نقش «مادر» در تربیت دینی فرزندان

مشخصات کتاب

سرشناسه :حسینی نژاد، سیدمجتبی، 1359-

عنوان و نام پدیدآور :نقش «مادر» در تربیت دینی فرزندان/ سیدمجتبی حسینی نژاد.

مشخصات نشر :قم: اثر قلم، 1399.

مشخصات ظاهری :158ص.؛ 14×21س م.

شابک :250000ریال: 978-622-650992-3

وضعیت فهرست نویسی :فاپا

یادداشت :کتابنامه: ص. [153] - 158.

موضوع :تربیت خانوادگی -- جنبه های مذهبی -- اسلام Parents-- Religious aspects-- Islam والدین-- جنبه های مذهبی-- اسلام *Domestic education -- Religious aspects -- Islam تربیت اخلاقی-- جنبه های مذهبی -- اسلام Moral education-- Religious aspects -- Islam مادران در قرآن Mothers in the Qur'an مادران و دختران -- جنبه های مذهبی -- اسلام Mothers and daughters -- Religious aspects -- Islam

رده بندی کنگره :BP253/4

رده بندی دیویی :297/644

شماره کتابشناسی ملی :7391148

ویراستار دیجیتالی:محمد منصوری

اطلاعات رکورد کتابشناسی :فاپا

مؤلف: .......................... حجت الاسلام سیدمجتبی حسینی نژاد

ناشر: ................................................................. اثر قلم

چاپ: ...................................................................................... احسان

نوبت چاپ: .............................................................. اول 1399

شمارگان: ............................................................. 1000 نسخه

شابک: ............................................ 3-92-6509-622-978

قیمت: .......................................................... 25000 تومان

صفحه آرایی: ................................................... حمیدرضا علیزاده

آدرس: قم، مجتمع ناشران، واحد 237

شماره تماس: 09364310318 / 37842678-025

ص: 1

اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ اَلْرَحیمْ

ص: 2

نقش «مادر» در تربیت دینی فرزندان

حجت الاسلام «سیدمجتبی حسینی نژاد»

ص: 3

ص: 4

فهرست مطالب

پیشگفتار. 9

مقدمه. 13

فصل اول: «کلیات»

بیان مساله. 19

اهمیت وضرورت.. 20

پیشینه. 20

مفهوم تربیت.. 22

فصل دوم: «مادر در قرآن»

مادر در قرآن کریم. 25

الف) رشد کودک در آغوش مادر. 25

ب) مادران نمونه، در قرآن کریم. 29

1. همسر عمران مادر مریم. 29

2. مریم، مادر عیسی (علیه السلام).. 32

3. مادر موسی (علیه السلام).. 36

مربی گری، راز ستایش قرآن از مادران. 39

ص: 5

فصل سوم: «مادر در روایات»

مادر در روایات.. 45

حق مادر. 51

مقام و منزلت مادر نزد پروردگار. 53

فصل چهارم: «مادر در ادیان گذشته»

جایگاه مادر در ادیان گذشته. 59

فصل پنجم: «مادر در اندیشه بزرگان دین»

اندیشه بزرگان دین. 65

1) ملا محسن فیض کاشانی. 65

2) ملا احمد نراقی. 66

3) علامه سید محمدحسین طباطبایی. 67

4) امام خمینی رحمه الله. 69

فصل ششم: «نقش مادر در تربیت دینی فرزندان»

گفتار اول: نقش مادر در تربیت دینی فرزندان در دوران بارداری (قبل از تولد). 73

الف) دعا برای طلب فرزند صالح. 75

ب) بردن نام و یاد خدا. 76

ص: 6

ج) پرهیز از آمیزش در كنار بچه ها. 77

د) تأثیر غذای مادر بر جنین. 79

گفتار دوم: نقش مادر در تربیت دینی كودك (پس از تولد). 84

الف) ایجاد فضای معنوی. 85

ب) انتخاب نام نیك.. 86

ج) كام برداشتن نوزاد. 88

د) صدقه دادن برای فرزند. 89

ه-) عقیقه برای فرزند. 91

و) آداب شیر دادن. 94

1) شیر دادن همراه با طهارت.. 95

2) شیر دادن همراه با نام خدا 99

3) آموزش ارزش های اخلاقی. 100

4) پرورش عزت نفس.. 102

5) پرورش حس خودباوری در كودك. 105

6) تكریم و احترام كودك. 107

7) باورهای دینی. 109

8) آموزش قرآن. 110

9) آموزش احكام. 112

10) آموزش آداب اسلامی. 114

11) آموزش آداب غذا خوردن. 116

12) آموزش اخلاق نیكو. 117

13) آموزش آداب سلام كردن. 120

ص: 7

نقش رفتاری مادر در تربیت دینی كودك. 122

الف) عبادت های مادر. 122

ب) نمازهای اول وقت مادر. 125

ج) دعاها و مناجات های مادر. 128

د) همراه بردن كودك به مسجد. 128

ه-) گریه های مادر در مراسم عزاداری.. 129

گفتار سوم: نقش مادر در تربیت دینی نوجوان. 130

1. ضرورت استمرار نقش های گذشته. 131

2. جداسازی بستر خواب فرزندان. 133

3. كمك به دوست یابی. 135

4. عمل به دستورهای دینی. 136

درست بودن دستورهای مادر. 137

5. هماهنگ بودن دستورهای مادر با دیگر مربیان. 138

6. قابل فهم بودن دستورهای مادر برای فرزند. 139

7. هماهنگی گفتار و رفتار مادر. 140

8. انعطاف مادر در تربیت دینی. 141

گفتار چهارم: نقش مادر در تربیت دینی جوان. 143

1. حفظ پیوند عاطفی میان مادر و فرزند. 144

2. مشورت با جوان. 145

3. شناسایی همسر مناسب برای جوان. 147

4. تقویت دین باوری جوان. 148

نتیجه گیری. 151

ص: 8

پیشگفتار

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْها وَ وَضَعَتْهُ کُرْها وَ حَمْلُهُ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرا حَتّی إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِینَ سَنَهً. (1)

مادرش او (فرزند) را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است تا زمانی که به کمال و رشد برسد و به چهل سالگی برسد.

انسان، تنها موجودی است که می تواند آیینه جمال و جلال حق و تجلی گاه قدرت و خلاقیت او باشد. خدای تعالی، تمام نیروهای نباتی، حیوانی و انسانی را به او ارزانی داشته و استعدادهای بسیاری را به وی بخشیده است تا با اراده و اختیار خویش، راه تکامل و سعادت را بپیماید. این همه بخشش و اکرام، برای رساندن انسان به هدفی والا (قرب الهی) است که باید برای تحقق آن بکوشد. حرکت انسان به سوی این هدف عالی کار ساده ای نیست؛ زیرا در نهادش، جاذبه ها، امیال و گرایش های گوناگونی وجود دارد که وی را از سیر معنوی بازمی دارد. این گرایش ها از نفس اماره سرچشمه می گیرد که

ص: 9


1- . سوره یوسف آیه 53.

همواره به بدی امر می کند.

هدف از خلقت انسان، بسیار عالی و رسیدن به آن هدف، با مشکلات و موانع بسیاری همراه است. ازاین رو، تعلیم و تربیت از ضروری ترین مسائل انسانی است تا از این راه، زمینه رشد و تکامل همه جانبه انسان فراهم گردد. همه ادیان الهی و مکتب های مادی اهمیت این امر را تأیید کرده و تا آنجا که توانسته اند، بر اساس معیارهای ارزشی خود، برای کارآیی نظام تعلیم و تربیت کوشیده اند. آیین مقدس اسلام نیز به عنوان کامل ترین دین، بهترین دستورها و برنامه ها را برای تکامل جسمی و روحی انسان آورده و همواره کوشیده است تا بشر را به سعادت دنیا و آخرت رهنمون سازد. اگرچه آموزه های تربیتی و تعلیمی اسلام، درست و دقیق، تنظیم و تدوین نشده است، ولی با توجه به منابع غنی و متون اصیلی که در اسلام وجود دارد، می توان نظام تعلیم و تربیت اسلامی را به خوبی تعریف کرد و در قالبی نو به مردم عرضه داشت.

درباره تربیت فرزند و عوامل مؤثر در آن، راه کارهای مهمی در متون اسلامی آمده است که عمل به آنها در تربیت دینی و اخلاقی فرزندان نقش بسزایی دارد. در بسیاری از آیات و روایات و سیره امامان معصوم (علیهم السلام)، شیوه های تربیت عاطفی، دینی، اخلاقی و اجتماعی فرزند، به روشنی بیان و در هر مورد

ص: 10

راه کار مناسبی نیز ارائه شده است که توجه به آنها در چگونگی تربیت فرزند بسیار مفید است.

این نوشتار می کوشد با توجه به آیات و احادیث و سیره معصومان (علیهم السلام)، نقش مادر را در تربیت دینی فرزندان، بررسی و دیدگاه اسلام را در این زمینه تبیین کند. مادر، از دیدگاه اسلام، جایگاه بس والایی در خانواده و اجتماع دارد و نقش وی در تربیت دینی فرزند بسیار مهم و سرنوشت ساز است. ازاین رو، در این پژوهش پس از تبیین مفاهیم و مقدمات، نخست جایگاه مادر و سپس نقش وی در تربیت دینی فرزند در دوره های گوناگون (پیش از تولد و پس از تولد) بررسی می شود.

ص: 11

ص: 12

مقدمه

شکی نیست که مادر از هر جهت مقام ارجمند و والایی در همه ادیان داشته و دارد و همگان با دید احترام به او می نگرند و به عظمت و بزرگی از وی یاد می کنند. هر دین و آیینی که در طول تاریخ آمده به این مسئله توجه کرده و مردم را به خدمت به مادر فراخوانده است. همان گونه که دین نسبت به سایر پدیده های عالم اظهار نظر می کند، جهان را آن گونه که هست به ما می نمایاند و در امور ارزشی ارزش ها را معرفی و در مورد آن ها ارزش گذاری و داوری می نماید؛ درباره مادر و مقام و جایگاه او نیز ساکت نبوده، بلکه عنوان مادری را جایگاه بس والا و ارزشمند دانسته، مقام وی را گرامی می دارد.(1)

فرزند برای اولین بار و به طور مستقیم با مادر سروکار دارد تربیت کاری اندیشیده و مهلت دار است و با بی خبری و عدم آگاهی و آشنایی به مسایل و جریان های زمان نمی توان در آن زمینه گام برداشت. بنابراین مادران باید خود آگاه و جهت دار باشند، تا بتوانند نسل هدفدار بپرورانند. خصیصۀ دیگر مادران داشتن ملکۀ عفت و تقواست، که در سایه آن از

ص: 13


1- . مجله شمیم یاس شماره 48 ص31

هرگونه مفاسدی دور باشند.

آنها وظیفه دارند خداوند را به فرزندان خود بشناسانند واهداف خلقت را بیان کنند و آن ها به مسیر الهی سوق دهند. و برای دست یافتن به این مهم و قرب الهی به استفاده از سفارشات بزرگان دین و متخصصان در این عرصه نیاز دارند. متأسفانه برخی مادران بدون اینکه توجهی به دستورات دینی و الهی داشته باشند یا از هر رهنمودی استفاده کنند فرزند خود را بزرگ می کنند. این گونه کودکان شاید از نظر جسمی رشد کنند اما از نظر روحی به کمال (آن کمالی که خداوند به آن اشاره دارد) نخواهند رسید و با مفاهیم دینی مأنوس خواهند بود.

بنابراین مادران ما باید خودشان در زمرۀ بهترین مادران و در اصل بهترین بندگان خدا باشند و اگر رضایت خدا را می خواهند باید علاوه بر تلاش برای صالح شدن و تربیت صحیح فرزندشان برای تقوای خود نیز تلاش کنند. در واقع فرزند از راه اخلاق و رفتار و منش مادرش تربیت می شود نه از طریق گفتار او. در نتیجه کردار مادر باید درست و به جا باشد تا فرزندش تربیت صحیح داشته باشد.

در تربیت اجتماعی روش مادران از نظر الگو بودن بسیار مهم است به خصوص از آن بابت که بدانیم طبع کودک آمادۀ

ص: 14

پرخاشگری و ستیزه جویی است و با دیدن آن در برابر والدین تجلی می کند نباید منتظر ماند که کودک کاملاً به سن رشد و تمییز برسد تا بتوان به او کار و وظیفه ای را ارجاع کرد بهطور خلاصه هر مقدار آداب آموزی و آماده کردن طفل برای ورود به زندگی اجتماعی از سنین پایین تر آغاز گردد موفقیت مادران در امر تربیت و پذیرش بار تربیت برای طفل آسان خواهد بود.(1)

برای تقویت این مطلب مهم این است که چگونه مادران، سعادت را برای فرزندشان تعریف کنند و آنها را به سوی مسیری که به آنها آموخته شده و فطرت کودک نیز گواه بر حق بودن همین مسیر است سوق دهند.

اساس معنوی شدن انسان در این سن پی ریزی می شود، هر قدر که تماس های مذهبی کودک در این دوره زیادتر و لذت بخش تر باشد کودک در ارتباطات اجتماعی، معنوی آینده موفق تر خواهد بود. در مقابل کودکانی که در این دوره از تمایلات معنوی محدود برخوردارند و وقت بیشتری را با اشیاء سپری می کنند، در آینده احتمالاً روابط اجتماعی، معنوی موفقی نخواهند داشت.

ص: 15


1- . نقش مادران در تربیت دینی فرزندان، محمد احسانی، ص28.

ص: 16

فصل اول: «کلیات»

اشاره

ص: 17

ص: 18

بیان مساله

مهم ترین عامل تشکیل جامعه، خانواده است که در آن تمام نیازهای روحی و روانی و مادی افراد برآورده می شود. یکی از کارکرد های مهم خانواده تولید مثل است، که از نعمت های خداوند بر بندگان است و زن به مقتضای طبیعت خود دارای نقش مادری است. از آنجایی که فرزند بیشترین ساعات خود را به خصوص در دوران کودکی و نوجوانی در کنار مادر می گذرانند و به عنوان مهمترین عنصر در حفظ وتعالی جامعه می باشند، لذا نقش مادران در تربیت فرزندان بسیار مهم می باشد.مهمترین نوع تربیت، تربیت دینی است که از دشوارترین و حساس ترین انواع تربیت است واندک اشتباه در این باره ممکن است فرزندان را به وادی فساد و تباه بکشاند. منظور از تربیت دینی، پرورش و رشد فرزندان وارائه ی الگوی اخلاقی و رفتاری به آنان، از منبع علم لایزال الهی که برگرفته از کتاب خدا و سنت پیامبر و ائمه معصومین می باشد که تحقیق حاضروظیفه ی مادر را در ارائه ی تربیت دینی بیان می نماید.

ص: 19

اهمیت وضرورت

از انجایی که تمامی جوامع بشری نیازمند افرادی هستندکه به وسیله ی آنان بتوانند خود را رشد دهند وجامعه را دگرگون وبازسازی کنند؛ کسانی می توانند جامعه را رشد دهند که از تربیت دینی برخوردار باشندکه از جمله مهمترین این گروه جوانان می باشند واز آنجایی که جوانان آینده سازان مملکت هستند وسعادت وشقاوت جامعه به دست اینان است، لذا نیاز به تربیت صحیحی دارندکه از منبع علم لایزال الهی فراهم آمده باشند وکسی که بیشترین نقش رادر این زمینه می تواند داشته باشد، مادران می باشند وتمام رفتارهای مادران را الگوی خود قرار می دهند.

پیشینه

از آنجایی که انسان موجودی دو بعدی است و هنگام تولد بعد مجردش همچون لوحی سفید می باشد و به واسطه ی تربیت پدر و مادر وجود مجردش شکل می گیرد. لذا لازم است والدین کودک اصول تربیتی لازم برای پرورش یک انسان را بدانند و اعمال کنند. بنابراین تربیت به صورت عمومی و تربیت به صورت خاص از جمله مباحث مهمی است که باید بیش از پیش به آن پرداخته شود در این راستا تحقیقات و پژوهش های

ص: 20

زیادی صورت گرفته که به نمونه هایی از آنها اشاره می شود:

1- کتاب تأثیر مادر در تربیت تألیف دکتر علی قائمی که بیشتر به مباحث معنوی مرتبط با تربیت پرداخته است.2- کتاب فرزند صالح تألیف ستار پور ابراهیم که بیشتر به شیوه ها و راهکار های تربیتی پرداخته است.

3- مقاله ی آقایان حسن ملکی، عباس علی شاملی و مهدی شکراللهی با عنوان تربیت عبادی کودکان که بیشتر به مباحث عبادی و ضرورت آنها برای کودک و روش های آشنایی کودک پرداخته است.

4- مقاله آقای علی اکبر زهره کاشانی با عنوان اصول تربیت دینی از منظر آیات و روایت می باشد که بیشتر به اصول تربیتی و تعلیم و تربیت دینی پرداخته است.

5- علی محمد حیدری در کتاب والدین وفرزندان و همچنین آقای مجید رشیدپور در کتاب خانواده وفرزندان به وظایف متقابل والدین وفرزندان پرداخته اند.

اما این کتاب در صدد است که نقش مادر را در تربیت دینی فرزندان مورد بررسی قرار دهد.

ص: 21

مفهوم تربیت

واژه تربیت از "ربو" گرفته شده است و به معنای پرورش دادن ،پروراندن، اوج گرفتن، افزودن و رشد ونمو دادن آمده است و عبارت است از پرورش و به فعلیت درآوردن استعدادهای درونی وشکوفا وبه ثمررسانیدن آنهاست.

تربیت مخصوص موجودات زنده است اعم ازنباتات، حیوانات و انسانها، تربیت باید با میل ورغبت با مساعد کرن شرایط حاصل گردد. (1)

ص: 22


1- . علی محمد حیدری، والدین و فرزندان، چاپ اول، نشر مهدی نراقی، 1383، صص79،35.

فصل دوم: «مادر در قرآن»

اشاره

ص: 23

ص: 24

خانواده، هسته نخستین جامعه و از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، اندیشه، اخلاق، سنت ها و عواطف به نسلی پس از نسل دیگر است. در میان اعضای خانواده بیشترین سهم تأثیرگذاری بر فرزند، از آن مادران است؛ به ویژه در خانواده هایی که شیوه ای زیست طبیعی و مطابق با الگوها و سنت اسلامی دارند که براساس آن، شیر مادر بهترین غذای کودک و آغوش او، بهترین جایگاه برای تربیت و پرورش کودکان شناخته می شود. بر پایه همین نگرش، بارزترین و والاترین نقشی که در کلام وحیانی قرآن برای زنان ترسیم شده و مورد ستایش قرار گرفته، نقش مادری و عهده داری تربیت فرزندان از سوی آنان است.

مادر در قرآن کریم

الف) رشد کودک در آغوش مادر

قرآن نهاد خانواده را کانونی برای تربیت (پرورش استعدادهای درونی) و رشد توانایی ها ی بالقوه فرزندان می شناسد و برای سامان یابی ثمربخش وظیفه کودک پروری، نقش و کارکرد هر یک از پدر و مادر را تعیین می کند:

ص: 25

(وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…)؛(1)

مادران فرزندان خود را دو سال تمام شیر می دهند، [این] برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده [پدر] لازم است خوراک و پوشاک مادر را به طور شایسته [در مدت شیر دادن تأمین کند] – هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست – نه مادر [به خاطر اختلاف با پدر] حق ضرر زدن به کودک را دارد و نه پدر.

برخی پنداشته اند که این تقسیم وظیفه به عصر و زمانی نظر دارد که مادران خانه نشین بوده اند. از سوی دیگر، قرآن خود تصریح کرده که این حکم الزامی نیست؛ بنابراین مؤسسات پرورش کودک، پدر و یا هر کس دیگری می تواند جانشین مادر شود و تربیت کودک را بر عهده بگیرد و برای شیر مادر نیز غذاهای مناسب، جایگزین گردد.

در پاسخ باید گفت که این تقسیم وظایف بین پدر و مادر، در نگره قرآنی، نه دل بخواهانه و فاقد بنیان ها ی معرفتی و انسان شناختی، که برآمده از متن طبیعت، آفرینش و

ص: 26


1- . بقره، آیه 233.

استعدادهای طبیعی مرد هم چون: توانایی جسمی، سخت کوشی، خشونت و… او را در جایگاه نان آور و پاسبانخانواده قرار داده است. مهر و عطوفت، ظرافت و لطافت طبع، صلح جویی، رقت قلب، شکیبایی و… به زن وظیفه مادری، تربیتی و پرورشی بخشیده است.

این حقیقت در دنیای امروز – که دنیای فاصله گرفتن مادران از فرزندان و پرداختن به کار بیرون از منزل است – نسبت به سایر زمان ها روشن تر شده که هیچ جایگزینی برای شیر مادر نمی توان سراغ گرفت و هیچ پرورش گاهی نمی تواند احساس، عاطفه، گرما، آرامش، نیروبخشی و سایر کارکردهای روانی و عاطفی آغوش مادر را جبران کند.

دکتر «بنیامین اسپاک»(1) روان پزشک و متخصص کودکان در آمریکا، عصاره دریافت سال ها پژوهش و تحقیق کتاب خانه ای و میدانی خود در این باره را چنین بازگو می کند:

“کودکان می توانند رشد و تربیت طبیعی داشته باشند. برای رسیدن به این هدف من به نتایجی رسیده ام که به طور خلاصه از این قرار است: ساعتی بعد از تولد نوزاد، فرزند را در اختیار مادر قرار دهند، تا او را مدتی لمس کند، تغذیه با پستان مادر باید تشویق شود و تا حد امکان نوزاد هنگام انجام

ص: 27


1- . Dr. Benyamin Spock.

کارها، همراه مادرش باشد.” (1)

او فواید و آثار این سفارش ها ی تربیتی را سالم سازی وانسانی شدن هرچه بیشتر روابط جوامع بشری می داند و تغییر شرایط زندگی را که بر اثر آن، زنان از بیم تغییرات عضلانی، از دست دادن زیبایی، گریز از کسالت و خستگی خانه نشینی، بی حوصلگی، اشتغال به کار و عواملی از این دست، نمی خواهند حتی بخشی از تربیت فرزندان را متحمل شوند، دلایل قانع کننده برای کوتاهی در تربیت فرزندان از سوی خانواده و مادران نمی شناسد:

“من امیدوارم در حالی که انتظار جامعه انسانی تر را داریم، مردان و زنانی باشند که احساس کنند، مراقبت از کودکان و خانه، دست کم به اندازه هر فعالیت دیگری، مهم و ارضا کننده است و هیچ زن و مردی تصور نکند که برای انتخاب این راه احساس شرمندگی کند.” (2)

ص: 28


1- . بنیامین اسپاک، تغذیه، تربیت و نگهداری کودک، ترجمه احمد میرعابدینی، ص 544.
2- . همان، ص 549.

ب) مادران نمونه، در قرآن کریم

1. همسر عمران مادر مریم

«مریم» زن نمونه و بانویی است که در قرآن کریم ستایش افزون شده و زنی برگزیده از میان عالمیان معرفی شده است.

(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ)؛ (1)

به یاد آورید هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم، خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان برتری داده است.

قداست و برگزیدگی مریم را – آن گونه که قرآن روایت می کند – تربیت یافتن وی در دامان مادری چون همسر عمران، شایستگی ها، باور، اخلاص و ایمان وی بی ارتباط نیست، زیرا قرآن پیش از تکریم مریم، به ارائه ویژگی هایی از مادر او پرداخته است:

(رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِی مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّی إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ)؛ (2)

[به یاد آورید] هنگامی را که همسر «عمران» گفت: خدایا، آنچه را در رحم دارم، برای تو نذر کردم، که «محرّر» [و آزاد،

ص: 29


1- . آل عمران، آیه 42.
2- . همان، آیه 35.

برای خدمت خانه تو] باشد. از من بپذیر که تو دانا و شنوا هستی.

بی تردید زنی با این خداباوری و نیت الهی و معنوی، دوره بارداری خویش را در کمال پرواپیشگی و بندگی خالصانه به سر برده و مراقب طهارت ظاهری، باطنی و دوری از آلایش ها ی تأثیرگذار بر کودک خویش بوده است.

رهیافت به راز و اهمیت یادکرد قرآن از انگیزه الهی و خالصانه مادر مریم به هنگام بارداری و پیش کش کردن جنین خویش به پیشگاه پروردگار هستی، زمانی میسر می گردد که توجه داشته باشیم کاوش ها و دریافت هایی جدید علمی، بیان کننده آن است که حوادث محیطی و پیرامونی کودک از زمان تولد و حتی پیش از آن و در دوره جنینی، از قبیل: تصورات افکار، حزن و اندوه او، رفتارها و عملکردهای مادر و نیز تغذیه، نظافت، گرفتن از شیر و آموزش، دارای تأثیر کامل در تنظیم شکل گیری شخصیت آینده است.

تمامی روایات و نصوصی که از آداب زفاف، شرایط زمانی و بایسته ها ی زمان آمیزش، تأثیر آب و هوا، تغذیه و حالات روحی مادران بر فرزندان در دوره بارداری و شیردهی سخن می گویند، از همین دیدگاه قابل دقت هستند.

ص: 30

دکتر بنیامین اسپاک می نویسد:

“انسان قبل از تولد نه تنها در رحم مادر رشد می کند، تغذیه می شود و محیط گرمی دارد، بلکه در همه حرکت ها ی اوشریک است.” (1)

مادر مریم، در نخستین لحظه ها ی تولد فرزندش در اندیشه پایبندی به عهد است که با خدا بسته و زمانی که می بیند برخلاف تصور او، دختری به دنیا آورده و نمی تواند براساس رسوم آن جامعه در شمار خدمت کاران خانه خدا درآید، اما این رویداد خلاف تصور، چیزی از ایمان وی نمی کاهد و او هم چنان ثابت قدم در عهدش باقی می ماند نوزادش را «مریم» (عبادت کننده خداوند) نام می نهد و با سپردن او و نسلش به خداوند، خواهان امداد الهی در تربیت وی می گردد:

(فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّی وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّی سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَإِنِّی أُعِیذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ)؛ (2)

ولی هنگامی که او را به دنیا آورد، [او را دختر یافت] گفت: خداوندا! من او را دختر آوردم – ولی خدا از آنچه او به دنیا آورده بود، آگاه تر بود – و پسر همانند دختر نیست [دختر

ص: 31


1- . همان، ص 543.
2- . آل عمران، آیه 36.

نمی تواند وظیفه خدمت گزاری معبد را همانند پسر انجام دهد] من او را مریم نام گزاردم و او و فرزندانش را از وسوسه ها ی شیطان رانده شده، در پناه تو قرار می دهم.”

واژه ی «عوذ» به معنای پناه بردن، پناه دادن و تمسک به غیر است؛ عوذ مریم به خدا، یعنی به تمام و کمال سپردن او بهخداوند.

مادر مریم در تربیت شایسته او از هیچ کوششی فروگذار نکرد و خداوند به دست او در دامان او، مریم را به رشد و کمالی بس نیک و شایسته رسانید.

«وانبتها نباتا حسنا» بیان کننده رشد، تربیت و پرورش بایسته و مطلوب مریم است. قرآن یادآور شده که پاکی و پاک دامنی و صلاح پدر و مادر مریم، در میان جامعه آنان مورد تأیید و تأکید بوده و مردم انتظار داشتند که به حکم قوانین طبیعی و اجتماعی، مریم نیز فردی شایسته باشد و قرآن این انتظار را رد نکرده و نادرست نشمرده است.

2. مریم، مادر عیسی (علیه السلام)

مادر عیسی (علیه السلام) بانو و مادر نمونه دیگری است که قرآن او را شناسانده و تأکید کرده است؛ مادری که از همان روزهای نخستین جدایی از آغوش مادر، ساکن و مقیم خانه خدا شد و به عبادت الهی پرداخت.

ص: 32

مقام مریم در عبودیت و بندگی خداوند، به مرتبه ای رسید که برگزیده خدا شد. مائده آسمانی بر او فرود آمد و مورد غبطه پیامبر الهی (زکریا) قرار گرفت و داشتن چنان فرزندی را از خداوند درخواست کرد.

مریم از زنان مورد ستایش قرآن است؛ از آن جهت که پاکی و پاک دامنی خود را به شدت پاس داشته است و تا آن جاپیش رفته که شایستگی دریافت نفخه الهی شده است.

(وَمَرْیَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِینَ)؛ (1)

و مریم دختر عمران – که دامان خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود در آن دمیدیم – او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و او از مطیعان فرمان خدا بود.

(وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ * یَا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّكِ وَاسْجُدِی وَارْكَعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ)؛ (2)

و [به یاد آورید] هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته و بر تمام زنان جهان، برتری داده است. ای مریم! به (شکرانه این نعمت) برای پروردگار خود

ص: 33


1- . تحریم، آیه 12.
2- . آل عمران، آیات 42 و 43.

خضوع کن و سجده به جا آور و با رکوع کنندگان رکوع کن.

در مجموع، نام مریم به عنوان دختر عمران یا مادر عیسی و یا به صورت مستقل، بارها و بارها در قرآن یاد شده و از آیات مربوط به توصیف حالات شخصی، ویژگی ها ی رفتاری، عبادی، خلقی، برگزیدگی و پاک دامنی مریم، سکناگزینی او در عبادت گاه پروردگار و بهره وری از نعمت ها ی بهشتی، چند مطلب قابل فهم و دریافت است.الف) وارستگی، پاک دامنی و بندگی خالصانه مریم، سبب شد که فرزند و مولود بزرگواری چون عیسای مسیح در دامن او زاده شود؛ چه اگر زنی بسان مریم و پیمانه قداست، پاکی و پرواپیشگی او نمی بود، نمی توانست این شرافت را کسب کند و ظرفیت و شایستگی مادرشان برای عیسی را بیابد.

ب) تولد فرزندی چون عیسی از مادری چون مریم سزاست و این، به صورت آشکار نقش مادر در تربیت فرزندان در مراحل جنینی و پس از آن و نیز تأثیر حالات روحی، اخلاقی و ایمان مادران بر خلق و خوی و حالات و رفتار فرزندان را می رساند.

ج) گویی تمام عظمت و تقدیس مردم در نقش مادری او، به عیسی و زادن و پروردن او خلاصه می شود. کثرت آیات ناظر بر مادری مریم برای عیسی از همین منظر قابل فهم است.

ص: 34

د) مادری مریم، برای عیسی (علیه السلام) را نمی توان بسان گذرگاه و ظرفی بدون نقش و تأثیر برای مظروف و شخصیت مسیح انگاشت که اگر چنین می بود، یادکرد آن همه توصیف از پروای اخلاقی، خداباوری مریم و جای گرفتن وی در مقدس ترین مکان، پرداختن به پرستش شبانه روزی خداوند و تغذیه از پاک ترین غذاها در دوره پیش از مادری، ضرورت و توجیه درخور فهم و عقلانی نمی یافت!

افزون بر این، بشارت تولد عیسی را فرشتگان به مریمدادند و آن نوزاد را با لقب «فرزند مریم» معرفی کردند و این، یعنی او سهمی به سزا در تحقق اراده الهی و تولد فرزندی چون عیسی از دامن او داشته است:

(إِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ یَا مَرْیَمُ إِنَّ اللّهَ یُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِیحُ عِیسَى ابْنُ مَرْیَمَ وَجِیهاً فِی الْدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِینَ)؛ (1)

هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای [وجود باعظمتی] از طرف خود بشارت می دهد که نامش مسیح، عیسی پسر مریم است؛ در حالی که در این جهان و جهان دیگر، صاحب شخصیت خواهد بود و از مقربان الهی است.

ص: 35


1- . آل عمران، آیه 45.

یکی از آیاتی که به گونه صریح تأثیر نقش تربیتی، شخصیتی، و صفات اخلاقی و دینی مریم را در تکوین شخصیت عیسی (علیه السلام) باز می گوید، آیه 75 سوره مبارکه مائده است:

(مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ)؛ (1)

مسیح فرزند مریم، فقط فرستاده [خدا] بود؛ پیش از وی نیز، فرستادگان دیگری بودند. مادرش، زن بسیار راست گویی بود؛ هر دو غذا می خوردند؛ [با این حال، چگونه دعوی الوهیت مسیح و پرستش مریم را دارید؟].یکی از جنبه ها ی تأکید خداوند بر «صدیقه» بودن مریم، آن است که بگوید، پاره ای از این ویژگی ها و صفات منحصر به فرد و استثنایی عیسی (علیه السلام) رهاورد صفت صدیق بودن مادر او، مریم است، وگرنه او انسانی است بسان سایر انسان ها.

3. مادر موسی (علیه السلام)

موسی (علیه السلام) در روزگاری به دنیا آمد که فرعون، فرزندان پسر بنی اسرائیل را سر می برید تا سلطنت وی زوال نیابد.

از همان روزهای نخست ولادت موسی، مادر وی را تشویق و اضطراب فراگرفت و از تدبیر و چاره اندیشی در حفظ جان فرزند خویش عاجز ماند. در این هنگام بود که مادر

ص: 36


1- . مائده، آیه 75.

موسی از سوی خدا راهنمایی شد:

(وَأَوْحَیْنَا إِلَى ام مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِی الْیَمِّ وَلاَ تَخَافِی وَلاَ تَحْزَنِی إِنَّا رَادُّوهُ إِلَیْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِینَ * فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِیَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَحَزَناً)؛

و ما به مادر موسی الهام کردیم: او را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی، وی را در دریای [نیل] بیفکن؛ و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز می گردانیم، و او را از رسولان قرار می دهیم. [و هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند] خاندان فرعون او را از آب گرفتند، تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد!

این ماجرا از چند موضوع قابل بررسی است:

الف) وحی الهی به مادر موسی چه به معنای الهام باشد ویا شنیدن صدا و یا هر مکانیسم دیگر، آنچه مهم می نماید و منزلت مادر موسی را به عنوان مادر، بسی والایی می بخشد، این واقعیت است که می بینیم، تمامی تدبیر و راهکارهای وحیانی خداوند به صورت ریز، دقیق، مدبرانه و باشجاعت برخاسته از ایمان از سوی مادر موسی فراگرفته و اجرا می شود و خداوند از ایمان، قلب مطمئن، تعهد و اجرای دقیق دستورهای خود به وسیله مادر موسی (علیه السلام) با لحن ستایش گزارش می کند.

ب) راز بازگشت دوباره موسی به آغوش مادر، تسکین

ص: 37

قلب مادر موسی، زدودن اندوه از وی و اثبات حقانیت وعده خداوند دانسته شده است:

(فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَیْ تَقَرَّعَیْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ)(1)

ما او را به آغوش مادرش بازگردانیدیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است.

اما این واقعیت که از میان تمامی راه ها ی ممکن، خداوند راه امتناع او از پذیرش و مکیدن پستان زنان دیگر را عامل بازگشت موسی به مادر، تقدیر و پیش بینی می کند، می تواند نشان دهنده این مطلب باشد که کار تربیت، پرورش، تغذیه و رشد موسای پیامبر باید به وسیله زنی چون مادر خود وی،کمال و انجام پذیرد، نه هر زن شیرده دیگر. و این به معنای برجسته کردن اهمیت نقش تربیتی مادران در سمت و سویابی فرزندان و ارائه الگوی موفق از مادری است که با ایمان، اخلاص، اعتماد و اتکال به خداوند، کار تربیت و پرورش فرزندی چون موسی را به شیوه احسن و بهترین وجه ممکن به فرجام رساند.

ص: 38


1- . همان، آیه 13.

مربی گری، راز ستایش قرآن از مادران

اگر از داستان نوح بگذریم که برخی از قرآن پژوهان، شقاوت فرزند نوح را برآیند زاده شدن و تربیت یافتن در دامان مادر ناشایست قلمداد کرده اند – زیرا که از خانواده نوح این هر دو مادر و فرزند بودند که به نوح ایمان نیاوردند و با کافران غرق توفان شدند – موردی را نمی توان یافت که زن در نقش مادری نکوهش شده باشد.

به ویژه این که قرآن، بدفرجامی و اعراض فرزند نوح از ایمان به شریعت و آیین پدر را، حتی با اشاره و تلویح به مادر او نسبت نداده است. بدین ترتیب جایی را نمی شود سراغ گرفت که قرآن کریم به صورت روشن و صریح، زنان را در جایگاه و نقش مادری نکوهش و توبیخ کرده باشد.

آنان که با ملاک ها ی ارزش گذاری اسلام آشنایی دارند، می دانند که اسلام و فرهنگ قرآنی به تمامی کسانی که دارای نقش و کارکرد تربیتی هستند، ارج و منزلت بیش از سایرین بخشیده است؛ ربوبیت از صفات کمالیه الهی و خداوند «رب» (تربیت کننده و پرورش دهنده) مطلق جهانیان است: (اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ).

از جمله صفات و رسالت ها ی پیامبران الهی، مربی گری و آموزگاری است:

ص: 39

(هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَكِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ). (1)

از این رو مهم ترین مواردی که قرآن به نقش قابل تحسین مادران پرداخته، مواردی است که به جنبه مربی گری آنان نظر داشته است؛ از آن جمله:

1. حق بیشتر مادران بر فرزندان، نیکی و احسان به والدین، در هفت سوره قرآن، سفارش شده و همواره پس از ایمان به خدا و یکتاپرستی – که سنگ بنای سازواره اندیشه اسلامی است – قرار گرفته است.

در دو سوره از سوره ها بر روی واژه ی «ام» جداگانه تکیه شده و زحمت ها، رنج ها و بیداری هایی که برای پرورش، تربیت و سلامت فرزند خود در هنگام بارداری، شیردهی، متحمل گشته یادآور شده و بدین سان، منزلت مادری را ارج بیشتر از پدر بودن نهاده و حقوق بیشتر او بر فرزندان را گوشزد کرده است:

(وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْكُرْ لِی وَلِوَالِدَیْكَ) (2)

ص: 40


1- . جمعه، آیه 2.
2- . لقمان، آیه 14.

و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم. مادرش او را با ناتوانی روی ناتوانی حمل کرد [به هنگامبارداری هر روز رنج تازه ای را متحمل می شد] و دوران شیرخوارگی او دو سال پایان می یابد. آری، [به او توصیه کردیم] که برای من و پدر و مادرت شکر به جای آور که بازگشت [همه شما] به سوی من است.

(وَوَصَّیْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً…)؛(1)

ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی بر زمین می گذارد و دوران حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است.

2. قرآن در سوره اسراء، احسان و نیکی به والدین را در شمار قضا و احکامی که الزامی و بایدی است، قرار می دهد و نمونه هایی از رفتار و برخورد محسنانه و نیکو را نیز یادآور می شود و در آخر می افزاید که فرزندان باید، در خلوتگه راز و نیایش با خداوند، از نقش تربیتی والدین یاد کنند:

(… وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِی صَغِیراً)؛ (2)

و بگو: پروردگارا، همان گونه که آنان مرا در کوچکی

ص: 41


1- . احقاف، آیه 15.
2- . اسراء، آیه 24.

تربیت کردند، مشمول رحمتشان قرار ده.

انتخاب عنوان «تربیت» گذشته از این که می تواند به دلیل شمول و پوشش دهی آن بر همه فعالیت ها ی کودک پروری پدر و مادر باشد (بیان کننده) آن است که از یک سو، تمامی اعمالو رفتارهای پدر و مادر جنبه تربیتی دارند و از سوی دیگر، تربیت ستوده و بایسته همان پدر و مادر بوده که چنین فرزند خداجو و نیایش گری پرورده شده است.

ص: 42

فصل سوم: «مادر در روایات»

اشاره

ص: 43

ص: 44

مادر را چگونه می شود توصیف کرد؟ واقعا با چه کلماتی می توان عشق یک مادر، محبت بی دریغ و فداکاری های او را وصف کرد؟ بی شک که قابل انجام شدن نیست و هر که هر چیزی را که می گوید، تنها یک بخش کوچکی از کارها و الطاف مادرانه را شرح می دهد. صدا زدن نام مادر در هر سنی برای فرزند دلپذیر و خوشایند است. نامی که به خانواده مفهوم می بخشد. در هر آیین و مذهبی مقام مادر ارزش بسیاری دارد. اما در دین مبین اسلام این ارزش به شکلی فوق العاده و منحصر به فرد بیان شده است. به گونه ای که رسیدن به بهشت با رضایت مادر میسر می شود.

مادر در روایات

1. پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) «الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ الاُمَّهاتِ»؛ بهشت، زیر پاى مادران است. (1)

2. الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: «جاءَ رجُلٌ إلَى النَّبیِّ (صلی الله علیه و آله و سلم) فقالَ: یا رسولَ اللّه، مَن أبَرُّ؟ قالَ: اُمَّكَ، قالَ: ثُمّ مَن؟ قالَ: اُمَّكَ، قالَ: ثُمَّ مَن؟ قالَ: اُمَّكَ، قالَ: ثُمّ مَن؟ قالَ: أباكَ»؛

مردى خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و عرض كرد: اى رسول خدا،

ص: 45


1- . كنزالعمّال: 45439 منتخب میزان الحكمة: 614.

به چه كسى نیكى كنم؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: سپس به چه كسى؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: بعد از او به چه كسى؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: سپس به چه كسى؟ فرمود: به پدرت. (1)

3. رسولُ اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «أعظَمُ الناسِ حَقّا على المرأةِ زَوجُها، وأعظَمُ الناسِ حقّا عَلَى الرَّجُلِ اُمُّهُ»؛

پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): بزرگترین حقّ را بر زن، شوهر او دارد و بزرگترین حقّ را بر مرد، مادر او دارد. (2)

4. رسولُ اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «الجَنَّةُ تَحتَ أقدامِ الاُمَّهاتِ»؛ بهشت، زیر پاى مادران است. (3)

5. رسولُ اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم): «أعظَمُ الناسِ حَقّا على المرأةِ زَوجُها، وأعظَمُ الناسِ حقّا عَلَى الرَّجُلِ اُمُّهُ»؛ بزرگترین حقّ را بر زن، شوهر او دارد و بزرگترین حقّ را بر مرد، مادر او دارد. (4)

6. رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «لَمّا سُئلَ عَن حقُ الوالِدَین علی وَلَدِهِما: هُما جَنَّتُک و نازُکَ»؛ در پاسخ به سوال از حق پدر و مادر بر

ص: 46


1- . الكافی: 2 / 159 / 9 منتخب میزان الحكمة: 614
2- . كنز العمّال: 44771 منتخب میزان الحكمة: 254
3- . كنزالعمّال: 45439 منتخب میزان الحكمة: 614
4- . كنز العمّال: 44771 منتخب میزان الحكمة: 254

فرزندانشان آن دو بهشت و دوزخ تو هستند. (1)

7. الامام علی (علیه السلام): بِرُّ الْوَالِدَیْنِ مِنْ أَکْرَمِ الطِّبَاع؛ امام علی (علیه السلام)نیکی به پدر و مادر، از ارجمندترین خصلت هاست. (2)

8. الامام الرضا (علیه السلام): إنّ اللهُ عَزَّوجل... أمَرَ بِالشُکرِ لَهُ للِوالِدَین، فَمَن لَم یَشکُر والِدَیهِ یَشکُرِ اللهَ؛ امام رضا (علیه السلام) خداوند عزوجل... به سپاسگزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده است. پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند سپاسگزاری نکرده است. (3)

9. الامام زین العابدین (علیه السلام) - کانَ مِن دُعائهِ لأبَوَیهِ -اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ، وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْأُمِّ الرَّءُوفِ، وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ، وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا؛ امام سجاد (علیه السلام) - در دعا برای والدین خود- بار خدایا، چنان کن که هیبت پدر و مادرم در دل من چنان باشد که هیبت پادشاهى سخت مهیب، و به آن دو نیکى و مهربانى کنم آن سان که مادرى مهربان به فرزند خود نیکى و مهربانى کند. خداوندا، فرمانبردارى از پدر و مادر و نیکى و مهربانى مرا در

ص: 47


1- . میزان الحکمه، ج 14، ص 7090، ح 22669
2- . میزان الحکمه، ج 14، ص 7090، ح 22672
3- . میزان الحکمه، ج 14، ص 7092، ح 22678

حق ایشان براى من شادى بخش تر گردان از به خواب رفتن بى خوابى کشیدگان و آب سرد نوشیدن جگر سوختگان، تا میل و خواهش ایشان را بر میل و خواهش خویش برترى نهم وخشنودیشان را بر خشنودى خود پیش دارم. (1)

عنه صلی الله علیه واله فی وصیه لرجل:وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ- وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ- فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَان؛ مردى نزد پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) آمد و گفت: اى رسول خدا به من سفارشى فرما و آن حضرت فرمود: چیزى را شریک خدا مگیر و گرچه به آتش سوخته شوى و شکنجه گردى جز که دلت پاى بند ایمان باشد و پدر و مادرت را فرمانگزار باش و بآنها نیکى کن زنده باشند یا مرده و اگر بتو فرمایند از خاندان و دارائیت بیرون شود و آن را انجام بده که آن جزئی از ایمان است. (2)

شیخ صدوق در من لا یحضره و علامه مجلسی در بحار از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند: «اعتقل لسان رجل فی المدینه علی عهد الرسول (علیه السلام) فی مرضه الذی مات فیه» در زمان پیغمبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی که دچار مریضی و در حال مردن بود، زبانش بند آد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شدند به آن مرد، فرمودند: بگو: «لا

ص: 48


1- . میزان الحکمه، ج 14، ص 7092، ح 22681
2- . میزان الحکمه، ص 7094، ح 22687

اله الا الله» نتوانست بگوید دو مرتبه فرمود، نتوانست بگویدو بالای سر آن مرد زنی نشسته بود پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: آیا این مرد مادر دارد؟ آن زن عرض کرد بلی یا رسول الله من مادر او هستم، فرمود: آیا از پسرت راضی هستی؟ عرض کرد نه، یارسول الله، بلکه بر او غضبناک می باشم، به روایت بحار عرض کرد مدت شش سال است که با او تکلم نکرده ام فی الفقیه فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «انی احب ان ترضی عنه» پیغمبر به آن زن فرمود: من دوست دارم که از فرزند خود راضی شوی «قالت رضی الله عنی برضاک یا رسول الله» عرض کرد به جهت رضایت شما از او راضی شدم پس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بگو لا اله الا الله فی الفور زبانش باز شد و گفت: لا اله الا الله، فرمود: بگو: «یا من یقبل الیسیر و به عفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر و اعف عنی الکثیر انک انت اعفو الغفور» و در بحار «انک انت الغفور الرحیم» تمام کلمات را گفت حضرت پرسیدند چه می بینی؟ عرض کرد: دو صورت سیاه بر من وارد شدند فرمودند: دوباره بخوان، همین کلمات را خواند باز فرمودند: چه می بینی؟ عرض کرد آن دو صورت سیاه رفتند و دو صورت سفید بر من وارد شدند و می خواهند روح مرا قبض کنند، پس

ص: 49

همان ساعت از دنیا رفت. (1)

در کتاب زبده التصانیف آمده است که: در حدیث وارد شده اگر کسی به قدر عمر دنیا روی یک پا و در خودمت مادر بایستد از عهده ی یک دفعه شیر دادن مادر بر نیامده است و در انوار لغمانیه نقل کرده که در زمان رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) مردی ازدنیا رفت و او را بردند دفن کنند زمین او را قبول نکرد، خبر به پیغمبر دادند فرمود: مادرش از او راضی نیست، فرستادند پیش مادرش از او راضی شد زمین او را قبول کرد. (2)

از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است که فرمودند: «رِضَی الرَّبِّ فِی رِضَی الوَالِدَینِ و سَخَطُ الرَّبِّ فِی سَخَطِ الوَالِدین»؛ رضایت خدا در سایه رضایت والدین و خشم خدا در سایه خشم والدین است. (3)

در این قسمت از بحث بهتر است سیری داشته باشیم در رساله حقوق امام ساجدین امام عارفین شلاله پاک حسین بن

ص: 50


1- . میزان الحکمه، ج 14، ص 7094، ح 22688، گنجینه معارف، محمد رحمتی شهرضا، ص 201، به نقل از الکافی، ج 2، ص 312
2- . ثمرات الحیات، سید الواعظین تالیف آقا سید محمود امامی اصفهانی، ویرایش محمد ملکی، ج 1، ص 53
3- . سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 212 به نقل از مستدرک الوسایل، ج 15، ص 174، ح 17908

علی (علیه السلام)، امام سجاد (علیه السلام) و گوش دل دهیم به فرمایشات این بزرگوار در مورد حقوقی که پدر و مادر بر گردن ما دارند:

حق مادر

« أَمَّا حَقُّ الرَّحِمِ- فَحَقُّ أُمِّکَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّهَا حَمَلَتْکَ حَیْثُ لَا یَحْمِلُ أَحَدٌ أَحَداً- وَ أَطْعَمَتْکَ مِنْ ثَمَرَةِ قلب ها مَا لَا یُطْعِمُ أَحَدٌ أَحَداً- وَ أَنَّهَا وَقَتْکَ بِسَمْعِهَا وَ بَصَرِهَا وَ یَدِهَا وَ رجل ها- وَ شَعْرِهَا وَ بَشَرِهَا وَ جَمِیعِ جوارح ها- مُسْتَبْشِرَةً بِذَلِکَ فَرِحَةً موبلة [مُؤَمِّلَةً] - مُحْتَمِلَةً لِمَا فِیهِ مکروه ها وَ ألمه و ثقله و غمه[أَلَمُهَا وَ ثقل ها وَ غم ها] - حَتَّى دَفَعَتْهَا عَنْکَ یَدُ الْقُدْرَةِ وَ أَخْرَجَتْکَ إِلَى الْأَرْضِ- فَرَضِیَتْ أَنْ تَشْبَعَ وَ تَجُوعَ هِیَ وَ تَکْسُوَکَ وَ تَعْرَى- وَ تُرْوِیَکَ وَ تَظْمَأَ وَ تُظِلَّکَ وَ تَضْحَى- وَ تُنَعِّمَکَ بِبُؤْسِهَا وَ تُلَذِّذَکَ بِالنَّوْمِ بِأَرَقِهَا- وَ کَانَ بطن ها لَکَ وِعَاءً وَ حِجْرُهَا لَکَ حِوَاءً- وَ ثَدْیُهَا لَکَ سِقَاءً وَ نفس ها لَکَ وِقَاءً- تُبَاشِرُ حَرَّ الدُّنْیَا وَ بَرْدَهَا لَکَ وَ دُونَکَ- فَتَشْکُرُهَا عَلَى قَدْرِ ذَلِکَ- وَ لَا تَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا بِعَوْنِ اللَّهِ وَ تَوْفِیقِه»؛ حق مادرت این است که بدانی او تو را در جایی نگه داشته که کسی نگه نمی دارد و از میوه دلش به تو داده که کسی به کسی نمی دهد و از تو با همه وجودش از گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست، با شادمانی و سرور نگهبانی و نگهداری کرده، ناملایمات غم و اندوه و نگرانی ها را تحمل

ص: 51

می کند و شادان و خرم است که تو را سیر نماید، و خود گرسنه بماند، تو را بپوشاند و خود برهنه باشد؛ تو را سیراب کند و خود تشنه بماند؛ خود در آفتاب باشد و بر تو سایه افکند، با تحمل و مشقت، آرامش و تنعم تو را فراهم آورد و با پذیرش رنج بی خوابی، تو را از لذت خواب بهره مند سازد. شکمش ظرف وجود تو و دامنش پناهگاه امن تو سینه اش چشمه ی جوشانی برای رفع عطش تو و جانش فدای تو شده و سرد و گرم روزگار را به خاطر تو پذیرا گشته است؛ پس باید به پاس این همه محبت و زحمت، شکر گزار او باشی، و هرگز نمی توانی مگر خدایت یاری کند.

اگر ما کمی فکر کنیم بار دیگر همه رنج های مادران را مقابل چشم خود می بینیم و به صبر و بردباری او، در تحمل و رنج های فراوان را تحسین می گوییم و در مقابل این موجود قابل تقدیس و کریم خاضع می شویم و بیشتر احساس وظیفه می کنیم ولی چه زمانی دیگر می خواهیم به این محبت های او جواب بدهیم؟ درک این مطلب و کلام را کسی چون امام سجاد (علیه السلام) فقط می فهمد که با مادر خود بر سر یک سفره همنشین نمی شد و هنگامی که علت را سوال می کنند: «أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ بِأُمِّکَ وَ لَا نَرَاکَ تَأْکُلُ مَعَهَا قَالَ أَخَافُ أَنْ تَسْبِقَ یَدِی إِلَى مَا سَبَقَتْ عین ها إِلَیْهِ فَأَکُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا»؛ شما با اینکه از نیکو

ص: 52

کارترین مردم هستید، چگونه است که هرگز ندیده ایم با مادرتان بر سر یک سفره بنشینید؟ فرمودند: می ترسم بر سر یک سفره دستم را چیزی دراز کنم که قبلاً چشم مادرم بر آن افتاده باشد و با این عمل موجبات نافرمانی او را فراهم کنم. (1)

مقام و منزلت مادر نزد پروردگار

منزلت و مرتبه مادر نزد پروردگار آنقدر بلند و رفیع است که فقها بر اساس آن روایات، فتواهای جالبی دارند؛ مثلا روایتی به رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده شده که حضرت فرمودند: «ِذَا کُنْتَ فِی صَلَاةِ التَّطَوُّعِ فَإِنْ دَعَاکَ وَالِدُکَ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ إِنْ دَعَتْکَوَالِدَتُکَ فَاقْطَعْهَا»؛ اگر مشغول خواندن نماز مستحبی هستی و پدرت تو را صدا بزند؛ حق نداری نمازت را قطع کنی؛ اما اگر مادرت تو را صدا زند؛ موظفی نماز مستحبی را شکسته و او را اجابت کنی. (2)

در فتواها آمده است که اگر سفر مباح و یا حتی زیارت مستحبی برای انسان پیش آید و یکی از والدین اظهار نارضایتی کند، و آن سفر را منع کند، سفر حرام می شود و

ص: 53


1- . کتاب سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 192، به نقل از مستدرک الوسایل، ج 15، ص 182، ح 17940
2- . کتاب سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 206، به نقل از مستدرک الوسایل، ج 15، ص 118، ح 17933

انسان حق ندارد به آن سفر برود. (1)

از دقت و تاکیدی که در روایت ها آمده، ارج و قرب و منزلت مادر در درگاه الهی بیشتر از پدر است؛ این مطلب در (فقه الرضا) ع بیان شده است که حضرت فرمودند: «أعلَم أنَّ حَقَ الأُمِّ أَلزَمُ الحُقُوقِ وَ أوجَبُ لاَنَهَّا حَمَلت... »؛ حق مادر نسبت به سایر حقوق، لازم ترین و واجب ترین حقوق است؛ چرا که او را در جایی حمل کرده. (2)

شخصی خدمت حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) عرض کرد: «یارسول الله قال أن تُطیعَهُ مَا عَاشَ فَقیلَ مَا حَقُّ الوَالِدَه فَقالَ هَیهَاتُ هَیهَاتَ لَو أنَّهُ عَدَدَ رَملِ عَالجٍ و قَطرِ المَطَرِ أیَّامَ الدُّنیا قامَ بَینَ یدی ها مَا عَدَلَ ذَلکَ یَومَ حَمَلَتهُ فِی بطن ها»؛ ای رسول خدا! حق پدر چیست؟ حضرت فرمودند: مادامی که زنده است او را اطاعت کنی و مطیع او باشی. بعد عرض کرد: حق مادر چیست؟ فرمودند: اگر انسان به اندازه ی ریگ های بیابان و قطرات باران و ایام روزگاران، در مقابل مادر بایستد و او را اطاعت کند، به

ص: 54


1- . کتاب سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 207، به نقل از عروه الوثقی، ج 1، ص 734
2- . کتاب سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 204، به نقل از فقه الرضا (علیه السلام)، ص 334- مستدرک الوسایل، ج 15، ص 180، ح 17931

اندازه یک روز دوران حمل، حق او را ادا نکرده است. (1)

رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: «دَعوهُ الوالدهِ أسرَعُ إجابهً، قیل، یا رسولَ اللهِ ولِمَ ذلکَ؟ قال: هی أرحمُ مِن الأدبِ، و دَعوهُ الرَّحِمِ لا تَسقُطُ»؛ دعای مادر سریع تر اجابت می شود، عرض کردند: چرا یا رسول الله! حضرت فرمودند: چون مادر رحمت و مهربانی اش نسیت به فرزند از پدر بیشتر است، خداوند دعای انسان رحیم و مهربان را هرگز رد نمی کند. (2)

ص: 55


1- . مستدرک الوسایل، ج 15، ص 203، ح 18014
2- . سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام)، ج 2، ص 219، به نقل از محجه البیضاء، ج 3، ص 435.

ص: 56

فصل چهارم: «مادر در ادیان گذشته»

اشاره

ص: 57

ص: 58

جایگاه مادر در ادیان گذشته

همه ادیان الهی و متون دینی آنها نگاه ویژه ای به مادر دارند و احترام و تکریم وی را واجب می شمارند. پیامبران الهی افزون بر اینکه همواره پیروان خود را به احترام به مادر سفارش می کردند، خود، بیش از همه، مادرانشان را تکریم و برایشان رحمت و مغفرت طلب می کردند. ابراهیم خلیل اللّه (علیه السلام) برای پدر و مادرش دعا می کند و از خداوند می خواهد آنها را بیامرزد: «رَبَّنَا اغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ وَ لِلْمُؤمِنِینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحِسابُ؛ پروردگارا! در آن روز که حساب برپا می شود، من و پدر و مادرم و همه مؤمنان را بیامرز».(1)

این کار حضرت ابراهیم (علیه السلام) افزون بر اینکه نشان دهنده بزرگی شأن و مقام مادر است، جنبه تربیتی نیز دارد و شیوه دعا کردن در حق پدر و مادر را به پیروان مکتب توحید می آموزد.

در روایت آمده است روزی حضرت موسی (علیه السلام) از پروردگار خواست که هم نشین بهشتی اش را به وی معرفی

ص: 59


1- . سوره ابراهیم: 41

کند. خداوند به او فرمود به فلان ناحیه، کوچه فلان و فلان مغازه برو. کسی که در آنجا مشغول کار است، هم نشین تو در بهشت خواهد بود. حضرت موسی (علیه السلام) در پی نشان رفت و دید که هم نشین وی جوانی قصاب است. مدتی از دور مراقب وی بود تا ببیند چه عمل شایسته ای از او سر می زند، ولی چیزی دست گیرش نشد. شب هنگام که جوان محل کارش را ترک می کرد، حضرت موسی (علیه السلام) بدون آنکه خود را معرفی کند، نزد جوان آمد و از وی خواست تا شب را مهمانش باشد. حضرت می خواست از این رهگذر به محبوبیت جوان نزد پروردگار پی ببرد و دریابد آن جوان در خلوت چگونه عبادت می کند که به چنین درجه و مقامی رسیده و هم نشین پیامبر خدا شده است.

جوان پس از اینکه وارد خانه شد، پیش از هر چیز، غذایی آماده کرد. آن گاه به سراغ پیرزنی رفت که دست و پایش فلج شده بود و قدرت حرکت و جابه جا شدن نداشت. با صبر و حوصله، غذا را لقمه لقمه به دهان پیرزن گذاشت. سپس وی را شست وشو داد، لباسش را عوض کرد و خوابانید.

حضرت موسی (علیه السلام) هنگام خداحافظی، خود را به جوان معرفی کرد و پرسید: این زن کیست؟ وقتی تو به وی غذا می دادی، به آسمان نگاه می کرد و چیزی می گفت. آن سخنان چه بود؟ جوان گفت: این زن مادر من است و هر بار که به او

ص: 60

غذا می دهم و او را سیر می کنم، برای من دعا می کند و می گوید: خدایا! او را هم نشین موسی بن عمران در بهشت برین قراربده. حضرت موسی (علیه السلام) پس از شنیدن سخنان جوان، به وی مژده داد که دعای مادرش در حق او مستجاب شده است. (1)

حضرت عیسی (علیه السلام) نیز پس از تولد، پروردگاری را شکر می کند که وی را نسبت به مادرش نیکوکار قرار داده است و می فرماید: «... وَ بَرّا بِوالِدَتِی وَ لَمْ یَجْعَلْنِی جَبّارا شَقِیّا؛ مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و جبار و شقی قرار نداده است.» (مریم: 32) حضرت مسیح (علیه السلام)، نیکی به مادر را از امتیازهای خود برمی شمرد و این، دلیل روشنی است بر بزرگی اهمیت مقام مادر، وگرنه عیسی (علیه السلام) به عنوان فرستاده خدا ویژگی های ارزنده بسیاری داشت که می توانست به آنها اشاره کند.

ص: 61


1- . حقوق والدین، ص 226.

ص: 62

فصل پنجم: «مادر در اندیشه بزرگان دین»

اشاره

ص: 63

ص: 64

خدمت کردن به مادر از نظر تربیتی نیز اهمیت دارد. این نکته که انسان همیشه و در هر کاری به ویژه در خدمت به مادر و جلب رضایت وی از خدا کمک بجوید و با تکیه بر امدادهای الهی انجام وظیفه کند و مشکلات زندگی را از سر راه بردارد، راه کاری تربیتی است و در اندیشه بزرگان دین ما این مساله حایز اهمیت است:

اندیشه بزرگان دین

اشاره

1) ملا محسن فیض کاشانی

2) ملا احمد نراقی

3) علامه سید محمدحسین طباطبایی

4) امام خمینی رحمه الله

1) ملا محسن فیض کاشانی

فیض کاشانی راه کارهایی درباره احترام به والدین به ویژه به مادر دارد که همگان را به رعایت آنها سفارش می کند. ایشان می نویسد:

ادب فرزند با پدر و مادر به این است که سخن آنها را بشنود و پیش پای آنها برخیزد و امر آنها را گردن نهد و هیچ

ص: 65

گاه جلوتر از آنها راه نرود و صدایش را از صدای آنها بلندتر نکند و دعوت آنها را اجابت کند. و بر [جلب] رضا[یت] و خشنودی آنها حریص باشد. همیشه در برابر آنها آرام و گوش به فرمان باشد و اگر در حق آنها نیکی کرد، بر آنها منت نگذارد و اگر کاری برای آنها انجام داد، خود را طلب کار نداند و [با ]تندی (با خشم) به آنها ننگرد و چشم در چشم آنها ندوزد و جز با اجازه آنها مسافرت نکند. (1)

2) ملا احمد نراقی

ملا احمد نراقی، در کتاب ارزشمند معراج السعاده با تأکید بر فضیلت نیکی به پدر و مادر، عاق والدین را گناه نابخشودنی می شمرد.

جوانی سر از رأی مادر بتافت *** دل دردمندش به آذر بتافت

چو بیچاره شد،پیشش آورد مهد *** که ای سست مهر فراموش عهد

نه در مهد، نیروی و حالت نبود *** مگس راندن از خود، مجالت نبود

تو آنی که از یک مگس رنجه ای *** که امروز سالار و سرپنجه ای(2)

ملا احمد نراقی در این اشعار، با اشاره به ضعف و ناتوانی

ص: 66


1- . ملا محسن فیض کاشانی، طریق النجاه راه نجات، ترجمه: رضا حبیب زاده، تهران، پیام آزادی، بی تا، ص 203.
2- . ملا احمد نراقی، معراج السعاده، قم، انتشارات کشف الغطاء، 1382، ص 425.

فرزند در زمان نیاز به سرپرستی و خردی، مقام و جایگاه مادر و نیز تأثیر نافرمانی فرزند از مادر را به خوبی بیان کرده است. ایشان در ادامه می افزاید:

بدان که عقوق پدر و مادر عبارت است از: خشم آوردن وشکستن دل و آزردن خاطر ایشان و به هر نوع که دل ایشان آزرده شود، عقوق حاصل می شود و آدمی مستحق عذاب الهی و بلای غیرمتناهی می گردد، خواه به زدن باشد یا دشنام دادن یا صدا به ایشان بلند کردن یا تیز [و با خشم] بر ایشان نگریستن یا از ایشان روی گردانیدن و بی توجهی [به آنان] یا [از] ایشان نافرمانی کردن در امری که اطاعتشان لازم است. (1)

3) علامه سید محمدحسین طباطبایی

علامه طباطبایی، فرزنددوستی را از نیازهای فطری انسان و عامل اصلی بقای نسل بشر می داند. به نظر ایشان، عاطفه میان مادر و فرزند، مهم ترین عامل بقای جامعه انسانی است. خداوند برای اینکه بشر را از نابودی نگه دارد، روش توالد و تناسل و امکان ایجاد نسل را برای افراد فراهم ساخته و عواطف درونی شان را متوجه این کار کرده است. ازاین رو،

ص: 67


1- . ملا احمد نراقی، معراج السعاده، قم، انتشارات کشف الغطاء، 1382، ص 425.

انسان، فرزند خود را پاره ای از وجود خود و بقای او را بقای خویش می داند و برای فراهم آوردن آسایش وی می کوشد و رنج های فراوانی را بر خود هموار می سازد؛ چون نابودی فرزند را نابودی خود می بیند.

طبیعی است وقتی محبت فرزند فطری باشد، دوستی مادر نیز فطری خواهد بود. هر انسانی به طور طبیعی به مادرشگرایش دارد، در پی او روان است، وی را تنها مایه آرامش روحی و روانی خود می داند؛ تمام مشکلاتش را با او در میان می گذارد و با تمام وجود علاقه و محبتش را به مادرش ابراز می کند. این گرایش، حاکی از حس ذاتی و فطری است که خدای متعال در وجود بشر نهاده است. بر اساس همین گرایش فطری و اجتماعی، فرزند نیز باید در دوره ناتوانی مادر، به پاس آن همه زحماتی که وی برای رشد و تربیت فرزند متحمل شده است، مادر را احترام و فداکاری هایش را جبران کند وگرنه نظام جامعه انسانی بر هم می خورد و پایدار نمی ماند.

بر همین اساس، علامه طباطبایی رحمه الله، نیکی به پدر و مادر را پس از توحید، از اوجب واجبات می داند، چنان که عقوق آن دو را نیز پس از شرک به خدا، از اکبر کبایر می شمارد. اگر انسان به این مسئله فطری توجه نکند و از حکم عقل روی بگرداند و به مادرش بی احترامی کند و خاطرش را آزرده

ص: 68

سازد، خداوند، نعمتش را به نقمت و عذاب بدل می کند. (1)

4) امام خمینی رحمه الله

امام خمینی رحمه الله با بهترین بیان، مادر و جایگاه فردی و اجتماعی وی را توصیف کرده و ارزش کار تربیتی او را باکار پیامبران همتراز دانسته است. ایشان در این باره می فرماید:

حقوق بسیار مادرها را نمی توان شمرد و نمی توان به حق ادا کرد. یک شب مادر نسبت به فرزندش از سال ها عمر پدر متعهد ارزنده تر است. تجسم عطوفت و رحمت در دیدگان نورانی مادر، بارقه رحمت و عطوفت ربّ العالمین است. اینکه در حدیث نبوی آمده است: «بهشت زیر قدم های مادران است»، یک حقیقت است و اینکه با این تعبیر لطیف آمده است، برای [بیان] بزرگی [و] عظمت آن است و هشداری به فرزندان است که سعادت و جنّت را در زیر قدم آنان و خاک پای مبارک آنها جست وجو کنند و حرمت آنان را نزدیک حرمت حق تعالی نگه دارند و رضا و خشنودی پروردگار سبحان را در رضا و خشنودی مادران جست وجو کنند.

امام خمینی قدس سره در کلام دیگری می فرماید:

ص: 69


1- . سید محمدحسین طباطبایی، المیزان، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا، ج 20، ص 19.

این مادری که بچه در دامن او بزرگ می شود، بزرگ ترین مسئولیت و شریف ترین شغل را دارد. شریف ترین شغل در عالم، بزرگ کردن یک بچه است و تحویل دادن یک انسان است به جامعه. این همان بود که خدای متعال، در طول تاریخ برای آن، انبیا را فرستاد. در طول تاریخ، از آدم تا خاتم، انبیا آمدند تا انسان بسازند.

همچنین فرموده است:

خدمت مادر به جامعه، از خدمت معلم بالاتر است و ازخدمت همه کس بالاتر است و این امری است که انبیا می خواستند.

امام با تأکید بر جایگاه والای فردی و اجتماعی مادر، کار تربیتی وی را ارزشمندتر از کار معلمان و ادامه وظیفه پیامبران الهی معرفی کرده است. ایشان در راه کاری اخلاقی به مادران می فرماید:

شما می توانید بچه هایی تربیت کنید که حفاظت از انبیا بکنند، حفاظت از آمال انبیا بکنند. شما هم خود حافظ باید باشید و هم نگهبان درست کنید. (1)

ص: 70


1- . جایگاه زن در اندیشه امام خمینی رحمه الله، مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی رحمه الله، 1374 صص128-224.

فصل ششم: «نقش مادر در تربیت دینی فرزندان»

اشاره

ص: 71

ص: 72

گفتار اول: نقش مادر در تربیت دینی فرزندان در دوران بارداری (قبل از تولد)

اشاره

به اعتقاد كارشناسان تعلیم و تربیت، نمی توان نقش مادر، پیش از تولد فرزند را در تربیت و چگونگی شكل گیری حالت ها و ویژگی ها و شخصیت وی، نقش تربیتی نامید؛ زیرا هنوز نطفه كامل نشده است و فرزند در حالت جنینی قرار دارد. با وجود این، بر اساس روایت های فراوانی، بسیاری از ویژگی های مادر كه هنگام انتخاب همسر باید رعایت گردد و نیز رفتارهای مادر در زمان بارداری و تغذیه وی زمینه ساز تربیت و زمینه ای برای خوش بختی و بدبختی فرزند به شمار می آید كه توجه به آن، برای پدر و مادر لازم است. ازاین رو، در این قسمت، نقش مادر پیش از تولد فرزند بررسی می گردد.

آنچه پیش از هر چیز باید بدان توجه داشت این است كه مادر بیش از دیگران با فرزند مأنوس است و ساعت های بسیاری را با وی به سر می برد و زندگی می كند و از زمان انعقاد نطفه تا هنگام تولد و پس از آن همواره با فرزند است و تمام حركات و سكناتش بر روح و جسم نوزاد اثر می گذارد. این همراهی، نقش مهم تربیتی مادر نسبت به فرزند را به خوبی

ص: 73

آشكار می سازد. بر همین اساس، در آموزه های اسلامی و سخنان بزرگان دین، به این امر بسیار حساس، توجه و تأكید ویژه ای شده است. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند:

تَزَوَّجُوا لِنُطَفِكُمْ فِی الْحَجْزِ الصّالح فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسّاسٌ.

(از طایفه و عشیره پاك دامن، نیكوكار و خوش اخلاق همسر انتخاب كنید، به درستی كه عِرْق (ژن) در فرزند اثر می گذارد). (1)

در این حدیث، روی سخن پیامبر خدا با پدر است كه باید در انتخاب همسر دقت كند؛ زیرا نقش مادر در انتقال ویژگی های نیاكان به فرزند بسیار مهم و سرنوشت ساز است و ویژگی های وراثتی از سوی مادر به فرزند منتقل می شود. روان شناسان بر این باورند كه رابطه مادر و فرزند از انعقاد نطفه آغاز می گردد و در طول دوران بارداری و پس از آن ادامه می یابد. حتی در این دوره، ارتباط آنها بیشتر می شود و مادر به صورت طبیعی و فطری، تمام علاقه و انرژی خود را صرف پرورش فرزند می كند. (2) دوره پیش از تولد، دوره بسیار حساسی است، چنان كه سلامت مادر، حالت های روحی و

ص: 74


1- . محمد محمدی ری شهری، میزان الحكمه، قم، دارالحدیث، 1379. ج 2، واژه ولد، ص 1183.
2- . ژان پیاژه، زندگى و پرورش كودك، ترجمه: عنایت الله شكیباپور، انتشارات نیما، تهران، 1366، صص 19-25.

معنوی مادر، كار و استراحت مادر، ترس و اضطراب وی، نگرانی ها و گریه هایش، ویژگی های روحی و رفتاری مادر، تغذیه مادر و حتی تنفس های او بر كودك اثر می گذارد. (1)در این قسمت به برخی از نقش های تربیتی مادر پیش از تولد فرزند اشاره می كنیم.

الف) دعا برای طلب فرزند صالح

نخستین دستوری كه درباره زناشویی وارد شده، دعا برای به دست آوردن فرزند صالح است.

معمولاً شور و شوق ازدواج و تشكیل خانواده، فرصت كمتری برای مناجات و دعا به زن و شوهر می دهد، ولی اگر آغاز زندگی مشترك، با دعا و خواسته های مشروعی مانند این همراه باشد، بی تردید، آینده درخشانی پیش روی این خانواده خواهد بود و فرزند صالحی روزی شان خواهد شد؛ كه خداوند می فرماید: «أُدْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ؛ مرا بخوانید تا [دعای ]شما را اجابت كنم.» (غافر: 60)

چه دعایی بهتر از طلب فرزند صالح كه نام پدر و مادر را به نیكویی زنده نگه می دارد و سرمایه ارزشمندی برای آنان به

ص: 75


1- . محمد دشتى، مسئولیت تربیت، قم، دفتر تبلیغات اسلامى، 1364، ص39.

شمار می آید.

قرآن كریم از پیامبرانی یاد می كند كه دعای آنان معطوف به این مسأله بوده است. در آیه ای از قرآن، حضرت زكریا علیه السلام برای اینكه خداوند به او فرزندی عنایت كند، این گونه دعا می كند:

قالَ رَبِّ هَبْ لِی مِن لّدُنْكَ ذُرِّیَةً طَیِّبَةً. (آل عمران: 35)خداوندا! از سوی خود، فرزند پاكیزه ای به من عطا فرما.

خدای متعال، این دعای زكریا را پذیرفت و خطاب به او فرمود:

یا زَكَرِیّا! إِنّا نُبشِّرُكَ بِغُلامٍ اسْمُهُ یَحْیی. (مریم: 7) ای زكریا! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم كه نامش یحیی است.

ب) بردن نام و یاد خدا

یاد خدا در هر شرایطی مستحب است و ثوابی بر یاد كننده آن مترتب می شود. ازاین رو، بهتر است هر كاری را با یاد و نام خداوند آغاز كرد. بنا بر سخن بزرگان دین، گفتن «بسم اللّه» هنگام معاشرت زن و مرد، برای پیش گیری از دخالت شیطان مؤثر است. (1) یكی از زمان های حساس و سرنوشت سازی كه آینده انسان در گرو آن است، زمان انعقاد نطفه است. اگر

ص: 76


1- . همان، ص 96.

مرحله شكل گیری نخستین هسته وجودی كودك، بنا بر آموزه های اسلام و با یاد خدا صورت گیرد، در زندگی آینده خود دچار انحراف دینی نمی شود یا مشكل كمتری در این زمینه خواهد داشت، وگرنه آینده خطرناكی در انتظار وی خواهد بود و به قول شاعر:

سنگ اول گر نهد معمار كج *** تا ثریا می رود دیوار كج

ج) پرهیز از آمیزش در كنار بچه ها

خودداری از انجام عمل زناشویی در كنار كودك، از دیگر آداب معاشرت خانوادگی است كه دستورهای فراوانی از امامان معصوم علیهم السلام در این باره روایت شده است. در روایات بی شماری به آثار منفی انجام دادن عمل زناشویی در محلی كه بچه ای هر چند كوچك در آن حضور داشته باشد، اشاره شده است. امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرماید:

سوگند به آن خدایی كه جانم در قبضه قدرت اوست، اگر مردی با همسرش آمیزش كند، در حالی كه در خانه (اتاق)، بچه ای بیدار باشد كه آنها را ببیند و سخن آنها را بشنود و نفس كشیدنشان را بفهمد، چنین كودكی هرگز رستگار نخواهد شد؛ اگر پسر باشد، زناكار و اگر دختر باشد، بدكاره خواهد شد.

ص: 77

یكی از دلایلی كه احادیث اسلامی، انسان را به انجام عمل زناشویی به دور از بچه ها سفارش می كنند، شاید این باشد كه كودك در سال های نخست زندگی از توان یادگیری بالایی برخوردار است. یكی از روش های یادگیری در روان شناسی، روش تقلید از راه مشاهده است كه امروزه طرفداران بسیاری در علم روان شناختی دارد. به نظر آنان، یادگیری از راه مشاهده، روشی فطری و غریزی است كه در انسان و حیوان وجود دارد و از هنگام تولد آن را به كار می گیرند و بخشزیادی از یادگیری انسان از این راه است. كودك نیز رفتار بزرگ سالان مانند راه رفتن، سخن گفتن و خندیدن را می بیند و از آنها به خوبی تقلید می كند. برای مثال، دختر بچه ای كه می بیند مادرش در آشپزخانه آشپزی می كند، از وی تقلید می كند و همان كار را با موفقیت انجام می دهد. (1)

نمونه های فراوانی از یادگیری كودكان به روش مشاهده و تقلید در متون روایی آمده است. قطب راوندی نقل می كند:

روزی یكی از انصار بزغاله ای را در برابر دیدگان دو كودكش ذبح كرد تا پیامبر خدا را به مهمانی دعوت كند. زن وی سرگرم پخت و پز و تهیه غذا شد و مرد به مسجد رفت تا

ص: 78


1- . یحیى سید محمدى، روان شناسى یادگیرى، تهران،نشر نى، 1382، چ2، ص 211.

پیامبر را به خانه بیاورد. كودكان به دور از چشم مادر به گوشه ای رفتند و یكی از آن دو به دیگری گفت: بیا سرت را ببرم و كارد را گرفت و سر برادر را برید. وقتی مادر آمد و بچه را كشته دید، فریاد زد. بچه دیگر نیز از ترس فرار كرد و از غرفه به زیر افتاد و مُرد. هنگامی كه پیامبر وارد خانه شد، جبرئیل او را از ماجرا آگاه ساخت. حضرت به صاحب خانه فرمود: بچه هایت كجا هستند؟ آنها را حاضر كن. او نخست قضیه را پنهان كرد؛ چون نمی خواست پیامبر را ناراحت كند، ولی با پافشاری رسول خدا صلی الله علیه و آله بدن های بی جانكودكان را آوردند. حضرت دعا كرد و خدا، به بركت دعای ایشان هر دو بچه را زنده كرد. (1)

د) تأثیر غذای مادر بر جنین

در آموزه های اسلامی، برای غذا افزون بر منافع جسمانی، آثار و پی آمدهای تربیتی - روانی بسیاری بیان شده است. ازاین رو، خدای متعال در قرآن كریم، انسان را به دقت و تأمل در كیفیت غذایش فرا می خواند: «فَلْیَنْظُرِ الاْنْسانُ إِلی طَعامِهِ؛ انسان باید به غذای خویش با دقت بنگرد». (عبس: 24) (2)

ص: 79


1- . عباس قمى، منتهى الآمال، مشهد، انتشارات هاتف، 1381، ص 47.
2- . محمد عطاران، آراى مربیان بزرگ مسلمان، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1371، چ 3، ص 85.

تنها چیزی كه بیش از همه توجه آدمی را به خود جلب می كند، غذایی است كه برای ادامه زندگی خود از آن استفاده می كند و با یك دگرگونی فیزیكی - شیمیایی، جزو بافت وجودی انسان می شود. بر همین اساس، خداوند سفارش می كند به آن چیزی كه به عنوان خوراكی استفاده می كنید، نیك بنگرید كه چگونه تهیه شده و از چه راهی به دست آمده است؛ زیرا نوع غذا از نظر حلال و حرام بودن، آثار مهمی در اعمال و رفتار انسان دارد. (1) امام سجاد علیه السلام در این باره می فرماید:«وَ أَمّا حَقُّ بَطْنِكَ، فَأَنْ لاتَجْعَلَهُ وِعاءَ الْقَلیلِ مِنَ الْحَرام»؛

و اما حق شكم آن است كه آن را ظرف غذای حرام؛ اگرچه اندك قرار ندهی. (2)

پیامبر خدا نیز فرمود: «مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ حَرامٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً وَ لَمْ تُستَجَبْ لَهُ دَعْوَةٌ أَرْبَعِینَ صَباحا»

هر كس لقمه حرامی بخورد، تا چهل شبانه روز نه نمازش پذیرفته می شود و نه دعایش به اجابت می رسد. (3)

ص: 80


1- . ناصرمکارم شیرازی،تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1373، ج 26، ص 144
2- . ابن شعبة حرانى، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، مكتبة الصدوق، 1376 ه. ق، باب كلمات امام سجاد علیه السلام، رسالة الحقوق.
3- . زین العابدین قربانى، اخلاق تعلیم و تربیت، قم، انصاریان، 1374، ص350؛ بحارالانوار، ج63، ص 314.

انسان، پس از تشكیل نخستین هسته وجودش؛ یعنی «نطفه» به تغذیه نیازمند است. مادر وظیفه تأمین غذا و حفاظت و مراقبت از جنین را بر عهده دارد و باید برای تأمین سلامت و رشد جنین بكوشد؛ زیرا رفتار و تغذیه مادر بر جسم و روح جنین اثر می گذارد و در چگونگی شكل دهی شخصیت وی نقش اساسی دارد. نقش تغذیه مادر در جسم و روح فرزند، از زمان انعقاد نطفه آغاز می گردد و تا پایان شیرخوارگی ادامه دارد.

یكی از دانشمندان بزرگ، در مسجد جامع اصفهان امام جماعت بود. وی شبی پسرش را با خود به مسجد آورد. پسر از ورود به مسجد خودداری كرد و در حیاط مسجد نشست.پس از رفتن پدر به داخل مسجد، به مشك آبی كه در حیاط مسجد بود، سوزنی فرو برد و با آبی كه از آن می ریخت، سرگرم بازی شد. پس از پایان نماز، پدر از این ماجرا باخبر و بسیار ناراحت شد. به خانه رفت و به همسرش گفت: من در تغذیه و رعایت آداب و رسوم اسلامی، پیش و پس از انعقاد نطفه و در دوران كودكی فرزندمان كوشش تمام كرده ام، ولی كار امروز این كودك، نشان دهنده كوتاهی یكی از ماست. مادر گفت: یاد دارم كه هنگام بارداری، به خانه همسایه رفته بودم كه

ص: 81

درخت انار آنها توجه مرا به خود جلب كرد. به یكی از انارها سوزنی فرو بردم و مقداری از آب انار را چشیدم. (1)

با توجه به آنچه گفته شد، درمی یابیم كه تغذیه مادر بر جسم و روح فرزند تأثیری عمیق دارد. خوراك مادر افزون بر اینكه بر سلامت وی اثر می گذارد، بر سلامت جسمی و روانی جنین نیز نقش بسزایی دارد. ازاین رو، در روایات و آموزه های اسلامی به این امر بسیار تأكید شده و به مادران سفارش شده است كه در مدت بارداری مراقب خوراك، رفت و آمد و حركات خود باشند. همچنین، به مادران به ویژه زنانی كه برای نخستین بار صاحب فرزند می شوند، سفارش می شود كه برای تغذیه و فعالیت های خویش برنامه ریزی داشته باشند و از موادی كه برای فرزندشان مفید است، استفاده كنند و تا آنجا كه ممكن است از بروز نارسایی جسمی و روحی در نوزاد جلوگیری كنند؛ زیرا پیش گیری بسیار آسان تر و مفیدتر از درمان است.

در آموزه های اسلامی به نوع تغذیه زنان باردار و خوردن برخی خوراكی ها سفارش ویژه شده و از آثار و خواص آنها بر جنین نیز سخن به میان آمده است. به تجربه ثابت شده است كه استفاده مادران از میوه ها در دوران بارداری، آثار شگرفی

ص: 82


1- . محمدعلى كریمى نیا، الگوهاى تربیت اجتماعى، پیام مهدى، 1377، ص38، به نقل از: خانواده در اسلام، ص 161.

بر زیبایی چهره و صورت ظاهری كودك و همچنین بر اخلاق و رفتارش دارد. پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: به زنان باردار خود «كُندُر» بخورانید، كه بچه در شكم مادر با آن تغذیه می شود و در نتیجه، قلبش قوی و عقلش زیاد می گردد و اگر بچه پسر باشد، فردی شجاع و نیرومند خواهد شد و اگر دختر باشد، الیه های بزرگ خواهد داشت كه موجب رضایت شوهر می گردد. (1)

امام صادق (علیه السلام) نیز خوردن «بِه» را مایه زیبایی بچه معرفی كرده است و زنان باردار را به خوردن آن سفارش می كند.(2) امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نیز «خرما» را موجبحلم و بردباری كودك می داند.(3) همچنین خداوند، هنگام زایمان مریم به وی وحی كرد، درخت نخل خشك كنارش را تكان دهد تا خرمای تازه بریزد و از آن بخورد.(4) می توان از این دستور خدای متعال چنین نتیجه گرفت كه بهترین غذا برای زنان پس از

ص: 83


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1412 ه.ق، ج15، ابواب احكام اولاد، باب 34، ص 136، ح 1 و 2؛ محمد كلینى، فروع كافى، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه. ق، ج 6، ص26.
2- . محمد بن یعقوب كلینى، فروع كافى، بیروت، دارالاضواء، 1413 ه. ق، ج 6، ص 25.
3- . همان، ح 4.
4- . نك: مریم: 25.

زایمان، خرما است؛ زیرا به دلیل داشتن ویتامین های گوناگون برای مادر و بچه سودمند است. در علم پزشكی ثابت شده كه خرما، حاوی «كلسیم، فسفر و پتاسیم» است كه اینها در استحكام استخوان، جلوگیری از ناراحتی های مغز و اعصاب و بیماری زخم معده مؤثر هستند. (1)

از مجموع سخنان بزرگان دین به روشنی درمی یابیم كه چگونگی تغذیه مادر، بر رشد كمّی و كیفی فرزند آثار مثبت یا منفی دارد. ازاین رو، باید تغذیه او در طول دوران بارداری و شیرخوارگی كودك، براساس برنامه ریزی مناسب و دقیق و نیازهای روحی و جسمی وی باشد.

گفتار دوم: نقش مادر در تربیت دینی كودك (پس از تولد)

اشاره

نقش های مادر در دوران حاملگی، پس از ولادت فرزند نیز ادامه می یابد. افزون بر آن، زمینه ایفای نقش های جدید نیزبرای مادر به وجود می آید كه وی باید با آگاهی كامل از وظایف خود، به اجرای آن نقش ها بپردازد. در اینجا، برخی از این نقش ها را بیان و بررسی می كنیم تا بدین وسیله، زمینه تربیت هر چه بهتر فرزند برای مادران فراهم گردد. البته پدران نیز در تربیت و پرورش فرزندان با مادران همراهی و همكاری

ص: 84


1- . ناصرمکارم شیرازی،همان، ج 13، صص 47 و 48.

می كنند، ولی هدف ما در این تحقیق، بررسی تأثیر مادر در تربیت فرزند است. ازاین رو، به تبیین نقش مادر خواهیم پرداخت.

الف) ایجاد فضای معنوی

مطالبی كه تاكنون گفته شد، بیشتر زمینه ساز تربیت دینی بود و مهم ترین نقش مادر، پس از تولد نوزاد، فراهم ساختن فضای معنوی برای تربیت دینی است. مادر می تواند با ایجاد فضای مناسب دینی و معنوی در محیط خانواده این زمینه را فراهم سازد. مادر، به عنوان كسی كه بیش از دیگران در محیط خانه و با نوزاد به سر می برد، باید محیط خانه را به فضای معنوی تبدیل كند. اثر محیط زندگی بر اخلاق و رفتار انسان، به ویژه كودك و نوجوان بسیار مهم و سرنوشت ساز است. اگر محیط خانواده، محیطی معنوی و مأنوس با دعا، نماز، تلاوت قرآن و مناجات باشد، فرزندان پرورش یافته در آن محیط با معنویت و دعا آشنا می شوند و به تدریج، آن خلق و خو را فرا می گیرند. عكس این مطلب نیز صادق است؛ بچه هایی كه درخانواده های دور از دعا، نماز و تلاوت قرآن بزرگ می شوند، كمتر با معنویت سروكار دارند.

ص: 85

ب) انتخاب نام نیك

نام گذاری فرزند، وظیفه مشترك پدر و مادر است، ولی از آنجا كه مادر زحمت های بسیاری را در دوران بارداری و پرورش فرزند متحمل می شود، به طور طبیعی سهم بیشتری در این امر دارد. آنچه در نام گذاری كودك اهمیت دارد، این است كه پدر و مادر باید نامی را برای فرزند برگزینند كه با دین و فرهنگ اسلامی بیگانه نباشد. در روایت های دینی تأكید شده است كه نام فرزند مسلمان باید هم نام بزرگان دین باشد. پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)فرمود: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلادٍ لَمْ یُسَمّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفانِی. (كسی كه چهار پسر داشته باشد و یكی از آنها را به نام من نام گذاری نكند، بر من جفا روا داشته است). (1)

بنابراین، مادری كه صاحب چند فرزند پسر است، باید یكی از آنها را محمد بنامد. با این كار، فضای خانه با نام زیبای پیامبر خدا عطرآگین و به محیط معنوی و روحانی تبدیلمی شود و به فرموده امام موسی بن جعفر علیه السلام فقر وارد آن خانه نمی شود. (2)

اهمیت نام گذاری و انتخاب نام نیك برای فرزند، در سیره

ص: 86


1- . محمدبن یعقوب کلینی،همان، ج 6، باب الاسماء و الكنى، ص 22.
2- . همان.

معصومان(علیهم السلام) به خوبی دیده می شود و اینكه آن بزرگواران تا چه اندازه به نام گذاری نیكوی فرزندان اهتمام داشتند. امام رضا (علیه السلام) از پدرانشان، به نقل از اسماء بنت عمیس روایت می كند: «من قابله فاطمه زهرا (علیهاالسلام) بودم. وقتی حسن (علیه السلام) به دنیا آمد، پیامبر خدا فرمود: ای اسماء! فرزندم را بیاور. نوزاد را نزد ایشان بردم. سپس به علی( علیه السلام) فرمودند: آیا فرزندم را نام گذاری كرده ای؟ علی (علیه السلام) گفتند: ما در این كار بر شما سبقت نگرفتیم. رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: من هم در نام گذاری فرزندم بر خدا پیشی نمی گیرم. ناگاه جبرئیل نازل شد و پس از ابلاغ سلام و تهنیت خدای متعال، عرض كرد: یا رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم)! خدا می فرماید فرزندت را هم نام فرزند هارون، برادر موسی (علیه السلام)؛ یعنی «حسن» نام گذاری كن.» (1) درباره نام گذاری امام حسین (علیه السلام) نیز روایت شده است كه جبرئیل بر پیامبر نازل شد و نام وی را از سویخدای متعال آورد. (2)

ص: 87


1- . محمد تقی مجلسی، بحارالانوار، ج 43، ص 238.
2- . همان.

ج) كام برداشتن نوزاد

در آموزه های اسلامی، بر انجام این كار و برداشتن كام نوزاد با آب فرات یا آب باران و خرما یا تربت امام حسین (علیه السلام) بسیار تأكید شده است. امیر مؤمنان علی (علیه السلام) فرمودند: حَنِّكُوا أَولادَكُمْ بِالتَّمْرِ، هكَذا فَعَلَ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ علیهماالسلام. (كام فرزندانتان را با خرما بردارید؛ زیرا پیامبر نیز با حسن و حسین (علیهماالسلام) چنین كرد).(1)

و در روایت دیگری می فرماید: حَنِّكُوا أَوْلادَكُمْ بِماءِ الْفُراتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ علیه السلام فَإِنْ لَمْ یَكُنْ فَبِماءِ السَّماءِ. (كام فرزندانتان را با آب فرات و تربت امام حسین علیه السلام بردارید و اگر ممكن نبود، با آب باران این كار را انجام دهید). (2)

از مجموع این روایت ها، مطلوب بودن برداشتن كام نوزاد با آب فرات و مانند آن روشن می شود، چنان كه سیره معصومان (علیهم السلام) نیز این گونه بوده است. كام برداشتن آثار تربیتی بر جسم و روح كودك دارد؛ و نخستین تغذیه كودك از خوراكی های دنیا باید چیزی باشد كه اثر جسمی و معنوی مثبتی بر وی داشته باشد. تربت امام حسین

ص: 88


1- . محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج 6، ص 27
2- . همان.

(علیه السلام) ارزش معنوی دارد و نوزادی كه كامش با تربتبرداشته شود، از آغاز با امام حسین (علیه السلام)آشنا می گردد و انتظار می رود كه انسان شایسته ای شود. امام صادق (علیه السلام) درباره برداشتن كام نوزاد با آب فرات می فرماید: «ما أَظُنُّ أَحَدا یُحَنَّكُ بِماءِ الْفُراتِ إِلاّ أَحَبَّنا أَهْلَ الْبَیْتِ؛ گمان نمی كنم در كودكی كام كسی را با آب فرات بردارند، مگر اینكه ما اهل بیت را دوست خواهد داشت».(1)

د) صدقه دادن برای فرزند

صدقه دادن، از كارهای مفید و بابركتی است كه در اسلام تأكید بسیاری بر آن شده كه سبب حفظ سلامتی و طول عمر انسان می گردد. این كار در هر زمانی پسندیده و مطلوب است، یكی از زمان هایی كه به دادن صدقه سفارش شده، هنگام تولد فرزند است. بدین گونه كه موی سر نوزاد را بتراشند و برابر وزن آن، نقره یا طلا به قابله صدقه دهند. امام صادق علیه السلام به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می فرماید:

أَنَّ رَسُولَ اللّه ِ صلی الله علیه و آله عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ علیه السلام بِكَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَینِ علیه السلام بِكَبْشِ وَ أَعْطَی الْقابِلَةَ شَیْئا وَ

ص: 89


1- . همان، ص 393.

حَلَقَ رُءُوسَهُما یَوْمَ سابِعِهِما وَ وَزَنَ شَعْرَهُما فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً. (رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برای امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام)، هر كدام یك قوچعقیقه كرد و مقداری از آن را به قابله داد و نیز سر آنها را در روز هفتم ولادت تراشید و به وزن موی سر آنان نقره صدقه داد). (1)

در روایتی از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «إِنَّ فاطِمَةَ علیهاالسلام حَلَقَتْ ابْنَیْها وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِما فِضَّةً؛ فاطمه، سر دو فرزندش حسن و حسین (علیهماالسلام) را تراشید و به وزن موی سر آنها، نقره صدقه داد.» (2) بنا بر این روایت، حضرت فاطمه (علیهاالسلام)، خود، این كار را انجام داده است و مادران مسلمان نیز باید با تأسی به صدیقه كبرا (علیهاالسلام) در احیا و اجرای این سنّت دینی بكوشند و زمینه هر چه بهتر تربیت فرزندانشان را فراهم آورند.

درباره نتایج تربیتی این سنت نبوی باید گفت که سر تراشیدن و صدقه دادن به وزن موی سر نوزاد، بر جسم و جان او اثر مثبت می گذارد و وی را از نظر روحی و معنوی، آماده پذیرش دستورهای دینی می سازد. این كار پی آمدهای

ص: 90


1- . همان، ص 36.
2- . همان.

خوبی دارد. نخست اینكه پیروی از رفتار اولیای خداست و نفس این عمل مطلوب و به نوعی، احیای سنت الهی است. دوم اینكه همان گونه كه در بسیاری از احادیث آمده است، دادنصدقه، موجب حفظ تندرستی، طول عمر و افزایش رزق و روزی انسان می گردد و قهر و غضب پروردگار را دفع می كند(1) روشن است كه این آثار، در صدقه دادن برای نوزاد به وزن موی سر او نیز مترتب است و سوم اینكه تراشیدن سر نوزاد در نظافت و بهداشت وی تأثیر بسزایی دارد. موهایی كه هنگام ولادت بر سر نوزاد روییده، همراه با قذارت و كثافت است و بهتر است از سر او زدوده شود تا به جای آن موهای تازه ای بروید. موی جدید هم با رشد و نمو بیشتری می روید و هم در زیبایی و جذابیت كودك اثر می گذارد.

ه-) عقیقه برای فرزند

«عقیقه»، از سنت های پسندیده پس از تولد فرزند است و باید والدین پس از تولد فرزندشان گوسفندی برای وی عقیقه كنند. در برخی احادیث آمده است كه فرزند، در گرو عقیقه است و اگر عقیقه نكنند، وی در معرض مرگ و انواع بلاها قرار

ص: 91


1- . حرعاملی،وسائل الشیعه، ج 6، كتاب زكات، ابواب صدقه، باب 13، ح9 و 10، ص 277.

می گیرد. امام صادق علیه السلام می فرماید: «كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌّ بِعَقیقَتِهِ؛ هر مولودی، در گرو عقیقه خود است.» (1) شاید به همین دلیل، در برخی دیگر از روایات، عقیقه كردن واجب شمرده شده است. امام كاظم (علیه السلام) نیز در این بارهفرموده است: «العقیقة واجبة؛

عقیقه، واجب است.» (2) بنابراین، پدر و مادر موظف به اجرای این سنت پسندیده هستند و باید برای نوزاد عقیقه كنند، مگر اینكه فقیر باشند و نتوانند گوسفندی برای عقیقه تهیه كنند. (3) بنا بر گفتار و رفتار معصومان (علیهم السلام)، بهتر است عقیقه در روز هفتم ولادت انجام گیرد، چنان كه رسول اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای امام حسن (علیه السلام) و امام حسین (علیه السلام)در روز هفتم تولدشان عقیقه كرد. (4)

درباره عقیقه كردن و آثار آن، روایات فراوانی بیان شده است و همه بر عمل به آن بسیار تأكید كرده اند، چنان كه از یكی از معصومان (علیهم السلام) پرسیدند: آیا در صورت نداشتن

ص: 92


1- . کلینی،همان، ج 6، ص 28
2- . همان، ج 7، ص 27.
3- . محمدباقرمجلسی، حلیة المتقین، قم، انتشارات عصر ظهور، 1381، ص 124
4- . کلینی، همان، ص 36.

توان مالی برای تهیه گوسفند، صدقه دادن كفایت می كند؟ حضرت فرمود: «هر وقت قدرت پیدا كردند، عقیقه كنند.» (1) حتی اگر پدر و مادر نتوانستند برای فرزند عقیقه كنند، شایسته است خود فرزند هر زمان قدرت پیدا كرد، این كار را انجام دهد.

روایت شده است روزی فردی به امام صادق (علیه السلام )گفت: نمی دانم پدر و مادرم برایم عقیقه كرده اند یا نه. امامفرمود: «برای خود عقیقه كن.» او در سن پیری برای خود عقیقه كرد. (2) این همه تأكید بر عقیقه، به دلیل آثار مثبت آن بر جسم و جان كودك است كه به یقین آثار تربیتی نیز در پی خواهد داشت.

پیامدهای تربیتی عقیقه را می توان از روایت های مربوط به آن دریافت به ویژه دعاهایی كه در این باره بیان شده مبین این پی آمدهای نیكوست. در دعای عقیقه آمده است گوشت، خون، استخوان و تمام وجود قربانی را در برابر جسم و جان كودك قرار دهد و برای تقرب به خدای متعال ذبح كند؛(3) یعنی این كار را به شكرانه نعمت فرزندی كه خدا به او عنایت كرده است، انجام دهد و بدان وسیله به خداوند تقرب بجوید.

ص: 93


1- . همان، ص 28.
2- . محمدباقرمجلسی،همان، ص 124
3- . همان، ص 126

بنابراین، عقیقه یك عمل عبادی است كه نتیجه آن بیشتر متوجه فرزند است تا پدر و مادر؛ چون عقیقه از طرف كودك و به نیت او انجام می گیرد و در سلامت جسمی و روحی وی اثر می گذارد، شیطان را از او دور می كند، خیر و بركت را در زندگی اش افزون می سازد و زمینه پذیرش آموزه های دینی را در روح وی فراهم می كند. (1)

و) آداب شیر دادن

اشاره

شیر مادر، مفیدترین غذا برای كودك است و مادر نباید بدون دلیل، نوزاد را از این نعمت خدایی محروم كند. در متون دینی، دستورهای بسیاری درباره تغذیه از شیر مادر وارد شده است كه كمیّت و كیفیت آن را به خوبی بیان می كند. در قرآن كریم،در سوره بقره آیه233 طول دوران تغذیه كودك از شیر مادر، دو سال تعیین شده است. بنابراین، مادر موظف است فرزندش را دو سال كامل شیر دهد. در غیر این صورت، به كودك زیان رسانده است. در روایتی از امام صادق (علیه السلام)حداقل دوره شیردهی، چیزی كمتر از دو سال بیان شده است. حضرت می فرماید: أَلرَّضاعُ واحِد وَ عِشْرُونَ شَهْرا فَما

ص: 94


1- . همان، صص 123-126؛ نك: سید على حسینى زاده، سیره تربیتى پیامبر و اهل بیتتربیت فرزند، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380، ص 71

نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ. (دوره شیردهی بیست و یك ماه است و كمتر از آن، ستم به كودك است). (1)

برخی دانشمندان دینی معتقدند مادر باید دو سال تمام كودك را شیر دهد. به ویژه تغذیه كودك با نخستین شیری كه از سینه مادر می جوشد، بسیار مهم و ضروری است. اگر نوزاد با شیر اول تغذیه نشود، از نظر جسمی ضعیف و ناتوان می ماند و رشد و نمو مناسبی نخواهد داشت. (2) امام صادق (علیه السلام)به یكی از مادران (مادر اسحاق) كه فرزندش راشیر می داد، فرمود: «ای مادر اسحاق! از یك سینه به فرزندت شیر مده، بلكه از دو سینه ات به او شیر بده؛ چون یكی از آن دو به عوض غذا و دیگری به عوض آب است».(3)

شیر دادن به نوزاد نیز آدابی دارد. برخی از این آداب عبارتند از:

1) شیر دادن همراه با طهارت

شیخ مرتضی انصاری، از فقیهان و دانشمندان بزرگ شیعه وقتی پس از سال ها تحصیل و كوشش، به مقام اجتهاد و زعامت مسلمانان رسید، مردم به مادر شیخ تبریك گفتند. مادر

ص: 95


1- . حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 15، ص 178.
2- . محمدباقرمجلسی، حلیة المتقین، ص 129.
3- . حرعاملی،همان، ج 15، ص 176؛ حلیة المتقین، ص 129.

شیخ گفت: «با زحمتی كه من برای تربیت فرزندم كشیدم، اگر به مقام نبوت هم می رسید تعجب نمی كردم، چه رسد به مقام اجتهاد.» مردم با شگفتی پرسیدند: مگر در تربیت فرزندت چه كرده ای كه دیگران نكرده اند؟ مادر شیخ پاسخ داد: «بیان زحمت های من برای تربیت او، از حوصله شما بیرون است، ولی برای نمونه می گویم هیچ گاه پستان به دهانش نگذاشتم مگر اینكه با طهارت بودم و وضو داشتم».(1)

نقل شده است هنگامی كه مادر شیخ از دنیا رفت، آن فرزند لایق بر بالین مادر زانو زد و زار زار گریست. یكی ازشاگردان از روی دل جویی به ایشان گفت: جناب استاد! شایسته نیست شما با این مقام علمی، بر بالین پیرزنی، این گونه اشك بریزید. شیخ در پاسخ او فرمود: «شما هنوز به مقام والای مادر آگاه نیستید. تربیت صحیح و زحمت های فراوان این مادر بود كه مرا به اینجا رسانید».(2)

بر همین اساس، امام باقر (علیه السلام )به خانواده ها دستور می دهد: عَلَیْكُمْ بِالْوُضّاءِ مِنَ الظُّئُورَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی. (بر

ص: 96


1- . جمعى از پژوهشگران، گلشن ابرار، قم، نشر معروف، 1379، ج 1، ص 332.
2- . محمدعلی كریمی نیا،، الگوهای تربیت اجتماعی، بی جا، پیام مهدی، 1377، ص 36.

شما لازم است دایه پاكیزه ای برای شیرخوارگی كودكان خود برگزینید؛ زیرا شیر در فرزند اثر می گذارد). (1)

یكی از بزرگان می گوید:

چند روز پیش از شهادت شیخ فضل اللّه نوری در زندان به ملاقاتشان رفتم. پس از احوال پرسی به ایشان عرض كردم كه پسر شما خیلی لاابالی است و بر ضد شما كار می كند. شیخ شهید فرمود: «این موضوع را از پیش می دانستم» و افزود: «این پسر در نجف به دنیا آمد و مادرش شیر نداشت. ازاین رو، مجبور شدیم كه برای شیر دادن او، زنی را انتخاب كنیم. پس از مدتی كه این كودك از شیر آن زن تغذیه كرد، ناگهان متوجه شدیم كه آن زن، بسیار لاابالی و بی عفت است و كینه علیعلیه السلام را به دل دارد. از همان وقت دریافتیم كه سعادتمند شدن این پسر، كاری است بسیار مشكل».(2)

امام علی (علیه السلام )در اهمیت شیر دادن می فرماید: «أَلرَّضاعُ یُغَیِّرُ الطِّباعَ؛ شیر، سرشت آدمی را دگرگون می سازد».(3)

ابوالمعالی، از دانشمندان بزرگ اسلامی و صاحب نوشته ها

ص: 97


1- . حرعاملی، همان، ج 15، ص 189.
2- . محمدعلى كریمى نیا، همان، ص 41.
3- . محمدباقرمجلسی، بحارالانوار، ج 103، ص 323.

و آثار ارزشمند فراوانی است. پدر وی، شیخ ابومحمد عبداللّه نیز از فضلا و پرهیزكاران زمان خود بود و از راه نویسندگی و نسخه برداری كتاب ها، زندگی خود را اداره می كرد. او با زنی پاك دامن ازدواج كرد و نتیجه این ازدواج، پسری بود به نام ابوالمعالی. هنگامی كه این كودك دیده به جهان گشود، پدرش نسبت به غذای او بسیار دقیق و حساس بود و سفارش می كرد مبادا از شیر زن های دیگر به او بدهند. از قضا روزی مادر بچه بیمار شد. كودك كه شیر كافی نخورده بود، مرتب گریه می كرد. یكی از زنان همسایه كه آنجا بود، برای آرام كردن او سینه خود را به دهانش گذاشت. نوزاد مقداری از شیر آن زن خورد و آرام گرفت. وقتی شیخ عبداللّه به خانه آمد و از این ماجرا آگاه شد، بسیار اندوهگین گردید. كودك را گرفت، سر او را پایین نگه داشت و با انگشت دهانش را باز كرد و هر چهشیر در دهانش بود، بیرون ریخت. آن گاه گفت: «برای من بسیار سخت و ناگوار است كه ببینم سرشت فرزندم، به شیر زن بیگانه و ناپاك آلوده شده است.» آن نوزاد، همان امام الحرمین، ابوالمعالی است كه چون این گونه در تربیت و پرورش او دقت كردند، از شخصیت های برجسته فاضل و دانشمندان پرآوازه گردید. از ابوالمعالی نقل شده است:

گاه هنگام بحث و مناظره نوعی سستی و كُند ذهنی در من

ص: 98

ایجاد می شود و این، اثر همان اندك شیری است كه در من باقی مانده است. (1)

2) شیر دادن همراه با نام خدا

بردن نام خدا در آغاز هر كاری مطلوب است و باید هر كاری را با یاد و نام خدا شروع كرد. بنا بر آیه قرآن، حضرت نوح هنگام سوار شدن بر كشتی، پیش از هر چیز نام خدا را به زبان آورد و با یاد او بر كشتی سوار شد. زمانی كه آن حضرت خواست با خانواده اش سوار كشتی شود، گفت: «اِرْكَبُوا فِیها بِسْمِ اللّه ِ مَجْراها وَ مُرْساها؛ به نام خدا سوار كشتی شوید كه رفتن و ایستادنش با نام اوست». (هود: 41)

هدف از بردن نام خدا بر زبان این است كه انسان با نام مبارك پروردگار، خیر و بركت را جلب كند. وقتی انسان كاری را با نام خدا شروع كرد و آن را به نام مبارك او زینت داد، آنكار، از بدی ها محفوظ می ماند و با خوبی و خیر و بركت قرین می گردد.بنابراین، شایسته است مادر هنگام شیر دادن به فرزند، نام خدا را به زبان آورد و هر بار با یاد او به نوزاد شیر دهد.

ص: 99


1- . محمدعلی کریمی نیا،الگوهاى تربیت اجتماعى، ص 40.
3) آموزش ارزش های اخلاقی

كودك چگونگی برخورد با دیگران و شیوه رفتار با آنان را از پدر و مادر و كسانی می آموزد كه با آنها رابطه دارد. بخش زیادی از یادگیری كودك، از راه مشاهده انجام می گیرد و او با دیدن رفتار نزدیكان، از آنها تقلید می كند و می كوشد حركات و رفتار خود را با آنان هماهنگ سازد. بنابراین، تقلید از الگوهای خاص، در یادگیری كودكان نقش اساسی دارد. تجربه نیز نشان داده است كه نیروی حسی كودك، بیش از دیگر قوای او فعال می شود و به تصویربرداری از صحنه های زندگی می پردازد. دیدگان كودك، همانند دوربین عكاسی از تمام منظره های پیرامون خود تصویربرداری می كند و این تصاویر را به خزانه ذهنی می سپارد. (1) این تصویرهای ذهنی، در خزانه ذهن كودك انباشته می شود و به تدریج، در رفتار او ظهور و بروز می كند.

از میان افراد خانواده، مادر، بیشترین نقش را در شكل دهی رفتار كودك دارد؛ زیرا وی بیش از همه با فرزند به سر می برد و تأثیر عاطفی و روانی بیشتری بر او می گذارد. كودك نیز به دلیل انس و علاقه بسیاری كه به مادر دارد، به وی اعتماد

ص: 100


1- . علی اكبرشعاری نژاد، روان شناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 295.

می كند و رفتارهای وی را درست می شمارد و از آنالگوبرداری می كند. كودك راست گویی، وفای به عهد، امانت داری، محبت، مهربانی و مانند آن را از اعضای خانواده به ویژه مادر می آموزد. مادر می تواند با استفاده از ارتباط عمیق روحی و عاطفی خود با كودك، ارزش های اخلاقی را به وی آموزش دهد. اگر مادر، راست گو و درست كار باشد و همواره صادقانه رفتار كند و سخن دروغ نگوید، صفت راست گویی را در كودكش، نهادینه و صداقت در گفتار و رفتار را بر رفتارش حاكم می سازد. مادر باید از راه تمرین و تشویق، گرایش به پذیرش ارزش های اخلاقی را در وجود كودك تقویت و او را به این مسیر هدایت كند.

بنا بر شواهد تاریخی، حاتم طایی، صفت نیكوی بخشش و جوان مردی را از مادرش فرا گرفت. مادر حاتم، زنی بود سخاوتمند كه هر چه به دست می آورد، به نیازمندان می بخشید. ازاین رو، برادران او به شدت با این كارش مخالفت كردند و همه مال و دارایی اش را گرفتند. مدتی بدین صورت گذشت. سپس برادران، شتری را در اختیار خواهرشان گذاشتند. زنی از قبیله هوازن كه سالی یك بار می آمد و خرج خود را از مادر حاتم دریافت می كرد، این بار نیز نزد وی آمد و درخواست كمك كرد. مادر حاتم گفت: جز این شتر چیز دیگری برایم نمانده

ص: 101

است و آن شتر را به زن هوازنی داد و گفت: حتی اگر از گرسنگی بمیرم، راضی نیستم بیچاره ای را از خانه ام ناامیدسازم. (1) این رفتار سخاوتمندانه مادر، در ذهن و قلب حاتم نهادینه شد و در وی اثر گذاشت و او به این صفت پسندیده مشهور شد. هنگامی كه دختر حاتم به عنوان اسیر نزد پیامبر گرامی اسلام برده شد، حضرت به دلیل سخاوتمندی پدرش، او را احترام و آزاد كرد. (2)

4) پرورش عزت نفس

عزت نفس و بزرگ منشی، از ویژگی های برجسته انسانی است كه هر فردی می كوشد آن را هم در وجود خود و هم در وجود فرزندان و خانواده اش ایجاد و تقویت كند. عزت نفس؛ به معنای قوت، قدرت و ارجمندی، در فطرت بشر ریشه دارد و نمی گذارد فرد در فراز و نشیب های زندگی، احساس شكست كند. در اینجا منظور از عزت نفس، شناخت حقیقت نفس خویش و قرار دادن آن در مقام و منزلت حقیقی خود است. (3) تقویت

ص: 102


1- . بنت الشاطى، آمنه مادر محمد صلى الله علیه و آله، ترجمه: حسین اژدرى آزاد، تهران، كتاب فروشى آتروپارت، بى تا، ص 22.
2- . همان.
3- . مصطفی حسینی، معارف و معاریف، قم، صدر، چاپ دوم، 1367،معارف و معاریف، واژه «تربیت».

عزت نفس به این معنا، در شمار اصول تعلیم و تربیت است و مادر باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد؛ زیرا نادیده انگاشتن عزت نفس كودك، به تكبر و غرور یا به ضعف نفس او می انجامد كه هر كدام، پی آمدهای نامطلوب تربیتی به همراهدارد.

از این رو باید، عزت نفس را از زمان كودكی در فرزندان ایجاد و تقویت كرد و آنها را با از آن ویژگی پرورش داد. پیامبران و بزرگان دین نیز از كودكی عزت نفس و شجاعت و بزرگواری را آموختند و در مواقع لازم، از آن بهره گرفتند. داستان كودكی و رشد ابراهیم خلیل علیه السلام در غار و آموختن ویژگی های پسندیده از مادر و دریافت وحی و دیدن ملكوت آسمان و زمین، بهترین گواه بر این امر است. آن حضرت، به دلیل صلابت، عزت نفس و مبارزه با بت پرستان، به عنوان «اسوه حسنه» معرفی شده است. (1)

علامه طباطبایی در این باره می نویسد:

دستگاه آفرینش به گونه ای انسان را مجهز كرده است كه بتواند بدون اتكا به دیگران، زندگی خود را اداره كند. ازاین رو، او باید نیروهای خدادادی خویش را در راه نیل به مقاصد به

ص: 103


1- . محمدحسین طباطبایی، تفسیرالمیزان، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا،ج 7، صص 277 و 278.

كار گیرد و به نیروی دیگران متكی نباشد. اگر چنین كرد، به تدریج، آن حالت عزت و استقلال در او پدید می آید و به زندگی آبرومندانه رو می آورد و هرگز به خواری و كردار زشت تن نمی دهد. (1)

حال این پرسش مطرح می شود كه چه كسی بهتر می تواند ویژگی عزت مندی را در كودك به وجود آورد و پرورش دهد؟ شاید هیچ كس به اندازه مادر نتواند ویژگی های نیك را در وجود فرزند پدید آورد و در وی رشد دهد و شكوفا سازد؛ زیرا كودك بیشتر از هر كسی از مادر اثر می پذیرد. گذشته از گفتار، رفتار مادر نیز برای فرزند آموزنده و اثربخش است. به نظر می رسد رفتار مادر، بیش از گفتارش در پرورش عزت نفس كودك تأثیر می گذارد. ازاین رو، نباید كارهایی را انجام دهد كه با عزت فردی و خانوادگی اش منافات داشته باشد. ناگفته پیداست كه رفتارهای پست و دون شأن یك مادر مسلمان در محیط خانه، كودك را به سوی پستی و فساد می كشاند. مادر می تواند با تشویق های كلامی و عملی روحیه غیرت مندی فرزند را تقویت كند. مادر با رعایت حجاب كامل خود به دخترش می فهماند كه حجاب برای زن مسلمان عزت است و او را در

ص: 104


1- . محمدحسین طباطبایى، خلاصه تعالیم اسلام، تهران، انتشارات كعبه، بى تا، چ 12، ص 188.

برابر نامحرم حفظ می كند.

امام علی علیه السلام در سفارش های تربیتی اش به امام حسن مجتبی علیه السلام، به عزت نفس و اهمیت آن در زندگی این گونه اشاره می كند: وَ

أَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِیَّةٍ و إِنْ ساقَتْكَ إِلی الرَّغائِبِ فَإنَّكَ لَنْ تَعْتاضَ بِما تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضا. (كرامت و عزت نفس خود را از هر گونه پستی بالاتر بدار، اگرچه تو رابه آنچه میل داری، برساند؛ زیرا تو در برابر آنچه از شرف خود از دست می دهی، عوض نخواهی گرفت). (1)

این بیان امام، به اهمیت عزت نفس و زیان های ناشی از ذلت پذیری و تن دادن به پستی و خواری اشاره دارد. دستاورد انسان در صورت زیرپا گذاشتن عزت مندی و اتكا به دیگران، به مراتب كمتر از آن چیزی خواهد بود كه از دست می دهد؛ زیرا هیچ چیز بالاتر و باارزش تر از آبرو و حیثیت انسان نیست.

5) پرورش حس خودباوری در كودك

خودشناسی و درك حقیقت و شناخت نیرو و استعداد خویشتن، از مسائل مهم زندگی انسانی است و در تعیین راه و روش زندگی فرد نقش اساسی ایفا می كند. هر كس باید بداند چه توان و نیرویی در وجود او نهفته است و چه ویژگی هایی

ص: 105


1- . نهج البلاغه، نامه 31.

دارد تا با شناخت و به كارگیری آنها به كمال مطلوب زندگی دنیا و آخرت دست یابد. اگر انسان به واقعیت های وجودی خود پی ببرد و نسبت به خود، آگاهی كامل پیدا كند، نوعی حس خودباوری و اعتماد به نفس در او پدید می آید و باور می كند كه می تواند برای رشد و پیشرفت فردی و اجتماعی خود، منشأ خدمات بسیاری باشد. در اشعاری منسوب به امام علی علیه السلام آمده است: أَتَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغِیرٌ وَ فِیكَ انْطَوَی الْعالَمُ الْأَكَبرُ. (آیا تو می پنداری موجود ضعیف و ناچیزیهستی؟ چنین نیست، بلكه وجود تو نمادی از عالم كبیر؛ یعنی جهان هستی است). (1)

آنچه در جهان هست، به نوعی در وجود انسان تعبیه شده و به كار رفته است. پس انسان نباید خود را كوچك بشمارد و ظرفیت های وجودی خویش را نادیده بگیرد.

مادر می تواند این حس را از آغاز كودكی در كودك ایجاد و تقویت كند. از آموزش های مهمی كه مادر باید به فرزند بیاموزد، پرورش حس خودباوری در كودك است. او باید به كودك بیاموزد كه خداوند، انسان را نیرومند و با استعدادهای بالایی آفریده است.

ص: 106


1- . سید حیدر آملى، تفسیر المحیط الاعظم، ج 1، ص 254، به نقل از: اشعار منسوب به على علیه السلام.

همچنین نباید احساسات و علایق كودك را سركوب، تحقیر یا وی را امر و نهی و سرزنش كرد؛ كه در این صورت، او در تصمیم گیری و برنامه ریزی برای آینده و ابراز وجود در عرصه های سرنوشت ساز زندگی، ضعیف، بی اراده و كم جرئت بار می آید.

این مشكل در بسیاری از خانواده های نامتعادل به روشنی دیده می شود. فرزندانی كه در چنین خانواده هایی رشد كرده اند، وقتی به سن جوانی و بزرگ سالی می رسند، نمی توانند فعالیت های مهم سیاسی و اجتماعی داشته باشند.

6) تكریم و احترام كودك

احترام به دیگران، از آموزه های مهم در فرهنگ اسلامی است و بسیار بر آن تأكید شده است. انسان ذاتا محترم است و مورد تكریم خدای متعال قرار گرفته است، چنان كه خداوند می فرماید: «وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَنِی آدَمَ؛ ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم.» (اسراء: 70) كرامت انسان به دلیل توانایی های جسمی و روحی اوست و وی می تواند با به كارگیری آنها در زندگی خود، به سعادت دنیا و آخرت دست یابد. (1)

سیره حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) بر اساس احترام

ص: 107


1- . ناصرمکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ج 8، ص 241.

به كودكان بود. هرگاه آن حضرت كودكی را می دید، مانند یك انسان بزرگ به وی احترام می گذاشت و شخصیت وی را گرامی می داشت. هنگامی كه از سفر بازمی گشت، كودكان به استقبالش می رفتند و ایشان نیز به آنها لطف و محبت می كرد. همچنین به اصحاب می فرمود آنان را با خود سوار كنید و پیامبر و یارانش در حالی به شهر بازمی گشتند كه هر كدام یكی از كودكان را بر شتر یا اسب خود سوار كرده بودند. این كار پیامبر گرامی اسلام، افزون بر اینكه نوعی احترام به كودكان بود، مهر و محبت آنها را نیز به حضرت بیشتر می كرد، چنان كه بسیاری از آن كودكان، بعدها از یاران باوفای آن حضرتشدند. (1)

كودك، موجودی پاك و معصوم و به دور از گناه و معصیت است. ازاین رو، بیش از دیگران شایسته تكریم و تعظیم است و احترام به او، از عوامل مهم در پرورش شخصیتش به شمار می رود. بر همین اساس، باید به كودك احترام گذاشت و او را تكریم كرد؛ چنان كه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: أَكْرَمُوا أَوْلادَكُمْ وَ أَحْسِنُوا آدابَهُمْ یُغْفَرْ لَكُمْ. (فرزندانتان را گرامی بدارید و آنها را نیكو تربیت كنید تا خدا شما را

ص: 108


1- . ابراهیم امینى، تربیت، قم، بوستان كتاب، 1381، ص 193.

بیامرزد). (1)

مادر بیش از همه شایسته احترام و تكریم به كودك است؛ چون او رابطه تنگاتنگ و مداومی با كودك دارد و هماره از احوال و اوضاعش باخبر است. مادر نباید فرزند را از نظر روحی و روانی تحقیر كند، بلكه باید به شخصیت او بها دهد و وی را تشویق كند تا استعدادهای درونی اش شكوفا گردد.

7) باورهای دینی

منظور از باورهای دینی، اصول و فروع دین است كه اعتقاد به آنها بر هر فرد مسلمانی واجب است و باید به آنها ایمان بیاورد. از آنجایی كه كودكان هنوز به رشد كافی نرسیده اند و توان تجزیه و تحلیل عقلی و استدلال منطقیمسائل را ندارند، بهتر است آنها را از راه آموزش و تقلید با خدا آشنا ساخت و به تدریج، آموزه های دینی را به آنان آموخت و توحید و خداشناسی را نیز به ایشان تلقین كرد. نوزادی كه در محیط دینی پرورش یافته و بارها آهنگ دل ربای قرآن و لفظ زیبای خدا را شنیده و نماز خواندن والدین را دیده، با نوزادی كه در محیط فاسد بزرگ شده و صدای ساز و آواز شنیده و در محیط گناه رشد كرده است، یكسان نیست. (2)

ص: 109


1- . محمدباقرمجلسی،حارالانوار، ج 101، ص 95.
2- . ابراهیم امینی، همان، ص 89.

ازاین رو، در آموزه های اسلامی بسیار تأكید و سفارش شده است پس از ولادت نوزاد، باید در گوشش اذان و اقامه خواند تا جان و دلش با نام خدا و پیامبر آشنا گردد.

نقش آفرینی مادر در عرصه تكالیف عملی مانند نماز و روزه روشن است. وی می تواند با انجام دادن فرایض الهی، الگویی نیكو برای فرزندان و مصداق عینی این حدیث شریف باشد: كُونُوا دُعاةَ النّاس بِأَعْمالِكُمْ وَ لا تَكُونُوا دُعاةً بِأَلْسِنَتِكُمْ. (با كردار شایسته خود، راهنمای مردم به سوی فضیلت ها شوید و تنها دعوت گر زبانی نباشید). (1)

8) آموزش قرآن

آموزش قرآن به كودك، از جمله حقوق وی بر پدر و مادراست، چنان كه امیر مؤمنان علی (علیه السلام)می فرماید: حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی الْوالِدِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ یُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَ یُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ. (حق فرزند بر پدر سه چیز است: انتخاب نام نیكو، ادب آموزی نیكو و آموزش قرآن). (2)

در این روایت نام پدر بیان شده و حقوق یاد شده برعهده او گذاشته شده است، ولی این وظیفه به او منحصر نیست، بلكه

ص: 110


1- . عباس قمى، سفینة البحار، تهران، دارالاسر، 1416 ه. ق، چ 2، ج 2، ص 278.
2- . نهج البلاغه، حكمت 399.

مادر نیز در قبال آموزش و تربیت فرزند مسئولیت دارد. دلیل این امر روایات دیگری است كه آموزش و تربیت را وظیفه والدین؛ هم پدر و هم مادر می داند. رسول خدا صلی الله علیه و آله در این باره می فرماید: وَ الْمَرْئَةُ راعِیَةٌ عَلی بَیْتِ بَعْلِها وَ وَلِدِهِ وَ هِیَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ. (زن، نگهبان و سرپرست خانه شوهر و فرزندش و مسئول حفظ و تربیت آنهاست). (1)

در این حدیث مسئولیت تربیت فرزند به مادر داده شده و بیانگر آن است كه مادر نیز همانند پدر، وظیفه تعلیم و تربیت كودك را برعهده دارد. امام صادق علیه السلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می فرماید:

«رَحِمَ اللّه ُ والِدَیْنِ أَعانا وَلَدَهُما عَلی بِرِّهِما؛ خداوند رحمتكند پدر و مادری را كه به نیكی فرزند خود كمك كنند. (2) علی علیه السلام نیز در حدیثی می فرماید: «عَلِّمُوا صِبْیانَكُمْ مِنْ عِلْمِنا ما یَنْفَعُهُمُ اللّه ُ بِهِ؛ از معارف ما آنچه برای فرزندانتان سودمند است، به آنان بیاموزید».(3)

ص: 111


1- . مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت، مؤسسه عزالدین، 1407 ق، ج 3، كتاب امارة، باب فضیلة الامام، ح 20.
2- . حرعاملی، وسائل الشیعه، ج 15، باب 86 از ابواب احكام اولاد، ح 4، ص 199.
3- . همان

بنا بر آنچه گفته شد، خطاب های مطلق در آیات و روایات اگرچه در صیغه مذكر باشد، زن و مرد را در برمی گیرد و بسیاری از تكالیف مشترك به همین شكل در قرآن و سنت بیان شده است.

بر این اساس، مادر همانند پدر مسئول آموزش قرآن به فرزند است و باید به این وظیفه اش عمل كند. آموزش قرآن، اعم از خواندن، فهم معارف و درك حقایق آن در درجه اول اهمیت قرار دارد و كودك از نخستین روزهای آموزش باید با عبارت ها و آموزه های قرآنی آشنا گردد. نقش مادر در این زمینه بیش از دیگران است. وی می تواند به فرزندش قرآن بیاموزد و او را بر اساس آموزه های قرآنی پرورش دهد.

9) آموزش احكام

علاوه بر آموختن قرآن به كودك، لازم است او را با احكام دینی آشنا ساخت. آموزش احكام در دوران كودكی، همانندكنده كاری بر سنگ است كه اثر آن بر ذهن و دل كودك باقی می ماند و تا آخر عمر از یاد او نمی رود، چنان كه امام علی علیه السلام می فرماید: «أَلْعِلْمُ مِنَ الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِی الْحَجَرِ؛ تأثیر علم آموختن در كودكی، مانند نقشی است كه بر روی

ص: 112

سنگ كنده شود.» (1)بنا بر این روایت، هرگونه آموزش در دوران كودكی ماندگارتر از دوره های دیگر است. باید به این نكته در برنامه ریزی های تعلیم و تربیت توجه شود.

درباره آموختن علوم مفید به فرزندان، سفارش های فراوان شده است و اینكه دانش های سودمند و مورد نیاز را به آنان آموزش دهند. از جمله علوم مورد نیاز كودك، علم به احكام الهی است كه به علت مبتلا بودن به آن اهمیت بیشتری نسبت به دیگر علوم برای آموختن در سال های نخست زندگی دارد.

مادر، در آموختن احكام عملی به فرزند نیز نقش مهمی را ایفا می كند. اگر مادر احكام الهی را خوب بداند، به مراتب، بهتر از معلم می تواند به فرزندش آموزش دهد. این گونه ارتباط مادر و فرزند، ارتباطی مستقیم و دوستانه است و اثرپذیری در این نوع ارتباط، قوی تر و عمیق تر از ارتباط جمعی است. ازاین رو، مادر، عامل مهمی در انتقال ارزش ها و آموزش قرآن و احكام به فرزند است. ملا مهدی نراقی درباره آموزش احكام به كودك می نویسد:

چون كودك به سن تمیز رسید، باید او را به طهارت و نماز واداشت و در بعضی از روزهای ماه رمضان به روزه

ص: 113


1- . همان، ج 1، ص 224.

داشتن امر كرد و اصول عقاید و حدود و آداب شرع را به او یاد داد. (1)

10) آموزش آداب اسلامی

آموختن آداب دینی و اسلامی به كودك، از وظایف والدین است. پدر و مادر وظیفه دارند كودك را با آداب و رسوم دینی و سنت های اسلامی آشنا سازند. كارهای خوب كودك را تحسین كنند و او را از اعمال زشت بازدارند.

ملا مهدی نراقی نیز درباره آموزش آداب نیك به فرزند می نویسد:

چون خُلق نیك یا كار پسندیده ای از كودك سر زند، او را آفرین گوید و پاداش دهد و در برابر مردم تحسین كند. اگر كار زشتی از او سر زند، بار اول بهتر است نادیده انگارد و به روی او نیاورد و وانمود كند كه كسی جرئت نمی كند چنین كاری انجام دهد، خصوصا اگر خود طفل در پنهان داشتن آن كار كوشش كند؛ زیرا به رخ او كشیدن، ممكن است وی را جری سازد، به طوری كه بعد از این، آشكارا مرتكب آن [خطا] شود و باكی [از آن] نداشته باشد. اگر درباره آن كاری كه از او سرزده، كودك را عتاب كند، باید در خفا او را سرزنش نماید و

ص: 114


1- . ملااحمدنراقی، جامع السعادات، قم،دارالتفسیر،1417 ه.ق، ج1، ص271.

زشتی آن كار را بزرگ جلوه دهد و به او بگوید: مواظب باش كه كسی بر آن كار مطلع نشود وگرنه نزد مردم رسوا می شوی، ولی در سرزنش و عتاب نباید زیاده روی كرد كه اهمیت سرزنش، از دلش می رود. پدر باید هیبت خود را در گفتار و حركات نگه دارد و مادر باید كودك را از پدر بترساند. سزاوار است كه [كودك] از هر كاری كه پنهان می كند، منع شود؛ زیرا آن را پنهان نمی دارد مگر اینكه معتقد است كه كاری زشت است. اگر رها شود، به كار زشت عادت می كند. باید [وی را] در راه رفتن و دیگر حركات به وقار و آرامش عادت داد. [باید به وی آموخت كه] با هم نشینان و معاشران تواضع و فروتنی نماید، گشاده رویی و خوش كلامی را شعار خود سازد و اطاعت [از] والدین، معلم و بزرگ ترها را بیاموزد، در حضور ایشان بازی نكند. باید [وی را] از فخرفروشی به هم سالان منع كنند. او را از گرفتن چیزی از دیگران نهی كنند و به او بفهمانند كه بزرگی در عطا و بخشش است و ذلت و خواری در گرفتن و سؤال كردن. محبت زر و سیم، در نظر او زشت نماید؛ زیرا آفت دوستی؛ مال و ثروت؛ زهر كشنده است و بسیاری از مردم به وسیله آنها هلاك شده اند. (1)

ص: 115


1- . همان.
11) آموزش آداب غذا خوردن

ملا مهدی نراقی درباره آموزش آداب غذا خوردن به كودك می نویسد:

اولین صفتی كه بر كودك غلبه دارد، تمایل به غذاست. ازاین رو، ابتدا باید آداب خوردن و آشامیدن را به وی آموخت. [پدر و مادر یا مربی باید] به او بیاموزد كه با دست راست غذا بخورد و قبل از شروع [كردن] به خوردن باید «بِسْمِ اللّه» بگوید. از جلو خود بردارد؛ پیش از دیگران دست به طعام نبرد؛ به طعام و به كسانی كه غذا می خورند، خیره نشود؛ با شتاب غذا نخورد؛ لقمه را نیك بجود؛ دست و لباس [خود ]را به آنچه می خورد، آلوده نسازد؛ پرخوری را زشت شمارد؛ شكم پرستی را نكوهش كند؛ كودكی را كه پرخوری نمی كند، ستایش كند؛ ایثار در طعام و كم اعتنایی به آن را در نظرش محبوب سازد و به غذایی كه فراهم شود و به دست آید، قناعت كند. (1)

پدر و مادر، هر دو در آموزش آداب نیكو به فرزند مسئول هستند، ولی مادر نقش بیشتری در این باره ایفا می كند؛ زیرا مادر در خلوت و جلوت با فرزند است و كمتر از هم جدا هستند. همچنین مهر و محبتی كه میان مادر و فرزند وجود

ص: 116


1- . همان، ص 270.

دارد، در اثرگذاری وی بر فرزند كمك می كند. ازاین رو، مادر بیشتر باید به آموزش آداب به فرزند بپردازد و پیش از غذا خوردن، دست كودك را بشوید و نام خدا را به او تلقین كند تابه تدریج، كودك به این امر عادت كند.

12) آموزش اخلاق نیكو

ملا مهدی نراقی در این باره می نویسد:

[پدر و مادر و مربی باید] فرزند را عادت دهند كه در حضور دیگران پشت نكند و پا را بر روی پا نیفكند و انگشت به بینی نكند و آب بینی نیندازد، آب دهان نیفكند و طریقه نشستن و برخاستن و راه رفتن را یاد گیرد. او را از خواب در روز منع كنند و از نازپروردگی در فرش و لباس و طعام بازدارند، بلكه به جامه و خوراك درشت عادت دهند تا اعضا و اندامش قوی و محكم شود. به او یاد دهند كه خلقت او برای دفع زیان و درد است، نه برای كسب لذت؛ خوردنی ها، همچون داروهایی است برای برطرف كردن گرسنگی و نیرو دادن به انسان برای عبادت خدا. دنیا، بی ریشه و ناپایدار است و نعمت های آن راحت و لذت است. (1) آن گاه به تربیت اخلاق و افعال كودك بپردازد و در این راه جدا بكوشد؛ زیرا كودك اگر در آغاز زندگی و

ص: 117


1- . همان

عنفوان جوانی و رشد، مهمل و رها شود و تحت تربیت صحیح قرار نگیرد، غالبا با اخلاق پست و كردارهای بد، بار می آید و در نتیجه، دروغ گو، حسود، لجوج، ستیزه جو، گمراه، دزد، خائن، بی شرم، فضول و احیانا منحرف جنسی و به فسق و فجورمایل می شود. (1)

همچنین وی به مراقبت و بازداشتن كودك از هم سالان بد این گونه تأكید می كند:

باید كودك را از كودكان بی تربیت و بداخلاق دور نگه داشت؛ كه اصل ادب و تربیت همین است. باید او را به معلم دین دار و صالح سپرد. باید كه قرآن و سخنان نیكان و داستان راستان را به وی بیاموزد تا محبت شایستگان در دلش جای گیرد. او را از شنیدن اشعاری كه در آنها از فسق و فجور و اهل آن یاد شده، بازدارد كه اینها، تخم فساد را در زمین دلش می افشاند. باید در مقابل سخت گیری معلم، به صبر و سكوت عادت كند و فریاد سر ندهد و به این و آن متوسل نشود كه تحمل مشقت ها، شیوه شجاعان است. سزاوار است كه چون از درس و كلاس فارغ شد، به كودك اجازه بازی و تفرّج داده شود تا دل او نمیرد و پژمرده نگردد. چون اندكی رشد كرد،

ص: 118


1- . همان، ص 271.

باید اخلاق نیك و كردار پسندیده بر او آموخت و او را از صفات و كارهای زشت و ناپسند بازداشت تا از حسد و دشمنی و ترسویی و بخل و كبر و خودبینی برحذر باشد و از دزدی و حرام خواری و دروغ و غیبت و خیانت و دشنام و بدزبانی و بیهوده گویی و مانند اینها پرهیز كند. بردباری و سپاس گزاری و توكل و خشنودی و شجاعت و سخاوت وراست گویی و خیرخواهی و دیگر خوبی های اخلاقی را به او یاد دهد. نزد او باید نیكان را ستود و بدان و اشرار را مذمت كرد تا نیكی نزد او محبوب و شر، مبغوض گردد. (1)

ملا احمد نراقی در بخش دیگری از كتاب خود، جامع السعادات می نویسد:

باید كودك را از پرگویی و دروغ، قسم خوردن اگرچه راست باشد و از لهو و لعب و استهزا و زیاد مزاح كردن و ابتدا به سخن نمودن منع كرد. باید عادت كند كه جز به اندازه ای كه می پرسند، سخن نگوید. مادامی كه بزرگ تر سخن می گوید، گوش فرا دهد و از پیش پای بزرگ تر از خود برخیزد و به او جای دهد و در پیش روی او بنشیند. اگر كودك، در خردی به این آداب مؤدب و تربیت شود، این اخلاق و ملكات، بعد از بلوغ

ص: 119


1- . همان، ص 270.

در او راسخ و ریشه دار خواهند شد و انسانی نیك و شایسته خواهد گشت. اگر برخلاف اینها نشو و نما كند، وبال پدر و مادر خواهد شد، بلكه باعث رسوایی و ننگ [آنان] می شود. بر هر پدر و مادری واجب است كه در تأدیب و تربیت فرزند مسامحه نكند كه این امانت خداست نزد او و دل كودك، جوهری است پاك و صاف و خالی از هر نقش و صورت و پذیرای هر نیك و بد و این والدین هستند كه او را به یكی از این دو راه می برند. اگر او را به راه خیر ببرند، به همان روش نشوو نمو می كند و در دنیا و آخرت سعادتمند می شود و معلم و مربی او در ثوابش شریك اند، وگرنه شقی و هلاك خواهد شد و زیانش به گردن پدر یا قیّم یا ولی او خواهد بود. (1)

در آموزش امور یاد شده به كودك، مادر بر پدر و هر كس دیگری مقدم است.

13) آموزش آداب سلام كردن

سلام كردن به دیگران، از مستحبات اكید در دین اسلام است و ثواب فراوانی دارد. به ویژه فرد هنگام ورود به خانه افراد دیگر، باید با گفتن سلام اهل خانه را از ورودش باخبر سازد و این گونه با ساكنان خانه ارتباط برقرار سازد. خداوند

ص: 120


1- . همان، ص 272

در این باره می فرماید:

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاتَدْخُلُوا بُیُوتا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتّی تَسْتَأْنِسُوا وَ تُسَلِّمُوا عَلی أَهْلِها. (نور: 27) (ای كسانی كه ایمان آورده اید! در خانه هایی غیر از خانه های خودتان وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام كنید).

سلام كردن، اختصاص به بزرگ سالان ندارد، بلكه سلام كردن به كودكان، از سنت های رسول اللّه (صلی الله علیه و آله و سلم) است و در این باره می فرماید:یكی از چیزهایی كه تا زنده هستم، ترك نخواهم كرد، سلام دادن به كودكان است تا اینكهپس از من به عنوان سنت اسلامی باقی بماند. (1)

سلام كردن به كودكان دو فایده دارد: اول اینكه موجب آشنایی آنها با این سنت نیكوی پیامبر اسلام می شود و آن را بهتر می آموزند. دوم اینكه سبب رشد شخصیت معنوی و اجتماعی شان می گردد؛ چون از یك سو با ارزش های اسلامی آشنا می شوند و از سوی دیگر، آداب اجتماعی را فرا می گیرند.

بنابراین، بر مادران لازم است این سنت حسنه را به فرزندانشان بیاموزند و آنها را از كودكی با آداب سلام كردن آشنا كنند. اگر مادر به این كار عادت كند و هر وقت بر فرزند

ص: 121


1- . محمدتقی مجلسی،بحارالانوار، ج 75، ص 3

وارد می شود، به وی سلام كند و از كودك نیز بخواهد هر وقت با دیگران روبه رو شد، سلام كند، به تدریج سلام كردن برای او عادت می شود و از آن پس، همواره به دیگران سلام می كند.

نقش رفتاری مادر در تربیت دینی كودك

اشاره

مادر، گذشته از نقش های عاطفی و شناختی، از نظر رفتاری نیز بر تربیت فرزند اثر می گذارد و شاید بتوان گفت نقش رفتاری مادر، بیش از دیگر نقش های وی در شكل دهی شخصیت كودك مؤثر است. از یك سو، بسیاری از یادگیری های كودك در این دوره از زندگی، از راه حواس ظاهری انجام می گیرد و از سوی دیگر، كودك، رفتار مادر و شیوه برخورد وی را با مسائل گوناگون به صورت ملموس و عینی می بیند.بنابراین، اثرپذیری كودك از رفتار مادر، بسیار بیشتر و عمیق تر از دیگران خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، در اینجا لازم است به برخی از رفتارهای اثربخش مادر در تربیت دینی فرزند اشاره كنیم:

الف) عبادت های مادر

عبادت ها و نیایش های مادر نقش بسزایی در پرورش روحی و معنوی فرزند دارد. اگر فضای حاكم بر زندگی كودك، فضای معنوی و پرستش و توجه به خدا باشد، بی تردید، كودكی كه در آن فضا رشد می كند، انسانی باایمان خواهد بود.

ص: 122

در حقیقت، نخستین مدرسه ای كه كودك در آن آموزش می بیند، محیط خانه است و تمام عوامل موجود در آن محیط، بر روح و روان و رفتار وی اثر می گذارد و اساس روحیه دین پذیری و كسب فضایل اخلاقی فرزند در محیط خانه شكل می گیرد. (1) عبادت مادر در خانه، نوعی تمرین عملی و ارائه الگو به فرزند است كه ذهن آماده او را به خود جلب می كند و اثر آن سال ها در دل و ذهن او باقی می ماند.

در قرآن كریم، به موارد بسیاری اشاره شده است كه كودكان و نونهالان، روحیه عبادت و دعا را از مادران خود بهارث برده و عبادت كردن را در عمل از آنان آموخته اند. حنّه،(2) همسر عمران و مادر مریم، از مادرانی است كه پیش از ولادت فرزندش، با عبادت و توسل و دعا، از خدا فرزندی خواست و نذر كرد كه فرزند او در راه خدا و در كلیسا، خدمت گزار بندگان مؤمن باشد. وی این گونه دعا كرد:

رَبِّ إِنِّی نَذَرْتُ لَكَ ما فِی بَطْنِی مُحَرّرا فَتَقَبَّلْ مِنِّی اِءنَّكَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ. (آل عمران: 35) (خداوندا! آنچه را در رحم دارم، برای تو نذر كردم كه محرّر [و آزاد برای خدمت به خانه تو]

ص: 123


1- . ناصر مكارم شیرازى، اخلاق در قرآن، قم، مدرسه على بن ابى طالب علیه السلام، 1377، ص 164.
2- . طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج 3، ص 287.

باشد. آن را از من بپذیر كه تو شنوا و دانایی).

سپس وقتی فرزندش به دنیا آمد، وی را مریم نامید و دعا كرد كه پروردگار، وی و ذریه اش را از وسوسه های شیطان نگاه دارد. خداوند نیز مریم را به نیكویی پذیرفت و نهال وجودش را به خوبی پرورش داد و كفالت او را به زكریا سپرد. (1) بی تردید، مریم بسیاری از فضایل اخلاقی و معنوی را در همان زمان طفولیت از مادرش فرا گرفت. عبادت های شبانه مادر بر جسم و روح او اثر گذاشت و وی را به مقامی رسانید كه زكریای پیامبر، مجذوب رفتار او شد و از خدا خواست كه فرزندی صالح همانند مریم به وی عطا كند. خداوند هم یحیی را به او عنایت كرد. زكریا كه سرپرستی مریم را بر عهده داشت،هرگاه نزد او می رفت، وی را در حال عبادت می دید.

مادرانی كه خود، از تربیتی شایسته و بینش و منشی خدایی بهره مند هستند، با تیزبینی و آینده نگری، فقط به پرورش دینی و معنوی فرزندشان توجه نمی كنند، بلكه هدایت و سعادت ذریه او را نیز از خدا می خواهند. دعای مادر مریم برای در امان ماندن ذریه فرزندش از وسوسه های شیطان، گواهی روشن بر اهمیت دادن مادران به تربیت دینی فرزندانشان است.

ص: 124


1- . آل عمران: 36 و 37

اگر مادران از این رفتار مادر مریم الگو بگیرند و برای سلامت روحی و معنوی فرزندانشان چاره اندیشی و دعا كنند، همان گونه كه خداوند، دعای مادر مریم را پذیرفت، دعای آنها را نیز می پذیرد. تربیت عملی مادران، از راه عبادت، رفتار و اخلاق نیكو و پسندیده، بیش از هر روش دیگری بر جسم و روح فرزند اثر می گذارد و انتظار می رود كه مادران با عملكرد خود، مربی خوبی برای فرزندانشان باشند.

ب) نمازهای اول وقت مادر

نماز، مهم ترین وظیفه دینی و اسلامی مسلمانان است كه خداوند، آنان را به ادای آن دستور داده است. هیچ عبادتی به اهمیت نماز نمی رسد. بر همین اساس است كه رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید: أَلصَّلاةُ عَمُودُ الدّینِ إِنْ قُبِلَتْ قُبِلَتْ ما سِواها وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّتْ ما سواها. (نماز، ستون دین است. اگر قبول شد، دیگر عبادت ها نیز پذیرفته می شود و اگررد شد، عبادت های دیگر نیز رد می شود). (1)

ازاین رو، ابراهیم خلیل علیه السلام، در مناجات خود از خدا خواست كه خود و ذریه اش را از نمازگزاران قرار دهد: «رَبِّ اجْعَلْنِی مُقِیمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتیِ؛ پروردگارا! مرا و ذریه ام را از

ص: 125


1- . حرعاملی،وسائل الشیعه، ج 3، ص 22.

برپاگزاران نماز قرار ده.» (ابراهیم:38) همچنین در قرآن كریم می خوانیم كه لقمان حكیم به فرزندش می فرماید: «یا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاةَ؛ ای فرزندم! نماز را به پا دار». (لقمان:17)

آیات قرآن و روایت های بی شماری، مبین اهمیت نماز است و ادای این فریضه دینی در زمان معیّن و اول وقت بسیار اهمیت دارد. خواندن نماز اول وقت ارزش بسیاری دارد، چنان كه امیرمؤمنان علی (علیه السلام) به امام حسن مجتبی (علیه السلام )می فرماید: «أُوصِیكَ یا بُنَیَّ بِالصَّلاة عِنْدَ وَقْتِها؛ فرزندم! تو را به خواندن نماز اول وقت سفارش می كنم.» (1) سفارش و تأكید درباره كودكان این است كه پدر و مادر باید آنها را از كودكی به نماز خواندن تشویق كنند. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله در این باره فرمود: «أَدِّبْ صِغارَ أَهْلِ بَیْتِكَ بِلِسانِكَ عَلَی الصَّلاةِ وَ الطَّهُورِ؛ فرزندان كوچك را با زبان خود، به نماز و وضو عادت دهید.» (2) با توجه به این روایت،كودكان را باید با زبان كودكانه به نماز فرا خواند، به گونه ای كه توان درك آن را داشته باشند، نه با زبان پیچیده یا پرخاشگرانه. در احادیث دیگری آمده است در سنین معیّنی مانند شش و هفت

ص: 126


1- . محمدتقی مجلسی،بحارالانوار، ج 75، ص 458.
2- . مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1376 ه. ق، ص 358

سالگی باید فرزندان را به نماز خواندن دعوت كرد، چنان كه پیامبر گرامی اسلام فرمود: «مُرُوا صِبْیانَكُمْ بِالصَّلاةِ إِذا كانُوا أَبْناءَ سِتَّ سِنِینَ؛ فرزندان خود را در شش سالگی به خواندن نماز دستور دهید».(1)

نكته قابل توجه در این گونه آیات و روایات این است كه خطاب ها و دستورهای شرعی هر چند به صیغه مذكر آمده و خطاب به مردان است، ولی به مردان منحصر نیست، بلكه شامل مرد و زن می شود و مادر نیز همانند پدر، مأمور به اجرای آن وظایف است. بنابراین، مادر نباید نسبت به تكالیف دینی و عملی فرزند بی توجه باشد، بلكه باید با تربیت صحیح و مناسب، او را به عبادت علاقه مند كند. از نظر روانی - تربیتی، بهترین روش برای ایجاد و تقویت انگیزه عبادت در فرزند، استفاده از روش عملی و الگویی است. این روش، به طور غیرمستقیم در فرزند اثر می گذارد. اگر مادر، به خواندن نماز اول وقت اهمیت دهد و همواره در برابر چشمان كودك سر وقت نمازش رابخواند، به یقین، بر روح و روان كودك اثر می گذارد و وی را به این كار علاقه مند می كند؛ بدون اینكه امر و نهی یا اجباری در كار باشد.

ص: 127


1- . حسین بن محمد تقى نورى، مستدرك الوسائل، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم، آل البیت، 14ه. ق، ج 15، ص 160.
ج) دعاها و مناجات های مادر

دعا و مناجات به پیشگاه خداوند و اظهار نیاز و تضرع به درگاه آن وجود مطلق و قادر لایزال، وظیفه هر انسان موحد و خداشناسی است و باید از این راه خود را به خالق خویش نزدیك سازد و از او كمك بجوید.

اگر پدر و مادر، در دل شب و سحرگاهان از خواب ناز دل بركنند و وضو كنند و سجاده نماز بگسترانند و دست به دعا بردارند، فضای خانه از راز و نیاز آنان معطر می گردد و این كار آثار معنوی بسیاری بر فرزندان خواهد داشت. مادر می تواند با دعاهای نیمه شب خود، دل كودك را آماده پذیرش حقایق و جسم و روح وی را مشتاق عبادت و پرستش سازد.

د) همراه بردن كودك به مسجد

از كاربردهای مهم مسجد كه بر دیگر كاربردهای آن غلبه دارد، نقش عبادی آن است، به گونه ای كه هر جا نامی از مسجد به میان آید، بیشتر نقش عبادی آن تداعی می شود. بلند شدن صدای اذان از بلندگوی مسجد، بیان گر فرا رسیدن وقت نماز است و مؤمنان با شنیدن اذان، برای اقامه نماز به مسجد روی می آورند. حركت زن و مرد، كوچك و بزرگ، ثروتمند و فقیرهنگام فرا رسیدن وقت نماز به سوی مساجد، صحنه های زیبا و

ص: 128

دیدنی را می آفریند كه برای هر انسان مؤمن و خداجویی لذت بخش است. همراه بردن كودكان و نونهالان به مسجد و شركت دادن آنها در نماز جماعت، آنها را به برپایی آموزه های دینی و اسلامی، به ویژه نماز جمعه و جماعت تشویق و علاقه مند می كند. مادر می تواند با بردن فرزندان به مسجد و شركت دادن آنان در مراسم اسلامی و مذهبی، میل و رغبتشان را به دین و قرآن افزون سازد.

بردن كودكان به مسجد آثار مثبت بی شماری بر آنها دارد. از جمله اینكه آنها با نماز خو می گیرند و دیدن ركوع و سجود نمازگزاران در روحشان اثر می گذارد. افزون بر این، بسیاری از احكام و معارف دینی را می آموزند و به ذهن می سپارند و تا پایان عمر از یاد نمی برند.

ه-) گریه های مادر در مراسم عزاداری

گریستن بر مصیبت های اهل بیت (علیهم السلام)، آثار فراوان فردی و اجتماعی بر انسان دارد. شركت در عزای اهل بیت (علیهم السلام)، وظیفه ای دینی و مذهبی است كه پی آمدهای دنیوی و اخروی بسیاری دارد. ازاین رو، در روایات اسلامی بسیار بر آن تأكید شده است. بردن كودكان به مجالس عزای اهل بیت (علیهم السلام)، افزون بر اینكه آنها را با فضاهای معنوی و اجتماعی آشنا می سازد، از جنبه تربیتی نیز آثار

ص: 129

ارزشمندی بر روح و روان آنان دارد. با شركت در این محافل، احكام و معارف دینی و اشعار و مراثی درباره اهل بیت (علیهم السلام) خود به خود به قلب و ذهن كودك نفوذ می كند و در قلب وی ماندگار می شود. مادر، بهترین كسی است كه به خوبی می تواند از عهده این كار برآید و با بردن فرزند به مجالس مصیبت و عزای اهل بیت علیهم السلام و آشنا ساختن كودك با خاندان پیامبر خدا، تربیت دینی آنان را نیز تقویت كند. فاطمه زهرا (علیها السلام) نیز پس از رحلت پدر بزرگوارش، حسنین' را به مسجد پیامبر، مزار شهدای اُحد در بقیع و مزار حمزه در دامنه كوه اُحد می برد. (1)

گفتار سوم: نقش مادر در تربیت دینی نوجوان

اشاره

بر اساس روایت های بسیار و بررسی های علمی و روان شناختی، زندگی انسان از كودكی تا بزرگ سالی به سه دوره هفت ساله تقسیم می شود كه هر كدام از این دوره ها ویژگی های خاص خود را دارد. در بخش اول، به نقش مادر در تربیت فرزند در هفت سال اول زندگی كودك اشاره كردیم. اینك به بررسی هفت سال دوم زندگی و نقش مادر در این

ص: 130


1- . محمدجواد محدثى، حقوق فرزندان در مكتب اهل بیت علیهم السلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى، 1376، چ2، صص131 و 132.

دوره می پردازیم و برای پرهیز از طولانی شدن بحث به تبیین برخی ویژگی های دوره نوجوانی بسنده می كنیم. بی شك، مادر در هفت سال دوم و سوم زندگی نیز نقش تربیتی قابل توجهی دارد و نباید نقش خود را تمام شده انگارد. مادر در این دوره، نقش های جدید و مهمی را ایفا می كند و همانند هفت سال اول زندگی، همچنان در تربیت فرزند اثرگذار است.

1. ضرورت استمرار نقش های گذشته

دوره نوجوانی، دوره استقلال خواهی فرزندان است و آنها در این دوره، خود را مستقل از والدین می پندارند و تصور می كنند می توانند روی پای خود بایستند و زندگی خود را اداره كنند. با این حال، نباید پدر و مادر این گونه فكر كنند و فرزند را در این سن به حال خود رها كنند. اگر مادر نسبت به رفتار و اندیشه های نوجوان بی توجه باشد و روحی و جسمی فرزند را نادیده بگیرد، به شخصیت وی آسیب خواهد زد. ارتباط برقرار نكردن والدین و به ویژه مادر با نوجوان موجب می شود كه وی به افراد دیگری مانند دوست و هم سالان روی آورد و بر اثر آگاهی های نادرست و بی تجربگی دچار مشكلات جسمی و روانی گردد. (1) ازاین رو، بر پدر و مادر به ویژه مادر لازم است

ص: 131


1- . سیداحمد احمدى، روان شناسى نوجوانان و جوانان، اصفهان، انتشارات مشعل، 1373، ص23.

در این دوره حساس و خطرناك وی را به حال خود رها نسازند، بلكه بیش از گذشته مراقبش باشند و هیچ گونهراهنمایی و حمایتی را از وی دریغ نكنند؛ زیرا نوجوان، در سن بلوغ بیش از هر زمان دیگری به مشاوره و راهنمایی نیاز دارد.

امام صادق علیه السلام در راه كاری كلی، به همه پدران و مادران این گونه سفارش می كند: بادِرُوا أَحْداثَكُم بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَكُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَةُ. (پیش از آنكه «گروه مرجئه»، جوانان شما را گمراه كنند، آنها را دریابید و به آنان حدیث بیاموزید). (1)

در زمان امام صادق علیه السلام گروهی به نام گروه مرجئه وجود داشت كه فرهنگ ویژه ای را تبلیغ می كردند و باورهای آنان بر ضد معارف اهل بیت (علیهم السلام) بود. آنها با افكار باطلشان، نسل جوان را به دام خویش گرفتار می كردند. ازاین رو، امام صادق علیه السلام از وجود آنها احساس خطر كرد و راه كاری سازنده را كه همان آموختن حدیث به فرزندان است، به پدران و مادران آموخت.

این راه كار ارزنده، عمومیت دارد و به زمان خاصی منحصر نمی گردد و در هر زمان و مكانی كاربرد داشته و دارد.

ص: 132


1- . محمدتقى مجلسى، روضة المتقین، حاج محمد حسین كوشانپور، قم، بنیاد فرهنگ اسلامى، بى تا، ج8، ص 651.

این كلام امام صادق (علیه السلام)، مبیّن حكمی كلی است. این حكم عمومی و كلی عبارت است از تعلیم و تربیت فرزندان در همه دوره های سنی، به ویژه دوره نوجوانی و مراقبت ازآنان در این مرحله از زندگی.

2. جداسازی بستر خواب فرزندان

در روایت های معصومان( علیهم السلام) به جداسازی بستر فرزندان، پس از رسیدن به مرحله تمیز و شناخت بد و خوب و زشت و زیبا توجه و تأكید شده است. فرزند در دوران كودكی در كنار پدر و مادر به سر می برد و احساس می كند در بسیاری از كارها مانند ورود به اتاق پدر و مادر محدودیتی ندارد، ولی به تدریج، باید این تفكر را از ذهن وی دور كرد و به آنها فهماند كه هر قدر سن و سالشان بالا رود، تكالیف و محدودیت هایشان نیز افزایش می یابد، از جمله باید در نشست و برخاست و خواب و خوراك آدابی را رعایت كنند.

اگر برای پدر و مادر مقدور باشد، بهتر است برای هر یك از فرزندان اتاقی جدا در نظر بگیرند و اگر توان این كار را ندارند، از سن شش سالگی به بعد بستر آنها را جدا سازند. در روایت ها آمده است زمانی كه كودكان به سن شش یا هفت

ص: 133

سالگی رسیدند، باید رخت خوابشان از یكدیگر جدا شود. (1) حضرت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) نیز در این باره می فرماید: «إِذا بَلَغَ أَوْلادُكُمْ سَبْعَ سِنِینَ فَفَرِّقُوا بَیْنَ مَضاجِعِهِمْ؛ زمانی كه فرزندان شما به سن هفت سالگی رسیدند، خوابگاهشان را ازیكدیگر جدا سازید.» (2) ایشان درباره جداسازی بستر پسران، دختران و پسران و دختران از یكدیگر فرموده است: «أَلصَّبِیُّ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّةُ، وَ الصَّبِیَّةُ وَ الصَّبِیَّةُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُما فِی الْمَضاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ؛ خوابگاه پسران، پسر و دختر و دختران را به هنگام ده سالگی از هم جدا كنید».(3)

به نظر می رسد سفارش های پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و دیگر معصومان (علیهم السلام) به جداسازی بستر خواب فرزندان از شش سالگی به بعد، به این دلیل است كه هر گونه تماس بدنی و مباشرت جسمی كودكان در این سن و سال، نوعی بیداری جنسی را به همراه دارد، به ویژه در دختران كه زودتر از پسران بالغ می شوند. ازاین رو، در گفتار معصومان علیهم السلام نسبت به جداسازی خوابگاه دختران از یكدیگر

ص: 134


1- . حرعاملی،وسائل الشیعه، ج 15، ص 183.
2- . على بن حسام الدین متقى، كنز العمال، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1413 ه. ق، ج 16، ص 441.
3- . حرعاملی، همان،ج 15، ص 183

بیشتر سفارش شده است و حتی نسبت به تماس بدنی مادر با دختر شش ساله نیز هشدار داده شده است، اگر مادر دخترش را در این سن و سال لمس كند و وی را در آغوش بكشد و تماس بدنی با او برقرار كند، این خطر وجود دارد كه این كار در وی به صورت عادت درآید و در این امر تفاوتی میان محرم و نامحرم و زن و مرد قائل نشود كه بی شك، این عمل به حیا وعفت او ضربه می زند. مادر باید صفت شرم و حیا را در فرزندان نوجوانش اعم از دختر و پسر تقویت كند و این قوه را در گفتار و رفتارشان پرورش دهد.

3. كمك به دوست یابی

یكی از مسائل مهم دوره نوجوانی، مسئله دوستی و دوست یابی است. هر نوجوانی، دوست دارد افزون بر اعضای خانواده، با هم سن و سالان خود نیز ارتباط برقرار كند و با آنها رفت وآمد داشته باشد. این رفت وآمدها موجب انتقال ارزش ها و در نتیجه، تحول فرهنگ و اندیشه فرد می شود. ازاین رو، نوجوان، بخش مهمی از افكار و ویژگی های اخلاقی خود را از دوستان می آموزد و به شدت، تحت تأثیر گفتار و رفتار آنان قرار می گیرد. این امر از نظر علمی و تجربی نیز به اثبات رسیده است. نقش دوستان در تربیت انسان بسیار مؤثر و چشم گیر است، به گونه ای كه گاه بر نقش والدین غلبه می كند.

ص: 135

شاعر، درباره نقش هم نشین بر رفتار فرد این گونه سروده است:

پسر نوح با بدان بنشست *** خاندان نبوتش گم شد

امیر مؤمنان علی (علیه السلام) درباره دوست یابی می فرماید: وَ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَیْكُمْ أَمْرُهُ وَلَمْ تَعْرِفُوا دِینَهُ فَانْظُرُوا إِلی خُلَطائِهِ فَإنْ كانُوا أَهْلَ دِینِ اللّه ِ فَهُوَ عَلی دِینِ اللّه ِ. (1)(هرگاه وضعیت شخصی بر شما نامعلوم شد و دین و آیین او را نشناختید، به دوستانش بنگرید؛ اگر [دوستانش] اهل دین و آیین الهی اند، او نیز پیرو آیین خداست).

از آنجا كه نوجوانان كم تجربه هستند و هنوز پیچ و خم زندگی را آن گونه كه باید نمی شناسند، مناسب است از راهنمایی های دیگران، به ویژه مادر در زندگی به ویژه در دوست یابی استفاده كنند و مادر نیز باید بر رفتار فرزند كنترل داشته باشد و نگذارد با افراد فاسد و لاابالی رابطه دوستی برقرار كند.

4. عمل به دستورهای دینی

اشاره

یكی از عوامل مؤثر در شكل گیری نظام فكری و دینی كودك، امر و نهی های مادر و افراد دیگر است كه به نوعی به او

ص: 136


1- . محمدتقی مجلسی،بحارالانوار، ج 74، ص 197.

آموزش دینی می دهند. كودك، تمامی كارهایی را كه مادر از او می خواهد، درست می پندارد و به آنها عمل می كند. در این زمینه مادران باید به نكات زیر توجه داشته باشند.

درست بودن دستورهای مادر

اگر آموزش های مادر به فرزند، در زمینه احكام و معارف دینی صحیح و آگاهانه باشد، بسیاری از مشكلات دینی وی رفع می شود، ازاین رو، لازم است مادر، نخست، آشنایی كاملی با احكام و مسائل دینی پیدا كند. سپس آنها را به درستی به فرزندش آموزش دهد. متأسفانه، بسیاری از مادران، آشناییكافی با مسائل دینی ندارند و مطالب نادرستی را به فرزندان آموزش می دهند كه با احكام دینی مخالف است. آموزش های غلط والدین در محیط خانه، موجب برداشت های نادرست فرزند از دین می شود كه پی آمدهای بدی چون انحراف فكری فرزندان را در پی خواهد داشت. گناه و كیفر این گونه آموزش های نادرست، بر عهده والدین است و در آخرت بازخواست خواهند شد. ازاین رو، به مادران سفارش می شود كه پیش از ارائه و آموزش دستورهای دینی به فرزندان، خود، با معارف آشنا شوند و آنچه را رهبران دین در این زمینه بیان داشته اند، فرا گیرند و سپس به فرزندانشان بیاموزند.

ص: 137

5. هماهنگ بودن دستورهای مادر با دیگر مربیان

از دیگر عوامل مؤثر در تربیت دینی فرزند، هماهنگ بودن مربیان با یكدیگر به ویژه هماهنگی پدر و مادر در تربیت فرزندان است. اگر پدر، كاری را بد بداند و فرزند را از انجام دادن آن بازدارد، مادر نیز باید با نظر پدر هم عقیده باشد و نباید با وی مخالفت كند. حال اگر دستورهای والدین به فرزند، با یكدیگر هماهنگ نباشد و فرزند گفتارها و رفتارهای ضد و نقیضی از آنها بشنود، دچار سرگردانی می شود و نمی تواند راه درست را انتخاب كند. این گونه فرزندان، همواره می كوشند تاهنگام انجام كار خطا، راه فراری برای خود جست وجو كنند.(1) حال اگر والدین هماهنگ و هم فكر با هم، بایدها و نبایدهای دینی را به فرزند آموزش دهند، فرزند تحت تأثیر فرمان های آنان، خود را به رعایت ارزش های دینی ملزم می داند. برای مثال، اگر پدر به حجاب دختر اهمیت دهد و وی را به رعایت آن امر كند و مادر نیز رعایت حجاب را به دختر گوشزد كند، بی شك، آن دختر، خود را موظف به رعایت پوشش اسلامی می داند. در مقابل، اگر پدر و معلم، فرد را به رعایت حجاب فرا خوانند، ولی مادر اهل حجاب نباشد و دختر را به رعایت آن سفارش نكند،

ص: 138


1- . محمد دشتی، مسئولیت تربیت، ص 112.

تأثیر چندانی بر حجاب دختر نخواهد داشت. بر همین اساس، مربیان كودك و نوجوان، اعم از والدین و معلمان باید به این امر مهم توجه كنند و در ارائه ارزش ها و معارف دینی به آنان، هماهنگ عمل كنند، وگرنه ممكن است نوجوان بر اثر اختلاف عملكرد مربیان، دچار تضاد در یادگیری گردد و به اضطراب و بی اعتمادی گرفتار شود. (1) هرگونه دستور ناهماهنگ درباره ارزش های دینی، موجب تزلزل در باورها و نظام ارزشی فرزند می شود و در نتیجه، فرزند، قادر به تصمیم گیری و نشان دادن واكنش مناسب در برابر حوادث گوناگون نخواهد بود.

6. قابل فهم بودن دستورهای مادر برای فرزند

یكی از شرط های لازم برای تأثیر امر و نهی مادر در محیط خانه، قابل فهم بودن آن برای فرزند است. مادر باید با توجه به آمادگی ذهنی و ادراكی فرزند در سنین گوناگون، به وی امر و نهی كند. شیوه آموزشی پیامبران در تبلیغ دین به مردم این گونه بود كه با هر كس به قدر استعداد و سطح درك و فهمش سخن می گفتند. پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در این باره می فرماید: «ما گروه پیامبران مأمور شده ایم كه با مردم به

ص: 139


1- . همان، ص 119.

اندازه عقلشان سخن بگوییم.»(1) این روش در سیره امامان معصوم علیهم السلام نیز وجود داشته و شیوه رفتار و گفتار آنان با توجه به سطح فكری و علمی افراد، متفاوت بوده است. برای مثال، امام صادق علیه السلام در زمینه روشن ساختن مسائل اعتقادی و اثبات صانع، برای كسی كه اهل علم بود، از روش فلسفی بهره گرفت، ولی برای اثبات امامت و رهبری، برای فرد دیگری كه سطح فكری پایین تری داشت، از مثال ساده چوپان و گله استفاده كرد. (2) این شیوه از نظر تربیتی، اهمیت فراوان دارد و بهره گیری مادران از این روش و توجه مربیان به آن ضروری است.

7. هماهنگی گفتار و رفتار مادر

یكی دیگر از عوامل مؤثر در تربیت دینی فرزند، هماهنگ بودن علم و عمل مربی است؛ یعنی مربی به آنچه از نوجوان می خواهد و وی را به اجرای آن امر می كند، بیش از دیگران عمل كند. همراه بودن علم و عمل در محیط خانه؛ یعنی محیط شكل گیری منش ها و باورهای دینی و اخلاقی فرزند، اهمیت فراوانی دارد. مادر كه نقش اساسی در تربیت، به ویژه تربیت

ص: 140


1- . محمدبن یعقوب کلینی، فروع کافی، ج 1، ص 18.
2- . شیوه هاى صحیح امر به معروف و نهى از منكر، قم، سازمان تبلیغات اسلامى، 1369، ص 239

دینی فرزند دارد، موظف است هرگاه كاری را از فرزند می خواهد، خود نیز به آن بها دهد و به آن عمل كند. مادر به عنوان الگوی تربیتی فرزند، خود، باید پاك، دین دار و عامل به فرمان های الهی باشد تا بتواند فرزندان پاك و صالحی تربیت كند، وگرنه چراغی كه خاموش و بی نور است، نمی تواند به دیگران نور ببخشد.

درباره هماهنگی گفتار و رفتار و اهمیت دادن به عمل، روایت های فراوانی از معصومان(علیهم السلام) رسیده است. از جمله امام صادق علیه السلام فرمود: «كُونُوا دُعاةً للنّاسِ بِغَیْرِ اَلْسِنَتِكُمْ؛ مردم را با اعمال و رفتار خود، به خوبی ها دعوت كنید» یعنی آنچه را با زبان، خوب یا بد می دانید، در عمل نیز به آن توجه كنید. (1)

از این روایت، درمی یابیم كه مادر برای تربیت فرزند باید علم و عمل را با هم به كار گیرد تا فرزند با الهام از رفتار مادر،به وظایف دینی بهتر عمل كند.

8. انعطاف مادر در تربیت دینی

مادر باید در تربیت دینی فرزند انعطاف داشته باشد و نباید در برابر اشتباهات یا تخلف های عملی فرزند به گونه ای

ص: 141


1- . محمدبن یعقوب کلینی، همان، ج 2، ص 78، باب الورع، ح 14.

رفتار كند كه او را به كج بازی و عناد وادارد. این روحیه، عامل و سرآغاز بسیاری از رفتارهای نامناسب خواهد شد. در روایتی از امام علی علیه السلام آمده است: «أَلاْءِفْراطُ فِی الْمَلامَةِ تَشِبُّ نِیرانَ اللَّجاجِ؛ زیاده روی در سرزنش، آتش لج بازی را شعله ور می سازد.» (1) همچنین آن حضرت در كلام دیگری فرمود: «أَللّجاجُ أَكْبَرُ الْأَشْیاءِ مَضَرَّةً فِی الْعاجِلِ وَ الاْجِلِ؛ زیان لجاجت، برای دنیا و آخرت انسان بیشتر از هر چیز است.» (2) بنابراین، مادر باید مراقب رفتار خود باشد تا مبادا موجب پیدایش روحیه لجاجت در فرزند گردد. در این صورت، پی آمد این كار پیش از همه، دامن گیر خود مادر خواهد شد؛ زیرا افزون بر روحیه لجاجت و سرپیچی از دستورها، به تدریج، روحیه انتقام جویی نیز در وجود كودك به وجود می آید. ازاین رو، مادر باید زمینه شكل گیری این رفتار ناپسند را از بین ببرد و نگذارد چنین بیماری درمان ناپذیری در وی ایجاد گردد.

ص: 142


1- . ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص 80.
2- . عبدالواحد تمیمى آمدى، غرر الحكم و دررالكم، مصر، بى نا، 1331ه. ق، ص 126.

گفتار چهارم: نقش مادر در تربیت دینی جوان

اشاره

دوره جوانی، دوره پرشور و نشاطی است و فرد در این مرحله از زندگی، احساسات متفاوتی از خود بروز می دهد؛ گاه با تندی و گاه با سردی و بی تفاوتی با مسائل زندگی برخورد می كند. استعدادهای گوناگونی كه به طور طبیعی در وجود انسان نهفته است، در دوران جوانی به فعلیت می رسد و چرخ های زندگی را به حركت درمی آورد. (1) با توجه به تمایلات و گرایش های جوان، این دوران فرصت مناسبی برای تربیت دینی و پرورش روحیه دین باوری در اوست. ازاین رو، جوان به هدایت و راهنمایی اطرافیان به ویژه مادر نیاز دارد تا در انتخاب راه صحیح او را یاری دهند.

همان گونه كه مادر در دوران كودكی و نوجوانی، در تربیت، هدایت و راهنمایی فرزند نقش دارد، در دوران جوانی نیز این نقش همچنان برقرار است. رابطه مادر و فرزند چنان عمیق و ناگسستنی است كه حتی تا سنین پیری نیز ماندگار خواهد بود و گذر زمان، خللی بر آن وارد نمی كند. چه بسا مردان بزرگی كه در برابر مادر زانو می زنند و به دستورهای

ص: 143


1- . محمدتقى فلسفى، گفتار فلسفى جوان، تهران، هیئت نشر معارف اسلامى، 1344، ج 1، ص 235.

مادر گوش می دهند و خواسته هایش را تمام و كمال اجرا می كنند. ازاین رو، لازم است در این فصل، به نقش مادر درتربیت دینی فرزند در هفت سال سوم؛ یعنی دوره جوانی بپردازیم و اثرگذاری او را در این دوره از زندگی فرزند بررسی كنیم. از جمله نقش های مادر در دوره جوانی عبارتند از:

1. حفظ پیوند عاطفی میان مادر و فرزند

رابطه مادر و فرزند، رابطه ای است عمیق و ناگسستنی، به گونه ای كه فراز و نشیب های زندگی نمی تواند چندان اثری بر آن بگذارد و آن را تضعیف كند. شاید هیچ پیوندی در دنیا به اندازه پیوند مادر و فرزندی محكم و استوار نباشد. با این حال، ممكن است رابطه مادر و فرزند نسبت به دوران های مختلف زندگی، شدت و ضعف یابد و در برخی دوره ها این رابطه، عاطفی تر از دیگر دوره ها باشد. بی تردید، تعلق خاطر و احساس عاطفی مادر به كودك خود، بیش از علاقه مندی وی به فرزندی است كه در دوران نوجوانی یا جوانی به سر می برد. با این حال، این پیوند هیچ گاه بریده نمی شود، بلكه در هر شرایط و سنی به قوّت خود باقی است.

با توجه به آنچه گفته شد، لازم است مادران به این مسئله توجه كنند و جوانان نیز خود را از مهر مادری محروم نسازند.

ص: 144

مادر باید مانند دوره های گذشته به فرزند لطف و توجه داشته باشد؛ با این تفاوت كه در دوره كودكی، با نوازش و ابراز عواطف و احساسات، فرزند را مورد دل جویی و محبت قرارمی داد و در دوران جوانی با راهنمایی و مشورت و كمك در تصمیم گیری ها و انجام كارها او را یاری می رساند.

2. مشورت با جوان

یكی از نیازهای جوان، نیاز به مشورت و راهنمایی است. ممكن است جوان نتواند در پیچ و خم زندگی، راه درست را برگزیند. در قرآن كریم نیز دستورهایی درباره مشاوره و راهنمایی آمده است كه جوانان را بیشتر به این كار تشویق می كند. در آیه ای از قرآن می خوانیم خداوند خطاب به پیامبر می فرماید: «و شاورهم فی الامر؛ با آنان (اصحاب) در كاری مانند جنگ مشورت كن.» (آل عمران: 159) همچنین در آیه ای دیگر به عنوان یك قانون كلی می فرماید: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ؛ و آنها (نمازگزاران) كارشان با مشورت میان خودشان باشد.» (شورا:38) در روایات معصومین علیهم السلام نیز به مشاوره بسیار تأكید شده است. امام رضا (علیه السلام) می فرماید: إِنَّ رَسُولَ اللّه ِ كانَ یَسْتَشِیرُ أَصْحابَهُ ثُمَّ یَعْزِمُ عَلی ما یُرِیدُ. (رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) پیوسته در كارها از اصحابش مشورت خواهی می كرد. سپس بر اجرای خواسته اش تصمیم

ص: 145

می گرفت). (1)

امیر مؤمنان (علی علیه السلام )نیز درباره اهمیت مشاورهمی فرماید: «أَلاْءِسْتِشارَةُ عَیْنُ الْهِدایَةِ؛ مشورت خواهی، همان هدایت است.» (2) اگر كسی در تصمیم های مهم زندگی، با دوستان و بزرگان مشورت كند، در دنیا و آخرت سعادت مند خواهد شد، چنان كه امام علی علیه السلام فرمود: «أَلْمُسْتَشِیرُ عَلی طَرَفِ النَّجاحِ؛ مشورت كننده در طریق رستگاری است».(3)

با توجه به آیات قرآن و روایت های معصومان (علیهم السلام)، انسان باید همیشه در امور زندگی با صاحبان اندیشه و تجربه مشورت كند و از دانش و تجربه های آنان بهره جوید. جوان، بیش از دیگران به مشاوره نیازمند است. ازاین رو، بایسته است جوانان پیش از تصمیم گیری، با پدر و مادر و دیگر بزرگ ترها مشورت و هم فكری كنند، به ویژه مادر را هم راز و خیرخواه خود بدانند و از او در تصمیم گیری ها و سود و زیان آن نظر بخواهند. مادران نیز باید در این امر جوانان خود را یاری رسانند و در هر شرایطی آنها را راهنمایی كنند.

ص: 146


1- . حرعاملی،وسائل الشیعه، ج8، ابواب احكام العشره، باب24، ح1، ص428.
2- . همان، ج 12، باب استحباب مشاورة اصحاب الرّأى، ح 15588، ص40
3- . عبدالواحد تمیمى آمدى، غرر الحكم و دررالكلم، ص 42، ش 1261.

3. شناسایی همسر مناسب برای جوان

از نقش های مهم مادر، شناسایی و انتخاب همسر مناسب برای جوان است. مادر در این امر از هر كس دیگری شایسته تراست؛ زیرا با تجربه و مهارتی كه مادران در این زمینه دارند، می توانند همسر خوبی برای فرزندانشان انتخاب و به آنها معرفی كنند. همچنین وظیفه مادر اقتضا می كند پیش از همه به امر خواستگاری و انتخاب همسر برای فرزندش اقدام كند و با مشورت وی، فرد مناسبی را برگزیند. افزون بر این، معمولاً فرزند به مادرش بیش از دیگران اعتماد دارد و او را تنها فردی می داند كه اسرارش را حفظ و برای خیر و سعادت او گام برمی دارد. عرف جامعه نیز این امر را تأیید می كند، چنان كه در میان اقوام و نزدیكان دیده می شود، در ازدواج فرزند اعم از دختر و پسر، نخست مادر پیش قدم است و اگر كسی به خواستگاری دختر بیاید، نخست با مادر در میان می گذارد. همچنین اگر بخواهد برای پسرش زن بگیرد، به جست وجوی فرد مناسبی می پردازد.

به هر حال، مادر در شناسایی و انتخاب همسر برای فرزند نقش مؤثری دارد و از هر جهت برای این كار مناسب است. حال اگر مادر به این امر بی توجه باشد، ممكن است آینده بدی در انتظار فرزندش باشد كه هرگز نتواند آن را جبران كند.

ص: 147

پیامبر خدا در این باره می فرماید: «آمِرُوا النِّساءَ فِی بَناتِهِنَّ؛ با زنان خود در امور مربوط به دخترانشان مشورت كنید.» (1)روشن است كه مهم ترین امر مربوط به دختران، مسئله ازدواجشان است كه باید در این باره نیز با مادران مشورت شود. این امر، اختصاص به دختر ندارد و امور پسران، به ویژه ازدواج آنان را نیز شامل می شود. ازاین رو، به مادران سفارش شده است در شناسایی و انتخاب همسر مناسب و شایسته برای فرزندانشان، اعم از دختر و پسر نقش خود را به خوبی ایفا كنند.

4. تقویت دین باوری جوان

دوره جوانی، دوره رشد استعدادها و توانایی های انسان است و تمام توانایی های او در این دوره به كمال می رسد. از نظر جسمی، اندام جوان رشد می كند؛ نیروی عقل و خردش شكوفا می شود؛ قدرت تجزیه و تحلیل در وی افزایش می یابد و به طور كلی، همه جنبه های جسمی و روحی جوان به رشد و بالندگی می رسد. با توجه به این ویژگی ها، زمینه رشد و ترقی جسمی و روحی انسان در دوره جوانی، بیش از دیگر دوره ها

ص: 148


1- . نهج الفصاحه، مترجم: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بدرقه جاویدان، تهران، چ 6، 1385، ص2.

فراهم است و باید از این فرصت به منظور تربیت دینی و اعتقادی جوان بهره برد. امیرمؤمنان علی (علیه السلام )به امام حسن(علیه السلام) فرمود: «بادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُكَ؛ به تربیت تو مبادرت كردم، پیش از آنكه قلبت دچار تاریكی و قساوت گردد.» امام علی علیه السلام به همه مربیان گوشزد می كند كه باید پیش از آلوده شدن جوان به نافرمانی های دینیبه یاری آنان پرداخت. مادر، بیش از هر كس دیگری می تواند در امر هدایت گری جوان نقش داشته باشد و وی را راهنمایی كند. (1)

ص: 149


1- . نهج البلاغه، نامه 31.

ص: 150

نتیجه گیری

زن در اسلام جایگاه والایی دارد که آیات و روایات متعددی این ادعا را اثبات کرده اند. ولی برخی از زنان متأسفانه مقام خود را پایین گرفته و به آن اهمیتی نمی دهند و به جای اینکه به وظیفه مادری بپردازند خود را مشغول مسائل بیهوده می کنند در صورتی که خداوند فرزند را امانت خویش می داند و زن مؤظف است به عنوان یک مادر خیانت در این امانت نکرده و آن را به نحو احسن همان گونه که خداوند از او می خواهد، تربیت کند. برای اینکه این هدف محقق شود باید مراقبت از نفس صورت بگیرد که نیازمند پرهیز از گناه وپلیدی است. کوچکترین اعمال مادر در تربیت فرزندش چه قبل از بارداری، چه در حین بارداری و چه بعد از تولد فرزند در او اثر بسزایی دارد و همین امر موجب شده که امام خمینی (ره) می گوید: زن مربی انسان است و این گفته که از دامن زن مرد به معراج می رود الحق و الانصاف بجاست.

اما متأسفانه برخی مادران تنها به رشد جسمی کودک اهمت می دهند و برای رشد روحی و روانی فرزندشان نه تلاشی می کنند و نه به دنبال جمع آوری و کسب اطلاعات در این باره هستند در واقع علم مادران و شاید گفته شود جامعه

ص: 151

نسبت به اهمیت این مطلب بسیار اندک است در صورتی که منابع علمی بسیاری وجود دارد که به مادران ناآگاه این سرزمین کمک می کند تا پاسخ پرسش های خود را پیدا کرده اعمال کنند. و اگر این جریان ناآگاهی به همین صورت ادامه پیدا کند به جز برخی مادارن مسئولیت پذیر سایر آنها فرزندانی خواهند داشت که نه تنها نفعی برای جامعه خویش ندارند چه بسا مضّر نیز واقع شوند. در صورتی که جامعه به افرادی نیاز دارد که بتواند از آنها جهت رشد و ارتقاء فرهنگی و معنوی خود استفاده کرده و به آنها از این بابت افتخار کند. خداوند متعال انسان را به گونه ای خلق کرده که تأثیر پذیری بسیاری در دوران کودکی دارد و بهترین زمان برای تربیت فرزند دوران کودکی است و در انجام این مهم نباید تأخیر و تردید در دل راه داد. کودک در اکثر حالات از مادر خود الگوگیری می کند.

در نتیجه وظیفه مادر این است که اولاً تربیت فرزند را مهم و ضروری بدانند، ثانیاً برای تحقق آن بکوشند و ثالثاً از روش های تربیتی آگاهی داشته و به آنها بطور دقیق عمل کند.

ص: 152

فهرست منابع

* قرآن كریم.

* نهج البلاغه، ترجمه: محمد دشتی، قم، مؤسسه امیرالمؤمنین، 1378.

* صحیفۀ سجادیه، ترجمه: حامد رحمت کاشانی، انتشارات پیام عدالت،1390.

عربی

1- آملی، سید حیدر، تفسیر المحیط الاعظم، تصحیح: سید محسن تبریزی، تهران، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی، بی تا.

2- باینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه،انتشارات بدرقه جاویدان، تهران، چ 6، 1385

3- بن حجاج، مسلم، صحیح مسلم، بیروت، مؤسسه عزالدین، 1407 ق.ه

4- تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحكم و دررالكلم، مصر، بی نا، 1331، ه. ق.

5- حرانی، ابن شعبه، تحف العقول عن آل الرسول، تهران، مكتبه الصدوق، 1376 ه. ق.

6- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1412 ه. ق.

ص: 153

7- قربانی، زین العابدین، منتهی الآمال، مشهد، انتشارات هاتف، 1381.

8- قمی، شیخ عباس، سفینة البحار، تهران، دارالاسوه، چاپ دوم، 1416 ه. ق.

9- كلینی، محمد، فروع كافی، بیروت، دارالاضوا، 1413 ه. ق.

10- متقى، علی بن حسم الدین،كنز العمال، بیروت، مؤسسه الرسالة، 1413 ه. ق.

11- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحكمه، قم، دارالحدیث، 1379.

12- مسعود بن عیسی، مجموعه ورام، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1376 ه. ق.

13- مجلسی، محمدباقر، حلیة المتقین، قم، انتشارات عصر ظهور، 1381.

14- ---------،بحارالانوار، بیروت، 1405ه.ق.

15- مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، قم، بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین كوشان پور، بی تا.

16- نهج الفصاحه، مترجم: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بدرقه جاویدان، تهران، چ 6، 1385.

17- نراقی، ملااحمد، معراج السعادة، قم، انتشارات كشف الغطاء، 1382.

18- نوری،حسین بن محمد تقى، مستدرك الوسائل، تحقیق: مؤسسه آل البیت، قم، آل البیت، 14ه. ق.

ص: 154

فارسی

1- احسانی، محمد، نقش مادران در تربیت دینی فرزندان،انتشارات دفتر عقل، قم،1387.

2- احمدی، احمد، روان شناسی نوجوانان و جوانان، اصفهان، انتشارات مشعل، 1373.

3- امامی اصفهانی، سیدمحمود، ثمرات الحیات، انتشارات قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)، نوبت چاپ ششم 1387 چاپخانه ولیعصر.

4- امینی، ابراهیم، تربیت، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1372.

5- بنت الشاطی، آمنه مادر محمد، ترجمه: حسین اژدری آزاد، تهران، كتاب فروشی آتروپارت، بی تا.

6- بنیامین اسپاک، مایکل روتنبرگ، تغذیه، تربیت و نگهداری کودک، ترجمه احمد میرعابدینی،انتشارات چکامه،تهران،1372.

7- پاک نیا،عبدالکریم، حقوق متقابل والدین و فرزندان،سایت http://www.ghadeer.org/

8- پیاژه، ژان، زندگی و پرورش كودك، ترجمه: عنایت الله شكیباپور، تهران، انتشارات نیما، 1366.

9- جمعى از پژوهشگران، گلشن ابرار، قم، نشر معروف، 1379،

10- جمعی از نویسندگان، (1391)، زن و خانواده در افق وحی، قم: مؤسسه بوستان کتاب (مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ اول.

11- حسینی دشتی، مصطفی، معارف و معاریف، صدر، 1376.

12- حسینی زاده، سیدعلی، سیره تربیتی پیامبر و اهل بیت

ص: 155

علیهم السلام، قم، پژوهشكده حوزه و دانشگاه، 1380.

13- حسینی نژاد، سیدمجتبی، نقش والدین در تربیت دینی فرزندان، قم، انتشارات اثرقلم، چاپ احسان، اول1398.

14- حسینی نژاد،سیدمجتبی،نقش مادر در عفت دختران ،تبریز، انتشارات عاصم، اول 1399.

15- حیدری، علی محمد، والدین و فرزندان،چاپ اول،نشرمهدی نراقی،1383.

16- دشتی، محمد، مسئولیت تربیت، قم، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنین، چاپ نهم، 1381.

17- رحمتی شهرضا،محمد،گنجینه معارف، قم 1385، ویراستار ادبی: محمود حسین پور علویه، انتشارات: صبح پیروزی، نوبت چاپ چهارم 1386، چاپ نوید اسلام.

18- رضایی، سمیرا، تأثیر مادر در تربیت دینی فرزند، قم: حوزه علمیه خواهران، 1391.

19- سایت پرسمان زیر نظر اداره مشاوره و پاسخ نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، https://www.porseman.com

20- سید محمدی، یحیی، روان شناسی یادگیری، تهران، نشر روان، 1382.

21- شعاری نژاد، علی اكبر، روان شناسی رشد، تهران، انتشارات اطلاعات، 1372.

22- شیوه های صحیح امر به معروف و نهی از منكر، قم، سازمان تبلیغات اسلامی، 1369.

ص: 156

23- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.

24- -----------،خلاصه تعالیم اسلام، به كوشش: داود الهامی، تهران، انتشارات كعبه، 1362.

25- عطاران، محمد، آرای مربیان بزرگ مسلمان، تهران، وزارت آموزش و پرورش، 1371.

26- فلسفی، محمدتقی، گفتار فلسفی جوان، تهران، هیئت نشر معارف اسلامی، 1344.

27- فیض کاشانی، ملا محسن، طریق النجاه راه نجات، ترجمه: رضا حبیب زاده، تهران، پیام آزادی، بی تا، ص 203.

28- قربانی، زین العابدین، اخلاق تعلیم و تربیت، قم، انصاریان، 1374

29- کریمی،کبری،عفت مادر و تربیت فرزندان، انتشارات عاصم، ،تبریز، اول1399.

30- كریمی نیا، محمدعلی، الگوهای تربیت اجتماعی، بی جا، پیام مهدی، 1377.

31- محدثی، جواد، حقوق فرزندان در مكتب اهل بیت علیهم السلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1376.

32- محمدحیدری،علی،والدین و فرزندان از دیدگاه اسلام، انتشارات مهدی نراقی،قم،چاپ اول،1385.

33- مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران،مجله شمیم یاس شماره 48، اسفند1385.

ص: 157

34- مكارم شیرازی، ناصر، اخلاق در قرآن، قم، مدرسه علی بن ابی طالب علیه السلام، 1377

35- میرزاعلی،فاطمه،نقش مادر در تربیت دینی فرزتد،روش تحقیق 1، مدرسه علمیه حضرت زینب (علیها السلام) آران و بیدگل، دی ماه 139336- مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی رحمه الله، جایگاه زن در اندیشه امام خمینی رحمه الله، 1374

37- میرعظیمی، جعفر، حقوق والدین، قم، کتاب خانه حضرت ابوالفضل، 1369.

38- -----------، تفسیر نمونه، تهران، دارالكتب الاسلامیه، 1373.

39- نصیرزاده، قاسم،سیری در رساله حقوق امام سجاد (علیه السلام) ج 2، سلسله گفتارهای حضرت آیت الله یثربی، انتشارات فرهنگ آفتاب، نوبت و تاریخ چاپ اول مهر 1382، دوره 3 جلدی.

ص: 158

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109