بانک جامع انتخاب نام (جهت نامگذاری شرکت ها و موسسات)

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390
عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع انتخاب نام (جهت نامگذاری شرکت ها و موسسات)/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
گرد آوری مطالب از کلیه سایت های حقوقی و قضائی ایران صورت گرفته است.
مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ۱۳90.
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب
موضوع:انتخاب نام

الف

اخـگر

پاره آتش

اردشیر

یکی از شخـصیتهای شاهـنامه

اردلان

نام های پسرانه ایرانی

اردوان

یکی از شخـصیت های شاهـنامه

ارژنگ

یکی از شخـصیت های شاهـنامه

ارسلان

شیر

ارشیا

تخـت

اسفندیار

یکی از شخصیتهای شاهنامه

اشکان

بنیانگذار سلسله اشکانیان

افشار

شریک، معاون، رفیق

افشین

نام سردار ایرانی

امید

آرزو

امیر

شاه

انوش

جاودان

انوشیروان

نام یکی از پادشاهان ایرانی در زمان ساسانیان

اورنگ

ادراک

ایرج

نام یکی از شخصیتهای شاهنامه

اختر

ستاره، نام گلی

ارانوس

سیاره ارانوس

ارغوان

نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می دهد

ارکیده

رنگ ارغوانی روشن، نام گلی

ارمغان

هدیه

افسار

تاج

افسانه

افسانه

افسون

طلسم و جادو

افشان

پاشیدن

الناز

اسامی ترکی برای نامگذاری دختران

انوشه

خوشبخت

ایران

نام کشور ایران

ایران دخت

دختر ایران

آ

آبـتین

یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون

آتـش

آتـش

آذین

نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش

آراد

نام فرشته ای

آرام

ساکت

آرتان

نام پدر زن داریوش کبـیر

آرش

یکی از پهـلوانان سنـتی ایران

آرشام

بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر

آرمان

هـدف

آرمین

یکی از شخـصیت های شاهـنامه

آریا

نام باستانی ایران

آریامنش

دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش

آریانا

منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی

آرین

مربوط به نژاد آریا

آزاد

آزاد

آویژه

خاص و خالص،پاک و پاکیزه

آبنوس

آبگینه

آتوسا

نام یک شاهزاده ایرانی

آذر

آتش، نهمین ماه ایرانی

آذرافروز

نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار

آذرخش

صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر

آذرگون

نام گلی است برنگ سرخ

آذرنوش

پاکدین

آراد

اسم یک فرشته

آرزو

آرزو

آزاده

آزاد، رها

آزیتا

نام یک شاهزاده ایرانی

آزین

زینت آلات

آسا

مانند

آفرین

تشویق

آلاله

نام گلی

آناهیتا

الهه آب

آوا

صدا

آویزه

آویز

آهو

آهو

ب

بابک

یکی از شخصیت های شاهنامه

باربد

نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز

بامداد

آغاز صبح

بامشاد

نام نوازنده نامی دوران ساسانیان

بامین

اسم پسر

بردیا

نام یک شاهزاده(برادر کمبودجیه پسر کوروش)ر

برسام

یکی از سرداران یزدگرد ساسانی

برنا

جوان

بروز

بلند بالا، نام پسر سهراب

برزن

نام پهلوان ایرانی، نام پسر گرشاسب

بزرگمهر

یکی از شخصیتهای شاهنامه

به آئین

به دین

بهبد

نگهبان

بهراد

اسم پسر

بهرام

مریخ، یکی از شخصیتهای شاهنامه

بهرنگ

رنگ نیک

بهروز

روز خوب و نیک

بهزاد

کسی که به نیکی زاده شده

بهمن

یازدهمین ماه ایرانی، نام یکی از شخصیت های شاهنامه

بهمنش

دارای مش و کردار شایسته

بهنام

مشهور

بهنود

نام شاهان هند

بیژن

یکی از شخصیتهای شاهنامه

بانو

خانم، متشخص، زن مجرد

بلور

کریستال

بنفشه

گل بنفشه

بوبک

دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان

بوسه

بوس، بوسیدن

بهار

فصل بهار

بهارک

بهار کوچک

بهاره

آورنده بهار

بهناز

بهترین ناز

بهرخ

بهترین صورت

بیتا

منحصر بفرد

پ

پارسا

ایرانی، مقدس

پاشا

نامی آذری به معنای پروردگار

پرشان

رزمجو

پرویز

یکی از شخصیت های شاهنامه

پرهام

نام یک پیامبر

پژمان

نام پسری است

پوریا

نام پسری است

پویا

جستجو، جویا

پوژمان

آرزو

پولاد

نام یکی از پهلوانان ایرانی در زمان کیقباد

پهلبد

آهنگساز دوران خسرو پرویز ساسانی

پیام

پیام

پیروز

یکی از شخصیتهای شاهنامه

پیروزان

نام برادر شاپور اول

پیمان

قبول

پدیده

پدیده، چیز جدید

پرستو

اسم یک پرنده

پرند

ابریشم

پری

پری

پری رو

دارای صورتی همچون پری

پریا

جمع پری

پریچهر

دارای صورتی همچون پری

پریزاد

زاده پری

پریسا

مانند پری

پریوش

دارای صورتی همچون پری

پرتو

پرتو

پروانه

پروانه

پروین

نام یک صور فلکی

پگاه

سپیده دم

پوپک

نوعی پرنده

پوران

موفق

پوران دخت

یکی از شخصیت های شاهنامه

پوری

موفق

پونه

نام گلی

پیمانه

جام شراب

پیوند

ارتباط

ت

تورج

یکی از شخصیت های شاهنامه

تهماسب

یکی از شخصیت های شاهنامه

تهمورث

نام یکی از شاهان ایرانی

تیرداد

نام پسری است

تیمور

نام پسری است

تارا

ستاره

ترانه

آهنگ، نغمه

ترسا

مسیحی

توران

نام کشور دشمن ایران در شاهنامه

توکا

نوعی پرنده

تهمینه

یکی از شخصیتهای شاهنامه

تینا

سفال

ث

ثریا

نام یک صور فلکی

ج

جوانه

جوان، گل جوانه

جاوید

ابدی

جمشید

نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت های شاهنامه

جهاندار

دارنده جهان

جهانشاه

شاه جهان

جهانگیر

فاتح جهان

چ

چلیپا

نام نرم افزار خطاطی است.

ح

حامی

مدافع

خ

خاطره

یاد، یادگاری

خندان

خندان

خجسته

نام دختری است.

خورشید

آفتاب

خداداد

هدیه ای از طرف خدا

خسرو

یکی از شخصیتهای شاهنامه

خشایار

نام یکی از شاهان هخامنشی

د

دری

ستاره ای درخشان که مانند گوهر می درخشد

دلارام

آرام دل

دلبر

ملیح، خوش قلب

دلکش

جذاب

دریا

دریا

دنیا

جهان

دادیه

زنی است که بچه را نگهداری و شیر می دهد.

دارا

ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه

داراب

یکی از شخصیتهای شاهنامه

داریوش

نام یکی از شاهان هخامنشی

دانوش

اسم پسری است.

ر

رامش

آرامش

رسا

پرمعنی

رکسانه

روشنایی، نام شاهزاده ایرانی که اسکندر بخاطر او تخت جمشید را نابود کرد

روان

روح، روان

رودابه

یک از شخصیت های شاهنامه، مادر رستم

روشنک

نور کوچک

رها

آزاد

ریما

نام پسری است.

رامبد

نام پسری است.

رامین

نام پسری است.

رامتین

نوازنده معروف زمان ساسانیان

رخشان

درخشان

رستان

یکی از شخصیت های شاهنامه

روزبه

نام پسری است.

ز

زری

حریر، زربافت

زرین

طلایی

زرین دخت

دختر طلایی

زویا

نام دخاری است.

زهره

سیاره زهره(ونوس)ر

زیبا

زیبا، قشنگ

زال

یکی از شخصیتهای شاهنامه ( پدر رستم )ر

زامیاد

نام گروه صنعتی می باشد.

زرتشت

نام یک پیامبر

زند

نام پسری است.

ژ

ژاله

شبنم

ژیلا

نام دختری است.

س

سارا

نام دختری است.

ساغر

جام شراب

سالومه

نام دختری است.

ساناز

نام گلی

سایه

سایه

سپیده

نور اول صبح

ستاره

ستاره

سروناز

زن زیبا، درخت سروناز

سمن

یاسمن

سمیلا

نام دختری است.

سمیرا

نام دختری است.

سنا

نام دختری است.

سودابه

یکی از شخصیت های شاهنامه

سوری

رز قرمز

سوزان

شعله ور، درحال سوختن

سوسن

نام گلی

سوگند

قسم خوردن

سپتا

نام دختری است.

سیما

صورت، رخ

سیمین

نقره ای

ساسان

بنیانگذار عهد ساسانی

سالار

رهبر

سام

یکی از شخصیتهای شاهنامه

سامان

خانه، سامان

سامی

بالا مقام

سپهر

آسمان

سروش

نام پسری است.

سنجر

شاهزاده

سهراب

یکی از شخصیت های شاهنامه ( فرزند رستم )

سیامک

مرد سیاه مو

سیاوش

یکی از شخصیت های شاهنامه

ش

شادان

شاد

شادی

شادی، خوشحالی

شاهین

سلطنتی

شبنم

شبنم(ژاله)

شراره

جرقه

شروین

نام پسری است.

شعله

شعله، آتش

شکوفه

شکوفه

شکوه

جلال، زرق و برق

شوکا

نوعی آهو

شهربانو

بانوی شهر

شهرزاد

زاده شهر

شهرناز

عشق شهر

شهزاده

شاهزاده

شهلا

زن سیاه چشم

شهناز

عشق شاه

شیدا

نام دختری است.

شیده

آفتاب، درخشان

شیرین

ظریف، شیرین

شیرین بانو

زن شیرین و حساس

شیفته

افسون شده

شیما

نام دختری است.

شیوا

فریبا

شاپور

یکی از شخصیت های شاهنامه

شاهرخ

صورت شاه

شاهکام

خواست شاه

شاهین

باز ( پرنده ای کوچکتر از عقاب )

شایا

سزاوار

شایان

سزاوار

شروین

نام پسری است.

شهاب

ستاره دنباله دار

شهباز

شاهین دربار

شهرام

نام پادشاهی

شهرداد

هدیه شهر

شهروز

رودی بزرگ

شهریار

شاه

شهیار

دوست شاه

ص

صدف

نام جانور دریائی است.

صهبا

شراب

طاهره

پاک، خالص

طلا

طلا فلزی گرانبها است.

ع

عسل

عسل

عماد

اعتماد

غ

غزال

آهوی کوهی

غزاله

آهوی کوهی

غمزه

طنازی

غنچه

غنچه گل

ف

فرانک

یکی از شخصیتهای شاهنامه

فرحناز

خوشی

فرخنده

شاد

فرزانه

عاقل

فرشته

فرشته، پری

فرناز

عشوه گر

فرنگیس

یکی از شخصیت های شاهنامه

فروزان

درخشان

فروزنده

درخشان

فروغ

روشنی

فریبا

ملیح

فریده

پرارزش

فرین

ستوده

فیروزه

فیروزه

فیلا

عاشق

فرامرز

یکی از شخصیتهای شاهنامه

فربد

راست

فرجاد

عالی

فرخ

شاد

فرخزاد

شاد به دنیا آمده

فرداد

نام پسری است.

فردوس

بهشت

فردین

نام پسری است.

فرزاد

تولد باشکوه

فرزام

سزاوار

فرزان

عاقل

فرزین

دانا

فرشاد

شاد

فرشید

نام پسری است.

فرناز

بالا

فرود

یکی از شخصیت های شاهنامه

فروهر

جوهر

فرهاد

یکی از شخصیت های شاهنامه

فرهنگ

فرهنگ

فرهود

نام پسری است.

فریبرز

یکی از شحصیت های شاهنامه

فرید

منحصر بفرد

فریدون

یکی از شخصیت های شاهنامه

فیروز

نام پسری است.

ق

قاصدک

گل قاصدک

قدسی

مقدس، فرشته

ک

کتایون

یکی از شخصیت های شاهنامه

کیمیا

ماده ای که مس را به طلا تبدیل می کند

کامران

موفق

کامشاد

آرزوی شاد

کامیار

موفق

کسرا

یکی از شخصیت های شاهنامه

کاوه

یکی از شخصیت های شاهنامه

کاووس

یکی از شخصیت های شاهنامه

کورس

نام پسری است.

کورش

بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران

کوشا

کوشنده، سخت کوش

کیا

شاه، مدافع، محافظ

کیان

شاهان

کیارش

نام پسری است.

کیانوش

یکی از شخصیت های شاهنامه

کیخسرو

یکی از شخصیت های شاهنامه

کیقباد

یکی از شخصیت های شاهنامه

کیوان

جهان

کیومرث

یکی از شخصیت های شاهنامه

گ

گردآفرید

یکی از شخصیت های شاهنامه

گردیا

یکی از شخصیت های شاهنامه

گلاره

چشمان

گلبانو

گل فصل بهار

گلبهار

نام دختری است.

گلپری

نام دختری است.

گلشن

باغ گل

گلنار

گل انار، به زیبایی گل

گلنسا

نام دختری است.

گلی

رنگ قرمز گل رز

گیتا

نوعی آهنگ

گیتی

جهان، دنیا

گیسو

موی سر

گباد

یکی از شخصیتهای شاهنامه

گشتاسب

یکی از شخصیتهای شاهنامه

گودرز

یکی از شخصیتهای شاهنامه

گیو

یکی از شخصیتهای شاهنامه

ل

لادن

نام گلی

لاله

گل لاله

لیدا

نام دختری است.

لیلا

شبانه

لیلی

نام گلی

م

مانا

مانند

ماندانا

نام یک شاهزاده

مانی

نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد

ماهدخت

وجوه ماه

ماهرخ

کسی که صورتش مانند ماه باشد

مرجان

مرجان

مرجانه

مرجان

مرمر

مرمر

ملکه

ملکه

منیژه

یکی از شخصیتهای شاهنامه

مروارید

مروارید

مریم

گل مریم

مژده

خبر خوش

مژگان

مژه ها

مستانه

مست

میشا

مونا

نام یک الهه

مهتا

مثال ماه

مهتاب

مثال ماه

مهر انگیز

مهر انگیز

مهرناز

نور آفتاب

مهرنوش

مهری

خورشید، مهربان

مهسا

ماه، مهتاب

مهستی

درخت گل یاس

مهشید

مهناز

نور ماه، شکوه ماه

مهنوش

مهوش

مثال ماه، زیبایی

مهین

دختر ماه

میترا

نام یک الهه

مینا

مینا

مینو

مازیار

ماکان

مانی

نقاشی که خود را پیامبر معرفی می کرد

منوچهر

یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهبد

مهراب

یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهران

یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرداد

هدیه آفتاب

مهرزاد

نوزاد آفتاب

مهرک

یکی از شخصیتهای شاهنامه

مهرنگ

رنگ آفتاب

مهیار

یکی از شخصیتهای شاهنامه

میلاد

تولد

ن

نازآفرین

شوق آفرین

نازگل

گل زیبا

نازنین

خوش قلب

نازی

زیبا

نازیلا

زیبا

ناژین

نام یک درخت

ناهید

ونوس، ستاره زهره

ندا

صدا

نرگس

نام گلی

نسترن

نام گلی

نسرین

رز وحشی

نغمه

ترانه، آهنگ

نگار

خوش قلب

نگاه

نگاه

نگین

سنگ روی انگشتر و جواهرات

نوا

نوا

نوش آفرین

شادی خلق

نوشین

شیرین

نهال

نهال

نیکو

خوب، زیبا

نیکی

خوبی

نیلوفر

نام گلی(زنبق آبی)

نیوشا

شنونده

نامدار

مشهور

نامور

مشهور

نریمان

یکی از شخصیتهای شاهنامه

نوری

روشنایی

نوشزاد

بشادی زائیده شده

نوید

خبر خوش

نمیا

کوچک

نیوشاس

شنونده

و

وندا

آرزو

ویدا

آشکار

ورشاسب

نام پسری است.

ه

هدیه

هدیه

هستی

وجود

هما

پرنده ای افسانه ای

هنگامه

حیرت انگیز

هرمز

یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوتن

هوشمند

دانا

هوشنگ

یکی از شخصیتهای شاهنامه

هوشیار

دانا

هومان

یکی از شخصیتهای شاهنامه

هومن

نیک اندیش

ی

یاس

گل یاس

یاسمن

گل یاس

یکتا

تنها، یگانه

یگانه

تنها، یگانه

یلدا

نام بلندترین شب سال

یاشار

نامی آذری - بمعنی جاوید

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».