قصص الأنبیاء(ع) للسید الجزائری

اشاره

شماره بازیابی : 5-16427 وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی قبلی شماره های شناسایی دیگر : برابرباشماره پیشین سازمان مدارک : 283 __84946

برابرباردیف صورتجلسه سازمان مدارک : 33

این نسخه درفهرست نسخ خطی سازمان مدارک نبود. سرشناسه : جزایری نعمت الله بن عبدالله 1050 - 1112ق عنوان و نام پدیدآور : النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین[نسخه خطی]/ نعمه الله بن عبد الله موسوی جزائری شوشتری وضعیت استنساخ : ، احتمالا قرن 13ق. آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز:الحمد لله الذی انزل انبیاءه حجه علی العالمین ....وبعد فیقول المذنب الجانی ...نعمه الله الموسوی الحسینی الجزائری .... و سمیناه النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین و رتبناه علی مقدمه و ابواب و فصول و خاتمه...

انجام:... اهل الیمن من غسان و هم الانصار اللهم انصرنا بنصرک ...بکرمک و ارحمنا برحمتک .

انجامه:وقع الفراغ لتحریره من قصص الانبیاء علیهم السلام علی ما جاء فی الاخبار عن الائمه الاطهار ...کتب الکتاب ببنانه مؤلفه المذنب الجانی ..(پاک شده) الموسی (کذا) الحسینی عفی الله سبحانه ....و کان الفراغ منه صبح یوم الثلاثاء اوایل شهر شعبان المبارک عام العاشر بعد المائه و الالف الهجریه و کان الفراغ منه فی البلده المحروسه شوشتر صانها الله سبحانه من طوارق الحدثان فی دارنا القریبه من مسجدها الجامع حامدا لله مصلیا علی رسول الله ... و آله. مشخصات ظاهری : 202 گ ، 23 سطر ، اندازه سطور : 133×200 ؛ قطع : 192×285 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع و درجه خط:نسخ تحریری

نوع کاغذ:فرنگی شکری

تزئینات متن:بر روی سرعنوانها و سرفصلها و پاره ای عبارات با مرکب سیاه خط کشیده شده است.

نوع و تز ئینات

جلد:مقوایی ، روکش تیماج عنابی ، ترنج و سر ترنج ، ضربی ، مجدول ، آستر کاغذی شکری خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:حاشیه های تصحیحی دارد. معرفی نسخه : کتابی است به عربی در سرگذشت بعضی از پیامبران ، از محدث معروف سید نعمه الله جزایری شوشتری ، وی این کتاب را پس از نگاشتن کتاب ریاض الابرار که در سرگذشت پیامبر اسلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام است به خواهش بعضی از علما نوشته تا به صورت متمم آن باشد ، وی مطالب این کتاب را از روایتهایی که در منابع شیعه همچون تفسیر علی بن ابراهیم ، تفسیر ثعلبی ، تفسیر طبرسی ، ثواب الاعمال ، علل الشرایع ، کافی ، تهذیب ، امالی ، محاسن برقی ، مناقب ابن شهراشوب ، عیون الاخبار ، نوادر راوندی و جز آن همراه با ذکر سند جمع آوری نموده و در بسیاری از موارد نظر خود را نسبت به این احادیث بیان میدارد ، این کتاب که در یک مقدمه و چند باب و چندفصل و یک خاتمه تنظیم گردیده ، همچنانکه در انجامه نسخه حاضر آمده در صبح روز سه شنبه اوایل ماه شعبان سال 1110ق در منزل خود در شهر شوشتر آن را به پایان رسانده است. مکررا توسط ناشرین مختلف به چاپ رسیده که به بعضی چاپهای آن اشاره شد ، این کتاب بارها توسط افراد مختلف به فارسی ترجمه و خلاصه شده ، اولین ترجمه فارسی آن توسط فرزند مؤلف سید نور الدین جزایری درگذشته 1158ق. بنام تحفه الابرار انجام شده ، نسخه ای از این ترجمه در کتابخانه

مرعشی نجفی در قم به شماره 6492 نگهداری میشود ، در روزگار ما توسط مرضیه ثقفی ، مهدی امیریان ، فاطمه مشایخ و دیگران که هرکدام به صورت مستقل ترجمه شده ، و بارها به چاپ رسیده اند. یاداشت تملک و سجع مهر : یادداشت های تملک:بر روی صفحه عنوان یادداشت خرید از آقا سید عیسی صافی مدیر چاپخانه صافی اهواز مورخ 18 محرم 1372 قمری مطابق 16 مهر ماه 1331 شمسی با امضای احمد حکیم موسوی توضیحات نسخه : نسخه بررسی شده .آبان 89شیرازه کاملا از عطف جدا شده ، و بعضی برگها گسسته و از شیرازه جدا شده ، آثار لک و آبدیدگی در بیشتر صفحات وجود دارد ، تعدادی از صفحات ترمیم و وصالی شده اند ، اوراق تا برگ 7 جدیدتر و به نسخه الحاق گردیده. یادداشت کلی : زبان: عربی

محل و تاریخ تالیف : شوشتر ، شعبان 1110ق. کشف الایات ، کشف اللغات، نمایه داخل اثر : فهرست ابواب کتاب بر صفحه عنوان نوشته شده است. یادداشت باز تکثیر : این کتاب بارها به چاپ رسیده ، از جمله چاپهای آن : در قم مؤسسه الخرسان در سال 1428ق = 1386ش ، در قم انتشارات ذوی القربی سال 1384ش همراه با تعلیقات علاء الدین اعلمی ، نشر حبیب در قم سال 1420ق = 1378ش. عنوانهای دیگر : قصص الانبیاء موضوع : پیامبران -- سرگذشتنامه

احادیث شیعه -- تاریخ شناسه افزوده : سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی دسترسی و محل الکترونیکی : http://dl.nlai.ir/UI/7062ff56-47a9-4ac4-be0a-b55394dba43b/Catalogue.aspx

خطبه الکتاب

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی أرسل أنبیاءه حجه علی العالمین وعقبهم بالأوصیاء تکمیلا للدین المبین واصطفی منهم

خمسه وهم أولو العزم وفضلهم علی أنبیائه المرسلین واختار من بینهم محمداص وجعله نبیا وآدم بین الماء والطین ثم فضل أوصیاءه ص وصیرهم حجه علی أهل السماوات والأرضین وفضل من بینهم ابن عمه وأخاه و باب مدینه علمه علی الخلق أجمعین وخصه باسم حرم علی غیره بأن یسمی به و هو أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و علی أولاده المعصومین من یومنا هذا إلی یوم الدین . و بعدفیقول المذنب الجانی قلیل البضاعه وکثیر الإضاعه نعمه الله الموسوی الجزائری وفقه الله تعالی لمراضیه وجعل مستقبل أحواله خیرا من ماضیه إنه لماوفقنا الله سبحانه لتألیف کتابنا الموسوم بریاض الأبرار فی مناقب الأئمه الأطهار سلام الله علیهم آناء اللیل وأطراف النهار واستقصینا فیه مابلغنا من أحوال النبی ص وأحوال الأئمه ع من موالیدهم ومعجزاتهم وغزواتهم ومناقبهم علی التمام فجاءت عدته ثلاث مجلدات حسان فیهن من أسرارهم ع ما لم یطمثهن أنس قبلهم و لاجان ثم إن جماعه من علماء الإخوان التمسوا منا أن نکتب کتابا فی تفصیل أحوال الأنبیاء و ماجری علیهم فی سالف الزمان لیکون متمما لکتابنا المذکور وتتلی أحادیثه فی البکور والعصور وسمیناه النور المبین فی قصص الأنبیاء والمرسلین ورتبناه علی مقدمه وأبواب وفصول وخاتمه

[ صفحه 3]

المقدمه فی بیان مایشترک فیه الأنبیاء ع و فی عددهم وبیان أولی العزم منهم والفرق بین النبی والإمام وجمله من أحوالهم

اعلم أن وهب بن منبه صنف کتابا مبسوطا فی قصص الأنبیاء و لانعتمد ماأورده فیه لأنه من طریق الجمهور وتواریخهم فیصلح شاهدا لاحجه علی المطلوب و أماالفاضل الراوندی قدس الله ضریحه فهو من علمائنا وکتب أیضا کتابا أوضح فیه عن قصص الأنبیاء ع وروی ماأودع فیه من أخبارنا عن الأئمه ع إلا أنه قدشذ عنه أکثر ماضمنه کتابه فجاءت القصص ناقصه تحتاج إلی التتمیم و أماشیخنا المعاصر قدس

الله سره فقد ألف کتاب بحار الأنوار وجعل الکتاب الخامس فی أحوال الأنبیاء ع وسماه کتاب النبوه فهو و إن أحاط بجمیع قصصهم ع وتفصیل أحوالهم من أخبارنا وروایاتنا إلا أنه بلغ الغایه فی التطویل والتفصیل لأنه ذکر الآیات أولا تفسیرها ثانیا و کل ماورد من طریق العامه والخاصه فی بیان أحوالهم ع فأحببت أن أنسج کتابی هذا علی منوال عجیب وطرز غریب بأن أذکر کل ماورد من طرق الخاصه وبعض ماأحتاج إلیه من روایات الجمهور إن وقع الاحتیاج إلیه علی طریق الاختصار فیکون کتابا صغیر الحجم غزیر العلم تهش إلیه الألباب وتستلذه الطلاب قال الله تعالی وَ إِذ أَخَذَ اللّهُ مِیثاقَ النّبِیّینَ لَما آتَیتُکُم مِن کِتابٍ وَ حِکمَهٍ ثُمّ جاءَکُم رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِما مَعَکُم لَتُؤمِنُنّ بِهِ وَ لَتَنصُرُنّهُ قالَ أَ أَقرَرتُم وَ أَخَذتُم عَلی ذلِکُم إصِریِ قالُوا أَقرَرنا قالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِنَ الشّاهِدِینَ

-قرآن-964-1234

روی الثقه علی بن ابراهیم فی الصحیح عن أبی عبد الله ع قال مابعث الله نبیا من لدن آدم فهلم جرا إلا ویرجع إلی الدنیا وینصر أمیر المؤمنین ع و هو قوله تعالی لَتُؤمِنُنّ بِهِیعنی برسول الله ص ولتنصرن أمیر المؤمنین ع ثم قال لهم فی الذرأَ أَقرَرتُم وَ أَخَذتُم عَلی ذلِکُم إصِریِ أی عهدی قالُوا أَقرَرنا قال الله فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِنَ الشّاهِدِینَ

-روایت-1-2-روایت-69-383

[ صفحه 4]

أقول جاءت الأخبار مستفیضه فی أن القائم ع إذاخرج وقام له الملک یخرج فی زمانه النبی ص و أمیر المؤمنین ع و هوصاحب العصا والمیسم یسم المؤمن فی جبهته فینتقش بها هذامؤمن ویسم الکافر فینتقش فی جبهته هذاکافر وتخرج الأئمهص والأنبیاءص لینصروا أمیر المؤمنین ع والمهدی ص سیما الأنبیاء الذین أوذوا فی الله کزکریا ویحیی وحزقیل

و من قتل منهم و من جرح فإن الأخبار جاءت مستفیضه برجوعهم إلی الدنیا لیقتصوا ممن آذاهم وقتلهم من الأمم ولیأخذوا بثأر الحسین ع

و عن جمیل عن أبی عبد الله ع قال قلت قول الله عز و جل إِنّا لَنَنصُرُ رُسُلَنا وَ الّذِینَ آمَنُوا فِی الحَیاهِ الدّنیا وَ یَومَ یَقُومُ الأَشهادُ قال ذاک و الله فی الرجعه أ ماعلمت أن أنبیاء الله کثیر لم ینصروا فی الدنیا والأئمه من بعدهم قتلوا و لم ینصروا فی الدنیا و ذلک فی الرجعه والأشهاد الأئمه ع

-روایت-1-2-روایت-41-317

یقول مؤلف الکتاب أیده الله تعالی المراد من الرسل فی الآیه الأنبیاء ففی هذاالحدیث و ماقبله و ماروی بمعناهما دلاله علی أن الأنبیاء ع کلهم یرجعون إلی الدنیا و فی القیامه الصغری وینصرهم الله تعالی بالقوه والملائکه علی أعدائهم وأعداء آل محمد ع ویحیی الله سبحانه أممهم الذین آذوهم کمایخرج بنی أمیه و من رضی بفعالهم من ذراریهم وغیرها وکذلک یحیی من أخلص الإیمان من الأمم لیفوزوا بثواب النصر والجهاد ویتنعموا فی دوله آل محمدص کما قال سبحانه وَ یَومَ نَحشُرُ مِن کُلّ أُمّهٍ فَوجاً و قال الصدوق طیب الله ثراه اعتقادنا فی عدد الأنبیاء ع أنهم مائه ألف نبی وأربعه وعشرون ألف نبی ومائه ألف وصی وأربعه وعشرون ألف وصی و أن ساده الأنبیاء خمسه الذین علیهم دارت الرحی وهم أصحاب الشرائع و من أتی بشریعه مستأنفه نسخت شریعه من تقدمه وهم خمسه نوح و ابراهیم و موسی وعیسی و محمد وهم أولو العزم ص .أقول ما قال فی عددهم ع هو ألذی دلت علیه واضحات الأخبار وقاله علماؤنا رضوان الله علیهم و مادل علی خلافه یکون محمولا علی طریق التأویل مثل

ماروی فی قوله ص

-قرآن-471-509

بعثت علی أثر ثمانیه آلاف نبی منهم أربعه آلاف من بنی إسرائیل

-روایت-1-2-روایت-3-70

بأن یراد أعاظم الأنبیاء ع و أماالمرسلون ففیه ص أنهم ثلاثمائه وثلاثه عشر

وقیل له یا رسول الله کم أنزل من کتاب قال مائه صحیفه وأربعه کتب أنزل الله علی شیث ع خمسین صحیفه و علی إدریس ثلاثین صحیفه و علی ابراهیم عشرین صحیفه وأنزل التوراه والإنجیل والزبور والفرقان

-روایت-1-2-روایت-3-209

و فی کتاب الإختصاص للمفید طاب ثراه بإسناده إلی صفوان الجمال عن أبی عبد الله ع قال قال لی یاصفوان هل تدری کم بعث الله من نبی قال قلت ماأدری قال بعث الله مائه ألف نبی وأربعه

-روایت-1-2-روایت-97-ادامه دارد

[ صفحه 5]

وأربعین ألف نبی ومثلهم أوصیاء

-روایت-از قبل-37

و عنه ع قال أبوذر یا رسول الله کم بعث الله من نبی فقال ثلاثمائه ألف نبی وعشرین ألف نبی والمرسلون منهم ثلاثمائه وبضعه عشر والکتب المنزله مائه صحیفه وأربعه کتب أنزل منها علی إدریس خمسین صحیفه

-روایت-1-2-روایت-24-214

أقول وجه الجمع بین هذین الخبرین و ماتقدم یکون أمابحمل الزائد من عدد الأنبیاء علی ما کان قبل آدم ع فإن الأرض لاتخلو من حجه مادام التکلیف أوبأن یقال إن مفهوم العدد لیس بحجه

و عن أبی الحسن موسی ع قال إن الأنبیاء وأتباع الأنبیاء خصوا بثلاث خصال السقم فی الأبدان وخوف السلطان والفقر

-روایت-1-2-روایت-35-124

أقول یجوز أن یراد من أولاد الأنبیاء المعصومون منهم المنزهون عن الذنوب ویجوز أن یراد الأعم فتکون ذریه الرسول ص من العلویین کلهم داخلین فی الأمور الثلاثه و أماالأتباع فهم العلماء والصلحاء والفقراء والمتقون

و فی کتاب الإقبال لابن طاوس قدس الله ضریحه بإسناده إلی الثمالی قال سمعت علی بن الحسین ع یقول من أحب أن یصافحه مائه ألف نبی وأربعه وعشرون ألف

نبی فلیزر الحسین ع لیله النصف من شعبان فإن أرواح النبیین یستأذنون الله فی زیارته فیأذن لهم فطوبی لمن صافحهم وصافحوه منهم خمسه أولو العزم من المرسلین نوح و ابراهیم و موسی وعیسی و محمدصلی الله علیه وعلیهم أجمعین قلت و لم سموا أولی العزم قال لأنهم بعثوا إلی شرقها وغربها وجنها وإنسها

-روایت-1-2-روایت-110-477

أقول هذه المصافحه یجوز أن تکون فی الدنیا لزائریه و إن لم یشعروا بها أوببعضها فإن الملائکه تتصور بصور الرجال یأتون إلی زیارته ویصافحون زواره ویجوز أن تکون یوم القیامه فی الجنه أوقبل دخولها و قوله فلیزر الحسین ع الظاهر أن المراد زیارته من قرب وإراده البعد محتمله أیضا و مادل علیه من أن أولی العزم هذه الخمسهص روی فی الأخبار المستفیضه ورواه الجمهور عن ابن عباس وقتاده وذهب بعضهم إلی أنهم سته نوح و ابراهیم وإسحاق ویعقوب ویوسف وأیوب وقیل هم الذین أمروا بالقتال والجهاد وأظهروا المکاشفه وجاهدوا فی الدین وقیل هم أربعه ابراهیم ونوح وهود و محمدص و لاعبره بهذه الأقوال کلها لأنها خلاف إجماعنا وأصحابنا و ماتضمنه و من وجه التسمیه و أن رسالتهم عامه هی إحدی الروایات و فی تفسیر الثقه علی بن ابراهیم أنهم سموا أولی العزم لأنهم سبقوا الأنبیاء إلی الإقرار بالله وأقروا بکل نبی کان قبلهم وبعدهم وعزموا علی الصبر مع التکذیب والأذی

و فی عیون الأخبار عن الرضا ع قال إنما سمی أولو العزم لأنهم کانوا أصحاب العزائم والشرائع و ذلک أن کل نبی کان بعدنوح ع کان علی شریعته ومنهاجه وتابعا لکتابه إلی زمن ابراهیم الخلیل ع

-روایت-1-2-روایت-39-204

ثم ساق الکلام فی الخمسه علی مثال

[ صفحه 6]

واحد و فیه دلاله علی أن الخمسه ع رسالتهم عامه و

لاکلام فی الثلاثه إنما الکلام فی عموم رساله موسی وعیسی ع لأن فی بعض الأخبار نوع معارضه لها و أن رسالتهما کانت خاصه لاعامه ویمکن تأویل تلک الأخبار وإبقاء مادل علی عموم رسالتهما علی حاله لاستفاضه الأخبار الداله علیه

و فی مشارق الأنوار عن علی بن عاصم الکوفی قال دخلت علی أبی محمدالعسکری ع فقال لی یا علی انظر إلی ماتحت قدمیک فإنک علی بساط قدجلس علیه کثیر من النبیین والمرسلین والأئمه الراشدین ثم قال ادن منی فدنوت منه فمسح یده علی وجهی فصرت بصیرا قال فرأیت فی البساط أقداما وصورا و قال هذاأثر قدم آدم ع وموضع جلوسه و هذاأثر هابیل و هذاأثر نوح و هذاأثر قیدار و هذاأثر مهلائیل و هذاأثر یارد و هذاأثر أخنوخ و هذاأثر إدریس و هذاأثر متوشلخ و هذاأثر سام و هذاأثر فخشد و هذاأثر صالح و هذاأثر لقمان و هذاأثر ابراهیم و هذاأثر لوط و هذاأثر إسماعیل و هذاأثر إلیاس و هذاأثر إسحاق و هذاأثر یعقوب و هذاأثر یوسف و هذاأثر شعیب و هذاأثر موسی و هذاأثر یوشع بن نون و هذاأثر طالوت و هذاأثر سلیمان و هذاأثر الخضر و هذاأثر دانیال و هذاأثر الیسع و هذاأثر ذی القرنین إسکندر و هذاأثر شابور بن أردشیر و هذاأثر لؤی و هذاأثر کلاب و هذاأثر قصی و هذاأثر عدنان و هذاأثر عبدمناف و هذاأثر عبدالمطلب و هذاأثر عبد الله و هذاأثر سیدنا محمد رسول الله ص و هذاأثر أمیر المؤمنین ع و هذاأثر الأوصیاء من بعده والمهدی ع لأنه قدوطئه وجلس علیه ثم قال انظر إلی الآثار واعلم أنها آثار دین الله و أن الشاک فیهم کالشاک فی الله ثم قال

أخفض طرفک یا علی فرجعت محجوبا کماکنت

-روایت-1-2-روایت-54-1201

أقول مااشتمل علیه من ذکر شابور و مابعده یدل علی أنهم کانوا مسلمین وقتا ما و ذلک لأن شابور من أجداد علی بن الحسین ع کما أن لؤی و مابعده من أجداد النبی ص

وروی الشیخ فی الأمالی بإسناده إلی رجل جعفی قال کنا

عند أبی عبد الله ع فقال أللهم إنی أسألک رزقا طیبا قال فقال أبو عبد الله ع هیهات هیهات هذاقوت الأنبیاء ولکن سل ربک رزقا لایعذبک علیه یوم القیامه هیهات إن الله یقول یا أَیّهَا الرّسُلُ کُلُوا مِنَ الطّیّباتِ وَ اعمَلُوا صالِحاً والطیبات الرزق الحلال

-روایت-1-2-روایت-57-332

و فی الکافی بإسناده إلی معمر بن خلاد قال نظر أبو جعفر ع إلی رجل و هو یقول أللهم إنی أسألک عن رزقک الحلال فقال أبو جعفر ع سألت قوت النبیین قل أللهم إنی أسألک رزقا واسعا طیبا من رزقک

-روایت-1-2-روایت-47-203

[ صفحه 7]

أقول المراد من الرزق الحلال فی الحدیثین ما یکون حلالا فی الواقع ونفس الأمر و هورزق الأنبیاء وأوصیائهم و أمارزق المؤمنین فهو الحلال فی ظاهر الشریعه وربما کان فیه شبهات

و فی الکافی عن زراره قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله تعالی وَ کانَ رَسُولًا نَبِیّا ماالرسول و ما النبی قال النبی ألذی یری فی منامه ویسمع الصوت و لایعاین الملک والرسول ألذی یری فی المنام ویسمع الصوت ویعاین الملک قلت الإمام مامنزلته قال یسمع الصوت و لایری و لایعاین الملک ثم تلا هذه الآیه و ماأرسلنا من قبلک من رسول و لانبی و لامحدث

-روایت-1-2-روایت-30-370

و عن الرضا ع الرسول ألذی ینزل علیه جبرئیل فیراه ویسمع کلماته وینزل علیه الوحی وربما یری فی منامه نحو رؤیا ابراهیم ع و النبی ربما یسمع

الکلام وربما رأی الشخص و لم یسمع الإمام هو ألذی یسمع الکلام و لایری الشخص

-روایت-1-2-روایت-17-234

و فی الصحیح عن الأحوال قال سمعت زراره یسأل أبا جعفر ع قال أخبرنی عن الرسول و النبی والمحدث فقال الرسول ألذی یأتیه جبرئیل قبلا فیراه ویکلمه و أما النبی فهو یری فی منامه علی نحو مارأی ابراهیم ع ونحو ما کان رسول الله ص علیه من أسباب النبوه قبل الوحی حتی أتاه جبرئیل من

عند الله بالرساله و کان محمدص حین جمع له النبوه وجاءته الرساله من

عند الله یجیئه بهاجبرئیل ع ویکلمه بهاقبلا و من الأنبیاء من جمع له النبوه ویری فی منامه یأتیه الروح فیکلمه من غیر أن یکون رآه فی الیقظه و أماالمحدث فهو ألذی یحدث فیسمع و لایعاین و لایری فی منامه

-روایت-1-2-روایت-33-585

أقول اختلف علماء الإسلام فی الفرق بین النبی والرسول فقیل بالترادف وقیل بالفرق بأن الرسول من جمع إلی المعجزه الکتاب المنزل علیه و النبی غیرالرسول من لم ینزل علیه کتاب وإنما یدعو إلی کتاب من قبله . ومنهم من قال إن من کان صاحب المعجزه وصاحب الکتاب ونسخ شرع من قبله فهو الرسول و من لم یکن مستجمعا لهذه الخله فهو النبی غیرالرسول . ومنهم من قال من جاءه الملک ظاهرا وأمره بدعوه الخلق فهو الرسول و من لم یکن کذلک بل یری فی النوم فهو النبی ذکر هذه الوجوه الفخر الرازی وغیره والظاهر من حدیثنا صحه القول الأخیر لمامر من عدد المرسلین وکون من نسخ شرعه لیس إلاخمسه

و فی کتاب البصائر عن الباقرین ع والمرسلون علی أربع طبقات فنبی تنبأ فی نفسه لایعدو غیرها ونبی یری فی النوم ویسمع الصوت و لایعاین فی الیقظه

و لم یبعث إلی أحد و علیه إمام مثل ما کان ابراهیم علی لوط ونبی یری فی منامه ویسمع الصوت ویعاین الملک و قدأرسل إلی طائفه قلوا أوکثروا کما قال الله تعالی وَ أَرسَلناهُ إِلی مِائَهِ أَلفٍ أَو یَزِیدُونَ

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 8]

و قال یزیدون ثلاثین ألفا ونبی یری فی منامه ویسمع الصوت ویعاین فی الیقظه و هوإمام مثل أولی العزم و قد کان ابراهیم ع نبیا و لیس بإمام حتی قال إنِیّ جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِن ذرُیّتّیِ قالَ لا یَنالُ عهَدیِ الظّالِمِینَ أی من عبدصنما أووثنا

-روایت-از قبل-274

أقول یعنی الإمامه الرئاسه العامه لجمیع المخلوقات فهی أفضل من النبوه وأشرف منها

الإختصاص للمفید عن عمر بن أبان عن بعضهم قال کان خمسه من الأنبیاء سریانیین آدم وشیث وإدریس ونوح و ابراهیم و کان لسان آدم العربیه و هولسان أهل الجنه فلما عصی ربه أبدله السریانیه قال و کان خمسه عبرانیین إسحاق ویعقوب و موسی وداود وعیسی وخمسه من العرب هود وصالح وشعیب وإسماعیل و محمدص وملک الدنیا مؤمنان وکافران فالمؤمنان ذو القرنین وسلیمان ع و أماالکافران فنمرود بن کوش بن کنعان وبخت نصر

-روایت-1-2-روایت-50-425

أقول نصر بوزن بقم اسم صنم وبخت یعنی أولد لأنه وجد مطروحا عنده فکأنه ابنه

وروی الصدوق طاب ثراه فی إکمال الدین حدیثا طویلا یسنده إلی الباقر ع و فیه أن آدم ع لمااستکملت أیام نبوته أوحی الله سبحانه إلیه بجعل العلم ومیراث النبوه فی ابنه هبه الله وبشر آدم بنوح و کان بینهما عشره آباء کلهم أنبیاء فلما مضت أیام نبوه نوح ع دفع میراث العلم والنبوه إلی ابنه سام و لیس بعدسام إلاهود فکان بین نوح وهود من الأنبیاء مستخفین و غیرمستخفین و

من بعدهود انتهت النبوه إلی ابراهیم و کان بین هود و ابراهیم من الأنبیاء عشره وذکر کلاما طویلا ثم قال فأرسل الله موسی وهارون إلی فرعون وهامان وقارون و کان یقتل فی الیوم نبیین وثلاثه وأربعه حتی أنه کان یقتل فی الیوم الواحد سبعون نبیا ویقوم سوق بقلهم آخر النهار ثم ذکر أن موسی ع أرسل إلی أهل مصر خاصه و أن عیسی أرسل إلی بنی إسرائیل خاصه وأرسل الله محمداص إلی الإنس والجن عامه

-روایت-1-2-روایت-85-804

و هذاالحدیث یعارض ماتقدم من عموم رساله موسی وعیسی ع ویجری فیه من التأویل أنه من قبیل مایقال إن رسول الله ص أرسل إلی العرب أویقال إنه أرسل إلی مکه لضرب من المجاز والعلاقه ظاهره

و فی الکافی یسنده إلی البرقی یرفعه إلی أبی عبد الله ع قال إن الله جعل الاسم الأعظم علی ثلاثه وسبعین حرفا فأعطی آدم منها خمسه وعشرین حرفا وأعطی نوحا منها خمسه وعشرین وأعطی ابراهیم منها ثمانیه أحرف وأعطی منها موسی أربعه أحرف وأعطی منها عیسی حرفین و کان یحیی بهاالموتی ویبر ئ الأکمه والأبرص وأعطی محمداص

-روایت-1-2-روایت-70-ادامه دارد

[ صفحه 9]

اثنین وسبعین حرفا واحتجب حرفا لئلا یعلم ما فی نفسه ویعلم ما فی نفس العباد

-روایت-از قبل-83

و عنه ع کان مع عیسی ابن مریم حرفان یعمل بهما و کان مع موسی ع أربعه أحرف و کان مع ابراهیم ع سته أحرف و کان مع آدم ع خمسه وعشرون حرفا و کان مع نوح ثمانیه وجمع ذلک کله لرسول الله ص إن اسم الله ثلاثه وسبعون حرفا وحجب عنه واحد

-روایت-1-2-روایت-13-254

أقول إن الله سبحانه حجب الاسم الأعظم عن عباده غیرالأنبیاء وأوصیائهم . قال المحققون لعل الوجه فیه أنه لوعرفهم إیاه لأقبلوا علی

الدعاء به وأعرضوا عما سواه من الأسماء الحسنی علی أن أکثرهم لاتحتمله عقولهم و لوعرفوه لأفسدوا علی أنفسهم ضیاع دینهم و علی غیرهم ضیاع دنیاهم کماوقع لبلعم بن باعوراء حتی سلخه الله تعالی علمه وکذلک حجبت لیله القدر فی ثلاث لیال لیحافظ علی العباده فیهاکلها وکذلک حجب ولی الله فی جمله الناس لأنه لوعرف بعینه لربما أقبل الناس علی توقیره واحترامه وحده وولعوا بالإضرار بغیره وربما أوقع الضرر به فیعظم الذنب و مع أنه سبحانه حجبه عن الخلق ورد فی الأخبار تاره أنه أقرب إلی بسم الله الرحمن الرحیم من سواد العین إلی بیاضها وقیل إنه فی سوره التوحید. وقیل إنه لفظه الله لا غیر و فی الأخبار غیر هذاأیضا و أماآدم ع فقد أعطی من الاسم الأعظم أزید من ابراهیم ع وکذلک أعطی نوح ع فلایلزم منه فضلهما شرفهما علی ابراهیم ع لأن الأفضلیه لایلزم أن تکون بکل فرد فرد وشخص شخص من أنواع التکامل فی التفاضل بین أولی العزم الأربعه و ألذی یظهر من إشارات الأخبار أنه الخلیل ع لأمور سیأتی التنبیه علیها إن شاء الله تعالی فی مواضعها. و فی بعض أنه کان مع ابراهیم ع من الاسم الأعظم سته أحرف و مع نوح ع ثمانیه ومفهوم العدل لیس بحجه کماتقرر فی الأصول

وروی الثقه عن علی بن ابراهیم عن یاسر عن أبی الحسن ع قال مابعث الله نبیا إلاصاحب مره سوداء صافیه

-روایت-1-2-روایت-69-112

أقول صاحب هذه المره تقرر فی عالم الطب أنه فی غایه الحذق والفطانه والحفظ لکن لما کان بجامعها الخیالات الفاسده والجبن والغضب وصفها بأنها هنا صافیه أی خالیه من هذه الأخلاق الردیئه

و عن أبی عبد الله ع إن الله عز و

جل أحب لأنبیائه من الأعمال الحرث والرعی لأن لایکرهوا شیئا من قطر السماء

-روایت-1-2-روایت-27-121

و قال ع مابعث الله نبیا قط حتی یسترعیه الغنم یعلمه بذلک رعیه الناس

-روایت-1-2-روایت-13-79

إکمال الدین بإسناده إلی الصادق عن النبی ص قال عاش آدم أبوالبشر

-روایت-1-2-روایت-56-ادامه دارد

[ صفحه 10]

تسعمائه وثلاثین سنه وعاش نوح ألفی سنه وأربعمائه وعاش ابراهیم ع مائه سنه وخمسا وسبعین وعاش إسماعیل بن ابراهیم مائه وعشرین سنه وعاش إسحاق مائه وثمانین سنه وعاش یعقوب ع مائه وعشرین سنه وعاش یوسف ع مائه وعشرین سنه وعاش موسی ع مائه وستا وعشرین سنه وعاش هارون ع مائه وثلاثا وثلاثین سنه وعاش داود ع مائه سنه منها أربعون سنه ملکه وعاش سلیمان بن داود ع سبعمائه واثنتی عشره سنه

-روایت-از قبل-403

و عنه ع قال إن کان النبی من الأنبیاء لیبتلی بالجوع حتی یموت جوعا و إن کان النبی من الأنبیاء لیبتلی بالعطش حتی یموت عطشا و إن کان النبی من الأنبیاء لیبتلی بالسقم والأمراض حتی یتلفه و إن کان النبی لیأتی قومه فیقوم فیهم یأمرهم بطاعه الله ویدعوهم إلی توحید الله و مامعه مبیت لیله فما یترکونه یفرغ من کلامه و لایستمعون إلیه حتی یقتلوه وإنما یبتلی الله تبارک و تعالی عباده علی قدر منازلهم عنده

-روایت-1-2-روایت-18-437

و عن أبی الحسن ع من أخلاق الأنبیاء التنظف والتطیب وحلق الشعر وکثره الطروقه

-روایت-1-2-روایت-24-87

و عن أمیر المؤمنین ع العشاء بعدالعتمه عشاء النبیین

-روایت-1-2-روایت-27-58

و عن أبی الحسن الرضا ع ما من نبی إلا و قددعی لأکل الشعیر وبارک علیه و مادخل جوفا إلاأخرج کل داء فیه و هوقوت الأنبیاء وطعام الأبرار أبی الله تعالی أن یجعل قوت أنبیائه إلاشعیرا

-روایت-1-2-روایت-29-198

و عن الصادق ع السویق طعام المرسلین واللحم باللبن مرق الأنبیاء و کان أحب

الأصباغ إلی رسول الله ص الخل والزیت و هوطعام الأنبیاء و ماأفتقر أهل بیت یأتدمون بالخل والزیت

-روایت-1-2-روایت-19-188

وروی الصدوق طاب ثراه فی کتاب علل الشرائع بإسناده إلی ابن السکیت قال قلت لأبی الحسن الرضا ع لماذا بعث الله موسی بن عمران بیده البیضاء والعصا وآله السحر وبعث عیسی بالطب وبعث محمدا بالکلام والخطب فقال ع إن الله تبارک و تعالی لمابعث موسی کان الأغلب علی أهل عصره السحر فأتاهم من

عند الله عز و جل بما لم یکن فی وسع القوم مثله وبما أبطل به سحرهم فأثبت به الحجه علیهم و إن الله تبارک و تعالی بعث عیسی فی وقت ظهرت فیه الزمانات واحتاج الناس إلی الطب فأتاهم من

عند الله عز و جل بما لم یکن عندهم مثله وبما أحیا لهم الموتی وإبراء الأکمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجه علیهم و إن الله تبارک و تعالی بعث محمداص فی وقت کان الأغلب علی أهل عصره الخطب والکلام فأتاهم من کتاب الله عز و جل ومواعظه وأحکامه

-روایت-1-2-روایت-82-ادامه دارد

[ صفحه 11]

ماأبطل به قولهم وأثبت الحجه علیهم فقال ابن السکیت تالله مارأیت مثل الیوم قط فما الحجه علی الخلق الیوم فقال ع العقل یعرف به الصادق علی الله فیصدقه والکاذب علی الله فیکذبه فقال ابن السکیت هذا و الله الجواب

-روایت-از قبل-231

خاتمه فی بیان عصمه الأنبیاء وتأویل مایوهم خلافه

قال الصدوق قدس الله ضریحه اعتقادنا فی الأنبیاء والرسل والأئمه والملائکهص أنهم معصومون مطهرون من کل دنس وأنهم لایذنبون ذنبا صغیرا و لاکبیرا و لایعصون الله ماأمرهم ویفعلون مایؤمرون و من نفی عنهم العصمه فی شیء من أحوالهم فقد جهلهم واعتقادنا فیهم أنهم موصوفون بالکمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم إلی أواخرها لایوصفون فی شیء من

أحوالهم بنقص و لاجهل

روی قدس الله رمسه فی کتاب الأمالی بإسناده إلی أبی الصلت الهروی قال لماجمع المأمون لعلی بن موسی الرضا ع أهل المقالات من أهل الإسلام والدیانات والیهود والنصاری والمجوس والصابئین وسائر أهل المقالات فلم یقم أحد إلا و قدألزمه حجته کأنه ألقم حجرا فقام إلیه علی بن الجهم فقال یا ابن رسول الله أتقول بعصمه الأنبیاء قال بلی قال فما تعمل فی قول الله عز و جل وَ عَصی آدَمُ رَبّهُ فَغَوی و قوله عز و جل وَ ذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ و قوله فی یوسف وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِها و قوله فی داودوَ ظَنّ داوُدُ أَنّما فَتَنّاهُ و قوله فی نبیه محمدوَ تخُفیِ فِی نَفسِکَ مَا اللّهُ مُبدِیهِ وَ تَخشَی النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقّ أَن تَخشاهُ فقال مولانا الرضا ع ویحک یا علی اتق الله و لاتنسب إلی أنبیاء الله الفواحش و لاتأول کتاب الله برأیک فإن الله عز و جل یقول وَ ما یَعلَمُ تَأوِیلَهُ إِلّا اللّهُ وَ الرّاسِخُونَ فِی العِلمِ و أما قوله عز و جل وَ عَصی آدَمُ رَبّهُ فَغَوی فإن الله عز و جل خلق آدم حجه فی أرضه وخلیفه فی بلاده و لم یخلقه للجنه وکانت المعصیه من آدم فی الجنه لا فی الأرض لتتم مقادیر أمر الله عز و جل فلما أهبط إلی الأرض جعل حجه وخلیفه عصم بقوله عز و جل إِنّ اللّهَ اصطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ اِبراهِیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی العالَمِینَ و أما قوله عز و جل وَ ذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِإنما ظن أن الله

عز و جل لایضیق علیه

-روایت-1-2-روایت-79-ادامه دارد

[ صفحه 12]

أ لاتسمع قول الله عز و جل وَ أَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزقَهُ أی ضیق علیه و لوظن أن الله لایقدر علیه لکان قدکفر أما قوله عز و جل فی یوسف وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِهافإنها همت بالمعصیه وهم یوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ماداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشه و هو قوله کَذلِکَ لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ وَ الفَحشاءَیعنی الزنی و أماداود فما یقولون من قبلکم فیه فقال علی بن الجهم یقولون إن داود کان فی محرابه یصلی إذ تصور له إبلیس علی صوره طیر أحسن ما یکون من الطیور فقطع صلاته وقام لیأخذ الطیر فخرج الطیر إلی الدار فخرج فی أثره فطار الطیر إلی السطح فصعد فی طلبه فسقط الطیر فی دار أوریا بن حنان فاطلع داود فی أثر الطیر فإذاامرأه أوریا تغتسل فلما نظر إلیها هواها و کان أوریا قدأخرجه فی بعض غزواته فکتب إلی صاحبه أن قدم أوریا أمام الحرب فقدم فظفر أوریا بالمشرکین فصعب ذلک علی داود فکتب الثانیه أن قدمه أمام التابوت فقتل أوریا رحمه الله وتزوج داود بامرأته قال فضرب الرضا ع بیده علی جبهته و قال إنا لله وإنا إلیه راجعون ولقد نسبتم نبیا من الأنبیاء إلی التهاون بصلاته حتی خرج فی أثر الطیر ثم بالفاحشه ثم بالقتل

-روایت-از قبل-1094

فقال یا ابن رسول الله فما کانت خطیئته فقال ویحک إن داود إنما ظن أن الله لم یخلق خلقا هوأعلم منه فبعث الله إلیه الملکین فتسورا المحراب فقالاخَصمانِ بَغی بَعضُنا عَلی بَعضٍ فَاحکُم بَینَنا بِالحَقّ وَ لا تُشطِط وَ اهدِنا إِلی سَواءِ الصّراطِ إِنّ هذا أخَیِ لَهُ تِسعٌ وَ

تِسعُونَ نَعجَهً وَ لِیَ نَعجَهٌ واحِدَهٌ فَقالَ أَکفِلنِیها وَ عزَنّیِ فِی الخِطابِفعجل داود علی المدعی علیه فقال لَقَد ظَلَمَکَ بِسُؤالِ نَعجَتِکَ إِلی نِعاجِهِ و لم یسأل المدعی البینه علی ذلک و لم یقبل علی المدعی علیه فیقول ما یقول فقال هذه خطیئه حکمه لا ماذهبتم إلیه أ لاتسمع قول الله عز و جل یا داوُدُ إِنّا جَعَلناکَ خَلِیفَهً فِی الأَرضِ فَاحکُم بَینَ النّاسِ بِالحَقّالآیه فقلت یا ابن رسول الله فما قصته مع أوریا فقال الرضا ع إن المرأه فی أیام داود کانت إذامات بعلها أوقتل لاتتزوج بعده أبدا وأول من أباح الله عز و جل له أن یتزوج بامرأه قتل بعلها داود فذلک ألذی علی أوریا و أما محمد وقول الله عز و جل وَ تخُفیِ فِی نَفسِکَ مَا اللّهُ مُبدِیهِ وَ تَخشَی النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقّ أَن تَخشاهُ فإن الله عز و جل عرف نبیه ص أزواجه فی دار الدنیا وأسماء أزواجه فی الآخره وإنهن أمهات المؤمنین وأحد من سمی له زینب بنت جحش وهی یومئذ تحت زید بن حارثه فأخفی ص اسمها فی نفسه و لم یبد له لکیلا یقول أحد من المنافقین إنه قال فی امرأه فی بیت رجل إنها أحد أزواجه من أمهات المؤمنین وخشی قول المنافقین قال الله عز و جل وَ اللّهُ أَحَقّ أَن تَخشاهُ فی نفسک و إن الله عز و جل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 13]

ماتولی تزویج أحد من خلقه إلاتزویج حواء من آدم ع وزینب من رسول الله ص وفاطمه من علی ع قال فبکی علی بن الجهم و قال یا ابن رسول الله أناتائب إلی الله عز و جل ولن أنطق فی أنبیاء الله بعدیومی هذا إلابما

ذکرته

-روایت-از قبل-237

أقول قوله ع وکانت المعصیه من آدم فی الجنه ظاهره تجویز الخطیئه علی آدم ع علی بعض الجهات إما لأن المعصیه منه کانت فی الجنه والعصمه تکون فی الدنیا أولأنها کانت قبل البعثه وإنما تجب عصمتهم بعدالنبوه وکلاهما خلاف ماأجمع علیه علماؤنا ودلت علیه أخبارنا. و من ثم قال شیخنا المحدث أبقاه الله تعالی یمکن أن یحمل کلامه ع علی أن المراد من المعصیه ارتکاب المکروه ویکونون بعدالبعثه معصومین عن مثلها أیضا و یکون ذکر الجنه لبیان کون النهی للتنزیه والإرشاد لأن الجنه لم تکن دار تکلیف حتی یقع فیهاالنهی التحریمی ویحتمل أن یکون المراد الکلام علی هذاالنحو لنوع من التقیه مماشاه مع العامه لموافقه بعض أقوالهم أو علی سبیل التنزل والاستظهار ردا علی من جوز الذنب علی الأنبیاءص و أماظن داود ع فیحتمل أن یکون ظن أنه أعلم أهل زمانه و هذا و إن کان صادقا إلا أنه لما کان مصادفا لنوع من العجب نبه الله تعالی بإرسال الملکین و أماتعجیله ع فی حال المرافعه فلیس المراد أنه حکم بظلم المدعی علیه قبل البینه إذ المراد بقوله لَقَد ظَلَمَکَ أنه لو کان کماتقول فقد ظلمک و کان الأولی أن لا یقول ذلک أیضا إلا بعدوضوح الحکم

-قرآن-967-980

معانی الأخبار مسندا إلی رجل من أصحابنا عن أبی عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل فی قصه ابراهیم بَل فَعَلَهُ کَبِیرُهُم هذا فَسئَلُوهُم إِن کانُوا یَنطِقُونَ قال مافعله کبیرهم و لاکذب ابراهیم ع لأنه قال فَسئَلُوهُم إِن کانُوا یَنطِقُونَ إن نطقوا فکبیرهم فعل و إن لم ینطقوا فلم یفعل کبیرهم فما نطقوا و ماکذب ابراهیم فقلت قوله عز و جل فی یوسف أَیّتُهَا

العِیرُ إِنّکُم لَسارِقُونَ قال إنهم سرقوا یوسف من أبیه أ لاتری أنه قال لهم حین قال ما ذا تَفقِدُونَ قالُوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِکِ و لم یقل سرقتم صواع الملک إنما عنی سرقتم یوسف من أبیه فقلت قوله إنِیّ سَقِیمٌ قال ما کان ابراهیم سقیما و ماکذب إنما کان سقیما فی دینه مرتادا

-روایت-1-2-روایت-71-682

و قدروی أنه عنی بقوله إنِیّ سَقِیمٌ أی سأسقم و کل میت سقیم قال الله عز و جل لنبیه ص إِنّکَ مَیّتٌ أی ستموت

-روایت-1-2-روایت-12-121

و قدروی أنه عنی إنِیّ سَقِیمٌبما یفعل بالحسین بن علی ع

-روایت-1-2-روایت-12-66

و فی تفسیر علی بن ابراهیم سئل أبو عبد الله ع عن قول ابراهیم هذا ربَیّ لغیر الله هل أشرک فی قوله هذا ربَیّ قال من قال هذاالیوم فهو مشرک و لم یکن من ابراهیم

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 14]

شرک وإنما کان فی طلب ربه و فی قوله ما کانَ استِغفارُ اِبراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلّا عَن مَوعِدَهٍ وَعَدَها إِیّاهُ قال ابراهیم لأبیه إن لم تعبد الأصنام استغفرت لک فلما لم یدع الأصنام تبرأ منه

-روایت-از قبل-205

عیون الأخبار مسندا إلی علی بن الجهم قال حضرت مجلس المأمون وعنده الرضا علی بن موسی ع فقال له المأمون یا ابن رسول الله أ لیس من قولک إن الأنبیاء معصومون قال بلی قال فما معنی قول الله عز و جل وَ عَصی آدَمُ رَبّهُ فَغَوی فقال ع إن الله تبارک و تعالی قال لآدم ع اسکُن أَنتَ وَ زَوجُکَ الجَنّهَ وَ کُلا مِنها رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشّجَرَهَ وأشار لهما إلی شجره الحنطهفَتَکُونا مِنَ الظّالِمِینَ و لم یقل لهما کلا من هذه الشجره و لامما کان من جنسها فلم یقربا من تلک الشجره وإنما أکلا من غیرها

لما أن وسوس الشیطان إلیهما وأقسم لهما إنی لکما من الناصحین و لم یکن آدم وحواء قدشاهدا قبل ذلک من یحلف بالله کاذبافَدَلّاهُما بِغُرُورٍفأکلا منها ثقه بیمینه بالله و کان ذلک من آدم قبل النبوه و لم یکن ذلک بذنب کبیر استحق به النار وإنما کان من الصغائر الموهوبه التی تجوز علی الأنبیاء قبل نزول الوحی علیهم فلما اجتباه الله عز و جل وجعله نبیا کان معصوما لایذنب صغیره و لاکبیره قال الله عز و جل وَ عَصی آدَمُ رَبّهُ فَغَوی ثُمّ اجتَباهُ رَبّهُ فَتابَ عَلَیهِ وَ هَدی و قال تعالی إِنّ اللّهَ اصطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ اِبراهِیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی العالَمِینَ فقال له المأمون فما معنی قول الله عز و جل فَلَمّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَکاءَ فِیما آتاهُما فقال الرضا ع إن حواء ولدت لآدم خمسمائه بطن فی کل بطن ذکر وأنثی و إن آدم وحواء عاهدا الله عز و جل ودعواه وقالالَئِن آتَیتَنا صالِحاً من النسل خلفا سویا بریئا من الزمانه والعاهه کان ماآتاهما صنفین صنفا ذکرانا وصنفا إناثا فجعل الصنفان لله تعالی شرکاء فیما آتاهما و لم یشکراه کشکر أبویهما له عز و جل فتعالی الله عما یشرکون فقال المأمون أشهد أنک ابن رسول الله حقا فأخبرنی عن قول الله عز و جل فی ابراهیم فَلَمّا جَنّ عَلَیهِ اللّیلُ رَأی کَوکَباً قالَ هذا ربَیّ فقال الرضا إن ابراهیم وقع علی ثلاثه أصناف صنف یعبد الزهره وصنف یعبد القمر وصنف یعبد الشمس و ذلک حین خرج من السرب ألذی أخفی فیه فَلَمّا جَنّ عَلَیهِ اللّیلُ رَأیالزهره فقال هذاربی علی الإنکار والاستخبار فلما أفل الکوکب قالَ لا أُحِبّ الآفِلِینَلأن الأفول

من صفات الحدث لا من صفات القدیم فَلَمّا رَأَی القَمَرَ بازِغاً قالَ هذا ربَیّ علی الإنکار والاستخبارفَلَمّا أَفَلَ قالَ لَئِن لَم یهَدنِیِ ربَیّ لَأَکُونَنّ مِنَ القَومِ الضّالّینَ فلما أصبح ورأی الشمس بازغه قال هذاربی هذاأکبر من الزهره والقمر علی الاستخبار لا علی الإخبار والإقرار فلما أفلت قال للأصناف الثلاثه من عبده الزهره والقمر والشمس إنِیّ برَیِ ءٌ مِمّا تُشرِکُونَ إنِیّ وَجّهتُ وجَهیِ َ للِذّیِ -روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 15]

فَطَرَ السّماواتِ وَ الأَرضَ حَنِیفاً

-روایت-از قبل-39

مسلماوَ ما أَنَا مِنَ المُشرِکِینَ وإنما أراد ابراهیم ع بما قال أن یبین لهم بطلان دینهم ویثبت عندهم أن العباده لاتحق لمن کان بصفه الزهره والقمر والشمس وإنما تحق العباده لخالقها وخالق السماوات و الأرض و کان مااحتج به علی قومه مما ألهمه الله عز و جل وآتاه وَ تِلکَ حُجّتُنا آتَیناها اِبراهِیمَ عَلی قَومِهِ فقال المأمون لله درک یا ابن رسول الله فأخبرنی عن قول ابراهیم رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی قالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ قال الرضا ع إن الله تعالی أوحی إلی ابراهیم ع أنی متخذ من عبادی خلیلا إن سألنی بإحیاء الموتی أجبته فوقع فی نفس ابراهیم ع أنه ذلک الخلیل فقال رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی قالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ علی الخله قال فَخُذ أَربَعَهً مِنَ الطّیرِ فَصُرهُنّ إِلَیکَ ثُمّ اجعَل عَلی کُلّ جَبَلٍ مِنهُنّ جُزءاً ثُمّ ادعُهُنّ یَأتِینَکَ سَعیاً وَ اعلَم أَنّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌفأخذ ابراهیم نسرا وبطا وطاوسا ودیکا فقطعهن وخلطهن ثم جعل علی کل جبل من الجبال التی حوله وکانت عشره منهن جزءا وجعل مناقیرهن بین أصابعه ثم دعاهن بأسمائهن ووضع عنده حبا وماء

فتطایرت تلک الأجزاء بعضها إلی بعض حتی استوت الأبدان وجاء کل بدن حتی انضم إلی رقبته ورأسه فخلی ابراهیم ع عن مناقیرهن فطرن ثم وقعن فشربن من ذلک الماء والتقطن من ذلک الحب وقلن یانبی الله أحییتنا أحیاک الله فقال ابراهیم ع بل الله یحیی ویمیت و هو علی کل شیءقدیر قال المأمون بارک الله فیک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله عز و جل فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیهِ قالَ هذا مِن عَمَلِ الشّیطانِ قال الرضا ع إن موسی ع دخل مدینه من مدائن فرعون علی حین غفله من أهلها و ذلک بین المغرب والعشاء فوجد فیهارجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه ألذی من شیعته علی ألذی من عدوه فقضی موسی ع علی العدو بحکم الله تعالی ذکره فمات فقال هذا مِن عَمَلِ الشّیطانِیعنی الاقتتال ألذی کان وقع بین الرجلین لا مافعله موسی ع من قتله إِنّهُیعنی الشیطان عَدُوّ مُضِلّ مُبِینٌ قال المأمون فما معنی قول موسی رَبّ إنِیّ ظَلَمتُ نفَسیِ فَاغفِر لِی قال یقول إنی وضعت نفسی غیرموضعها بدخولی هذه المدینهفَاغفِر لِی أی استرنی من أعدائک لئلا یظفروا بی فیقتلونی فَغَفَرَ لَهُ إِنّهُ هُوَ الغَفُورُ الرّحِیمُ قالَ موسی رَبّ بِما أَنعَمتَ عَلَیّ من القوه حتی قتلت رجلا بوکزهفَلَن أَکُونَ ظَهِیراً لِلمُجرِمِینَبل أجاهد فی سبیلک بهذه القوه حتی ترضی فَأَصبَحَ ع فِی المَدِینَهِ خائِفاً یَتَرَقّبُ فَإِذَا ألّذِی استَنصَرَهُ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 16]

بِالأَمسِ یَستَصرِخُهُ

-روایت-از قبل-24

علی آخرقالَ لَهُ مُوسی إِنّکَ لغَوَیِ ّ مُبِینٌقاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذاالیوم لأودینک وأراد أن یبطش به فَلَمّا أَن أَرادَ أَن یَبطِشَ باِلذّیِ هُوَ عَدُوّ لَهُما و هو من شیعته قالَ یا مُوسی أَ تُرِیدُ أَن تقَتلُنَیِ کَما قَتَلتَ نَفساً

بِالأَمسِ إِن تُرِیدُ إِلّا أَن تَکُونَ جَبّاراً فِی الأَرضِ وَ ما تُرِیدُ أَن تَکُونَ مِنَ المُصلِحِینَ قال المأمون جزاک الله خیرا یا أبا الحسن فما معنی قول موسی لفرعون فَعَلتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالّینَ قال الرضا ع إن فرعون قال لموسی لماأتاه وَ فَعَلتَ فَعلَتَکَ التّیِ فَعَلتَ وَ أَنتَ مِنَ الکافِرِینَبی قالَ موسی فَعَلتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالّینَ عن الطریق بوقوعی إلی مدینه من مدائنک فَفَرَرتُ مِنکُم لَمّا خِفتُکُم فَوَهَبَ لِی ربَیّ حُکماً وَ جعَلَنَیِ مِنَ المُرسَلِینَ و قد قال الله عز و جل لنبیه محمدأَ لَم یَجِدکَ یَتِیماً فَآوی یقول أ لم یجدک وحیدا فآوی إلیک الناس وَ وَجَدَکَ ضَالّایعنی عندقومک فَهَدی أی هداهم إلی معرفتک وَ وَجَدَکَ عائِلًا فَأَغنی یقول أغناک بأن جعل دعاءک مستجابا قال المأمون بارک الله فیک یا ابن رسول الله فما معنی قول الله عز و جل وَ لَمّا جاءَ مُوسی لِمِیقاتِنا وَ کَلّمَهُ رَبّهُ قالَ رَبّ أرَنِیِ أَنظُر إِلَیکَ قالَ لَن ترَانیِ الآیه کیف یجوز أن یکون کلیم الله موسی بن عمران لایعلم أن الله تعالی ذکره لایجوز علیه الرؤیه حتی یسأله هذاالسؤال فقال الرضا ع إن کلیم الله موسی بن عمران علم أن الله تعالی عز أن یری بالأبصار ولکنه لماکلمه الله تعالی وقربه نجیا رجع إلی قومه فأخبرهم أن الله عز و جل کلمه وقربه وناجاه فقالوا لن نؤمن لک حتی نسمع کلامه کماسمعت و کان القوم سبعمائه ألف رجل اختار منهم سبعمائه ثم اختار من السبعمائه سبعین رجلا لمیقات ربه فخرج بهم إلی طور سیناء فأقامهم فی سفح الجبل وصعد موسی ع إلی الطور وسأل الله تبارک و تعالی أن یکلمه ویسمعهم کلامه فکلمه الله

تعالی ذکره وسمعوا کلامه من فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام لأن الله عز و جل أحدثه فی الشجره وجعله منبعثا منها حتی سمعوه من جمیع الوجوه فقالوالَن نُؤمِنَ لَکَبأن ألذی سمعناه کلام الله حَتّی نَرَی اللّهَ جَهرَهً فلما قالوا هذاالقول العظیم واستکبروا وعتوا بعث الله صاعقه فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسی یارب ماأقول لبنی إسرائیل إذارجعت إلیهم وقالوا إنک ذهبت بهم فقتلتهم لأنک لم تکن صادقا فیما ادعیت من مناجاه الله إیاک فأحیاهم الله وبعثهم معه فقالوا إنک لوسألت الله أن یراک تنظر إلیه لأجابک وکنت تخبرنا کیف هوفنعرفه حق معرفته فقال موسی یاقوم إن الله لایری بالأبصار و لاکیفیه له وإنما یعرف بآیاته

-روایت-1-2416

[ صفحه 17]

ویعلم بأعلامه فقالوا لن نؤمن لک حتی تسأله فقال موسی ع یارب إنک قدعلمت مقاله بنی إسرائیل و أنت أعلم بصلاحهم فأوحی الله إلیه یا موسی سلنی ماسألوک فلن أؤاخذک بجهلهم فعند ذلک قال موسی ع یارَبّ أرَنِیِ أَنظُر إِلَیکَ قالَ لَن ترَانیِ وَ لکِنِ انظُر إِلَی الجَبَلِ فَإِنِ استَقَرّ مَکانَهُ و هویهوی فَسَوفَ ترَانیِ فَلَمّا تَجَلّی رَبّهُ لِلجَبَلِبآیه من آیاته جَعَلَهُ دَکّا وَ خَرّ مُوسی صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبحانَکَ تُبتُ إِلَیکَ یقول رجعت إلی معرفتی بک عن جهل قومی وَ أَنَا أَوّلُ المُؤمِنِینَمنهم بأنک لاتری فقال المأمون لله درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِها لَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِ فقال الرضا لقد همت به و لو لا أن رأی برهان ربه لهم بها کماهمت به لکنه کان معصوما والمعصوم لایهم بذنب و لایأتیه و قدحدثنی أبی عن أبیه عن الصادق ع قال همت به بأن تفعل وهم بأن لایفعل

فقال المأمون لله درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله عز و جل وَ ذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ قال الرضا ع ذاک یونس بن متی ذهب مغاضبا لقومه فظن بمعنی استیقن أن لن نقدر علیه أی لن نضیق علیه رزقه و منه قوله تعالی وَ أَمّا إِذا مَا ابتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَیهِ رِزقَهُ أی ضیق وقترفَنادی فِی الظّلُماتِظلمه اللیل وظلمه البحر وبطن الحوت أَن لا إِلهَ إِلّا أَنتَ سُبحانَکَ إنِیّ کُنتُ مِنَ الظّالِمِینَبترکی مثل هذه العباده التی قدفرغتنی لها فی بطن الحوت فاستجاب الله له و قال عز و جل فَلَو لا أَنّهُ کانَ مِنَ المُسَبّحِینَ لَلَبِثَ فِی بَطنِهِ إِلی یَومِ یُبعَثُونَ فقال المأمون لله درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله حَتّی إِذَا استَیأَسَ الرّسُلُ وَ ظَنّوا أَنّهُم قَد کُذِبُوا جاءَهُم نَصرُنا قال الرضا ع یقول الله حتی إذااستیئس الرسل من قومهم إن الرسل قدکذبوا جاء الرسل نصرنا فقال المأمون لله درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله عز و جل لِیَغفِرَ لَکَ اللّهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنبِکَ وَ ما تَأَخّرَ قال الرضا ع لم یکن أحد

عندمشرکی أهل مکه أعظم ذنبا من رسول الله ص لأنهم کانوا یعبدون من دون الله ثلاثمائه وستین صنما فلما جاءهم ص بالدعوه إلی کلمه الإخلاص کبر ذلک علیهم وعظم وقالواأَ جَعَلَ الآلِهَهَ إِلهاً واحِداً إِنّ هذا لشَیَ ءٌ عُجابٌ وَ انطَلَقَ المَلَأُ مِنهُم أَنِ امشُوا وَ اصبِرُوا عَلی آلِهَتِکُم إِنّ هذا لشَیَ ءٌ یُرادُ ما سَمِعنا بِهذا فِی المِلّهِ الآخِرَهِ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 18]

إِن هذا إِلّا اختِلاقٌ

-روایت-از قبل-24

فلما فتح الله علی نبیه ص مکه قال له یا محمدإِنّا فَتَحنا لَکَ فَتحاً مُبِیناً لِیَغفِرَ

لَکَ اللّهُ ما تَقَدّمَ مِن ذَنبِکَ وَ ما تَأَخّرَ

عندمشرکی أهل مکه بدعائک إلی توحید الله فیما تقدم و ماتأخر لأن مشرکی مکه أسلم بعضهم وخرج بعضهم عن مکه و من بقی منهم لم یقدر علی إنکار التوحید عله إذادعی الناس إلیه فصار ذنبه فی ذلک عندهم مغفورا بظهوره علیهم فقال المأمون لله درک یا أبا الحسن فأخبرنی عن قول الله عز و جل عَفَا اللّهُ عَنکَ لِمَ أَذِنتَ لَهُم قال الرضا ع هذامما نزل بإیاک أعنی واسمعی یاجاره خاطب الله عز و جل نبیه ص وأراد به أمته وکذلک قول الله عز و جل لَئِن أَشرَکتَ لَیَحبَطَنّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنّ مِنَ الخاسِرِینَ و قوله عز و جل وَ لَو لا أَن ثَبّتناکَ لَقَد کِدتَ تَرکَنُ إِلَیهِم شَیئاً قَلِیلًا قال صدقت یا ابن رسول الله فأخبرنی عن قول الله وَ إِذ تَقُولُ للِذّیِ أَنعَمَ اللّهُ عَلَیهِ وَ أَنعَمتَ عَلَیهِ أَمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ اتّقِ اللّهَ وَ تخُفیِ فِی نَفسِکَ مَا اللّهُ مُبدِیهِ وَ تَخشَی النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقّ أَن تَخشاهُ قال الرضا ع إن رسول الله ص قصد دار زید بن حارثه بن شراحیل الکلبی فی أمر أراده فرأی امرأته تغتسل فقال لها سبحان ألذی خلقک وإنما أراد بذلک تنزیه الله تعالی عن قول من زعم أن الملائکه بنات الله فقال الله عز و جل أَ فَأَصفاکُم رَبّکُم بِالبَنِینَ وَ اتّخَذَ مِنَ المَلائِکَهِ إِناثاً إِنّکُم لَتَقُولُونَ قَولًا عَظِیماً فقال النبی ص فلما رآها تغتسل سبحان ألذی خلقک أن یتخذ ولدا یحتاج إلی هذاالتطهیر والاغتسال فلما عاد زید إلی منزله أخبرته بمجی ء رسول الله ص و قوله لها سبحان ألذی خلقک فلم یعلم زید ماأراد بذلک وظن

أنه قال ذلک لماأعجبه من حسنها فجاء إلی النبی ص فقال یا رسول الله امرأتی فی خلقها سوء وإنی أرید طلاقها فقال له النبی ص أمسک علیک زوجک واتق الله و قد کان الله عز و جل عرفه عدد أزواجه وإنما تلک المرأه منهن فأخفی ذلک فی نفسه و لم یبده لزید وخشی الناس أن یقولوا إن محمدا یقول لمولاه إن امرأتک ستکون لی زوجه فیعیبونه بذلک فأنزل الله عز و جل وَ إِذ تَقُولُ للِذّیِ أَنعَمَ اللّهُ عَلَیهِیعنی بالإسلام وأنعمت علیه بالعتق أَمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَ اتّقِ اللّهَ وَ تخُفیِ فِی نَفسِکَ مَا اللّهُ مُبدِیهِ وَ تَخشَی النّاسَ وَ اللّهُ أَحَقّ أَن تَخشاهُ ثم إن زیدا طلقها واعتدت منه فزوجها الله من نبیه ص وأنزل بذلک قرآنافَلَمّا قَضی زَیدٌ مِنها وَطَراً زَوّجناکَها لکِیَ لا یَکُونَ عَلَی المُؤمِنِینَ حَرَجٌ فِی أَزواجِ أَدعِیائِهِم إِذا قَضَوا مِنهُنّ وَطَراً وَ کانَ أَمرُ اللّهِ مَفعُولًا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 19]

ثم علم عز و جل أن المنافقین سیعیبونه بتزویجها فأنزل ما کانَ عَلَی النّبِیّ مِن حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللّهُ لَهُ فقال المأمون لقد شفیت صدری یا ابن رسول الله وأوضحت لی ما کان ملتبسا علی فجزاک الله عن أنبیائه و عن الإسلام خیرا قال علی بن محمد بن الجهم فقام المأمون إلی الصلاه وأخذ بید محمد بن جعفر بن محمد و کان حاضر المجلس فتبعتهما فقال له المأمون کیف رأیت ابن أخیک فقال عالم و لم نره یختلف إلی أحد من أهل العلم فقال المأمون إن ابن أخیک من أهل بیت النبی الذین قال فیهم إن أبرار عترتی وأطایب أرومتی أحلم الناس صغارا وأعلم الناس کبارا لاتعلموهم فإنهم أعلم منکم لایخرجونکم من

باب هدی و لایدخلونکم فی باب ضلال وانصرف الرضا ع إلی منزله فلما کان من الغد غدوت إلیه وأعلمته ما کان من قول المأمون وجواب عمه محمد بن جعفر له فضحک ع ثم قال یا علی بن الجهم لایغرنک ماسمعته منه فإنه سیغتالنی و الله ینتقم لی منه

-روایت-از قبل-882

قال الصدوق هذاالحدیث عجیب من طریق علی بن محمد بن الجهم مع نصبه وبغضه وعداوته لأهل البیت ع .أقول هذا لیس بعجیب لأن الله سبحانه یجری الحق لأولیائه علی ألسنه أعدائه فی کثیر من الأحوال و فی أغلب الأزمان

و فی کتاب الخصال مسندا إلی الأشعری رفعه إلی أبی عبد الله ع قال ثلاث لم یعر منها نبی فمن دونه الطیره والحسد والتفکر فی الوسوسه فی الخلق

-روایت-1-2-روایت-75-152

قال الصدوق ومعنی الطیره فی هذاالموضع هو أن یتطیر منهم قومهم فأما هم ع فلایتطیرون و ذلک کما قال الله عز و جل فی قوم صالح قالُوا اطّیّرنا بِکَ وَ بِمَن مَعَکَ قالَ طائِرُکُم

عِندَ اللّهِ و کما قال آخرون لأنبیائهم إِنّا تَطَیّرنا بِکُم لَئِن لَم تَنتَهُوا لَنَرجُمَنّکُمالآیه. و أماالحسد فی هذاالموضع هو أن یحسدوا لاأنهم یحسدون غیرهم و ذلک کما قال الله عز و جل أَم یَحسُدُونَ النّاسَ عَلی ما آتاهُمُ اللّهُ مِن فَضلِهِ فَقَد آتَینا آلَ اِبراهِیمَ الکِتابَ وَ الحِکمَهَ وَ آتَیناهُم مُلکاً عَظِیماً. و أماالتفکر فی الخلق فهو بلواهم ع بأهل الوسوسه لا غیر ذلک کماحکی الله عنهم من الولید بن المغیره المخزومی إِنّهُ فَکّرَ وَ قَدّرَ فَقُتِلَ کَیفَ قَدّرَیعنی قال للقرآن إِن هذا إِلّا قَولُ البَشَرِ.أقول ماذکره من التأویل حسن إلا أن فی الکافی وغیره تتمه للحدیث لایحتمله وهی لکن المؤمن لایظهر الحسد و من ثم حمل جماعه من أهل

الحدیث علی ما هوأعم من

-قرآن-136-199-قرآن-228-283-قرآن-383-518-قرآن-632-676-قرآن-694-721

[ صفحه 20]

الغبطه أو أن القلیل منه إذا لم یظهر لیس بذنب والطیره هی التشاؤم بالشی ء وانفعال النفس بما یراه أویسمعه مما یتشاءم به و لادلیل علی أنه لایجوز ذلک علی الأنبیاء إذ ورد أنهم یتفاءلون بالشی ء الحسن والمراد بالتفکر فی الوسوسه فی الخلق التفکر فیما یحصل فی نفس الإنسان من الوساوس فی خالق الأشیاء وکیفیه خلقها وخلق أعمال العباد والتفکر فی الحکمه فی خلق بعض الشرور فی العالم من غیراستقرار فی النفس وحصول شک بسببها ویحتمل أن یکون المراد بالخلق المخلوقات وبالتفکر فی الوساوس التفکر وحدیث النفس بعیوبهم وتفتیش أحوالهم و فی الأخبار مایؤید الوجهین کماسیأتی وبعض أفراد هذاالأخیر علی الوجهین لایستبعد عروضها لهم ع هذا. واعلم أن الخلاف بین علماء الإسلام فی عصمه الأنبیاء ع یرجع إلی أربعه أقسام مایقع فی باب العقائد و مایقع فی التبلیغ و مایقع فی الأحکام والفتیا و مایقع فی أفعالهم وسیرهم ع . أماالاعتقادات فهم منزهون عن الکفر والضلال فیما قبل النبوه وبعدها باتفاق الأمه غیر أن الأزارقه من الخوارج جوزوا علیهم الذنب وعندهم کل ذنب کفر فیلزمهم تجویز الکفر علیهم بل یحکی عنهم أنهم قالوا یجوز أن یبعث الله نبیا ویعلم أنه یکفر بعدنبوته . و أماالنوع الثانی و هو مایتعلق بالتبلیغ فقد اتفقت الأمه وأرباب الملل والشرائع علی وجوب عصمتهم عن الکذب والتحریف فیما یتعلق بالتبلیغ عمدا وسهوا إلاالقاضی أبوبکر فإنه جوز ما کان من ذلک علی سبیل النسیان وفلتات اللسان . و أماالنوع الثالث و هو مایتعلق بالفتیا فأجمعوا علی أنه لایجوز خطأهم فیه عمدا وسهوا إلاشرذمه قلیله من العامه. و أماالنوع الرابع و هو ألذی یتعلق بأفعالهم فقد اختلفوا

فیه علی خمسه أقوال أولها قول أصحابنا الإمامیه رضوان الله علیهم و هونفی الذنب عنهم مطلقا الصغار والکبار والعمد والنسیان والسهو والإسهاء و لم یخالف فیه إلاالصدوق وشیخه محمد بن الحسن بن الولید فإنهما جوزا علیهم الإسهاء من الله لاالسهو من الشیطان وکذا القول فی الأئمه الطاهرین ع .الثانی مذهب أکثر المعتزله و هو أنه لایجوز علیهم الکبائر ویجوز علیهم الصغائر إلاالصغائر الخسیسه المنفرده کسرقه حبه أولقمه و کل ماینسب فاعله إلی الدناءه والضعه.الثالث و هومذهب أبی علی الجبائی أنه لایجوز أن یأتوا بصغیره و لاکبیره علی جهه العمد لکن یجوز علی جهه التأویل والسهو کماتقدم فی حکایه آدم ع من أنه کان

[ صفحه 21]

منه غلطا فی التأویل لأنه ظن أنه نهی عن شخص الشجره لا عن نوعها فتناول من غیرالتی نهی عن شخصها.الرابع أنه لایقع منهم الذنب إلا علی طریق السهو والخطأ لکنهم مؤاخذون به و إن رفع حکمه عن الأمه لقوه معرفتهم وعلو مرتبتهم وقدرتهم علی التحفظ و هوقول النظام و من تبعه .الخامس أنه یجوز علیهم الصغائر والکبائر عمدا وسهوا وخطأ و هوقول الحشویه وکثیر من أصحاب الحدیث من العامه ثم إنهم اختلفوا فی وقت العصمه علی ثلاثه أقوال الأول أنه من وقت ولادتهم إلی أن یلقوا الله و هومذهب الإمامیه رضوان الله علیهم .الثانی أنه من حین بلوغهم و لایجوز علیهم الکفر والکبیره قبل النبوه و هومذهب کثیر من المعتزله.الثالث أنه وقت النبوه أو ماقبله فیجوز صدور المعصیه عنهم و هوقول أکثر الأشاعره ومنهم الفخر الرازی و أمادلائلنا علی ماصرنا إلیه فهی و إن کانت متکثره إلا أن العمده فیهاأخبارنا المتواتره وإجماعنا المقطوع به حتی إنه صار من ضروریات دیننا. و

قدذکر سیدنا الأجل علم الهدی فی الشافی و کتاب تنزیه الأنبیاء ع جمله من الدلائل والبراهین القاطعه من أراد الاطلاع علیها فلیطلها من هناک

[ صفحه 22]

الباب الأول فی قصص آدم وحواء وأولادهما و فیه فصول

الفصل الأول فی فضلهما والعله فی تسمیتهما وبدو خلقهما وسؤال الملائکه فی ذلک

قال الله تعالی وَ إِذ قالَ رَبّکَ لِلمَلائِکَهِ إنِیّ جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَهً قالُوا أَ تَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُ فِیها وَ یَسفِکُ الدّماءَ وَ نَحنُ نُسَبّحُ بِحَمدِکَ وَ نُقَدّسُ لَکَ قالَ إنِیّ أَعلَمُ ما لا تَعلَمُونَ وَ عَلّمَ آدَمَ الأَسماءَ کُلّها ثُمّ عَرَضَهُم عَلَی المَلائِکَهِ فَقالَ أنَبئِوُنیِ بِأَسماءِ هؤُلاءِ إِن کُنتُم صادِقِینَ قالُوا سُبحانَکَ لا عِلمَ لَنا إِلّا ما عَلّمتَنا إِنّکَ أَنتَ العَلِیمُ الحَکِیمُ قالَ یا آدَمُ أَنبِئهُم بِأَسمائِهِم فَلَمّا أَنبَأَهُم بِأَسمائِهِم قالَ أَ لَم أَقُل لَکُم إنِیّ أَعلَمُ غَیبَ السّماواتِ وَ الأَرضِ وَ أَعلَمُ ما تُبدُونَ وَ ما کُنتُم تَکتُمُونَ.أقول الخلیفه من ینوب عن غیره والهاء للمبالغه و هذه الآیه و مابمعناها داله علی أن الغرض والمقصود من خلق آدم ع أن یکون خلیفه فی الأرض لمن تقدمه من الجان و لیس المقصود من خلقه أن یکون فی الجنه نعم کان الأولی به ألا یفعل مافعل وینزل من الجنه عزیزا کریما علی خلع الجنه و علی زوجته ثیاب حور العین والملائکه یزفونه ویسجدون له فی الجنه. و أماقول الملائکهأَ تَجعَلُ فِیهافهو تعجب أما من أن یستخلف لعماره الأرض وإصلاحها من یفسد فیها واستکشاف عما خفی علیهم من الحکمه التی غلبت تلک المفاسد واستخبار عما یزیح شبههم و لیس باعتراض علی الله و لاطعن فی بنی آدم و علی وجه الغیبه کماتوهمه من جواز الذنوب علی الملائکه فإنهم أجل وأعلی من أن یظن بهم ذلک . وإنما عرفوا ذلک بإخبار من الله أوتلق من اللوح المحفوظ أوقیاس لأحد الثقلین

علی الآخر. و قوله وَ نَحنُ نُسَبّحُ بِحَمدِکَحال مقرره لجهه الإشکال علیهم قیل وکأنهم علموا أن المجعول خلیفه ذو ثلاث قوی علیها مدار أمره شهویه وغضبیه تؤدیان به إلی الفساد وسفک الدماء وعقلیه تدعوه إلی المعرفه والطاعه ونظروا إلیها مفرده وقالوا ماالحکمه فی استخلافه و هوباعتبار تینک القوتین لاتقتضی الحکمه إیجاده فضلا عن استخلافه و أما

-قرآن-19-622-قرآن-999-1014-قرآن-1412-1438

[ صفحه 23]

باعتبار القوه العقلیه فنحن نقیم بما یتوقع منها سلیما عن معارضه تلک المفاسد وغفلوا عن فضیله کل واحد من القوتین إذاصارت مهذبه مطاوعه للعقل متمرنه علی الخیر کالعفه والشجاعه و لم یعلموا أن الترکیب یفید مایقصر عنه الآحاد کالإحاطه بالجزئیات واستخراج منافع الکائنات من القوه إلی الفعل ألذی هوالمقصود من الاستخلاف . و أماتعلیم آدم الأسماء فبخلق علم ضروری فیه أو أنه ألقاه فی روعه . و قوله ثُمّ عَرَضَهُم أی المسمیات المدلول علیها ضمنا. و أما مایقال من أنه کان للملائکه أن یقولوا لوعلمتنا کماعلمت آدم لعلمنا مثله فجوابه أنهم أجابوا أنفسهم بقولهم إِنّکَ أَنتَ العَلِیمُ الحَکِیمُ. و ذلک أن مقتضی الحکمه وضع الأشیاء مواضعها علی وفق الحکمه فحکمته تعالی إنما اقتضت إلقاء التعلیم إلی آدم لا إلی الملائکه

-قرآن-403-416-قرآن-570-601

وروی الصدوق بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال إنما سمی آدم ع لأنه خلق من أدیم الأرض

-روایت-1-2-روایت-54-98

قال الصدوق اسم الأرض الرابعه أدیم وخلق منها آدم فلذلک قیل من أدیم الأرض

و قال ع سمیت حواء لأنها من حی یعنی آدم ع

-روایت-1-2-روایت-13-51

و قداختلف فی اشتقاق اسم آدم ع فقیل اسم أعجمی لااشتقاق له کآزر. وقیل إنه مشتق من الأدمه بمعنی السمره لأنه کان أسمر اللون وقیل من الأدم بمعنی الألفه والاتفاق . و أمااشتقاق حواء من حی أوالحیوان فهو من

الاشتقاقات الشاذه أوالجعلیه کلابن وتامر

وروی الصدوق رحمه الله أیضا عن ابن سلام أنه قیل للنبی ص هل خلق آدم من الطین کله أو من طین واحد قال بل من الطین کله و لوخلق من طین واحد لماعرف الناس بعضهم بعضا وکانوا علی صوره واحده قال فلهم فی الدنیا مثل ذلک قال التراب فیه أبیض و فیه أخضر و فیه أشقر یعنی شدید الحمره و فیه أزرق و فیه عذب و فیه ملح فلذلک صار الناس فیهم أبیض وفیهم أصفر وفیهم أسود و علی ألوان التراب الحدیث

-روایت-1-2-روایت-47-412

و عن أمیر المؤمنین ع إن الله تبارک و تعالی بعث جبرئیل ع وأمره أن یأتیه من أدیم الأرض بأربع طینات طینه بیضاء وطینه حمراء وطینه غبراء وطینه سوداء و ذلک من سهلها وحزنها ثم أمره أن یأتیه بأربع میاه عذب وماء مالح وماء مر وماء منتن ثم أمره أن یفرغ الماء فی الطین فجعل الماء العذب فی حلقه وجعل الماء المالح فی عینیه وجعل الماء المر فی أذنیه وجعل الماء المنتن فی أنفه

-روایت-1-2-روایت-27-399

[ صفحه 24]

وجاء تعلیله فی توحید المفضل

عن الصادق ع إنما جعل الماء العذب فی الحلق لیسوغ له أکل الطعام وجعل الماء المالح فی العینین إبقاء علی شحمه العین لأن الشحم یبقی إذاوضع علیه الماء و أماالماء المر فی الأذنین فلئلا تهجم الهوام علی الدماغ

-روایت-1-2-روایت-17-224

و من ذلک أنها إذاوصلت إلی الماء المر فی الأذنین ماتت وربما تعدی الماء المر ووصل إلی الدماغ . و من العجب أنه جاءت إلی امرأه تستفتینی فی أن بعض الجراحین أراد أن یکسر قطعه من عظم رأسها حتی یظهر الدماغ و ذلک أن هامه تسمی هزارپا دخلت أذنها وهی نائمه فوصلت إلی الدماغ و

إلی مخ الرأس فصارت تأکل منه وربما سکنت وبقیت علی هذاأعواما و ماأفتیت فی حکایه کسر شیء من قحفه رأسها وجاء فی کتب الطب أنه وقع مثل هذا فی زمن أفلاطون فأخذ الرجل إلی الحمام ورفع قطعه من قحفه رأسه واستخرج الهامه ثم وضع القحفه علی حالها و هذا منه لیس بعجیب فقد روی عنه لماقلع القحفه وظهر هزارپا فی الدماغ أراد أن یتناوله بالمنقاش فقال له أحد تلامیذه لاتفعل فإنه محکم أیدیه وأرجله فی حجاب الدماغ فحمی له المنقاش ووضعه علی ظهره حتی رفع رجلیه من حجاب الدماغ فتناوله ورماه

و عنه ع أول من قاس إبلیس قال خلَقَتنَیِ مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ و لوعلم إبلیس ماجعل الله فی آدم لم یفتخر علیه ثم قال إن الله عز و جل خلق الملائکه من نور وخلق الجان من النار وخلق الجن صنفا من الجان من الریح وصنفا من الماء وخلق آدم من صفحه الطین ثم أجری فی آدم النور والنار والریح والماء فبالنور أبصر وعقل وفهم وبالنار أکل وشرب و لو لاالنار فی المعده لم تطحن المعده الطعام و لو لا أن الریح فی جوف بنی آدم تلهب نار المعده لم تلتهب و لو لا أن الماء فی جوف ابن آدم یطفئ حر المعده لأحرقت النار جوف ابن آدم فجمع الله ذلک فی آدم لخمس خصال وکانت فی إبلیس خمسه فافتخر بها

-روایت-1-2-روایت-13-628

و عنه عن أبی عبد الله ع قال إن القبضه التی قبضها الله عز و جل من الطین ألذی خلق منها آدم أرسل إلیها جبرائیل ع أن یقبضها فقالت الأرض أعوذ بالله أن تأخذ منی شیئا فرجع إلی ربه و قال یارب تعوذت

بک منی فأرسل إلیها إسرافیل فقالت مثل ذلک فأرسل إلیها میکائیل فقالت مثل ذلک فأرسل إلیها ملک الموت فتعوذت بالله أن یأخذ منها شیئا فقال ملک الموت وإنی أعوذ بالله أن أرجع إلیه حتی أقبض منک

-روایت-1-2-روایت-37-425

[ صفحه 25]

أقول جاء فی الروایه أن الله سبحانه أمر ملک الموت علی الحتم ویدل علی أن أمره تعالی لمن تقدمه لیس علی سبیل الحتم

وروی علی بن ابراهیم بإسناده إلی الباقر ع عن أمیر المؤمنین ص قال إن الله تعالی لماأراد أن یخلق خلقا بیده و ذلک بعد مامضی من الجن و الناس فی الأرض سبعه آلاف سنه فکشف عن أطباق السماوات و قال للملائکه انظروا إلی أهل الأرض من خلقی من الجن و الناس فلما رأوا مایعملون فیها من المعاصی عظم ذلک علیهم فقالوا ربنا أنت العزیز القادر و هذاخلقک الضعفاء یعیشون برزقک ویعصونک و لاتنتقم لنفسک فلما سمع من الملائکه قال إنی جاعل فی الأرض خلیفه یکون حجه فی أرضی فقالت الملائکه سبحانک تجعل فیها من یفسد فیها کماأفسدت بنو الجان فاجعل ذلک الخلیفه منا فإنا لانعصیک ونسبح بحمدک ونقدس لک فقال عز و جل إنِیّ أَعلَمُ ما لا تَعلَمُونَأرید أن أخلق خلقا بیدی وأجعل من ذریته أنبیاء وعبادا صالحین وأئمه مهدیین أجعلهم خلفاء علی خلقی فی أرضی وأطهر أرضی من الناس وأنقل مرده الجن العصاه علی خلقی وأسکنهم فی الهواء و فی أقطار الأرض وأجعل بین الجن و بین خلقی حجابا فقالت الملائکه یاربنا افعل ماشئت فباعدهم الله من العرش مسیره خمسمائه عام فلاذوا بالعرش وأشاروا بالأصابع فنظر الرب إلیهم ونزلت الرحمه فوضع لهم البیت المعمور فقال طوفوا به ودعوا العرش فطافوا به و هوالبیت ألذی یدخله

الجن کل یوم سبعون ألف ملک یعودون إلیه أبدا فوضع الله البیت المعمور توبه لأهل السماء ووضع الکعبه توبه لأهل الأرض إلی أن قال ثم قبض الله سبحانه طینه آدم وأجری فیهاالطبائع الأربع الریح والدم والمره والبلغم فلزمه من ناحیه الریح حب النساء وطول الأمل والحرص ولزمه من ناحیه البلغم حب الطعام والشراب والبر والحلم والرفق ولزمه من ناحیه المره الغضب والسفه والشیطنه والتجبر والتمرد والعجله ولزمه من ناحیه الدم حب النساء واللذات ورکوب المحارم والشهوات

-روایت-1-2-روایت-76-1627

أقول قیل المراد بالریح السوداء وبالمره الصفراء أوبالعکس أوالمراد بالریح الروح والمره الصفراء والسوداء معا إذ یطلق علیهما وتکرار حب النساء لمدخلیتهما معا

و عن الرضا ع قال کان نقش خاتم آدم لاإله إلا الله محمد رسول الله هبط به معه فی الجنه

-روایت-1-2-روایت-22-97

و عنه ص أهل الجنه لیست لهم کنی إلاآدم ع فإنه یکنی بأبی محمدتوقیرا وتعظیما

-روایت-1-2-روایت-13-87

و عن أبی عبد الله ع إن الله سبحانه خلق آدم ع من غیرأب وأم وعیسی ع من غیرأب لیعلم أنه قادر علی أن یخلق من غیرأب وأم و من غیر

-روایت-1-2-روایت-27-ادامه دارد

[ صفحه 26]

أب کما هوقادر علی أن یخلق منهما و فی قوله خُلِقَ الإِنسانُ مِن عَجَلٍ قال لماأجری الله الروح فی آدم من قدمیه فبلغت إلی رکبتیه أراد أن یقوم فلم یقدر فقال الله عز و جل خُلِقَ الإِنسانُ مِن عَجَلٍ و قال سمیت المرأه امرأه لأنها خلقت من المرء یعنی خلقت من آدم ع وسمی النساء نساء لأنه لم یکن لآدم أنس غیرحواء

-روایت-از قبل-331

و عن عبدالعظیم الحسنی قال کتبت إلی أبی جعفرالثانی ع أسأله عن عله الغائط ونتنه قال إن الله عز و جل خلق آدم ع و کان جسده طیبا وبقی أربعین

سنه ملقی تمر به الملائکه فتقول لأمر ماخلقت و کان إبلیس یدخل فی فیه ویخرج من دبره فلذلک صار ما فی جوف آدم منتنا خبیثا غیرطیب

-روایت-1-2-روایت-63-295

و عن أحدهما ع أنه سئل عن ابتداء الطواف فقال إن الله تبارک و تعالی لماأراد خلق آدم ع قال للملائکهإنِیّ جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَهً فقال ملکان من الملائکهأَ تَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُ فِیها وَ یَسفِکُ الدّماءَفوقعت الحجب فیما بینهما و بین الله عز و جل و کان تبارک و تعالی نوره ظاهرا للملائکه فلما وقعت الحجب بینه وبینهما علما أنه سخط من قولهما فقالا للملائکه ماحیلتنا و ماوجه توبتنا فقالوا مانعرف لکما من التوبه إلا أن تلوذا بالعرش فلاذا بالعرش حتی أنزل الله توبتهما ورفعت الحجب فیما بینه وبینهما وأحب الله تبارک و تعالی أن یعبد بتلک العباده فخلق الله البیت فی الأرض وجعل علی العباد الطواف حوله وخلق البیت المعمور فی السماء

-روایت-1-2-روایت-18-669

أقول المراد من نوره تعالی الأنوار المخلوقه فی عرشه أوأنوار الأئمهص أوأنوار معرفته وفیضه فتکون حجبا معنویه

و فی علل محمد بن سنان عن الرضا ع أن الملائکه لمااستغفروا من قولهم أَ تَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُ فِیها وعلموا أنهم أذنبوا فندموا ولاذوا بالعرش واستغفروا فأحب الله أن یتعبد بمثل تلک العباده فوضع فی السماء الرابعه بیتا بحذاء العرش یسمی الضراح ثم وضع فی السماء الدنیا بیتا یسمی المعمور بحذاء الضراح ثم وضع البیت بحذاء البیت المعمور ثم أمر آدم ع فطاف به فتاب الله علیه وجری ذلک فی ولده إلی یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-39-428

وروی أنه قیل لأبی عبد الله ع لم صار الطواف سبعه أشواط قال لأن الله تبارک و تعالی قال للملائکهإنِیّ جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَهًفردوا علی الله تبارک

و تعالی وقالواأَ تَجعَلُ فِیها مَن یُفسِدُ فِیها و کان لایحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعه آلاف عام فلاذوا بالعرش سبعه آلاف فتاب علیهم وجعل لهم البیت المعمور ألذی فی السماء الرابعه ووضع البیت الحرام تحت البیت المعمور فصار الطواف سبعه أشواط واجبا علی العباد لکل ألف سنه شوطا واحدا

-روایت-1-2-روایت-9-469

[ صفحه 27]

و عن أبی عبد الله ع قال کان الصرد دلیل آدم ع من بلاد سراندیب إلی جده شهرا و هوأول طائر صام لله تعالی

-روایت-1-2-روایت-32-118

وسأل أمیر المؤمنین ع النبی ص کیف صارت الأشجار بعضها تحمل وبعضها لاتحمل فقال کلما سبح آدم تسبیحا صارت له فی الدنیا شجره مع حمل وکلما سبحت حواء تسبیحه صارت لها فی الدنیا شجره من غیرحمل

-روایت-1-2-روایت-37-204

وسئل مما خلق الله الشعیر فقال إن الله تبارک و تعالی أمر آدم ع أن ازرع مما اختزنت لنفسک وجاء جبرئیل بقبضه من الحنطه فقبض آدم ع علی قبضه وقبضت حواء علی قبضه فقال آدم لحواء لاتزرعی أنت فلم تقبل قول [أمر]آدم وکلما زرع آدم ع جاء حنطه وکلما زرعت حواء جاء شعیرا

-روایت-1-2-روایت-3-282

وروی الثقه علی بن ابراهیم بإسناده إلی أبی جعفر ع فی قول الله وَ لَقَد عَهِدنا إِلی آدَمَ مِن قَبلُ فنَسَیِ َ وَ لَم نَجِد لَهُ عَزماً قال عهد إلیه فی محمد والأئمه من بعده ص فترک و لم یکن له عزم فیهم أنهم هکذا وإنما سموا أولو العزم لأنه عهد إلیهم فی محمد وأوصیائه من بعده والقائم ع وسیرته فأجمع عزمهم أن کذلک والإقرار به

-روایت-1-2-روایت-59-353

و عن أبی عبد الله ع فی قول الله تعالی وَ هُوَ ألّذِی خَلَقَ مِنَ الماءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَ صِهراً إن الله تعالی خلق آدم ع من الماء

العذب وخلق زوجته من سنخه فیراها من أسفل أضلاعه فجری بذلک الضلع بینهما نسب ثم زوجها إیاه فجری بسبب ذلک بینهما صهر فذلک قوله نَسَباً وَ صِهراًفالنسب ما کان من نسب الرجال والصهر ما کان من سبب النساء

-روایت-1-2-روایت-27-373

و قال إن الله تعالی خلق آدم من الطین وخلق حواء من آدم فهمه الرجال الأرض وهمه النساء فی الرجال

-روایت-1-2-روایت-10-109

و قال ع لمابکی آدم ص علی الجنه کان رأسه فی باب من أبواب السماء و کان یتأذی بالشمس فحط من قامته

-روایت-1-2-روایت-13-111

و قال إن آدم لماأهبط من الجنه وأکل من الطعام وجد فی بطنه ثقلا فشکا ذلک إلی جبرئیل فقال یاآدم فتنح فنحاه فأحدث وخرج منه الثقل

-روایت-1-2-روایت-10-143

و قال ع أتی هذاالبیت ألف آتیه علی قدمیه منها سبعمائه حجه وثلاثمائه عمره

-روایت-1-2-روایت-13-81

و عنه ع لما أن خلق الله آدم أوقعه بین یدیه فعطس فألهمه الله أن حمده فقال الله یاآدم حمدتنی فو عزتی وجلالی لو لاعبدان أرید خلقهما فی آخر الزمان ماخلقتک قال یارب بقدرهم عندک مااسمهما فقال تعالی یاآدم انظر نحو العرش فإذابسطرین من نور أول السطر لاإله إلا الله محمدنبی الرحمه علی مفتاح الجنه و

-روایت-1-2-روایت-13-ادامه دارد

[ صفحه 28]

السطر الثانی إنی آلیت علی نفسی أن أرحم من والاهما وأعذب من عاداهما

-روایت-از قبل-75

و فی قصص الأنبیاء عن أبی عبد الله ع قال اجتمع ولد آدم فی بیت فتشاجروا فقال بعضهم خیر خلق الله أبونا آدم و قال بعضهم الملائکه المقربون و قال بعضهم حمله العرش إذ دخل علیهم هبه الله فحکوا له فرجع إلی آدم ع و قال یاأبت إنی دخلت علی إخوتی وهم یتشاجرون فی خیر خلق الله فسألونی فلم یکن عندی ماأخبرهم فقال آدم یابنی إنی وقفت بین یدی

الله جل جلاله فنظرت إلی سطر علی وجه العرش مکتوب بسم الله الرحمن الرحیم محمد وآل محمدخیر من برأ الله

-روایت-1-2-روایت-49-478

وروی العیاشی عن عمرو بن أبی المقدام عن أبیه قال سألت أبا جعفر ع من أی شیءخلق الله حواء فقال أی شیءیقولون هذاالخلق قلت یقولون إن الله خلقها من ضلع من أضلاع آدم فقال کذبوا کان یعجزه أن یخلقها من ضلعه فقلت جعلت فداک یا ابن رسول الله من أی شیءخلقها فقال أخبرنی أبی عن آبائی قال رسول الله ص إن الله تبارک و تعالی قبض قبضه من طین فخلطها بیمینه وکلتا یدیه یمین فخلق منها آدم وفضلت فضله من الطین فخلق منها حواء

-روایت-1-2-روایت-58-456

أقول هذاالخبر معمول علیه بین أصحابنا رضوان الله علیهم و ماورد من أنه خلق من ضلع من أضلاعه و هوالضلع الأیسر القصیر محول علی التقیه أو علی التأویل أوبأن یراد أن الطینه التی قررها الله سبحانه لذلک الضلع خلق منها حواء لأنها خلقت منه بعدخلقه فإنه یلزم کما قال ع أن یکون آدم ینکح بعضه بعضا فیقوی بذلک مذهب المجوس فی نکاح المحرمات

و عن جمیل بن دراج عن أبی عبد الله ع قال سألته عن إبلیس أ کان من الملائکه وهل کان یلی من أمر السماء شیئا قال لم یکن من الملائکه و لم یکن یلی من أمر السماء شیئا کان من الجن و کان مع الملائکه وکانت الملائکه تراه أنه منها و کان الله یعلم أنه لیس منها فلما أمر بالسجود کان منه ألذی کان و قال ع لماخلق الله آدم قبل أن ینفخ فیه الروح کان إبلیس یمر به فیضربه برجله و یقول إبلیس لأمر ماخلقت

-روایت-1-2-روایت-50-425

و قال السید ابن طاوس فی

کتاب سعد السعود من صحائف إدریس النبی ع خلق الله آدم علی صورته التی صورها فی اللوح المحفوظ

-روایت-1-2-روایت-45-128

یقول علی بن طاوس فأسقط بعض

[ صفحه 29]

المسلمین بعض هذاالکلام و قال إن الله خلق آدم علی صورته فاعتقد الجسم فاحتاج المسلمون إلی تأویل الحدیث . و قال فی الصحف ثم جعل طینه آدم جسدا ملقی علی طریق الملائکه التی تصعد فیه إلی السماء أربعین سنه ثم ذکر تناسل الجن وفسادهم وهروب إبلیس منهم إلی الله وسأله أن یکون مع الملائکه وإجابه سؤاله و ماوقع من الجن حتی أمر الله إبلیس أن ینزل مع الملائکه لطرد الجن فنزل وطردهم من الأرض التی أفسدوا فیها إلی آخر کلامه . واعلم أنهم ذکروا فی أخبار الملائکه عن الفساد وجوها منها أنهم قالوا ذلک ظنا لمارأوا من حال الجن الذین کانوا قبل آدم فی الأرض و هوالمروی عن ابن عباس و فی أخبارنا إرشاد إلیه . ومنها أنهم علموا أنه مرکب من الأرکان المتخالفه والأخلاط المتنافیه الموجبه للشهوه التی منها الفساد والغضب منه سفک الدماء. ومنها أنهم قالوا ذلک علی الیقین لمایروی ابن مسعود وغیره أنه تعالی لما قال للملائکهإنِیّ جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَهً قال ربنا و ما یکون الخلیفه قال تکون له ذریه یفسدون فی الأرض ویتحاسدون ویقتل بعضهم بعضا فعند ذلک قالوا ربناأَ تَجعَلُ فِیها إلی آخرها ومنها أنه تعالی کان قدأعلم الملائکه أنه إذا کان فی الأرض خلق عظیم أفسدوا فیها وسفکوا الدماء. ومنها أنه لماکتب القلم فی اللوح المحفوظ ما هوکائن إلی یوم القیامه فلعلهم طالعوا اللوح فعرفوا ذلک . ومنها أن الخلیفه إذا کان معناه النائب عن الله فی الحکم والقضاء والاحتیاج إنما یکون

عندالتنازع واختلال

النظام کان الإخبار عن وجود الخلیفه إخبارا عن وقوع الفساد والشر بطریق الالتزام . ومنها أن الله سبحانه لماخلق النار خافت الملائکه خوفا شدیدا فقالوا لمن خلقت هذه النار قال لمن عصانی من خلقی و لم یکن یومئذ خلق غیرالملائکه فلما قال إنِیّ جاعِلٌ فِی الأَرضِ خَلِیفَهًعرفوا أن المعصیه منهم و قدجوز الحشویه صدور الذنب من الملائکه وجعلوا اعتراضهم هذا علی الله من أعظم الذنوب ونسبه بنی آدم إلی القتل والفساد من الکبائر لأنه غیبه لهم ولأنهم مدحوا أنفسهم بقولهم وَ نَحنُ نُسَبّحُ بِحَمدِکَ و هوعجب . وأیضا قولهم لا عِلمَ لَنا إِلّا ما عَلّمتَنااعتذار والعذر دلیل الذنب . وأیضا قوله إِن کُنتُم صادِقِینَدل علی أنهم کانوا کاذبین فیما قالوه . والجواب عن هذاکله ظاهر و هو أن لیس غرضهم الاعتراض بل السؤال عما خفی -قرآن-854-888-قرآن-1003-1018-قرآن-1592-1626-قرآن-1830-1856-قرآن-1880-1911-قرآن-1951-1970

[ صفحه 30]

علیهم من وجه الحکمه و لیس لمن لم یوجد غیبه

و فی کتاب قصص الراوندی عن مقاتل بن سلیمان قال سألت أبا عبد الله ع کم کان طول آدم ع حین هبط به إلی الأرض وکم کان طول حواء قال وجدنا فی کتاب علی ع أن الله عز و جل لماأهبط آدم وزوجته حواء إلی الأرض کانت رجلاه علی ثنیه الصفا ورأسه دون أفق السماء و أنه شکا إلی الله مایصیبه من حر الشمس فصیر طوله سبعین ذراعا بذراعه وجعل طول حواء خمسه وثلاثین ذراعا بذراعها

-روایت-1-2-روایت-55-396

و فی الکافی بعد قوله من حر الشمس فأوحی الله إلی جبرئیل ع أن آدم قدشکا مایصیبه من حر الشمس فاغمزه غمزه وصیر طوله سبعین ذراعا بذراعه واغمز حواء فصیر طولها خمسه وثلاثین ذراعا بذراعها

-روایت-1-2-روایت-16-199

أقول هذاالحدیث عده المتأخرون من مشکلات الأخبار لوجهین .الأول أن

طول القامه کیف یصیر سببا للتضرر بحر الشمس مع أن حراره الشمس إنما تکون بالانعکاس من الأجرام الأرضیه وحده أربعه فراسخ فی الهواء.الثانی أن کونه ع سبعین ذراعا بذراعه یستلزم عدم استواء خلقته و أنه یتعسر علیه کثیر من الأعمال الضروریه وأجیب الأول بوجهین أحدهما أن یکون للشمس حراره من غیرجهه الانعکاس أیضا وتکون قامته ع طویله جدا بحیث تتجاوز الطبقه الزمهریریه ویتأذی من تلک الحراره ویؤیده حکایه ابن عناق أنه کان یشوی بعین الشمس .الثانی أنه کان لطول قامته لایمکنه الاستظلال ببناء و لاشجر و لاجبل فلایمکنه الاستظلال و لاالجلوس تحت شیءفکان یتأذی من حراره الشمس لذلک . و أماالجواب عن الثانی فمن وجوه أکثرها فیه من التکلف ماأوجب الإعراض عن ذکره لبعده عن لفظ الحدیث ومعناه . و أماالوجوه القریبه فمنها ماذکره بعض الأفاضل من أن استواء الخلقه لیس منحصرا فیما هومعهود الآن فإن الله تعالی قادر علی خلق الإنسان علی هیئات أخر کل منها فیه استواء الخلقه وذراع آدم ع یمکن أن یکون قصیرا مع طول العضد وجعله ذا مفاصل أولینا بحیث یحصل الارتفاق به والحرکه کیف شاء. ومنها ماروی عن شیخنا بهاء الدین طاب ثراه من أن فی الکلام استخداما بأن یکون المراد بآدم حین إرجاع الضمیر إلیه آدم ذلک الزمان من أولاده و لایخفی بعده وعدم جریانه فی حواء إلابتکلف . ومنها ماقاله شیخنا المحدث سلمه الله تعالی و هو أن إضافه الذراع إلیهما علی التوسعه

[ صفحه 31]

والمجاز بأن نسب ذراع صنف آدم إلیه وصنف حواء إلیها أو یکون الضمیران راجعین إلی الرجل والمرأه بقرینه المقام . ومنها أن الباء فی قوله بذراعه للملابسه أی کماقصر من طوله قصر من

ذراعه لتناسب الأعضاء وإنما خص الذراع لأن جمیع الأعضاء داخله فی الطول بخلاف الذراع والمراد بالذراع فی قوله سبعین ذراعا أماذراع من کان فی زمن آدم أو ما کان فی زمن من صدر عنه الخبر. والأوجه عندی هوالوجه الأول و ذلک لأن استواء الخلقه إنما یکون بالنسبه إلی أغلب أنواع ذلک العصر والشائع فی ذلک العصر روی أن موسی ع أرسل النقباء الاثنی عشر لیأتوا له بخبر العمالقه حتی یغزوهم فلما قربوا من بلادهم رآهم رجل من العمالقه فوضع الاثنی عشر رجلا فی طرف کمه وحملهم إلی سلطانهم وصبهم بین یدیه و قال هؤلاء من قوم موسی أتأمرنی أن أضع رجلی علیهم أقتلهم فقال اترکهم یرجعون إلی صاحبهم ویخبرونه بما یرون فطلبوا منه زادا للطریق فأعطاهم رمانه علی ثور نصفها خال من الحب یضعونه فوق النصف الآخر ألذی یأکلون منه و فی اللیل ینامون فی النصف الخالی فهو فی اللیل منام و فی النهار غطاء و کان قوم موسی بالنسبه إلیهم غیرمستوی الخلقه وکذا العکس . علی أن الأخبار الوارده بصفات حور العین وولدان الجنه وأکثر ماورد فیها لووجد فی الدنیا لکان بعیدا عن استواء الخلقه

الفصل الثانی فی سجود الملائکه و له معناه وأنها أیه جنه کانت ومعنی تعلیمه الأسماء

قال الله تعالی وَ إِذ قُلنا لِلمَلائِکَهِ اسجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبلِیسَ أَبی وَ استَکبَرَ وَ کانَ مِنَ الکافِرِینَ. و قال عزشأنه ما مَنَعَکَ أَلّا تَسجُدَ إِذ أَمَرتُکَ قالَ أَنَا خَیرٌ مِنهُ خلَقَتنَیِ مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ وقالَ فَبِما أغَویَتنَیِ لَأَقعُدَنّ لَهُم صِراطَکَ المُستَقِیمَ ثُمّ لَآتِیَنّهُم مِن بَینِ أَیدِیهِم وَ مِن خَلفِهِم وَ عَن أَیمانِهِم وَ عَن شَمائِلِهِم وَ لا تَجِدُ أَکثَرَهُم شاکِرِینَ. و قال عزجلاله رَبّ فأَنَظرِنیِ إِلی یَومِ یُبعَثُونَ قالَ فَإِنّکَ مِنَ المُنظَرِینَ إِلی یَومِ

الوَقتِ المَعلُومِ

-قرآن-19-130-قرآن-147-252-قرآن-255-443-قرآن-461-561

[ صفحه 32]

و قوله فَسَجَدُوا إِلّا إِبلِیسَ کانَ مِنَ الجِنّ فَفَسَقَ عَن أَمرِ رَبّهِ

-قرآن-9-76

فی مجمع البیان روی عن ابن عباس أن الملائکه کانت تقاتل الجن فسبی إبلیس و کان صغیرا و کان مع الملائکه فتعبد معها بالأمر بالسجود لآدم فسجدوا وأبی فلذلک قال الله تعالی إِلّا إِبلِیسَ کانَ مِنَ الجِنّ

-روایت-1-2-روایت-39-216

وروی عن طاوس ومجاهد أن إبلیس کان قبل أن یرتکب المعصیه ملکا من الملائکه اسمه عزرائیل و کان من سکان الأرض و کان سکان الأرض من الملائکه یسمون الجن و لم یکن من الملائکه أشد اجتهادا و لاأکثر علما منه فلما عصی الله لعنه وجعله شیطانا وسماه إبلیس و کان من الکافرین فی علم الله

-روایت-1-2-روایت-25-298

قال ابن عباس أول من قاس إبلیس فأخطأ القیاس فمن قاس الدین بشی ء من رأیه قرنه الله بإبلیس

-روایت-1-2-روایت-18-103

و قوله أنَظرِنیِ إِلی یَومِ یُبعَثُونَیعنی یخرجون من قبورهم للجزاء أراد الخبیث أن لایذوق الموت فی النفخه الأولی وأجیب بالإنظار إلی یوم الوقت المعلوم وهی النفخه الأولی لیذوق الموت بین النفختین و هوأربعون سنه. و قوله فَبِما أغَویَتنَیِ أی خیبتنی من رحمتک وجنتک وامتحنتنی بالسجود لآدم فغویت عنده أوحکمت بغوایتی و هذاکله تأویل والظاهر أنه کان یعتقد أن الإضلال عن الله تعالی و هو من جمله اعتقاداته الخبیثه. وتعجبنی مقاله حکیتها فی کتاب زهر الربیع وهی أنی تباحثت مع علماء الجمهور فانتهی الحال إلی قوله إن الشیطان کان من أهل العلم فما مذهبه فقلت إنه کان فی الأصول من الأشاعره و فی الفروع من الحنفیه فتعجب من قولی فقال و ماالدلیل قلت أماالأول فقوله فَبِما أغَویَتنَیِ فنسب الإضلال والإغواء إلی الله تعالی و هذا هومذهب الجبریه من الأشاعره. و أماالثانی فعمله بالقیاس فی قوله أَنَا

خَیرٌ مِنهُ خلَقَتنَیِ مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍفعمل بقیاس الأولویه زعما منه أن السجود إنما یکون للأشرف الأفضل و هوبزعمه أفضل من آدم لأنه مخلوق من النار وهی أشرف من الطین . والحاصل أن مذهب الشیطان أفضل من مذهب الحنفیه لأنه یعمل بقیاس الأولویه و أبوحنیفه کان یعمل بقیاس المساواه ألذی هوأضعف القیاسات وأردؤها. و قوله ثُمّ لَآتِیَنّهُم مِن بَینِ أَیدِیهِم

-قرآن-9-40-قرآن-236-254-قرآن-706-724-قرآن-840-900-قرآن-1193-1229

روی أبو جعفر ع قال ثُمّ لَآتِیَنّهُم مِن

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 33]

بَینِ أَیدِیهِممعناه أهون علیهم أمر الآخره و من خلفهم آمرهم بجمع الأموال والبخل بها عن الحقوق لتبقی لورثتهم و عن أیمانهم أفسد علیهم أمر دینهم بتزیین الضلاله وتحسین الشبهه و عن شمائلهم بتحبب اللذات إلیهم وتغلیب الشهوات علی قلوبهم

-روایت-از قبل-253

و فی کتاب الخرائج فی حدیث طویل عن أبی محمدالعسکری ع و فیه أنه لاأحد من محبی علی ع نظف قلبه من قذر الغش والدغل والغل ونجاسه الذنوب إلالکان أطهر وأفضل من الملائکه

-روایت-1-2-روایت-63-185

و فی جواب مسائل الزندیق عن أبی عبد الله ع أنه سئل أیصلح السجود لغیر الله قال لا قال فکیف أمر الله الملائکه بالسجود لآدم فقال إن من سجد بأمر الله فکان سجوده إذ کان عن أمر الله

-روایت-1-2-روایت-52-198

و فی حدیث آخر عنه ع سجدت الملائکه لآدم ووضعوا جباههم علی الأرض تکرمه من الله

-روایت-1-2-روایت-26-89

و عن أبی الحسن الثالث ع إن السجود من الملائکه لآدم لم یکن لآدم إنما کان طاعه لله ومحبه منهم لآدم

-روایت-1-2-روایت-31-111

و فی الخرائج عن موسی بن جعفر عن آبائه ع أن یهودیا سأل أمیر المؤمنین ع عن معجزه النبی ص فی مقابله معجزات الأنبیاء فقال هذاآدم أسجد الله له ملائکته فهل فعل بمحمدص شیئا من هذا فقال علی ع لقد کان

ذلک ولکن أسجد الله لآدم ملائکته لم یکن سجود طاعه إنهم عبدوا آدم من دون الله عز و جل ولکل اعترافا لآدم بالفضیله ورحمه من الله له و محمدص أعطی ما هوأفضل من هذا إن الله جل وعلا صلی علیه فی جبروته والملائکه بأجمعها وتعبد المؤمنون بالصلاه علیه فهذه زیاده له یایهودی -روایت-1-2-روایت-49-509

أقول اتفق علماء الإسلام علی أن ذلک السجود لآدم ع لم یکن سجود عباده و إلالحصل الشرک لکنهم ذکروا فیه أقوالا.الأول أن ذلک السجود کان لله تعالی وآدم ع کان قبله و هوقول أبی علی الجبائی وجماعه.الثانی أن السجود فی اللغه هوالانقیاد والخضوع فهذا هوالسجود لآدم . ویبعده مع أنه خلاف التبادر قوله تعالی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ وکذلک الحدیث السابق الثالث أن السجود کان تعظیما لآدم ع وتکرمه و هو فی الحقیقه عباده لله تعالی

-قرآن-318-340

[ صفحه 34]

لکونه بأمره و هذا هوالأظهر من الأخبار و قال علی بن ابراهیم طاب ثراه إن الاستکبار أول معصیه عصی الله بها قال إبلیس یارب اعفنی من السجود لآدم و أناأعبدک عباده لم یعبدکها ملک مقرب و لانبی مرسل فقال الله تعالی لاحاجه لی إلی عبادتک إنما أرید من حیث أرید لا من حیث ترید فأبی أن یسجد فقال الله تعالی فَاخرُج مِنها فَإِنّکَ رَجِیمٌ قال إبلیس کیف یارب و أنت العدل ألذی لاتجور فثواب عملی بطل قال لا ولکن سلنی من أمر الدنیا ماشئت ثوابا لعملک أعطک فأول ماسأل البقاء إلی یوم الدین فقال الله تعالی قدأعطیتک قال سلطنی علی ولد آدم قال سلطتک قال أجرنی فیهم مجری الدم فی العروق قال قدأجریتک قال لایولد لهم واحد إلاولد لی اثنان وأراهم و لایرونی وأتصور لهم فی کل

صوره شئت فقال قدأعطیتک قال یارب زدنی قال لقد جعلت لک ولذریتک صدورهم أوطانا قال رب حسبی قال إبلیس

عند ذلک فَبِعِزّتِکَ لَأُغوِیَنّهُم أَجمَعِینَ إِلّا عِبادَکَ مِنهُمُ المُخلَصِینَثُمّ لَآتِیَنّهُم مِن بَینِ أَیدِیهِمالآیه

-قرآن-323-352-قرآن-830-903-قرآن-904-940

قال أبو عبد الله ع لماأعطی الله تبارک و تعالی إبلیس ماأعطاه من القوه قال آدم ع یارب سلطت إبلیس علی ولدی وأجریته فیهم مجری الدم فی العروق وأعطیته ماأعطیته فما لی وولدی فقال لک ولولدک السیئه بواحده والحسنه بعشره أمثالها قال یارب زدنی قال التوبه مبسوطه إلی أن تبلغ النفس الحلقوم قال یارب زدنی قال أغفر و لاأبالی قال حسبی قال جعلت فداک بما ذا استوجب إبلیس من الله أن أعطاه ماأعطاه فقال بشی ء کان منه شکره الله تعالی علیه قلت و ما کان منه جعلت فداک قال رکعتین رکعهما فی السماء فی أربعه آلاف سنه

-روایت-1-2-روایت-25-550

و فی نهج البلاغه من قوله ع إنه صلی رکعتین فی السماء فی سته آلاف سنه لایدری أ من سنی الدنیا أم سنی الآخره

-روایت-1-2-روایت-34-120

و علی هذافلو کان من سنی الآخره لبلغ من السنین شیئا کثیرا. واعلم أن جماعه من الصوفیه قدشکروا لإبلیس إباءه عن السجود لآدم قالوا إنه أراد اختصاص السجود بالله تعالی فسموه من أجل هذاسید الموحدین علیه وعلیهم لعنه الله والملائکه و الناس أجمعین

و فی کتاب فضائل الشیعه للصدوق طاب ثراه بإسناده عن أبی سعید الخدری قال کنا جلوسا مع رسول الله ص إذ أقبل إلیه رجل فقال یا رسول الله أخبرنی عن قول الله

-روایت-1-2-روایت-82-ادامه دارد

[ صفحه 35]

عز و جل لإبلیس أَستَکبَرتَ أَم کُنتَ مِنَ العالِینَفمن هم یا رسول الله الذین هم أعلی من الملائکه فقال رسول الله ص أنا و علی وفاطمه و الحسن و

الحسین کنا فی سرادق العرش نسبح وتسبح الملائکه بتسبیحنا قبل أن خلق الله عز و جل آدم بألفی عام فلما خلق الله عز و جل آدم أمر الملائکه أن یسجدوا له و لم یأمرنا بالسجود فسجد الملائکه کلهم إلاإبلیس فقال الله تبارک و تعالی أَستَکبَرتَ أَم کُنتَ مِنَ العالِینَ من هؤلاء الخمس المکتوبه أسماؤهم فی سرادق العرش

-روایت-از قبل-479

و عنه ص قال إنما کان لبث آدم وحواء فی الجنه حتی أخرجا منها سبع ساعات من أیام الدنیا حتی أهبطهما الله من یومهما ذلک

-روایت-1-2-روایت-18-128

و فی کتاب علل الشرائع عن وهب قال لماأسجد الله الملائکه لآدم ع وأبی إبلیس أن یسجد قال له ربه عز و جل اخرج منها ثم قال عز و جل یاآدم انطلق إلی هؤلاء الملأ من الملائکه فقل السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته فسلم علیهم فقالوا وعلیک السلام ورحمه الله وبرکاته فلما رجع إلی ربه قال له ربه تبارک و تعالی هذه تحیتک وتحیه ذریتک من بعدک فیما بینهم إلی یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-41-392

علل الشرائع مسندا إلی الصادق ع قال سألته عن جنه آدم فقال جنه من جنان الدنیا تطلع منها الشمس والقمر و لوکانت من جنان الخلد ماخرج منها أبدا وروی علی بن ابراهیم

-روایت-1-2-روایت-37-177

مثله أیضا

و قدوقع الاختلاف بین علماء المسلمین فی أن جنه آدم ع هل کانت فی الأرض أم فی السماء و علی الثانی هل هی جنه الخلد والجزاء أم غیرها ذهب أکثر المفسرین وجمهور المتعلمه إلی أنها جنه الخلد و هوظاهر أکثر علمائنا رضوان الله علیهم . و قال أبوهاشم جنه من جنان الدنیا غیرجنه الخلد وذهب طائفه من علماء المسلمین إلی أنها بستان من بساتین الدنیا فی الأرض کمادل علیه الخبر.احتج الأولون

بالتبادر وعهدیه الألف واللام و لایخفی ما فیه . واحتجت الفرقه الثانیه بأن الهبوط یدل علی الإهباط من السماء إلی الأرض ولیست بجنه الخلد لأن من دخلها خلد فیهافلزم المطلوب . والجواب الانتقال من أرض إلی أرض أخری یسمی هبوطا کقوله تعالی اهبِطُوا مِصراً. واحتج القائلون بأنها من بساتین الدنیا بأن جنه الخلد لایخرج داخلها و لایفنی نعیمها. وأجیب عنه بأنه إنما یمکن بعدالدخول والاستقرار وذکروا فی الکتب الکلامیه

-قرآن-645-659

[ صفحه 36]

دلائل متکثره علی ماساروا إلیه وهذان الخبران یعارضهما ظواهر الآیات والأخبار مع إمکان حملهما علی التقیه

و عن جمیل بن دراج قال سألت أبا عبد الله ع أ کان إبلیس من الملائکه أم من الجن قال کانت الملائکه تری أنه منها و کان الله یعلم أنه لیس منها فلما أمر بالسجود کان منه ألذی کان

-روایت-1-2-روایت-28-192

أقول اختلف علماء الإسلام فی أن إبلیس هل کان من الملائکه أم لافأکثر المتکلمین وکثیر من علمائنا کالشیخ المفید طاب ثراه علی أنه لم یکن من الملائکه بل کان من الجن قال و قدجاءت الأخبار متواتره عن أئمه الهدی س و هومذهب الإمامیه وذهبت طائفه إلی أنه من الملائکه واختاره شیخ الطائفه فی التبیان قال و هوالمروی عن أبی عبد الله ع والظاهر فی تفاسیرنا. ثم اختلفت الطائفه الأخیره.فقیل إنه کان خازنا للجنان . وقیل کان له سلطان السماء وسلطان الأرض . وقیل کان یسوم ما بین السماء و الأرض و ماصار إلیه المفید طاب ثراه هومدلول الأحادیث المستفیضه

والعیاشی مسندا إلی أمیر المؤمنین ع أنه قال أول بقعه عبد الله علیها ظهر الکوفه لماأمر الملائکه أن یسجدوا لآدم سجدوا علی ظهر الکوفه

-روایت-1-2-روایت-52-141

و فی تفسیر الإمام العسکری ع قال إن الله لماامتحن الحسین

ع و من معه بالعسکر الذین قتلوه وحملوا رأسه قال لعساکره أنتم فی حل من بیعتی فالحقوا بعشائرکم و قال لأهل بیته قدجعلتکم فی حل من مفارقتی فإنکم لاتطیقونهم لتضاعف أعدادهم و ماالمقصود غیری فدعونی والقوم فإن الله یعیننی کعادته فی أسلافنا فأما عسکره ففارقوه و أماأهله الأدنون فأبوا وقالوا لانفارقک فقال لهم فإن کنتم قدوطنتم أنفسکم علی ماوطنت نفسی علیه فاعلموا أن الله إنما یهب المنازل الشریفه لعباده باحتمال المکاره و إن الله خصنی مع من مضی من أهلی الذین أناآخرهم بقاء فی الدنیا من الکرامات بما یسهل معها احتمال المکروهات و إن لکم شطر ذلک من کرامات الله تعالی واعلموا أن الدنیا حلوها ومرها حلم والانتباه فی الآخره أ و لاأحدثکم بأول أمرنا قالوا بلی یا ابن رسول الله قال إن الله تعالی لماخلق آدم علمه أسماء کل شیء وعرضهم علی الملائکه

-روایت-1-2-روایت-39-ادامه دارد

[ صفحه 37]

جعل محمدا وعلیا وفاطمه و الحسن و الحسین أشباحا خمسه فی ظهر آدم وکانت أنوارهم تضی ء فی آفاق السماوات والحجب والجنان والکرسی والعرش فأمر الله الملائکه بالسجود لآدم تعظیما له إنه قدفضله بأنه جعله وعاء لتلک الأشباح التی عمت أنوارها فی الآفاق فسجدوا إلاإبلیس أبی أن یتواضع لأنوارنا أهل البیت و قدتواضعت الملائکه

-روایت-از قبل-336

و فی حدیث علی بن الحسین أن آدم نظر إلی ذروه العرش فرأی نور أشباحنا فقال الله تعالی یاآدم هذه الأشباح أفضل خلائقی وعرفه أسماءهم و قال بهم آخذ وبهم أعطی وبهم أعاقب وبهم أثیب فتوسل بهم یاآدم و إذادهتک داهیه فاجعلهم إلی شفعاءک فإنی آلیت علی نفسی لاأرد لهم سائلا فلذلک حین نزلت منه الخطیئه دعا الله عز و جل بهم فتاب علیه

-روایت-1-2-روایت-31-361

و عن إسحاق

بن جریر قال أبو عبد الله ع أی شیء یقول أصحابک فی قول إبلیس خلَقَتنَیِ مِن نارٍ وَ خَلَقتَهُ مِن طِینٍ قلت جعلت فداک قد قال وذکره الله فی کتابه قال کذب یاإسحاق ماخلقه الله إلا من طین ثم قال قال الله ألّذِی جَعَلَ لَکُم مِنَ الشّجَرِ الأَخضَرِ ناراً فَإِذا أَنتُم مِنهُ تُوقِدُونَخلقه الله من تلک النار من تلک الشجره والشجره أصلها من طین

-روایت-1-2-روایت-45-378

علی بن ابراهیم بإسناده إلی الصادق ع فی قول الله تبارک و تعالی إِلی یَومِ الوَقتِ المَعلُومِ یوم یذبحه رسول الله ص علی الصخره التی فی بیت المقدس

-روایت-1-2-روایت-44-162

أقول یشیر إلی أن إنظاره إلی یوم خروج القائم ع و هوالقیامه الصغری والأخبار المستفیضه داله علیه

الفصل الثالث فی أن ذنبه کان ترک الأولی وکیفیه قبول توبته والکلمات التی تلقاها من ربه وکیفیه نزوله من الجنه وحزنه علیها

فی کتاب النبوه أن الله تعالی خلق آدم من الطین وخلق حواء من آدم فهمه الرجال الماء والطین وهمه النساء الرجال

و فی العلل والأمالی مسندا إلی الحسن بن علی ع قال

-روایت-1-2-روایت-60-ادامه دارد

[ صفحه 38]

جاء نفر من الیهود إلی رسول الله ص فسألوه عن مسائل فقالوا أخبرنا عن الله لأی شیءوقت هذه الصلوات الخمس فی خمس مواقیت علی أمتک فی ساعات اللیل والنهار فأجاب إلی أن قال و أماصلاه العصر فهی الساعه التی أکل فیها من الشجره فأخرجه الله من الجنه فأمر الله ذریته بهذه الصلاه إلی یوم القیامه واختارها لأمتی فهی من أحب الصلوات إلی الله عز و جل وأوصانی أن أحفظها من بین الصلوات و أماصلاه المغرب فهی الساعه التی تاب الله فیها علی آدم و کان بین ماأکل من الشجره و بین ماتاب الله علیه ثلاثمائه سنه من أیام الدنیا و فی أیام الآخره یوم کألف سنه من وقت صلاه العصر إلی العشاء فصلی آدم ثلاث

رکعات رکعه لخطیئته ورکعه لخطیئه حواء ورکعه لتوبته فافترض الله عز و جل هذه الثلاث رکعات علی أمتی ثم قال فأخبرنی لأی شیءتوضأ هذه الجوارح الأربع وهی أنظف المواضع فی الجسد و قال النبی ص لما أن وسوس الشیطان إلی آدم ودنا من الشجره ونظر إلیها ذهب ماء وجهه ثم قام و هوأول قدم مشت إلی الخطیئه ثم تناول بیده ثم مسها فأکل منها فطار الحلی والحلل عن جسده ثم وضع یده علی رأسه وبکی فلما تاب الله علیه فرض الله علیه و علی ذریته الوضوء علی الجوارح الأربع وأمره أن یغسل الوجه لمانظر إلی الشجره وأمره أن یغسل الساعدین إلی المرفقین لماتناوله منها وأمره أن یمسح القدمین لمامشی إلی الخطیئه ثم قال أخبرنی لأی شیءفرض الله الصوم علی أمتک بالنهار ثلاثین یوما وفرض الله علی آدم أکثر من ذلک قال النبی ص لماأکل آدم من الشجره بقی فی بطنه ثلاثین یوما وفرض الله علی ذریته ثلاثین یوما الجوع والعطش و ألذی یأکلونه تفضل من الله عز و جل علیهم وکذلک کان علی آدم ففرض الله علی أمتی ذلک ثم تلا رسول الله ص کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الّذِینَ مِن قَبلِکُم لَعَلّکُم تَتّقُونَ أَیّاماً مَعدُوداتٍ

-روایت-از قبل-1698

تفسیر علی بن ابراهیم عن ابن أبی عمیر عن ابن مسکان عن أبی عبد الله ع قال إن موسی ع سأل ربه أن یجمع بینه و بین آدم ع فجمع فقال له موسی یاأبت أ لم یخلقک الله بیده ونفخ فیک من روحه وأسجد لک ملائکته وأمرک أن لاتأکل من الشجره فلم عصیته قال یا موسی بکم وجدت [حل علی ]قبل خلقی فی التوراه قال بثلاثین سنه قال

فهو نسلک قال الصادق ع فحج آدم موسی ع

-روایت-1-2-روایت-86-387

أقول وجد أن الخطیئه قبل الخلق أما فی عالم الأرواح کماقیل بأن تکون روح موسی ع اطلعت علی ذلک فی اللوح أوالمراد أنه وجد فی التوراه أن تقدیر خطیئه آدم ع کان قبل خلقه بثلاثین سنه و فی الأخبار دلاله علیه و قوله فحج أی غلبه فی الحجه.

[ صفحه 39]

و هذا من فروع مسأله القضاء والقدر وراجع إلی العلم القدیم وهی المعرکه الکبری بین علماء الإسلام وضل به خلق کثیر وطوائف لاتحصی فوردوا النار بهاتین المسألتین

و عنه ع لماخرج آدم من الجنه نزل علیه جبرئیل ع فقال یاآدم أ لیس الله خلقک بیده ونفخ فیک من روحه وأسجد لک الملائکه وزوجک حواء أمته وأسکنک الجنه وأباحها لک ونهاک مشافهه أن لاتأکل من الشجره فأکلت منها وعصیت الله فقال آدم ع إن إبلیس حلف لی بالله أنه لی ناصح فما ظننت أن أحدا من خلق الله یحلف بالله کاذبا

-روایت-1-2-روایت-13-339

معانی الأخبار وعیون الأخبار بإسناده إلی الهروی قال قلت للرضا ع یا ابن رسول الله أخبرنی عن الشجره التی أکل منها آدم وحواء ماکانت فقد اختلف الناس فیهافمنهم من یروی أنها الحنطه ومنهم من یروی أنها العنب ومنهم من یروی أنها شجره الحسد فقال کل ذلک حق قلت فما معنی هذه الوجوه علی اختلافها فقال یا أباالصلت إن شجره الجنه تحمل أنواعا فکانت شجره الحنطه و فیهاعنب ولیست کشجره الدنیا و إن آدم ع لماأکرمه الله تعالی ذکره بإسجاد ملائکته وبإدخاله الجنه قال فی نفسه هل خلق الله بشرا أفضل منی فعلم الله عز و جل ماوقع فی نفسه فناداه ارفع رأسک یاآدم فانظر إلی ساق عرشی فرفع آدم رأسه

فنظر إلی ساق العرش فوجد علیه مکتوبا لاإله إلا الله محمد رسول الله علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین وزوجته فاطمه سیده نساء العالمین و الحسن و الحسین سیدا شباب أهل الجنه فقال آدم ع یارب من هؤلاء فقال عز و جل من ذریتک وهم خیر منک و من جمیع خلقی ولولاهم ماخلقتک و لاخلقت الجنه والنار و لاالسماء و الأرض فإیاک أن تنظر إلیهم بعین الحسد وتمنی منزلتهما فتسلط الشیطان علیه حتی أکل من الشجره التی نهی عنها وتسلط علی حواء لنظرها إلی فاطمه ع بعین الحسد حتی أکلت من الشجره کماأکل منها آدم فأخرجهما الله عز و جل عن جنته وأهبطهما عن جواره إلی الأرض

-روایت-1-2-روایت-58-1203

أقول اختلفوا فی الشجره التی ورد النهی عنها فقیل کانت السنبله. ورووه عن ابن عباس ویدل علیه بعض الأخبار وقیل هی الکرمه وقیل شجره الکافور. وقیل التینه وقیل شجره العلم علم الخیر والشر وقیل هی شجره الخلد التی کانت

[ صفحه 40]

تأکل منها الملائکه والکل مروی فی الأخبار و هذه الروایه تجمع بین الروایات وأکثر الأقوال وسیأتی ما هوأجمع للأقوال والأخبار والمراد بالحسد هنا الغبطه التی ترکها هوالأولی و قوله وتمنی منزلتهم دال علیه وحینئذ فمعنی شجره الحسد الشجره التی کان سبب الأکل منها الحسد

علل الشرائع بإسناده إلی الباقر ع قال لو لا أن آدم أذنب ماأذنب مؤمن أبدا و لو لا أن الله عز و جل تاب علی آدم ماتاب علی مذنب أبدا

-روایت-1-2-روایت-44-146

و فیه عن أبی عبد الله ع لماأهبط الله آدم من الجنه ظهرت فیه شامه سوداء فی وجهه من قرنه إلی قدمه فطال حزنه وبکاؤه علی ماظهر به فأتاه جبرئیل ع فقال مایبکیک یاآدم قال لهذه الشامه

التی ظهرت بی قال قم فصل فهذا وقت الأولی فقام فصلی فانحطت الشامه إلی صدره فجاءه فی الصلاه الثانیه فقال یاآدم قم فصل فهذه وقت الصلاه الثانیه فقام فصلی فانحطت الشامه إلی سرته فجاء فی الصلاه الثالثه فقال یاآدم قم فصل فهذا وقت الصلاه الثالثه فقام فصلی فانحطت الشامه إلی رکبتیه فجاءه فی الصلاه الرابعه فقال یاآدم قم فصل فهذا وقت الصلاه الرابعه فقام فصلی فانحطت الشامه إلی رجلیه فجاءه فی الصلاه الخامسه فقال آدم قم فصل فهذا وقت الصلاه الخامسه فقام فصلی فخرج منها فحمد الله وأثنی علیه فقال جبرئیل ع یاآدم مثل ولدک فی هذه الصلاه کمثلک فی هذه الشامه من صلی من ولدک فی کل یوم ولیله خمس صلوات خرج من ذنوبه کماخرجت من هذه الشامه

-روایت-1-2-روایت-32-887

و فیه أنه سأل الشامی أمیر المؤمنین ع لم صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیین قال من قبل السنبله کان علیها ثلاث حبات فبادرت إلیها حواء فأکلت منها حبه وأطعمت آدم حبتین فمن أجل ذلک ورث الذکر مثل حظ الأنثیین

-روایت-1-2-روایت-10-227

و فیه عن أبی عبد الله ع کیف صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیین قال لأن الحبات التی أکل منها آدم وحواء فی الجنه کانت ثمانی عشره أکل آدم منها اثنتی عشره حبه وأکلت حواء ستا فلذلک صار المیراث للذکر مثل حظ الأنثیین

-روایت-1-2-روایت-32-236

أقول یجمع بین الخبرین بحمل ماتقدم علی أول سنبله أخذاها کذلک حتی صار ثمانی عشره أوالمراد أنها کانت علی شعبه فیهاثلاث حبات وکانت الشعبه ست

و عنه ع فی حدیث طویل قال فیه إن آدم جاء من الهند و کان موضع قدمیه حیث یطأ علیه العمران و ما بین القدم إلی القدم صحاری لیس فیها شیء ثم

جاء إلی البیت فطاف الحدیث

-روایت-1-2-روایت-38-182

[ صفحه 41]

و فی ذلک الکتاب عن ابن مسعود وسئل عن أیام البیض ماسببها قال سمعت رسول الله ص یقول إن آدم لماعصی ربه عز و جل ناداه مناد من لدن العرش یاآدم اخرج من جواری فإنه لایجاورنی أحد عصانی فبکی وبکت الملائکه فبعث الله عز و جل إلیه جبرئیل فأهبطه إلی الأرض مسودا فلما رأته الملائکه ضجت وبکت وانتحبت وقالت یارب خلقا خلقته ونفخت فیه من روحک وأسجدت له ملائکتک فبذنب واحد حولت بیاضه سوادا فنادی مناد من السماء صم لربک الیوم فصام فوافق یوم الثالث عشر من الشهر فذهب ثلث السواد ثم نودی یوم الرابع عشر أن صم لربک فصام فذهب ثلثا السواد ثم نودی فی الیوم الخامس عشر بالصیام فصام و قدذهب السواد کله فسمیت أیام البیض التی رد الله فیها علی آدم من بیاضها ثم نادی مناد من السماء یاآدم هذه الثلاثه أیام جعلتها لک ولولدک من صامها فی کل شهر فإنما صام الدهر ثم قال فأصبح آدم و له لحیه سوداء کالحمم فصرف یده إلیها فقال یارب ما هذه فقال هذه اللحیه زینتک بها أنت وذکور ولدک إلی یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-35-952

معانی الأخبار بإسناده إلی المفضل قال قال أبو عبد الله ع إن الله تعالی خلق الأرواح قبل الأجساد بألفی عام فجعل أعلاها وأشرفها أرواح محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین والأئمه بعدهم ص فعرضها علی السماوات و الأرض والجبال فغشیها نورهم فقال الله تبارک و تعالی للسماوات و الأرض والجبال فهؤلاء حججی علی خلقی لهم ولمن تولاهم خلقت جنتی ولمن خالفهم وعاداهم خلقت ناری فمن ادعی منزلتهم منی ومحلهم من عظمتی عذبته عذابا لاأعذبه أحدا

من العالمین و من أقر بولایتهم و لم یدع منزلتهم منی جعلته معهم فی روضات جناتی فولایتهم أمانه

عندخلقی فأیکم یحملها وبأثقالها یدعیها لنفسه دون خبرتی فأبت السماوات و الأرض والجبال أن یحملنها وأشفقن من ادعاء منزلتها وتمنی محلها من عظمه ربها فلما أسکن الله عز و جل آدم وزوجته الجنه قال لهماکُلا مِنها رَغَداً حَیثُ شِئتُما وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشّجَرَهَیعنی شجره الحنطهفَتَکُونا مِنَ الظّالِمِینَفنظرا إلی منزله محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین والأئمه من بعدهم فوجداها أشرف منازل أهل الجنه فقالا یاربنا لمن هذه المنزله فقال الله جل جلاله ارفعا رأسیکما إلی ساق العرش فرفعا رأسیهما فوجدا اسم محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین والأئمه بعدهم ص مکتوبه من ساق العرش من نور الجبار جل جلاله فقالا یاربنا ماأکرم هذه المنزله علیک فقال لولاهم لماخلقتکما إیاکما أن تنظرا إلیهم بعین الحسد وتتمنیا منزلتهم عندی فتدخلا بذلک فی نهیی وعصیانی فَتَکُونا مِنَ الظّالِمِینَقالا ربنا و من الظالمون قال المدعون لمنزلتهم بغیر حق قالا ربنا فأرنا منازل ظالمیهم فی نارک حتی نراها کما

-روایت-1-2-روایت-65-ادامه دارد

[ صفحه 42]

رأینا منزلتهم فی جنتک فأمر الله تبارک و تعالی النار فأبرزت جمیع ما فیها من ألوان العذاب فأوحی الله إلیهما یاآدم و یاحواء لاتنظرا إلی أنوار حججی بعین الحسد فأهبطکما عن جواری فَوَسوَسَ لَهُمَا الشّیطانُوَ قاسَمَهُما إنِیّ لَکُما لَمِنَ النّاصِحِینَفحملهما علی تمنی منزلتهم فنظرا إلیهم بعین الحسد فخذلا حتی أکلا من شجره الحنطه فعاد مکان ماأکلا شعیرا فأصل الحنطه کلها مما لم یأکلاه وأصل الشعیر کله مما عاد مکان ماأکلاه فلما أکلا من الشجره طار الحلی والحلل عن أجسادهما وبقیا عریانین فناداهماأَ لَم أَنهَکُما عَن تِلکُمَا الشّجَرَهِ وَ أَقُل

لَکُما إِنّ الشّیطانَ لَکُما عَدُوّ مُبِینٌ قالا رَبّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا وَ إِن لَم تَغفِر لَنا وَ تَرحَمنا لَنَکُونَنّ مِنَ الخاسِرِینَ قال اهبطا من جواری فلایجاورنی فی جنتی من یعصینی فهبطا موکولین إلی أنفسهما فی طلب المعاش فلما أراد الله عز و جل أن یتوب علیهما جاءهما جبرئیل ع فقال لهما إنکما ظلمتما أنفسکما بتمنی منزله من فضل علیکما فجزاؤکما ما قدعوقبتما به من الهبوط من جوار الله عز و جل إلی أرضه فاسألا ربکما بحق الأسماء التی رأیتموها علی ساق العرش حتی یتوب علیکما فقالا أللهم إنا نسألک بحق الأکرمین علیک محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین والأئمه إلاتبت علینا ورحمتنا فتاب الله علیهما فلم تزل أنبیاء الله بعد ذلک یحفظون هذه الأمانه ویخبرون بهاأوصیاءهم والمخلصین من أممهم فیأبون حملها ویشفقون من ادعائها وحملها الإنسان ألذی قدعرفت فأصل کل ظلم منه إلی یوم القیامه و ذلک قول الله عز و جل إِنّا عَرَضنَا الأَمانَهَ عَلَی السّماواتِ وَ الأَرضِ وَ الجِبالِ فَأَبَینَ أَن یَحمِلنَها وَ أَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَهَا الإِنسانُ إِنّهُ کانَ ظَلُوماً جَهُولًا

-روایت-از قبل-1569

أقول لایتوهم أن آدم ع صار یتمنی منزلتهم من الظالمین المدعین لمنزلتهم حتی یستحق بذلک ألیم النکال فإن فی عده من الظالمین هنا نوعا من التجوز لأنه تشبه بهم فی التمنی ومخالفه الأمر الندبی لا فی ادعاء المنزله وغصبها والقتل علیها وحمل الأمانه غیرحفظها کمایدل علیه قوله فلم تزل أنبیاء الله یحفظون هذه الأمانه إلی قوله فیأبون حملها فالمراد بحملها ادعاؤها بغیر حق وغصبها و قال الزجاج کل من خان الأمانه فقد حملها و من لم یحمل الأمانه فقد أداها فآدم ع لم یکن من الحاملین للأمانه علی ماذهب إلیه

بعض المفسرین وفسروا الإنسان بآدم و قوله ألذی قدعرفت هوالأول و هذامشهور لاأصل له لأن الثانی کما قال الصادق ع سیئه من سیئات الأول

-روایت-1-2-روایت-22-44

وَ سَیَعلَمُ الّذِینَ ظَلَمُوا أَیّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ

-قرآن-1-58

و عن ابن عباس قال لماخلق الله تعالی آدم ونفخ فیه من روحه عطس فألهمه الله

-روایت-1-2-روایت-24-ادامه دارد

[ صفحه 43]

الحمد لله رب العالمین فقال له ربه یرحمک ربک فلما أسجد له ملائکته تداخله العجب فقال یارب خلقت خلقا أحب إلیک منی فلم یجب ثم قال الثالثه فلم یجب ثم قال الله عز و جل له نعم لولاهم ماخلقتک فقال یارب فأرینهم فأوحی الله عز و جل إلی ملائکه الحجب أن ارفعوا الحجب فلما رفعت إذاآدم بخمسه أشباح قدام العرش فقال یارب من هؤلاء قال یاآدم هذا محمدنبی و هذا علی أمیر المؤمنین ابن عم نبی ووصیه و هذه فاطمه ابنه نبی وهذان الحسن و الحسین ابنا علی وولدا ابنه نبی ثم قال یاآدم هم ولدک ففرح بذلک فلما اقترف الخطیئه قال یارب أسألک بمحمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین لماغفرت لی فغفر الله له بهذا فهذا ألذی قال الله عز و جل فَتَلَقّی آدَمُ مِن رَبّهِ کَلِماتٍ فَتابَ عَلَیهِ فلما هبط إلی الأرض صاغ خاتما فنقش علیه محمد رسول الله و علی أمیر المؤمنین ویکنی آدم بأبی محمد ع

-روایت-از قبل-835

معانی الأخبار بإسناده إلی الصادق ع قال لقد طاف آدم ع بالبیت مائه عام ماینظر إلی وجه حواء ولقد بکی علی الجنه حتی صار علی خدیه مثل النهرین العظیمین من الدموع ولقد قام علی باب الکعبه ثیابه جلود الإبل والبقر فقال أللهم أقلنی عثرتی واغفر لی ذنبی وأعدنی إلی الدار التی أخرجتنی منها فقال الله عز

و جل قدأقلتک عثرتک وغفرت لک ذنبک وسأعیدک إلی الدار التی أخرجتک منها

-روایت-1-2-روایت-46-396

أقول فیه دلاله علی أن الجنه التی أخرج منها هی جنه الخلد لأنها التی سیعود إلیها وکذلک الأخبار السابقه و مابمعناها الداله علی أنه نظر إلی منزله محمد و علی و إلی أنه رآهم مکتوبین علی أرکان العرش فإن العرش سقف لجنه الخلد کماجاء فی الحدیث أن الجنه فوق السماء وسقفها العرش والتأویل بالجمل علی أنها جنه البرزخ التی تأوی أرواح المؤمنین بعید لماعرفت وحینئذ فطریق الجمع مامر من حمل الأخبار الداله علی أنها من بساتین الدنیا علی التقیه. و فی ذلک الکتاب الحدیث عن الصادق ع . و فیه أن الکلمات التی تلقاها آدم ع فتاب علیه هی النبی و أهل بیته ع ثم قال المفضل فما یعنی عز و جل بقوله فَأَتَمّهُنّ قال یعنی أتمهن إلی القائم ع اثنی عشر إماما تسعه من ولد الحسین ع .أقول ورد أن الکلمات هی قوله تعالی رَبّنا ظَلَمنا أَنفُسَناالآیه. وورد أیضا أنها قوله سبحانک أللهم وبحمدک وتبارک اسمک و تعالی جدک الدعاء. وورد غیره أیضا.

-قرآن-613-624-قرآن-734-757

[ صفحه 44]

والجمع بین الروایات الجمع بینها إلا أن الأصل هو ماروی عن الساده الأطهارص من أنها أسماؤهم

و فی الحدیث أن آدم ع لماکثر ولده وولده کانوا یتحدثون عنده و هوساکت فقالوا یاأبه ما لک لاتتکلم فقال یابنی إن الله جل جلاله لماأخرجنی من جواره عهد إلی و قال أقلل کلامک ترجع إلی جواری -روایت-1-2-روایت-16-207

قصص الراوندی بإسناده إلی أبی جعفر ع قال إن آدم ع نزل بالهند فبنی الله تعالی له البیت فلما خطا من الهند فکان موضع قدمیه حیث خطا عمران و ما بین القدم والقدم صحاری -روایت-1-2-روایت-49-185

أقول المشهور

فی الأخبار عن الساده الأطهارص أن نزول آدم ع کان علی الصفا ونزول حواء علی المروه و هذاالخبر و ماروی بمعناه یدل علی أن نزولهما کان بالهند وحمله بعض أهل الحدیث علی التقیه لأنه المشهور بین العامه أن آدم ع هبط علی جبل فی سرندیب یقال له نود وحواء هبطت فی جده مع أنه یمکن أن یقال إن هبوطهما علی الصفا والمروه بعددخولهما مکه من اهبطوا مصرا

العیاشی عن مسعده بن صدقه عن أبی عبد الله ع رفعه إلی النبی ص أن موسی ع سأل ربه أن یجمع بینه و بین آدم ع حیث عرج إلی السماء فی أمر الصلاه ففعل فقال له موسی یاأبت أنت ألذی خلقک الله بیده وأباح لک جنته ثم نهاک عن شجره واحده فلم تصبر عنها حتی أهبطت إلی الأرض بسببها فلم تستطع أن تضبط نفسک عنها حتی أغراک إبلیس فأطعته فأنت ألذی أخرجتنا من الجنه بمعصیتک فقال آدم ع ارفق بأبیک یابنی فیما لقی من أمر هذه الشجره یابنی إن عدوی أتانی من وجه المکر والخدیعه فحلف لی بالله إنه فی مشورته علی لمن الناصحین و ذلک أنه قال لی منتصحا إنی لشأنک یاآدم لمغموم قلت وکیف قال قدکنت أنست بک وبقربک منی و أنت تخرج مما أنت فیه إلی ماأستکرهه فقلت له و ماالحیله فقال إن الحیله هوذا معک أ فلاأدلک علی شجره الخلد وملک لایبلی فکلا منها أنت وزوجک فتصیرا معی فی الجنه أبدا من الخالدین وحلف لی بالله کاذبا إنه لمن الناصحین و لم أظن یا موسی أن أحدا یحلف بالله کاذبا فوثقت بیمینه فهذا عذری فأخبرنی یابنی هل تجد فیما أنزل الله أن خطیئتی کائنه من

قبل أن أخلق قال له موسی بدهر طویل قال رسول الله ص فحج آدم موسی قال ذلک ثلاثا

-روایت-1-2-روایت-70-1100

أقول أما أن تلک الشجره شجره الخلد فهو غیرکاذب فیما قاله إلا أن من أکلها أفادته

[ صفحه 45]

الخلد فی الجنه إذا کان الأکل مباحا منها یکون مأمورا به و إذا کان الأکل منهیا عنه یکون أثره المترتب علیه ماوقع علی آدم من إخراجه من الجنه فی ذلک الیوم و قوله بدهر طویل یرجع حاصله إلی أن الله سبحانه علم بذنب آدم وقدره موافقا للعلم القدیم کما هوحال جمیع مقدرات الله سبحانه ومقدراته

العیاشی عن عبد الله بن سنان قال سئل أبو عبد الله ع و أناحاضر کم لبث آدم ع وزوجته فی الجنه حتی أخرجهما منها فقال إن الله تبارک و تعالی نفخ فی آدم روحه بعدزوال الشمس من یوم الجمعه ثم برأ زوجته من أسفل أضلاعه ثم أسجد له ملائکته وأسکنه جنته من یومه ذلک فو الله مااستقر فیها إلاست ساعات فی یومه ذلک حتی عصی الله فأخرجهما الله منها بعدغروب الشمس و ماباتا فیها وصیرا بفناء الجنه حتی أصبحافَبَدَت لَهُما سَوآتُهُماوَ ناداهُما رَبّهُما أَ لَم أَنهَکُما عَن تِلکُمَا الشّجَرَهِفاستحی آدم من ربه وخضع و قال رَبّنا ظَلَمنا أَنفُسَنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا قال الله لهما اهبطا من سماواتی إلی الأرض فإنه لایجاورنی فی جنتی عاص و لا فی سماواتی -روایت-1-2-روایت-39-683

و قال أبو عبد الله ع إن آدم لماأکل من الشجره ذکر مانهاه الله عنها فندم فذهب لیتنحی من الشجره فأخذت الشجره برأسه فجرته إلیها وقالت له أ فلا کان فرارک قبل أن تأکل منی -روایت-1-2-روایت-27-187

و فی هذاالحدیث دلاله علی أن تلک الجنه کانت فی السماء والظاهر أنها

شجره الخلد

و فی تفسیر الإمام العسکری ع وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشّجَرَهَشجره العلم شجره علم محمد وآل محمدآثرهم الله تعالی به علی سائر خلقه فقال الله تعالی وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشّجَرَهَشجره العلم فإنها لمحمد وآله خاصه دون غیرهم لایتناول منها بأمر الله إلا وهم منها ما کان یتناوله النبی و علی وفاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم أجمعین بعدإطعامهم المسکین والیتیم والأسیر حتی لم یحسوا بعدبجوع و لاعطش و لاتعب و لانصب وهی شجره تمیزت من بین أشجار الجنه إن سائر أشجار الجنه کان کل نوع منها یحمل نوعا من الثمار المأکول وکانت هذه الشجره وجنسها تحمل البر والعنب والتین والعناب وسائر أنواع الثمار والفواکه والأطعمه فلذلک اختلف الحاکون بذکر الشجره فقال بعضهم هی بره و قال آخرون هی عنبه و قال آخرون هی عنابه و قال الله وَ لا تَقرَبا هذِهِ الشّجَرَهَتلتمسان بذلک درجه محمد وآل محمد فی فضلهم فإن الله عز و جل خصهم بهذه الدرجه دون غیرهم وهی الشجره التی من تناول منها بإذن الله ألهم علم الأولین

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 46]

والآخرین من غیرتعلم و من تناول بغیر إذن الله خاب من مراده وعصی ربه فَتَکُونا مِنَ الظّالِمِینَبمعصیتکما والتماسکما درجه قدأؤثر بهاغیرکما إذارمتما بغیر حکم الله قال الله تعالی فَأَزَلّهُمَا الشّیطانُ عَنها عن الجنه بوسوسته وغروره بأن بدأ بآدم فقال مانهاکما ربکما عن هذه الشجره إلا أن تکونا ملکین إن تناولتما منها تعلمان الغیب وتقدران علی مایقدر علیه من خصه الله تعالی بالقدره أوتکونا من الخالدین لاتموتان أبدا و کان إبلیس بین لحیی الحیه أدخلته الحیه و کان آدم یظن أن الحیه هی التی تخاطبه و لم یعلم أن إبلیس

قداختبأ بین لحییها فرد آدم علی الحیه أیتها الحیه هذا من غرور إبلیس کیف أروم التوصل إلی مامنعنی ربی وأتعاطاه بغیر حکمه فلما أیس إبلیس من قبول آدم عاد ثانیه بین لحیی الحیه فخاطب حواء من حیث یوهمها أن الحیه هی التی تخاطبها و قال یاحواء أرأیت هذه الشجره التی کان الله حرمها علیکما قدأحلها لکما بعدتحریمها لماعرف من حسن طاعتکما له و ذلک أن الملائکه الموکلین بالشجره التی معها الخراب یدفعون عنها سائر حیوانات الجنه لایدفعونکما عنها إن رمتما فاعلما بذلک أنه قدأحل لکما وأبشری بأنک إن تناولتها قبل آدم کنت أنت المسلطه علیه الآمره الناهیه فوقه فقالت حواء سوف أجرب هذافرامت الشجره فأرادت الملائکه أن یدفعوها عنها بحرابها فأوحی الله إلیها إنما تدفعون بحرابکم من لاعقل له یزجره و أما من جعلته متمکنا ممیزا مختارا فکلوه إلی عقله ألذی جعلته حجه علیه فإن أطاع استحق ثوابی و إن عصی وخالف أمری استحق عقابی فترکوها و لم یتعرضوا لها بعد ماهموا بمنعها بحرابهم فظنت أن الله نهاهم عن منعها لأنه قدأحلها بعد ماحرمها فقالت صدقت الحیه وظنت أن المخاطب بهاهی الحیه فتناولت منها و لم تنکر من نفسها شیئا فقالت لآدم ع أ لم تعلم أن الشجره المحرمه علینا قدأبیحت لنا وتناولت منها و لم تمنعنی ملائکتها و لم أنکر شیئا من حالی فلذلک اغتر آدم ع وغلط فتناول فأصابهما ما قال الله تعالی فی کتابه فَأَزَلّهُمَا الشّیطانُ عَنهابغرورفَأَخرَجَهُما مِمّا کانا فِیهِ من النعیم وَ قُلنَا یاآدم و یاحواء و یاأیتها الجنه و یاإبلیس اهبِطُوا بَعضُکُم لِبَعضٍ عَدُوّ وآدم وحواء وأولادهما أعداء للحیه وإبلیس وأولاده أعداؤکم وَ لَکُم فِی الأَرضِ مُستَقَرّللمعاش وَ مَتاعٌ إِلی

حِینٍالموت وکانت الحیه من أحسن دواب الجنه وهبوطها کان من الجنه وهبوط إبلیس من حوالیها فإنه کان محرما علیه دخول الجنه الحدیث

-روایت-از قبل-2198

أقول اختلف فی کیفیه وصول إبلیس إلی آدم وحواء حتی وسوس إلیهما وإبلیس کان قدأخرج من الجنه حین أبی السجود وهما فی الجنه.

[ صفحه 47]

فقیل إن آدم کان یخرج إلی باب الجنه وإبلیس لم یکن ممنوعا من الدنو منه فکان یکلمه و کان هذاقبل أن یهبط إلی الأرض و بعد أن أخرج من الجنه. وقیل إنه کلمهما فی الأرض بکلام عرفاه وفهماه منه . وقیل إنه دخل فی شدق الحیه وخاطبهما من شدقها قال صاحب الکامل إن إبلیس أراد دخول الجنه فمنعته الخزنه فأتی کل دابه من دواب الأرض وعرض نفسه علیها أن تحمله حتی یدخل الجنه لیکلم آدم وزوجته فکل الدواب أبی علیه ذلک حتی أتی الحیه و قال لماأمنعک من ابن آدم فأنت فی ذمتی إن أدخلتنی فجعلته ما بین نابین من أنیابها ثم دخلت به وکانت رأسیه علی أربع قوائم من أحسن دابه خلقها الله کأنها بختیه فأعراها الله تعالی وجعلها تمشی علی بطنها انتهی . وقیل راسلهما بالخطاب وظاهر الآیات تدل علی المشافهه وورد أن السم ألذی فی أنیاب الحیه من مقعد الشیطان فیه أمالأنه أثر فیه السم أولأن السم خلق هناک بسببه .أقول أعظم شبهه المخطئه للأنبیاء ع قصه آدم ع حیث سماه عاص بقوله وَ عَصی آدَمُ رَبّهُ فَغَوی. وأجاب عنه علم الهدی طاب ثراه بأن العصیان مخالفه الأمر أعم من کونه واجبا أوندبا وأطال فی تحقیق المقام و کل هذایرجع إلی قوله ع

-قرآن-909-935

حسنات الأبرار سیئات المقربین

-روایت-1-2-روایت-3-35

و قدحققنا جمله القول فی هذه المقاله الوارده فی الأنبیاء والأئمه

ع فی شرحنا علی الصحیفه السجادیه

عندشرح دعاء الإمام علی بن الحسین ع إذااستقال من ذنوبه

و عن أبی عبد الله ع قال رن إبلیس أربع رنات أولهن یوم لعن وحین أهبط إلی الأرض وحین بعث محمدص علی حین فتره من الرسل وحین أنزلت أم الکتاب ونخر نخرتین حین أکل یعنی آدم من الشجره وحین أهبط من الجنه

-روایت-1-2-روایت-32-226

أقول الرنه الصوت والصیاح والنخیر الصوت من الأنف والأول للحزن والثانی للفرح

و عنه ع البکاءون خمسه آدم ویعقوب ویوسف وفاطمه بنت محمدص و علی بن الحسین ع فأما آدم فبکی للجنه حتی صار فی خدیه مثل الأودیه

-روایت-1-2-روایت-13-141

و فی حدیث آخر أنه بکی حتی خرج من إحدی عینیه من الدموع مثل ماء دجله

-روایت-1-2-روایت-18-ادامه دارد

[ صفحه 48]

و من الأخری مثل ماء الفرات

-روایت-از قبل-33

و عنه ع لماأهبط الله عز و جل آدم ع من الجنه أهبط معه مائه وعشرین قضیبا منها أربعون مایؤکل منها داخلها وخارجها وأربعون منها مایؤکل داخلها ویرمی خارجها وأربعون منها مایؤکل خارجها ویرمی بداخلها وغراره فیهابذر کل شیء والغراره الجوالق معرب جوال

-روایت-1-2-روایت-13-263

علل الشرائع عن بکیر بن أعین قال قال لی أبو عبد الله ع هل تدری ما کان الحجر قال قلت لا قال کان ملکا عظیما من عظماء الملائکه

عند الله عز و جل فلما أخذ الله من الملائکه المیثاق کان أول من آمن به وأقر ذلک الملک فاتخذه الله أمینا علی جمیع خلقه فألقمه المیثاق وأودعه عنده واستعبد الخلق أن یجددوا عنده فی کل سنه الإقرار بالعهد والمیثاق ألذی أخذه الله علیهم ثم جعله الله مع آدم فی الجنه یذکر المیثاق ویجدد عنده الإقرار کل سنه فلما عصی آدم ع وأخرج من الجنه أنساه الله العهد والمیثاق ألذی أخذ

الله علیه و علی ولده لمحمد ووصیه وجعله باهتا حیران فلما تاب علی آدم حول ذلک الملک فی صوره دره بیضاء فرماه من الجنه إلی آدم و هوبأرض الهند فلما رآه أنس إلیه و هو لایعرفه بأکثر من أنه جوهره فأنطقه الله عز و جل فقال یاآدم أتعرفنی قال لا قال أجل استحوذ علیک الشیطان فأنساک ذکر ربک وتحول إلی الصوره التی کان بها فی الجنه مع آدم ع فقال لآدم أین العهد والمیثاق فوثب إلیه آدم وذکر المیثاق وبکی وخضع له وقبله وجدد الإقرار بالعهد والمیثاق ثم حول الله عز و جل جوهر الحجر دره بیضاء صافیه تضی ء فحمله آدم علی عاتقه إجلالا له وتعظیما فکان إذاأعیا علیه حمله عنه جبرئیل ع حتی وافی به مکه فما زال یأنس به بمکه ویجدد له الإقرار کل یوم ولیله ثم إن الله عز و جل لماأهبط جبرائیل ع إلی أرضه وبنی الکعبه هبطا إلی ذلک المکان بین الرکن والباب و فی ذلک الموضع تراءیا لآدم حین أخذ المیثاق و فی ذلک الموضع ألقم الملک المیثاق فلتلک العله وضع فی ذلک الرکن ونحی آدم من مکان البیت إلی الصفا وحواء إلی المروه وجعل الحجر فی الرکن فکبر الله وهلله ومجده فلذلک جرت السنه بالتکبیر فی استقبال الرکن ألذی فیه الحجر من الصفا

-روایت-1-2-روایت-38-1615

و فیه عنه ع قال أهبط آدم ع من الجنه إلی الصفا وحواء إلی المروه و قدکانت امتشطت فی الجنه فلما صارت فی الأرض قالت ماأرجو من المشط و أنامسخوط علی فحلت مشطها فانتشر من مشطها العطر ألذی کانت امتشطت به فی الجنه فطارت به الریح فألقت أثره فی الهند فلذلک صار العطر بالهند

-روایت-1-2-روایت-23-286

و فی حدیث

آخر أنها حلت عقیصتها فأرسل الله عز و جل علی ما کان فیها من ذلک الطیب ریحا فهبت به فی المشرق والمغرب

-روایت-1-2-روایت-18-126

[ صفحه 49]

و فیه عن أمیر المؤمنین ع أن النبی ص سئل مما خلق الله عز و جل الکلب قال خلقه من بزاق إبلیس قال وکیف ذلک یا رسول الله قال لماأهبط الله عز و جل آدم وحواء إلی الأرض أهبطهما کالفرخین المرتعشین فغدا إبلیس الملعون إلی السباع وکانوا قبل آدم فی الأرض فقال لهم إن طیرین قدوقعا من السماء لم یر الراءون أعظم منهما تعالوا فکلوهما فتعاوت السباع معه وجعل إبلیس یحثهم ویصیح بهم ویعدهم بقرب المسافه فوقع من فیه من عجله کلامه بزاق فخلق الله عز و جل من ذلک البزاق کلبین أحدهما ذکر والآخر أنثی فقاما حول آدم وحواء الکلبه بجده والکلب بالهند فلم یترکا السباع أن یقربوهما و من ذلک الیوم صار الکلب عدو السبع والسبع عدو الکلب

-روایت-1-2-روایت-32-673

و فیه عن أبی جعفر عن آبائه ع قال إن الله عز و جل أوحی إلی جبرئیل ع أنی قدرحمت آدم وحواء فاهبط علیهما بخیمه من خیم الجنه فاضرب الخیمه مکان البیت وقواعدها التی رفعها الملائکه قبل آدم فهبط بالخیمه علی مقدار أرکان البیت فنصبها وأنزل آدم من الصفا وحواء من المروه وجمع بینهما فی الخیمه و کان عمود الخیمه قضیبا من یاقوت أحمر فأضاء نوره جبال مکه فامتد ضوء العمود و هوموضع الحرم الیوم فجعله الله حرما لحرمه الخیمه والعمود لأنهما من الجنه ومدت أطناب الخیمه حولها فمنتهی أوتادها ماحول المسجد الحرام وأوحی الله عز و جل إلی جبرئیل أن اهبط إلی الخیمه بسبعین ألف ملک یحرسونها من مرده الشیاطین ویؤنسون آدم

ویطوفون حول الخیمه فکانوا یطوفون حولها ویحرسونها ثم إن الله تبارک و تعالی أوحی إلی جبرئیل ع بعد ذلک أن اهبط إلی آدم وحواء فنحهما عن موضع القواعد وارفع قواعد بیتی لملائکتی وخلقی من ولد آدم فهبط علیهما وأخرجهما من الخیمه ونحاهما عن البیت ونحی الخیمه عن موضع البیت و قال یاآدم إن السبعین ألف ملک الذین أنزلهم الله إلی الأرض سألوا الله عز و جل أن یبنی لهم مکان الخیمه بیتا علی موضع الترعه المبارکه حیال البیت المعمور فیطوفون حوله کماکانوا یطوفون فی السماء حول البیت المعمور فأوحی الله تبارک و تعالی إلی أن أنحیک وأرفع الخیمه فرفع قواعد البیت بحجر من الصفا وحجر من المروه وحجر من طور سیناء وحجر من جبل السلام و هوظهر الکعبه فأوحی الله عز و جل إلی جبرئیل ع أن ابنه وأتمه فاقتلع جبرئیل ع الأحجار الأربعه من موضعها بجناحه فوضعها حیث أمره الله تعالی فی أرکان البیت علی قواعده ونصب أعلامها ثم أوحی إلی جبرئیل أن ابنه وأتمه من حجاره أبی قبیس واجعل له بابین بابا شرقا

-روایت-1-2-روایت-42-ادامه دارد

[ صفحه 50]

وبابا غربا فأتمه جبرئیل ع فلما فرغ طافت الملائکه حوله فلما نظر آدم وحواء إلی الملائکه یطوفون حول البیت انطلقا فطافا سبعه أشواط ثم خرجا یطلبان مایأکلان

-روایت-از قبل-166

و فیه عن أبی عبد الله ع قال إن آدم ع لماأهبط من الجنه اشتهی من ثمارها فأنزل الله تبارک و تعالی علیه قضیبین من عنب فغرسهما فلما أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبلیس فحاط علیهما حائطا فقال له آدم ما لک یاملعون فقال إبلیس إنهما لی فقال کذبت فرضیا بینهما بروح القدس فلما انتهیا إلیه قص علیه آدم ع قصته فأخذ

روح القدس شیئا من نار فرمی بهاعلیهما فالتهبت فی أغصانهما حتی ظن آدم أنه لم یبق منهما شیء إلااحترق وظن إبلیس مثل ذلک قال فدخلت النار حیث دخلت و قدذهب منهما ثلثاهما وبقی الثلث فقال الروح أما ماذهب منهما فحظ إبلیس لعنه الله و مابقی فلک یاآدم

-روایت-1-2-روایت-37-592

العیاشی عن أبی عبد الله ع قال مابکی أحد بکاء ثلاثه آدم ویوسف وداود فقلت مابلغ بکاؤهم فقال أماآدم ع فبکی حین أخرج من الجنه و کان رأسه فی باب من أبواب السماء فبکی حتی تأذی به أهل السماء فشکوا ذلک إلی الله فحط من قامته فأما داود فإنه بکی حتی هاج العشب من دموعه و کان لیزفر الزفره فیحرق ماینبت من دموعه و أمایوسف فإنه کان یبکی علی أبیه یعقوب و هو فی السجن فتأذی أهل السجن فصالحهم علی أن یبکی یوما ویسکت یوما

-روایت-1-2-روایت-38-454

علل الشرائع وعیون الأخبار عن صفوان بن یحیی قال سئل أبو الحسن ع عن الحرم وأعلامه فقال إن آدم ع لماأهبط من الجنه هبط علی أبی قبیس و الناس یقولون بالهند فشکا إلی ربه عز و جل الوحشه و أنه لایسمع ما کان یسمع فی الجنه فأهبط الله عز و جل علیه یاقوته حمراء فوضعت فی موضع البیت فکان یطوف بهاآدم ع و کان یبلغ ضوؤها الأعلام فعلمت الأعلام علی ضوئها فجعله الله عز و جل حرما

-روایت-1-2-روایت-55-399

أقول فیه دلاله علی ماقدمنا سابقا من الأخبار الوارده بنزوله ع بالهند محمول علی التقیه. و أماالجمع بین هذین الخبرین من نزول الیاقوته و ماتقدم من نزول الخیمه فقد ورد فی بعض الروایات أن تلک الخیمه کانت یاقوته. وقیل فی وجه الجمع بنزولهما متعاقبین أومتقاربین

[ صفحه 51]

الکافی بإسناده إلی

أبی عبد الله ع قال إن الله تبارک و تعالی لماأهبط آدم طفق یخصف علیه من ورق الجنه وطار عنه لباسه ألذی کان علیه من حلل الجنه فالتقط ورقه فستر بهاعورته فلما هبط عبقت أی لصقت رائحه تلک الورقه بالهند بالنبت فصار فی الأرض من سبب تلک الورقه التی عبقت بهارائحه الجنه فمن هناک الطیب بالهند لأن الورقه هبت علیها ریح الجنوب فأدت رائحتها إلی المغرب لأنها احتملت رائحه الورقه فی الجو فلما رکدت الریح بالهند عبق بأشجارهم ونبتهم فکان أول بهیمه أرتعت من تلک الورقه ظبی المسک فمن هناک صار المسک فی سره الظبی لأنه جری رائحه النبت فی جسده و فی دمه حتی اجتمعت فی سره الظبی -روایت-1-2-روایت-47-637

و فیه عنه ع قال إن الله تبارک و تعالی لماأهبط آدم ع أمره بالحرث والزرع وطرح إلیه غرسا من غروس الجنه فأعطاه النخل والعنب والزیتون والرمان وغرسها لتکون لعقبه وذریته فأکل هو من ثمارها فقال إبلیس لعنه الله یاآدم ما هذاالغرس ألذی لم أکن أعرفه فی الأرض و قدکنت بهاقبلک ائذن لی آکل منها شیئا فأبی أن یطعمه فجاء إلی حواء فقال لحواء إنه قدأجهدنی الجوع والعطش فقالت له حواء ع إن آدم عهد أن لاأطعمک من هذاالغرس لأنه من الجنه و لاینبغی لک أن تأکل منه فقال لها فاعصری فی کفی منه شیئا فأبت علیه فقال ذرینی أمصه و لاآکله فأخذت عنقودا من العنب فأعطته فمصه و لم یأکل منه شیئا لماکانت حواء قدأکدت علیه فلما ذهب بعضه جذبته حواء من فیه فأوحی الله عز و جل إلی آدم ع أن العنب قدمصه عدوی وعدوک إبلیس لعنه الله و قدحرمت علیک من عصیره الخمر

ماخالطه نفس إبلیس فحرمت الخمر لأن عدو الله إبلیس مکر بحواء حتی مص من العنبه و لوأکلها لحرمت الکرمه من أولها إلی آخرها وجمیع ثمارها و مایخرج منها ثم إنه قال لحواء ع فلو أمصصتینی من هذاالتمر کماأمصصتینی من العنب فأعطته ثمره فمصها وکانت العنبه والتمر أشد رائحه وأذکی من المسک الأذفر وأحلی من العسل فلما مصهما عدو الله ذهبت رائحتهما وانتقصت حلاوتهما ثم إن إبلیس الملعون ذهب بعدوفاه آدم ع فبال فی أصل الکرمه والنخله فجری الماء فی عروقهما ببول عدو الله فمن ثم یختمر التمر والعنب أی یتغیر ریحهما ویصیر منتنا فحرم الله عز و جل علی ذریه آدم کل مسکر لأی الماء جری ببول عدو الله فی النخل والعنب وصار کل مختمر خمرا لأن الماء اختمر فی النخله والکرمه من رائحه بول عدو الله إبلیس لعنه الله

-روایت-1-2-روایت-23-1532

و عنه ع قال العجوه أم التمر وهی التی أنزلها الله تعالی لآدم من الجنه

-روایت-1-2-روایت-18-80

[ صفحه 52]

و عن أبی الحسن الرضا ع قال کانت نخله مریم ع العجوه نزلت فی کانون ونزل مع آدم ع العتیق والعجوه ومنها تفرق أنواع النخیل

-روایت-1-2-روایت-34-135

الفصل الرابع فی تزویج آدم وحواء وکیفیه ابتداء النسل وقصه قابیل وهابیل وبقیه أحوال آدم ع

علل الشرائع بإسناده إلی زراره قال سئل أبو عبد الله ع أن عندنا أناسا یقولون إن الله تبارک و تعالی أوحی إلی آدم ع أن یزوج بناته من بنیه و إن هذاالخلق کله أصله من الإخوه والأخوات قال أبو عبد الله ع سبحان الله و تعالی عن ذلک علوا کبیرا یقول من یقول هذا إن الله عز و جل جعل صفوه خلقه و أبوأنبیائه من حرام و لم یکن له من القدره مایخلقهم من الحلال و الله لقد نبئت أن بعض البهائم تنکرت له أخته

فلما نزا علیها ونزل کشف له عنها وعلم أنها أخته أخرج غرموله فی ذکره ثم قبض علیه بأسنانه ثم قلعه ثم خر میتا قال زراره ثم سئل ع عن خلق حواء وقیل أناس عندنا یقولون إن الله عز و جل خلق حواء من ضلع آدم الأیسر الأقصی قال سبحان الله و تعالی عن ذلک علوا کبیرا من یقول هذا إن الله تعالی لم یکن له من القدره مایخلق لآدم زوجته من غیرضلعه وجعل المتکلم من أهل التشنیع سبیلا إلی الکلام یقول إن آدم ینکح بعضه بعضا إذاکانت من ضلعه مالهؤلاء حکم الله بیننا وبینهم ثم قال إن الله تبارک و تعالی لماخلق آدم من طین أمر الملائکه فسجدوا له وألقی علیه النوم ثم ابتدع له خلقا ثم جعلها فی موضع النقره ألذی بین ورکیه و ذلک لکی تکون المرأه تبعا للرجل فأقبلت تتحرک فانتبه لتحرکها فنودیت أن تنحی عنه فلما نظر إلیها نظر إلی خلق حسن یشبه صورته غیرأنها أنثی فکلمها فکلمته بلغته فقال لها من أنت قالت خلق خلقنی الله کماتری فقال آدم یارب من هذاالخلق الحسن ألذی قدآنسنی قربه والنظر إلیه فقال الله هذه أمتی حواء أفتحب أن تکون معک فتؤنسک وتحدثک وتأتمر لأمرک قال نعم یارب و لک بذلک الشکر والحمد مابقیت فقال الله فاخطبها إلی -روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 53]

فإنها أمتی و قدتصلح أیضا للشهوه وألقی الله علیه الشهوه و قدعلم قبل ذلک المعرفه فقال یارب فإنی أخطبها إلیک فبما رضاک لذلک قال رضائی أن تعلمها معالم دینی فقال لک ذلک علی یارب إن شئت ذلک قال عز و جل قدشئت ذلک و قدزوجتکها فضمها إلیک فقال أقبلی فقالت بل أنت فأقبل

إلی فأمر الله عز و جل آدم أن یقوم إلیها فقام و لو لا ذلک لکان النساء هن یذهبن إلی الرجال حتی یخطبن علی أنفسهن فهذه قصه حواءص

-روایت-از قبل-432

أقول المشهور بین العامه أن حواء خلقت من ضلع آدم الأیسر. و فی بعض الأخبار مایدل علیه و هذاالحدیث و مابمعناه ینفی ذلک القول وحینئذ لذلک الأخبار إما محموله علی التقیه أو علی أنها خلقت من فضله الطینه کماقاله الصدوق . قال الرازی فی تفسیر قوله تعالی یا أَیّهَا النّاسُ اتّقُوا رَبّکُمُ ألّذِی خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ وَ خَلَقَ مِنها زَوجَهاالمراد من هذاالزوج هوحواء و فی کون حواء مخلوقه من آدم قولان الأول و هو ألذی علیه الأکثر أنه لماخلق الله آدم ألقی علیه النور ثم خلق حواء من ضلع من أضلاعه الیسری فلما استیقظ رآها ومال إلیها لأنها مخلوقه من جزء من أجزائه واحتجوا علیه بقول النبی ص إن المرأه خلقت من ضلع فإن ذهبت تقیمها کسرتها و إن ترکتها و فیهاعوج استمتعت بها.القول الثانی و هواختیار أبی مسلم الأصفهانی فی أن المراد من قوله وَ خَلَقَ مِنها زَوجَها أی من جنسها و هوکقوله تعالی وَ اللّهُ جَعَلَ لَکُم مِن أَنفُسِکُم أَزواجاً وکقوله إِذ بَعَثَ فِیهِم رَسُولًا مِن أَنفُسِهِم. قال القاضی والقول الأول أقوی لکی یصح قوله خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍإذ لوکانت حواء مخلوقه ابتداء لکان الناس مخلوقین من نفسین لا من نفس واحده ویمکن أن یجاب عنه بأن کلمه من لابتداء الغایه فلما کان ابتداء التخلیق والإیجاد وقع بآدم ع صح أن یقال خَلَقَکُم مِن نَفسٍ واحِدَهٍ وأیضا فلما ثبت أنه تعالی قادر علی خلق آدم من التراب کان قادرا علی خلق حواء من التراب

فإذا کان الأمر کذلک فأی فائده فی خلقها من ضلع من أضلاع آدم ع انتهی . و قال بعض أهل الحدیث یمکن أن یقال إن المراد بالخلق من نفس واحده الخلق من أب واحد کمایقال بنو تمیم نشئوا من تمیم و لاتنافیه شرکه الأم علی أنه یجوز أن یکون من قوله مِنهاللتعلیل أی لأجلها

-قرآن-261-355-قرآن-774-796-قرآن-828-873-قرآن-882-922-قرآن-973-1000-قرآن-1188-1215-قرآن-1562-1566

و فیه أیضا عن زراره عن أبی عبد الله ع فی حدیث طویل ذکر فیه مایقوله العامه من تزویج الإخوه بالأخوات إلی أن قال ویح هؤلاء أین هم عما لم یختلف فیه فقهاء أهل الحجاز و لافقهاء أهل

-روایت-1-2-روایت-60-ادامه دارد

[ صفحه 54]

العراق إن الله عز و جل أمر القلم فجری القلم علی اللوح المحفوظ بما هوکائن إلی یوم القیامه قبل خلق آدم ع بألفی عام و أن کتب الله کلها مما جری فیه القلم فی کلها تحریم الأخوات علی الإخوه مع ماحرم ونحن نقرأ الکتب المنزله الأربعه المشهوره فی هذاالعالم التوراه والإنجیل والزبور والفرقان أنزلها الله عز و جل من اللوح المحفوظ علی رسله ص لیس فیهاتحلیل شیء من ذلک و من أراد أن یقول هذا وشبهه إلاتقویه حجج المجوس ثم أنشأ یحدثنا کیف کان بدء النسل من آدم وذریته فقال إن لآدم ص ولد سبعون بطنا فی کل بطن غلام وجاریه إلی أن قتل هابیل فجزع آدم علیه جزعا قطعه عن إتیان النساء خمسمائه عام ثم تخلی ما به من الجزع علیه فغشی حواء فوهب الله له شیئا و لیس معه ثان فلما أدرک وأراد الله أن یبلغ بالنسل ماترون و أن یکون ماجری به القلم تحریم ماحرم الله عز و جل من الأخوات علی الإخوه أنزل بعدالعصر فی یوم الخمیس حوراء

من الجنه اسمها نزله فأمر الله عز و جل أن یزوجها من شیث فزوجها منه ثم أنزل بعدالعصر من الغد حوراء من الجنه اسمها منزله فأمر الله عز و جل آدم أن یزوجها من یافث فزوجها منه فولد لشیث غلام وولد لیافث جاریه فأمر الله عز و جل آدم حین أدرکا أن یزوج بنت یافث من ابن شیث ففعل ذلک فولد الصفوه من النبیین والمرسلین ومعاذ الله أن ذلک علی ماقالوا من الإخوه والأخوات

-روایت-از قبل-1253

و عنه ع قال أوصی آدم إلی شیث و هوهبه الله بن آدم وأوصی شیث إلی ابنه شیبان و هو ابن منزله الحوراء التی أنزلها الله علی آدم من الجنه فزوجها ابنه شیثا

-روایت-1-2-روایت-18-167

فی کتاب الخرائج عن الثمالی قال سمعت علی بن الحسین ع یحدث رجلا من قریش قال لماتاب الله علی آدم واقع حواء و لم یکن غشیها منذ خلقت إلا فی الأرض و ذلک بعد ماتاب الله علیه و کان آدم یعظم الحرم و إذاأراد أن یغشی حواء خرج من الحرم وأخرجها معه وغشیها فی الحل ثم یغتسلان ثم یرجع إلی فناء البیت فولد لآدم من حواء عشرون ولدا ذکرا وعشرون أنثی فولد له فی کل بطن ذکر وأنثی فأول بطن ولدت حواء هابیل ومعه جاریه یقال لها إقلیما وولدت فی البطن الثانی قابیل ومعه جاریه یقال لها لوذا وکانت لوذا أجمل بنات آدم فلما أدرکوا خاف علیها آدم الفتنه فقال أرید أن أنکحک یاهابیل لوذا وأنکحک یاقابیل إقلیما قال قابیل ماأرض بهذا أتنکحنی أخت هابیل القبیحه وتنکح قابیل أختی الجمیله قال آدم ع فأنا أقرع بینکما فإن خرج سهمک یاقابیل علی إقلیما زوجت کل واحد منکما التی خرج سهمه

علیها فرضیا بذلک فاقترعا فخرج سهم هابیل علی لوذا أخت قابیل وخرج سهم قابیل علی إقلیما أخت هابیل فزوجها علی ماخرج لهما من

عند الله قال ثم حرم الله

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 55]

نکاح الأخوات بعد ذلک فقال له القرشی فأولداهما قال نعم فقال القرشی فهذا فعل المجوس الیوم فقال علی بن الحسین ع إن المجوس إنما فعلوا ذلک بعدالتحریم من الله ثم قال علی بن الحسین ع لاتنکر هذا أ لیس الله قدخلق زوجه آدم منه ثم أحلها فکان ذلک شریعه من شرائعهم ثم أنزل الله التحریم بعد ذلک

-روایت-از قبل-319

أقول هذاالحدیث و ماروی بمعناه محمول علی التقیه لأنه المذهب المشهور بینهم

و عن أبی عبد الله ع قال لماأهبط الله آدم وحواء إلی الأرض وجمع بینهما ولدت له بنتا فسماها عتاقا فکانت أول من بغی علی وجه الأرض فسلط الله علیها ذئبا کالفیل ونسرا کالحمار فقتلاها ثم ولد له إثر عتاق قابیل فلما أدرک أظهر الله عز و جل جنیه من ولد الجان یقال لها جهانه فی صوره إنسیه فلما رآها قابیل أحبها فأوحی الله إلی آدم أن یزوج جهانه من قابیل ثم ولد لآدم هابیل فلما أدرک أهبط الله إلی آدم حوراء واسمها نزله الحوراء فلما رآها هابیل أحبها فأوحی الله إلی آدم أن یزوجها من هابیل ففعل ذلک فکانت نزله الحوراء زوجه لهابیل بن آدم ثم أوحی الله إلی آدم أن یضع میراث النبوه والعلم ویدفعه إلی هابیل ففعل ذلک فلما علم قابیل غضب و قال لأبیه ألست أکبر من أخی وأحق بما فعلت به فقال یابنی إن الأمر بید الله و إن الله خصه بما فعلت فإن لم تصدقنی فقربا قربانا فأیکما قبل قربانه

فهو أولی بالفضل و کان القربان فی ذلک الوقت تنزل النار فتأکله و کان قابیل صاحب زرع فقرب قمحا ردیئا و کان هابیل صاحب غنم فقرب کبشا سمینا فأکلت النار قربان هابیل فأتاه إبلیس فقال یاقابیل لوولد لکما ولد وکثر نسلکما افتخر نسله علی نسلک بما خصه به أبوک ولقبول النار قربانه وترکها قربانک وإنک إن قتلته لم یجد أبوک بدا من أن یخصک بما دفعه إلیه فوثب قابیل إلی هابیل فقتله ثم قال إبلیس إن النار التی قبلت القربان هی المعظمه فعظمها واتخذ لها بیتا واجعل لها أهلا وأحسن عبادتها والقیام علیها یقبل قربانک إذاأردت ذلک ففعل قابیل ذلک فکان أول من عبدالنار واتخذ بیوت النیران و إن آدم أتی الموضع ألذی قتل فیه قابیل أخاه فبکی هناک أربعین صباحا یلعن تلک الأرض حیث قبلت دم ابنه و هو ألذی فیه قبله المسجد الجامع بالبصره و إن هابیل یوم قتل کانت امرأته نزله الحوراء حبلی فولدت غلاما فسماه آدم باسم ابنه هابیل و إن الله عز و جل وهب لآدم بعدهابیل ابنا فسماه شیث ثم قال إن هذاهبه الله فلما أدرک أهبط الله علی آدم حوراء یقال لها ناعمه فی صوره إنسیه فلما رآها شیث أحبها فأوحی الله إلی آدم أن زوج ناعمه من شیث ففعل ذلک آدم فولدت له جاریه فسماها آدم حوریه فلما أدرکت أوحی الله إلی آدم أن زوج حوریه من هابیل ففعل

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 56]

ذلک آدم فهذا الخلق ألذی تری من هذاالنسل فلما انقضت نبوه آدم أمره الله تعالی أن یدفع العلم وآثار النبوه إلی شیث وأمره بالکتمان والتقیه من أخیه لئلا یقتله کماقتل هابیل الحدیث

-روایت-از قبل-196

وروی علی بن ابراهیم

عن الإمام علی بن الحسین ع أنه لماسولت له نفسه قتل أخیه لم یدر کیف یقتله حتی جاء إبلیس فعلمه فقال ضع رأسه بین حجرین ثم اشدخه فلما قتله لم یدر مایصنع به فجاء غرابان فأقبلا یتقاتلان حتی قتل أحدهما صاحبه ثم حفر ألذی بقی علی الأرض بمخالبه ودفن صاحبه قال قابیل یا وَیلَتی أَ عَجَزتُ أَن أَکُونَ مِثلَ هذَا الغُرابِ فأَوُاریِ َ سَوأَهَ أخَیِ فحفر له حفیره ودفنه فیهافرجع قابیل إلی أبیه و لم یکن معه هابیل قال آدم أین ترکت ابنی فقال قابیل أرسلتنی علیه راعیا فقال انطلق معی إلی مکان القربان وأحس قلب آدم بالذی فعل قابیل فلما بلغ مکان القربان استبان قتله فلعن آدم الأرض التی قبلت دم هابیل ولذلک لاتشرب الأرض الدم فانصرف وبکی علی هابیل أربعین یوما ولیله

-روایت-1-2-روایت-58-742

و عنه ع إن قابیل یعذب بعین الشمس یستقبلون بوجهه الشمس حتی تطلع ویدیرونه معها حتی تغیب ثم یصبون علیه فی البرد الماء البارد و فی الحر الماء الحار

-روایت-1-2-روایت-13-162

عیون أخبار الرضا ع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن قول الله عز و جل یَومَ یَفِرّ المَرءُ مِن أَخِیهِ فقال ع قابیل یفر من أخیه هابیل وسئل ع عن یوم الأربعاء والتطیر منه فقال ع هوآخر أربعاء و هوالمحاق و فیه قتل قابیل أخاه هابیل

-روایت-1-2-روایت-23-248

و عن أبی عبد الله ع إن أشد الناس عذابا یوم القیامه لسبعه أنفر أولهم ابن آدم ألذی قتل أخاه ونمرود ألذی حاج ابراهیم فی ربه واثنان فی بنی إسرائیل هودا قومهم ونصراهم وفرعون ألذی قال أناربکم الأعلی واثنان من هذه الأمه یعنی الأول والثانی -روایت-1-2-روایت-27-262

سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن أول من قال الشعر فقال آدم لماأنزل إلی الأرض من

السماء فرأی تربتها وسعتها وهواها وقتل قابیل هابیل فقال آدم ع

-روایت-1-2-روایت-3-157

تغیرت البلاد و من علیها || فوجه الأرض مغبر قبیح

تغیر کل ذی لون وطعم || وقل بشاشه الوجه الملیح

فأجابه إبلیس لعنه الله

-روایت-1-28

تنح عن البلاد وساکنیها || فبئ بالخلد ضاق بک الفسیح

[ صفحه 57]

وکنت بها وزوجک فی قرار || وقلبک من أذی الدنیا مریح

فلم تنفک من کیدی ومکری || إلی أن فاتک الثمن الربیح

فلو لارحمه الجبار أضحت || بکفک من جنان الخلد ریح

أقول وربما زاد فیه بعضهم إلا أن الاعتماد علی هذاالورود فی کتاب علل الشرائع وعیون الأخبار وغیرهما

و عن أبی عبد الله ع قال کانت الوحوش والطیر والسباع و کل شیءخلق الله عز و جل مختلطا ببعض فلما قتل ابن آدم أخاه نفرت وفزعت فذهب کل شیء إلی شکله

-روایت-1-2-روایت-32-165

و عنه ع إن الله عز و جل أنزل حوراء من الجنه إلی آدم فزوجها أحد ابنیه وتزوج الآخر إلی الجن فولدتا جمیعا فما کان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء و ما کان فیهم من سوء الخلق فمن بنت الجان وأنکر أن یکون زوج بنیه من بناته

-روایت-1-2-روایت-13-253

أقول قیل فی وجه الجمع بینه و بین ماسبق أمابالتجوز فی الخبر السابق بأن یکون المراد بالحوراء الشبیهه بها فی الجمال أو فی هذاالخبر بأن یکون المراد بکونها من الجن کونها شبیهه بهم فی الخلق ویمکن القول بالجمع بینهما فی أحد ابنیه و فی الأخبار مایؤیده

و عنه ص إن الله عز و جل حین أهبط آدم وزوجته وهبط إبلیس و لازوجه له وهبطت الحیه و لازوج لها فکان أول من یلوط بنفسه إبلیس فکانت ذریته من نفسه وکذلک الحیه وکانت ذریه آدم من زوجته

فأخبرهما أنهما عدوان لهما

-روایت-1-2-روایت-13-229

أقول قدمر سابقا أن ذریه إبلیس أنه یبیض ویفرخ فیحمل هذاإما علی أن یکون هذااللواط لیتولد منه البیض والفرخ وإما علی أن ذریته یحصلان من النوعین

و عن أمیر المؤمنین ع إن أول من بغی علی الله عز و جل علی وجه الأرض عتاق بنت آدم ع خلق الله لها عشرین إصبعا و فی کل إصبع منها ظفران طویلان کالنخلین العظیمین و کان مجلسها فی الأرض موضع جریب فلما بغت بعث الله لها أسدا کالفیل وذئبا کالبعیر ونسرا کالحمار و کان ذلک فی الخلق الأول فسلطهم الله علیها فقتلوها

-روایت-1-2-روایت-27-335

معانی الأخبار عنه ص قال أخذتموهن بأمانه الله واستحللتم فروجهن بکلمات الله فأما الأمانه فهی التی أخذ الله عز و جل علی آدم حین زوجه حواء و أماالکلمات فهی الکلمات التی شرط بها علی آدم أن یعبده و لایشرک به شیئا و لایزنی و لایتخذ من دونه أولیاء

-روایت-1-2-روایت-25-267

القصص للراوندی أن عوج بن عناق کان جبارا عدوا لله وللإسلام و له بسط فی

[ صفحه 58]

الجسم والخلق و کان یضرب یده فیأخذ الحوت من أسفل البحر ثم یرفع إلی السماء فیشویه فی حر الشمس فیأکله و کان عمره ثلاثه آلاف وستمائه سنه

وروی أنه لماأراد نوح ع أن یرکب السفینه جاء إلیه عوج فقال له احملنی معک فقال إنی لم أؤمر بذلک فبلغ الماء إلیه و ماجاوز رکبتیه وبقی إلی أیام موسی ع فقتله موسی ص

-روایت-1-2-روایت-9-183

العیاشی عن أبی بکر الحضرمی عن أبی جعفر ع قال إن آدم لماولد له أربعه ذکور فأهبط الله إلیهم أربعه من الحور العین فزوج کل واحد منهم واحده فتوالدوا ثم إن الله رفعهن وزوج هؤلاء الأربعه أربعه من الجن فصار النسل فیهم فما

کان من حلم فمن آدم و ما کان من جمال فمن قبل الحور العین و ما کان من قبح أوسوء خلق فمن الجن

-روایت-1-2-روایت-54-341

و عن أبی جعفر ع إن قابیل بن آدم معلق بقرونه فی عین الشمس تدور به حیث دارت فی زمهریرها وحمیمها إلی یوم القیامه صیره الله إلی النار

-روایت-1-2-روایت-22-148

الکافی مسندا إلی أبی عبد الله ع أنه سئل عن أول کتاب کتب فی الأرض فقال إن الله عز و جل عرض علی آدم وذریته عرض العین فی صوره الذر نبیا فنبیا وملکا فملکا ومؤمنا فمؤمنا وکافرا فکافرا فلما انتهی إلی داود ع قال من هذا ألذی نبأته وکرمته وقصرت عمره فأوحی الله عز و جل إلیه هذاابنک داود عمره أربعون سنه وأنی قدکتبت الآجال وقسمت الأرزاق و أناأمحو ماأشاء وأثبت وعندی أم الکتاب فإن جعلت له شیئا من عمرک ألحقته له قال یارب قدجعلت له من عمری ستین سنه تمام المائه فقال الله عز و جل لجبرئیل ومیکائیل وملک الموت اکتبوا علیه کتابا فإنه سینسی فکتبوا علیه کتابا وختموه بأجنحتهم من طینه علیین فلما حضرت آدم الوفاه أتاه ملک الموت فقال آدم یاملک الموت ماجاء بک فقال جئت لأقبض روحک قال قدبقی من عمری ستون سنه فقال إنک جعلتها لابنک داود ونزل علیه جبرئیل وأخرج له الکتاب فقال أبو عبد الله ع فمن أجل ذلک إذاأخرج الصک علی المدیون ذل المدیون فقبض روحه

-روایت-1-2-روایت-39-924

و فیه عن الباقر ع قال إن ما بین الرکن والمقام لمشحون من قبور الأنبیاء و إن آدم لقی حرم الله عز و جل

-روایت-1-2-روایت-28-116

و فیه عن أبی عبد الله ع لمامات آدم ع وشمت به إبلیس وقابیل فاجتمعا فی الأرض فجعل إبلیس وقابیل

المعازف والملاهی شماته بآدم ع فما کان فی الأرض من هذاالضرب ألذی یتلذذ به الناس فإنما هو ابن ذاک

-روایت-1-2-روایت-32-218

کتاب التهذیب سمعت مرسلا من الشیوخ ومذاکره و لم یحضرنی الآن إسناده أن آدم ع لماأهبطه الله من جنه المأوی إلی الأرض استوحش فسأل الله تعالی أن یؤنسه

-روایت-1-2-روایت-75-ادامه دارد

[ صفحه 59]

بشی ء من أشجار الجنه فأنزل الله تعالی إلیه النخله فکان یأنس بها فی حیاته فلما حضرته الوفاه قال لولده إنی کنت آنس بها فی حیاتی وأرجو الأنس بها بعدوفاتی فإذامت فخذوا منها جریدا وشقوه بنصفین وضعوهما معی فی أکفانی ففعل ولده ذلک وفعلته الأنبیاء بعده ثم اندرس ذلک فی الجاهلیه فأحیاه النبی ص وفعله فصارت سنه متبعه

-روایت-از قبل-341

و عن أبی عبد الله ع قال إن الله تبارک و تعالی أوحی إلی نوح ع و هو فی السفینه أن یطوف بالبیت أسبوعا فطاف أسبوعا ثم نزل فی الماء إلی رکبتیه فاستخرج تابوتا فیه عظام آدم ع فحمل التابوت فی جوف السفینه حتی طاف بالبیت ماشاء الله أن یطوف ثم ورد إلی باب الکوفه فی وسط مسجدها وتفرق الجمع ألذی کان مع نوح ع فی السفینه فأخذ التابوت فدفنه فی الغری -روایت-1-2-روایت-32-374

و عنه ع قال قال النبی ص عاش آدم أبوالبشر تسعمائه وثلاثین سنه و فی قول إن عمره ألف سنه

-روایت-1-2-روایت-33-101

وذکر السید ابن طاوس فی سعد السعود من صحف إدریس ع مرض ع عشره أیام بالحمی ووفاته یوم الجمعه لأحد عشر یوما خلت من المحرم ودفنه فی غار جبل أبی قبیس ووجهه إلی الکعبه و أن عمره ع من وقت نفخ الروح إلی وفاته ألف سنه وثلاثین و أن حواء مابقیت بعده إلاسنه ثم مرضت خمسه عشر یوما ثم

توفیت ودفنت إلی جنب آدم ع . و هذاحاصل قصص آدم وحواء علیهما أفضل الصلوات

[ صفحه 60]

الباب الثانی فی قصص إدریس ع

قال الله تعالی وَ اذکُر فِی الکِتابِ إِدرِیسَ إِنّهُ کانَ صِدّیقاً نَبِیّا وَ رَفَعناهُ مَکاناً عَلِیّا قال أمین الإسلام الطبرسی طاب ثراه الکتاب القرآن وإدریس هوجد أب نوح ع واسمه فی التوراه أخنوخ وسمی إدریس لکثره درسه الکتب یعنی کتب الله وحکمه و هوأول من خط بالقلم و کان خیاطا وأول من خاط الثیاب وقیل إن الله سبحانه علمه علم النجوم والحساب وعلم الهیئه و کان ذلک معجزه له . و قوله مَکاناً عَلِیّا أی علیا رفیع الشأن برسالات الله تعالی وقیل إنه رفع إلی السماء السادسه. عن ابن عباس ومجاهد رفع إدریس ع کمارفع عیسی و هوحی لم یمت . و قال آخرون إنه قبض روحه بین السماء الرابعه والخامسه وروی ذلک عن أبی جعفر ع وقیل المعنی ورفعناه محله ومرتبته بالرساله و لم یرد رفعه المکان

-قرآن-19-106-قرآن-418-432

علل الشرائع بالإسناد إلی وهب أن إدریس ع کان رجلا ضخم البطن عریض الصدر قریب الخطی إذامشی و قدفکر فی عظمه الله وجلاله تعالی إن لهذه السماوات ولهذه الأرضین ولهذا الخلق العظیم لربا یدبرها ویصلحها فکیف لی بهذا الرب فأعبده حق عبادته فخلا بطائفه من قومه فجعل یعظهم ویذکرهم ویدعوهم إلی عباده خالق الأشیاء فأجابه ألف من قومه فاختار منهم سبعه ثم قال تعالوا فلیدع هؤلاء السبعه ولیؤمن بقیتنا فلعل هذاالرب جل جلاله یدلنا علی عبادته فوضعوا أیدیهم علی الأرض ودعوا طویلا فلم یتبین لهم شیء ثم رفعوا أیدیهم إلی السماء فأوحی الله عز و جل إلی إدریس ع ونبأه ودله علی عبادته و من آمن معه فلایزالون یعبدون الله عز

و جل لایشرکون به شیئا حتی رفع الله عز و جل إدریس إلی السماء وانقرض من تابعه علی دینه إلاقلیلا ثم إنهم اختلفوا بعد ذلک وأحدثوا الأحداث وأبدعوا البدع حتی کان زمان نوح ع

-روایت-1-2-روایت-34-839

[ صفحه 61]

و فی کتاب الکافی بإسناده إلی أبی جعفر ع قال کان بدء نبوه إدریس ع أنه کان فی زمانه ملک جبار و أنه رکب ذات یوم فی بعض نزهه فمر بأرض خضره نضره لعبد مؤمن من الرافضه فأعجبه فسأل وزراءه لمن هذه الأرض قالوا لعبد من عبید الملک فلان الرافضی فقال له أمتعنی بأرضک هذه فقال له عیالی أحوج إلیها منک فقال بعنی فأبی فغضب الملک وانصرف إلی أهله و هومغموم مفکر فی أمره وکانت له امرأه من الأزارقه فرأت فی وجهه الغضب فأخبرها بخبر الأرض وصاحبها فقالت إن کنت تکره أن تقتله بغیر حجه فأنا أکفیک أمره وأصیر أرضه إلیک بحجه و کان لها أصحاب من الأزارقه علی دینها یرون قتل الرافضه من المؤمنین فبعثت إلی قوم منهم فأتوها فأمرتهم أن یشهدوا علی فلان الرافضی عندالملک أنه قدبر ئ من دین الملک فشهدوا علیه فقتله وأخذ أرضه فغضب الله للمؤمن

عند ذلک فأوحی الله إلی إدریس إذارأیت عبدی هذاالجبار فقل له أ مارضیت أن قتلت عبدی المؤمن حتی أخذت أرضه وأحوجت عیاله من بعده أما وعزتی لأنتقمن له منک فی الآجل ولأسلبنک ملکک فی العاجل ولأخربن مدینتک ولأطعمن الکلاب لحم امرأتک فقد غرک حلمی عنک فأتاه إدریس برساله ربه وأداها إلیه فقال له الجبار اخرج یاإدریس لئلا أقتلک وقالت له امرأته لایهولنک رساله إله إدریس أناأرسل إلیه من یقتله فتبطل رساله إلهه قال فافعلی و کان لإدریس ع أصحاب من

الرافضه مؤمنون یأنس بهم فأخبرهم بتبلیغ رسالته إلی الجبار فأشفقوا علی إدریس وأصحابه وخافوا علیه القتل وبعثت امرأه الجبار إلی إدریس أربعین رجلا من الأزارقه لیقتلوه فأتوه فلم یجدوه و قدرآهم أصحاب إدریس فحسبوا أنهم أتوا إدریس لیقتلوه فتفرقوا فی طلبه فلقوه فقالوا له خذ حذرک یاإدریس فإن الجبار قاتلک فاخرج من هذه القریه فتنحی إدریس عن القریه ومعه نفر من أصحابه فلما کان فی السحر ناجی إدریس ربه فقال یارب توعدنی الجبار بالقتل فأوحی الله إلیه أن اخرج من قریته وخلنی وإیاه فو عزتی لأنفذن فیه أمری فقال یارب إن لی حاجه قال الله سلها تعطها قال أسألک أن لاتمطر السماء علی أهل هذه القریه و ماحولها حتی أسألک ذلک قال الله عز و جل إذن تخرب القریه ویجوع أهلها فقال إدریس ع و إن خربت وجاعوا قال الله إنی أعطیتک ماسألت فأخبر إدریس أصحابه بحبس المطر عنهم فخرجوا من القریه وعدتهم عشرون رجلا فتفرقوا فی القری وشاع خبر إدریس فی القری بما سأل الله تعالی وتنحی إدریس إلی کهف فی الجبل ووکل الله به ملکا یأتیه بطعامه

عند کل مساء وسلب الله

عند ذلک ملک الجبار وقتله وخرب مدینته وأطعم الکلاب لحم امرأته غضبا للمؤمن

-روایت-1-2-روایت-54-2355

[ صفحه 62]

وظهر فی المدینه جبار آخر عاص فمکثوا بعدخروج إدریس من القریه عشرین سنه لم تمطر السماء فاشتد حالهم وصاروا یمتارون الأطعمه من القری فقالوا إن ألذی نزل بنا بسؤال إدریس ربه أن لایمطر السماء علینا حتی یسأله هو و قدخفی إدریس عنا و الله أرحم بنا منه فاجتمع أمرهم علی أن یتوبوا إلی الله ویسألوه أن تمطر السماء علیهم فقاموا علی الرماد ولبسوا المسوح وحثوا علی رءوسهم

التراب ورجعوا إلی الله عز و جل فأوحی الله إلی إدریس أن أهل قریتک قدتابوا إلی و أنا الله الرحمن الرحیم أقبل التوبه و قدرحمتهم و لم یمنعن إجابتهم إلی ماسألونی من المطر إلامناظرتک فیما سألتنی أن لاأمطر السماء علیهم حتی تسألنی فسلنی یاإدریس قال إدریس أللهم إنی لاأسألک ذلک قال الله عز و جل سلنی یاإدریس قال أللهم إنی لاأسألک فأوحی الله عز و جل إلی الملک ألذی یأتی إدریس بطعامه أن احبس عنه طعامه فلما أمسی إدریس لم یؤت بطعام فحزن وجاع فلما کان فی الیوم الثانی لم یؤت بطعامه فاشتد جوعه فلما کان فی اللیله الثالثه لم یؤت بطعامه فنادی ربه یارب حبست عنی رزقی من قبل أن تقبض روحی فأوحی الله عز و جل إلیه یاإدریس جزعت أن حبست عنک طعامک ثلاثه أیام ولیالیها و لم تجزع و لم تنکر جوع أهل قریتک وجهدهم منذ عشرین سنه ثم سألتک عن جهدهم ورحمتی إیاهم أن تسألنی أن أمطر السماء علیهم فلم تسألنی وبخلت علیهم بمسألتک إیای فأذقت الجوع فقل

عند ذلک صبرک وظهر جزعک فاهبط من موضعک واطلب المعاش لنفسک فقد وکلتک فی طلبه إلی حیلک فهبط إدریس من موضعه إلی غیره یطلب أکله من جوع فلما دخل القریه نظر إلی دخان فی بعض منازلها فأقبل نحوه فهجم علی عجوز وهی ترقق قرصتین لها علی مقلاه فقال لها أیتها المرأه أطعمینی فإنی مجهود من الجوع فقالت له یا عبد الله ماترکت لنا دعوه إدریس فضلا نطعمه أحدا وحلفت أنها ماتملک شیئا غیره فاطلب المعاش من غیر أهل هذه القریه قال لها أطعمینی ماأمسک به روحی وتحملنی به رجلی إلی أن أطلب قالت

إنهما قرصتان واحده لی والأخری لابنی فإن أطعمتک قوتی مت و إن أطعمتک قوت ابنی مات فقال لها إن ابنک یجزیه نصف قرصه فیحیا بها ویجزینی النصف الآخر فأحیا به فأکلت المرأه قرصها وکسرت الآخر بین إدریس و بین ابنها فلما رأی ابنها إدریس یأکل من قرصته اضطرب حتی مات قالت أمه یا عبد الله قتلت علی ابنی جزعا علی قوته قال إدریس فأنا أحییه بإذن الله تبارک و تعالی فلاتجزعی ثم أخذ إدریس بعضدی الصبی ثم قال أیتها الروح الخارجه من بدن هذاالغلام بإذن الله ارجعی إلی بدنه بإذن الله و أناإدریس النبی فرجعت روح الغلام إلیه بإذن الله فلما سمعت

-روایت-1-2385

[ صفحه 63]

المرأه کلام إدریس ونظرت إلی ابنها قدعاش بعدالموت قالت أشهد أنک إدریس النبی وخرجت تنادی بأعلی صوتها فی القریه أبشروا بالفرج فقد دخل إدریس قریتکم ومضی إدریس حتی جلس علی موضع مدینه الجبار الأول وهی علی تل فاجتمع إلیه أناس من أهل قریته فقالوا له یاإدریس أ مارحمتنا فی هذه العشرین سنه التی أجهدنا فیها ومسنا الجوع والجهد فادع الله لنا أن یمطر السماء علینا قال لا حتی یأتینی جبارکم هذا وجمیع أهل قریتکم مشاه حفاه فیسألونی ذلک فبلغ الجبار قوله فبعث إلیه أربعین رجلا لیأتوه بإدریس فأتوه فقالوا له إن الجبار بعث إلیک لتذهب إلیه فدعا علیهم فماتوا فبلغ الجبار ذلک فبعث إلیه خمسمائه رجل لیأتوه به فقالوا له یاإدریس إن الجبار بعثنا إلیک لنذهب بک إلیه فقال لهم إدریس انظروا إلی مصارع أصحابکم فقالوا یاإدریس قتلتنا بالجوع منذ عشرین سنه ثم ترید أن تدعو علینا بالموت أ ما لک رحمه فقال ما أنابذاهب إلیه و لا أنابسائل الله أن یمطر

علیکم حتی یأتینی جبارکم ماشیا حافیا و أهل قریتکم فانطلقوا إلی الجبار فأخبروه بقول إدریس وسألوه أن یمضی معهم وجمیع أهل قریتهم حفاه مشاه فأتوه حتی وقعوا بین یدیه خاضعین له طالبین إلیه أن یسأل الله لهم بالمطر فقال إدریس أماالآن فنعم فسأل الله تعالی إدریس

عند ذلک أن تمطر السماء علیهم و علی نواحیهم فأظلتهم سحابه من السماء وأرعدت وأبرقت وهطلت علیهم من ساعتهم حتی ظنوا أنه الغرق فما رجعوا إلی منازلهم حتی أهمتهم أنفسهم من الماء

-روایت-1-1347

أقول ینبغی أن یحمل أن أمره تعالی لإدریس بالدعاء لهم بالمطر لم یکن علی سبیل الحتم والوجوب بل علی الندب وجواز التأخیر وغرض إدریس ع من ذلک التأخیر ذلتهم وزجرهم عن الطغیان والفساد ولئلا یخالفوه إذادخل بینهم کماخالفوه أولا و فیه إشاره إلی أن أولیاء الله سبحانه یغضبون لربهم أکثر من غضبه تعالی لسعه حلمه وعظمه رحمته

تفسیر علی بن ابراهیم أبی عن ابن أبی عمیر عمن حدثه عن أبی عبد الله ع قال إن الله تعالی غضب علی ملک من الملائکه فقطع جناحه فألقاه فی جزیره من جزائر البحر فبقی ماشاء الله فی ذلک البحر فلما بعث الله إدریس ع جاء ذلک الملک إلیه فقال یانبی الله ادع الله أن یرضی عنی ویرد علی جناحی قال نعم فدعا إدریس ربه فرد الله علیه جناحه ورضی عنه قال الملک لإدریس أ لک حاجه قال نعم أحب أن ترفعنی إلی السماء الرابعه فرفعه إلی السماء الرابعه فإذاملک الموت جالس یحرک رأسه تعجبا فسلم إدریس علی ملک الموت و قال له ما لک تحرک رأسک قال إن رب العزه أمرنی أن

-روایت-1-2-روایت-87-ادامه دارد

[ صفحه 64]

أقبض روحک بین الرابعه والخامسه فقلت یارب کیف

یکون هذا وغلظ السماء الرابعه مسیره خمسمائه عام و من السماء الرابعه إلی السماء الثالثه مسیره خمسمائه عام و کل سماء و مابینهما کذلک فکیف یکون هذا ثم قبض روحه بین السماء الرابعه والخامسه و هو قوله تعالی وَ رَفَعناهُ مَکاناً عَلِیّا قال وسمی إدریس لکثره دراسته الکتب

-روایت-از قبل-329

و قال رسول الله ص أنزل الله علی إدریس ثلاثین صحیفه

-روایت-1-2-روایت-25-62

و عن أمیر المؤمنین ع أن إدریس ع رفعه الله مکانا علیا وأطعمه من تحف الجنه بعدوفاته

-روایت-1-2-روایت-27-94

و فی قصص الأنبیاء للشیخ الراوندی طاب ثراه بإسناده إلی أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص إن ملکا من الملائکه کانت له منزله فأهبطه الله من السماء إلی الأرض فأتی إدریس فقال اشفع لی

عندربک فصلی ثلاث لیال لایفتر وصام أیامها لایفطر ثم طلب إلی الله فی السحر للملک فأذن له فی الصعود إلی السماء فقال له الملک أحب أن أکافیک فاطلب حاجه فقال ترینی ملک الموت لعلی آنس به فإنه لیس یهنؤنی مع ذکره شیءفبسط جناحه ثم قال ارکب فصعد به فطلب ملک الموت فی السماء الدنیا فقیل إنه قدصعد فاستقبله بین السماء الرابعه والخامسه فقال لملک الموت ما لی أراک قاطبا قال أتعجب أنی کنت تحت ظل العرش حتی أمرت أن أقبض روح إدریس بین السماء الرابعه والخامسه فسمع ذلک إدریس فانتفض من جناح الملک وقبض ملک الموت روحه مکانه و ذلک قوله تعالی وَ اذکُر فِی الکِتابِ إِدرِیسَ إِنّهُ کانَ صِدّیقاً نَبِیّا وَ رَفَعناهُ مَکاناً عَلِیّا

-روایت-1-2-روایت-102-868

و فی الکتاب أیضا بإسناده إلی ابن عباس قال کان إدریس النبی ع یسبح النهار ویصومه ویبیت حیث ماجنه اللیل ویأتیه رزقه حیث ماأفطر و کان یصعد له من العمل الصالح

مثل مایصعد لأهل الأرض کلهم فسأل ملک الموت ربه فی زیاره إدریس و أن یسلم علیه فأذن له فنزل وأتاه فقال إنی أرید أن أصحبک فأکون معک فصحبه وکانا یسبحان النهار ویصومانه فإذاجنهما اللیل أتی إدریس فطوره فیأکل ویدعو ملک الموت إلیه فیقول لاحاجه لی فیه ثم یقومان یصلیان وإدریس یصلی ویفتر وینام وملک الموت یصلی و لاینام و لایفتر فمکثا بذلک أیاما ثم إنهما مرا بقطیع غنم وکرم قدأینع فقال ملک الموت هل لک أن تأخذ من ذلک حملا أو من هذاعناقید فتفطر علیه فقال سبحان الله أدعوک إلی مالی فتأبی فکیف تدعونی إلی مال الغیر ثم قال إدریس ص قدصحبتنی وأحسنت فیما بینی وبینک من أنت قال أناملک الموت قال

-روایت-1-2-روایت-50-ادامه دارد

[ صفحه 65]

إدریس لی إلیک حاجه فقال و ماهی قال تصعد بی إلی السماء فاستأذن ملک الموت ربه فی ذلک فأذن له فحمله علی جناحه فصعد به إلی السماء ثم قال له إدریس إن لی إلیک حاجه أخری قال و ماهی قال بلغنی من الموت شده فأحب أن تذیقنی منه طرفا فأنظر هو کمابلغنی فاستأذن ربه فأذن له فأخذ بنفسه ساعه ثم خلی عنه فقال له کیف رأیت قال بلغنی عنه شده وإنه لأشد مما بلغنی و لی إلیک حاجه أخری ترینی النار فاستأذن ملک الموت صاحب النار ففتح له فلما رآها إدریس ع سقط مغشیا علیه ثم قال لی إلیک حاجه أخری ترینی الجنه فاستأذن ملک الموت خازن الجنه فدخلها فلما نظر إلیها قال یاملک الموت ماکنت لأخرج منها إن الله تعالی یقول کُلّ نَفسٍ ذائِقَهُ المَوتِ و قدذقته و یقول وَ إِن مِنکُم إِلّا وارِدُها و قدوردتها و یقول فی الجنهوَ

ما هُم مِنها بِمُخرَجِینَ

-روایت-از قبل-782

أقول اعتمد مشایخنا من الحدیث عن الخبرین السابقین لوضوح سندهما وقالوا إن هذه الروایه أشبه بروایات العامه و إن کان الجمع بین هذه الأخبار قریب . و فیه أیضا عن وهب بن منبه قال إن إدریس أول من خاط الثیاب ولبسها و کان من کان قبله یلبسون الجلود وکانت الملائکه فی زمان إدریس یصافحون الناس ویسلمون علیهم ویکلمونهم ویجالسونهم و ذلک لصلاح الزمان وأهله فلم یزل الناس علی ذلک حتی کان زمن نوح وقومه ثم انقطع ذلک و کان من أمره مع ملک الموت ما کان حتی دخل الجنه فقال له ربه إن إدریس إنما حاجک فحجک بوحیی و أنا ألذی هیأت له دخول الجنه فإنه کان ینصب نفسه وجسده لی فکان حقا علی أن أعوضه من ذلک الراحه والطمأنینه و أن أبوئه بتواضعه لی وبصالح عمله من الجنه مقعدا أومکانا علیا

و فیه عن الصادق ع قال إذادخلت الکوفه فأت مسجد السهله فصل فیه واسأل الله حاجه لدینک ودنیاک فإن مسجد السهله بیت إدریس ع ألذی کان یخیط فیه ویصلی فیه و من دعا الله فیه بما أحب قضی له حوائجه ورفعه یوم القیامه مکانا علیا إلی درجه إدریس وأجیر من مکروه الدنیا ومکاید أعدائه

-روایت-1-2-روایت-29-296

و قال المسعودی إن عمر إدریس ع فی الأرض ثلاثمائه سنه وقیل أکثر من ذلک و قال ابن الأثیر فی الکامل قام أنوش بن شیث بعدموت أبیه بسیاسه

[ صفحه 66]

الملک مقام أبیه و کان عمر أنوش سبعمائه سنه وخمس سنین ثم ولد لأنوش ابنه قینان وولد معه نفر کثیر و إلیه الوصیه وولد قینان مهلائیل و إلیه الوصیه وولد لمهلائیل یارد و إلیه الوصیه فولد لیارد أخنوخ

و هوإدریس النبی والحکماء الیونانیون یسمونه هرمس الحکیم . و قال السید بن طاوس فی صحف إدریس ع کأنک بالموت و قدنزل فاشتد أنینک وعرق جبینک وتقلصت شفتاک وانکسر لسانک ویبس ریقک وعلا سواد عینیک بیاضا وأزبد فوک واهتز جمیع بدنک وعالجت غصه الموت وسکرته ومرارته وزعقته ونودیت فلم تسمع بما خرجت نفسک وصرت جیفه بین أهلک إن فیک لعبره لغیرک فاعتبر فی معانی الموت إن ألذی نزل بک لامحاله و کل عمر و إن طال قلیل یفنی لأن کل ما هوآت قریب لوقت معلوم فاعتبر بالموت یا من یموت واعلم أیها الإنسان أن الموت أشد مما قبله والموت أهون مما بعده من شده أهوال یوم القیامه ثم ذکر من أحوال الصیحه والفناء و یوم القیامه ومواقف الحساب والجزاء مایعجز عن سماعه قوه الأقویاء

[ صفحه 67]

الباب الثالث فی قصص نوح النبی ع و فیه فصلان

الفصل الأول فی مده عمره ووفاته وعلل تسمیته ونقش خاتمه ومکارم أخلاقه

عیون أخبار الرضا قال إن نوحا ع لمارکب السفینه أوحی الله عز و جل إلیه یانوح إن خفت الغرق فهللنی ألفا ثم سلنی النجاه أنجیک من الغرق و من آمن معک فلما استوی نوح و من معه فی السفینه ورفع القلص عصفت الریح علیهم فلم یأمن نوح الغرق فأعجلته الریح فلم یدرک أن یهلل ألف مره فقال بالسریانیه هلولیا ألفا ألفا یاماریا أتقن فاستوی القلص وجرت السفینه فقال نوح إن کلاما نجانی الله به من الغرق لحقیق أن لایفارقنی فنقش خاتمه لاإله إلا الله ألف مره یارب أصلحنی -روایت-1-2-روایت-25-498

الأمالی بإسناده إلی الصادق ع قال عاش نوح ع ألفی وخمسمائه سنه منها ثمانمائه وخمسون سنه قبل أن یبعث وألف سنه إلاخمسین عاما و هو فی قومه یدعوهم ومائتا سنه فی عمل السفینه وخمسمائه عام بعد مانزل من السفینه ونضب الماء

فمصر الأمصار وأسکن ولده البلدان ثم إن ملک الموت جاءه و هو فی الشمس قال السلام علیک فرد علیه نوح السلام فقال ماحاجتک یاملک الموت قال جئت لأقبض روحک قال له تدعنی أدخل من الشمس إلی الظل فقال له نعم

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 68]

فتحول نوح ثم قال ع یاملک الموت فکأن مامر بی من الدنیا مثل تحولی من الشمس إلی الظل فامض لماأمرت به قال فقبض روحه ص

-روایت-از قبل-136

علل الشرائع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن اسم نوح ما کان فقال اسمه السکن وإنما سمی نوحا لأنه ناح علی قومه ألف سنه إلاخمسین عاما

-روایت-1-2-روایت-16-147

و فیه عن الصادق ع کان اسم نوح عبدالغفار وإنما سمی نوحا لأنه کان ینوح علی نفسه

-روایت-1-2-روایت-24-91

و فیه عنه ع کان اسم نوح ع عبدالملک وإنما سمی نوحا لأنه بکی خمسمائه سنه

-روایت-1-2-روایت-18-85

و عنه ع اسم نوح عبدالأعلی

-روایت-1-2-روایت-13-34

قال الصدوق رحمه الله تعالی الأخبار فی اسم نوح ع کلها متفقه غیرمختلفه تثبت له التسمیه بالعبودیه و هو عبدالغفار والملک والأعلی

قصص الأنبیاء عن الصدوق بإسناده إلی وهب قال إن نوحا لبث فی قومه ألف سنه إلاخمسین عاما یدعوهم إلی الله تعالی فلایزدادون إلاطغیانا ومضی ثلاثه قرون من قومه و کان الرجل منهم یأتی بابنه و هوصغیر فیوقفه علی رأس نوح ع فیقول یابنی إن بقیت بعدی فلاتطیعن هذاالمجنون

-روایت-1-2-روایت-50-288

و فیه عن علی بن محمدالعسکری ع أنه جاء إبلیس إلی نوح فقال إن لک عندی یدا عظیمه فانتصحنی فإنی لاأخونک فتألم نوح بکلامه ومسألته فأوحی الله إلیه أن کلمه وسلمه فإنی سأنطقه بحجه علیک فقال نوح ص تکلم فقال إبلیس إذاوجدنا ابن آدم شحیحا أوحریصا أوحسودا أوجبارا أوعجولا تلقفناه تلقف الکره فإن اجتمعت لنا هذه الأخلاق سمیناه شیطانا

فقال نوح ماالید العظیمه التی صفت قال إنک دعوت الله علی أهل الأرض فألحقتهم فی ساعه بالنار فصرت فارغا و لو لادعوتک لشغلت بهم دهرا طویلا

-روایت-1-2-روایت-39-505

إکمال الدین بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال عاش نوح ع بعدالنزول من السفینه خمسین سنه ثم أتاه جبرئیل ع فقال یانوح إنه قدانقضت نبوتک واستکملت أیامک فانظر الاسم الأکبر ومیراث العلم فادفعها إلی ابنک سام فإنی لاأترک الأرض إلا و فیهاعالم یعرف به طاعتی و یکون نجاه فیما بین قبض النبی وبعث النبی الآخر فدفع ع آثار علم النبوه إلی ابنه سام فأما حام ویافث فلم یکن عندهما علم ینتفعان به وبشرهم نوح بهودا وظهرت الجبریه فی ولد حام ویافث واستخفی ولد سام بما عندهم من العلم وجرت علی سام بعدنوح الدوله لحام ویافث

-روایت-1-2-روایت-53-559

[ صفحه 69]

و عنه ص کانت أعمار قوم نوح ثلاثمائه سنه وعاش نوح ألفی سنه وأربعمائه وخمسین سنه

-روایت-1-2-روایت-13-91

أقول اختلفوا فی مده عمره ع فقیل کان ألفا وأربعمائه وخمسین سنه وقیل کان ألفا وأربعمائه سنه وسبعین سنه وقیل ألفا وثلاثمائه سنه وأکثر أخبارنا المعتبره تدل علی أنه عاش ألفین وخمسمائه سنه وبعضها قابل للتأویل بإسقاط زمن البعثه أوزمان عمل السفینه أوبعدها الطوفان أوزیادتها أونحو ذلک و قال شیخنا الطبرسی طاب ثراه فی قوله تعالی إِنّهُ کانَ عَبداً شَکُوراًمعناه أن نوحا کان عبد الله کثیر الشکر و کان إذالبس ثوبا أوأکل طعاما أوشرب ماء شکر الله تعالی و قال الحمد لله وقیل إنه کان یقول فی ابتداء الأکل والشرب بسم الله و فی انتهائه الحمد لله

-قرآن-343-369

وروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله ع أن نوحا کان إذاأصبح وأمسی قال أللهم إنی أشهدک أن ماأصبح أوأمسی بی

من نعمه فی دین أودنیا فمنک وحدک لاشریک لک لک الحمد و لک الشکر بها علی حتی ترضی و بعدالرضا فهذا کان شکره

-روایت-1-2-روایت-43-232

أقول ظاهره أنه کان یقولها مره واحده و فی کثیر من الأخبار مثله ورواه فی الفقیه و أنه کان یقولها عشرا

علل الشرائع و عن الدقاق عن الأسدی عن سهل عن عبدالعظیم الحسنی قال سمعت علی بن محمدالعسکری ع یقول عاش نوح ألفین وخمسمائه سنه و کان یوما فی السفینه نائما فهبت ریح فکشفت عورته فضحک حام ویافث فزجرهما سام ونهاهم عن الضحک و کان کلما غطی سام شیئا تکشفه الریح کشفه حام ویافث فانتبه نوح ع فرآهم وهم یضحکون فقال ما هذافأخبره سام بما کان فرفع نوح یده إلی السماء یدعو و یقول أللهم غیرماء صلب حام حتی لایولد له إلاالسودان أللهم غیرماء صلب یافث فغیر الله ماء صلبهما فجمیع السودان حیث کانوا من حام وجمیع الترک والصقالبه ویأجوج ومأجوج والصین من یافث حیث کانوا وجمیع البیض سواهم من سام و قال نوح ع لحام ویافث جعل ذریتکما خولا أی خدما لذریه سام إلی یوم القیامه لأنه بر بی وعققتمانی فلازالت سمه عقوقکما لی فی ذریتکما ظاهره وسمه البر فی ذریه سام ظاهره مابقیت الدنیا

-روایت-1-2-روایت-112-830

أقول روی الشیخ الطبرسی هذاالخبر من کتاب النبوه بهذا الإسناد ثم قال

[ صفحه 70]

قال الشیخ أبو جعفر بن بابویه رحمه الله ذکر یافث فی هذاالخبر غریب لم أروه إلا من هذاالطریق وجمیع الأخبار التی رویتها فی هذاالمعنی فیهاذکر حام و أنه ضحک لماانکشفت عوره أبیه و أن ساما ویافثا کانا فی ناحیه فبلغهما ماصنع فأقبلا ومعهما ثوب وهما معرضان وألقیا علیه الثوب و هونائم فلما استیقظ أوحی الله عز

و جل إلیه ماصنع حام فلعن حام ودعا علیه

قصص الأنبیاء للراوندی طاب ثراه بإسناده إلی ابن عباس قال قال إبلیس لعنه الله یانوح لک عندی ید سأعلمک خصالا قال نوح و مایدی عندک قال دعوتک علی قومک حتی أهلکهم الله جمیعا فإیاک والکبر وإیاک والحرص وإیاک والحسد فإن الکبر هو ألذی حملنی علی أن ترکت السجود لآدم فأکفرنی وجعلنی شیطانا رجیما وإیاک والحرص فإن آدم أبیح له الجنه ونهی عن شجره واحده فحمله الحرص علی أن أکل منها وإیاک والحسد فإن ابن آدم حسد أخاه فقتله فقال نوح ص متی تکون أقدر علی ابن آدم قال

عندالغضب

-روایت-1-2-روایت-66-509

الکافی فی الصحیح عن أبی عبد الله ص قال لماهبط نوح ع من السفینه غرس غرسا فکان فیما غرس النخله ثم رجع إلی أهله فجاء إبلیس لعنه الله فقلعها ثم إن نوحا ع عاد إلی غرسه فوجده علی حاله ووجد النخله قدقلعت ووجد إبلیس عندها فأتاه جبرئیل ع فأخبره أن إبلیس لعنه الله قلعها فقال نوح لإبلیس مادعاک إلی قلعها فو الله ماغرست غرسا أحب إلی منها و و الله لاأدعها حتی أغرسها فقال إبلیس و أنا و الله لاأدعها حتی أقلعها فقال اجعل لی منها نصیبا قال فجعل له منها الثلث فأبی أن یرضی فجعل له النصف فأبی أن یرضی وأبی نوح أن یزیده فقال جبرئیل لنوح ع یا رسول الله أحسن فإن منک الإحسان فعلم نوح أنه قدجعل الله له علیها سلطانا فجعل نوح له الثلثین قال أبو عبد الله ع فإذاأخذت عصیرا فاطبخه حتی یذهب الثلثان من نصیب الشیطان فإذاذهب فکل واشرب حینئذ

-روایت-1-2-روایت-48-793

و فیه عن أبی عبد الله ع قال إن إبلیس نازع نوحا ع فی

الکرم فأتاه جبرئیل ع فقال إن له حقا فأعطه فأعطاه الثلث فلم یرض إبلیس ثم أعطاه النصف فلم یرض فطرح جبرئیل نارا فأحرقت الثلثین وبقی الثلث فقال ماأحرقت النار فهو نصیبه و مابقی فهو لک یانوح حلال

-روایت-1-2-روایت-37-284

[ صفحه 71]

الفصل الثانی فی بعثته إلی قومه وقصه الطوفان

اعلم أن الله سبحانه کرر قصه نوح ع فی کثیر من سور القرآن قال الطبرسی طاب ثراه و هونوح بن متوشلخ بن أخنوخ و هوإدریس ع و هوأول نبی بعدإدریس وقیل إنه کان نجارا وولد فی العام ألذی مات فیه آدم ع وبعث و هو ابن أربعمائه سنه و کان یدعو قومه لیلا ونهارا فلم یزدهم دعاؤه إلافرارا و کان یضربه قومه حتی یغشی علیه فإذاأفاق قال أللهم اهد قومی فإنهم لایعلمون وکانوا یثورون إلی نوح ع فیضربونه حتی تسیل مسامعه دما و حتی لایعقل شیئا مما صنع به فیحمل فیرمی فی بیت أو علی باب داره مغشیا علیه فأوحی الله تعالی إلیه أن لن یؤمن قومک إلا من آمن فعندها أقبل علی الدعاء علیهم فقال رَبّ لا تَذَر عَلَی الأَرضِ مِنَ الکافِرِینَ دَیّاراًفأعقم الله أصلاب الرجال وأرحام النساء فلبثوا أربعین سنه لایولد لهم وقحطوا فی تلک الأربعین سنه حتی هلکت أموالهم وأصابهم الجهد والبلاء ثم قال لهم نوح استَغفِرُوا رَبّکُم إِنّهُ کانَ غَفّاراًالآیات فلم یؤمنواوَ قالُوا لا تَذَرُنّ آلِهَتَکُمالآیات حتی أغرقهم الله تعالی وآلهتهم التی کانوا یعبدونها فلما کان بعدخروج نوح ع من السفینه و عبد الناس الأصنام سموا أصنامهم بأسماء أصنام قوم نوح فاتخذ أهل الیمین یغوث ویعوق و أهل دومه الجندل صنما سموه ودا واتخذت حمیر صنما سمته نسرا وهذیل سموه سواعا فلم یزل یعبدونها حتی جاء الإسلام . وروی أن الله تعالی

لم یرحم قوم نوح ع فی عذابهم

-قرآن-615-667-قرآن-829-868-قرآن-888-919

وروی عن النبی ص أنه قال لمافار التنور وکثر الماء فی السکک خشیت أم صبی علیه وکانت تحبه حبا شدیدا فخرجت إلی الجبل حتی بلغت ثلثه فلما بلغها الماء عرجت به حتی بلغت ثلثیه فما بلغها الماء حتی استوت علی الجبل فلما بلغ الماء

-روایت-1-2-روایت-33-ادامه دارد

[ صفحه 72]

رقبتها رفعته بیدیها حتی ذهب بهاالماء فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبی و أماامرأه نوح فقال الله فیها و فی امرأه لوطکانَتا تَحتَ عَبدَینِ مِن عِبادِنا صالِحَینِ فَخانَتاهُما

-روایت-از قبل-189

قال ابن عباس کانت امرأه نوح کافره تقول للناس إنه مجنون و إذاآمن أحد بنوح أخبرت الجبابره من قوم نوح به وکانت امرأه لوط تدل علی أضیافه و کان ذلک خیانتهما لهما و مابغت امرأه نبی قط وإنما کانت خیانتهما فی الدین

-روایت-1-2-روایت-18-232

قال السدی کانت خیانتهما أنهما کانتا کافرتین . وقیل کانتا منافقتین . و قال الضحاک خیانتهما النمیمه إذ أوحی الله إلیهما أفشتاه إلی المشرکین واسم امرأه نوح واغله واسم امرأه لوط واهله و قال مقاتل والفه وواهله. و فی تفسیر علی بن ابراهیم کانَتا تَحتَ عَبدَینِ مِن عِبادِنا صالِحَینِ فَخانَتاهُما و الله ماعنی بقوله فَخانَتاهُما إلاالفاحشه أقول ینبغی حمل الفاحشه هنا علی معناها اللغوی و هو ماتفاحش قبحه و لاقبح أکبر من الکفر والنفاق

-قرآن-247-303-قرآن-326-337

و فیه أیضا عن أمیر المؤمنین ع عن ابن أبی عمیر عن ابن سنان عن أبی عبد الله ع قال بقی نوح ع فی قومه ثلاثمائه سنه یدعوهم إلی الله فلم یجیبوه فهم أن یدعو علیهم

عندطلوع الشمس فوافاه اثنا عشر ألف قبیل من قبائل ملائکه السماء الدنیا وهم العظماء من الملائکه قالوا له نسألک أن لاتدعو علی قومک

قال نوح قدأجلتهم ثلاثمائه سنه فلما أتی علیهم ستمائه سنه و لم یؤمنوا هم أن یدعو علیهم فوافاه اثنا عشر ألف قبیل من قبائل ملائکه السماء الثانیه فقالوا نسألک أن لاتدعو علی قومک فقال نوح قدأجلتهم ثلاثمائه سنه فلما أتی علیهم تسعمائه سنه و لم یؤمنوا هم أن یدعو علیهم فأنزل الله عز و جل أَنّهُ لَن یُؤمِنَ مِن قَومِکَ إِلّا مَن قَد آمَنَ فقال نوح ع رَبّ لا تَذَر عَلَی الأَرضِ مِنَ الکافِرِینَ دَیّاراًفأمره الله عز و جل أن یغرس النخل فکان قومه یسخرون به ویقولون شیخ یغرس النخل فلما أتی لذلک خمسون سنه وبلغ النخل أمره الله أن ینحت السفینه وأمر جبرئیل ع أن یعلمه فقدر طولها فی الأرض ألفا ومائتی ذراع وعرضها ثمانمائه ذراع وطولها فی السماء ثمانون ذراعا فقال یارب من یعیننی علی اتخاذها فأوحی الله إلیه ناد فی قومک من أعاننی علیها ونجر منها شیئا صار ماینجره ذهبا وفضه

-روایت-1-2-روایت-95-ادامه دارد

[ صفحه 73]

فنادی نوح فیهم بذلک فأعانوه علیه وکانوا یسخرون منه ویقولون یتخذ سفینه فی البر

-روایت-از قبل-90

و عنه ع لماأراد الله عز و جل إهلاک قوم نوح ع عقم أرحام النساء أربعین عاما لم یولد فیهم مولود فلما فرغ من اتخاذ السفینه أمره الله تعالی أن ینادی فیهم بالسریانیه لایبقی بهیمه و لاحیوان إلاحضر فأدخل من کل جنس من أجناس الحیوان زوجین فی السفینه و کان الذین آمنوا به من جمیع الدنیا ثمانون رجلا فقال الله تعالی احمِل فِیها مِن کُلّ زَوجَینِ اثنَینِ و کان نجر السفینه فی مسجد الکوفه فلما کان الیوم ألذی أراد الله إهلاکهم کانت امرأه نوح تخبز فی الموضع ألذی یعرف بفار التنور فی مسجد الکوفه و

قد کان نوح ع اتخذ لکل ضرب من أجناس الحیوان موضعا فی السفینه وجمع لهم مایحتاجون إلیه من الغذاء وصاحت امرأته لمافار التنور فجاء نوح إلی التنور فوضع طینا وختمه حتی أدخل جمیع الحیوانات فی السفینه ثم جاء إلی التنور وفض الخاتم ورفع الطین وانکسفت الشمس ونزل من السماء ماء منهمر صب بلا قطر وتفجرت الأرض عیونا فقال الله عز و جل ارکبوا فیهافدارت السفینه ونظر نوح ع إلی ابنه یقع ویقوم فقال له یا بنُیَ ّ ارکَب مَعَنا وَ لا تَکُن مَعَ الکافِرِینَ فقال ابنه سآَویِ إِلی جَبَلٍ یعَصمِنُیِ مِنَ الماءِ فقال نوح لا عاصِمَ الیَومَ مِن أَمرِ اللّهِ إِلّا مَن رَحِمَ الله ثم قال نوح رَبّ إِنّ ابنیِ مِن أهَلیِ وَ إِنّ وَعدَکَ الحَقّ فقال یا نُوحُ إِنّهُ لَیسَ مِن أَهلِکَ إِنّهُ عَمَلٌ غَیرُ صالِحٍوَ حالَ بَینَهُمَا المَوجُ فَکانَ مِنَ المُغرَقِینَفدارت السفینه وضربتها الأمواج حتی وافت مکه وطافت فی البیت وغرق جمیع الدنیا إلاموضع البیت وإنما سمی البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق فبقی الماء ینصب من السماء أربعین صباحا و من الأرض العیون حتی ارتفعت السفینه فمست السماء فرفع نوح یده و قال یارهمان أتقن وتفسیرها یارب أحسن فأمر الله الأرض أن تبلع ماءها فأراد ماء السماء أن یدخل فی الأرض فامتنعت الأرض من قبوله وقالت إنما أمرنی أن أبلع مائی فبقی ماء السماء علی وجه الأرض واستوت السفینه علی جبل الجودی و هوبالموصل جبل عظیم فبعث الله جبرئیل ع فساق الماء إلی البحار حول الدنیا وأنزل الله علی نوح یا نُوحُ اهبِط بِسَلامٍ مِنّا وَ بَرَکاتٍ عَلَیکَ وَ عَلی أُمَمٍ مِمّن مَعَکَ وَ أُمَمٌ سَنُمَتّعُهُم ثُمّ یَمَسّهُم مِنّا عَذابٌ أَلِیمٌفنزل نوح ع

بالموصل من السفینه مع الثمانین وبنوا مدینه الثمانین وکانت لنوح بنت رکبت معه السفینه فتناسل الناس منها و ذلک

-روایت-1-2-روایت-13-ادامه دارد

[ صفحه 74]

قول النبی ص نوح أحد الأبوین انتهی ملخصا

-روایت-از قبل-47

أقول قوله تعالی إِنّهُ لَیسَ مِن أَهلِکَقیل فیه أقوال أحدها أنه کان ابنه لصلبه والمعنی أنه لیس من أهلک الذین وعدتک نجاتهم معک لأن الله تعالی قداستثنی من أهله الذین وعده أن ینجیهم ممن أراد إهلاکهم بالغرق فقال إِلّا مَن سَبَقَ عَلَیهِ القَولُ عن ابن عباس . وثانیها أن المراد بقوله إِنّهُ لَیسَ مِن أَهلِکَ لیس علی دینک فکان کفره أخرجه عن أن یکون له أحکام أهله و هذا کما قال النبی ص سلمان منا أهل البیت وإنما أراد علی دیننا ویؤید هذاالتأویل أن الله سبحانه قال علی طریق التعلیل إِنّهُ عَمَلٌ غَیرُ صالِحٍفبین أنه إنما أخرج عن أحکام أهله لکفره وشر عمله . وثالثها أنه لم یکن ابنه حقیقه وإنما ولد علی فراشه فقال ع إنه ابنه علی ظاهر الأمر فأعلمه الله أن الأمر بخلاف الظاهر ونبهه علی خیانه امرأته عن الحسن ومجاهد و هذاالوجه بعید من حیث إن فیه منافاه للقرآن لأنه تعالی قال وَ نادی نُوحٌ ابنَهُ ولأن الأنبیاء یجب أن ینزهوا عن مثل هذاالحال لأنها تعییر وتشیین و قدنزه الله أنبیاءه عما دون ذلک . ورابعها أنه کان ابن امرأته و کان ربیبه ویعضده قراءه من قرأ بفتح الهاء وحذف الألف وإثباته لفظا والمعتمد المعول علیه فی تأویل الآیه القولان الأولان

-قرآن-19-42-قرآن-235-266-قرآن-307-330-قرآن-521-546-قرآن-835-854

و عن أبی جعفر ع قال کان قوم مؤمنون قبل نوح ع فماتوا فحزن علیهم الناس فجاء إبلیس فاتخذ لهم صورهم لیأنسوا بهافأنسوا بها فلما جاء الشتاء أدخلوهم البیوت فمضی ذلک القرن

وجاء القرن الآخر فجاءهم إبلیس فقال لهم إن هؤلاء آلهه کان آباؤکم یعبدونها فعبدوهم وضل منهم کثیر فدعا علیهم نوح فأهلکهم الله

-روایت-1-2-روایت-27-320

و فی مناقب ابن شهر شهرآشوب عن الأزدی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول وَ نادی نُوحٌ ابنَهُ أی ابنها وهی لغه طی ء

-روایت-1-2-روایت-76-120

أقول هذه القراءه بفتح الهاء وحذف الألف وهی لغه طی ء ونسبها القراء والمفسرون إلی أهل البیت ع یعنی ابن امرأته

و عن أبی عبد الله ع قال إن نوحا لما کان أیام الطوفان دعا میاه الأرض فأجابته إلاالمر والکبریت

-روایت-1-2-روایت-32-107

و عنه ع لماهبط نوح ع من السفینه أتاه إبلیس

-روایت-1-2-روایت-13-ادامه دارد

[ صفحه 75]

فقال له ما فی الأرض رجل أعظم منه علی منک دعوت الله علی هؤلاء الفساق فأرحتنی منهم أ لاأعلمک خصلتین إیاک والحسد فهو ألذی عمل بی وإیاک والحرص فهو ألذی عمل بآدم ماعمل و فی حدیث آخر قال له جزاء هذه المنه اذکرنی فی ثلاثه مواطن فإنی أقرب ما یکون إلی العبد إذا کان فی إحداهن اذکرنی إذاغضبت واذکرنی إذاحکمت بین اثنین واذکرنی إذاکنت مع امرأه خلیا لیس معکما أحد

-روایت-از قبل-392

عیون أخبار الرضا ع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن قول الله عز و جل یَومَ یَفِرّ المَرءُ مِن أَخِیهِ وَ أُمّهِ وَ أَبِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ من هم فقال ع قابیل یفر من هابیل و ألذی یفر من أمه موسی و ألذی یفر من أبیه ابراهیم و ألذی یفر من صاحبته لوط و ألذی یفر من ابنه نوح یفر من ابنه کنعان

-روایت-1-2-روایت-23-317

علل الشرائع عن وهب مسندا قال أهل الکتاب یقولون إن إبلیس عمر زمان الغرق کله فی الجو الأعلی یطیر بین السماء و الأرض بالذی أعطاه الله من القوه والحیله

وعمرت جنوده فی ذلک الزمان تطفو فوق السماء وتحولت الجن أرواحا تهب فوق الماء وبذلک توصف خلقتها أنها تهوی هوی الریح إنما سمی طوفان لأن الماء طفا فوق کل شیء فلما هبط نوح ع من السفینه أوحی الله عز و جل إلیه یانوح أنی خلقت خلقی لعبادتی وأمرتهم بطاعتی و قدعصونی وعبدوا غیری واستوجبوا بذلک غضبی فغرقتهم وأنی قدجعلت قوسی أمانا لعبادی وبلادی وموثقا منی بینی و بین خلقی یأمنون به إلی یوم القیامه من الغرق و من أوفی بعهده منی ففرح نوح ع بذلک وتباشر وکانت القوس فیهاسهم ووتر فنزع الله عز و جل السهم والوتر من القوس وجعلها أمانا لعباده من الغرق

-روایت-1-2-روایت-35-760

عن الصادق ع أن هذاالقوس ظهر فی السماء بعدالغرق أمانا منه لمن بقی إلی یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-17-93

و قال ع لاتقولوا قوس قزح فإن قزح اسم الشیطان ولکن قولوا قوس الله و إن هذه المجره التی فی السماء ویسمونها مجر الکبش موضع انفطار السماء للماء لأنه لم ینزل قطرات وإنما نزل دفعا فلما التأمت السماوات بقی أثره کالجرح المندمل یبقی أثره فی البدن

-روایت-1-2-روایت-13-269

عیون أخبار الرضا ع قال الوشاء قال لی کیف تقرءون قال یانوح إنه لیس من أهلک إنه عمل غیرصالح فقلت من الناس من یقرأإِنّهُ عَمَلٌ غَیرُ

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 76]

صالِحٍنفاه عن أبیه فقال ع کلا لقد کان ابنه ولکن لماعصی الله عز و جل نفاه عن أبیه

-روایت-از قبل-93

أقول هاهنا قراءتان فی المتواتر فالأکثر علی الفعل الماضی و مابعده منصوب علی المفعولیه یعنی أن أعماله غیرصالحه وقراءه الکسائی ویعقوب وسهل علی المصدریه و مابعده صفه له وأولوه علی أنه تولد من الخیانه وحینئذ فقوله ع کلا یجوز أن یکون ردا للتأویل لاللقراءه یعنی أن

تأویلهم باطل لأن نفیه عنه باعتبار الدین والعمل ویجوز أن یکون نفیا للقراءه یعنی أنها قراءه باطله لم ینزل بهاجبرئیل ع . و فیه تأیید لماحررناه فی مواضع من کتبنا من القدح فی تواتر القراءات السبع وأنها إن ثبت تواترها فإنما هو عن القراء السبعه لا عن صاحب الوحی ص و ذلک أن القراء فی کثیر من الموارد إذاذکروا قراءه یقولون قرأ فلان کذا فیجعلون قراءه القرآن تسمیه لقراءتهم ص و قدفصلنا الکلام فی هذاالمقام فی شرحنا علی تهذیب الحدیث بما لامزید علیه

و فیه عنه ع قال سأل الشامی أمیر المؤمنین ع فقال مابال الماعز مرفوعه الذنب بادیه الحیاء والعوره فقال لأن الماعز عصت نوحا ع لماأدخلها السفینه فدفعها فکسر ذنبها والنعجه مستوره الحیاء والعوره لأن النعجه بادرت بالدخول إلی السفینه فمسح نوح ع یده علی حیائها وذنبها فاستوت الألیه

-روایت-1-2-روایت-23-296

علل الشرائع عن أبی عبد الله ع قال إن النجف کان جبلا و هو ألذی قال ابن نوح سآَویِ إِلی جَبَلٍ یعَصمِنُیِ مِنَ الماءِ و لم یکن علی وجه الأرض جبل أعظم منه فأوحی الله عز و جل إلیه یاجبل أیعتصم بک منی فتقطع قطعا قطعا إلی بلاد الشام وصار رمادا دقیقا وصار بعد ذلک بحرا عظیما و کان یسمی ذلک البحر ببحر نی ثم جف بعد ذلک وقیل نی جف فسمی نجف ثم صار بعد ذلک یسمونه نجف لأنه کان أخف علی ألسنتهم

-روایت-1-2-روایت-43-425

و فیه أنه لمارکب نوح ع فی السفینه ألقی الله عز و جل السکینه علی ما فیها من الدواب والطیر والوحش فلم یکن شیء فیهایضر شیئا کانت الشاه تحتک بالذئب والبقره تحتک بالأسد وأذهب الله حمه کل ذی حمه فلم یزالوا کذلک فی السفینه

حتی خرجوا منها و کان الفأر قدکثر فی السفینه والعذره فأوحی الله عز و جل إلی نوح ع أن یمسح الأسد فمسحه فعطس فخرج من منخریه هران ذکر

-روایت-1-2-روایت-10-ادامه دارد

[ صفحه 77]

وأنثی فخف الفأر ومسح وجه الفیل فعطس فخرج من منخریه خنزیران ذکر وأنثی فخف العذره

-روایت-از قبل-94

و عن أبی عبد الله ع قال جاء نوح ع إلی الحمار لیدخله السفینه فامتنع علیه و کان إبلیس بین أرجل الحمار فقال یاشیطان ادخل فدخل الحمار ودخل الشیطان

-روایت-1-2-روایت-32-164

و عنه ع قال ارتفع الماء زمن نوح ع علی کل جبل و علی کل سهل خمسه عشر ذراعا

-روایت-1-2-روایت-18-87

الفقیه قال أبو جعفرالباقر ع إن الحیض للنساء نجاسه رماهن الله عز و جل بها و قدکن النساء فی زمن نوح ع إنما تحیض المرأه فی کل سنه حتی خرجن نسوه من حجابهن وکن سبعمائه امرأه وانطلقن فلبسن المعصفرات من الثیاب وتحلین وتعطرن ثم خرجن فتفرقن فی البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعیاد معهم وجلسن فی صفوفهم فرماهن الله عز و جل بالحیض

عند ذلک فی کل شهر یعنی أولئک النسوه بأعیانهن فسالت دماؤهن فخرجن من بین الرجال فکن یحضن فی کل شهر حیضه فشغلهن الله تعالی بالحیض وکسر شهوتن قال و کان غیرهن من النساء اللواتی لم یفعلن مثل مافعلن یحضن فی کل سنه حیضه قال فتزوج بنو اللائی یحضن فی کل شهر بنات اللاتی یحضن فی کل سنه حیضه فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء فی کل شهر حیضه وکثر أولاد اللاتی یحضن فی کل شهر حیضه لاستقامه الحیض وقل أولاد اللاتی یحضن فی السنه حیضه لفساد الدم قال فکثر نسل أولئک

-روایت-1-2-روایت-33-853

الکافی عن أبی عبد الله ع قال لماأظهر الله نبوه نوح

وأیقن الشیعه بالفرج اشتدت البلوی ووثبوا إلی نوح بالضرب المبرح حتی مکث فی بعض الأوقات مغشیا علیه ثلاثه أیام یجری الدم من أذنه ثم أفاق و ذلک بعدسنه ثلاثمائه من مبعثه و هو فی خلال ذلک یدعوهم لیلا ونهارا فیهربون ویدعوهم سرا فلایجیبون ویدعوهم علانیه فیولون فهم بعدثلاثمائه سنه بالدعاء علیهم وجلس بعدصلاه الفجر للدعاء فهبط إلیه وفد من السماء السابعه وهم ثلاثه أملاک فسلموا علیه ثم قالوا له یانبی الله حاجتنا أن تؤخر الدعاء علی قومک فإنها أول سطوه لله عز و جل فی الأرض قال قدأخرت الدعاء علیهم ثلاثمائه سنه أخری وعاد إلیهم فصنع ما کان یصنع ویفعلون ماکانوا یفعلون حتی إذاانقضت ثلاثمائه سنه أخری ویئس من إیمانهم جلس فی وقت

-روایت-1-2-روایت-37-ادامه دارد

[ صفحه 78]

ضحی النهار للدعاء فهبط إلیه وفد من السماء السادسه فسلموا علیه وسألوه مثل ماسأله الوفد الأول فأجابهم مثل ماأجاب أولئک ثم عاد وقومه بالدعاء حتی انقضت ثلاثمائه سنه تتمه تسعمائه سنه فصارت إلیه الشیعه وشکوا ماینالهم من العامه والطواغیت وسألوه الدعاء بالفرج فأجابهم إلی ذلک وصلی ودعا فهبط جبرئیل ع فقال إن الله تبارک و تعالی قدأجاب دعوتک فقل للشیعه یأکلوا التمر ویغرسوا النوی ویراعوه حتی یثمر فإذاأثمر فرجت عنهم فعرفهم ذلک واستبشروا ففعلوا ذلک وراعوه حتی أثمر ثم سألوه أن ینجز لهم الوعد فسأل الله ذلک فأوحی الله إلیه قل لهم کلوا هذاالتمر واغرسوا النوی فإذاأثمرت فرجت عنکم فلما ظنوا أن الخلف قدوقع علیهم ارتد عنهم الثلث وبقی الثلثان فأکلوا التمر وغرسوا النوی حتی إذاأثمر أتوا به نوحا فسألوه أن ینجز لهم الوعد فسأل الله عز و جل عن ذلک فأوحی الله إلیهم قل لهم کلوا التمر واغرسوا النوی

فارتد الثلث الآخر وبقی الثلث فأکلوا التمر وغرسوا النوی فلما أثمر أتوا به نوحا ع فأخبروه وقالوا لم یبق منا إلاالقلیل ونحن نتخوف علی أنفسنا بتأخر الفرج أن نهلک فصلی نوح ع فقال یارب لم یبق من أصحابی إلا هذه العصابه وإنی أخاف علیهم الهلاک إن تأخر الفرج فأوحی الله عز و جل إلیه قدأجبت دعوتک فاصنع الفلک فکان بین إجابه الدعاء والطوفان خمسون سنه

-روایت-از قبل-1222

أقول ورد فی سبب التأخیر تصفیه المؤمنین من الکفار والمنافقین الذین یظهرون الإیمان ویسرون الکفر

الخرائج عن النبی ص أنه قال لماأراد الله أن یهلک قوم نوح أوحی الله إلیه أن شق ألواح الساج فلما شقها لم یدر مایصنع بهافهبط جبرئیل فأراه هیئه السفینه ومعه تابوت به مائه ألف مسمار وتسعه وعشرون ألف مسمار فسمر المسامیر کلها السفینه إلی أن بقیت خمسه مسامیر فضرب بیده إلی مسمار فأشرق بیده وأضاء کمایضی ء الکوکب الدری فی أفق السماء فتحیر نوح فأنطق الله المسمار بلسان طلق ذلق فقال أنا علی اسم خیر الأنبیاء محمد بن عبد الله فهبط جبرئیل ع فقال له یاجبرئیل ما هذاالمسمار ألذی مارأیت مثله فقال هذاباسم سید الأنبیاء محمد بن عبد الله اسمره علی أولها علی جانب السفینه الأیمن ثم ضرب بیده إلی مسمار ثان فأشرق وأنار فقال هذامسمار أخیه و ابن عمه سید الأوصیاء علی بن أبی طالب فاسمره علی جانب السفینه الأیسر فی أولها ثم ضرب بیده إلی مسمار ثالث فزهر وأشرق وأنار فقال

-روایت-1-2-روایت-35-ادامه دارد

[ صفحه 79]

جبرئیل ع هذامسمار فاطمه فاسمره إلی جانب مسمار أبیها ثم ضرب بیده إلی مسمار رابع فزهر وأنار فقال جبرئیل ع هذامسمار الحسن فاسمره إلی جانب مسمار أبیه ثم ضرب بیده إلی مسمار

خامس فزهر وأنار وأظهر النداوه فقال جبرئیل ع هذامسمار الحسین ع فاسمره إلی جانب مسمار أبیه فقال نوح یاجبرئیل ما هذه النداوه فقال هذاالدم فذکر قصه الحسین ع و ماتعمل الأمه به فعلن الله قاتله وظالمه وخاذله

-روایت-از قبل-403

و عن أبی عبد الله ع أنه قال لبعض غلمانه فی شیءجری لئن انتهیت و إلاضربتک ضرب الحمار قیل و ماضرب الحمار قال إن نوحا ع لماأدخل السفینه من کل زوجین اثنین جاء إلی الحمار فأبی أن یدخل فأخذ جریده من نخل فضربه ضربه واحده و قال له عبسا شیطانا أی ادخل یاشیطان

-روایت-1-2-روایت-27-282

المحاسن عن أبی عبد الله ع قال لماحسر الماء عن عظام الموتی فرأی ذلک نوح ع فجزع جزعا شدیدا فاغتم بذلک فأوحی الله إلیه أن کل العنب الأسود لیذهب غمک

-روایت-1-2-روایت-38-168

العیاشی عن عبد الله العلوی قال کانت السفینه مطبقه بطبق و کان معه خرزتان تضی ء إحداهما بالنهار ضوء الشمس وتضی ء إحداهما باللیل ضوء القمر وکانوا یعرفون وقت الصلاه و کان آدم معه فی السفینه فلما خرج من السفینه صیر قبره تحت المناره بمسجد منی

-روایت-1-2-روایت-37-257

أقول أکثر الأخبار داله علی أن قبره بالنجف الأشرف ضجیع قبر أمیر المؤمنین ع وقبر نوح ع

و عن أبی عبد الله ع أن مده لبثهم فی السفینه سبعه أیام ولیالیها

-روایت-1-2-روایت-27-73

و فی حدیث آخر مائه وخمسین یوما بلیالیها وقیل سته أشهر

-روایت-1-2-روایت-18-60

العیاشی عن الأعمش یرفعه إلی علی ع فی قوله حَتّی إِذا جاءَ أَمرُنا وَ فارَ التّنّورُ فقال أما و الله ما هوتنور الخبز ثم أومأ بیده إلی الشمس فقال طلوعها

-روایت-1-2-روایت-42-165

و فی تفسیر العیاشی عن أبی عبد الله ع قال صنعها فی مائه سنه ثم أمره أن یحمل فیها من کل زوجین اثنین الأزواج الثمانیه التی

خرج بهاآدم من الجنه لتکون معیشه لعقب نوح ع فی الأرض کماعاش آدم ع فإن الأرض تغرق و ما فیها إلا ما کان معه فی السفینه قال فحمل نوح ع فی السفینه الأزواج الثمانیه التی -روایت-1-2-روایت-50-ادامه دارد

[ صفحه 80]

قال الله وَ أَنزَلَ لَکُم مِنَ الأَنعامِ ثَمانِیَهَ أَزواجٍمِنَ الضّأنِ اثنَینِ وَ مِنَ المَعزِ اثنَینِوَ مِنَ الإِبِلِ اثنَینِ وَ مِنَ البَقَرِ اثنَینِفکان زوجین من الضأن زوج یربیها الناس ویقومون بأمرها وزوج من الضأن التی تکون فی الجبال وهی الوحشیه أحل لهم صیدها و من المعز اثنین زوج یربیها الناس وزوج من الظباء و من البقر اثنین زوج یربیه الناس وزوج هوالبقر الوحشی و من الإبل زوجین و هوالبخاتی والعراب و کل طیر وحشی وأنسی ثم غرقت الأرض

-روایت-از قبل-473

أقول المفسرون قالوا المراد بالزوجین الصنفان یعنی الذکر والأنثی و ماقاله ع هوالأصوب والأنسب

و عنه ع قال ینبغی لولد الزنی أن لاتجوز شهادته و لایؤم بالناس لم یحمله نوح فی السفینه و قدحمل فیهاالکلب والخنزیر

-روایت-1-2-روایت-18-128

و عنه ع فی قوله وَ ما آمَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِیلٌ قال آمن معه ثمانیه نفر من قومه

-روایت-1-2-روایت-13-90

و عنه ع بأسانید متعدده فی قول الله وَ نادی نُوحٌ ابنَهُ فقال لیس بابنه إنما هو ابن زوجته علی لغه طی ء یقولون لابن المرأه ابنه

-روایت-1-2-روایت-27-138

و عن أبی الحسن ع أن الله أوحی إلی الجبال أنی واضع سفینه نوح علی جبل منکن فی الطوفان فتطاولت وشمخت وتواضع جبل بالموصل یقال له الجودی فمرت السفینه تدور فی الطوفان علی الجبال کلها حتی انتهت إلی الجودی فوقفت علیه فقال نوح بارات قنی بارات قنی یعنی أللهم أصلح أللهم أصلح و فی حدیث آخر أنه ضرب جؤجؤ السفینه الجبل فخاف علیها فقال

یاماریا أتقن یعنی رب أصلح و فی حدیث آخر أنه قال یارهمان أتقن وتأویلها رب أحسن

-روایت-1-2-روایت-24-455

و عن أبی عبد الله ع قال سأل نوح ربه أن ینزل علی قومه العذاب فأوحی الله إلیه أن یغرس نواه من النخل فإذابلغت وأثمرت هلک قومه فغرس نوح النواه وأخبر أصحابه بذلک فلما أثمرت وأطعم أصحابه قالوا له یانبی الله الوعد ألذی وعدتنا فأوحی الله إلیه أن یعید الغرس ثانیه حتی إذابلغ النخل وأثمر فأکل منه نزل علیهم العذاب فأخبر نوح أصحابه بذلک فصاروا ثلاث فرق فرقه ارتدت وفرقه نافقت وفرقه ثبتت مع نوح ع ففعل نوح ع ذلک حتی إذابلغت النخله وأثمرت وأکل منها وأطعم أصحابه قالوا یانبی الله الوعد ألذی وعدتنا فدعا نوح ربه فأوحی الله إلیه أن یغرس الغرسه الثالثه فإذابلغ وأثمر أهلک قومه فأخبر أصحابه فافترقوا ثلاث فرق فرقه ارتدت وفرقه نافقت وفرقه ثبتت معه حتی فعل نوح ذلک عشر مرات وفعل الله بأصحابه الذین یبقون معه فیفترقون کل فرقه

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 81]

ثلاث فرق علی ذلک فلما کان فی العاشره جاء إلیه رجل من أصحابه فقال یانبی الله فعلت بنا ماوعدت أو لم تفعل فأنت صادق نبی مرسل لانشک فیک و لوفعلت ذلک بنا قال فعند ذلک من قولهم أهلکهم الله لقول نوح وأدخل الخاص معه السفینه فنجاهم الله تعالی ونجی نوحا معهم بعد ماصفوا وذهب الکدر منهم

-روایت-از قبل-315

کتاب القصص لمحمد بن جریر الطبری أن الله تعالی أکرم نوحا بطاعته و کان طوله ثلاثمائه وستین ذراعا بذراع زمانه و کان لباسه الصوف ولباس إدریس قبله الشعر و کان یسکن الجبال ویأکل من نبات الأرض

و فی حدیث آخر أنه کان نجارا فجاءه جبرئیل ع بالرساله و

قدبلغ عمره أربعمائه سنه وستین سنه فقال له مابالک معتزلا قال لأن قومی لایعرفون الله فاعتزلت عنهم فقال جبرئیل ع فجاهدهم فقال نوح ع لاطاقه لی بهم و لوعرفونی لقتلونی فقال له فإن أعطیت القوه کنت تجاهدهم قال وا شوقاه إلی ذلک فقال له نوح من أنت فصاح جبرئیل ع صیحه واحده فأجابته الملائکه بالتلبیه ورجت الأرض وقالت لبیک لبیک یا رسول رب العالمین فبقی نوح مرعوبا فقال له جبرئیل ع أناصاحب أبویک آدم وإدریس والرحمن یقرئک السلام و قدأتیتک بالبشاره و هذاثوب الصبر وثوب الیقین وثوب النصره وثوب الرساله والنبوه وآمرک أن تتزوج بعماره بنت ضمران بن أخنوخ فإنها أول من تؤمن بک فمضی نوح ع یوم عاشوراء إلی قومه و فی یده عصا بیضاء وکانت العصا تخبره بما یکن به قومه و کان رؤساؤهم سبعین ألف جبار

عندأصنامهم فی یوم عیدهم فنادی لاإله إلا الله فارتجت الأصنام وخمدت النیران وأخذهم الخوف و قال الجبارون من هذا فقال نوح أنا عبد الله و ابن عبدیه بعثنی إلیکم رسولا فسمعت عموره کلام نوح فأمنت به فعاتبها أبوها أیؤثر فیک قول نوح فی یوم واحد وأخاف أن یعرف الملک بک فیقتلک فقالت عموره یاأبت أین عقلک وحلمک نوح رجل وحید ضعیف یصیح فیکم تلک الصیحه فیجری علیکم مایجری فتوعدها فلم ینفع فأشاروا علیه بحبسها ومنعها الطعام فحبسها فبقیت فی الحبس سنه وهم یسمعون کلامها فأخرجها بعدسنه و قدصار علیها نور عظیم وهی فی أحسن حال فتعجبوا من حیاتها بغیر طعام فسألوها فقالت إنها استغاثت برب نوح و إن نوحا ع کان یحضر عندها بما تحتاج إلیه ثم ذکر تزویجه بها وأنها ولدت له سام بن نوح وذکروا

-روایت-1-2-روایت-18-ادامه

دارد

[ صفحه 82]

أنه کان لنوح امرأتان إحداهما رایعه وهی الکافره فهلکت وحمل نوح معه فی السفینه امرأته المسلمه

-روایت-از قبل-104

و عن الصادق ع قال یوم النیروز هوالیوم ألذی استوت فیه سفینه نوح ع علی الجودی -روایت-1-2-روایت-24-88

دعوات الراوندی قال لمارکب نوح فی السفینه أبی أن یحمل العقرب معه فقالت عاهدتک أن لاألسع أحدا یقول سلام علی محمد وآل محمد و علی نوح فی العالمین

و قال علی ع صلی نبی الله نوح ع و من معه سته أشهر قعودا لأن السفینه کانت تنکفئ بهم

-روایت-1-2-روایت-18-97

[ صفحه 83]

الباب الرابع فی قصص هود النبی ع وقومه وعاد

قال الله تعالی وَ إِلی عادٍ أَخاهُم هُوداً قالَ یا قَومِ اعبُدُوا اللّهَ ما لَکُم مِن إِلهٍ غَیرُهُ أَ فَلا تَتّقُونَ و قدذکر الله سبحانه قصته فی کثیر من السور والآیات . وعاد هوعاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح أخاهم فی النسب لأن هود بن شالخ بن أرفخشد بن نوح وقیل هو ابن عبد الله بن ریاح بن حلوت بن عاد بن علوص بن آدم بن سام بن نوح کذا فی کتاب النبوه و قدجعلهم الله سکان الأرض من بعدقوم نوح وزادهم بسطه فی الخلق کان أطولهم مائه ذراع وأقصرهم سبعین ذراعا.

-قرآن-19-120

و قال أبو جعفرالباقر ع کانوا کأنهم النخل الطوال فکان الرجل منهم یضرب الجبل بیده فیهدم منه قطعه

-روایت-1-2-روایت-28-109

وکانوا یعبدون أصناما سموها آلهه ولذا قال لهم هود ع أَ تجُادلِوُننَیِ فِی أَسماءٍ سَمّیتُمُوها وقیل معناه تسمیتهم لبعضها أنه یسقیهم المطر و الأرض و أنه یأتیهم بالرزق والآخر أنه یشفی المرضی والآخر أنه یصحبهم فی السفر وهؤلاء الذین أهلکهم الله بالریح خرج علی قدر الخاتم وکانوا یقولون لنبیهم هود و لانقول فیک إلا أنه أصابک بعض آلهتنا بسوء فخبل عقلک

لسبک إیاه وکانوا یبنون البنیان بالمواضع المرتفعه لیشرفوا علی الماره فیسخروا بهم ویعبثوا منهم وقیل إن معنی قوله أَ تَبنُونَ بِکُلّ رِیعٍ هواتخاذهم بروجا للحمام عبثا و لمادعاهم و لم ینفع بهم حبس الله سبحانه عنهم المطر فساق إلیهم سحابه سوداء فاستبشروا وقالُوا هذا عارِضٌ مُمطِرُنا فقال هود بل هوالعذاب ألذی طلبتموه فأرسل الله علیهم ریحا أهلکت کل شیء واعتزل هود و من معه فی حظیره لم یصبهم من تلک الریح إلا ماتلین علی الجلود وتلتذ به الأنفس وإنها لتمر علی عاد بالظعن ما بین السماء و الأرض حتی تری الظعینه کأنها جراده و قدسخر تلک الریح علیهم سبع لیال وثمانیه أیام قال وهب

-قرآن-55-97-قرآن-492-515-قرآن-641-667

[ صفحه 84]

هی التی تسمیها العرب أیام العجوز ذات برود وریاح شدیده وإنما نسبت إلی العجوز لأن عجوزا دخلت سربا فتبعتها الریح فقتلتها فی الیوم الثامن . و فی تفسیر علی بن ابراهیم أن عادا کانت بلادهم فی البادیه وکانت لهم زرع ونخل کثیر ولهم أعمار طویله وأجسام طویله فعبدوا الأصنام فبعث الله إلیهم هودا یدعوهم إلی الإسلام فأبوا و لم یؤمنوا بهود وآذوه فکفت السماء عنهم سبع سنین حتی قحطوا و کان هود زارعا و کان یسقی الزرع فجاء قوم إلی بابه یریدونه فخرجت علیهم امرأته شمطاء عوراء فقالت و من أنتم فقالوا نحن من بلاد کذا وکذا أجدبت بلادنا فجئنا إلی هود نسأله أن یدعو الله حتی تمطر وتخصب بلادنا فقالت لواستجیب لهود لدعا لنفسه احترق زرعه لقله الماء قالوا فأین هوقالت هو فی موضع کذا وکذا فجاءوا إلیه فقالوا یانبی الله قدأجدبت بلادنا فاسأل الله أن یمطر بلادنا فصلی ودعا لهم فقال ارجعوا فقد أمطرتم فقالوا یانبی الله لقد

رأینا فی بیتک عجبا امرأه شمطاء عوراء وحکوا له کلامها فقال هود تلک امرأتی و أناأدعو الله لها بطول البقاء فقالوا وکیف ذلک قال لأنه ماخلق الله مؤمنا إلا و له عدو یؤذیه وهی عدوتی فلأن یکون عدوی ممن أملکه خیر من أن یکون عدوی ممن یملکنی فبقی هود فی قومه یدعوهم إلی الله وینهاهم عن عباده الأصنام حتی تخصب بلادهم و هو قوله عز و جل وَ یا قَومِ استَغفِرُوا رَبّکُم ثُمّ تُوبُوا إِلَیهِ یُرسِلِ السّماءَ عَلَیکُم مِدراراً وَ یَزِدکُم قُوّهً إِلی قُوّتِکُم وَ لا تَتَوَلّوا مُجرِمِینَ قالُوا یا هُودُ ما جِئتَنا بِبَیّنَهٍ وَ ما نَحنُ بتِارکِیِ آلِهَتِنا عَن قَولِکَ وَ ما نَحنُ لَکَ بِمُؤمِنِینَ فلما لم یؤمنوا أرسل الله علیهم الریح الصرصر یعنی البارده و هو قوله فی سوره القمرکَذّبَت عادٌ فَکَیفَ کانَ عذَابیِ وَ نُذُرِ إِنّا أَرسَلنا عَلَیهِم رِیحاً صَرصَراً فِی یَومِ نَحسٍ مُستَمِرّ وحکی فی سوره الحاقه فقال وَ أَمّا عادٌ فَأُهلِکُوا بِرِیحٍ صَرصَرٍ عاتِیَهٍ سَخّرَها عَلَیهِم سَبعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهَ أَیّامٍ حُسُوماً قال کان القمر منحوسا بزحل سبع لیال وثمانیه أیام

-قرآن-1209-1470-قرآن-1558-1667-قرآن-1695-1806

و عن أبی جعفر ع الریح العقیم تخرج من تحت الأرضین السبع و ماخرج منها شیءقط إلا علی قوم عاد حین غضب الله علیهم فأمر الخزان أن یخرجوا منها مثل سعه الخاتم فعصفت علی الخزنه فخرج منها مثل مقدار منخر الثور تغیظا منها علی قوم عاد فضج الخزنه إلی الله من ذلک وقالوا یاربنا إنها قدعتت علینا ونحن نخاف أن نهلک ممن لم یعصک من خلقک وعمار بلادک فبعث الله جبرئیل ع

-روایت-1-2-روایت-22-ادامه دارد

[ صفحه 85]

فردها بجناحه و قال لها اخرجی علی ماأمرت به فرجعت وخرجت علی ماأمرت به فأهلکت قوم

عاد و من کان بحضرتهم

-روایت-از قبل-115

علی بن ابراهیم قال حدثنی أبی قال أمر المعتصم أن یحفر بالبطانیه بئر فحفروا ثلاثمائه قامه فلم یظهر الماء فترکه و لم یحفره فلما ولی المتوکل أمر أن یحفر ذلک البئر أبدا حتی یبلغ الماء فحفروا حتی وضعوا فی کل مائه قامه بکره حتی انتهوا إلی صخره فضربوها بالمعول فانکسرت فخرجت علیهم منها ریح بارده فمات من کان بقربها فأخبروه بذلک فلم یعلم ماذاک فقالوا سل ابن الرضا عن ذلک و هو أبو الحسن علی بن محمدالعسکری ع فکتب إلیه یسأله عن ذلک فقال ع تلک بلاد الأحقاف أی الرمل وهم قوم عاد الذین أهلکهم الله بالریح الصرصر و کان نبیهم هود وکانت بلادهم کثیره الخیر فحبس الله عنهم المطر سبع سنین حتی أجدبوا وذهب خیرهم و کان هود یدعوهم فلم یؤمنوا فأوحی الله إلی هود ع أن یأتیهم العذاب فی وقت کذا وکذا ریح فیهاعذاب ألیم فلما کان ذلک الوقت نظروا إلی سحاب قدأقبلت ففرحوا بالمطر فقال هود ع بل هوعذاب استعجلتم بطلبه ریح فیهاعذاب ألیم فأصبحوا لایری إلامساکنهم و کل هذه الأخبار من هلاک الأمم تخویف وتحذیر لأمه محمدص

-روایت-1-2-روایت-42-970

و قال ع الریاح خمسه منها العقیم فنعوذ بالله من شرها

-روایت-1-2-روایت-13-60

و قال رسول الله ص ماخرجت ریح قط إلابمکیال إلازمن عاد فإنها عتت علی خزانها فخرجت فی مثل خرق الأبر فأهلکت قوم عاد

-روایت-1-2-روایت-25-130

الکافی عن أبی جعفر ع قال إن لله جنودا من ریاح یعذب بها من یشاء ممن عصاه ولکل ریح منها ملک موکل بها فإذاأراد الله أن یعذب قوما بنوع من العذاب أوحی إلی الملک الموکل بذلک النوع من الریح التی یرید أن یعذبهم بها قال فیأمرها الملک فتهیج

کمایهیج الأسد المغضب قال ولکل ریح منهن اسم أ ماتسمع قوله تعالی فی عادإِنّا أَرسَلنا عَلَیهِم رِیحاً صَرصَراً فِی یَومِ نَحسٍ مُستَمِرّ و قال تعالی الرّیحَ العَقِیمَ و قال رِیحٌ فِیها عَذابٌ أَلِیمٌ و قال فَأَصابَها إِعصارٌ فِیهِ نارٌ فَاحتَرَقَت و ماذکر من الریاح التی یعذب الله بها من عصاه

-روایت-1-2-روایت-32-569

علل الشرائع بالإسناد عن وهب قال إن الریح تحت هذه الأرض التی نحن علیها قدزمت بسبعین ألف زمام من حدید قدوکل بکل زمام سبعون ألف ملک

[ صفحه 86]

سلطها الله عز و جل علی عاد استأذنت خزنه الریح ربها عز و جل أن یخرج منها فی مثل منخری الثور و لوأذن الله عز و جل لها ماترکت شیئا علی وجه الأرض إلاأحرقته فأوحی الله عز و جل إلی خزنه الریح أن أخرجوا منها مثل ثقب الخاتم فأهلکوا بها و بهاینسف الله عز و جل الجبال نسفا والتلال والآکام والمدائن والقصور یوم القیامه. و ذلک قوله عز و جل یَسئَلُونَکَ عَنِ الجِبالِ فَقُل یَنسِفُها ربَیّ نَسفاً فَیَذَرُها قاعاً صَفصَفاً لا تَری فِیها عِوَجاً وَ لا أَمتاً والقاع ألذی لانبات فیها والصفصف ألذی لاعوج فیه والأمت المرتفع وإنما سمیت العقیم لأنها تلقحت بالعذاب وتعقمت عن الرحمه کتعقم الرجل إذا کان عقیما لایولد له وطحنت تلک القصور والحصون والمدائن حتی صاروا رملا وإنما کثر الرمل فی تلک البلاد لأن الریح طحنت تلک البلاد وعصفت علیهم سَبعَ لَیالٍ وَ ثَمانِیَهَ أَیّامٍ حُسُوماً فَتَرَی القَومَ فِیها صَرعی کَأَنّهُم أَعجازُ نَخلٍ خاوِیَهٍ وکانت ترفع الرجال والنساء فتهب بهم صعدا ثم ترمی بهم من الجو فیقعون علی رءوسهم منکبین تقلع الرجال والنساء من تحت أرجلهم ثم ترفعهم وکانت الریح نقضت الجبال کمانقضت المساکن فتطحنها

ثم تعود رملا دقیقا إنما سمیت عاد إرم ذات العماد من أجل أنهم کانوا یسلخون العمد من الجبال فیجعلون طول العمد مثل طول الجبال ألذی یسلخونه من أسفله إلی أعلاه ثم ینقلون تلک العمد فینصبونها ثم یبنون القصور علیها فسمیت ذات العماد لذلک

-قرآن-359-475-قرآن-775-878

کتاب الإحتجاج عن علی بن یقطین قال أمر أبو جعفرالدوانیقی یقطین أن یحفر بئرا بقصر العبادی فلم یزل یقطین فی حفرها حتی مات أبو جعفر و لم یستنبط منها الماء فأخبر المهدی بذلک فقال له احفر أبدا حتی یستنبط الماء و لوأنفقت جمیع ما فی بیت المال فوجه یقطین أخاه أبا موسی فی حفرها فلم یزل یحفر حتی ثقبوا ثقبا فی أسفل الأرض فخرجت منه الریح فهالهم ذلک فأخبروا به أبا موسی فقال أنزلونی و کان رأس البئر أربعین ذراعا فی أربعین ذراع فأجلس فی شق محمل ودلی فی البئر فلما صار فی قعرها نظر إلی هولها وسمع دوی الریح فی أسفل ذلک فأمرهم أن یوسعوا الخرق فجعلوه شبه الباب العظیم ثم دلی فیه رجلان فی شق محمل فقال ائتونی بخبر هذافنزلا ومکثا ملیا ثم حرکا الحبل فأصعدا فقال لهما مارأیتما قالا أمرا عظیما نساء ورجالا وبیوتا وآنیه ومتاعا کلهم مسوخ من حجاره فأما الرجال والنساء فعلیهم ثیابهم فمن بین قاعد ومضطجع ومتکئ فلما

-روایت-1-2-روایت-42-ادامه دارد

[ صفحه 87]

مسسناهم إذاثیابهم تتقشأ مثل الهباء ومنازلهم قائمه فکتب بذلک أبو موسی إلی المهدی فکتب إلی المدینه إلی موسی بن جعفر ع یسأله أن یقدم علیه فقدم علیه فأخبره فبکی بکاء شدیدا و قال یا أمیر المؤمنین هؤلاء بقیه أصحاب عاد غضب الله علیهم فساخت بهم منازلهم هؤلاء أصحاب الأحقاف أی الرمل

-روایت-از قبل-303

أقول قال المبرد المراد من الأحقاف

الرمل الکثیر وهی رمال بین عمان إلی حضرموت وقیل هی بالیمن مشرفه علی البحر.إکمال الدین مسندا إلی أبی وائل قال إن رجلا یقال له عبد الله بن قلابه خرج فی طلب إبل له قدشردت فبینما هو فی صحاری عدن فی الفلوات إذ هو قدوقع علی مدینه علیها حصن حول ذلک الحصن قصور کثیره وأعلام طوال فلما دنا منها ظن أن فیها من یسأله عن إبله فلم یر داخلا و لاخارجا فنزل عن ناقته وعقلها وسل سیفه ودخل من باب الحصن فإذا هوببابین عظیمین لم یر فی الدنیا أعظم منهما و لاأطول و إذاخشبهما من أطیب عود وعلیها نجوم من یاقوت أصفر ویاقوت أحمر ضوؤها قدملأ المکان فلما رأی ذلک المکان أعجبه ففتح أحد البابین ودخل فإذا هوبمدینه لم یر الراءون مثلها قط و إذا هوبقصور و کل قصر منها معلق تحته أعمده من زبرجد ویاقوت فوق کل قصر منها غرف وفوق الغرف غرف مبنیه بالذهب والفضه واللؤلؤ والیاقوت والزبرجد و علی کل باب من أبواب تلک القصور مصاریع مثل مصاریع باب المدینه من عود طیب قدنضدت علیه الیواقیت و قدفرشت تلک القصور باللؤلؤ وبنادق المسک والزعفران فلما رأی ذلک و لم یر أحدا أفزعه ذلک ونظر إلی الأزقه و إذا فی کل زقاق منها أشجار قدأثمرت تحتها أنهار تجری فقال هذه الجنه التی وعد الله عز و جل لعباده فی الدنیا فالحمد لله ألذی أدخلنی الجنه فحمل من لؤلئها وبنادق المسک والزعفران و لم یستطع أن یقلع من زبرجدها و لا من یاقوتها لأنه کان مثبتا فی أبوابها وجدرانها و کان اللؤلؤ وبنادق المسک والزعفران بمنزله الرمل فی تلک القصور والغرف کلها فأخذ منها ماأراد

وخرج حتی أتی ناقته رکبها ثم سار یقفو أثره حتی رجع إلی الیمن وأظهر ما کان معه وأعلم الناس أمره وباع بعض ذلک اللؤلؤ و کان قداصفر وتغیر من طول مامر علیه من اللیالی والأیام فشاع خبره وبلغ معاویه بن أبی سفیان فأرسل رسولا إلی صاحب صنعاء وکتب بإشخاصه فشخص حتی قدم علی معاویه فخلا به وسأله عما عاین فقص علیه أمر المدینه و مارأی فیها وعرض علیه ماحمله منها من اللؤلؤ وبنادق المسک والزعفران فقال و الله ماأعطی سلیمان بن

[ صفحه 88]

داود مثل هذه المدینه فبعث معاویه إلی کعب الأحبار فقال له یا أباإسحاق هل بلغک أن فی الدنیا مدینه مبنیه بالذهب والفضه وعمدها زبرجد ویاقوت وحصار قصورها وغرفها اللؤلؤ وأنهار فی الأزقه تجری من تحت الأشجار. قال کعب أما هذه المدینه صاحبها شداد بن عاد ألذی بناها و أماالمدینه فهی إرم ذات العماد وهی التی وصفها الله عز و جل فی کتابه المنزل علی نبیه محمدص وذکر أنه لم یخلق مثلها فی البلاد. قال معاویه حدثنابحدیثها فقال إن عاد الأولی و لیس بعاد قوم هود کان له ابنان سمی أحدهما شدیدا والآخر شدادا فهلک عاد وبقیا وملکا وتجبرا وأطاعهما الناس فی الشرق والغرب فمات شدید وبقی شداد فملک وحده لم ینازعه أحد و کان مولعا بقراءه الکتب و کان کلما سمع بذکر الجنه و ما فیها من البنیان والیاقوت والزبرجد رغب أن یفعل مثل ذلک فی الدنیا عتوا علی الله عز و جل فجعل علی صنعتها مائه رجل تحت کل واحد ألف من الأعوان فقال انطلقوا إلی أطیب فلاه فی الأرض وأوسعها واعملوا لی فیهامدینه من ذهب وفضه ویاقوت وزبرجد ولؤلؤ واصنعوا تحت

تلک المدینه أعمده من زبرجد و علی المدینه قصورا و علی القصور غرفا وفوق الغرف غرف واغرسوا تحت القصور و فی أزقتها أصناف الثمار کلها وأجروا فیهاالأنهار حتی تکون تحت أشجارها فإنی أری فی الکتب صفه الجنه و أناأحب أن أجعل مثلها فی الدنیا قالوا له کیف نقدر علی ماوصفت لنا من الجواهر والذهب والفضه حتی یمکننا أن نبنی مدینه کماوصفت قال شداد أ لاتعلمون أن ملک الدنیا بیدی قالوا بلی قال انطلقوا إلی کل معدن من معادن الجواهر والذهب والفضه فوکلوا بها حتی تجمعون ماتحتاجون إلیه وخذوا جمیع ماتجدونه فی أیدی الناس من الذهب والفضه فکتبوا إلی ملک الشرق والغرب فجعلوا یجمعون الجواهر عشر سنین فبنوا له هذه المدینه فی مده ثلاثمائه سنه وعمر شداد تسعمائه سنه فلما أتوه وأخبروه بفراغهم منها قال فانطلقوا فاجعلوا علیها حصنا واجعلوا حول الحصن ألف قصر

عند کل قصر ألف علم یکون فی کل قصر من القصور وزیر من وزرائی فرجعوا وعملوا ذلک کله ثم أتوه فأخبروه بالفراغ منها کماأمرهم فأمر الناس بالتجهیز إلی إرم ذات العماد فأقاموا فی تجهیزهم إلیها عشر سنین ثم سار الملک یرید إرم فلما کان من المدینه علی مسیره یوم ولیله بعث الله عز و جل علیه و علی جمیع من کان معه صیحه من السماء فأهلکتهم و لادخل إرم و لاأحد ممن کان معه فهذه صفه إرم ذات العماد

[ صفحه 89]

وإنی لأجد فی الکتب أن رجلا یدخلها ویری ما فیها ثم یخرج فیحدث الناس بما رأی فلایصدق وسیدخلها أهل الدین فی آخر الزمان . و فی مجمع البیان فی آخره وسیدخلها فی زمانک رجل من المسلمین أحمر أشقر قصیر علی حاجبه خال و

علی عنقه خال یخرج من تلک الصحاری فی طلب إبل له و الرجل

عندمعاویه فالتفت إلیه کعب و قال هذا و الله ذلک الرجل

[ صفحه 90]

الباب الخامس فی قصص نبی الله صالح ص و فیه بیان حال قومه

قال الله تبارک و تعالی وَ إِلی ثَمُودَ أَخاهُم صالِحاً قالَ یا قَومِ اعبُدُوا اللّهَ ما لَکُم مِن إِلهٍ غَیرُهُ قَد جاءَتکُم بَیّنَهٌ مِن رَبّکُم هذِهِ ناقَهُ اللّهِ لَکُم آیَهً فَذَرُوها تَأکُل فِی أَرضِ اللّهِ وَ لا تَمَسّوها بِسُوءٍ فَیَأخُذَکُم عَذابٌ أَلِیمٌ وَ اذکُرُوا إِذ جَعَلَکُم خُلَفاءَ مِن بَعدِ عادٍ وَ بَوّأَکُم فِی الأَرضِ تَتّخِذُونَ مِن سُهُولِها قُصُوراً وَ تَنحِتُونَ الجِبالَ بُیُوتاً فَاذکُرُوا آلاءَ اللّهِ وَ لا تَعثَوا فِی الأَرضِ مُفسِدِینَ قالَ المَلَأُ الّذِینَ استَکبَرُوا مِن قَومِهِ لِلّذِینَ استُضعِفُوا لِمَن آمَنَ مِنهُم أَ تَعلَمُونَ أَنّ صالِحاً مُرسَلٌ مِن رَبّهِ قالُوا إِنّا بِما أُرسِلَ بِهِ مُؤمِنُونَ قالَ الّذِینَ استَکبَرُوا إِنّا باِلذّیِ آمَنتُم بِهِ کافِرُونَ فَعَقَرُوا النّاقَهَ وَ عَتَوا عَن أَمرِ رَبّهِم وَ قالُوا یا صالِحُ ائتِنا بِما تَعِدُنا إِن کُنتَ مِنَ المُرسَلِینَ فَأَخَذَتهُمُ الرّجفَهُ فَأَصبَحُوا فِی دارِهِم جاثِمِینَ فَتَوَلّی عَنهُم وَ قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغتُکُم رِسالَهَ ربَیّ وَ نَصَحتُ لَکُم وَ لکِن لا تُحِبّونَ النّاصِحِینَ و قدذکر الله سبحانه قصتهم فی کتابه المجید تعظیما لمواقعتهم الشنیعه وتخویفا لهذه الأمه من أن یرتکبوا مثلها و قدارتکبوا ما هوأشنع وأفظع منها.

-قرآن-27-1005

ولهذا صح عنه ص أنه قال لعلی ع أشقی الأولین والآخرین من عقر ناقه صالح و من ضربک یا علی علی قرنک حتی تخضب من دم رأسک لحیتک

-روایت-1-2-روایت-21-141

. وتواتر عنه ص تشبیه قاتله ع بعاقر الناقه و قدصنف بعض المتأخرین رساله فی وجه هذاالتشبیه وأطال فی بیان وجوه المناسبه و من أمعن النظر فیه یظهر له شده انطباقه علیه و ذلک

أن علیا ع کان آیه لله تعالی أظهرها علی یدی رسول الله ص

کما قال ع و أی آیه أعظم منی -روایت-1-2-روایت-15-36

.

[ صفحه 91]

وذکر الفاضل المعتزلی ابن أبی الحدید فی الشرح أن تاریخ الدنیا وأحوالها مضبوط من بعدالطوفان إلی یومنا هذا و مابلغنا فی هذه المده الطویله أن رجلا من العرب والعجم والترک والهند والروم یدانیه فی الشجاعه مع تکثرهم فی طوائف الناس بل و لم یقاربه أحد فی خصله من خصال الکمال .

وروی صاحب کتاب القدسیات من علماء الجمهور أنه قال جبرئیل ع للنبی ص إن الله بعث علیا مع الأنبیاء باطنا وبعثه معک ظاهرا

-روایت-1-2-روایت-47-132

. و أماولادته فکانت فی الکعبه التی هی صخره بیت الله کماخرجت الناقه من الصخره و لم یتفق ذلک لنبی أووصی نبی و کان ع یمیر الناس العلوم والحکم کماکانت الناقه تمیرهم السقیا. و أماسبب شهادته ع فکانت قطامه علیها لعنه الله کما کان السبب فی عقر الناقه الملعونه الزرقاء و بعد أن استشهد ع عمدوا إلی ولده الحسین ع وقتلوه کماقتل أولئک فصیل الناقه إلی غیر ذلک من وجوه المناسبه بین قران قاتله ع مع عاقر الناقه والمشابهه بینهما. و قوله سبحانه تَتّخِذُونَ مِن سُهُولِهاالسهل خلاف الجبل و هو ما لیس فیه مشقه للناس أی تبنون فی سهولها الدور والقصور وإنما اتخذوها فی السهول لیصیفوا فیهاوَ تَنحِتُونَ مِنَ الجِبالِ بُیُوتاً قال ابن عباس کانوا یبنون القصور بکل موضع وینحتون من الجبال بیوتا لیکون مساکنهم فی الشتاء أحسن وأدفأ وکانت ثمود بوادی القری بین المدینه والشام وکانت عاد بالیمن وکانت أعمار ثمود من ألف سنه إلی ثلاثمائه. و أماصالح ع فهو صالح بن ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح

ع

-قرآن-462-486-قرآن-607-642

العیاشی عن أبیه عن أبی حمزه الثمالی عن أبی جعفر ع قال إن رسول الله ص سأل جبرئیل ع کیف کان مهلک قوم صالح فقال یا محمد إن صالحا بعث إلی قومه و هو ابن ست عشره سنه فلبث فیهم حتی بلغ عشرین ومائه سنه لایجیبونه إلی خیر و کان لهم سبعون صنما یعبدونها من دون الله فلما رأی ذلک منهم قال یاقوم إنی قدبعثت إلیکم و أنا ابن ست عشره سنه و قدبلغت عشرین ومائه سنه و أناأعرض علیکم أمرین إن شئتم فاسألونی حتی أسأل إلهی فیجیبکم فیما تسألونی و إن شئتم سألت آلهتکم فإن أجابتنی بالذی أسألها خرجت عنکم فقد شنئتکم وشنئتمونی فقالوا قد

-روایت-1-2-روایت-65-ادامه دارد

[ صفحه 92]

أنصفت فاتعدوا لیوم یخرجون فیه فخرجوا بأصنامهم إلی ظهرهم ثم قربوا طعامهم وشرابهم فأکلوا وشربوا فلما فرغوا دعوه فقالوا یاصالح سل فدعا صالح کبیر أصنامهم فقال مااسم هذافأخبروه باسمه فناداه باسمه فلم یجب فقالوا ادع غیره فدعا کلها بأسمائهم فلم یجبه واحد منهم فقال یاقوم قدترون دعوت أصنامکم فلم یجبنی واحد منهم فاسألونی حتی أدعو إلهی فیجیبکم الساعه فأقبلوا علی أصنامهم فقالوا لها مابالکن لاتجبن صالحا فلم تجب فقالوا یاصالح تنح عنا ودعنا وأصنامنا قال فرموا بتلک البسط التی بسطوها وبتلک الآنیه وتمرغوا فی التراب وقالوا لها لئن لم تجبن صالحا الیوم لتفضحن ثم دعوه فقالوا یاصالح تعال فسلها فعاد فسألها فلم تجبه فقال یاقوم قدذهب النهار و لاأری آلهتکم تجیبنی فاسألونی حتی أدعو إلهی فیجیبکم الساعه فانتدب له سبعون رجلا من کبرائهم فقالوا یاصالح نحن نسألک فقال أ کل هؤلاء یرضون بکم قالوا نعم فأن أجابک هؤلاء أجبناک قالوا یاصالح نحن نسألک فإن أجابک ربک اتبعناک

وتابعک جمیع قریتنا فقال لهم صالح سلونی ماشئتم فقالوا انطلق بنا إلی هذاالجبل فانطلق معهم فقالوا سل ربک أن یخرج لنا الساعه من هذاالجبل ناقه حمراء شدیده الحمره وبراء عشراء یعنی حاملا بین جنبیها میل فقال سألتمونی شیئا یعظم علی ویهون علی ربی فسأل الله ذلک فانصدع الجبل صدعا کادت تطیر منه العقول لماسمعوا صوته واضطرب الجبل کماتضطرب المرأه

عندالمخاض ثم لم یفجأهم إلا ورأسها قدطلع علیهم من ذلک الصدع فما استتمت رقبتها حتی اجترت ثم خرج سائر جسدها فاستوت علی الأرض قائمه فلما رأوا ذلک قالوا یاصالح ماأسرع ماأجابک ربک فاسأله أن یخرج لنا فصیلها فسأل الله ذلک فرمت به فدب حولها فقال یاقوم أبقی شیءقالوا لافانطلق بنا إلی قومنا نخبرهم مارأیناه ویؤمنوا بک فرجعوا فلم یبلغ السبعون الرجل إلیهم حتی ارتد منهم أربعه وستون رجلا وقالوا سحر وثبت السته وقالوا الحق مارأیناه ثم ارتاب من السته واحد فکان فیمن عقرها وزاد محمد بن أبی نصر فی حدیثه قال سعید بن یزید فأخبرنی أنه رأی الجبل ألذی خرجت منه بالشام فرأی جنبها قدحک الجبل فأثر جنبها فیه وجبل آخر بینه و بین هذامیل

-روایت-از قبل-1962

و فی التهذیب عن أمیر المؤمنین ع قال ادفنونی فی هذاالظهر فی قبر أخوی هود وصالح ع

-روایت-1-2-روایت-44-93

و عن ابن عباس قال خرج رسول الله ص ذات یوم و هوآخذ بید علی

-روایت-1-2-روایت-24-ادامه دارد

[ صفحه 93]

ع و هو یقول یامعاشر الأنصار أنا محمد رسول الله ألا إنی خلقت من طینه مرحومه فی أربعه من أهل بیتی أنا و علی وحمزه و جعفر فقال قائل هؤلاء معک رکبان یوم القیامه فقال کذلک أنه لن یرکب یومئذ إلاأربعه أنا و علی وفاطمه وصالح فأما أنافعلی البراق

و أمافاطمه ابنتی فعلی العضباء و أماصالح فعلی ناقه الله التی عقرت و أما علی فعلی ناقه من نوق الجنه زمامها من یاقوت علیه حلتان خضراوان فیقف بین الجنه والنار و قدألجم الناس العرق یومئذ فتهب ریح من قبل العرش فتنشف عنهم عرقهم فیقول الأنبیاء والملائکه والصدیقون ما هذا إلاملک مقرب أونبی مرسل فینادی مناد ما هذاملک مقرب و لانبی مرسل ولکنه علی بن أبی طالب أخو رسول الله صلوات الله علیهما فی الدنیا والآخره

-روایت-از قبل-694

و فی تفسیر علی بن ابراهیم صالح قال لهم لهذه الناقه شراب أی تشرب ماءکم یوما وتدر لبنها علیکم یوما فکانت تشرب ماءهم یوما و إذا کان من الغد وقفت وسط قریتهم فلایبقی فی القریه أحد إلاحلب منها حاجته و کان فیهم تسعه من رؤسائهم یفسدون فی الأرض فعقروا الناقه وقتلوها وقتلوا فصیلها فلما عقروا الناقه قالوا لصالح ائتنا بما تعدنا إن کنت من الصادقین قال صالح تَمَتّعُوا فِی دارِکُم ثَلاثَهَ أَیّامٍ وعلامه هلاککم أنه تصفر وجوهکم غدا وتحمر بعدغد وتسود یوم الثالث فلما کان من الغد نظروا إلی وجوههم قداصفرت فلما کان الیوم الثانی احمرت مثل الدم فلما کان الثالث اسودت وجوههم فبعث الله علیهم صیحه جبرئیل ع صاح بهم صیحه تقطعت بهاقلوبهم وخرقت منها أسماعهم فماتوا أجمعین فی طرفه عین ثم أرسل الله علیهم نارا من السماء فأحرقتهم . قال الحسن بن محبوب حدثنی رجل من أصحابنا یقال له سعید بن زید فی حدیث طویل قال فیه وکانت مواشیهم تنفر منها لعظمها فهموا بقتلها قالوا وکانت امرأه جمیله یقال لها صدوب ذات مال وبقر وغنم وکانت أشد الناس عداوه لصالح فدعت رجلا من ثمود یقال له مصدع وجعلت

له علی نفسها علی أن یعقر الناقه وامرأه أخری یقال لها عنیزه دعت قدار بن سالف و کان أحمر أزرق قصیرا و کان ولد زنی و لم یکن لأبیه ولکنه ولد علی فراشه قالت أعطیک أی بناتی شئت علی أن تعقر الناقه فانطلق قدار ومصدع فاستغویا غواه ثمود فاتبعهما سبعه نفر وأجمعوا علی عقر الناقه و لماولد قدار وکبر وجلس مع أناس یصیبون من الشراب فأرادوا ماء یمزجون به شرابهم و کان ذلک الیوم شرب الناقه فوجدوا الماء قدشربته

-قرآن-373-411

[ صفحه 94]

الناقه فاشتد ذلک علیهم فقال قدار هل لکم فی أن أعقرها لکم قالوا نعم . و قال کعب کان سبب عقرهم الناقه أن امرأه یقال لها ملکاء کانت قدملکت ثمودا فلما أقبلت الناس علی صالح وصارت الرئاسه إلیه حسدته فقالت لامرأه یقال لها قطام وکانت معشوقه قدار بن سالف ولامرأه أخری یقال لها قبال کانت معشوقه مصدع و کان قدار ومصدع یجتمعان معهما کل لیله ویشربون الخمر فقالت لهما ملکاء إن أتاکما اللیله قدار ومصدع فلاتطیعاهما وقولا لهما إن الملکه حزینه لأجل الناقه ولأجل صالح فنحن لانطیعکما حتی تعقرا الناقه فلما أتیاهما قالتا لهما هذه المقاله فقالا نحن نکون من وراء عقرها فانطلق قدار ومصدع وأصحابهما السبعه فرصدوا الناقه حین صدرت عن الماء و قدکمن لها قدار فی أصل صخره فی طریقها وکمن لها مصدع فی أصل أخری فمرت علی مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضله ساقها وخرجت عنیزه وأمرت ابنتها وکانت من أحسن الناس فأسفرت لقدار ثم زمرته فشد علی الناقه بالسیف فکشف عرقوبها فخرجت ورغت رغاء واحده ثم طعنها فی لبتها فنحرها وخرج أهل البلده واقتسموا لحمها وطبخوه فلما رأی الفصیل مافعل بأمه

ولی هاربا ثم صعد جبلا ثم رغا رغاء تقطع منه قلوب القوم وأقبل صالح فخرجوا یعتذرون إلیه إنما عقرها فلان و لاذنب لنا فقال صالح انظروا هل تدرکون فصیلها فإن أدرکتموه فعسی أن یرفع عنکم العذاب فخرجوا یطلبونه فی الجبل فلم یجدوه . وکانوا عقروا الناقه لیله الأربعاء فقال لهم صالح تمتعوا فی دارکم ثلاثه أیام فإن العذاب نازل بکم فصاح بهم جبرئیل ع تلک الصیحه وکانوا قدتحنطوا وتکفنوا وعلموا أن العذاب نازل بهم فماتوا أجمعین فی طرفه عین و کان ذلک فی یوم الأربعاء

[ صفحه 95]

الباب السادس فی قصص ابراهیم ع و فیه فصول

الفصل الأول فی عله تسمیته وفضائله وسننه ونقش خاتمه علی نبینا وآله و علیه السلام

قدذکر الله سبحانه قصته و بین أحواله فی کثیر من الآیات والسور لأنه أبوالأنبیاء وثانی أولی العزم وخلیل الرحمن وکانت الأنبیاء ینسبون إلی دینه .

ولذا قال ع ما علی دین ابراهیم غیرنا و غیرشیعتنا

-روایت-1-2-روایت-16-55

. قال الله سبحانه ما کانَ اِبراهِیمُ یَهُودِیّا وَ لا نَصرانِیّا وَ لکِن کانَ حَنِیفاً مُسلِماً وَ ما کانَ مِنَ المُشرِکِینَ إِنّ أَولَی النّاسِ بِإِبراهِیمَ لَلّذِینَ اتّبَعُوهُ وَ هذَا النّبِیّ وَ الّذِینَ آمَنُوا وَ اللّهُ ولَیِ ّ المُؤمِنِینَ

-قرآن-20-247

علل الشرائع مسندا إلی الرضا ع قال إنما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لأنه لم یرد أحدا قط و لم یسأل أحدا غیر الله عز و جل

-روایت-1-2-روایت-40-126

و عن علی ع قال کان ابراهیم أول من أضاف الضیف وأول من شاب فقال ما هذافقیل وقار فی الدنیا ونور فی الآخره

-روایت-1-2-روایت-22-119

و قال الصدوق رحمه الله سمعت بعض المشایخ من أهل العلم یقول إنه سمی [ صفحه 96]

ابراهیم ابراهیم لأنه هم فبر وقیل إنه هم بالآخره فبر ئ من الدنیا

وسئل عن أبی عبد الله ع لم اتخذ الله ابراهیم خلیلا قال لکثره سجوده علی الأرض

-روایت-1-2-روایت-3-89

و عن محمد بن العسکری ع قال إنما اتخذ الله

عز و جل ابراهیم خلیلا لکثره صلواته علی محمد وآل محمدص

-روایت-1-2-روایت-34-110

و عنه ص مااتخذ الله ابراهیم خلیلا إلالإطعامه الطعام وصلواته باللیل و الناس نیام

-روایت-1-2-روایت-13-92

و عن أبی جعفر ع قال لمااتخذ الله ابراهیم خلیلا أتاه ملک الموت ببشاره الخله فی صوره شاب أبیض فدخل ابراهیم الدار فاستقبله خارجا من الدار و کان ابراهیم رجلا غیورا و کان إذاخرج فی حاجه أغلق بابه وأخذ مفتاحه فقال یا عبد الله ماأدخلک داری فقال ربها أدخلنیها فقال ابراهیم ربها أحق بهامنی فمن أنت قال ملک الموت ففزع ابراهیم فقال جئتنی لتسلبنی روحی فقال لا ولکن اتخذ الله عز و جل خلیلا فجئت ببشارته فقال ابراهیم فمن هذالعلی أخدمه حتی أموت قال أنت هوفدخل علی ساره فقال إن الله اتخذنی خلیلا

-روایت-1-2-روایت-27-534

و عن أبی عبد الله ع قال لماجاء المرسلون إلی ابراهیم ع جاءهم بالعجل فقال کلوا فقالوا لانأکل حتی تخبرنا مأمنه فقال إذاأکلتم فقولوا بسم الله و إذافرغتم فقولوا الحمد لله فالتفت جبرئیل ع إلی أصحابه وکانوا أربعه فقال حق الله أن یتخذ هذاخلیلا و لماألقی فی النار تلقاه جبرئیل فی الهواء و هویهوی فقال یا ابراهیم أ لک حاجه فقال أماإلیک فلا

-روایت-1-2-روایت-32-366

تفسیر علی بن ابراهیم عن أبی عبد الله ع أن ابراهیم ع أول من حول له الرمل دقیقا و ذلک أنه قصد صدیقا له بمصر فی قرص طعام فلم یجده فی منزله فکره أن یرجع بالجمل خالیا فملأ جرابه رملا فلما دخل منزله خلی بین الجمل و بین ساره استحیاء منها ودخل البیت ونام ففتحت ساره عن دقیق أجود ما یکون فخبزت وقدمت إلیه طعاما طیبا فقال ابراهیم من أین لک هذافقالت من الدقیق ألذی حملته من خلیلک

المصری فقال أما أنه من خلیلی و لیس بمصری فلذلک أعطی الخله فشکر الله وحمده وأکل

-روایت-1-2-روایت-48-502

أقول هذه أسباب لکونه ع خلیلا و لاتکون الخله إلا مع اجتماع تلک الخصال کلها

[ صفحه 97]

و عن أبی عبد الله ع قال إذا کان یوم القیامه دعی محمدص فیکسی حله وردیه ثم یقام عن یمین العرش ثم یدعی بإبراهیم ع فیکسی حله بیضاء فیقام عن یسار العرش ثم یدعی بعلی ع فیکسی حله وردیه فیقام عن یمین النبی ص ثم یدعی بإسماعیل فیکسی حله بیضاء فیقام عن یسار ابراهیم ع ثم یدعی بالحسن ع فیکسی حله وردیه فیقام عن یمین أمیر المؤمنین ع ثم یدعی بالحسین فیکسی حله وردیه فیقام عن یمین الحسن ع ثم یدعی بالأئمه ع فیکسون حللا وردیه فیقام کل واحد عن یمین صاحبه ثم یدعی بالشیعه فیقومون أمامهم ثم یدعی بفاطمه ع ونسائها من ذریتها وشیعتها فیدخلون الجنه بغیر حساب ثم ینادی مناد من بطنان العرش من قبل رب العزه فنعم الأب أبوک یا محمد و هو ابراهیم ونعم الأخ أخوک و هو علی بن أبی طالب ونعم السبطان سبطاک وهما الحسن و الحسین ونعم الجنین جنینک و هومحسن ونعم الأئمه الراشدون ذریتک وهم فلان وفلان ونعم الشیعه شیعتک ثم یؤمر بهم إلی الجنه

-روایت-1-2-روایت-32-894

و عن علی ع قال کان الرجل یموت و قدبلغ الهرم و لایشیب فکان الرجل یأتی النادی فیه الرجل وبنوه فلایعرف الأب من الابن فیقول أیکم أبوکم فلما کان زمن ابراهیم ع قال أللهم اجعل لی شیئا أعرف به فشاب وابیض رأسه ولحیته

-روایت-1-2-روایت-22-244

قصص الأنبیاء للراوندی من علماء الإمامیه قال کان فی عهد ابراهیم ع رجل یقال له ماریا بن آوی قدأتت علیه

ستمائه وستون سنه و کان یکون فی غیضته له بینه و بین الناس خلیج من ماء غمر و کان یخرج إلی الناس فی کل ثلاث سنین فیقیم فی الصحراء فی محراب یصلی فیه فخرج ذات یوم فإذا هوبغنم کان علیها الدهن فأعجب بها و فیهاشاب کان وجهه شقه قمر طالع فقال یافتی لمن هذه الغنم قال لإبراهیم خلیل الرحمن قال فمن أنت قال أناابنه إسحاق فقال ماریا فی نفسه أللهم أرنی عبدک وخلیلک حتی أراه قبل الموت ثم رجع إلی مکانه ورفع إسحاق خبره إلی أبیه فکان ابراهیم یتعاهد ذلک المکان ویصلی فیه فسأله ابراهیم عن اسمه و ماأتی علیه من السنین فخبره فقال أین تسکن قال فی غیضه قال ابراهیم إنی أحب أن آتی موضعک فأنظر إلیه وکیف عیشک فیها فقال إنی أیبس من الثمار الرطب

[ صفحه 98]

مایکفینی إلی قابل لاتقدر أن تصل إلی ذلک الموضع فإنه خلیج وماء غمر فقال له ابراهیم فما لک معبر قال لا قال کیف تعبر قال أمشی علی الماء قال ابراهیم لعل ألذی سخر لک الماء یسخره لی للعبور فانطلقا وبدأ ماریا فوضع رجله علی الماء و قال بسم الله و قال ابراهیم بسم الله فالتفت ماریا و إذا ابراهیم یمشی کمایمشی هوفتعجب من ذلک فدخل الغیضه وأقام معه ابراهیم ع ثلاثه أیام لایعلمه من هو ثم قال له ماریا ماأحسن موضعک هل لک أن تدعو الله أن یجمع بیننا فی هذاالموضع فقال ماکنت لأفعل قال و لم قال لأنی دعوته بدعوه منذ ثلاث سنین فلم یجبنی فیها قال و ما ألذی دعوته فقص علیه خبر الغنم وإسحاق فقال ابراهیم قداستجاب لک أنا ابراهیم فقام وعانقه فکانت أول

معانقه

نوادر الراوندی بإسناده عن الکاظم ع قال قال رسول الله ص أول من قاتل فی سبیل الله ابراهیم الخلیل ع حیث أسرت الروم لوطا ع فنفر ابراهیم ع واستنقذه من أیدیهم وأول من اختتن ابراهیم ع اختتن بالقدوم علی رأس ثمانین سنه

-روایت-1-2-روایت-66-240

أقول یحمل هذاالاختتان و ماروی بمعناه من الأخبار علی التقیه کماورد فی حدیث آخر والوارد فی أکثر الأخبار أن الأنبیاء ع یولدون مختونین و فی بعضها أن غلفهم وسررهم تسقط یوم السابع ویمکن التوفیق بحمل الأول علی أولی العزم منهم والثانی علی غیرهم وقیل بإمکان مایبقی من الغلف شیءیسقط یوم السابع

تفسیر العیاشی عن الصادق ع قال إذاسافر أحدکم فلیأت أهله بما تیسر و لوبحجر فإن ابراهیم ع ضاف ضیفا فأتی قومه فوافق منهم قحطا شدیدا فرجع کماذهب فلما قرب من منزله نزل عن حماره فملأ خرجه رملا أراد أن یسکن به روع زوجته ساره فلما دخل منزله حط الخرج عن الحمار وافتتح العلوفه فجاءت ساره ففتحت الخرج فوجدته مملوءا دقیقا فاختبزت منه وقالت لإبراهیم انفتل من صلاتک و کل فقال لها من أین لک هذاقالت من الدقیق ألذی فی الخرج فرفع رأسه إلی السماء فقال أشهد أنک الخلیل

-روایت-1-2-روایت-36-501

و عنه ع قال لقد کانت الدنیا و ما کان فیها إلاواحدا یعبد الله و لو کان معه غیره إذالأضافه إلیه حیث یقول إِنّ اِبراهِیمَ کانَ أُمّهً قانِتاً لِلّهِ حَنِیفاً وَ لَم یَکُ مِنَ المُشرِکِینَفصبر بذلک ماشاء الله ثم إن الله تبارک و تعالی آنسه بإسماعیل وإسحاق فصاروا ثلاثه

-روایت-1-2-روایت-18-285

[ صفحه 99]

و عنه ع أن الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم ع عبدا قبل أن یتخذه نبیا و أن الله تعالی اتخذه نبیا قبل أن یتخذه رسولا و

أن الله تعالی اتخذه رسولا قبل أن یتخذه خلیلا و أن الله تعالی اتخذه خلیلا قبل أن یجعله إماما فلما جمع له الأشیاء قال إنِیّ جاعِلُکَ لِلنّاسِ إِماماً قال فمن عظمها فی عین ابراهیم قالَ وَ مِن ذرُیّتّیِ قالَ لا یَنالُ عهَدیِ الظّالِمِینَ قال لا یکون السفیه إمام التقی -روایت-1-2-روایت-13-416

و عنه ع أول من اتخذ النعلین ابراهیم ع

-روایت-1-2-روایت-13-47

و عن أبی جعفر ع قال کان الناس یموتون فجأه فلما کان زمن ابراهیم ع قال یارب اجعل الموت عله یؤجر بهاالمیت ویسلی بها عن المصائب فأنزل الله عز و جل البرسام ثم أنزل بعده الداء

-روایت-1-2-روایت-27-196

نوادر الراوندی عن الکاظم ع قال قال رسول الله ص إن الولدان تحت عرش الرحمن یستغفرون لآبائهم یحضنهم ابراهیم ع وتربیهم ساره فی جبل من مسک وعنبر وزعفران

-روایت-1-2-روایت-57-172

أقول أولاد المؤمنین الذین یموتون أطفالا ورد فی بعض الأخبار أن الزهراء ع تربیهم فی الجنه حتی یأتی أبواهم أوواحد من أقاربهم فتدفعه إلیهم . و فی بعضها أن بعض شجر الجنه له أخلاف کأخلاف البقر یرتضع منه أطفال المؤمنین الذین یموتون رضعانا حتی یکبروا فیدفعوا إلی آبائهم والتوفیق بین الأخبار تاره بأن بعضهم تربیهم الزهراء ع والآخر یحضنهم ابراهیم وساره وأخری بأن أطفال العلویین من أولادها ع هی التی تربیهم وأطفال باقی المؤمنین یوکل إلی غیرها و أمانقش خاتمه ع فقد تقدم

الفصل الثانی فی بیان ولادته ع وکسر الأصنام وحال أبیه و ماجری له مع فرعون

قال الله سبحانه أَ لَم تَرَ إِلَی ألّذِی حَاجّ اِبراهِیمَ فِی رَبّهِ أَن آتاهُ اللّهُ المُلکَ إِذ قالَ اِبراهِیمُ ربَیّ َ ألّذِی یحُییِ وَ یُمِیتُ قالَ أَنَا أحُییِ وَ أُمِیتُ قالَ اِبراهِیمُ فَإِنّ اللّهَ یأَتیِ بِالشّمسِ

-قرآن-19-227

قال الله سبحانه أَ لَم تَرَ إِلَی ألّذِی حَاجّ اِبراهِیمَ فِی رَبّهِ أَن آتاهُ اللّهُ المُلکَ إِذ قالَ اِبراهِیمُ

ربَیّ َ ألّذِی یحُییِ وَ یُمِیتُ قالَ أَنَا أحُییِ وَ أُمِیتُ قالَ اِبراهِیمُ فَإِنّ اللّهَ یأَتیِ بِالشّمسِ

مِنَ المَشرِقِ فَأتِ بِها مِنَ المَغرِبِ فَبُهِتَ ألّذِی کَفَرَ وَ اللّهُ لا یهَدیِ القَومَ الظّالِمِینَ أی لم ینته علمک ألذی حاج ابراهیم أی خاصمه و هونمرود بن کنعان و هوأول من تجبر وادعی الربوبیه و هذه المحاجه.

-قرآن-1-106

روی عن الصادق ع أنها بعدإلقائه فی النار

-روایت-1-2-روایت-21-46

و قوله أَن آتاهُ اللّهُ المُلکَ أی محاجته ومخاصمته مع ابراهیم طغیانا وبغیا باعتبار الملک ألذی آتاه الله والملک هنا عباره عن نعیم الدنیا و هوبهذا المعنی یجوز أن یعطیه الله الکافر والمؤمن و أماالملک بمعنی تملیک الأمر والنهی وتدبیر أمور الناس وإیجاب الطاعه علی الخلق فلایجوز أن یؤتیه الله إلا من یعلم أنه یدعو إلی الصلاح والسداد والرشاد و لا یکون إلاللنبی و أهل بیته الطاهرین العالمین بما یحتاج إلیه الأمه من أول أمرها إلی آخرها. و قدذکرت فی بعض مؤلفاتی مباحثه مع بعض علماء العامه قلت له الشیطان یأمر بکل منکر وینهی عن کل معروف قال نعم قلت الإمام یجب أن یکون نقیضا للشیطان یأمر بما ینهی عنه الشیطان وینهی عما یأمر به الشیطان فقال نوافق علی هذاالقول فقلت و هذا لا یکون إلا إذا کان الإمام عالما بجمیع الأوامر والنواهی الإلهیه و إلا کان الشیطان أعلم منه و لم یکن علی طرف نقیض مع الشیطان و من ادعیتم لهم الإمامه لیسوا علی هذه الصفه بالإجماع علی ماتواتر من قول الثانی کل الناس أفقه منی حتی المخدرات فی الحجاب وقول الأول

عندأغالیطه إن لی شیطانا یعترینی إذازغت فقومونی و إذاملت فسددونی و أماالثالث فحاله فی الجهل أوضح من أن یذکر فعلی هذاالملک ألذی وثبوا علیه

وتقمصوه لم یکن ملک آتاهم الله حتی أوجب علی الناس طاعتهم مع أنه لو کان الأمر کذلک یلزم الحرج علی المکلفین لأن الأول فی زمن خلافه ذهب إلی مذاهب وفتاوی فی الأحکام لم یذهب إلیها الثانی وعمل بضدها فکیف یجب متابعه الرجلین مع مابینهما من التضاد والخلاف فی الأقوال والأفعال

-قرآن-9-32

وروی فی تفسیر قوله تعالی تؤُتیِ المُلکَ مَن تَشاءُ وَ تَنزِعُ المُلکَ مِمّن تَشاءُ أنه قال رجل للصادق ع ملک بنی أمیه أ هو من الله تعالی فقال ع إنه ملک لنا من الله ولکن بنو أمیه وثبوا علیه وغصبوه منا کمن کان له ثوب فجاء رجل فغصبه منه ولبسه فبلبسه له لم یصر ملکا له و لاثوبه

-روایت-1-2-روایت-9-306

والمراد بالملک هنا هومعناه الثانی و أماالملک بمعناه الأول فلامانع من تمکین الله سبحانه لهم منه کماأعطی ملوک الکفار والسلاطین الظالمین وکانوا من الفریقین .

[ صفحه 101]

و قوله ألّذِی یحُییِ وَ یُمِیتُالمراد بالإماته هنا إخراج الروح من بدن الحی من غیرجرح و لانقص بنیه و لاإحداث فعل یتصل بالبدن من جهته و هذاخارج عن قدره البشر. و قوله أَنَا أحُییِ بالتخلیه من الحبس وَ أُمِیتُبالقتل و هذاجهل منه لأنه اعتمد فی المعارضه علی العباره فقط دون المعنی عادلا عن وجه الحجه بفعل الحیاه للمیت أوالموت للحی علی سبیل الاختراع ألذی ینفرد سبحانه به و لایقدر علیه سواه فَبُهِتَ ألّذِی کَفَرَ أی تحیر عن الانقطاع بما بان له من ظهور الحجه فإن قیل فهلا قال له نمرود فلیأت بهاربک من المغرب .قیل إنه لمارأی الآیات علم أنه لواقترح ذلک لأتی به تصدیقا لإبراهیم فکان یزداد بذلک فضیحه علی أن الله سبحانه خذله ولطف لإبراهیم وَ اللّهُ لا یهَدیِ القَومَ الظّالِمِینَبالمعونه علی

بلوغ البغیه من الفساد. عن ابن عباس أن الله سبحانه سلط علی نمرود بعوضه فعضت شفته فأهوی إلیها لیأخذها فطارت فی منخره فذهب لیستخرجها فطارت فی دماغه فعذبه الله بهاأربعین لیله ثم أهلکه

-قرآن-9-33-قرآن-180-192-قرآن-211-220-قرآن-413-434-قرآن-680-720

تفسیر علی بن ابراهیم بإسناده إلی الباقر ع أنه قال لیهنئکم الاسم قیل ما هو قال وَ إِنّ مِن شِیعَتِهِ لَإِبراهِیمَ و قوله فَاستَغاثَهُ ألّذِی مِن شِیعَتِهِ عَلَی ألّذِی مِن عَدُوّهِلیهنئکم الاسم

-روایت-1-2-روایت-58-206

أقول الشیعه اسم تسمی الشیعه به ولقبوا به أنفسهم و أماالرافضه فاسم سمانا به المخالفون وجاء فی الحدیث أنه اسم للمؤمنین من قوم موسی سموا به لأنهم رفضوا فرعون وقومه فذخر الله سبحانه هذاالاسم لنا معاشر الشیعه

و فیه عن أبی عبد الله ع إن آزر أبا ابراهیم ع کان منجما لنمرود بن کنعان فقال له إنی أری فی حساب النجوم أن هذاالزمان یحدث رجلا فینسخ هذاالدین ویدعو إلی دین فقال له نمرود فی أی بلاد یکون قال فی هذه البلاد و لم یخرج بعد إلی الدنیا قال ینبغی أن نفرق بین الرجال والنساء ففرق وحملت أم ابراهیم بإبراهیم و لم یظهر حملها فلما حانت ولادتها قالت یاآزر إنی قداعتللت وأرید أن أعتزل عنک وکانت فی ذلک الزمان المرأه إذااعتلت اعتزلت عن زوجها فاعتزلت فی غار ووضعت ابراهیم وقمطته ورجعت إلی منزلها وسدت

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 102]

باب الغار بالحجاره فأجری الله لإبراهیم لبنا من إبهامه وکانت تأتیه أمه ووکل نمرود بکل امرأه حامل فکان یذبح کل ولد ذکر فهربت أم ابراهیم بإبراهیم من الذبح و کان یشب ابراهیم فی الغار یوما کمایشب غیره فی الشهر حتی أتی له فی الغار ثلاث عشره سنه فلما کان بعد ذلک زارته أمه فلما أرادت أن تفارقه تشبث

بها فقال یاأمی أخرجینی فقالت یابنی إن الملک إن علم أنک ولدت فی هذاالزمان قتلک فلما خرجت أمه من الغار و قدغابت الشمس نظر إلی الزهره فی السماء فقال هذاربی فلما غابت الزهره فقال لو کان ربی مازال و لابرح ثم قال لاأحب الآفلین الآفل الغائب فلما نظر إلی المشرق و قدطلع القمر قال هذاربی هذاأکبر وأحسن فلما تحرک وزال قالَ لَئِن لَم یهَدنِیِ ربَیّ لَأَکُونَنّ مِنَ القَومِ الضّالّینَ فلما أصبح وطلعت الشمس ورأی ضوءها فی الدنیا قال هذاأکبر وأحسن فلما تحرکت وزالت کشف الله عن السماوات حتی رأی العرش وأراه الله ملکوت السماوات و الأرض فعند ذلک قالَ یا قَومِ إنِیّ برَیِ ءٌ مِمّا تُشرِکُونَ إنِیّ وَجّهتُ وجَهیِ َ للِذّیِ فَطَرَ السّماواتِ وَ الأَرضَ حَنِیفاً وَ ما أَنَا مِنَ المُشرِکِینَفجاء إلی أمه وأدخلته دارها وجعلته بین أولادها فنظر إلیه آزر فقال من هذا ألذی بقی فی سلطان الملک والملک یقتل أولاد الناس قالت هذاابنک ولدته وقت کذا وکذا حین اعتزلت فقال ویحک إن علم الملک هذانزلت منزلتنا عنده و کان آزر صاحب أمر نمرود ووزیره و کان یتخذ الأصنام له وللناس ویدفعها إلی ولده فیبیعونها فقالت أم ابراهیم لاعلیک إن لم یشعر الملک به بقی لنا و إن شعر به کفیتک الاحتجاج عنه و کان آزر کلما نظر إلی ابراهیم أحبه حبا شدیدا و کان یدفع إلیه الأصنام لیبیعها کمایبیع إخوته فکان یعلق فی أعناقها الخیوط ویجرها علی الأرض و یقول من یشتری ما لایضره و لاینفعه ویغرقها فی الماء والحمام و یقول لها تکلمی فذکر إخوته ذلک لأبیه فنهاه فلم ینته فحبسه و لم یدعه یخرج فحاجّهُ قَومُهُ فقال ابراهیم أَ تحُاجوّنیّ فِی اللّهِ وَ

قَد هَدانِ

-روایت-از قبل-1835

و قال ع فی أول یوم من ذی الحجه ولد ابراهیم خلیل الرحمن ع

-روایت-1-2-روایت-13-69

و فیه أنه خرج نمرود وجمیع أهل مملکتهم إلی عید لهم وکره أن یخرج ابراهیم ع معهم فوکله ببیت الأصنام فلما ذهبوا عمد ابراهیم إلی طعام فأدخله بیت أصنامهم فکان یدنو من صنم صنم فیقول له کل وتکلم فإذا لم یجبه اتخذ القدوم فکسر یده ورجله حتی فعل ذلک بجمیع الأصنام ثم علق القدوم فی عنق الکبیر

[ صفحه 103]

منهم ألذی کان فی الصدر فلما رجع الملک و من معه من العبید نظروا إلی الأصنام متکسره فقالوامَن فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا إِنّهُ لَمِنَ الظّالِمِینَفقالوا هاهنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم و هو ابن آزر فجاءوا به إلی نمرود فقال نمرود لآزر خنتنی وکتمت هذاالولد عنی فقال أیها الملک هذاعمل أمه وذکرت أنها تقوم بحجته فدعا نمرود أم ابراهیم فقال لها ماحملک علی أن کتمتینی أمر هذاالغلام حتی فعل بآلهتنا مافعل فقالت أیها الملک نظرا منی لرعیتک فقال وکیف ذلک قالت لأنی رأیتک تقتل أولاد رعیتک فکان یذهب النسل فقلت إن کان هذا ألذی یطلبه دفعته لیقتله ویکف عن أولاد الناس و إن لم یکن ذلک فبقی لنا ولدنا و قدظفرت به فشأنک فکف عن أولاد الناس بصواب رأیها ثم قال لإبراهیم مَن فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا قال فَعَلَهُ کَبِیرُهُم هذا فَسئَلُوهُم إِن کانُوا یَنطِقُونَ.

-قرآن-97-149-قرآن-707-732-قرآن-738-794

فقال الصادق ع مافعله کبیرهم و ماکذب ابراهیم لأنه إنما قال فعله کبیرهم هذا إن نطق و إن لم ینطق فلم یفعل کبیرهم هذاشیئا

-روایت-1-2-روایت-19-136

فاستشار نمرود قومه فی ابراهیم فقالوا له أحرقوه وانصروا آلهتکم إن کنتم فاعلین .

فقال الصادق ع کان فرعون ابراهیم وأصحابه لغیر رشده فإنهم قالوا لنمرود أحرقوه و

کان فرعون موسی وأصحابه لرشده فإنه لمااستشار أصحابه فی موسی قالُوا أَرجِه وَ أَخاهُ وَ أَرسِل فِی المَدائِنِ حاشِرِینَ یَأتُوکَ بِکُلّ ساحِرٍ عَلِیمٍ

-روایت-1-2-روایت-19-244

فحبس ابراهیم وجمع له الحطب حتی إذا کان الیوم ألذی ألقی فیه نمرود ابراهیم فی النار برز نمرود وجنوده و کان بنی لنمرود بناء ینظر منه إلی ابراهیم کیف تأخذه النار فجاء إبلیس واتخذ لهم المنجنیق لأنه لم یقدر أحد أن یتقارب منها و کان الطائر من مسیره فرسخ یحترق فوضع ابراهیم فی المنجنیق وجاء أبوه فلطمه لطمه و قال ارجع عما أنت علیه و لم یبق شیء إلاطلب إلی ربه وقالت الأرض یارب لیس علی ظهری أحد یعبدک غیره فیحرق وقالت الملائکه یارب خلیلک ابراهیم یحرق فقال الله عز و جل أماإنه إن دعانی کفیته و قال جبرئیل یارب خلیلک لیس فی الأرض أحد یعبدک غیره سلطت علیه عدوه یحرقه بالنار فقال اسکت إنما یقول هذا عبدمثلک یخاف الفوت هوعبدی آخذه إذاشئت فإن دعانی أجبته فدعا ابراهیم ع ربه بسوره الإخلاص یا الله یاواحد یاأحد یاصمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد نجنی من النار برحمتک قال فالتقی معه جبرئیل فی الهواء و قدوضع فی المنجنیق فقال یا ابراهیم هل لک إلی من حاجه فقال ابراهیم

[ صفحه 104]

أماإلیک فلا و أما إلی رب العالمین فنعم فدفع إلیه خاتما علیه مکتوب لاإله إلا الله محمد رسول الله ألجأت ظهری إلی الله وأسندت أمری إلی الله وفوضعت أمری إلی الله فأوحی الله إلی النارکوُنیِ بَرداً وَ سَلاماًفاضطربت أسنان ابراهیم من البرد حتی قال سَلاماً عَلی اِبراهِیمَفانحط جبرئیل وجلس معه یحدثه فی النار و هو فی روضه خضراء

ونظر إلیه نمرود فقال من اتخذ إلها فلیتخذ إلها مثل إله ابراهیم فقال عظیم عن عظماء أصحاب نمرود إنی عزمت علی النار أن تحرقه فخرج عمود من النار نحو الرجل فأحرقه ونظر نمرود إلی ابراهیم فی روضه خضراء فی النار مع شیخه یحدثه فقال لآزر ماأکرم ابنک علی ربه قال و کان الوزغ ینفخ فی نار ابراهیم و کان الضفدع یذهب بالماء لیطفئ به النار قال و لما قال الله تبارک و تعالی للنارکوُنیِ بَرداً وَ سَلاماً لم یعمل النار فی الدنیا ثلاثه أیام وَ نَجّیناهُ وَ لُوطاً إِلَی الأَرضِ التّیِ بارَکنا فِیها لِلعالَمِینَ إلی الشام وسواد الکوفه.أقول قال الرازی اختلفوا فی أن النار کیف بردت علی ثلاثه أوجه أحدها أن الله تعالی أزال منها ما فیها من الحر والإحراق وأبقی ما فیها من الإضاءه والإشراق وثانیها الله سبحانه خلق فی جسم ابراهیم کیفیه مانعه من وصول أذی النار إلیه کمایفعل بخزنه جهنم فی الآخره کما أنه رکب بنیه النعامه بحیث لایضرها ابتلاع الحدیده المحماه بدن السمندر وبحیث لایضره المکث فی النار وثالثها أنه خلق بینه و بین النار حائلا یمنع من وصول النار إلیه . قال المحققون والأول أولی لأن ظاهر قوله یا نارُ کوُنیِ بَرداً أن نفس النار صارت بارده

-قرآن-202-226-قرآن-270-292-قرآن-741-765-قرآن-803-873-قرآن-1391-1412

و عنه ص أنه لماألقی ابراهیم فی النار نزل جبرئیل ع بقمیص من الجنه وطنفسه من الجنه فألبسه القمیص وأقعده علی الطنفسه وقعد معه یحدثه

-روایت-1-2-روایت-13-146

و فی التفسیر أنه لماألقی نمرود ابراهیم ع فی النار وجعلها الله بردا وسلاما قال نمرود یا ابراهیم من ربک قال ربی ألذی یحیی ویمیت قال له نمرود أناأحیی وأمیت قال ابراهیم کیف تحیی وتمیت قال أعمد إلی رجلین ممن

قدوجب علیهما القتل فأطلق عن واحد وأقتل واحدا فکنت أمت وأحییت فقال ابراهیم إن کنت صادقا فاحی ألذی قتلته ثم قال دع هذا فإن ربی یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت ألذی کفر

[ صفحه 105]

و عن أبی عبد الله ع قال ملک الأرض کلها أربعه مؤمنان وکافران فأما المؤمنان فسلیمان بن داود وذو القرنین ع والکافران نمرود وبخت نصر واسم ذی القرنین عبد الله بن ضحاک بن معد وأول منجنیق عمل فی الدنیا منجنیق عمل لإبراهیم ع بسور الکوفه فی نهر یقال له کوفی و فی قریه یقال لها قنطانا

-روایت-1-2-روایت-32-305

علل الشرائع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن قول الله عز و جل یَومَ یَفِرّ المَرءُ مِن أَخِیهِ وَ أُمّهِ وَ أَبِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ من هم فقال ع قابیل یفر من هابیل و ألذی یفر من أمه موسی و ألذی یفر من أبیه ابراهیم و ألذی یفر من صاحبته لوط و ألذی یفر من ابنه نوح یفر من ابنه کنعان

-روایت-1-2-روایت-16-310

أقول قال الصدوق طاب ثراه إن موسی ع یفر من أمه خوفا أن لایعرفها حق تربیتها له وقیل إنها کانت مرضعه ترضعه فی بیت فرعون قبل وقوعهم علی أمه وکانت کافره و أما أبو ابراهیم فالمراد عمه و إلافأبوه تارخ کان من المسلمین

و عن أبی عبد الله ع أنه لماأضرمت النار علی ابراهیم ع شکت هوام الأرض إلی الله عز و جل واستأذنته أن تصب علیها الماء فلم یأذن الله عز و جل لشی ء منها إلاالضفدع فاحترق منه الثلثان وبقی منه ثلث

-روایت-1-2-روایت-27-217

و عن إسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی ع قال یا أباإسحاق إن فی النار لوادیا یقال له سقر لم

یتنفس منذ خلقه الله و إن أهل النار لیتعوذون من حر ذلک الوادی ونتنه وقذره و ماأعد الله فیه لأهله و إن لذلک الوادی لجبلا یتعوذ جمیع أهل ذلک الوادی من حر ذلک الجبل ونتنه وقذره و ماأعد الله فیه لأهله و إن فی الجبل لشعبا یتعوذ جمیع أهل ذلک الجبل من حر ذلک الشعب ونتنه وقذره و ماأعد الله فیه و إن فی ذلک الشعب لقلیبا یتعوذ أهل ذلک الشعب من حر ذلک الشعب ونتنه وقذره و ماأعد الله فیه لأهله و إن فی ذلک القلیب لحیه یتعوذ أهل ذلک القلیب من خبث تلک الحیه ونتنها وقذرها و ماأعد الله فی أنیابها من السم لأهلها و إن فی جوف تلک الحیه لسبع صنادیق فیهاخمسه من الأمم السالفه واثنان من هذه الأمه قال قلت جعلت فداک من الخمسه و من الاثنین قال فأما الخمسه فقابیل ألذی قتل هابیل ونمرود ألذی حاج ابراهیم فی ربه وفرعون ألذی قال أناربکم الأعلی ویهودا ألذی هود الیهود وبولس ألذی نصر النصاری و من هذه الأمه أعرابیان

-روایت-1-2-روایت-53-967

أقول یعنی به الأول والثانی وسماهما أعرابیان لمافیهما من الجفاء

[ صفحه 106]

و عن الرضا ع قال لمارمی ابراهیم فی النار دعا الله بحقنا فجعل الله النار علیه بردا وسلاما و قال ع لماألقاه الله فی النار أنبت الله فی حوالیه من الأشجار الخضره النضره النزهه وأنبت حوله من أنواع الأشجار ما لایوجد فی الفصول الأربعه من السنه

-روایت-1-2-روایت-22-257

کتاب المحاسن رفعه إلی علی بن الحسین ع أن هاتفا هتف به فقال یا علی بن الحسین أی شیءکانت العلامه بین یعقوب ویوسف فقال لماقذف ابراهیم فی النار هبط جبرئیل بقمیص فضه فألبسه إیاه ففرت عنه النار ونبت

حوله النرجس فأخذ ابراهیم ع القمیص فجعله فی عنق إسحاق فی قصبه من فضه وعلقها إسحاق فی عنق یعقوب وعلقها یعقوب فی عنق یوسف ع فقال له إن نزع هذاالقمیص من بدنک علمت أنک میت أو قدقتلت فلما دخل علیه إخوته أعطاهم القصبه وأخرجوا القمیص فاحتملت الریح رائحته فألقته علی وجه یعقوب بالأردن فقال إنِیّ لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَو لا أَن تُفَنّدُونِ

-روایت-1-2-روایت-48-591

العیاشی عن الحرث عن علی بن أبی طالب ع قال إن نمرود أراد أن ینظر إلی ملک السماء فأخذ نسورا أربعه فرباهن وجعل تابوتا من خشب وأدخل فیه رجلا ثم شد قوائم النسور بقوائم التابوت ثم جعل فی وسط التابوت عمودا وجعل فی رأس العمود لحما فلما رأت النسور اللحم طارت بالتابوت و الرجل فارتفعت فمکث ماشاء الله ثم إن الرجل أخرج من التابوت رأسه فنظر إلی السماء فإذاهی علی حالها ونظر إلی الأرض فإذا هو لایری الجبال إلاکالذر ثم مکث ساعه فنظر إلی السماء فإذاهی علی حالها ونظر إلی الأرض فإذا هو لایری إلاالماء ثم مکث ساعه فنظر إلی السماء فإذاهی علی حالها ونظر إلی الأرض فإذا هو لایری شیئا ثم وقع فی ظلمه لم یر مافوقه و ماتحته ففزع فألقی اللحم فاتبعته النسور منقضه فلما نظرت الجبال إلیها و قدأقبلت منقضه وسمعت حفیفها فزعت وکادت أن تزول مخافه أمر السماء و هوقول الله وَ إِن کانَ مَکرُهُم لِتَزُولَ مِنهُ الجِبالُ

-روایت-1-2-روایت-52-851

الکافی بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال إن ابراهیم ع کان مولده بکوثی یعنی قریه من قری الکوفه و کان أبوه من أهلها وکانت أم ابراهیم وأم لوط أختین وهما ابنتان للاحج و کان لاحج نبیا منذرا و لم یکن رسولا و

إن ابراهیم لزوج ساره وهی ابنه خالته وکانت ساره صاحبه ماشیه کثیره وأرض

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 107]

واسعه وحال حسنه فملکته ابراهیم ع فقام فیه وأصلحه و لماکسر أصنام نمرود وأمر بإحراقه و لم یحترق أمرهم أن ینفوه من بلاده و أن یمنعوه من الخروج بما یشتهیه وماله فحاجهم ابراهیم فقال إن أخذتم ماشیتی ومالی فإن حقی علیکم أن تردوا علی ماذهب من عمری فی بلادکم واختصموا إلی قاضی نمرود فقضی أن الحق لإبراهیم فخلوا سبیله وسبیل ماشیته وماله فأخرجوا ابراهیم ولوطا معه من بلادهم إلی الشام إلی بیت المقدس فعمل تابوتا وجعل فیه ساره وشد علیه الأغلاق غیره منه علیها ومضی حتی خرج من سلطان نمرود ودخل فی سلطان رجل من القبط یقال له عراره فمر بعاشر له فاعترضه العاشر لیعشر مامعه فقال العاشر لإبراهیم افتح هذاالتابوت حتی نعشر ما فیه فقال ابراهیم قل ماشئت فیه من ذهب أوفضه حتی نعطیک عشره و لاتفتحه فأبی العاشر إلافتحه وغضب ابراهیم ع فلما بدت له ساره وکانت موصوفه بالحسن والجمال قال له العاشر ما هذه منک قال ابراهیم هی حرمتی وابنه خالتی فقال له العاشر لست أدعک تبرح حتی أعلم الملک حالها وحالک فبعث رسولا إلی الملک فأعلمه فبعث الملک رسولا من قبله لیأتوه بالتابوت فقال ابراهیم ع لاأفارق التابوت فحملوه مع التابوت إلی الملک فقال له افتح التابوت فقال ابراهیم إن فیهاحرمتی وابنه خالتی و أنامفتد لاأفتحه بجمیع مامعی فغضب الملک علی ابراهیم لعدم فتحه فلما رأی ساره لم یملک حلمه أن مد یده إلیها فأعرض ابراهیم وجهه عنه وعنها غیره و قال أللهم احبس یده عن حرمتی وابنه خالتی فلم تصل یده إلیها و لم ترجع

إلیه فقال له الملک إن إلهک هو ألذی فعل بی هذا فقال نعم إن إلهی غیور یکره الحرام فقال له الملک فادع إلهک أن یرد علی یدی فإن أجابک فلم أتعرض لها فقال ابراهیم إلهی رد علیه یده لیکف عن حرمتی فرد الله عز و جل علیه یده فأقبل الملک علیها ببصره ثم عاد بیده نحوها فأعرض ابراهیم غیره و قال أللهم احبس یده عنها فیبست یده و لم تصل إلیها فقال الملک لإبراهیم إن إلهک لغیور وإنک لغیور فادع إلهک یرد علی یدی فإنه إن فعل لم أعد أفعل فقال ابراهیم أسأله ذلک علی أنک إن عدت لم تسألنی أن أسأله فقال له الملک نعم فقال ابراهیم أللهم إن کان صادقا فرد علیه یده فرجعت إلیه فلما رأی الملک ذلک عظم ابراهیم عنده وأکرمه واتقاه و قال له انطلق حیث شئت ولکن لی إلیک حاجه و هو أن تأذن لی أن أخدمها قبطیه عندی جمیله عاقله تکون لها خادما فأذن له ابراهیم فوهبها لساره وهی هاجر أم

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 108]

إسماعیل فسار ابراهیم بجمیع مامعه وخرج الملک معه یمشی خلف ابراهیم إعظاما له وهیبه فأوحی الله تبارک و تعالی إلی ابراهیم أن قف و لاتمش قدام الجبار ولکن اجعله أمامک وعظمه فإنه مسلط و لابد من آمر فی الأرض بر أوفاجر فوقف ابراهیم ع و قال للملک امض فإن إلهی أوحی إلی الساعه أن أعظمک وأهابک و أن أقدمک أمامی وأمشی خلفک فقال له الملک أشهد أن إلهک لرقیق حلیم کریم و أنت ترغبنی فی دینک فودعه الملک وسار ابراهیم حتی نزل بأعلی الشامات وخلف لوطا ع فی أدنی الشامات ثم إن ابراهیم ع

لماأبطأ علیه الولد قال لساره لوشئت لبعتینی هاجر لعل الله یرزقنا منها ولدا فیکون لنا خلفا فابتاع ابراهیم هاجر من ساره ع فوقع علیها فولدت إسماعیل ع

-روایت-از قبل-682

أقول بقی فی هذاالمقام أمور لابد من التنبیه علیها الأمر الأول اختلف علماء الإسلام فی أب ابراهیم ع قال الرازی فی تفسیر قوله تعالی وَ إِذ قالَ اِبراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَظاهر هذه الآیه تدل علی أن اسم والد ابراهیم ع هوآزر ومنهم من قال اسمه تارخ قال الزجاج الاختلاف بین النسابین أن اسمه تارخ و من الملحده من جعل هذاطعنا فی القرآن وذکر له وجوها منها أن والد ابراهیم ع کان تارخ وآزر کان عما له والعم قدیطلق علیه لفظ الأب کماحکی الله عن أولاد یعقوب أنهم قالوانَعبُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ اِبراهِیمَ وَ إِسماعِیلَ وَ إِسحاقَ ومعلوم أن إسماعیل کان عما لیعقوب و قدأطلقوا علیه لفظ الأب فکذا هاهنا. ثم قال قالت الشیعه إن أحدا من آباء رسول الله ص ما کان کافرا وذکروا أن آزر کان عمه واحتجوا علی قولهم بوجوه الحجه الأولی أن آباء نبینا ماکانوا کفارا لوجوه منها قوله تعالی ألّذِی یَراکَ حِینَ تَقُومُ وَ تَقَلّبَکَ فِی السّاجِدِینَ.یعنی أنه کان ینقل روحه من ساجد إلی ساجد ویدل علیه أیضا

-قرآن-142-179-قرآن-491-558-قرآن-814-871

قوله ص لم أزل أنقل من أصلاب الطاهرین إلی أرحام الطاهرات

-روایت-1-2-روایت-12-68

. و قوله تعالی إِنّمَا المُشرِکُونَ نَجَسٌ فلا یکون أحد أجداده منهم . وأیضا أجمع الإمامیه رضوان الله علیهم علی إسلام والد ابراهیم ع وحینئذ فالأخبار الداله علی أنه کان مشرکا أباه حقیقه محموله علی التقیه.

-قرآن-17-43

[ صفحه 109]

الأمر الثانی فی قول ابراهیم إنِیّ سَقِیمٌ واختلف فی معناه علی أقوال أحدها أنه نظر فی النجوم فاستدل بها علی

وجه حمی کانت تعتوره فقال إنی سقیم أی حضر وقت ذلک المرض فکأنه قال إنی سأسقم . وثانیها أنه نظر فی النجوم کنظرهم لأنهم یتعاطون علم النجوم فأوهمهم أنه یقول بمثل قولهم فقال

عند ذلک إنی سقیم فترکوه ظنا منهم أن نجمه یدل علی سقمه . وثالثها أن یکون الله أعلمه بالوحی أنه سیسقمه فی وقت مستقبل وجعل العلامه علی ذلک إما طلوع نجم علی وجه مخصوص أواتصاله بآخر علی وجه مخصوص . فلما رأی ابراهیم ع تلک الأماره قال إنی سقیم تصدیقا لماأخبره الله تعالی سبحانه . ورابعها أن معنی قوله إنِیّ سَقِیمٌ أی سقیم القلب أوالرأی حزنا من إصرار القوم علی عباده الأصنام و یکون علی ذلک معنی نظره فی النجوم فکرته فی أنها محدثه مخلوقه فکیف ذهب علی العقلاء حتی عبدوها و ألذی ورد فی الأخبار هو أنه ع أوهمهم بالنظر فی النجوم لموافقتهم و قال إنی سقیم توریه وجاء فی الأخبار تجویز الکذب والتوریه لأجل التقیه. و فی حدیث صحیح أنه قال إنِیّ سَقِیمٌیعنی بما یفعل بالحسین ع لأنه عرفه من علم النجوم یعنی من نجم الحسین ع لأن الأنبیاء والأئمه ع کل واحد له نجم فی السماء ینسب إلیه کماورد فی الحدیث

-قرآن-31-44-قرآن-628-641-قرآن-980-993

إن زحل نجم أمیر المؤمنین ع فلایقال إنه نحس کمایقوله الناس

-روایت-1-2-روایت-3-71

.الأمر الثالث قوله ع هذا ربَیّ وقیل فی تأویله وجوه الأول أنه ع إنما قال

عندکمال عقله فی زمان مهله النظر فإنه تعالی لماأکمل عقله وحرک دواعیه علی الفکر والتأمل ورأی الکوکب فأعظمه نوره و قد کان قومه یعبدون الکواکب فقال هذاربی علی سبیل الفکر فلما غاب علم أن الأفول لایجوز علی الإله فاستدل بذلک علی أنه محدث مخلوق

وکذلک کان حاله فی رؤیه القمر والشمس قال فی آخر کلامه یا قَومِ إنِیّ برَیِ ءٌ مِمّا تُشرِکُونَ و کان هذاالقول منه عقیب معرفته بالله تعالی وعلمه بأن صفات المحدثین لاتجوز علیه و فی بعض الأخبار إیماء إلیه .

-قرآن-24-33-قرآن-405-445

[ صفحه 110]

الثانی أنه کان عارفا بعدم صلاحیتها للربوبیه ولکن قال ذلک فی مقام الاحتجاج علی عبده الکواکب علی سبیل الفرض الشائع

عندالمناظره فکأنه أعاد کلام الخصم لیلزم علیه المحال ویؤیده بعد ذلک وَ تِلکَ حُجّتُنا آتَیناها اِبراهِیمَ.الثالث أن یکون المراد هذاربی فی زعمکم واعتقادکم ونظیره أن یقول الموحد للمجسم إن إلهه جسم محدود أی فی زعمه واعتقاده و قوله تعالی وَ انظُر إِلی إِلهِکَ ألّذِی ظَلتَ عَلَیهِ عاکِفاً.الرابع أن یکون المراد منه الاستفهام علی سبیل الإنکار.الخامس أن یکون القول مضمرا أی یقولون هذاربی السادس أن یکون قوله ذلک علی سبیل الاستهزاء کمایقال الدلیل ساد قوما هذاسیدکم علی وجه الهزء.السابع أنه ص أراد أن یبطل قولهم بربوبیه الکواکب إلا أنه کان قدعرف من تقلیدهم لأسلافهم و بعدطباعهم عن قبول الدلائل أنه لوصرح بالدعوه إلی الله لم یقبلوه و لم یلتفتوا إلیه فمال إلی طریق یستدرجهم به إلی استماع الحجه و ذلک بأنه ذکر کلاما یوهم کونه مساعدا لهم علی مذهبهم مع أن قلبه کان مطمئنا بالإیمان فکأنه بمنزله المکره علی إجراء کلمه الکفر علی اللسان علی وجه المصلحه لإحیاء الخلق بالإیمان .الأمر الرابع وجه الاستدلال بالأفول علی عدم صلاحیتها للربوبیه. قال الرازی الأفول عباره عن غیبوبه الشی ء بعدظهوره . و إذاعرفت هذافلسائل أن یقول الأفول إنما یدل علی الحدوث من حیث إنه حرکه و علی هذا یکون الطلوع أیضا دلیلا علی الحدوث فلم ترک ابراهیم ع الاستدلال علی

حدوثها بالطلوع وعول فی إثبات هذاالمطلوب علی الأفول . والجواب أنه لاشک أن الطلوع والغروب یشترکان فی الدلاله علی الحدوث و إلا فإن الدلیل ألذی یحتج به الأنبیاء فی معروض دعوه الخلق کلهم إلی الإله لابد و أن یکون ظاهرا جلیا بحیث یشترک فی فهمه الذکی والغبی والعاقل ودلاله الحرکه علی الحدوث و إن کانت یقینیه إلاأنها دقیقه لایعرفها إلاالأفاضل من الخلق و أمادلاله الأفول فکانت علی هذاالمقصود وأیضا قال بعض المحققین الهوی فی حظیره الإمکان .

-قرآن-199-235-قرآن-379-428

[ صفحه 111]

أقول وأحسن الکلام مایحصل فیه حصه الخواص وحصه الأوساط وحصه العوام فإن الخواص یفهمون من الأفول الإمکان و کل ممکن محتاج والمحتاج لا یکون مقطعا للحاجه فلابد من الانتهاء إلی ما یکون منزها عن الإمکان حتی تنقطع الحاجات بسبب وجوده کما قال وَ أَنّ إِلی رَبّکَ المُنتَهی و أماالأوساط فإنهم یفهمون من الأفول مطلق الحرکه فکل متحرک محدث و کل محدث محتاج إلی القدیم القادر فلا یکون الأقل إلها بل الإله هو ألذی احتاج إلیه هذاالأقل و أماالعوام فإنما یفهمون من الأفول الغروب وهم یشاهدون أن کل کوکب یقرب من الأفول فإنه یزول فورا ضوؤه ویذهب سلطانه ویصیر کالمعدوم و من کان کذلک فإنه لایصلح للإلهیه فهذه الکلمه الواحده أعنی قوله لا أُحِبّ الآفِلِینَمشتمله علی نصیب المقربین وأصحاب الیمین وأصحاب الشمال فکانت أکمل الدلائل وأفضل البراهین و فیه دقیقه أخری وهی أنه ع کان یناظرهم وهم کانوا منجمین ومذهب أهل النجوم إذا کان فی الربع الشرقی و یکون شاهدا إلی وسط السماء کان قویا عظیم التأثر و أما إذا کان غربیا وقریبا من الأفول فإنه یکون ضعیف الأثر قلیل القوه فنبه بهذه الدقیقه علی أن الإله هو

ألذی لاتتغیر قدرته إلی العجز وکماله إلی النقص ومذهبکم أن الکوکب حال کونه فی الربع الغربی یکون ضعیف القوه ناقص التأثیر عاجزا عن التدبیر و ذلک یدل علی القدح فی إلهیته فظهر أن علی قول المنجمین للأفول مزید اختصاص فی کونه موجبا للقدح فی الإلهیه انتهی .الأمر الخامس تأویل قوله ع بَل فَعَلَهُ کَبِیرُهُم و قدذکروا له وجوها الأول ماذکره علم الهدی نور الله ضریحه و هو أن الخبر مشروط غیرمطلق لأنه قال إِن کانُوا یَنطِقُونَ ومعلوم أن الأصنام لاتنطق فما علق علی المستحیل فهو مستحیل فأراد ابراهیم توبیخهم بعباده من لاینطق و لایقدر أن یخبر عن نفسه بشی ء فإذاعلم استحاله النطق علم استحاله الفعل وعلم باستحاله الأمرین أنه لایجوز أن تکون آلهه معبوده و أن من عبدها ضال مضل و لافرق بین قوله إنهم فعلوا ذلک إن کانوا ینطقون و بین قوله إنهم مافعلوا ذلک و لاغیره لأنهم لاینطقون و لایقدرون . و أما قوله فَسئَلُوهُمفإنما هوأمر بسؤالهم أیضا علی شرط والنطق منهم شرط فی الأمرین فکأنه قال إِن کانُوا یَنطِقُونَفاسألوهم فإنه لایمتنع أن یکونوا فعلوه

-قرآن-251-279-قرآن-665-684-قرآن-1351-1373-قرآن-1476-1496-قرآن-1896-1906-قرآن-1982-2002

[ صفحه 112]

و هذایجری مجری قول أحدنا لغیره من فعل هذاالفعل فیقول زید فعل کذا وکذا ویشیر إلی فعله یضیفه السائل إلی زید و لیس فی الحقیقه من فعله و یکون غرض المسئول نفی الأمرین عن زید وتنبیه السائل علی خطئه فی إضافته إلی زید.الثانی أنه لم یکن قصد ابراهیم ع إلی أن ینسب الأمر الصادر عنه إلی الصنم وإنما قصد تقریره لنفسه وإثباته لها علی وجه تعریضی و هذا کما لو قال صاحبک و قدکتبت کتابا بخط رشیق و أنت تحسن الخط أنت کتبت هذا وصاحبک لایحسن الخط

فقلت له بل کنت أنت کان قصدک بهذا الجواب تقریره لک مع الاستهزاء لانفیه عنک .الثالث أن ابراهیم ع غاظته تلک الأصنام حیث أبصرها مصفقه مرتبه فکان غیظه من کبیرها أشد لمارأی من زیاده تعظیمهم له فأسند الفعل إلیه لأنه هوالسبب فی استهانته وحطمه لها والفعل کمایسند إلی مباشره یسند إلی الحامل علیه .الرابع أنه قال علی وجه التوریه لما فیه من الإصلاح .

روی فی الکافی بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال قال رسول الله ص لاکذب علی مصلح ثم تلی أَیّتُهَا العِیرُ إِنّکُم لَسارِقُونَ ثم قال و الله ماسرقوا و ماکذب ثم تلی بَل فَعَلَهُ کَبِیرُهُم هذا فَسئَلُوهُم إِن کانُوا یَنطِقُونَ فقال و الله مافعلوا و ماکذب

-روایت-1-2-روایت-75-272

و هذاإراده الإصلاح ودلاله علی أنهم لایعقلون وبقیت وجوه أخر لانطول الکتاب بذکرها

الفصل الثالث فی إراءته ملکوت السماوات و الأرض وسؤاله إحیاء الموتی وجمله من حکمه ومناقبه ع و فیه وفاته ع

قال الله سبحانه وَ إِذ قالَ اِبراهِیمُ رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی قالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ قالَ فَخُذ أَربَعَهً مِنَ الطّیرِ فَصُرهُنّ إِلَیکَ ثُمّ اجعَل عَلی کُلّ جَبَلٍ مِنهُنّ جُزءاً ثُمّ ادعُهُنّ یَأتِینَکَ سَعیاً وَ اعلَم أَنّ اللّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ

-قرآن-19-299

[ صفحه 113]

الإحتجاج عن أبی محمدالعسکری ع قال قال رسول الله ص إن ابراهیم ع لمارفع فی الملکوت و ذلک قول ربی وَ کَذلِکَ نرُیِ اِبراهِیمَ مَلَکُوتَ السّماواتِ وَ الأَرضِ وَ لِیَکُونَ مِنَ المُوقِنِینَقوی الله بصره لمارفعه دون السماء حتی أبصر الأرض و من علیها ظاهرین ومستترین فرأی رجلا وامرأه علی فاحشه فدعا الله علیهما بالهلاک فهلکا ثم رأی آخرین فدعا علیهما بالهلاک فأوحی الله إلیه یا ابراهیم اکفف دعوتک عن عبادی وإمائی فإنی أناالغفور الرحیم الجبار الحلیم لاتضرنی ذنوب عبادی کما لاینفعنی طاعتهم ولست أسوسهم بشفاء الغیظ کسیاستک

فاکفف دعوتک عن عبادی فإنما أنت عبدنذیر لاشریک فی المملکه و لامهیمن علی و لا علی عبادی وعبادی معی بین خلال ثلاث إما تابوا إلی فتبت علیهم وغفرت ذنوبهم وسترت عیوبهم وإما کففت عنهم عذابی لعلمی بأنه سیخرج من أصلابهم ذریات مؤمنون فأرفق بالآباء الکافرین وأتأنی بالأمهات الکافرات وأرفع عنهم عذابی لیخرج أولئک المؤمنون من أصلابهم فإذاتزایلوا حق بهم عذابی و إن لم یکن هذا و لا هذا فإن ألذی أعددته لهم من عذابی أعظم مما ترید لهم فإن عذابی لعبادی علی حسب جلالی وکبریائی یا ابراهیم وخل بینی و بین عبادی فإنی أناالجبار الحلیم العلام الحکیم أدبرهم بعلمی وأنفذ فیهم قضائی وقدری ثم التفت ابراهیم ع فرأی جیفه علی ساحل البحر بعضها فی الماء وبعضها فی البر تجی ء سباع الماء فتأکل ما فی الماء ثم ترجع فیشتمل بعضها علی بعض فیأکل بعضها بعضا وتجی ء سباع البر فتأکل منها فیشتمل [فیشتد]بعضها علی بعض فیأکل بعضها بعضا فعند ذلک تعجب ابراهیم ع مما رأی و قال یارَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی هذه أمم تأکل بعضها بعضاقالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ یعنی حتی أری هذا کمارأیت الأشیاء کلهاقالَ فَخُذ أَربَعَهً مِنَ الطّیرِ واخلطهن کمااختلطت هذه الجیفه فی هذه السباع ثُمّ ادعُهُنّ یَأتِینَکَ سَعیاً

-روایت-1-2-روایت-62-1750

أقول الظاهر من الأحادیث أن رؤیه الملکوت کانت بالعین وجوز بعضهم الرؤیه القلبیه بأن أنار قلبه حتی أحاط بهاعلما

و فی علل الشرائع سمعت محمد بن عبد الله بن طیفور یقول فی قول ابراهیم رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی إن الله عز و جل أمر ابراهیم أن یزور عبدا من عباده

-روایت-1-2-روایت-62-ادامه دارد

[ صفحه 114]

الصالحین فزاره فلما کلمه قال له إن الله

تبارک و تعالی خلق فی الدنیا عبدا یقال له ابراهیم اتخذه خلیلا قال و ماعلامه ذلک العبد قال یحیی الموتی فوقع لإبراهیم أنه هوفسأله أن یحیی الموتی قالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ علی الخله

-روایت-از قبل-274

ویقال إنه أراد أن تکون له فی ذلک معجزه کماکانت للرسل و إن ابراهیم سأل ربه أن یحیی له المیت فأمره الله عز و جل إلی أن یمیت لأجله الحی سواء بسواء و هو لماأمره بذبح ابنه إسماعیل و إن الله عز و جل أمر ابراهیم بذبح أربعه من الطیر طاوس ونسر ودیک وبط.فالطاوس یرید به زینه الدنیا والنسر یرید به الأمل الطویل والبط یرید به الحرص والدیک یرید به الشهوه یقول الله عز و جل إن أحببت أن تحیی قلبک وتطمئن معی فاخرج عن هذه الأشیاء الأربعه فإذاکانت هذه الأشیاء فی قلب فإنه لایطمئن معی وسألته کیف قال أَ وَ لَم تُؤمِن مع علمه بسره وحاله فقال إنه لما قال رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی کان ظاهر هذه اللفظه توهم أنه لم یکن بیقین فقرره الله بسؤاله عنه إسقاطا للتهمه عنه وتنزیها له من الشک

-قرآن-534-549-قرآن-591-624

و فی الکافی عن الحصین بن الحکم قال کتبت إلی العبد الصالح أخبره أنی شاک و قد قال ابراهیم رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی وإنی أحب أن ترینی شیئا فکتب إلی أن ابراهیم کان مؤمنا وأحب أن یزداد إیمانا و أنت شاک والشاک لاخیر فیه

-روایت-1-2-روایت-42-248

و عن أبی عبد الله ع قول الله عز و جل فَخُذ أَربَعَهً مِنَ الطّیرِ قال أخذ الهدهد والصرد والطاوس والغراب فذبحهن وعزل رءوسهن ودق لحمهن فی الهاون مع عظامهن وریشهن حتی اختلطن ثم جزأهن عشره

أجزاء علی عشره جبال ثم وضع عنده حبا وماء ثم جعل مناقیرهن بین أصابعه قال ائتین معی بإذن الله فتطایر بعضها إلی بعض اللحوم والریش والعظام حتی استوت الأبدان کماکانت وجاء کل بدن حتی التزق برقبته التی فیهارأسه والمنقار فخلی ابراهیم عن مناقیرهن فوقعن فشربن من ذلک الماء والتقطن من ذلک الحب ثم قلن یانبی الله أحییتنا أحیاک الله فقال ابراهیم ع بل الله یحیی ویمیت فهذا تفسیره الظاهر وتفسیره فی الباطن خذ أربعه ممن یحتمل الکلام فاستودعهم علمک ثم ابعثهم فی أطراف الأرضین حججا لک علی الناس و إذاأردت أن یأتوک دعوتهم بالاسم الأکبر یأتینک سعیا بإذن الله عز و جل

-روایت-1-2-روایت-27-814

قال الصدوق ألذی عندی فی هذا أنه أمر بالأمرین جمیعا

[ صفحه 115]

وروی أن الطیور التی أمر بأخذها الطاوس والنسر والدیک والبط

-روایت-1-2-روایت-9-66

أقول یجوز أن یحمل تغایر الطیور علی تعدد المرات

عیون أخبار الرضا عن ابن الجهم قال سأل المأمون الرضا ع عن قول ابراهیم ع رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی قال الرضا ع إن الله تبارک و تعالی کان أوحی إلی ابراهیم ع إنی متخذ من عبادی خلیلا إن سألنی إحیاء الموتی أجبته فوقع فی نفس ابراهیم ع أنه ذلک الخلیل فقال رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتی قالَ أَ وَ لَم تُؤمِن قالَ بَلی وَ لکِن لِیَطمَئِنّ قلَبیِ علی الخلهقالَ فَخُذ أَربَعَهً مِنَ الطّیرِالحدیث

-روایت-1-2-روایت-40-431

أقول ذکر المفسرون لتأویل هذه الآیه وجوها الأول ماتضمنه هذاالحدیث .الثانی أنه أحب أن یعلم ذلک عیانا بعد ما کان عالما به من جهه الدلیل والبرهان لتزول الخواطر والوساوس و فی الأخبار دلاله علیه .الثالث أن سبب السؤال منازعه نمرود إیاه فی الأحیاء فقال أحیی وأمیت أطلق محبوسا وأقتل إنسانا. فقال ابراهیم ع

لیس هذابإحیاء و قال یارَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتیلیعلم نمرود ذلک و ذلک أن نمرود توعده بالقتل إن لم یحیی الله له المیت بحیث یشاهده ولذلک قال لِیَطمَئِنّ قلَبیِ أی بأن لایقتلنی الجبار

-قرآن-346-379-قرآن-483-501

و عن المفضل بن عمر عن الصادق ع قال سألته عن قول الله عز و جل وَ إِذِ ابتَلی اِبراهِیمَ رَبّهُ بِکَلِماتٍ ما هذه الکلمات قال هی الکلمات التی تلقاها آدم من ربه فتاب علیه و هو أنه قال یارب أسألک بحق محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین إلاتبت علی فتاب الله علیه فقلت فما یعنی بقوله فَأَتَمّهُنّ قال فأتمهن إلی القائم ع اثنی عشر إماما قال المفضل فقلت یا ابن رسول الله فأخبرنی عن قول الله عز و جل وَ جَعَلَها کَلِمَهً باقِیَهً فِی عَقِبِهِ قال یعنی بذلک الإمامه وجعلها الله فی عقب الحسین ع إلی یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-42-547

[ صفحه 116]

معانی الأخبار مسندا عن النبی ص قال أنزل الله علی ابراهیم ع عشرین صحیفه قلت ماکانت صحیفه ابراهیم قال کانت أمثالا کلها و کان فیهاأیها الملک المبتلی المغرور إنی لم أبعثک لتجمع الدنیا بعضها إلی بعض ولکنی بعثتک لترد عنی دعوه المظلوم فإنی لاأردها و إن کانت من کافر و علی العاقل ما لم یکن مغلوبا أی مریضا وصاحب عله أن یکون له ثلاث ساعات ساعه یناجی فیهاربه عز و جل وساعه یحاسب فیهانفسه وساعه یتفکر فیهاصنع الله عز و جل وساعه یخلو فیهابحظ نفسه من الحلال فإن هذه الساعه عون لتلک الساعات علی العاقل أن یکون طالبا لثلاث مرمه لمعاش أوتزود لمعاد أوتلذذ فی غیرمحرم قلت یا رسول الله فما کانت صحف موسی قال کانت عبرا کلها و فیهاعجبت لمن

أیقن بالموت کیف یفرح ولمن أیقن بالنار کیف یضحک ولمن یری الدنیا وتقلبها بأهلها لم یطمئن إلیها و من لم یؤمن بالقدر کیف ینصب أی یتعب نفسه فی طلب الرزق ولمن أیقن بالحساب لم لایعمل

-روایت-1-2-روایت-42-883

و عن أبی جعفر ع فی قول الله تعالی وَ کَذلِکَ نرُیِ اِبراهِیمَ مَلَکُوتَ السّماواتِ وَ الأَرضِ قال أعطی بصره من القوه مایعدو السماوات فرأی ما فیها ورأی العرش و مافوقه ورأی الأرض و ماتحتها وفعل محمدص مثل ذلک و أنا لاأری صاحبکم والأئمه من بعده قدفعل بهم مثل ذلک

-روایت-1-2-روایت-22-289

العیاشی عن عبدالصمد بن بشیر قال جمع لأبی جعفرالدوانیقی جمیع القضاه فقال لهم رجل أوصی بجزء من ماله فکم الجزء فلم یعلموا کم الجزء فأبرد برید إلی صاحب المدینه أن یسأل جعفر بن محمد ع رجل أوصی بجزء من ماله فکم الجزء فقد أشکل ذلک علی القضاه فلم یعلموا کم الجزء فأتی صاحب المدینه إلی الصادق ع وسأله عن الجزء فقال ع هذا فی کتاب الله بین إن الله یقول لما قال ابراهیم رَبّ أرَنِیِ کَیفَ تحُی ِ المَوتیعَلی کُلّ جَبَلٍ مِنهُنّ جُزءاً وکانت الطیور والجبال عشره الحدیث

-روایت-1-2-روایت-37-501

العیاشی عن أحدهما ع أنه کان یقرأ هذه الآیه رب اغفر لی ولولدی یعنی إسماعیل وإسحاق

-روایت-1-2-روایت-24-93

و فی روایه أخری عنه ع أنه قرأ ربنا اغفر لی ولولدی قال هذه کلمه

-روایت-1-2-روایت-28-ادامه دارد

[ صفحه 117]

صحفها الکتاب إنما کان استغفار ابراهیم لأبیه عن موعده وعدها إیاه وإنما قال رب اغفر لی ولولدی یعنی إسماعیل وإسحاق و الحسن و الحسین أبناء رسول الله ص

-روایت-از قبل-163

غوالی اللئالئ فی الحدیث أن ابراهیم ع لقی ملکا فقال له من أنت قال أناملک الموت قال تستطیع أن ترینی الصوره التی تقبض بهاروح المؤمن قال

نعم أعرض عنی فأعرض عنه فإذا هوشاب حسن الصوره حسن الثیاب حسن الشمائل طیب الرائحه فقال یاملک الموت لو لم یلق المؤمن إلاحسن صورتک لکان حسبه ثم قال هل تستطیع أن ترینی الصوره التی تقبض بهاروح الفاجر فقال لاتطیق فقال بلی قال فأعرض عنی فأعرض عنه ثم التفت إلیه فإذا هو رجل أسود قائم الشعر منتن الرائحه أسود الثیاب یخرج من فیه و من مناخیره النیران والدخان فغشی علی ابراهیم ثم أفاق و قدعاد ملک الموت إلی حالته الأولی فقال یاملک الموت لو لم یلق الفاجر إلاصورتک هذه لکفته

-روایت-1-2-روایت-29-675

علل الشرائع عن علی ع قال إن ابراهیم ص مر ببانقیا و کان ینزل بهافبات بهافأصبح القوم و لم یزلزل بهم فقالوا ما هذا و لیس حدث قالوا هاهنا شیخ ومعه غلام له قال فأتوه فقالوا له یا هذاإنه کان یزلزل بنا کل لیله و لم تزلزل بنا هذه اللیله فبت عندنا فبات فلم یزلزل بهم فقالوا أقم عندنا ونحن نجری علیک ماأحببت قال لا ولکن تبیعونی هذاالظهر و لم یزلزل بکم قالوا فهو لک قال لاآخذه إلابالشراء قالوا فخذه بما شئت فاشتراه بسبع نعاج وأربع أحمره فلذلک سمی بانقیا لأن النعاج بالنبطیه نقیا فقال له غلامه یاخلیل الرحمن ماتصنع بهذا الظهر و لیس فیه زرع و لاضرع فقال له اسکت فإن الله عز و جل یحشر من هذاالظهر سبعین ألف یدخلون الجنه بغیر حساب یشفع منهم لکذا وکذا

-روایت-1-2-روایت-33-710

أقول بانقیا علی ما فی القاموس قریه بالکوفه والمراد هنا ظهر الکوفه هی النجف

و فیه أیضا مسندا إلی الصادق ع قال أوحی الله عز و جل إلی ابراهیم ع أن الأرض قدشکت إلی الحیاء من رؤیه عورتک فاجعل بینک

وبینها حجابا فجعل شیئا هوأکبر من الثیاب و من دون السراویل فلبسه فکان إلی رکبتیه

-روایت-1-2-روایت-40-223

[ صفحه 118]

أقول المراد من قوله و من دون السراویل أنه أنقص طولا من هذه السراویل المتعارفه و هوالسروال لإبراهیم ع إلا أنه کان قاصرا أن یدل علی أن أول من اتخذ لبس السراویل هو ابراهیم ع

و عنه ص فی حدیث المعراج أنه مر علی شیخ قاعد تحت الشجره حوله أطفال فقال رسول الله ص من هذاالشیخ یاجبرئیل قال هذاأبوک ابراهیم فقال فما هؤلاء الأطفال حوله قال هؤلاء الأطفال أطفال المؤمنین حوله یغذیهم

-روایت-1-2-روایت-31-225

الأمالی عن الصادق ع عن أمیر المؤمنین ع قال لماأراد الله تبارک و تعالی قبض روح ابراهیم ع أهبط الله ملک الموت فقال السلام علیک یا ابراهیم قال وعلیک السلام یاملک الموت أداع أم ناع فقال بل ناع یا ابراهیم فأجب قال یاملک الموت فهل رأیت خلیلا یمیت خلیله قال فرجع ملک الموت حتی وقف بین یدی الله جل جلاله فقال إلهی قدسمعت بما قال خلیلک ابراهیم فقال الله جل جلاله یاملک الموت اذهب إلیه وقل له هل رأیت حبیبا یکره لقاء حبیبه

-روایت-1-2-روایت-52-473

أقول المراد بالداعی هنا الطالب علی سبیل التخییر والرضا کمن یدعو أحدا إلی ضیافه وبالناعی الطالب علی سبیل القهر والجزم فلما علم ابراهیم ع أن الأمر موسع علیه طلب الحیاه لیکثر من الطاعه والعباده

العلل عن الصادق ع قال إن ابراهیم ع لماقضی مناسکه رجع إلی الشام فهلک و کان سبب هلاکه أن ملک الموت أتاه لیقبضه فکره ابراهیم الموت فرجع ملک الموت إلی ربه عز و جل فقال إن ابراهیم کره الموت فقال دع ابراهیم فإنه یحب أن یعبدنی حتی رأی ابراهیم شیخا کبیرا یأکل ویخرج منه

مایأکله فکره الحیاه وأحب الموت فبلغنا أن ابراهیم أتی داره فإذا فیهارجلا حسن الصوره مارآها قط قال من أنت قال أناملک الموت قال سبحان الله من ألذی یکره قربک وزیارتک و أنت بهذه الصوره فقال یاخلیل الرحمن إن الله تبارک و تعالی إذاأراد بعبد خیرا بعثنی إلیه فی هذه الصوره و إذاأراد بعبد شرا بعثنی إلیه فی غیر هذه الصوره فقبض ع بالشام وتوفی إسماعیل بعده و هو ابن ثلاثین ومائه سنه فدفن فی الحجر مع أمه

-روایت-1-2-روایت-28-735

و فیه أیضا عنه ع قال إن ساره قالت لإبراهیم ع یا ابراهیم قد

-روایت-1-2-روایت-27-ادامه دارد

[ صفحه 119]

کبرت فلو دعوت الله أن یرزقک ولدا تقر أعیننا به فإن الله اتخذک خلیلا و هومجیب لدعوتک فسأل ابراهیم ع ربه أن یرزقه غلاما علیما فأوحی الله إلیه أنی واهب لک غلاما علیما ثم أبلوک بالطاعه فمکث ابراهیم ع بعدالبشاره ثلاث سنین و أن ساره قالت لإبراهیم ع إنک قدکبرت وقرب أجلک فلو دعوت الله عز و جل أن یمد لک فی العمر فتعیش معنا فسأل ابراهیم ع ربه ذلک فأوحی الله إلیه سل من زیاده العمر ماأحببت فقالت ساره سل أن لایمیتک حتی تکون أنت ألذی تسأله الموت فأوحی الله تعالی إلیه فی ذلک فقالت ساره اشکر الله واعمل طعاما وادع علیه الفقراء و أهل الحاجه ففعل ودعا الناس فکان فیمن أتی رجل کبیر ضعیف مکفوف معه قائد له فأجلسه علی مائدته فمد الأعمی یده فتناول اللقمه وأقبل بهانحو فیه فجعلت تذهب یمینا وشمالا ثم أهوی بیده إلی جبهته فتناول قائده یده فجاء بها إلی فمه ثم تناول المکفوف لقمه ثم ضرب بهاعنقه قال و ابراهیم ینظر إلی المکفوف و إلی مایصنع

فتعجب ابراهیم ع من ذلک وسأل قائده فقال هذا ألذی تری من الضعف فقال ابراهیم ع فی نفسه أ لیس إذاکبرت أصیر مثل هذا ثم إن ابراهیم ع سأل الله عز و جل حیث رأی من الشیخ مارأی أللهم توفنی فی الأجل ألذی کتبت لی فلاحاجه لی فی الزیاده فی العمر بعد ألذی رأیت

-روایت-از قبل-1185

و عنه ع قال إن ابراهیم ع ناجی ربه فقال یارب کیف تمیت ذا العیال من قبل أن تجعل له من ولده خلفا یقوم بعده فی عیاله فأوحی الله تعالی إلیه یا ابراهیم أ وترید لها خلفا منک یقوم مقامک من بعدک خیرا منی قال ابراهیم أللهم لاالآن طابت نفسی -روایت-1-2-روایت-18-269

الفصل الرابع فی أحوال أولاده وأزواجه ص وبناء البیت الحرام

قال الله تعالی وَ إِذ جَعَلنَا البَیتَ مَثابَهً لِلنّاسِ وَ أَمناً وَ اتّخِذُوا مِن مَقامِ اِبراهِیمَ مُصَلّی وَ عَهِدنا إِلی اِبراهِیمَ وَ إِسماعِیلَ أَن طَهّرا بیَتیِ َ لِلطّائِفِینَ وَ العاکِفِینَ وَ الرّکّعِ السّجُودِ

-قرآن-19-224

[ صفحه 120]

الطبرسی طاب ثراه روی عن الباقر ع أنه قال نزلت ثلاثه أحجار من الجنه حجر مقام ابراهیم ع وحجر بنی إسرائیل والحجر الأسود واستودعه الله ابراهیم ع حجرا أبیض و کان أشد بیاضا من القراطیس فاسود من خطایا بنی آدم

-روایت-1-2-روایت-50-224

أقول الحجر الأسود تقدم أن آدم ع حمله من الجنه وحدثنی بعض الشیوخ من العلماء أن الکعبه لماهدمها السیل أنهم شاهدوا الحجر من الطرف ألذی یلی البیت و کان أبیض

قال ابن عباس وروی فی کثیر من أخبارنا أنه لماأتی ابراهیم بإسماعیل وهاجر فوضعهما بمکه وأتت علی ذلک مده ونزلها الجرهمیون وتزوج إسماعیل منهم وماتت هاجر استأذن ابراهیم ساره أن یأتی هاجر فأذنت له وشرطت علیه أن لاینزل فقدم ابراهیم ع و قدماتت هاجر فذهب إلی بیت إسماعیل فقال

لامرأته أین صاحبک فقالت ذهب یتصید و کان إسماعیل ع یخرج من الحرم فیتصید ثم یرجع فقال لها ابراهیم هل عندک ضیافه قالت ماعندی شیء فقال لها ابراهیم ع إذاجاء زوجک فأقرءیه السلام وقولی له فلیغیر عتبه بابه وذهب ابراهیم ع فلما جاء إسماعیل ع ووجد ریح أبیه فقال لامرأته هل جاءک أحد قالت جاءنی شیخ صفته کذا وکذا کالمستخفه بشأنه قال فما قال لک قالت قال لی أقرئی زوجک السلام وقولی فلیغیر عتبه بابه فطلقها وتزوج بأخری فلبث ابراهیم ماشاء الله ثم استأذن ساره أن یزور إسماعیل فأذنت له واشترطت علیه أن ینزل فجاء حتی انتهی إلی باب إسماعیل فقال لامرأته أین صاحبک فقالت ذهب یتصید و هویجی ء الآن إن شاء الله فانزل یرحمک الله قال لها هل عندک ضیافه قالت نعم فجاءت باللبن واللحم ودعا لها بالبرکه فلو جاءت یومئذ بخبز بر أوشعیر أوتمر لکان أکثر أرض الله برا أوتمرا أوشعیرا فقالت له انزل حتی أغسل رأسک فلم ینزل فجاءت بالمقام فوضعته علی شقه الأیمن فوضع قدمه علیه فبقی أثر قدمه علیه فغسلت شق رأسه الأیمن ثم حولت المقام إلی شقه الأیسر فبقی أثر قدمیه علیه فغسلت شق رأسه الأیسر فقال لها إذاجاء زوجک فأقرءیه السلام وقولی له لقد استقامت عتبه بابک فلما جاء إسماعیل وجد رائحه أبیه فقال لامرأته هل جاءک أحد قالت نعم شیخ من أحسن الناس وجها وأطیبهم ریحا و قال لی کذا وکذا وغسلت رأسه و هذاموضع قدمیه علی المقام قال لها إسماعیل ذلک ابراهیم ع

-روایت-1-2-روایت-43-1626

[ صفحه 121]

و عن النبی ص الرکن والمقام یاقوتتان من یاقوت الجنه طمس الله نورهما و لو لا أن نورهما طمس لأضاء ما بین

المشرق والمغرب

-روایت-1-2-روایت-19-131

العیاشی عن الصادق ع قال أنزل الحجر الأسود من الجنه لآدم و کان فی البیت دره بیضاء فرفعه الله تعالی إلی السماء وبقی أساسه فهو حیال هذاالبیت یدخله کل یوم سبعون ألف ملک لایرجعون إلیه أبدا فأمر الله ابراهیم وإسماعیل أن یبنیا البیت علی القواعد

-روایت-1-2-روایت-30-265

و عن ابن عباس قال قدم ابراهیم فی المقام فنادی أیها الناس إن الله دعاکم إلی الحج فأجابوا لبیک أللهم لبیک أجابه من فی أصلاب الرجال وأول من أجابه أهل الیمن

-روایت-1-2-روایت-24-176

تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله تعالی طَهّرا بیَتیِ َ عن الصادق ع یعنی نح عنه المشرکین و قال لمابنی ابراهیم ع البیت وحج الناس شکت الکعبه إلی الله تبارک و تعالی ماتلقی من أنفاس المشرکین فأوحی الله إلیها قری یاکعبه فإنی أبعث فی آخر الزمان قوما یتنظفون بقضبان الشجر ویتخللون

-روایت-1-2-روایت-26-301

أقول قضبان الشجر شامل للأراک وغیره وربما توجد فی موضع آخر تخصیصه بالأراک وإراده العموم جائزه فإن السواک بمطلق قضبان الشجر مستحب و إن کان الأفضل هوالأراک بل ورد استحباب السواک بالأصابع و هومنزل بمراتب الفضل والاستحباب

و فیه فی قوله تعالی وَ وَهَبنا لَهُم مِن رَحمَتِنایعنی لإبراهیم وإسحاق ویعقوب مِن رَحمَتِنایعنی برسول الله ص وَ جَعَلنا لَهُم لِسانَ صِدقٍیعنی أمیر المؤمنین ع حدثنی بذلک أبی عن الإمام الحسن العسکری ع

-روایت-1-2-روایت-10-221

علل الشرائع بإسناده إلی الصادق ع فی حدیث طویل یقول فیه لمابنی ابراهیم وإسماعیل ع البیت قالت امرأه إسماعیل وکانت عاقله فهلا تعلق علی هذین البابین سترا من هاهنا قال نعم فعملا له سترین طولهما اثنا عشر ذراعا فعلقهما علی البابین فأعجبها ذلک فقالت فهلا أحوک للکعبه ثیابا ونسترها کلها فإن هذه الأحجار سمجه فقال إسماعیل بلی فأسرعت فی ذلک وبعثت إلی

قومها بصوف کثیر تستغزل بهن

-روایت-1-2-روایت-66-ادامه دارد

[ صفحه 122]

قال أبو عبد الله ع وإنما وقع استغزال بعضهن مع بعض لذلک فأسرعت واستعانت فی ذلک فلما فرغت من شقه علقتها فجاء الموسم و قدبقی وجه من وجوه الکعبه فقالت لإسماعیل کیف نصنع بهذا الوجه ألذی لم ندرکه بکسوه فکسوه خصفا فجاء الموسم فجاءته العرب فنظروا إلی أمر فأعجبهم فقالوا ینبغی لعامر هذاالبیت أن یهدی إلیه فمن ثم وقع الهدی فأتی کل فخذ من العرب بشی ء یحمله من ورق و من أشیاء و غیر ذلک فنزعوا ذلک الخصف وأتموا کسوه البیت وعلقوا علیها بابین وکانت غیرمسقفه فسقفها إسماعیل بالجرائد فجاءت العرب فرأوا عمارتها فزادوا فی الهدی فأوحی الله إلیه أن انحره وأطعم الحاج وشکا إسماعیل إلی ابراهیم قله الماء فأوحی الله تعالی إلی ابراهیم ع احتفر بئرا یکون منها شرب الماء فاحتفر زمزم وضرب ابراهیم ع فی أربع زوایا البئر فانفجرت من کل زاویه عین فقال جبرئیل ع اشرب یا ابراهیم وادع لولدک فیهابالبرکه ثم تزوج إسماعیل الحمیریه وولد منها ولد ثم تزوج بعدها أربع نسوه فولد له من کل واحده أربع غلمان ثم قضی الله علی ابراهیم بالموت فلم یره إسماعیل و لم یخبر بموته حتی کان أیام الموسم فنزل جبرئیل ع وأخبره بموت أبیه و کان لإسماعیل ابن صغیر یحبه و کان هوی إسماعیل فیه فأبی الله علیه ذلک فقال یاإسماعیل هوفلان فلما قضی الموت علی إسماعیل دعا وصیه فقال یابنی إذاحضرک الموت فافعل کمافعلت فمن ذلک لایموت إمام إلاأخبره الله إلی من یوصی -روایت-از قبل-1319

تفسیر علی بن ابراهیم مسندا إلی الصادق ع قال إن ابراهیم ع کان نازلا فی بادیه الشام فلما ولد من هاجر

إسماعیل اغتمت ساره من ذلک غما شدیدا لأنه لم یکن له منها ولد و قدکانت تؤذی ابراهیم فی هاجر فتغمه فشکا ذلک إلی الله تعالی فأوحی الله تعالی إلیه إنما مثل المرأه مثل الضلع المعوج إن ترکت استمتعت بها و إن أقمتها کسرتها ثم أمره أن یخرج إسماعیل وأمه عنها فقال یارب إلی أی مکان فقال إلی حرمی فأنزل علیه جبرئیل ع بالبراق فحمل هاجر وإسماعیل ع و کان ابراهیم ع لایمر بموضع حسن فیه شجر ونخل وزرع إلا و قال یاجبرئیل إلی هاهنا فقال لاامض حتی وافی مکه فوضعه موضع البیت و قد کان عاهد ساره ألا ینزل حتی یرجع إلیها فلما نزلوا فی ذلک المکان کان فیه شجر فألقت هاجر علی ذلک الشجر کساء کان معها فاستظلوا تحته فلما وضعهم وأراد الانصراف إلی ساره قالت له هاجر یا ابراهیم تدعنا فی موضع لیس فیه أنیس و لاماء و لازرع فقال ابراهیم ع ألذی أمرنی أن

-روایت-1-2-روایت-51-ادامه دارد

[ صفحه 123]

أضعکم فی هذاالمکان هویکفیکم ثم انصرف عنهم فالتفت إلیهم فقال رَبّنا إنِیّ أَسکَنتُ مِن ذرُیّتّیِ بِوادٍ غَیرِ ذیِ زَرعٍ

عِندَ بَیتِکَ المُحَرّمِ رَبّنا لِیُقِیمُوا الصّلاهَ فَاجعَل أَفئِدَهً مِنَ النّاسِ تهَویِ إِلَیهِم وَ ارزُقهُم مِنَ الثّمَراتِ لَعَلّهُم یَشکُرُونَفبقیت هاجر فلما ارتفع النهار عطش إسماعیل وطلب الماء فقامت هاجر فی الوادی فی موضع المسعی فنادت هل فی الوادی من أنیس فغاب إسماعیل عنها فصعدت علی الصفا ولمع لها السراب فی الوادی وظنت أنه ماء فنزلت فی بطن الوادی وسعت فلما بلغت المسعی غاب عنها إسماعیل ثم لمع لها السراب فی موضع الصفا فهبطت إلی الوادی تطلب الماء فلما غاب عنها إسماعیل عادت حتی بلغت الصفا فنظرت حتی فعلت ذلک

سبع مرات فلما کان فی الشوط السابع وهی علی المروه نظرت إلی إسماعیل و قدظهر الماء من تحت رجلیه فجمعت حوله رملا فإنه کان سائلا فزمته بما جعلت حوله فلذلک سمی زمزم و کان جرهم نازله بعرفات فلما ظهر الماء بمکه وعکفت الطیر والوحوش علیه اتبعوها حتی نظروا إلی امرأه وصبی نازلین فی ذلک الموضع قداستظلا بشجره قدظهر الماء لهما قالوا لهاجر من أنت و ماشأنک وشأن هذاالصبی قالت أناأم ولد ابراهیم خلیل الرحمن و هذاابنه فقالوا لها فتأذنین لنا أن نکون بالقرب منکم ثم إنها استأذنت ابراهیم فأذن لهم فنزلوا بالقرب منهم فأنست هاجر وإسماعیل بهم فلما رآهم ابراهیم ع فی المره الثالثه نظر إلی کثره الناس حولهم فسر بذلک سرورا شدیدا فلما ترعرع إسماعیل ع وکانت جرهم قدوهبوا لإسماعیل کل واحد منهم شاه وشاتین وکانت هاجر وإسماعیل یعیشان بها فلما بلغ مبلغ الرجال أمر الله عز و جل ابراهیم أن یبنی البیت فقال یارب فی أیه بقعه أنا قال فی البقعه التی أنزلت علی آدم القبه فأضاء لها الحرم فلم تزل القبه التی أنزلها علی آدم قائمه حتی کانت أیام الطوفان أیام نوح ع فلما غرقت الدنیا رفع الله تلک القبه وغرقت الدنیا فسمیت البیت العتیق لأنه أعتق من الغرق فلما أمر الله عز و جل ابراهیم أن یتخذ البیت فلم یدر فی أی مکان فبعث الله عز و جل جبرئیل ع فخط له موضع البیت فأنزل الله علیه القواعد من الجنه و کان الحجر ألذی أنزله الله علی آدم أشد بیاضا من الثلج فلما مسته أیدی الکفار اسود فبنی ابراهیم البیت ونقل إسماعیل الحجر من ذی طوی فرفعه فی السماء تسعه أذرع

ثم دله علی موضع الحجر فاستخرجه ابراهیم ووضعه فی موضعه ألذی هو فیه الآن وجعل له بابین بابا إلی المشرق وبابا إلی

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 124]

المغرب یسمی المستجار ثم ألقی علیه الشجر والإذخر وعلقت هاجر علی بابه کساء فلما بناه وفرغ منه حج ابراهیم وإسماعیل ونزل علیهما جبرئیل ع یوم الترویه فقال جبرئیل ع قم فارتو من الماء لأنه لم یکن بمنی وعرفات ماء فسمیت الترویه لذلک ثم قال ابراهیم ع لمافرغ من بناء البیت رَبّ اجعَل هذا بَلَداً آمِناً وَ ارزُق أَهلَهُ مِنَ الثّمَراتِ مَن آمَنَ مِنهُم بِاللّهِ وَ الیَومِ الآخِرِ قال من ثمرات القلوب أی حببه إلی الناس لیعودوا إلیه

-روایت-از قبل-455

علل الشرائع بإسناده إلی محمد بن عرفه قال قلت لأبی عبد الله ع إن من قبلنا یقولون إن ابراهیم خلیل الرحمن ختن نفسه بقدوم علی دن فقال سبحان الله لیس کمایقولون کذبوا علی ابراهیم قلت له صف لی ذلک فقال إن الأنبیاء ع کان یسقط غلفهم مع سررهم یوم السابع فلما ولد إسماعیل سقط عنه غلفته مع سرته وعیرت بعد ذلک ساره هاجر بما تعیر به الإماء فبکت هاجر واشتد علیها وبکی لبکائها إسماعیل فأخبر ابراهیم فقام إلی مصلاه وناجی ربه وسأله أن یلقی ذلک عن هاجر فألقاه الله عز و جل عنها فلما ولدت ساره إسحاق و کان یوم السابع لم تسقط غلفته فجزعت من ذلک ساره وقالت لإبراهیم ما هذاالحادث ألذی حدث فی أولاد الأنبیاء هذاابنک إسحاق سقطت سرته و لم تسقط غلفته فقام ابراهیم إلی مصلاه وناجی ربه فقال یارب ما هذاالحادث ألذی حدث فی آل ابراهیم هذاإسحاق ابنی سقطت سرته و لم تسقط غلفته فأوحی الله عز و جل

إلیه هذا لماعیرت ساره هاجر فآلیت أن لاأسقط ذلک عن أحد من أولاد الأنبیاء بعدتعییرها لهاجر فاختتن إسحاق بالحدید وأذاقه حر الحدید فقال فختن ابراهیم إسحاق بحدید فجرت السنه فی الناس بعد ذلک 1-

-روایت-1-2-روایت-48-1049

أقول القدوم المراد منه قدوم النجار وقول الجزی إنه قریه بالشام أوموضع علی سته أمیال من المدینه غیرمناسب هنا. والدن الراقود العظیم أوأطول من الحب أوأصغر و فیه دلاله علی اختتان ابراهیم محمول علی التقیه

مناقب ابن شهر شهرآشوب عن علی ع أن الجمار إنما رمیت بسبع حصیات لأن جبرئیل ع حین أری ابراهیم ع المشاعر برز له إبلیس فأمره جبرئیل أن یرمیه فرماه بسبع حصیات فدخل

عندالجمره الأولی تحت الأرض فأمسک ثم إنه

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 125]

برز

عندالثانیه فرماه بسبع حصیات أخر فدخل تحت الأرض فی موضع الثانیه ثم برز له فی موضع الثالثه فرماه بسبع حصیات فدخل موضعها

-روایت-از قبل-138

و فیه عن أبی الحسن ع قال السکینه ریح تخرج من الجنه لها صوره کصوره الإنسان ورائحه طیبه وهی التی أنزلت علی ابراهیم ع فأقبلت تدور حول أرکان البیت و هویضع الأساطین

-روایت-1-2-روایت-34-183

علل الشرائع عن ابن عباس قال کانت الخیل العراب وحوشا بأرض العرب فلما رفع ابراهیم وإسماعیل القواعد من البیت قال الله إنی أعطیتک کنزا لم أعطه أحدا کان قبلک فخرج ابراهیم وإسماعیل حتی صعدا جیادا یعنی جبلا بمکه فقال ألا هلا ألا هلم فلم یبق فی أرض العرب فرس إلاأتاه وتذلل له وأعطت بنواصیها وإنما سمیت جیادا لهذا فما زال الخیل بعدتدعو الله أن یحببها إلی أربابها فلم تزل حتی اتخذها سلیمان فلما آلمته أمر بها أن یمسح رقابها وسوقها حتی بقی أربعون فرسا

-روایت-1-2-روایت-35-487

أقول هذازجر للخیل أی اقربی قاله الجوهری و فیه عن أبی

عبد الله ع قال لماأمر الله عز و جل ابراهیم وإسماعیل ع ببنیان البیت وتم بناؤه أمره أن یصعد رکنا ثم ینادی فی الناس ألا هلم إلی الحج فلو نادی هلموا إلی الحج لم یحج إلا من کان إنسیا مخلوقا ولکن نادی هلم إلی الحج فلبی الناس فی أصلاب الرجال لبیک داعی الله فمن لبی عشرا حج عشرا و من لبی خمسا حج خمسا و من لبی أکثر فبعدد ذلک و من لبی واحدا حج واحدا و من لم یلب لم یحج ورواه فی الکافی -روایت-1-2-روایت-37-440

مثله

أقول ذکروا فی وجه الفرق أن الأصل فی الخطاب أن یکون متوجها إلی الموجودین أماشمول الحکم للمعدومین فیستفاد من دلیل آخر لا من نفس الخطاب إلا أن یکون المراد بالخطاب الخطاب العام المتوجه إلی کل من یصلح للخطاب فإنه شامل للواحد والکثیر والموجود والمعدوم والشائع فی مثل هذاالخطاب أن یکون بلفظ المفرد بل صرح بعض أهل العربیه بأنه لایتأتی إلابالمفرد و فی الکافی أسقط لفظ إلی فی المفرد وأثبتها فی الجمع وجعله بعضهم هووجه الفرق بأن یکون فی المفرد المخاطب هوالحج مجازا لبیان کونه مطلوبا من غیرخصوصیه شخص أی هلم أیها الناس الحج .

[ صفحه 126]

و فی الفقیه کلمه إلی موجوده فی المواضع و فیه

عندذکر المفرد فی الموضعین نادی و

عندذکر الجمع ناداهم و من ثم قال بعض المحققین لیس مناط الفرق بین أفراد الصیغه وجمعها بل ما فی الحدیث بیان للواقعه. والمراد أن ابراهیم ع نادی هلم إلی الحج بلا قصد إلی مناد معین أی الموجودین لکان الحج مخصوصا بالموجودین فلذا یعم الموجودین والمعدومین فلو ناداهم إلی الموجودین و قال هلموا إلی الحج قاصدا إلی الموجودین لکان الحج مخصوصا

بالموجودین فضمیر هم فی ناداهم راجع إلی الناس الموجودین فالمناط قصد المنادی المعین المشعر إلیه بلفظهم فی إحدی العبارتین وعدم القصد فی الأخری المشعر إلیه بذکر نادی مطلقا لاالإفراد والجمع .أقول وجه التحقیق فیه أن الموجودین وقت الخطاب کانوا جماعه من الأحیاء فلو خاطبهم باللفظ الصالح لهم لکان متوجها إلیهم لأن الأصل فی الخطاب أن یکون متوجها إلی من یقبل صیغه الخطاب و لماعدل عنه إلی الإفراد مع عدم القرینه علی تعیین المخاطب کان شاملا لکل من یقبل أن یکون مخاطبا و لو بعدالوجود و إلالکان الخطاب عبثا خالیا عن الحکمه والفائده

و فیه عن أبی جعفر ع قال إن الله جل جلاله لماأمر ابراهیم ع ینادی فی الناس بالحج قام علی المقام فارتفع به حتی صار بإزاء أبی قبیس فنادی فی الناس بالحج فأسمع من فی أصلاب الرجال وأرحام النساء إلی أن تقوم الساعه

-روایت-1-2-روایت-32-237

و فیه عنه ع أن الله عز و جل أوحی إلی ابراهیم وَ أَذّن فِی النّاسِ بِالحَجّ یَأتُوکَ رِجالًافنادی فأجیب من کل فج عمیق و قال إنما سمیت الخیل العراب لأن أول من رکبها إسماعیل و قال ع إن بنات الأنبیاء لایطمثن إنما جعل الطمث عقوبه وأول من طمثت ساره

-روایت-1-2-روایت-18-273

و عنه ع صار السعی بین الصفا والمروه لأن ابراهیم ع عرض له إبلیس فأمره جبرئیل ع فشد علیه فهرب منه فجرت به السنه یعنی به الهروله

-روایت-1-2-روایت-13-141

و فیه عن الرضا ع إنما سمیت منی بمنی لأن جبرئیل ع قال هناک یا ابراهیم تمن علی ربک ماشئت فتمنی ابراهیم فی نفسه أن یجعل الله مکان ابنه إسماعیل کبشا یأمره الله بذبحه فداء له فأعطاه الله

-روایت-1-2-روایت-22-208

[ صفحه 127]

و فیه عن أبی عبد الله ع أن

جبرئیل ع خرج بإبراهیم ع یوم عرفه فلما زالت الشمس قال له جبرئیل ع یا ابراهیم اعترف بذنبک واعرف مناسکک فسمیت عرفات لقول جبرئیل ع اعرف واعترف و قال إن جبرئیل ع انتهی إلی الموقف فأقام به حتی غربت الشمس ثم أفاض به فقال یا ابراهیم ازدلف إلی المشعر الحرام

-روایت-1-2-روایت-32-317

و فیه عن أبی عن علی عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله ع فی قول ساره أللهم لاتؤاخذنی بما صنعت بهاجر إنها کانت خفضتها فجرت السنه بذلک

-روایت-1-2-روایت-96-180

أقول فیه بیان ماتقدم من أن ألذی عیرت ساره بهاجر هو هذانعم الموجود هناک هو أن الله سبحانه ألقاها عنه وهاهنا أن ساره خفضتها و لم تقصد ساره من ذلک الخفض التطهیر والسنه بل قصدت به الإیذاء والإضرار بها کماتقطع الفروج إضرارا بأهلها

و فیه عن أبی الحسن ع أن ابراهیم دعا ربه أن یرزق أهله من کل الثمرات فقطع له قطعه من الشام فأقبلت بثمارها حتی طافت بالبیت سبعا ثم أقرها الله عز و جل فی موضعها فإنما سمیت الطائف للطواف بالبیت

-روایت-1-2-روایت-29-215

قصص الأنبیاء بإسناده إلی علی ع قال شب إسماعیل وإسحاق فتسابقا فسبق إسماعیل فأخذه ابراهیم فأجلسه فی حجره وأجلس إسحاق إلی جنبه فغضبت ساره وقالت أماإنک قدجعلت أن لاتساوی بینهما فاعزلهما عنی فانطلق ابراهیم ع بإسماعیل وأمه إلی مکه الحدیث

-روایت-1-2-روایت-43-263

الفصل الخامس فی قصه الذبح وتعیین المذبوح

قال الله تعالی وَ قالَ إنِیّ ذاهِبٌ إِلی ربَیّ سَیَهدِینِ رَبّ هَب لِی مِنَ الصّالِحِینَ فَبَشّرناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السعّی َ قالَ یا بنُیَ ّ إنِیّ أَری فِی المَنامِ أنَیّ أَذبَحُکَ فَانظُر

-قرآن-19-219

قال الله تعالی وَ قالَ إنِیّ ذاهِبٌ إِلی ربَیّ سَیَهدِینِ رَبّ هَب لِی مِنَ الصّالِحِینَ فَبَشّرناهُ بِغُلامٍ حَلِیمٍ فَلَمّا بَلَغَ

مَعَهُ السعّی َ قالَ یا بنُیَ ّ إنِیّ أَری فِی المَنامِ أنَیّ أَذبَحُکَ فَانظُر

ما ذا تَری قالَ یا أَبَتِ افعَل ما تُؤمَرُ ستَجَدِنُیِ إِن شاءَ اللّهُ مِنَ الصّابِرِینَ فَلَمّا أَسلَما وَ تَلّهُ لِلجَبِینِ وَ نادَیناهُ أَن یا اِبراهِیمُ قَد صَدّقتَ الرّؤیا إِنّا کَذلِکَ نجَزیِ المُحسِنِینَ إِنّ هذا لَهُوَ البَلاءُ المُبِینُ وَ فَدَیناهُ بِذِبحٍ عَظِیمٍ وَ تَرَکنا عَلَیهِ فِی الآخِرِینَ سَلامٌ عَلی اِبراهِیمَ کَذلِکَ نجَزیِ المُحسِنِینَ إِنّهُ مِن عِبادِنَا المُؤمِنِینَ وَ بَشّرناهُ بِإِسحاقَ نَبِیّا مِنَ الصّالِحِینَ وَ بارَکنا عَلَیهِ وَ عَلی إِسحاقَ وَ مِن ذُرّیّتِهِما مُحسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفسِهِ مُبِینٌفَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ السعّی َ أی شب حتی صار یتصرف مع ابراهیم ویعینه علی أموره و کان یومئذ ابن ثلاث عشره سنه وقیل یعنی بالسعی العمل لله والعبادهفَلَمّا أَسلَما أی استسلما لأمر الله ورضیا به .وَ تَلّهُ لِلجَبِینِقیل وضع جبینه علی الأرض لئلا یری وجهه فتلحقه رقه الآباء.

-قرآن-1-537-قرآن-538-567-قرآن-694-708-قرآن-742-761

وروی أنه قال اذبحنی و أناساجد لاتنظر إلی وجهی فعسی أن یرحمنی -روایت-1-2-روایت-19-71

لَهُوَ البَلاءُ المُبِینُ أی الامتنان الظاهر والاختبار الشدید أوالنعمه الظاهرهبِذِبحٍ عَظِیمٍقیل کان کبشا من الغنم . قال ابن عباس هوالکبش ألذی تقبل من هابیل حین قربه وکونه عظیما لأنه رعی فی الجنه أربعین خریفاوَ بَشّرناهُ بِإِسحاقَ من قال إن الذبیح إسحاق قال یعنی بشرناه بنبوه إسحاق وبصبره .وَ بارَکنا عَلَیهِ وَ عَلی إِسحاقَ أی وجعلناه فیما أعطیناهما من الخیر والبرکه والمراد کثره ولدهما وبقاؤهم قرنا بعدقرن إلی أن تقوم الساعهوَ مِن ذُرّیّتِهِما أی من أولاد ابراهیم وإسحاق مُحسِنٌبالإیمان والطاعهوَ ظالِمٌ لِنَفسِهِبالکفر والمعاصی -قرآن-1-25-قرآن-80-94-قرآن-222-243-قرآن-311-344-قرآن-453-471-قرآن-502-508-قرآن-526-544

عیون أخبار الرضا بإسناده إلی الرضا ع و قدسئل عن معنی قول النبی ص أنا ابن الذبیحین قال یعنی إسماعیل بن ابراهیم و عبد الله بن عبدالمطلب أماإسماعیل فهو

الغلام ألذی قال الله فیه إنِیّ أَری فِی المَنامِ أنَیّ أَذبَحُکَ فلما عزم علی ذبحه فداه الله بکبش أملح یأکل فی سواد وینظر فی سواد ویبول فی سواد ویبعر فی سواد و کان یرتع قبل ذلک فی ریاض الجنه أربعین عاما و ماخرج من أنثی فکل مایذبح بمنی فهو فدیه لإسماعیل إلی یوم القیامه ثم ذکر قصه عبد الله

-روایت-1-2-روایت-42-484

ثم قال الصدوق ره و قداختلفت الروایات فی الذبح .فمنها ماورد بأنه إسماعیل ومنها ماورد بأنه إسحاق و لاسبیل إلی رد الأخبار متی صح طرقها و کان الذبیح إسماعیل لکن إسحاق لماولد بعد ذلک تمنی

[ صفحه 129]

أنه هو ألذی أمر أبوه بذبحه فکان یصبر لأمر الله ویسلم له کصبر أخیه وتسلیمه فینال بذلک درجته فی الثواب فعلم الله عز و جل من قلبه فسماه بین ملائکته ذبیحا لتمنیه ذلک . ثم روی فی ذلک حدیثا عن الصادق ع و قال

قول النبی ص أنا ابن الذبیحین

-روایت-1-2-روایت-17-36

ویؤید ذلک لأن العم قدسماه الله أبا فی قوله تعالی أَم کُنتُم شُهَداءَ إِذ حَضَرَ یَعقُوبَ المَوتُ إِذ قالَ لِبَنِیهِ ما تَعبُدُونَ مِن بعَدیِ قالُوا نَعبُدُ إِلهَکَ وَ إِلهَ آبائِکَ اِبراهِیمَ وَ إِسماعِیلَ وَ إِسحاقَ و کان إسماعیل عم یعقوب فسماه الله أبا.

-قرآن-57-224

وقول النبی ص العم والد

-روایت-1-2-روایت-19-30

فعلی هذاالأصل أیضا یطرد قول النبی ص أنا ابن الذبیحین أحدهما ذبیح بالحقیقه والآخر ذبیح بالمجاز واستحقاق الثواب علی النیه والتمنی فالنبی ص هو ابن الذبیحین من وجهین علی ماذکرناه وللذبح العظیم وجه آخر

حدثنا ابن عبدوس عن ابن قتیبه عن الفضل قال سمعت الرضا ع یقول لماأمر الله عز و جل ابراهیم ع أن یذبح مکان ابنه إسماعیل الکبش ألذی أنزله علیه تمنی ابراهیم ع أن یکون قدذبح

ابنه إسماعیل و أنه لم یؤمر بذبح ذلک الکبش مکانه لیرجع إلی قلبه مایرجع إلی قلب الوالد ألذی یذبح أعز ولده بیده علیه فیستحق بذلک أرفع درجات أهل الثواب علی المصائب فأوحی الله عز و جل إلیه یا ابراهیم من أحب خلقی إلیک قال یارب ماخلقت خلقا هوأحب إلی من حبیبک محمدص فأوحی الله إلیه فهو أحب إلیک أم نفسک قال بل هوأحب إلی من نفسی قال فولده أحب إلیک أم ولدک قال بل ولده قال فذبح ولده ظلما علی أیدی أعدائه أوجع لقلبک أم ذبح ولدک بیدک فی طاعتی قال یارب بل ذبحه علی أیدی أعدائه أوجع لقلبی قال یا ابراهیم فإن طائفه تزعم أنها من شیعه محمدستقتل الحسین من بعده ظلما وعدوانا کمایذبح الکبش ویستوجبون بذلک سخطی فجزع ابراهیم ع لذلک وتوجع قلبه وأقبل یبکی فأوحی الله عز و جل إلی ابراهیم ع قدفدیت جزعک علی ابنک إسماعیل لوذبحته بیدک بجزعک علی الحسین وقتله وأوجبت لک أرفع درجات أهل الثواب علی المصائب و ذلک قول الله عز و جل وَ فَدَیناهُ بِذِبحٍ عَظِیمٍ

-روایت-1-2-روایت-69-1130

[ صفحه 130]

أقول هذاالحدیث یرفع الإشکال ألذی ربما یورد علی أن المراد بالفداء الحسین ع بأن یقال إنه أفضل من إسماعیل فکیف یکون فداء له لأن الفداء أنفس درجه من المفدی . وحاصل رفع الإشکال أن المراد من قوله وَ فَدَیناهُ بِذِبحٍ عَظِیمٍعوضناه لأن الفداء یکون عوضا عن المفدی والمعنی حینئذ أناجعلنا مصیبه ابراهیم ع وحزنه علیه بدلا من مصیبته بذبح ابنه فیکون الله سبحانه قدرقاه فی درجات التکلیف ومصائب الحزن . وربما رفع جماعه من الأعلام هذاالإشکال بوجه آخر و هو أن إسماعیل أب للنبی و أهل بیته والأئمه الطاهرین

ص فلو ذبح إسماعیل ع فقد بذبحه جمیع أهل هذه الشجره المبارکه و لاریب أن مجموع هذه السلسله العلیا أفضل وأشرف من الحسین ع وحده و ما فی الحدیث هوالأولی

-قرآن-209-236

و فی تفسیر علی بن ابراهیم فی حدیث طویل عن الصادق ع و فیه أنه لماأسلم إسماعیل أمره إلی الله فی حکایه الذبح وأراد ابراهیم ع ذبحه أقبل شیخ و قال یا ابراهیم ماترید من الغلام قال أرید أن أذبحه فقال سبحان الله تذبح غلاما لم یعص الله طرفه عین فقال ابراهیم إن الله أمرنی بذلک فقال ربک ینهاک عن ذلک وإنما أمرک بهذا الشیطان فقال له ابراهیم ویلک إن ألذی بلغنی هذاالمبلغ هو ألذی أمرنی به ثم قال یا ابراهیم إنک إمام یقتدی بک وإنک إن ذبحته ذبح الناس أولادهم فلم یکلمه وأقبل علی الغلام فاستشاره فی الذبح فلما أسلما جمیعا لأمر الله قال الغلام یاأبتاه خمر وجهی وشد وثاقی فقال ابراهیم ع یابنی الوثاق مع الذبح لا و الله لاأجمعها علیک فأضجعه وأخذ المدیه فوضعها علی حلقه ورفع رأسه إلی السماء ثم جر علیه المدیه وقلب جبرئیل المدیه علی قفاها واجتر الکبش وأثار الغلام من تحته ووضع الکبش مکان الغلام ونودی من میسره مسجد الخیف أن یا ابراهیم قدصدقت الرؤیا

-روایت-1-2-روایت-68-925

و فیه عن أبی عبد الله ع قال سأل ملک الروم الحسن بن علی ع عن سبعه أشیاء خلقها الله لاترکضن فی رحم فقال ع أول هذاآدم ثم کبش ابراهیم ثم ناقه الله ثم إبلیس الملعون ثم الحیه ثم الغراب التی ذکرها الله فی القرآن

-روایت-1-2-روایت-37-236

و فی عیون الأخبار قال سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن سته لم یرکضوا

-روایت-1-2-روایت-27-ادامه دارد

[ صفحه 131]

فی رحم فقال آدم وحواء

وکبش ابراهیم وعصا موسی وناقه صالح والخفاش ألذی عمله عیسی ع فطار بإذن الله عز و جل

-روایت-از قبل-119

علل الشرائع مسندا إلی أبان بن عثمان قال قلت لأبی عبد الله ع کیف صار الطحال حراما و هو من الذبیحه فقال إن ابراهیم ع هبط علیه الکبش من ثبیر و هوجبل بمکه لیذبحه أتاه إبلیس فقال له أعطنی نصیبی من هذاالکبش قال و أی نصیب لک و هوقربان لربی وفداء لابنی فأوحی الله عز و جل إلیه أن له فیه نصیبا و هوالطحال لأنه مجمع الدم وحرم الخصیتین لأنهما موضع النکاح ومجری النطفه فأعطاه الله الطحال والأنثیین وهما الخصیتان قال فقلت فکیف حرم النخاع قال لأنه موضع الماء الدافق من کل ذکر وأنثی و هوالمخ الطویل ألذی یکون فی فقار الظهر

-روایت-1-2-روایت-47-571

و فی الکافی عن الرضا ع لوعلم الله شیئا أکرم من الضأن لفدی به إسماعیل ع

-روایت-1-2-روایت-28-83

أقول اختلف علماء الإسلام فی تعیین الذبیح هل هوإسماعیل أوإسحاق ع فذهبت الطائفه المحقه من أصحابنا وجماعه من العامه إلی أنه إسماعیل ع والأخبار الصحیحه داله علیه ع دلاله غیرهما من الآیات ودلائل العقل وذهب طائفه من الجمهور إلی أنه إسحاق ع و به أخبار وارده من الطرفین وطریق تأویلها أماتحمل علی التقیه و أماحملها علی ماقاله الصدوق طاب ثراه من أن إسحاق ع صار ذبیحا بالنیه والتمنی وروی شیخنا أمین الإسلام الطبرسی رحمه الله أن ابراهیم ع لماخلا بابنه إسماعیل أخبره بما قدذکر الله عنه فی المنام فقال یاأبت اشدد رباطی حتی لاأضطرب واکفف عنی ثیابک حتی لاینتضح من دمی شیءفتراه أمی وأشحذ شفرتک وأسرع من السکین علی حلقی لیکون أهون علی فإن الموت شدید فقال له ابراهیم نعم العون أنت

علی أمر الله

-روایت-1-2-روایت-51-349

[ صفحه 132]

الباب السابع فی قصص لوط ع وقومه

قال الله تعالی وَ لُوطاً إِذ قالَ لِقَومِهِ أَ تَأتُونَ الفاحِشَهَ ما سَبَقَکُم بِها مِن أَحَدٍ مِنَ العالَمِینَ إِنّکُم لَتَأتُونَ الرّجالَ شَهوَهً مِن دُونِ النّساءِ بَل أَنتُم قَومٌ مُسرِفُونَ وَ ما کانَ جَوابَ قَومِهِ إِلّا أَن قالُوا أَخرِجُوهُم مِن قَریَتِکُم إِنّهُم أُناسٌ یَتَطَهّرُونَ فَأَنجَیناهُ وَ أَهلَهُ إِلّا امرَأَتَهُ کانَت مِنَ الغابِرِینَ وَ أَمطَرنا عَلَیهِم مَطَراً فَانظُر کَیفَ کانَ عاقِبَهُ المُجرِمِینَ. هو ابن هاران بن تارخ بن أخی ابراهیم الخلیل ع . وقیل إنه کان ابن خاله ابراهیم ع وکانت ساره زوجه ابراهیم ع أخت لوط. والفاحشه إتیان الرجال فی أدبارهم قال الحسن وکانوا یفعلون ذلک . و قوله تعالی وَ تَقطَعُونَ السّبِیلَ أی سبیل الولد باختیارکم الرجال وتقطعون الناس عن الأسفار بإتیان هذه الفاحشه فإنهم کانوا یفعلونه بالمجتازین فی دیارهم وکانوا یرمون ابن السبیل بالحجاره بالخزف فإن أصابه کان أولی به ویأخذون ماله فینکحونه ویغرمونه ثلاثه دراهم و کان لهم قاض یفتی بذلک و قوله تعالی وَ تَأتُونَ فِی نادِیکُمُ المُنکَرَ.قیل کانوا یتضارطون فی مجالسهم من غیرحشمه و لاحیاء وروی ذلک عن الرضا ع . وقیل إنهم کانوا یأتون الرجال فی مجالسهم یری بعضها بعضا فأنزل الله علیهم الرجز أی العذاب وهی الحجاره التی أمطرت علیهم وقیل هوالماء الأسود علی وجه الأرض .

-قرآن-19-431-قرآن-643-665-قرآن-951-985

[ صفحه 133]

أقول خروج الماء الأسود علی وجه الأرض من علامات الغضب و فی هذه الأعصار خروج الماء الأسود من بلاد قم و به خربت محال کثیره و هو إلی وقت رقم هذه الکلمات علی حاله واقفا بین محالها یخرج من المنازل فیخربها و کل محله خربت منازلها وقع بأهلها الموت حتی إنه لم یبق منهم إلاالقلیل و

قدحفروا لها أنهارا من تحت الأرض و هویجری منه الماء إلی خارج البلد.

ورأیت حدیثا عن الصادق ع من علامات الفرج لأهل قم أن یجری الماء علی وجه الأرض

-روایت-1-2-روایت-30-90

یعنی أن یکون الفرج ویخرج القائم ع و قدخرج من غیرها أیضا مثل شیراز وجرفایقان وخرب المنازل ووقع الموت بأهلها لکنه سکن وفرغ منه

علل الشرائع بإسناده إلی أبی بصیر قال قلت لأبی جعفر ع کان رسول الله ص یتعوذ من البخل قال نعم فی کل صباح ومساء ونحن نتعوذ بالله من البخل أنه یقول وَ مَن یُوقَ شُحّ نَفسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ المُفلِحُونَ وسأخبرک عن عاقبه البخل أن قوم لوط کانوا أهل قریه أشحاء علی الطعام فأعقبهم البخل داء لادواء له فی فروجهم فقلت و ماأعقبهم فقال إن قریه قوم لوط کانت علی طریق السیاره تنزل بهم فیضیفونهم فلما أکثر ذلک علیهم ضاقوا بذلک ذرعا بخلا ولؤما فدعاهم البخل إلی أن کانوا إذانزل بهم الضیف فضحوه من غیرشهوه بهم وإنما کانوا یفعلون ذلک بالضیف حتی ینکل النازل عنهم فشاع أمرهم فی القری فأورثهم البخل بلاء لایستطیعون دفعه عن أنفسهم من غیرشهوه إلی ذلک حتی صاروا یطلبونه من الرجال فی البلاد ویعطونهم علیه الجعل فقلت له جعلت فداک فهل کان أهل قریه لوط کلهم یفعلون فقال نعم إلا أهل بیت منهم من المسلمین أ ماتسمع لقوله تعالی فَأَخرَجنا مَن کانَ فِیها مِنَ المُؤمِنِینَ فَما وَجَدنا فِیها غَیرَ بَیتٍ مِنَ المُسلِمِینَ و أن لوطا لبث فی قومه ثلاثین سنه یدعوهم إلی الله عز و جل وکانوا لایتنظفون من الغائط و لایتطهرون من الجنابه و کان لوط رجلا سخیا کریما یقری الضیف إذانزل به ویحذرهم قومه فلما رأی قومه ذلک قالوا إننا

ننهاک عن العالمین إن فعلت فضحناک فی ضیفک فکان لوط إذانزل به الضیف کتم أمره مخافه أن یفضحه قومه لأنه لم یکن للوط عشیره و لم یزل لوط و ابراهیم ع یتوقعان نزول العذاب علی قومه و أن الله کان إذاأراد عذاب قوم لوط أدرکته موده ابراهیم وخلته ومحبه لوط فیؤخر عذابهم فلما اشتد

-روایت-1-2-روایت-44-ادامه دارد

[ صفحه 134]

علیهم غضب الله وأراد عذابهم وقضی أن یعوض ابراهیم من عذاب قوم لوط بغلام علیم فیسلی به مصابه بهلاک قوم لوط فبعث الله رسلا إلی ابراهیم یبشرونه بإسماعیل فدخلوا علیه لیلا ففزع وخاف أن یکونوا سراقا فلما رأته الرسل مذعورا قالوا سلاما قال سلام إنا منکم وجلون قالوا لاتوجل إنا نبشرک بغلام علیم و هوإسماعیل قال فما خطبکم بعدالبشاره قالوا إنا أرسلنا إلی قوم لوط لننذرهم عذاب رب العالمین فقال ابراهیم للرسل إن فیهالوطا قالوا نحن أعلم بمن فیهالننجینه وأهله أجمعین إلاامرأته الحدیث

-روایت-از قبل-519

وروی عن الأصبغ قال سمعت علیا ع یقول سته فی هذه الأمه من أخلاق قوم لوط الجلاهق و هوالبندق والخذف ومضغ العلک وإرخاء الإزار فی الخلاء وحل الإزار من القباء والقمیص

-روایت-1-2-روایت-44-178

و فیه عن الباقر ع فی حدیث طویل یقول إنه لماانتصف اللیل سار لوط ببناته وتولت امرأته مدبره فانقطعت إلی قومها تسعی بلوط وتخبرهم أن لوطا قدسار ببناته قال جبرئیل ع وإنی نودیت من تلقاء العرش لماطلع الفجر یاجبرئیل حق القول من الله بحتم عذاب قوم لوط فاقلعها من تحت سبع أرضین ثم عرج بها إلی السماء فأوقفها حتی یأتیک أمر الجبار فی قلبها ودع منها آیه من منزل لوط عبره للسیاره فهبطت علی أهل القریه فضربت بجناحی الأیمن علی ماحوی علیه شرقیها وضربت بجناحی الأیسر

علی ماحوی علیه غربیها فاقتطعتها من تحت سبع أرضین إلامنزل آل لوط ثم عرجت بها فی خوافی جناحی حتی أوقفتها حیث یسمع أهل السماء صیاح دیوکها ونباح کلابها فلما طلعت الشمس نودیت من تلقاء العرش یاجبرئیل اقلب القریه علی القوم فقلبتها علیهم حتی صار أسفلها أعلاها وأمطر الله علیهم حجاره من سجیل و کان موضع قریتهم بنواحی الشام وقلبت بلادهم فوقعت فیها بین بحر الشام إلی مصر فصارت تلولا فی البحر

-روایت-1-2-روایت-44-909

علی بن ابراهیم فی کلام طویل إن ابراهیم ع لمارمی بنار نمرود وجعلت علیه بردا وسلاما خرج من بلاد نمرود إلی البادیه فنزل علی ممر الطریق إلی الیمن والشام فکان یمر به الناس فیدعوهم إلی الإسلام و قد کان خبره فی الدنیا أن الملک ألقاه فی النار و لم یحترق و کان ابراهیم کل من مر به یضیفه و کان علی سبعه فراسخ

[ صفحه 135]

منه بلاد عامره کثیره الشجر و کان الطریق علیها و کان کل من مر بتلک البلاد تناول من تمورهم وزروعهم فجزعوا من ذلک وجاءهم إبلیس فی صوره شیخ فقال لهم هل أدلکم علی ما إن فعلتموه لم یمر بکم أحد فقالوا ما هو قال من مر بکم فانکحوه فی دبره واسلبوا ثیابه ثم تصور لهم إبلیس فی صوره أمرد حسن الوجه فجاءهم فوثبوا علیه ففجروا به کماأمرهم فاستطابوه وکانوا یفعلونه بالرجال فاستغنی الرجال بالرجال والنساء بالنساء فشکا الناس فی ذلک إلی ابراهیم ع فبعث إلیهم لوطا یحذرهم و قال لهم لوط أنا ابن خاله ابراهیم ألذی جعل الله علیه النار بردا وسلاما و هوبالمقرب منکم فاتقوا الله و لاتفعلوا فإن الله یهلککم و کان لوط کلما مر به رجل یریدونه بسوء

خلصه من أیدیهم وتزوج لوط فیهم وولد بنات فلما طال ذلک علی لوط و لم یقبلوا منه قالوا لئن لم تنته لنرجمنک بالحجاره فدعا علیهم لوط فبینما ابراهیم ع قاعد فی الموضع ألذی کان فیه و قد کان أضاف قوما وخرجوا فنظر إلی أربعه نفر و قدوقفوا علیه لایشبهون الناس فقالوا سلاما فقال ابراهیم سلام فجاء ابراهیم ع إلی ساره فقال لها قدجاءتنی أضیاف لایشبهون الناس فقالت ماعندنا إلا هذاالعجل فذبحه وشواه وحمله إلیهم و ذلک قول الله عز و جل وَ لَقَد جاءَت رُسُلُنا اِبراهِیمَ بِالبُشری قالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ فَما لَبِثَ أَن جاءَ بِعِجلٍ حَنِیذٍمشوی فَلَمّا رَأی أَیدِیَهُم لا تَصِلُ إِلَیهِ و لایأکلون منه خاف منهم فقالت لهم ساره مالکم تمتنعون من طعام خلیل الله فقالوا لاتخف إنا أرسلنا إلی قوم لوط ففزعت ساره وضحکت أی حاضت و قد کان ارتفع حیضها فبشروها بإسحاق و من ورائه یعقوب فوضعت یدها علی وجهها فقالت یاویلتی أألد و أناعجوز و هذابعلی شیخ فقال لها جبرئیل ع أتعجبین من أمر الله فلما ذهب عن ابراهیم الروع أقبل یجادل الملائکه فی قوم لوط فقال ابراهیم لجبرئیل ع بما ذا أرسلت قال بهلاک قوم لوط قال إن فیهالوطا قال جبرئیل ع نَحنُ أَعلَمُ بِمَن فِیها لَنُنَجّیَنّهُ وَ أَهلَهُ إِلّا امرَأَتَهُ قال ابراهیم یاجبرئیل إن کان فی المدینه مائه رجل من المؤمنین تهلکهم قال لا قال فإن کان فیهم خمسون قال لا قال فإن کان فیهم عشره قال لا قال و إن کان فیهم واحد قال لا و هو قوله فَما وَجَدنا فِیها غَیرَ بَیتٍ مِنَ المُسلِمِینَ فقال ابراهیم یاجبرئیل راجع ربک فیهم فأوحی الله إلی ابراهیم یا ابراهیم أعرض

عن هذاإنه قدجاء أمر ربک وإنهم أتاهم عذاب غیرمردود فخرجوا من

عند ابراهیم فوقفوا علی لوط و هویسقی -قرآن-1122-1229-قرآن-1235-1275-قرآن-1745-1812-قرآن-2009-2056

[ صفحه 136]

زرعه فقال لهم لوط من أنتم قالوا نحن أبناء السبیل أضفنا اللیله فقال لهم یاقوم إن أهل هذه القریه قوم سوء لعنهم الله وأهلکهم ینکحون الرجال ویأخذون الأموال فقالوا قدأبطأنا فأضفنا فجاء لوط إلی أهله وکانت منهم فقال لها إنه قدأتانا أضیاف فی هذه اللیله فاکتمی علیهم حتی أعفو عنک جمیع ما کان إلی هذاالوقت فقالت أفعل وکانت العلامه بینها و بین قومها إذا کان

عندلوط أضیاف بالنهار تدخن فوق السطح و إذا کان باللیل توقد النار فلما دخل جبرئیل والملائکه معه بیت لوط ع أوقدت امرأته نارا فوق السطح فعلم أهل القریه وأقبلوا إلیه من کل ناحیه یهرعون فلما صاروا إلی باب البیت قالوا یالوط أ و لم ننهک عن العالمین فقال لهم هؤُلاءِ بنَاتیِ هُنّ أَطهَرُ لَکُم قال یعنی به أزواجهم و ذلک أن النبی هو أبوأمته فدعاهم إلی الحلال و لم یکن یدعوهم إلی الحرام فقال أزواجکم هن أطهر لکم قالوا لقد علمت مالنا فی بناتک من حق وإنک لتعلم مانرید فقال لوط لماأیس لَو أَنّ لِی بِکُم قُوّهً أَو آویِ إِلی رُکنٍ شَدِیدٍ و مابعث الله نبیا بعدلوط إلا فی عز من قومه و قوله ع القوه القائم والرکن الشدید ثلاثمائه وثلاثه عشر یعنی الذین یخرجون مع القائم ع . قال علی بن ابراهیم فقال جبرئیل للملائکه لوعلم ما له من القوه فقال لوط من أنتم فقال له جبرئیل ع أناجبرئیل فقال لوط بما ذا أمرت قال بهلاکهم قال الساعه فقال جبرئیل إِنّ مَوعِدَهُمُ الصّبحُ أَ لَیسَ الصّبحُ بِقَرِیبٍ قال فکسروا

الباب ودخلوا البیت فضرب جبرئیل بجناحه علی وجوههم فطمسها و هوقول الله عز و جل وَ لَقَد راوَدُوهُ عَن ضَیفِهِ فَطَمَسنا أَعیُنَهُم فَذُوقُوا عذَابیِ وَ نُذُرِ فلما رأوا ذلک علموا أنه قدجاءهم العذاب فقال جبرئیل للوط فأسر بأهلک بقطع من اللیل واخرج من بینهم أنت وولدک و لایلتفت منکم أحد إلاامرأتک فإنه مصیبها ماأصابهم و کان فی قوم لوط رجل عالم فقال لهم یاقوم لقد جاءکم العذاب ألذی کان یعدکم لوط فاحرسوه و لاتدعوه یخرج من بینکم فإنه مادام فیکم لایأتیکم العذاب فاجتمعوا حول داره یحرسونه فقال جبرئیل یالوط اخرج من بینهم فقال کیف أخرج و قداجتمعوا حول داری فوضع بین یدیه عمودا من نور فقال له اتبع هذاالعمود فخرجوا من القریه من تحت الأرض فالتفتت امرأته فأرسل الله علیها صخره فقتلتها فلما طلع الفجر صارت الملائکه الأربعه کل واحد فی طرف من قریتهم فقلعوها من سبع أرضین إلی تخوم الأرض ثم رفعوها فی السماء حتی سمع أهل السماء

-قرآن-653-687-قرآن-894-947-قرآن-1265-1315-قرآن-1413-1492

[ صفحه 137]

نباح الکلاب وصیاح الدیکه ثم قلبوها علیهم وأمطر الله علیهم حجاره من سجیل

و عن أبی عبد الله ع ما من عبدیخرج من الدنیا یستحل عمل قوم لوط إلارماه الله بحجر من تلک الحجاره لیکون فیه منیته ولکن الخلق لایرونه

-روایت-1-2-روایت-27-150

قال الطبرسی رحمه الله اختلف فی ذلک یعنی عرض البنات فقیل أراد بناته لصلبه . عن قتاده و به روایه وقیل أراد النساء من أمته لأنهن کالبنات له واختلف أیضا فی کیفیه عرضهن فقیل بالتزویج و کان یجوز فی شرعه تزویج بنته المؤمنه من الکافر. وکذا کان یجوز أیضا فی مبتدأ الإسلام و قدزوج النبی ص من أبی العاص بن الربیع قبل أن یسلم ثم نسخ ذلک

وقیل أراد التزویج بشرط الإیمان وکانوا یخطبون بناته فلایزوجهن منهم لکفرهم وقیل إنه کان لهم سیدان مطاعان فأراد أن یزوجهما بنتیه ذعورا وریثا

علل الشرائع عن الصادق ع قال فی المنکوح من الرجال هم بقیه سدوم أماإنی لست أعنی بقیتهم أنه ولدهم ولکن من طینتهم

-روایت-1-2-روایت-35-129

قلت سدوم ألذی قلبت علیهم قال هی أربعه مدائن سدوم وصدیم ولدنا وعمیراء. و قال المسعودی أرسل الله لوطا إلی المدائن الخمسه وهی سدوم وعمورا ودوما وصاعورا وصابورا

و عنه ع و قدسئل وکیف کان یعلم قوم لوط أنه قدجاء لوطا رجل قال کانت امرأته تخرج فتصفر فإذاسمعوا الصفیر جاءوا فلذلک کره التصفیر

-روایت-1-2-روایت-13-142

و عنه ع أنه لماجاء الملائکه إلی لوط و هو لم یعرفهم وأخذهم إلی منزله التفت إلیهم فقال إنکم تأتون شرار خلق الله و کان جبرئیل ع قال الله له لایعذبهم حتی یشهد علیهم ثلاث شهادات فقال هذه واحده ثم مشی ساعه فقال إنکم تأتون شرار خلق الله فقال جبرئیل ع هذه ثنتان فلما بلغ باب المدینه التفت إلیهم و قال إنکم تأتون شرار خلق الله فقال جبرئیل هذه ثلاث ثم دخلوا منزله الحدیث

-روایت-1-2-روایت-13-406

[ صفحه 138]

ثواب الأعمال مسندا إلی أبی جعفر ع قال کان قوم لوط أفضل قوم خلقهم الله عز و جل فطلبهم إبلیس لعنه الله طلبا شدیدا و کان من فضلهم وخیرهم أنهم إذاخرجوا إلی العمل خرجوا بأجمعهم وتبقی النساء خلفهم فحسدهم إبلیس علی عبادتهم وکانوا إذارجعوا خرب إبلیس مایعملون فقال بعضهم لبعض تعالوا نرصد هذا ألذی یخرب متاعنا فرصدوه فإذا هوغلام کأحسن ما یکون من الغلمان فقالوا أنت ألذی تخرب متاعنا فقال نعم مره بعدمره واجتمع رأیهم علی أن یقتلوه فبیتوه

عند رجل فلما کان اللیل صاح فقال

ما لک فقال کان أبی ینومنی علی بطنه فقال نعم فنم علی بطنی فلم یزل بذلک الرجل حتی علمه أن یعمل بنفسه فأولا علمه إبلیس والثانیه علمه هویعنی لغیره ثم انسل ففر منهم فأصبحوا فجعل الرجل یخبر بما فعل بالغلام ویعجبهم منه شیء لایعرفونه فوضعوا أیدیهم فیه حتی اکتفی الرجال بعضهم ببعض ثم جعلوا یرصدون مار الطریق فیفعلون بهم حتی ترک مدینتهم الناس ثم ترکوا نساءهم فأقبلوا علی الغلمان فلما رأی إبلیس لعنه الله أنه قدأحکم أمره فی الرجال دار إلی النساء فصیر نفسه امرأه ثم قال إن رجالکم یفعلون بعضهم ببعض قلن نعم قدرأینا ذلک و علی ذلک یعظهم لوط و مازال یوصیهن حتی استکفت النساء بالنساء فلما کملت علیهم الحجه بعث الله عز و جل جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل فی زی غلمان علیهم أقبیه فمروا بلوط و هویحرث فقال أین تریدون فما رأیت أجمل منکم قط قالوا أرسلنا سیدنا إلی رب هذه المدینه قال و لم یبلغ سیدکم مایفعل أهل هذه القریه یابنی إنهم و الله یأخذون الرجال فیفعلون بهم حتی یخرج الدم فقالوا له أمرنا سیدنا أن نمر فی وسطها قال فلی إلیکم حاجه قالوا و ماهی قال تصبرون هاهنا إلی اختلاط الظلام فجلسوا فبعث ابنته فقال هاتی لهم خبزا وماء وعباءه یتغطون بها من البرد فلما أن ذهبت إلی البیت أقبل المطر وامتلأ الوادی فقال لوط الساعه یذهب بالصبیان الوادی قال قوموا حتی نمضی فجعل لوط یمشی فی أصل الحائط وجعل الملائکه یمشون وسط الطریق فقال یابنی هاهنا قالوا أمرنا سیدنا أن نمر وسطها و کان لوط ع یستغل الظلام ومر إبلیس لعنه الله فأخذ من حجر امرأته صبیا فطرحه فی البئر

فتصایح أهل المدینه علی باب لوط ع فلما نظروا إلی الغلمان فی منزل لوط ع قالوا یالوط قددخلت فی عملنا قال هؤلاء ضیفی فلاتفضحون قالوا هم ثلاثه خذ واحدا وأعطنا اثنین قال وأدخلهم الحجره و قال لوط ع لو أن لی

-روایت-1-2-روایت-46-ادامه دارد

[ صفحه 139]

أهل بیت یمنعوننی منکم و قدتدافعوا بالباب فکسروا باب لوط وطرحوا لوطا فقال جبرئیل ع إنا رسل ربک لن یصلوا إلیک فأخذ کفا من بطحاء الرمل فضرب بهاوجوههم و قال شاهت الوجوه فعمی أهل المدینه کلهم فقال لوط یارسل ربی بما ذا أمرکم فیهم قالوا أمرنا أن نأخذهم بالسحر قال تأخذونهم الساعه قالوا یالوط إن موعدهم الصبح أ لیس الصبح بقریب فخذ أنت بناتک وامض و قال أبو جعفررحم الله لوطا لویدری من معه فی الحجره لعلم أنه منصور حین یقول لَو أَنّ لِی بِکُم قُوّهً أَو آویِ إِلی رُکنٍ شَدِیدٍ أی رکن أشد من جبرئیل معه فی الحجره و قال الله عز و جل لمحمدص وَ ما هیِ َ مِنَ الظّالِمِینَ بِبَعِیدٍ أی من ظالمی أمتک إن عملوا عمل قوم لوط

-روایت-از قبل-656

ثواب الأعمال بإسناده إلی الصادق ع قال قال رسول الله ص لماعمل قوم لوط ماعملوا بکت الأرض إلی ربها حتی بلغت دموعها السماء وبکت السماء حتی بلغت دموعها العرش فأوحی الله عز و جل إلی السماء احصبیهم أی ارمیهم بالحصباء وهی الحجاره وأوحی الله إلی الأرض أن اخسفی بهم

-روایت-1-2-روایت-66-289

العیاشی عن زید بن ثابت قال سأل رجل أمیر المؤمنین ع أتؤتی النساء فی أدبارهن فقال سفلت سفل الله بک أ ماسمعت الله یقول أَ تَأتُونَ الفاحِشَهَ ما سَبَقَکُم بِها مِن أَحَدٍ مِنَ العالَمِینَ

-روایت-1-2-روایت-32-201

و عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله

ع ذکر عنده إتیان النساء فی أدبارهن فقال ماأعلم آیه فی القرآن أحلت ذلک إلاواحدهإِنّکُم لَتَأتُونَ الرّجالَ شَهوَهً مِن دُونِ النّساءِ

-روایت-1-2-روایت-36-197

[ صفحه 140]

الباب الثامن فی قصص ذی القرنین ع

و کان اسمه عیاشا و کان أول الملوک بعدنوح ع ملک ما بین المشرق والمغرب قال الله تعالی وَ یَسئَلُونَکَ عَن ذیِ القَرنَینِ قُل سَأَتلُوا عَلَیکُم مِنهُ ذِکراً إِنّا مَکّنّا لَهُ فِی الأَرضِ وَ آتَیناهُ مِن کُلّ شَیءٍ سَبَباً فَأَتبَعَ سَبَباً حَتّی إِذا بَلَغَ مَغرِبَ الشّمسِ وَجَدَها تَغرُبُ فِی عَینٍ حَمِئَهٍ وَ وَجَدَ عِندَها قَوماً قُلنا یا ذَا القَرنَینِ إِمّا أَن تُعَذّبَ وَ إِمّا أَن تَتّخِذَ فِیهِم حُسناً قالَ أَمّا مَن ظَلَمَ فَسَوفَ نُعَذّبُهُ ثُمّ یُرَدّ إِلی رَبّهِ فَیُعَذّبُهُ عَذاباً نُکراً وَ أَمّا مَن آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُ جَزاءً الحُسنی وَ سَنَقُولُ لَهُ مِن أَمرِنا یُسراًالآیات . قال أمین الإسلام الطبرسی فی قوله تعالی إِنّا مَکّنّا لَهُ فِی الأَرضِ أی بسطنا یده فی الأرض وملکناه حتی استولی علیها.

-قرآن-95-612-قرآن-666-695

وروی عن علی ع أنه قال سخر الله له السحاب فحمله علیها ومد له فی الأسباب وبسط له النور فکان اللیل والنهار علیه سواء

-روایت-1-2-روایت-31-130

فهذا معنی تمکینه فی الأرض .وَ آتَیناهُ مِن کُلّ شَیءٍ سَبَباً أی وأعطیناه من کل شیءعلما وقدره وآله یتسبب بها إلی إرادته .فَأَتبَعَ سَبَباً أی فأتبع طریقا وأخذ فی سلوکه .حَتّی إِذا بَلَغَ مَغرِبَ الشّمسِ أی آخر العماره من جانب المغرب وبلغ قوما لم یکن وراءهم أحد إلی موضع غروب الشمس .وَجَدَها تَغرُبُ أی کأنها تغرب .فِی عَینٍ حَمِئَهٍ و إن کانت تغرب وراءها لأن الشمس لاتزایل الفلک فلاتدخل

-قرآن-31-64-قرآن-130-146-قرآن-179-211-قرآن-299-314-قرآن-331-348

[ صفحه 141]

فی عین الماء ولکن لمابلغ ذلک الموضع تراءی له کأن الشمس تغرب فی عین کما أن من کان فی البحر یراها

کأنها تغرب فی الماء من کان فی البر یراها کأنها تغرب فی الأرض الملساء. والعین الحمئه ذات الحمأه وهی الطین الأسود المنتن والحامیه الحاره. و عن کعب قال أجدها فی التوراه تغرب فی ماء وطین

علل الشرائع والأمالی مسندا إلی وهب قال وجدت فی بعض کتب الله تعالی أن ذا القرنین لمافرغ من عمل السد انطلق علی وجهه فبینما هویسیر وجنوده إذ مر علی شیخ یصلی فوقف علیه بجنوده حتی انصرف من صلاته فقال له ذو القرنین کیف لم یرعک ماحضرک من جنودی قال کنت أناجی من هوأکثر جنودا منک وأعز سلطانا وأشد قوه و لوصرفت وجهی إلیک لم أبلغ حاجتی قبله فقال ذو القرنین هل لک فی أن تنطلق معی فأواسیک بنفسی وأستعین بک علی بعض أمری قال نعم إن ضمنت لی أربع خصال نعیما لایزول وصحه لاسقم فیها وشبابا لاهرم فیه وحیاه لاموت فیها فقال له ذو القرنین و أی مخلوق یقدر علی هذه الخصال فقال له الشیخ فإنی مع من یقدر علیها ویملکها وإیاک ثم مر برجل عالم فقال لذی القرنین أخبرنی عن شیئین منذ خلقهما الله عز و جل قائمین و عن شیئین مختلفین و عن شیئین جاریین و عن شیئین متباغضین فقال له ذو القرنین أماالشیئان الجاریان فالشمس والقمر و أماالشیئان المختلفان فاللیل والنهار و أماالشیئان المتباغضان فالموت والحیاه فقال انطلق فإنک عالم فانطلق ذو القرنین یسیر فی البلاد حتی مر بشیخ یقلب جماجم الموتی فوقف علیه بجنوده فقال له أخبرنی أیها الشیخ لأی شیءتقلب هذه الجماجم فقال لأعرف الشریف من الوضیع والغنی من الفقیر فما عرفت وإنی لأقلبها منذ عشرین سنه فانطلق ذو القرنین وترکه فقال ماعنیت بهذا أحدا غیری

فبینما هویسیر إذ وقع إلی الأمه العالمه من قوم موسی الذین یهدون بالحق و به یعدلون فلما رآهم قال لهم أیها القوم أخبرونی بخبرکم فإنی قددرت الأرض شرقها وغربها وبرها وبحرها فلم ألق مثلکم فأخبرونی مابال قبور موتاکم علی أبواب بیوتکم قالوا لئلا ینسی الموت و لایخرج ذکره من قلوبنا قال فما بال بیوتکم لیس علیها أبواب قالوا لیس فینا لص و لاظنین أی متهم و لیس فینا إلاأمین قال فما بالکم

-روایت-1-2-روایت-46-ادامه دارد

[ صفحه 142]

لیس علیکم أمراء قالوا لانتظالم قال فما بالکم لیس بینکم حکام یعنی القضاه قالوا لانختصم قال فما بالکم لیس فیکم ملوک قالوا لانتکاثر قال فما بالکم لاتتفاضلون و لاتتفاوتون قالوا من قبل أنامتواسون متراحمون قال فما بالکم لاتتنازعون و لاتختلفون قالوا من قبل ألفه قلوبنا وصلاح ذات بیننا قال فما بالکم لاتسبون و لاتقتلون قالوا من قبل أناغلبنا طبائعنا یعنی بالعزم ومسسنا أنفسنا بالحکم قال فما بالکم کلمتکم واحده وطریقتکم مستقیمه قالوا من قبل أنا لانتکاذب و لانتخادع و لایغتاب بعضنا بعضا قال فأخبرونی لم لیس فیکم مسکین و لافقیر قالوا من قبل أنانقسم بالسویه قال فما بالکم لیس فیکم فظ و لاغلیظ قالوا من قبل الذل والتواضع قال فلم جعلکم الله أطول الناس أعمارا قالوا من قبل أنانتعاطی الحق ونحکم بالعدل قال فما بالکم لاتقحطون قالوا من قبل أنا لانغفل عن الاستغفار قال فما بالکم لاتحزنون قالوا من قبل أناوطنا أنفسنا علی البلاء فعزینا أنفسنا قال فما بالکم لاتصیبکم الآفات قالوا من قبل أنا لانتوکل علی غیر الله عز و جل و لانستمطر بالأنواء والنجوم قال فحدثونی أیها القوم هکذا وجدتم آباءکم یفعلون قالوا وجدنا آباءنا یرحمون مسکینهم ویواسون فقیرهم

ویعفون عمن ظلمهم ویحسنون إلی من أساء إلیهم ویستغفرون لمسیئهم ویصلون أرحامهم ویؤدون أمانتهم ویصدقون و لایکذبون فأصلح الله لهم بذلک أمرهم فأقام عندهم ذو القرنین حتی قبض و له خمسمائه عام

-روایت-از قبل-1312

تفسیر علی بن ابراهیم بإسناده إلی الصادق ع قال إن ذا القرنین بعثه الله إلی قومه فضرب علی قرنه الأیمن فأماته الله خمسمائه عام ثم بعثه الله إلیهم بعد ذلک فضرب علی قرنه الأیسر فأماته الله خمسمائه عام ثم بعثه الله إلیهم بعد ذلک فملکه مشارق الأرض ومغاربها

-روایت-1-2-روایت-54-279

وسئل أمیر المؤمنین ع عن ذی القرنین أنبیا کان أم ملکا فقال لاملکا و لانبیا بل عبدا أحب الله فأحبه الله ونصح لله فنصح له فبعثه إلی قومه فضربوه علی قرنه الأیمن فغاب عنهم ثم بعثه الثانیه فضربوه علی قرنه الأیسر فغاب عنهم ثم بعثه الثالثه فمکن الله له فی الأرض وفیکم مثله یعنی نفسه

-روایت-1-2-روایت-68-315

و کان ذو القرنین إذامر بقریه زأر فیها کمایزأر الأسد المغضب فینبعث فی القریه ظلمات ورعد وبرق وصواعق یهلک من خالفه . وقیل له إن لله فی أرضه عین یقال لها عین الحیاه لایشرب منها ذو روح إلا لم

[ صفحه 143]

یمت حتی الصیحه فدعا ذو القرنین الخضر و کان أفضل أصحابه عنده ودعا ثلاثمائه وستین رجلا ودفع إلی کل واحد منهم سمکه و قال لهم اذهبوا إلی موضع کذا وکذا فإن هناک ثلاثمائه وستین عینا فیغسل کل واحد سمکته فی عین غیرعین صاحبه فذهبوا یغسلون وقعد الخضر یغسل فانسابت منه السمکه فی العین وبقی الخضر متعجبا مما رأی و قال فی نفسه ماأقول لذی القرنین ثم نزع ثیابه یطلب السمکه فشرب من مائها واغتمس فیه و لم یقدر علی السمکه فرجعوا إلی

ذی القرنین فأمر ذو القرنین بقبض السمک من أصحابه فلما انتهوا إلی الخضر لم یجدوا معه فدعاه و قال له ماحال السمکه فأخبره الخبر فقال له ماذا صنعت قال اغتمست فیهافجعلت أغوص وأطلبها فلم أجدها قال فشربت من مائها قال نعم قال فطلب ذو القرنین العین فلم یجدها فقال للخضر کنت أنت صاحبها

الأمالی عن الصادق ع قال إن ذا القرنین لماانتهی إلی السد جاوزه فدخل فی الظلمات فإذا هوبملک قائم علی جبل طوله خمسمائه ذراع فقال له الملک یاذا القرنین أ ما کان خلفک مسلک فقال له ذو القرنین من أنت قال أناملک من ملائکه الرحمن موکل بهذا الجبل فلیس من جبل خلقه الله عز و جل إلا و له عرق إلی هذاالجبل فإذاأراد الله عز و جل أن یزلزل مدینه أوحی إلی فزلزلتها

-روایت-1-2-روایت-30-392

و عن أبی جعفر ع قال إن الله تبارک و تعالی لم یبعث أنبیاء ملوکا فی الأرض إلاأربعه بعدنوح ع ذو القرنین واسمه عیاش وداود وسلیمان ویوسف و أماعیاش فملک ما بین المشرق والمغرب و أماداود فملک ما بین الشامات إلی بلاد الإصطخر وکذلک کان ملک سلیمان و أمایوسف فملک مصر وبراریها لم یجاوزها إلی غیرها

-روایت-1-2-روایت-27-317

قال الصدوق طاب ثراه جاء فی الخبر هکذا والصحیح ألذی أعتقده فی ذی القرنین أنه لم یکن نبیا وإنما کان عبدا صالحا أحب الله فأحبه الله .

قال أمیر المؤمنین ع وفیکم مثله

-روایت-1-2-روایت-26-40

وذو القرنین ملک مبعوث و لیس برسول و لانبی کما کان طالوت ملکا. قال الله عز و جل وَ قالَ لَهُم نَبِیّهُم إِنّ اللّهَ قَد بَعَثَ لَکُم طالُوتَ مَلِکاً و قدیجوز أن یذکر فی جمله الأنبیاء من لیس بنبی کمایجوز أن یذکر من الملائکه من لیس

بملک .

-قرآن-89-156

[ صفحه 144]

قال الله عز و جل وَ إِذ قُلنا لِلمَلائِکَهِ اسجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلّا إِبلِیسَ کانَ مِنَ الجِنّ

-قرآن-21-106

و عن أبی عبد الله ع قال ملک الأرض کلها أربعه مؤمنان وکافران فأما المؤمنان فسلیمان بن داود وذو القرنین ع والکافران نمرود وبخت نصر واسم ذی القرنین عبد الله بن ضحاک بن معبد

-روایت-1-2-روایت-32-191

علل الشرائع بإسناده إلی الباقر ع قال أول اثنین تصافحا علی وجه الأرض ذو القرنین و ابراهیم الخلیل ع استقبله ابراهیم فصافحه وأول شجره نبتت علی وجه الأرض النخله

-روایت-1-2-روایت-44-174

بصائر الدرجات عن أبی جعفر ع قال إن ذا القرنین قدخیر بین السحابین واختار الذلول وذخر لصاحبکم الصعب قال قلت و ماالصعب قال کان من سحاب فیه رعد وصاعقه وبرق فصاحبکم یرکبه أماإنه سیرکب السحاب ویرقی فی الأسباب أسباب السماوات السبع والأرضین السبع خمس عوامر واثنتان خراب

-روایت-1-2-روایت-39-297

أقول المراد بصاحبکم هوالقائم ع

إکمال الدین بإسناده إلی عبد الله بن سلیمان و کان قارئا للکتب قال قرأت فی بعض کتب الله عز و جل أن ذا القرنین کان رجلا من أهل الإسکندریه وأمه عجوز من عجائزهم لیس لها ولد غیره یقال له إسکندر و کان له أدب وخلق وعفه من وقت ما کان فیه غلاما إلی أن بلغ رجلا و کان رأی فی المنام کأنه دنا من الشمس حتی أخذ بقرنیها وشرقها وغربها فلما قص رؤیاه علی قومه سموه ذا القرنین هذه الرؤیا بعدت همته وعلا صوته و عز فی قومه و کان أول ماأجمع علیه أمره أن أسلم لله ودعا قومه إلی الإسلام فأسلموا هیبه له ثم أمرهم أن یبنوا له مسجدا فأجابوه إلی ذلک فأمر أن یجعل طوله أربعمائه ذراع وعرض حائطه اثنین وعشرین ذراعا وعلوه

إلی السماء مائه ذراع فقالوا له یاذا القرنین کیف لک بخشب یبلغ ما بین الحائطین قال فاکبسوه بالتراب حتی یستوی الکبس مع حیطان المسجد فإذافرغتم من ذلک فرضتم علی کل رجل من المؤمنین علی قدره من الذهب والفضه ثم قطعتموه مثل قلامه الظفر وخلطتموه مع ذلک الکبس وعملتم له خشبا من نحاس وصفائح تذیبون ذلک وأنتم متمکنون من العمل کیف شئتم علی أرض مستویه فإذافرغتم من ذلک دعوتم

-روایت-1-2-روایت-75-ادامه دارد

[ صفحه 145]

المساکین لنقل ذلک التراب فیسارعون فیه من أجل ما فیه من الذهب والفضه فبنوا المسجد وأخرج المساکین ذلک التراب و قداستقل السقف بما فیه واستغنی المساکین فجندهم أربعه أجناد فی کل جند عشره آلاف ثم نشرهم فی البلاد وحدث نفسه بالسیر فاجتمع إلیه قومه فقالوا ننشدک بالله لاتؤثر علینا بنفسک غیرنا فنحن أحق برؤیتک وفینا کان مسقط رأسک و هذه أموالنا وأنفسنا فأنت الحاکم فیها و هذه أمک عجوز کبیره وهی أعظم خلق الله علیک حقا فلاتخالفها فقال إن القول لقولکم و إن الرأی لرأیکم ولکننی بمنزله المأخوذ بقلبه وسمعه وبصره ویقاد ویدفع من خلفه لایدری أین یؤخذ به ولکن هلموا معشر قومی فادخلوا هذاالمسجد وأسلموا علی آخرکم و لاتخالفوا علی فتهلکوا ثم دعا دهقان الإسکندریه فقال له اعمر مسجدی و عزعنی أمی فلما رأی الدهقان جزع أمه وطول بکائها احتال لیعزیها بما أصاب الناس قبلها وبعدها من المصائب والبلاء فیصنع عیدا عظیما ثم أذن مؤذنه أیها الناس إن الدهقان یدعوکم أن تحضروا یوم کذا وکذا فلما کان ذلک الیوم أذن مؤذنه أسرعوا واحذروا أن یحضر هذاالعید إلا رجل قدعری من البلاء والمصائب فاحتبس الناس کلهم فقالوا لیس فینا أحد عری من البلاء مامنا أحد

إلا و قدأصیب ببلاء أوبموت حمیم فسمعت أم ذی القرنین فأعجبها و لم تدر ماأراد الدهقان ثم إن الدهقان أمر منادیا ینادی فقال یاأیها الناس إن الدهقان قدأمرکم أن تحضروا یوم کذا وکذا و لایحضر إلا رجل قدابتلی وأصیب وفجع و لایحضره أحد عری من البلاء فإنه لاخیر فیمن لایصیبه البلاء فلما فعل ذلک قال الناس هذا رجل قدبخل ثم ندم واستحیا فتدارک أمره ومحا عیبه فلما اجتمعوا خطبهم ثم قال إنی لم أجمعکم لمادعوتکم له ولکنی جمعتکم لأکلمکم فی ذی القرنین وفیما فجعنا به من فقده وفراقه فذکروا آدم إن الله خلقه بیده ونفخ فیه من روحه وأسجد له ملائکته وأسکنه جنته ثم ابتلاه بأن عظم بلیته و هوالخروج من الجنه ثم ابتلی ابراهیم بالحریق وابتلی ابنه بالذبح ویعقوب بالحزن والبکاء ویوسف بالرق وأیوب بالسقم ویحیی بالذبح وزکریا بالقتل وعیسی بالأسر وخلقا من خلق الله کثیرا لایحصیهم إلا الله عز و جل فلما فرغ من هذاالکلام قال لهم انطلقوا فعزوا أم الإسکندر لننظر کیف صبرها فإنها أعظم مصیبه فی ابنها فلما دخلوا علیها قالوا لها هل حضرت الجمع الیوم وسمعت الکلام قالت لهم ماغاب علی من أمرکم

-روایت-از قبل-2143

[ صفحه 146]

شیء و ما کان فیکم أحد أعظم مصیبه بالإسکندر منی ولقد صبرنی الله وأرضانی وربط علی قلبی فلما رأوا حسن عزائها انصرفوا عنها وانطلق ذو القرنین یسیر علی وجهه حتی أمعن فی البلاد یؤم المغرب وجنوده یومئذ المساکین فأوحی الله جل جلاله إلیه یاذا القرنین إنک حجتی علی جمیع الخلائق ما بین الخافقین من مطلع الشمس إلی مغربها و هذاتأویل رؤیاک فقال ذو القرنین إلهی إنک ندبتنی لأمر عظیم لایقدر قدره غیرک فأخبرنی عن هذه

الأمه بأی قوم أکاثرهم وبأی عدد أغلبهم وبأیه حیله أکیدهم وبأی لسان أکلمهم وکیف لی بأن أعرف لغاتهم فأوحی الله تعالی إلیه أشرح لک صدرک فتسمع کل شیء وأشرح لک فهمک فتفقه کل شیء وأحفظ علیک فلایعزب منک شیء وأشد ظهرک فلایهولک شیء وأسخر لک النور والظلمه أجعلهما جندین من جنودک النور یهدیک والظلمه تحوطک وتحوش علیک الأمم من ورائک فانطلق ذو القرنین برساله ربه عز و جل فمر بمغرب الشمس فلایمر بأمه من الأمم إلادعاهم إلی الله عز و جل فإن أجابوه قبل منهم و إن لم یجیبوه أغشاهم الظلمه فأظلمت مدنهم وقراهم وحصونهم وبیوتهم وأغشت أبصارهم ودخلت علی أفواههم وآنافهم فلایزالون فیهامتحیرین حتی یستجیبوا لله عز و جل حَتّی إِذا بَلَغَ مَغرِبَ الشّمسِ...وَجَدَ عِندَهاالآیه التی ذکرها الله عز و جل فی کتابه ففعل بهم مع غیرهم حتی فرغ مما بینه و بین المغرب ثم مشی علی الظلمه ثمانیه أیام وثمان لیال وأصحابه ینظرونه حتی انتهی إلی الجبل ألذی هومحیط بالأرض کلها فإذابملک من الملائکه قابض علی الجبل و هویسبح الله فخر ذو القرنین ساجدا فلما رفع رأسه قال له الملک کیف قویت یا ابن آدم علی أن تبلغ هذاالموضع و لم یبلغه أحد من ولد آدم قبلک قال ذو القرنین قوانی علی ذلک ألذی قواک علی قبض هذاالجبل و هومحیط بالأرض کلها قال له الملک صدقت لو لا هذاالجبل لانکفأت الأرض بأهلها و لیس علی وجه الأرض جبل أعظم منه و هوأول جبل أسسه الله عز و جل فرأسه ملصق بالسماء الدنیا وأسفله بالأرض السابعه السفلی و هومحیط بهاکالحلقه و لیس علی وجه الأرض مدینه إلا ولها عرق إلی هذاالجبل فإذاأراد الله عز

و جل أن یزلزل مدینه فأوحی الله إلی فحرکت العرق ألذی یلیها فزلزلتها ثم رجع ذو القرنین إلی أصحابه ثم عطف بهم نحو المشرق یستقر ئ مابینه و بین

-روایت-1-2070

[ صفحه 147]

المشرق من الأمم فیفعل بهم مافعل بأمم المغرب حتی إذافرق ما بین المشرق والمغرب عطف نحو الروم ألذی ذکره الله عز و جل فی کتابه فإذا هوبأمهلا یَکادُونَ یَفقَهُونَ قَولًا و إذا مابینه و بین الروم مشحون من أمه یقال لها یأجوج ومأجوج أشباه البهائم یأکلون ویشربون ویتوالدون وهم ذکور وإناث وفیهم مشابهه من الناس الوجوه والأجساد والخلقه ولکنهم قدنقصوا فی الأبدان نقصا شدیدا وهم فی طول الغلمان لایتجاوزون خمسه أشبار وهم علی مقدار واحد فی الخلق والصور عراه حفاه لایغزلون و لایلبسون و لایحتذون علیهم وبر کوبر الإبل یواریهم ویسترهم من الحر والبرد ولکل واحد منهم أذنان إحداهما ذات شعر والأخری ذات وبر ظاهرهما وباطنهما ولهم مخالب فی موضع الأظفار وأضراس وأنیاب کالسباع و إذانام أحدهم افترش إحدی أذنیه والتحف الأخری فتسعه لحافا وهم یرزقون نون البحر کل عام یقذفه علیهم السحاب فیعیشون به ویستمطرون فی أیامه کمایستمطر الناس المطر فی أیامه فإذاقذفوا به أخصبوا وسمنوا وتوالدوا وأکثروا فأکلوا منه إلی الحول المقبل و لایأکلون معه شیئا غیره و إذاأخطأهم النون جاعوا وساحوا فی البلاد فلایدعون شیئا أتوا علیه إلاأفسدوه وأکلوه وهم أشد فسادا من الجراد والآفات و إذاأقبلوا من أرض إلی أرض جلا أهلها عنها و لیس یغلبون و لایدفعون حتی لایجد أحد من خلق الله موضعا لقدمه و لایستطیع أحد أن یدنو منهم لنجاستهم وقذارتهم فبذلک غلبوا و إذاأقبلوا إلی الأرض یسمع حسهم من مسیره مائه فرسخ لکثرت کمایسمع حس الریح البعیده ولهم

همهمه إذاوقعوا فی البلاد کهمهمه النحل إلا أنه أشد وأعلی و إذاأقبلوا إلی الأرض حاشوا وحوشها وسباعها حتی لایبقی فیها شیءلأنهم یملئون ما بین أقطارها و لایتخلف وراءهم من ساکن الأرض شیء فیه روح إلااجتلبوه و لیس فیهم أحد إلا وعرف متی یموت و ذلک من قبل أنه لایموت منهم ذکر حتی یولد له ألف ولد و لاتموت أنثی حتی تلد ألف ولد فإذاولدوا الألف برزوا للموت وترکوا طلب المعیشه ثم إنهم أجفلوا فی زمان ذی القرنین یدورون أرضا أرضا وأمه أمه و إذاتوجهوا لوجه لم یعدلوا عنه أبدا فلما أحست تلک الأمم بهم وسمعوا همهمتهم استغاثوا بذی القرنین و هونازل فی ناحیتهم قالوا له فقد بلغنا ماآتاک الله من الملک والسلطان و ماأیدک به من الجنود و من النور والظلمه وإنا جیران یأجوج ومأجوج و لیس بیننا وبینهم سوی هذه الجبال و لیس لهم إلینا طریق إلا من هذین الجبلین لومالوا علینا أجلونا من بلادنا ویأکلون

-روایت-1-2220

[ صفحه 148]

ویفرسون الدواب والوحوش کمایفرسها السباع ویأکلون حشرات الأرض کلها من الحیات والعقارب و کل ذی روح و لانشک أنهم یملئون الأرض ویجلون أهلها منها ونحن نخشی کل حین أن یطلع علینا أوائلهم من هذین الجبلین و قدآتاک الحیله والقوه فاجعل بیننا وبینهم سدا قال آتوُنیِ زُبَرَ الحَدِیدِ ثم إنه دلهم علی معدن الحدید والنحاس فضرب لهم فی جبلین حتی فتقهما واستخرج منهما معدنین من الحدید والنحاس قالوا فبأی قوه نقطع هذاالحدید والنحاس فاستخرج لهم من تحت الأرض معدنا آخر یقال له السامور و هوأشد شیءبیاضا و لیس شیء منه یوضع علی شیء إلاذاب تحته فصنع لهم منه أداه یعملون بها و به قطع سلیمان بن داود أساطین

بیت المقدس وصخوره جاءت بهاالشیاطین من تلک المعادن فجمعوا من ذلک مااکتفوا به فأوقدوا علی الحدید النار حتی صنعوا منه زبرا مثل الصخور فجعل حجارته من حدید ثم أذاب النحاس فجعله کالطین لتلک الحجاره ثم بنی وقاس ما بین الجبلین فوجده ثلاثه أمیال فحفروا له أساسا حتی کاد یبلغ الماء وجعل عرضه میلا وجعل حشوه زبر الحدید وأذاب النحاس فجعله خلال الحدید فجعل طبقه من نحاس وأخری من حدید ثم ساوی الردم بطول الصدفین فصار کأنه برد حبره من صفره النحاس وحمرته وسواد الحدید فیأجوج یأتونه فی کل سنه مره و ذلک أنهم یسیحون فی بلادهم حتی إذاوقعوا إلی الردم حبسهم فرجعوا یسیحون فی بلادهم فلایزالون کذلک حتی تقرب الساعه فإذاجاء أشراطها و هوقیام القائم عجل الله فرجه فتحه الله عز و جل لهم فلما فرغ ذو القرنین من عمل السد انطلق علی وجهه فبینا هویسیر إذ وقع علی الأمه العالمه الذین منهم قوم موسی الذین یَهدُونَ بِالحَقّ وَ بِهِ یَعدِلُونَفأقام عندهم حتی قبض و لم یکن له فیهم عمر و کان قدبلغ السن فأدرکه الکبر و کان عده ماسار فی البلاد من یوم بعثه الله عز و جل إلی یوم قبض خمسمائه عام

-روایت-1-1675

قصص الأنبیاء للراوندی بإسناده إلی أبی جعفر ع قال حج ذو القرنین فی ستمائه ألف فارس فلما دخل الحرم شیعه بعض أصحابه إلی البیت فلما انصرف قال رأیت رجلا مارأیت أکثر نورا منه قالوا ذاک خلیل الرحمن ص قال أسرجوا فأسرجوا ستمائه ألف دابه فی مقدار مایسرج دابه واحده ثم قال لابل نمشی إلی خلیل الرحمن فمشی ومشی معه أصحابه حتی التقیا قال

-روایت-1-2-روایت-58-ادامه دارد

[ صفحه 149]

ابراهیم ع بم قطعت الدهر قال بإحدی

عشره کلمه سبحان من هوباق لایفنی سبحان من هوعالم لاینسی سبحان من هوحافظ لایسقط سبحان من هوبصیر لایرتاب سبحان من هوقیوم لاینام سبحان من هوملک لایرام سبحان من هوعزیز لایضام سبحان من هومحتجب لایری سبحان من هوواسع لایتکلف سبحان من هوقائم لایلهو سبحان من هودائم لایسهو

-روایت-از قبل-342

العیاشی عن الأصبغ بن نباته عن أمیر المؤمنین ع قال سئل عن ذی القرنین قال کان عبدا صالحا واسمه عیاش اختاره الله وابتعثه إلی قرن من القرون الأولی فی ناحیه المغرب و ذلک بعدطوفان نوح ع فضربوه علی قرنه الأیمن فمات منها ثم أحیاه الله تعالی بعدمائه عام ثم بعثه إلی قرن من القرون الأولی فی ناحیه المشرق فضربوه ضربه علی قرنه الأیسر فمات منها ثم أحیاه الله تعالی بعدمائه عام وعوضه من الضربتین اللتین علی رأسه قرنین فی موضع الضربتین أجوفین وجعل عزملکه وآیه نبوته فی قرنه ثم رفعه الله إلی السماء الدنیا فکشط الأرض کلها حتی أبصره ما بین المشرق والمغرب وآتاه الله من کل شیءعلما وأیده فی قرنیه بکسف من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق ثم هبط إلی الأرض وأوحی إلیه أن سر فی ناحیه غرب الأرض وشرقها فقد طویت لک البلاد وذللت لک العباد فأرهبتهم منک فسار ذو القرنین إلی ناحیه المغرب فکان إذامر بقریه زأر فیها کمایزأر الأسد المغضب فبعث من قرنیه ظلمات ورعدا وبرقا وصواعق تهلک من یخالفه فدان له أهل المشرق والمغرب فانتهی مع الشمس إلی العین الحامیه فوجدها تغرب فیها ومعها سبعون ألف ملک یجرونها بسلاسل الحدید والکلالیب یجرونها من البحر فی قطر الأرض الأیمن کماتجر السفینه علی ظهر الماء فلما ملک ما بین المشرق والمغرب کان له خلیل من الملائکه

یقال له رفائیل ینزل إلیه فیحدثه ویناجیه فقال له ذو القرنین أین عباده أهل السماء من أهل الأرض فقال ما فی السماوات موضع قدم إلا و علیه ملک قائم لایقعد أبدا أوراکع لایسجد أبدا أوساجد لایرفع رأسه أبدا فبکی ذو القرنین و قال أحب أن أعیش حتی أبلغ من عباده ربی ما هوأهله قال رفائیل یاذا القرنین إن لله فی الأرض عینا تدعی عین الحیاه من شرب منها لم یمت حتی یکون هویسأل الموت فإن ظفرت بهاتعش ماشئت قال وأین تلک العین وهل تعرفها قال لا غیر أنانتحدث فی السماء أن لله فی الأرض ظلمه لم یطأها إنس و لاجان فقال ذو القرنین وأین

-روایت-1-2-روایت-58-1780

[ صفحه 150]

تلک الظلمه قال ماأدری ثم صعد رفائیل فدخل ذا القرنین حزن طویل من قول رفائیل ومما أخبره عن العین والظلمه و لم یخبره بعلم ینتفع به منهما فجمع ذو القرنین فقهاء أهل مملکته وعلماءهم فلما اجتمعوا عنده قال لهم هل وجدتم فیما قرأتم من کتب الله أن لله عینا تدعی عین الحیاه من شرب منها لم یمت قالوا لا قال فهل وجدتم أن لله فی الأرض ظلمه لم یطأها إنس و لاجان قالوا لافحزن ذو القرنین وبکی إذ لم یخبر عن العین والظلمه بما یحب و کان فیمن حضره غلام من الغلمان من أولاد الأنبیاء فقال له إن علم ماترید عندی ففرح ذو القرنین فقال الغلام أنی وجدت فی کتاب آدم ألذی کتب یوم سمی ما فی الأرض من عین أوشجر فوجدت فیه أن لله عینا تدعی عین الحیاه بظلمه لم یطأها إنس و لاجان ففرح ذو القرنین و قال له الغلام إنها علی قرن الشمس یعنی مطلعها ففرح ذو

القرنین وبعث إلی أهل مملکته فجمع أشرافهم وعلماءهم فاجتمع إلیه ألف حکیم وعالم فلما اجتمعوا تهیئوا للمسیر فسار یرید مطلع الشمس یخوض البحار ویقطع الجبال فسار اثنتی عشره سنه حتی انتهی إلی طرف الظلمه فإذاهی لیست بظلمه لیل و لادخان فنزل بطرفها وعسکر علیها وجمع أهل الفضل من عسکره فقال إنی أرید أن أسلک هذه الظلمه فقالوا إنک تطلب أمرا ماطلبه أحد قبلک من الأنبیاء والمرسلین و لا من الملوک قال إنه لابد لی من طلبها قالوا إنا نعلم أنک إن سلکتها ظفرت بحاجتک ولکنا نخاف هلاکک قال و لابد من أن أسلکها ثم قال أخبرونی بأبصر الدواب قالوا الخیل الإناث البکاره فأصاب سته آلاف فرس فی عسکره فانتخب من أهل العلم سته آلاف رجل فدفع إلی کل رجل فرسا و کان الخضر علی مقدمته فی ألفی فارس فأمرهم أن یدخلوا الظلمه وسار ذو القرنین فی أربعه آلاف وأمر أهل عسکره أن یلزموا معسکره اثنتی عشره سنه فإن رجع هوإلیهم و إلالحقوا ببلادهم فقال الخضر أیها الملک إنا نسلک فی الظلمه لایری بعضنا بعضا کیف نصنع بالضلال إذاأصابنا فأعطاه ذو القرنین خرزه حمراء کأنها مشعله لها ضوء فقال خذ هذه الخرزه فإذاأصابکم الضلال فارم بها إلی الأرض فإنها تصیح فإذاصاحت رجع أهل الضلال إلی صوتها فأخذها الخضر ومضی فی اللیله و کان الخضر یرتحل وینزل ذو القرنین فبینا الخضر یسیر ذات یوم إذ عرض له واد فی الظلمه فقال لأصحابه قفوا فی هذاالموضع ونزل عن فرسه فتناول الخرزه ورمی بهافأبطأت عنه بالإجابه

-روایت-1-2126

[ صفحه 151]

حتی خاف أن لاتجیبه ثم أجابته فخرج إلی صوتها فإذاهی العین و إذاماؤها أشد بیاضا من اللبن وأصفی من الیاقوت وأحلی من

العسل فشرب منها ثم خلع ثیابه فاغتسل فیها ولبس ثیابه ثم رمی بالخرزه نحو أصحابه فأجابته فخرج إلی أصحابه ورکب وأمرهم بالمسیر فساروا ومر ذو القرنین بعده فأخطأ الوادی فسلک تلک الظلمه أربعین یوما ثم خرجوا بضوء لیس بضوء نهار و لاشمس و لاقمر ولکنه نور فخرجوا إلی أرض حمراء رمله کانت حصاها اللؤلؤ فإذا هوبقصر مبنی علی طول فرسخ فجاء ذو القرنین إلی الباب فعسکر علیه ثم توجه [بوجهه ]وحده إلی القصر فإذاطائر و إذاحدیده طویله قدوضع طرفاها علی جانب القصر والطیر أسود معلق فی تلک الحدیده بین السماء و الأرض کأنه الخطاف فلما سمع خشخشه ذی القرنین قال من هذا قال أناذو القرنین فقال یاذا القرنین لاتخف وأخبرنی قال سل قال هل کثر فی الأرض بنیان الآجر والجص قال نعم فانتفض الطیر وامتلأ حتی ملأ الحدید ثلثها فخاف منه ذو القرنین فقال لاتخف وأخبرنی قال سل قال هل کثرت المعازف قال نعم قال فانتفض الطیر وامتلأ حتی ملأ الحدیده ثلثیها فخاف منه ذو القرنین فقال لاتخف وأخبرنی قال هل ارتکب الناس شهاده الزور فی الأرض قال نعم فانتفض انتفاضه وانتفخ فسد ما بین جداری القصر فامتلأ ذو القرنین منه خوفا فقال لاتخف وأخبرنی قال سل قال هل ترک الناس شهاده لاإله إلا الله قال لافانضم ثلثه ثم قال یاذا القرنین لاتخف وأخبرنی قال سل قال هل ترک الناس الصلاه قال لافانضم ثلث آخر ثم قال یاذا القرنین لاتخف وأخبرنی هل ترک الناس الغسل من الجنابه قال لافانضم حتی عاد إلی الحاله الأولی فإذا هوبدرجه مدرجه إلی أعلی القصر فقال الطیر اسلک هذه الدرجه فسلکها و هوخائف حتی استوی علی ظهرها فإذا هوبسطح ممدود

مد البصر و إذا رجل شاب أبیض [مضی ء]الوجه علیه ثیاب بیض و إذا هورافع رأسه إلی السماء ینظر إلیها واضع یده علی فیه فلما سمع خشخشه ذی القرنین قال من هذه قال أناذو القرنین قال یاذا القرنین ماکفاک ماوراک حتی وصلت إلی قال ذو القرنین ما لی أراک واضعا یدک علی فیک قال أناصاحب الصور و إن الساعه قداقتربت و أناأنتظر أن أؤمر بالنفخ فأنفخ ثم ضرب بیده فتناول حجرا فرمی به إلی ذی القرنین فقال خذها فإن جاع جعت و إن شبع شبعت فارجع

-روایت-1-2051

[ صفحه 152]

فرجع ذو القرنین بذلک الحجر حتی خرج إلی أصحابه فأخبرهم بالطیر و ماسأله عنه و ماقاله له وأخبرهم بصاحب السطح ثم قال أعطانی هذاالحجر فأخبرونی بأمره فوضع فی إحدی الکفتین ووضع حجرا مثله فی الکفه الأخری رفع المیزان فإذاالحجر ألذی جاء به أرجح بمثل الآخر فوضعوا آخر فمال به حتی وضعوا ألف حجره کلها مثله ثم رفع المیزان فمال بها و لم یشتمل به الألف حجر فقالوا أیها الملک لاعلم لنا بهذا الحجر فقال له الخضر إنی أوتیت علم هذاالحجر فقال ذو القرنین أخبرنا به فتناول الخضر المیزان فوضع الحجر ألذی جاء به ذو القرنین فی کفه المیزان ثم وضع حجرا آخر فی کفه أخری ثم وضع کف تراب علی حجر ذی القرنین یزیده ثقلا ثم رفع المیزان فاعتدل فقالوا أیها الملک هذاأمر لم یبلغه علمنا وإنا لنعلم أن الخضر لیس بساحر فکیف هذا و قدوضعنا ألف حجر کلها مثله فمال بها و هذا قداعتدل به وزاده ترابا قال ذو القرنین بین یاخضر لنا قال الخضر أیها الملک إن أمر الله نافذ فی عباده وسلطانه و إن الله ابتلی

العالم بالعالم وإنه ابتلانی بک وابتلاک بی فقال ذو القرنین یرحمک الله یاخضر إنما ابتلانی بک حین جعلت أعلم منی وجعلت تحت یدی أخبرنی عن أمر هذاالحجر فقال الخضر إن أمر هذاالحجر مثل ضربه لک صاحب الصور یقول إن مثل بنی آدم مثل هذاالحجر ألذی وضع فوضع معه ألف فمال بها ثم إذاوضع علیه التراب شبع وعاد حجرا مثله فیقول کذلک مثلک أعطاک من الملک ماأعطاک فلم ترض حتی طلبت أمرا لم یطلبه أبدا من کان قبلک ودخلت مدخلا لم یدخله إنس و لاجان یقول کذلک ابن آدم لایشبع حتی یحثی علیه التراب فبکی ذو القرنین و قال صدقت یاخضر لاجرم أنی لاأطلب أثرا فی البلاد بعدمسلکی هذا ثم انصرف راجعا فی الظلمه فبینا هم یسیرون إذ سمعوا خشخشه أی صوتا تحت سنابک خیلهم فقالوا أیها الملک ما هذا فقال خذوا منه فمن أخذ منه ندم و من ترکه ندم فأخذ بعض وترک بعض فلما خرجوا من الظلمه إذاهم بالزبرجد فندم الآخذ والتارک ورجع ذو القرنین إلی دومه الجندل و کان بهامنزله فلم یزل بها حتی قبضه الله إلیه و کان ص إذاحدث بهذا الحدیث قال رحم الله أخی ذا القرنین ما کان مخطئا إذ سلک وطلب ماطلب و لوظفر بوادی الزبرجد فی ذهابه لماترک فیه شیئا إلاأخرجه للناس لأنه کان راغبا ولکنه ظفر به بعد مارجع فقد زهد

-روایت-1-2082

[ صفحه 153]

و فیه عن أبی عبد الله ع قال إن ذا القرنین عمل صندوقا من قواریر ثم حمل فی مسیره ماشاء الله ثم رکب البحر فلما انتهی إلی موضع قال لأصحابه أدلونی فإذاحرکت الحبل فأخرجونی فإن لم أحرک الحبل فأرسلونی إلی آخره فأرسلوه فی البحر وأرسلوا

الحبل مسیره أربعین یوما فإذاضارب یضرب جنب الصندوق و یقول یاذا القرنین أین ترید قال أرید أن أنظر إلی ملک ربی فی البحر کمارأیته فی البر فقال یاذا القرنین إن هذاالموضع ألذی أنت فیه مر فیه نوح زمان الطوفان فسقط منه قدوم فهو یهوی فی قعر البحر إلی الساعه لم یبلغ قعره فلما سمع ذلک ذو القرنین حرک الحبل وخرج

-روایت-1-2-روایت-37-587

العیاشی عن أمیر المؤمنین ع قال تغرب الشمس فی عین حمئه فی بحر دون المدینه التی مما یلی المغرب یعنی جابلقا

-روایت-1-2-روایت-38-120

قال الرازی اختلف الناس فی أن ذا القرنین من هو وذکروا أقوالا الأول أنه الإسکندر بن فیلقوس الیونانی قالوا والدلیل علیه أن القرآن دل علی أن الرجل المسمی بذی القرنین بلغ ملکه المشرق والمغرب ومثل ذلک الملک البسیط لاشک أنه علی خلاف العاده و ما کان کذلک وجب أن یبقی ذکره مخلدا علی وجه الأرض و أن لایبقی خفیا مستترا والملک ألذی اشتهر فی کتب التواریخ أنه بلغ ملکه إلی هذاالقدر لیس إلاالإسکندر و ذلک أنه لمامات أبوه جمع ملک الروم بعد أن کانت طوائف ثم حصد ملوک المغرب وقهرهم وأمعن حتی انتهی إلی البحر الأخضر ثم عاد إلی مصر وبنی الإسکندریه باسم نفسه ثم دخل الشام وقهر بنی إسرائیل ثم انعطف إلی العراق ودان له أهلها ثم توجه إلی دارا وهزمه مرات إلی أن قتله واستولی الإسکندر علی ملوک الفرس وقصد الهند والصین وغزا الأمم البعیده ورجع إلی خراسان وبنی المدن الکثیره ورجع إلی العراق ومرض بسهرورد[شهرزور] ومات بها. فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنین ملک الأرض کلها وثبت بعلم التواریخ أن ألذی هذاشأنه ما کان إلاالإسکندر وجب القطع بأن المراد بذی القرنین هوالإسکندر بن

فیلقوس الیونانی ثم ذکروا فی تسمیه ذی القرنین بهذا الاسم وجوها الأول أنه لقب به لأنه بلغ قرنی الشمس یعنی مشرقها ومغربها.

[ صفحه 154]

والثانی أن الفرس قالوا إن دارا الأکبر کان تزوج بنت فیلقوس فلما قرب منها وجد رائحه منکره فردها علی أبیها وکانت قدحملت منه بالإسکندر فولدت الإسکندر بعدعودها إلی أبیها[فیلقس ]فبقی الإسکندر

عندفیلقس وأظهر أنه ابنه و هو فی الحقیقه ابن دارا الأکبر قالوا والدلیل علی ذلک أن الإسکندر لماأدرک دارا بن دارا و به رمق وضع رأسه فی حجره و قال لدارا یاأخی أخبرنی عمن فعل هذالأنتقم منه لک فهذا ماقالته الفرس قالوا فعلی هذاالتقدیر فالإسکندر دارا الأکبر وأمه بنت فیلقس فهذا إنما تولد من أصلین مختلفین الفرس والروم و هذا ماقاله الفرس وإنما ذکروه لأنهم أرادوا أن یجعلوه من نسل ملوک العجم و هو فی الحقیقه کذلک وإنما قال الإسکندر یاأخی علی سبیل التواضع وإکرام دارا بذلک الخطاب . والقول الثانی قول أبی الریحان البیرونی المنجم فی کتابه ألذی سماه بالآثار الباقیه من القرون الخالیه.قیل إن ذا القرنین هو أبوکرب شمر بن عمیر بن أفریقش الحمیری و هو ألذی بلغ ملکه مشارق الأرض ومغاربها و هو ألذی افتخر به الشعراء من حمیر ثم قال أبوالریحان ویشبه أن یکون هذاالقول أقرب لأن الأذواء کانوا من الیمن وهم الذین لاتخلو أسامیهم من ذی کذی المنار وذی قواس وذی النون . والثالث أنه کان عبدا صالحا ملکه الله الأرض وأعطاه العلم والحکمه وألبسه الهیبه و إن کنا لانعرف من هو ثم ذکروا فی تسمیته بذی القرنین وجوها.الأول ماروی أن ابن الکواء سأل علیا ع عن ذی القرنین و قال أملک هو أونبی قال لاملکا

و لانبیا کان عبدا صالحا ضرب علی قرنه الأیمن فمات ثم بعثه الله تعالی فضرب علی قرنه الأیسر فمات فبعثه الله فسمی ذا القرنین وفیکم مثله .الثانی سمی بذی القرنین لأنه انقرض فی وقته قرنان من الناس .الثالث قیل کان صفحه رأسه من نحاس .الرابع کان علی رأسه مایشبه القرنین .

[ صفحه 155]

الخامس کان لتاجه قرنان .السادس عن النبی ص أنه سمی ذا القرنین لأنه طاف قرنی الدنیا شرقها وغربها.السابع کان له قرنان أی ضفیرتان .الثامن أن الله تعالی سخر له النور والظلمه فإذاسری یهدیه النور من أمامه وتمتد الظلمه من ورائه .التاسع یجوز أن یلقب بذلک لشجاعته کمایسمی الشجاع بالقرن لأنه یقطع أقرانه .العاشر أنه رأی فی المنام کأنه صعد الفلک وتعلق بطرفی الشمس وقرنیها أی جانبیها فسمی لهذا السبب بذی القرنین .الحادی عشر سمی بذلک لأنه دخل النور والظلمه. والقول الرابع أن ذا القرنین ملک من الملائکه. والقول الأول أظهر للدلیل ألذی ذکرناه و هو أن مثل هذاالملک العظیم یجب أن یکون معلوم الحال و هذاالملک العظیم هوالإسکندر فوجب أن یکون المراد بذی القرنین هو إلا أن فیه إشکالا قویا و هو أنه کان تلمیذا لأرسطاطالیس الحکیم و کان علی مذهبه فتعظیم الله إیاه یوجب الحکم بأن مذهب أرسطاطالیس حق وصدق و ذلک مما لاسبیل إلیه .المسأله الثالثه اختلفوا فی أن ذا القرنین هل کان من الأنبیاء أم لامنهم من قال إنه کان من الأنبیاء واحتجوا علیه بوجوه الأول قوله تعالی إِنّا مَکّنّا لَهُ فِی الأَرضِ والأولی حمله علی التمکین فی الدین والتمکین الکامل فی الدین هوالنبوه.الثانی قوله تعالی وَ آتَیناهُ مِن کُلّ شَیءٍ سَبَباً و هذایدل علی أن الله تعالی آتاه من

النبوه سببا. والثالث قوله تعالی یا ذَا القَرنَینِ إِمّا أَن تُعَذّبَ وَ إِمّا أَن تَتّخِذَ فِیهِم حُسناً و ألذی یتکلم الله معه لابد و أن یکون نبیا ومنهم من قال إنه کان عبدا صالحا و ما کان نبیا.

-قرآن-1026-1055-قرآن-1152-1185-قرآن-1261-1332

[ صفحه 156]

أقول المستفاد من الأخبار کما قال شیخنا المحدث أنه غیرالإسکندر و أنه کان فی زمن ابراهیم ع و أنه أول الملوک بعدنوح ع . و أمااستدلاله فلایخفی ضعفه بعد ماعرفت من أن الملوک المتقدمه لم تضبط أحوالهم بحیث لایشذ عنهم أحد وأیضا الظاهر من کلام أهل الکتاب الذین یعولون علیهم فی التواریخ عدم الاتحاد والظاهر من الأخبار أیضا أنه لم یکن نبیا ولکن کان عبدا صالحا مؤیدا من

عند الله تعالی .

وروی حذیفه قال سألت النبی ص عن یأجوج ومأجوج فقال یأجوج أمه ومأجوج أمه کل أمه أربعمائه أمه لایموت الرجل منهم حتی ینظر إلی ألف ذکر من صلبه کل قدحمل السلاح قلت یا رسول الله صفهم لنا قال هم ثلاثه أصناف صنف منهم أمثال الأرز وهی شجر بالشام وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء وهؤلاء الذین لایقوم لهم جبل و لاحدید وصنف منهم یفترش إحدی أذنیه ویلتحف بالأخری و لایمرون بشی ء إلاأکلوه مقدمتهم بالشام ومؤخرتهم بخراسان یشربون أنهار المشرق والمغرب

-روایت-1-2-روایت-20-479

. و قال وهب ومقاتل إنهم من ولد یافث بن نوح أب الترک . و قال السدی الترک سریه من یأجوج ومأجوج خرجت تغیر فجاء ذو القرنین فضرب السد فبقیت خارجه. و قال کعب هم نادره من ولد آدم و ذلک أن آدم احتلم ذات یوم وامتزجت نطفته بالتراب فخلق الله من ذلک الماء والتراب یأجوج ومأجوج فهم متصلون بنا من طرف الأب دون الأم انتهی و

هوبعید. و أماسد ذی القرنین فقال أمین الإسلام الطبرسی قیل إن هذاالسد وراء بحر الروم بین جبلین هناک یلی مؤخرها البحر المحیط. وقیل إنه من وراء دربند وخزر من ناحیه أرمینیه وآذربیجان . وجاء فی الحدیث أنهم یدأبون فی حفر السد نهارهم حتی إذاأمسوا وکادوا یبصرون شعاع الشمس قالوا نرجع غدا ونفتحه و لایستثنون فیعودون من الغد و قداستوی کما کان حتی إذاجاء وعد الله یعنی خروج القائم ع قالوا غدا نفتح ونخرج إن شاء الله فیعودون إلیه و هوکهیئته حین ترکوه بالأمس فیخرقونه فیخرجون

[ صفحه 157]

علی الناس فینشفون المیاه فتحصن الناس فی حصونهم فرارا منهم فیرمون سهامهم إلی السماء فترجع و فیهاکهیئه الدماء فیقولون قدقهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء یبعث الله علیهم بقا فی أقفائهم فتدخل فی آذانهم فیهلکون بها ودواب الأرض تسمن من لحومهم . و فی تفسیر الکلینی أن الخضر وإلیاس یجتمعان فی کل لیله علی ذلک السد یحجبان یأجوج ومأجوج عن الخروج . هذا هوالکلام فی قصص ذی القرنین ع

[ صفحه 158]

الباب التاسع فی قصص یعقوب ویوسف ع

تفسیر علی بن ابراهیم مسندا إلی جابر بن عبد الله الأنصاری فی قول الله عز و جل إنِیّ رَأَیتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشّمسَ وَ القَمَرَ رَأَیتُهُم لِی ساجِدِینَ. وهی الطارق وحوبان والذیال وذو الکتفین ووثاب وقابس وعموران وفیلق ومصبح والصبوح والغروب والضیاء والنور یعنی الشمس والقمر و کل هذه محیطه بالسماء

-قرآن-84-168

و عن أبی جعفر ع فی تأویل هذه الرؤیا أنه سیملک مصر ویدخل علیه أبواه وإخوته

-روایت-1-2-روایت-22-86

و أماالشمس فأم یوسف راحیل والقمر یعقوب والکواکب إخوته فلما دخلوا علیه سجدوا لله شکرا حین نظروا إلیه و کان ذلک السجود لله

و قال ع إنه کان من خبر یوسف ع أنه

کان له أحد عشر أخا و کان له أخ من أمه یسمی بنیامین و کان یعقوب إسرافیل الله أی خالصه فرأی یوسف هذه الرؤیا و له تسع سنین فقصها علی أبیه فقال یا بنُیَ ّ لا تَقصُص رُؤیاکَ عَلی إِخوَتِکَ

-روایت-1-2-روایت-13-243

و کان یوسف من أحسن الناس وجها و کان یعقوب یحبه ویؤثره علی الأولاد فحسده إخوته علی ذلک وقالوا مابینهم ماحکی الله عنهم إِذ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبّ إِلی أَبِینا مِنّا وعمدوا علی قتل یوسف حتی یخلو لهم وجه أبیهم إلی آخر الآیات . و أماأسماؤهم فزوتیل و هوأکبرهم وشمعون ولاوی ویهودا وریالون ویشجر

-قرآن-130-186

[ صفحه 159]

وأمهم إلیا ابنه خاله یعقوب ثم توفت إلیا فتزوج یعقوب أختها راحیل فولدت له یوسف وبنیامین وولد له من السریه بجماع أومطلق لهم الشی ء من سریتین له اسم إحداهما زلفه والأخری بلهه أربع ویقنالی وأحاد وأشر. وأکثر المفسرین علی أن إخوه یوسف کانوا أنبیاء. و قال بعضهم لم یکونوا أنبیاء الأنبیاء لاتقع منهم القبائح .

و عن أبی جعفر ع أنهم لم یکونوا أنبیاء

-روایت-1-2-روایت-22-45

و قوله إنِیّ ..أَخافُ أَن یَأکُلَهُ الذّئبُ.قیل کانت أرضهم مذأبه وکانت السباع ضاریه فی ذلک الوقت . وقیل إن یعقوب رأی فی منامه کان یوسف قدشد علیه عشره أذؤب لیقتلوه و إذاذئب منها یحمی عنه فکان الأرض انشقت فدخل فیهایوسف ع فلم یخرج إلا بعدثلاثه أیام .فمن ثم قال هذافلقنهم العله وکانوا لایدرون .

-قرآن-9-14-قرآن-18-45

وروی عن النبی ص قال لاتلقنوا الکذب فتکذبوا فإن بنی یعقوب لم یعلموا أن الذئب یأکل الإنسان حتی لقنهم أبوهم

-روایت-1-2-روایت-28-122

وقیل کان یوم ألقی فی الجب عمره عشر سنین وقیل اثنتا عشره وقیل سبع وقیل تسع . وجمع بینه و بین أبیه و هو ابن أربعین سنه.

و لماألقوه فی غیابه الجب قالوا له انزع قمیصک فبکی فقال یاإخوتی تجردونی فسل واحد منهم السکین علیه و قال لئن لم تنزعه لأقتلنک فنزعه فدلوه فی الجب وتنحوا عنه فقال ع فی الجب یاإله ابراهیم وإسحاق ویعقوب ارحم ضعفی وقله حیلتی وصغری فنزلت سیاره من أهل مصر فبعثوا رجلا لیستقی لهم الماء من الجب فلما أدلی الدلو علی یوسف تشبث بالدلو فجروه فنظروا إلی غلام من أحسن الناس وجها فعدوا إلی صاحبهم فقالوا یابشری هذاغلام فنخرجه ونبیعه ونجعله

[ صفحه 160]

بضاعه لنا فبلغ إخوته فجاءوا فقالوا هذا عبدلنا آبق ثم قالوا لیوسف لئن لم تقر لنا بالعبودیه لنقتلنک فقالت السیاره لیوسف ماتقول فقال أناعبدهم فقالت السیاره فتبیعوه منا قالوا نعم فباعوه علی أن یحملوه إلی مصر وشروه بثمن بخس دراهم معدوده کانت ثمانیه عشر درهما.

عن الرضاص کانت عشرین درهما وهی قیمه کلب الصید إذاقتل

-روایت-1-2-روایت-15-63

.أقول المشهور بین الأصحاب رضوان الله علیهم أن فی کلب الغنم عشرین درهما و فی کلب الصید أربعین أوالقیمه فیهما أماالبائعون فهم إخوته . وقیل باعه الواجدون بمصر وقیل إن الذین أخرجوه من الجب باعوه من السیاره والأصح الأول

و قال النبی ص أعطی یوسف شطر الحسن والنصف الآخر لباقی الناس

-روایت-1-2-روایت-20-71

و فیه أیضا عن أبی جعفر ع فی قوله تعالی وَ جاؤُ عَلی قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍقالوا إنهم ذبحوا جدیا علی قمیصه قالوا نعمد إلی قمیصه فنلطخه بالدم ونقول لأبینا إن الذئب أکله فلما فعلوا ذلک قال لهم لاوی یاقوم أتظنون أن الله یکتم هذاالخبر عن نبیه یعقوب فقالوا و ماالحیله قال نقوم ونغتسل ونصلی جماعه ونتضرع إلی الله تعالی أن یکتم ذلک عن أنبیائه إنه جواد کریم فاغتسلوا و کان فی سنه ابراهیم

وإسحاق ویعقوب أنهم لایصلون جماعه حتی یبلغوا أحد عشر رجلا فیکون واحد منهم إماما وعشره یصلون خلفه قالوا کیف نصنع و لیس لنا إمام فقال لاوی نجعل الله إمامنا فصلوا وبکوا وتضرعوا وقالوا یارب اکتم علینا هذا ثم جاءوا إلی أبیهم عشاء یبکون ومعهم القمیص قدلطخوه بالدم فقالُوا یا أَبانا إِنّا ذَهَبنا نَستَبِقُ أی نعدووَ تَرَکنا یُوسُفَ

عِندَ مَتاعِنا فَأَکَلَهُ الذّئبُالآیه فقال یعقوب ما کان أشد غضب ذلک الذئب علی یوسف وأشفقه علی قمیصه حیث أکل یوسف و لم یمزق قمیصه فحملوا یوسف إلی مصر وباعوه من عزیز مصر فقال العزیزلِامرَأَتِهِ أکَرمِیِ مَثواهُ أی مکانه عَسی أَن یَنفَعَنا أَو نَتّخِذَهُ وَلَداً و لم یکن لهم ولد فأکرموه وربوه فلما بلغ أشده هوته امرأه العزیز وکانت لاتنظر إلی یوسف امرأه إلاهوته و لا رجل إلاأحبه و کان وجهه مثل القمر لیله البدر فراودته امرأه العزیز کما قال تعالی وَ راوَدَتهُ التّیِ هُوَ فِی بَیتِهاالآیه

-روایت-1-2-روایت-31-ادامه دارد

[ صفحه 161]

فما زالت تخدعه حتی کان کما قال الله تعالی وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِها لَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِفقامت امرأه العزیز وغلقت الأبواب فلما رأی یوسف صوره یعقوب فی ناحیه البیت عاضا علی إصبعه یقول یایوسف أنت فی السماء مکتوب فی النبیین وترید أن تکتب فی الأرض من الزناه فعلم أنه قدأخطأ وتعدی

-روایت-از قبل-319

و عن أبی عبد الله ع لماهمت به وهم بهاقامت إلی صنم فی بیتها فألقت علیه ثوبا وقالت لایرانا فإنی أستحی منه فقال یوسف أفأنت تستحین من صنم لایسمع و لایبصر و أنا لاأستحی من ربی فوثب وعدا وعدت من خلفه وأدرکهما العزیز علی هذه الحاله و هو قوله عز و جل وَ استَبَقَا البابَ

وَ قَدّت قَمِیصَهُ مِن دُبُرٍ وَ أَلفَیا سَیّدَها لَدَی البابِفبادرت امرأه العزیز فقالت له ما جَزاءُ مَن أَرادَ بِأَهلِکَ سُوءاً إِلّا أَن یُسجَنَ أَو عَذابٌ أَلِیمٌ فقال یوسف للعزیزهیِ َ راودَتَنیِ عَن نفَسیِ فألهم الله یوسف أن قال للملک سل هذاالصبی فی المهد فإنه یشهد أنها راودتنی عن نفسی فقال العزیز للصبی فأنطق الله الصبی فی المهد لیوسف حتی قال إِن کانَ قَمِیصُهُ قُدّ مِن قُبُلٍ فَصَدَقَت وَ هُوَ مِنَ الکاذِبِینَ وَ إِن کانَ قَمِیصُهُ قُدّ مِن دُبُرٍ فَکَذَبَت وَ هُوَ مِنَ الصّادِقِینَ فلما رأی العزیز قمیص یوسف قدتخرق من دبر قال لامرأته إِنّهُ مِن کَیدِکُنّ إِنّ کَیدَکُنّ عَظِیمٌ ثم قال لیوسف أَعرِض عَن هذا وَ استغَفرِیِ لِذَنبِکِ إِنّکِ کُنتِ مِنَ الخاطِئِینَفشاع الخبر بمصر وجعلن النساء یتحدثن بحدیثها ویعذلنها و هو قوله تعالی وَ قالَ نِسوَهٌ فِی المَدِینَهِ امرَأَتُ العَزِیزِ تُراوِدُ فَتاهافبلغ ذلک امرأه العزیز فبلغت إلی کل امرأه رئیسه فجمعن فی منزلها وهیأت لهن مجلسا ودفعت إلی کل امرأه أترجه وسکینا فقالت أقطعن ثم قالت لیوسف اخرج علیهن فلما نظرن إلیه أقبلن یقطعن أیدیهن وقلن إِن هذا إِلّا مَلَکٌ کَرِیمٌفقالت امرأه العزیزفَذلِکُنّ ألّذِی لمُتنُنّیِ فِیهِ وَ لَقَد راوَدتُهُ عَن نَفسِهِ فَاستَعصَمَ أی امتنع وَ لَئِن لَم یَفعَل ما آمُرُهُ لَیُسجَنَنّفما أمسی یوسف فی ذلک الیوم حتی بعثت إلیه کل امرأه رأته تدعوه إلی نفسها فضجر یوسف فقال رَبّ السّجنُ أَحَبّ إلِیَ ّ مِمّا یدَعوُننَیِ إِلَیهِ وَ إِلّا تَصرِف عنَیّ کَیدَهُنّ أَصبُ إِلَیهِنّ وَ أَکُن مِنَ الجاهِلِینَ فَاستَجابَ لَهُ رَبّهُ فَصَرَفَ عَنهُ کَیدَهُنّ وأمرت امرأه العزیز بحبسه فحبس

-روایت-1-2-روایت-27-1813

[ صفحه 162]

أقول الصبی ألذی کان فی المهد هو ابن أخت زلیخا و کان ابن ثلاثه أشهر و لماقطعن أیدیهن لم

یجدن وجع و هذاحال العشق إذاغلب علی القلب کما فی حکایه الیهودی ألذی کان یصلح طعاما لجاریته فی مرضها فلما سمع أنینها سقطت المغرفه التی کان یخوط القدر بها من یده فعاد یخوط القدر بیده حتی تناثر لحم یده و ماشعر به و قدوقع مثله لکثیر عزه ولغیره من العشاق السبعه و قدشاهدت أنا فی شیراز رجلا یمشی و الناس وراءه و فی یدیه فی کل واحده سکینا یضرب بها علی صدره واللحم یتناثر من بدنه و هو لایحس به فسألت عنه فقیل إنه کان له محبوب فغیبوه عن نظره . وتحقیق هذه المقاله فی کتابنا مقامات النجاه وزهر الربیع بما لامزید علیه

و عن أبی جعفر ع فی قوله ثُمّ بَدا لَهُم مِن بَعدِ ما رَأَوُا الآیاتِ لَیَسجُنُنّهُ حَتّی حِینٍفالآیات هی شهاده الصبی والقمیص المخرق من دبر واستباقهما الباب حتی سمع مجاذبتها إیاه علی الباب فلما عصاها لم تزل مولعه لزوجها حتی حبسه ودخل معه السجن فتیان یقول عبدان للملک أحدهما خباز والآخر صاحب الشراب و ألذی کذب و لم یر المنام هوالخباز وسبب حبسهما أنه سعی بهما إلی الملک أنهما أرادا أن یسماه

-روایت-1-2-روایت-22-421

و قال علی بن ابراهیم ووکل الملک بیوسف رجلین یحفظانه فلما دخل السجن قالوا له ماصناعتک قال أعبر الرؤیا فرأی أحد الموکلین فی نومه کما قال أعصر خمرا قال یوسف تخرج من السجن وتصیر علی شراب الملک وترتفع منزلتک عنده و قال الآخر إنی أری فی المنام أحمل فوق رأسی خبزا تأکل منه الطیر و لم یکن رأی ذلک فقال له یوسف أنت یقتلک الملک ویصلبک وتأکل الطیر من دماغک فجحد الرجل و قال إنی لم أر ذلک فقال له یوسف قضُیِ َ

الأَمرُ ألّذِی فِیهِ تَستَفتِیانِ فلما أراد من رأی فی نومه أنه یعصر خمرا الخروج من الحبس قال له یوسف اذکرُنیِ عِندَ رَبّکَفکان کما قال الله عز و جل فَأَنساهُ الشّیطانُ ذِکرَ رَبّهِ.أقول قال أمین الإسلام الطبرسی القول فی ذلک إن الاستغاثه بالعباد فی دفع

-قرآن-437-477-قرآن-551-572-قرآن-602-633

[ صفحه 163]

المضار والتخلص من المکاره جائز غیرمنکر و لاقبیح بل ربما یجب و کان نبیناص یستعین فیما ینوبه بالمهاجرین والأنصار وغیرهم و لو کان قبیحا لم یفعله فلو صحت هذه الروایه فإنما عوتب ع علی ترک عادته الجمیله فی الصبر والتوکل علی الله سبحانه فی کل أموره دون غیره وقت ابتلائه وإنما کان یکون قبیحا لترک التوکل علی الله واقتصر علی غیره

و عن أبی عبد الله ع قال لمامضت مده یوسف ع فی السجن وأذن له فی دعاء الفرج وضع خده علی الأرض ثم قال أللهم إن کانت ذنوبی قدأخلقت وجهی عندک فإنی أتوجه إلیک بوجه آبائی الصالحین ابراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ففرج الله عنه قلت جعلت فداک أندعو نحن بهذا الدعاء فقال ادع بمثله أللهم إن کانت ذنوبی قدأخلقت وجهی عندک فإنی أتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمهص و علی وفاطمه و الحسن و الحسین والأئمه ع

-روایت-1-2-روایت-32-443

و قال علی بن ابراهیم إن الملک رأی رؤیا فقال لوزرائه إنی رأیت فی نومی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف أی مهازیل ورأیت سبع سنبلات خضر وأخر یابسات فلم یعرفوا تأویل ذلک فذکر ألذی کان علی رأس الملک رؤیاه التی رآها وذکر یوسف بعدسبع سنین فأرسلوا إلیه فقال أَیّهَا الصّدّیقُ أَفتِنا فِی سَبعِ بَقَراتٍ سِمانٍ یَأکُلُهُنّ سَبعٌ عِجافٌ وَ سَبعِ سُنبُلاتٍ خُضرٍ وَ أُخَرَ یابِساتٍ فقال یوسف تَزرَعُونَ سَبعَ سِنِینَمتوالیات فَما حَصَدتُم فَذَرُوهُ فِی

سُنبُلِهِ إِلّا قَلِیلًا مِمّا تَأکُلُونَ ثُمّ یأَتیِ مِن بَعدِ ذلِکَ سَبعٌ شِدادٌ یَأکُلنَ ما قَدّمتُم لَهُنّ أی سبع سنین مجاعه شدیده یأکلن ماقدمتم لهن فی السبع السنین الماضیه.فرجع الرجل إلی الملک فأخبره بما قال یوسف وَ قالَ المَلِکُ ائتوُنیِ بِهِ فَلَمّا جاءَهُ الرّسُولُ قالَ ارجِع إِلی رَبّکَیعنی الملک فَسئَلهُ ما بالُ النّسوَهِ اللاّتیِ قَطّعنَ أَیدِیَهُنّ إِنّ ربَیّ بِکَیدِهِنّ عَلِیمٌفجمع الملک النسوه فقالَ ما خَطبُکُنّ إِذ راوَدتُنّ یُوسُفَ عَن نَفسِهِ قُلنَ حاشَ لِلّهِ ما عَلِمنا عَلَیهِ مِن سُوءٍ قالَتِ امرَأَهُ العَزِیزِ الآنَ حَصحَصَ الحَقّ أَنَا راوَدتُهُ عَن نَفسِهِ وَ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ ذلِکَ لِیَعلَمَ أنَیّ لَم أَخُنهُ بِالغَیبِ وَ أَنّ اللّهَ لا یهَدیِ کَیدَ الخائِنِینَ أی لاأکذب علیه الآن کماکذبت علیه من قبل ثم قالت وَ ما أبُرَ ّئُ نفَسیِ إِنّ النّفسَ لَأَمّارَهٌ بِالسّوءِفقالَ المَلِکُ ائتوُنیِ بِهِ أَستَخلِصهُ لنِفَسیِ فلما نظر إلی یوسف قالَ إِنّکَ الیَومَ لَدَینا مَکِینٌ أَمِینٌسل حاجتک

-قرآن-283-402-قرآن-414-437-قرآن-447-585-قرآن-705-783-قرآن-796-883-قرآن-905-1196-قرآن-1252-1309-قرآن-1311-1360-قرآن-1380-1422

[ صفحه 164]

قالَ اجعلَنیِ عَلی خَزائِنِ الأَرضِ إنِیّ حَفِیظٌ عَلِیمٌیعنی الکنادیج والأنابیر فجعله علیهما.أقول قوله وَ ما أبُرَ ّئُ نفَسیِ من کلام یوسف ع علی قول أکثر المفسرین . وقیل هو من کلام امرأه العزیز کماقاله علی بن ابراهیم . والأول أشهر وأظهر والکندوج شبه المخزن معرب کندود. و قال علی بن ابراهیم و کان بینه و بین أبیه ثمانیه عشر یوما و کان فی بادیه و کان الناس من الآفاق یخرجون إلی مصر لیمتاروا طعاما و کان یعقوب وولده نزولا فی بادیه فیه مقل فأخذوا إخوه یوسف من ذلک المقل وحملوا إلی مصر لیمتاروا به . وقیل کان بضاعتهم بیع النعل و کان یوسف یتولی البیع بنفسه فلما دخل إخوته علیه عرفهم و لم یعرفوه فلما جهزهم أحسن

جهازهم قال لهم من أنتم قالوا نحن بنو یعقوب قال فما فعل أبوکم قالوا شیخ ضعیف قال فلکم أخ غیرکم قالوا لنا أخ من أبینا لا من أمنا قال فإذارجعتم إلی فأتونی به فإن لم تأتونی به فلاکیل لکم عندی قالوا سنراود عنه أباه قال یوسف لقومه هذه البضاعه التی حملوها إلینا اجعلوها بین رحالهم حتی إذارأوها رجعوا إلینا یعنی لاأحتمل أن یکون عندهم بضاعه أخری یرجعون بهاإلینا. فلما رجعوا إلی أبیهم قالوا یاأبانا منع منا الکیل فأرسل معنا أخانا بنیامین نکتل وإنا له لحافظون قال یعقوب هل آمنکم علیه إلا کماأمنتکم علی أخیه من قبل فلما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم فی رحالهم التی حملوها إلی مصر قالوا یاأبانا مانبغی أی مانرید هذه بضاعتنا ردت إلینا ونمیر أهلنا ونحفظ أخانا قال یعقوب لن أرسله معکم حتی تحلفوا لی أن تأتونی به إلا أن تغلبوا فی شأنه فخرجوا و قال لهم یعقوب لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقه و ماأغنی عنکم من الله من شیء إن الحکم إلالله علیه توکلت فلما دخلوا من حیث أمرهم أبوهم ما کان یغنی عنهم من الله من شیء إلاحاجه فی نفس یعقوب قضاها وإنه لذو علم لماعلمناه .أقول إن إخوه یوسف ع لم یعرفوه لطول العهد ومفارقتهم إیاه فی سن الحداثه وتوهمهم أنه هلک و بعدحاله التی رأوه علیها من حین فارقوه .

-قرآن-1-59-قرآن-111-133

[ صفحه 165]

و قوله لا تَدخُلُوا مِن بابٍ واحِدٍالمشهور بین المفسرین أنه إنما قال ذلک لماخاف علیهم من العین . وقیل لمااشتهروا بمصر بالحسن والجمال وإکرام الملک لهم خاف علیهم حسد الناس . ثم إن العبد مأمور بملاحظه الأسباب وعدم الاعتماد علیها والتوکل علی الله قال

أولا مایلزمه من الحزم والتدبیر ثم تبرأ من الاعتماد علی الأسباب بقوله وَ ما أغُنیِ عَنکُم مِنَ اللّهِ مِن شَیءٍ.فخرجوا وخرج معهم بنیامین و کان لایؤاکلهم و لایجالسهم و لایکلمهم . فلما دخلوا علی یوسف وسلموا نظر یوسف إلی أخیه فعرفه فجلس منهم بالبعید فقال یوسف أنت أخوهم قال نعم قال فلم لاتجلس معهم قال لأنهم أخرجوا أخی عن أبی وأمی ثم رجعوا وزعموا أن الذئب أکله فآلیت علی نفسی أن لااجتمع معهم مادمت حیا قال فهل تزوجت وولد لک قال نعم ثلاث بنین سمیت واحدا منهم الذئب وواحدا منهم القمیص وواحدا الدم قال وکیف اخترت هذه الأسماء قال لئلا أنسی أخی کلما دعوت واحدا من ولدی ذکرت أخی قال یوسف لهم اخرجوا وحبس بنیامین فلما خرجوا من عنده قال یوسف لأخیه أناأخوک یوسف فلاتبتئس بما کانوا یفعلون ثم قال له أناأحب أن تکون عندی فقال لایدعونی إخوتی فإن أبی قدأخذ علیهم میثاق الله أن یردونی إلیه قال أناأحتال بحیله فلاتخبرهم بشی ء فقال لا فلما جهزهم بجهازهم وأحسن إلیهم قال لبعض قوامه اجعلوا هذاالصاع فی رحل هذا و کان الصاع ألذی یکیلون به من ذهب فجعلوه فی رحله من حیث لم یقف علیه إخوته فلما ارتحلوا بعث إلیهم یوسف وحبسهم ثم أمر منادیا ینادی أیتها العیر إنکم لسارقون فقال إخوه یوسف ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر و أنا به زعیم أی کفیل فقال إخوه یوسف تالله لقد علمتم ماجئنا لنفسد فی الأرض و ماکنا سارقین قال یوسف فما جزاؤه إن کنتم کاذبین قالوا جزاؤه من وجد فی رحله حبسه فهو جزاؤه فبدأ بأوعیتهم قبل وعاء أخیه ثم استخرجها من

وعاء أخیه فحبسوا أخاه و هو قوله تعالی وَ کَذلِکَ مَکّنّا لِیُوسُفَ أی احتلنا له ما کانَ لِیَأخُذَ أَخاهُ فِی دِینِ المَلِکِ إِلّا أَن یَشاءَ اللّهُ.

-قرآن-9-36-قرآن-340-381-قرآن-1765-1792-قرآن-1807-1873

وسئل الصادق ع فی قوله تعالی أَیّتُهَا العِیرُ إِنّکُم لَسارِقُونَ قال ما

-روایت-1-2-روایت-20-ادامه دارد

[ صفحه 166]

سرقوا و ماکذب إنما عنی سرقتم یوسف من أبیه

-روایت-از قبل-50

فلما أخرج لیوسف الصاع من رحل أخیه قال إخوته إن یسرق فقد سرق أخ له من قبل یعنون یوسف فتغافل یوسف ع و هو قوله فَأَسَرّها یُوسُفُ فِی نَفسِهِ وَ لَم یُبدِها لَهُم قالَ أَنتُم شَرّ مَکاناً وَ اللّهُ أَعلَمُ بِما تَصِفُونَفاجتمعوا إلی یوسف وجلودهم تقطر دما أصفر وکانوا یجادلونه فی حبسه و کان ولد یعقوب إذاغضبوا خرج من ثیابهم شعر ویقطر من رءوسها دم أصفر وهم یقولون له أیها العزیزإِنّ لَهُ أَباً شَیخاً کَبِیراً فَخُذ أَحَدَنا مَکانَهُ إِنّا نَراکَ مِنَ المُحسِنِینَفأطلق عن هذا فقال یوسف مَعاذَ اللّهِ أَن نَأخُذَ إِلّا مَن وَجَدنا مَتاعَنا عِندَهُ و لم یقل إلا من سرق متاعناإِنّا إِذاً لَظالِمُونَ فلما أیسوا وأرادوا الانصراف إلی أبیهم قال لهم یهودا بن یعقوب أ لم تعلموا أن أباکم قدأخذ علیکم موثقا من الله فی هذا و من قبل مافرطتم فی یوسف فارجعوا أنتم إلی أبیکم أما أنا فلاأرجع إلیه حتی یأذن لی أبی أویحکم الله لی و هوخیر الحاکمین ثم قال لهم ارجِعُوا إِلی أَبِیکُم فَقُولُوا یا أَبانا إِنّ ابنَکَ سَرَقَ وَ ما شَهِدنا إِلّا بِما عَلِمنا وَ ما کُنّا لِلغَیبِ حافِظِینَفرجع إخوه یوسف إلی أبیهم وتخلف یهودا فدخل علی یوسف وکلمه حتی ارتفع الکلام بینه و بین یوسف وغضب وکانت علی کتف یهودا شعره فقامت الشعره فأقبلت تقذف بالدم و کان لایسکن حتی یمسه

بعض ولد یعقوب و کان بین یدی یوسف ابن له فی یده رمانه من ذهب یلعب بهافأخذ الرمانه من الصبی ثم دحرجها نحو یهودا وتبعها الصبی لیأخذها فوقعت یده علی یهودا فذهب غیظه فارتاب یهودا ورجع الصبی بالرمانه إلی یوسف حتی فعل ذلک ثلاثا.أقول السقایه المشربه التی کان یشرب منها الملک ثم جعل صاعا فی السنین الشداد القحاط یکال به الطعام و قوله إِنّکُم لَسارِقُونَتوریه علی وجه المصلحه أی سرقتم یوسف . ثم قال علی بن ابراهیم فلما رجعوا إلی أبیهم وأخبروه بخبر أخیهم قال یعقوب بَل سَوّلَت لَکُم أَنفُسُکُم أَمراً فَصَبرٌ جَمِیلٌ عَسَی اللّهُ أَن یأَتیِنَیِ بِهِم جَمِیعاًیعنی یوسف وبنیامین ویهودا ألذی تخلف بمصر ثم تولی عنهم وَ قالَ یا أَسَفی عَلی یُوسُفَ وَ ابیَضّت عَیناهُ مِنَ الحُزنِیعنی عمیت من البکاءفَهُوَ کَظِیمٌ أی محزون الأسف أشد الحزن

-قرآن-126-234-قرآن-401-486-قرآن-512-571-قرآن-601-623-قرآن-892-1016-قرآن-1565-1583-قرآن-1704-1798-قرآن-1858-1919-قرآن-1941-1954

وسئل أبو عبد الله ع مابلغ من حزن یعقوب علی یوسف فقال حزن سبعین ثکلی بأولادها و قال إن یعقوب لم یعرف الاسترجاع فمنها قال وا أسفی علی یوسف

-روایت-1-2-روایت-26-157

.

[ صفحه 167]

أقول جاء فی الحدیث لم تعط أمه من الأمم إنا لله وإنا إلیه راجعون

عندالمصیبه إلاأمه محمدص أ لاتری إلی یعقوب حین أصابه ماأصاب لم یسترجع و قال یاأسفا و ذلک لماجاء فی الحدیث من أن المسترجع

عندالمصیبه یبنی له بیت فی الجنه وکلما ذکر المصیبه واسترجع کان له مثل ثوابه

عندالصدمه الأولی . ثم اعلم أنه اختلف فی قوله وَ ابیَضّت عَیناهُ مِنَ الحُزنِ کما أن الشیعه اختلفوا فی أنه هل یجوز علی الأنبیاء مثل هذاالنقص فی الخلقه. قال أمین الإسلام الطبرسی لایجوز لأن ذلک ینفر. وقیل یجوز أن لا یکون فیه تنفیر و یکون بمنزله سائر

العلل والأمراض انتهی فمن قال لایجوز ذلک یقول إنه ماعمی ولکنه صار بحیث یدرک إدراکا ضعیفا ویئول بأن المراد أنه غلبه البکاء و

عندغلبه البکاء یکثر الماء فی العین فتصیر العین کأنها ابیضت من بیاض ذلک الماء و من یجوز ذلک یحملها علی ظاهرها. والحق أنه لم یقم دلیل علی امتناع ذلک حتی یحتاج إلی تأویل الآیات والأخبار الداله علی حصوله علی أنه یحتمل کماقیل أن یکون علی وجه لا یکون فیه نقص و لاعیب فی ظاهر الخلقه والأنبیاء ع یبصرون بقلوبهم مایبصر غیرهم بعینیه

-قرآن-332-362

و فیه أیضا عن أبی جعفر ع قال سدیرأخبرنی عن یعقوب حین قال لولده اذهَبُوا فَتَحَسّسُوا مِن یُوسُفَ وَ أَخِیهِ کان علم أنه حی و قدفارقه منذ عشرین سنه وذهبت عینه علیه من البکاء قال نعم علم أنه حی دعا ربه فی السحر أن یهبط علیه ملک الموت فهبط علیه ملک الموت بأطیب رائحه وأحسن صوره فقال له من أنت فقال أناملک الموت أ لیس سألت الله أن ینزلنی علیک ماحاجتک یایعقوب قال له أخبرنی عن الأرواح تقبضها جمله أومتفرقه قال تقبضها أعوانی متفرقه وتعرض علی مجتمعه قال یعقوب فأسألک بإله ابراهیم وإسحاق ویعقوب هل عرض علیک فی الأرواح روح یوسف فقال لافعند ذلک علم أنه حی فقال لولده اذهَبُوا فَتَحَسّسُوا مِن یُوسُفَ وَ أَخِیهِ وَ لا تَیأَسُوا مِن رَوحِ اللّهِ وکتب عزیز مصر إلی یعقوب أما بعدفهذا ابنک اشتریته بثمن بخس و هویوسف واتخذته عبدا و هذاابنک بنیامین أخذته و قدوجدت متاعی عنده واتخذته عبدا فما ورد علی یعقوب شیءأشد من ذلک الکتاب فقال للرسول مکانک أجیبه فکتب إلیه یعقوب

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 168]

بسم الله الرحمن الرحیم من یعقوب إسرائیل الله بن

إسحاق بن ابراهیم خلیل الله أما بعدفقد فهمت کتابک تذکر فیه أنک اشتریت ابنی واتخذته عبدا و أن البلاء موکل ببنی آدم و أن جدی ابراهیم ألقاه نمرود فی النار فلم یحترق وجعلها الله له بردا وسلاما و أن أبی إسحاق أمر الله جدی أن یذبحه بیده فلما أراد ذبحه فداه بکبش عظیم و أن کان لی ولد و لم یکن فی الدنیا أحد أحب إلی منه فأخرجوه إخوته ثم رجعوا إلی وزعموا أن الذئب أکله فاحدودب لذلک ظهری وذهب من کثره البکاء علیه بصری و کان له أخ من أمه کنت آنس به فخرج مع إخوته إلی ماقبلک لیمتاروا لنا طعاما فرجعوا إلی وذکروا أنه سرق صواع الملک و قدحبسته وإنا أهل بیت لایلیق بنا السرقه و لاالفاحشه و أناأسألک بإله ابراهیم وإسحاق ویعقوب إلامننت علی به وتقربت إلی الله ورددته إلی فلما ورد الکتاب إلی یوسف أخذه ووضعه علی وجهه وبکی بکاء شدیدا ثم نظر إلی إخوته فقال لهم هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذ أَنتُم جاهِلُونَفقالواإِنّکَ لَأَنتَ یُوسُفُ قالَ أَنَا یُوسُفُ وَ هذا أخَیِ قَد مَنّ اللّهُ عَلَینافقالوالَقَد آثَرَکَ اللّهُ عَلَینا وَ إِن کُنّا لَخاطِئِینَ قالَ لا تَثرِیبَ عَلَیکُمُ الیَومَ أی لاتوبیخ و لاتعنیف یَغفِرُ اللّهُ لَکُم فلما ولی الرسول إلی الملک بکتاب یعقوب رفع یعقوب یده إلی السماء فقال یاحسن الصحبه یاکریم المعونه وخیر إله ائتنی بروح منک وفرج من عندک فهبط جبرئیل ع فقال له یایعقوب أ لاأعلمک دعوات یرد الله علیک بصرک وابنیک قال نعم قال قل یا من لم یعلم أحد کیف هو إلا هو یا من سد الهواء وکبس الأرض علی الماء واختار لنفسه أحسن

الأسماء ائتنی بروح منک وفرج من عندک قال فما انفجر عمود الصبح حتی أتی بالقمیص فطرح علیه فرد الله علیه بصره وولده

-روایت-از قبل-1630

أقول ورد فی سبب معرفتهم له أنه تبسم فلما أبصروا ثنایاه کانت کاللؤلؤ المنظوم شبهوه بیوسف . وقیل رفع التاج عن رأسه فعرفوه . و فی قوله إِذ أَنتُم جاهِلُونَ أی شبان أوصبیان تعلیم لهم کیف یعتذرون .

-قرآن-147-166

روی عن الصادق ع کل ذنب عمله العبد و إن کان عالما فهو جاهل حین خاطر بنفسه معصیه ربه فقد حکی الله قول یوسف لإخوته هَل عَلِمتُم ما فَعَلتُم بِیُوسُفَ وَ أَخِیهِ إِذ أَنتُم جاهِلُونَفنسبهم إلی الجهل لمخاطرتهم فی أنفسهم فی معصیه الله

-روایت-1-2-روایت-21-250

.

[ صفحه 169]

وذکر بعض المحققین من أهل التفسیر وورد فی الأخبار أیضا فی تفسیر قوله تعالی إِنّمَا التّوبَهُ عَلَی اللّهِ لِلّذِینَ یَعمَلُونَ السّوءَ بِجَهالَهٍ إن کل مذنب فهو جاهل لأنه خاطر بنفسه وفعل فعل الجاهل . ثم قال علی بن ابراهیم قدس الله ضریحه و لماأمر الملک بحبس یوسف فی السجن ألهمه الله تعبیر الرؤیا فکان یعبر لأهل السجن فلما سألاه الفتیان الرؤیا عبر لهماوَ قالَ للِذّیِ ظَنّ أَنّهُ ناجٍ مِنهُمَا اذکرُنیِ عِندَ رَبّکَ و لم یفزع فی تلک الحال إلی الله تعالی فأوحی الله إلیه من أراک الرؤیا و من حببک إلی أبیک و من وجه إلیک السیاره و من علمک الدعاء ألذی دعوت به حتی جعلت لک من الجب فرجا و من أنطق لسان الصبی بعذرک و من ألهمک تأویل الرؤیا قال أنت یارب قال فکیف استعنت بغیری و لم تستعن بی وأملت عبدا من عبیدی لیذکرک إلی مخلوق من خلقی لبث فی السجن بضع سنین فقال یوسف أسألک بحق آبائی علیک

إلافرجت عنی فأوحی الله إلیه یایوسف و أی حق لآبائک علی إن کان أبوک آدم خلقته بیدی ونفخت فیه من روحی وأسکنته جنتی وأمرته أن لایقرب شجره منها فعصانی وسألنی فتبت علیه و إن کان أبوک نوح انتجبته من بین خلقی وجعلته رسولا إلیهم فلما عصوا دعانی استجبت له وغرقتهم وأنجیته و من معه فی الفلک و إن کان أبوک ابراهیم اتخذته خلیلا وأنجیته من النار وجعلتها علیه بردا وسلاما و إن کان أبوک یعقوب وهبت له اثنی عشر ولدا فغیبت عنه واحدا فما زال یبکی حتی ذهب بصره وقعد علی الطریق یشکونی فأی حق لآبائک علی قال له جبرئیل قل یایوسف أسألک بمنک العظیم وإحسانک القدیم فقالها فرأی الملک الرؤیا فکان فرجه فیها

-قرآن-80-149-قرآن-378-442

و عن أبی الحسن الرضا ع أنه قال قال السجان لیوسف إنی لأحبک فقال یوسف ماأصابنی إلا من الحب کانت عمتی أحبتنی فسرقتنی أی نسبتنی إلی السرقه و إن کان أبی أحبنی حسدونی إخوتی و إن کانت امرأه العزیز أحبتنی فحبستنی وشکا یوسف فی السجن إلی الله تعالی فقال یارب بما ذا استحققت السجن فأوحی الله إلیه أنت اخترته حین قلت رَبّ السّجنُ أَحَبّ إلِیَ ّ مِمّا یدَعوُننَیِ إِلَیهِهلا قلت العافیه أحب إلی مما یدعوننی إلیه

-روایت-1-2-روایت-39-447

و عن أبی عبد الله ع قال لماطرح إخوه یوسف یوسف فی الجب دخل علیه جبرئیل ع و هو فی الجب فقال یاغلام من طرحک فی هذاالجب قال إخوتی لمنزلتی من أبی حسدونی ولذلک فی الجب طرحونی قال أفتحب أن تخرج قال

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 170]

ذاک إلی إله ابراهیم وإسحاق ویعقوب قال فإن إله ابراهیم یقول لک قل أللهم إنی أسألک بأن لک الحمد کله لاإله إلا أنت الحنان

المنان بدیع السماوات و الأرض ذو الجلال والإکرام صل علی محمد وآل محمد واجعل لی من أمری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث لاأحتسب فدعا ربه فجعل له من الجب فرجا و من کید المرأه مخرجا وآتاه ملک مصر من حیث لم یحتسب

-روایت-از قبل-362

و عن المفضل الجعفی قال قلت لأبی عبد الله ع أخبرنی ما کان قمیص یوسف قال إن ابراهیم ع لماأوقدت له النار أتاه جبرئیل ع بثوب من ثیاب الجنه فألبسه إیاه فلم یضره معه حر و لابرد فلما حضر ابراهیم الموت جعله فی تمیمه وعلقه علی إسحاق وعلقه إسحاق علی یعقوب فلما ولد لیعقوب یوسف علقه علیه فکان فی عنقه حتی کان من أمره ما کان فلما أخرج یوسف القمیص من التمیمه وجد یعقوب ریحه و هو قوله إنِیّ لَأَجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَو لا أَن تُفَنّدُونِ قلت جعلت فداک فألی من صار ذلک القمیص فقال إلی أهله ثم قال کل نبی ورث علما أوغیره فقد انتهی إلی محمدص و کان یعقوب بفلسطین وفصلت العیر من مصر فوجد ریح یوسف و هو من ذلک القمیص ألذی أخرج من الجنه ونحن ورثته

-روایت-1-2-روایت-29-699

أقول قال أمین الإسلام الطبرسی رحمه الله قیل إن یوسف ع قال إنما یذهب بقمیصی من ذهب به أولا فقال یهودا أناأذهب به و هوملطخ بالدم قال فاذهب به أیضا وأخبره أنه حی وأفرحه کما أنه أحزنه فحمل القمیص وخرج حافیا حاسرا حتی أتاه و کان معه سبعه أرغفه وکانت المسافه ثمانین فرسخا فلم یستوف الأرغفه فی الطریق . و قال ابن عباس هاجت ریح فحملت قمیص یوسف إلی یعقوب . وذکر فی القصه أن الصبا استأذنت ربی فی أن تأتی یعقوب ریح یوسف

قبل أن یأتیه البشیر بالقمیص فأذن لها فأتت بها ولذلک یستروح کل محزون ریح الصبا و قدأکثر الشعراء من ذکرها

و عن أبی الحسن ع کانت الحکومه فی بنی إسرائیل إذاسرق واحد شیئا استرق به و کان یوسف

عندعمته و هوصغیر وکانت تحبه وکانت لإسحاق منطقه لبسها یعقوب وکانت

عندأخته و أن یعقوب طلب یوسف لیأخذه من عمته فاغتمت

-روایت-1-2-روایت-24-ادامه دارد

[ صفحه 171]

لذلک وقالت دعه حتی أرسله إلیک وأخذت المنطقه وشدت بهاوسطه تحت الثیاب فلما أتی یوسف أباه جاءت وقالت قدسرقت المنطقه ففتشته فوجدتها فی وسطه فلذلک قال إخوته إِن یَسرِقیعنی بنیامین صواع الملک فَقَد سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبلُیعنی یوسف المنطقه من عمته

-روایت-از قبل-272

قال علی بن ابراهیم ثم رحل یعقوب وأهله من البادیه بعد مارجع إلیه بنوه بالقمیص فارتد بصیرا فقالوا یاأبانا استغفر لنا قال أخرهم إلی السحر لأن الدعاء والاستغفار مستجاب فیه . فلما وافی یعقوب وأهله مصر قعد یوسف علی سریره ووضع التاج علی رأسه فأراد أن یراه أبوه علی تلک الحاله فلما دخل أبوه لم یقم له فخروا له کلهم ساجدین فقال یوسف یاأبت هذاتأویل رؤیای من قبل .

و عن أبی الحسن ع أماسجود یعقوب وولده فإنه لم یکن لیوسف وإنما کان ذلک طاعه لله وتحیه لیوسف کما کان السجود من الملائکه لآدم و لم یکن لآدم وإنما کان ذلک منهم طاعه لله وتحیه لآدم ع فسجد یعقوب وولده ویوسف معهم شکرا لله لاجتماع شملهم أ لم تر أنه یقول فی شکره ذلک الوقت رَبّ قَد آتیَتنَیِ مِنَ المُلکِ وَ علَمّتنَیِ مِن تَأوِیلِ الأَحادِیثِ فاطِرَ السّماواتِ وَ الأَرضِ أَنتَ ولَیِیّ فِی الدّنیا وَ الآخِرَهِ توَفَنّیِ مُسلِماً وَ ألَحقِنیِ بِالصّالِحِینَ

-روایت-1-2-روایت-24-487

. و قال أمین الإسلام

الطبرسی قیل إن یوسف ع بعث مع البشیر مائتی راحله مع مایحتاج إلیه فی السفر وسألهم أن یأتوه بأهلهم أجمعین و لمادنا کل واحد منهما من صاحبه بدأ یعقوب بالسلام فقال السلام علیک یامذهب الأحزان . و قال وهب إنهم دخلوا مصر وهم ثلاثه وسبعون إنسانا وخرجوا مع موسی ع وهم ستمائه ألف وخمسمائه وبضع وسبعون رجلا و کان بین یوسف و موسی أربعمائه سنه. و قال علی بن ابراهیم فنزل جبرئیل ع فقال یوسف أخرج یدک فأخرجها فخرج من بین أصابعه نور فقال یوسف ما هذا یاجبرئیل فقال هذه النبوه أخرجها الله من صلبک لأنک لم تقم إلی أبیک فحط الله نوره ومحا النبوه من صلبه وجعلها فی ولد لاوی أخی یوسف و ذلک لأنهم لماأرادوا قتل یوسف قال لاتقتلوه وألقوه فی غیابه الجب فشکر الله له ذلک و لما أن أرادوا أن یرجعوا إلی أبیهم من مصر و قد

[ صفحه 172]

حبس یوسف أخاه قال لن أبرح الأرض حتی یأذن لی أبی فشکر الله له ذلک .فکان أنبیاء بنی إسرائیل من ولد لاوی بن یعقوب و کان موسی من ولده . قال یعقوب یابنی أخبرنی بما فعل بک إخوتک حین أخرجوک من عندی قال یاأبت اعفنی من ذاک قال فأخبرنی ببعضه قال یاأبت إنهم لماأدنونی من الجب قالوا انزع القمیص فقلت لهم یاإخوتی اتقوا الله و لاتجردونی فسلوا علی السکین وقالوا لئن لم تنزع لنذبحنک فنزعت القمیص وألقونی فی الجب عریانا فشهق یعقوب شهقه وأغمی علیه فلما أفاق قال یابنی حدثنی قال یاأبت أسألک بإله ابراهیم وإسحاق ویعقوب إلاأعفیتنی فأعفاه . قال و لمامات العزیز و ذلک فی السنین الجدبه افتقرت امرأه العزیز واحتاجت

حتی سألت فقالوا لها لوقعدت للعزیز و کان یوسف فقالت أستحی منه فلم یزالوا بها حتی قعدت له فأقبل یوسف فی موکبه فقامت إلیه وقالت الحمد لله ألذی جعل الملوک بالمعصیه عبیدا وجعل العبید بالطاعه ملوکا فقال لها یوسف وهی هرمه ألست فعلت بی کذا وکذا فقالت یانبی الله لاتلمنی فإنی بلیت بثلاثه لم یبل بهاأحد قال و ماهی قالت بلیت بحبک و لم یخلق الله لک نظیرا وبلیت بحسنی بأنه لم تکن بمصر امرأه أجمل منی و لاأکثر مالا وبلیت بأن زوجی کان محصورا بفقد الحرکه یعنی عنینا فقال لها یوسف ماحاجتک قالت تسأل الله أن یرد علی شبابی فسأل الله فرد علیها فتزوجها وهی بکر.

و عن أبی جعفر ع فی قوله قَد شَغَفَها حُبّا یقول قدحجبها حبه عن الناس فلایعقل غیره والحجاب هوالشغاف والشغاف هوحجاب القلب

-روایت-1-2-روایت-22-139

أقول المشهور بین المفسرین واللغویین أن المراد شق شغاف قلبها و هوحجابه حتی وصل إلی فؤادها وحبا نصبا علی التمییز و کان ما فی الحدیث بیان لحاصل المعنی . قال الطبرسی رحمه الله وروی عن علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد ع وغیرهم قدشعفها بالعین أی ذهب بها کل مذهب

الأمالی عن أبی بصیر عن الصادق ع أن یوسف لماصار فی الجب وأیس من الحیاه کان دعاؤه أللهم إن کانت الخطایا والذنوب قدأخلقت وجهی عندک فلن ترفع إلیک صوتی ولن تستجیب لی دعوه فإنی أسألک بحق الشیخ یعقوب فارحم ضعفه واجمع بینی وبینه فقد علمت رقته علی وشوقی ثم بکی أبو عبد الله ع ثم قال

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 173]

و أناأقول أللهم إن کانت الخطایا والذنوب قدأخلقت وجهی عندک فلن ترفع إلیک صوتا و لم

تستجب لی دعوه فإنی أسألک بک فلیس کمثلک شیء وأتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمه یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله ثم قال ع قولوا هکذا وأکثروا منه

عندالکرب العظام

-روایت-از قبل-275

و فیه بالإسناد إلی ابن عباس قال لماأصاب یعقوب ماأصاب الناس من ضیق الطعام جمع یعقوب بنیه فقال لهم یابنی إنه بلغنی أنه یباع بمصر طعام طیب و أن صاحبه رجل صالح فاذهبوا إلیه واشتروا منه طعاما فساروا حتی وردوا فأدخلوا علی یوسف فَعَرَفَهُم وَ هُم لَهُ مُنکِرُونَفسألهم فقالوا نحن أولاد یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم قال ولدکم إذاثلاثه أنبیاء و ماأنتم بحلماء و لافیکم وقار و لاخشوع فلعلکم جواسیس لبعض الملوک جئتم إلی بلادی فقالوا أیها الملک لسنا بجواسیس و لاأصحاب حرب و لوتعلم بأبینا إذالکرمنا علیک فإنه نبی الله و ابن أنبیائه وإنه لمحزون قال لهم یوسف فما حزنه و هونبی الله و ابن أنبیائه والجنه مأواه و هوینظر إلیکم فی مثل عددکم وقوتکم فلعل حزنه إنما هو من قبل سفهکم وجهلکم قالوا أیها الملک لسنا بجهال و لاسفهاء و لاأتاه الحزن من قبلنا ولکن کان له ابن کان أصغرنا سنا یقال له یوسف فخرج معنا إلی الصید فأکله الذئب فلم یزل بعده حزینا فقال لهم یوسف کلکم من أب واحد قالوا أبونا واحد وأمهاتنا شتی قال فما حمل أباکم علی أن سرحکم کلکم وحبس منکم واحدا یأنس به ویستریح إلیه قالوا قدفعل قدحبس منا واحدا هوأصغرنا سنا قال و لم اختاره من بینکم قالوا لأنه أحب أولاده إلیه بعدیوسف فقال لهم یوسف إنی أحبس منکم واحدا یکون عندی وارجعوا إلی أبیکم وأقرئوه منی السلام وقولوا له یرسل إلی بابنه

ألذی زعمتم أنه حبسه عنده لیخبرنی عن حزنه و عن سرعه الشیب إلیه قبل أوان مشیبه و عن بکائه وذهاب بصره فلما قال هذااقترعوا بینهم فخرجت القرعه علی شمعون فأمر به فحبس فلما ودعوا شمعون قال لهم یاإخوتاه انظروا ماذا وقعت فیه وأقرئوا والدی منی السلام فودعوه وساروا حتی وردوا الشام ودخلوا علی یعقوب ع وسلموا علیه سلاما ضعیفا فقال لهم یابنی مالکم تسلمون سلاما ضعیفا و ما لی لاأسمع فیکم صوت خلیلی شمعون قالوا یاأبانا إنا جئناک من أعظم الناس ملکا لم یر الناس مثله حکما وعلما و إن کان لک شبیه فإنه لشبیهک ولکنا أهل بیت خلقنا للبلاء اتهمنا الملک وزعم أنه لایصدقنا حتی ترسل معنا بنیامین برساله منک یخبره عن حزنک و عن

-روایت-1-2-روایت-38-1940

[ صفحه 174]

سرعه الشیب إلیک و عن بکائک وذهاب بصرک فظن یعقوب ع أن ذلک مکر منهم فقال لهم یابنی بئس العاده عادتکم کلما خرجتم فی وجه نقص منکم واحد لاأرسله معکم فلَمّا فَتَحُوا مَتاعَهُم وَجَدُوا بِضاعَتَهُم رُدّت إِلَیهِم من غیرعلم منهم فأقبلوا إلی أبیهم فرحین فقالوا یاأبانا إن هذه بضاعتنا ردت إلینا قال یعقوب قدعلمتم أن بنیامین أحبکم إلی بعدأخیکم یوسف و به أنسی فلن أرسله معکم حتی تؤتونی موثقا من الله لتأتینی به إلا أن یحاط بکم فضمنه یهودا فخرجوا حتی وردوا مصر فدخلوا علی یوسف فقال لهم هل بلغتم رسالتی قالوا نعم و قدجئناک بجوابها مع هذاالغلام فاسأله عما بدا لک فقال له یوسف بما أرسلک أبوک إلی یا یاغلام قال أرسلنی إلیک یقرئک السلام و یقول إنک أرسلت إلی تسألنی عن حزنی و عن سرعه الشیب إلی قبل أوان المشیب و عن بکائی وذهاب بصری فإن

أشد الناس حزنا وخوفا أذکرهم للمعاد وإنما أسرع المشیب إلی لذکری یوم القیامه و إن بکائی وابیضاض عیونی علی حبیبی یوسف و قدبلغنی حزنک بحزنی واهتمامک بأمری فکان الله لک جازیا ومثیبا وإنک لن تصلنی بشی ء أشد فرحا به من أن تعجل علی ولدی ابنی بنیامین فإنه أحب أولادی بعدیوسف وعجل علی بما أستعین به علی عیالی فلما قال هذاخنقت یوسف العبره و لم یصبر حتی قام فدخل البیت وبکی ساعه ثم خرج إلیهم وأمر لهم بطعام و قال لیجلس کل بنی أم علی مائده فجلسوا وبقی بنیامین قائما فقال له یوسف ما لک لم تجلس فقال لیس لی فیهم ابن أم فقال له یوسف فما کان لک ابن أم فقال بنیامین بلی ولکن زعم هؤلاء أن الذئب أکله قال فما بلغ من حزنک علیه قال ولد لی اثنا عشر ابنا کلهم أشتق لهم اسما من اسمه قال یوسف أراک قدعانقت النساء وشممت الولد من بعده فقال له بنیامین إن لی أباصالحا وإنه قال لی تزوج لعل الله عز و جل یخرج منک ذریه تثقل الأرض بالتسبیح فقال له یوسف فاجلس علی مائدتی فقال إخوته قدفضل الله یوسف وأخاه حتی أن الملک قدأجلسه معه علی مائدته فأمر یوسف أن یجعل صواع الملک فی رحل بنیامین

-روایت-1-1859

و عن جابر بن عبد الله قال أتی النبی ص رجل من الیهود یقال له بستان الیهودی فقال یا محمدأخبرنی عن الکواکب التی رآها یوسف ع أنها ساجده له ماأسماؤها فقال أنت تسلم إن أخبرتک بأسمائها فقال نعم فقال حرمان والطارق والذیال وذو الکتفان وقابس ووثاب وعمودان والفیلق

-روایت-1-2-روایت-32-ادامه دارد

[ صفحه 175]

والمصبح والضروج وذو القرع والضیاء والنور فی أفق السماء ساجده له

فلما قصها یوسف علی یعقوب ع قال یعقوب هذاأمر متشتت یجمعه الله بعد فقال الیهودی و الله إن هذه لأسماؤها

-روایت-از قبل-183

و عن أبی عبد الله ع قال البکاءون خمسه آدم ویعقوب ویوسف وفاطمه بنت محمدص و علی بن الحسین ع فأما آدم فبکی علی الجنه حتی صار خداه أمثال الأودیه و أمایعقوب فبکی علی یوسف حتی ذهب بصره و أمایوسف فبکی علی یعقوب حتی تأذی به أهل السجن فقالوا له إما أن تبکی باللیل وتسکت بالنهار وإما أن تبکی بالنهار وتسکت باللیل فصالحهم علی واحده منهما و أمافاطمه ع فبکت علی رسول الله ص حتی تأذی به أهل المدینه فقالوا لها قدآذیتینا بکثره بکائک فکانت تخرج إلی مقابر الشهداء فتبکی حتی تقضی حاجتها ثم تنصرف و أما علی بن الحسین ع فبکی علی الحسین عشرین سنه أوأربعین سنه ماوضع بین یدیه طعام إلابکی حتی قال له مولی له جعلت فداک إنی أخاف أن تکون من الهالکین قال إنما أشکو بثی وحزنی إلی الله وأعلم ما لاتعلمون إنی ماذکرت مصرع بنی فاطمه إلاخنقتنی العبره

-روایت-1-2-روایت-32-802

علل الشرائع عن أبی عبد الله ع قال کان یعقوب وعیص توأمین فولد عیص ثم یعقوب فسمی یعقوب لأنه خرج بعقب أخیه عیص ویعقوب هوإسرائیل الله ومعناه هو عبد الله لأن إسرا هو عبد وئیل هو الله و فی خبر آخر أن إسرا هوالقوه وئیل هو الله یعنی قوه الله

-روایت-1-2-روایت-43-266

و عن کعب الأحبار فی حدیث طویل إنما سمی إسرائیل لأن یعقوب کان یخدم بیت المقدس و کان أول من یدخل وآخر من یخرج و کان یسرج القنادیل و إذا کان بالغداه رآها مطفأه فبات لیله فی بیت المقدس و إذابجنی یطفئها فأسره إلی

ساریه فی المسجد فلما أصبحا رأوا أسیرا و کان اسم الجنی ئیل فسمی إسرائیل لذلک

-روایت-1-2-روایت-36-313

[ صفحه 176]

و عن علی بن الحسین ع قال أخذ الناس من ثلاثه أخذوا الصبر عن أیوب والشکر عن نوح ع والحسد عن بنی یعقوب

-روایت-1-2-روایت-34-115

و عن الرضا ع أنه قال له رجل أصلحک الله کیف صرت إلی ماصرت إلیه من المأمون وکأنه أنکر ذلک علیه فقال ع یا هذاأیهما أفضل النبی أوالوصی قال لابل النبی قال فأیهما أفضل المسلم أوالمشرک قال لابل المسلم قال فإن عزیز مصر کان مشرکا و کان یوسف مسلما و إن المأمون مسلم و أناوصی یوسف سأل العزیز أن یولیه حین قال اجعلَنیِ عَلی خَزائِنِ الأَرضِ إنِیّ حَفِیظٌ عَلِیمٌ قال حافظ لما فی یدی عالم بکل لسان

-روایت-1-2-روایت-17-432

و عن أبی عبد الله ع قال إن یوسف ع لما کان فی السجن شکا إلی ربه أکل الخبز وحده وسأل إداما یأتدم به و قد کان کثر عنده قطع الخبز الیابس فأمره أن یأخذ الخبز ویجعله فی إجانه ویصب علیه الماء والملح فصار مریئا وجعل یأتدم به ع

-روایت-1-2-روایت-32-249

و عن ابن عباس قال مکث یوسف فی منزل الملک وزلیخا ثلاث سنین ثم أحبته فراودته

-روایت-1-2-روایت-24-89

فبلغنا و الله أعلم أنها مکثت سبع سنین علی قدمیها و هومطرق إلی الأرض لایرفع طرفه إلیها مخافه من ربه فقالت یوما ارفع طرفک وانظر إلی قال أخشی العمی علی بصری قالت ماأحسن عینیک قال هما أول ساقط علی خدی فی قبری قالت ماأحسن طیب ریحک قال لوشممت رائحتی بعدثلاث من موتی لهربت منی قالت لم لاتقترب قال أرجو بذلک القرب من ربی قالت فرشی الحریر فقم واقض حاجتی قال أخشی أن یذهب من الجنه نصیبی قالت أسلمک

إلی المعذبین قال یکفینی ربی علل الشرائع بإسناده إلی الثمالی قال صلیت مع علی بن الحسین ع الفجر بالمدینه یوم الجمعه فنهض إلی منزله و أنامعه فدعا مولاه له تسمی سکینه فقال لها لایعبر علی بابی سائل إلاأطعمتموه فإن الیوم یوم الجمعه قلت له لیس کل من یسأل مستحقا فقال یاثابت أخاف أن یکون بعض من یسألنا مستحقا فلانطعمه ونرده فینزل بنا أهل البیت مانزل بیعقوب وآله إن یعقوب کان یذبح کل یوم کبشا فیتصدق منه ویأکل هو وعیاله منه و إن سائلا مؤمنا صواما مستحقا له

عند الله منزله و کان مجتازا غریبا مر علی باب یعقوب عشیه الجمعه

عندأوان إفطاره یهتف

-روایت-1-2-روایت-43-ادامه دارد

[ صفحه 177]

علی بابه أطعموا السائل الغریب الجائع من فضل طعامکم یهتف بذلک علی بابه مرارا وهم یسمعونه قدجهلوا حقه و لم یصدقوا قوله فلما یئس أن یطعموه وغشیه اللیل استرجع وشکا جوعه إلی الله عز و جل وبات طاویا وأصبح جائعا صابرا حامدا لله تعالی وبات یعقوب وآل یعقوب شباعا بطانا وعندهم فضله من طعامهم فأوحی الله عز و جل إلی یعقوب فی صبیحه تلک اللیله لقد أذللت یایعقوب عبدی ذله استوجبت بهاأدبی علیک و علی ولدک یایعقوب إن أحب أنبیائی إلی من رحم مساکین عبادی وأطعمهم و کان لهم مأوی یایعقوب مارحمت عبدی ذمیال العابد لمامر ببابک

عندإفطاره وهتف بکم أطعموا السائل الغریب فلم تطعموه فشکا ما به إلی وبات طاویا حامدا لی وأصبح صائما و أنت یایعقوب وولدک شباع وأصبحت عندکم فضله من طعامکم أ وعلمت یایعقوب أن العقوبه والبلوی إلی أولیائی أسرع منها إلی أعدائی و ذلک حسن النظر منی لأولیائی واستدراج منی لأعدائی أما وعزتی لأنزل بک بلوای

ولأجعلنک وولدک عرضا لمصائبی فاستعد لبلوای فقلت لعلی بن الحسین جعلت فداک متی رأی یوسف الرؤیا فقال فی تلک اللیله التی بات فیهایعقوب وآل یعقوب شباعا وبات فیهاذمیال طاویا جائعا فلما رأی یوسف الرؤیا وأصبح یقصها علی أبیه یعقوب فاغتم یعقوب لماسمع من یوسف ماأوحی الله عز و جل إلیه أن استعد للبلاء فقال یعقوب لیوسف لاتقصص رؤیاک هذه علی إخوتک فإنی أخاف أن یکیدوا لک کیدا فلم یکتم یوسف رؤیاه وقصها علی إخوته وکانت أول بلوی نزلت بیعقوب وآل یعقوب الحسد لیوسف لماسمعوا منه الرؤیا فاشتدت رقه یعقوب علی یوسف وخاف أن یکون ماأوحی الله إلیه من الاستعداد للبلاء هو فی یوسف خاصه فاشتدت رقته علیه من بین إخوته فلما رأی إخوه یوسف مایصنع بیوسف وتکرمته إیاه وإیثاره إیاه علیهم اشتد ذلک علیهم فتآمروا بینهم فقالوا إن یوسف وأخاه أحب إلی أبینا منااقتُلُوا یُوسُفَ أَوِ اطرَحُوهُ أَرضاً یَخلُ لَکُم وَجهُ أَبِیکُمفجاءوا أباهم وقالوا ما لک لاتأمنا علی یوسف فقال یعقوب أخاف أن یأکله الذئب فانتزعه حذرا علیه من أن تکون البلوی من الله فیه فغلبت قدره الله وقضاؤه فی یعقوب ویوسف وإخوته فلم یقدر یعقوب علی دفع البلاء فدفعه إلی إخوته و لماخرجوا لحقهم مسرعا فانتزعه من أیدیهم وضمه إلیه واعتنقه وبکی ودفعه إلیهم فانطلقوا به مسرعین مخافه أن یأخذه منهم فلما أمنوا به

-روایت-از قبل-2143

[ صفحه 178]

أتوا غیضه أشجار فقالوا نذبحه ونلقیه تحت هذه الشجره فیأکله الذئب اللیله فقال کبیرهم لاتقتلوا یوسف ولکن ألقوه فی غیابه الجب فألقوه فی الجب وهم یظنون أنه یغرق فیه فلما صار فی قعر الجب ناداهم یاولد رومین أقرئوا یعقوب منی السلام فلما سمعوا کلامه قال بعضهم لبعض لاتزالوا

من هاهنا حتی تعلموا أنه قدمات فلم یزالوا حتی أیسوا ورجعوا إلی أبیهم عشاء یبکون قالوا یاأبانا أکله الذئب فاسترجع وذکر ماأوحی الله عز و جل إلیه من الاستعداد للبلاء فصبر وأذعن للبلاء و قال بَل سَوّلَت لَکُم أَنفُسُکُم أَمراً و ما کان الله لیطعم لحم یوسف الذئب من قبل أن رأی تأویل رؤیاه الصادقه فلما أصبحوا قالوا انطلقوا بنا حتی ننظر ماحال یوسف أمات أم هوحی فلما انتهوا إلی الجب وجدوا عنده سیاره قدأرسلوا واردهم فأدلی دلوه فلما جذب دلوه إذا هوبغلام متعلق بدلوه فقال لأصحابه یابشری هذاغلام فلما أخرجوه أقبل إلیهم إخوه یوسف قالوا هذاعبدنا سقط منا أمس فی هذاالجب وجئنا الیوم لنخرجه فانتزعوه من أیدیهم وتنحوا به ناحیه فقالوا إما أن تقر لنا أنک عبدنا فنبیعک بعض هذه السیاره أونقتلک فقال لهم یوسف لاتقتلونی واصنعوا بی ماشئتم فأقبلوا به إلی السیاره فقالوا من یشتری هذاالعبد فاشتراه رجل منهم بعشرین درهما وسار به ألذی اشتراه من البدو إلی مصر فباعه من ملک مصر فلما راهق یوسف راودته امرأه الملک عن نفسه فقال لها معاذ الله أنا من أهل بیت لایزنون فغلقت الأبواب علیها و علیه وقالت لاتخف وألقت نفسها علیه فأفلت منها هاربا إلی الباب ففتحه فلحقت به فجذبت قمیصه من خلفه فأفلت منها ثیابه وَ أَلفَیا سَیّدَها لَدَی البابِ قالَت ما جَزاءُ مَن أَرادَ بِأَهلِکَ سُوءاً إِلّا أَن یُسجَنَ أَو عَذابٌ أَلِیمٌفهم الملک بیوسف لیعذبه فقال له یوسف ماأردت بأهلک سوءا بل هی راودتنی عن نفسی فاسأل هذاالصبی أینا راود صاحبه عن نفسه فأنطق الله الصبی لفصل القضاء فقال یاأیها الملک انظر إلی قمیص یوسف فإن کان مقدودا من قدامه فهو ألذی

راودها و إن کان مقدودا من خلفه فهی التی راودته فنظر إلی القمیص فرآه مقدودا من خلفه فقال إِنّهُ مِن کَیدِکُنّ و قال لیوسف أَعرِض عَن هذا و لایسمعه أحد منک واکتمه فلم یکتمه یوسف وأذاعه فی المدینه حتی قلن نسوهامرَأَتُ العَزِیزِ تُراوِدُ فَتاها عَن نَفسِهِفبلغها ذلک فأرسلت إلیهن وهیأت لهن طعاما ثم أتتهن بأترج وَ آتَت کُلّ واحِدَهٍ مِنهُنّ سِکّیناً وَ قالَتِ اخرُج

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 179]

عَلَیهِنّ فَلَمّا رَأَینَهُ أَکبَرنَهُ وَ قَطّعنَ أَیدِیَهُنّفقالت هذا ألذی لمتننی فیه فخرجت النسوه من عندها فأرسلت کل واحده منهن إلی یوسف سرا من صاحبها تسأله الزیاره فأبی علیهن و لماشاع أمر یوسف وامرأه العزیز والنسوه فی مصر بدا للملک بعد ماسمع قول الصبی لیسجنن یوسف فسجنه فی السجن

-روایت-از قبل-302

أقول قال أمین الإسلام الطبرسی رحمه الله قیل إن النسوه قلن لیوسف أطع مولاتک واقض حاجتها فإنها المظلومه و أنت الظالم . و قال السدی سبب السجن أن المرأه قالت لزوجها إن هذاالعبد فضحنی بین الناس ولست أطیق أن أعتذر بعذری فإما أن تأذن لی فأخرج وأعتذر بعذری وإما أن تحبسه کماحبستنی فحبسه بعدعلمه ببراءته .

و فی الروایه أن إخوه یوسف لماانطلقوا به إلی الجب جعلوا یدلونه فی البئر و هویتعلق بشفیرها ثم نزعوا قمیصه عنه و هو یقول لاتفعلوا ردوا علی القمیص أتواری به فیقولون ادع الشمس والقمر والأحد عشر کوکبا تؤنسک فدلوه إلی البئر حتی إذابلغ نصفها ألقوه إراده أن یموت و کان فی البئر ماء فسقط فیه ثم أوی إلی صخره فقام علیها و کان یهودا یأتیه بالطعام والشراب

-روایت-1-2-روایت-16-373

وقیل إن الجب أضاء له وعذب ماؤه حتی أغناه عن الطعام .علل الشرائع سمعت محمد بن عبد الله بن طیفور

یقول فی قول یوسف ع رَبّ السّجنُ أَحَبّ إلِیَ ّ مِمّا یدَعوُننَیِ إِلَیهِ إن یوسف رجع إلی اختیار نفسه فاختار السجن فوکل إلی اختیاره والتجأ نبی الله محمدص إلی الاختیار فتبرأ من الاختیار ودعا دعاء الافتقار فقال علی رؤیه الاضطرار یامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبی علی طاعتک فعوفی من العله وعصم فاستجاب الله له وأحسن إجابته و هو أن الله عصمه ظاهرا وباطنا. وسمعته یقول فی قول یعقوب هَل آمَنُکُم عَلَیهِ إِلّا کَما أَمِنتُکُم عَلی أَخِیهِ مِن قَبلُ إن هذامثل قول

-قرآن-130-183-قرآن-514-578

النبی ص لایلدغ المؤمن من جحر مرتین

-روایت-1-2-روایت-13-44

و ذلک أنه سلم یوسف إلیهم فغشوه حین اعتمد علی حفظهم له وانقطع فی رعایته إلیهم فألقوه فی غیابه الجب وباعوه . و لماانقطع إلی الله فی الابن الثانی وسلمه واعتمد فی حفظه و قال فَاللّهُ خَیرٌ حافِظاً

-قرآن-192-213

[ صفحه 180]

أقعده علی سریر المملکه ورد یوسف إلیه وأخرج القوم من المحنه واستقامت أسبابهم وسمعته یقول فی قول یعقوب یا أَسَفی عَلی یُوسُفَإنه عرض فی التأسف بیوسف و قدرأی فی مفارقته فراقا آخر و فی قطیعته قطیعه أخری فتلهف علیها وتأسف من أجلها.

-قرآن-112-133

کقول الصادق ع فی معنی قوله عز و جل وَ لَنُذِیقَنّهُم مِنَ العَذابِ الأَدنی دُونَ العَذابِ الأَکبَرِ إن هذافراق الأحبه فی دار الدنیا حتی یستدلوا به علی فراق المولی

-روایت-1-2-روایت-3-176

.فلذلک یعقوب تأسف علی یوسف من خوف فراق غیره فذکر یوسف لذلک .أقول فراق الأحبه ووصال الأحبه نار وجنه مخلوقتان و فی الدنیا یستدل بهما علی نعیم الآخره وجحیمها.

و قال أمیر المؤمنین ع لو لاهول المطلع وفراق الأحبه لطلبنا الموت

-روایت-1-2-روایت-28-75

. و فی تفسیر قوله تعالی عَلی سُرُرٍ مُتَقابِلِینَ أنه أعظم لذات الجنه یجلس الأحبه فی المکان الواحد کل واحد علی سریر من

سرر الجنه و قال المتنبئ

-قرآن-26-50

لو لامفارقه الأحباب ماوجدت || لها المنایا إلی أرواحنا سبلا

و فیه أیضا عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال قلت لجعفر بن محمدأخبرنی عن یعقوب لما قال له بنوه یا أَبانَا استَغفِر لَنا ذُنُوبَنا إِنّا کُنّا خاطِئِینَ قالَ سَوفَ أَستَغفِرُ لَکُم ربَیّ فأخر الاستغفار لهم ویوسف ع لماقالوا له تَاللّهِ لَقَد آثَرَکَ اللّهُ عَلَینا وَ إِن کُنّا لَخاطِئِینَ قالَ لا تَثرِیبَ عَلَیکُمُ الیَومَ یَغفِرُ اللّهُ لَکُم وَ هُوَ أَرحَمُ الرّاحِمِینَ قال لأن قلب الشاب أرق من قلب الشیخ وکانت جنایه ولد یعقوب علی یوسف وجنایتهم علی یعقوب إنما کان بجنایتهم علی یوسف فبادر یوسف إلی العفو عن حقه وأخر یعقوب العفو لأن عفوه إنما کان علی حق غیره فأخرهم إلی السحر لیله الجمعه

-روایت-1-2-روایت-50-623

و عنه ع قال استأذنت زلیخا علی یوسف فقیل لها یازلیخا إنا نکره أن نقدم بک علیه لما کان منک إلیه قالت إنی لاأخاف ممن یخاف الله فلما دخلت قال لها یازلیخا ما لی أراک قدتغیر لونک قالت الحمد لله ألذی جعل الملوک بمعصیتهم عبیدا وجعل العبید بطاعتهم ملوکا قال لها یازلیخا ما ألذی دعاک إلی ما کان منک قالت حسن وجهک یایوسف فقال کیف لورأیت نبیا

-روایت-1-2-روایت-18-ادامه دارد

[ صفحه 181]

یقال له محمد یکون فی آخر الزمان أحسن منی خلقا وأسمح منی کفا قالت علمت أنی صدقت قالت لأنک حین ذکرته وقع حبه فی قلبی فأوحی الله عز و جل إلی یوسف أنها قدصدقت وأنی أحببتها لحبها محمدص فأمره الله تبارک و تعالی أن یتزوجها

-روایت-از قبل-248

معانی الأخبار معنی یوسف مأخوذ من أسف یوسف أی غضب یغضب إخوته قال الله عز و جل فَلَمّا آسَفُونا انتَقَمنا مِنهُم والمراد بتسمیته یوسف أنه یغضب إخوته

مایظهر من فضله علیهم

-قرآن-88-120

و عن أبی عبد الله ع قال قدم أعرابی علی یوسف لیشتری منه طعاما فباعه فلما فرغ قال له یوسف أین منزلک قال بموضع کذا وکذا فقال إذامررت بوادی کذا وکذا فقف وناد یایعقوب یایعقوب فإنه سیخرج إلیک رجل عظیم جمیل حسن فقل له لقیت رجلا بمصر و هویقرئک السلام و یقول لک إن ودیعتک

عند الله عز و جل لن تضیع فلما انتهی إلی الموضع نادی یایعقوب یایعقوب فخرج إلیه رجل أعمی طویل جمیل یتقی الحائط بیده فأبلغه ما قال له یوسف فسقط مغشیا علیه ثم أفاق فقال یاأعرابی أ لک حاجه إلی الله تعالی فقال نعم إنی کثیر المال و لی ابنه عم لم یولد لی منها وإنی أحب أن تدعو الله أن یرزقنی ولدا فدعا الله فرزقه أربعه بطون فی کل بطن اثنان و کان یعقوب یعلم أن یوسف حی لم یمت و أن الله سیظهره له بعدغیبته و کان یقول لبنیه إنِیّ أَعلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ

-روایت-1-2-روایت-32-806

وروی أن إخوه یوسف لماأتوا أبیهم عشاء یبکون ومعهم قمیص یوسف ملطخ بالدم تولی عنهم یعقوب تلک اللیله وأقبل یرثی یوسف و هو یقول حبیبی یوسف ألذی کنت أؤثره علی جمیع أولادی فاختلس منی حبیبی یوسف ألذی کنت أرجوه من بین أولادی فاختلس منی حبیبی یوسف ألذی کنت أوسده یمینی وأدثره شمالی فاختلس منی حبیبی یوسف ألذی کنت أؤنس به وحشتی وأصل به وحدتی فاختلس منی حبیبی یوسف لیت شعری فی أی الجبال طرحوک أم فی أی البحار غرقوک حبیبی یوسف لیتنی کنت معک فیصیبنی ماأصابک

-روایت-1-2-روایت-9-515

الثعلبی فی کتاب العرائس قال لماخلا یوسف بأخیه قال له مااسمک قال بنیامین قال و مابنیامین

قال ابن المثکل و ذلک أنه لماولد هلکت أمه

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 182]

قال و مااسم أمک قال راحیل بنت لبان بن ناحور قال فهل لک من ولد قال نعم عشره بنین قال ماأسماؤهم فعد له أسماءهم وکلها مشتقه أو فیهادلاله علی یوسف فقال یوسف أحب أن أکون أخاک بدل أخیک الهالک فقال بنیامین أیها الملک و من یجد أخا مثلک ولکن لم یلدک یعقوب و لاراحیل فبکی یوسف وقام إلیه وعانقه و قال إنی أخوک فلاتعلمهم بشی ء من هذا فقال بنیامین إنی لاأفارقک ثم احتالا فی وضع الصاع فی رحل بنیامین

-روایت-از قبل-433

أقول و علی هذافالمراد بأبویه اللذین دخلا مصر أبوه وخالته کما قال الأکثر فإن الخاله یقال لها أم فی إطلاق العرف .

و قال ص لماتخاصم أمیر المؤمنین ع فی حضانه ابنه حمزه رضی الله عنه مع خالته الخاله أم

-روایت-1-2-روایت-3-98

. و ذلک لماورد من أن أمه أی أم یوسف قدکانت ماتت فی نفاسها ببنیامین فتزوج یعقوب أختها. وقیل یرید أباه وأمه وکانا حیین عن ابن إسحاق والجبائی وقیل إن راحیل أمه نشرت من قبرها حتی سجدت له تحقیقا للرؤیا عن الحسن

قصص الأنبیاء عن سلیمان الطلحی قال قلت لأبی عبد الله ع ماحال بنی یعقوب هل خرجوا من الإیمان قال نعم فما تقول فی آدم ع قال دع آدم

-روایت-1-2-روایت-40-148

أقول للإیمان درجات ومراتب کماجاء فی صحیح الأخبار فیکون المراد أنهم خرجوا من درجاته العالیه ثم عادوا إلیها و إلی مافوقها بتوبتهم واستغفار یعقوب ویوسف لهم

قصص الراوندی بالإسناد عن الصدوق عن أبیه عن الصفار عن أیوب بن نوح عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم قال قلت لأبی عبد الله ع مابلغ من حزن یعقوب قال حزن

سبعین ثکلی و لما کان یوسف فی السجن دخل علیه جبرئیل ع فقال إن الله ابتلاک وابتلی أباک و إن الله ینجیک من هذاالسجن فاسأل الله بحق محمد و أهل بیته أن یخلصک مما أنت فیه فقال یوسف أللهم إنی أسألک بحق محمد و أهل بیته إلاعجلت فرجی وأرحتنی مما أنا فیه قال جبرئیل فأبشر أیها الصدیق

-روایت-1-2-روایت-115-ادامه دارد

[ صفحه 183]

فإن الله یخرجک من السجن إلی ثلاثه أیام ویملکک مصر وأهلها فلم یلبث یوسف إلاتلک اللیله حتی رأی الملک رؤیا أفزعته فقصها علی أعوانه فلم یدروا ماتأویلها فذکر الغلام ألذی نجا من السجن یوسف فقال أیها الملک أرسلنی إلی السجن فإن فیه رجلا حلیما علیما و قدکنت أنا وفلان اغتضبت علینا وأمرت بحبسنا رأینا رؤیا فعبرها لنا و کان کما قال ففلان صلب و أما أنافنجیت فقال له الملک انطلق إلیه فدخل و قال یُوسُفُ...أَفتِنا فِی سَبعِ بَقَراتٍ فلما بلغ رساله یوسف الملک قال ائتوُنیِ بِهِ أَستَخلِصهُ لنِفَسیِ فلما بلغ یوسف رساله الملک قال کیف أرجو کرامته و قدعرف براءتی وحبسنی سنین فلما سمع الملک أرسل إلی النسوه فقال ماخطبکن قلن حاشا لله ماعلمنا علیه من سوء فأرسل إلیه وأخرجه من السجن فلما کلمه أعجبه کلامه وعقله فقال اقصص رؤیای فإنی أرید أن أسمعها منک فذکره یوسف کمارأی وفسره قال الملک صدقت فمن لی بجمع ذلک وحفظه فقال یوسف إن الله أوحی إلی أنی مدبره والقیم فی تلک السنین السبع الخصیبه یکبسه فی الخزائن فی سنبله ثم أقبلت السنون الجدبه أقبل یوسف علی جمیع الطعام فباعهم بالسنه الأولی بالدراهم والدنانیر حتی لم یبق بمصر و ماحولها درهم و لادینار إلاصار فی مملکه یوسف وباعهم فی السنه

الثانیه بالحلی والجواهر وباعهم فی السنه الثالثه بالدواب والمواشی وباعهم فی السنه الرابعه بالعبید والإماء وباعهم فی السنه الخامسه بالدور والعقار وباعهم فی السنه السادسه بالمزارع والأنهار وباعهم فی السنه السابعه برقابهم حتی لم یبق بمصر و ماحولها عبد و لاحر إلاصار فی مملکه یوسف ع وصاروا عبیدا له فقال یوسف للملک ماتری فیما خولنی ربی قال الرأی رأیک قال إنی أشهد الله وأشهدک أیها الملک إنی أعتقت أهل مصر کلهم ورددت علیهم أموالهم وعبیدهم ورددت علیک خاتمک وسریرک وتاجک علی أن لاتسیر إلابسیرتی و لاتحکم إلابحکمی فقال له الملک إن ذلک لدینی وفخری و أناأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأنک رسوله الحدیث

-روایت-از قبل-1817

و قال فی العرائس فلما تبین للملک عذر یوسف وعرف أمانته وکفایته وعقله قال ائتونی به أستخلصه لنفسی فلما جاءه الرسول قال أجب الملک الآن فخرج یوسف ودعا لأهل السجن بدعاء یعرف إلی الیوم و ذلک أنه قال أللهم اعطف علیهم قلوب الأخیار و لاتعم علیهم الأخیار فهم أعلم الناس بالأخبار إلی الیوم فی کل بلده فلما خرج من السجن کتب علی بابه هذاقبر الأحیاء وبیت الأحزان وتجربه

[ صفحه 184]

الأصدقاء وشماته الأعداء ثم اغتسل وتنظف وقصد الملک فلما أن نظر إلی الملک سلم علیه یوسف بالعربیه فقال له الملک ما هذااللسان قال لسان عمی إسماعیل ثم دعا بالعبرانیه فقال له الملک ما هذااللسان قال لسان آبائی و کان الملک یتکلم بسبعین لسانا فکلما کلم الملک یوسف بلسان أجابه یوسف بذلک اللسان فأعجب الملک بما رأی منه و کان یوسف ع ابن ثلاثین سنه فلما رأی الملک حداثه سنه وغزاره علمه قال لمن عنده إن هذاعلم تأویل رؤیای و لم

تعلمه السحره والکهنه ثم قال له إنی أحب أن أسمع رؤیای منک شفاها فقال یوسف نعم أیها الملک رأیت سبع بقرات سمان شهب حسان غر کشف لک عنهن النیل فطلعن لک من شاطئه تشخب أخلافهن لبنا فبینا أنت تنظر إلیهن ویعجبک حسنهن إذ نضب النیل وغار ماؤه وبدا قعره وخرج من حمأته ووحله سبع بقرات عجاف شعث لیس لهن ضروع و لاخلاف ولهن أنیاب وأضراس وأکف کأکف الکلاب وخراطیم کخراطیم السباع فاختلطن بالسمان فافترسنهن افتراس السبع وأکلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن فبینا أنت تتعجب إذاسبع سنابل خضر وسبع سنابل أخر سود فی منبت واحد عروقهن فی الثری والماء فبینا أنت تقول إنی هذا وهؤلاء خضر مثمرات وهؤلاء سود یابسات والمنبت واحد وأصولهن فی الماء إذ هبت ریح فذرت الأوراق من السود الیابسات علی الخضر المثمرات فأشعلت فیهن النار فأحرقتهن فصرن سودا متغیرات فهذا آخر مارأیت من الرؤیا

و عن محمد بن مسلم قال قلت لأبی جعفر ع أخبرنی عن یعقوب کم عاش مع یوسف بمصر قال عاش حولین و کان یعقوب هوالحجه و کان الملک لیوسف فلما مات یعقوب حمله یوسف فی تابوت إلی أرض الشام فدفنه فی بیت المقدس فکان یوسف بعده هوالحجه

-روایت-1-2-روایت-28-248

الخرائج عن أبی محمد ع فی قوله تعالی إِن یَسرِق فَقَد سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِن قَبلُ قال ع ماسرق یوسف إنما کان لیوسف منطقه ورثها من ابراهیم وکانت تلک المنطقه لایسرقها أحد إلااستعبد فکان إذاسرقها إنسان نزل علیه جبرئیل ع فأخبره بذلک فأخذ منه وأخذ عبدا و إن المنطقه کانت

عندساره بنت إسحاق بن ابراهیم وکانت سمیت أم إسحاق و إن ساره أحبت یوسف وأرادت أن تتخذه ولدا لها وإنما أخذت المنطقه

فربطتها علی وسطه ثم سدلت علیه سرباله وقالت یعقوب إن المنطقه سرقت فأتاه جبرئیل فقال یایعقوب إن المنطقه مع

-روایت-1-2-روایت-28-ادامه دارد

[ صفحه 185]

یوسف و لم یخبره بخبر ماصنعت ساره لماأراد الله فقام یعقوب إلی یوسف واستخرج المنطقه فقالت ساره بنت إسحاق منی سرقها یوسف فأنا أحق به فقال لها یعقوب فإنه عبدک علی أن لاتبیعیه و لاتهبیه قالت فأنا أقبله علی أن لاتأخذه منی و أناأعتقه الساعه فأعتقته الحدیث

-روایت-از قبل-281

وروی أنه لما قال للفتی اذکرُنیِ عِندَ رَبّکَأتاه جبرئیل ع فضرب برجله حتی کشط له عن الأرض السابعه فقال له یایوسف انظر ماذا تری فقال أری حجرا صغیرا ففلق الحجر فقال ماذا تری قال دوده صغیره قال فمن رازقها قال الله قال فإن ربک یقول لم أنس هذه الدوده فی ذلک الحجر فی قعر الأرض السابعه أظننت أنی أنساک حتی تقول للفتی اذکرُنیِ عِندَ رَبّکَلتلبثن فی السجن بمقالتک هذه بضع سنین قال فبکی یوسف

عند ذلک حتی بکت لبکائه الحیطان فتأذی به أهل السجن فصالحهم علی أن یبکی یوما ویسکت یوما فکان الیوم ألذی یسکت أسوأ حالا

-روایت-1-2-روایت-9-554

العیاشی عن هشام بن صالح عن أبی عبد الله ع قال مابکی أحد بکاء ثلاثه آدم ویوسف وداود أماآدم فبکی حین أخرج من الجنه و کان رأسه فی باب من أبواب السماء فبکی حتی تأذی به أهل السماء فشکوا ذلک إلی الله فحط من قامته و أماداود فإنه بکی حتی هاج العشب من دموعه و إن کان لیزفر الزفره فیحرق مانبت من دموعه و أمایوسف فإنه کان یبکی علی أبیه یعقوب و هو فی السجن فتأذی به أهل السجن فصالحهم علی أن یبکی یوما ویسکت یوما

-روایت-1-2-روایت-56-450

و فیه عن حفص بن غیاث

عن أبی عبد الله ع قال کان سبق یوسف الغلاء ألذی أصاب الناس و لم یتمن الغلاء لأحد قط قال فأتاه التجار فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا نأخذ کذا بکذا قال خذوا وأمر فکالوهم فحملوا ومضوا حتی دخلوا المدینه فلقیهم قوم من التجار فقالوا لهم کیف أخذتم قالوا کذا بکذا وضاعفوا الثمن قال وقدم أولئک علی یوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا کیف تأخذون قالوا بعنا کمابعت کذا بکذا فقال ما هو کمایقولون ولکن خذوا فأخذوا

-روایت-1-2-روایت-54-ادامه دارد

[ صفحه 186]

ثم مضوا حتی دخلوا المدینه فلقیهم آخرون فقالوا کیف أخذتم فقالوا کذا بکذا وضاعفوا الثمن قال فعظم الناس ذلک البلاء وقالوا اذهبوا بنا حتی نشتری قال فذهبوا إلی یوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا کمابعت فقال وکیف بعت قالوا کذا بکذا فقال ما هوکذلک ولکن خذوا قال فأخذوا ورجعوا إلی المدینه فأخبروا الناس فقالوا فیما بینهم تعالوا نکذب فی الرخص کماکذبنا فی الغلاء قال فذهبوا إلی یوسف فقالوا له بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا کمابعت قال کیف بعت قالوا کذا بکذا بالحط من السعر الأول فقال ما هوکذا ولکن خذوا قال فأخذوا وذهبوا إلی المدینه فلقیهم الناس فسألوهم بکم اشتریتم فقالوا کذا بکذا بنصف الأول فقال آخرون اذهبوا بنا حتی نشتری فذهبوا إلی یوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا کمابعت قال کیف بعت فقالوا کذا بکذا بالحط من النصف فقال ما هو کماتقولون ولکن خذوا فلم یزالوا یتکاذبون حتی رجع السعر إلی الأخیر کما کان الأول کماأراد الله تعالی

-روایت-از قبل-881

و عن ابن عباس عن رسول الله ص أنه قال رحم الله أخی یوسف لو لم یقل اجعلَنیِ عَلی خَزائِنِ الأَرضِلولاه عن ساعته ولکن أخر ذلک سنه

-روایت-1-2-روایت-48-145

وروی

العیاشی عن جابر عن أبی عبد الله ع قال إن یعقوب ذهب إلی عابد من العباد فی حاجه فقال له الراهب فما بلغ بک مما أری من الکبر قال الهم والحزن فما جاوز الباب حتی أوحی الله إلیه أن یایعقوب شکوتنی إلی العباد فخر ساجدا

عندعتبه الباب یقول لاأعود فأوحی الله إلیه أنی قدغفرتها لک فلاتعودن إلی مثلها فما شکا شیئا مما أصابه من نوائب الدنیا إلا أنه قال یوماإِنّما أَشکُوا بثَیّ وَ حزُنیِ إِلَی اللّهِ وَ أَعلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعلَمُونَ

-روایت-1-2-روایت-53-470

وروی عن محمد بن إسماعیل رفعه بإسناده له قال إن یعقوب وجد ریح قمیص یوسف من مسیره عشر لیال و کان یعقوب ببیت المقدس ویوسف بمصر و هوالقمیص ألذی نزل علی ابراهیم من الجنه فدفعه إلی إسحاق وإسحاق إلی یعقوب ودفعه یعقوب إلی یوسف ع

-روایت-1-2-روایت-54-253

وروی أن یوسف ع لمامات بمصر دفنوه فی النیل فی صندوق من رخام و ذلک أنه لمامات تشاح الناس علیه کل یحب أن یدفن فی محلته لماکانوا یرجون من برکته فأرادوا أن یدفنوه فی النیل فیمر الماء علیه ثم یصل إلی جمیع مصر

-روایت-1-2-روایت-9-ادامه دارد

[ صفحه 187]

فیکون کلهم فیه شرکاء و فی برکته شرعا سواء فکان قبره فی النیل إلی أن حمله موسی ع حین خرج من مصر

-روایت-از قبل-109

خاتمه فی تأویل قوله تعالی وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِها لَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِفقد اختلف فیه علماء الإسلام ونسب بعضهم نبی الله الصدیق إلی الفاحشه التی نزهوا أنفسهم عنها. فقال فخر الدین الرازی اعلم أن هذه الآیه من المهمات التی یجب الاعتناء بالبحث عنها و فی هذه الآیه مسائل المسأله الأولی فی أنه ع هل صدر عنه ذنب أم

لا و فی المسأله قولان أحدهما أنه ع هم بالفاحشه. قال الواحدی فی کتاب البسیط قال المفسرون والموثوق بعلمهم المرجوع إلی روایتهم هم یوسف أیضا بهذه المرأه هما صحیحا وجلس منها مجلس الرجل من المرأه فلما رأی البرهان من ربه زالت کل شهوه عنه .

-قرآن-29-91

قال أبو جعفرالباقر ع بإسناده عن علی ع أنه قال طمعت فیه وطمع فیها و کان طمعه فیها أنه هم أن یحل التکه

-روایت-1-2-روایت-56-117

و عن ابن عباس رضی الله عنه قال حل الهمیان وجلس منها مجلس الخائن . و عنه أیضا أنها استقلت له وقعد لها بین رجلیها ینزع ثیابه . ثم إن الواحدی طول فی کلمات عدیمه الفائده فی هذاالباب و ماذکر آیه یحتج بها أوحدیثا صحیحا یعول علیه فی تصحیح هذه المقاله و لماأمعن فی الکلمات العاریه عن الفائده.

روی أن یوسف لما قال ذلِکَ لِیَعلَمَ أنَیّ لَم أَخُنهُ بِالغَیبِ قال له جبرئیل ع و لاحین هممت یایوسف فقال یوسف

عند ذلک وَ ما أبُرَ ّئُ نفَسیِ -روایت-1-2-روایت-7-155

ثم قال والذین أثبتوا هذاالعمل لیوسف کانوا أعرف بحقوق الأنبیاء وارتفاع منازلهم

عند الله من الذین نفوا الهم عنه فهذا خلاصه کلامه فی هذاالباب .القول الثانی أن یوسف ص کان بریئا من العمل الباطل والهم المحرم و هذاقول المحققین من المفسرین والمتکلمین و به نقول و عنه نذب .

[ صفحه 188]

واعلم أن الدلائل الداله علی وجود عصمه الأنبیاء ع کثیره ذکرناها فی سوره البقره فلانعیدها إلا أنانزید هاهنا وجوها فالحجه الأولی أن الزنی من منکرات الکبائر والخیانه من معرض الأمانه من منکرات الذنوب وأیضا مقابله الإحسان العظیم الدائم بالإساءه الموجبه للفضیحه الباقیه والعار الشدید من منکرات الذنوب وأیضا الصبی إذاتربی فی حجر إنسان وبقی مکفی

المئونه مصون العرض من أول صباه إلی زمان شبابه وکمال قوته فإقدام هذاالصبی علی إیصال أقبح أنواع الإساءه إلی ذلک المنعم العظیم من منکرات الأعمال إذاثبت هذافنقول إن هذه المعصیه التی نسبوها إلی یوسف کانت موصوفه بجمیع هذه الأربعه ومثل هذه المعصیه لونسبت إلی أفسق خلق الله لاستنکف منها فکیف یجوز إسناده إلی الرسول المؤید بالمعجزات ثم إنه تعالی قال فی عین هذه الواقعهکَذلِکَ لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ وَ الفَحشاءَ و ذلک یدل علی أن ماهیه الفحشاء مصروفه عنه و لاشک أن المعصیه التی نسبوها إلیه أفحش أقسام الفحشاء فکیف یلیق برب العالمین أن یشهد فی عین هذه الوقعه بکونه بریئا من السوء والفحشاء مع أنه کان قدأتی بأعظم أنواع السوء والفحشاء أیضا.فالآیه تدل علی قولنا من وجه آخر و ذلک لأنا نقول هب أن هذه الآیه لاتدل علی نفی هذه المعصیه عنه إلا أنه لاشک أنها تفید المدح العظیم والثناء البالغ و لایلیق بحکمه الله تعالی أن یحکی عن إنسان إقدامه علی معصیه عظیمه ثم إنه یمدحه ویثنی علیه بأعظم المدائح عقیب أن یحکی عنه ذلک الذنب العظیم فإن مثاله ما إذاحکی السلطان عن بعض عبیده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم یذکره بالمدح العظیم والثناء البالغ عقیبه فإن ذلک یستنکر جدا فکذا هاهنا.الثالث أن الأنبیاء متی صدرت عنهم زله أوهفوه استعظموا ذلک وأتبعوها بإظهار الندامه والتوبه و لو کان یوسف هاهنا علی هذه الکبیره المنکره لکان من المحال أن لایتبعها بالتوبه والاستغفار و لوأتی بالتوبه لحکی الله عنه إتیانه بها کما فی سائر المواضع وحیث لم یوجد شیء من ذلک علمنا أنه ماصدر عنه فی هذه الواقعه ذنب و لامعصیه.الرابع أن کل من له تعلق

بتلک الواقعه فقد شهد ببراءه یوسف ع عن المعصیه.

-قرآن-754-797

[ صفحه 189]

واعلم أن الذین لهم تعلق بهذه الواقعه یوسف وتلک المرأه وزوجها والنسوه والشهود ورب العالمین شهد ببراءته عن الذنب وإبلیس أیضا أقر ببراءته من المعصیه و إذا کان الأمر کذلک فحینئذ لم یبق للمرء المسلم توقف فی هذاالباب . أمابیان أن یوسف ع ادعی البراءه من الذنب فهو قوله ع هیِ َ راودَتَنیِ عَن نفَسیِ و قوله رَبّ السّجنُ أَحَبّ إلِیَ ّ مِمّا یدَعوُننَیِ إِلَیهِ. و أمابیان أن المرأه اعترفت بذلک فلأنها قالت للنسوهوَ لَقَد راوَدتُهُ عَن نَفسِهِ فَاستَعصَمَ وأیضا قالت الآنَ حَصحَصَ الحَقّ أَنَا راوَدتُهُ عَن نَفسِهِ وَ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِینَ. و أمابیان أن زوج المرأه أقر بذلک فهو قوله إِنّهُ مِن کَیدِکُنّ إِنّ کَیدَکُنّ عَظِیمٌ یُوسُفُ أَعرِض عَن هذا وَ استغَفرِیِ لِذَنبِکِ. و أماالشهود فقوله شَهِدَ شاهِدٌ مِن أَهلِها إِن کانَ قَمِیصُهُ قُدّ مِن قُبُلٍ إلی آخر الآیه. و أماشهاده الله فقوله کَذلِکَ لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ وَ الفَحشاءَ إِنّهُ مِن عِبادِنَا المُخلَصِینَفقد شهد الله فی هذه الآیه علی طهارته سبع مرات أولها قوله لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ واللام للتأکید والمبالغه. والثانی قوله وَ الفَحشاءَ أی کذلک یصرف عنه الفحشاء. والثالث قوله مِن عِبادِنَا المُخلَصِینَ مع أنه قال تعالی وَ عِبادُ الرّحمنِ الّذِینَ یَمشُونَ عَلَی الأَرضِ هَوناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً.الرابع قوله المُخلَصِینَ و فیه قراءتان تاره باسم الفاعل وتاره باسم المفعول فوروده باسم الفاعل دل علی کونه إتیانا بالطاعات والقربات مع صفه الإخلاص ووروده باسم المفعول یدل علی أن الله تعالی أخلصه لنفسه و علی کلا الوجهین فإنه من أدل الألفاظ علی کونه منزها مما أضافوه إلیه . و أمابیان أن إبلیس أقر بطهارته

فلأنه قال فَبِعِزّتِکَ لَأُغوِیَنّهُم أَجمَعِینَ إِلّا عِبادَکَ مِنهُمُ المُخلَصِینَفأقر بأنه لایمکنه إغواء المخلصین ویوسف من المخلصین لقوله تعالی إِنّهُ مِن عِبادِنَا المُخلَصِینَ و کان هذاإقرار من إبلیس بأنه ماأغواه و ما

-قرآن-289-317-قرآن-326-379-قرآن-436-477-قرآن-490-567-قرآن-615-705-قرآن-726-785-قرآن-824-901-قرآن-964-986-قرآن-1029-1040-قرآن-1084-1109-قرآن-1131-1233-قرآن-1248-1259-قرآن-1579-1652-قرآن-1722-1754

[ صفحه 190]

أضله عن طریق الهدی و

عند هذافقول هؤلاء الجهال الذین نسبوا إلی یوسف ع هذه الفضیحه إن کانوا من أتباع دین الله فلیقبلوا شهاده الله علی طهارته و إن کانوا من أتباع إبلیس وجنوده فلیقبلوا شهاده إبلیس علی طهارته ولعلهم یقولون کنا فی ابتداء الأمر تلامذه إبلیس إلا أنازدنا علیه فی السفاهه کما قال الحروری وکنت فتی من جند إبلیس فارتقی || بی الأمر حتی صار إبلیس من جندی فلو مات قبلی کنت أحسن بعده || طرائق فسق لیس یحسنها بعدی فثبت بهذه الدلائل أن یوسف ع بری ء عما یقوله هؤلاء الجهال و إذاعرفت هذافنقول الکلام علی ظاهر هذه الآیه یقع فی مقامین المقام الأول أن نقول لانسلم أن یوسف ع هم بها والدلیل أنه تعالی قال وَ هَمّ بِها لَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِ وجواب لو لاهاهنا مقدم و هو کمایقال قدکنت من الهالکین لو لاأخلصک . ثم ذکر للزجاج سؤالات وأجاب عنها ثم قال المقام الثانی فی الکلام علی هذه الآیه أن نقول سلمنا أن الهم قدحصل إلا أنانقول إن قوله وَ هَمّ بِها لایمکن حمله علی ظاهره لأن تعلیق الهم بذات المرأه محال لأن الهم من جنس القصد و لایتعلق بالذوات الباقیه فثبت أنه لابد من إظهار فعل مخصوص یجعل متعلق ذلک الهم و ذلک الفعل غیرمذکور فهم زعموا أن ذلک المضمر هوإیقاع الفاحشه ونحن نضمر شیئا یغایر ماذکروه وبیانه من وجوه الوجه الأول أنه ع هم بدفعها عن نفسه

ومنعها من ذلک القبیح لأن الهم هوالقصد فوجب أن یحمل فی کل واحد علی القصد ألذی یلیق به فاللائق بالمرأه القصد إلی تحصیل اللذه والتمتع والقصد اللائق بالرسول المبعوث إلی الخلق و إلی زجر العاصی عن معصیته والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هممت بفلان أی بضربه ودفعه فإن قالوا فعلی هذاالتقدیر لایبقی لقوله لَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِفائده.قلنا فیه أعظم الفوائد و هو أنه تعالی أعلم یوسف ع لواشتغل بدفعها عن نفسه فربما تعلقت به فکان یتمزق ثوبه من قدام و کان فی علم الله تعالی أن

-قرآن-204-246-قرآن-457-468-قرآن-1120-1149

[ صفحه 191]

الشاهد یشهد أن ثوبه لوتمزق من قدام لکان یوسف ع هوالجانی و لو کان ثوبه متمزقا من خلفه لکانت المرأه هی الخائنه فالله تعالی أعلمه هذاالعلم فلاجرم لم یشتغل بدفعها عن نفسه بل ولی هاربا عنها حتی صارت شهاده الشاهد حجه علی براءته عن المعصیه.الوجه الثانی فی الجواب أن نفسر الهم بالشهوه و هذامستعمل فی اللغه فمعنی الآیه ولقد اشتهته واشتهاهالَو لا أَن رَأی بُرهانَ رَبّهِلدخل ذلک العمل فی الوجود.الوجه الثالث أن نفسر الهم بحدیث النفس و ذلک لأن المرأه الفائقه فی الحسن والجمال إذاتزینت وتهیأت للرجل الشاب القوی فلابد و أن یقع هناک بین الشهوه والحکمه و بین النفس والعقل مجاذبات ومنازعات فتاره تقوی داعیه الطبیعه والشهوه وتاره تقوی داعیه العقل والحکمه فالهم عباره عن جواذب الطبیعه ورؤیه البرهان عباره عن جواذب العبودیه ومثاله الرجل الصالح القائم الصائم فی الصیف إذارأی الجلاب المبرد بالثلج فإن طبیعته تحمله علی شربه إلا أن دینه یمنعه منه هذا لایدل علی حصول الذنب بل کلما کانت هذه الحاله أشد کانت القوه فی القیام بلوازم العبودیه أکمل فقد ظهر بحمد

الله صحه القول ألذی ذهبنا إلیه و لم یبق فی ید الواحدی إلامجرد التصلف وتعدید أسماء المفسرین واعلم أن بعض الحشویه روی عن النبی ص أنه قال ماکذب ابراهیم ع إلاثلاث کذبات فقلت الأولی أن لاتقبل مثل هذه الأخبار فقال علی طریق الاستنکار فإن لم تقبله لزمنا تکذیب الرواه فقلت یامسکین إن قبلنا لزمنا الحکم بتکذیب ابراهیم ع و إن رددنا لزمنا الحکم بتکذیب الرواه و لاشک أن صون ابراهیم عن الکذب أولی من صون طائفه من المجاهیل عن الکذب إذاعرفت هذاالأصل فنقول للواحدی و من ألذی یضمن أن ألذی نقلوا هذاالقول عن هؤلاء المفسرین کانوا صادقین أم کاذبین .المسأله الثالثه فی أن المراد بذلک البرهان ما هو أماالمحققون المثبتون للعصمه فقد فسروا رؤیه البرهان بوجوه الأول أنه حجه الله تعالی فی تحریم الزنی والعلم بما علی الزانی من العقاب .

-قرآن-359-388

[ صفحه 192]

الثانی أن الله تعالی طهر نفوس الأنبیاء عن الأخلاق الذمیمه بل نقول إن الله تعالی طهر نفوس المتصلین بهم عنها کما قال إِنّما یُرِیدُ اللّهُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرّجسَ أَهلَ البَیتِ وَ یُطَهّرَکُم تَطهِیراً أوالمراد برؤیه البرهان هوحصول تلک الأخلاق وتذکیر الأحوال المردعه لهم عن الإقدام علی المنکرات .الثالث أنه رأی مکتوبا فی سقف البیت وَ لا تَقرَبُوا الزّنی إِنّهُ کانَ فاحِشَهً وَ ساءَ سَبِیلًا.الرابع أنه النبوه المانعه عن ارتکاب الفواحش والدلیل علیه أن الأنبیاء بعثوا لمنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم منعوا الناس عنها ثم أقدموا علی أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالی یا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفعَلُونَ کَبُرَ مَقتاً

عِندَ اللّهِ أَن تَقُولُوا ما لا تَفعَلُونَ. وأیضا أن الله عیر الیهود بقوله أَ تَأمُرُونَ النّاسَ بِالبِرّ

وَ تَنسَونَ أَنفُسَکُم و ما یکون عیبا فی حق الیهود کیف ینسب إلی الرسول المؤید بالمعجزات . و أماالذین نسبوا المعصیه إلی یوسف فقد ذکروا فی تفسیر ذلک البرهان أمورا الأول قالوا إن المرأه قامت إلی صنم مکلل بالدر والیاقوت فی زاویه البیت فسترته بثوب وقالت أستحی من إلهی هذا أن یرانی علی المعصیه فقال یوسف تستحین من صنم لایعقل و لایسمع و لاأستحی من إلهی القائم علی کل نفس بما کسبت فو الله لاأفعل أبدا.الثانی نقلوا عن ابن عباس أنه مثل له یعقوب ع فرآه عاضا علی أصابعه و یقول له لتعمل عمل الفجار و أنت مکتوب فی زمره الأنبیاء ع فاستحی منه و هوقول عکرمه ومجاهد وکثیر من المفسرین . قال سعید بن جبیر تمثل له یعقوب ع فضرب فی صدره فخرجت شهوته من أنامله .الثالث قالوا إنه سمع فی الهواء قائلا یقول یا ابن یعقوب لاتکن کالطیر له ریش فإذازنی ذهب ریشه .الرابع نقلوا عن ابن عباس أن یوسف ع لم یزدجر برؤیه یعقوب حتی رکضه جبرئیل ع فلم یبق فیه شیء من الشهوه إلاخرج .

-قرآن-128-213-قرآن-354-413-قرآن-624-741-قرآن-776-828

[ صفحه 193]

و لمانقل الواحدی هذه الروایات تصلف و قال هذا ألذی ذکرناه قول أئمه المفسرین الذین أخذوا التأویل عمن شاهد التنزیل فیقال له إنک لاتأتینا البته إلابهذه التصلفات التی لافائده فیهافأین الحجه والدلیل وأیضا فإن ترادف الدلائل علی الشی ء الواحد جائز وإنه ع کان ممتنعا عن الزنی بحسب الدلائل الأصلیه فلما انضاف إلیها هذه الزواجر قوی الانزجار وکمل الاحتراز والعجیب أنهم نقلوا أن جروا دخل تحت حجره رسول الله ص وبقی هناک بغیر علمه قالوا فامتنع جبرئیل ع من الدخول علیه أربعین یوما وهاهنا زعموا أن

یوسف ع حال اشتغاله بالفاحشه ذهب إلیه جبرئیل ع . والعجب أیضا أنهم زعموا أنه لم یمتنع عن ذلک العمل بسبب حضور جبرئیل ع و لو أن أفسق الخلق کان مشغولا بفاحشه فإذادخل علیه رجل صالح علی زی الصالحین استحی منه وفر وترک ذلک العمل وهاهنا رأی یعقوب عض علی أنامله و لم یلتفت . ثم إن جبرئیل ع علی جلاله قدره دخل علیه فلم یمتنع عن ذلک القبیح بسبب حضوره حتی احتاج جبرئیل إلی رکضه علی ظهره فنسأل الله تعالی أن یصوننا عن العمی فی الدین والخذلان فی طلب الیقین .فهذا هوالکلام الملخص فی هذه المسأله انتهی کلامه وتسلطه علی الواحدی فیما قمع به أساس کلامه هومذهب أصحابنا قدس الله أرواحهم . والوجهان اللذان اختارهما أومی الرضا ع إلی أحدهما فی حدیث أبی الصلت الهروی حیث قال و أما قوله عز و جل فی یوسف وَ لَقَد هَمّت بِهِ وَ هَمّ بِهافإنها همت بالمعصیه وهم یوسف بقتلها إن أجبرته لعظم ماداخله فصرف الله عنه قتلها والفاحشه و هو قوله کَذلِکَ لِنَصرِفَ عَنهُ السّوءَ وَ الفَحشاءَیعنی الزنی

-روایت-1-2-روایت-12-236

وأشار إلیهما معا فی خبر ابن الجهم

حیث قال لقد همت به و لو لا أن رأی برهان ربه لهم بها کماهمت به لکنه کان معصوما والمعصوم لایهم بذنب و لایأتیه ولقد حدثنی أبی عن أبیه الصادق ع أنه قال همت بأن تفعل وهم بما لایفعل

-روایت-1-2-روایت-12-203

.أقول لایتوهم خطأ فی قصده القتل إذ الدفع عن الغرض والاحتراز عن المعصیه

[ صفحه 194]

لازم و إن انجر إلی القتل ولکنه تعالی نهاه عن ذلک لمصالح کثیره و قدظهر حقیقه الحال فما ورد فی روایتنا مما یوافق العامه فأحمله علی التقیه. ثم قال الزجاج و

أما قوله وَ خَرّوا لَهُ سُجّداًففیه إشکال و ذلک لأن یعقوب ع کان أبایوسف وحق الأبوه حق عظیم وأیضا إنه کان شیخا والشاب یجب علیه تعظیم الشیخ . والثالث أنه کان من أکابر الأنبیاء إلا أن یعقوب ع کان أعلی حالا منه .الرابع أن جده واجتهاده فی تحصیل الطاعات أکثر من جد یوسف . و لمااجتمعت هذه الجهات الکثیره فهذا یوجب أن یبالغ یوسف فی خدمه یعقوب فکیف استجاز یوسف أن یسجد له یعقوب هذا علی تقریر السؤال والجواب عنه من وجوه الأول هوقول ابن عباس إن المراد بهذه الآیه أنهم خَرّوا لَهُ سُجّداً أی لأجل وجدانه سجدوا لله وحاصله أنه کان ذلک سجود الشکر فالمسجود له هو الله إلا أن ذلک السجود إنما کان لأجله . والدلیل علی صحه هذاالتأویل أن قول وَ رَفَعَ أَبَوَیهِ عَلَی العَرشِ وَ خَرّوا لَهُ سُجّداًمشعر بأنهم صعدوا ذلک السریر ثم سجدوا و لوأنهم سجدوا لیوسف ع لسجدوا له قبل الصعود إلی السریر لأن ذلک أدخل فی التواضع وحینئذ فیکون المراد من قوله إنِیّ رَأَیتُ أَحَدَ عَشَرَ کَوکَباً وَ الشّمسَ وَ القَمَرَ رَأَیتُهُم لِی ساجِدِینَ أی رأیتهم ساجدین لأجلی أی أنها سجدت لله لطلب مصلحتی والسعی فی إعلاء منصبی وعندی أن هذاالتأویل متعین لأنه یبعد من عقل یوسف ودینه أن یرضی بأن یسجد له أبوه مع سابقته فی حقوق الولاه والشیخوخه والعلم والدین وکمال النبوه.الوجه الثانی فی الجواب أن یقال إنهم جعلوا یوسف کالقبله وسجدوا لله شکرا لنعمه وجدانه کمایقال سجدت للکعبه قال حسان

-قرآن-175-196-قرآن-665-683-قرآن-840-895-قرآن-1049-1133

ماکنت أعرف أن الأمر منصرف || عن هاشم ثم منها عن أبی حسن

أ لیس أول من صلی لقبلتکم || وأعرف الناس بالآثار والسنن

فقوله وَ

خَرّوا لَهُ سُجّداً أی جعلوه کالقبله ثم سجدوا لله شکرا لنعمه وجدانه .

-قرآن-7-28

[ صفحه 195]

الوجه الثالث فی الجواب أن التواضع قدیسمی سجودا کقوله

تری الأکم فیهاسجدا للحوافر

إلا أن هذامشکل لأنه تعالی قال وَ خَرّوا لَهُ سُجّداً والخرور إلی السجده مشعره بالإتیان بالسجده علی أکمل الوجوه وأجیب عنه بأن الخرور یعنی به المرور فقط. قال الله تعالی لَم یَخِرّوا عَلَیها صُمّا وَ عُمیاناًیعنی لم یمروا.الوجه الرابع فی الجواب أن نقول الضمیر فی قوله وَ خَرّوا لَهُ غیرعائد إلی الأبوین لامحاله و إلالقال وخروا له ساجدین بل الضمیر عائد إلی إخوته و إلی سائر من کان یدخل علیه لأجل التهنئه فالتقدیر ورفع أبویه علی العرش مبالغه فی تعظیمهما. و أماالإخوه وسائر الداخلین فخروا له ساجدین و إن قالوا فهذا لایلائم قوله یا أَبَتِ هذا تَأوِیلُ رءُیای َ مِن قَبلُ.قلنا إن تعبیر الرؤیا لایجب أن یکون مطابقا للرؤیا حسب الصوره والصفه من کل الوجوه فسجود الکواکب والشمس والقمر تعبیره تعظیم الأکابر من الناس له . و لاشک أن ذهاب یعقوب مع أولاده من کنعان إلی مصر لأجل نهایه التعظیم له فیکفی هذاالقدر فی صحه الرؤیا فأما أن یکون التعبیر فی الصفه والصوره فلم یقل بوجوبه أحد من العقلاء.الوجه الخامس فی الجواب لعل الفعل الدال علی التحیه والإکرام فی ذلک الوقت هوالسجود فکان مقصودهم من السجود تعظیمه و هو فی غایه البعد لأن المبالغه فی التعظیم کان ألیق بیوسف منها بیعقوب فلو کان الأمر کماقلتم لکان من الواجب أن یسجد یوسف لیعقوب الوجه السادس فیه أن یقال لعل إخوته حملتهم الأنفه والاستعلاء علی أن یسجدوا له علی سبیل التواضع وعلم یعقوب أنهم لو لم یفعلوا ذلک لصار ذلک سببا لثوران الفتن

وظهور الأحقاد القدیمه مع کونها فهو ع مع جلاله قدره وعظیم حقه بسبب الأبوه والتقدم فی النبوه فعل ذلک السجود حتی تصیر مشاهدتهم لذلک سببا لزوال تلک الأنفه والنفره عن قلوبهم .

-قرآن-36-57-قرآن-181-218-قرآن-285-298-قرآن-556-596

[ صفحه 196]

أ لاتری أن السلطان الکبیر إذانصب محتسبا فإذاأراد تربیته مکنه من إقامه الحسبه علیه لیصیر ذلک سببا فی أن لایبقی فی قلب أحد منازعه ذلک المحتسب فی إقامه الحسبه فکذلک هاهنا.الوجه السابع لعل الله تعالی أمر یعقوب بتلک السجده لحکمه خفیه لایعرفها إلا هو کماأمر الملائکه بسجودهم لآدم لحکمه لایعرفها إلا هو ویوسف ع ما کان راضیا بذلک فی قلبه إلا أنه لماعلم أن الله أمره بذلک سکت انتهی .أقول أفعال الأنبیاء ع غیرمحتاجه إلی هذه التکلفات لأن النبی لاینطق عن الهوی . و هذاالسجود ألذی رآه یوسف ع فی المنام ومنام الأنبیاء نوع من الوحی فما أوحی إلی یوسف فی المنام أوحاه إلی یعقوب فی الیقظه کما أن رؤیا ابراهیم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلک الذبح علیه فی الیقظه. وسواء کان ذلک السجود لیوسف ع أولله تعالی شکرا علی الوجدان أو غیر ذلک لاإشکال فیه لأن السجود لیوسف إذا کان بأمر الله تعالی فهو سجود لله لأنه وقع امتثالا لأمره کالسجود إلی القبله دون باقی الجهات . و الله أعلم ورسوله و أهل بیته المعصومون سلام الله علیهم أجمعین

[ صفحه 197]

الباب العاشر فی قصص أیوب ع

قال الله تعالی فی سوره الأنبیاءوَ أَیّوبَ إِذ نادی رَبّهُ أنَیّ مسَنّیِ َ الضّرّ وَ أَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ فَکَشَفنا ما بِهِ مِن ضُرّ وَ آتَیناهُ أَهلَهُ وَ مِثلَهُم مَعَهُم رَحمَهً مِن عِندِنا وَ ذِکری لِلعابِدِینَ. و قال فی سورهص وَ اذکُر عَبدَنا أَیّوبَ إِذ نادی رَبّهُ أنَیّ مسَنّیِ َ

الشّیطانُ بِنُصبٍ وَ عَذابٍ ارکُض بِرِجلِکَ هذا مُغتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ وَ وَهَبنا لَهُ أَهلَهُ وَ مِثلَهُم مَعَهُم رَحمَهً مِنّا وَ ذِکری لأِوُلیِ الأَلبابِ وَ خُذ بِیَدِکَ ضِغثاً فَاضرِب بِهِ وَ لا تَحنَث إِنّا وَجَدناهُ صابِراً نِعمَ العَبدُ إِنّهُ أَوّابٌ قال أمین الإسلام الطبرسی طاب ثراه أی واذکر أیوب حین دعا ربه لمااشتدت المحنه به أنَیّ مسَنّیِ َ الضّرّ أی نالنی وأصابنی الجهدوَ أَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمِینَ. و هذاتعریض منه بالدعاء لإزاله ما به من البلاءبِنُصبٍ وَ عَذابٍ أی تعب ومکروه ومشقه وقیل بوسوسه فیقول له طال من ضرک و لایرحمک ربک . وقیل بأن یذکره ما کان فیه من نعم الله تعالی وکیف زال ذلک کله طمعا أن یزله بذلک فوجده صابرا مسلما لأمر الله . وقیل إنه اشتد مرضه حتی تجنبه الناس فوسوس الشیطان إلی الناس أن یستقذروه ویخرجوه من بینهم و لایترکوا امرأته التی تخدمه أن تدخل علیهم فکان أیوب یتأذی بذلک ویتألم منه و لم یشک الألم ألذی کان من أمر الله .

-قرآن-36-241-قرآن-261-581-قرآن-672-694-قرآن-720-748-قرآن-798-814

[ صفحه 198]

قال قتاده دام ذلک سبع سنین وروی ذلک عن أبی عبد الله ع .ارکُض بِرِجلِکَ أی ادفع برجلک الأرض هذا مُغتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌ و فی الکلام حذف أی فرکض برجله فنبعت برکضته عین ماء.وَ خُذ بِیَدِکَ ضِغثاً و هومل ء الکف من الشماریخ و ماأشبه ذلک أی وقلنا له ذلک و ذلک أنه حلف علی امرأته لأمر أنکره من قولها إن عوفی لیضربنها مائه جلده فقیل له خذ ضغثا بعدد ماحلفت فاضربها به دفعه واحده فإنک إذاقلعت برت یمینک وَ لا تَحنَث أی یمینک .

-قرآن-65-79-قرآن-103-132-قرآن-192-213-قرآن-432-443

وروی عن ابن عباس أنه قال کان السبب فی ذلک أن إبلیس لقیها فی

صوره طبیب فدعته إلی مداواه أیوب فقال أداویه علی أنه إذابرأ یقول أنت شفیتنی و لاأرید جزاء سواه فقالت نعم فأشارت إلی أیوب بذلک فحلف لیضربنها

-روایت-1-2-روایت-33-227

إِنّهُ أَوّابٌ أی راجع إلی الله منقطع إلیه

-قرآن-1-14

روی العیاشی بإسناده أن عباد المکی قال قال لی سفیان الثوری إنی أری لک من أبی عبد الله منزله فاسأله عن رجل زنی و هومریض فإن أقیم علیه الحد خافوا أن یموت ما یقول فیه فسألته فقال لی هذه المسأله من تلقاء نفسک أوأمرک بهاإنسان فقلت إن سفیان الثوری أمرنی أن أسألک عنها فقال إن رسول الله ص أتی برجل أحبن یعنی به الاستسقاء قداستسقی وبدت عروقه و قدزنی بامرأه مریضه فأمر رسول الله ص فأتی بعرجون فیه شمراخ فضرب به ضربه وخلی سبیله رواه الصدوق فی الفقیه بسند صحیح

-روایت-1-2-روایت-45-506

الکافی عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل یبتلی المؤمن بکل بلیه ویمیته بکل میته و لایبتلیه بذهاب عقله أ ماتری أیوب کیف تسلط إبلیس علی ماله و علی ولده و علی أهله و علی کل شیء منه و لم یسلط علی عقله ترک له لیوحد الله به

-روایت-1-2-روایت-37-254

و عنه ع قال یؤتی بالمرأه الحسناء یوم القیامه التی قدافتتنت فی حسنها فتقول یارب حسنت وجهی حتی لقیت مالقیت فیجاء بمریم ع فیقال أنت أحسن أو هذه قدحسناها فلم تفتتن ویجاء بالرجل الحسن ألذی قدافتتن فی حسنه فیقول یارب قدحسنت خلقی حتی لقیت من النساء مالقیت فیجاء بیوسف ص فیقال أنت أحسن أو هذا قدحسناه فلم یفتتن ویجاء بصاحب البلاء ألذی قد

-روایت-1-2-روایت-18-ادامه دارد

[ صفحه 199]

أصابته الفتنه فی بلائه فیقول یارب شددت علی البلاء حتی افتتنت فیؤتی بأیوب ع فیقال أبلیتک أشد أم

بلیه هذافقد ابتلی و لم یفتتن

-روایت-از قبل-139

تفسیر علی بن ابراهیم بإسناده إلی الصادق ع قال أبوبصیر سألته عن بلیه أیوب ع التی ابتلی بها فی الدنیا لأی عله کانت قال لنعمه أنعم الله علیه بها فی الدنیا وأدی شکرها و کان فی ذلک الزمان لایحجب إبلیس من دون العرش فلما صعد ورأی شکر نعمه أیوب حسده إبلیس فقال یارب إن أیوب لم یؤد إلیک شکر هذه النعمه إلابما أعطیته من الدنیا و لوحرمته دنیاه ماأدی إلیک شکر نعمه أبدا فقیل له قدسلطتک علی ماله وولده قال فانحدر مسرعا خشیه أن تدرکه رحمه الله عز و جل فلم یبق له مالا وولدا إلاأعطاه فازداد أیوب لله شکرا وحمدا قال فسلطنی علی زرعه قال قدفعلت فجاء مع شیاطینه فنفخ فیه فاحترق فازداد أیوب لله شکرا وحمدا فقال یارب سلطنی علی بدنه فسلطه علی بدنه ماخلا عقله وعینیه ولسانه وسمعه فنفخ فیه إبلیس فصار قرحه واحده من قرنه إلی قدمه فبقی فی ذلک دهرا یحمد الله ویشکره حتی وقع فی بدنه الدود وکانت تخرج من بدنه فیردها و یقول لها ارجعی إلی موضعک ألذی خلقک الله منه فنتن حتی أخرجه أهل القریه من القریه وألقوه فی المزبله خارج القریه وکانت امرأته رحمه بنت یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم صلوات الله علیهم وعلیها تتصدق من الناس بما تجده فلما طال علیه البلاء ورأی إبلیس صبره أتی أصحابا له کانوا فی الجبال رهبانا و قال لهم مروا بنا إلی هذاالعبد المبتلی فنسأله عن بلیته فرکبوا بغالا شهبانا وجاءوا فلما دنوا منه نفرت بغالهم من نتن ریحه فقرنوا بعضها إلی بعض ثم مشوا إلیه و کان فیهم شاب حدث

السن فقعدوا إلیه فقالوا یاأیوب لوأخبرتنا بذنبک و ماتری ابتلاءک بهذا البلاء ألذی لم یبتل به أحد إلا من أمر کنت تسره فقال أیوب وعزه ربی إنه لیعلم أنی ماأکلت طعاما إلا و علی خوانی یتیم أوضعیف یأکل معی و ماعرض لی أمران کلیهما طاعه إلاأخذت بأشدهما علی بدنی فقال الشاب سوءه لکم عمدتم إلی نبی الله فعیرتموه حتی أظهر من عباده ربه ما کان یسرها فقال أیوب لوجلست مجلس الخصم منک لأدلیت بحجتی فبعث الله إلیه غمامه فنطق فیهاناطق بعشره آلاف لسان أوسته آلاف لغه یاأیوب أدل بحجتک فإنی -روایت-1-2-روایت-62-1889

[ صفحه 200]

منک قریب و لم أزل قریبا قال فشد علیه مئزره وجثا علی رکبتیه و قال ابتلیتنی بهذه البلیه و أنت تعلم أنه لم یعرض لی أمران قط إلالزمت بأحسنهما علی بدنی و لم آکل أکله من طعام إلا و علی خوانی یتیم قال فقیل له یاأیوب من حبب إلیک الطاعه و من صیرک تعبد الله و الناس عنه غافلون وتحمده وتسبحه وتکبره و الناس عنه غافلون أتمن علی الله بما لله المن فیه علیک فأخذ التراب ووضعه فی فیه ثم قال أنت یارب فعلت ذلک بی فأنزل الله علیه ملکا فرکض برجله فخرج الماء فغسله بذلک الماء فعاد أحسن ما کان فأنبت الله علیه روضه خضراء ورد علیه أهله وماله وولده وزرعه وقعد معه الملک یحدثه فأقبلت امرأته معها الخبز الیابس فلما انتهت إلی الموضع إذاالموضع متغیر و إذارجلان جالسان فبکت وصاحت وقالت یاأیوب مادهاک فناداها أیوب فأقبلت فلما رأته و قدرد الله علیه بدنه ونعمته سجدت لله شکرا فرأی ذؤابتها مقطوعه و ذلک أنها سألت قوما أن یعطوها ماتحمله إلی أیوب من

طعام وکانت حسنه الذؤابه فقالوا لها تبیعینا ذؤابتک هذه حتی نعطیک فقطعتها ودفعتها إلیهم وأخذت منهم طعاما لأیوب فلما رآها مقطوعه الشعر غضب وحلف علیها أن یضربها مائه فأخبرته أنه کان سببه کیت وکیت فاغتم أیوب من ذلک فأوحی الله إلیه وَ خُذ بِیَدِکَ ضِغثاً فَاضرِب بِهِ وَ لا تَحنَثفأخذ مائه شمراخ فضربها ضربه واحده فخرج من یمینه ثم قال وَ وَهَبنا لَهُ أَهلَهُ وَ مِثلَهُم مَعَهُم قال فرد الله علیه أهله الذین ماتوا بعد ماأصابهم البلاء کلهم أحیاهم الله فعاشوا معه وسئل أیوب ع بعد ماعافاه الله أی شیء کان أشد علیک مما مر علیک قال شماته الأعداء قال فأمطر الله علیه فی داره فراش الذهب و کان یجمعه فإذاذهب الریح بشی ء عدا خلفه فرده فقال له جبرائیل أ ماتشبع یاأیوب قال و من یشبع من رزق ربه

-روایت-1-1640

و عن ابن عباس أن الله رد علی المرأه شبابها حتی ولدت له سته وعشرین ذکرا و کان له سبعه بنین وسبع بنات أحیاهم الله له بأعیانهم

-روایت-1-2-روایت-19-140

و عن أبی عبد الله ع قال ابتلی أیوب سبع سنین بلا ذنب

-روایت-1-2-روایت-32-65

و عنه ع أن الله تبارک و تعالی ابتلی أیوب ع بلا ذنب فصبر حتی

-روایت-1-2-روایت-13-ادامه دارد

[ صفحه 201]

عیر و أن الأنبیاء لایصبرون علی التعییر

-روایت-از قبل-42

الأمالی بإسناده إلی الصادق ع أن أیوب ع مع جمیع ماابتلی به لم تنتن له رائحه و لاقبحت له صوره و لاخرجت منه مده و لادم و لاقیح و لااستقذره أحد رآه و لااستوحش منه أحد شاهده و لاتدود شیء من جسده

-روایت-1-2-روایت-35-212

وهکذا یصنع الله عز و جل من یبتلیه من أنبیائه وأولیائه المکرمین علیه وإنما اجتنبه الناس لفقره وضعفه فی ظاهر أمره لجهلهم بما له

عندربه تعالی ذکره من التأیید والفرج .

و قد قال النبی ص أعظم الناس بلاء الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل

-روایت-1-2-روایت-23-69

وإنما ابتلاه الله عز و جل بالبلاء العظیم ألذی یهون معه علی جمیع الناس لکیلا یدعوا له الربوبیه إذاشاهدوا ماأراد الله أن یوصله إلیه من عظائم نعمه تعالی متی شاهدوه ولیستدلوا بذلک علی أن الثواب من الله تعالی علی ضربین استحقاق واختصاص ولئلا یحتقروا ضعیفا لضعفه و لافقیرا لفقره و لامریضا لمرضه ولیعلموا أنه یسقم من یشاء ویشفی من یشاء کیف یشاء بأی سبب شاء ویجعل ذلک عبره لمن شاء وشقاوه لمن شاء وسعاده لمن شاء و هو عز و جل فی جمیع ذلک عدل فی قضائه وحکیم فی أفعاله لایفعل بعباده إلاالأصلح لهم و لاقوه إلا به .أقول هذاالحدیث کماقاله شیخنا المحدث أبقاه الله تعالی أوفق بأصول متکلمی الإمامیه من کونهم ع منزهین عما یوجب تنفر الطبائع عنهم فتکون الأخبار الأخر محموله علی التقیه لموافقتها روایات العامه لکن إقامه الدلیل علی نفی ذلک عنهم و لو بعدثبوت نبوتهم وحجتهم لایخلو من إشکال مع أن الأخبار الداله علی ثبوتها أکثر وأصح وبالجمله للتوقف فیه مجال . و قال السید الأجل علم الهدی قدس الله ضریحه فإن قیل أفتصححون ماروی من أن الجذام أصابه حتی تساقطت أعضاؤه .قلنا أماالعلل المستقذره التی تنفر من رآها وتوحشه کالبرص والجذام فلایجوز شیءمنها علی الأنبیاء ع لماتقدم ذکره لأن النفور لیس یوافق علی الأمور القبیحه بل قد یکون من الحسن والقبیح معا و لیس ینکر أن تکون أمراض أیوب ع وأوجاعه ومحنه فی جسمه ثم فی أهله وماله بلغت مبلغا عظیما تزید فی الغم والألم علی ماینال المجذوم و لیس ینکر تزاید الألم

فیه ع وإنما ینکر مااقتضی التنفیر

[ صفحه 202]

الکافی عن أبی عبد الله ع قال إن الله عز و جل لماعافی أیوب نظر إلی بنی إسرائیل قدازدرعت فرفع طرفه إلی السماء فقال إلهی وسیدی عبدک أیوب المبتلی عافیته و لم یزدرع شیئا و هذالبنی إسرائیل زرع فأوحی الله عز و جل إلیه یاأیوب خذ من سبحتک کفا فابذره وکانت سبحته فیهاملح فأخذ أیوب کفا فبذره فخرج هذاالعدس وأنتم تسمونه الحمص ونحن نسمیه العدس

-روایت-1-2-روایت-37-380

معانی الأخبار معنی أیوب من آب یئوب و هو أنه یرجع إلی العافیه والنعم والأهل والمال والولد بعدالبلاء

و قال الصادق ع ماسأل أیوب العافیه فی شیء من بلائه

-روایت-1-2-روایت-20-60

أقول رد السید الأخبار الوارده بأن الشیطان تسلط علی أیوب وأهلک ماله وغنمه وأولاده ونفخ فی بدنه وجعله قرحه واحده و قال إن إبلیس لایقدر علی أن یقرح الأجساد و لایفعل الأمراض وإنما الله سبحانه هو ألذی أوجد المرض فی بدن أیوب ع امتحانا له وتعریضا بالثواب من حیث الصبر علی الأوجاع والأسقام . و لایخفی مایرد علی هذاالکلام و لانری فرقا بین ماصدر من الأشقیاء بالنسبه إلی الأنبیاء والأئمه ع حیث خلاهم الله تعالی وأنفسهم نظرا إلی مصلحه التکلیف ففعلوا مافعلوا من قتلهم وإیصال الأوجاع إلی أبدانهم و بین ماأتاه الشیطان بالنسبه إلی أیوب وأولاده وأمواله . و أماالتسلط المنفی فی الآیه فهو إنما یکون بالنسبه إلی الأدیان لاالأبدان . قال الثعلبی فی العرائس قال وهب وکعب وغیرهما من أهل الکتاب کان أیوب ع رجلا من الروم و کان مکتوبا علی جبهته المبتلی الصابر و هوأیوب بن أموص بن دارح بن روم بن عیص بن إسحاق بن ابراهیم ع وکانت أمه من ولد لوط بن هاران

ع وکانت له البثنه بلده من بلاد الشام و کان له فیها من أصناف المال من الإبل والبقر والخیل والغنم و کان برا تقیا رحیما و کان یحترز من الشیطان وکیده و کان معه ثلاثه قدآمنوا به وصدقوه رجل من أهل الیمن یقال له الیفن ورجلان من أهل بلاده بلدد وصافن . قال وهب إن لجبرئیل ع بین یدی الله مقاما لیس لأحد من الملائکه فی القربه والفضیله و إن جبرائیل ع هو ألذی یتلقی الکلام فإذاذکر الله تعالی عبدا بخیر

[ صفحه 203]

تلقاه جبرائیل ع ثم لقاه میکائیل وحوله الملائکه المقربون حافین من حول العرش فإذاشاع ذلک فی الملائکه المقربین شاعت الصلوات علی ذلک العبد من أهل السماوات فإذاصلت علیه ملائکه السماوات هبطت علیه بالصلاه إلی ملائکه الأرض . و کان إبلیس لعنه الله لایحجب عن شیء من السماوات و کان یقف فیهن حیث ماأراد ووصل إلی آدم حین أخرجه من الجنه فلم یزل علی ذلک یصعد حتی رفع الله تعالی عیسی فحجب من أربع و کان یصعد فی ثلاث . فلما بعث الله محمداص حجب الثلاثه الباقیه فهو وجنوده محجوبون من جمیع السماوات إلی یوم القیامهإِلّا مَنِ استَرَقَ السّمعَ فَأَتبَعَهُ شِهابٌ مُبِینٌ. فلما سمع إبلیس تجاوب الملائکه بالصلاه علی أیوب ع و ذلک حین ذکره الله تعالی وأثنی علیه فأدرکه البغی والحسد فصعد سریعا حتی وقف من السماء موقفا کان یقفه فقال یاإلهی نظرت فی أمر عبدک أیوب فوجدته عبدا أنعمت علیه فشکرک فعافیته فحمدک ثم لم تجربه بشده وبلاء و أنا لک زعیم لئن ضربته ببلاء لیکفرن بک ولینسینک فقال الله تعالی انطلق فقد سلطتک علی ماله فانقض عدو الله حتی وقع إلی

الأرض ثم جمع عفاریت الشیاطین وعظماءهم فقال ماذا عندکم من القوه والمعرفه فإنی سلطت علی مال أیوب وهی المصیبه الفادحه والفتنه التی لایصبر علیها الرجال فقال عفریت من الشیاطین أعطیت من القوه إذاشئت تحولت إعصارا من نار وأحرقت کل شیءآتی علیه قال له إبلیس فأت الإبل ورعاتها فانطلق یؤم الإبل و ذلک حین وضعت رءوسها فی مراعیها فلم یشعر الناس حتی فار من تحت الأرض إعصار من نار تنفخ منه أرواح السموم لایدنو منها شیء إلااحترق فلم یزل یحرقها ورعاتها حتی أتی علی آخرها فلما أتی علی آخرها تمثل إبلیس براعیها ثم انطلق یؤم أیوب حتی وجده قائما یصلی فقال یاأیوب قال لبیک قال هل تدری ما ألذی صنع ربک ألذی اخترته وعبدته بإبلک ورعاتها قال أیوب إنها ماله أعارنیه و هوأولی به إذاشاء ترکه و إن شاء نزعه وقدیما ماوطنت نفسی ومالی علی الفناء فقال إبلیس و إن ربک أرسل علیها نارا من السماء فاحترقت کلها فترک الناس مبهوتون وقوفا علیها متعجبون منها منهم من یقول ما کان أیوب یعبد شیئا و ما کان إلا فی غرور ومنهم من یقول لو کان إله أیوب یقدر علی أن یصنع شیئا لمنع ولیه ومنهم من یقول بل هو ألذی فعل مافعل یشمت به عدوه ویفجع به صدیقه .

-قرآن-546-599

[ صفحه 204]

قال أیوب الحمد لله حین أعطانی وحین نزع منی عریانا خرجت من بطن أمی وعریانا أعود فی التراب وعریانا أحشر إلی الله تعالی . لیس ینبغی لک أن تفرح حین أعارک الله وتجزع حین قبض عاریته . الله أولی بک وبما أعطاک و لوعلم الله فیک أیها العبد خیرا لقبض روحک مع الأرواح فأجرنی فیک وصرت شهیدا

ولکنه علم منک شرا فخلصک من البلاء.فرجع إبلیس إلی أصحابه خاسئا ذلیلا فقال لهم ماذا عندکم من القوه فإنی لم أکلم قلبه قال عفریت من عظمائهم عندی من القوه ما إذاشئت صحت صوتا لایسمعه ذو روح إلاخرجت نفسه قال له إبلیس فأت الغنم ورعاتها فانطلق حتی إذاتوسطها صاح صوتا فماتت من

عندآخرها ومات رعاتها ثم خرج متمثلا بقهرمان الرعاه حتی إذاجاء أیوب و هوقائم یصلی فقال له القول الأول ورد علیه أیوب الرد الأول . ثم إن إبلیس رجع إلی أصحابه فقال لهم ماذا عندکم من القوه فإنی لم أکلم قلب أیوب فقال عفریت من عظمائهم عندی من القوه ما إذاشئت تحولت ریحا عاصفا تنسف کل شیءفآتی علیه حتی لاأبقی شیئا قال له إبلیس فأت الفدادین والحرث فانطلق یؤمهم و ذلک حین قرنوا الفدادین وأنشئوا فی الحرث وأولادها وقوع فلم یشعروا حتی هبت ریح عاصف فنسفت کل شیء من ذلک حتی کأنه لم یکن ثم خرج إبلیس متمثلا بقهرمان الحرث حتی جاء أیوب و هوقائم یصلی فقال له مثل القول الأول ورد علیه أیوب مثل رده الأول .فجعل إبلیس یصیب ما له مالا مالا حتی مر علی آخره بالهلاک و هویحمد الله ویشکره علی البلاء فلما رأی إبلیس أنه لم ینجح منه بشی ء صعد سریعا إلی موقفه فقال إلهی إن أیوب یری أنک مامتعته بنفسه وولده فأنت معطیه المال فهل أنت مسلطی علی ولده فإنها الفتنه المضله والمصیبه التی لایقوی علیها صبر الرجال فقال انطلق فقد سلطتک علی ولده فانقض حتی جاء بنی أیوب فی قصرهم فلم یزل یزلزل بهم حتی تهدم قواعده ثم جعل یناطح جداره بعضها ببعض ویرمیهم بالحجاره حتی إذامثل بهم کل

مثله رفع بهم القصر وقلبه فصاروا منکبین وانطلق إلی أیوب متمثلا بالمعلم ألذی کان یعلمهم الحکمه و هوجریح یسیل دمه و قال یاأیوب لورأیت بنیک کیف عذبوا وکیف قلبوا علی رءوسهم تسیل دماؤهم ودماغهم من أنوفهم و لورأیت کیف شقت بطونهم وتناثرت أمعاؤهم لتقطع قلبک فلم یزل یقول هذا حتی رق أیوب وأخذ

[ صفحه 205]

قبضه من التراب فوضعها علی رأسه فاغتنم إبلیس ذلک فصعد سریعا بالذی کان من جزع أیوب مسرورا. ثم لم یلبث به أیوب أن رجع إلی ربه فتاب واستغفر وصعد قرناؤه من الملائکه بتوبته فبدروا إبلیس إلی الله تعالی فوقف إبلیس خاسئا ذلیلا فقال یاإلهی إنما هون علی أیوب ماذهب منه أنک متعته بنفسه فهل أنت مسلطنی علی جسده فإنک إن ابتلیته فی جسده کفر بک فقال الله عز و جل انطلق فقد سلطتک علی جسده ولکن لیس لک سلطان علی لسانه و لا علی قلبه و لا علی عقله . و لم یسلطه سبحانه علیه إلالیعظم له الثواب وجعله عبره للصابرین وذکری للعابدین فی کل بلاء نزل لیأنسوا به بالصبر ورجاء الثواب .فانقض عدو الله سریعا فوجد أیوب ع ساجدا فأتاه فی موضع فی وجهه فنفخ فی منخره نفخه اشتعل منها جسده وصار قرحه واحده ووقعت فیه حکه لایملکها فحک بدنه بالفخار والحجاره فلم یزل یحک بدنه حتی تقطع لحمه وتغیر وأنتن فأخرجه أهل القریه فجعلوه علی کناسه وجعلوا له عریشا ورفضه خلق الله کلهم غیرامرأته رحمه بنت إفرائیم بن یوسف بن یعقوب بن إسحاق بن ابراهیم ص وکانت تختلف إلیه بما یصلحه و کان له أصحاب ثلاثه فاتهموه ورفضوه من غیر أن یفارقوا دینه وأخذوا فی لومه وتعنیفه و کان

من بینهم شاب فلامهم علی ما کان منهم و ماعیروا به أیوب حتی قال لهم إنکم أشد علی من مصیبتی ثم أعرض عنهم و قال یارب لأی شیءخلقتنی یالیتنی عرفت الذنب ألذی أذنبت والعمل ألذی عملت فصرفت وجهک الکریم عنی لوکنت أمتنی فألحقتنی بآبائی فالموت کان أجمل بی ألما للغریب دارا وللمسکین قرارا وللیتیم ولیا وللأرمله قیما إلهی أنا عبدذلیل إن أحسنت فالمن لک و إن أسأت فبیدک عقوبتی جعلتنی للبلاء غرضا و لووقع علی بلاء لووقع علی جبل ضعف عن حمله فکیف یحمله ضعفی إلهی تقطعت أصابعی فإنی لأرفع اللقمه من الطعام بیدی معا فما تبلغان فمی إلا علی الجهد منی تساقطت لهواتی ولحم رأسی و إن دماغی لیسیل من فمی تساقط شعر عینی فکأنما أحرق بالنار وجهی وحدقتای متدلیان علی خدی وورم لسانی حتی ملأ فمی فما أدخل منه طعاما إلاغصنی وورمت شفتای حتی غطت العلیا أنفی والسفلی ذقنی وتقطعت أمعائی فی بطنی فإنی لأدخلها الطعام فیخرج کماذهب المال فصرت

[ صفحه 206]

أسأل بکفی فیطعمنی من کنت أعوله اللقمه الواحده فیمنها علی ویعیرنی هلک أولادی فلو بقی أحد منهم أعاننی علی بلائی ملنی أهلی وعقنی أرحامی وتنکرت معارفی و إن سلطانک هو ألذی أسقمنی وأنحل جسمی و لو أن ربی نزع الهیبه من صدری وأطلق لسانی حتی أتکلم بمل ء فمی بمکان ینبغی للعبد أن یحاج عن نفسه لرجوت أن یعافینی عند ذلک مما بی ولکنه ألقانی و تعالی عنی فهو یرانی و لاأراه و لانظر إلی فرحمنی و لادنا منی و لاأدنانی فأتکلم ببراءتی وأخاصم عن نفسی فلما قال ذلک أیوب ع وأصحابه عنده أظلته غمام ثم نودی یاأیوب إن الله عز و

جل یقول لک ها أنا قددنوت منک و لم أزل منک قریبا فقم فأدل بعذرک وتکلم ببراءتک وخاصم نفسک واشدد إزارک وقم مقام جبار فإنه لاینبغی أن یخاصمنی إلاجبار مثلی و لایمکن أن یخاصمنی إلا من یجعل الزیار فی فم الأسد والسخال فی فم العنقاء واللجام فی فم التنین ویکیل مکیالا من النور ویزن مثقالا من الریح ویصر صره من الشمس ویرد أمس لقد منتک نفسک أمرا ماتبلغ بمثل قوتک أردت أن تخاصمنی بعیک أم أردت أن تکابرنی بضعفک أین أنت منی یوم خلقت الأرض فوضعتها علی أساسها هل علمت بأی مقدار قدرتها أم کنت معی أم کنت تمتد بأطرافها أم تعلم ما بعدزوایاها أم علی أی شیءوضعت أکنافها أبطاعتک حمل الماء الأرض أم بحکمک کانت الأرض للماء غطاء أین کنت منی یوم رفعت السماء سقفا فی الهواء لابعلائق و لاتحملها دعم من تحتها یبلغ من حکمک أن تجری نورها أوتسیر نجومها أویختلف بأمرک لیلها ونهارها أین کنت منی یوم سخرت البحار وانبعت الأنهار أقدرتک حبست أمواج البحار علی حدودها أم قدرتک فتحت الأرحام حین بلغت مدتها أین أنت منی یوم صببت الماء علی التراب ونصبت شوامخ الجبال هل لک من ذراع تطیق حملها أم هل تدری کم مثقال فیهاأین الماء ألذی أنزل من السماء أحکمتک أحصت القطر وقسمت الأرزاق أم قدرتک تثیر السحاب وتجری الماء هل تدری ماأصوات الرعود أم من أی شیءلهب البرق وهل رأیت عمق البحر هل تدری ما بعدالهواء هل تدری أین خزانه الثلج وأین خزانه البرد أم أین جبال البرد أم هل تدری أین خزانه اللیل والنهار وأین طریق النور وبأی لغه تتکلم الأحجار وأین خزانه الریح وکیف نحبسه و

من جعل العقول فی أجواف الرجال و من شق الأسماع والأبصار. فقال أیوب ع قصرت عن هذاالأمر ألذی تعرض علی لیت الأرض انشقت

[ صفحه 207]

لی فذهبت فیها و لم أتکلم بشی ء یسخط ربی اجتمع علی البلاء.إلهی قدجعلتنی لک مثل العدو و قدکنت تکرمنی وتعرف نصحی و قدعلمت أن کل ألذی ذکرت صنع یدک وتدبیر حکمتک وإنما تکلمت لتعذرنی وسکت حین سکت لترحمنی کلمه زلت عن لسانی فلن أعود و قدوضعت یدی فی فمی وعضضت لسانی وألصقت بالتراب خدی فاغفر لی ما قلت فلن أعود لشی ء تکرهه منی فقال الله تعالی یاأیوب نفذ فیک علمی وسبقت رحمتی غضبی إذاأخطأت فقد غفرت لک ورددت علیک أهلک ومالک وَ مِثلَهُم مَعَهُملتکون لمن خلفک آیه وتکون عبره لأهل البلاء وعزا للصابرین ارکُض بِرِجلِکَ هذا مُغتَسَلٌ بارِدٌ وَ شَرابٌفرکض برجله فانفجرت له عین فدخل فیها واغتسل فأذهب الله تعالی کل ما کان فیه من البلاء ثم خرج وجلس فأقبلت امرأته فقامت تلمسه فی مضجعه فلم تجده فقامت متردده کالوالهه ثم قالت یا عبد الله هل لک علم بالرجل المبتلی ألذی کان هاهنا فقال لها هل تعرفینه إذارأیتیه قالت نعم و ما لی لاأعرفه فتبسم و قال أنا هوفعرفته بمضحکه فاعتنقته .فذلک قوله وَ أَیّوبَ إِذ نادی رَبّهُ أنَیّ مسَنّیِ َ الضّرّ واختلف العلماء فی وقت ندائه ومده بلائه والسبب ألذی قال من أجله أنَیّ مسَنّیِ َ الضّرّ.

-قرآن-469-487-قرآن-549-594-قرآن-964-1013-قرآن-1085-1107

فعن أنس بن مالک قال رسول الله ص إن أیوب نبی الله لبث به بلاؤه ثمانی عشره سنه فرفضه القریب والبعید إلارجلین من إخوانه و کان یخرج لحاجته فإذاقضی حاجته أمسک امرأته بیده حتی یبلغ فلما کان ذات یوم أبطأ علیها وأوحی إلی أیوب فی

مکانه ارکُض بِرِجلِکَ

-روایت-1-2-روایت-41-274

. و قال الحسن مکث أیوب ع مطروحا علی کناسه فی مزبله لبنی إسرائیل سبع سنین وأشهر تختلف فیه الدواب و لم یبق له مال و لاولد و لاصدیق غیررحمه وهی زوجته صبرت معه وأیوب لایفتر من ذکر الله والثناء علیه .فصرخ إبلیس صرخه جمع فیهاجنوده من أقطار الأرض جزعا من صبر أیوب ع فلما اجتمعوا إلیه قالوا ماحزنک قال أعیانی هذاالعبد ألذی سألت الله أن یسلطنی علیه و علی ماله فلم یزد بذلک إلاصبرا وثناء علی الله تعالی فقد افتضحت بربی فاستغثت لتغیثونی علیه فقالوا له أین مکرک أین علمک ألذی أهلکت به من مضی

[ صفحه 208]

قال بطل ذلک کله فی أمر أیوب ع فأشیروا علی قالوا نشیر علیک أرأیت آدم حین أخرجته من الجنه من أین أتیته قال من قبل امرأته قالوا فإنه من قبل امرأته فإنه لایستطیع أن یعصیها و لیس أحد یقربه غیرها قال أصبتم فانطلق حتی أتی امرأته وهی تصدق فتمثل لها فی صوره رجل فقال أین بعلک یاأمه الله قالت هو ذلک یحک قروحه ویتردد الدواب فی جسده فلما سمعها طمع أن تکون کلمه جزع فوسوس إلیها فذکرها ماکانت فیه من النعیم والمال وذکرها جمال أیوب وشبابه و ما هو فیه من الضر و أن ذلک لاینقطع عنهم أبدا. قال الحسن فصرخت فلما صرخت علم أنها قدجزعت فأتاها بسخله فقال لتذبح هذه إلی أیوب و لایذکر علیه اسم الله عز و جل فإنه یبرأ. قال فجاءت تصرخ یاأیوب حتی متی یعذبک ربک أ لایرحمک أین المال أین الولد أین لونک الحسن قدتغیر و قدصار مثل الرماد اذبح هذه السخله واسترح قال أیوب أتاک عدو الله فنفخ فیک

وأجبتیه ویلک أرأیت ماکنا فیه من المال والولد والصحه من أعطانیه قالت الله قال فکم متعنا به قالت ثمانون سنه قال فمذ کم ابتلانی الله تعالی بهذا البلاء قالت منذ سبع سنین وأشهر قال ویلک ماعدلت و ماأنصفت ربک أ لاصبرت فی البلاء ألذی ابتلانا الله به ثمانین سنه کماکنا فی الرخاء ثمانین سنه و الله لئن شفانی الله عز و جل لأجلدنک مائه جلده حین أمرتنی أن أذبح لغیر الله طعامک وشرابک ألذی أتیتنی به علی حرام أن أذوق مما تأتینی بعدإذ قلت لی هذافاعزبی عنی فلاأراک فطردها فذهبت . فلما نظر أیوب ع إلی امرأته قدطردها و لیس عنده طعام و لاشراب خر ساجدا و قال أنَیّ مسَنّیِ َ الضّرّ ثم ردد ذلک إلی ربه فقال وَ أَنتَ أَرحَمُ الرّاحِمِینَفقیل له ارفع رأسک فقد استجیب لک ارکُض بِرِجلِکَفرکض برجله فنبعت عین فاغتسل منها فأذهب الله تعالی عنه کل ألم وعاد إلیه شبابه وجماله أحسن ما کان ثم ضرب برجله فنبعت عین أخری فشرب منها فلم یبق فی جوفه داء إلاخرج فقام صحیحا وکسی حله فجعل یلتفت فلایری شیئا مما کان له من أهل ومال إلا و قدأضعفه الله تعالی فجلس علی مکان مشرف . ثم إن امرأته قالت أرأیت إن کان طردنی إلی من أکله أدعه یموت جزعا ویضیع فتأکله السباع فرجعت فلاکناسه تری و لاتلک الحاله التی کانت فجعلت

-قرآن-1432-1454-قرآن-1482-1510-قرآن-1547-1561

[ صفحه 209]

تبکی علی أیوب وهابت صاحب الحله أن تأتیه فتسأله عنه فدعاها أیوب فقال ماتریدین یاأمه الله فبکت وقالت أردت ذلک المبتلی ألذی کان منبوذا علی الکناسه لاأدری أضاع أم مافعل قال لها فهل تعرفینه إذارأیتیه فقالت أما أنه کان أشبه خلق الله بک

إذا کان صحیحا قال فإنی أیوب ألذی أمرتنی أن أذبح لإبلیس وإنی أطعت الله تعالی وعصیت الشیطان ودعوت الله تعالی فرد علی ماترین . وقیل إن إبلیس تعرض لرحمه و قال لو أن أیوب سجد لی سجده واحده لرددت علیه کلما أخذت منه و أناإله الأرض و أنا ألذی صنعت بأیوب ماصنعت وأراها أولادها والمال فی بطن الوادی و قال وهب إن إبلیس قال لرحمه لو أن صاحبک أکل طعاما و لم یسم علیه لعوفی مما به من البلاء. ورأیت فی بعض الکتب أن إبلیس لعنه الله قال لرحمه و إن شئت فاسجدی لی سجده واحده حتی أرد علیک المال والأولاد وأعافی زوجک فرجعت إلی أیوب فأخبرته بما قال لها قال لقد أتاک عدو الله لیفتنک عن دینک ثم أقسم إن عافاه الله تعالی لیضربها مائه جلده و قال

عند ذلک مسَنّیِ َ الضّرّ فی طمع إبلیس فی سجود رحمه له ودعائه إیاها. وقیل إنما قال ذلک حین قصدت الدوده قلبه ولسانه فخشی أن یبقی خالیا من الذکر والفکر. وقیل إنما قال ذلک حین وقعت الدوده من فخذه فرفعها وردها إلی موضعها فقال لها قدجعلنی الله طعامک فعضته عضه زاد ألمها علی جمیع ماقاسی من عض الدیدان وقیل إنما قال ذلک

عندشماته الأعداء فقال رب إنی مسنی الضر یعنی شماته الأعداء. ویدل علیه ماروی أنه قیل له بعد ماعوفی ما کان أشد علیک فی بلائک قال شماته الأعداء.أقول شماته الأعداء أعظم المصائب والمحن لأنه عذاب روحانی وغیره عذاب جسمانی والروح ألطف الأعضاء وأرقها.

-قرآن-945-960

و قدورد فی الحدیث أن أهل جهنم یکتمون عذاب النار حذرا من شماته أهل الجنه

-روایت-1-2-روایت-22-81

[ صفحه 210]

الباب الحادی عشر فی قصص شعیب ع

قال الله تعالی وَ إِلی مَدیَنَ

أَخاهُم شُعَیباً قالَ یا قَومِ اعبُدُوا اللّهَ ما لَکُم مِن إِلهٍ غَیرُهُ قَد جاءَتکُم بَیّنَهٌ مِن رَبّکُم فَأَوفُوا الکَیلَ وَ المِیزانَ وَ لا تَبخَسُوا النّاسَ أَشیاءَهُم وَ لا تُفسِدُوا فِی الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها ذلِکُم خَیرٌ لَکُم إِن کُنتُم مُؤمِنِینَ وَ لا تَقعُدُوا بِکُلّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَ تَصُدّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَ تَبغُونَها عِوَجاً وَ اذکُرُوا إِذ کُنتُم قَلِیلًا فَکَثّرَکُم وَ انظُرُوا کَیفَ کانَ عاقِبَهُ المُفسِدِینَالآیات . قال أمین الإسلام الطبرسی فی قوله تعالی وَ إِلی مَدیَنَ أی أهل مدین أو هواسم القبیله قیل إن مدین بن ابراهیم الخلیل فنسب القبیله إلیه . قال عطاء هوشعیب بن نوبه بن مدین بن ابراهیم و کان خطیب الأنبیاء لحسن مراجعه قومه وهم أصحاب الأیکه. و قال قتاده أرسل شعیب مرتین إلی أهل مدین مره و إلی أصحاب الأیکه مره.فَأَوفُوا الکَیلَ وَ المِیزانَ أی أدوا حقوق الناس علی التمام فی المعاملات .وَ لا تَبخَسُوا النّاسَ أَشیاءَهُم أی لاتنقصوهم حقوقهم .وَ لا تُفسِدُوا فِی الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها أی لاتعملوا فی الأرض بالمعاصی واستحلال المحرمات بعد أن أصلحها الله بالأمر والنهی وبعثه الأنبیاء.

-قرآن-19-491-قرآن-545-559-قرآن-829-858-قرآن-907-940-قرآن-965-1007

[ صفحه 211]

وَ لا تَقعُدُوافأنهم کانوا یقعدون علی طریق من قصد شعیبا للإیمان به فیخوفونه بالقتل أوأنهم کانوا یقطعون الطریق فنهاهم عنه .وَ تَبغُونَها عِوَجاًبأن تقولوا هوباطل فَکَثّرَکُم أی کثر عددکم . قال ابن عباس و ذلک أن مدین بن ابراهیم تزوج بنت لوط فولدت حتی کثر أولادها

-قرآن-1-15-قرآن-133-153-قرآن-173-183

علل الشرائع بإسناده إلی أنس قال قال رسول الله ص بکی شعیب من حب الله عز و جل حتی عمی فرد الله عز و جل علیه بصره ثم بکی حتی عمی فرد الله علیه بصره ثم بکی حتی عمی

فرد الله علیه بصره فلما کانت الرابعه أوحی الله إلیه یاشعیب إلی متی یکون هذاأبدا منک إن یکن هذاخوفا من النار فقد أجرتک و إن یکن شوقا إلی الجنه فقد أبحتک فقال إلهی وسیدی أنت تعلم أنی مابکیت خوفا من نارک و لاشوقا إلی جنتک ولکن عقد حبک فی قلبی فلست أصبر أوأراک فأوحی الله جل جلاله إلیه أما إذا کان هکذا فمن أجل هذاسأخدمک کلیمی موسی بن عمران

-روایت-1-2-روایت-59-559

قال الصدوق رحمه الله یعنی بذلک لاأزال أبکی أوأراک قدقبلتنی حبیبا. و قال شیخنا المحدث أبقاه الله تعالی کلمه أوبمعنی إلی أن أو إلا أن أی إلی أن یحصل لی غایه العرفان والإیقان المعبر عنها بالرؤیه وهی رؤیه القلب لاالبصر. والحاصل طلب کمال المعرفه بحسب الاستعداد والقابلیه والوسع والطاقه انتهی . والأظهر أن یقال المراد بقوله أوأراک إلی أن أراک بعدالموت یعنی أنی أبکی علی حبک و لاأفتر عن البکاء حتی ألقاک کمن غاب عن حبیبه فهو یبکی علی حبیبه لأجل فراقه إلی أن یلقاه .فهذه معان ثلاثه والحدیث حمال أوجه و ماقاله نبی الله شعیب ع هو ألذی

قاله أمیر المؤمنین ع ماعبدتک خوفا من نارک و لاطمعا فی جنتک ولکن وجدتک أهلا للعباده فعبدتک

-روایت-1-2-روایت-26-102

و عن علی بن الحسین ع قال أول من عمل المکیال والمیزان شعیب النبی ع عمله بیده فکانوا یکیلون ویوفون ثم إنهم بعد أن طففوا فی المکیال والمیزان

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 212]

وبخسوا فی المیزان فأخذتهم الرجفه فعذبوا بهافَأَصبَحُوا فِی دِیارِهِم جاثِمِینَ

-روایت-از قبل-84

. قال الطبرسی فی قوله تعالی فَأَخَذَتهُمُ الرّجفَهُ أی الزلزله. وقیل أرسل الله علیهم حرا شدیدا فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البیوت فدخل علیهم البیوت فلم ینفعهم ظل و لاماء وأنضجهم الحر فبعث الله

سحابه فیهاریح طیبه فوجدوا برد الریح وطیبها وظل السحابه فنادوا علیکم بهافخرجوا إلی البریه فلما اجتمعوا تحت السحابه ألهبها الله علیهم نارا ورجفت بهم الأرض فاحترقوا کمایحترق الجراد وصاروا رمادا و هوعذاب یوم الظله. عن ابن عباس وغیره من المفسرین . وقیل بعث الله علیهم صیحه واحده فماتوا بها عن أبی عبد الله . وقیل إنه کان لشعیب قومان قوم أهلکوا بالرجفه وقوم هم أصحاب الظله قصص الأنبیاء للراوندی من علمائنا رواه بإسناده إلی سهل بن سعید قال بعثنی هشام بن عبدالملک أستخرج له بئرا فی رصافه عبدالملک فحفرنا منها مائتی قامه ثم بدت لنا جمجمه رجل طویل فحفرنا ماحولها فإذا رجل قائم علی صخره علیه ثیاب بیض و إذاکفه الیمنی علی رأسه علی موضع ضربه برأسه فکنا إذانحینا یده عن رأسه سالت الدماء و إذاترکناها عادت فسدت الجرح و إذا فی ثوبه مکتوب أناشعیب بن صالح رسول رسول الله شعیب النبی ع إلی قومه فضربونی وطرحونی فی هذاالجب وهالوا علی التراب فکتبنا إلی هشام مارأیناه فکتب أعیدوا علیه التراب کما کان واحتفروا فی مکان آخر.کنز الفوائد للکراجکی عن عبدالرحمن بن زیاد الإفریقی قال خرجت بإفریقیه مع عم لی إلی مزدرع لنا فحفرنا موضعا فأصبنا ترابا هشا فحفرنا عامه یومنا حتی انتهینا إلی بیت کهیئه الأزج فإذا فیه شیخ مسجی و إذا

عندرأسه کتابه فقرأتها فإذاهی أناحسان بن سنان الأوزاعی رسول شعیب النبی ع إلی أهل هذه البلاد دعوتهم إلی الإیمان بالله فکذبونی وحبسونی فی هذاالحفر إلی أن یبعثنی الله وأخاصمهم یوم القیامه. وذکروا أن سلیمان بن عبدالملک مر بوادی القری فأمر ببئر یحفر فیه ففعلوا فانتهی إلی صخره فاستخرجت فإذاتحتها رجل علیه قمیصان واضع یده

علی رأسه

-قرآن-32-54

[ صفحه 213]

فجذبت یده فشج مکانها بدم ثم ترکت فرجعت إلی مکانها فرقأ الدم فإذامعه کتاب فیه أناالحارث بن شعیب الغسانی رسول شعیب إلی أهل مدین فکذبونی وقتلونی و قال وهب بعث الله شعیبا إلی أهل مدین و لم یکونوا قبیله شعیب التی کان منها ولکنهم کانوا أمه من الأمم بعث إلیهم شعیب و کان علیهم ملک جبار و لایطیقه أحد من ملوک عصره وکانوا ینقصون المکیال والمیزان ویبخسون الناس أشیاءهم مع کفرهم بالله وتکذیبهم لنبیه وکانوا یستوفون إذااکتالوا لأنفسهم أووزنوا لها وکانوا فی سعه من العیش فأمرهم الملک باحتکار الطعام ونقص المکاییل والموازین ووعظهم شعیب فأرسل إلیه الملک ماتقول ماصنعنا أراض أنت أم ساخط فقال شعیب أوحی الله تعالی إلی أن الملک إذاصنع مثل ماصنعت یقال له ملک فاجر فکذبه الملک وأخرجه وقومه من المدینه. قال الله تعالی حکایه عنهم لَنُخرِجَنّکَ یا شُعَیبُ وَ الّذِینَ آمَنُوا مَعَکَ مِن قَریَتِنافزادهم شعیب فی الوعظ فقالوایا شُعَیبُ أَ صَلاتُکَ تَأمُرُکَ أَن نَترُکَ ما یَعبُدُ آباؤُنا أَو أَن نَفعَلَ فِی أَموالِنا ما نَشؤُافآذوه بالنفی من بلادهم فسلط الله علیهم الحر والغیم حتی أنضجهم الله فلبثوا فیه تسعه أیام وصار ماؤهم حمیما لایستطیعون شربه فانطلقوا إلی غیضه لهم و هو قوله تعالی وَ أَصحابُ الأَیکَهِفرفع الله لهم سحابه سوداء فاجتمعوا فی ظلها فأرسل الله علیهم نارا منها فأحرقتهم فلم ینج أحد منهم و ذلک قوله تعالی فَأَخَذَهُم عَذابُ یَومِ الظّلّهِ فلما أصاب قومه ماأصابهم لحق شعیب والذین آمنوا معه بمکه فلم یزالوا بها حتی ماتوا. والروایه الصحیحه أن شعیبا ع صار منها إلی مدین فأقام بها و بهالقیه موسی بن عمران ص

-قرآن-786-850-قرآن-880-982-قرآن-1154-1173-قرآن-1297-1329

و عن علی ع قال قیل

له یا أمیر المؤمنین حدثنا قال إن شعیب النبی ع دعا قومه إلی الله حتی کبر سنه ودق عظمه ثم غاب عنهم ماشاء الله ثم عاد إلیهم شابا فدعاهم إلی الله عز و جل فقالوا ماصدقناک شیخا فکیف نصدقک شابا

-روایت-1-2-روایت-22-235

و عن أبی عبد الله ع قال لم یبعث الله عز و جل من العرب إلاخمسه أنبیاء هودا وصالحا وإسماعیل وشعیبا و محمدخاتم النبیین ص و کان شعیب بکاء

-روایت-1-2-روایت-32-152

[ صفحه 214]

الکافی عن أبی جعفر ع قال أوحی الله إلی شعیب أنی معذب من قومک مائه ألف أربعین ألف من شرارهم وستین ألف من خیارهم فقال ع یارب هؤلاء الأشرار فما بال الأخیار فأوحی الله عز و جل إلیه داهنوا أهل المعاصی و لم یغضبوا لغضبی -روایت-1-2-روایت-32-243

و عن ابن عباس رضی الله عنه عاش شعیب ص مائتین واثنتین وأربعین سنه

-روایت-1-2-روایت-35-78

و قال مجاهد عذاب یوم الظله هوإظلال العذاب لقوم شعیب . و قال برید بن أسلم فی قوله تعالی یا شُعَیبُ أَ صَلاتُکَ تَأمُرُکَ أَن نَترُکَ ما یَعبُدُ آباؤُنا أَو أَن نَفعَلَ فِی أَموالِنا ما نَشؤُا قال مما کان نهاهم عنه قطع الدراهم انتهی

-قرآن-96-198

[ صفحه 215]

الباب الثانی عشر فی قصص موسی وهارون علی نبینا وآله وعلیهم السلام و فیه فصول

الفصل الأول فیما یشترکان فیه من علل التسمیه والفضائل

قال الله تعالی وَ لَقَد آتَینا مُوسَی الکِتابَ وَ قَفّینا مِن بَعدِهِ بِالرّسُلِ إلی غیر ذلک من الآیات الکثیره. قال المفسرون موسی اسم مرکب من اسمین بالقبطیه فمو هوالماء وسی الشجر وسمی بذلک لأن التابوت ألذی کان فیه موسی وجد

عندالماء والشجر وجدته جواری آسیه و قدخرجن لیغتسلن و هو موسی بن عمران بن یصهر بن یافث بن لاوی بن یعقوب . واختلف فی اسم أم موسی وهارون فقال محمد بن إسحاق نخیب وقیل أفاحیه وقیل یوخابید و هوالمشهور.أقول و هو ألذی وجدته

فی التوراه المعربه فی البصره سنه الخامسه والتسعین بعدالألف بعدانصرافی من حج البیت

-قرآن-19-83

[ صفحه 216]

تفسیر علی بن ابراهیم بإسناده إلی أبی عبد الله ع فی خبر المعراج عن النبی ص قال ثم صعدنا إلی السماء الخامسه فإذا فیها رجل کهل عظیم العین حوله ثله من أمته فأعجبنی کثرتهم فقلت من هذا یاجبرئیل فقال هذاالمجیب فی قومه هارون بن عمران فسلمت علیه وسلم علی واستغفرت له واستغفر لی و إذا فیها من الملائکه الخشوع مثل ما فی السماوات ثم صعدنا إلی السماء السادسه و إذا فیها رجل آدم طویل وسمعته یقول یزعم بنو إسرائیل أنی أکرم ولد آدم علی الله و هذا رجل أکرم علی الله منی فقلت من هذا یاجبرئیل قال هذاأخوک موسی بن عمران فسلمت علیه وسلم علی واستغفرت له واستغفر لی و إذا فیها من الملائکه الخشوع مثل ما فی السماوات و قال ع کان عمر موسی بن عمران مائتین وأربعین سنه و کان بینه و بین ابراهیم خمسمائه سنه

-روایت-1-2-روایت-57-756

و عنه ص اختار من الأنبیاء أربعه للسیف ابراهیم وداود و موسی و أنا واختار من البیوتات أربعه فقال الله عز و جل إِنّ اللّهَ اصطَفی آدَمَ وَ نُوحاً وَ آلَ اِبراهِیمَ وَ آلَ عِمرانَ عَلَی العالَمِینَ

-روایت-1-2-روایت-13-205

علل الشرائع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن قول الله عز و جل یَومَ یَفِرّ المَرءُ مِن أَخِیهِ وَ أُمّهِ وَ أَبِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ من هم فقال قابیل یفر من هابیل و ألذی یفر من أمه موسی و ألذی یفر من أبیه ابراهیم و ألذی یفر من صاحبته لوط و ألذی یفر من ابنه نوح و ألذی یفر من أبیه کنعان

-روایت-1-2-روایت-16-314

قال الصدوق إنما یفر موسی من

أمه خشیه أن یکون قصر فیما وجب علیه من حقها.أقول ذکر جماعه من أهل الحدیث أنه یجوز أن یتجوز بالأم عن المربیه أوالمرضعه التی أحضنته أوأرضعته فی بیت فرعون قبل وقوع أمه علیه کماتجوزوا عن ابراهیم بأبیه

الأمالی عن أبی عبد الله ع قال أوحی الله إلی موسی بن عمران یا موسی أتدری لم انتخبتک من خلقی واصطفیتک لکلامی فقال لا یارب فأوحی الله إلیه أنی اطلعت علی الأرض فلم أجد أشد تواضعا لی منک خر موسی ساجدا

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 217]

وعفر خدیه فی التراب تذللا منه لربه عز و جل فأوحی الله إلیه ارفع رأسک یا موسی ومر یدک علی موضع سجودک وامسح بهاوجهک و مانالته من بدنک فإنه أمان من کل سقم وداء وآفه وعاهه

-روایت-از قبل-190

و فی حدیث آخر عن أبی جعفر ع قال أوحی الله عز و جل إلی موسی ع أتدری لم اصطفیتک بکلامی دون خلقی فقال موسی لا یارب فقال یا موسی إنی قلبت عبادی ظهرا لبطن فلم أجد أحدا فیهم أذل لی منک نفسا یا موسی إنک إذاصلیت وضعت خدیک علی التراب

-روایت-1-2-روایت-40-261

وروی أن موسی ع کان إذاصلی لم ینفتل حتی یلصق خده الأیمن بالأرض والأیسر

-روایت-1-2-روایت-9-85

أقول هذاالوضع علی التراب بعدالصلاه هوسجده الشکر ألذی قال به علماؤنا ونطقت به أخبارنا وشنع المخالفون به علینا تشنیعا شنیعا وقالوا إن سجده الشکر من مبتدعات الیهود والرافضه ورووا فی أخبارهم أن أول من سجد سجده الشکر فی الإسلام هو أمیر المؤمنین ع لماأمر بالمبیت علی فراش رسول الله ص لیله الغار

تفسیر علی بن ابراهیم عن الصادق ع قال إن بنی إسرائیل کانوا یقولون لیس لموسی ماللرجال و کان موسی ع إذاأراد الاغتسال ذهب إلی موضع لایراه

فیه أحد و کان یوما یغتسل علی شط نهر و قدوضع ثیابه علی صخره فأمر الله الصخره فتباعدت عنه حتی نظر بنو إسرائیل إلیه فعلموا أنه لیس کماقالوا فأنزل الله یا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا لا تَکُونُوا کَالّذِینَ آذَوا مُوسی فَبَرّأَهُ اللّهُ مِمّا قالُواالآیه

-روایت-1-2-روایت-45-412

قال أمین الإسلام الطبرسی اختلفوا فیما آذوا به موسی ع علی أقوال أحدها أن موسی وهارون ع صعدا الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائیل أنت قتله فأمر الله الملائکه فحملته حتی مروا به علی بنی إسرائیل وتکلمت الملائکه بموته حتی عرفوا أنه قدمات فبرأه الله من ذلک .

[ صفحه 218]

روی ذلک عن علی ع و ابن عباس . وثانیها أن موسی ع کان جنبا یغتسل وحده فقالوا مایتستر منا إلالعیب بجلده إما برص وإما أدره فذهب مره لیغتسل فوضع ثوبه علی حجر فمر الحجر بثوبه فطلبه موسی فرآه بنو إسرائیل عریانا کأحسن الرجال خلقا فبرأه الله مما قالوا رواه أبوهریره مرفوعا. و قال قوم إن ذلک لایجوز لأن فیهااشتهار النبی وإبداء سوءته علی رءوس الأشهاد و ذلک ینفر عنه . وثالثها أن قارون استأجر مومسه لتقذف موسی ع بنفسها علی رءوس الملأ فعصمه الله تعالی من ذلک عن أبی العالیه. ورابعها أنهم آذوه من حیث إنهم نسبوه إلی السحر والجنون والکذب بعد مارأوا الآیات عن أبی مسلم انتهی . و أماالسید قدس الله ضریحه فقد رد الثانی بأنه لیس یجوز أن یفعل الله تعالی بنبیه ماذکروه من هتک العوره لتنزیهه عن عاهه أخری فإنه تعالی قادر أن ینزهه مما قذفوه به علی وجه لایلحقه معه فضیحه أخری و لیس یرمی بذلک أنبیاء الله من یعرف أقدارهم . ثم قال و ألذی روی فی

ذلک من الصحیح معروف وذکر الوجه الأول . و قال جماعه من أهل الحدیث لااستبعاد فیه بعدورود الخبر الصحیح و إن رؤیتهم له علی ذلک الوضع ألذی لم یتعمده موسی ع و لم یعلم أن أحدا ینظر إلیه أم لا و أن مشیه عریانا لتحصیل ثیابه مضافا إلی تبعیده عما نسبوه إلیه لیس من المنفرات

وسئل الصادق ع أیهما مات قبل موسی أم هارون قال هارون مات قبل موسی ص وسئل أیهما کان أکبر قال هارون و کان اسم ابنی هارون شبرا وشبیرا وتفسیرهما بالعربیه الحسن و الحسین

-روایت-1-2-روایت-20-186

و قد قال رسول الله ص رأیت ابراهیم و موسی وعیسی ص

-روایت-1-2-روایت-28-ادامه دارد

[ صفحه 219]

فأما موسی فرجل طوال سبط یشبه رجال الزط ورجال أهل شیوه و أماعیسی فرجل أحمر جعد ربعه ثم سکت فقیل یا رسول الله فإبراهیم قال فانظروا إلی صاحبکم یعنی نفسه ص

-روایت-از قبل-169

الفصل الثانی فی أحوال موسی ع من حین ولادته إلی نبوته

تفسیر علی بن ابراهیم عن أبی عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد عن أبی جعفر ع قال إن موسی ع لماحملته أمه لم یظهر حملها إلا

عندوضعه و کان فرعون قدوکل بنساء بنی إسرائیل نساء من القبط یحفظنهن ولذلک لما کان بلغه عن بنی إسرائیل أنهم یقولون إنه یلد فینا رجل یقال له موسی بن عمران یکون هلاک فرعون وأصحابه علی یدیه فقال فرعون

عند ذلک لأقتلن ذکور أولادهم حتی لا یکون مایریدون وفرق بین الرجال والنساء وحبس الرجال فی المحابس فلما وضعت أم موسی بموسی نظرت إلیه واغتمت وقالت یذبح الساعه فعطف الله بقلب الموکله بها علیه فقالت لأم موسی ما لک قداصفر لونک فقالت أخاف أن یذبح ولدی فقالت لاتخافی و کان موسی لایراه أحد إلاأحبه و هوقول الله وَ أَلقَیتُ

عَلَیکَ مَحَبّهً منِیّ فأحبته القبطیه الموکله به وأنزل الله علی أم موسی التابوت ونودیت ضعیه فِی التّابُوتِ فَاقذِفِیهِ فِی الیَمّ و هوالبحروَ لا تخَافیِ وَ لا تحَزنَیِ إِنّا رَادّوهُ إِلَیکِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ المُرسَلِینَفوضعته فی التابوت وأطبقت علیه وألقته فی النیل و کان لفرعون قصور علی شط النیل متنزهات فنظر من قصره ومعه آسیه امرأته إلی سواد فی النیل ترفعه الأمواج وتضربه الریاح حتی جاءت به إلی قصر فرعون وأمر فرعون بأخذه فأخذ التابوت ودفع إلیه و لمافتحه وجد فیه صبیا فقال هذاإسرائیلی فألقی الله فی قلب فرعون لموسی محبه شدیده وکذلک فی قلب آسیه وأراد فرعون أن یقتله فقالت آسیه لاتقتلوه عسی أن ینفعنا أونتخذه ولدا

-روایت-1-2-روایت-91-ادامه دارد

[ صفحه 220]

وهم لایشعرون أنه موسی و لم یکن لفرعون ولد فقال التمسوا له ظئرا تربیه فجاءوا بعده نساء قدقتل أولادهم فلم یشرب لبن أحد من النساء و هوقول الله وَ حَرّمنا عَلَیهِ المَراضِعَ مِن قَبلُ وبلغ أمه أن فرعون قدأخذه فحزنت ثم قالت لأخت موسی قصیه أی اتبعیه فجاءت أخته إلیه فبصرت به عن جنب أی من بعد وهم لایشعرون فلما لم یقبل موسی ثدی أحد من النساء اغتم فرعون غما شدیدا فقالت أخته هل أدلکم علی أهل بیت یکفلونه لکم وهم له ناصحون فقالوا نعم فجاءت بأمه فلما أخذته بحجرها وألقمته ثدیها التقمه وشرب ففرح فرعون وأهله وأکرموا أمه فقالوا لها ربیه لنا فإنا نفعل بک ونفعل و ذلک قول الله فَرَدَدناهُ إِلی أُمّهِ کیَ تَقَرّ عَینُها وَ لا تَحزَنَ و کان فرعون یقتل أولاد بنی إسرائیل کلما یلدون ویربی موسی ویکرمه و لایعلم أن هلاکه علی یدیه و لمادرج موسی کان یوما

عندفرعون فعطس فقال الحمد لله

رب العالمین فأنکر ذلک علیه ولطمه و قال ما هذا ألذی تقول فوثب موسی علی لحیته و کان طویل اللحیه فهبلها أی قلعها فهم فرعون بقتله فقالت امرأته غلام حدث لایدری ما یقول فقال فرعون بل یدری فقالت له ضع بین یدیک تمرا وجمرا فإن میز بین التمر والجمر فهو ألذی تقول فوضع بین یدیه تمرا وجمرا فقال له کل فمد یده إلی التمر فجاء جبرئیل ع فصرفها إلی الجمر فأخذ الجمر فاحترق لسانه وصاح وبکی فقالت آسیه لفرعون أ لم أقل أنه لایعقل فعفا عنه فقلت لأبی جعفر ع فکم مکث موسی غائبا عن أمه حتی رده الله علیها قال ثلاثه أیام قلت له أخبرنی عن الأحکام والقضاء والأمر والنهی أ کان ذلک إلیهما قال کان موسی ألذی یناجی ربه ویکتب العلم ویقضی بین بنی إسرائیل وهارون یخلفه إذاغاب عن قومه للمناجاه قلت فأیهما مات قبل صاحبه قال مات هارون قبل موسی وماتا جمیعا فی التیه قلت أ و کان لموسی ولد قال لا کان الولد لهارون قال فلم یزل موسی

عندفرعون فی إکرامه حتی بلغ مبلغ الرجال و کان ینکر علیه مایتکلم من التوحید حتی هم به فخرج موسی من عنده ودخل مدینه من مدائن فرعون فإذارجلان یقتتلان أحدهما یقول بقول موسی والآخر

-روایت-از قبل-1912

[ صفحه 221]

یقول بقول فرعون فجاء موسی فوکز صاحبه وقضی علیه وتواری فی المدینه فلما کان من الغد جاء آخر فتشبث بذلک الرجل ألذی یقول بقول موسی فاستغاث بموسی فلما نظر صاحبه إلی موسی قال له أترید أن تقتلنی کماقتلت نفسا بالأمس فخلی سبیله وهرب و کان خازن فرعون مؤمنا بموسی قدکتم إیمانه ستمائه سنه و هو ألذی قال الله

عز و جل وَ قالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ یَکتُمُ إِیمانَهُالآیه وبلغ فرعون خبر قتل موسی الرجل فطلبه لیقتله فبعث المؤمن إلی موسی إِنّ المَلَأَ یَأتَمِرُونَ بِکَ لِیَقتُلُوکَ فَاخرُج إنِیّ لَکَ مِنَ النّاصِحِینَ فَخَرَجَ مِنها خائِفاً یَتَرَقّبُ أی یلتفت یمنه ویسره ومر نحو مدین و کان بینه و بین مدین ثلاثه أیام فلما بلغ باب مدین رأی بئرا یستقی منها لأغنامهم فقعد ناحیه و لم یکن أکل منذ ثلاثه أیام شیئا فنظر إلی جاریتین فی ناحیه ومعهما غنیمات لاتدنوان من البئر فقال لهما مابالکما لاتستقیان فقالتا حتی یصدر الرعاء وأبونا شیخ کبیر فرحمهما موسی ودنا من البئر فقال لمن علی البئر أستسقی لی دلوا ولکم دلوا و کان الدلو یمده عشره رجال فاستسقی وحده دلوا لابنتی شعیب وسقی أغنامهما ثم تولی إلی الظل فقال رَبّ إنِیّ لِما أَنزَلتَ إلِیَ ّ مِن خَیرٍ فَقِیرٌ و الله ماسأل إلاخبزا یأکله ببقله الأرض ولقد رأوا خضره البقل فی صفاق بطنه من هزاله فلما رجعت ابنتا شعیب قال لهما أسرعتما الرجوع فأخبرتاه بقصه موسی و لم تعرفاه فقال شعیب لواحده منهن اذهبی إلیه فادعیه لنجزیه أجر ماسقی لنا فجاءت إلیه تمشی علی استحیاء فقالت له إن أبی یدعوک لیجزیک أجر ماسقیت لنا فقام موسی معها فسفقتها الریاح فبان عجزها فقال لها موسی تأخری ودلینی علی الطریق فأنا من قوم لاینظرون فی أدبار النساء فلما دخل علی شعیب قص إلیه قصته فقال شعیب لاتخف نجوت من القوم الظالمین قالت إحدی بنات شعیب یاأبت استأجره إن خیر من استأجرت القوی الأمین فقال لها شعیب أماقوته فقد عرفتیه بسقی الدلو وحده فبم عرفت أمانته فقالت إنه قال لی تأخری عنی فأنا من

قوم لاینظرون فی أدبار النساء فهذه أمانته فقال له شعیب إنی أرید أن أنکحک إحدی ابنتی هاتین علی أن تأجرنی ثمانی حجج فإن أتممت

-روایت-1-1971

[ صفحه 222]

عشرا فمن عندک فقال له موسی ذلک بینی وبینک أیما الأجلین قضیت فلاسبیل علی ثم إنه أتم عشرا قلت فالرجل یتزوج المرأه ویشترط لأبیها إجاره شهرین أیجوز ذلک قال إن موسی ع علم أنه یتم بشرطه فکیف لهذا أن یعلم أنه یبقی حتی یفی فلما قضی موسی الأجل قال لابد أن أرجع إلی وطنی وأمی و أهل بیتی فما لی عندک قال شعیب ماوضعت أغنامی فی هذه السنه من بلق فهو لک فعمد موسی

عند ماأراد أن یرسل الفحل علی الغنم إلی عصاه فقشر منها بعضها وترک بعضها وغرزها فی وسط مربض الغنم وألقی علیها کساء أبلق ثم أرسل الفحل علی الغنم فلم تضع الغنم فی تلک السنه إلابلقا فلما حان علیه الحول حمل موسی امرأته وزوده شعیب من عنده وساق غنمه فلما أراد الخروج قال لشعیب أعطنی عصا تکون معی و کان عصا الأنبیاء عنده قدورثها مجموعه فی بیت فقال له شعیب ادخل فی هذاالبیت وخذ عصا من بین تلک العصی فدخل فوثبت علیه عصا نوح و ابراهیم ص وصارت فی کفه فأخرجها ونظر إلیها شعیب فقال ردها وخذ غیرها فوثبت إلیه تلک العصا بعینها حتی فعل مثل ذلک مرات فلما رأی شعیب ذلک قال له اذهب بهافقد خصک الله بهافخرج یرید مصر فلما صار فی مفازه ومعه أهله أصابهم برد شدید وریح وظلمه و قدجنهم اللیل ونظر موسی إلی نار قدظهرت فأقبل نحو النار فإذاشجره ونار تلتهب علیها فلما ذهب إلی النار یقتبس منها أهوت إلیه ففزع وعدا

ورجعت النار إلی الشجره فالتفت إلیها ورجعت إلی مکانها ورجع الثانیه لیقتبس فأهوت نحوه فعدا وترکها ثم التفت و قدرجعت إلی الشجره فرجع إلیها الثالثه فأهوت نحوه فعدا و لم یرجع فناداه الله سبحانه یا مُوسی إنِیّ أَنَا اللّهُ رَبّ العالَمِینَ قال موسی فما الدلیل علی ذلک قال الله وَ ما تِلکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسی قالَ هیِ َ عصَای َ قال ألقها فألقاها فصارت حیه ففزع منها موسی وعدا فناداه الله أَقبِل وَ لا تَخَف إِنّکَ مِنَ الآمِنِینَ اسلُک یَدَکَ فِی جَیبِکَ تَخرُج بَیضاءَ مِن غَیرِ سُوءٍ أی من غیرسمره و ذلک أن موسی کان شدید السمره فأخرج یده من جیبه فأضاءت له الدنیا فقال الله عز و جل فذلک برهان من ربک إلی فرعون وملئه فقال موسی ع إنِیّ قَتَلتُ مِنهُم نَفساً فَأَخافُ أَن یَقتُلُونِ وَ أخَیِ هارُونُ هُوَ أَفصَحُ منِیّ لِساناً فَأَرسِلهُ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 223]

معَیِ رِدءاً یصُدَقّنُیِ إنِیّ أَخافُ أَن یُکَذّبُونِ قالَ سَنَشُدّ عَضُدَکَ بِأَخِیکَ وَ نَجعَلُ لَکُما سُلطاناً فَلا یَصِلُونَ إِلَیکُما بِآیاتِنا أَنتُما وَ مَنِ اتّبَعَکُمَا الغالِبُونَ

-روایت-از قبل-194

الکافی عن أبی عبد الله ع کن لماترجو أرجی منک لما لاترجو فإن موسی ع ذهب یقتبس نارا فانصرف منها و هونبی مرسل

-روایت-1-2-روایت-32-124

عیون الأخبار فی حدیث ابن الجهم قال سأل المأمون الرضا ع عن قول الله عز و جل فَوَکَزَهُ مُوسی فَقَضی عَلَیهِ قالَ هذا مِن عَمَلِ الشّیطانِ قال الرضا ع إن موسی ع دخل مدینه من مدائن فرعون علی حین غفله من أهلها و ذلک بین المغرب والعشاء فوجد فیهارجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه ألذی من شیعته علی ألذی من عدوه فقضی موسی علی العدو بحکم الله تعالی ذکره فوکزه فمات

قال هذا من عمل الاقتتال ألذی کان وقع بین الرجلین لا مافعله موسی ع من قتله إِنّهُیعنی الشیطان عَدُوّ مُضِلّ مُبِینٌ قال المأمون فما معنی قول موسی رَبّ إنِیّ ظَلَمتُ نفَسیِ فَاغفِر لِی قال یقول إنی وضعت نفسی غیرموضعها بدخولی هذه المدینهفَاغفِر لِی أی استرنی من أعدائک لئلا یظفروا بی فیقتلونی فَغَفَرَ لَهُ إِنّهُ هُوَ الغَفُورُ الرّحِیمُ قالَ موسی ع رَبّ بِما أَنعَمتَ عَلَیّ من القوه حتی قتلت رجلا بوکزهفَلَن أَکُونَ ظَهِیراً لِلمُجرِمِینَبل أجاهد فی سبیلک بهذه القوه حتی ترضی فَأَصبَحَ موسی فِی المَدِینَهِ خائِفاً یَتَرَقّبُ فَإِذَا ألّذِی استَنصَرَهُ بِالأَمسِ یَستَصرِخُهُ علی آخرقالَ لَهُ مُوسی إِنّکَ لغَوَیِ ّ مُبِینٌقاتلت رجلا بالأمس وتقاتل هذاالیوم لأؤدبنک وأراد أن یبطش به فأرادأَن یَبطِشَ باِلذّیِ هُوَ عَدُوّ لَهُما و هو من شیعته قالَ یا مُوسی أَ تُرِیدُ أَن تقَتلُنَیِ کَما قَتَلتَ نَفساً بِالأَمسِ إِن تُرِیدُ إِلّا أَن تَکُونَ جَبّاراً فِی الأَرضِ وَ ما تُرِیدُ أَن تَکُونَ مِنَ المُصلِحِینَ قال المأمون جزاک الله خیرا یا أبا الحسن فما معنی قول موسی لفرعون فَعَلتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالّینَ قال الرضا ع إن فرعون قال لموسی لماأتاه فعلت فعلتک التی فعلت و أنت من الکافرین قال موسی ع فَعَلتُها إِذاً وَ أَنَا مِنَ الضّالّینَ عن الطریق بوقوعی إلی مدینه من مدائنک فَفَرَرتُ مِنکُم لَمّا خِفتُکُم فَوَهَبَ لِی ربَیّ حُکماً وَ جعَلَنَیِ مِنَ المُرسَلِینَالخبر

-روایت-1-2-روایت-41-1739

إکمال الدین مسندا إلی أمیر المؤمنین قال قال رسول الله ص لماحضر یوسف الوفاه جمع شیعته و أهل بیته فحمد الله وأثنی علیه ثم حدثهم بشده قتالهم

-روایت-1-2-روایت-67-ادامه دارد

[ صفحه 224]

تقتل فیهاالرجال وتشق بطون الحبالی وتذبح الأطفال حتی یظهر الله الحق فی ولد لاوی بن یعقوب و هو رجل أسمر طویل ووصفه

له بنعته فتمسکوا بذلک ووقعت الغیبه والشده ببنی إسرائیل وهم ینتظرون قیام القائم أربعمائه سنه حتی إذابشروا بولادته ورأوا علائم ظهوره واشتدت البلوی علیهم وحمل علیهم بالخشب والحجاره وطلبوا الفقیه ألذی کانوا یستریحون إلی أحادیثه فاستتر وتراسلوه وقالوا کنا مع الشده نستریح إلی حدیثک فخرج بهم إلی بعض الصحاری وجلس یحدثهم حدیث القائم ونعته وقرب الأمر وکانت لیله قمراء فبینا هم کذلک إذ طلع علیهم موسی ع و کان فی ذلک الوقت حدث السن و قدخرج من دار فرعون یظهر النزاهه فعدل عن موکبه وأقبل إلیهم وتحته بغله و علیه طیلسان خز فلما رآه الفقیه عرفه بالنعت فقام إلیه وانکب علی قدمیه یقبلهما ثم قال الحمد لله ألذی لم یمتنی حتی رأیتک فلما رأی الشیعه ذلک علموا أنه صاحبهم فأکبوا علی الأرض شکرا لله عز و جل فلم یزدهم إلا أن قال أرجو الله أن یعجل فرجکم ثم غاب بعد ذلک وخرج إلی مدینه مدین فأقام

عندشعیب ماأقام فکانت الغیبه الثانیه أشد علیهم من الأولی وکانت نیفا وخمسین سنه واشتدت البلوی علیهم واستتر الفقیه فبعثوا إلیه لاصبر لنا علی استتارک عنا فخرج إلی بعض الصحاری واستدعاهم وطیب قلوبهم وأعلمهم أن الله عز و جل أوحی إلیه أنه مفرج عنهم بعدأربعین سنه فقالوا بأجمعهم الحمد لله فأوحی الله عز و جل قل لهم قدجعلتها ثلاثین سنه لقولهم الحمد فقالوا کل نعمه من الله فأوحی الله إلیه قل لهم قدجعلتها عشرین سنه فقالوا لایأتی بالخیر إلا الله فأوحی الله إلیه قل لهم قدجعلتها عشرا فقالوا لایصرف الشر إلا الله فأوحی الله إلیه قال لهم لاتبرحوا فقد أذنت فی فرجکم فبینا هم کذلک إذ طلع موسی ع راکبا

حمارا فأراد الفقیه أن یعرف الشیعه مایستبصرون به وجاء موسی حتی وقف علیهم فسلم علیهم فقال له الفقیه مااسمک فقال موسی بن عمران بن وهیب بن لاوی بن یعقوب قال بما ذا جئت قال بالرساله من

عند الله عز و جل فقام إلیه فقبل یده ثم جلس بینهم وطیب نفوسهم وأمرهم أمره ثم فرقهم فکان بین ذلک الوقت و بین فرجهم بغرق فرعون أربعون سنه

-روایت-از قبل-1975

و عن أبی الحسن الرضا ع کان شعیب یزور موسی کل سنه فإذاأکل قام موسی علی رأسه وکسر له الخبز

-روایت-1-2-روایت-29-102

[ صفحه 225]

أقول فیه إشعار باستحباب قیام صاحب المنزل علی رأس ضیفه و أن یخدمه مثل هذه الخدمه ونحوهما مما یزید علیها بمفهوم المخالفه و ماینقص عنها بمفهوم الموافقه

الکافی عن أبی جعفر ع قال کانت عصا موسی لآدم فصارت إلی شعیب ثم صارت إلی موسی وإنها لعندنا و إن عهدی بهاآنفا وهی خضراء کهیئتها حین انتزعت من شجرتها وإنها لتنطق إذااستنطقت أعدت لقائمنا یصنع بها ما کان یصنع بها موسی ع وإنها لتصنع ماتؤمر به وإنها حیث أقبلت تلقف مایأفکون تفتح لها شعبتان إحداهما فی الأرض والأخری فی السقف وبینهما أربعون ذراعا تلقف مایأفکون بلسانها وکانت من عوسج الجنه

-روایت-1-2-روایت-32-421

و عن أبی عبد الله ع أن فرعون لماوقف علی زوال ملکه علی ید موسی ع أمر بإحضار الکهنه فدلوه علی نسبه و أنه من بنی إسرائیل فلم یزل یأمر أصحابه بشق بطون الحوامل من بنی إسرائیل حتی قتل فی طلبه نیفا وعشرین ألف مولود وتعذر علیه الوصول إلی قتل موسی بحفظ الله تبارک و تعالی إیاه

-روایت-1-2-روایت-27-302

تفسیر الإمام العسکری ع قال الإمام قال الله تعالی واذکروا یابنی إسرائیل إِذ أَنجَیناکُم وأنجینا أسلافکم مِن

آلِ فِرعَونَ و کان من عذاب فرعون لبنی إسرائیل أنه کان یکلفهم عمل البناء علی الطین ویخاف أن یهربوا عن العمل فأمرهم بتقییدهم وکانوا ینقلون ذلک الطین علی السلالم إلی السطوح فربما سقط الواحد منهم فمات أوزمن لایعبئون بهم إلی أن أوحی الله إلی موسی قل لایبتدءون عملا إلابالصلاه علی محمد وآله الطیبین لیخفف علیهم فکانوا یفعلون ذلک فیخف علیهم وأمر کل من سقط فزمن ممن نسی الصلاه علی محمد وآله الطیبین أن یقولها علی نفسه إن أمکنه أی الصلاه علی محمد وآله أویقال علیه إن لم یمکنه فإنه یقوم و لاتقبله ید ففعلوها فسلموا فقیل لفرعون إنه یولد فی بنی إسرائیل مولود یکون علی یده زوال ملکک فأمر بذبح أبنائهم فکانت الواحده منهن تعطی القوابل الرشوه لکیلا تنم علیها ویتم حملها ثم تلقی ولدها فی صحراء أوغار جبل وتقول علیه عشر مرات الصلاه علی محمد وآله فیقیض الله ملکا یربیه ویدر من إصبع له لبنا یمصه و من إصبع طعاما یتغذاه إلی أن نشأ بنو إسرائیل و کان من سلم منهم ونشأ أکثر ممن قتل

-روایت-1-2-روایت-40-ادامه دارد

[ صفحه 226]

وَ یَستَحیُونَ نِساءَکُمیبقوهن ویتخذوهن إماء فضجوا إلی موسی وقالوا یفترعون بناتنا وأخواتنا فأمر الله تلک البنات کلما رأی بهن من ذلک ریب صلین علی محمد وآله الطیبین فکان یرد عنهن أولئک الرجال إما بشغل أومرض أوزمانه أولطف من ألطافه فلم تفترش منهن امرأه بل دفع الله عز و جل عنهن بصلاتهن علی محمد وآله الطیبین ثم قال عز و جل وَ فِی ذلِکُمالإنجاء ألذی أنجاکم منهم ربکم بَلاءٌنعمهمِن رَبّکُم عَظِیمٌکبیر قال الله عز و جل یا بنَیِ إِسرائِیلَ اذکُرُواإذ کان البلاء یصرف عن أسلافکم ویخف بالصلاه علی

محمد وآله الطیبین أفما تعلمون أنکم إذاشاهدتموه وآمنتم به کانت النعمه علیکم أفضل وفضل الله علیکم أجزل

-روایت-از قبل-649

قال الثعلبی فی کتاب عرائس المجالس مات الریان بن الولید فرعون مصر الأول صاحب یوسف ع و هو ألذی ولی یوسف خزائن أرضه وأسلم علی یدیه فلما مات ملک بعده قابوس بن مصعب صاحب یوسف ع الثانی فدعاه یوسف إلی الإسلام فأبی و کان جبارا وقبض الله یوسف ع فی ملکه وطال ملکه ثم هلک وقام بالملک بعده أخوه أبوالعباس الولید بن مصعب بن الریان بن أراشه بن ثوران بن عمرو بن فاران بن عملاق بن لاوی بن سام بن نوح ع و کان أفجر من قابوس وأقام بنو إسرائیل بعدوفاه یوسف ع و قدنشروا وکثروا وهم تحت أیدی العمالقه وهم علی بقایا من دینهم مما کان یوسف ویعقوب شرعوا فیهم من الإسلام حتی کان فرعون موسی ألذی بعثه الله إلیه و لم یکن منهم فرعون أعتی علی الله و لاأطول عمرا فی ملکه و لاأسوأ ملکه لبنی إسرائیل منه و کان یعذبهم ویستعبدهم وصنفهم فی أعماله فصنف یبنون وصنف یحرثون وصنف یتولون الأعمال القذره و قداستنکح منهم فرعون امرأه یقال لها آسیه بنت مزاحم من خیار النساء فأسلمت علی ید موسی و لم یسلم من أهل مصر إلاثلاثه آسیه وحزقیل ومریم بنت موساء التی دلت موسی علی قبر یوسف ع فعمر فرعون وهم تحت یدیه أربعمائه سنه فلما أراد الله أن یفرج عنهم بعث موسی ع و ذلک أن فرعون رأی فی منامه أن نارا قدأقبلت من بیت المقدس حتی اشتملت علی بیوت مصر فأخربتها وأحرقت القبط وترکت بنی إسرائیل فدعا فرعون السحره والمنجمین وسألهم عن رؤیاه

فقالوا إنه یولد فی بنی إسرائیل غلام یسلبک ملکک ویخرجک وقومک من أرضک ویبدل دینک و قدأظلک زمانه ألذی یولد فیه فأمر فرعون بقتل کل غلام یولد فی بنی إسرائیل وجمع القوابل من نساء أهل مملکته فقال

[ صفحه 227]

لهن اقتلن الغلمان دون البنات . قال مجاهد لقد ذکر لی أنه کان یأمر بالقصب فیشق حتی یجعل أمثال الشفار ثم یصف بعضها إلی بعض ثم یؤتی بالحبالی من بنی إسرائیل فیوقفن فتجر أقدامهن حتی إن المرأه منهن لتضع ولدها فیقع بین رجلیها فتظل تطأه تتقی به حد القصب عن رجلیها لمابلغ جهدها فکان یقتل الغلمان الذین کانوا فی وقته ویقتل من یولد منهم ویعذب الحبالی حتی یضعن ما فی بطونهن وأسرع الموت فی مشیخه بنی إسرائیل فدخل رءوس القبط علی فرعون فقالوا إن الموت وقع فی بنی إسرائیل و أنت تذبح صغارهم ویموت کبارهم فیوشک أن یقع العمل علینا فأمر فرعون أن یذبحوا سنه ویترکوا سنه فولد هارون فی السنه التی لایذبحون فیهاقالوا فولدت هارون أمه علانیه آمنه فلما کان العام المقبل حملت بموسی فلما وضعته أمرها الله سبحانه بوضعه فی التابوت ولفظه فی الماء حتی أتی به إلی قصر فرعون وأتت به آسیه إلی فرعون وقالت قره عین لی و لک لاتقتله فقال قره عین لک أما أنا فلاحاجه لی فیه .

فقال رسول الله ص و ألذی یحلف فیه لوأقر فرعون أن یکون ابنه کماأقرت به لهداه الله تعالی کماهدی زوجته ولکن الله تعالی حرمه ذلک

-روایت-1-2-روایت-24-147

فلما آمنت آسیه أرادت أن تسمیه باسم اقتضاه حاله و هو موسی لأنه وجد بین الماء والشجر ومو بلغه القبط الماء وشا الشجر فعرب فقیل موسی

و عن ابن عباس أن

بنی إسرائیل لماکثروا بمصر استطالوا علی الناس وعملوا بالمعاصی ووافق خیارهم شرارهم فسلط الله علیهم القبط یعذبونهم

-روایت-1-2-روایت-19-145

قال وهب بلغنی أنه ذبح فی طلب موسی سبعین ألف ولید

و عن ابن عباس أن أم موسی لماتقارب ولادتها وکانت قابله من القوابل مصافیه لها فلما ضربها الطلق أرسلت إلیها فأتتها وقبلتها فلما وقع موسی ع بالأرض هالها نور بین عینی موسی فارتعش کل مفصل منها ودخل حبه فی قلبها و لماخرجت القابله من عندها أبصرها بعض العیون فجاءوا لیدخلوا علی أم موسی فقالت أخته هذاالحرس بالباب فطاش عقلها فلفته فی خرقه ووضعته فی التنور

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 228]

و هومسجور فدخلوا فإذاالتنور مسجور و لم یروا شیئا وخرجوا من عنده فرجع إلیها عقلها فقالت لأخت موسی فأین الصبی قالت لاأدری فسمعت بکاء الصبی من التنور فانطلقت إلیه و قدجعل الله النار علیه بردا وسلاما فاحتملته

-روایت-از قبل-222

و عن ابن عباس قال انطلقت أم موسی إلی نجار من قوم فرعون فاشترت منه تابوتا صغیرا فقال لها ماتصنعین به قالت ابن لی أخبئه فیه وکرهت أن تکذب فانطلق النجار إلی الذباحین لیخبرهم بأمرها فلما هم بالکلام أمسک الله لسانه وجعل یشیر بیده فلم یدر الأمناء فلما أعیاهم أمره قال کبیرهم اضربوه فضربوه وأخرجوه فوقع فی واد یهوی فیه حیران فجعل الله علیه إن رد لسانه وبصره أن لایدل علیه و یکون معه یحفظه فرد الله علیه بصره ولسانه فآمن به وصدقه فانطلقت أم موسی وألقته فی البحر و ذلک بعد ماأرضعته ثلاثه أشهر و کان لفرعون یومئذ بنت و لم یکن له ولد غیرها وکانت من أکرم الناس علیه و کان بهابرص شدید و قدقالت أطباء مصر والسحره إنها لاتبرأ إلا من قبل

البحر یوجد منه شیءشبه الإنسان فیؤخذ من ریقه فیلطخ به برصها فتبرأ من ذلک و ذلک فی یوم کذا من ساعه کذا فلما کان یوم الإثنین غدا فرعون إلی مجلس کان له علی شفیر النیل ومعه آسیه فأقبلت بنت فرعون فی جواریها حتی جلست علی شاطئ النیل مع جواریها تلاعبهن إذ أقبل النیل بالتابوت تضربه الأمواج فأخذوه فدنت آسیه فرأت فی جوف التابوت نورا لم یره غیرها للذی أراد الله أن یکرمها ففتحت الباب فإذانور ما بین عینیه و قدجعل الله تعالی رزقه فی إبهامه یمصه لبنا فألقی الله حبه فی قلبها وأحبه فرعون فلما أخرجوه عمدت بنت فرعون إلی ما کان یسیل من ریقه فلطخت به برصها فبرأت فضمته إلی صدرها وقبلته فقال الغواه من قوم فرعون أیها الملک إنا نظن أن هذاالمولود هو ذلک ألذی تحذر منه فهم فرعون بقتله فاستوهبته آسیه فوهبه لها

-روایت-1-2-روایت-24-1454

و قال أهل السیر لمابلغ موسی أشده وکبر کان یرکب مراکب فرعون و کان یدعی موسی بن فرعون فرکب فرعون ذات یوم ورکب موسی فی أثره فأدرکه المقیل بأرض یقال لها منف فدخلها نصف النهار و قدغلقت أسواقها و لیس فی طرقها أحد و ذلک قوله تعالی عَلی حِینِ غَفلَهٍ مِن أَهلِهافبینا هویمشی فی ناحیه

-قرآن-252-281

[ صفحه 229]

المدینه إذا هوبرجلان یقتتلان أحدهما من بنی إسرائیل والآخر من آل فرعون و ألذی من شیعته یقال إنه السامری و ألذی من عدوه کان خبازا لفرعون واسمه قاثون و کان اشتری حطبا للمطبخ فتنجز السامری لیحمله فامتنع فلما مر بهما موسی ع استغاث به فقال موسی للقبطی دعه فقال الخباز إنما آخذه لعمل أبیک فأبی أن یخلی سبیله فغضب موسی فبطش به وخلص السامری

من یده فنازعه القبطی فوکزه موسی فقتله و هو لایرید قتله فأصبح فی المدینه خائفا یترقب الأخبار.فقیل له إن بنی إسرائیل قدقتلوا رجلا من آل فرعون فخذ لنا بحقنا فقال ائتونی بقاتله و من یشهد علیه فطلبوا ذلک فبینا هم یطوفون إذ مر موسی من الغد فرأی ذلک الإسرائیلی یقاتل فرعونیا فاستغاثه علی الفرعونی فصادف موسی و قدندم علی ما کان منه بالأمس وکره ألذی رأی فغضب موسی ع فمد یده و هویرید أن یبطش بالفرعونی فقال للإسرائیلی إنک لغوی مبین فخاف الإسرائیلی من موسی أن یبطش به من أجل أنه أغلظ له الکلام فظن أنه یرید قتله فقال له یا مُوسی أَ تُرِیدُ أَن تقَتلُنَیِ الآیه. وإنما قال ذلک مخافه من موسی وظنا أن یکون إیاه أراد وإنما أراد الفرعونی فتتارکا وذهب إلی فرعون وأخبره بما سمع من الإسرائیلی فأرسل فرعون الذباحین وأمرهم بقتل موسی و قال لهم اطلبوه فی الطرق فإنه غلام لایهتدی إلی الطریق فجاءه رجل من أقصی المدینه من شیعته یقال له حزقیل و کان علی تقیه من دین ابراهیم الخلیل و کان أول من صدق بموسی وآمن به .

-قرآن-933-967

وروی عن رسول الله ص قال سیأتی الأمم ثلاثه لم یکفروا بالله طرفه عین حزقیل مؤمن آل فرعون وحبیب النجار صاحب یاسین و علی بن أبی طالب ع و هوأفضلهم

-روایت-1-2-روایت-33-167

فجاء حزقیل فاختصر طریقا حتی سبق الذباحین إلیه وأخبره بما هم به فرعون فذلک قوله وَ جاءَ رَجُلٌ مِن أَقصَی المَدِینَهِالآیه.فتحیر موسی و لم یدر أین یذهب فجاء ملک علی فرس بیده عنزه فقال اتبعنی فتبعه فهداه إلی مدین و کان مسیره ثمان لیال و لم یکن له طعام إلاورق الشجر فما وصل إلیها

حتی جف قدماه و إن خضره البقل تتراءی من بطنه ثم إنه اتصل

-قرآن-88-124

[ صفحه 230]

بشعیب وبقی عنده المده المشروطه فلما قضی أتم الأجلین وسار بأهله منفصلا من أرض مدین یؤم الشام ومعه أغنامه وامرأته وهی فی شهرها فانطلق فی بریه الشام عادلا عن المدائن والعمران مخافه الملوک الذین کانوا بالشام فسار غیرعارف بالطریق حتی انتهی إلی جانب الطور الغربی الأیمن فی عشیه شتائیه شدیده البرد وأظلم علیه اللیل وأخذت السماء ترعد وتبرق وتمطر وأخذ امرأته الطلق وعمد موسی إلی زنده وقدحه مرات فلم تور فتحیر وقام وقعد وأخذ یتأمل ماقرب و ما بعدتحیرا وزجرا فبینا هوکذلک إذ أنس من جانب الطور نارا فحسبه نارافَقالَ لِأَهلِهِ امکُثُوا إنِیّ آنَستُ ناراً لعَلَیّ آتِیکُم مِنها بِقَبَسٍ أَو أَجِدُ عَلَی النّارِ هُدیًیعنی من یدلنی علی الطریق و قد کان ضل الطریق فلما أتاها رأی نورا عظیما ممتدا من عنان السماء إلی شجره عظیمه هناک واختلفوا فیهافقیل العوسجه وقیل العناب .فتحیر موسی وارتعدت فرائصه حیث رأی نارا عظیمه لیس لها دخان یلتهب من جوف شجره خضراء لاتزداد النار إلاعظما و لاالشجره إلاخضره فلما دنا استأخرت عنه فخاف منها ورجع ثم ذکر حاجته إلی النار فرجع إلیها فدنت منه فنوُدیِ َ مِن شاطِئِ الوادِ الأَیمَنِ فِی البُقعَهِ المُبارَکَهِ مِنَ الشّجَرَهِ أَن یا مُوسیفنظر فلم یر أحدا فنودی إنِیّ أَنَا اللّهُ رَبّ العالَمِینَ فلما سمع ذلک علم أنه ربه واقترب فلما قرب منه وسمع النداء ورأی تلک الهیبه خفق قلبه و کل لسانه وصار حیا کمیت فأرسل الله إلیه ملکا یقوی قلبه فلما رجع إلیه رشده نودی فَاخلَع نَعلَیکَ إِنّکَ بِالوادِ المُقَدّسِ طُویً ثم قال الله سبحانه تسکینا لقلبه وَ ما تِلکَ بِیَمِینِکَالآیه. واختلف فی

اسم العصا فقیل اسمها ماشاء الله وقیل غیاث وقیل علیق و أماصفاتها والمآرب التی کانت فیها فقال أهل العلم کان لعصا موسی شعبتان ومحجن فی أصل الشعبتین وسنان حدید فی أسفلها فکان موسی إذادخل مفازه لیلا و لم یکن قمر تضی ء شعبتاها من نور مد بصره و کان إذاأعوزه الماء أدلاها فی البئر فجعلت تمتد إلی قعر البئر وتصیر فی رأسها شبه الدلو ویستقی و إذااحتاج إلی الطعام ضرب الأرض بعصاه

-قرآن-544-651-قرآن-1029-1120-قرآن-1145-1180-قرآن-1363-1411-قرآن-1448-1470

[ صفحه 231]

فیخرج مایأکل یومه و کان إذااشتهی فاکهه من الفواکه غرزها فی الأرض فتغصنت أغصان تلک الشجره التی اشتهی موسی فاکهتها وأثمرت له من ساعتها. ویقال کان عصاه من اللوز و کان إذاقاتل عدوه یظهر علی شعبتها تنینان یتناضلان و کان یضرب بها علی الجبل الصعب الوعر المرتقی فیفرج و إذاأراد عبور نهر من الأنهار بلا سفینه ضربها وبدا له طریق یمشی فیه و کان یشرب أحیانا من إحدی الشعبتین اللبن و من الأخری العسل و کان إذاأعیا فی طریقه یرکبها فتحمله إلی أی موضع شاء من غیررکض و لاتحریک رجل وکانت تدله علی الطریق وتقاتل أعداءه و إذااحتاج موسی إلی طیب فاح منها الطیب حتی یتطیب منها ثوبه و إذا کان فی طریق فیه لصوص تکلمت العصا وتقول له خذ بجانب کذا و کان یهش بها علی غنمه ویدافع بهاالسباع والحیات والحشرات و إذاسافر وضعها علی عاتقه وعلق علیها جهازه ومتاعه ومخلاته وکساءه وطعامه وسقاءه . و قال شعیب لموسی حین زوجه ابنته وسلم إلیه أغنامه یرعاها اذهب بهذه الأغنام فإذابلغت مفرق الطریق فخذ علی یسارک و لاتأخذ علی یمینک و إن الکلأ بهاأکثر فإن فیهاتنینا عظیما أخشی علیک و علی الأغنام منه

فذهب موسی بالأغنام فلما بلغ مفرق الطریقین أخذت الأغنام ذات الیمین فاجتهد موسی علی أن یصرفها إلی ذات الشمال فلم تطعه فنام موسی والأغنام ترعی فإذابالتنین قدجاء فقامت عصا موسی فحاربته فقتلته وأتت فاستلقت علی جنب موسی وهی دامیه فلما استیقظ موسی ع رأی العصا دامیه والتنین مقتولا فعلم أن فی تلک العصا لله قدره.فهذه مآرب موسی فیها إذاکانت عصا فأما إذاألقاها موسی ع فیری أنها تنقلب حیه کأعظم ما یکون من التنانین سوداء مدلهمه تدب علی أربع قوائم ولها اثنا عشر نابا یخرج منها لهب النار یهب من فیهاریح السموم لایصیب شیئا إلاأحرقه وکانت تکون فی عظم الثعبان وخفه الجان ولین الحیه و ذلک موافق لنص القرآن حیث قال فی موضع فَإِذا هیِ َ ثُعبانٌ مُبِینٌ و فی موضع آخرفَإِذا هیِ َ حَیّهٌ تَسعی فقال له اذهَب إِلی فِرعَونَالحدیث . وروی أن بنت شعیب لماقالت لموسی إن أبی یدعوک لیجزیک أجر ماسقیت لنا کره ذلک موسی وأراد أن لایتبعها و لم یجد بدا أن یتبعها لأنه کان فی أرض

-قرآن-1720-1747-قرآن-1763-1787-قرآن-1798-1816

[ صفحه 232]

مسبعه وخوف فلما دخل علی شعیب إذا هوبالعشاء مهیأ فقال له شعیب اجلس یاشاب فتعش فقال له موسی أعوذ بالله قال شعیب و لم ذاک ألست بجائع قال بلی ولکن أخاف أن یکون هذاعوضا عما سقیت لهما و أنا من أهل بیت لانبیع شیئا من عمل الآخره بمل ء الأرض ذهبا فقال له شعیب لا و الله یاشاب ولکنها عادتی وعاده آبائی نقری الضیف ونطعم الطعام والتی تزوج بها موسی اسمها صفوره والأخری لیا. وقیل اسم الکبری صفراء واسم الصغری صفیراء

الفصل الثالث فی معنی قوله تعالی فَاخلَع نَعلَیکَ

وقول موسی وَ احلُل عُقدَهً مِن لسِانیِ وتسمیه الجبل طور سیناء

-قرآن-13-41

علل الشرائع بإسناده إلی أبی

عبد الله ع قال قال الله عز و جل لموسی فَاخلَع نَعلَیکَلأنها من جلد حمار میت

-روایت-1-2-روایت-53-118

و فیه عن أبی عبد الله ع فی قوله فَاخلَع نَعلَیکَ قال یعنی ارفع خوفیک یعنی خوفه من ضیاع أهله و قدخلفها تمخض وخوفه من فرعون

-روایت-1-2-روایت-32-142

قال الصدوق سمعت أبا جعفر محمد بن عبد الله بن طیفور الدامغانی الواعظ یقول فی قول موسی ع وَ احلُل عُقدَهً مِن لسِانیِ یَفقَهُوا قوَلیِ قال یقول إنی أستحی أن أکلمک بلسانی ألذی کلمت به غیرک فیمنعنی حیائی منک عن محاوره غیرک فصارت هذه الحاله عقده من لسانی فاحللها بفضلک وَ اجعَل لِی وَزِیراً مِن أهَلیِ هارُونَ أخَیِ معناه أنه سأل الله عز و جل أن یأذن له فی أن یعبر عنه هارون فلایحتاج أن یکلم فرعون بلسان کلم الله عز و جل به

-قرآن-97-143-قرآن-289-336

و فیه عن ابن عباس قال إنما سمی الجبل ألذی کان علیه طور سیناء لأنه جبل

-روایت-1-2-روایت-29-ادامه دارد

[ صفحه 233]

کان علیه شجر الزیتون و کل جبل یکون علیه ماینتفع به من النبات والأشجار سمی طور سیناء وطور سینین و ما لم یکن علیه ماینتفع به من النبات والأشجار سمی طورا لایقال له طور سیناء و لاطور سینین

-روایت-از قبل-206

الإحتجاج سأل سعد بن عبد الله القائم ع عن قول الله عز و جل لنبیه موسی ع فَاخلَع نَعلَیکَ إِنّکَ بِالوادِ المُقَدّسِ طُویً فإن فقهاء الفریقین یزعمون أنها کانت من إهاب المیته فقال ع من قال ذلک فقد افتری علی موسی واستجهله فی نبوته أنه ماخلا الأمر من خصلتین إما إن کانت صلاه موسی ع فیهاجائزه أو غیرجائزه فإن کانت جائزه فیهافجاز لموسی أن یکون یلبسها فی تلک البقعه و إن کانت مقدسه مطهره و إن کانت

صلاته غیرجائزه فیهافقد أوجب أن موسی لم یعرف الحلال والحرام و لم یعلم ماجازت الصلاه فیه مما لم تجز و هذاکفر قلت فأخبرنی یامولای عن التأویل فیها قال إن موسی ع کان بالواد المقدس فقال یارب إنی أخلصت لک المحبه منی وغسلت قلبی عمن سواک و کان شدید الحب لأهله فقال الله تبارک و تعالی فَاخلَع نَعلَیکَ أی انزع حب أهلک من قلبک إن کانت محبتک لی خالصه وقلبک من المیل إلی من سوای مشغولا

-روایت-1-2-روایت-12-838

أقول اختلف المفسرون فی سبب الأمر بخلع النعلین علی أقوال الأول أنهما کانتا من جلد حمار میت و قدتقدم مایدل علی أنه محمول علی التقیه.الثانی أنه کان من جلد بقره ذکیه ولکنه أمر بخلعها لیباشر بقدمیه الأرض فتصیبه برکه الوادی المقدس .الثالث أن الحفاء من علامه التواضع ولذلک کانت السلف تطوف حفاه.الرابع أن موسی ع إنما لبس النعل اتقاء من الأنجاس وخوفا من الحشرات فآمنه الله مما یخاف وأعلمه بطهاره الموضع .الخامس أن معنی فرغ قلبک من حب الأهل والمال .السادس أن المراد فرغ قلبک عن ذکر الدارین

و فی خبر ابن سلام أنه سأل النبی ص عن الوادی المقدس لم سمی المقدس قال لأنه قدست فیه الأرواح واصطفیت فیه الملائکه وکلم الله موسی تکلیما

-روایت-1-2-روایت-22-152

[ صفحه 234]

الفصل الرابع فی بعثه موسی وهارون إلی فرعون وتفصیل الأحوال إلی وقت غرق فرعون وقومه

أماالآیات الوارده فیه فکثیره و أماالأخبار فمستفیضه. قال الثقه علی بن ابراهیم وَ قالَ المَلَأُ مِن قَومِ فِرعَونَ أَ تَذَرُ مُوسی وَ قَومَهُ لِیُفسِدُوا فِی الأَرضِ وَ یَذَرَکَ وَ آلِهَتَکَ قال کان فرعون یعبد الأصنام ثم ادعی بعد ذلک الربوبیه فقال فرعون سَنُقَتّلُ أَبناءَهُم وَ نسَتحَییِ نِساءَهُم وَ إِنّا فَوقَهُم قاهِرُونَ فقال الذین آمنوا لموسی قدأوذینا قبل مجیئک یا موسی بقتل أولادنا و من بعد

ماجئتنا لماحبسهم فرعون لإیمانهم بموسی فقال موسی عَسی رَبّکُم أَن یُهلِکَ عَدُوّکُم وَ یَستَخلِفَکُم فِی الأَرضِ فَیَنظُرَ کَیفَ تَعمَلُونَ. و ذلک أنه لماسجد السحره آمن الناس بموسی فقال هامان لفرعون إن الناس قدآمنوا بموسی فانظر من دخل فی دینه فاحبسه فحبس کل من آمن به من بنی إسرائیل فجاء إلیه موسی فقال له خل عن بنی إسرائیل فلم یفعل فأنزل الله علیهم فی تلک السنه الطوفان فخرب دورهم ومساکنهم حتی خرجوا إلی البریه وضربوا فیهاالخیام . فقال فرعون لموسی ادع ربک حتی یکف عنا الطوفان حتی أخلی عن بنی إسرائیل وأصحابک فدعا موسی ربه فکف عنهم الطوفان وهم فرعون أن یخلی عن بنی إسرائیل فقال له هامان إن خلیت بنی إسرائیل غلبک موسی وأزال ملکک فقبل منه و لم یخل عن بنی إسرائیل .فأنزل الله علیهم فی السنه الثانیه الجراد فأکلت کل شیءلهم من النبت والشجر حتی

-قرآن-82-192-قرآن-261-333-قرآن-466-555

[ صفحه 235]

کادت تجرد شعرهم ولحاهم فجزع فرعون من ذلک جزعا شدیدا و قال یا موسی ادع ربک أن یکف عنا الجراد حتی أخلی عن بنی إسرائیل وأصحابک فدعا موسی ربه فکف عنهم الجراد فلم یدعه هامان أن یخلی عن بنی إسرائیل .فأنزل الله علیهم فی السنه الثالثه القمل فذهبت زروعهم وأصابتهم المجاعه فقال فرعون لموسی إن دفعت عنا القمل کففت عن بنی إسرائیل فدعا موسی ربه حتی ذهب القمل . و قال أول ماخلق الله القمل فی ذلک الزمان فلم یخل عن بنی إسرائیل .فأرسل الله علیهم بعد ذلک الضفادع فکانت تکون فی طعامهم وشرابهم . ویقال إنها تخرج من أدبارهم وآذانهم وآنافهم فجزعوا من ذلک جزعا شدیدا فجاءوا إلی موسی فقالوا ادع الله أن یذهب عنا الضفادع

فإنا نؤمن بک ونرسل معک بنی إسرائیل فدعا موسی ربه فرفع الله عنهم ذلک . فلما أبوا أن یخلوا عن بنی إسرائیل حول الله ماء النیل دما فکان القبطی یراه دما والإسرائیلی یراه ماء فإذاشربه الإسرائیلی کان ماء و إذاشربه القبطی یشربه دما فکان القبطی یقول للإسرائیلی خذ الماء فی فمک وصبه فی فمی فکان إذاصبه فی فمه تحول دما فجزعوا من ذلک جزعا شدیدا فقالوا لموسی لئن رفع عنا الدم لنرسلن معک بنی إسرائیل فلما رفع عنهم غدروا و لم یخلوا عن بنی إسرائیل .فأرسل الله علیهم الرجز و هوالثلج الأحمر و لم یروه قبل ذلک فماتوا فیه وجزعوا وأصابهم ما لم یعهدوه من قبل فقالوا لموسی ادع لنا ربک بما عندک لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن بک ولنرسلن معک بنی إسرائیل فکشف عنهم الثلج فخلوا عن بنی إسرائیل . فلما خلی عنهم اجتمعوا إلی موسی وخرج موسی من مصر واجتمع إلیه من کان هرب من فرعون وبلغ فرعون ذلک فقال له هامان قدنهیتک أن تخلی عن بنی إسرائیل فقد استجمعوا إلیه فجزع فرعون وبعث فِی المَدائِنِ حاشِرِینَ وخرج فی طلب موسی .أقول إن فرعون کان یستعبد الناس ویعبد الأصنام بنفسه و کان الناس یعبدونها تقربا إلیه .

-قرآن-1589-1612

[ صفحه 236]

وقیل کان یعبد مایستحسن من البقر. وروی أنه کان یأمرهم أیضا بعباده البقر ولذلک أخرج السامری لهم عجلا. و أماالطوفان فقیل هوالماء الخارج عن العاده. وقیل هوالموت الذریع . وقیل هوالطاعون بلغه الیمن أرسل الله ذلک علی بکارته آل فرعون فی لیله فلم یبق منهم إنسان و لادابه. وقیل هوالجدری وهم أول من عذبوا به فبقی فی الأرض . واختلف فی القمل أیضا فقیل هوصغار

الجراد ألذی لاأجنحه لها. وقیل صغار الذر. وقیل دواب سود کالقراد. وقیل هوالسوس ألذی یخرج من الحنطه

تفسیر علی بن ابراهیم بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال لمابعث موسی ع إلی فرعون أتی بابه فاستأذن علیه فضرب بعصاه الباب فاصطکت الأبواب مفتحه ثم دخل علی فرعون فأخبروه أنه رسول رب العالمین وسأله أن یرسل معه بنی إسرائیل فقال أَ لَم نُرَبّکَ فِینا وَلِیداً وَ لَبِثتَ فِینا مِن عُمُرِکَ سِنِینَ وَ فَعَلتَ فَعلَتَکَ التّیِ فَعَلتَ أی قتلت الرجل وَ أَنتَ مِنَ الکافِرِینَیعنی کفرت نعمتی فتجاوبا الکلام إلی أن قال موسی أَ وَ لَو جِئتُکَ بشِیَ ءٍ مُبِینٍ قالَفرعون فَأتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الصّادِقِینَ فَأَلقی عَصاهُ فَإِذا هیِ َ ثُعبانٌ مُبِینٌفلم یبق من جلساء فرعون شخص إلاهرب ودخل فرعون من الرعب ما لم یملک فقال فرعون أنشدک الله والرضاع إلاکففتها عنی ثم نَزَعَ یَدَهُ فَإِذا هیِ َ بَیضاءُ لِلنّاظِرِینَفأخذ فلما أخذ موسی العصا رجعت إلی فرعون نفسه وهم بتصدیقه فقام إلیه هامان فقال بینما أنت إله تعبد إذ صرت تابعا لعبد ثم قال فرعون للملإ الذین حوله إِنّ هذا لَساحِرٌ عَلِیمٌ یُرِیدُ أَن یُخرِجَکُم مِن أَرضِکُم بِسِحرِهِ فَما ذا تَأمُرُونَ

-روایت-1-2-روایت-62-ادامه دارد

[ صفحه 237]

و کان فرعون وهامان قدتعلما السحر وإنما غلبا الناس بالسحر وادعی فرعون الربوبیه بالسحر فلما أصبح بعث فی المدائن حاشرین وجمعوا ألف ساحر واختار من الألف ثمانین فقال السحره لفرعون قدعلمت أنه لیس فی الدنیا أسحر منا فإن غلبنا موسی فما عندک قال أشارککم فی ملکی قالوا فإن غلبنا موسی وأبطل سحرنا علمنا أن ماجاء به لیس بسحر آمنا به وصدقناه فقال فرعون فإن غلبکم موسی صدقته أناأیضا معکم و کان موعدهم یوم عید لهم فلما ارتفع

النهار وجمع فرعون الخلق والسحره وکانت له قبه طولها فی السماء سبعون ذراعا و قدکانت لبست بالفولاذ المصقول وکانت إذاوقعت علیها الشمس لم یقدر أحد أن ینظر من لمع الحدید ووهج الشمس فقالت السحره لفرعون إنا نری رجلا ینظر إلی السماء و لم یبلغ سحرنا السماء وضمنت السحر فی الأرض فقالوا لموسی إِمّا أَن تلُقیِ َ وَ إِمّا أَن نَکُونَ نَحنُ المُلقِینَفقالَ لَهُم مُوسی أَلقُوا ما أَنتُم مُلقُونَ فَأَلقَوا حِبالَهُم وَ عِصِیّهُمفأقبلت تضطرب مثل الحیات فقالُوا بِعِزّهِ فِرعَونَ إِنّا لَنَحنُ الغالِبُونَفَأَوجَسَ فِی نَفسِهِ خِیفَهً مُوسیفنودی لا تَخَف إِنّکَ أَنتَ الأَعلی وَ أَلقِ ما فِی یَمِینِکَفألقی موسی العصا فذابت فی الأرض مثل الرصاص ثم طلع رأسها وفتحت فاها ووضعت شدقتها العلیا علی رأس قبه فرعون ثم دارت والتقمت عصی السحره وحبالهم وانهزم الناس حین رأوا عظمها فقتل فی الهزیمه من وطی الناس بعضهم بعضا عشره آلاف رجل وامرأه وصبی ودارت علی قبه فرعون قال فأحدث فرعون وهامان فی ثیابهما وشاب رأسهما من الفزع ومر موسی فی الهزیمه مع الناس فناداه الله خُذها وَ لا تَخَف سَنُعِیدُها سِیرَتَهَا الأُولیفرجع موسی ولف علی یدیه عباءه ثم أدخل یده فی فمها فإذاهی عصا کماکانت فأَلُقیِ َ السّحَرَهُ سُجّداً لمارأوا ذلک قالُوا آمَنّا بِرَبّ العالَمِینَ رَبّ مُوسی وَ هارُونَفغضب فرعون من ذلک وقالَ آمَنتُم لَهُ قَبلَ أَن آذَنَ لَکُم إِنّهُ لَکَبِیرُکُمُ ألّذِی عَلّمَکُمُ السّحرَ فَلَسَوفَ تَعلَمُونَ لَأُقَطّعَنّ أَیدِیَکُم وَ أَرجُلَکُم مِن خِلافٍ وَ لَأُصَلّبَنّکُم أَجمَعِینَفقالوا له إِنّا نَطمَعُ أَن یَغفِرَ لَنا رَبّنا خَطایانافحبس فرعون من آمن بموسی فی السجن حتی أنزل الله علیهم الطوفان والجراد والضفادع والدم فانطلق عنهم

-روایت-از قبل-2027

[ صفحه 238]

فأوحی الله إلی موسی أَن أَسرِ بعِبِادیِ فخرج موسی ببنی إسرائیل لیقطع بهم

البحر وجمع فرعون أصحابه وبعث فی المدائن حاشرین وحشر الناس و قدتقدم مقدمته فی ستمائه ألف ورکب هو فی ألف وألف وخرج کماحکی الله عز و جل فَأَخرَجناهُم مِن جَنّاتٍ وَ عُیُونٍ وَ کُنُوزٍ وَ مَقامٍ کَرِیمٍ کَذلِکَ وَ أَورَثناها بنَیِ إِسرائِیلَ فلما قرب موسی من البحر وقرب فرعون من موسی قالَ أَصحابُ مُوسی إِنّا لَمُدرَکُونَ فقال موسی کَلّا إِنّ معَیِ ربَیّ سَیَهدِینِ أی سینجینی فدنا موسی من البحر فقال له انفرق فقال له البحر استکبرت یا موسی أن تقول لی أنفرق لک و لم أعص الله طرفه عین و قد کان فیکم العاصی فقال له موسی فاحذر أن تعصی و قدعلمت أن آدم أخرج من الجنه بمعصیته وإنما لعن إبلیس بمعصیته قال البحر عظیم ربی مطاع أمره فقام یوشع بن نون فقال لموسی یا رسول الله ماأمرک ربک فقال بعبور البحر فأقحم فرسه الماء وأوحی الله إلی موسی أَنِ اضرِب بِعَصاکَ البَحرَفضربه فکان کل فرق کالطود العظیم فضرب له فی البحر اثنی عشر طریقا فأخذ کل سبط فی طریق فکان قدارتفع الماء وبقت الأرض یابسه طلعت فیهاالشمس ویبست ودخل موسی البحر و کان أصحابه اثنی عشر سبطا فضرب الله لهم فی البحر اثنی عشر طریقا فأخذ کل سبط فی طریق و کان الماء قدارتفع علی رءوسهم مثل الجبال فجزعت الفرقه التی کانت مع موسی فی طریقه فقالوا یا موسی أین إخواننا فقال لهم معکم فی البحر فلم یصدقوه فأمر الله البحر فصار طرقات حتی کان ینظر بعضهم إلی بعض ویتحدثون وأقبل فرعون بجنوده فلما انتهی إلی البحر قال لأصحابه أ لاتعلمون أن ربکم الأعلی قدفرج لکم البحر فلم یجسر أحد أن یدخل البحر وامتنعت

الخیل منه لهول الماء فتقدم فرعون فقال له منجمه لاتدخل البحر وعارضه فلم یقبل منه وأقبل إلی فرس حصان فامتنع الفرس أن یدخل الماء فعطف علیه جبرئیل ع و هو علی مادیانه فتقدمته ودخل فنظر إلی الرمکه فطلبها ودخل البحر واقتحم أصحابه خلفه فلما دخلوا کلهم حتی کان آخر من دخل من أصحابه وآخر من خرج من أصحاب موسی أمر الریاح فضربت البحر بعضه ببعض فأقبل الماء یقع علیه مثل الجبال فقال فرعون

عند ذلک آمَنتُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا ألّذِی آمَنَت بِهِ بَنُوا إِسرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ المُسلِمِینَ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 239]

فأخذ جبرئیل کفا من حمأه فوضعها فی فیه ثم قال آلآنَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ وَ کُنتَ مِنَ المُفسِدِینَ فَالیَومَ نُنَجّیکَ بِبَدَنِکَ

-روایت-از قبل-136

و ذلک أن قوم فرعون ذهبوا أجمعین فی البحر وهووا من البحر إلی النار و أمافرعون فنبذه الله وحده وألقاه بالساحل لینظروا إلیه ولیعرفوه ولیکون لمن خلفه آیه ولئلا یشک أحد فی هلاکه وأنهم کانوا اتخذوه ربا فأراهم الله إیاه جیفه ملقاه بالساحل لیکون لمن خلفه عبره

و قال الصادق ع ماأتی جبرئیل رسول الله ص إلاکئیبا حزینا و لم یزل کذلک منذ أهلک الله فرعون فلما أمره الله بنزول هذه الآیهآلآنَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ وَ کُنتَ مِنَ المُفسِدِینَنزل علیه و هوضاحک مستبشر فقال رسول الله ص ماأتیتنی إلا والحزن فی وجهک حتی الساعه قال نعم یا محمد لماغرق الله فرعون قال آمَنتُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا ألّذِی آمَنَت بِهِ بَنُوا إِسرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ المُسلِمِینَفأخذت حمأه فوضعتها فی فیه ثم قلت له آلآنَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ وَ کُنتَ مِنَ المُفسِدِینَ وعملت ذلک من غیرأمر الله خفت أن تلحقه الرحمه من

الله ویعذبنی علی مافعلت فلما کان الآن وأمرنی ربی الله أن أؤدی إلیک ماقلته أنالفرعون آمنت وعلمت أن ذلک کان رضا لله تعالی

-روایت-1-2-روایت-20-701

. و قوله فَالیَومَ نُنَجّیکَ بِبَدَنِکَ فإن موسی ع أخبر بنی إسرائیل أن الله قدغرق فرعون فلم یصدقوه فأمر الله البحر فلفظ به علی ساحل البحر حتی رأوه میتا

-قرآن-10-39

علل الشرائع وعیون الأخبار بإسناده إلی ابراهیم الهمدانی قال قلت للرضا ع لأی عله أغرق الله فرعون و قدآمن به وأقر بتوحیده قال لأنه آمن

عندرؤیه الیأس والإیمان

عندرؤیه الیأس غیرمقبول و ذلک حکم الله فی السلف والخلف قال الله عز و جل فَلَمّا رَأَوا بَأسَنا قالُوا آمَنّا بِاللّهِ وَحدَهُ وَ کَفَرنا بِما کُنّا بِهِ مُشرِکِینَ فَلَم یَکُ یَنفَعُهُم إِیمانُهُم لَمّا رَأَوا بَأسَنا وهکذا فرعون لماأدرکه الغرق قال آمَنتُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا ألّذِی آمَنَت بِهِ بَنُوا إِسرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ المُسلِمِینَفقیل له آلآنَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ وَ کُنتَ مِنَ المُفسِدِینَ فَالیَومَ نُنَجّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَن خَلفَکَ آیَهً

-روایت-1-2-روایت-68-ادامه دارد

[ صفحه 240]

و قد کان فرعون من قدمه إلی قرنه فی الحدید فلما غرق ألقاه الله تعالی علی نجوه من الأرض ببدنه لیکون لمن بعده علامه فیرونه مع ثقله بالحدید مرتفع وسبیل الثقیل أن یرسب و لایرتفع فکان ذلک آیه وعلامه ولعله أخری أغرقه الله عز و جل وهی أنه استغاث بموسی لماأدرکه الغرق و لم یستغث بالله فأوحی الله عز و جل إلیه یا موسی لم تغث فرعون لأنک لم تخلقه و لواستغاث بی لأغثته

-روایت-از قبل-402

أقول هذان الوجهان ذکرهما العلماء فی أول الوجوه وذکروا وجوها أخر منها أنه لم یکن مخلصا فی هذه الکلمه بل إنما تکلم بهاتوسلا إلی دفع البلیه الحاضره. ومنها أن ذلک

الإقرار کان منبئا عن محض التقلید. أ لاتری أنه قال لا إِلهَ إِلّا ألّذِی آمَنَت بِهِ بَنُوا إِسرائِیلَ. ومنها أن أکثر الیهود کانت قلوبهم مائله إلی التشبیه والتجسیم ولذا اشتغلوا بعباده العجل لظنهم أنه تعالی فی جسده فکأنه آمن بالإله الموصوف بالجسمیه و کل من اعتقد ذلک کان کافرا. ومنها أنه أقر بالتوحید فقط و لم یقر بنبوه موسی فلذا لم یقبل منه

-قرآن-225-275

و فیه عنه ع فی قول فرعون ذرَوُنیِ أَقتُل مُوسی من کان یمنعه قال منعته رشدته و لایقتل الأنبیاء وأولاد الأنبیاء إلاأولاد الزنی

-روایت-1-2-روایت-18-140

أقول الرشده طیب الولاده وفرعون لم یتولد من الزنی و من ذلک جاء فی الأخبار الصحیحه أن الألوف الذین حضروا واقعه الطفوف کانوا ما بین ولد زنیه أوحیضه ولعل التفصیل إشاره إلی من أعان علی القتال تبین فیه نصب العداوه لأهل البیت ع . وورد أنه لایبغضهم إلاولد من الزنی . و أما من حضر وکثر السواد و لم یقاتل فهو ممن حمل به فی الحیض

و فی قصص الأنبیاء عن العبد الصالح ص قال کان من قول

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 241]

موسی حین دخل علی فرعون أللهم إنی أدرأ بک فی نحره وأستجیر بک من شره وأستعین بک فحول الله ما کان فی قلب فرعون من الأمن خوفا وروی الصدوق قال غار النیل علی عهد فرعون فأتاه أهل مملکته فقالوا أیها الملک أجر لنا النیل قال إنی لم أرض عنکم ثم ذهبوا فأتوه فقالوا أیها الملک نموت ونهلک ولئن لم تجر لنا النیل لنتخذن إلها غیرک قال اخرجوا إلی الصعید فخرجوا فتنحی عنهم حیث لایرونه و لایسمعون کلامه فألصق خده بالأرض وأشار بالسبابه و قال أللهم إنی خرجت إلیک خروج العبد الذلیل إلی

سیده وإنی أعلم أنک تعلم أنه لایقدر علی إجرائه أحد غیرک فأجره قال فجری النیل جریا لم یجر مثله فأتاهم فقال لهم إنی قدأجریت لکم النیل فخروا له سجدا وعرض له جبرئیل ع فقال أیها الملک أعنی علی عبد لی قال فما قصته قال عبد لی ملکته علی عبیدی وخولته علی مفاتیحی فعادانی وأحب من عادانی وعادی من أحببت قال لبئس العبد عبدک لو کان لی علیه سبیل لأغرقته فی بحر القلزم قال أیها الملک اکتب لی بذلک کتابا فدعا بکتاب ودواه فکتب ماجزاء العبد ألذی یخالف سیده فأحب من عادی وعادی من أحب إلا أن یغرق فی بحر القلزم قال أیها الملک اختمه فختمه ثم دفعه إلیه فلما کان یوم البحر أتاه جبرئیل ع بالکتاب فقال خذ هذا مااستحققت به علی نفسک و هذا ماحکمت به علی نفسک

-روایت-از قبل-1218

أقول قدأوردوا شبهه فی هذاالمقام و هو أنه یلزم من إجراء الماء مثلا علی یدی فرعون إغراء قومه وغیرهم باتباعه وقبول قوله . و هذا غیرجائز علی الحکیم و لم أر من تعرض للجواب عنها لأنها شبهه فاسده فی نفس الأمر إلا أن الشبهات کلها من هذاالباب فلزم التعرض للجواب عنها مع أنها لااختصاص لها فی هذاالباب المورد بل جاریه فی موارد کثیره کماستعرف إن شاء الله تعالی . والجواب عنها من وجوه

[ صفحه 242]

الوجه الأول أن الأمور التی یظهر بطلانها علی العامه والخاصه و من أعمل العقل فیها لاإغراء للناس فی وجودها و ذلک أن ربوبیه فرعون کان أمرا باطلا تدرکه العقول والأوهام والأفهام و من طاوعه علیها لم یکن منها علی یقین ولهذا قالوا له لئن لم تجر لنا النیل لنتخذن إلها غیرک .فظهر

أن سجودهم له وقولهم بربوبیته إنما هومستند إلی أطماع الدنیا واعتباراتها والهرب من شره وعذابه ألذی کان یوقعه لغیرهم و قدأطاعوا فی متابعته الأهواء والوساوس الشیطانیه و ماکانت التقیه تبلغ بهم إلی ذلک الحد وارتکاب الأقوال الباطله. وبالجمله فقوله لهم أناربکم الأعلی أمر ظاهر البطلان وحینئذ فإجراء ماء النیل مثلا لایلزم منه إغراؤهم بالقول بربوبیته .نعم إذاوقع التحدی للنبی أوالإمام ص بأمر من الأمور الداله علی صدق دعواهم لایجوز إجراؤه علی ید المبطل من غیرهم . ولهذا لماادعی الإمامه فی زمن الکاظم ع جماعه من إخوته وبنی عمه کان یتحداهم بالجلوس وسط النار مع أن دخول النار والجلوس فیهامبتذل فی هذه الأعصار لکثیر من عوام مذهبنا مذهب المخالفین .الوجه الثانی أن الله سبحانه أقسم بعزته أنه لایضیع عمل عامل و من یرد حرث الدنیا فی ذلک العمل یؤته منها و من یرد حرث الآخره یؤته منها. و من هذاجاء فی الأخبار أن إمهال الشیطان إلی یوم القیامه وتسلطه علی بنی آدم و ماأعطاه الله سبحانه مما طلب إنما سبب عبادته فی السماء.

کما قال مولانا أمیر المؤمنین ع إنه عبد الله فی السماء سته آلاف سنه لایدری أ من سنی الدنیا أم من سنی الآخره

-روایت-1-2-روایت-36-119

و أمافرعون فجاء فی الأخبار أن الله سبحانه أمهله أربعمائه سنه یدعی فیهاالربوبیه لأنه کان حسن الأخلاق سهل الحجاب و ماجلس علی مائده إلا کان فیهاالأیتام والمساکین .

روی عن علی ع إنما أمهل الله فرعون فی دعوته لسهوله أذنه وبذل طعامه فجوزی فی الدنیا علی أعماله

-روایت-1-2-روایت-19-107

[ صفحه 243]

وکون ذلک الجزاء مستلزما لنقص الغیر مما یمکن الاحتراز عنه لایمنع منه لأن جزاء إبلیس علی عمله استلزم تسلطه علی بنی آدم لکنه لایئول إلی

جبرهم بل هم مختارون فی الطاعه. و هذاالوجه یجری فی موارد کثیره و ذلک أن کفار الهند وغیرهم إذاتعبدوا لله سبحانه بزعمهم یجری علی أیدیهم الأفعال الغریبه کالإخبار عن الغائبات ونحوها. ومثل جماعه من أهل الخلاف یجری علی یدی جماعه من مشایخهم جزاء لعبادتهم ما لایجری علی یدی غیرهم من أهل الله الوجه الثالث أن فرعون وهامان کانا حاذقین فی السحر و به غلبا علی قومهما فلعل تلک الأفعال الغریبه کانت مستنده إلی السحر و لاینافیه سجوده وتضرعه لله تعالی ودعاؤه . فإن السحره لایخلو سحر من سحرهم عن الآیات والأدعیه و إن ضموا إلیها أمورا أخر.فلعل جریان النیل کان من ذلک العلم ویجری أیضا فی غیره من الموارد فی الکفار والمخالفین .الوجه الرابع أن الحکمه الإلهیه اقتضت أن یکون طریق التکلیف مقرونا بالألطاف والتوفیقات ومحفوفا بالابتلاء والاختبار ومعارضات العقول والأوهام لیتمیز المؤمن من غیره والمجاهد من القاعد و من یغلب الهوی علیه ممن یجری علی مقتضی العقول وبزوال الأوهام . و ذلک أن الله سبحانه أرسل إلی فرعون وقومه و موسی وهارون الحجج القاطعه والآیات الباهره والألطاف الإلهیه والتوفیقات الربانیه و لوعملوا فیهابمقتضی العقول وتجردوا عن الأوهام والشکوک لکانت موجبه لإیمانهم . و أما ألذی جری علی ید فرعون من الأمور الغریبه فکان من باب الابتلاء والاختبار لقومه . و هذامما لیس فیه إغراء و لایوجب لفرعون ربوبیه و لانبوه. و هذاأیضا یجری فی غیره من الموارد الکثیره فی طبقات الکفار والمخالفین .

[ صفحه 244]

فإن کون عبد السلام البصری مثلا یلزم الحیات ویدخل مع تلامیذه النار ویفعل الأفعال الغریبه لایوجب أن یکون مذهبه علی الحق و لا أن تکون طریقته هی المثلی لأن کثیرا

من کفار الهند وغیرهم یصنعون ما هوأغرب وأعجب .الوجه الخامس أن الحکمه الإلهیه قدجرت بأنه إذاأکمل الحجه علی عباده وأقام فیهم البراهین وأکمل فیهم العقول وأرسل إلیهم الأنبیاء و لم یبق لهم عذر فإن أطاعوه وقبلوا الإیمان به وبرسله جازاهم فی الدنیا والآخره و إن أبوا إلاالعناد واللجاج وتکذیب الآیات والرسل أمهلهم وأملی لهم واستدرجهم وکلما ازدادوا فی الطغیان زادت علیهم النعم وهم یحسبون أنه من صنیع الله إلیهم وإحسانه علیهم . کما قال عزشأنه سَنَستَدرِجُهُم مِن حَیثُ لا یَعلَمُونَ وَ أمُلیِ لَهُم إِنّ کیَدیِ مَتِینٌفما کان یصنعه جل و عز إلی فرعون وقومه من نعم الدنیا کان من باب الإملاء والاستدراج . وهکذا الحال فی بعض الموارد فإن الکوفی أبا... کان یقول فی مجلس الکوفه قال علی و أناأقول یعنی خلافا لقوله . و لاشک أن قول علی ع هوحکم الله تعالی و أن غیره یکون حکم الشیطان فقد جعل نفسه وفتواه شریکا لله تعالی و مع ذلک أمهله الله تعالی واستدرجه فی نعم الدنیا والاعتبار

عندالملوک والسلاطین واعتماد الناس علی أقواله ومذاهبه فی حیاته و بعدمماته إلی یوم القیامه. و الناس یظنون أن ذلک من ألطاف الله سبحانه علیه و لیس هو إلااستدراجا وجزاء لأعماله .فإنه حکی عنه أنه قام اللیل من نصفه أو من أوله إلی آخره عابدا داعیا مده عشرین سنه وهکذا حال أصحابه من باقی الفقهاء الأربعه. وبقیت وجوه کثیره لانطیل الکتاب بذکرها

-قرآن-651-727

علل الشرائع سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن یوم الأربعاء والتطیر منه فقال ع آخر أربعاء فی الشهر و هوالمحاق و یوم الأربعاء غرق الله فرعون

-روایت-1-2-روایت-16-ادامه دارد

[ صفحه 245]

و یوم الأربعاء طلب فرعون موسی لیقتله و یوم الأربعاء أمر

فرعون بذبح الغلمان و یوم الأربعاء أظل قوم فرعون العذاب

-روایت-از قبل-124

و عن أبی جعفر ع لمارجع موسی إلی امرأته قالت من أین جئت قال من

عندرب تلک النار قال فغدا إلی فرعون فو الله لکأنی أنظر إلیه طویل الباع ذو شعر أدم علیه جبه من صوف عصاه فی کفه مربوط حقوه بشریط نعله من جلد حمار شراکها من لیف فقیل لفرعون إن علی الباب فتی یزعم أنه رسول رب العالمین فقال فرعون لصاحب الأسد خل سلاسلها و کان إذاغضب علی أحد خلاها فقطعته فخلاها وقرع موسی الباب الأول وکانت تسعه أبواب فلما قرع موسی الباب الأول انفتحت له الأبواب التسعه فلما دخل جعلن یبصبصن تحت رجلیه کأنهن جراء فقال فرعون لجلسائه أرأیتم مثل هذاقط فلما أقبل إلیه قالَ أَ لَم نُرَبّکَ فِینا وَلِیداًالآیه فقال فرعون لرجل من أصحابه قم فخذ بیده و قال للآخر اضرب عنقه فضرب جبرئیل ع بالسیف حتی قتل سته من أصحابه فقال خلوا عنه قال فأخرج یده فإذاهی بیضاء قدحال شعاعها بینه و بین وجهه وألقی العصا فإذاهی حیه فالتقمت الإیوان بلحییها فدعاه أن یا موسی أقلنی إلی غد ثم کان من أمره ما کان

-روایت-1-2-روایت-22-939

و عن ابن أبی عمیر قال قلت لموسی بن جعفر ع أخبرنی عن قول الله عز و جل لموسی اذهَبا إِلی فِرعَونَ إِنّهُ طَغی فَقُولا لَهُ قَولًا لَیّناً لَعَلّهُ یَتَذَکّرُ أَو یَخشی فقال أما قوله لَیّناًیعنی کنیاه وقولا یا أبامصعب واسمه الولید بن مصعب و أما قوله یَتَذَکّرُ أَو یَخشیفإنما قال لیکون أحرص لموسی علی الذهاب و قدعلم الله عز و جل أن فرعون لایتذکر و لایخشی إلا

عندرؤیه العذاب أ لاتسمع الله عز و جل یقول حَتّی

إِذا أَدرَکَهُ الغَرَقُ قالَ آمَنتُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا ألّذِی

-روایت-1-2-روایت-28-ادامه دارد

[ صفحه 246]

آمَنَت بِهِ بَنُوا إِسرائِیلَ وَ أَنَا مِنَ المُسلِمِینَفلم یقبل الله إیمانه و قال آلآنَ وَ قَد عَصَیتَ قَبلُ وَ کُنتَ مِنَ المُفسِدِینَ

-روایت-از قبل-141

و عن أبی الحسن الرضا ع قال کان علی مقدمه فرعون ستمائه ألف ومائتی ألف و علی ساقته ألف ألف فدخلوا البحر وغرقوا و قوله فَالیَومَ نُنَجّیکَ بِبَدَنِکَ لِتَکُونَ لِمَن خَلفَکَ آیَهً یقول نلقیک علی نجوه من الأرض لتکون لمن بعدک علامه وعبره

-روایت-1-2-روایت-34-254

و عن أبان الأحمر قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل وَ فِرعَونَ ذیِ الأَوتادِ فقال کان إذاعذب رجلا بسطه علی الأرض علی وجهه ومد یدیه ورجلیه فأوتدها بأربعه أوتاد فی الأرض فترکه حتی یموت

-روایت-1-2-روایت-26-215

و عن أبی عبد الله ع التسع آیات الله التی أوتی موسی ع فقال الجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والعصا ویده

-روایت-1-2-روایت-27-130

و عنه ع شاطئ الواد الأیمن ألذی ذکره الله فی کتابه هوالفرات والبقعه المبارکه هی کربلاء والشجره هی محمدص

-روایت-1-2-روایت-13-118

أقول یعنی نور محمدص ظهر من تلک الشجره

العیاشی عن عاصم رفعه قال إن فرعون بنی سبع مدائن یتحصن فیها من موسی ع وجعل فیهاآجاما للأسد فلما بعث الله موسی إلی فرعون فدخل المدینه ورأی الأسود تبصبصت وولت مدبره قال ثم لم یأت مدینه إلافتح الله له بابها إلی قصر فرعون ألذی هو فیه فقعد علی بابه و علیه مدرعه من صوف ومعه عصاه فلما خرج الآذن قال له موسی استأذن علی فرعون فلم یلتفت إلیه فأکثر علیه فقال له الآذن أ ماوجد رب العالمین من یرسله غیرک فغضب موسی فضرب الباب بعصاه فلم یبق بینه و بین فرعون باب إلاانفتح حتی

نظر إلیه فرعون و هو فی مجلسه فقال أدخلوه فدخل علیه و هو فی قبه له ارتفاعها ثمانون ذراعافَقالَ إنِیّ رَسُولُ رَبّ العالَمِینَقالَ فَأتِ بِهِ إِن کُنتَ مِنَ الصّادِقِینَ فَأَلقی عَصاهُ و کان لها شعبتان فإذاهی حیه قدوقع إحدی

-روایت-1-2-روایت-31-ادامه دارد

[ صفحه 247]

الشعبتین فی الأرض والشعبه الأخری فی أعلی القبه فنظر فرعون إلی جوفها و هویلتهب نیرانا وأهوت إلیه فأحدث وصاح یا موسی خذها

-روایت-از قبل-133

وروی العیاشی عن یونس بن ظبیان قال قال إن موسی وهارون حین دخلا علی فرعون و لم یکن فی جلسائه یومئذ ولد سفاح کانوا ولد نکاح کلهم و إن کان فیهم ولد سفاح لأمر بقتلهما فقالُوا أَرجِه وَ أَخاهُ وأمروه بالتأنی والنظر ثم وضع یده علی صدره قال وکذلک نحن لایقصدنا بشر إلا کل خبیث الولاده

-روایت-1-2-روایت-42-308

تفسیر الإمام الحسن العسکری قال إن موسی ع لماانتهی إلی البحر أوحی الله عز و جل إلیه قل لبنی إسرائیل جددوا توحیدی وأمروا بقلوبکم ذکر محمدص سید عبیدی وإمائی وأعیدوا علی أنفسکم الولایه لعلی أخی محمد وآله الطیبین وقولوا أللهم بجاههم جوزنا علی متن هذاالماء یتحول لکم أرضا فقال لهم موسی ذلک فقالوا أتورد علینا مانکره وهل فررنا من فرعون إلا من خوف الموت و أنت تقحم بنا هذاالماء بهذه الکلمات و مایدرینا مایحدث من هذه علینا فقال لموسی کالب بن یوحنا و هو علی دابه له و کان ذلک الخلیج أربعه فراسخ یانبی الله أمرک الله بهذا أن نقوله وندخل الماء فقال نعم فوقف وجدد توحید الله ونبوه محمد وولایه علی والطیبین من آلهما کماأمر به ثم قال أللهم بجاههم جوزنی علی متن هذاالماء ثم أقحم فرسه فرکض علی متن الماء حتی بلغ آخر الخلیج ثم

عاد راکضا فقال یابنی إسرائیل أطیعوا موسی فما هذاالدعاء إلامفتاح أبواب الجنان ومغالیق أبواب النیران ومستنزل الأرزاق وجالب علی عبید الله وإمائه رضاء المهیمن الخلاق فأبوا وقالوا نحن لانسیر إلا علی الأرض فأوحی الله إلی موسی اضرب بعصاک البحر وقل أللهم بجاه محمد وآله الطیبین لمافلقته ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلی آخر الخلیج فقال موسی ع ادخلوا قالوا الأرض وحله نخاف أن نرسب فیها فقال الله یا موسی قل أللهم بجاه محمد وآله الطیبین جففها فقالها فأرسل الله علیها ریح الصبا فجفت و قال موسی ادخلوا قالوا یانبی الله نحن اثنتا عشره قبیله بنو اثنی عشر أبا و إن دخلنا رام کل فریق تقدم صاحبه فلانأمن وقوع الشر بیننا فلو کان لکل فریق منا طریق علی حده لأمنا مانخافه فأمر الله موسی أن یضرب البحر بعددهم اثنتی عشره ضربه فی اثنی عشر موضعا و یقول أللهم بجاه محمد وآله الطیبین بین لنا الأرض فصار فیه تمام اثنی عشر طریقا وجف الأرض بریح

-روایت-1-2-روایت-36-ادامه دارد

[ صفحه 248]

الصبا فقال ادخلوها قالوا کل فریق منا یدخل سکه من هذه السکک لایدری مایحدث علی الآخرین فقال الله عز و جل فاضرب کل طود من الماء بین هذاالسکک فضرب و قال أللهم بجاه محمد وآله الطیبین لماجعلت هذاالماء طاقات واسعه یری بعضهم بعضا فحدث طاقات واسعه یری بعضهم بعضا فلما دخلوا جاء فرعون وقومه فدخلوا فأمر الله البحر فأطبق علیهم فغرقوا وأصحاب موسی ینظرون إلیهم ثم قال الله عز و جل لبنی إسرائیل فی عهد محمدص فإذا کان الله تعالی فعل کله بأسلافکم لکرامه محمدص ودعا موسی دعاء تقرب بهم أفما تعقلون أن علیکم الإیمان بمحمد وآله و قدشاهدتموه الآن

-روایت-از قبل-583

و

عن أبی عبد الله ع قال بین قوله قَد أُجِیبَت دَعوَتُکُما و بین أخذ فرعون أربعون سنه

-روایت-1-2-روایت-32-97

قال الثعلبی قال العلماء بأخبار الماضین لماکلم الله موسی وبعثه إلی مصر خرج و لیس معه زاد و لاسلاح و کان یستعین بالصید وببقول الأرض و لماقرب من مصر أوحی الله إلی أخیه هارون یبشره بقدوم موسی ویخبره أنه جعله لموسی وزیرا ورسولا معه إلی فرعون وأمره أن یمر یوم السبت لغره ذی الحجه متنکرا إلی شاطئ النیل لیلتقی فی تلک الساعه بموسی .فخرج هارون وأقبل موسی ع فالتقیا علی شط النیل قبل طلوع الشمس فاتفق أنه کان یوم ورود الأسد الماء و کان لفرعون أسد تحرسه فی غیضه محیطه بالمدینه من حولها. و کان فرعون إذ ذاک فی مدینه حصینه علیها سبعون سورا فی کل سور رساتیق وأنهار ومزارع وأرض واسعه فی ربض کل سور سبعون ألف مقاتل و من وراء تلک المدینه غیضه تولی فرعون غرسها بنفسه ثم أسکنها الأسد فنسلت وتوالدت حتی کثرت ثم اتخذها جندا من جنوده تحرسه وجعل خلال تلک الغیضه طرقا تفضی من یسلکها إلی أبواب المدینه فمن أخطأ الطریق وقع فی الغیضه فأکلته الأسود وکانت الأسود إذاوردت النیل ظلت علیها یومها کلها ثم تصدر مع اللیل فالتقی موسی وهارون یوم ورودها فلما أبصرتهما الأسد مدت أعناقها ورءوسها إلیهما

[ صفحه 249]

وشخصت أبصارها نحوهما وقذف الله تعالی فی قلوبها الرعب فانطلقت منهزمه نحو الغیضه و کان لها ساسه یسوسونها ویحرسونها من الناس . فلما أصابها ماأصابها خاف ساستها فرعون و لم یشعروا من أین أتوا فانطلق موسی وهارون فی تلک المسبعه حتی وصلا إلی باب المدینه الأعظم ألذی هوأقرب أبوابها إلی منزل فرعون و

کان منه یدخل ویخرج فأقاما إلیه سبعه أیام .فکلمهما واحد من الحراس وزیرهما و قال لهما هل تدریان لمن هذاالباب فقال موسی إن هذاالباب و ما فیهالرب العالمین وأهلها عبید له فسمع ذلک الرجل قولا لم یظن أن أحدا من الناس یفصح بمثله فأسرع إلی کبرائه الذین هم فوقه فقال لهم سمعت الیوم قولا من رجلین هوأعظم عندی مما أصابنا فی الأسد و ماکانا لیقدما علی ماقدما علیه إلابسحر عظیم وأخبرهم القصه فتداولوه حتی انتهوا إلی فرعون . و قال السدی بإسناده سار موسی ع بأهله نحو مصر حتی أتاها لیلا فتضیف أمه وهی لاتعرفه وإنما أتاهم فی لیله کانوا یأکلون فیهاالطفیشل نوع من المرق ونزل فی جانب الدار فجاء هارون فلما أبصر ضیفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضیف فدعاه فأکل معه فلما أن قعد تحدثا فقال له هارون من أنت فقال أنا موسی فتعانقا فقال له موسی یاهارون انطلق معی إلی فرعون فإن الله عز و جل قدأرسلنا إلیه فقال هارون سمعا وطاعه فقامت أمهما فصاحت وقالت أنشدکما الله أن تذهبا إلی فرعون فیقتلکما.فانطلقا إلیه فأتیا الباب والتمسا الدخول علیه لیلا فقرعا الباب ففزع فرعون وفزع البواب و قال فرعون من هذا ألذی یضرب ببابی فی هذه الساعه فأشرف علیهما البواب فکلمهما فقال له موسی أنا رسول رب العالمین . و قال محمد بن إسحاق خرج موسی حین قدم مصرا علی فرعون هو وأخوه حتی وقفا علی باب فرعون یلتمسان الإذن فمکثا سنتین یغدوان إلی بابه ویروحان لایعلم بهما و لایجتری أحد أن یعلمه بشأنهما حتی دخل علیه بطال له یلعب عنده ویضحکه فقال له أیها الملک إن علی بابک رجلا یقول قولا

عجیبا زعم أن له إلها غیرک فقال أدخلوه فدخل موسی وهارون فلما وقفا عنده دعا موسی بدعاء فتحول خوفه أمنا وکذا کل من یدعو بذلک الدعاء.

[ صفحه 250]

ثم قال فرعون لموسی من أنت قال أنا رسول رب العالمین فتأمله فرعون فعرفه فقال أَ لَم نُرَبّکَ فِینا وَلِیداً وَ لَبِثتَ فِینا مِن عُمُرِکَ سِنِینَ إلی آخر الآیات والمنازعات .فَأَلقی عَصاهُ فَإِذا هیِ َ ثُعبانٌ وتوجهت نحو فرعون لتأخذه فوثب عن سریره وأحدث حتی قام به بطنه فی یومه ذلک أربعین مره. و کان فیما یزعمون لایسعل و لایصدع و لاتصیبه آفه مما تصیب الناس و کان یقوم فی أربعین یوما مره و کان أکثر مایأکل الموز لکیلا یکون له ثفل فیحتاج إلی القیام وکانت هذه الأشیاء مما زین له أن قال ما قال لأنه لیس له من الناس شبیه فلما قصدته الحیه نادی یا موسی اکففها عنی بحرمه الرضاع وإنی أؤمن بک وأرسل معک بنی إسرائیل فأخذها موسی فعادت عصا ثم نزع یده من جیبه فإذاهی بیضاء مثل الثلج لها شعاع کشعاع الشمس فقال له فرعون هذه یدک فأدخلها موسی جیبه وأخرجها الثانیه ولها نور ساطع فی السماء تکل منه الأبصار فلم یستطع فرعون النظر إلیها ثم ردها موسی وأخرجها علی لونها الأول فهم فرعون بتصدیقه و قال له هامان بینما أنت إله تعبد إذ أنت تابع لعبد فقال فرعون لموسی أمهلنی إلی غد. وأوحی الله تعالی إلی موسی ع أن قل لفرعون إنک إن آمنت بالله وحده عمرتک فی ملکک ورددت شابا طریا فاستنظره فرعون . فلما کان من الغد دخل علیه هامان فأخبره فرعون بما وعد موسی فقال له هامان و الله مایعدل هذاعباده هؤلاء

لک یوما واحدا فنفخ فی منخره ثم قال له هامان أناأردک شابا فأتاه بالوسمه فخضبه بها. فلما دخل علیه موسی ورآه علی تلک الحاله هاله ذلک .فأوحی الله تعالی إلیه لایهولنک مارأیت فإنه لم یلبث إلاقلیلا حتی یعود إلی الحاله الأولی . و فی بعض الروایات أن موسی وهارون لماانصرفا من

عندفرعون أصابهما المطر فی الطریق فأتیا علی عجوز من أقرباء أمهما ووجه فرعون الطلب فی أثرهما فلما دخل علیهما اللیل ناما فی دارها وجاء الطلب إلی الباب والعجوز منتبهه فلما أحست بهم

-قرآن-88-155-قرآن-185-219

[ صفحه 251]

خافت علیهما فخرجت العصا من ثقب الباب والعجوز تنظر فقاتلتهم حتی قتلت منهم سبعه أنفس ثم عادت ودخلت الدار. فلما انتبه موسی وهارون أخبرتهما بقصه الطلب ونکایه العصا فیهم فآمنت بهما وصدقتهما. قال الثعلبی قالت العلماء بأخبار الأنبیاء أن موسی وهارون ع وضع فرعون أمرهما علی السحر فأراد قتلهما فقال العبد الصالح حزقیل مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا یقول ربی الله و قدجاءکم بالبینات من ربکم فقال الملأ من قوم فرعون أَرجِه وَ أَخاهُ وَ ابعَث فِی المَدائِنِ حاشِرِینَ یَأتُوکَ بِکُلّ سَحّارٍ عَلِیمٍ. وکانت لفرعون مدائن فیهاالسحره معده لفرعون إذاأحزنه أمر. و قال ابن عباس قال فرعون لمارأی سلطان الله فی الید والعصا إنا لانغالب موسی إلابمن هومثله فأخذ غلمانا من بنی إسرائیل فبعث بهم إلی قریه یقال لها العرما یعلمونهم السحر کمایعلمون الصبیان فی المکتب فعلموهم سحرا کثیرا وواعد فرعون موسی موعدا فبعث فرعون إلی السحره فجاء بهم ومعهم معلمهم فقالوا له ماذا صنعت قال علمتهم سحرا لایطیقه سحره أهل الأرض إلا أن یکون أمر من السماء فإنه لاطاقه لهم به . ثم بعث فرعون فجمع السحره کلهم وکانوا اثنین

وسبعین ألفا. و قال کعب کانوا اثنی عشر ألفا وقیل بضعا وثلاثین ألفا و قال عکرمه سبعین ألفا وقیل ثمانین ألفا واختار منهم سبعه آلاف واختار من أولئک سبعمائه. و کان رئیس السحره أخوین بأقصی مدائن الصفر فلما جاءهما رسول فرعون قالا لأمهما دلینا علی قبر أبینا فأتیاه فصاحا باسمه فأجابهما فقالا إن الملک وجه علینا أن نقدم علیه لأنه أتاه رجلان لیس معهما رجال و لاسلاح ولهما عز ومنعه و قدضاق الملک ذرعا من عزهما ومعهما عصا إذاألقیاها فلایقوم لها شیءتبلع الحدید والخشب والحجر فأجابهما أبوهما انظرا إذاهما ناما فإن قدرتما أن تسلا العصا فسلاها فإن الساحر

-قرآن-437-518

[ صفحه 252]

لایعمل سحره و هونائم و إن عملت العصا وهما نائمان فذلک أمر رب العالمین و لاطاقه لکما بهما و لالجمیع أهل الدنیا.فأتیاهما فی خفیه وهما نائمان لیأخذا العصا فقصدتهما العصا ثم واعدوه یوم الزینه و کان یوم سوق لهم و قال ابن عباس کان یوم عاشوراء ووافق یوم السبت أول یوم النیروز یجتمع الناس من الآفاق و کان بالإسکندریه فلما اجتمع الناس والسحره جاء موسی متکئا علی عصاه ومعه هارون فقال موسی للسحره ویلکم لاتفتروا علی الله کذبا فیسحتکم بعذاب ألیم . فقال بعضهم لبعض ما هذابقول ساحر وقالوا لنأتینک الیوم بسحر لم تر مثله وکانوا قدجاءوا بالعصی والحبال تحملها ستون بعیرا فقال لهم موسی ألقوا فألقوا حبالهم وعصیهم فإذاهی حیات کأمثال الجبال قدملأت الوادی یرکب بعضها بعضا تسعی فَأَوجَسَ فِی نَفسِهِ خِیفَهً مُوسی فقال و الله إن کانت العصیات فی أیدیهم فلقد عادت حیات و مایعدون عصای هذه .فأوحی الله إلیه لا تَخَف إِنّکَ أَنتَ الأَعلی وَ أَلقِ ما فِی یَمِینِکَ تَلقَف ما صَنَعُوا إِنّما

صَنَعُوا کَیدُ ساحِرٍ وَ لا یُفلِحُ السّاحِرُ حَیثُ أَتیفألقی عصاه فإذاهی ثعبان عظیم أسود مدلهم علی أربع قوائم قصار غلاظ و هوأعظم وأطول من البختی و له ذنب یقوم علیه فیشرف فوق حیطان المدینه رأسه لایضرب ذنبه علی شیء إلاحطمه ویکسر بقوائمه الصخور ویضرم حیطان البیوت نارا ومنخراه تنفخان سموما و علی مفرقه شعر کأمثال الرماح فاستعرضت ماألقی السحره من حبالهم وعصیهم وهی حیات فی عین فرعون وأعین الناس فابتلعتها واحدا واحدا حتی مایری بالوادی قلیلا و لاکثیرا فانهزم الناس وتزاحموا ووطئ بعضهم بعضا حتی مات یومئذ خمسه وعشرون ألفا وانهزم فرعون مرعوبا و قداستطلق بطنه فی یومه ذلک من أربعمائه جلسه ثم بعد ذلک إلی أربعین مره فی الیوم واللیله علی الدوام إلی أن هلک . فلما عاین السحره ماعاینوا قالوا لو کان سحرا لماخفی علینا أمره و لو کان سحرا فأین حبالنا وعصینا فخروا سجدا وقالُوا آمَنّا بِرَبّ العالَمِینَ رَبّ مُوسی وَ هارُونَ.

-قرآن-709-743-قرآن-845-982-قرآن-1747-1800

[ صفحه 253]

و کان فیهم أربعه شیوخ سابور عارور حطحط مصفا فلما آمن السحره قال فرعون متجلداآمَنتُم لَهُ قَبلَ أَن آذَنَ لَکُم إِنّهُ لَکَبِیرُکُمُ ألّذِی عَلّمَکُمُ السّحرَ فَلَأُقَطّعَنّ أَیدِیَکُم وَ أَرجُلَکُم مِن خِلافٍفقالُوا لَن نُؤثِرَکَ عَلی ما جاءَنا مِنَ البَیّناتِ...فَاقضِ ما أَنتَ قاضٍ.فقطع أیدیهم وأرجلهم وصلبهم و هوأول من فعل ذلک فأصبحوا سحره کفره وأمسوا شهداء برره. ورجع فرعون مغلوبا وأبی إلاالإقامه علی الکفر فتابع الله علیه بالآیات وأخذه وقومه إلی أن أهلکهم . ورجع موسی ع والعصا تتبعه وتبصبص حوله وتلوذ به کمایلوذ الکلب الألوف بصاحبه و الناس ینظرون إلیها حتی دخل موسی عسکر بنی إسرائیل وأخذ برأسها فإذاهی عصا کماکانت . واعتزل موسی ع فی مدینته ولحق بقومه وعسکروا

مجتمعین إلی أن صاروا ظاهرین . قال الثعلبی فلما خاف فرعون علی قومه أن یؤمنوا بموسی ع عزم علی بناء صرح یقوی به سلطانه فقال یا هامانُ ابنِ لِی صَرحاًالآیه.فجمع العمال والفعله حتی اجتمع له خمسون ألف بناء سوی الأتباع والأجراء ممن یطبخ الآجر والجص وینجر الخشب والأبواب ویضرب المسامیر فلم یزل یبنی ذلک الصرح إلی أن فرغ منه فی سبعه سنین وارتفع ارتفاعا لم یبلغه بنیان أحد من الخلق منذ خلق الله السماوات و الأرض .فبعث الله عز و جل جبرئیل ع فضرب بجناحه الصرح فقطعه ثلاث قطع وقعت قطعه منها فی البحر وأخری فی الهند وأخری فی المغرب . و قال الضحاک بعثه الله وقت الغروب فقذف به علی عسکر فرعون فقتل منهم ألف ألف رجل و لم یبق أحد عمل فیه شیئا إلاأصابه موت أوحریق أوعاهه. ثم إن فرعون بعد ذلک عزم علی قتال موسی ع فلما لم یؤمن أوحی الله تعالی إلی موسی أن اجمع بنی إسرائیل کل أربعه أهل أبیات فی بیت ثم اذبحوا أولاد

-قرآن-82-213-قرآن-215-265-قرآن-269-288-قرآن-838-862

[ صفحه 254]

الضأن واضربوا بدمائها علی الأبواب فإنی مرسل علی أعدائکم عذابا وإنی سآمر الملائکه فلایدخل بیتا علی بابه دم وسآمرها تقتل أبکار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم فستسلمون أنتم ویهلکون هم ثم اخبزوا خبزا فطیرا فإنه أسرع لکم ثم أسر بعبادی حتی تنتهی بهم البحر فیأتیک أمری ففعل ذلک بنو إسرائیل فقال النبط لبنی إسرائیل لم تعالجون هذاالدم علی أبوابکم فقالوا إن الله مرسل عذابا فنسلم وتهلکون فقالت النبط فما یعرفکم ربکم إلابهذه العلامات فقالوا هکذا أمرنا نبینا.فأصبحوا و قدطعن أبکار آل فرعون وماتوا کلهم فی لیله واحده وکانوا سبعین ألفا فاشتغلوا بدفنهم وبالحزن علیهم

. وسری موسی ع بقومه متوجهین إلی البحر وهم ستمائه ألف وعشرون ألفا لایعد فیهم ابن سبعین سنه لکثرتهم لکبره و لا ابن عشرین لصغره وهم المقاتله دون الذریه و کان موسی ع علی الساقه وهارون علی المقدمه. فلما فرغت القبط من دفن أبکارهم وبلغهم خروج بنی إسرائیل قال فرعون هذاعمل موسی قتلوا أبکارنا من أنفسنا وأموالنا ثم خرجوا و لم یرضوا أن ساروا بأنفسهم حتی ذهبوا بأموالنا معهم فنادی فی قومه فأرسل فی المدائن من یجمع الساحرین . و قال ابن جریج أرسل فرعون فی أثر موسی وقومه ألف ألف وخمسمائه ألف ملک مسود مع کل ملک ألف ثم خرج فرعون خلفهم فی الدهم وکانوا مائه ألف رجل کل واحد منهم راکب حصانا أدهم . فلما أغرقوا فی البحر بعث موسی ع جندین عظیمین من بنی إسرائیل کل جند اثنا عشر ألفا إلی مدائن فرعون وهی خالیه من أهلها لم یبق منهم إلاالنساء والصبیان والزمنی والمرضی والهرمی وأمر علی الجندین یوشع بن نون وکالب بن یوحنا فدخلوا بلاد فرعون فغنموا ما کان فیها من أموالهم وکنوزهم . ثم إن یوشع استخلف علی قوم فرعون رجلا منهم وعاد إلی موسی بمن معه سالمین غانمین .تفسیر علی بن ابراهیم قالَ فِرعَونُ یا أَیّهَا المَلَأُ ما عَلِمتُ لَکُم مِن إِلهٍ غیَریِ فَأَوقِد لِی یا هامانُ عَلَی الطّینِ فَاجعَل لِی صَرحاً لعَلَیّ أَطّلِعُ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إنِیّ لَأَظُنّهُ مِنَ

-قرآن-1643-1827

الضأن واضربوا بدمائها علی الأبواب فإنی مرسل علی أعدائکم عذابا وإنی سآمر الملائکه فلایدخل بیتا علی بابه دم وسآمرها تقتل أبکار آل فرعون من أنفسهم وأموالهم فستسلمون أنتم ویهلکون هم ثم اخبزوا خبزا فطیرا فإنه أسرع لکم ثم أسر

بعبادی حتی تنتهی بهم البحر فیأتیک أمری ففعل ذلک بنو إسرائیل فقال النبط لبنی إسرائیل لم تعالجون هذاالدم علی أبوابکم فقالوا إن الله مرسل عذابا فنسلم وتهلکون فقالت النبط فما یعرفکم ربکم إلابهذه العلامات فقالوا هکذا أمرنا نبینا.فأصبحوا و قدطعن أبکار آل فرعون وماتوا کلهم فی لیله واحده وکانوا سبعین ألفا فاشتغلوا بدفنهم وبالحزن علیهم . وسری موسی ع بقومه متوجهین إلی البحر وهم ستمائه ألف وعشرون ألفا لایعد فیهم ابن سبعین سنه لکثرتهم لکبره و لا ابن عشرین لصغره وهم المقاتله دون الذریه و کان موسی ع علی الساقه وهارون علی المقدمه. فلما فرغت القبط من دفن أبکارهم وبلغهم خروج بنی إسرائیل قال فرعون هذاعمل موسی قتلوا أبکارنا من أنفسنا وأموالنا ثم خرجوا و لم یرضوا أن ساروا بأنفسهم حتی ذهبوا بأموالنا معهم فنادی فی قومه فأرسل فی المدائن من یجمع الساحرین . و قال ابن جریج أرسل فرعون فی أثر موسی وقومه ألف ألف وخمسمائه ألف ملک مسود مع کل ملک ألف ثم خرج فرعون خلفهم فی الدهم وکانوا مائه ألف رجل کل واحد منهم راکب حصانا أدهم . فلما أغرقوا فی البحر بعث موسی ع جندین عظیمین من بنی إسرائیل کل جند اثنا عشر ألفا إلی مدائن فرعون وهی خالیه من أهلها لم یبق منهم إلاالنساء والصبیان والزمنی والمرضی والهرمی وأمر علی الجندین یوشع بن نون وکالب بن یوحنا فدخلوا بلاد فرعون فغنموا ما کان فیها من أموالهم وکنوزهم . ثم إن یوشع استخلف علی قوم فرعون رجلا منهم وعاد إلی موسی بمن معه سالمین غانمین .تفسیر علی بن ابراهیم قالَ فِرعَونُ یا أَیّهَا المَلَأُ ما عَلِمتُ لَکُم مِن إِلهٍ غیَریِ فَأَوقِد

لِی یا هامانُ عَلَی الطّینِ فَاجعَل لِی صَرحاً لعَلَیّ أَطّلِعُ إِلی إِلهِ مُوسی وَ إنِیّ لَأَظُنّهُ مِنَ

الکاذِبِینَفبنی هامان له فی الهواء صرحا بلغ مکانا فی الهواء لم یقدر الإنسان أن یقوم علیه من الریاح القائمه فی الهواء فقال لفرعون لانقدر علی أن نزید علی هذا. وبعث الله ریاحا فرمت به فاتخذ فرعون

عند ذلک التابوت وعمد إلی أربعه أنسر فأخذ فراخها ورباها حتی إذابلغت وکبرت عمدوا إلی جوانب التابوت الأربعه فقرروا فی کل جانب منه خشبه وجعلوا علی رأس کل خشبه لحما وجوعوا الأنسر وشدوا أرجلها بأصل الخشبه فنظرت الأنسر إلی اللحم فأهوت إلیه وارتفعت فی الهواء فأقبلت تطیر یومها فقال فرعون لهامان انظر إلی السماء هل بلغناها فنظر هامان فقال أری السماء کماکنت أراها فی الأرض فی البعد فقال انظر إلی الأرض فقال لاأری الأرض ولکن أری البحار والماء. قال فلم تزل الأنسر ترتفع حتی غابت الشمس وغابت عنهم البحار والماء وجنهم اللیل فنظر هامان إلی السماء فقال فرعون هل بلغناها فقال أری الکواکب کماکنت أراها فی الأرض . ثم جالت الریاح القائمه فی الهواء فأقبلت التابوت فلم یزل یهوی حتی وقع علی الأرض فکان فرعون أشد ما کان عتوا فی ذلک الوقت

-قرآن-1-12

علل الشرائع عن أبی الحسن ع قال احتبس القمر عن بنی إسرائیل فأوحی الله جل جلاله إلی موسی ع أخرج عظام یوسف من مصر ووعده طلوع القمر إذاأخرج عظامه فسأل موسی عمن یعلم موضعه فقیل له هاهنا عجوز تعلم علمه فبعث إلیها فأتی بعجوز مقعده عمیاء فقال لها أتعرفین موضع قبر یوسف قالت نعم قال فأخبرینی به قالت لا حتی تعطینی أربع خصال تطلق رجلی وتعید لی شبابی وتعید لی بصری وتجعلنی

معک فی الجنه قال فکبر ذلک علی موسی ع فأوحی الله جل جلاله إلیه یا موسی أعطها ماسألت فإنک إنما تعطی علی ففعل فدلته علیه فاستخرجه من شاطئ النیل فی صندوق مرمر فلما أخرجه طلع القمر فحمله إلی الشام فلذلک یحمل أهل الکتاب موتاهم إلی الشام

-روایت-1-2-روایت-40-667

الکافی عن أبی عبد الله ع قال إن قوما ممن آمنوا بموسی ع قالوا

-روایت-1-2-روایت-37-ادامه دارد

[ صفحه 256]

لوأتینا عسکر فرعون فکنا فیه ونلنا من دنیاه فإذا کان ألذی نرجوه من ظهور موسی ع صرنا إلیه ففعلوا فلما توجه موسی وعسکره هاربین من فرعون رکبوا دوابهم وأسرعوا فی المسیر لیلحقوا موسی وعسکره فیکونوا معه فبعث الله ملکا فضرب وجوه دوابهم فردهم إلی عسکر فرعون فکانوا مع فرعون

-روایت-از قبل-290

و فیه عن أبی الحسن ع قال کان رجل من أصحاب موسی أبوه من أصحاب فرعون فلما لحقت خیل فرعون موسی تخلف عنهم لیعظ أباه فیلحقه بموسی فمضی أبوه و هویراغمه حتی بلغا طرفا من البحر فغرقا جمیعا فأتی موسی الخبر فقال هو فی رحمه الله ولکن النقمه إذانزلت لم یکن لها عمن قارب الذنب دفاع قال ع إن أشد الناس عذابا یوم القیامه لسبعه نفر أولهم ابن آدم ألذی قتل أخاه ونمرود ألذی حاج ابراهیم فی ربه واثنان من بنی إسرائیل هودا قومهم ونصراهم وفرعون ألذی قال أَنَا رَبّکُمُ الأَعلی واثنان من هذه الأمه

-روایت-1-2-روایت-34-530

أقول الأول والثانی وروی أن أول من اتخذ الآجر فرعون حین أمر فرعون ببناء الصرح توهم الملعون أنه لو کان إله کان جسما فی السماء. وقیل أراد أن یبنی له رصدا یترصد منه أوضاع الکواکب فیری هل فیها مایدل علی من یبعثه رسول وتبدل دولته . وروی فی قوله تعالی

یُخَیّلُ إِلَیهِ مِن سِحرِهِم أَنّها تَسعیأنها لم تکن تسعی حقیقه وإنما تحرکت لأنهم جعلوا داخلها الزئبق فلما طلعت الشمس طلب الزئبق الصعود فحرکت الشمس ذلک فظن أنها تسعی فخاف موسی أن یلتبس علی الناس أمرهم و لم یفرقوا بین فعله وفعلهم فیشکوا. وقیل إنه خوف الطباع إذارأی الإنسان أمرا فظیعا فإنه یحذره ویخافه فی أول وهله. وقیل إنه خاف أن یتفرق الناس قبل إلقاء العصا وقبل أن یعلموا بطلان السحر فیبقوا فی شبهه.

-قرآن-274-315

[ صفحه 257]

وقیل إنه خاف لأنه لم یدر أن العصا إذاانقلبت حیه هل تظهر المزیه لأنه لم یعلم أنها تتلقفها و کان ذلک موضع خوف لأنها لوانقلبت حیه و لم تتلقف مایأفکون ربما ادعوا المساواه سیما والأهواء معهم والدوله لهم فلما تلقفت زالت الشبهه. و قوله إِنّهُ لَکَبِیرُکُمُ أی أستاذکم ویعجز التلمیذ عما یأتی به الأستاذ أورئیسکم ماعجزتم عن معارضته ولکنکم ترکتم معارضته احتشاما وإنما قال ذلک لإبهام العوام . و عن وهب کانت العصا من عوسج و کان طولها عشره أذرع علی مقدار قامه موسی ع . و قوله تعالی فَقُولا لَهُ قَولًا لَیّناً لَعَلّهُ یَتَذَکّرُ أَو یَخشیفقیل هوالکنایه بأبی الولید. وقیل هوهَل لَکَ إِلی أَن تَزَکّی وَ أَهدِیَکَ إِلی رَبّکَ فَتَخشی. وقیل هو أن موسی أتاه فقال له أتسلم وتؤمن برب العالمین علی أن لک شبابک و لاتهرم وتکون ملکا لاینزع الملک منک حتی تموت فإذامت دخلت الجنه فأعجبه ذلک و کان لایقطع أمرا دون هامان و کان غائبا فلما قدم أخبره بالذی کان دعاه إلیه و أنه یرید أن یقبل منه فقال هامان قدکنت أری لک عقلا ورأیا بینا أنت رب ترید أن تکون مربوبا وبینا أنت تعبد ترید أن

تبعد

-قرآن-249-268-قرآن-505-561-قرآن-600-657

[ صفحه 258]

الفصل الخامس فی أحوال مؤمن آل فرعون وامرأه فرعون وخروج موسی ع وقومه من البحر وحال ابتلائهم بالتقیه

قال الله تعالی فی مؤمن آل فرعون فَوَقاهُ اللّهُ أی صرف الله عنه سوء مکرهم فجاء مع موسی ع حتی عبر البحر.النّارُ یُعرَضُونَ عَلَیها غُدُوّا وَ عَشِیّا أی یعرض آل فرعون علی النار فی قبورهم صباحا ومساء فیعذبون

-قرآن-39-53-قرآن-116-160

و قال أبو عبد الله ع ذلک فی الدنیا قبل یوم القیامه لأن نار القیامه لاتکون غدوا وعشیا ثم قال إن کانوا یعذبون فی النار غدوا وعشیا ففیما بین ذلک هم من السعداء ولکن هذا فی نار البرزخ قبل یوم القیامه أ لم تسمع قوله عز و جل وَ یَومَ تَقُومُ السّاعَهُ أَدخِلُوا آلَ فِرعَونَ أَشَدّ العَذابِ و هذاأمر للملائکه بإدخالهم فی أشد العذاب و هوعذاب جهنم

-روایت-1-2-روایت-27-364

أقول هذه النار هی نار البرزخ التی یعذب فیهاأرواح الکفار فی الدنیا وهی برهوت واد فی حضرموت من بلاد الیمن کما إن جنه الدنیا وادی السلام ومحلها ظهر الکوفه بین النجف وکربلاء و فیهاأرواح المؤمنین فی أجساد مثالیه یتنعمون بها حتی یوافوا جنه الخلد وأولئک یوافون نار جهنم

تفسیر الإمام الحسن العسکری ع عن آبائه عن الصادق ع قال کان حزقیل مؤمن آل فرعون یدعو قوم فرعون إلی توحید الله ونبوه موسی وتفضیل محمد

-روایت-1-2-روایت-63-ادامه دارد

[ صفحه 259]

ص علی جمیع رسل الله وخلقه وتفضیل علی بن أبی طالب والخیار من الأئمه علیهم السلام و علی سائر أوصیاء النبیین و إلی البراءه من ربوبیه فرعون فوشی به واشون إلی فرعون وقالوا إن حزقیل یدعو إلی مخالفتک ویعین أعداءک علی مضادتک فقال لهم فرعون إنه ابن عمی وخلیفتی علی ملکی وولی عهدی إن فعل ماقلتم فقد استحق العذاب علی کفره نعمتی و إن کنتم کاذبین فقد استحققتم أشد العذاب لإیثارکم الدخول فی مساءته

فجاء بحزقیل وجاء بهم فکاشفوه وقالوا أنت تجحد ربوبیه فرعون وتکفر نعماءه فقال حزقیل أیها الملک هل جربت علی کذبا قط قال لا قال فسلهم من ربهم فقالوا فرعون قال و من خالقکم قالوا فرعون قال و من رازقکم الکافی لمعاشکم والدافع عنکم مکارهکم قالوا فرعون هذا قال حزقیل أیها الملک فاشهد و من حضرک أن ربهم ربی وخالقهم هوخالقی ورازقهم هورازقی لارب لی و لاخالق و لارازق غیرربهم وخالقهم ورازقهم وأشهدک و من حضرک أن کل رب وخالق سوی ربهم فأنا بری ء منه و من ربوبیته وکافر بإلهیته یقول حزقیل هذا و هویعنی أن ربهم هو الله ربی و لم یقل إن ألذی قالوا ربهم هوربی وخفی هذاالمعنی علی فرعون و من حضره وتوهموا أنه یقول فرعون ربی وخالقی ورازقی فقال لهم فرعون یاطلاب الفساد فی ملکی ومریدی الفتنه بینی و بین ابن عمی و هوعضدی أنتم المستحقون لعذابی لإرادتکم فساد أمری وإهلاک ابن عمی ثم أمر بالأوتاد فجعل فی ساق کل واحد منهم وتد و فی صدره وتد وأمر أصحاب أمشاط الحدید فشقوا بهالحومهم من أبدانهم فذلک ما قال الله تعالی فَوَقاهُ اللّهُ سَیّئاتِ ما مَکَرُوا به لماوشوا به إلی فرعون لیهلکوه وَ حاقَ بِآلِ فِرعَونَ سُوءُ العَذابِ وهم الذین وشوا بحزقیل إلیه لماأوتد فیهم الأوتاد ومشط عن أبدانهم لحومهم بالأمشاط

-روایت-از قبل-1602

و عن ابن عباس قال خط رسول الله ص أربع خطط فی الأرض و قال أتدرون ما هذاقلنا الله ورسوله أعلم فقال أفضل نساء الجنه أربع خدیجه

-روایت-1-2-روایت-24-ادامه دارد

[ صفحه 260]

بنت خویلد وفاطمه بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیه بنت مزاحم امرأه فرعون

-روایت-از قبل-81

تفسیر علی بن ابراهیم قدس الله ضریحه وَ قالَ رَجُلٌ

مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرعَونَ یَکتُمُ إِیمانَهُ قال کتم إیمانه ستمائه سنه و کان مجذوما مکنعا و هو ألذی قدوقعت أصابعه و کان یشیر إلی قومه بیدیه المکنوعتین و یقول یا قَومِ اتّبِعُونِ أَهدِکُم سَبِیلَ الرّشادِ. و قوله فَوَقاهُ اللّهُ سَیّئاتِ ما مَکَرُوایعنی مؤمن آل فرعون . فقال أبو عبد الله ع ولقد قطعوه إربا إربا ولکن وقاه الله أن یفتنوه فی دینه و قال الثعلبی قالت الرواه کان حزقیل من أصحاب فرعون نجارا و هو ألذی نجر التابوت لأم موسی حین قذفته فی البحر. وقیل إنه کان خازنا لفرعون مائه سنه و کان مؤمنا مخلصا یکتم إیمانه إلی أن ظهر موسی ع علی السحره فأظهر حزقیل یومئذ إیمانه فأخذ وقتل مع السحره صلبا. و أماامرأه حزقیل فإنها کانت ماشطه بنات فرعون وکانت مؤمنه

-قرآن-40-96-قرآن-219-263-قرآن-273-308

وروی عن ابن عباس أن رسول الله ص قال لماأسری بی مرت بی رائحه طیبه فقلت لجبرئیل ما هذه الرائحه فقال هذه ماشطه آل فرعون وأولادها کانت تمشطها فوقعت المشطه من یدها فقالت بسم الله فقالت بنت فرعون أبی قالت لابل ربی وربک ورب أبیک فأخبرت فرعون فدعا بها وبولدها و قال من ربک قالت إن ربی وربک الله فأمر بتنور من نحاس فأحمی فدعا بها وبولدها فقالت إن لی إلیک حاجه وهی أن تجمع عظامی وعظام ولدی فتدفنها فقال ذلک لک لما لک من حق فأمر بأولادها فألقوا واحدا واحدا بالتنور حتی کان آخر ولدها و کان صبیا مرضعا فقال اصبری یاأماه إنک علی الحق فألقیت فی التنور مع ولدها و أماامرأه فرعون آسیه فکانت من بنی إسرائیل وکانت مؤمنه خالصه وکانت تعبد الله سرا إلی أن قتل فرعون امرأه حزقیل فعاینت

حینئذ الملائکه یعرجون بروحها فزادت یقینا وإخلاصا فبینا هی کذلک إذ دخل علیها فرعون یخبرها بما صنع فقالت الویل لک

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 261]

یافرعون ماأجرأک علی الله جل وعلا فقال لها لعلک اعتراک الجنون ألذی اعتری صاحبتک فقالت مااعترانی جنون بل آمنت بالله ربی وربک ورب العالمین فدعا فرعون أمها فقال لها إن ابنتک أخبریها فأقسم لتذوقن الموت أولتکفرن بإله موسی فخلت بهاأمها فسألتها موافقته فی ماأراد فأبت وقالت أما أن أکفر بالله فلافأمر بهافرعون حتی مدت بین أربعه أوتاد ثم لازالت تعذب حتی ماتت

-روایت-از قبل-391

و عن ابن عباس قال أخذ فرعون امرأته آسیه حین تبین له إسلامها یعذبها لتدخل فی دینه فمر بها موسی و هویعذبها فشکت إلیه بإصبعها فدعا الله موسی أن یخفف عنها فلم تجد للعذاب ألما وإنها ماتت من عذاب فرعون فقالت وهی فی العذاب رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه وأوحی الله إلیها أن ارفعی رأسک فرفعت فرأت البیت فی الجنه بنی لها من در فضحکت . فقال فرعون انظروا إلی الجنان التی بهاتضحک وهی فی العذاب . وقیل إنها کانت تعذب بالشمس و إذاانصرفوا عنها أظلتها الملائکه وجعلت تری بیتها فی الجنه. عن سلمان فی تفسیر علی بن ابراهیم وَ ظَلّلنا عَلَیکُمُ الغَمامَ وَ أَنزَلنا عَلَیکُمُ المَنّ وَ السّلویالآیه. فإن بنی إسرائیل لماعبر بهم موسی البحر نزلوا فی مفازه فقالوا یا موسی أهلکتنا وقتلتنا وأخرجتنا من العماره إلی مفازه لاظل و لاشجر و لاماء وکانت تجی ء بالنهار غمامه فتظلهم من الشمس وینزل علیهم باللیل المن فیقع علی النبات والشجر والحجر فیأکلونه وبالعشی یجی ء طائر مشوی فیقع علی موائدهم فإذاأکلوا وشبعوا طار ومر. و کان مع موسی حجر یضعه فی

وسط العسکر ثم یضربه بعصاه فتنفجر منه اثنتا عشره عینا فیذهب الماء إلی سبط فی رحله وکانوا اثنا عشر سبطا. فلما طال علیهم الأمد قالوایا مُوسی لَن نَصبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍ فَادعُ لَنا رَبّکَ یُخرِج لَنا مِمّا تُنبِتُ الأَرضُ مِن بَقلِها وَ قِثّائِها وَ فُومِها وَ عَدَسِها وَ بَصَلِها والفوم هوالحنطه

-قرآن-549-617-قرآن-1114-1265

[ صفحه 262]

فقال لهم موسی أَ تَستَبدِلُونَ ألّذِی هُوَ أَدنی باِلذّیِ هُوَ خَیرٌ اهبِطُوا مِصراً فَإِنّ لَکُم ما سَأَلتُمفقالُوا یا مُوسی إِنّ فِیها قَوماً جَبّارِینَ وَ إِنّا لَن نَدخُلَها حَتّی یَخرُجُوا مِنها فَإِن یَخرُجُوا مِنها فَإِنّا داخِلُونَفنصف الآیه فی سوره البقره وتمامها وجوابها لموسی فی سوره المائده.أقول هذاالتبعیض فی الآیه الواحده الظاهر أن منشأه ماوقع فی مصحف عثمان ألذی سموه إمام المصاحف و لم یکن له ربط بترتیب القرآن فکانت الآیه الواحده مقطعه فی السورتین . وروی أنهم لما لم یوافقوا موسی ع علی قتال الجبارین أراد موسی أن یفارقهم ففزعوا وقالوا إن خرج موسی من بیننا نزل علینا العذاب فسألوه أن یقیم معهم ویسأل الله أن یتوب علیهم فأوحی الله إلیه أنی قدتبت علیهم علی أن یدخلوا مصر وحرمتها علیهم أربعین سنه یتیهون فی الأرض عقوبه لقولهم فَاذهَب أَنتَ وَ رَبّکَ فَقاتِلافدخلوا کلهم فی التوبه والتیه إلاقارون .فکانوا یقومون فی أول اللیل ویأخذون فی قراءه التوراه فإذاأصبحوا علی باب مصر دارت بهم الأرض فردتهم إلی مکانهم و کان بینهم و بین مصر أربع فراسخ فبقوا علی ذلک أربعین سنه.فمات هارون و موسی فی التیه ودخلها أبناؤهم وأبناء أبنائهم

-قرآن-17-112-قرآن-114-242-قرآن-785-816

وروی الثعلبی عن محمد بن قیس قال جاء یهودی إلی علی بن أبی طالب ع فقال یا أبا الحسن ماصبرتم بعدنبیکم إلاخمسا وعشرین سنه حتی قتل بعضکم

بعضا قال بلی ولکن ماجف أقدامکم من البحر حتی قلتم یا موسی اجعل لنا إلها کمالهم آلهه و فی حدیث آخر أنه ع قال له

-روایت-1-2-روایت-40-275

إنا لم نختلف فی نبینا ولکنا اختلفنا عنه

و عن ابن عباس قال قال بنو إسرائیل لموسی ع حین جاز بهم البحر خبرنا یا موسی بأی قوه وبأی عده تبلغ الأرض المقدسه ومعک الذریه والنساء والزمنی فقال موسی ع ماأعلم قوما ورثهم الله من عرض الدنیا ماورثکم وسیجعل الله لکم مخرجا قالوا فادعه یطعمنا ویسقینا ویظلنا فأوحی الله تعالی إلی موسی قدأمرت السماء أن تمطر علیهم المن والسلوی وأمرت الریح أن تشوی لهم السلوی

-روایت-1-2-روایت-24-ادامه دارد

[ صفحه 263]

وأمرت الحجاره أن تنفجر وأمرت الغمام أن تظلهم وسخرت ثیابهم أن تنبت بقدر ماینبتون فلما قال موسی ذلک سکنوا فسار بهم إلی الأرض المقدسه وهی فلسطین وإنما قدسها لأن یعقوب ص ولد بها و کان مسکن أبیه إسحاق ویوسف ص ونقلوا کلهم بعدالموت إلی أرض فلسطین

-روایت-از قبل-269

العیاشی عن داود الرقی قال سمعت أبا عبد الله ع یقول کان أبو جعفر ع یقول نعم الأرض الشام وبئس القوم أهلها وبئس البلاد مصر أماإنها سخط من سخط الله علیه و لم یکن دخول بنی إسرائیل إلا من سخطه ومعصیته منهم لله لأن الله تعالی قال ادخُلُوا الأَرضَ المُقَدّسَهَیعنی الشام فأبوا أن یدخلوها فتاهوا فی الأرض أربعین سنه فی مصر وفیافیها ثم دخلوها بعدأربعین سنه و ما کان خروجهم من مصر ودخولهم الشام إلا من بعدتوبتهم ورضا الله عنهم و قال إنی لأکره أن آکل من شیءیطبخ فی فخارها و ماأحب أن أغسل رأسی من طینها مخافه أن یورثنی ترابها الذل ویذهب بغیرتی -روایت-1-2-روایت-82-583

وروی الشیخ فی التهذیب قال الصادق

ع نومه الغداه مشومه تطرد الرزق وتصفر اللون وتغبره وتقبحه و هونوم کل مشوم إن الله تعالی یقسم الأرزاق ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس وإیاکم وتلک النومه و کان المن والسلوی ینزل علی بنی إسرائیل ما بین طلوع الفجر إلی طلوع الشمس فمن نام تلک الساعه لم ینزل نصیبه و کان إذاانتبه فلایری نصیبه احتاج إلی السؤال والطلب

-روایت-1-2-روایت-43-386

و عن الإمام الحسن العسکری ع فی قوله وَ أَنزَلنا عَلَیکُمُ المَنّ وَ السّلویالمن الترنجبین کان یسقط علی شجرهم فیتناولونه والسلوی السمانی أطیب طیر لحما یسترسل لهم فیصطادونه و فی قوله تعالی ادخُلُوا هذِهِ القَریَهَ و هوأریحا من بلاد الشام وادخلوا باب القریه سجدا لله تعظیما لمثال محمد و علی مثل الله تعالی علی الباب مثال محمد و علی وأمرهم أن یسجدوا تعظیما لذلک المثال و أن یجددوا علی أنفسهم بیعتهما وذکر موالاتهما ولیذکروا العهد والمیثاق المأخوذ علیهم وَ قُولُوا حِطّهٌ أی قولوا إن سجودنا لله تعظیما لمثال محمد و علی واعتقادنا لولایتهما حطه لذنوبنا ومحوا لسیئاتنافَبَدّلَ الّذِینَ

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 264]

ظَلَمُوا قَولًا غَیرَ ألّذِی قِیلَ لَهُم أی لم یسجدوا کماأمروا وقالوا کماأمروا ولکن دخلوها من منقلبها بأستاههم وقالوا اهتطانا سمقانا أی حنطه حمراء ینقونها أحب إلینا من هذاالفعل و هذاالقول فَأَنزَلنا عَلَی الّذِینَ ظَلَمُوابدلوا ماقیل لهم و لم ینقادوا لولایه محمد و علی وآلهما الطیبین رِجزاً مِنَ السّماءِ والرجز ألذی أصابهم أنه مات منهم بالطاعون فی بعض یوم مائه وعشرون ألف کلهم من علم الله أنهم لایؤمنون و لایتوبون و فی قوله وَ إِذِ استَسقی مُوسی لِقَومِهِطلب منهم السقی لمالحقهم العطش فی التیه وضجوا بالبکاء إلی موسی ع وقالوا أهلکنا بالعطش فقال موسی إلهی بحق محمدسید

الأنبیاء وبحق علی سید الأوصیاء وبحق فاطمه سیده النساء وبحق الحسن سید الأولیاء وبحق الحسین أفضل الشهداء وبحق عترتهم وخلفائهم ساده الأزکیاء لماسقیت عبادک هؤلاء فأوحی الله تعالی یا موسی اضرِب بِعَصاکَ الحَجَرَفضربه فَانفَجَرَت مِنهُ اثنَتا عَشرَهَ عَیناً قدعلم کل قبیله من بنی أب من أولاد یعقوب مشربهم فلایزاحم الآخرین فی مشربهم وَ إِذ قُلتُم یا مُوسی لَن نَصبِرَ عَلی طَعامٍ واحِدٍیعنی المن والسلوی و لابد لنا من خلط معه فَادعُ لَنا رَبّکَ یُخرِج لَنا مِمّا تُنبِتُ الأَرضُالآیه فقال اهبِطُوا مِصراً من الأمصار من هذه التیه فَإِنّ لَکُم ما سَأَلتُم فی المصر الحدیث

-روایت-از قبل-1192

و عن أبی عبد الله ع إن القائم ع إذاقام بمکه وأراد أن یتوجه إلی الکعبه نادی منادیه ألا لایحمل أحد منکم طعاما و لاشرابا ویحمل حجر موسی بن عمران و هووقر بعیر فلاینزل منزلا إلاانبعث عین منه فمن کان جائعا شبع و من کان ظامئا روی فهو زادهم حتی ینزل النجف من ظهر الکوفه

-روایت-1-2-روایت-27-291

و قال الثعلبی إن الله عز و جل وعد موسی ع أن یورثه وقومه الأرض المقدسه وهی الشام و کان یسکنها الجبارون وهم العمالقه من ولد عملاق بن لاوی بن سام بن نوح ع .فأمر الله موسی ع وقومه بالمسیر إلی أرض الشام و قال یا موسی إنی قدکتبتها لکم دارا وقرارا فجاهد فیها من العدو فإنی ناصرکم علیهم وخذ من قومک اثنی عشر نقیبا من کل سبط نقیبا لیکون کفیلا علی قومه بالوفاء منهم علی ماأمروا به .فاختار موسی النقباء من کل سبط نقیبا وأمره علیهم فسار موسی ببنی إسرائیل

[ صفحه 265]

فبعث هؤلاء النقباء یتجسسون له الأخبار ویعلمون أحوالهم .فلقیهم رجل من الجبارین یقال له عوج بن

عناق و کان طوله ثلاثه وعشرین ألف ذراع بذراع الملک و کان عوج یحتجر بالسحاب ویتناول الحوت من قرار البحر فیشویه بعین الشمس یرفعه إلیها ثم یأکله . وروی أنه أتی نوحا أیام الطوفان فقال له احملنی معک فی سفینتک فقال له اذهب یاعدو الله فإنی لم أومر بک وطبق الماء ما علی الأرض من جبل و ماجاوز رکبتی عوج وعاش عوج ثلاثه آلاف سنه حتی أهلکه الله تعالی علی یدی موسی . و کان لموسی ع عسکر فرسخ فی فرسخ فجاء عوج حتی نظر إلیهم ثم أتی الجبل ونقر منه صخره علی قدر العسکر ثم حملها لیطبقها علیهم فبعث الله تعالی إلیه الهدهد ومعه المس یعنی حتی نقرا الصخره فانبثقت فوقعت فی عنق عوج فطوقته فصرعته .فأقبل موسی ع وطوله عشره أذرع وطول عصاه عشره أذرع ونزا فی السماء عشره أذرع فما أصاب إلاکعبه و هومصروع بالأرض فقتله .فأقبل جماعه ومعهم الخناجر فجهدوا حتی حزوا رأسه فلما قتل وقع علی نیل مصر فحیرهم سنه وأم عناق إحدی بنات آدم من صلبه . فلما لقیهم عوج و علی رأسه حزمه حطب أخذ الاثنی عشر وجعلهم فی حجزته وانطلق بهم إلی امرأته و قال انظری إلی هؤلاء القوم الذین یزعمون أنهم یریدون قتالنا فطرحهم بین یدیها و قال أ لاأطحنهم برجلی فقالت امرأته لابل خل عنهم حتی یخبروا قومهم بما رأوا ففعل ذلک . و کان لایحمل عنقود عنبهم إلاخمسه أنفر بالخشب ویدخل فی شطر الرمان إذانزع حبها خمسه أنفر أوأربعه. فلما خرجوا قال بعضهم لبعض یاقوم إنکم إن أخبرتم بنی إسرائیل خبر القوم تنکروا وارتدوا عن نبی الله ولکن اکتموا شأنهم وأخبروا موسی وهارون فیرون

فیه رأیهما فأخذ بعضهم علی بعض المیثاق ثم انصرفوا إلی موسی بعدأربعین یوما وجاءوا بحبه من عنبهم وقر رجل وأخبروه بما رأوه .

[ صفحه 266]

ثم إنهم نکثوا العهد وجعل کل واحد منهم ینهی سبطه وقریبه عن قتالهم ویخبرهم بما رأوا من أحوالهم إلایوشع بن نون وکالب بن یوحنا ختن موسی علی أخته مریم . فلما سمع القوم ذلک من الجواسیس رفعوا أصواتهم بالبکاء وقالوا یالیتنا متنا فی أرض مصر و لایدخلنا الله فتکون نساؤنا وأموالنا غنیمه لهم وأرادوا الرجوع إلی مصر وقالوا یا موسی إن فیهاقوما جبارین فقال لهم موسی إن ألذی أنجاکم وفلق البحر هو ألذی یظهرکم علیهم فلم یقبلوا وهموا بالانصراف إلی مصر.فخرق یوشع وکالب ثیابهما وقالا لهم ادخلوا علی الجبارین الباب فإذادخلتموه فإنکم غالبون لأن الله منجز ماوعد وإنا أریناهم واختبرناهم فکانت أجسامهم قویه وقلوبهم ضعیفه فلاتخشوهم و علی الله توکلوا إن کنتم مؤمنین .فأراد بنو إسرائیل أن یرموهم بالحجاره وعصوهما وقالُوا یا مُوسی إِنّا لَن نَدخُلَها أَبَداً ما دامُوا فِیها فَاذهَب أَنتَ وَ رَبّکَ فَقاتِلا إِنّا هاهُنا قاعِدُونَفغضب موسی ودعا علیهم فقال رَبّ إنِیّ لا أَملِکُ إِلّا نفَسیِ وَ أخَیِ فَافرُق بَینَنا وَ بَینَ القَومِ الفاسِقِینَ وکانت عجله عجلها موسی فظهر الغمام علی قبه الزمر فأوحی الله تعالی إلی موسی إلی متی لایصدقون بالآیات لأهلکنهم أجمعین ولأجعلن لک شعبا أقوی وأکثر منهم فقال موسی إلهی لوأنک قتلت هذاالشعب لقالت الأمم الذین سمعوا إنما قتل هذاالشعب من أجل أنه لم یستطع أن یدخلهم الأرض المقدسه فقتلهم فی البریه و أنت طویل صبرک وتغفر الذنوب فاغفر لهم و لاتوبقهم فقال الله عز و جل قدغفرت لهم بکلمتک ولکن بعد ماسمیتهم فاسقین ودعوت علیهم

بی حلفت لأحرمن علیهم دخول الأرض المقدسه غیرعبدی یوشع وکالب ولأتیهنهم فی هذه البریه أربعین سنه مکان کل یوم من الأیام التی تجسسوا فیهاسنه وکانت أربعین یوما ولنلقین جیفهم فی هذه القفار و أمابنوهم الذین لم یعملوا الخیر والشر فإنهم یدخلون الأرض المقدسه.فذلک قوله تعالی فَإِنّها مُحَرّمَهٌ عَلَیهِم أَربَعِینَ سَنَهً فی سته فراسخ وکانوا ستمائه ألف مقاتل فکانوا یسیرون جادین حتی إذاأمسوا وباتوا فإذاهم فی الموضع ألذی ارتحلوا منه ومات النقباء العشره الذین أفشوا الخبر بغته و کل من دخل فی التیه ممن جاوز العشرین سنه مات فی التیه غیریوشع وکالب و لم یدخل أریحا أحد ممن قال إِنّا لَن نَدخُلَها أَبَداً

-قرآن-743-857-قرآن-887-977-قرآن-1724-1769-قرآن-2044-2070

[ صفحه 267]

فلما هلکوا وانقضت الأربعون سنه ونشأت النواشئ من ذراریهم وساروا إلی حرب الجبارین وفتح الله لهم فی ذکر النعم التی أنعم الله علی بنی إسرائیل فی التیه . قال الله سبحانه یا بنَیِ إِسرائِیلَ اذکُرُوا نعِمتَیِ َ التّیِ أَنعَمتُ عَلَیکُم أی علی أجدادکم وأسلافکم

-قرآن-183-248

الفصل السادس فی نزول التوراه وسؤال الرؤیه وعباده العجل و مایتعلق بها

قال الله تعالی وَ إِذ واعَدنا مُوسی أَربَعِینَ لَیلَهً ثُمّ اتّخَذتُمُ العِجلَ مِن بَعدِهِ وَ أَنتُم ظالِمُونَ ثُمّ عَفَونا عَنکُم مِن بَعدِ ذلِکَ لَعَلّکُم تَشکُرُونَ وَ إِذ آتَینا مُوسَی الکِتابَ وَ الفُرقانَ لَعَلّکُم تَهتَدُونَ وَ إِذ قالَ مُوسی لِقَومِهِ یا قَومِ إِنّکُم ظَلَمتُم أَنفُسَکُم بِاتّخاذِکُمُ العِجلَ فَتُوبُوا إِلی بارِئِکُم فَاقتُلُوا أَنفُسَکُم ذلِکُم خَیرٌ لَکُم

عِندَ بارِئِکُم فَتابَ عَلَیکُم إِنّهُ هُوَ التّوّابُ الرّحِیمُ

-قرآن-19-451

علل الشرائع وعیون الأخبار سأل الشامی أمیر المؤمنین ع عن الثور ماباله غاض طرفه لایرفع رأسه إلی السماء قال حیاء من الله عز و جل لما عبدقوم موسی العجل نکس رأسه

-روایت-1-2-روایت-31-178

و عن أنس قال قال رسول الله ص أکرموا البقر فإنه سید البهائم مارفعت طرفها إلی السماء حیاء من

الله عز و جل منذ عبدالعجل

-روایت-1-2-روایت-38-132

تفسیر علی بن ابراهیم فی قوله تعالی فَإِنّا قَد فَتَنّا قَومَکَ قال اختبرناهم مِن بَعدِکَ وَ أَضَلّهُمُ الساّمرِیِ ّبالعجل ألذی عبدوه . و کان سبب ذلک أن موسی ع لماوعده الله تعالی أن ینزل علیه التوراه والألواح إلی ثلاثین یوما أخبر بنی إسرائیل بذلک وذهب إلی میقات ربه وخلف هارون علی قومه .

-قرآن-41-67-قرآن-83-120

[ صفحه 268]

فلما جاءت الثلاثون یوما و لم یرجع موسی إلیهم عصوا وأرادوا أن یقتلوا هارون قالوا إن موسی کذبنا وهرب منا.فجاء إبلیس فی صوره رجل فقال لهم إن موسی قدهرب منکم و لایرجع أبدا فاجمعوا إلی حلیکم حتی أتخذ إلها تعبدونه . و کان السامری علی مقدمه موسی یوم أغرق الله فرعون وأصحابه فنظر إلی جبرئیل ع و کان علی حیوان فی صوره رمکه کانت کلما وضعت حافرها علی موضع من الأرض یتحرک ذلک الموضع فنظر إلیه السامری و کان من خیار أصحاب موسی فأخذ التراب من حافر رمکه جبرئیل و کان یتحرک فصره فی صره و کان عنده یفتخر به علی بنی إسرائیل . فلما جاءهم إبلیس واتخذوا العجل قال للسامری هات التراب ألذی معک فجاء به السامری فألقاه إبلیس فی جوف العجل فلما وقع التراب فی جوفه تحرک وخار ونبت علیه الوبر والشعر فسجد له بنو إسرائیل و کان عدد الذین سجدوا سبعین ألفا من بنی إسرائیل . فقال لهم هارون إِنّما فُتِنتُم بِهِ وَ إِنّ رَبّکُمُ الرّحمنُ فاَتبّعِوُنیِ وَ أَطِیعُوا أمَریِ قالُوا لَن نَبرَحَ عَلَیهِ عاکِفِینَ حَتّی یَرجِعَ إِلَینا مُوسیفهموا بهارون حتی هرب من بینهم وبقی فی ذلک حتی تم میقات موسی أربعین لیله. فلما کان یوم عشره من ذی الحجه أنزل الله علیه الألواح

فیهاالتوراه و مایحتاجون إلیه من الأحکام والسیر والقصص . ثم أوحی الله إلی موسی ع فَإِنّا قَد فَتَنّا قَومَکَ مِن بَعدِکَ وَ أَضَلّهُمُ الساّمرِیِ ّ وعبدوا العجل و له خوار فقال موسی ع یارب العجل من السامری فالخوار ممن قال منی یا موسی إنی لمارأیتهم قدولوا عنی إلی العجل أحببت أن أزیدهم فتنه.فَرَجَعَ مُوسی إِلی قَومِهِ غَضبانَ أَسِفاً قالَ یا قَومِ أَ لَم یَعِدکُم رَبّکُم وَعداً حَسَناً أَ فَطالَ عَلَیکُمُ العَهدُ أَم أَرَدتُم أَن یَحِلّ عَلَیکُم غَضَبٌ مِن رَبّکُم فَأَخلَفتُم موَعدِیِ ثم رمی الألواح وأخذ بلحیه أخیه هارون ورأسه یجره إلیه فقال له ما مَنَعَکَ إِذ رَأَیتَهُم ضَلّوا أَلّا تَتّبِعَنِ أَ فَعَصَیتَ أمَریِ قالَ یَا بنَ أُمّ لا تَأخُذ بلِحِیتَیِ وَ لا برِأَسیِ إنِیّ خَشِیتُ أَن تَقُولَ فَرّقتَ بَینَ بنَیِ إِسرائِیلَ وَ لَم تَرقُب قوَلیِ فقال له بنو إسرائیل

-قرآن-821-967-قرآن-1196-1261-قرآن-1419-1616-قرآن-1687-1894

[ صفحه 269]

ما أَخلَفنا مَوعِدَکَ بِمَلکِنا وَ لکِنّا حُمّلنا أَوزاراً مِن زِینَهِ القَومِیعنی من حلیهم فَقَذَفناها قال التراب ألذی جاء السامری طرحناه فی جوفه ثم أخرج السامری العجل و له خوار فقال له موسی فَما خَطبُکَ یا سامرِیِ ّ قالَ بَصُرتُ بِما لَم یَبصُرُوا بِهِ فَقَبَضتُ قَبضَهً مِن أَثَرِ الرّسُولِ فَنَبَذتُهایعنی من تحت حافر رمکه جبرئیل ع فی البحرفَنَبَذتُها أی أمسکتهاوَ کَذلِکَ سَوّلَت لِی نفَسیِ أی زینت .فأخرج موسی العجل فأحرقه بالنار وألقاه فی البحر ثم قال موسی للسامری فَاذهَب فَإِنّ لَکَ فِی الحَیاهِ أَن تَقُولَ لا مِساسَیعنی مادمت حیا وعقبک هذه العلامه فیکم قائمه حتی یعرفوا أنکم سامریه فلایغتروا بکم الناس فهم إلی الساعه بمصر والشام معروفین لامساس لهم . ثم هم موسی بقتل السامری فأوحی الله إلیه لاتقتله یا موسی فإنه سخی فقال له موسی انظُر إِلی إِلهِکَ

ألّذِی ظَلتَ عَلَیهِ عاکِفاً لَنُحَرّقَنّهُ ثُمّ لَنَنسِفَنّهُ فِی الیَمّ نَسفاً إِنّما إِلهُکُمُ اللّهُ ألّذِی لا إِلهَ إِلّا هُوَ.أقول قوله أَوزاراً مِن زِینَهِ القَومِأحمالا فی حلی القبط التی استعاروها منهم حین هموا بالخروج من مصر باسم العرس . وقیل استعاروه لعید کان لهم ثم لم یردوه

عندالخروج مخافه أن یعلموا به . و قوله لا مِساسَ قال الطبرسی اختلف فی معناه فقیل إنه أمر الناس بأمر الله أن لایخالطوه و لایجالسوه و لایؤاکلوه تضییقا علیه والمعنی لک أن تقول لاأمس و لاأمس مادمت حیا. و قال ابن عباس لک ولولدک والمساس فعل من المماسه ومعنی لا مِساسَ لایمس بعضنا بعضا السامری یهیم فی البریه مع الوحش والسباع لایمس أحدا و لایمسه أحد عاقبه الله تعالی بذلک و کان إذالقی أحدا یقول لامساس أی لاتمسنی و لاتقربنی وصار ذلک عقوبه له ولولده حتی إن بقایاهم الیوم یقولون ذلک و إن مس واحد من غیرهم حم کلاهما فی الوقت . وقیل إن السامری خاف وهرب فجعل یهیم فی البریه لایجد أحدا من الناس یمسه حتی صار لبعده من الناس کالقائل لامساس

-قرآن-1-78-قرآن-94-104-قرآن-202-314-قرآن-358-368-قرآن-380-409-قرآن-493-546-قرآن-781-930-قرآن-943-970-قرآن-1137-1145-قرآن-1373-1381

[ صفحه 270]

علی بن ابراهیم بإسناده إلی أبی عبد الله ع قال مابعث الله رسولا إلا و فی وقته شیطانان یؤذیانه ویفتنانه ویضلان الناس بعده فأما الخمسه أولو العزم من الرسل نوح و ابراهیم و موسی وعیسی و محمدص و أماصاحبا نوح ع ففبطقوس وحزام و أماصاحبا ابراهیم فمکیل وزدام و أماصاحبا موسی فالسامری ومرعقیبا و أماصاحبا عیسی فمولس ومریسان و أماصاحبا محمدص فحبتر وزریق

-روایت-1-2-روایت-57-380

أقول الحبتر الثعلب والمراد به ... لأنه یشبه بالمکر والخدیعه والتعبیر عنه بزریق لکونه أزرق وقیل أنه یشبه بطائر اسمه زریق فی سوء أخلاقه

أولکون الزرقه مما تبغضه العرب وتتشأم منه . کماقیل فی قوله تعالی وَ نَحشُرُ المُجرِمِینَ یَومَئِذٍ زُرقاً

-قرآن-218-257

و عن أبی بصیر قال سأل طاوس الیمانی الباقر ع عن طیر طار مره لم یطر قبلها و لابعدها ذکره الله فی القرآن ما هو فقال طور سیناء أطاره الله عز و جل علی بنی إسرائیل حین أظلهم فیه أنواع العذاب حتی قبلوا التوراه و ذلک قوله عز و جل وَ إِذ نَتَقنَا الجَبَلَ فَوقَهُم کَأَنّهُ ظُلّهٌ وَ ظَنّوا أَنّهُ واقِعٌ بِهِم

-روایت-1-2-روایت-23-325

وروی أنه لماأنزل الله سبحانه التوراه قال رب أرنی أنظر إلیک فأوحی الله إلیه لاتقدر علی ذلک ولکن انظر إلی الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی فرفع الله الحجاب ونظر إلی الجبل فساخ الجبل فی البحر فهو یهوی حتی الساعه ونزلت الملائکه وفتحت أبواب السماء فأوحی الله إلی الملائکه أدرکوا موسی لایهرب فنزلت الملائکه وأحاطت بموسی وقالوا اثبت یا ابن عمران فقد سألت الله عظیما فلما نظر موسی إلی الجبل قدساخ والملائکه قدنزلت وقع علی وجهه فمات من خشیه الله وهول مارأی فرد الله علیه روحه فرفع رأسه وأفاق و قال سبحانک تبت إلیک و أناأول من صدق إنک لاتری فقال الله یا موسی إنی اصطفیتک علی الناس برسالتی وکلامی الحدیث

-روایت-1-2-روایت-9-663

[ صفحه 271]

و عنه ص قال من الجبال التی تطایرت یوم موسی ع سبعه أجبل فلحقت بالحجاز والیمن منها بالمدینه أحد وورقان وبمکه ثور وثبیر وحی بالیمن سبر وحضور

-روایت-1-2-روایت-18-156

عیون الأخبار فی خبر ابن الجهم أنه سأل المأمون الرضا ع عن معنی قوله عز و جل وَ لَمّا جاءَ مُوسی لِمِیقاتِنا وکلمه ربه قال رَبّ أرَنِیِ أَنظُر إِلَیکَ قالَ لَن ترَانیِ الآیه کیف یجوز أن یکون کلیم الله موسی بن

عمران لایعلم أن الله تعالی ذکره لایجوز علیه الرؤیه حتی یسأله هذاالسؤال فقال الرضا ع إن کلیم الله موسی بن عمران ع علم أن الله تعالی عز أن یری بالأبصار لکنه لماکلمه الله عز و جل وقربه نجیا رجع إلی قومه فأخبرهم أن الله عز و جل کلمه وقربه وناجاه فقالوا لن نؤمن لک حتی نسمع کلامهم کماسمعت و کان القوم سبعمائه ألف رجل فاختار منهم سبعین ألفا ثم اختار منهم سبعه آلاف ثم اختار منهم سبعین رجلا لمیقات ربه فخرج بهم إلی طور سیناء فأقامهم فی سفح الجبل وصعد موسی إلی الطور وسأل الله أن یکلمهم ویسمعهم کلامه فکلمه الله وسمعوا کلامه من فوق وأسفل ویمین وشمال ووراء وأمام لأن الله عز و جل أحدثه فی الشجره وجعله منبعثا منها حتی سمعوه من جمیع الوجوه فقالوالَن نُؤمِنَ لَکَبأن ألذی سمعناه کلام الله حَتّی نَرَی اللّهَ جَهرَهً فلما قالوا هذاالقول العظیم بعث الله عز و جل علیهم صاعقه فأخذتهم بظلمهم فماتوا فقال موسی یارب ماأقول لبنی إسرائیل إذارجعت إلیهم وقالوا إنک ذهبت بهم فقتلتهم لأنک لم تکن صادقا فیما ادعیت من مناجاه الله عز و جل إیاک فأحیاهم الله وبعثهم معه فقالوا إنک لوسألت الله أن یراک تنظر إلیه لأجابک وکنت تخبرنا کیف هوفنعرفه حق معرفته فقال موسی ع یاقوم إن الله لایری بالأبصار وإنما یعرف بآیاته فقالوا لن نؤمن لک حتی تسأله فقال موسی یارب إنک قدسمعت مقاله بنی إسرائیل و أنت أعلم بصلاحهم فأوحی الله إلیه یا موسی اسألنی ماسألوک فلن أؤاخذک بجهلهم فعند ذلک قال موسی رَبّ أرَنِیِ أَنظُر إِلَیکَ قالَ لَن ترَانیِ وَ لکِنِ انظُر إِلَی الجَبَلِ فَإِنِ استَقَرّ مَکانَهُ و

هویهوی فَسَوفَ ترَانیِ فَلَمّا تَجَلّی رَبّهُ لِلجَبَلِبآیه من آیاته جَعَلَهُ دَکّا وَ خَرّ مُوسی صَعِقاً فَلَمّا أَفاقَ قالَ سُبحانَکَ تُبتُ

-روایت-1-2-روایت-34-ادامه دارد

[ صفحه 272]

إِلَیکَ یقول رجعت إلی معرفتی بک عن جهل قومی وَ أَنَا أَوّلُ المُؤمِنِینَمنهم بأنک لاتری

-روایت-از قبل-96