البلد الأمین

اشاره

شماره کتابشناسی ملی : ع 5334 سرشناسه : کفعمی ابراهیم بن علی 840 - ق 905 عنوان و نام پدیدآور : البلد الامین یا، البلد الامین والدرع الحصین نسخه خطی]تقی الدین ابراهیم بن الحسن بن صالح کفعمی آغاز ، انجام ، انجامه : : معرفی کتاب نسخه حاضر تا پایان "شرح اسماآ الحسنی را دربر دارد. رک به 5177ع (در همین فهرست مشخصات ظاهری : 318 برگ 25 سطر، اندازه سطور 183x95، قطع 264x160 یادداشت مشخصات ظاهری : نوع کاغذ: فرنگی نخودی خط: نسخ کتابت خوش تزئینات جلد: مقوایی روکش چرم ساغری ترنج و سرترنج طلاپوش با نقوش اسلیمی و گل و بوته سرخ حاشیه زرین بندرومی اندرون زمینه زرشکی با ترنج و سرترنج طلاپوش متن لاجوردی و فستقی و حاشیه زرین با گلهای ریسه ای تزئینات متن صفحه آغازین سرلوح کنگره ای با نقوش اسلیمی زرین نفیس پرکار، کتیبه مذهب مرصع متن طلاپوش نانوشته مجدول داخلی زرین و کمندکشی به زر. سرفصلها با شنگرف تحریر شده اند

حواشی اوراق نسخه نسخه در حاشیه تصیح شده است فرسودگی ناقص بودن صفحات بعضی اوراق از لبه ها فرسوده بوده اند که ترمیم شده اند یاداشت تملک و سجع مهر : امتیاز نسخه سرلوح و کتیبه عالی صفحه نخست عنوانهای دیگر : البلد الامین و الدرع الحصین موضوع : دعاها

اعمال السنه زیارتنامه ها شماره بازیابی : 2233-348،خ 334 دسترسی و محل الکترونیکی : http://dl.nlai.ir/UI/7e1c9861-ce5c-4dba-b823-e8d8264cc1c8/Catalogue.aspx

المقدمه

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم وفق لإکماله بمحمد وکرام آله من استعان بغیر الله ذل الحمد لله ألذی جعل الدعاء سلما نرتقی به أعلی المراتب ووسیله

إلی اقتناء غرر المحامد ودرر المواهب والصلاه علی من وطئ بأخمصه فلک الأفلاک وهام الکواکب محمدالمنتجب من ذریه لوی بن غالب و علی آله وأصحابه السراه الأطایب صلاه تنعم أرجاء المشارق والمغارب وتسمع کل شاهد وغائب فبعد فهذا کتاب محتو علی عوذ ودعوات وتسابیح وزیارات منقوله عن سادات القادات وقادات السادات الغر المیامین آل طه ویس لاتمج ألفاظها الآذان و لایبلی معانیها الزمان مأخوذه من کتب معتمد علی صحتها مأمور بالتمسک بعروتها لایغیرها اختلاف العصرین و لاکر الملوین و قدرسمت ماوضعته ووسمت ماجمعته بالبلد الأمین والدرع الحصین و هواسم وافق المسمی ولفظ طابق المعنی من التجأ إلی معاقل صیاصیه أمن من العدوان و من تهجد بتلاوه أدانیه وأقاصیه عانی الحدثان شعر

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

فیا فوز من یهدی بنور هدائه || و یافخر من یعلو سواء سبیله

سیأکل عفوا من ثمار جنانه || وینهل یوم الحشر من سلسبیله

وصاحبه ذو أمنه یوم ظعنه || وسعد یری و الله یوم مقیله

سیکلأ حقا من حوادث یومه || ویحفظ صدقا من طوارق لیله

به یمس راق فی معارج عزه || ویصبح باق فی نعیم جمیله

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

قدعاذ به المتعبدون فهم فی حصن حصین ولاذ به المتهجدون فهم فی مقام أمین یبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فیهانعیم مقیم خالدین فیهاأبدا إن الله عنده أجر عظیم و الله حسبنا ونعم الوکیل ولنا فی السر والجهر کفیل

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

فیما یتعلق بآداب التخلی

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

ینبغی للإنسان إذادخل إلی الخلاء لقضاء الحاجه أن یغطی رأسه ویدخل رجله الیسری قبل الیمنی فلیقل بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس النجس الخبیث المخبث

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 3]

الشیطان الرجیم و یقول إذااستنجی أللهم حصن فرجی وأعفه

واستر عورتی وحرمنی علی النار ووفقنی لمایقربنی منک یاذا الجلال والإکرام فإذاقام من موضعه أمر یده علی بطنه قائلا الحمد لله ألذی أماط عنی الأذی وهنأنی طعامی وشرابی وعافانی من البلوی فإذاخرج من الخلاء بعدإخراج رجله الیمنی قال الحمد لله ألذی عرفنی لذته وأبقی فی جسدی قوته وأخرج عنی أذاه یالها نعمه یالها نعمه یالها نعمه لایقدر القادرون قدرها فإذاأراد الوضوء فلیقل إذانظر إلی الماء الحمد لله ألذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا و یقول

عندالمضمضه أللهم لقنی حجتی یوم ألقاک وأطلق لسانی بذکراک و

عندالاستنشاق أللهم لاتحرمنی طیبات الجنان واجعلنی ممن یشم ریحها وروحها وریحانها و

عندغسل الوجه أللهم بیض وجهی یوم تسود فیه الوجوه و لاتسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه و

عندغسل یده الیمنی أللهم أعطنی کتابی بیمینی والخلد فی الجنان بشمالی وحاسبنی حسابا یسیرا و

عندالیسری أللهم لاتعطنی کتابی بشمالی و لا من وراء ظهری و لاتجعلها مغلوله إلی عنقی وأعوذ بک من مقطعات النار و

عندمسح رأسه أللهم غشنی رحمتک وبرکاتک و

عندرجلیه أللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الأقدام واجعل سعیی فیما یرضیک عنی یاذا الجلال والإکرام و

عندفراغه الحمد لله رب العالمین أللهم اجعلنی من التوابین و من المتطهرین وروی أن من قرأ بعدوضوئه إنا أنزلناه و قال أللهم إنی أسألک تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانک وتمام مغفرتک لاتمر بذنب قدأذنبه إلامحته

-روایت-از قبل-1381

ذکر مایتعلق بالمیت فی وصیته

ینبغی ألا یترک الإنسان الوصیه مطلقا وتتأکد ذلک فی حال المرض و أن یخلص نفسه من حقوقه تعالی ومظالم عباده

فعن النبی ص من لم یحسن الوصیه

عندموته کان ذلک نقصا فی عقله ومروته قالوا یا رسول الله وکیف الوصیه قال إذاحضرته الوفاه واجتمع الناس إلیه قال أللهم فاطر

السماوات و الأرض عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم إنی أعهد إلیک أنی أشهد أن لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک و أن محمداص عبدک ورسولک و أن الساعه آتیه لاریب فیها وأنک تبعث من فی القبور و أن الحساب حق و أن الجنه حق و ماوعدت فیها من النعیم من المأکل والمشرب والنکاح حق و أن النار حق و أن الإیمان حق و أن الدین کماوصفت و

-روایت-1-2-روایت-17-ادامه دارد

[ صفحه 4]

أن الإسلام کماشرعت و أن القول کما قلت و أن القرآن کماأنزلت وأنک أنت الله الحق المبین وإنی أعهد إلیک فی دار الدنیا أنی رضیت بک ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وآله نبیا وبعلی إماما وبالقرآن کتابا و أن أهل بیت نبیک علیه السلام أئمتی أللهم أنت ثقتی عندشدتی ورجائی عندکربتی وعدتی عندالأمور التی تنزل بی و أنت ولیی فی نعمتی وإلهی وإله آبائی صل علی محمد وآله و لاتکلنی إلی نفسی طرفه عین أبدا وآنس فی قبری وحشتی واجعل لی عندک عهدا یوم ألقاک منشورا فهذا عهد المیت یوم یوصی بحاجته والوصیه حق علی کل مسلم قال الصادق ع وتصدیق هذا قوله تعالی لا یَملِکُونَ الشّفاعَهَ إِلّا مَنِ اتّخَذَ

عِندَ الرّحمنِ عَهداً و هذا هوالعهد

-روایت-از قبل-684

مایکتب علی الجریده

و قال النبی ص لعلی ع تعلمها أنت وعلمها أهل بیتک وشیعتک فقد علمنیها جبرئیل ع نسخه الکتاب ألذی یوضع

عندالجریده مع المیت تقول قبل أن تکتب بسم الله الرحمن الرحیم أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه وآله و أن الجنه حق و أن النار حق و أن الساعه آتیه لاریب فیها و أن الله یبعث من فی

القبور ثم تکتب بسم الله الرحمن الرحیم شهد الشهود المسمون فی هذاالکتاب أن أخاهم فی الله عز و جل فلان بن فلان ویذکر اسم الرجل أشهدهم واستودعهم وأقر عندهم أنه یشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له و أن محمداص عبده ورسوله و أنه مقر بجمیع الأنبیاء والرسل ع و أن علیا ولی الله وإمامه و أن الأئمه من ولده أئمته و أن أولهم الحسن و الحسین ابنا رسول الله وسبطاه إماما الهدی وقائدا الرحمه و أن علیا ومحمدا وجعفرا و موسی وعلیا ومحمدا وعلیا وحسنا[ الحسن ] والحجه ع أئمه وقاده ودعاه إلی الله جل وعلا وحجه علی عباده ثم یقول للشهود یافلان و یافلان المسمین [المسمون ] فی هذاالکتاب اثبتوا إلی هذه الشهاده عندکم حتی تلقونی بها

عندالحوض ثم یقول الشهود یافلان نستودعک الله والشهاده والإقرار وموعوده مودوعه [موعوداه ]

عند رسول الله ص ونقرأ علیک السلام ورحمه الله وبرکاته ثم تطوی الصحیفه وتختم بخاتم الشهود وخاتم المیت وتوضع عن یمین المیت مع الجریده وتکتب الصحیفه من الکافور وعود علی جبهته غیرمطیب

-روایت-1-1304

وینبغی إذاحضره الموت أن یقرأ عنده القرآن

[ صفحه 5]

خصوصا سورتی یس والصافات ویلقن الشهادتین والإقرار بالأئمه ع واحدا واحدا وکلمات الفرج وهی لاإله إلا الله الحلیم الکریم لاإله إلا الله العلی العظیم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضین السبع و مافیهن و مابینهن و ماتحتهن ورب العرش العظیم والحمد لله رب العالمین والصلاه علی محمد وآله الطیبین وینبغی أن یکتب علی الأکفان کلها فلان یشهد أن لاإله إلا الله و أن محمدا رسول الله و أن علیا أمیر المؤمنین والأئمه من ولده واحدا واحدا أئمه الهدی الأبرار

-روایت-1-394

ذکر الصلاه علیه

وهی خمس تکبیرات بینهن أربعه

أدعیه

فیکبر المصلی فیقول الله أکبر أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم یکبر الثانیه و یقول أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید ثم یکبر الثالثه و یقول أللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات وتابع بیننا وبینهم بالخیرات إنک مجیب الدعوات إنک علی کل شیءقدیر ثم یکبر الرابعه ویدعو للمیت فإن کان مؤمنا قال أللهم عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک نزل بک و أنت خیر منزول به أللهم إنا لانعلم منه إلاخیرا و أنت أعلم به منا أللهم إن کان محسنا فزد فی إحسانه و إن کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته واحشره مع من کان یتولاه من الأئمه الطاهرین و إن کان مخالفا معاندا دعا علیه ولعنه و إن کان مستضعفا قال أللهم اغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک الآیه و إن کان لایعرف مذهبه قال أللهم إن هذه نفس أنت أحییتها و أنت أمتها و أنت أعلم بسرها وعلانیتها فولها من تولت واحشرها مع من أحبت و إن کان طفلا قال أللهم اجعله لنا ولأبویه فرطا ثم یکبر الخامسه وینصرف

-روایت-1-1061

و إن کان إماما لایبرح حتی ترفع الجنازه

و یقول ولی المیت أو من یأمره إذاأنزل المیت فی قبره أللهم اجعلها روضه من ریاض الجنه و لاتجعلها حفره من حفر النار و یقول من یتناوله بسم الله وبالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه وآله أللهم إیمانا بک وتصدیقا بکتابک هذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله أللهم زدنا إیمانا وتسلیما

-روایت-1-326

ویستحب

أن یلقن المیت الشهادتین وأسماء الأئمه ع

عندوضعه

[ صفحه 6]

فی القبر قبل تشریج اللبن علیه وکذا بعدانصراف الناس عنه

و أن یدعو للمیت

عندتشریج اللبن علیه و بعددفنه بهذا الدعاء أللهم آنس وحشته وارحم غربته وأسکن روعته وصل وحدته وأسکن إلیه من رحمتک رحمه یستغنی بها عن رحمه من سواک واحشره مع من کان یتولاه

-روایت-1-208

ذکر الأذان والإقامه

الأذان والإقامه معروفان وهما فی الصلاه الخمس مستحبان

فإذاقام إلی الصلاه أذن فإذافرغ منه سجد و قال فی سجوده لاإله إلا أنت ربی سجدت لک خاشعا خاضعا ذلیلا أللهم اجعل قلبی بارا ورزقی دارا وعیشی قارا واجعل لی

عندقبر نبیک محمدصلی الله علیه وآله مستقرا وقرارا فإذاجلس قال سبحان من لاتبید معالمه سبحان من لاینسی من ذکره سبحان من لایخیب سائله سبحان من لیس له حاجب یغشی و لابواب یرشی و لاترجمان یناجی سبحان من اختار لنفسه أحسن الأسماء سبحان من فلق البحر لموسی سبحان من لایزداد علی کثره العطاء إلاکرما وجودا سبحان من هوهکذا و لاهکذا غیره ثم یقیم الصلاه و یقول بعدالإقامه أللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه بلغ محمدا صلی الله علیه وآله الدرجه والوسیله والفضل والفضیله بالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله صلی الله علیه وعلیهم أتوجه أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین ثم قل یامحسن قدأتاک المسی ء و قدأمرت المحسن منا أن یتجاوز عن المسی ء و أنت المحسن و أناالمسی ء فبحق محمد وآل محمدصل علی محمد وآل محمد وتجاوز عن قبیح ماتعلم منی یاذا الجلال والإکرام

-روایت-1-1039

فی ذکر صلاه الظهر

واعلم أن أول صلاه افترضت صلاه الظهر ولذلک سمیت الأولی

فإذازالت الشمس فقل لاإله إلا الله و الله أکبر وسبحان الله والحمد لله ألذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا ثم قل أللهم ربنا لک الحمد جملته وتفسیره کمااستحمدت به إلی أهله الذین خلقتهم له وألهمتهم ذلک الحمد کله أللهم ربنا لک الحمد کماجعلت الحمد رضاک عمن بالحمد رضیت عنه لیشکر

ما به من نعمتک أللهم ربنا لک الحمد کمارضیت به لنفسک وقضیت به علی عبادک حمدا مرغوبا فیه

عندالخوف منک لمهابتک ومرهوبا

عند أهل العزه بک لسطوتک ومشکورا

عند أهل الإنعام منک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 7]

لإنعامک فسبحانک ربنا متکبرا فی منزله تدهدهت أبصار الناظرین وتحیرت عقولهم عن بلوغ علم جلالها تبارکت فی منازلک العلی کلها وتقدست فی الآلاء التی أنت فیها یا أهل الکبریاء لاإله إلا أنت الکبیر للفناء خلقتنا و أنت الکائن للبقاء فلاتفنی و لانبقی و أنت العالم بنا ونحن أهل الغره والغفله عن شأنک و أنت ألذی لاتغفل و لاتأخذک سنه و لانوم بحقک یاسیدی صل علی محمد وآله وأجرنی من تحویل ماأنعمت به علی فی الدین والدنیا یاکریم

-روایت-از قبل-452

ویستحب أن یقرأ القدر

عندالزوال عشرا ثم لیتوجه إلی المسجد لیصل الفریضه فیه

فإذاأراد دخوله قدم رجله الیمنی قبل الیسری و قال بسم الله وبالله و من الله و إلی الله وخیر الأسماء کلها لله توکلت علی الله و لاحول و لاقوه إلابالله أللهم صل علی محمد وآل محمد وافتح لی أبواب رحمتک وتوبتک وأغلق عنی أبواب معصیتک واجعلنی من زوارک وعمار مساجدک وممن یناجیک باللیل والنهار و من الذین هم فی صلواتهم خاشعون وادحر عنی الشیطان الرجیم وجنود إبلیس أجمعین فإذاواجهت القبله فقل أللهم إلیک توجهت ورضاک طلبت وثوابک ابتغیت وبک آمنت وعلیک توکلت أللهم صل علی محمد وآله وافتح مسامع قلبی لذکرک وثبتنی علی دینک و لاتزغ قلبی بعدإذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب

-روایت-1-641

فإذاتوجه إلی الصلاه قال و هومستقبل القبله أللهم رب هذه الدعوه التامه و قدمر ذکره

ثم یکبر ثلاثا و یقول بعدها أللهم أنت الملک الحق المبین لاإله إلا أنت سبحانک

وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی إنه لایغفر الذنوب إلا أنت ثم یکبر اثنتین و یقول لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس إلیک والمهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک ذلیل بین یدیک منک وبک و لک وإلیک لاملجأ و لامنجی و لامفر منک إلاإلیک سبحانک وحنانیک سبحانک رب البیت الحرام ثم یکبر اثنتین و یقول وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الأرض علی مله ابراهیم ودین محمد ومنهاج علی حنیفا مسلما و ما أنا من المشرکین إن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لاشریک له وبذلک أمرت و أنا من المسلمین أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

-روایت-1-648

والواحده من هذه التکبیرات فرض والباقی نفل والأولی أن تکون الأخیره التی ینوی بهاالدخول فی الصلاه

ویستحب أن

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 8]

یقول فی رکوعه أللهم لک رکعت و لک خشعت وبک آمنت و لک أسلمت وعلیک توکلت و أنت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعصبی وعظامی و ماأقلته قدمای لله رب العالمین سبحان ربی العظیم وبحمده سبعا أوخمسا أوثلاثا و فی انتصابه سمع الله لمن حمده الحمد لله رب العالمین أهل الکبریاء والعظمه والجود والجبروت و فی کلتی سجدتیه أللهم لک سجدت وبک آمنت و لک أسلمت وعلیک توکلت و أنت ربی سجد لک سمعی وبصری وشعری وبشری وعصبی ومخی وعظامی سجد وجهی الفانی البالی للذی خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارک الله أحسن الخالقین سبحان ربی الأعلی وبحمده سبعا أوخمسا أوثلاثا و فی جلوسه أللهم اغفر لی وارحمنی واجبرنی واهدنی إنی لماأنزلت إلی من خیر فقیر

-روایت-از قبل-681

و فی قنوته ماأحب وأفضله کلمات الفرج و قدذکرت

و یقول فی التشهد الأول بسم الله وبالله والأسماء الحسنی کلها لله

أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أللهم صل علی محمد وآل محمد وتقبل شفاعته فی أمته وارفع درجته و فی قیامه منه بحول الله وقوته أقوم وأقعد و فی التشهد الأخیر بسم الله وبالله والأسماء الحسنی کلها لله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه وآله أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون التحیات لله والصلوات الطیبات الطاهرات الزاکیات الرائحات الغادیات الناعمات لله ماطاب وطهر وزکی ونمی وخلص و ماخبث فلغیر الله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعه وأشهد أن الجنه حق و أن النار حق و أن الساعه آتیه لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور وأشهد أن ربی نعم الرب و أن محمدا نعم الرسول أشهد أن ما علی الرسول إلاالبلاغ المبین أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت ورحمت وترحمت وتحننت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید السلام علیک أیها النبی ورحمه الله وبرکاته السلام علی جمیع أنبیاء الله وملائکته ورسله السلام علی الأئمه الهادین المهدیین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین

-روایت-1-1267

فی التعقیب

ثم یکبر ثلاثا رافعا

[ صفحه 9]

بهایدیه ویسبح تسبیح الزهراء ع ثم قل ماینبغی أن یقال عقیب کل فریضه و هو

لاإله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لاإله إلا الله و لانعبد إلاإیاه مخلصین له الدین و لوکره المشرکون لاإله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولین لاإله إلا الله وحده وحده وحده

أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر ثم قل أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم وأتوب إلیه ثم قل أللهم اهدنی من عندک وأفض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وأنزل علی من برکاتک سبحانک لاإله إلا أنت اغفر لی ذنوبی کلها جمیعا فإنه لایغفر الذنوب کلها جمیعا إلا أنت أللهم إنی أسألک من کل خیر أحاط به علمک وأعوذ بک من کل شر[سوء]أحاط به علمک أللهم إنی أسألک عافیتک فی أموری کلها وأعوذ بک من خزی الدنیا وعذاب الآخره وأعوذ بوجهک الکریم وعزتک التی لاترام وقدرتک التی لایمتنع منها شیء من شر الدنیا والآخره و من شر الأوجاع کلها و من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم توکلت علی الحی ألذی لایموت والحمد لله ألذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا ثم قل لاإله إلا الله إن الله وملائکته یصلون علی النبی یاأیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما لبیک أللهم لبیک وسعدیک أللهم صل علی محمد وآل محمد و أهل بیت محمد و علی ذریه محمد و علیه وعلیهم السلام ورحمه الله وبرکاته وأشهد أن التسلیم منا لهم والائتمام بهم والتصدیق لهم ربنا آمنا بک وصدقنا رسولک وسلمنا تسلیما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول وآل الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ثم قل سبحان الله کلما سبح الله شیء و کمایحب الله أن یسبح و کما هوأهله و

کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله والحمد لله کلما حمد الله شیء و کمایحب الله أن یحمد و کما هوأهله و کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله و لاإله إلا الله کلما هلل الله شیء و کمایحب الله أن یهلل و کما هوأهله و کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله و الله أکبر کلما کبر الله شیء و کمایحب الله أن یکبر و کما هوأهله و کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله وسبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 10]

و الله أکبر علی کل نعمه أنعم بها علی و علی کل أحد من خلقه ممن کان أو یکون إلی یوم القیامه أللهم إنی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأسألک من خیر ماأرجو وخیر ما لاأرجو وأعوذ بک من شر ماأحذر و من شر ما لاأحذر

-روایت-از قبل-227

ثم تقرأ الحمد وآیه الکرسی اللّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ الحیَ ّ القَیّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَ لا نَومٌ لَهُ ما فِی السّماواتِ وَ ما فِی الأَرضِ مَن ذَا ألّذِی یَشفَعُ عِندَهُ إِلّا بِإِذنِهِ یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم وَ ما خَلفَهُم وَ لا یُحِیطُونَ بشِیَ ءٍ مِن عِلمِهِ إِلّا بِما شاءَ وَسِعَ کُرسِیّهُ السّماواتِ وَ الأَرضَ وَ لا یَؤُدُهُ حِفظُهُما وَ هُوَ العلَیِ ّ العَظِیمُشَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَ وَ المَلائِکَهُ وَ أُولُوا العِلمِ قائِماً بِالقِسطِ لا إِلهَ إِلّا هُوَ العَزِیزُ الحَکِیمُ إِنّ الدّینَ

عِندَ اللّهِ الإِسلامُقُلِ أللّهُمّ مالِکَ المُلکِ تؤُتیِ المُلکَ مَن تَشاءُ وَ تَنزِعُ المُلکَ مِمّن تَشاءُ وَ تُعِزّ مَن تَشاءُ وَ تُذِلّ مَن تَشاءُ بِیَدِکَ الخَیرُ إِنّکَ عَلی کُلّ شَیءٍ قَدِیرٌ تُولِجُ اللّیلَ فِی النّهارِ وَ تُولِجُ النّهارَ فِی اللّیلِ وَ تُخرِجُ الحیَ ّ مِنَ المَیّتِ وَ تُخرِجُ المَیّتَ مِنَ

الحیَ ّ وَ تَرزُقُ مَن تَشاءُ بِغَیرِ حِسابٍإِنّ رَبّکُمُ اللّهُ ألّذِی خَلَقَ السّماواتِ وَ الأَرضَ فِی سِتّهِ أَیّامٍ ثُمّ استَوی عَلَی العَرشِ یغُشیِ اللّیلَ النّهارَ یَطلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشّمسَ وَ القَمَرَ وَ النّجُومَ مُسَخّراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَهُ الخَلقُ وَ الأَمرُ تَبارَکَ اللّهُ رَبّ العالَمِینَ ادعُوا رَبّکُم تَضَرّعاً وَ خُفیَهً إِنّهُ لا یُحِبّ المُعتَدِینَ وَ لا تُفسِدُوا فِی الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَ ادعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً إِنّ رَحمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ المُحسِنِینَ

-قرآن-28-379-قرآن-380-548-قرآن-549-889-قرآن-890-1338

ثم قل ثلاثا سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین وثلاثا أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل لی من أمری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب وسبعا و أنت آخذ بلحیتک بیدک الیمنی والیسری مبسوطه باطنها مما یلی السماء یارب محمد وآل محمدصل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وسبعا یارب محمد وآل محمدصل علی محمد وآل محمد وأعتق رقبتی من النار وأربعین مره سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر وهی الباقیات الصالحات ثم قل یاأسمع السامعین و یاأبصر الناظرین و یاأسرع الحاسبین و یاأرحم الراحمین و یاأحکم الحاکمین و یاصریخ المکروبین و یامجیب دعوه المضطرین أنت الله لاإله إلا أنت رب العالمین و أنت الله لاإله إلا أنت العلی العظیم و أنت الله لاإله إلا أنت الرحمن الرحیم و أنت الله لاإله إلا أنت مالک یوم الدین و أنت الله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 11]

لاإله إلا أنت منک بدأ الخلق وإلیک یعود و أنت الله لاإله إلا أنت لم تزل و لاتزال و أنت الله لاإله إلا أنت مالک الخیر والشر و أنت الله لاإله إلا أنت خالق الجنه

والنار و أنت الله لاإله إلا أنت الأحد الصمد لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا أحد و أنت الله لاإله إلا أنت عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم و أنت الله لاإله إلا أنت الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون و أنت الله لاإله إلا أنت الخالق البار ئ المصور لک الأسماء الحسنی یسبح لک ما فی السماوات و الأرض و أنت العزیز الحکیم و أنت الله لاإله إلا أنت الکبیر المتعال والکبریاء رداؤک أللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لی مغفره عزما جزما لاتغادر ذنبا و لاأرتکب بعدها محرما وعافنی معافاه لاتبتلینی بعدها أبدا واهدنی هدی لاأضل بعده أبدا وعلمنی ماینفعنی وانفعنی بما علمتنی واجعله حجه لی و لا علی وارزقنی من فضلک صبا صبا کفافا کفافا وأرضنی به یارباه وتب علی یا الله یارحمان یارحیم صل علی محمد وآله وارحمنی وأجرنی من النار ذات السعیر وابسط لی فی سعه رزقک علی واهدنی بهداک وأغننی بغناک وأرضنی بقضائک واجعلنی من أولیائک المخلصین وأبلغ محمدا صلی الله علیه وآله تحیه کثیره وسلاما واهدنی لمااختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم واعصمنی من المعاصی کلها و من الشیطان الرجیم آمین رب العالمین ثم قل ثلاثا أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک خیر الخیر رضوانک والجنه وأعوذ بک من شر الشر سخطک والنار وثلاثا و أنت آخذ بلحیتک بیدک الیمنی والیسری مبسوطه باطنها مما یلی السماء یاذا الجلال والإکرام صل علی محمد وآل محمد وارحمنی وأجرنی من النار ثم ارفع یدیک واجعل باطنهما مما یلی السماء وقل ثلاثا یاعزیز یاکریم یاغفور یارحیم

ثم اقلبهما واجعل ظاهرهما مما یلی السماء وقل ثلاثا أللهم صل علی محمد وآل محمد وأجرنی من العذاب الألیم ثم اخفضهما وقل أللهم صل علی محمد وآل محمد وفقهنی فی الدین وحببنی إلی المسلمین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین وارزقنی هیبه المتقین یا الله یا الله یا الله أسألک بحق من حقه علیک عظیم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تستعملنی بما عرفتنی من حقک و أن تبسط علی ماحظرت من رزقک وثلاثا أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک

-روایت-از قبل-2123

[ صفحه 12]

و له الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر وثلاثا یا الله یارحمان یارحیم یاحی یاقیوم برحمتک أستغیث وثلاثا أستودع الله العلی الأعلی الجلیل العظیم دینی ونفسی وأهلی ومالی وولدی وإخوانی المؤمنین وجمیع مارزقنی ربی وجمیع من یعنینی أمره أستودع الله المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته کل شیءدینی ونفسی وأهلی ومالی وولدی وإخوانی المؤمنین وجمیع مارزقنی ربی وجمیع من یعنینی أمره وثلاثا أعیذ نفسی ودینی وأهلی ومالی وولدی وإخوانی فی دینی و مارزقنی ربی وخواتیم عملی و من یعنینی أمره بالله الواحد الأحد الصمد إلی آخرها وبرب الفلق إلی آخرها وبرب الناس إلی آخرها ثم قل حسبی الله ربی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم ماشاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن أشهد وأعلم أن الله علی کل شیءقدیر و أن الله قدأحاط بکل شیءعلما أللهم إنی أعوذ بک من شر نفسی و من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم ثم اقرأ التوحید اثنتی عشره مره ثم قل أللهم

إنی أسألک باسمک المکنون المخزون الطاهر الطهر المبارک وأسألک باسمک العظیم وبسلطانک القدیم یاواهب العطایا و یامطلق الأساری و یافکاک الرقاب من النار أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعتق رقبتی من النار و أن تخرجنی من الدنیا سالما وتدخلنی الجنه آمنا و أن تجعل دعائی أوله صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا إنک أنت علام الغیوب وتقول أللهم إلیک رفعت الأصوات و لک عنت الوجوه و لک خضعت الرقاب وإلیک التحاکم فی الأعمال یاخیر من سئل و یاخیر من أعطی یا من لایخلف المیعاد یا من أمر بالدعاء ووعد الإجابه یا من قال ادعوُنیِ أَستَجِب لَکُم یا من قال وَ إِذا سَأَلَکَ عبِادیِ عنَیّ فإَنِیّ قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَهَ الدّاعِ إِذا دَعانِ فَلیَستَجِیبُوا لِی وَ لیُؤمِنُوا بیِ لَعَلّهُم یَرشُدُونَ یا من قال یا عبِادیِ َ الّذِینَ أَسرَفُوا عَلی أَنفُسِهِم لا تَقنَطُوا مِن رَحمَهِ اللّهِ إِنّ اللّهَ یَغفِرُ الذّنُوبَ جَمِیعاً إِنّهُ هُوَ الغَفُورُ الرّحِیمُلبیک وسعدیک ها أناذا بین یدیک المسرف علی نفسی و أنت القائل یا عبِادیِ َ الّذِینَ أَسرَفُوا عَلی أَنفُسِهِمالآیه ثم تدعو بما تحب وتقول أللهم صل علی محمد وآل محمد أللهم إن الصادق الأمین صلی الله علیه وآله قال إنک قلت ماترددت فی شیء أنافاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 13]

الموت وأکره مساءته أللهم فصل علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج والعافیه والنصر و لاتسؤنی فی نفسی و لا فی أحد من أحبتی إن شئت تسمیهم واحدا واحدا و إن شئت متفرقین و إن شئت مجتمعین

-روایت-از قبل-200

وروی أنه من دعا بهذا الدعاء وواظب علیه عقیب کل فریضه عاش حتی یمل الحیاه

-روایت-1-2-روایت-9-82

ویستحب أن یقول قبل أن یثنی رکبتیه أشهد

أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم یتخذ صاحبه و لاولدا

-روایت-1-132

و کان الکاظم ع یدعو عقیب الفریضه فیقول أللهم ببرک القدیم ورأفتک بتربیتک اللطیفه وشفقتک بصنعتک المحکمه وقدرتک بسترک الجمیل صل علی محمد وآل محمد وأحی قلوبنا بذکرک واجعل ذنوبنا مغفوره وعیوبنا مستوره وفرائضنا مشکوره ونوافلنا مبروره وقلوبنا بذکرک معموره ونفوسنا بطاعتک مسروره وعقولنا علی توحیدک مجبوره وأرواحنا علی دینک مفطوره وجوارحنا علی خدمتک مقهوره وأسماءنا فی خواصک مشهوره وحوائجنا لدیک میسوره وأرزاقنا من خزائنک مدروره أنت الله ألذی لاإله إلا أنت لقد فاز من والاک وسعد من ناجاک و عز من ناداک وظفر من رجاک وغنم من قصدک وربح من تاجرک و یقول أللهم إنی أسألک العفو والعافیه والمعافاه فی الدنیا والآخره ثم قل أللهم إنی أدینک بطاعتک وولایتک وولایه رسولک وولایه الأئمه علیهم السلام من أولهم إلی آخرهم وتسمیهم واحدا واحدا ثم قل أللهم إنی أسألک بحرمه وجهک الکریم وبحرمه اسمک العظیم وبحرمه رسولک صلی الله علیه وآله وبحرمه أهل بیت رسولک علیهم السلام وتسمیهم أن تصلی علی محمد وآله و أن تفعل بی کذا وکذا ثم بسمل وقل حسبی الله لدینی وحسبی الله لدنیای وحسبی الله لآخرتی وحسبی الله لماأهمنی وحسبی الله لمن بغی علی وحسبی الله

عندالموت وحسبی الله

عندالمسأله فی القبر وحسبی الله

عندالمیزان وحسبی الله

عندالصراط وحسبی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم ثم قل رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وآله نبیا وبعلی إماما وبالحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن و محمدالخلف

الصالح علیهم السلام أئمه وساده وقاده بهم أتولی و من أعدائهم أتبرأ

-روایت-1-1506

ومما یختص عقیب الظهر

یاسامع کل صوت یاجامع کل فوت یابار ئ کل نفس بعدالموت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 14]

یاباعث یاوارث یاسید الساده یاإله الآلهه یا[ أی ]جبار الجبابره یاملک الدنیا والآخره یارب الأرباب یاملک الملوک یابطاش یاذا البطش الشدید یافعالا لمایرید یامحصی عدد الأنفاس ونقل الأقدام یا من السر عنده علانیه یامبد ئ یامعید أسألک بحقک علی خیرتک من خلقک وبحقهم ألذی أوجبت لهم علی نفسک أن تصلی علی محمد و أهل بیته علیه وعلیهم السلام و أن تمن علی الساعه الساعه بفکاک رقبتی من النار وأنجز لولیک و ابن نبیک [ولیک ]الداعی إلیک بإذنک وأمینک فی خلقک وعینک فی عبادک وحجتک علی خلقک علیه صلواتک وبرکاتک وعده أللهم أیده بنصرک وانصر عبدک وقو أصحابه وصبرهم واجعل لهم من لدنک سلطانا نصیرا وعجل فرجه وأمکنه من أعدائک وأعداء رسولک یاأرحم الراحمین ثم قل لاإله إلا الله العظیم الحلیم لاإله إلا الله رب العرش الکریم الحمد لله رب العالمین أللهم إنی أسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمه من کل بر والسلامه من کل إثم أللهم لاتدع لی [لنا]ذنبا إلاغفرته و لاهما إلافرجته و لاسقما إلاشفیته و لاعیبا إلاسترته و لارزقا إلابسطته و لاخوفا إلاآمنته و لاسوءا إلاصرفته و لاحاجه هی لک رضی و لی فیهاصلاح إلاقضیتها یاأرحم الراحمین آمین رب العالمین وتقول أللهم إنی أسألک بحق محمد وآل محمدبراءه من النار فاکتب لنا براءتنا و فی جهنم فلاتجعلنا و فی عذابک وهوانک فلاتبتلنا و من الضریع والزقوم فلاتطعمنا و مع الشیاطین فی النار فلاتجمعنا و علی وجوهنا فی النار فلاتکبنا و من ثیاب النار وسرابیل القطران فلاتلبسنا و من کل سوء

لاإله إلا أنت یوم القیامه فنجنا وبرحمتک فی الصالحین فأدخلنا و فی علیین فارفعنا و من کأس معین وسلسبیل فاسقنا و من الحور العین برحمتک فزوجنا و من الولدان المخلدین کأنهم لؤلؤ مکنون فاخدمنا و من ثمار الجنه ولحوم الطیر فأطعمنا و من ثیاب الحریر والسندس والإستبرق فاکسنا ولیله القبر فارحمنا وحج بیتک الحرام فارزقنا وسددنا وقربنا إلیک زلفی وصالح الدعاء والمسأله فاستجب لنا یاخالقنا اسمع لنا واستجب منا و إذاجمعت الأولین والآخرین یوم القیامه فارحمنا یارب عزجارک و جل ثناؤک و لاإله غیرک ثم قل عشرا بالله اعتصمت وبالله أثق و علی الله أتوکل ثم قل أللهم إن عظمت ذنوبی فأنت أعظم و إن کثر تفریطی فأنت

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 15]

أکبر و إن دام بخلی فأنت أجود أللهم اغفر عظیم ذنوبی بعظیم عفوک وکثیر تفریطی بظاهر کرمک واقمع بخلی بفضل جودک أللهم مابنا من نعمه فمنک لاإله إلا أنت أستغفرک وأتوب إلیک

-روایت-از قبل-187

ثم تدعو بدعاء معاویه بن عمار رواه عن الصادق ع یاأسمع السامعین و یاأبصر الناظرین و یاأسرع الحاسبین و یاأجود الأجودین و یاأکرم الأکرمین صل علی محمد وآل محمدکأفضل وأجزل وأوفی وأحسن وأجمل وأکمل وأطهر وأزکی وأنور وأعلی وأبهی وأسنی وأنمی وأدوم وأعم وأبقی ماصلیت وبارکت ومننت وسلمت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم امنن علی محمد وآل محمد کمامننت علی موسی وهارون وسلم علی محمد وآل محمد کماسلمت علی نوح فی العالمین أللهم وأورد علیه من ذریته وأزواجه و أهل بیته وأصحابه وأتباعه من تقر بهم عینه واجعلنا منهم وممن تسقیه بکأسه وتورده حوضه واحشرنا فی زمرته واجعلنا تحت لوائه وأدخلنا فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل

محمد وأخرجنا من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد و لاتفرق بیننا و بین محمد وآل محمدطرفه عین أبدا و لاأقل من ذلک و لاأکثر أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی معهم فی کل عافیه وبلاء واجعلنی معهم فی کل شده ورخاء واجعلنی معهم فی کل أمن وخوف واجعلنی معهم فی کل مثوی ومنقلب أللهم أحینی محیاهم وأمتنی مماتهم واجعلنی معهم فی المواقف کلها واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین أللهم صل علی محمد وآله واکشف عنی بهم کل کرب ونفس عنی بهم کل هم وفرج عنی بهم کل غم واکفنی بهم کل خوف واصرف عنی بهم مقادیر کل بلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وشماته الأعداء أللهم صل علی محمد وآله واغفر لی ذنبی وطیب لی کسبی وقنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیه و لاتذهب بنفسی إلی شیءصرفته عنی أللهم إنی أعوذ بک من دنیا تمنع خیر الآخره و من عاجل یمنع خیر الآجل وحیاه تمنع خیر الممات وأمل یمنع خیر العمل أللهم إنی أسألک الصبر علی طاعتک والصبر عن معصیتک والقیام بحقک وأسألک حقائق الإیمان وصدق الیقین فی المواطن کلها وأسألک العفو والعافیه والمعافاه فی الدنیا والآخره عافیه الدنیا من البلاء وعافیه الآخره من الشقاء أللهم إنی أسألک الفوز[الظفر] والسلامه وحلول دار الکرامه أللهم إنی -روایت-1-2-روایت-52-ادامه دارد

[ صفحه 16]

أسألک العافیه وتمام العافیه والشکر علی العافیه یاولی العافیه أللهم اجعل لی فی صلاتی ودعائی رهبه منک ورغبه إلیک وراحه تمن بها علی أللهم لاتحرمنی سعه رحمتک وسبوغ نعمتک وشمول عافیتک وجزیل عطایاک ومنح مواهبک لسوء ماعندی و لاتجازنی بقبیح عملی و لاتصرف بوجهک الکریم عنی أللهم لاتحرمنی و أناأدعوک

و لاتخیبنی و أناأرجوک و لاتکلنی إلی نفسی طرفه عین أبدا و لا إلی أحد من خلقک فیحرمنی ویستأثر علی أللهم إنک تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الکتاب أسألک بآل یس خیرتک من خلقک وصفوتک من بریتک وأقدمهم بین یدی حاجتی ورغبتی إلیک أللهم إن کنت کتبتنی عندک فی أم الکتاب شقیا محروما مقترا علی فی الرزق فامح من أم الکتاب شقائی وحرمانی وإقتار رزقی وأثبتنی عندک سعیدا مرزوقا فإنک تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الکتاب أللهم إنی لماأنزلت إلی من خیر فقیر و أنامنک خائف وبک مستجیر و أناحقیر مسکین أدعوک کماأمرتنی فاستجب لی کماوعدتنی إنک لاتخلف المیعاد یا من قال ادعوُنیِ أَستَجِب لَکُمنعم المجیب أنت یاسیدی ونعم الوکیل ونعم الرب ونعم المولی وبئس العبد أنا و هذامقام العائذ بک من النار یافارج الهم و یاکاشف الغم و یامجیب دعوه المضطر ورحمان الدنیا والآخره ورحیمهما ارحمنی رحمه تغنینی بها عن رحمه من سواک وأدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین الحمد لله ألذی قضی عنی صلاتی فإن الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ثم اسجد سجدتی الشکر وقل فیهما مائه مره شکرا شکرا و إن قلت ثلاثا شکرا لله أجزأک

-روایت-از قبل-1384

و کان الکاظم ع یقول فی سجده الشکر رب عصیتک بلسانی و لوشئت وعزتک لأخرستنی وعصیتک ببصری و لوشئت وعزتک لأکمهتنی وعصیتک بسمعی و لوشئت وعزتک لأصممتنی وعصیتک بیدی و لوشئت وعزتک لکنعتنی وعصیتک بفرجی و لوشئت وعزتک لعقمتنی وعصیتک برجلی و لوشئت وعزتک لجذمتنی وعصیتک بجمیع جوارحی التی أنعمت بها علی و لم یکن هذاجزاءک منی ثم کان ع یقول ألف مره العفو العفو وألصق خده الأیمن بالأرض و قال بصوت حزین ثلاثا بؤت إلیک

بذنبی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لایغفر الذنوب غیرک یامولای ثم ألصق خده الأیسر بالأرض و قال ثلاثا ارحم من أساء واقترف واستکان

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 17]

واعترف

-روایت-از قبل-11

ویستحب أن یقول إذارفع رأسه من السجود أللهم أعط محمدا وآل محمدالسعاده فی الرشد وإیمان الیسر وفضیله فی النعم وهناءه فی العلم حتی تشرفهم علی کل شریف الحمد لله ولی کل نعمه وصاحب کل حسنه ومنتهی کل رغبه لم یخذلنی عندشدیده و لم یفضحنی بسوء سریره فلسیدی الحمد کثیرا ثم یقول أللهم لک الحمد کماخلقتنی و لم أک شیئا مذکورا رب أعنی علی أهوال الدنیا وبوائق الدهر ونکبات الزمان وکربات الآخره ومصیبات اللیالی والأیام واکفنی شر مایعمل الظالمون فی الأرض و فی سفری فاصحبنی و فی أهلی فاخلفنی وفیما رزقتنی فبارک لی و فی نفسی لک فذللنی و فی أعین الناس فعظمنی وإلیک فحببنی وبذنوبی فلاتفضحنی وبعملی فلاتبسلنی وبسریرتی فلاتخزنی و من شر الجن والإنس فسلمنی ولمحاسن الأخلاق فوفقنی و من مساوی الأخلاق فجنبنی إلی من تکلنی یارب المستضعفین و أنت ربی إلی عدو ملکته أمری أم إلی بعید فیتجهمنی فإن لم تکن غضبت علی یارب فلاأبالی غیر أن عافیتک أوسع لی وأحب إلی أعوذ بنور وجهک ألذی أشرقت له السماوات و الأرض وکشفت به الظلمه وصلح علیه أمر الأولین من أن تحل علی غضبک أوتنزل بی سخطک لک الحمد حتی ترضی و بعدالرضا و لاحول و لاقوه إلابک

-روایت-1-1097

ویستحب أن یقول فی سجوده أیضا یاخیر من رفعت إلیه أیدی السائلین و یاأکرم من مدت إلیه أعناق الراغبین و یاأکرم الأکرمین و یاأرحم الراحمین صل علی محمد وآله الطیبین والطف لی بلطفک الخفی فی شأنی کله

-روایت-1-218

و کان علی

ع یقول فی سجده الشکر وعظتنی فلم أتعظ وزجرتنی عن محارمک فلم أنزجر وغمرتنی أیادیک فما شکرت عفوک عفوک یاکریم

-روایت-1-133

ویستحب أن یدعو لإخوانه المؤمنین فی سجوده فیقول أللهم رب الفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل إذایسر ورب کل شیء وإله کل شیء وخالق کل شیء وملیک کل شیءصل علی محمد وآله وافعل بی وبفلان وفلان ما أنت أهله و لاتفعل بنا مانحن أهله فإنک أهل التقوی و أهل المغفره

-روایت-1-285

ثم ارفع رأسک وادع بما ذکرناه عقیب هذه السجده و إن شئت قلت فی سجدتی الشکر

أسألک بحق حبیبک محمدصلی الله علیه وآله إلابدلت سیئاتی حسنات وحاسبتنی حسابا یسیرا ثم تضع خدک الأیمن علی الأرض وتقول أسألک بحق حبیبک محمدصلی الله علیه وآله إلاکفیتنی مئونه الدنیا و کل هول دون الجنه ثم ضع الأیسر وقل أسألک بحق حبیبک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 18]

محمدصلی الله علیه وآله لماغفرت لی الکثیر من الذنوب والقلیل وقبلت من عملی الیسیر ثم عد إلی السجود وقل أسألک بحق حبیبک محمدصلی الله علیه وآله لماأدخلتنی الجنه وجعلتنی من سکانها و لمانجیتنی من سفعات النار برحمتک

-روایت-از قبل-234

و إذارفع رأسه قال الشهید رحمه الله فی نفلیته فلیمر یده الیمنی علی جانب خده الأیسر إلی جبهته إلی خده الأیمن ثلاثا یقول فی کل مره بسم الله ألذی لاإله إلا هوعالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم أللهم إنی أعوذ بک من الهم والحزن والسقم والعدم والصغار والذل والفواحش ماظهر منها و مابطن قال ویمر یداه علی صدره فی کل مره و إن شئت قلت فیهما ماذکره أیضا رحمه الله فی نفلیته أللهم إنی أسألک بحق من رواه وروی عنه صل علی جماعتهم وافعل بی کذا وکذا و إن کانت بک عله

فامسح موضع سجودک وامسحه علی العله وقل سبعا یا من کبس الأرض علی الماء وسد الهواء بالسماء واختار لنفسه أحسن الأسماء صل علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا وکذا وارزقنی وعافنی من کذا وکذا

-روایت-1-697

ویستحب أن یدعو بعدالظهر بدعاء النجاح ودعاء أهل البیت المعمور

أمادعاء النجاح فهو أللهم رب السماوات السبع ورب الأرضین السبع و مافیهن و مابینهن ورب العرش العظیم ورب جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل ورب السبع المثانی والقرآن العظیم ورب محمدصلی الله علیه وآله خاتم النبیین صل علی محمد وآله وأسألک باسمک الأعظم ألذی تقوم به السماء و الأرض و به تحیی الموتی وترزق الأحیاء وتفرق بین الجمع وتجمع بین المفترق [المتفرق ] و به أحصیت عدد الآجال ووزن الجبال وکیل البحار أسألک یا من هوکذلک أن تصلی علی محمد وآله و أن تفعل بی کذا وکذا وتسأل حاجتک

-روایت-1-520

و أمادعاء أهل البیت المعمور فهو یا من أظهر الجمیل وستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یهتک الستر یاعظیم العفو یاحسن التجاوز یاباسط الیدین بالرحمه یاصاحب کل حاجه یاواسع المغفره یامفرج کل کربه یامقیل العثرات یاکریم الصفح یاعظیم المن یامبتدیا بالنعم قبل استحقاقها یارباه یاسیداه یاغایه رغبتاه أسألک بک وبمحمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین و علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی والقائم المهدی الأئمه الهادیه علیهم السلام أن تصلی علی محمد وآل محمد وأسألک یا الله أن لاتشوه خلقی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 19]

بالنار و أن تفعل بی ما أنت أهله

-روایت-از قبل-38

ثم قم فأذن للعصر واسجد وقل

جمیع ماتقدم ذکره بعدذکر الأذان ثم صل العصر کهیئه الظهر فإذاسلمت عقبت بما تقدم ذکره من التعقیب عقیب کل فرض

ثم قل مایختص العصر

فعن الصادق ع من استغفر الله بعدصلاه العصر سبعین مره غفر الله له سبع مائه ذنب

-روایت-1-2-روایت-18-88

و عن الجواد ع من قرأ القدر عشرا بعدالعصر مرت له علی مثل أعمال الخلائق فی ذلک الیوم

-روایت-1-2-روایت-18-95

و کان الکاظم ع یقول بعدالعصر أنت الله لاإله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن أنت الله لاإله إلا أنت إلیک زیاده الأشیاء ونقصانها أنت الله لاإله إلا أنت خلقت خلقک بغیر معونه من غیرک و لاحاجه إلیهم أنت الله لاإله إلا أنت منک المشیه وإلیک البدء أنت الله لاإله إلا أنت قبل القبل وخالق القبل أنت الله لاإله إلا أنت بعدالبعد وخالق البعد أنت الله لاإله إلا أنت تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الکتاب أنت الله لاإله إلا أنت غایه کل شیء ووارثه أنت الله لاإله إلا أنت لایعزب عنک الدقیق و لاالجلیل أنت الله لاإله إلا أنت لاتخفی علیک اللغات و لاتتشابه علیک الأصوات کل یوم أنت فی شأن لایشغلک شأن عن شأن عالم الغیب وأخفی دیان الدین مدبر الأمور باعث من فی القبور محیی العظام وهی رمیم أسألک باسمک المکنون المخزون الحی القیوم ألذی لایخیب من سألک به أن تصلی علی محمد وآله و أن تعجل فرج المنتقم لک من أعدائک وأنجز له ماوعدته یاذا الجلال والإکرام وتقول ثم نورک فهدیت فلک الحمد فعظم حلمک فعفوت فلک الحمد وبسطت یدک فأعطیت فلک الحمد وجهک أکرم الوجوه وجاهک خیر الجاه وعطیتک خیر العطایا لایجازی بآلائک أحد و لایبلغ مدحتک قول قائل وتقول أللهم مد لی أیسر العافیه واجعلنی فی زمره النبی

صلی الله علیه وآله فی العاجله والآجله وبلغ بی الغایه واصرف عنی العاهات والآفات واقض لی بالحسنی فی أموری کلها واعزم لی بالرشاد و لاتکلنی إلی نفسی أبدا یاذا الجلال والإکرام أللهم مد لی فی السعه والدعه وجنبنی ماحرمته علی ووجه إلی بالعافیه والسلامه والبرکه و لاتشمت بی الأعداء وفرج عنی الکرب وأتمم علی نعمتک وأصلح لی الحرث فی الإصلاح لأمر دنیای وآخرتی واجعلنی سالما من کل سوء معافی من الضروره فی منتهی الشکر والعافیه وصلی الله علی محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 20]

نبیه وآله وسلم وتقول أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم الرحمن الرحیم ذو الجلال والإکرام وأسأله أن یتوب علی توبه عبدذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین مستجیر لایملک لنفسه نفعا و لاضرا و لاموتا و لاحیاه و لانشورا أللهم إنی أعوذ بک من نفس لاتشبع و من قلب لایخشع و من علم لاینفع و من صلاه لاترفع و من دعاء لایسمع أللهم إنی أسألک الیسر بعدالعسر والفرج بعدالکرب والرخاء بعدالشده أللهم مابنا من نعمه فمنک لاإله إلا أنت أستغفرک وأتوب إلیک

-روایت-از قبل-480

ثم ادع بدعاء معاویه بن عمار الحمد لله رب فی العالمین وصلی الله علی محمدخاتم النبیین و علی آله الطاهرین أللهم صل علی محمد وآله فی النهار إذاتجلی وصل علی محمد وآله فی الآخره والأولی وصل علی محمد وآل محمد مالاح الجدیدان و مااطرد الخافقان و ماحدا الحادیان و ماعسعس لیل و ماادلهم ظلام و ماتنفس صبح و ماأضاء فجر أللهم اجعل محمدا صلی الله علیه وآله خطیب وفد المؤمنین إلیک والمکسو حلل الأمان إذاوقف بین یدیک والناطق إذاخرست الألسن بالثناء علیک أللهم أعل درجته وارفع منزلته وأظهر حجته وتقبل شفاعته وابعثه

المقام المحمود ألذی وعدته واغفر ماأحدث المحدثون من أمته بعده أللهم بلغ روح محمد وآل محمدمنی التحیه و السلام واردد علی منهم التحیه و السلام یاذا الجلال والإکرام والفضل والإنعام أللهم إنی أعوذ بک من مضلات الفتن ماظهر منها و مابطن والإثم والبغی بغیر الحق و أن أشرک بک ما لم تنزل به سلطانا و أن أقول علیک ما لاأعلم أللهم إنی أسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمه من کل بر والسلامه من کل إثم وأسألک الفوز بالجنه والنجاه من النار أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل لی فی صلاتی ودعائی برکه تطهر بهاقلبی وتؤمن بهاروعتی وتکشف بهاکربی وتغفر بهاذنبی وتصلح بهاأمری وتغنی بهافقری وتذهب بهاضری وتفرج بهاهمی وتسلی بهاغمی وتشفی بهاسقمی وتؤمن بهاخوفی وتجلو بهاحزنی وتقضی بهادینی وتجمع بهاشملی وتبیض بهاوجهی واجعل ماعندک خیرا لی أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتدع لی ذنبا إلاغفرته و لاکربا إلاکشفته و لاخوفا إلاأمنته و لاسقما إلاشفیته و لاهما إلافرجته و لاغما إلاأذهبته و لاحزنا إلاسلیته و لاعدوا إلاکفیته و لادینا إلا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 21]

قضیته و لاحاجه إلاقضیتها و لادعوه إلاأجبتها و لامسأله إلاأعطیتها و لاأمانه إلاأدیتها و لافتنه إلاصرفتها أللهم اصرف عنی من العاهات والآفات والبلیات ماأطیق و ما لاأطیق صرفه إلابک أللهم أصبح ظلمی مستجیرا بعفوک وأصبحت ذنوبی مستجیره بمغفرتک وأصبح خوفی مستجیرا بأمانک وأصبح فقری مستجیرا بغناک وأصبح ذلی مستجیرا بعزک وأصبح ضعفی مستجیرا بقوتک وأصبح وجهی البالی الفانی مستجیرا بوجهک الدائم الباقی یاکائنا قبل کل شیء و یاکائنا بعد کل شیء یامکون کل شیءصل علی محمد وآل محمد واصرف عنی و عن أهلی ومالی وولدی و أهل حزانتی وإخوانی فیک شر

کل ذی شر وشر کل جبار عنید وشیطان مرید وسلطان جائر وعدو قاهر وحاسد معاند وباغ مراصد من شر السامه والهامه و مادب فی اللیل والنهار وشر فساق العرب والعجم وفسقه الجن والإنس وأعوذ بک بدرعک الحصینه التی لاترام أن تمیتنی غما أوهما أومتردیا أوغرقا أوحرقا أوعطشا أوشرقا أوصبرا أوقودا أوهدما أوردما أوتردیا أوأکیل سبع أو فی أرض غربه أومیته سوء وأمتنی علی فراشی فی عافیه أو فی الصف ألذی نعت أهله فی کتابک فقلت کَأَنّهُم بُنیانٌ مَرصُوصٌ علی طاعتک وطاعه رسولک مقبلا علی عدوک غیرمدبر عنه قائما بحقک غیرجاحد لآلائک و لامعاندا لأولیائک و لاموالیا لأعدائک یاکریم أللهم اجعل دعائی فی المرفوع المستجاب واجعلنی عندک وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون واغفر لی ولوالدی و ماولدا و ماولدت و ماتوالدوا من المؤمنین والمؤمنات یاخیر الغافرین الحمد لله ألذی قضی عنی صلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ثم اسجد سجده الشکر وقل فیهما ماشئت مما تقدم

-روایت-از قبل-1488

ثم تدعو بدعاء الفراغ من الصلاه والتعقیب فتقول أللهم صل علی أمیر المؤمنین وعاد من عاداه ووال من والاه والعن من ظلمه ووثب علیه واقتل من قتل الحسن و الحسین والعن من شرک فی دمائهما وصل علی فاطمه بنت رسولک والعن من أذی نبیک فیها وصل علی رقیه وزینب والعن من أذی نبیک فیهما وصل علی ابراهیم والقاسم ابنی نبیک وصل علی الأئمه من أهل بیت نبیک أئمه الهدی وأعلام الدین أئمه المؤمنین وصل علی ذریه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 22]

نبیک صلی الله علیه وعلیهم السلام ورحمه الله وبرکاته ثم قل أللهم لک صلیت وإیاک دعوت و فی صلاتی ودعائی ما قدعلمت من النقصان

والعجله والسهو والغفله والکسل والفتره والنسیان والمدافعه والریاء والسمعه والریب والفکره والشک والمشغله واللحظه الملهیه عن إقامه فرائضک فصل علی محمد وآله واجعل مکان نقصانها تماما وعجلتی تثبتا وتمسکا وتمکنا وسهوی تیقظا وغفلتی تذکرا وکسلی نشاطا وفترتی قوه ونسیانی محافظه ومدافعتی مواظبه وریائی إخلاصا وسمعتی تسترا وریبی ثباتا وفکری خشوعا وشکی یقینا وتشاغلی فراغا ولحاظی خشوعا فإنی لک صلیت وإیاک دعوت ووجهک أردت وإلیک توجهت وبک آمنت وعلیک توکلت و ماعندک طلبت فصل علی محمد وآل محمد واجعل لی فی صلاتی ودعائی رحمه وبرکه تکفر بهاسیئاتی وتضاعف بهاحسناتی وترفع بهادرجتی وتکرم بهامقامی وتبیض بهاوجهی وتزکی بهاعملی وتحط بهاوزری وتقبل بهافرضی ونفلی أللهم صل علی محمد وآل محمد واحطط بهاوزری واجعل ماعندک خیرا لی مما ینقطع عنی الحمد لله ألذی قضی عنی صلاتی فإن الصلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الحمد لله ألذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لو لا أن هدینا الله الحمد لله ألذی أکرم وجهی عن السجود إلا له أللهم کماأکرمت وجهی عن السجود إلا لک فصل علی محمد وآله وصنه عن المسأله إلا لک أللهم صل علی محمد وآله وتقبلها منی بأحسن قبولک و لاتؤاخذنی بنقصانها و ماسها عنه قلبی منها فتممه لی برحمتک یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآله أولی الأمر الذین أمرت بطاعتهم وأولی الأرحام الذین أمرت بصلتهم وذوی القربی الذین أمرت بمودتهم و أهل الذکر الذین أمرت بمسألتهم والموالی الذین أمرت بموالاتهم ومعرفه حقهم و أهل البیت الذین أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل ثواب صلاتی وثواب دعائی وثواب منطقی وثواب مجلسی رضاک والجنه واجعل ذلک کله خالصا مخلصا وافق منک رحمه

وإجابه وافعل بی جمیع ماسألتک من خیر وزدنی من فضلک إنی إلیک من الراغبین یاأرحم الراحمین یاذا المن ألذی لاینقطع أبدا و یاذا المعروف ألذی لاینقطع أبدا و یاذا

-روایت-از قبل-1920

[ صفحه 23]

النعمه النعماء التی لاتحصی عددا یاکریم یاکریم یاکریم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی ممن آمن بک فهدیته وتوکل علیک فکفیته وسألک فأعطیته ورغب إلیک فأرضیته وأخلص لک فأنجیته أللهم صل علی محمد وآل محمد وأحللنا دار المقامه من فضلک لایمسنا فیهانصب و لایمسنا فیهالغوب أللهم إنی أسألک مسأله الذلیل الفقیر أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی جمیع ذنوبی وتقلبنی بقضاء جمیع حوائجی إلیک إنک علی کل شیءقدیر أللهم ماقصرت عنه مسألتی وعجزت عنه قوتی و لم تبلغه فطنتی تعلم فیه صلاح أمر دنیای وآخرتی فصل علی محمد وآله وافعل بی ذلک بلا إله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت برحمتک فی عافیه ماشاء الله لاحول و لاقوه إلابالله ولیکن آخر ماتدعو به أللهم إنی وجهت وجهی إلیک وأقبلت بدعائی علیک راجیا إجابتک طامعا فی مغفرتک طالبا ماوأیت به علی نفسک متنجزا وعدک إذ تقول ادعوُنیِ أَستَجِب لَکُمفصل علی محمد وآله وأقبل إلی بوجهک واغفر لی وارحمنی واستجب دعائی یاإله العالمین ثم قل یا الله المانع قدرته خلقه والمالک بهاسلطانه والمتسلط بما فی یدیه کل مرجو دونک یخیب رجاء راجیه وراجیک مسرور لایخیب أسألک بکل رضا لک من کل شیء أنت فیه وبکل شیءتحب أن تذکر به وبک یا الله فلیس یعدلک شیء أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تحوطنی وإخوانی وولدی ومالی وتحفظنی بحفظک و أن تقضی حاجتی فی کذا وکذا وتذکر ماترید

-روایت-1-1281

فإذاخرجت من المسجد فقل أللهم دعوتنی

فأجبت دعوتک وصلیت مکتوبتک وانتشرت فی أرضک کماأمرتنی فأسألک من فضلک العمل بطاعتک واجتناب معصیتک والکفاف من الرزق برحمتک

-روایت-1-176

الدعاء

عندغروب الشمس یا من ختم النبوه بمحمدص اختم لی فی یومی هذابخیر وشهری بخیر وسنتی بخیر وعمری بخیر

-روایت-1-113

ثم قل صباحا ومساء

أللهم یامقلب القلوب والأبصار ثبت قلبی علی دینک و لاتزغ قلبی بعدإذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب وأجرنی من النار برحمتک أللهم امدد لی فی عمری وأوسع علی فی رزقی وانشر علی رحمتک و إن کنت عندک فی أم الکتاب شقیا فاجعلنی سعیدا فإنک تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الکتاب وقل عشرا أللهم ماأصبحت بی من نعمه أوعافیه فی دین أودنیا فمنک وحدک لاشریک لک لک الحمد و لک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 24]

الشکر بها علی حتی ترضی و بعدالرضا وقل بعدالمغرب و بعدالفجر عشرا لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر وعشرا أعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین وأعوذ بالله أن یحضرون إن الله هوالسمیع العلیم و إذاأصبحت وأمسیت ضع یدک علی رأسک ثم أمرها علی وجهک ثم خذ بمجامع لحیتک وقل أحطت علی نفسی وأهلی ومالی وولدی من غائب وشاهد بالله ألذی لاإله إلا هوعالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم الحیَ ّ القَیّومُ لا تَأخُذُهُ سِنَهٌ وَ لا نَومٌالآیه

-روایت-از قبل-548

ثم تدعو بدعاء العشرات

عندالمساء والصباح

وأفضله بعدالعصر من یوم الجمعه

مروی عن مولانا الحسین ع بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم سبحان الله آناء اللیل وأطراف النهار سبحان الله بالغدو والآصال سبحان الله بالعشی والأبکار سبحان الله حین تمسون وحین تصبحون و له الحمد فی السماوات و الأرض وعشیا وحین تظهرون یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الأرض بعدموتها وکذلک تخرجون سبحان ربک رب العزه عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله

رب العالمین سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العز[العزه] والجبروت سبحان ذی الکبریاء والعظمه سبحان الملک الحق المبین المهیمن القدوس سبحان الله الملک الحی ألذی لایموت سبحان الله الملک الحی القدوس سبحان القائم الدائم سبحان الدائم القائم سبحان ربی العظیم سبحان ربی الأعلی سبحان الحی القیوم سبحان العلی الأعلی سبحانه و تعالی سبوح قدوس ربنا ورب الملائکه والروح سبحان الدائم غیرالغافل سبحان العالم بغیر تعلیم سبحان خالق مایری و ما لایری سبحان ألذی یدرک الأبصار و لاتدرکه الأبصار و هواللطیف الخبیر أللهم إنی أصبحت منک فی نعمه وخیر وبرکه وعافیه فصل علی محمد وآله وأتمم علی نعمتک وخیرک وبرکاتک وعافیتک بنجاه من النار وارزقنی شکرک وعافیتک وفضلک وکرامتک أبدا ماأبقیتنی أللهم بنورک اهتدیت وبفضلک استغنیت وبنعمتک أصبحت وأمسیت أللهم إنی أشهدک وکفی بک شهیدا وأشهد ملائکتک وأنبیائک ورسلک وحمله عرشک وسکان سماواتک وأرضک وجمیع خلقک بأنک أنت الله لاإله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 25]

إلا أنت وحدک لاشریک لک و أن محمداص عبدک ورسولک وأنک علی کل شیءقدیر تحیی وتمیت وتمیت وتحیی وأشهد أن الجنه حق و أن النار حق والنشور حق والساعه آتیه لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور وأشهد أن علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین حقا حقا و أن الأئمه جمیعا من ولده هم الأئمه الهداه المهدیون غیرالضالین و لاالمضلین وأنهم أولیاؤک المصطفون وحزبک الغالبون وصفوتک وخیرتک من خلقک ونجباؤک الذین انتجبتهم لدینک واختصصتهم من خلقک واصطفیتهم علی عبادک وجعلتهم حجه علی العالمین صلواتک علیهم و السلام علیهم ورحمه الله وبرکاته أللهم اکتب لی هذه الشهاده عندک حتی تلقینیها و أنت عنی راض إنک علی ماتشاء قدیر أللهم لک الحمد حمدا یصعد

أوله و لاینفد آخره أللهم لک الحمد حمدا تضع لک السماء کنفیها وتسبح لک الأرض و من علیها أللهم لک الحمد حمدا سرمدا أبدا لاانقطاع له و لانفاد له و لک ینبغی وإلیک ینتهی فی و علی ولدی ومعی وقبلی وبعدی وأمامی وفوقی وتحتی و إذامت وبقیت فردا وحیدا ثم فنیت و لک الحمد إذانشرت وبعثت یامولای أللهم لک الحمد والشکر بجمیع محامدک کلها علی جمیع نعمائک کلها حتی ینتهی الحمد إلی ماتحب ربنا وترضی أللهم لک الحمد علی کل أکله وشربه وبطشه وقبضه وبسطه و فی کل موضع شعره أللهم لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک و لک الحمد حمدا لامنتهی له دون علمک و لک الحمد حمدا لاأمد له دون مشیتک و لک الحمد حمدا لاأجر لقائله إلارضاک و لک الحمد علی حلمک بعدعلمک و لک الحمد علی عفوک بعدقدرتک و لک الحمد باعث الحمد و لک الحمد وارث الحمد و لک الحمد بدیع الحمد و لک الحمد منتهی الحمد و لک الحمد مبتدع الحمد

-روایت-از قبل-1491

و لک الحمد مشتری الحمد و لک الحمد ولی الحمد و لک الحمد مالک الحمد و لک الحمد قدیم الحمد و لک الحمد صادق الوعد و فی العهد عزیز الجند قائم المجد و لک الحمد رفیع الدرجات مجیب الدعوات منزل الآیات من فوق سبع سماوات عظیم البرکات مخرج النور من الظلمات ومخرج من فی الظلمات إلی النور مبدل السیئات حسنات وجاعل الحسنات درجات أللهم لک الحمد غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذا الطول لاإله إلا أنت إلیک المصیر أللهم لک الحمد فی اللیل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 26]

إذایغشی و لک الحمد فی النهار إذاتجلی و لک الحمد فی الآخره

والأولی و لک الحمد عدد کل نجم وملک فی السماء و لک الحمد عدد الثری والحصی والنوی و لک الحمد عدد ما فی جوف الأرض و لک الحمد عدد أوزان میاه البحار و لک الحمد عدد أوراق الأشجار و لک الحمد عدد ما علی وجه الأرض و لک الحمد عدد ماأحصی کتابک و لک الحمد عدد ماأحاط به علمک و لک الحمد عدد الإنس والجن والهوام والطیر والبهائم والسباع حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه کماتحب ربنا وترضی و کماینبغی لکرم وجهک و عزجلالک ثم قل عشرا لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد و هواللطیف الخبیر وعشرا لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر وعشرا أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم وأتوب إلیه ثم قل یا الله عشرا یارحمان عشرا یارحیم عشرا یابدیع السماوات و الأرض عشرا یاذا الجلال والإکرام عشرا یاحنان یامنان عشرا یاحی یاقیوم عشرا یاحی لاإله إلا أنت عشرا یا الله لاإله إلا أنت عشرا وبسمل عشرا أللهم صل علی محمد وآل محمدعشرا أللهم افعل بی ما أنت أهله عشرا آمین عشرا واقرأ التوحید عشرا ثم قل بعد ذلک أللهم اصنع بی ما أنت أهله و لاتصنع بی ما أناأهله فإنک أهل التقوی و أهل المغفره و أنا أهل الذنوب والخطایا فارحمنی یامولای و أنت أرحم الراحمین ثم قل عشرا لاحول و لاقوه إلابالله توکلت علی الحی ألذی لایموت والحَمدُ لِلّهِ ألّذِی لَم یَتّخِذ وَلَداًالآیه ثم قل من غیر هذاالدعاء أللهم إنی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد

وأسألک خیر لیلتی هذه وخیر ما فیها وأعوذ بک من شر لیلتی هذه وشر ما فیها أللهم إنی أعوذ بک أن تکتب علی خطیئه أوإثما أللهم صل علی محمد وآل محمد واکفنی خطیئتها وإثمها وأعطنی یمنها وبرکتها ونورها أللهم نفسی خلقتها وبیدک حیاتها وموتها أللهم فإن أمسکتها فإلی رضوانک والجنه و إن أرسلتها فصل علی محمد وآل محمد واغفر لها وارحمها

-روایت-از قبل-1788

وتقول

عند کل مساء وصباح ربی الله حسبی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم لاحول و لاقوه إلابالله ماشاء الله کان أشهد وأعلم أن الله علی کل شیءقدیر و أن الله قدأحاط بکل شیءعلما وأحصی کل شیءعددا أللهم إنی أعوذ بک من شر نفسی و من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 27]

مستقیم إلهی أمسی [أصبح ]خوفی مستجیرا بأمانک فصل علی محمد وآله وآمنی فإنک لاتخذل من أمنته إلهی أمسی جهلی مستجیرا بحلمک فصل علی محمد وآله وعد علی بحلمک وفضلک إلهی أمسی فقری مستجیرا بغناک فصل علی محمد وآله وارزقنی من فضلک الواسع الهنی ء المری ء إلهی أمسی ذنبی مستجیرا بمغفرتک فصل علی محمد وآله واغفر لی مغفره عزما لاتغادر لی ذنبا و لاأرتکب بعدها محرما إلهی أمسی ذلی مستجیرا بعزک فصل علی محمد وآله وأعزنی عزا لاذل بعده أبدا إلهی أمسی ضعفی مستجیرا بقوتک فصل علی محمد وآله وقو فی رضاک ضعفی إلهی أمسی وجهی البالی الفانی مستجیرا بوجهک الدائم الباقی ألذی لایبلی و لایفنی فصل علی محمد وآله وأجرنی من عذاب النار و من شر الدنیا والآخره أللهم صل علی محمد وآله وافتح لی باب الأمر ألذی فیه الیسر والعافیه والنجاح والرزق

الکثیر الطیب الحلال الواسع أللهم بصرنی سبیله وهیئ لی مخرجه و من قدرت له من خلقک علی مقدره بسوء فصل علی محمد وآله وخذه عنی من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته وألجم لسانه وقصر یده وأحرج صدره وامنعه من أن یصل إلی أو إلی أحد من أهلی و من یعنینی أمره أو شیءمما خولتنی ورزقتنی وأنعمت به علی من قلیل أوکثیر بسوء یا من هوأقرب إلی من حبل الورید یا من یحول بین المرء وقلبه یا من هوبالمنظر الأعلی یا من لیس کمثله شیء و هوالسمیع البصیر یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت ارض عنی یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت ارحمنی یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت تب علی یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت ارزقنی یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت أعتقنی من النار یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت تفضل علی بقضاء جمیع حوائجی فی دنیای وآخرتی إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-1643

وتدعو أیضا

عند کل صباح ومساء بهذا الدعاء و هودعاء أمیر المؤمنین ع لیله المبیت علی فراش النبی ص أمسیت أللهم معتصما بذمامک المنیع ألذی لایطاول و لایحاول من شر کل غاشم وطارق من سائر من خلقت و ماخلقت من خلقک الصامت والناطق فی جنه من کل مخوف بلباس سابغه بولاء[بأهل ] أهل بیت نبیک محمد ع محتجبا من کل قاصد لی بأذیه[ إلی أذیه]بجدار حصین الإخلاص فی الاعتراف بحقهم والتمسک بحبلهم موقنا أن [بأن ]الحق لهم ومعهم وفیهم وبهم أوالی من والوا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 28]

وأجانب من جانبوا

فصل علی محمد وآله وأعذنی أللهم بهم من شر کل ماأتقیه یاعظیم حجزت الأعادی عنی ببدیع السماوات و الأرض إنا جعلنا من بین أیدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لایبصرون

-روایت-از قبل-205

و من دعاء السر

عندالصباح والمساء لیحفظ فی نفسه وماله آمنت بربی و هو الله ألذی لاإله إلا هوإله کل شیء ومنتهی کل علم ووارثه ورب کل رب وأشهد الله علی نفسی بالعبودیه والذله والصغار وأعترف بحسن صنائع الله إلی وأبوء علی نفسی بقله الشکر وأسأل الله فی یومی هذا و فی لیلتی هذه بحق مایراه له حقا علی مایراه منی له رضی وإیمانا وإخلاصا ورزقا واسعا وإیقانا بلا شک و لاارتیاب ویقینا خالصا حسبی إلهی من کل من هودونه و الله وکیلی علی کل من سواه آمنت بسر علم الله وعلانیته وأعوذ بما فی علم الله من کل شر[سوء]سبحان العالم بما خلق اللطیف فیه المحصی له القادر علیه ماشاء الله لاقوه إلابالله أستغفر الله و إلیه المصیر و منه فی شکر النعمه یقال غدوه وعشیه أللهم إنه لم یمس أحد من خلقک أنت إلیه أحسن صنیعا[صنعا] و لا له أدوم کرامه و لا علیه أبین فضلا و لا به أشد ترفقا و لا علیه أشد حیاطه و لا علیه أشد تعطفا منک علی و إن کان جمیع المخلوقین یعددون من ذلک مثل تعدیدی فاشهد یاکافی الشهاده بأنی أشهدک بنیه صدق بأن لک الفضل والطول فی إنعامک علی مع قله شکری لک فیها یافاعل کل إراده صل علی محمد وآله وطوقنی أمانا من حلول السخط لقله الشکر وأوجب لی زیاده من إتمام النعمه بسعه المغفره أمطرنی أنظرنی خیرک وصل علی محمد وآله و لاتقایسنی

بسوء سریرتی وامتحن قلبی لرضاک واجعل ماتقربت به إلیک فی دینک لک خالصا و لاتجعله للزوم شبهه أوفخر أوریاء أوکبر یاکریم ثم قل یا الله المانع قدرته خلقه إلی آخره و قدذکر فی آخر أدعیه العصر

-روایت-1-1407

مایعقب به صلاه المغرب

فإذاسقط القرص فأذن للمغرب

وقل أللهم إنی أسألک بإقبال لیلک وإدبار نهارک وحضور صلواتک وأصوات دعائک وتسبیح ملائکتک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تتوب علی إنک أنت التواب الرحیم

-روایت-1-168

ثم قل ماتقدم ذکره مایقال بعدالأذان والإقامه ثم صل المغرب علی مامضی وصفه فإذاسلمت عقب یسیرا وسبح تسبیح الزهراء ع ثم قل إِنّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلّونَ عَلَی النّبِیّالآیه أللهم صل علی محمد النبی و علی ذریته و علی أهل بیته ثم بسمل وحولق سبعا

-قرآن-135-186

وقل ثلاثا الحمد لله ألذی یفعل مایشاء و لایفعل مایشاء

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 29]

غیره وتقول سبحانک لاإله إلا أنت اغفر لی ذنوبی کلها جمیعا فإنه لایغفر الذنوب کلها جمیعا إلا أنت ثم قل عشرا ماشاء الله لاقوه إلابالله أستغفر الله وتقول أللهم إنی أسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامه من کل إثم والغنیمه من کل بر والنجاه من النار و من کل بلیه والفوز بالجنه والرضوان فی دار السلام وجوار نبیک محمد وآله ع أللهم مابنا من نعمه فمنک لاإله إلا أنت أستغفرک وأتوب إلیک

-روایت-از قبل-415

ثم ادع بما رواه معاویه بن عماربسم الله الرحمن الرحیم أللهم صل علی محمدالبشیر النذیر السراج المنیر الطهر الطاهر الخیر الفاضل خاتم أنبیائک وسید أصفیائک وخالص أخلائک ذی الوجه الجمیل والشرف الأصیل والمنبر النبیل والمقام المحمود والمنهل المشهود والحوض المورود وصل علی محمد کمابلغ رسالاتک وجاهد فی سبیلک ونصح لأمته وعبدک حتی أتاه الیقین وصل علی محمد وآله الطاهرین الأخیار الأتقیاء

الأبرار الذین انتجبتهم لنفسک واصطفیتهم من خلقک وأمنتهم علی وحیک وجعلتهم خزان علمک وتراجمه وحیک وأعلام نورک وحفظه سرک وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا أللهم انفعنا بحبهم واحشرنا فی زمرتهم وتحت لوائهم و لاتفرق بیننا وبینهم واجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون الحمد لله ألذی أذهب بالنهار بقدرته وجاء باللیل برحمته خلقا جدیدا وجعله لباسا ومسکنا وجعل اللیل والنهار آیتین لیعلم بهما عدد السنین والحساب الحمد لله علی إقبال اللیل وإدبار النهار أللهم صل علی محمد وآله وأصلح لی دینی ألذی هوعصمه أمری وأصلح لی دنیای التی فیهامعیشتی وأصلح لی آخرتی التی إلیها منقلبی واجعل الحیاه زیاده لی من کل خیر واجعل الموت راحه لی من کل سوء واکفنی أمر دنیای وآخرتی بما کفیت به أولیاءک وخیرتک من عبادک الصالحین واصرف عنی شرهما ووفقنی لمایرضیک عنی یاکریم أمسینا والملک لله الواحد القهار و ما فی اللیل والنهار أللهم إنی و هذااللیل والنهار خلقان من خلقک فاعصمنی فیهما بقوتک و لاترهما جرأه منی علی معاصیک و لارکوبا منی لمحارمک واجعل عملی فیهما مقبولا وسعیی مشکورا وسهل لی ماأخاف عسره وسهل لی ماصعب علی أمره واقض لی فیه بالحسنی وآمنی مکرک و لاتهتک عنی سترک و لاتنسنی -روایت-1-2-روایت-37-ادامه دارد

[ صفحه 30]

ذکرک و لاتحل بینی و بین حولک وقوتک و لاتلجئنی إلی نفسی طرفه عین أبدا و لا إلی أحد من خلقک یاکریم أللهم صل علی محمد وآله وافتح مسامع قلبی لذکرک حتی أعی وحیک وأتبع کتابک وأصدق رسلک وأومن بوعدک وأخاف وعیدک وأوفی بعهدک وأتبع أمرک وأجتنب نهیک أللهم صل علی محمد وآله و لاتصرف عنی وجهک

و لاتمنعنی فضلک و لاتحرمنی عفوک واجعلنی أوالی أولیاءک وأعادی أعداءک وارزقنی الرهبه منک والرغبه إلیک والخشوع والوقار والتسلیم لأمرک والتصدیق بکتابک واتباع سنه نبیک ص أللهم إنی أعوذ بک من نفس لاتقنع وبطن لایشبع وعین لاتدمع وقلب لایخشع وصلاه لاترفع وعمل لاینفع ودعاء لایسمع وأعوذ بک من سوء القضاء ودرک الشقاء وشماته الأعداء وجهد البلاء وعمل لایرضی وأعوذ بک من الفقر والقهر والکفر والوقر والغدر وضیق الصدر وسوء الأمر و من بلاء لیس لی علیه صبر و من الداء العضال وغلبه الرجال وخیبه المنقلب وسوء المنظر فی النفس والأهل والمال والدین والولد و

عندمعاینه الموت وأعوذ بالله من إنسان سوء وجار سوء وقرین سوء و یوم سوء وساعه سوء و من شر مایلج فی الأرض و مایخرج منها و ماینزل من السماء و مایعرج فیها و من شر طوارق اللیل والنهار إلاطارقا یطرق بخیر و من کل دابه ربی آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم الحمد لله ألذی قضی عنی صلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا وتقول أللهم إنی أسألک بحق محمد وآل محمد أن تصلی علی محمد وآل محمد وأسألک أن تجعل النور فی بصری والبصیره فی دینی والیقین فی قلبی والإخلاص فی عملی والسلامه فی نفسی والسعه فی رزقی والشکر لک أبدا ماأبقیتنی -روایت-از قبل-1494

مایختص به صلاه العشاء

ثم اسجد سجدتی الشکر وقل ماشئت مما تقدم ذکره فإذاغاب الشفق فأذن للعشاء الآخره وقل ماتقدم ذکره مما یقال بعدالأذان والإقامه

ومما یختص هذه الصلاه أن تقول أللهم إنه لیس لی علم بموضع رزقی وإنما أطلبه بخطرات تخطر علی قلبی فأجول فی طلبه البلدان و أنافیما أناطالب کالحیران لاأدری أ فی سهل هوأم

فی جبل أم فی أرض أم فی سماء أم فی بر أم فی بحر و علی یدی من و من قبل من و قدعلمت أن علمه عندک وأسبابه بیدک و أنت ألذی تقسمه بلطفک وتسببه برحمتک أللهم فصل علی محمد وآله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 31]

واجعل یارب رزقک لی واسعا ومطلبه سهلا ومأخذه قریبا و لاتعننی بطلب ما لم تقدر لی فیه رزقا فإنک غنی عن عذابی و أنافقیر إلی رحمتک فصل علی محمد وآله وجد علی عبدک بفضلک إنک ذو فضل عظیم ثم اقرأ القدر سبعا وقل أللهم رب السماوات السبع و ماأظلت ورب الأرضین السبع و ماأقلت ورب الشیاطین و ماأضلت ورب الریاح و ماذرت أللهم رب کل شیء وإله کل شیء وملیک کل شیء أنت الله المقتدر علی کل شیء أنت الله الأول فلا شیءقبلک و أنت الآخر فلا شیءبعدک و أنت الظاهر فلا شیءفوقک و أنت الباطن فلا شیءدونک رب جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل وإله ابراهیم وإسحاق ویعقوب أسألک أن تصلی علی محمد وآله و أن تولانی برحمتک و لاتسلط علی أحدا من خلقک ممن لاطاقه لی به أللهم إلیک فحببنی و فی الناس فعززنی و من شر شیاطین الجن والإنس فسلمنی یارب العالمین وصلی الله علی محمد وآله وادع بما أحببت وتقول أللهم بحق محمد وآل محمدصل علی محمد وآل محمد و لاتؤمنا مکرک و لاتنسنا ذکرک و لاتکشف عنا سترک و لاتحرمنا فضلک و لاتحل علینا غضبک و لاتباعدنا من جوارک و لاتنقصنا من رحمتک و لاتنزع منا برکتک و لاتمنعنا عافیتک وأصلح لنا ماأعطیتنا وزدنا من فضلک المبارک الطیب الحسن الجمیل و لاتغیر مابنا من نعمتک و لاتؤیسنا من روحک و

لاتهنا بعدکرامتک و لاتضلنا بعدإذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب أللهم اجعل قلوبنا سالمه وأرواحنا طیبه وأزواجنا مطهره وألسنتنا صادقه وإیماننا دائما ویقیننا صادقا وتجارتنا لاتبور أللهم آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا برحمتک عذاب النار ثم تقرأ الفاتحه والإخلاص والمعوذتین عشرا عشرا وتقول الباقِیاتُ الصّالِحاتُعشرا وتصلی علی النبی وآله ع عشرا وقل أللهم افتح لی أبواب رحمتک وأسبغ علی من حلال رزقک ومتعنی بالعافیه ماأبقیتنی فی سمعی وبصری وجمیع جوارح بدنی أللهم مابنا من نعمه فمنک لاإله إلا أنت أستغفرک وأتوب إلیک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-1754

ثم ادع بما رواه معاویه بن عماربسم الله الرحمن الرحیم أللهم صل علی محمد وآل محمدصلاه تبلغنا بهارضوانک والجنه وتنجینا بها من سخطک والنار أللهم صل علی محمد وآله وأرنی الحق حقا حتی أتبعه وأرنی الباطل باطلا حتی أجتنبه و لاتجعله علی

-روایت-1-2-روایت-36-ادامه دارد

[ صفحه 32]

متشابها فأتبع هوای بغیر هدی منک واجعل هوای تبعا لرضاک وطاعتک وخذ لنفسک رضاها من نفسی واهدنی لمااختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم أللهم صل علی محمد وآله واهدنی فیمن هدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما أعطیت وقنی شر ماقضیت إنک تقضی و لایقضی علیک وتجیر و لایجار علیک ثم نورک أللهم فهدیت فلک الحمد وعظم حلمک فعفوت فلک الحمد وبسطت یدک فأعطیت فلک الحمد تطاع ربنا فتشکر وتعصی ربنا فتغفر وتستر أنت کماأثنیت علی نفسک بالکرم والجود لبیک وسعدیک تبارکت وتعالیت لاملجأ و لامنجی منک إلاإلیک لاإله إلا أنت سبحانک أللهم وبحمدک عملت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی و أنت أرحم الراحمین لاإله إلا أنت سبحانک إنی

کنت من الظالمین لاإله إلا أنت سبحانک أللهم وبحمدک عملت سوء وظلمت نفسی فاغفر لی یاخیر الغافرین لاإله إلا أنت سبحانک أللهم وبحمدک عملت سوء وظلمت نفسی فتب علی إنک أنت التواب الرحیم لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین سُبحانَ رَبّکَ رَبّ العِزّهِ إلی آخر السوره أللهم صل علی محمد وآل محمد وبیتنی منک فی عافیه وصبحنی منک فی عافیه واسترنی منک بالعافیه وارزقنی تمام العافیه ودوام العافیه والشکر علی العافیه أللهم إنی أستودعک نفسی وذریتی وأهلی ومالی وولدی و أهل حزانتی و کل نعمه أنعمت بها علی أوتنعم فصل علی محمد وآله واجعلنی فی کنفک وأمنک وکلائتک وحفظک وحیاطتک وکفایتک وسترک وذمتک وجوارک وودائعک یا من لاتضیع ودائعه و لایخیب سائله و لاینفد ماعنده أللهم إنی أدرأ بک فی نحور أعدائی و کل من کادنی وبغی علی أللهم من أرادنا فأرده و من کادنا فکده و من نصب لنا فخذه یارب أخذ عزیز مقتدر أللهم صل علی محمد وآل محمد واصرف عنی من البلیات والآفات والعاهات والنقم ولزوم السقم وزوال النعم وعواقب التلف و ماطغی به الماء لغضبک و ماعتت به الریح عن أمرک و ماأعلم و ما لاأعلم و ماأخاف و ما لاأخاف و ماأحذر و ما لاأحذر و ما أنت أعلم به أللهم صل علی محمد وآل محمد وفرج همی ونفس غمی وسل حزنی واکفنی ماضاق به صدری وعیل به صبری و قلت فیه حیلتی وضعفت عنه قوتی وعجزت عنه طاقتی وردتنی فیه الضروره

عندانقطاع

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 33]

الآمال وخیبه الرجاء من المخلوقین إلیک فصل علی محمد وآل محمد واکفنیه یاکافیا من کل شیء و لایکفی منه شیءاکفنی کل شیء حتی

لایبقی شیء یاکریم أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی حج بیتک الحرام وزیاره قبر نبیک علیه السلام مع التوبه والندم أللهم إنی أستودعک نفسی ودینی وأهلی وولدی وإخوانی وأستکفیک ماأهمنی و ما لم یهمنی وأسألک بخیرتک من خلقک ألذی لایمن به سواک یاکریم الحمد لله ألذی قضی عنی صلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ثم اسجد سجده الشکر وقل أللهم أنت أنت انقطع الرجاء إلامنک ثم قل یاأحد من لاأحد له یاأحد من لاأحد له یاأحد من لاأحد له غیرک ثم قل ثلاثا یا من لایزیده کثره الدعاء إلاکرما وجودا وثلاثا صل علی محمد و أهل بیته وسل حاجتک ثم تضع خدک الأیمن علی الأرض وقل مثل ذلک ثم الأیسر وقل مثل ذلک ثم تعید جبهتک إلی الأرض وقل مثل ذلک

-روایت-از قبل-820

الدعاء

عندالنوم

فإذاأوی إلی فراشه فلیقل أعوذ بعزه الله وأعوذ بقدره الله وأعوذ بجمال الله وأعوذ بسلطان الله وأعوذ بجبروت الله وأعوذ بملکوت الله وأعوذ بدفع الله وأعوذ بجمع الله وأعوذ بملک الله وأعوذ برحمه الله وأعوذ برسول الله صلی الله علیه وآله من شر ماخلق وذرأ وبرأ و من شر الهامه والسامه و من شر فسقه الجن والإنس و من شر فسقه العرب والعجم و من شر کل دابه فی اللیل والنهار أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم

-روایت-1-432

فإذاأراد النوم فلیتوسد یمینه ولیقل بسم الله وبالله و فی سبیل الله و علی مله رسول الله أللهم إنی أسلمت نفسی إلیک ووجهت وجهی إلیک وفوضت أمری إلیک وألجأت ظهری إلیک رغبه ورهبه إلیک لاملجأ و لامنجی منک إلاإلیک أللهم آمنت بکل کتاب أنزلته وبکل رسول أرسلته ثم یسبح تسبیح الزهراء ع ویقرأ التوحید

والمعوذتین ثلاثا وآیه السخره وآیه الشهاده والقدر إحدی عشره مره ثم لیقل لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر ثم یقول أعوذ بالله ألذی یمسک السماء أن تقع علی الأرض إلابإذنه من شر ماخلق وذرأ وبرأ وأنشأ وصور و من شر الشیطان وشرکه ونزغه و من شر شیاطین الإنس والجن وأعوذ بکلمات الله التامه من شر السامه والهامه واللامه والخاصه والعامه و من شر مایلج فی الأرض و مایخرج منها و ماینزل من السماء و مایعرج فیها و من شر طوارق اللیل والنهار إلاطارقا یطرق بخیر

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 34]

بالله الرحمن استعنت و علی الله توکلت و هوحسبی ونعم الوکیل

-روایت-از قبل-69

قال الشهید رحمه الله فی نفلیته ویختص العشاء بقراءه الواقعه قبل نومه لا من الفاقه

قال ولیقل

عندالنوم یا من یمسک السماوات و الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلیما غفورا صل علی محمد وآل محمد وأمسک عنا السوء إنک علی کل شیءقدیر لیأمن سقوط البیت

-روایت-1-206

و عن النبی ص أنه من قرأ ألهاکم التکاثر

عندالنوم وقی فتنه القبر و من یتفزع باللیل فلیقرأ إذاأوی إلی فراشه المعوذتین وآیه الکرسی و من خاف اللصوص فلیقرأ

عندمنامه قُلِ ادعُوا اللّهَ أَوِ ادعُوا الرّحمنَ أَیّا ما تَدعُوا إلی آخر السوره

-روایت-1-2-روایت-19-250

و من خاف الأرق فلیقل

عندمنامه سبحان الله ذی الشأن الدائم السلطان العظیم البرهان کل یوم هو فی شأن ثم یقول یامشبع البطون الجائعه و یاکاسی الجنوب العاریه و یامسکن العروق الضاربه و یامنوم العیون الساهره سکن عروقی الضاربه وأذن لعینی نوما عاجلا

-روایت-1-269

و من خاف الاحتلام فلیقل

عندمنامه أللهم إنی

أعوذ بک من الاحتلام و من شر الأحلام و أن یلعب بی الشیطان فی الیقظه والمنام

-روایت-1-132

وتقول لطلب الرزق

عندالمنام أللهم أنت الأول فلا شیءقبلک و أنت الآخر فلا شیءبعدک و أنت الظاهر فلا شیءفوقک و أنت الباطن فلا شیءدونک أللهم رب السماوات السبع ورب الأرضین السبع ورب التوراه والإنجیل والزبور والقرآن الحکیم أعوذ بک من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إنک علی صراط مستقیم

-روایت-1-300

و من أراد رؤیا میته فی منامه

أللهم أنت الحی ألذی لایوصف والإیمان یعرف منه منک بدت الأشیاء وإلیک تعود ماأقبل منها کنت ملجأه ومنجاه و ماأدبر منها لم یکن له ملجأ و لامنجی منک إلاإلیک فأسألک بلا إله إلا أنت وأسألک ببسم الله الرحمن الرحیم وبحق حبیبک محمدصلی الله علیه وآله سید النبیین وبحق علی خیر الوصیین وبحق فاطمه سیده نساء العالمین وبحق الحسن و الحسین اللذین جعلتهما سیدی شباب أهل الجنه علیهم أجمعین السلام أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن ترینی میتی فی الحال التی هو فیها

-روایت-1-493

و من أراد الانتباه لصلاه اللیل وخاف النوم فلیقرأ

عندمنامه قُل إِنّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم إلی آخر السوره ثم یقول أللهم لاتنسنی ذکرک و لاتؤمنی مکرک و لاتجعلنی من الغافلین وأنبهنی لأحب الساعات إلیک أدعوک فیهافتستجیب لی وأسألک فتعطینی وأستغفرک فتغفر لی

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 35]

إنه لایغفر الذنوب إلا أنت یاأرحم الراحمین فإذاانتبه من النوم فلیقل الحمد لله ألذی أحیانی بعد ماأماتنی و إلیه النشور الحمد لله ألذی رد علی روحی لأحمده وأعبده فإذاسمع صوت الدیوک فلیقل سبوح قدوس رب الملائکه والروح سبقت رحمتک غضبک لاإله إلا أنت عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی إنه لایغفر الذنوب إلا أنت وتب علی إنک أنت الغفور الرحیم الحمد لله ألذی أنامنی

فی عروق ساکنه ورد إلی مولای نفسی بعدموتها و لم یمتها فی منامها الحمد لله ألذی یمسک السماء أن تقع علی الأرض إلابإذنه ولئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلیما غفورا فإذانظر إلی السماء فلیقل أللهم إنه لایواری منک لیل ساج و لاسماء ذات أبراج و لاأرض ذات مهاد و لاظلمات بعضها فوق بعض و لابحر لجی یدلج بین یدی المدلج من خلقک تدلج الرحمه علی من تشاء من خلقک تعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور غارت النجوم ونامت العیون و أنت الحی القیوم لاتأخذک سنه و لانوم سبحان رب العالمین وإله المرسلین والحمد لله رب العالمین ولیقرأ خمس آیات من آخر آل عمران من قوله تعالی إِنّ فِی خَلقِ السّماواتِ إلی قوله تعالی إِنّکَ لا تُخلِفُ المِیعادَ و یقول یانور النور یامدبر الأمور یا من یلی التدبیر ویمضی المقادیر أمض مقادیری فی یومی هذا إلی السلامه والعافیه

-روایت-از قبل-1194

و من رأی رؤیا مکروهه فلیتحول عن شقه ألذی کان علیه و یقول إِنّمَا النّجوی مِنَ الشّیطانِ لِیَحزُنَ الّذِینَ آمَنُوا وَ لَیسَ بِضارّهِم شَیئاً إِلّا بِإِذنِ اللّهِ وأعوذ بالله وبما عاذت به ملائکه الله المقربون وأنبیاؤه المرسلون والأئمه الراشدون المهدیون وعباده الصالحون من شر مارأیت و من شر رؤیای أن تضرنی فی دینی أودنیای و من الشیطان الرجیم

-روایت-1-364

و کان علی بن الحسین ع یدعو بهذا الدعاء فی جوف اللیل إذاهدأت العیون

إلهی غارت نجوم سمائک ونامت عیون أنامک وهدأت أصوات عبادک وأنعامک وغلقت الملوک علیها أبوابها وطاف علیها حراسها واحتجبوا عمن یسألهم حاجه أوینتجع منهم فائده و أنت إلهی حی قیوم لاتأخذک سنه و لانوم و لایشغلک شیء عن شیءأبواب سمائک لمن دعاک مفتحات وخزائنک غیرمغلقات وأبواب رحمتک غیرمحجوبات وفوائدک لمن سالکها غیرمحظورات بل هی مبذولات

أنت إلهی الکریم ألذی لاترد سائلا من المؤمنین سألک و لاتحتجب عن أحد منهم أرادک لا وعزتک وجلالک لاتختزل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 36]

حوائجهم دونک و لایقضیها أحد غیرک أللهم و قدترانی ووقوفی وذل مقامی بین یدیک تعلم سریرتی وتطلع علی ما فی قلبی و مایصلح به أمر آخرتی ودنیای أللهم إن ذکرت الموت وهول المطلع والوقوف بین یدیک نغصنی مطمعی ومشربی وأغصنی بریقی وأقلقنی عن وسادی ومنعنی رقادی کیف ینام من یخاف بیات ملک الموت فی طوارق اللیل وطوارق النهار بل کیف ینام العاقل وملک الموت لاینام لاباللیل و لابالنهار ویطلب قبض روحه [روحی بالبیات أو فی آناء الساعات ثم یسجد ویلصق خده بالتراب و هو یقول أسألک الروح والراحه

عندالموت والعفو عنی حین ألقاک

-روایت-از قبل-568

و عن النبی ص ما من عبدیقوم من اللیل فیصلی رکعتین فیدعو فی سجوده لأربعین من أصحابه یسمی بأسمائهم وأسماء آبائهم إلا و لم یسأل الله تعالی شیئا إلاأعطاه

-روایت-1-2-روایت-19-170

و کان علی بن الحسین ع یدعو بهذا الدعاء بعدصلاه اللیل فی الاعتراف بذنبه و هو من أدعیه الصحیفه أللهم یاذا الملک المتأبد بالخلود إلی آخره و قدذکرناه فی هذاالکتاب فی محله من الصحیفه

دعاء الاستغفار لأمیر المؤمنین ع

ویستحب أن یستغفر الله فی سحر کل لیله سبعین مره وروی مائه مره فیقول أستغفر الله ربی وأتوب إلیه و یقول سبعا أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم لجمیع ظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وأتوب إلیه

-روایت-1-214

ویستحب أن یقول ما کان أمیر المؤمنین ع یقوله فی الاستعفار و هو أللهم إنک قلت فی محکم کتابک المنزل علی نبیک المرسل صلی الله علیه وآله وقولک الحق کانُوا قَلِیلًا مِنَ اللّیلِ ما یَهجَعُونَ وَ بِالأَسحارِ هُم یَستَغفِرُونَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و

قلت تبارکت وتعالیت ثُمّ أَفِیضُوا مِن حَیثُ أَفاضَ النّاسُ وَ استَغفِرُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت الصّابِرِینَ وَ الصّادِقِینَ وَ القانِتِینَ وَ المُنفِقِینَ وَ المُستَغفِرِینَ بِالأَسحارِ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ الّذِینَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَهً أَو ظَلَمُوا أَنفُسَهُم ذَکَرُوا اللّهَ فَاستَغفَرُوا لِذُنُوبِهِم وَ مَن یَغفِرُ الذّنُوبَ إِلّا اللّهُ وَ لَم یُصِرّوا عَلی ما فَعَلُوا وَ هُم یَعلَمُونَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَاعفُ عَنهُم وَ استَغفِر لَهُم وَ شاوِرهُم فِی الأَمرِ فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَکّل عَلَی اللّهِ إِنّ اللّهَ یُحِبّ المُتَوَکّلِینَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ لَو أَنّهُم إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُم جاؤُکَ فَاستَغفَرُوا اللّهَ وَ استَغفَرَ لَهُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 37]

تَوّاباً رَحِیماً و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ مَن یَعمَل سُوءاً أَو یَظلِم نَفسَهُ ثُمّ یَستَغفِرِ اللّهَ یَجِدِ اللّهَ غَفُوراً رَحِیماً و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت أَ فَلا یَتُوبُونَ إِلَی اللّهِ وَ یَستَغفِرُونَهُ وَ اللّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ ما کانَ اللّهُ لِیُعَذّبَهُم وَ أَنتَ فِیهِم وَ ما کانَ اللّهُ مُعَذّبَهُم وَ هُم یَستَغفِرُونَ

-روایت-از قبل-437

و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت استَغفِر لَهُم أَو لا تَستَغفِر لَهُم إِن تَستَغفِر لَهُم سَبعِینَ مَرّهً فَلَن یَغفِرَ اللّهُ لَهُم و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت ما کانَ للِنبّیِ ّ وَ الّذِینَ آمَنُوا أَن یَستَغفِرُوا لِلمُشرِکِینَ وَ لَو کانُوا أوُلیِ قُربی مِن بَعدِ ما تَبَیّنَ لَهُم أَنّهُم أَصحابُ الجَحِیمِ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ ما کانَ استِغفارُ اِبراهِیمَ لِأَبِیهِ إِلّا

عَن مَوعِدَهٍ وَعَدَها إِیّاهُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ أَنِ استَغفِرُوا رَبّکُم ثُمّ تُوبُوا إِلَیهِ یُمَتّعکُم مَتاعاً حَسَناً إِلی أَجَلٍ مُسَمّی وَ یُؤتِ کُلّ ذیِ فَضلٍ فَضلَهُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت استَغفِرُوا رَبّکُم ثُمّ تُوبُوا إِلَیهِ یُرسِلِ السّماءَ عَلَیکُم مِدراراً وَ یَزِدکُم قُوّهً إِلی قُوّتِکُم وَ لا تَتَوَلّوا مُجرِمِینَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت هُوَ أَنشَأَکُم مِنَ الأَرضِ وَ استَعمَرَکُم فِیها فَاستَغفِرُوهُ ثُمّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنّ ربَیّ قَرِیبٌ مُجِیبٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ استَغفِرُوا رَبّکُم ثُمّ تُوبُوا إِلَیهِ إِنّ ربَیّ رَحِیمٌ وَدُودٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ استغَفرِیِ لِذَنبِکِ إِنّکِ کُنتِ مِنَ الخاطِئِینَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت سَوفَ أَستَغفِرُ لَکُم ربَیّ إِنّهُ هُوَ الغَفُورُ الرّحِیمُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ ما مَنَعَ النّاسَ أَن یُؤمِنُوا إِذ جاءَهُمُ الهُدی وَ یَستَغفِرُوا رَبّهُم و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت قالَ سَلامٌ عَلَیکَ سَأَستَغفِرُ لَکَ ربَیّ إِنّهُ کانَ بیِ حَفِیّا و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَأذَن لِمَن شِئتَ مِنهُم وَ استَغفِر لَهُمُ اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت یا قَومِ لِمَ تَستَعجِلُونَ بِالسّیّئَهِ قَبلَ الحَسَنَهِ لَو لا تَستَغفِرُونَ اللّهَ لَعَلّکُم تُرحَمُونَ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 38]

و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ ظَنّ داوُدُ أَنّما فَتَنّاهُ فَاستَغفَرَ رَبّهُ وَ خَرّ راکِعاً وَ أَنابَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت الّذِینَ یَحمِلُونَ العَرشَ وَ مَن حَولَهُ یُسَبّحُونَ بِحَمدِ رَبّهِم وَ یُؤمِنُونَ بِهِ وَ یَستَغفِرُونَ لِلّذِینَ آمَنُوا و

أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَاصبِر إِنّ وَعدَ اللّهِ حَقّ وَ استَغفِر لِذَنبِکَ وَ سَبّح بِحَمدِ رَبّکَ باِلعشَیِ ّ وَ الإِبکارِ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَاستَقِیمُوا إِلَیهِ وَ استَغفِرُوهُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ المَلائِکَهُ یُسَبّحُونَ بِحَمدِ رَبّهِم وَ یَستَغفِرُونَ لِمَن فِی الأَرضِ أَلا إِنّ اللّهَ هُوَ الغَفُورُ الرّحِیمُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَاعلَم أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا اللّهُ وَ استَغفِر لِذَنبِکَ وَ لِلمُؤمِنِینَ وَ المُؤمِناتِ وَ اللّهُ یَعلَمُ مُتَقَلّبَکُم وَ مَثواکُم و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت سَیَقُولُ لَکَ المُخَلّفُونَ مِنَ الأَعرابِ شَغَلَتنا أَموالُنا وَ أَهلُونا فَاستَغفِر لَنا و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت حَتّی تُؤمِنُوا بِاللّهِ وَحدَهُ إِلّا قَولَ اِبراهِیمَ لِأَبِیهِ لَأَستَغفِرَنّ لَکَ وَ ما أَملِکُ لَکَ مِنَ اللّهِ مِن شَیءٍ رَبّنا عَلَیکَ تَوَکّلنا وَ إِلَیکَ أَنَبنا وَ إِلَیکَ المَصِیرُ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ لا یَعصِینَکَ فِی مَعرُوفٍ فَبایِعهُنّ وَ استَغفِر لَهُنّ اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت وَ إِذا قِیلَ لَهُم تَعالَوا یَستَغفِر لَکُم رَسُولُ اللّهِ لَوّوا رُؤُسَهُم وَ رَأَیتَهُم یَصُدّونَ وَ هُم مُستَکبِرُونَ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت سَواءٌ عَلَیهِم أَستَغفَرتَ لَهُم أَم لَم تَستَغفِر لَهُم لَن یَغفِرَ اللّهُ لَهُم و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت استَغفِرُوا رَبّکُم إِنّهُ کانَ غَفّاراً و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت هُوَ خَیراً وَ أَعظَمَ أَجراً وَ استَغفِرُوا اللّهَ إِنّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ و أناأستغفرک وأتوب إلیک و قلت تبارکت وتعالیت فَسَبّح بِحَمدِ رَبّکَ وَ استَغفِرهُ إِنّهُ کانَ تَوّاباً

و أناأستغفرک وأتوب إلیک

-روایت-از قبل-2078

و کان علی ع یستغفر سبعین مره فی سحر کل لیله بعقب رکعتی الفجر الاستغفار 1- أللهم إنی أثنی علیک بمعونتک علی مانلت به الثناء علیک وأقر لک علی نفسی بما أنت أهله والمستوجب له فی قدر فساد نیتی وضعف یقینی أللهم نعم الإله أنت ونعم الرب أنت وبئس المربوب أنا ونعم المولی أنت وبئس العبد أنا ونعم المالک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 39]

أنت وبئس المملوک أنافکم قدأذنبت فعفوت عن ذنبی وکم قدأجرمت فصفحت عن جرمی وکم قدأخطأت فلم تؤاخذنی وکم قدتعمدت فتجاوزت عنی وکم قدعثرت فأقلتنی عثرتی و لم تأخذنی علی غرتی فأنا الظالم لنفسی المقر بذنبی المعترف بخطیئتی فیا غافر الذنوب أستغفرک لذنبی وأستقیلک لعثرتی فأحسن إجابتی فإنک أهل الإجابه و أهل التقوی و أهل المغفره 2- أللهم إنی أستغفرک لکل ذنب قوی بدنی علیه بعافیتک أونالته قدرتی بفضل نعمتک أوبسطت إلیه یدی بتوسعه رزقک أواحتجبت فیه من الناس بسترک أواتکلت فیه

عندخوفی منه علی أناتک ووثقت من سطوتک علی فیه بحلمک وعولت فیه علی کرم عفوک فصل علی محمد وآله واغفره لی یاخیر الغافرین 3- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یدعو إلی غضبک أویدنی من سخطک أویمیل بی إلی مانهیتنی عنه أوینانی عما دعوتنی إلیه فصل علی محمد وآله واغفره لی یاخیر الغافرین 4- أللهم وأستغفرک لکل ذنب استملت إلیه أحدا من خلقک بغوایتی أوخدعته بحیلتی فعلمته منه ماجهل وعمیت علیه منه ماعلم ولقیتک غدا بأوزاری وأوزار مع أوزاری فصل علی محمد وآله واغفره لی یاخیر الغافرین 5- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یدعو إلی الغی ویضل عن الرشد ویقل الرزق ویمحق التلد[التالد] ویخمل الذکر فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی

یاخیر الغافرین 6- أللهم وأستغفرک لکل ذنب أتعبت فیه جوارحی فی لیلی ونهاری و قداستترت من عبادک بستری و لاستر إلا ماسترتنی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 7- أللهم وأستغفرک لکل ذنب رصدنی فیه أعدائی لهتکی فصرفت کیدهم عنی و لم تعنهم علی فضیحتی کأنی لک ولی فنصرتنی و إلی متی یارب أعصی فتمهلنی وطال ماعصیتک فلم تؤاخذنی وسألتک علی سوء فعلی فأعطیتنی فأی شکر یقوم عندک بنعمه من نعمک علی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 8- أللهم وأستغفرک لکل ذنب قدمت إلیک فیه توبتی ثم واجهت بتکرم قسمی بک وأشهدت علی نفسی بذلک أولیاءک من عبادک إنی غیرعائد إلی معصیتک فلما قصدنی بکیده الشیطان ومال بی إلیه الخذلان ودعتنی نفسی إلی العصیان استترت حیاء من عبادک جرأه منی علیک و أناأعلم أنه لایکننی منک ستر

-روایت-از قبل-1978

[ صفحه 40]

و لا باب و لایحجب نظرک إلی حجاب فخالفتک فی المعصیه إلی مانهیتنی عنه ثم کشفت الستر عنی وساویت أولیاءک کأنی لم أزل لک طائعا و إلی أمرک مسارعا و من وعیدک فارغا فلبست علی عبادک و لایعرف بسیرتی غیرک فلم تسمنی بغیر سمتهم بل أسبغت علی مثل نعمهم ثم فضلتنی فی ذلک علیهم کأنی عندک فی درجتهم و ما ذلک إلابحلمک وفضل نعمتک فلک الحمد مولای فأسألک یا الله کماسترته علی فی الدنیا أن لاتفضحنی به فی القیامه یاأرحم الراحمین 9- أللهم وأستغفرک لکل ذنب سهرت له لیلی فی التأنی لإتیانه والتخلص إلی وجوده حتی إذاأصبحت تخطأت إلیک بحلیه الصالحین و أنامضمر خلاف رضاک یارب العالمین فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 10- أللهم وأستغفرک

لکل ذنب ظلمت بسببه ولیا من أولیائک أونصرت به عدوا من أعدائک أوتکلمت فیه بغیر محبتک أونهضت فیه إلی غیرطاعتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 11- أللهم وأستغفرک لکل ذنب نهیتنی عنه فخالفتک إلیه أوحذرتنی إیاه فأقمت علیه أوقبحته لی فزینته لنفسی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 12- أللهم وأستغفرک لکل ذنب نسیته فأحصیته وتهاونت به فأثبته وجاهرتک فیه فسترته علی و لوتبت إلیک منه لغفرته فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 13- أللهم وأستغفرک لکل ذنب توقعت فیه قبل انقضائه تعجیل العقوبه فأمهلتنی وأدلیت علی سترا فلم آل فی هتکه عنی جهدا فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 14- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یصرف عنی رحمتک أویحل بی نقمتک أویحرمنی کرامتک أویزیل عنی نعمتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 15- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یورث الفناء أویحل البلاء أویشمت الأعداء أویکشف الغطاء أویحبس قطر السماء فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 16- أللهم وأستغفرک لکل ذنب عیرت به أحدا من خلقک أوقبحته من فعل أحد من بریتک ثم تقحمت علیه وانتهکته جرأه منی علی معصیتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 17- أللهم وأستغفرک لکل ذنب تبت إلیک منه وأقدمت علی فعله فاستحییت منک و أنا علیه رهبتک و أنا فیه ثم استقلتک منه وعدت إلیه فصل علی محمد وآل محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 41]

واغفره لی یاخیر الغافرین 18- أللهم وأستغفرک لکل ذنب ثورک علی ووجب فی فعلی بسبب عهد عاهدتک علیه أوعقد عقدته لک أوذمه آلیت بها من أجلک لأحد

من خلقک

-روایت-از قبل-168

ثم نقضت ذلک من غیرضروره لرغبتی فیه بل استزلنی عن الوفاء به البطر واستحطنی عن رعایته الأشر فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 19- أللهم وأستغفرک لکل ذنب لحقنی بسبب نعمه أنعمت بها علی فقویت بها علی معصیتک وخالفت بهاأمرک وقدمت بها علی وعیدک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 20- أللهم وأستغفرک لکل ذنب قدمت فیه شهوتی علی طاعتک وآثرت فیه محبتی علی أمرک وأرضیت نفسی فیه بسخطک إذ رهبتنی منه بنهیک وقدمت إلی فیه بإعذارک واحتججت علی فیه بوعیدک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 21- أللهم وأستغفرک لکل ذنب علمته من نفسی أونسیته أوذکرته أوتعمدته أوأخطأت فیما لاأشک أنک سائلی عنه و أن نفسی به مرتهنه لدیک و إن کنت قدنسیته وغفلت عنه فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 22- أللهم وأستغفرک لکل ذنب واجهتک به و قدأیقنت أنک ترانی علیه وأغفلت أن أتوب إلیک منه وأنسیت أن أستغفرک له فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 23- أللهم وأستغفرک لکل ذنب دخلت فیه بحسن ظنی بک ألا تعذبنی علیه ورجوتک لمغفرته فأقدمت علیه و قدعولت نفسی علی معرفتی بکرمک ألا تفضحنی بعد أن سترته علی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 24- أللهم وأستغفرک لکل ذنب استوجبت منک به رد الدعاء وحرمان الإجابه وخیبه الطمع وانفساخ الرجاء فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 25- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یعقب الحسره ویورث الندامه ویحبس الرزق ویرد الدعاء فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 26- أللهم وأستغفرک لکل

ذنب یورث الأسقام والفناء ویوجب النقم والبلاء و یکون فی القیامه حسره وندامه فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 27- أللهم وأستغفرک لکل ذنب مدحته بلسانی أوأضمره جنانی أوهشت إلیه نفسی أوأتیته بفعالی أوکتبته بیدی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 28- أللهم وأستغفرک لکل ذنب خلوت به فی لیل أونهار وأرخیت علی

-روایت-1-1880

[ صفحه 42]

فیه الأستار حیث لایرانی إلا أنت یاجبار فارتابت فیه نفسی ومیزت بین ترکه لخوفک وانتهاکه لحسن الظن بک فسولت لی نفسی الإقدام علیه فواقعته و أناعارف بمعصیتی فیه لک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 29- أللهم وأستغفرک لکل ذنب استقللته أواستکثرته أواستعظمته أواستصغرته أوورطنی جهلی فیه فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 30- أللهم وأستغفرک لکل ذنب مالیت فیه علی أحد من خلقک أوأسأت بسببه إلی أحد من بریتک أوزینته لی نفسی أوأشرت به إلی غیری أودللت علیه سوای أوأصررت علیه بعمدی أوأقمت علیه بجهلی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 31- أللهم وأستغفرک لکل ذنب خنت فیه أمانتی أوبخست بفعله نفسی أوأخطأت به علی بدنی أوآثرت فیه شهواتی أوقدمت فیه لذاتی أوسعیت فیه لغیری أواستغویت إلیه من تابعنی أوکاثرت فیه من منعنی أوقهرت علیه من غالبنی أوغلبت علیه بحیلتی أواستزلنی إلیه میلی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 32- أللهم وأستغفرک لکل ذنب استعنت علیه بحیله تدنی من غضبک أواستظهرت بنیله علی أهل طاعتک أواستملت به أحدا إلی معصیتک أوراییت فیه عبادک أولبست علیهم بفعالی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 33- أللهم وأستغفرک لکل ذنب کتبته علی

بسبب عجب کان منی بنفسی أوریاء أوسمعه أوخیلاء أوفرح أوحقد أومرح أوأشر أوبطر أوحمیه أوعصبیه أورضا أوسخط أوسخاء أوشح أوظلم أوخیانه أوسرقه أوکذب أونمیمه أولهو أولعب أونوع مما یکتسب بمثله الذنوب و یکون فی اجتراحه العطب فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 34- أللهم وأستغفرک لکل ذنب سبق فی علمک أنی فاعله بقدرتک التی قدرت بها علی کل شیءفصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 35- أللهم وأستغفرک لکل ذنب رهبت فیه سواک أوعادیت فیه أولیاءک أووالیت فیه أعداءک أوخذلت فیه أحباءک أوتعرضت فیه لشی ء من غضبک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 36- أللهم وأستغفرک لکل ذنب تبت إلیک منه ثم عدت فیه ونقضت العهد فیما بینی وبینک جرأه منی علیک لمعرفتی بکرمک وعفوک

-روایت-1-1969

[ صفحه 43]

فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 37- أللهم وأستغفرک لکل ذنب أدنانی من عذابک أونآنی عن ثوابک أوحجب عنی رحمتک أوکدر علی نعمتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 38- أللهم وأستغفرک لکل ذنب حللت به عقدا شددته أوحرمت به نفسی خیرا وعدتنی به فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 39- أللهم وأستغفرک لکل ذنب ارتکبته بشمول عافیتک أوتمکنت منه بفضل نعمتک أوقویت علیه بسابغ رزقک أوخیر أردت به وجهک فخالطنی فیه وشارک فعلی ما لایخلص لک أووجب علی ماأردت به سواک فکثیر ما یکون کذلک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 40- أللهم وأستغفرک لکل ذنب دعتنی الرخصه فحللته لنفسی و هوفیما عندک محرم فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 41- أللهم وأستغفرک لکل ذنب

خفی عن خلقک و لم یعزب عنک فاستقلتک منه فأقلتنی ثم عدت فیه فسترته علی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 42- أللهم وأستغفرک لکل ذنب خطوت إلیه برجلی أومددت إلیه یدی أوتأمله بصری أوأصغیت إلیه بسمعی أونطق به لسانی أوأنفقت فیه مارزقتنی ثم استرزقتک علی عصیانی فرزقتنی ثم استعنت برزقک علی معصیتک فسرت علی ثم سألتک الزیاده فلم تخیبنی وجاهرتک فیه فلم تفضحنی فلاأزال مصرا علی معصیتک و لاتزال عائدا علی بحلمک ومغفرتک یاأکرم الأکرمین فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین أللهم وأستغفرک لکل ذنب یوجب علی صغیره ألیم عذابک ویحل بی کبیره شدید عقابک و فی إتیانه تعجیل نقمتک و فی الإصرار علیه زوال نعمتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین أللهم وأستغفرک لکل ذنب لم یطلع علیه أحد سواک و لاعلمه أحد غیرک و لاینجینی منه إلاحلمک و لایسعه إلاعفوک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 45- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یزیل النعم أویحل النقم أویعجل العدم أویکثر الندم فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 46- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یمحق الحسنات ویضاعف السیئات ویعجل النقمات ویغضبک یارب السماوات فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 47- أللهم وأستغفرک لکل ذنب أنت أحق

-روایت-1-2026

[ صفحه 44]

بمعرفته إذ کنت أولی بسترته فإنک أهل التقوی و أهل المغفره فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 48- أللهم وأستغفرک لکل ذنب تجهمت فیه ولیا من أولیائک مساعده فیه لأعدائک أومیلا مع أهل معصیتک علی أهل طاعتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 49- أللهم

وأستغفرک لکل ذنب ألبسنی کبره وانهماکی فیه ذله أوآیسنی من وجود رحمتک أوقصر بی الیأس عن الرجوع إلی طاعتک لمعرفتی بعظیم جرمی وسوء ظنی بنفسی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 50- أللهم وأستغفرک لکل ذنب أوردنی الهلکه لو لارحمتک وأحلنی دار البوار لو لاتغمدک وسلک بی سبیل الغی لو لارشدک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 51- أللهم وأستغفرک لکل ذنب ألهانی عما هدیتنی إلیه أوأمرتنی به أونهیتنی عنه أودللتنی علیه فیما فیه الحظ لی لبلوغ رضاک وإیثار محبتک والقرب منک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 52- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یرد عنک دعائی أویقطع منک رجائی أویطیل فی سخطک عنائی أویقصر عندک أملی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 53- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یمیت القلب ویشعل الکرب ویرضی الشیطان ویسخط الرحمن فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 54- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یعقب الیأس من رحمتک والقنوط من مغفرتک والحرمان من سعه ماعندک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 55- أللهم وأستغفرک لکل ذنب مقت نفسی علیه إجلالا لک فأظهرت لک التوبه فقبلت وسألتک العفو فعفوت ثم مال بی الهوی إلی معاودته طمعا فی سعه رحمتک وکریم عفوک ناسیا لوعیدک راجیا لجمیل وعدک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 56- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یورث سواد الوجوه یوم تبیض وجوه أولیائک وتسود وجوه أعدائک إذ أقبل بعضهم علی بعض یتلاومون فقیل لهم لاتختصموا لدی و قدقدمت إلیکم بالوعید فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 57- أللهم وأستغفرک

لکل ذنب یدعو إلی الکفر ویطیل الفکر ویورث الفقر ویجلب العسر فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 58- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یدنی الآجال ویقطع الآمال

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 45]

ویبتر الأعمار فهت به أوصمت عنه حیاء منک

عندذکره أوأکننته فی صدری أوعلمته منی فإنک تعلم السر وأخفی فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین

-روایت-از قبل-166

أللهم وأستغفرک لکل ذنب یکون فی اجتراحه قطع الرزق ورد الدعاء وتواتر البلاء وورود الهموم وتضاعف الغموم فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 60- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یبغضنی إلی عبادک وینفر عنی أولیاءک أویوحش منی أهل طاعتک لوحشه المعاصی ورکوب الحوب وکآبه الذنوب فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 61- أللهم وأستغفرک لکل ذنب دلست به منی ماأظهرته أوکشفت عنی به ماسترته أوقبحت به منی مازینته فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 62- أللهم وأستغفرک لکل ذنب لاینال به عهدک و لایؤمن معه غضبک و لاتنزل معه رحمتک و لاتدوم معه نعمتک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 63- أللهم وأستغفرک لکل ذنب استخفیت له ضوء النهار من عبادک وبارزت به فی ظلمه اللیل جرأه منی علیک علی أنی أعلم أن السر عندک علانیه و أن الخفیه عندک بارزه و أنه لن یمنعنی منک مانع و لاسعیی منعنی عندک نافع من مال وبنین إلا أن أتیتک بقلب سلیم فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 64- أللهم وأستغفرک لکل ذنب یورث النسیان لذکرک ویعقب الغفله عن تحذیرک أویمادی فی الأمن من مکرک أویطمع فی طلب الرزق من

عندغیرک أویؤیس من خیر ماعندک

فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 65- أللهم وأستغفرک لکل ذنب لحقنی بسبب عتبی علیک فی احتباس الرزق عنی وإعراضی عنک ومیلی إلی عبادک بالاستکانه لهم والتضرع إلیهم و قدأسمعتنی قولک فی محکم کتابک فَمَا استَکانُوا لِرَبّهِم وَ ما یَتَضَرّعُونَفصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 66- أللهم وأستغفرک لکل ذنب لزمنی بسبب کربه استعنت عندها بغیرک أواستبددت بأحد فیهادونک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 67- أللهم وأستغفرک لکل ذنب حملنی علی الخوف من غیرک أودعانی إلی التواضع لأحد من خلقک أواستمالنی إلیه الطمع فیما عنده أوزین لی طاعته فی معصیتک استجرارا لما فی یده و أناأعلم بحاجتی إلیک لاغنی لی عنک فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 68- أللهم وأستغفرک لکل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 46]

ذنب مدحته بلسانی أوهشت إلیه نفسی أوحسنته بفعالی أوحثثت علیه بمقالی و هوعندک قبیح تعذبنی علیه فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 69- أللهم وأستغفرک لکل ذنب مثلته فی نفسی استقلالا له وصورت لی استصغاره وهونت علی الاستخفاف به حتی أورطتنی فیه فصل علی محمد وآل محمد واغفره لی یاخیر الغافرین 70- أللهم وأستغفرک لکل ذنب جری به علمک فی و علی إلی آخر عمری بجمیع ذنوبی لأولها وآخرها وعمدها وخطائها وقلیلها وکثیرها ودقیقها وجلیلها وقدیمها وحدیثها وسرها وعلانیتها وجمیع ما أنامذنبه وأتوب إلیک وأسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تغفر لی جمیع ماأحصیت من مظالم العباد قبلی فإن لعبادک علی حقوقا أنامرتهن بهاتغفرها لی کیف شئت وأنی شئت یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-719

ثم قل ما کان زین العابدین ع یقوله أللهم إن استغفاری إیاک

و أنامصر علی مانهیت قله حیاء وترکی الاستغفار مع علمی بسعه حلمک تضییع لحق الرجاء أللهم إن ذنوبی تؤیسنی أن أرجوک و إن علمی بسعه رحمتک یؤمننی أن أخشاک [أخافک ]فصل علی محمد وآل محمد وحقق رجائی لک وکذب خوفی منک وکن لی

عندأحسن ظنی بک یاأکرم الأکرمین وأیدنی بالعصمه وأنطق لسانی بالحکمه واجعلنی ممن یندم علی ماضیعه فی أمسه أللهم إن الغنی من استغنی عن خلقک بک فصل علی محمد وآل محمد وأغننی یارب عن خلقک واجعلنی ممن لایبسط کفه إلاإلیک أللهم إن الشقی من قنط وأمامه التوبه وخلفه الرحمه و إن کنت ضعیف العمل فإنی فی رحمتک قوی الأمل فهب لی ضعف عملی لقوه أملی أللهم أمرت فعصینا ونهیت فما انتهینا وذکرت فتناسینا وبصرت فتعامینا وحذرت فتعدینا و ما کان ذلک جزاء إحسانک إلینا و أنت أعلم بما أعلنا و ماأخفینا وأخبر بما لم نأت و ماأتینا فصل علی محمد وآل محمد و لاتؤاخذنا بما أخطأنا فیه و مانسینا وهب لنا حقوقک لدینا وتمم إحسانک إلینا وأسبغ نعمتک علینا إنا نتوسل إلیک بمحمد صلی الله علیه وآله رسولک وبعلی وصیه وفاطمه ابنته وبالحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن والحجه علیهم السلام أهل بیت الرحمه إدرار الرزق ألذی هوقوام حیاتنا وصلاح أحوال عیالنا فأنت الکریم ألذی تعطی من سعه وتمنع عن قدره ونحن نسألک من الخیر ما یکون

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 47]

صلاحا للدنیا وبلاغا للآخره وآتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا عذاب النار

-روایت-از قبل-84

ثم قل ما کان أمیر المؤمنین ع یقوله أللهم إن ذنوبی و إن کانت قطیعه[فظیعه]فإنی ماأردت

بهاقطیعه و لاأقول لک العتبی لاأعود لماأعلمه من خلقی و لاأعدک استمرار التوبه لماأعلمه من ضعفی فقد جئت أطلب عفوک ووسیلتی إلیک کرمک فصل علی محمد وآل محمد وأکرمنی بمغفرتک یاأرحم الراحمین ثم قل العفو العفو ثلاث مائه مره

-روایت-1-332

و کان الباقر ع یدعو عقیب صلاه اللیل بهذا الدعاء لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر أللهم لک الحمد یارب أنت نور السماوات و الأرض فلک الحمد و أنت قوام السماوات و الأرض فلک الحمد و أنت جمال السماوات و الأرض فلک الحمد و أنت زین السماوات و الأرض فلک الحمد و أنت صریخ المستصرخین فلک الحمد و أنت غیاث المستغیثین فلک الحمد و أنت مجیب دعوه المضطرین فلک الحمد و أنت الرحمن الرحیم فلک الحمد أللهم بک تنزل کل حاجه فلک الحمد وبک یاإلهی أنزلت حوائجی اللیله فاقضها یاقاضی الحوائج أللهم أنت الحق وقولک الحق ووعدک الحق و أنت ملیک الحق أشهد أن لقاءک حق و أن الجنه حق والنار حق والساعه آتیه لاریب فیها وأنک تبعث من فی القبور أللهم لک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت وإلیک حاکمت فاغفر لی ماقدمت وأخرت وأعلنت وأسررت أنت الحی ألذی لاإله إلا أنت

-روایت-1-898

الدعاء بعدصلاه اللیل

ویستحب أن یدعی بعدصلاه اللیل بهذا الدعاء إلهی هجعت العیون وأغمضت الجفون وغربت الکواکب ودجت الغیاهب وغلقت دون الملوک الأبواب وحال بینها و بین الطراق الحراس والحجاب وعمر المحاریب المتهجدون وقام لک المخبتون وامتنع من التهجاع الخائفون ودعاک المضطرون ونام الغافلون و أنت حی قیوم لایلم بک الهجوع وکیف یلم بک و أنت خلقته

و علی الجفون سلطته لقد مال إلی الخسران وآب بالحرمان وتعرض للخذلان من صرف عنک حاجته ووجه لغیرک طلبته وأین منه فی هذاالوقت ألذی یرتجیه وکیف وأنی له بالوصول إلی ماأمله فیجتدیه لیجتدیه حال و الله بینه وبینه لیل دیجور وأبواب وستور وحصل علی ظنون کواذب ومطامع غیرصوادق هجع عن حاجته ألذی أمله وتناساها ألذی سأله أفتراه المغرور لم یدر أنه لامانع لماأعطیت و لامعطی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 48]

لمامنعت و لارازق لمن حرمت و لاناصر لمن خذلت أوتراه ظن أن ألذی عدل عنک إلیه وعول من دونک علیه یملک له أولنفسه نفعا أوضرا خسر و الله خسرانا مبینا من یسترزق من یسترزقک ویسأل من یسألک ویمتاح من لایمتحه إلابمشیتک و لایعطیه إلا ماوهبته له من نعمتک وفاز و الله عبدهداه الاستبصار وصحت له الأفکار وأرشده الاعتبار وأحسن لنفسه الاختیار فقام إلیک بنیه منه صادقه ونفس مطمئنه بک واثقه فناجاک بحاجته متذللا وناداک متضرعا واعتمد علیک فی إجابته متوکلا وابتهل یدعوک وفد رقد السائل والمسئول وأرخیت للیل سدول وهدأت الأصوات وطرق عیون عبادک السبات فلایراه غیرک و لایرجو إلا لک و لایسمع نجواه إلا أنت و لایلتمس طلبته إلا من عندک و لایطلب إلا ماعودته من رفدک بات بین یدیک لمضجعه هاجرا و عن الغموض نافرا و من الفراش بعیدا و عن الکری یصد صدودا أخلص لک قلبه وذهل من خشیتک لبه یخشع لک ویخضع ویسجد لک ویرکع یأمل من لاتخیب فیه الآمال ویرجو مولاه ألذی هو لمایشاء فعال موقن أنه لیس یقضی غیرک حاجته و لاینجح سواک طلبته فذاک و الله الفائز بالنجاح الآخذ بأزمه الفلاح المکتسب أوفر الأرباح سبحانک یاذا القوه القویه والقدم الأزلیه

دلت السماء علی مدائحک وأبانت عن عجائب صنعک زینتها للناظرین بأحسن زینه وحلیتها بأحسن حلیه ومهدت الأرض ففرشتها واطلعت النبات وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا لتخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا رب اللیل والنهار والفلک الدوار والشموس والأقمار والبراری والقفار والجداول والبحار والغیوم والأمطار والبادین والحضار و کل مایکمن لیلا ویظهر بنهار و کل شیءعندک بمقدار سبحانک یاذا الفلک الدوار ومخرج الثمار رب الملکوت والعزه والجبروت وخالق الخلق وقاسم الرزق یکور اللیل علی النهار ویکور النهار علی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمی إلا هوالعزیز الغفار إلهی أناعبدک ألذی أوبقته ذنوبه وکثرت عیوبه و قلت حسناته وعظمت سیئاته وکثرت زلاته واقف بین یدیک نادم علی ماقدمت مشفق مما أسلفت طویل الأسی علی مافرطت ما لی منک خفیر و لاعلیک مجیر و لا من عذابک نصیر و أناأسألک سؤال وجل مما قدم مقر بما اجترح واجترم أنت مولاه وأحق

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 49]

من رجاه و قدعودتنی العفو والصفح فأجرنی علی جمیع عوائدک عندی یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد النبی وآله الطاهرین

-روایت-از قبل-133

فإذاطلع الفجر الثانی فقل یافالقه من حیث لاأری ومخرجه من حیث أری صل علی محمد وآله واجعل أول یومنا هذاصلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا الحمد لله فالق الإصباح سبحان الله رب المساء والصباح أللهم صبح آل محمدببرکه وسرور وقره عین ورزق واسع أللهم إنک تنزل فی اللیل والنهار ماتشاء فأنزل علی و علی أهل بیتی من برکه السماوات و الأرض رزقا واسعا تغنینی به عن جمیع خلقک ثم أذن للفجر واسجد وقل لاإله إلا أنت ربی سجدت لک خاضعا خاشعا ثم ارفع رأسک وقل أللهم إنی أسألک بإقبال نهارک وإدبار لیلک وحضور

صلواتک وأصوات دعائک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تتوب علی إنک أنت التواب الرحیم وتقول سبحان من لاتبید معالمه إلی آخره و بعدالإقامه أللهم رب هذه الدعوه إلی آخره ثم تتوجه للفرض علی ماتقدم شرحه

-روایت-1-748

ویستحب أن یقنت فی الفجر بکلمات الفرج ثم یقول یا الله ألذی لیس کمثله شیء و هوالسمیع العلیم أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم أللهم من کان أمسی وأصبح وثقته ورجاؤه غیرک فأنت ثقتی ورجائی فی الأمور کلها یاأجود من سئل و یاأرحم من استرحم ارحم ضعفی وقله حیلتی وامنن علی بالجنه طولا منک وفک رقبتی من النار وعافنی فی نفسی و فی جمیع أموری برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-1-406

مایدعی به بعدصلاه الفجر

فإذاسلمت عقبت بما تقدم ذکره عقیب الفرائض ثم قل مایختص هذاالموضع أللهم صل علی محمد وآله واهدنی لمااختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم ثم قل سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر و لاحول و لاقوه إلابالله زنه عرشه ومثله ومداد کلماته ومثله وعدد خلقه ومثله ومل ء سماواته ومثله وعدد ذلک ومل ء أرضه ومثله وعدد ماأحصی کتابه ومثله وعدد ذلک أضعافا وأضعافه أضعافا مضاعفه لایحصی تضاعیفها أحد غیره ومثله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر عشرا ثم یقول أعیذ نفسی وأهلی ومالی وولدی و مارزقنی ربی و کل

-روایت-1-2-روایت-76-ادامه دارد

[ صفحه 50]

من یعنینی أمره بالله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم لاتأخذه سنه و لانوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض من ذا ألذی یشفع عنده

إلابإذنه یعلم ما بین أیدیهم و ماخلفهم و لایحیطون بشی ء من علمه إلابما شاء وسع کرسیه السماوات و الأرض و لایئوده حفظهما و هوالعلی العظیم

-روایت-از قبل-289

ثم یقرأ آیه السخره وهی قوله تعالی إِنّ رَبّکُمُ اللّهُ ألّذِی خَلَقَ السّماواتِ وَ الأَرضَ فِی سِتّهِ أَیّامٍ ثُمّ استَوی عَلَی العَرشِ یغُشیِ اللّیلَ النّهارَ یَطلُبُهُ حَثِیثاً وَ الشّمسَ وَ القَمَرَ وَ النّجُومَ مُسَخّراتٍ بِأَمرِهِ أَلا لَهُ الخَلقُ وَ الأَمرُ تَبارَکَ اللّهُ رَبّ العالَمِینَ ادعُوا رَبّکُم تَضَرّعاً وَ خُفیَهً إِنّهُ لا یُحِبّ المُعتَدِینَ وَ لا تُفسِدُوا فِی الأَرضِ بَعدَ إِصلاحِها وَ ادعُوهُ خَوفاً وَ طَمَعاً إِنّ رَحمَتَ اللّهِ قَرِیبٌ مِنَ المُحسِنِینَ وآیتین من آخر الکهف قُل لَو کانَ البَحرُ مِداداً لِکَلِماتِ ربَیّ لَنَفِدَ البَحرُ قَبلَ أَن تَنفَدَ کَلِماتُ ربَیّ وَ لَو جِئنا بِمِثلِهِ مَدَداً قُل إِنّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم یُوحی إلِیَ ّ أَنّما إِلهُکُم إِلهٌ واحِدٌ فَمَن کانَ یَرجُوا لِقاءَ رَبّهِ فَلیَعمَل عَمَلًا صالِحاً وَ لا یُشرِک بِعِبادَهِ رَبّهِ أَحَداً وعشر آیات من أول الصافات بِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرّحِیمِ وَ الصّافّاتِ صَفّا فَالزّاجِراتِ زَجراً فَالتّالِیاتِ ذِکراً إِنّ إِلهَکُم لَواحِدٌ رَبّ السّماواتِ وَ الأَرضِ وَ ما بَینَهُما وَ رَبّ المَشارِقِ إِنّا زَیّنّا السّماءَ الدّنیا بِزِینَهٍ الکَواکِبِ وَ حِفظاً مِن کُلّ شَیطانٍ مارِدٍ لا یَسّمّعُونَ إِلَی المَلَإِ الأَعلی وَ یُقذَفُونَ مِن کُلّ جانِبٍ دُحُوراً وَ لَهُم عَذابٌ واصِبٌ إِلّا مَن خَطِفَ الخَطفَهَ فَأَتبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ وسُبحانَ رَبّکَ رَبّ العِزّهِ عَمّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی المُرسَلِینَ وَ الحَمدُ لِلّهِ رَبّ العالَمِینَ وثلاث آیات من الرحمن یا مَعشَرَ الجِنّ وَ الإِنسِ إِنِ استَطَعتُم أَن تَنفُذُوا مِن أَقطارِ السّماواتِ وَ الأَرضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلّا بِسُلطانٍ فبَأِیَ ّ آلاءِ رَبّکُما تُکَذّبانِ یُرسَلُ عَلَیکُما شُواظٌ مِن نارٍ وَ

نُحاسٌ فَلا تَنتَصِرانِ وآخر الحشرلَو أَنزَلنا هذَا القُرآنَ عَلی جَبَلٍ لَرَأَیتَهُ خاشِعاً مُتَصَدّعاً مِن خَشیَهِ اللّهِ وَ تِلکَ الأَمثالُ نَضرِبُها لِلنّاسِ لَعَلّهُم یَتَفَکّرُونَ هُوَ اللّهُ ألّذِی لا إِلهَ إِلّا هُوَ عالِمُ الغَیبِ وَ الشّهادَهِ هُوَ الرّحمنُ الرّحِیمُ هُوَ اللّهُ ألّذِی لا إِلهَ إِلّا هُوَ المَلِکُ القُدّوسُ السّلامُ المُؤمِنُ المُهَیمِنُ العَزِیزُ الجَبّارُ المُتَکَبّرُ سُبحانَ اللّهِ عَمّا یُشرِکُونَ هُوَ اللّهُ الخالِقُ البار ِئُ المُصَوّرُ لَهُ الأَسماءُ الحُسنی یُسَبّحُ لَهُ ما فِی السّماواتِ وَ الأَرضِ وَ هُوَ العَزِیزُ الحَکِیمُ

-قرآن-38-486-قرآن-509-810-قرآن-839-1255-قرآن-1258-1365-قرآن-1390-1619-قرآن-1631-2163

ثم تقول أعیذ نفسی وأهلی ومالی و مارزقنی ربی و کل من یعنینی أمره بالله الواحد الأحد الصمد لم یلد و لم یولد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 51]

و لم یکن له کفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ماخلق و من شر غاسق إذاوقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد إذاحسد قل أعوذ برب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ألذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس ثم تقول أعیذ نفسی وأهلی ومالی وولدی و مارزقنی ربی و کل من یعنینی أمره بعزه الله وعظمه الله وقدره الله وجلال الله وکمال الله وسلطان الله وغفران الله و من الله وعفو الله وحلم الله وجمع الله و رسول الله و أهل بیت رسول الله صلی الله علیه وآله من شر السامه والهامه والعامه واللامه و من شر طوارق اللیل والنهار و من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم أعیذ نفسی وأهلی ومالی وولدی و من یعنینی أمره بکلمات الله التامه من شر کل شیطان وهامه و کل عین لامه ثلاثا ثم تقول رضیت بالله ربا وبالإسلام دینا وبمحمد صلی

الله علیه وآله نبیا وبالقرآن کتابا وبعلی إماما وبالحسن و الحسین وتسمیهم أئمه وساده وقاده أللهم اجعلهم أئمتی وقادتی فی الدنیا والآخره أللهم أدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد وأخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد فی الدنیا والآخره و فی کل شده ورخاء و فی کل عافیه وبلاء و فی المشاهد کلها و لاتفرق بینی وبینهم طرفه عین أبدا و لاأقل من ذلک و لاأکثر فإنی بذلک راض یارب ثم یقول ربی الله حسبی الله إلی آخره

-روایت-از قبل-1257

و قدمر بعددعاء العشرات وتقول أللهم مقلب القلوب إلی آخره و قدمر بعددعاء غروب الشمس

ثم قل سبحان الله مل ء المیزان ومنتهی العلم ومبلغ الرضا وزنه العرش وسعه الکرسی ثم یقول والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر کذلک ثلاثا یقال ذلک بکره وعشیه ثم بسمل وقل بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور علی نور بسم الله ألذی هومدبر الأمور بسم الله ألذی خلق النور من النور الحمد لله ألذی خلق النور وأنزل النور علی الطور فی کتاب مسطور بقدر مقدور علی نبی محبور الحمد لله ألذی هوبالعز مذکور وبالفخر مشهور و علی الضراء والسراء مشکور وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین یقال بکره وعشیا وتقول مرحبا بالحافظین وحیاکما الله من کاتبین اکتبا رحمکما الله بسم الله الرحمن الرحیم أشهد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 52]

أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له و أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الدین کماشرع و أن الإسلام کماوصف و أن القول کماحدث و أن الکتاب کماأنزل و أن الله هوالحق المبین أللهم بلغ محمدا وآل محمدتحیه وأفضل السلام أصبحت لربی

حامدا أصبحت لاأشرک بالله شیئا و لاأدعو مع الله إلها و لاأتخذ من دونه ولیا أصبحت مرتهنا بعملی أصبحت لافقیر أفقر منی و الله هوالغنی الحمید بالله أصبح وبالله أمسی وبالله نحیا وبالله نموت و إلی الله النشور أللهم إنی أعوذ بک من الهم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبه الرجال أصبحت والجود والجمال والجلال والبهاء والعزه والقدره والسلطان والخلق والأمر والدنیا والآخره و ماسکن فی اللیل والنهار لله رب العالمین ثلاثا وتقول الحمد لله ألذی أذهب باللیل بقدرته وجاء بالنهار برحمته خلقا جدیدا ونحن منه فی عافیه ورحمه سبحان الله إن کان وعد ربنا لمفعولا ثلاثا وتقول أللهم صل علی محمد وآل محمدالأوصیاء الراضین المرضیین بأفضل صلواتک وبارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیهم و علی أرواحهم وأجسادهم ورحمه الله وبرکاته عشرا ثم مائه مره أستغفر الله وأتوب إلیه ومائه أسأل الله العافیه ومائه أستجیر بالله من النار وأسأله الجنه ومائه أسأل الله الحور العین ومائه لاإله إلا الله الملک الحق المبین ومائه قل هو الله أحد ومائه صلی الله علی محمد وآل محمد ومائه الباقیات الصالحات ومائه ماشاء الله کان لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم ومائه أللهم قدرضیت بقضائک وسلمت لأمرک أللهم اقض لی بالحسنی واکفنی ماأهمنی ومائه أللهم أوسع لی فی رزقی وامدد لی فی عمری واغفر لی ذنبی واجعلنی ممن تنتصر به لدینک وعشرا لاحول و لاقوه إلابالله توکلت علی الحی ألذی لایموت الحمد لله ألذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا وعشرا أللهم اقذف فی قلوب العباد محبتی وضمن السماوات و الأرض رزقی وألق

الرعب فی قلوب أعدائک منی وانشر رحمتک لی وأتمم نعمتک علی واجعلها موصوله بکرامتک إیای وأوزعنی شکرک وأوجب لی المزید من لدنک و لاتنسنی ذکرک و لاتجعلنی من الغافلین وعشرا أللهم یسر لنا مانخاف عسره وسهل لنا

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 53]

مانخاف حزونته ونفس عنا مانخاف کوبته واکشف عنا مانخاف غمه واصرف عنا مانخاف بلیته یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-112

وعشرا أللهم لاتنزع منی صالحا أعطیتنیه أبدا و لاتردنی فی سوء استنقذتنی منه أبدا و لاتشمت بی عدوا و لاحاسدا أبدا و لاتکلنی إلی نفسی طرفه عین أبدا وعشرا أللهم بارک لی فیما أعطیتنی وبارک لی فیما رزقتنی وزدنی من فضلک واجعل لی المزید من کرامتک

-روایت-1-259

ثم اقرأ آیه الکرسی عشرا والقدر عشرا ثم قل عشرا أللهم ماأصبحت بی من نعمه أوعافیه إلی آخره و مابعده ودعاء العشرات و مابعده إلی أول أدعیه المغرب و قدمر ذلک فلاوجه لإعادته

وتقول أللهم فاطر السماوات و الأرض عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم إنی أعهد إلیک فی هذه الدنیا إنک أنت الله لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک و إن محمدا صلی الله علیه وآله عبدک ورسولک أللهم فصل علی محمد وآله و لاتکلنی إلی نفسی طرفه عین و لا إلی أحد من خلقک فإنک إن وکلتنی إلیها تباعدنی من الخیر وتقربنی من الشر أی رب لاأثق إلابرحمتک فصل علی محمد وآله الطیبین واجعل لی عندک عهدا تؤدیه إلی یوم القیامه إنک لاتخلف المیعاد وتقول أللهم إنی أسألک بحق محمد وآل محمد إلی آخره و قدمر فی آخر أدعیه المغرب ثم اقرأ الفاتحه والمعوذتین والإخلاص عشرا عشرا وقل الحمد لله وأستغفر الله عشرا وصلی الله علی محمد النبی وآله وسلم عشرا وقل أللهم اذکرنی

برحمتک و لاتذکرنی بعقوبتک وارزقنی رهبه منک أبلغ بهاأقصی رضوانک واستعملنی بطاعتک بما أستحق به جنتک وقدیم غفرانک أللهم اجعل کدی فی طاعتک ورغبتی فی خدمتک أللهم مابنا من نعمه فمنک وحدک لاشریک لک أستغفرک وأتوب إلیک

-روایت-1-929

ثم ادع بما رواه معاویه بن عمار فی أعقاب الصلوات تقول بعدالفجر بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی محمد و علی أهل بیته الطاهرین الأخیار الأتقیاء الأبرار الذین أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهیرا وأفوض أمری إلی الله و ماتوفیقی إلابالله علیه توکلت و من یتوکل علی الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره ماشاء الله کان حسبنا الله ونعم الوکیل وأعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم و من همزات الشیاطین وأعوذ بک رب أن یحضرون و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم الحمد لله رب العالمین کثیرا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 54]

کما هوأهله ومستحقه و کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله علی إدبار اللیل وإقبال النهار الحمد لله ألذی أذهب باللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته خلقا جدیدا ونحن فی عافیته وسلامته وستره وکفایته وجمیل صنعه مرحبا بخلق الله الجدید والیوم العتید والملک الشهید مرحبا بکما من ملکین کریمین وحیاکما الله من کاتبین حافظین أشهدکما فاشهدا لی واکتبا شهادتی هذه معکما حتی ألقی بهاربی أنی أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا صلی الله علیه وآله عبده ورسوله أرسله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله و لوکره المشرکون و أن الدین کماشرع والإسلام کماوصف والقول کماحدث و أن الله هوالحق والرسول حق والقرآن حق والموت حق ومسائله منکر ونکیر فی القبر حق والبعث حق والصراط حق والمیزان حق والجنه حق والنار حق والساعه

آتیه لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور فصل علی محمد وآل محمد واکتب أللهم شهادتی عندک مع شهاده أولی العلم بک رب و من أبی أن یشهد لک بهذه الشهاده وزعم أن لک ندا أو لک ولدا أو لک صاحبه أو لک شریکا أومعک خالقا أورازقا لاإله إلا أنت تعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا فاکتب أللهم شهادتی مکان شهادتهم وأحینی علی ذلک وأمتنی علیه وأدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین أللهم صل علی محمد وآل محمد وصبحنی منک صباحا صالحا مبارکا میمونا لاخازیا و لافاضحا أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل أول یومی هذاصلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بک من یوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع أللهم صل علی محمد وآله وارزقنی خیر یومی هذا وخیر ما فیه وخیر ماقبله وخیر مابعده أللهم صل علی محمد وآله وافتح لی باب کل خیر فتحته علی أحد من أهل الخیر و لاتغلقه عنی أبدا وأغلق عنی باب کل شر فتحته علی أحد من أهل الشر و لاتفتحه علی أبدا أللهم صل علی محمد وآله واجعلنی مع محمد وآل محمد فی کل موطن ومشهد ومقام ومحل ومرتحل و فی کل شده ورخاء وعافیه وبلاء أللهم صل علی محمد وآله واغفر لی مغفره عزما جزما لاتغادر ذنبا و لاخطیئه و لاإثما أللهم إنی أستغفرک من کل ذنب تبت إلیک منه ثم عدت فیه و

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 55]

أستغفرک لماأعطیتک من نفسی ثم لم أف لک به وأستغفرک لماأردت به وجهک فخالطه ما لیس لک فصل علی محمد وآله واغفر لی یارب ولوالدی و ماولدا و ماولدت و ماتوالدوا من المؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم

والأموات ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان و لاتجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا إنک رءوف رحیم الحمد لله ألذی قضی عنی صلاه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا و لم یجعلنی من الغافلین ثم تقول ثلاثین مره بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تبارک الله أحسن الخالقین لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم

-روایت-از قبل-546

الدعاء فی الصباح

ویستحب أن تدعو بدعاء علی بن الحسین ع من الصحیفه و قدذکرناه فی هذاالکتاب فی محله منها و هودعاءه فی الصباح أوله الحمد لله ألذی خلق اللیل والنهار بقوته إلی آخره

ثم تدعو بدعاء الکامل المعروف بدعاء الحریق أللهم إنی أصبحت أشهدک وکفی بک شهیدا وأشهد ملائکتک وحمله عرشک وسکان سبع سماواتک وأرضیک وأنبیاءک ورسلک وورثه أنبیاءک ورسلک والصالحین من عبادک وجمیع خلقک فاشهد لی وکفی بک شهیدا أنی أشهد أنک أنت الله لاإله إلا أنت المعبود وحدک لاشریک لک و أن محمدا صلی الله علیه وآله عبدک ورسولک و أن کل معبود مما دون عرشک إلی قرار أرضک السابعه السفلی باطل مضمحل ماخلا وجهک الکریم فإنه أعز وأکرم وأجل وأعظم من أن یصف الواصفون کنه جلاله أوتهتدی القلوب إلی کنه عظمته یا من فاق مدح المادحین فخر مدحه وعدا وصف الواصفین مآثر حمده و جل عن مقاله الناطقین تعظیم شأنه صل علی محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله یا أهل التقوی و أهل المغفره ثلاثا ثم تقول لاإله إلا الله وحده لاشریک له سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إلیه ماشاء الله و لاقوه إلابالله هوالأول والآخر والظاهر والباطن له الملک و له الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر

إحدی عشره مره ثم تقول سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر أستغفر الله وأتوب إلیه ماشاء الله لاحول و لاقوه إلابالله الحلیم الکریم العلی العظیم الرحمن الرحیم الملک القدوس الحق المبین عدد خلقه وزنه عرشه ومل ء سماواته وأرضیه وعدد ماجری به قلمه وأحصاه کتابه ومداد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 56]

کلماته ورضا نفسه إحدی عشره مره ثم قل أللهم صل علی محمد و أهل بیت محمدالمبارکین وصل علی جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل وحمله عرشک أجمعین والملائکه المقربین أللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا وتزیدهم بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وصل علی ملک الموت وأعوانه وصل علی رضوان وخزنه الجنان وصل علی مالک وخزنه النیران أللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا وتزیدهم بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی الکرام الکاتبین والسفره الکرام البرره والحفظه لبنی آدم وصل علی ملائکه الهواء والسماوات العلی وملائکه الأرضین السفلی وملائکه اللیل والنهار و الأرض والأقطار والبحار والأنهار والبراری والفلوات والقفار وصل علی ملائکتک الذین أغنیتهم عن الطعام والشراب بتسبیحک وتقدیسک وعبادتک أللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا وتزیدهم بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وصل علی أبینا آدم وأمنا حواء و ماولدا من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین أللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا وتزیدهم بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد و أهل بیته الطیبین و علی أصحابه المنتجبین و علی أزواجه المطهرات و علی ذریه محمد و علی کل نبی بشر بمحمد و علی کل نبی ولد محمدا و علی کل من فی صلواتک علیه رضا لک ورضا

لنبیک محمدصلی الله علیه وآله أللهم صل علیهم حتی تبلغهم الرضا وتزیدهم بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم أعط محمدا صلی الله علیه وآله الوسیله والفضل والفضیله والدرجه الرفیعه وأعطه حتی یرضی وزده بعدالرضا مما أنت أهله یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد کماأمرتنا أن نصلی علیه أللهم صل علی محمد وآل محمد کماینبغی لنا أن نصلی علیه أللهم صل علی محمد وآل محمدبعدد من صلی علیه أللهم صل علی محمد وآل محمدبعدد من لم یصل علیه أللهم صل علی محمد وآل محمدبعدد کل حرف فی صلاه صلیت علیه أللهم صل

-روایت-از قبل-1948

[ صفحه 57]

علی محمد وآل محمدبعدد من صلی علیه وبعدد من لم یصل علیه أللهم صل علی محمد وآل محمدبعدد کل شعره ولفظه ولحظه ونفس وصفه وسکون وحرکه ممن صلی علیه وممن لم یصل علیه

-روایت-1-178

وبعدد ساعاتهم ودقائقهم وسکونهم وحرکاتهم وحقائقهم ومیقاتهم وصفاتهم وأیامهم وشهورهم وسنتهم وأشعارهم وأبشارهم وبعدد زنه ذر ماعملوا أویعملون أو کان منهم أو یکون إلی یوم القیامه وکأضعاف ذلک أضعافا مضاعفه إلی یوم القیامه یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمدبعدد ماخلقت و ما أنت خالقه إلی یوم القیامه صلاه ترضیه أللهم لک الحمد والثناء والشکر والمن والفضل والطول والخیر والحسنی والنعمه والعظمه والجبروت والملک والملکوت والقهر والسلطان والفخر والسودد والامتنان والکرم والجلال والخیر والتوحید والتمجید والتحمید والتهلیل والتکبیر والتقدیس والرحمه والمغفره والکبریاء والعظمه و لک مازکی وطاب وطهر من الثناء الطیب والمدیح الفاخر والقول الحسن الجمیل ألذی ترضی به عن قائله

وترضی به قائله و هورضی لک یتصل حمدی بحمد أول الحامدین وثنائی بثناء أول المثنین علی رب العالمین متصلا ذلک بذلک وتهلیلی بتهلیل أول المهللین وتکبیری بتکبیر أول المکبرین وقولی الحسن الجمیل بقول أول القائلین المجملین المثنین علی رب العالمین متصلا ذلک بذلک من أول الدهر إلی آخره وبعدد زنه ذر السماوات والأرضین والرمال والتلال والجبال وعدد جرع ماء البحار وعدد قطر الأمطار وورق الأشجار وعدد النجوم وعدد الثری والحصی والنوی والمدر وعدد زنه ذلک کله وعدد زنه ذر السماوات والأرضین و مافیهن و مابینهن و ماتحتهن و ما بین ذلک و مافوقهن إلی یوم القیامه من لدن العرش إلی قرار أرضک السابعه السفلی وبعدد حروف ألفاظ أهلهن وعدد أزمانهم ودقائقهم وشعائرهم وساعاتهم وأیامهم وشهورهم وسنیهم [سنینهم ]سکونهم وحرکاتهم وأشعارهم وأبشارهم وعدد زنه ذر ماعملوا أویعملون أوبلغهم أورأوا أوظنوا أوفطنوا أو کان منهم أو یکون إلی یوم القیامه وعدد زنه ذر ذلک وأضعاف ذلک وکأضعاف ذلک أضعافا مضاعفه لایعلمها و لایحصیها غیرک یاذا الجلال والإکرام و أهل ذلک أنت ومستحقه ومستوجبه

-روایت-1-1735

[ صفحه 58]

منی و من جمیع خلقک یابدیع السماوات و الأرض أللهم إنک لست برب استحدثناک و لامعک إله فیشرکک فی ربوبیتک و لامعک إله أعانک علی خلقنا أنت ربنا کماتقول وفوق ما یقول القائلون أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعطی محمدا صلی الله علیه وآله أفضل ماسألک وأفضل ماسئلت وأفضل ما أنت مسئول له إلی یوم القیامه أعیذ أهل بیت نبی محمدصلی الله علیه وآله ونفسی ودینی وذریتی ومالی وولدی وأهلی وقراباتی و أهل بیتی و کل ذی رحم دخل لی فی الإسلام أویدخل إلی یوم القیامه وحزانتی وخاصتی و

من قلدنی دعاء أوأسدی إلی یدا أورد عنی غیبه أو قال فی خیرا أواتخذت عنده یدا أوصنیعه وجیرانی وإخوانی من المؤمنین والمؤمنات بالله وبأسمائه التامه العامه الشامله الکامله الطاهره الفاضله المبارکه المتعالیه الزاکیه الشریفه المنیعه الکریمه العظیمه المخزونه المکنونه التی لایجاوزهن بر و لافاجر وبأم الکتاب وخاتمته و مابینهما من سوره شریفه وآیه محکمه وشفاء ورحمه وعوذه وبرکه وبالتوراه والإنجیل والزبور والفرقان وصحف ابراهیم و موسی وبکل کتاب أنزله الله وبکل رسول أرسله الله وبکل حجه أقامه الله وبکل برهان أظهره الله وبکل نور أناره الله وبکل آلاء الله وعظمته أعیذ وأستعیذ من شر کل ذی شر و من شر ماأخاف وأحذر و من شر ماربی منه أکبر و من شر فسقه العرب والعجم و من شر فسقه الجن والإنس والشیاطین والسلاطین وإبلیس وجنوده وأشیاعه وأتباعه و من شر ما فی النور والظلمه و من شر مادهم أوهجم أوألم و من شر کل غم وهم وآفه وندم ونازله وسقم و من شر مایحدث فی اللیل والنهار وتأتی به الأقدار و من شر ما فی النار و من شر ما فی الأرضین والأقطار والفلوات والقفار والبحار والأنهار و من شر الفساق والفجار والکهان والسحار والحساد والذعار والأشرار و من شر مایلج فی الأرض و مایخرج منها و ماینزل من السماء و مایعرج فیها و من شر کل ذی شر و من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقل حسبی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم وأعوذ بک أللهم من الهم والغم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل و من ضلع الدین وغلبه الرجال و من عمل

لاینفع و من عین لاتدمع و من قلب لایخشع و من دعاء لایسمع و من

-روایت-1-2019

[ صفحه 59]

نصیحه لاتنجع و من صحابه لاتردع و من إجماع علی نکر وتودد علی خسر أوتؤاخذ علی خبث ومما استعاذ منه ملائکتک المقربون والأنبیاء المرسلون والأئمه المطهرون والشهداء والصالحون وعبادک المتقون وأسألک أللهم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعطینی من الخیر ماسألوا و أن تعیذنی من شر مااستعاذوا وأسألک أللهم من الخیر کله عاجله وآجله ماعلمت منه و ما لم أعلم وأعوذ بک رب من همزات الشیاطین وأعوذ بک رب أن یحضرون بسم الله علی أهل بیت النبی محمدصلی الله علیه وآله بسم الله علی نفسی ودینی بسم الله علی أهلی ومالی بسم الله علی کل شیءأعطانی ربی بسم الله علی أحبتی وولدی وقراباتی بسم الله علی جیرانی وإخوانی و من قلدنی دعاء أواتخذ عندی یدا أوابتدأ إلی برا من المؤمنین والمؤمنات بسم الله علی مارزقنی ربی ویرزقنی بسم الله ألذی لایضر مع اسمه شیء فی الأرض و لا فی السماء و هوالسمیع العلیم أللهم صل علی محمد وآل محمد وصلنی بجمیع ماسألک عبادک المؤمنون أن تصلهم به من الخیر واصرف عنی جمیع ماسألک عبادک المؤمنون أن تصرفه عنهم من السوء والردی وزدنی من فضلک ما أنت أهله وولیه یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد و أهل بیته الطیبین وعجل أللهم فرجهم وفرجی وفرج عن کل مهموم من المؤمنین والمؤمنات أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی نصرهم وأشهدنی أیامهم واجمع بینی وبینهم فی الدنیا والآخره واجعل منک علیهم واقیه حتی لایخلص إلیهم إلابسبیل خیر و علی معهم و علی شیعتهم ومحبیهم و علی أولیائهم و علی

جمیع المؤمنین والمؤمنات فإنک علی کل شیءقدیر بسم الله وبالله و من الله و إلی الله و لاغالب إلا الله ماشاء الله لاقوه إلابالله حسبی الله توکلت علی الله وأفوض أمری إلی الله وألتجئ إلی الله وبالله أحاول وأصاول وأکاثر وأفاخر وأعتز وأعتصم علیه توکلت و إلیه متاب لاإله إلا الله الحی القیوم عدد الثری والنجوم والملائکه الصفوف لاإله إلا الله وحده لاشریک له العلی العظیم لاإله إلا الله سبحانک إنی کنت من الظالمین

-روایت-1-1852

ومما خرج عن صاحب الزمان ع زیاده فی هذاالدعاء إلی محمد بن الصلت القمی أللهم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 60]

والإنجیل ورب الظل والحرور ومنزل الزبور والقرآن العظیم ورب الملائکه المقربین والأنبیاء المرسلین أنت إله من فی السماء وإله من فی الأرض لاإله فیهما غیرک و أنت جبار من فی السماء وجبار من فی الأرض لاجبار فیهما غیرک و أنت خالق من فی السماء وخالق من فی الأرض لاخالق فیهما غیرک و أنت حکم من فی السماء وحکم من فی الأرض لاحکم فیهما غیرک أللهم إنی أسألک بوجهک الکریم وبنور وجهک المنیر وملکک القدیم یاحی یاقیوم أسألک باسمک ألذی أشرقت به السماوات والأرضون وباسمک ألذی یصلح به الأولون والآخرون یاحیا قبل کل حی و یاحیا بعد کل حی و یاحیا حین لاحی و یامحیی الموتی و یاحی لاإله إلا أنت یاحی یاقیوم أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد وارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب رزقا واسعا حلالا طیبا و أن تفرج عنی کل غم و کل هم و أن تعطینی ماأرجوه وآمله إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-835

دعاء آخر مروی عن العسکری

ع فی الصباح یاکبیر کل کبیر یا من لاشریک له و لاوزیر یاخالق الشمس والقمر المنیر یاعصمه الخائف المستجیر یامطلق المکبل الأسیر یارازق الطفل الصغیر یاجابر العظم الکسیر یاراحم الشیخ الکبیر یانور النور یامدبر الأمور یاباعث من فی القبور یاشافی الصدور یاجاعل الظل والحرور یاعالما بذات الصدور یامنزل الکتاب والنور والفرقان والزبور یا من تسبح له الملائکه بالإبکار والظهور یادائم الثبات یامخرج النبات بالغدو والآصال یامحیی الأموات یامنشئ العظام الدارسات یاسامع الصوت یاسابق الفوت یاکاسی العظام البالیه بعدالموت یا من لایشغله شغل عن شغل یا من لایتغیر من حال إلی حال یا من لایحتاج إلی تجشم حرکه و لاانتقال یا من لایمنعه [یشغله ]شأن عن شأن یا من یرد بألطف الصدقه والدعاء عن أعنان السماء ماحتم وأبرم من سوء القضاء یا من لایحیط به موضع ومکان یا من یجعل الشفاء فیما یشاء من الأشیاء یا من یمسک الرمق من المدنف العمید بما قل من الغذاء یا من یزیل بأدنی الدواء ماغلظ من الداء یا من إذاوعد وفی و إذاتوعد عفا یا من یملک حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یاعظیم الخطر یاکریم الظفر یا من له وجه لایبلی یا من له ملک لایفنی یا من له نور لایطفی یا من فوق کل شیءأمره یا من فی البر والبحر سلطانه یا من فی جهنم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 61]

سخطه یا من فی الجنه رحمته یا من مواعیده صادقه یا من أیادیه فاضله یا من رحمته واسعه

-روایت-از قبل-92

یاغیاث المستغیثین یامجیب دعوه المضطرین یا من هوبالمنظر الأعلی وخلقه بالمنزل الأدنی یارب الأرواح الفانیه یارب الأجساد البالیه یاأبصر الناظرین یاأسمع السامعین یاأسرع الحاسبین یاأحکم الحاکمین یاأرحم الراحمین یاواهب العطایا

یامطلق الأساری یارب العزه یا أهل التقوی و أهل المغفره یا من لایدرک أمده یا من لایحصی عدده یا من لاینقطع مدده أشهد والشهاده لی رفعه وعده وهی منی سمع وطاعه و بهاأرجو المفازه یوم الحسره والندامه أنک أنت الله لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک و أن محمدا صلی الله علیه وآله عبدک ورسولک صلواتک علیه وآله و أنه قدبلغ عنک وأدی ما کان واجبا علیه لک وأنک تعطی دائما وترزق وتعطی وتمنع وترفع وتضع وتغنی وتفقر وتخذل وتنصر وتعفو وترحم وتصفح وتجاوز عما تعلم و لاتجور و لاتظلم وأنک تقبض وتبسط وتمحو وتثبت وتبد ئ وتعید وتحیی وتمیت و أنت حی لاتموت فصل علی محمد وآله واهدنی من عندک وأفض علی من فضلک وانشر علی من رحمتک وأنزل علی من برکاتک فطالما عودتنی الحسن الجمیل وأعطیتنی الکثیر الجزیل وسترت علی القبیح أللهم فصل علی محمد وآله وعجل فرجی وأقلنی عثرتی وارددنی إلی أفضل عادتک عندی واستقبل بی صحه من سقمی وسعه من عدمی وسلامه شامله فی بدنی وبصیره ونظره نافذه فی دینی ومهدنی وأعنی علی استغفارک واستقالتک قبل أن یفنی الأجل وینقطع العمل وأعنی علی الموت وکربته و علی القبر ووحشته و علی المیزان وخفته و علی الصراط وزلته و علی یوم القیامه وروعته وأسألک نجاح العمل قبل انقطاع الأجل وقوه فی سمعی وبصری واستعمال الصالح مما علمتنی وفهمتنی إنک أنت الرب الجلیل و أناالعبد الذلیل وشتان مابیننا یاحنان یامنان یاذا الجلال والإکرام وصل علی من به فهمتنا و هوأقرب وسائلنا إلیک ربنا محمد وآله وعترته الطاهرین

-روایت-1-1648

ویستحب أن یدعی بدعاء الصباح المروی عن الصادق ع و هوبسم الله الرحمن الرحیم أصبحت بالله ممتنعا وبعزته

محتجبا وبأسمائه عائذا من شر الشیطان والسلطان و من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها

-روایت-1-2-روایت-56-ادامه دارد

[ صفحه 62]

إن ربی علی صراط مستقیم فإن تولوا فقل حسبی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم فالله خیر حافظا و هوأرحم الراحمین إن الله یمسک السماوات و الأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسکهما من أحد من بعده إنه کان حلیما غفورا الحمد لله ألذی أذهب باللیل بقدرته وجاء بالنهار برحمته خلقا جدیدا ونحن فی عافیه منه بمنه وجوده وکرمه مرحبا بالحافظین وتلتفت عن یمینک وتقول حیاکما الله من کاتبین وتلتفت عن شمالک وتقول اکتبا رحمکما الله بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا صلی الله علیه وآله عبده ورسوله وأشهد أن الساعه آتیه لاریب فیها و أن الله یبعث من فی القبور علی ذلک أحیا و علیه أموت و علیه أبعث إن شاء الله أقر ئ محمدا صلی الله علیه وآله منی السلام أصبحت فی جوار الله ألذی لایضام و فی کنف الله ألذی لایرام و فی سلطانه ألذی لایستطاع و فی ذمه الله التی لاتخفر و فی عز الله ألذی لایقهر و فی حرم الله المنیع و فی ودائع الله التی لاتضیع و من أصبح لله جارا فهو آمن محفوظ أصبحت والملک والملکوت والعظمه والجبروت والجلال والإکرام والنقض والإبرام والعزه والسلطان والحجه والبرهان والکبریاء والربوبیه والقدره والهیبه والمنعه والسطوه والرأفه والرحمه والعفو والعافیه والسلامه والطول والآلاء والفضل والنعماء والنور والضیاء والأمتن [ من ] وخزائن الدنیا والآخره لله رب العالمین الواحد القهار الملک الجبار العزیز الغفار أصبحت لاأشرک بالله شیئا و لاأتخذ من

دونه ولیا و لاأدعو معه إلها إنی لن یجیرنی من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الله الله ربی حقا لاأشرک بالله شیئا الله أعز وأکبر وأعلی وأقدر مما أخاف وأحذر و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم أللهم کماأذهبت باللیل وأقبلت بالنهار خلقا جدیدا من خلقک وآیه بینه من آیاتک فصل علی محمد وآل محمد وأذهب عنی فیه کل غم وهم وحزن ومکروه وبلیه ومحنه وملمه وأقبل إلی بالعافیه وامنن علی بالرحمه والعفو والتوبه وادفع عنی کل معره ومضره وامنن علی بالرحمه والعفو والتوبه بحولک وقوتک وجودک وکرمک أعوذ بالله

-روایت-از قبل-1932

[ صفحه 63]

وبما عاذت به ملائکته ورسله من شر هذاالیوم و مایأتی بعده و من الشیطان والسلطان ورکوب الحرام والآثام و من شر السامه والهامه والعین اللامه و من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم وأعوذ بالله وبکلماته وعظمته وحوله وقوته وقدرته من غضبه وسخطه وعقابه وأخذه وبأسه وسطوته ونقمته من جمیع مکان الدنیا والآخره وامتنعت بحول الله وقوته من حول خلقه جمیعا وقوتهم وبرب الفلق من شر ماخلق و من شر غاسق إذاوقب و من شر النفاثات فی العقد و من شر حاسد إذاحسد وبرب الناس ملک الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ألذی یوسوس فی صدور الناس من الجنه و الناس فإن تولوا فقل حسبی الله لاإله إلا هو علیه توکلت و هورب العرش العظیم بالله أستفتح وبالله أستنجح و علی الله أتوکل وبالله أعتصم وأستعین وأستجیر بسم الله خیر الأسماء بسم الله ألذی لایضر مع اسمه شیء فی الأرض و لا فی السماء و هوالسمیع العلیم رب إنی توکلت علیک رب إنی فوضت أمری

إلیک رب إنی ألجأت ضعف رکنی إلی قوه رکنک مستعینا بک علی ذوی التعزز علی والقهر لی والقدره علی ضیمی والإقدام علی ظلمی و أنا وأهلی ومالی وولدی فی جوارک وکنفک رب لاضعیف معک و لاضیم علی جارک رب فاقهر قاهری بعزتک وأوهن مستوهنی بقدرتک واقصم ضائمی ببطشک وخذ لی من ظالمی بعدلک وأعذنی منه بعیاذک وأسبل علی سترک فإن من سترته فهو آمن محفوظ و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم یاحسن البلاء یاإله من فی الأرض و من فی السماء یا من لاغنی لشی ء عنه و لابد لشی ء منه یا من مصیر کل شیء إلیه ووروده إلیه ورزقه علیه صل علی محمد وآله وتولنی و لاتولنی أحدا من شرار خلقک کماخلقتنی وغذوتنی ورحمتنی فلاتضیعنی یا من جوده وسیله کل سائل وکرمه شفیع کل آمل یا من هوبالجود موصوف ارحم من هوبالإساءه معروف یاکنز الفقراء یامعین الضعفاء أللهم إنی أدعوک لهم لایفرجه غیرک ولرحمه لاتنال إلامنک [بک ] ولحاجه لایقضیها إلا أنت أللهم کما کان من شأنک ماأردتنی به من ذکرک وألهمتنیه من شکرک ودعائک فلیکن من شأنک الإجابه لی فیما دعوتک و

-روایت-1-1898

[ صفحه 64]

النجاه مما فزعت إلیک منه و إن لم أکن أهلا أن أبلغ رحمتک فإن رحمتک أهل أن تبلغنی وتسعنی فإنها وسعت کل شیء و أنا شیءفلتسعنی رحمتک یامولای أللهم صل علی محمد وآل محمد وامنن علی وأعطنی فکاک رقبتی من النار وأوجب لی الجنه برحمتک وزوجنی من الحور العین بفضلک وأجرنی من غضبک ووفقنی لمایرضیک عنی واعصمنی مما یسخطک علی ورضنی بما قسمت لی وبارک لی فیما أعطیتنی واجعلنی شاکرا لنعمتک وارزقنی حبک وحب کل من أحبک وحب کل عمل

یقربنی إلی حبک وامنن علی بالتوکل علیک والتفویض إلیک والرضا بقضائک والتسلیم لأمرک حتی لاأحب تعجیل ماأخرت و لاتأخیر ماعجلت یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد وآل محمدآمین رب العالمین أللهم أنت لکل عظیمه ولکل نازله فصل علی محمد وآل محمد واکفنی کل مئونه وبلاء یاحسن البلاء عندی یاقدیم العفو عنی یا من لاغنی لشی ء عنه یا من رزق کل شیء علیه ثم تومی بإصبعک نحو من ترید أن تکفی شره وتقرأوَ جَعَلنا مِن بَینِ أَیدِیهِم سَدّا وَ مِن خَلفِهِم سَدّا فَأَغشَیناهُم فَهُم لا یُبصِرُونَإِنّا جَعَلنا عَلی قُلُوبِهِم أَکِنّهً أَن یَفقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِم وَقراً وَ إِن تَدعُهُم إِلَی الهُدی فَلَن یَهتَدُوا إِذاً أَبَداًأُولئِکَ الّذِینَ طَبَعَ اللّهُ عَلی قُلُوبِهِم وَ سَمعِهِم وَ أَبصارِهِم وَ أُولئِکَ هُمُ الغافِلُونَأَ فَرَأَیتَ مَنِ اتّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلّهُ اللّهُ عَلی عِلمٍ وَ خَتَمَ عَلی سَمعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشاوَهً فَمَن یَهدِیهِ مِن بَعدِ اللّهِ أَ فَلا تَذَکّرُونَوَ إِذا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلنا بَینَکَ وَ بَینَ الّذِینَ لا یُؤمِنُونَ بِالآخِرَهِ حِجاباً مَستُوراً وَ جَعَلنا عَلی قُلُوبِهِم أَکِنّهً أَن یَفقَهُوهُ وَ فِی آذانِهِم وَقراً وَ إِذا ذَکَرتَ رَبّکَ فِی القُرآنِ وَحدَهُ وَلّوا عَلی أَدبارِهِم نُفُوراًالحمد لله رب العالمین أللهم إنی أسألک باسمک ألذی به تقوم السماء و به تقوم الأرض و به تفرق بین الحق والباطل و به تجمع بین المتفرق و به تفرق بین المجتمع و به أحصیت عدد الرمال وزنه الجبال وکیل البحار أن تصلی علی محمد وآله و أن تجعل لی من أمری فرجا ومخرجا إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-1-1953

دعاء السر

و من دعاء السر یا محمد و من أراد من أمتک أن تقبل الفرائض والنوافل منه فلیقل

عقیب کل فریضه أوتطوع یاشارعا لملائکته الدین القیم دینا راضیا به منهم لنفسه و یاخالقا سوی الخلیقه من خلقه للابتلاء بدینه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 65]

و یامستخصا من خلقه لدینه رسلا بدینه إلی من دونهم و یامجازی أهل الدین بما عملوا فی الدین اجعلنی بحق اسمک ألذی کل شیء من الخیرات منسوب إلیه من أهل دینک الموثر به بإلزامکهم حقه وتفریغک قلوبهم للرغبه فی أداء حقک فیه إلیک لاتجعل بحق اسمک ألذی فیه تفصیل الأمور کلها شیئا سوی دینک عندی أبین فضلا و لاإلی أشد تحببا و لابی لاصقا و لا أنا إلیه منقطعا واغلب بالی وهوای وسریرتی وعلانیتی واسفع بناصیتی إلی کل ماتراه لک رضا من طاعتک فی الدین

-روایت-از قبل-478

و منه یا محمد و من أراد من أمتک رفع صلاته متضاعفه فلیقل خلف کل صلاه افترضت علیه و هورافع یده آخر کل شیء یامبد ئ الأسرار ومبین الکتمان وشارع الأحکام وذاری الأنعام وخالق الأنام وفارض الطاعه وملزم الدین وموجب التعبد أسألک بحق تزکیه کل صلاه زکیتها وبحق من زکیتها له وبحق من زکیتها به أن تجعل صلاتی هذه زاکیه متقبله بتقبلکها ورفعکها وتصییرک بهادینی زاکیا وإلهامک قلبی حسن المحافظه علیها حتی تجعلنی من أهلها الذین ذکرتهم بالخشوع فیها أنت ولی الحمد کله فلاإله إلا أنت فلک الحمد کله بکل حمد أنت له ولی و أنت ولی التوحید کله فلاإله إلا أنت فلک التوحید کله بکل توحید أنت له ولی و أنت ولی التهلیل کله فلاإله إلا أنت فلک التهلیل کله بکل تهلیل أنت له ولی و أنت ولی التسبیح کله فلاإله إلا أنت فلک التسبیح کله بکل تسبیح أنت له ولی و أنت ولی التکبیر کله فلاإله

إلا أنت فلک التکبیر کله بکل تکبیر أنت له ولی رب عد علی فی صلاتی هذه برفعکها زاکیه متقبله إنک أنت السمیع العلیم و منه یا محمد و من أراد من أمتک ألا یکون لأحد علیه سلطان بکفایتی إیاه الشرور فلیقل یاقابضا علی الملک لمادونه ومانعا من دونه نیل کل شیء من ملکه یامغنی أهل التقوی بإمالته [بإماطته ]الأذی فی جمیع الأمور عنهم لاتجعل ولایتی فی الدین والدنیا إلی أحد سواک واسفع بنواصی أهل الخیر کلهم إلی حتی أنال من خیرهم خیره وکن لی علیهم فی ذلک معینا وخذ لی بنواصی أهل الشر کلهم وکن لی منهم فی ذلک حافظا وعنی مدافعا و لی مانعا حتی أکون آمنا بأمانک لی بولایتک لی من شر من لایؤمن شره إلابأمانک یاأرحم الراحمین

-روایت-1-1483

[ صفحه 66]

ثم قل یا الله المانع قدرته خلقه إلی آخره و قدمر فی آخر أدعیه العصر فإذافرغت من الأدعیه کلها فاسجد سجدتی الشکر وقل ماشئت مما تقدم فإذارفعت رأسک من السجود فقل أللهم أعط محمدا وآل محمدالسعاده فی الرشد إلی آخره و قدمر عقیب سجدتی الشکر بعدأدعیه الظهر ثم ادع بالدعاء المذکور بعدسجدتی الشکر من صلاه العصر ویسمی بدعاء الفراغ من الصلاه والتعقیب ثم ادع بعده بالدعاء ألذی یلیه ثم بالدعاء ألذی بعدهما و قدمر ذکر الجمیع فلاحاجه بنا إلی ذکر ذلک ثانیا فإذاخرجت من المسجد فادع بما مر أیضا بعدأدعیه العصر فإذاأردت التوجه فی یوم قدحذر فیه من التصرف فقدم أمام توجهک قراءه الفاتحه والمعوذتین والتوحید وآیه الکرسی والقدر وآخر آل عمران إِنّ فِی خَلقِ السّماواتِ وَ الأَرضِ إلی آخر السوره

-قرآن-656-691

ثم قل أللهم بک یصول الصائل وبقدرتک یطول الطائل و لاحول لکل ذی حول

إلابک و لاقوه یمتازها ذو قوه إلامنک بصفوتک من خلقک وخیرتک من بریتک محمدنبیک وعترته وسلالته علیه وعلیهم السلام صل علیهم واکفنی شر هذاالیوم وضره وارزقنی خیره ویمنه واقض لی فی متصرفاتی بحسن العاقبه وبلوغ المحبه والظفر بالأمنیه وکفایه الطاغیه المغویه و کل ذی قدره لی علی أذیه حتی أکون فی جنه وعصمه من کل بلاء ونقمه وأبدلنی فیه من المخاوف أمنا و من العوائق فیه یسرا حتی لایصدنی صاد عن المراد و لایحل بی طارق من أذی العباد إنک علی کل شیءقدیر والأمور إلیک تصیر یا من لیس کمثله شیء و هوالسمیع البصیر

-روایت-1-616

ذکر أدعیه الأیام واللیالی وعوذها وتسابیحها ونبدأه بلیله الجمعه

اشاره

ویستحب أن یقرأ فی عشائی الجمعه بالجمعه والأعلی و فی صبحها بها وبالتوحید و فی ظهریها بها وبالمنافقین قاله العلامه فی قواعده و ماروی من الصلوات المندوبه فی لیله الجمعه ویومها وصلوات الحوائج فیهما فسنذکره إن شاء الله فی ذکر باب النوافل فلیطلب تم

ویستحب أن یدعو لیله الجمعه بهذا الدعاء أللهم أنت الأول فلا شیءقبلک و أنت الآخر ألذی لایهلک و أنت الحی ألذی لایموت والخالق ألذی لایعجز و أنت البصیر ألذی لایرتاب و أنت الصادق ألذی لایکذب القاهر ألذی لایغلب البدی ء لاینفد القریب لایبعد القادر لایضام الغافر لایظلم الصمد لایطعم القیوم لاینام المجیب لایسأم الحنان لایرام العالم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 67]

لایعلم القوی لایضعف العظیم لایوصف الوفی لایخلف العدل لایحیف الغنی لایفتقر الکبیر لایصغر المنیع لایقهر المعروف لاینکر الغالب لایغلب الوتر لایستأنس الفرد لایستشیر الوهاب لایمل الجواد لایبخل العزیز لایذل الحافظ لایغفل القائم لاینام المحتجب لایری الدائم لایفنی الباقی لایبلی المقتدر لاینازع الواحد لایشبه لاإله إلا أنت الحق ألذی لاتغیرک الأزمنه و لاتحیط بک الأمکنه و لایأخذک نوم و لاسنه و لایشبهک

شیء وکیف لاتکون کذلک و أنت خالق کل شیء لاإله إلا أنت کل شیءهالک إلاوجهک الکریم أکرم الوجوه أمان الخائفین وجار المستجیرین أسألک و لاأسأل غیرک وأرغب إلیک و لاأرغب إلی غیرک أسألک بأفضل المسائل کلها وأنجحها التی لاینبغی للعباد أن یسألوک إلا بها أنت الفتاح النقاح ذو الخیرات مقیل العثرات کاتب الحسنات ماحی السیئات رافع الدرجات أسألک یا الله یارحمان بأسمائک الحسنی کلها وکلماتک العلیا ونعمک التی لاتحصی وأسألک بأکرم أسمائک علیک وأحبها إلیک وأشرفها عندک منزله وأقربها منک وسیله وأسرعها منک إجابه وباسمک المکنون المخزون الجلیل الأجل العظیم ألذی تحبه وترضی عمن دعاک به وتستجیب له دعاءه وحق علیک ألا تحرم سائلک وبکل اسم هو لک فی التوراه والإنجیل والزبور والفرقان العظیم وبکل اسم هو لک علمته أحدا من خلقک أو لم تعلمه أحدا أواستأثرت به فی علم الغیب عندک وبکل اسم دعاک به حمله عرشک وملائکتک وأصفیاؤک من خلقک وبحق السائلین لک والراغبین إلیک والمتعوذین بک والمتضرعین إلیک أدعوک یا الله دعاء من قداشتدت فاقته وعظم جرمه وأشرف علی الهلکه نفسه وضعفت قوته و من لایثق بشی ء من عمله و لایجد لفاقته سادا غیرک فقد هربت منها إلیک غیرمستنکف و لامستکبر عن عبادتک یاأنس کل مستجیر یاسند کل فقیر أسألک بأنک أنت الله الحنان المنان لاإله إلا أنت بدیع السماوات و الأرض ذو الجلال والإکرام عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم أنت الرب و أناالعبد و أنت المالک و أناالمملوک و أنت العزیز و أناالذلیل و أنت الغنی و أناالفقیر و أنت الحی و أناالمیت و أنت الباقی و أناالفانی و أنت المحسن و أناالمسی ء و أنت الغفور و أناالمذنب و أنت الرحیم

و أناالخاطئ و أنت الخالق و أناالمخلوق و أنت القوی و أناالضعیف و أنت

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 68]

المعطی و أناالسائل و أنت الرازق و أناالمرزوق و أنت أحق من شکوت إلیه واستعنت به ورجوته إلهی کم من مذنب قدغفرت له وکم من مسی ء قدتجاوزت عنه فصل علی محمد وآله واغفر لی وارحمنی واعف عنی وعافنی وافتح لی من فضلک سبوح ذکرک قدوس أمرک نافذ قضاؤک یسر لی من أمری ماأخاف عسره وفرج عنی و عن کل مؤمن ومؤمنه واکفنی ماأخاف ضرورته وادرأ عنی ماأخاف حزونته وسهل لی ولکل مؤمن ماأرجوه وأؤمله لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین

-روایت-از قبل-472

ویستحب أن یقرأ لیله الجمعه سوره بنی إسرائیل والکهف والطواسین الثلاث وسجده والقمر وص وحم السجده والدخان والواقعه

ویستحب أن یدعو أیضا بهذا الدعاء أللهم إنی أسألک رحمه من عندک تهدی بهاقلبی وتجمع بهاأمری وتلم بهاشعثی وتحفظ بهاغائبی وتصلح بهاشاهدی وتزکی بهاعملی وتلهمنی بهارشدی وتعصمنی بها من کل سوء أللهم أعطنی إیمانا صادقا ویقینا خالصا ورحمه أنال بهاشرف کرامتک فی الدنیا والآخره أللهم إنی أسألک الفوز فی القضاء ومنازل العلماء وعیش السعداء والنصر علی الأعداء أللهم إنی أنزلت بک حاجتی و إن ضعف عملی فقد افتقرت إلی رحمتک فأسألک یاقاضی الأمور و یاشافی الصدور کماتجیر بین البحور أن تجیرنی من عذاب السعیر و من دعوه الثبور و من فتنه القبور أللهم و ماقصرت عنه مسألتی و لم تبلغه نیتی و لم تحط به مسألتی من خیر وعدته أحدا من خلقک فإنی أرغب إلیک فیه أللهم یاذا الحبل الشدید والأمر الرشید أسألک الأمن یوم الوعید والجنه یوم الخلود مع المقربین الشهود والرکع السجود الموفین بالعهود إنک رحیم ودود

وإنک تفعل ماترید أللهم اجعلنا هادین مهدیین غیرضالین و لامضلین سلما لأولیائک وحربا لأعدائک نحب بحبک التائبین ونعادی بعداوتک من خالفک أللهم هذاالدعاء وعلیک الاستجابه و هذاالجهد وعلیک التکلان أللهم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا بین یدی ونورا تحتی ونورا فوقی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی عظامی أللهم أعظم لی النور سبحان ألذی ارتدی بالعز وبان به سبحان ألذی لیس المجد وتکرم به سبحان من لاینبغی التسبیح إلا له سبحان ذی الفضل والنعم سبحان ذی المجد والکرم سبحان ذی الجلال و

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 69]

الإکرام

-روایت-از قبل-11

ویستحب أن یدعو لیله الجمعه ویومها ولیله عرفه ویومها بهذا الدعاء أللهم من تعبأ وتهیأ وأعد واستعد لوفاده إلی مخلوق رجاء رفده وطلب نائله وجائزته فإلیک یارب تعبیتی وتهیئتی وإعدادی واستعدادی رجاء عفوک وطلب نائلک وجائزتک فلاتخیب دعائی یا من لایخیب علیه السائل و لاینقصه نائل فإنی لم آتک ثقه بعمل صالح عملته و لالوفاده مخلوق رجوته

-روایت-1-357

أتیتک مقرا علی نفسی بالإساءه والظلم معترفا بأن لاحجه لی و لاعذر أتیتک أرجو عظیم عفوک ألذی علوت به علی الخاطئین فلم یمنعک طول عکوفهم علی عظیم الجرم أن عدت علیهم بالرحمه فیا من رحمته واسعه وعفوه عظیم یاعظیم یاعظیم یاعظیم لایرد غضبک إلاحلمک و لاینجی من سخطک إلاالتضرع إلیک فهب لی یاإلهی فرجا بالقدره التی تحیی بهامیت البلاد و لاتهلکنی غما حتی تستجیب لی وتعرفنی الإجابه فی دعائی وأذقنی طعم العافیه إلی منتهی أجلی و لاتشمت بی عدوی و لاتسلطه علی و لاتمکنه من عنقی أللهم إن وضعتنی فمن ذا ألذی یرفعنی و إن رفعتنی فمن ذا ألذی

یضعنی و إن أهلکتنی فمن ذا ألذی یعرض لک فی عبدک أویسألک عن أمره و قدعلمت أنه لیس فی حکمک ظلم و لا فی نقمتک عجله وإنما یعجل من یخاف الفوت وإنما یحتاج إلی الظلم الضعیف و قدتعالیت یاإلهی عن ذلک علوا کبیرا أللهم إنی أعوذ بک فأعذنی وأستجیر بک فأجرنی وأسترزقک فارزقنی وأتوکل علیک فاکفنی وأستنصرک علی عدوی فانصرنی وأستعین بک فأعنی وأستغفرک یاإلهی فاغفر لی آمین آمین آمین

-روایت-1-984

ویستحب أن یقول لیله الجمعه ویومها أللهم أنت ربی لاإله إلا أنت خلقتنی و أناعبدک و ابن أمتک فی قبضتک وناصیتی بیدک أمسیت علی عهدک ووعدک مااستطعت أعوذ برضاک من شر ماصنعت أبوء بعملی وأبوء بذنوبی فاغفر لی ذنوبی إنه لایغفر الذنوب إلا أنت

-روایت-1-256

دعاء آخر لیله الجمعه أللهم اجعلنی أخشاک کأنی أراک وأسعدنی بتقواک و لاتشقنی بمعاصیک وخر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک حتی لاأحب تعجیل ماأخرت و لاتأخیر ماعجلت واجعل غنای فی نفسی ومتعنی بسمعی وبصری واجعلهما الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وأرنی فیه قدرتک یارب وأقرر بذلک عینی أللهم أعنی علی هول یوم القیامه وأخرجنی من الدنیا سالما وأدخلنی الجنه آمنا وزوجنی من الحور العین واکفنی مئونتی ومئونه عیالی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 70]

ومئونه الناس وأدخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین أللهم إن تعذبنی فأهل لذلک أنا و إن تغفر لی فأهل لذلک أنت وکیف تعذبنی یاسیدی وحبک فی قلبی أما وعزتک لئن فعلت ذلک بی لتجمعن بینی و بین قوم طال ماعادیتهم فیک أللهم بحق أولیائک الطاهرین علیهم السلام ارزقنا صدق الحدیث وأداء الأمانه والمحافظه علی الصلوات أللهم أناأحق خلقک أن تفعل ذلک بنا أللهم افعله بنا برحمتک أللهم ارفعنی إلیک صاعدا

و لاتطمعن فی عدوا و لاحاسدا واحفظنی قائما وقاعدا ویقظان وراقدا أللهم اغفر لی وارحمنی واهدنی سبیلک الأقوم وقنی حر جهنم وحریقها المضرم واحطط عنی المغرم والمأثم واجعلنی من خیار العالم أللهم ارحمنی مما لاطاقه لی به و لاصبر لی علیه برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-694

ثم ادع بهذا الدعاء و هو من أدعیه الأسبوع بسم الله الرحمن الرحیم أللهم ربنا کنت و لم یکن قبلک شیء و أنت تکون حین لا یکون غیرک شیء لایعلم أحد کنه عزتک و لایستطیع أحد أن ینعت عظمتک و لایعلم أحد أین مستقرک أنت فوق کل شیء و أنت وراء کل شیء و مع کل شیء وأمام کل شیءخلقت یاذا الجلال والإکرام العزه لوجهک وأخلصت الکبریاء والعظمه لنفسک وخلقت القوه والقدره بسلطانک فسبحانک ربنا و لک الحمد علی عظمه ملکک وجلال وجهک ألذی ملأ نوره کل شیء و هوحیث لایراه شیءیسبح بحمده فسبحانک ربنا وبحمدک أللهم ربنا لک الحمد تسلطت فلاأحد من العباد یحد وصفک تسلطت بعزتک وتعززت بجبروتک وتجبرت بکبریائک وتکبرت بملکک وتملکت بقدرتک وقدرت بقوتک فلایستطیع أحد من العباد وصفک و لایقدر أحد قدرک و لایسبق أحد من قضاءک سبحانک ربنا و لک الحمد علی جلال وجهک وعظمه ملکک ألذی به قامت السماوات و الأرض أللهم ربنا و لک الحمد ملأت کل شیءعظمه وخلقت کل شیءبقدره وأحطت بکل شیءعلما وأحصیت کل شیءعددا وحفظت کل شیءکتابا ووسعت کل شیءرحمه و أنت أرحم الراحمین فسبحانک ربنا و لک الحمد علی عزه سلطانک ألذی خشع له کل شیء من خلقک وأشفق منه کل عبادک وخضعت له کل خلیقتک أللهم صل علی محمد وآله وأجزه أفضل الجزاء وأفضل ما أنت جاز أحدا

من أنبیائک علی حفظه دینک وإبلاغه کتابک واتباعه وصیتک وأمرک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 71]

حتی تشرفه یوم القیامه بتفضیلک إیاه علی جمیع رسلک یاذا الجلال والإکرام أللهم کمااستنقذتنا بما انتجبت به محمدا صلی الله علیه وآله وهدیتنا بما بعثته وبصرتنا بما أوصیته من العمل فصل علیه و علی آله وأجزه عنا أفضل الجزاء وأفضل ماجزیت نبیا من أنبیائک ورسلک و أن تجمع لی به خیر الدنیا والآخره إنک ذو فضل کریم یاذا الجلال والإکرام

-روایت-از قبل-357

أعمال یوم الجمعه

اشاره

ویستحب أن یقرأ عقیب الفجر یوم الجمعه التوحید مائه مره و أن یستغفر الله مائه ویصلی علی النبی ص مائه فیقول أللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم و أن یقرأ سوره النساء وسوره هود والکهف والصافات والرحمن ویدعو بما تقدم ذکره من قول أللهم من تعبأ وتهیأ

و یقول أیضا أللهم إنی تغمدت إلیک بحاجتی وأنزلت إلیک الیوم فقری وفاقتی ومسکنتی فأنا لمغفرتک أرجی منی لعملی ولمغفرتک ورحمتک أوسع من ذنوبی فتول قضاء کل حاجه لی بقدرتک علیها وتیسیر ذلک علیک ولفقری إلیک فإنی لم أصب خیرا قط إلامنک و لم یصرف عنی سوء قط أحد سواک ولست أرجو لآخرتی ودنیای و لالیوم فقری یوم یفردنی الناس فی حفرتی وأفضی إلیک بذنبی غیرک

-روایت-1-384

و من وکید السنن فیه الغسل ووقته من بعدطلوع الفجر الثانی إلی الزوال فإذاأراده فلیقل أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له و أن محمدا عبده ورسوله صلی الله علیه وآله أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطهرین والحمد لله رب العالمین

-روایت-1-286

ویستحب أن یقص أظفاره و یقول إذاأراد قصها بسم الله وبالله و علی سنه رسول الله والأئمه من بعده علیهم السلام ویأخذ

من شاربه و یقول بسم الله و علی مله رسول الله صلی الله علیه وآله ومله أمیر المؤمنین والأوصیاء علیهم السلام

-روایت-1-243

وروی عبد الله بن سنان عن الصادق ع أن الساعه التی یستجاب فیهاالدعاء یوم الجمعه ما بین فراغ الإمام من الخطبه إلی أن تستوی الصفوف بالناس وساعه أخری من آخر النهار إلی غروب الشمس

-روایت-1-2-روایت-42-194

ویستحب فیه زیاره النبی ص والأئمه ع وسنذکره فی باب الزیارات إن شاء الله ویستحب أن یختم القرآن یوم الجمعه ویدعی بعده بدعاء ختم القرآن لعلی بن الحسین ع فقد ذکرناه فی الصحیفه فی محله منها فی هذاالکتاب

ویستحب أن یقول

عندالزوال یاسابغ النعم و یادافع النقم یابار ئ النسم یا علی الهمم یامغشی الظلم یاذا الجود والکرم یاکاشف

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 72]

الضر والألم یامونس المستوحشین فی الظلم یاعالما لایعلم صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما أنت أهله یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنی ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البکاء سبحانک لاإله إلا أنت یاحنان یامنان یابدیع السماوات و الأرض یاذا الجلال والإکرام

-روایت-از قبل-284

ثم قل ماقدمنا ذکره مما یقال

عندالزوال و هو بعدذکر أدعیه الأذان والإقامه ثم ادع بدعاء علی بن الحسین ع إذافرغ من صلاه العیدین أوصلاه الجمعه و قدذکرناه فی محله من الصحیفه فی هذاالکتاب ثم بدعائه ع أیضا فی یوم الجمعه و یوم الأضحی وذکرناه أیضا فی الصحیفه بعددعائه المذکور آنفا

ویستحب أن یقرأ یوم الجمعه القدر مائه مره و أن یقول أللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ألفا فمائه فعشرا فما أمکن وکذا جمیع مایرد علیک من هذاالباب نحو المئین الموظفه فی تعقیب الفجر وغیرها و أن یقول سبعا أللهم صل علی محمد وآل محمدالأوصیاء

المرضیین بأفضل صلواتک وبارک علیهم بأفضل برکاتک وعلیهم السلام و علی أرواحهم وأجسادهم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-1-376

الصلاه فی یوم الجمعه

و عن الصادق ع أنه یصلی علی النبی ص بعدالعصر یوم الجمعه بهذه الصلاه أللهم إن محمدا صلی الله علیه وآله کماوصفته فی کتابک حیث تقول لَقَد جاءَکُم رَسُولٌ مِن أَنفُسِکُم عَزِیزٌ عَلَیهِ ما عَنِتّم حَرِیصٌ عَلَیکُم بِالمُؤمِنِینَ رَؤُفٌ رَحِیمٌفأشهد أنه کذلک وأنک لم تأمر بالصلاه علیه إلا بعد أن صلیت علیه أنت وملائکتک وأنزلت فی محکم کتابک إِنّ اللّهَ وَ مَلائِکَتَهُ یُصَلّونَ عَلَی النّبِیّ یا أَیّهَا الّذِینَ آمَنُوا صَلّوا عَلَیهِ وَ سَلّمُوا تَسلِیماً لالحاجه إلی صلاه أحد من المخلوقین بعدصلاتک علیه و لا إلی تزکیتهم إیاه بعدتزکیتک بل الخلق جمیعا هم المحتاجون إلی ذلک لأنک جعلته بابک ألذی لاتقبل لمن أتاک إلا منه وجعلت الصلاه علیه قربه منک ووسیله إلیک وزلفه عندک ودللت المؤمنین علیه وأمرتهم بالصلاه علیه لیزدادوا بهاأثره لدیک وکرامه علیک ووکلت المصلین علیه ملائکتک یصلون علیه ویبلغونه صلاتهم وتسلیمهم أللهم رب محمدفإنی أسألک بما عظمت به من أمر محمدصلی الله علیه وآله وأوجبت من حقه أن تطلق لسانی من الصلاه علیه بما تحب وترضی وبما لم تطلق به لسان أحد من خلقک و لم تعطه إیاه ثم تؤتینی علی ذلک مرافقته حیث أحللته علی قدسک

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 73]

وجنات فردوسک ثم لاتفرق بینی وبینه أللهم إنی أبدأ بالشهاده له ثم بالصلاه علیه و إن کنت لاأبلغ من ذلک رضی نفسی و لایعبره لسانی عن ضمیری و لاألام علی التقصیر منی لعجز قدرتی عن بلوغ الواجب علی منه لأنه حظ لی وحق علی وأداء لماأوجبت له فی عنقی إنه قدبلغ رسالاتک غیرمفرط فیما أمرت

-روایت-از قبل-311

و لامجاوز لمانهیت

و لامقصر فیما أردت و لامتعد لماأوصیت وتلا آیاتک علی ماأنزلت إلیه وحیک وجاهد فی سبیلک مقبلا غیرمدبر ووفی بعهدک وصدق وعدک وصدع بأمرک لایخاف فیک لومه لائم وباعد فیک الأقربین وقرب فیک الأبعدین وأمر بطاعتک وائتمر بهاسرا وعلانیه ونهی عن معصیتک سرا وعلانیه مرضیا عندک محمودا فی المقربین وأنبیائک المرسلین وعبادک الصالحین المصطفین و أنه غیرملیم و لاذمیم و أنه لم یکن من المتکلفین و أنه لم یکن ساحرا و لاسحر له و لاکاهنا و لاتکهن له و لاشاعرا و لاشعر له و لاکذابا و أنه رسولک وخاتم النبیین جاء بالحق من

عندالحق وصدق المرسلین وأشهد أن الذین کذبوه ذائقو العذاب الألیم وأشهد أن ماأتانا به من عندک وأخبرنا به عنک أنه الحق الیقین لاشک فیه من رب العالمین أللهم فصل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک وولیک ونجیک وصفیک وصفوتک وخیرتک من خلقک ألذی انتجبته لرسالتک واستخلصته لدینک واسترعیته عبادک وائتمنته علی وحیک علم الهدی و باب النهی والعروه الوثقی فیما بینک و بین خلقک الشاهد لهم المهیمن علیهم أشرف وأفضل وأزکی وأطهر وأنمی وأطیب ماصلیت علی أحد من خلقک وأنبیائک ورسلک وأصفیائک المخلصین من عبادک أللهم واجعل صلاتک وغفرانک ورضوانک ومعافاتک وکرامتک ورحمتک ومنک وفضلک وسلامک وشرفک وإعظامک وتبجیلک وصلوات ملائکتک ورسلک وأنبیاءک والأوصیاء والشهداء والصدیقین وعبادک الصالحین وحسن أولئک رفیقا و أهل السماوات والأرضین و مابینهما و مافوقهما و ماتحتهما و ما بین الخافقین و ما بین الهواء والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و ماسبح لک فی البر والبحر و فی الظلمه والضیاء بالغدو والآصال و فی آناء اللیل وأطراف النهار وساعاته علی محمد بن عبد الله سید المرسلین وخاتم النبیین وإمام

المتقین ومولی

-روایت-1-1633

[ صفحه 74]

المؤمنین وولی المسلمین وقائد الغر المحجلین و رسول رب العالمین إلی الجن والإنس والأعجمین والشاهد البشیر الأمین النذیر الداعی إلیک بإذنک السراج المنیر أللهم صل علی محمد فی الأولین أللهم صل علی محمد فی الآخرین وصل علی محمد یوم الدین یوم یقوم الناس لرب العالمین أللهم صل علی محمد کماهدیتنا به أللهم صل علی محمد کمااستنقذتنا به أللهم صل علی محمد کماأنعشتنا به أللهم صل علی محمد کماأحییتنا به أللهم صل علی محمد کماشرفتنا به أللهم صل علی محمد کماأعززتنا به أللهم صل علی محمد کمافضلتنا به أللهم أجز نبینا محمدا صلی الله علیه وآله أفضل ما أنت جاز یوم القیامه نبیا عن أمته ورسولا عمن أرسلته إلیه أللهم اخصصه بأفضل قسم الفضائل وبلغه أعلی شرف المنازل من الدرجات العلی فی أعلی علیین فی جنات ونهر فی مقعد صدق

عندملیک مقتدر أللهم أعط محمدا صلی الله علیه وآله حتی یرضی وزده بعدالرضا واجعله أکرم خلقک منک مجلسا وأعظمهم عندک جاها وأوفرهم عندک حظا فی کل خیر أنت قاسمه بینهم أللهم أورد علیه من ذریته وأزواجه و أهل بیته وذوی قرابته وأمته من تقر به عینه وأقرر عیوننا برؤیته و لاتفرق بیننا وبینه أللهم صل علی محمد وآل محمد وأعطه من الوسیله والفضیله والشرف والکرامه مایغبطه به الملائکه المقربون والنبیون والمرسلون والخلق أجمعون أللهم بیض وجهه وأعل کعبه وأفلج حجته وأجب دعوته وابعثه المقام المحمود ألذی وعدته وأکرم زلفته وأجزل عطیته وتقبل شفاعته وأعطه سؤله وشرف بنیانه وعظم برهانه ونور نوره وأوردنا حوضه واسقنا بکأسه وتقبل صلاه أمته علیه واقصص بنا أثره واسلک بنا سبیله وتوفنا علی ملته واستعملنا بسنته وابعثنا علی منهاجه

واجعلنا ندین بدینه ونهتدی بهداه ونقتدی بسنته ونکون من شیعته وموالیه وأولیائه وأحبائه وخیار أمته ومقدم زمرته وتحت لوائه نعادی عدوه ونوالی ولیه حتی توردنا علیه بعدالممات مورده غیرخزایا و لانادمین و لامبدلین و لاناکثین أللهم وأعط محمدا صلی الله علیه وآله مع کل زلفه زلفه و مع کل قربه قربه و مع کل وسیله وسیله و مع کل فضیله فضیله و مع کل شفاعه شفاعه و مع کل کرامه کرامه

-روایت-1-1946

[ صفحه 75]

و مع کل خیر خیرا و مع کل شرف شرفا وشفعه فی کل من یشفع له من أمته وغیرهم من الأمم حتی لایعطی ملک مقرب و لانبی مرسل و لا عبدمصطفی إلادون ما أنت معطیه محمدا صلی الله علیه وآله یوم القیامه أللهم اجعله المقدم فی الدعوه والموثر به فی الأثره والمنوه باسمه فی الشفاعه إذاتجلیت بنورک وجی ء بالکتاب والنبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وقضی بینهم بالحق وقیل الحمد لله رب العالمین ذلک یوم التغابن ذلک یوم الحسره ذلک یوم الآزفه ذلک یوم لاتستقال فیه العثرات و لاتبسط فیه التوبات و لایستدرک فیه مافات أللهم فصل علی محمد وآل محمدکأفضل ماصلیت ورحمت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم وامنن علی محمد وآل محمدکأفضل مامننت علی موسی وهارون أللهم وسلم علی محمد وآل محمدکأفضل ماسلمت علی نوح فی العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد و علی أئمه المسلمین الأولین منهم والآخرین أللهم صل علی محمد وآل محمد و علی إمام المسلمین واحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته وافتح له فتحا یسیرا وانصره نصرا عزیزا واجعل له من لدنک

سلطانا نصیرا أللهم عجل فرج آل محمد وأهلک أعداءهم من الجن والإنس أللهم صل علی محمد و أهل بیته وذریته وأزواجه الطیبین الأخیار الطاهرین المطهرین الهداه المهدیین غیرالضالین و لاالمضلین الذین أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا أللهم صل علی محمد وآل محمد فی الأولین وصل علی محمد وآل محمد فی الآخرین وصل علیهم فی الملإ الأعلی وصل علیهم أبد الآبدین صلاه لامنتهی لها و لاأمد دون رضاک آمین آمین رب العالمین أللهم العن الذین بدلوا دینک وکتابک وغیروا سنه نبیک علیه سلامک وأزالوا الحق عن موضعه ألفی ألف لعنه مختلفه غیرمؤتلفه والعنهم ألفی ألف لعنه مؤتلفه غیرمختلفه والعن أشیاعهم وأتباعهم و من رضی بفعالهم من الأولین والآخرین أللهم یابار ئ السماوات وداحی المدحوات وقاصم الجبابره ورحمان الدنیا والآخره ورحیمهما تعطی منهما ماتشاء وتمنع ماتشاء أسألک بنور وجهک وبحق محمدصلی الله علیه وآله أعط محمدا حتی یرضی وبلغه الوسیله العظمی أللهم اجعل محمدا صلی الله علیه وآله فی السابقین غایته و فی المنتجبین کرامته و فی العالمین

-روایت-1-2038

[ صفحه 76]

ذکره وأسکنه أعلی غرف الفردوس فی الجنه التی لایفوقها درجه و لایفضلها شیء أللهم بیض وجهه وأضئ نوره وکن أنت الحافظ له أللهم اجعل محمدا أول قارع لباب الجنه وأول داخل وأول شافع وأول مشفع أللهم صل علی محمد وآل محمدالولاه الساده الکفاه الکهول الکرام القاده القماقم الضخام اللیوث الأبطال عصمه لمن اعتصم بهم وإجاره لمن استجار بهم والکهف الحصین والفلک الجاریه فی اللجج الغامره والراغب عنهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق رماحک فی أرضک وصل علی عبادک فی أرضک الذین أنقذت بهم من الهلکه وأنرت بهم من الظلمه شجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائکه ومعدن العلم

صلی الله علیه وعلیهم أجمعین آمین آمین رب العالمین أللهم إنی أسألک مسأله المسکین وأبتغی إلیک ابتغاء البائس الفقیر وأتضرع إلیک تضرع الضعیف الضریر وأبتهل إلیک ابتهال المذنب الخاطئ مسأله من خضعت لک نفسه ورغم لک أنفه وسقطت لک ناصیته وانهملت لک دموعه وفاضت لک عبرته واعترف بخطیئته و قلت عنه حیلته وأسلمته ذنوبه أسألک الصلاه علی محمد وآله أولا وآخرا وأسألک حسن المعیشه ماأبقیتنی معیشه أقوی بها فی جمیع حالاتی وأتوصل بها فی الحیاه الدنیا إلی آخرتی عفوا لاتثرینی فأطغی و لاتقتر علی فأشقی أعطنی من ذلک غنی عن جمیع خلقک وبلغه إلی رضاک و لاتجعل الدنیا لی سجنا و لاتجعل فراقها علی حزنا أخرجنی منها و من فتنتها مرضیا عنی مقبولا فیهاعملی إلی دار الحیوان ومساکن الأخیار أللهم إنی أعوذ بک من أزلها وزلزالها وسطوات سلطانها وسلاطینها وشر شیاطینها وبغی من بغی علی فیها أللهم من أرادنی فأرده و من کادنی فکده وافقأ عنی عیون الکفره واعصمنی من ذلک بالسکینه وألبسنی درعک الحصینه واجعلنی فی سترک الواقی وأصلح لی حالی وبارک لی فی أهلی ومالی وولدی وحزانتی و من أحببت فیک وأحبنی أللهم اغفر لی ماقدمت و ماأخرت و ماأعلنت و ماأسررت و مانسیت و ماتعمدت أللهم إنک خلقتنی کماأردت فاجعلنی کماتحب یاأرحم الراحمین ثم قل مائه مره أللهم صل علی محمد و أهل بیته الأئمه المرضیین بأفضل صلواتک وبارک علیهم بأفضل برکاتک و السلام علیهم و علی أرواحهم وأجسادهم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 77]

ثم تقول سبعین مره أستغفر الله وأتوب إلیه ثم ادع بدعاء العشرات و قدمر ذکره فی أدعیه المساء

-روایت-از قبل-101

ویستحب أن یدعی بعدصلاه العصر یوم الجمعه بهذا الدعاء أللهم

إنک نهجت سبیل الدلاله علیک بأعلام الهدی بمنک علی خلقک وأقمت لهم منار القصد إلی طریق أمرک بمعادن لطفک وتولیت أسباب الإنابه إلیک بمستوضحات من حججک قدره منک علی استخلاص أفاضل عبادک وحضا لهم علی أداء مضمون شکرک وجعلت تلک الأسباب لخصائص من أهل الإحسان عندک وذوی الحباء لدیک تفضیلا لأهل المنازل منک وتعلیما أن ماأمرت من ذلک مبرأ من الحول والقوه إلابک وشاهد فی إمضاء الحجه علی عدلک وقوام وجوب حکمک

-روایت-1-500

أللهم و قداستشفعت المعرفه بذلک إلیک ووثقت بفضیلتها عندک وقدمت الثقه بک وسیله فی استنجاز موعودک والأخذ بصالح ماندبت إلیه عبادک وانتجاعا بهامحل تصدیقک والإنصات إلی فهم غباوه الفطن عن توحیدک علما منی بعواقب الخیره فی ذلک واسترشادا لبرهان آیاتک واعتمدتک حرزا واقیا ممن دونک واستنجدت الاعتصام بک کافیا من أسباب خلقک فأرنی مبشرات من إجابتک تفی بحسن الظن بک وتنفی عوارض التهم لقضاءک فإنه ضمانک للمحتدین ووفاؤک للراغبین إلیک أللهم و لاأذلن علی التعزز بک و لاأستقفین نهج الضلاله عنک و قدأمتک رکائب طلبتی وأنیخت نوازع الآمال منی إلیک وناجاک عزم البصائر لی فیک أللهم و لاأسلبن عوائد منک غیرمترسمات إلی غیرک أللهم وجدد لی وصله الانقطاع إلیک واصدر قوی سبیی عن سواک حتی أفر عن مصارع الهلکات إلیک وأحث الرحله إلی إیثارک باستظهار الیقین فیک فإنه لاعذر لمن جهلک بعداستعلاء الثناء علیک و لاحجه لمن اختزل عن طریق العلم بک مع إزاحه الیقین مواقع الشک فیک و لایبلغ إلی فضائل القسم إلابتأییدک وتسدیدک فتولنی بتأیید من عونک وکافنی علیه بجزیل عطائک أللهم أثنی علیک أحسن الثناء لأن بلاءک عندی أحسن البلاء أوقرتنی نعما وأوقرت نفسی ذنوبا کم من نعمه أسبغتها علی لم

أؤد شکرها وکم من خطیئه أحصیتها علی أستحیی من ذکرها وأخاف جزاءها إن تعف لی عنها فأهل ذلک أنت و إن تعاقبنی علیها فأهل ذلک أنا أللهم فارحم ندای إذانادیتک وأقبل علی إذاناجیتک فإنی أعترف لک بذنوبی وأذکر لک حاجتی وأشکو إلیک مسکنتی وفاقتی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 78]

وقسوه قلبی ومیل نفسی فإنک قلت فَمَا استَکانُوا لِرَبّهِم وَ ما یَتَضَرّعُونَ وها أناذا إلهی قداستجرت بک وقعدت بین یدیک مستکینا متضرعا إلیک راجیا لماعندک ترانی وتعلم ما فی نفسی وتسمع کلامی وتعرف حاجتی ومسکنتی وحالی ومنقلبی ومثوای و ماأرید أن أبتد ئ فیه من منطقی و ألذی أرجو منک فی عاقبه أمری و أنت محص لماأرید التفوه به من مقالی جرت مقادیرک بأسبابی و ما یکون منی فی سریرتی وعلانیتی و أنت متمم لی ماأخذت علیه میثاقی وبیدک لابید غیرک زیادتی ونقصانی وأحق ماأقدم إلیک قبل ذکر حاجتی والتفوه بطلبتی شهادتی بوحدانیتک وإقراری بربوبیتک التی ضلت عنها الآراء وتاهت فیهاالعقول وقصرت دونها الأوهام وکلت عنها الأحلام وانقطع دون کنه معرفتها منطق الخلائق وکلت الألسن عن غایه وصفها فلیس لأحد أن یبلغ شیئا من وصفک ویعرف شیئا من نعتک إلا ماحددته ووفقته علیه وبلغته إیاه فأنا مقر بأنی لاأبلغ ما أنت أهله من تعظیم جلالک وتقدیس مجدک وتمجیدک وکرمک والثناء علیک والمدح لک والذکر لآلائک والحمد لک علی بلاءک والشکر لک علی نعمائک و ذلک ماتکل الألسن عن صفته وتعجز الأبدان عن أداء شکره وإقراری لک بما احتطبت علی نفسی من موبقات الذنوب التی قدأوبقتنی وأخلقت عندک وجهی ولکبیر خطیئتی وعظیم جرمی هربت إلیک ربی وجلست بین یدیک مولای وتضرعت إلیک سیدی لأقر لک بوحدانیتک وبوجود ربوبیتک وأثنی علیک

بما أثنیت علی نفسک وأصفک بما یلیق بک من صفاتک وأذکر ماأنعمت به علی من معرفتک وأعترف لک بذنوبی وأستغفرک لخطیئتی وأسألک التوبه منها إلیک والعود منک علی بالمغفره لها فإنک قلت استَغفِرُوا رَبّکُم إِنّهُ کانَ غَفّاراً و قلت ادعوُنیِ أَستَجِب لَکُم إِنّ الّذِینَ یَستَکبِرُونَ عَن عبِادتَیِ سَیَدخُلُونَ جَهَنّمَ داخِرِینَإلهی إلیک اعتمدت لقضاء حاجتی وبک أنزلت الیوم فقری وفاقتی التماسا منی لرحمتک ورجاء منی لعفوک فإنی لرحمتک وعفوک أرجی منی لعملی ورحمتک وعفوک أوسع من ذنوبی فتول الیوم قضاء حاجتی بقدرتک علی ذلک وتیسیر ذلک علیک فإنی لم أر خیرا قط إلامنک و لم یصرف عنی سوءا قط أحد غیرک فارحمنی سیدی یوم تفردنی الناس فی حفرتی وأفضی إلیک بعملی فقد قلت سیدی وَ لَقَد نادانا نُوحٌ فَلَنِعمَ

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 79]

المُجِیبُونَ

-روایت-از قبل-14

أجل وعزتک یاسیدی لنعم المجیب أنت ولنعم المدعو أنت ولنعم الرب أنت ولنعم القادر أنت ولنعم الخالق أنت ولنعم المبد ئ أنت ولنعم المعید أنت ولنعم المستغاث أنت ولنعم الصریخ أنت فأسألک یاصریخ المکروبین و یاغیاث المستغیثین و یاولی المؤمنین والفعال لماترید یاکریم یاکریم یاکریم أن تکرمنی فی مقامی هذا وفیما بعده کرامه لاتهیننی بعدها أبدا و أن تجعل أفضل جائزتک الیوم فکاک رقبتی من النار والفوز بالجنه و أن تصرف عنی شر کل جبار عنید وشر کل شیطان مرید وشر کل ضعیف من خلقک أوشدید وشر کل قریب أوبعید وشر کل ماذرأته وبرأته وأنشأته وابتدعته و من شر الصواعق والبرد والریح والمطر و من شر کل ذی شر وشر کل دابه صغیره أوکبیره باللیل والنهار أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم ثم اسجد سجده الشکر وقل فیها وبعدها ماأحببت مما تقدم ذکره

فی سجده الشکر عقیب الظهر

-روایت-1-809

ویستحب أن یصلی علی النبی والأئمه ع بما روی عن صاحب الأمر ع و هوبسم الله الرحمن الرحیم أللهم صل علی محمدسید المرسلین وخاتم النبیین وحجه رب العالمین المنتجب فی المیثاق المصطفی فی الظلال المطهر من کل آفه البری ء من کل عیب المؤمل للنجاه المرتجی للشفاعه المفوض إلیه دین الله أللهم شرف بنیانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبیض وجهه وأعطه الفضل والفضیله والوسیله والدرجه الرفیعه وابعثه مقاما محمودا یغبطه به الأولون والآخرون وصل علی أمیر المؤمنین ووارث المرسلین وقائد الغر المحجلین وسید الوصیین وحجه رب العالمین وصل علی الحسن بن علی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی الحسین بن علی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی علی بن الحسین إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی محمد بن علی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی جعفر بن محمدإمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی موسی بن جعفرإمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی علی بن موسی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی محمد بن علی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل علی علی بن محمدإمام المؤمنین ووارث المرسلین

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 80]

وحجه رب العالمین وصل علی الحسن بن علی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین وصل أللهم علی الخلف الهادی المهدی إمام المؤمنین ووارث المرسلین وحجه رب العالمین أللهم صل علی محمد و أهل بیته الأئمه الهادین العلماء الصادقین الأبرار المتقین دعائم دینک وأرکان توحیدک وحججک علی خلقک وخلفائک فی أرضک الذین اخترتهم لنفسک واصطفیتهم علی عبادک

وارتضیتهم لدینک وخصصتهم بمعرفتک وجللتهم بکرامتک وغشیتهم برحمتک وربیتهم بنعمتک وغذیتهم بحکمتک وألبستهم نورک ورفعتهم فی ملکوتک وحففتهم بملائکتک وشرفتهم بنبیک صلواتک علیه وآله أللهم صل علیه وعلیهم صلاه کثیره دائمه طیبه لایحیط بها إلا أنت و لایسعها إلاعلمک و لایحصیها أحد غیرک أللهم وصل علی ولیک المحیی سنتک القائم بأمرک الداعی إلیک الدلیل علیک حجتک علی خلقک وخلیفتک فی أرضک وشاهدک علی عبادک أللهم أعز نصره ومد فی عمره وزین الأرض بطول بقائه أللهم اکفه بغی الحاسدین وأعذه من شر الکائدین وازجر عنه إراده الظالمین وخلصه من أیدی الجبارین أللهم أعطه فی نفسه وذریته وشیعته ورعیته وخاصته وعامته وعدوه وجمیع أهل الدنیا ماتقر به عینه وتسر به نفسه وبلغه أفضل ماأمله فی الدنیا والآخره إنک علی کل شیءقدیر أللهم جدد به ماامتحی من دینک وأحی به مابدل من کتابک وأظهر به ما غیر من حکمک حتی یعود دینک به و علی یدیه غضا جدیدا خالصا مخلصا لاشک فیه و لاشبهه معه و لاباطل عنده و لابدعه لدیه أللهم نور بنوره کل ظلمه وهد برکنه کل بدعه واهدم بعزته کل ضلاله واقصم به کل جبار وأخمد بسیفه کل نار وأهلک بعدله کل جور وأجر حکمه علی کل حکم وأذل بسلطانه کل سلطان أللهم أذل کل من ناواه وأهلک کل من عاداه وامکر بمن کاده واستأصل من جحده حقه واستهان بأمره وسعی فی إطفاء نوره وأراد إخماد ذکره أللهم صل علی محمدالمصطفی و علی المرتضی وفاطمه الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصفی وجمیع الأوصیاء مصابیح الدجی وأعلام الهدی ومنار التقی والعروه الوثقی والحبل المتین والصراط المستقیم وصل علی ولیک وولاه عهده والأئمه من ولده ومد

فی أعمارهم وزد فی آجالهم

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 81]

وبلغهم أقصی آمالهم دینا ودنیا وآخره إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-64

الدعاء لصاحب الأمر ع روی یونس بن عبدالرحمن عن الرضا ع أنه کان یأمر بالدعاء لصاحب الأمر ع بهذا الدعاء أللهم ادفع عن ولیک وخلیفتک وحجتک علی خلقک ولسانک المعبر عنک الناطق بحکمتک وعینک الناظره بإذنک وشاهدک علی عبادک الجحجاح المجاهد العائذ بک العابد عندک وأعذه من شر جمیع ماخلقت وبرأت وأنشأت وصورت واحفظه من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله و من فوقه و من تحته بحفظک ألذی لایضیع من حفظته به واحفظ فیه رسولک وآبائه أئمتک ودعائم دینک

-روایت-1-2-روایت-62-486

واجعله فی ودائعک التی لاتضیع و فی جوارک ألذی لایخفر و فی منعک وعزک ألذی لایقهر وآمنه بأمانک الوثیق ألذی لایخذل من آمنته به واجعله فی کنفک ألذی لایرام من کان فیه وانصره بنصرک العزیز وأیده بجندک الغالب وقوه بقوتک وأردفه بملائکتک ووال من والاه وعاد من عاداه وألبسه درعک الحصینه وحفه بالملائکه حفا أللهم اشعب به الصدع وارتق به الفتق وأمت به الجور وأظهر به العدل وزین بطول بقائه الأرض وأیده بالنصر وانصره بالرعب وقو ناصریه واخذل خاذلیه ودمدم علی من نصب له ودمر من غشه واقتل به جبابره الکفر وعمده ودعائمه واقصم به رءوس الضلاله وشارعه البدع وممیته السنه ومقویه الباطل وذلل به الجبارین وأبر به الکافرین وجمیع الملحدین فی مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها حتی لاتدع منهم دیارا و لاتبقی لهم آثارا أللهم طهر منهم بلادک واشف منهم عبادک وأعز به المؤمنین وأحی به سنن المرسلین ودارس حکم النبیین وجدد به ماامتحی من دینک وبدل من حکمک حتی

تعید دینک به و علی یدیه جدیدا غضا محضا صحیحا لاعوج فیه و لابدعه معه و حتی تبیر بعدله ظلم الجور وتطفئ نیران الکفر وتوضح به معاقد الحق ومجهول العدل فإنه عبدک ألذی استخلصته لنفسک واصطفیته علی غیبک وعصمته من الذنوب وبرأته من العیوب وطهرته من الرجس وسلمته من الدنس أللهم فإنا نشهد له یوم القیامه و یوم حلول الطامه أنه لم یذنب ذنبا و لاأتی حوبا و لم یرتکب معصیه و لم یضیع لک طاعه و لم یهتک لک حرمه و لم یبدل لک فریضه و لم یغیر لک شریعه و أنه الهادی المهتدی الطاهر التقی النقی الرضی الزکی أللهم أعطه فی نفسه وأهله وولده وذریته

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 82]

وأمته وجمیع رعیته ماتقر به عینه وتسر به نفسه وتجمع له ملک المملکات کلها قریبها وبعیدها وعزیزها وذلیلها حتی یجری حکمه علی کل حکم ویغلب بحقه کل باطل أللهم اسلک بنا علی یدیه منهاج الهدی والمحجه العظمی والطریقه الوسطی التی یرجع إلیها الغالی ویلحق بهاالتالی وقونا علی طاعته وثبتنا علی مشایعته وامنن علینا بمتابعته واجعلنا فی حزبه والقوامین بأمره والصابرین معه الطالبین رضاک بمناصحته حتی تحشرنا یوم القیامه فی أنصاره وأعوانه ومقویه سلطانه أللهم واجعل ذلک لنا خالصا من کل شک وشبهه وریاء وسمعه حتی لانعتمد به غیرک و لانطلب به إلاوجهک و حتی تحلنا محله وتجعلنا فی الجنه معه وأعذنا من السامه والکسل والفتره واجعلنا ممن تنتصر به لدینک وتعز به نصر ولیک و لاتستبدل بنا غیرنا فإن استبدالک بنا غیرنا علیک یسیر و هوعلینا کثیر أللهم صل علی ولاه عهده والأئمه من بعده وبلغهم آمالهم وزد فی آجالهم وأعز نصرهم وتمم لهم ماأسندت إلیهم

من أمرک لهم وثبت دعائمهم واجعلنا لهم أعوانا و علی دینک أنصارا فإنهم معادن کلماتک وخزان علمک وأرکان توحیدک ودعائم دینک وولاه أمرک وخالصتک من عبادک وصفوتک من خلقک وأولیائک وسلائل أولیائک وصفوه أولاد نبیک و السلام علیهم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-از قبل-1146

دعاء آخر أللهم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ومنزل التوراه والإنجیل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل الفرقان العظیم ورب الملائکه المقربین والأنبیاء والمرسلین أللهم إنی أسألک باسمک الکریم وبنور وجهک المنیر وباسمک ألذی أشرقت به السماوات والأرضون یاحیا قبل کل حی یاحی لاإله إلا أنت أللهم بلغ مولانا الإمام الهادی المهدی القائم بأمرک صلی الله علیه و علی آبائه الطاهرین عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها سهلها وجبلها وعنی و عن والدی وولدی وإخوانی من الصلوات زنه عرشک ومداد کلماتک و ماأحصاه کتابک وأحاط به علمک أللهم إنی أجدد فی صبیحه یومی هذا و ماعشت فیه من أیام حیاتی عهدا وعقدا وبیعه له فی عنقی لاأحول عنها و لاأزول أللهم اجعلنی من أنصاره وأعوانه والذابین عنه والمسارعین فی حوائجه والممتثلین لأوامره ونواهیه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 83]

والمحامین عنه والمستشهدین بین یدیه أللهم فإن حال بینی وبینه الموت ألذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فأخرجنی من قبری مؤتزرا کفنی شاهرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوه الداعی فی الحاضر والبادی أللهم أرنی الطلعه الرشیده والغره الحمیده وأکحل مرهی بنظره منی إلیه وعجل فرجه وأوسع منهجه واسلک بی محجته وأنفذ أمره واشدد أزره وقو ظهره واعمر أللهم به بلادک وأحی به عبادک فإنک قلت وقولک الحق ظَهَرَ الفَسادُ فِی البَرّ وَ البَحرِ بِما کَسَبَت أیَدیِ النّاسِفأظهر أللهم ولیک و ابن ولیک

و ابن بنت نبیک المسمی باسم رسولک صلواتک علیه وآله فی الدنیا والآخره حتی لایظفر بشی ء من الباطل إلامزقه ویحق الله به الحق ویحققه أللهم واجعله مفزعا للمظلوم من عبادک وناصرا لمن لایجد له ناصرا غیرک ومجددا لماعطل من أحکام کتابک ومشیدا لماورد من أعلام سنن نبیک واجعله أللهم ممن حصنته من بأس المعتدین أللهم وسر نبیک محمدا صلی الله علیه وآله برؤیته و من تبعه علی دعوته وارحم استکانتنا من بعده أللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الأمه بحضوره وعجل أللهم ظهوره إنهم یرونه بعیدا ونریه قریبا برحمتک یاأرحم الراحمین ثم تضرب علی فخذک الأیمن بیدک ثلاثا وتقول العجل العجل العجل یامولای یاصاحب الزمان

-روایت-از قبل-1156

و من أدعیه الأسبوع دعاء یوم الجمعه

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم إنی أحمدک و أنت للحمد أهل بمحامدک الکثیره الطیبه التی استوجبتها علی بحسن صنیعک إلی فی الأمور کلها فإنک قداصطنعت عندی بأن أحمدک کثیرا وأسبحک کثیرا إنک کنت بنا بصیرا و فی الأمور کلها واقیا وعنی مدافعا تواترنی بالنعم والإحسان أن عزمت خلقی إنسانا من نسل آدم ألذی کرمت وفضلت جل ثناؤک و تعالی ذکرک وإذ استنقذتنی من الأمم التی أهلکت حتی أخرجتنی إلی الدنیا أسمع وأعقل وأبصر وإذ جعلتنی من أمه محمدصلی الله علیه وآله المرحومه المتاب علیها وربیتنی علی ذلک صغیرا و لم تغادر من إحسانک إلی شیئا فتحمدک نفسی بحسن الفعال فی المنازل کلها علی خلقی وصورتی وهدایتی ورفعک إیای منزله بعدمنزله حتی بلغت بی هذاالیوم من العمر مابلغت مع جمیع نعمک والأرزاق التی أنت عندی بهامحمود مشکور لاإله إلا أنت و علی ماجعلته لی بمنک قوتا فی بقیه المده و علی مارفعت عنی من الاضطرار واستجبت لی من الدعاء

-روایت-1-ادامه دارد

[

صفحه 84]

فی الرغبات وأحمدک علی حالی هذه کلها و ماسواها مما أحصی ومما لاأحصی هذاثنائی علیک مهللا مادحا تائبا مستغفرا متعوذا ذاکرا لتذکرنی بالرضوان جل ثناؤک و لک الحمد کماتولیت الحمد بقدرتک واستخلصت الحمد لنفسک وجعلت الحمد من خاصتک ورضیت بالحمد من عبادک وفتحت بالحمد کتابک وختمت بالحمد قضاءک و لم یعدل إلی غیرک و لم یقصر الحمد دونک فلامدفع للحمد عنک و لامستقر للحمد إلاعندک و لاینبغی الحمد إلا لک حمدا عدد ماأنشأت ومل ء ماذرأت وعدد ماحمدک به جمیع خلقک و کمارضیت به لنفسک ورضیت به عمن حمدک و کماحمدت نفسک واستحمدت إلی خلقک و کمارضیت لنفسک وحمدک جمیع ملائکتک یاأرحم الراحمین حمدا یکون أرضی الحمد لک وأکثر الحمد عندک وأطیبه لدیک حمدا یکون أحب الحمد إلیک وأشرف الحمد عندک وأسرع الحمد إلیک حمدا عدد کل شیءخلقته ومل ء کل شیءخلقته ووزن کل شیءخلقته و لک الحمد مثله ومعه أضعافا مضاعفه کل ضعف منه عدد کل شیءأحاط به علمک ومل ء کل شیءأحاط به علمک وزنه کل شیءأحاط به علمک یاذا العلم العلیم والملک القدیم والشرف العظیم والوجه الکریم حمدا دائما یدوم مادام سلطانک ویدوم مادام وجهک ویدوم مادامت جنتک ویدوم مادامت نعمتک ویدوم مادامت رحمتک حمدا مداد الحمد وغایته ومعدنه ومنتهاه وقراره ومأواه حمدا مداد کلماتک وزنه عرشک وسعه رحمتک وزنه کرسیک ورضی نفسک ومل ء برک وبحرک حمدا سعه علمک ومنتهاه وعدد خلقک ومقدار عظمتک وکنه قدرتک ومبلغ مدحتک حمدا یفضل المحامد کفضلک علی جمیع خلقک وحمدا عدد خفقان أجنحه الطیر فی الهواء وعدد نجوم السماء والدنیا منذ کانت وإذ عرشک علی الماء حین لاأرض و لاسماء حمدا یصعد و لاینفد

یبلغک أوله و لاینقطع آخره حمدا سرمدا لایحصی عددا و لاینقطع أبدا حمدا کماتقول وفوق مانقول حمدا کثیرا نافعا طیبا واسعا مبارکا فیه حمدا یزداد کثره وطیبا أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد کماصلیت وبارکت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک وأعطه الیوم أفضل الوسائل وأشرف الأعاطی وأکرم المنازل وأسرع الجدود وأقر الأعین

-روایت-از قبل-1937

[ صفحه 85]

أللهم أعط محمدا صلی الله علیه وآله الوسیله والفضیله والزکایه والسعاده والرفعه والغبطه وشرف المنتهی والنصیب الأوفی والغایه القصوی والرفیق الأعلی وأعطه حتی یرضی وزده بعدالرضا أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک الأمی ألذی خلقته لنبوتک وأکرمته برسالتک وبعثته رحمه لخلقک و علی آل محمد أللهم أقبل علیه راضیا بوجهک وأظله فی ظل عرشک واجعله فی المحل الرفیع من جنتک أللهم صل علی محمد وآل محمدنبی الرحمه وقائد الرحمه[الخیر] وإمام الهدی والداعی إلی سبیل الإسلام ورسولک یارب العالمین

-روایت-1-521

وخاتم النبیین وسید المرسلین وإمام المتقین ونجی الروح الأمین ورضی المؤمنین وصفی المصطفین أللهم صل علی محمد وآل محمد کماتلا آیاتک وبلغ رسالاتک وعمل بطاعتک وصدع بأمرک ونصح لعبادک وجاهد فی سبیلک وذب عن حرماتک وأقام حدودک وأظهر دینک ووفی بعهدک وأوذی فی جنبک ودعا إلی کتابک وعبدک مخلصا حتی أتاه الیقین و کان بالمؤمنین رءوفا رحیما أللهم صل علی محمد وآل محمد وأکرمه کرامه تبدو فضیلتها علی جمیع الخلائق وابعثه المقام المحمود ألذی وعدته إنک لاتخلف المیعاد أللهم اجعل محمدا صلی الله علیه وآله أحب خلقک إلیک حبا وأفضلهم عندک شرفا وأوفرهم لدیک نصیبا وأعظمهم عندک زلفی وأقرهم برؤیتک عینا وأطلقهم لسانا وأکرمهم مقاما وأدناهم

منک مجلسا وأقربهم إلیک وسیله وأکثرهم تبعا وأشرقهم وجها وأتمهم نورا وأنجحهم طلبه وأعلاهم کعبا وأوسعهم فی الجنه منزلا إله الحق المبین أللهم اجعل فی المنتجبین کرامته و فی الأکرمین محبته و فی الأعلین ذکره و فی الأفضلین منزلته و فی المصطفین محبته و فی المقربین مودته و فی علیین داره وأعطه أمنیته وغایته ورضی نفسه ومنتهاها أللهم صل علی محمد وآل محمد وشرف بنیانه وعظم برهانه وثقل میزانه وکرم نزله وأحسن مآبه وأجزل ثوابه وتقبل شفاعته وقرب وسیلته وبیض وجهه وأتم نوره وارفع درجته وأحینا علی سنته وتوفنا علی ملته وتحر بنا منهاجه و لاتخالف بنا عن سبیله واجعلنا ممن یلیه واحشرنا فی زمرته وعرفنا وجهه کماعرفتنا اسمه وأقرر عیوننا برؤیته کماأقررتها بذکره وأوردنا حوضه کماآمنا به و

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 86]

اسقنا بکأسه واجعلنا معه و فی حزبه و لاتفرق بیننا وبینه واجعلنا ممن تناله شفاعته صلی الله علیه وآله کلما ذکر السلام فعلی نبینا وآله منا رحمه وسلام أللهم إنی أسألک بوجهک الکریم الحسن الجمیل ألذی لیس کمثله شیءنور السماوات و الأرض ذو الجلال والإکرام وکلماتک التی لایجاوزهن بر و لافاجر وبسلطانک العظیم وقرآنک الحکیم وفضلک الکبیر ومنک الکریم وملکک القدیم وخلقک العظیم وبمغفرتک ورحمتک الواسعه وبإحسانک ورأفتک البالغه وبعظمتک وکبریائک وجبروتک وبفخرک وجلالک ومجدک وکرمک وبرکاتک وبحرمه محمد وآل محمد وبحرمه عبادک الصالحین فإنک أمرت بالدعاء وضمنت الإجابه وإنک لاتخلف المیعاد وأدعوک لذلک إلهی وأرغب إلیک لذلک إنی لاأبرح من مقامی هذا و لاتنقضی مسألتی حتی تغفر لی کل ذنب أذنبته و کل شیءترکته مما أمرتنی به و کل شیءأتیته مما نهیتنی عنه و کل شیءکرهت من أمری وعملی و کل شیءتعدیته من

أمرک وحدودک و کل شیءوعدت فأخلفت و کل شیءعهدت فنقضت و کل ذنب فعلته وظلم ظلمته و کل جور جرته و کل زیغ زغته و کل سفه سفهته و کل سوء أتیته قدیما أوجدیدا صغیرا أوکبیرا دقیقا أوجلیلا ماأعلم منه و ما لاأعلم و مانظر إلیه بصری وأصغی إلیه سمعی أونطق به لسانی أوساغ فی حلقی أوولج فی بطنی أووسوس فی صدری أورکن إلیه قلبی أوبسطت إلیه یدی أومشت إلیه رجلای أوباشره جلدی أوأفضی إلیه فرجی أولان له طوری أوقلبت له شیئا من أرکانی مغفره عزما جزما لاتغادر بعدها ذنبا و لاأکتسب بعدها خطیئه و لاإثما مغفره تطهر بهاقلبی وتخفف بهاظهری وتجاوز بها عن إصری وتضع بهاعنی وزری وتزکی بهاعملی وتجاوز بها عن سیئاتی وتلقننی بها

عندفراق الدنیا حجتی وانظر بها إلی وجهک الکریم یوم القیامه و علی منک نور وکرامه یافعال الخیر والنعماء یامجلی عظائم الأمور یاکاشف الضر یامجیب دعوه المضطرین یاراحم المساکین صل علی محمد وآل محمد وإلیک جاءرت نفسی و أنت منتهی حیلتی ومنتهی رجای وذخری وإلیک منتهی رغبتی أنت الغنی و أناالفقیر و أنت السید و أناالعبد وإنما یسأل العبد سیده

-روایت-از قبل-1864

[ صفحه 87]

إلهی فلاترد دعائی و لاتقطع رجائی و لاتجبهنی برد مسألتی واقبل معذرتی وتضرعی و لاتهن علیک شکوای فبک الیوم أنزلت حاجتی ورغبتی وإلیک وجهت وجهی لاإله إلا أنت رب العرش العظیم أنت خیر من سئل وأوسع من أعطی وأرحم من قدر وأحق من رحم وغفر وعفا وتجاوز و أنت أحق من تاب علی وقبل العذر والملق و أنت أحق من أعاذ وخلص ونجی و أنت أحق من أغاث وسمع واستجاب لأنه لایرحم رحمتک أحد و لاینجی نجاتک أحد أللهم

فأرشدنی وسددنی ووفقنی لماتحب وترضی من الأعمال برحمتک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد وآله أجمعین أستلطف الله العلی العظیم اللطیف لمایشاء فی تیسیر ماأخاف عسره فإن تیسیر العسیر علی الله یسیر و هو علی کل شیءقدیر

-روایت-1-668

دعاء آخر للسجاد ع و هو من أدعیه الأسبوع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الأول قبل الأشیاء والأحیاء والآخر بعدفناء الأشیاء العلیم ألذی لاینسی من ذکره و لاینقص من شکره و لایخیب من دعاه و لایقطع رجاء من رجاه أللهم إنی أشهدک وکفی بک شهیدا وأشهد جمیع ملائکتک ورسلک وسکان سماواتک وحمله عرشک و من بعثت من أنبیائک ورسلک وأنشأت من أصناف خلقک إنی أشهد أنک أنت الله وحدک لاشریک لک و لاعدیل لک و لاخلف لقولک و لاتبدیل و أن محمدا صلی الله علیه وآله عبدک ورسولک أدی ماحملته إلی العباد وجاهد فی الله عز و جل حق الجهاد وإنه بشر بما هوحق من الثواب وأنذر بما هوصدق من العقاب أللهم ثبتنی علی دینک ماأحییتنی و لاتزغ قلبی بعدإذ هدیتنی وهب لی من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب صل علی محمد وآل محمد واجعلنی من أتباعه وشیعته واحشرنی فی زمرته ووفقنی لأداء فرض الجمعات و ماأوجبت علی فیها من الطاعات وقسمت لأهلها من العطاء فی یوم الجزاء إنک أنت العزیز الحکیم

-روایت-1-876

دعاء آخر للکاظم ع و هو من أدعیه الأسبوع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و أن الإسلام کماوصف والدین کماشرع و أن الکتاب کماأنزل والقول کماحدث و أن الله هوالحق المبین وصلوات الله وبرکاته وشرائف تحیاته وسلامه علی محمد وآله أصبحت فی أمان الله ألذی لایستباح و فی ذمه الله التی لاتخفر و فی جوار الله ألذی لایضام وکنفه ألذی لایرام وجار الله آمن محفوظ ماشاء الله کل نعمه فمن الله ماشاء الله لایأتی بالخیر إلا الله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 88]

ماشاء الله نعم القادر الله ماشاء الله توکلت علی الله أشهد أن

لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر أللهم اغفر لی کل ذنب یحبس رزقی ویحجب مسألتی أویقصر بی عن بلوغ مسألتی أویصد بوجهک الکریم عنی أللهم اغفر لی وارزقنی وارحمنی واجبرنی وعافنی واعف عنی وارفعنی واهدنی وانصرنی وألق فی قلبی الصبر والنصر یامالک الملک فإنه لایملک ذلک غیرک أللهم و ماکتبت علی من خیر فوفقنی واهدنی له و من علی به کله وأعنی وثبتنی علیه واجعله أحب إلی من غیره وآثر عندی مما سواه وزدنی من فضلک أللهم إنی أسألک رضوانک والجنه وأعوذ بک من سخطک والنار وأسألک النصیب الأوفر فی جنات النعیم أللهم طهر لسانی من الکذب وقلبی من النفاق وعملی من الریاء وبصری من الخیانه فإنک تعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور أللهم إن کنت عندک محروما مقترا علی رزقی فامح حرمانی وتقتیر رزقی واکتبنی عندک مرزوقا موفقا للخیرات فإنک قلت تبارکت وتعالیت یَمحُوا اللّهُ ما یَشاءُ وَ یُثبِتُ وَ عِندَهُ أُمّ الکِتابِ أللهم وصل علی محمد وآله إنک حمید مجید

-روایت-از قبل-1058

تسبیح یوم الجمعه

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان من لبس العز وتأزر به سبحان من تعطف بالمجد وتکرم به سبحان من لاینبغی التسبیح إلا له سبحان من أحصی کل شیءبعلمه سبحان ذی الطول والفضل سبحان ذی المن والنعم سبحان ذی القدره والکرم أللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتهی الرحمه من کتابک وباسمک الأعظم وذکرک الأعلی وبکلماتک التامه وتمت کلماتک صدقا وعدلا لامبدل لکلماتک إنک أنت العزیز الکریم یاذا الجلال والإکرام أسألک بما لایعدله شیء من مسائلک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل لی

من أمری فرجا ومخرجا و أن توسع علی رزقی فی یسر منک وعافیه سبحان الحی الحلیم سبحان الحلیم الکریم سبحان الباعث الوارث سبحان الله العلی العظیم سبحانه وبحمده أللهم صل علی محمد وآل محمد کماصلیت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید

-روایت-1-772

عوذه یوم الجمعه

بسم الله الرحمن الرحیم لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم أللهم رب الملائکه والروح والنبیین والمرسلین وقاهر من فی السماوات والأرضین وخالق کل شیء ومالکه کف عنی بأس أعدائنا و من أراد بنا سوء من الجن والإنس وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بیننا وبینهم حجابا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 89]

وحرسا ومدفعا إنک ربنا لاحول و لاقوه لنا إلابالله علیه توکلنا و إلیه أنبنا و هوالعزیز الحکیم ربنا عافنا من شر کل سوء و من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها و من شر ماسکن فی اللیل والنهار و من کل سوء و من شر کل ذی شر رب العالمین وإله المرسلین صل علی محمد وآله أجمعین وأولیائک وخص محمدا وآله بأتم ذلک و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم بسم الله وبالله أومن وبالله أعوذ وبالله أعتصم وبالله أستجیر وبعزه الله ومنعته امتنع من شیاطین الإنس والجن و من رجلهم وخیلهم ورکضهم وعطفهم ورجعتهم وکیدهم وشرهم وشر مایأتون به تحت اللیل وتحت النهار من القرب والبعد

-روایت-از قبل-596

و من شر الغائب والحاضر والشاهد والزائر أحیاء وأمواتا أعمی وبصیرا و من شر العامه والخاصه و من نفس ووسوستها و من شر الدناهش والحس واللمس واللبس و من الجن والإنس وبالاسم ألذی اهتز له عرش بلقیس وأعیذ دینی ونفسی وجمیع ماتحوطه عنایتی من شر کل صوره وخیال أوبیاض أوسواد أوتمثال أومعاهد أو غیرمعاهد ممن سکن الهواء والسحاب والظلمات

والنور والظل والحرور والبر والبحور والسهل والوعور والخراب والعمران والآکام والآجام والمغایض والکنائس والنواویس والفلوات والجبانات من الصادرین والواردین ممن یبدو باللیل وینتشر ویستتر بالنهار وبالعشی والإبکار والغدو والآصال والمریبین والأسامره والأقاتره والفراعنه والأبالسه و من جنودهم وأزواجهم وعشائرهم وقبائلهم و من همزهم ولمزهم ونفثهم ووقاعهم وأخذهم وسحرهم وضربهم وعبثهم ولمحهم واحتیالهم وأخلاقهم و من شر کل ذی شر من السحره والغیلان وأم الصبیان و ماولدوا و ماوردوا و من شر کل ذی شر داخل وخارج وعارض ومتعرض وساکن ومتحرک وضربان عرق وصداع وشقیقه وأم ملدم والحمی والمثلثه والربع والغب والنافضه والصالبه والداخله والخارجه و من شر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إنک علی صراط مستقیم وصلی الله علی محمد وآل محمد وسلم کثیرا

-روایت-1-1117

ثم تتعوذ بعوذه یوم الخمیس الأوله وستأتی بعدأدعیه یوم الخمیس إن شاء الله تعالی

دعاء مروی عن النبی ص فی الساعه التی یستجاب فیهاالدعاء یوم الجمعه

وهی إذاغاب نصف القرص

سبحانک لاإله إلا أنت یاحنان یامنان یابدیع السماوات و الأرض یاذا الجلال والإکرام

-روایت-1-91

ویستحب أن یدعی بدعاء السمات آخر ساعه من نهار الجمعه مروی عن أبی عمرو

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 90]

العمری و هو أللهم إنی أسألک باسمک العظیم الأعظم الأعز الأجل الأکرم ألذی إذادعیت به علی مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمه انفتحت و إذادعیت به علی مضایق أبواب الأرض للفرج بالرحمه انفرجت و إذادعیت به علی العسر للیسر تیسرت و إذادعیت به علی الأموات للنشور انتشرت و إذادعیت به علی کشف البأساء والضراء انکشفت وبجلال نور وجهک الکریم أکرم الوجوه وأعز الوجوه ألذی عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخضعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتک وبقوتک التی بهاتمسک السماء أن تقع علی الأرض إلابإذنک وتمسک السماوات و الأرض أن تزولا وبمشیتک التی دان لها العالمون

وبکلمتک التی خلقت بهاالسماوات و الأرض وبحکمتک التی صنعت بهاالعجائب وخلقت بهاالظلمه وجعلتها لیلا وجعلت اللیل سکنا وخلقت بهاالنور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بهاالشمس وجعلت الشمس ضیاء وخلقت بهاالقمر وجعلت القمر نورا وخلقت بهاالکواکب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابیح وزینه ورجوما للشیاطین وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاری وجعلت لها فلکا ومسابح وقدرتها فی السماء منازل فأحسنت تقدیرها وصورتها فأحسنت تصویرها وأحصیتها بأسمائک إحصاء ودبرتها بحکمتک تدبیرا فأحسنت تدبیرها وسخرتها بسلطان اللیل وسلطان النهار والساعات وعدد السنین والحساب وجعلت رؤیتها لجمیع الناس مرءا واحدا وأسألک أللهم بمجدک ألذی کلمت به عبدک ورسولک موسی بن عمران علیه السلام فی المقدسین فوق إحساس الکروبیین فوق غمائم النور فوق تابوت الشهاده فی عمود النار و فی طور سیناء و فی جبل حوریث فی الواد المقدس فی البقعه المبارکه من جانب الطور الأیمن من الشجره و فی أرض مصر بتسع آیات بینات و یوم فرقت لبنی إسرائیل البحر و فی المنبجسات التی صنعت بهاالعجائب فی بحر سوف [سوق ] وعقدت ماء البحر فی قلب الغمر کالحجاره وجاوزت ببنی إسرائیل البحر وتمت کلمتک الحسنی علیهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التی بارکت فیهاللعالمین وأغرقت فرعون وجنوده ومواکبه فی الیم وباسمک العظیم الأعظم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأکرم وبمجدک ألذی تجلیت به لموسی کلیمک علیه السلام فی طور سیناء ولإبراهیم خلیلک علیه السلام من قبل فی مسجد الخیف ولإسحاق صفیک علیه السلام فی بئر شیع ولیعقوب نبیک علیه السلام

-روایت-از قبل-2090

[ صفحه 91]

فی بیت إیل ووفیت [ وأوفیت ]لإبراهیم علیه السلام بمیثاقک ولإسحاق علیه السلام بحلفک ولیعقوب بشهادتک وللمؤمنین بوعدک وللداعین بأسمائک فأجبت وبمجدک ألذی ظهر لموسی

بن عمران علیه السلام علی قبه الرمان وبآیاتک التی وقعت علی أرض مصر بمجد العزه والغلبه بآیات عزیزه وبسلطان القوه وبعزه القدره وبشأن الکلمه التامه وبکلماتک التی تفضلت بها علی أهل السماوات و الأرض و أهل الدنیا والآخره وبرحمتک التی مننت بها علی جمیع خلقک وباستطاعتک التی أقمت بها علی العالمین وبنورک ألذی قدخر من فزعه طور سیناء وبعلمک وجلالک وکبریائک وعزتک وجبروتک التی لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأکبر ورکدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسکنت لها الأرض بمناکبها واستسلمت لها الخلائق کلها وخففت لها الریاح فی جریانها وخمدت لها النیران فی أوطانها وبسلطانک ألذی عرفت لک به الغلبه دهر الدهور وحمدت به فی السماوات والأرضین وبکلمتک کلمه الصدق التی سبقت لأبینا آدم علیه السلام وذریته بالرحمه وأسألک بکلمتک التی غلبت کل شیء وبنور وجهک ألذی تجلیت به للجبل فجعلته دکا وخر موسی صعقا وبمجدک ألذی ظهر علی طور سیناء فکلمت به عبدک ورسولک موسی بن عمران وبطلعتک فی ساعیر وظهورک فی جبل فاران بربوات المقدسین وجنود الملائکه الصافین وخشوع الملائکه المسبحین وببرکاتک التی بارکت فیها علی ابراهیم خلیلک علیه السلام فی أمه محمدصلی الله علیه وآله وبارکت لإسحاق صفیک فی أمه عیسی علیهما السلام وبارکت لیعقوب إسرائیلک فی أمه موسی علیهما السلام وبارکت لحبیبک محمدصلی الله علیه وآله فی عترته وذریته علیهم السلام وأمته أللهم و کماغبنا عن ذلک و لم نشهده وآمنا به و لم نره صدقا وعدلا أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید فعال

لماترید و أنت علی کل شیءقدیر ثم تذکر ماترید قال مولانا الصدر السعید ضیاء الدین قدس الله سره قرأت فی بعض نسخ دعاء السمات فی آخره أللهم بحق هذاالدعاء وبحق هذه الأسماء التی لایعلم تفسیرها و لایعلم باطنها غیرک صل علی محمد وآل محمد وانتقم من أعداء آل محمد وافعل بی کذا وکذا وانتقم لی من فلان واغفر لی ذنوبی ماتقدم و ماتأخر ووسع علی من حلال رزقک واکفنی مئونه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 92]

إنسان سوء وجار سوء وقرین سوء وسلطان سوء إنک علی ماتشاء قدیر وبکل شیءعلیم آمین رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وآله

-روایت-از قبل-143

دعاء عظیم یدعی به یوم الجمعه و هو من أدعیه الأسبوع لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد الله ألذی لا من شیء کان و لا من شیءکون ما قد کان مستشهد بحدوث الأشیاء علی أزلیته وبما وسمها به من العجز علی قدرته وبما اضطرها إلیه من الفناء علی دوامه لم یخل منه مکان فیدرک بأینیته و لا له شبح مثال فیوصف بکیفیته و لم یغب عن شیءفیعلم بحیثیته مباین لجمیع ماأحدث فی الصفات وممتنع عن الإدراک بما ابتدع من تصرف الذوات وخارج بالکبریاء والعظمه من جمیع تصرف الحالات محرم علی بوارع ثاقبات الفطن تجدیده و علی عوامق ثاقبات الفکر تکییفه و علی غوائص سابحات النظر تصویره و لاتحویه الأماکن لعظمته و لاتذرعه المقادیر لجلاله و لاتقطعه المقاییس لکبریائه ممتنع عن الأوهام أن تکتنهه و عن الأفهام أن تستغرقه و عن الأذهان أن تمثله قدیئست عن الاستنباط الإحاطه به طوامح العقول ونضبت عن الإشاره إلیه بالاکتناه بحار العلوم ورجعت بالصغر من السمو إلی وصف قدرته لطائف الخصوم واحد لا من عدد ودائم لابأمد وقائم لابعمد لیس بجنس فتعادله الأجناس و لابشبح

فتضارعه الأشباح و لاکالأشیاء فتقع علیه الصفات قدضلت العقول فی أمواج تیار إدراکه وتحیرت الأوهام عن إحاطه ذکر أزلیته وحصرت الأفهام عن استشعار وصف قدرته وغرقت الأذهان فی لجج أفلاک ملکوته مقتدر بالآلاء ممتنع بالکبریاء ومتملک علی الأشیاء فلادهر یخلقه و لاوصف یحیط به قدخضعت له رقاب الصعاب فی محل تخوم قرارها وأذعنت له رواصن الأسباب فی منتهی شواهق أقطارها مستشهد بکلیه الأجناس علی ربوبیته وبعجزها عن قدرته وبفطورها علی قدمته وبزوالها علی بقائه فلالها محیص عن إدراکه إیاها و لاخروج عن إحاطته بها و لااحتجاب عن إحصائه لها و لاامتناع من قدرته علیها کفی بإتقان الصنع له آیه وبترکیب الطبع علیه دلاله وبحدوث الفطر علیه قدمه وبأحکام الصنعه علیه عبره فلا إلیه حد منسوب و لا له مثل مضروب و لا شیء عنه بمحجوب تعالی عن ضرب الأمثال له والصفات المخلوقه علوا کبیرا وسبحان الله ألذی خلق الدنیا للفناء والبیود والآخره للبقاء والخلود وسبحان الله ألذی لاینقصه ما

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 93]

أعطی فأسنی و إن جاز المدی فی المنی وبلغ الغایه القصوی و لایجور فی حکمه إذاقضی وسبحان الله ألذی لایرد ماقضی و لایصرف ماأمضی و لایمنع ماأعطی و لایهفو و لاینسی و لایعجل بل یمهل ویعفو ویغفر ویرحم ویصبر

-روایت-از قبل-221

و لایسأل عما یفعل وهم یسألون و لاإله إلا الله الشاکر للمطیع له المملی للمشرک به القریب ممن دعاه علی حال بعده والبر الرحیم بمن لجأ إلی ظله واعتصم بحبله و لاإله إلا الله المجیب لمن ناداه بأخفض صوته السمیع لمن ناجاه لأغمض سره الرءوف بمن رجاه لتفریج همه القریب ممن دعاه لتنفیس کربه وغمه و لاإله إلا الله الحلیم عمن ألحد فی آیاته وانحرف

عن بیناته ودان بالجحود فی کل حالاته و الله أکبر القاهر للأضداد المتعالی عن الأنداد المتفرد بالمنه علی جمیع العباد و الله أکبر المحتجب بالملکوت والعزه المتوحد بالجبروت والقدره المتردی بالکبریاء والعظمه و الله أکبر المتقدس بدوام السلطان والغالب بالحجه والبرهان ونفاذ المشیه فی کل حین وأوان أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک وأعطه الیوم أفضل الوسائل وأشرف العطاء وأعظم الحباء والمنازل وأسعد الجدود وأقر الأعین أللهم صل علی محمد وآل محمدالذین أمرت بطاعتهم وأذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا أللهم صل علی محمد وآل محمدالذین ألهمتهم علمک واستحفظتهم کتبک واسترعیتهم عبادک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک وحبیبک وخلیلک وسید الأولین والآخرین من الأنبیاء والمرسلین والخلق أجمعین و علی آله الطیبین الذین أمرت بطاعتهم وأوجبت علینا حقهم ومودتهم أللهم إنی أسألک سؤال وجل من انتقامک حاذر من نقمتک فزع إلیک منک لم یجد لفاقته مجیرا غیرک و لاأمنا غیرفنائک وتطولک سیدی ومولای علی طول معصیتی لک اقصدنی إلیک و إن کانت سبقتنی الذنوب وحالت بینی وبینک لأنک عماد المعتمد ورصد المرتصد لاتنقصک المواهب و لاتغیضک المطالب فلک المنن العظام والنعم الجسام یا من لاتنقص خزائنه و لایبید ملکه و لاتراه العیون و لاتعزب منه حرکه و لاسکون لم تزل و لاتزال لایتواری عنک متوار فی کنین أرض و لاسماء و لاتخوم تکفلت بالأرزاق یارزاق وتقدست عن أن تتناولک الصفات وتعززت عن أن تحیط بک تصاریف اللغات و لم تکن مستحدثا فتوجد متنقلا عن حاله إلی حاله بل أنت الفرد الأول والآخر ذو العز القاهر جزیل العطاء سابغ النعماء أحق من تجاوز

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 94]

وعفا عمن ظلم وأساء بکل لسان إلهی تمجد و فی الشدائد علیک یعتمد فلک

الحمد والمجد لأنک المالک الأبد والرب السرمد أتقنت إنشاء البرایا فأحکمتها بلطف التقدیر وتعالیت فی ارتفاع شأنک عن أن ینفذ فیک حکم التغییر أویحتال منک بحال یصفک به الملحد إلی تبدیل أویوجد فی الزیاده والنقصان مساغ فی اختلاف التحویل أوتلتثق سحائب الإحاطه بک فی بحور همم الأحلام أوتمتثل لک منها جبله تضل فیهارویات الأوهام فلک مولای انقاد الخلق مستخذءین بإقرار الربوبیه ومعترفین خاضعین بالعبودیه سبحانک ماأعظم شأنک وأعلی مکانک وأنطق بالصدق برهانک وأنفذ أمرک وأحسن تقدیرک سمکت السماء فرفعتها ومهدت الأرض ففرشتها وأخرجت منها ماء ثجاجا ونباتا رجراجا فسبحک نباتها وجرت بأمرک میاهها وقاما علی مستقر المشیه کماأمرتهما فیا من تعزز بالبقاء وقهر عباده بالفناء أکرم مثوای فإنک خیر منتجع لکشف الضر یا من هومأمول فی کل عسر ومرتجی لکل یسر بک أنزلت الیوم حاجتی وإلیک أبتهل فلاتردنی خائبا مما رجوت و لاتحجب دعائی عنک إذ فتحته لی فدعوت وصل علی محمد وآل محمد وارزقنی من فضلک الواسع رزقا واسعا سائغا حلالا طیبا هنیئا مریئا لذیذا فی عافیه أللهم اجعل خیر أیامی یوم ألقاک واغفر لی خطایای فقد أوحشتنی وتجاوز عن ذنوبی فقد أوبقتنی فإنک مجیب مثیب رقیب قریب قادر غافر قاهر رحیم کریم قیوم و ذلک علیک یسیر و أنت أحسن الخالقین أللهم افترضت علی للآباء والأمهات حقوقا فعظمتهن و أنت أولی من حط الأوزار وخففها وأدی الحقوق عن عبیده فاحتملهن عنی إلیهما واغفر لهما کمارجاک کل موحد مع المؤمنین والمؤمنات والإخوه والأخوات وألحقنا وإیاهم بالأبرار وأبح لنا ولهم جناتک مع النجباء الأخیار إنک سمیع الدعاء وصلی الله علی النبی محمد وعترته الطیبین وسلم تسلیما

-روایت-از قبل-1611

دعاء لیله السبت

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک أللهم ربنا و

لک الحمد أنت الحی القیوم الأول الکائن و لم یکن شیء من خلقک أویعاین شیء من ملکک أویتدبر فی شیء من أمرک أویتفکر فی شیء من قضاءک قائم بقسطک مدبر لأمرک قدجری فیما هوکائن قدرک ومضی فیما أنت خالق علمک خلقت السماوات و الأرض فراشا وبناء فسویت السماء منزلا رضیته لجلالک ووقارک وعزتک وسلطانک ثم جعلت فیهاکرسیک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 95]

وعرشک ثم سکنتها لیس فیها شیءغیرک متکبرا فی عظمتک متعظما فی کبریائک متوحدا فی علوک متمکنا فی ملکک متعالیا فی سلطانک محتجبا فی علمک مستویا علی عرشک فتبارکت وتعالیت وعلا هناک بهاؤک ونورک وعزتک وسلطانک وقدرتک وحولک وقوتک ورحمتک وقدسک وأمرک ومخافتک وتمکینک المکین وکبرک الکبیر وعظمتک العظیمه و أنت الله الحی قبل کل حی والقدیم قبل کل قدیم والملک بالملک العظیم الممتدح الممدح اسمک فی السماوات و الأرض وخالقهن ونورهن وربهن وإلههن و مافیهن فسبحانک وبحمدک ربنا و جل ثناؤک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک وأجزه بکل خیر أبلاه وشر خلاه ویسر أتاه وضعیف قواه ویتیم آواه ومسکین رحمه وجاهل علمه ودین بصره وحق نصره الجزاء الأوفی والرفیق الأعلی والشفاعه الجائزه والمنزل الرفیع فی الجنه عندک آمین رب العالمین اجعل له منزلا مغبوطا ومجلسا رفیعا وظلا ظلیلا ومرتفعا جسیما جمیلا ونظرا إلی وجهک یوم تحجبه عن المجرمین أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعله لنا فرطا واجعل حوضه لنا موردا ولقاءه لنا موعدا یستبشر به أولنا وآخرنا و أنت عنا راض فی دارک دار السلام من جناتک جنات النعیم آمین إله الحق رب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک باسمک ألذی هونور من نور ونور فوق کل نور ونور تضی ء به کل

ظلمه وتکسر به قوه کل شیطان مرید وجبار عنید وجنی عتید وتؤمن به خوف کل خائف وتبطل به سحر کل ساحر وحسد کل حاسد ویتضرع لعظمته البر والفاجر وباسمک الأکبر ألذی سمیت به نفسک واستویت به علی عرشک واستقررت به علی کرسیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تفتح لی اللیله یارب باب کل خیر فتحته لأحد من خلقک وأولیائک و أهل طاعتک ثم لاتسده عنی أبدا حتی ألقاک و أنت عنی راض أسألک ذلک برحمتک وأرغب إلیک فیه بقدرتک فشفع اللیله یارب رغبتی وأکرم طلبتی ونفس کربتی وارحم عبرتی وصل وحدتی وآنس وحشتی واستر عورتی وآمن روعتی واجبر فاقتی ولقنی حجتی وأقلنی عثرتی واستجب اللیله دعائی وأعطنی مسألتی وأعظم من مسألتی وکن بدعائی حفیا وکن بی رحیما و لاتقنطنی و لاتؤیسنی من روحک و لاتخذلنی و أناأدعوک و لاتحرمنی و أناأسألک و لاتعذبنی و أناأستغفرک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد و أهل بیته

-روایت-از قبل-2022

دعاء یوم السبت لعلی ع

[ صفحه 96]

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی قرن رجائی بعفوه وفسح أملی بحسن تجاوزه وصفحه وقوی منتی وظهری وساعدی ویدی بما عرفنی من جوده وکرمه و لم یخلنی مع مقامی علی معصیته وتقصیری فی طاعته و مایحق علی من اعتقاد خشیته واستشعار خیفته من تواتر مننه وتظاهر نعمه وسبحان الله ألذی یتوکل کل مؤمن علیه ویضطر کل جاحد إلیه و لایستغنی أحد إلابفضل مالدیه و لاإله إلا الله المقبل علی من أعرض عن ذکره التواب علی من تاب إلیه من عظیم ذنبه الساخط علی من قنط من واسع رحمته ویئس من عاجل روحه و الله أکبر خالق کل شیء ومالکه ومبید کل شیء ومهلکه أللهم

صل علی محمدعبدک ونبیک وأمینک وشاهدک التقی النقی و علی آل محمدالطیبین الطاهرین أللهم إنی أسألک سؤال معترف بذنبه نادم علی اقتراف تبعته و أنت أولی من اعتمد وعفا وجاد بالمغفره علی من ظلم وأساء فقد أوبقتنی الذنوب فی مهاوی الهلکه وأحاطت بی الآثام وبقیت غیرمستقل بها و أنت المرتجی وعلیک المعول فی الشده والرخاء و أنت ملجأ الخائف الغریق وأرأف من کل شفیق إلیک قصدت سیدی و أنت منتهی القصد للقاصدین وأرحم من استرحم فی تجاوزک عن المذنبین أللهم أنت ألذی لایتعاظمک غفران الذنوب وکشف الکروب و أنت علام الغیوب وساتر العیوب لأنک الباقی الرحیم ألذی تسربلت بالربوبیه وتوحدت بالإلهیه وتنزهت من الحیثوثیه فلم یجدک واصف محدودا بالکیفوفیه و لم تقع علیک الأوهام بالمائیه والحینونیه فلک الحمد عدد نعمائک علی الأنام و لک الشکر علی کرور اللیالی والأیام إلهی بیدک الخیر و أنت ولیه متیح الرغائب وغایه المطالب أتقرب إلیک بسعه رحمتک التی وسعت کل شیء و قدتری یارب مکانی وتطلع علی ضمیری وتعلم سری و لایخفی علیک أمری و أنت أقرب إلی من حبل الورید فتب علی توبه لاأعود بعدها فیما یسخطک واغفر لی مغفره لاأرجع معها إلی معصیتک یاأکرم الأکرمین إلهی أنت ألذی أصلحت قلوب المفسدین فصلحت بإصلاحک إیاها فأصلحنی بإصلاحک و أنت ألذی مننت علی الضالین فهدیتهم برشدک عن الضلاله و علی الجاحدین عن قصدک فسددتهم وقومت منهم عثر الذلل فمنحتهم محبتک وجنبتهم معصیتک وأدرجتهم درج المغفور لهم وأحللتهم محل الفائزین

-روایت-1-1976

فأسألک یامولای أن تلحقنی بهم یاأرحم الراحمین أللهم إنی أسألک أن تصلی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 97]

علی محمد وآل محمد و أن ترزقنی رزقا حلالا طیبا فی عافیه وعملا یقرب إلیک یاخیر

مسئول أللهم وأتضرع إلیک ضراعه مقر علی نفسه بالهفوات وأتوب إلیک یاتواب فلاتردنی خائبا من جزیل عطائک یاوهاب فقدیما جدت علی المذنبین بالمغفره وسترت علی عبدک قبیحات الفعال یاجلیل یامتعال أتوجه إلیک بمن أوجبت حقه علیک إذ لم یکن لی من الخیر ماأتوجه إلیک به وحالت الذنوب بینی و بین المحسنین وإذ لم یوجب لی عملی مرافقه المتقین فلاترد سیدی توجهی بمن توجهت أتخذلنی ربی و أنت أملی أم تردنی صفرا من العفو و أنت منتهی رغبتی یا من هوموجود موصوف معروف بالجود الخلق له عبید و إلیه مرد الأمور صل علی محمد وآل محمد وجد علی بإحسانک ألذی فیه الغنی عن القریب والبعید والأعداء والإخوان والأخوات وألحقنی بالذین غمرتهم بسعه تطولک وکرامتک وجعلتهم أطایب أبرارا أتقیاء أخیارا ولنبیک صلی الله علیه وآله وسلم فی دارک جیرانا واغفر للمؤمنین والمؤمنات مع الآباء والأمهات والإخوه والأخوات یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-940

دعاء آخر لیوم السبت

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم ربنا لک الحمد أنت ألذی لیس کمثله [کمثلک ] شیء و أنت السمیع البصیر ملکت الملوک بقدرتک واستعبدت الأرباب بعزتک وعلوت الساده بمجدک وسدت العظماء بجودک ودوخت المتکبرین بجبروتک وتسلطت علی أهل السلطان بربوبیتک وذللت الجبابره بعزه ملکک وابتدأت الأمور بقدره سلطانک کل شیءسواک قام بأمرک وحسن العز والاستکبار بعظمتک وضفا الفخر والوقار بعزتک وتکبرت بجلالک وتجللت بکبریائک وحل المجد والکرم بک وأقام الحمد عندک وقصمت الجبابره بجبروتک واصطفیت الفخر لعزتک والمجد والعلی لنفسک فتفردت بذلک کله وتوحدت فی الملک وحدک واستبقیت الملک والجلال لوجهک وخلص البقاء والاستکبار لک فکنت کما أنت أهله بمکانک و کماتحب وینبغی لک فلامثل لک و لاعدل لک و لاشبه لک و لاخطر لک و لایبلغ شیءمبلغک

و لایقدر شیءقدرتک و لایدرک شیءأثرک و لاینزل شیءمنزلتک و لایستطیع شیءمکانک و لایحول شیءدونک و لایمتنع منک شیءأردته و لایفوتک شیءطلبته خالق الخلق ومبتدعه وبار ئ الخلق ووارثه أنت الجبار تعززت بجبروتک وتجبرت بعزتک وتملکت بسلطانک وتسلطت بملکک وتعظمت بکبریائک وتکبرت بعظمتک وافتخرت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 98]

بعلوک وعلوت بفخرک واستکبرت بجلالک وتجللت بکبریائک وتشرفت بمجدک وتکرمت بجودک وجدت بکرمک وقدرت بعلوک وتعالیت بقدرتک أنت بالمنظر الأعلی حیث لاتدرکک الأبصار و لیس فوقک منظر بدیع الخلق فتم ملکک وملکت قدرتک وجرت قوتک وقدمت عزک وأنفذت أمرک بتسلیطک وتسلطت بقدرتک وقربت فی نأیک ونأیت فی قربک ولنت فی تجبرک وتجبرت فی لینک واتسعت رحمتک فی شده نقمتک واشتدت نقمتک فی سعه رحمتک وتهیبت بجلالک وتجاللت فی هیبتک فظهر دینک وتم نورک وفلجت حجتک واشتد بأسک وعلا کبرک وغلب مکرک وعلت کلمتک و لایستطاع مضادتک و لایمتنع من نقماتک و لایجار من بأسک و لاینتصر من عقابک و لاینتصف إلابک و لایحتال لکیدک و لاتدرک حیلتک و لایزول ملکک و لایعاز أمرک و لاترام قدرتک و لایقصر عزک و لایذل استکبارک و لاتبلغ جبروتک و لاینال کبریاؤک و لاتصغر عظمتک و لایضمحل فخرک و لایهون جلالک و لایتضعضع رکنک و لاتضعف یدک [أیدک ] و لاتسفل کلمتک و لایخدع خادعک و لایغلب من غالبک بل قهر من عازک وغلب من حاربک وذل من کایدک وضعف من ضادک وخاب من اغتر بک وخسر من ناواک وذل من عاداک وهزم من قاتلک واکتفیت بعزه قدرتک وتعالیت بتأیید أمرک وتکبرت بعدد جنودک عمن صد وتولی عنک وامتنعت بعزتک وعززت بمنعک وبلغت ماأردت وأدرکت حاجتک وأنجحت طلبتک وقدرت علی مشیتک و کل شیء

لک وبنعمتک وبمقدار عندک و لک خزائنک و ماملکت یمینک وخلقک وبریتک وبدعتک ابتدعتهم بقدرتک وعمرت بهم أرضک وجعلتها لهم مسکنا عاریه إلی أجل مسمی منتهاه عندک ومنقلبهم فی قبضتک وذوائب نواصیهم بیدک أحاط بهم علمک وأحصاهم حفظک ووسعهم کتابک فخلقک کلهم یهاب جلالک ویرعد من مخافتک فرقا منک ویسبح بحمد قدسک لهیبه جلال عزک تسبیحا وتقدیسا لقدیم عزکبریائک إنک أهل الکبریاء و لاینبغی إلا لک ومحل الفخر و لایلیق إلابک ومدوخ المرده وقاصم الجبابره ومبیر الظلمه رب الخلق ومدبر الأمر ذو العز الشامخ والسلطان الباذخ والجلال القادر والکبریاء القاهر والضیاء الفاخر کبیر المتکبرین وصغار المعتدین ونکال الظالمین وغایه المتنافسین وصریخ المستصرخین

-روایت-از قبل-1923

[ صفحه 99]

وصمد المؤمنین وسبیل حاجه الطالبین المتعالی قدسک المقدس وجهک تبارکت بعلو اسمک وعلا عزمکانک وفخمت کبریاء عظمتک وعزه عزتک لکرامتک وجلالک فأشرق من نور الحجب نور وجهک وأغشی الناظرین بهاؤک واستنار فی الظلمات نورک وعلا فی السر والعلانیه أمرک وأحاط بالسرائر علمک وحفظ کل شیءإحصاؤک لیس شیءیقصر عنه علمک و لایفوت شیءحفظک تعلم وهم النفوس ونیه القلوب ومنطق الألسن ونقل الأقدام وخائنه الأعین و ماتخفی الصدور والسر وأخفی والاستعلان والنجوی و ما فی السماوات و ما فی الأرض و مابینهما و ماتحت الثری إلیک منتهی الأنفس ومعاد الخلائق ومصیر الأمور أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک وأمینک وشاهدک وصفیک وخیرتک من خلقک النبی الأمی الراشد المهدی الموفق التقی ألذی آمن بک وبملائکتک وبلغ رسالاتک وتلا آیاتک وجاهد عدوک وعبدک مخلصا حتی أتاه الیقین و کان بالمؤمنین رءوفا رحیما صلی الله علیه وآله وسلم تسلیما أللهم شرف بنیانه وکرم مقامه وثقل میزانه وبیض وجهه وأفلج حجته وأعطه الوسیله والشرف والرفعه والفضیله یوم

القیامه أللهم اجعل محمدا أحب الأولین والآخرین إلیک حبا وأقربهم منک مجلسا وأعظمهم عندک برهانا وأشرفهم لدیک مکانا أللهم صل علی محمد وآل محمد وأوردنا حوضه واحشرنا فی زمرته واسقنا بکأسه واجعلنا من رفقائه و لاتفرق بیننا وبینه أبدا أللهم إنی أسألک بلا إله إلا أنت ألذی اعترفت لک بهاالملائکه وخضعت لک بهاالجبابره وعنت لک بهاالوجوه وخشعت لک منها الأبصار والرکب والأصلاب والأحشاء وأجساد الأولین والآخرین وبتقلیبک القلوب وعلمک بالغیوب وبتدبیرک الأمور وبعلمک ما قد کان و ما هوکائن وبمعدود إحسانک ومذکور بلائک وسوابغ نعمائک وفضائل کراماتک خیر الدعاء وخیر الإجابه وخیر الأجل وخیر المسأله وخیر العطاء وخیر العمل وخیر الجزاء وخیر الدنیا وخیر الآخره أللهم صل علی محمد وآل محمد ونعوذ بک یارب من الضلاله بعدالهدی و من الکفر بعدالإیمان و من النفاق بعدالإسلام و من الشک بعدالیقین و من الهوان بعدالکرامه ونعوذ بک یارب من أن نرضی لک سخطا أونسخط لک رضا أونوالی لک عدوا أونعادی لک ولیا أوننتهک لک محرما أونبدل نعمتک کفرا أونتبع هوی بغیر هدی منک ونسألک أللهم

-روایت-1-1993

[ صفحه 100]

أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل الإیمان فی قلوبنا ماأحییتنا والزیاده فی عبادتک ماأبقیتنا والبرکه فیما آتیتنا والمعافاه فی محیانا ومماتنا والسعه فی أرزاقنا والنصر علی عدونا والتوفیق لرضوانک والکرامه کلها فی الدنیا والآخره أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتحرمنا فضلک و لاتنسنا ذکرک و لاتکشف عنا سترک و لاتصرف عنا وجهک و لاتحلل علینا غضبک و لاتنزع منا کرامتک و لاتباعدنا من جوارک و لاتحظر علینا رزقک ورحمتک و لاتکلنا إلی أنفسنا و لاتؤاخذنا بجهلنا و لاتهنا بعدإذ أکرمتنا و لاتضعنا بعدإذ رفعتنا و لاتذلنا

بعدإذ أعززتنا و لاتخذلنا بعدإذ نصرتنا و لاتفرقنا بعدإذ جمعتنا و لاتشمت بنا الأعداء و لاتجعلنا مع القوم الظالمین واجعلنا من الذین یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون واجعلنا من المصطفین الأخیار و من الرفقاء الأبرار واجعل کتابنا فی علیین واسقنا من رحیق مختوم وزوجنا من الحور العین وأخدمنا من الولدان واجعلنا من أصفیائک الذین أنعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا آمین رب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لی ولوالدی وارحمهما کماربیانی صغیرا وأجزهما بأحسن ماعملا إلی أللهم أکرم مثواهما ونور لهما فی قبورهما وافسح لهما فی لحدیهما وبرد علیهما مضاجعهما وأدخلهما جنتک وحرمهما علی النار وأعتقنی وإیاهما منها وعرف بینی وبینهما فی مستقر رحمتک وجوار نبیک صلی الله علیه وآله وأدخل علیهما من برکه دعائی لهما ماتنفعهما به وتأجرنی علیه آمین رب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات أللهم إنی أسألک العافیه ودوام العافیه وشکر العافیه والمعافاه فی الدنیا والآخره من کل سوء وأسأل الله العفو والعافیه والمعافاه فی الدنیا والآخره من کل سوء والحمد لله کثیرا وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم

-روایت-1-1682

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله کلمه المعتصمین ومقاله المتحرزین وأعوذ بالله من جور الجائرین وکید الحاسدین وبغی الطاغین وأحمده فوق حمد الحامدین أللهم أنت الواحد بلا شریک والملک بلا تملیک لاتضاد فی حکمک و لاتنازع فی ملکک أسألک أن تصلی علی محمدعبدک ورسولک و أن توزعنی من شکر نعمائک مایبلغنی فی غایه رضاک و أن تعیننی علی طاعتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 101]

ولزوم عبادتک واستحقاق مثوبتک بلطف عنایتک وترحمنی بصدی عن معاصیک ماأحییتنی وتوفقنی

لماینفعنی ماأبقیتنی و أن تشرح بکتابک صدری وتحط بتلاوته وزری وتمنحنی السلامه فی دینی ونفسی و لاتوحش بی أهل أنسی وتمم إحسانک فیما بقی من عمری کماأحسنت فیما مضی منه یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-296

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله و أن الإسلام کماوصف و أن الدین کماشرع و أن الکتاب کماأنزل والقول کماحدث و أن الله هوالحق المبین وصلوات الله وسلامه علی محمد وآله أصبحت أللهم فی أمانک أسلمت إلیک نفسی ووجهت إلیک وجهی وفوضت إلیک أمری وألجأت إلیک ظهری رهبه منک ورغبه إلیک لاملجأ و لامنجی منک إلاإلیک آمنت بکتابک ألذی أنزلت ورسولک ألذی أرسلت أللهم إنی فقیر إلیک فارزقنی بغیر حساب إنک ترزق من تشاء بغیر حساب أللهم إنی أسألک الطیبات من الرزق وترک المنکرات وحب المساکین و أن تتوب علی أللهم إنی أسألک بکرامتک التی أنت أهلها أن تجاوز عن سوء ماعندی بحسن ماعندک و أن تعطینی من جزیل عطائک أفضل ماأعطیته أحدا من عبادک أللهم إنی أعوذ بک من مال یکون علی فتنه و من ولد یکون لی عدوا أللهم قدتری مکانی وتسمع دعائی وکلامی وتعلم حاجتی أسألک بجمیع أسمائک أن تقضی لی کل حاجه من حوائج الدنیا والآخره أللهم إنی أدعوک دعاء عبدضعفت قوته واشتدت فاقته وعظم جرمه وقل عذره وضعف عمله دعاء من لایجد لفاقته سادا غیرک و لالضعفه عونا سواک أسألک جوامع الخیر وخواتمه وسوابقه وفوائده وجمیع ذلک بدوام فضلک وإحسانک ومنک ورحمتک فارحمنی وأعتقنی من النار یا من کبس الأرض علی الماء و یا من سمک السماء بالهواء و یاواحدا قبل کل

أحد و یاواحدا بعد کل شیء و یا من لایعلم و لایدری کیف هو إلا هو و یا من لایقدر قدرته إلا هو یا من کل یوم هو فی شأن یا من لایشغله شأن عن شأن و یاغوث المستغیثین یاصریخ المکروبین و یامجیب دعوه المضطرین و یارحمان الدنیا والآخره ورحیمهما رب ارحمنی رحمه لاتضلنی و لاتشقینی بعدها أبدا إنک حمید مجید وصلی الله علی محمد وآله وسلم

-روایت-1-1647

تسبیح یوم السبت

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الإله الحق سبحان القابض الباسط

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 102]

سبحان الضار النافع سبحان القاضی بالحق سبحانه وبحمده سبحان العلی الأعلی سبحان من علا فی الهواء سبحانه و تعالی سبحان الحسن الجمیل سبحان الرءوف الرحیم سبحان الغنی الحمید سبحان الخالق البار ئ سبحان الرفیع الأعلی سبحان العظیم الأعظم سبحان من هوهکذا و لا یکون هکذا غیره سبوح قدوس لربی الحق الحلیم سبحان الله العظیم وبحمده سبحان من هودائم لایسهو سبحان من هوقائم لایلهو سبحان من هوغنی لایفتقر سبحان من تواضع کل شیءلعظمته سبحان من ذل کل شیءلعزته سبحان من استسلم کل شیءلقدرته سبحان من خضع کل شیءلملکه سبحان من انقادت له الأمور بأزمتها

-روایت-از قبل-593

عوذه یوم السبت من عوذ أبی جعفر ع

أعیذ نفسی بالله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم لاتأخذه سنه و لانوم له ما فی السماوات و ما فی الأرض من ذا ألذی یشفع عنده إلابإذنه یعلم ما بین أیدیهم و ماخلفهم و لایحیطون بشی ء من علمه إلابما شاء وسع کرسیه السماوات و الأرض و لایئوده حفظهما و هوالعلی العظیم ثم تقرأ الحمد والمعوذتین والتوحید وتقول کذلک الله ربنا وسیدنا ومولانا لاإله إلا هونور النور ومدبر الأمور نور السماوات و الأرض مثل نوره کمشکاه فیهامصباح المصباح فی زجاجه الزجاجه کأنها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لاشرقیه و لاغربیه یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار نور علی نور یهدی الله لنوره من یشاء ویضرب الله الأمثال للناس و الله بکل شیءعلیم ألذی خلق السماوات و الأرض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب والشهاده و هوالحکیم الخبیر ألذی خلق سبع سماوات طباقا و من الأرض مثلهن یتنزل

الأمر بینهن لتعلموا أن الله علی کل شیءقدیر و أن الله قدأحاط بکل شیءعلما وأحصی کل شیءعددا من شر کل ذی شر معلن به أومسر و من شر الجنه والبشر و من شر مایظهر باللیل ویکمن بالنهار و من شر طوارق اللیل والنهار و من شر ماینزل الحمامات والحشوش والخرابات والأودیه والصحاری والغیاض والشجر و ما یکون فی الأنهار أعیذ نفسی و من یعنینی أمره بالله مالک الملک یؤتی الملک من یشاء وینزع الملک ممن یشاء ویعز من یشاء ویذل من یشاء بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر یولج اللیل فی النهار ویولج النهار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب له مقالید السماوات و الأرض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر إنه بکل شیءعلیم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 103]

خلق الأرض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی له ما فی السماوات و ما فی الأرض و مابینهما و ماتحت الثری و إن تجهر بالقول فإنه یعلم السر وأخفی الله لاإله إلا هو له الأسماء الحسنی له الخلق والأمر منزل التوراه والإنجیل والزبور والفرقان العظیم من شر کل طاغ وباغ ونافث وشیطان وسلطان وساحر وکاهن وباطر[ناظر] وطارق ومتحرک وساکن ومتکلم وساکت وناطق وصامت ومتخیل ومتمثل ومتلون ومحتقر ومتجبر ونستجیر بالله حرزنا وناصرنا ومونسنا و هویدفع عنا لاشریک له و لامعز لمن أذل و لامذل لمن أعز و هوالواحد القهار وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین وسلم تسلیما

-روایت-از قبل-600

دعاء أخری لیوم السبت

بسم الله الرحمن الرحیم لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم أللهم رب الملائکه والروح والنبیین والمرسلین وقاهر من فی السماوات والأرضین کف عنی بأس الأشرار وأعم أبصارهم وقلوبهم واجعل بینی وبینهم

حجابا إنک ربنا و لاقوه إلابالله توکلت علی الله توکل عائذ به من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها و من شر ماسکن فی اللیل والنهار و من شر کل سوء وصلی الله علی محمد وآله وسلم تسلیما

-روایت-1-402

دعاء لیله الأحد

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم ربنا لک الحمد و لک الملک وبیدک الخیر و أنت علی کل شیءقدیر سبحانک لک التسبیح والتقدیس والتهلیل والتکبیر والتمجید والتحمید والکبریاء والجبروت والملکوت والعظمه والعلو والوقار والجمال والعزه والجلال والغایه والسلطان والمنعه والحول والقوه والدنیا والآخره والخلق والأمر تبارکت رب العالمین وتعالیت سبحانک لک الحمد و لک البهجه والجمال والبهاء والنور والوقار والکمال والعزه والجلال والفضل والإحسان والکبریاء والجبروت وبسطت الرحمه والعافیه وولیت الحمد لاشریک لک أنت الله لا شیءمثلک فسبحانک ماأعظم شأنک وأعز سلطانک وأشد جبروتک وأحصی عددک وسبحانک یسبح الخلق کلهم لک وقام الخلق کلهم بک وأشفق الخلق کلهم منک وضرع الخلق کلهم إلیک وسبحانک تسبیحا ینبغی لک ولوجهک ویبلغ منتهی علمک و لایقصر دون أفضل رضاک و لایفضله شیء من محامد خلقک سبحانک خلقت کل شیء وإلیک معاده وبدأت کل شیء وإلیک منتهاه وأنشأت کل شیء وإلیک مصیره و أنت أرحم الراحمین بأمرک ارتفعت السماء ووضعت الأرضون وأرست الجبال وسجرت البحور فملکوتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 104]

فوق کل ملکوت تبارکت برحمتک وتعالیت برأفتک وتقدست فی مجلس وقارک لک التسبیح بحلمک و لک التمجید بفضلک و لک الحول بقوتک و لک الکبریاء بعظمتک و لک الحمد والجبروت بسلطانک و لک الملکوت بعزتک و لک القدره بملکک و لک الرضا بأمرک و لک الطاعه علی خلقک أحصیت کل شیءعددا وأحطت بکل شیءعلما ووسعت کل شیءرحمه و أنت أرحم الراحمین عظیم الجبروت عزیز

السلطان قوی البطش ملک السماوات و الأرض رب العالمین ذو العرش العظیم والملائکه المقربین یسبحون اللیل والنهار لایفترون فسبحان الله ألذی لایموت أبد الأبد وسبحان رب العزه أبد الأبد وسبحان القدوس رب العزه أبد الأبد وسبحان رب الملائکه والروح سبحان ربی الأعلی سبحان ربی و تعالی سبحان ألذی فی السماء عرشه و فی الأرض قدرته وسبحان ألذی فی البحر سبیله وسبحان ألذی فی القبور قضاؤه وسبحان ألذی فی الجنه رضاه وسبحان ألذی فی جهنم سلطانه سبحان ألذی سبقت رحمته غضبه سبحان من له ملکوت کل شیءسبحان الله بالعشی وسبحان الله بالإبکار سبحانه وبحمده عزوجهه ونصر عبده وعلا اسمه وتبارک وتقدس فی مجلس وقاره وکرسی عرشه یری کل عین و لاتراه عین ویدرک کل شیء و لاتدرکه الأبصار و هویدرک الأبصار و هواللطیف الخبیر أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک أمرا اختصصتنا به دون من عبدغیرک وتولی سواک وصل أللهم علیه بما انتجبته له من رسالتک وأکرمته به من نبوتک و لاتحرمنا النظر إلی وجهه والکون معه فی دارک ومستقر من جوارک

-روایت-از قبل-1346

أللهم کماأرسلته فبلغ وحملته فأدی حتی أظهر سلطانک وآمن بک لاشریک لک فضاعف أللهم ثوابه وکرمه بقربه [بقربه]منک کرامه یفضل بها علی جمیع خلقک ویغبطه به الأولون والآخرون من عبادک واجعل مثوانا معه فیما لاظعن له منه یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک بحولک وقوتک وطولک ومنک وعظیم ملکک وجلال ذکرک وکبر مجدک وعظم سلطانک ولطف جبروتک وتجبر عظمتک وحلم عفوک وتحنن رحمتک وتمام کلماتک ونفاذ أمرک وربوبیتک التی دان لک بها کل ذی ربوبیه وأطاعک بها کل ذی طاعه وتقرب بهاإلیک کل ذی رغبه فی مرضاتک ویلوذ بها کل ذی

رهبه من سخطک أن ترزقنی فواتح الخیر وخواتمه وذخائره وجوائزه وفضائله وخیره ونوافله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 105]

أللهم صل علی محمد وآل محمد واهد بالیقین معلننا وأصلح بالیقین سرائرنا واجعل قلوبنا مطمئنه إلی ذکرک وأعمالنا خالصه لک أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک الربح من التجاره التی لاتبور والغنیمه من الأعمال الخالصه الفاضله فی الدنیا والآخره والذکر الکثیر لک والعفاف والسلامه من الذنوب والخطایا أللهم ارزقنا أعمالا زاکیه متقبله ترضی بهاعنا وتسهل لنا سکره الموت وشده هول یوم القیامه أللهم إنا نسألک خاصه الخیر وعامته لخاصنا وعامنا والزیاده من فضلک فی کل یوم ولیله والنجاه من عذابک والفوز برحمتک أللهم حبب إلینا لقاءک وارزقنا النظر إلی وجهک واجعل لنا فی لقاءک نضره وسرورا أللهم صل علی محمد وآل محمد وأحضرنا ذکرک

عند کل غفله وشکرک

عند کل نعمه والصبر

عند کل بلاء وارزقنا قلوبا وجله من خشیتک خاشعه لذکرک منیبه إلیک أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنا ممن یوفی بعهدک ویؤمن بوعدک ویعمل بطاعتک ویسعی فی مرضاتک ویرغب فیما عندک ویفر إلیک منک ویرجو أیامک ویخاف سوء حسابک ویخشاک حق خشیتک واجعل ثواب أعمالنا جنتک برحمتک وتجاوز عن ذنوبنا برأفتک وأعذنا من ظلمه خطایانا بنور وجهک وتغمدنا بفضلک وألبسنا عافیتک وهنئنا کرامتک وأتمم علینا نعمتک وأوزعنا أن نشکر رحمتک آمین إله الحق رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمدخاتم النبیین وآله الطاهرین

-روایت-از قبل-1206

دعاء یوم الأحد لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله علی حلمه وأناته والحمد لله علی علمی بأن ذنبی و إن کبر صغیر فی جنب عفوه وجرمی و إن عظم حقیر

عندرحمته وسبحان الله ألذی رفع السماوات بغیر عمد وأنشأ جنات المأوی بلا أمد وخلق الخلائق بلا ظهر

و لاسند و لاإله إلا الله المنذر من

عند عن طاعته وعتا عن أمره والمحذر من لج فی معصیته واستکبر عن عبادته المعذر إلی من تمادی فی غیه وضلالته لتثبیت حجته علیه وعلمه بسوء عاقبته و الله أکبر الجواد الکریم ألذی لیس لقدیم إحسانه وعظیم امتنانه علی جمیع خلقه نهایه و لالقدرته وسلطانه علی بریته غایه أللهم صل علی محمد و علی أهل بیته وبارک علی محمد و علی أهل بیته کأفضل ماصلیت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم إنی أسألک سؤال مذنب أوبقته معاصیه فی ضیق المسلک و لیس له

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 106]

مجیر سواک و لاأمل غیرک و لامغیث أرأف به منک و لامعتمد یعتمد علیه غیرعفوک أنت مولای ألذی جدت بالنعم قبل استحقاقها وأهلتها بتطولک غیرمؤهلیها و لم یعزک منع و لاأکداک إعطاء و لاأنفد سعتک سؤال ملح بل أردت أرزاق عبادک تطولا منک علیهم وتفضلا منک لدیهم أللهم کلت العباره عن بلوغ مدحتک وهفا اللسان عن نشر محامدک وتفضلک و قدتعمدتک بقصدی إلیک و إن أحاطت بی الذنوب و أنت أرحم الراحمین وأکرم الأکرمین وأجود الأجودین وأنعم الرازقین وأحسن الخالقین الأول الآخر الظاهر الباطن أجل وأعز وأرأف وأکرم من أن ترد من أملک ورجاک وطمع فیما قبلک فلک الحمد یا أهل الحمد إلهی إن جرت علی نفسی فی النظر لها وسالمت الأیام باقتراف الآثام و أنت ولی الإنعام ذو الجلال والإکرام فما بقی لها إلانظرک فاجعل مردها منک بالنجاح وأجمل النظر منک لها بالفلاح فإنک المعطی النفاح ذو الآلاء والنعم والسماح یافالق الإصباح امنحها سؤلها و إن لم تستحق یاغفار أللهم إنی أسألک باسمک ألذی تمضی به المقادیر وبعزتک

التی تتم بهاالتدابیر أن تصلی علی محمد وآله وترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا من فضلک وألا تحول بینی و بین مایقربنی منک یاحنان وأدرجنی فیمن أبحت له عفوک ورضوانک وأسکنته جنانک برأفتک وطولک وامتنانک إلهی أنت أکرمت أولیاءک بکرامتک فأوجبت لهم حیاطتک وأظللتهم برعایتک من التتابع فی المهالک و أناعبدک فأنقذنی وألبسنی العافیه و إلی طاعتک فمل بی و عن طغیانک ومعاصیک فردنی فقد عجت إلیک الأصوات بضروب اللغات یسألونک الحاجات ترتجی لمحق العیوب وغفران الذنوب یاعلام الغیوب أللهم إنی أستهدیک فاهدنی وأعتصم بک فاعصمنی وأد عنی حقوقک علی إنک أهل التقوی و أهل المغفره واصرف عنی شر کل ذی شر إلی خیر ما لایملکه أحد سواک واحتمل عنی مفترضات حقوق الآباء والأمهات واغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والإخوه والأخوات والقرابات یاولی البرکات وعالم الخفیات

-روایت-از قبل-1757

دعاء آخر لیوم الأحد

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک ربنا و لک الحمد أنت الله الحی الأول الکائن قبل جمیع الأمور والمکون لها بقدرتک والعالم بمصادرها کیف تکون أنت ألذی سموت بعرشک فی الهواء لعلو مکانک وسددت الأبصار عنه بتلألؤ نورک واحتجبت عنهم بعظیم ملکک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 107]

وتوحدت فوق عرشک بقهرک وسلطانک ثم دعوت السماوات إلی طاعه أمرک فأجبن مذعنات إلی دعوتک واستقرت علی غیرعمد من خیفتک وزینتها للناظرین وأسکنتها العباد المسبحین وفتقت الأرضین فسطحتها لمن فیهامهادا وأرسیتها بالجبال أوتادا فرسخ سنخها فی الثری وعلت ذراها فی الهواء فاستقرت علی الرواسی الشامخات وزینتها بالنبات وخففت عنها بالأحیاء والأموات مع حکیم من أمرک یقصر عنه المقال ولطیف من صنعک فی الفعال قدأبصره العباد حین نظروا وفکر فیه الناظرون فاعتبروا فتبارکت منشئ الخلق بقدرتک وصانع صور الأجسام بعظمتک ونافخ النسیم فیهابعلمک ومحکم أمر الدنیا والآخره بحکمتک

و أنت الحامد نفسه بما أنت أهله المجلل رداء الرحمه خلقه المسبغ علیهم فضله الموسع علیهم رزقه لم یکن قبلک یارب رب و لامعک یاإلهی إله لطفت فی عظمتک دون اللطفاء من خلقک وعظمت علی کل عظیم بعظمتک وعلمت ماتحت أرضک کعلمک مافوق عرشک تبطنت للظاهرین من خلقک ولطفت للناظرین فی قطرات أرضک وکانت وساوس الصدور کالعلانیه عندک وعلانیه القول کالسر فی علمک فانقاد کل شیءلعظمتک وخضع کل سلطان لسلطانک وقهرت ملک الملوک بملکک وصار أمر الدنیا والآخره بیدک یالطیف اللطفاء فی أجل الجلاله و یاأعلی الأعلین فی أقرب القرب أنت المغشی بنورک حدق الناظرین والمحیر فی النظر أطرف الطارفین والمظل شعاعه أبصار المبصرین فحدق الأبصار حسر دون النظر إلیک وأناسی العیون خاشعه لربوبیتک لم تبلغ مقل حمله العرش منتهاک و لاالمقاییس قدر علوک و لایحیط بک المتفکرون فسبحانک وبحمدک تبارکت ربنا و جل ثناؤک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک نبی الرحمه البر بالأمه الواعظ بالحکمه والدلیل علی کل خیر وحسنه إمام الهدی وخاتم الأنبیاء وفاتح مذخور الشفاعه الآمر بالمعروف والناهی عن المنکر ومحل الطیبات ومحرم الخبائث وواضع الآصار وفکاک الأغلال التی کانت علی أهل التوراه والإنجیل أللهم و کماأحللت وحرمت بما جاء به محمدصلی الله علیه وآله من الهدی فأجزه خیر الجزاء وصل علیه و علی أهل بیته أفضل الصلاه وابعثه المقام المحمود ألذی وعدته مقاما یغبطه به الأولون والآخرون ویبدوا فضله فیه علی جمیع العالمین وأعطه حتی یرضی

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 108]

وزده بعدالرضا وامنن علیه کمامننت علی موسی وهارون آمین إله الحق رب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمد کماصلیت وبارکت

وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم إنی أسألک باسمک العظیم المترحم به یامتملکا بالملک العظیم المتعالی المقتدر البرهان العزیز المتعزز الرحمن ألذی به تقوم السماوات و الأرض جمیعا وباسمک المخزون المکنون فی نفسک ألذی لایرام و لاینال وباسمک الأعز الأکرم الأجل الأعظم المصطفی وذکرک الأعلی وکلماتک التامه وبأسمائک الحسنی کلها التی إذادعیت بهاأجبت و إذاسئلت بهاأعطیت و إذاسمیت بهارضیت أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقسم لی الیوم سهما وافیا ونصیبا جزیلا من کل خیر ینزل من السماء إلی الأرض فی هذاالیوم و فی هذاالشهر و فی هذه السنه إنک علی کل شیءقدیر وبکل شیءعلیم أللهم و مارزقتنی فأتنی به فی یسر منک وعافیه وبارک لی فیه وبلغنی فیه أملی وأملی فیک الیوم وأطل فی الخیر بقائی وأمتعنی بسمعی وبصری واجعلهما الوارثین منی واخصصنی منک بالنعمه وأعظم لی العافیه واجمع لی الیوم لطف کرامه الدنیا والآخره واحفظ لی الیوم أمری کله الغائب منه والشاهد والسر منه والعلانیه وأسألک یاولی المسأله والرغبه أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن ترزقنی الرغبه إله الأرض وإله السماء و أن تتم لی ماقصرت عنه رغبتی من أمر دنیای وآخرتی برحمتک ورضوانک إنک أرحم الراحمین

-روایت-از قبل-1341

أللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لی ولوالدی جمیعا وارحمهما کماربیانی صغیرا وأجزهما عنی خیرا أللهم أجزهما بالإحسان إحسانا وبالسیئات غفرانا وافعل ذلک بکل من ولدنی من المؤمنین أستودع الله العلی الأعلی ألذی لاتضیع ودائعه دینی ونفسی وخواتیم عملی وولدی وأهلی ومالی و أهل بیتی وقراباتی وإخوانی و أهل حزانتی و ماملکته یمینی وجمیع نعمه عندی أستودع الله نفسی المرهوب المخوف المتضعضع لعظمته کل شیء أللهم اجعلنا فی

کنفک و فی حفظک و فی جوارک و فی منعک عزجارک و جل ثناؤک وتقدست أسماؤک و لاإله غیرک أللهم إنی أسألک العافیه ودوام العافیه وشکر العافیه أللهم إنی أسألک حسن العافیه والمعافاه فی الدنیا والآخره من کل سوء توکلت علی الحی ألذی لایموت والحمد لله ألذی لم یتخذ ولدا و لم یکن له شریک فی الملک و

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 109]

لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا والحمد لله کثیرا وسبحان الله بکره وأصیلا

-روایت-از قبل-85

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ألذی لاأرجو إلافضله و لاأخشی إلاعدله و لاأعتمد إلا قوله و لاأتمسک إلابحبله بک أستجیر یاذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان و من غیرالزمان وتواتر الأحزان وطوارق الحدثان و من انقضاء المده قبل التأهب والعده وإیاک أسترشد لما فیه الصلاح والإصلاح وبک أستعین فیما یقترن به النجاح والإنجاح وإیاک أرغب فی لباس العافیه وتمامها وشمول السلامه ودوامها وأعوذ بک یارب من همزات الشیاطین وأحترز بسلطانک من جور السلاطین فتقبل ما کان من صلاتی وصومی واجعل غدی و مابعده أفضل من ساعتی ویومی وأعزنی فی عشیرتی وقومی واحفظنی فی یقظتی ونومی فأنت الله خیر حافظا و أنت أرحم الراحمین أللهم إنی أبرأ إلیک فی یومی هذا و مابعده من الآحاد من الشرک والإلحاد وأخلص لک دعائی تعرضا للإجابه وأقهر نفسی علی طاعتک رجاء للإثابه فصل علی محمد وآله خیر خلقک وأعزنی بعزک ألذی لایضام واحفظنی بعینک التی لاتنام وأختم بالانقطاع إلیک أمری وبالمغفره عمری إنک أنت الغفور الرحیم

-روایت-1-948

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الإسلام کماوصف والدین کماشرع و أن الکتاب کماأنزل والقول کماحدث و أن الله هوالحق المبین حیا الله محمدا بالسلام وصلی الله علیه کما هوأهله و علی آله أصبحت وأصبح الملک والکبریاء والعظمه والخلق والأمر واللیل والنهار و ما یکون فیهما لله وحده لاشریک له أللهم اجعل أول هذاالنهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا وأسألک خیر الدنیا والآخره أللهم لاتدع لی ذنبا إلاغفرته و لاهما إلافرجته و لادینا إلاقضیته و لاغائبا إلاحفظته وأدیته و لامریضا إلاشفیته وعافیته و لاحاجه من

حوائج الدنیا والآخره لک فیهارضی و لی فیهاصلاح إلاقضیتها أللهم تم نورک فهدیت وعظم حلمک فعفوت وبسطت یدک فأعطیت فلک الحمد وجهک خیر الوجوه وعطیتک أنفع العطیه فلک الحمد تطاع ربنا فتشکر وتعصی ربنا فتغفر تجیب المضطر وتکشف الضر وتشفی السقیم وتنجی من الکرب العظیم لایجزی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 110]

بآلائک أحد و لایحصی نعماءک أحد رحمتک وسعت کل شیء و أنا شیءفارحمنی و من الخیرات فارزقنی تقبل صلاتی واسمع دعائی و لاتعرض عنی یامولای حین أدعوک و لاتحرمنی إلهی حین أسألک من أجل خطایای و لاتحرمنی لقاءک واجعل محبتی وإرادتی محبتک وإرادتک واکفنی هول المطلع أللهم إنی أسألک إیمانا لایرتد ونعیما لاینفد ومرافقه محمدصلی الله علیه وآله فی أعلی جنه الخلد أللهم وأسألک العفاف والتقی والعمل بما تحب وترضی والرضا بالقضاء والنظر إلی وجهک الکریم أللهم لقنی حجتی عندالممات و لاترنی عملی حسرات أللهم اکفنی طلب ما لم تقدر لی من رزق و ماقسمت لی فاتنی به فی یسر منک وعافیه أللهم إنی أسألک توبه نصوحا تقبلها منی تبقی علی برکتها وتغفر بها مامضی من ذنوبی وتعصمنی بهافیما بقی من عمری یا أهل التقوی و أهل المغفره وصلی الله علی محمد وآل محمدإنک حمید مجید

-روایت-از قبل-809

تسبیح یوم الأحد

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان من ملأ الدهر قدسه سبحان من یغشی الأبد نوره سبحان من أشرق کل شیءضوؤه سبحان من یدان بدینه کل دین و لایدان بغیر دینه سبحان من قدر بقدرته کل قدر و لایقدر أحد قدره سبحان من لایوصف علمه سبحان من لایعتدی علی أهل مملکته سبحان من لایأخذ أهل الأرض بألوان العذاب سبحان الرءوف الرحیم سبحان من هومطلع علی خزائن القلوب سبحان من یحصی عدد

الذنوب سبحان من لایخفی علیه خافیه فی الأرض و لا فی السماء سبحان ربی الودود سبحان الفرد الوتر سبحان العظیم الأعظم

-روایت-1-523

عوذه یوم الأحد وهی من عوذ أبی جعفرالجواد ع

بسم الله الرحمن الرحیم الله أکبر الله أکبر استوی الرب علی العرش وقامت السماوات و الأرض بحکمته وزهرت النجوم بأمره ورست الجبال بإذنه لایجاوز اسمه من فی السماوات و الأرض ألذی دانت له الجبال وهی طائعه وانبعثت له الأجساد وهی بالیه و به أحتجب عن کل غاو وباغ وطاغ وجبار وحاسد وباسم الله ألذی جعل به بین البحرین حاجزا وأحتجب بالله ألذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیهاسراجا وقمرا منیرا وزینها للناظرین وحفظها من کل شیطان رجیم وجعل فی الأرض رواسی جبالا أوتادا أن یوصل إلی سوء أوفاحشه أوبلیه حم حم حم تنزیل من الرحمن الرحیم حم حم حم عسق کذلک یوحی إلیک و إلی الذین من قبلک الله العزیز الحکیم وصلی الله علی محمد وآل محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 111]

وسلم تسلیما ثم تتعوذ بعوذه یوم السبت الطویله

-روایت-از قبل-50

دعاء لیله الإثنین

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک ربنا و لک الحمد أنت الله القائم علی عرشک أبدا أحاط بصرک بجمیع الخلق والخلق کلهم علی الفناء و أنت الباقی الکریم القائم الدائم بعدفناء کل شیءالحی ألذی لایموت بیدک ملکوت السماوات و الأرض ودهر الداهرین أنت ألذی قصمت بصوتک بعزتک الجبارین وأضفت فی قبضتک الأرضین وأغشیت بضوء نورک الناظرین وأشبعت بفضل رزقک الآکلین وعلوت بعرشک علی العالمین وأعمرت سماواتک بالملائکه المقربین وعلمت تسبیحک الأولین والآخرین وانقادت لک الدنیا والآخره بأزمتها وحفظت السماوات والأرضین بمقالیدها وأذعنت لک بالطاعه و من فوقها وأبت حمل الأمانه من شفقتها وقامت بکلماتک فی قرارها واستقام البحران کماأمرتهما وأحصیت کل شیءمنهما عددا وأحطت بهما علما خالق الخلق ومصطفیه ومهیمنه ومنشئه وبارئه وذارئه کنت وحدک لاشریک لک إلها واحدا و کان عرشک علی الماء من قبل أن یکون

أرض و لاسماء أو شیءمما خلقت فیهما بعزتک کنت قدیما بدیعا مبتدعا کینونا کائنا مکونا کماسمیت نفسک ابتدعت الخلق بعظمتک ودبرت أمورهم بعلمک فکان عظیم ماابتدعت من خلقک وقدرت علیه من أمرک علیک هینا یسیرا لم یکن لک ظهیر علی خلقک و لامعین علی حفظک و لاشریک لک فی ملکک وکنت ربنا تبارکت أسماؤک و جل ثناؤک علی ذلک علیا غنیا قائما فإنما أمرک لشی ء إذاأردته أن تقول له کن فیکون و لایخالف شیء منه محبتک فسبحانک وبحمدک وتبارکت ربنا و جل ثناؤک وتعالیت علی ذلک علوا کبیرا أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک و علی أهل بیته کماسبقت إلینا به رحمتک وقرب إلینا به هداک وأورثتنا به کتابک ودللتنا به علی طاعتک فأصبحنا مبصرین بنور الهدی ألذی جاء به ظاهرین بعز الدین ألذی دعا إلیه ناجین بحجج الکتاب ألذی نزل علیه أللهم فآثره بقرب المجلس منک یوم القیامه وأکرمه بتمکین الشفاعات عندک تفضیلا منک له علی الفاضلین وتشریفا منک له علی المتقین أللهم وامنحنا من شفاعته نصیبا نرد به مع الصادقین جنانه وننزل به مع الآمنین فسحه ریاضه غیرمرفوضین عن دعوته غیرمصدودین عن سبیل مابعثته به و لامحجوبه عنا مرافقته و لامحظوره عنا داره آمین

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 112]

إله الحق رب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک باسمک العظیم ألذی لایعلمه أحد غیرک و ألذی سخرت به اللیل والنهار وأجریت به الشمس والقمر والنجوم و به أنشأت السحاب والمطر والریاح و ألذی به تنزل الغیث وتذر ئ المرعی وتحی العظام وهی رمیم و ألذی به ترزق من فی البر والبحر وتکلؤهم وتحفظهم و ألذی هو فی التوراه والإنجیل والزبور والقرآن العظیم و ألذی فلقت

به البحر لموسی وأسریت بمحمد صلی الله علیه وآله وبکل اسم لک مخزون مکنون وبکل اسم دعاک به ملک مقرب أونبی مرسل أو عبدمصطفی أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل راحتی فی لقائک وخاتم عملی فی سبیلک وحج بیتک الحرام واختلاف إلی مساجدک ومجالس الذکر واجعل خیر أیامی یوم ألقاک أللهم صل علی محمد وآل محمد واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی وأسفل منی واحفظنی من السیئات ومحارمک کلها ومکن لی فی دینی ألذی ارتضیت لی وفهمنی فیه واجعله لی نورا ویسر لی الیسر والعافیه واعزم علی رشدی کماعزمت علی خلقی وأعنی علی نفسی ببر وتقوی وعمل راجح وبیع رابح وتجاره لن تبور أللهم إنی أسألک الجنه و ماقرب إلیها من قول أوعمل وأعوذ بک من خون الأمانه وأکل أموال الناس بالباطل

-روایت-از قبل-1141

و من التزین بما لیس فی و من الآثام والبغی بغیر الحق و أن أشرک بک ما لم تنزل به سلطانا وأجرنی من مضلات الفتن ماظهر منها و مابطن و من محیطات الخطایا ونجنی من الظلمات إلی النور واهدنی سبیل الإسلام واکسنی حلل الإیمان وألبسنی لباس التقوی واسترنی بستر الصالحین وزینی بزینه المؤمنین وثقل عملی فی المیزان وألقنی منک بروح وریحان آمین رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله وسلم تسلیما

-روایت-1-419

دعاء یوم الإثنین لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی هدانی للإسلام وأکرمنی بالإیمان وبصرنی فی الدین وشرفنی بالیقین وعرفنی الحق ألذی عنه یؤفکون والنبأ العظیم ألذی هم فیه مختلفون وسبحان الله ألذی یرزق القاسط والعادل والعاقل والجاهل ویرحم الساهی والغافل فکیف الداعی السائل و لاإله إلا الله اللطیف بمن شرد عنه

من مسرفی عباده لیرجع عن عتوه وعناده الراضی من المنیب المخلص بدون الوسع والطاقه و الله أکبر الحلیم العلیم ألذی له فی کل صنف من غرائب فطرته وعجائب صنعته آیه بینه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 113]

توجب له الربوبیه و علی کل نوع من غوامض تقدیره وحسن تدبیره دلیل واضح وشاهد عدل یقضیان له بالوحدانیه أللهم إنی أسألک یا من یصرف البلایا ویعلم الخفایا ویجزل العطایا سؤال نادم علی اقتراف الآثام وسالم علی المعاصی من اللیالی والأیام إذ لم یجد مجیرا سواک لغفرانکها و لاموئلا یفزع إلیه لارتجاء کشف فاقته إلاإیاک یاجلیل أنت ألذی عم الخلائق منک وغمرتهم سعه رحمتک وشملتهم سوابغ نعمک یاکریم المآب والجواد الوهاب والمنتقم ممن عصاه بألیم العذاب دعوتک مقرا بالإساءه علی نفسی إذ لم أجد ملجأ ألجأ إلیه فی اغتفار مااکتسبت یاخیر من استدعی لبذل الرغائب وأنجح مأمول لکشف اللوازب لک عنت الوجوه فلاتردنی منک بالحرمان إنک تفعل ماتشاء وتحکم ماترید إلهی وسیدی ومولای أی رب أرتجیه أم أی إله أقصده إذاألم بی الندم وأحاطت بی المعاصی ونکائب خوف النقم و أنت ولی الصفح ومأوی الکرم إلهی أتقیمنی مقام التهتک و أنت جمیل الستر وتسألنی عن اقترافی علی رءوس الأشهاد و قدعلمت مخبیات الستر فإن کنت إلهی مسرفا علی نفسی مخطئا علیها بانتهاک الحرمات ناسیا لمااجترمت من الهفوات فأنت لطیف تجود علی المسرفین برحمتک وتتفضل علی الخاطئین بکرمک فارحمنی یاأرحم الراحمین فإنک تسکن إلهی بتحننک روعات قلوب الوجلین وتحقق بتطولک أمل الآملین وتفیض سجال عطایاک علی غیرالمستأهلین فآمنی برجاء لایشوبه قنوط وأمل لایکدره یأس یامحیطا بکل شیءعلما و قدأصبحت سیدی وأمسیت علی باب من أبواب منحک سائلا و عن التعرض لسواک بالمسأله عادلا

و لیس من جمیل امتنانک رد سائل مأسور ملهوف ومضطر لانتظار خیرک المألوف إلهی أنت ألذی عجزت الأوهام عن الإحاطه بک وکلت الألسن عن نعت ذاتک فبآلائک وطولک صل علی محمد وآل محمد واغفر لی ذنوبی وأوسع علی من فضلک الواسع رزقا واسعا حلالا طیبا فی عافیه وأقلنی العثره یاغایه أمل الآملین وجبار السماوات والأرضین والباقی بعدفناء الخلق أجمعین ودیان یوم الدین و أنت مولای ثقه من لم یثق بنفسه لإفراط حاله وأمل من لم یکن له تأمیل لکثره زلله ورجاء من لم یرتج لنفسه بوسیله عمله إلهی فأنقذنی برحمتک من المهالک وأحللنی دار الأخیار واجعلنی مرافق الأبرار واغفر لی ذنوب اللیل والنهار یامطلعا علی الأسرار

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 114]

واحتمل عنی مولای أداء ماافترضت علی للآباء والأمهات والإخوان والأخوات بلطفک وکرمک یا علی الملکوت وأشرکنا فی دعاء من استجیب له من المؤمنین والمؤمنات إنک عالم جواد کریم وهاب وصلی الله علی محمد وعترته الطاهرین

-روایت-از قبل-233

دعاء آخر لیوم الإثنین

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم لک الحمد أهل الکبریاء والعظمه ومنتهی الجبروت ومالک الدنیا والآخره أللهم لک الحمد عظیم الملکوت شدید الجبروت عزیز القدره لطیفا لمایشاء أللهم لک الحمد مدبر الأمور مبد ئ الخفیات عالم السرائر محیی الموتی ملک الملوک ورب الأرباب وإله الآلهه وجبار الجبابره وأول کل شیء وآخره وبدیع کل شیء ومنتهاه ومرد کل شیء ومصیره ومبد ئ کل شیء ومعیده أللهم خشعت لک الأصوات وحارت دونک الأبصار وأفضت إلیک القلوب والخلق کلهم فی قبضتک والنواصی کلها بیدک والملائکه مشفقون من خشیتک و کل من کفر بک عبدداخر لک لایقضی فی الأمور إلا أنت و لایدبر مصادرها غیرک و لایقصر منها شیءدونک و لایصیر شیء إلاإلیک أللهم کل شیءخاضع لک

و کل شیءمشفق منک و کل شیءضارع إلیک أنت القادر الحکیم و أنت اللطیف الجلیل و أنت العلی القریب لک التسبیح والعظمه و لک الملک والقدره و لک الحول والقوه و لک الدنیا والآخره أحاط بکل شیءملکک ووسع کل شیءحفظک وقهر کل شیءسلطانک أللهم لک الحمد تبارکت أسماؤک و تعالی ذکرک وقهر سلطانک وتمت کلماتک أمرک قضاء کلامک نور ورضاک رحمه وسخطک عذاب تقضی بعلم وتعفو بحلم وتأخذ بقدره وتفعل ماتشاء واسع المغفره شدید النقمه قریب الرحمه شدید العقاب أنت قوه کل ضعیف وغنی کل فقیر وحرز کل ذلیل ومفزع کل ملهوف والمطلع علی کل خفیه وشاهد کل نجوی ومدبر کل أمر عالم سرائر الغیوب أللهم لک الحمد مغفر الذنوب مدبر الأمور دیان العباد ملک الآخره والدنیا العظیم شأنه العزیز سلطانه العلی مکانه النیر کتابه ألذی یجیر و لایجار علیه ویمتنع به و لایمتنع منه ویحکم و لامعقب لحکمه ویقضی فلاراد لقضائه ألذی من تکلم سمع کلامه و من سکت علم ما فی نفسه و من عاش فعلیه رزقه و من مات فإلیه مرده ذو التمجید والتهلیل والتفضیل والجلال والکبریاء والعزه والسلطان أللهم لک الحمد علی مامضی و علی مابقی -روایت-1-1708

[ صفحه 115]

و علی ماتبد ئ و علی ماتخفی و علی ما قد کان و علی ما هوکائن و لک الحمد علی حلمک بعدعلمک و علی عفوک بعدقدرتک و علی أناتک بعدحجتک و علی صفحک بعدإعذارک أللهم لک الحمد علی ماتأخذ وتعطی و علی ماتبلی وتبتلی و علی ماتمیت وتحیی و علی کل شیء من أمرک یاأرحم الراحمین و علی الموت والحیاه والنوم والیقظه و علی الذکر والغفله و علی الدنیا والآخره و لک الحمد علی

ماتقضی فیما خلقت و علی ماتحفظ فیما قدرت و علی ماترتب فیما ابتدعت و علی بقائک بعدخلقک حمدا یملأ ماخلقت ویبلغ حیث أردت وتضعف السماوات عنه وتفرح الملائکه به حمدا یکون أرضی الحمد لک وأفضل الحمد عندک وأحق الحمد لدیک وأحب الحمد إلیک حمدا لایحجب عنک و لاینتهی دونک و لایقصر عن أفضل رضاک و لایفضله شیء من محامدک من خلقک حمدا یفضل حمد من مضی ویفوق حمد من بقی و یکون فیما یصعد إلیک ماترضی به لنفسک حمدا عدد قطر المطر وورق الشجر وتسبیح الملائکه و ما فی البر والبحر حمدا عدد أنفاس خلقک فطرفهم ولفظهم وأظلالهم و ما عن أیمانهم و ما عن شمائلهم و مافوقهم و ماتحتهم حمدا عدد ماقهر ملکک ووسع حفظک وملأ کرسیک وأحاطت به قدرتک وأحصاه علمک حمدا عدد ماتجری به الریاح وتحمل السحاب ویختلف به اللیل والنهار وتسیر به الشمس والقمر حمدا یملأ السماوات و الأرض و مابینهن و ما أنت أعلم به مما فوقهن و ماتحتهن و مایفضل عنهن أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک و علی آل محمد واجعله أوجه المقربین وأعلی الأعلین وأفضل المفضلین أللهم صل علی محمد وآل محمد واسمع کلامه إذادعاک وأعطه إذاسألک وشفعه إذاشفع أللهم صل علی محمد وآل محمد وآت محمدا وآله صلی الله علیه وعلیهم من کل خیر خیره و من کل فضل أفضله و من کل عطاء أجزله و من کل کرامه أکرمها و من کل جنه أعلاها فی الرفیق الأعلی الأکرم المقرب أللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتهی الرحمه من کتابک و ماذکرت من عظمتک وخیر ماعندک وعظمه وقارک وطیب خیرک وصدق حدیثک وبمحامدک التی اصطنعت

لنفسک وکتبک التی أنزلت علی أنبیائک وبقدرتک علی جمیع خلقک وجزیل عطائک

عندعبادک أن تقبل منی حسناتی وتکفر عنی سیئاتی وتجاوز عنی فی أصحاب الجنه وعد الصدق ألذی کانوا یوعدون أللهم صل علی محمد وآل محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 116]

وارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا نؤدی به أماناتنا ونستعین به علی زماننا وننفق منه فی طاعتک و فی سبیلک أللهم صل علی محمد وآل محمد وأصلح لنا قلوبنا وأعمالنا وأمر دنیانا وآخرتنا کله وأصلحنا بما أصلحت به الصالحین أللهم یسرنا للیسری وجنبنا العسری وهیئ لنا من أمرنا رشدا ومرفقا أللهم صل علی محمد وآل محمد واحفظ لنا أنفسنا ودیننا وأماناتنا بحفظ الإیمان واسترنا بستر الإیمان أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتکلنا إلی أنفسنا فنعجز عنها و لاتنزع منا صالحا أعطیتناه و لاتردنا فی سوء استنقذتنا منه واجعل غنانا فی أنفسنا وانزع الفقر من بین أعیننا أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنا نتلو کتابک حق تلاوته ونعمل بمحکمه ونؤمن بمتشابهه ونرد علمه إلیک أللهم صل علی محمد وآل محمد وبصرنا فی دینک وفهمنا کتابک و لاتردنا ضلالا و لاتعم علینا هدی أللهم صل علی محمد وآل محمد وهب لنا من الیقین یقینا تبلغنا به رضوانک والجنه وتهون علینا به هموم الدنیا والآخره وأحزانهما

-روایت-از قبل-900

و لاتجعل مصیبتنا فی دیننا و لادنیانا أکبر همنا و لاتسلط علینا من لایرحمنا وبارک لنا فیها ماصحبناها و فی الآخره إذاأفضینا إلیها و إذاجمعت الأولین والآخرین فاجعلنا فی خیرهم جماعه و إذافرقت بینهم فاجعلنا فی الأهدین سبیلا أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک لنا فی الموت واجعله خیر غائب ننتظره وبارک لنا فیما بعده من القضاء واجعلنا فی جوارک وذمتک

وکنفک ورحمتک أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتغیر مابنا من نعمتک و إن غیرنا وکن بنا رحیما وکن بنا لطیفا والطف لحاجتنا من أمر الدنیا والآخره فإنک علیها قادر و بهاعلیم أللهم صل علی محمد وآل محمد واختم أعمالنا بأحسنها واجعل ثوابها رضوانک والجنه أللهم صل علی محمد وآل محمد وارحمنا فقد دعوناک کماأمرتنا فاستجب لنا کماوعدتنا واجعل دعاءنا فی المستحبات من الدعاء وأعمالنا فی المرفوع المتقبل إله الحق آمین رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وآله وسلم تسلیما

-روایت-1-856

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی لم یشهد أحدا حین فطر الأرض والسماوات و لااتخذ معینا حین برأ النسمات لم یشارک فی الإلهیه و لم یظاهر فی الوحدانیه کلت الألسن عن غایه صفته والعقول عن کنه معرفته وتواضعت الجبابره لهیبته وعنت الوجوه لخشیته

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 117]

وانقاد کل عظیم لعظمته فله الحمد متواترا متسقا ومتوالیا مستوسقا وصلاته علی رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا أللهم اجعل أول یومی هذاصلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بک من یوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع أللهم إنی أستغفرک لکل نذر نذرته و کل وعد وعدته و کل عهد عاهدته ثم لم أف به وأسألک فی حمل مظالم العباد عنا فأیما عبد من عبیدک أوأمه من إمائک کانت له قبلی مظلمه ظلمتها إیاه فی نفسه أو فی عرضه أو فی ماله أو فی أهله وولده أوغیبه اغتبته بها أوتحامل علیه بمیل أوهوی أوأنفه أوحمیه أوریاء أوعصبیه غائبا کان أوشاهدا حیا کان أومیتا فقصرت یدی وضاق وسعی عن ردها إلیه والتحلل منه فأسألک یا من یملک الحاجات وهی مستجیبه بمشیته ومسرعه إلی إرادته أن تصلی علی محمد

وآل محمد و أن ترضیه عنی بم شئت وتهب لی من عندک رحمه إنه لاتنقصک المغفره و لاتضرک الموهبه یاأرحم الراحمین أللهم أولنی فی کل یوم إثنین نعمتین ثنتین سعاده فی أوله بطاعتک ونعمه فی آخره بمغفرتک یا من هوالإله و لایغفر الذنوب سواه

-روایت-از قبل-966

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الإسلام کماوصف و أن الدین کماشرع و أن القول کماحدث و أن الکتاب کماأنزل و أن الله هوالحق المبین حیا الله محمدا بالسلام وصلی علیه و علی آله أللهم ماأصبحت فیه من عافیه فی دینی ودنیای فأنت ألذی أعطیتنی ورزقتنی ووفقتنی له وسترتنی فلاحمد لی یاإلهی فیما کان منی من خیر و لاعذر لی فیما کان منی من شر أللهم إنی أعوذ بک أن أتکل إلی ما لاحمد لی فیه أو ما لاعذر لی فیه أللهم إنه لاحول و لاقوه لی علی جمیع ذلک إلابک یا من بلغ أهل الخیر الخیر وأعانهم علیه بلغنی الخیر وأعنی علیه أللهم أحسن عاقبتی فی الأمور کلها وأجرنی من مواقف الخزی فی الدنیا والآخره إنک علی کل شیءقدیر أللهم إنی أسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک وأسألک الغنیمه من کل بر والسلامه من کل إثم وأسألک الفوز بالجنه والنجاه من النار أللهم رضنی بقضائک حتی لاأحب تعجیل ماأخرت و لاتأخیر ماعجلت علی أللهم أعطنی ماأحببت واجعله خیرا لی أللهم ماأنسیتنی فلاتنسنی ذکرک و ماأحببت فلاأحب معصیتک أللهم امکر لی و لاتمکر

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 118]

علی وأعنی و لاتعن علی وانصرنی و لاتنصر علی واهدنی ویسر الهدی لی وأعنی علی من ظلمنی حتی أبلغ

فیه مآربی أللهم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک محبا لک راهبا واختم لی منک بخیر أللهم إنی أسألک بعلمک الغیب وقدرتک علی الخلق أن تحیینی ماکانت الحیاه خیرا لی و أن تتوفانی إذاکانت الوفاه خیرا لی وأسألک خشیتک فی السر والعلانیه والعدل فی الرضا والغضب والقصد فی الغنی والفقر و أن تحبب إلی لقاءک فی غیرضراء مضره و لافتنه مضله واختم لی بما ختمت به لعبادک الصالحین إنک حمید مجید وصلی الله علی محمد و علی آله وسلم

-روایت-از قبل-544

تسبیح یوم الإثنین

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الحنان المنان الجواد سبحان الکریم الأکرم سبحان البصیر العلیم سبحان السمیع الواسع سبحان الله علی إقبال النهار وإقبال اللیل سبحان الله علی إدبار النهار وإدبار اللیل لاإله إلا الله فی آناء اللیل وآناء النهار و له الحمد والمجد والعظمه والکبریاء مع کل نفس و کل طرفه و کل لمحه سبق فی علمه سبحانک عدد ذلک سبحانک زنه ذلک و ماأحصی کتابک سبحانک زنه عرشک سبحانک سبحانک سبحان ربنا ذی الجلال والإکرام سبحان ربنا تسبیحا کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله سبحان ربنا تسبیحا مقدسا مزکی کذلک تعالی ربنا سبحان الحی الحلیم سبحان ألذی کتب علی نفسه الرحمه سبحان ألذی خلق آدم وأخرجنا من صلبه سبحان ألذی یحیی الأموات ویمیت الأحیاء سبحان من هورحیم لایعجل سبحان من هوقریب لایغفل سبحان من هوجواد لایبخل سبحان من هوحلیم لایجهل سبحان من جل ثناؤه و له المدحه البالغه فی جمیع مایثنی علیه من المجد سبحان الله الحلیم وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

-روایت-1-939

عوذه یوم الإثنین وهی من عوذ أبی جعفر ع

بسم الله الرحمن الرحیم أعیذ نفسی بربی الأکبر مما یخفی و مایظهر و من شر کل أنثی وذکر و من شر مارأت الشمس والقمر قدوس قدوس رب الملائکه والروح أدعوکم أیها الجن إن کنتم سامعین مطیعین وأدعوکم أیها الإنس إلی اللطیف الخبیر وأدعوکم أیها الجن والإنس إلی ألذی ختمته بخاتم رب العالمین وخاتم جبریل ومیکال وإسرافیل وخاتم سلیمان بن داود علیهم السلام وخاتم محمدسید المرسلین والنبیین صلی الله علیه وعلیهم وأجز عن فلان بن فلان کل مایغدو ویروح من ذی حی سم ] أوعقرب أوساحر أوشیطان رجیم أوسلطان عنید أخذت عنه مایری و ما لایری و ما

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 119]

رأت عین

نائم أویقظان بإذن الله اللطیف الخبیر لاسلطان لکم علی الله لاشریک له وصلی الله علی رسوله سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین وسلم تسلیما ثم یتعوذ بعوذه یوم الأحد

-روایت-از قبل-185

دعاء لیله الثلاثاء

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک أللهم وبحمدک أنت الله الملک الحق و أنت ملک لاملک معک و لاشریک لک و لاإله دونک اعترف لک الخلائق ربنا لک الحمد و لک الملک العظیم ألذی لایزول والغنی الکبیر ألذی لایعول والسلطان العزیز ألذی لایضام والعز المنیع ألذی لایرام والحول الواسع ألذی لایضیق والقوه المتینه التی لاتضعف والکبریاء العظیم ألذی لایوصف والعظمه الکبیره فحول أرکان عرشک النور والوقار من قبل أن تخلق السماوات و الأرض و کان عرشک علی الماء وکرسیک یتوقد نورا وسرادقک سرادق النور والعظمه والإکلیل المحیط به هیکل السلطان والعزه والمدحه لاإله إلا أنت رب العرش العظیم والبهاء والنور و الحسن والجمال والعلی والعظمه والکبریاء والجبروت والسلطان والقدره أنت الکریم القدیر العزیز علی جمیع ماخلقت و لایقدر شیءقدرک و لایضعف شیءعظمتک خلقت ماأردت بمشیتک فنفذ فیما خلقت علمک وأحاط به خیرک وأتی علی ذلک أمرک ووسعه حولک وقوتک لک الخلق والأمر والأسماء الحسنی والأمثال العلیا والآلاء والکبریاء ذو الجلال والإکرام والنعم العظام والعزه التی لاترام سبحانک وبحمدک تبارکت ربنا و جل ثناؤک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک خاتم النبیین المقفی علی آثارهم والمحتج به علی أممهم والمهیمن علی تصدیقهم والناصر لهم من ضلال من ادعی من غیرهم دعوتهم وسار بخلاف سیرتهم صلاه تعظم بهانوره علی نورهم وتزیده بهاشرفا علی شرفهم وتبلغه بهاأفضل مابلغت نبیا منهم و علی أهل بیته أللهم فزد محمدا صلی الله علیه وآله مع کل فضیله فضیله و مع کل کرامه کرامه

حتی تعرف فضیلته وکرامته أهل الکرامه عندک یوم القیامه وهب له صلی الله علیه وآله من الرفعه أفضل الرفعه و من الرضا أفضل الرضا وارفع درجته العلیا وتقبل شفاعته الکبری وآته سؤله فی الآخره والأولی آمین إله الحق رب العالمین أللهم إنی أسألک باسمک الأکبر العظیم المخزون ألذی تفتح به أبواب سماواتک ورحمتک ویستوجب رضوانک ألذی تحب وتهوی وترضی عمن دعاک به و هوحق علیک ألا تحرم به

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 120]

سائلک وبکل اسم دعاک به الروح الأمین والملائکه المقربون والحفظه الکرام الکاتبون وأنبیاؤک المرسلون والأخیار المنتجبون وجمیع من فی سماواتک وأقطار أرضک والصفوف حول عرشک تقدس لک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تنظر فی حاجتی إلیک و أن ترزقنی نعیم الآخره وحسن ثواب أهلها فی دار المقامه من فضلک ومنازل الأخیار فی ظل أمین فإنک أنت برأتنی و أنت تعیدنی لک أسلمت نفسی وإلیک فوضت أمری وإلیک ألجأت ظهری وعلیک توکلت وبک وثقت أللهم إنی أدعوک دعاء ضعیف مضطر ورحمتک یارب أوثق عندی من دعائی أللهم فأذن اللیله لدعائی أن یعرج إلیک وأذن لکلامی أن یلج إلیک واصرف بصرک عن خطیئتی -روایت-از قبل-624

أللهم صل علی محمد وآل محمد وأعوذ بک أن أضل فی هذه اللیله ناشئا أو أن أغوی ناسکا أو أن أعمل بما لاتهوی فأنت رب السماوات العلی و أنت تری و لاتری و أنت بالمنظر الأعلی فالق الحب والنوی أللهم إنی أسألک اللیله أفضل النصیب فی الأنصباء وأتم النعمه فی النعماء وأفضل الشکر فی السراء وأحسن الصبر فی الضراء وأفضل الرجوع إلی أفضل دار المأوی أللهم صل علی محمد وآله وأسألک المحبه لمحابک والعصمه لمحارمک والوجل من خشیتک والخشیه من

عذابک والنجاه من عقابک والرغبه فی حسن ثوابک والفقه فی دینک والفهم فی کتابک والقنوع برزقک والورع عن محارمک والاستحلال لحلالک والتحریم لحرامک والانتهاء عن معاصیک والحفظ لوصیتک والصدق بوعدک والوفاء بعهدک والاعتصام بحبلک والوقوف

عندموعظتک والازدجار

عندزواجرک والاصطبار علی عبادتک والعمل بجمیع أمرک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی سیدنا محمدخاتم النبیین و علی عترته المهدیین و السلام علیهم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-1-898

دعاء یوم الثلاثاء لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی من علی باستحکام المعرفه والإخلاص بالتوحید له و لم یجعلنی من أهل الغوایه والغباوه والشک والشرک و لاممن استحوذ الشیطان علیه فأغواه وأضله واتخذ إلهه هواه وسبحان الله ألذی یجیب المضطر ویکشف الضر ویعلم السر ویملک الخیر والشر و لاإله إلا الله ألذی یحلم عن عبده إذاعصاه ویتلقاه بالإسعاف والتلبیه إذادعاه و الله أکبر البسیط ملکه المعدوم شرکه المجید عرشه الشدید بطشه أللهم إنی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 121]

أسألک سؤال من لم یجد لسؤاله مسئولا سواک وأعتمد علیک اعتماد من لم یجد لاعتماده معتمدا غیرک لأنک الأول ألذی ابتدأت الابتداء فلویته بأیدی تلطفک فاستکان علی مشیتک منشأ کماأمرت بأحکام التقدیر و أنت أجل وأعز من أن تحیط العقول بمبلغ وصفک أنت العالم ألذی لایعزب عنک مثقال الذر فی الأرض والسماء والجواد ألذی لایبخلک إلحاح الملحین فإنما أمرک لشی ء إذاأردته أن تقول له کن فیکون أمرک ماض ووعدک حتم وحکمک عدل لایعزب عنک شیء وإلیک مرد کل شیءاحتجبت بآلائک فلم تر وشهدت کل نجوی وتعالیت علی العلی وتفردت بالکبریاء وتعززت بالقدره والبقاء فلک الحمد فی الآخره والأولی و لک الشکر فی البدء والعقبی أنت إلهی حلیم قادر رءوف غافر وملک قاهر ورازق بدیع مجیب سمیع بیدک نواصی العباد ونواحی

البلاد حی قیوم جواد ماجد رحیم کریم أنت إلهی المالک ألذی ملکت الملوک فتواضع لهیبتک الأعزاء ودان لک بالطاعه الأولیاء فاحتویت بإلهیتک علی المجد والسناء و لایئودک حفظ خلقک و لا قلت عطایاک بمن منحته سعه رزقک و أنت علام الغیوب سترت علی عیوبی وأحصیت علی ذنوبی وأکرمتنی بمعرفه دینک و لم تهتک عنی جمیل سترک یاحنان و لم تفضحنی یامنان أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن توسع علی من فضلک الواسع رزقا حلالا طیبا و أن تغفر لی ذنوبا حالت بینی وبینک باقترافی لها فأنت أهل أن تجود علی بسعه رحمتک وتنقذنی من ألیم عقوبتک وتدرجنی درج المکرمین وتلحقنی مولای بالصالحین مع الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون بصفحک وتغمدک یارءوف یارحیم رب أسألک الصلاه علی محمد وآله و أن تحتمل عنی واجب الآباء والأمهات وأد حقوقهم عنی وألحقنی معهم بالأبرار والإخوان والإخوه والأخوات و المؤمنین والمؤمنات واغفر لی ولهم جمیعا إنک قریب مجیب وصلی الله علی النبی محمد وآله أجمعین

-روایت-از قبل-1710

دعاء آخر لیوم الثلاثاء

بسم الله الرحمن الرحیم الله أکبر الله أکبر أهل الکبریاء والعظمه و أهل السلطان والعزه والقدره و أهل البهاء والمجد ولی الدنیا والآخره خلق الخلق بقدرته وأعلی الأعلین بعزته وأعظم العظماء بمجده و ألذی یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته والطیر صافات بأمره کل قدعلم صلاته وتسبیحه له

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 122]

الأسماء الحسنی والأمثال العلیا و لا شیءأعلم منه و لا شیءأجل منه و لا شیءأعز منه سبحان ألذی بعزته رفع السماء ووضع الأرض ونصب الجبال وسخر النجوم و ألذی بعزته أظلم اللیل وأشرق النهار وأسرج الشمس وأنار القمر سبحان ألذی بعزته یثیر السحاب

وأنزل المطر وأخرج الثمر وأعظم البرکه سبحان ألذی ملکه دائم وکرسیه واسع وعرشه رفیع وبطشه شدید سبحان ألذی عذابه ألیم وعقابه سریع وأمره مفعول سبحان ألذی کلمته تامه وعهده وفی وعقده وثیق سبحان ألذی عزه قاهر وکبریاؤه مانع وأمره غالب سبحان ألذی مقامه مخوف وسلطانه عظیم وبرهانه مبین وبقاؤه حق سبحان ألذی حجته بالغه وحفظه محفوظ وکیده متین سبحان ألذی قوله صادق ومحاله شدید وطلبه مدرک وسبیله قاصد سبحان ألذی بیده رزق کل شیء وناصیه کل دابه یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین سبحان ذی العلی والجبروت سبحان ذی الکبریاء والعظمه سبحان ذی الملک والعزه سبحان ذی السلطان والقدره سبحان ذی الإحسان والمهابه سبحان ذی الحول والقوه سبحان ذی الفضل والسعه سبحان ذی الطول والمنعه سبحان ذی الجلال والإکرام سبحان ذی الجود والسماحه سبحان ذی الثناء والمدحه سبحان ذی الأیادی والبرکه سبحان ذی الشرف والرفعه سبحان ذی العفو والمغفره سبحان ذی المن والرحمه سبحان ذی الوقار والسکینه سبحان ذی الکرم والکرامه سبحان ذی النور والبهجه سبحان ذی الرجاء والثقه سبحان رب الآخره والأولی سبحان ألذی لایبلی مجده و لایعثر جده و لایزول ملکه و لایبدل قوله و لامعقب لحکمه له الحکم و إلیه ترجعون أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک و علی أهل بیته أفضل صلواتک التی یفضل بها علی أنبیائک وابعثه یوم القیامه مقاما محمودا فی أفضل کرامتک وقربه من مجلسک وفضله علی جمیع خلقک ثم عرف بیننا وبینه فی ذلک المقام من کرامتک ونحن آمنون راضون بمنزله السابقین من عبادک واجمع بیننا وبینه فی أفضل مساکن الجنه التی یفضل بهاأنبیاؤک وأحباؤک من خلقک أللهم إنی أسألک بجلالک وجمالک وخیرک المبسوط وطاعتک المفروضه وثوابک

المحمود وبسترک الفائض ورزقک الدائم وفضلک الواسع ومعروفک العام وثوابک الکریم وأمرک الغالب ومنک القدیم

-روایت-از قبل-1980

[ صفحه 123]

وحصنک المنیع ونصرک الکبیر وحبلک المتین وعهدک الوفی ووعدک الصادق علی نفسک وذمتک التی لاتخفر وعزتک التی أذللت بهاالخلائق ودان لک بها کل شیء مع أنی لاأسألک بشی ء أعظم منک یا الله یارحمان یارحیم وأسألک بکل اسم هو لک وبکل دعوه دعوتک بها أو لم أدعک بها أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل الإسلام والصیام والقیام والصبر والصلاه والهدی والتقوی والحلم والعلم والحکم والتوفیق والتصدیق والسکینه والوقار والرأفه والرقه فی قلوبنا وأسماعنا وأبصارنا و فی لحومنا ودمائنا واجعله همنا وهوانا فی محیانا ومماتنا أللهم إنی أسألک من فضلک قلوبا سلیمه وألسنه صادقه وأزواجا صالحه وإیمانا ثابتا وعلما نافعا وبرا ظاهرا وتجاره ربیحه وعملا نجیحا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا وتوبه نصوحا لایغیرها سراء و لاضراء وارزقنا أللهم دینا قیما وشکرا دائما وصبرا جمیلا وحیاه طیبه ووفاه کریمه وفوزا عظیما وظلا ظلیلا والفردوس نزلا ونعیما مقیما وملکا کبیرا وشرابا طهورا وثیاب سندس خضر وإستبرقا وحریرا أللهم واجعل غفله الناس لنا ذکرا وذکرهم لنا شکرا واجعل نبینا صلی الله علیه وآله لنا فرطا وحوضه لنا موردا واجعل اللیل والنهار والدنیا والآخره علینا برکه وارزقنا علما وإیمانا وهدی وإسلاما وإخلاصا وتوکلا علیک ورغبه إلیک ورهبه منک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

-روایت-1-1209

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والحمد حقه کمایستحقه حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسی إن النفس لأماره بالسوء إلا مارحم ربی وأعوذ به من شر الشیطان ألذی یزیدنی ذنبا إلی ذنبی وأحترز به من کل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر أللهم اجعلنی

من جندک فإن جندک هم الغالبون واجعلنی من أولیائک فإن أولیاءک لاخوف علیهم و لاهم یحزنون أللهم أصلح لی دینی فإنه عصمه أمری وأصلح لی آخرتی فإنها دار مقری وإلیها من مجاوره اللئام مفری واجعل الحیاه زیاده لی فی کل خیر والوفاه زاجرا[راحه] لی من کل شر أللهم صل علی محمدخاتم النبیین وتمام عده المرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین وأصحابه المنتجبین وهب لی فی الثلاثاء ثلاثا لاتدع لی ذنبا إلاغفرته و لاغما إلاأذهبته و لاعدوا إلادفعته بسم الله خیر الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع کل مکروه أوله سخطه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 124]

وأستجلب کل محبوب أوله رضاه فاختم لی منک بالغفران یاولی الإحسان

-روایت-از قبل-75

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الإسلام کماوصف والدین کماشرع والکتاب کماأنزل والقول کماحدث و أن الله هوالحق المبین حیا الله محمدا بالسلام وصلی الله علیه وآله أصبحت أسألک العفو والعافیه فی دینی ودنیای وآخرتی وأهلی ومالی وولدی أللهم استر عوراتی وأجب دعواتی واحفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی -روایت-1-439

أللهم إن رفعتنی فمن ذا ألذی یضعنی و إن تضعنی فمن ذا ألذی یرفعنی أللهم لاتجعلنی للبلاء غرضا و لاللفتنه نصبا و لاتتبعنی ببلاء فی أثر بلاء فقد تری ضعفی وقله حیلتی وتضرعی أعوذ بک من جمیع خلقک فأعذنی وأستجیر بک من جمیع عذابک فأجرنی وأستنصرک علی عدوی فانصرنی وأستعین بک فأعنی وأتوکل علیک فاکفنی وأستهدیک فاهدنی وأستعصمک فاعصمنی وأستغفرک فاغفر لی وأسترحمک فارحمنی وأسترزقک فارزقنی سبحانک من ذا یعلم ما أنت و لایخافک و من ذا

یعرف قدرتک و لایهابک سبحانک ربنا أللهم إنی أسألک إیمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ویقینا صادقا وأسألک دینا قیما وأسألک رزقا واسعا أللهم لاتقطع رجاءنا و لاتخیب دعاءنا و لاتجهد بلاءنا وأسألک العافیه والشکر علی العافیه وأسألک الغنی عن الناس أجمعین یاأرحم الراحمین و یامنتهی همه الراغبین والمفرج عن المهمومین و یا من إذاأراد شیئا فحسبه أن یقول له کن فیکون أللهم إن کل شیء لک و کل شیءبیدک و کل شیءإلیک یصیر و أنت علی کل شیءقدیر لامانع لماأعطیت و لامعطی لمامنعت و لامیسر لماعسرت و لامعسر لمایسرت و لامعقب لماأحکمت و لاینفع ذا الجد منک الجد و لاقوه إلابک ماشئت کان و ما لم تشأ لم یکن أللهم فما قصر عنه عملی ورأیی و لم تبلغه مسألتی من خیر وعدته أحدا من خلقک وخیر ما أنت معطیه أحدا من خلقک فإنی أسألک وأرغب إلیک فیه یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآله الطیبین الطاهرین

-روایت-1-1304

تسبیح یوم الثلاثاء

بسم الله الرحمن الرحیم سبحان من هو فی علوه دان سبحان من هو فی دنوه عال سبحان من هو فی إشراقه منیر سبحان من هو فی سلطانه قوی سبحان الحلیم الجلیل سبحان الغنی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 125]

الحمید سبحان الواسع العلی سبحان الله و تعالی سبحان من یکشف الضر و هوالدائم الصمد الفرد القدیم سبحان من علا فی الهواء سبحان الحی الرفیع سبحان الحی القیوم سبحان الدائم الباقی ألذی لایزول سبحان ألذی لاتنقص خزائنه سبحان من لاینفد ماعنده سبحان من لاتبید معالمه سبحان من لایشاور فی أمره أحدا سبحان من لاإله غیره سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان ذی العز الشامخ المبین سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم سبحان

ذی الجلال الفاخر القدیم سبحان من هو فی علوه دان و فی دنوه عال و فی إشراقه منیر و فی سلطانه قوی و فی ملکه دائم وصلی الله علی رسوله سیدنا محمدنبیه و أهل بیته الطاهرین

-روایت-از قبل-647

عوذه یوم الثلاثاء من عوذ أبی جعفر ع

بسم الله الرحمن الرحیم أعیذ نفسی بالله الأکبر رب السماوات القائمات بلا عمد وبالذی خلقها فی یومین وقضی فی کل سماء أمرها وخلق الأرض فی یومین وقدر فیهاأقواتها وجعل فیهاجبالا أوتادا وجعلها فجاجا سبلا وأنشأ السحاب وسخره وأجری الفلک وسخر البحر وجعل فی الأرض رواسی وأنهارا من شر ما یکون فی اللیل والنهار وتعقد علیه القلوب وتراه العیون من الجن والإنس کفانا الله کفانا الله کفانا الله لاإله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وآله الطاهرین وسلم تسلیما ثم تتعوذ بعوذه یوم الإثنین

-روایت-1-515

دعاء لیله الأربعاء

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک أللهم ربنا و لک الحمد أنت الله الغنی الدائم الملک أشهد أنک إله لاتخترم الأیام ملکک و لاتغیر الأنام عزک لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک و لارب سواک و لاخالق غیرک أنت خالق کل شیء و کل شیءخلقک و أنت رب کل شیء و کل شیءعبدک و أنت إله کل شیء و کل شیءیعبدک ویسبح بحمدک ویسجد لک فسبحانک وبحمدک تبارکت أسماؤک الحسنی کلها إلها معبودا فی جلال عظمتک وکبریائک وتعالیت ملکا جبارا فی وقار عزه ملکک وتقدست ربا منعوتا فی تأیید منعه سلطانک وارتفعت إلها قاهرا فوق ملکوت عرشک وعلوت کل شیءبارتفاعک وأنفذت کل شیءبصرک ولطف بکل شیءخبرک وأحاط بکل شیءعلمک ووسع کل شیءحفظک وحفظ کل شیءکتابک وملأ کل شیءنورک وقهر کل شیءملکک وعدل فی کل شیءحکمک وخاف کل شیء من سخطک ودخلت فی کل شیءمهابتک إلهی من مخافتک وتأییدک قامت السماوات و الأرض و مافیهن من شیءطاعه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 126]

لک وخوفا من مقامک فتقار کل شیء فی قراره وانتهی کل شیء إلی أمرک و من شده جبروتک وعزتک انقاد کل شیءلملکک وذل

کل شیءلسلطانک و من غناک وسعتک افتقر کل شیءإلیک فکل شیءیعیش من رزقک و من علو مکانک وقدرتک علوت کل شیء من خلقک و کل شیءأسفل منک تقضی فیهم بحکمک وتجری المقادیر فیهم بینهم بمشیتک ماقدمت منها لم یسبقک و ماأخرت منها لم یعجزک و ماأمضیت منها أمضیته بحکمک وعلمک سبحانک وبحمدک تبارکت ربنا و جل ثناؤک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک وآثره بصفو کرامتک علی جمیع خلقک واخصصه بأفضل الفضائل منک وبلغ به أفضل محل المکرمین وأشرف رحمتک فی شرف المقربین والدرجه العلیا من الأعلین أللهم بلغ به الوسیله من الجنه فی الرفعه منک والفضیله وأدم بأفضل الکرامه زلفته حتی تتم النعمه علیه ویطول ذکر الخلائق له واجعلنا من رفقائه علی سرر متقابلین مع أبینا ابراهیم آمین إله الحق رب العالمین أللهم إنی أسألک باسمک ألذی أنزلته علی موسی فی الألواح وباسمک ألذی وضعته علی السماوات فاستقلت و علی الأرض فاستقرت و علی الجبال فأرست وبحق محمدنبیک و ابراهیم خلیلک و موسی نجیک وعیسی کلمتک وروحک وأسألک بتوراه موسی وإنجیل عیسی وزبور داود وقرآن محمدصلی الله علیه وآله وعلیهم السلام و علی جمیع أنبیاءک وبکل وحی أوحیته وقضاء قضیته و کتاب أنزلته یاإله الحق المبین النور المنیر إن تتم النعمه علی وتحسن لی العاقبه فی الأمور کلها فإنما أناعبدک و ابن عبدک ناصیتی بیدک أتقلب فی قبضتک غیرمعجز و لاممتنع عجزت عن نفسی وعجز الناس عنی و لاعشیره تکفینی و لامال یفدینی و لاعمل ینجینی و لاقوه لی فأنتصر و لا أنابری ء من الذنوب فأعتذر وعظم ذنبی فسع عفوک [فلیسع عفوک ]لمغفرتی اللیله بما وأیت علی نفسک وارزقنی القوه ماأبقیتنی والإصلاح ماأحییتنی والعون

علی ماحملتنی والصبر علی ماأبلیتنی والشکر فیما آتیتنی والبرکه فیما رزقتنی أللهم لقنی حجتی یوم الممات و لاترنی عملی حسرات و لاتفضحنی بسریرتی یوم ألقاک و لاتخزنی بسیئاتی وببلائک

عندقضائک وأصلح مابینی وبینک واجعل هوای فی تقواک واکفنی هول المطلع و ماأهمنی و ما لم یهمنی مما أنت أعلم به منی من أمر دنیای وآخرتی وأعنی علی ماغلبنی و ما لم یغلبنی فکل ذلک بیدک یارب فاکفنی واهدنی -روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 127]

وأصلح بالی وأدخلنی الجنه وعرفها لی وألحقنی بالذین هم خیر منی وارزقنی مرافقه النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا أنت إله الحق رب العالمین وصلی الله علی سیدنا رسوله محمد النبی وآله الطیبین الطاهرین وسلم تسلیما

-روایت-از قبل-255

دعاء یوم الأربعاء لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی مرضاته فی الطلب إلیه والتماس مالدیه وسخطه فی ترک الإلحاح فی المسأله علیه وسبحان الله شاهد کل نجوی بعلمه ومباین کل جسم بنفسه و لاإله إلا الله ألذی لایدرک بالعیون والأبصار و لایجهل بالعقول والألباب و لایخلو من الضمیر ویعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور و الله أکبر المتجلل عن صفات المخلوقین المطلع علی ما فی قلوب الخلائق أجمعین أللهم إنی أسألک سؤال من لایمل دعاء ربه وأتضرع إلیک تضرع غریق یرجو کشف کربه وأبتهل إلیک ابتهال تائب من ذنوبه و أنت الرءوف ألذی ملکت الخلائق کلهم وفطرتهم أجناسا مختلفات الألوان والأقدار علی مشیتک قدرت آجالهم وأرزاقهم فلم یتعاظمک خلق خلق حتی کونته کماشئت مختلفا مما شئت فتعالیت وتجبرت عن اتخاذ وزیر وتعززت من مؤامره شریک وتنزهت عن اتخاذ الأبناء وتقدست عن ملامسه النساء فلیست الأبصار بمدرکه لک و لاالأوهام واقعه علیک و لیس لک شریک و لاند

و لاعدیل و لانظیر أنت الفرد الواحد الدائم الأول الآخر والعالم الأحد الصمد القائم ألذی لم تلد و لم تولد و لم یکن لک کفوا أحد لاتوصف بوصف و لاتدرک بوهم و لایغیرک فی مر الدهور صرف کنت أزلیا لم تزل و لاتزال وعلمک بالأشیاء فی الخفاء کعلمک بها فی الإجهار والإعلان فیا من ذل لعظمته العظماء وخضعت لعزته الرؤساء و من کلت عن بلوغ ذاته ألسن البلغاء و من أحکم تدبیر الأشیاء واستعجمت عن إدراکه عباره علوم العلماء أتعذبنی بالنار و أنت أملی أوتسلطها علی بعدإقراری لک بالتوحید وخضوعی وخشوعی لک بالسجود أوتلجلج لسانی فی الموقف و قدمهدت لی بمنک سبل الوصول إلی التحمید والتسبیح والتمجید فیا غایه الطالبین وأمن الخائفین وعماد الملهوفین وغیاث المستغیثین وجار المستجیرین وکاشف ضر المکروبین ورب العالمین وأرحم الراحمین صل علی محمد وآل محمد وتب علی وألبسنی العافیه وارزقنی من فضلک رزقا واسعا واجعلنی من التوابین أللهم إن کنت کتبتنی شقیا عندک فإنی أسألک بمعاقد العز وبالکبریاء والعظمه التی لایقاومها متکبر و لا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 128]

عظیم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تحولنی سعیدا فإنک تجری الأمور علی إرادتک وتجیر و لایجار علیک یاقدیر و أنت علی کل شیءقدیر و أنت الرءوف الرحیم الخبیر تعلم ما فی نفسی و لاأعلم ما فی نفسک إنک أنت علام الغیوب فالطف بی فقدیما لطفت بمسرف علی نفسه غریق فی بحور خطیئته

-روایت-از قبل-294

أسلمته للحتوف کثره زلله وتطول علی یامتطولا علی المذنبین بالعفو والصفح فإنک لم تزل آخذا بالفضل والصفح علی العاثرین و من وجب له باجترائه علی الآثام حلول دار البوار یاعالم الخفیات والأسرار یاجبار یاقهار و ماألزمتنیه مولای من فرض

الآباء والأمهات وواجب حقوقهم مع الإخوان والأخوات فاحتمل ذلک عنی إلیهم وأده یاذا الجلال والإکرام واغفر للمؤمنین والمؤمنات إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-1-404

دعاء آخر لیوم الأربعاء

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم لک الحمد قبل کل شیءخلقت کل شیء و أنت بعد کل شیء و أنت وارث کل شیءأحصی علمک کل شیء وأحاطت قدرتک بکل شیءفلیس یعجزک شیء و لایتواری منک شیءخشع کل شیءلاسمک وذل کل شیءلملکک واعترف کل شیءبقدرتک أللهم لایقدر أحد قدرک و لایشکرک أحد حق شکرک و لاتهتدی العقول لصفتک لایدری شیءکیف أنت غیرأنک کمانعت نفسک حارت الأبصار دونک وکلت الألسن عنک وانتهت العقول دونک وضلت الأحلام فیک تعالیت بقدرتک وعلوت بسلطانک وقدرت بجبروتک وقهرت عبادک أللهم وأدرکت الأبصار وأحصیت الأعمال وأخذت بالنواصی ووجلت دونک القلوب أللهم فأما ألذی نری من خلقک فیهولنا من ملکک ویعجبنا من قدرتک و مانصف من سلطانک فدلیل فیما[فقلیل مما]یغیب عنا منه وقصر فهمنا عنه وانتهت عقولنا دونه وحالت الغیوب بیننا وبینه أللهم أشد خلقک خشیه لک أعلمهم بک وأفضل خلقک بک علما أخوفهم لک وأطوع خلقک لک أقربهم منک وأشد خلقک لک إعظاما أدناهم إلیک لاعلم إلاخشیتک و لاحلم إلاالإیمان بک لیس لمن لم یخشک علم و لالمن لم یؤمن بک حلم وکیف لاتعلم ماخلقت وتحفظ ماقدرت وتفهم ماذرأت وتقهر ماذللت وتقدر علی ماتشاء وبدء کل شیءمنک ومنتهی کل شیءإلیک وقوام کل شیءبک ورزق کل شیءعلیک لاینتقص سلطانک من عصاک و لایزید فی ملکک من أطاعک و لایرد أمرک من سخط قضاءک و لایمتنع منک من تولی غیرک کل سر عندک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 129]

علانیه و کل غیب عندک شهاده تعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور تحیی الموتی وتمیت الأحیاء نور السماوات

و الأرض ملک الدنیا والآخره لیس یمنعک عزسلطانک و لاعظم شأنک و لاارتفاع مکانک و لاشده جبروتک من أن تحصی کل شیء وتشهد کل نجوی وتعلم ما فی الأرحام وتطلع علی ما فی القلوب أللهم لم یکن قبلک شیء وأمر کل شیءبیدک و لایفعل مایشاء غیرک و کل شیءهالک إلاوجهک رحیم فی قدرتک عال فی دنوک قریب فی ارتفاعک لطیف فی جلالک لیس یشغلک شیء عن شیء و لایستتر عنک شیءعلمک فی السر کعلمک فی العلانیه وقدرتک علی ماتقضی کقدرتک علی ماقضیت وسعت کل شیءرحمه وملأت کل شیءعظمه وأخذت کل شیءبقدره و ماقضیت فهو الحق المبین یاأرحم الراحمین أللهم لاتسبق إن طلبت و لاتقصر إن أردت منتهی دون ماتشاء و لاتقصر قدرتک عما تریده علوت فی دنوک ودنوت فی علوک ولطفت فی جلالک وجللت فی لطفک لانفاد لملکک و لامنتهی لعظمتک و لامقیاس لجبروتک و لااستحراز من قدرتک أللهم فأنت الأبد بلا أمد والمدعو فلامنجی منک والمنتهی فلامحیص عنک والوارث فلامقصر دونک أنت الحق المبین والنور المنیر والقدوس العظیم وارث الأولین والآخرین حیاه کل شیء ومصیر کل میت وشاهد کل غائب وولی تدبیر الأمور أللهم بیدک ناصیه کل دابه وإلیک مرد کل نسمه وبإذنک تسقط کل ورقه و لایعزب عنک مثقال ذره أللهم فت أبصار الملائکه وعلم النبیین وعقول الإنس والجن وفهم خیرتک من خلقک القائم بحجتک والذاب عن حرمک والناصح لعبادک فیک والصابر علی الأذی والتکذیب فی جنبک والمبلغ رسالاتک فإنه قدأدی الأمانه ومنح النصیحه وحمل علی المحجه وکابد العسره والشده فیما کان یلقی من جهال قومه أللهم فأعطه بکل منقبه من مناقبه و کل ضریبه من ضرائبه وحال من أحواله ومنزله من منازله

رأیته لک فیهاناصرا و علی مکروه بلائک صابرا خصائص من عطائک وفضائل من حبائک تسر بهانفسه وتکرم بهاوجهه وترفع بهامقامه وتعلی بهاشرفه علی القوام بقسطک والذابین عن حرمک والدعاه إلیک والأدلاء علیک من المنتجبین الکرام من جمیع خلقک من ولد آدم حتی لاتبقی مکرمه و لاحباء من حبائک جعلتهما منک نزلا لملک مقرب مفضل أونبی مرسل إلاخصصت محمداص

-روایت-از قبل-1969

[ صفحه 130]

من ذلک بمکارمه بحیث لایلحقه لاحق و لایسموا إلیه سام و لایطمع أن یدرکه طالب و حتی لایبقی ملک مقرب مکرم مفضل و لانبی مرسل و لامؤمن صالح و لافاجر طالح و لاشیطان مرید و لاخلق فیما بین ذلک شهید إلاعرفته منزله محمدصلواتک علیه و علی أهل بیته منک وکرامته علیک وخاصته لدیک ثم جعلت خالص الصلوات منک و من ملائکتک المقربین والمصطفین من رسلک والصالحین من عبادک علی محمد وآل محمدصلوات الله علیه وعلیهم و السلام علیه وعلیهم ورحمه الله وبرکاته أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وترحم علی محمد وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید وامنن علی محمد وآل محمد کمامننت علی موسی وهارون وسلم علی محمد وآل محمد کماسلمت علی نوح فی العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وأورد علیه من ذریته وأزواجه و أهل بیته وأصحابه وأمته من تقر به عینه واجعلنی أللهم منهم وممن تسقیه بکأسه وتوردنا حوضه وتحشرنا فی زمرته وتحت لوائه وتدخلنا فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد وتخرجنا من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمدصلواتک علیه وعلیهم و السلام علیه وعلیهم ورحمه الله وبرکاته أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی معهم

فی کل عافیه وبلاء واجعلنی معهم فی کل شده ورخاء واجعلنی معهم فی کل مثوی ومنقلب أللهم صل علی محمد وآل محمد وأحینی محیاهم وأمتنی مماتهم واجعلنی معهم فی المواطن کلها والمواقف کلها والمشاهد کلها وأفننی خیر الفناء إذاأفنیتنی علی موالاتک وموالاه أولیائک ومعاداه أعدائک والرغبه إلیک والرهبه منک والخشوع لک والوفاء بعهدک والتصدیق بکتابک والاتباع لسنه نبیک صلی الله علیه وآله أللهم صل علی محمد وآل محمدصلاه تبلغهم بهارضوانک والجنه وتدخلنا معهم فی کرامتک وتنحینا بهم من سخطک والنار یاحابس یدی ابراهیم عن ذبح ابنه وهما یتناجیان ألطف الأشیاء یابنی و یاأبتاه یامقیض الرکب لیوسف فی البلد القفر وغیابه الجب وجاعله بعدالعبودیه نبیا ملکا یا من سمع الهمس من ذی النون فی بطن الحوت فی الظلمات الثلاث ظلمه اللیل وظلمه قعر البحر وظلمه بطن الحوت یاکاشف ضر أیوب یاراحم عبره داود یاراد حزن یعقوب صلوات الله علیهم یامجیب

-روایت-1-2020

[ صفحه 131]

دعوه المضطرین یامنفس هم المهمومین صل علی محمد و علی آل محمد واکشف عنا کل ضر ونفس عنا کل هم وفرج عنا کل غم واکفنا کل مئونه وأجب لنا کل دعوه واقض لنا کل حاجه من حوائج الدنیا والآخره أللهم صل علی محمد وآل محمد واغفر لی ذنبی ووسع لی فی رزقی وخلقی وطیب لی کسبی وقنعنی مارزقتنی و لاتذهب بنفسی إلی شیءصرفته عنی أللهم إنی أعوذ بک من النسیان والکسل والتوانی فی طاعتک والفشل و من عذابک الأدنی عذاب القبر وعذابک الأکبر و لاتجعل فؤادی فارغا مما أقول واجعل لیلک ونهارک برکات منک علی واجعل سعیی عندک مشکورا أسألک من صالح ما فی أیدی العباد من الأمانه والإیمان والتقوی والزکاه والمال والولد یاحی یاقیوم

أللهم مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک واجعل وسیلتی إلیک واجعل رغبتی فیما عندک واجعل ثواب عملی رضاک وأعط نفسی سؤلها ومناها وزکها أنت خیر من زکاها و أنت ولیها ومولیها أللهم صل علی محمد وآل محمد واستر عورتی وآمن روعتی واقض دینی واغفر لی ذنبی ووسع لی فی قبری وبارک لی فیما رزقتنی أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک الهدی والتقوی والیقین والعفاف والغنی والعمل بما تحب وترضی وأسألک الشکر والمعافاه فی الدنیا والآخره أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک أن تجعلنی من خیر عبادک عملا وخیرهم أملا وخیرهم حیاه وخیرهم موتا و من استعملتهم برحمتک وتوفیتهم برحمتک ورضوانک أللهم صل علی محمد وآل محمد وأسألک العفو والعافیه فی دینی ودنیای وآخرتی وأهلی ومالی وولدی أللهم إنی أسألک الطیبات من الرزق وترک المنکرات وحب المساکین و أن تغفر لی وترحمنی وتتوب علی و إذانزلت فی الأرض فتنه فاقلبنی غیرمفتون أللهم إنی أسألک من الخیر کله عاجله وآجله وأعوذ بک من الشر کله عاجله وآجله وافتح لی بخیر واختم لی بخیر وآتنی فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنی عذاب النار یاأرحم الراحمین إنک علی کل شیءقدیر واغفر لی ولوالدی إنک أنت الغنی الحمید وصلی الله علی محمدرسوله وآله أجمعین

-روایت-1-1800

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لک الحمد أن بعثتنی من مرقدی و لوشئت جعلته سرمدا حمدا دائما لاینقطع أبدا و لایحصی له الخلائق عددا أللهم لک الحمد أن خلقت فسویت وقدرت وقضیت وأمت وأحییت وأمرضت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 132]

وشفیت وعافیت وأبلیت و علی العرش استویت و علی الملک احتویت

-روایت-از قبل-68

أدعوک دعاء من ضعفت

وسیلته وانقطعت حیلته واقترب أجله وتدانی فی الدنیا أمله واشتدت إلی رحمتک فاقته وعظمت لتفریطه حسرته وکثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهک توبته فصل علی محمدخاتم النبیین و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین وارزقنی شفاعه محمدصلی الله علیه وآله و لاتحرمنی صحبته إنک أنت أرحم الراحمین أللهم اقض لی فی الأربعاء أربعا اجعل قوتی فی طاعتک ونشاطی فی عبادتک ورغبتی فی ثوابک وزهدی فیما یوجب لی ألیم عقابک إنک لطیف لماتشاء

-روایت-1-471

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا صلی الله علیه وآله عبده ورسوله وأشهد أن الإسلام کماوصف والدین کماشرع و أن الکتاب کماأنزل والقول کماحدث و أن الله هوالحق المبین حیا الله محمدا بالسلام وصلی علیه و علی آله أللهم اجعلنی من أفضل عبادک نصیبا فی کل خیر تقسمه فی هذاالیوم من نور تهدی به ورزق تبسطه أوضر تکشفه أوبلاء تصرفه أوشر تدفعه أورحمه تنشرها أومصیبه تصرفها أللهم اغفر لی ما قدسلف من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری وارزقنی عملا ترضی به عنی أللهم إنی أسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک وأنزلته فی شیء من کتبک استأثرت به فی علم الغیب عندک أوعلمته أحدا من خلقک أن تجعل القرآن ربیع قلبی وشفاء صدری ونور بصری وذهاب همی وحزنی فإنه لاحول و لاقوه إلابک أللهم رب الأرواح الفانیه ورب الأجساد البالیه أسألک بطاعه الأرواح البالغه إلی عروقها وبطاعه القبور المنشقه[المشتقه] عن أهلها[عروجها] وبدعوتک الصادقه فیهم وأخذک الحق بینهم و بین الخلائق فلاینطقون من مخافتک یرجون رحمتک ویخافون عذابک أسألک النور فی بصری والیقین فی قلبی والإخلاص فی عملی وذکرک علی لسانی

أبدا ماأبقیتنی أللهم مافتحت لی من باب طاعه فلاتغلقه عنی أبدا و ماأغلقت عنی من باب معصیه فلاتفتحه علی أبدا أللهم ارزقنی حلاوه الإیمان وطعم المغفره ولذه الإسلام وبرد العیش بعدالموت إنه لایملک ذلک غیرک أللهم إنی أعوذ بک أن أضل أوأضل أوأذل أوأذل أوأظلم أوأظلم أوأجهل أویجهل علی أوأجور أویجار علی أخرجنی من الدنیا مغفورا لی ذنبی مقبولا عملی وأعطنی کتابی بیمینی واحشرنی فی زمره النبی محمدصلی الله علیه وآله وسلم کثیرا

-روایت-1-1567

تسبیح یوم الأربعاء

بسم الله الرحمن الرحیم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 133]

سبحان من تسبح له الأنعام بأصواتها یقولون سبوحا قدوسا سبحان الملک الحق المبین سبحان من تسبح له البحار بأمواجها سبحانک ربنا وبحمدک سبحان من تسبح له ملائکه السماوات بأصواتها سبحان الله المحمود فی کل مقاله سبحان ألذی یسبح له الکرسی و ماحوله و ماتحته سبحان الملک الجبار ألذی ملأ کرسیه السماوات السبع والأرضین السبع سبحان الله بعدد ماسبحه المسبحون والحمد لله بعدد ماحمده الحامدون و لاإله إلا الله بعدد ماهلله المهللون و الله أکبر بعدد ماکبره المکبرون وأستغفر الله بعدد مااستغفره المستغفرون و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم بعدد ماقاله القائلون وصلی الله علی محمد وآل محمدبعدد ماصلی علیه المصلون سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک الدواب فی مراعیها والوحوش فی مظانها والسباع فی فلواتها والطیر فی وکورها سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک البحار بأمواجها والحیتان فی میاهها والمیاه علی مجاریها والهوام فی أماکنها سبحانک لاإله إلا أنت الجواد ألذی لایبخل الغنی ألذی لایعدم الجدید ألذی لایبلی الحمد لله الباقی ألذی تسربل بالبقاء الدائم ألذی لایفنی العزیز ألذی لایذل الملک ألذی لایزول سبحانک لاإله إلا أنت القائم ألذی لایعیا الدائم ألذی لایبید العلیم ألذی

لایرتاب البصیر ألذی لایضل الحلیم ألذی لایجهل سبحانک لاإله إلا أنت الحکیم ألذی لایحیف الرقیب ألذی لایسهو المحیط ألذی لایلهو الشاهد ألذی لایغیب سبحانک لاإله إلا أنت القوی ألذی لایرام العزیز ألذی لایضام السلطان ألذی لایغلب المدرک ألذی لایدرک الطالب ألذی لایعجز

-روایت-از قبل-1423

عوذه یوم الأربعاء من عوذ أبی جعفر ع

بسم الله الرحمن الرحیم أعیذ نفسی بالأحد الصمد من شر النفاثات فی العقد و من شر ابن قتره و ماولد أستعیذ بالله الواحد الأعلی من شر مارأت عینی و ما لم تره أستعیذ بالله الواحد الفرد الکبیر الأعلی من شر من أرادنی بأمر عسیر أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعلنی فی جوارک وحصنک الحصین العزیز الجبار الملک القدوس القهار السلام المؤمن المهیمن الغفار عالم الغیب والشهاده الکبیر المتعال هو الله هو الله هو الله لاشریک له محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کثیرا ثم یتعوذ بعوذه یوم الثلاثاء

-روایت-1-518

دعاء لیله الخمیس

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک ربنا و لک الحمد أنت ألذی بکلمتک خلقت جمیع خلقک فکل مشیتک أتتک بلا لغوب أثبت مشیتک و لم تأن فیهالمئونه و لم تنصب فیهالمشقه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 134]

و کان عرشک علی الماء والظلمه علی الهواء والملائکه یحملون عرشک عرش النور والکرامه ویسبحون بحمدک والخلق مطیع لک خاشع من خوفک لایری فیه نور إلانورک و لایسمع فیه صوت إلاصوتک حقیق بما لایحق إلا لک خالق الخلق ومبتدعه توحدت بأمرک وتفردت بملکک وتعظمت بکبریائک وتعززت بجبروتک وتسلطت بقوتک وتعالیت بقدرتک فأنت بالمنظر الأعلی فوق السماوات العلی کیف لایقصر دونک علم العلماء و لک العزه أحصیت خلقک ومقادیرک لما جل من جلال ما جل من ذکرک و لماارتفع من رفیع ماارتفع من کرسیک علوت علی علو مااستعلی من مکانک کنت قبل جمیع خلقک لایقدر القادرون قدرک و لایصف الواصفون أمرک رفیع البنیان مضی ء البرهان عظیم الجلال قدیم المجد محیط العلم لطیف الخیر[الخبر]حکیم الأمر أحکم الأمر صنعک وقهر کل شیءسلطانک وتولیت العظمه بعزه ملکک والکبریاء بعظم جلالک ثم دبرت الأشیاء کلها بحکمک وأحصیت

أمر الدنیا والآخره کلها بعلمک و کان الموت والحیاه بیدک وضرع کل شیءإلیک وذل کل شیءلملکک وانقاد کل شیءلطاعتک فتقدست ربنا وتقدس اسمک وتبارکت ربنا و تعالی ذکرک وبقدرتک علی خلقک ولطفک فی أمرک لایعزب عنک مثقال ذره فی السماوات و الأرض و لاأصغر من ذلک و لاأکبر إلا فی کتاب مبین فسبحانک وبحمدک تبارکت ربنا و جل ثناؤک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک أفضل ماصلیت علی أحد من بیوتات المسلمین صلاه تبیض بهاوجهه وتقر بهاعینه وتزین بهامقامه وتجعله خطیبا بمحامدک ما قال صدقته و ماسأل أعطیته ولمن شفع شفعته واجعل له من عطائک عطاء تاما وقسما وافیا ونصیبا جزیلا واسما عالیا علی النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا أللهم إنی أسألک باسمک ألذی إذاذکر اهتز له عرشک وتهلل له نورک واستبشرت له ملائکتک و ألذی إذاذکر تزعزعت له السماوات و الأرض والجبال والشجر والدواب و ألذی إذاذکر تفتحت له أبواب السماء وأشرقت له الأرض وسبحت له الجبال و ألذی إذاذکر تصدعت له الأرض وقدست له الملائکه والإنس وتفجرت له الأنهار و ألذی إذاذکر ارتعدت منه النفوس ووجلت منه القلوب وخشعت له الأصوات أن تغفر لی ولوالدی وارحمهما کماربیانی صغیرا وارزقنی ثواب طاعتهما ومرضاتهما وعرف بینی وبینهما فی جنتک أسألک لی ولهما الأجر

-روایت-از قبل-2036

[ صفحه 135]

فی الآخره یوم القیامه والعفو یوم القضاء وبرد العیش

عندالموت وقره عین لاتنقطع ولذه النظر إلی وجهک وشوقا إلی لقائک أللهم إنی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ إلی الخیر بناصیتی واجعل الإسلام منتهی رضای واجعل البر أکبر أخلاقی أخلافی والتقوی زادی وارزقنی الظفر بالخیر لنفسی وأصلح لی دینی ألذی هوعصمه أمری وبارک لی فی دنیای التی

فیهابلاغی وأصلح لی آخرتی التی إلیها معادی واجعل دنیای زیاده فی کل خیر واجعل آخرتی عافیه من کل شر وهیئ لی الإنابه إلی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل أن ینزل بی أللهم لاتأخذنی بغته و لاتقتلنی فجاءه و لاتعجلنی عن حق و لاتسلبنیه وعافنی من ممارسه الذنوب بتوبه نصوح و من الأسقام الدویه بالعفو والعافیه وتوف نفسی آمنه مطمئنه راضیه بما لها مرضیه لیس علیها خوف و لاحزن و لاجزع و لافزع و لاوجل و لامقت منک مع المؤمنین الذین سبقت لهم منک الحسنی وهم عن النار مبعدون أللهم صل علی محمد وآل محمد و من أرادنی بحسن فأعنه علیه ویسره لی فإنی لماأنزلت إلی من خیر فقیر و من أرادنی بسوء أوحسد أوبغی عداوه وظلما فإنی أدرؤک فی نحره وأستعین بک علیه فاکفنیه بم شئت واشغله عنی بم شئت فإنه لاحول و لاقوه إلابک أللهم إنی أعوذ بک من الشیطان الرجیم و من مغاویه واعتراضه وفزعه ووسوسته أللهم فلاتجعل له علی سلطانا و لاتجعل له علی سبیلا و لاتجعل له فی مالی وولدی شرکا و لانصیبا وباعد بیننا وبینه کماباعدت بین المشرق والمغرب حتی لایفسد شیئا من طاعتک علینا وأتمم نعمتک عندنا بمرضاتک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی سیدنا[رسوله ] محمد النبی وآله الطاهرین وسلم تسلیما

-روایت-1-1507

دعاء یوم الخمیس لعلی ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی له فی کل نفس من الأنفاس وخطره من الخطرات منا منن لاتحصی و فی کل لحظه من اللحظات نعم لاتنسی و فی کل حال من الحالات عائده لاتخفی وسبحان الله ألذی یقهر القوی وینصر الضعیف ویجبر الکسیر ویغنی الفقیر ویقبل الیسیر[القلیل ] ویعطی الکثیر و هو علی

کل شیءقدیر

-روایت-1-317

و لاإله إلا الله السابغ النعمه البالغ الحکمه الدامغ الحجه الواسع الرحمه المانع العصمه و الله أکبر ذو السلطان المنیع والبنیان الرفیع والإنشاء البدیع والحساب السریع وصلی الله علی محمدخیر النبیین وآله الطیبین أللهم إنی أسألک سؤال الخائف من وقفه الموقف الوجل من العرض

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 136]

المشفق من الخشیه لبوائق القیامه المأخوذ علی العزه النادم علی خطیئته المسئول المحاسب المثاب المعاقب ألذی لم یکنه عنک مکان و لاوجد مفرا إلاإلیک سؤال متنصل من سیئ عمله مقر قدأحاطت به الهموم وضاقت علیه رحائب التخوم موقن بالموت مبادر بالتوبه قبل الفوت إن مننت بها علیه وعفوت فأنت یاإلهی رجائی إذ ضاق عنی الرجاء وملجئی إذ لم أجد فناء للالتجاء توحدت سیدی بالعز والعلاء وتفردت بالوحدانیه والبقاء و أنت المتعزز الفرد المتعال ذو المجد فلک ربی الحمد لایواری منک مکان و لایغیرک زمان تألفت بلطفک الفرق وفلقت بقدرتک الفلق وأنرت بکرمک دیاجی الغسق وأجریت الأمواه من الصم الصیاخید عذبا وأجاجا وأنهرت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت للبریه سراجا وهاجا وللقمر والنجوم أبراجا من غیر أن تمارس فیما ابتدأت لغوبا وعلاجا و أنت إله کل شیء وخالقه وجبار کل مخلوق ورازقه فالعزیز من أعززت والذلیل من أذللت والسعید من أسعدت والشقی من أشقیت والغنی من أغنیت والفقیر من أفقرت أنت ولیی ومولای وعلیک رزقی وبیدک ناصیتی فصل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما أنت أهله وعد بفضلک علی عبدغمره جهله واستولی علیه التسویف حتی سالم الأیام فاعتقد المحارم والآثام فاجعلنی سیدی عبدا یفزع إلی التوبه فإنها مفزع المذنبین وأغننی بجودک الواسع عن المخلوقین و لاتحوجنی إلی شرار العالمین وهب لی عفوک فی موقف یوم الدین فإنک أرحم

الراحمین وأجود الأجودین وأکرم الأکرمین یا من له الأسماء الحسنی والأمثال العلیا وجبار السماوات والأرضین إلیک قصدت راجیا فلاتردنی عن سنی مواهبک صفرا إنک جواد مفضال یارءوفا بالعباد و من هولهم بالمرصاد أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجزل ثوابی وتحسن مآبی وتستر عیوبی وتغفر ذنوبی وأنقذنی مولای بفضلک من ألیم العذاب إنک کریم وهاب فقد ألقتنی السیئات والحسنات بین عقاب وثواب و قدرجوتک أن تکون بلطفک تتغمد عبدک المقر بفوادح العیوب بجودک وکرمک یاغافر الذنوب وتصفح عن زلله فلیس لی سیدی رب أرتجیه غیرک و لاإله أسأله جبر فاقتی ومسکنتی أسأله سواک فلاتردنی منک بالخیبه یامقیل العثرات وکاشف الکربات وسرنی فإنی لست بأول من سررته یاولی النعم وشدید النقم ودائم المجد والکرم واخصصنی منک بمغفره لایقاربها شقاء وسعاده لا

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 137]

یدانیها أذی وألهمنی تقاک ومحبتک وجنبنی موبقات معصیتک و لاتجعل للنار علی سلطانا إنک أهل التقوی و أهل المغفره و قددعوتک وتکفلت بالإجابه و لاتخیب سائلیک و لاتخذل طالبیک و لاترد آملیک یاخیر مأمول برأفتک ورحمتک وفردانیتک وربوبیتک إنک علی کل شیءقدیر وبکل شیءمحیط واکفنی ماأهمنی من أمر دنیای وآخرتی إنک سمیع الدعاء لطیف لماتشاء وأدرجنی درج من أوجبت له حلول دار کرامتک مع أصفیائک و أهل اختصاصک بجزیل مواهبک فی درجات جناتک مع الذین أنعمت علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن أولئک رفیقا و ماافترضت علی فاحتمله عنی إلی من أوجبت حقوقه من الآباء والأمهات والإخوه والأخوات واغفر لی ولهم مع المؤمنین والمؤمنات إنک قریب مجیب واسع البرکات و ذلک علیک یسیر وصلی الله علی النبی محمد وآله أجمعین وسلم تسلیما

-روایت-از قبل-782

دعاء آخر لیوم الخمیس

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم

ربنا لک الحمد والثناء الحسن کله و لک الحمد حمدا ترضی به وتقبله و لک الحمد حمدا یقوم أجره وکرامته و لک الحمد حمدا کثیرا کماتظاهرت علینا نعمک وسبحان الله ربنا ألذی نعمته أفضل من شکرنا وسبحان الله ربنا ألذی رحمته أنفع لنا من أعمالنا وسبحان الله ربنا ألذی إحسانه خیر من إحساننا وسبحان الله ربنا ألذی مغفرته أعظم من ذنوبنا وسبحان الله ربنا ألذی رزقه أوسع لنا من کسبنا وسبحان الله ربنا ألذی تعلیمه لنا أفقه من أحلامنا وسبحان الله ربنا ألذی مغفرته أکفی لنا من فعلنا وسبحانک یاإلهی ماأعظم شأنک وأعز جبروتک وأکرم قدرتک وأفضل عفوک وأسبغ نعمتک وأکبر منک وأوسع رحمتک یاأرحم الراحمین سبحانک لاتستطیع الألسن وصفک و لاتصف العقول قدرتک و لاتخطر علی القلوب عظمتک و لاتبلغ الأعمال شکرک و لایطیق العاملون صنعک تحیرت الأبصار دونک سبحانک أمرک قضاء وکلامک نور ورضاک رحمه وسخطک عذاب ورحمتک حیاه وطاعتک نجاه وعبادتک حرز وأخذک ألیم و أنت أرحم الراحمین وسبحانک صفت لک الملائکه وخشعت لک الأصوات وانتشرت بک الأمم وأذعن لک الخلائق وقام بک الخلق وصفا لک الملک والأمر وطلبت إلیک الحوائج ورفعت إلیک الأیدی وطمحت نحوک الأبصار وقرت بک الأعین وأشرقت بنورک الأرض وحییت بک البلاد وانحلت لک الأجساد وتناهت إلیک الأرواح

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 138]

وتاقت إلیک الأنفس وعنت لک الوجوه واطمأنت بک الأفئده واقشعرت منک الجلود وأفضیت إلیک القلوب واطلعت علی السرائر وأخذت بالنواصی والأقدام یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک خاتم النبیین و علی أهل بیته الطیبین أللهم وأکرمه کرامه تبدو فضیلتها یوم القیامه علی جمیع العالمین وافعل ذلک بنا یارب العالمین أللهم وصل علی محمد و علی آل محمد

وبارک علی محمد و علی آله وعلینا برکه تفضلنا بها علی من بارکت علیه من المسلمین وعرف بیننا وبینه تحت عرشک ونحن فی عافیه مما فیه من حضر الحساب من المجرمین واجمعنا وإیاه فی خیر مساکن الجنه التی تفضل بهاالأنبیاء والصالحین صلوات الله علیهم أجمعین أللهم واختم ذلک لنا برضوان منک ومحبه مع رضوان تقربنا بها مع المقربین أللهم وقربنا منک یومئذ قربی قریبه لاتجعل بهاأحدا من المؤمنین وأسألک أللهم بما ألبستنی إلهی من محامدک وتعظیمک والصلاه علی محمدعبدک ورسولک ونبیک یاذا الجلال والإکرام والجبروت والملکوت والسلطان والقدره والإکرام والنعم العظام والعزه التی لاترام أسألک بأفضل مسائلک کلها وأنجحها وأعظمها التی لاینبغی للعباد أن یسألوک إلا بها وبک یا الله یارحمان یارحیم وبعزتک القدیمه وبملکک یاملک الدنیا والآخره وبنعمائک التی لاتحصی وبأحب أسمائک إلیک وأکرمها علیک وأشرفها لدیک منزله وأقربها إلیک وسیله وأجزلها عندک ثوابا وأسرعها منک إجابه وأدعوک دعاء من اشتدت فاقته وعظم جرمه وضعف کدحه وأشرفت علی الهلکه نفسه و لم یجد لفاقته مغیثا و لالکسره جابرا و لالذنبه غافرا غیرک وأدعوک دعاء فقیر إلی رحمتک إلهی غیرمستنکف و لامستکبر دعاء بائس فقیر خائف مستجیر وأدعوک بأنک الحنان المنان بدیع السماوات و الأرض ذو الجلال والإکرام عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم أن تقلبنی الیوم برضاک عنی وعتق رقبتی من النار عتقا لارق بعده وتجعلنی من طلقائک ومحرریک وتشهد علی ذلک ملائکتک وأنبیاءک ورسلک فی کتاب لایبدل و لایغیر حتی ألقاک و أنت عنی راض و أنالدیک مرضی و أن تعافینی فی کل موطن وتنصرنی علی کل عدو وتولانی فی کل مقام وتنجینی من کل عدو وتفرج عنی کل کرب وتهون لی کل سبیل

وترزقنی کل برکه و أن تسمع لی إذادعوت وتغفر لی إذاسهوت وتتقبل منی إذاصلیت وتستجیب لی إذادعوت

-روایت-از قبل-2067

[ صفحه 139]

وتجاوز عنی إذالهوت و لاتعاقبنی فیما أتیت وهب لی صالح مانویت وهب لی من الخیر فوق ألذی سمیت وتقبل منی وتجاوز عنی وعافنی واغفر لی وامنن علی وارحمنی وتب علی وارض عنی ووفقنی لماینفعنی واصرف عنی مایضرنی واکفنی ماأهمنی و لاتمقتنی و لاتعاقبنی و لاتخزنی وأکرمنی و لاتهنی وأصلحنی وهب لی کل شیءیصلحنی وأعظم أجری وأحسن ثوابی وبیض وجهی وأکرم مدخلی وقربنی منک وأکرمنی برحمتک آمین رب العالمین وصلی الله علی محمدخاتم النبیین وآله الطیبین الأخیار الأبرار الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون

-روایت-1-539

دعاء آخر للسجاد ع

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله ألذی أذهب باللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وکسانی ضیاءه و أنا فی نعمته أللهم فکما أبقیتنی له فأبقنی لأمثاله وصل علی النبی محمد وآله و لاتفجعنی فیه و فی غیره من اللیالی والأیام بارتکاب المحارم واکتساب المآثم وارزقنی خیره وخیر ما فیه وخیر مابعده واصرف عنی شره وشر ما فیه وشر مابعده أللهم إنی بذمه الإسلام أتوسل إلیک وبحرمه القرآن أعتمد علیک وبمحمد المصطفی صلی الله علیه وآله أستشفع لدیک فأعرف أللهم ذمتی التی رجوت بهاقضاء حاجتی یاأرحم الراحمین أللهم اقض لی فی الخمیس خمسا لایتسع لها إلاکرمک و لایطیقها إلانعمک سلامه أقوی بها علی طاعتک وعباده أستحق بهاجزیل مثوبتک وسعه فی الحال من الرزق الحلال و أن تؤمننی فی مواقف الخوف بأمنک وتجعلنی من طوارق الهموم والغموم فی حصنک وصل علی محمد وآل محمد واجعله لی شافعا یوم القیامه نافعا إنک أرحم الراحمین

-روایت-1-871

دعاء آخر للکاظم ع

مرحبا بخلق الله الجدید وبکما من کاتبین وشاهدین اکتبا بسم الله أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الإسلام کماوصف والدین کماشرع والقول کماحدث والکتاب کماأنزل و أن الله هوالحق المبین حیا الله محمدا بالسلام وصلی الله علیه وآله أصبحت أعوذ بوجه الله الکریم واسم الله العظیم وکلماته التامه من شر السامه والهامه والعین اللامه و من شر ماخلق وذرأ وبرأ و من شر کل دابه ربی آخذ بناصیتها أن ربی علی صراط مستقیم أللهم إنی أعوذ بک من جمیع خلقک وأتوکل علیک فی جمیع أموری فاحفظنی من بین یدی و من خلفی و من فوقی و من تحتی و لاتکلنی فی حوائجی إلی عبد من عبادک فیخذلنی

أنت مولای وسیدی فلاتخیبنی من رحمتک أللهم إنی أعوذ بک من

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 140]

زوال نعمتک وتحویل عافیتک استعنت بحول الله وقوته من حول خلقه وقوتهم وأعوذ برب الفلق من شر ماخلق حسبی الله ونعم الوکیل أللهم أعزنی بطاعتک وأذل أعدائی بمعصیتک واقصمهم یاقاصم کل جبار عنید یا من لایخیب من دعاه و یا من إذاتوکل العبد علیه کفاه اکفنی کل مهم من أمر الدنیا والآخره أللهم إنی أسألک عمل الخائفین وخوف العاملین وخشوع العابدین وعباده المتقین وإخبات المؤمنین وإنابه المخبتین وتوکل الموقنین وبشری المتوکلین وألحقنا بالأحیاء المرزوقین وأدخلنا الجنه وأعتقنا من النار وأصلح لنا شأننا کله أللهم إنی أسألک إیمانا صادقا یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین إنک بکل خیر عالم غیرمعلم أن تقضی لی حوائجی و أن تغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وآله إنک حمید مجید

-روایت-از قبل-824

تسبیح یوم الخمیس

بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک لاإله إلا أنت الواسع ألذی لایضیق البصیر ألذی لایضل النور ألذی لایخمد سبحانک لاإله إلا أنت الحی ألذی لایموت القیوم ألذی لایهن الصمد ألذی لایطعم سبحانک لاإله إلا أنت ماأعظم شأنک وأعز سلطانک وأعلی مکانک سبحانک لاإله إلا أنت ماأبرک وأرحمک وأحلمک وأعظمک وأعلمک وأسمحک وأجلک وأکرمک وأعزک وأعلاک وأقواک وأسمعک وأبصرک سبحانک لاإله إلا أنت ماأکرم عفوک وأعظم تجاوزک سبحانک لاإله إلا أنت ماأوسع رحمتک وأکثر فضلک سبحانک لاإله إلا أنت ماأنعم آلاءک وأسبغ نعماءک سبحانک لاإله إلا أنت ماأفضل ثوابک وأجزل عطاءک سبحانک لاإله إلا أنت ماأوسع حجتک وأوضح برهانک سبحانک لاإله إلا أنت ماأشد أخذک وأوجع عقابک سبحانک لاإله إلا أنت ماأشد مکرک وأمتن کیدک

سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک السماوات السبع والأرضون السبع سبحانک لاإله إلا أنت القریب فی علوک المتعالی فی دنوک المتدانی دون کل شیء من خلقک سبحانک لاإله إلا أنت القریب قبل کل شیء والدائم مع کل شیء والباقی بعدفناء کل شیءسبحانک لاإله إلا أنت تصاغر کل شیءلجبروتک وانقاد کل شیءلسلطانک وذل کل شیءلعزتک وخضع کل شیءلملکک واستسلم کل شیءلقدرتک سبحانک لاإله إلا أنت ملکت الملوک بعظمتک وقهرت الجبابره بقدرتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 141]

وذللت العظماء بعزتک سبحانک لاإله إلا أنت تسبیحا یفضل علی تسبیح المسبحین کلهم من أول الدهر إلی آخره ومل ء السماوات والأرضین ومل ء ماخلقت ومل ء ماقدرت سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک السماوات بأقطارها والشمس فی مجاریها والقمر فی منازله والنجوم فی سیراتها والفلک فی معارجه سبحانک لاإله إلا أنت یسبح لک النهار بضوئه واللیل بدجاه والنور بشعاعه والظلمه بغموضها سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک الریاح فی مهبها والسحاب بأمطارها والبرق بأخطافه والرعد بأرزامه سبحانک لاإله إلا أنت تسبح لک الأرض بأقواتها والجبال بأطوادها والأشجار بأوراقها والمراعی فی منابتها سبحانک وبحمدک لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک عدد ماسبحک من شیء و کماتحب یارب أن تحمد و کماینبغی لعظمتک وکبریائک وعزک وقوتک وقدرتک وصلی الله علی رسوله محمدخاتم النبیین وآله أجمعین

-روایت-از قبل-789

عوذه یوم الخمیس

بسم الله الرحمن الرحیم أعیذ نفسی برب المشارق والمغارب من کل شیطان مارد وقائم وقاعد وحاسد ومعاند وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الأقدام ارکض برجلک هذامغتسل بارد وشراب وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحیی به بلده میتا ونسقیه مما خلقنا أنعاما وأناسی کثیرا الآن خفف الله عنکم

ذلک تخفیف من ربکم ورحمه یرید الله أن یخفف عنکم فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم لاإله إلا الله و الله غالب علی أمره لاإله إلا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وآله أعوذ بعزه الله وأعوذ بقدره الله وأعوذ برسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تسلیما

-روایت-1-629

عوذه أخری

بسم الله الرحمن الرحیم أعیذ نفسی بقدره الله وعزه الله وعظمه الله وسلطان الله وجلال الله وکمال الله وبجمع الله وبرسول الله صلی الله علیه وآله الطیبین وبولاه أمر الله من شر ماأخاف وأحذر وأشهد أن الله علی کل شیءقدیر و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما وحسبنا الله ونعم الوکیل

-روایت-1-356

ویستحب أن یستغفر الله تعالی بهذا الاستغفار آخر نهار الخمیس فیقول أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم وأتوب إلیه توبه عبدخاضع مسکین مستکین لایستطیع لنفسه صرفا و لاعدلا و لانفعا و لاضرا و لاموتا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 142]

و لاحیاه و لانشورا وصلی الله علی محمد وعترته الطیبین الطاهرین الأخیار الأبرار وسلم تسلیما ثم یقول أللهم یاخالق نور النبیین ومرزغ قبور العالمین ودیان حقائق یوم الدین والمالک لحکم الأولین والآخرین والمسبحین والعالم بکل تکوین أشهد بعزتک فی الأرض والسماء وحجابک المنیع علی أهل الطغیان یاخالق روحی ومقدر قوتی والعالم بسری وجهری لک سجودی وعبودی ولعدوک عنودی یامعبودی أشهد أنک أنت الله لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک علیک توکلت وإلیک أنیب و أنت حسبی ونعم الوکیل

-روایت-از قبل-512

ویستحب أن یقرأ فیه سوره المائده و أن یقرأ القدر ألف مره ویصلی علی النبی کذلک و یقول

أللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلک عدوهم من الجن والإنس من الأولین والآخرین

-روایت-1-98

و من

کانت له حاجه فلیباکر فیهالقوله ص

أللهم بارک لأمتی فی بکورها

-روایت-1-31

ولیقرأ إذاتوجه ماذکرناه قبل أدعیه الأسبوع

أدعیه الساعات للأئمه الاثنی عشر ع

الساعه الأولی من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس لأمیر المؤمنین ع

أللهم رب البهاء والعظمه والکبریاء والسلطان أظهرت القدره کیف شئت ومننت علی عبادک بمعرفتک وتسلطت علیهم بجبروتک وعلمتهم شکر نعمتک أللهم فبحق ولیک علی أمیر المؤمنین المرتضی للدین والعالم بالحکم ومجاری التقی إمام المتقین صل علی محمد وآله فی الأولین والآخرین وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تنتقم لی ممن ظلمنی وبغی علی واکفنی مئونه من یریدنی بسوء أوظلم یاناصر المظلوم المبغی علیه یاعظیم البطش یاشدید الانتقام إنک علی کل شیءقدیر و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-535

الساعه الثانیه من طلوع الشمس إلی ذهاب الحمره للحسن ع

أللهم لبست بهاءک فی أعظم قدرتک وصفا نورک فی أنور ضوءک وفاض علمک فی حجابک وخلقت فیه أهل الثقه بک

عندجودک فتعالیت فی کبریائک علوا عظمت فیه منتک علی أهل طاعتک فباهیت بهم أهل سماواتک بمنتک علیهم أللهم فبحق ولیک الحسن بن علی علیک أسألک و به أستغیث إلیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی به علی طاعتک ورضوانک وتبلغنی أفضل مابلغته أحدا من أولیائک وأولیائه فی ذلک یاذا المن ألذی لاینفد أبدا و یاذا النعماء التی لاتحصی

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 143]

عددا یاکریم یاکریم یاکریم و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-از قبل-56

الساعه الثالثه من ذهاب الشعاع إلی ارتفاع النهار للحسین ع

یا من تجبر فلاعین تراه یا من تعظم فلاتخطر القلوب بکنهه یاحسن المن یاحسن التجاوز یاحسن العفو یاجواد یاکریم یا من لایشبهه شیء من خلقه یا من من علی خلقه بأولیائه إذ ارتضاهم لدینه وأدب بهم عباده وجعلهم حججا منا منه علی خلقه أسألک بحق ولیک الحسین بن علی علیهما السلام السبط التابع لمرضاتک والناصح فی دینک والدلیل علی ذاتک أسألک بحقه وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی علی طاعتک وأفعال الخیر و کل مایرضیک عنی ویقربنی منک یاذا الجلال والإکرام والفضل والإنعام یاوهاب یاکریم و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-589

الساعه الرابعه من ارتفاع النهار إلی زوال الشمس لعلی بن الحسین ع

أللهم صفا نورک فی أتم عظمتک وعلا ضیاؤک فی أبهی ضوئک أسألک بنورک ألذی نورت به السماوات والأرضین وقصمت به الجبابره وأحییت به الأموات وأمت به الأحیاء وجمعت به المتفرق وفرقت به المجتمع وأتممت به الکلمات وأقمت به السماوات أسألک بحق ولیک علی بن الحسین علیهما السلام الذاب عن دینک والمجاهد فی سبیلک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تکفینی به وتنجینی من تعرض السلاطین ونفث الشیاطین إنک علی ماتشاء قدیر و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-500

الساعه الخامسه من زوال الشمس إلی أربع رکعات من الزوال للباقر ع

أللهم رب الضیاء والعظمه والنور والکبریاء والسلطان تجبرت بعظمه بهائک ومننت علی عبادک برأفتک ورحمتک ودللتهم علی موجود رضاک وجعلت لهم دلیلا یدلهم علی محبتک ویعلمهم محابک ویدلهم علی مشیتک أللهم فبحق ولیک محمد بن علی علیهما السلام علیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی به علی آخرتی فی القبر و فی النشر والحشر و

عندالمیزان و علی الصراط یاحنان یامنان یاذا الجلال والإکرام و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-468

الساعه السادسه من أربع رکعات من الزوال إلی صلاه الظهر للصادق ع

یا من لطف عن إدراک الأوهام یا من کبر عن موجود البصر یا من تعالی عن الصفات کلها یا من جل عن معانی اللطف ولطف عن معانی الجلال أسألک بنور وجهک وضیاء کبریائک وأسألک بحق عظمتک الصافیه من نورک وأسألک بحق ولیک جعفر بن محمدعلیهما السلام

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 144]

علیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی بطاعتک علی أهوال الآخره یاخیر من أنزلت به الحوائج یارءوف یارحیم یاجواد یاکریم و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-از قبل-198

الساعه السابعه من صلاه الظهر إلی أربع رکعات قبل العصر للکاظم ع

یا من تکبر عن الأوهام صورته یا من تعالی عن الصفات نوره یا من قرب

عنددعاء خلقه یا من دعاه المضطرون ولجأ إلیه الخائفون وسأله المؤمنون وعبده الشاکرون وحمده المخلصون أسألک بحق نورک المضی ء وبحق ولیک موسی بن جعفرعلیهما السلام علیک وأتقرب به إلیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعافینی به مما أخافه وأحذره علی عینی وجسدی وجمیع جوارح بدنی من جمیع الأسقام والأمراض والأعراض والعلل والأوجاع ماظهر منها و مابطن بقدرتک یاأرحم الراحمین و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-537

الساعه الثامنه للرضا ع

من الأربع رکعات من بعدالظهر إلی صلاه العصر للرضا ع یاخیر مدعو یاخیر من أعطی یاخیر من سئل یا من أضاء باسمه ضوء النهار وأظلم به ظلمه اللیل وسال باسمه وابل السیل ورزق أولیاءه کل خیر یا من علا السماوات نوره و الأرض ضوءه والشرق والغرب رحمته یاواسع الجود أسألک بحق ولیک علی بن موسی علیهما السلام وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تکفینی به وتنجینی مما أخافه وأحذره فی جمیع أسفاری و فی البراری والقفار والأودیه والآکام والغیاض والجبال والشعاب والبحار یاواحد یاقهار یاعزیز یاجبار یاستار و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-584

الساعه التاسعه من صلاه العصر إلی أن تمضی ساعتان للجواد ع

یا من دعاه المضطرون فأجابهم والتجأ إلیه الخائفون فأمنهم وعبده الطائعون فشکرهم وشکره المؤمنون فحباهم وأطاعوه فعصمهم وسألوه فأعطاهم ونسوا نعمته فلم یخل شکره من قلوبهم وامتن علیهم فلم یجعل اسمه منسیا عندهم أسألک بحق ولیک محمد بن علی علیهما السلام حجتک البالغه ونعمتک السابغه ومحجتک الواضحه وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجود علی من فضلک وتتفضل علی من وسعک بما أستغنی به عما فی أیدی خلقک و أن تقطع رجای إلامنک وتخیب آمالی إلافیک أللهم وأسألک بحق من حقه علیک واجب ممن أوجبت له الحق عندک أن تصلی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 145]

علی محمد وآل محمد و أن تبسط علی ماحضرته من رزقک وتسهل ذلک لی وتیسره هنیئا مریئا فی یسر منک وعافیه برحمتک یاأرحم الراحمین وخیر الرازقین و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-از قبل-176

الساعه العاشره من ساعتین بعدصلاه العصر إلی قبل اصفرار الشمس للهادی ع

یا من علا فعظم یا من تسلط فتجبر وتجبر فتسلط یا من عزفاستکبر فی عزه یا من مد الظل علی خلقه یا من امتن بالمعروف علی عباده یاعزیزا ذو انتقام یامنتقما بعزته من أهل الشرک أسألک بحق ولیک علی بن محمدعلیهما السلام علیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی به علی قضاء حوائجی ونوافلی وفرائضی وبر إخوانی وکمال طاعتک برحمتک یاأرحم الراحمین و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-427

الساعه الحادیه العشره من قبل اصفرار الشمس إلی اصفرارها للعسکری ع

یاأول بلا أولیه و یاآخر بلا آخریه و یاقیوما لامنتهی لقدمه یاعزیزا بلا انقطاع لعزته یامتسلطا بلا ضعف من سلطانه یاکریما بدوام نعمته یاجبارا ومعزا لأولیائه یاخبیرا بعلمه یاعلیما بقدرته یاقدیرا بذاته أسألک بحق ولیک الأمین المؤدی الکریم الناصح العلیم الحسن بن علی علیهما السلام علیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تعیننی علی آخرتی وتختم لی بخیر حتی تتوفانی و أنت عنی راض وتنقلنی إلی رحمتک ورضوانک إنک ذو الفضل العظیم والمن القدیم و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-531

الساعه الثانیه عشره من اصفرار الشمس إلی غروبها للخلف الحجه ع

یا من توحد بنفسه عن خلقه یا من غنی عن خلقه بصنعه یا من عرف نفسه خلقه بلطفه یا من سلک بأهل طاعته مرضاته یا من أعان أهل محبته علی شکره یا من من علیهم بدینه ولطف لهم بنائله أسألک بحق ولیک الخلف الصالح بقیتک فی أرضک المنتقم لک من أعدائک وأعداء رسولک بقیه آبائه الصالحین محمد بن الحسن علیهما السلام وأتضرع به إلیک وأقدمه بین یدی حوائجی ورغبتی إلیک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تدارکنی به وتنجینی مما أخافه وأحذره وألبسنی به عافیتک وعفوک فی الدنیا والآخره وکن له ولیا وحافظا وناصرا وقائدا وکالئا وساترا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیهاطویلا یاأرحم الراحمین و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم فسیکفیکهم الله و هوالسمیع العلیم أللهم صل علی محمد وآل محمدالذین أمرت بطاعتهم وأولی الأرحام الذین أمرت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 146]

بصلتهم وذوی القربی الذین أمرت بمودتهم والموالی الذین أمرت بعرفان حقهم و أهل البیت الذین أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا أسألک بهم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تغفر ذنوبی کلها یاغفار

وتتوب علی یاتواب وترحمنی یارحیم یا من لایتعاظمه ذنب و هو علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-292

ویستحب أن یدعی کل یوم بهذا الدعاء أللهم إنی أسألک بنور وجهک المشرق الحی الباقی الکریم وأسألک بنور وجهک القدوس ألذی أشرقت به السماوات وانکشفت به الظلمات وصلح علیه أمر الأولین والآخرین أن تصلی علی محمد وآله و أن تصلح لی شأنی کله

-روایت-1-255

ذکر جمله من النوافل وصلوات الحوائج والاستخارات

اشاره

اعلم أن ماذکرناه علی قسمین أحدهما مایختص بوقت وثانیهما عکسه وکلاهما لاینحصر ولکنا نذکر إن شاء الله تعالی من ذلک طرفا فالنوافل الراتبه أربع وثلاثون رکعه ثمان للظهر بعدالزوال قبلها وثمان للعصر قبلها وللمغرب أربع بعدها وللعشاء رکعتان من جلوس تعدان برکعه بعدها و بعد کل صلاه یرید فعلها وثمانی رکعات صلاه اللیل ورکعتا الشفع ورکعه واحده للوتر ورکعتا الفجر ویسقط فی السفر نوافل الظهرین والعشاء و کل النوافل رکعتان بتشهد وتسلیم عدا الوتر وصلاه الأعرابی قاله العلامه فی قواعده قال ویستحب صلاه رکعتین بین المغرب والعشاء فی الأولی الحمد مره والزلزله ثلاث عشره مره و فی الثانیه الحمد مره والتوحید خمس عشره مره أربع رکعات أخر یقرأ فی کل رکعه الحمد مره وخمسین مره قل هو الله أحد

فقد روی أن من فعل ذلک انفتل من صلاته و لیس بینه و بین الله تعالی ذنب إلا و قدغفره له

-روایت-1-2-روایت-11-99

وتسمی صلاه الأوابین و قدمر جمله من الأدعیه بعدصلاه اللیل فیما تقدم غیر أنانزید هنا فنقول من کان له عدو یؤذیه فلیقل فی السجده الثانیه من الرکعتین الأولتین من صلاه اللیل

أللهم إن فلان ابن فلان قدشهرنی ونوه بی وعرضنی للمکاره أللهم فاصرفه عنی بسقم عاجل یشغله عنی أللهم وقرب أجله واقطع أثره وعجل یارب ذلک الساعه الساعه

-روایت-1-169

و من طلب العافیه

فلیقل فی هذه السجده

یا علی یاعظیم یارحمان یارحیم یاسمیع الدعوات یامعطی الخیرات صل علی محمد وآله وأعطنی من خیر الدنیا والآخره ما أنت أهله واصرف عنی من شر الدنیا والآخره ما أنت أهله وأذهب عنی هذاالوجع ویسمیه بعینه فإنه قدغاظنی وأحزننی ولیلح فی الدعاء فإن العافیه تعجل له إن شاء الله تعالی

-روایت-1-298

و من کتاب مهج الدعوات عن سعد بن عبد الله عن الصادق ع

-روایت-1-2

[ صفحه 147]

قال کنت جالسا

عند أبی وعنده رجل قدسقطت إحدی یدیه من فالج به و هویطلب أن یدعو له وذکر أن به خصاه فلایقدر علی البول إلابشده فقال له أبی ع قل بعدصلاه اللیل و أنت ساجد أللهم إنی أدعوک دعاء العلیل الذلیل الفقیر أدعوک دعاء من قداشتدت فاقته و قلت حیلته وضعف عمله من الخطیئه والبلاء دعاء مکروب إن لم تدارکه هلک و إن لم تستنقذه فلاحیله له و لاتحط بی یاسیدی ومولای وإلهی مکرک و لاتثبت علی غضبک و لاتضطرنی إلی الیأس من روحک والقنوط من رحمتک وطول الصبر علی الأذی أللهم لاطاقه لی ببلائک و لاغناء بی عن رحمتک و هذا ابن بنت نبیک وحبیبک صلواتک علیه به أتوجه إلیک فإنک جعلته مفزعا للخائف واستودعته علم ما کان و ما هوکائن فاکشف ضری -روایت-8-687

وخلصنی من هذه البلیه إلی ماعودتنی من عافیتک ورحمتک انقطع الرجاء إلامنک یا الله یا الله یا الله فانصرف الرجل وجاء بعدأیام و لیس به شیء ویسمی دعاء العافیه

-روایت-1-171

وذکر الشهید رحمه الله فی الرساله التکلیفیه أن علیا ع قال من صلی عشر لیله مخلصا ابتغاء مرضات الله قال الله لملائکته اکتبوا لعبدی هذا من الحسنات عدد ماأنبت فی النیل من حبه وورقه وشجره وعدد کل قصبه

وخوص ومرعی و من صلی تسع لیله أعطاه الله تعالی عشر دعوات مستجابات وأعطاه کتابه بیمینه و من صلی ثمن لیله أعطاه الله تعالی أجر شهید صابر صادق النیه وشفعه فی أهل بیته و من صلی سبع لیله خرج من قبره ووجهه کالقمر لیله البدر حتی یمر علی الصراط مع الآمنین و من صلی سدس لیله کتب من الأوابین وغفر له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر و من صلی خمس لیله زاحم ابراهیم ع فی قبته و من صلی ربع لیله کان فی أول الفائزین حتی یمر علی الصراط کالریح العاصف فیدخل الجنه بغیر حساب و من صلی ثلث لیله لم یبق ملک إلاغبطه بمنزلته من الله تعالی وقیل له ادخل من أی أبواب الجنه شئت و من صلی نصف لیله لوأعطی مل ء الأرضین سبعین مره لم یعدل جزاؤه و کان له بذلک

عند الله تعالی أفضل من سبعین رقبه یعتقها من ولد إسماعیل و من صلی ثلثی لیله کان له من الحسنات قدر رمل عالج أدناها مثل جبل أحد عشر مرات و من صلی لیله تامه تالیا لکتاب الله تعالی وراکعا ساجدا وذاکرا أعطی من الثواب ماأدناه أن یخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه إلی آخر الخبر

-روایت-1-2-روایت-64-1190

ذکر مایعمل فی کل یوم علی التکرار

روی عبید بن زراره عن الصادق ع من صلی

-روایت-1-2-روایت-35-ادامه دارد

[ صفحه 148]

أربع رکعات فی کل یوم قبل الزوال یقرأ فی کل رکعه الفاتحه والقدر خمسا وعشرین مره لم یمرض إلامرض الموت

-روایت-از قبل-114

وروی أبوبرزه عن النبی ص من صلی فی کل یوم اثنتی عشره رکعه بنی الله تعالی له بیتا فی الجنه

-روایت-1-2-روایت-31-104

وروی عن الکاظم ع من صلی أربع رکعات فی کل یوم

عندالزوال ویقرأ فی کل رکعه

الحمد وآیه الکرسی عصمه الله تعالی فی أهله وماله ودینه ودنیاه

-روایت-1-2-روایت-23-156

ذکر مایعمل طول الأسبوع

لیله السبت

روی عن النبی ص أنه من صلی أربع رکعات لیله السبت بالحمد مره وآیه الکرسی ثلاثا والتوحید مره فإذاسلم قرأ آیه الکرسی ثلاثا غفر الله تعالی له ولوالدیه و کان ممن یشفع له النبی ص یومه عنه ص أربعا بالحمد والجحد ثلاثا فإذاسلم قرأ آیه الکرسی مره کتب الله تعالی له بکل یهودی ویهودیه عباده سنه

-روایت-1-312

لیله الأحد

عنه ص رکعتین بالحمد وآیه الکرسی والتوحید مره مره جاء یوم القیامه ووجهه کالقمر لیله البدر ومتعه الله تعالی بعقله حتی یموت یومه عنه ص أربعا بالحمد وآمن الرسول إلی آخر السوره کتب الله عز و جل بکل نصرانی ونصرانیه عباده سنه

-روایت-1-237

لیله الإثنین

عنه ص أربعا بالحمد سبعا والقدر مره و یقول بعدالتسلیم مائه مره أللهم صل علی محمد وآل محمد ومائه مره أللهم صل علی جبریل أعطاه الله تعالی سبعین ألف قصر فی کل قصر سبعون ألف دار فی کل دار سبعون ألف بیت فی کل بیت سبعون ألف جاریه یومه کلیلته

-روایت-1-262

لیله الثلاثاء

عنه ص رکعتین بالحمد وآیه الکرسی والتوحید وآیه الشهاده مره مره أعطاه الله تعالی ماسأل یومه عنه ص عشرین رکعه بعدانتصاف النهار بالحمد وآیه الکرسی مره والتوحید ثلاثا لم یکتب علیه خطیئه إلی سبعین یوما

-روایت-1-212

لیله الأربعاء

عنه ص رکعتین بالحمد وآیه الکرسی والتوحید والقدر مره مره غفر الله تعالی له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر یومه عنه ص اثنتی عشره رکعه بالحمد مره والتوحید والمعوذتین ثلاثا ثلاثا ناداه مناد من

عندالعرش یا عبد الله استأنف العمل فقد غفر لک ماتقدم من ذنبک و ماتأخر

-روایت-1-273

لیله الخمیس

عنه ص رکعتین بین المغرب والعشاء بالحمد مره وآیه الکرسی والقلاقل خمسا خمسا فإذاسلم استغفر الله خمس عشره مره وجعل ثوابها لوالدیه فقد أدی حقهما یومه کلیله الإثنین وکذا لیله الجمعه ویومها

-روایت-1-198

و عنه ص من صلی لیله الجمعه رکعتین بالحمد مره والزلزله خمس عشره آمنه الله تعالی من عذاب القبر وأهوال یوم القیامه

-روایت-1-2-روایت-13-126

و عن الجواد

-روایت-1-2

[ صفحه 149]

ع إذادخل شهر جدید فصل أول یوم منه رکعتین تقرأ فی الأولی الحمد مره والتوحید ثلاثین مره و فی الثانیه الحمد مره والقدر ثلاثین مره وتصدق بما تیسر لتشتری به سلامه ذلک الشهر کله

-روایت-6-188

والصلوات المرغب فی فعلها یوم الجمعه کثیره

منها صلاه النبی ص وهی رکعتان بالحمد مره والقدر خمس عشره مره ثم یقرأ القدر فی رکوعه ورفعه وسجودیه ورفعیه کذلک ثم یصلی الثانیه کذلک فإذاسلمت عقبت بما أردت وانصرفت و لیس بینک و بین الله ذنب إلاغفره لک

-روایت-1-220

وتدعو بعد هذه الصلاه بهذا الدعاء لاإله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولین لاإله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لاإله إلا الله لانعبد إلاإیاه مخلصین له الدین و لوکره المشرکون لاإله إلا الله وحده وحده وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده و له الملک و له الحمد و هو علی کل شیءقدیر أللهم أنت نور السماوات و الأرض فلک الحمد و أنت قیام السماوات و الأرض و من فیهن فلک الحمد و أنت الحق ووعدک حق وإنجازک حق والجنه حق والنار حق أللهم لک أسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت وبک خاصمت وإلیک حاکمت یارب یارب یارب اغفر لی ماقدمت و ماأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهی لاإله إلا أنت صل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی وتب علی إنک کریم رءوف رحیم

-روایت-1-697

ومنها صلاه

علی ع من صلاها خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه وقضیت حوائجه وهی أربع رکعات بالحمد مره والتوحید خمسین مره فإذاسلم سبح بهذا التسبیح و هوتسبیحه ع سبحان من لاتبید معالمه سبحان من لاتنقص خزائنه سبحان من لااضمحلال لفخره سبحان من لاینفد ماعنده سبحان من لاانقطاع لمدته سبحان من لایشارک أحدا فی أمره سبحان من لاإله غیره

-روایت-1-363

ومنها صلاه فاطمه ع وهی رکعتان فی الأولی بعدالحمد القدر مائه مره و فی الثانیه بعدالحمد التوحید کذلک فإذاسلمت فسبح تسبیح الزهراء ع وقل سبحان ذی العز الشامخ المنیف سبحان ذی الجلال الباذخ العظیم سبحان ذی الملک الفاخر القدیم سبحان من لبس البهجه والجمال سبحان من تردی بالنور والوقار سبحان من یری أثر النمل فی الصفا سبحان من یری وقع الطیر فی الهواء سبحان من هوهکذا و لاهکذا غیره وروی أنه ینبغی لمن صلی هذه الصلاه وفرغ من التسبیح أن یکشف رکبتیه وذراعیه ویباشر بجمیع مساجده الأرض بغیر حاجز یحجز بینها وبینه ویدعو ویسأل حاجته و یقول و هوساجد یا من لیس غیره رب یدعی یا من لیس فوقه إله یخشی یا من لیس دونه ملک یتقی یا من

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 150]

لیس له وزیر یؤتی یا من لیس له حاجب یرشی یا من لیس له بواب یغشی یا من لایزداد علی کثره السؤال إلاکرما وجودا و علی کثره الذنوب إلاعفوا وصفحا صل علی محمد وآله وافعل بی کذا وکذا

-روایت-از قبل-195

ومنها صلاه جعفر ع وستأتی فی صلاه الحوائج إن شاء الله ومنها صلاه الأعرابی عندارتفاع النهار وهی عشر رکعات یصلی رکعتین بتسلیمه یقرأ فی الأولی بعدالحمد الفلق سبعا و فی الثانیه بعدالحمد الناس سبعا ثم یسلم ویقرأ آیه الکرسی سبعا

ثم یصلی ثمانی رکعات بتسلیمتین یقرأ فی کل رکعه الحمد مره والنصر مره والتوحید خمسا وعشرین مره ثم یقول سبحان الله رب العرش الکریم لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم سبعین مره ومنها الصلاه الکامله

عن الصادق عن أبیه عن آبائه ع عن النبی ص من صلاها دفع الله تعالی عنه شر أهل السماء وشر أهل الأرض وهی أربع رکعات یوم الجمعه قبل الصلاه بالحمد عشرا والقلاقل وآیه الکرسی والقدر وآیه الشهاده عشرا عشرا فإذاسلم استغفر الله تعالی مائه مره و قال سبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و الله أکبر و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم مائه مره ویصلی علی النبی ص مائه مره

-روایت-1-2-روایت-51-399

وصلوات الحوائج کثیره منها

ماروی عنه ص أنه من صلی یوم الجمعه أربع رکعات قبل الفریضه یقرأ فی الأولی الحمد مره والأعلی مره والتوحید خمس عشره مره و فی الثانیه الحمد مره والزلزله مره والتوحید خمس عشره مره و فی الثالثه الحمد مره وألهاکم مره والتوحید خمس عشره مره و فی الرابعه الحمد مره والنصر مره والتوحید خمس عشره مره فإذافرغ رفع یدیه وسأل حاجته تقضی إن شاء الله تعالی

-روایت-1-2-روایت-18-365

ومنها مارواه المفضل بن عمر قال رأیت الصادق ع صلی صلاه جعفر بن أبی طالب ع ورفع یدیه ودعا بهذا الدعاء یارب یارب حتی انقطع النفس یارباه یارباه حتی انقطع النفس رب رب حتی انقطع النفس یا الله یا الله حتی انقطع النفس یاحی یاحی حتی انقطع النفس یارحیم یارحیم حتی انقطع النفس یارحمان یارحمان حتی انقطع النفس یاأرحم الراحمین سبع مرات ثم قال أللهم إنی أفتتح القول بحمدک وأنطق بالثناء علیک وأمجدک و لاغایه لمدحک وأثنی علیک و من یبلغ

غایه ثنائک وأمد مجدک وإنی لخلیقتک کنه معرفه مجدک و أی زمن لم تکن ممدوحا بفضلک موصوفا بمجدک عوادا علی المذنبین بحلمک تخلف سکان أرضک عن طاعتک فکنت علیهم عطوفا بجودک

-روایت-1-2-روایت-37-661

جوادا بفضلک عوادا بکرمک یا لاإله إلا أنت المنان ذو الجلال والإکرام و قال یامفضل إذاکانت لک حاجه مهمه فصل هذه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 151]

الصلاه وادع بهذا الدعاء وسل حاجتک تقضی إن شاء الله تعالی

-روایت-از قبل-65

قلت و هذه الصلاه أربع رکعات بتشهدین وتسلیمتین یقرأ فی الأولی بعدالحمد الزلزله و فی الثانیه الحمد والعادیات و فی الثالثه الحمد والنصر و فی الرابعه الحمد والتوحید فإذافرغ من القراءه فی الرکعه الأولی قال التسبیحات الأربع قبل أن یرکع خمس عشره مره ثم یقولها فی رکوعه ورفعه وسجودیه ورفعیه عشرا عشرا ثم یصلی الرکعه الثانیه کذلک ویتشهد ویسلم ثم یصلی رکعتین أخریین علی هذاالترتیب فإذا کان فی آخر سجده من الرکعه الرابعه قال بعدالتسبیح

سبحان من لبس العز والوقار سبحان من تعطف بالمجد وتکرم به سبحان من لاینبغی التسبیح إلا له سبحان من أحصی کل شیءعلمه سبحان ذی المن والنعم سبحان ذی القدره والکرم سبحان ذی العزه والفضل سبحان ذی القوه والطول أللهم إنی أسألک بمعاقد العز من عرشک ومنتهی الرحمه من کتابک وباسمک الأعظم وکلماتک التامات التی تمت صدقا وعدلا أن تصلی علی محمد و أهل بیته و أن تفعل بی کذا وکذا

-روایت-1-403

ومنها مارواه محمد بن مسلم الثقفی قال سمعته یقول یعنی أبا جعفر ع مایمنع أحدکم إذاأصابه شیء من غم الدنیا أن یصلی یوم الجمعه رکعتین ویحمد الله تعالی ویثنی علیه ویصلی علی محمد وآله ع ویمد یده و یقول أللهم إنی أسألک بأنک ملک وأنک علی کل شیءقدیر

مقتدر وأنک ماتشاء من أمر یکن و ماشاء الله من شیء یکون وأتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمه محمدصلی الله علیه وآله یا رسول الله إنی أتوجه بک إلی الله ربی وربک لینجح بک طلبتی ویقضی بک حاجتی أللهم صل علی محمد وآل محمد وأنجح طلبتی واقض حاجتی بتوجهی إلیک بنبیک محمدصلی الله علیه وآله أللهم من أرادنی من خلقک ببغی أوعنت أوسوء أومساءه أوکید من جنی أوإنسی من قریب أوبعید صغیر أوکبیر فصل علی محمد وآل محمد وأحرج صدره وأفحم لسانه وقصر یده واسدد بصره وادفع فی نحره واقمع رأسه وأوهن کیده وأمته بدائه وغیظه واجعل له شاغلا من نفسه فاکفنیه بحولک وقوتک وعزتک وعظمتک وقدرتک وسلطانک ومنعتک عزجارک و جل ثناؤک و لاإله غیرک و لاحول و لاقوه إلابک إنک علی کل شیءقدیر أللهم صل علی محمد وآل محمد والمح من أرادنی بسوء منک لمحه توهن بهاکیده وتغلب بهامکره وتضعف بهاقوته وتکسر بهاحدته وترد بهاکیده فی نحره یارب ورب کل شیء و یقول ثلاثا أللهم إنی أستکفیک ظلم من لم تعظه المواعظ و لم تمنعه

-روایت-1-2-روایت-73-ادامه دارد

[ صفحه 152]

منی المصائب و لاالغیر أللهم صل علی محمد وآل محمد واشغله عنی بشغل شاغل فی نفسه وجمیع مایعانیه إنک علی کل شیءقدیر أللهم إنی بک أعوذ وبک ألوذ وبک أستجیر من شر فلان وتسمیه فإنک تکفاه إن شاء الله

-روایت-از قبل-218

ومنها مارواه عبدالملک بن عمیر عن الصادق ع قال صم یوم الأربعاء والخمیس والجمعه فإذا کان عشیه یوم الخمیس تصدقت علی عشره مساکین مدا مدا من طعام فإذا کان یوم الجمعه اغتسلت وبرزت إلی الصحراء فصل صلاه جعفر بن أبی طالب واکشف رکبتیک وألزمهما الأرض وقل یا من

أظهر الجمیل وستر القبیح یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یهتک الستر یاعظیم العفو یاحسن التجاوز یاواسع المغفره یاباسط الیدین بالرحمه یاصاحب کل نجوی ومنتهی کل شکوی یامقیل العثرات یاکریم الصفح یاعظیم المن یامبتدئا بالنعم قبل استحقاقها یاغوث کل مستغیث یارباه یارباه عشرا یا الله عشرا یاسیداه عشرا یامولاه عشرا یارجاءاه عشرا یاغیاثاه عشرا یاغایه رغبتاه عشرا یارحمان عشرا یارحیم عشرا یامعطی الخیرات عشرا صل علی محمد وآل محمدکثیرا طیبا کأفضل ماصلیت علی أحد من خلقک عشرا وتسأل حاجتک تقضی إن شاء الله تعالی بعد أن تتوسل بالنبی والأئمه ع و فی روایه أخری ثم ضع خدک الأیمن علی الأرض وقل مائه مره یا محمد یا علی یا علی یا محمداکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران ثم ضع خدک الأیسر وقل مائه مره أدرکنی أدرکنی ثم تقول الغوث الغوث حتی ینقطع النفس

-روایت-1-2-روایت-54-1078

ومنها مارواه میسره بن عبدالعزیز أن رجلا شکا إلی الصادق ع الفقر فأمره بصوم ثلاثه آخرها الجمعه فإذا کان فی ضحی یوم الجمعه فلیزر النبی ص من أعلی سطحه أو فی فلاه من الأرض بحیث لایراه أحد ثم یصل رکعتین مکانه ثم یجثو علی رکبتیه ویفض بهما إلی الأرض ویده الیمنی فوق الیسری و یقول و هومتوجه إلی القبله أللهم أنت أنت انقطع الرجاء إلامنک وخابت الآمال إلافیک یاثقه من لاثقه له لاثقه لی غیرک اجعل لی من أمری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب ثم یسجد علی الأرض و یقول یامغیث اجعل لی رزقا من فضلک فلن یطلع نهار یوم السبت إلابرزق جدید

-روایت-1-2-روایت-37-594

قال محمد بن عثمان بن سعید العمری و إذا لم یکن الداعی بالرزق فی المدینه فلیزر

النبی ص من

عندرأس الإمام ألذی یکون فی بلده فإن لم یکن فی بلده إمام فلیزر بعض الصالحین ویبرز إلی الصحراء ویأخذ فیها علی میامنه فإن ذلک منجح إن شاء الله تعالی

ومنها مارواه

-روایت-1-2

[ صفحه 153]

أبان بن تغلب عن الصادق ع قال إذاکانت لک حاجه فصم الأربعاء والخمیس والجمعه وصل رکعتین

عندزوال الشمس تحت السماء وقل أللهم إنی حللت بساحتک لمعرفتی بوحدانیتک وصمدانیتک وإنه لایقدر علی قضاء حوائجی غیرک و قدعلمت یارب إنه کلما تظاهرت نعمتک علی اشتدت فاقتی إلیک و قدطرقنی هم کذا وکذا و أنت تکشفه لأنک عالم غیرمعلم وواسع غیرمتکلف فأسألک باسمک ألذی وضعته علی الجبال فاستقرت و علی السماء فانشقت و علی النجوم فانتثرت و علی الأرض فسطحت وأسألک باسمک ألذی جعلته

عند محمدصلواتک علیه وآله و

عند علی و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن والحجه علیهم السلام أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقضی لی حاجتی وتیسر لی عسیرها وتکفینی مهمها فإن فعلت فلک الحمد و إن لم تفعل فلک الحمد غیرجائر فی حکمک یارب و لامتهم فی قضائک و لاخائف فی عدلک ثم تسجد وتقول أللهم إن یونس بن متی عبدک ورسولک دعاک فی بطن الحوت فاستجبت له وفرجت عنه فاستجب لی کمااستجبت له وفرج عنی کمافرجت عنه و أناعبدک فاستجب لی کمااستجبت له بحق محمد وآل محمدعلیک وفرج عنی کمافرجت عنه یاحی یاقیوم یا لاإله إلا أنت برحمتک أستغیث فأغثنی الساعه الساعه الساعه یاکریم ثم تضع خدک الأیمن علی الأرض وتقول یاحسن البلاء عندی یاقدیم العفو عنی یا من لاغنی لشی ء عنه یا من

لابد لشی ء منه یا من مصیر کل شیء إلیه یا من رزق کل شیء علیه تولنی و لاتولنی شرار خلقک و کماخلقتنی فلاتضیعنی ثم تضع خدک الأیسر وتقول الله الله ربی لاأشرک به شیئا عشر مرات ثم تعود إلی السجود وتقول أللهم أنت لها ولکل عظیمه و أنت لهذه الأمور التی قدأحاطت بی واکتنفتنی فاکفنیها وخلصنی منها إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-37-1598

ومنها مارواه یونس بن عبدالرحمن عن الصادق ع أنه من کانت له حاجه مهمه فلیصم الأربعاء والخمیس والجمعه ثم یصلی رکعتین قبل الرکعتین اللتین یصلیهما قبل الزوال ثم یدعو بهذا الدعاء أللهم إنی أسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم ألذی لاإله إلا هو لاتأخذه سنه و لانوم وأسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم ألذی خشعت له الأصوات وعنت له الوجوه وذلت له النفوس ووجلت له القلوب من خشیتک وأسألک بأنک ملک وأنک مقتدر وأنک ماتشاء من أمر یکون وأنک الله الماجد الواحد ألذی لایحفیک سائل و لاینقصک نائل

-روایت-1-2-روایت-52-ادامه دارد

[ صفحه 154]

و لایزیدک کثره الدعاء إلاکرما وجودا لاإله إلا أنت الحی القیوم و لاإله إلا أنت الخالق الرازق و لاإله إلا أنت المحیی الممیت و لاإله إلا أنت البدی ء البدیع لک الفخر و لک الکرم و لک المجد و لک الحمد و لک الأمر وحدک لاشریک لک یاأحد یاصمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد صل علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا وکذا

-روایت-از قبل-342

و هودعاء الدین أیضا و من صلوات الحوائج فی غیر یوم الجمعه رکعتی الغفله بین العشاءین

رواها هشام بن سالم عن الصادق ع یقرأ فی الأولی بعدالحمدوَ ذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباًالآیه و فی الثانیه بعدالحمدوَ

عِندَهُ مَفاتِحُ الغَیبِالآیه ثم یرفع یدیه فیقول أللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لایعلمها إلا أنت أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تفعل بی کذا وکذا أللهم أنت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فأسألک بحق محمد وآله علیه وعلیهم السلام لماقضیتها لی ویسأل حاجته فإنه یعطی ماسأل

-روایت-1-2-روایت-37-436

ومنها ماروی عن الکاظم ع قال رأیت النبی ص لیله الأربعاء فی النوم فقال لی یا موسی أنت محبوس مظلوم یکرر ذلک علی ثلاثا ثم قال لعله فتنه لهم ومتاع إلی حین أصبح غدا صائما واتبعه بصیام یوم الخمیس والجمعه فإذا کان وقت العشاء من عشیه الجمعه فصل بین العشاءین اثنتی عشره رکعه تقرأ فی کل رکعه الحمد والتوحید اثنتی عشره مره فإذاصلیت أربع رکعات فاسجد وقل فی سجودک أللهم یاسابق الفوت و یاسامع الصوت و یامحیی العظام بعدالموت وهی رمیم أسألک باسمک العظیم الأعظم أن تصلی علی محمدعبدک ورسولک و علی أهل بیته الطیبین الطاهرین وتعجل لی الفرج مما أنا فیه ففعلت فکان مارأیت

-روایت-1-2-روایت-35-612

ومنها عن الصادق ع أنه من دهمه أمر من سلطان أوعدو أوحاسد فلیصم ثلاثه آخرها الجمعه ولیدع عشیه الجمعه لیله السبت بهذا الدعاء أی رباه أی سیداه أی أملاه أی رجایاه أی عماداه أی کهفاه أی حصناه أی حرزاه أی فخراه بک آمنت و لک أسلمت وعلیک توکلت وبابک قرعت وبفنائک نزلت وبحبلک اعتصمت وبک استعنت وبک أعوذ وبک ألوذ وعلیک أتوکل وإلیک ألجأ وأعتصم وبک أستجیر فی جمیع أموری و أنت غیاثی وعمادی و أنت عصمتی ورجائی و أنت الله ربی لاإله إلا أنت سبحانک وبحمدک عملت سوءا وظلمت نفسی فصل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی وخذ بیدی

وأنقذنی وقنی واکفنی واکلأنی وارعنی فی لیلی ونهاری وإمسائی وإصباحی ومقامی وسفری یاأجود الأجودین و یاأکرم الأکرمین و یاأعدل الفاصلین و یاإله الأولین

-روایت-1-2-روایت-23-ادامه دارد

[ صفحه 155]

والآخرین و یامالک یوم الدین و یاأرحم الراحمین یاحی یاقیوم یاحی لایموت یاحی لاإله إلا أنت بمحمد یا الله بعلی یا الله بالحسن یا الله بالحسین یا الله بعلی یا الله بمحمد یا الله بجعفر یا الله بموسی یا الله بعلی یا الله بمحمد یا الله بعلی یا الله بالحسن یا الله بحجتک ثم خلیفتک فی بلادک یا الله صل علی محمد وآل محمد وخذ بناصیه من أخافه وتسمیه باسمه وذلل لی صعبه وسهل لی قیاده ورد عنی نافره قلبه وارزقنی خیره واصرف عنی شره فإنی بک أللهم أعوذ وألوذ وبک أثق وعلیک أعتمد وأتوکل فصل علی محمد وآل محمد واصرفه عنی فإنک غیاث المستغیثین وجار المستجیرین ولجأ اللاجین وأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-627

ومنها عنه ع أن أحدکم إذامرض دعا الطبیب وأعطاه و إذاکانت له حاجه إلی سلطان رشا البواب وأعطاه و لو أن أحدکم إذافدحه أمر فزع إلی الله تعالی وتطهر وتصدق بصدقه قلت أوکثرت ثم دخل المسجد فصلی رکعتین فحمد الله وأثنی علیه وصلی علی النبی و أهل بیته ثم قال أللهم إن عافیتی مما أخاف من کذا وکذا لآتاه الله ذلک وهی الیمین الواجبه و ماجعله الله تعالی علیه فی الشکر

-روایت-1-2-روایت-17-398

ومنها عن الرضا ع إذاکانت لک حاجه إلی الله تعالی مهمه فاغتسل والبس أنظف ثیابک وشم شیئا من الطیب ثم ابرز تحت السماء فصل رکعتین تفتتح الصلاه فتقرأ الحمد والتوحید خمس عشره مره ثم ترکع وتقرؤها کذلک علی مثال صلاه التسبیح غیر أن القراءه خمس عشره مره ثم تسجد

فتقول فی سجودک أللهم إن کل معبود من لدن عرشک إلی قرار أرضک فهو باطل مضمحل سواک فإنک الله الحق المبین اقض لی حاجه کذا وکذا الساعه الساعه وتلح فیما أردت

-روایت-1-2-روایت-21-442

ومنها عن الصادق ع من کان له حاجه فلیقم جوف اللیل ویغتسل ولیلبس أطهر ثیابه ولیأخذ قله جدیده ملأی من ماء ویقرأ علیها القدر عشرا ثم یرش حول مسجده وموضع سجوده ثم یصلی رکعتین بالحمد والقدر فیهما جمیعا ثم یسأل حاجته فإنه حری أن تقضی إن شاء الله تعالی

-روایت-1-2-روایت-23-274

ومنها من کتاب الوسائل إلی المسائل تألیف المعین أحمد بن علی بن أحمد بن الحسین بن محمد بن القاسم أن الصادق ع قال علیکم بسوره الأنعام فإن فیهااسم الله تعالی فی سبعین موضعا فمن کانت له إلی الله تعالی حاجه فلیصل أربع رکعات بالحمد والأنعام ولیقل إذاسلم یاکریم یاکریم یاعظیم یاعظیم یاأعظم من کل عظیم یاسمیع الدعاء یا من لاتغیره الأیام واللیالی صل علی محمد وآل محمد وارحم ضعفی وفقری وفاقتی ومسکنتی ومسألتی فإنک أعلم بحاجتی یا من رحم

-روایت-1-2-روایت-129-ادامه دارد

[ صفحه 156]

الشیخ الکبیر یعقوب حتی رد علیه یوسف وأقر عینه یا من رحم أیوب بعدطول بلائه یا من رحم محمدا صلی الله علیه وآله وسلم و فی الیتم آواه ونصره علی جبابره قریش وطواغیتها وأمکنه منهم یامغیث یامغیث فو ألذی نفسی بیده لودعوت بها بعد ماتصلی هذه الصلاه علی جمیع حوائجک لقضاها الله تعالی

-روایت-از قبل-306

و من أدعیه الحوائج

ماروی عن العسکری عن أبیه عن آبائه عن الصادق ع قال من عرضت له حاجه إلی الله تعالی صام الأربعاء والخمیس والجمعه و لم یفطر علی شیء فیه روح ودعا بهذا الدعاء تقضی حاجته إن شاء الله تعالی أللهم إنی أسألک باسمک

ألذی به ابتدعت عجائب الخلق فی غامض العلم بجود جمال وجهک فی عظیم عجیب خلق أصناف غریب أجناس الجواهر فخرت الملائکه سجدا لهیبتک من مخافتک فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک ألذی تعلم به خواطر رجم الظنون بحقائق الإیمان وغیب عزیمات الیقین وکسر الحواجب وإغماض الجفون و مااستقلت به الأعطاف وإداره لحظ العیون والحرکات والسکون فکونته مما شئت أن یکون مما إذا لم تکونه فکیف یکون فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک ألذی فتقت به رتق عقیم غواشی جفون حدق عیون قلوب الناظرین فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک ألذی خلقت به فی الهواء بحرا معلقا عجاجا مغطمطا فحبسته فی الهواء علی صمیم تیار الیم الزاخر فی مستفحلات عظیم تیار أمواجه علی ضحضاح صفاء الماء فغزلج الموج فسبح ما فیه لعظمتک فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک ألذی تجلیت به للجبل فتحرک وتزعزع واستفرک ودرج اللیل الحلک ودار بلطفه الفلک فهمک فتعالی ربنا فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک یانور النور یا من برأ الحور کدر منثور بقدر مقدور لغرض النشور لنقره الناقور فلاإله إلا أنت وأسألک باسمک یاواحد یامولی کل أحد یا من هو علی العرش واحد أسألک باسمک یا من لاینام و لایرام و لایضام و یا من به تواصلت الأرحام أن تصلی علی محمد و أهل بیته ثم تسأل حاجتک

-روایت-1-2-روایت-61-1395

ومنها ماروی عن زین العابدین ع فی طلب الحوائج أللهم یامنتهی مطلب الحاجات إلی آخر الدعاء و قدذکرناه فی أدعیه الصحیفه ومنها ماروی عن الرضا ع فی المناجاه لطلب الحاجه جدیر أللهم من أمرته بالدعاء أن یدعوک إلی آخره و قدذکرناه فی أدعیه الوسائل إلی المسائل ومنها یا الله ماأجد أحدا إلا و أنت رجاؤه إلی آخره و

قدذکرناه فی أدعیه السر ثم یقول یا الله المانع قدرته خلقه إلی آخره و قدذکر فی أدعیه

[ صفحه 157]

السر ومنها دعاء مروی عن علی بن الحسین ع للحاجه وخبره طویل

یا من جاز کل شیءملکوتا وقهر کل شیءجبروتا ألج قلبی فرح الإقبال علیک وألحقنی بمیدان الصالحین المطیعین لک یا من قصده الطالبون فوجدوه متفضلا ولجأ إلیه العائذون فوجدوه نوالا وأمه الخائفون فوجدوه قریبا صل علی محمد وآل محمد وسل حاجتک تقضی إن شاء الله

-روایت-1-273

ومما یدخل فی هذاالباب ویزید فی هذاالنقاب ذکر الاستغاثات فمنها

ماروی عن الصادق ع أنه من قل علیه رزقه أوضاقت علیه معیشته أوکانت له حاجه مهمه من أمر دنیاه وآخرته فلیکتب فی رقعه بیضاء ویطرحها فی الماء الجاری عندطلوع الشمس وتکون الأسماء فی سطر واحد بسم الله الرحمن الرحیم الملک الحق المبین من العبد الذلیل إلی المولی الجلیل سلام علی محمد و علی وفاطمه و الحسن و الحسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن والقائم سیدنا ومولانا صلوات الله علیهم أجمعین رب مسنی الضر والخوف فاکشف ضری وآمن خوفی بحق محمد وآل محمد وأسألک بکل نبی ووصی وصدیق وشهید أن تصلی علی محمد وآل محمد یاأرحم الراحمین اشفعوا لی یاسادتی بالشأن ألذی لکم

عند الله فإن لکم

عند الله لشأنا من الشأن فقد مسنی الضر یاساداتی و الله أرحم الراحمین فافعل بی یارب کذا وکذا

-روایت-1-2-روایت-24-751

ومنها مایکتب أیضا علی کاغذ ویرسل فی الماء

بسم الله الرحمن الرحیم من العبد الذلیل إلی المولی الجلیل رب إنی مسنی الضر و أنت أرحم الراحمین بحق محمد وآله صل علی محمد وآله واکشف همی وفرج عنی غمی برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-1-196

ومنها الاستغاثه إلی المهدی ع تکتب ماسنذکره فی رقعه

وتطرحها علی قبر من قبور الأئمه ع أوفشدها واختمها واعجن طینا نظیفا واجعلها فیه واطرحها فی نهر أوبئر عمیقه أوغدیر ماء فإنها تصل إلی السید صاحب الأمر ع و هویتولی قضاء حاجتک بنفسه تکتب

بسم الله الرحمن الرحیم کتبت یامولای صلوات الله علیک مستعینا وشکوت مانزل بی مستجیرا بالله عز و جل ثم بک من أمر قددهمنی وأشغل قلبی وأطال فکری وسلبنی بعض لبی و غیرخطیر نعمه الله عندی أسلمنی عندتخیل وروده الخلیل وتبرأ منی عندترائی إقباله إلی الحمیم وعجزت عن دفاعه حیلتی وخاننی فی تحمله صبری وقوتی فلجأت فیه إلیک وتوکلت فی المسأله لله جل ثناؤه علیه وعلیک فی دفاعه عنی علما بمکانک من الله رب

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 158]

العالمین ولی التدبیر ومالک الأمور واثقا بک فی المسارعه فی الشفاعه إلیه جل ثناؤه فی أمری متیقنا لإجابته تبارک و تعالی إیاک بإعطائی سؤلی و أنت یامولای جدیر بتحقیق ظنی وتصدیق أملی فیک فی أمر کذا وکذا فیما لاطاقه لی بحمله و لاصبر لی علیه و إن کنت مستحقا له ولأضعافه بقبیح أفعالی وتفریطی فی الواجبات التی لله عز و جل فأغثنی یامولای صلوات الله علیک

عنداللهف وقدم المسأله لله عز و جل فی أمری قبل حلول التلف وشماته الأعداء فبک بسطت النعمه علی وأسأل الله جل جلاله لی نصرا عزیزا وفتحا قریبا فیه بلوغ الآمال وخیر المبادی وخواتیم الأعمال والأمن من المخاوف کلها فی کل حال إنه جل ثناؤه لمایشاء فعال و هوحسبی ونعم الوکیل فی المبدإ والمال

-روایت-از قبل-691

ثم تصعد النهر أوالغدیر وتعتمد بعض النواب إما عثمان بن سعید العمری أوولده محمد بن عثمان أو الحسین بن روح أو علی بن محمدالسمری فهؤلاء کانوا نواب المهدی

ع فتنادی أحدهم وتقول یافلان بن فلان سلام علیک أشهد أن وفاتک فی سبیل الله و أنت حی عند الله مرزوق و قدخاطبتک فی حیاتک التی لک

عند الله جل و عز و هذه رقعتی وحاجتی إلی مولای ع فسلمها إلیه فأنت الثقه الأمین ثم ارمها فی النهر تقضی حاجتک إن شاء الله تعالی ومنها استغاثه إلی المهدی ع أیضا وهی بعدالغسل وصلاه رکعتین تحت السماء تقرأ فی الأولی بالحمد والفتح و فی الثانیه بالحمد والنصر فإذاسلمت فقم وقل

سلام الله الکامل التام الشامل العام وصلواته الدائمه وبرکاته العامه علی حجه الله وولیه فی أرضه وبلاده وخلیفته علی خلقه وعباده سلاله النبوه وبقیه العتره والصفوه صاحب الزمان ومظهر الإیمان ومعلن أحکام القرآن ومطهر الأرض وناشر العدل فی الطول والعرض الحجه القائم المهدی والإمام المنتظر المرضی الطاهر ابن الطاهرین الوصی ابن الأوصیاء المرضیین الهادی المعصوم ابن الهداه المعصومین السلام علیک یاإمام المسلمین و المؤمنین السلام علیک یاوارث النبیین ومستودع حکمه الوصیین السلام علیک یاعصمه الدین السلام علیک یامعز المؤمنین المستضعفین السلام علیک یامذل الکافرین المتکبرین الظالمین السلام علیک یامولای یاصاحب الزمان یا ابن رسول الله السلام علیک یاصاحب الزمان یا ابن أمیر المؤمنین و ابن فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 159]

السلام علیک یا ابن الأئمه الحجج علی الخلق أجمعین السلام علیک یامولای سلام مخلص لک فی الولاء أشهد أنک الإمام المهدی قولا وفعلا وأنک ألذی تملأ الأرض قسطا وعدلا فعجل الله فرجک وسهل مخرجک وقرب زمانک وکثر أنصارک وأعوانک وأنجز لک موعدک و هوأصدق القائلین وَ نُرِیدُ أَن نَمُنّ عَلَی الّذِینَ استُضعِفُوا فِی الأَرضِ وَ نَجعَلَهُم أَئِمّهً وَ نَجعَلَهُمُ الوارِثِینَ یامولای حاجتی کذا وکذا

-روایت-از قبل-410

ومنها

استغاثه إلی فاطمه ع تصلی رکعتین فإذاسلمت فکبر الله تعالی ثلاثا وسبح تسبیح الزهراء ع واسجد وقل مائه مره یامولاتی یافاطمه أغیثینی ثم ضع خدک الأیمن علی الأرض وقل کذلک ثم عد إلی السجود وقل کذلک ثم ضع خدک الأیسر علی الأرض وقل کذلک ثم عد إلی السجود وقل کذلک مائه وعشر مرات واذکر حاجتک تقضی و أماالاستخارات فکثیره منها خیره الرقاع مرویه عن الصادق ع

قال إذاأردت أمرا فخذ سته رقاع فاکتب فی ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحیم خیره من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانه افعل و فی ثلاث منها بسم الله الرحمن الرحیم خیره من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانه لاتفعل ثم ضعها تحت مصلاک ثم صل رکعتین فإذافرغت فاسجد سجده وقل فیهامائه مره أستخیر الله برحمته خیره فی عافیه ثم استو جالسا وقل أللهم خر لی واختر لی فی جمیع أموری فی یسر منک وعافیه ثم اضرب بیدک إلی الرقاع فشوشها وأخرج واحده واحده فإن خرج ثلاث متوالیات افعل فافعل الأمر ألذی تریده و إن خرج ثلاث متوالیات لاتفعل فلاتفعله فإن خرجت واحده افعل والأخری لاتفعل فاخرج من الرقاع إلی خمس فانظر أکثرها واعمل به ودع السادسه و لاتحتاج إلیها

-روایت-1-2-روایت-8-688

ومنها عن إسحاق بن عمار عن الصادق ع قال قلت له ربما أردت الأمر فیتفرق منی فریقان أحدهما یأمرنی والآخر ینهانی فقال إذاکنت کذلک فصل رکعتین فاستخر الله مائه مره ومره ثم انظر أجزم الأمرین لک فافعله فإن الخیره فیه إن شاء الله تعالی ولتکن استخارتک فی عاقبه[عافیه]فإنه ربما خیر للرجل فی قطع یده وموت ولده وذهاب ماله

-روایت-1-2-روایت-46-344

ومنها عن الرضا ع و قداستشاره علی بن أسباط فی الخروج فی البر والبحر

إلی مصر فقال له ائت مسجد النبی ص فی غیروقت صلاه فصل رکعتین واستخر الله مائه مره وانظر أی شیءیقع فی قلبک فاعمل به

-روایت-1-2-روایت-21-201

ومنها عنهم ع أن ینوی المستخیر حاجته فلیکتب فی رقعه لا و فی الأخری نعم ویجعلهما

-روایت-1-2-روایت-18-ادامه دارد

[ صفحه 160]

فی بندقتین طین ویضعهما تحت ذیله ویصلی رکعتین و یقول أللهم إنی أشاورک فی أمری هذا و أنت خیر مستشار ومشیر فأشر علی بما فیه صلاح وحسن عاقبه ویخرج واحده ویعمل بها

-روایت-از قبل-176

ومنها أن یفتح المصحف وینظر أول ما فیه ویأخذ به ومنها أن یستشیر بعض إخوانه ویسأل من الله تعالی أن یجری علی لسانه الخیره ویفعل مایشیره علیه

ومنها عن أحدهم ع أنه مااستخار الله عبدسبعین مره بهذه الاستخاره إلارماه الله تعالی بالخیره یقول یاأبصر الناظرین و یاأسمع السامعین و یاأسرع الحاسبین و یاأرحم الراحمین و یاأحکم الحاکمین صل علی محمد و أهل بیته وخر لی فی کذا وکذا

-روایت-1-2-روایت-22-251

ومنها عن أبی جعفر ع قال کان علی بن الحسین ع إذاهم بأمر حج أوعمره أوبیع أوشراء أوعتق تطهر ثم صلی رکعتین یقرأ فیهما بالحشر والرحمن ثم یقرأ المعوذتین والتوحید فإذاسلم قال أللهم إن کان کذا وکذا خیرا لی فی دینی ودنیای وآخرتی وعاجل أمری وآجله فصل علی محمد وآله ویسره لی علی أجمل الوجوه وأکملها أللهم و إن کان کذا وکذا شرا لی فی دینی ودنیای وآخرتی وعاجل أمری وآجله فصل علی محمد وآله واصرفه عنی علی أحسن الوجوه رب صل علی محمد وآل محمد واعزم لی علی رشدی و إن کرهت ذلک أوأبته نفسی -روایت-1-2-روایت-31-537

ومنها ماذکره العلامه فی مصباحه أن هذه الاستخاره مرویه عن صاحب الأمر ع وهی أن یقرأ الحمد عشرا فثلاثا فمره

ثم یقرأ القدر عشرا ثم یقول ثلاثا أللهم إنی أستخیرک لعلمک بعاقبه الأمور وأستشیرک لحسن ظنی بک فی المأمول والمحذور أللهم إن کان الأمر الفلانی ویسمیه بما قدنیطت بالبرکه إعجازه وبوادیه وحفت بالکرامه أیامه ولیالیه فخر لی أللهم فیه خیره ترد شموسه ذلولا وتقعض أیامه سرورا أللهم إما أمر فآتمر وإما نهی فأنتهی أللهم إنی أستخیرک برحمتک خیره فی عافیه ثم یقبض علی قطعه من السبحه ویضمر حاجته فإن کان عدد ذلک القطعه فردا فلیفعل و إن کان عددها زوجا فلیترک

-روایت-1-508

قال السید الجلیل علی بن طاوس رحمه الله فی کتابه فتح الأبواب و لمارأیت أخبارا کثیره تضمنت تخییر الإنسان فیما یقرؤه بعدالحمد فی رکعتی الاستخاره هدانی الله تعالی أن أقرأ فیهما کصلاه رکعتی الغفیله لأنی وجدت المستشیر له فی ظلمات رأیه وتدبیره فقرأت بعدالحمد فی الأولی وَ ذَا النّونِ إِذ ذَهَبَ إلی قوله تعالی المُؤمِنِینَ ثم قلت مامعناه یاأرحم الراحمین و یاأکرم الأکرمین أنا فی ظلمات فیما أستشیرک

-قرآن-288-312-قرآن-331-342

[ صفحه 161]

فیه فنجنی کماوعدت إنک تنجی المؤمنین واکشف لی ذلک برحمتک علی النبیین ثم أقرأ فی الرکعه الثانیه بعدالحمدوَ عِندَهُ مَفاتِحُ الغَیبِالآیه ثم أقنت بعدالآیه وأقول أللهم إنی أسألک بمفاتح الغیب التی لایعلمها إلا أنت ثم أدعو بما سنح قال و من آداب المستخیر أن یکون صلاته للاستخاره صلاه مضطر إلی معرفه مصلحته التی لایعلمها إلا منه تعالی فیتأدب فی صلاته کمایتأدب السائل المسکین و أن یکون

عندسجوده للاستخاره و قوله أستخیر الله برحمته خیره فی عافیه بقلب مقبل علی الله تعالی ونیه حاضره صافیه و إذاعرف من نفسه وقت سجوده أنها غفلت استغفر وتاب من ذلک فإذارفع رأسه من السجده أقبل بقلبه علی الله تعالی و

لایتکلم بین أخذ الرقاع فإن العبد لو کان یشاور ملکا من ملوک الدنیا ماقطع مشورته له حادث غیره

-قرآن-113-139

ولقول الجواد ع لعلی بن أسباط و لاتکلم أحدا بین أضعاف الاستخاره حتی تتم مائه مره

-روایت-1-87

و إذاخرجت الاستخاره مخالفه لمراده فلایقابل مشوره الله تعالی بالکراهه بل یقابلها بالشکر کیف جعله أهلا أن یستشیره و من أدعیه الاستخارات ماذکره ابن طاوس فی کتابه المذکور آنفا و أنه مروی عن الرضا ع عن أبیه الکاظم عن جده الصادق ع

قال من دعا به لم یر فی عاقبه أمره إلا مایحبه و هو أللهم إن خیرتک تنیل الرغائب وتجزل المواهب وتطیب المکاسب وتغنم المطالب وتهدی إلی أحمدالعواقب وتقی من محذور النوائب أللهم إنی أستخیرک فیما عقد علیه رأیی وقادنی إلیه هوای فأسألک یارب أن تسهل لی من ذلک ماتعسر و أن تعجل من ذلک ماتیسر و أن تعطینی یارب الظفر فیما استخرتک فیه وعونا بالإنعام فیما دعوتک و أن تجعل یارب بعده قربا وخوفه أمنا ومحذوره سلما فإنک تعلم و لاأعلم وتقدر و لاأقدر و أنت علام الغیوب أللهم إن یکن هذاالأمر خیرا لی فی عاجل الدنیا والآخره فسهله لی ویسره علی و إن لم یکن فاصرفه عنی واقدر لی فیه الخیره إنک علی کل شیءقدیر یاأرحم الراحمین

-روایت-1-2-روایت-8-667

ومنها ماروی عن الرضا ع و هو من أدعیه الوسائل إلی المسائل أللهم إنی خیرتک فیما أستخیرک فیه تنیل الرغائب وتجزل المواهب وتغنم المطالب وتطیب المکاسب وتهدی إلی أجمل المذاهب وتسوق إلی أحمدالعواقب وتقی مخوف النوائب أللهم إنی أستخیرک فیما عزم رأیی علیه وقادنی عقلی إلیه فسهل أللهم منه ماتوعر ویسر منه ماتعسر واکفنی فیه المهم وادفع عنی کل ملم واجعل رب عواقبه غنما وخوفه

سلما وبعده قربا وجدبه

-روایت-1-2-روایت-64-ادامه دارد

[ صفحه 162]

خصبا وأرسل أللهم إجابتی وأنجح طلبتی واقض حاجتی واقطع عوائقها وامنع عنی بوائقها وأعطنی أللهم لواء الظفر بالخیره فیما استخرتک ووفور الغنم فیما دعوتک وعوائد الإفضال فیما رجوتک وأقرنه أللهم رب بالنجاح وحطه بالصلاح وأرنی أسباب الخیره واضحه وأعلام غنمها لائحه واشدد خناق تعسرها وانعش صریع تیسرها و بین أللهم ملتبسها وأطلق محتبسها ومکن أسها حتی تکون خیره مقبله بالغنم مزیله للعزم عاجله النفع باقیه الصنع إنک ولی المزید مبتد ئ بالجود

-روایت-از قبل-465

ومنها من أدعیه الصحیفه أللهم إنی أستخیرک بعلمک فصل علی محمد وآله واقض لنا بالخیره وألهمنا معرفه الاختیار واجعل ذلک ذریعه إلی الرضا بما قضیت لنا والتسلیم لماحکمت فأزح عنا ریب الارتیاب وأیدنا بیقین المخلصین و لاتسمنا عجز المعرفه عما تخیرت فنغمط قدرک ونکره موضع رضاک ونجنح إلی التی هی أبعد من حسن العاقبه وأقرب إلی ضد العافیه حبب إلینا مانکره من قضائک وسهل علینا مانستصعب من حکمک وألهمنا الانقیاد لماأوردت علینا من مشیتک حتی لانحب تأخیر ماعجلت و لاتعجیل ماأخرت و لانکره ماأحببت و لانتخیر ماکرهت واختم لنا بالتی هی أحمدعاقبه وأکرم مصیرا إنک تفید الکریمه وتعطی الجسیمه وتفعل ماترید و أنت علی کل شیءقدیر

-روایت-1-652

ومنها من أدعیه السر أللهم اختر لی بعلمک ووفقنی بعلمک لرضاک ومحبتک أللهم اختر لی بقدرتک وجنبنی بعزتک مقتک وسخطک أللهم اختر لی فیما أرید من هذین الأمرین وتسمیهما أحبهما إلیک وأرضاهما لک وأقربهما منک أللهم إنی أسألک بالقدره التی ذویت بهاعلم الأشیاء عن جمیع خلقک أن تصلی علی محمد وآل محمد وأغلب بالی وهوای وسریرتی وعلانیتی بأخذک واسفع بناصیتی إلی ماتراه لک رضا و لی صلاحا فیما أستخیرک فیه حتی تلزمنی من

ذلک أمرا أرضی فیه علی قضائک وأکتفی فیه بقدرتک و لاتقلبنی وهوای لهواک مخالف و لا ماأرید لماترید لی مجانب أغلب بقدرتک التی تقضی بها ماأحببت علی ماأحببت بهواک هوای ویسرنی للیسری التی ترضی بها عن صاحبها و لاتخذلنی بعدتفویضی إلیک أمری برحمتک التی وسعت کل شیء أللهم أوقع خیرتک فی قلبی وافتح قلبی للزومها یاکریم آمین

-روایت-1-788

ومنها ماروی عن أمیر المؤمنین ع ماشاء الله کان أللهم إنی أستخیرک خیار من فوض إلیک أمره وأسلم إلیک نفسه واستسلم إلیک فی أمره وخلا لک وجهه وتوکل علیک فیما نزل به أللهم

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[ صفحه 163]

خر لی و لاتخر علی وکن لی و لاتکن علی وانصرنی و لاتنصر علی وأعنی و لاتعن علی وأمکنی و لاتمکنی علی واهدنی إلی الخیر و لاتضلنی وأرضنی بقضائک وبارک لی فی قدرک إنک تفعل ماتشاء وتحکم ماترید و أنت علی کل شیءقدیر أللهم إن کان لی الخیره فی أمری هذا فی دینی ودنیای وعاقبه أمری فسهله لی و إن کان غیر ذلک فاصرفه عنی یاأرحم الراحمین إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-386

ومنها یدعی به فی الاستخاره والحاجه مروی عن القائم ع

بسم الله الرحمن الرحیم أللهم إنی أسألک باسمک ألذی عزمت به علی السماوات و الأرض فقلت لهاائتِیا طَوعاً أَو کَرهاً قالَتا أَتَینا طائِعِینَ وباسمک ألذی عزمت به علی عصا موسی فإذاهی تلقف مایأفکون وأسألک باسمک ألذی صرفت به قلوب السحره إلیک حتی قالوا آمنا برب العالمین وأسألک بالقدره التی تبلی بها کل جدید وتجدد بها کل بال وأسألک بکل حق هو لک وبکل حق جعلته علیک إن کان هذاالأمر خیرا لی فی دینی ودنیای وآخرتی أن تصلی علی محمد وآل محمد وتسلم علیهم تسلیما

وتهیئه لی وتسهله علی وتلطف لی فیه برحمتک یاأرحم الراحمین و إن کان شرا لی فی دینی ودنیای وآخرتی أن تصلی علی محمد وآل محمد وتسلم علیهم تسلیما و أن تصرفه عنی بم شئت وکیف شئت وترضینی بقضائک وتبارک لی فی قدرک حتی لاأحب تعجیل شیءأخرته و لاتأخیر شیءعجلته فإنه لاحول و لاقوه إلابک یا علی یاعظیم یاذا الجلال والإکرام

-روایت-1-844

و أماباقی النوافل

فمن ذلک صلاه النبی ص و علی وفاطمه ع و قدمر ذکرها فی الصلوات المرغب فی فعلها یوم الجمعه وصلاه الحسنین ع أربع رکعات بالحمد والتوحید خمسا وعشرین مره فإذاسلم صلی علی النبی ص مائتی مره وصلاه زین العابدین ع رکعتان بالحمد وآیه الکرسی مائه مره وصلی علی النبی ص بعدتسلیمه مائه مره وصلاه الباقر ع رکعتان بالحمد ومائه مرهشَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلّا هُوَالآیه ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الصادق ع أربع رکعات بالحمد ومائه مره الباقیات الصالحات ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الکاظم ع رکعتان بالحمد مره والتوحید اثنتی عشره مره ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الرضا ع ست رکعات بالحمد وسوره الإنسان عشرا ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الجواد ع

-قرآن-337-376

[ صفحه 164]

رکعتان بالحمد والتوحید أربعین مره ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الهادی ع رکعتان بالحمد والتوحید ثمانین مره ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه العسکری ع رکعتان بالحمد والتوحید مائه مره ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه المهدی ع رکعتان بالحمد ومائه مرهإِیّاکَ نَعبُدُ وَ إِیّاکَ نَستَعِینُ ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه مره وصلاه الشکر عن الصادق ع رکعتان إذاأنعم الله

تعالی علیک بنعمه ودفع عنک نقمه تقرأ فی الأولی بالحمد والتوحید و فی الثانیه بالحمد والجحد وتقول فی الرکعه الأولی فی رکوعک وسجودک الحمد لله شکرا شکرا وحمدا وتقول فی الرکعه الثانیه فی رکوعک وسجودک الحمد لله ألذی استجاب دعائی وأعطانی مسألتی ثم تدعو بدعاء علی بن الحسین ع فی الشکر لله تعالی و هو من أدعیه الصحیفه ودعاء المناجاه بالشکر عن الرضا ع و هو من أدعیه الوسائل إلی المسائل و قدذکرناهما فی محلهما وصلاه هدیه المیت لیله الدفن رکعتان فی الأولی الحمد وآیه الکرسی و فی الثانیه الحمد والقدر عشرا فإذاسلم قال أللهم صل علی محمد وآل محمدصلی الله علیه وعلیهم وابعث ثوابها إلی قبر فلان و فی روایه أخری بعدالحمد والتوحید مرتین فی الأولی و فی الثانیه بعدالحمد التکاثر عشرا ثم الدعاء المذکور وهاتان الروایتان ذکرهما صاحب الموجز فیه وروایه فی بعض کتب أصحابنا أنه یقرأ فی الأولی بعدالفاتحه آیه الکرسی مره والتوحید مرتین و فی الثانیه بعدالحمد التکاثر عشرا ونقلتها عن والدی قدس الله سره وصلاه السفر رکعتان یقرأ فیهما ماشاء وصلاه النزول عن ظهر الدابه للاستراحه رکعتان ویقرأ بعدهمارَبّ أنَزلِنیِ مُنزَلًا مُبارَکاً وَ أَنتَ خَیرُ المُنزِلِینَلیرزق خیر المکان ویدفع عنه شره قال ابن بابویه فی الفقیه وصلاه الارتحال رکعتان ویدع الله بالحفظ والکلاءه ویودع الموضع وأهله فإن لکل موضع أهلا من الملائکه یقول

-قرآن-290-326-قرآن-1436-1497

السلام علی ملائکه الله الحافظین السلام علینا و علی عباد الله الصالحین ورحمه الله وبرکاته

-روایت-1-96

قاله المفید فی مزاره وصلاه عاشوراء أربع مفصوله یحسن رکوعها وسجودها فی الأولی بعدالحمد الجحد و فی الثانیه التوحید و فی الثالثه الأحزاب و فی الرابعه المنافقون أو ماتیسر ثم یسلم ویحول وجهه نحو

قبر الحسین ع ویزوره قاله ابن فهد فی موجزه وصلاه الزیاره لأحد المعصومین رکعتان یقرأ فیهما ماشاء و یقول بعدهما

أللهم إنی لک صلیت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 165]

و لک رکعت و لک سجدت وحدک لاشریک لک

-روایت-از قبل-43

إلی آخره و قدذکر فی باب الزیارات وصلاه التحیه رکعتان کعند الضرائح المقدسه قبل جلوسه ویجزی عنهما فریضه أونافله لسبب وصلاه الاستطعام رکعتان و یقول بعدهما

أللهم إنی جائع فأطعمنی فإنه یطعم

-روایت-1-40

قاله الشهید فی دروسه وصلاه الحبل رکعتان بعدالجمعه یطیل فیهما الرکوع والسجود ثم یقول

أللهم إنی أسألک بما سألک به زکریا إذ قال رب لاتذرنی فردا و أنت خیر الوارثین أللهم هب لی ذریه طیبه إنک سمیع الدعاء أللهم باسمک استحللتها و فی أمانتک أخذتها فإن قضیت فی رحمها ولدا فاجعله غلاما مبارکا زکیا و لاتجعل للشیطان فیه نصیبا و لاشرکا

-روایت-1-256

وصلاه العافیه رکعتان ویدعو بعدهما بدعاء زین العابدین ع إذاسأل الله العافیه وشکرها و هو من أدعیه الصحیفه ثم یقول یامصح أبدان ملائکته إلی آخره و هو من أدعیه السر و هومذکور فی محله ثم یدع بدعاء العافیه و ماقبله و قدمر ذکره فی باب ذکر النوافل بعدأدعیه الساعات فلیطلب ثم وصلاه الغنی رکعتان ویدعو بعدهما بدعاء زین العابدین ع إذاقتر علیه الرزق و هو من أدعیه الصحیفه وبدعاء المناجاه بطلب الرزق من أدعیه الوسائل إلی المسائل و قدذکرا فی محلهما من هذاالکتاب وبدعاء السر ألذی أوله یامحل کنوز أهل الغنی إلی آخره و قدذکرناه فی أدعیه السر و یقول کل لیله

عندالنوم أللهم أنت الأول فلا شیءقبلک إلی آخره و قدذکر بعدتعقیب العشاء فیما مر وکذا یقرأ الواقعه قبل نومه لیأمن الفاقه قاله الشهید رحمه الله فی نفلیته وصلاه دفع الخوف رکعتان

ویدعو بعدهما بدعاء علی بن الحسین ع إذاعرضت له مهمه أونزلت به ملمه و هو من أدعیه الصحیفه وکذا بالدعاء ألذی بعده منها ثم یقول یاآخذا بنواصی خلقه إلی آخره ویدعو بعده بثلاثه أدعیه تلیه والجمع من أدعیه السر وهی مذکوره فی هذاالکتاب وصلاه التوبه رکعتان بعدالغسل و یقول بعدهما أللهم إنه یحجبنی عن مسألتک خلال ثلاث إلی آخره ثم یقول أللهم یا من لایصفه نعت الواصفین إلی آخره وهذان الدعاءان من أدعیه الصحیفه ثم یدعو بالدعاءین الأولین من أدعیه السر ویدعو بدعاء المناجاه بالاستقاله وبدعاء المناجاه بطلب التوبه وهما من أدعیه الوسائل إلی المسائل وبالجمله فلیدع عقیب کل صلاه بما یناسبها وبما یروی لها وصلاه أول یوم من ذی الحجه وهی بصفه صلاه فاطمه ع و قدمر ذکرها وصلاه یوم الغدیر

[ صفحه 166]

رکعتان وهی مرویه عن الصادق ع

قال من صلی فیه رکعتین قبل الزوال بنصف ساعه شکرا لله تعالی علی ما من به علیه وخصه به یقرأ فی کل رکعه الحمد مره وکلا من التوحید وآیه الکرسی الآیتین والقدر عشرا عشرا عدلت

عند الله تعالی مائه ألف حجه ومائه ألف عمره و لم یسأل الله تعالی حاجه من حوائج الدنیا والآخره إلاقضاها له کائنه ماکانت إن شاء الله تعالی

-روایت-1-2-روایت-8-334

وصلاه التصدق بالخاتم رکعتان وهی فی الرابع والعشرین من ذی الحجه وهی کالغدیر وقتا وکیفیه وثوابا وصلاه المباهله وهی فی یوم التصدق علی الأظهر

فعن الکاظم ع یوم المباهله الیوم الرابع والعشرون من ذی الحجه تصلی فی ذلک الیوم ماأردت من الصلاه وکلما صلیت رکعتین استغفرت الله تعالی بعقبها سبعین مره ثم تقوم قائما وتومی بطرفک إلی موضع سجودک

-روایت-1-2-روایت-18-214

وتقول و أنت علی غسل الحمد لله رب العالمین

إلی آخره وسیأتی ذکره إن شاء الله تعالی وصلاه الاستسقاء کالعید إلاالقنوت فإنه هنا بالاستغفار وسؤال الله تعالی توفیر المیاه وأفضل القنوت ماروی عن النبی ص و هو

أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم الرحمن الرحیم ذا الجلال والإکرام وأسأله أن یتوب علی عبدذلیل خاضع فقیر بائس مسکین مستکین لایملک لنفسه نفعا و لاضرا و لاموتا و لاحیاه و لانشورا أللهم معتق الرقاب ورب الأرباب ومنشئ السحاب ومنزل القطر من السماء إلی الأرض بعدموتها فالق الحب والنوی ومخرج النبات وجامع الشتات صل علی محمد وآل محمد واسقنا غیثا مغیثا غدقا مغدودقا هنیئا مریئا تنبت به الزرع وتدر به الضرع ویحیی به مما خلقت أنعاما وأناسی کثیرا أللهم اسق عبادک وبهائمک وانشر رحمتک وأحی بلادک المیته

-روایت-1-545

ویدعو بعدالصلاه بدعاء علی بن الحسین ع

عندالاستسقاء و هومذکور فی أدعیه الصحیفه و هذه الصلاه سنه مؤکده فیأمر الناس خطیب الجمعه بالتوبه والخروج من المظالم وصوم ثلاثه آخرها الإثنین أوالجمعه مصحرین إلابمکه بذوی الزهد والصلاح والشیوخ والأطفال والبهائم والعجائز لاالشواب والفساق والکفار و لو أهل الذمه والتفرقه بین الأطفال والأمهات والخروج بسکینه خاشعا مبتذلا متنظفا لامتطیبا جماعه فإذاسلم حول رداءه واستقبل الناس مکبرا فیمینه مسبحا فیساره مهللا فتلقاهم حامدا مائه مائه ویتابعونه فی الأذکار خاصه ثم یصعد المنبر ویجلس بعدالتسلیم ویأتی [ صفحه 167]

بخطبتین ویبدلهما من لایحسن بالذکر وتصح من المسافر و فی کل وقت و من الرجل وحده و لو فی بیته ویستسقی بالدعاء بلا صلاه وصلاه العید رکعتان کالصبح بخمس تکبیرات فی الأولی وأربع فی الثانیه بتسع قنتات غیرالمعتاد وتفصیل ذلک أنه بعدتکبیره الافتتاح یقرأ الحمد والأعلی ثم یرفع یده بالتکبیر

وتقول أللهم أهل الکبریاء والعظمه و أهل الجود

والجبروت و أهل العفو والرحمه و أهل التقوی والمغفره أسألک بحق هذاالیوم ألذی جعلته للمسلمین عیدا ولمحمد صلی الله علیه وآله ذخرا ومزیدا أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد و أن تخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمدصلواتک علیه وعلیهم أللهم إنی أسألک خیر ماسألک عبادک الصالحون وأعوذ بک مما استعاذ منه عبادک الصالحون

-روایت-1-434

ثم یکبر ثالثه ورابعه وخامسه وسادسه مثل ذلک یفصل بین کل تکبیرتین بالدعاء المذکور ثم یکبر السابعه ویرکع ثم یصلی الرکعه الثانیه فیقرأ الحمد والشمس ثم یکبر ویدعو بالدعاء المذکور ثم یکبر ثانیه وثالثه ورابعه مثل ذلک فإذافرغ من الدعاء کبر الخامسه ورکع بعدها فیحصل فی الرکعتین اثنتی عشره تکبیره سبع فی الأولی وخمس فی الثانیه منها تکبیره الافتتاح فی الأولی وتکبیره الرکوع فی الرکعتین فإذاسلم سبح تسبیح الزهراء ع ثم قال أللهم إنی توجهت إلیک بمحمد إمامی إلی آخره وسیأتی ذکره إن شاء الله تعالی ویأتی بخطبتین بعدها و لاتجب هذه الصلاه إلا مع وجود شروطها وهی مذکوره فی کتب الفقه

و أماصلوات رجب

فهی مأخوذه من کتاب مصباح الزائر للسید رضی الدین علی بن طاوس قدس الله سره رواها سلمان الفارسی عن النبی ص لکل لیله من لیالیه صلاه منفرده

فمن صلی فی أوله ثلاثین رکعه بالحمد مره والجحد والتوحید ثلاثا غفر الله تعالی له ذنوبه وبر ئ من النفاق وکتب من المصلین إلی السنه المقبله و فی الثانی عشرا بالحمد والجحد وثوابه کمامر و فی الثالث عشرا بالحمد مره والنصر خمسا بنی الله تعالی له قصرا فی الجنه أوسع من الدنیا سبع مرات ونودی بالبشاره بمرافقه النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و

فی الرابع مائه فی الأولی بالحمد والفلق و فی الثانیه بالحمد و الناس هکذا فی الجمیع فینزل من کل سماء ملک فیکتبون ثوابه إلی یوم القیامه وجاء ووجهه کالقمر لیله تمامه ویعطی کتابه بیمینه ویحاسب حسابا یسیرا و فی الخامس ستا بالحمد والتوحید خمسا وعشرین مره أعطی ثواب أربعین نبیا وأربعین صدیقا وأربعین شهیدا ویمر علی الصراط کالبرق اللامع علی فرس من نور و

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 168]

فی السادس رکعتین بالحمد وآیه الکرسی سبعا نودی یا عبد الله أنت ولی الله حقا حقا و لک بکل حرف قرأته فی هذه الصلاه شفاعه فی المسلمین و لک سبعون ألف حسنه و کل حسنه أثقل من جبال الدنیا و فی السابع أربعا بالحمد مره والتوحید والمعوذتین ثلاثا ثلاثا فإذاسلم صلی علی النبی وآله عشرا و یقول الباقیات الصالحات عشرا أظله الله تعالی فی ظل عرشه وأعطاه الله ثواب من صام رمضان واستغفرت له الملائکه حتی یفرغ من هذه الصلاه وسهل علیه النزع وضغطه القبر و لایخرج من الدنیا حتی یری مکانه فی الجنه ویؤمنه الله من الفزع الأکبر و فی الثامن عشرین بالحمد مره والقلاقل ثلاثا ثلاثا أعطاه الله تعالی ثواب الشاکرین والصابرین ورفع اسمه فی الصدیقین و له بکل حرف أجر صدیق وشهید وکأنما ختم القرآن فی شهر رمضان و إذاخرج من قبره تلقاه سبعون ملکا یبشرونه بالجنه والتاسع رکعتین بالحمد وألهاکم خمسا لم یقم من مقامه حتی یغفر له ویعطی ثواب مائه حجه ومائه عمره وتنزل علیه ألف رحمه ویؤمنه الله من النار و إن مات إلی ثمانین یوما مات شهیدا و فی العاشر اثنتی عشره بعدالمغرب الحمد والتوحید ثلاثا رفع الله تعالی له قصرا فی

الجنه علی عمود من یاقوته حمراء والعمود کما بین المشرق والمغرب فی ذلک العمود مائه غرفه من ذهب وفضه ویاقوت وزبرجد کل غرفه أوسع من الدنیا و فی القصر بیوت بعدد النجوم و فیه ما لایوصف لبشر و فی الحادی عشر اثنتی عشره رکعه بالحمد وآیه الکرسی اثنتی عشره مره أعطی کمن قرأ الکتب الأربع و کل کتاب أنزله الله تعالی ونودی من العرش استأنف العمل فقد غفر لک و فی الثانی عشر رکعتین بالحمد وآمَنَ الرّسُولُ إلی آخر السوره عشرا أعطی ثواب الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر وثواب عتق سبعین رقبه من ولد إسماعیل ع ویعطیه الله سبعین رحمه و فی الثالث عشرا کل رکعتین منها فی الأولی بالحمد والعادیات و فی الثانیه بالحمد والتکاثر غفر له و إن کان عاقا و لایروعه منکر ونکیر ویمر علی الصراط کالبرق الخاطف ویعطی کتابه بیمینه ویثقل الله میزانه ویعطی فی جنه الفردوس ألف مدینه و فی الرابع عشر ثلاثین بالحمد والتوحید و قوله تعالی قُل إِنّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُم إلی آخر السوره لم یخرج من صلاته إلا و قدغفرت ذنوبه و لوکانت أکثر من نجوم السماء و کان کأنما قرأ کل کتاب أنزله الله تعالی و فی الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر ثلاثین بالحمد والتوحید إحدی عشره مره أعطی ثواب سبعین شهیدا ویضی ء نوره لأهل الجمع کما بین مکه والمدینه ویعطی براءه من النار والنفاق ویرفع عنه عذاب القبر و فی الثامن عشر رکعتین بالحمد والتوحید

-روایت-از قبل-2332

[ صفحه 169]

مره والفلق عشرا و الناس عشرا غفرت ذنوبه و لوکانت أکثر من ذنوب العشارین وجعل بینه و بین النار سته خنادق بین کل خندقین کما بین السماء

و الأرض و فی التاسع عشر أربعا بالحمد وآیه الکرسی خمس عشره مره والتوحید کذلک أعطی کثواب موسی ع و کان له بکل حرف ثواب شهید ویبعث الله تعالی إلیه مع ملائکته ثلاث بشارات أن لایفضحه الله فی الموقف و أن لایحاسبه و أن یقال له ادخل الجنه بغیر حساب و فی العشرین رکعتین بالحمد والقدر خمسا أعطی ثواب ابراهیم و موسی وعیسی ع وأمن من شر الثقلین ونظر الله إلیه بالمغفره و فی الحادی والعشرین ستا بالحمد مره والکوثر عشرا والتوحید عشرا لم یکتب علیه کاتباه ذنبا سنه وتکتب له الحسنات إلی أن یحول الحول و من عجز عن القیام فصلاها قاعدا باهی الله تعالی به ملائکته و یقول إنی قدغفرت له و فی الثانی والعشرین ثمان بالحمد والجحد سبعا ویسلم ویصلی علی النبی وآله عشرا ویستغفر الله عشرا لم یخرج من الدنیا حتی یری مکانه فی الجنه ویموت علی الإسلام و یکون له أجر سبعین نبیا

-روایت-1-957

و فی الثالث والعشرین رکعتین بالحمد والضحی خمسا أعطی بکل حرف وبکل کافر وکافره درجه فی الجنه وثواب سبعین حجه وثواب من شیع سبعین ألف جنازه وثواب من عاد ألف مریض وثواب من قضی ألف حاجه لمؤمن و فی الرابع والعشرین أربعین بالحمد والإخلاص کتب الله تعالی له ألف حسنه ومحا عنه ألف سیئه ورفع له ألف درجه وینزل من السماء ألف ملک رافعون أیدیهم یصلون علیه ویرزقه الله تعالی سلامه الدارین وکأنما أدرک لیله القدر و فی الخامس والعشرین عشرین بین المغربین بالحمد وآمَنَ الرّسُولُ إلی آخر السوره والتوحید مره مره حفظه الله تعالی فی نفسه وأهله ودینه وماله ودنیاه وآخرته و لایقوم من مقامه حتی یغفر

له و فی السادس والعشرین اثنتی عشره بالحمد والتوحید أربعین مره صافحته الملائکه وأمن من الحساب والمیزان والوقوف علی الصراط وبعث الله تعالی إلیه سبعین ملکا یستغفرون له ویکتبون ثوابه حتی یصبح و فی السابع والثامن والتاسع والعشرین اثنتی عشره بالحمد مره والأعلی عشرا والقدر عشرا ویسلم ویصلی علی النبی ص مائه ویستغفر الله مائه کتب الله له ثواب عباده الملائکه و فی الثلاثین عشرا بالحمد والتوحید إحدی عشره مره أعطاه الله تعالی فی الجنه الفردوس سبع مدن ویخرج من قبره ووجهه کالبدر ویمر علی الصراط کالبرق الخاطف وینجو من النار

-روایت-1-1194

تتمه ذکر ابن باقی رحمه الله فی اختیاره

أن النبی ص قال لا

-روایت-1-2-روایت-22-ادامه دارد

[ صفحه 170]

تغفلوا عن أول جمعه من رجب فإنها لیله تسمیها الملائکه لیله الرغائب و ذلک أنه إذامضی ثلاث اللیل اجتمعت ملائکه السماوات و الأرض فی الکعبه وحولها فیقول الله تعالی یاملائکتی سلونی ماشئتم فیقولون ربنا حاجتنا أن تغفر لصوام رجب فیقول الله تعالی قدفعلت ذلک ثم قال ص ما من أحد یصوم أول خمیس من رجب ثم یصلی بین العشاءین لیله الجمعه اثنتی عشره رکعه یفصل بین کل رکعتین بتسلیمه یقرأ فی کل رکعه الحمد مره والقدر ثلاثا والتوحید اثنتی عشره فإذاسلم قال أللهم صل علی محمد وآله سبعین مره ثم یسجد و یقول فی سجوده سبوح قدوس رب الملائکه والروح سبعین مره ثم یرفع رأسه و یقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنک أنت العلی الأعظم سبعین مره ثم یسجد أخری و یقول فیها ماقاله فی الأولی ثم یسأل الله تعالی فی سجوده حاجته تقضی إن شاء الله تعالی ثم قال ص و ألذی نفسی بیده لایصل عبد أوأمه هذه

الصلاه إلاغفر الله تعالی له ذنوبه و لوکانت مثل زبد البحر وعدد الرمل وزنه الجبال وعدد ورق الأشجار وشفع یوم القیامه فی سبع مائه من أهل بیته ممن قداستوجب النار

-روایت-از قبل-1010

وذکر شیئا یطول بذکره الکتاب

و عن سلمان الفارسی عن النبی ص أنه من صلی فی رجب ثلاثین رکعه عشرا فی أوله بالحمد مره والتوحید ثلاثا والجحد ثلاثا فإذاسلمت رفعت یدیک و قلت لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر أللهم لامانع لماأعطیت و لامعطی لمامنعت و لاینفع ذا الجد منک الجد ثم امسح بهاوجهک عشرا فی وسطه کأوله فإذاسلمت رفعت یدیک و قلت لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر إلها واحدا أحدا صمدا لم یتخذ صاحبه و لاولدا ثم امسح بهاوجهک وعشرا فی آخره کمامر فإذاسلمت فارفع یدک إلی السماء وقل لاإله إلا الله وحده لاشریک له له الملک و له الحمد یحیی ویمیت و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم ثم امسح بهاوجهک وسل حاجتک فإنه یستجاب لک دعاؤک ویجعل الله بینک و بین جهنم سبعه خنادق کل خندق کما بین السماء و الأرض ویکتب لک بکل رکعه ألف ألف رکعه ویکتب لک براءه من النار وجواز علی الصراط ویمحو الله عز و جل عن مصلیها کل ذنب عمله فی صغره أوکبره وأعطاه من الأجر کمن صام الشهر کله وکتب من المصلین إلی السنه

-روایت-1-2-روایت-38-ادامه دارد

[

صفحه 171]

المقبله ورفع له فی کل یوم عمل شهید من شهداء بدر وکتب له بصوم کل یوم یصومه عباده سنه ورفع له ألف درجه فإن صام الشهر کله أنجاه الله من النار وأوجب له الجنه یاسلمان و هذه علامه بینکم و بین المنافقین لأنهم لایصلون ذلک

-روایت-از قبل-239

وصلاه لیله النصف من رجب اثنتی عشره رکعه

عن الصادق ع فی کل بالحمد وسوره فإذاسلم قرأ الحمد والمعوذتین والتوحید وآیه الکرسی والباقیات الصالحات أربعا أربعا ثم تقول الله الله ربی لاأشرک به شیئا و ماشاء الله لاقوه إلابالله العلی العظیم

-روایت-1-2-روایت-17-210

وتقول فی لیله سبع وعشرین مثله وصلاه لیله المبعث کالنصف اثنتی عشره یقرأ فی کل الحمد وسوره

فعن الجواد ع أن فی رجب للیله خیر مما طلعت علیه الشمس وهی لیله سبع وعشرین من رجب فیهانبئ النبی ص فی صبیحتها و أن للعامل فیها من شیعتنا أجر عمل ستین سنه وصفه عملها أن تصلیها أی ساعه شئت من اللیل قبیل الزوال وتسلم علی کل شفع وتقرأ بعدالتسلیم الحمد والمعوذتین والتوحید والجحد والقدر وآیه الکرسی سبعا سبعا ثم قُلِ الحَمدُ لِلّهِ ألّذِی لَم یَتّخِذ وَلَداً وَ لَم یَکُن لَهُالآیه أللهم إنی أسألک بمعاقد عزک علی أرکان عرشک ومنتهی الرحمه من کتابک وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم وذکرک الأعلی الأعلی الأعلی وبکلماتک التامات أن تصلی علی محمد وآله و أن تفعل بی ما أنت أهله

-روایت-1-2-روایت-17-610

وصلاه یوم المبعث اثنتی عشره رکعه أیضا یقرأ فی کل الحمد وسوره ویقرأ بعدالتسلیم الحمد والتوحید والمعوذتین أربعا أربعا و لاإله إلا الله و الله أکبر وسبحان الله والحمد لله و لاإله إلا الله و لاحول و لاقوه إلابالله العلی العظیم أربعا الله الله ربی لاأشرک به شیئا أربعا لاأشرک

بربی أحدا أربعا فیستجاب دعاؤه

و أماصلوات شعبان فمرویه عن النبی ص نقلتها من بعض کتب المزارات

فمن صلی فی اللیله الأولی مائه رکعه بالحمد والتوحید ویقرأ بعدالتسلیم الفاتحه خمسین مره دفع الله عنه شر أهل السماء و الأرض ویغفر له سبعین کبیره ویرفع عنه عذاب القبر ویبعث ووجهه کالقمر لیله البدر ویمر علی الصراط کالبرق ویعطی کتابه بیمینه و فی الثانیه خمسین بالحمد والتوحید والمعوذتین مره مره لم تکتب علیه سیئه إلی أن یحول الحول ویجعل الله له نصیبا فی عباده أهل السماء و الأرض و لایحتقر قیام هذه اللیله إلاشقیا أومنافقا أوفاجرا وذکرص فضلا کثیرا و فی الثالثه رکعتین بالفاتحه والتوحید خمسا وعشرین مره فتحت أبواب الجنه وأغلقت عنه أبواب النار وکسی ألف حله وألف تاج

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 172]

و فی الرابعه أربعین بالحمد والتوحید خمسا وعشرین مره کتب الله بکل رکعه ثواب ألف سنه وبنی له بکل سوره ألف مدینه وأعطاه ثواب ألف شهید و فی الخامسه رکعتین بالحمد والتوحید خمس مائه ویصلی بعدالتسلیم علی النبی وآله سبعین مره قضی الله له ألف حاجه من حوائج الدارین وأعطی بعدد نجوم السماء مدنا فی الجنه و فی السادسه أربعا بالحمد والتوحید عشرا قبض الله روحه علی السعاده ووسع علیه قبره ونوره ویبعث و هویشهد الشهادتین و فی السابعه رکعتین بالحمد فی الأولی والتوحید مائه و فی الثانیه بالحمد وآیه الکرسی مره فیستجاب دعاؤه وتقضی حوائجه ویکتب له بکل یوم ثواب شهید و لاتکتب علیه خطیئه و فی الثامنه رکعتین فی الأولی بالحمد والتوحید خمس عشره و فی الثانیه بالحمد و قوله تعالی قُل إِنّما أَنَا بَشَرٌ مِثلُکُمالآیه ثم یقرأ التوحید خمس عشره غفرت ذنوبه و لوکانت کزبد البحر وکأنما قرأ الکتب الأربع و فی التاسعه أربعا

بالحمد والنصر عشرا حرم الله جسده علی النار وأعطاه بکل آیه ثواب اثنی عشر شهیدا من شهداء بدر وثواب العلماء و فی العاشره أربعا بالحمد مره وآیه الکرسی ثلاثا والکوثر ثلاثا کتب له مائه ألف حسنه ورفع له مائه ألف درجه وفتح له مائه ألف باب فی الجنه وغفر له ولوالدیه ولجیرانه و فی الحادی عشره ثمان بالحمد والجحد عشرا لایصلیها إلامؤمن مستکمل الإیمان ویعطی بکل رکعه روضه من ریاض الجنه الحدیث و فی الثانی عشره اثنتی عشره بالحمد والتکاثر عشرا غفرت له ذنوب أربعین سنه ورفع له أربعین ألف درجه واستغفر له أربعون ملکا و له ثواب لیله القدر و فی الثالث عشره رکعتین بالحمد والتین خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه وکأنما أعتق مائه رقبه من ولد إسماعیل ع وأعطی براءه من النفاق ورزق ومرافقه النبی ص و ابراهیم ع الحدیث و فی الرابعه عشره أربعا بالحمد والعصر خمسا کتب له ثواب المصلین من ولد آدم ع إلی یوم القیامه وغفر له وبعث ووجهه أضوأ من الشمس والقمر و فی الخامس عشره أربعا بین العشاءین بالحمد والتوحید عشرا وتقول بعدتسلیمه أللهم اغفر لنا عشرا یارب ارحمنا عشرا سبحان ألذی یحیی الموتی ویمیت الأحیاء و هو علی کل شیءقدیر عشرا استجیب له وقضیت حوائجه فی الدارین وأعطی کتابه بیمینه و کان فی حفظ الله تعالی إلی القابل و فی السادس عشره رکعتین بالحمد وآیه الکرسی مره والتوحید خمس عشره أعطی کأجر النبی ص علی نبوته وبنی له فی الجنه مائه قصر

-روایت-از قبل-2147

و فی السابع عشره رکعتین بالحمد والتوحید

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 173]

سبعین مره ویسلم ثم یستغفر الله سبعین مره غفر له و لم تکتب علیه

خطیئه و فی الثامن عشره عشرا بالحمد والتوحید خمسا قضیت له کل حاجه طلبها فی لیلته و إن کان الله تعالی خلقه شقیا جعله سعیدا و إن مات فی سنته مات شهیدا و فی التاسع عشره رکعتین بالحمد وآیتی الملک خمسا غفر له ویقبل منه و إن کان أبواه فی النار أخرجهما و فی العشرین أربعا بالحمد والنصر خمس عشره لم یخرج من الدنیا حتی یرانی فی نومه ویری مقعده فی الجنه ویحشر مع الکرام البرره و فی الحادی والعشرین ثمان بالحمد والتوحید والمعوذتین مره مره کتب له بعدد نجوم السماء حسنات ورفع له من الدرجات ومحی عنه من السیئات کذلک و فی الثانیه والعشرین رکعتین بالحمد والجحد مره والتوحید خمس عشره کتب اسمه فی السماء الصدیق وجاء یوم القیامه و هو فی ستر الله تعالی الحدیث و فی الثالثه والعشرین ثلاثین بالحمد والزلزله نزع الله تعالی الغل والغش من قلبه و هوممن شرح الله صدره بالإسلام وبعث ووجهه کالقمر لیله البدر الحدیث و فی الرابعه والعشرین رکعتین بالحمد والنصر عشرا عتق من النار ونجی من عذاب القبر وحاسبه الله حسابا یسیرا وأکرمه الله تعالی بزیاره آدم والنبیین ع والشفاعه و فی الخامسه والعشرین عشرا بالحمد والتکاثر أعطی ثواب الآمرین بالمعروف والناهین عن المنکر وثواب سبعین نبیا و فی السادسه والعشرین عشرا بالحمد وآمَنَ الرّسُولُ إلی آخر السوره عشرا عوفی من آفات الدارین وأعطی سته أنوار یوم القیامه و فی السابعه والعشرین رکعتین بالحمد والأعلی عشرا کتب له ألف ألف حسنه ومحی عنه من السیئات ورفع له من الدرجات کذلک وتوجه الله بتاج من نور و فی الثامنه والعشرین أربعا بالحمد والتوحید والمعوذتین مره مره

بعث من قبره ووجهه کالقمر لیله البدر ویدفع الله عنه أهوال یوم القیامه الحدیث و فی التاسعه والعشرین عشرا بالحمد مره والتکاثر والتوحید والمعوذتین عشرا عشرا أعطی ثواب المجاهدین وثقل میزانه وخفف حسابه ویمر علی الصراط کالبرق الخاطف و فی الثلاثین رکعتین بالحمد والأعلی عشرا فإذاسلم صلی علی النبی ص مائه رفع الله له ألف مدینه فی جنه المأوی وکذا فی جنه النعیم و لواجتمع أهل السماوات و الأرض ماقدروا علی إحصاء ثوابه وقضی الله له ألف حاجه

-روایت-از قبل-2005

تتمه روی عن الباقرین ع أنه یصلی لیله النصف من شعبان أربع رکعات فی کل بعدالحمد الإخلاص مائه فإذاسلم قال أللهم إنی إلیک فقیر و من عذابک خائف مستجیر أللهم لاتبدل اسمی و لاتغیر جسمی -روایت-1-2-روایت-28-ادامه دارد

[ صفحه 174]

و لاتجهد بلائی و لاتشمت بی أعدائی أعوذ بعفوک من عقابک وأعوذ برحمتک من عذابک وأعوذ برضاک من سخطک وأعوذ بک منک جل ثناؤک أنت کماأثنیت علی نفسک وفوق ما یقول القائلون

-روایت-از قبل-183

و عن الصادق ع أفضل شیءلیله نصف شعبان أن تصلی بعدالعشاء رکعتین فی الأولی بالحمد والجحد و فی الثانیه بالحمد والتوحید فإذاسلمت فقل سبحان الله ثلاثا وثلاثین مره والحمد لله کذلک و الله أکبر أربعا وثلاثین مره ثم قل یا من إلیه ملجأ العباد و إلیه یفزع الخلق فی الملمات یاعالم الجهر والخفیات و یا من لاتخفی علیه خواطر الأوهام وتصرف الخطرات یارب الخلائق والبریات یا من بیده ملکوت الأرضین والسماوات أنت الله لاإله إلا أنت أمت إلیک بلا إله إلا أنت اجعلنی فی هذه اللیله ممن نظرت إلیه فرحمته وسمعت دعائه فأجبته وعلمت استقالته فأقلته وتجاوزت عن سالف خطیئته وعظیم جریرته فقد استجرت بک من ذنوبی

ولجأت إلیک فی ستر عیوبی أللهم فجد علی بکرمک وفضلک واحطط خطایای بحلمک وعفوک وتغمدنی فی هذه اللیله بسابغ کرامتک واجعلنی فیها من أولیائک الذین اجتبیتهم لطاعتک واخترتهم لعبادتک وجعلتهم خالصتک وصفوتک أللهم اجعلنی ممن سعد جده وتوفر من الخیرات حظه واجعلنی ممن سلم فنعم وفاز فغنم واکفنی شر ماأسلفت واعصمنی من الازدیاد فی معصیتک وحبب إلی طاعتک و مایقربنی منک ویزلفنی عندک سیدی إلیک یلجأ الهارب ومنک یلتمس الطالب و علی کرمک یعول المستقیل التائب أدبت عبادک بالتکرم و أنت أکرم الأکرمین وأمرت بالعفو عبادک و أنت الغفور الرحیم أللهم فلاتحرمنی مارجوت من کرمک و لاتؤیسنی من سابغ نعمک و لاتخیبنی من جزیل قسمک فی هذه اللیله لأهل طاعتک واجعلنی فی جنه من شرار بریتک رب إن لم أکن من أهل ذلک فأنت أهل الکرم والعفو والمغفره وجد علی بما أنت أهله لابما أستحقه فقد حسن ظنی بک وتحقق رجائی لک وعلقت نفسی بکرمک و أنت أرحم الراحمین وأکرم الأکرمین أللهم واخصصنی من کرمک بجزیل قسمک أعوذ بعفوک من عقوبتک واغفر لی الذنب ألذی یحبس عنی الخلق ویضیق علی الرزق حتی أقوم بصالح رضاک وأنعم بجزیل عطائک وأسعد بسابغ نعمائک فقد لذت بحرمک وتعرضت لکرمک واستعذت بعفوک من عقوبتک وبحلمک من غضبک فجد بما سألتک وأنل ماالتمست منک أسألک لا شیء هوأعظم منک ثم تسجد

-روایت-1-2-روایت-19-ادامه دارد

[ صفحه 175]

وتقول عشرین مره یارب یارب یا الله سبعا لاحول و لاقوه إلابالله سبعا ماشاء الله لاقوه إلابالله عشرا لاقوه إلابالله عشرا ثم تصلی علی النبی ص وتسأل حاجتک فو الله لوسألت بهابعدد القطر لرزقک الله جل و عزإیاها بکرمه وفضله وتقول إلهی تعرض لک فی هذااللیل المتعرضون

وقصدک فیه القاصدون وأمل فضلک ومعروفک الطالبون و لک فی هذااللیل نفحات وجوائز وعطایا ومواهب تمن بها علی من تشاء من عبادک وتمنعها من لم تسبق له العنایه منک وها أناذا عبیدک الفقیر إلیک المؤمل فضلک ومعروفک فإن کنت یامولای تفضلت فی هذه اللیله علی أحد من خلقک وعدت علیه بعائده من عطفک فصل علی محمد وآل محمدالطیبین الطاهرین الخیرین الفاصلین وجد علی بطولک ومعروفک یارب العالمین وصلی الله علی محمدخاتم النبیین وآله الطاهرین وسلم تسلیما إن الله حمید مجید أللهم إنی أدعوک کماأمرت فاستجب لی کماوعدت إنک لاتخلف المیعاد

-روایت-از قبل-850

و أماصلوات رمضان نقلتها من کتاب الأربعین حدیث للشهید رحمه الله

مرویه عن النبی ص فمن صلی فی اللیله الأولی أربع رکعات بالحمد والتوحید خمسا وعشرین مره أعطاه الله ثواب الصدیقین والشهداء وغفر له ذنوبه و کان یوم القیامه من الفائزین و فی الثانیه أربعا بالحمد والقدر عشرین مره غفر له ووسع علیه رزقه وکفی أمر سنته و فی الثالثه عشرا بالحمد والتوحید خمسین مره نادی مناد من قبل الله تعالی ألا إن فلان بن فلان عتیق الله من النار وفتحت له أبواب سبع سماوات و من قام تلک اللیله فأحیاها غفر الله له و فی الرابعه ثمان بالحمد والقدر عشرین مره رفع إلی الله عمله فی تلک اللیله بعمل سبعه أنبیاء ممن بلغ رسالات ربه و فی الخامسه رکعتین بالحمد والتوحید خمسین مره فإذاسلم صلی علی النبی وآله ع مائه مره أحمی یوم القیامه علی باب الجنه و فی السادسه أربعا بالحمد وتبارک فکأنما صادف لیله القدر و فی السابعه أربع رکعات بالحمد والقدر ثلاث عشره بنی له فی جنه عدن قصر من ذهب و کان فی أمان الله إلی رمضان مثله و فی

الثامنه رکعتین بالحمد والتوحید إحدی عشره مره وسبح ألف تسبیحه بعدتسلیمه فتحت له أبواب الجنه الثمانیه یدخل من أی باب شاء و فی التاسعه ستا بین العشاءین بالحمد وآیه الکرسی سبعا ویصلی علی النبی وآله ص بعدتسلیمه خمسین مره صعد عمله کعمل الصدیقین والشهداء والصالحین و فی العاشره

-روایت-1-2-روایت-22-ادامه دارد

[ صفحه 176]

عشرین بالحمد والتوحید إحدی وثلاثین مره وسع الله تعالی له رزقه و کان من الفائزین و فی الحادی عشره رکعتین بالحمد والکوثر عشرین مره لم یتبع بذنب ذلک الیوم و إن جهد إبلیس جهده و فی الثانی عشره ثمان بالحمد والقدر ثلاثین مره أعطی ثواب الشاکرین و کان یوم القیامه من الصابرین و فی الثالثه عشره أربعا بالحمد والتوحید خمسا وعشرین مره مر علی الصراط کالبرق الخاطف و فی الرابع عشره ستا بالحمد والزلزله ثلاثین مره هون الله علیه سکرات الموت ومنکر ونکیر و فی الخامس عشره مائه بالحمد والتوحید عشرا وأیضا أربعا فی الأولتین بعدالحمد التوحید مائه و فی الأخیرتین الحمد والتوحید خمسین مره و فی السادسه عشره اثنتی عشره بالحمد والتکاثر اثنتی عشره مره خرج من قبره و هوریان ینادی بالشهادتین ویدخل فی الجنه بغیر حساب و فی السابعه عشره رکعتین فی الأولی بالحمد و مابعدها و فی الثانیه بالحمد والتوحید مائه ویهلل بعدالتسلیم مائه أعطی ثواب ألف ألف حجه وألف ألف عمره وألف ألف غزوه و فی الثامنه عشره أربعا بالحمد والکوثر خمسا وعشرین مره بشره ملک الموت بأن الله تعالی راض عنه و فی التاسعه عشره خمسین بالحمد والزلزله خمسین مره کان کمن حج مائه حجه واعتمر مائه عمره وقبل الله تعالی منه سائر عمله و فی العشرین ثمان بمهما تیسر

غفر له و فی الإحدی والعشرین کذلک فتحت له أبواب سبع سماوات واستجیب دعاؤه مع ما له عنده تعالی من المزید و فی الثانیه والعشرین کذلک فتحت له أبواب الجنه یدخل من أی باب شاء

-روایت-از قبل-1355

و فی الثالثه والعشرین کذلک وثوابه کإحدی وعشرین و فی الرابعه والعشرین کذلک کان کمن حج واعتمر و فی الخامسه والعشرین ثمان بالحمد والتوحید عشرا کتب له ثواب العابدین و فی السادسه والعشرین کإحدی وعشرین قدرا وثوابا و فی السابعه والعشرین أربعا بالحمد وتبارک ألذی بیده الملک فإن لم یحفظ تبارک فالتوحید خمسا وعشرین مره غفر له ولوالدیه و فی الثامنه والعشرین ستا بالحمد مره وآیه الکرسی والکوثر والتوحید عشرا عشرا ویصلی بعدتسلیمه علی النبی وآله ص مائه غفر له و فی التاسعه والعشرین رکعتین بالحمد والتوحید عشرین مره کان من المرحومین ورفع مکانه فی علیین و فی الثلاثین اثنتی عشره بالحمد والتوحید عشرین ویصلی علی النبی وآله ع مائه بعدالتسلیم ختم له بالرحمه

-روایت-1-692

تتمه نقل الشیخ وسلار الإجماع علی مشروعیه نافله شهر رمضان ونفاها ابن بابویه و قال ابن الجنید یزید لیلا أربع رکعات علی صلاه اللیل و لم یذکرها ابن أبی عقیل وروی عن الصادق ع

[ صفحه 177]

نفیها وعورض بروایات تکاد تبلغ التواتر وبعمل الأصحاب وتحمل روایات النفی علی الجماعه فیها وهی ألف رکعه زیاده علی المعتاد خمس مائه فی العشرین الأولین ثمان بعدالمغرب واثنتی عشره بعدالعشاء وقیل العکس و فی لیله تسع عشره مائه غیرعشرینها و فی العشر الأخیر خمس مائه کل لیله ثلاثون ثمان بعدالمغرب واثنتان وعشرون بعدالعشاء و فی لیله إحدی وعشرین مائه غیرثلاثینها وکذا ثلاث وعشرین وروی الاقتصار فی لیالی الإفراد علی مائه فیبقی علیه

ثمانون یصلی فی کل جمعه عشرا بصلاه علی وفاطمه و جعفر ع و فی آخر جمعه عشرین بصلاه علی ع و فی عشیه تلک الجمعه عشرین بصلاه فاطمه ع الأول أشهر روایه والثانی أظهر فتوی وروی زیاده مائه رکعه لیله النصف علی ماذکرناه

وروی عن الصادق ع أن علیا ع کان یصلی فی الیوم واللیله منه ألف رکعه

-روایت-1-2-روایت-23-77

ویستحب إضافه الدعوات المذکوره فی المصباح إلیها من أرادها فلیقف علیها

ثم و من کتاب ثواب الأعمال أن النبی ص قال من صلی آخر لیله من رمضان و فی نسخه أخری لیله العید عشرا فی کل بالحمد مره والتوحید عشرا و یقول فی رکوعه وسجوده التسبیحات الأربع عشرا فإذاسلم استغفر الله ألف مره ثم یسجد و یقول یاحی یاقیوم یاذا الجلال والإکرام یارحمان الدنیا والآخره ورحیمهما یاأرحم الراحمین یاإله الأولین والآخرین اغفر لی ذنوبی وتقبل صومی وصلاتی وقیامی فو ألذی بعثنی بالحق نبیا لایرفع رأسه من سجوده حتی یغفر له ویتقبل منه شهر رمضان ویتجاوز عن ذنوبه و إن أذنب سبعین ذنبا کل ذنب منها أعظم من ذنب جمیع العباد ویتقبل من جمیع أهل الکوره التی هو فیها ثم ذکر خبرا طویلا

-روایت-1-2-روایت-52-626

و منه عنه ص من صلی ستا لیله العید فی کل بالحمد مره والتوحید خمسا شفع فی أهل بیته کلهم و إن وجبت لهم النار قیل و لم ذاک یا رسول الله قال لأن المحسن لایحتاج إلی الشفاعه إنما الشفاعه لکل هالک

-روایت-1-2-روایت-18-213

وصلاه لیله الفطر رکعتان فی الأولی بالحمد والتوحید مائه و فی الثانیه بالحمد والتوحید مره

و کان علی ع یصلیها لیله الفطر بعدالمغرب ونافلتها و یقول و ألذی نفسی بیده لایفعلها أحد فیسأل الله شیئا إلاأعطاه ویغفر له و

لوکانت ذنوبه کرمل عالج

-روایت-1-160

ذکر عمل السنه

اشاره

اعلم أنه قدتقدم ذکر عمل الیوم واللیله وکذا عمل الأسبوع وذکر النوافل و لما کان ختام ذلک ماذکرناه من نوافل رجب وشعبان وشهر رمضان حسن أن نذکر لهذه الأشهر من الأدعیه فی هذاالمقام ماروی [ صفحه 178]

عنهم ع ثم نذکر من بعدها أدعیه شهر شوال و مابعده علی الترتیب و الله حسبی و إلیه أنیب

شهر رجب

یستحب فیه زیاره الحسین ع وسیأتی فی باب الزیارات إن شاء الله تعالی ویستحب أن یدعو أول لیله منه بما روی عن أبی جعفرالثانی ع

أللهم إنی أسألک بأنک ملک و أنت علی کل شیءمقتدر وأنک ماتشاء من أمر یکن أللهم إنی أتوجه إلیک بنبیک نبی الرحمه صلی الله [صلواتک ] علیه وآله یا محمد یا رسول الله إنی أتوجه بک إلی الله [ملیک ]ربک وربی لینجح لی بک طلبتی أللهم بنبیک محمد والأئمه[بالأئمه] من أهل بیته ص أنجح طلبتی ثم سل حاجتک

-روایت-1-321

وادع کل یوم منه بهذا الدعاء

یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین لکل مسأله منک سمع حاضر وبصر[جواب ]عتید أللهم ومواعیدک الصادقه وأیادیک الفاضله ورحمتک الواسعه فأسألک أن تصلی علی محمد وآله و أن تقضی لی حوائجی للدنیا والآخره

-روایت-1-223

ثم ادع بما روی عن الصادق ع

أللهم إنی أسألک صبر الشاکرین لک وعمل الخائفین منک ویقین العابدین لک أللهم أنت العلی العظیم و أناعبدک البائس الفقیر أنت الغنی الحمید و أناالعبد الذلیل أللهم صل علی محمد وآله وامنن بغناک علی فقری وبحلمک علی جهلی وبقوتک علی ضعفی یاقوی یاعزیز أللهم صل علی محمد وآله الأوصیاء المرضیین واکفنی ماأهمنی من أمر الدنیا والآخره یاأرحم الراحمین

-روایت-1-371

وادع کل یوم منه أیضا بهذا الدعاء

أللهم یاذا المنن السابغه والآلاء الوازعه والرحمه الواسعه والقدره الجامعه والنعم

الجسیمه والمواهب العظیمه والأیادی الجمیله والعطایا الجزیله یا من لاینعت بتمثیل و لایمثل بنظیر و لایغلب بظهیر یا من خلق فرزق وألهم فأنطق وابتدع فشرع وعلا فارتفع وقدر فأحسن وصور فأتقن واحتج فأبلغ وأنعم فأسبغ وأعطی فأجزل ومنح فأفضل یا من سما فی العز ففات خواطر الأبصار ودنا فی اللطف فجاز هواجس الأفکار یا من توحد بالملک فلاند له فی ملکوت سلطانه وتفرد بالآلاء والکبریاء فلاضد له فی جبروت شأنه یا من حارت فی کبریاء هیبته دقائق لطائف الأوهام وانحسرت دون إدراک عظمته خطائف أبصار الأنام یا من عنت الوجوه لهیبته وخضعت الرقاب لعظمته ووجلت القلوب من خیفته أسألک بهذه المدحه التی لاتنبغی إلا لک وبما وأیت به علی نفسک لداعیک من المؤمنین وبما ضمنت الإجابه فیه علی نفسک للداعین یاأسمع السامعین وأبصر الناظرین

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 179]

وأسرع الحاسبین یاذا القوه المتین صل علی محمد وآله خاتم النبیین و علی أهل بیته واقسم لی فی شهرنا هذاخیر ماقسمت واختم لی فی قضائک خیر ماحتمت واختم لی بالسعاده فیمن ختمت وأحینی ماأحییتنی موفورا وأمتنی مسرورا ومغفورا وتول أنت نجاتی من مساءله البرزخ وادرأ عنی منکرا ونکیرا وأر عینی مبشرا وبشیرا واجعل لی إلی رضوانک وجنانک مصیرا وعیشا قریرا وملکا کبیرا وصل علی محمد وآله کثیرا

-روایت-از قبل-409

قال ابن عیاش ومما خرج علی ید الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان بن سعید من الناحیه المقدسه ماحدثنی به خیر بن عبد الله قال کتبته من التوقیع الخارج إلیه

بسم الله الرحمن الرحیم ادع فی کل یوم من أیام رجب أللهم إنی أسألک بمعانی جمیع مایدعوک به ولاه أمرک المأمونون علی سرک المستبشرون بأمرک الواصفون لقدرتک المعلنون لعظمتک أسألک بما نطق فیهم

من مشیتک فجعلتهم معادن لکلماتک وأرکانا لتوحیدک وآیاتک ومقاماتک التی لاتعطیل لها فی کل مکان یعرفک بها من عرفک لافرق بینک وبینها إلاأنهم عبادک وخلقک فتقها ورتقها بیدک بدؤها منک وعودها إلیک أعضاد وأشهاد ومناه وأذواد وحفظه ورواد فیهم ملأت سماءک وأرضک حتی ظهر ألا إله إلا أنت فبذلک أسألک وبمواقع العز من رحمتک وبمقاماتک وعلاماتک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تزیدنی إیمانا وتثبیتا یاباطنا فی ظهوره وظاهرا فی بطونه ومکنونه یامفرقا بین النور والدیجور یاموصوفا بغیر شبه حاد کل محدود وشاهد کل مشهود وموجد کل موجود ومحصی کل معدود وفاقد کل مفقود لیس دونک من معبود أهل الکبریاء والجود یا من لایکیف بکیف و لایؤین بأین یامحتجبا عن کل عین یادیموم یاقیوم وعالم کل معلوم صل علی عبادک المنتجبین وبشرک المحتجبین وملائکتک المقربین وبهم [البهم ]الصافین الحافین وبارک لنا فی شهرنا هذاالمرجب المکرم و مابعده من أشهر[الأشهر]الحرم وأسبغ علینا فیه النعم وأجزل لنا فیه القسم وأبرر لنا فیه القسم باسمک الأعظم الأعظم الأجل الأکرم ألذی وضعته علی النهار فأضاء و علی اللیل فأظلم فاغفر لنا ماتعلم منا و لانعلم واعصمنا من الذنوب خیر العصم واکفنا کوافی قدرک وامنن علینا بحسن نظرک و لاتکلنا إلی غیرک و لاتمنعنا من خیرک وبارک لنا فیما کتبته لنا من أعمارنا وأصلح لنا خبیئه أسرارنا وأعطنا منک الأمان واستعملنا بحسن الإیمان وبلغنا شهر الصیام و مابعده

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 180]

من الأیام والأعوام یاذا الجلال والإکرام

-روایت-از قبل-47

قال ابن عیاش وخرج إلی أهلی علی ید الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح فی مده مقامه عندهم هذاالدعاء فی أیام رجب

أللهم إنی أسألک بالمولودین فی رجب محمد بن علی الثانی وابنه

علی بن محمدالمنتجب وأتقرب بهما إلیک خیر القرب یا من إلیه المعروف طلب وفیما لدیه رغب أسألک سؤال مقترف مذنب قدأوبقته ذنوبه وأوثقته عیوبه فطال علی الخطایا دءوبه و من الرزایا خطوبه یسألک التوبه وحسن الأوبه والنزوع عن الحوبه و من النار فکاک رقبته والعفو عما فی ربقته فأنت مولای أعظم أمله وثقته أللهم وأسألک بمسائلک الشریفه ووسائلک المنیفه أن تتغمدنی فی هذاالشهر برحمه منک واسعه ونعمه وازعه ونفس بما رزقتها قانعه إلی نزول الحافره ومحل الآخره و ماهی إلیه صائره

-روایت-1-565

یوم النصف من رجب یستحب فیه زیاره الحسین ع و أن یدعو بدعاء الاستفتاح و هوالمعروف بدعاء أم داود فإذاأراد ذلک فلیصم الیوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وهی أیام البیض فإذا کان

عندالزوال فی یوم الخامس عشر اغتسل فإذازالت الشمس صلی الظهر والعصر یحسن رکوعهن وسجودهن و یکون فی موضع خال لایشغله شاغل و لایکلمه إنسان فإذافرغ من صلاته استقبل القبله وقرأ الحمد مائه مره والإخلاص کذلک وآیه الکرسی عشرا ثم یقرأ الأنعام والإسراء والکهف ولقمان ویس والصافات وحم السجده والشوری والدخان والفتح والواقعه والملک ونون والإنشقاق و مابعده إلی آخر القرآن فإذافرغ من ذلک و هومستقبل القبله قال

صدق الله العظیم ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم ذو الجلال والإکرام الرحمن الرحیم الحلیم الکریم ألذی لیس کمثله شیء و هوالسمیع العلیم البصیر الخبیر شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائکه وأولو العلم قائما بالقسط لاإله إلا هوالعزیز الحکیم وبلغت رسله الکرام و أنا علی ذلک من الشاهدین أللهم لک الحمد و لک المجد و لک العز و لک القهر و لک النعمه و لک العظمه و لک الرحمه و لک المهابه و لک السلطان

و لک البهاء و لک الامتنان و لک التسبیح و لک التقدیس و لک التهلیل و لک التکبیر و لک مایری و لک ما لایری و لک مافوق السماوات العلی و لک ماتحت الثری و لک الأرضون السفلی و لک الآخره والأولی و لک ماترضی به من الثناء والحمد والشکر والنعماء أللهم صل علی جبرئیل أمینک علی وحیک والقوی علی أمرک والمطاع فی سماواتک ومحال کراماتک المتحمل لکلماتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 181]

الناصر لأنبیائک المدمر لأعدائک أللهم صل علی میکائیل ملک رحمتک والمخلوق لرأفتک والمستغفر المعین لأهل طاعتک أللهم صل علی إسرافیل حامل عرشک وصاحب الصور المنتظر لأمرک الوجل المشفق من خیفتک أللهم صل علی حمله العرش الطاهرین و علی السفره الکرام البرره الطیبین و علی ملائکتک الکرام الکاتبین و علی ملائکتک الجنان وخزنه النیران وملک الموت والأعوان یاذا الجلال والإکرام أللهم صل علی أبینا آدم بدیع فطرتک ألذی کرمته بسجود ملائکتک وأبحته جنتک أللهم صل علی أمنا حواء المطهره من الرجس المصفاه من الدنس المفضله من الإنس المتردده بین محال القدس أللهم صل علی هابیل وشیث وإدریس ونوح وهود وصالح و ابراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ویوسف والأسباط ولوط وشعیب وأیوب و موسی وهارون ویوشع ومیشا والخضر وذی القرنین ویونس وإلیاس والیسع وذی الکفل وطالوت وداود وسلیمان وزکریاء وشعیا ویحیی وتورخ ومتا وأرمیا وحیقوق ودانیال وعزیر وعیسی وشمعون وجرجیس والحواریین والأتباع وخالد وحنظله ولقمان أللهم صل علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کماصلیت ورحمت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم صل علی الأوصیاء والسعداء والشهداء والأئمه الهدی أللهم صل علی الأبدال والأوتاد والسیاح والعباد والمخلصین والزهاد و

أهل الجد والاجتهاد واخصص محمدا و أهل بیته بأفضل صلواتک وأجزل کرامتک [کراماتک ] وبلغ روحه وجسده منی تحیه وسلاما وزده فضلا وشرفا وکرما حتی تبلغه أعلی درجات أهل الشرف من النبیین والمرسلین والأفاضل المقربین أللهم صل علی من سمیت و من لم أسم من ملائکتک وأنبیائک ورسلک و أهل طاعتک وأوصل صلواتی إلیهم و إلی أرواحهم واجعلهم إخوانی فیک وأعوانی علی دعائک أللهم إنی أستشفع بک إلیک وبکرمک إلی کرمک وبجودک إلی جودک وبرحمتک إلی رحمتک وبأهل طاعتک إلیک وأسألک أللهم بکل ماسألک به أحد منهم من مسأله شریفه غیرمردوده وبما دعوک به من دعوه مجابه غیرمخیبه یا الله یارحمان یارحیم یاحلیم یاکریم یاعظیم یاجلیل یامنیل یاجمیل یاکفیل یاوکیل یامقیل یامجیر یاخبیر یامنیر یامبیر یامنیع یامدیل یامحیل یاکبیر یاقدیر یابصیر یابر یاشکور یاطهر یاطاهر یاقاهر یاظاهر یاباطن

-روایت-از قبل-2021

[ صفحه 182]

یاساتر یامحیط یامقتدر یاحفیظ یامتجبر یاقریب یاودود یاحمید یامجید یامبد ئ یامعید یاشهید یامحسن یامجمل یامنعم یامفضل یاقابض یاباسط یاهادی یامرسل یامرشد یامسدد یامعطی یامانع یادافع یارافع یاباقی یاوافی یاخلاق یارزاق یاوهاب یاتواب یافتاح یانفاح یامرتاح یا من بیده کل مفتاح یانفاع یارءوف یاعطوف یاکافی یاشافی یامعافی یامکافی یاوفی یامهیمن یاعزیز یاجبار یامتکبر یاسلام یامؤمن یاأحد یاصمد یانور یامدبر یافرد یاوتر یاقدوس یاناصر یامونس یاباعث یاوارث یاعالم یاحاکم یابار ئ یامتعال یامصور یامسلم یامتحبب یاقائم یادائم یاعلیم یاحکیم یاجواد یابار ئ یابار یاسار یاعدل یافاصل یافاضل یادیان یاحنان یامنان یاسمیع یابدیع یاخفیر یامغیر یاناشر یاغافر یاقدیم یامسهل یامبشر یامیسر یاممیت یامحیی یانافع یارزاق یامقدر یامسبب یامغیث یامغنی یامقنی یاخالق یاواحد یاراصد یاحاضر یاجابر یاحافظ یاشدید یاغیاث یاعائد یافائض یا من علا فاستعلی فکان بالمنظر الأعلی یا من قرب

فدنا و بعدفنأی وعلم السر وأخفی یا من إلیه التدبیر و له المقادیر یا من العسیر علیه یسیر یا من هو علی مایشاء قدیر یامرسل الریاح یافالق الإصباح یاباعث الأرواح یاذا الجود والسماح یاراد ما قدفات یاناشر الأموات یاجامع الشتات یارازق من یشاء وفاعل مایشاء کیف یشاء یاذا الجلال والإکرام یاحی یاقیوم یاحیا حین لاحی یاحی یامحیی الموتی یاحی لاإله إلا أنت بدیع السماوات و الأرض یاإلهی صل علی محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کماصلیت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید وارحم ذلی وفاقتی وفقری وانفرادی ووحدتی وخضوعی بین یدیک واعتمادی علیک وتضرعی إلیک أدعوک دعاء الخاضع الذلیل الخاشع الخائف المشفق البائس المهین الحقیر الجائع الفقیر العائذ المستجیر المقر بذنبه المستغفر منه المستکین لربه دعاء من أسلمته نفسه ورفضته أحبته وعظمت فجیعته دعاء حرق حزین ضعیف مهین بائس مستکین بک مستجیر أللهم وأسألک بأنک ملیک وأنک ماتشاء من أمر یکن وأنک علی ماتشاء قدیر وأسألک بحرمه هذاالشهر الحرام والبیت الحرام والبلد الحرام والرکن والمقام والمشاعر العظام وبحق نبیک محمد علیه السلام یا من وهب لآدم شیثا ولإبراهیم إسماعیل وإسحاق و یا من رد یوسف علی یعقوب و یا من کشف بعدالبلاء ضر أیوب یاراد موسی علی أمه

-روایت-1-2148

[ صفحه 183]

وزائد الخضر فی علمه و یا من وهب لداود سلیمان ولزکریا یحیی ولمریم عیسی یاحافظ بنت شعیب و یاکافل ولد موسی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمدصلی الله علیه وآله و أن تغفر لی ذنوبی کلها وتجیرنی من عذابک وتوجب لی رضوانک وأمانک وإحسانک وغفرانک وجنانک وأسألک أن تفک عنی کل حلقه بینی و بین

من یؤذینی وتفتح لی کل باب وتلین لی کل صعب وتسهل لی کل عسیر وتخرس عنی کل ناطق بشر[بسوء] وتکف عنی کل باغ وتکبت کل عدو لی وحاسد وتمنع منی کل ظالم وتکفینی کل عائق یحول بینی و بین ولدی ویحاول أن یفرق بینی و بین طاعتک ویثبطنی عن عبادتک یا من ألجم الجن المتمردین وقهر عتاه الشیاطین وأذل رقاب المتجبرین ورد کید المتسلطین عن المستضعفین أسألک بقدرتک علی ماتشاء وتسهیلک لماتشاء کیف تشاء أن تجعل قضاء حاجتی فیما تشاء ثم اسجد علی الأرض وعفر خدیک وقل أللهم لک سجدت وبک آمنت فارحم ذلی وفاقتی واجتهادی وتضرعی ومسکنتی وفقری إلیک یارب واجتهد أن تسح عیناک و لوبقدر رأس الذبابه دموعا فإن ذلک من علامه الإجابه

-روایت-1-970

وصلاه لیله النصف من رجب ولیله المبعث ویومه قدمر ذکرهن فی باب الصلوات لیله المبعث وهی لیله سبع وعشرین منه جاء فی فضلها مایطول به الکتاب یستحب فیهاالغسل و أن یدعو بهذا الدعاء

أللهم إنی أسألک بالتجلی الأعظم فی هذه اللیله من الشهر المعظم والمرسل المکرم أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لنا ما أنت به منا أعلم یا من یعلم و لانعلم أللهم بارک لنا فی لیلتنا هذه التی بشرف الرساله فضلتها وبکرامتک أجللتها وبالمحل الشریف أحللتها أللهم فإنا نسألک بالمبعث الشریف والسید اللطیف والعنصر العفیف أن تصلی علی محمد وآله و أن تجعل أعمالنا فی هذه اللیله و فی سائر اللیالی مقبوله وذنوبنا مغفوره وحسناتنا مشکوره وسیئاتنا مستوره وقلوبنا بحسن القول مسروره وأرزاقنا من لدنک بالیسر مدروره أللهم إنک تری و لاتری و أنت بالمنظر الأعلی و إن إلیک الرجعی والمنتهی و إن لک الممات والمحیا و إن

لک الآخره والأولی أللهم إنا نعوذ بک أن نذل ونخزی و أن نأتی ما عنه تنهی أللهم إنا نسألک الجنه برحمتک ونستعیذ بک من النار فأعذنا منها بقدرتک ونسألک من الحور العین فارزقنا بعزتک واجعل أوسع أرزاقنا

عندکبر سننا وأحسن أعمالنا

عنداقتراب آجالنا

-روایت-1-887

وأطل فی طاعتک و ما

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 184]

یقرب إلیک ویحظی عندک ویزلف لدیک أعمارنا وأحسن فی جمیع أحوالنا وأمورنا معرفتنا و لاتکلنا إلی أحد من خلقک فیمن علینا وتفضل علینا بجمیع حوائجنا للدنیا والآخره وابدأ بآبائنا وأبنائنا وجمیع إخواننا المؤمنین فی جمیع ماسألناک لأنفسنا یاأرحم الراحمین أللهم إنا نسألک باسمک العظیم وملکک القدیم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تغفر لنا الذنب العظیم إنه لایغفر العظیم إلاالعظیم أللهم و هذارجب المکرم ألذی أکرمتنا به أول أشهر الحرم أکرمتنا به من بین الأمم فلک الحمد یاذا الجود والکرم وأسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأکرم ألذی خلقته فاستقر فی ظلک فلایخرج منک إلی غیرک أن تصلی علی محمد و أهل بیته الطاهرین و أن تجعلنا من العاملین فیه بطاعتک والآملین فیه لشفاعتک أللهم اهدنا إلی سواء السبیل واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل وملک جزیل فإنک حسبنا ونعم الوکیل أللهم اقلبنا مفلحین منجحین غیرمغضوب علینا و لاالضالین برحمتک یاأرحم الراحمین أللهم إنی أسألک بعزائم مغفرتک وبواجب رحمتک السلامه من کل إثم والغنیمه من کل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار أللهم دعاک الداعون ودعوتک وسألک السائلون وسألتک وطلب إلیک الطالبون وطلبت إلیک أللهم أنت الثقه والرجاء وإلیک منتهی الرغبه والدعاء أللهم فصل علی محمد وآله واجعل الیقین فی قلبی والنور فی بصری والنصیحه فی صدری وذکرک باللیل والنهار علی لسانی ورزقا

واسعا غیرممنون و لامحظور فارزقنی وبارک لی فیما رزقتنی واجعل غنای فی نفسی ورغبتی فیما عندک برحمتک یاأرحم الراحمین ثم اسجد وقل الحمد لله ألذی هدانا لمعرفته وخصنا بولایته ووفقنا لطاعته شکرا شکرا مائه مره ثم ارفع رأسک وقل أللهم إنی قصدتک بحاجتی واعتمدت علیک بمسألتی وتوجهت إلیک بأئمتی وسادتی أللهم انفعنا بحبهم وأوردنا موردهم وارزقنا مرافقتهم وأدخلنا الجنه فی زمرتهم برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-1729

یوم المبعث یستحب صومه و هوأحد الأیام الأربعه فی السنه ویستحب فیه الغسل و أن یدعو فیه بهذا الدعاء

یا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن علی نفسه العفو والتجاوز یا من عفا وتجاوز اعف عنی وتجاوز یاکریم أللهم و قدأکدی الطلب وأعیت الحیله والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلامنک وحدک لاشریک لک أللهم إنی أجد سبل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 185]

المطالب إلیک مشرعه ومناهل الرجاء لدیک مترعه وأبواب الدعاء لمن دعاک مفتحه والاستعانه لمن استعان بک مباحه واعلم أنک لداعیک بموضع إجابه وللصارخ إلیک بمرصد إغاثه و أن فی اللهف إلی جودک والضمان بعدتک عوضا من منع الباخلین ومندوحه عما فی أیدی المستأثرین وأنک لاتحجب عن خلقک إلا أن تحجبهم الأعمال دونک و قدعلمت أن أفضل زاد الراحل إلیک عزم إراده و قدناجاک بعزم الإراده قلبی فأسألک بکل دعوه دعاک بهاراج بلغته أمله أوصارخ إلیک أغثت صرخته أوملهوف مکروب فرجت عن قلبه أومذنب خاطئ غفرت له أومعافا أتممت نعمتک علیه أوفقیر أهدیت غناک إلیه ولتلک الدعوه علیک حق عندک ومنزله إلاصلیت علی محمد وآل محمد وقضیت حوائجی حوائج الدنیا والآخره أللهم و هذارجب المرجب المکرم ألذی أکرمتنا به من بین الأمم یاذا الجود والکرم فنسألک به وباسمک الأعظم الأعظم الأعظم الأجل الأکرم ألذی خلقته

فاستقر فی ظلک فلایخرج منک إلی غیرک أن تصلی علی محمد و أهل بیته الطاهرین وتجعلنا من العاملین فیه بطاعتک والآملین فیه لشفاعتک أللهم واهدنا إلی سواء السبیل واجعل مقیلنا عندک خیر مقیل فی ظل ظلیل فإنک حسبنا ونعم الوکیل و السلام علی عباده المصطفین وصلواته علیهم أجمعین أللهم وبارک لنا فی یومنا هذا ألذی فضلته وبکرامتک جللته وبالمنزل الکریم أحللته أللهم صل علیه صلاه دائمه تکون لک شکرا ولنا ذخرا واجعل لنا من أمرنا یسرا واختم لنا بالسعاده إلی منتهی آجالنا و قدقبلت الیسیر من أعمالنا وبلغنا برحمتک أفضل آمالنا إنک علی کل شیءقدیر وصلی الله علی سیدنا محمد النبی وآله الطاهرین وسلم کثیرا

-روایت-از قبل-1476

تسبیح کل یوم من رجب

سبحان الإله الجلیل سبحان من لاینبغی التسبیح إلا له سبحان الأعز الأکرم سبحان من لبس العز و هو له أهل

-روایت-1-114

شهر شعبان

فی الیوم الثالث منه ولد الحسین ع فصمه وادع فیه بهذا الدعاء

أللهم إنی أسألک بحق المولود فی هذاالیوم الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته بکته السماء و من فیها و الأرض و من علیها و لمایطأ لابتیها قتیل العبره وسید الأسره الممدود بالنصره یوم الکره المعوض من قتله أن الأئمه من نسله والشفاء فی تربته والفوز معه فی أوبته والأوصیاء من عترته بعدقائمهم وغیبته حتی یدرکوا الأوتار ویثأروا الثأر ویرضوا الجبار

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 186]

ویکونوا خیر أنصار صلی الله علیهم مع اختلاف اللیل والنهار أللهم فبحقهم إلیک أتوسل وأسأل سؤال مقترف معترف مسی ء إلی نفسه مما فرط فی یومه وأمسه یسألک العصمه إلی محل رمسه أللهم فصل علی محمد وعترته واحشرنا فی زمرته وبوئنا معه دار الکرامه ومحل الإقامه أللهم و کماأکرمتنا بمعرفته فأکرمنا بزلفته وارزقنا مرافقته وسابقته

واجعلنا ممن یسلم لأمره ویکثر الصلاه علیه

عندذکره و علی جمیع أوصیائه و أهل أصفیائه الممدودین منک بالعدد الاثنی عشر النجوم الزهر والحجج علی جمیع البشر أللهم وهب لنا فی هذاالیوم خیر موهبه وأنجح لنا فیه کل طلبه کماوهبت الحسین لمحمد جده وعاذ فطرس بمهده فنحن عائذون بقبره من بعده نشهد تربته وننتظر أوبته آمین رب العالمین

-روایت-از قبل-691

ثم تدعو بما روی أنه آخر دعاء دعا به الحسین ع یوم الطف

أللهم متعالی المکان عظیم الجبروت شدید المحال غنی عن الخلائق عریض الکبریاء قادر علی ماتشاء قریب الرحمه صادق الوعد سابغ النعمه حسن البلاء قریب إذادعیت محیط بما خلقت قابل التوبه لمن تاب إلیک قادر علی ماأردت ومدرک ماطلبت وشکور إذاشکرت وذکور إذاذکرت أدعوک محتاجا وأرغب إلیک فقیرا وأفزع إلیک خائفا وأبکی إلیک مکروبا وأستعین بک ضعیفا وأتوکل علیک کافیا احکم بیننا و بین قومنا فإنهم عزونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا ونحن عتره نبیک وولد حبیبک محمد بن عبد الله ألذی اصطفیته بالرساله وائتمنته علی وحیک فاجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-1-605

و کان علی بن الحسین ع یدعو

عند کل زوال من أیام شعبان و فی لیله النصف منه فیقول أللهم صل علی محمد وآل محمدشجره النبوه وموضع الرساله ومختلف الملائکه ومعدن العلم و أهل بیت الوحی أللهم صل علی محمد وآل محمدالفلک الجاریه فی اللجج الغامره یا من من رکبها ویغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق أللهم صل علی محمد وآل محمدالکهف الحصین وغیاث المضطر المستکین وملجأ الهاربین وعصمه المعتصمین أللهم صل علی محمد وآل محمدصلاه کثیره تکون لهم رضی ولحق محمد وآل محمدأداء وقضاء بحول منک

وقوه یارب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمدالطیبین الأبرار الأخیار الذین أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولایتهم أللهم صل علی محمد وآل محمد واعمر قلبی بطاعتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 187]

و لاتخزنی بمعصیتک وارزقنی مواسات من قترت من رزقک بما وسعت علی من فضلک ونشرت علی من عدلک وأحییتنی تحت ظلک و هذاشهر نبیک سید رسلک شعبان ألذی حففته منک بالرحمه والرضوان ألذی کان رسول الله صلی الله علیه وآله یدأب فی صیامه وقیامه فی لیالیه وأیامه بخوعا لک فی إکرامه وإعظامه إلی محل حمامه أللهم فأعنا علی الاستنان بسنته فیه ونیل الشفاعه لدیه واجعله لی شفیعا مشفعا وطریقا إلیک مهیعا واجعلنی له متبعا حتی ألقاک یوم القیامه عنی راضیا و عن ذنوبی مغضیا قدأوجبت لی منک الرحمه والرضوان وأنزلتنی دار القرار ومحل الأخیار

-روایت-از قبل-563

و عن الصادق ع من قال کل یوم من شعبان سبعین مره أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالرحمن الرحیم الحی القیوم وأتوب إلیه کتبه الله فی الأفق المبین و هوقاع بین یدی العرش فیه أنهار تطرد فیه من القدحان عدد النجوم

-روایت-1-2-روایت-19-232

لیله النصف من شعبان یستحب فیهاالغسل وزیاره الحسین ع والصلوات التی مر ذکرها و فی هذه اللیله ولد القائم ع ویستحب أن یدعی فیهابهذا الدعاء

أللهم بحق لیلتنا ومولودها وحجتک وموعودها التی قرنت إلی فضلها فضلا فتمت کلمتک صدقا وعدلا لامبدل لکلماتک و لامعقب لآیاتک نورک المتألق وضیاؤک المشرق والعلم النور فی طخیاء الدیجور الغائب المستور جل مولده وکرم محتده والملائکه شهده و الله ناصره ومؤیده إذاآن میعاده والملائکه أمداده سیف الله ألذی لاینبو ونوره ألذی لایخبو وذو الحلم ألذی لایصبو مدار الدهر ونوامیس العصر وولاه الأمر والمنزل علیهم ماینزل فی لیله القدر وأصحاب

الحشر والنشر تراجمه وحیه وولاه أمره ونهیه أللهم فصل علی خاتمهم وقائمهم المستور عن عوالمهم وأدرک بنا أیامهم وظهوره وقیامه واجعلنا من أنصاره واقرن ثأرنا بثأره واکتبنا فی أعوانه وخلصائه وأحینا فی دولته ناعمین وبصحبته غانمین وبحقه قائمین و من السوء سالمین یاأرحم الراحمین والحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمدخاتم النبیین والمرسلین و علی أهل بیته الصادقین وعترته الناطقین والعن جمیع الظالمین واحکم بیننا وبینهم یاأحکم الحاکمین

-روایت-1-928

دعاء آخر عن الصادق ع فی هذه اللیله

أللهم أنت الحی القیوم العلی العظیم الخالق الرازق المحیی الممیت البدی ء البدیع لک الجلال و لک الفضل و لک الحمد و

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 188]

لک الجود و لک الکرم و لک المجد و لک الأمر و لک الشکر وحدک لاشریک لک یاواحد یاأحد یاصمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد صل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی واکفنی ماأهمنی واقض دینی ووسع علی فی رزقی فإنک فی هذه اللیله کل أمر حکیم تفرق و من تشاء من خلقک ترزق فارزقنی و أنت خیر الرازقین فإنک قلت و أنت خیر القائلین الناطقین وَ سئَلُوا اللّهَ مِن فَضلِهِفمن فضلک أسأل وإیاک قصدت و ابن نبیک اعتمدت و لک رجوت فارحمنی یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-483

ثم تدعو بما روی أن أمیر المؤمنین ع کان یدعو فی هذه اللیله و هوساجد

أللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء وبقوتک التی قهرت بها کل شیء وخضع لها کل شیء وذل لها کل شیء وبجبروتک التی غلبت بها کل شیء وبعزتک التی لایقوم لها شیء وبعظمتک التی ملأت کل شیء وبسلطانک ألذی علی کل شیء وبوجهک الباقی بعدفناء کل شیء وبأسمائک

التی ملأت أرکان کل شیء وبعلمک ألذی أحاط بکل شیء وبنور وجهک ألذی أضاء له کل شیء یانور یاقدوس یاأول الأولین و یاآخر الآخرین أللهم اغفر لی الذنوب التی تهتک العصم أللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم أللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم أللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء أللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء أللهم اغفر لی کل ذنب أذنبته و کل خطیئه أخطأتها أللهم إنی أتقرب إلیک بذکرک وأستشفع بک إلی نفسک وأسألک بجودک أن تدنینی من قربک و أن توزعنی شکرک و أن تلهمنی ذکرک أللهم إنی أسألک سؤال خاضع ذلیل خاشع أن تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا و فی جمیع الأحوال متواضعا أللهم وأسألک سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بک

عندالشدائد حاجته وعظم فیما عندک رغبته أللهم عظم سلطانک وعلا مکانک وخفی مکرک وظهر أمرک وغلب قهرک وجرت قدرتک و لایمکن الفرار من حکومتک أللهم لاأجد لذنوبی غافرا و لالقبائحی ساترا و لالشی ء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک لاإله إلا أنت سبحانک وبحمدک ظلمت نفسی وتجرأت بجهلی وسکنت إلی قدیم ذکرک لی ومنک علی أللهم مولای کم من قبیح سترته وکم من فادح من البلاء أقلته [أملته ] وکم من عثار وقیته وکم من مکروه دفعته وکم من ثناء جمیل لست أهلا له نشرته أللهم عظم بلائی وأفرط بی سوء حالی وقصرت بی أعمالی وقعدت بی أغلالی وحبسنی عن نفعی بعدأملی و

-روایت-1-1558

[ صفحه 189]

خدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بجنایتها ومطالی یاسیدی فأسألک بعزتک ألا یحجب عنک دعائی سوء عملی وفعالی و لاتفضحنی بخفی مااطلعت علیه من سری و لاتعاجلنی بالعقوبه علی ماعملته فی خلواتی من سوء

فعلی وإساءتی ودوام تفریطی وجهالتی وکثره شهواتی وغفلتی وکن أللهم بعزتک لی فی الأحوال کلها رءوفا و علی فی جمیع الأمور عطوفا إلهی وربی من لی غیرک أسأله کشف ضری والنظر فی أمری إلهی ومولای أجریت علی حکما اتبعت فیه هوی نفسی و لم أحترس فیه من تزیین عدوی فغرنی بما أهوی وأسعده علی ذلک القضاء فتجاوزت بما جری علی من ذلک من نقض حدودک وخالفت بعض أوامرک فلک الحمد علی جمیع ذلک و لاحجه لی فیما جری علی فیه قضاؤک وألزمنی حلمک وبلاؤک و قدأتیتک یاإلهی بعدتقصیری وإسرافی علی نفسی معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مذعنا معترفا لاأجد مفرا بما کان منی و لامفزعا أتوجه إلیه فی أمری غیرقبولک عذری وإدخالک إیای فی سعه رحمتک أللهم فاقبل عذری وارحم شده تضرعی وفکنی من شد وثاقی یارب ارحم ضعف بدنی ورقه جلدی ودقه عظمی یا من بدأ خلقی وذکری وتربیتی وبری وتغذیتی هبنی لابتداء کرمک وسالف برک بی یاإلهی وسیدی وربی أتراک معذبی بنارک بعدتوحیدک و بعد ماانطوی علیه قلبی من معرفتک ولهج به لسانی من ذکرک واعتقده ضمیری من حبک و بعدصدق اعترافی ودعائی خاضعا لربوبیتک هیهات أنت أکرم من أن تضیع من ربیته أوتبعد من أدنیته أوتشرد من آویته أوتسلم إلی البلاء من کفیته ورحمته ولیت شعری یاسیدی وإلهی ومولای أتسلط النار علی وجوه خرت لعظمتک ساجدا و علی ألسن نطقت بتوحیدک صادقه وبشکرک مادحه و علی قلوب اعترفت بإلهیتک محققه و علی ضمائر حوت من العلم بک حتی صارت خاشعه و علی جوارح سعت إلی أوطان تعبدک طائعه وأشارت باستغفارک مذعنه ماهکذا الظن بک و لاأخبرنا بفضلک عنک یاکریم یارب

و أنت تعلم ضعفی عن قلیل من بلاء الدنیا وعقوباتها و مایجری فیها من المکاره علی أهلها علی أن ذلک بلاء ومکروه قلیل مکثه یسیر بقاؤه قصیر مدته فکیف احتمالی لبلاء الآخره وحلول وقوع المکاره فیها و هوبلاء تطول مدته ویدوم مقامه و لایخفف عن أهله لأنه لا یکون إلا عن غضبک وانتقامک وسخطک و هذا ما لاتقوم له السماوات و الأرض یاسیدی فکیف بی و أناعبدک

-روایت-1-2066

[ صفحه 190]

الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین یاإلهی وسیدی ومولای لأی الأمور إلیک أشکو أو لمامنها أضج وأبکی لألیم العذاب وشدته أولطول البلاء ومدته فلئن صیرتنی فی العقوبات مع أعدائک وجمعت بینی و بین أهل بلائک وفرقت بینی و بین أحبائک وأولیائک وهبنی یاإلهی وسیدی وربی صبرت علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک وهبنی صبرت علی حر نارک فکیف أصبر عن النظر إلی کرامتک أم کیف أسکن فی النار ورجائی عفوک فبعزتک یاسیدی ومولای أقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأضجن إلیک من بین أهلها ضجیج الآملین ولأصرخن إلیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین ولأنادینک أین کنت یاولی المؤمنین یاغایه آمال العارفین یاغیاث المستغیثین یاحبیب قلوب الصادقین و یاإله العالمین أفتراک سبحانک یاإلهی وبحمدک تسمع فیهاصوت عبدمسلم سجن فیهابمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصیته وحبس بین أطباقها بجرمه وجریرته و هویضج إلیک ضجیج مؤمل لرحمتک وینادیک بلسان أهل توحیدک ویتوسل إلیک بربوبیتک یامولای فکیف یبقی فی العذاب و هویرجو ماسلف من حلمک أم کیف تؤلمه النار و هویأمل فضلک ورحمتک أم کیف یحرقه لهبها و أنت تسمع صوته وتری مکانه أم کیف یشتمل علیه زفیرها و أنت تعلم ضعفه أم کیف یتغلغل بین أطباقها و أنت تعلم صدقه أم کیف

تزجره زبانیتها و هوینادیک یاربه أم کیف یرجو فضلک فی عتقه منها فتترکه فیهاهیهات ما ذلک الظن بک و لاالمعروف من فضلک و لامشبه لماعاملت به الموحدین من برک وإحسانک فبالیقین أقطع لو لا ماحکمت به من تعذیب جاحدیک وقضیت به من إخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردا وسلاما و ماکانت لأحد فیهامقرا و لامقاما لکنک تقدست أسماؤک أقسمت أن تملأها من الکافرین من الجنه و الناس أجمعین و أن تخلد فیهاالمعاندین و أنت جل ثناؤک قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متکرما أفمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون إلهی أسألک بالقدره التی قدرتها وبالقضیه التی حتمتها وحکمتها وغلبت من علیه أجریتها أن تهب لی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه کل جرم أجرمته و کل ذنب أذنبته و کل قبیح أسررته و کل جهل عملته کتمته أوأعلنته أخفیته أوأظهرته و کل سیئه أمرت بإثباتها الکرام الکاتبین الذین وکلتهم بحفظ ما یکون منی وجعلتهم شهودا

-روایت-1-2035

[ صفحه 191]

علی مع جوارحی وکنت أنت الرقیب علی من ورائهم والشاهد لماخفی عنهم فبرحمتک أخفیته وبفضلک سترته و أن توفر حظی من کل خیر أنزلته أوإحسان فضلته أوبر نشرته أورزق بسطته أوذنب تغفره أوخطإ تستره یارب یارب یارب یاإلهی وسیدی ومولای ومالک رقی یا من بیده ناصیتی یاعلیما بذلی ومسکنتی یاخبیرا بفقری وفاقتی یارب یارب یارب أسألک بحقک وقدسک وأعظم صفاتک وأسمائک أن تجعل أوقاتی من اللیل والنهار بذکرک معموره وبخدمتک موصوله وأعمالی عندک مقبوله حتی تکون أعمالی أوإراداتی کلها وردا واحدا وحالی فی خدمتک سرمدا یاسیدی یا من علیه معولی یا من إلیه شکوت أحوالی یارب یارب یارب قو علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمه جوانحی وهب لی الجد

فی خشیتک والدوام فی الاتصال بخدمتک حتی أسرح إلیک فی میادین السابقین وأسرع إلیک فی المبادرین وأشتاق إلی قربک فی المشتاقین وأدنو منک دنو المخلصین وأخافک مخافه الموقنین وأجتمع فی جوارک مع المؤمنین أللهم و من أرادنی بسوء فأرده و من کادنی فکده واجعلنی من أحسن عبیدک نصیبا عندک وأقربهم منزله منک وأخصهم زلفه لدیک فإنه لاینال ذلک إلابفضلک وجد لی بجودک واعطف علی بمجدک واحفظنی برحمتک واجعل لسانی بذکرک لهجا وقلبی بحبک متیما و من علی بحسن إجابتک وأقلنی عثرتی واغفر زلتی فإنک قضیت علی عبادک بعبادتک وأمرتهم بدعائک وضمنت لهم الإجابه فإلیک یارب نصبت وجهی وإلیک یارب مددت یدی فبعزتک استجب لی دعائی وبلغنی منای و لاتقطع من فضلک رجائی واکفنی شر الجن والإنس من أعدائی یاسریع الرضا اغفر لمن لایملک إلاالدعاء فإنک فعال لماتشاء یا من اسمه دواء وذکره شفاء وطاعته غنی ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البکاء یاسابغ النعم یادافع النقم یانور المستوحشین فی الظلم یاعالما لایعلم صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما أنت أهله وصلی الله علی رسوله والأئمه المیامین من آله وسلم تسلیما

-روایت-1-1741

شهر رمضان

اشاره

إذارأیت هلاله فقل ماروی أن النبی ص کان یقول أللهم أهله علینا بالأمن والإیمان والسلامه والإسلام والعافیه المجلله والرزق الواسع ودفع الأسقام أللهم ارزقنا صیامه وقیامه وتلاوه القرآن فیه أللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فیه

-روایت-1-246

و عن علی ع إذارأیت الهلال فلاتبرح وقل أللهم إنی أسألک

-روایت-1-2-روایت-17-ادامه دارد

[ صفحه 192]

خیر هذاالشهر ونوره ونصره وبرکته وطهوره ورزقه وأسألک خیر ما فیه وخیر مابعده وأعوذ بک من شر ما فیه وشر مابعده أللهم أدخله علینا بالأمن والإیمان والسلامه والإسلام والبرکه والتقوی والتوفیق لماتحب وترضی

-روایت-از قبل-220

ثم ادع

بدعاء علی بن الحسین ع إذانظر إلی الهلال و قدذکرناه فی أدعیه الصحیفه قال السید ابن باقی رحمه الله وینبغی أن یدعی هاهنا بدعاء آخر لیله من شعبان وأول لیله من شهر رمضان مروی عن الصادق ع

أللهم إن هذاالشهر المبارک ألذی أنزل فیه القرآن وجعل هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان قدحضر فسلمنا فیه وسلمه لنا وتسلمه منا فی یسر منک وعافیه یا من أخذ القلیل وشکر الکثیر اقبل منا الیسیر أللهم إنی أسألک أن تجعل لی إلی کل خیر سبیلا و من کل ما لاتحب مانعا یاأرحم الراحمین یا من عفا عنی وعما خلوت به من السیئات یا من لم یؤاخذنی بارتکاب المعاصی عفوک عفوک عفوک یاکریم إلهی وعظتنی فلم أتعظ وزجرتنی عن محارمک فلم أنزجر فما عذری فاعف عنی یاکریم عفوک عفوک عفوک أللهم إنی أسألک الراحه

عندالموت والعفو

عندالحساب عظم الذنب من عبدک فلیحسن التجاوز من عندک یا أهل التقوی و یا أهل المغفره عفوک عفوک أللهم إنی عبدک و ابن عبدک و ابن أمتک ضعیف فقیر إلی رحمتک و أنت منزل الغنی والبرکه علی العباد قاهر مقتدر أحصیت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفه ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعدخلق لایعلم العباد علمک و لایقدر العباد قدرک وکلنا فقیر إلی رحمتک فلاتصرف عنی بوجهک واجعلنی من صالح خلقک فی العمل والأمل والقضاء والقدر أللهم أبقنی خیر البقاء وأفننی خیر الفناء علی موالاه أولیائک ومعاداه أعدائک والرغبه إلیک والرهبه منک والخشوع والوفاء والتسلیم لک والتصدیق بکتابک واتباع سنه رسولک أللهم ما کان فی قلبی من شک أوریبه أوجحود أوقنوط أوفرح أوبذخ أوبطر أوخیلاء أوریاء أوسمعه أوشقاق أونفاق أوکفر أوفسوق أوعصیان أوعظمه أو شیء لاتحب فأسألک یارب

إن تبدلنی مکانه إیمانا بوعدک ووفاء بعهدک ورضی بقضائک وزهدا فی الدنیا ورغبه فیما عندک وأثره وطمأنینه وتوبه نصوحا أسألک ذلک یارب العالمین إلهی أنت من حلمک تعصی و من کرمک وجودک تطاع فکأنک لم تعص و أنا و من لم یعصک سکان أرضک فکن علینا بالفضل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 193]

جوادا وبالخیر عوادا یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد وآله صلاه دائمه لاتحصی و لاتعد و لایقدر قدرها غیرک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-135

وادع فی کل لیله منه بهذا الدعاء

أللهم إنی أفتتح الثناء بحمدک و أنت مسدد للصواب بمنک وأیقنت أنک أنت أرحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه وأشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمه وأعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والعظمه أللهم أذنت لی فی دعائک ومسألتک فاسمع یاسمیع مدحتی وأجب یارحیم دعوتی وأقل یاغفور عثرتی فکم یاإلهی من کربه قدفرجتها وهموم قدکشفتها وعثره قدأقلتها ورحمه قدنشرتها وحلقه بلاء قدفککتها الحمد لله ألذی لم یتخذ صاحبه و لاولدا و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا الحمد لله بجمیع محامده کلها علی جمیع نعمه کلها الحمد لله ألذی لامضاد له فی ملکه و لامنازع له فی أمره الحمد لله ألذی لاشریک له فی خلقه و لاشبه له فی عظمته الحمد الله الفاشی فی الخلق أمره وحمده الظاهر بالکرم مجده الباسط بالجود یده ألذی لاتنقص خزائنه و لاتزیده کثره العطاء إلاجودا وکرما إنه هوالعزیز الوهاب أللهم إنی أسألک قلیلا من کثیر مع حاجه بی إلیه عظیمه وغناک عنه قدیم و هوعندی کثیر و هوعلیک سهل یسیر أللهم إن عفوک عن ذنبی وتجاوزک عن خطیئتی وصفحک عن ظلمی وسترک علی قبیح عملی وحلمک

عن کثیر جرمی عند ما کان من خطئی وعمدی أطمعنی فی أن أسألک ما لاأستوجبه منک ألذی رزقتنی من رحمتک وأریتنی من قدرتک وعرفتنی من إجابتک فصرت أدعوک آمنا وأسألک مستأنسا لاخائفا و لاوجلا مدلا علیک فیما قصدت فیه إلیک فإن أبطأ عنی عتبت بجهلی علیک ولعل ألذی أبطأ عنی هوخیر لی لعلمک بعاقبه الأمور فلم أر مولی کریما أصبر علی عبدلئیم منک علی یارب إنک تدعونی فأولی عنک وتتحبب إلی فأتبغض إلیک وتتودد إلی فلاأقبل منک کان لی التطول علیک ثم لم یمنعک ذلک من الرحمه لی والإحسان إلی والتفضل علی بجودک وکرمک فارحم عبدک الجاهل وجد علیه بفضل إحسانک إنک جواد کریم الحمد لله مالک الملک مجری الفلک مسخر الریاح فالق الإصباح دیان الدین رب العالمین الحمد لله علی حلمه بعدعلمه والحمد لله علی عفوه بعدقدرته والحمد لله علی طول أناته فی غضبه و هوقادر علی مایرید الحمد لله خالق الخلق باسط

-روایت-1-1882

[ صفحه 194]

الرزق ذی الجلال والإکرام والإنعام والفضل ألذی بعد فلایری وقرب فشهد النجوی تبارک و تعالی الحمد لله ألذی لیس له منازع یعادله و لاشبیه یشاکله و لاظهیر یعاضده قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته مایشاء الحمد لله ألذی یجیبنی حین أنادیه ویستر علی کل عوره و أناأعصیه ویعظم النعمه علی فلاأجازیه فکم من موهبه هنیئه قدأعطانی وعظیمه مخوفه قدکفانی وبهجه مونقه قدأرانی فأثنی علیه حامدا وأذکره مسبحا الحمد لله ألذی لایهتک حجابه و لایغلق بابه و لایرد سائله و لایخیب آمله الحمد لله ألذی یؤمن الخائفین وینجی الصادقین ویرفع المستضعفین ویضع المستکبرین ویهلک ملوکا ویستخلف آخرین الحمد لله قاصم الجبارین مبیر الظلمه مدرک الهاربین نکال الظالمین صریخ المستصرخین

موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین الحمد لله ألذی من خشیته ترعد السماء وسکانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار و من یسبح فی غمراتها الحمد لله ألذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لو لا أن هدانا الله الحمد لله ألذی یخلق و لم یخلق ویرزق و لایرزق ویطعم و لایطعم ویمیت الأحیاء ویحیی الموتی و هوحی لایموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک وأمینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک أفضل وأحسن وأجمل وأکمل وأزکی وأنمی وأطیب وأطهر وأسنی وأکثر ماصلیت وبارکت وتحننت وسلمت علی أحد من عبادک وأنبیائک ورسلک وصفوتک و أهل الکرامه علیک من خلقک أللهم صل علی علی أمیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین وصل علی الصدیقه الطاهره فاطمه الزهراء سیده نساء العالمین وصل علی سبطی الرحمه وإمامی الهدی الحسن و الحسین سیدی شباب أهل الجنه وصل علی أئمه المسلمین علی بن الحسین و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و علی و الحسن والخلف المهدی حججک علی عبادک وأمنائک فی بلادک صلاه کثیره دائمه أللهم وصل علی ولی أمرک القائم المؤمل والعدل المنتظر واحففه بملائکتک المقربین وأیده بروح القدس یارب العالمین أللهم اجعله الداعی إلی کتابک والقائم بدینک استخلفه کمااستخلفت الذین من قبله مکن له دینه ألذی ارتضیته له أبدله من بعدخوفه أمنا یعبدک لایشرک بک شیئا أللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزیزا أللهم أظهر به دینک ومله نبیک حتی لایستخفی بشی ء من الحق مخافه أحد من الخلق

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 195]

أللهم إنا نرغب إلیک فی دوله کریمه تعز بهاالإسلام وأهله وتذل بهاالنفاق وأهله وتجعلنا فیها من

الدعاه إلی طاعتک والقاده إلی سبیلک وترزقنا بهاکرامه الدنیا والآخره أللهم ماعرفتنا من الحق فحملناه و ماقصرنا عنه فبلغناه أللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا وکثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ویسر به عسرنا وبیض به وجوهنا وفک به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعیدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا یاخیر المسئولین وأوسع المعطین اشف به صدورنا وأذهب به غیظ قلوبنا واهدنا به لمااختلف فیه من الحق بإذنک إنک تهدی من تشاء إلی صراط مستقیم وانصرنا به علی عدوک وعدونا إله الحق آمین أللهم إنا نشکو إلیک فقد نبینا صلواتک علیه وآله وغیبه إمامنا وکثره عدونا وشده الفتن بنا وتظاهر الزمان علینا فصل علی محمد وآل محمد وأعنا علی ذلک بفتح منک تعجله وبضر تکشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمه منک تجللناها وعافیه منک تلبسناها برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-966

وذکر أبو عبد الله الصفوانی فی کتاب بلغه المقیم وزاد المسافر إن النبی ص کان یدعو بهذه الأدعیه فی لیالی شهر رمضان

اللیله الأولی أللهم أنت الواحد فلاولد لک و أنت الصمد فلاشبه لک و أنت العزیز فلاأعز منک و أنت الغفور فلاشبه لک و أنت الرحیم و أناالمخطئ و أنت الخالق و أناالمخلوق و أنت الحی و أناالمیت أسألک برحمتک أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی وترحمنی وتجاوز عنی إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-1-295

الثانیه یاإله الأولین وإله الآخرین وإله من بقی وإله من مضی رب السماوات السبع و من فیهن فالق الإصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا لک الحمد و لک الشکر و

لک المن و لک الطول و أنت الواحد الصمد أسألک بجلالک سیدی وجمالک مولای أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تغفر لی وترحمنی وتتجاوز عنی إنک أنت الغفور الرحیم الثالثه یاإله ابراهیم وإله إسحاق ویعقوب والأسباط رب الملائکه والروح السمیع العلیم الحکیم الکریم العلی العظیم لک صمت و علی رزقک أفطرت و إلی کنفک أویت وإلیک أنبت وإلیک المصیر و أنت الرءوف الرحیم قونی علی الصلاه والصیام و لاتخزنی یوم القیامه إنک لاتخلف المیعاد الرابعه یارحمان الدنیا والآخره ورحیمهما وجبار الدنیا و یاملک الملوک و یارازق العباد هذاشهر التوبه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 196]

و هذاشهر الثواب وشهر الرجاء و أنت السمیع العلیم أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعلنی من عبادک الصالحین الذین لاخوف علیهم و لاهم یحزنون و أن تسترنی بالستر ألذی لایهتک وتجللنی بعافیتک التی لاترام وتعطینی سؤلی وتدخلنی الجنه برحمتک و لاتدع لی ذنبا إلاغفرته و لاهما إلافرجته و لاکربه إلاکشفتها عنی و لاحاجه إلاقضیتها بحق محمد وآله إنک أنت الأجل الأعظم الخامسه یاصانع کل مصنوع و یاجابر کل کسیر و یاشاهد کل نجوی یارباه یاسیداه أنت النور فوق النور ونور النور فیا نور النور أسألک بحق محمد وآله أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی ذنوب اللیل وذنوب النهار وذنوب السر وذنوب العلانیه یاقادر یامقتدر یاواحد یاأحد یاصمد یاودود یاغفور یارحیم یاغفار الذنوب و یاقابل التوب شدید العقاب ذا الطول لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک تحیی وتمیت وتمیت وتحیی و أنت الواحد القهار صل علی محمد وآل محمد واغفر لی وارحمنی واعف عنی إنک أنت الرحمن الرحیم السادسه أللهم أنت السمیع العلیم الواحد الکریم و

أنت الإله الصمد رفعت السماوات بقدرتک ودحوت الأرض بعزتک وأنشأت السحاب بوحدانیتک وأجریت البحار بسلطانک یا من سبحت له الحیتان فی التخوم والسباع فی الفلوات یا من لایخفی علیه خافیه فی السماوات السبع والأرضین السبع یا من تسبح له السماوات السبع و مافیهن والأرضون السبع و مافیهن یا من لایموت و لایبقی إلاوجهه الجلیل الجبار صل علی محمد وآله واغفر لی وارحمنی واعف عنی إنک أنت الغفور الرحیم السابعه یا من کان و یکون و لیس کمثله شیء یا من یسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته یا من إذادعی أجاب یا من إذااسترحم رحم یا من لایدرک الواصفون عظمته یا من لاتدرکه الأبصار و هویدرک الأبصار و هواللطیف یا من یری و لایری و هوبالمنظر الأعلی یا من بیده نواصی العباد أسألک بحق محمدعلیک وبحقک علیه أن تصلی علی محمد وآله أفضل ماصلیت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید و أن تغفر لی وترحمنی إنک أنت الأجل الأعظم الثامنه أللهم هذاالشهر ألذی أمرت فیه عبادک بالدعاء وضمنت لهم الإجابه والرحمه فقلت وَ إِذا سَأَلَکَ عبِادیِ عنَیّ فإَنِیّ قَرِیبٌ أُجِیبُ دَعوَهَ الدّاعِ إِذا دَعانِفأدعوک یامجیب دعوه المضطرین یاکاشف کرب المکروبین یاجاعل اللیل سکنا و یا من لایموت اغفر لمن یموت قدرت وخلقت وسویت فلک الحمد أسألک أن تصلی -روایت-از قبل-2160

[ صفحه 197]

علی محمد وآله فی اللیل إذایغشی و فی النهار إذاتجلی و فی الآخره والأولی و أن تکفینی ماأهمنی وتغفر لی إنک أنت الغفور الرحیم التاسعه یاسیداه یارباه یاذا الجلال والإکرام یاذا العز ألذی لایرام یاقاضی الأمور یاشافی الصدور اجعل لی من أمری فرجا ومخرجا اقذف رجاک فی قلبی حتی لاأرجو أحدا سواک توکلت

علیک سیدی وإلیک یامولای أنبت وإلیک المصیر أسألک یاإله الآلهه یاجبار الجبابره یاکبیر الأکابر و یا من إذاتوکل العبد علیه کفاه وسار حسبه وبالغا أمره علیک توکلت فاکفنی وإلیک أنبت فارحمنی وإلیک المصیر فاغفر لی و لاتسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه إنک أنت العزیز الحکیم صل علی محمد وآله وارحمنی وتجاوز عنی إنک أنت الغفور الرحیم العاشره أللهم یاسلام یامؤمن یامهیمن یاعزیز یاجبار یامتکبر یاأحد یاصمد یاواحد یافرد یاغفور یارحیم یاودود یاحلیم لست أدری ماصنعت بحاجتی هل غفرت لی أم لا فإن کنت غفرت لی فطوبی لی و إن لم تکن غفرت لی فیا سوأتاه فمن الآن سیدی فاغفر لی وارحمنی وتب علی و لاتخذلنی وأقلنی عثرتی واسترنی بسترک واغفر لی واعف عنی بعفوک وارحمنی برحمتک وتجاوز عنی بقدرتک إنک تقضی و لایقضی علیک و أنت علی کل شیءقدیر الحادی عشره أللهم إنی أعوذ بأسمائک الحسنی وأستجیر من نارک التی لاتطفی وأسألک أن تقوینی علی قیام هذاالشهر وصیامه و أن تغفر لی وترحمنی إنک لاتخلف المیعاد وعلیک توکلت و أنت الصمد ألذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد صل علی محمد وآله وتجاوز عنی واغفر لی واعف عنی وارحمنی إنک أنت التواب الرحیم الثانیه عشره أللهم أنت العزیز الرحیم و أنت العلی العظیم لک الحمد حمدا یبقی و لایفنی و لک الشکر شکرا یبقی و لایفنی و أنت الحکیم العلیم أسألک بنور وجهک الأکرم وبجلالک ألذی لایرام وبعزک ألذی لایقهر أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی وترحمنی إنک أنت الأجل الأعظم الثالثه عشره یاجبار السماوات و الأرض و من له ملکوت السماوات والأرضین غفار الذنوب الغفور

الرحیم السمیع العلیم العزیز الحکیم الصمد الفرد لاشبیه لک أنت العلی الأعلی العزیز القادر أنت التواب الرحیم أسألک أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی وترحمنی إنک أنت أرحم الراحمین الرابعه عشره یاأول الأولین وآخر الآخرین و یاجبار الجبابره و یاإله الأولین والآخرین

-روایت-1-2093

[ صفحه 198]

أنت خلقتنی و لم أکن شیئا مذکورا و أنت أمرتنی بالطاعه فأطعت سیدی جهدی و إن کنت توانیت أوأخطأت أونسیت فتفضل علی یاسیدی و لاتقطع رجائی وامنن علی بالجنه واجمع بینی و بین نبی الرحمه محمد بن عبد الله صلی الله علیه وآله واغفر لی إنک أنت التواب الرحیم الخامس عشره یاجبار أنت سیدی المنان أنت مولای الکریم أنت سیدی الغفور أنت مولای الحلیم أنت سیدی الوهاب أنت مولای العزیز أنت سیدی القدیر أنت مولای الواحد أنت سیدی القائم أنت مولای الصمد أنت سیدی الخالق أنت مولای البار ئ صل علی محمد وآله واغفر لی وارحمنی وتجاوز عنی إنک أنت الأجل الأعظم السادسه عشره یا الله سبعا یارحمان سبعا یارحیم سبعا یاغفور سبعا یارءوف سبعا یاجبار سبعا یا علی سبعا صل علی محمد وآله واغفر لی إنک أنت الغفور الرحیم السابعه عشره أللهم هذاشهر رمضان ألذی أنزلت فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان أمرتنا فیه بعماره المساجد والدعاء والصیام والقیام وضمنت لنا فیه الإجابه و قداجتهدنا و أنت أعنتنا فاغفر لنا فیه و لاتجعله آخر العهد منه واعف عنا فإنک ربنا وارحمنا فأنت سیدنا واجعلنا ممن ینقلب إلی مغفرتک ورضوانک بحق محمد وآله إنک أنت الأجل الأعظم الثامنه عشره الحمد لله ألذی أکرمنا بشهر رمضان وأنزل علینا فیه القرآن وعرفنا حقه والحمد لله علی البصیره أسألک بنور وجهک

یاإلهنا وإله آبائنا الأولین أن ترزقنا التوبه و لاتخذلنا و لاتخلف ظننا بک صل علی محمد وآله واعف عنا وارحمنا إنک أنت الجلیل الجبار التاسعه عشره سبحان من لایموت سبحان من لایزول سبحان من لاتخفی علیه خافیه سبحان من لاتسقط ورقه إلایعلمها و لاحبه فی ظلمات الأرض و لارطب و لایابس إلابعلمه وقدره سبحانه سبعا ماأعظم شأنه وأجل سلطانه أللهم صل علی محمد وآله واجعلنا من عتقائک وسعداء خلقک بمغفرتک إنک أنت الغفور الرحیم العشرون أستغفر الله مما مضی من ذنوبی و مانسیته و هومکتوب علی بحفظ کرام کاتبین یعلمون ماأفعل وأستغفر الله من موبقات الذنوب وأستغفر الله مما فرض علی فتوانیت وأستغفره من مقطعات الذنوب وأستغفره من الزلات و ماکسبت یدای وأومن به وأتوکل علیه کثیرا وأستغفر الله وأستغفر الله سبعا وصل علی محمد وآله واعف عنی واغفر لی ماسلف من ذنوبی واستجب یاسیدی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 199]

دعای فإنک أنت التواب الرحیم الحادی والعشرون أشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشریک له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن الجنه حق والنار حق و أن الله یبعث من فی القبور وأشهد أن الرب ربی لاشریک له و لاولد له وأشهد أنه الفعال لمایرید والقاهر من یشاء والواضع من یشاء والرافع من یشاء ملک الملوک ورازق العباد الغفور الرحیم العلیم الحکیم أشهد سبعا إنک سیدی کذلک وفوق ذلک لایبلغ الواصفون کنه عظمتک أللهم صل علی محمد وآله واهدنی و لاتضلنی بعدإذ هدیتنی إنک أنت الهادی المهدی الثانیه والعشرون أنت سیدی جبار غافر قادر قاهر سمیع علیم غفور رحیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب فالق الحب والنوی تُولِجُ اللّیلَ فِی النّهارِ إلی آخر آیه الملک

یاجبار یاجبار سبعا صل علی محمد وآل محمد واعف عنی واغفر لی فی هذاالشهر و هذه اللیله إنک أنت الغفور الرحیم

-روایت-از قبل-807

الثالثه والعشرون سبوح قدوس رب الملائکه والروح سبوح قدوس رب البحار والحیتان والهوام والسباع فی الآکام سبوح قدوس رب الروح والعرش رب السماوات والأرضین سبوح قدوس سبحت لک الملائکه المقربون سبوح قدوس علا فقهر وخلق فقدر سبوح قدوس سبوح قدوس سبعا أسألک أن تصلی علی محمد وآله و أن تغفر لی وترحمنی فإنک أنت الأحد الصمد الرابعه والعشرون أللهم أمرت بالدعاء وضمنت الإجابه ودعوناک ونحن عبادک ولن یصل العباد مسألتک والرغبه إلیک کرما وجودا وربوبیه ووحدانیه یاموضع شکوی السائلین ومنتهی حاجه الراغبین و یاذا الجبروت والملکوت یاذا العز والسلطان یاحی یاقیوم یابر یارحیم یاحنان یامنان یابدیع السماوات و الأرض یاذا الجلال والإکرام یاذا النعم الجسام والطول ألذی لایرام صل علی محمد وآله واغفر لی إنک أنت الغفور الرحیم الخامسه والعشرون تبارک الله أحسن الخالقین خالق الخلق ومنشئ السحاب وأمر الرعد یسبح له تبارک ألذی بیده الملک و هو علی کل شیءقدیر ألذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم أیکم أحسن عملا تبارک ألذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک ألذی إن شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الأنهار ویجعل لک قصورا تبارک الله أحسن الخالقین یاإلهی وإله العالمین وإله السماوات السبع و مافیهن و مابینهن وإله الأرضین السبع و مافیهن و مابینهن صل علی محمد وآل محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 200]

وامنن علی بالجنه ونجنی من النار إنک أنت المنجی المنان السادسه والعشرون رَبّنا لا تُزِغ قُلُوبَناالآیهرَبّنا إِنّنا سَمِعنا مُنادِیاً ینُادیِ لِلإِیمانِالآیهرَبّنا لا تُؤاخِذنا إِن نَسِینا أَو أَخطَأناالآیه ربنا صل علی محمد

وآل محمد واستجب دعاءنا واغفر لنا ولوالدینا وولدنا و ماولدوا إنک أنت الغفور الرحیم السابعه والعشرون رَبّنَا اصرِف عَنّا عَذابَ جَهَنّمَ إِنّ عَذابَها کانَ غَراماًرَبّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَ ذُرّیّاتِنا قُرّهَ أَعیُنٍ وَ اجعَلنا لِلمُتّقِینَ إِماماًرَبّنا عَلَیکَ تَوَکّلنا وَ إِلَیکَ أَنَبنا وَ إِلَیکَ المَصِیرُ رَبّنا لا تَجعَلنا فِتنَهً لِلّذِینَ کَفَرُوارَبّنَا اغفِر لَنا وَ لِإِخوانِنَا الّذِینَ سَبَقُونا بِالإِیمانِالآیه صل علی محمد وآله واستر علی ذنوبی وعیوبی واغفر لی بحق محمد وآل محمدإنک أنت الرءوف الرحیم الثامنه والعشرون آمنا بالله وکفرنا بالجبت والطاغوت آمنا بمن لایموت آمنا بمن خلق السماوات والأرضین والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنس والجن آمنا بما أنزل إلینا و ماأنزل إلیکم وإلهنا وإلهکم واحد ونحن له مسلمون آمنا برب موسی وهارون آمنا برب الملائکه والروح آمنا بالله وحده لاشریک له آمنا بمن أنشأ السحاب وخلق العباد والعذاب والعقاب آمنا بک آمنا بک سبعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بحق محمد وآله وتجاوز عنا إنک أنت العزیز الجبار التاسعه والعشرون توکلت علی السید ألذی لایغلبه أحد توکلت علی الجبار ألذی لایقهره أحد توکلت علی العزیز الرحیم ألذی یرانی حین أقوم وتقلبی فی الساجدین توکلت علی الحی ألذی لایموت توکلت علی من بیده نواصی العباد توکلت علی الحلیم ألذی لایعجل توکلت علی الصمد ألذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد توکلت علی القاهر القادر العلی الأعلی الأحد توکلت علیک سبعا أسألک یاسیدی أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن ترحمنی وتتفضل علی و لاتخزنی یوم القیامه إنک شدید العقاب غفور رحیم الثلاثون ربنا فآتنا هذاالشهر المبارک ألذی أمرتنا فیه بالصیام والقیام أللهم و لاتجعله آخر العهد منا به

واغفر لنا ماتقدم من ذنوبنا و ماتأخر ربنا و لاتخذلنا و لاتحرمنا المغفره واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علینا وارزقنا وارض عنا واجعلنا من أولیائک المهتدین و من أولیائک المتقین بحق محمد وآل محمد وتقبل منا هذاالشهر و لاتجعله آخر العهد منا به وارزقنا حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام إنک أنت المعطی الرازق الحنان المنان

-روایت-از قبل-2207

ولنتبع

[ صفحه 201]

ذلک بأدعیه لیالی العشر الأخیر منه من متهجد الشیخ الطوسی رحمه الله

اللیله الأولی یامولج اللیل فی النهار ومولج النهار فی اللیل ومخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی یارازق من یشاء بغیر حساب یا الله یارحمان یارحیم یا الله یا الله یا الله لک الأسماء الحسنی والأمثال العلیا والکبریاء والآلاء أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء وروحی مع الشهداء وإحسانی فی علیین وإساءتی مغفوره و أن تهب لی یقینا تباشر به قلبی وإیمانا یذهب الشک عنی وترضینی بما قسمت لی وآتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنا عذاب النار الحریق وارزقنی فیهاذکرک وشکرک والرغبه إلیک والإنابه والتوبه والتوفیق لماوفقت له محمدا وآل محمد علیه وعلیهم السلام الثانیه یاسالخ النهار من اللیل فإذانحن مظلمون ومجری الشمس لمستقرها بتقدیرک یاعزیز یاعلیم ومقدر القمر منازل حتی عاد کالعرجون القدیم یانور کل نور ومنتهی کل رغبه وولی کل نعمه یا الله یارحمان یا الله یاقدوس یاأحد یاواحد یافرد یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی ألذی قبله الثالثه یارب لیله القدر وجاعلها خیرا من ألف شهر ورب اللیل والنهار والجبال والبحار والظلم والأنوار و الأرض والسماء یابار ئ یامصور یاحنان یامنان

یا الله یارحمان یا الله یاقیوم یا الله یابدیع یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول الرابعه یافالق الإصباح وجاعل اللیل سکنا والشمس والقمر حسبانا یاعزیز یاعلیم یاذا المن والطول والقوه والحول والفضل والإنعام ذا الجلال والإکرام یا الله یارحمان یا الله یافرد یاوتر یا الله یاظاهر یاباطن یاحی لاإله إلا أنت یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول الخامسه یاجاعل اللیل لباسا والنهار معاشا و الأرض مهادا والجبال أوتادا یا الله یاقاهر یا الله یاجبار یا الله یاسمیع یا الله یاقریب یا الله یامجیب یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول السادسه یاجاعل اللیل والنهار آیتین یا من محی آیه اللیل وجعل آیه النهار مبصره لتبتغوا فضلا منه ورضوانا یامفصل کل شیءتفصیلا یاماجد یاوهاب یا الله یاجواد یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول السابعه یاماد الظل و لوشئت لجعلته ساکنا وجعلت الشمس علیه دلیلا ثم قبضته قبضا یسیرا یاذا الجود والطول والکبریاء والآلاء لاإله إلا أنت عالم الغیب والشهاده الرحمن الرحیم لاإله إلا أنت یاقدوس یاسلام یامؤمن

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 202]

یامهیمن یاعزیز یاجبار یامتکبر یا الله یاخالق یابار ئ یامصور یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول الثامنه یاخازن النور فی السماء ومانع السماء أن تقع علی الأرض إلابإذنه وحابسهما أن تزولا یاعلیم یاغفور یادائم یا الله یاوارث یاباعث من فی القبور یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول التاسعه یامکور اللیل علی النهار ومکور النهار علی اللیل یاعلیم یاحکیم یارب الأرباب وسید السادات لاإله إلا أنت یاأقرب إلی من حبل

الورید یا الله یا الله یا الله إلی آخره کمامر فی الأول العاشره الحمد لله لاشریک له الحمد لله کماینبغی لکرم وجهه و عزجلاله و کما هوأهله یاقدوس یانور یانور القدس یاسبوح یامنتهی التسبیح یارحمان یافاعل الرحمه یا الله یاعلیم یاکبیر یا الله یالطیف یاجلیل یا الله یاسمیع یابصیر یا الله یا الله یا الله لک الأسماء الحسنی والأمثال العلیا إلی آخر الدعاء

-روایت-از قبل-843

و قدمر ذکره فی أول لیله من العشر الأواخر ولنتبع ذلک بما ذکره السید ابن باقی رحمه الله فی اختیاره من أدعیه العشر الأخیر أیضا

اللیله الأولی أللهم صل علی محمد وآل محمد واقسم لی حلما یسد عنی باب الجهل وهدی تمن به علی من کل ضلاله وغنی تسد به عنی باب کل فقر وقوه ترد بهاعنی کل ضعف وعزا تکرمنی به عن کل ذل ورفعه ترفعنی بها عن کل ضعه وأمنا ترد به عنی کل خوف وعافیه تسترنی بها من کل بلاء وعلما تفتح لی به کل یقین ویقینا تذهب به عنی کل شک ودعاء تبسط لی به الإجابه فی هذه اللیله و فی هذه الساعه الساعه الساعه الساعه یاکریم وخوفا تنشر لی به کل رحمه وعصمه تحول بهابینی و بین الذنوب حتی أفلح بها بین المعصومین عندک برحمتک یاأرحم الراحمین الثانیه یاظهر اللاجین صل علی محمد وآل محمد وکن لی حصنا وحرزا یاکهف المستجیرین صل علی محمد وآل محمد وکن لی کهفا وعضدا وناصرا یاغیاث المستغیثین صل علی محمد وآل محمد وکن لی غیاثا ومجیرا یاولی المؤمنین صل علی محمد وآل محمد وکن لی ولیا یامجیز غصص المؤمنین صل علی محمد وآل محمد وأجز غصتی ونفس همی وأسعدنی فی هذاالشهر العظیم

سعاده لاأشقی بعدها یاأرحم الراحمین الثالثه أللهم مد لی فی عمری وأوسع لی فی رزقی وأصح جسمی وبلغنی أملی و إن کنت من الأشقیاء فامحنی من الأشقیاء واکتبنی من السعداء فإنک تمحو ماتشاء وتثبت وعندک أم الکتاب أللهم إیاک تعمدت بحاجتی فی هذه اللیله وبک أنزلت فقری ومسکنتی لتسعنی اللیله برحمتک وعفوک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 203]

و أنالرحمتک أرجی منی لعملی ورحمتک ومغفرتک أوسع من ذنوبی فاقض لی کل حاجه هی لی صلاح و لک رضی بقدرتک علی ذلک وتیسیره علیک

-روایت-از قبل-141

فإنی لم أصب خیرا قط إلامنک و لم یصرف عنی أحد سوء قط غیرک و لیس رجائی لدینی ودنیای وآخرتی و لالیوم فقری وفاقتی یوم أدلی فی حفرتی وتفردنی الناس بعملی غیرک یارب العالمین

-روایت-1-188

وادع فی هذه اللیله و فی لیلتی تسع عشره وإحدی وعشرین بما روی عن مولانا زین العابدین ع إنه کان یدعو فی لیالی الإفراد قائما وقاعدا وراکعا وساجدا

أللهم إنی أمسیت لک عبدا داخرا لاأملک لنفسی نفعا و لاضرا و لاأصرف عنها سوءا أشهد بذلک علی نفسی وأعترف لک بضعف قوتی وقله حیلتی فصل علی محمد وآل محمد وأنجز لی ماوعدتنی وجمیع المؤمنین والمؤمنات من المغفره فی هذه اللیله وأتمم علی ماآتیتنی فإنی عبدک المسکین المستکین الضعیف الفقیر المهین أللهم لاتجعلنی ناسیا لذکرک فیما أولیتنی و لالإحسانک فیما أعطیتنی و لاآیسا من إجابتک و إن أبطأت عنی فی سراء وضراء أوشده أورخاء أوعافیه أوبلاء أوبؤس أونعماء إنک سمیع الدعاء

-روایت-1-496

وعنهم ع کرر فی لیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان هذاالدعاء ساجدا وقائما وقاعدا و علی کل حال و فی الشهر کله وکیف أمکنک ومتی حضرک من دهرک تقول بعدتمجیده تعالی والصلاه علی نبیه ص أللهم

کن لولیک فلان بن فلان فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه أرضک طوعا وتمتعه فیهاطویلا

-روایت-1-2-روایت-13-333

و عن الصادق ع من قرأ سورتی العنکبوت والروم لیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان فهو و الله من أهل الجنه لاأستثنی فیه أبدا و لاأخاف أن یکتب الله علی فی یمینی إثما و إن لهاتین السورتین من الله مکانا

-روایت-1-2-روایت-19-213

و عنه ع من قرأ القدر ألف مره لیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان أصبح و هوشدید الیقین بالاعتراف بما یخص به فینا و ما ذلک إلالشی ء عاینه فی نومه

-روایت-1-2-روایت-13-155

الرابعه أللهم إنی أسألک یاسیدی سؤال مسکین فقیر إلیک خائف مستجیر أسألک یاسیدی أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجیرنی من خزی الدنیا و من عذاب الآخره وتضاعف لی فی هذه اللیله و فی هذاالشهر عملی وترحم مسکنتی وتتجاوز عما أحصیته علی وخفی عن خلقک وسترته منا منک وسلمتنی من شینه وفضیحته وعاره فی عاجل الدنیا فلک الحمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 204]

علی ذلک و علی کل حال وأسألک یارب أن تصلی علی محمد وآل محمد وتتمم نعمتک علی بسترک ذلک فی الآخره وتسلمنی من فضیحته وعاره بمنک وإحسانک یاأرحم الراحمین الخامسه أللهم إنی أسألک أن تکمل لی الثواب بأفضل ماأرجو من رحمتک وتصرف عنی کل سوء فإنی لاأستطیع دفع ماأحاذر إلابک و قدأمسیت مرتهنا بعملی وأمسی الأمر والقضاء فی یدیک و لافقیر أفقر منی فصل علی محمد وآل محمد واغفر لی ظلمی وجرمی وجهلی وجدی وهزلی و کل ذنب ارتکبته وبلغنی رزقی بغیر مشقه منی و لاتهلک روحی وجسدی فی طلب ما لم تقدر لی یاأرحم الراحمین السادسه أللهم إنک غیرت أقواما علی

لسان نبیک صلی الله علیه وآله فقلت قُلِ ادعُوا الّذِینَ زَعَمتُم مِن دُونِهِ فَلا یَملِکُونَ کَشفَ الضّرّ عَنکُم وَ لا تَحوِیلًافیا من لایملک کشف الضر عنا و لاتحویله غیره صل علی محمد وآل محمد واکشف مابی من ضر وحوله عنی وانقلنی فی هذاالشهر العظیم من ذل المعاصی إلی عزالطاعه یاأرحم الراحمین السابعه یقول من أول اللیل إلی آخره أللهم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والإنابه إلی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت أللهم إنی أسألک وأقسم علیک بکل اسم هو لک سماک به أحد من خلقک أواستأثرت به فی علم الغیب عندک وأسألک باسمک الأعظم ألذی حق علیک أن تجیب من دعاک به أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تسعدنی فی هذه اللیله سعاده لاأشقی بعدها أبدا یاأرحم الراحمین الثامنه أللهم إنی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تهب لی قلبا خاشعا ولسانا صادقا وجسدا صابرا وتجعل ثواب ذلک الجنه یاأرحم الراحمین التاسعه أللهم لاتفتنی بطلب مازویت عنی بحولک وقوتک فأغننی یارب برزق واسع بحلالک عن حرامک وارزقنی العفه فی بطنی وفرج عنی کل هم وغم و لاتشمت بی عدوی ووفق لی لیله القدر علی أفضل مارآها أحد من خلقک ووفقنی لماوفقت له محمدا وآل محمد علیه وعلیهم السلام وافعل بی کذا وکذا الساعه الساعه حتی ینقطع النفس و یقول هذاالدعاء فی کل لیله من العشر الأخیر العاشره أللهم رب شهر رمضان ومنزل القرآن هذاشهر رمضان قدتصرم أی رب إنی أعوذ بوجهک الکریم أن یطلع الفجر من لیلتی هذه أویخرج شهر رمضان و لک عندی تبعه أوذنب ترید أن تعذبنی به یوم ألقاک إلاغفرته لی برحمتک وجودک یاأرحم الراحمین

أللهم وصل علی محمد وآل محمدإنک حمید مجید

-روایت-از قبل-2112

[ صفحه 205]

وأکثر و أنت قائم وقاعد وراکع وساجد من قولک یامدبر الأمور یاباعث من فی القبور یامجری البحور یاملین الحدید لداود علیه السلام صل علی محمد وآل محمد وافعل بی کذا وکذا الساعه الساعه حتی ینقطع النفس

-روایت-1-209

دعاء السحر لعلی بن الحسین ع

إلهی لاتؤدبنی بعقوبتک و لاتمکر بی فی حیلتک من أین لی الخیر یارب و لایوجد إلا من عندک و من أین لی النجاه و لاتستطاع إلابک لا ألذی أحسن استغنی عن عونک ورحمتک و لا ألذی أساء واجترأ علیک و لم یرضک خرج عن قدرتک یارب یارب یارب حتی ینقطع النفس بک عرفتک و أنت دللتنی علیک ودعوتنی إلیک و لو لا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله ألذی أدعوه فیجیبنی و إن کنت بطیئا حین یدعونی والحمد لله ألذی أسأله فیعطینی و إن کنت بخیلا حین یستقرضنی الحمد لله ألذی أنادیه کلما شئت لحاجتی وأخلو به حیث شئت لسری بغیر شفیع فیقضی لی حاجتی والحمد لله ألذی أدعوه لاأدعو غیره و لودعوت غیره لم یستجب لی دعائی والحمد لله ألذی لاأرجو غیره و لورجوت غیره لأخلف رجائی والحمد لله ألذی وکلنی إلیه فأکرمنی و لم یکلنی إلی الناس فیهینونی والحمد لله ألذی تحبب إلی و هوغنی عنی والحمد لله ألذی یحلم عنی حتی کأنی لاذنب لی فربی أحمد شیءعندی وأحق بحمدی أللهم إنی أجد سبل المطالب إلیک مشرعه ومناهل الرجاء إلیک مترعه والاستعانه بفضلک لمن أملک مباحه وأبواب الدعاء إلیک للصارخین مفتوحه واعلم أنک للراجین بموضع إجابه وللملهوفین بمرصد إغاثه و أن فی اللهف إلی جودک والرضا بقضائک عوضا من منع الباخلین ومندوحه

عما فی أیدی المستأثرین و أن الراحل إلیک قریب المسافه وأنک لاتحتجب عن خلقک إلا أن تحجبهم الآمال دونک و قدقصدت إلیک بطلبتی وتوجهت إلیک بحاجتی وجعلت بک استغاثتی وبدعائک توسلی من غیراستحقاق لاستماعک منی و لااستیجاب لعفوک عنی بل لثقتی بکرمک وسکونی إلی صدق وعدک ولجائی إلی الإیمان بتوحیدک ویقینی بمعرفتک منی أن لارب لی غیرک و لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک أللهم أنت القائل وقولک حق ووعدک صدق واسألوا الله من فضله إن الله کان بکم رحیما و لیس من صفاتک یاسیدی أن تأمر بالسؤال وتمنع العطیه و أنت المنان بالعطیات علی أهل مملکتک والعائد علیهم بتحنن رأفتک إلهی ربیتنی فی نعمک وإحسانک صغیرا ونوهت باسمی کبیرا فیا من ربانی فی الدنیا بإحسانه وتفضله

-روایت-1-1866

[ صفحه 206]

ونعمه وأشار لی فی الآخره إلی عفوه وکرمه معرفتی یامولای دلتنی علیک وحبی لک شفیعی إلیک و أناواثق من دلیلی بدلالتک وساکن من شفیعی إلی شفاعتک أدعوک یاسیدی بلسان قدأخرسه ذنبه رب أناجیک بقلب قدأوبقه جرمه أدعوک یارب راهبا راغبا راجیا خائفا إذارأیت مولای ذنوبی فزعت و إذارأیت کرمک طمعت فإن عفوت فخیر راحم و إن عذبت فغیر ظالم حجتی یا الله فی جرأتی علی مسألتک مع إتیانی ماتکره جودک وکرمک وعدتی فی شدتی مع قله حیائی رأفتک ورحمتک و قدرجوت أن لاتخیب بین ذین وذین منیتی فحقق رجائی واسمع دعائی یاخیر من دعاه داع وأفضل من رجاه راج عظم یاسیدی أملی وساء عملی فأعطنی من عفوک بمقدار أملی و لاتؤاخذنی بأسوإ عملی فإن کرمک یحل عن مجازاه المذنبین وحلمک یکبر عن مکافاه المقصرین و أنا یاسیدی عائد بفضلک هارب منک إلیک مستنجز ماوعدت من الصفح عمن

أحسن بک ظنا و ما أنا یارب و ماخطری هبنی لفضلک وتصدق علی بعفوک أی رب جللنی بسترک واعف عن توبیخی بکرم وجهک فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک مافعلته فلو خفت تعجیل العقوبه لاجتنبته لالأنک أهون الناظرین إلی وأخف المطلعین علی بل لأنک یارب خیر الساترین وأحکم الحاکمین وأکرم الأکرمین ستار العیوب غفار الذنوب علام الغیوب تستر الذنب بکرمک وتؤخر العقوبه بحلمک فلک الحمد علی حلمک بعدعلمک و علی عفوک بعدقدرتک ویحملنی ویجرئنی علی معصیتک حلمک عنی ویدعونی إلی قله الحیاء سترک علی ویسرعنی إلی التوثب علی محارمک معرفتی بسعه رحمتک وعظیم عفوک یاحلیم یاکریم یاحی یاقیوم یاغافر الذنب یاقابل التوب یاعظیم المن یاقدیم الإحسان أین سترک الجمیل أین عفوک یاجلیل أین فرجک القریب أین غیاثک السریع أین رحمتک الواسعه أین عطایاک الفاضله أین مواهبک الهنیه أین صنائعک السنیه أین فضلک العظیم أین منک الجسیم أین إحسانک القدیم أین کرمک یاکریم به وبمحمد وآله فاستنقذنی وبرحمتک فخلصنی یامحسن یامجمل یامنعم یامفضل لست أتکل فی النجاه من عقابک علی أعمالنا بل بفضلک علینا لأنک أهل التقوی و أهل المغفره

-روایت-1-1887

تبدی بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب کرما فما ندری مانشکر أجمیل ماتنشر أم قبیح ماتستر أم عظیم ماأبلیت وأولیت أم کثیر ما منه نجیت وعافیت یاحبیب من تحبب إلیک و یاقره عین من لاذ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 207]

بک وانقطع إلیک أنت المحسن ونحن المسیئون فتجاوز یارب عن قبیح ماعندنا بجمیل ماعندک و أی جهل یارب لایسعه جودک و أی زمان أطول من أناتک و ماقدر أعمالنا فی نعمک وکیف نستکثر أعمالا نقابل بهاکرمک بل کیف یضیق علی المذنبین ماوسعهم من رحمتک یاواسع المغفره یاباسط الیدین بالرحمه فو عزتک

یاسیدی لوانتهرتنی مابرحت من بابک و لاکففت عن تملقک لماانتهی إلی من المعرفه بجودک وکرمک و أنت الفاعل لماتشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء لاتسأل عن فعلک و لاتنازع فی ملکک و لاتشارک فی أمرک و لاتضاد فی حکمک و لایعترض علیک أحد فی تدبیرک لک الخلق والأمر تبارک الله رب العالمین یارب هذامقام من لاذ بک واستجار بکرمک وألف إحسانک ونعمک و أنت الجواد ألذی لایضیق عفوک و لاینقص فضلک و لاتقل رحمتک و قدتوثقنا منک بالصفح القدیم والفضل العظیم والرحمه الواسعه أفتراک یارب تخلف ظنوننا أوتخیب آمالنا کلا یاکریم فلیس هذاظننا بک و لا هذافیک طمعنا یارب إن لنا فیک أملا طویلا کثیرا إن لنا فیک رجاء عظیما عصیناک ونحن نرجو أن تستجیب لنا فحقق رجاءنا مولانا فقد علمنا مانستوجب بأعمالنا ولکن علمک فینا وعلمنا بأنک لاتصرفنا عنک و إن کنا غیرمستوجبین لرحمتک و أنت أهل أن تجود علینا و علی المذنبین بفضل سعتک فامنن علینا بما أنت أهله وجد علینا فإنا محتاجون إلی نیلک یاغفار بنورک اهتدینا وبفضلک استغنینا وبنعمتک أصبحنا وأمسینا ذنوبنا بین یدیک نستغفرک أللهم منها ونتوب إلیک تتحبب إلینا بالنعم ونعارضک بالذنوب خیرک إلینا نازل وشرنا إلیک صاعد و لم یزل و لایزال ملک کریم یأتیک عنا بعمل قبیح فلایمنعک ذلک من أن تحوطنا بنعمک وتتفضل علینا بآلائک فسبحانک ماأحلمک وأعظمک وأکرمک مبدئا ومعیدا تقدست أسماؤک و جل ثناؤک وکرم صنائعک وفعالک أنت إلهی أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقایسنی بفعلی وخطیئتی فالعفو العفو العفو سیدی سیدی سیدی أللهم أشغلنا بذکرک وأعذنا من سخطک وأجرنا من عذابک وارزقنا من

مواهبک وأنعم علینا من فضلک وارزقنا حج بیتک وزیاره قبر نبیک صلواتک ورحمتک ومغفرتک ورضوانک علیه و علی أهل بیته إنک قریب مجیب وارزقنا عملا بطاعتک وتوفنا علی ملتک وسنه نبیک صلواتک علیه وآله

-روایت-از قبل-2025

[ صفحه 208]

أللهم اغفر لی ولوالدی وارحمهما کماربیانی صغیرا أجزهما بالإحسان إحسانا وبالسیئات غفرانا أللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الأحیاء منهم والأموات وتابع بیننا وبینهم بالخیرات أللهم اغفر لحینا ومیتنا شاهدنا وغائبنا ذکرنا وأنثانا صغیرنا وکبیرنا حرنا ومملوکنا کذب العادلون بالله وضلوا ضلالا بعیدا وخسروا خسرانا مبینا أللهم صل علی محمد وآل محمد واکفنی ماأهمنی من أمر دنیای وآخرتی و لاتسلط علی من لایرحمنی واجعل علی منک واقیه باقیه و لاتسلبنی صالح ماأنعمت به علی وارزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا أللهم احرسنی بحراستک واحفظنی بحفظک واکلأنی بکلاءتک وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام وزیاره قبر نبیک والأئمه علیهم السلام و لاتخلنی یارب من تلک المشاهد الشریفه والمواقف الکریمه أللهم تب علی حتی لاأعصیک وألهمنی الخیر والعمل به وخشیتک باللیل والنهار ماأبقیتنی یارب العالمین أللهم إنی کلما قلت قدتهیأت وتعبأت وقمت للصلاه بین یدیک وناجیتک ألقیت علی نعاسا إذا أناصلیت وسلبتنی مناجاتک إذا أناناجیت ما لی کلما قلت قدصلحت سریرتی وقرب من مجالس التوابین مجلسی عرضت لی بلیه أزالت قدمی وحالت بینی و بین خدمتک سیدی لعلک عن بابک طردتنی و عن خدمتک نحیتنی أولعلک رأیتنی مستخفا بحقک فأقصیتنی أولعلک رأیتنی معرضا عنک فقلیتنی أولعلک وجدتنی فی مقام الکاذبین فرفضتنی أولعلک رأیتنی غیرشاکر لنعمائک فحرمتنی أولعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی أولعلک رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی أولعلک رأیتنی آلف مجالس البطالین فبینی وبینهم خلیتنی

أولعلک لم تحب أن تسمع دعائی فباعدتنی أولعلک بجرمی وجریرتی کافیتنی أولعلک بقله حیائی منک جازیتنی فإن عفوت یارب فطال ماعفوت عن المذنبین قبلی لأن کرمک أی رب یجل عن مکافاه المقصرین و أناعائذ بفضلک هارب منک إلیک مستنجز ماوعدت من الصفح عمن أحسن بک ظنا إلهی أنت أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقایسنی بعملی أوتستزلنی بخطیئتی و ما أنا یاسیدی و ماخطری هبنی لفضلک سیدی وتصدق علی بعفوک وجللنی بسترک واعف عن توبیخی بکرم وجهک سیدی أناالصغیر ألذی ربیته و أناالجاهل ألذی علمته و أناالضال ألذی هدیته والوضیع ألذی رفعته

-روایت-1-2015

[ صفحه 209]

و أناالخائف ألذی آمنته والجائع ألذی أشبعته والعطشان ألذی أرویته والعاری ألذی کسوته والفقیر ألذی أغنیته والضعیف ألذی قویته والذلیل ألذی أعززته والسقیم ألذی شفیته والسائل ألذی أعطیته والمذنب ألذی سترته والخاطئ ألذی أقلته و أناالقلیل ألذی کثرته والمستضعف ألذی نصرته و أناالطرید ألذی آویته أنا یارب ألذی لم أستحیک فی الخلاء و لم أراقبک فی الملإ أناصاحب الدواهی العظمی أنا ألذی علی سیده اجترأ أنا ألذی عصیت جبار السماء أنا ألذی أعطیت علی معاصی الجلیل الرشا أنا ألذی حین بشرت بهاخرجت إلیها أسعی أنا ألذی أمهلتنی فما ارعویت وسترت علی فما استحییت وعملت بالمعاصی فتعدیت وأسقطتنی من عینک فما بالیت فبحلمک أمهلتنی وبسترک سترتنی حتی کأنک أغفلتنی و من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی کأنک استحییتنی إلهی لم أعصک حین عصیتک و أنابربوبیتک جاحد و لابأمرک مستخف و لالعقوبتک متعرض و لالوعیدک متهاون ولکن خطیئه عرضت وسولت لی نفسی وغلبنی هوای وأعاننی علیها شقوتی وغرنی سترک المرخی علی فقد عصیتک وخالفتک بجهدی فالآن من عذابک من یستنقذنی و من أیدی الخصماء غدا

من یخلصنی وبحبل من أتصل إن أنت قطعت حبلک عنی فوا سوأتاه علی ماأحصی کتابک من عملی ألذی لو لا ماأرجو من کرمک وسعه رحمتک ونهیک إیای عن القنوط لقنطت

عند ماأتذکرها یاخیر من دعاه داع وأفضل من رجاه راج أللهم بذمه الإسلام أتوسل إلیک وبحرمه القرآن أعتمد علیک وبحبی للنبی الأمی القرشی الهاشمی العربی التهامی المدنی أرجو الزلفه لدیک فلاتوحش استیناس إیمانی و لاتجعل ثوابی ثواب من عبدسواک فإن قوما آمنوا بألسنتهم لیحقنوا به دماءهم فأدرکوا ماأملوا و أناآمنا بک بألسنتنا وقلوبنا لتعفو عنا فأدرکنا ماأملنا وثبت رجاءک فی صدورنا و لاتزغ قلوبنا بعدإذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمه إنک أنت الوهاب فو عزتک لوانتهرتنی مابرحت عن [ من ]بابک و لاکففت عن تملقک لماألهم قلبی من المعرفه بکرمک وسعه رحمتک إلی من یذهب العبد إلا إلی مولاه و إلی من یلتجئ المخلوق إلا إلی خالقه إلهی لوقرنتنی بالأصفاد ومنعتنی سیبک من بین الأشهاد ودللت علی فضائحی عیون العباد وأمرت بی إلی النار وحلت بینی و بین الأبرار ماقطعت رجائی منک و ماصرفت

-روایت-1-2006

[ صفحه 210]

تأمیلی للعفو عنک و لاخرج حبک من [ عن ]قلبی أنا لاأنسی أیادیک عندی وسترک علی فی دار الدنیا سیدی أخرج حب الدنیا من قلبی واجمع بینی و بین المصطفی خیرتک من خلقک وخاتم النبیین محمدصلی الله علیه وآله وسلم وانقلنی إلی درجه التوبه إلیک وأعنی بالبکاء علی نفسی فقد أفنیت بالتسویف والآمال عمری و قدنزلت منزله الآیسین من خیری فمن یکون أسوأ حالا منی إن أنانقلت علی مثل حالی إلی قبری لم أمهده لرقدتی و لم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتی و ما لی لاأبکی و لاأدری إلی ما

یکون مصیری وأری نفسی تخادعنی وأیامی تخاتلنی و قدخفقت

عندرأسی أجنحه الموت فما لی لاأبکی أبکی لخروج نفسی أبکی لظلمه قبری أبکی لضیق لحدی أبکی لسؤال منکر ونکیر إیای أبکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری انظر مره عن یمینی وأخری عن شمالی إذ الخلائق فی شأن غیرشأنی لکل امر ئ منهم یومئذ شأن یغنیه وجوه یومئذ مسفره ضاحکه مستبشره ووجوه یومئذ علیها غبره ترهقها قتره وذله سیدی علیک معولی ومعتمدی ورجائی وتوکلی وبرحمتک تعلقی تصیب برحمتک من تشاء وتهدی بکرامتک من تحب فلک الحمد علی مانقیت من الشرک قلبی و لک الحمد علی بسط لسانی أفبلسانی هذاالکال أشکرک أم بغایه جهدی فی عملی أرضیک و ماقدر لسانی یارب فی جنب شکرک و ماقدر عملی فی جنب نعمک وإحسانک إلا أن جودک بسط أملی وشکرک قبل عملی سیدی إلیک رغبتی وإلیک رهبتی وإلیک تأمیلی قدساقنی إلیک أملی وعلیک یاواحدی عکفت همتی وفیما عندک انبسطت رغبتی و لک خالص رجائی وخوفی وبک آنست محبتی وإلیک ألقیت بیدی وبحبل طاعتک مددت رهبتی مولای بذکرک عاش قلبی وبمناجاتک بردت ألم الخوف عنی فیا مولای و یامؤملی و یامنتهی سؤلی فرق بینی و بین ذنبی المانع لی من لزوم طاعتک فإنما أسألک لقدیم الرجاء فیک وعظیم الطمع منک ألذی أوجبته علی نفسک من الرأفه والرحمه

-روایت-1-1717

فالأمر لک وحدک لاشریک لک والخلق کلهم عیالک و فی قبضتک و کل شیءخاضع لک تبارکت یارب العالمین إلهی ارحمنی إذاانقطعت حجتی و کل عن جوابک لسانی وطاش

عندسؤالک إیای لبی فیا عظیم رجائی لاتخیبنی إذااشتدت فاقتی و لاتردنی و لاتمنعنی لقله صبری أعطنی لفقری وارحمنی لضعفی سیدی علیک معتمدی ومعولی ورجائی وتوکلی

وبرحمتک تعلقی وبفنائک أحط

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 211]

رحلی وبجودک أقصد طلبتی وبکرمک أی رب أستفتح دعائی ولدیک أرجو فاقتی وبغناک أجبر عیلتی وتحت ظل عفوک قیامی و إلی جودک وکرمک أرفع بصری و إلی معروفک أدیم نظری فلاتحرقنی بالنار و أنت موضع أملی و لاتسکنی الهاویه فإنک قره عینی یاسیدی لاتکذب ظنی بإحسانک ومعروفک فإنک ثقتی و لاتحرمنی ثوابک فإنک العارف بفقری إلهی إن کان قددنا أجلی و لم یقربنی منک عملی فقد جعلت الاعتراف إلیک بذنبی وسائل عملی إلهی إن عفوت فمن أولی منک و إن عذبت فمن أعدل منک فی الحکم ارحم فی هذه الدنیا غربتی و

عندالموت کربتی و فی القبر وحدتی و فی اللحد وحشتی و إذانشرت للحساب بین یدیک ذل موقفی فاغفر لی ماخفی علی الآدمیین من عملی وأدم لی ما به سترتنی وارحمنی صریعا علی الفراش تقلبنی أیدی أحبتی وتفضل علی ممدودا علی المغتسل یغسلنی صالح جیرتی وتحنن علی محمولا قدتناول الأقرباء أطراف جنازتی وجد علی منقولا قدنزلت بک وحیدا فی حفرتی وارحم فی ذلک البیت الجدید غربتی حتی لاأستأنس بغیرک یاسیدی فإنک إن وکلتنی إلی نفسی هلکت سیدی فبمن أستغیث إن لم تقلنی عثرتی و إلی من أفزع إن فقدت عنایتک فی ضجعتی و إلی من ألتجئ إن لم تنفس کربتی سیدی من لی و من یرحمنی إن لم ترحمنی وفضل من أؤمل إن عدمت فضلک یوم فاقتی و إلی من الفرار من الذنوب إذاانقضی أجلی سیدی لاتعذبنی و أناأرجوک أللهم حقق رجائی وآمن خوفی فإن کثره ذنوبی لاأرجو فیها إلاعفوک سیدی أناأسألک ما لاأستحق و أنت أهل التقوی و أهل المغفره فاغفر لی وألبسنی من نظرک ثوبا یغطی علی

التبعات وتغفرها لی و لاأطالب بهاإنک ذو من قدیم وصفح عظیم وتجاوز کریم إلهی أنت ألذی تفیض سیبک علی من لایسألک و علی الجاحدین بربوبیتک فکیف سیدی بمن سألک وأیقن أن الخلق لک والأمر إلیک تبارکت وتعالیت یارب العالمین سیدی عبدک ببابک أقامته الخصاصه بین یدیک یقرع باب إحسانک بدعائه فلاتعرض بوجهک الکریم عنی واقبل منی ماأقول فقد دعوت بهذا الدعاء و أناأرجو ألا تردنی معرفه منی برأفتک ورحمتک إلهی أنت ألذی لایحفیک سائل و لاینقصک نائل أنت کماتقول وفوق مانقول أللهم إنی أسألک صبرا جمیلا وفرجا قریبا وقولا صادقا وأجرا عظیما أسألک یارب من

-روایت-از قبل-2020

[ صفحه 212]

الخیر کله ماعلمت منه و ما لم أعلم أسألک أللهم من خیر ماسألک منه عبادک الصالحون یاخیر من سئل وأجود من أعطی أعطنی سؤلی فی نفسی وأهلی ووالدی وولدی و أهل حزانتی وإخوانی فیک وأرغد عیشی وأظهر مروتی وأصلح جمیع أحوالی واجعلنی ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت علیه نعمتک ورضیت عنه وأحییته حیاه طیبه فی أدوم السرور وأسبغ الکرامه وأتم العیش إنک تفعل ماتشاء و لایفعل مایشاء غیرک أللهم خصنی منک بخاصه ذکرک و لاتجعل شیئا مما أتقرب به فی آناء اللیل والنهار ریاء و لاسمعه و لاأشرا و لابطرا واجعلنی لک من الخاشعین أللهم أعطنی السعه فی الرزق والأمن فی الوطن وقره العین فی الأهل والمال والولد والمقام فی نعمک عندی والصحه فی الجسم والقوه فی البدن والسلامه فی الدین واستعملنی بطاعتک وطاعه رسولک محمدصلی الله علیه وآله أبدا مااستعمرتنی واجعلنی من أوفر عبادک عندک نصیبا فی کل خیر أنزلته وتنزله فی شهر رمضان فی لیله القدر و ما أنت منزله فی کل سنه من رحمه

تنشرها وعافیه تلبسها وبلیه تدفعها وحسنات تتقبلها وسیئات تتجاوز عنها وارزقنی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام وارزقنی رزقا واسعا من فضلک الواسع واصرف عنی یاسیدی الأسواء واقض عنی الدین والظلامات حتی لاأتأذی بشی ء منه وخذ عنی بأسماع وأبصار أعدائی وحسادی والباغین علی وانصرنی علیهم وأقر عینی وفرج قلبی واجعل لی من همی وکربی فرجا ومخرجا واجعل من أرادنی بسوء من جمیع خلقک تحت قدمی واکفنی شر الشیطان وشر السلطان وسیئات عملی وطهرنی من الذنوب کلها وأجرنی من النار بعفوک وأدخلنی الجنه برحمتک وزوجنی من الحور العین بفضلک وألحقنی بأولیائک الصالحین محمد وآله الأبرار الطیبین الطاهرین الأخیار صلواتک علیهم و علی أرواحهم وأجسادهم ورحمه الله وبرکاته إلهی وسیدی وعزتک وجلالک لئن طالبتنی بذنوبی لأطالبنک بعفوک ولئن طالبتنی بلؤمی لأطالبنک بکرمک ولئن أدخلتنی النار لأخبرن أهل النار بحبی لک إلهی وسیدی إن کنت لاتغفر إلالأولیائک و أهل طاعتک فإلی من یفزع المذنبون و إن کنت لاتکرم إلا أهل الوفاء بک فبمن یستغیث المسیئون إلهی إن أدخلتنی النار ففی ذلک سرور عدوک و إن أدخلتنی الجنه ففی ذلک سرور نبیک و أنا و الله أعلم أن سرور نبیک أحب إلیک من

-روایت-1-2050

[ صفحه 213]

سرور عدوک أللهم إنی أسألک أن تملأ قلبی حبا لک وخشیه منک وتصدیقا وإیمانا بک وفرقا منک وشوقا إلیک یاذا الجلال والإکرام حبب إلی لقاءک وأحبب لقائی واجعل لی فی لقائک الراحه والفرج والکرامه أللهم ألحقنی بصالح من مضی واجعلنی من صالح من بقی وخذ بی سبیل الصالحین وأعنی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی أنفسهم و لاتردنی فی سوء استنقذتنی منه واختم عملی بأحسنه واجعل ثوابی منه الجنه برحمتک

وأعنی علی صالح ماأعطیتنی وثبتنی یارب و لاتردنی فی سوء استنقذتنی منه یارب العالمین أللهم إنی أسألک إیمانا لاأجل له دون لقائک أحینی إذاأحییتنی علیه وتوفنی إذاتوفیتنی علیه وابعثنی إذابعثتنی علیه وأبر ئ قلبی من الریاء والشک والسمعه فی دینک حتی یکون عملی خالصا لک أللهم أعطنی بصیره فی دینک وفهما فی حکمک وفقها فی علمک وکفلین من رحمتک وورعا یحجزنی عن معاصیک وبیض وجهی بنورک واجعل رغبتی فیما عندک وتوفنی فی سبیلک و علی مله رسولک أللهم إنی أعوذ بک من الفشل والهم والجبن والبخل والغفله والقسوه والمسکنه والفاقه و کل بلیه والفواحش ماظهر منها و مابطن وأعوذ بک من بطن لایشبع وقلب لایخشع ودعاء لایسمع وعمل لاینفع وأعوذ بک یارب علی نفسی ودینی ومالی و علی جمیع مارزقتنی من الشیطان الرجیم إنک أنت السمیع العلیم أللهم إنه لایجیرنی منک أحد و لاأجد من دونک ملتحدا فلاتجعل نفسی فی شیء من عذابک و لاتردنی بهلکه و لاتردنی بعذاب ألیم أللهم تقبل منی وأعل ذکری وارفع درجتی وحط وزری و لاتذکرنی بخطیئتی واجعل ثواب مجلسی وثواب منطقی وثواب دعائی رضاک والجنه وأعطنی یارب جمیع ماسألتک وزدنی من فضلک إنی إلیک راغب یارب العالمین أللهم إنک أنزلت فی کتابک أن نعفو عمن ظلمنا و قدظلمنا أنفسنا فاعف عنا فإنک أولی بذلک منا وأمرتنا أن لانرد سائلا عن أبوابنا و قدجئتک سائلا فلاتردنی إلابقضاء حاجتی وأمرتنا بالإحسان إلی ماملکت أیماننا ونحن أرقاؤک فأعتق رقابنا من النار یامفزعی عندکربتی و یاغوثی عندشدتی إلیک فزعت وبک استغثت وبک لذت لاألوذ بسواک و لاأطلب الفرج إلامنک فأغثنی وفرج عنی یا من یفک الأسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعف عنی

الکثیر إنک أنت الرحیم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 214]

الغفور أللهم إنی أسألک إیمانا تباشر به قلبی ویقینا صادقا حتی أعلم أنه لن یصیبنی إلا ماکتبت لی ورضنی من العیش بما قسمت لی یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-154

ثم ادع بهذا الدعاء یاعدتی فی کربتی و یاصاحبی فی شدتی و یاولیی فی نعمتی و یاغیاثی فی رغبتی أنت الساتر عورتی والمؤمن روعتی والمقیل عثرتی فاغفر لی خطیئتی أللهم إنی أسألک خشوع الإیمان قبل خشوع الذل فی النار یاواحد یاأحد یاصمد یا من لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد یا من یعطی من سأله تحننا منه ورحمه ویبتد ئ بالخیر من لم یسأله تفضلا منه وکرما بکرمک الدائم صل علی محمد و أهل بیته وهب لی رحمه واسعه جامعه أبلغ بهاخیر الدنیا والآخره أللهم إنی أستغفرک لماتبت إلیک منه ثم عدت فیه وأستغفرک لکل خیر أردت به وجهک فخالطنی فیه ما لیس لک أللهم صل علی محمد وآل محمد واعف عن ظلمی وجرمی بحلمک وجودک یاکریم یا من لایخیب سائله و لاینفد نائله یا من علا فلا شیءفوقه ودنا فلا شیءدونه صل علی محمد وآل محمد وارحمنی یافالق البحر لموسی اللیله اللیله اللیله الساعه الساعه الساعه أللهم طهر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانه فإنک تعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور یارب هذامقام العائد بک من النار هذامقام المستجیر بک من النار هذامقام المستغیث بک من النار هذامقام الهارب إلیک من النار هذامقام من یبوء بخطیئته ویعترف بذنبه ویتوب إلی ربه هذامقام البائس الفقیر هذامقام الخائف المستجیر هذامقام المحزون المکروب هذامقام المخزون المغموم المهموم هذامقام الغریب الغریق هذامقام المستوحش الفرق هذامقام من

لایجد لذنبه غافرا غیرک و لالهمه مفرجا سواک یا الله یاکریم لاتحرق وجهی بالنار بعدسجودی لک وتعفیری بغیر من منی علیک بل لک الحمد والمن والتفضل علی ارحم أی رب أی رب حتی ینقطع النفس ضعفی وقله حیلتی ورقه جلدی -روایت-1-1545

وتبدد أوصالی وتناثر لحمی وجسمی وجسدی ووحدتی ووحشتی فی قبری وجزعی من صغیر البلاء أسألک یارب قره العین والاغتباط یوم الحسره والندامه بیض وجهی یارب یوم تسود فیه الوجوه آمنی من الفزع الأکبر أسألک البشری یوم تقلب فیه القلوب والأبصار والبشری

عندفراق الدنیا الحمد لله ألذی أرجوه عونا فی حیاتی وأعده ذخرا لیوم فاقتی الحمد لله ألذی أدعوه و لاأدعو غیره و لودعوت غیره لخیب

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 215]

دعائی والحمد لله ألذی أرجوه و لاأرجو غیره و لورجوت غیره لأخلف رجائی الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذی الجلال والإکرام ولی کل نعمه وصاحب کل حسنه ومنتهی کل رغبه وقاضی کل حاجه أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی الیقین وحسن الظن بک وأثبت رجاءک فی قلبی واقطع رجائی عمن سواک حتی لاأرجو غیرک و لاأثق إلابک یالطیفا لمایشاء الطف لی فی جمیع أحوالی بما تحب وترضی یارب إنی ضعیف علی النار فلاتعذبنی بالنار یارب ارحم دعائی وتضرعی وخوفی وذلی ومسکنتی وتعویذی وتلویذی یارب إنی ضعیف عن طلب الدنیا و أنت واسع کریم أسألک یارب بقوتک علی ذلک وقدرتک علیه وغناک عنه وحاجتی إلیه أن ترزقنی فی عامی هذا وشهری هذا ویومی هذا وساعتی هذه رزقا تغنینی به عن تکلف ما فی أیدی الناس من رزقک الحلال الطیب أی رب منک أطلب وإلیک أرغب وإیاک أرجو و أنت أهل ذلک لاأرجو غیرک و لاأثق إلابک یاأرحم

الراحمین أی رب ظلمت نفسی فاغفر لی وارحمنی وعافنی یاسامع کل صوت و یاجامع کل فوت و یابار ئ النفوس بعدالموت یا من لاتغشاه الظلمات و لاتشتبه علیه الأصوات و لایشغله شیء عن شیءأعط محمداص أفضل ماسألک وأفضل ماسئلت له وأفضل ما أنت مسئول له إلی یوم القیامه وهب لی العافیه حتی تهنئنی المعیشه واختم لی بخیر حتی لاتضرنی الذنوب أللهم رضنی بما قسمت لی حتی لاأسأل أحدا شیئا أللهم صل علی محمد وآل محمد وافتح لی خزائن رحمتک وارحمنی رحمه لاتعذبنی بعدها أبدا فی الدنیا والآخره وارزقنی من رزقک [فضلک ]الواسع رزقا حلالا طیبا لاتفقرنی إلی أحد بعده سواک تزیدنی بذلک شکرا وإلیک فاقه وفقرا وبک عمن سواک غنی وتعففا یامحسن یامجمل یامنعم یامفضل یاملیک یامقتدر صل علی محمد وآل محمد واکفنی المهم کله واقض لی بالحسنی وبارک لی فی جمیع أموری واقض لی جمیع حوائجی أللهم یسر لی ماأخاف تعسیره فإن تیسیر ماأخاف تعسیره علیک سهل یسیر وسهل لی ماأخاف حزونته ونفس عنی ماأخاف ضیقه وکف عنی ماأخاف غمه واصرف عنی ماأخاف بلیته یاأرحم الراحمین أللهم املأ قلبی حبا لک وخشیه منک وتصدیقا وإیمانا بک وفرقا منک وشوقا إلیک یاذا الجلال والإکرام أللهم إن لک حقوقا فتصدق بها علی وللناس قبلی تبعات فتحملها عنی و قدأوجبت لکل ضیف قری و أناضیفک فاجعل قرای اللیله الجنه یاوهاب الجنه

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 216]

یاوهاب المغفره و لاحول و لاقوه إلابک

-روایت-از قبل-43

ثم ادع بدعاء إدریس سبحانک یا لاإله إلا أنت یارب کل شیء ووارثه یاإله الآلهه الرفیع فی جلاله یا الله المحمود فی کل فعاله یارحمان کل شیء وراحمه یاحیا حین لاحی فی دیمومه ملکه وبقائه یاقیوم فلایفوت

شیئا علمه و لایئوده یاواحد الباقی أول کل شیء وآخره یادائم بغیر فناء و لازوال لملکه یاصمد فی [ من ] غیرشبیه و لا شیءکمثله یابار و لا شیءکفوه و لامدانی لوصفه یاکبیر أنت ألذی لاتهتدی القلوب لعظمته یابار ئ المنشئ بلا مثال خلا من غیره یازاکی الطاهر من کل آفه بقدسه یاکافی الموسع لماخلق من عطایا فضله یانقی من کل جور لم یرضه و لم یخالطه فعاله یاحنان أنت ألذی وسعت کل شیءرحمته یامنان یاذا الإحسان قدعم الخلائق منه یادیان العباد فکل یقوم خاضعا لرهبته یاخالق من فی السماوات والأرضین و کل إلیه معاده یارحمان کل صریخ ومکروب وغیاثه ومعاذه یابار فلاتصف الألسن کل جلال ملکه وعزه یامبدی البدایا یا من لم یبغ فی إنشائها أعوانا من [ علی ]خلقه یاعلام الغیوب فلایئوده من شیءحفظه یامعیدا لماأفناه إذابرز الخلائق لدعوته من مخافته یاحلیم ذا الأناه فلا شیءیعدله من خلقه یامحمود الفعال ذا المن علی جمیع خلقه بلطفه یاعزیز المنیع الغالب علی أمره فلا شیءیعدله یاقاهر ذا البطش الشدید أنت ألذی لایطاق انتقامه یامتعالی القریب فی علو ارتفاع دنوه یاجبار المذلل کل شیءبقهر عزیز سلطانه یانور کل شیء أنت ألذی فلق الظلمات نوره یاقدوس الطاهر من کل سوء و لا شیءیعدله یاقریب المجیب المتدانی دون کل شیءقربه یاعالی الشامخ فی السماء فوق کل شیءعلو ارتفاعه یابدیع البدائع ومعیدها بعدفنائها بقدرته یاجلیل المتکبر علی کل شیء والعدل أمره والصدق وعده یامجید فلاتبلغ الأوهام کل شأنه ومجده یاکریم العفو والعدل أنت ألذی ملأ کل شیءعدله یاعظیم ذا الثناء الفاخر والعز والکبریاء فلایذل عزه یاعجیب فلاتنطق الألسن بکل آلائه وثنائه أسألک یامعتمدی عند کل کربه وغیاثی عند کل شده

بهذه الأسماء أمانا من عقوبات الدنیا والآخره وأسألک أن تصرف عنی بهن کل سوء ومخوف ومحذور وتصرف عنی أبصار الظلمه المریدین بی السوء ألذی نهیت عنه من شر مایضمرون إلی خیر ما لایملکون و لایملکه غیرک یاکریم أللهم لاتکلنی إلی نفسی فأعجز عنها و لا إلی الناس فیظفروا بی و لاتخیبنی و أناأرجوک و لاتعذبنی و أناأدعوک

-روایت-1-2117

[ صفحه 217]

أللهم إنی أدعوک کماأمرتنی فأجبنی کماوعدتنی أللهم اجعل خیر عمری ماولی أجلی أللهم لاتغیر جسدی و لاترسل حظی و لاتسوء صدیقی وأعوذ بک من سقم مضرع وفقر مدقع و من الذل وبئس الخل أللهم سل قلبی عن کل شیء لاأتزوده إلیک و لاأنتفع به یوم ألقاک من حلال أوحرام ثم أعطنی قوه علیه وعزا وقناعه ومقتا له ورضاک فیه یاأرحم الراحمین أللهم لک الحمد علی عطایاک الجزیله و لک الحمد علی مننک المتواتره التی بهادافعت عنی مکاره الأمور و بهاآتیتنی مواهب السرور مع تمادی فی الغفله و مابقی فی من القسوه فلم یمنعک ذلک من فعلی أن عفوت عنی وسترت ذلک علی وسوغتنی ما فی یدی من نعمک وتابعت علی من إحسانک وصفحت لی عن قبیح ماأفضیت به إلیک وانتهکته من معاصیک أللهم إنی أسألک بکل اسم هو لک یحق علیک فیه إجابه الدعاء إذادعیت به وأسألک بکل ذی حق علیک وبحقک علی جمیع من هودونک أن تصلی علی محمدعبدک ورسولک و علی آله و من أرادنی بسوء فخذ بسمعه وبصره و من بین یدیه و من خلفه و عن یمینه و عن شماله وامنعه عنی بحولک وقوتک یا من لیس معه رب یدعی و یا من لیس فوقه خالق یخشی و یا من لیس دونه إله

یتقی و یا من لیس له وزیر یؤتی و یا من لیس له حاجب یرشی و یا من لیس له بواب ینادی و یا من لایزداد علی کثره العطاء إلاکرما وجودا و لا علی تتابع الذنوب إلامغفره وعفوا صل علی محمد وآل محمد وافعل بی ما أنت أهله إنک أهل التقوی و أهل المغفره

-روایت-1-1321

وحیث ذکرنا ماتیسر من أدعیه لیالی شهر رمضان وأدعیه سحره فلنذکر من أدعیه أیامه ماذکره الشیخ الطوسی رحمه الله فی متهجده و ماذکره صاحب الذخیره فی ذخیرته و ماتیسر من غیرهما وبالجمله فأدعیه هذاالشهر الشریف کثیره جدا وذکرها یطول به الکتاب و الله الموفق للصواب

فنقول روی علی بن رئاب عن العبد الصالح ع قال ادع بهذا الدعاء فی شهر رمضان مستقبل دخول السنه فإن من دعا به محتسبا مخلصا لم تصبه فی تلک السنه فتنه و لاآفه یضر بهادینه وبدنه ووقاه الله شر مایأتی به فی تلک السنه و هو هذاالدعاء أللهم إنی أسألک باسمک ألذی دان له کل شیء وبرحمتک التی وسعت کل شیء وبعظمتک التی تواضع لها کل شیء وبقوتک التی خضع لها کل شیء وبعزتک التی قهرت کل شیء وبجبروتک التی غلبت کل شیء وبعلمک ألذی أحاط بکل شیء یانور یاقدوس یاأول قبل کل شیء و یاباقیا بعد کل شیء یا الله یارحمان صل علی

-روایت-1-2-روایت-53-ادامه دارد

[ صفحه 218]

محمد وآل محمد واغفر لی الذنوب التی تغیر النعم واغفر لی الذنوب التی تنزل النقم واغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء واغفر لی الذنوب التی تدیل الأعداء واغفر لی الذنوب التی ترد الدعاء واغفر لی الذنوب التی یستحق بهانزول البلاء واغفر لی الذنوب التی تحبس غیث السماء واغفر لی الذنوب التی تکشف

الغطاء واغفر لی الذنوب التی تعجل الفناء واغفر لی الذنوب التی تظلم الهواء واغفر لی الذنوب التی تورث الندم واغفر لی الذنوب التی تهتک العصم واغفر لی الذنوب التی ترفع القسم وألبسنی درعک الحصینه التی لاترام وعافنی من شر ماأحاذر باللیل والنهار فی مستقبل سنتی هذه أللهم رب السماوات السبع و مافیهن و مابینهن ورب العرش العظیم ورب السبع المثانی والقرآن العظیم ورب إسرافیل ومیکائیل وجبرئیل ورب محمدصلی الله علیه وآله سید المرسلین وخاتم النبیین أسألک بک وبما سمیت به یاعظیم أنت ألذی تمن بالعظیم وتدفع کل محذور وتعطی کل جزیل وتضاعف من الحسنات بالقلیل وبالکثیر وتفعل ماتشاء یاقدیر یا الله یارحمان صل علی محمد و أهل بیته وألبسنی فی مستقبل سنتی هذه سترک ونضر وجهی بنورک وأحبنی بمحبتک وبلغنی رضوانک وشریف کرامتک وجسیم عطیتک من خیر ماعندک و من خیر ما أنت معطیه أحدا من خلقک وألبسنی مع ذلک عافیتک یاموضع کل شکوی وشاهد کل نجوی وعالم کل خفیه و یادافع مایشاء من بلیه یاکریم العفو یاحسن التجاوز

-روایت-از قبل-1283

توفنی علی مله ابراهیم وفطرته و علی دین محمدصلی الله علیه وآله وسنته و علی خیر الوفاه فتوفنی موالیا لأولیائک معادیا لأعدائک أللهم وجنبنی فی هذه السنه کل عمل أوقول أوفعل یباعدنی منک واجلبنی إلی کل عمل أوقول أوفعل یقربنی منک فی هذه السنه یاأرحم الراحمین وامنعنی من کل عمل أوقول أوفعل یکون منی أخاف ضرر عاقبته وأخاف مقتک إیای علیه حذار أن تصرف وجهک الکریم عنی فأستوجب به نقصا من حظ لی عندک یارءوف یارحیم أللهم اجعلنی فی مستقبل سنتی هذه فی حفظک و فی جوارک و فی کنفک وجللنی ستر عافیتک وهب لی کرامتک

عزجارک و جل ثناؤک و لاإله غیرک أللهم اجعلنی تابعا لصالح من مضی من أولیائک وألحقنی بهم واجعلنی مسلما لمن قال بالصدق علیک منهم وأعوذ بک أللهم أن تحیط بی خطیئتی وظلمی وإسرافی علی نفسی واتباعی لهوای واشتغالی بشهواتی فیحول ذلک بینی و بین رحمتک ورضوانک فأکون منسیا عندک متعرضا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 219]

لسخطک ونقمتک أللهم وفقنی لکل عمل صالح ترضی به عنی وقربنی إلیک زلفی أللهم کماکفیت نبیک محمدا صلی الله علیه وآله هول عدوه وفرجت همه وکشفت غمه وصدقته وعدک وأنجزت له عهدک أللهم فبذلک فاکفنی هول هذه السنه وآفاتها وأسقامها وفتنتها وشرورها وأحزانها وضیق المعاش فیها وبلغنی برحمتک کمال العافیه بتمام دوام النعمه عندی إلی منتهی أجلی أسألک سؤال من أساء وظلم واعترف وأسألک أن تغفر لی مامضی من الذنوب التی حضرتها حفظتک وأحصتها کرام ملائکتک علی و أن تعصمنی إلهی من الذنوب فیما بقی من عمری إلی منتهی أجلی یا الله یارحمان صل علی محمد و أهل بیت محمد وآتنی کل ماسألتک ورغبت إلیک فیه فإنک أمرتنی بالدعاء وتکفلت لی بالإجابه یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-700

ثم ادع بدعاء علی بن الحسین ع إذادخل شهر رمضان و قدذکرنا فی أدعیه الصحیفه ویستحب أن یدعو فی أیام شهر رمضان بهذه الأدعیه لکل یوم دعاء علی حده من أوله إلی آخره من کتاب الذخیره رواها ابن عباس عن النبی ص

الیوم أ أللهم اجعل صیامی فیه صیام الصائمین وهب لی جرمی فیه یاإله العالمین واعف عنی یاعاف [عافیا] عن المجرمین من دعا به أعطی ألف ألف حسنه ورفع له ألف ألف درجه ومحی عنه ألف ألف سیئه ب أللهم قربنی فیه إلی مرضاتک وجنبنی سخطک ونقماتک ووفقنی فیه

لقراءه آیاتک برحمتک یاأرحم الراحمین من دعا به أعطی بکل خطوه له فی جمیع عمره عباده سنه صائما نهارها قائما لیلها ج أللهم ارزقنی الذهن والتنبیه وأبعدنی من السفاهه والتمویه واجعل لی نصیبا فی کل خیر أنزل فیه بجودک یاأجود الأجودین من دعا به بنی الله تعالی له بیتا فی جنه الفردوس فیه سبعون ألف غرفه من نور ساطع فی کل غرفه ألف سریر علی کل سریر حوریه ویدخل علیه کل یوم ألف ملک بالهدایا من

عند الله تعالی د أللهم قونی فیه علی إقامه أمرک وأوزعنی لأداء شکرک بکرمک واحفظنی بحفظک وسترک یاأبصر الناظرین من دعا به أعطی فی جنه الخلد سبعین ألف سریر علی کل سریر جاریه من الحور العین أللهم اجعلنی فیه من المستغفرین واجعلنی فیه من عبادک الصالحین واجعلنی فیه من أولیائک المتقین برأفتک یاأکرم الأکرمین من دعا به أعطی فی جنه المأوی ألف ألف قصعه فی کل قصعه ألف لون من الطعام و أللهم لاتخذلنی لتعرض معاصیک وأعذنی من سیاط نقمتک ومهاویک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 220]

وأجرنی من موجبات سخطک بمنک وأیادیک یامنتهی رغبه الراغبین من دعا به أعطاه الله تعالی أربعین ألف مدینه فی کل مدینه ألف ألف بیت فی کل بیت ألف سریر طول کل سریر ألف ذراع علی کل سریر حوریه لها ألف ذؤابه یحمل کل ذؤابه سبعون خادما ز أللهم أعنی علی صیامه وقیامه وجنبنی فیه من هفواته وآثامه وارزقنی ذکرک وشکرک بدوام هدایتک یاهادی المؤمنین من دعا به أعطی فی الجنه مایعطی الشهداء والسعداء والأولیاء ح أللهم ارزقنی فیه رحمه الأیتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وارزقنی فیه صحبه الکرام ومجانبه اللئام بطولک یاأمل الآملین من دعا به

رفع عمله بعمل ألف صدیق ط أللهم اجعل لی فیه نصیبا من رحمتک الواسعه واهدنی فیه ببراهینک القاطعه[الساطعه] وخذ بناصیتی إلی مرضاتک الجامعه بمحبتک یاأمل المشتاقین من دعا به أعطی ثواب بنی إسرائیل ی أللهم اجعلنی من المتوکلین علیک الفائزین لدیک المقربین إلیک بإحسانک یاغایه الطالبین من دعا به استغفر له کل شیء یا أللهم حبب إلی فیه الإحسان وکره إلی فیه الفسوق والعصیان وحرم علی فیه السخط والنیران بقوتک یاغوث المستغیثین من دعا به کتب له حجه مقبوله مع النبی ص وعمره مع أهل بیته ع و کل حجه معه ص تعدل سبعین ألف حجه مع غیره و کل عمره معهم ع تعدل سبعین ألف عمره مع غیرهم یب أللهم ارزقنی فیه الستر والعفاف وألبسنی فیه لباس القنوع والکفاف ونجنی فیه مما أحذر وأخاف بعصمتک یاعصمه الخائفین من دعا به بدلت سیئاته حسنات وغفر له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر یج أللهم طهرنی فیه من الدنس والأقذار وصبرنی علی کائنات الأقدار ووفقنی للتقی وصحبه الأبرار بعونک یاقره عین المساکین من دعا به أعطی بکل حجر ومدر حسنه ودرجه فی الجنه ید أللهم لاتؤاخذنی فیه بالعثرات وأقلنی فیه من الخطایا والهفوات و لاتجعلنی غرضا للبلایا والآفات بعزک یا عزالمسلمین من دعا به فکأنما صام مع النبیین والشهداء والصالحین یه أللهم ارزقنی فیه طاعه العابدین واشرح فیه صدری بإنابه المخبتین بأمانک یاأمان الخائفین من دعا به قضی الله له ثمانین حاجه من حوائج الدنیا وعشرین من حوائج الآخره ورفع له فی جنه الفردوس ألف مدینه فی جوار النبیین من نور یتلألأ فی کل مدینه ألف ألف غرفه فی کل غرفه ألف ألف حجره فی کل حجره

ماتشتهی الأنفس

-روایت-از قبل-2063

[ صفحه 221]

وتلذ الأعین یو أللهم اهدنی فیه لعمل الأبرار وجنبنی فیه مرافقه الأشرار وأدخلنی فیه برحمتک دار القرار بإلهیتک یاإله العالمین من دعا به أعطی یوم خروجه من قبره نور ساطع یمشی به وحله یلبسها وناقه یرکبها وسقی من شراب الجنه یز أللهم اهدنی فیه لصالح الأعمال واقض لی فیه الحوائج والآمال یا من لایحتاج إلی السؤال یاعالما بما فی صدور العالمین من دعا به غفر له و لو کان من الخاسرین یح أللهم نبهنی فیه لبرکات أسحاره ونور قلبی بضیاء أنواره وخذ بکل أعضائی إلی اتباع آثاره یامنور قلوب العارفین من دعا به أعطی ثواب ألف نبی یط أللهم وفر حظی ببرکاته وسهل سبیلی إلی خیراته و لاتحرمنی قبول حسناته یاهادیا إلی الحق المبین من دعا به استغفر له ملائکه السماوات و الأرض ودعوا له ک أللهم افتح لی أبواب الجنان وأغلق عنی أبواب النیران ووفقنی فیه لتلاوه القرآن یامنزل السکینه فی قلوب المؤمنین من دعا به بعث الله إلیه ألف ألف ملک یحفظونه من کل جبار وشیطان وسلطان وکتب له بکل من صام شهر رمضان ستین سنه مقبوله وجعل الله بینه و بین النار سبعین خندقا کل خندق کما بین السماء و الأرض کا أللهم اجعل لی فیه إلی مرضاتک دلیلا و لاتجعل علی فیه للشیطان سبیلا یاقاضی حوائج السائلین من دعا به نور الله تعالی قبره وبیض وجهه ومر علی الصراط کالبرق الخاطف کب أللهم افتح لی فیه أبواب فضلک وأنزل علی فیه برکاتک ووفقنی فیه لموجبات مرضاتک وأسکنی فیه بحبوحه جناتک یامجیب دعوه المضطرین من دعا به هون الله علیه مسأله منکر ونکیر وسکرات الموت وثبته بالقول الثابت

کج أللهم اغسلنی فیه من الذنوب وطهرنی فیه من العیوب وامتحن فیه قلبی بتقوی القلوب یامقیل عثرات المذنبین من دعا به مر علی الصراط کالبرق الخاطف مع النبیین والشهداء والصالحین کد أللهم إنی أسألک فیه مایرضیک وأعوذ بک فیه مما یؤذیک بأن أطیعک و لاأعصیک یاعالما بما فی صدور العالمین من دعا به أعطی بعدد کل شعره علی رأسه وجسده ألف خادم وألف غلام کالیاقوت والمرجان که أللهم اجعلنی محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک ومتمسکا بسنه أنبیائک یاعظیما فی قلوب النبیین من دعا به بنی له فی الجنه مائه قصر علی رأس کل قصر خیمه خضراء کو أللهم اجعل سعیی فیه مشکورا وذنبی فیه مغفورا وعملی فیه مقبولا وعیبی فیه مستورا یاأسمع السامعین من دعا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 222]

به نودی یوم القیامه لاتخف و لاتحزن فقد غفر لک کز أللهم وفر حظی فیه من النوافل وأکرمنی فیه بإحضار الأحرار من المسائل وقرب وسیلتی إلیک من بین الوسائل یا من لایشغله إلحاح الملحین من دعا به فکأنما أطعم کل جائع وأروی کل عطشان وأکسی کل مؤمن ومؤمنه کانوا فی الدنیا کح أللهم غشنی فیه بالرحمه والتوفیق والعصمه وطهر قلبی من عائبات التهمه یارءوفا بعباده المؤمنین من دعا به جعل الله تعالی له فی الجنه نصیبا وافرا لوقیس نصیبه بالدنیا لکان مثلها أربعین مره کط أللهم ارزقنی لیله القدر وصیر لی کل عسر إلی یسر واقبل معاذیری وحط عنی الوزر یارحیما بعباده المؤمنین من دعا به بنی له ألف مدینه فی الجنه من الذهب والفضه والزمرد واللؤلؤ ل أللهم اجعل صیامی فیه بالشکر والقبول علی ماترضیه ویرضاه الرسول محکمه فروعه بالأصول بحق محمد وآله الطیبین الطاهرین

-روایت-از قبل-791

ویستحب أن یدعو

فی کل یوم من شهر رمضان بهذا الدعاء و فی أول لیله منه أیضا ویسمی دعا الحج ذکره أبوالفتح الکراجکی فی کتاب روضه العابدین

-روایت-1-148

وذکره المفید والکلینی مسندا عن الصادق ع و أنه کان یدعو به فی شهر رمضان و هو أللهم منک أطلب حاجتی و من طلب حاجته إلی أحد من الناس فإنی لاأطلب حاجتی إلامنک وحدک لاشریک لک أسألک لفضلک ورضوانک أن تصلی علی محمد و أهل بیته و أن تجعل لی فی عامی هذا إلی بیتک الحرام سبیلا حجه مبروره متقبله زاکیه خالصه لک تقر بهاعینی وترفع بهادرجتی وترزقنی أن أغض بصری و أن أحفظ فرجی و أن أکف عن جمیع محارمک حتی لا یکون عندی شیءآثر من طاعتک وخشیتک والعمل بما أحببت والترک لماکرهت ونهیت عنه واجعل ذلک فی یسر منک وعافیه وأوزعنی شکر ماأنعمت به علی وأسألک أن تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایه محمدنبیک مع ولیک صلواتک علیهما وأسألک أن تقتل بی أعداءک وأعداء رسولک و أن تکرمنی بهوان من شئت من خلقک و لاتهنی بکرامه أحد من أولیائک أللهم اجعل لی مع الرسول سبیلا حسبی الله ماشاء الله وصلی الله علی سیدنا محمدرسوله خاتم النبیین وآله الطاهرین

-روایت-1-896

وادع أیضا بما روی عن النبی ص أنه قال من دعا بهذا الدعاء فی شهر رمضان بعدالمکتوبه غفر الله له ذنوبه إلی یوم القیامه و هو أللهم أدخل علی أهل القبور السرور أللهم أغن کل فقیر أللهم أشبع کل جائع أللهم اکس کل عریان أللهم اقض

-روایت-1-2-روایت-47-ادامه دارد

[ صفحه 223]

دین کل مدین أللهم فرج عن کل مکروب أللهم رد کل غریب أللهم فک کل أسیر أللهم أصلح کل فاسد من أمور المسلمین أللهم

اشف کل مریض أللهم سد فقرنا بغناک أللهم غیرسوء حالنا بحسن حالک أللهم اقض عنا الدین وأغننا من الفقر إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-250

ثم ادع بما ذکره السید علی بن الحسین بن باقی رحمه الله فی اختیاره فقد روی أنه من دعا به کل یوم من شهر رمضان غفر الله له ذنوب أربعین سنه و هو أللهم رب شهر رمضان ألذی أنزلت فیه القرآن وافترضت علی عبادک فیه الصیام ارزقنی حج بیتک الحرام فی هذاالعام و فی کل عام واغفر لی الذنوب العظام فإنه لایغفرها غیرک یاذا الجلال والإکرام

-روایت-1-360

ویستحب أن یدعو کل یوم من شهر رمضان بهذا الدعاء أللهم هذاشهر رمضان ألذی أنزلت فیه القرآن هدی للناس وبینات من الهدی والفرقان و هذاشهر الصیام و هذاشهر القیام و هذاشهر الإنابه و هذاشهر التوبه و هذاشهر المغفره والرحمه و هذاشهر العتق من النار والفوز بالجنه و هذاشهر فیه لیله القدر التی هی خیر من ألف شهر أللهم فصل علی محمد وآل محمد وأعنی علی صیامه وقیامه وسلمه لی وسلمنی فیه وأعنی علیه بأفضل عونک ووفقنی فیه لطاعتک وطاعه رسولک وأولیائک صلی الله علیهم وفرغنی فیه لعبادتک ودعائک وتلاوه کتابک وأعظم لی فیه البرکه وأحسن لی فیه العافیه[العاقبه] وأصح فیه بدنی وأوسع فیه رزقی واکفنی فیه ماأهمنی واستجب فیه دعائی وبلغنی فیه رجائی أللهم صل علی محمد وآل محمد وأذهب عنی فیه النعاس والکسل والسامه والعثره والفتره والقسوه والغفله والغره وجنبنی فیه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض والأمراض والخطایا والذنوب واصرف عنی فیه السوء والفحشاء والجهد والبلاء والتعب والعناء إنک سمیع الدعاء أللهم صل علی محمد وآل محمد وأعذنی فیه من الشیطان الرجیم وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه

ووسوسته وتثبیطه وکیده ومکره وحبائله وخدعه وأمانیه وغروره وفتنته وشرکه وأحزابه وأتباعه وأشیاعه وأولیائه وشرکائه وجمیع مکایده أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنا قیامه وصیامه وبلوغ الأمل فیه و فی قیامه واستکمال مایرضیک عنی صبرا واحتسابا وإیمانا ویقینا ثم تقبل ذلک منی بالأضعاف الکثیره والأجر العظیم یارب العالمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی الحج والعمره والجد والاجتهاد والقوه

-روایت-1-1462

[ صفحه 224]

والنشاط والإنابه والتوبه والقربه والخیر المقبول والرهبه والرغبه والتضرع والخشوع والرقه والنیه الصادقه وصدق اللسان والوجل منک والرجاء لک والتوکل علیک والثقه بک والورع عن محارمک مع صالح القول ومقبول السعی ومرفوع العمل ومستجاب الدعوه و لاتحل بینی و بین شیء من ذلک بعرض و لامرض و لاهم و لاغم و لاسقم و لاغفله و لانسیان بل بالتعاهد والتحفظ لک وفیک والرعایه لحقک والوفاء بعهدک ووعدک برحمتک یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد واقسم لی فیه أفضل ماتقسمه لعبادک الصالحین وأعطنی فیه أفضل ماتعطی أولیاءک المقربین من الرحمه والمغفره والتحنن والإجابه والعفو والمغفره الدائمه والعافیه والمعافاه والعتق من النار والفوز بالجنه وخیر الدنیا والآخره أللهم صل علی محمد وآل محمد واجعل دعائی فیه إلیک واصلا ورحمتک وخیرک إلی فیه نازلا وعملی فیه مقبولا وسعیی فیه مشکورا وذنبی فیه مغفورا حتی یکون نصیبی فیه الأکبر وحظی فیه الأوفر أللهم صل علی محمد وآل محمد ووفقنی فیه للیله القدر علی أفضل حال تحب أن یکون علیها أحد من أولیائک وأرضاها لک ثم اجعلها لی خیرا من ألف شهر وارزقنی فیهاأفضل مارزقت أحدا ممن بلغته إیاها وأکرمته بها واجعلنی فیها من عتقائک من جهنم وطلقائک من النار وسعداء خلقک بمغفرتک ورضوانک یاأرحم الراحمین أللهم

صل علی محمد وآل محمد وارزقنا فی شهرنا هذاالجد والاجتهاد والقوه والنشاط و ماتحب وترضی أللهم رب الفجر ولیال عشر والشفع والوتر ورب شهر رمضان و ماأنزلت فیه من القرآن ورب جبرئیل ومیکال وإسرافیل وجمیع الملائکه المقربین ورب ابراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ورب موسی وعیسی وجمیع النبیین والمرسلین ورب محمدخاتم النبیین صلواتک علیه وآله أجمعین وأسألک بحقهم علیک وبحقک العظیم لماصلیت علیه وآله وعلیهم أجمعین ونظرت إلی نظره رحیمه ترضی بهاعنی رضی لاسخط علی بعده أبدا وأعطیتنی جمیع سؤلی ورغبتی وأمنیتی وإرادتی وصرفت عنی ماأکره وأحذر وأخاف علی نفسی و ما لاأخاف عن أهلی ومالی وإخوانی وذریتی أللهم إلیک فررنا من ذنوبنا فآونا تائبین وتب علینا مستغفرین واغفر لنا متعوذین وأعذنا مستجیرین وأجرنا مستسلمین و لاتخذلنا راهبین وأمتنا راغبین

-روایت-1-1993

[ صفحه 225]

وشفعنا سائلین وأعطنا إنک سمیع الدعاء قریب مجیب أللهم أنت ربی و أناعبدک وأحق من سأل العبد ربه و لم یسأل العباد مثلک کرما وجودا یاموضع شکوی السائلین و یامنتهی حاجه الراغبین و یاغیاث المستغیثین و یا من یجیب دعوه المضطرین و یاملجأ الهاربین و یاصریخ المستصرخین و یارب المستضعفین و یاکاشف الکرب العظیم یا الله یارحمان یارحیم یاأرحم الراحمین صل علی محمد وآل محمد واغفر لی ذنوبی وعیوبی وإساءتی وظلمی وجرمی وإسرافی علی نفسی وارزقنی من فضلک ورحمتک فإنه لایملکها غیرک واعف عنی واغفر لی کل ماسلف من ذنوبی واعصمنی فیما بقی من عمری واستر علی و علی والدی وولدی وقرابتی و أهل حزانتی و من کان منی بسبیل من المؤمنین والمؤمنات فی الدنیا والآخره فإن ذلک کله بیدک و أنت واسع المغفره فلاتخیبنی یاسیدی و لاترد دعائی و لاتغل یدی إلی نحری حتی

تفعل ذلک بی وتستجیب لی جمیع ماسألتک وتزیدنی من فضلک فإنک علی کل شیءقدیر ونحن إلیک راغبون أللهم لک الأسماء الحسنی والکبریاء والآلاء أسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم إن کنت قضیت فی هذه اللیله تنزل الملائکه والروح فیها أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء وروحی مع الشهداء وإحسانی فی علیین وإساءتی مغفوره و أن تهب لی یقینا تباشر به قلبی وإیمانا لایشوبه شک ورضی بما قسمت لی وآتنی فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه وقنی عذاب النار و إن لم تکن قضیت فی هذه اللیله تنزل الملائکه والروح فیهافأخرنی إلی ذلک وارزقنی فیهاذکرک وشکرک وطاعتک وحسن عبادتک فصل علی محمد وآل محمدبأفضل صلواتک یاأرحم الراحمین یاأحد یاصمد یارب محمداغضب الیوم لمحمد ولأبرار عترته واقتل أعداءهم بددا وأحصهم عددا و لاتدع علی ظهر الأرض منهم أحدا و لاتغفر لهم أبدا یاحسن الصحبه یاخلیفه النبیین أنت أرحم الراحمین البدی ء البدیع ألذی لیس کمثلک شیء والدائم غیرالغافل والحی ألذی لایموت أنت کل یوم فی شأن أنت خلیفه محمد وناصر محمد ومفضل محمدأسألک أن تنصر وصی محمد وخلیفه محمد والقائم بالقسط من أوصیاء محمدصلواتک علیه وعلیهم اعطف علیهم نصرک یا لاإله إلا أنت بحق لاإله إلا أنت صل علی محمد وآل محمد واجعلنی معهم فی الدنیا والآخره واجعل عاقبه أمری إلی غفرانک ورحمتک یاأرحم الراحمین وکذلک نسبت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 226]

نفسک یاسیدی باللطیف بلی إنک لطیف فصل علی محمد وآله والطف لماتشاء أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی الحج والعمره فی عامنا هذا وتطول علی بجمیع حوائجی للآخره والدنیا ثم قل أستغفر الله ربی وأتوب إلیه إن ربی

قریب مجیب أستغفر الله ربی وأتوب إلیه إن ربی رحیم ودود أستغفر الله ربی وأتوب إلیه إنه کان غفارا أللهم اغفر لی إنک أرحم الراحمین رب إنی عملت سوءا وظلمت نفسی فاغفر لی إنه لایغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله ألذی لاإله إلا هوالحی القیوم الحلیم العظیم الکریم الغافر للذنب العظیم وأتوب إلیه

-روایت-از قبل-545

أستغفر الله إن الله کان غفورا رحیما ثلاث مرات أللهم إنی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل فیما تقضی وتقدر من الأمر العظیم المحتوم فی لیله القدر من القضاء ألذی لایرد و لایبدل أن تکتبنی من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنوبهم المکفر عنهم سیئاتهم و أن تجعل فیما تقضی وتقدر أن تطیل عمری وتوسع فی رزقی وتؤدی عنی أمانتی ودینی آمین رب العالمین أللهم اجعل لی من أمری فرجا ومخرجا وارزقنی من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب واحرسنی من حیث أحترس و من حیث لاأحترس وصل علی محمد وآل محمد وسلم کثیرا ثم قل یاذا ألذی کان قبل کل شیء وخلق کل شیء ثم یبقی ویفنی کل شیء یاذا ألذی لیس فی السماوات العلی و لا فی الأرضین السفلی و لافوقهن و لابینهن و لاتحتهن إله یعبد غیره لک الحمد حمدا لایقوی علی إحصائه إلا أنت صل علی محمد وآل محمدصلاه لایقوی علی إحصائها إلا أنت

-روایت-1-848

وادع أیضا فی کل یوم منه أللهم إنی أسألک من فضلک بأفضله و کل فضلک فاضل أللهم إنی أسألک بفضلک کله أللهم إنی أسألک من رزقک بأعمه و کل رزقک عام أللهم إنی أسألک برزقک کله أللهم إنی أسألک من عطائک بأهنئه و کل عطائک هنی ء أللهم إنی

أسألک بعطائک کله أللهم إنی أسألک من خیرک بأعجله و کل خیرک عاجل أللهم إنی أسألک بخیرک کله أللهم إنی أسألک من إحسانک بأحسنه و کل إحسانک حسن أللهم إنی أسألک بإحسانک کله أللهم إنی أسألک بما تجیبنی به حین أسألک فأجبنی یا الله وصل علی محمدعبدک المرتضی ورسولک المصطفی وأمینک المجتبی ونجیک دون خلقک ونجیبک من عبادک ونبیک بالصدق وحبیبک المفضل علی رسلک صل علی محمدرسولک وخیرتک من العالمین البشیر النذیر السراج المنیر و علی أهل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 227]

بیته الأبرار الطاهرین الأخیار و علی ملائکتک الذین استخلصتهم لنفسک وحجبتهم عن خلقک و علی أنبیائک الذین ینبئون عنک بالصدق و علی رسلک الذین خصصتهم بوحیک وفضلتهم علی العالمین برسالاتک و علی عبادک الصالحین الذین أدخلتهم فی رحمتک الأئمه المهتدین الراشدین وأولیائک المطهرین و علی جبریل ومیکال وإسرافیل وملک الموت ورضوان خازن الجنان ومالک خازن النار وروح القدس والروح الأمین وحمله عرشک المقربین و علی الملکین الحافظین علی بالصلاه التی تحب أن یصلی بهاعلیهم أهل السماوات و أهل الأرضین صلاه طیبه کثیره مبارکه زاکیه نامیه ظاهره باطنه شریفه فاضله تبین بهافضلهم علی الأولین والآخرین أللهم أعط محمدا الوسیله والشرف والفضیله وأجزه خیر ماجزیت نبیا عن أمته أللهم فأعط محمدا صلی الله علیه وآله مع کل زلفه زلفه و مع کل وسیله وسیله و مع کل فضیله فضیله و مع کل شرف شرفا تعطی محمدا وآله یوم القیامه أفضل ماأعطیت أحدا من الأولین والآخرین أللهم واجعل محمدا صلی الله علیه وآله أدنی المرسلین منک مجلسا وأفسحهم فی الجنه عندک منزلا وأقربهم إلیک وسیله وأبینهم فضیله واجعله أول شافع وأول مشفع وأول قائل وأنجح سائل وابعثه المقام المحمود

ألذی یغبطه به الأولون والآخرون یاأرحم الراحمین وأسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تسمع صوتی وتجیب دعوتی وتجاوز عن خطیئتی وتصفح عن ظلمی وتنجح طلبتی وتقضی حاجتی وتنجز لی ماوعدتنی وتقیل عثرتی وتغفر ذنوبی وتعفو عن جرمی وتقبل توبتی وتقبل علی و لاتعرض عنی وترحمنی و لاتعذبنی وتعافینی و لاتبتلینی وترزقنی من الرزق أطیبه وأوسعه و لاتحرمنی یارب واقض عنی دینی وضع عنی وزری و لاتحملنی ما لاطاقه لی به یامولای وأدخلنی فی کل خیر أدخلت فیه محمدا وآل محمد وأخرجنی من کل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمدصلواتک علیه وعلیهم و السلام علیه وعلیهم ورحمه الله وبرکاته ثم قل أللهم إنی أدعوک کماأمرتنی فاستجب لی کماوعدتنی ثلاثا أللهم إنی أسألک قلیلا من کثیر مع حاجه بی إلیه عظیمه وغناک عنه قدیم و هوعندی کثیر و هوعلیک سهل یسیر فامنن علی به إنک علی کل شیءقدیر آمین رب العالمین

-روایت-از قبل-1950

وتسبح فی کل یوم منه بهذا التسبیح و هوعشره أجزاء أسبحان الله بار ئ النسم سبحان الله المصور سبحان الله

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 228]

خالق الأرواح [الأزواج ]کلها سبحان الله جاعل الظلمات والنور سبحان الله فالق الحب والنوی سبحان الله خالق کل شیءسبحان الله خالق مایری و ما لایری سبحان الله مداد کلماته سبحان الله رب العالمین سبحان الله السمیع ألذی لیس شیءأسمع منه یسمع من فوق عرشه ماتحت سبع أرضین ویسمع ما فی ظلمات البر والبحر ویسمع الأنین والشکوی ویسمع السر وأخفی ویسمع وساوس الصدور و لایصم سمعه صوت ب سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله سبحان الله رب العالمین سبحان الله البصیر ألذی لیس شیءأبصر منه یبصر من فوق عرشه ماتحت سبع أرضین ویبصر

ما فی ظلمات البر والبحر لاتدرکه الأبصار و هویدرک الأبصار و هواللطیف الخبیر لاتغشی بصره الظلمه و لایستر منه ستر و لایواری منه جدر و لایغیب عنه بر و لابحر و لایکن منه جبل ما فی أصله و لاقلب ما فیه و لاجنب ما فی قلبه و لایستتر منه صغیر و لاکبیر و لایخفی علیه شیء فی الأرض و لا فی السماء هو ألذی یصورکم فی الأرحام کیف یشاء لاإله إلا هوالعزیز الحکیم ج سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله ألذی ینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکه من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء ویرسل الریح بشرا بین یدی رحمته وینزل الماء من السماء بکلمته وینبت النبات بقدرته ویسقط الورق بعلمه سبحان الله ألذی لایعزب عنه من مثقال ذره فی الأرض و لا فی السماء و لاأصغر من ذلک و لاأکبر إلا فی کتاب مبین د سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله ألذی یعلم ماتحمل کل أنثی و ماتغیض الأرحام و ماتزداد و کل شیءعنده بمقدار عالم الغیب والشهاده الکبیر المتعال سواء منکم من أسر القول و من جهر به و من هومستخف باللیل وسارب بالنهار له معقبات من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من أمر الله سبحان الله ألذی یمیت الأحیاء ویحیی الموتی ویعلم ماتنقص الأرض منهم ویقر فی الأرحام مایشاء إلی أجل مسمی هوسبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر إنک علی کل شیءقدیر تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی

اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب وسبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله ألذی عنده مفاتح الغیب لایعلمها إلا هو ویعلم ما فی البر والبحر و ما

-روایت-از قبل-2183

[ صفحه 229]

تسقط من ورقه إلایعلمها و لاحبه فی ظلمات الأرض و لارطب و لایابس إلا فی کتاب مبین ز سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله ألذی لایحصی مدحته القائلون و لایجزی بآلائه الشاکرون العابدون و هو کما قال وفوق ما یقول القائلون و الله سبحانه کماأثنی علی نفسه و لایحیطون بشی ء من علمه إلابما شاء وسع کرسیه السماوات و الأرض و لایئوده حفظهما و هوالعلی العظیم ح سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله ألذی یعلم مایلج فی الأرض و مایخرج منها و ماینزل من السماء و مایعرج فیها و لایشغله ماینزل من السماء و مایعرج فیهاعما یلج فی الأرض و مایخرج منها و لایشغله مایلج فی الأرض و مایخرج منها عما ینزل من السماء و مایعرج فیها و لایشغله علم شیء عن علم شیء و لایشغله خلق شیء عن خلق شیء و لاحفظ شیء عن حفظ شیء و لایساویه شیء و لایعدله شیء لیس کمثله شیء و هوالسمیع البصیر ط سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله فاطر السماوات و الأرض جاعل الملائکه رسلا أولی أجنحه مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق مایشاء إن الله علی کل شیءقدیر مایفتح الله للناس من رحمه فلاممسک لها و مایمسک فلامرسل له من بعده و هوالعزیز الحکیم ی سبحان الله بار ئ النسم إلی قوله رب العالمین سبحان الله

ألذی یعلم ما فی السماوات و ما فی الأرض ما یکون من نجوی ثلاثه إلا هورابعهم و لاخمسه إلا هوسادسهم و لاأدنی من ذلک و لاأکثر إلا هومعهم أین ماکانوا ثم ینبئهم بما عملوا یوم القیامه إن الله بکل شیءعلیم ثم أتبعه بالصلاه علی النبی ص فتقول إن الله وملائکته یصلون علی النبی یاأیها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما لبیک یارب وسعدیک وسبحانک أللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کماصلیت وبارکت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم ارحم محمدا وآل محمد کمارحمت ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید أللهم سلم علی محمد وآل محمد کماسلمت علی نوح فی العالمین أللهم امنن علی محمد وآل محمد کمامننت علی موسی وهارون أللهم صل علی محمد وآل محمد کماهدیتنا به أللهم صل علی محمد وآل محمد کماشرفتنا به أللهم صل علی محمد وآل محمد وابعثه مقاما محمودا یغبطه به الأولون والآخرون أللهم صل علی محمد وآل محمدکلما طلعت شمس أوغربت علی محمد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 230]

وآله السلام کلما طرفت عین أوبرقت علی محمد وآله السلام کلما سبح الله ملک أوقدسه السلام علی محمد وآله فی الأولین السلام علی محمد وآله فی الآخرین السلام علی محمد وآله فی الدنیا والآخره

-روایت-از قبل-205

أللهم رب البلد الحرام ورب الرکن والمقام ورب الحل والحرام أبلغ نبیک محمدا صلی الله وآله عنا السلام أللهم أعط محمدا صلی الله علیه وآله من البهاء والنضره والسرور والکرامه والغبطه والوسیله والمنزله والمقام والشرف والرفعه والشفاعه عندک یوم القیامه أفضل ماتعطی أحدا من خلقک وأعط محمدا وآله فوق ماتعطی الخلائق من الخیر أضعافا کثیره لایحصیها غیرک أللهم صل علی محمد وآل

محمدأطیب وأطهر وأزکی وأنمی وأفضل ماصلیت علی الأولین والآخرین و علی أحد من خلقک یاأرحم الراحمین أللهم صل علی علی أمیر المؤمنین ووصی رسول رب العالمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف [ضعف ]العذاب علی من شرک فی دمه أللهم صل علی فاطمه بنت نبیک محمدصلی الله علیه وآله والعن من أذی نبیک فیها أللهم صل علی الحسن و الحسین إمامی المسلمین ووال من والاهما وعاد من عاداهما وضاعف العذاب علی من شرک فی دمهما أللهم صل علی علی بن الحسین إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی محمد بن علی إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی جعفر بن محمدإمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی موسی بن جعفرإمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من شرک فی دمه أللهم صل علی علی بن موسی إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من شرک فی دمه أللهم صل علی محمد بن علی إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی علی بن محمدإمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی الحسن بن علی إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وضاعف العذاب علی من ظلمه أللهم صل علی الخلف من بعده إمام المسلمین ووال من والاه وعاد من عاداه وعجل أللهم فرجه أللهم صل علی الطاهر والقاسم ابنی نبیک أللهم صل

علی رقیه وأم کلثوم بنتی نبیک والعن من أذی نبیک فیهما أللهم صل علی الخیره من ذریه نبیک أللهم اخلف نبیک فی أهل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 231]

بیته أللهم مکن لهم فی الأرض أللهم اجعلنا من عددهم ومددهم وأشیاعهم وأنصارهم علی الحق فی السر والعلانیه أللهم اطلب بذحلهم ووترهم ودمائهم وکف عنا وعنهم و عن کل مؤمن ومؤمنه بأس کل باغ وطاغ و کل دابه أنت آخذ بناصیتها إنک أشد بأسا وأشد تنکیلا

-روایت-از قبل-261

و أماالأدعیه

عندالإفطار

فمنها ماروی عن الصادق ع عن آبائه ع أن النبی ص کان إذاأفطر قال أللهم لک صمنا و علی رزقک أفطرنا فتقبله منا ذهب الظماء وابتلت العروق وبقی الأجر

-روایت-1-2-روایت-42-161

ومنها عن أبی بصیر أن الصادق ع یقول

عندالإفطار فی کل لیله من شهر رمضان الحمد لله ألذی أعاننا فصمنا ورزقنا فأفطرنا أللهم تقبل منا وأعنا علیه وسلمنا فیه وتسلمه منا فی یسر منک وعافیه الحمد لله ألذی قضی عنا یوما من شهر رمضان

-روایت-1-2-روایت-22-239

ومنها أن علیا ع کان إذاأراد أن یفطر قال بسم الله أللهم لک صمنا و علی رزقک أفطرنا فتقبل منا إنک أنت السمیع العلیم

-روایت-1-125

ومنها ماروی عن النبی ص أنه قال ما من عبدیصوم و یقول

عندإفطاره هذاالدعاء إلاخرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه و هو یاعظیم یاعظیم یاعظیم أنت الله ألذی لاإله إلا أنت اغفر لی الذنب العظیم إنه لایغفر الذنب العظیم إلا أنت یاعظیم

-روایت-1-2-روایت-40-250

ومنها ماذکره السید ابن باقی رحمه الله فی اختیاره أن النبی ص قال لعلی ع یا أبا الحسن هذاشهر رمضان قدأقبل فاجعل دعاک قبل فطورک فإن جبرئیل ع أخبرنی عن الله تعالی أنه من دعا بهذا الدعاء فی شهر رمضان قبل أن یفطر استجاب الله دعائه وقبل صومه

وصلاته واستجاب له عشر دعوات وغفر له ذنبه وفرج همه ونفس کربته وقضی حوائجه وأنجح طلبته ورفع عمله مع أعمال النبیین والصدیقین وجاء یوم القیامه ووجهه أضوأ من القمر لیله البدر و هو أللهم رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع ورب البحر المسجور ورب الشفیع الکبیر والنور العزیز ورب التوراه والإنجیل والزبور والقرآن العظیم أنت إله من فی السماوات وإله من فی الأرض لاإله فیهما غیرک و أنت جبار من فی السماوات وجبار من فی الأرض لاجبار فیهما غیرک و أنت ملک من فی السماوات وملک من فی الأرض لاملک فیهما غیرک أسألک باسمک الکبیر ونور وجهک الکریم وملکک القدیم یاحی یاقیوم یاحی یاقیوم یاحی یاقیوم وأسألک باسمک ألذی أشرق به کل شیء وباسمک ألذی أشرقت به السماوات و الأرض وباسمک ألذی صلح به الأولون و به یصلح الآخرون یاحیا قبل کل حی و یاحیا بعد کل حی یاحی لاإله إلا أنت صل علی محمد وآل محمد واغفر

-روایت-1-2-روایت-57-ادامه دارد

[ صفحه 232]

لی ذنوبی واجعل لی من أمری یسرا وفرجا قریبا وثبتنی علی دین محمد وآل محمد و علی هدی محمد وآل محمد و علی سنه محمد وآل محمد علیه وعلیهم السلام واجعل عملی فی المرفوع المتقبل وهب لی کماوهبت لأولیائک و أهل طاعتک فإنی مؤمن بک متوکل علیک منیب إلیک مع مصیری إلیک وتجمع لی ولأهلی ولولدی الخیر کله وتصرف عنی و عن ولدی وأهلی الشر کله أنت الحنان المنان بدیع السماوات و الأرض تعطی الخیر من تشاء وتصرفه عمن تشاء فامنن علی برحمتک یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-484

و عن الصادق ع من قرأ القدر

عندسحوره و

عندإفطاره إلا کان بینهما کالمتشحط بدمه فی سبیل الله

-روایت-1-2-روایت-19-101

و عن النبی ص أن

لکل صائم

عندفطره دعوه مستجابه فإذا کان فی أول لقمه فقل بسم الله یاواسع المغفره اغفر لی فمن قالها

عندإفطاره غفر له

-روایت-1-2-روایت-19-149

وداع شهر رمضان

رواه أبوبصیر عن الصادق ع قال تقول فی آخر لیله منه أو فی السحر و هوأفضل أللهم إنک قلت فی کتابک المنزل علی لسان نبیک المرسل صلواتک علیه وآله وقولک حق شَهرُ رَمَضانَ ألّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنّاسِ وَ بَیّناتٍ مِنَ الهُدی وَ الفُرقانِ و هذاشهر رمضان قدتصرم فأسألک بوجهک الکریم وکلماتک التامه وجمالک وبهائک وعلوک وارتفاعک فوق عرشک أن تصلی علی محمد وآل محمد و إن کان بقی علی ذنب لم تغفره لی أوترید أن تعذبنی علیه أوتقایسنی به أوتحاسبنی به أن یطلع فجر هذه اللیله أویتصرم هذاالشهر إلا و قدغفرته لی یاأرحم الراحمین أللهم لک الحمد بمحامدک کلها أولها وآخرها ما قلت لنفسک منها و ما قال لک الخلائق الحامدون المجتهدون المعددون الموترون فی ذکرک والشکر لک أعنتهم علی أداء حقک من أصناف خلقک من الملائکه المقربین والنبیین والمرسلین وأصناف الناطقین المسبحین لک من جمیع العالمین علی أنک قدبلغتنا شهر رمضان وعلینا من نعمک وعندنا من قسمک وإحسانک وتظاهر امتنانک فبذلک لک منتهی الحمد الخالد الدائم الراکد المخلد السرمد ألذی لاینفد طول الأبد جل ثناؤک أعنتنا علیه حتی قضیت عنا صیامه وقیامه من صلاه و ما کان منا فیه من بر أوشکر أوذکر أللهم فتقبله منا بأحسن قبولک وتجاوزک وعفوک وصفحک وغفرانک وحقیقه رضوانک حتی تظفرنا فیه بکل خیر مطلوب وجزیل عطاء موهوب وتؤمننا فیه من کل أمر مرهوب وذنب مکسوب أللهم إنی أسألک بعظیم ماسألک أحد من خلقک من کریم أسمائک

-روایت-1-2-روایت-35-ادامه دارد

[ صفحه 233]

وجزیل ثنائک وخاصه دعائک أن تصلی علی

محمد وآل محمد و أن تجعل شهرنا هذاأعظم شهر رمضان مر علینا مذ أنزلتنا إلی الدنیا برکه فی عصمه دینی وخلاص نفسی وقضاء حاجتی وتشفعنی فی مسائلی وتمام النعمه علی وصرف السوء عنی ولباس العافیه لی و أن تجعلنی برحمتک ممن حزت له لیله القدر وجعلتها له خیرا من ألف شهر فی أعظم الأجر وکرائم الذخر وطول العمر وحسن الشکر ودوام الیسر أللهم وأسألک برحمتک وطولک وعفوک ونعمائک وجلالک وقدیم إحسانک وامتنانک أن لاتجعله آخر العهد منا لشهر رمضان حتی تبلغناه من قابل علی أحسن حال وتعرفنی هلاله مع الناظرین إلیه والمتعرفین له فی أعفی عافیتک وأتم نعمتک وأوسع رحمتک وأجزل قسمک أللهم یاربی ألذی لیس لی رب غیره أسألک أن لا یکون هذاالوداع منی وداع فناء و لاآخر العهد من اللقاء حتی ترینیه من قابل فی أسبغ النعم وأفضل الرجاء و أنا لک علی أحسن الوفاء إنک سمیع الدعاء أللهم اسمع دعائی وارحم تضرعی وتذللی لک واستکانتی لک وتوکلی علیک و أنا لک سلم لاأرجو نجاحا و لامعافاه و لاتشریفا و لاتبلیغا إلابک ومنک فامنن علی جل ثناؤک وتقدست أسماؤک بتبلیغی شهر رمضان و أنامعافی من کل مکروه ومحذور من جمیع البوائق الحمد لله ألذی أعاننا علی صیام هذاالشهر وقیامه حتی بلغنا آخر لیله منه أللهم إنی أسألک بأحب مادعیت وأرضی مارضیت به عن محمدصلی الله علیه وآله أن تصلی علی محمد وآل محمد و لاتجعل وداعی شهر رمضان وداع خروجی من الدنیا و لاوداع آخر عبادتک فیه و لاآخر صومی لک وارزقنی العود فیه ثم العود فیه برحمتک یاولی المؤمنین ووفقنی فیه للیله القدر واجعلها لی خیرا من ألف شهر رب اللیل والنهار

والجبال والبحار والظلم والأنوار و الأرض والسماء یابار ئ یامصور یاحنان یامنان یا الله یارحمان یاقیوم یابدیع لک الأسماء الحسنی والأمثال العلیا والکبریاء والآلاء أسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء وروحی مع الشهداء وإحسانی فی علیین وإساءتی مغفوره

-روایت-از قبل-1855

و أن تهب لی یقینا تباشر به قلبی وإیمانا لایشوبه شک ورضی بما قسمت لی و أن تؤتینی فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و أن تقینی عذاب النار أللهم اجعل فیما تقضی وتقدر من الأمر المحتوم وفیما تفرق من الأمر الحکیم فی لیله القدر من القضاء ألذی لایرد و لایبدل و لایغیر أن تکتبنی -روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 234]

من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنبهم المکفر عنهم سیئاتهم واجعل فیما تقضی وتقدر أن تعتق رقبتی من النار یاأرحم الراحمین أللهم إنی أسألک و لم یسأل العباد مثلک جودا وکرما وأرغب إلیک و لم یرغب إلی مثلک أنت موضع مسأله السائلین ومنتهی رغبه الراغبین أسألک بأعظم المسائل کلها وأفضلها وأنجحها التی ینبغی للعباد أن یسألوک بها یا الله یارحمان وبأسمائک ماعلمت منها و ما لم أعلم وبأسمائک الحسنی وأمثالک العلیا ونعمتک التی لاتحصی وبأکرم أسمائک علیک وأحبها إلیک وأشرفها عندک منزله وأقربها منک وسیله وأجزلها منک ثوابا وأسرعها لدیک إجابه وباسمک المکنون المخزون الحی القیوم الأکبر الأجل ألذی تحبه وتهواه وترضی عمن دعاک به وتستجیب له دعاءه وحق علیک ألا تخیب سائلک وأسألک بکل اسم هو لک فی التوراه والإنجیل والزبور والقرآن [الفرقان ] وبکل اسم دعاک به حمله عرشک وملائکه سماواتک وجمیع الأصناف من خلقک من نبی أوصدیق أوشهید

وبحق الراغبین إلیک الفرقین منک المتعوذین بک وبحق مجاوری بیتک الحرام حجاجا ومعتمرین ومقربین ومقدسین والمجاهدین فی سبیلک وبحق کل عبدمتعبد لک فی بر أوبحر أوسهل أوجبل أدعوک دعاء من قداشتدت فاقته وکثرت ذنوبه وعظم جرمه وضعف کدحه دعاء من لایجد لنفسه سادا و لالضعفه معولا و لالذنبه غافرا غیرک هاربا إلیک متعوذا بک متعبدا لک غیرمستکبر و لامستنکف خائفا بائسا فقیرا مستجیرا بک أسألک بعزتک وعظمتک وجبروتک وسلطانک وملکک وبهائک وجودک وکرمک وبآلائک وحسنک وجمالک وبقوتک علی ماأردت من خلقک أدعوک یارب خوفا وطمعا ورهبه ورغبه وتخشعا وتملقا وتضرعا وإلحافا وإلحاحا خاضعا لک لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک یاقدوس ثلاثا یا الله ثلاثا یارحمان ثلاثا یارحیم ثلاثا یارب ثلاثا أعوذ بک یا الله الواحد الأحد الصمد الوتر المتکبر المتعال وأسألک بجمیع مادعوتک به وبأسمائک التی تملأ أرکانک کلها أن تصلی علی محمد وآل محمد واغفر لی ذنبی وارحمنی وأوسع علی من فضلک العظیم وتقبل منی شهر رمضان وصیامه وقیامه فرضه ونوافله واغفر لی وارحمنی واعف عنی و لاتجعله آخر شهر رمضان صمته لک وعبدتک فیه و لاتجعل وداعی إیاه وداع خروجی من الدنیا أللهم أوجب لی من رحمتک ومغفرتک

-روایت-از قبل-2041

[ صفحه 235]

ورضوانک وخشیتک أفضل ماأعطیت أحدا ممن عبدک فیه أللهم لاتجعلنی أخسر من سألک فیه واجعلنی ممن أعتقته فی هذاالشهر من النار وغفرت له ماتقدم من ذنبه و ماتأخر وأوجبت له أفضل مارجاک وأمله منک یاأرحم الراحمین أللهم ارزقنی العود فی صیامه لک وعبادتک فیه واجعلنی ممن کتبته فی هذاالشهر من حجاج بیتک الحرام المبرور حجهم المغفور لهم ذنبهم المتقبل عملهم آمین آمین رب العالمین أللهم لاتدع لی فیه ذنبا إلاغفرته و لاخطیئه

إلامحوتها و لاعثره إلاأقلتها و لادینا إلاقضیته و لاعیله إلاأغنیتها و لاهما إلافرجته و لافاقه إلاسددتها و لاعریانا إلاکسوته و لامرضا إلاشفیته و لاداء إلاأذهبته و لاحاجه من حوائج الدنیا والآخره إلاقضیتها علی أفضل أملی ورجائی فیک یاأرحم الراحمین أللهم لاتزغ قلوبنا بعدإذ هدیتنا و لاتذلنا بعدإذ أعززتنا و لاتضعنا بعدإذ رفعتنا و لاتهنا بعدإذ أکرمتنا و لاتفقرنا بعدإذ أغنیتنا و لاتمنعنا بعدإذ أعطیتنا و لاتحرمنا بعدإذ رزقتنا و لاتغیر شیئا من نعمتک علینا وإحسانک إلینا لشی ء کان من ذنوبنا و لا لما هوکائن منا فإن فی کرمک وعفوک وفضلک سعه لمغفره ذنوبنا فاغفر لنا وتجاوز عنا و لاتعاقبنا علیها یاأرحم الراحمین أللهم أکرمنی فی مجلسی هذاکرامه لاتهیننی بعدها أبدا وأعزنی عزا لاتذلنی بعده أبدا وعافنی عافیه لاتبتلینی بعدها أبدا وارفعنی رفعه لاتضعنی بعدها أبدا واصرف عنی شر کل شیطان مرید وشر کل جبار عنید وشر کل قریب أوبعید وشر کل صغیر أوکبیر وشر کل دابه أنت آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم أللهم ما کان فی قلبی من شک أوریبه أوجحود أوقنوط أوفرح أومرح أوبذخ أوبطر أوخیلاء أوریاء أوسمعه أوشقاق أونفاق أوکفر أوفسوق أومعصیه أو شیء لاتحب علیه ولیا لک فأسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تمحوه من قلبی وتبدلنی مکانه إیمانا بوعدک ورضی بقضائک ووفاء بعهدک ووجلا منک وزهدا فی الدنیا ورغبه فیما عندک وثقه بک وطمأنینه إلیک وتوبه نصوحا إلیک أللهم إن کنت بلغتناه و إلافأخر آجالنا إلی قابل حتی تبلغناه فی یسر منک وعافیه یاأرحم الراحمین وصلی الله علی محمد وآله کثیرا ورحمه الله وبرکاته ثم قل الحمد لله ألذی بلغنا شهر رمضان وأعاننا علی صیامه وقیامه

حتی تقضت آخر لیله منه و لم یبتلنا فیه بارتکاب محرم و لاانتهاک حرمه و لاأکل ربا و لابعقوق والدین و لاقطع رحم

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 236]

و لابشی ء من البوائق والکبائر وأنواع البلایا التی قدیلی بها من هوخیر منی أللهم فلک الحمد شکرا علی ماعافیتنی وحسن ماأبلیتنی إلهی أثنی علیک أحسن الثناء لأن بلاءک عندی أحسن البلاء أوقرتنی نعما وأوقرت نفسی ذنوبا کم من نعمه لک یاسیدی أسبغتها علی لم أؤد شکرها وکم من خطیئه أحصیتها علی أستحیی من ذکرها وأخاف جزاءها وأحذر معرتها إن لم تعف لی عنها أکن من الخاسرین إلهی فإنی أعترف لک بذنوبی وأذکر لک حاجتی وأشکو إلیک مسکنتی وفاقتی وقسوه قلبی ومیل نفسی فإنک قلت فَمَا استَکانُوا لِرَبّهِم وَ ما یَتَضَرّعُونَ وها أناذا قداستجرت بک وقعدت بین یدیک مستکینا متضرعا إلیک راجیا لماأرید من الثواب بصیامی وصلاتی و قدعرفت حاجتی ومسکنتی إلی رحمتک والثبات علی هداک و قدهربت إلیک هرب العبد السوء إلی المولی الکریم یامولای وتقربت إلیک فأسألک بوحدانیتک لماصلیت علی محمد وآل محمدصلاه کبیره کریمه شریفه توجب لی بهاشفاعتهم فی القیامه عندک وصلیت علی ملائکتک المقربین وأنبیائک المرسلین وأسألک بحقک علیهم أجمعین لماغفرت لی فی هذاالیوم مغفره لاأشقی بعدها أبدا إنک علی کل شیءقدیر وصلی الله علی محمد وآله کثیرا ورحمه الله وبرکاته

-روایت-از قبل-1098

ثم ادع بدعاء علی بن الحسین ع فی وداع شهر رمضان و قدذکرناه فی الصحیفه

شهر شوال

ینبغی للإنسان ألا ینام فی لیله الفطر للحدیث

عن الصادق ع ثلاث لیال ینبغی للعباد ألا یناموا فیهالیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان ولیله الفطر ولیله المزدلفه

-روایت-1-2-روایت-17-118

و کان علی بن الحسین ع یحییها بالصلاه حتی یصبح و کان یبیتها فی المسجد و

یقول لابنه الباقر ع یابنی ماهی بدون لیله

-روایت-1-124

یعنی لیله القدر ویستحب فیهاالغسل بعدغروب الشمس

و أن یقول بعدصلاه المغرب ونافلتها یاذا الجلال والإکرام یاذا الطول یامصطفیا محمدا وناصره صل علی محمد وآل محمد واغفر لی کل ذنب أذنبته ونسیته أنا و هوعندک فی کتاب مبین ثم یخر ساجدا و یقول أتوب إلی الله مائه مره ثم یسأل حاجته تقضی إن شاء الله تعالی

-روایت-1-271

ویستحب أیضا التکبیر عقیب أربع صلوات صلاه المغرب والعشاء وصلاه الفجر وصلاه العید یقول

الله أکبر الله أکبر لاإله إلا الله و الله أکبر ولله الحمد الحمد لله علی ماهدانا و له الشکر علی ماأولانا

-روایت-1-112

و أن یصلی بعدالفراغ من جمیع صلاته رکعتین فی الأولی بالحمد مره والتوحید ألفا و فی الثانیه بالحمد مره والتوحید مره و قدمرت فی باب النوافل

ثم یدعو

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 237]

بعدها بهذا الدعاء یا الله یا الله یا الله یارحمان یا الله یاملک یا الله یاقدوس یا الله یاسلام یا الله یامؤمن یا الله یامهیمن یا الله یاعزیز یا الله یاجبار یا الله یامتکبر یا الله یاخالق یا الله یابار ئ یا الله یامصور یا الله یاعالم یا الله یاعظیم یا الله یاعلیم یا الله یاکریم یا الله یاحلیم یا الله یاحکیم یا الله یاسمیع یا الله یابصیر یا الله یاقریب یا الله یامجیب یا الله یاجواد یا الله یاواحد یا الله یاملی یا الله یاحفیظ یا الله یامحیط یا الله یاماجد یا الله یاوفی یا الله یامولی یا الله یاقاضی یا الله یاسریع یا الله یاشدید یا الله یارءوف یا الله یارقیب یا الله یاقاهر یا الله یاأول یا الله یاآخر یا الله یاظاهر یا الله یاباطن یا الله یافاخر یا الله

یاسید الساده یا الله یارباه یا الله یاودود یا الله یانور یا الله یارافع یا الله یامانع یا الله یادافع یا الله یافاتح یا الله یانفاح یا الله یاجلیل یا الله یاجمیل یا الله یاشهید یا الله یاشاهد یا الله یامغیث یا الله یاحبیب یا الله یافاطر یا الله یامطهر یا الله یاملیک یا الله یامقتدر یا الله یاقابض یا الله یاباسط یا الله یامحیی یا الله یاممیت یا الله یاباعث یا الله یاوارث یا الله یامعطی یا الله یامفضل یا الله یامنعم یا الله یاحق یا الله یامبین یا الله یاطیب یا الله یامحسن یا الله یامجمل یا الله یامبد ئ یا الله یامعید یا الله یابار یا الله یابدیع

-روایت-از قبل-1339

یا الله یاهادی یا الله یاکافی یا الله یاشافی یا الله یا علی یا الله یاحنان یا الله یامنان یا الله یاذا الطول یا الله یامتعال یا الله یاعدل یا الله یاذا المعارج یا الله یاصادق یا الله یادیان یا الله یاباقی یا الله یامعین یا الله یاذا الجلال والإکرام یا الله یامحمود یا الله یامعبود یا الله یاصانع یا الله یامکون یا الله یافعالا لمایشاء یا الله یالطیف یا الله یاخبیر یا الله یاغفور یا الله یاشکور یا الله یانور یا الله یاقدیر یا الله یارباه یا الله یارباه یا الله عشرا أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تمن علی برضاک وتعفو عنی بحلمک وتوسع علی من رزقک الحلال الطیب من حیث أحتسب و من حیث لاأحتسب فإنی عبدک لیس لی أحد سواک و لاأحد أسأله غیرک یاأرحم الراحمین ماشاء الله لاقوه إلابالله العلی العظیم ثم تسجد وتقول یا الله یا

الله یا الله یارب یارب یارب یامنزل البرکات بک تنزل کل حاجه أسألک بکل اسم هو لک وبکل اسم هو فی مخزون الغیب عندک وبالأسماء الجلیله المشهورات عندک المکتوبه علی سرادق عرشک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقبل منی شهر رمضان وتکتبنی فی الوافدین إلی بیتک الحرام وتصفح لی عن الذنوب العظام وتستخرج کنوزک یا الله یارحمان ثم اغتسل

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 238]

آخر اللیل واجلس فی مصلاک إلی طلوع الفجر فإذاطلع فصل الفجر وعقب إلی أن تبزغ الشمس فإذابزغت فانهض قائما

-روایت-از قبل-117

وادع تجاه القبله بما روی عن مولانا زین العابدین ع و هوإلهی وسیدی أنت فطرتنی وابتدأت خلقی لالحاجه منک إلی بل تفضلا منک علی وقدرت لی أجلا ورزقا لاأتعداهما و لاینقصنی أحد منهما شیئا وکنفتنی منک بأنواع النعم والکفایه طفلا وناشئا من غیرعمل عملته فعلمته منی فجازیتنی علیه بل کان ذلک منک تطولا علی وامتنانا فلما بلغت بی أجل الکتاب من علمک بی وفقتنی لمعرفه وحدانیتک والإقرار بربوبیتک فوحدتک مخلصا لم أدع لک شریکا فی ملکک و لامعینا علی قدرتک و لم أنسب إلیک صاحبه و لاولدا فلما بلغت بی تناهی الرحمه منک مننت علی بمن هدیتنی به من الضلاله واستنقذتنی به من الهلکه واستخلصتنی به من الحیره وفککتنی به من الجهاله و هوحبیبک ونبیک محمدصلی الله علیه وآله أزلف خلقک عندک وأکرمهم منزله لدیک فشهدت معه بالوحدانیه وأقررت لک بالربوبیه و له بالرساله وأوجبت له علی الطاعه فأطعته کماأمرت وصدقته فیما حتمت وخصصته بالکتاب المنزل علیه والسبع المثانی الموحاه إلیه وأسمیته القرآن وأکنیته الفرقان العظیم فقلت جل اسمک وَ لَقَد آتَیناکَ سَبعاً مِنَ المثَانیِ وَ القُرآنَ العَظِیمَ و قلت جل قولک

له حین اختصصته بما سمیته من الأسماءطه ما أَنزَلنا عَلَیکَ القُرآنَ لِتَشقی و قلت عزقولک یس وَ القُرآنِ الحَکِیمِ و قلت تقدست أسماؤک ص وَ القُرآنِ ذیِ الذّکرِ و قلت عظمت آلاؤک ق وَ القُرآنِ المَجِیدِفخصصته أن جعلته قسمک حین أسمیته وقرنت القرآن به فما فی کتابک من شاهد قسم والقرآن مردف به إلا و هواسمه و ذلک شرف شرفته به وفضل بعثته إلیه تعجز الألسن والأفهام عن علم وصف مرادک به وتکل عن علم شأنک علیه فقلت عزجلالک فی تأکید الکتاب وقبول ماجاء به هذا کِتابُنا یَنطِقُ عَلَیکُم بِالحَقّ و قلت عزیت وجلیت [عززت وجللت ]ما فَرّطنا فِی الکِتابِ مِن شَیءٍ و قلت تبارکت وتعالیت فی عامه ابتدائه الر کِتابٌ أُحکِمَت آیاتُهُ والر کِتابٌ أَنزَلناهُ والر تِلکَ آیاتُ الکِتابِ المُبِینِ والم ذلِکَ الکِتابُ لا رَیبَ فِیهِ و فی أمثالها من سور الطواسین والحوامیم فی کل ذلک بینت فی الکتاب مع القسم ألذی هواسم من اختصصته لوحیک واستودعته سر غیبک فأوضح لنا منه شروط فرائضک وأبان عن واضح سنتک وأفصح لنا عن الحلال والحرام وأنار لنا مدلهمات الظلام

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 239]

وجنبنا رکوب الآثام وألزمنا الطاعه ووعدنا من بعدها الشفاعه فکنت ممن أطاع أمره وأجاب دعوته واستمسک بحبله وأقمت الصلاه وآتیت الزکاه والتزمت الصیام ألذی جعلته حقا فقلت جل اسمک کُتِبَ عَلَیکُمُ الصّیامُ کَما کُتِبَ عَلَی الّذِینَ مِن قَبلِکُم ثم إنک أبنته فقلت شَهرُ رَمَضانَ ألّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ و قلت فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشّهرَ فَلیَصُمهُ ورغبت فی الحج بعدإذ فرضته إلی بیتک ألذی حرمته فقلت جل اسمک وَ لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا و قلت وَ أَذّن فِی النّاسِ بِالحَجّ یَأتُوکَ

رِجالًا وَ عَلی کُلّ ضامِرٍ یَأتِینَ مِن کُلّ فَجّ عَمِیقٍ لِیَشهَدُوا مَنافِعَ لَهُم وَ یَذکُرُوا اسمَ اللّهِ فِی أَیّامٍ مَعلُوماتٍفأعنی أللهم علی جهاد عدوک فی سبیلک مع ولیک کما قلت جل قولک إِنّ اللّهَ اشتَری مِنَ المُؤمِنِینَ أَنفُسَهُم وَ أَموالَهُم بِأَنّ لَهُمُ الجَنّهَ یُقاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ و قلت جلت أسماؤک وَ لَنَبلُوَنّکُم حَتّی نَعلَمَ المُجاهِدِینَ مِنکُم وَ الصّابِرِینَ وَ نَبلُوَا أَخبارَکُم أللهم فأرنی ذلک السبیل حتی أقاتل فیه بنفسی و ما لی طلب رضاک فأکون من الفائزین إلهی أین المفر عنک فلایسعنی بعد ذلک إلاحلمک فکن بی رءوفا رحیما وأقبلنی وتقبل منی وأعظم لی فی هذاالیوم برکه المغفره ومثوبه الأجر وأرنی صحه التصدیق بما سألت و إن أنت عمرتنی إلی عام مثله و یوم مثله و لم تجعله آخر العهد منی فأعنی بالتوفیق علی بلوغ رضاک وأشرکنی یاإلهی فی هذاالیوم فی جمیع دعاء من أجبته من المؤمنین والمؤمنات وأشرکهم فی دعائی إذاأجبتنی فی مقامی هذا بین یدیک فإنی راغب إلیک لی ولهم وعائذ بک لی ولهم فاستجب لی یاأرحم الراحمین

-روایت-از قبل-1546

فإذاخرجت إلی صلاه العید فاستفتح خروجک بالدعاء إلی أن تدخل مع الإمام فی الصلاه فتقول أللهم إلیک وجهت وجهی وإلیک فوضت أمری وعلیک توکلت الله أکبر علی ماهدانا الله أکبر إلهنا ومولانا الله أکبر علی ماأولانا وحسن ماأبلانا الله أکبر ولینا ألذی اجتبانا الله أکبر ربنا ألذی خلقنا وسوانا الله أکبر ربنا ألذی برأنا الله أکبر ألذی أنشأنا الله أکبر ألذی بقدرته هدانا الله أکبر ألذی بدینه حیانا الله أکبر ألذی من فتنته عافانا الله أکبر ألذی بالإسلام اصطفینا الله أکبر ألذی فضلنا بالإسلام علی من سوانا الله أکبر وأکبر سلطانا الله أکبر وأعلی

برهانا الله أکبر وأجل سبحانا الله أکبر وأقدم إحسانا الله أکبر وأعز أرکانا الله أکبر وأعلی مکانا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 240]

الله أکبر وأسنا شأنا الله أکبر ناصر من استنصر الله أکبر ذو المغفره لمن استغفر الله أکبر ألذی خلق فصور الله أکبر ألذی أمات فأقبر الله أکبر ألذی إذاشاء أنشر الله أکبر أقدر من کل شیء وأظهر الله أکبر رب الخلق والبر والبحر الله أکبر کلما سبح الله شیء و کمایحب الله أن یکبر أللهم صل علی محمد وآل محمدعبدک ورسولک ونبیک وصفیک ونجیک وأمینک ونجیبک وصفوتک من خلقک وخلیلک وخاصتک وخیرتک من بریتک أللهم صل علی محمدعبدک ورسولک ألذی هدیتنا به من الضلاله وعلمتنا به من الجهاله وبصرتنا به من العمی وأقمتنا به علی المحجه العظمی وسبیل التقوی وأخرجتنا به من الغمرات إلی جمیع الخیرات وأنقذتنا به من شفا جرف الهلکات أللهم صل علی محمد وآل محمدأفضل وأکمل وأشرف وأکبر وأطهر وأطیب وأتم وأعم وأزکی وأنمی وأحسن وأجمل ماصلیت علی أحد من العالمین أللهم عظم برهانه وأعل مکانه وأکرم فی القیامه مقامه وشرف مقامه فی القیامه وعظم علی رءوس الخلائق حاله أللهم اجعل محمدا وآل محمد یوم القیامه أقرب الخلق منک منزله وأعلاهم مکانا وأفسحهم لدیک مجلسا وأعظمهم عندک شرفا وأرفعهم منزلا أللهم صل علی محمد و علی أئمه الهدی الأئمه المهدیین والحجج علی خلقک والأدلاء علی سنتک والباب ألذی منه تؤتی والتراجمه لوحیک کمااستنوا سنتک الناطقین بحکمک والشهداء علی خلقک أللهم اشعب بهم الصدع وارتق بهم الفتق وأمت بهم الجور وأظهر بهم العدل وزین بطول بقائهم الأرض وأیدهم بنصرک وانصرهم بالرعب وقو ناصرهم واخذل خاذلهم ودمدم علی من نصب لهم ودمر علی من غشمهم

وافضض بهم رءوس الضلاله وشارعه البدع وممیته السنن والمتعززین بالباطل وأعز بهم المؤمنین وأذل بهم المنافقین والکافرین وجمیع الملحدین والمخالفین فی مشارق الأرض ومغاربها یاأرحم الراحمین أللهم وصل علی جمیع المرسلین والنبیین الذین بلغوا عنک الهدی واعتقدوا لک المواثیق بالطاعه ودعوا العباد إلیک بالنصیحه وصبروا علی مالقوا من الأذی والتکذیب فی جنبک أللهم صل علی محمد وعلیهم و علی ذراریهم و أهل بیوتاتهم وأزواجهم وجمیع أشیاعهم وأتباعهم من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات و السلام علیهم جمیعا فی هذه الساعه و فی هذاالیوم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد

[ صفحه 241]

أللهم اخصص أهل بیت نبیک المبارکین السامعین المطیعین لک الذین أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهیرا بأفضل صلواتک ونوامی برکاتک و السلام علیهم ورحمه الله وبرکاته

-روایت-از قبل-175

فإذاتوجه إلی صلاه العید فلیقل أللهم من تهیأ وتعبأ وأعد واستعد لوفاده إلی مخلوق رجاء رفده وطلب جوائزه وفواضله فإلیک یاسیدی وفادتی وتهیئتی وإعدادی واستعدادی رجاء رفدک وجوائزک ونوافلک فلاتخیب الیوم رجائی یامولای یا من لایخیب علیه سائل و لاینقصه نائل فإنی لم آتک الیوم بعمل صالح قدمته و لاشفاعه مخلوق رجوتها ولکن أتیتک خاضعا مقرا بالظلم والإساءه لاحجه لی و لاعذر فأسألک یارب أن تعطینی مسألتی وتقلبنی برغبتی و لاتردنی مجبوها و لاخائبا یاعظیم یاعظیم یاعظیم أرجوک للعظیم

-روایت-1-515

أسألک یاعظیم أن تغفر لی العظیم لاإله إلا أنت أللهم صل علی محمد وآل محمد وارزقنی خیر هذاالیوم ألذی شرفته وعظمته وتغسلنی فیه من جمیع ذنوبی وخطایای وزدنی من فضلک إنک أنت الوهاب

-روایت-1-196

ثم صل صلاه العید و قدمر ذکرها فی باب الصلوات وادع بعدها بهذا الدعاء أللهم إنی توجهت إلیک بمحمد صلی الله علیه وآله أمامی و علی من خلفی وأئمتی

عن یمینی وشمالی أستتر بهم من عذابک وسخطک وأتقرب إلیک زلفی لاأجد أحدا أقرب إلیک منهم فهم أئمتی فآمن بهم خوفی من عذابک وسخطک وأدخلنی برحمتک الجنه فی عبادک الصالحین أصبحت بالله مؤمنا موقنا مخلصا علی دین محمدصلی الله علیه وآله وسنته و علی دین علی وسنته و علی دین الأوصیاء وسنتهم آمنت بسرهم وعلانیتهم وأرغب إلی الله تعالی فیما رغبوا فیه وأعوذ بالله من شر مااستعاذوا منه و لاحول و لاقوه و لامنعه إلابالله العلی العظیم توکلت علی الله حسبی الله و من یتوکل علی الله فهو حسبه أللهم إنی أریدک فأردنی وأطلب ماعندک فیسره لی أللهم إنک قلت فی محکم کتابک المنزل وقولک الحق ووعدک الصدق شَهرُ رَمَضانَ ألّذِی أُنزِلَ فِیهِ القُرآنُ هُدیً لِلنّاسِفعظمت شهر رمضان بما أنزلت فیه من القرآن الکریم وخصصته بأن جعلت فیه لیله القدر أللهم و قدانقضت أیامه ولیالیه و قدصرت منه إلی ما أنت أعلم به منی فأسألک یاإلهی بما سألک به ملائکتک المقربون وأنبیاؤک المرسلون وعبادک الصالحون أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقبل منی کلما تقربت به إلیک فیه وتتفضل علی بتضعیف عملی وقبول تقربی وقربانی قرباتی واستجابه دعائی وهب لی من لدنک رحمه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 242]

وأعتق رقبتی من النار وآمنی یوم الخوف من کل الفزع و من کل هول أعددته لیوم القیامه أعوذ بحرمه وجهک الکریم وبحرمه نبیک صلی الله علیه وآله وبحرمه الأوصیاء علیهم السلام أن یتصرم هذاالیوم و لک قبلی تبعه ترید أن تؤاخذنی بها أوخطیئه ترید أن تقتصها منی لم تغفرها لی أسألک بحرمه وجهک الکریم یا لاإله إلا أنت أن ترضی عنی و إن کنت رضیت عنی فزد

فیما بقی من عمری رضی و إن کنت لم ترض عنی فمن الآن فارض عنی یاسیدی ومولای الساعه الساعه الساعه واجعلنی فی هذه الساعه و فی هذاالیوم و فی هذاالمجلس من عتقائک من النار عتقا لارق بعده أللهم إنی أسألک بحرمه وجهک الکریم أن تجعل یومی هذاخیر یوم عبدتک فیه منذ أسکنتنی الأرض أعظمه أجرا وأعمه نعمه وعافیه وأوسعه رزقا وأبتله عتقا من النار وأوجبه مغفره وأکمله رضوانا وأقربه إلی ماتحب وترضی أللهم لاتجعله آخر شهر رمضان صمته لک وارزقنی العود فیه ثم العود فیه حتی ترضی ویرضی کل من له قبلی تبعه و لاتخرجنی من الدنیا إلا و أنت عنی راض أللهم اجعلنی من حجاج بیتک الحرام فی هذاالعام المبرور حجهم المشکور سعیهم المغفور ذنبهم المستجاب دعاؤهم المحفوظین فی أنفسهم وأدیانهم وذراریهم وأموالهم وجمیع ماأنعمت به علیهم أللهم اقلبنی من مجلسی هذا و فی یومی هذا و فی ساعتی هذه مفلحا منجحا مستجابا دعائی مرحوما صوتی مغفورا ذنبی أللهم واجعل فیما شئت وأردت وقضیت وحتمت أن تطیل عمری و أن تقوی ضعفی وتجبر فاقتی و أن تعز ذلی وتونس وحشتی و أن تکثر قلتی و أن تدر رزقی فی عافیه ورزق ویسر وخفض عیش وتکفینی کل ماأهمنی من أمر آخرتی و لاتکلنی إلی نفسی فأعجز عنها و لا إلی الناس فیرفضونی وعافنی فی بدنی وأهلی وولدی و أهل مودتی وجیرانی وإخوانی وذریتی و أن تمن علی بالأمن أبدا ماأبقیتنی توجهت إلیک بمحمد وآل محمدصلی الله علیهم وقدمتهم إلیک أمامی وأمام حاجتی وطلبتی وتضرعی ومسألتی فاجعلنی بهم عندک وجیها فی الدنیا والآخره فإنک مننت علی بمعرفتهم فاختم لی بهاالسعاده إنک علی کل شیءقدیر فإنک ولیی

ومولای وسیدی وربی وإلهی وثقتی ورجائی ومعدن مسألتی وموضع شکوای ومنتهی رغبتی ومنای فلاتخیبن علیک دعائی یاسیدی ومولای أللهم فلاتبطلن عملی وطمعی ورجائی یاإلهی ومسألتی واختم لی بالسعاده والسلامه

-روایت-از قبل-2074

[ صفحه 243]

والإسلام والأمن والإیمان والمغفره والرضوان والشهاده والحفظ یامنزولا به کل حاجه یا الله یا الله یا الله أنت لکل حاجه فتول عاقبتها و لاتسلط علینا أحدا من خلقک بشی ء لاطاقه لنا به من أمر الدنیا وفرغنا لأمر الآخره یاذا الجلال والإکرام صل علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمدکأفضل ماصلیت وبارکت وترحمت وسلمت وتحننت ومننت علی ابراهیم وآل ابراهیم إنک حمید مجید

-روایت-1-418

ثم ادع بدعاء زین العابدین ع فی یوم العیدین والجمعه من أدعیه الصحیفه و هو یا من یرحم من لایرحمه العباد إلی آخره خاتمه

روی عن النبی ص أنه من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فکأنما صام الدهر

-روایت-1-2-روایت-21-82

قال الشیخ الطوسی رحمه الله فی مصباحیه والعامه تسمیه التشییع قال و فی أصحابنا من کرهه والأصل فیه التخییر والصوم عباده لاتکره لأن

النبی ص قال الصوم جنه من النار

-روایت-1-2-روایت-18-38

و هو علی عمومه قال رحمه الله ویستحب فی هذاالشهر و فی کل شهر صوم ثلاثه أیام أول خمیس فی العشر الأول وأول أربعاء فی العشر الثانی وآخر خمیس فی العشر الأخیر فإنه روی عنهم ع أن ذلک یعدل صیام الدهر

ذو القعده

یوم الخامس والعشرین منه دحیت فیه الأرض من تحت الکعبه وصیامه یعدل صوم ستین شهرا

وادع فیه بهذا الدعاء أللهم داحی الکعبه وفالق الحبه وصارف اللزبه وکاشف کل کربه أسألک فی هذاالیوم من أیامک التی أعظمت حقها وأقدمت سبقها وجعلتها

عند المؤمنین ودیعه وإلیک ذریعه وبرحمتک الوسیعه أن تصلی علی محمدعبدک المجیب

فی المیثاق القریب یوم التلاق فاتق کل رتق وداع إلی کل حق و علی أهل بیته الأطهار الهداه المنار دعائم الجبار وولاه الجنه والنار وأعطنا فی یومنا هذا من عطائک المخزون غیرمقطوع و لاممنون تجمع لنا به التوبه وحسن الأوبه یاخیر مدعو وأکرم مرجو یاوفی یا من لطفه خفی الطف لی بلطفک وأسعدنی بعفوک وأیدنی بنصرک و لاتنسنی کریم ذکرک بولاه أمرک وحفظه سرک احفظنی من شوائب الدهر إلی یوم الحشر والنشر وأشهدنی أولیاءک

عندخروج نفسی وحلول رمسی وانقطاع عملی وانقضاء أجلی أللهم واذکرنی علی طول البلی إذاحللت بین أطباق الثری ونسینی الناسون من الوری وأحللنی دار المقامه وبوئنی منزل الکرامه واجعلنی من مرافقی أولیائک و أهل اجتبائک وأصفیائک وبارک لی فی لقائک وارزقنی حسن

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 244]

العمل قبل حلول الأجل بریئا من الزلل وسوء الخطل أللهم وأوردنی حوض نبیک محمدصلی الله علیه و أهل بیته واسقنی منه مشربا رویا سائغا هنیئا لاأظمأ بعده و لاأحلأ ورده و لا عنه أذاد واجعله لی خیر زاد وأوفی میعاد یوم یقوم الأشهاد أللهم والعن جبابره الأولین والآخرین ولحقوق أولیائک المستأثرین أللهم واقصم دعائمهم وأهلک أشیاعهم وعالمهم وعجل مهالکهم واسلبهم ممالکهم وضیق علیهم مسالکهم والعن مساهمهم ومشارکهم أللهم وعجل فرج أولیائک واردد علیهم مظالمهم وأظهر بالحق قائمهم واجعله لدینک منتصرا وبأمرک فی أعدائک مؤتمرا أللهم احففه بملائکه النصر وبما ألقیت علیه من الأمر فی لیله القدر منتقما لک حتی ترضی ویعود دینک به و علی یدیه جدیدا غضا ویمحض الحق محضا ویرفض الباطل رفضا أللهم صل علیه و علی جمیع آبائه واجعلنا من صحبه وأسرته وابعثنا فی کرته حتی نکون فی زمانه من أعوانه أللهم أدرک بنا قیامه

وأشهدنا أیامه وصل علیه و علیه السلام واردد إلینا سلامه ورحمه الله وبرکاته

-روایت-از قبل-937

ذو الحجه

یستحب صوم هذاالعشر إلی التاسع فإن لم یقدر صام أول یوم منه

فعن الکاظم ع أن صیامه یعدل صوم ثمانین شهرا و هوالیوم ألذی ولد فیه ابراهیم ع و فیه اتخذه الله خلیلا و فیه تزوج علی ع بفاطمه ع فصل فیهاصلاتها وقل بعدالفراغ منها سبحان ذی العز الشامخ المنیف إلی آخره

-روایت-1-2-روایت-18-221

و قدمر ذلک فی باب الصلوات

و کان الصادق ع یدعو بهذا الدعاء من أول عشر ذی الحجه إلی عشیه عرفه فی دبر الصبح وقبل المغرب و هو أللهم هذه الأیام التی فضلتها علی الأیام وشرفتها قدبلغتنیها بمنک ورحمتک فأنزل علینا فیها من برکاتک وأوسع علینا فیها من نعمائک أللهم إنی أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تهدینا فیهالسبیل الهدی والعفاف والغنی والعمل فیهابما تحب وترضی أللهم إنی أسألک یاموضع کل شکوی و یاسامع کل نجوی و یاشاهد کل ملإ و یاعالم کل خفیه أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تکشف عنا فیهاالبلاء وتستجیب لنا فیهاالدعاء وتقوینا فیها وتعیننا وتوفقنا فیها لماتحب ربنا وترضی و علی ماافترضت علینا من طاعتک وطاعه رسولک و أهل ولایتک أللهم إنی أسألک یاأرحم الراحمین أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تهب لنا فیهاالرضا إنک سمیع الدعاء و لا

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 245]

تحرمنا خیر ماتنزل فیها من السماء وطهرنا من الذنوب یاعلام الغیوب وأوجب لنا فیهادار الخلود أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتترک لنا فیهاذنبا إلاغفرته و لاهما إلافرجته و لادینا إلاقضیته و لاغائبا إلاأدنیته و لاحاجه من حوائج الدنیا والآخره إلاسهلتها ویسرتها إنک علی کل شیءقدیر

-روایت-از قبل-291

أللهم یاعالم

الخفیات یاراحم العبرات یامجیب الدعوات یارب الأرضین والسماوات یا من لاتتشابه علیه الأصوات صل علی محمد وآل محمد واجعلنا فیها من عتقائک وطلقائک من النار الفائزین بجنتک الناجین برحمتک یاأرحم الراحمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله أجمعین وسلم تسلیما

-روایت-1-289

وقل فی کل یوم من هذاالعشر أیضا لاإله إلا الله عدد اللیالی والدهور لاإله إلا الله عدد أمواج البحور لاإله إلا الله ورحمته خیر مما یجمعون لاإله إلا الله عدد الشوک والشجر لاإله إلا الله عدد الشعر والوبر لاإله إلا الله عدد الحجر والمدر لاإله إلا الله عدد لمح العیون لاإله إلا الله فی اللیل إذاعسعس و فی الصبح إذاتنفس لاإله إلا الله عدد الریاح فی البراری والصخور لاإله إلا الله من الیوم إلی یوم ینفخ فی الصور عشرا

-روایت-1-444

قال الشیخ الطوسی رحمه الله فی متهجده أن أمیر المؤمنین ع کان یقول من قال ذلک فی کل یوم من أیام العشر عشر مرات أعطاه الله بکل تهلیله درجه فی الجنه من الدر والیاقوت ما بین کل درجتین مسیره مائه عام للراکب المسرع فی کل درجه مدینه إلی تمام الخبر

-روایت-1-2-روایت-78-272

یوم عرفه یوم التاسع منه یستحب صومه لمن لایضعف عن الدعاء والاغتسال قبل الزوال فإذازالت الشمس فابرز تحت السماء وصل الظهرین تحسن رکوعهن وسجودهن فإذافرغت فکبر الله مائه واحمده مائه وسبحه مائه واقرأ التوحید مائه واحمد الله تعالی وهلله ومجده وأثن علیه ماقدرت وتخیر لنفسک من الدعاء ماأحببت واجتهد فإنه یوم دعاء ومسأله ثم قل أللهم من تهیأ وتعبأ إلی آخره و قدمر ذکره فی أدعیه لیله الجمعه ثم ادع بدعاء علی بن الحسین ع یوم عرفه و قدذکرناه فی محله من الصحیفه فی هذاالکتاب

ثم ادع بهذا الدعاء و

هو من أدعیه علی بن الحسین ع أیضا ذکره الطوسی رحمه الله فی مصباحیه أللهم أنت الله رب العالمین و أنت الله الرحمن الرحیم و أنت الله الدائب فی غیره وصب و لانصب لاتشغلک رحمتک عن عذابک و لاعذابک عن رحمتک خفیت من غیرموت وظهرت فلا شیءفوقک وتقدست فی علوک وتردیت

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 246]

بالکبریاء فی الأرض و فی السماء وقویت فی سلطانک ودنوت من کل شیء فی ارتفاعک وخلقت الخلق بقدرتک وقدرت الأمور بعلمک وقسمت الأرزاق بعدلک ونفذ فی کل شیءعلمک وحارت الأبصار دونک وقصر دونک طرف کل طارف وکلت الألسن عن صفاتک وغشی بصر کل ناظر نورک وملأت بعظمتک أرکان عرشک وابتدأت الخلق علی غیرمثال نظرت إلیه من أحد سبقک إلی صنعه شیء منه و لم تشارک فی خلقک و لم تستعن بأحد فی شیء من أمرک ولطفت فی عظمتک وانقاد لعظمتک کل شیء وذل لعزک کل شیءأثنی علیک یاسیدی و ماعسی أن یبلغ فی مدحک ثنائی مع قله عملی وقصر رأیی و أنت یارب الخالق و أناالمخلوق و أنت المالک و أناالمملوک و أنت الرب و أناالعبد و أنت الغنی و أناالفقیر و أنت المعطی و أناالسائل و أنت الغفور و أناالخاطئ و أنت الحی ألذی لایموت و أناخلق أموت یا من خلق الخلق ودبر الأمور فلم یقایس شیئا بشی ء من خلقه و لم یستعن علی خلقه بغیره ثم أمضی الأمور علی قضائه وأجلها إلی أجل قضی فیهابعدله وعدل فیهابفصله وفصل فیهابحکمه وحکم فیهابعدله وعلمها بحفظه ثم جعل منتهاها إلی مشیته ومستقرها إلی محبته ومواقیتها إلی قضائه لامبدل لکلماته و لامعقب لحکمه و لاراد لفضله و لامستزاح عن أمره و لامحیص لقدره و

لاخلف لوعده و لامتخلف عن دعوته و لایعجزه شیءطلبه و لایمتنع منه أحد أراده و لایعظم علیه شیءفعله و لایکبر علیه شیءصنعه و لایزید فی سلطانه طاعه مطیع و لاتنقصه معصیه عاص و لایبدل القول لدیه و لایشرک فی حکمه أحدا ألذی ملک الملوک بقدرته واستعبد الأرباب بعزه وساد العظماء بجوده وعلا الساده بمجده وانهدت الملوک لهیبته وعلا أهل السلطان بسلطانه وربوبیته وأباد الجبابره بقهره وأذل العظماء بعزه وأسس الأمور بقدرته وبنی المعالی بسؤدده وتمجد بفخره وفخر بعزه و عزبجبروته ووسع کل شیءبرحمته إیاک أدعو وإیاک أسأل ومنک أطلب وإلیک أرغب یاغایه المستضعفین و یاصریخ المستصرخین ومعتمد المضطهدین ومنجی المؤمنین ومثیب الصابرین وعصمه الصالحین وحرز العارفین وأمان الخائفین وظهر اللاجئین وجار المستجیرین وطلب الغادرین ومدرک الهاربین وأرحم الراحمین وخیر الناصرین وخیر الفاصلین وخیر الغافرین وأحکم الحاکمین وأسرع الحاسبین لایمتنع من بطشه و لاینتصر من عاقبه

-روایت-از قبل-2049

[ صفحه 247]

و لایحتال لکیده و لایدرک علمه و لایدرأ ملکه و لایقهر عزه و لایذل استکباره و لایبلغ جبروته و لاتصغر عظمته و لایضمحل فخره و لایتضعضع رکنه و لاترام قوته المحصی لبریته الحافظ أعمال خلقه لاضد له و لاند له و لاولد له و لاصاحبه له و لاسمی له و لاقریب له و لاکفؤ له و لاشبیه له و لانظیر له و لامبدل لکلماته و لایبلغ مبلغه و لایقدر شیءقدرته و لایدرک شیءأثره و لاینزل شیءمنزلته و لایدرک شیءأحرزه و لایحول دونه شیءبنی السماوات فأتقنهن و مافیهن بعظمته ودبر أمره فیهن بحکمته فکان هو کما هوأهله لابأولیه قبله و لابآخریه بعده و کان کماینبغی له یری و لایری و هوبالمنظر الأعلی یعلم السر والعلانیه و لاتخفی علیه خافیه

و لیس لنقمته واقیه یبطش البطشه الکبری و لاتحصن منه القصور و لاتجن منه الستور و لاتکن منه الخدور و لاتواری منه البحور و هو علی کل شیءقدیر و هوبکل شیءعلیم یعلم هماهم الأنفس و ماتخفی الصدور ووساوسها ونیات القلوب ونطق الألسن ورجع الشفاه وبطش الأیدی ونقل الأقدام وخائنه الأعین والسر وأخفی والنجوی و ماتحت الثری و لایشغله شیء عن شیء و لایفرط فی شیء و لاینسی شیئا لشی ء أسألک یا من عظم صفحه وحسن صنعه وکرم عفوه وکثرت نعمه و لایحصی إحسانه وجمیل بلائه أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقضی حوائجی التی أفضیت بهاإلیک وقمت بها بین یدیک وأنزلتها بک وشکوتها إلیک مع ما کان من تفریطی فیما أمرتنی به وتقصیری فیما نهیتنی عنه یانوری فی کل ظلمه و یاأنسی فی کل وحشه و یاثقتی فی کل شدیده و یارجائی فی کل نعمه و یادلیلی فی الظلام أنت دلیلی إذاانقطعت دلاله الأدلاء فإن دلالتک لاتنقطع لایضل من هدیت و لایذل من والیت أنعمت علی فأسبغت ورزقتنی فوفرت ووعدتنی فأحسنت وأعطیتنی فأجزلت بلا استحقاق لذلک بعمل منی ولکن ابتداء منک بکرمک وجودک فأنفقت نعمتک فی معاصیک وتقویت برزقک علی سخطک وأفنیت عمری فیما لاتحب فلم تمنعک جرأتی علیک ورکوبی مانهیتنی عنه ودخولی فیما حرمت علی أن عدت علی بفضلک و لم یمنعنی عودک علی بفضلک أن عدت فی معاصیک فأنت العائد بالفضل و أناالعائد فی المعاصی و أنت یاسیدی خیر الموالی لعبیده و أناشر العبید أدعوک فتجیبنی وأسألک فتعطینی وأسکت عنک فتبتدئنی وأستزیدک

-روایت-1-2053

[ صفحه 248]

فتزیدنی فبئس العبد أنا لک یاسیدی ومولای أنا ألذی لم أزل أسی ء وتغفر لی و لم أزل أتعرض

للبلاء وتعافینی و لم أزل أتعرض للهلکه وتنجینی و لم أزل أضیع فی اللیل والنهار فی تقلبی فتحفظنی فرفعت خسیستی وأقلت عثرتی وسترت عورتی و لم تفضحنی بسریرتی و لم تنکس برأسی عندإخوانی بل سترت علی القبائح العظام والفضائح الکبار وأظهرت حسناتی القلیله الصغار منا منک وتفضلا وإحسانا وإنعاما واصطناعا ثم أمرتنی فلم آتمر وزجرتنی فلم أنزجر و لم أشکر نعمتک و لم أقبل نصیحتک و لم أؤد حقک و لم أترک معاصیک بل عصیتک بعینی و لوشئت أعمیتنی فلم تفعل ذلک بی وعصیتک بسمعی و لوشئت أصممتنی فلم تفعل ذلک بی وعصیتک بیدی و لوشئت لکنعتنی فلم تفعل ذلک بی وعصیتک برجلی و لوشئت جذمتنی فلم تفعل ذلک بی وعصیتک بفرجی و لوشئت عقمتنی فلم تفعل ذلک بی وعصیتک بجمیع جوارحی و لم یک هذاجزاؤک منی فعفوک عفوک فها أناذا عبدک المقر بذنبی الخاضع لک بذلی المستکین لک بجرمی مقر لک بجنایتی متضرع إلیک راج لک فی موقفی تائب إلیک من ذنوبی و من اقترافی ومستغفر لک من ظلمی لنفسی راغب إلیک فی فکاک رقبتی من النار مبتهل إلیک فی العفو عن المعاصی طالب إلیک أن تنجح لی حوائجی وتعطینی فوق رغبتی و أن تسمع ندائی وتستجیب دعائی وترحم تضرعی وشکوای وکذلک العبد الخاطئ یخضع لسیده ویتخشع لمولاه بالذل یاأکرم من أقر له بالذنوب وأکرم من خضع له وخشع ما أنت صانع بمقر لک بذنبه خاشع لک بذله فإن کانت ذنوبی قدحالت بینی وبینک أن تقبل علی بوجهک وتنشر علی رحمتک وتنزل علی شیئا من برکاتک أوترفع لی إلیک صوتا أوتغفر لی ذنبا أوتتجاوز لی عن خطیئه فها أناذا عبدک مستجیر بکرم وجهک و

عزجلالک متوجه إلیک ومتوسل إلیک ومتقرب إلیک بنبیک صلی الله علیه وآله أحب خلقک إلیک وأکرمهم لدیک وأولاهم بک وأطوعهم لک وأعظمهم منک منزله وعندک مکانا وبعترته صلی الله علیهم الهداه المهدیین الذین افترضت طاعتهم وأمرت بمودتهم وجعلتهم ولاه الأمر بعدنبیک صلی الله علیه وآله یامذل کل جبار و یامعز کل ذلیل قدبلغ مجهودی فهب لی نفسی الساعه الساعه برحمتک أللهم لاقوه لی علی سخطک و لاصبر لی علی عذابک و لاغنی لی عن رحمتک تجد

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 249]

من تعذب غیری و لاأجد من یرحمنی غیرک و لاقوه لی علی البلاء و لاطاقه لی علی الجهد أسألک بحق محمدنبیک صلی الله علیه وآله وأتوسل إلیک بالأئمه علیهم السلام الذین اخترتهم لسرک وأطلعتهم علی خفیک واخترتهم بعلمک

-روایت-از قبل-229

وطهرتهم وأخلصتهم واصطفیتهم وأصفیتهم وجعلتهم هداه مهدیین وائتمنتهم علی وحیک وعصمتهم عن معاصیک ورضیتهم لخلقک وخصصتهم بعلمک واجتبیتهم وجعلتهم حججا علی خلقک وأمرت بطاعتهم و لم ترخص لأحد فی معصیتهم وفرضت طاعتهم علی من برأت وأتوسل إلیک فی موقفی الیوم أن تجعلنی من خیار وفدک أللهم صل علی محمد وآل محمد وارحم صراخی واعترافی بذنبی وتضرعی وارحم طرحی رحلی بفنائک وارحم مسیری إلیک یاأکرم من سئل یاعظیما یرجی لکل عظیم اغفر لی ذنبی العظیم فإنه لایغفر العظیم إلاالعظیم أللهم إنی أسألک فکاک رقبتی من النار یارب المؤمنین لاتقطع رجائی یامنان من علی بالرحمه یاأرحم الراحمین یا من لایخیب سائله لاتردنی یاعفو اعف عنی یاتواب تب علی واقبل توبتی یامولای حاجتی التی إن أعطیتنیها لم یضرنی مامنعتنی و إن منعتنیها لم ینفعنی ماأعطیتنی فکاک رقبتی من النار أللهم بلغ روح محمد وآل محمدعنی تحیه وسلاما وبهم الیوم فاستنقذنی یا من

أمر بالعفو یا من یجزی علی العفو یا من یعفو یا من رضی العفو یا من یثیب علی العفو العفو العفو تقولها عشرین مره أسألک الیوم العفو وأسألک من کل خیر أحاط به علمک هذامکان البائس الفقیر هذامکان المضطر إلی رحمتک هذامکان المستجیر بعفوک من عقوبتک هذامکان العائذ بک منک أعوذ برضاک من سخطک و من فجاءه نقتمک یاأملی یارجائی یاخیر مستغاث یاأجود المعطین یا من سبقت رحمته غضبه یاسیدی ومولای وثقتی ومعتمدی ورجائی و یاذخری وظهری وعدتی وغایه أملی ورغبتی یاغیاثی یاوارثی ما أنت صانع بی فی هذاالیوم ألذی فزعت فیه إلیک الأصوات أسألک أن تصلی علی محمد وآل محمد و أن تقلبنی فیه مفلحا منجحا بأفضل ماانقلب به من رضیت عنه واستجبت دعاءه وقبلته وأجزلت حباءه وغفرت ذنوبه وأکرمته و لم تستبدل به سواه وشرفت مقامه وباهیت به من هوخیر منه وقلبته بکل حوائجه وأحییته بعدالممات حیاه طیبه وختمت له بالمغفره وألحقته

-روایت-1-1748

[ صفحه 250]

بمن تولاه أللهم إن لکل وافد جائزه ولکل زائر کرامه ولکل سائل لک عطیه ولکل راج لک ثوابا ولکل ملتمس ماعندک جزاء ولکل راغب إلیک هبه ولکل من فزع إلیک رحمه ولکل من رغب فیک زلفی ولکل متضرع إلیک إجابه ولکل مستکین إلیک رأفه ولکل نازل بک حفظا ولکل متوسل عفوا و قدوفدت إلیک ووقفت بین یدیک فی هذاالموضع ألذی شرفته رجاء لماعندک ورغبه إلیک فلاتجعلنی الیوم أخیب وفدک وأکرمنی بالجنه و من علی بالمغفره وجملنی بالعافیه وأجرنی من النار وأوسع علی من رزقک الحلال الطیب وادرأ عنی شر فسقه العرب والعجم وشر شیاطین الإنس والجن أللهم صل علی محمد وآل محمد و لاتردنی خائبا وسلمنی مابینی و بین لقائک

حتی تبلغنی الدرجه التی فیهامرافقه أولیائک واسقنی من حوضهم مشربا رویا لاأظمأ بعده أبدا واحشرنی فی زمرتهم وتوفنی فی حزبهم وعرفنی وجوههم فی رضوانک والجنه فإنی رضیت بهم هداه یاکافی کل شیء و لایکفی منه شیءصل علی محمد وآل محمد واکفنی شر ماأحذر وشر ما لاأحذر و لاتکلنی إلی أحد سواک وبارک لی فیما رزقتنی و لاتستبدل بی غیری و لاتکلنی إلی أحد من خلقک و لا إلی رأیی فتعجزنی و لا إلی الدنیا فتلفظنی و لا إلی قریب و لابعید تفرد بالصنع لی یاسیدی ومولای أللهم أنت أنت انقطع الرجاء إلامنک فی هذاالیوم تطول علی فیه بالرحمه والمغفره أللهم رب هذه الأمکنه الشریفه ورب کل حرم ومشعر عظمت قدره وشرفته وبالبیت الحرام وبالحل والإحرام والرکن والمقام صل علی محمد وآل محمد وأنجح لی کل حاجه مما فیه صلاح دینی ودنیای وآخرتی واغفر لی ولوالدی و من ولدنی من المسلمین وارحمهما کماربیانی صغیرا وأجزهما عنی خیر الجزاء وعرفهما بدعائی لهما مایقر أعینهما فإنهما قدسبقانی إلی الغایه وخلفتنی بعدهما فشفعنی فی نفسی وفیهما و فی جمیع أسلافی من المؤمنین فی هذاالیوم یاأرحم الراحمین أللهم صل علی محمد وآل محمد وفرج عن آل محمد واجعلهم أئمه یهدون بالحق و به یعدلون وانصرهم وانتصر بهم وأنجز لهم ماوعدتهم وبلغنی فتح آل محمد واکفنی کل هول دونه ثم اقسم أللهم لی فیهم نصیبا خالصا یامقدر الآجال یامقسم الأرزاق افسح لی فی عمری وابسط لی فی رزقی أللهم صل علی محمد وآل محمد وأصلح لنا إمامنا واستصلحه وأصلح علی یدیه وآمن خوفه وخوفنا علیه واجعله أللهم ألذی تنتصر به لدینک أللهم املأ

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 251]

الأرض به عدلا وقسطا کماملئت ظلما

وجورا وامنن به علی فقراء المسلمین وأراملهم ومساکینهم واجعلنی من خیار موالیه وشیعته أشدهم له حبا وأطوعهم له طوعا وأنفذهم لأمره وأسرعهم إلی مرضاته وأقبلهم لقوله وأقومهم بأمره وارزقنی الشهاده بین یدیه حتی ألقاک و أنت عنی راض أللهم إنی خلفت الأهل والولد و ماخولتنی وخرجت إلیک و إلی هذاالموضع ألذی شرفته رجاء ماعندک ورغبه إلیک ووکلت ماخلفت إلیک فأحسن علی فیهم الخلف فإنک ولی ذلک من خلقک لاإله إلا الله الحلیم الکریم إلی آخر کلمات الفرج و قدمر ذکرها فی أول الکتاب

-روایت-از قبل-547

ثم ادع بدعاء الحسین ع و هوالحمد لله ألذی لیس لقضائه دافع و لالعطائه مانع و لاکصنعه صنع صانع و هوالجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحکمته الصنائع و لاتخفی علیه الطلائع و لاتضیع عنده الودائع جازی کل صانع ورائش کل قانع وراحم کل ضارع منزل المنافع والکتاب الجامع بالنور الساطع و هوللدعوات سامع وللکربات دافع وللدرجات رافع وللجبابره قامع فلاإله غیره و لا شیءیعدله و لیس کمثله شیء و هوالسمیع البصیر اللطیف الخبیر و هو علی کل شیءقدیر أللهم إنی أرغب إلیک وأشهد بالربوبیه لک مقر بأنک ربی وإلیک مردی ابتدأتنی بنعمتک قبل أن أکون شیئا مذکورا خلقتنی من التراب ثم أسکنتنی الأصلاب آمنا لریب المنون واختلاف الدهور والسنین فلم أزل ظاعنا من صلب إلی رحم فی تقادم من الأیام الماضیه والقرون الخالیه لم تخرجنی لرأفتک بی ولطفک لی وإحسانک إلی فی دوله أئمه الکفر الذین نقضوا عهدک وکذبوا رسلک لکنک أخرجتنی للذی سبق لی من الهدی ألذی له یسرتنی و فیه أنشأتنی و من قبل ذلک رأفه بی بجمیل صنعک وسوابغ نعمک فابتدعت خلقی من منی یمنی وأسکنتنی فی ظلمات

ثلاث من بین لحم ودم وجلد لم تشهدنی خلقی و لم تجعل لی شیئا من أمری ثم أخرجتنی للذی سبق لی من الهدی إلی الدنیا تاما سویا وحفظتنی فی المهد طفلا صبیا من الغذاء لبنا مریا وعطفت علی قلوب الحواضن وکفلتنی الأمهات الرواحم وکلأتنی من طوارق الجان وسلمتنی من الزیاده والنقصان فتعالیت یارحیم یارحمان حتی إذااستهللت ناطقا بالکلام وأتممت علی سوابغ الإنعام وربیتنی زایدا فی کل عام حتی إذااکتملت فطرتی واعتدلت مرتی أوجبت علی حجتک بأن ألهمتنی معرفتک

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 252]

وروعتنی بعجائب حکمتک وأیقظتنی لماذرأت فی سمائک وأرضک من بدائع خلقک ونبهتنی لشکرک وذکرک وأوجبت علی طاعتک وعبادتک وفهمتنی ماجاءت به رسلک ویسرت لی تقبل مرضاتک ومننت علی فی جمیع ذلک بعونک ولطفک ثم إذ خلقتنی من حر الثری لم ترض لی یاإلهی نعمه دون أخری ورزقتنی من أنواع المعاش وصنوف الریاش بمنک العظیم الأعظم علی وإحسانک القدیم إلی حتی إذاأتممت علی جمیع النعم وصرفت عنی کل النقم لم یمنعک جهلی وجرأتی علیک أن دللتنی إلی مایقربنی إلیک ووفقتنی لمایزلفنی لدیک فإن دعوتک أجبتنی و إن سألتک أعطیتنی و إن أطعتک شکرتنی و إن شکرتک زدتنی کل ذلک إکمال لأنعمک علی وإحسانک إلی فسبحانک سبحانک من مبد ئ معید حمید مجید تقدست أسماؤک وعظمت آلاؤک فأی نعمک یاإلهی أحصی عددا وذکرا أم أی عطایاک أقوم بهاشکرا وهی یارب أکثر من أن یحصیها العادون أویبلغ علما بهاالحافظون ثم ماصرفت ودرأت عنی أللهم من الضر والضراء أکثر مما ظهر لی من العافیه والسراء فأنا أشهد یاإلهی بحقیقه إیمانی وعقد عزمات یقینی وخالص صریح توحیدی وباطن مکنون ضمیری وعلائق مجاری نور بصری وأساریر صفحه جبینی وخرق مسارب نفسی وخذاریف

مارن عرنینی ومسارب سماخ سمعی و ماضمت وأطبقت علیه شفتای وحرکات لفظ لسانی ومغرز حنک فمی وفکی ومنابت أضراسی ومساغ مطعمی ومشربی وحماله أم رأسی وبلوغ فارغ حبائل عنقی و مااشتمل علیه تامور صدری وحمائل حبل وتینی ونیاط حجاب قلبی وأفلاذ حواشی کبدی و ماحوته شراسیف أضلاعی وحقاق مفاصلی وقبض عواملی وأطراف أناملی ولحمی ودمی وشعری وبشری وعصبی وقصبی وعظامی ومخی وعروقی وجمیع جوارحی و ماانتسج علی ذلک أیام رضاعی و ماأقلت الأرض منی ونومی ویقظتی وسکونی وحرکات رکوعی وسجودی أن لوحاولت واجتهدت مدی الأعصار والأحقاب لوعمرتها أن أؤدی شکر واحده من أنعمک مااستطعت ذلک إلابمنک الموجب علی به شکرک أبدا جدیدا وثناء طارفا عتیدا أجل و لوحرصت أنا والعادون من أنامک أن نحصی مدی إنعامک سالفه وآنفه ماحصرناه عددا و لاأحصیناه أمدا هیهات أنی ذلک و أنت المخبر فی کتابک الناطق والنبإ الصادق

-روایت-از قبل-1935

[ صفحه 253]

وَ إِن تَعُدّوا نِعمَتَ اللّهِ لا تُحصُوهاصدق کتابک أللهم وأنبیاؤک ورسلک ماأنزلت علیها من وحیک وشرعت لها و بها من دینک غیرأنی یاإلهی أشهد بجهدی وجدی ومبلغ طاقتی ووسعی -روایت-1-184

وأقول مؤمنا موقنا الحمد لله ألذی لم یتخذ ولدا فیکون موروثا و لم یکن له شریک فی الملک فیضاده فیما ابتدع و لاولی من الذل فیرفده فیما صنع فسبحانه سبحانه لو کان فیهما آلهه إلا الله لفسدتا وتفطرتا سبحان الله الواحد الأحد الصمد ألذی لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا أحد الحمد لله حمدا یعادل حمد ملائکته المقربین وأنبیائه المرسلین وصلی الله علی خیرته محمدخاتم النبیین وآله الطیبین الطاهرین المخلصین وسلم ثم اندفع ع فی المسأله واجتهد فی الدعاء و قال وعیناه تکفان دموعا أللهم اجعلنی

أخشاک کأنی أراک وأسعدنی بتقواک و لاتشقنی بمعصیتک وخر لی فی قضائک وبارک لی فی قدرک حتی لاأحب تعجیل ماأخرت و لاتأخیر ماعجلت أللهم اجعل غنائی فی نفسی والیقین فی قلبی والإخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیره فی دینی ومتعنی بجوارحی واجعل سمعی وبصری الوارثین منی وانصرنی علی من ظلمنی وأرنی فیه ثاری ومآربی وأقر بذلک عینی أللهم اکشف کربتی واستر عورتی واغفر لی خطیئتی واخسأ شیطانی وفک رهانی واجعل لی یاإلهی الدرجه العلیا فی الآخره والأولی أللهم لک الحمد کماخلقتنی فجعلتنی سمیعا بصیرا و لک الحمد کماخلقتنی فجعلتنی خلقا سویا رحمه بی و قدکنت عن خلقی غنیا رب بما برأتنی فعدلت فطرتی رب بما أنشأتنی فأحسنت صورتی رب بما أحسنت إلی و فی نفسی عافیتنی رب بما کلأتنی ووفقتنی رب بما أنعمت علی فهدیتنی رب بما أولیتنی و من کل خیر أعطیتنی رب بما أطعمتنی وسقیتنی رب بما أغنیتنی وأقنیتنی رب بما أعنتنی وأعززتنی رب بما ألبستنی من سترک الصافی ویسرت لی من صنعک الکافی صل علی محمد وآل محمد وأعنی علی بوائق الدهور وصروف اللیالی والأیام ونجنی من أهوال الدنیا وکربات الآخره واکفنی شر مایعمل الظالمون فی الأرض أللهم ماأخاف فاکفنی و ماأحذر فقنی و فی نفسی ودینی فاحرسنی و فی سفری فاحفظنی و فی أهلی ومالی فاخلفنی وفیما رزقتنی فبارک لی و فی نفسی فذللنی و فی أعین الناس فعظمنی و من شر الجن والإنس فسلمنی وبذنوبی فلاتفضحنی وبسریرتی فلاتخزنی وبعملی فلاتبتلنی ونعمک فلاتسلبنی تبسلنی و إلی غیرک فلاتکلنی إلهی إلی من

-روایت-1-1943

[ صفحه 254]

تکلنی إلی قریب فیقطعنی أم إلی بعید فیتجهمنی أم إلی المستضعفین لی و أنت ربی وملیک أمری

أشکو إلیک غربتی و بعدداری وهوانی علی من ملکته أمری إلهی فلاتحلل علی غضبک فإن لم تکن غضبت علی فلاأبالی سبحانک غیر أن عافیتک أوسع لی فأسألک یارب بنور وجهک ألذی أشرقت له الأرض والسماوات وکشفت به الظلمات وصلح به أمر الأولین والآخرین أن لاتمیتنی علی غضبک و لاتنزل بی سخطک لک العتبی حتی ترضی قبل ذلک لاإله إلا أنت رب البلد الحرام والمشعر الحرام والبیت العتیق ألذی أحللته البرکه وجعلته للناس أمنا یا من عفا عن عظیم الذنوب بحلمه یا من أسبغ النعماء بفضله یا من أعطی الجزیل بکرمه یاعدتی فی شدتی یاصاحبی فی وحدتی یاغیاثی فی کربتی یاولیی فی نعمتی یاإلهی وإله آبائی ابراهیم وإسماعیل وإسحاق ویعقوب ورب جبرئیل ومیکائیل وإسرافیل ورب محمدخاتم النبیین وآله المنتجبین منزل التوراه والإنجیل والزبور والفرقان ومنزل کهیعص وطه ویس والقرآن الحکیم أنت کهفی حین تعیینی المذاهب فی سعتها وتضیق بی الأرض برحبها و لو لارحمتک لکنت من الهالکین و أنت مقیل عثرتی و لو لاسترک إیای لکنت من المفضوحین و أنت مؤیدی بالنصر علی أعدائی و لو لانصرک إیای لکنت من المغلوبین یا من خص نفسه بالسمو والرفعه فأولیاؤه بعزه یعتزون یا من جعلت له الملوک نیر المذله علی أعناقهم فهم من سطواته خائفون یعلم خائنه الأعین و ماتخفی الصدور وغیب ماتأتی به الأزمنه والدهور یا من لایعلم کیف هو إلا هو یا من لایعلم ما هو إلا هو یا من کبس الأرض علی الماء وسد الهواء بالسماء یا من له أکرم الأسماء یاذا المعروف ألذی لاینقطع أبدا یامقیض الرکب لیوسف فی البلد القفر ومخرجه من الجب وجاعله بعدالعبودیه ملکا یاراده علی یعقوب بعد أن ابیضت عیناه

من الحزن فهو کظیم یاکاشف الضر والبلوی عن أیوب وممسک یدی ابراهیم عن ذبح ابنه بعدکبر سنه وفناء عمره یا من استجاب لزکریا فوهب له یحیی و لم یدعه فردا وحیدا یا من أخرج یونس من بطن الحوت یا من فلق البحر لبنی إسرائیل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقین یا من أرسل الریاح مبشرات بین یدی رحمته یا من لم یجعل علی من عصاه من خلقه یا من استنقذ السحره من بعدطول الجحود و قدغدوا فی نعمته یأکلون رزقه ویعبدون غیره و قدحادوه ونادوه وکذبوا رسله یا الله یا الله یابدی ء یابدیع

-روایت-1-2128

[ صفحه 255]

لاند لک یادائم لانفاد لک یاحی حین لاحی یامحیی الموتی یا من هوقائم علی کل نفس بما کسبت یا من قل له شکری فلم یحرمنی وعظمت خطیئتی فلم یفضحنی ورآنی علی المعاصی فلم یشهرنی یا من حفظنی فی صغری یا من رزقنی فی کبری یا من أیادیه عندی لاتحصی ونعمه لاتجازی یا من عارضنی بالخیر والإحسان وعارضته بالإساءه والعصیان یا من هدانی للإیمان من قبل أن أعرف شکر الامتنان یا من دعوته مریضا فشفانی وعریانا فکسانی وجائعا فأشبعنی وعطشانا فأروانی وذلیلا فأعزنی وجاهلا فعرفنی ووحیدا فکثرنی وغائبا فردنی ومقیلا فأغنانی ومنتصرا فنصرنی وغنیا فلم یسلبنی وأمسکت عن جمیع ذلک فابتدأنی فلک الحمد والشکر یا من أقال عثرتی ونفس کربتی وأجاب دعوتی وستر عورتی وغفر ذنوبی وبلغنی طلبتی ونصرنی علی عدوی و إن أعد نعمک ومننک وکرائم منحک لاأحصیها یامولای أنت ألذی أنعمت أنت ألذی أحسنت أنت ألذی أجملت أنت ألذی أفضلت أنت ألذی أکملت أنت ألذی رزقت أنت ألذی وفقت أنت ألذی أعطیت أنت ألذی أغنیت أنت ألذی أقنیت أنت ألذی

آویت أنت ألذی کفیت أنت ألذی هدیت أنت ألذی عصمت أنت ألذی سترت أنت ألذی غفرت أنت ألذی أقلت أنت ألذی أعززت أنت ألذی أعنت أنت ألذی عضدت أنت ألذی أیدت أنت ألذی نصرت أنت ألذی شفیت أنت ألذی عافیت أنت ألذی أکرمت تبارکت وتعالیت فلک الحمد دائما و لک الشکر واصبا أبدا ثم أنا یاإلهی المعترف بذنوبی فاغفرها لی أنا ألذی أسأت أنا ألذی أخطأت أنا ألذی هممت أنا ألذی جهلت أنا ألذی غفلت أنا ألذی سهوت أنا ألذی اعتمدت أنا ألذی تعمدت أنا ألذی وعدت أنا ألذی أخلفت أنا ألذی نکثت أنا ألذی أقررت أنا ألذی اعترفت بنعمتک علی وعندی وأبوء بذنوبی فاغفرها لی یا من لاتضره ذنوب عباده و هوالغنی عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته فلک الحمد إلهی وسیدی إلهی أمرتنی فعصیتک ونهیتنی فارتکبت نهیک فأصبحت لاذا براءه لی فأعتذر و لاذا قوه فأنتصر فبأی شیءأستقبلک یامولای أبسمعی أم ببصری أم بلسانی أم بیدی أم برجلی أ لیس کلها نعمک عندی وبکلها عصیتک یامولای فلک الحجه والسبیل علی یا من سترنی من الآباء والأمهات أن یزجرونی و من العشائر والإخوان أن یعیرونی و من السلاطین أن یعاقبونی و لواطلعوا یامولای علی مااطلعت علیه

-روایت-1-2058

[ صفحه 256]

منی إذا ماأنظرونی ولرفضونی وقطعونی فها أناذا یاإلهی بین یدیک یاسیدی خاضع ذلیل حصیر حقیر لاذو براءه فأعتذر و لاذو قوه فأنتصر و لاذو حجه فأحتج بها و لاقائل لم أجترح و لم أعمل سوءا و ماعسی الجحود لوجحدت یامولای ینفعنی کیف وأنی ذلک وجوارحی کلها شاهده علی بما قدعملت یقینا غیرذی شک إنک سائلی عن عظائم الأمور وإنک الحکم العدل ألذی لاتجور وعدلک

مهلکی و من کل عدلک مهربی فإن تعذبنی یاإلهی فبذنوبی بعدحجتک علی و إن تعف عنی فبحلمک وجودک وکرمک لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الظالمین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من المستغفرین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الموحدین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الخائفین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الوجلین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الراجین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من الراغبین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من المهللین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من السائلین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من المسبحین لاإله إلا أنت سبحانک إنی کنت من المکبرین لاإله إلا أنت سبحانک ربی ورب آبائی الأولین أللهم هذاثنائی علیک ممجدا وإخلاصی لذکرک موحدا وإقراری بآلائک معددا و إن کنت مقرا إنی لم أحصها لکثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلی حادث ما لم تزل تتعهدنی به معها منذ خلقتنی وبرأتنی من أول العمر من الإغناء من الفقر وکشف الضر وتسبیب الیسر ودفع العسر وتفریج الکرب والعافیه فی البدن والسلامه فی الدین و لورفدنی علی قدر ذکر نعمتک جمیع العالمین من الأولین والآخرین ماقدرت و لاهم علی ذلک تقدست وتعالیت من رب کریم عظیم رحیم لاتحصی آلاؤک و لایبلغ ثناؤک و لاتکافی نعماؤک صل علی محمد وآل محمد وأتمم علینا نعمک وأسعدنا بطاعتک سبحانک لاإله إلا أنت أللهم إنک تجیب المضطر وتکشف السوء وتغیث المکروب وتشفی السقیم وتغنی الفقیر وتجبر الکسیر وترحم الصغیر وتعین الکبیر و لیس دونک ظهیر و لافوقک قدیر و أنت العلی الکبیر یامطلق المکبل الأسیر یارازق الطفل الصغیر یاعصمه الخائف المستجیر یا من لاشریک له

و لاوزیر

-روایت-1-1895

صل علی محمد وآل محمد وأعطنی فی هذه العشیه أفضل ماأعطیت وأنلت أحدا من عبادک من نعمه تولیها وآلاء تجددها وبلیه تصرفها وکربه تکشفها ودعوه تسمعها وحسنه

-روایت-1-ادامه دارد

[ صفحه 257]

تتقبلها وسیئه تتغمدها إنک لطیف بما تشاء خبیر و علی کل شیءقدیر أللهم إنک أقرب من دعی وأسرع من أجاب وأکرم من عفا وأوسع من أعطی وأسمع من سئل یارحمان الدنیا والآخره ورحیمهما لیس کمثلک مسئول و لاسواک مأمول دعوتک فأجبتنی وسألتک فأعطیتنی ورغبت إلیک فرحمتنی ووثقت بک فنجیتنی وفزعت إلیک فکفیتنی أللهم فصل علی محمدعبدک ورسولک ونبیک و علی آله الطیبین الطاهرین أجمعین وتمم لنا نعماءک وهنئنا عطاءک واکتبنا لک شاکرین ولآلائک ذاکرین آمین آمین رب العالمین أللهم یا من ملک فقدر وقدر فقهر وعصی فستر واستغفر فغفر یاغایه الطالبین ومنتهی أمل الراجین یا من أحاط بکل شیءعلما ووسع المستقیلین رأفه ورحمه وحلما أللهم إنا نتوجه إلیک فی هذه العشیه التی شرفتها وعظمتها بمحمد نبیک ورسولک وخیرتک من خلقک وأمینک علی وحیک البشیر النذیر السراج المنیر ألذی أنعمت به علی المسلمین وجعلته رحمه للعالمین أللهم فصل علی محمد وآل محمد کما محمد أهل لذلک منک یاعظیم فصل علیه و علی آله المنتجبین الطاهرین أجمعین وتغمدنا بعفوک عنا فإلیک عجت الأصوات بصنوف اللغات فاجعل لنا أللهم فی هذه العشیه نصیبا من کل خیر تقسمه بین عبادک ونور تهدی به ورحمه تنشرها وبرکه تنزلها وعافیه تجللها ورزق تبسطه یاأرحم الراحمین أللهم اقلبنا فی هذاالوقت منجحین مفلحین مبرورین غانمین و لاتجعلنا من القانطین و لاتخلنا من رحمتک و لاتحرمنا مانؤمله من فضلک و لاتجعلنا من رحمتک محرومین و لالفضل مانؤمله من عطائک قانطین و لاتردنا خائبین و

لا من بابک مطرودین یاأجود الأجودین وأکرم الأکرمین إلیک أقبلنا موقنین ولبیتک الحرام آمین قاصدین فأعنا علی مناسکنا وأکمل لنا حجنا واعف أللهم عنا وعافنا فقد مددنا إلیک أیدینا فهی بذله الاعتراف موسومه أللهم فأعطنا فی هذه العشیه ماسألناک واکفنا مااستکفیناک فلاکافی لنا سواک و لارب لنا غیرک نافذ فینا حکمک محیط بنا علمک عدل فینا قضاؤک اقض لنا الخیر واجعلنا من أهل الخیر أللهم أوجب لنا بجودک عظیم الأجر وکریم الذخر ودوام الیسر واغفر لنا ذنوبنا أجمعین و لاتهلکنا مع الهالکین و لاتصرف عنا رأفتک ورحمتک یاأرحم الراحمین أللهم اجعلنا فی هذاالوقت ممن سألک فأعطیته وشکرک

-روایت-از قبل-1992

[ صفحه 258]

فزدته وتاب إلیک فقبلته وتنصل إلیک من ذنوبه کلها فغفرتها له یاذا الجلال والإکرام أللهم وفقنا وسددنا واقبل تضرعنا یاخیر من سئل و یاأرحم من استرحم یا من لایخفی علیه إغماض الجفون و لالحظ العیون و لا مااستقر فی المکنون و لا ماانطوت علیه مضمرات القلوب ألا کل ذلک قدأحصاه علمک ووسعه حلمک سبحانک وتعالیت عما یقول الظالمون علوا کبیرا تسبح لک السماوات السبع والأرضون و من فیهن و إن من شیء إلایسبح بحمدک فلک الحمد والمجد وعلو الجد یاذا الجلال والإکرام والفضل والإنعام والأیادی الجسام و أنت الجواد الکریم الرءوف الرحیم أللهم أوسع علی من رزقک الحلال وعافنی فی بدنی ودینی وآمن خوفی وأعتق رقبتی من النار أللهم لاتمکر بی و لاتستدرجنی و لاتخدعنی وادرأ عنی شر فسقه الجن والإنس قال بشر وبشیر ثم رفع ع صوته وبصره إلی السماء وعیناه قاطرتان کأنها مزادتان و قال یاأسمع السامعین و یاأبصر الناظرین و یاأسرع الحاسبین و یاأرحم الراحمین صل علی محمد وآل محمدالساده المیامین وأسألک أللهم

حاجتی التی إن أعطیتنیها لم یضرنی مامنعتنی و إن منعتنیها لم ینفعنی ماأعطیتنی أسألک فکاک رقبتی من النار لاإله إلا أنت وحدک لاشریک لک لک الملک و لک الحمد و أنت علی کل شیءقدیر یارب یارب قال بشر وبشیر فلم یکن له ع جهد إلا قوله یارب یارب بعد هذاالدعاء وشغل من حضر ممن کان حوله وشهد ذلک المحضر عن الدعا