خلدون در مقدمه خود مى نويسد: «ايرانيان نيز به حج مى رفتند، به كعبه نزديكى جسته و هدايايى تقديم مى كردند. پادشاهى مانند كسرى و ديگران اموال و گنجينه هاى بسيارى براى كعبه مى فرستادند. داستان شمشيرها و آهوان زرينى كه عبدالمطلب هنگام كندن چاه زمزم پيدا كرده بود، معروف مى باشد. اين آهوان زرين از هداياى ايرانيان بوده است». «(2)»

بدين رو است كه مى توان مدعى شد كه حج در نزد ايرانيان از قديم مكانت خاصى داشته است. اما آنچه در سال هاى اخير احيا گرديد، سمت وسوى ابراهيمى حج است. حج ابراهيمى كه در بيانات بنيانگذار جمهورى اسلامى، حضرت امام خمينى 1 آمده است، معجونى شفابخش است كه در تركيب آن، مهم ترين عناصر دينى و انسانى حضور رسانده اند. حج ابراهيمى، انسان ساز، اخلاقى، الهام بخش، تحول آفرين، كارآمد در تأمين منافع مادى و معنوى جهان اسلام، وحدت ساز و تأثيرگذار بر سرنوشت جهان و همه جوامع اسلامى است. اين حج و اين نوع حج گزارى، گوهرى است ارزنده كه ارزش آن بسى بالاتر از همه منابع مادى در كشورهاى اسلامى است.

اما حج 86 كه بيست و هشتمين حج ايرانيان، پس از پيروزى انقلاب اسلامى در اين سرزمين است، حكايتى ديگر و خواندنى دارد كه شمّه اى از آن را در اين اثر مى خوانيد. به گفته همه مسئولان و زائرانى كه پيش از اين نيز توفيق حج گزارى داشته اند، حج امسال آرامش و طمأنينه اى فراموش ناشدنى داشت. حادثه ها و ناهماهنگى ها و ناملايمات در حج امسال به حداقل رسيد. تجربه هاى گرانقدر كارگزاران حج، وصبر و متانت زائران ايرانى، زمينه را براى حجى شورانگيز و بى گيروگره هموار كرد و اين همه را بايد از مدد عنايات اولياى الهى و كوشش كارگزاران گمنام دانست.


1- مروج الذهب، ج 1،صفحه 236.
2- مقدمه ابن خلدون، ج 1،ص 696- 697.

ص: 24

برنامه ها و ويژه هاى حج 1386، همگى سمت وسوى وحدت طلبانه و انسجام جويانه داشت. نامگذارى سال 86 به سال «وحدت ملى و انسجام اسلامى» و همچنين توصيه هاى مقام معظم رهبرى در طليعه برنامه هاى هفته حج، خط مشى حج سال جارى را تعيين كرد. از همين رو همه برنامه ها و فعاليت هاى آموزشى، فرهنگى و تبليغى حج 86، وحدت زا و تفرقه زدا بود. چندين همايش و ده ها سخنرانى و نشست عمومى در بعثه جمهورى اسلامى ايران در مدينه و مكه، با محوريت انسجام اسلامى برگزار گرديد و در همه آن ها بر اتحاد جهانى مسلمين در برابر مشكلات و خطرات تأكيد شد. خطيبان، گويندگان، نويسندگان، محققان، مجريان و همه دست اندركاران برنامه هاى حج سال 86، موضوع وحدت و انسجام را همچون نگينى درخشان در كانون بيانات و قلم زنى هاى خود گنجانده بودند. نيز مديران ارشد، به ويژه آيت الله رى شهرى در همه ديدارها و گفت وگوها و نشست ها از هر فرصتى براى يادآورى انسجام اسلامى و ضرورت آن سود مى جستند و اين آواى خوش را همه جا سردادند.

در پايان مى سزد كه همت همه كاركنان و كارگزاران بعثه و سازمان حج و مديريت كاروان ها را ستود و يك يك آنان را دست مريزاد گفت. اما آنچه سزاوارتر است، قدردانى از گمنامان حج است؛ يعنى آنان كه كمتر ديده مى شوند، اما پشتصحنه ايستاده اند و بيشترين سهم را در پيشبرد برنامه هاى حج دارند. برخى از زحمت كشان و ياوران حج، چنان پنهان و گمنام اند كه هرگز نامى از آنان به ميان نمى آيد؛ اما به حتم بيشترين بار و سختى و سنگينى كار بر دوش آنان است. در واحدهاى اجرايى، در آشپزخانه ها، در ميان مديران كاروان ها، در شمار روحانيان كاروان و مانند آن ها، گاه كسانى ديده مى شوند كه حضورشان گره گشا است و غيبت شان مشكل زا. اما آنان نام و نان خويش را نذرصاحب كعبه كرده اند تا زير آسمان حج، اوج گيرند و در درياى رحمت الهى موج زنند.

درباره كتاب حاضر

تهيه و تدوين كتاب حج، در شمار مسئوليت هاى معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى است. در سال هاى پيش استادان و نويسندگان مبرزى مسئوليت تأليف

ص: 25

كتاب حج را برعهده داشتند كه جا دارد همت و ذوق شان را سپاس گزاريم. آقايان رسول جعفريان، رضا مختارى، محمدحسين رجبى و مهدويان تأليف و آماده سازى كتاب حج را در سال هاى گذشته به سامان رساندند. در سال جارى، اين جانبان على اكبر جوانفكر و رضا بابايى، عهده دار اين مسئوليت سنگين شديم. توفيق حضور در حج تمتع 1386 و اداى مناسك اين عبادت سترگ، از مواهب اين مسئوليت مبارك بود. در ايام حضور در بعثه و در هنگامه هاى اداى مناسك، هماره در پى يافتن و جمع آورى اطلاعات لازم بوديم تا از رهگذر آن ها، كتابى درخور و ماندنى پديد آوريم. اگرچه همكارى بيشتر واحدهاى بعثه و ارائه گزارش هاى مستند، كار تدوين اين اثر را آسان تر مى كرد، اما نگارندگان كوشيدند از نزديك ترين منابع و مجارى اخبار، اطلاعات مفيد را گرد آورند و بر روى كاغذ بنشانند. به حتم كتاب ها و گزارش نامه هاى حج، از موثق ترين و ماندگارترين منابع براى تحقيقات آيندگان در موضوع حج در جمهورى اسلامى است. بدين رو كوشيده ايم كتابى جامع و متقن پديد آوريم و به آيندگان بسپاريم.

آنچه در اينجا گفتنى است، حذف زوائد و اطلاعات غير ضرور از كتاب حاضر است. كتاب هاى حج در سال هاى گذشته با همه نيكى و پسنديدگى آن ها، خالى از زوائد و قلم فرسايى و ذكر نكات كم اهميت نيست. اين سليقه و شيوه، باعث افزايش حجم كتاب ها شده بود و استفاده از آن ها را قدرى مشكل مى كرد. از اين رو در اين اثر كوشيديم كه مهم ترين اخبار و مربوطترين اطلاعات را در اختيار خوانندگان گرامى قرار دهيم.

مرورى بر بخش هاى مختلف كتاب

در بخش نخست، مرورى به ويژگى هاى مهم و برجسته حج 86 مى كنيم؛ تا در يك نگاه معلوم گردد كه حج سال جارى چه تفاوت ها و برجستگى ها و احيانا كاستى هايى نسبت به سال هاى پيش داشته است.

در بخش دوم، گزارش گونه اى از فعاليت ها و برنامه هاى پيش از حج آمده است تا

ص: 26

خواننده گرامى بداند كه مقدمات حج، چگونه به سرانجام مى رسد.

«حج 86 در آيينه آمار» عنوان بخش سوم كتاب است كه در آن زبان آمار، گزارشى روشن از وضعيت ها و موقعيت هاى حج 86 به خواننده مى دهد.

بخش چهارم كتاب، روزشمار يا كرنولوژى حج 86 است. در اين بخش نيز كوشيده ايم كم گوى و گزيده گوى باشيم و از هر درى سخن نگوييم.

خدمات فرهنگى، اجرايى، بهداشتى، اسكان، حمل ونقل و مانند آن ها را در فصل پنجم كتاب گرد آورده ايم. در اين بخش، به تفكيك خدمات بخش هاى مختلف بعثه و سازمان حج گزارش شده است.

بخش پايانى كتاب «خواندنى ها و اخبار پراكنده» است كه حاوى اطلاعاتى درباره حج گزارى كشورهاى ديگر است. خواننده اين فصل، پس از مطالعه اين قسمت از كتاب مى تواند به مقايسه واقع بينانه اى ميان حج كشورهاى اسلامى دست يابد.

تصاوير و ضميمه ها نيز در انتهاى كتاب، خاطرات را زنده مى كنند و گواهصادقى بر تلاش پيگير و بى وقفه كارگزاران فرهنگى و اجرايى حج جمهورى اسلامى ايران است.

اميد مى بريم اين اثر برگى ارجمند در تاريخ مكتوب حج در ايران اسلامى باشد و خداى ابراهيم و اسماعيل، راه زيارت و وصال را به روى همه آرزومندان كعبه بگشايد. آمين يارب العالمين.

ص:27

ص:28

ص:29

در آستانه حج

1. هفته حج

هفته حج، طليعه شكوهمندترين عبادت سالانه مسلمين جهان است كه هر سال در هفته نخست ذى قعده در ايران، همزمان با ميلاد خجسته فاطمه معصومه 3 برگزار مى شود. امسال، اين هفته مبارك با روزهاى 21 تا 27 آبان برابر شد. مهم ترين رسالت هفته حج، آماده سازى فضاى معنوى و عمومى كشور، و يادآورى روزهاى بزرگى است كه در ايام حج از راه مى رسند. به همين دليل، سازمان ها و نهادهاى فرهنگى، در هفته حج مى كوشند با برنامه هاى آموزشى و تبليغى و برگزارى گردهمايى هاى علمى، بر آمادگى ذهنى و علمى راهيان كوى يار بيفزايند و آنان را بر كسب معرفت و معنويت بيشتر يارى رسانند.

بيش از يك صد هزار زائر ايرانى در هر سال براى اداى فريضه حج واجب و زيارت حرم نبوى و ائمه بقيع، راهى مكه مكرمه و مدينه منوره مى شوند و اين امر به معناى آن است كه ميليون ها تن از هموطنان مسلمان ايرانى در هر سال به طور مستقيم و غيرمستقيم با مسائل حج مرتبط مى شوند و با آن احساس قرابت خاص مى كنند. به اين ترتيب مى توان گفت كه حج در فضاى زندگى ايرانيان معنا و مفهوم ويژه اى پيدا كرده

ص: 30

است و دست اندركاران حج با توجه به اين واقعيت است كه ويژه برنامه هاى هفته حج را طراحى و اجرا مى كنند.

هفته حج در يك نگاه

اشاره

برنامه هاى هفته مبارك حج در سال 1386 با ديدار و ملاقات كارگزاران حج و گروهى از راهيان خانه خدا با مقام معظم رهبرى آغاز شد. همايش هاى تخصصى حج از جمله همايش عمومى روحانيون و مديران كاروان ها و نيز روحانيون كاروان هاى اهل سنت و همايش معاونت بين الملل بعثه، با حضور نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى، مسئولين سازمان حج و زيارت و ساير شخصيت هاى فرهنگى، در آستان مقدس حضرت عبدالعظيم (ع) برگزار گرديد. در اين همايش ها مديران و مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت، روحانيون و مديران كاروان ها، اعضاى هيات پزشكى و كليه عوامل تداركاتى و پشتيبانى حضور داشتند.

بازگشايى موزه حج و بازديد از گنجينه هاى آن به مدت 7 روز، از ديگر اقدامات هفته حج در سال جارى بود. اين نمايشگاه ارزشمند پذيراى مردم، محققان و علاقه مندان به فرهنگ حج به ويژه جوانان، دانشجويان و دانش آموزان بود. در اين موزه كه در محل سازمان حج و زيارت برگزار گرديد، علاوه بر نسخ خطى كلام الله مجيد و تابلوفرش هاى نفيس با نقش اماكن مقدسه، مجموعه اى از زيباترين تصاوير نمايانگر مناسك حج ابراهيمى و ساير اقلام موزه اى در معرض ديد بازديدكنندگان قرار گرفت.

راهيان بيت الله الحرام با حضور در ميعادگاه هاى نماز جمعه سراسر كشور قبل از عزيمت به سوى خانه خدا با خداى كعبه تجديد ميثاق كرده، شكوه تجمع پيروان ابراهيم (ع) را به نمايش گذاشتند و آيت الله رى شهرى، سرپرست حجاج ايرانى، پيش از خطبه هاى نماز جمعه تهران در هفته حج سخنرانى كرد.

مراسم گرامى داشت هفته حج در ساير استان هاى كشور نيز برگزار گرديد كه

ص: 31

ضمن آن كارگزاران حج در طول اين هفته با ايجاد فضاى مناسب معنوى از جمله برپايى نمايشگاه هاى استانى مردم را بيش از پيش با فرهنگ، مناسك و احكام حج ابراهيمى آشنا كردند.

1- 1. نمايشگاه حج (21 تا 27 آبان)

نخستين نمايشگاه هفته حج در نمايشگاه بين المللى تهران، و همزمان در بسيارى از شهرهاى كشور برگزار شد. نمايشگاه تخصصى حج و زيارت توسط بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت، نخست بهصورت آزمايشى و براى بازديدكنندگان داخلى از جمله مديران و روحانيون كاروان ها و كارشناسان حج و زيارت، راه اندازى شد و پس از بررسى ها و رفع نواقص، در هفته حج براى بازديد عموم گشايش يافت. نمايشگاه حج امسال براى نخستين بار بهصورت وسيع و خارج از سازمان حج برگزار شد و تمام نهادهايى كه به نوعى در برگزارى فريضه الهى حج، سازمان حج و زيارت را يارى مى كنند، در اين نمايشگاه حضور داشتند. بعثه مقام معظم رهبرى، سازمان حج و زيارت، بانك هاى مرتبط، نشر مشعر و ستاد عمره دانشجويى سازمان دانش آموزى از جمله نهادهايى بودند كه در اين نمايشگاه حضور رسانده، به ارائه محصولات فرهنگى و گزارش كاركرد خود در طول مراسم حج و عمره مفرده پرداختند.

اين نمايشگاه كه به «حج مظهر تجلى اتحاد ملى و انسجام اسلامى» نامگذارى شد، از تاريخ 21 آبان ماه به مدت يك هفته در سالن هاى 17 و 18 و 19 نمايشگاه بين المللى تهران داير بود. در نمايشگاه بزرگ حج كه امسال براى نخستين بار در تهران برگزار گرديد، ماكت ها وصحنه هاى مناسك حج و نيز زيارت مدينه منوره، از حركت زائران بيت الله الحرام از فرودگاه مهرآباد تهران، ورود به هواپيما، ورود به فرودگاه جده، مسجد جحفه، مسجد تنعيم، مسجدالحرام تا عرفات، مشعر، منا (جمرات و قربانگاه) و ... طراحى شده بود. در اين نمايشگاه همچنين همه بخش هاى سازمان حج و زيارت، محصولات و قابليت هاى خود را عرضه كردند.

سازمان حج و زيارت در اطلاعيه خود از خانواده هاى تهرانى خواست كه در

ص: 32

هنگام بازديد از نمايشگاه بزرگ حج، كودكان و نوجوانان خود را نيز همراه خود بياورند تا آنان از كودكى با مناسك حج و فضاهاى معنوى آشنا شوند. بدين رو تعدادى از غرفه هاى اين نمايشگاه به كودكان اختصاص يافت و در آن امكانات نقاشى، خطاطى، خاطره نويسى و .... با جوايز گوناگون فراهم گرديد.

آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت، پس از بازديد از نمايشگاه تخصصى حج، آماده سازى اسناد مربوط به سير تحولات 15 ساله بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت را زمينه اى براى بررسى ها و اظهارنظرهاى كارشناسانه برشمرد. رييس سازمان حج و زيارت و تعدادى از معاونان بعثه مقام معظم رهبرى، نماينده ولى فقيه در امور حج را در اين بازديد چندساعته همراهى مى كردند.

در اين نمايشگاه بخش هاى مختلف بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت، عملكردهاى گذشته و طرح هاى اجرايى خود را با نگاه به چشم انداز بيست ساله حج و زيارت ارائه كردند.

1- 2. ويژه نامه نمايشگاه بزرگ حج

همزمان با برگزارى نمايشگاه بزرگ حج با نام «حج مظهر تجلى اتحاد ملى و انسجام اسلامى» ويژه نامه اى به همين منظور از سوى حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت منتشر شد. در اين ويژه نامه هشت صفحه اى، مطالبى با عناوين" چشمه حج"،" پايان حسرت"،" عاشق حج"، حج ابراهيمى و حج حسينى"،" روزهاى پيامبر"،" تاكه از جانب معشوق نباشد كششى"،" پرواز تا ديار دوست"،" سفر تا همسايگى خدا" و برخى اطلاعات آمارى مربوط به سفر عمره و تمتع سال جارى درج گرديده بود. مدير ارتباطات و اطلاع رسانى حوزه نمايندگى ولى فقيه در حج و زيارت، هدف از انتشار اين ويژه نامه را در آستانه حج تمتع سال 86 گسترش فضاى معنوى در ميان زائران و مشتاقان زيارت خانه خدا و بهره گيرى بيشتر از كنگره عظيم حج ابراهيمى ذكر كرد. ويژه نامه نمايشگاه حج همه روزه در غرفه روابط عمومى بعثه مقام معظم رهبرى توزيع مى گرديد.

ص:33

1- 3. ديدار كارگزاران با مقام معظم رهبرى

اشاره

در اين ديدار (چهارشنبه 23 آبان 1386- 3 ذيقعده 1428- 14 نوامبر 2007) حضرت آيت الله خامنه اى- مد ظلّه- از همه كارگزاران و زائران خواستند كه زمينه هاى وحدت و انسجام امت اسلامى را در حج سال جارى فراهم كرده، در رفع موانع آن بكوشند. ايشان با تأكيد بر لزوم رعايت انسجام اسلامى و محور بودن آن در مراسم حج امسال، تصريح كردند:

«امروز مهم ترين نياز دنياى اسلام، وحدت و همدلى است و همه- اعم از كشور ميزبان و حجاج كشورهاى مختلف، به ويژه حجاج ايرانى- بايد در جهت انسجام اسلامى و جلوگيرى از بروز هرگونه زمينه اختلاف تلاش كنند ... تحريك عواطف مذهبى و فراهم كردن زمينه اختلاف، گناه است و كسانى كه اين كار را انجام دهند در واقع به برآورده شدن هدف سازمان هاى جاسوسى آمريكا و رژيمصهيونيستى كمك كرده اند و در پيشگاه الهى نيز به شدت مؤاخذه خواهند شد ... حج فرصتى كم نظير براى مسلمانان به منظور شناخت آراء و افكار يكديگر و بررسى مشكلات دنياى اسلام و تبادل نظر در اين خصوص است ... در حج امسال مسئله انسجام اسلامى بايد مورد توجه جدى قرار گيرد و از دولت ميزبان هم انتظار مى رود همان ديدگاه هايى را كه درخصوص لزوم وحدت مسلمانان و جلوگيرى از بروز زمينه هاى اختلاف بيان مى كند، در مرحله عمل نيز به اثبات برساند ...»

معظم له، زائران خانه خدا را به اداى اعمال حج و تلاوت قرآن همراه با تدبر توصيه و خاطر نشان كردند:

«زائران مراقب باشند كه برخى انگيزه هاى كوچك دنيايى، آنان را از بركات اين مراسم عظيم معنوى محروم نكند.»

ايشان همچنين از تلاش هاى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران خانه خدا و رييس سازمان حج و زيارت قدردانى كردند.

محورهاى بيانات معظم له در اين ديدار به اين قرار است:

- حج، فرصت بسيار گرانبها و بزرگى است.

ص: 34

- امروز دنياى اسلام براثر ناديده گرفتن اين ذخيره عظيم الهى (حج) ضربه مى خورد.

- يكى از آيات لطف الهى به ايران، همين حجّ است.

- برائت يكى از بركات بزرگ حجّ است.

- حج، سفر سياحت نيست؛ سفر رياضت است.

- در حج، اصلًا همه چيز بر مبناى سخت گيرى بر حاجى است. احكام حج نيز همين طور است؛ يعنى حج، جاى خوش گذرانى نيست.

- سرگرم شدن به زخارف پوچ و بى ارزش و سرگرمى هاى معمولى دنيوى در حج، بلاى بزرگى براى حاجى است.

- نكته اى كه در قضيه حج بهصورت يك نقطه ملالت انگيز در ذهن بنده هست، اين سوغاتى ها و مخارج زياد است. سوغاتى، فى نفسه چيز خوبى است؛ اما اين كه بروند يك محموله كذايى درست كنند و بياورند، تلويزيون را روى سرشان بگيرند، ببرند در معبر نماز مردم، واقعاً كار بدى است.

- آن شكوه و عظمت اسلامى كه حجّ ما دارد، بحمداللَّه آن رسايى و بلاغى كه حجّ ما دارد، بر اثر جنبه هاى معنوى است، والّا جنبه هاى مادّى و ظاهرى و تشريفات، كمترين اثر را دارد.

- حج در بين همه فرايض اسلامى، آن فريضه ممتازى است كه هم جنبه الهى و معنوى و فردى آن و هم جنبه اجتماعى اش، از بقيه واجبات امتياز دارد.

- حج يك واجب طولانى، مستمر، مركّب و متشكّل از انواع و اقسام عبادات است.

- هر انسان با استعدادى كه از اين چند روز ايام حج حقيقتاً درست بتواند استفاده كند، از جنبه فردى آن، همين يك سفر براى اصلاح او تا آخر عمر كافى است.

- جنبه اجتماعى حج، يك عالم غريبى است، محشرى است، چيز ماندگارى است.

- واقعاً اگر از يك موسم حج، به لحاظ جنبه اجتماعى، درست استفاده شود، يك مراسم حج در يك سال كافى است كه دنياى اسلام را متحوّل كند.

- حج، فرصت خودسازى و بازسازى اخلاقى و معنوى و فرصت ديدن شوكت

ص: 35

اسلام است.

- دست خالى برگشتن از حج، يعنى توفيق نيافتن به بازسازى اخلاقى، به عبرت گيرى و به بهره مندى معنوى.

- حج براى عبادت، معنويت و بصيرت است.

- حج براى پيام معنوى و سياسى اسلام است.

- حج از يك طرف مظهر معنويت است، از يك طرف مظهر وحدت است و از طرف ديگر مظهر برائت از دشمنان خدا، برائت از مشركين و ايادى شرك و كفر است.

- حج مظهر ظهور و تلألؤ سياست هاى بين المللى و جهانى اسلام است.

- وراى همه اسرارى كه حج دارد، سرّ ديگر آن رياضت كشى است.

- اگر حج، به گونه اى كه طبيعتِ اين واجب اقتضا مى كند، تحقّق پيدا كند، بسيارى از مشكلات مسلمان ها حل خواهد شد.

- حج، حامل معنويت و وحدت و آگاهى و معرفت است.

- حج مى تواند دنياى اسلام را متوجّه مسؤوليت سنگين خود كند.

- مسأله حج و استفاده از همه ظرفيت هاى اين واجب عظيم الهى، بهبود حال مسلمين جهان و همه كشورهاى اسلامى است.

- حج يك واجب استثنايى و يك مراسم عجيب و پُر رمز و راز است. حج، يك حركت عبادى خالصِ عميق، همراه با خضوع، خشوع، ذكر، عبادت، تضرّع، توسّل و با حالت اجتماع است.

- در حج، سرگرم شدن به خريد و فروش و معامله و اين قبيل چيزها مضرّ است.

- يك نكته بسيار اساسى در حج، مسأله برائتِ از مشركين، مستكبرين، معاندين و مخالفين دنياى اسلام است.

- حج، جلوه امّت اسلامى است. در هيچ جاى ديگر ما نمى توانيم اين طور امّت اسلامى را يكپارچه نشان دهيم و در مقابلِ چشم مخالفان و معاندان و دشمنان بگذاريم.

- همه ابعاد و جوانب حج مهمّ است؛ هم جوانب فردى، هم جوانب جمعى آن.

- حُجّاج ايرانى و برادران و خواهران عزيزى كه از كشور ما به حج مشرّف

ص: 36

مى شوند، بايد حفظ آبروى ملت ايران و نظام اسلامى را هم يكى از مقاصد و هدف هاى بزرگ خود قرار دهند.

- كسانى كه به حج مى روند و مى آيند ... واقعاً بايد مثل كسانى باشند كه تازه از مادر زاده شده اند.

- حج يك آبشار جارى و يك شط عظيم شستشوى معنوى و روحى است.

- حج، كانون معارف اسلام و بيان كننده سياست كلى اسلام براى اداره زندگى انسان است.

- هر كس حج را از هويت سياسى آن جدا كند، يا جاهل است و يا مغرض.

- حج، مظهر توحيد و نفى و رمى شيطان و تكرار شعار ابراهيم (عليه السّلام) است كه گفت: «انّى برى ء من المشركين».

- [حج ،صحنه اتحاد عظيم امت اسلامى، برگرد محور توحيد و برائت از مشركين و نفى و طرد همه بت ها است.

- حج بى برائت، حج بى وحدت، حج بى تحرك و قيام، حجى كه از آن تهديد كفر و شرك برنخيزد، حج نيست و روح و معناى حج را فاقد است.

- حج مى تواند ... عظمت مسلمين را به آنان برگرداند و آنان را از حقارت و احساس ذلتى كه بر ايشان تحميل كرده اند، نجات دهد.

- حج كنگره عظيم سالانه مسلمانان سراسر جهان است. بى گمان فورى ترين دستور اين كنگره، مسائل روز مسلمانان در هر نقطه از جهان است.

- حج، آن درس هميشه زنده عملى و سازنده است كه اگر به هوش باشيم راه و رسم زندگى ما را درصحنه اى عملى و روشن ترسيم مى كند.

- حج در جوهر و ذات خود داراى دو عنصر اصلى است: تقرب به خدا در انديشه و عمل، اجتناب از طاغوت و شيطان با جسم و جان.

- حج، آن شط هميشه جارى و آن عطيه بى زوال الهى است كه مسلمانان تا ابد مى توانند غبار رنج و مرارت و آلودگى و بيمارى خود را در آن بسترند.

- حج در ميان همه فرايض اسلامى بى همتا است؛ زيرا مظهرى از قدرت و عزت

ص: 37

و اتحاد امت اسلامى است.

متن كامل سخنرانى معظم له در جمع مسئولان و كارگزاران حج به اين شرح است:

بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم

خيلى متشكريم از برادران خدمتگزار در باب حج؛ چه برادرانى كه در بعثه مشغول خدمت هستند و بخصوص جناب آقاى رى شهرى و چه برادران و خواهرانى كه در سازمان حج مشغول تلاش و زحمتكشى هستند در بخش هاى مختلف؛ بخصوص جناب آقاى خاكسار كه شنيدم ترتيبات خوبى هم در زمينه هاى گوناگونِ انجام مراسم مناسك حج و عمره داده شده است.

اين يك نقطه بسيار مهمى است؛ يك هديه الهى است به امت مسلمان. اگرچه همه ى فرائض الهى و تكاليف در واقع هداياى الهى است به آحاد بشر؛ نماز هم يك هديه الهى است، روزه هم يك هديه ى الهى است، انفاقات هم همين طور، لكن حج يك خصوصيت بين المللى اسلامى دارد. يقيناً اين را ميشود يكى از معجزات اسلام شمرد، كه يك مركز واحدى تشكيل بشود و همه ى امت، خود را در برابر او و نسبت به او يكسان ببينند: «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ»؛ نسبت مسلمانان به اين خانه ى مقدس يكسان است؛ چه آن هايى كه در خودِ مكه ساكنند، چه آن هايى كه در اقصى نقاط دنياى اسلام زندگى مى كنند؛ مكه مال همه ى اينهاست و اينها با شوق و ذوق هر سال راه مى افتند و نمى گذارند اين خانه ى متعلق به مسلمين، (خانه اى كه خانه ى خداست و خانه ى مردم است- «إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّهَ»؛ بيت اللَّه است، اما براى مردم وضع شده است و بنيان نهاده شده است) تنها بماند؛ لذا با شوق و ذوق از اطراف دنياى اسلام راه مى افتند براى اين كه خود را به اينجا برسانند؛ يك فرصتى است براى مسلمان ها كه همديگر را بشناسند و با آراء يكديگر، افكار يكديگر، گرفتارى هاى يكديگر آشنا بشوند؛ خيلى نعمت عجيبى است اگر قدر بدانيد.

حج در امسال كه اعلان شد سال انسجام اسلامى است، يك رنگ و روى تازه اى

ص: 38

پيدا مى كند. هميشه هنگام انسجام است و امت اسلام بايد دنبال اتحاد باشد؛ اما تعيين امسال با عنوان انسجام اسلامى مثل قله اى است در يك رشته كوه. علت هم واضح است؛ چون سياست دشمنان اسلام و مسلمين بر تفرقه قرار گرفته است؛ مى خواهند بين مسلمان ها ايجاد اختلاف كنند. اين براى آن ها از هر جنگ نظامى، از هر حركت سياسى، از هر چالش اقتصادى باصرفه تر است. متأسفانه زمينه ها هم فراهم شده است؛ مقدارى مربوط به تاريخ است، مقدارى هم مربوط به جهالت هاى ما در همين دوران خودِ ماست. حالا غير از اختلاف اقوام مختلف و ملت هاى مختلف، اختلاف مذاهب؛ شيعه و سنى- كه اگر مسئله ى شيعه و سنى نبود، مى رفتند سراغ مذاهب درونِ هر يك از اين دو فرقه؛ بين آن فِرق خاص و نحله هاى خاصِ تسنن يا تشيع و آن ها را آتش افروزى مى كردند، كه حالا به آن ها فعلًا كارى ندارند- چون خودِ مسأله ى شيعه و سنى، وسيله ى خوبى است براى ايجاد اختلاف بين آن ها؛ اين را ما در همه جا داريم مى بينيم. در دنياى اسلام اهتمام آن ها را مى بينيم. البته موفق نشدند؛ خدا را شكر. خواستند بعد از تشكيل دولت اسلام در يك كشور شيعى، اين جور وانمود كنند كه اختلاف بين فرق اسلامى و برادران مسلمان تشديد شده است، لكن موفق نشدند. علت هم اين بود كه دولت اسلامى، اسلامى برخورد كرد. ما در دنياى اسلام بيشترين دلسوزى را براى برادران خودمان در فلسطين كرديم كه از برادران اهل سنت ما هستند؛ در فلسطين كه شيعه اى وجود ندارد تقريباً. بيشترين پشتيبانى را از اتحاد شيعه و سنى در عراق، ما كرديم. در داخل كشور خودمان برادران شيعه و سنى در هر نقطه اى كه هستند، با الفت و مهربانى و تفاهم رفتار مى كنند. دولت اسلامى و جمهورى اسلامى نگذاشت كه استكبار بتواند به اهداف خود دست پيدا كند، ولى آن ها دارند تلاش مى كنند. متأسفانه يك جاهايى هم مى بينيم كه به حادثه آفرينى هايى هم منتهى مى كنند. هوشيار بايد باشيد.

من توصيه مؤكد مى كنم در همه ى مراسم حج، مسئله انسجام اسلامى و باطل كردن كيد دشمن را مورد توجه قرار بدهيد. البته دولت ها بايد احساس مسئوليت كنند. دولت ميزبان در كشور عربستان بايد احساس مسئوليت كند. البته مسئولين آن دولت،

ص: 39

حرفشان، اظهارشان شبيه همين چيزى است كه ما از آن ها توقع داريم، لكن بايد عملى شود و در ميدان عمل، درصحنه عمل، بايد معلوم شود كه به دنبال انگيزه هاى اختلاف نيستند وصاحبان اين انگيزه ها را هم تقويت نمى كنند، بلكه جلوگيرى مى كنند. اين بايد در عمل اثبات بشود. اين يك نكته است كه نكته ايجاد الفت و اتحاد است.

و شما از اين طرف مراقب باشيد؛ بدانيد تحريك عواطف مذهبى برادران اهل سنت كار بسيار خطا و گناه است؛ اين را به عنوان يك اصل بپذيريد. يك نقاط اختلافى وجود دارد. تكيه بر روى اين نقاط، شعله ور كردن آتش تعصبات در اين نقاط اختلاف، اين درست همان چيزى است كه امروز سازمان هاى جاسوسى امريكا و اسراييل دنبالش هستند؛ اين همان چيزى است كه آن ها مى خواهند. بعضى ها ناخواسته و بدون جيره و مواجب مى شوند مزدور آن ها، همان كارى را كه او بايد پول بدهد و بدست بياورد، آن را بدون اين كه از او اجر و مزدى هم بگيرند، برايش دارند انجام مى دهند و خشم الهى و سخط الهى را براى خودشان فراهم مى كنند.

امروز دنياى اسلام احتياج به وحدت دارد. بايد يكصدا در دنياى اسلام بلند شود. اين است كه مى تواند جلو اين ستمِ بر مردم فلسطين را بگيرد؛ اين است كه مى تواند جلو دخالت هاى مستكبرانه امريكا در خاورميانه و در كشورهاى اسلامى را بگيرد. آن ها دارند از همين شكاف ها استفاده مى كنند و مى خواهند آن را توسعه بدهند؛ براى اين كه بر سرنوشت كشورهاى اسلامى مسلط شوند. هركس در اين راه به آن ها كمك كند، پيش خداى متعال محسوب با آن هاست. و اين مواخذه عجيبى دارد از سوى پروردگار عالم. خيلى بايد مراقب بود.

نكته دوم مسئله سازندگى حج است؛ هم سازندگى شخصى و اخلاقى و معنوى- كه روحانيون محترم، علماى محترم در داخل كاروان ها مى توانند خيلى نقش ايفا كنند و هم سازندگى ملى؛ يعنى خلقيات يك ملت پخته، سنجيده، خردمند را در دوره حج، زمينه اش را براى حاجى فراهم كند.

ص: 40

اگر يك جوانى، يك مردى يا زنى در دوره حج انس با قرآن را ياد بگيرد، تأمل و تدبر در عبارات دعاها و مناجات با پروردگار را ياد بگيرد، اين مى شودسرمايه اى براى او در طول زندگى. حاجى اگر خود را مقيد كند كه در مدينه ى منوره يك ختم قرآن بخواند؛ در مكه ى مكرمه يك ختم قرآن بخواند- اينجا خانه ى قرآن است؛ محل نزول قرآن است- يا اگر نمى تواند يك ختم قرآن بخواند، يك بخش عمده اى از قرآن را بخواند با تأمل، با تدبر؛ اگر عادت كند به تأمل و تدبر در قرآن در اين مدتى كه آنجاست- بتوانيد عادت بدهيد حاجى را به اينچنين سيره ها و رويه هاى ماندگار معنوى و روحى- اين براى او مى شود يك سرمايه. قرآن يك ذخيره ى تمام نشدنى است. انس با قرآن از هر واعظى، از هر رفيق ناصحى، از هر درسى براى انسان مفيدتر است. اگر حقيقتاً انسان با قرآن رابطه برقرار كند و قرآن را بخواند براى استناره و استفاده و استضائه قلبى و معنوى خود، اين براى او از هر واعظى بالاتر است. اگر انسان اين انس را بتواند پيدا بكند، خيلى دستاورد بزرگى است.

اعمال را با تدبر انجام دادن؛ اين طواف، اين سعى، اين وقوف، اين حالت خضوع و خشوع، اين رعايت محرمات و ممنوعات دوران احرام؛ هركدام از اينها يك درس است. اين را حجاج محترم ما و برادران و خواهران عزيز ما با وارد كردن انگيزه هاى كوچك دنيايى باطل نكنند؛ مثل همين خريدن جنسى از فلان مغازه. خود اين مبتلا شدن به مراجعه ى به مراكز فروش براى يك چيز كم اهميت، يك بلا و يك مشكل است و ملابساتى كه دارد، مشكل ديگر. وقت نماز بگذرد، جلو چشم مردم، تحقير و توهين حاجى ايرانى محسوب بشود و چيزهاى ديگرى كه حالا در خلال اين، در كنار اين، پيش مى آيد. اين كه من هر سال اين را تأكيد مى كنم به دست اندركاران حج و توصيه مى كنم به برادران و خواهران حاجى، براى اين است. يك هوس كم اهميت و حقير، كل آن فضاى معنوى را ممكن است تحت تأثير قرار دهد. ما كه مردم را دعوت به زهد اباذرى كه نكرديم؛ ماها كه كوچكتر از آن هستيم كه فكر آن جور زهدى را بكنيم؛ ما دعوت مى كنيم خودمان را و مردم را به زياده روى نكردن در اين امور. ما زياده روى مى كنيم در مصرف كردن، در دل سپردن، در اهميت دادن، در دنبال كردن؛ اين زياده روى ها ضرر مى زند به فضاى معنوى.

به هر حال به نظر من روحانيون محترم مى توانند خيلى نقش ايفا كنند؛ هم با

ص: 41

زبان، هم با عمل و رفتار و برخورد با مخاطبان. و همچنين مسؤولين محترم دست اندركار حج.

به هر حال خدمت بزرگى است و شما كارگزاران حج، حج براى شما نعمت مضاعف است؛ چون علاوه ى بر نعمت خودِ حج، نعمت خدمت به حجاج و كار براى حجاج هم براى شما وجود دارد.

ان شاءالله خداوند از شما قبول كند و قلب مقدس ولى عصر- عجل الله تعالى فرجه- از شما راضى باشد و دعاى آن بزرگوار شامل حال شما باشد.

والسّلام عليكم و رحمه الله و بركاته

گزارش مسئولان به مقام معظم رهبرى

در آغاز اين ديدار و پيش از سخنرانى رهبر فرزانه انقلاب، آيت الله محمد محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران خانه خدا، طى سخنانى، به تشكيل شوراى راهبردى حج اشاره كرد و گفت: انتشار شش صد اثر به منظور اطلاع رسانى به زائران، آماده سازى طرح آموزش غيرحضورى زائران، برگزارى دوره هاى توجيهى روحانيان كاروان ها و راه اندازى پايگاه اطلاع رسانى را از اقدامات بعثه رهبر معظم انقلاب برشمرد. برخى از رئوس سخنان آيت الله رى شهرى در اين ديدار به شرح زير است:

- نهادينه كردن فرهنگ حج در تعامل با ديگر نهادهاى فرهنگى؛

- رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در قالب طرح نظام مند و جامع در دست تدوين و انتشار است؛

- ارتقاى سطح كيفى فعاليت هاى حج؛

- تشكيل كميته بررسى و تحليل اظهار نظرهاى حجاج در سال هاى گذشته؛

- تهيه نظام نامه جامع اطلاعاتى حج؛

- آموزش زائران و افزايش فعاليت هاى كاربردى با نگاه تحول آفرينى؛

- آموزش غيرحضورى زائران از طريق اينترنت؛

ص: 42

- به روز كردن معلومات روحانيون كاروان ها؛

- برنامه ريزى براى پركردن اوقات فراغت حجاج، به ويژه در مدينه؛

- تقويت سايت اطلاع رسانى حج؛

- نظرسنجى از عمره گذاران سال گذشته، براى آگاهى بيشتر از نقاط ضعف و قوت برنامه ها، زير نظر كميته نظارت و ارزيابى سازمان؛

- تقويت و غنى سازى فروشگاه هاى شاهد در مبدأ ورودى و خروجى فرودگاه ها براى جلوگيرى از بازارگردى حجاج و بهره مندى بيشتر آنان از نتايج معنوى حج.

سپس آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت نيز گزارشى از فعاليت هاى اجرايى سازمان داد و گفت: «امسالصد و دو هزار زائر ايرانى در قالب شش صد و چهار كاروان به سرزمين وحى تشرف مى يابند. بيشتر زائران ايرانى در مدينه در اطراف حرم نبوى استقرار خواهند يافت و به منظور آموزش زائران و آماده سازى آنان، نام نويسى در كاروان ها يك ماه زودتر از سال هاى گذشته آغاز شد.» وى همچنين برخى از برنامه هاى سازمان حج و زيارت را در سال جديد به اين شرح بيان كرد:

- راه اندازى دفتر توسعه حج و زيارت براى ايجاد نگاه حمايتى به سازمان هاى دولتى در زمينه سفرهاى زيارتى به ويژه حج و مشاركت در برنامه هاى جامع كشور؛

- فراهم كردن نيروهاى متخصص و جوان براى جلوگيرى از بروز تخلف در برنامه ها؛

- بهره مندى از انديشه هاىصاحب نظران در برنامه هاى مديريتى؛

- تبيين حدود وظايف و اختيارات روحانيون و كارگزاران حج؛

- رسيدگى به شكايات، به منظور خدمات رسانى بهتر؛

- تنظيم مفاهيم مورد نياز روحانيون در قالب برنامه هاى شفاهى و جزوات نوشتارى.

ص:43

1- 4. همايش مشترك مديران و روحانيون كاروان هاى سراسر كشور (چهارشنبه 23 آبان 1386- 3 ذيقعده)

پس از ديدار با مقام معظم رهبرى، روحانيون و كارگزارن اجرايى و فرهنگى حج در مصلاى بزرگ شهر رى، در جوار حرم حضرت عبدالعظيم، گرد هم آمدند تا آخرين توصيه ها و شرح برنامه ها را بشنوند. در اين مراسم نخست آيت الله رى شهرى به ايراد سخن پرداخته و نكات مهمى را درباره مقتضيات حج سال 86 يادآورى كردند. به گفته ايشان، «شوراهاى فرهنگى بايد جلسات آمادگى اعزام زائران را به اين سفر معنوى به طور كامل برگزار كنند. زيرا شوراهاى فرهنگى، نقش كاربردى و مهمى در برگزارى مراسم حج دارد ... مديران و روحانيونى كه مسؤوليت مستقيم نظارت بر فعاليت شوراهاى فرهنگى را به عهده دارند، بايد گزارش كار خود را در اختيار بعثه قرار دهند تا به عنوان الگويى نمونه، سر لوحه كار ديگران باشند.» ايشان همچنين بر هماهنگى بيشتر ميان روحانى و مدير كاروان تأكيد كردند و آن دو را مكمل يكديگر دانستند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى در جمع كارگزاران و روحانيون حج تمتع سال 86 با اشاره به نقش مهم رسانه ها در زمينه ى اشاعه فرهنگ حج، بر لزوم فعاليت پوياتر آن ها در اين حوزه تأكيد كرد.

مراسم حج را در قالب يك رسانه تعريف كرد و خواستار فعاليت بيشتر رسانه هاىصوتى و تصويرى در ايام حج شد.

وى در ادامه افزود: يكى از وظايف بسيار مهمى كه بايد در رئوس برنامه هاىصدا و سيما قرار بگيرد، سعى در آشناكردن هر چه بيشتر مردم با مناسك و مراسم حج است.

صفارهرندى تصريح كرد: حرف هاى شنيدنى حجاج در طول مدت حج تمتع، آگاهى مردم از حركت ها و جنبش هاى جهان اسلام، آگاهى از برپايى مراسم باشكوه برائت از مشركين، از جمله اين برنامه ها است كه نبايد از ديد رسانه ها مغفول بماند.

وزير فرهنگ تأكيد كرد: اگر رسانه اى بتواند فاصله دنياى آسمانى و فضاى زمينى را كم كند و حقيقت حج را به جهانيان نشان بدهد، در حقيقت بزرگترين وظيفه رسانه اى خود را انجام داده است.

ص: 44

وى خاطرنشان كرد: سازمان حج و زيارت با بر عهده داشتن مسئوليت تمهيد شرايط مختلف فيزيكى و معنوى، اعم از حمل و نقل، آمد و شد مناسب حجاج، حساسيت در زمينه پوشش مناسب افراد، تغذيه مناسب حجاج و ... بايد از زايل شدن اعمال و مناسك حج جلوگيرى كند.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى خطاب به روحانيون و كارگزاران حج تمتع سال 86 گفت: خوشبختانه تمام تجربيات مورد نياز از 28 سال قبل در اختيار شما قرار دارد و وجود اين اطلاعات مهم وظيفه شما را دو چندان مى كند. وى با اشاره به لزوم مراجعه كارگزاران حج به سخنان و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى در زمينه مسايل حج اظهار كرد: اين مسئله هميشه بايد مورد توجه قرار بگيرد كه هيچ گاه مستغنى از رجوع به دستورات رهبرى نخواهيم بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى از رسانه ها به ويژهصداوسيما خواست كه در اشاعه فرهنگ حج پوياتر باشند.

افراد ديگرى كه در اين همايش سخنرانى كردند، نامشان ذكر نشده است.

در پايان اين همايش، روحانيون موفق در امور حج از سوى نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت، و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى مورد تقدير قرار گرفتند.

1- 5. آموزش توجيهى زائران حج

برنامه متمركز آموزش حج ويژه زائران تهرانى در سالن دوازده هزارنفرى ورزشگاه آزادى، در هفته حج برگزار شد. در اين برنامه آموزشى توجيهى كه هر ساله با استقبال حج گزاران روبه رو مى شود، كارگزاران فرهنگى و آموزشى حج، مهم ترين نكات مربوط به حج تمتع را يادآورى كردند.

نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا در جلسه آموزشى- توجيهى زائران حج استان تهران گفت: امسال از كل كشور بيش از 102 هزار نفر و از استان تهران بيش از 25 هزار نفر به حج تمتع مشرف مى شوند و سوم آذر نخستين گروه به مدينه منوره اعزام خواهند شد.

وى به برنامه هاى آموزشى سازمان حج و زيارت اشاره كرد و گفت: برنامه هاى

ص: 45

متنوع و گسترده اى براى آموزش حجاج سراسر كشور در نظر گرفته شده است و به حجاج توصيه مى شود براى آماده سازى هر چه بيشتر در اين كلاس ها شركت كرده، از منشورات و فيلم هاى آموزشى معاونت آموزش و پژوهش بعثه كه در اختيار زائران قرار داده شده است، استفاده كنند.

ايشان با اشاره به سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى گفت: با توجه به نامگذارى امسال به سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى برنامه هاى وسيعى در ايام حج و در مدينه و مكه برگزار خواهد شد تا پيام وحدت مردم ايران را به گوش ساير ملت هاى اسلامى برسانيم.

1- 6. همايش 7 هزار نفرى زائران خراسانى خانه خدا

همزمان با تهران و ديگر شهرهاى ايران همايش آموزشى 7 هزار زائر خراسانى خانه خدا در دومين روز از هفته حج در سالن شهيد بهشتى مشهد برگزار شد. معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى در اين همايش آمادگى علمى را شرط موفقيت در اين سفر معنوى خواند و گفت: زائران بايد معرفت و معلومات خود را افزايش دهند تا بتوانند بهترين استفاده را از اين سفر معنوى كسب كنند. سيد على قاضى عسكر افزود: يكى از بهترين ذخاير انسان براى فرداى قيامت حج مقبول است. نبايد در اين سفر فرصت ها را از دست داد؛ و بهترين توشه اى كه مى توان از اين سفر گرفت تقواى الهى است. معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى در ادامه از اجراى مسابقات فرهنگى و نيز نهادينه كردن سنن پيامبر اعظم (ص) در بين حجاج خبر داد واضافه كرد: وقتى يك حاجى از حج باز مى گردد بايد به طور كلى با گذشته متفاوت باشد و اخلاق نبوى را سرلوحه امور خود قرار دهد.

رييس سازمان حج و زيارت نيز در اين مراسم گفت: اگر عمل حج از جامع ترين اعمال و عبادات مسلمين است، بى ترديد برگزارى همايش آموزشى از اهميت ويژه اى برخوردار است و اين عمل در زمره اعمال شايسته است. مصطفى خاكسار قهرودى افزود: حج به انسان مى آموزد خداپرستى با شيطان قابل جمع نيست و اطاعت از خداوند با هواى نفس و دنياپرستى سازگار نيست. وى بر شناخت هر چه بيشتر ابعاد معرفتى و

ص: 46

فرهنگى- تربيتى حج از سوى حجاج تأكيد كرد.

1- 7. سخنرانى آيت الله رى شهرى در نماز جمعه تهران (1386/ 08/ 25)

طبق سنوات گذشته، آيت الله محمدى رى شهرى در اولين نماز جمعه تهران در ماه ذيقعده، سخنرانى كرد. وى در اين مراسم سياسى- عبادى خاطرنشان كرد كه «هيچ عبادتى به اندازه حج با شعارانسجام اسلامى ارتباط ندارد.» به گفته وى «زائر خانه خدا وقتى با ذكر لبيك احرام مى بندد، يعنى خدايا من مطيع تو هستم و دعوت تو را اجابت كردم و تو شريك ندارى؛ بت هاى بى جان و بت هاى جديد جهان و نفس هم پايه تو نيستند. ايشان فرمود: شعار اتحاد ملى و انسجام اسلامى با فريضه حج نزديك ترين پيوندها را دارد و هيچ عبادتى را تا اين حد نزديك به اين شعار نمى توان يافت.» وى با اشاره به اين موضوع كه هر سال يكى از مهم ترين برنامه هاى هفته حج، حضور در نمازهاى جمعه سراسر كشور و اختصاص سخنرانى قبل از خطبه ها به موضوع حج است، اظهار داشت: براساس رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، مهم ترين محور فرهنگى و تبليغى حج در سال جارى مسئله اتحاد ملى و انسجام اسلامى است. به گفته ايشان «نژادها، زبان ها، رنگ ها، لباس ها، سنت ها و مذاهب مختلف اسلامى در يك زمان و در يك مكان جمع مى شوند و شعار آن ها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك است ... نخستين پيامى كه اين حضور مسلمانان در همايش بزرگ حج دارد، وحدت امت و انسجام اسلامى است و مهم ترين پيامى كه اين شعار دارد، اين است كه مسلمانان بر محور كلمه توحيد و نفى شرك مى توانند گردهم جمع شوند و منافع امت اسلامى را همان طور كه در تبيين فلسفه حج در قرآن آمده است، تأمين كنند ... پيام شعار حج اين است كه بت هاى جمادى و بى جان، بت هاى جاندار و به تعبير امام راحل، بت هاى نوين جهان امروز و بت نفس كه مادر همه بت ها است، نبايد بر امت اسلامى سلطه يابند.»

آيت الله رى شهرى تصريح كرد: نخستين اثر حج، تهذيب نفس و خودسازى است و انسان را از انواع آلودگى ها پاك مى كند. اگر آن گونه كه در اسلام مقرر شده است، حج برگزار شود، حاجى از انواع آلودگى ها پاك مى شود. وى با استناد به روايتى از

ص: 47

امام رضا (ع) فلسفه حج را ورود بر حضرت حق دانست و گفت: «يكى از بركات حج اين است كه انسان را در شرايطى قرار مى دهد كه از شهوات و لذت ها دور مى كند و نفس انسان را پاك مى كند، بت نفس را مى شكند و زمينه را براى بت شكنى در انسان، مسلمانان و جامعه اسلامى فراهم مى كند.» گزيده اى از اهم سخنان ايشان در نماز جمعه تهران به اين قرار است:

«زائر خانه خدا وقتى احرام عمره و حج را با ذكر لبيك مى بندد، يعنى اين كه خدايا من مطيع تو هستم و دعوت تو را اجابت كردم و تو شريك ندارى؛ بت هاى بى جان و بت نوين جهان امروز و نفس هم پايه تو نيستند».

«شعار اتحاد ملى و انسجام اسلامى با فريضه حج نزديك ترين پيوندها را دارد و هيچ عبادتى را تا اين حد نزديك به اين شعار نمى توان يافت.»

«تلاش براى هرچه پررنگ تر كردن شعار وحدت در حج، وظيفه مهم كارگزاران تبليغى و فرهنگى حج است.»

«منشأ تمام فسادها، بت نفس است و ساير بت پرستى ها به اين بت پرستى ختم مى شوند و حج اين مشكل را در جامعه و امت اسلامى مى تواند علاج كند و حج ابراهيمى يا به تعبير امام راحل، حج ابراهيمى محمدى، بت نفس و بت هاى نوين جهان امروز را مى تواند بشكند.»

«نخستين اثر حج، تهذيب نفس و خودسازى است و انسان را از انواع آلودگى ها پاك مى كند. اگر آن گونه كه در اسلام مقرر شده است، حج برگزار شود، حاجى از انواع آلودگى ها پاك مى شود.»

«نخستين مكان و زمان براى تبليغ انسجام اسلامى به گفته امام راحل كنار خانه توحيد است و اين وحدت با دعوت و تبليغ دامنه دار بايد به وجود آيد و مركز آن مكه مكرمه در زمان اجتماع مسلمانان در فريضه حج است».

«آن روز كه امام عصر [ظهور مى كنند، مساله انسجام اسلامى با تبليغ دامنه دار از كنار خانه كعبه به وسيله ايشان تعقيب مى شود. اين حركت از ابراهيم آغاز شد و پيامبر (ص) آن را احيا كرد و امام عصر [حكومت جهانى خود را با اين شعار از كنار

ص: 48

كعبه آغاز مى كند.»

«در ديدار كارگزاران با مقام معظم رهبرى، وحدت و همدلى مسلمانان به عنوان يكى از مهم ترين نيازهاى دنياى اسلام مطرح شد و به اين دليل، با توجه به فتنه انگيزى دشمنان اسلام براى ايجاد اختلاف در ميان امت اسلامى و بخصوص ايرانى ها، رهبر انقلاب با فراست و تيزهوشى، شعار امسال را انسجام اسلامى قرار دادند و آن را مهم ترين نياز دنياى اسلام برشمردند.»

«همه از كشور ميزبان و حجاج كشورهاى ديگر و ايرانى ها بايد در راستاى انسجام اسلامى و جلوگيرى از بروز هرگونه زمينه اختلاف تلاش كنند و اين يك وظيفه است و طبق فرمايشات مقام معظم رهبرى بايد اين شعار در حج امسال تبلور بيشترى داشته باشد و مهم ترين وظيفه دستگاه هاى مرتبط محسوب مى شود.»

«اگر واقعا دولت هاى اسلامى بخواهند بر مشكلات خود و امت اسلامى در سراسر جهان بر استكبار پيروز شوند، بايد الزاماتى را قبول كنند كه نخستين آن ها انسجام اسلامى و اتحاد ملى است. فقط با شعار دادن به وحدت اسلامى دست نمى يابيم و براى تحقق آن بايد اقداماتى انجام شوند كه نخستين توصيه مقام معظم رهبرى براى افزايش انسجام اسلامى، تكيه بر اصول مشترك كشورهاى مسلمان و دورى از مواردى است كه مذاهب اسلامى و ملت ها را جدا مى كنند. در اين باره، دولت ها و علماى اسلامى نقش عمده اى مى توانند داشته باشند.»

«تعصب هاى بين مذاهب مسلمانان نبايد تحريك شوند، اما متاسفانه در داخل و خارج كشور بعضى افراد ناآگاه ممكن است با انگيزه هاى خوب، ولى به دليل ناآگاهى حركت هايى را در راستاى اهداف دشمن انجام دهند و عواطف مذهبى ساير مسلمانان را تحريك كنند. طبق فرمايش رهبر انقلاب، تحريك عواطف مذهبى و فراهم كردن زمينه اختلاف گناه است و كسانى كه اين كار را انجام مى دهند، به برآورده شدن هدف سازمان هاى جاسوسى و آمريكا كمك كرده اند كه اين نكته مهمى براى علاقه مندان به زمينه سازى براى حكومت جهانى اسلام است.»

«اميدواريم با تلاش هاى امسال در حج كه به دستور مقام معظم رهبرى انجام

ص: 49

مى شوند، اين شعار بيش از پيش تقويت شود و از طريق رسانه ملى به داخل كشور منتقل شود تا نقش موثرى در تحقق اين شعار بخصوص در آستانه ى انتخابات داشته باشد. هرچه مردم حضور پررنگ و قوى در انتخابات امسال داشته باشند و آراى بيشترى كسب شود، نشانگر وحدت ملى و انسجام اسلامى است و اين موضوع نشان مى دهد كه مردم پيام اين شعار رهبر انقلاب را دريافت كرده و تنها به شعار دادن اكتفا نكرده اند و اين شعار در جامعه ى ما محقق شده است.»

«امروز منشأ اصلى تمام مفاسد در جوامع اسلامى و جهان استكبار جهانى است.»

«تنها راه شكستن اين بت، وحدت و انسجام اسلامى است.»

«نخستين گام براى تحقق شعار وحدت امت و انسجام ممالك اسلامى، تبليغ اين فريضه در ايام حج است؛ چنان كه امام عصر [نيز نجات امت اسلامى را از كنار خانه خدا شروع مى كنند.»

«كشور ميزبان و حجاج كشورهاى ديگر و ايرانى ها بايد در راستاى انسجام اسلامى و جلوگيرى از بروز هرگونه اختلاف تلاش كنند.»

«فقط با شعار دادن به وحدت اسلامى دست نمى يابيم. براى تحقق آن بايد نخست بر اصول مشترك كشورهاى مسلمان و پرهيز از افتراقات تكيه كنيم. در اين باره، دولت ها و علماى اسلامى نقش عمده اى دارند.»

«به شدت بايد از تحريك عواطف مذهبى پيروان ساير مذاهب پرهيز كرد.»

2. همايش كارگزاران حج در سالن اجتماعات سازمان حج و زيارت

در اين همايش، نخست مسئول رايانه مركزى سازمان حج و زيارت درباره ثبت نام رايانه اى زائران توضيح داد و تأكيد كرد: تمام سندهاى امسال در مراحل ثبت نام بايد به سندهاى ميليون ريالى تبديل شوند. سپس رحمتى نيا، مدير كل پشتيبانى سازمان حج و زيارت به مقايسه آمارى حج در دو سال گذشته پرداخت و گفت: در حج سال و به ترتيب هزار و و هزار و نفر زائر اعزام شدند كه امسال حدودصدهزار نفر براى حج به عربستان مشرف مى شوند. در سال، مهرماه

ص: 50

گذرنامه زائران دريافت شد كه اين عمليات، در سال از مهرماه صورت گرفت؛ اما امسال گذرنامه زائران يك هفته زودتر دريافت گرديد و بر اين اساس، ثبت نام آن ها در كاروان ها دو هفته زودتر از سال گذشته آغاز شد. مدير كل پشتيبانى سازمان حج و زيارت در پايان تأكيد كرد: مديران كاروان ها بايد زائران را نسبت به بيمه، نحوه پزشكى حج و خدمات آن توجيه كنند تا پس از سفر اعتراضى در اين باره وجود نداشته باشد.

حجت الاسلام قاضى عسكر، معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى نيز طى سخنانى اظهار داشت: از ظرفيت بزرگ حج متأسفانه بهره كافى نبرده ايم؛ اما به يمن تلاش هاى بسيارى كهصورت گرفته است، هر سال وضعيت حج روبه رشد و بهبود نسبى است. وى با اشاره به تهيه و ارسال ابزار آموزشى براى استفاده زائران، گفت: اطلس عربستان نيز با توجه به تغييراتصورت گرفته در اين كشور امسال اصلاح شده، در اختيار مديران كاروان ها قرار مى گيرد. وى ادامه داد: روز گذشته، در شوراى راهبردى حج، برنامه آموزشى كاروان ها تصويب شد كه پس از تأييد نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت به كاروان ها ابلاغ مى شود تا در بخش آموزش سليقه اى رفتار نكنند. معاون آموزش و پژوهش بعثه، با بيان اين كه هدف ما در حج با انتشار كتاب و محصولات فرهنگى، فروش آن ها نيست، بيان كرد: از اين فرصت و علاقه زائر بايد استفاده شود تا اطلاعات آن ها در مسايل مختلف ارتقا يابد؛ زيرا درست نيست كه زائر به حج برود و در آن جا متوجه شود كه اطلس يا كتابى توليد و منتشر شده است. به گفته وى: «در بخش حجاب، كارهاى كارشناسى بسيارىصورت گرفته و امسال در عمره بهصورت دستورالعملى به دفاتر و كاروان ها ابلاغ شده است. بايد در بحث حجاب، منطقى و عاطفى عمل كرد و مبانىصحيح را در اين باره مطرح نمود تا بتوان در اين فرصت كوتاه زائر را با رفتارى كاملًا مقبول به عربستان اعزام كرد.

قاضى عسكر گفت: در چند ماه اخير مسئولان كشور تلاش كردند در مذاكره با مقامات عربستانى فشار بر زائران ايرانى را كمتر كنند؛ ولى با چند كار نادرست، تمام اين تلاش ها باطل مى شوند. وى تأكيد كرد: در فعاليت هاى فرهنگى موازى كارى خطاى بزرگى است. گاهى در برخى كتاب ها غلطهايى راه مى يابد كه دردسرساز است. او با

ص: 51

بيان اين كه سطح بندى در دستور كار قرار دارد، افزود: در كاروان ها افرادى با تحصيلات متفاوت حضور دارند. بنابراين بايد آموزش ها متناسب با سطح تحصيلات اين افراد ارايه شوند.

در ادامه اين همايش، يكى از كارشناسان بخش نظرسنجى سازمان حج و زيارت با مقايسه حج و گفت: هفتاد و نه درصد زائران از حج به طور كلى رضايت داشته و حدود يك درصد از زائران از اين حج ناراضى بودند. در دو سال گذشته، بيش از درصد زائران را بانوان تشكيل داده اند و تعداد بانوان زائر هر سال بيشتر مى شود. وى بيان كرد: زائران در سال هاى و در بخش اطلاع رسانى به ترتيب/ درصد و درصد رضايت داشته اند كه درباره ى اعزام به عربستان اين ميزان رضايت در سال بيش از درصد و در سال، درصد بوده است.

ابوالحسن رضوى با بيان اين كه برنامه ريزى حج پيش از عمليات حج آغاز شده بود، افزود: قرارداد حدود درصد از ظرفيت مسكن حج هم زمان با حج تنظيم شد كه كيفيت مسكن حجاج امسال نسبت به سال هاى گذشته بهتر است وصددرصد ساختمان هاى مدينه در منطقه مركزى قرار دارند.

وى اظهار داشت: حدود درصد از ظرفيت كاروان هاى امسال در منطقه عزيزيه مكه اسكان مى يابند و براى حج امسال قرارداد ساختمان منعقد شده است.

او تصريح كرد: با توجه به افزايش تعداد زائران در سه سال اخير تا پنج هزار نفر، مسكن اين ظرفيت اضافى نيز تأمين شده است و تعداد اعزام حج امسال از هزار نفر بيشتر مى شود.

رضوى با بيان اين كه كاروان در مدينه قبل و كاروان در مدينه بعد هستند، گفت: امسال اعزام زائران از ايستگاه پروازىصورت مى گيرد.

مدير كل برنامه ريزى و نظارت سازمان حج و زيارت اظهار داشت: تمام زائران بايد به پزشك مراجعه كنند و تا زمانى كه تأييديه پزشكصادر نشده است، مدير كاروان بهصدور قبض مابه التفاوت مجاز نيست. همچنين مديران كاروان ها تا تيرماه بايد عوامل خود را معرفى كنند و اكنون نيز نام پزشكان و روحانى كاروان ها براى

ص: 52

انتخاب در كاروان هاى حج در سايت اينترنت سازمان قرار دارد.

رضوى با اشاره به مسايل پروازى زائران در حج، بيان كرد: مديريت اجراى عمليات پرواز زائران ازسوى هما انجام مى شود. سال گذشته، ايران اير و سعودى ايرلاين اعزام زائران را برعهده داشتند، ولى هر دو ايرلاين به صورت موازى عمل مى كنند.

او در پايان با اشاره به سن بازنشستگى مديران كاروان ها كه اعتراض برخى را به دنبال داشت، اضافه كرد: عمليات حج سنگين است و كار هر فردى نيست. بنابراين در سن خاصى، توانايى كافى و مناسب براى انجام اين عمليات وجود دارد. همچنين همواره انتخاب عوامل خوب يكى از دلايل موفقيت مدير كاروان است.

3. گردهمايى كارگزاران معاونت برنامه ريزى و نظارت

گردهمايى معاونت برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابى حج 86 با حضور معاون و مديران نظارت و ارزشيابى بعثه مقام معظم رهبرى و بازرسان حج 86 برگزار شد.

در اين گردهمايى حجج اسلام والمسلمين آقايان عرب، قاضى عسكر، شريف مهدوى و نواب، معاونان برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابى، آموزش و پژوهش، بين الملل و امور روحانيون حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت، به ارائه گزارش عملكرد و برنامه هاى حج 86 پرداخته و آقاى امينيان معاون حج و عمره سازمان حج و زيارت نيز گزارشى از برنامه هاى اجرايى سازمان در اين خصوص ارائه كرد. سپس مسايل تخصصى حوزه نظارت و ارزشيابى توسط كارشناسان مورد بررسى قرار گرفت.

پس از گزارش مسئولان مربوطه، نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت گفت: گزارشات بازرسان حج، مبناى بسيارى از برنامه ريزى ها و تصميمات مهم در سطوح مختلف تشكيلات است. از اين رو بايد نهايت دقت در تهيه و تنظيم گزارش ها به كار گرفته شود تا واقعيت هاصحيح، قابل استناد و بدون دخالت احساسات منعكس شود.

وى با تأكيد بر پرهيز از سيلقه اى عمل كردن و تحميل كردن سلايق شخصى به مديران كاروان ها، به بازرسان و مسئولان نظارت و ارزشيابى بعثه مقام معظم رهبرى گفت: سعى شود تا با برنامه ريزى از فرصت هاى معنوى حج، حداكثر بهره بردارى ها

ص: 53

صورت گيرد.

آيت الله محمدى رى شهرى وظايف محول شده به معاونت برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابى را جزء سنگين ترين و حساس ترين مسئوليت ها دانست و تصريح كرد: تحولات كنونى و روند رو به رشد سازمان حج و زيارت و بعثه مقام معظم رهبرى ارتباط مستقيمى با ميزان كارايى و اثرگذارى اين معاونت خواهد داشت.

وى همچنين با اشاره به حضور نيروهاى كارشناس و زبده و همچنين ظرفيت هاى مناسب موجود در اين معاونت اظهار اميدوارى كرد حداكثر تلاش براى بهره مندى از امكانات و نيروها براى برآورده شدن انتظارات موجود از معاونت برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابىصورت گيرد.

آيت الله رى شهرى تصريح كرد: بايد نقاط ضعف و قوت ساختار كنونى در حج سال جارى با دقت و حساسيت بالا شناخته و مرتفع گردد و حاصل كار همكاران اين معاونت، برنامه قوى تر براى مديريت در سطوح مختلف اجرايى و فرهنگى حج باشد.

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى ايران گفت: نهايت تلاش بعثه مقام معظم رهبرى اجراى آبرومندانه تر مراسم حج و عمره در كشور ميزبان است. علاوه بر اين كه بايد از حداكثر فرصت ها و امكانات براى بهره مندى بيشتر از ظرفيت هاى معنوى حج استفاده شود.

وى با تأكيد بر اين نكته كه بايد همه مأموريت ها در حوزه بعثه و سازمان حج در اين معاونت پوشش داده شود، تصريح كرد: ارزيابى از عملكرد مديران اجرايى بايد با در نظر گرفتن مشكلات، شرايط كارى و امكانات موجودصورت گيرد.

آيت الله رى شهرى بر هماهنگى با ستادهاى مستقر در كشور عربستان تأكيد كرد و گفت: در نحوه نظارت و ارزشيابى اصل بر هماهنگى و عدم بروز تنش در كارها است.

وى گفت: در كنار دفاع از حقوق زائر بايد دفاع از حقوق كارگزاران نيزصورت گيرد، بهصورتى كه تأمين حقوق زائر تنشى بين وى ومدير يا روحانى كاروان به وجود نياورد.

ص:54

4. انتشار نرم افزار بانك اطلاعات حج و زيارت

نرم افزار بانك اطلاعاتى حج و زيارت به كوشش مديريت حج و زيارت خراسان رضوى منتشر شد و در دومين نمايشگاه بزرگ حج خراسان رضوى مورد استقبال بازديدكنندگان قرار گرفت.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج به نقل از ستاد اطلاع رسانى هفته حج خراسان رضوى، سيدمهدى مولوى پور مجرى اين طرح گفت: قريب چهار سال كار تحقيقاتى براى تهيه و تكميل اطلاعات اين بانك اطلاعاتى انجام شد كه منجر به ارائه اولين كتاب و لوح فشرده آن در دومين نمايشگاه بزرگ حج خراسان رضوى به زائرين بيت الحرام و علاقه مندان شد.

اين عضو هيأت مديره شركت مركزى خدمات زيارتى خراسان افزود: اين بانك اطلاعاتى شامل مطالبى راجع به حرم هاى ائمه معصومين:، نقشه هاى اماكن زيارتى و اطلاعات مورد نياز زائران مكه مكرمه و مدينه منوره است.

مجرى طرح كتاب آفتاب تأكيد كرد: اين كتاب، اطلاعات مفيدى در زمينه حج و زيارت دارد و حاوى احاديث، آيات قرآن و ادعيه مرتبط با سفر معنوى حج است و همچنين ليست شركت هاى زيارتى و مديران كاروان هاى حج تمتع نيز براى آشنايى زائران با شركت هاى خدمات دهنده به همراه اطلاعات هتل ها و اماكن خدماتى شهرهاى مكه و مدينه در آن آمده است.

مولوى پور اضافه كرد: لوح فشرده منتشر شده توسط اين مديريت نيز علاوه بر اطلاعات موجود در كتاب، شامل كتابخانه بزرگ حج و فيلم هاى مستندى از زيارت حجاج مى باشد.

وى همچنين گفت: كتاب آفتاب توسط انتشارات پيمان نو در تيراژ پنج هزار جلد چاپ اول خود را در آبان ماه جارى پشت سر گذاشت كه بزودى براى استفاده علاقمندان و حجاج روى سايت مديريت حج و زيارت خراسان رضوى ارائه مى شود.

شايان ذكر است اين كتاب و لوح فشرده، در بزرگ ترين نمايشگاه هفته حج

ص: 55

كشور در مشهد با تخفيف ويژه به بازديدكنندگان عرضه شد.

5. راه اندازى دفتر توسعه حج و زيارت

خاكسارقهرودى از راه اندازى دفتر توسعه حج و زيارت به منظور ايجاد نگاه حمايتى به سازمان هاى دولتى در زمينه سفرهاى زيارتى به ويژه حج و مشاركت در برنامه هاى جامع كشور خبر داد.

رييس سازمان حج و زيارت در ديدار مسئولان حج با مقام معظم رهبرى كه با حضور روحانيون كاروان ها، مسئولان مركز پزشكى حج و جمعى كارگزاران انجام شد، به تشريح فعاليت هاى اين سازمان در ايام حج تمتع سال 86 پرداخت.

به گفته وى: در طول يك سال گذشته و پس از اتمام حج سال 85 تمام فعاليت ها و برنامه ريزى هاى سازمان حج بر مبناى فرموده هاى مقام معظم رهبرى پايه ريزى شده و اجرا مى شود.

قهرودى، اعلام برائت از مشركان در ايام حج تمتع را از جمله برنامه هاى سازمان حج و زيارت عنوان و تصريح كرد: اگرچه زمزمه ها از تعليق برنامه ريزى هاى عمره ى مفرده در سال جارى خبر مى دهد اما يقيناً از اين طريق مى توان به اهداف والاى حج كه همان ايجاد اتحاد و انسجام ميان مسلمانان است بيش از گذشته دست پيدا كرد.

رييس سازمان حج و زيارت، ابراز رضايت حجاج از برنامه هاى سازمان حج و زيارت در مراسم سال گذشته را عاملى براى تشويق خدمت گزاران حج دانست و گفت: اين امر تنها در سايه ى روحيه ى هماهنگى بين مسئولان محقق مى شود.

خاكسارقهرودى در ادامه برنامه هاى اين سازمان را از حيث سازمان دهى و تشكيلات به سرفصل هاى مختلف تقسيم بندى و اظهار كرد: فراهم كردن نيروهاى متخصص و جوان به منظور جلوگيرى از بروز تخلف در انجام برنامه ها، بهره مندى از نظراتصاحب نظران در برنامه هاى مديريتى، تبيين حدود وظايف و اختيارات روحانيون و كارگزاران حج، رسيدگى به شكايات به منظور خدمات رسانى بهتر و تنظيم مفاهيم مورد نياز روحانيون را از برنامه هاى اين سازمان در ايام حج برشمرد.

ص: 56

وى، افزودن بخش جديدى در سازمان حج و زيارت با عنوان «دفتر توسعه حج و زيارت» با هدف ايجاد نگاه حمايتى به سازمان هاى دولتى در زمينه سفرهاى زيارتى به ويژه حج و مشاركت در برنامه هاى فرهنگى جامع كشور را از ديگر برنامه هاى اين حوزه دينى و فرهنگى كشور عنوان كرد. قهرودى با اشاره به فعاليت هاى پيگير سازمان حج براى اسكان حجاج گفت: اسكان حجاج ايرانى در نزديكى حرمين از فعاليت هايى است كه با همكارى مديران كاروان ها و بهره گيرى از سلايق آن ها محقق شده است. وى در پايان از حضور زود هنگام حجاج در كلاس هاى آموزشى حج تمتع 86 خبر داد و افزود: اين امر به منظور ارايه ى اطلاعات و آموزه هاى مورد نياز حجاج در ايام حج يك ماه زودتر انجام شد.

6. تسهيلات فروشگاه شاهد براى خريد سوغاتى زائران حج تمتع

مسئولان فروشگاه شاهد اعلام كردند: ضمن افزايش كيفى و كمى كالاهاى مورد نياز حجاج و زائران در فروشگاه هاى مستقر در فرودگاه هاى تهران، مشهد، اصفهان، شيراز، سارى، گرگان، اردبيل، تبريز، اروميه و مرزهاى زمينى آستارا، جلفا، بازرگان، سرو، بيله سوار، اينچه برون و انزلى، نسبت به ايجاد فروشگاه هاى موقت در فرودگاه هاى يزد، كرمان و اهواز نيز اقدام كرده اند تا زائران بتوانند با خيالى آسوده در طول سفر زيارتىصرفا وقت پر ارزش خود را به زيارت و بهره گيرى از معنويت آن بگذرانند.

حجاج محترم تا يك ماه بعد از سفر حج خود فرصت دارند تا با مراجعه به يكى از فروشگاه هاى نوزده گانه سوغات و كالاهاى مورد نياز خود را با قيمت هاى مناسب انتخاب و خريدارى كنند.

7. هماهنگى اجرايى با مسئولان كشور عربستان

سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض نيز روز چهارشنبه (23/ 8/ 86) در نشست شوراى هماهنگى بعثه رهبرى در مدينه گفت: مقامات سياسى عربستان سعودى با ابراز رضايت از نظم زائران ايرانى براى هرگونه همكارى جهت برگزارى با شكوه

ص: 57

مراسم حج و ارائه خدمات به زائران ايرانى قول مساعد داده اند.

همزمان يك مقام عربستان سعودى، زائران ايرانى را با انضباطترين زائران حج در اماكن مقدس مكه مكرمه توصيف كرد. روزنامه الوطن چاپ عربستان سعودى نيز نوشت: «حجاج ايرانى در مشاعرمقدس ودر رمى جمرات و نيز هنگام ترك عربستان منضبطترين زائران حج هستند. ايران از كشورهايى است كه حجاج آن هيچ گونه تخلف يا تأخيرى در ترك خاك عربستان ندارند. هماهنگى هاى ميان دو طرف ايرانى و سعودى را عامل سرعت يافتن امور انتقال، اسكان و جابجايى حجاج بيت الله الحرام دانست.»

8. نرم افزار آموزشى حج

نرم افزار «حج، سفر آسمانى» براى آموزش حج عمره و تمتع از سوى مؤسسه نيكان كوثر عرضه شد. اين نرم افزار شامل آموزش حج عمره و تمتع، نماز، وضو، تيمم و غسل، آداب زيارت، مناجات، آوا و نما، كتابخانه، ترتيل كامل آيه به آيه قرآن كريم باصداى استاد منشاوى است.

120 دقيقه فيلم آموزش حج و راهنماى اماكن مذهبى مكه و مدينه، 1000 تصوير زيبا از مكه، مدينه، مراسم حج و شهرهاى عربستان در قالب آلبومى با جلوه هاى ويژه فوق العاده از ديگر امكانات موجود در نرم افزار «حج سفر آسمانى» است. همچنين 80 ساعتصوت قرآن، دعا، تواشيح، اذان، مداحى و موسيقى متن، ترتيل كامل قرآن باصداى استاد منشاوى همراه با متن و ترجمه فارسى نيز در نرم افزار «حج سفر آسمانى» در دسترس كاربران قرار گرفته است.

از ديگر محتويات نرم افزار «حج سفر آسمانى» مى توان به مجموعه گرانبهاى كتب حج شامل 20000صفحه متن، شعر و ادبيات حج، قرآن كريم، اماكن اسلامى مكه و مدينه، ادعيه و آداب حج، احكام و ... با امكان جستجو و تحقيق اشاره كرد.

در اين نرم افزار 3 نقشه مكان يابى مكه، مدينه و عربستان با امكان بزرگ نمايى، آموزش مناسك حج تمتع، آموزش مناسك عمره مفرده، و آشنايى با ويژگى هاى كشور عربستان مانند تاريخ، جغرافياى سياسى، آب و هوا، آل سعود، فرهنگ، بهداشت

ص: 58

و آموزش، شيعه در عربستان و آمادگى براى سفر حج، راهنماى زائران در حج و اطلاعات مفيد ديگر وجود دارد.

9. نسخه الكترونيكى «فرهنگ نامه اسرار و معارف حج»

نسخه الكترونيكى كتاب «فرهنگ نامه اسرار و معارف حج» در پايگاه اطلاع رسانى حج منتشر شد. اين كتاب در هفت فصل با عناوين فلسفه و اسرار زيارت، فلسفه و اسرار اعمال مشاعر مقدس، فلسفه و اسرار ميقات و احرام، فلسفه و اسرار مسجدالحرام و اعمال آن، فلسفه و اسرار كلى حج و اسرار مقدماتى و ويژگى هاى حج قابل دسترسى است.

10. انتشار ويژه نامه پزشكان حج

از سوى جمعيت هلال احمر استان فارس و نيز نهاد نمايندگى ولى فقيه در اين جمعيت ويژه نامه اى به مناسبت موسم حج با عنوان" پزشكان حج" منتشر شد. در اين ويژه نامه تخصصى، مطالبى پيرامون اخلاق پزشكى، مسايل فقهى مرتبط با پزشكى حج، معرفى مراكز پاسخ گويى دينى، گزارش نماينده پزشكى حج و در حريم حرم درج شده است.

11. تدوين منشور انسجام اسلامى در مراسم حج 86

مدير واحد اهل سنت بعثه رهبر معظم انقلاب گفت: در تمام همايش هايى كه برگزار مى شود بحث انسجام اسلامى به عنوان محور در نظر گرفته خواهد شد و در پايان موسم حج نيز منشور «وحدت و انسجام اسلامى» ارائه مى شود.

همچنين مديريت اهل سنت بعثه مقام معظم رهبرى در راستاى سامان دادن و جهت دهى به حركت كاروان هاى اهل سنت بر اساس فقه مذاهب آنان فعاليت و تلاش مى كند تا بتواند حتى المقدور روحانيون و مديرانى متناسب با وضعيت مذهبى هر يك از زائران مناطق مختلف را گزينش و براى اعمال حج و عمره در اختيار زائران قرار دهد.

ص: 59

امسال همانند سال هاى گذشته جمعى نزديك به 50 نفر از روحانيون، معين ها و معينه هاى اهل سنت براى حضور در كاروان هاى اهل سنت پيش بينى شده است.

اهتمامى كه مجموعه نظام جمهورى اسلامى براى خدمات رسانى به اهل سنت در سراسر كشور دارد اين است كه هيچ گونه فاصله، تفاوت مذهبى يا قومى براى كاروان شيعه و اهل سنت وجود ندارد و انتخاب ساختمان ها و كاروان ها تماما به گونه اى عادلانهصورت گرفته است.

12. برنامه هاى فرهنگى- آموزشى بعثه مقام معظم رهبرى در آستانه حج

اشاره

حجت الاسلام و المسلمين سيد على قاضى عسكر در يك نشست مطبوعاتى با حضور خبرنگاران گفت: طرحى در دست اجراست كه از فرصت انتظار زائران براى تشرف استفاده شود و در كنار آن، نظام جامع آموزش و پژوهش درحال تهيه است كه در آن به موضوع انتظار طولانى زائران براى تشرف توجه شده است. امسال براى نخستين بار برنامه هاى فرهنگى كاروان ها بهصورت كامل و يكجا براى اجرا به كاروان ها ابلاغ شده است.

معاون بعثه مقام معظم رهبرى با اعلام اين خبر افزود: در بسته هاى آموزشى و كمك آموزشى كه بهصورت رايگان در اختيار كاروان ها قرار گرفته، برنامه هاى آموزشى حج ابلاغ گرديده و زائران پس از مدت زمان مشخصى دوره ها و آموزش هاى مورد نياز براى انجام مناسك را طى خواهند كرد. اين بسته ها، حاوى 31 برگ اطلس مكه و مدينه، لوح فشرده تصاوير مختلف از مكان هاى مقدس در سرزمين وحى، كتاب هاى آموزشى حج تمتع، نقشه هاى مسجد الحرام، مسجدالنبى و قبرستان بقيع، ماكتى شامل كعبه، حجر اسماعيل و ساير نمادهاى مناسك حج تمتع مى باشد.

تا كنون بالغ بر 20 هزارصفحه در قالب نشريات ميقات حج منتشر كرده ايم كه براى زائران بسيار مفيد بوده است.

همچنين 600 اثر فرهنگى- آموزشى حول محور حج بهصورت كتاب، جزوه،

ص: 60

بروشور، لوح فشرده، نوارهاى ويديويى و كاست تهيه و توزيع شده است. همچنين انتشارات مشعر تا كنون حدود 80 جلد كتاب را با تسهيلات ويژه در اختيار زائران قرار داده تا خود كتاب هاى مورد علاقه خويش را انتخاب كنند و لوح فشرده اى شامل 95 جلد كتاب با هدف پاسخگويى به شبهات تهيه شده است. اطلس حج نيز در حجم كوچك و نقشه هايى از مكه و مدينه تهيه و در ميان زائران توزيع شده اند كه اين مجموعه نيازهاى اوليه ى زائران و حتى محققان كشور را درباره موضوع هايى مانند حج، عمره عتبات عراق و سوريه برآورده مى كنند.

همزمان طرحى در دست اجراست كه از فرصت 13 ساله انتظار زائران براى تشرف، استفاده شود و قرار بر اين است كه اطلاع رسانى از بعد ثبت نام آغاز شود. در كنار آن، نظام جامع آموزش و پژوهش درحال تهيه است كه به موضوع انتظار طولانى زائران براى تشرف توجه شده است. زائران در اين مدت، تحت تعليم قرار مى گيرند. از جمله اين آموزش ها، آموزش زبان عربى است تا زائران بتوانند در مكه و مدينه با مردم ديگر كشورهاى اسلامى راحت تر ارتباط برقرار كنند.

نظام آموزش مجازى زائران نيز از سال آينده راه اندازى مى شود. طرح اين نظام آموزشى تصويب گرديده و امكانات و بودجه لازم براى آن درنظر گرفته شده است و با توجه با پراكندگى زائران در كشور و حتى خارج از كشور، از سال آينده آموزش هاى مجازى آغاز مى شود.

نظام آموزش متمركز زائران با حضور 26 هزار نفر از زائران برگزار شد. بيش از 95 درصد زائران نسبت به اين نوع نشست ها، اظهار رضايت داشته اند كه اين آمار نشان مى دهد گرايش مردم به برنامه هاى متنوع دينى كه همراه با استفاده از ابزار روز باشد، بيشتر است.

صدا و سيما هم سرمايه گذارى خوبى در موضوع حج و زيارت كرده است. در گذشته بسيارى از هنرمندان به اين حوزه وارد نمى شدند، اما اكنون بيشتر كارگردانان معروف تمايل دارند كه فيلمى درباره حج بسازند و حتى تعدادى از اين افراد به حج

ص: 61

مشرف مى شوند تا فيلمى در اين باره تهيه كنند

12- 1. پروژه شهر آفتاب

به منظور تمركز در تمامى محيطهاى آموزشى زائران اعم از حج تمتع، عمره، عتبات و سوريه، مركز مناسب و جامعى براى آموزش زائران در دست اقدام است. ايجاد دانشكده حج، موزه حج، نمايشگاه حج، نمايشگاه كتاب حج، دوره هاى آموزشى مناسك حج و تمامى امورى كه به نحوى با آموزش هاى حج زائران مربوط است، از ديگر برنامه هاى تدارك ديده شده براى زائران در اين شهرك است.

12- 2. مقابله فرهنگى

براى پيشگيرى از شبهاتى كه وهابيان براى زائران ايجاد مى كنند، مدت هاست كه به دولت عربستان پيشنهاد كرده ايم ميان علماى شيعه و مفتيان عربستان نشست هاى علمى برگزار گردد تا اين قبيل مسايل در محافل علمى رفع و رجوع شود؛ اما متأسفانه تاكنون پاسخى دريافت نكرده ايم.

قاضى عسكر درباره جلوگيرى از ورود كتب شيعه به عربستان، ضمن تقبيح آن گفت: ما در ايران هيچ گاه منعى براى ورود كتب اهل تسنن نداشته ايم. اما آن ها از ورود حتى يك جلد كتاب شيعه به عربستان واهمه دارند. ما براى تنوير افكار عمومى، تمامى مطالبى را كه وهابيون به غلط و عمد ترويج مى كنند، در قالب كتاب و جزوه پاسخ داده ايم.

12- 3. همراه بردن كتب ادعيه

با اين كه ما مجوز كتبى از وزارت حج سعودى براى ورود كتب ادعيه و مناسك داريم، متأسفانه گاهى ممانعت مى كنند كه موضوع در دست پيگيرى است و اميدواريم دولت سعودى اين مشكل را بزودى رفع كند.

معاون آموزش و پژوهشى بعثه مقام معظم رهبرى با اشاره به اين نكته كه در سال

ص: 62

انسجام اسلامى قرار داريم، تأكيد كرد كه نمى بايست به گونه اى رفتار كنيم كه خواسته يا ناخواسته گرفتار تفرقه شويم.

12- 4. ماجراى ارز و سوغات

در حج، سوغات يكى از موضوع هاى مهم است كه با دستور، مشكل آن را نمى توان رفع كرد. بنا بر نظرسنجى هاى ما، دليل عمده رويكرد مردم به خريد سوغات، توقع هاى اطرافيان است. گاهى هم به مستحب بودن و تبرك سوغات نيز اشاره مى شود. در حالى كه در عربستان بيشتر محصولات از كشورهايى مانند چين و هند و تركيه است. در چند سال اخير، شركت هاى داخلى كالاهايى را براى سوغات با قيمت مناسب عرضه مى كنند كه مؤثر است. هر سال ميليون ها دلار از كشور خارج مى شود كه بسيار زيانبار است و بايد مسئولان اجرايى و فرهنگى هر چه زودتر اقدامات مؤثرترى را به كار بندند.

آمار دقيقى نمى توان ارايه كرد؛ اما طبق نظرسنجى ها، هر زائر ايرانى بين 700 تا يك هزار دلار براى خريد در عربستان هزينه مى كند و براساس برنامه هاى كارشناسى مى توان حجم خريد را كاهش و زائران را به استفاده از توليدات داخلى ايران جهت داد و در نشست هاى مرتبطى كه با سازمان هاى مختلف در كشور برگزار شده اند، اميدواريم از محصولات داخلى بيشتر استفاده شود.

12- 5. مسئوليت ها و پيشرفت ها

مسئولان عربستان هر سال نظم كاروان هاى ايرانى را تمجيد مى كنند، اما به هر حال هميشه مشكلاتى هست كه بخشى از آن ها از طرف ما نيست. براساس نظرسنجى ها، تاكنون رشد بسيارى داشته ايم كه قابل مقايسه با 10 يا 15 سال گذشته نيست و از نظر بهداشتى نيز پيشرفت كرده ايم.

ضمن حفظ شعار امسال، اتحاد ملى و انسجام اسلامى، سعى مى شود، با توجه به وضعيت منطقه كه ايران در اين منطقه از ثبات بيشتر و وجهه بين المللى برخوردار است، اين عزت در بعد معنوى و اجرايى نيز حفظ شود.

ص: 63

رغبت ايرانى هاى خارج كشور به حج در اين سال ها بيشتر شده است و افرادى كه به اين سفر مشرف مى شوند، مسئوليت هاى مهم و تحصيلات عالى دارند و در دو سال گذشته به دستور نماينده محترم ولى فقيه در امور حج و زيارت سعى شده، مشكلات سفر آن ها بررسى شود و حتى امسال ظرفيت كاروان هاى آن ها افزايش يافته است و كتاب هايى به آن ها هديه و همايشى براى آن ها برگزار مى شود تا افراد بيشترى جذب شوند و در داخل كشور نيز خدمت كنند.

12- 6. رويكردهاى تبليغى حج 86

با تأسى از فرمايشات مقام معظم رهبرى، رويكرد تبليغى حج امسال به سمت توجه بيشتر زائران به قرائت و ختم قرآن كريم و تأمل و تدبر درآن است. بنا بر روايات، زائرى كه قرآن را در موسم حج ختم كند، از دنيا نخواهد رفت مگر اين كه پيامبر را ببيند و گناهانش بخشيده شود.

رويكرد دوم، توجه بيشتر به انسجام اسلامى ميان مردم و كشورهاى اسلامى است. در حج، ظرفيت بسيار بالايى براى تقريب مذاهب وجود دارد. مى كوشيم اولًا زائران در دام تندروى هاى غير منطقى نيفتند، ثانياً هوشيارى خود را براى وحدت بيشتر با ساير مسلمانان ادامه دهند.

بهره ورى بيشتر از اوقات زائران، سومين رويكرد مسايل فرهنگى زائران است. به همين منظور، با ايجاد شوراهاى فرهنگى، كاروان ها را موظف كرده ايم كه امور فرهنگى زائران را از طريق استفاده بهينه از فرصت ها، برگزارى برنامه ها و مسابقات فرهنگى و تقسيم كارگروه هاى تخصصى داخل كاروان ها نظير كارگروه هاى ارشاد كاروان ها كه وظيفه برخورد با تخلفات رفتارى احتمالى دارند، ساماندهى كنند.

يكى از امتيازات حج امسال را باز بودن درهاى مسجد النبى بهصورت شبانه روزى است. البته تقسيم بندى زائران زن براى حضور در روضه هنوز وجود داردكه به نظر مى رسد اساساً كارصحيحى نيست و اميدواريم دولت سعودى تمهيداتى بينديشد كه همه زائران زن بتوانند از زيارت مرقد رسول اعظم (ص) بهره مند شوند.

ص:64

13. برنامه شوراهاى فرهنگى كاروان هاى حج 1386

اشاره

شوراهاى فرهنگى كاروان هاى حج، يكى از طرح هاى اساسى و مؤثر فرهنگى در سال هاى اخير است كه با هدف استفاده بهينه از ظرفيت هاى فرهنگى حج و نيز هدايت و سازماندهى انگيزه هاى خيرخواهانه و خداجويانه زائران به سمت فعاليت هاى فرهنگى، تأسيس و راه اندازى شده است. مهم ترين ويژگى هاى اين طرح در چهار محور خلاصه مى شود:

1. تكاپوى خالصانه و بى ادعا: در ادبيات دينى ما، تنها راه تضمين اثربخشى و جاودانگى كارها، پيوند زدن آن ها با نام و ياد خداوند متعال است. (1) از همين رو مؤكداً توصيه شده است كه براى ماندگارى، پويايى و بالندگى كارها و تبديل شدن آن ها بهصدقه جاريه و شجره طيبه، از همان آغاز، امور رنگ خدايى گيرد. «(2)» بى شك اساسى ترين ويژگى شوراهاى فرهنگى، تلاش هاى خالصانه و بى ادعاى زائران و فعاليت هاى خالصانه آنان است.

2. مشاركت همگانى: طرح شوراهاى فرهنگى به خوبى از عهده تشريك و مشاركت مردم در كارهاى مربوط به خودشان برآمده است.

3- توسعه و گسترش حوزه عمل: نتيجه طبيعى جلب مشاركت عمومى، توسعه چشمگير ميدان عمل شوراهاى فرهنگى بوده است. طرح شوراهاى فرهنگى توانسته است برنامه ها و فعاليت هاى فرهنگى را با اتخاذ تدابيرى ساده و روان از حصار تنگ ستاد درآورده و به همه كاروان ها گسترش دهد.

4. كاهش هزينه ها: يكى از آسيب هاى جدى فعاليت هاى فرهنگى در كشور، پرهزينه بودن آن ها است. راه اندازى تشكيلات گسترده و حجيم و بودجه هاى هنگفت، هزينه فعاليت هاى فرهنگى را به شكل چشم گيرى افزايش داده و آفت اين گونه برنامه ها


1- كُلُّ مَنْ عَلَيْها فان وَ يَبْقى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَ اْلإِكْرامِ رحمان 26و27
2- كل أمر لم يبدأ ... كَلِمَه طَيِّبَه كَشَجَرَه طَيِّبَه ... تُؤْتى أُكُلَهَا كُلَّ حِين بِإِذْنِ رَبّهَا. ابراهيم، 24 و 25

ص: 65

شده است. در حالى كه شناخت امكانات و ظرفيت هاى موجود فرهنگى كشور و استفاده بهينه از آن ها به شدت هزينه هاى فرهنگى را كاهش مى دهد. يكى از نمونه هاى موفق در اين زمينه، طرح شوراهاى فرهنگى است كه به رغم گستره حوزه عمل و حجم وسيع نيروهاى انسانى، نه تنها هزينه اى را بر ستاد تحميل نمى كند، بلكه در بسيارى موارد حمايت هاى مردمى از فعاليت هاى فرهنگى بعثه را به دنبال دارد.

ضرورت بازنگرى مستمر

شوراهاى فرهنگى كاروان هاى حج و زيارت مانند همه حركت هاى فرهنگى و انسانى، بايد مسير رشد و پويايى را به تدريج بپيمايد و براى رسيدن به نقطه مطلوب گام هاى بسيارى را پيش رو دارد. به همين دليل بازنگرى مستمر ضعف ها و آسيب ها و اتخاذ تدابير اصلاحى ضرورتى اجتناب ناپذير محسوب مى شود و زمينه را براى بالندگى و پايايى اين شجره طيبه فراهم مى آورد. به نظر مى رسد طرح شوراهاى فرهنگى در ابعاد زير با مشكلات و محدوديت هايى مواجه است:

- شناسايى و جذب نيروهاى كارآمد درصف و ستاد.

- هدايت و مديريت فراگير، برنامه ريزى شده و هدفمند نيروها.

- نظارت و ارزيابى مؤثر و همه سونگر شوراها و تقدير و تشويق برترين ها.

- استمرار و ماندگارى كاركردها و دستاوردها.

رويكردهاى محورى

براساس آنچه گفته شد و به منظور رفع و ترميم آسيب ها و كاستى هاى موجود، محورهاى اساسى در رويكرد بعثه مقام معظم رهبرى به شوراهاى فرهنگى در حج تمتع 1386 بدين شرح است:

1. تحكيم زيرساخت ها: يكى از متغيرهاى اساسى و تعيين كننده در موفقيت طرح ها و برنامه ها، علت فاعلى (نيروهاى انسانى) آن ها است. اگر از روز اول، در انتخاب

ص: 66

و جذب نيروهاى قابل، دقت عمل و حساسيت ها و احتياطهاى لازم اعمال نشود، با وجود طرح هاى كامل و خوب و هزينه هاى هنگفت كارها به سرانجام دلخواه نمى رسد. همين امر، ريشه اصلى بسيارى از آسيب هاى فرهنگى موجود در كشور است. بى جهت نيست كه خداوند متعال «واگذارى مسؤوليت ها به اهل آن» را از ويژگى ها و متغيرهاى اساسى و تعيين كننده مديريت الهى در عالم برشمرده «(1)» و آن را به مؤمنان سفارش كرده است. «(2)»

بر اين اساس در برنامه عمل شوراهاى فرهنگى در حج 1386، به مقوله شناسايى و جذب نيروهاى كارآمد و تأثيرگذار در دو حوزه «مديريت» و اعضاى شوراهاى فرهنگى تأكيد و توجه اساسى مبذول شده است.

2. مشاركت حقيقى و برنامه ريزى شده شوراها: در جمع زائرانى كه به عضويت شوراهاى فرهنگى درمى آيند، نيروهاى بسيار مجرب و كارآمدى در عرصه هاى مختلف به چشم مى خورد كه بايد از تجربه و دانش آن ها در شكوفايى و توسعه فعاليت هاى فرهنگى استفاده كرد. از سوى ديگر وقتى اعضاى شوراى فرهنگى طرح ها و برنامه هاى فرهنگى را از خود بدانند، براى انجام و اجراى آن از انگيزه و اهتمام بيشترى برخوردارند. به همين منظور و در جهت مشاركت واقعى و مؤثر شوراها در طراحى و فعاليت هاى فرهنگى، برنامه عمل شوراهاى فرهنگى امسال به گونه اى برنامه ريزى شده است كه شوراهاى فرهنگى، حضور تأثيرگذار خود را در عرصه طراحى و پيشنهاد برنامه هاى فرهنگى احساس كنند.

3. هدايت و مديريت نامحسوس: مشاركت فعال و مؤثر شوراهاى فرهنگى در طراحى برنامه هاى فرهنگى كاروان منافاتى با اصل اجتناب ناپذير «هدايت و مديريت ستادى» ندارد. در عرصه مديريت فعاليت هاى فرهنگى، نبايد دچار افراط (تمركزگرايى) يا تفريط (تفويض امور و رفع مسئوليت از خود) شد. به همان اندازه كه تمركزگرايى


1- اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ؛ لا يَنالُ عَهْدِى الظّالِمِينَ
2- . إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اْلأَماناتِ إِلى أَهْلِها

ص: 67

مفرط، انگيزه هاى كار و خلاقيت را در زيرمجموعه از بين مى برد، تفريط مديريتى، ناهماهنگى، تنش و حركت هاى پيش بينى ناشده و غيرقابل كنترل را به دنبال دارد. به همين منظور در رويكرد جديد، در كنار «اصل مشاركت فعال شوراهاى فرهنگى» به مقوله «برنامه ريزى، هدايت و مديريت نامحسوس شوراها و برنامه هاى فرهنگى» اهتمام بيشترى شده و مسؤوليت تبيين و تعيين سياست هاى فرهنگى فرابخشى و كلان و نظارت مستمر و دقيق بر حسن اجراى آن به بعثه مقام معظم رهبرى واگذار شده است.

4. نظارت و تشويق: با توجه به نقش انكارناپذير نظارت و تشويق در ايجاد انگيزه و توان مثبت نيروها، برنامه عمل شوراهاى فرهنگى در سال جارى به گونه اى طراحى و پيشنهاد شده كه سرانجام آن به انتخاب و معرفى و تقدير از برترين ها ختم شود.

5. ماندگارى دستاوردها: در بسيارى از فعاليت هاى فرهنگى، سيره مديريتى ما، شبيه كشاورزى است كه نهالى را كاشته و رنج نگهدارى آن را به جان خود خريده است، اما هنگام ثمردهى آن را به حال خود رها مى كند. دريغ است كه شيشه عمر اين نهال مبارك (شوراهاى فرهنگى كاروان) در پايان موسم شكسته شود و درست در هنگامى كه فصل زندگى و ثمردهى آن ها فرارسيده، فصل خزانش را رقم زنيم. كمك به استمرار تشكيل شوراهاى فرهنگى و فعاليت آن ها پس از موسم از محورهاى اساسى برنامه عمل شوراها در حج 86 است.

ص:68

ويژگى هاى حج 1386

اشاره

حج سال 1386، بيست وهشتمين حج جمهورى اسلامى ايران، ويژگى هاى فراوانى داشت. غير از بسيارى از مشتركات حج سال جارى با سال هاى پيش، برخى از برجستگى ها و امتيازات منحصر به فرد اين نوبت از حج زائران ايرانى، عبارت بودند از:

1. شعار و محوريت «انسجام اسلامى» در همه برنامه ها، نشست ها، سخنرانى ها، همايش ها، ديدارها و موضوع گفت وگوها؛

2. سفر رياست محترم جمهورى، جناب آقاى دكتر احمدى نژاد و همراهى ايشان با زائران ايرانى در مناسك و وقوف ها؛

3. كاهش چشم گير سخت گيرى هاى مقامات سعودى، در قياس با سال هاى گذشته؛

4. روان تر و كم مشكل تر بودن برنامه هاى اصلى و جنبى حج؛

5. افزايش فعاليت هاى فرهنگى و گسترش برنامه هاى بومى كاروان ها در زمينه فعاليت هاى آموزشى و فرهنگى؛

درباره هريك از ويژگى هاى نامبرده، به اختصار توضيح مى دهيم:

يك. شعار و محوريت انسجام اسلامى

به ابتكار و توصيه مقام معظم رهبرى، سال 1386، سال «وحدت ملى و انسجام اسلامى» ناميده شد و به همين مناسبت در طول سال، برنامه هاى بسيار و مؤثرى به اين

ص: 69

موضوع مهم و حياتى اختصاص يافت.

بديهى است كه فريضه و موسم حج، بيشترين مناسبت را با اين راهبرد جهانى و شعار بى المللى اسلامى دارد. از اين رو تمام امكانات و برنامه هاى حج امسال، در خدمت تحقق اين آرزوى ديرين مسلمين بسيج شد و هيچ فعاليتى بيرون از اين سياست مبارك و كارآمد تدارك نگرديد. آيت الله محمد محمدى رى شهرى در همه ديدارها و گفت وگوها با مسئولان و زائران كشورهاى اسلامى، سخن از انسجام و وحدت ملل اسلامى گفتند و اهميت و ضرورت اين راهبرد نجات بخش را پيوسته گوشزد مى كردند.

همه همايش ها و برنامه هاى جنبى حج 86 گرد همين محور سازمان دهى شدند و تمام سخنرانى ها و گفت وگوها، درباره ضرورت و راهكارهاى اتحاد جهانى مسلمين در برابر دشمنان و مشكلات آنان بود. در عنوان همه همايش ها و نشست هاى علمى قيد «انسجام اسلامى» مى درخشيد و همه جا سخن از آسيب تفرقه و پراكندگى بود. نام برخى برنامه ها و همايش ها به اين قرار بود:

- تقريب مذاهب و انسجام اسلامى؛

- زن و نقش او در انسجام اسلامى؛

- حج، نماد وحدت و انسجام اسلامى؛

- ميثاق برادرى ميان كاروان هاى شيعه و اهل سنت؛

- همايش قدس و انسجام اسلامى

...

بدين رو مى توان حج 86 را فريادگر وحدت و يك دلى همه مسلمانان جهان ناميد و اميد بست كه اين تلاش مقدس و مؤثر، هر چه زودتر به بار نشيند و همه كشورهاى اسلامى را برخوردار از ميوه آزادى و استقلال كند.

دو. حضور رييس جمهور در ميان زائران

اشاره

امسال براى اولين بار رييس جمهور ايران در حج تمتع شركت داشت. هيچ يك از رؤساى سابق جمهور ايران اسلامى، در دوران رياست جمهورى شان به حج تمتع نرفته

ص: 70

بودند و آقاى دكتر احمدى نژاد اولين رييس جمهور اسلامى ايران است كه در زمان رياستش اين آيين ابراهيمى را به جا مى آورد. در يك سال گذشته دكتر احمدى نژاد، دو بار به عربستان سفر كرده است. سفر وى به عربستان با هدف گسترش روابط دو جانبه در اسفند ماه سال و شركت در اجلاس سران اوپك در آبان ماه در رياض، دو سفر قبلى رييس جمهورى كشورمان به عربستان سعودى بود.

اگرچه دعوت از رييس جمهور براى شركت در حج تمتع سال 1386، رسمى و از سوى پادشاه عربستان بود، اما اين سفر جنبه رسمى و ديپلماتيك نداشت. احمدى نژاد به مدت پنج روز در عربستان، موفق به اداى مناسك تمتع و همچنين برخى رايزنى هاى بين المللى شد.

در آستانه سفر رييس جمهورى ايران به مكه مكرمه جهت شركت در آيين حج تمتع، نشريه «زائر» كه بهصورت روزانه از سوى بعثه مقام معظم رهبرى منتشر مى شود، ويژه نامه اى را منتشر كرد.

درصفحه نخست ويژه نامه، در مطلبى تحت عنوان «ديپلماسى در خدمت همگرايى» با اشاره به اين كه امسال احمدى نژاد مهمان ويژه پادشاه عربستان است، آمده است: احمدى نژاد در دوران حضور در جايگاه رياست جمهورى كشورمان ظرفيت هاى تازه اى از همگرايى منطقه اى، نزديكى كشورهاى اسلامى و ناكام ساختن تلاش هاى تفرقه افكنانه دشمنان اسلام به نمايش گذاشته است.

تشريح ابعاد سفر رييس جمهورى به مكه از قول اسفنديار رحيم مشايى معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كه در مكه به سر مى برد، مطلب ديگر اين ويژه نامه است.

دكتر حسينى سفير كشورمان در عربستان سعودى هم طى مطلبى كه در اين ويژه نامه درج شده، مى گويد: دكتر احمدى نژاد با دعوت رسمى و كتبى پادشاه عربستان براى حج تمتع دعوت شده است و شخص آقاى ملك عبدالله به دليل تمايل و علاقه فراوان به توسعه و تعميق روابط با ايران و نيز شخص رييس جمهورى كشورمان، خواستار اين سفر شده است.

ص: 71

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج نيز گفت: سفر دكتر احمدى نژاد به حج تمتع، سرفصل تازه اى در روابط دو كشور محسوب مى شود و بعثه مقام معظم رهبرى آماده استقبال از رييس جمهور است.

رييس جمهورى اسلامى ايران در حاشيه مراسم دعاى عرفه درصحراى عرفات با رييس جمهور مالديو و نخست وزير بنگلادش ديدار و گفت وگو كرد. رؤساى جمهورى اسلامى ايران و مالديو در اين ديدار بر گسترش روابط دوجانبه تأكيد كردند. دكتر احمدى نژاد همچنين در حاشيه مراسم دعاى عرفه با نخست وزير بنگلادش ديدار كرد. رييس جمهورى اسلامى ايران و نخست وزير بنگلادش در اين ديدار براى سربلندى و پيشرفت بيش از پيش ملت ها و دولت هاى دو كشور آرزوى موفقيت كردند.

سخنرانى در منا در جمع حجاج ايرانى از ديگر برنامه هاى رييس جمهور بود. به اين ترتيب جشن عيد سعيد قربان با حضور رييس جمهورى اسلامى ايران در محل بعثه مقام معظم رهبرى در سرزمين منا برگزار شد. دكتر محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى اسلامى ايران پس از به جا آوردن اعمال حج در روز عيد قربان، در ميان استقبال زائران ايرانى وارد بعثه مقام معظم رهبرى در منا شد و سخنرانى كرد. رييس جمهور در اين مراسم كه نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، جمعى از علما و روحانيون و حجاج ايرانى حضور داشتند، پس از خوشامدگويى آيت الله رى شهرى شروع به سخنرانى كرد. محورهاى سخنرانى ايشان، عبارت بود از جايگاه ولايت و امامت در اسلام، ماجراى دانشگاه كلمبيا و مسئله هسته اى ايران و اهميت اصل برائت در ايام حج.

وى بامداد روز شنبه اول دى ماه به تهران بازگشت.

ابراز هيجان مسلمانان كشورهاى مختلف عليه آمريكا و اسرائيل با ديدن احمدى نژاد، از مهم ترين رخدادهاى سياسى اين سفر بود. اين ابراز احساسات، بيش از همه هنگام طواف در مسجدالحرامصورت گرفت.

آنچه در زير مى خوانيد، گزيده اى از انعكاس اخبار و آثار سفر رييس جمهور به عربستان سعودى است:

ص:72

گزارشى از سفر دكتر احمدى نژاد به عربستان

رييس جمهورى پس از ورود به مكه، از سوى آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى و ديگر مسئولان بعثه مورد استقبال قرار گرفت. زائران خانه خدا از كشورهاى مختلف اسلامى نيز با ديدن رييس جمهور در مكان هاى مختلف بهصورت قابل توجه و كم نظير به ابراز احساسات و شادمانى مى پردازند.

دكتر احمدى نژاد، به هنگام طواف خانه خدا با ابراز احساسات گسترده مسلمانان ديگر كشورها مواجه شد كه به محض ديدن رييس جمهورى شعارهايى نظير «ايران، ايران» و «الله اكبر» را سر مى دادند و تلاش مى كردند وى را به آغوش بكشند. يكى از مسلمانان ساكن كاليفرنياى آمريكا با مراجعه به رييس جمهورى اسلامى ايران ضمن گفت وگو با آقاى احمدى نژاد از مواضع او در حمايت از جهان اسلام قدردانى كرد. رييس جمهور در حالى كه با احترامى خاص در حلقه امنيتى نيروهاى سعودى قرار داشت و به سعى بينصفا و مروه مى پرداخت، در جاى جاى گذر خود با ابراز احساسات مسلمانان بسيارى رو به رو شد و به عنوان مثال يك مسلمان آفريقايى با ديدن رييس جمهورى اسلامى ايران آنچنان به ابراز احساسات پرداخت و بانگ الله اكبر و مرگ بر اسرائيل سر داد كه نيروهاى امنيتى عربستان تا حدودى به او واكنش نشان دادند و او را آرام كردند. وى با بالا انداختن فرزند خردسال خود سعى در جلب توجه رييس جمهور را داشت. مسلمانان تركيه، لبنان، سوريه، مصر، بحرين و بسيارى ديگر از كشورهاى آفريقايى و عربى نيز با ديدن رييس جمهور با او گفت وگو مى كردند و نيروهاى سعودى نيز وقتى استقبال مسلمانان از احمدى نژاد را ديدند كوشيدند كه با دكتر احمدى نژاد عكس بگيرند.

احمدى نژاد در كانون توجه مردم مكه و حجاج بيت الله الحرام در مسير بين مكه و عرفات قرار داشت اين ابراز احساسات به گونه اى بود كه حركت اتوبوس حامل رييس جمهور را با كندى همراه كرد. مسلمانان در طول مسير آنچنان به ابراز احساسات مى پرداختند كه حتى نيروهاى سعودى نيز متعجب مى شدند. رييس جمهور قرار بود

ص: 73

ديروز در مراسم برائت از مشركين در بعثه مقام معظم رهبرى در عرفات نيز حاضر شود كه به دليل ازدحام بيش از حد جمعيت استقبال كننده، نتوانست به موقع خود را به اين مراسم برساند. مراسم دعاى عرفه نيز در فضاى معنوى خاصى با حضور رييس جمهورى برگزار شد.

ديدار با مقام هاى ارشد كشورهاى اسلامى

محل اقامت رييس جمهورى در محل ويژه اقامت هيأت هاى ديپلماتيك و ميهمانان ملك عبدالله در عرفات، ديروز محل ديدار شمارى از مقام هاى ارشد كشورهاى اسلامى با دكتر احمدى نژاد بود. عربستان تمهيدات و تدابير ويژه اى را براى ميزبانى شايسته از رييس جمهورى اسلامى ايران انديشيده است. دكتر احمدى نژاد ديروز با رييس جمهور مالديو، نخست وزير بنگلادش و برخى سفيران كشورهاى اسلامى ديدار و گفت وگو كرد.

طرفين در اين ديدارهاى جداگانه كه درصحراى عرفاتصورت گرفت بر گسترش روابط دوجانبه و همچنين توسعه روابط كشور هاى جهان اسلام تأكيد كردند. رييس جمهور شب گذشته به همراه ديگر زائران خانه خدا عازم مشعر شد تا امروزصبح به سمت منا حركت كند و بقيه اعمال حج را به جاى آورد.

پيام تبريك به سران كشورهاى اسلامى

دكتر احمدى نژاد همچنين با ارسال پيام هاى تبريك به سران كشورهاى اسلامى، فرا رسيدن عيد سعيد قربان را به دولت و ملت اين كشورها تبريك گفت. رييس جمهور در اين پيام ها عيد سعيد قربان را عيد گذر از تعلقات و دلبستگى هاى دنيوى و تقرب انسان به ذات اقدس احديت توصيف كرد و افزود: ان شاءالله با فرارسيدن اين عيد بزرگ، امت اسلامى و ملت هاى موحد با اتكا بر آموزه هاى توحيدى حضرت ختمى مرتبت (ص)، همدلى و مودت هاى موجود را بيش از هميشه تحكيم بخشند و جهان شاهد اتحاد روزافزون موحدان و آينده اى توأم با امنيت، معنويت، رفاه و دوستى باشد.

ص:74

بازتاب سفر رييس جمهورى به عربستان در ميان زائران

خبر سفر محمود احمدى نژاد، رييس جمهورى به مكه مكرمه و شركت در مناسك حج امسال، علاوه بر پديد آوردن يك موج رسانه اى در كشور، شور زائدالوصفى در زائران و مسئولان ايرانى حاضر در اين شهر به وجود آورده است. زمانى كه نشريه «زائر» شماره روز چهارشنبه، اين خبر را به عنوان تيتر اول خود منتشر كرد، همه درباره قطعيت و زمان دقيق سفر احمدى نژاد به مكه مكرمه پرس وجو مى كردند.

اما اين خبر، زمانى در رسانه ها نقل شد كه رييس جمهورى در نشست خبرى با خبرنگاران گفت كه پادشاه عربستان سعودى از او براى شركت در حج امسال دعوت كرده و چنانچه اين دعوت، شكل رسمى به خود بگيرد، به اين دعوت پاسخ مثبت خواهد داد، چرا كه مايل است در جمع زائران ايرانى حاضر شود و اعمال تمتع به جاى آورد.

«زائر» اين موضوع را با تنى چند از ايرانيان حاضر در مكه مكرمه در ميان گذاشته است؛ چرا كه سفر احمدى نژاد به عربستان سعودى و شركت در آئين باشكوه حج، ابعاد و جنبه هاى مختلف سياسى- اجتماعى خواهد داشت كه نتايج آن براى كشور ما و جهان اسلام، مثبت و ارزنده پيش بينى مى شود.

مجتبى كريمى از مسئولان كاروان ايرانيان خارج از كشور مى گويد: «سفر رييس جمهور به عربستان و شركت در مناسك حج، علاوه بر حضور وى در يك آئين عبادى، ارتباطات سياسى دو كشور بزرگ و تأثيرگذار جهان اسلام را تقويت خواهد كرد و انسجام ايران و عربستان درصحنه جهانى موجب تضعيف دشمنان خواهد شد.»

وى مى افزايد: «به نظر من، احمدى نژاد در سفر به شهرها و اماكن مقدس، تريبون مستقيمى براى اعلام آرمان ها و اهداف انقلاب، به ويژه دفاع از حق مسلم مردم ايران براى دستيابى به انرژى هسته اى در اختيار خواهد داشت كه تجربه ايرانيان نشان مى دهد، او از اين فرصت ارزنده براى رساندن نداىصلح و دوستى ايرانيان بهره خواهد برد.»

ص: 75

كريمى در عين حال، ابراز اميدوارى مى كند كه با سفر رييس جمهورى به عربستان، مسلمانان دو كشور از فرصت هاى تازه اى براى سفر به اماكن متبرك برخوردار شوند و زائران بيشترى از ايران بتوانند در قالب سفرهاى عمره و تمتع به عربستان سفر كنند.»

حجت الاسلام محمدحسين طبيب زاده، از مبلغان حاضر در بعثه مقام معظم رهبرى، اين سفر را يك موفقيت بزرگ قلمداد مى كند و مى گويد: «حضور احمدى نژاد در مناسك حج به مثابه يك شعار مهم است. او حالا به انسانى اثرگذار درصحنه جهانى تبديل شده و آمدنش به مكه مكرمه مى تواند منشأ خيرات فراوانى براى كشورمان باشد؛ علاوه بر اين كه پيش از اين چنين دعوتى از مسئولان كشورمان نشده بود.»

در همين حال، حسن تهرانى، مدير كاروان 17561 تهران مى گويد: «سفر رؤساى جمهور كشورمان به عربستان، هميشه مايه بركات فراوانى براى حجاج و زائران ايرانى بوده است.

خانمصالحى، زائر يزدى مى گويد: «حضور رييس جمهورى مى تواند شور و هيجان حج امسال را بالا ببرد. مردم ما دوست دارند او را در ميان خود ببينند؛ چرا كه تاكنون مسئولى در ميان مردم عادى به حج مشرف نشده است.»

احمدصحنى از كاروان تهران نيز عقيده دارد: «حضور احمدى نژاد در كاروان هاى ايرانى، وجهه مردمى او را نزد افكار عمومى تقويت كرده، موجب افتخار ايرانيان خواهد شد. از طرف ديگر، حج فرصتى است كه ما مى توانيم در يك مجمع جهانى حرف ها و ديدگاه هايمان را با جهان اسلام در ميان بگذاريم.»

محمود عجمى نيز كه با او هم كاروان است، مى گويد: «سخنان احمدى نژاد در سراسر دنيا پژواك خواهد يافت و مردم جهان، به خصوص برادران مسلمان ما خواهند دانست كه اصول و آرمان هاى انقلاب چيست و ما به دنبال چه هستيم.»

عباس خوشيده نيز كه روزى با احمدى نژاد در شهردارى تهران همكار بوده است، مى گويد: «مطمئن هستم كه مردم از حضور او در مناسك حج مفتخر و خوشحال خواهند شد، چرا كه يكى از امتيازات او، مردمگرايى و جوشش با آحاد ملت است.

ص: 76

به گونه اى كه حتى پيش بينى مى كنم زائران كشورهاى ديگر نيز بسيار علاقه مند باشند كه با او ديدار و گفت وگو كنند.»

سه. كاهش سخت گيرى هاى مقامات سعودى

به گفته همه مسئولان و دست اندركاران حج سال جارى، امسال در قياس با سال هاى گذشته، برخوردهاى مناسبت ترى با حجاج ايرانى مى شد. سخت گيرى ها كمتر شده بود و زائران از آزادى عمل بيشترى برخوردار بودند.

اگرچه هنوز مسائل و مشكلاتى وجود دارد؛ اما بايد اذعان داشت كه مقامات و مأموران سعودى هر سال از شدت عمل خود مى كاهند. متأسفانه هنوز ورود كتاب هاى علمى و ادعيه شيعه ممنوع است و هنوز هرازگاه وسايل برخى از حجاج را به طور رندمى جست وجو مى كنند و گاهى نيز بدون دليل، وسايل و لوازم گروه هايى مانندصداوسيما را ترخيص نمى دهند. اما اولًا اين سخت گيرى ها كمتر شده است و ثانياً بعد از گفت وگو و مذاكره مقامات ايران و عربستان، دستور ترخيصصادر مى شود.

آگاهان دليل اين روند رو به رشد را تغيير سياست هاى عربستانى و وهابى مى دانند. به گفته آنان، مسئولان و علماى كشور سعودى به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر رو به كارهاى تبليغى بياورند و از طريق سخنرانى در مواقع مختلف و ابراز علاقه به اهل بيت پيامبر: مرام خود را تبليغ كنند.

يادآورى مى شود كه همه آنچه گفته شد، يعنى كاهش سخت گيرى هاى فيزيكى، در قياس با سال هاى گذشته است؛ اما به گمان ما هنوز راه درازى تا اعتدال و احترام به همه مذاهب اسلامى باقى مانده است. ما بر اين عقيده هستيم كه پيروان مذاهب اسلامى بايد آزادى هاى بيشترى براى انجام برنامه هاى عبادى خود داشته باشند و نبايد ورود كتاب هاى علمى همراه زائر ممنوع باشد.

چهار. روان تر و كم مشكل تر بودن برنامه هاى اصلى و جنبى حج

چنان كه در اين كتاب بارها از زبان مسئولان خواهد آمد، حج امسال بسيار روان و

ص: 77

بدون مشكل خاصى برگزار گرديد.

تجربه سال هاى گذشته، حسن انتخاب در گزينش همكاران، همراهى بيشتر مسئولان سعودى (نسبت به سال هاى گذشته) و برخى تصميماتصحيح در زمينه اسكان و حمل ونقل موجب گرديد كه حج امسال با كمترين مشكل و دغدغه برگزار گردد.

همدلى و همسويى كامل مسئولان سازمان حج، به ويژه رييس محترم آن، آقاى خاكسار قهرودى، با سرپرست حجاج و نماينده ولى فقيه در امور حج، از ديگر عوامل مهم در پيشرفت برنامه ها و مسئوليت ها بود. فضا و محيط بعثه، سرشار از همدلى و تفاهم بود و اكثريت مطلق همكاران بعثه و سازمان حج، به چيزى جز پيشرفت امور و خدمت رسانى به زائران نمى انديشيدند. در ساختمان بعثه جمهورى اسلامى ايران، علاوه بر استقرار كاركنان بعثه و سازمان حج، هزاران زائر نيز حضور داشتند و همگى در كنار هم به كار خود مشغول بودند.

پنج. افزايش بودجه فرهنگى و گسترش برنامه هاى بومى كاروان ها

اشاره

امسال بودجه فرهنگى كاروان ها دست كم به ميزان دو برابر افزايش يافت. نيز از كاروان ها خواسته شده بود كه دستاوردهاى فرهنگى خود را در نمايشگاه هاى مركزى به نمايش و در معرض داورى بگذارند. با برنامه ها و تمهيداتى كه معاونت آموزش و پژوهش تدارك ديده بود، در حج سال 86 شاهد بيشترين آمادگى فرهنگى و آموزشى بوديم. علاوه بر فعاليت هاى متمركز، شوراهاى فرهنگى در كاروان ها نيز مأموريت داشتند بر دامنه و گستره برنامه هاى فرهنگى كاروان ها بيفزايند.

به گفته رييس سازمان حج و زيارت: كاروان هايى كه فعاليت هاى درخشان فرهنگى براى زائران طراحى و اجرا كرده اند از نظر بودجه جهت تحقق ايده هاى مشخص و حركات فرهنگى مناسب داخل كاروان ها مشكلى ندارند و هزينه سرانه مربوط به اين نوع فعاليت ها در كاروان هاى مذكور به دوبرابر افزايش يافته است كه مى توانند از محل تنخواه ارزى خود هزينه نمايند.

اين تصميم در راستاى بسط فعاليت هاى فرهنگى از سوى كارگزاران اجرايى حج اتخاذ شده است كه بسيار مورد توجه و تأكيد سازمان حج مى باشد.

ص: 78

گفتنى است كه معاونت آموزش و پژوهش حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت در مهر 1386 برنامه هاى فرهنگى كاروان هاى حج را در سال 86 منتشر كرد و از مسئولان اجرايى و فرهنگى كاروان ها خواست كه هماهنگ تر از هر سال به اين برنامه ها توجه و عنايت كنند.

افزايش ميانگين سن حجاج در قياس با سال هاى گذشته

طبق اطلاعات مركز پزشكى حج، حدود درصد زائران ايرانى در سال 1386، بين تا سال سن دارند. اين ميانگين بالا، در عين آنكه از بسيارى جهات مثبت و مبارك است، مشكلاتى را نيز براى مديران، به ويژه گروه پزشكى بعثه پديد آورد. سن بالاى زائران و شيوع ويروس هاى بيمارى زا، هيأت پزشكى ايران را مواجه با مراجعات مكرر كرد.

گروه پزشكى حج جمهورى اسلامى متشكل از نفر پزشك، داروساز، پرستار و خدمه بيمارستانى بود كه در دو بيمارستان در مدينه و مكه استقرار يافتند. علاوه بر اين نفر، پزشك عمومى به عنوان پزشكان همراه كاروان ها مراحل اوليه امور درمانى زائران را در محل استقرار آن ها انجام مى دهند.

بيمارستان هاى گروه پزشكى حج با دارا بودن بخش هاى مختلف درمانگاهى بهصورت شبانه روزى فعاليت داشتند.

امسال با اجراى طرح پزشك كاروان ميزان مراجعه زائران بيمار به بيمارستان و درمانگاه هاى تخصصى در مدينه و مكه كاهش يافت. اين وضع موجب شد كه پزشكان و كادر تخصصى بيمارستان هاى حجاج امكانات خود راصرف معالجه بيمارانى كنند كه نياز به مراقبت هاى تخصصى دارند.

شايان ذكر است كه وزارت حج عربستان سعودى خبر از شيوع برخى بيمارى هاى واگيردار در موسم حج امسال داد. به نوشته روزنامه هاى عربستان اين وزارتخانه طى بيانيه اى با اشاره به احتمال وقوع برخى بيمارى هاى واگيردار از حجاج خواست حتى الامكان از حضور در مكان هاى بسيار شلوغ خوددارى كنند. اين بيانيه افزود: از جمله بيمارى هاى واگيردار آنفلوانزا، سرماخوردگى و التهاب مجارى تنفسى، عفونت معده و روده، ترك پا و گرمازدگى است.

ص: 79

وزارت بهداشت عربستان همچنين از آمادگى كامل جهت خدمت رسانى به زائران خانه خدا خبر داد و اعلام كرد: سه هزار و تخت در هفت بيمارستان و مركز بهداشتى در مشاعر مقدسه براى اين منظور تجهيز و آماده سازى شده است. اما خوشبختانه، رييس گروه پزشكى حج كشورمان به خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در مكه گفت: تاكنون هيچ مورد حاد و پيش بينى نشده اى در ميان زائران ايرانى وجود نداشته است.

در حج امسال با راه اندازى بيمارستان هاىصحرايى و مجهز به خصوص درصحراهاى عرفات، مشعر و منا، تقويت خدمات دهى با استقرار پزشك در كاروان ها و همچنين كارهاى پيشگيرانه و نظارت هاى دقيق بهداشتى تلاش شده كه خدمات بهداشتى و پزشكى مناسب به حجاج ارائه شود.

آمار مراجعه كنندگان به واحدهاى عمومى و تخصصى بيمارستان مركز پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران، تا چهارم دى ماه بيش از هزار مورد اعلام شد كه شش هزار و نفر در درمانگاه تخصصى اين بيمارستان معاينه شده اند.

وى معاينه هزار و نفر در درمانگاه هاى عمومى، مورد خدمات دندانپزشكى، مورد بسترى در بخش هاى مختلف، مورد بسترى در اورژانس، موردبسترى درسى. سى. يو را از ديگر كارهاى انجام شده دراين بيمارستان عنوان كرد.

ويژگى هاى حج 86 از زبان رييس سازمان حج و زيارت

مصطفى خاكسار قهرودى در نشست خبرىصبح امروز (16 بهمن ماه) كه در سازمان حج و زيارت برپا شد، برخى ويژگى هاى حج سال جارى را اين گونه بيان كرد:

فعاليت ها وحساسيت هاى بسيارىصرف شد تا در حج امسال، وضعيت تا حدودى بهبود يافت و اين مسئله در تصميم گيرى براى اجراى عمره امسال تأثيرگذار بود.

رييس سازمان حج و زيارت در اين نشست با ارايه گزارشى از حج امسال و اعتقاد به اين كه حج امسال مشكلات كمترى داشت و در ارزيابى ها، ايران رتبه بهترى را نسبت به حج گذشته به دست آورد، يادآورى كرد: حضور رييس جمهور در حج امسال، برخوردهاى فعال و كليدى مسئولان كشور در سطوح مختلف براى رفع مشكلات

ص: 80

گذشته، ارائه حساسيت هاى بالاى مراجع عظام و برخوردهاى جدى، توجه مسئولان عربستان سعودى براى پى گيرى مشكلات و همكارى و هماهنگى ميان دستگاه هاى اجرايى از جمله ويژگى هاى حج امسال براى كسب اين رتبه بودند.

وى ادامه داد: با توجه به درنظر گرفتن امكانات مناسب تر نسبت به حج گذشته و توجه جدى به رويكردهاى فرهنگى، امسال رضايت نسبى زائران ايرانى را از خدمات، فضاى مناسب فرهنگى، فعاليت ها و طرح هاى تبليغاتى شاهد بوديم و موجب شد تا زائران ايرانى به اهداف و منافع اصلى حج بيشتر توجه كنند.

معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى بيان كرد: در اين حج، به اهدافى دست يافتيم كه حاصل آن توجه مردم به درخواست ها و تدابير رهنمودهاى مقام معظم رهبرى و ايجاد فضايى است تا بازيگران اينصحنه به نقش خود بتوانند توجه كنند.

او با بيان اين كه برقرارى تعامل، كارآيى و رشد طرح ها را موجب مى شود و دستيابى به انسجام اسلامى و بهره بردارى معنوى بيشتر از اين فضا را امكان پذير مى كند، افزود: براساس برنامه ريزى هاىصورت گرفته امسال توانستيم بيشترين تعداد زائران را نسبت به ظرفيت تعيين شده از ايران به عربستان اعزام كنيم. طبق توافق ها، سهميه حج ايران 102 هزار و 20 نفر تعيين شده بود كه بيشترين تعداد اعزامى بوده است.

به گفته رييس سازمان حج و زيارت، بين 50 درصد زائران حج امسال، فرم هاى نظرخواهى توزيع شد تا درخواست ها و مشكلات مورد نظر مردم مشخص و براى رفع آن ها تلاش شود. بخشى از نظرسنجى هاىصورت گرفته در حج گذشته نيز اجرا شدند.

قهرودى تصريح كرد: براساس اين نظرسنجى ها، يكى از مطالبات مردم اين بود كه با پرداخت هزينه بيشتر، خدمات شايسته اى را دريافت كنند كه براساس جمع بندى هاىصورت گرفته و تصميم ها، در حج آينده 20 درصد از فضاى مسكونى زائران نسبت به گذشته به حرم نزديك تر است. در گذشته، ساختمان هاى اسكانى زائران در فاصله حدود نه كيلومترى حرم بودند كه امسال تلاش مى شود، اين مسكن ها دست كم در دوهزار مترى حرم درنظر گرفته شوند كه اين كار، افزايش هزينه ها را همراه دارد. البته اين موضوع عين خواسته مردم است.

ص:81

حج 86 در آيينه آمار

زائران

- امسال 2 ميليون و 454 هزار و 325 زائر بيت الله الحرام از سراسر جهان در حج شركت داشتند. اما برخى منابع رسمى عربستان مى گويند امسال حدود سه ميليون نفر از خارج و داخل عربستان در مناسك حج شركت داشتند.

- در سال جارى 102 هزار و 20 زائر در قالب 605 كاروان ساماندهى شده اند كه 292 كاروان مربوط به مدينه قبل و 313 كاروان نيز مدينه بعد مى باشد. 48 هزار نفر از زائران ايران و عوامل امسال مدينه قبل و 52 هزار نفر مدينه بعد مى باشند. در حج سال 86 تعداد كاروان هاى زائران ايرانى مقيم خارج كشور، از 9 كاروان سال 85 به 14 كاروان افزايش يافته است. در حج 86 زنان خانه دار 29 هزار و 727 نفر و بيشترين تعداد را دارا هستند و تنها چهار نماينده مجلس در جمع زائران حضور دارند كه كمترين تعداد مشاغل بود.

- كمترين كاروان امسال متعلق به استان ايلام با 200 زائر و يك كاروان، و بيشترين مربوط به استان تهران با 155 كاروان و 26 هزار و 500 نفر زائر مى باشد.

- در حج 86 زنان خانه دار 29 هزار و 727 نفر و بيشترين تعداد را دارا هستند و تنها چهار نماينده مجلس در جمع زائران حضور دارند كه كمترين تعداد مشاغل بود. در ميان حجاج امسال 88 محصل و 187 دانشجو نيز حضور دارند. جمع پزشكان و

ص: 82

پيراپزشكان 826 نفر، كشاورزان 8059 نفر، نظاميان 630 نفر و روحانيونى كه در نوبت خود مشرف مى شوند 1009 نفر مى باشند. 13 هزار و 917 نفر از زائران امسال نيز شغل آزاد و 32 نفر بازرگان هستند.

- در سال جارى زائران ايرانى در قالب 605 كاروان ساماندهى شده اند كه 292 كاروان مربوط به مدينه قبل و 313 كاروان نيز مدينه بعد مى باشند. 48 هزار نفر از زائران ايران و عوامل امسال مدينه قبل و 52 هزار نفر مدينه بعد مى باشند. در حج سال 86 تعداد كاروان هاى زائران ايرانى مقيم خارج كشور، از 9 كاروان سال 85 به 14 كاروان افزايش يافته است.

- از مجموع 604 كاروان ايرانى، 292 كاروان مدينه قبل و 312 كاروان مدينه بعد بودند.

- در حج سال 86 سهميه اختصاص يافته به سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران انقلاب اسلامى 6000 نفر، ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران 500 نفر، هنرمندان 50 نفر و كاروان آيات عظام 159 نفر بوده است.

- در حج امسال تعداد سه هزار زائر ايرانى مقيم كشورهاى خارجى در قالب كاروان براى انجام مناسك به شهرهاى مدينه و مكه وارد شدند.

- از تعداد زائرانى كه امسال به عربستان اعزام شدند، حدود 47 هزار نفر زائران زن و حدوداً 45 هزار نفر زائران مرد بودند.

- زنان خانه دار بيشترين ايرانيان زائر خانه خدا هستند.

- طبق اعلام وزارت امور خارجه عربستان امسال يك ميليون و هزار و ويزاى حج از سوى سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى اين كشور براى زائران خانه خداصادر شده است.

كارگزاران

- از مجموع رواديدهاى امسال 6830 رواديد به عوامل كاروان ها، 106 رواديد به كاروان ذابحان، 265 رواديد به اعضاى ستادهاى حج مكه، مدينه و جده، 329 رواديد به

ص: 83

كادر مركز پزشكى حج، 150 رواديد به كاروان كادر هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران «هما»، 57 رواديد به كادر تغذيه ستاد حج و بعثه در مكه و مدينه و 124 رواديد نيز به عوامل كاروان هاى زائران ايرانى مقيم خارج كشور اختصاص يافته است.

- در سال جارى براى نخستن بار 2000 نفر به سالمندان در نوبت اختصاص يافت كه با فراخوان كسانى كه تا پايان سال 84 در بانك ها وديعه گذارى كرده و در تيرماه سال جارى سن آنان به بالاى 84 سال رسيده بود در نهايت عدد آنان و همراهان آن ها به 1500 نفر رسيد.

سِن 83

- بيش از درصد از زائران امسال بالاى سال سن دارند.

- در سال جارى براى نخستن بار 2000 نفر به سالمندان در نوبت اختصاص يافت كه با فراخوان كسانى كه تا پايان سال 84 در بانك ها وديعه گذارى كرده و در تيرماه سال جارى سن آنان به بالاى 84 سال رسيده بود در نهايت عدد آنان و همراهان آن ها به 1500 نفر رسيد.

- كوچك ترين زائر ايرانى اعزام شده به حج تمتع امسال يك كودك دوماهه است. فراهم احمدى نژاد متولد 01/ 07/ 1386 از استان اردبيل و زيبنده ثمودىصومعه سفلى متولد 18/ 04/ 1386 از استان آذربايجان شرقى كوچك ترين حجاج امسال بودند.

- همچنين از ميان زائران اعزام شده به حج تمتع در سال جارى، عزيز رحيمى متولد 06/ 08/ 1260 از كردستان و باقرحيدرى متولد 10/ 01/ 1270 از لرستان و محمد سعيدى بجگان متولد 04/ 07/ 1279 از هرمزگان، مسن ترين زائرانى بودند كه در حج حضور داشتند.

پزشكى و بهداشت

- امسال 450 پزشك متخصص در كاروان ها حضور دارند.

- بر اساس اعلام منابع عربستان سعودى در موسم حج امسال هزار و نفر

ص: 84

از حجاج كشورهاى مختلف به بيمارستان ها و مراكز درمانى عربستان سعودى مراجعه كرده اند. در اين گزارش موارد فوتى حجاج كشورهاى خارجى حدود 700 نفر اعلام شده است. طبق آمارهاى غيررسمى كشور اندونزى كه با هزار نفر زائر، بيشترين تعداد حجاج خارجى را دارد، با حدود نفر متوفى، بيشترين آمار زائران فوت شده را در سال جارى داراست.

- به گفته مدير امور نظافت مسجدالحرام در موسم حج دو هزار و نفر كارگر روزانه دوبار در ساعاتصبح و شب مسجدالحرام را شستشو و نظافت مى كنند .. نظافت و شستشوى مسجدالحرام هر بار بين يك تا يك و نيم ساعت طول مى كشد. عمل شستشو و نظافت مسجدالحرام ابتدا با جداسازى محوطه توسط نوارهايى شروع و پس از آن با ورود كارگران و دستگاه هاى نظافت به محوطه جداسازى شدهصورت مى گيرد.

حمل ونقل

- در حج سال 86 نيز مانند حج و عمره سال هاى پيش هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران «هما» و خطوط هواپيمايى سعودى بر اساس قرارداد حمل و نقل هوايى دو كشور، زائران را به تساوى تقسيم كردند. هما 29 هزار و 400 نفر و هواپيمايى سعودى 20 هزار نفر را در دوره مدينه قبل به فرودگاه مدينه منوره منتقل كردند. 21 هزار و 600 نفر از زائران مدينه بعد با ايران اير و 31 هزار نفر نيز با پروازهاى سعودى به فرودگاه جده منتقل شدند. شايان ذكر است كه در حج 86 شركت هواپيمايى سعودى قريب به اتفاق پروازهاى خود را از طريق اجاره هواپيمايى شركت داخلى ماهان انجام داد.

- اولين پرواز رفت زائران سال جارى ساعت 2 و 5 دقيقه بامداد روز سوم آذرماه و با ظرفيت 460 نفرصورت گرفت و دو كاروان از سمنان و يك كاروان از لرستان را به مدينه منوره منتقل كرد. اولين پرواز مدينه بعد نيز در ساعت 14 روز دهم آذرماه همزمان با فرودگاه مدينه از تهران به فرودگاه جدهصورت خواهد گرفت. كل پروازهاى مدينه قبل تا 23 آذرماهصورت گرفت. پروازهاى برگشت نيز از چهارم دى ماه شروع و تا 23 دى ماه ادامه خواهد يافت.

ص: 85

- تعداد پروازهاى رفت امسال 313 سورتى و برگشت نيز به همين تعداد خواهد بود. مجموعاً 138 پرواز توسط هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران و 175 پرواز نيز به هواپيمايى سعودى واگذار شد. ليكن اين شركت اكثر پروازهاى خود را به شركت هواپيمايى ماهان واگذار كرد.

- همچون حج سال 85 زائران امسال از 17 ايستگاه پروازى رهسپار عربستان شدند. هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران از ايستگاه هاى تهران، گرگان، اصفهان، شيراز، تبريز، اردبيل، زاهدان، كرمانشاه و بندرعباس و خطوط هواپيمايى سعودى (ماهان) هم از ايستگاه هاى تهران، مشهد، سارى، كرمان، اهواز، يزد، رشت، اروميه و بوشهر زائران را به سرزمين وحى منتقل كردند.

- بيشترين آمار اعزامى از ايستگاه تهران انجام شد. 42 هزار زائر استان هاى تهران، زنجان، سمنان، قم، قزوين، كردستان، لرستان، مركزى، همدان و شهرستان كاشان از اين ايستگاه پرواز مى كنند و كمترين زائر مربوط به فرودگاه بوشهر با 652 نفر بود.

قربانى

- در طرح قربانى حج 86 كاروان 106 نفره ذابحان حضور دارند كه با كمك عوامل كاروان اين فريضه مهم را انجام مى دهند. بانك عامل دريافت وجوه قربانى از بانكصادرات سال 85 به بانك ملى تغيير يافت و قبل از سفر، 95 هزار و 850 نفر براى مشاركت در اين طرح وجوه مربوطه را (كه براى هر زائر 95 هزار تومان بود) به بانك واريز كردند. در حج سال جارى دو سالن مكانيزه با 14 جايگاه و يك سالن نيمه مكانيزه با 40 جايگاه به ذبح زائران ايرانى اختصاص يافت و كوپن ها نيز در قطعات يك، دو و پنج نفره طراحى شد.

تغذيه

- در حج سال 86 كاروان هاى طبخ متمركز 27 قلم با 21 حواله و غيرمتمركزى ها هم 42 قلم كالا را با 40 حواله از انبارهاى سازمان در عربستان دريافت مى كنند. سقف

ص: 86

اعتبار خريد كاروان هاى پخت متمركز از ايران 7500 تومان و غيرمتمركزها 3400 تومان مى باشد. امسال اقلامى چون عسل، مربا، گوشت، رب، ماهى، ورميشل، آبليمو، هويج، سيب زمينى، سبزيجات، لوبيا سبز، ذرت، نخود فرنگى، غوره، آلو، دارچين، زرشك، لپه، لوبيا، پودر سير، جو، ليمو عمانى، فلفل، خلال بادام و پسته، عدس، كشمش، زعفران، ادويه، زردچوبه، پودر ليمو و آويشن از ايران، و روغن، آبميوه، نوشابه، شير، كره، دوغ، ماست، چاى، قند، شكر، برنج، ظروف، فيله مرغ، مرغ كامل، گوشت گوسفندى، آب، پنير، خرما، ظروف آلومينيومى، يونوليت،صابون، پودر و گوشت فيله از عربستان تأمين مى شود.

- در حج سال جارى همانند گذشته 100 درصد زائران در مدينه از دو آشپزخانه زين و دخيل تغذيه مى شوند و در مكه نيز از 605 كاروان 439 كاروان از دو آشپزخانه قحطانى و ابوجدايل استفاده مى كنند و 166 كاروان (6/ 52 درصد) با ظرفيت 27 هزار زائر و خدمه از آشپزخانه هاى كاروان ها استفاده مى كنند. در سال 86 همه كاروان ها در هنگام حضور در ايام تشريق از چهار وعده غذايى كه توسط آشپزخانه هاى متمركز تهيه مى شود برخوردار هستند.

- در حج سال 86 آشپزخانه مركزى زين در مدينه منوره 55 نفر و آشپزخانه دخيل 80 نفر و آشپزخانه قحطانى در مكه مكرمه 152 نفر و ابوجدايل 188 نفر و در مجموع چهار آشپزخانه متمركز مكه و مدينه 475 نفر نيرو داشتند.

اسكان

- سرانه متراژ هر زائر در مكه چهار متر مربع و در مدينه 4 و 5 و 25/ 5 متر مربع و ميانگين سرانه اجاره مكه 1561/ 29 و مدينه 1192/ 98 ريال سعودى مى باشد.

- به طور معمول هر زائر ايرانى شش شب در مدينه منوره و بيست و دو شب در مكه مكرمه اسكان دارد.

وضعيت هتل هاى ايرانى به نسبت زائران كشورهاى ديگر بسيار مناسب تر است. بعضى از كشورها زائران خود را بهصورت شيفتى در هتل اسكان مى دهند.

ص:87

بيمه

- در حج 86 همانند سال هاى گذشته زائران و بار آن ها بيمه شدند و به عبارت ديگر، عمر، حوادث، درمان و بار زائران تحت پوشش بيمه قرار گرفتند. حق بيمه عمر، حوادث و درمان 5600 تومان و بار نيز 700 تومان بود. بيمه زائران از دو روز قبل از سفر آغاز و تا يك هفته بعد از سفر ادامه خواهد داشت. خسارت فوت 5 ميليون تومان و خسارت بار براى رفت تا 200 هزار تومان و براى برگشت 800 هزار تومان تعيين شد.

تحصيلات

- متأسفانه هنوز تعداد 19409 نفر از جمع زائران امسال را بى سوادها تشكل مى دهند. از باسوادها 27910 نفر از طريق نهضت سوادآموزى سواد آموخته اند و 16 هزار و پنج نفر هم سواد ابتدايى دارند.

- در ميان زائران حج سال جارى، 6254 نفر ليسانس، 1051 فوق ليسانس و 974 نفر داراى مدرك دكترى حضور دارند و 1009 نفر از زائران كاروان ها نيز تحصيلات حوزوى دارند. 8057 نفر نيز داراى تحصيلات سوم متوسطه، 14032 ديپلم و 3284 نفر فوق ديپلم، و 88 محصل و 187 دانشجو نيز حضور دارند.

مصرف آب زمزم

زائران خانه خدا در موسم حج امسال در مسجد الحرام و مسجدالنبى در مدينه مجموعاً چهار ميليون و هزار و ليتر آب زمزم مصرف كرده اند. آب زمزم مورد استفاده در مسجدالنبى از مكه به مدينه ارسال مى شود.

نتيجه گيرى

از اعداد و ارقام آمارى فوق، چنين برمى آيد كه:

اولًا، سن زائران ايرانى نسبت به سال هاى پيش فزونى گرفته و همين مسئله، نياز به كارد درمانى و فوريت هاى پزشكى را دوچندان مى كند.

ص: 88

ثانياً، وضعيت رفاهى، بهداشتى، تغذيه، اسكان و حمل ونقل حج 86 به ميزان قابل توجهى پيشرفت داشته است. در مورد مسكن، اگرچه فاصله هتل هاى امسال تا حرم بيشتر بود، اما از كيفيت بهترى برخوردار بودند.

ص:89

ص:90

ص:91

ثالثاً، سطح سواد و مدارك تحصيلى زائران سال جارى بالاتر از سال هاى پيش است.

رابعاً، شمار زائران عادى و مأموريتى امسال، افزايش داشته است.

روزشمار حج 86

سوم آذر/ سيزدهم ذى قعده

نخستين گروه زائران حج تمتع شنبه به عربستان اعزام مى شوند

رييس سازمان حج و زيارت كشور گفت: نخستين گروه زائران حج تمتع ساعت 2 بامداد شنبه 3 آذر به عربستان اعزام مى شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج، مصطفى خاكسار قهرودى در گفت وگو با فارس اعلام كرد: نخستين گروه حجاج از تهران، به تعداد 460 نفر به مكه معظمه و مدينه منوره مشرف خواهند شد.

وى در ادامه گفت: گروه اول متشكل از 2 كاروان از استان سمنان و يك كاروان از استان لرستان است.

خاكسار قهرودى تعداد كل سهميه متعلق به ايران را در سال جارى حدود 102 هزار نفر اعلام كرد و گفت: از اين تعداد چيزى حدود 93 هزار و 500 نفر زائر خالص و الباقى عناصر خدماتى، پشتيبانى و اجرايى هستند.

وى با اشاره به اين كه تعداد 604 كاروان امسال از ايران به عربستان اعزام مى شوند، تصريح كرد: 292 كاروان مدينه قبل و 312 كاروان مدينه بعد هستند.

رييس سازمان حج و زيارت كشور در پايان خاطرنشان كرد: از تعداد زائرانى كه امسال به عربستان اعزام مى شوند، حدود 47 هزار نفر زائران زن و حدوداً 45 هزار نفر زائران مرد هستند.

ص:92

هفتم آذر/ هفدهم ذى قعده

عزيمت نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى به مدينه

آيت الله محمد محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى روز چهارشنبه، با بدرقه رسمى حجت الاسلام و المسلمين محمد محمدى گلپايگانى رييس دفترمقام معظم رهبرى عازم مدينه منوره شد. رى شهرى پيش از عزيمت به مدينه منوره به خبرنگاران گفت: براساس رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، موضوع انسجام اسلامى در رأس برنامه هاى فرهنگى حج در سال جارى قرار دارد. به همين جهت، حج امسال جلوه باشكوهى از وحدت امت اسلامى را ارائه خواهد كرد. در سال جارى كه دشمنان بيش از گذشته درصدد ايجاد تفرقه و اختلاف بين جوامع اسلامى هستند و هدف اصلى آن ها نجات رژيمصهيونيستى است، مقام معظم رهبرى براى خنثى كردن اهداف آنان، امسال را سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى ناميد. از اين رو همه مسلمانان وظيفه سنگينى دارند و بهترين زمان براى تحقق اين شعار، موسم حج است كه همه مسلمانان از نقاط مختلف جهان در آن حضور دارند.

بعثه مقام معظم رهبرى براى تحقق شعار اتحاد ملى و انسجام اسلامى، برنامه هاى مختلفى را تدارك ديده است كه از جمله آن برگزارى نزديك به هشت همايش با حضور انديشمندان و دانشمندان جهان اسلام در طول مراسم حج است. در بعد داخلى نيز سازمان حج و زيارت همه تلاش خود را كرده است تا از مشكلات سفر زائران كاسته شود و بعثه مقام معظم رهبرى نيز در زمينه فرهنگى برنامه هاى مختلفى براى

ص: 93

حجاج در نظر دارد.

وى با اشاره به پخش كتاب هاى رفع شبهات براى حجاج در سفر، گفت: دعاى كميل نيز شب هاى جمعه با شكوه فراوان در كنار مرقد ائمه در بقيع برگزار خواهد شد كه اميدوارم رسانه ملى به طور شايسته با پوشش اين برنامه وسيله فيض مردم را در داخل كشور فراهم كند. نماينده ولى فقيه با قدردانى از دست اندركاران حج در سال جارى ابراز اميدوارى كرد، جمهورى اسلامى ايران مانند سال هاى گذشته مراسم حج را آبرومندانه تر و باشكوه تر از سال هاى گذشته برگزار كند.

ورود نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى به مدينه

آيت الله محمد محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران بعد از ظهر روز چهارشنبه، هفتم آذرماه، وارد مدينه منوره شد و در فرودگاه مدينه از سوى نماينده وزارت كشور عربستان سعودى، سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض، مصطفى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت، مسئولان و اعضاى بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه مورد استقبال قرار گرفت.

آيت الله محمد محمدى رى شهرى در بدو ورود به مدينه در جمع خبرنگاران با اشاره به نامگذارى امسال از سوى مقام معظم رهبرى با عنوان سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى گفت: رويكرد امسال تقويت وحدت و انسجام اسلامى است كه در رأس همه برنامه هاى بعثه قرار دارد. اميدواريم با همكارى مسئولان عربستان سعودى آيين حج امسال با اين رويكرد هرچه باشكوه تر برگزار شود.

تعدادى از معاونان بعثه مقام معظم رهبرى از روزهاى قبل در قالب گروه هاى پيشرو به كشور عربستان عزيمت و برنامه هاى فرهنگى خود را آغاز كرده بودند.

استقبال از آقاى رى شهرى و ديگر مسئولان حج

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى به همراه آقاى قهرودى رييس سازمان حج و زيارت و چند تن از مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى

ص: 94

ساعت 14 روز چهارشنبه به وقت محلى مستقيماً از تهران با پرواز شماره 1097 وارد مدينه منوره شدند و در فرودگاه از سوى آقاى حسينى سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض، سركنسول ايران در جده و مسئولان ستاد حج و بعثه در مدينه منوره مورد استقبال قرار گرفتند.

ساعتى پس از ورود نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا به مدينه منوره، اولين جلسه شوراى هماهنگى حج با حضور ايشان و آقاى قهرودى، مسئولان بخش هاى مختلف ستاد حج و بعثه و همچنين سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض، سركنسول ايران در جده و آقاى بروجردى نماينده جمهورى اسلامى ايران در سازمان كنفرانس اسلامى، تشكيل شد.

در آغاز اين جلسه، آقاى رى شهرى در سخنان كوتاهى ابراز اميدوارى كرد كه با همكارى همه بخش ها، بتوانيم حجى آبرومند را برگزار كنيم كه مايه رضايت حضرت ولى عصر [و مايه مباهات مقام معظم رهبرى باشد.

ايشان سپس از مسئولان بخش هاى مختلف خواستند تا گزارش كار و فعاليت هاى حوزه تحت مديريت خود را ارائه دهند.

در اين جلسه آقايان سليمى مسئول روابط عمومى و معاون دفتر بعثه، قهرودى رييس سازمان حج و زيارت، سقايى رييس ستاد حج در مدينه منوره، آخوندزاده معاون اجرايى بعثه، عرب معاون برنامه ريزى و نظارت بعثه، نواب معاونت امور روحانيون، قاضى عسكر معاونت آموزش و پژوهش، دكتر حلى ساز رييس هيأت پزشكى، عطاران مسئول واحد اهل سنت، مهدوى معاون بين الملل بعثه و حسينى سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان، به طور جداگانه فعاليت هاى انجام شده را تشريح كردند كه خلاصه اظهارات آن ها به شرح زير است:

آقاى سليمى:

گروه پيشرو بعثه از روز 25 آبان ماه به مدينه منوره مشرف شد و با فراهم آوردن مقدمات لازم، كار خود را از روز شنبه به طور رسمى آغاز كرد و اين تجربه خوبى بود كه بايد براى سال هاى بعد نيز تكرار شود.

ص: 95

امور خبرى بعثه تحت مديريت آقاى اسلامى فرد، فعاليت هاى خوبى را در امر اطلاع رسانى و انتشار نشريه زائر به انجام رسانده است.

واحد انتظامات كار خود را با استفاده از دو نيروى انتظامى آغاز كرده است.

دفتر آقاى رى شهرى از روز سوم آذرماه آماده پاسخگويى بوده است.

اولين كار ما نصب پرچم بر فراز بام هتل بعثه بود كه طرف سعودى حساسيت هايى در اين زمينه منتقل كرده بود و به رغم اين حساسيت ها پرچم پرافتخار ايران اسلامى بر بام هتل نصب شد.

سالن همايش ها و جلسات آماده برگزارى مراسم شده است.

با هماهنگى آقاى قاضى عسكر معاون آموزش و پژوهش، جلسات سخنرانى پيگيرى شده است.

هر روز بعد از ظهر و شب در داخل كاروان ها دو جلسه برگزار مى شود.

جلسات پاسخگويى به سؤالات شرعى بانوان با استفاده از بانوان فاضله در داخل كاروان ها تشكيل مى شود.

كار تبليغات در داخل كاروان ها با استفاده از دو نفر نيروى خاص پيگيرى مى شود و مواد تبليغاتى نيز بين كاروان ها توزيع شده است.

در فواصل نمازهاى ظهر و عصر، شيفت هاى كارى براى دفاتر معاونت هاى مختلف بعثه پيش بينى شده است كه بايد افراد مسئول در اين شيفت ها حضور داشته باشند.

آقاى قهرودى:

اولين گروه ستاد حج روز 25 آبان ماه وارد مدينه منوره شده است.

در كليه زمينه ها، بخش عمده كارها به انجام رسيده و امور مكه نيز در دست پيگيرى است.

بخش هاى مربوط به امور پزشكى و مسكن كار خود را آغاز كرده اند و با مشكل خاصى مواجه نيستيم.

در امرتداركات مشكلى نداريم.

ص: 96

با توجه به مسموميت غذايى برخى از زائران، لازم است مراقبت هاى بهداشتى را در آشپزخانه هاى متمركز افزايش دهيم.

مسموميت غذايى ربطى به پخت غذا نداشته و بيشتر به نگهدارى آن مربوط مى شده است.

سعودى ها در روزهاى اول اقدام به توزيع كتاب ميان زائران ايرانى مى كردند اما اكنون دو روز است كه اين كار را متوقف كرده اند.

آقاى سقايى:

تا امروز 149 كاروان به استعداد 22 هزار و 431 نفر وارد مدينه منوره شده اند و تا پنجشنبه شب، براى برگزارى دعاى كميل اين تعداد به 26 هزار و 145 نفر خواهد رسيد.

آشپزخانه متمركز فعال شده است.

مشكل تداركات در روز دوم ورود به مدينه منوره مرتفع شد.

تا امروز 70 تن گوشت دريافت كرده ايم.

آخوندزاده:

لوازم ادارى را از انبارها تخليه كرديم و بخش هاى ادارى از روز شنبه سوم آذرماه فعال شده است.

نشريه زائر از روز دوشنبه پنجم آذر شروع به انتشار كرده است.

در خصوص دعاى كميل جلسات مختلفى را برگزار كرده ايم كه حاصل آن، مشخص شدن مسئولان محورها و استفاده از زائران داوطلب در امر انتظامات است.

با پليس سعودى نيز هماهنگى هاى لازمصورت گرفته است.

آقاى عرب:

شبكه داخلى بعثه (اينترنت) راه اندازى شده است و دسترسى به اينترنت نيز وجود دارد.

تا كنون چهار مورد جلسات مربوط به بازرسى را برگزار كرده ايم كه گزارش آن جهت استحضار نماينده ولى فقيه تقديم شده است.

از معاونت هايى كه تا كنون در شبكه اينترنت، جايى را براى خود تعريف نكرده اند،

ص: 97

درخواست مى كنيم كه از اين ظرفيت استفاده كنند.

آقاى نواب:

كارها طبق برنامه پيش مى رود و بازديدها به طور مستمر انجام مى شود.

براى خواهران جلسات مخصوص جهت پاسخگويى به سؤالات شرعى آن ها برگزار مى شود.

به زائران زن ايرانى اجازه حضور در بين الحرمين داده نمى شود و بايد تذكر دهيم كه اين امر باب نشود.

آقاى قاضى عسكر:

اعزام گروه هاى پيشرو كه امسال براى اولين بار انجام شد، كار خيلى خوبى بوده است.

امسال در كتابخانه، 20 هزار عنوان كتاب را مى توانيم به علاقمندان ارائه كنيم.

در برخى از موارد در فرودگاه مدينه، كتاب هاى همراه روحانيون را توقيف كرده اند، اين درحالى است كه در زمان اياد مدنى وزير سابق حج سعودى به ما مجوز لازم براى همراه داشتن كتاب را داده بودند.

مسئولان سازمان حج امروز شاهد بودند كه در سه مورد، قرآن ها را ضبط كردند و حتى برخى از قرآن ها را پرتاب كرده اند. لب تاپ ها را هم تفحص مى كنند.

وسايل كارصدا و سيما و دوربين هايشان را در فروگاه ضبط كرده بودند كه با تلاش مسئولان سفارت، رفع توقيف شده است.

خانم ها را بهصورت مليتى از بقيه زائران جدا مى كنند و ايرانى ها را هم تحت عنوان فارسى زبان ها جدا مى كنند و در آخر كار به آن ها اجازه ورود به حرم داده مى شود.

دكتر حلى ساز:

مراجعات به هيأت پزشكى نسبت به سال هاى گذشته بيشتر شده است.

علت افزايش مراجعات ناشى از افزايش ميانگين سنى زائران است.

مشاوره تلفنى پزشكى نيز در هيأت پزشكى با تلفن همراه انجام مى شود.

ص: 98

يك تيم ده نفره از پزشكان عمومى براى ايام وقوف پيش بينى كرده ايم تا به خواست خدا آمار مرگ و مير زائران را كاهش دهيم.

بحث مسموميت غذايى شمارى از زائران را بررسى كرديم كه علت آن به يكى از ظرف هاى غذا برمى گشت كه نتوانسته گرماى لازم را حفظ كند. اين حادثه حساسيت ها را در آشپزخانه ها براى رعايت مسائل بهداشتى افزايش داده است.

آقاى عطاران:

41 كاروان اهل سنت شامل 27 كاروان حنفى و 14 كاروان شافعى در سال جارى از ايران وارد عربستان خواهند شد كه 19 كاروان آن مدينه قبل و 22 كاروان نيز مدينه بعد هستند.

آقاى مهدوى:

تمامى همكاران ما هم اكنون در مدينه منوره به سر مى برند. هيأت علمى ما امسال 7 نفر هستند. امروز (چهارشنبه) يكصد نفر مراجعه كننده داشته ايم.

دفتر امور بين الملل از روز شنبه سوم آذرماه كار خود را آغاز كرده است.

آقاى حسينى:

انشاء الله امسال حجى بهتر از سال هاى گذشته خواهيم داشت.

ما از يكسال پيش به اين سو، ارتباط خوب و نزديكى با مقامات تأثيرگذار عربستان برقرار كرده ايم.

هفته گذشته يك ملاقات سه ساعته را با آقاى نايف داشتم. در آن جلسه موضوعات مختلف از جمله دعاى كميل حل و فصل شد و وى گفت كه ما توجه ويژه اى به اين امر خواهيم داشت.

دو روز پيش باز هم با نايف ملاقات كردم و وى گفت كه دستورات لازم را به اميران مدينه و مكه خواهد داد.

بعد از توقيف وسايلصدا و سيما با امير نايفصحبت كردم و درخواست كردم كه يك نفر را رابط قرار دهند تا با او كار كنيم.

از طريق همين رابط مشكل وسايلصدا و سيما را برطرف كرديم و همين فرد

ص: 99

امروز ازطرف نايف در فرودگاه حضور داشت.

آيت الله كريمى مسئول واحد استفتائات:

تماس هاى ديپلماتيك آقاى حسينى با طرف هاى سعودى كه به نام جمهورى اسلامى انجام مى شود، خوب است اما مى شود مانع از تماس هاى غير ضرور هم شد. زوار بايد آموزش كافى ببينند.

آيت الله رى شهرى:

از مجموع گزارش ها چنين مستفاد مى شود كه شرايط به طور نسبى قابل قبول است. با تفاوت مسلكى كه ما با سعودى ها داريم، اين گونه مسائل، مى تواند قابل انتظار باشد. از همه مسئولان و دست اندركاران امر حج و همچنين از آقاى قهرودى، سليمى، قاضى عسكر كه پيشرو آمدند و همين طور از تلاش هاى آقاى حسينى تشكر مى كنم. ما در سال هاى قبل هم تأكيدمان اين بود كه آقاى نايف نماينده اى را مأمور كندتا برخوردها را مشاهده كند و امسال اين نماينده را گذاشته اند و خوب است كارى كنيد كه دو سه روز در فرودگاه بماند و بر روند برخوردها به ويژه از سوى سعودى ها نظارت كند.

از آقاى قهرودى مى خواهم، ترتيبى بدهند تا كسانى كه بيمارى دارند و بايد از غذاى خاصى استفاده كنند با مشكل مواجه نشوند.

از حضور آقاى بروجردى نماينده ايران در سازمان كنفرانس اسلامى نيز تشكر مى كنم كه اين براى اولين بار از حضور ايشان استفاده مى كنيم.

سخنرانى معاون آموزش بعثه در جمع شوراهاى فرهنگى حج

حجت الاسلام و المسلمين قاضى عسكر معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى خطاب به اعضاى شوراهاى فرهنگى كاروان ها، توصيه هايى را به منظور برگزارى هرچه بهتر مراسم حج سال 1386، كاهش آسيب ها و نارسايى ها و افزايش ضريب رضايتمندى زائران، مطرح كرد.

وى در اين دستور العمل 14 ماده اى از شوراهاى فرهنگى كاروان ها خواست تا

ص: 100

گزارش اقدامات خود را به دفتر معاونت آموزش و پژوهش در مدينه منوره و مكه معظمه ارائه كنند.

مفاد اين دستور العمل به شرح زير است:

1. شوراهاى فرهنگى، گروه هاى ارشاد و خصوصاً روحانيون محترم كاروان ها، زائران محترم را به نماز جماعت، خلوص و خشوع در عبادات و بهره گيرى از فرصت محدود و كوتاه ايام حج براى كسب هرچه بيشتر معنويت و سعى در تقرب الهى راهنمايى نموده و تذكرات لازم را ارائه نمايند.

2. شوراهاى فرهنگى با مشورت و برنامه ريزىصحيح، مراقبت نفس را به عنوان يك برنامه معنوى اساسى مدّ نظر قرار داده، فرهنگ سازى در اين زمينه را با جديت پى گيرى كنند و زائران را نسبت به رعايت حرمت اماكن مقدسه، رعايت ادب حضور در پيشگاه الهى، پيامبر (ص) و ائمه: و جايگاه خود به عنوان پيروان اهل بيت توجيه نموده، «تواصى» در اين امر را وظيفه ايمانى خود بدانند.

3. باتوجه به وجود افراد كم سواد و بى سواد در كاروان ها، شوراهاى فرهنگى، زائران تحصيل كرده و باسواد را نسبت به وظيفه ايمانى نسبت به آنان متوجه سازند و با تشويق و تحريض، از آنان در راهنمايى و هدايت زائران كم سواد و بى سواد بهره گيرند.

4. در زمينه عدم رعايت شئونات اسلامى از سوى تعداد محدودى از بانوان، گروه هاى محترم ارشاد با بهره گيرى از بانوان محترم كاروان خود، برنامه اى را براى نظارت بيشتر بر اين مهم پيش بينى و پى گيرى نمايند.

5. باتوجه به نگرانى هاى برخى از زائران از بروز اشتباه در اعمال، گم شدن در ازدحام جمعيت و ناآشنايى از محيط و ... كه خصوصاً در بين افراد ضعيف، مسن و كم سواد بيشتر مشاهده مى شود، شوراهاى فرهنگى از بين زائران جوان تر و البته با رعايت رضايت مندى از سوى آنان، براى همه زائران ضعيف، «حامى» تعيين نمايند.

6. آموزش اصول، مقررات و آداب زندگى اجتماعى به زائران قبل از اعزام و تذكرات ناصحانه و دوستانه در طول سفر از ضرورت هاى قطعى هر سفر و خصوصاً

ص: 101

سفر معنوى حج است. لذا برنامه ريزى و اجراىصحيح آن توصيه مى شود.

7. اخلاق معاشرت و پرهيز از خودخواهى، تك روى، عدم رعايت بهداشت جمعى، تجاوز به حقوق اجتماعى همسفران، فقدان حس همكارى و تعاون، بى نظمى و ... مرتباً در برنامه تذكرات اخلاقى پى گيرى شود.

8. پرهيز از رفتارها و گفتارهاى تفرقه افكنانه و توجه به ضرورت اخوت و برادرى و وحدت و همدلى بين تمامى مسلمين و مؤمنين كه به عنوان نعمت الهى شناخته شده، به عنوان يك وظيفه عمومى معرفى و تذكر داده شود و گروه هاى محترم ارشاد مراقب رفتارهاى احساسى در اماكن مقدسه، خصوصاً در بقيع باشند.

9. باتوجه به اين كه جمعى از زائران كمتر از محيط هتل ها استفاده كرده اند، مناسب است جلسه توجيهى براى چگونگى استفاده و بهره گيرى از امكانات هتل ها پيش بينى شود.

10. باتوجه به گزارش هاى رسيده از سال هاى قبل از ضرر و زيان زائران محترم در هنگام معامله و خريد، مناسب است جلسه توجيهى با بهره گيرى از افراد مجرّب كاروان براى عموم زائران تشكيل شود.

11. با توجه به برخى از رفتارهاى ناپسند در هنگام خريد و نحوه تعامل با فروشندگان، خصوصاً رفتارهاى برخى از بانوان، تذكر دائمى و عطف توجه به عواقب شخصيتى و معنوى و اخروى اين گونه رفتارها در برنامه شوراها و گروه هاى ارشاد قرار گيرد.

12. توصيه به رعايت حال افراد مسن، بيمار وكم توان، مورد توجه جدى دركاروان ها قرار گيرد.

13. تشكيل جلسات ويژه با حضور زائران علاقه مند براى بررسى مشكلات فرهنگى و اجرايى كاروان در طول سفر براى كاهش مشكلات، اطلاع رسانىصحيح به زائران و افزايش ضريب رضايت مندى آنان ضرورى است.

14. فرصت ها به سرعت سپرى مى شوند و ديگر قابل بازگشت نيستند، از اين رو ضمن تشكر از زحمات و تلاش هاى شوراهاى فرهنگى و گروه هاى محترم ارشاد

ص: 102

كاروان ها، خواهشمنديم در مجموعه فعاليت هاى فرهنگى و اجرايى به گونه اى برنامه ريزى نمايند كه حداكثر استفاده و بهره معنوى از اين سفر روحانى كسب گردد، و خاطره شيرين و خوش آن در ذائقه جان ميهمانان خداوند باقى بماند.

ص:103

هشتم آذر/ هيجدهم ذى قعده

اشاره

روز بنجشنبه، هشتم آذرماه، آيت الله محمدى رى شهرى در جمع مديران و كارگزاران حج، در بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره گفت: مسئوليت شناسى، احترام به ديگران و از همه مهمتر، حفظ وحدت و انسجام اسلامى بايد در رأس برنامه ها و فعاليت هاى كاركنان فرهنگى و اجرايى بعثه باشد. وى در سخنانى خطاب به دست اندركاران بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت با بهره گيرى از روايتى از على (ع)، تعليم و تربيت نفس، و اشاعه مفاهيم اخلاقى و دينى بوسيله رفتار و كردار را دستورالعمل حج 86 عنوان كرد.

اميرالحاج جمهورى اسلامى تصريح كرد: كسانى كه در سطوح مختلف مسئوليتى و ساير رده هاى كارى بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج قرار گرفته اند بايد با الگو قرار دادن خود در گسترش اهداف كارى براى برگزارى هرچه باشكوه تر مراسم حجى عزتمند و سرشار از توفيق تلاش كنند.

آيت الله محمدى رى شهرى افزود: بايد هماهنگى ها و انسجام درونى بين دست اندركاران اجرايى و فرهنگى بعثه و سازمان حج، الگوى رفتارى در انسجام اسلامى شناخته شده و موجب تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص حفظ وحدت و انسجام اسلامى شود.

وى وحدت را موجب افزايش بركت در جوامع اسلامى دانست و گفت: در اين سال بايد بيش از سال هاى گذشته مراقب حركت هاى تفرقه آفرين بود و به رفتارهايى

ص: 104

كه وحدت اسلامى را خدشه دار مى كند، اجازه بروز ندهيم.

وى تحريك عواطف مذهبى را توسط سخنرانان و مداحان با مسايلى كه به وحدت بين شيعه و سنى خدشه وارد مى كند، از مسايل نادرست برشمرد و تصريح كرد: بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى اين گونه رفتارها از مصاديق گناه است.

آيت الله رى شهرى در جمع مديران و كارگزاران فرهنگى و اجرايى بعثه مقام معظم رهبرى گفت: كارگزاران حج بايد الگوى رفتارى ديگران در اجراى تعاليم دينى و ارزش هاى اخلاقى باشند. براى آنكه بتوانيم وحدت و انسجام اسلامى را بسط و گسترش دهيم نخست بايد از خودمان شروع كنيم و تا آنجا كه ممكن است، منجسم و هماهنگ باشيم.

ايشان تحريك عواطف مذهبى پيروان ديگر مذاهب را از مسايل نادرست برشمرد و تصريح كرد: بنا به فرمايش مقام معظم رهبرى اين گونه رفتارها از مصاديق گناه است.

پيش از سخنرانى آيت الله رى شهرى، دكترحسينى سفير جمهورى اسلامى ايران در كشور عربستان طى سخنانى زائران ايرانى را از منظم ترين و منسجم ترين زائران خانه خدا دانست و گفت: اين مسئله هميشه تحسين مسئولان كشور عربستان را برانگيخته و موجب عزت و افتخار جمهورى اسلامى ايران شده است. وى افزود: سفارت جمهورى اسلامى و سركنسولگرى ايران در جده به طور كامل با بعثه مقام معظم رهبرى و سازمان حج و زيارت براى برگزارى مراسم با شكوه حج سال جارى همكارى و تعامل خواهد داشت.

اولين مراسم پرفيض دعاى كميل در مدينه منوره

مراسم پرفيض دعاى كميل پنجشبه شب با شركت انبوه زائران ايرانى در كنار مرقد پيامبر بزرگوار اسلام (ص) و ائمه بقيع: در مدينه منوره برگزار شد. در اين مراسم نورانى كه با حضور محمد محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى برگزار شد، هزاران نفر از زائران ايرانى حضور داشتند.

دعاى پرفيض كميل در منطقه بين الحرمين، محوطه مابين مسجدالنبى و قبرستان

ص: 105

بقيع، برگزار شد و هزاران زائر ايرانى در فضايى معنوى در اين آيين معنوى شركت كردند.

اين آيين پرشكوه با هماهنگى قبلى مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى با مقامات و مسئولان كشور عربستان سعودى برگزار شد و نيروهاى انتظامى عربستان با حضور در محل برگزارى مراسم امنيت منطقه را عهده دار بودند. انتظامات مراسم بر عهده تعدادى از زائران اعضاى كاروان هاى مختلف ايرانى بود.

مراسم در رأس ساعت به وقت محلى با تلاوت آياتى از كلام الله مجيد آغاز شد و با روضه خوانى و مداحى و دعاى كميل به مدت يك ساعت ادامه داشت.

در پايان مراسم آيت الله رى شهرى براى پيروزى ملت هاى فلسطين، عراق و افغانستان و همه مسلمين و نابودى دشمنان اسلام به زبان هاى عربى و فارسى دعا كرد.

در انتهاى مراسم نيز مجرى ضمن تقدير از شركت كنندگان از همكارى مقامات و مسئولان و نيروهاى انتظامى عربستان سعودى و دست اندركاران مسجد النبى در برگزارى اين مراسم پرفيض قدردانى كرد.

شركت كنندگان در مراسم هنگام ترك تدريجى محل برگزارى دعاى كميل به احترام اين مكان مقدس اقدام به پاكسارى محوطه و جمع آورى زباله ها كردند.

آيين پرفيض دعاى كميل از سال ها پيش از سوى زائران ايرانى خانه خدا در جوار قبر پيامبر بزرگوار اسلام و كنار قبرستان بقيع، مدفن چهار امام معصوم برگزار مى شود.

تاكنون (هشتم آذر) بيش از هزار تن از زائران مدينه اولى خانه خدا وارد شهر مدينه شده اند.

ص:106

نهم آذر/ نوزدهم ذى قعده

گزارش هيأت پزشكى به سرپرست حجاج ايرانى

پيش از ظهر روز جمعه مسئولان هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران، در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى ديدار و گزارش اقدامات انجام شده براى ارائه خدمات مناسب پزشكى به زائران ايرانى را به ايشان ارائه كردند.

در اين ديدار آقاى حلى ساز رييس هيأت پزشكى پس از معرفى همكاران خود، از مجهز كردن پزشكان به تلفن همراه براى دسترسى فورى به آن ها و همچنين امكان برقرارى مشاوره تلفنى ميان پزشكان كاروان ها و اعضاى هيأت پزشكى خبر داد و تأكيد كرد كه همه كاروان ها تا كنون مورد بازرسى قرار گرفته اند و ده پزشك عمومى نيز مأموريت يافته اند تا در ايام تشريق بهصورت ويژه به افراد مسن خدمت رسانى كنند و با كنترل وضعيت بيمارى آنان، در جهت كاهش آمار فوتى ها تلاش نمايند.

وى همچنين به افزايش ميانگين سنى زائران نسبت به سال هاى قبل اشاره كرد و گفت: امسال 950 زائر بالاى 80 سال داريم و 95 درصد مراجعه كنندگان به هيأت پزشكى بالاتر از 50 سال بوده اند.

وى با اشاره به مسموميت ايجاد شده در ميان برخى از زائران تصريح كرد كه نظارت بهداشتى بر آشپزخانه هاى متمركز به طور جدى تر در دستور كار قرار گرفته است.

ص: 107

آقاى حلى ساز افزود: تا كنون 4 بيمار ايرانى در بيمارستان هاى سعودى بسترى شده اند، هيچ فردى نيز فوت نكرده است، 450 نفر در بيمارستان هيأت پزشكى پذيرش شده اند كه از اين تعداد 14 نفر بسترى شدند.

به گفته رييس هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران، يك زائر 84 ساله به علت تشديد بيمارى آلزايمر در روزهاى قبل از سفر، از فرودگاه به تهران بازگردانده شد.

حلى ساز از تهيه و انتقال يكصد تن دارو و اقلام پزشكى به عربستان خبرداد و تأكيد كرد كه هيچ گونه كمبودى نداريم. وى به شركت دست اندركاران هيأت پزشكى در مراسم دعاى كميل با لباس قرمز اشاره كرد و گفت كه اين حضور نسبت به سال هاى گذشته نمود بهترى داشته است.

در اين ديدار، مسئول بازرسى هيأت پزشكى نيز از رنگين بودن سفره زائران در حج اظهار ناخرسندى كرد و گفت كه گنجاندن دو وعده گوشت و دو نوبت نوشابه در غذاى زائران، كار درستى نيست و بهتر است براى سال هاى بعد اصلاح شود.

سپس آقاى رى شهرى در سخنانى از زحمات اعضاى هيأت پزشكى و تلاش آنان براى ارائه خدمات مناسب پزشكى به حجاج قدردانى كرد و گفت: كارى كه بر دوش شما نهاده شده، بسيار حساس است و اميدوارم اين مأموريت را به نحو احسن به انجام برسانيد. نماينده ولى فقيه مهم ترين توصيه بعثه مقام معظم رهبرى به هيأت پزشكى را رعايت اخلاق پزشكى عنوان كرد و گفت: اكنون كه ميانگين سنى زائران ما افزايش يافته است، بايد تمهيدات لازم پيش بينى شود و پزشكانى كه به خدمت گرفته شده اند، به درستى توجيه شوند و با زائران نيز با نهايت متانت و خوش خلقى رفتار شود.

سرپرست حجاج از رييس هيأت پزشكى حج خواست تا براساس سازماندهى جديدصورت گرفته، به تدوين برنامه پنج ساله اقدام نمايند و هدف گذارى اين برنامه نيز بالابردن سطح خدمات به زائران باشد.

ديدار اعضاى هيأت علمى با آقاى رى شهرى

آقاى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج،صبح روز جمعه در جمع اعضاى هيأت علمى بعثه مقام معظم رهبرى حضور يافت وضمن تبيين چارچوب

ص: 108

فعاليت هاى اين هيأت، تصريح كرد كه درحج امسال بايد روى مسئله «انسجام اسلامى» بهصورت ويژه كار و تلاش شود.

آقاى رى شهرى بر ضرورت مخاطب شناسى و ارزيابى نيازهاى فكرى مخاطبان و ارائه پاسخ روشن و شفاف به آنان تأكيد كرد و تقويت انگيزه تدوين كتاب هاى مناسب براى پاسخگويى درست و دقيق به پرسش ها و ابهامات را ضرورى خواند.

نماينده ولى فقيه به منظور جلوگيرى از اعمال سليقه و تشخيص هاى متفاوت در پاسخگويى به شبهات، بر ضرورت يكسان سازى پاسخ ها تأكيد كرد و اين مهم را يكى از وظايف اساسى هيأت علمى خواند.

آقاى رى شهرى، بر اهميت برخورد مدبرانه و هوشمندانه با افراد علاقه مند به جمهورى اسلامى تأكيد كرد و پيگيرى و پى جويى امور ازسوى هيأت علمى در ماه هاى پس از برگزارى حج را ضرورى خواند و پيشنهاد كرد كه در اين زمينه يك كادر ثابت سازماندهى شود.

در اين نشست برخى از حاضران به طرح نقطه نظرات و پيشنهادهاى خود براى حصول نتيجه مطلوب از روند فعاليت هاى هيأت علمى پرداختند. اعضاى هيأت علمى بعثه، با استفاده از تجربيات سال هاى گذشته و با لحاظ شرايط جديد، خواهان فعاليت هاى علمى بيشتر شدند و پيشنهاد دادند كه بر حجم تلاش هاى علمى افزوده گردد.

ص:109

دهم آذر/ بيستم ذى قعده

ديدار اعضاى ستاد مدينه منوره با آيت الله رى شهرى

اعضاى ستاد مدينه منوره، پيش از ظهر امروز، گزارش عملكرد خود را در حوزه خدمت رسانى به زائران به آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ارائه كردند.

در اين ديدار ابتدا آقاى سقايى رييس ستاد حج به تقسيم بندى محل اسكان زائران در مدينه منوره به سه قسمت اشاره كرد و گفت كه زائران ايرانى در سال هاى گذشته در چهار منطقه اسكان داده مى شدند كه اين امر در سال جارى در سه قسمت انجام شده است و بيش از 99 درصد زائران نيز در منطقه مركزى اطراف حرم مطهر مستقر هستند.

وى از تصحيح برنامه غذايى زائران از روز شنبه (امروز) خبر داد و گفت كه 30 دستگاه اتوبوس در مسيرهاى مختلف براى جا به جا كردن زائران ايرانى فعال اند.

آقاى سقايى همچنين تأكيد كرد كه تا كنون 181 كاروان به استعداد بيش از 28 هزار زائر وارد مدينه منوره شده اند و از امروز نيز كار اعزام زائران مدينه قبل به مكه مكرمه آغاز شده است.

در ادامه اين ديدار، رؤساى سه منطقه محل اسكان زائران و همچنين مسئولان بخش هاى مختلف ستاد حج، گزارش كوتاهى از فعاليت هاى خود را ارائه كردند كه

ص: 110

طى آن مسئول امور ارتباطات تصريح كرد در سال جارى پيش بينى مى كنيم بين 60 تا 70 هزار تلفن همراه به عربستان منتقل شود.

سپس آيت الله رى شهرى در سخنانى با استناد به روايتى از رسول گرامى اسلام (ص)، تأكيد كرد كه انجام كامل، درست، دقيق و مطلوب هر كار، منوط به آن است كه كننده آن، علاوه بر به كارگيرى استعدادها، برنامه ريزى ها و قدرت مديريت، پيوسته خود را در محضر خدا و متوجه به حضرت حق بداند و به كارى كه انجام مى دهد رنگ و بوى خدايى بدهد.

وى تصريح كرد كه مديريت عمليات حج، يك مديريت پيچيده است؛ زيرا بايد با امكانات محدود، شرايط محدود زمانى و دورى از وطن، بهترين خدمات را به يكصد هزار تن از حجاج بيت الله الحرام ارائه بدهيم. بنابراين براى اين كه وظايفمان را به طور كامل و به شكل مطلوب به انجام برسانيم بايد خود را در محضر خدا و رسول گرامى او بدانيم و از حضرت حق مدد بجوييم.

آقاى رى شهرى كارهاى اجرايى حج را تنيده شده در كارهاى فرهنگى دانست و گفت: امور اجرايى بسترساز اقدامات فرهنگى است و حتى مى توان گفت كه اين گونه امور، در جاى خود، يك كار فرهنگى محسوب مى شود. بنابراين دست اندركاران عمليات اجرايى حج بايد نسبت به كار خود يك نگرش فرهنگى داشته باشند و وظايف خود را با نگاه فرهنگى به انجام برسانند.

نماينده ولى فقيه، تغذيه زائران را از جمله مسائلى عنوان كرد كه نيازمند برنامه ريزى جدى است؛ زيرا زائران بايد از غذايى استفاده كنند كه امكان بهره بيشتر معنوى از حج را به آنان بدهد و حال دعا و مناجات را از زائران سلب نكند.

جلوگيرى از ريخت و پاش، اسراف و تضييع مواد غذايى از ديگر تذكراتى بود كه سرپرست حجاج به اعضاى ستاد مدينه گوشزد كرد و در ادامه، اهميت خوش بينى كارگزاران حج نسبت به يكديگر و بدبينى نسبت به خود با هدف اصلاح امور را مورد تأكيد قرار داد.

وى گفت: بخش هاى مختلف در ستاد حج و بعثه رهبرى پشتيبان يكديگر هستند.

ص: 111

بنابراين داشتن حسن ظن نسبت به هم يك اصل است. هدف همه ما خدمت به زائران خانه خداست و به همين دليل نبايد نسبت به يكديگر بدبين يا سوء ظن داشته باشيم.

آيت الله رى شهرى در پايان سخنانش، خرسندى خود را از روند فعاليت هاى انجام شده در ستاد حج در مدينه منوره ابراز كرد و از آنان خواست تا اهتمام كامل خود را براى خدمت رسانى مطلوب به حجاج بيت الله الحرام به كار بندند.

بازديد از زائران در محل اقامتشان

آيت الله رى شهرى با حضور در يكى از هتل هاى محل اقامت زائران ايرانى، از نزديك شرايط و وضعيت اقامتى آنان را مورد بررسى قرار داد.

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج علاوه بر دريافت گزارش عملكرد بخش هاى مختلف ستاد حج و بعثه، حضور در كاروان ها و ديدار و گفت وگو با زائران ايرانى را در اولويت برنامه هاى كارى خود قرار داده است.

آقاى رى شهرى در اين بازديد كه ظهر شنبه بهصورت سر زده انجام شد، ناهار را در جمع زائرانصرف كرد و در خصوص شرايط اسكان و مشكلات احتمالى در برنامه هاى اجرايى و فرهنگى با زائران گفت وگو كرد.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايرانى كه با استقبال گرم زائران ايرانى در هتل" الياس الذهبى" روبرو شده بود، توفيق زائران ايرانى در انجام فريضه حج و قبولى اعمال و مناسك آنان را از خداوند متعال مسئلت كرد.

تنى چند از دست اندركاران امور اجرايى حج و هيأت بازرسى بعثه مقام معظم رهبرى، آقاى رى شهرى را در اين بازديد همراهى مى كردند.

ص:112

يازدهم آذر/ بيست و يكم ذى قعده

گفت وگو با خبرنگاران و گزارشگران

در نشستى كه ساعت 9 و 30 دقيقهصبح روز يكشنبه (يازدهم آذر) با حضور آقاى رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا و با شركت خبرنگاران و گزارشگران شبكه هاى مختلف داخلى و برون مرزىصدا و سيما تشكيل شد، حساسيت هاى مربوط به حج مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

در اين نشست آقاى رى شهرى نكاتى به شرح زير مطرح كرد:

سال گذشته با مشكلاتى مواجه شديم و مى خواهيم امسال جلو تكرار آن را بگيريم.

در ارتباط با مسائل عربستان تأكيد مى كنم كه اگر خواستيد يك موضوع انتقادى را پخش كنيد، حتما محتاطانه و پس از مشورت با اهل فن و مسئولان مربوط باشد.

سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان، با مقامات سعودى مذاكراتى را در ارتباط با تحويل كالاهاى مربوط به بعثه و سازمان حج و همچنين وسايل توقيف شده گروهصدا و سيما به انجام رسانده كه نتيجه بخش بوده است.

لازم است كه برگزارى سمينارها پوشش خبرى مناسبى داشته باشد و شبكه هاى خارجى ايران نيز به آن توجه كنند. شش يا هفت سمينار داريم؛ از جمله سمينار زن كه بايد به درستى پوشش داده شود. سال گذشته اين همايش ها، آن گونه كه شايسته وسزاوار بود، رسانه اى نشد.

ما خواستار انعكاس مسائلى بيش از آن چيزى كه اتفاق مى افتد نيستيم. همانى كه

ص: 113

هست بايد منعكس شود.

در آستانه انتخابات مجلس قرار داريم وصدا و سيما مى تواند از فضاى حج به شكل هنرمندانه و لطيف براى نزديك كردن گروه ها به يكديگر و افزايش حضور مردم در انتخابات، استفاده كند. البته مراقب باشيد كه حج به ابزارى براى اهداف سياسى و تبليغاتى تبديل نشود.

اطلاع رسانى و انتشار اخبار و اطلاعات از مسائل حج مشروط به آنكه با سياست هاى دولت سعودى اصطكاك نداشته باشد، اشكالى ندارد.

با شخصيت هاى بين المللى جهان اسلام مى توانيد درباره مسائلى مانند كنفرانس آناپوليس مصاحبه كنيد.

در ارتباط با همايش قدس و همايش تقريب بين المذاهب الاسلامى مى توانيد كارهاى خوبى را به انجام برسانيد.

محورهاى سخنان مقام معظم رهبرى در ديدار با كارگزاران حج را استخراج و روى آن ها كار كنيد. مثل ختم قرآن يا تدبر درقرآن و اين كه حج قله انسجام اسلامى است.

امسال با اين شعار محورى كه رهبر معظم انقلاب تعيين كرده اند (اتحاد ملى و انسجام اسلامى) حج معناى ديگرى بايد داشته باشد.

در چارچوب سياست هايى كه اعلام شد و با هماهنگى امور بين الملل مى توانيد با ساير بعثه ها نيز ارتباط برقرار كنيد؛ اما مراقب حساسيت هاى دولت عربستان باشيد. ما در حج، كارهاى مهم ترى داريم كه نبايد تحت الشعاع ساير كارها قرار گيرد.

حضور مسئولان بعثه هاى مراجع در بعثه مقام معظم رهبرى

مسئولان و اعضاى محترم بعثه هاى حضرات آيات عظام مكارم شيرازى، سيستانى، شبيرى زنجانى، بهجت، فياض،صانعى، سبحانى و عزالدين زنجانىصبح روز يكشنبه با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى به طور جداگانه با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدارها از مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى و آقاى سقايى مسئول ستاد در

ص: 114

مدينه منوره نيز حضور داشتند.

مطالب مختلفى از سوى اعضاى بعثه ها با آقاى رى شهرى در ميان گذاشته شد كه اظهار گله مندى از ضبط و توقيف كتاب هاى همراه آنان در فرودگاه مدينه و همچنين جزئيات مربوط به طرح توسعه مسعى درصفا و مروه از جمله اين مطالب بود.

در اين زمينه آقاى رى شهرى از رفع توقيف كتاب ها با پيگيرى هاى انجام شده از سوى سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض خبر داد.

در ارتباط با توسعه مسعى، آقاى رى شهرى تأكيد كرد كه اين موضوع را مسئولان بعثه پيگيرى كرده اند و گفته شده است كه مسعى براى سال جارى همانند سابق خواهد بود و بخش هاى توسعه يافته هنوز براى بهره بردارى آماده نشده است.

در اين زمينه يكى از اعضاى بعثه آيت الله فياض تصريح كرد كه ايشانصريحاً فتوا داده اند كه با توجه به اين كهصفا و مروه دو كوه بوده است، توسعه آن مانعى را ايجاد نخواهد كرد و حجاج مى توانند در فضاى توسعه يافته نيز اعمال خود را انجام دهند.

برخى از اعضاى بعثه هاى مراجع محترم تقليد، از وضعيت اسكان بعثه ها در مدينه منوره به جهت ممانعتصاحب خانه ها از ورود زائران خارجى اظهار ناخرسندى كردند كه آقاى رى شهرى تصريح كرد بعثه ها براى سال هاى بعد بايد به جاى قبلى برگردند يا در جايى مستقر شوند كه خارجى ها هم ترددشان به آنجا منعى نداشته باشد.

در اين زمينه مقرر شد، آقاى سقايى پيگيرى كند و مشكل بعثه ها را از طريق تماس باصاحبان املاك، برطرف نمايد.

همايش شوراهاى فرهنگى در مدينه منوره

آيت الله محمدى رى شهرى در همايش شوراهاى فرهنگى در مدينه، ضمن تأكيد بر اثرگذارى حالات و عبادات حج گزاران در زندگى آنان، از ايام حج به عنوان فرصتى براى تقويت ياد خداوند نام برد.

وى با استناد به آيات قرآن كريم، بر اهميت ذكر و توجه به خدا تأكيدكرد و گفت: ذكر خداوند در برخى از زمان ها و مكان ها اثر، سازندگى و تكامل آفرينى

ص: 115

بيشترى دارد كه دهه اول ذى حجه و ايام تشريق از جمله اين ايام است.

آيت الله رى شهرى تقويت پشتوانه فرهنگى كاروان ها را ضرورى دانست و گفت: بهترين و مؤثرترين عامل نورانيت دل تقويت معنويت و ذكر است و ذكر تنها به زبان نيست بلكه در عمل انسان نيز بايد نمود پيدا كند.

وى با توصيه به روحانيون، مديران و اعضاى شوراهاى كاروان ها در جدى گرفتن جلسات شوراى فرهنگى و اجراى مصوبات آن ها گفت: يكى ازكارهاى مهم شوراهاى فرهنگى كمك به زائران براى عمق بخشيدن به حالات معنوى آن ها و دوركردن اضطراب در اجراى مناسك حج از آنان به ويژه بانوان است.

آيت الله رى شهرى با اشاره به مشكلات انجام مناسك به ويژه در عرفات، مشعر و منا به دليل محدوديت امكانات، افزود: با توجه به اينكه امسال تعداد حجاج مسن در كاروان ها بيشتر است بايد زائران را براى يارى به اين افراد كه ثواب بيشترى دارد، تشويق كرد.

سرپرست زائران ايرانى از شوراهاى فرهنگى كاروان ها خواست زائران را براى حضور بيشتر در نمازهاى جماعت و عدم حضور در بازار به هنگام اقامه نماز توجيه كنند.

وى برگزارى با شكوه توديع با مكه و مدينه دركاروان ها را با اهميت دانست و اعضاى شوراى فرهنگى كاروان ها را به توجه خاص و تام به حضرت ولى عصر [توصيه كرد.

گفتنى است اين مراسم بعد از ظهر يكشنبه با قرائت آياتى از كلام الله مجيد آغاز شد و قبل از سخنرانى نماينده ولى فقيه در بعثه مقام معظم رهبرى، حجت الاسلام والمسلمين قاضى عسكر معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى با تقدير از عملكرد شوراهاى مذكور، گزارشى نيز ارائه داد. وى سپس برخى تجربه ها و نكته هاى مهم را در اين رابطه متذكر شد؛ از جمله اين كه شوراهاى فرهنگى مى بايست در برنامه هاى فرهنگى خود، كاملًا به محيط و روحيات زائران وجه داشته باشند و از افراط و تفريط پرهيز كنند.

ص:116

دومين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه

موضوع اصلى اين جلسه كه با تلاوتى چند از آيات قران كريم از سوى آقاى سليمى شروع شد، بررسى دعاى كميل هفته گذشته و برگزارى دعاى كميل هفته آتى بود.

آقاى رى شهرى اولين دعاى كميل را بدون وجود نكته منفى در آن، يك دستاور خوب توصيف كرد.

وى از تمركز فيلمبرداران و عكاسان به نقطه محل استقرار ايشان و هيأت همراه اظهار ناخرسندى كرد.

در ادامه جلسه آقاى قاضى عسكر به ارائه نتايج نظرسنجى انجام شده از زائران در باره دعاى كميل پرداخت و طى آن گفت كه 93 درصد، قارى قرآن مراسم دعاى كميل را خيلى خوب توصيف كردند، 88 درصد زائران مداحى اول و دوم را خوب و خيلى خوب دانستند و 94 درصد هم، قرائت دعاى كميل را خوب و خيلى خوب برشمردند. همچنين 70 درصد زائران نيز در باره مدت زمان برگزارى مراسم، گزينه خوب و خيلى خوب را علامت زده اند. همچنين 93 درصد آنان كيفيتصدا و 89 درصد نيز برخورد انتظامات را خوب و خيلى خوب دانستند.

در اين جلسه آقاى سقايى از حضور بيش از 19 هزار تن از زائران ايرانى در مدينه براى شركت در دومين دعاى كميل خبر داد.

در ادامه جلسه، آقاى رى شهرى اعلام كرد كه روز جمعه 16 آذرماه از مدينه منوره عازم مكه مكرمه خواهد بود. سپس مسئولان هر واحد به ارائه گزارش وضعيت حضور زير مجموعه خود در بعثه و ستاد حج پس از عزيمت اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران به مكه مكرمه پرداختند و مقرر شد مسئوليت بعثه در روزهاى باقى مانده برعهده آقايان غيورى و قاضى عسكر باشد.

آخرين روز فعاليت بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره روز چهارشنبه 21 آذرماه برابر با دوم ذيحجه خواهد بود.

طبق گزارش رييس ستاد حج، روز پنجشنبه 22 آذرماه 1400 زائر در مدينه خواهيم داشت كه آن ها نيز همان شب عازم مكه مكرمه خواهند شد.

ص:117

دوازدهم آذر/ بيست ودوم ذى قعده

نشست مشورتى با مسئولان بعثه ها

در ادامه ديدار مسئولان و اعضاى محترم بعثه هاى مراجع عظام تقليد با نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج، عصر امروز نمايندگان بعثه هاى حضرات آيات سيد سعيد حكيم، شاهرودى، نورى همدانى،صافى گلپايگانى، موسوى اردبيلى و حائرى با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى ديدار و گفت وگو كردند.

وضعيت جديد در مسعى و طرح گسترش آن از جمله موضوعاتى بود كه مورد بحث قرار گرفت.

وضعيت مسكن و دفاتر بعثه ها در مدينه منوره نيز از ديگر مواردى بود كه در اين ديدارها به طور پراكنده مورد بحث قرار گرفت و برخى از آن ها مشكلاتى داشتند كه حسب دستور آقاى رى شهرى مقرر شد در اين زمينه پيگيرى هاى لازم براى رفع مشكل آنان به ويژه مستقل بودن محل اسكان بعثه ها در سال آينده به عمل آيد.

مشكل تردد از محل اقامت تا حرم نيز از سوى بعثه يكى از مراجع محترم مطرح شد كه در اين زمينه آقاى سقايى رييس ستاد حج در مدينه منوره توضيح داد پس از دريافت گزارش كمبود وسيله نقليه بلافاصله اقدام گرديد و شش ساعت بعد اين مشكل برطرف شد.

ص:118

بازديد از بيمارستان

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاجصبح امروز از بيمارستان متعلق به هيأت پزشكى جمهورى اسلامى ايران در مدينه منوره بازديد كرد و از نزديك در جريان نحوه رسيدگى به وضعيت درمانى زائران بيمار قرار گرفت.

در اين بازديد كه رييس ستاد حج در مدينه منوره نيز وى را همراهى مى كرد، بخش هاى مختلف بيمارستانى از جمله درمانگاه ها، انبار دارو، داروخانه و بخش راديولوژى مورد بازديد قرار گرفت و مسئولان هيأت پزشكى درباره خدمت رسانى به بيماران و زائران نيازمند، به نماينده ولى فقيه گزارش دادند.

آقاى رى شهرى همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگارصدا و سيما در باره وضعيت پزشكى حج گفت: امسال تمهيدات خوبى در اين زمينه انديشيده شده است و در روزهاى آينده كه براى عزيمت به مكه مكرمه، حساس محسوب مى شود، ارائه خدمات مناسب پزشكى به زائران، از اهميت بيشترى برخوردار است.

وى توجه زائران ايرانى را به ضرورت رعايت مسائل بهداشتى جلب كرد و از آنان خواست تا در ارتباط با تغذيه، به دستورات اسلامى توجه لازم را مبذول كنند و شكم خويش را محلى براى انبار انواع غذاها قرار ندهند واز اين طريق سلامتى خودشان را تضمين كنند. سپس خبرنگارصدا و سيما نظر ايشان را در مورد حضور زائران ايرانى در مراسم نمازهاى جماعت جويا شد و آقاى رى شهرى در پاسخ تصريح كرد كه بحمدلله رفتار اكثر زائران ايرانى قابل قبول است و حضور پر رنگى در نمازهاى جماعت دارند، اما هنوز هم برخى از زائران هستند كه به اين مهم كم توجهى مى كنند و در مواقع نمازهاى جماعت به پرسه زنى در بازارها مشغول اند كه اميدواريم اين عده نيز رفتار خود راصلاح كنند.

نماينده ولى فقيه در پايان اين بازديد، در جمع مديران هيأت پزشكى حضور يافت و از زبان آن ها در جريان آخرين وضعيت پزشكى زائران ايرانى قرار گرفت كه طبق گزارش آن ها 4 نفر از زائران از جمله يك زن 47 ساله ايرانى در بيمارستان هاى سعودى بسترى است. اين زن ايرانى به علت خونريزى در داخل مغز و سر درد شديد

ص: 119

در بيمارستان بسترى شده است و احتمال بازگرداندن وى به ايران وجود دارد.

آقاى حلى ساز رييس هيأت پزشكى از پزشكان كاروان ها به عنوان خط مقدم عمليات پزشكى نام برد و تصريح كرد كه پزشكان كاروان ها ساعت 16 هر روز براى دريافت سيم كارتهاى تلفن همراه خود و پر كردن يك پرسشنامه به هيأت پزشكى مراجعه مى كنند.

وى گفت: امسال 450 پزشك متخصص در كاروان ها حضور دارند كه اين تعداد بيشتر از پزشكان عمومى است. آقاى حلى ساز تصريح كرد كه سه درمانگاه اقمارى در مدينه منوره به طور متوسط در هر روز 35 تا 40 نفر از خواهران را براى انجام تزريقات پذيرش مى كنند.

ديدار اعضاى بعثه عراق با آقاى رى شهرى

اعضاى بعثه عراق به رياست حجت الاسلام و المسلمين محمدتقى مولا شامگاه روز دوشنبه (12 آذر) در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه وسرپرست حجاج ايرانى ديدار كردند. در اين ديدار آقايان مهدوى، هادوى، سقايى، قاضى عسكر، عرب و حلى ساز نيز حضور داشتند.

پس از معارفه، آقاى رى شهرى طى سخنانى گفت:

از سال 1370 كه مسئوليت نمايندگى رهبرى در خدمت به زائران خانه خدا را بر عهده گرفتم، همواره با بسيارى از شما عزيزان در ارتباط و تماس بودم و اكنون جا دارد ياد شهيد آيت الله سيدمحمدباقر حكيم را گرامى بداريم. مصائب و مشكلات خواهران و برادران عزيز در ايام حج را همه ساله مورد توجه قرار مى داديم و خدا را سپاسگزاريم كه نظام ديكتاتورىصدام سقوط كرد و دولت مردمى عراق بر سركار آمد و بخش عظيمى از مشكلات مردم عراق برطرف شد. دولت و ملت ايران همواره خود را در كنار دولت و ملت عراق مى داند و استقلال، عزت و سربلندى ملت عراق را از خداوند متعال مسئلت مى كند. ما اميدواريم مصائب ناشى از حضور بيگانگان پايان بپذيرد و دولت مردمى و متكى به آراى مردم عراق تحقق پيدا كند. مهم ترين نكته اى كه در

ص: 120

شرايط فعلى بايد مورد توجه دولت و ملت عراق باشد، مسئله توطئه هاى پيچيده اى است كه براى ايجاد اختلاف بين مردم عراق و خصوصاً شيعيان و اهل تسنن در عراق به اجرا در مى آيد و دست بيگانگان را در آن مى توان ديد و هيچ كس جز دشمنان اسلام از اين اختلافات و تفرقه سود نخواهد برد. مقام معظم رهبرى با فراستى كه دارند و با توجه به توطئه هاى دشمنان، سال جارى را سال انسجام اسلامى ناميدند و مهم ترين توصيه ايشان به كارگزاران حج نيز اين بوده است كه حج امسال بايد رنگ وبوى تازه اى به وحدت اسلامى بدهد. در همين سخنرانى تأكيد كردند كه تحريك عواطف مذهبى برادران اهل سنت به هر شكل كه باشد حرام است و گناه محسوب مى شود و بايد از تهييج عواطف مذهبى مردم اجتناب شود. اميدوارم كه عراق متحد و يكپارچه در كنار برادران شيعه و اهل سنت به الگويى براى مسلمانان جهان تبديل شود و به اتحاد و هماهنگى و وحدت كلمه امت اسلام نزديك شويم و بتوانيم مسئوليت هاى سياسى و فرهنگى خود را به درستى به انجام برسانيم.

در ادامه اين ديدار آقاى محمدتقى مولا رييس بعثه عراق با ابراز خرسندى از حضور در بعثه ولى امر مسلمين، حضرت آيت الله العظمى خامنه اى و تشكر از كمك ها و توجهات امام خامنه اى، جمهورى اسلامى ايران و آيت الله رى شهرى به مردم عراق، به ايراد سخنانى پرداخت كه محورهاى آن به شرح زير است:

ما مديون بعثه جمهورى اسلامى ايران هستيم، زيرا سال ها از طريق بعثه ايران توانستيم به حج بياييم و با حجاج جهان اسلام ديدار داشته باشيم و مظلوميت مردم عراق و مسائل كشورمان را مطرح كنيم.

شهيد سيدمحمدباقر حكيم در حج حضور مى يافت و از اينجا نداى خود را به گوش جهانيان مى رساند و همواره از همكارى و حمايت بعثه و آقاى رى شهرى برخوردار بوديم و امروز هم از تجارب بعثه مقام معظم رهبرى براى مديريت امور حج زائران عراقى استفاده مى كنيم.

صدام مى كوشيد تا حج را از بين ببرد يا آن را از محتوا خالى كند و تنها سالخوردگان و نيروهاى امنيتى خود را به حج اعزام مى كرد.

ص: 121

اينك قانون اساسى را خود عراقى ها نوشته و به آن راى داده اند و در آن بر اسلام تأكيد شده و هيچ قانونى نمى تواند مخالف اسلام باشد. بيگانگان در تلاش براى تشكيل دولت قيم در عراق بودند اما مردم و مرجعيت و به ويژه آيت الله سيستانى، همواره با آن مخالفت كرده اند.

وضعيت عراق رو به بهبود است. تروريسم در عراق جايگاهى ندارد. مردم عراق اعم از شيعه و سنى با هم برادرند و هيچ گاه جنگ و برادركشى در ميان آنان وجود نداشته است و همه در شادى و غم يكديگر شريك هستند. آنچه در عراق اتفاق افتاد، توسط بقاياىصدامصورت گرفت و نيروهاى تكفيرى هم در كنار آن ها بودند. اينك اوضاع بهبود يافته، عمليات تروريستى در عراق تا 80 درصد تنزل پيدا كرده و ساير شهرها و راه ها نيز از امنيت خوبى برخوردار شده اند.

اوضاع اقتصادى، مادى و معيشتى كشور و مردم عراق رو به بهبود است. بودجه سال آينده كشور 48 ميليارد دلار خواهد بود. بيكارى كاهش يافته، خدمات برق و نفت و فراورده هاى نفتى فراوان تر و آسان تر است و سال آينده نيز سال بازسازى خواهد بود.

تعداد حجاج عراقى در سال جارى 31 هزار نفر است. اين رقم سال گذشته 27 هزار و 500 نفر بود.

در ادامه اين ديدار، شيخ دكتر خالد المسعد از علماى اهل سنت عراق و رييس جماعت علماى اين كشور نيز در سخنانى پس از تشكر و قدردانى از بعثه مقام معظم رهبرى به ايراد سخن پرداخت كه اهم آن به شرح زير است:

به عنوان يك پژوهشگر اسلامى اذعان مى كنم كه جمهورى اسلامى ايران بر اساس مذهب در مورد مسائل اسلامى برخورد نمى كند و درقبال مسائلى مانند فلسطين، چچن، بوسنى و هرزگوين و مردم عراق حساسيت مشابهى را نشان مى دهد.

امام خمينى 1 از طلايه داران وحدت اسلامى بود و دعوت ايشان به برگزارى روز

ص: 122

قدس و هفته وحدت اسلامى حاكى از همين حقيقت است. در ديدارى كه من به همراه جمعى از علماى استان هاى انبار و بغداد با حضرت آيت الله خامنه اى داشتم، ايشان از انفجارهاى سامرا و در عين حال آتش زدن مساجد اهل سنت ابراز انزجار كردند. ايشان همچنين به مسئله خطرناكى اشاره كردند كه به همه جهان اسلام برمى گردد و اين همان مسئله تكفير است كه در همه جا و به ويژه عراق، مسئله بسيار خطرناكى است و ايشان تنها راه مبارزه با آن را در تحقق وحدت اسلامى دانستند.

تكفيرى ها دين و مذهب ندارند و من از مواضع علماى شيعه عراق و به ويژه آيت الله سيستانى در دفاع از اهل سنت تشكر مى كنم.

اوضاع در عراق رو به بهبود است. تروريست هاى فتنه انگيز رو به زوال هستند و دولت عراق موفقيت هاى خوبى داشته است.

جلسه عمومى فرهيختگان

در سالن اجتماعات هتل قصرالدخيل محل استقرار بعثه مقام معظم رهبرى جلسه عمومى فرهيختگان كاروان هاى اعزامى به مدينه منوره برگزار شد. در اين جلسه، پس از تلاوت آياتى چند از كلام وحى، حسن رحيم پور ازغدى به ايراد سخن پرداخت. وى، خانه كعبه را كانون آموزه هاىصلح آميز براى بشريت خواند و گفت:

موسم حج، تجمعى براى كل بشريت است. بيت الله الحرام محل آموزش هم زيستى مسالمت آميز براى كل بشر است؛ خانه اى است آزاد و در اختيار طبقه و گروه خاصى نيست. خانه كعبه نخستين خانه اى است كه براى بشر بنا شده و به تعبير قرآن هُدىً لِلْعالَمينَ است؛ يعنى براى تمامى بشر نه فقط براى مسلمانان. بيت الله الحرام مادر جامعه بشرى است و خداوند آن را امّ القرى خوانده است؛ چرا كه در روز دحوالارض نيز خشكى از كعبه شروع شد و در طوفان نوح نخستين مكانى كه از آب بيرون آمد خانه خدا بود.

ص: 123

پس از انقلاب اسلامى به بركت حضرت امام خمينى 1 يك جنبش بيدارى اسلامى شكل گرفت و با تعيين خط مشى و محورهاى اساسى دين، اسلام ناب را از اسلام آمريكايى جدا كرد. اينصف بندى دشمنان اسلامى را به شدت در موضع انفعال قرار داد. اما برخى از آن تعبير به خصومت بين شيعه و سنى كردند! درصورتى كه شيعه و سنى در بسيارى از اصول و معارف اسلامى با هم اختلافى ندارند. ما با برادران اهل سنت، اتحاد و به ايشان اعتماد داريم و خود را از ايشان جدا نمى دانيم. همچنان كه امروز انقلاب اسلامى قلب جهان اسلام است و برادران اهل سنت ما در همه جهان به آن علاقه مندند.

ص:124

سيزدهم آذر/ بيست وسوم ذى قعده

حضور علماى عراق در بعثه

شيخ جلال الدينصغير نماينده مجلس عراق و سيدحيدر حكيم فرزند شهيد سيدمحمد باقر حكيم از مسئولان بعثه آيت الله حكيم، شامگاه روز سه شنبه (سيزدهم آذر) در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار آقاى شيخ جلال الدينصغير در سخنانى به بيان وضعيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى عراق پرداخت و گفت: حضور آمريكايى ها در عراق يكى از مشكلات عمده مردم عراق محسوب مى شود.

آقاى سيدحيدر حكيم تأكيد كرد كه انگليس روى جريان هاى منحرف و افراطى به شدت كار مى كند.

وى تأكيد كرد كه گروه هاى تروريستى از كشتن مردم نتيجه اى نگرفته اند و ديدند كه اين روش هيچ منافعى براى آن ها در بر ندارد. شيخصغير همچنين گفت كه دور سوم مذاكرات ايران و آمريكا اثرات مثبت زيادى داشت.

بازديد سر زده از مسجد شيعيان در مدينه منوره

آيت الله محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه وسرپرست حجاج ايرانى، همراه با تنى چند از علما و مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى، امروز (سه شنبه) به طور سرزده با حضور

ص: 125

در مسجد شيعيان مدينه منوره، از شيخ محمد على عمرى امام اين مسجد عيادت كرد.

آيت الله رى شهرى، در اين بازديد جوياى وضعيت جسمانى آقاى شيخ عمرى شد و سلامتى و طول عمر وى را از خداوند متعال مسئلت كرد. وى خطاب به امام مسجد شيعيان مدينه منوره گفت: ديدار شما براى ما مغتنم است و اميدواريم در پرتو الطاف الهى و توجه امام زمان [،صحت و سلامتى كامل حاصل باشد.

مسجد شيعيان در مدينه منوره در زمينى به وسعت 750 متر مربع واقع شده است.

گزارش گروه اعزامى صداوسيما به آيت الله رى شهرى

گروه اعزامىصدا و سيما به حج به سرپرستى آقاى گروسى،صبح امروز (سه شنبه) در ديدار با آيت الله رى شهرى، گزارشى از فعاليت هاى خود را به نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ارائه كرد.

در اين ديدار كه رييس ستاد حج در مدينه منوره نيز حضور داشت، آقاى گروسى گروهصدا و سيما را نسبت به سال هاى گذشته مجرب تر توصيف كرد و گفت كه با اقدامات انجام شده از سوىصدا و سيما در هفته حج، امسال زائران خانه خدا، با آموزش بهترى نسبت به سال هاى گذشته به حج آمده اند و اين مطلب را در رفتار و منش آن ها مى توان مشاهده كرد.

وى تصريح كرد كه گزارش هاى تهيه شده در پرشنونده ترين و پربيننده ترين برنامه هاىصدا و سيما از راديو و تلويزيون پخش مى شود و اخبار حج نيز علاوه بر ساير بخش هاى خبرى، حتما در بخش هاى خبرى ساعت هاى 14 تا 21 نيز پخش مى شود.

گروسى گفت: برنامه اى تحت عنوان «سفر به سرزمين نور» كار سفرنامه شهيد آوينى را دنبال مى كند. شبكه هاى پرس، العالم و جام جم در بخش پوشش اخبار حج در بخش بين الملل فعال هستند و شبكه هاى اول، دوم و سوم نيز فعالانه به پخش برنامه هاى حج مى پردازند و دعاى كميل نيز علاوه بر شبكه تهران از راديو قرآن و

ص: 126

شبكه تلويزيونى لبيك پخش مى شود.

وى از محدوديت هاى رسانه اى عربستان در حج امسال اظهار ناخرسندى كرد و گفت كه يكى از خبرنگاران راديو را به جرم همراه داشتن يك آى سى دستگير كردند و به او پابند زدند و او را با خود بردند كه بازداشت او نصف روز به طول انجاميد و با تلاش هاى به عمل آمده، آزاد شد.

وى همچنين پيشنهاد ايجاد شهرك سينمايى حج را در ايران مطرح كرد و از شوراى عالى حج خواست كه اين پيشنهاد را بررسى و از دولت در اين زمينه درخواست همكارى شود.

آقاى گروسى در پايان سخنان خود، ياد مرحوم هنردوست قائم مقام فقيدصدا وسيما را كه در سال هاى گذشته مديريت امر حج را نيز برعهده داشت با درخواست قرائت فاتحه، گرامى داشت.

در اين ديدار آقاى رى شهرى سخنان مبسوطى را همراه با تذكرات اخلاقى و اجرايى ايراد كرد و در آغاز ياد مرحوم هنردوست را با مطرح كردن اين نكته كه او كمك كار حج بود و هرگز خودش در اين سال ها به حج نيامد، گرامى داشت و از خداوند متعال خواست تا بركاتى از حج را به روح او واصل كند.

محورهاى سخنان آيت الله رى شهرى در اين ديدار به شرح زير است:

صدا و سيما در سال جارى فعاليت هاى چشمگيرى نسبت به سال هاى گذشته به انجام رساند و جهشى را در اين زمينه شاهد بوديم و اميدواريم كه اين آغاز خوب، به انجام خوب و موفقى نيز متصل شود.

با ذكر روايتى از اميرالمؤمنين حضرت على (ع) توجه شما را به اين نكته جلب مى كنم كه ياد و ذكر خدا هم كارها و فعاليت ها و امورى كه انسان مأمور انجام آن هاست به نتيجه مطلوب مى رساند و هم جان و باطن انسان را نورانى و مصفا مى كند. اگر كارى توام با ياد خدا انجام شود، انسان علاوه بر برخوردار شدن از نتيجه تلاش هاى

ص: 127

خود، از هدايت هاى غيبى الهى نيز بهره مند مى شود.

ياد خدا براى كارگزار نيز مفيد است؛ زيرا در او احساس آسايش باطنى ايجاد مى كند و دل او را نورانى و آرام مى سازد.

ايام حج بهترين فصل ذكر خدا و بهترين زمان براى آن است كه انسان كارش را براى خدا انجام دهد و اگر اين توفيق حاصل شود، آثار و بركات وجودى انسان براى جامعه و محيط اطرافش بيشتر خواهد شد و خودش نيز از آن سود خواهد برد.

صدا و سيما از جمله ارگان هاى بسيار تأثيرگذار در حج است و ضعف و قوت آن در شكوه و عظمت حج، تأثير مثبت يا منفى دارد. بنابراين هر قدر كه اعضاى گروه اعزامىصدا و سيما انگيزه، نشاط و خلاقيت بيشترى داشته باشند، كار آن ها براى حج داراى آثار و بركات بيشترى خواهد بود.

فرهنگ سازى در حج، مسئله مهمى است و بايد هنر لازم را به كار بگيريد تاصحنه هاى پرجاذبه و سازنده حج به شكل مناسبى به داخل كشور منتقل شود و مردم بتوانند از آثار معنوى حج بهره مند شوند.

تنوع دادن به فعاليت هاى خبرى و تصويرى را در دستور كار خودتان قرار دهيد و به روشهاى مختلف تلاش كنيد تا جاذبه هاى معنوى حج را به فكر و ذهن و روح ديگران منتقل كنيد.

امسال سال انسجام اسلامى است و بايد در حج در قله اين حركت قرار بگيريم و اين موضوع به گونه هاى مختلف در برنامه هاىصدا و سيما ديده شود.

در آستانه انتخابات هستيم و تلاش كنيد تا فضاى معنوى حج به فضاى انتخابات گره بخورد و حاصل كار هم اين باشد كه انتخابات با شكوه بيشتر و با كمترين تنش ممكن برگزار شود.

زمزمه هاى تحريم وجود دارد و استكبار درصدد توطئه براى ايجاد مشكل براى ايران است. بنابراين از فضاى حج و با استمداد از معنويت حج بايد براى خنثى كردن

ص: 128

اين توطئه استفاده كنيم.

ثبت و ضبط ديدگاه هاى مسلمانان ساير كشورها كه به بعثه مراجعه مى كنند، خيلى مهم است. حساسيت هاى دولت عربستان را در هنگام پخش بايد لحاظ كنيد و در اين زمينه با معاونت بين الملل نيز همكارى داشته باشيد.

ديدگاه هاى شخصيت هاى خارجى به ويژه در ارتباط با انسجام اسلامى و نقش انقلاب اسلامى در اين زمينه خيلى مفيد است و برنامه سازى در اين خصوص را در دستور كار خودتان قرار دهيد.

وجود مبارك حضرت ولى عصر [در حج وبه ويژه در عرفات زنده و حاضر است و در ثبت و ضبط فضاى معنوى عرفات، تلاش مجدانه اى به عمل آوريد تا در موقعيت هاى مختلف از آن استفاده شود.

تجربيات سال هاى گذشته را ثبت كنيد. بايد يك دفترچه ثبت تجربيات داشته باشيد كه اگر در سال هاى قبل مشكلى يا موفقيتى براى يك خبرنگار وجود داشته، ثبت شده باشد و در سال هاى بعد بتوان از اين تجارب استفاده كرد. اگر اين تجارب ثبت و استفاده شود، اين طور نخواهد شد كه خبرنگار را دستبند و پابند بزنند.

شما در ثبت و ضبط و پخش هرآنچه كه مربوط به ايران است، آزاد هستيد، اما در پخش خبرهايى كه حكومت عربستان را حساس مى كند، از مشورت و تجربه اعضاى بعثه استفاده كنيد.

صداوسيما مى تواند يك كتاب مصور از حج چاپ و در نمايشگاه حج ارائه كند. در اين كتاب مى توانيد، بدون رعايت ملاحظات خاص، عكس ها را بياوريد.

حافظان و قاريان ممتاز بين المللى در بعثه جمهورى اسلامى ايران

آيين معنوى شبى با قرآن و ولايت، با شركت جمعى از حافظان و قاريان ممتاز بين المللى در مدينه منوره برگزار شد. در اين محفل انس كه از سوى بعثه رهبرى در

ص: 129

محل اين بعثه برگزار شد، محمد عمرالجعادى از كشور مراكش، دكتر رضا ديانت حافظ كل قرآن و مسعود گرجى نفر اول مسابقات مالزى از كشورمان به تلاوت قرآن پرداختند.

در ادامه برنامه گروه همخوانى قرآن كاروان نور، اعزامى از كشورمان بهصورت دسته جمعى برنامه اجرا كردند.

آيت الله محمد محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج كشورمان به همراه دست اندركاران بعثه مقام معظم رهبرى و جمعى از زائران و علاقه مندان به قرآن در اين مراسم معنوى و قرآنى شركت داشتند.

همچنين همزمان با اين مراسم، مسابقه فرهنگ قرآنى در قالب پنج سؤال مكتوب قرآنى برگزار شد. سه تن از شركت كنندگان به نام هاىصديقه رضايى و فلور محمدى از اصفهان و مرتضى سلطان محمدى از تهران به عنوان نفرات برگزيده مسابقه انتخاب و هداياى متبركه به آنان اهدا شد.

ص:130

چهاردهم آذر/ بيست وچهارم ذى قعده

ديدار اعضاى بعثه تاجيكستان با آقاى رى شهرى

اعضاى بعثه تاجيكستان به رياست آقاى حاجى اسماعيل پورمحمدزاده ظهر روز چهارشنبه (چهاردهم آذر) به دعوت بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار كردند.

در ابتداى اين ديدار، آقايان پور محمدزاده و رى شهرى به معرفى اعضاى هيأت همراه خود پرداختند و سپس اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران در سخنان كوتاهى به ميهمانان تاجيك خير مقدم گفت و تاجيكستان را كشور دوست، همزبان و برادر ايران خواند.

وى به سابقه روابط عميق تاريخى و فرهنگى بين دو كشور اشاره كرد و خواستار تقويت هرچه بيشتر روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى ميان دو ملت مسلمان ايران و تاجيكستان شد.

آقاى رى شهرى سفر چند سال پيش خود به تاجيكستان را بسيار خاطره انگيز توصيف كرد و گفت كه علاقه وافر مردم تاجيك به حافظ، احساس نزديكى زيادى را در ايرانيان نسبت به مردم تاجيكستان بوجود مى آورد.

وى ايام حج را فرصتى مناسب براى نزديك تر شدن مسلمانان به يكديگر دانست و افزود: امسال را رهبر معظم انقلاب اسلامى، سال انسجام اسلامى ناميده اند و تلاش خواهيم كرد تا همكارى هاى خود را با ساير مسلمانان افزايش دهيم وصفوف خود را

ص: 131

به هم نزديك تر كنيم؛ زيرا امت اسلام از منافع آن بهره مند خواهند شد.

وى به تلاش مشترك و يكپارچه دشمنان اسلام براى ضربه زدن به اساس اسلام اشاره كرد و جسارت به ساحت مقدس رسول گرامى اسلام (ص) را در برخى از رسانه هاى غربى نمونه روشنى از اين نوع تلاش ها دانست.

آقاى رى شهرى اظهار اميدوارى كرد كه با اهتمام و همكارى مشترك مسلمانان، ارزش هاى اسلامى در همه نقاط عالم بهصورت برجسته و شاخص، ريشه دار شود.

وى گفت: مسلمانان وظيفه دارند براى حاكميت اسلام بر جهان زمينه سازى كنند و ايام حج فرصت مغتنمى براى نزديكى دل ها به يكديگر است؛ زيرا در اين زمان دل هاى مسلمانان بيش از هر زمان ديگرى آكنده ازصفا و پاكى و روشنى است.

نماينده ولى فقيه در پايان سخنانش اظهار اميدوارى كرد كه حجاج بيت الله الحرام با بهره گيرى از نورانيت و بركات حج، بتوانند با تلاش مضاعف، ارزش هاى اسلامى را در بازگشت به ميهن خود، احيا كنند.

در اين ديدار، آقاى پورمحمدزاده رييس بعثه تاجيكستان نيز در سخنانى گفت: مردم تاجيكستان به دوستى با حافظ و ميرزا بيدل دهلوى، افتخار مى كنند و به آن مى بالند و پيشتر، اشعار و غزليات خواجه حافظ شيرازى در برنامه هاى درسى تاجيكستان قرار داشت و اكنون نيز به ما درس زندگى مى دهد.

وى به حضور 5 هزار زائر تاجيك در حج امسال اشاره كرد و گفت: مردم ايران و تاجيكستان داراى تاريخ و فرهنگ مشترك هستند و ما خراسان بزرگ را به ياد مى آوريم كه زمانى بزرگ تر از نيمى از جهان بود و وطن مشترك مردم ايران و تاجيك محسوب مى شد.

وى خود را حافظ كل قرآن كريم معرفى كرد و در پايان گفت: محدثان بزرگ فارسى زبان جزو مفاخر جهان اسلام هستند و امروز در بسيارى از كشورهاى مسلمان به دستاوردهاى تحقيقى اين دسته از محدثان استناد مى شود.

پس از اين ديدار، اعضاى بعثه تاجيكستان ناهار را ميهمان بعثه مقام معظم رهبرى بودند.

ص:132

بازديد از آشپزخانه هاى مركزى

عصر روز چهارشنبه (چهاردهم آذر) آيت الله رى شهرى اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران از دو آشپزخانه مركزى در مدينه منوره كه در امر طبخ غذا براى زائران ايرانى فعاليت مى كنند، بازديد به عمل آورد.

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج در اين بازديد از بخش هاى مختلف اين دو آشپزخانه بازديد كرد و از نزديك در جريان چگونگى طبخ غذا و رعايت مسائل بهداشتى در اين زمينه قرار گرفت.

مسئولان بخش هاى مختلف اين آشپزخانه گزارش هاى مربوط به برنامه غذايى زائران و مراحل مختلف انجام فعاليت ها تا انتقال غذاهاى طبخ شده به هتل هاى محل استقرار زائران ايرانى را به آقاى رى شهرى توضيح دادند.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران در پايان اين بازديد در گفت وگويى كوتاه با خبرنگاران، وضعيت بهداشتى اين دو آشپزخانه را خوب توصيف كرد و گفت كه شرايط طبخ غذا در آشپزخانه هاى مركزى بسيار خوب و قابل تقدير است و از مسئولان ذى ربط خواست تا زمانبندى تحويل غذا به زائران را به گونه اى برنامه ريزى كنند كه غذاها با كيفيت مطلوب به دست زائران برسد.

در اين بازيد رييس ستاد حج در مدينه منوره و همچنين مسئول واحد ارزشيابى بعثه مقام معظم رهبرى، آقاى رى شهرى را همراهى مى كردند.

حضور سرپرست حجاج ايرانى در بعثه مراجع عظام تقليد

در پاسخ به حضور بعثه هاى اعزامى مراجع محترم تقليد به حج در بعثه مقام معظم رهبرى، آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا، همراه با چند نفر از علما و مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى، طى ساعاتصبح تا ظهر روز چهارشنبه از بعثه هاى مختلف مراجع تقليد بازديد كرد.

اين بازديدها كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، از بعثه هاى حضرات آيات عظام: مكارم شيرازى، سيستانى، وحيد خراسانى، شاهرودى، شبيرى زنجانى، عزالدين

ص: 133

زنجانى، سيدسعيد حكيم، محمد اسحاق فياض، بهجت، حائرى،صانعى، نورى همدانى،صافى گلپايگانى، موسوى اردبيلى و سبحانى انجام شد.

طى اين بازديدها، مسائل مختلفى درباره مناسك حج از جمله در خصوص شرايط جديدى كه با اجراى طرح توسعه مسعى بوجود آمده است، مطرح و ديدگاه ها و فتاواى مختلف در اين زمينه مورد گفت وگو قرار گرفت و آخرين اطلاعات دريافتى از مكه مكرمه در ارتباط با ادامه وضعيت سابق در مسعى به اطلاع مسئولان بعثه ها رسيد.

آيت الله رى شهرى در اين بازديدها، ضمن دعا براى برگزارى هرچه باشكوه تر حج ابراهيمى، سلامتى و طول عمر مراجع محترم تقليد را از خداوند متعال مسئلت كرد.

همايش اهل سنت

همايش اهل سنت با محوريت اتحاد ملى و انسجام اسلامى در مدينه منوره برگزار شد. در اين همايش كه جمع كثيرى از زائران اهل سنت حضور داشتند، خطيب بعثه رهبرى طى سخنانى وحدت و انسجام مسلمين را عامل گسترش و توسعه اسلام دانست. حجت الاسلام والمسلمين راشد يزدى، به گسترش روز افزون اسلام در دنيا اشاره كرد و گفت: امروز دنيا تشنه اسلام است و مسلمانان بايد با حفظ يكپارچگى و بيان ويژگى هاى اسلام ناب محمدى (ص) جهانيان را هر چه بيشتر با اسلام آشنا كنند و نيازهاى آنان را پاسخگو باشند. وى افزود: اگر جهانيان كه تشنه اسلام هستند تفرقه را در بين مسلمانان ببينند از گرايش آنان به اسلام كاسته خواهد شد و اين گناه محسوب مى شود.

خطيب بعثه رهبرى از وحدت مسلمانان به عنوان ضرورت دنياى اسلام ياد كرد و گفت: اگر مسلمانان وحدت داشته باشند، پيامبر اعظم (ص) مسرور مى شوند و اختلاف بين مسلمين موجب حزن ايشان مى گردد. وى با تأكيد بر اين كه مسلمانان بايد در غم و شادى يكديگر شريك باشند، گفت: امروز گوش شنوا براى شنيدن پيام اسلام دردنيا وجود دارد ولى متاسفانه زبان گويا براى رساندن پيام اسلام كمتر است.

گفتنى است كه همايش گروه هاى مختلف زائران كشورمان به طور روزانه ازسوى بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره برگزار مى شود.

ص:134

پانزدهم آذر/ بيست وپنجم ذى قعده

همايش زن و انسجام اسلامى

همايش «زن و انسجام اسلامى» روز 15 آذر با حضورصدها نفر از زنان فرهيخ- ه مسلمان از كشورهاى اسلامى در محل بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد. هدف از اين گردهمايى، بررسى و تبيين نقش زن مسلمان در تحقق انسجام اسلامى بود.

محورهاى همايش مذكور عبارت اند از:

- خانواده و انسجام اسلامى (چالش ها، موانع، راهكارها)

- زنان نخبه و نقش آنان در وحدت كشورهاى اسلامى

- زنان و خطر تفرقه

- تهديدات و افق هاى فراروى خانواده مسلمان

در اين همايش، افزون بر نماينده ولى فقيه در امور حج، هشت تن از محققان و كارشناسان امور زن و خانواده سخنرانى كردند. به اين شرح:

خانم هدى عبدالحميد از كشور بحرين؛

خانم دكتر احلام احسن العلى از كشور سودان؛

خانم زينب از كشور آلمان؛

حسن رحيم پور ازغدى از ايران؛

ص: 135

خانم انور ريحانه از كشور پاكستان؛

خانم سميره الموسوى، نماينده مجلس عراق؛

خانم اميرهصالح از كشور سودان؛

خانم مشكين فام، عضو هيأت علمى دانشگاه الزهراء و عضو هيأت علمى بعثه مقام معظم رهبرى.

سخنرانى ها به سه زبان فارسى، عربى و انگليسى ايراد گرديد و خلاصه اى از آن ها به اين قرار است:

نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى در اين همايش، گفت: كشورهاى اسلامى از استعدادهاى فراوانى در زمينه هاى مختلف مادى و معنوى برخوردارند كه اگر دست به دست هم دهند، مى توانند همه مشكلات خود را حل كنند. وى، نقش حج را در سازندگى و تكامل معنوى انسان با معيارهاى مادى قابل سنجش ندانست و گفت: نخستين بهره و بركت حج اين است كه انسان را به نور مطلق كهصاحب كعبه است، نزديك مى كند، شيرينى ياد خدا را در كام ميهمانان او مى ريزد، او را از نظر معنوى متحوّل مى كند و بدين سان اخلاق و رفتار او را دگرگون مى سازد و سعادت و خوشبختى دنيا و آخرت را براى او رقم مى زند. نقش حج، منحصر به منافع و بركات فردى نيست. حج از منظر قرآن كريم، قياماً للناس است كه مى تواند منافع مادى و معنوى جوامع مسلمان و امت اسلامى را تأمين كند.

وى با طرح اين سؤال كه «حج چگونه مى تواند منافع جوامع اسلامى را تأمين كند و بانوان حج گزار در اين زمينه چه نقشى مى توانند ايفا كنند؟» گفت: براى پاسخ به اين سؤال بايد مشكلات امروز جوامع اسلامى را شناسايى و راه حل رفع اين مشكلات را جست وجو كرد. امروز، جوامع اسلامى با چالش هاى مختلفى از نظر فرهنگى، اجتماعى و سياسى مواجه است، ولى مهم ترين چالش امت اسلامى، مصايب مردم مظلوم فلسطين، عراق، افغانستان و لبنان است.

نماينده ولى فقيه با ذكر روايتى از امامصادق (ع) گفت: پاداش حج مقبول، با همه اهميت آن كه بالاتر از همه ارزش هاى مادى است، در برابر گره گشايى از مشكل يك

ص: 136

مسلمان، كوچك است. بنابراين پاداش گره گشايى از مشكلات يك جمعيت مسلمان اصولًا فوق همه محاسبات خواهد بود.

سرپرست زائران ايرانى تنها مانع بزرگ بهره گيرى از امكانات و استعدادهاى جهان اسلام را تفرقه و اختلاف دانست و گفت: دشمنان اسلام كه بهترين راه تأمين منافع و مطامع خود را تفرقه ميان مسلمانان مى بينند، با دسيسه هاى گوناگون تلاش مى كنند تا بين آنان اختلاف بيندازند.

وى افزود: با توجه به اين كه به تازگى تلاش هاى دشمنان اسلام شدت گرفته است، مقام معظم رهبرى سال جارى را سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى ناميده اند و موسم حج بهترين فرصت براى نزديك شدن جوامع اسلامى به يكديگر و تحقق وحدت كلمه امت اسلام است. ايشان با تشريح نقش زنان در ايجاد انسجام اسلامى در جهان اسلام گفت: از نگاه مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى حساس ترين، ظريف ترين، ماندگارترين و مؤثرترين نقش ها در حركت تاريخ انسان به سوى تكامل، بر عهده زنان است. زيرا زنان نيمى از مسلمانان جهان را تشكيل مى دهند، زنان نخبه و فرهيخته مى توانند نقش ويژه اى در ايجاد انسجام اسلامى در جهان اسلام داشته باشند.

نماينده ولى فقيه در پايان ابراز اميدوارى كرد خواهران مسلمان زائر خانه خدا با بهره گيرى از نورانيت حج به منظور خودسازى و تحكيم بنيان خانواده ها، در مقابل توطئه هاى دشمنان اسلام، احساس مسئوليت كنند و با نقش آفرينى در وحدت كلمه امت اسلامى، زمينه را براى تحقق وعده قرآن كريم در مورد جهانى شدن اسلام فراهم سازند.

همچنين در اين همايش، يازده تن از اساتيد زن از كشورهاى سودان، پاكستان، عراق، آلمان، تاجيكستان، آلمان و بحرين پيرامون نقش آنان در انسجام خانواده و انسجام اجتماع سخنرانى كردند.

ص: 137

خانم دكتر مشكين فام سهم زنان را در بازگشت به تمدن اسلامى بسيار زياد دانست و گفت: بايد شرايطى را فراهم كنيم تا مطابق آموزه هاى قرآن كريم زنان ما بتوانند فرزندانى را تربيت كنند كه منشأ احياى نفوس باشند. وى افزود: خانواده اسلامى از ديدگاه اسلام ناب محمدى، خانواده اى بدون تعصب، به دور از خرافه و به دور از تسلط يك جنس بر جنس ديگر است.

دكتر احلام از سودان نيز عصر كنونى را عصر زنان ناميد و گفت: زنان ايرانى و سودانى پيشقراولان حركت جديد براى احياى تمدن اسلامى در عرصه نقش زن در تربيت خانواده اند.

وى گفت: همان گونه كه پيامبر اسلام (ص) تأكيد فرموده اند بايد به زنان توجه كرد؛ زيرا زن محور رشد و سازنده نسل آينده است.

هدى عبدالرحمن از بحرين نيز پيرامون چالش هاى پيش روى زنان در دنياى كنونى سخنانى ايراد كرد. وى با ارائه پيشنهادهايى مبنى بر ارائه الگوى مناسب از زن مسلمان، برگزارى جلسات مشترك بين زنان در كشورهاى اسلامى را به منظور ايجاد پويايى زنان و اجراى برنامه هاى تشويقى براى فراگير كردن حجاب و نيز رشد اخلاق اسلامى در خانواده و جامعه، از وظايف نخبگان و فعالان زن در كشورهاى اسلامى برشمرد. همچنين افزود: برپايى جلسات مشترك بين همه مسلمانان اعم از كشورهاى عربى و غير عربى تنها راه تبادل افكار براى ايجاد انسجام است.

خانم زينب از آلمان نيز با اشاره به حكومت جهانى امام زمان [گفت: چشم مسلمانان در اروپا به اسلام و جمهورى اسلامى است؛ بياييد اختلاف ها را كنار بگذاريم؛ زيرا ما مطمئن هستيم درآينده تمام دنيا به ما خواهند پيوست.

خانم نانو نساء على محمد از تاجيكستان نيز اشعارى را قرائت كرد.

در اين همايش، زنان فرهيخته اى از كشورهاى سودان، فلسطين، پاكستان، تاجيكستان، بحرين، عربستان، افغانستان، كنگو و قطر مقالاتى ارائه كردند كه به دليل

ص: 138

كمبود وقت موفق به قرائت آن نشدند. بنا است تمام مقالات ارائه شده، در لوح فشرده اى آماده و در اختيار شركت كنندگان قرار گيرد.

حواشى دعاى كميل دوم در مدينه اول

از ساعات اوليهصبح، گروهاى مختلف، خود را براى برگزارى منظم و پرشكوه دعاى كميل در كنار حرم پر نور نبوى و بارگاه ائمه بقيع آماده كردند.

بر اساس برنامه ريزى هاىصورت گرفته، از هر كاروان تعدادى از زائران داوطلب براى ايجاد نظم در برگزارى اين دعا انتخاب شدند.

انتظامات زائران ايرانى در كنار مأموران پليس عربستان، حجاج را به محل برگزارى مراسم راهنمايى مى كردند.

نيروهاى امنيتى از ورود زائران غير ايرانى جلوگيرى مى كردند.

ساعتى پيش از آغاز مراسم، زائران ايرانى خود را به محل برگزارى مراسم مى رساندند.

دقايقى پيش از ساعت ده شب، نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى و رييس سازمان حج و زيارت در معيت هيأت همراه از محل بعثه به طرف محل برگزارى دعاى كميل حركت كرده و راس ساعت 10 دعا با قرائت آياتى از كلام الله مجيد آغاز شد.

قرائت دعاى كميل با لحن دلنشين عربى توجه شنوندگان عرب زبان را جلب مى كرد.

دعاى نوربخش كميل پس از يك ساعت با دعاى سرپرست حجاج ايرانى به پايان رسيد.

آيت الله رى شهرى در بخشى از دعاى پايانى خود كه به زبان عربى بود، براى نابودى دشمنان اسلام و پيروزى برادران مسلمان در كشور فلسطين، لبنان، عراق، فلسطين و سراسر جهان دعا كرد.

پس از اعلام پايان رسمى مراسم، مجرى برنامه از زائران ايرانى درخواست كرد به

ص: 139

هنگام حركت به سوى محل اسكان، از هرگونه شعار وصلوات خوددارى نمايند.

پس از اتمام مراسم، چند نفر از زائران ايرانى به طرفصفوف نيروهاى امنيتى مسلح رفته و يك بسته شكلات به آنان تعارف كردند و با اين كار خود اخلاق دينى و ادب ايرانى را به نمايش گذاشتند.

با تلاش دست اندركارانصداوسيما مراسم دعاى كميل در كمترين زمان ممكن به ايران ارسال و از شبكه دو سيما پخش شد.

شركت كنندگان در مراسم هنگام ترك تدريجى محل برگزارى دعاى كميل به احترام اين مكان مقدس اقدام به پاكسارى محوطه و جمع آورى زباله ها كردند.

در انتهاى مراسم نيز مجرى ضمن تقدير از شركت كنندگان از همكارى مقامات و مسئولان و نيروهاى انتظامى عربستان سعودى و دست اندركاران مسجدالنبى (ص) در برگزارى اين مراسم پرفيض به زبان عربى قدردانى كرد.

گروه بندى زائران ايرانى براى اداى مناسك حج

طبق اعلام رسانه هاى عربستان، شش كارگروه براى برنامه ريزى مناسك حج زائران ايرانى تشكيل شده كه در آن نمايندگان وزارت حج، سازمان اطلاعات، وزارت امور شهردارى و روستايى، دستگاه هاى مربوطه و تعدادى از كارشناسان و متخصصان شركت دارند و درباره گروه بندى حجاج ايرانى جهت اداى مناسك حج در پل جمرات برنامه ريزى مى كنند.

در اين كارگروه ها بر اهميت اطلاع رسانى به حجاج و توجه دادن آن ها به زمانبندى رمى جمرات و آشنايى به امور و تغييرات جديد در پل جمرات تأكيد شد.

دكتر كلال، رييس هيأت مديره مؤسسه طواف دهندگان حجاج ايرانى، با تأكيد بر انجام دقيق برنامه ريزى انجام مناسك حجاج ايرانى بر اهميت اطلاع رسانى به حجاج تأكيد كرد و گفت: در سال جارى پيامك هايى به زبان هاى مختلف از جمله زبان فارسى از طريق شبكه هاى تلفن همراه" الجوال" و" موبايلى" براى حجاج ارسال خواهد

ص: 140

شد. همچنين بروشورهايى براى اطلاع رسانى به حجاج ايرانى منتشر و در مكه مكرمه و مشاعر مقدس توزيع خواهد شد كه در آن شيوه حركت به سمت مكان رمى جمرات و موضوع زمانبندى اعلام شده است.

قطب افزود: روزهاى سوم و چهارم ذى الحجه نشستى با شركت تن از رؤساى كاروان هاى حجاج ايرانى برگزار مى شود كه در آن برنامه مناسك و اطلاع رسانى به رؤساى كاروان ها و اهميت التزام به زمانبندى توضيح داده خواهد شد.

مؤسسات طواف دهندگان حجاج، مسئوليت سازماندهى امور مناسك حج زائران هر كشور را در مشاعر مقدسه بر عهده دارند.

پايان صدور ويزا براى زائران

عربستان امسال بيش از يك و نيم ميليون ويزاى حجصادر كرد. معاون وزير امور خارجه عربستان در امور كنسولى گفت: امسال يك ميليون و هزار و ويزاى حج ازسوى سفارتخانه ها و كنسولگرى هاى عربستان براى زائران خانه خداصادر شده است.

عملياتصدور رواديد روز ذى القعده رسماً پايان يافت. اندونزى با هزار و ويزا و آرژانتين با ويزا به ترتيب بيشترين و كمترين كشورها در اخذ ويزاى حج در سال جارى هستند. امسال براى اولين بار تعداد هزار ويزا براى زائران چينىصادر شده است.

دحو الارض

بيست و پنجم ماه ذوالقعده، روزى است كه خداوند با نظر به كره زمين، به جهان خاكى حيات بخشيد. از اين روز، بخش هايى از كره زمين- كه سراسر آب بود- شروع به خشك شدن نمود تا كم كم به شكل ربع مسكون امروزين درآمد. مطابق روايات،

ص: 141

اولين نقطه اى كه از زير آب سر برآورد، مكان كعبه شريف و بيت الله الحرام بود. به نظر برخى از مفسران، آيه 30 سوره نازعات (وَ الأَرْضَ بَعْدَ ذلِكَ دَحاها) به همين واقعه اشاره دارد.

گذشته از واقعه دحوالارض، رويدادهاى ديگرى نيز در اين روز رخ داده اند؛ از جمله:

ميلاد شيخ الانبياء حضرت ابراهيم على نبينا و آله و عليه السلام؛

ميلاد حضرت عيسى مسيح عليه السلام؛

خروج رسول اكرم (ص) از مدينه به همراه هزاران حاجى به سوى مكه، به قصد حجه الوداع. در اين سفر وجود مقدس حضرت زهرا 3 و نيز تمامى همسران پيامبر (ص) نيز ايشان را همراهى مى كردند؛

در روايتى نيز آمده است كه حضرت قائم [در همين روز قيام خواهد كرد.

ص:142

شانزدهم آذر/ بيست وششم ذى قعده

زمزمه دعاى ندبه در مسجد الحرام

زائران ايرانى خانه خدا (مدينه بعد)، با زمزمه دعاى ندبه در مكه مكرّمه، تعجيل در ظهور خورشيد تابناك كعبه و يگانه منجى عالم بشريت را از خداى بزرگ مسئلت كردند. اين زائران كه بهصورت فردى و گروهى از سحرگاه جمعه 16 آذرماه، در مسجدالحرام حضور يافتند، براى سلامتى بقيه الله الاعظم (ارواحنا فداه) و تعجيل در ظهور ايشان دعا كردند. شور و حال اين زائران هنگام قرائت اين دعاى شريف وصف ناپذير است.

ديدار وزير اطلاعات با سرپرست حجاج

حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسنى اژه اى وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران عصر روز جمعه در سر راه خود به رياض، جهت شركت در كنفرانس بين المللى فناورى اطلاعات و امنيت ملى، در مدينه منوره با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كرد.

در اين ديدار علاوه بر همراهان آقاى اژه اى، سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض، آقايان قاضى عسكر، عرب و آخوند زاده معاونان آموزش و پژوهش، نظارت و برنامه ريزى و ارزشيابى و اجرايى بعثه مقام معظم رهبرى نيز حضور داشتند.

ص: 143

آقايان اژه اى و رى شهرى در اين ملاقات، درباره مسائل مختلف با يكديگر گفت وگو كردند.

وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران پس از اين ملاقات براى عزيمت به رياض، عازم فرودگاه شد.

وى در اظهارات كوتاهى با خبرنگاران، روابط دو كشور ايران و عربستان سعودى را خوب توصيف كرد و گفت كه با رايزنى هاىصورت گرفته، مقامات عربستان سعودى اطمينان داده اند كه امسال زائران، مناسك حج را با آرامش و اطمينان كامل انجام خواهند داد.

نخستين كنفرانس بين المللى فن آورى اطلاعات و امنيت ملى روز شنبه با حضور يكهزار و هفتصد شخصيت داخلى و خارجى در رياض پايتخت عربستان سعودى برگزار مى شود.

اين كنفرانس چهار روزه به رياست سلطان بن عبدالعزيز، وليعهد و وزيردفاع و هوانوردى عربستان برگزار مى شود.

ص:144

هفدهم آذر/ بيست وهفتم ذى قعده

رييس بعثه مقام معظم رهبرى رهسپار مكه شد

آيت الله رى شهرى روز هفدهم آذرماه سال جارى، رهسپار مكه مكرمه شد.

آيت الله رى شهرى بامداد امروز وارد مكه شد و اعمال عمره تمتع را در مسجدالحرام به جاى آورد.

اولين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه

اولين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه عصر روز شنبه، در اولين روز از ورود نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج به شهر مكه تشكيل شد.

در اين جلسه كه با تلاوت آياتى چند از كلام الله مجيد از سوى آقاى سليمى تشكيل شد، در آغاز، آقاى حبيبى تنها، گزارشى از فعاليت هاى ستاد حج را ارائه كرد و طى آن گفت: هتل دارهادى كه امسال براى اولين بار افتتاح شده است، مساحتى بالغ بر 82 هزار مترمربع بنا در سه برج مستقل را شامل مى شود. سالن اجتماعات آن با استفاده از 42 دستگاه تلويزيون مداربسته تجهيزشده است. ظرفيت پاركينگ هتل 120 خودرو است. در برج 3 براى اسكان بعثه هاى مراجع محترم تقليد، اتاق هايى در نظر گرفته شده است. قسمت ادارى بعثه در طبقه اى كه مصلى در آنجا واقع شده است، داراى 34 اتاق است كه هنوز كامل نيست و كار تجهيز آن به سرعت در حال انجام است و در مجموع

ص: 145

15 كاروان به استعداد 2500 نفر از زائران در يكى از سه ساختمان مستقر مى شوند.

در ادامه اين جلسه، آقاى آخوندزاده معاون اجرايى بعثه مقام معظم رهبرى به فعاليت هاى انجام شده براى راه اندازى قسمت هاى ادارى استقرار يافته در حج اشاره كرد و گفت كه دو هفته پيش با مشكلات زيادى مواجه بوديم؛ اما اينك با تلاش هاى انجام شده بسيارى از امور سامان يافته و نشريه زائر نيز با شمارگانى بسيار بيشتر از مدينه در مكه چاپ و توزيع مى شود.

آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت نيز در سخنانى تأكيد كرد كه مالك ساختمان بسيار بيش از تعهدات خود براى ما كار كرده است كه رقمى بالغ بر دو ميليون ريال سعودى را شامل مى شود. هرگونه درخواستى در ارتباط با هتل بايد از طريق آقاى حبيبى تنها به مالك منتقل شود. برخى از مواد درخواستى ما از مالك ساختمان در همين روزها در حال انجام است. بنابراين لازم است هم اعضاى بعثه مقام معظم رهبرى و هم زائران مستقر در اين ساختمان در نگهدارى و بهره بردارى از هتل نهايت دقت و مراقبت را به عمل آورند و كار به گونه اى نباشد كه همكارى مالك با سازمان حج در ارتباط با دو زمين ديگر، با مشكل مواجه شود.

وى افزود: تنها مشكل موجود، مسئله حمل و نقل زائران است. براى حل اين مشكل تدابير جديدى را به كار بسته ايم كه انتقال خط 7 با ظرفيتى حدود يازده هزار نفر، به محل جديد از جمله اين تدابير است.

رييس سازمان حج به نگرانى هايى كه در خصوص وضعيت آشپزخانه هاى مركزى وجود داشت، اشاره كرد و گفت كه با كنترل شديد به عمل آمده در اين زمينه، نگرانى ها برطرف خواهد شد.

در ادامه جلسه، آقاى رى شهرى گفت: ما پيش بينى نمى كرديم كه اين ساختمان براى حج امسال آماده شود و معلوم است كه زحمت زيادى براى راه اندازى آن كشيده اند و من از مالك ساختمان و مسئولان سازمان حج و بعثه كه كارها را تا اينجا دنبال كرده اند تشكر مى كنم.

وى افزود: همه ما شرعاً در حفظ و نگهدارى اين ساختمان مسئول هستيم و هيچ

ص: 146

كار تخريبى در هيچ نقطه اى از ساختمان بدون اجازهصاحب خانه نبايد انجام شود. بنابراين بايد اين ساختمان سالم بماند و حفاظت از آن اولويت دارد.

نماينده ولى فقيه در زمينه تقسيم بندى اتاق هاى هتل بين واحدهاى مختلف تأكيد كرد كه در اين كار بايد مطالعه شود كه هر مكانى بر اساس نياز واقعى در اختيار بخش هاى مختلف قرار گيرد.

آقاى رى شهرى در ادامه از گله مندى مسئولان اجرايى حج نسبت به منعكس نشدن برخى مسائل اجرايى در نشريه زائر خبر داد و گفت كه اين نشريه متعلق به بعثه نيست و بايد نسبت به مسائل اجرايى نيز اطلاع رسانى كند و مسائلى مانند مسكن و حمل و نقل نيز جدى گرفته شود.

ايشان همچنين از آقاى اسلامى فرد خواست تا نسبت به توجيه زائران ايرانى در خصوص جا به جايى بعثه مقام معظم رهبرى، مصاحبه هايى را با افراد مسئول ترتيب دهد.

آقاى قهرودى سپس گزارشى از وضعيت مسكن زائران ايرانى در مكه مكرمه و مشكلات مربوط به حمل و نقل آنان ارائه كرد و ضمن عالى توصيف كردن همكارى دولت عربستان با ايران در امر خدمت رسانى به حجاج گفت: ساخت و ساز مسكن اكنون در شرق مكه ادامه دارد و زائران به اجبار در اين منطقه مستقر شده اند و ما نيز چاره اى جز اسكان حجاج خود در اين محور را نداريم و البته هرچه به سمت حرم نزديك تر باشيم بهتر است؛ زيرا اگر بتوانيم بخشى از زائران را در فاصله 1500 تا 2000 مترى حرم مستقر كنيم، به ميزان زيادى مشكل حمل و نقل برطرف خواهد شد اما اين مسئله ما را در برابر يك تصميم جديد قرار مى دهد؛ زيرا هرچه به سمت حرم نزديك تر برويم هزينه هاى اجازه نيز افزايش پيدا مى كند؛ به طورى كه به ازاى هر زائر در هتل 5 ستاره دارهادى 2500 ريال پرداخت مى كنيم، اما وقتى به سراغ هتل الجزيره پشت قبرستان ابوطالب مى رويم به ازاى هر زائر بايد تا 4 هزار ريال سعودى بپردازيم.

آقاى رى شهرى در اين خصوص گفت: كارى كه براى مردم انجام مى دهيد، به درستى براى آن ها تبيين و تشريح كنيد تا بدانند كه وقتى پول اضافه تر پرداخت

ص: 147

مى كنند،صرف چه خدماتى مى شود.

سرپرست حجاج همچنين از همكارى بى نظير دولت عربستان با ايران در امر حج اظهار خرسندى كرد و گفت: آقاى حسينى سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان انصافاً خيلى خوب كار مى كند.

در اين نشست آقاى سليمى گزارشى از شروع فعاليت هاى فرهنگى در بعثه مقام معظم رهبرى از روز يكشنبه ارائه كرد و آقاى رى شهرى بر ضرورت رعايت مسائل حفاظتى به ويژه در بخش هاى مربوط به اهل سنت، بين الملل و بخش ويژه اجرايى تأكيد كرد.

اينترنت رايگان براى زائران در بعثه مقام معظم رهبرى

در پى درخواست بعضى از زائران بيت الله الحرام براى دسترسى به اينترنت، به دستور نماينده محترم ولى فقيه در امور حج و زيارت، مركزى به اين منظور در طبقه هم كف محل استقرار كاروان هاى زائران و بعثه مقام معظم رهبرى در برج 3 فندق دارهادى راه اندازى شد. اين مركز از ساعت 8 تا 12 و 16 تا 18 بهصورت محدود آماده ارائه خدمت به زائران بيت الله الحرام است.

افتتاح محل جديد بعثه مقام معظم رهبرى در مكه

محل جديد بعثه مقام معظم رهبرى در منطقه عزيزيه مكه با حضور سرپرست حجاج ايرانى رسماً افتتاح شد. در حج امسال سه برج در منطقه عزيزيه به زائران ايرانى اختصاص يافته است. 80 درصد زائران ايرانى در مكه در منطقه عزيزيه اين شهر مستقرند. بعثه مقام معظم رهبرى در مكه، در يكى از سه برج هتل دارهادى استقرار يافته است.

ص:148

هيجدهم آذر/ بيست وهشتم ذى قعده

ديدار سرزده از كاروان ها

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، شامگاه روز يكشنبه به طور سرزده در جمع زائران يكى از كاروان هاى حج در مكه مكرمه حضور يافت و از نزديك با مسائل، مشكلات، خواسته ها و پيشنهادات آنان آشنا شد.

در اين بازديد كه آقايان خاكسار قهرودى، سلطانى شيرازى و عرب نيا، آقاى رى شهرى را همراهى مى كردند، چند تن از زائران، مشكلات مربوط به رفت و آمد از محل اقامت تا بيت الله الحرام، متفاوت بودن شرايط اسكان زائران، نبود تلفن در اتاق ها، جدا بودن مردان از همسرانشان، توزيع مكرر مرغ آب پز و بى اطلاعى از برنامه هاى حضور در مكه مكرمه، توهين برخى عوامل سعودى به اعتقادات و مقدسات زائران ايرانى را مطرح كردند.

در اين ديدار، خدمات پزشكى ارائه شده به زائران و همچنين كيفيت خوب برگزارى دعاى كميل در مدينه منوره مورد تشكر و قدردانى قرار گرفت.

برخى از زائران نيز از فشرده بودن جمعيت اسكان يافته در اتاق ها تا ده نفر در يك اتاق و كمبود حمام و دستشويى اظهار گله مندى كردند و گفتند كه براى هر 25 نفر يك دستشويى و حمام آن هم بهصورت مشترك وجود دارد. همچنين از همزمانى برخى از پروازها با زمان اقامه نمازصبح اظهار ناخرسندى كردند. نيز پيشنهاد كردند كه

ص: 149

براى زائران ايرانى لباس هاى يك دست مزين به پرچم جمهورى اسلامى ايران تدارك ديده شود تا حضور ايرانى ها بهصورت منظم تر و يكپارچه تر در حج به چشم آيد.

در پاسخ به برخى از اين موارد، آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت گفت: على رغم همه برنامه ريزى ها، ما در تنگنا هستيم و اين وضعيت در جلسات مختلف براى شما تشريح شده است. يكى از نگرانى هاى ما مربوط به حمل و نقل زائران بود كه از شب گذشته ده درصد بار پل و تونل كم شده است و شب هاى ديگر قرار است 25 درصد از بار اين مسير كاسته شود كه باعث سرعت در سرويس دهى خواهد شد و علاوه بر آن به طور متوسط هرروز ظرفيت اتوبوس ها 5 تا ده درصد افزايش خواهد يافت.

وى محل اسكان اين كاروان را در مرتبه خوبى در مكه مكرمه توصيف كرد و گفت: ما در مجموع 231 خانه و هتل را در مكه مكرمه اجاره كرده ايم و ادعا مى كنيم كه به طور متوسط خدمات ما به زائران ايرانى از كيفيت بهترى نسبت به زائران ساير كشورها برخوردار است و معدل خدمات ما بالاتر از ديگر كشورها است.

وى در عين حال تأكيد كرد كه زبان ما به عذرخواهى باز است و پيشنهادات را هم مى شنويم و مى پذيريم.

رييس سازمان حج و زيارت گفت: براى هر 4 زائر يكصندلى خالى اختصاص داده ايم و تلاش مستمر ما بر اين است كه كار بهترى ارائه شود.

در اين زمينه يكى از زائران مدعى شد كه عدم مديريتصحيح و فقدان نظارت باعث بوجود آمدن مشكل حمل و نقل زائران ايرانى و ايجاد بى نظمى شده است.

يك خانم زائر نيز از وجود خرافات و ضعف فرهنگى در ميان برخى خانم هاى زائر اظهار ناخرسندى كرد و خواستار افزايش آموزش فرهنگى به زائران شد.

آيت الله رى شهرى نيز در پايان اين ديدار طى سخنانى گفت: مسئولان و دست اندركاران بعثه و سازمان حج براى انجام كار و خدمت رسانى به زائران به حج آمده اند. ما براى انجام برنامه هاى حج نيازمند سالن هايى بوديم كه حدود 5000 نفر را در خودش جاى بدهد و 1200صندلى داشته باشد. به همين دليل ناگزير ازجست وجو براى يافتن

ص: 150

مكانى بوديم كه هم نزديك به محل استقرار زائران باشد و هم بتواند نيازهاى ما را جواب بدهد.

اميرالحاج ايران خطاب به زائران اين كاروان گفت: هدف ما از حضور در جمع شما، شنيدن خواسته ها و مشكلات از زبان خود شما بود و مواردى كه مطرح شد مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت. من شهادت مى دهم كه برادران شما در سازمان حج و زيارت همه تلاش خود را به كار گرفته اند تا شرايط مناسبى را براى دوران حضور شما در مكه و مدينه فراهم كنند اما يادمان باشد كه ما در يك كشور ديگر هستيم و محدوديت هايى هم به ما تحميل مى شود كه چاره اى جز كنار آمدن با آن ها نداريم. بنده از گذشته نسبت به زمان پروازها و همزمانى آن ها با وقت نماز حساس بودم و تذكر داده ام اما مشكل اينجاست كه اين پروازها را دولت عربستان هماهنگ مى كند و ما ناگزير هستيم كه خودمان را با آن ها هماهنگ كنيم. ضمناً اين نكته را هم به ياد داشته باشيد كه ارزش حج به تحمل سختى هاى آن است و مراقبت كنيد كه مبادا اين فشارها باعث كاهش معنويت حج در شما شود.

آقاى رى شهرى همچنين با اتوبوس حامل زائران به سمت مسجد الحرام رفت و با زائران ايرانى نيز درباره مشكلات حمل و نقل گفت وگو كرد.

بازديد از پايانه حمل و نقل زائران ايرانى در مكه مكرمه

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، همراه آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت، يكشنبه شب در محل ايستگاه هاى انتقال زائران به حرم حضور يافت و از نزديك بر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل به زائران نظارت كرد.

در اين بازديد آقاى قهرودى جزئيات عمليات مربوط به حمل و نقل زائران را تشريح كرد و گفت كه به ازاى هر 4 زائر ايرانى يكصندلى در نظر گرفته شده است و اوج بار ترافيكى ايجاد شده از سوى زائران نيز به ساعات پس ازصرف شام تا ساعات 2 بعد از نيمه شب بازمى گردد

بخشى از زائران ايرانى در روزهاى اخير با مشكل ازدحام جمعيت در ايستگاه هاى

ص: 151

اتوبوس درون شهرى در مسير هتل ها و حرم مواجه بودند و به اين دليل نماينده ولى فقيه همراه با اين گروه از زائران با اتوبوس راهى حرم شد تا از نزديك مشكلات را بررسى كند. به گفته آقاى قهرودى سال آينده با وجود هزينه بالاى اجاره و گرانى هتل هاى اطراف مسجد الحرام، تعدادى از اين هتل ها اجاره خواهد شد تا از ازدحام جمعيت در ايستگاه هاى اتوبوس كاسته شود. رييس سازمان حج و زيارت افزود: با تلاش 6 ماهه ايستگاه جديدى به زائران ايرانى اختصاص يافته كه تا حدودى در كاهش ازدحام زائران موثر خواهد بود.

همچنين تعدادى از زائران در داخل اتوبوس و ايستگاه هاى مسافرين با آيت الله رى شهرى به گفت وگو پرداختند و از حضور ايشان در جمع زائران ابراز خرسندى كردند.

حج، انسجام اسلامى و بعثه مقام معظم رهبرى

آيت الله مرتضى مقتدايى، نايب رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم، با اشاره به نمود چشمگير بعثه مقام معظم رهبرى در مراسم حج گفت: چشم همه مسلمانانى كه از اقصى نقاط جهان به مكه مى آيند، به اين بعثه است.

به گزارش خبرگزارى ايكنا وى گفت: حجاج با شركت در برنامه هاى بعثه مقام معظم رهبرى كه در راستاى وحدت و انسجام اسلامى است، در واقع ديدارى با ايشان دارند. عضو شوراى عالى حوزه علميه، حج و انجام برنامه هاى مختلف در بعثه مقام معظم رهبرى را بهترين فرصت براى آمادگى امت هاى اسلامى در سراسر دنيا و آشنا شدن آن ها با موضوع انسجام اسلامى كه ضرورت زمان است، عنوان كرد.

مقتدايى تأكيد كرد: آيت الله رى شهرى نيز به اين موارد توجه دارند و اعلام كرده اندكه انسجام اسلامى، محور و موضوع اصلى برنامه هاى آن ها در حج است و اميدواريم در اين جلسات، مسلمانان به آشنايى لازم جهت تحقق انسجام اسلامى دست يابند. آيت الله مقتدايى در پاسخ به اين سؤال كه اصل برائت از مشركان، تا كى در سياست خارجى دولت هاى اسلامى نمود و جلوه دارد، خاطرنشان كرد: برائت از

ص: 152

مشركان در مراسم حج سال هاى گذشته بوده و در آينده نيز خواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبرى، برائت از مشركان را در راستاى آشنا شدن مسلمانان با توطئه هاى استكبار جهانى ذكر كرد و يادآور شد: مسلمانان بايد بدانند دشمن از بين رفتن اتحاد بين آن ها را مى خواهد و به دنبال ايجاد تفرقه بين مذاهب و قوميت ها است.

نايب رييس جامعه مدرسين، در پايان تنها راه مقابله با توطئه ها و تفرقه افكنى دشمنان را برائت از مشركان و وحدت دانست و گفت: برائت از مشركان به اين معنا است كه ما توطئه هاى دشمنان را مى شناسيم، از تحركات آن ها برائت جسته و با وحدت و انسجام خود، آن ها را خنثى مى كنيم.

گفت وگو با تنى چند از فارسى زبان هاى مقيم اروپا

محمداسحاق اشرفى (از افغانستان و مقيم آلمان) من همسايه امام رضا (ع) بودم. هر روز به حرمش مشرف مى شدم، اما حالا در يك كشور غريب و غيرمسلمان، حسرت روزهاى خوش همسايگى امام هشتم را مى خورم.»

محمد عيسى (مسئول كميته امداد امام خمينى (ره) افغانستان): «اقوام و آشنايان زيادى در مشهد مقدس و شهرهاى ديگر ايران داريم، اما به دليل نداشتن كارت اقامت نمى توانيم به آنجا سفر كنيم.»

دكتر محمد نبى ايوبى، پزشك جراح: «اغلب ما كه در كشور شما زندگى كرده ايم، هنوز برنامه هاى مذهبى تلويزيونى ايران به خصوص شبكه قرآن را از طريق ماهواره دنبال مى كنيم. چون اشتراكات بسيار مذهبى، فرهنگى و عاطفى بين ما و شما است كه اين شباهت ها در برنامه هاى تلويزيونى آشكار مى شود.»

حاجى رئوف: «من از سال هاى قبل از انقلاب اسلامى در فرودگاه مهرآباد كار مى كردم و رييس هواپيمايى افغانستان در تهران بودم، اما در سال هاى اخير مشكل اقامت پيدا كردم و ناگزير به ترك ايران شدم.» او با مجوز دولت عربستان سعودى، كاروان هايى از زائران فارسى زبان را از سراسر اروپا، آمريكا و استراليا به مكه و مدينه مى آورد و اسكان و پذيرايى از كاروانى كه بالغ بر 200 مسافر دارد، تماماً به عهده او

ص: 153

است. مدير كاروان «دوست داران اهل بيت:» در اين باره مى گويد: «در ميان مسلمانان تحصيل كرده مقيم اروپا يا ساير كشورهاى دنيا، مشتاقان زيادى براى سفر به خانه خدا ديده مى شود كه ما فقط براى 214 نفر سهميه داريم. از اين ميزان، ايرانى هاى مهاجر بين 10 تا 15 درصد سهم دارند و بقيه، عمدتاً افغانى تبار هستند كه حدود 70 درصد آن ها شيعه و مابقى اهل تسنن اند.»

كاروان فارسى زبان ها در شهر مركزى فرانكفورت تشكيل مى شود. به اين شكل كه تمام زائران آن به جز مقيمان استراليا، خودشان را از سراسر اروپا و آمريكا به اين شهر مى رسانند. بسيارى از ايرانى ها و افغان ها هم در دورتموند اقامت دارند و بايد در فرانكفورت جمع شوند. اين كاروان، پس از آنكه به دمشق پرواز كرد، در آنجا با اضافه شدن افرادى از استراليا به زيارت حرم مطهر حضرت زينب 3 و مرقد حضرت رقيه 3 مى رود و سپس با پرواز ديگرى راهى مدينه منوره مى شود.

عبدالمنان رئوف نيز كه سابقه اقامت در شهرهاى تهران و زاهدان را دارد، برادرش را در مديريت كاروان «دوست داران اهل بيت:» همراهى مى كند و كارمند هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران در فرانكفورت است. او اشتياق اعضاى كاروان براى زيارت حضرت رضا (ع) را زائدالوصف مى داند و مى گويد: «درخواست هاى متعدد و مكررى براى سفر به مشهد مقدس داريم. حتى ما اعضاى كاروان را به شهرهاى زيارتى عراق مى بريم، اما به دليل پاره اى از مشكلات از جملهصدور رواديد براى شهروندان مقيم خارج از كشور، نمى توانيم به زيارت امام هشتم برويم.»

«در آلمان، دو شركت هواپيمايى كويت و جمهورى اسلامى ايران به من پيشنهاد همكارى دادند كه دعوت همزبان هاى ايرانى ام را پذيرفتم؛ چون ما در يك رخداد تاريخى از برادران ايرانى مان جدا شده ايم و بسيار به يكديگر علاقه منديم.»

او، دليل نامگذارى كاروان خود با عنوان «دوست داران اهل بيت:» را اشتياق بسيار شيعيان فارسى زبان مقيم اروپا و آمريكا براى زيارت قبور مطهر ائمه هدى (ع) مى داند و مى گويد: «اميدواريم شرايط بهترى براى سفر به مشهد مقدس هم فراهم شود تا ما و علاقه مندان حضرت رضا (ع) مشتاقانه به پابوس آن امام بشتابيم.»

ص:154

نوزدهم آذر/ اول ذى حجه «1»

حضور دانشمندان آفريقاى جنوبى در بعثه

((1))

اعضاى بعثه آفريقاى جنوبى و جمعى از علماى اين كشور روز دوشنبه با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار كه مسئولان امور بين الملل بعثه مقام معظم رهبرى نيز حضور داشتند، آقاى رى شهرى ديدار چند سال پيش خود از آفريقاى جنوبى را خاطره انگيز خواند و تصريح كرد كه توسعه روابط سياسى، اقتصادى و فرهنگى ميان دو كشور، بستر مناسبى را براى گسترش ارتباطات دينى ميان علما و مسئولان امور دينى دو كشور فراهم خواهد ساخت.

وى به نامگذارى سال جارى از سوى رهبر معظم انقلاب به عنوان سال انسجام اسلامى اشاره كرد و گفت: با شدت يافتن توطئه هاى دشمنان اسلام، مسلمانان بايد بيش از هميشه به فكر منافع ملى و جهانى اسلام و تحكيم همبستگى ميان خود باشند و رهبر حكيم انقلاب نيز با همين نگاه بر ضرورت تقويت انسجام اسلامى ميان ملت ها و جوامع مسلمان تأكيد كرده اند و امام خمينى 1 نيز كليد حل همه مشكلات سياسى و فرهنگى مسلمانان را در اتحاد كلمه ميان آنان دانستند.


1- تاريخ هاى قمرى در اين كتاب، مطابق تقويم عربستان سعودى است.

ص: 155

نماينده ولى فقيه، موسم حج را بهترين فرصت براى اتحاد و انسجام اسلامى دانست و تأكيد كرد كه مسلمانان با استفاده از اين فرصت مى توانند علاوه بر تهذيب نفس و خودسازى، در جهت كاهش آلام امت اسلام نيز تلاش كنند و موسم حج از آن جهت براى حل مشكلات جهان اسلام مهم و حياتى است كه مسلمانان در كنار يكديگر قرار مى گيرند و دل هاى آنان بيش از هميشه به هم نزديك مى شود.

وى نقش اصلى براى شناسايى كيد دشمنان و آگاهى بخشى به مسلمانان را برعهده علما، روشنفكران و نخبگان جوامع اسلامى دانست و تأكيد كرد كه ايجاد اختلاف ميان امت اسلام، كم هزينه ترين و سودآورترين توطئه دشمن محسوب مى شود و مسئوليت خنثى كردن اين توطئه نيز متوجه علما و انديشمندان مسلمان است.

سرپرست زائران ايرانى خانه خدا در پايان سخنانش از حاضران براى شركت در همايش هاى بين المللى قدس، فرهيختگان و تقريب مذاهب اسلامى كه در بعثه مقام معظم رهبرى تشكيل خواهد شد، دعوت كرد.

در اين ديدار، شيخ هاشمصالح رييس بعثه آفريقاى جنوبى سخنان آقاى رى شهرى را در ضرورت بهره گرفتن از فرصت حج براى گام برداشتن در جهت وحدت كلمه مسلمين، مورد تأييد قرار داد وگفت: ما از حمايت جمهورى اسلامى ايران از آفريقاى جنوبى ومسلمانان اين كشور تشكر مى كنيم. دعوت به وحدت، فراتر از ملت ها، نژادها و اعتقاداتصورت مى گيرد و باعث تأسف است كه مردم در سراسر دنياى اسلام از فرصت حج براى وحدت استفاده نمى كنند.

وى افزود: مشكل برادران ما در فلسطين، در دستور كار مسلمانان آفريقاى جنوبى قرار دارد و ما اولين گروه ها را براى ديدار از مسجدالاقصى به فلسطين اعزام كرديم و امسال نيز هزار و دويست نفر از مسلمانان به مسجد الاقصى سفر خواهند كرد.

سپس مولانا احسان هندريكس رييس مجلس القضاى اسلامى آفريقاى جنوبى، مراتب تقدير و تشكر خود و هيأت همراهش را از پذيرايى گرم در بعثه مقام معظم رهبرى ابراز كرد و گفت: از زمان حضور شما در آفريقاى جنوبى تا كنون ما همكارى نزديكى با سفارت جمهورى اسلامى ايران داشته ايم.

ص: 156

وى گفت: من هم از سفرم به تهران، خاطره خوبى دارم. با آيت الله تسخيرى كه يك عالم خردمند است،صحبت كردم و تحت تأثير تلاش هاى آقاى على اكبر محتشمى و همچنين ديدگاه هاى امام خمينى 1 براى آزادسازى قدس قرار گرفتم.

وى افزود: گرچه در آفريقاى جنوبى تلاش زيادى براى همبستگى جهان اسلام در آزادى قدس به عمل مى آوريم اما بايد بگويم كه من از تلاش ايران براى آزادى قدس الهام گرفته ام.

مولانا هندريكس تأكيد كرد: گرچه ما به مدت 13 سال دمكراسى را در آفريقاى جنوبى تجربه كرده ايم اما يكى از بزرگترين لابى هاىصهيونيسم بعد از آمريكا در آفريقاى جنوبى انجام مى شود و به همين دليل ما بايد تلاش هايمان را بيشتر كنيم و مبارزه باصهيونيسم را به فرزندان خود آموزش دهيم و براى اين منظور اعلام مى كنم كه ما آماده استفاده از تجربيات ديگران هستيم.

وى افزود: ما ناظر فشارهاى آمريكا بر ايران هستيم و رهبرى ايران را بسيار تحسين مى كنيم و از فرصتى كه در اختيار ما گذاشتيد تشكر مى كنيم.

در آفريقاى جنوبى يك ميليون و پانصد هزار مسلمان زندگى مى كنند و با توجه به افزايش مهاجرت مسلمانان به اين كشور، جمعيت مسلمان در اين كشور رو به افزايش است.

ديدار اعضاى هيأت پزشكى حج و مسئولان بيمارستان ايران با آيت الله رى شهرى

اعضاى هيأت پزشكى حج و مسئولان بيمارستان ايران در مكه مكرمهصبح روز دوشنبه با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدارو گفت وگو كردند.

در اين ديدار آقاى حلى ساز رييس هيأت پزشكى در اظهارات خود به وجود 550 زائر بالاى 80 سال در حج امسال اشاره كرد و گفت: سال گذشته 44 تن از زائران ايرانى در مكه و مدينه فوت كردند كه اين رقم در مدتى كه از ورود حجاج به عربستان

ص: 157

گذشته است در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته چندان بالا نيست. يك زائر 85 ساله ايرانى امروزدر مسجدالنبى فوت كرده است و 6 نفرهم در مكه فوت كرده اند كه يك نفر آن ها تصادف كرده و 5 نفرديگر نيز بر اثر بيمارى هاى قلبى- عروقى جان باخته اند.

آقاى حلى ساز از تلاش موفق پزشكان ايرانى در بازگرداندن زندگى به يك زن 67 ساله خبر داد و گفت كه علائم حياتى در اين بيمار وجود نداشت اما با تلاش 45 دقيقه اى پزشكان، او زندگى دوباره به دست آورد.

رييس هيأت پزشكى همچنين از اختصاص يك تيم خاص پزشكى براى افراد مسن سخن گفت وتأكيد كرد كه تيم وقوف زائران بيمار نيز افزايش يافته است و امسال 300 نفر را وقوف خواهيم داد كه 100 نفر بيش از سال گذشته است و اميدواريم با اين اهتمام بتوانيم مانع از افزايش مرگ و مير بشويم.

آقاى رى شهرى در مورد ريشه يابى بيمارى تنفسى و امكان مبارزه با ويروس آن سؤال كرد و آقاى حلى ساز تصريح كرد كه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و اميدواريم سال آينده به نتايجى براى اين امر برسيم؛ اما دكتر اكبرى از دست اندركاران هيأت پزشكى تصريح كرد كه نبايد نسبت به اين امر خوش بين باشيم زيرا بيمارى هاى تنفسى پنجمين عامل مرگ و مير در كشور است و ويروس ها به سرعت در حال تغيير هستند و در برابر داروها از خود مقاومت نشان مى دهند. بنابراين يافتن يك واكسن مشخص براى مبارزه با اين ويروس ها، كار پيچيده و سختى است.

در ادامه جلسه دكتر نادرى رييس بيمارستان مكه مكرمه نيز در سخنانى از افزايش بيماران بسترى شده در بيمارستان مكه خبر داد و گفت كه آمار بسترى بيماران در بخش سى سى يو بالا است و اين امر با افزايش سن زائران همخوانى دارد. البته ما افراد با ريسك بالا را شناسايى كرده ايم تا مراقبت بيشترى از آن ها به عمل آوريم.

وى گفت: با تدابير انديشيده شده، خانم ها در كاروان ها مى توانند به طور مستقيم با پزشكان زن درباره مسائل خاص پزشكى بانوان تماس تلفنى داشته باشند و از آن ها راهنمايى بگيرند.

ص: 158

دكتر معمارزاده مسئول پزشكان كاروان نيز گزارشى از روند جلسات توجيهى پزشكان كاروان ها و تحويل امكانات اوليه پزشكى و داروهاى لازم به آنان ارائه كرد و گفت كه پزشكان كاروان، مسئول سلامت زائران هستند و ما تلفن همراه در اختيار آن ها قرار داده ايم تا به سرعت در دسترس زائران باشند.

در اين جلسه آقاى رى شهرى نيز در سخنان كوتاهى از هيأت پزشكى و همه پزشكان و پرستاران فعال در بيمارستان ها و درمانگاه هاى ايران كه براى ارائه خدمات مناسب بهداشتى و درمانى به زائران ايرانى تلاش مى كنند، تقدير و تشكر كرد و گفت كه زائران ايرانى نوعاً از خدمات پزشكى و نحوه برخورد پزشكان كه مبين رعايت اخلاق پزشكى است، اظهار رضايت مى كنند.

وى روزهاى آينده را براى سلامتى حجاج مهم توصيف كرد و اهتمام ويژه هيأت پزشكى به خدمات بهداشتى و پزشكى زائران را در روزهاى منتهى به ايام تشريق خواستار شد.

نماينده ولى فقيه همچنين از آقاى حلى ساز خواست تا با انجام يك بررسى ميدانى، شرايط اعزام افراد مسن را مورد توجه قرار دهد؛ زيرا اگر معلوم شود كه افرادى در اين سن، استطاعت بدنى براى انجام مناسك را ندارند، بايد با جديت و سخت گيرى از آمدن آن ها به حج جلوگيرى شود.

آقاى حلى ساز همچنين از بى توجهى مسئولان فرودگاه تهران به زائران معتاد كه پس از توقيف مواد مخدر همراه آنان و اخذ جريمه، اين افراد را به حج اعزام مى كنند، ابراز ناخرسندى كرد و خواستار تذكراتى به مسئولان ذى ربط شد.

گرامى داشت شهيدان هواپيماى سى 130

حج امسال، مناسبت هاى گوناگونى را در خود جاى داده كه يكى از آن ها، دومين سالگرد سقوط هواپيماى سى 130 حامل خبرنگاران رسانه هاى گروهى و شهادت جمعى از بهترين روزنامه نگاران و تصويربرداران است. حضور والدين يا بستگان يكى از

ص: 159

اين شهدا در كاروان ها كافى است تا به منظور گرامى داشت ياد و خاطره آن شهيد، مراسمى در كاروان برپا شود. كارى كه با حضور حجت الاسلام والمسلمين احمدوند، پدر شهيد احمدوند در يكى از كاروان هاى شهر تهران انجام شد و طى آن، تمام زائران اعزامى با اين كاروان در سالن اجتماعات محل اقامت خود به پدر اين شهيد تسليت گفتند.

شامگاه دوشنبه گذشته، كاروان شماره 17254 تهران، ميزبان جمعى از زائرانى بود كه آئين گرامى داشت شهداى منتسب به كاروان را برگزار مى كردند. 12 تن از اعضاى اين كاروان كه مديريت آن را كريمى واقف بر عهده دارد، پدر، مادر و يا عضوى از خانواده شهيد بودند كه حجت الاسلام احمدوند، روحانى كاروان، شاخص ترين آن ها به شمار مى رفت. علاوه بر او، پدر همسر شهيد حسين عرب احمدى نيز كه در همان هواپيما به شهادت رسيد، در مجلس حضور داشت و مراسم يادبود شهدا با حضور افرادى از كاروان هاى همجوار رونق گرفته بود.

شهيدان نوروزى، كريمى، خلفى، ابوترابى، كوهستانى، محمدى،صفرى،صادقى، احمد و محمد خليلى، پارياب و احمدوند، بزرگوارانى بودند كه اين مجلس به ياد آن ها تشكيل شد؛ در حالى كه دو جانباز به نام هاى حسن عليزاده و على خليلى هم از اعضاى كاروان به شمار مى رفتند.

مدير كاروان در اين مراسم با تشكر از اعضاى كاروانش كه هريك با شور و اشتياق در اين مراسم شركت كرده بودند، گفت: افتخار داريم كه ميزبان مادران، پدران و بستگان شهدا هستيم و از طرف ديگر، همسايگى كاروان جانبازان را نيز به ما عنايت كرده اند.

در اين مراسم، همچنين حجت الاسلام والمسلمين معين شيرازى با گرامى داشت سالروز شهادت امام جواد (ع) سخنانى درباره ارزش هاى حج بيان داشت و گفت: «هرچه در اعمال و دستورات دينى ديگر مشاهده مى كنيد، بهصورت يكجا در مناسك حج

ص: 160

گرد آمده است، اما بايد توجه داشته باشيد كه عزم و اراده قلبى، مهم تر از انجام فيزيكى مناسك و اعمال حج است. بنابراين، قصد، نيت و توجه در نماز يا اعمال را بايد مورد عنايت قرار دهيد.» وى همچنين به مقام شامخ شهيدان انقلاب اسلامى و هشت سال دفاع مقدس اشاره كرد و آنان را انوار درخشان جهان تاريك ما دانست.

معين شيرازى همچنين درباره شهيد احمدوند اظهار داشت: «وى يكى از انسان هاى اهل ادب و عبادت بود. من او را از نزديك مى شناختم و مى دانستم كه گوهرى ناب در وجود او است.»

در ادامه اين مراسم، يكى از مداحان اهل بيت: از كاروان جانبازان، اشعارى در مدح و منقبت امام جواد (ع) خواند و شهادت اين امام همام را گرامى داشت. همچنين، مداح كاروان مورد نظر نيز به مصيبت خوانى براى امام نهم پرداخت و حاضران در اندوه شهادت باب الحوائج، حضرت جواد (ع) به ماتم نشستند و گريستند.

از نكات جالب اين مراسم، مشاركت اعضاى كاروان در تهيه نذورات و پذيرايى از مهمانان بود. در پايان اين مجلسصميمى نيز اعضاى كاروان با قرائت دعاى فرج، ظهور مهدى فاطمه 3 را خواستار شدند.

تحويل پرده كعبه

رييس امور مسجدالحرام و مسجدالنبى، پوشش خانه خدا را به «شيخ عبدالعزيز شيبى»، پرده دار اين حرم امن الهى تحويل داد تا در روز عرفه برابر با نهم ذى حجه، پرده كعبه طى مراسمى ويژه تعويض شود. پرده جديد كعبه طى مراسمى در روز عرفه پس از شستشوى كعبه با گلاب ناب كاشان، بر بناى كعبه نصب مى شود.

اين پرده جديد كه باصرف هزينه اى بالغ بر 20 ميليون ريال سعودى تهيه شده است، از جنس حرير طبيعى خالص و به رنگ مشكى، منقش به آيات قرآن كريم است كه با خط زيبا، با نخ هاى طلا و نقره بافته شده و ده ها كيلو طلا و نقره در ساخت اين

ص: 161

پرده به كار رفته است. ارتفاع اين پرده 14 متر و نوار دور آن به عرض 95 سانتيمتر است كه حاوى 16 قطعه به شكل مربع است. نوار اطراف اين پرده منقش به آيات قرآن كريم است و در فواصل معين عبارات «يا حى يا قيوم»، «يا رحمن يا رحيم» و «الحمدلله رب العالمين» با رنگ طلايى دوخته شده اند.

پوشش درب كعبه نيز از حريرى به ارتفاع 5/ 6 متر و عرض 5/ 3 متر منقش به آيات الهى و تزئينات اسلامى با طلا و نقره است.

پرده خانه خدا از 5 قطعه تشكيل شده است كه هر قسمت يك طرف كعبه را مى پوشاند و قطعه پنجم هم در كعبه را دربرمى گيرد كه هنگام نصب، وزن اين پرده به حدود دو تُن مى رسد.

اين پرده با همكارى كارخانه هاى داخل و خارج عربستان تهيه مى شود و پارچه حرير آن را هر سال يكى از كشورها هديه مى دهد؛ پرده قبلى نيز به رؤسا و سران كشورهاى اسلامى اهدا مى شود.

يادآورى مى شود بافندگى و تهيه پرده كعبه با دست و ماشين حدود 9 ماه طول مى كشد.

ص:162

بيستم آذر/ دوم ذى حجه

محفل قرآنى در نمازخانه بعثه

محفل انس با قرآن با حضور اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران، آيت الله محمدى رى شهرى و جمعى از زائران ايرانى خانه خدا در نمازخانه بعثه مقام معظم رهبرى برگزار شد. در اين مراسم نورانى، قاريان بين المللى و ممتاز، محمد فلاح پور و حميد شاكرنژاد به تلاوت آياتى از كلام الله مجيد پرداختند كه مورد استقبال حاضران قرار گرفت. در ادامه اين مراسم عليرضا ايزانلو حافظ كل قرآن كريم و همچنين گروه همخوانى كوثر به اجراى برنامه پرداختند.

ص:163

بيست ويكم آذر/ سوم ذى حجه

ديدار و گفت وگوى رييس سازمان حج و زيارت با آيت الله رى شهرى

رييس سازمان حج و زيارت و اعضاى ستاد حج در مكه مكرمه، عصر روز چهارشنبه (21 آذرماه) در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى ديدار و گزارشى از فعاليت هاى خود را در امر خدمت رسانى به حجاج، به وى ارائه دادند.

آقاى حبيبى تنها رييس ستاد حج در مكه در گزارش خود، به آغاز فعاليت هاى اين ستاد از روز سوم آذرماه اشاره كرد و گفت: ستاد مكه با سه معاونت هماهنگى، حمل و نقل بين شهرى و دو آشپزخانه مركزى كار خود را آغاز كرده است. در امر اسكان 232 محل براى 604 كاروان درنظر گرفته شده و 74 درصد زائران نيز تحت پوشش خدمات طبخ در آشپزخانه مركزى قرار دارند.

وى همچنين گفت كه امسال 30 قلم كالاهاى اساسى از جمله گوشت، ماهى و انواع سبزيجات را به عربستان حمل كرديم و كاروان هاى حج تداركات خود را از ستاد تحويل گرفته اند.

آقاى رضايى مسئول حمل ونقل درون شهرى، فعاليت هاى انجام شده براى جابه جا كردن زائران در مكه مكرمه را تشريح كرد و طى آن گفت كه 550 دستگاه اتوبوس، زائران را از محل اقامت خود به مسجدالحرام منتقل مى كنند.

ص: 164

آقاى قهرودى هم از هماهنگى و همدلى ميان دست اندركاران اجرايى حج خبر داد و با تمجيد از تلاش به عمل آمده در امر مسائل فرهنگى كاروان ها، گفت: هر كاروانى كه كار فرهنگى مبتكرانه و خوبى انجام دهد، بودجه فرهنگى آن كاروان دو برابر خواهد شد.

در ادامه اين جلسه، آقاى رى شهرى در سخنانى گفت: كارى كه برعهده شما و همه عوامل اجرايى حج قرار دارد، كارى بسيار سنگين، دشوار و در عين حال فوق العاده با ارزش است و بخشى از اين ارزش متاثر از نزديك تر بودن كار شما به اخلاص است؛ زيرا كار شما نمود بيرونى ندارد و گاهى مورد انتقاد هم قرار مى گيرد؛ اما كارهايى هم هستند كه نمود بيرونى دارند و بخشى از پاداش آن كارها نيز به نمود بيرونى آن مربوط مى شود.

وى خدمت به زائران خانه خدا به ويژه در مكه و مدينه را با پاداش مضاعف همراه دانست و گفت: هر كسى كه به جمعى از مسلمانان خدمت كند، خداوند به همان اندازه در بهشت، خادم و خدمتگزار در اختيار او قرار مى دهد. كار شما از آن جهت مهم و با ارزش است كه انسان خيلى راحت تر مى تواند براى خدا كار كند.

نماينده ولى فقيه همچنين بر ضرورت جدى گرفتن امر اطلاع رسانى به زائران تأكيد كرد و گفت: در اطلاع رسانى اجرايى كوتاهى وجود دارد و بايد شرايطى كه دارند، قبل از ورود آن ها به شهر مكه، برايشان تبيين شود. تلاش ها در همه قسمت ها زياد است، ولى بايد به درستى براى زائران تشريح شود و اگر اين كار انجام شود، انتقادات تا 90 درصد كاهش خواهد يافت.

وى پيشنهاد كرد كه قبل از حج از طريق يك جزوه، تمام شرايط مكه و مدينه براى زائران تشريح شود تا وقتى به اين دو شهر مى آيند احساس كنند كه شرايط زندگى، آن قدرى كه گفته شده، سخت و دشوار نيست.

سرپرست زائران ايرانى خانه خدا تصريح كرد كه هر سال با يك مشكل جديد مواجه مى شويد. بنابراين بايد بدانيد كه مديريت كار حج دائماً نيازمند ابتكار، مطالعه و طراحى است و هر سال بايد براى مواجه شدن با وضع جديد، آمادگى داشته باشيد.

ص: 165

وى خواستار تبيين وضعيت مشعر براى زائران از سوى روحانيون كاروان ها شد و با ابراز اميدوارى نسبت به رشد و جهش كار فرهنگى در داخل كاروان ها گفت: ما هر كارى كه از عهده آن برآييم بايد براى نزديك تر كردن زائران ايرانى خانه خدا و بهره مندى هرچه بيشتر آن ها از فرصت معنوى حج به انجام برسانيم؛ زيرا اين امر با بركات زيادى در داخل خانواده ها همراه است.

آقاى رى شهرى همچنين ازصدور رواديد حج از سوى سفارت عربستان در تهران براى افراد متفرقه ابراز ناخرسندى شديد كرد و گفت كه امسال براى تعداد زيادى از ايرانيان به اين ترتيب ويزاصادر شده و امسال در منا و عرفات با مشكلات بيشترى به دليل مراجعه اين دسته از افراد مواجه خواهيم بود.

بازديد از بيمارستان هيأت پزشكى حج در مكه مكرمه

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى عصر روز چهارشنبه از بيمارستان هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران در مكه مكرمه بازديد كرد و از زائران بسترى در بخش هاى مختلف اين بيمارستان عيادت به عمل آورد.

در اين بازديد كه رييس سازمان حج و زيارت نيز وى را همراهى مى كرد، مسئولان هيأت پزشكى حج، آقاى رى شهرى را در جريان روند فعاليت هاى امدادى، درمانى و ارائه خدمات پزشكى به حجاج ايرانى قرار دادند.

نماينده ولى فقيه از تمامى بخش هاى بيمارستان ايران در مكه مكرمه ديدن كرد و نظر بيماران و پزشكان در باره نحوه خدمت رسانى به زائران را جويا شد.

آيت الله محمدى رى شهرى در جريان اين ديدار با تقدير از دست اندركاران هيأت پزشكى حج، بر ضرورت تلاش خالصانه و همه جانبه براى فراهم سازى شرايط سلامت زائران خانه خدا به ويژه در ايام تشريق تأكيد كرد.

وى پس از اين بازديد در گفت وگوى كوتاهى با خبرنگاران مراتب رضايت خود را از روند فعاليت هاى هيأت پزشكى و پزشكان كاروان ها اعلام كرد و گفت: براساس اطلاعات دريافتى، مشاهدات و اعلام نظر زائران، روند خدمت رسانى هيأت پزشكى به

ص: 166

حجاج و رعايت اخلاق پزشكى نسبت به سال گذشته رشد مطلوبى داشته است.

دكتر محمد تقى حلى ساز رييس هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى نيز با ارائه گزارشى از فعاليت هاى پزشكى و بهداشتى هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران در خدمت رسانى به زائران حرمين شريفين، گفت: با پيش بينى هاى انجام شده خوشبختانه هيچ مشكلى براى ارائه خدمات پزشكى و بهداشتى براى زائران ايرانى خانه خدا وجود ندارد. وى افزود: براى ايام تشريق نيز با بكار گيرى پزشكان مجرب، برنامه وقوف اضطرارى پيش بينى شده است.

دعوت رسمى عربستان از رييس جمهور ايران براى شركت در مناسك حج

ملك عبدالله بن عبدالعزيز پادشاه عربستان سعودى از دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران براى شركت در مناسك حج تمتع امسال رسماً دعوت به عمل آورد. خبرگزارى ايرنا از قول سيدمحمد حسينى، سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان خبر داد: پادشاه عربستان سعودى به عنوان ميهمان ويژه از رييس جمهورى كشورمان دعوت كرده است.

اين اولين بار است كه رييس جمهورى اسلامى ايران براى شركت در مناسك حج تمتع رسماً شركت مى كند. همچنين در يك سال گذشته دكتر احمدى نژاد، دو بار به عربستان سفر كرده است. سفر وى به عربستان با هدف گسترش روابط دو جانبه در اسفند ماه سال و شركت در اجلاس سران اوپك در آبان ماه در رياض، دو سفر قبلى رييس جمهورى كشورمان به عربستان سعودى بود.

برگزارى نمايشگاه فعاليت هاى مديران مناطق 4 و 7 مكه مكرّمه

در اين نمايشگاه ها كه به همّت شوراهاى فرهنگى كاروان ها، مديران و سر بازرسان مناطق برگزار شد، برخى از مديران كاروان هاى استان هاى اصفهان، گلستان، چهارمحال بختيارى، هرمزگان، تهران، لرستان، سمنان، همدان، فارس و خراسان رضوى فعاليت هاى فرهنگى قبل و حين سفر را به نمايش گذاشتند.

ص: 167

برگزارى مسابقات فرهنگى در زمينه هاى قرائت قرآن، حفظ حديث، حل جدول حج، تدوين برنامه هاى فرهنگى روزانه، نصب پلاكارد و تراكت به مناسبت هاى مختلف، هديه به زائرانى كه تولد آنان در روزهاى اقامت در حج بوده است، مكاتبه با اعضاى خانواده هاى آنان در ايران، چاپ نشريه ها و بروشورهاى موضوعى متنوّع و ... از جمله فعاليت هاى عرضه شده در اين نمايشگاه ها مى باشد.

آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت طى روزهاى پنج شنبه و جمعه از اين دو نمايشگاه بازديد كرد و از زحمات دست اندركاران تقدير نمود.

ديدار وزير ديانت تركيه با سرپرست حجاج ايران

بارداك اوغلو وزير ديانت و رييس سازمان حج تركيه چهارشنبه شب با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كرد.

در اين ديدار كه جمعى از مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى نيز حضور داشتند، آقاى رى شهرى ضمن خير مقدم، مطالبى را خطاب به وى ايراد كرد كه محورهاى اساسى آن به شرح زير است:

امسال از سوى رهبر معظم انقلاب اسلامى سال انسجام اسلامى ناميده شده است و اميدواريم كه اين گونه ديدارها به تقويت هرچه بيشتر انسجام و حدت ميان مسلمين منجر شود.

يكى از مهم ترين بركات حج، ديدار مسلمانان با يكديگر و آشنايى آنان با آلام و مشكلات جهان اسلام است.

ما در سال جارى تلاش مى كنيم كه نزديكى دولت ها و ملت هاى مسلمان هرچه بيشتر تقويت شود.

اكنون كه اسلام به سرعت در حال پيشرفت است، توطئه هاى دشمنان براى جلوگيرى از رشد و بالندگى دنياى اسلام در حال افزايش است.

طبق فرمايش رهبر معظم انقلاب اسلامى، ايجاد تفرقه درصفوف مسلمين، با

ص: 168

صرفه ترين و پرمنفعت ترين كارى است كه دشمنان اسلام در دستور كار خود قرار داده اند.

ما بايد با تأييد علماى اسلام، منشور وحدت اسلامى را تدوين كنيم و در عمل گامى بلند را به سوى وحدت به پيش برداريم.

در ديدارى كه چند سال پيش از تركيه داشتم، خاطره زيبايى از اقبال مردم به مساجد و مسائل مذهبى را مشاهده كردم و اين امر نشان از فعاليت هاى چشمگير رهبران دينى تركيه در امر مسائل دينى دارد و همين امرسبب شده است كه اسلام گرايان در تركيه به قدرت سياسى دست يابند.

اميدوارم با تلاش هاى بيشترى كه علماى متعهد در جهان اسلام خواهند داشت، زمينه براى جهانى شدن ارزش هاى اسلامى كه خداوند وعده حاكميت آن را داده است، فراهم شود و ما از زمينه سازان اين وعده بزرگ باشيم. همچنين اميدوارم خداوند توفيق خدمت بيشتر را به همه ما براى خودسازى و سازندگى نفس عطا فرمايد.

در ادامه اين ديدار آقاى بارداك اوغلو وزير ديانت تركيه نيز با ابراز خوشحالى از حضور در بعثه مقام معظم رهبرى، به معرفى همراهان خود پرداخت و در سخنانى به تبيين وضعيت تركيه و مسائل حج زائران ترك پرداخت كه محور اساسى اين اظهارات به شرح زير است:

تركيه و ايران بهترين سازماندهى را براى حج به انجام مى رسانند.

ما به عنوان اداره امور دينى به معنويت در حج اهميت مى دهيم و برنامه هايمان را در اين جهت سازماندهى مى كنيم.

از اين كه شما در تركيه جوانان را معتقد به دين و اخلاق ملاحظه كرديد، خوشحاليم.

در تركيه 78 هزار مسجد وجود دارد كه زير نظر وزارت ديانت فعاليت مى كنند. در اين مساجد 7 هزار دوره آموزش قرآن برگزار مى شود.

وزارت ديانت در تركيه بدون توجه به مذهب افراد، به همه آن ها خدمت ارائه مى شود.

ص: 169

مهم اين است كه ما قبله واحد، خداى واحد، قرآن واحد، پيامبر واحد داريم و به اصحاب ايشان احترام مى گذاريم.

ما در تركيه به همه افراد، خدمات دينى ارائه مى كنيم و هر هفته 20 تا 25 هزار نفر در نمازهاى جمعه شركت مى كنند و به سخنان خطبا گوش فرامى دهند.

ما وارد سياست نمى شويم و سياست را وارد حوزه كارى خود نمى كنيم.

ما آداب حج را به حجاج خود آموزش مى دهيم و اين كار را از دو ماه قبل از سفر با برگزارى جلسات مختلف انجام مى دهيم.

ما در آنكارا با دوستان ايرانى خود در سفارت جمهورى اسلامى ايران، ارتباط خوبى داريم.

در حالى كه پديده ترس از اسلام در غرب شيوع پيدا كرده است، مسلمانان بايد وحدت ميان خود را تقويت كنند.

در حج امسال، از تركيه بيش از 70 هزار نفر و از كشورهاى خارجى نيز بيش از 20 هزار ترك به حج سفر كرده اند.

طى سال گذشته و امسال ما با استفاده از آشپزخانه هاى متمركز به زائران خود، غذا مى دهيم.

كل پرسنل حج ما 5 هزار نفر هستند كه سه هزار نفر آن ها روحانى و مرشد براى راهنمايى دينى زائران مى باشند.

ما به حجاج توصيه مى كنيم كه فقط به روحانيون و مرشدها تكيه نكنند و آمادگى لازم را براى انجام مناسك حج در خودشان بوجود آورند.

گاهى در زمينه اسكان، حمل ونقل و مسائل دينى، مشكلاتى بوجود مى آيد و سعى ما اين است كه از اين مشكلات بكاهيم.

23 هزار تن از حجاج تركيه در هتل هايى استقرار يافته اند كه از سطح بالايى از امكانات برخوردار است. فاصله آن ها تا بيت الله الحرام حداكثر 2 كيلومتر است و مى توانند بهصورت پياده به مسجدالحرام بروند.

اين گونه محل ها از سه هزار وصد يورو تا 7 هزار يورو به ازاى هر نفر هزينه بر

ص: 170

مى دارد.

بقيه حجاج در اتاق هاى معمولى با 6 يا 7 نفر اقامت دارند كه هزينه اسكان و غذاى هر نفر آن ها دو هزار و يك صد يورو مى شود.

بيش از 60 درصد حجاج را دولت متكفل مى شود و 40 درصد بقيه را بخش خصوصى برعهده مى گيرد و قيمت ها چه دولتى و چه خصوصى فرقى نمى كند و ما نظارت دقيقى اعمال مى كنيم تا سطح خدمات از سوى بخش خصوصى تنزل پيدا نكند.

وزير ديانت تركيه و هيأت همراه او پس از اين ملاقات، شام را ميهمان آقاى رى شهرى بودند.

آغاز برگزارى محافل قرآنى در جوار كعبه

از روز چهارشنبه 21 آذر ماه تا روز دوشنبه 26 آذر ماه هم زمان با شهادت امام محمد باقر (ع) محفل قرآنى زائران ايرانى خانه خدا هر شب از ساعت 22 در طبقه دوم مسجدالحرام، مقابل ناودان طلا برگزار شد. حافظان و قاريان برجسته، ممتاز و بين المللى قرآن كريم از ايران در اين مراسم حضور يافته و به تلاوت قرآن پرداختند.

ص:171

بيست ودوم آذر/ چهارم ذى حجه

همايش تقريب و انسجام اسلامى

روز پنجشنبه بيست ودوم آذرماه، همايش «تقريب و انسجام اسلامى» در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار گرديد. نماينده ولى فقيه در اين همايش گفت: تدوين ميثاق وحدت اسلامى نخستين گام براى تحقق انسجام اسلامى است. وى با تأكيد بر نقش علما و دولت هاى اسلامى در تحقق انسجام اسلامى، نخستين گام براى تحقق اين آرمان بلند را، بر اساس رهنمود مقام معظم رهبرى، تدوين ميثاق وحدت اسلامى و پيوستن رهبران و علما و انديشمندان نامدار جهان اسلام به اين ميثاق دانست. ايشان خطاب به ده ها تن از انديشمندان وصاحب نظران جهان اسلام كه در اين همايش حضور رسانده بودند، با اشاره به بيانات مقام معظم رهبرى در ديدار با كارگزاران حج تصريح كرد: متأسفانه جهان اسلام در برهه كنونى شاهد اين واقعيت تلخ است كه استكبار به رهبرى آمريكا در تلاش براى تحميل نظامى تك قطبى بر جهان معاصر است و پس از فروپاشى اردوگاه شرق، تنها مانع تحقق سلطه خود را مقاومت اسلامى و نيروهاى پايدارى و جنبش بيدارى اسلامى مى داند. بنابراين لازم است رجال انديشه و علم و سياست در جهان اسلام به تدوين منشور وحدت اسلامى بپردازند.

وى با اشاره به توطئه هاى پى درپى استكبار جهانى گفت: سلطه طلبان، امروزه همه

ص: 172

ترفندها را براى سركوب جنبش بيدارى و در هم شكستن وحدت امت اسلامى به كار گرفته اند.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران ناكامى استكبار جهانى در طرح خاورميانه بزرگ را كه به نام اصلاحات سياسى و اجتماعى و گسترش دمكراسى و حقوق بشر طراحى شده است، از ديگر فتنه هاى كنونى فرقه اى، قومى و سياسى برشمرد و گفت: چنانكه شاهديم شعله هاى جنگ داخلى توسط همين عوامل فتنه در فلسطين، لبنان و عراق برافروخته شده است. مع الأسف در درون جوامع اسلامى هم گروه هايى وجود دارند كه دانسته يا ندانسته زمينه ساز يا مجرى اين توطئه استكبارى اند. به بيان قرآن، فرعون زمانه براى تحقق هيمنه و علو و سلطه خود در زمين، اهل آن را متفرق كرده است و گروهى از آنان را به استضعاف كشيده، عداوت و دشمنى و كينه را در ميان آنان مى پراكند.

وى تصريح كرد: امروزه افراد و جريان هايى مى كوشند تا با طرح مسايل خلاف انگيز در سطح رسانه ها، شبكه هاى ماهواره اى، سايت هاى اينترنتى و محافل عمومى، فتنه را در ميان آحاد امت و جوامع اسلامى ترويج كنند و با استفاده از احساسات و عواطف آنان، زمينه هاى درگيرى و نزاع و برادركشى را به وجود آورند كه در مواردى موفق بدين كار هم شده اند.

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى يكى از پيامدهاى خطرناك و زيانبار اين روند را واداشتن ديگرى به پاسخ گويى و ورود به معركه درگيرى ودرافتادن در دامى است كه دشمنان تدارك ديده اند و چه بسيار هزينه ها و نيروى انسانى، مادى و معنوى كه در اين ميان هدر مى رود و از چرخه رشد و توسعه و تعالى ملت ها خارج مى شود. آيت الله محمدى رى شهرى با بيان اين نكته كه سرگرم شدن به اختلافات و غفلت از دشمن، زمينه را براى نفوذ او و غارت ثروت ملت ها فراهم مى كند، با تأكيد بر فرموده رهبر معظم انقلاب گفت: بايد براى افزايش انسجام اسلامى بر اصول مشترك ملت هاى مسلمان تكيه كنيم.

وى همچنين كج فهمى، توجيهات غلط، سوء تفاهم و بى اطلاعى از مبانىصحيح

ص: 173

تفكرات يكديگر را از موانع اتحاد اسلامى برشمرد و گفت: تحريك عواطف مذهبى و فراهم كردن زمينه اختلاف، گناه است و كسانى كه اين كار را انجام مى دهند در واقع به اهداف سازمان هاى جاسوسى آمريكا و رژيمصهيونيستى كمك مى كنند و در پيشگاه الهى به شدت مؤاخذه خواهند شد.

رييس دانشكده علوم حديث گفت: امامان اهل بيت: و پيروان آنان در طول تاريخ حتى يك بار آغازگر هيچ جنگ و نزاع و اختلافى در درون امت نبوده اند و همواره در برابر ناملايمات دم فرو بسته اند، و سرآمد آنان على (ع) مى فرمايد: «بيم آن داشتم كه اگر اسلام و اهل آن را يارى نكنم و شكافى در آن يا ويرانى بر آن راه يابد، مصيبت آن بر من بالاتر از آن باشد كه حكومت بر شما را از دست دهم.»

وى مقاومت در برابر دشمن را عامل ديگرى براى تحقق وحدت دانست و گفت: مقاومت هر چند با سختى ها و ناملايمات همراه باشد، اما كمترين دستاورد آن دشمن شناسى و به كارگيرى همه توان عليه او به جاى پرداختن به اختلافات داخلى است.

وى همچنين تأكيد كرد: علاوه بر تمسك به اصول دين، تشخيص درست و به هنگام چالش ها و تهديدات وپيش بينى راهكارهاى رويارويى با آن ها، از مهم ترين عوامل ناكام گذاردن توطئه دشمن در شرايط كنونى است كه هم نيازمند وحدت است و هم تحقق آن تقويت كننده وحدت خواهد بود.

آقاى محمدى رى شهرى تأكيد بر مشتركات، تلاش براى تقريب و از بين بردن عوامل تفرقه، به كارگيرى همه ظرفيت هاى علمى، پژوهشى و تبليغى و ترويج فرهنگ مقاومت در جهان اسلام را از اهمّ وظايف حكومت ها و علما در جوامع اسلامى دانست.

مولوى اسحاق مدنى، رييس شوراى عالى مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى، يكى ديگر از سخنرانان همايش بود. وى در بخشى از سخنان خود گفت: رفع گرفتارى هاى فعلى و مشكلات فراروى دنياى اسلام تنها با وحدت و انسجام يكپارچه مسلمانان امكان پذير است. اسحاق مدنى با اشاره به جايگاه تاريخى تقريب مذاهب افزود: اين واژه، اصطلاح جديدى نيست و زمانى كه درصدر اسلام اختلافات بين دو

ص: 174

قبيله اوس و خزرج بالا گرفت، با حضور و مداخله پيامبر اسلام (ص) اين اختلاف جاى خود را به وحدت داد. علاوه بر تأكيد آياتى از قرآن كريم، احاديث زيادى بر وحدت و اجتناب از تفرقه اصرار كرده است و تأكيدات مكرر حضرت رسول گرامى اسلام (ص) خود گواه اين است كه تقريب واژه جديدى نيست.

وى ادامه داد: همواره بزرگان، علما و دلسوزان اسلام و امت اسلامى دعوت به وحدت كرده و تقريب را راهكارى استراتژيك براى حل مشكلات جهان اسلام دانسته اند. وى كه مشاور رييس جمهورى كشورمان در امور اهل سنت است، افزود: گاهى اوقات پادشاهان و رؤساى كشورهاى اسلامى نيز براى منافع سياسى خودشان دعوت به وحدت كرده اند كه اين اقدامات براى وحدت بخشيدن به جامعه مسلمين توفيقى نداشته است. گاهى نيز فقها و علماى بزرگ در اين راه گام برداشته اند، ولى به دليل ضعف امكانات به نتيجه معقول دست نيافته اند، چرا كه امكانات ضد وحدت در دست دشمن است. اما وقتى حضرت امام خمينى 1 به عنوان رهبر دينى و سياسى يك كشور قدرتمند نداى وحدت را سردادند و به دنبال ايشان هم مقام معظم رهبرى اين راه را استمرار بخشيدند، الحمدلله امروز شاهد برگزارى چنين نشست هايى در شهر مكه هستيم.

وى افزود: برگزارى هرساله و استمرار اين جلسات كه به يك گردهمايى بزرگان دنياى اسلام تبديل شده است، مى تواند به اتحاد و انسجام پايدار ميان شيعه و سنى منجر شود.

مشاور رييس جمهورى در امور اهل سنت افزود: تجربه بزرگان اسلام دلالت بر اين دارد كه هرگاه مسلمانان با وجود داشتن برخى اختلاف ها به سمت اتحاد پيش روند گرايش مردم به طرف اسلام بيشتر و عزت دنياى اسلام افزون تر مى شود.

مولوى اسحاق مدنى با اشاره به اين كه تفرقه حاصلى جز بدبختى و آثار شوم ندارد، افزود: اگر آيه اى هم در ارتباط با موضوع انسجام وجود نداشت، نياز زمانه و دنيا ايجاب مى كرد كه مسلمانان براى رهانيدن جهان اسلام از اين همه مشكلاتى كه براى دنياى اسلام ايجاد شده است، به سمت وفاق حركت كنند. وى با اشاره به معضلات

ص: 175

داخلى و تحميلى كشورهاى اسلامى، گفت: تنها راه خروج مسلمانان از مشكلات وحدت آن هاست.

ديدار نايب رييس جمعيت اسلامى چين با آقاى رى شهرى

نايب رييس جمعيت اسلامى چين و رييس بعثه مسلمانان اين كشور در حج تمتع، عصر روز پنجشنبه در بعثه مقام معظم رهبرى حضور يافتند و با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى و جمعى از مسئولان امور بين الملل بعثه ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار آقاى رى شهرى به شيخ ابراهيم رييس بعثه مسلمانان چين و هيأت همراهش خوشامد گفت و ابراز اميدوارى كرد كه اين گونه تماس ها به تعميق مناسبات فرهنگى، سياسى و اقتصادى دو كشور منجر شود.

وى با بيان خاطره ديدار خود از چين گفت: در سفرى كه چند سال پيش به چين داشتيم، از مشاهده آزادى عمل مسلمانان خوشحال شديم و البته اين امر ناشى از بينش رهبران چين است كه آزادى را براى همه فرقه ها و اديان فراهم كرده اند و مسلمانان بايد با استفاده از اين فرصت گرانبها، براى ريشه دار كردن ارزش هاى اسلامى در ميان خود تلاش كنند.

نماينده ولى فقيه تأكيد كرد كه مسلمانان مى توانند با رفتار خوب و متجلى كردن ارزش هاى اسلامى، همه اديان را به دين مبين اسلام متمايل كنند.

وى وحدت ميان مسلمانان را عاملى تأثيرگذار در كاهش آلام و محنت هاى دنياى اسلام دانست و افزود: توطئه هاى دشمنان اسلام براى ايجاد تفرقه و جدايى ميان جوامع و فرق مختلف اسلامى در سال هاى اخير به جايى رسيد كه رهبر فرزانه انقلاب اسلامى سال جارى را سال انسجام و اتحاد اسلامى ناميدند و تأكيد كردند كه اين مسئله بايد در حج تمتع، فوق العاده جدى گرفته شود و ما اميدواريم كه برادران ما در بعثه چين، اهتمام لازم را در مسئله وحدت به كار گيرند و پيام انسجام اسلامى را به مسلمانان چين منتقل كنند.

ص: 176

آيت الله رى شهرى تأكيد كرد كه اگر همه مسلمانان جهان با هم بودند، امروز دشمنان اسلام نمى توانستند به ساحت پيامبر اعظم اهانت كنند، مسلمانان را در نقاط مختلف جهان، تحت فشار قرار دهند و جنايات وحشيانه عليه ملت مظلوم فلسطين را اين گونه استمرار بخشند.

وى از مشكل فلسطين به عنوان مهم ترين مشكل جهان اسلام ياد كرد و از شيخ ابراهيم و همراهانش براى شركت در همايش روز جهانى قدس دعوت به عمل آورد.

در ادامه اين ملاقات، آقاى شيخ ابراهيم، نايب رييس جمعيت اسلامى چين در اظهاراتى با اظهار تشكر و خوشوقتى از حضور در بعثه مقام معظم رهبرى گفت:

جمعيت مسلمان چين حدود 20 ميليون نفر است كه نسبت به جمعيت كل اين كشور، رقم اندكى است و ما از درك شما نسبت به سياست هاى كشور چين تقدير مى كنيم.

وى افزود: مسلمانان چين امروز بهترين فرصت را براى رشد و پيشرفت به دست آورده اند. تعداد مساجد 35 هزار است و شمار امامان جماعت نيز به 45 هزار نفر مى رسد. وضعيت معيشتى مسلمانان چين همزمان با توسعه اقتصادى اين كشور بهبود يافته و پژوهش هاى علمى اسلامى نيز رشد خوبى داشته است.

شيخ ابراهيم تعداد حجاج اين كشور را ده هزار و 871 نفر اعلام كرد و افزود: ده سال پيش تعداد حجاج چين دو هزار نفر بود و خوشبختانه طى ساليان اخير با بهبود وضع اقتصادى مسلمانان، شمار زائران چينى براى انجام حج تمتع، افزايش يافته است.

وى به وجود 5 نايب رييس در جمعيت اسلامى چين اشاره كرد و گفت كه هر سال يكى از اين افراد رييس بعثه حج مى شود.

به گفته اين رهبر مسلمانان چين، آقاى شيخ هلال الدين رييس كنونى جمعيت مزبور تا كنون دو بار از جمهورى اسلامى ايران ديدن كرده و اكثر حضار در اين جلسه نيز از ايران ديدن كرده و خاطرات خوبى از اين ديدارها دارند.

شيخ ابراهيم، انسجام اسلامى را هدف مشترك همه مسلمانان دانست و تأكيد كرد كه در احترام به پيام رهبر معظم انقلاب اسلامى، نماينده اى را براى شركت در همايش

ص: 177

قدس در بعثه ايران، اعزام خواهد كرد.

وى همچنين گفت: جمعيت اسلامى چين در چارچوب سياست آزادى عقيده در كشورش، مشاركت فعالى را براى ايجاد محيط مناسب فراهم خواهد كرد.

گرامى داشت ياد و خاطره قيصر امين پور در مكه مكرمه

مراسم گرامى داشت ياد و خاطره قيصر امين پور روز چهارشنبه 22 آذر در محل كاروان 20184 حجاج اعزامى از شهر شوشتر و با حضور علاقه مندان شعر و ادبيات دينى برگزار گرديد. در اين برنامه كه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا برپا شد، حجّه الاسلام آل غفور، مداحان اهل بيت و تنى چند از نزديكان و بستگان قيصر امين پور حضور داشتند. اين برنامه همزمان با چهلمين روز درگذشت او برگزار گرديد.

ديدار مسئولان بعثه لبنان با رييس بعثه جمهورى اسلامى

مسئولان بعثه حزب الله لبنان پنجشنبه شب با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار آقاى رى شهرى ضمن خوشامدگويى به شيخ يزبك رييس بعثه حزب الله و همراهان وى گفت: زبانم از بيان عظمت و ارزش كارى كه حزب الله انجام داده و مى دهد، قاصر است و نمى توان حق نقشى كه حزب الله در اسلام اهل بيت در لبنان و در جهان ايفا مى كند، به درستى تبيين كرد.

وى مديريت و رهبرى قوى حزب الله در طول سال هاى اخير را مثال زدنى خواند و گفت كه رهبرى حزب الله با الهام گرفتن از رهنمودهاى امام بزرگوار و مقام معظم رهبرى توانست جوانان برومندى را در دامان خود بپرورد و شرايطى را بوجود آورد كه در آن مهم ترين حركت ريشه دار در جهان اسلام و به ويژه در ميان شيعيان ايجاد شده است.

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج افزود: در واقع عزيزان ما در لبنان به رهبرى

ص: 178

قائد بزرگ خويش، سيد حسن نصرالله، عمق مكتب امام خمينى را درك كردند و توانستند آن را در مجموعه خود و در كشور لبنان پياده كنند و جامعه نمونه اى از پيروان اهل بيت: را به جهانيان نشان دهند.

آيت الله رى شهرى افزود: جريان مبارك حزب الله لبنان، با درك درستى از پيام رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در مورد ضرورت حفظ اتحاد ملى و انسجام اسلامى، آن را در عمل به اجرا درآورد و انسجام خوبى را در لبنان به نمايش گذاشت.

وى با ابراز اميدوارى نسبت به پيشتاز بودن حركت امام خمينى 1 در جهان اسلام گفت: ترديدى نيست كه امواج اين حركت، نظام جعلى اسرائيل را از بين خواهد برد.

در ادامه اين ديدار شيخ يزبك، رييس بعثه حزب الله لبنان طى سخنانى به نمايندگى از سوى سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان از تكريم فرزندان اسلام در لبنان تقدير و تشكر كرد. وى با تقدير از حمايت هاى معنوى جمهورى اسلامى ايران از مقاومت لبنان گفت: مقاومت اسلامى لبنان افتخار مى كند كه در خط امام راحل و خلفصالح ايشان امام خامنه اى گام برمى دارد.

شيخ يزبك افزود: شيعيان فاقد هرگونه قدرتى در لبنان بودند، اما امروز به دليل مقاومت اسلامى و تحقق وحدت ملى در اين كشور و نيز حمايت هاى معنوى جمهورى اسلامى ايران، جايگاه ويژه اى در لبنان و جهان يافته اند.

وى رمز موفقيت مقاومت اسلامى در برابر دشمن اسرائيلى را وحدت همراه قدرت و حكمت خواند و گفت: ما با وجود همه فشارها با تكيه به يارى خداوند و ارشادات ولى امر مسلمين همچون ايران اسلامى ايستاده ايم تا به فضل الهى زمينه ساز دولت كريمه حق باشيم.

برگزارى دعاى كميل در كنار كعبه معظمه

گروهى از هم وطنان ايرانى امشب دعاى روح بخش كميل را در جوار بيت الله الحرام قرائت كردند و ضمن راز و نياز با خداى خويش، حوايج مادى و معنوى امت اسلام را ازصاحب كعبه مسئلت نمودند.

ص:179

بيست وسوم آذر/ پنجم ذى حجه

همايش قدس

همايش يك روزه قدس قبل از ظهر روز جمعه، بيست وسوم آذر در تالار اجتماعات بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه آغاز به كار كرد. در اين همايش جمعى از شخصيت هاى ايرانى و خارجى و زائران خانه خدا با ارائه مقاله و سخنرانى در اهميت مسئله قدس شريف تأكيد كردند. سخنرانان اين همايش طى سخنانى به بررسى شرايط موجود در فلسطين و اقصى نقاط جهان اسلام پرداختند و با تأكيد بر حفظ وحدت و پرهيز از تفرقه به عنوان يك اصل مهم از مقاومت به عنوان تنها راه نجات مسجدالاقصى و قدس شريف ياد كردند.

در ابتداى اين همايش آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى طى سخنانى كه به زبان عربى ايراد كرد، با اشاره به نامگذارى امسال با عنوان انسجام اسلامى اهميت اتحاد و انسجام مسلمانان را مورد تأكيد قرار داد. سرپرست حجاج جمهورى اسلامى، مقاومت را يكى از عوامل ايجاد وحدت درصفوف امت اسلامى دانست و گفت: همه گروه ها بايد در اين جبهه حاضر شوند و همه سلاح هاى خود را به سوى دشمن مشترك نشانه روند. وى با بررسى روند مذاكراتصورت گرفته در خصوص قدس شريف افزود: روند مذاكرات از كمپ ديويد تا اسلو و اخيراً اجلاس آناپوليس، حاصلى جز دادن امتيازات جديد به دشمن و تفرقه درصفوف

ص: 180

فلسطينيان نداشته و آرمان فلسطين را ازصبغه اسلامى و عربى خود جدا ساخته است.

وى گفت: تا زمانى كه جهان غرب با عدالت خواهى در جهان و مبانى دمكراسى و حقوق بشر برخوردى دوگانه داشته باشد و تا زمانى كه دست رژيمصهيونيستى براى هرگونه جنايت و نقض توافقات بازگذاشته مى شود،صلح و امنيت در منطقه و جهان تحقق نخواهد يافت. نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت گفت: اجلاس آناپوليس نيز بيش از هر چيز فرصتى براى نجات اسرائيل و حفظ آبروى آن پس از شكست فضاحت بار در برابر مقاومت اسلامى لبنان بود و اقدامى براى بهبود جايگاه نومحافظه كاران آمريكايى در آستانه انتخابات رياست جمهورى اين كشور است.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران در اين همايش حج را به عنوان كنگره عظيم سالانه مسلمانان، فرصتى مناسب براى بررسى تهديدها و راهكارهاى رويارويى با آن برشمرد و مسئله فلسطين و رنج هاى مردم اين سرزمين مقدس را از مهم ترين مشكلات جهان اسلام دانست. آقاى رى شهرى با اظهار تأسف از آنچه در فلسطين در حال رخ دادن است گفت: اكنون شاهد بيشترين تلاش ها براى مسخ هويت دينى و اسلامى و نابودى آثار ارزشمند تاريخى قدس هستيم، از اين رو مى بايست در اجتماع عظيم مسلمين در كنار خانه توحيد، به اين آرمان بلند انسانى و اسلامى توجه ويژه داشته باشيم. سرپرست حجاج جمهورى اسلامى ايران، كشتار و ترور، يهودى سازى قدس، محاصره نظامى و اقتصادى، ايجاد ديوار حايل نژادپرستانه، ادامه اشغال و شهرك سازى و تلاش براى تفرقه افكنى و ايجاد شكاف در ميان فلسطينيان را گوشه اى از تداوم جنايات اسرائيل در منطقه دانست.

وى در اين همايش ضمن ستايش اقدام اخير جنبش حماس در حركت به سمت همگرايى و دعوت از همه طرف هاى فلسطينى براى تقويت و پيوستن به اين اقدام، بر شعار رهبر بزرگ انقلاب حضرت آيت الله خامنه اى مبنى بر انسجام امت اسلامى و تدوين منشور وحدت اسلامى تأكيد كرد.

در ادامه اين همايش حجه الاسلام والمسلمين ابوالقاسمى دبير علمى همايش هدف اسرائيل را از ايجاد پايگاه در مسجد الاقصى تشكيل مسجدى به مثابه مسجد

ص: 181

ضرار و آسيب رسانى به جوامع ديگر دانست و گفت: برافروختن شعله هاى فتنه و تفرقه در بين مردم و رصد كردن و تقويت كردن دشمنى هاى كهنه و ديرين بين ساير ملل از شگردهاىصهيونيسم از زمان شكل گيرى آن بوده است. وى با تأكيد بر لزوم مقاومت فلسطينيان تا رفع هر گونه فتنه و آزاد شدن قدس شريف افزود:صهيونيست ها به دروغ شعار خير وصلاح جامعه جهانى را سر مى دهند، در حالى كه تنها هدف آنان حفظ و تثبيت اسرائيل قدرتمند در جهان است.

وى خاطرنشان كرد: امروزه اسرائيل حتى در بين ابرقدرت ها و استكبارجهانى هم از جايگاه لرزانى برخوردار است، زيرا آن هايى كه خود به تأسيس اين حكومت اشغالگر كمك هاى بى شائبه كردند، امروز احساس ضرر مى كنند. آنان حتى به اين مى انديشند كه آيا اسرائيل در آينده نزديك يك تهديد بزرگ براى جهان غرب نخواهد بود؟

ابوالقاسمى گفت: امروزه حفظصهيونسيت در ذهن برخى ابرقدرت ها بر حفظ سرزمين هاى اشغالى اولويت دارد و معناى حفظصهيونيسم در جهان، تثبيت جايگاهصهيونيست ها در كرسى هاى اقتصادى و رسانه اى جهان است.

در ادامه اين همايش شيخ على دعموش نماينده حزب الله لبنان، مقاومت را تنها راه براى حفظ حيات مسلمانان در فلسطين دانست و گفت: بايد كشورهاى عربى و اسلامى در سطح بين المللى مردم خود را بسيج كنند تا موج خشم و نفرت عمومى نسبت بهصهيونيسم جهانى بر همه آشكار شود. وى افزود: همه ما فراخوانده شده ايم تا همبستگى خود را سازماندهى كنيم. شيخ على دعموش تصريح كرد: شرطبندى روى مذاكراتى همچون آناپوليس اشتباهى آشكار و بى نتيجه است. وى گفت: در اين ميان جنبش هاى فتح و حماس نيز مى بايست در اين ميان خويشتندارى و از درگيرى پرهيز كنند. وى خاطرنشان كرد: ما از جنگ 33 روزه لبنان آموختيم كه عاقبتصبر و پايدارى پيروزى است و آينده از آن حزب الله خواهد بود.

در اين همايش عبدالطيف ابومرزوق رييس حج و اوقاف آفريقاى جنوبى نيز در سخنانى مسئلهصهيونيسم را همانند مسئله تبعيض نژادى در افريقا دانست و گفت: بايد باصبر

ص: 182

و مقاومت همه جانبه مسئلهصهيونيسم را همچون مسئله تبعيض نژادى ريشه كن كنيم.

وى رمز ادامه حيات حزب الله را در مقاومت دانست و گفت: در حال حاضر مقاومت بهترين گزينه براى دستيابى به حقوق ملى فلسطينيان است. ابومرزوق همچنين دامن زدن به اختلاف شيعه و سنى را از ابزارهاى دشمن دانست و گفت: شيعه و سنى و همه گروه هاى ديگر بايد در اين دوران بهترين پيوندها و تعاملات را با هم داشته باشند.

دبير مجمع علماى شيعه ترك در اروپا نيز گفت: دفاع از مظلوميت تاريخى مردم فلسطين نه تنها وظيفه همه مسلمانان بلكه وظيفه هر انسانى در جهان كنونى است. شيخ حمزه گل على، درحاشيه همايش قدس در مكه مكرمه ضمن تأكيد بر اين موضوع كه فلسطين متعلق به همه انسان ها است، افزود: در فرهنگ و دين ما پذيرفته شده است كه بايد با ظالم دشمن و براى مظلوم ياور باشيم. وى اولين گام براى برون رفت فلسطين از وضعيت كنونى را راه اندازى و استمرار مقاومت مردم دانست و اظهار داشت: در سايه ادامه مقاومت هاى مردمى است كه در نهايت همه دولت ها و رؤساى آن ها تسليم درخواست هاى مردم خواهند شد.

رييس حجاج شيعه ترك در اروپا گفت: از بچگى تا حالا مقاومت و مظلوميت فلسطينى ها را شنيده ايم و هر ساله در روز جهانى قدس كه با فرمايش امام خمينى 1 سنديت يافته با حضور گسترده در راهپيمايى برآنصحت گذاشته ايم.

گل على ادامه داد: مسلمانان و ديگر انسان هاى آزاده در اروپا هم پا و هم كلام با ديگر مسلمانان جهان در راهپيمايى روز قدس در حمايت از مظلوميت فلسطين شركت كرده و درخواست هاى به حق مسلمانان را يادآورى و مرور مى نمايند.

وى با تأكيد براين كه درحقيقت مظلومين طرفدار واقعى مردم فلسطين هستند، افزود: متأسفانه برخى سردمداران كشورهاى اسلامى بنا به نيات دنيوى تسليم آمريكا شده اند و فلسطين را فروخته و فداى منافع زودگذر كرده اند. وى گفت: مجمع علماى شيعه ترك در اروپا نه تنها مسلمانان را بلكه تمام مردم دنيا را به مقاومت، حق گويى و نجات اولين قبله مسلمانان دعوت مى كند، چرا كه فلسطين از آن همه مسلمانان و تمام جامعه انسانى است.

ص: 183

همچنين اندريكسون، رييس بنياد اسلامى آفريقاى جنوبى در حاشيه همايش قدس در گفت وگوى اختصاصى با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در مكه مكرمه گفت: مسئله فلسطين تنها به اعراب يا فلسطينيان مربوط نمى شود، بلكه مسئله همه مسلمانان جهان است. مسئله فلسطين و قدس شريف مسئله بسيار مهمى است و تنها متعلق به اعراب يا فلسطينيان نيست، بلكه براى تمامى مسلمانان جهان مهم مى باشد. وى با اشاره به توطئه هاى رژيمصهيونيستى در ايجاد تفرقه و اختلاف ميان فلسطينى ها، خواستار انسجام و اتحاد همه گروه هاى فلسطينى شد و افزود: توطئه هاى رژيمصهيويستنى وحدت فلسطينيان را مورد هدف قرار داده است و بدون وحدت نمى توان با رژيمصهيونيستى مبارزه كرد. وى گفت: تجاربى كه در آفريقاى جنوبى به دست آورده ايم بر اين امر تأكيد دارد كه رژيمصهيونيستى با رژيم نژادپرست سابق آفريقاى جنوبى هيچ گونه تفاوتى ندارند. بايد همان استراتژى" وحدت مردمى" كه ما در آفريقاى جنوبى جهت بيرون راندن رژيم سابق اين كشور بكار گرفته بوديم، در قبال رژيمصهيونيستى به كار گرفته شود.

اين همايش كه با حضور ميهمانانى از 16 كشور جهان برگزار گرديد، يك ساعت قبل از ظهر پايان يافت تا شركت كنندگان آن درصفوف ميليونى نماز جمعه در مسجدالحرام حاضر شوند.

گفتنى است همه ساله بعثه مقام معظم رهبرى به منظور حمايت از ملت مظلوم فلسطين، همايش بين المللى قدس را برگزار مى كند كه با استقبال مسلمانان كشورهاى مختلف مواجه مى شود.

همايش زائران ايرانى مقيم خارج از كشور در مكه مكرمه

همايش زائران ايرانى مقيم خارج از كشور بعد از ظهر روز جمعه بيست وسوم آذر با حضور انبوهى از زائران ايرانى در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه در تالار اجتماعات بعثه برگزار شد. در اين همايش اغلب زائران ايرانى مقيم خارج از كشور كه تعدادشان افزون بر سه هزار نفر است، شركت داشتند. حضور جمع كثيرى از نخبگان

ص: 184

علمى، فرهنگى و چهره هاى اجتماعى در اين همايش ملى كاملًا چشم گير بود. شمار فراوانى از ايرانيان پس از سال ها مهاجرت، احساس حضور دوباره در وطن را تجربه مى كردند.

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى در اين گردهمايى همدلانه، طى سخنانى جوهره حج را ياد و ذكر خدا دانست و به زائران توصيه كرد كه با خداى كعبه پيمان ببندند كه همواره در راه دين خدا ثابت قدم باشند. آقاى محمدى رى شهرى با استناد به فرمايشى از رهبر معظم انقلاب، حج را حركتى هدفمند و آگاهانه و در جهت واحد برشمرد و افزود: تار و پود اين حركت هدفمند، ياد خدا و همدلى بندگان خدا است. وى همچنين از ايرانيان خارج از كشور خواست تا ارتباط خود را با كشور خود حفظ كنند و همواره در مقابل هجمه هاى تبليغاتى كشورهاى ديگر، از ايران اسلامى دفاع كنند.

بخش هايى ديگرى از سخنان وى به اين شرح است:

- اگر به مناسك و اعمال انسان روح ذكر دميده شود، نورانيت اين سفر روحانى به ساير اعضاى خانواده او نيز منتقل خواهد شد.

- متأسفانه هم اكنون برخى از جوانان نسل سومى كشور از هويت ملى و دينى خود اطلاعات مناسبى ندارند و اين مسئله در مواجهه با تبليغات مسموم دشمنان موجب بى تفاوت شدن افراد نسبت به هويت ملى و دينى خود شده است.

- بر شما زائران خانه خدا است كه با بهره گيرى از ظرفيت هاى معنوى حج، در رفع اين مشكل هر يك به سهم خود تلاش كنيد.

كسانى كه در مهاجرت نسبت به گسترش تعاليم اهل بيت و آرمان هاى متعالى نظام جمهورى اسلامى تلاش مى كنند، در روز قيامت به عنوان «يك امت واحده» محشور خواهند شد. امت واحد لقبى است كه قرآن مجيد، حضرت ابراهيم را با آن ستوده و امام راحل 1 نيز مرحوم شهيد بهشتى را با آن خطاب كردند.

- بايد با شناخت و پرهيز از آفات ذكر خدا در اين سفر معنوى خود نسبت به تعميق ياد خدا در جان خود تلاش كنيم.

ص: 185

- جوانان خود را براى انجام حج و عمره تشويق كنيد تا از نتايج تحول زاى آن بهره مند شوند.

پس از سخنان آيت الله رى شهرى آقاى اسفنديار رحيم مشايى معاون رييس جمهورى و رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى كشورمان نيز سخنرانى كرد. وى گفت: حج از شعائر الهى است و به دليل آثارى كه در هدايت و مديريت جامعه دارد، مى تواند در ميان همه جوامع بشرى تأثير گذار باشد. وى افزود: بنا به مأموريتى كه دين اسلام به عنوان آخرين مكتب الهى دارد، حج متعلق به همه دنيا است. به گفته وى: «حضور ايرانيان در انجام عبادت تعيين كننده اى چون حج بر فضاى آن بسيار اثر مى گذارد و حج براى ما، علاوه بر اجراى يك دستور دينى، شعار الهى محسوب مى شود.» مشايى با اشاره به دشمنى انديشه هاى ضداسلامى با اسلام به ويژه مسلمانان ايرانى خاطرنشان كرد: «بشريت امروز از جريان زندگى خود راضى نيست و آن را پر از چالش، درد و رنج و احساس ناامنى مى داند، اما اسلام با پيشينه تمدن ايرانى مى خواهد با موانع مديريت بشرى بر مديريت الهى مقابله كند.» او با تأكيد بر اين كه «اتفاق بزرگ در راه است» افزود: «حالا مردم دنيا مى دانند كه جدايى تاريخى انسان ها و عدم درك هويت واحد، رو به پايان است و مكتب غربى در چند دهه گذشته با درك همين هم افزايى به دنبال تغيير آن بوده است.»

معاون رييس جمهورى اظهار داشت: «هزاره سوم آغاز شده است بدون آنكه موفقيت مكتب غربى در اداره جهان اثبات شود، در حالى كه نظام آينده بشر، تضمين كننده حقوق تمام طبقات و جوامع بشرى است.»

وى گفت: «دنياى نوين بشرى براى همه ملت ها حق قائل است و فضاى مفاهمه و گفت وگو را براى مشاركت آحاد افراد جامعه فراهم مى كند. ايران در چنين فضايى بايد نقش آفرين باشد؛ چرا كه پيش از اسلام، سابقه تاريخى تمدن سازى دارد و بعد از اسلام نيز پايه گذار بزرگ ترين تمدن تاريخى بوده است.»

رحيم مشايى در پايان گفت: «تفكر ناب اسلامى و شيعى مردم ايران، براساس قرآن، روشن ترين آينده را براى انسان ها متصور كرده است و مى تواند به خوبى نقش

ص: 186

خود را ايفا كند.»

در اين همايش، همچنين عرفان نقيه، دبير فرهنگى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان اروپا گفت: «جمع حاضر، مفتخرند كه ايرانى مسلمان و محب اهل بيت اند. ايرانى، دلش جز به ايران و فرهنگ اسلامى- ايرانى و عشقِ به آن نمى تپد و هركجاى اين كره خاكى باشد، خود را دانه اى از تسبيح بلند عاشقان ايران و آب و خاكش مى داند.»

وى اضافه كرد: «به عنوان يك ايرانى، يك جوان دانشجو و عضوى از نهادى ديرپا معتقدم هر فكر ايرانى، هر شخص ايرانى يك فرصت براى پيشرفت نظام و انقلاب و منافع ملى است و اگر با برنامه ريزىصحيح، اين پتانسيل به فعليت برسد، مى توان براى آينده، چشم اندازى روشن ترسيم كرد.»

دبير فرهنگى اتحاديه انجمن هاى اسلامى دانشجويان اروپا ادامه داد: «آنچه ما در سال انسجام و اتحاد اسلامى مى خواهيم، يكى شدن و وحدت است؛ اين كه اراده مان را براى پيشرفت كشورمان جزم كنيم و جز به آن نينديشيم و خود را با كاروان توسعه ملى و معنوى كشورمان همراه كنيم. آينده، از آنِ تمدن اسلامى- ايرانى است. راهى كه شروع شده و با جهش، استمرار دارد، بشارت فردايى را دارد كه هزاران هزار تحريم و مخالفت، آن را خاموش نمى كند. بلكه آنچه حقانيت اين مسير را نشان مى دهد، عزم، اراده و ايمانِ والاى جوانان ايرانى است.»

معاون فرهنگى اتحاديه انجمن هاى اسلامى در اروپا در اين همايش با اشاره به اين كه آينده از آن تمدن ايرانى- اسلامى است، گفت: ما ايرانيان خارج از كشور براى نيل به اين هدف مى بايست عزم خود را جزم كرده، به قافله توسعه كشورمان بپيونديم و از هيچ تلاشى براى پيشرفت و آبادانى ايران عزيز دريغ نكنيم.

خانم دكتر نقيه افزود: معتقدم كه هر فكر ايرانى براى پيشرفت نظام، انقلاب وصيانت از منافع ملى يك فرصت و پتانسيل است كه اگر با برنامه ريزىصحيح همراه شود، چشم انداز روشنى براى كشور ترسيم مى شود.

نيز حسن رحيم پور ازغدى در اين مراسم طى سخنانى به تبيين ارتباط مسئله

ص: 187

هويت با حج پرداخت و حج را موجب تجمع قلوب مسلمانان جهان در مركز توحيد و هويت بخشى به آنان دانست. وى افزود: دشمنان اسلام با از بين بردن هويت ملى و دينى جوامع اسلامى از پيشرفت آنان جلوگيرى مى كنند. وى خاطرنشان كرد: افراط در مسئله هويت قومى به نژادپرستى و منزوى شدن مى انجامد و از سوى ديگر تفريط در مسئله هويت، موجب ذلت و عدم استقلال شخصيتى منجر مى شود.

گفتنى است كه امسال حدود سه هزار زائر ايرانى ساكن درخارج از كشور براى شركت در مناسك حج وارد عربستان شده اند.

جمعى از زائران ايرانى مقيم آمريكا كه براى حج تمتع به مكه آمده اند، مى گويند: قرار گرفتن درفضاى سراسر معنوى حج موجب تحول روحى انسان مى شود. آنان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در مكه افزودند: با توجه به فضاى سراسر معنوى حج، به سرزمين وحى آمده ايم تا از بركات و بار معنوى اين فريضه مهم توشه اى براى معنويت بخشيدن به زندگى وآخرت خود داشته باشيم.

به گفته آنان: هرچند از قول دوستان و مشرف شدگان تأثيرات معنوى حضور در اماكن متبركه اى چون مسجد الحرام و مسجدالنبى را بارها شنيده بوديم، ولى هنگام وارد شدن به اين مكان ها چنان احساسى به ما دست داد كه اصلًا قابل قياس با آنچه شنيده بوديم، نيست.

محمدرضا آوندصالحى مقيم شهر هوستون آمريكا گفت: اولين بار است كه به سفر حج مى آيم و هدفم از اين سفر گرانبها بهره بردن از بار معنوى حج است. اين ايرانى مقيم آمريكا افزود: در سفرى كه حامد الگار و به دنبال آن آقاى قرائتى در ماه رمضان به مسجد ما داشتند، با اهميت سفر به سرزمين وحى و تأثيرات معنوى آن آشنا شدم. بنابراين به اتفاق دوستان و مسلمانانى كه با هم در اين شهر زندگى مى كنيم، تشويق به انجام سفر حج شديم.

وى گفت: وقتى وارد مدينه شهر پيامبر اسلام شدم به اندازه اى اين فضا بر من اثر داشت كه از لحظه ورود به مسجدالنبى گريه ام شروع شد و اين گريه چنان بر جان من گوارا بود كه دوست نداشتم از اين حالت خارج شوم.

ص: 188

آوندصالحى ادامه داد: در مدت كوتاهى كه در مدينه حضور داشتم و تمام چيزهايى را كه درباره رسول الله شنيده بودم در اين شهر احساس كردم و با ديدن آثار بجا مانده ازصدر اسلام، تاريخ اسلام در ذهنم مرور شد. پس از ترك مدينه و ورود به مكه، با ديدن بناى كعبه، احساس عجيبى به من دست داد كه خيلى تكان دهنده بود؛ به طورى كه در آن لحظه خودم را فراموش كردم. در محضر كعبه اولين دعايم اين بود كه خداوند ملت هاى مسلمان دنيا به خصوص ايران را كمك كند تا پيشرفت كنند. به عقيده من براى رفع مشكلات جهان اسلام اول بايد اتحاد واقعى بين خود مسلمان ها ايجاد شود.

مرتضى فرزانه ديگر ايرانى ساكن اوكلاهماى آمريكا براى دومين سال متوالى است كه براى انجام فريضه مهم حج آمده است. او نيز در مصاحبه با خبرنگار بعثه گفت: نخستين بار كه آمدم در شهر مدينه وقتى قبر رسول اكرم و بقيع را زيارت نمودم كاملًا احساس مى كردم در همان محلى كه پيامبر اكرم و اهل بيت قدم مى زدند، حركت مى كنم. سال گذشته كه از حج برگشتم همواره احساس مى كردم كه دلم را در كعبه جا گذاشته ام و تا دو سه ماه پس از سفر در خواب احساس مى كردم كه همواره در طواف هستم.

وى با بيان اين كه از ديرتر آمدنش به اين سفر حسرت مى خورد، افزود: اگر خدا بطلبد سال هاى بعد هم مجدداً به حج خواهم آمد.

وى چاره رفع مشكلات جهان اسلام را وحدت و همدلى مسلمانان دانست و گفت: قرآن كريم بهترين و محكم ترين حبل الهى است كه مسلمانان بايد به آن چنگ بزنند.

ديگر زائر ايرانى مقيم سياتل آمريكا از اين سفر معنوى به عنوان افتخارى بزرگ ياد كرد كه در جوانى نصيبش شده است. وى با حالت گريه افزود: وقتى در طواف خانه كعبه بودم ناخودآگاه به فكر امام حسين (ع) افتادم و به خود گفتم اگر خون او نبود امروز هيج اثرى از اسلام، كعبه و نماز نبود.

وى راه رسيدن به اتحاد مسلمين را معرفى درست ائمه اطهار: از جمله امام

ص: 189

حسين (ع) و امام على (ع) به ساير ملل جهان عنوان كرد و اظهار داشت: براى نيل به اين هدف مهم هر مسلمان ايرانى وظيفه دارد در هركجاى اين دنيا باشد در جهت بسترسازى اين موضوع تلاش كند.

ديدار رييس بعثه بحرين با سرپرست زائران ايران

رييس بعثه بحرين عصر روز جمعه با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه با نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى ديدار و باوى در باره مسائل حج و مسائل جهان اسلام گفت وگو و تبادل نظر كرد.

آيت الله رى شهرى در اين ديدار، ضمن خوشامدگويى به حاضران، ابراز اميدوارى كرد كه اين گونه تماس ها به گسترش مناسبات سياسى، اقتصادى و فرهنگى ميان دو كشور بينجامد.

وى افزود: با توجه به تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامى مبنى بر ضرورت جدى گرفتن انسجام اسلامى در حج سال جارى، اين ديدارها مفهوم و جلوه بيشترى در امر انسجام و وحدت اسلامى دارد؛ زيرا توطئه هاى دشمنان اسلام نيز براى ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان مسلمانان افزايش يافته است.

نماينده ولى فقيه، مهم ترين منفعت حج براى امت اسلامى را وحدت كلمه مسلمانان دانست و گفت: در شرايط كنونى جوامع اسلامى بيش از هر زمان ديگر به انسجام اسلامى نياز دارند.

وى افزود: بدون ترديد، جوامع اسلامى با امكانات عظيم اقتصادى، سياسى و فرهنگى كه در اختيار دارند مى توانند با تكيه بر اتحاد و انسجام ميان خود به بزرگترين قدرت سياسى منطقه اى و بين المللى تبديل شوند و با اين هماهنگى مى توان تمامى مشكلات جهان اسلام را حل كرد.

سرپرست حجاج ايرانى به برگزارى همايش هايى با عنوان" قدس و انسجام اسلامى" و" اهل بيت و انسجام اسلامى" در بعثه مقام معظم رهبرى اشاره كرد و گفت: هدف از برگزارى اين همايش ها تقويت همكارى و ايجاد نزديكى ميان كشورهاى

ص: 190

اسلامى با استفاده از منافع حج براى مسلمانان است.

وى همچنين تأكيد كرد كه تنهاصداى وحدت امت اسلامى است كه مى تواند مشكل مردم مظلوم فلسطين را حل كند.

نماينده ولى فقيه به مناسبات نزديك تهران- منامه و سفر اخير دكتر احمدى نژاد به بحرين اشاره و ابراز اميدوارى كرد كه ديدار اعضاى بعثه بحرين از بعثه مقام معظم رهبرى زمينه تعميق هرچه بيشتر مناسبات ريشه دار دوكشور را فراهم كند.

رييس بعثه بحرين در ابتداى اين ديدار با ابراز خوشنودى از حضور در بعثه مقام معظم رهبرى و ديدار با نماينده ولى فقيه گفت: بحرين همواره بر تقويت مناسبات خود با كشورهاى اسلامى از جمله جمهورى اسلامى ايران تأكيد دارد.

وى ديدارهاى متقابل بعثه هاى كشورهاى اسلامى در ايام حج را فرصتى مناسب براى تبادل ديدگاه ها عنوان كرد و گفت: موسم حج مى تواند زمينه ساز تقويت وحدت مسلمانان باشد.

رييس بعثه بحرين همچنين گزارشى از حضور زائران اين كشور در حج سال جارى كه شمار آن ها به ده هزار نفر مى رسد ارائه كرد و نحوه خدمت رسانى به آنان و هزينه هاى مترتب بر حج را تشريح نمود.

برگزارى مراسم يادبود مرحوم قيصر امين پور در مكه

مراسم يادبود شاعر دفاع مقدس، مرحوم قيصر امين پور به همت كاروان 20184 شوشتر در مكه برگزار شد. به گفته مدير كاروان مذكور: در اين مراسم دكتر فرشاد به بيان نكاتى پيرامون مرحوم امين پور پرداخت. وى گفت اين مراسم مورد استقبال هنردوستان و اهالى فرهنگ قرار گرفت. گفتنى است 10 نفر از اعضاى خانواده مرحوم امين پور در اين كاروان حضور دارند. قيصر امين پور از شاعران برجسته انقلاب اسلامى است كه حدود يك ماه پيش از اين تاريخ دارفانى را وداع گفت.

ص:191

بيست وچهارم آذر/ ششم ذى حجه

همايش اهل بيت:

همايش اهل بيت: از مجموعه همايش هاى تدارك ديده شده در ايام حج امسال، روز شنبه بيست وچهام آذرماه از سوى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد.

در اين همايش كه در محل بعثه كشورمان برگزار شد، جمعى از انديشمندان كشورهاى اسلامى در مكه مكرمه حضور داشتند. نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج كشورمان در اين همايش در سخنانى هدف از برپايى اين همايش را كه همه ساله در كنار خانه خدا برگزار مى شود، احياى امر اهل بيت عنوان كرد. آقاى رى شهرى گفت: مقصود از احياى امر اهل بيت: حاكميت ارزش هاى دينى به رهبرى خاندان رسالت است. وى افزود: در دوران امامت هر يك از امامان نيز اين امر به معناى زمينه سازى فرهنگى و اجتماعى براى امامت و رهبرى او است. وى بزرگ ترين مانع حاكميت ارزش هاى اسلامى در جهان و زمينه سازى فرهنگى براى حكومت جهانى امام عصر [را تفرقه و اختلاف ميان مسلمانان دانست و گفت: سازمان هاى جاسوسى دنيا از ديرباز بيشترين تلاش خود را در جهت ايجاد شكاف ميان مسلمانان به كار گرفته اند. به گفته وى پس از انقلاب اسلامى ايران و گسترش امواج آن در عراق، لبنان و افغانستان به تدريج اين توطئه پيچيده تر و گسترده تر شد و اخيراً به اوج خود رسيده است. از اين رو رهبر انقلاب اسلامى براى مقابله با اين توطئه سال جارى را سال اتحاد

ص: 192

ملى و انسجام اسلامى ناميد.

سرپرست زائران ايرانى با بيان اين كه معارف اهل بيت همسو با عقل و فطرت انسان است گفت: به همين دليل، آشنا شدن با معارف اهل بيت زمينه ساز پيروى مردم جهان از اهل بيت و حكومت جهانى آن ها است. وى افزود: يكى از برجسته ترين معارفى كه از اهل بيت به ما رسيده تعاليم مربوط به وحدت كلمه امت اسلامى و بيان خطر تفرقه است. ايشان در تبيين معارف اهل بيت در زمينه انسجام اسلامى به سه محور از تلاش هاى تبليغى- علمى امام على (ع) اشاره كرد و گفت: امام (ع) از هر فرصتى براى تبيين خطر تفرقه براى اساس حكومت اسلامى استفاده مى كرد، و قبل از رسيدن به قدرت و پس از آن، با تمام توان كوشيد كه وحدت امت اسلامى را حفظ كند. سرپرست حجاج ايرانى در ادامه گفت: جالب توجه است كه بدانيم كه امام در حكومت خود براى حفظ وحدت امت اسلامى بخشى از اصلاحات فرهنگى را به تأخير انداخت.

آيت الله رى شهرى در پايان تأكيد كرد، گفتار و كردار امامان و اهل بيت بايد معيار حركت پيرامون اهل بيت در عصر حاضر در جهت هرچه نزديك تر كردن امت اسلامى و زمينه سازى براى حكومت جهانى اسلام به رهبرى امام عصر [باشد.

در ادامه همايش برخى از علماى كشورهاى عراق، لبنان و افغانستان طى سخنانى با محوريت ضرورت وحدت، ضرورت دورى از تفرقه در جهان اسلام را مورد تأكيد قرار دادند.

آيت الله شيخ محمدمهدى آصفى در همايش اهل بيت: با اشاره به اين كه دنياى اسلام بيش از هر زمان ديگر نيازمند اعتدال است، اظهار داشت: اگر اين اعتدال را از دست بدهيم اسلام دچار زيان خواهد شد. وى گفت: البته به موازات اين اعتدال ما مى بايست گفتمان خود را از حالت انفعال هم دور نگه داريم؛ چرا كه گفتمانى كه در آن انفعال وجود داشته باشد، ناكارآمد خواهد بود. بنابراين براى حفظ وصيانت از اتحاد و انسجام اسلامى ضمن پرهيز از انفعال بايد گفتمان سياسى و فرهنگى خود را برمبناى اعتدال قرار دهيم.

ص: 193

آيت الله آصفى گفت: اهل بيت: از زمان رحلت پيامبر (ص) تا زمان غيبت دو سياست را مبناى كار خود قرار دادند كه اول سياست بايكوت حاكمان ستمگر و دوم حضور در فضاى عمومى بود. حضور شيعيان در فضاى عمومى بر توطئه بزرگى كه در جهت انزواى آنان از سوى دشمن مجدانه پيگيرى مى شد، خط بطلان كشيد.

آيت الله آصفى افزود: امام على (ع) اولين كسى بود كه اين سيره و روش را بنا نهاد.

فضل الله ذاكرى نيز درباره معصومين: و انسجام اسلامى گفت:

وحدت اجتماعى مسلمانان يكى از اولويت هاى دينى و دغدغه هاى اهل بيت در سيره سياسى و اجتماعى آنان بوده است و روشن است كه تحكيم وحدت مسلمانان با توجه به تنوع سياسى و اجتماعى و فكرى جامعه در عصر آنان موضوعى نبوده كه بهصرف سفارش و دستور بدون عنايت به تبيين ساز و كار عملى آن باشد. از اين روى امامان با ارائه راهكارها و برنامه هاى راهبردى در جهت برپايى امت واحد به تحكيم اين فريضه اسلامى در ابعاد مختلف اجتماعى و سياسى و اعتقادى پرداختند و خود را نيز بدان پاى بندى نشان دادند. در اين خصوص مهم ترين برنامه هاى مورد تأكيد و اهتمام آنان در راه رسيدن به اين وحدت اجتماعى و سياسى را به طور مختصر مى توان چنين برشمرد:

1. حضور در مراسم و شعائر مذهبى و اجتماعى

امامان: تلاش داشتند تا به شيعيان خود و ديگر مسلمانان بياموزند كه حيات واقعى و معنوى جامعه اسلامى در گرو زندگى مسالمت آميز و درك متقابل يكديگر و در نتيجه فراهم آوردن جامعه اى بدون تشنج و درگيرى است. بدين منظور تأكيد آنان به شركت در نماز جمعه و جماعات و مراسم عبادى سياسى حج و توجه به عنصر امر به معروف و نهى از منكر از جمله راه كارهاى اساسى رسيدن به اين مهم بود. به مناسبت سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در اين ايام حج ابراهيمى، مى توان به كنگره عظيم حج اشاره كرد. حج نيز يكى از برنامه ها و شعائر دينى است كه به اتحاد تمام مسلمانان و فرق اسلامى مى انجامد و آنان در اين مراسم بزرگ، زمينه هاى پيوند عاطفى، اجتماعى و مذهبى ملت ها و فرقه هاى مسلمانان را هموار مى كنند. همان طور كه مرحوم شهيد

ص: 194

مطهرى مى فرمايند: اندك مطالعه در وضع عمل حج به ما مى فهماند كه منظور شارع مقدس اسلام از تشريع حج اين بوده كه مسلمانان به يكديگر نزديك تر شوند و وسيله اى بوجود آيد كه مسلمانان اقطار عالم خواه ناخواه يكديگر را در يك نقطه ملاقات كنند و پيوندشان محكم تر گردد. «(1)»

2. وحدت و همدلى مسلمانان

از ديگربرنامه هاى مهم ائمه براى حفظ وحدت و اتحاد مسلمانان عبارت است از وحدت طلبى، برادرى، معاشرت نيكو، روابط عاطفى و حسن خلق در مواجه با ديگر مسلمانان.

ان شاءالله بتوانيم با بكارگيرى راه كارهاى ائمه اطهار در تمام جوامع اسلامى مخصوصاً در اين كنگره عظيم حج ابراهيمى، اساس رضايت و خشنودى خداوند و ائمه اطهار را فراهم كنيم و با حجى مقبول راهى سرزمين اسلامى خود گرديم.

توصيه امامان: به برادرى دينى (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ) و بيان شيوه هاى همزيستى اجتماعى مسلمانان با پيروان فرق و مذاهب مختلف را مى توان در عرصه هاى متعددى مانند حسن خلق، چشم پوشى از عيوب ديگران، خيرخواهى و اهتمام به امور مسلمانان (مَنْ اصْبَحَ وَ لَمْ يَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ) و رفع حوائج آنان و تأكيد برصلح و سلامت و جلوگيرى از تعصب قومى و قبيله اى (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ) از اساسى ترين شيوه هاى تحقق اين اصل امامان: مى باشد. در اين مورد مى توان به سندصحيح از معاويه بن وهب اشاره كرد كه نقل است از امامصادق (ع) سؤال كرد: در ميان قوم وخويش و كسان ديگر كه بر مسلك و عقيده ما نيستند چگونه رفتار كنيم؟ امام (ع) فرمودند: به امامان خويش كه خود را پيرو آنان مى دانيد نگاه كنيد؛ همان گونه كه آنان رفتار مى كنند شما عمل كنيد. به خدا سوگند آنان از مريضانشان عيادت مى كنند و بر جنازه هايشان حاضر مى شوند و در ميان آنان به عنوان شاهد حاضر مى گردند و امانتشان را به آنان باز مى گردانند. «(2)»

از اين روايت امامصادق (ع) مى توان به اهميت اتحاد و انسجام مسلمانان در مراسم


1- حج، برگزيده اى از يادداشت هاى شهيد مطهرىص 20
2- اصول كافى، جلد 2صفحه 636؛ وسائل الشيعه جلد 12 ح 3

ص: 195

و شعائر مذهبى و اجتماعى پى برد؛ مخصوصاً در زمان حج كه در واقع اتحاد و انسجام مسلمانان را براى جهانيان بازگو مى كند.

دومين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى

دومين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه شنبه شب به رياست آيت الله رى شهرى و با حضور آقايان قهرودى، كريمى، امينى مشايى معاون رييس جمهور، حسينى سفير ايران در عربستان، شهيدى معاون وزير امور خارجه، آخوندزاده، عطاران، مرتضايى فر، سلطانى شيرازى، فهميده، سليمى، حبيبى تنها، گرجى، اسلامى فرد، عرب نيا، قاضى عسكر، نصيرى، حلى ساز، نواب، گروسى و بروجردى تشكيل شد و آقاى رى شهرى هدف از تشكيل جلسه را بررسى مسائل مربوط به عرفات و مشعر و منا اعلام كرد.

ابتدا آياتى چند از قرآن كريم تلاوت شد و سپس آقاى رى شهرى از پيشرفت كار با وجود برخى تنگناها و مشكلات تقدير كرد و از حضار خواست تا درباره مراسم ايام تشريق با توجه به حضور آقاى دكتر احمدى نژاد رييس جمهور در مراسم حج امسال ديدگاه ها و نظرات خود را مطرح كنند. وى در ابتدا از مصاحبه برخى اعضاى بعثه درباره سفر رييس جمهور و ارائه اخبار غير قطعى اظهار گلايه كرد.

همچنين مقرر شد كه در ارتباط با سفر رييس جمهور محترم به عربستان همه هماهنگى ها با آقاى حسينى سفير جمهورى اسلامى ايران در رياض به انجام برسد و برنامه هاى سفر رييس جمهور از تهران اخذ و در نشريه زائر و ساير رسانه هاى ارتباط جمعى منعكس گردد.

در ادامه جلسه بحث آقاى سليمى گزارشى از جزئيات مراسم برائت را ارائه كرد و گفت: روز سه شنبه برابر با 27 آذر از ساعت 9 و 15 دقيقه با نيايش مراسم برائت آغاز خواهد شد. آقاى رى شهرى پيام فارسى رهبر معظم انقلاب را قرائت خواهد كرد و سپس آقاى شريعتمدارى مترجم متبحر عرب زبان، به بيان ترجمه پيام خواهد پرداخت. مسئوليت اعلام برنامه و قرائت متن قطعنامه مراسم با آقاى سليمى است. بعد از ظهر روز

ص: 196

عرفه نيز آقاى رمضان پور زيارت آل ياسين و سپس دعاى عرفه را آقاى غلامرضازاده خواهند خواند و آقايان عرب سرخى و فراهانى به نوحه سرايى مى پردازند.

آقاى سليمى همچنين از برگزارى نمازهاى جماعت، سخنرانى و دعاى كميل در منطقه منا خبر داد و آقاى آخوندزاده معاون اجرايى بعثه گزارش هماهنگى هاى به عمل آمده براى برگزارى دعاى كميل را به جلسه ارائه نمود و يادآور شد كه طى نشست هايى با مسئولان محورهاى مختلف و مديران كاروان ها براى انتقال زائران به مراسم برائت هماهنگى شده است و امسال 70 چادر به مساحت 2 هزار و 520 مترمربع تهيه شده است.

آقاى قاضى عسكر معاون آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى نيز تصريح كرد كه در شب اول منا از سخنان آقاى راشد يزدى استفاده خواهد شد و در شب دوم نيز كه با دعاى كميل مصادف است، مراسم يادبود 12 تن از مديران و روحانيون مرحوم كاروان ها در سال هاى اخير برگزار خواهد شد.

در اين جلسه آقاى رى شهرى نگرانى خود را از سفر تعداد زيادى از زائران آزاد به حج و همچنين ثبت نام آن ها در كاروان هاى مخصوص زائران مقيم خارج ابراز كرد و گفت كه اين امر خلاف دستور مقام معظم رهبرى است و بايد با آن برخورد شود.

نماينده ولى فقيه در عين حال تأكيد كرد كه اين افراد به هر حال به حج آمده اند و ميهمان خدا هستند و اگر در ايام تشريق به چادرهاى بعثه مراجعه كردند و جاى خالى داشتيم، بايد براى چند ساعت خواب به آن ها جا بدهيم.

در اين جلسه آقاى رى شهرى به مسئله اقامه نماز جماعت در مسجد ساختمان دارهادى اشاره كرد و گفت كه مقام معظم رهبرى تصميم گيرى در اين زمينه را بر عهده بنده گذاشته اند اما من مايلم حاضران در اين زمينه به اظهار نظر بپردازند و ببينيم آيا امكان رسيدن به يك جمع بندى مشترك وجود دارد يا خير.

پس از اظهار نظر آقايان كريمى، بروجردى، سلطانى شيرازى، شهيدى، مهدوى، حسينى، قاضى عسكر و عرب، آقاى رى شهرى تأكيد كرد كه فعلًا امكان تصميم گيرى در اين زمينه وجود ندارد و بايد به وقت ديگرى موكول شود.

ص: 197

در مجموع اين تصميم اتخاذ شد كه آقاى سليمى به بخش هاى مختلف ابلاغ كند تا در هنگام اذان ظهر، فعاليت ادارى براى نيم ساعت تعطيل شود و افراد براى اقامه نماز به اتاق كار خود يا به مسجد محل بروند.

ديدار با روحانيون كاروان ها

بيش از يك صد تن از روحانيون برگزيده كاروان هاى حج، روز شنبه در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كردند.

در آغاز اين ديدار چند تن از روحانيون حاضر به طرح ديدگاه ها و نقطه نظرات خود در ارتباط با مسائل حج پرداختند كه محورهاى اصلى آن به شرح زير است:

با هجمه جديد وهابيت، بايد فضايل اميرالمومنين حضرت على (ع) را بيشتر مطرح كنيم.

از طرف بعثه سيم كارت تلفن همراه در اختيار روحانيون قرار گيرد.

افراد فرهيخته، فرهنگى و داراى تحصيلات عالى و دانشگاهى را در كاروان هاى مخصوص سازماندهى كنيد.

براى افراد معينه در داخل كاروان ها يك اتاق كوچك اختصاص داده شود تا خانم هاى زائر به راحتى بتوانند مسائل خود را با آنان در ميان بگذارند و به پرسش هاى آنان پاسخ دهند.

در انتخاب عوامل اجرايى داخل كاروان ها تجديد نظرصورت گيرد و از حالت فاميلى خارج شود.

براى رعايت مسائل بهداشتى و طهارت و نجاست زائران در منطقه منا، چاره انديشى شود.

روحانيون كاروان ها، وقت بيشترى را با برنامه ريزى هاى مختلف زيارتى براى پر كردن اوقات فراغت زائران اختصاص دهند؛ زيرا اين مسئله جلب رضايت زائران را درپى دارد.

ص: 198

امسال در افزايش آگاهى زائران، آموزش هاى خوبى به آنان داده شده و نتيجه خوبى نيز حاصل شده است؛ اما براى كاروان هاى مدينه بعد نيز، جلسات كافى در نظر گرفته شود.

برخى مديران كاروان ها براى شناسايى و معرفى زائران متعلق به خانواده هاى شهدا همكارى نكردند و با وجود مصوبه در اين زمينه، تنها 20 درصد آن ها همكارى كردند.

سطح سواد برخى از مديران كاروان ها بسيار پايين است و اين امر فرصت بهره ورى از حج را كاهش مى دهد.

طرح شوراى فرهنگى و گروه هاى ارشاد در داخل كاروان ها، اثرگذار بوده و نشريه زائر مى تواند توليدات فرهنگى كاروان ها را چاب كند.

معين ها و معينه هاى داخل كاروان ها نيز بايد مورد تشويق قرار گيرند.

در اين جلسه آقاى قاضى عسكر معاون آموزش و پژوهش بعثه تصريح كرد كه طرح طبقه بندى زائران در دست بررسى است و اميد مى رود كه براى سال آينده بتوان آن را بر اساس سطح تحصيلات و معلومات زائران به اجرا در آورد.

در ادامه اين جلسه، آقاى قهرودى رييس سازمان حج و زيارت در گزارشى از رويكرد فرهنگى اين سازمان گفت: رويكرد و نگاه فرهنگى در برنامه هاى اجرايى حج، طى دو سال گذشته بر روند فعاليت هاى سازمان حج و زيارت حاكم بوده و امسال با اختصاص بودجه فرهنگى به كاروان ها، نسبت به گذشته شش برابر كار فرهنگى در داخل كاروان هاصورت گرفته است. محوريت شوراهاى فرهنگى برعهده روحانيون است و طرح آموزش مجدد و گزينش هاى جديد در ارتباط با اين شوراها در دست تهيه است.

سپس آقاى رى شهرى در سخنانى عدم اشاره حضار به مسائل اجرايى حج را نشان از حل بسيارى از مشكلات دانست و اين موفقيت را به سازمان حج تبريك گفت.

نماينده ولى فقيه تصريح كرد كه حج امسال بهترين حجى بود كه در مقايسه با سال هاى گذشته اقامه شده است.

وى در پاسخ به برخى از نكات مطرح شده از سوى روحانيون مطالب زير را بيان كرد:

ص: 199

مطلقاً نبايد، اختلافات مذهبى تشديد شود.

در ارتباط با برگزارى نمازهاى جماعت در داخل كاروان ها در حال بررسى هستيم.

اگر از نظر اجرايى با مشكلى مواجه نشويم، مى توان در مورد قرار دادن افراد تحصيل كرده در چند كاروان مشخص، براى سال آينده تصميم گيرى كرد.

با خريد سيم كارت تلفن همراه براى روحانيون كاروان ها مخالفتى نداريم.

در نظر داريم براى سال هاى آتى از طريق اينترنت با كاروان ها ارتباط داشته باشيم.

سازمان حج و زيارت، اطلاعات تحصيلى و سوابق علمى زائران را به طور مستقيم در اختيار روحانيون كاروان ها قرار دهد.

در مورد پركردن اوقات فراغت زائران، تذكر درست و دقيقى داده شد و نشريه زائر نيز بايد به اين مسئله توجه كند.

پيشنهادات را بهصورت مكتوب ارائه كنيد تا مواردى كه قابليت اجرايى دارند، در دستور كار قرار گيرند.

همايش روحانيون كاروان ها

همايش روحانيون كاروان هاصبح روز شنبه با حضور نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج، رييس سازمان حج و زيارت و مسئولان بخش هاى مختلف در بعثه مقام معظم رهبرى برگزار شد.

در اين جلسه پس از طرح برخى از سؤالات از سوى معاونت امور روحانيون و معاونت آموزش و پژوهش بعثه، آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت به پرسش هاى مطرح شده در ارتباط با مسائل مختلف مربوط به كاروان ها، اسكان، حمل و نقل و تغذيه زائران را پاسخ داد.

سپس آيت الله رى شهرى در سخنانى از روحانيون كاروان ها براى اداى مسئوليت سنگينى كه در امر كمك به زائران براى اداى مناسك حج برعهده دارند، قدردانى كرد و با بيان چند روايت از اميرالمومنين على (ع) گفت: سفارش آن حضرت به امام

ص: 200

مجتبى (ع) اين است كه پسر عزيزم قلب خود را با ياد و توجه به خدا و احساس حضور در محضر حضرت حق آباد و از ويرانى خارج كن. غفلت از خدا دل را ويران مى كند و ياد خدا باعث عمران و آبادى آن مى شود.

وى افزود: دهه ذى حجه و ايام تشريق، بهترين فرصت براى ياد خداست؛ زيرا اثر بيشترى در سازندگى جان آدمى دارد و روحانيون كاروان ها بيش از هرچيز بايد بر مأنوس كردن دل ها با ياد خدا و بركات فراوانى كه اين امر در زندگى فردى و اجتماعى انسان دارد، تأكيد كنند.

نماينده ولى فقيه با تبيين آيه فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ گفت: كسى كه خدا را ياد مى كند در واقع كارى مى كند كه خدا به ياد او باشد و اساس و ريشه همه بركات در همين امر نهفته است و اين يك رهنمود مهم و اساسى براى سير و سلوك است.

وى سپس اين تذكرات را براى روحانيون كاروان ها مهم دانست:

- اجتناب از نسبت دادن سخن ناروا به معصومين:؛

- مراقبت ازصحت اعمال زائران؛

- كمك به زائران مسن براى انجام مناسك حج و همكارى با مديران كاروان ها در اين زمينه؛

- توجيه كردن زائران براى حضور آرام در مراسم برائت از مشركين و اجتناب از هرگونه شعار اضافى در مسيرها؛

- حضور زائران در هنگام خواندن متن عربى سخنان مقام معظم رهبرى؛

- فرصت دادن به معين ها و معينه هاى كاروان ها براى برقرارى ارتباط مؤثرتر و بيشتر با زائران

- نهى زائران از انجام طواف هاى مستحبى در روزهاى انجام اعمال مناسك؛

- همكارى با مديران در امر وقوف هاى اضطرارى براى زائرانى كه شرايط دشوارى دارند؛

- توجيه زائران در امر همجوارى در منا و مشكل كمبود جا؛

- جمع نكردن زائران و مخصوصاً بانوان در پشت مقام؛

ص: 201

- توجه ويژه به حضور در مسجدالحرام با لباس روحانى براى در دسترس بودن ساير زائران و پاسخگويى به سؤالات شرعى؛

- شاداب نگاه داشتن زائران با تنظيم برنامه هاى زيارتى.

آقاى رى شهرى همچنين به انتظارات مقام معظم رهبرى از كاروان ها اشاره كرد و گفت: روحانيون كاروان ها بايد نقش خود را با زبان و عمل به زائران نشان دهند. زبان عمل و كردار بيش از زبان گفتار اثر دارد. روحانيون همچنين بايد به مأنوس كردن زائران با قرآن و تدبر در مسائل قرآنى و همچنين تدبر در اسرار حج اهميت بدهند.

وى همچنين تأكيد كرد كه حسب تأكيد رهبر فرزانه انقلاب روحانيون، مداحان و نوحه سرايان بايد از تحريك عواطف مذهبى برادران اهل سنت قوياً خوددارى كنند؛ زيرا اين امر علاوه بر آنكه گناه محسوب مى شود، خواسته سازمان هاى جاسوسى آمريكا و اسرائيل است و خشم الهى را نيز به دنبال مى آورد.

رييس دانشكده علوم حديث با تأكيد بر رعايت «ادب نقل روايت» و با استناد به روايتى از امام على- عليه السلام- تأكيد كرد كه بدون حجت شرعى سخنى را به معصومين- عليهم السلام- به طور مستقيم نسبت ندهند، و در مواردى كهصحت روايتى براى آن ها محرز نيست، آن را به گزارش منبع آن مستند نمايند.

وى همچنين مراقبت بر انجام اعمال حجاج و هدايت معنوى زائران و همچنين اهتمام خاص به زائران مسن و فرتوت را به روحانيون كاروان ها توصيه كرد.

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى در پايان از روحانيون كاروان ها خواست تا در انجام مراسم برائت از مشركان از تمام ظرفيت هاى موجود بهره گيرى كنند.

در ادامه اين همايش خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت، نواب معاون امور روحانيان، محمدصادق عرب معاون برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابى، سيد على قاضى عسكر و محمد شريف مهدوى معاون بين الملل طى نشستى كه حدوداً دو ساعت به طول انجاميد به سؤالات روحانيان كاروان ها پاسخ گفتند.

خاكسار قهرودى در خصوص مسكن حجاج جمهورى اسلامى در اين نشست در پاسخ به سؤالات مطرح شده گفت: متوسط مسكن و امكاناتى كه در اختيار زائران

ص: 202

ايرانى قرار گرفته به لحاظ كيفيت ساختمان و ساير موارد ديگر از آنچه در اختيار ساير كشورها است، بالاتر است.

وى گفت: طى پنج سال گذشته 200 مسكن به دليل فرسودگى از گردونه استفاده حجاج ايرانى خارج شده و هم اكنون در خصوص نزديك شدن مسكن حجاج ايرانى به مسجدالحرام مطالعاتى در حال انجام است.

حجت الاسلام والمسلمين نواب هم در اين مراسم گزارشى از اقداماتصورت گرفته در معاونت امور روحانيون از همكارى هاى انجام شده در اجراى برنامه تشكر كرد.

حجت الاسلام قاضى عسكر نيزدر اين مراسم با تشريح برنامه هاى معاونت آموزش و پژوهش تصريح كرد كه بايد تلاش كنيم تا حج به عنوان يك دوره عقيدتى براى مردم تبديل شود.

حجت الاسلام والمسلمين عرب نيز با ارائه گزارشى از اقدامات معاونت برنامه ريزى، نظارت و ارزشيابى در اين مراسم گفت: چشم انداز حج نهايى شده است و برنامه راهبردى حج نيز در مرحله تصويب قرار دارد. وى خواستار همفكرى روحانيان كاروان در اجراى برنامه هاى جارى اين معاونت شد.

حجت الاسلام والمسلمين محمدشريف مهدوى نيز در اين مراسم در پاسخ به سؤالات شركت كنندگان گفت: در خصوص مذاكره علماى كشور ايران با علماى اهل سنت عربستان مذاكراتىصورت گرفته و در حال گسترش است.

ص:203

بيست وپنجم آذر/ هفتم ذى حجه

همايش معينه هاى كاروان هاى حج

همايش معينه هاى كاروان هاى حج 86،صبح روز يكشنبه (25/ 9/ 86) با حضور اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران و معينه هاى كاروان ها در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد.

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى ايران در اين مراسم مسئوليت معينه هاى كاروان ها را در همراهى و پاسخگويى به پرسش ها و ابهامات بانوان خاطرنشان كرد و از آن به عنوان يك مسئوليت مهم و سنگين ياد كرد.

وى گفت: وظايف محوله به معينه هاى كاروان به نحوى است كه اگر به شكلصحيح انجام شود، هم زائران و هم خود معينه هاى كاروان ها از عوايد آن بهره مند مى شوند.

آيت الله رى شهرى افزود: ارزيابى ها نشان مى دهد، شمار قابل توجهى از خواهران طلبه در مأموريت هاى محول شده، به خوبى وظايف خود را به انجام رسانده اند و در بين روحانيون، مديران و ساير عوامل مسئول از روند كارى ايشان رضايت مندى مناسبى وجود دارد. البته بعضا مواردى نيز وجود دارد كه بايد برطرف شود.

وى با تأكيد بر رعايت ادب نقل روايت به معينه هاى كاروان توصيه كرد كه احاديث و روايات را بدون منبع و يا سندصحيح، به ائمه و معصومين: نسبت ندهند.

ص: 204

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران همچنين پرهيز از خرافات را از ديگر مواردى دانست كه معينه هاى كاروان ها بايد حساسيت بيشترى نسبت به آن داشته باشند و در ادعيه و اذكار فقط به كتب معتبر استناد كنند.

آقاى رى شهرى گفت: اولويت وقت و زمان معينه هاى كاروان ها متعلق به زائران است و انجام اعمال مستحبى و ساير موارد بايد در اوقات فراغت از كارصورت گيرد؛ چون مأموريت اصلى آن ها همراهى و هدايت زائران خانه خدا است.

وى با تأكيد بر اهميت و ضرورت به كارگيرى رهنمودهاى رهبر معظم انقلاب در ديدار با كارگزاران حج افزود: تبليغ با رفتار و كردار بيشتر از تبليغ زبانى اثر گذار است. از اين رو بايد مراقب باشيم كه بر خلاف آنچه گفته مى شود عمل نكنيم كه اين مسئله تأثيرات بسيار نامناسبى به جا خواهد گذاشت.

سرپرست حجاج، انجام ندادن طواف مستحبى در روزهاى اعمال و ازدحام مسجدالحرام و عدم استلام حجرالاسود از سوى بانوان و فاصله گرفتن از مقام ابراهيم براى نماز طواف را از مواردى دانست كه بيش از همه مستلزم تذكرات و توصيه هاى معينه هاى كاروان ها است.

آقاى رى شهرى گفت: نظارت بر اعمال و مناسك زائران و رفع اضطراب از آنان در قبال انجام مناسك، از ديگر وظايف معينه هاى كاروان ها است كه بايد با دقت و حوصله كافى از ابتدا تا انتهاى سفر انجام پذيرد.

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى ايران همچنين از معينه هاى كاروان هاى حج 86 خواست تا مشاهدات خود را از مشكلات فرهنگى و رفتارى در كاروان ها به همراه طرح هاى پيشنهادى ارائه كنند تا در معاونت آموزش و پژوهش مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد.

حضور در كاروان جانبازان

سرپرست حجاج جمهورى اسلامى ايران عصر يكشنبه (25/ 6/ 86) با حضور در كاروان جانبازان سرافراز انقلاب اسلامى در مكه مكرمه با آنان ديدار و گفت وگو كرد.

ص: 205

آيت الله محمدى رى شهرى در اين ديدار، جانبازان را ميهمانان ويژه خداوند متعال برشمرد و خدمت به آنان را لطف ويژه خداى متعال به بندگان برگزيده اش دانست.

وى خدمت به زائران جانباز به ويژه در موسم حج را يك توفيق الهى به همسران آنان دانست و توجه آنان را به بهره گرفتن از فرصت خدمتگزارى به جانبازان جلب كرد.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران با استناد به روايتى از حضرت على (ع) فرد مؤمن را به طلايى كه در آتش گداخته، خالص مى شود، تشبيه كرد و گفت: بنا به فرموده مولاى متقيان، خداى متعال انسان مؤمن را در آتش بلا مى آزمايد.

آقاى رى شهرى در اين ديدار با گرامى داشت ياد امام راحل 1، به عنوان بنيانگذار حج ابراهيمى، تصريح كرد: اگر حج ابراهيمى به نحوصحيحى برگزار شود همه مشكلات مسلمانان، مرتفع خواهد شد.

وى با استناد به روايات، اظهار اميدوارى كرد كه انقلاب اسلامى ايران زمينه اى براى ايجاد حكومت جهانى به رهبرى مهدى آل محمد [باشد و قطعا سربازانصبور امام زمان در عصر كنونى زمينه سازان آن حكومت كريمه خواهند بود.

آيت الله رى شهرى پس از ديدار با جانبازان از وسايل نقليه ويژه انتقال آنان كه به تازگى از سوى سازمان حج و زيارت اجاره شده است، ديدن كرد.

عزادارى به مناسبت شهادت امام محمدباقر (ع) در مكه مكرمه

مراسم سالروز شهادت امام محمدباقر (ع) هم زمان با سالروز شهادت شهداى 6 ذى الحجه، در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد. در اين مراسم كه اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران و جمعى از اعضاى بعثه مقام معظم رهبرى و زائران بيت الله الحرام در آن حضور داشتند، حجت الاسلام و المسلمين راشد يزدى طى سخنانى اعتلاى فرهنگ حج را حاصل انقلاب اسلامى ايران و بركت خون شهدا دانست. وى گفت: در عصر كنونى آراء و نظريات انقلاب اسلامى در سطح جهان به رسميت شناخته شده است و اين همه را مديون امام راحل و تدابير انديشمندانه رهبر معظم

ص: 206

انقلاب هستيم.

شركت كنندگان در اين مراسم با مرثيه سرايى در عزاى شهادت امام پنجم شيعيان عزادارى كردند.

ديدار وزير اوقاف و امور دينى الجزائر با نماينده ولى فقيه

آقاى غلام الله وزير اوقاف و امور دينى الجزائر و رييس بعثه حج اين كشور، يكشنبه شب در رأس هيأتى در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه حضور يافت و با نماينده ولى فقيه وسرپرست زائران ايرانىِ خانه خدا به گفت وگو و تبادل نظر پرداخت.

در اين ديدار، آيت الله محمد محمدى رى شهرى با تأكيد بر ضرورت وحدت كلمه در جهان اسلام، گفت: در موقعيتى كه برخى توطئه هاى دشمنان در كشورهاى اسلامى؛ از جمله پاكستان و عراق براى درگيرى بين مسلمانان عملى شده است، انديشمندان و نخبگان جهان اسلام وظيفه سنگين ترى براى تحكيم وحدت و انسجام مسلمانان بر عهده دارند.

وى افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران سال جارى را سال انسجام اسلامى ناميده اند و از دست اندركاران امور حج نيز خواسته اند تا بيش از گذشته براى تحكيم همدلى و دوستى مسلمانان از مذاهب مختلف با يكديگر تلاش كنند.

آقاى رى شهرى، اقدام اخير تروريست ها در انفجار بمب در الجزائر را كه به كشته شدن تعدادى از مردم مسلمان اين كشور منجر شد، محكوم كرد و گفت: متأسفانه افرادى كه خود را مسلمان مى نامند اما دچار جهل، نادانى و افراطى گرى هستند، به نام اسلام، زنان، مردان و كودكان بى گناه را به قتل مى رسانند. اين گونه اتفاقات زنگ خطرى براى جوامع اسلامى است. لذا عموم مسلمانان به ويژه نخبگان سياسى، علمى و فرهنگى با تلاش بيشترى بايد مردم را به وحدت كلمه و نزديكى بيشتر به هم دعوت كنند.

وى با ابراز خرسندى از ديدار با مسئولان بعثه كشورهاى اسلامى در ايام برپايى حج، از وزير اوقاف الجزائر براى سفر به ايران دعوت كرد.

ص: 207

در اين ديدار، غلام الله وزير اوقاف و امور دينى الجزائر طى سخنانى با اشاره به ديدارهاى گذشته خود باآيت الله رى شهرى، گفت: با توجه به روابط دوستانه ايران و الجزائر همه ساله در انتظار ديدار از بعثه جمهورى اسلامى هستيم، تا با اميرالحاج و علماى بعثه ايران مسائل حج و امت اسلامى را بررسى كنيم.

وى روابط ايران و الجزائر را رو به گسترش خواند و ابراز اميدوارى كرد ديدار مسئولان بعثه دو كشور به افزايش مناسبات در تمامى زمينه هاى فرهنگى و اقتصادى و سياسى دو جانبه منجر شود.

وزير اوقاف الجزائر مبادلات فكرى و همكارى مسلمانان با يكديگر را نشانه رحمت الهى خواند و گفت: اختلاف مذاهب در روش انديشيدن است كه نبايد مانعى براى وحدت مسلمانان شود بلكه مسلمانان با تكيه بر قرآن و سنت و فرهنگ غنى اسلامى بايدصفوف خود را مستحكم تر كنند.

وى با تشكر از همدردى نماينده ولى فقيه با بازماندگان قربانيان انفجار اخير در الجزائر گفت: افراطى گرى و انجماد فكرى از آغاز اسلام نيز به چشم مى خورد و حضرت على (ع) از اولين قربانيان اين نوع تندروى ها بود.

وى گفت: دلايل رشد افراطى گرايى در عصر كنونى، بايد ريشه يابى و مورد بررسى دقيق قرار گيرد. متفكران اسلامى براى افشاى اين تفكر، وظيفه سنگينى دارند و بايد مسلمانان را به سوى انديشه هاى سازنده رهنمون كنند.

شايان ذكر است كه آقاى رى شهرى، در مراسم حج سال جارى تاكنون با رؤساى بعثه كشورهاى چين، عراق، بحرين، تاجيكستان، آفريقاى جنوبى و حزب الله لبنان ديدار و در مورد مسائل جهان اسلام با آنان به تبادل نظر پرداخته است.

همايش علماى تشيع در بعثه رهبرى در مكه مكرمه

اين همايش از مجموعه همايش هاى بعثه رهبرى در موسم حج بود كه با حضور جمعى از روحانيون كشورهاى مختلف در محل بعثه رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد.

آيت الله محمدى رى شهرى در اين همايش با استناد به روايتى از امامصادق (ع) به

ص: 208

تشريح انتظار مكتب اهل بيت: از علماى دين و مدعيان پيروى از ائمه معصوم: پرداخت و گفت: انتظار اهل بيت: ازعلماى دين و سربازان مكتب خاندان پيامبر (ص)، اين است كه در اعمال و رفتار خود، رهنمودهاى اهل بيت را بيش از ديگران به نمايش بگذارند.

وى افزود: پيروان اهل بيت: با ورع، تقوا، اجتناب از محرمات، انجام واجبات و تلاش براى اجتهاد مى كوشند تا ارزش هاى اسلامى را در زندگى خود به منصه ظهور برسانند.

نماينده ولى فقيه، معارف اهل بيت را امانتى ارزشمند دانست و عالمان دينى را به حفظ اين امانت الهى سفارش كرد.

وى افزود: پيرو اهل بيت به تعهد و قول خود وفا مى كند و امانتدار معارف اهل بيت است. علماى دين وظيفه دارند نسبت به دنيا بى رغبت باشند و فعل آنان هيأت ظاهرى علماى دين را تكذيب نكند.

سرپرست حجاج ايرانى به نام گذارى سال جارى به عنوان انسجام اسلامى اشاره كرد و گفت: اهل بيت: اسوه و الگوى وحدت بودند و رهبران دينى بايد با پيروى از اهل بيت: در سال انسجام اسلامى بيش از هميشه براى تأليف قلوب و نزديكى مسلمانان به يكديگر تلاش كنند و زمينه ساز حكومت جهانى امام عصر [باشند.

وى به رهنمود اخير رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران حج با ايشان اشاره كرد و گفت: رهبر انقلاب اسلامى تحريك عواطف مذهبى برادران اهل سنت را خطا و گناه مى دانند، و علماى دينى وظيفه دارند اين پيام بسيار مهم رهبر معظم انقلاب را به تمامى مسلمانان و پيروان اهل بيت منتقل كنند.

سرپرست حجاج كشورمان دفاع از جمهورى اسلامى ايران را وظيفه دينى تمام پيروان اهل بيت دانست و گفت: با وجود تهديدات و فشارهاى دشمنان اسلام و در رأس آنان آمريكا، جمهورى اسلامى ايران به عنوان اميد كشورهاى اسلامى و سنگر دفاع از مسلمانان در برابر تهديدات ايستاده است و به پشتوانه اهل بيت شكست ناپذير باقى خواهد ماند.

ص:209

افتتاح سومين نمايشگاه متمركز فرهنگى در مكه

در ادامه افتتاح نمايشگاه هاى متمركز فرهنگى در مناطق مختلف شهر مكه مكرمه، سومين نمايشگاه فعاليت ها و برنامه هاى فرهنگى كاروان ها با عنوان «انسجام اسلامى» در منطقه 5 اين شهر، با حضور مصطفى خاكسار قهرودى، رييس سازمان حج و زيارت گشايش يافت.

به گزارش خبرنگار «زائر» از اين نمايشگاه، 67 كاروان از شهرهاى مختلف كشور، مستقر در منطقه 5 مكه مكرمه براى معرفى عملكرد خود به رقابت پرداختند كه در نهايت، فعاليت هاى فرهنگى 40 كاروان در قالب هاىصوتى، تصويرى، عكس، متن و ... به نمايش درآمد.

صمد سليمان جاه، مدير ستاد منطقه 5 مكه مكرمه در حاشيه گشايش اين نمايشگاه به خبرنگار زائر گفت: «پيش از اين، كارهاى فرهنگى بهصورت پراكنده و غيرمتمركز در سالن هاى در اختيار هر كاروان به نمايش درمى آمد كه براى به وجود آمدن رقابت سالم، تعاملصحيح و تبادل تجربه هاى فرهنگى، اولين نمايشگاه فرهنگى متمركز در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در منطقه 5 برگزار شد. اين نمايشگاه در پى طرح پيشنهادى در جلسات ستاد مناطق مكه مكرمه و استقبال شايسته اعضاى شوراهاى فرهنگى كاروان ها پا گرفت و با تلاش جمعى از نيروهاى فعال و دلسوز فرهنگى اجرا شد.»

سليمان جاه درباره چگونگى فراخوان كاروان ها براى ارائه اثر در نمايشگاه گفت: «آن ها گزارشى از برنامه هاى فرهنگى خود را در اختيار ما قرار دادند و يك كميته به بررسى اين گزارش ها پرداخت كه در نهايت، 40 كاروان براى ارائه اثر دعوت شدند.»

وى درباره مشكلات تردد در مكه و يافتن محل ستاد منطقه 5 نيز خاطرنشان كرد: «با راه اندازى دوباره خطوط اتوبوس رانى، بعد از ايام تشريق، ستاد منطقه 5 در مبدأ خط 5 اتوبوس رانى قرار دارد و بدين وسيله مى توان با استفاده از سرويس هاى رايگان به نمايشگاه آمد.»

سليمانجاه همچنين در مورد كيفيت برنامه هاى ارائه شده در نمايشگاه انسجام

ص: 210

اسلامى گفت:

«در اين نمايشگاه از كارهاى تكرارى استفاده نشده و با به كارگيرى 4 دستگاه لپ تاپ، خدمات رايانه اى از جمله انتقال عكس ها و فيلم هاى زائران از گوشى تلفن همراه و رايت آن ها روى سى دى به آنان داده مى شود. همچنين افراد مى توانند با استفاده از اينترنت در نمايشگاه، با خانواده هاى خود گفت وگو كنند.»

مسئول اجرايى نمايشگاه، درباره برپايى اين نمايشگاه به خبرنگار «زائر» گفت: «برنامه هاى فرهنگى، يكى از مناسب ترين برنامه هايى است كه بايد كاروان ها براى زائرانشان تدارك ببينند تا آنان بتوانند از فرصت پديد آمده در ايام سفر به مكه مكرمه از اين برنامه ها به خوبى استفاده كنند.

از طرف ديگر، كاروان ها انديشه ها و ايده هاى خود را به نمايش عمومى مى گذارند تا ديگران نيز از افكار و توانمندى هاى فرهنگى آنان الگو بگيرند.» وى، يكى از شاخص ترين اقدامات اين نمايشگاه را فراهم كردن زمينه بهره مندى زائران از خدمات رايانه اى و اينترنتى برشمرد و اين كار را در راستاى آگاه سازى آنان از اطلاعات و اخبار روز ايران و جهان و مطالب محتوايى پايگاه هاى اينترنتى درباره حج دانست.

ارائه رايگان خدمات اينترنتى، انتقال حافظه تلفن همراه روى رايانه و تكثير آن روى سى دى، نمايش تصاويرى از سرويس هاى خدماتى، حمل و نقل و تغذيه و ...، نمايش فيلم، نصب پوسترها و تراكت هاى تبليغى، متونى درباره آشنايى با اعمال و مناسك حج، عكس ها و خاطراتى از شهداى منتسب به كاروان ها و ... از عمده ترين بخش هاى نمايشگاه است.

در اين نمايشگاه، 67 كاروان از شهرهاى مختلف كشور، مستقر در منطقه 5 مكه مكرمه براى معرفى عملكرد خود به رقابت پرداختند كه در نهايت، فعاليت هاى فرهنگى 40 كاروان در قالب هاىصوتى، تصويرى، عكس، متن و ... به نمايش درآمد.

مدير ستاد منطقه 5 مكه مكرمه در حاشيه گشايش اين نمايشگاه گفت: «پيش از اين، كارهاى فرهنگى بهصورت پراكنده و غيرمتمركز در سالن هاى كاروان ها به نمايش درمى آمد. براى تشديد رقابت سالم، تعاملصحيح و تبادل تجربه هاى فرهنگى،

ص: 211

اولين نمايشگاه فرهنگى متمركز در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى در منطقه 5 برگزار شد.»

مدير ستاد منطقه 5 مكه مكرمه از امكان بهره مندى زائران از اينترنت رايگان در اين نمايشگاه خبر داد و اظهار داشت: «درصورتى كه مشكلات خط تلفن در نمايشگاه برطرف شود، افراد مى توانند با مراجعه به آن و استفاده از اينترنت، خانواده هاى خود را از سلامتشان باخبر كنند كه البته اين كار در حال حاضر در بسيارى از كاروان هاى منطقه در حال اجراست.»

وى همچنين تصريح كرد: «نمايشگاه در زمانى تشكيل شد كه تمام كاروان ها به مكه مكرمه رسيدند تا حقى از كسى ضايع نشود. علاوه بر اين، برپايى آن در زمانى انجام شد كه به دليل تعطيلى خطوط اتوبوس رانى و محدوديت رفت و آمد زائران به بيت الله الحرام، آن ها بتوانند در ايام فراغت خود از نمايشگاه ديدن كنند.»

در حاشيه نمايشگاه، مسئول اجرايى نمايشگاه كه خود كارشناس آموزشى- فرهنگى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى است، درباره برپايى اين نمايشگاه به خبرنگار «زائر» گفت: «برنامه هاى فرهنگى، يكى از مناسب ترين برنامه هايى است كه بايد كاروان ها براى زائرانشان تدارك ببينند تا آنان بتوانند از فرصت پديد آمده در ايام سفر به مكه مكرمه از اين برنامه ها به خوبى استفاده كنند. از طرف ديگر، كاروان ها انديشه ها و ايده هاى خود را به نمايش عمومى مى گذارند تا ديگران نيز از افكار و توانمندى هاى فرهنگى آنان الگو بگيرند.»

اسماعيلى كه از عوامل كاروان 17631 شهر تهران است، كارهاى فرهنگى در طول سفر را اقدامى متداول، مرسوم و قديمى دانست و آن را حاصل تجربه سال هاى زياد مديران كاروان ها خواند. او گفت: «اما برنامه هاى به نمايش درآمده در اين نمايشگاه، گلچينى از بهترين حركت هاى فرهنگى است كه نوآورى، يكى از اصول اساسى آن به شمار مى رود.»

يكى ديگر از مسئولان برپايى نمايشگاه «انسجام اسلامى» و عضو كميته بررسى آثار نيز در خصوص آماده سازى سريع نمايشگاه گفت: «ما تنها 24 ساعت فرصت

ص: 212

داشتيم كه جمعى از بهترين ها را گرد هم جمع كنيم. مطمئناً اگر مديران كاروان ها از اين حركت، اطلاع كافى داشتند و محدوديت هاى ورودى فرودگاه هاى عربستان وجود نداشت، امكاناتصوتى و تصويرى مناسبى با خود مى آوردند و نمايشگاه پربارترى شكل مى گرفت. جزوات، كتابچه ها و نشريات داخلى كاروان ها با سليقه مناسب و فضاسازى قابل توجه به نمايش درآمده و هرگونه مساعدت مورد نياز از سوى سازمان حج و زيارت جذب شده است. با اين حال، فكر مى كنيم به دليل فوريت راه اندازى نمايشگاه، تدارك مقدماتى آن خيلى خوب نيست، اما براى سال نخست، مناسب و قابل دفاع است.»

در پايان اين نمايشگاه، 5 غرفه از بهترين كاروان ها، با انتخاب ديداركنندگان و داوران كميته برگزارى نمايشگاه برگزيده مى شوند كه مبناى نظرگيرى از ديداركنندگان، پيشنهادها و انتقادهاى ثبت شده آنان در دفتر نظرات و پيشنهادها است.

تعويض پرده كعبه

پرده سياه رنگى كه كعبه را مى پوشاند، هر سال، همزمان باحركت حاجيان به سوى عرفات، تعويض مى شود. اين پرده كه به زبان عربى «كسوه» ناميده مى شود متر ارتفاع و متر عرض دارد و وزن كلى آن به كيلوگرم مى رسد و ارزش آن بالغ بر پنج ميليون و هزار دلار است.

اين پرده بيش از سال است كه در كارگاه ويژه اى در مكه بافته مى شود و پيش از اين، از سوى مصر و هند به اين كشور هديه مى شد. براى دوخت اين پرده، ابريشم خالص و براى آراستن يا قلابدوزى آن، از نخ هاى زر و نقره اندود استفاده مى شود. اين نخ ها براى نوشتن آيات قرآن در حاشيه اين پرده به كار مى رود.

«كسوه» از پنج قطعه تشكيل مى شود: چهار قسمت آن براى پوشش اضلاع كعبه و قطعه پنجم براى پوشش در كعبه است. اين در به يك فضاى خالى باز مى شود كه داراى سه ستون است.

دست اندركاران دوخت پرده كعبه، همگى اهل عربستان اند. يكى از هنرمندانى

ص: 213

كه در دوخت پرده كعبه دست دارد مى گويد: به هريك از ما قطعه اى از پارچه ابريشمى و يك آيه قرآن داده مى شود تا كار دوخت را آغاز كنيم. ابتدا كلمات و شكل ها را با نخ مى دوزيم و آنگاه با استفاده از نخ هاى زر و نقره اندود، روى آن ها را دوخت مى زنيم .. اين كار بدون توقف ادامه دارد و ماه طول مى كشد تا دوخت پرده تكميل شود.

هر سال پرده قديمى به كارگاه برگردانده شده، پس از شستشو به قطعات كوچك تقسيم و براى مقامات و كشورهاى مسلمان فرستاده مى شود.

درون كعبه نيز داراى پرده قلابدوزى سبز رنگى است از ابريشم كه در همين كارگاه ساخته مى شود. پيش از ظهور ماشين هاى دوخت رايانه اى، دوخت اين پرده با چرخ هاى خياطى دستى انجام مى شد.

اعلام رسمى سفر رييس جمهور براى انجام مناسك حج تمتع

دكتر محمود احمدى نژاد در آستانه سفر به مكه مكرمه مطابق سنت مورد تأكيد اهل بيت: شب گذشته از مردم طلب حلاليت كرد.

دكتر احمدى نژاد پس از خبر سراسرى 21 شبكه اول سيما در گفت وگوى زنده تلويزيونى با اشاره به توفيق حضور در مكه مكرمه و انجام اعمال حج از مردم حلاليت طلبيد و گفت: در دو سال و چند ماه گذشته كه در خدمت مردم عزيز بوديم، سعى و تلاشمانصرفاً خدمت گزارى بوده و جز خدمت نيتى نداشته ايم و دنبال عزت و سرافرازى همه مردم بوديم. اگر احياناً اشتباه يا كوتاهى يا سستى بوده و خداى نكرده نتوانسته ايم از حقوق ملت دفاع كنيم، ملت عزيز به بزرگى خود آن را بخشيده و ما را حلال كنند.

در مراسم بدرقه رييس جمهور، غلامحسين الهام سخنگوى دولت، سعيدى كيا وزير مسكن، سعيدلو معاون اجرايى، زاهدى وزير علوم، نجار وزير دفاع، داودى معاون اول رييس جمهور، شيخ الاسلام رييس دفتر رييس جمهور، ولايتى مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل و محصولى مشاور رييس جمهور حضور داشتند.

گفتنى است ملك عبدالله پادشاه عربستان سعودى به طور رسمى از احمدى نژاد

ص: 214

براى شركت در مناسك حج دعوت كرد.

انتشار ويژه نامه سفر رييس جمهور به مكه

در آستانه سفر رييس جمهورى ايران به مكه مكرمه جهت شركت در آيين حج تمتع، نشريه «زائر» كه بهصورت روزانه از سوى بعثه رهبرى منتشر مى شود، روز يكشنبه ويژه نامه اى را منتشر كرد.

درصفحه نخست ويژه نامه، در مطلبى تحت عنوان «ديپلماسى در خدمت همگرايى» با اشاره به اين كه امسال احمدى نژاد مهمان ويژه پادشاه عربستان است، مى نويسد: احمدى نژاد در دوران حضور در جايگاه رياست جمهورى كشورمان ظرفيت هاى تازه اى از همگرايى منطقه اى، نزديكى كشورهاى اسلامى و ناكام ساختن تلاش هاى تفرقه افكنانه دشمنان اسلام به نمايش گذاشته است.

تشريح ابعاد سفر رييس جمهور به مكه، از قول اسفنديار رحيم مشايى معاون رييس جمهور و رييس سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، كه در مكه به سر مى برد، مطلب ديگر اين ويژه نامه است.

در اين نوشتار آمده: احمدى نژاد به دنبال تقويت مودت و دوستى در منطقه است.

دكتر حسينى سفير كشورمان در عربستان سعودى هم طى مطلبى كه در اين ويژه نامه درج شده، مى گويد: دكتر احمدى نژاد با دعوت رسمى و كتبى پادشاه عربستان براى حج تمتع دعوت شده و شخص آقاى ملك عبدالله به دليل تمايل و علاقه فراوان به توسعه و تعميق روابط با ايران و نيز شخص رييس جمهور كشورمان، خواستار اين سفر شده است.

ديدگاه هاى على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى رييس جمهور درخصوص جايگاه احمدى نژاد نزد ملت هاى مسلمان، روايت رسانه ها از سفر چهارم احمدى نژاد به عربستان سعودى و بازتاب سفر رييس جمهور به حج در ميان زائران خانه خدا، از ديگر مطالب اين ويژه نامه است.

رييس جمهورى كشورمان قرار است روز دوشنبه براى شركت در مناسك حج تمتع وارد عربستان سعودى شود.

ص: 215

نشريه زائر به منظور اطلاع رسانى به زائران ايرانى خانه خدا، بهصورت روزانه، درصفحه از سوى بعثه مقام معظم رهبرى منتشر مى شود.

گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج درباره سفر رييس جمهور به مكه

آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى گفت: سفر دكتر احمدى نژاد به حج تمتع، سرفصل تازه اى در روابط دو كشور محسوب مى شود و بعثه مقام معظم رهبرى آماده استقبال از رييس جمهور است.

على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى رييس جمهور نيز كه در مكه مكرمه به سر مى برد، به خبرنگار پايگاه اطلاع رسانى حج گفت: براى اولين بار در تاريخ روابط ايران و عربستان، پادشاه اين كشور از رييس جمهورى اسلامى ايران براى انجام سفر حج تمتع دعوت به عمل آورده است. بنابراين، سفر دكتر احمدى نژاد به عربستان، يك رويداد مهم در مناسبات دوستانه وصميمانه ميان دو كشور محسوب مى شود.

وى افزود: حج تمتع امسال در شرايطى انجام مى شود كه رهبر معظم انقلاب اسلامى، امسال را به عنوان سال انسجام اسلامى ناميده اند و مسلمانان در حال استحكام مواضع مشترك خود هستند و مى توان انتظار داشت كه اين سفر، به انسجام، همدلى و نزديكى هرچه بيشتر مسلمانان به يكديگر بينجامد.

مشاور مطبوعاتى رييس جمهور گفت: جمهورى اسلامى ايران و عربستان دو كشور بزرگ و تأثيرگذار در دنياى اسلام هستند و هر چه مناسبات اين دو كشور نزديك تر وصميمانه تر باشد، به طور طبيعى شاهد همگرايى و همكارى بيشترى در دنياى اسلام خواهيم بود و اين همگرايى و وحدت، به منزله كليد طلايى براى حل مشكلات جهان اسلام است.

وى در ارتباط با دعوت رسمى امير عبدالله از دكتر احمدى نژاد گفت: پادشاه عربستان به طور شفاهى از رييس جمهور براى تشرف به حج تمتع دعوت به عمل آورده و اقدامات ديپلماتيك دولت عربستان براى تحويل دعوت رسمى اميرعبدالله به دكتر احمدى نژاد در دست انجام است.

ص: 216

بيست وششم آذر/ هشتم ذى حجه

حضور آيت الله رى شهرى در بعثه عراق

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا،صبح امروز در رأس هيأتى از مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه با مسئولان بعثه عراق ديدار و گفت وگو كرد.

در اين ديدار آقاى رى شهرى به تلاش ها و برنامه ريزى هاى بعثه مقام معظم رهبرى در همكارى با ملت عراق در طول ساليان متمادى براى تحقق آرمان ها و آمال مردم مظلوم اين كشور اشاره كرد و ياد شهيد آيت الله سيدمحمد باقر حكيم را گرامى داشت.

وى گفت: با عنايات الهى، رژيم جنايتكارصدام از راهى كه خود مردم عراق تصور آن را نمى كردند، به دست دشمنان ايران و عراق ساقط شد و با پايدارى و هوشيارى مردم اين كشور، يك فصل مهم و بسيار درخشان در تاريخ عراق رقم خورد و در سايه تدبير مرجعيت دينى و شخص آيت الله سيستانى، مجلس و دولت منتخب ملت عراق شكل گرفت.

نماينده ولى فقيه افزود: مقام معظم رهبرى و دولت جمهورى اسلامى ايران، دولت و حكومت عراق را تأييد مى كنند. بنابر اين، تقويت دولت مردمى عراق و گسترش مناسبات سياسى و اقتصادى ميان ايران و عراق يك ضرورت است.

وى بر اهميت افزايش هوشيارى مردم و تدبير رهبران دينى و سياسى عراق تأكيد كرد و گفت: دولت آمريكا در باتلاق عراق گير كرده و با وجود اين همه هزينه و

ص: 217

قربانى، به سادگى از عراق خارج نخواهد شد و از همين رو در حال برنامه ريزى بر روى نسل بعدى عراق است. به اين ترتيب نسل خودساخته امروز در عراق بايد به گونه اى نسل آينده را تربيت كند كه اميد دشمن براى بازگرداندن اين كشور به دوران گذشته از بين برود.

آيت الله رى شهرى درپايان سخنانش به مقابله همه جانبه استكبار با قرآن، اسلام و مقدسات مسلمانان اشاره كرد وگفت: فرج نهايى را مى توان نزديك دانست؛ زيرا وعده الهى براى تشكيل حكومت عدل جهانى امروز بيش از هميشه قابل تحقق است و در اين ميان مسلمانان بايد با وحدت، همدلى و همكارى مشترك، توطئه هاى دشمن را خنثى و بى اثر كنند.

در اين ديدار كه جمعى از مسئولان بعثه عراق نيز حضور داشتند، حجت الاسلام والمسلمين مولا، رييس بعثه عراق در سخنانى از حضور آيت الله رى شهرى و همراهان وى در بعثه عراق تشكر كرد و گفت: بعثه عراق بر اساس تجربه بعثه جمهورى اسلامى ايران آغاز به كار كرده است.

وى در تشريح اوضاع عراق گفت: كه وضعيت اين كشور، اكنون روند رو به بهبود يافته و ملت عراق با آگاهى و مرجعيت آيت الله العظمى سيستانى توانستند فتنه حزب بعث و بقاياى رژيمصدام را مهار كنند، هرچند كه اين موفقيت به بهاى سنگينى چون از دست رفتن جان هزاران انسان بى گناه؛ اعم از شيعه و سنى و همچنين كشتار دانشگاهيان، علما و شخصيت هاى مبارز عراقى از جمله شهيد مظلوم سيد محمد باقر حكيم تمام شد.

وى از اجراى طرح آشتى ملى در عراق و ايجاد مصالحه ميان همه اقليت هاى دينى و احزاب سياسى خبر داد و تأكيد كرد: اوضاع اقتصادى عراق بهصورت نسبى بهبود يافته و كار جمع آورى سلاح از دست افراد و گروه ها و همچنين تقويت ارتش و نيروهاى مسلح آغاز شده است.

رييس بعثه عراق تأكيد كرد: به تازگى امنيت استان بصره به دولت عراق تحويل شد و مردم عراق انتظار دارند كه اين روند در همه استان هاى اين كشور به اجرا درآيد.

ص: 218

وى در مورد وضعيت حجاج عراقى در حج امسال نيز گزارش داد كه شرايط حضور عراقى ها در منطقه منا حل شده است و با استفاده از تجربيات ايران، مشكلات ديگر نيز يكى پس از ديگرى مرتفع خواهد شد.

ديدار با رييس بعثه تركيه

جمهورى اسلامى ايران و تركيه براى برگزارى هرچه با شكوه تر مراسم حج تمتع و استفاده از تجربيات مشترك براى خدمت رسانى بهتر به زائران خانه خدا با يكديگر تبادل نظر و همكارى مى كنند.

اين توافق امروز در جريان ديدار آيت الله رى شهرى نماينده ولىّ فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا با آقاى پرفسور على بارداك اوغلو رييس سازمان ديانت و همچنين رييس بعثه تركيه در مكه مكرمه به دست آمد.

در اين ديدار كه در بعثه تركيه انجام شد و هيأتى از مسئولان بعثه مقام معظم رهبرى آقاى رى شهرى را همراهى مى كردند، در باره مسائل مختلف جهان اسلام، بحث و تبادل نظر شد.

آقاى رى شهرى با اظهار اميدوارى نسبت به توسعه و تقويت روابط سياسى، فرهنگى و اقتصادى دو كشور گفت: آقاى بارداك اوغلو در نظام دينى تركيه داراى مقام و مرتبه مهمى است و ايشان مى تواند در گسترش مناسبات فرهنگى و دينى دو كشور تأثير سازنده اى داشته باشد.

نماينده ولى فقيه با دعوت از رييس سازمان ديانت تركيه براى ديدار از ايران گفت: در ايران پژوهش هاى زيادى در مباحث مختلف دينى؛ از جمله در مسائل موضوعى احاديث انجام گرفته است و دو كشور مى توانند نتايج تحقيقات خود را در مسائل دينى با يكديگر مبادله كنند و كتاب هاى مذهبى ويژه جوانان كه در ايران به چاپ رسيده، از كيفيت و قابليت خوبى براى ترجمه به زبان تركى استانبولى برخوردار است و براى جوانان آن كشور سودمند خواهد بود.

وى در اين زمينه به انتشار كتاب 14 جلدى و مستند «حكمت نامه پيامبر اعظم» به

ص: 219

مناسبت سال پيامبر اعظم در سال گذشته و همچنين انتشار دو جلد كتاب تحت عنوان «نهج الذكر» و «نهج الدعا» مستند به منابع فريقين اشاره كرد و آمادگى مؤسسه بين المللى «دارالحديث» را براى همكارى با مؤسسات علمى و مذهبى تركيه به اطلاع وى رساند.

وزير ديانت تركيه نيز در اين ديدار از ايران به عنوان مركز علم و تمدن ياد كرد و با خاطره انگيز خواندن ديدار خود از شهرهاى شيراز، اصفهان و شهر رى، خواستار همكارى مشترك دو كشور در زمينه برگزارى حج تمتع و استفاده از تجربيات يكديگر در خدمت رسانى هرچه بهتر به حجاج شد كه مورد استقبال و موافقت آقاى رى شهرى قرار گرفت و مقرر شد براى شكل گيرى اين همكارى، تماس هاى فيمابين در تهران و آنكارا پيگيرى شود.

رييس سازمان ديانت تركيه همچنين از تلاش هاى بعثه مقام معظم رهبرى در تقريب بين مذاهب اسلامى تمجيد كرد و گفت: ما اين تلاش ها را ارج مى نهيم و آن را گامى مهم در جهت همدلى و نزديكى ميان مسلمانان مى دانيم.

وى در پايان با ابراز خوشحالى از حضور دكتر احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران در سفر حج تمتع سال جارى، از آقاى رى شهرى خواست تا سلام گرم وى را به ايشان ابلاغ كند.

ص:220

بيست وهفتم آذر/ نهم ذى حجه

پيام رهبر معظم انقلاب به مناسبت برائت از مشركين

امروز مراسم روز برائت از مشركين با شكوه خاصى درصحراى عرفات برگزار گرديد. در اين مراسم، آيت الله رى شهرى پيام سياسى- عبادى مقام معظم رهبرى را به اين شرح قرائت كرد:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاه و السلام على سيّدنا محمد المصطفى و على آله الاطيبين وصحبه المنتجبين

سلام بر زائران خانه ى خدا، ميهمانان سراى دوست، و لبيك گويان دعوت او .. و درود ويژه بر دلهائى كه از ياد خدا طراوت يافته و بر فيض و رحمت بى دريغ او دَر گشوده اند. در اين روزها و شبها و ساعتهاى اكسيرگون، چه بسيارند آن ها كه قدرشناسانه، خود را به جذبه ى معنويت سپردند و با انابه و توبه، دل و جان را نورانيت بخشيدند، و در امواج رحمت الهى كه در اين وادى قدس پى درپى فرا ميرسد، زنگار گناه و شرك را از خود ستردند. سلام خدا بر اين دلها و بر اينصاحبدلان و پاكان.

همه ى برادران و خواهران شايسته است به چنين دستاوردى بينديشند و اين فرصت بزرگ را مغتنم شمارند. نگذارند در اينجا نيز دل مشغوليهاى زندگى مادى، كه گرفتارى هميشگى ماست، دلها را به خود سرگرم كند. با ياد خدا، با انابه و تضرع، با عزم راسخ

ص: 221

بر راستى و درست كردارى و درست انديشى، و با كمك خواستن از خداوند، دلِ مشتاق خود را در فضاى توحيد و معنويتِ ناب، به پرواز درآورند و براى پايدارى در راه خدا وصراط مستقيم، توشه بگيرند.

اينجا كانون توحيد حقيقى و خالص است. در اينجا است كه ابراهيم خليل عليه السلام، با آوردن پاره ى تن خود به قربانگاه، مظهرى از توحيد را كه غلبه بر نفس خود و تسليم محض در برابر امر الهى است، براى همه ى موحدان در سراسر تاريخ جهان به يادگار گذاشت. و در اينجاست كه حضرت محمد مصطفىصلى الله عليه وآله در برابر مستكبران زمان و خداوندان زر و زور، پرچم توحيد را برافراشت و بيزارى از طاغوت را در كنار ايمان به خدا، شرط نجات و رستگارى شمرد: فمن يكفر بالطاغوت و يؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى ..

حج، بازخوانى و فراگيرى اين درسهاى بزرگ است. برائت از مشركان و بيزارى از بتها و بُتگران، روح حاكم بر حجّ مؤمنان است. جاى جاىِ حج، نمايشگر دل سپردن به خدا و سعى و تلاش در راه او، و برائت از شيطان و رمى و طرد او و جبهه گيرى در برابر اوست. و جاى جاى حج، مظهر اتحاد و انسجام اهل قبله و رنگ باختنِ تفاوتهاى طبيعى و اعتبارى، و برجسته شدن وحدت و برادرى حقيقى و ايمانى آن ها است.

اينها درسهائى است كه ما مسلمانان از هر نقطه ى جهان بايد فرا گيريم و بر اساس آن براى زندگى و آينده ى خود برنامه ريزى كنيم.

قرآن، جبهه گيرى مقتدرانه در برابر دشمنان، عطوفت و مهربانى در ميانه ى مؤمنان وعبوديت وخشوع دربرابرخداوندرا سه نشانه ى جامعه ى اسلامى دانسته است:

محمدٌ رسول الله والذين معه اشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلًامن الله و رضواناً .. اين، سه ركن اصلى براى برافراشتن پيكره ى عزتمند و باشكوه امت اسلامى است.

همه ى آحاد مسلمان با توجه به اين حقيقت، ميتوانند آسيبهاى كنونى دنياى اسلام را به درستى بشناسند.

امروز دشمن غدّار امت اسلامى، گردانندگان مراكز استكبارى و قدرتهاى

ص: 222

فزونى طلب و متجاوزى ميباشند كه بيدارى اسلامى را تهديدى بزرگ براى منافع نامشروع و سلطه ى ظالمانه ى خود بر دنياى اسلام ميدانند. همه ى ملتهاى مسلمان و پيشاپيش آنان، سياستمداران و علماى دين و روشنفكران و رهبران ملى كشورها، بايد در برابر اين دشمن متجاوز،صف متّحد اسلامى را با استحكام هرچه بيشتر تشكيل دهند. بايد همه ى عناصر قدرت را در خود گرد آورند و امت اسلامى را به درستى مقتدر سازند. دانش و معرفت، تدبير و هشيارى، احساس مسئوليت و تعهد، توكل و اميد به وعده ى الهى، چشم پوشيدن از خواستهاى حقير و كم بها در برابر كسب رضاى خدا و عمل به وظيفه .. اينها عناصر اصلى اقتدار امت اسلامى است كه او را به عزّت و استقلال و پيشرفت مادى و معنوى ميرساند و دشمن را در زياده خواهى و دست اندازى به كشورهاى اسلامى ناكام ميسازد.

عطوفت در ميانه ى مؤمنان، ركن دوم و نشانه ئى ديگر براى وضعيت مطلوب امت اسلامى است. تفرقه و ستيزه جوئى ميان بخش هاى امت مسلمان، بيمارى خطرناكى است كه بايد با همه ى توان به درمان آن پرداخت. دشمنان ما از ديرباز در اين عرصه نيز به تلاش گسترده و بى وقفه دست زده اند و امروزه كه بيدارى اسلامى، آنان را وحشتزده كرده است، تلاش خود را شدت بخشيده اند. همه ى سخنِ دلسوزان آن است كه تفاوتها نبايد به تضاد تبديل شود، و چندگونگى نبايد به ستيزه گرى بينجامد.

امسال را ملت ايران سال انسجام اسلامى ناميد. اين نام گذارى بر اثر آگاهى از توطئه هاى شدت يافته ى دشمنان براى اختلاف افكنى ميان برادران بود. در فلسطين، در لبنان، در عراق، در پاكستان و افغانستان، اين توطئه ها كارگر شد و بخشى از مردم يك كشور مسلمان، در برابر بخشى ديگر به جنگ و ستيز برخاستند و خون يكديگر را ريختند. در همه ى اين حوادث تلخ و مصيبت بار، نشانه هاى توطئه آشكار بود و چشمهاى تيزبين، دست دشمن را مشاهده كردند.

فرمان: «رحماء بينهم» در قرآن به معنى ريشه كنى اين ستيزه گريها است. شما در اين روزهاى پرشكوه و در مناسك گوناگون حج، مسلمانان را از همه جا و از مذاهب گوناگون، مى بينيد كه گرد يك خانه ميگردند؛ به سوى يك كعبه نماز ميگزارند؛ نماد

ص: 223

شيطانِ رجيم را با هم سنگباران ميكنند؛ در نماد قربانى كردن تمنيّات و هوسهاى نفسانى به يك گونه رفتار ميكنند؛ در ميعاد عرفات و مشعر در كنار يكديگر به تضرع ميپردازند .. مذاهب اسلامى در اصلى ترين و بيشترين فرائض و احكام و عقايد، به همين اندازه به يكديگر نزديك اند. با اين حال، چرا بايد تعصبها و پيشداوريها ميان آنان آتش افروزى كند و دست خيانتكار دشمن، به اين آتش خانمانسوز دامن بزند. امروز كسانى با كوته بينى و بى خِردى، به بهانه هاى واهى، جماعت بزرگى از مسلمانان را مشرك ميشمارند و حتى خون آنان را مباح ميدانند. اينها چه بدانند و چه ندانند، در خدمت شرك و كفر و استكبارند. چه بسا كسانيكه احترام به بارگاه پيامبر اعظمصلى الله عليه وآله و اولياء و ائمه دين عليهم السلام را كه تكريم دين و ديندارى است، شرك و كفر ناميدند اما خود در خدمت درگاه كافران و ستمگران درآمدند و به هدفهاى پليد آنان كمك كردند.

عالمان راستين و روشنفكران متعهد و زمامدارانصادق بايد با اينگونه پديده هاى خطرناك مبارزه كنند.

وحدت و انسجام اسلامى امروز يك فريضه ى حتمى است كه با همكارى خردمندان و دلسوزان ميتواند راه هاى عملى آن پيموده شود.

اين دو ركن عزت، يعنى از سوئى مرزبندى و جبهه گيرى مقتدرانه در برابر استكبار، و از سوئى تراحم و همگرائى و برادرى ميان مسلمانان، آنگاه كه با ركن سوم، يعنى خشوع و تعبد در برابر پروردگار همراه شود، امت اسلامى در راهى كه مسلمينصدر اسلام را به اوج عظمت و عزت رسانيد، پى درپى به پيش خواهد رفت و ملتهاى مسلمان از عقب ماندگى حقارتبارى كه در قرنهاى اخير بر آنان تحميل شده نجات خواهنديافت. طليعه ى اين حركت بزرگ آغاز شده و امواج بيدارى در همه جاى دنياى اسلام كمابيش به حركت درآمده است. رسانه ها و تبليغات دشمن و عواملش ميكوشند هر جنبش آزاديخواهانه و عدالت طلب را در هر نقطه ى جهان اسلام به ايران يا به شيعى گرى نسبت دهند، و ايران اسلامى را كه نخستين پرچمدار پيروز بيدارى اسلامى است، مسئول ضرباتى بدانندكه از سوى غيرتمندان كشورهاى مسلمان در عرصه ى

ص: 224

سياست يا فرهنگ بر آنان وارد ميشود. آنان حماسه ى بى نظير حزب الله در جنگ 33 روزه، ايستادگى مدبرانه ى ملت عراق كه به تشكيل مجلس و دولتى نادلبخواه اشغالگران منتهى شد،صبر و استقامت اعجاب انگيز دولت قانونى فلسطين و ملت فداكار آن و بسيارى از آيات تجديد حيات اسلام در كشورهاى مسلمان را، با تهمتهائى همچون ايرانيگرى يا شيعيگرى متهم ميسازند تا حمايت يكپارچه ى دنياى اسلام را دچار محذور كنند. ولى اين ترفند نخواهد توانست با سنت الهى كه پيروزى مجاهدان فى سبيل الله و نصرت دهندگان دين خدا است، پنجه درافكند.

آينده از آن امت اسلامى است، و يكايك ما ميتوانيم به سهم خود و بقدر توان و ظرفيت و مسئوليت خود، آن آينده را نزديكتر سازيم.

مراسم حج، براى شما حج گزارانِ نيكبخت، فرصت بزرگى است تا خود را بيش از گذشته آماده ى اداى اين دين كنيد.

اميد است توفيق الهى و دعاى حضرت مهدى موعود عجل الله له الفرج، شما را در اين هدف بزرگ يارى دهد.

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

السيدعلى الحسينى الخامنه ئى

4 ذى الحجه 1428 هجرى 24 آذر 1386

گفتنى است كه اين پيام به زبان هاى مختلف ترجمه و در اختيار حجاج قرار گرفت؛ از جمله به زبان هاى انگليسى، عربى، فرانسوى، تركى، اردو، بنگالى، اسپانيايى و ....

حاشيه هاى مراسم برائت

- زائران ايرانى درصحراى عرفات در حالى كه لباس هاى سفيدرنگ احرام به تن داشتند از ابتداىصبح روز جمعه (روز عرفه) در قالب كاروان هاى منظم به سوى چادرهاى بعثه مقام معظم رهبرى حركت كردند. چادرهاى بعثه جمهورى اسلامى

ص: 225

ايران، با تابلو بزرگى منقش به پرچم جمهورى اسلامى ايران از ساير چادرها متمايز شده بود.

- زائران در حالى كهصدها پرچم كوچك و بزرگ با نوشتارهاى فارسى، انگليسى وعربى «مرگ براسرائيل»، «مرگ برآمريكا» و «ياايها المسلمون اتحدوا اتحدوا» در دست داشتند، واردچادرهاى بعثه مقام معظم رهبرى شدند و در جايگاه هاى خود قرار گرفتند.

- در بين زائران شركت كننده در مراسم برائت از مشركين، حضور جانبازان انقلاب اسلامى كه درصفوف اوليه جمعيت حضور داشتند، شكوه خاصى به مراسم برائت از مشركين داده بود.

- دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران كه امسال در مراسم حج تمتع حضور داشت، از مكه به طرف عرفات حركت كرده بود تا در مراسم برائت از مشركين حضور يابد، اما به علت ترافيك شديد، به اين مراسم نرسيد.

- در بين زائران شركت كننده در مراسم، شمارى از زائران خارجى كه درصحراى عرفات حضور داشتند نيز مشاهده مى شدند.

- ده ها بلندگو، مراسم برائت از مشركين را در محوطهصحراى عرفات پخش مى كرد و زائران از طريق بلندگوها مراسم را دنبال مى كردند.

- به هنگام قرائت پيام مقام معظم رهبرى توسط آيت الله رى شهرى سرپرست زائران ايرانى، جمعيت شركت كننده در مراسم، سراپا گوش بودند و فرازهاى مهم پيام را با فرياد الله اكبر تأييد مى كردند.

- زنان ايرانى نيز در حالى كه چادرهاى سفيد احرام به تن داشتند، به طور گسترده در اين مراسم شركت كرده بودند.

- پيام مقام معظم رهبرى از قبل به يازده زبان مختلف ترجمه و تكثير و همزمان در كاروان هاى مختلف بين زائران خارجى توزيع شد و براى رؤساى بعثه هاى شركت كننده در مراسم حج امسال ارسال گرديد.

- رسانه هاى همگانى خارجى نيز از جمله دريافت كنندگان پيام مقام معظم رهبرى بودند.

ص: 226

- برنامه برائت از مشركين زائران ايرانى به طور مستقيم از شبكه هاى مختلف تلويزيونى داخلى و خارجى ايران براى مخاطبان خارجى پخش شد.

- همزمان با برگزارى مراسم برائت از مشركين، بالگردهاى عربستان سعودى به طور مستمر بر فراز محل برگزارى مراسم و آسمان عرفات پرواز مى كردند.

- زائران ايرانى و خارجى شركت كننده در مراسم با ده ها دستگاه دوربين عكاسى و فيلمبردارى ازصحنه هاى زيباى اين مراسم عكس و فيلم تهيه كردند.

- آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى از استقبال گسترده حجاج بيت الله الحرام در مراسم برائت از مشركين تشكر كرد.

- در مراسم امروز، اعضاى بعثه هاى مراجع تقليد، شخصيت هايى از بعثه هاى كشورهاى خارجى، قائم مقام وزير خارجه، رييس سازمان حج و زيارت و سفير جمهورى اسلامى ايران در عربستان نيز شركت داشتند.

- جايگاه برگزارى مراسم به طرز با شكوهى از شب قبل توسط نيروهاى اجرايى بعثه مقام معظم رهبرى زيرصدها چادر نصب شده درصحراى عرفات آماده شده بود.

- تصوير بزرگى با نقش قدس شريف و شعارهاى مرگ بر آمريكا و مرگ بر اسرائيل تزيين شده بود كه خبرنگاران از آن ها عكس و فيلم مى گرفتند.

- در مراسم برائت از مشركان، جمعى از زائران كشورهاى اسلامى نيز در كنار زائران ايرانى شركت داشتند.

- زائران خارجى بيت الله الحرام، پيام حج رهبر معظم انقلاب اسلامى را بسيار مهم و راهگشا براى جهان اسلام دانستند و تأكيد كردند عمل به توصيه هاى آيت الله خامنه اى براى مقابله با اختلاف افكنان و همبستگى بيشتر مسلمانان كليد حل مشكلات كنونى جهان اسلام است.

قرائت دعاى روح بخش عرفه

عصر روز سه شنبه، 27 آذر 86، برابر با نهم ذى حجه، روز عرفه، دعاى نورانى و انسان ساز عرفه با شكوه و معنويت زايدالوصفى در چادر بعثه مقام معظم رهبرى خوانده

ص: 227

شد. پس از مناسك حج، مراسم دعاى عرفه مهم ترين رخداد معنوى حج است كه هر سال برگزار مى گردد و خاطرات سبز بسيارى براى حجاج مى آفريند.

در مراسم امروز، نخست زيارت آل ياسين خوانده شد و سپس زمزمه عرفه آغاز گرديد. اين ترنّم آسمانى، دل ها را به مبدأ هستى و پروردگار عالم پيوند مى دهد و چشم ها را ميزبان اشك شوق مى كند.

با پايان يافتن دعاى عرفه، حجاج خود را آماده اقامه نماز مغرب و عشا كردند و خدمه و كار كنان بعثه و سازمان حج كار برچيدن چادرها و آماده كردن بساط عزيمت به مشعر الحرام را در دستور كار خود قرار دادند. همزمان دوربين هاى عكاسى به كار افتادند تا اين لحظه هاى ماندگار را به تصوير بكشند. زائران خانه خدا يك شبانه روز را درصحراى عرفات سپرى كرده و با استفاده از اين فرصت بى بديل با خداى خويش به راز ونياز پرداخته و دل هايشان را مصفا كردند. اكنون زمان جدا شدن از اينصحراى پر رمز و راز فرا رسيده است.

زائران، عصر عرفه را يكى از بهترين مواقع حج براى گرفتن عكس هاى يادگارى مى دانند تا با تماشاى آن، حضور عظيم و با شكوه دل سپردگان به يگانه خالق هستى در عرفات به ياد آورند و از رهگذر آن دلهايشان راصفا و جلايى دوباره بخشند.

در حاشيه روز عرفه

ديدار رؤساى جمهور ايران و مالديو

دكتر محمود احمدى نژاد عصر سه شنبه پس از برگزارى دعاى عرفه درصحراى عرفات، با رييس جمهور مالديو ديدار و گفت وگو كرد.

رؤساى جمهورى اسلامى ايران و مالديو در اين ديدار بر گسترش روابط دوجانبه تأكيد كردند. دكتر احمدى نژاد همچنين در حاشيه مراسم دعاى عرفه با نخست وزير بنگلادش ديدار كرد.

رييس جمهورى اسلامى ايران و نخست وزير بنگلادش در اين ديدار براى سربلندى و پيشرفت بيش از پيش ملت ها و دولت هاى دو كشور آرزوى موفقيت كردند.

ص:228

مشعر الحرام

با غروب آفتاب، زائران خانه خدا در كنار يكديگر بهصف مى ايستند تا با دل هاى مالامال از نور ومعنويت، نماز جماعت را اقامه كنند. پس از سجده به پيشگاه حضرت حق، بساط شام زودهنگام گسترده مى شود و زائران هر يك باصرف غذايى اندك، پياده و سواره رو به سوى وادى ديگرى به نام مزدلفه يا مشعرالحرام مى گذارند تا مرحله ديگرى از حج تمتع را با انجام دومين وقوف خود به انجام برسانند.

رساندن حجاج به اتوبوسهايى كه هر يك از كاروان ها براى اين منظور در نظر گرفته اند، يكى از دشوارترين اقداماتى است كه بر دوش مديران و مسؤولان كاروان ها سنگينى مى كند. بيشترين دغدغه آن ها به اين امر مربوط مى شود كه هيچ زايرى از كاروان جدا نماند و همه آن ها بتوانند در زمان وقوف كه حد فاصل زمانى بين اذانصبح تا طلوع آفتاب است در منطقه بسته و پر ازدحام مزدلفه حضور داشته باشند.

صحراى شلوغ عرفات در كوته زمانى، خالى از جمعيت مى شود و زائران در مسير تازه اى از سير الى الله قرار مى گيرند.

آرامش و دلگرمى نصيب كاروان هايى مى شود كه توانسته اند زائران خود را به سرعت به سمت مشعرالحرام حركت دهند، تأخير در اين امر با مشكلات بعدى همراه است. آن ها كه سرعت عمل بيشترى از خود نشان دهند، در اولين ساعات شب وارد منطقه مزدلفه مى شوند و در جا و مكانى مناسب بساط بيتوته خود را مى گسترانند، به عبادت خدا مشغول مى شوند، به جمع كردن سنگريزه براى هجوم بى امان به نمادهاى شيطان در روز بعد يعنى عيد قربان مى پردازند و با اندكى استراحت، از اذانصبح به نيت وقوف مبادرت مى كنند و پس از اقامه نماز و راز و نياز با معبود خويش به انتظار طلوع آفتاب مى نشينند.

كاروان هايى كه در اين امر تعلل ورزند و از سرعت عمل لازم براى انتقال زائران به مزدلفه برخوردار نباشند، هم خود دچار مشكل مى شوند و هم زائران را به تشويش خاطر و اضطراب مبتلا مى كنند؛ زيرا تأخير در حركت از عرفات به سوى مزدلفه باعث گرفتار شدن زائران درصفوف فشرده خودروهايى مى شود كه از همه سو به سمت اين

ص: 229

منطقه حركت كرده اند و مشاهده شده است كه برخى از كاروان ها تا ساعاتى پس از نيمه شب وارد مزدلفه شده اند.

پس از غروب آفتاب در روز نهم ذى حجه،صحنه زيبايى از حركت انسان هاى مصمم و با ايمان در منطقه حائل بين عرفات و مزدلفه، پديدار مى شود. خيل عظيم جمعيتى را مى توان مشاهده كرد كه با لباس سفيد احرام و در تاريكى شب، با پاى پياده بسوى مشعرالحرام به حركت در آمده اند. گفته مى شود كه اين جمعيت عظيم، دربرگيرنده نيمى از حج گزاران است كه بر اساس يك سنت ديرينه، به پياده روى از «طريق المشاه» يا پياده روها مى پردازند.

اين اقدام به ندرت در ميان ايرانيان ديده شده است، هرچند امسال شمارى از افراد كه عموماً شامل جوانان كاروان ها مى شدند، اين مسير را پياده طى كردند.

جمعيت به هم فشرده زائران به تدريج وارد مزدلفه مى شود و مع الأسف به دليل آنكه بسيارى از حجاج در مسير پياده روها مى نشينند، مسير آمد و شد به مرور سخت تر و با كندى بيشترصورت مى گيرد. اين سال ها، مشعر نيز امكانات نسبتاً خوبى دارد و دستشويى هاى فراوان آن، سبب شده است تا محيط از آلودگى هايى كه در سال هاى قبل وجود داشت، پاك بماند.

ص:230

بيست وهشت آذر/ دهم ذيحجه

اشاره

حجاج بيت الله الحرام، دروقوفى اختيارى، حضور معنادار خويش را در مشعر به ثبت مى رسانند و با تابش اولين اشعه خورشيد، از اين منطقه خارج مى شوند و با گذر از مسير 5/ 2 كيلومترى مشعر، به وادى (كم عرض) محسِّر رسيده و از آنجا به منا وارد مى شوند. ابتداى عرفات، انتهاى عرفات، ابتداى مزدلفه، انتهاى مزدلفه و ابتداى منا با تابلوهاى بزرگى مشخص شده است. به كاروان هاى ايرانى توصيه شده تا زنان و افراد ضعيف يا بيمار را شب هنگام از عرفات به طور مستقيم به سمت جمرات ببرند تا آن ها جمره عقبه را رمى كرده و زودتر و پيش از شلوغىِ منا، در كاروان ها مستقر شوند. به طور معمول، اين كار منظمصورت مى گيرد. ساير حجاج نيز پس از رسيدن به منا، در چادرهاى مشخص مستقر مى شوند تا پس ازصرفصبحانه، آماده حركت به سمت جمرات براى رمى نمادهاى شياطين كوچك، ميانى و بزرگ شوند.

«منا» به معنى «آرزو» نام دره طولانى و وسيعى است كه درادامه مشعرالحرام واقع است و از آن، با عنوان سرزمين آرزوها ياد مى شود.

مى گويند در اين مكان از حضرت آدم (ع)، آن زمان كه از بهشت بر زمين آمد، از آرزوهايش سؤال شد و از همين رو اين سرزمين را «منا» مى نامند.

برخى، اين سرزمين را مكان بهره گيرى حاجيان از مناسك حج و دستيابى به

ص: 231

آمال و آرزوهايى مى دانند، كه براى كسب آن ها، زحمت سفر حج را بر خود هموار كرده اند.

روزى كه زائران به منا وارد مى شوند عيد قربان است و بر اين اساس برخى از زائران در مسير حركت به سوى منا ذكر عيد را زمزمه مى كنند؛ «الله اكبر و لله الحمد و له الشكر و له الحمد على ما هَدانَا ....»

سرزمين منا پوشيده از خيمه هاى سفيد رنگ نسوزى است كه در رديف هاى منظم كنار هم قرار دارند و زائران در مدت اقامت در اين سرزمين بايد تا سه شب در آن ها بيتوته كنند.

حدود يكصد هزار خيمه سراسر دره اى را كه از هر دو طرف به كوه هاى سخت وصعب العبور ختم مى شود، پوشانده است. اين منطقه حدود 4 كيلومتر طول دارد و در دوران قبل از اسلام از مراكز مهم تجارى و بازرگانى در منطقه مكه بوده است.

زائران درصفى چندين كيلومترى، فاصله بين مشعر و منا را طى مى كنند و حضور دستفروشان و عبور همزمان اتوبوس و انواع خودرو در مسيرى كه پياده ها هم از آن عبور مى كنند، كار رفتن را بسيار مشكل مى كند.

وقتى زائران وارد منا مى شوند مسيرهاى سواره و پياده نسبتا باز شده و تابلوهاى راهنما، زائران هر كشور را به خيمه گاه خودشان هدايت مى كند.

زائران عجله دارند تا با استقرار در خيمه خود و بر زمين نهادن وسايل همراه، هرچه سريعتر مسئوليت خود را در انجام «رمى جمرات» به نتيجه برسانند.

جمرات در گذشته سه ستون سنگى، هريك به ارتفاع حدود 8 متر بوده در تغييرات اخير كه در قالب يك پروژه بزرگ در دست اجراست، هريك از جمرات به ديوارى به طول حدود 15 و ارتفاع 10 متر با قوس مختصر به طرف بيرون ساخته شده و عمل رمى از هر دو طرف انجام مى گيرد.

اين سه ديواره كه با فاصله اى از هم قرار دارند، سه نماد از شيطان هستند. هنگامى كه حضرت ابراهيم (ع) به فرمان خداوند فرزندش اسماعيل را به قربانگاه

ص: 232

مى برد، در اين سه منطقه، شيطان وسوسه گر را با پرتاب سنگ از خود دور كرد.

امروزه حاجيان به اين سه نماد شيطان با ترتيب معين و به نشانه انزجار از ابليس، در چند مرحله سنگ پرتاب مى كنند كه اين عمل يكى از واجبات حج است.

در اولين مرحله از رمى جمرات، كه در نخستين روز از وقوف در منا انجام مى شود، زائران به آخرين ستون يا «جمره عقبه» كه به آن «جمره كبرى» نيز گفته مى شود، هفت سنگ مى زنند.

سنگ ها بايد در اندازه تقريبى يك بند انگشت بوده و از منطقه حرم؛ يعنى از حريم مكه يا از سرزمين مشعر جمع آورى شوند.

در روز عيد قربان زائران كه بتدريج بر شمار آن ها افزوده مى شود، براى «رمى جمره» مسير بين چادرهاى محل اسكان و جمرات را طى مى كنند و در منطقه انتهايى منا كه جمرات در آن ها قرار دارد، حضور يكبارهصدها هزار زائر احرام بسته،صحنه هاى شورانگيزى را بوجود مى آورد.

محل رمى جمرات از جمله قسمت هاى پر ازدحام است كه افراد پير و كم توان براى حضور در آن مشكلاتى را تحمل مى كنند با اين حال پروژه بزرگ پل جمرات كه هنوز در دست انجام است و بخشى از آن به اتمام رسيده، در كاهش فشار تا حدى مؤثر بوده است.

در اين طرح، چهار طبقه بلند محوطه جمرات را در برگرفته و با پل هاى شيب دار كه از كناره ها به طبقات وصل مى شود به زائران امكان مى دهد در هرطبقه نماد شيطان را سنگ بزنند و از طريق مسيرهاى برگشت از منطقه خارج شوند.

دو طبقه از اين مجموعه در حج سال 86 مورد بهره بردارى قرار گرفته است، با اين حال فشردگى جمعيت در طبقه هم كف بسيار زياد به نظر مى رسد.

انبوهى از كفش هاى زائرانى كه در زير فشار و درهم ريختگى قرار گرفته بودند، در شعاع چند ده مترى ريخته بود و در ميان آنان حوله هاى احرام و برخى وسايل زائران نيز ديده مى شد. اينصحنه ها در هر سال تكرار مى شود و چنين به نظر مى رسد كه گريزى از آن نيست.

ص: 233

در حج سال 86 به لطف الهى و برخلاف سالهاى گذشته، خبرى از كشته شدن افراد در اين مكان گزارش نشد، در حاليكه در سال هاى پيش از آن، بعضا تعدادى از زائران به خصوص زائران آسياى جنوب شرقى كه جثه كوچكترى دارند در زير دست و پا و فشار جمعيت كشته مى شدند.

زائرانى كه پس از رمى جمره عقبه در روز عيد قربان به خيمه هاى خود باز مى گردند، درصدد انجام ذبح گوسفند بر مى آيند. اين امر در بسيارى از كاروان هاى ايرانى به افرادى خاص سپرده شده و آن ها به نيابت از حجاج، اقدام به ذبح گوسفندان مى كنند.

پس از انجام عمل ذبح، «حلق» به معنى تراشيدن كامل موى سر (براى مردان) انجام مى شود. برخى نيز بر اساس فتاوى مراجع تقليد خود به «تقصير» به معناى كوتاه كردن قسمتى از موى سر يا ناخن بسنده مى كنند و با اين عمل، زائران مى توانند از لباس احرام خارج شوند و اين درحالى است كه برخى از اعمال نظير تماس با زن و بوى خوش همچنان بر آن ها حرام است.

زائران پس از اين مرحله از احرام خارج شده و «حاجى» يا «حاجيه» مى شوند و اين موهبت را به يكديگر تبريك مى گويند.

حجاج روز عيدقربان را به شب رسانده و حداقل تا نيمه شب در منا بيتوته مى كنند و در روز بعد، در فاصله طلوع تا غروب خورشيد مجدداً رمى جمرات را اين بار با سنگ زدن به هريك از سه نماد شيطان انجام مى دهند.

در اين مرحله به هريك از نمادهاى سه گانه شيطان هفت سنگ زده مى شود.

يك شب بعد هم كه به روز 12 ذى الحجه منتهى مى شود، بيتوته دوم حجاج در منا انجام مى شود و روز بعد، عمل رمى جمرات را مجدداً با سنگ زدن به نمادهاى سه گانه شياطين تكرار مى كنند.

از ظهر روز 12 ذى الحجه، حجاجى كه اعمال خود را انجام داده اند به مكه عزيمت مى كنند و ادامه اعمال حج در مكه برگزار مى شود.

حجاجى كه در روز دوازدهم اعمال خود را كامل نمى كنند يك شب ديگر

ص: 234

هم بيتوته كرده و رمى جمرات سه گانه را در روز بعد از آن انجام مى دهند.

چادرهاى ايرانى بيش از 5/ 1 كيلومتر تا جمرات فاصله دارد و حجاج حدود يك ساعت براى رسيدن به محدوده جمرات راهپيمايى مى كنند. شمارى از حجاج كه با روال كار آشنا هستند، به طور مستقيم از مشعر به سمت جمرات مى روند تا اين بخش از اعمال حج، يعنى رمى نمادهاى شيطان را به انجام برسانند.

در بسيارى از نقاط منا، دست فروش ها بساط كسب و كار خود را مى گسترانند و كثرت آن ها، موجب مشكلاتى براى آمد و شد زائران مى شود.

اين امر به قدرى دشوارى پديد آورده كه در حج سال 86 مؤسسات مطوّفى به طور جدّى از دولت سعودى خواسته اند تا با ضبط بساط اين افراد، از دشوارى هاى رفت و آمد حجاج كاسته شود.

117 هزار متر مربع از منطقه منا در اختيار حجاج ايرانى قرار دارد. در اين محدوده 7200 چادر هريك با مساحت 16 متر مربع به حجاج ايرانى اختصاص داده مى شود كه در هر چادر به طور ميانگين 5/ 13 نفر ساكن مى شوند؛ يعنى به طور متوسط هرحاجىِ ايرانى 2/ 1 متر مربع فضا در اختيار دارد. ...

يكى از مهمترين عللى كه دولت عربستان سعودى براى اعزام زائران به حج محدوديت قائل شده، محدوديّت فضاى منطقه منا است. چادرهاى منا به برق و كولر مجهز هستند. در محوطه هم دستشويى و حمام به اندازه كافى پيش بينى شده است.

زائران تا ظهر روز دوازدهم ذى حجه در اين منطقه وقوف دارند و سپس براى انجام اعمال، به سمت مكه حركت مى كنند. يكى از مهمترين توصيه ها به زائران و حجاج ايرانى اين است كه در مشاعر، رعايت بهداشت شخصى و اجتماعى را فراموش نكنند. زائران همچنين بايد در نظر داشته باشند كه نظافت چادر و اطراف آن را با دقت رعايت كنند. هنگام حلق يا تقصير، كه روز دهم ذى حجه انجام مى شود موهاى تراشيده شده را در محل هاى فاضلاب نريزند و از آلوده شدن محيط زندگى خود و ديگران بپرهيزند.

در حج سال 86، روز چهارشنبه برابر با بيست و هشتم آذرماه به عنوان روز

ص: 235

دهم ذى حجه (به افق عربستان)، عيد قربان اعلام شد. گفته مى شود كه در حج امسال شبهه زيادى نسبت به درست بودن اعلام ماه ذيحجه از سوى دولت عربستان وجود داشت و به همين دليل عيد قربان در عربستان دو روز زودتر از ايران بود.

حلقه هاى گفت وگو و دعا و نمازهاى مستحبى از رايج ترين برنامه هاى حاجيان در ايام وقوف در منا است. بعثه مقام معظم رهبرى نيز برنامه هاى عبادى خاصى را نيز به اجرا مى گذارد كه مانند هميشه با استقبال زائران ايرانى و ديگر كشورهاى اسلامى مواجه مى شود.

رييس ستاد منا در بعثه مقام معظم رهبرى اعلام كرد كه 90 درصد زائران ايرانى خانه خدا، روز چهارشنبه، همزمان با عيد سعيد قربان موفق به انجام قربانى شدند.

حميد حبيبى تنها، گفت: كار ذبح قربانى زائران ايرانى از بامداد روز چهارشنبه آغاز شد و با وجود آمار بالاى زائران تا موقع غروب، ذبح حدود 90 درصد قربانى ها به اتمام رسيد و مابقى در روز پنجشنبه انجام شد.

كسانى كه اعمالشان در روز عيد قربان به اتمام نرسيده باشد در روز بعد از عيد مى توانند كار قربانى و اعمال بعد از آن را انجام دهند.

طبق گفته حميد حبيبى تنها، برنامه وقوف زائران ايرانى در عرفات، مشعر و منا در حج سال 86 بسيار منظم برگزار شد و ستاد منا با استفاده از توان نيروهاى ستادى و كاروان ها توانست كار استقرار كاروان ها را طبق جداول پيش بينى شده به انجام برساند.

وى با اشاره به گلايه برخى از زائران در معطلى زياد در مسير انتقال از مكه به عرفات گفت: ترافيك و راه بندان شديد مسير عامل اين رخداد بود و راهنمايى و رانندگى عربستان نتوانست انضباط ترافيكى لازم را برقرار نمايد.

بر اساس برنامه، پذيرايى يك هزار زائر بالاى 84 سال در مشاعر بر عهده سازمان حج و زيارت بود ولى با بهره گيرى از ظرفيت هيأت پزشكى اين تعداد به دو هزار و 400 نفر رسيد و اين افراد توانستند در وقوف اضطرارى اعمال و مناسك خود

ص: 236

را انجام دهند.

برنامه غذايى زائران در مدت وقوف آنان در مشاعر مقدس نيز با نظر كارشناسان به نحوى تهيه مى شود تا آنان بتوانند اعمال خود را در بهترين شرايط جسمى انجام دهند.

دو آشپزخانه مركزى زائران ايرانى در مكه در ايام تشريق با تمام ظرفيت كار كرده و غذاى زائران را به نحو مناسب تهيه و توزيع مى نمايند.

وقوف در منا براى برخى از حجاج كه اعمالشان كامل نشده تا يك روز تمديد شد.

سخنرانى رييس جمهور در منا

جشن عيد سعيد قربان چهارشنبه شب با حضور رييس جمهورى اسلامى ايران در محل بعثه مقام معظم رهبرى در سرزمين منا برگزارشد. دكتر محمود احمدى نژاد، پس از به جا آوردن اعمال حج در روز عيد قربان، در ميان استقبال زائران ايرانى وارد بعثه مقام معظم رهبرى در منا شد و سخنرانى كرد.

رييس جمهور در اين مراسم كه نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى، جمعى از علما و روحانيون و حجاج ايرانى حضور داشتند، پس از خوشامدگويى آيت الله رى شهرى شروع به سخنرانى كرد. محورهاى سخنرانى ايشان، عبارت بود از جايگاه ولايت و امامت در اسلام، ماجراى دانشگاه كلمبيا و مسئله هسته اى ايران و اهميت اصل برائت در ايام حج.

وى در بخشى از سخنان خود با اشاره به اهداف انقلاب اسلامى، حركت عظيم مردم ايران و ارزش هاى والاى نظام جمهورى اسلامى ايران را منبعث از اتصال به مفهوم امامت و ولايت توصيف كرد. دكتر احمدى نژاد، خنثى شدن توطئه هاى پيچيده دشمنان ملت ايران به رغم سرمايه گذارى عظيم و همچنين اقبال روزافزون ملت هاى جهان به

ص: 237

سمت جمهورى اسلامى ايران را ناشى از امداد و الطاف الهى و توجه و عنايات حضرت ولى عصر [دانست و افزود: رسالت امروز مردم ايران زمينه سازى براى تحقق حكومت عدل الهى است.

احمدى نژاد معناى برائت از مشركين را در جهان معاصر بيزارى ازسياست هاى سلطه گرانه و استكبارى آمريكا و رژيمصهيونيستى خواند و گفت: بيدارى ملت هاى جهان ديگر اجازه پيشبرد اين سياست ها را نخواهد داد. وى به تبيين پيوند ناگسستنى فلسفه حج و امامت پرداخت و گفت: فلسفه اصلى حج برپايى حكومت جهانى عدل است و برگزارى مناسك حج بدون توجه به مفهوم امامت و ولايت اعمالى بى هدف و بى معنا خواهد بود.

وى با اشاره به فراز و نشيب تاريخ و تحول حكومت ها و دولت ها، سير تاريخ را پيشرفت به سمت قله نورانى حاكميت امام عادل دانست وگفت: مديريت جهان هستى به دست امام و ولى الهى است و او واسطه فيض بين حق تعالى و ملت ها است؛ هرچند كه بشر هنوز به مرحله اى از تكامل نرسيده كه بتواند از همه ابعاد وجودى امام بهره ببرد. احمدى نژاد با دوستانه توصيف كردن روابط تهران و رياض، پيام حضورش در حج را تقويت و تحكيم برادرى بين كشورهاى اسلامى و رايزنى درباره مسئوليت سنگين حكومت ها دانست.

رييس جمهور در ادامه سخنان خود برائت از ظلم و بى عدالتى را از لوازم حج دانست و تأكيد كرد كه برائت مختص يك روز و يك حج نيست. وى موفقيت جمهورى اسلامى ايران را در زمينه مسائل هسته اى نشانه اى از عنايات الهى و توجهات حضرت ولى عصر [دانست. احمدى نژاد همچنين به تبيين پيوند ناگسستنى فلسفه حج با امامت پرداخت و گفت: فلسفه اصلى حج، برپايى حكومت جهانى عدل است و برگزارى مناسك حج بدون توجه به مفهوم امامت و ولايت اعمالى بى هدف و بى معنا خواهد بود. وى به مديران و روحانيون كاروان ها توصيه كرد لحظه اى را براى تقويت

ص: 238

ارتباط زائران با خداوند و امام عصر [از دست ندهند.

رييس جمهور در بخشى از سخنان خود به مناسبات حسنه ايران و عربستان اشاره كرد و يكى از جنبه هاى سفر كنونى خود را تأكيدى بر روابط نزديك دو كشور در كمك به حل مشكلات جهان اسلام دانست.

وى در پايان با تأكيد بر عدالت طلبى وصلح دوستى ملت ايران گفت: شعار امروز ملت ايران وحدت و انسجام و همدلى است و مردم ما پشت سر رهبر عزيز خود تا تحقق همه آرمان هاى الهى ايستاده و لحظه اىصحنه را به نفع قدرت هاى ظالم ترك نخواهد كرد.

توزيع پيام حج رهبر معظم انقلاب در قاره آفريقا

پيام مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى به مناسبت كنگره عظيم حج به همت رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در كنيا به زبان هاى انگليسى و سواحلى در مساجد اين كشور توزيع شد.

«على باقرى» رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در كنيا گفت: توزيع اين پيام از روز عيد قربان در مساجد اهل تسنن كنيا همچون مسجد «امتياز»، «تومانى» و «روروتا» و مسجد شيعيان اين كشور نظير مسجد «جعفرى» نايروبى و مسجد اميرالمؤمنين «لامو» آغاز شده است و طى روزهاى آينده نيز ادامه دارد.

باقرى با اشاره به توزيع اين پيام هم زمان با عيد غديرخم افزود: مسئولان رايزنى جمهورى اسلامى ايران به مناسبت گرامى داشت عيد غديرخم اين پيام را در ميان مسلمانان حاضر در مراسم جشن غدير ديگر مساجد كنيا نيز توزيع خواهندكرد.

وى در پايان تصريح كرد: پيام مقام معظم رهبرى طى روزهاى آينده در فصلنامه «گايد» رايزنى جمهورى اسلامى ايران در كنيا و در روزنامه هاى كثيرالانتشار اين كشور به زبان انگليسى چاپ و منتشرخواهد شد.

ص:239

بازتاب پيام رهبر معظم انقلاب در مطبوعات عربى

پيام حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى به حجاج خانه خدا به مناسبت روز برائت از مشركين درمطبوعات عربى بازتاب گسترده اى يافت.

روزنامه الأيام بخش هايى از پيام مقام معظم رهبرى را منعكس كرد و نوشت: آيت الله خامنه اى بادعوت از مسلمانان براى متحد كردنصفوف خود و تشكيل يك جبهه اسلامى واحد در مقابله با دشمنان امت كه براى ايجاد تفرقه بين مسلمانان تلاش مى كنند، از آنان خواست براى دستيابى به ابزارهاى قدرت تلاش كنند تا بتوانند ازخود دفاع كرده و از منافع و اهداف خودخواهانه براى خنثى كردن توطئه هاى دشمنان چشم پوشى كنند.

اين روزنامه در ادامه خبر خود همچنين به درخواست مقام معظم رهبرى از مسلمانان جهت بهره بردارى از فرصت ها با استعانت از ياد خدا و توسل به آن و عزم راسخ مبتنى برصداقت، استقامت در كار و انديشه با هدف ايستادگى و تلاش در راه خدا، اشاره كرده است.

ديدار زائران جانباز با رييس جمهور

دكتر محمود احمدى نژاد رييس جمهور كشورمان، در ديدار كوتاهى با جانبازان انقلاب اسلامى در چادرهاى منا از آنان به عنوان اسطوره هاى مقاومت، ايثار و فداكارى ياد كرد كه امنيت موجود كشور مديون ايثارگرى هاى آنان و شهدا است.

همچنين آيت الله رى شهرى امروز از امكانات جديد وسايل نقليه ويژه انتقال جانبازان كه به تازگى ازسوى سازمان حج و زيارت در اختيار آنان قرار گرفته است، ديدن كرد.

ص:240

سفر رييس جمهورى اسلامى ايران به حج از ديدگاه مطبوعات ايتاليا

روزنامه لارپوبليكا در مطلبى باعنوان «احمدى نژاد در زيارت» نوشت: احمدى نژاد رييس جمهور ايران براى زيارت به مكه [مكرمه رفت. اين روزنامه ايتاليايى روز چهارشنبه افزود: احمدى نژاد با لباس سنتى سفيد رنگ (احرام) در مقابل چشمان مراقب دوربين ها داخلصف زائرين شد. زيارت [مناسك حج رييس جمهور ايران، از ديروز آغاز شد.

روزنامه ايل سوله نيز باعنوان «احمدى نژاد در زيارت مكه» نوشت: حج، زيارت سنتى مسلمانان در مكه است و عيد قربان امسال يك شركت كننده استثنايى داشت: محمود احمدى نژاد رييس جمهور ايران به دعوت عبدالله شاه عربستان براى زيارت مكه به اين كشور سفر كرده است. احمدى نژاد با لباس سنتى سفيد رنگ به يك و نيم ميليون زائر (خانه خدا) ملحق شد.

ص:241

بيست ونهم آذر/ يازدهم ذى حجه

انجام دومين مرحله از رمى جمرات

حجاج كشورهاى مختلف روز پنجشنبه و همزمان با يازدهم ذى الحجه، مرحله دوم از «رمى جمرات» را به انجام رساندند.

روز پنجشنبه در حالى كه بخش عمده اى از حجاج كشورهاى مختلف جهان از احرام خارج شده و لباسهاى معمولى به تن داشتند، از اولين ساعات پس از طلوع آفتاب از خيمه گاهها به سمت پل هاى جمرات روان شدند تا با رمى جمرات سه گانه، بيزارى خود را از شياطين ابراز كنند.

در مسيرهاى منتهى به پل جمرات، محلى كه درآن نمادهاى شيطان سنگباران مى شود، انبوه جمعيت حجاج ازصبح امروز عمدتا در قالب گروهها و كاروان هايى كه هريك علامت خاصى را دارد، در مسيرهاى رفت و برگشت در حركت بودند.

با بهره بردارى از طبقه دوم پل جمرات كه در قالب يك پروژه بزرگ در دست انجام است و قرار است تا چهار طبقه برسد، ازدحام حجاج در رمى جمرات تا حدودى نسبت به سالهاى گذشته كاسته شده است اما با اين حال انجام عمل رمى جمرات براى حجاج كم توان و مسن به دليل تراكم و فشردگى جمعيت، نسبتا مشكل است.

مديران كاروان هاى ايرانى تلاش مى كنند با انجام برنامه ريزى مناسب، حجاج و بخصوص حجاج كم توان و بانوان را در مناسبترين ساعات كه از تراكم جمعيت تا

ص: 242

حدى كاسته مى شود، به محل جمرات هدايت كنند.

حجاج، پنجشنبه شب نيز براى دومين شب متوالى در منا بيتوته كرده و فردا انجام عمل رمى جمرات را با سنگ زدن به نمادهاى سه گانه شياطين تكرار خواهند كرد.

از ظهر روز 12 ذى الحجه، حجاجى كه اعمال خود را انجام داده اند به مكه عزيمت مى كنند و ادامه اعمال حج را در مكه به جاى مى آورند.

ميثاق برادرى ميان كاروان هاى شيعه و سنى در سرزمين منا

همايش روحانيون و مديران كاروان هاى شيعه و اهل سنت استان گلستان با حضور ميهمانان چادرهاى مجاور زائران گلستان روز 11 ذى حجه در منا برگزار شد. زائران و مديران استان گلستان قبل از سفر عهد كرده بودند كه در سرزمين مقدس منا ميثاق بندگى خدا و برادرى شيعه و سنى را تجديد نمايند.

در اين گردهمايى، حجت الاسلام و المسلمين نمازى شاهرودى و حجت الاسلام و المسلمين زمانى حضور يافته و سخنرانى كردند. ديگر سخنرانان جلسه امام جمعه على آباد كتول و همچنين مهدى شيخى مدير حج و زيارت گلستان بودند. در پايان براى احياى سنت يتيم نوازى، يك هزار يتيم تحت حمايت زائران شيعه و سنى گلستان قرار گرفتند.

برگزارى مراسم يادمان خادمان «ضيوف الرحمان» در منا

مراسم يادمان خادمان ضيوف الرحمان پنجشنبه شب، بيست ونهم آذرماه با حضور زائران ايرانى در سرزمين منا در بعثه مقام معظم رهبرى برگزار شد. در اين مراسم كه همزمان با چهلمين روز درگذشت مرحوم حجت الاسلام و المسلمين على ادبى از روحانيون كاروان هاى حج برگزار شد، حاضران ياد و خاطره روحانيون و دست اندركاران كاروان هاى حج را كه در يكسال گذشته از دنيا رفته اند، گرامى داشتند.

حجت الاسلام و المسلمينصديقى در اين آيين كه آيت الله محمدى رى شهرى،

ص: 243

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى نيز حضور داشت، از خدمات و تلاش هاى روحانيون، مديران و دست اندركاران كاروان هاى حج قدردانى كرد و گفت: روحانيون و خادمان كاروان هاى بيت الله الحرام در ثواب اعمال زائران و حجاج خانه خدا شريك هستند. وى با اشاره به اينكه زائران خانه خدا آخرين شب از بيتوته در سرزمين مقدس منا را سپرى مى كنند، گفت: سفر حج سفرى عبادى است و در آن سير و هجرت به سوى پروردگار در مكانى پر راز و رمز است كه با گذشت اين مرحله رو به پايان خواهد بود و زائران بايد از نتايجى كه در اين سفر كسب كرده اند، آگاه باشند.

وى با استناد به آيات قرآن كريم، با بيان اينكه توفيق تقوا از نتايج حج است، اظهار داشت: خداوند در ايام حج همه مردم را جمع مى كند تا در پرتو تقوا دل ها به يكديگر نزديك شود، و اگر تقوا نباشد در حج چيز ديگرى باقى نخواهد ماند.

وى همچنين ازبين رفتن ناسازگارى ها، جدال و فسق را از نتايج به جا آوردن حج عنوان كرد و گفت: مسلمانان در سفر معنوى حج دست دوستى به يكديگر مى دهند و به همديگر محبت مى كنند.صديقى همچنين با اشاره به اينكه در پايان سفر حج پرونده انسان ها از نو نوشته مى شود، گفت پيوند دوباره و آشتى با پرودگار از ديگر نتايج معنوى سفر حج است.

ديدار دكتر احمدى نژاد با ملك عبدالله و تأكيد برگسترش روابط ايران و عربستان

رييس جمهور در حاشيه انجام مناسك حج و در دومين روز وقوف درصحراى مقدس منا، با ملك عبدالله پادشاه عربستان ديدار و گفت وگو كرد. در اين ديدار كه در محل قصرالضيافه منا برگزار شد و بيش از يك ساعت طول كشيد، رييس جمهورى اسلامى ايران و پادشاه عربستان، همكارى بيشتر و تقويت روابط تهران- رياض را به عنوان دو قطب جهان اسلام، مانع دستيابى دشمنان به تفرقه ميان امت اسلامى خواندند.

احمدى نژاد در اين ملاقات با اشاره به توسعه مسجدالحرام، آمادگى جمهورى اسلامى ايران را براى ارائه خدمات فنى- مهندسى در اين زمينه اعلام كرد كه مورد

ص: 244

استقبال ملك عبدالله پادشاه عربستان قرار گرفت.

رييس جمهورى اسلامى ايران و پادشاه عربستان همچنين بر ضرورت ادامه همكارى هاى دو كشور در چارچوب سازمان هاى منطقه اى و بين المللى نظير اوپك و شوراى همكارى خليج فارس تأكيد كردند.

پادشاه عربستان، حضور احمدى نژاد را در اجلاس سران شوراى همكارى خليج فارس در دوحه قطر، گام نخست و مهمى در جهت توسعه همكارى هاى منطقه اى خواند.

در اين ديدار آخرين تحولات منطقه و اوضاع عراق و لبنان مورد بررسى مقام هاى بلند پايه تهران و رياض قرار گرفت.

رييس جمهور همچنين از پادشاه عربستان براى ديدار رسمى از جمهورى اسلامى ايران دعوت كرد.

گفتنى است كه رييس سازمان حج و زيارت خبر داد در ديدار رييس جمهور ايران با پادشاه عربستان، مسائل كلان و اجرايى، طرح توسعه فضاهاى اطراف مسجدالحرام و اعلام آمادگى ايران براى همكارى در اين طرح، ضرورت افزايش سهميه حجاج ايرانى و انتظار بلندمدت براى حج مطرح شدند.

امانت دارى دو زائر نيشابورى

دو زائر نيشابورى يك كيف پول، حاوى ميليون تومان و مقدارى جواهر را در محل رمى جمرات در منا پيدا كرده، بهصاحبش برگرداندند. يابندگان كيف (عليرضا و محمدرضا مقيم) با هماهنگى واحد پشتيبانى رفاه و حوادث اشياى گمشده ستاد حج در منا، از طريق شماره آخرين تماس هاى تلفن همراهصاحب كيف كه جزو محتويات آن بود، موفق به يافتنصاحب آن شدند و ظهر روز پنجشنبه (29/ 9/ 86) بهصاحبش تحويل دادند.

ص:245

كم ترين حادثه براى حجاج ايرانى در مشاعر مقدس

همه حجاج ايرانى كه به هر دليل در ايام تشريق به كمك هاى درمانى و پزشكى نياز داشتند، در اسرع وقت در درمانگاه ها و كلينيك هاى مجهز ايران تحت معاينه و درمان قرار گرفتند و از اين نظر، خوشبختانه امسال وقوف حجاج ايرانى در عرفات، مشعر و منا با كم ترين حادثه همراه بود.

دكتر «محمدتقى حلى ساز» رييس هيأت پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران در منا به خبرنگار پايگاه اطلاع رسانى حج گفت: تمام تجهيزات درمانى، گروه هاى امداد و نجات، درمانگاه هاى مجهز و بيمارستان هاى ايران مستقر در مكه و مشاعر مقدس، به طور تمام وقت، حجاج را تحت پوشش كامل درمانى قرار دادند و در اين ميان با وجود آنكه برآوردها حكايت از آن داشت كه با توجه به ميانگين سن بالاى زائران، احتمال تلفات و حوادث منجر به مرگ و مير در ايام تشريق افزايش خواهد يافت، ولى به لطف خداوند امسال كمترين حوادث منجر به فوت را داشتيم كه يك مورد بر اثر تصادف و يك مورد هم ايست قلبى بوده است.

وى با اشاره به اين كه خوشبختانه تمام حجاج ايرانى موفق شده اند در ايام تشريق، در نهايت سلامت به اعمال خود بپردازند، افزود: تمام كادرهاى درمانى و پزشكى ايران براى وقوف اضطرارى تعدادى از حجاج ايرانى آماده شده بودند و هماهنگى هاى لازم در اين خصوص انجام گرفته بود؛ ولى خوشبختانه براى اولين بار وقوف اختيارى داشتيم كه اين موضوع در نوع خود بى نظير است و نشاندهنده آمادگى كامل پزشكى و ارائه خدمات همه جانبه پزشكان متخصص و گروه هاى درمانى به زائران است.

وى همچنين به پوشش همه جانبه خدمات تخصصى بيمارستان تخصصى ايرانيان و درمانگاه هاى مجهز اشاره كرد و گفت: در روزهاى وقوف در عرفات، مشعر و منا تا اين لحظه (شامگاه چهارشنبه شب: 28/ 9/ 86)، تنها چهار مورد اعزام بيمار به بيمارستان هاى سعودى داشته ايم.

دكتر حلى ساز همچنين گفت: خدمات و پوشش درمانى درمانگاه ها و گروه هاى امداد پزشكى ايران تا آخرين روز وقوف و حضور حجاج كشورمان در منا همچنان

ص: 246

ادامه دارد و پس از بازگشت زائران به مكه، فعاليت بيمارستان ايرانيان در اين شهر مقدس همچون روزهاى قبل تداوم خواهد يافت. كلينيك هاى تخصصى نيز با توجه به نياز حجاج با حضور كادر پزشكان متخصص، آماده پذيرش بيماران احتمالى خواهند بود.

رييس هيأت پزشكى ايران به ادامه فعاليت بيمارستان و درمانگاه هاى تخصصى ايران در مدينه منوره اشاره كرد و گفت: اين مراكز درمانى و پزشكى براى همه حجاج ايرانى مدينه بعد نيز آماده اند و براى خدمات رسانى هيچ گونه مشكلى وجود ندارد.

دكتر حلى ساز همچنين به اجراى آزمايشى طرح «حلق» (تراشيدن موى سر) در برخى مناطق اسكان حجاج ايرانى اشاره كرد و گفت: خوشبختانه امسال اين طرح با استقبال زائران مواجه شد و آنان در رعايت موازين بهداشتى، مناسب عمل كردند و از اين بابت جاى قدردانى دارد. با نتايج مثبت به دست آمده اميدواريم اين طرح از سال آينده سراسرى اجرا شود.

وى همچنين به همه حجاج ايرانى كه در روزهاى باقيمانده تا پايان اعمال در منا براى رمى جمرات اقدام خواهند كرد، توصيه كرد كه افراد مسن نايب بگيرند و ديگر زائران نيز در طول مسير رفت و آمد، از ماسك دهان استفاده كرده و بيشتر از روزهاى قبل، آب بنوشند.

برگزارى دعاى كميل در منا

حجاج كشورمان شامگاه پنج شنبه، در دومين شب بيتوته در سرزمين منا، آيين باشكوه و معنوى دعاى كميل را با شور و شوق خاص در چادرهاى بعثه مقام معظم رهبرى در منا برگزار كردند.

قبل از آغاز مراسم دعاى كميل كه با حضور نماينده ولى فقيه وسرپرست حجاج ايرانى خانه خدا برگزار شد، قاريان ممتاز بين المللى به تلاوت آيات نورانى كلام الله مجيد پرداختند. سپس حجت الاسلامصديقى طى بياناتى با تشريح عرفان حج، پاسدارى از دستاوردهاى حج را وظيفه شرعى همه حجاج دانست و در ادامه ياد علما و فقهايى را

ص: 247

كه از موسم حج سال گذشته تاكنون درگذشته اند، گرامى داشت. در ادامه، آقاى حميد رمضانپور دعاى پرفيض كميل را قرائت كرد.

اين مراسم چهارمين آيين رسمى دعاى كميل زائران ايرانى خانه خدا در مكه مكرمه، مدينه منوره و مشاعر مقدس است.

پنجشنبه شب هاى سه هفته گذشته انبوه زائران خانه خدا دعاى پرفيض كميل را دو نوبت در شهر مدينه و در جوار بارگاه منور پيامبر بزرگوار اسلام و ائمه بقيع و يك نوبت در مكه مكرمه برگزار كردند.

به روال معمول همه ساله، دعاى روحبخش و با شكوه كميل همچنين در كنار قبرستان بقيع با حضور هزاران تن از زائران ايرانى مدينه بعد نيز برگزار مى شود.

ص:248

سى آذر/ دوازدهم ذى حجه

پايان ايام تشريق و بازگشت باشكوه حجاج ايرانى از منا

زائران خانه خدا امروز پس از به جا آوردن سومين و آخرين مرحله از رمى جمرات، سرزمين منا را ترك كردند و به مكه مكرمه بازگشتند. حجاج ايرانى پس از دو شب بيتوته در منا، در آخرين روز، جمرات سه گانه اولى، وسطى و عقبى را رمى كردند و پس از اذان ظهر به مكه بازگشتند، تا بعد از به جا آوردن آخرين مرحله از مناسك حج (طواف، نماز طواف، سعى بينصفا و مروه، طواف نسا و نماز آن) اعمال خود را تكميل كنند.

امسال 2 ميليون و 454 هزار و 325 زائر بيت الله الحرام از سراسر جهان با تكرار رمى جمرات به مناسك خود در منا پايان دادند.

گفته مى شود، امسال به سبب ساخت و تكميل 3 طبقه از پل 5 طبقه جمرات كه در هر ساعت 360 هزار حاجى مى توانند مراسم رمى جمره خود را انجام دهند، سنگ اندازى حاجيان وضعيت بهتر و منظم ترى داشت.

بنا بر اعلام هيأت پزشكى جمهورى اسلامى در حج امسال، هيچ مشكلى براى زائران ايرانى بيت الله الحرام در منا و جمرات به وجود نيامد و هم وطنانمان با هدايت روحانيون و مديران كاروان ها با نظم و انضباط خوبى اعمال را به پايان بردند.

ص:249

اول دى/ سيزدهم ذى حجه

حضور سرپرست حجاج ايرانى در بعثه حزب الله لبنان

آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا در رأس هيأتى از اعضاى بعثه مقام معظم رهبرى عصر روز شنبه با شيخ يزبك رييس بعثه حزب الله لبنان ديدار و گفت وگو كرد.

در ابتداى اين ديدار شيخ يزبك مقدم آيت الله رى شهرى را به بعثه حزب الله گرامى داشت و طى سخنانى از «ولايت» به عنوان پيوند دهنده قلوب شيعيان در اقصى نقاط جهان ياد كرد وگفت: سيد حسن نصرالله رهبر قهرمان حزب الله يكى از ثمرات ولايت امام خمينى 1 است و امروز در سايه ولايت امام خامنه اى است كه مورد عنايت امام زمان [قرار داريم.

وى افزود: ما بر عهدى كه با امام خمينى 1 بستيم، وفادار خواهيم ماند و به حركت اسلامى خود براى آماده سازى دولت حق جهانى ادامه خواهيم داد.

شيخ يزبك به ديدار خود با دكتر احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران در چادرهاى سرزمين منا اشاره كرد و گفت: من به ايشان گفتم، اين براى اولين بار بود كه يك سخنرانى در سازمان ملل متحد با نام حضرت زهرا 3 شروع و با نام مبارك امام عصر [خاتمه يافت و براى اولين بار بود كه يك رييس جمهور از ايران اسلامى به حج دعوت مى شود و اين هر دو به نام شما ثبت شده است.

وى نقش نماينده ولى فقيه در امور حج و خدمت به اسلام و مكتب اهل بيت

ص: 250

را ستود و تأكيد كرد كه شكست توطئه هاى آمريكا نتيجهصبر و استقامت ملت ايران بوده و از خداوند مى خواهيم كه نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران را همواره پيروز و سربلند گرداند.

سپس آقاى رى شهرى طى سخنانى، حزب الله را نور چشم ملت ايران و نقطه اميد و اتكاى بسيارى از مسلمانان جهان توصيف كرد و از خداوند متعال مسئلت كرد كه حج گزاران حزب الله با قلبى نورانى تر از گذشته و عزمى راسخ تر به دوستان خود در لبنان ملحق شوند.

وى با استناد به آيات قرآن كريم و روايات مستند از معصومين:، بر ضرورت توجه به خدا و تداوم ذكر و ياد خدا درصحنه زندگى فردى و اجتماعى تأكيد كرد و گفت: اهتمام به ذكر خدا، چيزى جز پاسدارى و مقاومت براى تحقق ارزش هاى دينى در جامعه نيست.

آقاى رى شهرى از تلاش و جهاد جوانان پيرو اهل بيت: در لبنان به عنوان نماد يك امت ذاكر ياد كرد و افزود: تا اين توجه و مقاومت هست و تا رهبرى بزرگ مردى همچون سيدحسن نصرالله بر حزب الله وجود دارد، عنايت خدا نيز پيوسته شامل حزب الله خواهد بود.

سرپرست حجاج ايرانى تصريح كرد كه نيروهاى متدين حزب الله لبنان با مقاومت و پايدارى خود در برابر رژيم جنايتكارصهيونيستى، در زمره ياوران پيشتاز حضرت ولى عصر [خواهند بود.

ديدار آقاى رى شهرى و هيأت همراه از بعثه حزب الله لبنان در پاسخ به ديدار شيخ يزبك و همراهانش از بعثه مقام معظم رهبرى در قبل از ايام تشريق انجام شد.

جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه

جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه، در اولين روز پس از ايام تشريق به رياست آيت الله رى شهرى تشكيل شد.

در اين جلسه آقايان كريمى، امينى، قهرودى، حسينى (سفير)، عرب، سلطانى

ص: 251

شيرازى، عطاران، مهدوى، نواب، حبيبى تنها، فهميده، سليمى، شهيدى، مرتضايى فر، آخوندزاده، اسلامى فرد، قاضى عسكر، حلى ساز، گروسى، نصيرى و گرجى حضور داشتند.

پس از تلاوت آياتى چند از كلام الله مجيد، آقاى رى شهرى در سخنان كوتاهى، توفيق در برگزارى حج و انجام عمليات سنگين حج را به حضار تبريك گفت و آن را مرهون الطاف الهى و توجهات حضرت ولى عصر [دانست.

وى از مسئولان و دست اندركاران بخش هاى مختلف خواست تا وظايف خود را با جديت دنبال كنند و براى همين منظور ايشان نيز بيشتر از سال هاى قبل در مكه مى مانند.

در اين جلسه تصميم گرفته شد كه آيت الله امينى به عنوان جانشين آقاى رى شهرى در بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره، روز دوشنبه برابر با سوم ديماه از مكه عازم مدينه شود و آقاى عرب نيز ايشان را همراهى و كمك كند.

سپس آقاى قهرودى از برگزارى حج با كمترين مشكلات و اعتراضات نسبت به سال هاى قبل خبر داد و گفت كه سقف بودجه فرهنگى كاروان ها تا شش برابر سال هاى گذشته افزايش يافت و امسال كارهاى جدى فرهنگى در درون كاروان ها انجام شد. وى گفت كه تا كنون 3 زائر گمشده داريم و تعداد فوتى ها نيز در ايام تشريق 16 مورد بوده است كه با توجه به افزايش سن زائران، از حد قابل پيش بينى، كمتر بوده است.

آقاى حبيبى تنها، رييس ستاد مكه مكرمه نيز در گزارش خود به شروع عمليات اعزام از روز يكشنبه دوم ديماه به سمت مدينه منوره خبر داد و گفت: اعزام زائران به كشور نيز از روز دوشنبه بااعزام بيش از پنج هزار نفر شروع خواهد شد كه به اين ترتيب در روز 18 ذى حجه براى برگزارى دعاى كميل 17 هزار نفر در مدينه منوره حضور خواهند داشت ودر اين تاريخ، حدود 70 هزار زائر نيز در مكه مكرمه به سر مى برند.

آقاى حلى ساز رييس هيأت پزشكى حج نيز در گزارش خود، تمهيدات پزشكى را در سال جارى بسيار بيشتر از سال هاى قبل دانست و تأكيد كرد كه آمار متوفيان نسبت به سال هاى قبل كمتر بوده است و طرح مشخصى كه براى وقوف به كاروان ها

ص: 252

داده شد، موفقيت آميز بوده است؛ به طورى كه هيچ كس از زائران ايرانى در بيمارستان هيأت پزشكى فوت نكرده و سه مورد از بيماران نيز بازگشت به زندگى پيدا كردند و فوتى ها در درون كاروان ها يا در بيمارستان هاى سعودى و يا در اماكن مختلف بوقوع پيوسته است.

وى تأكيد كرد كه اوج اتفاقات ناگوار احتمالى، مربوط به دو سه روز آينده است و براى اين منظور آمادگى هاى لازم وجود دارد.

آقاى آخوند زاده معاون اجرايى بعثه نيز در گزارش خود به تأخير در انتقال اعضاى بعثه از مكه به عرفات در سال جارى خبر داد و گفت كه اتوبوس ها از ساعت 11 دوشنبه شب 27 آذرماه به سمت عرفات حركت كردند و ساعت 6 و 30 دقيقهصبح به محل رسيدند. برنامه قربانى به نحوى دنبال شد كه در ساعت 16 و 30 دقيقه روز عيد قربان، همه قربانى ها كه بيش از 700 مورد بود، انجام شد.

در اين جلسه آقاى كريمى نيز از رفتار خودسرانه و ناشيانه يكى از مسئولان كاروان ها كه باعث بروز مشكلاتى براى زائران شده بود، خبر داد و خواستار توجه بيشتر در امر انتخاب شد كه آقاى رى شهرى گفت: يك مورد را نمى شود به همه كاروان ها تعميم داد و بايد آن مورد خاص را پيگيرى و ريشه يابى كرد.

آقاى عرب در گزارش خود به دستگيرى يك زائر ايرانى در جمرات اشاره كرد. يك نكته ديگر نيز به كاروان هاى مربوط به زائران ايرانى مقيم خارج مربوط مى شود كه در روز عيد قربان شام را در ساعت 12 شب سرو كردند و حضور رييس جمهور در منا را بهانه اين تأخير قرار دادند و در دو مورد نيز زائران دو كاروان از در دسترس نبودن روحانى، معين و معينه كاروان شكايت داشتند.

در ادامه جلسه، هريك از مسئولان بعثه و سازمان حج، درباره وضعيت واحدهاى مختلف در مدينه بعد و مكه گزارش دادند و مقرر شد كه آخرين جلسه عمومى در مدينه منوره روز 29 ذى حجه و آخرين جلسه در مكه مكرمه نيز روز 24 ذى حجه باشد.

در ادامه اين جلسه آقاى رى شهرى از حضار خواست تا درباره برگزارى مراسم دعاى كميل به اظهار نظر بپردازند كه اكثر حاضران ديدگاه هاى خود را مطرح كردند

ص: 253

آقاى رى شهرى همچنين از بى اساس بودن يك شايعه مبنى بر زمين ماندن 50 نفر از زائران به ازاى 50 نفر از همراهان رييس جمهور خبر داد و گفت كه ما تحقيق كرديم و معلوم شد كه چنين چيزى درست نبوده است. آقاى قهرودى نيز با تأييد اين مطلب گفت كه در حج سال جارى 102 هزار و 520 زائر داشتيم كه از اين تعداد فقط شش نفر به دلايل شخصى به حج مشرف نشدند.

آقاى رى شهرى همچنين از انجام 93 هزار قربانى در روز عيد قربان به عنوان يك نكته مهم ياد كرد كه براى اولين بار اين تعداد قربانى در روز عيد انجام شده است.

در اين جلسه همچنين به حضور 3 ميليون و 500 هزار زائر در حج امسال اشاره شد كه دو ميليون نفر از خارج و يك و نيم ميليون نفر نيز از داخل عربستان به حج مشرف شدند.

آقاى رى شهرى از زحمات آقاى حسينى، سفير جمهورى اسلامى ايران در ارتباط با مسائل حج تشكر كرد و از وى خواست تا آقاى سيبويه را براى پيگيرى موارد ضرورى به مدينه منوره اعزام كند و خود آقاى حسينى نيز در مراسم دعاى كميل در مدينه حضور داشته باشد.

ديدار قاريان و حافظان قرآن با سرپرست حجاج ايرانى

سرپرست حجاج ايرانى در ديدار با حافظان و قاريان قرآن مجيد بر اهميت و ضرورت انس با قرآن و تدبر در آيات الهى تأكيد كرد و از آنان خواست تا در بازگشت از سرزمين وحى، پيام آور انس و تدبر دركتاب نور و هدايت براى ملت ايران باشند.

آيت الله رى شهرى در اين ديدار كه روز شنبه در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه انجام شد، قاريان و حافظان قرآن را به تلاش فزاينده براى بهره مندى هرچه بيشتر زائران ايرانى خانه خدا از بركات آيات الهى توصيه كرد و با استناد به روايتى از على (ع) گفت: انس و همدمى با قرآن كريم، براى هر انسانى يك ارتباط كامل و جامع محسوب مى شود و چنين فردى هيچ گاه وتحت هيچ شرايطى از مفارقت و جدايى ديگران،

ص: 254

احساس نگرانى و اضطراب نمى كند.

رييس دانشكده علوم حديث، آرامش دل و آسايش روح انسان را نتيجه طبيعى انس با قرآن دانست و اظهار اميدوارى كرد كه نورانيت سرزمين وحى و بركت الهى در دل هاى قاريان قرآن كريم، متجلى شده و ديگران نيز از انوار آن بهره مند گردند.

وى اعزام قاريان جديد به حج تمتع را يك سياست درست توصيف كرد و با استناد به روايات مختلف از ائمه معصومين: تصريح كرد: انس با قرآن، اسباب و موانعى دارد و براى مأنوس شدن با قرآن بايد اسباب آن را فراهم و موانع مادى و معنوى آن را برطرف كرد.

نماينده ولى فقيه از قاريان قرآن كريم به عنوان سزاوارترين افراد به خشوع و طاعت الهى ياد كرد و افزود: اگر انسان اهل اطاعت، عبادت و پرهيز از معصيت نباشد، امكان مأنوس شدن او با قرآن كريم وجود ندارد؛ زيرا ظلمت گناه با نورانيت حق قابل جمع نيست و حتى در مواردى گناه و معصيت سبب از دست رفتن حافظه انسان مى شود.

آقاى رى شهرى تدبر در قرآن را از جمله عوامل انس با قرآن برشمرد و گفت: قاريان و حافظان قرآن هرچه بيشتر در اعماق اين اقيانوس بزرگ، غور كنند، بهره بيشترى از آن خواهند گرفت و سود بالاترى را به ديگران خواهند رساند.

وى در پايان توصيه كرد وضعيت موجود فعاليت هاى قرآنى دركل كشور به همراه تعداد قاريان ممتاز و حافظان كل قرآن مجيد در قالب جزوه اى از سوى سازمان اوقاف و امور خيريه منتشر شود.

در ابتداى اين جلسه، آقاى عزتى نماينده سازمان اوقاف و امور خيريه طى گزارشى به بيان فعاليت هاى انجام شده براى گزينش حافظان و قاريان اعزامى به حج سال جارى پرداخت و گفت كه در سال جارى هيأتى متشكل از نفر از قاريان ممتاز و حافظان كل قرآن مجيد به حج اعزام شده اند كه در آن يك گروه تواشيح نيز وجود دارد.

نماينده سازمان اوقاف با تشكر از بعثه مقام معظم رهبرى انجام هماهنگى هاى لازم

ص: 255

و ساماندهى برنامه هاى قرآنى و برگزارى جلسات انس با قرآن كريم در مسجدالحرام را از موفق ترين برنامه هاى سال جارى دانست كه با استقبال بالايى نيز روبرو بوده است.

فراخوان پايگاه اطلاع رسانى حج براى برگزارى نمايشگاه عكس

پايگاه اطلاع رسانى حج، طى اطلاعيه اى از دارندگان عكس هاى هنرى در زمينه حج خواست عكس هاى خود را به اين پايگاه ارسال كنند. در بخشى از اين فراخوان آمده است:

علاقه مندان براى مشاركت در اين نمايشگاه مجازى، مى توانند عكس هايى را كه خود گرفته اند، با مضامين حج، عمره، عمره دانشجويى و دانش آموزى، عتبات عاليات، مشهد مقدس، اماكن، جلوه هاى ويژه، حواشى و ... را به اين پايگاه اينترنتى ارسال كنند.

نام عكاس، محل، زمان و توضيحات مربوط به هر يك از تصاوير بايد همراه عكس باشد.

تصاوير ارسال شده به مرور در سايت منتشر و بهترين تصويرها و عكاس ها نيز معرفى خواهند شد.

آدرس الكترونيكى براى ارسال تصاوير: moc. liamg

hajj .ir

قدردانى نماينده ولى فقيه از تلاش روحانيون كاروان ها

آيت الله رى شهرى در ديدار با روحانيان كاروان ها گفت: روحانيون برگزيده براساس نظرخواهى و گزارش رابطان و بازرسان بعثه مقام معظم رهبرى، در انجام مأموريت حساس خود توفيق داشته اند. البته اين بدان معنا نيست كه برترين ها منحصر در افرادى است كه شناسايى شده اند؛ بلكه همه روحانيونى كه خدمت رسانى فرهنگى به حجاج را در اولويت برنامه هاى خود قرار داده اند، قابل تقديرند.

وى برضرورت توجه به اوقات فراغت زائران در طول اقامت در مدينه منوره و مكه مكرمه تأكيد كرد و گفت: اين تكليفى برعهده همه دست اندركاران فرهنگى حج از جمله روحانيون است كه هرچه بيشتر براى استفاده بهينه از اوقات فراغت حجاج

ص: 256

برنامه ريزى كنند.

وى از پيشنهاد يكى از روحانيون مبنى بر تقسيم بندى زائران به لحاظ سطح معلومات و تحصيلات، استقبال كرد و گفت: اين پيشنهاد اگر عملى باشد، آثار خوبى خواهد داشت؛ زيرا شناخت مخاطب براى روحانيون ضرورى است.

نماينده ولى فقيه از عموم روحانيون خواست پيشنهادهاى فرهنگى خود را براى جمع بندى و بررسى به معاونت روحانيون بعثه مقام معظم رهبرى ارائه كنند.

آقاى رى شهرى افزود: در جلسات سال هاى گذشته با روحانيون كاروان ها، شكايت از مشكلات اجرايى زياد بود، اما در جلسه امروز كمتر به اين گونه مشكلات اشاره شد كه حاكى از موفقيت كارگزاران اجرايى حج است.

وى درباره برنامه سازمان حج و زيارت براى اجاره 20 درصد از منازل نزديك تر به حرم براى حج سال آينده، گفت: مشكل مسكن درمكه مكرمه با توجه به محدوديت هاى خاص اين شهر در موسم حج، جدى است كه اميدواريم با اجراى اين طرح مشكلات مسكن در اين شهر كمتر شود.

نماينده ولى فقيه در پايان از زحمات آقايان خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت و حبيبى تنها رييس ستاد مكه قدردانى كرد.

آقاى قهرودى رييس سازمان حج و زيارت در اين نشست گفت: اقدامات فرهنگى كاروان ها كه با كسب اجازه از نماينده ولى فقيهصورت گرفته، توجه جدى و لازم به كارهاى خاص اجرايى را نيز افزايش داده است. وى افزود: طى دوسال گذشته نگاه و باور مديران اجرايى نسبت به مسائل فرهنگى، متحوّل شده و امروز مديران اجرايى حج نه تنها با امور فرهنگى بيگانه نيستند، بلكه اهتمام به امور فرهنگى را وظيفه خود مى دانند.

به گفته وى ارزشيابى عملكرد اجرايى، براى نهادينه شدن باور اهتمام به امور فرهنگى، با محوريت نظرات شوراى فرهنگى كاروان هاصورت مى گيرد. وى همچنين از طرح گزينش و انتخاب مديران جديد كاروان ها خبر داد و گفت: مسئولان مربوط در سازمان حج، موضوع گزينش نيروهاى جديد براى مديريت كاروان ها را در دست بررسى دارند.

ص:257

بازگشت دكتر احمدى نژاد از سرزمين وحى به تهران

رييس جمهورى اسلامى ايران كه براى فريضه حج تمتع به دعوت ملك عبدالله پادشاه عربستان به سرزمين وحى سفر كرده بود، بامداد روز شنبه اول دى ماه به تهران بازگشت.

دكتر محمود احمدى نژاد در مدت پنج روز اقامت خود در مدينه منوره، مكه مكرمه،صحراى عرفات، مشعر و منا علاوه بر به جاى آوردن فريضه حج تمتّع با قشرهاى مختلف مسلمانان جهان، باچند تن از سران كشورهاى شركت كننده در حج ابراهيمى، ديدار و گفت وگوكرد.

رييس جمهور روز پنجشنبه بيش از يك ساعت با پادشاه عربستان ديدار خصوصى داشت و پيش از آن نيز در جمع ايرانيان حاضر در بعثه مقام معظم رهبرى در منا سخنرانى كرد.

رييس جمهور ديروز نيز با هيأتى از نمايندگان مسلمانان آمريكا ديدار و گفت وگو كرد.

تشريح ابعاد سفر رييس جمهور به مكه مكرمه در گفت وگو با معاون وى

اسفنديار رحيم مشايى كه علاوه بر معاونت رييس جمهور، رييس سازمان ميراث فرهنگى،صنايع دستى و گردشگرى نيز هست، در حاشيه همايش بزرگ ايرانيان خارج از كشور به چند سئوال خبرنگاران درباره دعوت امير عبدالله و سفر محمود احمدى نژاد به مكه مكرمه پاسخ گفت:

پرسش: در وضعيت كنونى خاورميانه، سفر رييس جمهور به عربستان را چگونه ارزيابى مى كنيد؟

رحيم مشايى: جمهورى اسلامى نگاه بلندى به دنيا و مديريت جهانى دارد. در حالى كه مديريت غيرعادلانه اى در جهان حاكم است و چند قدرت جهانى در منصب جائرانه اين مديريت ها نشسته اند و به نفع منافع اقليتى حكمرانى مى كنند، تمام تلاش ها به

ص: 258

سمتى است كه اين قدرت و مديريت به همه ملت هاى دنيا بازگردانده شود كه به نظر من، اين تلاش، بسيار مهم و ارزشمند است. سياست جمهورى اسلامى در مسير توسعه مناسبات بين المللى بر اين اصل استوار است كه ملت هاى مختلف را در فرآيند مديريت جهانى مشاركت دهد؛ چرا كه تنها راه دستيابى بهصلح پايدار اين است كه همه ملت ها در جريان همه مسائل، حضور و مدخليت داشته باشند و از اين طريق، ستم ريشه كن خواهد شد. ظرفيت اين كار در جهان اسلام، بسيار بزرگ و گسترده است. بنابراين، به طور طبيعى، جمهورى اسلامى كه به فكر گسترش عدالت و در انديشه كمرنگ كردن نقش برخى قدرت هاى خاص و پررنگ كردن نقش ملت ها در فرآيند مديريت جهانى در سطح بين المللى است، به ظرفيت جهان اسلام نظر خاصى داشته باشد. اين در حالى است كه منطقه خاورميانه با دو بحران بزرگ در افغانستان و عراق به دليل اشغال اين دو كشور از سوى قدرت هاى استعمارگر به ويژه آمريكا دست و پنجه نرم مى كند. جناب آقاى احمدى نژاد، كاملًا هوشمندانه در طول مديريت خود اين موضوع را رصد كرد و به پشتوانه استقامت مردم در برابر زياده خواهى ها و زورگويى هاى قدرت هاى استعمارى ايستاد و در عين حال، متوجه بود كه بايد به توسعه محبت وصميميت در سطح كشورهاى اسلامى و منطقه اى بينديشد. بنابراين، شما مشاهده كرديد كه دعوت امير قطر براى نخستين بار به منظور شركت در اجلاس شوراى همكارى هاى كشورهاى حاشيه خليج فارس هم مورد پذيرش رييس جمهورى قرار گرفت. اتفاقاً آقاى احمدى نژاد، دومين سخنران اين اجلاس بعد از امير قطر (رييس اجلاس) بود و پيشنهادهاى قابل توجهى به سران اين كشورها داده شد كه مى تواند بسيار سودمند باشد.

پرسش: با توجه به دعوت رسمى اميرعبدالله، پادشاه عربستان سعودى از رييس جمهور كشورمان مبنى بر سفر به مكه مكرمه و شركت در مناسك حج تمتع امسال و با عنايت به بى سابقه بودن اين سفر در ميان رؤساى جمهور كشورمان، پيش بينى شما از

ص: 259

دستاوردهاى اين سفر چيست؟

رحيم مشايى: شما در واقع، پاسخ سؤال خودتان را هم داديد. چون به بى سابقه بودن اين سفر اشاره كرديد. البته من با شما درباره آينده چنين سفرهايى موافق نيستم. چرا كه اميدوارم اين سفر، نقطه عطفى براى انجام سفرهاى بعدى رؤساى جمهور كشور ما شود. درباره دستاوردهاى سفر هم فكر مى كنم كه نفس حضور مى تواند پربار و مؤثر باشد؛ چرا كه اصل دعوت از رييس جمهور براى شركت در مناسك حج، بسيار ارزنده و تأثيرگذار است. اين سفر مى تواند فضاى منفى و رقابت هاى ناسالم را كه با تحريك قدرت هاى خارجى اتفاق مى افتد، كاهش دهد و تعديل كند. از طرفى مى تواند روح دوستى، مودت و همكارى را در منطقه خاورميانه و جهان اسلام افزايش دهد. حالا در اين كشور، چه ظرفيت هاى تازه اى به وجود بيايد، بايد منتظر بمانيم. شما آقاى احمدى نژاد را به خوبى مى شناسيد و مى دانيد اگر ظرفيتى وجود داشته باشد، او براى تماس با ملت هاى ديگر به بهترين نحو از اين ظرفيت بهره خواهد برد. البته نبايد فراموش كرد كه عربستان در ايام موسم، ميزبان ميليون ها مسلمان از سراسر جهان است و نمى شود برنامه اى براى اين تماس ها پيش بينى كرد.

پرسش: اما رييس جمهور، معمولًا به برنامه هاى پيش بينى نشده علاقه نشان مى دهد كه ناشى از ميل او به استفاده از فرصت هاى استثنايى است. در اين باره چه مى گوييد؟

رحيم مشايى: در اين كه آقاى احمدى نژاد علاقه داشته باشد كه تماس با ملت هاى مسلمان به وجود بيايد، هيچ ترديدى نيست، اما اين كه اينجا چقدر امكان اين كار وجود داشته باشد، قابل پيش بينى نيست. دست كم من ابزار و امكانات اينجا و شرايط موسم را نمى شناسم. بنابراين، استفاده از فرصت ها نيازى به غيرمنتظره بودن رييس جمهور ندارد.

پرسش: به نظر شما آيا مى شود همان اتفاقى را كه در فضاى دانشگاهى آمريكا افتاد، اينجا هم شبيه سازى كرد وصداى مردم ايران را با سخنان رييس جمهور به ساير ملت ها رساند؟

ص: 260

رحيم مشايى: البته اين دو با هم تفاوت هايى دارند. آنجا، رييس جمهور را براى سخنرانى دعوت كرده بودند، اما اينجا او به عنوان يك زائر، اعمال و مناسك حج را به جا خواهد آورد، اما اگر دعوت مشابهىصورت بگيرد، اين فرصت از دست نخواهد رفت و با ادبيات مخصوص رييس جمهور در كنارصلابت، محبت، ايستادگى، عشق و مبارزه، بر تفاهم و دوستى تأكيد خواهد شد.

پرسش: براى اين سفر، آيا ديدارهايى با سران عربستان سعودى هم در نظر گرفته شده يا آقاى احمدى نژاد،صرفاً يك زائر است؟

رحيم مشايى: براى ايشان، اين يك سفر كارى تلقى نمى شود و دعوتى براى زيارت است. بنابراين، اساساً اين سفر براى ملاقات و گفت وگو ترتيب داده نشده است، اما فكر مى كنم اگر فرصت هايى در حين سفر به دست بيايد، هم ايران و هم عربستان سعودى از آن استقبال مى كنند؛ چرا كه وضعيت مطلوبى در روابط دو كشور حاكم است.

ص:261

دوم دى/ چهاردهم ذى حجه

ديدار كاركنان روزنامه زائر با نماينده ولى فقيه

اعضاى فعال در نشريه زائر، به همراه آقاى اسلامى فرد مدير مسئول نشريه، روز يكشنبه با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار كه آقايان قاضى عسكر و عباس سليمى نيز حضور داشتند، آقاى اسلامى فرد گزارشى از روند انجام فعاليت هاى محتوايى و خبرى در نشريه زائر و همچنين به كارگيرى نيروهاى مجرب و كارآزموده را به اطلاع آقاى رى شهرى رساند و تأكيد كرد كه 70 درصد مطالب نشريه زائر توليدى است و در هر شماره نيز يك تا دوصفحه به فعاليت هاى اجرايى حج اختصاص پيدا مى كند.

در اين جلسه، آيت الله رى شهرى در سخنانى، نشريه زائر را تاريخ مكتوب حج شمرد و تقويت مستمر آن و همچنين كيفيت بخشيدن به محتوا و شكل نشريه را ضرورى دانست.

وى افزود: نشريه زائر اين امكان را فراهم مى آورد كهصدها سال بعد هم، حج جمهورى اسلامى ايران، قابليت ارزيابى داشته باشد. بنابراين اولين سندى كه مى تواند مبناى بررسى و تحقيق قرار گيرد، نشريه زائر است.

نماينده ولى فقيه روند انجام فعاليت ها در نشريه زائر را طى سال جارى بهتر از سال هاى گذشته دانست و تأكيد كرد كه در سال جارى تذكرات كمترى به

ص: 262

دست اندركاران نشريه داده شده است.

وى از عناصر فعال در نشريه زائر و همچنين از آقاى قاضى عسكر كه همكارى و نظارت نزديكى بر محتواى نشريه داشته، تقدير كرد و از آقاى اسلامى فرد به عنوان يك نيروى خبره و متخصص در اين زمينه نام برد.

سرپرست حجاج بر اهميت انتشار تحليل هاى قوى نسبت به مسائل حج تأكيد كرد و از مسئولان نشريه خواست براى سال آينده يك نفر تحليلگر مسائل سياسى و اجتماعى در حد بالا با خود همراه كنند تا اين خلأ را جبران كند.

وى پرداختن به مسائل اجرايى حج و اختصاص يك يا دوصفحه به اين امر را ضرورى دانست و تأكيد كرد كه بايد از افراط و تفريط در اين زمينه اجتناب شود.

آقاى رى شهرى آگاهى از ديدگاه خوانندگان و مخاطبان نشريه را حائز اهميت خواند و توصيه كرد گردانندگان نشريه كه با انتشار فرم هاى مخصوص نظر خوانندگان را جويا شوند.

نويسندگان و خبرنگاران زائر نيز از اهتمام و توجه سرپرست حجاج ايرانى به فعاليت هاى رسانه اى تشكر كرده، پيشنهاد دادند در سال هاى آينده امكانات بيشترى در اختيار روزنامه زائر قرار گيرد تا بتوانند حوزه فعاليت خود را توسعه دهند و بر كم و كيف روزنامه بيفزايند.

ديدار اعضاى معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى با آقاى رى شهرى

اعضاى معاونت جديد التأسيس برنامه ريزى و ارزشيابى بعثه مقام معظم رهبرىصبح روز يكشنبه با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين آقاى عرب نيا، معاون امور برنامه ريزى و ارزشيابى، گزارشى از فعاليت هاى انجام شده در اين بخش را ارائه كرد و سپس چند تن از همكاران وى به بيان جزئياتى از فعاليت هاى هر بخش پرداختند كه چند محور اصلى آن به شرح زير است:

ص: 263

- با تمهيدات و اقدامات فنى تر مى توان آمار متوفيان حج را كمتر كرد؛

- 95 درصد قربانى ها در روز عيد قربان انجام شد كه براى اولين بار به چنين ركوردى رسيديم.

- كاروان هاى زائران ايرانى در مجموع بيش از يك هزار و 600 بار مورد بازديد ناظران و ارزشيابان قرار گرفته اند.

- تأمين رضايت زائران از رهگذر حمايت از حقوق آن ها، از هدف هاى اصلى بازرسى كاروان ها بوده است.

در اين جلسه، آيت الله رى شهرى طى سخنانى از انجام بخش سنگين عمليات حج و موفقيت آميز بودن كارها اظهار رضايت كرد و گفت: به نظر مى رسد در حج سال جارى به طور نسبى يك گام از سال هاى گذشته جلوتر هستيم.

وى بر اهميت توجه به دستاوردهاى حاصله از سفر معنوى و نورانى حج تأكيد كرد و گفت: بايد اين نكته بررسى شود كه تا چه ميزان توانستيم به تكليف خود براى پيشبرد اهداف بلند حج عمل كنيم و حج مقبول حجى است كه احساس حضور قلب بيشترى در زائران ايجاد شده باشد.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران موسم حج را بهترين فرصت براى ذكر و ياد خدا دانست و افزود: محبت به خدا، ريشه ياد خدا و توجه به معبود يگانه است و به هر ميزانى كه مناسك حج در روح و جان انسان اثر كرده باشد، محبت خدا نيز در دل انسان ايجاد مى شود و مى توان گفت: قرب و محبت، نتيجه قبولى حج است و اين مهم را ذكر تقويت و تشديد مى كند.

آيت الله رى شهرى ياد خدا را موجب تقويت ارزش هاى الهى و مسئوليت هاى فردى و اجتماعى انسان دانست و با تأكيد بر اهميت كار معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى گفت: اين معاونت مسئوليت و مأموريت سنگين ترى را برعهده دارد و اگر ضعيف كار كند، عملكرد ساير معاونت ها را نيز تحت تأثير قرار مى دهد.

نماينده ولى فقيه، سال جارى را براى معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى، سال تجربه اندوزى دانست و گفت: بايد برنامه ها را به گونه اى طراحى كنيد كه جلو ضعف ها

ص: 264

و جريانات سوء را بگيرد و در واقع مى توان گفت كه حاصل كار اين معاونت، ارائه پيشنهادهايى است كه هدف نهايى آن، انجام كار حج در بهترين شكل ممكن است.

وى با تأكيد بر ضرورت قابل اجرا بودن پيشنهادهاى مطرح شده از سوى معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى گفت: اين پيشنهادها نبايد فضايى باشد يا در خلأ مطرح شود، بلكه بايد بر اساس واقعيت ها باشد، بن بست ها را ببيند و براى ارتقاى كار فرهنگى و اجرايى حج، پيشنهادهاى مناسب را ارائه كند.

آقاى رى شهرى همچنين ارائه پيشنهادهايى براى بخش هاى فرهنگى و تحقيقاتى از درون معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى را ضرورى خواند و از آقاى عرب خواست تا براى گزارشى كه قرار است به رهبر معظم انقلاب ارائه شود به نكات مهم فرهنگى و برخورد سعودى ها و همچنين فضاى تبليغاتى حج اشاره كند و تنها بر آمار و عدد و رقم متكى نباشد.

وى در پايان از تلاش دست اندركاران و عناصر فعال در معاونت برنامه ريزى و ارزشيابى براى انجام وظايف محوله، قدردانى كرد.

بازتاب پيام حج رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران در كشورهاى اسلامى

پيام مقام معظم رهبرى به مناسبت كنگره عظيم حج به همت رايزنى فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زامبيا در بخش هاى مختلف اين كشور منتشر شد و بازتاب گسترده اى در رسانه ها و محافل عمومى اين كشور داشت.

حجت الاسلام و المسلمين «محمد اسدى موحد»، رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زامبيا گفت: اين پيام با هدف آشنايى مسلمانان و انديشمندان اين كشور با افكار و انديشه هاى مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) روز يكشنبه دوم دى ماه جارى در روزنامه رسمى «liaM idnuS» زامبيا به زبان انگليسى چاپ و منتشرشد.

وى با اشاره به انتشار پيام پس از ديدار خود با سردبير اين روزنامه افزود: در اين ديدار فلسفه و تاريخچه حج مورد بحث وبررسى قرارگرفت و موافقت هاى لازم براى چاپ و انتشار پيام همراه با تصاويرى از مكه مكرمه و مقام معظم رهبرى به عمل آمد.

ص: 265

رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زامبيا در ادامه تصريح كرد: چاپ پيام مذكور به زبان هاى انگليسى و عربى در نماز جمعه اخير مساجد «لوزاكا»، پايتخت زامبيا با استقبال گسترده مسلمانان مواجه شد و شيخ «على باندا»، رييس انجمن علماى مسلمان زامبيا ضمن قدردانى از مسئولان اجرايى انتشار اين پيام، آن را گامى مهم در جهت آشنايى جامعه مسلمان زامبيا با فضاى معنوى حج و دركصحيح معناى حقيقى اين فريضه الهى دانست.

وى با اشاره به توزيع پيام رهبر معظم انقلاب اسلامى ايران در ميان مسلمانان لبنانى، مصرى، سودانى، سوماليايى و مراكشى زامبيا در 500 نسخه خاطرنشان كرد: ارسال پيام به استان هاى شمالى، شرقى و جنوبى اين كشور براى نخستين بار نيز تقدير شيخ «عيسى»، معاون شوراى عالى مسلمانان زامبيا و مفتى استان شمالى و شيخ «جبرييل»، از طلاب دانش آموخته حوزه علميه قم و امام جماعت مركز اسلامى «لانگستون» را به دنبال داشت.

محمد اسدى موحد، سخنان شيخ عيسى و شيخ جبرييل درباره استقبال مسلمانان از اين پيام را جالب توجه دانست و گفت: شيخ عيسى اين گونه اقدامات را گامى مهم در جهت آگاهى بخشى فكرى مسلمانان توصيف و شيخ جبرييل نيز اعلام كرد: پيام به زبان محلى «ميانجا» در راديوى محلى لانگستون براى مسلمانان اين منطقه پخش شد.

رايزن فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در زامبيا در پايان افزود: با توجه به استقبال گروه هاى مختلف مسلمانان اين كشور از پيام حج مقام معظم رهبرى، در آينده شاهد بازتاب هاى گسترده اين پيام در ديگر رسانه ها و محافل فرهنگى- اسلامى اين كشور نيز خواهيم بود.

ص:266

سوم دى/ پانزدهم ذى حجه

ورود آيت الله امينى، جانشين نماينده ولى فقيه در امور حج، به مدينه

با ورود تدريجى زائران ايرانى مدينه بعد به مدينه منوره، آيت الله امينى، جانشين نماينده ولى فقيه در امور حج نيز به مدينه عزيمت كردند تا در غياب آيت الله رى شهرى مديريت برنامه ها و سرپرستى حجاج ايرانى را در مدينه بعد بر عهده گيرند.

گفتنى است كه آقاى رى شهرى، در مكه سرپرستى حجاج را بر عهده دارند و از همان جا عازم تهران مى شوند.

ديدار طلاب و فضلاى حوزه با آيت الله رى شهرى

جمعى از طلاب و فضلاى خارجى حوزه علميه قم كه در سال جارى به حج آمده اند، روز دوشنبه در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا ديدار كردند.

در اين ديدار حجت الاسلام و المسلمين محمدشريف مهدوى، معاون بين الملل بعثه، ضمن معرفى حاضران، تصريح كرد كه 47 تن از طلاب خارجى از 23 كشور كه مقيم حوزه علميه قم هستند، در سال جارى به حج مشرف شده اند.

سپس آقاى رى شهرى طى سخنانى با گرامى داشت مقدم آنان در بعثه مقام معظم رهبرى، ابراز اميدوارى كرد كه اهتمام آنان در انجام مناسك حج، بهره گرفتن از ظرفيت حج در امر خودسازى و نورانى كردن دل و همچنين تلاش براى ابلاغ پيام

ص: 267

مكتب اهل بيت: مورد رضايت خداوند متعال باشد.

وى ولادت با سعادت امام هادى (ع) را تبريك گفت و سپس با نقل روايتى از امامصادق (ع) گفت: عالمان پيرو مكتب اهل بيت: پاسداران مرزهاى اسلام، قرآن و مكتب اهل بيت در برابر توطئه ها و طراحى هاى شيطان و شيطان صفتان هستند و علماى شيعه بايد هوشيارانه و آگاهانه از اين مرزها حفاظت و حراست كنند.

آيت الله رى شهرى در روايت ديگرى به نقل از رسول گرامى اسلام افزود: كسى كه با قرآن، حديث و معارف اهل بيت: آشنا شده باشد، موظف است پيام اسلام ناب و معارف دريافتى را به ديگران ابلاغ كند و مسئوليت خود را در انجام اين رسالت، با جديت به انجام برساند؛ زيرا اين كار براى آنان از مصاديق تقوا محسوب مى شود.

وى خطاب به طلاب و فضلاى خارجى گفت: ما و شما دو وظيفه مهم داريم:

1. آشنايى دقيق و درست با قرآن و مفاهيم قرآنى و اسلامى.

2. آنچه را كه آموخته ايم به ديگران ابلاغ كنيم.

بنابراين، هركدام از شما به منزله چراغى هستيد كه مى تواند ظلمت را از ديگران بزدايد و آنان را با نورانيت اسلام و اهل بيت: آشنا كند.

نماينده ولى فقيه، دنياى امروز را تشنه معارف اهل بيت: يعنى معارف اسلام ناب دانست و تأكيد كرد: اين معارف بايد به گوش جهانيان برسد و اين مسئوليت سنگين امروز بر دوش ما و شما نهاده شده است.

وى اظهار اميدوارى كرد كه نورانيت حج، انگيزه دفاع از اسلام ناب در برابر دشمنان اسلام را در طلاب و فضلاى خارجى تقويت كند و آنان با احساس مسئوليت، در مسير تحقق وعده الهى تلاش كنند.

در اين ديدار يك استاد دانشگاه از كشور نيجريه به نمايندگى از سوى حاضران از حج به عنوان بهترين فرصت براى تبليغ دين و معارف اهل بيت: ياد كرد و اظهار اميدوارى كرد كه آن ها بتوانند با استفاده از اين فرصت به وظايف و مسئوليت دينى خود جامه عمل بپوشانند.

ص:268

ديدار با هنرمندان

جمعى از هنرمندان سينما و تلويزيون كه در سال جارى به حج تمتع مشرف شده بودند، عصر روز دوشنبه در بعثه مقام معظم رهبرى با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ديدار و گفت وگو كردند.

در اين ديدار كه كمال تبريزى كارگردان سينما و جمعى از دستياران و فيلمبرداران همراه وى و همچنين چند تن از مجريان و گزارشگرانصدا و سيما نيز حضور داشتند، آقاى رى شهرى از حضار خواست تا برداشت كوتاهى از حج را بيان كنند.

مطالب بيان شده به شرح زير است:

- خداوند عناصر مختلف را بسيار دقيق و ظريف در كنار هم قرار داده است تا آن وعده موعود را ترسيم كند و اين تابلو زيبا را خدا بسيار درست و حساب شده و با تركيبى از رنگ ها و نژادهاى مختلف خلق كرده است؛ اما در عرفات آن يكدستى انسان ها لازم است تا خطوط و مرزها از يكديگر مشخص باشد.

- به جز عظمت خدا و ذليل بودن خودم چيزى نديدم.

- آنچه در اينجا مى بينم با آنچه قبلا خوانده يا شنيده بودم، خيلى متفاوت است. مسئوليت ما براى تبيين آنچه ديده ايم، خيلى سنگين است.

- هركدام از عبادت ها نوعى تطهير روحى است و حج بالاترين تطهير است. در واقع حج سفر رنج و مشقت و تمرينى براى قيامت است.

- در حج همه نقش اول را ايفا مى كنند و همه در حال ايفاى يك نقش واحد هستند و همه، هم اصلى محسوب مى شوند و هم جزئى و فرعى.

- به ايرانى بودن خود افتخار كردم.

- طبق روال، با نوعى حيرانى همراه بودم.

- حس حيرانى نسبت به حج داشتم و احساس كردم كه خيلى كوچك تر از آن هستم كه فكر مى كردم.

- حج تمرينى است براى ايفاى نقش انسان كامل شدن.

ص: 269

- در حج احساس ذخيره سازى انرژى داشتم.

- برخلاف نظر دوستمان، اگر خودمان را سياهى لشكر فيلم بدانيم خيلى بهتر است.

- هنوز ذهنم درگير است و نمى توانم جمع بندى درستى داشته باشم. با دستان خالى احساس مسئوليت سنگين ترى مى كنم.

- حج فرصتى براى پالايش روح مسلمانان است.

- اينجا، تنها جايى است كه همه را يكرنگ ديدم.

- حج نمادى روشن از انسجام اسلامى و قدرت نمايى بزرگ مسلمانان در برابر كفار است.

- حج فرصتى براى پيدا كردن گمشده اى است كه هر كدام از ما به دنبال آن مى گرديم.

- يك ضيافت عظيم الهى بود كه همه چيز و همه كس را ديدم، اما هيچ مقام و جايگاهى را نديدم.

- اول من بودم و خدا، بعد خدا بود و من و اكنون من هستم و من.

- در طواف اينطور احساس كردم كه اگر با دل بياييم، او است كه به دور ما مى گردد.

- از درياى حج قطره اى برداشت كردم.

- از حج، چيزى جز اشك، آه و نور نيافتم.

- حج، فرصتى است براى تمرين زندگى جهانى و تحمل يكديگر.

در ادامه اين جلسه، آيت الله رى شهرى در سخنانى گفت: حج در واقع زيباترين و جامع ترين عبادت هاى جمعى است و هنرمند توانمند كسى است كه اين زيبايى ها را كشف كند و به تصوير بكشد. اصولا همه عبادت هاى خدا زيبا است و چون خدا زيباى مطلق است، افعال و دستورات او هم زيبا است و هيچ عبادتى را نمى توان يافت كه در آن انواع زيبايى ها وجود نداشته باشد و البته چشمى مى خواهد كه اين زيبايى ها را ببيند. گناهان همه زشتند و عبادت ها همه زيبا. در واقع سيئه زشت است و حسنه زيبا است. خدا به جز زيبايى دستور نداده است. نماز و روزه زيبا است و انواع زيبايى ها را مى توان

ص: 270

در آن ديد. آدم عاقل گناه نمى كند و كسى كه ديده عقل و بصيرتش كار مى كند، زشتى گناه را مى بيند و به سراغ آن نمى رود. انواع زيبايى ها در حج تنيده شده است و كار هنرمند توانا اين است كه با اين زيبايى ها آشنا شود و از آشنايى كسانى كه اين زيبايى ها را ديده اند استفاده كند و آن ها را به تصوير بكشد. برداشت امام جعفرصادق (ع) از حج اين است: حج به سان قرآن كريم است كه هرچه در آن كاوش كنيم، زيبايى هاى بيشترى را مشاهده خواهيم كرد و هرچه در اعماق اين اقيانوس وارد شويم، گوهرهاى بيشترى را خواهيم يافت. عده اى از قرآن كريم جز الفاظ آن را متوجه نمى شوند و در سطح حركت مى كنند. اما عده اى در بطون قرآن تدبر مى كنند و هرچه بيشتر وارد آن مى شوند، بهره بيشترى مى برند و حج نيز اين چنين است. حج براى آحاد مردم برنامه دارد. بنابراين هم از باطن حج و هم از ظاهرحج مى توان براى مردم برنامه سازى كرد. هنرمند توانا بايد اين رمز و رازها را در حج كشف كند و آن را به تصوير بكشد. خدا دستورى نمى دهد كه منتهى به زيبايى نشود.

نازيبايى هايى كه در حج مى بينيم به خدا مربوط نمى شود؛ بلكه مربوط به انسان ها است. آن ها هم بايد ثبت و ضبط شود تا در جهت حل آن ها اقدام گردد و مردم هم آن ها را ببينند و براى آينده از آن پرهيز كنند.

كار هنرمندان آن است كه به دنبال كشف زيبايى ها و به تصوير كشيدن آن ها و نيز برنامه سازى براى كودكان، جوانان و ... باشند. ان شاء الله خداوند آنچهصدق، زيبا و سازنده است به اذهان شريف شما الهام كند تا كار شما سازنده و پرجاذبه باشد.

آرام ترين و روان ترين حج

آيت الله محمدى رى شهرى در كنفرانس مطبوعاتى مشترك با رييس سازمان حج و زيارت، در مكه مكرمه، با اعلام اين كه حج امسال بسيار روان و بى مشكل برگزار گرديد، افزود: يكى از ويژگى هاى فرهنگى حج امسال تبيين موضوع انسجام اسلامى به عنوان شعار و پيام اصلى حج بود كه در همه برنامه هاى حج جلوه خاصى داشت. او گفت: بر اساس آنچه در شوراى راهبردى حج مصوب شده بود، بعثه و سازمان حج و

ص: 271

زيارت در سال جارى در همه قسمت ها موفقيت هايى داشتند به خصوص با ايجاد معاونت جديد برنامه ريزى و نظارت، در خصوص استفاده از ظرفيت هاى بالاى حج تحول خوبى ايجاد شد.

رى شهرى با بيان اين كه انتظار تبليغ نه از بعثه و سازمان حج كه تبليغ از حج و زيبايى ها و معنويت آن است، افزود: مجموعه بعثه و سازمان حج هم در خدمت اين هدف بلند هستند. نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج كشورمان، حج زائران ايرانى را بهترين، كامل ترين و عزتمندترين حج توصيف كرد و افزود: اين چيزى نيست جز به بركت خون شهدا و رهنمودهاى احياگر حج ابراهيمى حضرت امام (ره) و خلف بزرگوار آن امام كه مسائل حج را براى بهره گيرى هر چه بيشتر از ظرفيت هاى بى شمار آن با جديت پيگيرى مى كنند.

آيت الله محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى گفت: با هماهنگى ها و تماس هايى كه در سطوح بالاتر با مسئولان عربستانصورت گرفت، امسال در مراسم حج مشكلات به حداقل رسيد و در مجموع امسال حج روان و خوبى داشتيم.

وى افزود: براى تحقق شعار انسجام اسلامى، امسال همايش هاى مختلفى از جمله تقريب مذاهب اسلامى، زنان نخبه و انسجام اسلامى، قدس و اهل بيت: برگزار شد كه با استقبال گسترده اى مواجه گرديد.

سرپرست حجاج ايرانى گفت: حضور رييس جمهورى كشورمان در حج امسال در جهت انسجام اسلامى مفهوم نويى داشت و اين نوع حضور از كشورمان كه براى نخستين بار انجام شد در حج تأثير فرهنگى بسزايى را ايجاد كرد.

سرپرست حجاج ايرانى با تقدير از همه كسانى كه به نحوى در برگزارى مطلوب اين فريضه مهم تلاش كردند، اظهار داشت: در اين مراسم همه دست اندركاران از اجرايى تا رسانه اى درحد توان خود به انتقال ظرفيت هاى فرهنگى حج پرداختند.

رى شهرى با اشاره به اين كه با تمام اين تلاش ها، ظرفيت فرهنگى حج بيش از آن چيزى است كه منتقل شده است. او افزود: اكنون وظيفه رسانه ها است كه اينصفا،

ص: 272

نورانيت و معنويت را به نحو مطلوب به دل ها و ذهن هاى ديگران منتقل كنند.

آيت الله رى شهرى با اشاره به ظرفيت هاى فرهنگى گسترده و بالاى حج گفت: انتقال اين ظرفيت ها تلاش مضاعف رسانه اى را طلب مى كند. وى افزود: قلم، هنر و انديشه هنرمندان، تصويرگران، خبرنگاران و گزارشگران مى تواند در اين زمينه كارهاى زيادى انجام دهد و از ظرفيت هاى حج براى نزديك كردن دل ها به خدا و حضرتصاحب الامر [استفاده كند.

در اين كنفرانس مطبوعاتى مصطفى خاكسار قهرودى، رييس سازمان حج و زيارت نيز با تشريح اقدامات انجام شده براى بهبود روند امور حج، گفت: در همه حوزه ها روند رو به بهبود وجود دارد و براى حج سال آينده برنامه ريزى هاى اجرايى از اكنون آغاز شده است.

ص:273

چهارم دى/ شانزدهم ذى حجه

حضور مسئولان جامعه اسلامى تايلند در بعثه ايران

هيأتى از علما و مسئولان جامعه اسلامى تايلند سه شنبه شب با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى، با آيت الله رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى ديدار و گفت وگو كردند.

عبدالله داود رييس اين هيأت كه به نمايندگى از بعثه مسلمانان تايلند در مكه مكرمه با آقاى رى شهرى ديدار مى كرد، جمهورى اسلامى ايران را پرچمدار اعتلاى كلمه «الله» و ابلاغ رسالت به جهانيان توصيف كرد و گفت: مسلمانان تايلند به ايران اسلامى و دولت انقلابى ايران به عنوان الگو و پيشتاز در مسائل جهان اسلام مى نگرند.

وى ارتباط تنگاتنگ ميان جوامع مختلف اسلامى براى مواجه شدن با چالش هاى پيش روى مسلمانان را ضرورى خواند و آمادگى بعثه اين كشور را براى گسترش ارتباطات اسلامى با بعثه مقام معظم رهبرى و همكارى و همفكرى در مسائل حج مورد تأكيد قرار داد.

وى همچنين به حضور بيش از 15 هزار تن از زائران مسلمان تايلندى در مراسم حج امسال اشاره كرد و سرپرست حجاج ايرانى را از روند خدمت رسانى به زائران تايلندى در موسم حج، مطلع كرد.

در اين ديدار آقاى رى شهرى نيز طى سخنانى از تقريب مذاهب اسلامى، انسجام و وحدت كلمه ميان مسلمانان به عنوان درمان اصلى دردهاى دنياى اسلام و به ويژه مسئله

ص: 274

فلسطين ياد كرد و اتحاد اسلامى را به ويژه در شرايط امروز جهانى، كه نظام سلطه در حال اجراى توطئه هاى پيچيده اى در برابر مسلمانان است، حائز اهميت دانست.

نماينده ولى فقيه همچنين ابراز اميدوارى كرد كه گسترش همكارى هاى ايران و تايلند در زمينه هاى مختلف، توسعه مناسبات دينى و تبادلات فرهنگى ميان جامعه اسلامى اين كشور و ايران اسلامى را درپى داشته باشد.

همايش حج نماد انسجام اسلامى

شركت كنندگان در همايش اهل سنت در مكه مكرمه با عنوان «حج نماد انسجام اسلامى» خواستار پرهيز از اختلافات و تحكيم وحدت امت اسلامى براى اقتدار جهان اسلام در برابر دشمنان شدند.

اين همايشصبح سه شنبه، چهارم دى ماه با حضور جمع كثيرى از علما و انديشمندان اهل سنت و تشيع در سالن اجتماعات بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزارشد. برگزارى اين همايش در سال انسجام اسلامى با حضور جمع كثيرى از زائران و علماى اهل سنت شكوه خاصى داشت.

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى به عنوان سخنران نشست اول اين همايش، با استناد به پيام ارزشمند رهبرمعظم انقلاب اسلامى به مناسبت مراسم برائت از مشركان به تشريح خصوصيات و ويژگى هاى جامعه نمونه اسلامى پرداخت.

آيت الله محمدى رى شهرى گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامى در پيام مهم خود به حجاج بيت الله با استناد به آيه اى از قرآن مجيد، جبهه گيرى مقتدرانه در برابر دشمنان، عطوفت در ميان خود و عبوديت و خشوع در برابرحضرت حق را سه ويژگى جامعه اسلامى برشمردند. وى در تبيين اين فراز از پيام حج رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اقتدار، رحمت و عبادت به عنوان سه خصوصيت جامعه اسلامى در پيام رهبرى قابل توجه و تأمل است و بايد ديد چه ارتباطى بين اين سه نشانه وجود دارد. وى ركوع و سجود را مصداق بارز ذكر الهى و عبوديت و خشوع دانست و گفت: اگر ركوع، سجود و ذكر توأم با معرفت و آگاهى شود زمينه ساز عطوفت و مهربانى و اخوت در

ص: 275

جامعه است. رى شهرى با ذكر روايتى از اميرمومنان (ع) گفت: عبادت توام با معرفت، زمينه ساز اخوت به عنوان بالاترين مرحله وحدت كلمه، همدلى و عطوفت است. وحدت و اخوت، ايجاد قدرت مى كند و سبب اقتدار در برابر دشمن مى شود.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران حج را بزرگ ترين ذكر جمعى توصيف كرد و گفت: فريضه حج بايد بيش از هر عبادتى تأمين كننده وحدت كلمه امت اسلامى و زمينه ساز قدرتمندتر شدن آن باشد و جهان اسلام را دربرابر استكبار و مشركين تقويت كند.

آقاى رى شهرى با بيان چند آيه از كلام الله مجيد افزود: قرآن كريم مكرر در آيات مختلف به ذكر الهى به ويژه در حج تأكيد دارد و بايد توجه داشت كه خدا را ياد كردن تنها به لفظ و اسم نيست و عبادت، بدون معرفت نيست؛ بلكه بايد توام با آگاهى و مسئوليت باشد؛ اگر چنين ذكرى در حج باشد نخستين ثمره جمعيت 5/ 3 ميليونى حجاج، وحدت حول محور كعبه مقدس است. وى به سياست اصولى جمهورى اسلامى ايران مبنى بر تقويت وحدت كلمه مسلمانان اشاره كرد و گفت: اينكه جمهورى اسلامى ايران براساس رهنمودهاى امام راحل (رض) و خلفصالح آن حضرت، مقام معظم رهبرى بر وحدت كلمه مسلمين تأكيد دارد و امت اسلامى را به انسجام و اتحاد فرامى خواند با اين هدف است كه عبادات ثمر دهد و امت اسلامى در كنار هم در برابر دشمن ايستادگى كنند.

سرپرست حجاج ايرانى افزود: براى اينكه جامعه، جامعه اسلامى باشد، پركردن مساجد كافى نيست بلكه بايد اهالى مسجد از چنان معرفت و آگاهى برخوردار باشند كه جامعه اسلامى در برابر دشمن سربلند باشد و فرمانبر مشركان و يا در زير يوغ استكبار نباشد.

نماينده ولى فقيه اقتدار، رحمت و عبادت را سه ركن فتح و پيروزى امت اسلامى برشمرد و گفت: اگر مسلمانان بخواهند به عزت واقعى برسند و ارزش هاى اسلامى را براى تحقق وعده الهى در جهان حاكم كنند بايد دربرابر دشمنان، مقتدر و در برابر خودى ها مهربان و در برابر خداوند خاشع و خاضع باشند. آيت الله رى شهرى به وحدت

ص: 276

كلمه اهل تشيع و تسنن در ايران اسلامى اشاره كرد و گفت: تشيع و تسنن ايران با برادرى و همدلى خود، نمونه اى از جامعه اسلامى را به نمايش گذاشته اند و در سال انسجام اسلامى و پس از حج بايد تلاش كنند اين ويژگى در جامعه بيشتر تجلى يابد و علماى فريقين در اينجا مسئوليت سنگينى دارند.

بعثه مقام معظم رهبرى در سال جارى محور تمامى همايش هاى داخلى و خارجى خود را بر اساس رهنمودهاى مقام معظم رهبرى، انسجام اسلامى قرار داده است.

به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى، در اين همايش كه از سوى حجاج اهل سنت كشورمان برگزار شده بود، جمع كثيرى از حجاج اهل تسنن و شيعه حضور داشتند.

به گفته عبدالحميد طالبى دبير همايش، جامعه اهل سنت جمهورى اسلامى در حج امسال براى زمينه سازى شعار محورى مطرح شده از سوى مقام معظم رهبرى تحت عنوان انسجام اسلامى، همايش هاى مختلفى را در موسم حج برگزار كرده است.

دو هفته قبل هم، همايش زائران اهل سنت كشورمان در بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره برگزار شده بود. همايش يك روزه تقريب با عنوان حركت تقريب و انسجام اسلامى نيز هفته قبل با حضور شخصيت هاى ايرانى و غير ايرانى در تالار اجتماعات بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار گرديد.

همايش يك روزه «حج مظهر انسجام اسلامى» روز سه شنبه با حضور علماو شخصيت هاى علمى و فرهنگى اهل تسنن و تشيع در تالار اجتماعات بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه برگزار شد.

ديدار مسئولان واحد اهل سنت با سرپرست حجاج

حجت الاسلام و المسلمين آقاى عطاران مسئول واحد اهل سنت و آقاى زمانى مسئول سابق اين واحد به همراه ميهمانان مدعو اهل سنت شركت كننده در مراسم حج تمتع سال جارى، عصر روز سه شنبه با آيت الله رى شهرى، نماينده ولى فقيه و سرپرست زائران ايرانى خانه خدا ديدار و گفت وگو كردند.

ص: 277

در بخشى از اين ديدار، آقاى عطاران به حضور بيش از 1150 تن از برادران و خواهران سنى مذهب در همايش امروز اهل سنت كه با عنوان «حج نماد انسجام اسلامى» برگزار شد، اشاره كرد و گفت: براى اولين بار يك سخنران خواهر مقاله ادبى زيبايى را به همايش ارائه كرد.

وى گفت: واحد اهل سنت در تلاش هاى خود به نحوى عمل كرده است كه روند امور نسبت به گذشته سست يا كند نشود و حتى شرايط انتخاب روحانيون را نيز تشديد كرديم و البته وضعيت فرهنگى و نشاط كاروان هاى اهل سنت نسبت به گذشته بهتر است.

آقاى عطاران ديدار آيت الله رى شهرى از كاروان اهل سنت در مدينه منوره را بسيار ارزشمند و تأثيرگذار توصيف كرد و افزود: ميهمانان اهل سنت كه به حج مشرف شده اند، از اقشار فرهيخته و مؤثر هستند و در ارتباط با معينه هاى كاروان ها نيز از بين 130 داوطلب، 15 نفر را گزينش كرديم و مى توانيم بگوييم كه در حج امسال يك جمع بسيارصميمى، گرم و بدون هيچ اضطرابى گردهم آورده ايم.

وى از تدوين يك برنامه 5 ساله براى واحد اهل سنت بعثه مقام معظم رهبرى خبر داد و گفت: در اين واحد فكر برنامه ريزى حاكم است و چند برنامه جديد و جدى را در دستور كار خود قرار داده ايم و در نظر داريم با روحانيون كاروان هاى اهل سنت بهصورت يك ساله كار آموزشى را شروع كنيم و در واقع يك كار فرايندى را دنبال مى كنيم.

در جلسه عمومى اين ديدار كه ميهمانان اهل سنت نيز حضور داشتند، آقاى عطاران به معرفى حاضران پرداخت و ويژگى هاى فرهنگى، علمى و اجتماعى هر يك از آنان را بيان كرد.

آقاى مولوى اسحاق مدنى مشاور رييس جمهور در امور اهل سنت نيز ميهمانان شركت كننده در حج امسال را در زمره نخبگان اهل سنت دانست و تأكيد كرد كه جمهورى اسلامى ايران در قلب امت اسلام قرار دارد و مسلمانان جهان از ايران اسلامى به عنوان ماوى و ملجأ خود ياد مى كنند.

ص: 278

وى از تلاش هاى آيت الله رى شهرى در مديريتصحيح حج قدردانى كرد و گفت: براى رييس جمهورى اسلامى ايران در خدمتگزارى بيشتر و تحقق اهداف چهارگانه اعلام شده، آرزوى موفقيت مى كنيم.

آقاى جامى الاحمد امام جمعه اهل سنت تربت جام نيز در سخنانى گفت: خدا را شكر مى كنيم كه رهبر معظم انقلاب اسلامى در همه امور متوجه منافع و مصالح ايران و جهان اسلام هستند و فردى مدير و مدبر را براى تدبير امور حج ملت ايران منصوب كرده اند.

وى گفت: مسلمانان از كشورهاى مختلف جهان بر رهبرى حكيمانه آيت الله خامنه اى در جهان اسلام اتفاق نظر دارند و به جان دكتر احمدى نژاد رييس جمهورى اسلامى ايران سوگند ياد مى كنند و اين رويكرد در جهان اسلام براى اهل سنت در ايران اسلامى مايه افتخار و مباهات است.

آقاى گلدى كر فرماندار بندر تركمن نيز در اظهاراتى، حجاج ايرانى را زبانزد حجاج ساير كشورهاى اسلامى دانست وگفت: مسلمانان در اقصى نقاط جهان، نگاه ويژه اى به جمهورى اسلامى ايران دارند. رييس جمهورى اسلامى ايران را سرآمد سران كشورهاى مسلمان مى دانند و مواضع مقتدرانه و باصلابت ايشان را مورد تأييد قرار مى دهند.

وى افزود: امروز ارزش هاى اسلامى معرفى شده در جمهورى اسلامى ايران بيش از هميشه توجه دنياى اسلام را به خود جلب كرده است و از اين رو ما به ايرانى بودن خود افتخار مى كنيم.

آقاى حيدرپور از برادران اهل سنت در اروميه نيز در سخنان خود گفت: نظام جمهورى اسلامى ايران با هيبت و سيماى اسلام در دنيا ظهور و بروز پيدا كرده و پى جوى اهداف متعالى است كه اين امر همت والايى را طلب مى كند و ما بايد بتوانيم با برنامه ريزى به قله رفيع وحدت برسيم.

وى بر ضرورت دستيابى به توازن در توان و زمان تأكيد كرد و خواستار توجه بيش از پيش به واحد اهل سنت دربعثه مقام معظم رهبرى شد.

ص: 279

آقاى خليل كريمى رييس ناحيه دو آموزش و پرورش سنندج نيز در سخنانى گفت: خداوند متعال را سپاسگزاريم كه عمر ما در نظامى سپرى مى شود كه احسن نظام هاى عالم است و امروز هر كس به اين نظام نزديك باشد يا در آن توفيق انجام خدمتى را پيدا كند، به خدا و رحمت او پيوند مى خورد و از بركات الهى بهره مند مى شود.

وى حج را نماد انسجام اسلامى دانست و گفت: حج ميدان مقايسه هايى است كه هر فردى نسبت به ديگرى دارد و اميدوارم حجاج ايرانى به عنوان سفيرانى امين براى ملت ايران بتوانند وظايف خود را به نحو مطلوبى به انجام برسانند و بستر نزول رحمت و بركت الهى در ايران اسلامى را فراهم آورند.

در ادامه اين ديدار، آيت الله رى شهرى حضور علما، نخبگان و فرهيختگان اهل سنت از ايران اسلامى را در بعثه مقام معظم رهبرى گرامى داشت و اظهار اميدوارى كرد كه به بركت نورانيت و معنويت حج، زمينه وحدت، همدلى و الفت بيش از پيش به ويژه در سال انسجام اسلامى در دنياى اسلام فراهم شود.

وى افزود: رهبر عزيز انقلاب با تأكيد بسيار بر ضرورت رفع موانع وحدت و انسجام اسلامى تأكيد كردند و براى تحقق اين مهم، تحريك عواطف مذهبى را حرام دانستند و قطعا اين امر تأثير جدى خود را در ايران و سراسر جهان خواهد گذاشت.

نماينده ولى فقيه در حج، هوشيارى علما و بزرگان فريقين را در ايران اسلامى ستودنى دانست و گفت: امام خمينى 1 بنيانگذار وحدت اسلامى در داخل كشور بود و ايشان با رهنمودهاى خود، جلو هرگونه تشتت و اختلاف را گرفت، به نحوى كه امروز اهل سنت در شرايط بسيار خوبى در كنار برادران شيعه خود زندگى مى كنند و اتحاد زيباى برادران شيعه و اهل سنت ايران اسلامى در دنيا مثال زدنى است.

آيت الله رى شهرى توجه مسئولان واحد اهل سنت بعثه مقام معظم رهبرى را به ضرورت تهيه گزارش مكتوب از فعاليت هاى فرهنگى در بين اهل سنت جلب كرد و گفت: در اين گزارش لازم است اطلاعات جامعى درباره تعداد مساجد، تعداد علما و ائمه جمعه و جماعات، حافظان و قاريان برجسته قرآن كريم، شهدا و نويسندگان و ...

ص: 280

از اهل سنت آورده شود.

اميرالحاج جمهورى اسلامى ايران در پايان سخنان خود بر تقويت قطعى واحد اهل سنت در ساختار جديد تأكيد كرد و مراتب تقدير و تشكر خود را از زحمات آقاى زمانى مسئول سابق واحد اهل سنت و همچنين اقدامات آقاى عطاران مسئول فعلى اين واحد ابراز كرد.

سومين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه

سومين جلسه شوراى هماهنگى بعثه مقام معظم رهبرى در مكه مكرمه،صبح روز سه شنبه به رياست آيت الله رى شهرى برگزار شد.

در اين جلسه آقايان قهرودى، كريمى، آخوندزاده، گروسى، حلى ساز، نصيرى، گرجى، سليمى، فهميده، نواب، مهدوى، عرب، اسلامى فرد، عطاران، قاضى عسكر و ايروانى حضور داشتند.

ابتدا آقاى قهرودى در گزارشى به وضعيت پروازهاى حجاج به سمت تهران اشاره كرد و گفت: اولين پرواز، نيمه شب گذشته انجام شد و تا كنون 8 پرواز به طرف ايران انجام شده است كه سه پرواز آن سعودى و 5 پرواز نيز متعلق به هواپيمايى جمهورى اسلامى بوده و همه اين پروازها بدون تأخير بوده است.

رييس سازمان حج و زيارت همچنين از فوت مسئول طبخ برنج در آشپزخانه مركزى كهصبح امروز بوقوع پيوست، خبر داد و اعضاى جلسه براى شادى روح آن مرحوم به قرائت فاتحه پرداختند.

در اين ارتباط آقاى رى شهرى پيشنهاد كرد كه سازمان حج كتابى را با هدف تقدير از خدمتگزاران حج تمتع؛ اعم از روحانيون و مديران و خدمه كاروان ها كه سال ها در خدمت ضيوف الرحمان بودند و به رحمت ايزدى پيوسته اند، تهيه كند كه در آن ها عكس و بيوگرافى آن ها آورده شود.

همچنين مقرر شد كه در هر سال مراسم يادبود مديران و روحانيون كاروان هايى كه در فاصله زمانى حج قبلى تا حج بعدى جان خود را از دست داده اند، در سرزمين منا

ص: 281

و در بعثه مقام معظم رهبرى برگزار شود.

در ادامه اين جلسه آقاى رى شهرى از مسئولان و همكاران سازمان حج و بعثه خواست كه در بازگشت به ايران، عجله نكنند و تا مى توانند در خدمت حجاج باشند.

ورود زائران ايرانى به مدينه

زائران مدينه بعد كشورمان از روز سه شنبه چهارم دى ماه به تدريج وارد شهر مدينه النبى مى شوند. پس از اعمال و مناسك حج در مكه مكرمه، آن گروه از زائرانى كه از ايران مستقيماً وارد مكه شده اند، از امروز به مدينه مى روند تا پس توقف و زيارت مرقد پيامبر و ائمه بقيع به ايران بازگردند.

همزمان با ورود حاجيان كشورمان به شهر مدينه، برنامه هاى فرهنگى بعثه نيز مجددا در اين شهر آغاز مى شود. برگزارى دعاى كميل در كنار مسجد نبوى و قبرستان بقيع، از جمله برنامه هاى تدارك ديده شده در مدينه منوره است.

آيت الله امينى، جانشين سرپرست حجاج ايرانى در مدينه بعد مى باشد.

همچنين سيدرضا قنادزاده كنسول جمهورى اسلامى ايران در جده گفت: خدمات سركنسولگرى ايران تا پايان حج به زائران خانه خدا همچنان ارائه مى شود.

وى با اشار به اين كه از ابتداى موسم حج سركنسولگرى ايران در جده دفترى را در مكه مستقر كرده است، افزود: اين دفتر نيز خدمات كنسولى لازم را به حجاج ارائه مى كند. بنابراين، خدمات و برنامه هاى حاشيه اى حج تا خروج آخرين ايرانى از عربستان ادامه دارد.

اعلام جدول زمان بندى خروج حجاج از عربستان

بنا بر اعلام مقامات سعودى، حجاج كشورهاى مختلف حداكثر تا دهم ماه محرم الحرام فرصت دارند تا خاك اين كشور را ترك كنند.

به گزارش خبرگزارى جمهورى اسلامى رسانه هاى عربستان سعودى روز سه شنبه (چهارم دى) به نقل از حاتم حسن قاضى، كفيل وزارت حج اين كشور اعلام

ص: 282

كردند: جداول دقيق زمان بندى بازگشت كاروان هاى حجاج از طريق مرزهاى هوايى، زمينى و دريايى عربستان تهيه شده است و انتظار مى رود به جز تعداد اندكى از حجاج مابقى طبق زمان بندى انجام شده كشور را ترك كنند. وى افزود: به دليل قوانين و ضوابط و هماهنگى هايى كه وزارت حج با بعثه هاى كشورهاى اسلامى دارد معمولا بازگشت حجاج به نحو احسنصورت مى گيرد.

وى خاطر نشان كرد: يك ميليون و هزار حاجى از كشورهاى مختلف در مناسك حج سال جارى شركت كردند و جلساتى جهت ارزيابى ميزان موفقيت، موانع و نارسايى هاى موجود در مراسم حج امسال، برگزار خواهد شد.

منابع رسمى عربستان مى گويند امسال حدود سه ميليون نفر از خارج و داخل عربستان در مناسك حج شركت داشتند.

آغاز خروج زائران ايرانى از عربستان

مديركل اسكان و حمل و نقل سازمان حج و زيارت گفت: با انجام اولين پرواز برگشت حجاج كشورمان از فرودگاه جده به مقصد اهواز، بازگشت حجاج عملا از بامداد روز سه شنبه (چهارم دى ماه) آغاز شد.

سيد عبدالحسن رضوى در گفت وگو با خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسلامى در مكه افزود: نخستين پرواز برگشت حجاج كشورمان در ساعت سه ودقيقه بامداد روز سه شنبه از فرودگاه جده به مقصد اهواز آغاز شد و تا پايان اين روز مجموعاً 5200 نفر از حجاج راهى كشور مى شوند.

به گفته وى، اين تعداد از حجاج در قالب پرواز كه هشت پرواز آن از سوى هواپيمايى سعودى و هشت پرواز ديگر از سوى هواپيمايى جمهورى اسلامى (هما) انجام مى شود، به مقصدهاى فرودگاهى تهران، اصفهان، شيراز و اهواز منتقل مى شوند.

همزمان گروه ها و كاروان هاى مدينه بعد، وارد مدينه منوره مى شوند.

امسال 102000 زائر از كشورمان براى انجام حج تمتع به عربستان عزيمت كرده اند و برگشت آنان تا دى ماه ادامه خواهد يافت.

ص:283

اعلام آمار متوفيان ايرانى تا روز چهارم دى

رييس بيمارستان مركز پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران در مكه مكرمه، روز سه شنبه (چهارم دى) آخرين آمار فوتى هاى حجاج كشورمان را مجموعا نفر اعلام كرد.

دكتر مصطفى نادرى در گفت وگو با خبرگزارى جمهورى اسلامى با اشاره به اين كه موارد فوتى به اطلاع خانواده هاى آنان در ايران مى رسد، افزود: با توجه به افرايش نسبى جمعيت و متوسط سنى زائران ايرانى در سال جارى، كشورمان در مقايسه با كشورهاى مشابه از نظر تعداد افراد فوتى وضعيت بهترى دارد.

به گفته وى از موارد فوتى تنها يك نفر در بيمارستان فوت كرده و پنج مورد ايست قلبى نيز در بيمارستان احيا شده است.

وى گفت: در حج امسال با راه اندازى بيمارستان هاىصحرايى و مجهز، به خصوص درصحراهاى عرفات، مشعر و منا، تقويت خدمات دهى با استقرار پزشك در كاروان ها و همچنين كارهاى پيشگيرانه و نظارت هاى دقيق بهداشتى تلاش شده است كه خدمات بهداشتى و پزشكى مناسب به حجاج ارائه شود.

دكتر نادرى آمار مراجعه كنندگان به واحدهاى عمومى و تخصصى بيمارستان مركز پزشكى حج جمهورى اسلامى ايران را بيش از هزار مورد اعلام كرد كه شش هزار و نفر در درمانگاه تخصصى اين بيمارستان معاينه شده اند.

وى معاينه 2926 نفر در درمانگاه هاى عمومى، مورد خدمات دندانپزشكى، مورد بسترى در بخش هاى مختلف، موردبسترى در اورژانس، مورد بسترى در سى. سى. يو را از ديگر كارهاى انجام شده دراين بيمارستان عنوان كرد.

دكتر مصطفى نادرى با اشاره به اعزام مورد از زائران بيمار به بيمارستان هاى سعودى جهت انجام معالجات تكميلى، افزود: علاوه بر اين آمار نفراز زائران كه 10 نفرشان اعمال حج را انجام داده بودند، براى تكميل معالجات به كشورمان اعزام شده اند.

به گفته وى علاوه بر اين آمار كه مربوط به مراجعات بيمارستانى زائران است در موارد معمولى بيماران از سوى پزشكان كاروان ها معاينه شده اند.

ص:284

پنجم دى/ هفدهم ذى حجه

آيين نيايش و شكرگزارى در مكه مكرمه

آيين نيايش و شكرگزارى به مناسبت پايان موفقيت آميز موسم حج امسال در بعثه مقام معظم رهبرى در مكه معظمه با حضور نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى و رييس سازمان حج و زيارت برگزار شد. در اين مراسم كه با حضور علما و روحانيون و مسئولان اجرايى و فرهنگى حج، نمايندگان بعثه مراجع تقليد و حاجيان ايرانى برگزار شد، به مناسبت پايان موفقيت آميز حج امسال آيين نيايش و شكرگزارى برقرار گرديد. در اين مراسم پس از قرائت قرآن و دعاى پرفيض توسل، نماينده ولى فقيه، خداوند منان را براى پايان موفقيت آميز اعمال حج امسال سپاس گفت و براى عزت روزافزون دولت و ملت مسلمان ايران و طول عمر پربركت رهبر معظم انقلاب دعا كرد.

حج امسال به گفته تمامى مسئولان اجرايى حج، حجى عزتمند و توأم با كرامت و آرامش بود.

ص:285

ششم دى/ هيجدهم ذى حجه

عيد غدير خم مبارك

ظهر روز هجدهم ذيحجه سال دهم هجرى دومين حادثه بزرگ تاريخ اسلام بعد از بعثت پيامبر خدا (ص) رقم خورد و اسلام، جانى دوباره گرفت.

در اين روز، پيامبر عظيم الشان اسلام (ص)، باصدايى رسا، ولايت و امامت را به عنوان يكى از مبانى و اصول اوليه و اساسى اسلامى به مسلمانان ابلاغ كرد و در حضور انبوهى از حج گزاران فرمود: آيا من به شما از خودتان اولى و سزاوارتر نيستم؟ و همگان يكصدا جواب مى دهند كه «چرا چنين است».

آن گاه فرمودند: من دو چيز گرانبها در ميان شما مى گذارم يكى ثقل اكبر كه كتاب خداست و ديگرى ثقل اصغر كه اهل بيت من هستند. مردم! بر آنان پيشى نگيريد و از آنان عقب نمانيد.

آن گاه دست على (ع) را در دست گرفت و آن قدر بالا برد كه همگان او را در كنار پيامبر خدا (ص) ديدند و شناختند.

سپس فرمود: خداوند مولاى من و من مولاى مؤمنان هستم و بر آن ها از خودشان سزاوارترم. اى مردم، هر كس كه من مولا و رهبر اويم اين على مولا و رهبر اوست و اين جمله را سه بار تكرار كرد.

از آن هنگام تاكنون اين روز مقدس به دليل اتمام نعمت ها در سايه تداوم خط

ص: 286

رسالت در شكل و قالب امامت به عنوان يكى از اعياد بزرگ مسلمانان گرامى داشته مى شود.

اشاره قرآن كريم به روز غديرخم نيز حكايت از اهميت و ارزش بى انتهاى اين روز دارد. آنجا كه در آيه سوم سوره مائده مى فرمايد: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَ رَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً ...؛ «امروز (روز غدير خم) دين شما را به حد كمال رساندم و نعمتم را بر شما تمام كردم و اسلام را به عنوان دين براى شما پسنديدم.»

نام غدير و حضرت على (ع) بزرگمرد تاريخ همواره به يكديگر گره خورده، به گونه اى كه طلايه داران امامت با تكيه بر آن مى توانند به سر منزل مقصود هدايت شوند.

امروز پنجشنبه ششم ديماه مصادف با هيجدهم ذى حجه (بنابر تقويم عربستان) مصادف است با عيد غدير خم. زائران و حجاج ايرانى همچون هم وطنان خود در ايران، اين روز مبارك را در مكه مكرمه و مدينه منوره گرامى داشتند و با برپايى آيين هاى جشن و برنامه هاى متنوع علمى و فرهنگى، شادى خود را در اين روز مقدس، آشكار كردند.

زائران ايرانى بيت الله الحرام در سرزمين وحى، با برگزارى آيين هاى جشن به استقبال اين مناسبت باشكوه رفتند.

كاروان هاى مختلف حجاج از چهارشنبه شب با برنامه ريزى و اقدام خودجوش، جشن هاى عيد غدير را در محل استقرار كاروان ها ترتيب داده و با برگزارى سخنرانى، مداحى و توزيع شيرينى اين مناسبت باشكوه را گرامى مى دارند.

اين كاروان ها همچنين در قالب شوراهاى فرهنگى اقدام به برپايى آيين هاى مختلف فرهنگى و مذهبى از قبيل دوره هاى ختم قرآن مسابقات فرهنگى و بزرگداشت مناسبت هاى مذهبى مى كنند كه جشنهاى غدير بخشى از اين برنامه هاست.

در بعثه مقام معظم رهبرى نيز جشن عيد سعيد غدير با حضور نماينده ولى فقيه وسرپرست حجاج ايرانى برگزار شد و طى آن چند تن از سخنرانان به بيان اهميت حادثه غدير خم و نقش ولايت در هدايتصحيح جامعه اسلامى پرداختند. حجت

ص: 287

الاسلام و المسلمين ملك محمدى مديرعامل بنياد بين المللى الغدير يكشنبه شب در حاشيه آيينى كه به مناسبت عيد سعيد غدير در مكه مكرمه ترتيب يافته بود، به خبرنگاران گفت: حجاج بيت الله الحرام دوستداران ولايت و امامت و دلباخته و شيفته اميرالمومنين حضرت على (ع) هستند وبرگزارى مراسم جشن غدير در موسم حج، نويد بخش آغاز تحولى عظيم در ترويج فرهنگ غدير است.

مديرعامل بنياد بين المللى الغدير همچنين از برگزارى برنامه هاى غدير همزمان در 14 كشور جهان، 70 هزار مسجد، 37 هزار پايگاه مقاومت و شش هزار امامزاده در سراسر كشور خبر داد.

همزمان با سالروز عيد سعيد غدير خم در عربستان، جشن با شكوه ولايت با حضور حجاج ايرانى در بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره برگزار شد. در اين مراسم كه آيت الله امينى جانشين نماينده مقام معظم رهبرى در بعثه مقام معظم رهبرى نيز حضور داشت، حجت الاسلام والمسلمين حسينى بوشهرى، مدير حوزه علميه قم جايگاه امامت و ولايت را از نگاه دين تبيين كرد و طى آن با اشاره به روايتى از پيامبر اعظم (ص) در خصوص مرتبه ايمان و جايگاه حضرت على (ع) به سير تاريخى حجه الوداع و روز غديرخم پرداخت و گفت: مهم ترين وظيفه دوستداران اهل بيت: عرض ادب به ساحت مقدس آن بزرگواران است.

در اين مراسم مداحان اهل بيت در ذكر مناقب و فضائل حضرت على (ع) مديحه سرايى كردند.

نشست مديران كاروان هاى اهل سنّت و شيعه استان گلستان

در ايام عيد سعيد غدير خم، نشست وحدت بخش مديران كاروان هاى شيعه و سنى استان گلستان روز پنج شنبه (ششم دى ماه) در يكى از كاروان هاى اهل تسنن در منطقه عزيزيه برگزار شد. در اين نشست كه با حضور خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت برگزار شد، ابتدا آخوند رهبر از روحانيون سرشناس منطقه تركمنصحرا به بيان فضايل على (ع) از ديدگاه خلفاى اهل سنّت پرداخت.

ص: 288

پس از آن آقاى پراندوجى مدير ميزبان ضمن خير مقدم به حاضران هدف از برگزارى اين نشست را در سال اتحاد ملى و انسجام اسلامى، گامى در جهت نزديك شدن هرچه بيشتر پيروان مكتب اهل بيت و اهل سنت دانست.

در ادامه جلسه رياست سازمان با تقدير از برگزاركنندگان اين جلسه، حج را مظهر و جايگاه نزديكى برادران شيعه و تجلى گاه انسجام اسلامى براى همه مسلمانان جهان ذكر كرد. خاكسار قهرودى از نحوه تعامل برادران شيعه و سنى استان گلستان به عنوان الگويى براى نزديكى پيروان مذاهب اسلامى ياد و اظهار اميدوارى كرد كه در همه استان هاى كشور نشست هاى تقريبى بيشتر و باشكوه تر برگزار شود.

مراسم دعاى كميل در مدينه منوره

حجاج بيت الله الحرام در پنجشنبه شبى ديگر نجواهاى كميل را درجوار بارگاه ملكوتى نبى مكرم اسلام (ص) و مزار نورانى فرزندان پاكش در بقيع زمزمه كردند. در آخرين شب هاى حضور حجاج ايرانى در سرزمين وحى، هزاران تن از حجاج ايرانى بيت الله الحرام در فضايى آكنده از خلوص و معنويت گرد هم آمدند تا در سالروز عيد سعيد ولايت از كلام نورانى مولاى متقيان دل و جان خود را سيراب كنند.

در مراسم روح بخش دعاى كميل در مدينه منوره آيت الله امينى، جانشين نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى براى مجد و عزت مسلمانان جهان دعا كرد و تعجيل در ظهور منجى عالم بشريت و پيروزى مسلمانان در جهان را از خداوند منان خواستار شد.

اين مراسم كه از ساعت 22 و 30 دقيقه به وقت تهران با نظمى خاص برگزار شد، در كمال آرامش و با نظم و انضباط بسيار به پايان رسيد.

ص:289

هفتم دى/ نوزدهم ذى حجه

بازگشت آيت الله رى شهرى به ايران

نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى جمعه، هفتم دى ماه به ايران بازگشت و در فرودگاه مهرآباد از سوى حجت الاسلام و المسلمين محمدى گلپايگانى رييس دفتر مقام معظم رهبرى مورد استقبال قرار گرفت.

آيت الله رى شهرى سفر حج تمتع سال 86 را روز هفتم آذرماه با انجام پرواز مستقيم از تهران به مدينه منوره آغاز كرد و ده روز از سفر يك ماهه خود را درشهر پيامبر اعظم سپرى كرد.

نماينده ولى فقيه ضمن نظارت بر امور اجرايى حج؛ مانند خدمات پزشكى، اسكان، تغذيه و حمل و نقل زائران، به امر مهم مديريت امور فرهنگى و آموزشى حج نيز اهتمام ورزيد.

ديدار با اعضاى هيأت پزشكى و ديدار از بيمارستان اين هيات در مدينه منوره، عيادت از بيماران و كسب اطلاع از روند خدمت رسانى به زائران بيمار و تأكيد بر اهميت و ضرورت ارائه بهترين خدمات پزشكى به زائران ايرانى همراه با ديدار از دو آشپزخانه متمركز سازمان حج در مدينه منوره و اطمينان خاطر از روند مناسب طبخ، نگهدارى و توزيع غذاى سالم ميان زائران از جمله اقدامات نظارتى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج در مدينه منوره بود.

مديريت جلسات شوراى هماهنگى با هدف هماهنگ كردن بخش هاى مختلف

ص: 290

خدماتى در امر حج و همچنين دريافت آخرين گزارش ها و ارزيابى ها از روند خدمت رسانى به حجاج ايرانى و بازديد از برخى كاروان ها از ديگر فعاليت هاى آيت الله رى شهرى در دوره كوتاه زمانى حضور ايشان در مدينه منوره بود.

برگزارى مراسم با شكوه دعاى كميل در جوار حرم نبوى و در مقابل قبرستان بقيع مستلزم اهتمام ويژه اى از سوى بخش هاى مختلف و به ويژه معاونت اجراى بعثه مقام معظم رهبرى و روابط عمومى بعثه است كه آيت الله رى شهرى اين مسأله را با دقت مديريت مى كند و از همين رو هر سال مراسم دعاى كميل با عزت و عظمت بيشتر برگزار شده است.

ديد و بازديدهاى متقابل اعضاى بعثه هاى مراجع محترم تقليد در مدينه منوره با آيت الله رى شهرى و تبادل نظر در باره مسائل مختلف حج و به ويژه آخرين تحولات و تغييراتصورت گرفته در مسجد الحرام يا جمرات كه محل اجراى مناسك حج است، به مانند سالهاى اخير به انجام رسيد.

آيت الله رى شهرى در سفر 21 روزه خود به مكه مكرمه نيز برنامه فشرده و متنوعى را با تأكيد ويژه بر وحدت ملى و انسجام اسلامى پى گرفت كه برگزارى همايش هاى گوناگون علمى، فرهنگى، مذهبى، ادبى و انجام ملاقات هاى متعدد با شخصيت هاى جهان اسلام و مسؤولان بعثه هاى ساير كشورها، ازجمله آن ها بود.

با نظارت مجدانه و پيگيرانه نماينده ولى فقيه، مقدمات برگزارى مناسك حج تمتع به انجام رسيد و زائران ايرانى از بهترين خدمات ممكن در ايام تشريق برخوردار شدند.

آيت الله رى شهرى پس از انجام امور مديريتى و فرهنگى حج، يك روز پس از عيد غدير به كشور بازگشت و در فرودگاه مهرآباد طى مصاحبه اى با خبرنگاران به تبيين دستاوردهاى حج 86 درابعاد مختلف پرداخت.

وى گفت: در بعد داخلى محور فعاليت هاى بعثه مقام معظم رهبرى توجه به انسجام اسلامى بود كه اين موضوع در همه همايش هاى مكه و مدينه، و همچنين در ديدار با شخصيت هاى علمى و فرهنگى ساير كشورها كاملًا منعكس شد و مسلمانان جهان نيز از طرح اين موضوع استقبال بسيار خوبى داشتند.

ص: 291

به گفته ايشان در فرودگاه «حج زائران ايرانى بيت الله الحرام با موفقيت و عزت كامل برگزار شد و بازگشت حجاج ايرانى تا 22 دى ماه ادامه دارد و آيت الله امينى به نيابت از من هنوز در كشور عربستان حضور دارد.»

آيت الله رى شهرى افزود: همه تلاش دست اندركاران حج امسال اين بود كه رهنمودهاى مقام معظم رهبرى كه در ديدار با كارگزاران حج بيان داشتند، تحقق يابد و خدا را شاكريم كه تا حد توان توانستيم اين رهنمودها را؛ چه در ابعاد داخلى و چه در ابعاد بين المللى محقق كنيم.

سرپرست حجاج ايرانى تأكيد كرد حضور رييس جمهورى اسلامى ايران در حج امسال نيز موجب شد تا انسجام اسلامى در بعد بين المللى و در ميان مسلمانان ساير كشورها به خوبى نمايان شود. سرپرست حجاج ايرانى همچنين گفت: در ديدارهايى كه با شخصيت هاى فرهنگى و علمى كشورهاى اسلامى داشتيم همگى از مواضع به حق جمهورى اسلامى ايران به ويژه در موضوع انرژى هسته اى حمايت مى كردند. وى تأكيد كرد: آنچه به تدريج احساس مى شود اين است كه جايگاه رهبرى جمهورى اسلامى ايران در هدايت و رهبرى جهان اسلام در حال جا افتادن است و فرهيختگان و انديشمندان كشورهاى اسلامى به اين باور رسيده اند كه جمهورى اسلامى ايران مركز ثقل اسلام ناب است و همه توجه ها به اين مركز ثقل دوخته شده است. نماينده ولى فقيه در مورد برگزارى مراسم برائت از مشركين نيز گفت: اين مراسم امسال نيز با شكوه برگزار شد و پيام مقام معظم رهبرى كه در اين مراسم خوانده شد، به 12 زبان ترجمه و به اطلاع مسلمانان سراسر جهان رسيد.

سرپرست حجاج ايرانى با اشاره به اين كه حج امسال كاملًا روان و با آرامش برگزار گرديد، افزود: در مراسم حج امسال مسائل فرهنگى كاملًا مورد توجه قرار گرفت و تهيه و ابلاغ برنامه هاى فرهنگى به كاروان ها پيش از شروع حج موجب شد تا آثار مثبت اين اقدامات كاملًا نمايان شود. به گفته وى: يكى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى انس با قرآن بود و امسال اين موضوع بسيار جدى گرفته شد و در برخى كاروان ها يكصدوچهل جلسه ختم قرآن برگزار شد.

ص: 292

آيت الله رى شهرى اظهار داشت: امسال همكارى دولت عربستان با بعثه مقام معظم رهبرى بهتر از سال هاى قبل بود؛ هر چند هنوز برخى حركت هاى آنان مشكل زا است كه اميدوارم در سال هاى آينده، كمتر و يا كاملا برطرف شود.

وى همچنين با تشكر از شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) و شركت ماهان گفت: امسال پروازهاى رفت، كاملًا خوب و بدون مشكل انجام شد؛ اما در پروازهاى برگشت در مواردى تأخير وجود داشت كه مسئولان ذى ربط قول داده اند اين تأخيرها از بين برود.

يادآورى مى شود كه برخى پروازهاى برگشت امسال به علت تغييرات جوّى و بارش برف و باران در اكثر مناطق ايران، با تأخيرهاى فراوان و توقف هاى طولانى زائران در سالن هاى انتظار روبه رو شد.

سفر آيت الله رى شهرى به عربستان براى برپايى آيين حج تمتع سال 1386 سى و يك روز به طول انجاميد.

مخالفت اسرائيل با عبور حجاج فلسطينى از گذرگاه رفح

مخالفت رژيم اسرائيل با عبور حجاج فلسطينى از گذرگاه رفح و نيز مخالفت اين حجاج با ورود به اراضى فلسطين از طريق گذرگاه كرم ابوسالم و درخواست جنبش حماس از طرف هاى ذى ربط براى اعمال فشار بر رژيمصهيونيستى در اين مورد از جمله تحولات امروز فلسطين به شمار مى رود.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج به نقل از روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن، در پى مخالفت حجاج فلسطينى براى بازگشت به نوارغزه از طريق گذرگاه كرم ابوسالم و درخواست از مصر براى بازگشايى گذرگاه رفح، مسئولان مصرى 11 مركز براى پناه دادن به دو هزار و 200 حجاج فلسطينى در مرزهاى نوارغزه برپا كرده اند.

شايان ذكر است كه رژيم اسرائيل از ژوئن سال 2007 در پى كنترل حماس بر نوارغزه، گذرگاه هاى اين منطقه را بسته و از دولت مصر خواسته است كه حجاج فلسطينى از طريق گذرگاه كرم ابوسالم كه تحت كنترل اين رژيم است، به اراضى

ص: 293

فلسطينى بازگردند.

از سوى ديگر خبرگزارى سما (خبرگزارى مستقل فلسطين) نيز گزارش كرد: جنبش حماس امروز در بيانيه اى ضمن تشريح اوضاع حجاج فلسطينى سرگردان در مرزهاى نوارغزه به ويژه با وجود سرماى هوا، از تمامى طرف هاى ذى ربط خواست تا تمامى تلاش خود را براى بازگشت حجاج فلسطينى به كار گيرند. در اين بيانيه آمده است: بازگشت حجاج فلسطينى در گرو تلاش دولت هاى مصر و اردن است.

در پايان از اتحاديه عرب، سازمان كنفرانس اسلامى و تمامى نهادهاى حقوقى جهان خواسته شده است كه براى پايان بخشيدن به مشكلات حجاج فلسطينى، رژيم اسرائيل را تحت فشار قرار دهند.

ص:294

نهم دى/ بيستم ويكم ذى حجه

ديدارعلماى اهل سنت با جانشين نماينده ولى فقيه در بعثه مقام معظم رهبرى

علما و انديشمندان اهل سنتصبح روز يكشنبه نهم دى ماه با حضور در بعثه مقام معظم رهبرى در مدينه منوره، با آيت الله امينى جانشين نماينده ولى فقيه ديدار و گفت وگو كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج، آيت الله امينى در اين ديدار با اشاره به اين كه وجودصميميت ميان اهل تشيع و تسنن در ايران از بركات انقلاب اسلامى است، گفت: در حال حاضر در جمهورى اسلامى علماى شيعه وسنىصميمانه با هم تعامل دارند.

جانشين نماينده ولى فقيه همچنين با بيان برخى شبهاتى كه عليه شيعيان وجود دارد، خطاب به علماى اهل سنت گفت: با توجه به اين كه شما در ايران هستيد و از غير واقعى بودن اين شبهات نيز اطلاع داريد، ضرورى است واقعيت ها را درباره ايران و شيعيان به سايرين منتقل كنيد.

در ابتداى اين ديدار حجت الاسلام عطاران مدير واحد اهل سنت بعثه مقام معظم رهبرى با ارائه گزارشى از عملكرد فرهنگى، علمى و تبليغى اين واحد در موسم حج گفت: امسال يكى از مهم ترين ويژگى هاى بارز فعاليت هاى واحد اهل سنت، توجه و اهتمام به موضوع انسجام اسلامى است و برنامه ها و اقدامات فرهنگى در كاروان هاى اهل سنت از چنين راهبردى پيروى مى كند.

ص: 295

وى حضور خواهران معينه در كاروان هاى اهل سنت را كه براى اولين بار رخ مى دهد، از ديگر اقدامات اين واحد عنوان كرد و افزود: امسال همايش علمى در مكه مكرمه و گردهمايى در مدينه منوره با حضور علما، انديشمندان و زائران برگزار شده است.

شيخ جامى الحمدى امام جمعه تربت جام نيز ضمن قدردانى از تلاش هاى بعثه مقام معظم رهبرى، به اقدامات منحرفانه اى كه در برخى از كشورهاى اسلامى به نام اسلامصورت مى پذيرد اشاره كرد و گفت: ما به عنوان سفيران تقريب مذاهب پس از بازگشت به ميهن اسلامى درباره اين گونه اقدامات روشنگرى خواهيم كرد.

دكتر ملك فاضلى ازسراوان هم يكى از بركات حج را ايجاد فرصت براى برقرارى ارتباط با مسلمانان ساير ملل دانست و گفت: در اينجا از جايگاه ممتاز جمهورى اسلامى نزد مسلمانان ساير كشورها مطلع شديم و توانستيم واقعيت هاى جمهورى اسلامى را براى آن ها بازگو كنيم.

ص:296

بيست ودوم دى/ سوم محرم

پايان عمليات انتقال زائران

عمليات اجرايى انتقال، اسكان و بازگشت حجاج ايرانى در سال 86، امروز شنبه 22/ 10 به پايان مى رسد.

با انتقال آخرين گروه حجاج ايرانى از فرودگاه مدينه در شامگاه روز شنبه عمليات حج تمتع امسال پايان پذيرفت. با تلاش دست اندركاران عمليات حج، كار انتقال و اسكان ايرانيان در شهرهاى مدينه منوره و مكه مكرمه با موفقيتصورت گرفت كه بر اساس آمارهاى موجود رضايت ايرانيان از خدمات ارائه شده توسط سازمان حج، نسبت به سال هاى گذشته افزايش چشمگيرى داشت.

برنامه هاى منظم انتقال و اسكان، خدمات حمل و نقل درون شهرى، نظارت دقيق بر كيفيت غذا از نكات مورد تأكيد زائران مى باشد.

قابل ذكر است كه امسال پروازهاى رفت، كاملًا خوب و بدون مشكل انجام شد، اما در پروازهاى برگشت در مواردى تأخير وجود داشت كه با شدت سرما و بارش برف اين تأخيرات به اوج خود رسيد.

ص:297

بيست وپنجم دى/ ششم محرم

ديدار كارگزاران حج با مقام معظم رهبرى

حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى ظهر روز سه شنبه، بيست وپنجم دى ماه در ديدار دست اندركاران مراسم حج با ايشان، ضمن تشكرصميمانه از برگزارى با شكوه و عزتمندانه اين مراسم تصريح كردند: استمرار برنامه هاى فرهنگى همراه با استفاده از همه امكانات، حج را به فرصتى مغتنم و بى بديل براى معرفى ارزش هاى اسلام و انقلاب تبديل مى كند.

ايشان ظرفيت بالاى موسم حج را براى كارهاى معنوى و فرهنگى يادآور شدند و تأكيد كردند: ارتباط گسترده تر با نخبگان حوزه، استفاده از هيأت هاى علمى و نويسندگان توانا، برنامه ريزى مستمر براى افق بلندمدت، ايجاد رشته اى مستقل در اين زمينه و در نظر گرفتن ظرافت و ذائقه مخاطب، اين ظرفيت را شكوفا مى كند.

حضرت آيت الله خامنه اى با اشاره به تلاش مجموعه دست اندركاران حج براى برگزارى هر چه بهتر اين مراسم، ابراز اميدوارى كردند با هماهنگى موجود ميان سازمان حج، بعثه و دستگاه اجرايى و ديپلماسى كشور، روند خدمات به حجاج و زائران بيت الله الحرام بيش از پيش بهبود يابد.

ص: 298

در اين ديدار آقاى محمدى رى شهرى نماينده ولى فقيه و سرپرست حجاج ايرانى ضمن بيان گزارشى از كنگره عظيم حج اعلام كرد: حجاج بيت الله الحرام اكنون حج را فريضه اى عبادى- سياسى مى دانند كه حضور گسترده مسلمانان از نژادها و مذاهب مختلف در مراسم برائت از مشركان نشانه آن است.

آقاى خاكسار قهرودى رييس سازمان حج و زيارت نيز گزارشى از تلاش ها، برنامه ريزى ها و هماهنگى هاى انجام شده در اين سازمان را ارائه كرد.

ص:299

خبرها و خواندنى هاى حج 86

اشاره

در خبرهاى پراكنده و خواندنى حج 86، كوشيده ايم پاره اى از مهم ترين اخبار حج اين سال را كه بيشتر مربوط به ساير كشورهاى اسلامى و كشور ميزبان است گردآوريم و در معرض ديد و آگاهى خوانندگان بگذاريم.

ص:300

ص:301

دستگيرى بيش از 100 كيف قاپ در ميان زائران خانه خدا

رسانه هاى عربستان سعودى امروز اعلام كردند: نيروهاى پليس اين كشور در لباس زائران خانه خدا، حدود 100 كيف قاپ را كه در تلاش براى ربودن پول هاى زائران بودند، دستگير كردند. روزنامه عكاظ عربستان گزارش داد: نيروهاى پليس عربستان حدود 100 كيف قاپ را كه لباس احرام به تن داشتند، در منطقه جبل الرحمه (كوه عرفات) دستگير كردند. اين گزارش مى افزايد: بيش از 1000 نيروى پليس عربستان با بر تن كردن لباس احرام توانسته اند اين كيف قاپ ها را دستگير كنند.

اجازه زيارت هاى شبانه در مدينه به زنان زائر

امسال درهاى حرم پيامبر (ص) شب ها نيز باز بود. اين برنامه باعث تسهيل رفت و آمد زنان به داخل حرم بعد از نماز عشا شد. دكتر على بن سليمان العبيد نماينده رييس كل امور مسجد پيامبر (ص) گفت: تمامى مسئولان در نمايندگى سرپرستى امور مساجد

ص: 302

پيامبر ترتيبات لازم را براى حمايت از اين زمان كارى مبذول داشته اند تا همه افراد از قبيل كارمندان و اعضاى هيأت و مراقبين و محافظين به اضافه خدمات آبرسانى، نظافت فرش و حمل و نقل به شكل جمعى در اين تلاش سهيم شوند. به گفته وى، كميته هاى فنى و گروه هاى خدماتى بسيج شده اند تا تمامى زوار بتوانند در اين ساعات از شب به خوبى و با آرامش كامل به عبادت بپردازند.

گفتنى است در سال هاى پيش مراقبان و نگهبانان مسجد پيامبر (ص) در طول شب با نصب نوارهاى قرمز از ورود زوار زن به محوطه روبروى باب الرحمه جلوگيرى مى كردند. به دليل علاقه زياد زنان ايرانى براى حضور در اين محوطه، گاهى بخش مراقبت حرم با ورود خودروهاى انتظامى در ميان زوار نوعى احساس ترس و خطر را در اين مكان ايجاد مى كردند.

سال ها بود كه درهاى بارگاه منور نبوى در ساعات پايانى شب بسته مى شد و ساعتى مانده به اذانصبح درها را مى گشودند. بنابراين، زائران و دوستداران پيامبر (ص) كه روزها به دليل گرماى شديد هوا و احتمال بروز بيمارى، شب ها را براى حضور در حرم نورانى آن حضرت ترجيح مى دادند، مجبور بودند با حسرت آنجا را ترك كنند و به محل اقامت خود بازگردند. اين در حالى است كه بيشتر زائران ايرانى شب ها را براى حضور در زيارتگاه ها انتخاب مى كنند كه تمايل به شب زنده دارى، توجه و تمركز بيشتر، از دلايل عمده اين انتخاب است.

اما با تصميم جديد دولت عربستان، زائران امسال اين توفيق را دارند كه شب ها نيز در حرم زيباى پيامبر خدا به راز و نياز، نماز و قرائت قرآن بپردازند كه به نظر مى رسد يكى از مهم ترين اتفاقات و تصميمات سال هاى اخير در جريان سفر حجاج به مدينه همين باشد.

بنابراين، آنچه براى زائران ارزشمند و قابل توجه است، اين است كه امسال براى نخستين بار طى سال هاى اخير حرم شريف نبوى در ساعات شبانه هم پذيراى خيل مشتاقان آن حضرت است.

امسال با تغييرات ايجاد شده در برنامه هاى مسجد النبى نوبت زيارت بانوان نيز از

ص: 303

دو نوبت در شبانه روز به سه نوبت افزايش يافت. در سال هاى گذشته بخشى از حرم نبوى در مسجد پيامبر در دو نوبت بعد از نمازهاىصبح و ظهر براى زائران زن اختصاص مى يافت. اما بر اساس برنامه جديد از ساعت تا هم حرم نبوى براى زيارت و عبادت بانوان زائر در نظر گرفته شده است.

مسجد النبى در قلب شهر مدينه قرار دارد و علاوه بر مسجد پيامبر كه بيانگر بخش هاى مهمى از تاريخ اسلام است مرقد مطهر پيامبر اعظم (ص) و خانه آن بزرگوار و نيز خانه منسوب به حضرت فاطمه 3 در ضلع جنوب شرقى آن قرار دارد.

مسجد پيامبر كه در زمان نبى مكرم اسلام به نقلى در ابعاد در ذراع (حدود مترمربع) احداث شده بود، در دوره هاى مختلف تاريخى، از دوره خلفاى دوم و سوم و بعد از آن در دوره هاى امويان و عباسيان به مرور توسعه يافت.

مسجد النبى در دورهاى بعد نيز بارها تعمير و بازسازى شد و گنبد و مئذنه هايى بر آن اضافه شد و در سال قمرى گنبد آن را رنگ سبز زدند كه به «قبّه الخضراء» يا گنبد سبز موسوم شد.

در دو دهه اخير طرح هاى توسعه مسجدالنبى از سوى دولت عربستان سعودى در اطراف مسجد اصلى اجرا شده است. با انجام اين طرح هاى توسعه كه همچنان ادامه دارد، مساحت مسجد تاكنون به حدود هزار متر مربع و گنجايش آن به افزون بر 250000 نمازگزار افزايش يافته است.

افزايش گنجايش مسجدالحرام پس از بازسازى تا ميزان 500 هزار نفر

شهردار مكه اعلام كرد كه پس از بازسازى حرم كعبه، اين مسجد گنجايش بيش از 500 هزار نمازگزار را خواهد داشت. عثمان البار، شهردار مكه با اعلام اين خبر افزود: اين طرح يكى از بزرگ ترين پروژه هاى حرم است و چهره مكه را تغيير خواهد داد. اين توسعه امكان حضور نمازگزاران بيشترى را در قسمت هاى شمالى و شمال غربىصحن فراهم مى كند. پادشاه عربستان با ابلاغ اين دستور به شهردار مكه خواستار توجه ويژه به اين طرح شد.

ص: 304

اين پروژه علاوه بر توسعهصحن، شامل تونل هاى زيرزمينى و ايستگاه هاى خدماتى نيز مى شود. با اين طرح 3 هزار متر مربع بر محدودهصحن افزوده خواهد شد. براى توسعهصحن و پروژه حرم بيش از 6 ميليون ريال سعودى هزينه مى شود.

همچنين متعب بن عبد العزيز وزير امور شهردارى ها و روستاها و رييس هيأت توسعه مكه مكرمه و مدينه منوره و اماكن مقدسه به خبرگزارى عربستان گفته است: بخش هاى شمالى مسجد الحرام تقريباً 380 متر توسعه خواهد يافت و براى تردد افراد، تونل هايى احداث خواهد شد.

هزينه ها و مخارج سفر اغلب حجاج كشورهاى ديگر از ايران بيشتر است

اغلب حجاج كشورهاى اسلامى كه به حج مشرف مى شوند، ميانگين مخارج سفرشان از حجاج ايرانى بسيار بيشتر است؛ مثلًا حجاج الجزايرى تنها براى اسكان و هزينه هاى پرواز 16 ميليون دينار الجزايرى پرداخت مى كنند. حجاج تركيه نيز معمولا به دو شكل به حج مشرف مى شوند؛ برخى بهصورت گروهى و شخصى سفر مى كنند و برخى نيز از طريق دولت و كاروان هاى شركتى به حج مى آيند كه هريك سه هزار يورو مى پردازند. فلسطينى ها نيز دو هزار دلار فقط براى اسكان و پرواز از كشورهاى اروپايى به عربستان مى پردازند. حجاج برونئى كه از طريق دولت به حج مى آيند، هزينه هاى سفرشان به 9000 هزار وينگت برونئى معادل 25000 هزار ريال سعودى بالغ مى شود. همچنين مصرى هايى كه از طريق دولت به حج مى آيند بايد بيست هزار جنيه مصرى هزينه كنند.

اغلب حجاج غير ايرانى براى تهيه غذا بايد خود اقدام كنند. گفتنى است حجاج برخى كشورها بهصورت نوبتى در هتل استراحت مى كنند؛ يعنى هنگامى كه گروهى از آن ها در حرم هستند، گروه ديگر در هتل استراحت مى كنند و سپس جاى خود را با يكديگر عوض مى كنند.

ص:305

سوء قصد به آيت الله سيد محمد تقى مدرسى

آيت الله سيد محمدتقى مدرسى توسط فرد مجهولى در مكه مكرمه مورد سوء قصد قرار گرفت، ولىصدمه اى به ايشان وارد نشد. در اين حادثه، شخصى به قصد ضربه زدن به آيت الله مدرسى به وى حمله كرد، ولى پس از عدم اصابت ضربه، موفق به فرار شد و تلاش مأموران امنيتى عربستان براى دستگيرى وى به نتيجه نرسيد.

اتخاذ تدابير شديد امنيتى

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج به نقل از روزنامه «عكاظ» چاپ عربستان سعودى، سرلشكر سعيد بن عبدالله القحطانى با اشاره به تدابير امنيتى شديد براى حفظ امنيت زائران خانه خدا گفت: با هر كسى كه در اين امر اخلال وارد كند با شدت تمام مقابله خواهد شد. وى با اشاره به فراخوانى هزار نيروى امنيتى جهت برقرارى امنيت در مناطق و ميدان هاى اطراف پل «جمرات»، «جبل الرحمه» و دو مسجد «نمره» و «خَيف» افزود: هزار تن از دانشجويان دوره هاى امنيتى نيز در برقرارى امنيت زائران خانه خدا مشاركت مى كنند. به گفته اين مقام امنيتى سعودى، طرح بسيار دقيقى براى جلوگيرى از انتقال بار ازدحام جمعيت حجاج در اطراف حرم شريف در مكه مكرمه در دست تهيه است.

وى افزود: نيروهاى امنيتى از اطراق كردن افراد و نصب چادرهاى پلاستيكى در محل تردد زائران و عبور خودروهاى بدون مجوز، جلوگيرى كرده، با كنترل گذرگاه هاى زمينى مكه مكرمه مانع ورود زائران بدون مجوز خواهند شد.

طبق اعلام منابع عربستان سعودى امسال حدود يك و نيم ميليون زائر خارجى براى انجام مناسك حج وارد مكه مكرمه خواهند شد. علاوه بر اين تعداد، معمولًا حدود هزار نفر از اتباع عربستان سعودى نيز همه ساله در مناسك حج شركت مى كنند. تعداد زائران ايرانى شركت كننده در مناسك حج امسال حدود هزار نفر است.

ص:306

حج از ديروز تا امروز

حجت الاسلام و المسلمين فيض قمى، امسال براى چهل وپنجمين بار به حج مشرف شده است. نخستين سفر وى همراه پدرش، بعد از سال ابوطالب يزدى بوده است؛ يعنى سالى كه ابوطالب يزدى را (1322 ش.) به اتهام نجس كردن مسجد الحرام در شهر مكه گردن زدند و تا سه- چهار سال حج تعطيل گرديد.

وى از وضعيت مكه و مدينه، مسير سفر و راه هاى سخت و طولانى و نيز وضعيت بقيع و مسجدالنبى و كوچه بنى هاشم، خاطرات شيرينى دارد:

«آن سال ها شركت هاى مسافربرى ترانسپورت و جهان سير و غيره، با اتوبوس و از طريق مسير زمينى، زائران را به مكه مى آوردند. مديران اين شركتها به پدر من اصرار مى كردند كه همراه آنان به سفر حج بيايد. اما پدرم امتناع مى كرد؛ زيرا نمى خواستند با سهم امام به حج بروند. لذا آنان با اصرار از ايشان خواستند تا با هزينه آنان، راهى اين سفر شود. پدرم پذيرفت به شرط اين كه من نيز همراه ايشان بروم و اين گونه شد كه من براى نخستين بار عازم حج شدم. ابتدا از مرز غرب وارد عراق شديم، عتبات عاليات را زيارت كرديم و سپس به كويت رفتيم. آنجا براى ما ويزاى عربستانصادر كردند و از هر نفر هزار تومان گرفتند. از كويت هم به سمت رياض عازم شديم.

پس از رفع خستگى در رياض، راهى مكه شديم و در ميانه راه، در وادى عقيق مُحرم شديم و از آنجا به مكه آمديم. سفر ما دوازده روز طول كشيد. حدود مكه، آن روزها، از مسجدالحرام تا حجون بود، بالاتر از حجون قبرستان و چند خانه پراكنده بود. ماشين هاى زائران ايرانى در كنار همين قبرستان توقف مى كردند. براى اجاره مكان زندگى، هتل به معناى امروزى آن نبود.

حمله دار يا مدير كاروان خانه هاى بسيار قديمى و فرسوده، با پله هاى قديمى اجاره مى كرد و زوار بهصورت گروهى در اين خانه ها زندگى مى كردند. كفِ اتاقِ اين خانه ها يا ميهمان خانه ها هم با حصير فرش شده بود. ما براى اين كه كمى راحت تر باشيم، با خودمان پتو مى برديم.

ص: 307

معمولًا جلو در مسجد پر از فضولات حيوان و انسان بود و هنگام ورود بايد با احتياط حركت مى كرديم كه لباسمان نجس نشود! آب در تمام شهر و محدوده مسجد، به سختى پيدا مى شد. آب خوردن را بايد از سقّاهاى دوره گرد مى خريديم. چاه زمزم در محيطى خاكى بود و مردم براى كشيدن آب از چاه از سطل استفاده مى كردند. مساحت اطراف چاه هم بسيار كم بود و به همين علت حضور در كنار چاه، با وجود جمعيت فراوان، بسيار مشكل بود.

كفِ حياط مسجدالحرام مثل امروز يكدست وصاف نبود، بلكه از شبستان كه به سمت كعبه حركت مى كرديم، در فواصل مختلف، پله هايى بود كه شيب اين حياط را تنظيم كرده بود. فقط اطراف خانه كعبه به شعاع حدود 15 متر پله وجود نداشت كه زائران بتوانند به راحتى طواف كنند، اما وقتى تعداد زائران بيشتر مى شد، طواف به محدوده پله ها كشيده مى شد و زائران با مشكل مواجه مى شدند. چندسال بعد، پله هاى مكرّر را كم كردند تا اين كه امروز پله ها همه به مرز شبستان وصحن محدود شده است.

ما با همان اتوبوس ها به مدينه مى رفتيم و حدود دو شبانه روز در راه بوديم؛ زيرا هوا بسيار گرم بود و ما ناچار بوديم فقط شب ها حركت كنيم. مدينه آن روز بسيار كوچك بود. پايان قبرستان بقيع، پايان مدينه بود و بعد از آن، فقط چند خانه پراكنده به چشم مى خورد. آن روزها درهاى قبرستان باز بود و زائران تا دو مترى قبور ائمه بقيع مى رفتند. فقط هنگام ظهر، كه هوا بسيار گرم بود، درها را مى بستند.

فضاى اطراف ضريح رسول الله (ص) به همين شكل بود، اما شبستان هاى اطراف، موجود نبود؛ يعنى هنگام خروج از مسجد مغازه ها به چشم مى خوردند، به تدريج مغازه ها را خريدند و شبستان درست كردند تا مسجدالنب D ى به شكل فعلى درآمد.

در مسجدالنبى، ضريح كاملا ديده مى شد، پرده هاى بزرگ و قفسه هاى قرآن وجود نداشت، منبر رسول الله (ص) به اين بلندى نبود، چند پله بر آن افزودند و آن را نسبت به سابق بيشتر تزيين كردند. در فاصله ميان حرم و بقيع، مغازه ها و

ص: 308

خانه هاى قديمى بود. از بقيع كه بيرون مى آمديم، از يك خيابان به عرض 16 متر و مغازه ها و خانه ها مى گذشتيم تا به در جبرئيل مى رسيديم. تمام خانه ها و مغازه ها را به تدريج خراب كردند و بهصورت امروزى درآوردند. (منبع: پايگاه اطلاع رسانى حج)

حاجيان تازه مسلمان

حج سال 86 پذيراى 110 ميهمان تازه مسلمان از سراسر جهان بود كه براى همدلى با دوميليون هم كيش خود از سراسر جهان به سرزمين وحى آمدند. دبير كل اتحاديه بين المللى تازه مسلمانان كه دفتر آن در جده است، اعلام كرد: 110 تازه مسلمان از اروپا، آمريكاى لاتين و روسيه در مراسم سال جارى حج شركت مى كنند. اين گروه از حاجيان از كشورهاى اسپانيا، ايتاليا، سوئيس، بلژيك، فرانسه، هلند، انگليس، نروژ، سوئد، برزيل و بلاروس به اين مراسم اعزام شده اند. آنان در اولين حج به طور رسمى تشرف خود را به دين مبين اسلام اعلام و آن را جشن مى گيرند. اتحاديه بين المللى تازه مسلمانان كه كميته اى را براى استقبال از اين افراد تشكيل داده، هزينه هاى حج ميهمانان را شامل بليت هواپيما، اسكان در مكه و مدينه و مكان هاى مقدس منا و عرفات، تقبل كرده، آنان را در هتل هايى در نزديكى حرم اسكان داد. ديدار از مسجدالنبى، كارخانه پرده بافى كعبه، كتابخانه و دو مسجد بزرگ در «ام الجود» از برنامه هاى تدارك ديده شده براى اين ميهمانان است. (خبرگزارى مهر)

395 هزار رأس دام در حج امسال ذبح شد

منابع رسمى عربستان از ذبح شدن بيش از 395 هزار دام در مراسم قربانى حج امسال خبر دادند.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج، منابع آمارى عربستان اعلام كردند كه در مراسم حج امسال 395 هزار دام (299 رأس گوسفند و 2796 رأس شتر و گاو) ذبح شرعى شدند. در مراسم قربانى معمولًا يك گاو و يا شتر به نمايندگى از چند زائر ذبح مى شود، اما اين موضوع در خصوص گوسفند براى هر زائر يك رأس است.

همچنين پيشتر اعلام شده بود كه در سال جارى تعداد 102 هزار گوسفند (به

ص: 309

تعداد زائران ايرانى) از ايران به سوى عربستان بارگيرى مى شود كه اين اقدام براى اولين بارصورت مى گيرد. در سال هاى گذشته معمولًا دام ها عمدتاً از كشور چين وارد مى شده است. ايران هر ساله دام هاى ذبح شده خود را به كشور باز مى گرداند.

همچنين سرپرست طرح توزيع گوشت هاى قربانى حج در بانك اسلامى گفت: اين بانك تلاش مى كند گوشت هاى قربانى حج سال جارى را در كشور جهان توزيع كند. احمد عارف اظهار داشت:

بانك اسلامى در ذبح هزار راس گوسفند و هزار گاو و شتر طى روزهاى تشريق مشاركت داشته است. بانك اسلامى سعى خواهد كرد گوشت دام هاى قربانى امسال طى ماه هاى آتى با هماهنگى مؤسسه خيريه داخل عربستان به مؤسسات خيريه بين المللى ارسال شود. وى گفت: هماهنگى هاى لازم جهت رساندن گوشت هاى قربانى با دولت هاى كشور مورد نظرصورت گرفته و طى شش ماه آتى اين گوشت ها توسط كشتى و هواپيما ارسال خواهند شد. گوشت هاى قربانى تا زمان ارسال در سردخانه هاى بزرگ جده نگهدارى مى شوند.

كهنسال ترين حاجى

رسانه هاى عربستان مسن ترين زائر مناسك حج سال جارى را 124 ساله اعلام كردند كه 95 بار به زيارت خانه خدا آمده است. مهداش الراشدى، اهل كشور سعودى در مراسم حج امسال براى نود و پنجمين بار حاجى شد و ركوردى جديد را از خود برجاى گذاشت.

وضع عمومى وى هم اكنون خوب است و خود او مى گويد كه هر گاه مراسم حج را به عنوان پنجمين ركن از فروع دين به جاى مى آورد، احساس آرامش و سلامتى مى كند.

مهداش الراشدى كه قرار است نام خود را در كتاب ركوردهاى «گينس» ثبت

ص:310

كند به مقايسه حج در گذشته و مناسك حج در دنياى مدرن امروز پرداخته و گفته است: تعداد زائران در گذشته از چند هزار فراتر نمى رفت، اما هم اكنون ما بيش از دو ميليون زائر داريم.

همايش بين المللى «حج، شعائر و ارزش ها» در عربستان

همايش بين المللى «حج، شعائر و ارزش ها» روز چهارشنبه 21 آذرماه جارى به همت وزارت حج عربستان در هتل «latnenitno CretnI» منطقه «ام الجود» مكه مكرمه آغازبه كاركرد. به گزارش روزنامه «الوطن» چاپ عربستان، در اين همايش چهار روزه، شمارى از علما و انديشمندان مسلمان كشورهاى اسلامى مفهوم حج، به ويژه حجه الوداع و انعكاس اين مفهوم را در احاديث بررسى كردند. همچنين بررسى ارزش هاى تربيتى و فرهنگى حجه الوداع و چگونگى به جاآوردن اين فريضه اسلامى با توجه به حجه الوداع پيامبر (ص) و رفتار ايشان باصحابه در ايام حج به عنوان الگوى بارز مسلمانان، از محورهاى اصلى اين همايش بود.

بررسى بُعد انسانى و اجتماعى حج با توجه به خطبه پيامبر (ص) در حجه الوداع، تأكيد بر اهداف مختلف دين مبين اسلام در به جاآوردن فريضه حج همچون تسامح اسلامى و نقش فرهنگى حج در بيان عظمت تعاليم اسلامى از ديگر مباحث مورد بررسى در اين همايش بود.

تشديد اقدامات امنيتى در محور مدينه- مكه

مديريت امور گذرنامه عربستان از تشديد اقدامات امنيتى در جاده هاى اين كشور به خصوص در اتوبان «الهجره» (محور مدينه- مكه) جهت جلوگيرى از ورود زائران غير مجاز به مكه مكرمه خبر داد. به نوشته روزنامه هاى عربستان نيروهاى امنيتى با ايجاد پست هاى متعدد در جاده هاى منتهى به مكه از ورود زائران غيرقانونى و بدون مجوز به مكه مكرمه جلوگيرى مى كنند.

ص:311

هيأت هاى امر به معروف و نهى از منكر وهابى

هيأت امر به معروف و نهى از منكر در مدينه منوره مترجم داراى مدارك تحصيلى بالا را جهت آنچه تعامل با زائران عنوان شده به كار گرفته است. بنا به نوشته روزنامه هاى عربستان، مترجمانى كه طى حج سال جارى جذب هيأت امر به معروف و

ص: 311

نهى از منكر شده اند، در مكان هاى پر تردد زائران از جمله قبرستان هاى بقيع و الشهداء و منطقه الخندق (مساجد هفتگانه) به كار گرفته مى شوند.

افزايش قيمت ها در عربستان

روزنامه الرياض عربستان روز يكشنبه از افزايش درصدى قيمت دام در اين كشور خبر داد. اين روزنامه نوشت: قيمت دام در بازار دام رياض با نزديك شدن به حلول عيد سعيد قربان درصد افزايش يافته است.

حج زنان و اذن همسران در سنگاپور

بر اساس تصميم جديد شوراى اسلامى سنگاپور، از سال آينده زنان اجازه ثبت نام براى شركت در مراسم حج بدون حضور يكى از خويشاوندان مرد خود را نخواهند داشت. يكى از مقامات شوراى اسلامى سنگاپور با اعلام اين مطلب افزود: از سال آينده زنان زير 45 سال در سنگاپور نمى توانند بدون داشتن يك همراه محرم به حج بروند و بايد براى اعزام به حج، يكى از خويشاوندان محرم مرد همراه آنان باشد. يادآورى مى شود 14 درصد از جمعيت سنگاپور را مسلمانان تشكيل مى دهند.

خدمات مخابراتى عربستان در ايام حج

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج، شركت مخابرات عربستان سعودى به منظور افزايش خدمات دهى به زائران خانه خدا در ايام حج امسال، با بيش از اپراتور بين المللى تلفن همراه قرارداد همكارى بسته است.

به نوشته روزنامه هاى دوشنبه عربستان اين شركت آمادگى هاى فنى و خدماتى خود را در مكه مكرمه و مدينه منوره و مشاعر مقدس و گذرگاه هاى دريايى و زمينى و راه هاى منتهى به اماكن مقدس افزايش داده تا امور مخابراتى حجاج بيت الله الحرام در سال جارى به بهترين وجهصورت گيرد.

براساس اين گزارش ظرفيت شبكه تلفن همراه مكه مكرمه در موسم حج امسال

ص: 312

به 899806 مشترك، مشاعر مقدس به 000/ 442/ 5 مشترك و مدينه منوره به 655000 هزار مشترك افزايش يافته است.

شركت مخابرات عربستان همچنين با نصب دكل هاى بيشترى به افزايش پوشش خطوط تلفن همراه در تونل هاى شهر مكه و نيز در مدينه منوره و مناطق اطراف حرم نبوى اقدام كرده است. اين گزارش حاكى است، همچنين با نصب تلفن هاى امداد در همه اتوبان ها امكان برقرارى تماس ميان زائران، دستگاه هاى امنيتى و خدماتى عربستان ميسر شده است. امسال يك و نيم ميليون نفر زائر خارجى و حدود هزار نفر از اتباع عربستان سعودى در مناسك حج شركت كرده اند.

شمار بالاى حجاج اندونزيايى

طبق آمارهاى غيررسمى، كشور اندونزى كه با هزار نفر زائر، بيشترين تعداد حجاج خارجى را دارد، با حدود نفر متوفى، بيشترين آمار مرگ ومير نيز در سال جارى به همين كشور اختصاص يافته است.

توزيع آب زمزم ميان زائران بيت الله الحرام با نظارت كارشناسان

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج، به نقل از روزنامه «الوطن» چاپ عربستان، اختصاص 8 هزار تانكر ويژه حمل آب زمزم، استقرار 22 مخزن آب سرد در بخش هاى مختلف مسجد نبوى و توزيع آب زمزم در بطرى هاى يك بار مصرف، از تسهيلات ويژه سعودى ها در اين زمينه است. همچنين به منظور اطمينان از رعايت اصول بهداشتى كامل آب هاى توزيع شده ميان زائران، گروه هاى ويژه اى از كارشناسان براى نظارت بر بهداشت بطرى ها و مخزن هاى حمل آب در نظرگرفته شده اند.

از سوى ديگر، شبكه هاى آب رسانى نيز با استفاده از روش هاى علمى پيشرفته، به طوركامل نظارت خواهند شد و گروهى از كارشناسان، نمونه اى از آب زمزم را به منظور اطمينان از سلامت كامل در تمامى مراحل توزيع مورد آزمايش قرار مى دهند.

مسئولان ايستگاه هاى ويژه توزيع آب زمزم نيز در دو نوبتصبح و عصر از ساعت

ص: 313

9 تا 11صبح و پس از اقامه نماز عصر تا نه شب براى خدمت رسانى به زائران بيت الله الحرام تلاش مى كنند.

دستگيرى دو دندان پزشك دروغين در مكه مكرمه

دو مهاجر غير مجاز كه خود را دندان پزشك معرفى كرده بودند در مكه مكرمه دستگير شدند. به گزارش خبرنگار اعزامى مهر به مكه مكرمه، پليس مكه در بازار فرعى اين شهر دو مهاجر غيرقانونى را كه به عنوان دندان پزشك مشغول فعاليت بودند، دستگير كرد. از اين دو مهاجر غيرقانونى مبالغى ريال سعودى و تجهيزات دندان پزشكى كشف شد.

گفتنى است كه دو شهر مكه و مدينه به علت بافت و موقعيت جغرافيايى و زيارتى آن بيشترين مهاجران غير قانونى را در خود جاى مى دهند و هر ساله بسيارى از شهروندان كشورهاى ديگر با ويزاى حج عمره وارد اين دو شهر مى شوند و در طول سال به ويژه ايام تمتع به كارهاى غير قانونى اشتغال مى ورزند.

قرآن به خط بريل

براى اولين بار دولت عربستان قرآن هايى به خط بريل براى استفاده زائران نابينا در مسجد الحرام مهيا كرده است. هم اكنون تعداد قرآن هاى موجود در مسجد الحرام به بالاى دو ميليون و هزار جلد مى رسد كه زائران مختلف مى توانند از آن ها استفاده كنند.

حضور بيش از سى هزار مسلمان فرانسوى در حج 86

حدود سى تا سى و پنج هزار مسلمان از كشور فرانسه، امسال براى شركت در مراسم حج تمتع راهى عربستان سعودى شدند. همچنين در ميان زائران خانه خدا كه بيشتر آنان را جوانان يا تازه مسلمانان تشكيل مى دهند و به طبقه متوسط و يا مرفه جامعه فرانسه تعلق دارند، عده ديگرى از نسل اول مهاجر اين كشور كه افرادى سنتى و مسن

ص: 314

هستند به چشم مى خورند. اين در حالى است كه در كشور فرانسه هيچ محدوديتى براى تعداد زائران وجود ندارد و قانون عربستان براى تعداد زائران كشورهاى اسلامى (براى هرصدهزار جمعيت فقط 1000 ويزا) شامل فرانسه نمى شود.

فوت 40 نفر از حاجيان تركيه

سازمان امور ديانت تركيه شمار زائران تركيه اى را كه در طول برگزارى مراسم حج امسال فوت كرده اند، تن اعلام كرد. از هزار تركيه اى متقاضى سفر حج در سال جارى، بيش از هزار تن توفيق زيارت خانه خدا را يافتند. براساس اعلام رييس سازمان امور ديانت تركيه درصد زائران خانه خدا را سازمان امور ديانت و بقيه را شركت هاى خصوصى گردشگرى به عربستان انتقال داده اند. زائران تركيه اى متشكل از كاروان بودند و دو هزار مسئول امور دينى و مامور بهدارى نيز به زائران تركيه اى خدمات ارائه كرده اند.

خنثى سازى عمليات تروريستى در ايام حج

مقامات سعودى خبر از دستگيرى گروهى دادند كه به گفته آنان قصد «اقدام تروريستى» در اين كشور را داشته اند. به گزارش شبكه العربيه، اين گروه با شبكه القاعده در ارتباط بودند. اين شبكه به نقل از يك منبع امنيتى سعودى مى افزايد: اعضاى اين گروه سه روز پيش از آغاز ايام حج دستگير شده اند. گويا هدف اين گروه اختلال در امنيت مراسم حج امسال بوده است. شبكه العربيه به نقل از اين مقام امنيتى سعودى خبر داد كه اعضاى اين گروه در چند شهر اين كشور دستگير شده اند.

ص:315

افتتاح سالن جديد صفا و مروه

حجاج سراسر جهان اسلام هر ساله در هنگام انجام فريضه حج بعد از انجام طواف با مشكلات فراوانى در سعىصفا و مروه مواجه مى شوند. به همين دليل، سالن ديگرى در كنار سالن قديمصفا و مروه با شيوه جديد طراحى و ساخته شده است. سالن جديد

براى رفت حجاج ازصفا به مروه و تمامى سالن قديم براى بازگشت از مروه بهصفا مورد استفاده قرار مى گيرد.

سالن جديد پس از بررسى هاى فراوان و گودبردارى تا رسيدن به ريشه كوهصفا از يك طرف و از طرف ديگر با گودبردارى و رسيدن به ريشه هاى كوه مروه ساخته شده است. سالن جديد، از مساحت مسجدالحرام كم نكرده است؛ بلكه در ساخت آن از فضاى بيرونى مسجد؛ يعنى ازصحن اطراف بيت الله الحرام استفاده شده است.

طبقه زيرين سالن جديد به طور كلى براى افرادى است كه از چرخ دستى (ويلچر) استفاده مى كنند. به گفتهصلاح الحصين رييس شئون حرمين شريفين، هنوز 15 متر از ريشه هاى كوه براى ساخت سالن سوم در آينده باقى است.

ريشه كوه پس از خاكبردارى 35 متر در بيرون سالنصفا و مروه قديم بوده است كه سالن جديد فقط 20 متر آن را در برگرفته است و 15 متر ديگر در آينده مى تواند سالن ديگرى را شامل شود و يا كسانى مى توانند در خارج از سالن جديد بين دو كوهصفا و مروه (بين الجبلين) عملصفا و مروه را در كنار سالن جديد انجام دهند.

فوت 555 زائر

در موسم حج امسال، 555 زائر از تمامى كشورهاى جهان، به دلايل مختلف (از جمله بيمارى و تصادف) فوت شدند. به گزارش منابع عربستانى، حدود 778 حادثه رانندگى رخ داده و در كل 11 هزار و 700 نفر به دليل حوادث مختلف و بيمارى هاى گوناگون به بيمارستان ها اعزام شدند كه از اين ميان 10 هزار و 900 نفر ترخيص شده و 822 نفر همچنان هنوز در بيمارستان ها بسترى هستند.

ص:316

تكميل فاز سه پل جمرات

يك مقام عربستان سعودى اعلام كرد كه با تكميل فاز سه پل جمرات انجام مراسم مربوط به اين بخش از مناسك حج آسان تر و ايمن تر شده است.

معاون وزير امور شهرى و روستايى عربستان در اين رابطه گفت: با تكميل اين مرحله از پروژه در منا، با استفاده از فناورى برتر، مراسم رمى جمرات را براى تقريباً سه ميليون حاجى كه قرار است اين مراسم راصورت دهند، آسان تر و ايمن تر كرده است. با تكميل بخش ديگرى از پل پنج طبقه جمرات، امسال در هر يك ساعت 360 هزار حاجى مى توانند مراسم رمى جمرات را انجام دهند. فاز سوم پروژه نيز تكميل شده و اكنون آماده بهره بردارى است.

سال گذشته تنها فاز اول اين پروژه تكميل شده بود كه در هر ساعت قابليت پذيرش 250 هزار نفر را داشت.

تدابير جديد عربستان براى زائران

رييس اتحاديه ترابرى عربستان اعلام كرد امسال نيم ميليون نفر از حجاج كشورهاى آسياى جنوب شرقى و تركيه از مسير ويژه به عرفات و مشعر و منا منتقل مى شوند كه درصورت استفاده از اين مسيرها براى انتقال حجاج، مسير عرفات تا منا كه همه ساله تا هفده ساعت نيز به طول مى انجاميد، در كمتر از يك ساعت طى خواهد شد.

حمد زكريا جوهرچى افزود: امسال با رايانه اى كردن سيستم شركت هاى طواف دهنده در عربستان و تدارك مسير ويژه براى رفت و برگشت سريع بدون نياز به كنترل در مقرهاى بازرسى، كار انتقال حجاج در كمترين زمان ممكن و با سرعتصورت مى پذيرد.

وى همچنين گفت امسال هفتصد وهجده اتوبوس جديد با هزينه اى بيش از سيصد ميليون ريال سعودى به ناوگان حمل ونقل حجاج افزوده مى شود.

يك هزار ميهمان ويژه

مقام هاى عربستانى اعلام كردند كه در مناسك سال جارى، اين كشور ميزبان يك هزار شخصيت عالى رتبه بود.صالح الشيخ، وزير امور اسلامى و اوقاف عربستان همچنين اعلام كرد كه اين تعداد شخصيت از 25 كشور مختلف به عربستان آمده بودند تا در مراسم حج مهمان توليت حرمين شريفين و پادشاه عربستان باشند.

وى هرگونه ملاحظه سياسى را در انتخاب اين شخصيت ها ردكرد و گفت: ما هر

ص: 317

ساله اين ميهمانان زائر را از قاره هاى ويژه اى انتخاب مى كنيم تا به تعداد زيادى از مسلمانان قسمت هاى مختلف دنيا براى انجام مناسك حج كمك كنيم. وى افزود: برخى مهمانان پادشاه در سال جارى از كشورهاى شرق آسيا مانند ژاپن، فيليپين، اندونزى و چين بودند.

دكترعبدالله على الدين مدير اجرايى برنامه مهمانان پادشاه عربستان نيز در اين رابطه گفت: ملك عبدالله درصدد است تا هر ساله بيش از يك هزار ميهمان را از كشورهاى مختلف داشته باشد تا اتحاد اسلامى و تقويت دين اسلام عملى شود. وى گفت: در سال جارى در بين مهمانان پادشاه 155 زن بودند كه در بين آن ها يك روزنامه نگار استراليايى، يك فرمانده پليس از اندونزى و يك فعال حقوق بشر از ژاپن و يك قاضى از هنگ كنگ حضور داشتند.

محمود احمدى نژاد رييس جمهوى اسلامى ايران نيز درحج امسال در بين ميهمانان ويژه پادشاه عربستان حضور داشت.

مكه مكرمه، از گران ترين مكان هاى دنيا براى سرمايه گذارى تجارى

بر اساس يك گزارش اقتصادى، حجم سرمايه گذارى در مكه مكرمه به تنهايى حدود 750 ميليارد ريال عربستان است؛ درحالى كه حجم كل سرمايه گذارى در اين كشور به حدود 200 ميليارد دلار مى رسد. اين گزارش مى افزايد: قيمت يك متر مربع زمين در اين منطقه 300 هزار ريال، معادل 80 هزار دلار است. در اين گزارش آمده است: حجم سرمايه گذارى تجارى در بازار عربستان نزديك به 8/ 1 تريليون و 490 ميليارد دلار است و اين بزرگ ترين سرمايه گذارى تجارى در منطقه عربى است.

ص:318

بنا به گزارش پايگاه اطلاع رسانى محيط: بازار عربستان طى سال هاى آينده پناهگاه امنى براى حمايت از شركت هاى تجارى منطقه و جهانى در فراز و نشيب هاى بازار تجارى جهان خواهد بود.

گفتنى است بانك هاى عربستان با استفاده از سود اين سرمايه گذارى ها، وام هاى 25 ساله بدون بهره به متقاضيان مى دهند.

حجاج ميانمارى و فعاليت سياسى

خبرگزارى مهر: دولت نظامى ميانمار، حجاج اين كشور را از شركت در فعاليت هاى سياسى نهى كرد.

رژيم نظامى ميانمار به 325 زائر اعزامى اين كشور به مناسك حج دستور داده است تا از هرگونه حركت و اقدام سياسى طى اين دور ه خود دارى كنند.

استقبال علماى الأزهر از آموزش مناسك حج از طريق اينترنت

پايگاه اطلاع رسانى محيط: علما و انديشمندان الأزهر مصر اعلام كردند: طرح آموزش مناسك حج از طريق اينترنت، تأثير زيادى در آگاهى و ارشاد حجاج نسبت به تعاليم و مناسك حج دارد و آن ها را از ارتكاب اشتباه در انجام اعمال حج بازمى دارد. «شيخ محمد احمد اسماعيل» ازعلماى دانشگاه الأزهر مصر و مسئولصفحات شرعى پايگاه اطلاع رسانى «اسلام آنلاين» ضمن دفاع از تأسيس پايگاه هاى اطلاع رسانى آموزش مناسك حج به شيوه عملى تصريح كرد: به تصويركشيدن خانه خدا و بقيه اماكن مقدس مكه مكرمه و مدينه منوره با هدف آموزش اعمال حج با تعاليم دين اسلام منافاتى ندارد و مسلمانان بايد از فن آورى هاى معاصر براى آموزش امور و مسائل دينى خود استفاده كنند.

وى افزود: امروزه استفاده از تجهيزات و وسايل آموزشى پيشرفته، مهم ترين عنصر در كارايى شيوه هاى آموزشى به شمارمى آيد و باعثصرفه جويى در وقت و افزايش يادگيرى مى شود.

«محمد ابوليله»، استاد پژوهش هاى اسلامى زبان انگليسى دانشگاه الأزهر نيز در اين باره گفت: به كارگيرى فن آورى هاى معاصر در تبليغات اسلامى به ويژه در زمينه آموزش مسلمانان با امور دينى از جمله مناسك حج، از امورى است كه با مبادى و اصول دين اسلام تعارض نداشته و باعث افزايش معلومات و اطلاعات مسلمانان درباره مسائل دينى مى شود.

ص: 319

از سوى ديگر، «محمد دسوقى»، استاد الهيات اسلامى دانشكده دارالعلوم دانشگاه الأزهر نيز در اين باره گفت: اسلام دين علم است و در آموزه هاى دين اسلام نمى توان موردى يافت كه در آن مسلمانان را از پيشرفت و استفاده از فن آورى هاى جديد در زمينه تبليغات اسلامى منع كرده باشد.

گردهمايى علمى- ادبى غدير

گردهمايى علمى- ادبى غدير با موضوع بررسى معانى و مفاهيم حديث غدير و اسناد و روايات متواتر و موثق در اين زمينه، پنجم آذرماه در مركز اهل بيت: در شهر «القديح» استان قطيف عربستان برگزار شد. به گزارش خبرگزارى قرآنى ايران (ايكنا) به نقل از شبكه خبرى «الراصد» عربستان، در اين گردهمايى، «شيخ عبدالجليل الزاكى» و «الشيخ على الفرج» از علماى شيعه استان قطيف درباره احاديث و روايات متواتر غدير سخنرانى كردند. همچنين «عبدالخالق الجنبى»، «محمد الماجد» و «حبيب المعاتيق» از شاعران و مديحه سرايان برجسته استان قطيف عربستان حضور داشته، اشعارى با موضوع غدير و در مدح مناقب حضرت على (ع) قرائت كردند.

مصرف آب و تلفن در مشاعر مقدسه

طبق اعلام منابع عربستان سعودى، حجاج خانه خدا همزمان با عيد قربان در عربستان در منطقه منا هزار متر مكعب آب مصرف كردند. در اين روز تمامى حجاج كه جمعيت آنان افزون بر سه ميليون نفر اعلام شده است، در منا حضور داشتند.

ص:320

همچنين بر اساس اعلام مخابرات عربستان سعودى در روز عرفه ميليون ارتباط تلفن همراه و ثابت از سوى زائران كشورهاى مختلف انجام گرفته است كه اين ميزان نسبت به سال گذشته شش درصد افزايش دارد.

نماز استسقا

«عبدالله بن عبدالعزيز»، پادشاه عربستان در بيانيه اى، اقامه نماز استسقا را در روز پنج شنبه 22 آذرماه در سراسر اين كشور خواستارشد.به گزارش پايگاه اطلاع رسانى حج به نقل از روزنامه «الوطن» چاپ عربستان، بر اساس اين بيانيه، شهروندان سعودى در بخش هاى مختلف عربستان با اقامه نماز استسقا براى نزول باران، به درگاه خداوند متعال به راز و نياز خواهند پرداخت.

در اين بيانيه آمده است: مسلمانان عربستان به دنبال خشكسالى هاى اخير در اين كشور و تأخير در نزول رحمت الهى روز پنج شنبه اين سنت نبوى را به جا خواهندآورد.

نماز استسقا از سنت هاى حسنه حضرت رسول (ص) به شمارمى رود و هنگام اقامه اين نماز، مسلمانان ضمن توبه و استغفار،صدقه مى دهند و با احسان و نيكوكارى، فرستادنصلوات و خواندن دعا، نزول باران را خواستار مى شوند.

ص:321

ص:322

ص:323

معاونت ها و واحدها

معاونت آموزش و پژوهش

طرح جامع برنامه هاى فرهنگى حج تمتع 1386

معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى، كليات برنامه فرهنگى حج تمتع سال 86 را به اين شرح اعلام كرد:

با عنايت به ظرفيت بسيار بالاى موسم حج و ايام زيارت براى خودسازى، تهذيب، ارتقا و تعميق ارزش هاى الهى و توسعه باورداشت دينى در سطح حج گزاران و به تبع آن در سطح جامعه، و از سوى ديگر نياز گسترده حجّاج در جهت راهنمايى براى بهره گيرى از فرصت هاى حج براى رشد و تعالى معنوى و شناخت عميق نسبت به مواقيت و مواقع حج و اماكن مقدس سرزمين وحى، بعثه مقام معظم رهبرى، همه ساله برنامه هاى متنوع فرهنگى را با بهره گيرى از انگيزه هاى حجاج و كارگزاران حج تعريف و به اجرا مى گذارد.

طرح حاضر، كليات برنامه فرهنگى حج تمتع سال 86 است كه به منظور نظام مندى و با رويكرد فرهنگ سازى، پايدارى اثر و نهادينه سازى فعاليت ها و اهداف، تعريف شده و به عنوان پايه براى طراحى نظام جامع فرهنگى- معنوى حج و زيارت پيشنهاد و ارائه شده است.

الف: اهداف

1. كمك به حجاج در بهره گيرى از همه ظرفيت حج در جهت ارتقاى معرفتى ومعنوى.

ص: 324

2. تلاش در عمق بخشيدن به مناسك حج به مثابه الگوى حج متعالى.

3. فرهنگ سازى حول محور ارزش هاى معنوى در جامعه و حركت به سمت جامعه ايده آل اسلامى.

4. كمك به همگرايى ملّى و گسترش انسجام اسلامى.

ب: سياست ها و اصول

1. رعايت انسجام، وحدت هدف و هم افزايى در تعريف برنامه ها و فعاليت ها.

2. بهره گيرى از انگيزه هاى مثبت و خالصانه حجاج و كارگزاران حج در تعريف و اجراى برنامه ها.

3. تلفيق و تأليف عاطفه (احساس) و برهان (عقل و نقل) در تعريف و ارائه برنامه ها.

4. رعايت حجم محدود و بهينه فعاليت ها و عدم استغراق فرصت حجاج.

5. بهره گيرى از روش هاى تأثيرگذار غير مستقيم و اولويت آن ها نسبت به روش هاى مستقيم.

6. اولويت دادن روش هاى غير حضورى به روش هاى حضورى.

7. توجه به اثر بخشى فعاليت ها و ماندگارى اثرات معنوى- تربيتى آن ها.

8. رعايت محوريت روحانى كاروان در اجراى فعاليت ها با هدايت بعثه مقام معظم رهبرى.

9. پيش بينى وقت فراغت برنامه ريزى شده براى تأمل، تفكر وتدبر حجاج.

10. رعايت وحدت و انسجام اسلامى و پرهيز از هرگونه رفتار تفرقه افكنانه.

ج: رويكردها

1. جهت گيرى به سمت فرهنگ سازى و ماندگارى اثر و انتقال آثار معنوى- تربيتى به داخل جامعه و گسترش آن در سطح خانواده ها.

از اين رو لازم است تمهيداتى در جهت استمرار ارتباط با حجاج پس از پايان

ص: 325

مناسك و بازگشت به ايران پيش بينى شود.

علاوه بر اين بايد برنامه ريزى به گونه اى باشد كه فعاليت هاى فرهنگى در سال هاى آتى موجب تكميل و هم افزايى برنامه هاى سال جارى باشد.

2. با عنايت به تفاوت سطوح علمى- منشى، روحى و رفتارى حجاج (و ساير مخاطبان فعاليت هاى فرهنگى) لازم است برنامه ها حتى المقدور بهصورت تفكيكى طراحى و اجرا شود تا ضمن افزايش بهره ورى برنامه ها، ضريب رضايت مندى حجاج از برنامه ها بالا رفته و دلزدگى و بى رغبتى تا حدّ ممكن بهصفر برسد.

3. نظر به نامگذارى سال 86 از سوى مقام معظم رهبرى (مدّظلّه العالى) به سال وحدت ملّى و انسجام اسلامى، مراسم پر شكوه حج امسال، بايد نمايان تر از هر سال تجلّى بخش وحدت، انسجام و يكپارچگى و همدلى كليه حجاج ايرانى باشد و هيچ گونه تهافت و تناقض در برنامه هاى اجرايى از سوى كاروان ها نبايد مشاهده شود.

د: طبقه بندى مخاطبان

كليه كسانى كه مى توانند در دايره فعاليت هاى فرهنگى قرار گيرند شامل گروه هاى زير هستند كه در سه طبقه كلى مى گنجند. تعيين شعاع فعاليت ها و شمول طبقات سه گانه به تصميم مديريت ارشد بعثه و عزم مديريتى براى اثرگذارى فعاليت ها بستگى دارد. طبقات سه گانه به اين شرح است:

طبقه اوّل: شامل كليّه حجاج ايرانى.

طبقه دوم: شامل كارگزاران حج.

طبقه سوّم: شامل غير ايرانيان.

طبقه اوّل به گروه هاى زير قابل تقسيم است:

1. زائران عام.

2. فرهيختگان و نخبگان.

3. بانوان.

4. جوانان.

ص: 326

5. زائران ايرانى مقيم خارج از كشور.

طبقه دوم: شامل گروه هاى زير مى باشد:

1. روحانى و معين و معينه.

2. مديران و عوامل اجرايى كاروان ها

3. كارگزاران ستاد.

4. كارگزاران آژانس ها.

طبق سوم: شامل گروه هاى زير:

1. زائران غير ايرانى (هم به لحاظ ملّيت و هم به لحاظ مذهب قابل گروه بندى مى باشند)

2. مردم مكّه، مدينه و جدّه.

3. مسئولان دولتى عربستان.

بديهى است تعريف و اجراى هر گونه فعاليت فرهنگى براى گروه هاى دوازده گانه فوق با رعايت ويژگى ها، نيازها، انگيزه ها وعلايق و ضرورت هاى هر يك از گروه ها باشد و از اين رو انتخاب گروه هاى هدف براى فعاليت هاى فرهنگى بعثه، با توجه به ظرفيت و آمادگى بعثه بايدصورت گيرد.

ه-: موضوعات محورى

بهره گيرى بهينه و پايدار از برنامه هاى فرهنگى مرهون آن است كه پيوستگى و انسجام در مباحث مطروحه رعايت شود. براى تحقق اين مهم، بعثه مقام معظم رهبرى هر ساله يك موضوع محورى را بر اساس اهميت، اولويت، دامنه شمول، ميزان تأثيرگذارى و زمينه بهره گيرى از فرصت معنوى حج وزيارت انتخاب و اعلام مى كند. موضوع محورى سال 86 «جايگاه و نقش دين در زندگى و تأمين سعادت و خوشبختى بشر» است كه مباحث معنوى مرتبط با استفاده از كتاب و سنت مدّ نظر مى باشد.

شايسته است كه همه برنامه ها به گونه اى بيان كننده اين مبحث بوده و سعى شود نقش سازنده و متعالى دين در همه شئون زندگى مادى و معنوى بشر تبيين شود.

ص: 327

بديهى است موضوع محورى سالانه كه در ابتداى سال از سوى مقام معظم رهبرى (مدّظله العالى) اعلام مى شود، به عنوان يك محور اساسى مدّ نظر خواهد بود و از اين رو سهم قابل توجهى از برنامه هاى فرهنگى براى پرداختن به موضوع «اتحاد ملّى و انسجام اسلامى» بايد در نظر گرفته شود.

و: ساز و كار اجرايى

1. برنامه هاى فرهنگى از سوى شوراهاى فرهنگى كاروان ها بر اساس اهداف، اصول و سياست هاى تعريف شده ارائه و براى رعايت هماهنگى و انسجام از سوى بعثه ابلاغ مى گردد.

2. شوراهاى فرهنگى با محوريت روحانيون كاروان ها مجرى برنامه هاى ابلاغى مى باشند.

3. تنخواه، امكانات و نيازهاى سخت افزارى و نرم افزارى اجراى فعاليت هاى فرهنگى در اختيار روحانى كاروان گذاشته مى شود.

4. با توجه به ظرفيت نشريات ميقات و زائر و گستره نشر آن، لازم است بخشى از فعاليت هاى تبليغى بعثه از اين طريق انجام شود.

5. همايش ها و مراسم عمومى كه در موسم حج و زيارت در مكّه و مدينه برگزار مى شود، فرصت و ظرفيت مناسبى، هم به لحاظ متن و هم به لحاظ حاشيه براى تحقق پاره اى از اهداف فرهنگى و انجام فعاليت هاى مورد نظر مى باشد.

6. با عنايت به تأثير فعاليت و تلاش مبلغان و زبان دانان بر روى مخاطبان به ويژه غير ايرانيان، لازم است توجيهات لازم نسبت به اهداف و سياست ها و جهت گيرى برنامه هاى فرهنگىصورت گيرد تا همسويى و انسجام لازم در فعاليت هاصورت گيرد.

7. به منظور آمادگى و زمينه سازى فعاليت ها و برنامه هاى فرهنگى و بهره گيرى بهينه از فرصت ايام موسم، مقدمات برنامه ريزى، آماده سازى و سازماندهى فعاليت ها قبل از عزيمت و در ايران انجام و پيگيرى مى شود.

ص:328

ز: برنامه ها

اشاره

در طرح منسجم و نظام مند فرهنگى- معنوى حج و زيارت، كليه برنامه ها در پنج گروه زير قابل دسته بندى است:

1. برنامه هاى پيشنهادى شوراهاى فرهنگى كاروان ها:

با توجه به انگيزه مندى كارگزاران حج كاروان ها و نيز حجاج و زوار در برنامه ريزى و اجراى فعاليت هاى فرهنگى- معنوى در مدت اقامت در مكّه و مدينه، به منظور بهره بردارىصحيح و يكپارچه از اين ظرفيت، طى دستورالعملى از شوراها خواسته شده با تشريك مساعى، برنامه هاى مورد نظرخود را تدوين و به بعثه پيشنهاد نمايند، تا پس از بررسى و رعايت اصول هماهنگى و انسجام با ساير برنامه ها و با برنامه هاى ساير كاروان ها، به آنان ابلاغ شود.

2. برنامه هاى پيشنهادى بعثه به كاروان ها:

كارگروه فرهنگى بعثه، با مطالعه و بررسى ظرفيت هاى فرهنگى- معنوى، برنامه هاى پيشنهادى شوراهاى فرهنگى كاروان ها و ضرورت ها و اقتضائات فرهنگى سالانه، در جهت تكميل و تعالى فعاليت هاى فرهنگى موسم حج و زيارت، برنامه هاى مختلفى را طراحى و تدوين نموده و جهت اجرا در محيط كاروان ها، ابلاغ مى نمايد. برنامه هاى پيشنهادى بعثه براى موسم حج 86 به شرح زير است:

2- 1. سخنرانى: انجام سخنرانى توسط روحانيون كاروان ها و مبلغان در فرصت هاى مختلف (قبل و حين سفر) يكى از برنامه هاى مناسب تبليغى است كه درصورت رعايت حال حجاج و شرايط وقت و سفر و تناسب با مقام و موقعيت تأثير ماندگارى دارد. سخنرانى ها نبايد طولانى باشد كه موجب خستگى و ملالت حجاج شود.

موضوعات اساسى سخنرانى ها:

- مناسبت سال يعنى وحدت ملّى و انسجام اسلامى.

- فضايل، آداب و آثار حج، مناسك حج، زيارت و اماكن مقدس.

ص: 329

- تاريخ اسلام به تناسب اماكن مورد زيارت.

- سيره پيامبر (ص)، حضرت زهرا (عليها السلام) و ائمه معصوم (عليهم السلام)

- مهدويت.

2- 2. روخوانى و ختم قرآن: روحانيون كاروان ها، حجاج و زوار را به اهميت و فضيلت قرائت و ختم قرآن، خصوصاً در ايام حضور در مكّه و مدينه و بالاخص در مسجدالحرام و مسجدالنبى تذكر دهند و برنامه روخوانى براى كم سوادان و ختم كامل قرآن براى باسوادان را در طول ايام اقامت در مكّه و مدينه برنامه ريزى و اجرا نمايند.

2- 3. مسابقات فرهنگى: به منظور ارتقاى اطلاعات و آگاهى و ايجاد و حفظ نشاط حجاج و زوار و بهره گيرى مناسب از فرصت ها، برگزارى مسابقات فرهنگى كارساز خواهد بود. مسابقات مى تواند از محورهاى زير با توجه به فرصت هاى ممكن و رعايت حال مخاطبان انتخاب شوند:

- حفظ قرآن (جزء، آيات يا سوره هاى معين)

- حفظ روايات در موضوعات معين و با معرفى متن و منبع مشخص.

- تهيه روزنامه ديوارى، بروشور، متون ادبى، خاطره نويسى، گزارش نويسى از سفر.

- كتاب خوانى با معرفى متون مناسب با شرايط حال و مقام.

2- 4. ميثاق نامه: در هنگام وداع با مكّه، مسجدالحرام و كعبه مباركه، نيز در هنگام وداع با مدينة النبى و فراق با رسول الله (ص) حجاج و زوار با ربّ البيت و با نبى اكرم (ص) بر پايدارى و پيروى هر چه خالصانه تر و عميق تر بر راه روشن اسلام ناب محمدى (ص) در ابعاد فردى و اجتماعى و جهات معنوى- روحى و رفتارى- منشى پيمان ببندند. بعثه مقام معظم رهبرى (مدّظله) متن دو پيمان نامه را تدوين كرده و در اختيار كاروان ها مى گذارد تا يكايك حجاج و زوار درصورت آمادگى در هنگام وداع قرائت كرده و ميثاق روز الست را در ام القراى زمين و در پيشگاه پروردگار و حبل الله المتين تحكيم بخشند.

2- 5. تهيّه تراكت ها: تراكت هاى موضوعى، وسيله سريع، راحت، سهل الوصول و ارزان براى تذكر موقعيت ها، ايام، مناسبت ها و توجه دادن به وظايف مختلف حاجى و

ص: 330

زائر و رعايت همسفرى و همنشينى و ... مى باشد كه امكان تدارك آن در همه كاروان ها وجود دارد.

2- 6. كتابچه ها و بروشورها: به اهتمام بعثه مقام معظم رهبرى كتابچه ها و بروشورهاى موضوعى متنوع، همچنين جزوه راهنماى معنوى حجاج تهيه و تدوين شده و جهت استفاده در مناسبت ها و موقعيت هاى مختلف در اختيار كاروان ها گذاشته مى شود.

3. برنامه هاى متمركز:

بعثه مقام معظم رهبرى (مدّظلّه) در برنامه حج تمتع سال 86 برنامه هاى زير را بهصورت سراسرى و متمركز تدارك ديده است:

3- 1. همايش هاى سال وحدت ملّى و انسجام اسلامى: برخى از همايش ها با حضور عموم حجاج ايرانى در موضوع وحدت ملّى و عطف به منظور توجّه به وظايف خطير مردم انقلابى و پيشرو در مقابل توطئه هاى تفرقه افكنانه و براندازانه استكبار جهانى تشكيل مى شود و برخى با حضور حجاج ايرانى و ساير كشورها در موضوع انسجام اسلامى و با هدف تلاش در جهت همگرايى و تقويت مناسبات انسانى بين مسلمين و ايجاد جبهه واحد در برابر دشمنان اسلام و مسلمين.

3- 2. ديدارهاى نماينده محترم ولى فقيه: در طول اقامت حجاج در مكّه و مدينه، نماينده محترم ولى فقيه در امور حج و زيارت، برنامه ديدارهاى متعددى را در بعثه و هتل ها خواهند داشت و طى آن با گروه هاى مختلف حجاج شامل جوانان، بانوان، فرهيختگان، حجاج ايرانى مقيم خارج از كشور و عموم حجاج ملاقات و ضمن بيان نظريات، با ديدگاه هاى آنان آشنا مى شوند.

3- 3. مسابقات سراسرى: در مدّت اقامت حجاج در مكّه و در مدينه، يك موضوع مسابقه فرهنگى بهصورت سراسرى اعلام و اجرا مى شود. هدف از اين مسابقه تشويق و عطف توجه حجاج به موضوعات پر اهميّت و حياتى در عرصه حيات معنوى انسان و ضرورت توجّه به وحدت، همگرايى و انسجام اسلامى است.

4. برنامه هاى فرهنگى براى غير ايرانيان

پيشنهاد مى شود معاونت بين الملل بعثه به منظور رعايت يكپارچگى و انسجام در

ص: 331

برنامه هاى فرهنگى بعثه، محورهاى زير را در برنامه هاى خود براى غير ايرانيان؛ اعم از حجاج و زوار ساير كشورها، مردم شهرهاى مكّه، مدينه و جدّه و كارگزاران حج عربستان مورد توجّه قرار دهد:

4- 1. مناسبت سال يعنى انسجام اسلامى و عطف توجّه عموم مسلمين به ضرورت همگرايى، همدلى و اخوت اسلامى در جهت بازگشت دوران مجد، عظمت و سرورى مسلمين.

4- 2. نقشه هاى استكبار جهانى در جهت اسلام ستيزى، خصوصاً توطئه فتنه افكنى مذهبى در جهان اسلام و سرمايه گذارى آنان براى تقويت گرايش هاى تندرو و متعصب كه به منظور برادركشىصورت مى گيرد.

4- 3. بيان و بررسى بيدارى اسلامى و رويكرد گسترده و پر قدرت مردم در كشورهاى اسلامى به سمت ايدئولوژى اسلامى به عنوان تنها راه عزّت و اقتدار مسلمين و تنها چاره نابسامانى هاى سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى جوامع مسلمان.

4- 4. بيان و بررسى ديدگاه هاى جمهورى اسلامى ايران در رابطه با مسائل مختلف جهانى، خصوصاً مسائل مربوط به جهان اسلام و بالاخص قدس شريف.

4- 5. معرفى موفقيت هاى درخشان نظام اسلامى در عرصه هاى مختلف سياسى، اجتماعى، علمى وصنعتى.

5. برنامه هاى ويژه:

علاوه بر برنامه هاى فوق، مناسب است برنامه هاى ويژه اى براى مخاطبان خاص تدوين و اجرا شود. برخى از اين برنامه ها به شرح زير است:

5- 1. آشنايى با اسرار حج: با توجه به جمع گسترده و پر شمار افراد تحصيلكرده و فرهيخته در موسم حج و آمادگى و كنجكاوى آنان براى فهم عميق تر مناسك و اعمال حج، برنامه آشنايى با اسرار حج در قالب هاى مختلف مى تواند به اجرا گذاشته شود.

5- 2. دعوت به تفكر و تدبر: به گروه فرهيختگان مى توان پيشنهاد كرد كه وقت فراغتى را براى تفكر و تدبّر براى خود در نظر بگيرند و در مشاهد و مواقع خاص به

ص: 332

رازها و اسرار آفرينش، بندگى و وارستگى و كمال بينديشند.

5- 3. بازديدهاى ويژه: بازديد جوانان از اماكن تاريخىصدر اسلام به خصوص برخى مكان ها كه در ديدارهاى عمومى كمتر مورد توجّه است، براى آنان جذاب و درس آموز است. روحانى كاروان با تدارك اين برنامه و آشناسازى جوانان با نكات تاريخى، اخلاقى و معنوى مرتبط با آن اماكن، بهره فراوانى را در اختيار جوانان مى گذارد.

5- 4. جلسات اختصاصى: براى همه گروه هاى پنج گانه طبقه اوّل (يعنى حجاج ايرانى) بهصورت گفتگو و پرسش و پاسخ بهره اى دو جانبه بين روحانى كاروان و حج گزاران در پى خواهد داشت. روحانى با دغدغه ها، مسائل، مشكلات و نيازهاى خاص گروه ها آشنا مى شود و حجاج ضمن دريافت توضيح و پاسخ نسبت به برخى مسائل خود، حسّ مثبتى نسبت به روحانى به خاطر اهتمام ويژه اش پيدا خواهند كرد و طبيعتاً ضريب رضايت مندى بالا خواهد بود.

جدول تفصيلى برنامه هاى فرهنگى حج تمتع سال 86

جدول شماره 1- برنامه هاى قبل از موسم

عنوان برنامه مجرى مخاطب زمان اجرا شرح 1 بيعت با شهيدان شوراى فرهنگى عموم زائران تا پيش از اعزام به منظور تعظيم و تكريم مقام شهيدان و ارج نهادن به فداكارى آنان، مناسب است برنامه ديدار از خانواده شهداى شهر و خصوصاً خانواده شهداى كاروان تدارك شود و نيز با حضور بر مزار پاك شهيدان با آنان تجديد عهد شود و ازتربت آنان كه به تعبير امام 1 دارالشفاى آزادگان است، بهره معنوى گرفته قلب و روح راصيقل داده و آماه سفر معنوى حج بسازيم. همچنين مناسب است مراسم عزيمت زائران از گلزار شهدا انجام شود.

ص: 333

2 شب خاطرهشوراى فرهنگيعموم زائرانتا پيش از اعزامبه منظور ايجاد آمادگى روحى و تقويت و تعميق باورداشت هاى دينى مناسب است با دعوت از چهره هاى معنوى و موفق شهر و ترجيحاً از اعضاى كاروان و برپايى برنامه فرهنگى شبانه به عنوان شب خاطره، تجربه هاى مربوط به امدادها، لطف ها، و عنايت هاى الهى در زندگى و توفيقات و پيشرفتهايى كه با مدد الهى به دست آمده است و نيز شرح حال بزرگان اخلاق و عرفان بيان گردد. 3 راه زندگيمعاونت آموزش و پژوهشعموم زائرانتا پيش از اعزامتهيه جزوه اى حاوى 20 آيه و 20 حديث از راهنمايى هاى قرآن و سنت درباره جايگاه دين و آموزه هاى دينى در دستيابى به سعادت و خوشبختى و ارائه به زائران براى مطالعه. مناسب است اين جزوه با سخنان بزرگان و حكايات اهل معنويت و اخلاق غنى سازى شود.

4 نمايشگاه كتابشوراى فرهنگيعموم زائرانآبان ماهبرپايى نمايشگاهى كوچك و با كيفيت از كتابهاى مرتبط با آداب و اسرار حج و زيارت، تاريخ مكّه ومدينه، سيره پيامبر (ص)، ائمه:، و حضرت زهرا 3، و شخصيت هاى اسلامى مدفون در مكّه و مدينه و نيز در موضوع محورى برنامه هاى سال 86 يعنى «جايگاه و نقش دين در زندگى» و «اتحاد و انسجام اسلامى» و همچنين بحث هاى اخلاق و عرفان اسلامى راهگشاى مناسبى براى معرفت يابى هر چه بيشتر حجاج مى باشد.5 سخنرانيروحانى ومعينعموم زائراندر تمام مراحلانجام سخنرانى در موضوعات مرتبط با حج خصوصاً اسرار و آداب حج و زيارت و موضوعات محورى برنامه هاى فرهنگى سال 86 با رعايت كيفيت و پرهيز از پرگويى از ضروريات است. لازم است براى انجام سخنرانى، اعضاى كاروان به گروه هاى مخاطب مختلف (جوانان، تحصيل كردگان، عموم و بانوان) تقسيم شوند تا بهره بردارى كافىصورت گيرد.

ص: 334

6 راهنماى معنوى حجمعاونت آموزش و پژوهشعموم زائراناين راهنما در قالب يك كتابچه تدوين شده و جهت بهره بردارى عموم حجاج در اختيار كاروان ها گذاشته خواهد شد. 7 معرفى كتابمعاونت آموزش و پژوهشنخبگانتا پيش از اعزامفهرستى از بهترين و مناسبت ترين كتابهاى اخلاقى و عرفانى متناسب با موضوعات محورى سال و مباحث مرتبط با سفر معنوى حج از سوى معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى به منظور اطلاع رسانى در اختيار كاروان ها گذاشته مى شود. 8 معرفى سايت هاى دينيمعاونت آموزش و پژوهشنخبگانتا پيش از اعزامفهرستى از سايت هاى دينى غنى به منظور آشنايى و بهره بردارى زائران علاقمند و تحصيلكرده در قالب يك DC تهيه شده كه در اختيار كاروان ها گذاشته مى شود. 9 جلسات گفتگو و پرسش و پاسخروحانى كارواننخبگانهمه زمانهانياز افراد نخبه و تحصيلكرده فراتر از ارائه بحث در قالب سخنرانى است. لازم است روحانيون محترم كاروان ها با ايجاد حلقه هاى گفتگو و پرسش و پاسخ در حلّ اشكالات، ابهامات، و شبهات فكرى- معنوى آنان داشته باشند. 10 ارتباطصميمانه و مستمرروحانى كارواننخبگانهمه زمانهابرقرارى و حفظ ارتباطصميمانه و دوستانه با تحصيلكردگان و نخبگان هم موجب رشد و غناى باورداشت ها و معنويات آنان مى شود و هم به طور چشمگيرى در بهبود وضعيت دينى- معنوى جامعه تأثير گذار است. 11 سخنرانى ويژهروحانى، معين و معينهبانوانهمه زمانهاارائه سخنرانى با مباحث مرتبط با بانوان در جلسات خاصّ آنان در زمينه هايى چون راه تقرّب بانوان به خدا، رمز موفقيت زنانصاحب نام خصوصاً بانوان نامدارصدر اسلام، جهاد بانوان، حجاب و عفاف

ص: 335

12 مراسم عباديمعينه كاروانبانوانهمه زمانهابرگزارى مراسم دعاى كميل، زيارت گروهى همراه با بيان معارف و آداب و اسرار حج و زيارت و تذكرات اخلاقى- رفتارى و رعايت شئون اسلامى زن مسلمان در اماكن زيارتى- عبادى و اجتماعى مكّه و مدينه 13 ارتباطصميمى و مستمرمعينه كاروانبانوانهمه زمانهابه شرح رديف 10 14 ديدار با بانوان نمونهمعينه كاروانبانوانتا پيش از اعزامديدار با چهره هاى موجه، موفق و معنوى سرشناس از بين بانوان (درصورت وجود در شهر و محلّه) گفتگو درباره راز موفقيت آنان تأثير مثبت در روح و روان بانوان زائر دارد.

15 سخنرانى ويژه روحانى معينجوانانهمه زمانهالازم است براى جوانان حاضر در كاروان با عنايت به حساسيت ها و علايق آنان، سخنرانى مستقل ارائه شود. در اين سخنرانى ها كه به مباحث مرتبط با حج و زيارت و موضوع محورى برنامه خواهد بود، معنويت گرايى جوانان و روح پرسشگرى آنان مورد توجه قرار گيرد.61 معرفى كتابمعاونت آموزش و پژوهشجوانانتا پيش از اعزامبه شرح رديف 717 ارتباطصميمى و مسمترروحانى و معينجوانانهمه زمانهابه شرح رديف 8110 ديدار با جوانان نمونهروحانى و معينجوانانتا پيش از اعزاممشابه رديف 9114 جلسات اخلاقبعثه و سازمان حجكارگزاران حجهمه زمانهابا عنايت به ضرورت تهذيب اخلاق و حفظ طهارت روحى، لازم است جلسات هفتگى اخلاقى، بهره گيرى از اساتيدصاحب نام و چهره هاى شناخته شده اخلاق قبل و حين سفر براى همه كارگزاران حج برگزار شود.

ص: 336

20 كارگاه هاى آموزشيبعثه و سازمان حجكارگزاران حجتا پيش از اعزامبرگزارى كارگاه با موضوع مديريت، آسيبها و آفتهاى كارگزارى و ... 21 مراسم تجليل از پيش كسوتانبعثه و سازمان حجكارگزاران حجقبل يا بعد از اعزامتقدير و تجليل از كارگزاران پيش كسوت ضمن ارج گذاشتن به تلاش هاى خالصانه آنان، موجب تشويق ساير كارگزاران شده و فرصتى براى انتقال تجارب ارزشمند آنان به نيروهاى جوان تر مى شود. 22 انتشار نشريه ويژه بعثه و سازمان حجكارگزاران حجهمه زمانهاتدوين نشريه ويژه اى براى ارائه مباحث معرفتى، اخلاقى مورد نياز و نيز اطلاع رسانى به موقع ضرورى است 23 جلسات اخلاق معاونت امور روحانيون روحانيون و معينه اه مه زمانهابه شرح رديف 19 24 كارگاه هاى آموزشى معاونت امور روحانيون روحانيون و معين ها تا پيش از اعزام به شرح رديف 20 25 مراسم تجليل از پيش كسوتان معاونت امور روحانيون روحانيون و معين هاقبل يا بعد از اعزام مشابه رديف 21 26 راهنماى فرهنگى موسم معاونت امور روحانيون روحانيون و معين ها تا پيش از اعزام تدوين و تنظيم كتابچه اى حاوى كليه مسائل اخلاقى كه قبل، حين و بعد از سفر در ارتباط با انجام مناسك، زيارت و مسائل پيرامونى.

ص: 337

جدول تفصيلى برنامه هاى فرهنگى حج تمتع سال 86

جدول شماره 1- برنامه هاى قبل از موسم

رديف/ عنوان برنامه/ مجري/ مخاطب/ زمان اجرا/ شرح

1/ سخنرانى/ روحانى و معين/ عموم زائران/ ايام اقامت در مكه و مدينه/ به شرح رديف 5 از جدول شماره 1.

2/ شب خاطره/ شوراى فرهنگى/ عموم زائران/ ايام اقامت در مكه و مدينه/ يك يا دو نوبت در مدينه و مكّه و خصوصاً در شب هاى آخر حضور در مدينه و مكّه با برپايى مجلسى در محل اقامت كاروان، زوّار و حجّاج مبادرت به بيان بهترين خاطرات حضور معنوى خود در مدينه و مكّه بنمايند.

3/ ديدار نماينده محترم ولى فقيه/ بعثه مقام معظم رهبرى/ عموم زائران/ ايام اقامت در مكه و مدينه/ ديدار دوره اى نماينده محترم ولى فقيه از هتل ها و نيز حضور گروه هاى مختلف زوار شامل جوانان، فرهيختگان، بانوان، ايرانيان مقيم خارج از كشور، روحانيون و مديران و كارگزاران به صورت جداگانه در بعثه مقام معظم رهبرى و ديدار و گفتگو با نماينده محترم ولى فقيه و گفتگوى نزديك و دوجانبه آنان تأثير عميق و ماندگارى برجا مى گذارد و نظريات و ديدگاه ها و احتمالًا طرح ها و پيشنهادهاى آنان مى تواند در فرآيند برنامه ريزى حج و زيارت در سال هاى آينده مؤثر باشد.

4/ همايش وحدت جهان اسلام/ معاونت بين الملل بعثه مقام معظم رهبرى/ فرهيختگان جهان اسلام// همايشى كه هرساله با حضور انديشمندان و فرهيختگان جهان اسلام تشكيل مى شود، با توجه به نامگذارى امسال به سال انسجام اسلامى مناسب است با محوريت «منشور وحدت و انسجام اسلامى» برگزار شود.

ص: 338

5/ همايش تجليل از مناديان وحدت/ معاونت بين الملل بعثه مقام معظم رهبرى/ فرهيختگان جهان اسلام/ ايام موسم/ در تكريم و بزرگداشت از شخصيت بزرگ اسلامى كه در راه وحدت امت اسلامى مجاهدت كردند، مناسب است، همايش تجليل از مناديان وحدت در بعثه مقام معظم رهبرى برگزار شود.

6/ گردهمايى بزرگ وحدت/ بعثه مقام معظم رهبرى/ كليه ايرانيان/ ايام موسم/ با حضور شخصيت هاى كشورى حاضر در موسم حج و به منظور تعميق وحدت ملى و اسلامى در بين كليه حجاج ايرانى، جا دارد اقدام به گردهمايى و همايشى در اين خصوص صورت گيرد.

7/ سخنرانى ويژه/ روحانى، معين و معينه/ بانوان/ ايام موسم/ به شرح رديف 11 از جدول شماره 1.

8/ سخنرانى ويژه/ روحانى و معين/ جوانان/ ايام موسم/ به شرح رديف 15 از جدول شماره 1.

9/ سخنرانى ويژه/ روحانى و معين/ نخبگان/ ايام موسم/ درباره نقش خواص در اسلام و رسالت خواصّ در برابر تحولات و تغييرات جامعه اسلامى.

10/ ميثاق نامه/ معاونت آموزشى و پژوهشى و شوراى فرهنگى/ عموم زائران/ هنگام وداع در مكه و مدينه/ در هنگام وداع با مكه و مدينه، و در حال ابتهال به درگاه احديت و عرض ارادت به پيشگاه پيامبر اكرم (ص)، متن ميثاق نامه اى كه از سوى معاونت آموزشى و پژوهشى بعثه تهيه شده و در اختيار كاروان ها قرار مى گيرد، قرائت مى شود و هريك از زائران در صورت آمادگى ذيل آن را امضا كرده نزد خود نگه مى دارد.

11/ جلسات اخلاق/ معاونت امور روحانيون/ روحانيون و معين ها/ در مدينه و مكه/ با استفاده از حضور چهره ها و علما و اساتيد اخلاق حاضر در ايام موسم حج، جلسات معنوى اخلاقى براى روحانيون كاروان ها و معين ها در نظر گرفته شود.

اين جلسات اگر با برنامه پرسش و پاسخ توأم شود، بهره مضاعفى خواهد داشت، از اين طريق روحانيون مى توانند مسائل اخلاقى مختلفى كه در ارتباط با اعضاى كاروان مواجه بوده اند، مطرح و پاسخ يابى كنند.

ص: 339

12/ شب خاطره/ معاونت امور روحانيون/ روحانى و معين/ در شب هاى پايانى موسم/ در يكى از شب هاى پايانى حضور در سرزمين وحى، برگزارى شب خاطره براى بيان خاطرات و تجارب شنيدنى روحانيون و معين ها براى يكديگر مفيد و مؤثر است.

13/ درس اخلاق/ بعثه و سازمان حج/ كارگزاران/ به صورت هفتگى/ برگزارى جلسات درس اخلاق در طول ايام اقامت در سرزمين وحى با استفاده از اساتيد و چهره هاى اخلاقى حاضر در موسم، براى مديران و كارگزاران بسيار سازنده و تأثيرگذار است.

14/ جلسه آسيب شناسى اجرايى حج/ بعثه و سازمان حج/ كارگزاران/ در طول ايام موسم/ اين جلسه كه با حضور مسؤولان بعثه و سازمان حج برگزار مى شود، مديران و كارگزاران به بيان مسائل و مشكلات اجرايى حج مى پردازند و كارشناسان و مسؤولان پس از بررسى به ارائه راهكارهاى اصلاح مبادرت مى ورزند.

15/ معرفى كارگزار نمونه/ بعثه و سازمان حج/ كارگزاران/ در پايان موسم/ معرفى كارگزار نمونه كه پيش از اين در هنگام مراجعت به ايران و با فاصله زمانى چندماهه صورت مى گرفته، مناسب است در ايام موسم و در روزهاى پايانى در سرزمين وحى برگزار شود تا تأثيرگذارى آن مضاعف شود.

برنامه هاى فرهنگى كاروان ها در حج تمتع 1386

اشاره

معاونت آموزش و پژوهش حوزه نمايندگى ولى فقيه در امور حج و زيارت در مهر 1386 برنامه هاى فرهنگى كاروان هاى حج را در سال 86 منتشر كرد و از مسئولان اجرايى و فرهنگى كاروان ها خواست كه هماهنگ تر از هر سال به اين برنامه ها توجه و

ص: 340

عنايت كنند. خلاصه و گزيده اى از برنامه هاى مذكور به شرح زير است:

با تكيه بر الطاف و عنايات بيكران الهى و اميد به هدايت هاى خاصّه امام زمان [و به منظور ايجاد انسجام و وحدت رويه و فراهم آوردن امكان بهره بردارى بهينه از فرصت هاى ارزشمند و بى بديل سفر معنوى حج، برنامه هاى فرهنگى كه با پيشنهاد شوارهاى فرهنگى كاروان ها و تصويب معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى پيش بينى شده، به شرح ذيل ابلاغ مى گردد:

الف: كليات

شوراهاى فرهنگى كاروان ها با اهتمام و پيگيرى دقيق و مستمر، در اولين فرصت ضمن تشكيل جلسه نسبت به اتخاذ تدابير لازم جهت اجراى به موقع برنامه هاى فرهنگى مصوب اقدام نمايند.

مشاركت حداكثرى حجّاج در فعاليت ها از طريق تشكيل به موقع گروه ارشاد كاروان به عنوان ضامن موفقيت برنامه ها مورد توجه ويژه قرار گيرد. بهره گيرى از چهره هاى علمى- فرهنگى حاضر در كاروان كه داراى پيشينه خوب و موفق در فعاليت هاى فرهنگى و دينى هستند، در دستور كار قرار گيرد.

شوارها با برنامه منظم به تشكيل مستمر جلسات در ايران و عربستان، براى بررسى برنامه ها و طرح ها و مسائل فرهنگى كاروان اقدام نموده، گزارش آن را ثبت و به بعثه منعكس نمايند.

فضاسازى مناسب معنوى- فرهنگى در تمام اماكن مورد استفاده كاروان، در ايران و مكه و مدينه مورد توجه قرار گيرد.

مؤثرترين روش تبليغى و برنامه فرهنگى، التزام عملى به موازين اخلاقى است. ازاين رو، اخلاق اسلامى كارگزاران فرهنگى، ضرورتى مضاعف دارد و از اين جهت توجيه همكاران لازم است.

به منظور تعظيم شعائر الهى و افزايش آگاهى و معرفت عمومى و عرض ارادت به ساحت اهل بيت:، اعياد و وفيات و نيز ديگر مناسبت هاى شمسى و قمرى مقارن با

ص: 341

موسم حج، مورد توجه قرار گرفته و برنامه مناسب از قبل پيش بينى شود.

جهت آشنايى هر چه بيشتر زائران با مفاهيم متعالى ادعيه، زيارات و مناجات ها به ويژه دعاى كميل، دعاى ندبه، دعاى عرفه، زيارت جامعه كبيره، دعاى مكارم الاخلاق و ... برنامه ريزى مناسب و متنوع در طول سفر پيش بينى شود. قرائت دعاها و زيارت ها، بيان مفاهيم، گزينش فرازهايى از دعاها بهصورت تراكت و برگزارى مسابقه؛ از جمله برنامه هاى قابل اجرا مى باشد.

برنامه ريزى مناسب براى بهره گيرى هر چه بيشتر از كلام وحى و انس و الفت با آن، براى همه سطوح (در قالب روخوانى، حفظ، بيان مفاهيم، مسابقات قرآنى و ...) ضرورى است. در اين رابطه شناسايى افراد آشنا و فعال در اين عرصه از بين اعضاى كاروان و بهره گيرى از آنان در تدوين و اجراى برنامه ها، كمك شايانى در رونق هر چه بيشتر برنامه ها خواهد كرد.

شوراهاى فرهنگى نسبت به شناسايى افراد كه به زبان هاى خارجى آشنايى كامل دارند و معرفى آنان به ستاد مركزى بعثه اقدام نمايند تا در زمينه هاى مناسب از وجود آنان بهره گر فته شود.

با توجه به تنوع زائران به لحاظ سطح سواد، تحصيلات، علايق و آگاهى ها، لازم است برنامه ريزى فرهنگى حداقل در چهار بخش «جوان»، «نخبگان و فرهيختگان»، «بانوان» و «عموم» طراحى و اجرا شود.

با الهام از سيره اخلاقى اصحاب رسول الله (ص) و برادرىِ آنان، جهت اصلاح و تقويت فرهنگى عمومى، رعايت حقوق ديگران، پايبندى به احكام الهى و نهادينه كردن آداب معاشرت اسلامى خصوصاً حُسن خلق، فتوّت و جوانمردى،صداقت و امانت دارى، در سطح كاروان، در همه اماكن عمومى و اماكن مقدس و مشاهد مشرف اقدام شود و تبليغات لازم و تذكرات مكرر در سخنرانى هاصورت گيرد. در همين ارتباط برخورد شايسته زائران ايرانى با برادران و خواهران مسلمان ساير كشورها از اهميت ويژه اى برخوردار است.

جلب مشاركت زائران براى خدمت داوطلبانه و مشتاقانه به همسفران به خصوص

ص: 342

كهن سالان، بيماران و ناتوانان در قالب «طرح احسان» پيگيرى شود و زمينه هاى فرهنگى براى استقبال زائران فراهم گردد.

ساختمان هاى محل گردهمايى و آموزش زائران در ايران و محل استقرار در مكه و مدينه به شكلى وزين، زيبا و الهام بخش با پيام ها، تصاوير، طرح ها، پوسترها و تراكت هاى متناسب با فضاى معنوى حج و زيارت آراسته گردد. در اين مورد، از رقابت هاى ناسالم و فرساينده با ساير كاروان ها و افراط و تفريط پرهيز گردد.

با تشكيل مستمر جلسات گروه ارشاد و تشويق و حمايت از آن ها، زمينه مشاركت فعال آن ها در برنامه هاى فرهنگى فراهم آيد.

با پيگرى و مشاركت گروه ارشاد براى آن دسته از زائرانى كه علاقه مند به آشنايى با اماكن تاريخىصدر اسلام؛ از جمله جبل النور، جبل ثور، حديبيه، شهداى فخ و ... مى باشند، برنامه ريزى مستقلصورت گيرد. در اين موارد هماهنگى با مسئولان مربوطه الزامى است.

به منظور حضور پر نشاط زائران در نمازهاى جماعت مسجدالحرام و مسجدالنبى (ص) و بهره گيرى از اين فرصت براى انجام وظيفه در راستاى انسجام اسلامى و تقويت اخوّت اسلامى، با مشاركت گروه ارشاد تبيين و توجيه شود و فرهنگ سازى لازمصورت گيرد.

بررسى رعايت قوانين و مقررات كشور ميزبان و تدابير لازم از سوى گروه ارشاد تدوين و پيشنهاد شود.

رعايت پوشش و حجاب مناسب و مراقبت از رفتارهاى اجتماعى و حفظ جايگاه، شأن و منزلت و ارزش والاى زائران ايرانى در جامعه بزرگ جهان اسلام، به طور مستمر تذكر داده شود.

برنامه ريزى و تشويق زائران براى مشاركت فعّال در مراسمى كه از سوى بعثه مقام معظم رهبرى (مد ظلّه) تشكيل مى گردد و دعوت از شخصيت هاى علمى و فرهنگى بعثه براى حضور و سخنرانى در كاروان ها مورد اهتمام قرار گيرد.

برنامه هاى تنظيمى در طرح جامع فرهنگى حج تمتع 86، مبناى ارزيابى عملكرد

ص: 343

فرهنگى كاروان ها بوده و ميزان اهتمام شوراهاى فرهنگى نسبت به اجرايى كردن برنامه ها مورد توجه بعثه خواهد بود. از اين رو گزارش مكتوب اجراى هر برنامه با تأييد روحانى و مدير كاروان به دفتر معاونت آموزش و پژوهش بعثه در مكه و مدينه گزارش شود و دلايل عدم توفيق نيز كتباً ارائه گردد.

از برگزارى برنامه هايى كه در شوراى فرهنگى هر كاروان به تصويب رسيده ولى در طرح جامع فرهنگى ذكر نشده، گزارشى تهيه و به دفتر معاونت آموزش و پژوهش در مكه و مدينه ارائه شود.

با اعتماد و احترامى كه بعثه مقام معظم رهبرى به كليه اعضاى محترم شوراى فرهنگى و ديگر مجريان برنامه هاى فرهنگى دارد، محور ارزيابى فعاليت ها بر پايه روش «خودارزيابى» مى باشد كه بر اين اساس اعضاى محترم شوراهاى فرهنگى، نظر خود را نسبت به نحوه و كيفيت اجراى هر يك از برنامه ها از طريق فرم هاى ارزشيابى كه در اختيار شوراها گذاشته مى شود، اظهار مى دارند. بديهى است برآيند نظرات ارائه شده، مبناى داورى نسبت به نحوه اجراى برنامه ها بوده و در اصلاح و بهبود برنامه هاى سال هاى آينده مبناى عمل قرار مى گيرد.

شوراهاى فرهنگى، برنامه هاى بديع و ابتكارى و تجارب ارزنده خود را جهت بهره بردارى و تعميم به ساير كاروان ها به ضميمه گزارش عملكرد در اختيار معاونت آموزش و پژوهش قرار دهند.

تهيه عكس و فيلم از نمونه فعاليت ها، برگزارى جلسات و اجراى برنامه ها و ارسال يك نسخه از آن ها، تأثير مثبتى در ارزيابى عملكرد شوراها دارد.

از آنجا كه حج، تمرين زندگى ديندارانه و الهى است، فراهم آوردن زمينه بقا و استمرار دستاوردهاى معنوى حج امرى ضرورى است. حفظ ارتباطصميمى و برادرانه ميان عموم زائران و اعضاى شوراها بعد از موسم حج به عنوان راهكار استمرار دستاوردها لازم است. از اين رو شوراها با مشورت و همفكرى، راهكارهاى تعامل مستمر اعضاى كاروان را پس از پايان موسم به ويژه از طريق تشكيل گروه ارشاد در ايران شناسايى و اجرايى كنند.

ص: 344

به منظور ثبت و ضبط حالات و رخدادهاى معنوى و ارزشى سفر معنوى حج و زيارت، شوراهاى فرهنگى تمهيدات لازم براى تشويق زائران به سفرنامه نويسى و خاطره نويسى را فراهم كنند.

ب: امور برنامه ها

به منظور بزرگداشت و زنده نگه داشتن ياد و آرمان شهيدان گرانقدر، مناسب است در يك برنامه منسجم و هماهنگ، اعضاى كاروان به گروه هاى چند نفره تقسيم شده و با حضور در منزل شهيدان از خانواده آنان ديدار كنند. در اين رابطه توجه به خانواده هايى كه بيشترين شهيد را تقديم كرده اند و يا خانواده هاى بى نام و نشان كه معمولًاكمتر مورد توجه و تفقد قرار دارند، از اولويت برخوردارند.

همچنين لازم است خانواده هاى شهداى كاروان مورد توجه ويژه قرار گرفته و در ضمن پيشنهاد مى شود تصوير شهيدانى كه خانواده آنان در كاروان هستند، در محل و روى ساختمان محل اقامت كاروان نصب گردد.

همچنين پيشنهاد مى شود با دعوت از چهره هاى معنوى شناخته شده در يكى از شب هاى پايانى قبل از عزيمت، مراسم «شب خاطره» برنامه ريزى شود تا هم ميهمانان و همه اعضاى كاروان به بيان خاطرات خود بپردازند. ضبط و پياده سازى و تكثير مطالب طرح شده، اثر ارزشمندى خواهد شد. يك نسخه از اثر آماده شده به معاونت آموزش و پژوهش ارسال شود.

كتاب «چگونه زيستن» و «وحدت» كه توسط معاونت آموزش و پژوهش منتشر و در اختيار استان ها قرار گرفته است، تهيه و در ميان زائران توزيع شود. اين كتاب ها در زمان مناسبى كه از سوى بعثه اعلام مى شود، به مسابقه گذاشته شده، از ممتازين تقدير خواهد شد.

شوراهاى فرهنگى سعى كنند با برپايى نمايشگاه كوچكى از كتاب با موضوعات مناسب، زائران محترم را نسبت به افزايش و تكميل آگاهى ها نسبت به مسائل مختلف مرتبط با حج و معارف بلند معنوى آن تشويق نمايند.

ص: 345

در رابطه با ايراد سخنرانى از سوى روحانى و معين محترم كاروان كه از ضروريات هر كاروان است و به طور مرتب در مواقع و زمان هاى مختلف قبل و حين سفر انجام مى شود، لازم است اين نكته مورد توجه قرار گيرد.

با توجه به وجود طيف هاى مختلف در بين زائران، سخنرانى ها به تفكيك و با توجه به مخاطبان (جوان، تحصيل كرده، بانوان و عموم) انجام شود.

راهنماى معنوى حج با عنوان «پلى به ملكوت» شامل اعمال، عبادات، زيارات و توصيه هاى معنوى براى حجاج محترم در طول اقامت در مكه و مدينه توسط معاونت آموزش و پژوهش تدوين و منتشر و در اختيار ادارات حج استان ها قرار مى گيرد. لذا جهت بهره بردارى عموم زائران به موقع تهيه شده، در اختيار زائران قرار گيرد.

با توجه به ناكافى بودن سخنرانى (بهصورت يك سويه) در تأمين نياز معرفتى زائران تحصيل كرده و درگيرى ذهنى آنان با سؤالات، ابهامات و احياناً شبهات، لازم است جلساتى به منظور گفتگو و پرسش و پاسخ بين آنان و روحانى و معين كاروان و درصورت امكان با حضور چهره هاى علمى به عنوان ميهمان (چه در ايران و چه در مكه و مدينه) تشكيل و مباحث بهصورت دو جانبه پيگيرى شود.

لازم است تدبيرى انديشيده شود كه اين گونه جلسات خاصّ براى زائران تحصيل كرده و اهل مطالعه تشكيل شود و ضمن رعايت احترام سايرين، از حضور افراد بى سواد و يا كم سواد كه با شنيدن برخى بحث ها ممكن است دچار آشفتيگى ذهنى شوند، جلوگيرى گردد.

با توجه به نيازهاى معرفتى خاص بانوان و ضرورت سرمشق گيرى و اقتدابه الگوهاى اصيل زن مسلمان، فرصت هاى مستقلى براى تشكيل جلسه و ارائه سخنرانى براى بانوان در نظر گرفته شود. در اين برنامه ها نقش بانوان محترم معينه كاروان تأثيرگذار تر است.

در اين سخنرانى ها چهار نكته مورد توجه قرار گيرد:

يك. بيان راه هاى تقرّب بانوان به خدا، با عنايت به مضامين روايات شريفه و معرفى بانوان مقرّب و زنان نامدارصدر اسلام مورد توجه قرار گيرد؛ به خصوص آن

ص: 346

دسته از بانوان بزرگوار كه مراقد شريفه آنان در مكه و مدينه قرار دارد.

دو. لزوم اجتناب از رفتارهاى افراطى و تفريطى و توأم با خرافات و حركت هاى ناشايستى كه برخى انجام مى دهند (از قبيل دخيل بستن و ...) براى بانوان زائر تبيين شود.

سه. رعايت شئون اسلامى به خصوص حجاب، وقار و وزانت در اماكن و معابر عمومى و از جمله در گفتگو و معامله با اجانب تذكر داده شود.

چهار. تبيين نقش همسران و مادران در اصلاح و تربيت فرزندان و وسلامت خانواده و جامعه.

بانوان محترم معينه كاروان ها به مساعدت رؤساى شواراها، برنامه ديدار با بانوان نمونه را در ايران پيگيرى نمايند. در اين برنامه ديدار با آن دسته از بانوان موجّه و سرشناس مدّ نظر است كه ضمن التزام به موازين اخلاقى و شرعى، موفقيت هاى بزرگى در زندگى به دست آورده اند. هدف در اين برنامه، تقويت باورداشت هاى الهى بانوان، توجه به نقش معنويت در همه ابعاد و شئون زندگى و ايجاد آمادگى روحى براى سفر معنوى حج است.

درصورتى كه در بين اعضاى كاروان تعداد قابل توجهى جوان حضور دارد، به طور مستقل مورد توجه شورا قرار گرفته و برنامه هاى ويژه براى آنان تدارك شود؛ از جمله چهار نكته در سخنرانى ها مورد توجه قرار گيرد:

اول: توجه به نياز جوانان به معنويت گرايى و عرفان. در اين رابطه هشدار نسبت به جريان هاى شبه عرفانى و انحرافى وارداتى و حلقه ها و محافل درويشى ضرورى است و تلاش شود معنوت و عرفان ناب اهل بيت: به شكل مؤثر و مستدل معرفى شود.

دوم: رعايت منطق و بيان ساده، روان وصميمى پرهيز از بحث هاى خشك، غامض و پيچيده.

سوم: مستدل و مستند بودن مباحث و درصورت امكان ذكر سند و مدرك.

چهارم: برقرارى ارتباطصميمى و دوستانه.

حفظ و استمرار دستاوردهاى گران قيمت حج بيت الله الحرام و زيارت حرم

ص: 347

شريف نبوى (صلى الله عليه و آله) و مضجع ناپيداى فاطمه زهرا 3 و ائمه مظلوم بقيع:، تنها با پايدارى بر دين خدا و سنت و شريعت پيامبر (صلى الله عليه و آله) و اهل بيت: امكان پذير است. از اين رو، بعثه مقام معظم ر هبرى بر آن است تا سنّت عهد بستن با خدا و رسول الله (صلى الله عليه و آله) را احيا و به فرهنگ عمومى حجاج تبديل نمايد. متن دو ميثاق نامه براى اين هدف تدوين و در اختيار كاروان ها گذاشته شده است.

شوراهاى فرهنگى، ترتيبى دهند تا در هنگام وداع با مدينه و مكه برنامه بيعت و پيمان به بهترين وجه انجام شود و زائران محترم با آگاهى كامل و رضايت و رغبت خود، متن ميثاق نامه ها را قرائت كرده و ذيل آن را امضا نمايند.

بعثه هاى مراجع عظام

در حج 1386 تعدادى از بعثه هاى مراجع عظام شيعه در حج حضور داشته و پاسخگوى نيازهاى شرعى زائران بودند. هماهنگى امور بعثه ها، برعهده معاونت آموزش و پژوهش بعثه رهبرى بود و جناب حجةالاسلام و المسلمين محمد مهدى معراجى از سوى معاونت مذكور، در درون اين كاروان حضور داشته، پيگيريهاى لازم را بعمل مى آوردند.

مراجع بزرگوارى كه در حج امسال تشكيل بعثه دادند، عبارت بودند از آيات عظام:صافى گلپايگانى، سيد على سيستانى، موسى شبيرى زنجانى، يوسفصانعى، حسين وحيد خراسانى، ناصر مكارم شيرازى، عزالدين زنجانى، محمداسحاق فياض، عبدالكريم موسوى اردبيلى، سيدكاظم حائرى، سيد سعيد حكيم، جعفر سبحانى، حسين نورى همدانى، سيدمحمد شاهرودى.

از مهم ترين كاركردهاى بعثه مراجع عظام، ارتباط با مقلدين و علاقه مندان و حجاج خارجى و اطلاع رسانى بود.

گفتنى است كه در سال جارى تعامل بسيار خوبى ميان بعثه مقام معظم رهبرى و ديگر بعثه هاى مراجع وجود داشت.

ص:348

برنامه هاى فرهنگى بعثه مقام معظم رهبرى، ويژه كارگزاران صف و ستاد در حج 1386

«زائرمحورى» در برنامه هاى بعثه و سازمان حج، تاحدى موجب شده كه توجه به نيازهاى معرفتى و فرهنگى كارگزاران حج، به ويژه در ايام موسم حج به دست فراموشى يا كم توجهى سپرده شود وصرفاً به اندك برنامه هاى پراكنده بسنده شود. خوشبختانه در سال هاى اخير، براساس تجارب سال هاى پيشين و تحليل كارشناسى شرايط و اطلاعات موجود، با رويكرد نوينى مواجهيم كه به دنبال ترسيم جغرافياى وسيع فرهنگى بعثه است. در اين رويكرد، كارگزاران حج و زيارت درصف و ستاد، جايگاه ويژه اى در كليه برنامه هاى فرهنگى و آموزشى دارند و تدابير مختلفى براى ارتقاى سطح علمى و فرهنگى آنان در ايران و موسم حج و عمره اتخاذ شده است. برنامه هاى فرهنگى ويژه كارگزاران در موسم حج 1386، تكاپويى ستودنى در اين مسير بلند است كه اميد مى رود با نكته سنجى نيك انديشان وصاحب نظران به تدريج از آسيب ها و كمبودهاى آن كاسته شود و بر عمق و غناى آن افزوده گردد.

كتاب حج

تدوين و تأليف بيست و هشتمين كتاب حج، امسال بر عهده آقايان على اكبر جوانفكر و رضا بابايى بود.

اين دو نويسنده با حضور در برنامه ها و مراسم مختلف، اطلاعات لازم را براى تهيه مواد اوليه اين اثر جمع آورى كردند.

كتاب حج كه در سال هاى گذشته منبع مستند معتبر و مهم براى محققان درباره حج جمهورى اسلامى بوده، امسال نيز براى تدوين آن، اهتمام ويژه اى شده است.

نشر مشعر

در سال جارى به منظور استفاده زائران عمره و حج تمتع، تعداد 000/ 500/ 1 جلد كتاب مرتبط با اعمال و مناسك حج از طريق مؤسسه فرهنگى- هنرى مشعر، وابسته به

ص: 349

بعثه رهبرى چاپ و به زائران ارائه شده است. حدود 40 فقره از اين كتاب ها جديدالانتشار و مابقى چاپ مكرر بوده است. بخشى از كتاب هاى جديد، به زبان عربى است. محتواى كتابها تخصصى و در رابطه با امور مربوط به حج و زيارت بوده است.

مؤسسه مشعر كه از سال فعاليت خود را آغاز كرده، تاكنون موفق به چاپ و انتشار عنوان كتاب بوده است. چاپ بروشور، توليد لوح فشرده (سى. دى) برنامه هاى مربوط به حج و اطلس زيارتى مدينه و مكه از ديگر اقدامات و فعاليت هاى اين مؤسسه فرهنگى است.

افزايش بودجه فعاليت هاى فرهنگى كاروان ها

به گزارش خبرنگار زائر رييس سازمان حج و زيارت گفت: كاروان هايى كه فعاليت هاى درخشان فرهنگى براى زائران طراحى و اجرا كرده اند، از نظر بودجه جهت تحقق ايده هاى مشخص و حركات فرهنگى مناسب داخل كاروان ها مشكلى ندارند و هزينه سرانه مربوط به اين نوع فعاليت ها در كاروان هاى مذكور به دوبرابر افزايش يافته است كه مى توانند از محل تنخواه ارزى خود هزينه كنند.

اين تصميم در راستاى بسط فعاليت هاى فرهنگى از سوى كارگزاران اجرايى حج اتخاذ شده كه مورد توجه و تأكيد سازمان حج مى باشد.

سمت وسوى فرهنگى همه فعاليت ها

رييس سازمان حج و زيارت در گفتگو با خبرنگار بعثه مقام معظم رهبرى گفت: هماهنگى هاى لازم براى برگزارى امور حج و رسيدگى به همه موارد مورد نياز زائران؛ از ورود به فرودگاه مدينه گرفته تا اسكان، تغذيه و ديگر تسهيلات رفاهى و زيارتى، گاه چنان بوده كه بيش از هفتاد درصد هماهنگى ها يك سال پيش از موسم حج سال آينده اتفاق افتاده است. اين آمادگى و خدمت گزارى براى آن است كه زائران بتوانند با خيال آسوده ترى مناسك خود را انجام بدهند و از موقعيت هاى حج براى فرهنگ سازى استفاده كنيم.

ص: 350

رييس سازمان حج و زيارت مى گويد: همه بخش هاى ستادى و اجرايى اين سازمان، لحظه اى فارغ از برنامه ريزى نيستند و هرجا كه ضرورت ها و نيازها، ايجاب كرده، با هماهنگى و مطالعه اقدام به تغيير و اصلاح روش ها و نحوه اجراى امور كرده ايم.

«مصطفى خاكسار قهرودى» رييس سازمان حج و زيارت در گفت وگو با خبرنگار پايگاه اطلاع رسانى حج، به تشريح فعاليت ها و هماهنگى هاى ستادى و اجرايى اين سازمان پرداخت و بر موضوع برنامه ريزى هاى فرهنگى در همه بخش هاى اجرايى تأكيد كرد.

موضوع رسيدگى به امور حج، با توجه به اين كه جامعه مخاطب بسيار زيادى دارد، به لحاظ برنامه ريزى، هماهنگى و اجرا، از حساسيت هاى بسيار بالايى برخوردار است. نتيجه اى كه قبل و بعد از اين سفر روحانى حاصل مى شود، مورد قضاوت خيلى ها قرار مى گيرد؛ چه آن ها كه زائر اين سفر بوده اند و چه چهره ها، شخصيت ها و مقامات محترم مسؤول كشور كه بر آن نظر دارند. تلاش سازمان حج و زيارت بر سرعت و انجام درست كارها و بهبود و ارتقاى همه فعاليت هاست. مى توانم بگويم، انجام امور حج و رسيدگى و توجه به همه بخش ها و حوزه هاى مختلف آن، نوعى مديريت بحران است. اجراى تصميماتصحيح، رسيدگى و نظارت بر چگونگى اجراى آن ها، تغيير و اصلاح روش هاى اجرايى و مهم تر از همه، نحوه برنامه ريزى هاى فرهنگى مترتب بر آن، كه مدتى است با مشاركت فعالانه اعضاى اجرايى كاروان ها، مديران و نيز نمايندگى محترم ولى فقيه در سازمان همراه است، حكايت از حساسيت كار دارد. مبناى كارها اين است كه با توجه به تأكيدات فراوان، رفاه، آسايش و تسهيلات لازم براى زائران در همه بخش ها تأمين شود.

به اين ترتيب، برنامه ريزى و تصميم گيرى سازمان حج و زيارت براى اجراى بهتر برنامه ها، تنها محدود به داخل كشور نمى شود و چه بسا در طول سال و قبل از موسم حج تمتع بايد هماهنگى هايى با مسؤولان دولت عربستان انجام شود.

مسؤولان امور زيارتى دولت عربستان هميشه از اين كه مسؤولان ايرانى در مورد

ص: 351

حج سال آينده از مدت ها قبل، برنامه ريزى و جلسه هاى مرتبى با آن ها دارند، تعجب مى كنند. آن ها اذعان دارند كه نحوه اجراى برنامه هاى ايران نسبت به ساير كشورها، ستودنى است. حتى گاه دست اندركاران سازمان حج و زيارت يك سال قبل از موسم حج، پيگيرى ها و برنامه ريزى هاى خود را آغاز كرده اند. حجم گسترده كار و ضرورت تأمين رفاه، آسايش و ارائه تسهيلات لازم به حجاج ايرانى نيازمند فعاليت هاى شبانه روزى است و به لطف خداوند در اين امور همواره پيشرفت هايى به دست آمده است. نكته اى كه بايد اينجا تأكيد كنم، بحث برنامه ريزى هاى مؤثر است. ما لحظه اى فارغ از برنامه ريزى و هماهنگى نيستيم. همكاران ما در طول اين سفر و قبل و بعد از آن پيوسته بر فعاليت كاروان ها، مديريت هتل ها و ساختمان هاى محل اسكان، امور رفاهى، تغذيه، خريد و سلامت مواد مصرفى زائران ايرانى نظارت دقيق دارند. ايران تنها كشورى است كه در طول سال در عربستان دفتر نمايندگى و ستاد فعال دارد و امور مربوط را پيگيرى مى كند. براى مثال در بخش حمل و نقل كه موضوع مهمى است، حدود دو هفته قبل از سفر، آخرين هماهنگى ها و توافقات يكبار ديگر مورد ارزيابى و كنترل قرار مى گيرد. در اين جلسه طرف هاى سعودى اذعان داشتند: شما تنها كشورى هستيد كه موضوع حمل و نقل را از ماه ها قبل از موسم حج، حل و فصل كرده ايد و اكنون نيز (حدود دو هفته قبل از آغاز سفر به مدينه) همه اجراييات را كنترل مى كنيد.

خوشبختانه بيش از (صلى الله عليه و آله) 9 درصد زائران ايرانى در مركز شهر مدينه و نزديك حرم مطهر نبوى ساكن هستند. اين توفيق خداوند بوده است كه توانسته ايم با هماهنگى ها و برنامه ريزى هاى مؤثر، اين امر را از ماه ها قبل از سفر، تحقق ببخشيم.

برنامه ريزى هاىصحيح و دائم رو به اصلاح كه بخش عمده اى از آن، حاصل مطالعه و تحليل نظرسنجى ها است، ضرورت اصلاح ساختار ستادى را تعيين مى كند. سازمان حج و زيارت هر سال اين اصلاحات و تغييرات مؤثر را دارد. هدف ما هم سهولت در ارائه خدمات، افزايش بازدهى و كارآمدى، بالا بردن توان تصميم گيرى ها، افزايش اهرم هاى نظارتى و كنترلى و مراقبت هر چه بيشتر از نمودهاى عينىِ تصميم گيرى ها است. خوشبختانه توانستيم فاصله هاى مديريت تصميم گيرى و

ص: 352

بخش هاى اجرايى را به كمترين ميزان خود كاهش دهيم. نتيجه اين شده است كه كارها سرعت بيشترى پيدا كند و شاهد بهبود هستيم. اصلاح روش ها و تغيير سيستم ها در حين انجام كارها، به گونه اى است كه هرجا لازم باشد، انعطاف پذيرى هاى موردنيازصورت مى گيرد. از سوى ديگر، نظام مشورتى و نظارتى بر روند تصميم گيرى ها حاكم است.

ميزان تحقق امور را مى توان در نحوه خدمتگزارى به زائران مشاهده كرد. اين كه توانسته ايم بحث اسكان زائران را در مناطق مركزى شهر مدينه تحقق ببخشيم، حمل و نقل درون شهرى و جابجايى و انتقال زائران را حل و فصل كنيم، امور تغذيه سالم و بهداشتى رستوان هتل ها را به طور جدى و دقيق پيگيرى كرده و بر آن ها نظارت داشته باشيم و ... هيچ مشكلى در اين خصوص وجود ندارد. ديگر اين كه در بحث نظام مديريتى و بهبود اهرم هاى تصميم گيرى و اجرا، آلان ما در سازمان حج و زيارت سطوح ادارى را ارتقا داده و به شكل حرفه اى عمل كرده ايم. تخصصى كردن فعاليت ها، كمك مؤثرى به همه امور رفاهى و اجرايى كرده است. تفكيك امور حج تمتع و عمره، ارتقاى واحدها و اداره ها به اداره هاى كل، فعاليت مستمر ارزيابى هاى عملكرد و كارگزارى هاى حج، افزايش اختيارات و ارزشيابى هاى مستمر همگى حكايت از تحّول دارد. نتيجه اين شده كه مى توانيم شاهد افزايش كارآمدى باشيم.

نتايج بازخوردها در بخش هاى مختلف، ضرورت برنامه ريزى هاى مؤثر فرهنگى را ايجاب كرده است. هر فرآيند و اقدامى در مجموعه حج بايد داراى رويكرد و كاركرد فرهنگى باشد. ميزانصحت و دقت انجام يك كار شايسته، به سنجش اثرات فرهنگى آن وابسته است. پيش از اين عوامل اجرايى همچون مدير كاروان، معاونان كاروان و عوامل اجرايى آن خودشان را عضوى تفكيك شده از عوامل و فرآيندهاى فرهنگى مى ديدند كه تنها بايد به پيگيرى امور اجرايى زائران بپردازند. به طور واضح تر مى توان گفت: آنان در امور و مسائل فرهنگى وارد نمى شدند و در پى انجام امور اجرايى و خدمتگزارى به زائران در امور رفاهى و تسهيلات اقامتى و مسائلى از اين دست بودند. با برنامه ريزى هاى فرهنگى و فعاليت هايى كه در اين خصوص انجام شد، توانستيم رويكرد فرهنگى را وارد برنامه ها و امور اجرايى كنيم؛ به گونه اى كه عوامل اجرايى خود را جدا

ص: 353

از زنجيره فرهنگى نپندارند. به لطف خداوند اين سرمايه گذارى و استمرار در بحث ورود به آموزش هاى فرهنگى، نتيجه مثبت داد. الآن مديران كاروان ها و ديگر عوامل اجرايى، خودشان را در قبال رفتارها و آموزه هاى فرهنگى، مسؤول و شريك مى دانند. آنان تنها پيگير مسائل اجرايى نيستند، بلكه براى خود نقش فرهنگى قائل اند؛ چرا كه زائران تنها خواهان رفاه و دريافت خدمات اجرايى نيستند. الآن اين نوع تفاهم فرهنگى و بهتر بگويم درك فرهنگى، بيش از گذشته، خود را بروز داده است. در گذشته ايفاى چنين نقشى، اگرچه در ذهن ها وجود داشت، ولى محل بروز پيدا نكرده بود. خوشبختانه نقش اثرگذارى فرهنگى مديران كاروان ها و ديگر عوامل اجرايى بيشتر شده است. ميزان موفقيت و كارآيى اين عوامل اجرايى و مديريتى در نقش آفرينى فرهنگى شان ديده مى شود و توجه به آن به يك دغدغه تبديل شده است.

اكنون در شوراى فرهنگى كاروان ها، مدير كاروان دبير شوراست و علاوه بر وظيفه اجرايى و مديريتى خود، در تصميم سازى هاى فرهنگى، نقش مؤثرى دارد. توجه داشته باشيد كه وقتى تفكر و انديشه كار فرهنگى در امور اجرايى پيوند مى خورد، تا چه حد مى توان شاهد بروز تحولات فرهنگى مثبت در ارتباط با زائران بود. سازمان حج و زيارت در حقيقت با اين كار، در جست وجوى تحقق نقش آفرينى فرهنگى و اثرگذار عوامل اجرايى است.

افزون بر همه اينها با مشكل موازى كارى هم روبه رو نيستيم؛ چرا كه سازمان حج و زيارت جدا از نهاد نمايندگى ولى فقيه در اين سازمان نيست. براى نخستين بار، برنامه هاى كلان فرهنگى كاروان هاى حج سال 86 تدوين شد كه در برگيرنده رئوس برنامه هاست. در كتابى ديگر كه «پلى به سوى ملكوت» نام دارد، جزئيات برنامه هاى فرهنگى تشريح شده است. اين كار، فعاليتى مشترك با بعثه مقام معظم رهبرى است. حتى آيت الله رى شهرى تصريح داشتند كه همه دست اندركاران مشاركت كرده و به غناى اين موضوع بپردازند و طرح ها و پيشنهادهاى خود را اعلام كنند. از اين حركت استقبال فراوان شد. به نقش اثرگذار فرهنگى عوامل مجرى بايد بيشتر توجه كنيم. وقتى همه عوامل ستادى و اجرايى خودشان را در شكل گيرى يك فعاليت، شريك بدانند،

ص: 354

احساس مسؤوليت بيشترى كرده، براى اجراى بهتر آن برنامه ها هم تلاش مى كنند. توجه به مطالب اين كتاب و رئوس برنامه هاى فرهنگى، يكى از ملاك هاى ارزيابى عملكرد كاروان ها است.

بنابراين، همه عوامل اجرايى، در نقش آفرينى فرهنگى، مسؤوليت دارند؛ چرا كه حج، يك حركت فرهنگى با جنبه هاى مختلف است. همه دست اندركاران هدف و نيّت شان برگزارى هر چه معنوى تر حج است و در اين ميان زائران مورد توجه هستند. پس اين اقدامات در برنامه ريزى هاى فرهنگى مى تواند در تلطيف حركت هاى معنوى و فرهنگى موسم حج، نقش مهمى ايفا كند. خلاصه اين كه همه دعاها براى آمين است؛ يعنى همه اين فعاليت ها براى آن است كه زائران در آسوده ترين وضع روحى و جسمى قرار گيرند تا بتوانند از معنويت حج بهره بيشترى ببرند.

نگاهى به تبليغات سعودى ها و راه هاى مقابله

هر سال قرآن هايى با چاپ مرغوب و قطعى مطلوب و ممهور به «مجمع الملك فهد لطباعه المصحف الشريف» به همه زائران كشورهاى اسلامى هديه مى شود. اما در همه اين سال ها تبليغ و حمل كتاب- به خصوص كتابچه دعا- توسط زائران ممنوع بوده است. اين در حالى است كه دستگاه هاى مرتبط با حكومت عربستان كتابچه هاى مختلف و متنوعى را ميان زائران توزيع مى كنند كه مستقيم يا غير مستقيم، تبليغ عقايد مذهب وهابيت است.

اين نيز گفتنى است كه در آستانه حج (آبان 1386) نماينده تفت و ميبد در مجلس شوراى اسلامى، به دليل مخدوش بودن قرآن هاى توزيع شده از سوى عربستان به وزيران كشور و ارشاد تذكر داد. اين تذكر را سيدجلال يحيى زاده داد و غلامعلى حداد عادل رييس مجلس شوراى اسلامى، نامه نماينده مذكور را در جلسه علنى مجلس قرائت كرد. گويا مراد اين نماينده محترم از «قرآن هاى مخدوش» قرآن هايى است كه با ترجمه غير متعارف به فارسى در عربستان توزيع مى شود.

به هر روى بعثه مقام معظم رهبرى، به توزيع اينگونه كتب رسماً اعتراض نموده

ص: 355

ليكن براى حفظ وحدت و انسجام اسلامى كشورهاى مسلمان، زائران را از هرگونه مقابله و درگيرى لفظى برحذر مى دارد و شيوه هاى ديگرى را براى مقابله علمى و فرهنگى برگزيده است كه مهم ترين آن ها آموزش هاى پيش از حج و برنامه استقرار روحانيان كاروان ها در ميان زائران و ديگر فعاليت هاى فرهنگى در درون كاروان ها است.

حضور معينه ها در كاروان ها طرحى موفقيت آميز و روبه رشد

حضور معينه ها در كاروان هاى ايرانى از سال 74 با حضور 15 معينه بهصورت آزمايشى در برخى از كاروان ها اجرا شد و پس از گذشت 12 سال اكنون 234 معينه در كاروان ها، بانوان زائر را همراهى مى كنند.

خانم موسوى مسئول معينه ها در معاونت روحانيون بعثه مقام معظم رهبرى، در گفت وگو با پايگاه اطلاع رسانى حج، با اعلام اين كه معينه ها با هدف خدمتگزارى به بانوان زائر و پاسخگويى به نيازهاى دينى و اجرايى آنان در راستاى انجام مناسك و اعمال در كاروان ها هستند، افزود: اين خواهران وظيفه برآوردن نيازهاى بانوان زائر در ارتباط با حج را، در قبل و حين سفر بر عهده دارند.

وى گفت: قبل از سفرخواهران معينه به مسائلى از قبيل شناسايى و كشف نيازها و خواسته هاى بانوان، برنامه ريزى جهت تبيين مسائل خاص بانوان و تذكرهاى قبل از سفر به آنان، توجيه در مورد تقليد و تصحيح قرائت و تلبيه، شناسايى بانوان به منظور همكارى در شوراى فرهنگى و گروه ارشاد كاروان و ... توجّه دارند. همچنين اين خواهران در طول سفر مسئول پيگيرى مواردى از قبيل تعامل سازنده با زائران و حُسن خلق و معاشرت، برخورد مفيد و مؤثر جهت جذب و تأثير معنوى در بانوان، حُسن معاشرت وصبر و بردبارى و ايجاد آرامش در خواهران، رعايت شئون و مقتضيات، حفظ قداست و جايگاه معنوى بانوان زائر، پرهيز از مواضع تهمت و رعايت موازين شرعى، تنظيم برنامه ها و سازماندهى بخش خواهران، شامل هماهنگى كامل با روحانى و تنظيم برنامه با نظارت و اشراف روحانى و ارائه گزارش پيشرفت كار، رعايت نظم و

ص: 356

انضباط در امور فرهنگى، سازماندهى خواهران و يارى گرفتن از افراد توانمند براى كمك به افراد ناتوان هستند.

وى افزود: تبيين احكام عمومى، مناسك و احكام خاص بانوان، بيان مسائل اخلاقى مورد نياز بانوان زائر، بهره بردارى معنوى از اين سفر، مطلع ساختن روحانى نسبت به بعضى از سؤال هايى كه بانوان دارند، بيان تاريخ بانوانصدر اسلام و الگوگيرى از آنان براى خواهران بخش ديگرى از فعاليت هاى آنان است.

همراهى زائران درمناسك، حضور در ميقات و يادآورى و راهنمايى و نظارت بر حسن انجام احرام بانوان زائر، همراهى زائران در شب دهم از مشعرالحرام به منا و رمى جمره عقبه، همراهى خواهران سالمند و نظارت برصحت اعمال آنان، كنترل اعمال بانوان و گزارش به روحانى كاروان و ثبت در دفتر مراقبت اعمال، بخش اعظم فعاليت هاى معينه ها در موسم حج است.

خانم موسوى در پايان افزود: اگرچه حضور معينه ها در كاروان ها روند رو به رشدى داشته است اما هنوز تا رسيدن به حد مطلوب فاصله داريم و اميدواريم بتوانيم در همه كاروان ها يك معينه براى بانوان زائر داشته باشيم.

كتابخانه بعثه

كتابخانه معاونت آموزش و پژوهش همه ساله در موسم حج تمتع در محل بعثه مقام معظم رهبرى در شهرهاى مدينه منوره و مكه معظمه راه اندازى مى شود. امسال اين كتابخانه از نظر تعداد افزايش چشمگيرى پيدا كرده و عناوين آن بسيار زياد شده است. همچنين 30000 كتاب مجازى (رايانه اى) به شمار كتاب ها افزوده شد كه قابل انتقال به سى دى و رايانه هاى شخصى بود.

اين كتابخانه كه استفاده از آن براى عموم زائران و روحانيون آزاد است كتاب هايى در زمينه هاى حديث، فقه، مناسك و معارف حج، تاريخ اسلام، تفسير علوم قرآنى در اختيار متقاضيان مى گذارد. به گفته سيداحمد سجادى مسئول كتابخانه، كتاب ها به سهصورت «مخصوص مطالعه در كتابخانه»، «امانى» و «اهدايى» به

ص: 357

علاقه مندان ارائه مى شود. وى گفت: كتاب هاى تك نسخه اىصرفاً براى مطالعه است. اما براى پاسخ گويى بهتر به نيازهاى زائران، بخش مجازى و ديجيتالى اين كتابخانه نيز راه اندازى شده است.

سجادى تصريح كرد: نرم افزارهايى مثل «باب العلم» حاوى 880 جلد كتاب، «به سوى حقيقت» با 95 جلد كتاب و حدود 30 نرم افزار كتاب ديگر درباره موضوعات مختلف در اين كتابخانه وجود دارد.

كتابخانه معاونت آموزش و پژوهش بعثه مقام معظم رهبرى روزانه پذيراى جمع كثيرى از محققين و فضلاى حوزه و دانشگاه است.

در اين ميان برخى از زائران حرم پيامبر (صلى الله عليه و آله) براى دريافت كتاب هاى دعا و زيارت مراجعه مى كنند و اذعان دارند كه در فرودگاه مدينه طى برخوردهاى سبك با آنان، كتاب هاى مناسك و ادعيه آنان را از درون ساك هايشان برداشته اند.

ص:358

اجرايى

گزارش مصطفى خاكسار قهرودى، رييس سازمان حج و زيارت، درباره اجراييات حج 86

اسكان و اقامت، تغذيه و رفت و آمد به مسجدالحرام در مكه مكرمه، تفاوت هاى بسيارى با تردد در حرم نبوى در مدينه منوره دارد. تجمع و نزديكى هتل ها به حرم مطهر در مدينه موجب شده است كه زائران حرم نبوى از شرايط بهترى براى اقامت در اين شهر برخوردار باشند. غذا نيز بهصورت متمركز در دو آشپزخانه «زين» و «الدخيل» طبخ و بهصورت موازى در محل اسكان زائران توزيع مى شود.

ويژگى هاى جغرافيايى شهر مكه، مسئولان سازمان حج و زيارت را براى تصميم گيرى در خصوص اسكان، تغذيه و تردد زائران با محدوديت هاى خاص مواجه مى سازد. از طرف ديگر، سابقه درازمدت كشورمان در مديريت حج و بهره گيرى از بهترين و مناسب ترين امكانات اقامتى، بهداشتى و تغذيه اى، انتظارات را در بين زائران ايرانى بالا برده و نگاه ها را بيش از همه، متوجه ستاد مكه مكرمه كرده است.

با اين وجود، حج امسال نسبت به سال گذشته، وضعيت بهترى داشت و در تمام حوزه ها مانند حمل و نقل، تغذيه، درمان، بهداشت و اصلاح سيستم، شاهد پيشرفت بوديم. مطالعه و هماهنگى هاى حج آينده نيز هم زمان با روزهاى نخست حج امسال

ص: 359

آغاز شد. در اجاره مسكن حج آينده تغييراتى ايجاد مى شود. مسئولان سازمان حج روشى را به كار خواهند بست تا خانه ها در مكه نسبت به سال هاى گذشته به حرم نزديك تر باشند. در امر تغذيه زائران نيز به شيوه هاى جديدى عمل خواهد شد و حمل و نقل در روزهاى تشريق سال آينده درحال هماهنگى با سعودى ها است و نظام جديدى در رفت و آمدها اعمال خواهد شد.

سال گذشته، هتلى به سفارش سازمان حج و زيارت، از سوى يك شركت سعودى و با سرمايه آن ها ساخته شد كه توسط سازمان حج و زيارت اجاره بلند مدت شد و امسال مورد بهره بردارى قرار گرفت. در كنار عوامل اجرايى و فرهنگى حج، دو هزار زائر عادى ايرانى نيز در اين هتل استقرار داشتند. ارزيابى مثبت از ساخت و بهره بردارى از اين هتل، سبب شد تا انجام كار مشترك با سعودى ها و ساخت نمونه هاى ديگرى از اين هتل، مورد مطالعه قرار گيرد.

سهميه حج ايران و كليات قرار داد در ماه هاى نخست سال 1387، در نشستى با وزير حج عربستان مشخص مى شود، اما تفاسير و جزئيات آن در نشست سال آينده تعيين مى گردد.

مشكلات بهداشتى در حج امسال- با وجود شايعه آنفلوآنزاى مرغى- كمتر بود. امسال با اين كه حدود 11 هزار نفر زائر بالاى 70 سال و حدود يك هزار و 500 نفر زائر بالاتر از 80 سال داشتيم، مشكلات درمانى نسبت به گذشته كمتر بود.

در مراسم قربانى نسبت به سال گذشته، 10 درصد موفقيت و پيشرفت حاصل شد و زائران، اين بخش را راحت تر انجام دادند.

بودجه فرهنگى كاروان ها تا شش برابر افزايش يافت و امسال فضاى فرهنگى كاروان ها در نظر گرفته شد و در بخش آموزش و اطلاع رسانى زائران نيز اقدامات خوبىصورت گرفت.

تعاملى كه در عربستان با مسؤولان ايرانى در بخش هاى مختلفصورت گرفت، فضا و اوضاع آرام ترى را در حج امسال ايجاد كرد كه اقدامات دولت و حضور رييس جمهور در مناسك حج در اين فضا بى تأثير نبوده است.

ص: 360

همچنين در ديدار رييس جمهور ايران با پادشاه عربستان درباره مسائل كلان و اجرايى حج نيز تبادل نظرهايىصورت گرفت و جمهورى اسلامى ايران آمادگى خود را براى همكارى در زمينه اجراى طرح توسعه فضاهاى اطراف مسجدالحرام اعلام كرد. ضرورت افزايش سهميه حجاج ايرانى و انتظار بلندمدت ايران از عربستان در مسائل حج مورد تأكيد قرار گرفت.

اسكان

بخش هاى مختلف فرهنگى، آموزشى و بين المللى بعثه مقام معظم رهبرى و سطوح اجرايى سازمان حج و زيارت از 11 سال پيش در ساختمانى در ميدان المعابده در مكه مكرمه مستقر مى شدند. اين در حالى بود كه به دليل فاصله اين محل با منطقه اقامتى زائران ايرانى، ارتباط بعثه و بخش هاى اجرايى، با مشكلات و دشوارى هاى خاص مواجه مى شد. به عنوان مثال اگر بنا بود نشستى با گروه هايى از زائران داشته باشيم، عملًا دستمان بسته بود. از سوى ديگر، زائران به ما خرده مى گرفتند كه چرا بعثه در ميان آن ها نيست و از امكانات مناسب ترى نسبت به زائران برخوردار است. نتيجه اين مشكلات باعث شد كه نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت و سرپرست حجاج ايرانى براى رفع اين مشكلات، توصيه هايى براى مسئولان بعثه و سازمان داشته باشد. به همين دليل، تمام تلاش ها به اين نقطه معطوف شد كه ساختمان مناسبى براى بعثه تهيه شود كه با شاخص هاى جديد، توان خدمات رسانى اين مجموعه به حجاج عزيز ايرانى افزايش يابد.

ساختمانى كه بعثه در آن مستقر است، از نظر اسكان و خدمات رفاهى در مكه كم نظير است و از سه سال پيش كه به دنبال محل جديد بوديم اين موضوع را پى گيرى مى كرديم. اين مجموعه، يك سالن اجتماعات با ظرفيت 1600صندلى و تمام امكاناتصوت و تصوير و تلويزيون مدار بسته، 3 برج اقامتى با بيش از 4100 تخت، 23 خط آسانسور، پاركينگ با ظرفيت 120 خودرو و فضاهاى مورد نياز بخش هاى ادارى را در خود جاى داده است. به هر حال انتقال ساختمان بعثه مقام معظم رهبرى به منطقه عزيزيه

ص: 361

شهر مكه، نظارت بيشتر برامور كاروان هاى ايرانى را آسان تر كرد. اين ساختمان داراى هزار اتاق است كه در آن علاوه بر استقرار واحدهاى ادارى و اجرايى بعثه، چهارده كاروان ايرانى در آن اقامت دارند.

سه سال پيش با مدير اين مجموعه تفاهم نامه اى امضا كرديم كه براساس آن، هتل «دار هادى» بايد در سال نخست بهره بردارى در اختيار ما قرار بگيرد. اين تفاهم نامه در شرايطى به امضاى طرفين رسيد كه ما مى دانستيم در مجموعه مورد نظر بايد چه امكاناتى تعبيه شود. جالب است كه بدانيد نفس اين تفاهم نامه هيچ هزينه اى براى ما نداشت. ما حتى در تفاهم نامه قيد كرده بوديم كه مدير هتل بايد اينجا را در موعد مقرر در اختيار ما بگذارد كه اگر در آماده سازى هتل تعلل كند، ماهانه 25 هزار ريال سعودى جريمه به ما بپردازد؛ چرا كه او هم به ما احتياج داشت و در سال اول نمى توانست تمام مجموعه را اجاره دهد. اما ما بر اساس تفاهم نامه پذيرفتيم كه تمام ظرفيت دار هادى را مورد استفاده قرار دهيم و اجاره اش را بپردازيم.

خوشبختانه قرارداد اجاره اين مجموعه، حدود 8 ماه پيش از موسم حج منعقد شد. در حالى كه از 4 ماه پيش، اجاره هتل ها و مراكز اقامتى مكه مكرمه رو به افزايش گذاشت و حالا براى اجاره هتلى كه قبلًا محل استقرار بعثه مقام معظم رهبرى در ميدان المعابده بود، بيش از هتلِ دارهادى بايد هزينه مى كرديم.

منطقه عزيزيه تا حدى به حرم نزديك است و از طرف ديگر فاصله چندانى با منا و عرفات ندارد. با گذشتن از تونل «مظله» و از طريق باب على مى توان به حرم رسيد و از اين طرف، در موسم به سرعت منطقه عرفات در دسترس زائران ايرانى قرار مى گيرد يا در راه بازگشت از منا دچار مشكل نمى شوند؛ زيرا در كوتاهترين زمان ممكن به محل اقامت خود در منطقه عزيزيه مى رسند.

اما مهم تر از همه اين است كه امسال، ساختمان محل استقرار بعثه و سازمان حج به كاروان هاى ايرانى نزديكتر شده است. 15 كاروان از استان هاى تهران، قم، اصفهان، يزد، كرمان و فارس با جمعيتى حدود 2500 نفر در «دارهادى» اقامت دارند. علاوه بر اين، محل استقرار بعثه مقام معظم رهبرى در سال جارى به 80 درصد زائران ايرانى

ص: 362

نزديك است و به اين ترتيب، مشكلاتى كه سال هاى گذشته بر اثر دورى و سختى تردد به وجود مى آمد، امسال مشاهده نشد.

درباره اختلاف درجه هتل ها نيز بايد گفت: سازمان حج كار معرفى كاروان ها و درجات آن ها را به زائران را انجام مى دهد. در بحث هواپيما، حمل و نقل زائران در مدينه و مكه و غذاى آنان هيچ تفاوتى وجود ندارد و همه آن ها از خدمات مشابهى برخوردار هستند، اما زائرانى هستند كه مى خواهند با كاروان هاى درجه يك سفر كنند و هزينه بيشترى بپردازند. يك زائر مى تواند دست كم با يك ميليون و 600 هزار تومان عازم خانه خدا شده، از خدمات مناسبى نيز برخوردار گردد اما در عين حال بيشترين هزينه اى كه از يك زائر دريافت مى شود تا بهترين محل اقامت برايش در نظر گرفته شود، 000/ 500/ 2 تومان است. كارشناسان ما 5 گروه قيمتى در مدينه و 5 گروه قيمتى در مكه در نظر گرفته اند كه زائران براساس خواسته خودشان گروه بندى مى شوند. در اين گروه بندى ها، نوع ساختمان (اعم از هتل يا منزل)، امكانات رفاهى موجود در آن، آسانسور، تعداد مقيمان، نزديكى به حرم و ارزش محلى لحاظ مى شود.

البته بايد توجه داشت كه اسكان حدود 102 هزار زائر در يك شهر، كار بسيار دشوارى است و حجم كار مى تواند موجب بروز اتفاقات و مشكلاتى باشد. ما در مكه مكرمه، 322 سند همكارى يا به تعبيرى 322 هتل و منزل در اختيار داريم كه پذيراى زائران ما هستند. از سويى، شرايط جغرافيايى مكه مانند مدينه نيست و در اطراف حرم، هتل هاى مناسب وجود ندارد. در نزديكى مسجدالحرام تنها يكى- دو هتل خوب را مى توان پيدا كرد كه قيمت هاى بسيار سرسام آورى دارند و ما فقط مى توانيم در ايام عمره به اين هتل ها مراجعه كنيم. با اين حال، مشكل جدى و چشم گيرى در سال جارى نداشتيم. البته، يكى- دو ساختمان طرف قرارداد، دچار حادثه شدند كه با تلاش همكاران ما اين ساختمان ها هم تا زمان ورود زائران آماده اقامت و اسكان شد.

درباره جابه جايى حجاج به مشاعر مقدسه نيز بايد اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه در شرايط حاضر حركت حجاج از عرفات به مشعر و منا به طور متوسط حدود 10 ساعت طول مى كشد. آخرين خبرها حاكى ازآن است كه دولت عربستان بودجه مورد

ص: 363

نظر براى احداث اين مسير را تأمين كرده و اميدواريم زمان طولانى مدت جابه جايى حجاج ايرانى از سال 87 به شدت كاهش يابد.

تغذيه

آشپزخانه هاى متمركز مدينه در دو واحد «زين» و «الدخيل»، تمام غذاى زائران را آماده مى كنند، اما به هر حال غذاى مكه با مدينه تفاوت دارد. آشپزخانه هاى ابوجدايل و قحطانى مكه، توان آماده سازى غذا براى 80 هزار نفر در هر وعده را دارند كه 45 هزار پرس در اولى و 35 هزار پرس در آشپزخانه دوم و در زمان اوج حضور زائران طبخ مى شود. مسافت بسيار و تعداد زائران اين اجازه را به ما نمى دهد كه غذاى 20 درصد باقى مانده را نيز از اين دو آشپزخانه دريافت كنيم. با اين حال، اقلام و مواد اوليه بهصورت متمركز خريدارى و تهيه مى شود و برنامه غذايى بهصورت يكسان نوشته شده تا زائران در هر نقطه اى از شهر مكه مستقر باشند و بتوانند غذايى از نظر كيفى، مشابه غذاى ساير زائرانصرف كنند.

اواسط آذرماه، روزنامه هاى عربستان سعودى از شيوع آنفلوآنزاى مرغى در اين كشور خبر دادند. ما اين موضوع را با برگزارى جلسات مستمر در بعثه مقام معظم رهبرى بررسى كرديم. اگرچه اين موضوع در نهايت به تأييد كامل مراجع رسمى بهداشتى عربستان نرسيد، با اين حال براى جلوگيرى از هرگونه حادثه اى، طبخ مرغ بهصورت سرخ شده روى آتش ممنوع شد و تغييراتى در برنامه غذايى به وجود آمد. اين تغييرات را به ويژه زائران مدينه اول به خوبى احساس كردند و اگر گله اى هم هست، از همين جا ناشى مى شود، در عين حال ناگزير بوديم مرغ را بهصورت پخته شده در دماى بالا عرضه كنيم؛ چرا كه سلامت زائران از هرچيز ديگرى براى دست اندركاران حج مهم تر بود. بنابراين، جوجه كباب، حذف و به جاى آن كباب برگ و راگوى مرغ در برنامه غذايى گنجانده شد تا اطمينان نسبت به سلامت غذاى زائران حاصل شود. 4 گروه از كارشناسان بر كار آشپزخانه ها نظارت مستمر دارند: اول، ناظرانى از شهردارى مكه و مدينه، دوم، نمايندگان هيأت پزشكى، سوم، بازرسان بهداشتى و چهارم،

ص: 364

كارشناسان بهداشتى كه در آشپزخانه ها اقامت ثابت دارند. اگر غذا در وعده غذايى مورد نظر سرو نشود، بلافاصله معدوم خواهد شد و زائران نبايد در اين قضيه شك داشته باشند.

قربانى

خدر نژاد، مسئول طرح قربانى زائران ايرانى در اين باره مى گويد:

كار ذبح گوسفندان قربانى حجاج در قالب يك طرح مكانيزه انجام مى گيرد. در عين حال براى انجام ذبح قربانى هزار زائر ايرانى نفر ذبح كننده حرفه اى از كشورمان فعاليت خواهند كرد.

هرساله در قالب تفاهم نامه اى ميان مسئولان سازمان حج و زيارت ايران و بانك توسعه اسلامى، قيمت خريد نهايى گوسفند براى قربانى مشخص مى شود. هزينه قربانى در سال جارى 3 (صلى الله عليه و آله) 0 ريال سعودى است كه وجه آن در ايران از حجاج ايرانى اخذ مى شود. تا دو سال قبل هزينه قربانى در عربستان جمع آورى مى شد و در ازاى آن كوپن قربانى به زائران ارائه مى گرديد، اما با اجراى اين طرح هزينه قربانى در ايران توسط بانك ملى به حساب بانك توسعه اسلامى واريز مى شود. تعداد گوسفند مورد نياز نيز از كشورهاى استراليا، نيوزيلند و سومالى خريدارى مى شود.

بنابراين، فريضه قربانى در حج سال 86 با رعايت جوانب شرعى توسط ذابحان ايرانىصورت مى گيرد و همه اجزا و گوشت قربانى به مستمندان جوامع اسلامى اهدا مى شود. همچنين ذبح قربانى حجاج ايرانى در سال جارى همراه با نظارت مديران كاروان ها و نظارت شرعى روحانيون كاروان ها در قربانگاه هاى كشور عربستانصورت گرفت. در انجام اين بخش از مناسك حج، تعدادى افراد منتخب به نيابت از حجاج ايرانى حضور دارند.

در اين طرح كه توسط بانك توسعه اسلامى اجرا مى شود و زائران ايرانى در هشت سال متوالى در آن مشاركت دارند، بانك توسعه اسلامى چهار واحد مكانيزه و سه واحد نيمه مكانيزه قربانى را در اختيار خواهد داشت.

ص:365

توزيع گوشت قربانى

روزنامه «عكاظ» عربستان به نقل از سرپرست طرح توزيع گوشت هاى قربانى حج در بانك اسلامى نوشت: اين بانك تلاش مى كند گوشت هاى قربانى حج سال جارى را در 62 كشور جهان توزيع كند. بانك اسلامى در ذبح 760 هزار رأس گوسفند و 7 هزار گاو و شتر طى روزهاى تشريق مشاركت داشته است. بانك اسلامى سعى خواهد كرد گوشت دام هاى قربانى امسال طى ماه هاى آتى با هماهنگى 250 مؤسسه خيريه داخل عربستان به مؤسسات خيريه بين ا