رده PG (ادبیات روسیه): براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره

مشخصات کتاب

سرشناسه : بزرگی، اشرف السادات، 1335 -، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : رده ) PGادبیات روسیه): بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره[Book] / تنظیم و تدوین اشرف السادات بزرگی.

مشخصات نشر : تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1383.

مشخصات ظاهری : [شش]،357، 45 ص.

شابک : 28000 ریال 964-446-109-6 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

يادداشت : ص. ع. به انگلیسی: Ashrafossadat Bozorgi: Class PG (Russian literature), an adatation of the library of Congress classification.

یادداشت : کتابنامه:ص. [شش].

یادداشت : نمایه.

موضوع : رده بندی کتاب ها -- ادبیات روسی

موضوع : رده بندی کتابخانه کنگره

شناسه افزوده : سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رده بندی کنگره : Z696 /ک97 ب 4

رده بندی دیویی : 025/468917

شماره کتابشناسی ملی : م 83-9742

خیراندیش دیجیتالی : انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان

ص: 1

اشاره

ص: 2

رده PG (ادبیات روسیه):

براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره

تنظیم و تدوین:

اشرف السادات بزرگی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تهران 1383

ص: 3

فهرست نویسی پیش از انتشار کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

بزرگی، اشرف السادات، 1335 -

رده PG (ادبیات روسیه): براساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره / تنظیم و تدوین اشرف السادات بزرگی - تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1383

420 ص.

بها: 28000 ریال. ISBN: 964-446-109-6

فهرست نویسی براساس اطلاعات فیپا .

ص.ع. به انگلیسی Ashrafossadat Bozorgi:

Class PG (Russian literature), an adatation of the library of Congress classification

1. رده بندی کتابها - ادبیات روسی. 2. رده بندی کتابخانه کنگره. الف. سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. ب. عنوان.

4ب 97ک Z 696

468917 /025

کتابخانه ملی ایران 9742 - 83م

شابک: 6-109-446-964 ISBN: 964 - 446 - 109 -6

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

رده PG (ادبیات روسیه): بر اساس نظام رده بندی کتابخانه کنگره

تنظیم و تدوین: اشرف السادات بزرگی

حروفچینی و صفحه آرایی: فاطمه رمضانپور آهنگر

نظارت فنی: احمد امیرگانی، پرویز بختیاری

تیراژ 1000 نسخه

چاپ: رودکی

لیتوگرافی: میثاق

صحافی: محمدی

تاریخ انتشار: 1383

قیمت: 28000 ریال

انتشارات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

ساختمان گنجینه اسناد، بزرگراه شهید حقانی، مقابل استادیوم ورزشی شهید کشوری،

تهران 15486، تلفن: 2900279؛ دورنگار: 2255868

نمایشگاه و فروشگاه

میدان ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، خیابان شقایق، خیابان به آفرین، شماره 60 تلفن: 6491946

ص: 4

فهرست مندرجات

مقدمه...یک - پنج

شیوه تنظیم...یک

مشکلات و روش کار...دو

شماره گذاری...سه

طرز استفاده...چهار

تاریخ ادبی و نقد...17-1

نقد ادبی...2

آثار کلی...3

جنبه ها و موضوع های خاص...3

سرگذشتنامه نویسندگان روسی...6

نویسندگان زن...7

تاریخ ادبیات...7

تاریخ روابط، حركتها و جریانهای خاص...9

شکل های خاص ادبی

شعر...10

نمایشنامه...11

نثر...12

ادبیات عامه...13

تاریخ و نقد...14

مجموعه ها...15

مجموعه ها، جنگها...23-17

تقسیمات دوره ای...18

شعر...19

نمایشنامه...21

نثر...22

ص: 5

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17...29-24

قرن 18...45-30

1800-1870...117-46

1917-1870...237-118

1917-1960...290-238

1961-...293-291

جدولها...294

کتابنامه...296-295

نمایه اشخاص و موضوعها...357-297

مقدمه انگلیسی...2-1

برگردان نوشتاری نامها (انگلیسی به فارسی)...45-3

ص: 6

مقدمه

اشاره

اغلب کتابخانه های امروزی با به کارگیری یک نظام رده بندی بازیابی آثار و منابع را تسهیل می سازند. در ایران بسیاری از کتابخانه ها نظام رده بندی کنگره (LC) را جهت تنظیم مواد خود به کار می برند.

در این نظام رده P و رده های فرعی PA-PZ خاص ادبیات کشورهای مختلف هستند که در هر دوره خاص ادبی برحسب نام لاتینی ادیبان نظم یافته اند و به همین دلیل در زبان فارسی قابلیت کاربرد ندارند مگر اینکه نام ادیبان و شماره رده بندی آنها براساس حروف الفبای فارسی تنظیم شود. در این زمینه تاکنون رده های ادبیات ملل مختلف بازنویسی شده اند.

با توجه به اینکه ترجمه های فارسی فراوانی از آثار ادبی روسی انجام گرفته و این گونه منابع مجموعه قابل توجهی را در کتابخانه های ایران تشکیل می دهند، تنظیم و تدوین رده ادبیات روسیه به زبان فارسی ضروری می نمود که در قالب اثر حاضر انجام گردیده است.

شیوه تنظیم:

این کتاب کل رده ادبیات روسیه (PG) را دربر می گیرد صفحات نخست آن به ترجمه بخش تاریخ و نقد و مجموعه های ادبی روسی اختصاص یافته و پس از آن نام ادیبان روس در دوره های خاص ادبی به شیوه الفبایی تنظیم شده و به هر یک شماره یا شماره هایی تعلق گرفته است. لازم به ذکر است علاوه بر نامهای کلیه ادیبان رد PG نامهای دیگر ادیبانی که از آنان آثاری به فارسی ترجمه شده ولی در رده فوق الذکر موجود نبودند نیز در این اثر لحاظ گردیده است و در مجموع نام حدود 2500 ادیب روسی به فارسی برگردانده شده است.

ص: 7

مشکلات و روش کار:

در ترجمه آثار روسی به فارسی همیشه تلفظ اسامی مشکل آفرین بوده است که همین دشواری باعث ناهماهنگی در ضبط نامنها گشته است و در اغلب آثاری که تا کنون ترجمه شده اند این تشتت به چشم می خورد، حتی گاه نام یک فرد خاص به صورت های مختلف نوشته شده و این امر تمیز میان ضبط صحیح و غلط را دشوار می سازد، به طور مثال داستایوسکی، داستایفسکی، دوستایفسکی، دوستويفسکی... شکل های مختلف برگردان یک نام واحد هستند. حتى آثار دقیق و مراجع فارسی نیز از چندگانگی در برگردان نامهای روسی مبرا نیستند.

با توجه به موارد یاد شده سعی شده در اثر حاضر یکدستی و هماهنگی رعایت شود و تلفظ نام افراد حتی الامکان نزدیک به تلفظ زبان اصلی داده شود. روش کار مراجعه به منابع معتبر مرجع و در موارد خاص رجوع به صاحب نظران و متخصصان زبان روسی بوده است. در این زمینه فرهنگ زندگینامه ای و بستر$$به لحاظ شمول و صحت منبع اصلی قلمداد شد و در عین حال منابع دیگری چون فرهنگ دودن$$، دایرة المعارف بزرگ روس$$، آثار گوناگون در زمینه تاریخ ادبیات روسیه و نیز در برخی موارد منابع به زبان روسی مرتبا مورد مراجعه بوده اند. در این منابع نام، نام خانوادگی، نام مستعار، تاریخ تولد و وفات ادیبان کنترل گردیده است.

ضمن برگردان اسامی و با صلاحدید صاحب نظران اصولی مبنای کار قرار گرفت که ذیلا ذکر می گردند:

1.A اول نام در همه جا " آ" تلفظ می شود و نه "ا"

2. "man" آخر نامها همه جا با "مان" نوشته می شود و نه "من".

3. در برگرداندن نامها حداکثر دو "و" پشت هم می آید مانند: استانیسلاوونا نه... ووونا

4. "V" در انتهای کلمه و نیز وسط کلمه قبل از اصوات ساکن بی طنین "ف" نوشته می شود.

5. نامهایی که با ضبطی خاص در زبان فارسی رواج یافته اند بهمان شکل مصطلح نوشته شده اند اما اگر فرد دیگری نیز همان نام را دارد با ضبط صحیح آورده شده مانند:

کاترین ویکاترینا پطرو پتر شچدرین گانچاروف و گنچاروف

6. تلفظ نامهایی که ملیتی جز ملیت روس دارند به صورت تلفظ زبان اصلی آورده شده.

7. در مواردی که یک حرف دو بار تکرار شده یکبار نوشته شده.

8. در برگردان سعی شده است که نامها شکسته نشوند و بصورت کلمه ای واحد نوشته شده اند. اما اگر در زبان اصلی دو حرف متفاوت که در رسم الخط فارسی با یک حرف نوشته

ص: 8

می شوند متوالی بوده اند، در این حالت نام به دو بخش تقسیم شده. مانند: امیلی یا، ماری یا

9. تمام ارجاعات رده اصلی در متن رده فارسی نیز آمده و ارجاعات ضروری دیگر در فهرست انتهایی آورده شده.

10. برای آثار مؤلفین کوشش شده اغلب منابع موجود در زبان فارسی جستجو شود و نامهای آثار ترجمه شده ذکر شود. در صورتی که یک اثر با چند نام ترجمه شده نام مشهورتر انتخاب شده و نامهای ترجمه های دیگر در پرانتز آورده شده اند.

11. در مواردی که تاریخ تولد و وفات شخصی یافت نشده است سعی شده که حتی الامکان دوران شکوفایی او داده شود که در اینصورت با علامت اختصاری "ش" مشخص شده است.

شماره سازی:

در رده PG ( ادبیات روسیه) کتابخانه کنگره کلا از 190 شماره برای نویسندگان انفرادی استفاده شده که در میان آنها برخی نویسندگان پرکار چندین شماره، برخی یک شماره و گروهی از افراد کم کارتر نیز دسته جمعی یک شماره دارند که با نشانه مؤلف از یکدیگر مجزا می شوند. البته در تخصیص شماره ها بسیار نامتوازن عمل شده است که در جدول زیر چند دوره بعنوان نمونه آورده شده اند

دوره ادبی تعداد نویسندگان تعداد شماره ها

1800-1870 564 127

1917-1870 1133 20

1917-1960 553 1

این ناهمگونی باعث شده است که در برخی موارد نویسندگانی نشانه مؤلف 3 رقمی گرفته اند که بالطبع شماره افراد و آثار آنان بسیار طولانی شده است. .

لازم به ذکر است در این رابطه با کتابخانه کنگره مکاتبه ای شد که مشخص شود آیا تاکنون در نظام این رده تجدید نظری شده است یا خیر که پاسخ منفی بود.

در این بازنویسی شماره ابتدایی و انتهایی طرح اصلی حفظ شده اما در محدوده 190 شماره با توجه به تعداد نویسندگان هر دوره و نیز میزان تداول آثار نویسندگان روسی در زبان فارسی شماره ها تقسیم شده اند. سعی شده که تعداد افرادی که بطور گروهی یک شماره دارند در سراسر طرح یکسان باشد و نیز برای دوره 1917- 1960 که در طرح اصلی فقط یک شماره اختصاص یافته بود تعداد بیشتری شماره در نظر گرفته شد و حتی به نویسندگانی که آثارشان در زبان

ص: 9

فارسی بیشتر تداول دارد شماره ای خاص تعلق گرفت و در مورد افرادی که با نشانه مؤلف مشخص می شوند نیز به استثنای مواردی اندک حداکثر نشانه مؤلف 2 رقمی بکار رفته است، بدین ترتیب که در ترتیب حروف الفبا زمانی که حرف تغییر کرده اگر حرف بعدی از نظر نوشتاری شبیه به حرف قبل بود جهت ممانعت از خطا حتی الامکان شماره نیز تغییر کرده است. مانند "ر" و "ز"، "ک" و "گ" در حالیکه اگر حروف متوالی تشابه نوشتاری نداشته باشند شماره در اواسط یکی از حروف تغییر کرده تا نشانه مؤلف ها کوتاه شوند.

جدول ها:

در انتهای طرح جدولی مختص نویسندگان تک شماره ای و نیز نويسندگان با نشانه مؤلف آورده شده که در مورد همه اینگونه ادیبان قابل استفاده است، برای نویسندگانی که بیش از یک شماره به آنها اختصاص یافته با توجه به نوع آثارشان در طرح گسترش لازم داده شده است. جدول مربوط به انامها (XIII) به دلیل مورد استفاده نبودن درج نشده که در صورت نیاز می توان به طرح اصلی رده PN-PZ رجوع کرد.

جدولی نیز برای آثار انفرادی با نشانه مؤلف در انتهای طرح آمده است.

نمایه ها:

در پایان کتاب دو نوع نمایه آورده شده است.

الف. نمایه اشخاص و موضوع ها که به ترتیب الفبا تنظیم شده و شماره رده بندی فرد یا موضوع در مقابل آن ذکر گردیده است.

ب. صورت برگردان نامها، که نامهای موجود در این اثر (اعم از نام کوچک یا نام خانوادگی) به ترتیب الفبای انگلیسی آورده شده و شکل فارسی آنها نیز داده شده است.

طرز استفاده:

با دو شیوه می توان از شماره های این رده استفاده کرد:

الف. در صورتی که دوره ادبی نویسنده ای مشخص است با جستجوی الفبایی در آن دوره خاص شماره فرد مورد نظر به دست می آید.

ب. در صورتی که جستجوگر از دوره ادبی نویسنده آگاه نیست جستجو در نمایه موضوعی و

ص: 10

اشخاص به او در یافتن شماره رده بندی یاری خواهد رساند. تذکر این نکته ضروری است که استفاده از نمایه شخص را از مراجعه به متن رده بندی بی نیاز نمی سازد و جهت به دست آوردن شماره دقیق این امر ضروری است.

از تهیه این اثر سالها می گذرد، در طول این ایام مدید چندین بار حروفچینی و غلط گیری انجام شد اما هر بار به دلایلی کار متوقف گشت و بخت طبع نیافت و من آنرا به حساب حرکت لاک پشتی بوروکراسی می گذارم، حتی در آخرین روزها که گمان می رفت کار به اتمام رسیده جستجو در سایت های اینترنتی و یافته های جدید شیوه تلفظ از شبکه های اطلاع رسانی موجب شد تا کل متن مورد بازنگری قرار گیرد و این امر تغییر ردیف نامها و شماره ها و حروفچینی مجدد را در مواردی سبب گشت. اکنون جای آن دارد مراتب امتنان خود را از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران که امکان چاپ آنرا فراهم ساخته ابراز نمایم.

آموزه های استاد گرانقدر و متواضع جناب آقای کامران فانی چیزی نیست که از خاطرم زدوده شود و شأن ایشان فراتر از آنست که در چند سطر تشکر مرسوم قابل بیان باشد اما بر بنده نیز فرض است که مراتب ارادت و تشکر خود را ابراز نمایم. حق شناس زحمات مرحوم دکتر ذبیحیان هستم خدایش جزای خیر دهد که مرا از مساعدتهای خویش محروم نساخت، همراهی مستمر جناب آقای محسن شجاعی در یافتن تلفظ صحیح اسامی برایم بسیار مفید و کارگشا بود از ایشان نیز نهایت سپاسگزاری را دارم. مطمئنا چاپ این اثر مدیون کوشش های آقای عنایت ا... رحمانی است قدردان تلاش های بی دریغ و احساس مسئولیت ایشان هستم. از دیگر همکاران واحد انتشارات خاصه سرکار خانم فاطمه رمضانپورآهنگر که زحمت حروفچینی و صفحه آرایی

کار را به دوش کشیدند تشکر می کنم.

اشرف السادات بزرگی

مرداد ماه 1383

ص: 11

پانویس ها:

1. Webster's Biographical Dictionary. Spring field, Mass: G C. Merriam Co.,

Publishers, 1980.

2. Duden Ausspracheworterbuch: Worterbuch d.dt. standardaussprache: Band

6. bearb von Max Mangold im Zusammenarb.mitd. Dudenred, Mannheim:

Bibliographisches Institut, 1974.

3. Great Soviet Encyclopedia: A translation of the third edition, New

York,

Macmillan, 1973

4. Bol'shaia Sovetskaia Entsiklopedija. 3rd ed. editor in chief A.M. Prokhorov,

Moscow: Sovetskaia Entsiklopedia Publishing house, 1970

ص: 12

ادبیات روسیه

(PG)

ص: 13

ص: 14

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

اشاره

آثاری را که شامل زبان و ادبیات هستند در 2059-2001 PG رده بندی کنید.

کتابشناسی را در +2491 Z رده بندی کنید.

پیایندها

ای-آ1آ/ 2900 چند زبانه

ای- 3 آ/ روسی

2901 زبانهای دیگر

سالنامه ها

2910 روسی

2911 زبانهای دیگر

انجمنها

2920 روسی

2921 انجمنهای دیگر

2925 کنفرانسها

مجموعه ها

با شماره زبانشناسی 2027-2025 PG مقایسه کنید.

متون، منابع و غیره را در 3209-3200 PG رده بندی کنید.

تک نوشته های مطالعات، مقاله ها، سخنرانیها و غیره

2930 چند نویسنده ای، سلسله انتشارات

چند نویسنده ای، انتشارات گاه بگاه

مجموعه هایی در تجلیل از یک فرد یا سازمان خاص (آ-ی)،

ص: 15

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

مجموعه ها

تک نوشته ها، مطالعات...

چند نویسنده ای ... (دنباله)

2932 یادبود نامه ها

2933 تک نویسنده ای. مجموعه آثار

2940 دایرة المعارفها. واژه نامه ها

فلسفه و اصول مطالعه ادبیات روسی را در 2945 PG رده بندی کنید.

تاریخ تاریخ ادبی و نقد را در 2949 PG رده بندی کنید.

2944 فلسفه، روان شناسی، زیبایی شناسی

شامل قهرمانان ملی در ادبیات

راهنمای آموزشی

2945 آثار کلی، مقاله ها، اختصارات و غیره

2946 کشورهای خاص (آ-ی)

5/ مدارس و مکاتب خاص ( آدی)

2947 سرگذشتنامه مدرسین، منتقدین و مورخین

2آ/ جمعی

ی-3آ/ انفرادی

مثال: 7ب / بلینسکی، ویساریون گریگوریویچ، 1811 - 1848.

4 چ/ چرنیشفسکی، نیکالای گاوریلوویچ، 1828 - 1889.

2د / دابر اليوبوف، نیکالای الکساندروویچ، 1836 - 1861.

نقد ادبی

آثاری را که شامل ادبیات زبانهای دیگر بجز روسی می شود در 99-80 PN رده بندی کنید.

2948 نظریه ها، مقاله ها، اصول

2949 تاریخ

آثار کلی. تاریخ ادبیات روسی

ص: 16

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

آثار کلی. تاریخ ادبیات روسی

اشاره

زبانهای غربی

2950 روسی

ترجیح داده می شود ترجمه به زبانهای غربی را در

PG2951-2957 رده بندی کنید.

2آ/ از ابتدا تا 1900

2951 انگلیسی

2952 فرانسه

2953 آلمانی

2954 ایتالیایی

2955 اسکاندیناوی

2956 اسپانیایی

2957 زبانهای غربی دیگر

2959 زبانهای دیگر (آ-ی برحسب زبان)

2970 رئوس مطالب، برنامه های درسی، جدولها، نمودارها

پرسشها و پاسخها

2973 آثار جزیی، سخنرانیها، مقاله ها، جزوه ها و غیره

مجموعه سخنرانیها را در 2933 - PG2930 رده بندی کنید.

جنبه ها و موضوعهای خاص

مسابقه ها، جایزه ها، و غیره

8/ آثار کلی

2974 مسابقه های خاص، جایزه ها و غیره (آ-ی)

به عنوان مثال: 9پ / جایزه پوشکین

2975 ارتباط با تاریخ، تمدن، فرهنگ و غیره

2976 ارتباط با هنر، موسیقی و غیره

هم چنین با رده های هنر: N و موسیقی: M مقایسه کنید.

ص: 17

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

جنبه ها و موضوعهای خاص (دنباله)

ارتباط با کشورهای دیگر و ادبیات آنها

2980 آثار کلی

دوره های خاص

5/ متون قدیمی

با 3011 PA مقایسه کنید.

2981 دوره جدید ( آ-ی برحسب نام کشور یا زبان)

در اینجا آثاری که تأثیر نویسندگان خارجی بر ادبیات روسی را بررسی می کند در صورتی که عمدتا به ادبیات روسی پرداخته رده بندی کنید.

پس از نام هر کشور با زبان تقسیمات زیر را بکار برید:

(1) آثار کلی

(2) افراد یا نویسندگان انفرادی

ترجیح داده میشود با نام مؤلف رده بندی کرده و در اینجا

شناسه افزوده بسازید.

مثال: 8-7 آ/ آلمان

(9گ 8 آ)/ گوته

6- 5الف / استونی

(2ت 6 الف) / تام، جاکوب

8-9 الف / انگلستان

(2ب 9 الف) / بایرون

(8ش 9 الف) / شکسپیر

5- 4ف / فرانسه

(9م 5ف) / مولير

2982 ادبیات روسی توسط نویسندگان خارجی (به عنوان موضوع)

آثار کلی

ص: 18

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

جنبه ها و موضوعهای خاص

و ارتباط با کشورهای دیگر و ادبیات آنها

2982 ادبیات روسی توسط نویسندگان خارجی

آثار کلی (دنباله)

آثار نویسندگان انفرادی را در دوره مربوطه شماره های

PG3301-3549 رده بندی کنید.

2983 ادبیات کشورهای دیگر توسط نویسندگان روسی (به عنوان موضوع)

فقط آثار کلی را در اینجا رده بندی کنید، ترجیح داده می شود سایر ادبیاتها را در رده مربوط به همان ادبیات بیاورید، مانند: ادبیات

فرانسه، آلمانی، و غیره

2984 ترجمه ادبیات زبانهای دیگر به روسی (به عنوان موضوع)

2985 ترجمه ادبیات روسی به زبانهای دیگر (به عنوان موضوع)

2987 بررسی موضوعهای خاص ( آ-ی)

در اینجا موضوعهای خاص را که محدود به یک دوره یا فرم ادبی خاص

نمی باشند رده بندی کنید.

8ج/ جنگ

4د/ دریا

9 د/ دین

8 ز/ زندگی اجتماعی، شرایط، و غیره

9س / سیاست

2ط/ طبیعت

7ع/ علوم

8م/ ملی گرایی

2988 شهرها، کشورها و نژادهای خاص ( آ-ی)

7آ/ آلبانی

8آ/ آلمان

ص: 19

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

جنبه ها و موضوع های خاص

2988 شهرهای کشورها و نژادهای خاص (دنباله)

4الف / ارمنستان

2د/ داغستان

4ف/ فرانسه

8ف / فنلاند

5م/ مسکو

8ه / هند

9ی / یهود

2989 بررسی گروهها و طبقات خاص ( آ-ی)

6ر/ رعایا

8ز/ زنان

9ک/ کودکان

3م/ مجرمان

2990 بررسی افراد و شخصیتهای خاص (آ-ی)

8د/ دن کیشوت

2991 سرگذشتنامه نویسندگان روسی (جمعی)

با شماره 2947 سرگذشتنامه مدرسین، منتقدین و مورخین مقایسه کنید.

تقسیمات دوره ای

2/ تا 1800

3/ 1801- 1900

4/1901-

2993 خاطرات. مکاتبات

2994 ارتباط با زنان، عشق، ازدواج و غیره

با PN481 ادبیات به طور کلی و PG2997 نویسندگان زن مقایسه کنید

2995 آثار تصویری: نقاشیها، یادبودها

ص: 20

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

سرگذشتنامه نویسندگان روسی (دنباله)

2996 مکانهای ادبی. خانه ها و پاتوقهای نویسندگان

2997 نویسندگان زن (به طور کلی)، مناسبات ادبی زنان

با شماره های 481-PN471 ادبیات به طور کلی مقایسه کنید. نویسندگان زن

انفرادی را در 3549-3301 رده بندی کنید.

2998 گروههای خاص نویسنده بر اساس نژاد، حرفه و غیره (آ-ی)

4پ / پزشکان

9ر/ روحانیون

9ی / یهودیان

سرگذشتنامه انفرادی نویسندگان روس را در 3549-3301 رده بندی کنید.

تاریخ ادبیات، تقسیمات دوره ای

زیر هر دوره تقسیمات زیر را بکار برید:

(1) روسی

(2) انگلیسی

(3) فرانسه

(4) آلمانی

(5) بقیه زبانها (الفبایی نکنید)

3005 -3001 ابتدا تا 1700

5/ 3005 جنبه ها و موضوعهای خاص ( آ-ی)

در صورتی که دوره ادبی آن مشخص شده است

با شماره های 2990-PG2975 جنبه ها و موضوعهای خاص مقایسه

کنید.

8آ/ آلکسیس قدیس

8ج/ جنگ

4م/ مرگ

3001-30059چ/ چین

ص: 21

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

تاریخ ادبیات، تقسیمات دوره ای (دنباله)

3006-3010 قرن 18

5/ 3010 جنبه ها و موضوعهای خاص ( آ-ی)

9د/ دین

5م/ مسکو

2و/ واقعگرایی

3015- 3011 قرن 19 ( 1820/1800 - 1917/1900 )

جنبه ها و موضوعهای خاص (آ-ی)

با یادداشت زیر شماره PG3005/5 مقایسه کنید.

4آ/ آذربایجان

8ب ) بلغارستان

9پ پوچی گرایی

7ح/ حقوق

2د/ داغستان

8ز زنان

9س / سوسیالیسم

8ش / شکسپیر، ویلیام

9ک/ کودکان

2ن/ ناپلئون اول

2 و/ واقعگرایی

3020- 3016 قرن 20

جنبه ها و موضوعهای خاص (آ-ی)

9آ/ آینده نگری

3 الف / اتحاد شوروی

9الف / ایالات متحده امریکا

9ر/ روزنامه نگاری

3م/ متون مصور

ص: 22

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

تاریخ ادبیات، تقسیمات دوره ای

قرن 20 (دنباله)

3025- 3021 عصر انقلاب. متون ادبی شوروی

3026 جنبه ها و موضوعهای خاص ( آ-ی)

4الف/ اروپا

5 الف / استالینگراد

7 الف / اقليتها

8 الف / انقلاب 1917-1921.

82الف/ انقلابیون

9ح/ حيوانات

4س / سربازان

9س/ سیبری

4ق / قزاقستان

2ک/ کارگرها و طبقه کارگر

8ک / کمونیسم و کمونیستها

8ل / لنین، ایوان ایلیچ

8ه/ هنرمندان

9ی / یهودیان

تاریخ، در مکانها، استانها و نواحی خاص را در 3505-PG3500 رده بندی کنید.

تاریخ روابط، حركتها و جریانهای خاص در ادبیات روسی

آثار مرتبط با یک دوره یا فرم خاص ادبی را در آن دوره با فرم رده بندی کنید.

با شماره های 2990-PG2975: جنبه ها و موضوعهای خاص مقایسه کنید.

3030 واقعگرایی. طبیعت گرایی

3031 رمانتیسم

3035 موضوعهای دیگر (آ-ی)

ص: 23

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

تاریخ روابط، حركتها...

رمانتیسم

3035 موضوعهای دیگر (دنباله)

8الف / انسانگرایی

9الف / ایده آلیسم

7ک / کلیسای یونان، تأثیر بر ادبیات روسی

شکلهای خاص ادبی

شعر

فلسفه و زیبایی شناسی را در 1055-PN1013 رده بندی کنید.

به نظم در آوردن و موزون سازی را در PG2505 رده بندی کنید.

3041 آثار کلی

3043 آثار جزیی، سخنرانیها، مقاله ها، جزوه ها و غیره.

تقسیمات دوره ای

3046 قرن 16-18

3051 قرن 19

3056 قرن 20

انواع خاص شعر

اشعار عامه پسند، آوازهای عامیانه را در 3104-PG3103 رده بندی کنید.

3060 اشعار اخلاقی

3063 اشعار تغزلی (عاشقانه)

3064 انواع دیگر (آ-ی)

4آ/ آزاد

2ت/ تاریخی

6ق/ قصیده

3065 موضوعها و جنبه های خاص (آ-ی)

4آ/ آذربایجان

ص: 24

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

3065 موضوعها و جنبه های خاص (دنباله)

4 الف / ارمنستان

7 الف / اقتباسها

5ع/ عشق

8ل / لنین، ولادیمیر ایلچ

4م/ مذهب

نمایشنامه

فن نمایشنامه نویسی را در 1691-PN1660 تاریخ و بررسی نمایشهای روسی

را در 2728-PN2720 رده بندی کنید.

3071 آثار کلی

3073 آثار جزیی، مقاله ها، سخنرانیها، جزوه ها و غیره.

3074 جنبه ها و موضوعهای خاص ( آ-ی)

8ز/ زندانیان

8ل / لنين، ولادیمیر ایلچ

تقسیمات دوره ای

3076 قرن 16-18

شامل نمایش معجزات، آموزشگاهی و غیره.

3081 قرن 19

3086 قرن 20

3089 انواع خاص نمایشنامه (آ-ی)

2ت/ تاریخی

9د/ دینی

9س/ سیاسی

2ع/ عامیانه

8 ک / کمدی

ص: 25

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی (دنباله)

نثر

3091 آثار کلی

5/ آثار جزیی، مقاله ها، سخنرانیها، جزوه ها و غیره.

9/ جنبه های خاص (آ-ی)

9خ/ خود سرگذشتنامه

7س / سفرنامه

2ع/ عامیانه

تقسیمات دوره ای

3092 تا قرن 18

3093 قرن 19

3094 قرن 20

داستانهای منثور

فن، نگاه کنید به 3383-PN3355

3095 آثار کلی

3096 جنبه ها و موضوعهای خاص (آ-ی)

6الف/ اصالت وجود

8 الف / امپریالیسم

9پ/ پوچی گرایی

4ف/ فردگرایی

2و/ واقع گرایی

انواع خاص داستان

3097 داستان کوتاه

3098 انواع دیگر (آ-ی)

7پ / پلیسی

2ت/ تاریخی

ص: 26

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

نثر

داستانهای منثور

انواع خاص داستان

داستانهای کوتاه

3098 انواع دیگر (دنباله)

3ت / تخیلی

2ع/ عامیانه

7ع/ علمی

9ک/ کودکان

تقسیمات دوره ای

2/ تا قرن 18

3/ قرن 19

4/ قرن 20

سایر شکلهای نثر (آ-ی)

7الف/ افسانه

4س/ سخنرانی

8ط / طنز

7گ/ گفتگو

7م / مقاله

2ن/ نامه

ادبیات عامه

آثار مربوط به باورهای سنتی، شخصیتهای اساطیری و داستانهای پریان را در GR (ادبیات عامه)، اسطوره شناسی را در BL و علوم غریبه را BF در

رده بندی کنید.

ص: 27

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

ادبیات عامه

3100تاریخ و نقد

پیایندها، انجمنها و سازمانها، مجموعه ها

شامل مجموعه های همراه با متن

3101 بررسی ها. اجزا

3102 آثار جزیی، سخنرانیها، مقاله ها، جزوه ها و غیره

شکلهای خاص

3103 اشعار عامیانه، آوازهای عامیانه، قصاید

انواع خاص

3104 اشعار حماسی، قصاید و غزلیات پهلوانی شامل افسانه های عصر

ولادیمیر با کی یف، عصر ناوگوروو، مسکو با دوره امپراطوری.

2/ جنبه ها و موضوعهای خاص (آ-ی)

3/ آوازها و قصاید تاریخی

4/ جنبه ها و موضوعهای خاص (آ-ی)

6الف / اعتراضی

8 الف / انقلابی

9پ/ پوگاچیف، يمليان

5/ آوازهای مخصوص تشریفات، تعطیلات و مراسم خاص

6/ انواع خاص (آ-ی)

4الف/ ازدواج

4خ / خرمن

4ک/ کریسمس

7/ آوازها، قصاید و نیایشهای مذهبی

8/ توسط گروهها و طبقات خاص افراد (آ-ی)

ص: 28

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

ادبیات عامه

تاریخ و نقد

شکلهای خاص

اشعار عامیانه، آوازهای عامیانه، قصاید

انواع خاص

3104 توسط گروهها و طبقات خاص... (دنباله)

4د/ دزدان

2ک / کارگران

4گ/ گدایان

9/ بقیه (آ-ی)

4ض ضرب المثلها

7ط/ طلسمها

6م/ معماها

نمایشهای عامیانه PG3089

3105 داستانهای عامیانه. افسانه های پریان

مجموعه ها

3110 آثار کلی و متفرقه ها

شکلهای خاص

3113 اشعار عامه پسند. آوازهای عامیانه. قصائد

انواع خاص

3114/2 افسانه ها و قصائد منفرد (آ-ی)

3/ آوازها و قصائد تاریخی

4/ آوازها و قصايد خاص (آ-ی)

5/ آوازهای خاص به مناسبت تعطیلات، جشنها

و غیره

ص: 29

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

ادبیات عامه

مجموعه ها

شکلهای خاص

اشعار عامه پسند، آوازهای عامیانه. قصاید

انواع خاص

آوازهای خاص به مناسبت...(دنباله)

3114/6 انواع خاص (آ-ی)

با شماره 3104/6 مقایسه کنید.

7/ اشعار، آوازها و قصاید مذهبی

8/ توسط گروههای خاص افراد ( آ-ی)

9/ بقیه (آ-ی)

نمایشنامه های عامیانه

مجموعه ها، نگاه کنید به 2ع/ PG3255

نمایشنامه های خاص نگاه کنید به PG3300

3115 داستانهای عامیانه، افسانه های پریان

3117 داستانهای خاص (آ-ی)

3129 بر اساس ناحیه، منطقه و غیره (آ-ی)

ترجمه ها

مجموعه آثار، منتخبها، جنگها

3130 انگلیسی

3131 فرانسه

3132 آلمانی

3135 زبانهای دیگر (آ-ی)

3145- 3140 اشعار عامیانه، آوازهای عامیانه، قصاید

مانند شماره های 3135- 3130 خرد کنید.

ص: 30

PG ادبیات روسیه

تاریخ ادبی و نقد

شکلهای خاص ادبی

ادبیات عامه

مجموعه ها

ترجمه ها

اشعار عامیانه، آوازهای عامیانه. قصاید

3155 -3150 شکلهای دیگر

مانند شماره های 3135- 3130 خرد کنید.

3190 ادبیات نوجوانان

مجموعه ها جنگها

اشاره

3199 پیایندها، انجمنها، مجموعه سلسله انتشارات

3200 مجموعه آثار کلی

2آ/ تا 1800

ی-3آ/ 1800-

3201 مجموعه های کوچک، منتخب ها، جنگها

3203 گروههای خاص نویسندگان (آ-ی)

8ز/ زنان

3205 موضوعهای خاص (آ-ی)

4آ/ آذربایجان

5الف / استونی

82ج / جنایت

9د/ دین

9ر / روسیه

8 ز/ زن

2ط/ طبیعت

2ک/ کار

ص: 31

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

3205 موضوعهای خاص (دنباله)

3ک / کتاب

2م/ مادر

9ن/ نیروهای نظامی

9ی / یهود و یهودیان

(3211) متون ترجمه شده از ادبیات خارجی به روسی را

در ادبیات مربوطه رده بندی کنید.

(2آ/) ترجمه از چند ادبیات مختلف، به PN6065.R9 نگاه کند.

(ی - 5آ/) ترجمه از ادبیات خاص ( آ-ی برحسب زبان)

ترجمه ادبیات روسی به زبانهای دیگر

3212 چند زبانه

3213 انگلیسی

3214 فرانسه

3215 آلمانی

3216 ایتالیایی

3217 اسپانیایی

3219 زبانهای دیگر (آ-ی)

تقسیمات دوره ای

برای ترجمه ها شماره های 3219-3212 را ترجیح دهید.

3223 تا قرن 17

3225 قرن 18

3226 قرن 19

قرن 20. ادبیات شورایی [بعد از انقلاب کمونیستی]

3227 آثار کلی

5/ مجموعه های کوچک. منتخب ها. جنگ ها

ص: 32

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

تقسیمات دوره ای

قرن 20 (دنباله)

3228 برحسب موضوع (أ -ی)

4 الف/ ازبک

8 الف / انقلاب

9 الف/ ایتالیا

8ج/ جنگ

8ز / زن

85ز / زن در جنگ

8ش/ شکار

9ش / شیلی

8ص/ صلح

4ق/ قزاق

8ل/ لنين، ولادیمیر ایلیچ

5م/ مسکو

8و/ ولگا

شعر

3230 مجموعه های کلی

2آ/ تا 1800

ی- 3آ/ 1800 -

5/ مجموعه های کوچک، منتخبها. جنگ ها

تقسیمات دوره ای

3231 تا 1800

3232 قرن 19

3233 قرن 20

ص: 33

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

شعر (دنباله)

3234 انواع و شکلهای خاص ( آ-ی)

آوازهای عامیانه و قصاید را در 3114-3113 رده بندی کنید.

6ت/ تغزلی، عاشقانه

2ل/ لالایی

3235 مجموعه های خاص (برحسب موضوع یا گروه نویسندگان آ-ی)

4آ/ آزادی

5آ/ آسيا

4 الف / ارتش

45الف / ارمنستان

8الف / الكساندر سوم

2ت / تاریخ

6ش / شطرنج

8ص/ صلح. اشعار سیاسی

2ط / طبیعت

5ع / عشق

2م/ مادر

5م/ مسکو

6ی/ یهودیان

(3236) ترجمه از اشعار خارجی به روسی

در ادبیات مربوطه رده بندی کنید.

(2آ/) ترجمه از چند زبان

(ی-5آ/) ترجمه از زبانی خاص ( آ-ی بر حسب زبان)

3237 ترجمه از روسی به زبانهای دیگر

2آ/ چند زبانه

ص: 34

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

شعر

3237 ترجمه از روسی به زبانهای دیگر (دنباله)

8آ/ آلمانی

5 الف/ اسپانیایی

8 الف/ انگلیسی

9الف/ ایتالیایی

4 ف/ فرانسه

3238 زبانهای دیگر (آ-ی)

نمایشنامه

3240 مجموعه های کلی

2آ/ تا 1800

ی-3آ/ 1800-

5/ مجموعه های کوچک. منتخب نمایشنامه ها. جنگ ها

تقسیمات دوره ای

3241 تا 1800

نمایشنامه های انفرادی خاص، معجزه، رازها و اخلاقیات را در

3300 رده بندی کنید.

2/ 3241 قرن 19

3242 قرن 20

(3243) ترجمه از نمایشنامه های خارجی به روسی

در ادبیات مربوطه رده بندی کنید.

(2آ/) ترجمه از چند زبان

(ی-5آ/) ترجمه از زبانی خاص (آ-ی بر حسب زبان)

ترجمه از روسی به زبانهای دیگر

3244 چند زبانه

3245 انگلیسی

ص: 35

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

نمایشنامه ترجمه از روسی به زبانهای دیگر (دنباله)

3246 فرانسه

3247 آلمانی

3248 ایتالیایی

3249 اسپانیایی

3250 زبانهای دیگر (آ-ی)

انواع خاص نمایشنامه

3252 تراژدی

3253 کمدی

3255 انواع خاص دیگر (آ-ی)

2ت/ تاریخی

2ع/ عامیانه

9ک/ کودکان

نثر

3260 مجموعه های کلی

2آ/ تا 1800

ی - 3آ/ 1800-

5/ مجموعه های کوچک. منتخبها. جنگ ها

تقسیمات دوره ای

3261 تا 1600

3262 قرنهای 17-18

3263 قرنهای 19-20

(3264) ترجمه از زبانهای خارجی به روسی

در ادبیات مربوطه رده بندی کنید.

(2آ/) ترجمه از چند نویسنده

ص: 36

PG ادبیات روسیه

مجموعه ها. جنگها

نثر

ترجمه از زبانهای خارجی به روسی (دنباله)

(ی-5آ/ 3264) ترجمه از زبانی خاص ( آ-ی برحسب زبان)

ترجمه نثر روسی به زبانهای دیگر

3265 چند زبانه

3266 انگلیسی

3267 فرانسه

3268 آلمانی

3269 زبانهای دیگر (آ-ی)

5الف / اسپانیایی

3279- 3270 داستانهای منثور

مانند شماره های 3269-3260 خرد کنید.

3276 ترجمه به انگلیسی

3289- 3280 داستانهای کوتاه

مانند شماره های 3269-3260 خرد کنید.

3286 ترجمه به انگلیسی

دیگر شکلهای نثر

3291 سخنرانیها

3292 نامه ها

3293 مقاله ها

3295 شوخی و لطيفه

3299 شکلهای دیگر (آ-ی)

ص: 37

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

ادیبانی که در اینجا نام آورده شده اند در زمره بهترین نویسندگان دوران خود

محسوب می شوند. آثار آنها به ندرت تخیلی، و اغلب در زمینه دین، تاریخ،

سیر و سیاحت، سرگذشتنامه و غیره می باشند.

بطور کلی رده بندی آثار آنان در موضوعات خاص ترجیح داده می شود.

3300 انامها (بر حسب عنوان، آ-ی)

2آ/3301 آداشیف، آلکسی فيودوروویچ، -1500

Adashev, Aleksei Fedorovich

خاطرات را در DK107 رده بندی کنید.

آفاناسی نیکیتین - 6ن/PG3303

4 آ/ آگرفنی ش 1400؟ Agrefenii, archimandrite

5آ/ آلکساندر ش 1393 Aleksandr, deacon

6آ/ آلکسیس، تزار روسیه، 1629-1676 Allexis, Czar of Russia

آثار تاریخی و سرگذشتنامه را در DK رده بندی کنید.

7آ/ آنتونی، -1231 Antonii, abp. Of Novgorod

8آ/ آوا کوم، -1681 Avvakum, Protopope

خاطرات را در BX605.A8 رده بندی کنید.

3الف/ استفان ناوگارود تس، ش. 1350؟. Stefan Novgorodets

4الف/ استفان یاوورسکی، 1658-1722 Stefan lavorskii

پند و اندرز را در BX513 رده بندی کنید

6 الف/ ایگناتی اسمالنیانین، -1405

Ignatii Smal nianin, hierodeacon

7 الف) ایلاریون، ش. 1051-1054 Ilarion, metropolitan of Kiev

بطور کلی آثار دینی و زندگینامه را در BL-BX رده بندی کنید.

ایران چهارم، تزار روسیه - ایوان مخوف، تزار روسیه، 1530-1584.

ص: 38

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

8الف/3301 ایوان مخوف، تزار روسیه، 1530-1584.

Ivan, IV, The Terrible, Czar of Russia

حکومت و زندگی او را در DK106 رده بندی کنید.

بارانوویچ، لازار - 3ل/ PG3302

2پ/ پازنیاکوف، واسیلی، ش.1558-1561 Pozniakov, Vasilii

پالوتسکی، سیمیون- 8س/PG3302

4پ/ پالیتسین، آورامی، -1625 Politsyn, Avraamii

تاریخ روسیه را در DK112 رده بندی کنید.

6پ/ پالیکارپ، قرن 13 Polikarp, Monk

8پ/ پیوتر، 1596-1647 Petr, metropolitan of Kiev

آثار دینی و سرگذشتنامه را در BX480,597 رده بندی کنید.

تو پتالنكو، دانیل ساویچ - PG3301/07

تو پتالو، دانیل ساویچ - 7د/ PG3301

6ت/ تیمانی یف، ایوان، قرن 17. Timofeev, Ivan

تاریخ روسیه را در DK رده بندی کنید.

تئودوسیوس - 8ف/PG3302

تئودوسیوس پچرسکی -8ف/ PG3302

چرناریزتس یاکوف -2ی/ PG3303/

2د/ دانیل، 1492-1547 Daniil,meropolitan of Moscow

مجموعه آثار و اندرزها را در BX470,513 و

سرگذشتنامه را در BX597 رده بندی کنید.

3د/ دانیل، - 1122 Dimitrii ,abbot

4د/ دانیل زاتوچنیک، ش. قرن 13. Daniil zatochmik

7د/ دیمیتری، 1651-1709 saint, metropolitan of Rostov

آثار دینی و سرگذشتنامه را در BL-BX رده بندی کنید.

ص: 39

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

دیمیتری، 1651-1709 (دنباله)

6ی-4آ7د/ 3301 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-99 ی 7د/ سرگذشتنامه و نقد

3ز/ زاسیما، ش. 1419-1421 Zosima, hieromonach

8ز/ زینووی، آتنسکی، -1598 Zinovii, Otenskii

ژیدیاتا، لوکا -6ل /PG3302

سانین، ایوان ایوانوویچ - 8ی /PG3303

2س/3302 سراپیون، -1275. Serapion, saint bp. Of Vladimir

4س/ سپرین، -1406. syprian, saint, metropolitan of kiev

مجموعه آثار - BX480

تاریخ اولیاء و مقدسین - 395-BX393

سرگذشتنامه - BX395

سیلوستر مدودیف - 6م/PG3303

6س/ سميون، -1226 Simeon, saint, bp. Of Vladimir and Suzdal

8س/ سمیون پالوتسکی، 1629-1680 Simeon Polotskii

مواعظ، اندرزها و سایر آثار دینی را در BL-BX رده بندی کنید.

6ف/ فوتی، -1431 Fotii, metropolitan of kiev

آثار دینی و سرگذشتنامه را در BX480,597 رده بندی کنید.

8ف/ فئادوسی پچرسکی، - 1074 Feodosii Pecherskii

2ک/ کا تاشیخین، گریگوری کار پوویچ، -1667 Kotoshikhin, Grigorii Karpovich

زندگی اجتماعی و آداب و رسوم روسیه را در DK32 رده بندی کنید.

25ک/ کاتیريف - راستوفسکی، ایوان میخایلوویچ، -1640

Kotyrev-Rostovskii, Ivan Mikhailovich, kniaz.

تاریخ روسیه را در DK رده بندی کنید.

ص: 40

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

3ک/3302 کریژانیچ، يورای، 1618-1683

آثار دینی را در BL-BX رده بندی کنید.

4ک/ کوریسکی، آندری میخایلوویچ، -1853

3302/3 کریژانیچ یورای 1618- 1683 Krizanic, Juraj

آثار دینی را در BL-BX رده بندی کنید.

4ک/ کوربسکی آندری میخایلوویچ -1853

Kurbskii, Andrei Mikhailovich

5ک/ کیریل، قرن 12 Kirill, saint, bp. Of Turov

اندرزها و مواعظ را در BX513 و سرگذشتنامه را در BX597 رده بندی

کنید.

6ک/ کیریل، - 1230

Kirill, bp. Of Rostov

زندگی او و آثار او را در 597-BX480 رده بندی کنید.

7ک/ کیریل اول، -1233 Kirill I, metropolitan of Kiev

سرگذشتنامه را در BX598 رده بندی کنید.

8ک/ کیریل دوم، -1280 Kirill II, metropolitan of Kiev.

سرگذشتنامه و آثار دینی را در BX رده بندی کنید.

9ک/ کیریل بلازرسکی، 1337-1427 Kirill Belozerskii

سرگذشتنامه و آثار دینی را در BX رده بندی کنید.

2گ/ گالیاتوفسکی، یوآنیکی، -1688

Goliatovskii, Ioannikii

گانزوف - 8 گ / 3302

گانوزوف - 8گ/ 3302

4گ/ گریگوری تسا مولاک، 1364؟ -

Grigorii Tsamvlak, metropolitan of Kiev

آثار دینی و سرگذشتنامه را در BL-BX رده بندی کنید.

7گ/ گلازاتی، یوآن، قرن 16. Glazatyi, Ioann

ص: 41

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

گ/3302 گنادی، - 1505

Gennadii, abp. Of Novgorod and pskov

3ل/ لازار با رانوویچ، 1620-1693.

Lazar Baranovich, abp. Of Chernigov

آثار دینی رادر BX480,513 و سرگذشتنامه را در BX597 رده بندی کنید.

6ل/ لوکا ژیدیا تا، -1061؟

Luka Zhidiata, bp. Novogrod

زندگی و آثار او را در Bx513,597 رده بندی کنید.

8ل/ لی یف، -1008 Lev, metropolitan of kiev

2م/3303 ماتفی

Matfei, bp. Of Zaraisk

3م/ ماکاری، 1482؟ - 1563

Makarii, metropolitan of Russia

4م/ ماکسیموس، 1480-1556

Maximus, the Greek

زندگی اجتماعی و آداب و رسوم روسیه را در DK32 رده بندی کنید.

ماگیلا، پیوتر - 8پ/PG3301

مانوماخ، ولادیمیر - 7و/PG3303

6م/ مدودیف، سیلوستر، 1641-1691 Medvedev, Sil Vester

میخایلوویچ، آلکسی -6آ/ PG3301

4ن/ نستار، 1056-1115؟ Nestor, annalist

نیخ، یاکوف -2ی/ PG3303

6ن/ نیکیتین، آفاناسی نیکیتیچ، قرن 15 Nikitin, Afanasii Nikitich

سفر به هندوستان را در DS410 رده بندی کنید.

7ن/ نیکیفار، ش.، 1104-1121

Nikifor, metropolitan of kiev and all Russia

آثار دینی را در BL-BX رده بندی کنید.

8ن/ نیل سورسکی، 1433-1508 Nil Sorskii

ص: 42

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

ابتدا تا قرن 17

3و/ 3303 واسیلی، - 1352 Vasilii, saint, abp. of Novgorod and Pskov

نیز - BT845

7و/ ولادیمیر دوم موناماچوس، 1053-1125

Vladimir II Monomachus grand duke of kiev

2ی/ یاکوف چرنا ریزتس، قرن 11 lakov Chernorizets, monk

پاو ورسکی، استفان - 4 الف/PG3301

4ی/ یپیفانی، قرن 15 Epifanii, monk

5ی/ پپیفانی پر مودری، -1420 Epifanii Permudryi

7ی/ يواكيم، -1088؟ Joakim, Patriarch of Moscow

8ی یوسیف والوتسکی، 1440-1515 Iosif Volotski

آثار دینی و زندگینامه را در BX رده بندی کنید.

ص: 43

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3304 انامها (برحسب عنوان، آ-ی)

3آ/3305 آبلسيموف، آلکساندر آنیسیموویچ، 1742-1783

Ablesimov, Aleksandr Onisimovich

1آ3آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ3آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی3آ/ سرگذشتنامه و نقد

آزاز سوف، آزازس، مستعار -3آ/ PG3305

2الف/ استراخوف، نیکالای ایوانوویچ، ش.، 1780-1810

Strakhov, Nikolai Ivanovich

3الف / استرویسکی، نیکالای یرمی یویچ، -1796.

Struiskii, Nikolai Eremeevich

6ی - 4 آ 3الف/ آثار انفرادی (برحسب عنوان آ-ی)

6الف/ امین، فيودور آلکساندر وویچ، 1735؟ - 1770

Emin, Fedor Aleksndrovich

7الف/ اوروسووا، یکاترینا سرگی یونا، 1747

Urosova, Ekateriana Sergeevna

8الف/ او سیپوف، نیکالای پتروویچ، 1751-1799.

Osipov, Nikolai petrovich

9الف/ ایلینسکی، نیکالای استپانوویچ، 1761-1846.

II'inskii, Nikolai Stepanovich

بارسکی، واسیلی -8گ/ PG3311

2ب/ بار سوف، آنتون آلکسی یویچ، 1730-1791.

Barsov, Anton Alekseevich

3ب/ بارکوف، ایوان سمیونوویچ، 1732-1768.

Barkov, Ivan Semenovich

ص: 44

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

5ب /3305 باگدانوویچ، ایپاليت فيودوروویچ، 1743-1802

Bogdanovich, Ippolit fedorovich

16آ5ب/ مجموعه اشعار

2آ5ب/ برگزیده ها

6ی-4آ5ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی5ب/ سرگذشتنامه و نقد

6ب/ بالتين، ایران نیکیتیچ، 1735-1792 Boltin, Ivan Nikitich

تاریخ روسیه را در DK رده بندی کنید.

بورتورلینا، آناسرگی یونا- 8ژ/PG3307

7ب/ بوسلايف، پیوتر، ش.، 1730-1760. Buslaev, Petr

8ب/ بولاتوف، آندری تیما فی یویچ، 1738-1833.

Bolotov, Andrei Timofeevich

2پ/ پاپوف، آنتون ایوانوویچ، 1748-1788.

Popov, Anton Ivanovich

23پ/ پاپوف، ایوان واسیلیوچ، ش.، 1790-1810.

Popov, Ivan Vasil evich

24پ/ پاپوف، پیوتر، ش.، 1760-1770. Popov, Petr

25پ/ پاپوف، میخاییل واسیلیویچ، 1790؟

Popov Mikhail Vasil evich

27پ/ پاپوفسکی، نیکالای نیکیتیچ، 1730-1760.

Popovskii, Nikolai Nikitich

28پ/ پاتیو مکین، پاول سرگی بویچ، 1743-1796.

Potemkin, Pavel Sergeevich, graf

3پ/ پادشیوالوف، واسیلی سرگی یویچ، 1790-1813.

Podshivalov, Vasilii sergeevich

ص: 45

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

35پ/3305 پاروشین، سمیون آندری پویچ، 1741-1769

Poroshin, Semen Andreevich

4پ/ پاساشکوف، ایوان تیخانوویچ، 1652-1726.

Pososhkov, Ivan Tikhonovich

آثار اقتصادی را در H رده بندی کنید.

45پ / پاسپلووا، ماری یا آلکسی یونا، 1780-1805.

Pospelova, Mariia Alekseevna

5پ/ پتروف، آلکساندر آندری یویچ، -1793.

Petrov, Aleksandr Andreevich

52پ/ پتروف، واسیلی پتروویچ، 1736-1799.

Petrov, Vasilii Petrovich

1آ52پ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی- 4آ52پ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88 ی 52پ/ سرگذشتنامه و نقد

53پ/ پراتا پوپوف، واسیلی میخایلوویچ، -1810

Protopopov, Vasilii Mikhailovich

پراکو پوویچ- 8ف/PG3309

پراکو پوویچ، یلازار - 8ف/PG3309

55پ/ پراکودین - گورسکی، میخاییل ایوانوویچ

Prokudin-Gorskii, Mikhail Ivanovich

6پ/ پرپچین، آلكساندر ایوانوویچ، ش. 1760-1800

Perpechin, Aleksandr Ivanovich

پطر اول، امپراطور روسیه - پطر کبیر ، امپراطور روسیه ،

1725-1672

ص: 46

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

7پ / 3305 پطر کبیر، امپراطور روسیه ، 1672-1725.

peter I, the Great, emperor or Russia

زندگی نامه ها و گزارشهای روزانه را در DK رده بندی کنید.

8پ/ پلاويلشيكوف، پیوتر آلکسی یویچ، 1760-1812.

Plavilshchikov, Petr Alekseevich

6ی- 4آ8پ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی پ/ سرگذشتنامه و نقد

3ت/ تاتیشیف، واسیلی نیکیتیج، 1689- 1750

Tatishchev, Vasilii Nikitich

آثار تاریخی و جغرافیایی را در DK و آموزشی را در L رده بندی کنید.

4ت/ تردیاکوفسکی، واسیلی کیر یلوویچ، 1703-1769.

Tred iakovskii, Vasilii Kirillovich

1آ4ت/ مجموعه آثار، بر حسب تاريخ

16 آ4ت / مجموعه اشعار

6ی -4 آت/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان آ-ی)

7-88ی 4ت/ سرگذشتنامه و نقد

7ت/ تيتوف، نیکالای سرگی یویچ، -1776.

Titov, Nilolai Sergeevich

8ت/ تینکوف، آلكساندر Tinkov, Aleksandr

8چ/ چولكوف، میخاییل دمیتری یویچ، 1740-1793.

Chulkov, Mikhail Dmitrievich

2خ/ خاوانسکی، گریگوری آلکساندروویچ، 1767-1796.

Khovanskii, Grigorii Aleksandrovich

4خ/ خراپا ویتسکی، میخاییل واسیلیویچ، 1758-1819.

Khrapovitskii, Mikhail Vasil evich

ص: 47

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

5خ/3305 خراسکوف، ميخائيل ما توی یویچ، 1733-1807.

Kheraskov, Mikhail Matveevich

1 آ5خ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12 آ5خ/ مجموعه داستانها

16 آ5خ/ مجموعه اشعار

18 آ5خ/ مجموعه نمایشنامه ها

2 آ5خ/ برگزیده ها

6ی - 4آ5خ / آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 5خ/ سرگذشتنامه و نقد

6خ/ خراسکووا، یلیزاوتا واسيليونا (نرونووا)، 1737-1809.

Kheraskova, Elizaveta Vasil evna (Neronova)

8خ/ خمنيتسر، ایوان ایوانوویچ، 1745-1784.

Khemnitser, Ivan Ivanovich

1آ8خ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی -4آ8خ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی8 خ/ سرگذشتنامه و نقد

2د/ داشکووا، یكاترينا رامانوونا (وارونتسووا)، 1743-1810.

Dashkova, Ekaterina Romanovan (Vorontsova), Kniagninia

6ی - 4آ2د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88 ی 2د/ نقد آثار ادبی

4د/ دالگاروکووا، ناتاليا باريسوونا (شرمتی یوا)، 1714- 1771.

Dolgorukova, Natal ia Borisovna (Sheremeteeva), Kniagninia.

خاطرات- DK150.8.D6

دالگاروكووا، یکا ترينا آلکسی یونا -7م/ PG3313

ص: 48

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

5د/ 3305 داماشيف، سرگی گراسیموویچ، 1743-1795

Domashnev, Sergei Gerasimovich

6د/ دانیلوف، کیرشا Danilov, Kirsha

دانیلوف، کیریل-6د/ PG3305

7د/ دانیلوف، میخاییل واسیلیویچ، 1722-1790؟

Danilov, Mikhail Vasil evich

آثار تاریخی و خاطرات را در DK رده بندی کنید.

3306 در ژاوین، گاوریل رامانوویچ، 1743-1816.

Derzhavin, Gavriil Romanovich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ/ مجموعه اشعار

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

2آ/ برگزیده ها

6ی-4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

7د/ 3307 دمیتری يف - مامونوف، فيودور ایوانوویچ، 1728؟ -1790.

Dmitriev-Mamonov, Fedor Ivanovich

دواریانین فیلوسوف، مستعار- 7د/ PG3307

2ر/ رادیشیف آلکساندر نیکالایویچ، 1749-1802.

Radishchev, Aleksandr Nikolaevich

1آ2ر/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ 2ر/ مجموعه اشعار

6ی -4آ 2ر/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی2ر/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 49

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

4ر/ 3307 رژفسکایا، آلكساندرا فدوتوونا (کامنسکایا)، 1740-1769.

(Rzhevskaia, Aleksandra Fedotovna (Kamenskaia

5ر/ رژفسکی، آلکسی آندری یویچ، 1737-1804.

Rzhevskii, Aleksei Andreevich

8ر/ روبان، واسیلی گریگوریویچ، 1742-1795.

Ruban, Vasilii Grigor evich

2ز/ زالاتنيتسکی، ولادیمیر ترافیموویچ، 1741 -

Zolotnitskii, Vladimir Trofimovich

8ژ/ ژوکووا، آنا سرگی یونا (بوتورلينا)، -1799.

(Zhukova, Anna Sergeevna (Buturlina

2س/ سانکوفسکی، واسیلی دمیاتوویچ، 1741-

Sankovskii, Vasilii Dem ianovich

7س/ سودا فشيكوف، نیکالای رادیونوویچ، قرن 18- قرن 19

Sudovshchikov, Nikolai Radionovich

6ی -4آ 7س/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

8س/ سوشكوف، میخاییل و اسیلیویچ، 1705-1792؟

Sushkov, Mikhail Vasil evich

3308 سومار وكوف، آلکساندر پتروویچ، 1718-1777

Sumarokov, Aleksandr petrovich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ/ مجموعه اشعار

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

3آ/ برگزیده ها

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 50

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

سوماروكوف، آلکساندر پتروویچ، 1718-1777.

3308 سرگذشتنامه و نقد (دنباله)

7ی / خود سرگذشتنامه

ی - آ8ی/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

سوماروكوف، پانکراتی پلانونوویچ - 6س/PG3366

5س/3309 سوماروكووا، یکاترینا آلکساندروونا، قرن 18

Sumarokova, Ekaterina Aleksandrovna

8ی/ سووروف، آلکساندر واسیلیویچ، 1729؟ - 1800.

Suvorov, Aleksandr Vasil evich, Kniaz Italitskii

آثار علوم نظامی را در U رده بندی کنید.

سرگذشتنامه -8 DK169 .s

2ش/ شرباتوف، ميخائيل ميخايلوویچ، 1733-1790.

Shcherbatov, Mikhail Mikhailovich, Kniaz

تاریخ روسیه را در DK رده بندی کنید.

4ش/ شرمتیف، باریس پتروویچ، 1652-1719.

Sheremetev, Boris petrovich, graf

سفرنامه ها و تاریخ نظامی را در D رده بندی کنید.

شرمتی پیوا، ناتاليا باريسوونا - 4د/ PG3305

3ف/ فانویزین، پاول ایوانوویچ، 1744-1803.

Fonvizin, Pavel Ivanovich

4ف/ فانویزین، دنیس ایوانوویچ، 1745-1792.

Fonvizin, Denis Ivanovich

1آ4ف/ مجموعه آثار (برحسب تاريخ)

16 آ4ف/ مجموعه اشعار

18 آ4ف/ مجموعه نمایشنامه ها

ص: 51

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3309 فانویزین، دنیس ایوانوویچ، 1745-1792 (دنباله)

2آ4ف/ برگزیده ها

6ی-آ4ف/ سرگذشتنامه و نقد

8ف/ فئافان، 1681- 1733. Feofan, abp. of Novgorod

فیلوسوف دواریانین، مستعار -7د/ PG3307

3ک/ کاپنیست، واسیلی واسیلیویچ، 1775-1823. Kapnist, Vasilii Vasil evich, graf

1آ3ک/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ3ک/ مجموعه اشعار

6ی-4آ3ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88-7ی3ک/ سرگذشتنامه و نقد

4ک/ کاترین دوم، ملکه روسيه، 1729-1796.

Catherine II, emprees of Russia

آثار تاریخی را در DK و DL و آثار ادبی فرانسوی را در PQ رده بندی کنید.

6ی-4آ4ک/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

سرگذشتنامه، خاطرات، نامه ها - 170-DK169

88- 7ی4ک/ نقد

6ک/ کاتلنیتسکی، آلکساندر، ش. 1790-1810.

Kotel nitskii, Aleksandr

6ی - 4آ6ک/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

3310 کارا مزین، نیکالای میخایلوویچ، 1766-1826.

Karamzin, Nikolai Mkhailovich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

14آ/ مجموعه مقالات، آثار متفرقه و غیره

16آ/ مجموعه اشعار

ص: 52

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3310 کارا مزین، نیکالای میخایلوویچ، 1766-1826 (دنباله)

19آ/ مجموعه ترجمه ها

از زبانهای دیگر به روسی

آثار انفرادی و ادبیات خاص PA-PT

2آ/ برگزیده ها

ترجمه ها

3آ/ از روسی به زبانهای دیگر (برحسب زبان، آ-ی)

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

سرگذشتنامه و نقد

7ی/ خود سرگذشتنامه، یادداشتهای روزانه و غیره

ی - آ8 ی / بررسیهای کلی. زندگی و آثار

نیز - مورخين روسی DK38.7

9ی / مباحث و موضوعات خاص، آ-ی

2ک/3311 کارین، فيودور گریگوریویچ، 1740-1800؟.

Karin, Fedor Grigorevich

کازاداولیف، اوسیپ پترویچ- 7ک/PG3366

26ک/ کازلسکی، فیودوریا کاولیویچ، 1734-

Kozel skii, Fedor Iakovlevich

28ک/ کازلسکی، یاکوف پاولوویچ، 1735-

Kozel skii, lakov Pavlovich

3 گ/ کاستروف، یرمیل ایوانوویچ، 1750-1796.

Kostrov, Ermil Ivanovich

1آ3ک/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

19 آ3ک/ مجموعه ترجمه ها

از زبانهای دیگر به روسی

ص: 53

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3311 کاستروف، یرمیل ایوانوویچ، 1750-1796 (دنباله)

6ی -4آ3ک/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88 ی 3ک/ سرگذشتنامه و نقد

36ک/ کاکوشکین، ایوان آلکسی یویچ، 1765- 1835؟

Kokoshkin, Ivan Alekseevich

4ک/ کالماکوف، آلکسی واسیلیویچ، - 1804.

Kolmakov, Aleksei Vasil'evich

45ک/ کالیچيف، واسیلی پتروویچ، 1736-1797.

Kolychev, Vasilii Petrovich

6ی -4آ 45ک/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 45 ک/ سرگذشتنامه و نقد

5ک / کاماروف، ما توی، ش. 1770-1800.

Komarov, Matvei

54 ک/ کامنسکایا، آلکساندرا فدوتوونا- 4ر/ PG3307

57ک/ کامنیف، گاوریل پتروویچ، 1772-1803.

Kamenev, Gavriil Petrovich

6ک/ کانتمير، آنتیوخ دمیتری پویچ، 1709- 1744.

Kantemir, Antiokh Dmitrievich, Kniaz

1آ6ک/ مجموعه آثار، بر حسب تاريخ

14آ6ک/ مجموعه هجويات

16آک/ مجموعه اشعار

2آ6ک/ برگزیده ها

6ی-4آ6ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 6ک/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 54

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3311/64 کاندراتوویچ، کیریاک آندری پویچ، 1703؟ - 1790.

Kondratovich, Kirlak Andreevich

7ک/ کائین، ایوان اوسیپوف، 1718-

Kain, Ivan Osipov

8 ک/ کلوشین، آلکساندر ایوانوویچ، 1763-1804.

Klushin, Aleksandr Ivanovich

6ی- 4آ8 ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 8 ک/ سرگذشتنامه و نقد

85 ک/ کلیوچاریوف، فيودور پتروویچ، 1751-1822.

Kliucharev, Fedor Petrovich

9ک/ کنیاژنین، یاکوف باریسوویچ، 1742-1791.

Kniazhnin, IAkov Borisovich

1آ9ک/ مجموعه آثار (بر حسب تاريخ)

16آ9 ک/ مجموعه اشعار

18 آ9ک/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی -4آ9ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان آ-ی)

7-88ي 9 ک/ سرگذشتنامه و نقد

کنیاژنینا، یکا ترينا آلکساندروونا -5س/PG3309

کیرشا دانيلوف - 6د/ PG3305

4گ/ گارچاکوف، دمیتری پتروویچ، 1758-1824.

Gorchakov, Dmitrii Petrovich, Kniaz

6گ/ گاليتسين، آلکسی ایوانوویچ، 1765-1807.

Golitsyn, Aleksei Ivanovich, Kniaz

8گ/ گریگوروویچ - بارسکی، واسیلی، 1702-1747.

Grigorovich-Barskii, Vasilii

ص: 55

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

2ل/ 3311 لاپوخین، ایوان ولادیمیروویچ، 1756-1816.

Lopukhin, Ivan Vladimirovich

6ی -4آ 2ل/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

2312 لامانوسوف، میخاییل و اسیلیویچ، 1711-1765.

Lomonosov, Mikhail Vasil' evich

1آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

17آ/ مجموعه اشعار

2آ/ برگزیده ها

3آ/ ترجمه ها (برحسب زبان، آ-ی)

6ی-4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی/ سرگذشتنامه و نقد

5ل/ 3313 لوكين، ولادیمیر ایگناتیویچ، 1737- 1794.

Lukin, Vladimir Ignat' evich

6ل/ لووف، پاول یوریویچ، 1770-1825.

Lvov, Pavel Iurevich

6ی -4آ 6ل/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7ل/ لووف، نیکالای آلکساندروویچ، 1751-1803.

Lvov, Nikolais Aleksandrovich

8ل/ ليفانوف، يوگراف، ش. 1790-1800.

Lifanov, Evgraf

9ل/ لئونتيف نیکالای واسیلیویچ، -1824.

Leont ev, Nikolai Vasil evich

2م/ ما توی یف، فیلیتر، ش. 1790-1800.

Metveev, Filiter

ص: 56

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

3م/ 3313 ماتینسکی، میخاییل، 1750-1820.

Matinskii, Mikhail

6ی- 4آ3م/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ماکنتین، خاریتون، مستعار -6ک/PG3311

4م/ مایکوف، واسیلی ایوانوویچ، 1728-1778.

Maikov, Vasilii Ivanovich

1آ4م/ مجموعه آثار بر حسب تاريخ

16آ4م/ مجموعه اشعار

6ی -4آ4م/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 4م/ سرگذشتنامه و نقد

ملتسکی، پوری آلکساندر وویچ نلدینسکی- 7ن/PG3313

7م/ منشیکووا، یکاترینا آلکسی یونا (دالگار وکووا)، 1747-1791.

Menshikova, Ekaterina Alekseevna (Dolgorukova) Kniaginia

8م/ موراويوف، میخاییل نیکیتیچ، 1757-1807.

Murav'ev, Mikhail Nikitich

16آ8م/ مجموعه اشعار

6ی- 4آ8م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

9م/ مورزینا، آلکساندرا پتروونا، ش. 1790-1800.

Murzina, Aleksandra Petrovna

2ن/ ناتالیا آلکسی یونا، 1973-1716.

Natalia Alekseevna, grand duchess of Russia

3ن/ تاریشكین، سميون واسیلیویچ، 1731-1807.

Naryshkin, Semen Vasil' evich

نرونووا، یلیزاوتا واسيليونا- 6خ/PG3305

ص: 57

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

7ن/3313 ندینسکی - ملتسکی، یوری آلکساندروویچ، 1752-1828.

Neledinskii- Meletskii, Iurii Aleksandrovich

8ن/ نوویکوف، نیکالای ایوانوویچ، 1774-1818.

Novikov, Nikolai Ivanovich

9ن/ نیکولیف، نیکالای پتروویچ، 1758-1815.

Nikolev, Nikolai Petrovich

1آ9ن/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16 آ9ن/ مجموعه اشعار

18 آ9ن/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ 9ن/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

وارونتسووا، یکاترینا رامانوونا -2د/ PG3305

واسیلی بارسکی (گریگوروویچ - بارسکی)-8گ/ PG3311

واسیلی کی یفسکی-8گ/ PG3311

وانکاکائين-7ک/ PG3311

وانویزین-4ف/PG3309

4و/ وریوفکین، میخاییل ایوانوویچ، 1732-1795.

Verevkin, Mikail Ivanovich

1آ4و/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ4و/ مجموعه اشعار

18آ4و/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ4و/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88 ی 4و/ سرگذشتنامه و نقد

ویزین، دنیس ایوانوویچ-4ف/PG3309

7و/ وینا گرادوف، ایوان ایوانوویچ، -1801؟

Vinogradov, Ivan Ivanovich

ص: 58

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

قرن 18

5ی 3313 يفيم يف، دمیتری ولاديمير وویچ، 1768-1804.

Efim ev, Dmitrii Vladimirovich

کاترینا دوم- کاترین دوم، ملکه روسیه، 1729-1796.

7ی/ يلچانینوف، با گدان یگوروویچ، 1744-1769.

Elchaninov, Bogdan Egorovich

ص: 59

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3314 انامها(1) (XIII)

2آ/3315 آبادوفسکی، پلاتون گریگوریویچ، 1803-1864.

Obodovskii Platon Grigorevich

آپختينا، آلکساندرا آندری یونا- 5ف/PG3366

23آ/ آترشکوف، پاولینی، ش. 1830-1840.

Atreshkov, Pavlinii

24آ/ آخلايكوف، سرگی، ش. 1840- 1850

Akhlopkov, Sergei

آدامانتوف، مستعار-6آ/ PG3316

26آ/ آدویفسکی، آلكساندر ایوانوویچ، 1803- 1839.

Odoevskii, Aleksandr Ivanovich

/28آ/ آدویفسکی، ولادیمیر فيودوروویچ، 1803-1869.

Odoevskii, Vladimir Fedorovich, kniaz

3آ/ آربوزوف، نیکالای آلکساندروویچ، -1868.

Arbuzov, Nikolai Aleksandrovich

34آ/ آرلوف، آلکساندر آنفیموویچ، 21791-1840.

Orlov, Aleksandr Anfimovich

36آ/ آرلوف، واسیلی ایوانوویچ، 1792-1860.

Orlov, Vasilii Ivanovich

38آ/ آریستوف، ش. 1810-1815. Aristov,s

4آ/ آزنابیشین، دمیتری پتروویچ، 1804-1877.

Oznobishin, Dmitrii Petrovich

ص: 60


1- برای تقسیم بندی انامها از جدول کمکی "XIII" طرح اصلی ادبیات " PN-PZ" استفاده کنید

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

5آ3315 آستروفسکی، آلکساندر نیکالایویچ، 1823-1886.

Ostrovski, Aleksandr Nikolaevich

1آ5آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

2آ5آ/ برگزیده ها . بر حسب تاریخ

6ی-4آ5آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی5آ/ سرگذشتنامه و نقد

7ی5آ/ یادداشتهای روزانه

88- 8ی5آ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

آستنک، آلکساندر خریستا فوروویچ -4و PG3378

54آ/ آستولوپوف، نیکالای فيودوروویچ، 1782؟ - 1833.

Ostolopov, Nikolai Fedorovich

56آ/ آسکوچنسکی، ویکتورا یپاتیویچ، 1813-1879.

Askochenskii, Viktor Ipatevich

58آ/ آسنوفسکی، نیل آندری پویچ-1871.

Osnovskii, Nil Andreevich

آستوویاننکو، مستعار-76ک/ PG3399

6آ/ آشیک، آنتون بالتازاروویچ، 1802-1854.

Ashik, Anton Baltazarovich

7آ/ آفاناسيف - چوژبینسکی، آلكساندر استپانوویچ،

1875-1817

Afanas' ev-Chuzhbinskii, Aleksandr Stepanovich

1آ7آ/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

16آ7آ/ مجموعه اشعار

6ی4آ7آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی 7آ/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 61

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

8آ/ 3315 آفروسیموف، میخاییل آلکساندروویچ، 1797-1868.

Ofrosimov, Mikhail Aledksandrovich

2آ/3316 آکساکوف، ایوان سرگی بویچ، 1823-1886.

Aksakov, Ivan Sergeevich

1آ2آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

16آ2آ/ مجموعه اشعار

6ی-4آ 2آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی2آ/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8 ی2آ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

3آ/ آکساکوف، سرگی تیمافی یویچ، 1719-1859.

Aksakov, Sergei Timofeevich

1آ3آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی -4آ3آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی3آ/ سرگذشتنامه و نقد

35آ/ آکساکوف، كانستانتین سرگی یویچ، 1817- 1860.

Aksakov, Konstantin Sergeevich

4آ/ آگاريوف، نیکالای پلاتونوویچ، 1813-1877

Ogarev, Nikolai Platonovich

45آ/ آگافی، آلکساندر دمیتری پویچ، ش.، 1810-1820.

Agafi, Aleksandr Dmitrievich

5آ/ آلادین، یگور واسیلیویچ، 1796-1860.

Aladin, Egor Vasi 'evich

54آ/ آلفريف، واسیلی پتروویچ، 1823 - 1854.

Alfer’ev, Vasilii Petrovich

آلکساندروف، مستعار-7د/ PG3394

ص: 62

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800- 1870

آلکساندروف، آلكساندر آندری پویچ، مستعار-7د/ PG3394

57آ/ 3316 آلکساندروف، میخاییل نیکالایویچ، 1806- 1833.

Aleksandrov, Mikhail Nikolaevich

6آ/ آلمازوف، باريس نيکالایویچ، 1827-1876.

Almazov, Boris Nikolaevich

1آ6آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ6آ/ مجموعه اشعار

6ی-4آ6آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7آ/ آلیپانوف، یگورایپا تیویچ، 1800- 1860.

Alipanov, Egor Ipat evich

آندری یف، مستعار- ، 6چ / PG3358

8آ/ آنکوف، پاول و اسیلیویچ، 1813- 1887

Annenkov, Pavel Vasilevich

82آ/ آننکوف، نیکالای یپا فراديتوویچ، 1805-1826.

Annenkov, Nikolai Epafroditovich.

84آ/ آنتکووا، واروارا نیکالايونا، 1795-

Annenkova, Varvara Nikolaevna

86آ/ آنیکیتا، 1783-1837. Anikita, hieromonach

9آ/ آواراژ، ش. 1840 - 1850. Avorazh, N.

95آ/ آودی یف، میخاییل و اسیلیویچ، 1821-1876.

Avdeev, Mikhail Vasilevich

95آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی -4آ 95آ / آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 95آ/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 63

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3الف /3317 اسپاسوویچ، و یادزیمر تس؟ 1829-1906.

Spasowicz, Wlodzimier

4الف/ استاپانوفسکی، میخاییل میخایلوویچ، 1830-1877

Stopanovskii, Mikhail Mikhailovich

43الف/ استاخوویچ، میخاییل آلکساندروویچ، 1819 - 1858.

Stakhovich, Mikhail Aleksandrovich

44الف/ استارادوبسکی، ولادیمیر، ش. 1860-1870.

Starodubskii, Vladimir

استاروژیل کالومنسکی -8ک/ PG3368

استاری ترانسفورمیست -6چ/PG3358

45الف/ استاماتی، ش. 1850-1860. Stamati, K.K.

46الف/ استانکیویچ، آلكساندر ولادیمیروویچ، 1821-

Stankevich, Aleksandr Vladimirovich

استانکیویچ، نیکالای ولادیمیروویچ، 1813- 1840.

Stankevich, Nikolai Vladimirovich

استانیتسکی، مستعار-27پ/ PG3323

48الف/ استانیویچ، يفستافی ایوانوویچ، 1775-1835.

Stanevich, Evstafii Ivanovich

استبنیتسکی، مستعار- 6ل / PG3377

5الف/ استپانوف، آلکساندر پتروویچ، 1781-1837.

Stepanov, Aleksandr Petrovich

52الف/ استپانوف، پیوتر ایوانوویچ، 1812-1876.

Stepanov, Petr Ivanovich

54 الف/ استپانوفسکایا، ورا، ش. 1860-1870.

Stepanovskaia, vera

ص: 64

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

استراخوف، نیکالای ایوانوویچ - 2 الف/ PG3305

56الف/ 3317 استراخوف، نیکالای نیکالایویچ، 1828- 1896.

Strakhov, Nikolai. Nikolaevich

6الف/ استروگافشیکوف، آلکساندر نیکالایویچ، 1808-1878

Strugovshchikov, Aleksandr Nikolaevich

7 الف/ استرویسکی، دمیتری یوریویچ، 1806-1856.

Struiskii, Dmitrii Iur - evich

استو - اودين، مستعار- 4گ/PG3370

8 الف/ استودزینسکایا، ش. 1850-1870

Studzinskaia, A.P.

اسکار پیرونوف، يفيم، مستعار-72ک/ PG3368

اسکاورانسکی، آ، مستعار -7د/ PG3363

اسکاورانسکی، ن، مستعار- 74الف/PG3318

9الف/ اسکوبلیف، ایوان نیکیتیچ، 1778-1849.

Skobelev, Ivan Nikitich

اسکوربنی پائت، مستعار - 8ژ/PG3365

اسکیمنين، مستعار -7ل/ PG3377

3الف/ 3318 اسلاووتینسکی، استپان تیما فی یوپچ، 1825؟ - 1884.

32الف/ Slavutinskii, Stepan Timofeevich

32الف/ اسلاوین، آلکساندر پاولوویچ، 1814-1867.

Slavin, Aleksandr Pavlovich

34الف/ اسلپتسوف، واسیلی آلکسی یویچ، 1836- 1878.

Sleptsov, Vasilii Alekseevich

36 الف/ اسلپوشکین، فيودور نیکیفوروویچ، 1783-1848.

Slepushkin, fedor Nikiforovich

ص: 65

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

4الف /3318 اسمیرنوف، ش.1860 - 1870 Smirnov, N.E.

42الف/ اسمیرنوفسکی، پلاتون، ش. 1830- 1860

Smirnovskii, Platon

45 الف/ اسمیرنووا، آلکساندرا اوسیپوونا (راست)، 1809- 1882.

(Smirnova, Aleksandra Osipovna (Rosset

47الف/ اسميرنووا، آنا، ش.1850-1860. Smirnova, Anna

اسورچوک، مستعار- 3333-PG3324

48الف/ اسوينين، پاول پتروویچ، 1788-1839.

Svinin, Pavel Petrovich

5الف/ اشپیلفسکی، پاول میخایلوویچ، 1827-1861.

Shpilevskil, Pavel Mikhailovich

52 الف/ اشتون، ایوان پتروویچ، ش. 1830-1850

Shteven, Ivan Petrovich

54 الف/ اشکليار فسکی، 1806-1830. Shkliarevskii, Pavel

اکس، مستعار -4چ/ PG3358

64 الف/ انگلگاردت، سوفيا ولادیمیروونا، 1828 -

Engel' gardt, sofia Vladimirovna

66 الف/ اوزروف، ولادیسلاو آلکساندروویچ، 1769-1816

Ozerov, Vladislav Aleksandrovich

7 الف/ اوسپنسکی، نیکالای واسیلیویچ، 1837-1889.

Uspenskii, Nikolai Vasilevich

72الف/ اوستریالوف، فيودور نیکالایویچ، 1836-1885.

Ustrialov, Fedor Nikolaevich

73 الف/ اوستریالوف، نیکالای گراسیموویچ، 1805-1870

Ustrialov, Nikolai Gerasimovich

ص: 66

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

74 الف/3318

اوشاکوف، آلکسی، ش. 1850-1870

UshakOv, Aleksei S.

76الف/ اولیانوف، نیکالای دمیتری یویچ، 1816-1856.

Ulianov, Nikolai Dmitrievich

78 الف/ اومانسکی، ش.1840- 1860 Umanskii, I.V

8 الف/ ایزمایلوف، آلکساندر یفیموویچ، 1779-1831.

Izmailov, Aleksandr Efimovich

82 الف/ ایزمایلوف، ولادیمیر و اسیلیویچ، 1773-1830.

Izmailov, Vladimir Vasilevich

84الف / ایزوکووا، ماری یا یوگرافوونا، 1794-1830.

Izvekova, Mariia Evgrafovna

ایسکاندر، مستعار- 9گ/PG3370

ایگناتیف، روف گاوریلوویچ، 1819-1886.

Ignat' ev, Ruf Gavrilovich

9الف/ ایلیچفسکی، آلکسی دمیانوویچ، 1798-1837.

Illichevskii, Aleksei Demianovich

92الف/ ایلین، نیکالای ایوانوویچ، 1773-1823

Il' in, Nikolai Ivanovich

ایلینسکی نیکالای استپانوویچ- 9 الف/ PG3305

94 الف/ ایوانچین - پیساريف، نیکالای دمیتری پویچ

Ivanchin-Pisarev, Nikolai Dmitrievich

96 الف/ ایوانوف، فيودور فيودوروویچ، 1777-1816.

Ivanov, Fedor Fedorovich

ایوانوف - ژلودکوف، مستعار - 64ک/ PG3368

ص: 67

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

97الف/3318 ایوانیتسکی، آلكساندر ایوانوویچ، 1812-1850

Ivanitskii, Aleksandr Ivanovich

2ب/ 3319 باباریكین، نیکالای نیکالایویچ، 1812-1888.

Boborykin, Nikolai Nikolaevich

25ب/ بابروف، سمیون سرگی یویچ، 1767-1810

Bobrov, Semen Sergeevich

3ب/ بابیکوف، كانستانتین ایوانوویچ، 1841-1873.

Babikov, Konstantin Ivanovich

6ی - 4 آ3ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

35ب/ بابيليوف، نیکالای، ش. 1830-1860.

Bobylev, Nikolai

4ب/ باتالین، آلکساندر یفیموویچ، ش. 1830-1840.

Batalin, Aleksandr Efimovich

42ب/ باتنکوف، گاوریل استپانوویچ، 1793-1863.

Batenkov, Gavriil Stepanovich

44ب / باتوينوفسکی، کیریل، ش. 1840-1850

Botvinovskii, Kiril

49ب/ باتیوشکوف، كانستانتین نیکالایویچ، 1787- 1855.

Batiushkov, Konstantin Nikolaevich

5ب/ باچاروف، ایوان پتروویچ، -1892.

Bocharov, Ivan Petrovich

55ب/ باختین، ایوان ایوانوویچ، 1756-1818.

Bakhtin, Ivan Ivanovich

6ب/ باراتینسکی، یوگنی آبراموویچ، 1800- 1844.

Baratynskis, Evgenii Abramovich

ص: 68

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800- 1870

3319 باراتینسکی، یوگنی آبراموویچ، 1800-1844. (دنباله)

1آ6ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

2آ 6ب/ برگزیده ها

6ی - 4 آ6ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ي 6ب/ سرگذشتنامه و نقد

64ب/ بارادین، آندری نیکالایویچ، 1813-1865.

Borodin, Andrei Nikolaevich

بارانووا، آنا ایوانوونا - 8س/PG3366

بارشوف، مستعار- 4ت /PG3334

66ب/ باروزدنا، ایوان پتروویچ، 1803-1858.

Borozdna, Ivan Petrovich

بارون برامبئوس، مستعار- 7س /PG3365

7ب/ باريسپولتس، تیمافی نیکیفوروویچ، -1849

Borispolets, Timofei Nikiforovich

75ب/ بازیل یویچ، نیکالای، ش. 1840

Bazilevich, Nikolai

8ب/ باژانوف، واسیلی واسیلیویچ، ش. 1850-1860.

Bazhanov, Vasilii Vasil'evich

85ب/ باژنوف، نیکالای کیریلوویچ، 1804-1848.

Bazhenov, Nikolai Kirilovich

2ب/3320 باشکاتوف، آلکسی واسیلیویچ، ش. 1830 - 1840.

Bashkatov, Aleksei Vasil' eivch

3ب/ با شماکوف، ایوان ایوانوویچ، -1865.

Bashmakov, Ivan Ivanovich

6ی-4 آ3ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 69

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

32ب / 3320 باشوتسکی، آلكساندر پاولوویچ، 1801-1876.

Bashutskii, Aleksandr Pavlovich

آثار او را درباره لنینگراد در 553-DK551 رده بندی کنید.

با گروف، گریگوری ایساکوویچ - 9ب /3392 PG

34ب/ باگنسکی، آلکساندر، ش. 1850-1870.

Bagenskii, Aleksandr

با گوچاروف، مستعار-9ک/ PG3366

بالاکیریف، ایوان، مستعار-74پ / PG3322

بالخاويتينوف، يوفيمي آلکسی یویچ-85ی / PG3380

بایداروف، وادیم، مستعار -5ب/ PG3321

بدریا گا، ماری یا یوگرافوونا (ایز وكروا) - 84الف/PG3318

36ب/ بدنیا کوف، واسیلی پاتریکی یویچ، ش. 1860-1870.

Bedniakov, Vasilii Patrikievich

برامبئوس بارون، مستعار- 7س /PG3365

4ب/ برانت، لئاپولد واسیلیویچ، ش. 1840- 1850

Brant, Leopold Vasil evich

43ب/ برانکیویچ، میخاییل استپانوویچ، -1812.

Brankevich, Mikhail Stepanovich

45ب/ برایک یویچ، دمیتری، ش. 1830- 1840.

Braikevich, Dmitrii

47ب/ برایک یویچ، - 1822. Braikevich, V.I

5ب/ برزایسکی، واسیلی سمیونوویچ، 1762-1821.

Berezaiskii, Vasilii Semenovich

ص: 70

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

53ب / 3320 برگ، نیکالای واسیلیویچ، 1824- 1884.

Berg, Nikolai Vasil' evich

برنت، يفستافی، مستعار -6ژ /3395 PG

برندی یف، يفستانی، مستعار- 2ت/ PG3334

55ب/ بروسکوف، ش. 1855-18965. Bruskov, N.

بریانسکایا، آودونیا یا کاولیونا -27پ/ PG3323

بزبارودکو، گریگوری آلکساندروويچ كوشليف- 3ک/ PG3369

57ب/ بزدارنی، پیوتر، ش. 1830-1840. Bezdarnyi, Petr

بزروف، مستعار-24ل/ PG3375

بزگلاسنی، مستعار- 28آ/ PG3315

6ب/ بستوژیف، آلکساندر آلکساندروویچ، 1797-1837.

Bestuzhev, Aleksandr Aleksandrovich

1 آ6ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ6ب/ مجموعه اشعار

6ی- 4 آ6 ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 6ب سرگذشتنامه و نقد

62ب/ بستوژیف، نیکالای آلکساندروویچ، 1791-1855.

Bestuzhev, Nikolai Aleksandrovich

64ب/ بستوژيف- ریومین، میخاییل آالکسی یویچ، 1802- 1832.

Bestuzhev-Riumin, Mikhail Alekseevich

7ب/ بشنتسوف، ش.، 1850-1880. Beshentsov

8ب/ بگیچیف، دمیتری نیکیتیچ، 1786- 1855.

Begichev, Dmitrii Nikitich

ص: 71

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

بلا سلسکایا - بلازرسکایا، زینایدا آلكساندروونا -

6و/PG3378

2ب/ 3321 بلاگا فشنسکی، نیکالای الکساندروویچ، 1837- 1889.

Blagovshchenskii. Nikolai Aleksandrovich

6ی -4آ2ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

بلاگانراووف، اراست، مستعار-6آ/ PG3316

24ب/ بلودوف، دمیتری نیکالایویچ، 1785- 1864.

Bludov, Dmitrii Nikolaevich,graf

26ب/ بلینسکی، ویساریون گریگوریویچ، 1811- 1848.

Belinskii, Vissarion Grigor evich

اساسا منتقد و مورخ ادبی است، بنابراین نیز - 7ب / PG2947

3ب/ بندیکتوف، ولادیمیر گریگوریویچ، 1807- 1873

Benediktov, Vladimir Grigor evich

4ب/ بوتكوف، یا کوف پتروویچ، -1856.

Butkov, IAkov Petrovich

44ب/ بوتوفسکی، لئونید، ش. 1860- 1870.

Butovskii, Leonid

49ب/ بوتیرسکی، نیکیتا ایوانوویچ، 1783-1848.

Butyrskii, Nikita Ivanovich

48/ بوخارسکی، آندری ایوانوویچ، 1767-

Bukharskii, Andrei Ivanovich

5ب/ بورناشیف، ولادیمیر پتروویچ، 1809- 1888

Burnashev, Vladimir Petrovich

بوریانوف، ویکتور، مستعار-5ب/ PG3321

ص: 72

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

55ب / 3321 بورینسکی، زاخار آلکسی یویچ، 1780-1808.

Burinskii, Zakhar Alekseevich

6ب/ بولگارین، فادی وندیکتوویچ، 1789- 1859.

Bulgarin, Faddei Venediktovich

1 آ 6ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی- 4 آ6 ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ي 6ب/ سرگذشتنامه و نقد

بولهارين، تادئوس - 6ب/PG3321

65ب/ یونینا، آنا پتروونا، 1774-1828.

Bunina, Anna Petrovna

7ب/ بیبیکووا، ش. 1850- 1860.

Bibikova, A.I.

75ب/ بیبیکووا، سوفیا، ش. 1860-1870.

Bibikova, Sofia

8ب/ بیبیکووا، پلیزاو تا آندری یونا، ش. 1840 - 1850.

Bibikova, Elizaveta Andreevna

بیسترارتسکی، ماکاری، مستعار- 36م/PG3377

85ب / بیستراگلازوف، ش. 1830 - 1840. BystroglazOV, A

بیستراگلازووا، ماری یا آنتونوونا- 6ک/ PG3366

2پ/3322 پابدانوستسیف، سرگی پتروویچ، 1816-

Pobedonostsev, Sergei Petrovich

پاپوف، ایوان واسیلیویچ -23پ/ PG3305

24پ/ پاپوف، نیکالای، ش. 1860-1870.

Popov, Nikolai

ص: 73

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

26پ/ 3322 پاپوف، واسیلی پتروویچ، 1828-1886.

Popov, Vasilii Petrovich

27پ/ پا تاپوف، واسیلی، ش. 1845- 1855.

Potapov, Vasilii F.

28پ/ پاتانین، گاوریل نیکیتیچ، ش. 1860- 1870.

Potanin, Gavrill Nikitich

3پ/ پاتخين، آلکسی آنتیپوویچ، 1829-1908.

Potekhin, Aleksei Antipovich

34پ/ پاتخين، نیکالای آنتیپوویچ، 1834-1896.

Potekhin, Nikolai Antipovich

پادشیو الوف، واسیلی سرگی یویچ -3پ/ PG3305

36پ/ پادولینسکی، آندری ایوانوویچ، 1806-1886.

Podolinskii, Andrei Ivanovich

38پ/ پاروشین، ویکتور استپانوویچ، 1811-1868.

Poroshin, Viktor Stepanovich

پاسپلووا، ماری یا آلکسی یونا -45پ/ PG3305

4پ/ پاسک، تاتیانا پتروونا (کوچینا)، 1810- 1889.

(Passek, Tatiana Petrovna (Kuchina

45پ/ پاسک، وادیم واسیلیویچ، 1807- 1842.

Passek, Vadim Vasil' evich

5پ/ پا کاتسکی، گاوریل آبراموویچ، 1756-1840؟

Pakatskii, Gavriil Abramovich

پاگار لسکی، آنتونی، مستعار - 65پ/PG3323

54پ/ پاگودین، میخاییل پتروویچ، 1800- 1875

Pogodin, Mikhail Petrovich

ص: 74

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

56پ / 3322 پاگوسکی، آلکساندر فامیچ، 1819-1874.

Pogoskii, Aleksandr Fomich

پالتا را تسکایا، آنا پتروونا- 28ک/ PG3368

6پ/ پالژایف، آلكساندر ایوانوویچ، 1805- 1838.

Polezhaev, Aleksandr Ivanovich

62پ/ پالوزوف، نیکالای، ش. 1850-18960.

Polozov, Nikolai

94پ/ پالوزووا، کلئوپاترا، ش. 1830-1840.

Polozova, Kleopatra

16پ/ پالونسکی، یا کوف پتروویچ، 1819-1898.

Polonskii, lakov Petrovich

پالووی، پیوتر نیکالایویچ -28پ/ PG3398

7پ/ پالووی، کسنافونت آلکسی یویچ، 1801-1867.

Polevoi, Ksenofont Alekseevich

74پ/ پالووی، نیکالای آلکسی یویچ، 1796-1846.

Polevoỉ, Nikolai Alekseevich

76پ/ پاليتسين، آلکساندر آلکساندروویچ، 1750-1816.

Politsyn, Aleksandr Aleksandrovich

8پ/ پا ميالوفسکی، نیکالای گراسیموویچ، 1835-1863.

Pomialovskii, Nikolai Gerasimovich

2پ/ 3323 پانايف، ایوان ایوانوویچ، 1812-1862.

Panaev, Ivan Ivanovich

25پ/ پانايف، ولادیمیر ایوانوویچ، 1792-1859.

Panaev, Vladimir Ivanovich

ص: 75

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

27پ/3323 پانایوا، آودونیا یا کاوليونا (بریانسکایا)، 1820-1893.

(Panaeva, Avdot'ia IAkovlevna (Brianskaia

پاناوا - گالا واچیوا، آو دونیا یا کاوليونا (بریانسکایا)-

27پ / PG3323

3پ/ پاولوف، ش. 1830- 1840. Pavolv, A.A.

35پ/ پاولوف، نیکالای فیلیپوویچ، 1805-1864.

Pavlov, Nikolai Filippovich

4پ/ پاولووا، آنا واسيليونا، 1852-1877.

Pavlova, Anna Vasilevna

44پ/ پاولووا، اولگا پتروونا، ش. 1850- 1890.

Pavlova, Olga Petrovna

49پ/ پاولووا، کارالینا کارلوونا ( یانیش)، 1807-1893.

(Pavlova, Karolina Karlovna (IAnish

47پ/ پتروف، ش. 1850-1870. Petrov, M.A.

پچر سکی، آندری، مستعار-66م /PG3377

پرابراژنسکی، مستعار-72ک/ PG3368

پراتا پوپوف، آلکساندر پاولوویچ- 32 الف/PG3318

48پ/ پراتاپوپوف، پاول ایوانوویچ، 1771-1820.

Protopopov, Pavel Ivanovich

5پ/ کوپوویچ، نیکالای با کاولیویچ، 1810-1857.

Prokopovich, Nikolai IAkovlevich

52پ/ پرتسوف، اراست پتروویچ، 1804- 1873.

Pertsov, Erast Petrovich

54پ/ پرژتسلافسکی، اوسیپ آنتونوویچ، 1799-1879.

Przhetslavskii, Osip Antonovich

ص: 76

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

56پ/ 3323 پرواشیکوف، واسیلی ما توی یویچ، 1785-1851.

Perevoshchikov, Vasilii Matveevich

6پ/ پروتکوف، کازما Prutkov, Koz'ma

مستعار مشترک:

تولستوی، آلکسی کانستانتینوویچ PG3346

ژمچوژنیکوف، آلکسی میخایلوویچ 5ژ/PG3365

ژمچوژنیکوف، ولادیمیر میخایلوویچ 55ژ/PG3365

65پ/ پروفسکی، آلکسی آلکسی یویچ، 1787-1836.

Provskii, Aleksei Alekseevich

پلاویلشيكوف، پیوتر آلکسی یویچ -8پ/ PG3305

7پ/ پلتنيوف، پیوتر آلکساندر ویچ، 1792-1865.

Pletnev, Petr Aleksandrovich

75پ/ پلشی یف، آلکسی نیکالا بویچ، 1825-1893.

Pleshcheev, Aleksei Nikolaevich

8پ/ پنین، ایوان پتروویچ، 1773-1805

Pnin, Ivan Petrovich

85پ/ پوچکووا، یکاترینا نائوموونا، 1792-1867.

Puchkova, Ekaterina Naumovna

3324-3333 پوشکین، آلکساندر سرگی یویچ، 1799-1837.

Pushkin, Aleksandr Sergeevich

3324 مجموعه آثار. برحسب تاریخ

2/ مجموعه داستانها

4/ مجموعه اشعار

6/ مجموعه نمایشنامه ها

3325 برگزیده ها، جنگها. برحسب ویرایشگر

ص: 77

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3324-3333 پوشکین، آلکساندر سرگی یویچ، 1799- 1837. (دنباله)

ترجمه ها- PG3328

3326 آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

8 الف / اوگنی اونگین (یو گنی اندگین)

9ب / بی بی پیک (بی بی گلابی)

9ت/ تیرانداز

2د/ داستانهای بلیکن

3د/ دختر روستایی (دوشیزه روستایی)

35د دختر سروان (دختر سلطان، دختر کاپیتان)

9د/ دوبرفسکی

9ر/ روسالکا و میزبان سنگی

94ر/ روسلان ولودمیلا

96ر/ روسلاولف

9ط/ طوفان (بوران)

2ن/ نایب چاپارخانه

3327 آثار مورد تردید

2/ مکاتبات

3/ مجموعه ها. برحسب تاريخ

4/ مکاتبات انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، آ-ی)

3328 ترجمه ها

3/ عربی

ی-آ4/ زبانهای دیگر (آ-ی)

3329 سرگذشتنامه و نقد

4/ نشریات ادواری، انجمنها

کتابشناسی - Z8718

ص: 78

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3333 - 3324 پوشکین، آلكساندر سرگی یویچ، 1799- 1837.

سرگذشتنامه و نقد (دنباله)

3329/6 واژه نامه ها، فهرستها و غیره

7/ مجموعه آثار نیز به 8-PG3330/6

8/ خود سرگذشتنامه. یادداشتهای روزانه. خاطرات

3330 بررسیهای کلی. زندگی و آثار

2/ آثار جزیی، مقالات

3/ مراحل زندگی آ-ی

4م3/ مرگ

4/ روابط با معاصران

5/ خانه و پاتوقها

مکاتبات - PG3327/2

6/ سالگردها، جشنها

مجموعه مقالات - PG3329/7

7/ یادبودها

8/ موزه ها. نمایشگاهها

9/ نویسندگی

3331 نقد و تفسیر

2/ تاریخ بررسی، قدردانی و تاثیر پوشکین

3/ تاریخ کلی و بررسی در روسیه

4/ در کشورهای دیگر، بر حسب کشور آ-ی

4ف4/ فرانسه

3332 آثار کلی

نقد و تفسیر آثار انفرادی -به PG3326

2/ ارتباط با صحنه و نمایش

ص: 79

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870 -1800

3324-3333 پوشکین، آلكساندر سرگی یویچ، 1799- 1837.

سرگذشتنامه و نقد (دنباله)

3333 مباحث خاص، آ-ی

9م/ مثال: میهن پرستی

5/ زبان. سبک

3پ/ 3334 پوشكين، واسیلی لوویچ، 1770 - 1830.

Pushkin, Vasili L vovich

5پ/ پیساریف، آلكساندر ایوانوویچ، 1803-1828.

Pisarev, Aleksandr Ivanovich

پیساریف، نیکالای دمیتری یویچ ایوانچین-

94 الف/PG3318

7پ/ پیسمسکی، آلكسى فئافلاکتوویچ، 1820-1881.

Pisemskii, Aleksi Feoflaktovich

1 آ7پ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12 آ7پ/ مجموعه رمانها و داستانها

18آ7پ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی- 4آ7پ / آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 7پ/ سرگذشتنامه و نقد

7ی7پ/ خود سرگذشتنامه

نامه ها

72ی 7پ/ مجموعه ها. بر حسب تاریخ

73-79 ی 7پ/ مکاتبات انفرادی (بر حسب مخاطب نامه ها،

الفبای عددی)

88-8ی7پ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

2ت/ تارنوفسکی، كانستانتین آوگوستوویچ، 1826-1892.

Tarnovski, Konstantin Avgustovich

ص: 80

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

4ت/ 3334 تالبين، واسیلی واسیلیویچ، 1821-1869.

Tolbin, Vasilii Vasilevich

تالتسيف، مستعار - 76ز/PG3365

تالستايا، ماری یا فیودوروونا -5ک/ PG3367

تالستوی ، تولستوی

5ت/ تپلووا، نادژدا سرگی یونا، 1814-1848.

Teplova, Nadezhda Sergeevna

6ت/ تپلیا کوف، ویکتورگریگوریویچ، 1804- 1842.

Tepliakov, Viktor Grigor' evich

تریلونی، مستعار - 7الف /PG3317

تریو خزوزداچکین، گرموگن، مستعار - 38م/ PG3377

تسیپرینوس، مستعار-54پ/ PG3323

7ت/ تسيتوویچ، نیکالای دمیتری پویچ، ش. 1830- 1840.

Tsitovich, Nikolai Dmitrievich

75ت/ تسیگانوف، نیکالای گریگوریویچ، 1797-1831.

Tsyganov, Nikolai Grigor evich

تمريزوف، مستعار-2م/ PG3377

8ت/ تور، یوگنی یا، 1815- 1892. مستعار Tur, Evgenia

9ت/ توربین، سرگی ایوانوویچ، 1821- 1884.

Turbin, Sergei Ivanovich

3335-3344 تورگنیف، ایوان سرگی یویچ، 1818-1883.

Turgenev, Ivan Sergeevich

1آ/ 3335 مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

12آ/ مجموعه داستانها. بر حسب تاريخ

16آ مجموعه اشعار. برحسب تاريخ

ص: 81

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3335-3344 تورگنیف، ایوان سرگی یویچ، 1818-1883 (دنباله)

18آ/ 3335 مجموعه نمایشنامه ها بر حسب تاريخ

2آ/ برگزیده ها. برحسب ویرایشگر

ی-آ/ 3336 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

2آ/ آبهای بهاری (سیلابهای بهاری)

4آ/ آدم زیادی

5آ/ آسیه

4پ / پدران و پسران (پدران و فرزندان)

2خ / خاطرات یک شکارچی

(شکارچی در سایه روشن زندگی)

4خ / خاک بکر

9خ/ خواب آشفته

4د/ در آستانه زندگی

9د/ دود

9ر/ رودین (رودن، ردين)

9س/ سه تصویر

4ش/ شراب شیراز

5ع/ عشق نخستین (نخستین عشق)

2ف / فاوست

2ق/ قبل از ماجرا

4م/ مرداب آرام

9م/ مومو

3337 ترجمه ها

2/ اردو

4/ عربی

ص: 82

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800 -1870

3344- 3335 تورگنیف، ایوان سرگی یویچ، 1818-1883.

برگزیده ها بر حسب ویرایشگر (دنباله)

6/ 337 زبانهای دیگر (برحسب زبان، آ-ی)

3338 سرگذشتنامه و نقد

کتابشناسی - Z8893.7

2/ واژه نامه ها. فهرستها و غیره

4/ خود سرگذشتنامه

6/ خاطرات. یادداشتهای روزانه

مکاتبات

339 کلی. بر حسب تاریخ چاپ

5/ مکاتبات انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها آ-ی)

3340 بررسیهای کلی. زندگی و آثار

4/ اوایل زندگی. تحصیلات

6/ عشق و ازدواج. روابط با زنان

8/ اواخر زندگی. مرگ

3341 روابط با معاصران

2/ خانه ها و پاتوقها، انجمنهای محلی

5/ سالگردها، جشنها

3342 نویسندگی

5/ نقد و تفسير. ارزیابی

3343 مباحث خاص، آ-ی

4د/ تورگنیف به عنوان درام نویس

9گ / گوته

9ه/ هومر

3344 زبان، سبک

ص: 83

PG ادبیات روسية

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3ت/3345 تول، فلیکس گوستاوویچ، 1823-1867.

Toll, Feliks Gustavovich

3346 تولستوی، آلکسی کانستانتینوویچ، 1817- 1875.

Tolstoi, Aleksei Konstantinovich, graf

نیز - 6پ / PG3323

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

12آ/ مجموعه رمانها و داستانها. بر حسب تاريخ

14آ/ مجموعه اشعار، بر حسب تاريخ

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها. برحسب تاريخ

2آ/ برگزیده ها

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

9-7ی/ سرگذشتنامه و نقد

7ی/ خود سرگذشتنامه

نامه ها

72ی/ مجموعه ها. برحسب تاریخ

73ی/ مکاتبات انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، آ-ی)

8ی/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

9ی/ نقد

3347 تولستوی، فئافيل ما توی یویچ، 1809-1881.

Tolstoi, Feofil Matveevich

3348-3357 تولستوی، لی یف نیکالایویچ، 1828- 1910

Tolstoi, Lev Nikolaevich, graf

1آ/ 3348 مجموعه آثار برحسب تاريخ

11آ/ مجموعه آثار منتشره پس از مرگ او، بر حسب تاریخ

12آ/ مجموعه و برگزیده رمانها و داستانها و غیره. بر حسب تاریخ

ص: 84

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3348-3357 تولستوی، لی يف نیکالایویچ، 1828- 1910. (دنباله)

14آ/ 3348 مجموعه مقالات. بر حسب تاریخ

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها. بر حسب تاريخ

2آ/ برگزیده ها. برحسب ویرایشگر

ی-آ/3349 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

آثار موضوعات خاص را در رده مربوطه رده بندی کنید..

7آ/ آنا کارنین

4 الف / ارباب و نوکر

5 الف/ اسير قفقاز

6 الف / اعتراف

8 الف/ انتقام شوهر

2ب/ بابا سرگئی (سرگیوس پیر)

24ب/ بازگشت

3ب/ بخدا خدمت می کنی یا به شکم

4ب/ برای چه، یا، داستانی از دوران انقلاب لهستان

9ب/ بیکدیگر محبت کنید

2پ/ پادشاه و عابد

5پ/ پس از مجلس رقص

9پ/ پولیکو شکا

2ت/ تابش نور در ظلمت

8ت/ تمشک

5ج/ جسد زنده

8ج/ جنگ و صلح

9ج/ جوانی بر باد رفته ( یار دستیکا)

ص: 85

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3348-3357 تولستوی، لی يف نیکالا یویچ، 1828- 1910

3349 آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی) (دنباله)

8چ/ چگونه عشق زایل می شود (عشق چنین زایل می شود)

9ج/ چه باید کرد

2ح / حاجی مراد (سرگذشت حاجی مراد)

4خ / خداوند حقیقت را می بیند اما صبر می کند

5ر/ رستاخیز

9ز/ زناشویی ناپسند

4س/ سرگشتگی جانگداز

7س/ سعادت خانوادگی

9س/ سونات کروئینتسر (آهنگ کر و ئیتسر)

9ش / شیطان

2ط/ طبل میان تهی

4ف/ فرشته سرگردان

4ق / قدرت جهل

43ق / قزاقها (قزاقان)

9ق/ قهوه خانه سورات

5ک/ کشور دوزخ

9ک/ کوپن تقلبی

3م/ محکوم بیگناه

4م/ مرگ ایوان ایلیچ

8ي / یک تیر

3350 ترجمه ها

2/ عربی

ص: 86

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3348-3357 تولستوی لی یف نیکالایویچ 1828- 1910 (دنباله)

3350/4 زبانهای دیگر (برحسب زبان، آ-ی)

3351 آثار ویرایش شده توسط تولستوی

سرگذشتنامه و نقد

کتابشناسی - Z8883.8

2/ نشریات ادواری و انجمنها

4/ واژه نامه ها، فهرست ها و غیره

6/ خود سرگذشتنامه

8/ یادداشتهای روزانه، خاطرات

3352 مکاتبات

1آ/ کلی

ی-3آ/ مکاتبات انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، آ-ی)

مثال: یک نامه از تولستوی به گاندی: 2 گ/3352

3353 بررسیهای کلی. زندگی و آثار

شامل خاطرات اعضای خانواده تولستوی

2ت/ تولستا یا، آلكساندرا لوونا (دختر تولستوی)

3ت/ تولستايا، سوفيا آندری یونا (همسر تولستوی)

4ت/ تولستوی، ایلیا لوویچ (پسر تولستوی)

5ت/ تولستوی، لی یف لوویچ (پسر تولستوی)

2/ آثار جزئی، مقالات، جزوات و غيره

32/ اوایل زندگی، تحصیلات

34/ عشق و ازدواج. روابط با زنان

35/ سرگذشتنامه همسر تولستوی نیز- 3ت /PG3353

36/ اواخر زندگی. مرگ

4/ روابط با معاصران

ص: 87

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3348-3357 تولستوی، لی یف نیکالایویچ، 1828- 1910.

سرگذشتنامه و نقد

بررسی های کلی. زندگی و آثار (دنباله)

5/ 3353 خانه ها و پاتوقها. انجمنهای ملی

6/ سالگردها. جشنها

65/ یادبودها

7/ موزه ها. نمایشگاهها

8/ تصویرها. بناهای یادبود

3354 نویسندگی. منابع، انجمنها، پیروان و غیره

نقد و تفسیر

5/ آثار کلی

نقد آثار انفرادی را با شماره همان اثر رده بندی کنید.

3355 شخصيتها

نقد و تفسیر

2/ کلی

4/ خاص

6/ زنان

هر فرد خاص را با شماره اثر مربوطه رده بندی کنید.

8/ دیگران، آ-ی

3356 مباحث خاص، آ-ی

8آ/ آموزش و پرورش

7ح/ حقوق

4ش/ شرق

8ص/ صلح و جنگ

8ف/ فلسفه

9ه/ هنر

ص: 88

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3348-3357 تولستوی، لی یف نیکالایویچ، 1828-1910.

سرگذشتنامه و نقد

نقد و تفسير (دنباله)

3357 اجرای نمایشنامه های تولستوی

5/ آثار خاص ( آ-ی)

2ت/3358 تولستوی، میخاییل ولادیمیروویچ، 1812-1896

Tolstoi, Mikhail Vladimirovich, graf

4ت/ تومانسکی، واسیلی ایوانوویچ، 1800- 1860؟

Tumanskii. Vasilii Ivanovich

5ت/ تومانوف، آلکساندر Tumanov, Aleksandr

6ت/ تيتووا، يليزاو تا ایوانوونا، 1780-

Titova, Elizaveta Ivanovan

7ت/ تیمافی یف، آلکسی و اسپلیویچ، 1812-1883

Timofeev, Aleksei Vasil'evich

9ت/ تیوتچیف، فيودور ایوانوویچ، 1803- 1873

Tiutchev, Fedor Ivanovich

1آ9ت/ مجموعه آثار (مجموعه اشعار، و نظم و نثر). بر حسب تاريخ

2 آ9ت/ برگزیده ها. جنگ ها. بر حسب تاریخ

6ی- 4 آ9ت/ اشعار خاص (آ-ی، برحسب عنوان)

7-88 ي 9ت/ سرگذشتنامه و نقد

کتابشناسی - Z8882.7

7ی9ت/ یادبود. یادداشتهای روزانه

88- 8ی9ت/ بررسی های کلی، زندگی و آثار

تیوچف، فيودور ایوانوویج - تیوتچیف، فيودور ایوانوویج،

1803- 1873

ص: 89

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

7ج/ 3358 جونکوفسکی، استپان سمیونوویچ، 1762-1839

Dzhunkovskii, Stepan Semenovich

2چ/ چادایف، پیوتر یا کا ولیویچ، 1796-1856

Chaadaev, Petr IAkovlevich

3چ/ چباتاريوف، ش. 1855-1865. Chebotarev, D.

4چ/ چبیشیوف- دمیتری یف، آلكساندر پاولوویچ، 1834-1877

Chebyshev-Dmitriev, Aleksandr pavlovich

چرنووا، نادژدا آندری یونا (دورووا)-7د/ PG3364

5چ/ چرنیا فسکی، نیکالای ایوانوویچ، 1840-1871

Cherniavski, Nikolai Ivanovich

6چ/ چرنیشفسکی، نیکالای گاوریلوویچ، 1828- 1889

Chernyshevskii, Nikolai Gavrilovich

1آ6چ/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

6ی-4آ6چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی6چ/ سرگذشتنامه و نقد

آثار او را به عنوان منتقد ادبی در4چ/ PG2947 رده بندی کنید.

7چ/ چرنیشیف، ایوان يگوروویچ، 1833-1863

Chernyshev, Ivan Egorovich

6ی - 4آ7چ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 7چ/ سرگذشتنامه و نقد

75چ / چرنیشيف، فيودور سرگی یویچ، 1805-1869

Chernyshev, Fedor Sergeevich

8چ/ چوریلکین، کیریوشکا، ش.1850-1860

Churylkin, Kiriushka

چو ژبینسکی -7آ/ PG3315

ص: 90

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

9چ/3358 چیژوف، ش. 1830- 1840 Chizhov. P.

خامار - دابانوف، مستعار-3ل/ PG3375

3خ/ خامیاکوف، آلکسی استپانوویچ، 1804-1860

Khomiakov, Aleksei Stepanovich

4خ/ خملنیتسکی، نیکالای ایوانوویچ، 1789- 1845

Khomel nitskii, Nikolai Ivanovich

5خ/ خواستوف، دمیتری ایوانوویچ، 1757-1835

Khvostov, Dmitrii Ivanovich

6خ/ خواستووا، یكاترينا آلکساندروونا (سوشكووا)، 1812-1868

(Khvostova, Ekaterina Aleksandrovna (Sushkova

7خ/ خووشینسکایا، سوفیا دمیتری يونا، 1828-1865

Khvoshchinskaia, Sofia Dmitrievna

8خ/ خروشینسکایا. تادژدا دمیتری يونا، 1825-1889

Khvoshchinskaia, Nadezhda Dmitrievna

4د/ دابرا خوتوف، فئافيل، ش. 1830-1840

Dobrokhotov, Feofil

6د/ دابر اليوبوف، نیکالای آلکساندروویچ، 1836-1861

Dobroliubov, Nikolai Aleksandrovich

3359-3362 داستايفسکی، فیودور میخایلوویچ، 1821-1861

Dostoevskii, Fedor Mikhailovich

1آ/ 3359 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

14آ/ مجموعه مقالات، آثار متفرقه و غیره. بر حسب تاریخ

ی-آ/3360 آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

4آ/ آزردگان

2الف/ ابله

ص: 91

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3359-3362 داستايفسکی، فیودور میخایلوویچ، 1821-1861

3360 آثار انفرادی (دنباله)

6الف / اعتراف

2ب/ بابوک (بوبوک)

4ب/ برادران کارامازوف

9پ / پولزونکوف و داستانهای دیگر

5ت/ تسخیر شدگان (جن زدگان)

9ج/ جنایات و مکافات (جنایت و کیفر)

94 ج/ جوان خام

25خ/ خاطرات خانه اموات (خاطرات خانه مردگان)

27خ / خانم صاحبخانه

9خ/ خواب عمو جان

9د/ دوست خانواده

9ر/ رویای آدم مضحک

2ش / شبهای روشن (شبهای سپید)

8ق / قمارباز

9ک/ کودک قهرمان

2م/ ماجرای آن شب

2ن / نازنین

8ن / نگون بخت (بیچارگان؛ تیره بختان؛ مردم فقیر)

9ن/ نیه توچکا (نیوشکا)

8ھ/ همزاد

85ه / همیشه شوهر (شوهر دلخواه)

2ی/ یادداشتهای زیرزمینی

ترجمه ها

ص: 92

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800- 1870

3359-3362 داستايفسکی، فیودور میخایلوویچ، 1821-1861

ترجمه ها (دنباله)

3361 عربی

ی -3آ/ آثار انفرادی

5/ زبانهای دیگر (آ-ی)

3362 سرگذشتنامه و نقد

19- 1آ/ خود سرگذشتنامه، یادداشتهای روزانه

5 -2آ/ نامه ها

2آ/ مجموعه ها، برحسب ویرایش

5آ/ مکاتبات انفرادی، (بر حسب مخاطب نامه ها، آ-ی)

مثال: داستايفسکایا آنا گریگوریونا (اسنیتکینا)

همسر دوم داستایفسکی، 2د5آ/ PG3362

ترجمه عربی 26د5 آ/PG3362

ی-6آ/ بررسی کلی. زندگی و آثار

شامل خاطرات اعضای خانواده او

مثال: داستايفسکایا آناگریگوریونا (اسنیتکینا)

2د/ PG3362

5/ نقد و بررسی

2د/ 3393 داستايفسکی، میخائیل میخایلوویچ، 1820- 1864

Dostoevskii, Mikhail Mikhailovich

3د/ دال، ولادیمیر ایوانوویچ، 1801- 1872.

Dal', Vladimir Ivanovich

1آ3د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

14آ3د/ مجموعه آثار متفرقه جزئی

6ی-4آ3د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 93

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3د/ 3393 دال، ولادیمیر ایوانوویچ، 1801- 1872.

7-88ی 3د/ سرگذشتنامه و نقد

7ی 3د/ خود سرگذشتنامه

88-8ی 3د/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

4د/ دالگاروکوی، آلكساندر ایوانوویچ، 1794-1868

Dolgorukoi, Aleksandr Ivanovich, Kniaz

5د/ دالگار وکوی، ایوان میخایلوویچ، 1764-1823

Dolgorukoi, Ivan Mikhailovich, Kniaz

1آ5د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ5د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی5د/ سرگذشتنامه و

6د/ دالگاروکوی، دمیتری ایوانوویچ، 1797-1867

Dolgorukoi, Dmitrii Ivanovich

64د/ دالینسکی، الکساندر، ش. 1830- 1840

Dolinski, Aleksandr

66د/ دانكوف، ش. 1850-1860 Dankov, Iv.

7د/ دانیلفسکی، گریگوری پتروویچ، 1829- 1890

Danilevskii, Grigorii Petrovich

1آ7د/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ7د/ مجموعه اشعار

6ی-4آ7د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی7د/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی 7د/ بررسیهای کلی، زندگی و آثار

72د/ داویدوف، دمیتری، ش. 1850-1860 Davydov, Dmitrii

ص: 94

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

74د/3363 داویدوف، دنیس واسیلیویچ، 1784-1839

Davydov, Denis Vasilevich

دبيوتانت، مستعار-8ژ/ PG3365

در ژاوین، گاوریل رامانوویچ- PG3306

76د/ در شاو، فيودور کارلوویچ، ش.1840-1850

Dershau, Fedor Karlovich

8د/ دروژینین، آلکساندر واسیلیویچ، 1824-1864

Druzhinin, Aleksandr Vasil' evich

1آ8د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ8د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی8د/ سرگذشتنامه و نقد

84د/ در یگافن، ش.1840- 1850 Dreigafen, M.

86د/ دری یانسکی، ش.1850-1860 Driianskii, E.E

88د/ دلاريو، ميخائيل دانيلوویچ، 1811-1868

Delariu, Mikhail Danilovich

9د/ دلویگ، آنتون آنتونوویچ، 1798-1831

Del vig, Anton Antonovich, baron

1آ9د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ9د/ مجموعه اشعار

2آ9د/ برگزیده ها

6ی-4آ9د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان آ-ی)

88- 7ی9د/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8 ی9د/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

دلیبیورادر، مستعار -45آ/ PG3315

95د/ دليتسين، گاوریل، ش.1860-1870 Delitsyn, Gavriil

ص: 95

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800 -1870

2د/ 3364 دمنتیف، ش .1846 - 1854 .Dement ev, E

24د/ دمنتيف، واسیلی، ش 1850- 1860 .Dement ev, Vasili A

28د/ دمیتر فسکی، میخاییل ، ش. 1800-1810 Dmitrevski, Mikhail

دمیتری یف، آلکساندر پاولوویچ چبیشیوف-4چ/ PG3358

3د/ دمیتری یف، ایوان ایوانوویچ، 1760-1837

Dmitriev, Ivan Ivanovich

1آ3د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ3د/ مجموعه اشعار

6ی-4آ3د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی3د/ سرگذشتنامه و نقد

4د/ دمیتری یف، میخاییل آلکساندروویچ، 1796-1866

Dmitriev, Mikhail Aleksandrovich

1آ4د/ مجموعه آثار بر حسب تاریخ

6ی-4آ4د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی4د/ سرگذشتنامه و نقد

5د/ دمیتری یف، نیکالای دمیتری یویچ، 1824- 1874

Dmitriev, Nikolai Dmitrievich

1آ5د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ5د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

6د/ دمیدوف، ش. 1830- 1840 Demidov, M.

7د/ دورووا، نادژدا آندری یونا، 1783-1866

Durova, Nadezhda Andreevna

1آ7د/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی -4آ7د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

سرگذشتنامه و خود سرگذشتنامه - DK190.6.D8

ص: 96

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

74د/3364 ده ویت، نیکالای ، ش.1860- 1872 De-Vitt, Nikolai

76د/ دیا چکوف، سمیون دمیتری یویچ، ش. 1830-1840

Diachkov, Semen Dmitrievich

8د/ دیاچنکو، ویکتور آنتونوویچ، 1818-1876

Dachenko, Viktor Antonovich

1آ8د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ8د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88-7ی8د/ سرگذشتنامه و نقد

2ر/ رابینوویچ، اوسیپ آرونوویچ، 1818-1869

Rabinovich, Osip Aaronovich

رادزیانکو، آدلایدا آلکسی یونا (زوبووا) - 76ز/PG3365

24ر/ راديسلافسکی، ولادیمیر ایوانوویچ، 1828-1885

Rodislavski, Vladimir Ivanovich

26ر/ رازین آلکسی یگوروویچ، 1823-1875

Razin. Aleksei Egorovich

راست، آلكساندرا اوسیپوونا- 47الف/PG3318

3ر/ راستاپچین، فيودور واسیلیویچ، 1763-1826.

Rostopchin, Fedor Vasil evich, graf

نیز- DK170

32ر/ راستا پچینا، یودا کی یا پتروونا (سوشكووا)، 1811-1858.

Rostopchina, Evdokija Petrovna (Sushkova), grafinia

34ر/ راستوفتسيف، یاکوف ایوانوویچ، 1803-1860.

Rostovtsev, IAkov Ivanovich

36ر/ راستوفسکایا، ماريا فيودوروونا (لووا)، - 1872

(Rostovskaia, Maria Fedorovna (L'vova

ص: 97

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

راستیلاو، مستعار - PG3347

4ر/3364 راگاشینسکی، ایران، ش. 1860-1870.

Rogashinskii, Ivan

45ر/ رامانوویچ، واسیلی، ش. 1830- 1840.

Romanovich, Vasilii

5ر/ رایچ، سميون يگوروویچ، 1792- 1855.

Raich, Semen Egorovich

رایسکی، سميون، مستعار- 2ت/ PG3334

52ر/ رایفسکی، آندری فدوسی یویچ، - 1822

Raevskii, Andrei Fedoseevich

54ر / رایفسکی، ولاديمير فدوسی یویچ، 1795-1872.

Raevskii, Vladimir Fedoseevich

6ر/ رشیو تنیکوف، فيودور میخایلوویچ، 1841-1871.

Reshetnikov, Fedor Mikhailovich

62ر/ روزن، یگور فيودوروویچ، 1800- 1860.

(Rozen, Egor Fedorovich, Baron (Rosen

64ر/ روزنگیم، میخاییل پاولوویچ، 1820-1887

(Rozengeim, Mikhail Pavlovich (Rosengeim

روسن، یگور فيودوروویچ-62ر/ 3364

رو سنهیم، میخاییل پاولوویچ- 64ر/PG3364

7ر/ روسوف، استپان واسیلیویچ، 1770- 1842.

Russov, Stepan Vasil'evich

8ر/ ریابینین، پیوتر، ش. 1830- 1840.

Riabinin, Petr P.

ص: 98

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

85ر/ 3364 ریابینین، ترافیم گریگوریویچ، 1790 - 1885.

Riabinin. Trofim Grigor evich

9ر/ ریلی یف، کاندراتی فیودوروویچ، 1795-1826.

Ryleev. Kondrati Fedorovich

95ر/ ریندافسکی، فيودور، ش. 1830-1840.

Ryndovski, Fedor

2ز/3365 زاتوف، رافایل میخایلوویچ، 1795- 1871.

Zotov, Rafail Mikhailovich

25ز / زاتوف، ولادیمیر را فایلوویچ، 1821-1896.

Zotov. Vladimir Rafailovich

3ز/ زاروبین، پاول آلکسی یویچ، 1816-1896.

Zarubin. Pavel Alekseevich

35ز / زارين، يفيم فير دوروویچ، 1829- 1892.

Zarin. Efim Fedorovich

4ز/ زاگو سكين، میخاییل نیکالا یویچ، 1789-1852.

Zagoskin. Mikhail Nikolaevich

زالتايوا، آنا نیکانوروونا-24م/ PG3377

5ز/ زانتاک، آنا پتروونا (یو شکروا)، 1786-1864.

Zontag, Anna Petrovna (IUshkova)

55ز / زاواليشين، اپالیت ایرینا ر خوویچ، ش. 1860-1870.

Zavalishin, Ippolit Irinarkhovich

زایونچکوفسکایا، نادژدا دمیتری یونا (خو و شینسکایا) - 8خ / PG3358

6ز/ زریا خوف، نیکالای، ش.1820- 1840. Zriakhov, Nikolai

زنیدا، مستعار-7گ/ 3370 PG

ص: 99

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

7ز/ 3365 زوبوف، پلاتون، ش. 1830- 1850. Zubov. Platon

74ز/ زوبوف، یولی میخایلوویچ، 1832-

Zubov, IUlii Mikhailovich

76ز/ زوبووا، آدلایدا آلکسی یونا، 1830-1893.

Zubova, Adelaida Alekseevna

8ز/ زیلوف، آلکسی، ش. 1830- 1850 Zilov, Aleksei

9ز/ زينوويف، فيودور آلکسی یویچ، ش. 1860-1870.

Zinov'ev, Fedor Alekseevich

2ژ/ ژادوفسکایا، یولی یا والريانوونا، 1824-1883.

Zhadovskaia, IUliia Valerianovna

25ژ/ ژادوفسکی، پاول والريانوویچ، 1825-1891.

Zhadovskii, Pavel Valerianovich

3ژ/ ژاندر، آندری آندری یویچ، 1789-1873

Zhandr, Andrei Andreevich

35ژ/ ژاندر، نیکالای پاولوویچ، 1818-1895.

Zhandr, Nikolai Pavlovich

4ژ/ ژلزنوف، یوساف ایگناتیویچ، 1824-1863.

Zheleznov, Iosaf Ignat' evich

5ژ/ ژمچوژنیکوف، آلکسی میخایلوویچ، 1821-1908.

Zhemchuzhnikov, Aleksei Mikhailovich

نیز - 6پ /PG3323

55ژ/ ژمچوژنیکوف، ولادیمیر میخایلوویچ، 1830- 1884

Zhemchuzhnikov, Vladimir Mikhailovich

نیز -6پ/ PG3323

ص: 100

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800- 1870

6ژ/3365 ژوکوفسکی، آلکساندر کیریلوویچ، 1810-1864.

Zhukovskil, Aleksandr Kirillovich

65ژ/ ژوکوفسکی، پیوتر ولادیمیروویچ، 1824 - 1896.

Zhukovskii, Petr Vladimirovich

7ژ/ ژوکوفسکی واسیلی آندری یویچ، 1783 - 1852.

Zhukovski, Vasilii Andreevich

1آ7ژ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ7ژ/ مجموعه اشعار. برحسب تاریخ

2آ7ژ/ برگزیده ها. برحسب تاریخ

6ی-4آ7ژ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی7ژ/ سرگذشتنامه و نقد

7ی7ژ/ یادداشتها. خاطرات. بر حسب تاریخ

88- 8ی7ژ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

75ژ/ ژوکووا، ماری یا سمیونوونا، 1804- 1855

Zhukova, Mariia Semenovna

8ژ/ ژوليوف، گاوریل نیکالایویچ، 1836- 1878

Zhulev, Gavriil Nikolaevich

9ژ/ ژيخاريف، استپان پتروویچ، 1788-1860.

Zhikharev, Stepan Petrovich

2س/ سابالفسکی، سرگی آلکساندروویچ، 1803-1870.

Sobolevskii, Sergei Aleksandrovich

28س/ ساخانسکایا، نادژدا استپانوونا، 1825- 1884.

Sokhanskaia, Nadezhda Stepanovna

3س/ ساکالوف، ش. 1830- 1850. Sokolov, N.S.

ص: 101

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

34 س / 3365 ساکالوفسکی، نیکالای میخایلوویچ، 1835-

Sokolovski, Nikolai Mikhailovich

36س/ ساکالوفسکی، ولادیمیر ایگناتیویچ، 1808- 1839.

Sokolovskii, Vladimir Ignat evich

4س/ سالا گوب، ولاديمير آلکساندرویچ، 1814-1882.

Sollogub, Vladimir Aleksandrovich, graf

1آ4س/ مجموعه آثار، برحسب تاريخ

12آ4س/ مجموعه داستانها. برحسب تاريخ

16آ4س/ مجموعه اشعار

18آ4س/ مجموعه نمایشنامه ها

2آ4س/ برگزیده ها

6ی-4آ4س/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی 4س/ سرگذشتنامه و نقد

88 -8ی 4س/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

5س/ سالتیکوف - شچدرین، میخاییل یوگرافوویچ، 1826- 1889.

Saltykov - Shchedrin, Mikhail Evgrafovich

1آ5 س/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ5س/ مجموعه رمانها و داستانها. برحسب تاريخ

16آ5س/ مجموعه اشعار. برحسب تاریخ

6ی-4آ5س/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

6ق 5س/ قصه برای بزرگسالان

9م 5س/ میراث شوم

88- 7ی5س/ سرگذشتنامه و نقد

7ی5س/ واژه نامه ها، فهرستها و غیره

88 -8ی5س/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

ص: 102

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800- 1870

سالیاس دو تورنمیر، يليزاو تا واسيليونا (سوخاوکا بیلینا) -

8ت / 34 PG33

6س/3365 سامارین، ایران و اسپلیویچ، 1817-1885.

Samarin, Ivan Vasil'evich

65س/ سامسونوف، لی يف نیکالایویچ، - 1882

Samsonov, Lev Nikolaevich

68س/ ساندونوف، نیکالای نیکالایویچ، 1769- 1832.

Sandunov, Nikolai Nikolaevich

7س/ سكوفسکی، یوزف، 1800- 1858. Sekowski, Josef

8س/ سلیوانوف، ایلیا واسیلیویچ، - 1882.

Selivanov, Ilia Vasil'evich

85س/ سلیوانوف، واسیلی واسیلیویچ، 1813- 1875.

Selivanov, Vasilii Vasil'evich

9س/ سنتيمر، يليزاوتا، ش.1850-1870. Sentimer, Elizaveta

سنکوفسکی، اوسیپ ایوانوویچ - 7س/PG3365

2س/3366 سوبالیف، آلكساندر، ش. 1810-1820.

Sobolev, Aleksandr

24س/ سوخانوف، میخاییل دمیتری یویچ، 1801؟ -1843.

Sukhanov, Mikhail Dmitrievich

3س/ سوخانین، پیوتر پتروویچ، 1821-1884.

Sukhonin, Petr Petrovich

4س/ سوخوو - کابیلین، آلکساندر واسیلیویچ، 1817-1903.

Sukhovo-Kobylin, Aleksandr Vasil'evich

سوخوو - کابلينا، یلیزاوتا واسيليونا - 8ت / PG3334

سودا فشيكوف، نیکالای رادیو نوویچ - 7س/PG3307

ص: 103

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

5س/3366 سوشکوف، دمیتری پتروویچ، -1877.

Sushkov, Dmitrii Petrovich

55س/ سوشکوف، نیکالای واسیلیویچ، 1799- 1871.

Sushkov, Nikolai Vasil'evich

سو شکووا، یکاترینا آلکساندروونا- 6خ/ PG3358

سوشكووا، يليزاوتا آلکساندروونا- 34ل / PG3375

سوشکووا، یوداکی یا پتروونا - PG3364/32

6س/ سوماروكوف، پانکراتی پلاتونوویچ، 1763-1814

Sumarokov, Pankratii Platonovich

7س/ سوماروكوف، پاول ایوانوویچ، -1846.

Sumarokov, Pavel Ivanovich

8س/ سوورینا، آنا ایوانوونا (بارانووا)، 1840- 1874.

(Suvorina, Anna Ivanovna (Baranova

2ش/ شاخافسکایا، یكاترينا آلکساندروونا، ش. 1830-1840.

Shakhovskaia, Ekaterina Aleksandrovna, Kniazhna

24ش/ شاخافسکوی، آلكساندر آلکساندروویچ، 1777-1846.

Shakhovskoi, Aleksandr Aleksandrovich, Kniaz

28ش/ شاخووا، يليزاوتا نیکیتیشنا، 1821-1899.

Shakhova, Elizaveta Nikitishna

3ش/ شارتوف، نیکالای میخایلوویچ، 1765-1841.

Shartov, Nikolai Mikhailovich

35ش/ شاردین، مستعار- 3س/PG3366

35ش/ شارژینسکی، آلکسی، ش. 1860-1870.

Sharzhinskii, Aleksei V.

ص: 104

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

37ش/3366 شالکوفسکی، آپالون آلکساندروویچ، 1808-1897.

Shal kovskii. Apollon Aleksandrovich

4ش/ شالیکوف، پیوتر ایوانوویچ، 1768-1852

Shalikov, Petr Ivanovich

42ش/ شالیکووا، ناتالیا پتروونا، 1815-1878.

Shalikova, Natalia Petrovna

44ش/ شپکین، میخائیل سمیونوویچ، 1788-1863.

Shchepkin, Mikhail Semenovich

نیز نگاه کنید به: PN2728

شچدرين، مستعار- 5س / PG3365

46ش/ شربينا، نیکالای فيودوروویچ، 1821-1869.

Shcherbina, Nikolai Fedorovich

شرر، مستعار-72ک/ PG3368

47ش/ شفچنکو، تاراس، 1814-1861.

Shevchenko, Taras

48ش/ شگلوف، فيودور، ش. 1820- 1830.

Sheheglov, Fedor

5ش/ شنشین، آفاناسی آفاناسیویچ، 1820- 1892.

Shenshin, Afanasii Afanas' evich

1آ5ش/ مجموعه آثار (مجموعه اشعار، نظم و نثر). بر حسب تاریخ

2آ5ش/ برگزیده ها

6ی-4آ5ش/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی5ش/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی5ش/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

ص: 105

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

57ش/3366 شوکین، نیکالای سمیونوویچ، ش. 1830- 1840.

Shchukin, Nikolai Semenovich

6ش/ شوماخر، پیوتر واسیلیویچ، 1817-1891

Shumakher, Petr Vasilevich

65ش/ شويريوف، استپان پتروویچ، 1806-1864

Shevyrev, Stepan Petrovich

7ش/ شیرینسکی - شیخماتوف، پلاتون آلکساندروویچ، 1790-1853.

Shirinskii-Shikhmatov, Platon Aleksandrovich

شیرینسکی - شیخماتوف، سرگی آلکساندروویچ -

86آ/ PG3316

8ش/ شیشکوف، آلکساندر سمیونوویچ، 1754-1841.

Shishkov, Aleksandr Semenovich

2ط/ طاهروف، ش. 1840- 1850 Tairov, V.S.

2ف/ فاتی یف، آندری میخایلوویچ، 1814-1865.

.Fateev, Andrei Mikhailovich

فادی یوا، یلنا آندری یونا - 78گ/PG3370

3ف/ فامین، نیکالای ایلیچ، ش. 1825-1845.

Fomin, Nikolai Il ich

فان - دیم، مستعار-26ک/ PG3367

فت، مستعار - 5ش/PG3366

فوت، مستعار - 5ش/PG3366

4ف/ فورمان، پیوتر رامانوویچ، 1809-1865.

Furman, Petr Romanovich

5ف/ فوکس، آلکساندر آندری یونا (آپختينا)، 1805- 1853.

(Fuks, Aleksandr Andreevna (Apekhtina

ص: 106

PG ادبیات روسية

نویسندگان انفرادی

1870-1800

6ف/3366 فیلیمونوف، ولادیمیر سرگی یویچ، 1787-1858.

Filimonov, Vladimir Sergeevich

فئو پمپت میسايلوف، مستعار-24ل/ PG3375

65ف/ فيودوروف، باریس میخایلوویچ، 1794- 1875.

Fedorov, Boris Mikhailovich

7ف/ فيودوروف، پاول استپانوویچ، 1803-1879.

Fedorov, Pavel Stepanovich

75ف/ فيودوروف، واسیلی میخایلوویچ، ش. 1800- 1830.

Fedorov. Vasilii Mikhailovich

8ف/ فيودوروویچ، ایوان آندری یویچ، 1811-1870.

Fedorovich, Ivan Andreevich

کابیاکووا، مستعار - 8الف /PG3317

2ک/ کاپتیف، آلکسی آلکسی یویچ

Koptev, Aleksei Alekseevich

25ک/ کاپتیف، دمیتری ایوانوویچ، 1820-1867.

Koptev, Dmitrii Ivanovich

کا پنیست، واسیلی واسیلیویچ - 3ک/PG3309

3ک/ کا تكوف، میخائیل نیكیفاروویچ، 1818- 1887.

Katkov, Mikhail Nikiforovich

کاتلنیتسکی، آلكساندر- 6ک/PG3309

34ک/ کاتلیارفسکی، ایوان پتروویچ، 1769-1838.

Kotliarevskis, Ivan Petrovich

38 ک/ کاتنین، پاول آلکساندروویچ، 1792-1853.

Katenin, Pavel Aleksandrovich

کاچکا - ساخرانا، مستعار-56آ/ PG3315

ص: 107

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

کاخانوفسکایا، مستعار - 28س/PG3365

4ک/ 3366 کارابانوف، پیوتر ما توی یویچ، 1764-1829.

Karabanov, Petr Matveevich

43ک/ کاراتیگین، پیوتر آندری پویچ، 1805-1879.

Karatygin, Petr Andreevich

47ک/ کارامزین، آلکساندر نیکالایویچ، 1816-1888.

Karamzin, Aleksandr Nikolaevich

کارا مزین، نیکالای میخایلوویچ - PG3310

5ک/ کاربلتسکی، فیودور ایوانوویچ، ش. 1790-1820.

Korbeletskiỉ, Fedor Ivanovich

55 ک/ کارتافتسوف، ایوان آفاناسیویچ، ش. 1830-1840.

Kartavtsov, Ivan Afanas' evich

کارتافتسيف، ایوان آفاناسیویچ - 55 /PG3366

6ک/ کارسینی، ماری یا آنتونوونا (بیستر اگلازووا) 1815- 1859.

(Korsini, Mariia Antonovna (Bystroglazova

65ک کارلین، ایلیا، ش. 1830- 1850. Karelin, Il'ia

7ک/ كازاداولیف، اوسیپ پتروویچ، 1754-1819.

Kozodavlev, Osip Petrovich

8ک/ کازلوف، ایوان ایوانوویچ، 1779-1840.

Kozlov, Ivan Ivanovich

85 ک/ کازلوف، واسیلی ایوانوویچ، 1792-1825.

Kazlov, Vasilii Ivanovich

9ک/ کاستاماروف، نیکالای ایوانوویچ، 1817-1885.

Kostomarov, Nikolai Ivanovich

ص: 108

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

کاسیانوف، کاسیان، مستعار-5ب/ PG3321

2ک/ 3367 کاکوریف، ایوان تیما فی یویچ، 1826-1853.

Kokorev, Ivan Timofeevich

کا کوشکین، ایوان آلکسی یویچ -36ک/ PG3311

23ک/ کاکوشكين، فيودور فيودوروویچ، 1773-1838.

Kokoshkin, Fedor Fedorovich

25 ک/ کالاشنیکوف، ایوان تیمانی یویچ، 1797-1863.

Kalashnikov, Ivan Timofeevich

26ک/ کالاگریووا، یلیزاوتا واسيليونا، 1809- 1884.

Kologrivova, Elizaveta Vasil'evna

27 ک/ کالايدوویچ، كانستانتين فيودوروویچ، 1792-1832.

Kalaidovich, Konstantin Fedorovich

3ک/ كالتسوف، آلکسی واسیلیویچ، 1809-1842.

Koltsov, Aleksei Vasil'evich

1آ3ک/ مجموعه آثار (مجموعه اشعار. نظم و نثر). بر حسب تاریخ

2آ3ک/ برگزیده ها (برحسب عنوان، الفبای عددی)

6ی-4آ3ک/ اشعار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی3ک/ سرگذشتنامه و نقد و بررسی

88- 8ی3ک/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

کالچكين، آنتیپ آنتیپوویچ، مستعار-76د/ PG3362

35ک/ کالنكوفسکی، الکساندر، ش. 1840-1850.

Kolenkovskii, Aleksandr

4ک/ کالوسوف، واسیلی میخایلوویچ، ش. 1800- 1820.

Kolosov, Vasilii Mikhailovich

ص: 109

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

کالومنسکی استار وژیل، مستعار-8ک/ PG3368

48ک/ 3367 کاماروف، آندری، ش.1860-1870. Kamarov, Andrei

5ک/ کامنسکایا، ماری یا فیودوروونا (تولستايا)، 1817-1898.

( Komenskaia, Mariia Fedorovna (Tolstaia

55 ک/ کامنسکی، پاول پاولوویچ، 1840-1870

Kamenskii, Pavel Pavlovich

6ک/ كاندائوروف، واسیلی آلکسی یویچ، 1830-1888.

Kandaurov, Vasilii Alekseevich

65ک/ کانشین، نیکالای میخایلوویچ، 1793-1859.

Konshin, Nikolai Mikhailovich

کاوالريست - دویتسا، مستعار-7د/ PG3364

7ک/ کاوالفسکی، پاول میخایلوویچ، 1823-1907.

Kovalevskii, Pavel Mikhailovich

8ک/ کا والفسکی، نیکالای، ش. 1840-1870.

Kovalevskii, Nikolai

85 ک/ کاوالفسکی، یگور پتروویچ، 1811-1868.

Kovalevskii, Egor Petrovich

کراسناروگسکی، مستعار - PG3346

2ک/3368 کراسنیتسکی، ویکتور، ش. 1850-1860.

Krasnitskis, Viktor

24ک/ کراسوف، واسیلی ایوانوویچ، 1810-1855.

Krasov, Vasili Ivanovich

کرستوفسکی، ن. مستعار -67ک/ PG3369

کرستوفسکی، و. مستعار-8خ/ PG3358

ص: 110

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

28ک/3368 کرن، آنا پتروونا (پالتا را تسکایا)، 1800-1879.

(Kern, Anna Petrovna (Poltaratskaia

3ک/ کروتاگوروف، آنتونی، ش. 1860-1870.

Krutogorov, Antonii

32 ک/ کروتکوف، ایوان واسیلیویچ، ش. 1850-1860.

Krotkov, Ivan vasil'evich

34 ک/ کروگلاپولیف، ش. 1850-1860. Kruglopolev, N.N

36ک/ کروگلیکوف، ایوان، ش.1850-1860. Kruglikov, Ivan

38ک/ کرول، نیکالای ایوانوویچ، 1823-1871.

Krol', Nikolai Ivanovich

4ک/ کریچفسکایا، ليوبوف یا کاوليونا، ش. 1820-1830.

Krichevskaia, Liubov IAkovlevna

42ک/ کریلوف، آلکساندر آبراموویچ، 1798-1829.

Krylov, Aleksandr Abramovich

44ک/ کریلوف، ایوان آندری یویچ، 1767-1844.

Krylov, Ivan Andreevich

46ک/ کریلوف، ایوان زاخاروویچ، 1816-1869.

Krylov, Ivan Zakharovich

کرینیتسکی، مستعار- 25 و/ PG3378

5ک/ کریوکوفسکی، ماتوی واسیلیویچ، 1781-1811.

Kriukovskii, Matvei Vasil evich

55 ک/ کریوکووا، اولگا پتروونا، 1817-1885

Kriukova, Ol' ga Petrovna

6ک/ کلاسن، یگور ایوانوویچ، -1862.

Klassen, Egor Ivanovich

ص: 111

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

64ک/3368 کلسی يف، واسیلی ایوانوویچ، 1835- 1872

Kel' siev, Vasilis Ivanovich

68ک/ كليوشنیکوف، ایوان پتروویچ، 1811-1895.

Kliushnikov, Ivan Petrovich

کوبه، يلنا ایوانوونا- 38 و/PG3379

کوچینا، تاتیانا پتروونا-4پ/ PG3322

7ک/ کو دریافتسیف، پیوتر نیکالایویچ، 1816- 1858.

Kudriavtsev, Petr Nikolaevich

72 ک/ کوراچکین، نیکالای استپانوویچ، 1830- 1884

Kurochkin, Nikolai Stepanovich

74ک/ کوراچکین، واسیلی استپانوویچ، 1831-1875.

Kurochkin, Vasilii Stepanovich

76ک/ کوراكين، ش. 1860- 1880. Kurakin, N.I.

8ک/ کورساکوف، پیوتر آلکساندر وویچ، 1790-1844.

Korsakov, Petr Aleksandrovich

84 کا/ کورف، فيودور آندری یویچ، 1808- 1839.

Korf, Fedor Andreevich, baron

88 ک/ کورف، فيودور فيودوروویچ، 1803-1853.

Korf, fedor fedorovich, baron

2ک/ 3369 کروزمیچ، آلکساندر پتروویچ، ش. 1840- 1850

Kuz' mich, Aleksandr Petrovich

24 ک/ کوز میچیوف، فدوت سميونوویچ، 1809- 1860.

Kuzmichev, Fedot Semenovich

28ک/ کوژبا، نیکالای ایلیچ، ش. 1860-1880

Kuzhba, Nikolai I lich

ص: 112

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3ک/3369 کوشليف - بزبارودکو، گریگوری الکساندروویچ، 1832- 1870.

Kushelev-Bezborodko, Grigorii Aleksandrovich, graf

35 ک/ کوشنريوف، ایوان نیکالایویچ، 1827-1896.

Kushnerev, Ivan Nikolaevich

4ک/ کوکولنیک، پاول واسیلیویچ، 1795- 1884.

Kukol nik, Pavel Vasil'evich

45ک/ کوکولنیک، نستار واسیلیویچ، 1809-1868.

Kukol'nik, Nestor Vasil'evich

5ک/ کوگوشیف، گریگوری واسیلیویچ، 1824- 1871.

Kugushev, Grigorii Vasil'evich, Kniaz"

55 ک/ کوگوشیف، نیکالای میخایلوویچ، ش. 1800-1810.

Kugushev, Nikolai Mikhailovich, Kniaz

57 ک/ کولچینسکی، -1846. .Kul chitskii, M.T

6ک/ کولچینسکی، آلکساندر یا کاولیویچ، 1815-1845.

Kulchinskii, Aleksandr IAkovlevich

63ک/ کولژینسکی، ایوان گریگوریویچ، 1803- 1884.

Kulzhinskii, Ivan Grigor evich

65ک/ کولمان، یلیزاوتا باریسوونا، 1808-1825.

Kul'man, Elizaveta Borisovna

67ک/ کولیکوف، نیکالای ایوانوویچ، 1815-1891.

Kulikov, Nikolai Ivanovich

7ک/ کونی. ایرینا سمیونوونا (یوریوا)، 1811-1891.

(Koni, Irina Semenovna (IUreva

72ک/ کونی، فیودور آلکسی یویچ، 1809- 1879.

Koni, Fedor Alekseevich

ص: 113

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

76ک/ 3369 کویتکا، گریگوری فیودوروویچ، 1778-1843.

Kvitka, Grigorii Fedorovich

8ک/ کیچی یف، پیوتر گریگوریویچ، ش. 1860-1870.

Kicheev, Petr Grigor evich

83 ک/ کیریفسکی، ایوان واسیلیویچ، 1806- 1859

Kireevskii, Ivan Vasilevich

85 ک/ کیریفسکی، پیوتر واسیلیویچ، 1808-1856.

Kireevskii, Petr Vasil evich

9ک/ کیوخلبكر، ویلهلم کارلوویچ، 1797-1846.

Kiukhel beker, Vil gel' m Karlovich

2گ/3370 گاراد چانینوف، گریگوری نیکالایویچ، 1772-1852.

Gorodchaninov, Grigorii Nikolaevich

گاراینوف، آفاناسی واسیلیویچ -27گ/ PG3370

25گ/ گاربونوف، ایوان فيودوروویچ، 1831-1895.

Gorbunov, Ivan Fedorovich

گارچاکوف، دمیتری پتروویچ-4گ/ PG3311

گاروخوف، نیک، مستعار - 6ل/ PG3377

27گ/ گاریاینوف، آفاناسی واسیلیویچ، 1819-1877.

Goriainov, Afanasii Vasilevich

3گ/ گاگارین، گریگوری ایوانوویچ، 1782-1837.

Gagarin, Grigorii Ivanovich

4گ / گالاخوف، آلکسی دمیتری یویچ، 1807- 1892.

Galakhov, Aleksei Dmitrievich

گالا واچیوا - پانایوا، آودوتیا یا کاوليونا (بریانسکایا)-

27پ/ PG3323

ص: 114

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

5گ/ 3370 گالاوین، ایوان گاوریلوویچ، 1816

Golovin, Ivan Gavrilovich

گالکا، یرمی یا، مستعار-9ک/ PG3366

55گ/ گالوبين، ایپالیت، ش. 1840- 1850.

Golubin, Ippolit

6گ/ گالیتسین، سرگی ولادیمیروویچ، 1828-1859؟

Golitsyn, Sergei Vladimirovich, Kniaz'

63گ/ گالیتسین، میخاییل گریگوریویچ، 1813-1870.

Golitsyn, Mikhail Grigor evich, Kniaz

65گ/ گالیتسینسکی، ش. 1860-1870.

Golitsynskii, A.P.

67گ/ گاليشيف، نیکالای، ش. 1840 - 1850

Golishev, Nikolai

7گ/ گالینکوفسکی، یاکوف آندری یویچ، 1777-1815.

Galinkovskii, IAkov Andreevich

74گ/ گاماليا، سمیون ایوانوویچ، 1743-1822.

Gamaleia, Semen Ivanovich

78گ/ گان، یلنا آندری يونا (فادی یوا)، 1814-1842.

(Gan, Elena Andreevna (Fadeeva

گانچاروف- گنچاروف

گاواریلین، مستعار -57ک/ PG3369

83گ/ گرادتسيف، آلکساندر، ش. 1840-1850

Gradtsev, Aleksandr

85گ/ گراماتین، نیکالای فيودوروویچ، 1786-1827.

Grammatin, Nikolai Fedorovich

ص: 115

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

87گ/ 3370 گربل، نیکالای واسیلیویچ، 1827-1883.

Gerbel , Nikolai Vasil evich

گر بنکا، یوگنی پاولوویچ-4ه/ PG3379

9گ/ گرتسن، آلکساندر ایوانوویچ، 1812-1870.

Gertsen, Aleksandr Ivanovich

نیز - DK و HX و غیره

مجموعه آثار - AC65

12آ9گ/ مجموعه داستانها

6ی-4آ9گ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی9گ/ سرگذشتنامه و نقد

خاطرات، نامه ها، سرگذشتنامه - DK 209.6.H4

8ی9گ/ نقد گر تسن، بعنوان نویسنده

95گ گرچ، نیکالای ایوانوویچ، 1787-1867.

Grech, Nikolai Ivanovich

2گ/3371 گرکوف، نیکالای پر فیلیویچ، 1810-1866.

Grekov, Nikolai Perfil'evich

گرموگن تریو خزوزداچکین، مستعار- 38م/PG3377

3گ/ گرن، آلکساندر یوگنی یویچ، ش. 1830-1840.

Gren, Aleksandr Evgenievich

35 گ/ گروزینوف، یوسیف، ش.1840- 1850. Gruzinov, Iosif

4گ/ گریبایدوف، آلکساندر سرگی یویچ، 1795-1829.

Griboedov, Aleksandr Sergeevich

1آ4 گ/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

14 آ4 گ/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

16 آ4 گ/ مجموعه اشعار

ص: 116

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

4گ/ 3371 گریبایدوف، آلکساندر سرگی یویچ، 1795-1829. (دنباله)

6ی-4آ4گ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان آ-ی)

88- 7ی4گ/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی 4گ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

گریتسکو - گرگورنكو، مستعار-3ک/ PG3369

گریگورنكو، گریگوری، مستعار-3ک/ PG3369

5گ/ گریگوروویچ، دمیتری واسیلیویچ، 1822-1899.

Grigorovich, Dmitrii Vasil'evich

54گ/ گریگوریف، آپالون آلکساندروویچ، 1822-1864.

Grigor ́ev, Apollon Aleksandrovich

58 گ/ گریگوریف، پیوتر ایوانوویچ، 1806- 1871

Grigor ev, Petr Ivanovich

6گ/ گلیبوف، لئونید، ش. 1860-1875. Glibov, Leonid

63گ/ گلینکا، آودوتیا پاولوونا (گالنيشيوا - کوتوزووا)، 1795-1863.

(Glinka, Avdotia Pavlovna (Golenishcheva-Kutuzova

65گ/ گلینکا، سرگی نیکالا یویچ، 1775-1847.

Glinka, Sergei Nikolaevich

67گ/ گلینکا، فيودور نیکالایویچ، 1789-1880.

Glinka, Fedor Nikolaevich

7گ/ گنچاروف، ایوان آلکساندروویچ، 1812-1891.

Goncharov, Ivan Aleksandrovich

1آ7گ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ7گ/ مجموعه رمانها. برحسب تاريخ

14آ7گ/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

6ی-47گ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان آ-ی)

ص: 117

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

7گ/ 3371 گنچاروف، ایوان آلکساندروویچ، 1812-1891

آثار انفرادی (دنباله)

2 الف / ابلوموف (ابلاموف)

2د/ داستان همیشگی

88- 7ی7گ/ سرگذشتنامه و نقد

72گ/ گندره، نیکالای پاولویچ، 1818-1895.

Gendre, Nikolai Pavlovich

74گ/ گندیچ، نیکالای ایوانوویچ، 1784-1833.

Gnedich, Nikolai Ivanovich

78گ/ گنسلر، ش. 1860-1870. Gensler. I.S.

8گ/ گوبر، ادوارد ایوانوویچ، 1814-1847.

Guber, Eduard Ivanovich

85گ/ گورسکی، پیوتر، ش.1860-1870 Gorskii, Petr

گوش، مستعار - 8ژ/PG3365

گوسياتنیکووا، یوگنی یا پتروونا - 57م/PG3377

3374- 3372 گوگول، نیکالای واسیلیویچ، 1809- 1852

Gogol', Nikolai Vasil' evich

1آ/3372 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ/ مجموعه رمانها و داستانها

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

2آ/ برگزیده ها

ی-آ/3373 آثار انفرادی (برحسب عنوان آ-ی)

7الف / افسانه ها

2ب / بازرس

2ت/ تاراس بولبا

ص: 118

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

3372-3374 گوگول، نیکالای واسیلیویچ، 1809- 1852.

3373 آثار انفرادی (دنباله)

6ت / تصویر

7چ/ چگونه حاجی حسن و حاجی حسین با هم قهر کردند.

2ش / شبهای پرماجرا (شبها کنار دهکده دیکانکا)

8ش / شنل

8ق / قماربازان

4م/ مردگان زرخرید (بردگان مرده، نفوس مرده)

2ی/ یادداشتهای یک دیوانه

3374 ترجمه ها

2آ/ اردو

4آ/ عربی

ی -6آ/ زبانهای دیگر

سرگذشتنامه و نقد

2ب/ سالگردها، جشنها و غیره

3ب/ خود سرگذشتنامه

4ب/ یادداشتها. خاطرات

نامه ها

2د/ مجموعه ها

4د/ مکاتبه های انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، آ-ی)

7ی-6د/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

8ی/ نقد و بررسی

نقد آثار انفرادی را در شماره همان اثر رده بندی کنید.

3گ/ 3375 گومیلفسکی، آلکساندر واسیلیویچ، 1830-1869.

Gumilevskii, Aleksandr Vasil' evich

ص: 119

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

5گ /3375 گیاتسینتوف، ش.1860-1870. Giatsintov, A.K

7گ گئورگی یفسکی، ایوان سرگی پویچ، 1793-1818

Georgievskii, Ivan Sergeevich

2ل/ لابانوف، ميخاييل يفستافيويچ، 1787-1846.

Lobanov, Mikhail Evstaf' evich

24ل/ لابزين، آلکساندر فيودوروویچ، 1766-1825.

Labzin, Aleksandr Fedorovich

28ل/ لابیسیویچ، پیوتر، ش.1790- 1820 Lobysevich, Petr

لاپوخین، ایوان ولادیمیروویچ-2ل/ PG3311

3ل/ لاچینووا، یکاترینا پتروونا، ش. 1840 - 1850.

Lachinova, Ekaterina Petrovna

34ل/ لادیژنسکایا، يليزاوتا آلكساندر وونا (سو شکووا)، 1829-1891.

(Lodyzhenskaia, Elizaveta Aleksandrovna (Sushkova

38ل/ لاژچنکوف، ایوان ایوانوویچ، 1792-1869.

Lazhechnikov, Ivan Ivanovich

4ل/ لاماچفسکی، ش. 1830- 1850. Lomachevskii, A.I

45ل/ لاوروف، ش. 1830-1840. Lavrov, N.

3376 لرمانتوف، میخاییل یوریویچ، 1814-1841.

Lermontov, Mikhail IUr evich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ/ مجموعه رمانها و داستانها

16آ/ مجموعه اشعار

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

2آ/ برگزیده ها. نقل قولها

6ی-4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 120

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800 -1870

3376 لرمانتوف، میخاییل یوریویچ، 1814-1841.

آثار انفرادی (دنباله)

8ب / بلا

2ع / عاشق غریب

9ق/ قهرمان دوران (قهرمان عصر ما)

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

72ی/ نشریات ادواری. انجمنها. مجموعه ها

73ی/ واژه نامه ها، فهرستها و غیره

75ی/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

76ی/ خانه ها و پاتوقها

77ی/ سالگردها، جشنها

78ی/ یادبودها. موزه ها. نمایشگاهها

8ی/ نقد و تفسیر

9ی/ مباحث خاص، (آ-ی)

95ی/ زبان. سبک

6ل/ 3377 لسكوف، نیکالای سمیونوویچ، 1831-1895.

Leskov, Nikolai semenovich

1آ6ل/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

2آ6ل/ برگزیده ها

6ی-4آ6ل/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

2م 6ل / ماجرای یک زن

88-7ی6ل/ سرگذشتنامه و نقد

62ل/ لفشين، واسیلی آلکسی یویچ، 1746-1826.

Levshin, Vasilii Alekseevich

ص: 121

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800 -1870

63ل/3377 لنسکی، دمیتری تیمافی یویچ، 1805-1806.

Lenskii, Dmitrii Timofeevich

65ل/ لوتکوفسکی، نیکالای پتروویچ، ش. 1820-1840.

Lutkovskii, Nikolai Petrovich

لوگانسکی، کازاک، مستعار- 3د/ PG3336

لوگانسکی، ولاديمير، مستعار- 3د/PG3363

لونسکی، یوگنی، مستعار-7ب /PG3321

لووا، ماريا فيودوروونا - 36ر/PG3364

لووف، پاول یوریویچ - 6ل /PG3313

7ل/ لووف، فيودور پتروویچ، 1766-1836.

L'vov, Fedor Petrovich

74ل/ لووف، نیکالای میخایلوویچ، 1821- 1872.

Lvov, Nikolai Mikhailovich

78ل/ لويتوف، آلكساندر ایوانوویچ، 1835-1877

Levitov, Aleksandr Ivanovich

8ل/ ليخاچيوف، و یاچسلاو، ش. 1850-1860.

Likhachev, Viacheslav

82ل/ ليخاچيوف، یگور فیلیپوویچ، -1807

Likhachev, Egor Fillipovich

86ل/ لیزاندر، دمیتری کارلوویچ، 1824-1894.

Lizander, Dmitrii Karlovich fon

لیسکوف، نیکالای سمیونوویچ- 6ل /PG3377

9ل/ ليسيتسينا، ماری یا، ش. 1820-1840.

Lisitsyna, Mariia

ص: 122

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

94ل / 3377 لیوانوف، فيودور واسیلیویچ، ش. 1860- 1880.

Livanov, Fedor Vasil'evich

98ل/ لئونارد، پاول، ش.1860-1880. Leonard, Pavel st.

لئونتيف، كانستانتین نیکالایویچ -8ل/ PG3433/

لیونسکی، مستعار - 64م/PG3377

ماتینسکی، میخاییل - 3م/PG3313

2م/ مارچنکو، آناستاسی یا یا کاوليونا، 1830- 1880.

Marchenko, Anastasiia IAkovlevna

24م/ مار دوفتسيوا، آنا نیکانوروونا (ز التايوا)، 1823-1885.

(Mordovtseva, Anna Nikanorovna (Zaletaeva

26م/ ماركوف، آلکسی ایوانوویچ، 1794-1869.

Markov, Aleksei Ivanovich

27م/ مارکوف، میخاییل آلکساندروویچ، 1810-1876.

Markov, Mikhail Aleksandrovich

مارلینسکی، مستعار-6ب / PG3320

28م/ مارین، سرگی نیکیفاروویچ، 1775-1813.

Marin, Sergei Nikiforovich

3م/ ماسالسکی، کانستانتین پتروویچ، 1802-1861.

Masalski, Kosntantin Petrovich

32م/ ما شکوف، پیوتر آلکسی یویچ، ش. 1830- 1850.

Mashkov, Petr Alekseevich

34م/ ماکاروف، پیوتر ایوانوویچ، 1765-1804.

Makarov, Petr Ivanovich

36م/ ماکاروف، میخاییل نیکالایویچ، 1789-1847.

Makarov, Mikhail Nikolaevich

ص: 123

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

38م/3377 ماکاروف، نیکالای پتروویچ، 1810- 1890.

Makarov, Nikloai Petrovich

4م/ ما کاشین، سمیون آکیموویچ، 1827- 1862؟

Makashin, Semen Akimovich

42م/ ماکسیموف، سرگی واسیلیویچ، 1831-1901.

Maksimov, Sergei Vasil' evich

44م/ ماکسیموف، میخاییل، ش. 1820-1850.

Maksimov, Mikhail

49م/ ما کشی یوا، واروارا دمیتری یونا، ش. 1830- 1840.

Maksheeva, Varvara Dmitrievna

48م/ ماگنیتسکی، میخاییل لئونتیویچ، 1778-1844.

Magnitskii, Mikhail Leont evich

5م/ مایکوف، آپالون آلکساندروویچ، 1761- 1838.

Maikov, Apollon Aleksandrovich

53م/ مایکوف، آپالون نيکالایویچ، 1821-1897.

Maikov, Apollon Nikolaevich

55م/ مایکوف، میخاییل آلکساندروویچ، ش. 1820-1840.

Maikov, Mikhail Aleksandrovich

57م/ مایکووا، یوگنی یا پتروونا (گوسيا تنیکووا) 1803-1880.

(Maikova, Evgeniia Petrovna (Gusiatnikova

6م/ مرزلیا کوف، آلکسی فیودوروویچ، 1778-1830.

Merzliakov, Aleksei Fedorovich

62م/ مژاکوف پاول آلکساندروویچ، 1786-1860.

Mezhakov, Pavel Aleksandrovich

ص: 124

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

64م/3377 ملگونوف، نیکالای آلکساندروویچ، 1804-1867.

Mel' gunov, Nikolai Aleksandrovich

66م/ ملنیکوف، پاول ایوانوویچ، 1819-1883.

Melnikov, Pavel Ivanovich

68م/ منشیکوف، ش. 1840-1870. Men' shikov, P.N.

7م/ موراويوف، آندری نیکالایویچ، 1806- 1874.

Murav'ev, Andrei Nikolaevich

72م/ موراويوف، نیکالای نظروویچ، 1775-1845.

Murav'ev, Nikolai Nazarovich

74م/ موراویوف - آپوستال، ایوان ماتوی یویچ، 1765-1851.

Murav'ev-Apostal, Ivan Matveevich

76م/ مولر، یگور آلکساندروویچ، 1812-1879.

Moller, Egor Aleksandrovich

78م/ می، لی یف آلکساندروویچ، 1822-1862.

Mei, Lev Aleksandrovich

8م/ میاتلیف، ایوان پتروویچ، 1796-1844.

Miatlev, Ivan Petrovich

82م/ ميخالوفسکی، دمیتری لاورنتیویچ، 1828-1905.

Mikhalovskii, Dmitrii Lavrent evich

84م/ میخایلوف، میخاییل لاریونوویچ، 1826-1865.

Mikhailov, Mikhail Larionovich

86م/ میراشفسکی، واسیلی، ش. 1830- 1850.

Miroshevski, Vasilii

میسایلوف، فئوپمپت، مستعار -24ل/ PG3375

ص: 125

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

88م/3377 میسنر، آلکسی یا کاولیویچ، 1807- 1882.

Meisner, Aleksei IAkovlevich

9م/ میلر، فيودور با گدانوویچ، 1818-1881.

Miller, Fedor Bogdanovich

92م/ میلونوف، میخاییل واسیلیویچ، 1792-1821.

Milonov, Mikhail Vasil'evich

94م/ میلیوكوف، آلکساندر پتروویچ، 1817-1897.

Miliukov, Aleksandr Petrovich

96م/ مین، دمیتری یگوروویچ، 1818- 1885.

Min, Dmitrii Egorovich

98م/ مینایف، دمیتری ایوانوویچ، 1808-1876.

Minaev, Dmitrii Ivanovich

2ن/ ناخیموف، آکیم نیکالایویچ، 1782-1814.

Nakhimov, Akim Nikolaevich

25ن/ نادژین، نیکالای ایوانوویچ، 1804-1856.

Nadezhin, Nikolai Ivanovich

3ن/ نارژنی، واسیلی ترافیموویچ، 1780-1826؟

Narezhnyi, Vasilii Trofimovich

نارسکایا، مستعار - 42ش/PG3366

ناوینسکایا، مستعار- 4پ PG3323

35ن/ نائومووا، آنا آلکساندروونا، -1862.

Naumova, Anna Aleksandrovna

4ن/ نبولسين، پاول ایوانوویچ، 1817-1893.

Nebol' sin, Pavel Ivanovich

نزامای، مستعار-56آ PG3315

ص: 126

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

نسترايف، مستعار-7ک/ PG3368

45ن / 3377 نستروف، ش.1850-1860.Nesterov, P.

5ن/ نکراسوف، نیکالای آلکسی یویچ، 1821-1878.

Nekrasov, Nikolai Alekseevich

1آ5ن/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

12آ5ن/ مجموعه داستانها

16آ5ن/ مجموعه اشعار

18آ5ن/ مجموعه نمایشنامه ها

3آ5ن/ برگزیده ها

6ی-4آ5ن/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی5ن/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی 5ن/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

نکراسوف، نیکولاس - نکراسوف، نیکالای آلکسی یویچ

نلدینسکی - ملتسکی، یوری آلکساندروویچ - 7ن/PG3313

6ن/ نود ومسکی، نیکالای واسیلیویچ، 1791-1853.

Nevedomskii, Nikolai Vasil evich

65ن/ نوزاروف، ماکسیم ایوانوویچ، 1762-1827.

Nevzorov, Maksim Ivanovich

7ن/ نولسکی، ولادیمیر ، ش. 1860-1870.

Nevel ' skii, Vladimir

نیترالنی، سرگی، مستعار -2پ/ PG3322

نیکولیف، نیکالای پتروویچ- 9ن/PG3313

8ن/ نیکیتنکو، آلکساندر واسیلیویچ، 1804-1877.

Nikitenko, Aleksandr Vasil' evich

ص: 127

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

84ن /3377 نیکیتین، آلکساندر، ش. 1830-1840.

Nikitin, Aleksandr

86ن/ نیکیتین، آندری آفاناسیویچ، -1859.

Nikitin, Andrei Afanas' evich

88ن/ نیکیتین، ایوان ساویچ، 1824-1861.

Nikitin, Ivan Savich

2و/3378 واخروشیف، فاما، ش. 1840-1870.

Vakhrushev, Foma

واخنافسکایا، مستعار-34ل/ PG3375

واداووزوف، واسیلی ایوانوویچ - 25 و / PG3438

25و/ وادبا لسکایا، واروارا، ش. 1850-1860.

Vadbol Skaia, Varvara, Kniaginia

وارابيوف، دمیتری تیمافی یویچ -63ل/ PG3377

4و/ واستوكوف، آلکساندر خریستا فوروویچ، 1781-1864.

Vostokov, Aleksandr Khristoforovich

45 و / واسکر سنسکی، میخاییل ایلیچ، -1867.

Voskresenskii, Mikhail Ilich

5و/ واشنكو - زاخار چنکو، آندری یگوروویچ، ش. 1850-1860.

Vashchenko-Zakharchenko, Andrei Egorovich

والزين، باريس، مستعار-5ب/ PG3321

6و/ والكونسکایا، زینایدا آلکساندروونا (بلا سلسکایا - بلازرسکایا)،

.1862-1792 Volkonskaia, Zinaida Aleksandrovna

Belosel' skaia-Belozerskaia) Kniagin'ia)

8و/ وانلیارليار سکی، واسیلی آلکساندروویچ، 1814-1852.

Vonliarliarskii, Vasilii Aleksandrovich

ص: 128

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

واننکو، ایوان- 3ب / PG3320

2و/3379 وردر فسکی، یوگراف آلکسی یویچ، ش. 1850-1860.

VerdereVSKIl, EVgraf Alekseevich

و سنیف، ایوان، مستعار - 7خ/PG3358

3و/ ولادیمیرسکی، ویکتور آلکساندرویچ، 1812-1877.

Vladimirskii, Viktor Aleksandrovich

34 و/ ولتمان، آلکساندر فامیچ، 1800-1870.

Veltman, Aleksandr Fomich

38 و/ ولتمان، يلنا ایوانوونا (کوبه)، -1868.

Veltman, Elena Ivanovna

4و/ ولياشيف - والينتسيف، دمیتری ایوانوویچ، 1770-1818.

Veliashev, Volyntsev, Dmitrii Ivanovich

45و/ ولیکا پولسکی، ایوان یرمالایویچ، 1793-1868.

Velikopolskii, Ivan Ermolaevich

5و/ ونويتينوف، دمیتری ولادیمیروویچ، 1805-1827.

Venevitinov, Dmitrii Vladimirovich

6و/ وولکاوا، آنا آلکسی یونا، 1781-1834.

Volkova, Anna Alekseevna

62و/ وولكوف، آلکساندر آبراموویچ، 1788-

Volkov, Aleksandr Abramovich

64 و / وولکوف، آلکساندر گاوریلوویچ، 1775-1883.

Volkov, Aleksandr Gavrilovich

66و/ وولکوف، یوری آلکساندروویچ، -1862.

Volkov, IUrii Aleksandrovich

وولگین، مستعار-74ز/ PG3365

ص: 129

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1800 -1870

7و /3379 ویاز مسکی، پیوتر آندری یویچ، 1792-1878

Viazemskii, Petr Andreevich, Kniaz'

8و/ ويساتا، آلکساندر پاولوویچ، ش. 1860-1870.

Vysota Aleksandr Pavlovich

85 و/ ویسکونتی، آلکساندر، ش. 1860-1870.

Viskonti, Aleksandr

4ه/ هر بینکا، یوگن، 1812-1848. Herbinka, IEvgen

هرتزن، آلکساندر ایوانوویچ - گر تسن، آلكساندر ایوانوویچ،

.1870-1812

هر تسن، آلكساندر ایوانوویچ - گر تسن، آلکساندر ایوانوویچ،

.1870-1812

هرزن، آلكساندر ایوانوویچ - به گرتسن، آلكساندر ایوانوویچ،

.1870-1812

2ی / 3380 یاراسلافتسوف، آندری کنستانتینوویچ، 1815-1884.

IAroslavtsov, Andrei Konstantinovich

یاراسلافتسیف، آندری كانستانتینوویچ -2ي / PG3380

3ی/ بازیکوف، نیکالای میخایلوویچ، 1803- 1846.

IAzykov, Nikolai Mikhailovich

1آ3ی/ مجموعه آثار (مجموعه اشعار، نظم و نثر). بر حسب تاريخ

2آ3ی/ برگزیده ها، جنگها، برحسب تاريخ

6ی-4آ3ی/ آثار انفرادی، شامل اشعار (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی3ی/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی3ی/ بررسیهای کلی، زندگی و آثار

4ی/ یا کاوليف، آلکسی سمیونوویچ، 1773-1817.

IAkovlev, Aleksei Semenovich

ص: 130

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1870-1800

45ی / 3380

یا کوبوویچ، لوكيان آندری یویچ، 1805- 1839.

IAkubovich, Luk'ian Andreevich

5ی/ یا کوشکن، پاول ایوانوویچ، 1820-1872.

IAkushkin, Pavel Ivanovich

یانیش، کارالینا کارلوونا ،46پ/ PG3323

6ی/ یر شوف، پیوتر پاولوویچ، 1815-1869.

Ershov, Petr Pavlovich

66ی/ يفرموف، ش. 1850-1870. Efremov, K.P .

68ی/ يفر موف، لوكا، ش. 1850- 1860. Efremov, Luka

یگوروف، ایوان، مستعار - لاچ/PG3358

7ی/ یلاگین ولادیمیر نیکالایویچ، 1831-1863.

Elagin, Vladimir Nikolaevich

75ی/ یوریف، سرگی آندری یویچ، 1821-1888.

IUr'ev, Sergei Andreevich

یوریوا، دویتسا، مستعار- 7ک/PG3369

پوشکووا، آنا پتروونا - 5ز/PG3365

8ی/ یوفسکی، پیوتر آلکسی یویچ، ش. 1820- 1840.

Iovskii, Petr Alekseevich

85ی/ یوگنی، 1767-1837. Evgenii, Metropolitan of Kiev

ص: 131

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3381 انامها(1)

2آ3382 آبازا، ویکتور آفانا سیویچ، 1831-1898.

Abaza, Viktor Afanas' evich

25آ/ آبراموف، ایوان اسپیریدونوویچ، 1874-

Abramov, Ivan Spiridonovich

3آ/ آبراموف، یاکوف واسیلیویچ، 1858-1906.

Abramov, IAkov Vasil' evich

6ی -4آ3آ/ آثار انفردای (برحسب عنوان، آ-ی)

32آ/ آبراموویچ، میخائیل سالامونوویچ، 1859

Abramovich, Mikhail Solomonovich

34آ/ آبراموویچ، ولادیمیر یا کاولیویچ، 1877-

Abramovich, Vladimir IAkovlevich

آبلی چیتلنی پائت، مستعار-8م/ PG3437

36آ/ آبولنسکی، لئونید یگوروویچ، 1845-1906.

Obolenskii, Leonid Egorovich

37آ/ آبوليانينوف، ولادیمیر آدولفوویچ، 1850-

Obol ianinov, Vladimir Adol fovich

38آ/ آبويموف، شو، 1890-1900. Aboimov, D.v

آپالیناریس، و يكونت دو، مستعار- 5ب /PG3395

آپتیمیست، مستعار-4چ/ PG3408

4آ آپراکسین، آلکساندر دمیتری یویچ، 1851-1913.

Apraksin, Aleksandr Dmitrievich

6ی -4آ4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

ص: 132


1- برای تقسیم بندی انامها از جدول کمکی "XIII" طرح اصلی ادبیات " PN-PZ " استفاده کنید.

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

آپرلیوا، یلنا ایوانوونا (بلارامبرگ)- 62ب/PG3394

آپکا، مستعار-78ک/ 3422

45آ/3382 آپوچینین، یوگنی نیکالایویچ، ش. 1880- 1910.

Opochinin, Evgenii Nikoaevich

5آ/ آپوختین، آلکسی نیکالایویچ، 1841-1893.

Apukhtin, Aleksei Nikolaevich

1آ5آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16آ5آ/ مجموعه و برگزیده اشعار

6ی-4آ5آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی5آ/ سرگذشتنامه و نقد

آتاوا، سرگی، مستعار- 77ت/PG3401

آترادين، واسیلی، مستعار-4س / PG3416

6آ/ آخشاروموف، ایوان دمیتری یویچ، 1831-1903.

Akhsharumov, Ivan Dmitrievich

1آ6آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ6آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

65آ/ آخشاروموف، دمیتری دمیتری یویچ، 1823-1910.

Akhsharumov, Dmitrii Dmitrievich

7آ/ آخشار وموف، نیکالای دمیتری یویچ، 1819-1893.

Akhsharumov, Nikolai Dmitrievich

1آ7آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ7آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

75آ/ آخشاروموف، ولادیمیر دمیتری یویچ، 1824-1911.

Akhsharumov, Vladimir Dmitrievich

ص: 133

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

8آ/3382 آخماتووا، یلیزاوتا نیکالايونا، 1820-1904.

Akhmatova, Elizaveta Nikolaevna

6ی4آ8آ/ آثار انفرادی (برحسب، عنوان، آ-ی)

4م8آ/ مرثیه های شمال

88- 7ی8آ/ سرگذشتنامه و نقد

85آ/ آدادوروف، یوگراف -1871.

Adadurov, Evgraf

آدمیراری، نیل، مستعار- 58پ / PG3398

آدودوروف و آدادوروف

2آ/3383 آرتسيباشیف، میخاییل پتروویچ، 1878-1927.

Artsybashev, Mikhail Petrovich

1آ2آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ2آ/ مجموعه داستانها

18آ2آ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ2آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی2آ/ سرگذشتنامه و نقد

25آ/ آرتیوشین، ش. 1890-1900

Artiushin, P.I.

آردوف، مستعار-62ب/ PG3394

آردینتسيف، مستعار- PG3418/78

3آ/ آرسنیف، آلکساندر واسیلیویچ، 1854-1896.

Arsenev, Aleksandr Vasil evich

17آ3آ/ مجموعه اشعار

6ی-4آ3آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 134

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

35آ/ 3383 آرفانوف، میخاییل ایوانوویچ، 1847- 1884.

Orfanov, Mikhail Ivanovich

آرلوفسکی، مستعار - 8 گ / PG3423

آرلیتسکی، مستعار -7آ/ PG3383

آرنبورگسکی، سرگی ایوانوویچ گوسیف-35گ / PG3430

4آ/ آریشنکو، گریگوری، ش. 1895-1905.

Arishchenko, Grigorii

44آ/ آرئوس، ایوان ایوانوویچ، 1877-1901.

Oreus, Ivan Ivanovich

48آ/ آرئوس، ش. 1880- 1890. Oreus, V.F.

53آ/ آزمیدووا، زینایدا كانستانتینوونا، 1843-1899.

Ozmidova, Zinaida Konstantinovna

57آ/ آژیگینا، لیودمیلا آلكساندروونا، 1837-1899.

Ozhigina, Liudmila Aleksandrovna

آستاخوف، مستعار- 9الف/PG3390

6آ/ آستاشیف، لئونید ایوانوویچ، ش. 1890-1900.

Ostashev, Leonid Ivanovich

62آ/ آستروف، زاخار باریسوویچ، ش. 1890-1910.

Osetrov, Zakhar Borisovich

64آ/ آستيريف، نیکالای میخایلوویچ، 1875-1894.

Astyrev, Nikolai Mikhailovich

65آ/ آششوف، نیکالای پتروویچ، 1866 -

Asheshov, Nikolai Petrovich

66آ/ آفاناسيف، لئونید نیکالایویچ، 1864 -

Afanas 'ev, Leonid Nikolaevich

ص: 135

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

665آ/3383 آفسیانیکو - کولیکوفسکی، دمیتری نیکالایویچ، 1853-1920.

Ovsianiko-Kulikovskii, Dmitrii Nikolaevich

67آ/ آفسي ينكو، واسیلی گریگوریویچ، 1842-1913.

Avseenko, Vasilii Grigor evich

1آ67آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ67آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی67آ/ سرگذشتنامه و نقد

68آ/ آفيناگنوف، نیکالای آلکساندروویچ، 1878-

Afinogenov, Nikolai Aleksandrovich

7آ/ آکریتس، استانیسلاو استانیسلاوویچ، 1834؟ -

Okreits, Stanislav Stanislavovich

74آ/ آکساکوف، نیکالای پتروویچ، 1848-1909.

Aksakov, Nikola Petrovich

آگاپوف، مستعار - 35م / PG3435

78آ/ آگریکوف، ش. 1890-1900. Agrikov, N.D.

آگرینسکی، مستعار-48ل/ PG3432

8آ/ آلبوف، میخاییل نیلوویچ، 1851-1911

Al’bov, Mikhail Nilovich

1آ8آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ8آ/ مجموعه داستانها

6ی-4آ8آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی8آ/ سرگذشتنامه و نقد

آلبینسکی، مستعار-7ر/ PG3411

آلتالنا، مستعار - 2ژ/PG3413

آلتايف، الکساندر، مستعار- 75ی/ PG3440

ص: 136

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

85آ/3383 آلخین، آلکساندر آلکساندروویچ، 1839-1897.

Ol' khin, Aleksandr Aleksandrovich

2آ/ 3384 آلشانين، دمیتری، ش. 1880-1900.

Ol’shanin, Dmitrii M.

آلف، مستعار- 98 الف/PG3390

24آ/ آلفريف، یرانیم واسیلیویچ، 1849-1886.

Alfer'ev, IEronim Vasil' evich

26آ/ آلکساندروف، دمیتری آلکساندروویچ، ش. 1880- 1890.

Aleksandrov, Dmitrii Aleksandrovich

آلکساندروف، ل، مستعار -26پ/ PG3398

28آ/ آلکساندروف، ولاديمير آلکساندروویچ، 1842-1906.

Aleksandrov, Vladimir Aleksandrovich

3آ/ آلکساندروف، ولاديمير آلکساندروویچ، ش. 1890- 1910.

Aleksandrov, Vladimir Aleksandrovich

1آ3آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ3آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی3آ/ سرگذشتنامه و نقد

آلکساندروف، ویکتور، مستعار- 6ک/PG3421

35آ/ آلکسین، سرگی آلکسی یویچ، ش. 1900-1920.

Aleksin, Sergei Alekseevich

4آ/ آلکسی یف، سرگی آلکساندروویچ، 1869- 1922.

Alekseev, Sergei Aleksandrovich

6ی-4آ4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی4آ/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 137

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5آ/ آلکسی یف، نیکالای نیکالایویچ، 1871-1905.

Alekseev, Nikolai Nikolaevich

6ی -4آ5آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی5آ/ 3384 سرگذشتنامه و نقد

آلگرو، مستعار- 88س/PG3413

آلمازوف، مستعار-38و/ PG3439

آلمدينگین، یکاترینا آلکسی یونا -65س/PG3416

آلمینسکی، مستعار- 3398/22

آلنم، مستعار- 25ت/PG3402

52آ/ آلنين، ش. 1890-1910. Olenin, K.L.

54 آ/ آليابيف، باریس ایوانوویچ، ش. 1890-1900.

Aliabev, Boris Ivanovich

55آ/ آلیسوف، پیوتر فدو سی یویچ، -1847

Alisov, Petr Fedoseevich

56آ/ آليگر، نیکالای فریدر يخوویچ، 1882-1919؟.

Oliger, Nikolai Fridrikhovich

58آ/ آلین، نیکالای، ش. 1900-1910. Alin, Nikolai

آلیوشا چودیلوویچ، مستعار- 8ب / PG3395

آمفيتياتروف، آلکساندر والنتینوویچ، 1862- 1938.

Amfiteatrov, Aleksandr Valentinovich

تاریخ روسیه را در DK و نقد ادبیات روسیه را در PG3001

رده بندی کنید.

1آ6آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ6آ/ مجموعه داستانها و غیره. بر حسب تاريخ

18آ6آ/ مجموعه نمایشنامه ها. برحسب تاريخ

ص: 138

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6آ/ 3384 آمفیتياتروف، آلکساندر والنتینوویچ، 1862-1938. (دنباله)

6ی-4آ6آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی6آ/ سرگذشتنامه و نقد

7ی6آ/ 3384 خود سرگذشتنامه

88 8ی6آ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

آمولفسکی، مستعار- 84ف / PG3415

آمیکوس، مستعار- 7م / PG3436

آن - اسکی، مستعار-2ر/ PG3410

آنتاروف، مستعار-7س /PG3415

7آ/ آنتروپوف، لوکا نیکالایویچ، 1843- 1884.

Antropov, Luka Nikolaevich

6ی-4آ7آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

73آ/ آنتونوف، ش.1890-1900. Antonov, S.S

75آ/ آنتونوف، ش.1900-1910. Antonov, K.E.

77آ/ آنتونوف، ش.1880- 1890. Antonov, V.M.

آنتونوویچ، ایپالیت، مستعار-43و/ PG3439

78آ/ آنتونوویچ، ماکسیم آلکسی یویچ، 1835-1918.

Antonovich, Maksim Alekseevich

نقد ادبی- PG2947

8آ/ آندروسون، لئونید ایوانوویچ، 1875-

Andruson, Leonid Ivanovich

85آ/ آندری یف، آلکساندر نیکالایویچ، 1830-1891.

Andreev, Aleksandr Nikolaevich

آندری یف، لئونید - آندری یف، لئونید نیکالایویچ

ص: 139

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3385 آندری یف، لئونید نیکالایویچ، 1871-1919.

Andreev, Leonid Nikolaevich

مجموعه آثار

1آ/ بر حسب تاريخ

11آ/ برحسب ویرایشگر

12آ/ مجموعه داستانها و غیره

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

ترجمه ها

3آ/ عربی

32آ/ زبانهای دیگر (آ-ی)

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

6الف / اعدام شدگان (بدار آویختگان)

9خ / خنده سرخ

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

7ی/ خود سرگذشتنامه، نامه ها، خاطرات

ی-آ8ی/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

8ی/ نقد

85ی/ مباحث خاص، آ-ی

2آ/3386 آندری یف، واسیلی نیکالایویچ، 1843-1888.

Andreev, Vasilii Nikolaevich

آندری یف - بورلاک، مستعار -2آ/ PG3386

25آ/ آندری یفسکی، ش. 1890-1900. Andreevskii, A.M

3آ/ آندری یفسکی، پاول آرکادیویچ، 1850- 1890.

Andreevskii, Pavel Arkad'evich

6ی - 4 آ3آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 140

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

35آ/ 3386 آندری یفسکی، سرگی آرکادویچ، 1848-1919؟

Andreevskii, Sergei Arkad'evich

آندری یویچ، مستعار - 33 س /PG3414

آن دیت، بارون، مستعار -6ب/ PG3319

4آ/ آننسکی، ایناکنتی فیودوروویچ، 1855-1909.

Annenskii, Innokentii fedorovich

6ی-4آ4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

5آ/ آننکووا - برنارد، نینا پاولوونا، 1864-

Annenkova-Bernard, Nina Pavlovna

6ی-4آ5آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

54آ/ آنوچین، واسیلی ایوانوویچ، 1875-

Anuchin, Vasilii Ivanovich

آنیبال، لیدی یا دمیتری یونا زینوویوا -8ز/PG3413

58آ/ آنیچکووا، آنا میترا فانوونا (آوینووا)، ش. 1900-1910.

Anichkova, Anna Mitrofanovna (Avinova)

6آ/ آنیچکووا، ابدالی یا مچیسلاوونا (پیلسود سكا)، 1843-

(Anichkova, Idaliia Mechislavovna (Pilsudska

6ی-4آ6آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی) Anisimsov, S.A.

65آ/ آنیسیموف، ش.1880- 1890.

آنیوتین، مستعار -2/ PG3411

7آ/ آورکی یف، دمیتری واسیلیویچ، 1836-1905.

Averkiev, Dmitrii Vasilevich

1آ7آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

18آ7آ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ7آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

ص: 141

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

آور کی یف، دمیتری واسیلیویچ، 1836-1905. (دنباله)

7-88ی 7آ/ 3386 سرگذشتنامه و نقد

8آ/ آوناريوس، واسیلی پتروویچ، 1839-1919.

Avenarius, Vasilii Petrovich

9آ/ آویلووا، لیدی یا آلکسی یونا (استراخووا)، -1865

Avilova, Lidiia Alekseevna (Strakhova)

ی-4آ9آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی9آ/ سرگذشتنامه و نقد

آوینووا، آنا میترا فانوونا-58آ/ PG3386

4آ/ 3387 آیزمان، داوید یا کاولیویچ، 1869- 1922.

Aizman, David IAkovlevich

1آ4آ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی4آ/ سرگذشتنامه و نقد

2الف ارتل، آلكساندر ایوانوویچ، 1855-1908.

Ertel, Aleksandr Ivanovich

ازوپ، مستعار-44 م/ PG3433

22الف/ استاخیویچ، ش.1880-1900. Stakhevich, N.P.

23الف/ استاخی یف، دمیتری ایوانوویچ، -1840

Stakheev, Dmitrii Ivanovich

24الف/ استار وستين، واسیلی گریگوریویچ، 1840-1902.

Starostin, Vasilii Grigorevich

25الف/ استاروستین، یاکوف، ش. 1870- 1880 Starostin, IAkov

ص: 142

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

استاری امیگرنت، مستعار-55د/ PG3409

استاری مالیار، مستعار-4ب/PG3392

استارینکیویچ-65س /PG3414

استا سووا، واروارا دمیتری یونا -53ک/ PG3419

26الف/ 3387 استالیتسا، ليوبوف، ش.1910-1920. Stolitsa, Liubov

27الف/ استانیوکوویچ، كانستانتین میخایلوویچ، 1844-1903.

Staniukovich, Konstantin Mikhailovich

28الف/ استايانوف، مارک، ش.1880- 1890. Stoianov, Mark .

3 الف/ استپانوف، ش. 1880- 1890. Stepanov, P.A

35الف/ استپانوف، نیکالای، ش. 1890-1900

Stepanov, Nikolai, V.

استپنوی، مستعار-68آ/ PG3383

استپنیاک، سرگی-7ک/ PG3420

استراخوف، نیکالای نیکالایویچ - 56 الف /PG3317

استراخووا، لیدی یا آلکسی یونا-9آ/ PG3389

4الف/ استراژیف، ویکتور ایوانوویچ، 1879-

Viktor Ivanovich Strazhev, Viktor Ivanovich

استرانیک، ایوان، مستعار-58آ/ PG3386

44الف/ استرمائوخوف، ش.1880- 1890. Stremoukhov, N.P

استرن، مستعار- 65و/ PG3439

استروژکین، مستعار - 3ک/PG3423

48الف/ استرووه، آلکساندر فیلیپوویچ، 1874-

Struve, Aleksandr Fillippovich

5الف/ استولى، فيودور استپانوویچ، 1834۔

Stulli, Fedor Stepanovich

ص: 143

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6الف /3387 اسکابیچفسکی، آلكساندر میخایلوویچ، 1838- 1910.

Skabichevskis, Aleksandr Mikhailovich

65 الف/ اسکار بیلین، ش.1890-1900. Skorbilin, M.M

7الف/ اسکالکوفسکی، كانستانتین آپالونوویچ، 1843-1905.

Skal kovskii, Konstantin Apollonovich

75الف/ اسکاورانسکایا، ماری یا، ش. 1890-1900.

Skovronskaia, Mariia

8الف/ اسکریپیتسین، ش.1890-1900. Skripitsyn, V.A .

85الف/ اسکلیادنیف، ش. 1880- 1890. Skliadnev, I.V.

اسکیتالتس، مستعار- 3پ/PG3399

2الف/3388 اسلانسکایا، یکاترينا ويساريونوونا، ش. 1900-1910.

Slanskaia, Ekaterina Vissarionovna

اسلاووتینسکی، استپان تيمافی یویچ- 3الف/PG3318

اسلاوینسکی، آلکسی میخایلوویچ- 38الف/PG3388

25الف/ اسلاوین، ش. 1900-1910. Slavin, I.IA

3الف/ اسلپتسوف، آلکساندر، آلکساندروویچ، 1835-1906.

Sleptsov, Aleksandr Aleksandrovich

34الف/ اسلو چفسکی، كانستانتين كانستانتینوویچ، 1837-1904.

Sluchevski, Konstantin Konstantinovich

اسلوفسکی، مستعار- 75ب /PG3392

اسلووا - گلا گول، مستعار- 35 گ / PG3430

38الف/ اسلیویتسکی، آلکسی میخایلوویچ، ش. 1890-1900.

Slivitskii, Aleksei Mikhailovich

4الف/ اسمیدوویچ، ویکنتی ویکنتیویچ، 1897- 1945.

Smidovich, Vikentii Vikent' evich

ص: 144

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

اسمیدوویچ، ویکنتی ویکنتیویچ، 1867- 1945 (دنباله)

1آ4الف/3388 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

2آ4الف/ برگزیده ها

6ی-4آ4الف/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

آثاری که درباره پوشکین و نیچه و غیره می باشد. در شماره همان فرد

رده بندی کنید.

88- 7ی4الف/ سرگذشتنامه و نقد

43الف/ اسمیرنوف، ایلیا دمیتری یویچ، ش. 1900-1920.

Smirnov, Il'ia Dmitrievich

45الف/ اسمیرنوف، ش.1890-1900. Smirnov, D.F.

47الف/ اسمیرنووا، سوفیا ایوانوونا، 1852-

Smirnova, Sof' ia Ivanovna

5الف/ اسنژین، ش. 1880- 1890. Snezhin, O.K.

6الف/ اسوايخوتوف، دمیتری، ش. 1870- 1890.

Svoekhotov, Dmitrii

اسوتلوف، والریان، مستعار - 85 الف/PG3391

اسوچينا، نادژدا ایوانوونا -8م/ PG3435/

65الف/ اسودنتسوف، ایوان ایوانوویچ، 1842-1901.

Svedentsov, Ivan Ivanovich

7الف/ اسویرسکی، آلکسی ایوانوویچ، 1865-

Svirskii, Aleksei Ivanovich

8الف/ اشپاژینسکی، ایپالیت واسیلیویچ، 1844-1917.

Shpazhinskii, Ippolit Vasil evich

2الف/3389 اشکلوفسکی، ایساک ولادیمیروویچ، 1865-

Shklovskii, Isaak Vladimirovich

ص: 145

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3الف/3389 اشکلیار فسکی، آلكساندر آندری یویچ،

.1883-1837 Shkliarevskii, Aleksandr Andreevich

4الف/ اشکولیف، فیلیپ استپانوویچ، 1868- 1930.

Shkulev, Filipp Stepanovich

6الف/ افرون، ساولی کانستانتینوویچ، ش. 1890-1900.

Efron, Savelii Konstantinovich

65الف/ افندی، ش. 1890-1900. Efendi, V.D.

امزه، مستعار- 5ز/PG3413

7الف/ امیروف، ش. 1890-1900. Amirov, R.M.

انپه، مستعار -34پ/ PG3397

8الف/ انگلگاردت، نیکالای آلکساندروویچ، 1866-

Engel' gardt, Nikolai Aleksandrovich

85 الف/ انگلمیر، آلکساندر کلیمنتوویچ، 1854-

Engel' meier, Aleksandr Klimentovich

2الف/3390 اوالد، آرکادی واسیلیویچ، 1836-1898.

Évald, Arkadii Vasil'evich

او تراک، یوری نیکالایویچ گاواروخا- 58 گ/PG3424

3الف/ - اوخاچ - آگاروویچ، ش. 1890-1900

Ukhach-Ogorovich, N.A.

34 الف/ اوختو مسکی، اسپر اسپروویچ، 1861-

Ukhtomskii, Ésper Esperovich, Kniaz

38الف/ اوروسوف، نیکالای پاولوویچ، ش. 1880- 1890.

Urusov, Nikolai Pavlovich, Kniaz'

4الف/ اوزروف، ایوان خريستافوروویچ، 1869 -

Ozerov, Ivan Khristoforovich

ص: 146

PG ادبیات روسية

نویسندگان انفرادی

1917-1870

45الف/3390 اوژگوف، ما توی ایوانوویچ، 1860-

Ozhegov, Matvei Ivanovich

5الف/ اوسپنسکی، گلب ایوانوویچ، 1843 - 1902.

Uspenskii, Gleb Ivanovich

اوسپنسکی، نیکالای واسیلیویچ- 7الف/PG3318

اوستالی، مستعار- ،38 و / PG3438

اوستريالوف، فيودور نیکالایویچ- 72 الف/PG3318

اوستینوویچ، آلكساندرا نیکالايونا -48م/ PG3436

او سیپ - لوریه-38ل/ PG3432

52الف/ اوسیپوف، آندری آندری یویچ، 1867-1908.

Osipov, Andrei Andreevich

اوسیپووا -7پ/ PG3398

اوسیپوویچ، مستعار- 6ن/PG3437

55الف/ اوسیپوویچ، نائوم مارکوویچ، 1870-

Osipovich, Naum Markovich

6الف/ اوشاک، ایوان، ش. 1890-1900. Ushak, Ivan

اولد جنتلمن، مستعار -6آ/ PG3384

7الف/ اومانتس، سرگی ایگناتیویچ، ش. 1890-1900.

Umanets, Sergei Ignat' evich

75الف/ اومانوف - کا پلونوفسکی، ولادیمیرواسیلیویچ، 1865-

Umanov-Kaplunovskii, Vladimir Vasil evich

ایخاروف، مستعار -4الف/PG3390

8الف/ ایزمایلوف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1873-1921.

Izmailov, Aleksandr Alekseevich

ص: 147

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

84الف/3390 ایزمایلوف، ایلیا نیکالایویچ، ش. 1880- 1890.

Izmailov, Il'ia Nikolaevich

ایزمایلوف - اسمالنسکی، مستعار- 8الف/3390 PG

88الف/ ایزیومسکی، ایوان دمیتری یویچ، ش. 1890-1900.

Iziumskii, Ivan Dmitrievich

ایگلا، مستعار-3آ/ PG3398

9الف/ ایگناتوف، ایلیا نیکالایویچ، 1858-1921.

Ignatov, Il'ia Nikolaevich

94الف/ ایگناتوف، ش. 1900-1915. Ignatov, F.S .

98الف/ ایگناتیف، ش. 1900-1910 Ignat' ev, E.I.

ایگناتیف، روف گاوریلوویچ- 86الف/PG3318

2الف/3391 ایلین، میخاییل آندری یویچ، 1878 - 1942.

Il in Mikhail Andreevich

24الف/ ایلینسکی، ش. 1870-1880. II inskii, I.A.

28الف/ ایلیوخو، ش. 1860- 1890. Iliukho, E.P.

3 الف/ ایمرتینسکی، نیکالای كانستانتینوویچ، 1830-1894.

Imeretinskii, Nikolai Konstantinovich, Kniaz'

4الف/ اینازمتسيوا، آنا آندری یونا، 1864-

Inozemtseva, Anna Andreevna

45الف/ ایترلینگ، گلافيرا آدولفوونا، 1873-

Einerling, Glafira Adol" fovna

5الف/ ایواشکین، ش.1900-1910 Ivashkin, V.A.

ایوانوف، مستعار- 5الف/PG3390

6الف/ ایوانوف، آلکساندر ترافیموویچ، 1844-1888.

Ivanov, Aleksandr Trofimovich

ص: 148

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

64الف/3391 ایوانوف، آلکسی فیودوروویچ، 1841- 1894.

Ivanov, Aleksei Fedorovich

67 الف/ ایوانوف، لییف لوویچ، ش. 1880-1900.

Ivanov, Lev L vovich

68الف/ ایوانوف، ش. 1890-1900. Ivanov, N.G .

7الف/ ایوانوف، نیکالای، ش.1860- 1890. Ivanov, Nikolai

75الف/ ایوانوف، واسیلی ایوانوویچ، 1858-

Ivanov, Vasilii Ivanovich

8 الف/ ایوانوف، و یاچسلاو ایوانوویچ، 1866- 1949.

Ivanov, Viacheslav Ivanovich

1آ8الف/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

14آ8الف/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

16آ8الف/ مجموعه اشعار

6ی-4آ8الف/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7یالف/ سرگذشتنامه و نقد

ایوانوف - کلاسیک، مستعار- 64 الف/PG3391

ایوانوویچ، مستعار - 65 الف/PG3388

85الف/ ایوچنکو، والریان یاکاولیویچ، 1860-

Ivchenko, Valerian IAkovlevich

9الف/ ایوین، ایران، ش. 1880-1900. Ivin, Ivan S.

2ب/ باباریکین، پیوتر دمیتری یویچ، 1836-1921.

Bobarykin, Petr Dmitrievich

1 آ2ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ2ب/ مجموعه داستانها

18آ2ب/ مجموعه نمایشنامه ها

ص: 149

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

باباریکین، پیوتر دمیتری یویچ، 1836-1921. (دنباله)

6ی4آ-2ب/ 3391 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی2ب/ سرگذشتنامه و نقد

7ی2ب/ سرگذشتنامه، نامه ها، خاطرات

72ی2ب/ یادبودها

باباریکین، نیکالای نیکالایویچ- 2ب/PG3319

24ب/ بابکین، پیوتر ایوانوویچ، 1842-

Babkin, Petr Ivanovich

28ب/ بابیکوف، آلکساندر یا کاولیویچ، 1837-1873.

Babikov, Aleksandr IAkovlevich

با چچکارووا، یوگنی یا ایوانوونا-54ک/ PG3423

3ب/ باخاريف، يفيم آفاناسیویچ، 1878-

Bakharev, Efim Afanes' evich

34ب/ باخمتيف، آلکسی ایوانوویچ، ش. 1910-1920.

Bakhmetev, Aleksei Ivanovich

36ب/ باخمتیف، ش.1900-1910. Bakhmetev, N.M.

38ب/ بارادین، پیوتر آلکسی یویچ، ش. 1880-1900.

Borodin, Petr Alekseevich

4ب/ بارانتسیویچ، کازیمیر استانیسلاوویچ، 1851-1927.

Barantsevich, Kazimir Stanislavovich

1آ4ب/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ4ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی4ب/ سرگذشتنامه و نقد

45ب/ بارانوف، آلکساندر واسیلیویچ، ش. 1890-1900.

Baranov, Aleksandr Vasil'evich

ص: 150

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

بارمان، آریادنا ولادیمیروونا - 7ت/PG3402

5ب/3391 بارودزیچ، پائولین ایوانوویچ، 1855-

Borodzich, Paulin Ivanovich

بارون آن دیت، مستعار- 6ب/PG3391

بارون گالکین، مستعار -6د/ PG3409

6ب/ باریاتینسکی، ولادیمیر ولادیمیروویچ، 1874-

Bariatinskii, Vladimir Vladimirovich, kniaz

6ی-4 آ6ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 6ب/ سرگذشتنامه و نقد

65ب/ باریسوفسکی، ش. 1880-1900. Borisovskii, N.F.

7ب/ باريشيف، ایوان ایلیچ، 1854-1911.

Baryshev, Ivan Il ich

8ب/ باریشیف، گریگوری، ش. 1865- 1875.

Baryshev, Grigorii

9ب/ باریشیف، يفرم يفرموویچ، -1881.

Baryshev, Efrem Efremovich

2ب/3392 باریکووا، آنا پاولوونا (کامنسکایا)، 1839-1893.

(Barykova, Anna Pavlovna (Kamenskaia

16 آ2ب/ مجموعه اشعار

6ی-4آ2ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

3ب/ با ژنوف، ش. 1880- 1890

Bazhenov, V.L.

4ب/ باژین، نیکالای فدوتوویچ، 1843-1908.

Bazhin, Nikolai Fedotovich

ص: 151

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

باژین، نیکالاي قدوتوویچ، 1843-1908. (دنباله)

1 آ4ب/3392 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ4ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی4ب/ سرگذشتنامه و نقد

45ب/ باژینا، سرافیما نیکیتیچنا (عالمووا)، 1839-1894.

(Bazhina, Serafima Nikitichna (Alymova

باسانین، مارک، مستعار -9ل/ PG3430

باستروم، آلكساندرا، مستعار- 5ت/PG3402

5ب/ باسوف، سرگی آلکساندروویچ، 1869-

Basov, Sergei Aleksandrovich

باسوف - ورخا یانتسيف، مستعار-5ب /PG3392

54ب/ باشکیرتسیوا، ماری یا کانستانتینو ونا، 1860-1884.

Bashkirtseva, Mariia Konstantinovna

58ب/ باشكين، واسیلی واسیلیویچ، 1880-1909.

Bashkin, Vasilii Vasil' evich

6ب / با کالینیک، ش.1900-1910. Bakaleinik, P.

65ب/ با گاتیریف، پاول ایوانوویچ، 1851-1908.

Bogatyrev, Pavel Ivanovich

7ب/ با گاراس، ولادیمیر گرمانوویچ، 1865- 1936

Bogoraz, Vladimir Germanovich

1آ7ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

16 آ7ب/ مجموعه اشعار

6ی - 4 آ7ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 7ب/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 152

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

75ب/3392 باگاسلوفسکی، نیکالای گاوریلوویچ، 1824- 1892.

Bogoslovskii, Nikolai Gavrilovich

8ب/ با گالیوبوف، نیکالای پتروویچ، 1820-

Bogoliubov, Nikolai Petrovich

6ی-4آ8ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

با گدانوف، مستعار-25م/ PG3435

84ب/ باگذانوف، آندری، ش. 1890-1900

Bogdanov, Andrei

88ب/ با گدانوف، ایوان ایوانوویچ، 1840؟ - 1880

Bogdanov, Ivan Ivanovich

9ب/ باگروف، گریگوری ایساکوویچ، 1825-1885.

Bogrov, Grigorii Isaakovich

با گمسکی، مستعار- 2چ/PG3407

2ب/3393 بالابانووا، یکاترینا و یاچسلاوونا، 1847 -

Balabanova, Ekaterina Viacheslavovna

بالاوینسکایا، آنفیسا پتروونا - 55ل/ PG3432

23ب/ بالتروشایتیس، جورگیس، 1873-1944.

Baltrushaitis, Jurgis

25ب/ بالدسكول، آلكساندر، ش. 1890-1900.

Baldeskul, Aleksandr

27ب/ بالكونسکی، ش.1885-1895. .Bolkonskii, D

3ب/ بالمونت، كانستانتین دمیتری یویچ، 1868-1943.

Bal'mont, Konstantin Dmitrievich

1 آ3ب/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

16آ3ب/ مجموعه اشعار

ص: 153

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

بالمونت، كانستانتین دمیتری یویچ، 1868- 1943. (دنباله)

2آ3ب3393 برگزیده ها

6ی - 4 آ3ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 3ب/ سرگذشتنامه و نقد

8-88ی 7ب/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

باندارنکو، آستاپ، مستعار-2س/PG3416

بایکووا، نادژدا آلکساندر وونا- 34ل / PG3432

45ب/ بایلرنتوف، وادیم، ش. 1880- 1890.

Bailerntov, Vadim

5ب/ بر، باريس ولادیمیروویچ، ش. 1890- 1910.

Ber, Boris Vladimirovich

55ب/ برافتسین، پیوتر پلاتونوویچ، ش. 1875-1885.

Brovtsyn, Petr Platonovich

58ب/ براندت، رامان فيودوروویچ، 1853-1920.

Brandt, Roman Fedorovich

6ب/ براندت، نیکالاوس، ش. 1910-1920.

Brandt, Nikolaus

62ب/ برانسکی، پاول، ش.1890-1900. Bronskii, Pavel

65ب/ برايتسيف، ش.1880- 1890. Braitsev, IA. R.

برتولدي، مستعار- 5گ / PG3430

7ب/ برزوفسکی، فئاکتیست آلکسی یویچ، 1877-

Berezovskis, Feoktist Alekseevich

ص: 154

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

78ب /3393 برزین، ولادیمیر پتروویچ، ش. 1880- 1890.

Berezin, Vladimir Petrovich

8ب/ برشکو - بر شکوفسکی، نیکالای نیکالایویچ، 1874-

Breshko-Breshkovskii, Nikolai Nikolaeivch

9ب/ برگ، فيودور نیکالایویچ، 1839-1909.

Berg, Fedor Nikolaevich

برنارد، نینا پاولوونا آننکووا -5آ/ PG3386

2ب/3394 برنوف، ميخائيل آلکساندروویچ، 1864-

Bernov, Mikhail Aleksandrovich

بروت، ایوان، مستعار- 98و/PG3438

25ب/ بروسیانین، واسیلی واسیلیویچ، 1867-1919.

Brusianin, Vasilii Vasilevich

1آ25ب/ مجموعه آثار بر حسب تاریخ

6ی-4آ25ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

برونین، مستعار-36ک/ PG3422

3ب/ بریانچانينوف، آناتولی آلکساندروویچ، 1839-

Brianchaninov, Anatolii Aleksandrovich

35ب/ بریانسکی، دمیتری، ش. 1890-1900.

Brianskii, Dmitrii

37ب/ بریوزگین، دمیتری میخایلوویچ، ش. 1900-1910.

Berezkin, Dmitrii Mikhailovich

4ب/ بریوسوف، والری یا کاولیویچ، 1873-1924.

Briusov, Valerii IAkovlevich

1آ4ب/ مجموعه آثار، بر حسب تاریخ

16آ4ب/ مجموعه اشعار

ص: 155

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

بریوسوف، والری یا کاولیویچ، 1873-1924. (دنباله)

18آ4ب/ 3394 مجموعه نمایشنامه ها

2آ4ب/ برگزیده ها

6ی-4آ4ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی4ب/ سرگذشتنامه و نقد

43ب/ بریونلی، پاول آلفانسوویچ، 1873-

Briunelli, Pavel Al fonsovich

47ب/ بزابرازوف، پاول ولادیمیروویچ، 1859-

Bezobrazov, Pavel Vladimirovich

5ب/ بزابرازوف، ش. 1880-1900. Bezobrazov, N.F.

بز پیاتوف، یوگنی میخایلوویچ- 54ب /PG3394

بز دولنی، ایوان، مستعار و -4پ/ PG3397

بزرودنایا، یولی یا، مستعار- 58ی/ PG3440

بزسانوف- 58ب / PG3394

بژتسکی، مستعار- 4م / PG3434

54ب/ بسپیاتوف، یوگنی میخایلوویچ، 1878-1919.

Bespiatov, Evgenii Mikhailovich

بستوژیف، مستعار - 5ه/ PG3440

58ب/ بسونوف، ش.1880- 1890. Bessonov, A.I.

بشنتسوف- 7ب/ PG3320

6ب/ بكتووا، یکاترینا آندری یونا، 1855-1892.

Bektova, Ekaterina Andreevna

62ب/ بلا رامبرگ، یلنا ایوانوونا، 1846-

Blaramberg, Elena Ivanovna

بلاروسوف، مستعار- 25ب / PG3395

ص: 156

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

بلازرسکی، ن مستعار- 98پ /PG3397

64ب/3394 بلازرسکی، یوگنی میخایلوویچ، 1853-

Belozerskii, Evgenii Mikhailovich

65ب/ بلاکونسکی، ایوان پتروویچ، 1855-

Belokonskii, Ivan Petrovich

بلا گافثسکی، نیکالای آلکساندروویچ-2ب/ PG3321

بلا گانا مرنی گراژدانین، مستعار - 2ب/PG3396

68ب/ بلاگاوو، دمیتری دمیتری یویچ، 1827-1897

Blagovo, Dmitrii Dmitrievich

بلاگر. مستعار- 3ش/PG3416

7ب/ بلامورسکی، ش. 1890-1900.

Belomorskii, A.A.

74ب/ بلانک، نیکالای نیکالایویچ. ش. 1890-1900.

Blank, Nikolai Nikolaevich

78ب/ بلانوفسکی، یوگنی ایوانوویچ، ش. 1880- 1890.

Belanovski, Evgenni Ivanovich

بلاواتسکایا، بلکنا پتروونا-8ب /PG3394

8ب/ بلاواتسکی، هلن پتروونا (هان - هان)، 1831-1891.

(Blavatsky, Helena Petrovna (Hahn-Hahn

85 ب/ بلائوسوف، ایوان آلکسی یویچ، 1863-

Belousov, Ivan Alekseevich

2ب / 3395 بلتسکی، ش.1890-1900 Beletskii, I.G.

25ب/ بلفسکی، آلکسی استانیسلاوویچ، 1859-

Belevskii, Aleksei Stanislavovich

بلمسوف، مستعار -73پ PG3397

ص: 157

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3ب / 3395 بلوف، ایوان دمیتری یویچ، -1886

Belov, Ivan Dmitrievich

35ب/ بلوف، ش. 1880- 1890. Belov, N.N.

4ب/ بلوک، آلکساندر آلکساندروویچ، 1880-1921.

Blok, Aleksandr Aleksandrovich

1آ4ب/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

16آ4ب/ مجموعه اشعار

18آ6ب/ مجموعه نمایشنامه ها

2آ4ب/ برگزیده ها

6ی-4آ4ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی 4ب/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی4ب/ بررسیهای کلی، زندگی و آثار

بلومر، لئونید پتروویچ -55ب/ PG3395

بلی، آندری، مستعار- 3ب / PG3396

45ب/ بلیایف، ایوان استپانوویچ، 1860-1918.

Beliaev, Ivan Stepanovich

5ب/ بليايف، یوری دمیتری یویچ، 1879-1917

Beliaev, IUrii Dmitrievich

6ی -4 آ5ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 5ب/ سرگذشتنامه و نقد

بلیژنيف، مستعار-44ل / PG3440

بلینسکی، ماکسیم، مستعار - 4ی/ PG3440

53ب/ بلينوف، نیکالای نیکالایویچ، 1839-

Blinov, Nikolai Nikolaevich

ص: 158

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

55ب /3395 بلیومر، لئونید پتروویچ، 1840-1888.

Bliummer, Leonid Petrovich

57ب/ بلیویچ، كانستانتین پاولوویچ، 1825- 1890.

Belevich, Konstantin Pavlovich

بندیکت، مستعار -6و/ PG3439

بنگالسکی، مستعار-28ش/ PG3416

6ب/ بوتكوف، ش. 1890-1900. Butkov, A.I.

63ب/ بوتورلین، پیوتر دمیتری یویچ، 1859-1895.

Buturlin, Petr Dmitrievich, graf

65ب/ بوتوفسکی، نیکالای دمیتری یویچ، 1850-

Butovski, Nikolai Dmitrievich

7ب/ بوچینسکایا، نادژدا آلکساندروونا (لاخویتسکایا)، 1876-1952.

(Buchinskaia, Nadezhda Aleksandrovna (Lakhvitskaia

1آ7ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ7ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی7ب/ سرگذشتنامه و نقد

72ب/ بوخارووا، زویا دمیتری یونا، 1876-

Bukharova, Zoia Dmitrievna

74ب/ بوخارین، میخاییل نیکالایویچ، 1845-1910.

Bukharin, Mikhail Nikolaevich

76ب/ بود چنکو، ش. 1890-1900.

Budchenko, S.S.

بودزیانیک، آلكساندرا آلکساندر وونا وینیتسکایا- 8و/ PG3440

ص: 159

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

8ب/3395 بودیشیف، آلکسی نیکالایویچ، 1867-1916.

Budishchev, Aleksei Nikolaevich

1آ8ب/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

16آ8ب/ مجموعه اشعار

6ی-4آ8ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی8ب/ سرگذشتنامه

7ی8ب/ خود سرگذشتنامه

84ب/ بورتسیف، ش. 1880- 1890. Burtsev, M.F.

88ب/ بورکیویچ، ش.1890-1900. Burkevich, E.

بورلاک، آندری یف، مستعار-2آ/ PG3368

بورناشيف، ولادیمیر پتروویچ-5ب/ PG3321

2ب/3396 بورنین، ویکتور پتروویچ- 1841-1926.

Burenin, Viktor Petrovich

1آ2ب/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

16آ2ب/ مجموعه اشعار

18آ2ب/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ2ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی2ب/ سرگذشتنامه و نقد

22ب/ بوژیچ - ساویچ، ش.1850-1870. Bozhich - Savich

24ب/ بوسلافسكی، فسوالاد، ش. 1880-1900.

Buslavskii, Vsevolod I.

بوكوا، مستعار -4و/ PG3438

28ب/ بوگایسکی، ش.1877-1887. Bugaiskii, P.IA

3ب/ بوگایف، باريس نيکالایویچ، 1880- 1934.

Bugaev, Boris Nikolaevich

ص: 160

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3ب/3396 بوگایف، باريس نيکالایویچ، 1880- 1934. (دنباله)

1آ3ب/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

6ی-4آ3ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی3ب/ سرگذشتنامه و نقد

4ب/ بولاتسل، ایوان میخایلوویچ، 1846-

Bulatsel, Ivan Mikhailovich

6ی - 4 آ4ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

44ب/ بولانینا، یلنا، ش1901-1912. Bulanina, Elena

48ب/ بولگا کوف، واسیلی کانستانتینوویچ، ش. 1890-1900.

Bukgakov, Vasilii Konstantinovich

5ب/ بولگاکوفسکی، دمیتری گاوریلوویچ، 1845-

Bulgakovskii, Dmitrii Gavrilovich

6ی -4 آ5ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

6ب/ بولیگین، پیوتر پاولوویچ، 1859-

Bulygin, Petr Pavlovich

6ی-4 آ5ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

بوم-بوم، مستعار- 44م/ PG3433

7ب/ بونین، ایوان آلکسی یویچ، 1870-1953

Bunin, Ivan Alekseevich

1آ7ب/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

16آ7ب/ مجموعه اشعار

2آ7ب/ برگزیده ها

6ی-4آ7ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی7ب/ سرگذشتنامه و نقد

بوی - کوت، مستعار-4چ/ PG3408

ص: 161

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

75ب / 3396 بویچفسکی، ایوان آدریاتوویچ، 1860-

Boichevskii, Ivan Adrianovich

بویف، نیکالای، مستعار- 9ب /PG3393

8ب/ بیبیکوف، ویکتور ایوانوویچ، 1863- 1892.

Bibikov, Viktor Ivanovich

1آ8ب/ مجموعه آثار، بر حسب تاريخ

6ی-4آ8ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی8ب/ سرگذشتنامه و نقد

بیتسین، مستعار- 67پ/PG3398

9ب/ بیسترنین، ولادیمیر پارفیریویچ، 1856-

Bysternin, Vladimir Porfir evich

1 آ9ب/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی - 4 آ9ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی 9ب/ سرگذشتنامه و نقد

95ب/ بيكوف، پیوتر واسیلیویچ، 1843 - 1930.

Bykov, Petr Vasil' evich

4ب/3397 بيليبين، ویکتور ویکتوروویچ، 1859-1908.

Bilibin, Viktor Viktorovich

6ی -4 آ4ب/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 4ب/ سرگذشتنامه و نقد

6ب/ بیلیبينا، وراکارنیلی یونا، ش. 1890-1900.

Bilibina, Vera Kornilievna

بينوكل، مستعار - 58و/PG3439

2پ/ پاپوف، آلکساندر سرافیموویچ، 1863-

Popov, Aleksandr Serafimovich

ص: 162

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

23پ/3397 پاپوف، ش. 1880- 1890. Popov, B.N.

25پ/ پاپوف، ش. 1890-1900. Popov. P.M.

27پ/ پاپوف، گریگوری پالیکار پوویچ، -1921.

Popov, Grigorii Polikarpovich

3پ/ پاپوف، ش. 1880- 1890. Popov, N.A .

34پ/ پاپوف، ش. 1900-1910.

Popov, N.E.

38پ/ پاپووا، اولگا نیکالايونا، ش. 1900-1910.

Popova, Olga Nikolaevna

4پ/ پاتاپنکو، ایگناتی نیکالایویچ، 1856- 1929.

Potapenko, Ignatii Nikolaevich

1 آ4پ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

12 آ4پ/ مجموعه داستانها. بر حسب تاريخ

18 آ4پ/ مجموعه نمایشنامه ها. برحسب تاريخ

6ی-4آ4پ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی4پ/ سرگذشتنامه و نقد

45پ/ پاتاپوف، ایوان، ش. 1900-1910.

Potapov, Ivan

5پ/ پاتارا کی، سرگی آلکساندروویچ، ش. 1890-1900.

Pataraki, Sergei Aleksandrovich.

پاتخین، آلکسی آنتیپوویچ-3پ/ PG3322

پاتخین، نیکالای آنتیپوویچ-34پ/ PG3322

55پ/ پاترسوف، سرگی ویکتوروویچ، 1870-

Potresov, Sergei Viktorovich

پادکالیواتل، مستعار-28ش/ PG3416

ص: 163

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6پ /3397 پادیاچیف، سميون پاولوویچ، 1866- 1934.

Podiachev, Semen Pavlovich

64پ/ پارناگو، ش. 1890-1900.

Parenago, M.N.

پارو شیلوف، مستعار-8آ/ PG3386

68پ/ پاروشین، ایران آلکساندروویچ، ش. 1890- 1910.

Poroshin, Ivan Aleksandrovich

7پ/ پازنیاک، دمیتری میخایلوویچ، 1842-1896.

Pozniak, Dmitrii Mikhailovich

73پ/ پازنیاکوف، نیکالای ایوانوویچ، 1856- 1910.

Pozniakov, Nikolai Ivanovich

77پ/ پازوخین، آلکسی میخایلوویچ، 1851-

Pazukhin, Aleksei Mikhailovich

پاسادوف، ایوان ایوانوویچ گاربو نوف -3گ/ PG3432

8پ/ پاسنیتسکی، ش. 1890- 1910. Posenitskii, V.V

9پ/ پاکروفسکی، نیکالای نیکالایویچ، ش. 1890- 1910.

Pokrovskil, Nikolai Nikolaevich

پاگارلوف، مستعار - 7س / PG3416

پالتاراتسکایا، نادژدا گریگوریونا - 6ل / PG3432

2پ/ 3398 پالژایف، پیوتر واسیلیویچ، ش. 1880- 1890.

Polezhaev, Petr Vasil'evich

22پ / پالم، آلكساندر ایوانوویچ، 1822- 1885.

Pal' m, Aleksandr Ivanovich

24پ / پالمين، ليادور ایوانوویچ، 1841-1891.

Pal' min , Liodor Ivanovich

ص: 164

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

پالوچانین، مستعار - 75د /PG3409

26پ/3398 پالونسکی، لئونيد آلکساندر وویچ، 1833-

Polonskii, Leonid Aleksandrovich

28پ/ پالووی، پیوتر نیکالایویچ، 1839-1902.

Polevoi, Petr Nikolaevich

3پ/ پالیاکوف، ش. 1880- 1890. Poliakov, D.S.

32پ/ پالیتکوفسکایا، ش. 1870- 1880.

Politkovskaia, M.E.

34پ / پالیلوف، گئورگی تیخانوویچ، 1859 - 1915

Polilov, Georgii Tikhonovich

39پ / پالینوفسکی، ش. 1890-1900.

Polinovskii, M.B.

38پ/ پالیوانوف، سرگی پتروویچ، 1835- 1889.

Polivanov, Sergei Petrovich

4پ/ پاناماريوف، ایوان نیکالایویچ، - 1904

Ponomarev, Ivan Nikolaevich

42پ/ پانتلی یف، لانگين فيودوروویچ، 1840-

Panteleev, Longin Fedorovich

45پ/ پانچولیدزیف، ش. 1890-1900. Panchulidzev, D.A

5پ/ پانوف، ش. 1870-1880. Panov, S.N.

53پ/ پانوف، نیکالای آندری یویچ، 1861-1906

Panov, Nikolai Andreevich

58پ/ پانیوتین، لی يف كانستانتینوویچ، 1831-1882.

Paniutin, Lev Konstantinovich

ص: 165

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6پ/3398 پاولوف، آلكساندر، ش. 1890-1900.

Pavlov, Aleksandr

63پ/ پاولوف، آناتولی، ش. 1900-1910. Pavlov, Anatolii

65پ/ پاولوف، نیکالای، ش. 1890-1900.

Pavlov, Nikolai D.

67پ/ پاولوف، نیکالای میخایلوویچ، ش. 1860- 1890.

Pavlov, Nikolai Mikhailovich

7پ/ پاولوفسکایا (او سیپوونا)، ش. 1890-1900.

(Pavlovskaia, E.A. (Osipovna

75پ/ پاولوفسکی، ایسا ک یا کاولیویچ، 1852 -

Pavlovskii, Isaak IAkovlevich

8پ/ پاولووا، ناتالیا ش. 1890-1900. Pavlova, Natalia

83پ/ پاولوویچ، فيودور آلکساندروویچ، 1832-1905.

Pavlovich, Fedor Aleksandrovich

87پ/ پایول، ش. 1900-1910 Paivel, S.A.

2پ / 3399 پترا پاولوفسکی، نیکالای یلپید یفوروویچ، 1853-1892.

Petropavlovskii, Nikolai Elpidiforovich

25پ/ پترسون، اولگا میخایلوونا، 1857-

Peterson, Olga Mikhailovna

3پ/ پتروف، استپان گاوریلوویچ، 1868-1941.

Petrov, Stepan Gavrilovich

پتروف، پیوتر، مستعار - 7م / PG3436

33پ/ پتروف، پیوتر نیکالایویچ، 1827-1891.

Petrov, Petr Nikolaevich

ص: 166

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

35پ/3399 پتروف، گریگوری اسپیریدونوویچ، 1897-1927.

Petrov, Grigorii Spiridonovich

37پ/ پتروفسکی، پیوتر نیکالایویچ، 1894-

Petrovskii, Petr Nikolaevich

4پ/ پتروکوف، یوری، ش. 1900-1910. Petrokov, Urii

پتروویچ، مستعار -65ب/ PG3394

45/ پتریشیف، آفاناسی باریسوویچ، 1872-

Petrishchev, Afanasi Borisovich

پر - نفسکی، مستعار - 63 ک / PG3422

5پ/ پراتاپوپرف، ویکتور ویکتوروویچ، 1866 -

Protopopov, Viktor Viktorovich

55پ/ پراسکونین، ميخائيل واسیلیویچ، 1874 -

Praskunin, Mikhail Vasil' evich

6پ/ پر تسوف، نیکالای ولادیمیروویچ، 1890-1912.

Pertsov, Nikolai Vladimirovich

64پ/ پرس، آرکادی گر مانوویچ، ش. 1890-1900.

Press, Arkadii Germanovich

68پ/ پرسی یانینووا، ناتالیا لوونا، ش. 1890-1900.

Persiianinova, Natalia Lvovna

پرلمان، او سيب ايسیداروویچ -8د/ PG34108

7پ/ پرلیگین، نیکالای ایوانوویچ، 1835-

Perelygin, Nikolai Ivanovich

75پ/ پر میروف، میخاییل، 1878-

Permirov, Mikhail

پروژانسکی، مستعار- ،6ل / PG3433

ص: 167

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

8پ / 3399 پرووخين، ميخائيل كانستانتینو ویچ، 1870-

Pervukhin, Mikhail Konstantinovich

84پ/ پریشوین، میخاییل میخایلوویچ، 1873- 1954.

Prishvin, Mikhail Mikhailovich

آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

4م 84پ/ مرداب مرگ

88پ/ پسکوفسکی، ماتوی لئونتیوچ، 1843-1903.

Peskovskii, Matvei Leont evich

پشکوف، آلکسی ماکسیموویچ- 3429- PG3426

پطر- پتر

2پ/3400 پلاتون، ایوان استپانوویچ، 1870-

Platon, Ivan Stepanovich

25پ/ پلاکسین، سرگی ایوانوویچ، ش. 1880-1900.

Plaksin, Sergei Ivanovich

3پ/ پلتنيوف، آلکسی پتروویچ، 1854-

Pletnev, Aleksei Petrovich

4پ/ پلشی یف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1858 -

Pleshcheev, Aleksandr Alekseevich

پلشی یف، آلکسی نیکالایویچ - 75پ/PG3323

پمپه، مستعار-25پ/ PG3397

پوتنیک، مستعار-25ل PG3432

5پ/ پوتیلین، ایوان دمیتری پویچ، 1830-1893.

Putilin, Ivan Dmitrievich

55پ/ پورفیروف، پیوتر فيودوروویچ، 1870-1903.

Porfirov, Petr Fedorovich

ص: 168

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6پ/3400 پوریشکیویچ، ولادیمیر میترا قانوویچ، 1870-1920.

Purishkevich, Vladimir Mitrofanovich

7پ/ پوشکاریوف، نیکالای لوکیچ، 1841-1906.

Pushkarev, Nikolai Lukich

8پ/ پیساریف، دمیتری ایوانوویچ، 1840-1898.

Pisarev, Dmitrii Ivanovich

پیلسودسکا، ایدالی یا مچیسلاوونا -6آ/ PG3386

84پ/ پیلیايف، میخاییل ایوانوویچ، 1842-1899.

Pyliaev, Mikhail Ivanovich

88پ پیمنووا، امیلی با کیریلو ونا، 1855-

Pimenova, Emilija Kirilovna

2ت/3401 تاتيشيف، سرگی اسپیریدونوویچ، 1846-1906.

Tatishchev, Sergei Spiridonovich

3ت/ تاراسوف، یوگنی میخایلوویچ، 1882-

Tarasov, Evgeni Mikhailovich

تارانسکی، مستعار-33ک/ PG3417

35ت/ تارانوفسکی، ش. 1880-1900 Taranovskii, N.G

تارا خووا، آناستاسی یا رامانوونا-75/ PG3420

تارنوفسکی، کانستانتین آوگوستوویچ - 2ت/ PG3334

4ت/ تاروتین، آلكساندر، ش. 1890-1900. Tarutin, Aleksandr

تالستايا - تولستایا

تالستوی- تولستوی

تالیچیوا، مستعار- 68ن/ PG3437

56ت/ تاماشفسکایا، ورا ایوانوونا (تسوتکووا)، ش. 1890- 1910.

(Tomashevskaia, Vera Ivanovna (Tsvetkova

ص: 169

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

تا مبوفسکی، مستعار -4م/ PG3437

تان، مستعار - 7ب/PG3392

58ت/3401 تپلوف، ش. 1880-1900. Teplov, V.V

6ت/ تترنیکوف، فيودورکوز میچ، 1863-1927.

Teternikov, Fedor Kuz' mich

1آ6ت/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ6ت/ مجموعه داستانها. بر حسب تاريخ

16آ6ت/ مجموعه اشعار. بر حسب تاريخ

18آ6ت/ مجموعه نمایشنامه ها. برحسب تاريخ

6ی-4آ6ت/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی6ت/ سرگذشتنامه و نقد

64ت/ تخورژنسکی، ایوان فلیکسوویچ، ش. 1870-1880.

Tkhorzhevskii, Ivan Feliksovich

68ت/ تخورژفسکی، کارنلی ولادیسلاوویچ، 1858-1896.

Tkhorzhevskiỉ, Kornelii Vladislavovich

7ت/ تراختنبرگ، ولادیمیر اوسیپوویچ، 1861-1914

Trakhtenberg, Vladimir Osipovich

ترافیموف، آ. مستعار- 6الف/PG3391

ترافیموف، ن. مستعار- 6ل/PG3433

73ت/ ترافیموفسکی، یرانیم، ش. 1880- 1890.

Trofimovskis, IEronim

77ت/ ترپیگوریف، سرگی نیکالایویچ، 1841-1895.

Terpigorev, Sergei Nikolaevich

8ت/ ترفوليف، لئونید نیکالایویچ، 1839-1905.

Trefolev, Leonid Nikolaevich

ص: 170

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

84ت /3401 تریزنا، دمیتری، ش. 1880-1900. Trizna, Dmitrii S.

87ت/ تریگورسکی، آلكساندر Trigorskii, Aleksandr

2ت/3402 تسبریکووا، ماری یا کانستانتینوونا، 1835-1917.

TSebrikova, Mariia Konstantinovna

23ت/ تسخانوویچ، آلکساندر نیکالایویچ، 1862-1897.

TSekhanovich, Aleksandr Nikolaevich

25ت/ تسخوفسکایا، واروارا نیکالايونا (منشیکووا)، 1872-

(TSekhovskaia, Varvara Nikolaevna (Men'shikova

27ت/ تسرتلیف، دمیتری نیکالایویچ، 1852-1911.

TSertelev, Dmitrii, Nikolaevich

3ت/ تسنز ور، دمیتری میخایلوویچ، 1879-

TSenzor, Dmitrii Mikhailovich

تسوتکووا، ورا ایوانوونا، مستعار- 56ت /PG3401

33ت/ تسينر، ش.1890-1910. TSeiner, M.A.

تفي، مستعار -7ب / PG3395

37ت/ تلشوف، نیکالای دمیتری یویچ، 1868- 1945.

Teleshov, Nikokai Dmitrievich

4ت/ توگان - بارانوفسکایا، تایسی یا پتروونا، 1831-

Tugan - Baranovskaia, Taisiia Petrovna

45ت/ توگان - بارانوفسکایا، لیدی با کارلوونا، 1869-1900.

Tugan-Baranovskaia, Lidi ia Karlovna

5ت/ تولستايا، آلكساندرا لوونا، ش. 1880-1920.

Tolstaia, Aleksandra Lvovna, grafinia

54ت/ تولستوی، لی یف لوویچ، 1869- 1945

Tolstoi, Lev L vovich, graf

ص: 171

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

تولستوی، لی يف نیکالایویچ - 3357-PG3348

58ت/ 3402 توناشنسکی، ولادیمیر ولادیمیروویچ، 1865- 1910

Tunoshenskii, Vladimir Vladimirovich

تیاپکین، مستعار-35آ/ PG3384

6ت/ تیتوف، آندری آلکساندروويج، 1845-1911.

Titov, Andrei Aleksandrovich

64ت/ تيخانوف، آلکسی آلکسی یویچ، 1853-1914

Tikhonov, Aleksei Alekseevich

68ت/ تيخانوف، ولاديمير آلکسی یویچ، 1857-1914.

Tikhonov, Vladimir Alekseevich

7ت/ تیرکووا، آریادنا ولادیمیروونا، 1869 -

Tyrkova, Ariadna Vladimirovna

74ت/ تیمافی یف، ش. 1870- 1890. Timofeev, N.F

78ت/ تیمکوفسکی، نیکالای ایوانوویچ، 1863- 1922.

Timkovskii, Nikolai Ivanovich

8ت/ تیوتچیف، فيودور فيودوروویچ، ش. 1890- 1910.

Tiutchev, Fedor Fedorovich

85ت/ تئودوروویچ، ش. 1890-1900. Teodorovich, G.A

تيومنی، مستعار-65ل/ PG3430

تيومنی چلاو، مستعار- 8م/ PG3437

2ج/ جانشی یف، گریگوری آوتوویچ، 1851-1900.

Dzhanshiev, Grigorii Avetovich

2چ/ چاپلینسکایا، ش. 1890-1900. . Chaplinskaia, M.V

3چ/ چارسکایا، لیدی یا آلکسی یونا، 1875-

Charskaia, Lidiia Alekseevna

ص: 172

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

چارسکایا، لیدی یا آلکسی یونا، 1875- (دنباله)

6ی-4آ3چ/3402 آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

7-88ی 3چ/ سرگذشتنامه و نقد

34چ/ چاسکوف، ش. 1870-1880. Chaskov, S

38چ/ چانتسيف، ش. 1875-1885. Chantsev, I.A.

4چ/ چایف، نیکالای آلکساندروویچ، 1824-1914.

Chaev, Nikolai Aleksandrovich

1آ4چ/ مجموعه آثار

6ی-4آ4چ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی4چ/ سرگذشتنامه و نقد

چایف، یوری، مستعار-34پ/ PG3398

5چ/ چایکوفسکی، مادست ایلیچ، 1850-1916.

Chaikovskii, Modest Ilich

6ی-4آ5چ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

7-88ی 5چ/ سرگذشت نامه و نقد

6چ/ چچويف، ما دست ایوانوویچ، ش.1890-1900.

Chechuev, Modest Ivanovich

7چ/ چخوف، آلکساندر پاولوویچ، 1855-1913

Chekhov, Aleksandr Pavlovich

3403-3406 چخوف، آنتون پاولوویچ، 1860-1904.

Chekhov, Anton Pavlovich

1آ/ 3403 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ/ مجموعه داستانها

14آ/ مقاله ها، آثار متفرقه، یادداشتها و غیره

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها

ص: 173

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3403-3406 چخوف، آنتون پاولوویچ، 1860-1904. (دنباله)

2آ/ 3403 برگزیده ها

2404 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

8آ/ آموزگار

5 الف / استپ ها

6الف / اطاق شماره 6

83 الف/ اندوه

85 الف/ انسان زیرسرپوش

9 الف/ ایوانف

25ب/ باغ آلبالو

28ب/ بانو با سگ ملوس

9ب / بیست و پنج روبل

2ت/ تاتیانا ریپین

8ت / تمشک

9ت/ تیفوس

9ج/ جنایتکار

2ح/ حاکم جدید

8ح / حکایت مرد ناشناس (داستان مرد ناشناس)

2خ/ خاطره یک استاد

4خ / خرس

93خ/ خواب آلوده

95خ/ خواستگاری

2د/ دائی وانیا

4د/ درباره عشق

43د/ در راه سیرنا

ص: 174

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3403-3406 چخوف، آنتون پاولوویچ، 1860-1904.

3404 آثار انفرادی (دنباله)

45د/ در شاهراه

48د/ در میان گودال

5د / دشمنان

8د/ دلبند

92د/ دوازده ماه

98د/ دوئل

2ر/ راهب سیاهپوش

95ر/ روستائیان

96ر/ روشنایی ها

94ز/ زندگی در سیارات دیگر

98ز / زندگی من

26س/ سالگرد

29س/ سایه ها

8س/ سگ ولگرد

93س / سه خواهر

95س / سه سال

3ش/ شادی

8ش/ شکارگاه

3 ص / صحرا

4ع/ عروس (نامزد)

54ع/ عشق رهبانی

58ع / عشق یک نقاش

3ف / فاسق

ص: 175

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3406 -3403 چخوف، آنتون پاولوویچ، 1860-1904.

3403 آثار انفرادی (دنباله)

3ک / کارمندها

4ک/ کاشتانکا

4گ/ گرگها و آدمها

8گ/ گم گشته ها

4م/ مرغ دریایی (کاکائی)

5م/ مشاور مخصوص

9م/ موژیکها (دهقان)

3ن / نادیا

3ی / یادداشتهای یک آدم عصبانی

3405 ترجمه ها

2/ اردو

4/ عربی

6/ زبانهای دیگر (آ- ی)

3406 سرگذشتنامه و نقد

1آ/ مجموعه ها. بر حسب ویرایشگر

5 آ- 2آ/ خود سرگذشتنامه. یادداشتهای روزانه. نامه ها (بر حسب مترجم یا ویرایشگر، آ- ی)

4آ/ نامه ها (مجموعه ها) برحسب تاريخ چاپ

5آ/ مکاتبه های انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، آ- ی)

مثال: اولگالئوناردوونا کنیپرچخووا (همسر چخوف)

3چ5آ/ PG3406

7آ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

ص: 176

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3407/2

چخوف، میخائیل پاولوویچ، 1865-

Chekhov, Mikhail Pavlovich

6ی-4آ2چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

چخونته، مستعار - 3406-PG3403

3چ/ چرپوف، ش. 1880- 1890. Cherpov, P. V

35چ/ چرمان، آپالون نيکالایویچ، ش. 1890-1900.

Cherman, Apollon Nikolaevich

چرمنی، مستعار -35چ/ PG3407

4چ/ چرنوف، ش. 1890-1900. Chernov, P.

6ی-4آ4چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

45چ/ چرنیاتین، كانستانتین واسیلیویچ، 1878-

Cherniatin, Konstantin Vasil'evich

5چ/ چرنیشفسکی، ش. 1890-1900 Chernyshevski, Al

چرنیشفسکی، نیکالای گاوریلوویچ- 6چ/PG3358

چرنیگووتس، مستعار - 8 و/ PG3439

55چ/ چروینسکی، فیودور آلکسی یویچ، 1864-

Chervinskii, Fedor Alekseevich

چستوف، لئون - چستوف لی یف

6چ/ چشیخین، فسوالود يوگرافوویچ، 1865-

Cheshikhin, Vsevolod Evgrafovich

16آ6چ/ مجموعه اشعار

6ی-4آ6چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

7چ/ چمير يوف، نیکالای آندری یویچ، 1852-1886

Chmyrev, Nikolai Andreevich

1آ7چ/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

ص: 177

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

7چ/3407 چمیریوف، نیکالای آندری یویچ، 1852-1886. (دنباله)

6ی - 4 آ7چ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

7-88ی 7چ/ سرگذشتنامه و نقد

چودیلوویچ، آليوشا - 8ب / PG3395

73چ/ چوریلین، تیخون واسیلیویچ، 1885 -

Churilin, Tikhon Vasil'evich

75چ/ چوكمالدین، نیکالای مار تمیانوویچ، 1836-1901

Chukmaldin, Nikolai Martemianovich

77چ/ چوگویوتس، پاول آناستاسیویچ، ش. 1890-1900.

Chuguevets, Pavel Anastas’evich

8چ/ چولكوف، گئورگی ایوانوویچ، 1879- 1939.

Chulkov, Georgii Ivanovich

1آ8چ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

12آ8چ/ مجموعه داستان ها و غیره

16آ8چ/ مجموعه اشعار

18آ8چ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ8چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7 ی8چ/ سرگذشتنامه و نقد

9چ/ چیریکوف، یوگنی نیکالایویچ، 1864- 1932.

Chirikov, Evgenii Nikolaevich

1آ9چ/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

12آ9چ/ مجموعه داستانها و غیره

18آ9چ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ9چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88 -7ی9چ/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 178

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

95چ/3407 چیژیویچ، ش. 1890-1900 ,Chizhevich o o

2چ/3408 چیستیاکوف، میخاییل باریسوویچ، 1809-1885.

Chistiakov, Mikhail Borisovich

25چ/ چیستیا کووا، سوفيا آفاناسيونا، 1817- 1890.

Chistiakova, Sof ia Afanasevna

3چ/ چیکالیف، ولادیمیر نیکالایویچ، 1845-1898.

Chikolev, Vladimir Nikolaevich

چیناروف، مستعار - 25م/ PG3436

چیناروف، روبنس، مستعار-25م/ PG3436

4چ/ چیو مینا، اولگا نیکالايونا، 1864-1909.

Chiumina, Olga Nikolaevna

1آ4چ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

12آ4چ/ مجموعه داستانها وغيره

16آ4چ/ مجموعه اشعار

18آ4چ/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ4چ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88-7ی6چ/ سرگذشتنامه و نقد

2خ/ خاخریا کووا، لیودمیلا خریستافو ونا، 1843-

Khokhriakova, Liudmilla Khristofovna

23خ/ خارلاموف، ش. 1890-1900. Kharlamov, IA. A

25خ/ خارلاموف، ایوان نیکالایویچ، 1855- 1887.

Kharlamov, Ivan Nikolaevich

28خ/ خاروزین، آلکسی نیکالایویچ، 1864-

Kharuzin, Aleksei Nikolaevich

3خ/ خاشکس، ش. 1890-1900 Khashkes, M. IA

ص: 179

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

35خ/3408 خافسکی، آلکسی نیکالایویچ،1864-1904.

Khavskii, Aleksei Nikolaevich

خالاستوف، مستعار - 4ب/PG3397

خالمين، مستعار-3آ/ PG3384

خالودوف، مستعار - 4ب/ PG3392

4خ/ خاوانسکی، ش. 1880- 1890. Khovanskii, M. A

خایدا کوف، مستعار-25ک/ PG3423

خرنوفسکایا، اولگا نستروونا -3ک/ PG3420

5خ/ خروشچوف، میخاییل، ش. 1880- 1890.

Khrushchov, Mikhail

55خ/ خروشچوف - ساکولنیکوف، گاوریل آلکساندروویچ،

.1890-1845

Khrushchov-Sokolnikov, Gavriil Aleksandrovich

6خ/ خلا پونینا، ش.1890-1900. Khlaponina, A. D

65خ/ خملیو وا، ش. 1880-1900. Khmeleva, O. N

خمیز نیکووا، کلاودی ولادیمیر وونا -4ل/ PG3432

7خ خواستوف، نیکالای باریسوویچ، ش. 1870-1900.

Khvostov, Nikolai Borisovich

78خ/ خودکوف، سرگی نیکالایویچ، 1837-

Khudekov, Sergei Nikolaevich

8خ/ خووشینسکایا، پراسکوویا دمیتری یونا، 1832 -

Khvoshchinskaia, Praskov'ia Dmitrievna

84خ/ خیتروو، میخاییل آلکساندروویچ، 1873-1896.

Khitrovo, Mikhail Aleksandrovich

ص: 180

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

88خ/3408 خیر یا کوف، آلكساندر مادستوویچ، 1863 -

Khir'iakov, Aleksandr Modestovich

9خ/ خین، راشل میرونو ونا، 1893- Khin, Rashel Mironovna

2د/ دابراتوورسکی، پیو ترایوانوویچ، 1839-1908.

Dobrotvorskii, Petr Ivanovich

24د/ دابراتو ورسکی، لئونيد فيودوروویچ، 1856-

Dobrotvorskii, Leonid Fedorovich

28د/ دابر اليوبوف، آلکساندر میخایلوویچ، 1876-

Dobroliubov, Aleksandr Mikhailovich

3د/ دابرانراووف، ش. 1890-1910. Dobronravov, N. E

1آ3د/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ3د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی3د/ سرگذشتنامه و نقد

35د/ دابراوو، میخاییل، ش. 1880-1890. Dobrovo, Mikhail

4د/ دابریانسکی، ش.1890-1900. Dobrianskii, L. V

42د/ دابریشین ، باریس واسیلیویچ، ش.1880- 1890.

Dobryshin, Boris Vasilevich

44د/ دارا شیویچ، واسیلی میخایلوویچ، 1864-1922.

Doroshevich, Vasilii Mikhailovich

49د/ داریال، آلکساندرا واسيليونا، ش. 1890-1900.

Darial, Aleksandra Vasil'evna

48د/ دا كسرگوف، لی یف گئورگی یویچ، ش. 1900-1910

Daksergof, Lev Georgievich

5د/ داگانوویچ، آنا نیکیتیشنا، ش. 1885- 1910.

Doganovich, Anna Nikitishna

ص: 181

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

داگانوویچ، آنا نیکیتیشنا، ش. 1885- 1910. (دنباله)

1آ5د/3408 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ5د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی5د/ سرگذشتنامه و نقد

55د/ دالگاروكوف، فسوالاد آلکسی یویچ، -1912.

Dolgorukov, Vsevolod Alekseevich

6د/ دالگونوف، میخاییل، ش. 1890-1900.. Dolgunov, Mikhail S

دالگینا، مستعار - 73م / PG3436

65د/ دالگینتسيف، واسیلی، ش. 1890-1900. Dolgintsev, Vasilii

دالین، مستعار-65/ PG3433

دامینو، مستعار -7و/ PG3439

دانچنکو، واسیلی ایوانوویچ نمیروویچ- 45ن/PG3438

دانچنکو، ولادیمیر ایوانوویچ نمیروویچ- 47ن/ PG3438

7د/ داندویل، میخاییل ویکتوروویچ، ش. 1900-1910 Dondevil, Mikhail Viktorovich

75د/ دانکو، نیکالای، ش. 1900-1910. Donko, Nikolai

دانیلفسکایا، نادژدا آلکساندروونا لاپو-34ل/ PG3403

دانیلفسکی، گریگوری پتروویچ- 7د/ PG3336

8د/ دانیلفسکی، میخاییل، ش. 1890-1900.

Danilevskii, Mikhail G.

85د/ دانیلین، ایوان آندری یویچ، 1870- Danilin, Ivan Andreevich

دانین، مستعار - 36ک / PG3422

2د/3409 داو گیالو، ولادیسلاو آلکساندروویچ، 1898-

Dovgiallo, Vladislav Aleksandrovich

داویدوف، گونارو پولو، یوری- 4گ / PG3430

ص: 182

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

22د/2409 داویدووا، ش. 1890-1900. Davidova, M. A

24د/ دباگوری- ماکری یویچ، ولادیمیر کار پوویچ، 1848- 1926.

Debogorii-Morkievich, Vladimir Karpovich

26د/ دتنگوف، آلکساندر کارلوویچ، 1842-

Detengof, Aleksandr Karlovich

27د/ دختريف، ولادیمیر، ش. 1900-1910. Dekhterev, Vladimir

ددلوف، مستعار -75ک/ PG3423

28د/ درتلن، ولادیمیر پوریویچ، ش. 1880- 1890.

Drentel'n, Vladimir IUr'evich

3د/ دروژین، اسپیریدون دمیتری ویچ، 1848-1930

Drozhzhin, Spiridon Dmitrievich

1آ3د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

2آ3د/ برگزیده ها

6ی-4آ3د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88-7ی3د/ سرگذشتنامه و نقد

7ی3د/ خود سرگذشتنامه

دروژینینا، نینا پاولوونا-5آ PG3386

35د/ در وینگ، آلكساندرا، ش.1890-1900. Dreving, Aleksandra

37د/ دریا خلوف، واسیلی یا کاولیویچ، 1863 -

Driakhlov, Vasilii IAkovlevich

دگایوا، ناتالی یا پتروونا ماكلتسووا - -85م / PG3434

4د/ دلوسکی، کانستانتین میخایلوویچ، 1856-

Dlusskii, Konstatin Mikhailovich

1آ4د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ4د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

ص: 183

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

دلوسکی، كانستانتین میخایلوویچ، 1856۔ (دنباله)

7-88ی4د/ 3409 سرگذشتنامه و نقد

45د/ دلویک، باریس نیکالایویچ، ش. 1890-1900

Delvig, Boris Nikolaevich, baron

5د/ دمنتیف، ایپالیت استپانوویچ، ش.1890-1900.

Dementev, Ippolit Stepanovich

55د/ دمنتیف، پیوتر آلکسی یویچ، 1849-1919

Dementev, Petr Alekseevich

6د/ دمیتری یف، آندری میخایلوویچ، -1886

Dmitriev, Andrei Mikhailovich

1آ6د/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ6د/ مجموعه داستانها و غیره

18آ6د/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ6د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی6د/ سرگذشتنامه و نقد

7د/ دمیتری یف، دمیتری ساواتی یویچ، 1848-

Dmitriev, Dmitrii Sawateevich

1آ7د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی- 4آ7د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی7د/ سرگذشتنامه و نقد

75د/ دمیتری یف، واسیلی آکیموویچ، ش. 1880-1900.

Dmitriev, Vasilii Akimovich

8د/ دمیتری يوا، والنتينا يوواونا، 1859-

Dmitrieva, Valentina lovovna

1آ8د/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

ص: 184

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

دمیتری یوا، والنتينا يوواونا، 1859- (دنباله)

12آ8د/ 3409 مجموعه داستانها و غیره

6ی-4آ8د/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی8د/ سرگذشتنامه و نقد

7ی8د/ خود سرگذشتنامه

دنپروفسکی، مستعار- 4ع/ PG3416

2د/3410 دنیسوف، لئونید ایوانوویچ، ش. 1880-1900.

Denisov, Leonid Ivanovich

1آ2د/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ2د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

25د/ دنیسووا، لیدی یا، ش. 1900-1910. Denisova, Lidija

3د/ دوارژینسکی، کارنلی آدریانوویچ، 1862-

Dvorzhitskii, Kornelii Adrianovich

35د/ دوبرووین، نیکالای فيودوروویچ، 1837-1904.

Dubrovin, Nikolai Fedorovich

4د/ دوبرووینا، یکاترینا اوسکاروونا(دیخمان)، 1840-1913

(Dubrovina, Ekaterina Oskarovna (Deikhman

1آ4د/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ4د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی4د/ سرگذشتنامه و نقد

دوبلت، یلنا آلکساندر وونا - 3ز /PG3413

دوخ، مستعار-95ب/ PG3396

45د/ دوخاوتسکی، فیودور، ش. 1890-1900.

Dukhovetskii, Fedor A.

ص: 185

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5د/ 3410 دوخوفسکایا، واروارا فيودورو ونا (گاليتسينا) 1854-

(Dukhovskaia, Varvara Fedorovna (Golitsyna

6د/ دونین، واسیلی، ش. 1900-1910.Dunin, Vasilii

64د/ ده- وولان، گریگوری آلکساندروویچ، 1847-

De-Vollan, Grigorii Aleksandrovich

دیاد یا پاخوم، مستعار-38م / PG3434

68د/ دیاکانووا، یلیزاوتا آلکساندروونا، 1874-1902.

D'iakonova, Elizaveta Aleksandrovna

7د/ دیاکوف، آلكساندر آلکساندروویچ، 1845-1895.

D'iakov, Aleksandr Aleksandrovich

1آ7د/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

6ی-4آ7د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی7د/ سرگذشتنامه و نقد

75د/ دیاکوف، نیکیتا، ش. 1875-1885. D,iakov, Nikita

دیا گن، مستعار-4ب/PG3397

دیانئو، مستعار - 2 الف / PG3389

8د/ دیموف، او سیپ، 1878 - Dymov, Ossip

1آ8د/ مجموعه آثار. برحسب تاریخ

12آ8د/ مجموعه داستانها و غیره

18آ8د/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ8د/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی8د/ سرگذشتنامه و نقد

85د/ ديواوین، ش. 1880-1900. Divavin, M.

رابرتی- لاسردا، ماری یا والنتينوونا دو - 2 و / PG3438

ص: 186

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

2ر/3410 راپاپورت، سميون آکیموویچ، 1893-1920

Rappoport, Semen Akimovich

راپشين، مستعار- 8س /PG3414

23ر/ راپگوف، ایپالیت پاولوویچ، ش. 1910-1920.

Rapgof, Ippolit Pavlovich

25ر/ راتگائوز، دانیل ماکسیموویچ، 1868-

Ratgauz, Daniil Maksimovich

27ر/ راتومسکی، ش. 1890- 1910. Ratomski, N. A

راتشيف، مستعار- 58و / PG3439

راچستر، ورا ایوانوونا، مستعار-5ک/ PG3421

رادا- بای، مستعار - 8ب /PG3394

3ر/ رادچنکو، ش. 1900-1910. Radchenko, A.F

33ر/ رادیچ، واسیلی آندری یویچ، -1904.

Radich, Vasilii Andreevich

راديسلافسکی، ولادیمیر ایوانوویچ-24ر/ PG3364

37ر/ راستریایف، گریگوری گریگوریویچ،1861- 1892

Rasteriaev, Grigorii Grigorevich

راستوفسکی، سرگی آلکساندروویچ کاساتكين -

6ک/PG3418

راستوفسکی، فیودور نیکالایویچ کاساتکین-63ک/ PG3418

4ر/ راسلاوليف، آلكساندر استپانوویچ، 1883-1920.

Roslavlev, Aleksandr Stepanovich

43ر/ راسی یف، پاول، ش. 1900-1910. Rossiev, Pavel

48ر/ راشینین، فيودور آنتیپوویچ، 1841-1905.

Roshchinin, Fedor Antipovich

ص: 187

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5ر/ 3410 رافالوویچ، سرگی لوویچ، 1875- Rafalovich, Sergei Lvovich

55ر/ راکشانین، ش. 1890-1900. Rakshanin, N .o

6ر/ راگالیویچ ش. 1890-1900 Rogalevich, G. A

7ر/ رامانوف، فيودور پتروویچ، ش. 1890-1900.

Romanov, Fedor Petrovich

رامانوف، كانستانتين كانستانتینوویچ -2ک/ PG3420

75ر/ رامانوف، وادیم ولادیمیروویچ، 1841- 1890.

Romanov, Vadim Vladimirovich

8ر/ رامر، فيودور امیلیویچ، 1838-1901.

Romer, Fedor Emilevich

رامشیف، ماتوی، مستعار - 6ی/ PG3440

85ر/ رامیاس، سرگی، ش. 1890-1900. Romias, Sergei

9ر/ رایفسکی، پیوتر ایوانوویچ، 1847-1886.

Raevskii, Petr Ivanovich

3411/2 رمزوف، میترافان نیلوویچ، 1835-1901

Remezov, Mitrofan Nilovich

25ر/ رمزووا، ماری یاکسنا فونتوونا، ش. 1890-1900.

Remezova, Mariia Ksenofontovna

3ر/ رمیزوف، آلکسی میخایلوویچ، 1877-1957|

Remizov, Aleksei Mikhailovich

1آ3ر/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

2آ3ر/ برگزیده ها. بر حسب تاریخ

6ی-4آ3ر/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی3ر/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 188

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

4ر/ 3411 روباکین، نیکالای آلکساندروویچ، 1862-1949.

Rubakin, Nikolai Aleksandrovich

43ر / روتکوفسکی، فادی ویکتوروویچ، ش. 1890- 1910.

Rutkovskii, Faddei Viktorovich

45ر/ رودیچ، ورا ایوانوونا، 1872 - Rudich, Vera Ivanovna

47ر/ روزنبرگ، پیوتر، ش. 1880- 1890

(Rozenberg, Petr (Rosenberg

روزنبرگ، یلنا واسيليونا - 9و/ PG3438

روز نبليوم، كانستانتین-75ل / PG3431

روزنفلد، اولگا امانویلوونا -4ک/ PG3416

روزنگیم، میخاییل پاولوویچ-64ر/ PG3364

روزوف، مستعار- 75ل / PG3431

روساک، مستعار -27ل/ PG3433

روساکوف، ویکتور، مستعار-27ل/ PG3433

5ر/ روسوف، نیکالای نیکالایویچ، 1884-

Rusov, Nikolai Nikolaevich

52ر/ روکاتكوف، آلكساندر، ش.1900-1910.

Rokotkov, Aleksandr

روکاتووا، مارگاریتا ولادیمیروونا - 75ی / PG3440

54ر/ روکاویشنیکوف، ایوان سرگی یویچ، 1877 -

Rukavishnikov, Ivan Sergeevich

56ر/ روگووا، ش. 1900-1910. Rogova, O. I

58ر/ رونووا، اولگا پاولوونا (مشرسکایا)، 1864-

(Runova, Olga Pavlovna (Meshcherskaia

ص: 189

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6ر/3411 ریبا تسکی، نیکالای ایوانوویچ، 1880 - 1920.

Rybatskii, Nikolai Ivanovich

65ر/ ریتر، ش. 1890-1900. Ritter, A. A. Von

ریخ، ماری یا زاکرفسکایا - 65ز/PG3412

7ر/ ريختر، ش. 1890-1900. Rikhter, K. A

75ر/ ریسکین، -1895. Ryskin, S. F

8ر/ ریشکوف، ويكتور آلکساندروویچ، ش. 1890- 1910.

Ryshkov, Viktor Aleksandrovich

رین ، مستعار ،4ز/ PG3412

رينيف، مستعار -25ل/ PG3432

85ر/ ریوال، ش. 1880-1900. Rival, V. A

2ز/3412 زابلین، نیکالای نیکالایویچ، -1913

Zablin, Nikolai Nikolaevich

25ز/ زابیتی، مستعار -85ن/ PG3437

25ز/ زاتوف، میخاییل، ش. 1900-1920. Zotov, Mikhail

3ز/ زاخارچنکو، یوسیف ایوانوویچ، 1837-1894.

Zakharchenko, Iosif Ivanovich

35ز / زاخارین، ایوان نیکالایویچ، 1839-1906.

Zakhar'in, Ivan Nikolaevich

4ز/ زارین، آندری فیموویچ، 1863- Zarin, Andrei Efimovich

45ز/ زارین، فيودور فیموویچ، ش. 1890-1920.

Zarin, Fedor Efimovich

5ز/ زازولین، ایوان پتروویچ، - 1983 Zazulin, Ivan Petrovich

55ز/ زاسادیمسکی، پاول ولادیمیروویچ، 1843-1912.

Zasodimskii, Pavel Vladimirovich

ص: 190

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6ز/3412 زاشوک، لیدی یا واسیليونا، ش. 1900-1920.

Zashchuk, Lidiia Vasilevna

65ز/ زاکر فسکایا، ماری یا، ش. 1890- 1910. Zakrevskaia, Maria

7ز/ زا گولیایف، میخاییل آندری یویچ، 1834-1900.

Zaguliaev, Mikhail Andreevich

75ز / زامیسلوف، ش. 1880- 1890. Zamyslov, A. N

زاوراژنی، مستعار- 27پ /PG3397

8ز/ زاویستسکی، یوری گنادی یویچ، -1901.

Zavisetskii, IUrii Gennadievich

84ز / زایتسيف، باريس كانستانتینوویچ، 1881۔

Zaitsev, Boris Konstantinovich

86ز/ زایتسیف، پیوتر یگوروویچ، 1873- Zaitsev, Petr Egorovich

2ز/ 3413 زلاتاوراتسکی، نیکالای نیکالایویچ، 1845-1911.

Zlatovratskii, Nikolai Nikolaevich

25ز/ زلاتکوفسکی، میخاییل لئونتیویچ، 1836-1904.

Zlatkovskii, Mikhail Leontevich

زلاند، مستعار - 3ز /PG3413

3ز/ زلاند - دوبلت، یلنا آلکساندروونا، 1863؟ -

Zeland - Dubelt, Elena Aleksandrovna

زلوبین، پیوتر، مستعار - PG3396/95

4ز/ زمسکی، آلکساندر میخایلوویچ، ش. 1870-1900.

Zemskii, Aleksandr Mikhailovich

5ز/ زمی بنکو، ميخائيل يفیموویچ، 1858-1898.

Zmienko, Mikhail Efimovich

ص: 191

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6ز/3413 زنامنسکی، میخاییل، ش. 1890-1900.

Znamenskii, Mikhail S.

65ز/ زنگر، آناتولی، ش. 1890-1900 Zenger, Anatolii

7ز/ زواریکین، ایوان فيودورویچ، 1863-1893.

Zvorykin, Ivan Fedorovich

75ز/ زواناريوف، آلکساندر، ش. 1860- 1890.

Zvonarev, Aleksandr A

زیا بلووا، آناستاسی یا آلکسی یونا - 2 و/PG3439

زیمارووا، مستعار -8خ/ PG3408

8ز/ زینو ویوا - آنيبال، لیدی یا دمیتری یونا، -1907.

Zinov'eva - Anibal, Lidiia Dmitrievna

زينين، مستعار -27ش/ PG3416

زئو، مستعار- 53آ/ 3383 PG

2ژ/ ژابو تینسکی، ولادیمیر یوگنیویچ، 1880-1940

Zhabotinskii, Vladimir Evgen evich

ژادوفسکایا، یولی یا والريانوونا- 2ژ/PG3365

ژاسمينوف، آلکسیس، مستعار - 2ب/PG3396

3ژ/ ژدانوف، لی یف، 1854- Zhdanov, Lev

4ژ/ ژليخوفسکایا، وراپتروونا (گان) ، 1835-1896.

(Zhelikhovskaia, Vera Petrovna (Gan

5ژ/ ژوکوف، ایوان آلکساندروویچ، -1891.

Zhukov, Ivan Aleksandrovich

6ژ/ ژوکوفسکایا، ناتاليا بوليونا، ش. 1900-1910.

Zhukovskaia, Natalia IUlevna

ص: 192

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

7ژ/3413 ژوکوفسکی، ولادیمیر گریگوریویچ، ش. 1890- 1910.

Zhukovskii, Vladimir Grigor'evich

ژیبر، میرا آلكساندر وونا (لاخویتسکایا) - 48ل / PG3430

ژیتل، مستعار-7د/ PG3410

8ژ/ ژیرکیویچ، آلکساندر ولادیمیروویچ، 1875-

Zhirkevich, Aleksandr Vladimirovich

2س/ سابالفسکی، ش. 1890-1900 Sobolevski, P o

24س/ سابورووا، ش. 1890-1900. Saburova, E.A

3س/ ساتین، نیکالای میخایلوویچ، 1814- 1873.

Satin, Nikolai Mikhailovich

ساخانسکایا، نادژدا استپانوونا - 28س/PG3365

4س/ سادوفسکوی، باریس آلکساندروویچ، 1881 -

Sadovskoi, Boris Aleksandrovich

44س/ سادوفسکی، میخاییل پروویچ، 1847- 1910

Sadovskii, Mikhail Provych

48س/ سادو و نیکوف، دمیتری نیکالایویچ، 1846-1883.

Sadovnikov, Dmitrii Nikolaevich

سارا تاوتس-25آ/ PG3383

سارمات، مستعار- 4ب/PG3391

سازانووا، سوفیا ایوانوونا - 47الف/PG3388

5س/ سافانوف، سرگی آلکساندروویچ،1867-1904.

Safonov, Sergei Aleksandrovich

7س/ ساکالوف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1840-

Sokolov, Aleksandr Alekseevich

ص: 193

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

74س /3413 ساکالوف، پاول زاخاروویچ، ش. 1890-1900.

Sokolv, Pavel Zakharovich

78س/ ساکالوف، سرگی آلکسی یویچ، 1878 -

Sokolov, Sergei Alekseevich

8س/ ساکالوف، نیکالای ما توی یویچ، 1860-1908.

Sokolov, Nikolai Matveevich

84س/ ساکالوفسکی، ش. 1880- 1890. Sokolovskii, A. Z

86س/ ساکسا گانسکایا، آنا آبراموونا (نمیروفسکایا)، 1876-

(Saksaganskaia, Anna Abramovna (Nemirovskaia

سا کماروف، مستعار-88خ/ PG3408

ساکولنیکوف، گاوریل آلکساندروویچ خروشچوف-

55خ/PG3408

87س/ سالاگوب، آلکساندر ولادیمیروویچ، 1845-

Sollogub, Aleksandr Vladimirovich, graf

سالا گوب، فيودور، مستعار - 6ت/PG3401

88س/ سالاویوا، پالیکسینا سرگی یونا، 1867 -

Solov'eva, Poliksena Sergeevna

2س /3414 سالاويوف، فسوالاد سرگی یویچ، 1849-1903.

Solov'ev, Vsevolod Sergeevich

25س/ سالاويوف، نیکالای با کاولیویچ، 1845-1899.

Solov'ev, Nikolai IAkovlevich

3س/ سالاويوف، ولادیمیر سرگی یویچ، 1852-1900.

Solov'ev, Vladimir Sergeevich

آثار فلسفی و مجموعه آثار او را در 4267-B4260 و سرگذشتنامه

نامه ها و نقد و تفسیر عقاید فلسفی او را در B4268 رده بندی کنید.

ص: 194

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3س/3414 سالاويوف، ولادیمیر سرگی یویچ، 1852-1900 (دنباله)

آثار اخلاقی و دینی او را در BJ و BX - BL رده بندی کنید.

1آ3س/ مجموعه آثار ادبی، مشتمل بر مجموعه اشعار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ3س/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی3س/ سرگذشتنامه و نقد

33س/ سالا ويوف، یوگنی آندری یویچ، 1893-1905.

Solov'ev, Evgenii Andreevich

35س/ نقدهای ادبی او را در PG2947 رده بندی کنید.

35س/ سالاريوف - نسملوف، نیکالای آلکساندروویچ، 1849-1901

Soloviev - Nesmelov, Nikolai Aleksandrovich

سالتيكوف، ميخائيل يوگرافوویچ - 5س/PG3365

4س/ سالكوف، ش. 1900-1910. Sal’kov, V. P

45س/ سالنیکوف، ش. 1900-1910. Sal'nikov, A. N

5س/ سالوف، ایلیا آلکساندروویچ، 1834-1902

Salov, Il’ia Aleksandrovich

6س/ سالیاس دو تورنمير، یوگنی آندری یویچ، 1841-1908.

Salias de Turnemir, Evgenii Andreevich, graf

65س/ سالیانووا، یلنا، ش. 1890-1900. Sal'ianova, Elena

7س/ سامویلوف، مارک، ش. 1880- 1890. Samoilov, Mark

سامویلوویچ، مستعار - 88س /PG3415

74س/ سامیگین، میخاییل ولادیمیروویچ، 1874-

Samygin, Mikhail Vladimirovich

78س/ ساوادنیک، ولادیمیر فيودوروویچ، 1874-1910.

Savodnik, Vladimir Fedorovich

ساونکووا - 85س /PG3114

ص: 195

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

ساويخين، مستعار- 75الف/PG3391

8س/3414 ساوینکوف، باريس ويکتوروویچ، 1879- 1925.

Savinkov, Boris Viktorovich

85س/ ساوینکووا، سوفيا آلکساندر وونا، 1852؟ -1923.

Savinkova, Sof ia Aleksandrovna

9س/ ساوینوف، فدوسی، ش. 1880-1900. Savinov, Fedosii P

95س/ سایمونوف، میخاییل نیکالا یویچ، 1851-1888.

Soimonov, Mikhail Nikolaevich

2س /3415 سبريا کیوا، آلکساندرا واسيليونا، ش. 1880- 1890.

Sebriakeva, Aleksandra Vasil'evna

25س/ سد لنيكوف، نیکالای میخایلوویچ، -1887.

Sedel'nikov, Nikolai Mikhailovich

سدوی، مستعار- 7چ/PG3402

3س/ سرافیموف، ش. 1880-1900. Serafimov, M.S

سرافیموویچ، مستعار- 2پ/PG3394

35س/ سربریاکوف، ش. 1880-1900. Serebriakov, V.E

4س/ سردا، ش. 1890-1900. Sereda, V. N

5س/ سرگی یف - تسنسکی، سرگی نیکالایویچ، 1879-

Sergeev - Tsenskii, Sergei Nikolaevich

1 آ5س/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12 آ5س/ برگزیده داستانها ( تکمیل یافته توسط دیگران)

6ی-4آ 5س/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

7-88ی 5س/ سرگذشتنامه و نقد

55س/ سرگی یفسکی، نیکالای نیکالایویچ، 1875-

Sergievskii, Nikolai Nikolaevich

ص: 196

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

57س/3415 سرگی ینکو، پیوتر آلکسی یویچ، 1854 - 1930.

Sergeenko, Petr Alekseevich

سروشفسکی، واتسلاو لئا پولدوویچ-87س/ PG3416

سری، مستعار- 4ب/PG3392

سلطانووا، یکاترینا پاولوونا-7ل/ PG3431

6س/ سلمانوف، پیوتر آلکسی یویچ، 1817-1882

Salmanov, Petr Alekseevich

65/ سلیوانوف، آلکسی نیکالایویچ، 1850-1906

Selivanov, Aleksei Nikolaevich

7س/ سمنتكوفسکی، راستیسلاو ایوانوویچ، 1846-

Sementkovskii, Rostislav Ivanovich

73س / سمیگانوفسکی، نیکالای، ش. 1880- 1890.

Semiganovskii, Nikolai

75س/ سمیرنوف، آلکساندر کاندراتیویچ، 1863-

Semenov, Aleksandr Kondrat'evich

77س/ سمیرنوف، استپان استپانوویچ، 1878 -

Semenov, Stepan Stepanovich

8س / سمیرنوف، سرگی تر نتیویچ، 1868- 1922.

Semenov, Sergei Terent’evich

85س/ سمیونوف، لئونید، ش. 1900-1910. Semenov, Leonid

87س/ سمیونوف، ولادیمیر ایوانوویچ، 1867- 1910.

Semenov, Vladimir Ivanovich

سمیونووا، ناتالیا پتروونا -2گ/ PG3425

88س/ سوبا لیوا، سوفیا پاولوونا، 1840-1884.

Soboleva, Sofia Pavlovna

ص: 197

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

2س/3416 سوخاملينوف، ولاديمير آلکساندروویچ، 1848-1926.

Sukhomlinov, Vladimir Aleksandrovich

سوخانین، پیوتر پتروویچ - 3س POC3366

سور تسيف، مستعار - 34پ/PG3398

23س/ سورنایا، ماريا، ش. 1880-1900. Severnaia, Maria

25س/ سورووا، ش.1900-1910. Severova, N. B

27س/ سوریکوف، ایوان زاخاروویچ، 1841-1880.

Surikov, Ivan Zakharovich

سورین، مستعار -8م/ PG3435

سولکوفسکی، ولادیمیر ، مستعار- 2 و/ PG3440

سومباتوف، آلكساندر ایوانوویچ بوژین-88ی/ PG3441

3س/ سوورین، آلکسی سرگی یویچ، 1834- 1912

Suvorin, Aleksei Sergeevich

33س/ سوورین، پیوتر پاولوویچ، 1839-1901.

Suvorin, Petr Pavlovich

37س/ سوورین، میخائیل آلکسی یویچ، ش.1880-1900.

Suvorin, Mikhail Alekseevich

سیبرسکی، فسوالاد، مستعار - 55د/PG3408

سیبیریاک، مامين، مستعار- 3م/PG3435 |

4س/ سیدوروف، واسیلی، ش. 1890-1900. Sidorov, Vasilii

43س/ سيرامياتنیکوف، سرگی نیکالایویچ. 1860 -

Syromiatnikov, Sergei Nikolaevich

سیر کو واتسلاف. مستعار -87س/ PG3416

45س/ سیروتینین ،ش. 1900-1910. Sirotinin, S. V

ص: 198

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5س /3416 سیریک، ایوان آوراموویچ، ش. 1880- 1890.

Sirik, Ivan Avramovich

55س/ سیزووا، ش. 1900-1910. Sizova, A K

6س/ سیسويف، والرى، ش. 1880-1900. Sysoev, Valerii

65س/ سیسویوا، یكاترينا آلکسی یونا (آلمدینگن)، 1829-1893.

(Sysoeva, Ekaterina Alekseevan (Almedingen

سیگما، مستعار- 43س/ PG3416

7س/ سیگوف، آلکسی سرگی یویچ، 1850-

Sigov, Aleksei Sergeevich

75س/ سیمبورسکی، نیکالای واسیلیویچ، 1851-1881.

Simborskii, Nikolai Vasil'evich

سیمونووا، مستعار- 2خ/PG3408

8س/ سینگوب، سرگی سیلوویچ. 1851-1907.

Sinegub, Sergei Silovich

85س/ سیوا چیوف، میخائیل گاردی یویچ، 1877 -

Sivachev, Mikhail Gordeevich

87س/ سی یروسفسکی، واتسلاف، 1858- Sieroszewski, Waclaw

شابلسکایا، مستعار -4م/ PG3435

2ش/ شاپیر، اولگا آندری یونا، 1850-1916.

Shapir, Olga Andreevna

شاتوف، مستعار -36ک/ PG3422

23ش/ شاخ - پارونیانتس، لئون میخایلوویچ، ش. 1890-1920.

Shakh-Paroniants, Leon Mikhailovich

25ش/ شاخافسکایا، لیودمیلا، ش. 1880-1910

Shakhovskaia, Liudmila, Kniazhna

ص: 199

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

27ش /3416 شاراپوف، سرگی فیودوروویچ، 1855-1911.

Sharpov, Sergei Fedorovich

شارچنکو، مستعار - 62ف/PG3416

28ش/ شبويف، نیکالای گئورگی یویچ، 1874-

Shebuev, Nikolai Georgievich

3ش/ شپکينا، الکساندرا ولادیمیروونا، ش. 1890- 1915

Shchepkina, Aleksandra Vladimirovna

33ش/ شپكينا - کوپرنیک، تاتیانا لوونا، 1874-

Shchepkina-Kupernik, Tatiana Lvovna

35ش / شتینین، ش. 1890-1900. Shchetinin, B. A. Kniaz

37ش / شرباجيوف، ش. 1890-1900. Shcherbachev, S. G

4ش/ شربا چيوف، گریگوری دمیتری یویچ، 1823-1900.

Shcherbachev, Grigorii Dmitrievich

43ش/ شربینسکی، ش. 1890-1900. Shcherbinski, K.O

45ش / شرکنیک، یوگنی فیودوروویچ، ش. 1890-1900.

Shreknik, Evgenii Fedorovich

47ش/ شرمتیف، سرگی دمیتری یویچ، 1844-

Sheremetev, Sergei Dmitrievich

5ش/ شستا كوف، ش. 1890-1900 Shestakov, D. P

53ش/ شستوف، لی یف، 1866- 1938. Shestov, Lev

55ش/ ششینسکی، ش. 1880- 1890 Shcheshinski, E. I

57/ شگلاويتوف، ش. 1890-1900. Shcheglovitov, A.T

شگلوف، ایوان، مستعار -78ل/ PG3433

6ش/ شلر، آلكساندر كانستانتینوویچ، 1838-1900

Sheller, Aleksandr Konstantinovich

ص: 200

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

63ش/3416 شلکار، گریگوری مارکوویچ، ش. 1880-1890.

Shelkar, Grigorii Markovich

65ش/ شلونسکی، ش. 1890-1900. Shelonskii, N. N

67ش/ شمشورین، آندری، ش. 1900-1910. Shemshurin, Andrei

شوارتسمان، لی یف، ایساکوویچ- 53ش /PG3416

7ش/ شوبینسکی، سرگی نیکالایویچ، 1834 -

Shubinskii, Sergei Nikolaevich

75ش/ شوستیکوف، ش. 1890-1900. Shustikov, A.A

8ش/ شوف، ولاديمير آلکساندر وویچ، 1865-

Shuf, Vladimir Aleksandrovich

84ش/ شولیا کوف، میخاییل ویکتوروویچ. ش. 1890-1900.

Shevliakov, Mikhail Viktorovich

شووالوف، مستعار-4ب/PG3397

88ش/ شیگارین، ش. 1860-1880. Shigarin, N. D

شیگالی یف، مستعار -28ش/ PG3116

عالمووا، سرافیما، نیکیتیچنا- 45ب/PG3392

4ع/ علی یف، آلكساندر یگوروویچ، 1855-

Aleev, Aleksandr Egorovich

2ف/ فار سلس، ويكتور ادواردوویچ، ش. 1890-1900

Forselles, Viktor Eduardovich

25ف/ فارسوف، آناتولی ایوانوویچ، 1852-

Faresov, Anatolii Ivanovich

27ف/ فالکوفسکی، فیودور نیکالایویچ، 1874-

Fal’kovskii, Fedor Nikolaevich

ص: 201

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3ف/3416 فاوسک، و یا چسلاو آندری یویچ، ش. 1890-1900

Fausek, Viacheslav Andreevich

35ف/ فدوتوف، آلکساندر فیلیپوویچ، 1841-1895

Fedotov, Aleksandr Filippovich

قدوسی یو تس، مستعار -23آ/ PG3382

4ف/ فروگ، سمیون گریگوریویچ، 1860-1916.

Frug, Semen Grigorevich

45ف/ فسوالادسکایا، ش. 1890-1900. Vsevolodskaia, O.V

5ف/ فلکسر، آکیم لوویچ،1863-1926 Flekser, Akim Lvovich

نقدهای ادبی او را در PG2947 رده بندی کنید.

55ف/ فوفانوف، كانستانتین میخایلوویچ، 1862-1911.

Fofanov, Konstantin Mikhailovich

فيرسوف، مستعار-2ف/ PG3416

57ف/ فیگنر، ورا نيكالايونا، 1852- 1942. Figner, Vera Nikolaevna

6ف/ فیلیپوف، سرگی نیکیتیچ، 1863-1911.

Filippov, Sergei Nikitich

62ف/ فیلیپوف، میخائیل آوراموویچ، 1828-1886.

Filippov, Mikhail Avramovich

64ف/ فیلیپوف، میخاییل میخایلوویچ، 1858-1903

Filippov, Mikhail Mikhailovich

68ف/ فیلیمونوف، فيودر فيودوروویچ، 1862-1920

Filimonov, Fedor Fedorovich

75ف/ فيودورنکو، ش. 1890-1900. Fedorenko, V.K

8ف/ فيودوروف، آلکساندر میترا فانوویچ، 1868-

Fedorov, Aleksandr Mitrofanovich

ص: 202

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

84ف/3416 فيودوروف، ایناکنتی واسیلیویچ، 1836-1883

Fedorov, Innokentii Vasilevich

فيودوروف - آمولفسکی، ایناکنتی واسیلیویچ-

84ف/PG3416

88ف/ فيودوروویچ، ولادیسلاو ایوانوویچ، 1845-

Fedorovich, Vladislav Ivanovich

2ق/ قاضی- بک، یوری، ش. 1890-1900 Kazl - Bak, IUrii

2گ/ کا پنیست، اینا پتروونا، ش. 1890-1900

Kapnist, Ina Petrovna, grafinia

25ک/ کاپنیست، پیوتر ایوانویچ، 1830-1898.

Kapnist, Petr Ivanovich

3 ک/ کاتانسکی، يفيم لوویچ، ش. 1890-1900.

Katanskii, Efim Lvovich

4ک/ کاتیليووا، اولگا امانویلوونا (روز نفلد)، 1875-

(Kotyleva, Olga Emmanuilovna (Rozenfeld

45 ک/ کاتین، آندری، ش. 1880- 1890. Kotin, Andrei

54ک/ کاچرگین، ایوان، ش. 1870- 1890. Kochergin, Ivan

58 ک/ کاچروف، ش. 1890-1900 Kocherov, F. M.

6ک/ کاخوفسکی، باريس، ش. 1890-1900. Kakhovski, Boris V

کار، مستعار- 5پ / PG3397

7ک/ کارابچفسکی، نیکالای پلاتونوویچ، 1851-1925.

Karabchevskii, Nikolai Platonovich

3ک/ 3417 کاراپتسوف، پیوتر پراکوفیویچ، ش. 1870-1880.

Koroptsov, Petr Prokof evich

ص: 203

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

33ک/3417 کارا پچفسکی، دمیتری آندری یویچ، 1842-1903.

Koropchevskii, Dmitrii Andreevich

35 ک/ کاراتکوف، ش. 1870-1880. Korotkov, F. E

37ک/ کارا تیگین، پیوتر پتروویچ، 1832-1888.

Karatygin, Petr Petrovich

4ک/ کارازین، نیکالای نیکالایویچ، 1842-1908.

Karazin, Nikolai Nikolaevich

44ک/ کاراستووتس، ایوان یا کاولیویچ، ش. 1890-

Korostovets, Ivan IAkovlevich

48 ک/ کارا سیف، ش. 1890-1900. Karasev, A. A

5ک/ کاراشيف، ش. 1890-1900. Karashev, A. V

53 ک/ کاراشیف، آلکساندر فيودوروویچ، 1862 -

Karashev, Aleksandr Fedorovich

58ک/ کارالنكو، لاور گریگوریویچ، 1821-1886.

Korolenko, Lavr Grigor'evich

6ک/ کارالنكو، ولادیمیر گالاکتيو نوویچ، 1853-1921.

Korolenko, Vladimir Galaktionovich

1آ6ک/ مجموعه آثار بر حسب تاريخ

12آ6ک/ مجموعه داستانها و غیره. برحسب تاريخ

6ی-4آ6ک/ آثار انفرادي (برحسب عنوان، آ - ی)

9ن6ک / نوازنده نابینا (نابینای نوازنده)

9ه6ک/ هیاهوی جنگل

88- 7ی6ک/ سرگذشتنامه و نقد

7ی6ک/ یادداشتهای روزانه، یادبودها، نامه ها

88- 8ی6ک/ بررسیهای کلی، زندگی و آثار

ص: 204

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

کارانین، مستعار - 2پ/ PG3399

65ک/ 3417 کار پوف، يفتیخی پاولوویچ، 1857-1926

Karpov, Evtikhii Pavlovich

کار تافتسيوا، ماری یا فسوالا دوونا -2ک/ PG3421

7ک/ کارتاووف، میخاییل، ش. 1890-1900. Kartavov, Mikhail

73ک/ کار چاگین، ایلیا گاوریلوویچ، ش. 1890-1900.

Korchagin, Il'ia Gavrilovich

75 ک/ کار چمنی، ونیا مین، ما توی یویچ، 1884-

Korchemnyi, Veniamin Matveevich

78ک/ کارژتس، ولادیمیر، ش. 1890-1900. Korzhets, Vladimir

8ک/ کارگرم، گنری یتا، ش. 1890-1900. Kargrem, Genrietta R

کارگینا - 75م / PG3437

85ک/ کارلین، ش. 1880-1900. Karelin, K. K

کارماسانوف، مستعار-2د/ PG3408

کار من، مستعار - 2 ک/PG3418

کارنلی یوا، مستعار- 6ب /PG3397

2ک/3418 کارنمان، لازار اوسیپوویچ، 1877-1920.

Korenman, Lazar Osipovich

25ک/ کار نوویچ، یوگنی پتروویچ، 1823-1885.

Karnovich, Evgenii Petrovich

کارنین، ولاد، - 53ک /PG3419

کارولینا، - 8م/ PG3434

کارونین، مستعار- 2پ/PG3399

33ک/ کارینفسکی، آپالون آپالونوویچ، 1868 -

Korinfskii, Apollon Apollonovich

ص: 205

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

38ک/3418 كازا چکین، ش. 1900-1910. Kozochkin, A. P

کازانتسوف -4ک/ PG3418

4ک/ کازانتسيف، نیکالای ولادیمیروویچ، 1854-1896.

Kazantsev, Nikolai Vladimirovich

43 ک/ كازلوف، پاول آلکسی یویچ، 1841-1891.

Kozlov, Pavel Alekseevich

45 ک/ کاز لوف، ولادیمیر، ش. 1880- 1890. Kozlov, Vladimir I

کازینا، زویا دمیتری یونا - 72ب / PG3395

5ک/ کاژو نیکوف، پیوتر آلکسی یویچ، 1872-

Kozhevnikov, Petr Alekseevich

55 ک/ کاژونیکوف، والنتین آلکسی یویچ، 1867-1902.

Kozhevnikov, Valentin Alekseevich

6ک/ کاساتكین - راستوفسکی، سرگی آلکساندروویچ،

ش.1890-1900.

Kasatkin - Rostovskii, Sergei Aleksandrovich

63 ک/ کاساتكین - راستوفسکی، فیودور نیکالایویچ، ش. 1900-1910.

Kasatkin - Rostovskii, Fedor Nikolaevich, Kniaz

68 ک/ کا ساروتوف، آلكساندر ایوانوویچ، 1868-1912.

Kosorotov, Aleksandr Ivanovich

7ک/ کاستالسکی، آلکساندر، ش. 1900-1910.

Kastalskii, Aleksandr

74ک/ کاستامارووا، آلكساندرا، ش. 1900-1910.

Kostomarova, Aleksandra

78ک / کاستریتسکی، میخاییل دمیتری یویچ، 1887-

Kostritskii, Mikhail Dmitrievich

ص: 206

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

كاستين، مستعار - 27 الف /PG3387

کاسماتی لیریک، مستعار- 95ب / 3396 PG

9ک/ 3418 کاسونوویچ، لی یف، ایوانوویچ، 1864-

Kosunovich, Lev Ivanovich

2ک/3419 کاشکاروف، سرگی، -1920 Koshkarov, Sergei N

کاظم - مراد، مستعار -2م/ PG3437

کا فشوف، مستعار-43ک/ PG3423

کاکتوس، مستعار-44م/ PG3433

24ک/ کاکشاروف، نیکالای ایوانوویچ، 1818-1893.

Koksharov, Nikolai Ivanovich

26ک/ کاکو سوف، ولادیمیر یا کاولیویچ، 1845-1911.

Kokosov, Vladimir IAkovlevich

28ک/ کاکیساتی، میخائیل کا نستانتینوویچ، ش. 1910-1920.

Kakitsati, Mikhail Konstantinovich

3ک/ کالا چيوف، ش. 1880- 1890 Kalachev, K. N

33ک/ کالا ميتسيف، دانیل واسیلیویچ، 1866-

Kolomiitsev, Daniil Vasil'evich

35ک/ کالباسين، یلیسی یا کاولیویچ، 1831- 1885.

Kolbasin, Elisei IAkovlevich

37ک/ کالتانوفسکی، آندری پاولوویچ، ش. 1900-1910.

Koltonovskii, Andrei Pavlovich

4ک/ کالنوف، پیوتر آلکساندروویچ، 1839-1900

Kalenov, Petr Aleksandrovich

کالوسوف، آندری، مستعار - 4ز/PG3412

ص: 207

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

45ک/3419 کالیشکو، يو سيف يوسيفوویچ، 1862 -

Kalishko, Iosif Iosifovich

5ک/ کاماروفسکی، واسیلی آلکسی یویچ، 1881-1914.

Komarovskii, Vasilii Alekseevich

53 ک/ کامارووا، واروارا دمیتری یونا (استا سووا)، 1862-

(Komarova, Varvara Dmitrievna (Stasova

کا منسکایا، آنا پاولوونا - 2ب/PG3392

55ک/ کا منسکی، آناتولی پاولوویچ، 1877 -

kamenskii, Anatolii Pavlovich

57 ک/ کا منسکی، ش. 1890-1900 Kamenskii, N.D

6ک/ کانايف، الکساندر نیکالایویچ، 1844-1907.

Kanaev, Aleksandr Nikolaevich

65ک/ کانچاکوفسکایا، آنا.ش.1890-1900.

Kanchakovskaia, Anna

كاندائوروف، واسیلی آلکسی یویچ -4ک/PG3367

7ک/ کاندراتووا، لیودمیلا، ش. 1870-1890. Kondratova, Liudmila

74ک/ کاندراتیف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1876 -

Kondrat'ev, Aleksandr Alekseevich

78 ک/ کاندراتیف، ایوان کوز میچ، ش. 1870-1900.

Kondrat'ev, Ivan Kuzmich

8ک/ کاندور وشكین، استپان سمیونوویچ، 1870-1900.

Kondurushkin, Stepan Semenovich

2ک/3420 كانستانتين كانستانتینوویچ، 1858-1915.

Konstantin Konstantinovich, grand duke of Russia

كانستانتينوف، مستعار -28ک/ PG3419

ص: 208

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

كانستانتینوویچ، مستعار- 65گ/PG3430

23ک/3420 کانشین، ش. 1880-1900. Konshin, V. V

کانفسکوی، ایوان، مستعار -44آ/ PG3383

27ک/ کانیو تسکی، ش. 1890-1900 Kanivetski, N. N

3ک/ کا والسکایا، اولگا نستروونا (خرنوفسکایا)، 1876-

(Kovalskaia, Olga Nesterovna (Khrenovskaia

33 ک/ کا والسکی، کازیمیر آدولفوویچ، 1878 -

Kovalskii, Kazimir Adolfovich

35 ک/ کاوالفسکایا، سوفيا واسيليونا، 1850-1891.

Kovalevskaia, Sofia Vasilevna

کا والفسکی، پاول میخایلوویچ-7ک/ PG3367

37ک/ کاوریگین، ایران، ش. 1890-1900. Kovrigin, Ivan K

38ک/ کا یالوویچ، میخائیل میخایلوویچ، ش. 1880- 1910.

Koialovich, Mikhail Mikhailovich

4ک/ کراچکوفسکی، دمیتری نیکالایویچ، 1882-

Krachkovskii, Dmitrii Nikolaevich

45 ک/ کراسکوفسکی، ایپالیت فئافیلوویچ، -1899.

Kraskovskii, Ippolit Feofilovich

5ک/ کراسنوف، پیوتر نیکالایویچ، 1869-1947.

Krasnov, Petr Nikolaevich

کراسنووا، یکاترینا آندری یونا (بكتو وا)- ، 6ب/PG3394

54ک/ کراسنیتسکی، آلکساندر ایوانوویچ، 1866-

Krasnitskii, Aleksandr Ivanovich

کراسوف، مستعار-36آ/ PG3382

ص: 209

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

58 ک/ 3420 کراسوفسکی، ایوانوویچ، ش. 1890-1900.

Krasovskii, N. Ivanovich

6ک/ کراسیلنیکووا، ش. 1890-1900. Krasil'nikova, E. A

65ک/ کراشنینیکوف، نیکالای آلکساندروویچ، 1878-

Krasheninnikov, Nikolai Aleksandrovich

7ک/ کرافچینسکی، سرگی میخایلوویچ، 1852-1895.

Kravchinskii, Sergei Mikhailovich

75ک/ کرانديفسکایا، آناستاسی یا رامانوونا (تارخووا)، 1865-

(Krandievskaia, Anastasiia Romanovna (Tarkhova

8ک/ کرایفسکی، آلكساندر، ش. 1890-1900.

Kraevskii, Aleksandr

کراینی، آنتون، مستعار- 5ه/ 0 PG344

کرچتوف، سرگی، مستعار- 78س /PG3413

2ک/3421 کرستوفسکایا، ماری یا فسوالادوونا، 1862- 1910.

Krestovskaia, Mariia Vsevolodovna

25 ک/ کرستوفسکی، فسوالاد ولادیمیروویچ، 1840-1895.

Krestovskii, Vsevolod Vladimirovich

3ک/ کرمليوف، آناتولی نیکالایویچ، 1859-

Kremlev, Anatolii Nikolaevich

4ک/ کرو پنوف، ش. 1890-1900. Krupnov, A.E

43ک/ کروتکوف، والرى استپانوویچ، 1846-

Krotkov, Valerii Stepanovich

45ک/ کروشیونا، پاول آلکساندروویچ، 1860-1909.

Krushevna, Pavel Aleksandrovich

ص: 210

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

47ک/3421 کروگلوف، آلكساندر واسیلیویچ، 1853-1915.

Kruglov, Aleksandr Vasil'evich

5ک/ کریژانوفسکایا، ورا ایوانوونا

Kryzhanovskaia, Vera Ivanovna

55ک/ کریستی، ش. 1900-1910. Kristi, E. K

6ک/ کریلوف، ویکتور آلکساندر وویچ، 1838-1906.

Krylov, Viktor Aleksandrovich

کرینیتسکی، مارک، مستعار- 74س /PG3414

کرینیتسکی، ن، مستعار- 78ت/PG3402

65ک/ کریوکوف، فيودور دمیتری یویچ، 1870-

Kriukov, Fedor Dmitrievich

کریوکوفسکی، مستعار-28گ/ PG3430

7ک/ کریوکوفسکی، آرکادی فیودوروویچ، 1840-1911

Kriukovskii, Arkadii Fedorovich

74ک/ کریونکو، واسیلی سیلوویچ، 1854- Krivenko, Vasili Silovich

78ک/ کسنین، یوسیف، ش. 1900-1910. Ksenin, Iosif

کلاسیک، مستعار- 64 الف PG3391

کلچانوف، مستعار - 55خ / PG3408

8ک/ کلیوشنیکوف، ویکتور پتروویچ، 1841-1894.

Kliushnikov, Viktor Petrovich

85ک/ کنیا ژنین، ش. 1880- 1890. Kniazhnin, P. P

2ک/ 3422 کوپچینسکی، ایوان آلکساندروویچ، ش. 1880-1900.

Kupchinskii, Ivan Aleksandrovich

23ک/ کو پچینسکی، فیلیپ پتروویچ، ش. 1900-1910.

Kupchinskii, Filipp Petrovich

ص: 211

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

27ک / 3422 کوپر یا نووا، ش. 1880-1890. Kupreianova, A. N

3ک/ کوپرین، آلكساندر ایوانوویچ، 1870- 1938.

Kuprin, Aleksandr Ivanovich

1آ3ک/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

6ی-4آ3ک/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

88-7ی3ک/ سرگذشتنامه و نقد

کوت - مورلیکا، مستعار- 6و/ PG3438

36ک/ کوتچر، گنریخ فردیناندوویچ، ش. 1890-1900.

Kutcher, Genrikh Ferdinandovich

36ک/ کوتس، آرکادی یا کاولیویچ، 1872-

Kots, Arkadii IAkovlevich

کوتوزوف، آرسنی آرکادیویچ گالنیشيف- 5گ/ 3424 PG

38ک/ کو چتوف، یوگنی لوویچ، ش. 1870-1890.

Kochetov, Evgenii L'vovich

4ک/ کود ينوف، ش. 1880-1900. Kudinov, I. F

كورابوف، یا کوف يودا کیموویچ، 1874-1928.

Korobov, IAkov Evdokimovich

کورا چکین، نیکالای استپانوویچ-72ک/ PG3368

کوربانوفسکایا، یکاترینا میخایلوونا-5 ک / PG3422

45ک/ کوربسکی، ش. 1870-1880. Kurbskii, A.S

5ک/ کورچ، یكاترینا میخایلوونا (کوربانو فسکایا)، 1861 -

(Kurch, Ekaterina Mikhailovna, (Kurbanovskaia

کورسکی، مستعار-2ک/ PG3422

53ک/ کورسینسکی، آلکساندر، ش. 1890-1900.

Kirsinskii, Aleksandr

ص: 212

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

58ک/3422 کورکین، ش. 1880- 1890. Kurkin, N. I

6ک/ کورلوف، یوگنی یوگرافوویچ، 1876-

Kurlov, Evgenii Evgrafovich

63ک/ کوروین - کروکوفسکی، پیوتر، 1850-1899.

Korvin - Krukovskii, Petr

65ک/ کوز میچیوف، یگور کوز میچ، 1867 -

Kuzmichev, Egor Kuzmich

7ک/ کوزمین، دمیتری، ش. 1880- 1890. Kuzmin, Dmitrii A

74ک/ کوزمین، میخاییل آلکسی یویچ، 1875- 1936.

Kuzmin, Mikhail Alekseevich

78 ک/ کوزمینا، آنا پاولوونا، ش. 1870-1880

Kuzmina, Anna Pavlovna

8ک/ کوز مینسکی، ش. 1890- 1910. Kuzminski, P.P

85ک/ کوزنتسوف، ش. 1890-1910. Kuznetsov, N.P

88ک/ کوزیريف، ما توی آلکسی یویچ، 1852-1912.

Kozyrev, Matvei Alekseevich

2ک/3423 کوسکوف، پلاتون آلکساندروویچ، 1834-1909.

Kuskov, Platon Aleksandrovich

25ک/ کوشفسکی، ایوان آفانا سیویچ، 1847-1876.

Kushchevskii, Ivan Afanas'evich

کوشنريوف، ایوان نیکالایویچ -35ک/ PG3369

3ک/ کوکالفسکی، نیکالای سرگی یویچ، 1842-1889.

Kukolevskii, Nikolai Sergeevich

35ک/ کوگل، آلكساندر رافایلوویچ، 1864-1928.

Kugel, Aleksandr Rafailovich

ص: 213

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

37ک/3423 کوگن، ش. 1890-1910. Kogen, A. M

4ک/ کوگو شیف، ش. 1890-1900. Kugushev, A. P. Kniaz

43ک/ کوگوشیف، فلور واسیلیویچ، 1851-1881.

Kugushev, Flor Vasilevich, Kniaz

45ک/ کولیکوف، پاول پتروویچ، 1838-1905.

Kulikov, Pavel Petrovich

کولیکوف، نیکالای ایوانوویچ-67ک/ PG3369

47ک/ کولین، واسیلی پتروویچ، 1822-1900.

Kulin, Vasilii Petrovich

5ک/ کون، فلیکس یا کاولیویچ، 1864- Kon, Feliks IAkovlevich

54ک/ کونرادی، یوگنی یا ایوانوونا (با چچکارووا)، 1838-1898.

(Konradi, Evgeniia Ivanovna (Bochechkarova

کونگور تسيف، نیکالای نیکالایویچ، مستعار- 5آ/ 3384 PG

کوی - کنو، مستعار- 37س/PG3416

6ک/ کیپن، آلکساندر آبراموویچ، 1870-

Kipen, Aleksandr Abramovich

64ک/ کیچی یف، پیوتر ایوانوویچ، 1845-1902.

Kicheev, Petr Ivanovich

68ک/ کیریا کووا، ماری یا آلکساندروونا، ش. 1870- 1890.

Kir'iakova, Mariia Aleksandrovna

کرینکو - واکوشین، ماکسیمیلیان آلکساندروویچ - 65و/PG3438

7ک/ کیسنسکی، سميون پتروویچ، 1859-1906.

Kisnemskii, Semen Petrovich

ص: 214

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

75ک/3423 کیفشنكو، ش. 1880- 1890. Kivshenko, N. D

8ک/ کیگن، ولادیمیر لیودویگوویچ، 1856-1908.

Kign, Vladimir Liudvigovich

85ک/ کینسستر، پلنا، ش. 1870- 1880 Kinsester, Elena

2گ/ گابریلوویچ، ش. 1880- 1890. Gabrilovich, G. S

23گ/ گارادتسکی، سرگی میترا فانوویچ، 1884 -

Gorodetskii, Sergei Mitrofanovich

25گ/ گارادتسکی، ش. 1890-1900. Gorodetski, M. N

3گ/ گاربونوف - پاسادوف، ایوان ایوانوویچ، 1864 -

Gorbunov - Posadov, Ivan Ivanovich

32 گ/ گارچاکوف، پیوتر دمیتری یویچ، ش. 1890- 1910.

Gorchakov, Petr Dmitrievich, Kniaz

34گ/ گاردیک، ایوان کالیستروویچ، ش. 1900-1910.

Gordik, Ivan Kallistrovich

37 / گ گاردین، ولادیمیر نیکالایویچ، 1882 -

Gordin, Vladimir Nikolaevich

4گ/ گارشین، فسوالاد میخایلوویچ، 1855-1888.

Garshin, Vsevolod Mikhailovich

1آ4گ/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ4گ/ مجموعه داستانها

16آ4گ/ مجموعه اشعار

6ی-4آ4گ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

88- 7ی4گ/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی4گ/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

88ی4گ/ یادبودها

ص: 215

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

43گ3423 گارفیلد، سرگی آلکساندروویچ، 1873 -

Garfild, Sergei Aleksandrovich

گار میکین، مستعار- 7م / PG3434

گارین، سرگی، مستعار-43گ/ PG3423

گارین، مستعار - 35م / PG3437

5گ/ گاسلافسکی، یوگنی پتروویچ، ش. 1890-1900.

Gaslavskii, Evgenii Petrovich

6گ/ گالاخواستوف، پاول دمیتری یویچ، 1839- 1892.

Golokhvastov, Pavel Dmitrievich

64گ/ گالاخواستووا، اولگا آندری یونان -1894

Golokhvastova, Olga Andreevna

68گ/ گالافكوف، گریگوری آلکسی یویچ، 1868- 1862.

Golovkov, Grigorii Alekseevich

7گ/ گالالابوف، ش. 1890-1900. Gololobov, IA.E

75گ/ کالاواچفسکی، سرگی نیکالایویچ، ش. 1890-1900.

Golovachevskii, Sergei Nikolaevich

گالاواچیوا، یودا کی یا آپالونوونا - 55ن / PG3437

گالاونین، آرست، مستعار-58ب/ PG3393

8گ/ گالاوین، كانستانتين فيودوروویچ، 1843-1913

Golovin, Konstantin Fedorovich

85 گ/ گالاوینسکایا، ش. 1890-1900. Golovinskaia, E. N

گالكين، مستعار- 6د/ PG3409

2گ/3424 گالكين، آلفی کرانیدوویچ، 1858-1896.

Galkin, Alfei Kronidovich

ص: 216

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

25گ/3424 گالنیشیف - کوتوزوف، آرسنی آرکادیویچ، 1848- 1913.

Golenishchev - Kutuzov, Arsenii Arkad'evich, graf

3گ/ گالوبيف، ش. 1890-1900. Golubev, A. E

35گ/ گالوبيف، آلکساندر آلکساندروویچ، 1841-1895.

Golubev, Aleksandr Aleksandrovich

4گ/ گاليبين، ش. 1880-1900. Galibin, A. N

43گ/ گالیتسین، دمیتری پتروویچ، 1860-1928.

Golitsyn, Dmitrii Petrovich

گاليتسينا، واروارا فيودوروونا - 5د/ PG3410

45گ/ گالیکوف، ولاديمير ميترافاتوویچ، 1875-

Golikov, Vladimir Mitrofanovich

47گ گالین، پیوتر نیکالایویچ، 1836-1908.

Galin, Petr Nikolaevich

گالینا، مستعار- 45 الف/PG3391

گاما، مستعار - 7گ /PG3424

گان، ورا پتروونا - 4ژ/PG3413

5گ/ گانتسکایا، ش. 1900-1910. Gonetskaia, M. P

گانچاروف، ایوان آلکساندروویچ- 7گ/ PG3371

54گ/ گانیزر، یوگنی آدولفوویچ، 1861 -

Ganeizer, Evgenii Adolfovich

58گ/ گاواروخا - او تراک، یوری نیکالایویچ، 1850- 1896.

Govorukha - Otrak, IUrii Nikolaevich

6گ/ گاید بوروف، پاول آلکساندروویچ، 1841-1893.

Gaideburov, Pavel Aleksandrovich

گرا، كانستانتین، مستعار- 35م / PG3434

ص: 217

PG ادبیات روسية

نویسندگان انفرادی

1917-1870

64گ/3424 گرابينا، آلکسی ترافیموویچ، 1861 -

Grabina, Aleksei Trofimovich

68 کراچیف، ش. 1890-1910 Grachev, AF

7گ/ گرادوفسکی، گریگوری كانستانتینوویچ، 1842-

Gradovskil, Grigorii Konstantinovich

73گ/ گراسیمنکو، پیوتر پاولوویچ، - 1904.

Gerasimenko, Petr Pavlovich

گراف آموری، مستعار- 23 ر/ PG3410

78گ/ گراوه، لئونید گریگوریویچ، 1842-1891.

Grave, Leonid Grigorevich

8گ/ گربانو فسکی، میخائیل میترا فانوویچ، ش. 1890- 1910.

Gerbanovskii, Mikhail Mitrofanovich

گرشا و، ماری یا کارلوونا -5و / PG3438

85گ گرشتر، ش. 1890-1900. Greshner, A. A

گرک، مستعار- 4ب/PG3397

2گ/3425 گروت، ناتالیا پتروونا (سیمونروا)، 1825-1899.

(Grot, Natalia Petrovna (Semenova

23 گ/ گروزینتسوف، آلکساندر نیکالایویچ، 1779-1840

Gruzintsov, Aleksandr Nikolaevich

25گ/ گروزینسکی، آلکسی یوگنیویچ، 1858-1930.

Gruzinskii, Aleksei Evgen'eivch

27گ/ گروسول - تولستوی، ش. 1880- 1890.

Grossul - Tolstoi, P. L.

3گ/ گریبو فسکی، و یا چسلاو میخایلوویچ، 1867-

Gribovskii, Viacheslav Mikhailovich

ص: 218

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

گریدن، مستعار -3گ/ PG3425

گریدینسکی، مستعار -3 ب/PG3393

گریگوروویچ، دمیتری واسیلیویچ-5گ/ PG3371

33گ/3425 گریگوریف، آلکسی آلكساندر وویچ، ش. 1880-1900.

Grigor’ev, Aleksei Aleksandrovich

گرینبرگ، ایزابلالوونا-75ل / PG3430

35گ/ گرینفسکایا، ایزابلا آرکادیرنا، 1854؟ -

Grinevskaia, Izabella Arkad'evna

37گ/ گرینیف، ش. 1890-1900 Grinev, S. A

گرینیویچ، مستعار-6ی/PG3440

4گ گگیدزه، باریس میخایلوویچ، ش. 1890-1900.

Gegidze, Boris Mikhailovich

45گ/ گگیدزه، میخائیل یگوروویچ، ش. 1890-1900.

Gegidze, Mikhail Egorovich

5گ/ گلازونوف، واسیلی، ش. 1890-1900. Glazunov, Vasilii

گلا گول، مستعار- 3 گ / PG3430

55گ/ گلبوف، مادست، ش. 1890- 1910. Glebov, Modest V

گلدبایف، مستعار- 75س /PG3415

6گ/ گلدشتين، مارک میخایلوویچ، ش. 1890-1900.

Goldshtein, Mark Mikhailovich

63گ/ گلدنوف، پیوتر ایوانوویچ، ش. 1880- 1890.

Goldenov, Petr Ivanovich

گلمان، لی يف گریگوریویچ- 3ژ /PG3413

67گ گلو خاريف. نیکالای پالیکار پوویچ، 1869-

Glukharev, Nikolai Polikarpovich

ص: 219

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

7گ/3425 گمیریف، آلکسی میخایلوویچ، 1887-1911

Gmyrev, Aleksei Mikhailovich

گنچاروف، ایوان آلکساندروویچ - 72گ/PG3371

گندره، نیکالای پاولوویچ-72گ/ PG3371

75گ/ گندیچ، پیوتر پتروویچ، 1855-1927.

Gnedich, Petr Petrovich

78گ/ گنیگین، ایوان، ش. 1900-1915 Genigin, Ivan

8گ/ گوتماخر، ش. 1890-1900. Gutmakher, I. M

85گ/ گورد، بالسلاف. ش. 1890-1900 Gord, Boleslav

3429-3426 گورکی، ماکسیم، 1869- 1936، مستعار. Gorki, Maksim

1آ/3426 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ/ مجموعه رمانها و داستانها. برحسب تاريخ

14آ/ مجموعه مقالات. بر حسب تاریخ

18آ/ مجموعه نمایشنامه ها. برحسب تاريخ

2آ/ برگزیده ها. برحسب تاریخ

ی-آ/3427 آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

4آ/ آرتامانوفها

8آ/ آنها که وقتی آدم بودند

4الف / ارباب

8الف/ انگل

8ب/ بنده عشق

9ب/ بوران

9پ/ پیر مرد

8چ/ چلکاش

3د/ دختر قزاق

42د/ دراعماق

ص: 220

ص: 220

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3426-3429 گورکی، ماکسیم، 1869- 1936، مستعار.

3427 آثار انفرادی (دنباله)

44د/ در جستجوی نان

5د/ دشمنان

7ر/ رفیق

8ر/ رویای عشق

8ز/ زندانیان

9س/ سه رفیق

2ش/ شبی در پاییز

94ش/ شناور

94ش/ شهر شیطان زرد

98ش / شیطان

3ف/ فرزندان خورشید

4ف / فروافتادگان (زندگی، کار و هنر)

6ف / فضول

2ک/ كانوالوف

3ک/ کائین و آرتم

8ک/ کلیم سامگین

24م/ مادر

26م/ ما کا چودرا

27م/ مالوا

29م/ ماهی گیران

8م/ ملاقات

9م/ میراث

3ن/ نخستین عشق من

8ن/ نگهبان شدم

9ن/ نهم ژانویه

ص: 221

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3421-3429 گورکی، ماکسیم، 1869- 1936، مستعار.

4327 آثار انفرادی (دنباله)

2 و / واسکا (واسکاسرخه)

8و/ / ولگردان

8ھ/ همسفر من

3428 ترجمه ها

2/ اردو

4/ عربی

6/ زبانهای دیگر (آ- ی)

3429 سرگذشتنامه و نقد

19-1آ/ خود سرگذشتنامه، یادداشتهای روزانه، نامه ها (دوران کودکی و ...) سرگذشت افراد خاص را در شماره خاص وی رده بندی کنید.

مثال: تولستوی PG3353

نامه ها

2آ/ مجموعه ها. بر حسب تاریخ چاپ

3آ/ مکاتبه های انفرادی (برحسب مخاطب نامه ها، (آ- ی)

4آ/ بررسی های کلی زندگی و آثار

6آ/ نقد

7آ/ ماحث خاص آ-ی

2گ / 3430 گورو، یلنا 1913- Guro, Elena

23گ/ گورین، ش. 1890-1900. Gorin, N. K

25گ/ گوریویچ، ليوبوف یا کا وليونا، 1866-

Gurevich, Liubov IAkovlevna

28گ/ گوریویچ، یا کوف یا کاولیویچ، 1869-

Gurevich, IAkov IAkovlevich

ص: 222

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

گوسیف، سرگی ایوانوویچ- 35 گ/ PG3430

3گ/3430 گوسیف، سرگی سرگی یویچ، 1854 -

Gusev, Sergei Sergeevich

35گ/ گوسیف - آرنبورگسکی، سرگی ایوانوویچ، 1867 -

Gusev - Orenburgskii, Sergei Ivanovich

4گ/ گوفمان، و یکتور ویکتوروویچ، 1884-1911.

Gofman, Viktor Viktorovich

گولیور، مستعار -2م/ PG3437

گومیلیوف، نیکالای اسپتانوویچ-75گ/ PG3473

45گ/ گونارو پولو - داویدوف، یوری، ش. 1880-1900

Gunaropulo - Davydov, IUrii

5گ/ گه، ایوان نیکالایویچ، 1841-1893. Ge, Ivan Nikolaevich

55گ/ گه، گریگوری گریگوریویچ، 1867-

Ge, Grigorii Grigorevich

گیپیوس، زینایدا نیکالايونا- هیپیوس، زینایدا نیکالايونا

6گ/ گپیوس، ولادیمیر و اسیلیویچ، 1876 -

Gippius, Vladimir Vasil’evich

65گ/ گیرس، دمیتری كانستانتینوویچ، 1836- 1886.

Girs, Dmitrii Konstantinovich

7گ/ گیلیاروفسکی، ولاديمير آلکسی یویچ، 1855 -

Giliarovskii, Vladimir Alekseevich

8گ/ گینسه، نیکالای ادوار دوویچ، 1852 - 1913.

Geintse, Nikolai Eduardovich

گئورگی یویچ، مستعار -28ش/ 16 PG34

ص: 223

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

2ل/3430 لابانوف، دمیتری ایوانوویچ، ش. 1870-1890.

Lobanov, Dmitrii Ivanovich

24ل/ لاپا تینا، یکاترینا میخایلوونا، 1865-

Lopatina, Ekaterina Mikhailovna

28ل/ لا يتیف، ش. 1890-1900. Laptev, V. V

3ل/ لاپو، ش. 1890-1900. Lappo, D. E

34ل/ لاپو - دانیلفسکایا، نادژدا آلكساندروونا (ليوتکیویچ)، 1876-

(Lappo - Danilevskaia, Nadezhda Aleksandrovna (Liutkevich

38ل/ لاپیدوس، ولادیمیر سمیونوویچ، 1869-1914.

Lapidus, Vladimir Semenovich

4ل/ لاتكين، نیکالای واسیلیویچ، 1833-1904.

Latkin, Nikolai Vasilevich

44ل/ لاچینووا، پراسکوویا آلکساندر وونا، 1829- 1892.

Lachinova, Praskovia Aleksandrovna

48ل / لاخويتسکایا، میرا آلکساندر وونا، 1869- 1905.

Lokhvitskaia, Mirra Aleksandrovna

لاخویتسکایا، نادژدا آلکساندر وونا - 7ب/ 3395 PG

5ل/ لاديژنسکی، ایوان نیکالایویچ، 1848-

Lodyzhenskii, Ivan Nikolaevich

55ل / لادیژنسکی، ولادیمیر نیکالایویچ، 1859 -

Ladyzhenskii, Vladimir Nikolaevich

6ل/ لازارفسکی. باریس آلکساندر وویچ، 1871- 1936.

Lazarevskii, Boris Aleksandrovich

63ل/ لازاريف، ميخائيل نائوموویچ، 1850-1912.

Lazarev, Mikhail Naumovich

ص: 224

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

65/3430 لازاريف، نیکالای آرتیو میویچ، 1863- 1910.

Lazarev, Nikolai Artem'evich

7ل/ لازافسکی، ویکتور استانیسلاوویچ، 1858-1893.

Lazavskii, Viktor Stanislavovich

75ل/ لاسکوس، ایزابلا لوونا (گرینبرگ)، -1877

(Laskos, Izabella L'vovna (Grinberg

8ل/ لاشکوف، واسیلی لوکیچ، ش. 1880-1900.

Lashkov, Vasilii Lukich

9ل/ لاشی یوا، لیدی یا آلکسی یونا، ش. 1890-1900.

Lasheeva, Lidija Alekseevna

لافسکی، مستعار- 24ب/ PG3396

لاكيده -23ل/ PG3433

2ل/ 3431 لاماچفسکی، دمیتری پلاتونوویچ، 1830-1877؟.

Lomachevskii, Dmitrii Platonovich

25ل/ لاما کین، نیکالای، ش. 1890-1900. Lomakin, Nikolai

لا مانچسکی، مستعار- 3ی/PG3441

لانسکایا، مستعار- 54ي / PG3440

28ل/ لانگ، آلکساندر آلکساندروویچ، ش. 1900-1910.

Lang, Aleksandr Aleksandrovich

لاورتسکی، مستعار-48ل/ PG3433

3ل/ لاورنتیوا، ش. 1880-1900. Lavrent'eva, S. I

32ل/ لاوروف، ش. 1900-1910. Lavrov, A., I

34ل/ لاوروف، آلکساندر دمیتری یویچ، ش. 1880-1900.

Lavrov, Aleksandr Dmitrievich

39ل/ لاوروف، ش. 1900-1910. Lavrov, A. N

ص: 225

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

38ل/3431 لاوروف، میترا فان ایوانوویچ، 1840-1907.

Lavrov, Mitrofan Ivanovich

4ل/ لاوریچنکو، کاندرات گاوریلوویچ، ش. 1875-

Lavrichenko, Kondrat Gavrilovich

45ل/ لبديف، ایوان ایوانوویچ، 1859- Lebedev, Ivan Ivanovich

5ل/ لبديف، ش. 1870-1890. Lebedev, K. A

54ل/ لبديف، نیکالای كانستانتینوویچ، 1845- 1888.

Lebedev, Nikolai Konstantinovich

58ل/ لبديف، ولادیمیر پتروویچ، 1869-

Lebedev, Vladimir Petrovich

6ل/ لبدینسکی، ش. 1890-1900. Lebedinski, P.A

64ل/ لبديوا، لیدی یا، ش. 1900-1910. Lebedeva, Lidija

68ل/ لبديوا، ش. 1900-1910. Lebedeva, E. A

7ل/ لتكووا، یکاترینا پاولوونا، 1856-

Letkova, Ekaterina Pavlovna

لتنيف، مستعار- 44ل / PG3430

75ل/ لدوف، كانستانتین نیکالایویچ، 1862-

Ldov, Konstantin Nikolaevich

لسكوف، نیکالای سمیونوویچ- 6ل /3377 PG

8ل/ لسنیتسکایا، ش. 1890-1910. Lesnitskaia, V

لسنينسکی، مستعار-87م/ PG3433

84ل/ للياكوف، راديون يفيموویچ، 1890-1900.

Leliakov, Rodion Efimovich

86ل/ لليوا، ش. 1870-1880 Leleva, M. P

ص: 226

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

2ل/3432 لمان، آناتولی ایوانوویچ، 1859-1913

Leman, Anatolii Ivanovich

لمان، لیدی یا آلکسی یونا- 9ل / PG3430

لنتسیویچ، آلکسی، مستعار- 35خ/PG3408

23ل/ لنتوفسکی، میخاییل والنتینوویچ، -1906

Lentovskii, Mikhail Valentinovich

25ل/ لندر، نیکالای نیکالایویچ، 1864-

Lender, Nikolai Nikolaevich

لنسکی، ولادیمیر ، مستعار- 34آ/ PG3382

27ل/ لنسکی - رایسکی، ش. 1870- 1880. Lenskii - Raiski, M

3ل/ لواندا، لی يف او سپوویچ، 1835-1888.

Levanda, Lev Osipovich

34ل/ لوخمانو وا، نادژدا آلکساندروونا (بایکووا) 1840-1907.

(Lukhmanova, Nadezhda Aleksandrovna (Baikova

لورر، مستعار- 55خ/PG3408

لوره، اوسیب داویدوویچ-38ل/ PG3432

38ل/ لوریه، اوسيب، 1868- Lourie, Ossip

4ل/ لوکاشیویچ - خمیز نیکووا، کلاودی یا ولادیمیر وونا (میرتس - ایمشنتسکایا) ، 1859۔ Lukashevich-Khmyznikova,

(Klavdija Vladimirovna( Mirets-Imshenetskaia

لوكيانوف، مستعار -26پ/ PG3398

44ل/ لوكيانوف، آلکساندر آلکساندروویچ، 1871-

Lukianov, Aleksandr Aleksandrovich

لوگاووی، مستعار - 64ت/PG3402

لولو، مستعار - 77م /PG3436

ص: 227

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

48ل / 3432 لونين، آلکسی آلکسی یویچ، 1839-

Lunin, Aleksei Alekseevich

5ل / لووا، آلکساندرا دمیتری یونا، 1849 -

Lvova, Aleksandra Dmitrievna

55ل / لووا، آنفیسا پتروونا (بالاوینسکایا)، 1822-1891.

(Lvova, Anfisa Petrovna (Balavinskaia

6ل لووا، تادژدا گریگوریونا (پالتا را تسکایا)، 1891-1913

(Lvova, Nadezhda Grigorievna (Poltoratskaia

64ل/ لووا، يليزاوتا واسيليونا، ش.1890-1900.

L'vova, Elizaveta Vasilevna

68ل/ لووف، آرکادی، ش. 1900-1910. L'vov, Arkadii

7ل/ لووف، تيخون نیکالایویچ، ش. 1890-1900

L,vov, Tikhon Nikolaevich

لووف، یوگنی، مستعار- 38 ک / PG3422

75ل/ لوویچ، آندری، ش. 1880- 1890. Lvovich, Andrei

8ل/ لویتسکی، ایران سمیونوویچ، 1838-1918.

Levitskii, Ivan Semenovich

84ل/ لوینسکی، میخاییل، ش. 1900-1910. Levitski, Mikhail

88ل/ لوینسکی، میخاییل آلکسی یویچ، ش. 1880-1900.

Levitskii, Mikhail Alekseevich

لوين، مستعار- 27ن/ PG3438

لی، ماکس، مستعار-3ک ک/PG3419

2ل/ 3433 لياخوف، ش. 1880- 1890 Liakhov, D. N

لیاشنکو، نیکالای نیکالایویچ - 6ل/PG3419

ص: 228

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

23ل/ 3433 لیاکیده، آنانی گاوریلوویچ، 1855-1895.

Liakide, Ananii Gavrilovich

25ل/ ليباكوف. ش. 1890-1900. Libakov, I. M

27ل/ ليبروویچ، زیگمونت، 1855- Librowicz, Zygmunt

3ل/ لیپکین، ش. 1880- 1890. Lipkin, M. K

35ل/ ليتكينا، ش. 1890-1900 Lytkina, E. A

لتنانت، مستعار- 34 الف/PG3388

ليتوين، مستعار -6الف/PG3389

4ل/ ليخاچيوف، ولادیمیر سرگی یویچ، 1849 - 1910.

Likhachev, Vladimir Sergeevich

43ل/ ليختر مان، ش. 1890-1900 Likhterman, A.N

45ل/ ليدوف، ش. 1890-1900 Lidov, A. F

لیریک، مستعار -95ب/ 3396 PG

لیزاندر، دمیتری کارلوویچ -86ل / PG3377

ليسنکو، ناتاليا بوليونا ژورکوفسکایا - 6ژ/PG3413

48ل/ ليسيتسين، میخائیل میخایلوویچ، 1862-1913.

Lisitsyn, Mikhail Mikhailovich

5ل/ لیکوشین، نیل سرگی پویچ، ش. 1890-1900.

Lykoshin, Nil Sergeevich

55ل / لیكین، نیکالای آلكساندرو ویچ، 1841-1909.

Leikin, Nikolai Aleksandrovich

ليلا، مستعار-8آ/ PG3382

6ل/ لينوفسکی، نیکالای او سیپوویچ. 1846 -

Linovskii, Nikolai Osipovich

لينوفسکی، ترافیموف، مستعار - 6 ل / PG3433

ص: 229

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

65ل/3433 لينيوف، دمیتری آلکساندروویچ، 1853 -

Linev, Dmitrii Aleksandrovich

7ل/ لیوبیچ - کاشوروف، ش. 1900-1910.

Liubich-Koshurov, I. A.

ليوبين، ایران، مستعار-26پ/ PG3398

73ل/ ليوتوف، ش. 1890-1900. Liutov, S. V

78ل/ لئونتیف، ایوان لئونتیویچ، 1856-1911.

Leont'ev, Ivan Leont'evich

8ل/ لئونتيف، كانستانتین نیکالایویچ، 1831-1891.

Leont'ev, Konstantin Nikolaevich

1آ8ل/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی -6آ8ل/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ- ی)

نقدهای ادبی را در مباحث خاص خود رده بندی کنید.

7-88ی 8ل / سرگذشتنامه و نقد

7ی8ل/ خود سرگذشتنامه ها، نامه ها ، خاطرات

88-8ی8ل/ بررسیهای کلی، زندگی و آثار

بررسی او را به عنوان منتقد ادبی در PG2947 و به عنوان

صوفی در B4249.L44 رده بندی کنید.

85ل/ لئونوف، ماکسیم لئونتیویچ، 1872 -

Leonov, Maksim Leont'evich

ليوئل، مستعار-3ب/PG3393

2م/ ماترن، امیلی امیلی یویچ، 1854-

Matern, Emilii Emilievich

25م/ ما چتت، گریگوری آلکساندروویچ، 1852-1901

Machtet, Grigorii Aleksandrovich

ص: 230

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

مارا فسکایا، ماری یا لیودویگوونا- 3م/ PG3433

3م/ 3433 مارافسکی، ماريا، 1889- 1947 Moravsky, Maria

4م/ مارتاکوف، آلکساندر، ش. 1880- 1890.

Martakov, Aleksandr

مارتوف، مستعار- 25م/PG3437

44م/ مارتیانوف، پیوتر کوزمیچ،1827-1899.

Mart'ianov, Petr Kuz'mich

48م/ مارتينوف، ایوان آندری یویچ، 1845-1901.

Martynov, Ivan Andreevich

مارچنکو، آناستاسی یا یا کاوليونا -2م/ PG3377

5م/ ماردونتسيف، دانیل لوکیچ، 1830-1905.

Mordovtsev, Daniil Lukich

55م/ ماردوین - شادرو، ش.1890-1900.

Mordvin - Shchodro, A. O

مار سکوی، مستعار- 54ل /PG3431

6م/ مارکوف، آلکسی آلکسی یویچ، 1847-1893.

Markov, Aleksei Alekseevich

64م/ مارکوف، راستیسلاو لوویچ، ش. 1880-1900.

Markov, Rostislav L'vovich

68م/ مارکوف، واسیلی واسیلیویچ، 1880- 1900.

Markov, Vasilii Vasil'evich

7م/ مارکوف، ولادیسلاو لوویچ، 1832 -

Markov, Vladislav Lvovich

75م/ مارکوف، یوگنی لوویچ، 1835-1903.

Markov, Evgenii L'vovich

ص: 231

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

مارکو واو چوک، مستعار-84م/ PG3433

8م/ 3433 مارکوویچ، دمیتری واسیلیویچ، 1848-

Markovich, Dmitrii Vasilevich

84م/ مارکوویچ، ماریا آلکساندر وونا (ولینسکایا)، 1834-1907.

(Markovich, Mar'ia Aleksandrovna (Velinskaia

87م/ مارکیویچ، بالسلاف میخایلوویچ، 1822- 1884.

Markevich, Boleslav Mikhailovich

2م / 3434 ماروزوف، نیکالای آلكساندر وویچ، 1854-

Morozov, Nikolai Aleksandrovich

23م/ ماروزوف، یوگنی، ش. 1890-1900. Morozov, Evgenii

25م/ ماروسکو، ش. 1880- 1890. Marusenko, E. A

ماریوه، مستعار- 7و/PG3438

27م/ مازپین، یوگنی کانستانتینوویچ، 1872 -

Mazepin, Evgenii Konstantionovich

3م/ مازورکیویچ، ولادیمیر آلکساندر وویچ، 1871-

Mazurkevich, Vladimir Aleksandrovich

35م/ مازورين، كانستانتین میترا فانوویچ، 1866-

Mazurin, Knostantin Mitrofanovich

ماژاروف، مستعار- 23ل / PG3432

38م/ ماژایسکی، ایوان پاولوویچ، 1830-1893

Mozhaiskii, Ivan Pavlovich

ماسای، مستعار - 2ز/PG3412

ماستیتی بلتريست، مستعار-2ب/PG3396 |

ماسکوفسکی، گاوریل، مستعار -55خ/PG3408

ص: 232

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

4م/3434 ماسلوف، آلکسی نیکالایویچ، 1853-

Maslov, Aleksei Nikolaevich

43م/ ماسلوف، نیکالای دمیتری پویچ، 1833- 1892.

Maslov, Nikolai Dmitrievich

48م/ ماسلوویچ، نیکالای واسیلیویچ، 1832-

Maslovich, Nikolai Vasil'evich

5م/ ماشکین، ش. 1890-1900. Mashkin, N. P

55م/ ماشین، آلکسی نیکالایویچ، 1870-

Moshin, Aleksei Nikolaevich

6م/ ماكدونسکی، ش. 1880-1900 Makedonski, D.N

65م/ ماکرینسکی، گئورگی، ش. 1880-1900.

Mokrinskii, Georgii

7م/ ماکسیموف. آلکساندر یا کاولیویچ، 1851-1899.

Maksimov, Aleksandr IAkovlevich

74م/ ماکسیموف، كانستانتین آفاناسیویچ، 1848-

Maksimov, Konstantin Afanas'evich

78م/ ماکسیموف، نیکالای واسیلیویچ، 1848-1900.

Maksimov, Nikolai Vasil'evich

8م/ ما کلاکووا، لیدی یا فیلیپوونا، 1851-

Maklakova, Lidiia Filippovna

85م/ ماکلتسووا- دگایوا، ناتالی یا پتروونا، ش. 1890-1900.

Makletsova - Degaeva, Natalija Petrovna

2م/ 3435 مالچانوف، آلکساندر نیکالایویچ، 1847 -

Molchanov, Aleksandr Nikolaevich

ص: 233

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

23م/3435 مالیارفسکی، ایران و اسپلیویچ، 1846-1915.

Maliarevskii, Ivan Vasilevich

25م/ مالینوفسکی، آلكساندر آلکساندروویچ، 1873-1928.

Malinovskii, Aleksandr Aleksandrovich

ما لئونسکی، مستعار- 84ب / PG3395

28م/ مامانتوف، سرگی ساویچ، 1867- 1915

Mamontov, Sergei Savvich

3م/ مامين، دمیتری نارکیسوویچ، 1852-1912.

Mamin, Dmitrii Narkisovich

1آ3م/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

2آ3م/ داستانهای برگزیده. بر حسب تاريخ

مجموعه هایی که توسط دیگران تکمیل یافته

6ی-4آ3م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

داستانها و قصه های کودکان را در PZ6364 رده بندی کنید.

88- 7ی 3م/ سرگذشتنامه و نقد

7ی3م/ یادداشتهای روزانه. خاطرات بر حسب تاریخ

88- 8ی3م/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

35م/ مان، ایپالیت آلکساندروویچ، 1823-1894.

Mann, Ippolit Aleksandrovich

مانتاشیوا، کاپیتولينا والريانوونا-27ن/ PG3438

4م/ مانتوید، آلکساندرا استانیسلاوونا، 1845-

Montvid, Aleksandra Stanislavovna

45م/ ماندلشتام، يوسيف، يمليانوویچ، 1846-1911

Mandelshtam, Iosif Emel'ianovich

ص: 234

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5م / 3435 مانژورا، ایوان ایوانوویچ، 1851-1893.

Manzhura, Ivan Ivanovich

55م/ مانسفلد، دمیتری آوگوستوویچ، 1851-1909.

Mansfeld, Dmitrii Avgustovich

6م/ ما يزل، تاتیانا آلکساندر وونا Maizel, Tatiana Aleksandrovna

مایسکایا، تاتیانا، مستعار- 6م/PG3435

مایکوف، آپالون نیکالایویچ-53م/ PG3377

64م/ مایکوف، میخاییل گریگوریویچ، -1905

Maikov, Mikhail Grigorevich

68م/ مایکووا، یكاترينا پاولوونا، 1836 -

Maikova, Ekaterina Pavlovna

مایور بورباتوف، مستعار-8م/ PG3437

7م/ مدم، ش. 1890-1900. Medem , I. M. baronessa

74م/ مدوتسکی، كانستانتین پتروویچ، 1867 -

Medvedskii, Konstantin Petrovich

78م/ مدودیف، لی یف میخایلوویچ، 1865-1904.

Medvedev, Lev Mikhailovich

8م/ مردر، نادژدا ایوانوونا (اسو چینا) 1839-1906.

(Merder, Nadezhda Ivanovna (Svechina

مرژکوفسکایا، زینایدا نیکالايونا (کیپیوس) - 5ه/ PG3440

2م/ 3436 مرژکوفسکی، دمیتری سرگی یویچ، 1865-1941

Merezhkovskii, Dmitrii Sergeevich

1آ2م/ مجموعه آثار. برحسب تاريخ

12آ2م/ مجموعه رمانها و داستانها. برحسب تاريخ

14آ2م/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

ص: 235

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

مرژکوفسکی، دمیتری سرگی یویچ، 1865-1941 (دنباله)

16آ2م/ 3436 مجموعه اشعار، بر حسب تاريخ

18آ2م/ مجموعه نمایشنامه ها. بر حسب تاريخ

6ی-4آ2م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

88- 7ی2م/ سرگذشتنامه و نقد

88- 8ی2م/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

25م/ مسریانتس، روبنس زار مایروویچ، 1869 -

Mseriants, Rubens Zarmairovich

مشرسکا یا، اولگا پاولوونا - 58ر/PG3411

3م/ مشرسکی، آلكساندر واسیلیویچ،- 1900

Meshcherskii, Aleksandr Vasil'evich, Kniaz

35م/ مشر سکی، ولادیمیر پتروویچ، 1839-1914

Meshcherskii, Vladimir Petrovich, Kniaz

4م/ مکنبورگ، ش. 1880 -1890 Meklenburg, A. N

ملشین، مستعار- 6ی/PG3440

44م/ ملنیتسکایا، ش. 1890-1900 Melnitskaia, An. V

48م/ ملنیکووا، آلکساندرا نیکالايونا (اوستینوویچ)، 1848-1902.

(Melnikova, Aleksandra Nikolaevna (Ustinovich

5م/ مندلیویچ، رادیون آبراموویچ، ش. 1890-1920

Mendelevich, Rodion Abramovich

55م/ منشیکوف، میخاییل او سیپوویچ، 1859-1918

Men'skikov, Mikhail Osipovich

منشیکووا، واروارا نیکالايونا- 25ت/PG3402

موراوسکا، ماریا-37م/ PG3433

موراولين، مستعار- 43 گ/3424

ص: 236

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6م / 3436 مورينوف، ولادیمیر یا کاولیویچ، 1863 -

Murinov, Vladimir IAkovlevich

65م/ موشینسکی، ش. 1870-1900 Mushinskii, N.I

مولاتوف، آلكساندر، مستعار -26د/ PG3409

7م/ مونتورده، پیوتر آوگوستینوویچ، 1839 -

Monteverde, Petr Avgustinovich

73م / موندت، سوفی یا نیکالايونا، 1848 -

Mundt, Sofiia Nikolaevna

75م/ موندت، فيودور، ش. 1890-1900 Mundt, Fedor

77م/ مونشتین، لئونید گریگوریویچ، 1868-

Munshtein, Leonid Grigor’evich

می، مستعار-28ش/ PG3416

8م/ میاتليف، ولادیمیر ایوانوویچ، -1900

Miatlev, Vladimir Ivanovich

84م/ میاتليف، ولادیمیر پتروویچ، -1868

Miatlev, Vladimir Petrovich

88م/ میاسایدوف، آلكساندر دمیتری یویچ، ش. 1880-1900

Miasoedov, Aleksandr Dmitrievich

میاسنیتسکی، مستعاره-7ب/ PG3391

ميخالوفسکی، دمیتری لاورنتیویچ-82م/ PG3377

میخایلوف، مستعار-5ش/ PG3416

2م/3437 میخایلوف، كانستانتین آرسنیویچ، 1868-

Mikhailov, Konstantin Arsen'evich

25م/ میخایلوف، ولادیمیر پتروویچ، 1855-1901

Mikhailov, Vladimir Petrovich

ص: 237

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3م/ 3437 میخایلوفسکی، نیکالای كانستانتینوویچ، 1842-1904.

Mikhailovskii, Nikolai Konstantinovich

35م/ میخایلوفسکی، نیکالای گئورگی یویچ، 1852-1906.

Mikhailovskii, Nikolai Georgievich

میخایلووا، اولگا نیکالايونا (چیومینا)-4چ/ PG3408

4م/ میخنیویچ، آلکساندر پتروویچ، 1853 - 1912.

Mikhnevich, Aleksandr Petrovich

44م/ میخنیویچ، ولادیمیر اوسیپوویچ، 1841 - 1899.

Mikhnevich, Vladimir Osipovich

48م/ میخی یف، واسیلی میخایلوویچ، 1859-1908

Mikheev, Vasilii Mikhailovich

میراپالسکی، مستعار-28ل/ PG3432

میرتس - ایمشنتسکایا، کلاودی یا ولادیمیر وونا- 4ل/PG3432

میر توف، مستعار -4ک/ PG3416

5م/ میسنر، آلکساندر فيودوروویج، 1865-

Meisner, Aleksandr Fedorovich

میشلا، مستعار-35آ/ PG3383

میکولیچ، مستعار-48و/ PG3439

6م/ میلر، گئورگی، ش. 1890-1900 Miller, Georgii

65م/ میلر، ش. 1880- 1890 Miller, N. K

7م/ میلوفسکی، سرگی نیکالایویچ، 1891-1911

Milovskii, Sergei Nikolaevich

75م / ميليتسينا، يلنا دمیتری یونا، ش. 1900-1920

Militsyna, Elena Dmitrievna

ص: 238

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

میلیوكوف، آلكساندر پتروویچ - 94م/ PG3377

8م/3437 مینایف، دمیتری دمیتری یویچ، 1835-1889

Minaev, Dmitrii Dmitrievich

85م/ مینسلوف، سرگی رودولفوویچ، 1870- 1933

Mintslov, Sergei Rudolfovich

مینسکی، مستعار- 45 و PG3440

تاتنبرگ، یلنا- 2گ / PG3430

2ن/ ناتوویچ، او سیپ کانستانتینوویچ، 1849-1914

Notovich, Osip Konstantinovich

3ن/ نادسون، سمیون یا کاولیویچ، 1862- 1887

Nadson, Semen IAkovlevich

1آ3ن/ مجموعه آثار (مجموعه اشعار، نظم و نثر). بر حسب تاریخ

14آ3ن/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره. بر حسب تاريخ

6ی-4آ3ن/ آثار انفرادی (بر حسب، آ- ی)

88- 7ی3ن/ سرگذشتنامه و نقد

7ی3ن/ یادداشتهای روزانه، یادبودها. بر حسب تاریخ

88- 8ی3ن/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار.

35ن/ نارتسوف، آلکسی نیکالايويج، 1859 -

Nortsov, Aleksei Nikolaevich

35ن/ نارتسوف، ش. 1900-1910 Nartsov, A. N

نارمانسکی، مستعار- 43 س/ PG3416

ناروفچاتسکی. مستعار - 68آ / PG3383

ناژیون، ایوان فيودوروویچ- 35 ن/ PG3475

ناساروگوف، وانیفاتی، مستعار-48م/ PG3434

ص: 239

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

48ن /3437 ناسيلوف، كانستانتین دمیتری یویچ، 1858-1923

Nosilov, Konstantin Dmitrievich

5ن/ ناکراخین، پراکوفی یگوروویچ، 1850-1903

Nakrokhin, Prokofii Egorovich

55ن/ ناگرودسکایا، یوداکی یا آپالونوونا (گالا واچیوا)، 1866- 1930

(Nagrodskaia, Evdokiia Apollonovna (Golovacheva

6ن/ ناوادوورسکی، آندری او سیپوویچ، 1853- 1882

Novodvorskii, Andrei Osipovich

64ن/ ناواسیلتسيوا، یكاترينا ولادیمیر وونا، -1885

Novosiltseva, Ekaterina Vladimirovna

68ن/ ناوروتسکی، آلکساندر آلکساندروویچ، 1839-1914

Navrotskii, Aleksandr Aleksandrovich

ناید نوف، مستعار- 4آ/ PG3384

نائو تا، مستعار- 24د / PG3408

7ن/ نائوموف، نیکالای ایوانوویچ، 1838-1903

Naumov, Nikolai Ivanovich

73ن/ نائوموویچ، یوآن گریگوریویچ، 1826-1891

Naumovich, Ioann Grigorevich

78ن/ نچایف، یگور یفیموویچ، 1859-1925

Nechaev, Egor Efimovich

نچوی، مستعار- 8ل/ PG3432

8ن/ ندابراوو، نیکالای ولادیمیروویچ، 1883-1919

Nedobrovo, Nikolai Vladimirovich

85ن/ ندتوفسکی، گریگوری ایوانوویچ، 1849 -

Nedetovskii, Grigorii Ivanovich

ص: 240

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

9ن/3437 اندولین، سرگی آلکساندروویچ، 1880-

Nedolin, Sergei Aleksandrovich

95ن/ ندولین، ش، 1870-1880 Nedolin, M. A

98ن/ نزباتا، نیکالای، ش. 1880- 1890 Nezbata, Nikolai

نزلابين، مستعار -7د/ PG3410

نزلابیوی، پائت، مستعار -95ب/ PG3396

2ن/ نستروف، سرگی مارکوویچ، ش. 1890-1900

Nesterov, Sergei Markovich

23ن/ نظروف، یگور ایوانوویج، 1848-1900

Nazarov, Egor Ivanovich

25ن/ نظریف، والریان نیکانوروویچ، 1830-1902

Nazar'ev, Valerian Nikanorovich

27ن/ نظریوا، کاپیتالینا والريانوونا (مانتا شیوا)، 1847-1900

(Nazar'eva, Kapitolina Valer'ianovna (Mantasheva

3ن/ نفدوف، فیلیپ دیامیدوویچ، 1838-1902

Nefedov, Filipp Diomidovich

33ن/ نکراسوف، نیکیتا، ش، 1870- 1880 Nekrasov, Nikita

35ن/ نگلوخوفسکی، ش. 1880- 1890 Neglukhovskii, F.K.

نلدینسکی، مستعار -6گ/ PG3430

نلیدووا، مستعار- 8م / PG3434

37ن/ نلیدووا، یکاترینا، ش. 1880-1900 Nelidova, Ekaterina

4ن/ نمیروف، گریگوری آلکساندروویچ، 1847-1905

Nemirov, Grigorii Aleksandrovich

نميروفسکایا، آنا آبراموونا- 86 س /PG3413

43ن/ نميروفسکی. ش. 1890-1900. Nemirovskii, A. O

ص: 241

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

45ن/ 3438 نمیروویچ - دانچنکو، واسیلی ایوانوویچ، 1845- 1936

Nemirovich - Danchenko, Vasilii Ivanovich

47ن/ نمیروویچ - دانچنکو، ولادیمیر ایوانوویج، 1858-1943

Nemirovich - Danchenko, Vladimir Ivanovich

5ن/ نوژین، پیوتر میخایلوویچ، 1841-1919

Nevezhin, Petr Mikhailovich

55ن/ نوویکوف، آلکساندرایوانوویچ، 1861-1913

Novikov, Aleksandr Ivanovich

57ن/ نوویکووا - زارينا، 1835- Novikova-Zarina, E.I.

نه - بوكوا - مستعار - 44و / PG3438

نیک، مستعار -4آ/ PG3386

نيكالايف، مستعار- 58 گ/PG3424

نيكالايف، نیکالای، ش. 1890-1900 Nikolaev, Nikolai

65ن/ نیکالايوا، ش. 1880-1890 Nikolaeva, E

نیکالايوا، مستعار- 2ت/PG3402

7ن/ نیکولسکی، باريس ولاديمير وویچ، 1870-1919

Nikolskii, Boris Vladimirovich

74ن/ نیکولسکی، میخاییل اراستوویچ، 1878-

Nikolskii, Mikhail Erastovich

78ن/ نیکونوف، باریس پاولوویچ، ش 1910-1920

Nikonov, Boris Pavlovich

8ن/ نیکیتین، آلکساندر، ش. 1900-1910 Nikitin, Aleksandr

84ن / نیکیتین، ش. 1900-1910 Nikitin, N. V

88ن/ نیکیتین، ویکتورنیکیتیچ، 1839-1908

88ن/ Nikitin, Viktor Nikitich

ص: 242

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

9ن/ 3438 نیکیفاروف، نیکالای كانستانتینوویچ، 1856-

Nikiforov, Nikolai Konstantinovich

نیل آدمیراری، مستعار-58پ/ PG3398

نیوین، مستعار - 8ژ/PG3413

2و/ واتسون، ماری یا والنتينوونا (دو رابرتی - لاسردا)، 1851-

(Vatson, Mariia Valentinovna (de Roberti - Laserda

25 و/ واداووزوف، واسیلی ایوانوویچ، 1825-1886

Vodovozov, Vasilii Ivanovich

و ادویل، مستعار- 5ب / PG3395

وارونتسکی، مستعار - 58و / PG3439

34 و/ وارونین، ایوان گریگوریویچ، 1840-1883

Voronin, Ivan Grigor'evich

38و/ و از نسنسکی، آلکساندر نیکالایویچ، 1879 -

Voznesenskii, Aleksandr Nikolaevich

4و/ واسیلفسکی، ایپاليت فيودوروویچ، 1850-

Vasilevskii, Ippolit Fedorovich

44و/ واسیلفسکی، ایلیا مارکوویچ، 1882-

Vasilevskii, Il'ia Markovich

48و/ واسیلفسکی، لی یف مارکوویچ، 1876-

Vasilevskii, Lev Markovich

5و/ واسیلیوا، ماری یا کارلوونا، ش. 1870-1880

Vasileva, Mariia Karlovna

55و/ واسیوکوف، سمیون ایوانوویچ، 1854-1908

Vasiukov, Semen Ivanovich

ص: 243

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

6و/3438 واگنر، نیکالای پتروویچ، 1829-1907

Vagner, Nikolai Petrovich

68و/ والخوفسکی، فلیکس وادیموویچ، 1846-1914

Volkhovskii, Feliks Vadimovcih

والژسکی، مستعار- 77س /PG3415

7و/ والكونسکایا، ماری یا واسیليونا. ش. 1890-1910

Volkonskaia, Mariia Vasii'evna, kniaginia

78 و/ والكونسکی، میخاییل نیکالایویچ، 1860 -

Volkonskii, Mikhail Nikolaevich

والودين، مستعار -6ب/PG3391

8و/ والوشین، ماکسیمیلیان آلکساندروویچ، 1877- 1932

Voloshin, Maksimilian Aleksandrovich

والوگدین، مستعار- 55ز / PG3412

82و/ والويف، پیوتر آلکساندروویچ، 1814- 1890

Valuev, Petr Aleksandrovich

والینسکی، مستعار - 5ف/PG3416

84و/ والینسکی، نیکالای پاولوویچ، 1878-

Volinskii, Nikolai Pavlovich

وامپیروف، انديميون، مستعار- 95ب / PG3396

وانيفاتی ناساروگوف، مستعار- 48م /PG3443

واو چوک، مارکو، مستعار -84م/ PG3433

9و/ ودنسکایا، يلنا واسيليونا (روزنبرگ)، 1850؟-1911.

(Vvedenskaia, Elena Vasil'evna (Rozenberg

وراتسکی، مستعار - 6ن/PG3437

ورباوچانین، مستعار - 8س/PG3416

ص: 244

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

2و/3439 اوربیتسکایا، آناستاسی یا آلکسی یونا (زیا بلووا)، 1861-1928.

(Verbitskaia, Anastasiia Alekseevna (Ziablova

ورخایانتسیف، مستعار- 5ب /PG3392

25و/ ورخائوستینسکی، باریس آلکسی یویچ، 1888-1921

Verkhoustinskii, Boris Alekseevich

ورسایف، مستعار- 4الف/PG3388

3و/ ورشا گین، آلکساندر واسیلیویچ، 1850-1909

Vereshchagin, Aleksandr Vasilevcih

33و/ اورشاگین، سرگی، ش. 1890-1900 Vereshchagin, Sergei

35و/ ورشاگین، واسیلی واسیلیویج، 1842-1904

Vershchagin, Vasilii Vasil'evcih

38 و/ ورشینین، آلکسی پلاتونوویج، ش. 1890- 1920

Vershinin, Aleksei Platonovich

ورگژ سکی، آ، مستعار - 7ت/PG3402

4و/ ورنر، آلکسی آنتونوویچ، 1868-

Verner, Aleksei Antonovich

43و/ ورنر، ایپالیت آنتونویچ، 1852- Verner, Ippolit Antonovich

وزوفسکی، مستعار - 8الف / PG3383

48و/ وسلیتسکایا، لیدی یا ایوانوونا، 1857-

Veselitskaia, Lidiia Ivanovna

5و/ ولادیکین، میخائیل نیکالایویچ، 1830-1887

Vladykin, Mikhail Nikolaevich

ولادیمیروف، س، مستعار - 38ل/ PG3430

ولادیمیروف، و، مستعار- 76 و/PG3439

ولادیمیرووا، مستعار- 78ی/ PG3441

ص: 245

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

54و / 3439 ولاسوف، فسوالاد واسیلیویچ، ش. 1890-1900

Vlasov, Vsevolod Vasil'evich

58و/ ولیچکو، واسیلی لوویچ، 1860-1904

Velichko, Vasilii L'vovich

ولینسکایا، ماریا آلکساندر وونا- 84م / PG3433

6و/ ونتسل، نیکالای نیکالایویچ، 1855 -

Venttsel, Nikolai Nikolaevich

65و/ ونکسترن، آلکساندرا آلکسی یونا، 1843-

Venkstern, Aleksandra Alekseevna

7و/ ووچتیچ، نیکالای گاوریلوویچ، 1845-

Vuchetich, Nikolai Gavrilovich

74و/ وورانووا، ش، 1900-1990 Voronova, E. A

وولان، گریگوری آلکساندر وویچ ده- 64د/ PG3410

76و/ وولفسان، ولادیمیر دمیتری یویچ، ش، 1890-1900

Volfson, Vladimir Dmitrievich

78و/ وولکوف، لئونید پتروویچ، 1870-1900

Volkov, Leonid Petrovich

وولنی، ایوان، مستعار-8د/ PG3409

8و/ ویشنیوفسکی، فیودور ولادیمیروویچ، 1838 -

Vishnevskii, Fedor Vladimirovich

ویکتوروف، مستعار- 8ب / PG3396

ویکونت دا آپالیناریس، مستعار- 5ب / PG3395

2و/3440 ویلاموف، ولاديمير آلکساندروویچ، 1836-1889

Villamov, Vladimir Aleksandrovich

ص: 246

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3 و/ 3440 ویلده، نیکالای نیکالایویچ، ش. 1900-1920.

Vil'de, Nikolai Nikolaevich

35 و/ ويلده، نیکالای يو ستافی یویچ، 1832- 1896

Vil'de, Nikolai Evstafievich

4و/ ويلكينا، لیودمیلا نیکالايونا، 1873-

Vilkina, liudmila Nikolaevna

45 و/ ویلنكين، نیکالای ماکسیموویچ، 1855-1937.

Vilenkin, Nikolai Maksimovich

ویلنكينا، لیودمیلا نيكالايونا- 4 و/ PG3440

5و/ ويليام، گئورگی یا کاولیویچ، 1874 -

Villiam, Georgii IAkovlevich

6و/ وینا گرادوف، لئونتی نیکیتیچ، ش. 1890-1900

Vinogradov, Leontii Nikitich

7و/ وینبرگ، پاول پاولوویچ، 1874- 1910

Veinberg, Pavel Pavlovich

75و وينبرگ، پیوتر ایسایویچ، 1830-1908

Veinberg, Petr Isaevich

8و/ وینیتسکایا، آلكساندرا آلکساندروونا، 1847-

Vinitskaia, Aleksandra Aleksandrovna

هافمان، ویکتور - 4گ / PG3430

هامونووس، مستعار - 35ک /PG3423

هان - هان، هلن پتروونا- 8ب /PG3394

هاینتسه، نیکالای ادواردوویچ- 8 گ / PG3430

5ه/ هیپیوس، زینایدا نیکالايونا، 1869-1945.

Hippius, Zinaida Nikolaevna

ص: 247

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

هیپیوس، زینایدا نیکالايونا، 1869- 1945 (دنباله)

1آ5ه/3440 مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

12آ5ه/ مجموعه رمانها و داستانها بر حسب تاریخ

14آ5ه/ مجموعه مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

16آ5ه/ مجموعه اشعار

18آ5ه/ مجموعه نمایشنامه ها

6ی-4آ5ه/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

88-7ی5ه/ سرگذشتنامه و نقد

7ی5ه/ خاطرات، یادداشتهای روزانه، نامه ها

88- 8ی5ه/ بررسیهای کلی. زندگی و آثار

2ی/ یابلانوفسکی، آلکساندر آلکساندروویچ، 1870- 1934

IAblonovskii, Aleksandr Aleksandrovich

یا بلاتوفسکی، سرگی، مستعار - 55پ /PG3397

24ی/ یا خانتوف، آلکساندر نیکالایویچ، 1820- 1890

IAkhontov, Aleksandr Nikolaevich

28ی/ یا درینتسیف، نیکالای میخایلوویچ، 1842-1894

IAdrintsev, Nikolai Mikhailovich

3ی/ یارتسیف، پیوتر، ش. 1890-1900 IArtsev, Petr M

34ی/ یارمانكين، والنتين واسیلیویچ، ش. 1890-1900

LArmonkin, Valentin Vasilevich

38ی/ یاروشفسکی، ش. 1890-1900 .IAroshevskii, S o

4ی/ یاسینسکی، یرانیم برانیموویچ، 1850 - 1931.

IAsinskii, Ieronim Ieronimovich

یا کاوليف، مستعار- 75پ / PG3398

ص: 248

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

5ی/ 3440 یا کاولیوا، زویا یولیاتوونا، -1908

IAkovleva. Zoia IUlianovna

54ی/ یاکاولیوا، نادژدا ولاديميروونا، ش. 1880-1900

IAkovleva, Nadezhda Vladimirovna

58ی یاکاوليونا، پولی یا ایوانوونا، 1859-1911

IAkovlevna, IUliia Ivanovna

6ی/ یاکوبو ویچ، پیوتر فیلیپوویچ، 1860-1911

IAkubovich, Petr Filippovich

1آ6ی/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

16آ6ی/ مجموعه اشعار

6ی-4آ6ی/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

نقدهای ادبی را در مباحث خاص خود رده بندی کنید..

88- 7ی6ی/ سرگذشتنامه و نقد

یا کونین، مستعار- 35ز / PG3412

7ی/ یا کیموف، واسیلی، ش. 1900-1910 IAkimov, Vasili

75ی/ یا مشیکووا، مارگاریتا ولادیمیروونا (روکاتووا)، 1872-

(IAmshchikova, Margarita Vladimirovna (Rokotova

8ی/ یانیشفسکی، سورین، ش، 1890-1900 Anishevskii, Severin

9ی/ یپیفانوف، ش، 1900-1910 Epifanov, S. A

2ی/3441 یرشوف، ش، 1870-1880 Ershov, M. I

23ی/ یرمی یف، نیکالای گریگوریویچ، 1877-

Eremeev, Nikolai Grigor evich

25ی/ یروشکین، آلکساندر پتروویچ، -1897

Eroshkin, Aleksandr Petrovich

27ی / یریخونسکی، مارالا، ش. 1880- 1890 Terikhonskii, Marala

ص: 249

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

3ی/3441 یژوف، نیکالای میخایلوویچ، 1862 -

Ezhov, Nikolai Mikhilovich

34ی/ يستیفی یوا، ش. 1880- 1910 Estifeeva M. P.

38ی/ يفستیگنی یف، میشا، ش. 1870-1900 Evstigneev, Misha

يقيموف، مستعار- 4ز/PG3412

4ی/ یگوروف، یا کوف یگوروویچ، - 1902

Egorov, IAkov Egorovich

یلاگین، مستعار- 58 گ/PG3424

5ی/ يلپاتفسکی، سرگی یا کاولیویچ، 1854- 1933

Elpat'evskii, Sergei IAkovlevich

54ی/ يلتس، یولی لوکیانوویچ، 1862-

Elets, IUlii Luk'ianovich

يلتسووا، مستعار- 24ل / PG3430

58ی/ یلنیوا، سرافيما آلکساندروونا، ش. 1890-1900

Eleneva, Serafima Aleksandrovna

یلئونسکی، مستعار -7م/ PG3437

6ی/ يمليانوف - کاخانسکی، آلکساندر نیکالایویچ، ش. 1890- 1910

Emel'ianov - Kokhanskii, Aleksandr Nikolaevich

7ی/ يوتانوف، ولادیمیر پاولوویچ 1876-

IUtanov, Vladimir Pavlovich

74ی/ یوردان، ش. 1880-1900 Iordan, V. O

یرکو، مستعار- 58 گ/PG3424

78ی/ یوروپئوس، آلكساندرا كانستانتینو ونا، -1895

Evropeus, Aleksandra Konstantinovna

يوريف، سرگی آندری یویچ - 75ی / PG3380

ص: 250

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1917-1870

8ی / 3441 یوریف، میخاییل، ش. 1890-1900 IUr'ev, Mikhail

يوريف، ولاديمير، مستعار - 28د /PG3409

یورین، مستعار- 6و/PG3439

84ی/ يورينوف، ش. 1890-1900 Evreinov, P. A

یوژنی، مستعار-43ل/ PG3433

يوژین، آلكساندر ایوانوویچ - 88ی / PG3441

88ی/ يوژین - سومباتوف، آلكساندر ایوانوویچ، 1875-1927

IUzhin - Sumbatov, Aleksandr Ivanovich

9ی/ يوشكیویچ، سمیون سالامونوویچ، 1868-1927

IUshkevich, Semen Solomonovich

95ی/ یوگل، ش. 1880-1900 Iogel, M.K

ص: 251

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1990-1917

3442 انامها(1)

2آ/3443 آبرادوویچ، سرگی آلکساندروویچ، 1892-1956

Obradovich, Sergei Aleksandrovich

25آ/ آبراموف، آلکساندر واسیلیویچ، 1887-1924.

Abramov, Aleksandr Vasil'evich

28آ/ آخاتنیکووا، دیانیسی یا ایگناتیونا.

Okhotnikova, Dionisiia Ignat’evna

3آ/ آخماتووا، آنا آندری یونا، 1888-1966.

Akhmatova, Anna Andreevna

1آ3آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ3آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

4م3آ/ مرثیه های شمال

88- 7ی3آ/ سرگذشتنامه و نقد

آدالیس، مستعار- 6الف/PG3449

33آ/ آداموویچ، گئورگی ویکتوروویچ، 1894-

Adamovich, Georgii Viktorovich

آدویفتسيوا، ایرینا، مستعار- 7 الف / PG3450

آدینوکی، مستعار- 9ت/ PG3456

35آ/ آربوزوف، آلکسی نیکالایویچ

Arbuzov, Aleksei Nikolaevich

37آ/ آرتامونوف، میخاییل دمیتری یویچ، 1888 -

Artamonov, Mikhail Dmitrievich

ص: 252


1- برای تقسیم بندی انامها از جدول کمکی "XIII" طرح اصلی ادبیات " PN-PZ " استفاده کنید.

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

4آ/ 3443 آرخانگلسکی، آلکساندر گریگوریویچ، 1889- 1934.

Arkhangel'skii, Aleksandr Grigor'evich

آرخپ، مستعار-4آ/ PG3443

43آ/ آرخیپوف، نیکالای آرخیپوویچ، 1880-

Arkhipov, Nikolai Arkhipovich

45آ/ آرسکی، پاول آلکساندر وویچ، 1886 -

Arskii, Pavel Aleksandrovich

48آ/ آرشین، پیوتر واسیلیویچ، 1887- 1938

Oreshin, Petr Vasil'evich

5آ/ آرگوتینسکایا، لیوسی آلكساندروونا

Argutinskaia, Liusi Aleksandrovna

آرنبورگسکی، سرگی ایوانوویچ گوسیف- 35 گ / PG3430

آروسیف، آلكساندر یا کاولیویچ، 1890-

Arosev, Aleksandr IAkovlevich

6آ/ آسانوف، نیکالای نکساندروویچ، 1886-

Asanov, Nikolai Neksandrovich

62آ/ آستراور، لئون ایسا کوویچ، 1889-

Ostrover, Leon Isaakovich

64آ/ آسترائوموف، لی یف یوگنیویچ، 1892-

Ostroumov, Lev Evgen'evich

آستروفسکی، نیکالای آلکسی یویچ - 77الف/3449

68آ/ آسی یف، نیکالای نیکالایویچ، 1889-1963

Aseev, Nikolai Nikolaevich

7آ/ آشوکین، نیکالای سرگی یویچ، 1890-

Ashukin, Nikolai Sergeenvich

ص: 253

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

75آ/3443/ آفينا گنوف، آلکساندر نیکالایویچ، 1904-1941

Afinogenov, Aleksandr Nikolaevich

آکسن - آچکاسوف، مستعار- 35س/PG3462

8آ/ آکسنوف، ایناکنتی آلکساندروویچ، 1897-

Oksenov, Innokentii Aleksandrovich

آکولشین، رادیون میخایلوویچ-7 ب/ PG3451

84آ/ آکولوف، آلکسی ایوانوویچ، 1880-

Okulov, Aleksei Ivanovich

88آ/ آکونیف، یا کوف مارکوویچ، 1882- 1922.

Okunev, IAkov Markovich

آگنیف، نیکالای، مستعار- 6ر/ PG3459

2آ3444 آگنیفتسيف، نیکالای یا کاولیویچ، 1888 - 1932.

Agnivtsev, Nikolai IAkovlevich

24آ/ آگورتسوف، سرافیم ایوانوویچ، 1904-

Ogurtsov, Serafim Ivanovich

28آ آلتاوزن، جک مایسی یویچ، 1905-

Altauzen, Dzhek Moiseevich

3آ/ آلدانوف، مارک آلکساندروویچ، 1886-1957

Aldanov, Mark Aleksandrovich

1آ3آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ3آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

3آ3آ/ آخرین روزهای دو دیکتاتور

88- 7ی3آ/ سرگذشتنامه و نقد

آلف، مستعار- 7ب / PG3450

ص: 254

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

4آ/ 3444 آلکساندروفسکی، واسیلی دمیتری یویچ، 1897-

Aleksandrovskii, Vasilii Dmitrievich

44آ/ آلکسی یف، گلب واسیلیویچ، 1892-

Alekseev, Gleb Vasil'evich

48آ/ آلکسی یف، میخاییل، 1895- Alekseev, Mikhail

5آ/ آلیگر، مارگاریتا يوسيفوونا، 1915-

Aliger, Margarita Iosifovna

55آ/ آليوشا، یوری کارلوویچ، 1899-1960

Oleshsa, IUrii Karlovich

6آ/ آمور - سانان، آنتون مودرنوویچ، 1888- 1939

Amur - Sanan, Anton Mudernovich

7آ/ آنتا کلسکی، پاول گریگوریویچ، 1896 -

Antokolskii, Pavel Grigor'evich

73آ/ آندری یف، واسیلی Andreev, Vasilii

آندری یفسکایا، ماری یا میخایلوونا -4 الف/PG3449

75آ/ آنوف، نیکالای ایوانوویچ Anov, Nikolai Ivanovich

77آ/ آنیسيموف، یولیان پاولوویچ، 1889-

Anisimov, IUlian Pavlovich

آنیوتین، مستعار- 4ل/ PG3474

8آ/ آودی ینکو، آلکساندر آستاپوویچ، 1908-

Avdeenko, Aleksandr Ostapovich

84آ/ آورامنکو، ایلیا Avramenko, Il'ia k.

88آ/ آورچنکو، آرکادی تیمافی یویچ، 1881-1925

Averchenko, Arkadii Timofeevich

ص: 255

PG ادبیات روسية

نویسندگان انفرادی

1960-1917

3445 آیزنشتین، سرگی میخایلوویچ، 1898-1948.

Eisenstein, Sergei Mikhailovich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

9الف / ایوان مخوف

4ر/ رزمناو پوتمکین

9ز/ زنده باد مکزیک

88 -7ی/ سرگذشتنامه و نقد

5آ/ 3446 آئوسلندر، سرگی آبراموویچ، 1886-

5آ/3446 Auslender, Sergei Abramovich

4الف/ اپشتین ، میخائیل سمیونوویچ، 1903-1949

Epshtein, Mikhail Semenovich

7الف/ اردمان، نیکالای Erdman, Nikolai

3447 ارنبورگ، ایلیا گریگوریویچ، 1891-1967

Ehrenburg, Il'ia Grigorevich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

22ب/ بازگشت از آمازون

24ب/ بازگشت از اتازونی

8ح / حکایات جنگی

4د/ در آن سوی رودخانه

7س/ سقوط پاریس

9ش / شیر در میدان

8ص / صلح

9ن / نورنبرگ

ص: 256

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

3447 ارنبورگ، ایلیا گریگوریویچ، 1891-1967

آثار انفرادی (دنباله)

4ه/ / هرگز

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه

9ی/ مباحث خاص

2الف/ 3448 استافسکی، ولادیمیر پتروویچ، 1900-1943

Stavskii, Vladimir Petrovich

25الف / استانوف، دمیتری میرونوویچ، 1892-

Stonov, Dmitrii Mironovich

28الف/ استرادنی، سرگی، 1901-1922 Stradnyi, Sergei

استوکالوف، نیکالای فيودوروویچ- 5پ /PG3453

3الف/ اسکوبلیف، آلكساندر سرگی یویچ، 1886-1923.

Skobelev, Aleksandr Sergeevich

اسکوربنی، آندری، مستعار - 65 الف / PG3448

34الف/ اسکورینکو، ایوان ولادیمیروویچ

Skorinko, Ivan Vladimirovich

38 الف/ اسکوسیریف، پیوتر گئورگی یویچ، 1900-

Skosyrev, Petr Georgievich

4الف/ اسلانیمسکی، میخائيل لئونیدوویچ، 1897-

Slonimskii, Mikhail Leonidovich

44الف/ اسلاوین، لی یف ایسایویچ، 1896-

Slavin, Lev Isaevich

48 الف/ اسلیوزکین، یوری لوویچ، 1887- Slezkin, IUrii Lvovich

5الف/ اسمالین، دمیتری پتروویچ Smolin, Dmitrii Petrovich

ص: 257

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

6لف / 3448 اسمیرنسکی، ولادیمیر ویکتوروویچ، 1902-

Smirenskii, Vladimir Viktorovich

68 الف / اسمیرنووا، نینا Smirnova, Nina

7الف/ اسوتلوف، میخاییل آرکادیویچ، 1903-1964

Svetlov, Mikhail Arkad'evich

الف/ اسورچکوف، دمیتری فیودوروویچ، 1882-

Sverchkov, Dmitrii Fedorovich

اسون، مستعار - 33ک / PG3470

2الف/3449 اشپاتوف، نیکالای نیکالایویچ Shpanov, Nikolai Nikolaevich

3الف/ اشکاپسکایا، ماری یا میخایلوونا (آندری یفسکایا)، 1892- 1952

(Shkapskaia, Mariia Mikhailovna (Andreevskaia

4 الف/ اشکلوفسکی، ویکتور باریسوویچ، 1893-

Shklovskii, Viktor Borisovich

45 الف/ اشکوارکین، واسیلی واسیلیویچ، 1893-

Shkvarkin, Vasilii Vasil'evich

5الف / اشمرلسون، گریگوری بند یکتوویچ، 1091 -

Shmerel’son, Grigorii Benediktovich

55الف/ اشمليوف، ایوان سرگی یویچ، 1875-1950

Shmelev, Ivan Sergeevich

6الف/ افرون، آدلينا يفيموونا، 1900- Eforon Adelina Efimovana

افرون، مارینا ایوانوونا- 55 ت/ PG3456

انسکی، نیکالای، مستعار- 25ز / PG3460

7الف اوتکین، یوسیف پاولوویچ، 1903-1944

Utkin, Iosif Pavlovich

72الف/ اورین، دمیتری پریخوویچ Urin, Dmitrii Erikhovich

ص: 258

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

74الف/3449 اوژگين، سميون سمیونوویچ، 1883-

Uzhgin, Semen Semenovich

76الف/ اوسپنسکی، آندری واسیلیویچ Uspenskii, Andrei Vasilevich

77الف/ اوستروفسکی، نیکالای آلکسی یویچ، 1904- 1936

Ostrovskii, Nikolai Alekseevich

6ی -4آ77الف/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

8چ 77الف/ چگونه فولاد آبدیده شد

78الف/ اوستینوف، گئورگی Ustinov, Georgii

8الف/ اوشا کوف، نیکالای نیکالایویچ، 1899-

Ushakov, Nikolai Nikolaevich

84/ اولیانسکی، آنتون گریگوریویچ، 1887- 1935

Ul’ianskii, Anton Grigor'evich

87الف/ اونکوفسکی Unkovskii, V

2الف/ 3450 ایتین، ویویان آزاریویچ، 1893-

Itin, Vivian Azar'evich

25 الف / ایرتسکی، ویکتور یا کاولیویچ، 1882- 1936

Iretskii, Viktor IAkovlevich

3الف/ ایساکوفسکی، میخاییل واسیلیویچ، 1900-

Isakovskii, Mikhail Vasil'evich

35 الف/ ايسباخ، آلکساندر آبراموویچ، 1904-

Isbakh, Aleksandr Abramovich

ایگور - سوریانین، مستعار- 77س/PG3463

4الف/ ایلف، ایلیا آرنولدوویچ، 1897-1937

II'f, Il'ia Arnoldovich

ص: 259

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

45الف / 3450 ایلنكوف، واسیلی پاولوویچ، 1897-1967

Il'enkov, Vasilii Pavlovich

اپلین، فيودور فيودور وویچ - 6ر/ PG3458

5الف/ ایلین، یاکوف نائوموویچ، 1905-1932

Il'in, IAkov Naumovich

ایلینا، آلكساندرا، مستعار- 4س /PG3463

54الف/ ایلینا، ورا واسيليونا، 1894-

Il'ina, Vera Vasil'evna

56الف/ ایلینا، یلنا یا کاوليونا I'lina, Elena IAkovlevna

6ی-4آ56الف/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان آ- ی)

4س 56 الف/ سرگذشت گولیا

58الف/ ایلینسکی، فیودور ولادیمیروویچ، 1889-

Il'inskii, Fedor Vladimirovich

اینا کوف، مستعار-8آ/ PG3443

6الف/ اینبر، ورا ميخايلو ونا، 1893- Inber, Vera Mikhailovna

7الف/ ایوانوف، ایرایدا، 1901- Ivanov, Iraida

75الف/ ایوانوف، پیوتر آنیسیموویچ، 1884-

Ivanov, Petr Anisimovich

8الف/ ایوانوف، فسوالاد ویا چسلاوویچ، 1895-1953

Ivanov, Vsevolod Viacheslavovich

85 الف/ ایوانوف، گئورگی ولادیمیروویچ، 1894-

Ivanov, Georgii Vladimirovich

ایونیف، ریوریک، مستعار -84ک/ PG3468

2ب/ بابروف، سرگی پاولوویچ، 1889- Bobrov, Sergei Pavlovich

ص: 260

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

25ب/ 3450 بابل، ایسا ک امانویلوویچ، 1894-1941

Babel, Isaak Emmanuilovich

3ب/ باختريف Bakhterev, I

با خراخ، ایسا ک آبراموویچ- 35 الف / PG3450

35ب/ باخمتيف، ولادیمیر ماتوی یویچ، 1885-1963

Bakmet'ev, Vladimir Matveevich

4ب/ بارتو، آگنی یا لوونا، 1906- Barto, Agnia Lvovna

42ب/ بارزونوف، سميون، 1919- Barzunov, Semen

44ب/ بارشیف، نیکالای والریانوویچ، 1888-

Barshev, Nikolai Valerianovich

48ب/ بارکووا، آنا آلکساندروونا، 1901-

Barkova, Anna Aleksandrovna

5ب/ باریسا گلبسکی، میخاییل واسیلیویچ، 1896-

Borisoglebskii, Mikhail Vasilevich

باريس چوژوی، مستعار- 52س/PG3462

52ب/ باریسوف، لئونید ایلیچ، 1897- Borisov, Leonid Il'ich

54ب/ باریسوف، نیکالای Borisov, Nikolai

6ب/ باژوف، پاول پتروویچ، 1879- 1950

Bazhov, Pavel Petrovich

65ب/ با گامولوف، ولادیمیر اوسیپوویچ، 1926-

Bogomolov, Vladimir Osipovich

6ی-4 آ56ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

3ل 65ب/ لحظه حقیقت

7ب/ با گدانوف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1874- 1939

Bogdanov, Aleksandr Alekseevich

ص: 261

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

75ب / 3450 باگدانوف، نیکالای ایوانوویچ، 1898-

Bogdanov, Nikolai Ivanovich

8ب/ باگدانوویچ، تاتیانا آلكساندر وونا (تکاچیووا)

(Bogdanovich, Tatiana Aleksandrovna (Tkacheva

85ب/ با گریتسکی، ادوارد گئورگی یویچ، 1895- 1934

Bagritskii, Eduard Georgievich

2ب/3451 بیوتووا، اولگا گئورگی یونا

Bebutova, Olga Georgievna, kniaginia

3ب/ بدنی، دمیان، 1883-1945 Bednyi, Dem'ian

4ب/ بردنیکوف، یا کوف، 1889- Berdnikov, IAkov, P

55ب/ برزین، یولی سالامونوویچ، 1904-1938

Berzin, IUlii Solomonovich

6ب/ برندگوف، نیکالای سرگی یویچ، 1900 -

Berendgof, Nikolai Sergeevich

بریزد نیکوف، میخاییل-48آ/ PG3444

65ب/ بریک، او سیپ ماکسیموویچ، 1888- Brik, Osip Maksimovich

68ب/ بریکین، نیکالای آلکساندروویچ، 1895-

Brykin, Nikolai Aleksandrovich

7ب/ بریوزوف، رادیون میخایلوویچ، 1896-

Berezov, Rodion Mikhailovich

72ب / بزیمنسکی، آلكساندر ایلیچ، 1898 -

Bezymenskii, Aleksandr Il’ich

75ب/ بسالكو، پاول کار پوویچ، 1887-1920 Bessalko, Pavel Karpovich

ص: 262

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

8ب /3451 بلنسون، آلكساندر امانویلوویچ

Belenson, Aleksandr Emmanuilovich

بلوک، آلکساندر آلکساندروویچ-4ب/PG3395

بلی، آندری، مستعار-3ب/PG3396 |

85ب/ بلیایف، سرگی میخایلوویچ، 1883-1953

Beliaev, Sergei Mikhailovich

بنشتین، نیکالای آرخپوویچ-43آ/ PG3443

2ب/3452 بوتیاگینا، واروارا آلکساندروونا، 1901-

Butiagina, Varvara Aleksandrovna

3ب/ بودانتسيف، سرگی فيودوروویچ، 1896-

Budantsev, Sergei Fedorovich

بود انتسبوا، ورا واسيليونا - 54 الف/ PG3450

4ب/ بورد - راسخودوف، آلکساندر پاولوویچ، 1876 -

Burd - Voskhodov, Aleksandr Pavlovich

45ب/ بورلیوک، داوید داویدوویچ، 1882-1967

Burliuk, David Davidovich

بوروف، آلكساندر، مستعار- 4ب/PG3452

بوگایف، باريس نيکالایویچ- 3ب/PG3396

5ب/ بولگاکوف، ميخائيل آفاناسیویچ، 1891- 1940

Bulgakov, Mikhail Afanas'evich

1آ5ب/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ5ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

4ب 5ب / برف سیاه

8د 5ب / دل سگ

4م5ب/ مرشد و مارگریتا

ص: 263

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

بولگاکوف، ميخائيل آفانا سیویچ، 1891-1940. (دنباله)

7-88ی 5ب / 3452 سرگذشتنامه و نقد

6ب/ بونداريف، یوری واسیلیویچ، 1924 -

Bondarev, IUrii Vasil'evich

1آ6ب/ مجموعه آثار بر حسب تاریخ

6ی-4آ6ب/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

4ب6ب / برف داغ

88- 7ی6ب/ سرگذشتنامه و نقد

7ب/ بیانکی، ویتالی والنتینوویچ، 1894 -

Bianki, Vitalii Valentinovich

75ب/ بیبیک، آلکسی پاولوویچ، 1878 -

Bibik, Aleksei Pavlovich

8ب/ بیل - بلاتسرکوفسکی، ولادیمیر نائوموویچ، 1885؟ -

Bill - Belotserkovskii, Vladimir Naumovich

2پ/3453 پاتاپنکو، ناتالی یا ایگناتیونا

Potapenko, Nataliia Ignat'evna

پا تراشکین، سرگی تیمافی یویچ- 8گ/3472 PG

3پ/ پارناخ، والنتین یا کاولیویچ

Parnakh, Valentin IAkovlevich

34پ/ پارناک، سوفیا یا کا وليونا، 1885- 1933

Parnok, Sofia IAkovlevna

38پ/ پازنر، ولادیمیر ، 1905- Pozner, Vladimir

4پ/ پاسترناک، باریس لئونید وویچ، 1890-1990

Pasternak, Boris Leonidovich

1آ4پ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

ص: 264

نویسندگان انفرادی (1917- 1960)

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

پاسترناک، باریس لئونید وویچ، 1890-1960. (دنباله)

6ی-4آ4پ/ 3453 آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

8د4پ/ دکتر ژیواگو

88- 7ی4پ/ سرگذشتنامه و نقد

45پ/ پاسينكوف، لی یف پاولوویچ، 1886-

Pasynkov, Lev Pavlovich

5پ/ پاگودین، نیکالای فیودوروویچ، 1900-1962

Pogodin, Nikolai Fedorovich

6پ/ پالتايف، نیکالای گاوریلوویچ، 1889- 1935

Poletaev, Nikolai Gavrilovich

65پ/ پالونسکایا، پلیزاوتا گریگوریونا، 1890-

Polonskaia, Elizaveta Grigor'evna

7پ/ پالووی، باريس نيکالایویچ، 1908-

Polevoi, Boris Nikolaevich

1آ7پ/ مجموعه آثار بر حسب تاریخ

6ی-4آ7پ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2د7پ / داستان یک انسان واقعی

88- 7ی7پ/ سرگذشتنامه و نقد

74پ/ پالیاکوف، سالامون لوویچ، 1875-1945

Poliakov, Solomon L'vovich

78پ/ پالیوانوف، سرگی Polivanov, Sergei

8پ/ پامورسکی، آلکساندر نیکالایویچ، 1891-

Pomorskii, Aleksandr Nikolaevich

پانسکی، مستعار- 82س/PG3463

ص: 265

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

2پ/ 3454 پانفروف، فيودور ایوانوویچ، 1896-1960

Panferov, Fedor Ivanovich

25پ/ پانفیلوف، یوگنی ایوانوویچ

Panfilov, Evgenii Ivanovich

3پ/ پانوف، نیکالای نیکالایویچ، 1903-

Panov, Nikolai Niklolaevich

35پ/ پانیف، گئورگی یواکیموویچ، 1901-

Panev, Georgii Ioakimovich

4پ/ پاولنكو، پیوتر آندری یویچ، 1899-1951

Pavlenko, Petr Andreevich

44پ/ پاولوف، گئورگی Pavlov, Georgii

48پ/ پاولوف، ولادیمیر كانستانتینوویچ

Pavlov, Vladimir Konstantinovich

5پ/ پائوستوفسکی، كانستانتین گئورگی یویچ، 1893-1968

Paustovskii, Konstantin Georgievich

6پ/ پتراشکیویچ، نیکالای آلکساندروویچ

Petrashkevich, Nikolai Aleksandrovich

64پ/ پتروف، یوگنی، 1903-1942 Petrov, Evgenii

68پ/ پتروفسکی، دمیتری واسیلیویچ، 1892 -

Petrovskii, Dmitrii Vasil'evich

7پ/ پتنیکوف، گریگوری نیکالایویچ، 1894 -

Petnikov, Grigorii Nikolaevich

75پ/ پرا کوفيف، الکساندر آندری یویچ، 1900- 1971.

Prokofev, Aleksandr Andreevich

ص: 266

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

78پ /3454 پراودوخين، والريان پاولوویچ، 1892-

Pravdukhin, Valerian Pavlovich

8پ/ پرگودوف، آلکساندر ولادیمیروویج، 1894-

Peregudov, Aleksandr Vladimirovich

85پ/ پرلشين، پلاتون Pereleshin, Platon

2پ/3455 پر میاک، یوگنی آندری یویچ، 1902 -

Permiak, Evgenii Andreevich

25پ/ پرمیتین، يفيم نیکالا بویچ، 1895-

Permitin, Efim Nikolaevich

3پ/ پروت، يوسيف لئونیدوویچ Prut, Iosif Leonidovich

34پ/ پرودکوفسکی، پیوتر نیکالایویچ

Prudkovskii, Petr Nikolaevich

36پ/ پروفسکایا، الگا، 1902-1961 Perovskaia, Olga

38پ/ پرونتسيف، آرکادی آلکسی یویچ، 1905 -

Perventsev, Arkadii Alekseevich

پریبوی، آلکسی سیلیچ نوویکوف-68ن/ PG3475

4پ/ پریخاد چنکو، یوگنی سمیونوویچ

Prikhodchenko, Evgenii Semenovich

پریدووروف، يفيم آلکسی یویچ -3 ب/PG3451

5پ/ پلاتوشكين ، میخائیل نیکالایویچ، 1904-

Platoshkin, Mikhail Nikolaevich

پلاتون، ایران استپانوویچ - 2پ/PG3400

پلاتونوف، آلکسی، مستعار- 28ر/ PG3459

55پ/ پلاتونوف، آندری پلاتونوویچ، 1899-1951

Platonov, Andrei Platonovich

ص: 267

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

58پ/3455 پلاتونیچ Platonych, N.

6پ/ پلتنيوف، والريان فيودوروویچ، 1886-

Pletnev, Valerian Fedorovich

7پ/ پوشکوف، والري دمیتری یویچ، 1896-

Pushkov, Valerii Dmitrievich

پوله وی، بوريس نيکالایویچ- پالووی، باریس نیکالایویچ

75پ/ پیا تروفسکی، آدریان ایوانوویچ

Piotrovskii, Adrian Ivanovich

8پ/ پیاست، ولادیمیر آلکسی یویچ، 1886 -

Piast, Vladimir Alekseevich

84پ/ پیسمنی، آلکساندر گریگوریویچ

Pismennyi, Aleksandr Grigorevich

88پ/ پیلسکی، پیوتر مایسی یویچ Pil'skii, Petr Moiseevich

پیلنیاک، باریس، مستعار- 5و /PG3475

2ت/ 3456 تاراسنکو، باریس دمیتری یویچ Tarasenko, Boris Dmitrievich

25ت/ تاراسوف - راديونوف، آلكساندر ایگناتیویج، 1885-

Tarasov - Rodionov, Aleksandr Ignat'evich

تالستوی- تولستوی

3ت/ ترتیاکوف، سرگی میخایلوویچ، 1892-1941

Tretiakov, Sergei Mikhailovich

4ت/ ترنيوف، كانستانتین آندری یویچ، 1878-1945.

Trenev, Konstantin Andreevich

45ت/ تریگر، ماکس یا کاولیویچ Triger, Maks IAkovlevich

5ت/ تریوله، الزا یوریونا، 1897- Triole, Elza IUr'evna

ص: 268

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

55ت/ 3456 تسوتایوا، مارینا ایوانوونا (افرون)، 1892-1941

(TSvetaeva, Marina Ivanovna (Efron

تکاچیووا، تاتیانا آلکساندروونا - 8ب / PG3450

6ت/ تواردوفسکی، آلکساندر تريفانوویچ، 1910-1971.

Tvardovskii, Aleksandr Trifonovich

65ت/ توپیکوف، پاول گئورگی یویچ، 1882-1940.

Tupikov, Pavel Georgievich

7ت/ تورسکوی، نیکیتا Tverskoi, Nikita

77ت/ توریاک، آلکسی آرتمیویج، 1900-

Tveriak, Aleksei Artem'evich

تولستايا، ناتالیا واسیليونا-2ک/ PG3470

8ت/ تولستوی، آلکسی نیکالایویچ، 1882-1945

Tolstoi, Aleksei Nikolaevich, graf

1آ8ت/ مجموعه آثار بر حسب تاريخ

6ی-4آ8ت/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

819ت / آئلیتا

4پ 8ت / پتراول

4س 8ت/ سراب

88- 7ی8تت/ سرگذشتنامه و نقد

تومانی، مستعار -3پ/ PG3454

82ت/ تیخامیروف، نیکیفار سمیونوویچ 1888-

Tikhomirov, Nikifor Semenovich

85ت/ تيخانوف، نیکالای سمیونوویچ، 1896-

Tikhonov, Nikolai Semenovich

ص: 269

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

9ت/ 3456 تینیا کوف، آلكساندر ایوانوویچ

Tiniakov, Aleksandr Ivanovich

95ت/ تینیانوف، یوری نیکالایویچ، 1894- 1943

Tinianov, Iurii Nikolaevich

2چ/ چاپیگین، آلکسی پاولوویچ، 1870-1937

Chapygin, Aleksei Pavlovich

3چ/ چاچیکوف، آلکساندر میخایلوویچ، 1894-

Chachikov, Aleksandr Mikhailovich

5چ/ چتوریکوف، دمیتری باریسوویچ، 1896 -

Chetverikov, Dmitrii Borisovich

چرنیشیوا، ماری یا داویدوونا-45م/ PG3474

چوداکوف، گراسیم، مستعار- 9ت/ PG3456

7چ/ چورکین، ولادیمیر میخایلوویچ، Churkin, Vladimir Mikhailovich

چورنی، ساشا، مستعار-45گ/ PG3473

چوژوی، باريس، مستعار - 52س/PG3462

8چ/ چوکوفسکی، نیکالای کارنی یویچ، 1904-1965

Chukovskii, Nikolai Korn'eevich

چولكوف، گئورگی ایوانوویچ- 8چ/ PG3407

9چ/ چیژ فسکی، دمیتری فدوتوویچ، 1885-

Chizhevskii, Dmitrii Fedotovich

چیورنی، ساشا، مستعار-45گ/ PG3473

3خ/ 3457 خاداسیویچ، ولادیسلاو فليتسيانوویچ، 1886- 1939.

Khodasevich, Vladislav Felitsianovich

ص: 270

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

4خ / 3457 خالفين، كانستانتین یا کاولیویچ، 1904-

Khalfin, Konstantin IAkovlevich

5خ/ خایت، داوید مارکوویچ، 1899- Khait, David Markovich

8خ/ خلبنيکوف، ولمير، 1885-1922. Khlebnikov, Velemir

خلبنيكوف، ويكتور ولادیمیروویچ-8خ/ PG3457

2د/ دابرژینسکی، گاوریل والريانوویچ، 1883-

Dobrzhinskii, Gavriil Valerianovich

25د/ دار گویچنکو، آلکسی یا کاولیویچ، 1894-

Dorogoichenko, Aleksei IAkovlevich

28د/ دارونین، ایوان ایوانوویچ، 1900-

Doronin, Ivan Ivanovich

دازوروف، مستعار - 4گ/ PG3471

3د/ دالتسکی، پاول لئونیدوویچ

Daletskii, Pavel Leonidovich

35د/ دالماتوفسکی، یوگنی آرونوویچ، 1915 -

Dolmatovskii, Evgenii Aronovich

38د/ داند ورووا، آلكساندرا ایوانوونا

Dandurova, Aleksandra Ivanovna

4د/ دراز دوف، آلکساندر میخایلوویچ، 1895-1963

Drozdov, Aleksandr Mikhailovich

45د/ دروژینین، پاول داویدوویج، 1890-

Druzhinin, Pavel Davydovich

دزیوبین، ادوارد گئورگی یویچ- 85ب / PG3450

دلارم، ژرژ، مستعار- 48الف / PG3448

ص: 271

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

5د/3457 دمنتیف، نیکالای ایوانوویچ، 1907-

Dement'ev, Nikolai Ivanovich

55د/ دمیتری یف، تیمانی پاولوویچ، 1893 -

Dmitriev, Timofei Pavlovich

57د/ دمیدوف، آلکسی آلکسی یویچ، 1883- 1934.

Demidov, Aleksei Alekseevich

7د/ دو داروف، ما توی سمیونوویچ، 1892-

Dudorov, Matvei Semenovich

75/ دو دین ، میخاییل آلکساندروویچ، 1916-

Dudin, Mikhail Aleksandrovich

77د/ دوراخوف، پاول نیکالايويج، 1886-

Dorokhov, Pavel Nikolaevich

دولار، جيم، مستعار - 35ش/PG3464

8د/ دیکوفسکی، سرگی ولادیمیروویچ، 1907-1940

Dikovskii, Sergei Vladimirovich

دیوریا گنیا، گالینا-7ه/ PG3476

دی ئز، مستعار-2د/ PG3457

85د/ دی يف - خامیاکوفسکی، گریگوری دمیتری یویچ، 1888-

Deev - Khomiakovskii, Grigorii Dmitrievich

راچمانووا، آلكساندرا، مستعار -7/ PG3476

3ر/ 3458 راخیلو، ایوان اسپیریدونوویچ، 1904 -

Rakhillo, Ivan Spiridonovich

4ر/ رادلووا، آنا دمیتری یونا، 1891-

Radlova, Anna Dmitrievna

ص: 272

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

44ر/ 3458 رادوف، سمیون آبراموویچ، 1893-

Radov, Semen Abramovich

48ر/ رادیموف، پاول آلكساندروویچ، 1887-

Radimov, Pavel Alesandrovich

رادیونوف، آلکساندرایگناتیویچ تاراسوف- 25ت/ PG3456

55ر/ راز و موفسکی، آلکساندر . Razumovski, Aleksandr G

58ر/ راژدستونسکی، فسوالاد آلکساندروویچ، 1895 -

Rozhdestvenskii, Vsevolod Aleksandrovich

6ر/ راسکولنیکوف، فيودور فيودوروویچ، 1892 -

Raskolnikov, Fedor Fedorovich

راشین، مستعار - 48ل/ PG3474

8ر/ راکوفسکی، لئونتی اوسیپوویچ Rakovskii, Leontii Osipovich

9ر/ راگی، میخاییل پاولوویچ Rogi, Mikhail Pavlovich

2ر/3459 راما شوف، باريس سرگی یویج، 1895-1958

Romashov, Boris Sergeevich

24ر/ رامانوف، پانتليمون سرگی یویچ، 1884- 1938

Romanov, Panteleimon Sergeevich

28ر/ رامانوف، پیوتر آلکسی یویچ، 1900 -

Ramanov, Petr Alekseevich

3ر/ راویچ، نیکالای آلکساندروویچ، 1899-

Ravich, Nikolai Aleksandrovich

راوینسکایا، یکاترینا دمیتری یونا - 64 و PG3475

32ر/ رایریچ، نیکالای کانستانتینوویچ، 1874-1947.

Roerich, Nikolai Konstantinovich

ص: 273

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

35ر/ 3459 رایز مان، ما توی داوید وویچ، 1896-

Roizman, Matvei Davidovich

4ر/ رحمانوف، لئونید نیکالایویچ

Rakhmanov, Leonid Nikolaevich

5ر/ رشتوف، آلکساندر يفيموویچ، 1909-

Reshetov, Aleksandr Efimovich

55ر/ رشیدوف، شرف رشید وویچ، 1917 -

Reshidov, Sharaf Rashidovich

6ی-4آ55/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

9پ 55/ پیروزمندان

رنيكوف، مستعار- 48س /PG3463

6ر/ روزانوف، میخاییل گریگوریویچ، 1888- 1938

Rozanov, Mikhail Grigor'evich

62ر/ روسات، یوگنی یا Russat, Evgeniia R.

65ر/ رومیانتسیف، تيمافی زاخاروویچ، 1886-

Rumiantsev, Timofei Zakharovich

7ر/ ریاخوفسکی، واسیلی دمیتری یویچ، 1897-1951.

Riakhovskii, Vasilii Dmitrievich

75ر/ ریازانتسيف، فسوالاد، 1869- 1942، مستعار

Riazantsev, Vsevolod

78ر/ ریباکوف، آناتولی نائوموویچ RybakOv, Anatoli Naumovich

8ر/ ريختر، زینایدا ولادیمیروونا، 1890-

Rikhter, Zinaida Vladimirovna

84ر/ ريسنر، لاریسا میخایلوونا، 1895-1926.

Reisner, Larissa Mikhailovna

ص: 274

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

88ر/ 3459 ریلنکوف، نیکالای ایوانوویچ Rylenkov, Nikolai Ivanovich

2ز /3460 زابالوتسکی، نیکالای آلکسی یویچ، 1903-1958

Zabolotskii, Nikolai Alekseevich

25ز/ زاخاروف - منسکی، نیکالای نیکالایویچ، 1895-

Zakharov - Menskii, Nikolaii Nikolaevich

3ز/ زارگنفری، ویلگلم آلکساندروویچ، 1882-

(Zorgenfrei, Vilgelm Aleksandrovich (Sorgenfrei

35ز/ زارودین، نیکالای نیکالایویچ، 1899- 1939

Zarudin, Nikolai Nikolaevich

38ز / زاریچ، 1900- Zorich, A

4ز/ زازوبرين، ولادیمیریا کاولیویچ، 1895-

Zazubrin, Vladimir IAkovlevich

زازولیا، آلکسی پاولوویچ - 57 و/PG3476

45ز/ زازوليا، يفيم داویدوویچ، 1891-

Zazulia, Efim Davidovich

5ز/ زاشنکو، میخاییل میخایلوویچ، 1895-1958

Zoshchenko, Mikhail Mikhailovich

7ز/ زالین، آلكساندر سامویلوویچ

Zolin, Aleksandr Samuilovich

8ز/ زامویسکی، پیوتر ایوانوویچ، 1894-1958

Zamoiskii, Petr Ivanovich

85ز/ زامیاتین، یوگنی ایوانوویچ، 1884-1937.

Zamiatin, Evgenii Ivanovich

2ز/3461 زاوادوفسکی، لئونید، 1888 -

Zavadovskii, Leonid

ص: 275

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

25ز/3461 زاواليشين، آلكساندر ایوانوویچ، 1891-

Zavalishin, Aleksandr Ivanovich

3ز/ زایایتسکی، سرگی سرگی یویج، 1893 - 1930.

Zaiaitskii, Sergei Sergeevich

زايتسيف، باريس كانستانتینوویچ- 84ز/ PG3412

35ز/ زایتسیف، پیو تر نیکانوروویچ، 1889-

Zaitsev, Petr Nikanorovich

6ز/ زنکیویچ، میخاییل آلکساندروویچ، 1888-

Zenkevich, Mikhail Aleksandrovich

7ز/ زوروف، لئونید Zurov, Leonid

74ز/ زویباک، ژاک، 1902- Zwibak, Jacques

78ز/ زویف، آلکساندر نیکالایویچ، 1895-

Zuev, Aleksandr Nikolaevich

8ز/ زیلوف، لی يف نیکالایویچ، 1883-

Zilov, Lev Nikolaevich

85ز / زینگر، ما کس امانویلوویچ

(Zinger, Maks Emmanuilovich (Singer

3ژ/ 3462 ژاروف، آلکساندر آلکسی یویچ، 1904-

Zharov, Aleksandr Alekseevich

5ژ/ ژدانوف، نیکالای گاوریلوویچ، 1909-

Zhdanov, Nikolai Gavrilovich

7ژ/ ژیتکوف، باریس استپانوویچ، 1882-1938

Zhitkov, Boris Stepanovich

8ژ/ ژیژمور، ماکس یا کاولیویچ، 1888-

Zhizhmor, Maks IAkovlevich

ص: 276

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

3س/3462 ساخاروف، كانستانتین و یا چسلاوویچ 1881-

Sakharov, Konstantin Viacheslavovich

35س/ سادوفيف، ایلیا ایوانوویچ، 1889-

Sadof ev, Il'ia Ivanovich

4س/ سافرونوف، آناتولی ولادیمیروویچ

Sofronov, Anatolii Vladimirovich

52س/ ساکالوف، باريس، 1893-

Sokoloff, Boris

54س/ ساکالوف، واسیلی نیکالایویچ. 1874-

Sokolov, Vasilii Nikolaevich

56س/ ساکالوف - میکیتوف، ایوان سرگی یویچ، 1892 -

Sokolov - Mikitov, Ivan Sergeevich

58س/ ساکالوفسکی، میخاییل ولادیمیروویچ

Sokolovskii, Mikhail Vladimirovich

ساکولنیکووا، گالینایوسیفوونا - 3س/3463

6س/ سالاويوف، باریس ایوانوویچ Solov'ev, Boris Ivanovich

64س/ سالاويوف، سرگی میخایلوویچ، 1885۔

Solov'ev, Sergei Mikhailovich

68س سالا ويوف، لئونید واسیلیویچ Solovev, Leonid Vasil'evich

ساموبیتنیک، مستعار- 6م/ PG3474

سانان، آنتون مودرنوویچ آمور-6آ/ PG3444

9س/ سانیکوف، گریگوری آلکساندروویچ، 1899-

Sannikov, Grigorii Aleksandrovich

ساواتی، مستعار-28آ/ PG3443

2س/3463 ساویچ، آوادی Savich, Ovadii

ص: 277

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

25س /3463 سایانوف، ويساریون میخایلوویچ، 1903-1959.

Sajanov, Vissarion Mikhailovich

سدیخ، آندری، مستعار- 74ز/PG3461

3س/ سربر یا کووا، گالينا يوسيفوونا Serebriakova, Galina Iosifovna

سرگی یف - تسنسکی، سرگی نیکالایویچ- 5س /PG3415

4س/ سفریانتس، آلکساندرا ایوانووا، 1890 -

Seferiants, Aleksandra Ivanova

46س/ سلوینسکی، ایلیا لوویچ، 1899-1968.

Selvinskii, Il'ia L'vovich

48س سلیترنیکوف، آندری میتراقانوویچ

Selitrennikov, Andrei Mitrofanovich

5س/ سمیونوف، سرگی آلکساندرویچ، 1893- 1943

Semenov, Sergei Aleksandrovich

55س/ سمیونوفسکی، دمیتری نیکالایویچ، 1894-

Semenovskii, Dmitrii Nikolaevich

سنت - إلى، مستعار -38د/ PG3457

57س/ سوبال، آندری میخایلوویچ، 1888-1926.

Sobol, Andrei Mikhailovich

58س/ سوباليف، لئونید سرگی یویچ، 1894-

Sobolev, Leonid Sergeevich

6س/ سوبوتین، لئونید آرسنیویچ Subbotin, Leonid Arsenevich

65س/ سوخاتین، پاول سرگی یویچ، 1884-1935.

Sukhotin, Pavel Sergeevich

7س/ سوراژسکی، پاول نیکالایویچ، 1872-

Surozhskii, Pavel Nikolaevich

ص: 278

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

سوراویکین، ویکتور پاولوویچ -9ک/ PG3470

73س 3463 سورکوف، آلکسی آلکساندروویچ، 1899-

Surkov, Aleksei Aleksandrovich

75س/ سورگو چيوف، ایلیا دمیتری یویچ، 1881-1956.

Surguchev, Il'ia Dmitrievich

77س/ سوریانین، ایگور، 1887- 1942، مستعار Severianin, Igor

8س/ سوکال، یوگنی گریگوریویچ، 1892 -

Sokol, Evgenii Grigor'evich

82س/ سولسکی، واتسلاو آلکساندروویچ

Sol'skii, Vatslav Aleksandrovich

83س/ سولسکی، ولادیمیر Sol'skii, Vladimir

84س/ سیتین، آلکساندر پاولوویچ، 1894-

Sytin, Aleksandr Pavlovich

سیرین، مستعار- 2ن/ PG3475

85س/ سیفولینا، لیدی یا نیکالايونا، 1889-1954.

Seifullina, Lidija Nikolaevna

86س/ سیما شكو، موریس داويدو ویچ

Simashko, Moris Davidovich

6ی-4آ86س/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آبی)

4م86س/ مزدک

9س/ سيمانوف، كانستانتین میخایلوویج، 1915-1979.

Simonov, Konstantin Mikhailovich

1 آ9 س/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی -4آ9س/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

ص: 279

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

9س/3463 سیمانوف، كانستانتین میخایلوویج، 1915-1979.

آثار انفرادی (دنباله)

8آ9س/ آن روی زندگی

3ب 9س/ بازداشتگاههای نابود کنی

3چ9س/ چین که می جنگد

3ش 9س/ شبها و روزها

8م 9 س / موضوع روسیه

88- 7ی9س/ سرگذشتنامه و نقد

95س/ سینیافسکی، آندری دانا تیویچ، 1925-

Siniavskii, Andrei Donatevich

6ی-4آ 95س/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

3م 95 س / محاکمه آغاز می شود

2ش/3464 شاپو والنكو، نیکالای نیکالایویچ

Shapovalenko, Nikolai Nikolaevich

25ش/ شادرین، ایلاری گریگوریویج

Shadrin, Ilarii Grigor'evich

3ش/ شاشین، میخاییل دمیتری یویچ

Shoshin, Mikhail Dmitrievich

35ش/ شاگینیان، ماريتا سرگی یونا، 1888-

Shaginian, Marietta Sergeevna

5ش/ شرشنیویچ، وادیم گابریلیویچ، 1893-

Shershenevich, Vadim Gabrielevich

6ش/ شستاكوف، نیکالای یا کاولیویچ

Shestakov, Nikolai IAkovlevich

ص: 280

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

7ش/3464 شگلوف، دمیتری آلکسی یویچ، 1896 -

Shcheglov, Dmitrii Alekseevich

8ش/ شنگلی، گئورگی آرکادیویچ، 1894 -

Shengeli, Georgii Arkad'evich

9ش/ شوبین، گئورگی پتروویچ Shubin, Georgii Petrovich

93ش/ شوتسوف، سرگی آلکساندروویچ

Shvetsov, Sergei Aleksandrovich

95 ش/ شودوف، یاکوف زاخاروویچ، 1905-

Shvedov, IAkov Zakharovich

97ش/ شولگین، آدریان گاوریلوویچ، 1896 -

Shulgin, Adrian Gavrilovich

3465 شولوخوف، ميخائيل آلکساندروویچ، 1905- 1984

Sholokhov, Mikhail Aleksandrovich

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2ج / جبهه جنوب

2د/ داستانهای دن

9د/ دن آرام

8ز/ زمین نو آباد

4س / سرنوشت یک انسان

4گ / گرداب

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

9ی/ مباحث خاص

3ش/3466 شولوخوف - سینیافسکی. گئورگی فیلیپوویچ

Sholokhov - Siniavskii, Georgii Filippovich

ص: 281

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

35ش/3466 شیپاچيوف، استپان پتروویچ، 1899-

Shchipachev, Stepan Petrovich

5ش/ شیر مان، گریگوری Shirman, Grigorii

شیریایوتس، مستعار-25آ/ PG3443

6ش/ شیریایف، پیوتر آلکسی یویچ، 1888- 1935.

Shiriaev, Petr Alekseevich

7ش/ شیشکو، آناتولی و الريانوویچ، 1899-

Shishko, Anatolii Valerianovich

75ش/ شیشکوف، ویاچسلاو یا کاولیویچ، 1873- 1945.

Shishkov, Viacheslav IAkovlevich

78ش/ شیشووا، زینایدا كانستانتينوونا

Shishova, Zinaida Konstantinovna

8ش/ شیلدگرت، كانستانتین گئورگی یویچ، 1886-

Shil'dkret, Konstantin Georgievich

شیلیکو، آنا آندری یونا (گورنكو) - 3آ/ PG3443

2ع/ عالموف، سرگی یا کاولیویچ Alymov, Sergei IAkovlevich

8غ/ غلام، حمید، 1919-

6ی-4آ8غ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

9ف8غ/ فناناپذیری

3ف/ فادی یف، آلکساندر آلکساندروویچ، 1901-1956.

Fadeev, Aleksandr Aleksandrovich

6ی -4آ3ف/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2گ 3 ف/ گارد جوان

4ف/ فامین، سمیون دمیتری یویچ، 1881۔

Fomin, Semen Dmitrievich

ص: 282

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

45ف/ 3466 فایکو، آلکسی میخایلوویچ، 1893 -

Faiko, Aleksei Mikhailovich

47ف/ فدورچنکو، سوفيا زاخاروونا، 1888 -

Fedorchenko, Sofia Zakharovna

5ف/ فدين، كانستانتین آلکساندروویچ، 1892-

Fedin, Konstantin Aleksandrovich

6ف/ فرنكل، ايليا لوویچ Frenkel, Il’ia L'vovich

65ف/ فرولوف، آلكساندر سرگی یویچ، 1880-

Frolov, Aleksandr Sergeevich

7ف/ فسوالوژسکی، ایگور Vsevoloznskii, Igor

8ف/ فليت، آلکساندر ما توی یویچ Flit, Aleksandr Matveevich

85ف/ فورش، اولگا دمیتری یونا، 1873-1961

Forsh, Olga Dmitrievna

2ف /3467 فورمانوف، دمیتری آندری یویچ، 1891-1926.

Furmanov, Dmitrii Andreevich

6ی -4آ2ف/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2 چ 2ف / چاپایف

25ف/ فورماتووا، آنانیکالايونا Furmanova, Anna Nikolaevna

3ف/ فيبيخ، دانیل ولادیمیروویچ Fibikh, Danil Vladimirovich

35ف/ فیش، گنادی سمیونوویچ، 1903- Fish, Gennadii Semenovich

4ف/ فیلیپچنکو، ایوان گوریویچ، 1887 -

Filipchenko, Ivan Gur'evich

فين، كانستانتین ، مستعار- 4خ / PG3457

5ف/ فینک، ویکتور گریگوریویچ Fink, Viktor Grigorievich

ص: 283

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

75ف /3467 فيودوروف، یوگنی آلكساندر وویچ، 1897-

Fedorov, Evgenii Aleksandrovich

8ف/ فيودوروویچ، ویتالی فيودوروویچ، 1885 -

Fedorovich, Vitalii Fedorovich

4ق/ قربان، سعید، مستعار Kurban, Said

6ی-4آ4ق/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

8ع4ق/ على و نینو

2ک/ کاپلر، آلکسی یا کاولیویچ Kapler, Aleksei IAkovlevich

25ک/ کا پیکین، سمیون ایوانوویچ Kopeikin, Semen Ivanovich

3ک/ کاتایف، ایوان ایوانوویچ، 1902- Kataev, Ivan Ivanovich

35ک/ کاتايف، والنتین پتروویچ، 1897- Kataev, Valentin Petrovich

کاتایف، یوگنی پتروویچ -64پ/ PG3454

کا چکوروف، نیکالای ایوانوویچ- 33 و/ PG3476

37ک/ کارالكوف، یوری میخایلوویچ Korolkov, Uri Mikhailovich

6ی-4آ37ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

8ف 37 / فلیکس یعنی خوشبختی

4ک/ کارا و ایوا، آنا آلکساندر وونا، 1893-

Karavaeva, Anna Aleksandrovna

43 ک/ کارپوف، پیمن ایوانوویچ، 1884- Karpov, Pimen Ivanovich

45ک کارپوف، ميخاييل، 1898۔Karpov, Mikhail

47ک/ کار پوف، نیکالای آلکسی یویچ، 1887-

Karpov, Nikolai Alekseevich

5ک/ کازاکوف، میخاییل امانویلوویچ، 1897-

Kozakov, Mikhail Emmanuilovich

ص: 284

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

58ک/3467 کازین، واسیلی واسیلیویچ، 1898-

Kazin, Vasilii Vasil'evich

63ک/ کاژونیکوف، آلکسی وندیکتوویچ، 1891-

Kozhevnikov, Aleksei Venediktovich

65ک/ کاژونیکوف، وادیم میخایلوویچ، 1909 -

Kozhevnikov, Vadim Mikhailovich

7ک/ کاسا تکین، ایوان میخایلوویچ، 1880- 1938.

Kasatkin, Ivan Mikhailovich

73ک/ کاستاریوف، نیکالای كانستانتینوویچ، 1893-

Kostarev, Nikolai Konstantinovich

75ک/ کاسترین، آلکسی یوگرافوویچ، 1896-

Kosterin, Aleksei Evgrafovich

78 ک/ كاستيليف، والنتین ایوانوویچ، 1884- 1950.

Kostylev, Valentin Ivanovich

8ک/ کاسیل، لی یف آبراموویچ، 1905- Kassil, Lev Abramovich

2ک/3468 کالا کولوف، نیکالای ایوانوویچ، 1897 -

Kolokolov, Nikolai Ivanovich

24ک/ کالامیتسيف، آناتولی سامویلوویچ

Kolomeitsev, Anatolii Samuilovich

28 / کالانتای، آلكساندرا میخایلو ونا، 1872-

Kollontai, Aleksandra Mikhailovna

3/ كالتسوف، ميخاييل يفيموویچ، 1898- 1942.

Koltsov, Mikhail Efimovich

35ک/ کالسنيكوف، یوری آنتونوویچ

Kolesnikov, IUrii Antonovich

ص: 285

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

کالمانسون، لابوری گیللیویچ-7ل/ PG3473

4ک/3468 کالوسوف، مارک باریسوویج، 1904 -

Kolosov, Mark Borisovich

45 ک/ کالینیکوف، يوسيف فيودوروویچ، 1890-

Kallinikov, Iosif Fedorovich

کاماروف، فدوت املیانوویچ- ، 2ي /PG3476

5ک/ کامانين، فيودور گئورگی یویچ، 1987-

Kamanin, Fedor Georgievich

6ک/ کا منسکی، واسیلی واسیلیویچ، 1884-1961.

Kamenskii, Vasilii Vasil'evich

75ک/ کانتاروویچ، لی يف ولادیمیروویچ، 1911-1941

Kantorovich, Lev Vladimirovich

8ک/ کا والفسکی، و یا چسلاو آلکساندروویچ

Kovalevskii, Viacheslav Aleksandrovich

84 ک/ کاواليوف، میخاییل آلکساندروویچ، 1893-

Kovalev, Mikhail Aleksandrovich

88 ک/ کاورین، و نیامین آلکساندر وویچ، 1902-

Kaverin, Veniamin Aleksandrovich

2ک/3470 کرانديفسکایا، ناتالی یا واسیليونا، 1891-

Krandievskaia, Nataliia Vasilevna

25ک/ کرایسکی. آلکسی پتروویچ، 1892-

Kraiskii, Aleksei Petrovich

3 ک/ کرپتیوکوف، دانیل آلکساندروویچ، 1888 -

Kreptiukov, Daniil Aleksandrovich

ص: 286

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

33ک/3470 کرمليوف، ایلیا لوویچ، 1897-

Kremlev, Il'ia L'vovich

35ک/ کروتیکوف، دمیتری ایوانوویچ، 1893-

Krutikov, Dmitrii Ivanovich

37 گ/ کرو چیونیخ، آلکسی پلیسی یویچ، 1886 -

Kruchenykh, Aleksei Eliseevich

4ک/ کرون، آلکساندر آلکساندر وویچ، 1909-

Kron, Aleksandr Aleksandrovich

43ک/ کریموف، ولادیمیر پیمنوویچ، 1878-1968.

Krymov, Vladimir Pimenovich

45 ک/ کریویتسکی، آلکساندر یوریویچ

Krivitskii, Aleksandr IUr'evich

5ک/ کلیچکوف، سرگی آنتونوویچ، 1889-

Klychkov, Sergei Antonovich

55 ک/ کليويف، نیکالای آلکسی یویچ، 1887-1937.

Kliuev, Nikolai Alekseevich

6گ/ کنیازيف، واسیلی واسیلیویچ، 1887-1937.

Kniazev, Vasilii Vasil'evich

کوزمین، آلکسی پتروویچ-25ک/ PG3470

63ک/ کوزنتسوف، نیکالای آدریانوویچ، 1904-1924.

Kuznetsov, Nikolai Adrianovich

65ک/ کوزنتسيوف، آناتولی واسیلیویچ، 1929-1979.

Kuznetsev, Anatolii Vasilevich

6ی-4آ65ک/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

2ب65ک/ با بی بار

ص: 287

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

66ک/ 3470 کوزیريف، میخاییل یا کاولیویچ، 1892-

Kozyrev, Mikhail IAkovlevich

68ک/ کو سیکوف، آلکساندر باریسوویچ، 1896 -

Kusikov, Aleksandr Borisovich

7ک/ کوشنر، باریس آنیسیموویچ، 1888 -

Kushner, Boris Anisimovich

75ک/ کوگان، فیگا ایزرایليونا، 1892-

Kogan, Feiga Izrailevna

کو ماچ، مستعار-45ل/ PG3473

78ک/ کو نانوف، آلكساندر ترنتیویچ

Kononov, Aleksandr Terent'evich

8ک/ کیرسانوف، سمیون ایساکوویچ، 1906 -

Kirsanov, Semen Isaakovich

82ک/ کیرشان، ولادیمیر میخایلوویچ، 1902-1937؟.

Kirshon, Vladimir Mikhailovich

84ک/ کیریلوف، ولادیمیر تیمانی یویچ، 1890- 1943

Kirillov, Vladimir Timofeevich

86ک/ کیسین، ونیامین مایسی یویچ، 1897- 1922.

Kisin, Veniamin Moiseevich

9ک/ کین، ویکتور پاولوویچ، 1908-

Kin, Viktor Pavlovich

2گ/ 3471 گابریلوویچ، یوگنی اوسیپوویچ

Gabrilovich, Evgenii Osipovich

گارادتسکی، سرگی میترافانوویچ- 23گ/ PG3443

ص: 288

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

35گ/3471 گارباتوف، باریس لئونتیویچ، 1908-1954

Gorbatov, Boris Leont'evich

گارشکوف، واسیلی گریگوریویچ- 75ر/ PG3459

4گ/ گاستيف، آلکسی کا پیتونوویچ، 1882 -

Gastev, Aleksei Kapitonovich

5گ/ گالاخواستوف، گئورگی ولادیمیروویچ

Golokhvastov, Georgii Vladimirovich

55گ/ گالپرين، میخاییل پتروویچ، 1882-

Galperin, Mikhail Petrovich

6گ/ گالوبوف، سرگی نیکالایویچ، 1894/

Golubov, Sergei Nikolaevich

گالودنی، میخاییل، مستعار - 4الف/PG3446

65گ/ گالیچ، یوری ایوانوویچ Galich, IUrii Ivanovich

67گ/ گالیچنیکوف، و یا چسلاو آندری یویچ، 1899-

Golichnikov, Viacheslav Andreevich

گامبرگ، ولادیمیر گرمانوویچ-75ل/ PG3474

7گ/ گانچاروف، ويكتور آلکسی یویچ

Goncharov, Viktor Alekseevich

75گ/ گانچار ووا - ویکتور ووا، ناتالی یا پتروونا، 1898-

Goncharova - Viktorova, Natalija Petrovna

8گ/ گاندورين، كانستانتین دمیتری یویچ، 1884 -

Gandurin, Konstantin Dmitrievich

گای، یولیوس مارکوویچ -6ه/ PG3476

ص: 289

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

9 گ /3471 گایدار، آرکادی پتروویچ، 1904-1941.

Gaidar, Arkadii Petrovich

6ی-4آ9گ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

7م 9 گ / مکتب

95گ/ گایدوفسکی، گئورگی نیکالایویچ، 1902-

Gaidovskii, Georgii Nikolaevich

2گ/3472 گرابار، لئونید یوریویچ Grabar, Leonid IUr'evich

25گ/ گرادوف، گریگوری یا کاولیویچ

Gradov, Grigorii IAkovlevich

3گ/ گراسیموف، سرگی Gerasimov, Sergei A.

35گ/ گراسیموف، میخاییل پراکوفیویچ، 1889-

Gerasimov, Mikhail Prokof evich

گراشیک، مستعار- 25ک/ PG3467

4گ/ گرمان، امانویل یا کاولیویچ، 1892-

German, Emmanuil IAkovlevich

45گ/ گرمان، یوری پاولوویچ، 1910-1967.

German, IUrii Pavlovich

5گ/ گروزدیف، ایلیا آلکساندروویچ، 1892۔

Gruzdev, Il'ia Aleksandrovich

55گ/ گروزینوف، ایوان واسیلیویچ

Gruzinov, Ivan Vasil'evich

6گ/ گروسمان، لئونید پتروویچ، 1888-1965.

Grossman, Leonid Petrovich

65گ/ گروسمان، واسیلی سمیو نوویچ، 1908-

Grossman, Vasilii Semenovich

ص: 290

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

7گ/3472 گرو شکو، ناتالی یا واسیليونا، 1892؟ -

Grushko, Nataliia Vasilevna

75گ / گروموف، مایسی گئورگی یویچ، 1896-

Gromov, Moisei Georgievich

8گ/ گریگوریف، سرگی تیمافی یویچ، 1875؟

Grigoriev, Sergei Timofeevich

گرین، آلکساندر، مستعار- 85 گ / PG3472

85 گ/ گرینفسکی آلکسااندر استپانوویچ، 1880- 1932.

Grinevskii, Aleksandr Stepanovich

2گ/ 3473 گلادكوف. فيودور واسیلیویچ، 1883-

Gladkov, Fedor Vasil’evich

25گ/ گلبوف، آناتولی گلبوویچ، 1899- 1964.

Glebov, Anatolii Glebovich

3گ/ گلدبرگ، ایساک گریگوریویچ. 1884- 1939.

Goldberg, Isaak Grigor'evich

4گ/ گلوبا، آندری پاولوویچ، 1888-

Globa, Andrei Pavlovich

45گ/ گلیکبرگ، آلکساندر میخایلوویچ، 1880- 1932.

Glikberg, Aleksandr Mikhailovich

گلیکمان، و یکتور یا کاولیویچ -25 الف / PG3450

5گ/ گوبر، باريس آندری یویچ، 1903 -

Guber, Boris Andreevich

53 گ/ گور، گنادی سامویلوویچ، 1907-

Gor, Gennadii Samoilovich

گورکی، ماکسیم- 3429- PG3426

ص: 291

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

گورنكو، آنا آندری یونا-3آ/ PG3443

55گ/3473 گورین - گوریاینوف، باریس آناتولیویچ، 1883-

Gorin-Goriainov, Boris Anatolevich

58 گ/ گوسیف، ویکتور میخایلوویچ. 1909- 1944

Gusev, Viktor Mikhailovich

گوسیف - آرنبور گسکی، سرگی ایوانوویچ-

35گ/ PG3430

گوفمان، ما دست لیودویگوویچ-3ه/ PG3476

6گ/ گول، رامان باریسوویچ Gul, Roman Borisovich

7گ/ گومیلفسکی، لی یف ایوانوویچ، 1890-

Gumilevskii, Lev Ivanovich

گومیلیوا، آنا آندری یونا (گورنكو) -3آ/ PG3443

75گ/ گومیلیوف، نیکالای استپانوویچ، 1886-1921.

Gumilev, Nikolai stepanovich

8گ/ گیتاویچ آلکساندر ایلیچ Gitovich, Alaksandr Il'ich

85گ گیلیاروفسکایا، نادژدا ولادیمیروونا، 1886-

Giliarovskaia, Nadezhda Vladimirovna

گیلیاروفسکایا - لابانووا، نادژدا ولادیمیروونا-

85گ/PG3473

لاپو - دانیلفسکایا، نادژدا آلکساندر وونا (لیوتکیویچ)-

34ل/ PG3430

2ل/ لاپین، باریس ماتوی یویچ Lapin, Boris Matveevich

لاتاریف، ایگور واسیلیویچ- 77س /PG3463

25ل/ لازینسکی، میخاییل لئونیدوویچ، 1886-

Lozinskii, Mikhail Leonidovich

ص: 292

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

3ل/ 3473 لاگینوف، ایوان، 1891- Loginov, Ivan

35ل/ لاگینوف - لسنياک، پاول سمیونوویچ، 1891- 1938.

Loginov-Lesniak, Pavel Semenovich

لانداو، مارک آلکساندروویچ -3آ/ PG3444

38ل/ لاورنيوف، باريس آندری یویچ، 1891- 1959

Lavrenev, Boris Andreevich

4ل/ لبدنكو، آلکساندر گرواسیویچ

Lebedenko, Aleksandr Gervas'evich

45ل/ لبديف - کوماچ، واسیلی ایوانوویچ، 1898-

Lebedev - Kumach, Vasilii Ivanovich

5ل/ لرنر، نیکالای نیکیتیچ، 1884-

Lerner, Nikolai Nikitich

55ل/ لژنيف، ایساک گریگوریویچ، 1892-

Lezhnev, Isaak Grigor'evich

لشنکوف، سرگی آنتونوویج - 5ک /PG3470

6ل/ لشينسکی، نائوم يفر موویچ، 1879 -

Leshchinskii, Naum Efremovich

لليويچ، مستعار - 7ل / PG3473

7ل/ لليويچ، لابوری گیلیویچ، 1901-

Lelevich, Labori Gilelevich

72ل/ لنچ، لئونید، مستعار Lench, Leonid

75ل/ لواکوفسکایا، یوگنی یا ولادیمیر یوونا

Levakovskaia, Evgenija Vladimirovna

7ل/ لوخمانوف، دمیتری آفاناسیویچ، 1867-1946

Lukhmanov, Dmitrii Afanas'evich

ص: 293

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

85ل/ 3473 لوزگین، میخاییل واسیلیویچ، 1899- 1942.

Luzgin, Mikhail Vasilevich

2ل/3474 لوكاش، ایوان سازانتوویچ، 1891- 1940.

Lukash, Ivan Sozontovich

25ل/ لوكاشين، ایلیا دنیسوویچ، 1894 -

Lukashin, Il'ia Denisovich

3ل/ لوکنیتسکی، پاول نيكالايويچ Luknitski, Pavel Nikolaevich

35ل/ لوگافسکوی، ولادیمیر آلکساندر وویچ، 1901-1957.

Lugovskoi, Vladimir Aleksandrovich

4ل/ لوناچارسکی، آناتولی واسیلیویچ، 1875- 1933.

Lunacharskii, Anatolii Vasilevich

44ل / لونتس، لییف ناتانوویچ، 1902- 1924.

Lunts, Lev Natanovich

48ل / لوندبرگ، یوگنی گر مانوویچ، 1883-

Lundberg, Evgenii Germanovich

لوی، آنتون، مستعار-4ل/ PG3474

5ل/ لويدوف، میخاییل یولیویچ، 1892-

Levidov, Mikhail IUl'evich

55ل/ لوين، باریس میخایلوویچ Levin, Boris Mikhailovich

لیاشکو، مستعار -6ل/ PG3474

6ل/ لیاشنکو، نیکالای نیکالایویچ، 1884-1953

Liashchenko, Nikolai Nikolaevich

64ل/ لیبدینسکی، یوری نیکالایویچ، 1898- 1959

Libedinskii, IUrii Nikolaevich

ص: 294

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

68ل/ 3474 لیپسکروف، كانستانتین آبراموویچ، 1889 -

Lipskerov, Konstantin Abramovich

ليتو فتسیف، سالامون لوويچ پالیا کوف - 74پ /PG3453

7ل/ لیتوفسکی، اوساف سمیونوویچ Litovskii, Osaf Semenovich

75ل/ ليدين، ولادیمیر گرمانوویچ، 1894-

Lidin, Vladimir Germanovich

78ل/ لیقشيتس، ولاديمير Lifshits, Vladimir

لينوفسکی، آلکساندر نیکالایویچ -8پ /PG3453

8ل/ لئونوف، لئونید ماکسیموویچ، 1899 -

Leonov, Leonid Maksimovich

85ل/ لنونوف، میخاییل پتروویچ Leonov, Mikhail Petrovich

2م/ مارشاک، سامویل یا کاولیویچ، 1887-1966.

Marshak, Samuil IAkovlevich

1آ2م/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ2م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

9د 2م/ دوازده ماه

88- 7ی2م/ سرگذشتنامه و نقد

ماروزوف، مستعار- 83س /PG3463

3م/ ماروزوف، آلکساندر آنتونوویچ

Morozov, Aleksandr Antonovich

32م/ ماروزوف، ایوان ایگناتیویچ، 1883-

Morozov, Ivan Ignat'evich

4م/ ماريانووا، مالوينا، 1897- Marianova, Malvina

45م/ ماریچ، 1893- مستعار Marich, M

ص: 295

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

48م/ 3474 ماری ینگوف، آناتولی باریسوویچ، 1897-

Mariengof, Anatolii Borisovich

5م/ ماس، ولادیمیر زاخاروویچ Mass, Vladimir Zakharovich

ماسکوین، نیکالای، مستعار- 25 و/ PG3475

ما سلوفسکی - مستیسلافسکی، سرگی دمیتری یویچ

- 7م /PG3475

6م/ ماشيروف، آلکسی ایوانوویچ، 1884-

Mashirov, Aleksei Ivanovich

7م/ ماکارنکو، آنتون سمیونوویچ، 1888- 1939.

Makarenko, Anton Semenovich

1آ7م/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ7م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

8آ7م/ آموختن برای زیستن

88-7ی7م/ سرگذشتنامه و نقد

8م/ ماکاروف، آلکساندر آنتونوویچ، 1898 -

Makarov, Aleksandr Antonovich

85م/ ماکاريف، لئونيد فيودوروویچ، 1892-

Makar'ev, Leonid Fedorovich

ما گیلفسکی، مستعار -7ل/ PG3473

2م/3475 مالاخوف، سرگی آرسنیویچ، 1902-

Malakhov, Sergei Arsenevich

25م/ ما لاشکین، سرگی ایوانوویچ، 1890 -

Malashkin, Sergei Ivanovich

3م/ مالچانوف، ایوان نیکانوروویچ، 1903-

Molchanov, Ivan Nikanorovich

ص: 296

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1990-1917

4م/3475 مالیشكین، آلکساندر گئورگی یویچ، 1892- 1938.

Malyshkin, Aleksandr Georgievich

45م/ ماندلشتام، اوسیپ امیلیویچ، 1891- 1938

Mandel'shtam, Osip Emil'evich

5م/ مایاکوفسکی، ولادیمیر ولادیمیروویچ، 1894- 1930.

Maiakovskii, Vladimir Vladimirovich

1آ5م/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ5م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2 الف 5م/ ابر شلوار پوش

2س 5م / ساس

88- 7ی 5م/ سرگذشتنامه و نقد

6م/ مرادوف، پاول پاولوویچ، 1881-1950.

Muratov, Pavel Pavlovich

7م/ مستيسلافسکی، سرگی دمیتری یویچ، 1876- 1943، مستعار

Mstislavskii, Sergei Dmitrievich

منسکی، نیکالای نیکالایویچ زاخاروف- 25ز/ 3460 PG

8م/ منشیکوف، ایوان نیکالایویچ، 1914- 1943

Men'shikov, Ivan Nikolaevich

مورینسکی. مستعار- 48ل/ PG3474

84م/ موگويف، حاجی - مراد Muguev, Khadzhi - Murat

موگریف، مراد-84م /PG3475

86م/ مویژل، ویکتورواسیلیویچ، 1880- 1924.

Muizhel, Viktor Vasil'evich

ص: 297

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

88م3475 میخالکوف، سرگی ولادیمیروویچ، 1913-

Mikhalkov, Sergei Vladimirovich

6ی-4آ88م/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

2م88م/ مأموریت حساس، کمدی در سه پرده

میکیتوف، ایوان سرگی ساکالوف - 56س/PG3462

2ن/ نابوكوف، ولادیمیر ولادیمیروویچ، 1899-1977.

Nabokov, Vladimir Vladimirovich

6ی - 4آ2ن/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

7د2ن/ دعوت به مراسم گردن زنی

3ن/ ناربوت، ولادیمیر ایوانوویچ، 1888-

Narbut, Vladimir Ivanovich

35ن/ ناژیوین، ایوان فيودوروویچ، 1874-1940.

Nazhivin, Ivan Fedorovich

4ن/ ناسدكين، واسیلی فيودوروویچ، 1895-

Nasedkin, Vasilii Fedorovich

45ن/ نا گیبین، یوری مارکوویچ، 1920 -

Nagibin, IUrii Markovich

5ن/ ناواکشنوف، ایوان میخایلوویچ، 1895- 1943.

Novokshenov, Ivan Mikhailovich

55ن/ نسیموویچ، آلكساندر فيودوروویچ، 1880 -

Nasimovich, Aleksandr Fedorovich

58ن/ نلديخن، سرگی یوگنیو یچ، 1891 -

Neldikhen, Sergei Evgenevich

نوروف، مستعار - 3الف / PG3448

ص: 298

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

585-/ 3475 نوسوف، نیکالای نیکالایویچ، 1908-

Nosov, Nikolai Nikolaevich

6ی -4آ585 ن/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

9 و 585ن / ویتیاماله یف در دبستان و در خانه

6ن/ نوویکوف، آندری نیکیتیچ، 1889 -

Novikov, Andrei Nikitich

64ن/ نوویکوف، ایوان آلکسی یویچ، 1879 -

Novikov, Ivan Alekseevich

68ن/ نوویکوف - پریبوی، آلکسی سیلیچ، 1877- 1944.

Novikov-Priboi, Aleksei Silych

نیزاروی، مستعار - 65ت/ PG3456

7ن/ نیکاندروف، نیکالای نیکاندر وویچ، 1878-1964.

Nikandrov, Nikolai Nikandrovich

75ن/ نیکولین، لی یف ونیا مینوویچ، 1891-1967.

Nikulin, Lev Veniaminovich

78ن/ نیکیتین، ایوان فيودوروویچ، 1891 -

Nikitin, Ivan Fedorovich

8ن/ نیکیتین، میخاییل آلکساندر وویچ، 1903-

Nikitin, Mikhail Aleksandrovich

83ن/ نیکیتین، نیکالای نیکالایویچ، 1895-1963.

Nikitin, Nikolai Nikolaevich

87ن/ نیکیفاروف، گئورگی کنستانتینوویچ، 1884-

Nikiforov, Georgii Konstantinovich

2و/ وادا پیانوف، میخاییل واسیلیویچ، 1884 -

Vodop'ianov, Mikhail Vasilevich

ص: 299

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

25و/3475 وارابيوف، نیکالای یا کاولیویچ، 1900-1967.

Vorob'ev, Nikolai IAkovlevich

3و/ واسیلچنکو، سمیون فیلیپو ویچ، 1884-

Vasil'chenko, Semen Filippovich

33و/ واسیلنكو، ولادیمیر مارتینوویچ، 1892-

Vasilenko, Vladimir Martynovich

35و/ واسیلیف، ایوان Vasil'ev, Ivan

37و/ واسیلیف، سرگی Vasil'ey, Sergei

4و/ واشنتسيف، سرگی ایوانوویچ، 1898 -

Vashentsev, Sergei Ivanovich

5و/ واگائو، باريس آندری یویچ 1894- 1937

Vogau, Boris Andreevich

53و/ وا گراموف، فيودور آرکادیویچ، 1899-

Vagramov, Fedor Arkad'evich

55و/ واگین، پیوتر Vagin, Petr

57و/ و اگینوف، كانستانتين كانستانتینوویچ، 1900 -

Vaginov, Konstantin Konstantinovich

6و/ والاخوف، مارک Volokhov, Mark

64و/ والچانتسکایا، یکاترینا دمیتری یونا (راوینسکایا)، 1881-

(Volchanetskaia, Ekaterina Dmitrievna (Rovinskaia

7و/ والكنشتين، ولادیمیر میخایلوویچ، 1883-

Volkenshtein, Vladimir Mikhailovich

75و/ والنوف، ایوان يگوروویچ، 1885- 1931

Vol'nov, Ivan Egorovich

ص: 300

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

و اینو وا، مستعار - 38د/PG3457

85و/ 3475 وتروفVetrov, D.

2و/ 3476 ورخوفسکی، یوری نیکاندروویچ، 1878 -

Verkhovskii, IUrii Nikandrovich

25و/ ورگون، دمیتری نیکالایویچ Vergun, Dmitri Nikolaevich

28و/ وريوفكين، ولادیمیر فسوالادوویچ، 1904 -

Verevkin, Vladimir Vsevolodovich

3و/ وسنينا، آنا Vesnina, Anna

33و/ وسیولی، آرتيوم، 1899- Veselyi, Artem

35و/ و شنيف، ولادیمیر گئورگی یویچ، 1881-

Veshnev, Vladimir Georgievich

4 و/ ولادیمیرسکی، نیکالای سرگی یویچ، 1905-

Vladimirskii, Nikolai Sergeevich

44و/ ولادیمیر سکی، ولادیمیر كانستانتینوویچ، 1901 -

Vladimirskii, Vladimir Konstantinovich

48و/ ولاسوف - اوکسکی، نیکالای استپانوویچ، 1888-

Vlasov-Okskii, Nikolai Stepanovich

5و/ ونکسترن، ناتالی یا آلکسی یونا، 1893 -

Venkstern, Nataliia Alekseevna

ونگروف، ناتان، مستعار- 85 و /PG3476

وولژسکی، مستعار- 7ب / PG3450

57و/ وولژسکی، آلکسی پاولوویچ، 1889-

Volzhskii, Aleksei Pavlovich

58و/ وولكوف، میخاییل ایوانوویچ، 1886-

Volkov, Mikhail Ivanovich

ص: 301

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

وولگین، مستعار -7ب / PG3450

وولنی، ایوان، مستعار- 75 و/ PG3475

ووينوف، مستعار-4ل/ PG3474

6و/3476 ووينوف، ولادیمیر واسیلیویچ Voinov, Vladimir Vasil'evich

62و/ و یا تکین، گئورگی آندری یویچ، 1885-

Viatkin, Georgii Andreevich

65و/ ويرتا، نیکالای یوگنیویچ، 1906-

Virta, Nikolai Evgen’evich

98و/ ويشنيو فسکی، فسوالود ویتالیویچ، 1900-1951.

Vishnevskii, Vsevolod Vital'evich

ویکتورووا، ناتالی یا پتروونا گانچار ووا -75گ/ PG3471

7و/ ویلنسکی، از را سامویلوویچ Vilenskii, Ezra Samoilovich

8و/ وینا گرادوف، آناتولی کارنلی یویچ، 1888-1946.

Vinogradov, Anatolii Kornelievich

85و/ وینگروف، مایسی پاولوویچ، 1894-

Veingrov, Moisei Pavlovich

3ه/ هافمان، ما دسته، 1887 - Hofmann, Modeste

6ه/ های، گیولا Hay, Gyula

7ه/ هایر ، گالینا (دیوریا گینا)، 1898-

Hoyer, Galina (Diuriagina) Von

هرمان، يوری پاولوویچ- 45 گ / PG3472

2ی/ یاراووی، پاول، 1887- مستعار IArovoi, Pavel

25ی/ یازویتسکی، والري يويلوویچ، 1884-

IAzvitskii, Valerii Ioilovich

یا سنی، مستعار - 45ی/ PG3476

ص: 302

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

3ی/ 3476 یا کاولیف، آلكساندر استپانوویچ، 1886-1953

IAkovlev, Aleksandr Stepanovich

35/ یاکوبوفسکی، گئورگی و اسیلویچ، 1891- 1930

IAkubovskii, Georgii Vasil'evich

4ی/ بان، واسیلی گریگوریویچ، 1875- 1954

IAN, Vasilii Grigor'evich

1آی/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ4ی/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

2ب4ی/ باتو

9چ4ی/ چنگیز خان

88- 7ی4ی/ سرگذشتنامه و نقد

45ی يانو فسکی، آلکساندر مارکوویچ، 1903 -

IAnovskii, Alaksandr Markovich

5ی/ یاویچ، آوگوست يفیموویچ، 1901 -

IAvich, Avgust Efimovich

یپستين، میخاییل سمیونوویچ 4الف / PG3436

6ی/ یروشین، ایوان يودا کیموویچ Eroshin, Ivan Evdokimovich

65ی/ یسنین، سرگی آلکساندروویچ، 1895- 1925

Esenin, Sergei Aleksandrovich

7ی/ يفرموف، ایوان آنتونوویچ، 1907-

Efremov, Ivan Antonovich

1آ7ی/ مجموعه آثار. بر حسب تاریخ

6ی-4آ7ی/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

4س 7ی/ سرزمین کف

88- 7ی7/ سرگذشتنامه و نقد

ص: 303

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1960-1917

75ی /3476 یگارت، مارک مایسی یویچ، 1901-1956.

Egart, Mark Moiseevich

8ی/ یودا كيموف، ایوان واسیلیویچ، 1887-

Evdokimov, Ivan Vasil'evich

84ی/ یورین، یوری نیکالایویچ، 1889-1927.

IUrin, Iurii Nikolaevich

88ی/ یورینوف، نیکالای نیکالایویچ، 1879-1953.

Evreinov, Nikolai Nikolaevich

9ی/ يوفيت، ماتیلدا يوسيفوونا IUfit, Matil'da Iosifovna

94ی/ یوگوف، آلکسی کوزمیچ IUgov, Aleksei Kuz'mich

97ی/ یونوف، ایلیا یونوویچ، 1887- Ionov, Il'ia Ionovich

ص: 304

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1961-

در این گروه نویسندگانی آمده اند که حدود 1950 آغاز به انتشار آثارشان کرده اند و دوران شکوفائیشان بعد از 1960 می باشد.

شماره مؤلف بر اساس حرف اول نام خانوادگی نویسنده تعیین شود. مثال:

واسیلی یف، باریس 2 و/ PG3490

3477 انامها (XIII)(1)

3478 آ

3479 آيتماتوف، چنگیز، 1928 - Aitmatov, Chingiz

1آ/ مجموعه آثار

6ی-4آ/ آثار انفرادی (برحسب عنوان، آ-ی)

4پ / پرنده مهاجر

5چ/ چشم شتر

8ر/ روزی به درازای یک قرن

9ر/ رؤیاهای ماده گرگ

4س / سرگذشت مادر

3ن / نخستین پرواز درناها

7ی/ سرگذشتنامه و نقد و بررسی

3480 آیتم - الف - ب

3481 پ

2482 ت-خ

3483 د-ژ

3484 س

3485 سولژنیتسین، آلكساندر ایسایویچ، 1918 -

Solzhenitsin, Aleksandr Isaevich

ص: 305


1- برای تقسیم بندی انامها از جدول کمکی "XIII" طرح اصلی ادبیات " PN-PZ " استفاد کنید.

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1961-

3485 سولژنیتسین، آلکساندرایسا یو یچ، 1918- (دنباله)

1آ/ مجموعه آثار. بر حسب تاريخ

6ی-4آ/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

3ب / بخش سرطان

8 پ / پله اول دوزخ

2خ / خانه ماتریونا

8ش/ شمعی در باد

2م/ ما هرگز اشتباه نمی کنیم

3م/ مجمع الجزایر گولاک

6ی/ یک روز از زندگی ایران دنیسوویچ

ی-آ7ی/ سرگذشتنامه و نقد

9ی/ مباحث خاص

3486 سو - ش- ق

3487 ک

3488 گ - ل

3489 م

3490 ن-ی

2و/ واسیلی یف، باریس Vasiliev, Boris

6ی-4آ2و/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

4س 2 و / سرنوشت شجاعان

7و/ ولادیموف، گئورگی نیکالایویچ، 1931 -

Vladimov, Georgii Nikolaevich

6ی-4 آ7و/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

9ر7و/ روسلان وفادار

ص: 306

PG ادبیات روسیه

نویسندگان انفرادی

1961-

8ی/ 3490 يمتسيف، میخاییل تیخانوویچ، 1930 -

Emtsev, Mikhail Tikhonovich

6ی - 4آ8ی/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ-ی)

8ه8ی / همه چیز مگر عشق

ص: 307

جدولها

یک شماره ای نشانه مؤلف نویسندگان یک شماره ای و یا با نشانه مؤلف

مجموعه آثار

1آ/ 1آx بر حسب تاريخ

12آ/ 12آ x/ مجموعه و برگزیده داستانها

14آ/ 14آx/ مجموعه و برگزیده مقاله ها، آثار متفرقه و غیره

16آ/ 16آx/ مجموعه و برگزیده اشعار

18آ/ 18آx/ مجموعه و برگزیده نمایشنامه ها

2آ/ 2آx/ برگزیده ها

3آ/ 3آx/ ترجمه ها

6ی-4آ/ 6ی-4آx/ آثار انفرادی (بر حسب عنوان، آ- ی)

ی-آ7ی 88- 7ی/ سرگذشتنامه و نقد و بررسی

7ی/ 7یx/ خود سرگذشتنامه ها. نامه ها. خاطرات

ی-آ8ی 88- 8یx/ آثار کلی

نشانه مؤلف XI آثار انفرادی با نشانه مؤلف

X/ (1) متون، بر حسب تاريخ

6ی-آx/ (2) ترجمه ها، بر حسب زبان

7یx/ اقتباسها

ی-آx/ (3) نقد و برررسی

یادداشت: در این جدول، (1)، (2) و (3) نمایانگر نشانه مؤلف متوالی هستند.

مثل: 6ت / و 7ت / و 8ت ، با 66ت / و 67ت / و 68ت /

ص: 308

کتابنامه

1.ادیب سلطانی، میر شمس الدين. راهنمای آماده ساختن کتاب برای مؤلفان، مترجمان،... تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365.

2. امیرحجت، کیانوش. کتابشناسی ادبیات روسیه در زبان فارسی: از ابتدا تا بهار 1365.

(پایان نامه لیسانس کتابداری، مدرسه عالی ایران زمین، 1357).

3. کتابخانه ملی ایران. برگه های فهرستنویسی.

4. کتابخانه ملی ایران. نشانه مؤلف برای استفاده در رده بندی کتابخانه کنگره. ویرایش 2. تهران: کتابخانه ملی ایران، 1363.

5. مصاحب، غلامحسین، سرپرست. دایره المعارف فارسی. تهران: فرانکلین، امیرکبیر، 1345-

6. موسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی. مرکز خدمات کتابداری. فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان. تهران: مرکز خدمات کتابداری، 1365؛ چاپ جدید کتابخانه ملی ج.ا.ا. 1376.

7. میرسکی، د.س. تاریخ ادبیات روسیه. ترجمه ابراهیم یونسی. تهران: امیرکبیر، 1354. (جلد اول: از آغاز تا تالستوی).

8. نفیسی، سعید. تاریخ ادبیات روسی تا پایان دوره پیش از انقلاب. تهران: توس، 1367.

9. ALA/LC Romanization Tables: Russian. Cataloging Services Bulletin, 119 (Fall 1976) 63.

10. The British Library general catalogue of printed books to 1982: BLC. London: K.G. Saur, 1979

11. British Standards Institution. Transliteration of Cyrillic and Greek Characters. London: British Standards Institution, 1958

12. Bol'shaia sovetskaia Entsiklopedia. 3rd ed. editor in chief A.M. Prokhorov,

ص: 309

Moscow: Sovetskaia Entsiklopediia publishing house, 1970

13. Classified index to persons in the Library of Congress Classification Schedules, compiled by Nancy B. Olson. Washington DC, Historical documents institute, 1974

14. Duden Ausspracheworterbuch: worterbuch d.dt. standardaussprache: Band 6. bearb. Von Max Mangold in Zusammenarb. mit. Dudenred, Mannheim: Bibliographisches Institut, 1974.

15. Great Soviet Encyclopedia: A translation of the third edition, New York: Macmillan, 1973

16. Harkins, William Edward. Dictionary of Russian Literature, London: George Allen, 1957

17. Library of Congress, subject cataloging division, Subclass PG (Russian Literature). Washington, Library of Congress, 1976.

18. Ognev, Vladimir Fedorovich. Fifty soviet poets. compiled by Vladimir Ognev and Dorian Rottenberg. Moscow: Progress publishers, 1969.

19. Walker, G.P.M. Russian for librarians. London: Slive Bingley, 1973.

20. Webster's Biographical Dictionary. Spring field, Mass: G C. Merriam Co. publishers, 1980.

ص: 310

نمایه اشخاص و موضوع ها

آبادوفسکی، پلاتون گریگوریویچ: 2آ/3315

آبازا، ویکتور آفاتاسیویچ: 2آ/3382

آبرادوویچ، سرگی آلکساندر وویچ: 2آ/3443

آبراموف، آلکساندر واسیلیویچ: 25آ/3443

آبراموف، ایوان اسپیریدونوویچ: 25آ/ 3382

آبراموف، یاکوف واسیلیویچ: 3آ/3382

آبراموویچ، میخاییل سالامونوویچ: 32آ/3382

آبراموویچ، ولادیمیر یا کاولیویچ: 34آ/3382

آبلسيموف، آلکساندر آنیسیموویج: 3آ/3305

آبلی چیتلنی پائت: 8م/ 3437

آبولنسکی، لئونید یگوروویچ: 36آ/ 3382

آبوليانينوف، ولادیمیر آدولفوویچ: 37آ/3382

آبويموف، شو: 38آ3382

آپالیناریس، ویکونت دو: 5ب / 3395

آپتیمیست:4چ/ 3408

آپختينا، آلکساندرا آندری یونا:5ف /3399

آپراکسين، آلکساندر دمیتری یویچ:4آ /3382

آپرلیوا، یلنا ایوانوونا (بلارامبرگ):62/ 3394

آپکا: 78ک / 3422

آپوچینین، یوگنی نیکالایویچ:45آ/ 3382

آپوختین، آلکسی نیکالایویچ:5آ/ 3382

آتاوا، سرگی: 77ت/3401

آترادين، واسیلی: 4س/ 3416

آترشکوف، پاولینی:23آ/ 3315

آثار جزیی، سخنرانی ها، مقاله ها، جزوه ها

تاریخ ادبیات: 2973

آثار کلی

تاریخ ادبیات: 2959-2950

آخاتنیکووا، دیانیسی یا ایگناتیونا:28آ/ 3443

آخشار وموف، ایوان دمیتری یویچ:6آ/ 3382

آخشار وموف، دمیتری دمیتری یویچ:

65آ/ 3382

آخشار و موف، نیکالای دمیتری یویچ: 7 آ/ 3382

آخشار وموف، ولادیمیر دمیتری یویچ:

75آ/3382

آخلا پکوف، سرگی: 24آ / 3315

آخماتووا، آنا آندری یونا:3آ/ 3443

آخماتووا، یلیزاوتا نیکالايونا:8آ/ 3382

آدادوروف، يوگراف:85آ/ 3382

آداشیف، آلکسی فیودوروویچ:2آ/ 3301

ص: 311

آدالیس: 6الف/3449

آداما نتوف:6آ/ 3316

آداموویچ، گئورگی ویکتوروویچ:33آ/ 3443

آدمیراری، نیل:58پ/ 3398

آدودوروف - آدادوروف

آدویفتسيوا، ایرینا: 7 الف / 3450

آدويفسکی، آلكساندر ایوانوویچ:26آ/ 3315

آدویفسکی، ولادیمیر فیودوروویچ:28آ/ 3315

آدینوکی: 9ت/ 3456

آربوزوف، آلکسی نیکالایویچ:35آ/ 3443

آربوزوف، نیکالای آلکساندروویچ:3آ/ 3315

آرتامونوف، میخاییل دمیتری یویچ:37آ/ 3443

آرتسيباشیف، میخاییل پتروویچ:2آ/ 3383

آرتیوشین:25آ/ 3383

آرخانگلسکی، آلکساندر گریگوریویچ:

4آ/ 3443

آرخیپ: 4آ/ 3443

آرخیپوف، نیکالای آرخپوویچ:43آ/ 3443

آردوف: 62ب/ 3394

آردینتسیف:78ک/ 3418

آرسکی، پاول الكساندر وویچ:45آ/ 3443

آرسنیف، آلکساندر واسیلیویچ:3آ/ 3383

آرشین، پیوتر واسیلیویچ:48آ/ 3443

آرفانوف، میخاییل ایوانوویچ:35آ/ 3383

آرگوتینسکایا، لیوسی آلکساندروونا:5آ/ 3443

آرلوف، آلکساندر آنفیموویچ:34آ/ 3315

آرلوف، واسیلی ایوانوویچ:36آ/ 3315

آرلوفسکی:8گ/ 3423

آرلیتسکی:7آ/ 3383

آرنبورگسکی، سرگی ایوانوویچ گوسیف: 35گ/ 3430

آروسیف، آلكساندر یا کاولیویچ:55آ/ 3443

آریستوف:38آ/ 3315

آریشنكو، گریگوری:4آ/ 3383

آرئوس:48آ/ 3383

آرئوس، ایوان ایوانوویچ:44آ/ 3383

آزازسوف، آزازس:3آ/ 3305

آزمیدووا، زینایدا كانستانتینوونا:53آ/ 3383

آزنابیشین، دمیتری پتروویچ:4آ/ 3315

آژیگینا، لیودمیلا آلکساندروونا:57آ/ 3383

آسانوف، نیکالای نکساندروویچ:6آ/ 3443

آستاخوف: 9الف/3390

آستاشیف، لئونید ایوانوویچ:6آ/ 3383

آستراور، لئون ایساکوویچ:62آ/ 3443

آسترائوموف، لی یف یوگنیویچ:64آ/ 3443

آستروف، زاخار باریسوویچ:62آ/ 3383

آستروفسکی، آلکساندر نیکالایویچ: 5آ / 3315

آستروفسکی، نیکالای آلکسی یویچ:

77الف/3449

آستنک، آلكساندر خریستافوروویچ: 4و / 3378

آستولوپوف، نیکالای فيودوروویچ:54آ/ 3315

آستیریف، نیکالای میخایلوویچ:64آ/ 3383

اسکوچنسکی، ویکتور ایپا تیویچ:56آ/ 3315

آسنوفسکی، نیل آندری یویچ:58آ/ 3315

آسنوویاننکو:67/ 3369

آسی یف، نیکالای نیکالایویچ:68آ/ 3443

آششوف، نیکالای پتروویچ:65آ/ 3383

آشوکین، نیکالای سرگی یویچ:7آ/ 3443

آشیک، آنتون بالتازاروویچ:6آ/ 3315

آفاناسيف - چوژبینسکی، آلكساندر استپانوویچ:

ص: 312

7آ/3315

آفاناسيف، لئونید نیکالایویچ:66آ/ 3383

آفاناسی نیکیتین: 7ن/3303

آفروسیموف، ميخائيل آلکساندروویچ:

8آ/ 3315

آفسیانیکو - کولیکوفسکی، دمیتری نیکالایویچ:

665/ 3383

آفسی ینکو، واسیلی گریگوریویچ:67آ/ 3383

آفيناگنوف، آلکساندر نیکالایویچ:75آ/ 3443

آفيناگنوف، نیکالای آلكساندر وویچ:68آ/ 3383

آکریتس، استانیسلاو استانیسلاوویچ:7آ/ 3383

آکسا کوف، ایوان سرگی یویچ:2آ/ 3316

آکساکوف، سرگی تیما فی یویچ:3آ/ 3316

آکساکوف، كانستانتین سرگی یویچ:35آ/ 3316

آکساکوف، نیکالای پتروویچ:74آ/ 3383

آکسن - آچکا سوف: 35س/3462

آکسنوف، ایناکنتی آلکساندروویچ:8آ/ 3443

آکولشين، رادیون میخایلوویچ: 5ب /3451

آکولوف، آلکسی ایوانوویچ:84آ/ 3443

آکونیف، یاکوف مارکوویچ:88آ/ 3443

آگاپوف: 35م / 3435

آگاريوف، نیکالای پلاتونوویچ:4آ/ 3316

آگافی، آلکساندر دمیتری یویچ:45آ/ 3316

آگرفنی:7ن/ 3303

آگریکوف:78آ/ 3383

آگرینسکی:48ل/ 3432

آگنیف، نیکالای: 53ر / 3458

آگنیفتسيف، نیکالای یا کاولیویچ:2آ/ 3444

آگورتسوف، سرافیم ایوانوویچ:24آ/ 3444

آلادین، یگور واسیلیویچ:5آ/ 3319

آلبوف، میخاییل نیلوویچ:8آ/ 3383

آلبینسکی: 7ر/3411

آلتالنا: 2ژ/ 3413

آلتاوزن، جک مایسی یویچ: 28آ /3444

آلتايف، آلكساندر: 75ي /3440

آلخین، آلکساندر آلکساندروویچ: 85آ/ 3383

آلدانوف، مارك آلكساندر وویچ:3آ/ 3444

آلشانین، دمیتری:2آ/ 3384

آلف: 98 الف/3390، 7ب / 3450

آلفريف، واسیلی پتروویچ:54آ/ 3316

آلفريف، یرانیم واسیلیویچ:24آ/ 3384

آلکساندر:5آ/ 3301

آلکساندروف:7آ/ 3394 ،26پ/ 3398

آلکساندروف، دمیتری آلکساندر وویچ:26آ/ 3384

آلکساندروفسکی، واسیلی دمیتری یویچ:4آ/ 3444

آلکساندروف، ولادیمیر آلکساندروویچ:28آ/ 3384

آلکساندروف، ویکتور:6ک/ 3421

آلکسیس، تزار روسیه:6آ/ 3301

آلکسین، سرگی آلکسی یویچ:35آ/ 3384

آلکسی یف، سرگی آلکساندروویچ:4آ/ 3384

آلکسی یف، گلب واسیلیویچ:44آ/ 3444

آلکسی یف، میخاییل:48آ/ 3444

آلکسی یف، نیکالای نیکالایویچ: 5آ/3384

آلگرو: 37س/3414

آلمازوف: 38 و/ 3439

آلمدينگین، یكاترينا آلکسی یونا: 65 س/3416

آلمینسکی:22پ/ 3398

ص: 313

آلنم: 25ت/3402

آلنين:52آ/ 3384

آليابيف، باریس ایوانوویچ:54آ/ 3384

آلیپانوف، یگور ایپا تیویچ:7آ/ 3316

آلیسوف، پیوتر فداسی یویچ: 55آ/ 3384

آليگر، مارگاریتا يوسيفوونا: 5آ /3444

آلیگر، نیکالای فریدر يخوویچ: 56آ/ 3384

آلین، نیکالای:58آ/ 3384

آلیوشا چودیلوویچ: 8ب / 3395

آليوشا، یوری کارلوویچ: 55آ/ 3444

آمفیتیا تروف، آلکساندر والنتينوویچ:6آ/ 3384

آمور - سانان، آنتون مودر نوویچ:6آ/ 3444

آمولفسکی:84ف/ 3415

آمیکوس: 7م / 3436

آن - اسکی: 2ر/ 3410

آنتاروف: 73س /3415

آنتا کلسکی، پاول گریگوریویچ:7آ/ 3444

آنتروپوف، لوكا نیکالایویچ:7آ/ 3384

آنتونوف: 73 آ/ 3384

آنتونوویچ، ایپالیت: 43و/ 3439

آنتونوویچ، ماکسیم آلکسی یویچ: 78آ/ 3384

آنتونی: 7آ/ 3301

آندرو سون، لئونید ایوانوویچ: 8آ/ 3384

آندری یف: 6چ/3358

آندری یف، آلکساندر نیکالایویچ:85آ/ 3384

آندری یف - بورلاک: 2آ/ 3389

آندری یف، لئونيد- آندری یف، لئونید نیکالایویچ

آندری یفسکایا، ماری یا میخایلوونا:

4الف/3449

آندری یفسکی:25آ/ 3386

آندری یفسکی، پاول آرکا دیویچ: 3آ/ 3386

آندری یفسکی، سرگی آرکادیویچ: 35آ/ 3386

آندری یف، لئونید نیکالایویچ: 3385

آثار انفرادی: 6ی-4آ/ 3385

مجموعه آثار: 3385/1

آندری یف، واسیلی: 73آ/ 3444

آندری یف، واسیلی نیکالایویچ: 2آ/ 3386

آندری پویچ: 33س/3414

آن دیت، بارون: 6ب/3319

آننسکی، ایناکنتی فیودوروویچ: 4آ/ 3386

آننکوف، پاول واسیلیویچ: 8آ/ 3316

آتنکوف، نیکالای یپا فرادیتوویچ:82آ/ 3316

آننكووا-برنارد، نینا پاولوونا: 5آ/ 3386

آننکووا، واروارا نیکالايونا: 84آ/ 3316

آنوچین، واسیلی ایوانوویچ:54آ/ 3386

آنوف، نیکالای ایوانوویچ:75/ 3444

آنیبال، لیدی یا دمیتری یونا زینوویوا: 8ز /3413

آنیچکووا، آنا میترا فانوونا (آوینووا):58آ/ 3386

آنیچکووا، ایدالی یا مچیسلاوونا (پیلسودسکا): 6آ/ 3386

آنیسیموف:65آ /3389

آنیسیموف، یولیان پاولوویچ: 77آ/ 3444

آنیوتین: 2ر/ 3411 ،4ل/ 3474

آواراژ:9آ/ 3319

آوازهای عامیانه

تاریخ و نقد: 3104-3103

مجموعه ها: 3114-3113

آوا کوم: 8آ/ 3301

ص: 314

آودی یف، میخاییل و اسیلیویچ: 95آ/ 3316

آودی ینکو، آلكساندر آستا پوویچ: 8آ/ 3444

آورامنکو، ایلیا: 84آ/ 3444

آورچنکو، آرکادی تیما فی یویچ:88آ/ 3444

آورکی یف، دمیتری واسیلیویچ:7آ/ 3386

آوناريوس، واسیلی پتروویچ: 8آ/ 3386

آویلووا، لیدی یا آلکسی یونا (استراخووا):9آ/ 3386

آوینووا، آنا میترا فانوونا:58 آ/ 3386

آيتماتوف، چنگیز: 3479

آثار انفرادی: 6ی -4آ/ 3479

آیزمان، داوید یا کاولیویچ:4آ/ 3387

آیزنشتین، سرگی میخایلوویچ: 3445

آثار انفرادی: 6ی-4آ/ 3445

آئو سلندر، سرگی آبراموویچ:5آ/ 3446

الف

اپشتین، میخاییل سمیونوویچ: 4الف/3446

اپلین، فيودور فيودوروویچ: 6ر/ 3458

ادبیات روسی توسط نویسندگان خارجی: 2982

ادبیات عامیانه: 3190-3100

آثار جزیی: 3102

اشعار، آوازها، قصاید: 3104-3103

افسانه های پریان: 3105

تاریخ و نقد: 3105-3100

ترجمه ها

تاریخ و نقد: 3155- 3130

داستانها: 3105

مجموعه ها: 3155-3110

ادبیات کشورهای دیگر توسط نویسندگان روس:

2983

ادبیات نوجوانان

تاریخ و نقد: 3190

ارتل، آلكساندر ایوانوویچ: 2 الف /3387

اردمان، نیکالای: 7الف / 34496

ارنبورگ، ایلیا گریگوریویچ: 3447

آثار انفرادی: 6ی-4آ/ 3447

ازوپ: 44م/ 3433

اسپاسوویچ، و یا دزيمرتس: 3 الف /3317

استاپانوفسکی، میخاییل میخایلوویچ:

4الف /3317

استا خوویچ، میخاییل آلکساندروویچ:

43 الف/3317

استاخیو یچ: 22 الف /3387

استاخی یف، دمیتری ایوانوویچ: 23الف /3387

استارا دو بسکی، ولادیمیر: 44 الف /3317

استار و ژیل کالومنسکی: 58 ک/3366

استاروستين، واسیلی گریگوریو یچ: 24 الف 3387

استار وستین، یا کوف: 25 الف /3387

استاری امیگرنت: 55د/ 3409

استاری ترانسفورمیست: 6اچ / 3358

استاری مالیار: 4ب/3392

استارینکیویچ: 65س /3414

استا سووا، واروارا دمیتری یونا: 53ک /3419

استانسکی، ولادیمیر پتروویچ: 2 الف / 3448

استالیتسا، ليوبوف: 26 الف /3387

استاماتی: 45الف /3317

استانکیویچ، آلکساندر ولادیمیروویچ:

46الف/3317

ص: 315

استانکیویچ، نیکالای ولادیمیر و ویچ:

47الف /3317

استانوف، دمیتری میرونوویچ: 25 الف / 3448

استانیتسکی: 27پ / 3323

استانیوکو ویچ، كانستانتین میخایلوویچ:

27 الف/ 3387

استانیویچ، يفستافی ایوانوویچ: 48الف /3317

استايانوف، مارک: 28الف/3387

استبنیتسکی: 6ل/ 3377

استپانوف: 3 الف/ 387

استپانوف، آلكساندر پتروویچ: 5الف /3317

استپانوف، پیوتر ایوانوویچ: 52 الف /3317

استپانوف، نیکالای: 35 الف /3387

استپانوفسکایا، ورا: 54 الف /3317

استپنوی: 68آ/ 3383

استپنیاک، سرگی:7ک/ 3420

استراخوف، نیکالای ایوانوویچ: 2 الف / 3305

استراخوف، نیکالای نیکالایویچ: 56 الف /3317

استراخووا، لیدی یا آلکسی یونا: 9آ/ 3386

استرادنی، سرگی: 28 الف / 3448

استراژیف، ویکتور ایوانوویچ: 4الف /3387

استرانیک، ایوان:58آ/ 3386

استرمائو خوف: 44الف /3387

استرن: 65و/3439

استروژکين: 3ک/ 3423

استروگافشیکوف، آلکساندر نیکالایویچ: 6الف /3317

استرووه، آلکساندر فیلیپوویچ: 48الف /3387

استرویسکی، دمیتری یوریویچ: 7الف /3317

استر ویسکی، نیکالای یرمی یو یچ: 3 الف /3305

استفان ناوگارود تس: 3الف / 3301

استفان یاو ورسکی: 4الف/3301

استو - اودین : 4گ/ 3370

استودزینسکایا: 8 الف /3317

استوکالوف، نیکالای فیودوروویچ: 5پ /3453

استولى، فيودور استپانوویچ: 5الف/3387

اسکا بیچفسکی، آلکساندر میخایلوویچ:

6الف /3387

اسکار بیلین: 65 الف 3387

اسکار پیونوف، يفيم:72ک/ 3368

اسکالکوفسکی، كانستانتین آپالونوویچ:

7 الف /3387

اسکاورانسکایا، ماری یا: 75الف/3387

اسکاورانسکی:7د/ 3363 ، 74الف/3318

اسکریپیتسين: 8 الف /3387

اسکلیا دنيف: 85 الف /3387

اسکوبلیف، آلكساندر سرگی یویچ: 3الف / 3448

اسکوبلیف، ایوان نیکیتیچ: 9الف /3317

اسکوربنی، آندری: 65 الف / 3448

اسکوربنی پائت: 8ژ/ 3365

اسکورینکو، ایوان ولادیمیروویچ:

34 الف/3448

اسکو سیریف، پیوتر گئورگی پویچ:

38 الف/3448

اسکیتالتس: 3پ/ 3399

اسکیمنين: 7ل/ 3377

اسلانسکایا، یكاترينا ويساريونو ونا: 2الف/3388

اسلانیمسکی، میخاییل لئونید و ویچ: 4الف / 3448

اسلاو و تینسکی، استپان تیما فی یو پچ:

3 الف /3318

ص: 316

اسلاوینسکی، آلکسی میخایلوویچ:

38الف/3388

اسلاوین: 25الف/3388

اسلاوین، آلکساندر پاولوویچ: 32الف/3318

اسلاوین، لی یف ایسا یویچ: 44الف/3448

اسلپتسوف، آلكساندر، آلکساندروویچ:

3 الف / 3388

اسلپتسوف، واسیلی آلکسی یویچ: 34الف/3318

اسلپوشکین، فيودور نیکیفوروویچ:

36الف/3318

اسلو چفسکی، كانستانتين كانستانتینوویچ:

34 الف/3388

اسلوفسکی:75ب/ 3392

اسلووا - گلا گول: 35گ/ 3430

اسلیوزکین، یوری لوویچ: 48الف/3448

اسلیویتسکی، آلکسی میخایلوویچ:

38الف/3388

اسمالین، دمیتری پتروویچ: 5الف/3448

اسمید وویچ، ویکنتی ویکنتیویچ: 4الف/3388

اسمیر نسکی، ولادیمیر ویکتوروویچ:

6الف/3448

اسمیرنوف: 4الف/3318، 45الف/3388

اسمیرنوف، ایلیا دمیتری پویچ: 1 آ4الف / 3388

اسمیرنوفسکی، پلاتون: 42الف/3318

اسمیرنو وا، آلکساندرا اوسیبوونا (راست):

45 الف/3318

اسمیرنووا، آنا: 47الف/3318

اسمیرنو وا، سوفیا ایوانوونا: 47الف/3388

اسمیرنووا، نینا: 68الف/3448

اسنژین: 5الف/3388

اسوايخوتوف، دمیتری: 6الف / 3388

اسوتلوف، میخاییل آرکادیویچ: 7 الف / 3448

اسو تلوف، والريان: 85الف/3391

اسوچینا، نادژدا ایوانوونا:8م/ 3435

اسودنتسوف، ایوان ایوانوویچ: 65 الف / 3388

اسورچکوف، دمیتری فیودوروویچ:

8الف/3448

اسورچوک: 3333- 3324

اسون: 33 ک/3470

اسويرسکی، آلکسی ایوانوویچ: 7الف/3388

اسوينين، پاول پتروویچ: 48الف/3318

اشپاژینسکی، ایپالیت واسیلیویچ: 8 الف/3388

اشپانوف، نیکالای نیکالایویچ: 2 الف /3449

اشپیلفسکی، پاول میخایلوویچ: 5الف /3318

اشتون، ایوان پتروویچ: 52الف/3318

اشعار

نگاه کنید به: شعر

اشعار عامیانه

تاریخ و نقد: 3104-3103

ترجمه ها

تاریخ و نقد: 3145-3140

مجموعه ها: 3114-3113

اشکا پسکایا، ماری یا میخایلوونا

(آندری یفسکایا): 3الف/3449

اشکلوفسکی، ایساک ولادیمیروویچ:

2الف/3389

اشکلوفسکی، ویکتور باریسوویچ: 4الف / 3449

اشکلیارفسکی: 54 الف/3318

اشکلیارفسکی، آلکساندر آندری یویچ:

3الف/3389

ص: 317

اشکوارکین، واسیلی واسیلیویچ: 45الف/3449

اشکولبوف، فیلیپ استپانوویچ: 4الف/3389

اشمر لسون، گریگوری بند یکتوویچ: 5الف / 3449

اشمليوف، ایوان سرگی یویچ: 55 الف/3449

افرون، آدلينا يفيموونا: 6الف/3449

افرون، ساولی کانستانتینوویچ: 6الف/3389

افرون، مارينا ایوانوونا: 55ت/ 3456

افسانه های پریان

تاریخ و نقد: 3105

مجموعه ها: 3115

افندی: 65 الف/3389

اكس: 4چ/ 3358

امزه: 5ز /3413

امیروف: 7الف/3389

امین، فيودور آلکساندروویچ: 6الف/3305

انپه: 34پ/ 3397

انجمنها

تاریخ و نقد: 2921-2920

مجموعه ها: 3199

انسکی، نیکالای: 25ز / 3460

انگلگاردت، سوفيا ولادیمیر وونا: 64 الف/3318

انگلگاردت، نیکالای آلکساندر وویچ:

8الف/3389

انگلمیر، آلکساندر کلیمنتو ویچ: 85 الف/3389

اوالد، آرکادی واسیلیویچ: 2 الف /3390

اوتراک، یوری نیکالایویچ گاواروخا:

58 گ/3424

اوتكين، یوسیف پاولوویچ: 7الف/3449

او خاچ - آگاروویچ: 3 الف/3390

او ختومسکی، اسپر اسپروویچ: 34 الف/3390

اوروسوف، نیکالای پاولوویچ: 38 الف/3390

اور وسووا، کاترینا سرگی یونا: 7 الف / 3305

اورین، دمیتری پریخوویچ: 72 الف/3449

اوزروف، ایوان خریستافوروویچ: 4الف/3390

اوزروف، ولادیسلاو آلکساندروویچ:

66 الف/3318

اوژگوف، ما توی ایوانوویچ: 45 الف/3390

اوژگين، سميون سمیونوویچ: 74الف/3449

اوسپنسکی، آندری واسیلیویچ: 76الف/3449

اوسپنسکی، گلب ایوانوویچ: 5الف/3390

اوسپنسکی، نیکالای واسیلیویچ: 7الف/318

73الف/3318

او ستالی: 38 و 3438

اوستروفسکی، نیکالای آلکسی یویچ:

77الف/3449

اوستريالوف، فيودور نیکالایویچ: 72الف /3318

اوستريالوف، نیکالای گراسیموویچ: 73الف/3318

اوستینوف، گئورگی: 78الف/3449

اوستینوویچ، آلکساندرا نیکالايونا: 48م/ 3439

اوسیپ - لوریه: 38ل/ 3432

او سیپوف، آندری آندری یویچ: 52 الف/3390

او سیپوف، نیکالای پتروویچ: 8الف/3305

او سیپووا: 7پ/3398

اوسیپوویچ: 6ن/ 3437

او سیپوویچ، نائوم مارکوویچ: 55الف/3390

اوشاک، ایوان: 6الف/3390

اوشا کوف، آلکسی: 74الف/3318

اوشا کوف، نیکالای نیکالایویچ: 8 الف/3449

اولد جنتلمن: 6آ/ 3384

اولیانسکی، آنتون گریگوریویچ: 84الف/3449

ص: 318

اولیانوف، نیکالای دمیتری یویچ: 76 الف /3318

او مانتس، سرگی ایگناتیویچ: 7الف/3390

او مانسکی: 78الف/3318

او مانوف - کا پلونوفسکی، ولادیمیر واسیلیویچ:

75الف/3390

اونکوفسکی: 87الف/3449

ایتین، ویویان آزاریو یچ: 2الف/3450

ایخاروف: 4الف/3390

ایر تسکی، ویکتور یا کاولیویچ: 25 الف / 3450

ایزمایلوف، آلکساندر آلکسی یویچ: 8 الف/3390

ایزمایلوف، آلکساندر یموویچ: 8 الف/3318

ایزمایلوف - اسمالنسکی: 8 الف/3390

ایزمایلوف، ایلیا نیکالایویچ: 84الف/3390

ایزمایلوف، ولاديمير واسیلیویچ: 82الف/3318

ایزوكو وا، ماری یا یوگرافوونا: 84الف/3318

ایزیومسکی، ایوان دمیتری یویچ: 88 الف/3390

ایساکوفسکی، میخاییل واسیلیو یچ: 3الف / 3450

ایسباخ، آلکساندر آبراموویچ: 35 الف / 3450

ایسکاندر: 9گ/ 3370

ایگلا: 3آ/ 3368

ایگنا توف: 94 الف/3390

ایگناتوف، ایلیا نیکالایویچ: 9الف/3390

ایگناتی اسمالنيانين : 6الف/3301

ایگناتیف: 98 الف/3390

ایگناتیف، روف گاوریلوویچ: 86 الف /3318

ایگور - سوریانین: 77س/3463

ایلاريون: 7الف/3301

ایلف، ایلیا آرنولدوویچ: 4الف / 3450

ایلنكوف، واسیلی پاولوویچ: 45 الف/3450

ایلیچفسکی، آلکسی دمیانوویچ: 9 الف /3318

ایلین، میخاییل آندری یویچ: 2الف/3391

ایلین، نیکالای ایوانوویچ: 92الف/3318

ایلین، یاکوف نائوموویچ: 5الف/3450

ایلینا، آلكساندرا: 4س/3463

ايلينا، ورا واسيليونا: 54 الف / 3450

ایلینا، یلنا یا کا وليونا: 56 الف / 3450

ایلینسکی: 24 الف / 3391

ایلینسکی، فیودور ولادیمیروویچ: 58الف / 3450

ایلینسکی، نیکالای استپانوویچ: 9الف/3305

ایلیوخو: 28الف/3391

ایمر تینسکی، نیکالای کانستانتینوویچ: 3 الف/3391

ایناز متسيوا، آنا آندری یونا: 4 الف/3391

اینا کوف:8آ/ 3443

اینبر، ورا میخایلوونا: 6 الف / 3450

اینرلینگ، گلافيرا آدولفوونا: 45الف/3391

ایواشکین: 5 الف/3391

ایوانچین - پیساریف، نیکالای دمیتری یویچ:

94 الف /3318

ایوان مخوف، تزار روسیه: 8 الف/3301

ایوانوف: 5الف/3390، 68 الف/3391

ایوانوف، آلکساندر ترافیموویچ: 6الف/3390

ایوانوف، آلکسی فیودوروویچ: 64 الف/3391

ایوانوف، ایرایدا: 7الف/3450

ایوانوف، پیوتر آنیسیموویچ: 75الف / 3450

ایوانوف - ژلودكوف: 64ک/3368

ایوانوف، فسوالاد و یاچسلاوویچ: 8 الف / 3450

ایوانوف، فيودور فيودوروویچ: 96الف /3318

ایوانوف - کلاسیک: 64 الف/3391

ایوانوف، گئورگی ولاديمير وویچ: 85 الف / 3450

ایوانوف، لییف لوویچ: 67 الف /3391

ص: 319

ایوانوف، نیکالای: 7الف/3391

ایوانوف، واسیلی ایوانوویچ: 75الف/3391

ایوانوف، و یا چسلاو ایوانوویچ: 8 الف/3391

ایوانوویچ: 65 الف/3388

ایوانیتسکی، آلكساندر ایوانوویچ: 97 الف /3318

ایو چنکو، والریان یا کاولیویچ: 85 الف/3391

ایونیف، ریوریک:84ک/ 3468

ایوین، ایوان: والف/3391

ب

با باریکین، پیوتر دمیتری یو یچ: 3391/2

با باریکین، نیکالای نیکالایویچ: 2ب 3319

با بروف، سرگی پاولوویچ: 2ب/ 3450

با بروف، سمیون سرگی یویچ: 25ب 3319

با بکین، پیوتر ایوانوویچ: 24ب/ 3391

بابل، ایسا ک امانویلوویچ: 25ب/ 3450

با بیکوف، آلكساندر یا کاولیویچ:28ب/ 3391

با بیکوف، كانستانتین ایوانوویچ: 3ب/3319

با بیلیوف، نیکالای: 35ب/ 3319

با تالین، آلکساندر فیموویچ: 4ب/3319

باتنکوف، گاوریل استپانوویچ: 42ب / 3319

با توينوفسکی، کیریل: 44ب/3319

با تیو شکوف، كانستانتین نیکالایویچ: 46ب / 3319

با چاروف، ایوان پتروویچ: 5ب / 3319

با چچکار ووا، یوگنی یا ایوانوونا:54ک/ 3423

با خاريف، يفيم آفاتاسیویچ: 3ب/3391

باختریف: 3ب / 3450

باختین، ایوان ایوانوویچ: 55ب / 3319

با خراخ، ایسا کی آبراموویچ: 35الف / 3450

باخمتيف: 36ب/ 3391

با خمتيف، آلکسی ایوانوویچ: 34ب/3391

باخمتيف، ولادیمیر ماتوی یویچ: 35ب / 3450

باراتینسکی، یوگنی آبراموویچ: 6ب/3319

بارا دین، آندری نیکالایویچ: 64 / 3319

بارا دین، پیوتر آلکسی یویچ:38ب/ 3391

با رانتسیویچ، کازیمیر استانیسلاوویچ: 4ب/3391

بارانوف، آلكساندر واسیلیویچ: 45ب/3391

بارانو وا، آنا ایوانوونا: 8س/3366

بارانوویچ، لازار:3ل/ 3302

بار تو، آگنی یا لوونا: 4ب / 3450

بارزونوف، سمیون: 42ب / 3450

بار سکی، واسیلی:8گ/ 3311

بار سوف، آنتون آلکسی یویچ: 2ب/ 3305

بارشوف: 4ت/ 3334

بارشیف، نیکالای والریانوویچ: 44ب / 3450

بارکوف، ایوان سمیونوویچ: 3ب/ 3305

بارکووا، آنا آلکساندروونا: 48ب / 3450

بارمان، آریا دنا ولادیمیر وونا: 7ت/3402

بارودزیچ، پائولین ایوانوویچ: 5ب /3391

باروزدنا، ایوان پتروویچ: 66ب/3319

بارون آن دیت: 6ب/3391

بارون برامبئوس: 7س / 3365

بارون گالكين: 6د/ 3409

بار یا تینسکی، ولادیمیر ولادیمیروویچ: 6ب/3391

باریسا گلبسکی، میخاییل و اسیلیویچ: 5ب / 3450

باريسپولنس، تيمافی نیکیفوروویچ: 7ب / 3319

باريس چوژوی: 52س/3462

باریسوف، لئونید ایلیچ: 52ب / 3450

باریسو فسکی: 65ب/ 3391

باریشیف، ایوان ایلیچ: 7ب/3391

ص: 320

باريشيف، گریگوری: 8ب/ 3391

باريشيف، يفرم يفر موویچ: 9ب/ 3391

باریکووا، آنا پاولوونا (کا منسکایا): 2ب/3392

بازیل یویچ، نیکالای:75ب/ 3319

با ژانوف، واسیلی واسیلیویچ: 8ب/3319

باژنوف: 3ب/3392

باژنوف، نیکالای کیر یلوویچ:85ب/ 3319

باژوف، پاول پتروویچ: 6ب / 3450

باژین، نیکالای فدو توویچ: 4ب/3392

باژینا، سرافیما نیکیتیچنا (عالمووا): 45ب /3392

با ساتین، مارک: 9ل / 3430

باستروم، آلكساندرا: 5ت/3402

باسوف، سرگی آلکساندروویچ: ب/3392

باسوف - ورخایانتسیف: 5ب /3392

باشکاتوف، آلکسی واسیلیویچ: 2/ 3320

باشکیر تسبوا، ماری یا کانستانتینو ونا: 54ب /3392

باشكين، واسیلی واسیلیویچ: 58ب/3392

با شما کوف، ایوان ایوانوویچ: 3ب / 3320

باشو تسکی، آلکساندر پاولوویچ: 32ب / 3320

با کالینیک: 6ب/3392

با گا تیریف، پاول ایوانوویچ: 65ب/3392

با گاراس، ولادیمیر گر مانوویچ: 7ب /3392

با گا سلوفسکی، نیکالای گاوریلوویچ:7ب/ 3392

با گالیوبوف، نیکالای پتروویچ: 8ب /3392

با گامولوف، ولادیمیر او سیپو ویچ:65ب/ 3450

باگدانوف: 25م/ 3435

با گدانوف، آلکساندر آلکسی یویچ: 7ب / 3450

با گدانوف، آندری: 84ب /3392

باگدانوف، ایوان ایوانوویچ: 88ب /3392

باگدانوف، نیکالای ایوانوویچ: 75ب / 3450

باگدانوویچ، ایپاليت فيودوروویچ: 5ب / 3305

با گدانوویچ، تاتیانا آلکساندر وونا (تکاچیووا):

8ب / 3450

با گروف، گریگوری ایساکوویچ: 9ب /3392

با گرینسکی، ادوارد گئورگی یویچ: 85ب/ 3450

با گمسکی:2چ/ 3407

با گنسکی، آلكساندر: 34ب / 3320

باگو چاروف:9ک/ 3366

بالابانو وا، یكاترينا ویا چسلاوونا: 2ب/3393

بالا کیریف، ایوان:74پ/ 3322 بالاوینسکایا، آنفیسا پتروونا: 55ل / 3432

بالتروشا يتيس، جورگیس: 23ب/3393

بالتين، ایوان نیکیتیچ: 6ب/3305

بالخاويتينوف، يوفيمي آلکسی یویچ: 85ی / 3380

بالدسكول، آلکساندر: 25ب /3393

بالكونسکی: 27ب/3393

بالمونت، كانستانتین دمیتری یو یچ: 3ب /3393

باندار نکو، آستاپ: 2س/ 3416

باید اروف، وادیم:5ب/ 3321

بایکووا، نادژدا آلکساندر وونا: 34ل/ 3432

بایلرنتوف، وادیم: 45ب /3393

ببو تووا، اولگا گئورگی یونا: 2ب /3451

بدر یا گا، ماری یا یوگرافوونا (ایزوکووا):

84 الف/3318

بدنی، دمیان: 3ب /3451

بدنیا کوف، واسیلی پاتر یکی یویچ: 36ب/ 3320

بر، باريس ولادیمیروویچ: 5ب /3393

برافتسین، پیوتر پلاتونوویچ: 55ب /3393

برامبئوس بارون: 7س /3365

برانت، لئا پولد واسیلیو یچ: 4ب / 3320

ص: 321

براندت، رامان فيودوروویچ: 58ب /3393

براندت، نیکالاوس: 6ب /3393

برانسکی، پاول: 62ب /3393

برانکیویچ، میخاییل استپانوویچ: 43ب / 3320

برایتسیف:65ب/ 3393

برایک یویچ: 47ب / 3320

برایک یویچ، دمیتری: 45ب / 3320

بر تولدی: 5 گ / 3430

بردنیکوف، یا کوف: 4ب/3451

برزایسکی، واسیلی سمیونوویچ: 5ب / 3320

برزو فسکی، فئاکتیست آلکسی یویچ: 7ب /3393

برزین، ولادیمیر پتروویچ: 78ب /3393

برزین، یولی سالامونوویچ: 55ب /3451

بر شکو - بر شکوفسکی، نیکالای نیکالا یویچ:

8ب /3393

برگ، فيودور نیکالایویچ: 9ب /3393

برگ، نیکالای واسیلیویچ: 53ب / 3320

برنارد، نینا پاولوونا آننكووا:5آ/ 3386

برنامه های درسی

تاریخ ادبیات: 2970

برنت، يفستافی: 6ژ/3395

برندگوف، نیکالای سرگی یویچ: 6ب /3451

برندی یف، يفستافی: 2ت/ 3334

برنوف، میخاییل آلکساندروویچ: 2ب / 3394

بروت، ایوان: