چهل حديث زبان (سخن)

مشخصات کتاب

سرشناسه : حسينى ضيغميان، سيدمحمّدحسين، 1344 -، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : چهل حديث زبان (سخن)/ [گردآورنده] سيدمحمّدحسين حسينى ضيغميان.

مشخصات نشر : قم: انتشارات زائر- آستان مقدس حضرت معصومه عليها السلام، 1383.

مشخصات ظاهری : 57 ص.؛ 5/14×5/21 س م.

شابک : 100000 ریال 978-622-96344-7-9 :

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

يادداشت : زبان: فارسی - عربی.

موضوع : زبان -- احادیث

سخن -- جنبه های قرآنی

حفظ زبان -- قرن 14

رده بندی کنگره : BP141/5

رده بندی دیویی : 297/218

ص: 1

اشاره

ص: 2

فهرست مطالب

مقدمه ناشر··· 5

قرآن كريم··· 13

1 . كليد خير و شر··· 14

2 . سخن نيك يا سكوت··· 15

3 . روش نيكان··· 16

4 . سخن نيك و آمرزش الهى··· 17

5 . سخن نيكو، پاسخ خوش··· 18

6 . كم گويى پوشش گناهان··· 19

7 . چگونه با مردم سخن بگوييم··· 20

8 . تأثير سخن··· 21

9 . بلاهاى زبانى··· 22

10 . حفظ زبان··· 23

11 . كم گويى نشانه عقل··· 24

12 . سخن افراد پست··· 25

13 . مردانگى و گفتار··· 26

14 . سخن و نيرومندى قلب··· 27

15 . دورى از ملامت ثمره كلام نيك··· 28

16 . ثمره خوش زبانى··· 29

17 . راه نيكوكارى··· 30

18 . عبادت و نرمى كلام··· 31

ص: 3

19 . پرهيز از بيهوده گويى··· 32

20 . انواع سخن··· 33

21 . خوش رويى و شيرين زبانى··· 34

22 . پاكى كلام راه بهشت··· 35

23 . اسباب نيكى··· 36

24 . معيار مسلمانى··· 37

25 . رابطه آسايش با خوش گفتارى··· 38

26 . سخن نيك و حفظ زبان··· 39

27 . بركات خوش گفتارى··· 40

28 . لطافت در كلام و محبوبيت··· 41

29 . گفتار و رفتار نيكو··· 42

30 . صدقه گفتارى··· 43

31 . فايده سخن و سكوت··· 44

32 . گزافه گويى··· 45

33 . محبوب ترين انفاق··· 46

34 . راست گويى و استوارى قلب··· 47

35 . گفتار به ميزان عمل··· 48

36 . نيش زبان··· 49

37 . شخصيت سازى گفتار نيك··· 50

38 . سكوت و سلامت··· 51

39 . جايگاه سخن··· 52

40 . سخن حكيم··· 53

منابع و مآخذ··· 54

ص: 4

مقدمه ناشر

كَلامُكُمْ نُورٌ

سخن شما اهل بيت، نور است.

زيارت جامعه كبيره

بر آستان احاديث اهل بيت ، عقل خضوع مى كند دل خشوع مى يابد و روح سيراب مى شود . احاديث نورانى ائمه اطهار ، منشورى است كه حكمت هاى قدسى و معارف ناب الهى را بر دل ها و عقل ها مى تاباند . گلشنى روح پرور و گنجينه اى گرانبها و سرمايه اى پايان ناپذير است .

ص: 5

امام باقر عليه السلام فرمود :

شَرِّقا أوْ غَرِّبا ، فَلا تَجِدانِ علما صحيحا اِلاّ شيئا خَرَجَ مِنْ عِندنِا اهلِ البيت؛(1)

به شرق و غرب جهان برويد ، هيچ دانش صحيحى نخواهيد يافت ، مگر آن كه از ما خاندان پيامبر صادر شده است .

همواره مديون راويان ، محدّثان و عالمان گذشته شيعه ايم كه با دقّت و درايت و مسئوليت شناسى ، سخنان نورانى پيشوايان معصوم را ثبت و ضبط كرده و به عنوان «ميراث اهل بيت» به نسل هاى بعدى سپرده اند .

احاديث اهل بيت عليهم السلام آنگونه كه خودشان فرموده اند ، «نور» است .

مجموعه هاى حديثى ، دانشكده هاى صامت امّا جاويدان امامان شيعه است كه بشريّت را آموزش غير حضورى مى دهد و خرسنديم كه ما ميراث دار اين

ص: 6


1- الكافى ، كلينى ، ج 1 ، ص 399 .

علوم و معارفيم . براى پيمودن راه صحيح زندگى و رهايى از حيرت ها و ضلالت ها و كج راهه ها ، نيازمند اين احاديثيم كه «چراغ راه» و هدايت گر انديشه ها و صفابخش دل ها و جان ها است .

روايات پيامبر خدا صلى الله عليه و آله و اهل بيت او ، هم در عرصه مباحث اعتقادى براى ما «حجّت» است ، هم در قلمرو فقه و تبيين احكام شرع و حلال و حرام الهى سند و پشتوانه است ، هم در موضوعات اخلاقى ، تربيتى ، تهذيب نفس ، پند و موعظه ، سرشار از حكمت و بينش و هدايت است و اگر مردم با احاديث نورانى خاندان عصمت و طهارت آشنا شوند ، دل در گرو محبت و اطاعت آنان مى نهند، همانگونه كه حضرت رضا عليه السلامفرمود : اِنَّ النّاسَ لو عَلِموا مَحاسِنَ كلامِنا لاَتّبعونا؛(1)

ص: 7


1- بحار الانوار ، ج 2 ، ص 30 ، ح 13 .

اگر مردم خوبى ها و زيبايى هاى سخن ما را بدانند ، از ما پيروى مى كنند .

بر اين اساس ، آموختن ، نوشتن ، بيان ، نشر ، شرح و تبيين، حفظ و تعلّم احاديث اهل بيت ، كارى است ارزشمند و در راستاى حفظ و گسترش فرهنگ اهل بيت عليهم السلام .

كتب حديثى شيعه ، همچون دريايى عميق و موّاج پر از گهرهاى نفيس است . براى بهره گيرى از ذخاير اين اقيانوس ژرف و پرگهر ، بايد به غوّاصى در دل آن پرداخت و لؤلؤ و مرجان هايى به دست آورد و به نسل امروز و مشتاقان عرضه كرد .

«چهل حديث نويسى» ، يكى از گام هاى ارزشمند در نشر و تشريح احاديث عترت پاك نبوى است كه عالمان از ديرباز به آن مبادرت مى ورزيدند و جامعه را

ص: 8

از معنويّت آثار اهل بيت بهره مند مى ساختند . اينكه امامان فرموده اند : هر كس چهل حديث از احاديث ما را حفظ كند ، در روز قيامت فقيه و دين شناس برانگيخته مى شود ، هم پشتوانه چنين حركت علمى و فرهنگى است ، هم ما را به ضرورت حفظ احاديث آنان آگاه مى كند . چه حفظ به معناى به حافظه سپردن باشد ، چه ثبت و ضبط و جلوگيرى از فراموش شدن و از بين رفتن باشد و چه به معناى حفظ در عمل . به هر حال ، تشويقى است براى رويكرد به معارف اهل بيت كه در كلمات نورانى آنان نهفته است .

امروز ، نياز جامعه به آشنايى با فرهنگ ناب اهل بيت ، بيش از هر زمان احساس مى شود . عطش و استقبال هم كه مردم از خود نشان مى دهند ، ضرورت ارائه و عرضه كلمات خاندان عصمت را در قالبى روان ،

ص: 9

سهل الوصول و متناسب با اقشار مختلف علاقه مند ، روشن تر نشان مى دهد و به همين دليل ، مراكز و مؤسّسات و اشخاصى به نشر «چهل حديث» مى پردازند .

آستانه مقدسه حضرت معصومه عليهاالسلام نيز به عنوان يك حركت فرهنگى در راه نشر احاديث پيشوايان دين و ترويج معارف عترت ، اقدام به چاپ اين سلسله از چهل حديث هاى موضوعى كرده است . موضوعات ، ابتدا در كميته اى تعيين ، سپس به محققان و مؤلفان سفارش داده شده تا به گردآورى و تدوين چهل حديث پيرامون موضوعات برگزيده بپردازند . سعى شده است اغلب موضوعات ، اخلاقى ، تربيتى ، كاربردى و معارفى باشد . تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد .

* * *

ص: 10

امّا جزوه حاضر .....

يكى از شگفت ترين اجزاى بدن و مهم ترين اعضا، «زبان» است كه ما را به گفتار و بيان آنچه در درون داريم قادر مى سازد .

دستاورد زبان «سخن» است . سخن نيك يا بد ؛ زشت يا زيبا ، راست يا دروغ ، در سعادت انسان تأثير دارد و ميزان عقل و فهم هر كس را از زبان و گفتارش مى توان شناخت .

خداوند در قرآن كريم به نعمت «بيان» اشاره مى كند (علّمَهُ البيان)(1) و انسان را مسؤول گفته هايش

مى شناسد .

در احاديث ما ، رهنمودهاى فراوانى درباره كنترل زبان، پرهيز از دروغ و بهتان و غيبت ، گفتار نرم و

ص: 11


1- الرحمن ، آيه 4 .

شايسته ، زشتى بد زبانى و سخن چينى ، وبه كار گرفتن زبان در راه نيك و خداپسندانه وجود دارد كه توجّه به آن رهنمودها مايه سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى است .

آنچه كه مى خوانيد ، چهل حديث حكمت و سخن برگزيده از گنجينه گرانبهاى احاديث معصومين است كه توسط حجة الاسلام جناب آقاى سيد محمّد حسين حسينى ضيغميان گردآورى و تدوين شده كه همين جا از زحمات ايشان تقدير مى شود . اميد است نورانيت كلام پيشوايان دينى ، دل و جانمان را روشن سازد و كلام و زبانمان را در مسير رضاى خدا قرار دهد.

انتشارات زائر / آستانه مقدسه

1387 ش

ص: 12

قرآن كريم

وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَى اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ؛(1)

چه كسى خوش گفتارتر است از آن كسى كه دعوت به سوى خدا مى كند و عمل صالح انجام مى دهد و مى گويد: «من از مسلمانانم».(2)

ص: 13


1- فصلت: 33.
2- بهترين گويندگان داراى اين سه صفت هستند: 1 - دعوت به اللّه؛ 2 - عمل صالح؛ 3 - تسليم در برابر حق. تفسير نمونه، جلد 20، ص 278.

1. كليد خير و شر

امام باقر عليه السلام:

اِنَ هذا الِلّسانَ مِفتاحُ كلُ خَيْرٍ وَ شَرٍ، فَيَنْبَغِى لِلْمُؤمِنِ اَنْ يَخْتِمَ عَلى لِسانِهِ كَما يَخْتِمُ عَلى ذَهَبِهِ وَ فِضَتِهِ؛(1)

به راستى اين زبان كليد هر خير و شرى است. پس سزاوار است براى مؤمن كه بر زبان خود مهر بزند، همان گونه كه بر (گنجينه هاى) طلا و نقره خود مهر مى زند.

ص: 14


1- تحف العقول، ص 298.

2. سخن نيك يا سكوت

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّه ِ وَ الْيَوْمِ الاخِر فَلْيَقُلْ خَيْرا اَوْ يَسْكُتْ؛(1)

كسى كه به خداوند و روز باز پسين ايمان دارد يا بايد سخن نيك گويد، يا سكوت كند.

ص: 15


1- وسائل الشيعه، جلد 12، ص 126.

3. روش نيكان

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

سُنَّةُ الاَخْيارِ لِيِنُ الْكَلامِ وَ اِفْشاءُ السَّلامِ؛(1)

نرمى در گفتار و آشكارا سلام دادن سنت و روش نيكان است.

ص: 16


1- غرر الحكم، ص 435.

4. سخن نيك و آمرزش الهى

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

مِنْ مُوجِباتِ الْمَغْفِرَهِ بَذلُ الطَّعامِ وَ اِفْشاءُ السَّلامِ وَحُسْنُ الْكَلاْمِ؛(1)

غذا دادن به مؤمنان و آشكارا سلام كردن و به نيكى سخن گفتن از عوامل آمرزش الهى است.

ص: 17


1- كتاب الاخلاق، ج 1، ص 260.

5. سخن نيكو، پاسخ خوش

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

اَجْمِلُوا فى الْخِطابِ تَسْمَعُوا جَميلَ الْجَوابِ؛(1)

زيبا و آراسته سخن گوييد تا جوابى زيبا و آراسته شنويد.

ص: 18


1- غرر الحكم، ص 436.

6. كم گويى پوشش گناهان

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

قِلَّةُ الْكَلامِ يَسْتُرُ الْعُيُوبَ، وَ يُقَلِّلُ الذُّنُوبَ؛(1)

كم گويى عيوب را مى پوشاند، و گناهان را كم مى كند.

ص: 19


1- غرر الحكم، شماره 4093، ص 211.

7. چگونه با مردم سخن بگوييم

امام باقر عليه السلام:

قُولُوا لِلنّاسِ أَحْسَنَ ما تُحِبُّونَ اَنْ يُقالَ لَكُمْ؛(1)

با مردم سخن بگوييد به بهترين روشى كه دوست داريد با شما سخن گفته شود.

ص: 20


1- بحار الانوار، ج 71، ص 309.

8. تأثير سخن

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

رُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً؛(1)

چه بسا كلامى كه نعمتى را از انسان بگيرد.

ص: 21


1- بحار الانوار، ج 75، ص 53.

9. بلاهاى زبانى

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

بَلاءُ الإِنْسانِ مِنَ اللِّسانِ؛(1)

گرفتارى آدمى از زبان است.

ص: 22


1- بحار الانوار، ج 71، ص 286.

10. حفظ زبان

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

نَجاةُ الْمُؤْمِنِ حِفْظُ لِسانِهِ؛(1)

رهايى مؤمن در نگهدارى زبان خويش است.

ص: 23


1- وسائل الشيعه، جلد 12، ص 190.

11. كم گويى نشانه عقل

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

إِذا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلامُ؛(1)

چون عقل كامل گردد، سخن اندك شود.

ص: 24


1- نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتى، حكمت 71، ص 454.

12. سخن افراد پست

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

سُنَّةُ اللِّئامِ قُبْحُ الْكَلامِ؛(1)

شيوه افراد پست، سخن زشت است.

ص: 25


1- غرر الحكم، ص 449.

13. مردانگى و گفتار

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

مِن الْمُروَّةِ لِينُ الْكَلامِ؛(1)

گفتار ملايم نشانه مردانگى است.

ص: 26


1- وسائل الشيعه، ج 11، ص 435.

14. سخن و نيرومندى قلب

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

بَيانُ الرَّجُلِ يُنبى ءُ عَنْ قُوَّةِ جَنانِهِ؛(1)

بيان و سخن استوار انسان، گوياى قوت قلب و دليرى اوست.

ص: 27


1- غرر الحكم، ص 343.

15. دورى از ملامت ثمره كلام نيك

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

عَوِّدْ لِسانَكَ حُسْنَ الْكَلامِ تَأْمَنْ الْمَلامَ؛(1)

زبانت را به كلام نيكو عادت بده تا از سرزنش در امان باشى.

ص: 28


1- غرر الحكم، ص 210.

16. ثمره خوش زبانى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

مَنْ عَذُبَ لِسانُهُ كَثُرَ اِخْوانُهُ؛(1)

كسى كه خوش سخن و شيرين زبان باشد برادران (دوستان) او بسيار شوند.

ص: 29


1- غرر الحكم، ص 432.

17. راه نيكوكارى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

مِن اَبْوابِ الْبِرِّ، طيبُ الْكَلامِ؛(1)

از راهكارهاى نيكى، پاكيزگى و نيكويى كلام است.

ص: 30


1- بحار الانوار، ج 74، ص 63.

18. عبادت و نرمى كلام

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

اِنَّ مِن الْعِبادَةِ لِينُ الْكَلامِ وَ اِفْشاُء السَّلامِ؛(1)

نرم گفتارى و آشكار اسلام كردن نوعى عبادت است.

ص: 31


1- غرر الحكم، ص 215.

19. پرهيز از بيهوده گويى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

لاتُجْرِ لِسانَكَ اِلاّ بِما يُكْتَبُ لَكَ اَجْرُهُ وَ يَجْمُلُ عَنْكَ نَشْرُهُ؛(1)

جز به سخنى كه براى تو پاداش آورد و نشر آن از تو زيبا و پسنديده نمايد زبان نگشا.

ص: 32


1- غرر الحكم، ج 6، ص 295.

20. انواع سخن

امام صادق عليه السلام:

اَلْكَلامُ ثَلاثَهٌ : صِدْقٌ، وَ كِذْبٌ وَ اِصْلاحٌ بَيْنَ النّاسِ؛(1)

كلام و سخن سه گونه است: راست گويى و دروغ گويى و كلامى كه سبب اصلاح بين مردم شود.

ص: 33


1- وسائل، ج 12، ص 254.

21. خوش رويى و شيرين زبانى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

وَ ابْذُل لَهُمْ (اخوان) ما بَذَلُوا لَكَ مِنْ طَلاقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلاوَةِ اللّسانِ؛(1)

در برابر خوش رويى و شيرين زبانى برادرانت خوش رو و شيرين زبان باش.

ص: 34


1- الكافى، ج 2، ص 248.

22. پاكى كلام راه بهشت

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

يُمَكِّنُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ طيبُ الْكَلامِ؛(1)

پاكى كلام، بهشت را برايتان فراهم مى سازد.

ص: 35


1- مجموعه ورام، ج 1، ص 110.

23. اسباب نيكى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

ثِلاثٌ مِنْ أَبْوابِ الْبِرِّ، سَخاءُ النفسِ وَ طيبُ الْكَلام وَالْصَّبرُ عَلى الأَذى؛(1)

سخاوت نفس و پاكى كلام و بردبارى در برابر آزار ديگران از سرچشمه هاى نيكى است.

ص: 36


1- وسائل الشيعه، ج 12، ص 125.

24. معيار مسلمانى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

مِلاكُ الاِسْلامِ صِدْقُ الْلِّسانِ؛(1)

راستى در گفتار معيار و ملاك، مسلمان بودن است.

ص: 37


1- غرر الحكم، ص 218.

25. رابطه آسايش با خوش گفتارى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

مَنْ حَسُنَ كَلامُهُ كانَ النُّجْحُ أَمامَهُ؛(1)

كسى كه سخنش نيك و پسنديده باشد راحتى و موفقيّت زندگى پيش رويش خواهد بود.

ص: 38


1- غرر الحكم، ص 210.

26. سخن نيك و حفظ زبان

امام صادق عليه السلام:

قُولُوا لِلنّاسِ حُسْنا، وَ أحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ؛(1)

با مردم سخن نيكو بگوييد و زبانتان را (از گفتار ناشايست) حفظ كنيد.

ص: 39


1- بحار الانوار، ج 71، ص 310.

27. بركات خوش گفتارى

امام سجاد عليه السلام:

اَلْقَوْلُ الْحَسَنُ يُثْرى الْمالَ، وَ يُنْمى الرِّزْقَ وَ يُنْسى فِى الأَجَلِ وَ يُحِبِّبُ إِلى الْأَهْلِ وَ يُدْخِلُ الْجَنَّةَ؛(1)

سخن نيكو ثروت را زياد مى كند و روزى را با بركت و افزون مى سازد و اجل را به تأخير مى اندازد و انسان را ميان خانواده دوست داشتنى و او را شايسته بهشت قرار مى دهد.

ص: 40


1- بحار الانوار، ج 71، ص 310.

28. لطافت در كلام و محبوبيت

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

عَوِّدْ لِسانَكَ لينَ الْكَلامَ وَ بَذَلَ السَّلامِ، يَكْثُرُ مُحبُّوكَ وَ يَقِلُّ مُبْغِضُوكَ؛(1)

زبانت را به لطافت و نرمى در كلام و سلام دادن به ديگران عادت ده تا دوستانت بسيار و دشمنانت اندك شوند.

ص: 41


1- ميزان الحكمة، ج 1، ص 451.

29. گفتار و رفتار نيكو

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

صَلاحُ الاِنْسانِ فِى حُسْنِ اللِّسانِ وَ بَذْلِ الْأِحْسانِ؛(1)

انسان در گرو نيك گفتارى و خوش رفتارى با ديگران است.

ص: 42


1- غرر الحكم، ج 1، ص 453.

30. صدقه گفتارى

رسول خدا عليه السلام:

وَ الْكَلِمَةُ الطيِّبَةُ صَدَقَةٌ؛(1)

سخن پاك نوعى صدقه است.

ص: 43


1- مكارم الاخلاق طبرسى، ص 476.

31. فايده سخن و سكوت

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

قُولُوا خَيْرا تَغْنَمُوا وَاسْكُتُوا عَنْ شَرٍّ تَسْلَمُوا؛(1)

سخن نيك بگوئيد تا بهره مند گرديد. و از گفتار بد سكوت كنيد تا سالم بمانيد.

ص: 44


1- مكارم الاخلاق، ص 24.

32. گزافه گويى

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

أَدْوَءُ الدّاءِ الصَّلَفُ؛(1)

بدترين دردها لاف زدن و گزافه گويى است.

ص: 45


1- غرر الحكم، ج 2854، ص 211؛ ترجمه محمد على انصارى.

33. محبوب ترين انفاق

رسول خدا صلى الله عليه و آله:

وَ الَّذى نَفْسِى بِيَدِه ما أَنْفَقَ النّاسُ مِنْ نَفَقَةٍ اَحَبُّ مِن قَولِ الْخَيرِ؛(1)

به خدايى كه جانم در دست اوست هيچ بخششى دوست داشتنى تر از سخن نيك نيست.

ص: 46


1- بحار الانوار، ج 71، ص 311.

34. راست گويى و استوارى قلب

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

لايَسْتَقيمُ اِيمانُ عَبْدٍ حَتّى يَسْتَقيمَ قَلْبُهُ وَ لايَسْتَقيمُ قَلْبُهُ حَتّى يَسْتَقَيمَ لِسانُهُ؛(1)

ايمان انسان استوار نگردد تا قلب و جانش از ثبات و قوام برخوردار شود، و استوارى قلب و جان هم در گرو استوارى زبان (بر گفتار حق و نيك) است.

ص: 47


1- نهج البلاغه، خطبه 175، فيض الاسلام، ص 571.

35. گفتار به ميزان عمل

امام صادق عليه السلام:

اِنَّ مِنْ حَقيقةِ الايمانِ اَنْ لايُجَوّزَ منطقُكَ عِلْمَكَ؛(1)

نشان حقيقت ايمان، آن است كه گفتارت از علمت بيشتر و فزون تر نباشد.

ص: 48


1- وسائل الشيعه، ج 27، ص 29.

36. نيش زبان

امام صادق عليه السلام:

مَنْ خافَ النّاسُ لسانَهُ فهو فى النارِ؛(1)

هر كس مردم از بد زبانى او بيم داشته باشند، اهل جهنّم است.

ص: 49


1- كافى، ج 2، ص 327.

37. شخصيت سازى گفتار نيك

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

قُولُوا الْخَيرَ تُعْرَفُوا بِهِ وَاعْمَلُوا بِهِ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهِ؛(1)

سخن خوش و نيكو بگوييد تا به نيكى شناخته (و ياد) شويد و به نيكى عمل كنيد تا شايسته آن باشيد.

ص: 50


1- وسائل، ج 11، ص 397.

38. سكوت و سلامت

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

اِنْ كانَ فِى الْكَلامِ الْبَلاغَةُ، فَفِى الصَّمتِ اَلسَلامَةُ؛(1)

اگر در سخن گفتن ارتباط با شنونده است، امّا سكوت، سالم ماندن از لغزش هاست.

ص: 51


1- غرر الحكم، ص 216.

39. جايگاه سخن

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

لاتَتَكَلَّمَنَّ اِذا لَمْ تَجِدْ لِلْكَلامِ مَوْقِعا؛(1)

هرگاه موقعيت را براى سخن گفتن مناسب نديدى، سخن مگو.

ص: 52


1- ميزان الحكمه، ج 3، ص 2743.

40. سخن حكيم

امام امير مؤمنان على عليه السلام:

إِنَّ كَلامَ الْحَكيمِ إِذا كانَ صَوابا كانَ دَواءً وَ إِذا كانَ خَطأءً كانَ داءً؛(1)

همانا سخن دانشمند اگر درست باشد، دارو است، و اگر اشتباه باشد، مايه درد و رنج است.

ص: 53


1- ميزان الحكمه، ج 8 ، ص 444 .

منابع و مآخذ

- قرآن كريم.

1 - امالى، شيخ طوسى«ره»، يك جلدى، چاپ انتشارات دار الثقافة قم، سال انتشار 1414 هجرى قمرى.

2 - الاخلاق، سيدعبداللّه شبر«ره»، چاپ مكتبة العزيزى قم، يك جلدى، سال انتشار 1374 شمسى.

3 - بحار الانوار، علامه مجلسى«ره»، 110 جلدى، چاپ؛ موسسة مكتبة الاسلامية طهران، سال انتشار 1397 هجرى قمرى.

4 - تحف العقول، حسن بن شعبه حرانى، يك جلدى، چاپ انتشارات جامعه مدرسين قم، سال انتشار 1404 هجرى قمرى، چاپ دوم.

5 - غرر الحكم، عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى، يك جلدى، چاپ انتشارات، دفتر تبليغات قم، سال انتشار

ص: 54

1316 هجرى، چاپ اول.

6 - غرر الحكم، عبدالواحد آمدى، يك جلدى، ترجمه محمدعلى انصارى، چاپ اول 1380، ناشر امام عصر«عج».

7 - الكافى، ثقة الاسلام كلينى«ره» هشت جلدى، چاپ؛ دارالكتب الاسلامية، تهران، چاپ چهارم، و2 جلدى، انتشارات دارالكتب الاسلاميه، تهران، چاپ چهارم،1365 ش.

8 - المحجة البيضاء، ملامحسن فيض كاشانى«ره»، چاپ دفتر انتشارات اسلامى، هشت جلدى، چاپ چهارم، سال 1417 هجرى قمرى، تصحيح و تعليق على اكبر غفارى.

9 - مجموعه ورام، ورام بن ابى فراس«ره»، دو جلدى در يك جلد، چاپ انتشارات مكتبة الفقيه، قم.

10 - مكارم الاخلاق، شيخ طبرسى«ره»، چاپ، منشورات الشريف الرضى، سال 1392 هجرى قمرى، چاپ ششم.

11 - ميزان الحكمة، محمد محمدى رى شهرى، ده

ص: 55

جلدى، چاپ، مكتب الاعلام الاسلامى، سال انتشار 1371 هجرى قمرى.

12 - معانى الاخبار، شيخ صدوق«ره»، يك جلدى، چاپ جامعه مدرسين قم، سال انتشار 1361 شمسى.

13 - المحاسن، احمد بن محمد بن خالد برقى«ره»، يك جلدى، چاپ، دارالكتب اسلامية قم، سال انتشار 1371 هجرى قمرى، چاپ دوم.

14 - مستدرك الوسائل، محدث نورى، هجده جلدى، چاپ موسسه آل البيت، قم، سال انتشار، 1408 هجرى قمرى، چاپ اول.

15 - وسائل الشيعة، شيخ حر عاملى«ره»، بيست و نه جلدى، چاپ، موسسه آل البيت عليهم السلام قم، سال انتشار 1401

هجرى قمرى، چاپ اول، و چاپ دوم: 1414 قمرى.

16 - وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ناشر دارالإحياء و التراث عربى بيروت، لبنان بى تا.

ص: 56

ص: 57

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109