علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 70

مشخصات کتاب

نام کتاب: علم مفاهیم شناسی در قرآن سری جدید جلد 70

تحقیق و تالیف : رسول ملکیان اصفهانی - 1400 ش

ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

ص: 1

1- علم

1- علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 28 - 19

19 - توجه انسان به بازگشت به خدا و اعتقاد به آن ، عامل مقاومت در برابر ولایت کافران

لا یتّخذ المؤمنون الکافرین اولیاء . .. و الی اللّه المصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 29 - 4،5،8

4 - توجه به علم و قدرت مطلق الهی ، مقتضی پرهیز از قهر او *

و یحذرکم اللّه نفسه . .. قل ان تخفوا ما فی صدورکم ... یعلمه اللّه

5 - توجه به علم الهی نسبت به آشکار و نهان و قدرت مطلق او ، مانع سوء استفاده از تقیه

الاّ ان تتقوا منهم تقیه . .. قل ... و اللّه علی کل شیء قدیر

8 - توجه به علم مطلق خداوند و ایمان به آن ، مانع توجیه کاری

الاّ ان تتقوا منهم . .. و یعلم ما فی السموات و ما فی الارض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 53 - 3

3 - توجه به ربوبیت خدا ، برانگیزنده انسان به دعا

ربّنا امنا بما انزلت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 70 - 6

6 - نکوهش دوگانگی میان علم و عمل

لم تکفرون بایات اللّه و انتم تشهدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 85 - 7

7 - توجه به بهره مندی مسلمانان در آخرت و زیان دیگران ، انگیزه ای برای پذیرش اسلام

ص: 1

و من یبتغ . .. و هو فی الاخره من الخاسرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 92 - 10

10 - توجّه آدمی به آگاهی خداوند به انفاق و ایثار ، زمینه ساز انجام آن

لن تنالوا . .. فانّ اللّه به علیم

جلمه <اِن اللّه . .. >، به منظور تشویق ایثارگران و انفاق کنندگان، ایراد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 8

8 - توجّه به نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسان ، عامل بازدارنده از کفر به آیات خداوند

و اللّه شهید علی ما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 99 - 14

14 - توجه به آگاهی خداوند نسبت به اعمال ، بازدارنده انسان از کردار زشت

و ما اللّه بغافل عمّا تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 104 - 12

12 - بیان فرجام و آثار مثبت اعمال خیر ، از شیوه های قرآن برای سوق دادن انسان ها به آن اعمال

و لتکن منکم امه . .. و اولئک هم المفلحون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 6،10

6 - دانایی گسترده و همواره خداوند به تقواپیشگان

و اللّه علیم بالمتّقین

10 - توجه به دانایی گسترده و همواره خداوند ، برانگیزنده آدمی به سوی اعمال خیر و رعایت تقوای الهی

و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه و اللّه علیم بالمتّقین

به نظر می رسد هدف از تذکر به دانایی خدا و اعمال نیک و پاداش دهی به آن، برای تشویق و ترغیب به آن اعمال نیک باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 18،21

18 - دانایی همه جانبه خداوند ، به آنچه آدمیان در دل خویش پنهان دارند .

انّ اللّه علیم بذات الصدور

21 - توجه به دانایی خدا به تمامی اسرار دل ها ، زمینه ساز پرهیز آدمی از انحرافات

یا ایها الذین امنوا . .. ها انتم اولاء ... انّ اللّه علیم بذات الصدور

ص: 2

جمله <ان اللّه . .. > علاوه بر بیان این حقیقت که خداوند به نهان دلها آگاه است، به این هدف ایراد شده که انسانها با توجه به این حقیقت از انحرافات بپرهیزند; چرا که تمام افکار و اعمالشان در محضر و دید خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 120 - 14

14 - توجّه به احاطه خداوند بر تمامی اعمال و رفتار دشمنان دین ، از عوامل تقویت روحیه مسلمانان در برخورد با آنان

تمسسکم . .. انّ اللّه بما یعملون محیط

جمله <انّ اللّه . .. >، علاوه بر بیان احاطه علمی خداوند، برای این هدف نیز بیان شده است که مبادا مسلمانان پس از اینکه کینه توزی کافران برای آنان افشا شد، مضطرب شوند و روحیه خود را ببازند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 122 - 6

6 - آگاهی خداوند ، از راز دل و اسرار افراد

و اللّه سمیع علیم. اذ همّت طائفتان

کلمه <همّت> از ماده <همّ> به معنای تصمیم و قصدی است که در دل، برای انجام کاری گرفته شود. و بنابر اینکه <اذ همّت> متعلّق به <سمیع> و <علیم> باشد، بیانگر علم خداوند به قصد و نیت انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 138 - 5

5 - توجّه به سنت های الهی در جوامع بشری و سرنوشت شوم تکذیب کنندگان ، هدایتگر تقواپیشگان و پندی برای آنان

قد خلت من قبلکم سنن . .. هدیً و موعظه للمتّقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 139 - 5،13

5 - توجّه به سنّت های الهی در فرجام شوم تکذیب کنندگان دین خداوند ، از میان برنده هر گونه حزن و اندوه و سستی از جامعه ایمانی

فسیروا . .. فانظروا کیف کان عاقبه المکذّبین ... و لاتهنوا و لاتحزنوا

اگر جمله <و لا تهنوا . .. >، عطف بر جمله <فانظروا کیف ...> باشد، معنای این دو آیه چنین می شود: شما محزون نباشید، عاقبت تکذیب کنندگانِ آیات الهی (دشمن شما مسلمانان)، نابودی است.

13 - آگاهی مؤمنان به ارزش ایمان ، مانع خودکم بینی

یا ایّها الّذین امنوا . .. و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین

چون فرض شده که مخاطبین آیه مؤمن هستند و مؤمن برتر است و نباید در مقابل کافران احساس ضعف کند (و لا تهنوا . .. ) ; بنابراین ضعف و اندوه مؤمنان، ناشی از غفلت آنان به ارزش ایمان خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 143 - 9

9 - اشتیاق مؤمنان به حضور در میدان جهاد و شهادت ، پس از آگاهی از درجات شهدای بدر

ص: 3

و لقد کنتم تمنّون الموت من قبل

امام باقر (ع) درباره آیه فوق فرمود: فانّ المؤمنین لمّا اخبرهم اللّه بالّذی فعل بشهدائهم یوم بدر و منازلهم من الجنّه رغبوا فی ذلک فقالوا اللهمّ ارنا القتال نستشهد فیه.

_______________________________

تفسیر قمی، ج 1، ص 119 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 319، ح 1.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 153 - 26

26 - توجّه به دانایی خداوند به جزئیترین اعمال ، زمینه ساز پرهیز از رفتار های ناپسند ( فرار از جنگ و . . . )

اذ تصعدون و لا تلون . .. و اللّه خبیر بما تعملون

جمله <و اللّه . .. >، برای ترغیب مخاطبان به پرهیز از اعمال ناپسند و تشویق به اعمال نیکو و خداپسند است که با توجّه به مورد آیه، مراد فرار از جنگ و نافرمانی از دستورات نظامی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 169 - 12

12 - حیات شهیدان و چگونگی آن فراتر از درک مردمان عادی و تنها در خور فهم کسانی همچون پیامبر ( ص ) *

و لا تحسبنّ . .. عند ربّهم یرزقون

از اینکه خداوند در آیات قبل همه مؤمنان را مخاطب قرار می دهد ولی در این آیه تنها خطابش را متوجّه پیامبر (ص) (و لا تحسبن به صیغه مفرد) کرده، می تواند اشاره به این معنا باشد که مضمون این آیه یعنی حیات شهیدان پس از شهادت، تنها در خور فهم پیامبر (ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 10

10 - درک صحیح انسان از خیر و شرّ خویش ، زمینه بخشش و انفاق از دارایی های خدادادی و پرهیز از بخل

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون بما اتیهم اللّه من فضله هو خیراً لهم بل هو شرّ لهم

2- آثار ازدیاد علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 95 - 12

12- بالا بردن سطح آگاهی ها و دانش ها ، وسیله فهم بهتر ارزش های برتر الهی و سود و زیان حقیقی

و لاتشتروا بعهد الله ثمنًا قلیلاً إنما عند الله هو خیر لکم إن کنتم تعلمون

3- آثار ایمان به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 4

15 - فاطر - 35 - 8 - 17

17 - توجه و ایمان به آگاهی همه جانبه خداوند بر احوال و رفتار کافران و گمراهان ، بازدارنده آدمی از حسرت و اندوه شدید نسبت به آنان

فلاتذهب نفسک علیهم حسرت إنّ اللّه علیم بما یصنعون

جمله <إنّ اللّه علیم. ..> تعلیل برای جمله <فلاتذهب نفسک علیهم حسرات> است; یعنی، از آن جایی که خداوند بر احوال کافران آگاه است، پس به حال آنان حسرت مخور. این معنا گویای دو مطلب است: 1- چون خدا بر احوال کافران آگاه است و آنان تحت نظر او قرار دارند، پس باید آنهارا به خدا واگذاشت و بیش از این بر آنان اندوه نخورد. 2- این سخن نوعی دلداری به پیامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 40 - 11،20

11 - ترس از خداوند ، بازدارنده انسان از سرکشی در برابر او است .

فأمّا من طغی . .. و أمّا من خاف مقام ربّه

تقابل طغیان گران و خداترسان در فرجام خویش، گویای ناسازگاری خداترسی با طغیان گری است.

20 - < عن أبی عبداللّه ( ع ) . . . قال : من علم أنّ اللّه یراه و یسمع مایقول و یعلم ما یعمله من خیر أو شرّ فیحجزه ذلک عن القبیح من الأعمال فذلک الذی < خاف مقام ربّه و نهی النفس عن الهوی > ;

از امام صادق(ع) روایت شده که فرمود: . .. کسی که بداند خدا او را می بیند و آنچه را می گوید، می شنود و از آنچه عمل می کند - خوب یا بد - آگاه است و این دانستن مانع کارهای زشت او گردد; این شخص کسی است که از مقام پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا بازداشته است>.

4- آثار ایمان به علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 53 - 14

14 - توجه و اعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامی رفتار و کردار آدمیان ، باز دارنده آنان از هر گونه نافرمانی و گناه است .

و أقسموا باللّه جهد أیم-نهم . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جمله <إنّ اللّه خبیر. ..> تذکری تهدیدآمیز به منافقان بود که به دروغ اظهار اطاعت می کردند; ولی در عمل به نافرمانی و گناه مشغول بودند. بنابراین هشدار به آگاهی خداوند از اعمال انسان ها، می تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانی و گناه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 38 - 8

8 - آگاهی و ایمان به علم همه جانبه خداوند ، به تمامی حقایق عالم و راز های دل آدم ، بازدارنده انسان از حق گریزی و ستم کاری

إنّ اللّه ع-لم غیب السم-وت . .. علیم بذات الصدور

یادآوری علم همه جانبه خداوند در این آیه - پس از نقل سرگذشت ستم کاران دوزخی و کافران حق ناپذیر در آیات پیشین -

ص: 5

می تواند حاکی از مطلب یاد شده باشد.

5- آثار تحقق علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 12 - 4

4- وجود یافتن پدیده ها در عالم غیبت ، به فعلیّت رسیدنِ علمِ الهی است .

ثمّ بعثن-هم لنعلم أیّ الحزبین

روشن است که خداوند، بر همه چیز آگاه است و ابعاد زمان و مکان، مانعی در برابر علم الهی نیست. بنابراین، <لنعلم> باید معنایی داشته باشد که با این اصل کلّی و مسلّم تنافی نداشته باشد. یکی از وجوه این است که مراد از <علم> در <لنعلم> فعلیّت یافتن علم خداوند باشد; یعنی، آنچه خداوند به واقع شدن آن عالم است، واقع شود.

6- آثار تکامل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 22 - 7،8

7 - شکوفایی علم و آگاهی ، راهنمای آدمی به راز های نهفته در گوناگونی زبان ها و رنگ ها است .

و اختل-ف ألسنتکم و ألونکم إنّ فی ذلک لأی-ت للع-لمین

مراد از <عالمین> به تناسب موضوع - که سخن از تفاوت لهجه ها و رنگ ها است - ممکن است دانشمندان زبان شناس و زیست شناس باشد.

8 - رشد علوم و آگاهی های بشری ، زمینه ساز به دست آوردن فهم بهتر درباره خداوند است .

إنّ فی ذلک لأی-ت للع-لمین

7- آثار تکذیب علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 23 - 4

4 - بی اعتقادی به علم گسترده الهی ، موجب انحطاط ، سقوط و نابودی انسان

أنّ اللّه لایعلم . .. ظننتم بربّکم أردی-کم

<ارداء> (مصدر <اردی>) به معنای نابود کردن و هلاک ساختن است.

8- آثار ذکر علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 6

7 - یونس - 10 - 65 - 7

7 - توجه به انحصار عزت برای خداوند و شنوایی و دانایی مطلق او ، برطرف کننده اندوه ایجاد شده از جنجال های تبلیغاتی دشمنان است .

و لا یحزنک قولهم إن العزه للّه جمیعاً هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 101 - 3

3- یوسف ( ع ) با یادآوری نعمت های الهی و توجه به ربوبیّت و علم و حکمت فراگیر خداوند ، خویشتن را در محضر او احساس کرد .

إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم. رب قد ءاتیتنی

تغییر سیاق ; یعنی، التفات از غیبت (إن ربی . .. إنه هو العلیم) به خطاب (رب قد ءاتیتنی) حاوی نکاتی است از جمله اینکه یوسف(ع) با یاد کردن از نعمتهای خدادادی و توجه به ربوبیّت و علم و حکمت مطلق الهی، به این حقیقت توجه پیدا کرد که خداوند حاضر و ناظر است. از این رو خود را در محضر او احساس کرد و او را مخاطب قرار داد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 91 - 10،11

10- توجه انسان به احاطه علمی خداوند بر رفتارش ، مانع شکستن عهد و سوگند است .

و أوفوا . .. و لاتنقضوا ... إن الله یعلم ما تفعلون

11- اعتقاد و توجه به علم خداوند به همه اعمال آدمیان ، پشتوانه اجرای فرمان های اوست .

و أوفوا بعهد الله . .. إن الله یعلم ما تفعلون

برداشت فوق، از تعلیل <إن الله یعلم ما تفعلون> به دست می آید; یعنی، به عهد و پیمان خود با خدا وفادار باشید; چون که خدا از اعمال شما آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 28 - 3

3- توجه انسان به علم مطلق خداوند ، عامل بازدارنده وی از معصیت و گناه

لایسبقونه . .. بأمره یعملون . یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 70 - 2

2 - توجه به علم و آگاهی خدا نسبت به همه موجودات آسمان و زمین و رخداد های آن ، زمینه ساز باور به احاطه علمی او نسبت به تمامی اعمال مردمان

فقل اللّه أعلم بما تعملون . .. ألم تعلم أنّ اللّه یعلم ما فی السماء و الأرض

استفهام در <ألم تعلم. ..> استفهام تقریری است; یعنی، مگر نمی دانی که خدا به هر آنچه که در آسمان و زمین است، آگاهی دارد. مقصود این که: خدایی که سراسر هستی در احاطه علمی او قرار دارد، به اعمال آدمیان - که جزئی از جهان اند - آگاهی دارد و هیچ گفته و کرده ای از آنان بر او پنهان نمی ماند.

ص: 7

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 21 - 21

21 - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامی گفته ها و رفتار های نهان و آشکار آدمی ، بازدارنده وی از ارتکاب فحشا و منکرات و پیروی از شیطان

ی-أیّها الذین ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشیط-ن . .. فإنّه یأمر بالفحشاء و المنکر ..

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه است و در مقام تعلیل برای جملات پیشین می باشد. بنابراین هشدار خداوند به شنوا و دانا بودن خویش، پس از نهی از پیروی شیطان، می تواند به منظور بازداشتن انسان از گناه و فحشا و تضمین این بازدارندگی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 28 - 13

13 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به اعمال انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات الهی و پرهیز از نافرمانی او است .

و إن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم و اللّه بما تعملون علیم

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (و اللّه بما تعملون علیم)، می تواند به منظور مطلب فوق ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 30 - 16

16 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به حرکات و رفتار انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات خدا و پرهیز از نافرمانی او است .

قل للمؤمنین یغضّوا . .. إنّ اللّه خبیر بما یصنعون

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (إنّ اللّه خبیر بما یصنعون)، می تواند به منظور این مطلب، ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 41 - 17

17 - توجه و اعتقاد انسان ها به آگاهی همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار تمامی موجودات ، بر انگیزنده آنان به اطاعت و فرمانبری از او

ألم تر أنّ اللّه یسبّح له من فی السم-وت . .. و اللّه علیم بما یفعلون

یادآوری علم همه جانبه خداوند برای انسان ها در پایان آیه شریفه، می تواند حاکی از برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 53 - 14

14 - توجه و اعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامی رفتار و کردار آدمیان ، باز دارنده آنان از هر گونه نافرمانی و گناه است .

و أقسموا باللّه جهد أیم-نهم . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جمله <إنّ اللّه خبیر. ..> تذکری تهدیدآمیز به منافقان بود که به دروغ اظهار اطاعت می کردند; ولی در عمل به نافرمانی و گناه مشغول بودند. بنابراین هشدار به آگاهی خداوند از اعمال انسان ها، می تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانی و گناه باشد.

ص: 8

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوایی و دانایی خداوند ، بازدارنده آدمی از گناه و قانون شکنی است .

و القوعد من النساء الّ-تی لایرجون نکاحًا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهنّ . .. و

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه و در مقام تهدید زنانی است که احیاناً بخواهند از حکم حجاب و عفاف سرپیچی کنند و یا از موارد استثنا، سوء استفاده کنند. از این رو آمدن چنین جمله ای و یادآوری صفت شنوایی و دانایی خداوند، می تواند اشاره به نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 12

12 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند ، بازدارنده آدمی از هر گونه نافرمانی از او

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره . .. قد یعلم ما أنتم علیه ... و اللّه بکلّ شیء علیم

تذکر خداوند به علم همه جانبه خویش - در پایان سوره و پس از بیان یک سلسله دستورها و آموزش ها از آغاز سوره تا پایان آن (به ویژه جمله <فلیحذر الذین یخالفون عن أمره. ..>) - می تواند بیانگر نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 10

10 - توجه به علم مطلق الهی ، برانگیزاننده انسان به تهیه توشه ای مناسب برای قیامت است .

و اخشوا یومًا لایجزی والد عن ولده . .. إنّ اللّه عنده علم الساعه ... و ما تدری ن

یادآوری علم مطلق خداوند به امور، پس از سفارش به ترس از قیامت، می تواند اشاره به این نکته داشته باشد که حال که خداوند، از همه چیزها آگاه است و طبعاً، براساس علم خود، حساب رسی خواهد کرد، پس انسان ها، باید برای قیامت خود - که در آن، کسی فریادرس دیگری نیست - توشه ای فراهم کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 8 - 17

17 - توجه و ایمان به آگاهی همه جانبه خداوند بر احوال و رفتار کافران و گمراهان ، بازدارنده آدمی از حسرت و اندوه شدید نسبت به آنان

فلاتذهب نفسک علیهم حسرت إنّ اللّه علیم بما یصنعون

جمله <إنّ اللّه علیم. ..> تعلیل برای جمله <فلاتذهب نفسک علیهم حسرات> است; یعنی، از آن جایی که خداوند بر احوال کافران آگاه است، پس به حال آنان حسرت مخور. این معنا گویای دو مطلب است: 1- چون خدا بر احوال کافران آگاه است و آنان تحت نظر او قرار دارند، پس باید آنهارا به خدا واگذاشت و بیش از این بر آنان اندوه نخورد. 2- این سخن نوعی دلداری به پیامبر(ص) است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 8

8 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به تمامی رفتار ها و حرکت های پنهانی و آشکار انسان ها ، بازدارنده آدمی از گناه و حق

ص: 9

ناپذیری است .

إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت بالا از این رو است که آیه شریفه در مقام تهدید به کافران و مشرکان حق ناپذیر است. بنابراین یادآوری آگاهی مطلق خداوند به رفتار نهان و آشکار انسان ها در شرایط تهدید، می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 22 - 5

5 - توجه و باور آدمیان به آگاهی خداوند از تمامی اعمال آنان ، بازدارنده آنها از گناه و معصیت

و لکن ظننتم أنّ اللّه لایعلم کثیرًا ممّا تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 40 - 17

17 - توجه به آگاهی مطلق خداوند ، بازدارنده آدمی از اعمال ناشایست

لایخفون علینا . .. إنّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 25 - 10

10 - توجه به آگاهی خدا از افعال بندگان ، زمینه ساز توبه و روی آوری ایشان به درگاه او

هو الذی یقبل التوبه عن عباده . .. و یعلم ما تفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 84 - 7

7 - توجه به حکمت و علم گسترده خدا ، مستلزم بی نیاز شمردن او از شریک و مشاور

و هو الذی فی السماء إل-ه و فی الأرض إل-ه و هو الحکیم العلیم

تذکر به حکمت و علم گسترده خدا، در پایان جمله ای که نفی کننده شرک و اثبات کننده توحید است، می تواند بیانگر مطلب بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 26 - 14

14- توجه به علم و نظارت الهی ، مانع تلاش های پنهانی انسان علیه دین

و اللّه یعلم إسرارهم

علم الهی، از آن جهت به منافقان تذکر داده شده تا آنان، با توجّه به این حقیقت، دست از خلاف کاری بردارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 4 - 20

20 - توجّه به قدرت ، علم و حکمت گسترده خداوند ، مایه اطمینان قلب مؤمنان در طریق ایمان .

أنزل السکینه . .. و للّه جنود السم-وت و الأرض و کان اللّه علیمًا حکیمًا

ص: 10

<للّه جنود. ..> دال بر حاکمیت و قدرت خداوند است و این که خداوند در پایان آیه به قدرت مطلقه و علم و حکمت گسترده خود اشاره کرده است; می تواند از آن جهت باشد که نفس توجّه مؤمنان به این حقیقت، خود وسیله ازدیاد ایمان و آرامش قلب آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 21 - 8

8 - توجّه به علم و قدرت الهی ، زمینه امیدواری مؤمنان به پیروزی راه ایمان

قد أحاط اللّه بها و کان اللّه علی کلّ شیء قدیرًا

از این که خداوند، پس از نوید دادن به قدرت و پیروزی مؤمنان در آینده، علم و قدرت خویش را به ایشان یادآور شده است; مطلب بالا را می توان نتیجه گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 1 - 10

10 - توجه به شنوایی و آگاهی خداوند ، مستلزم رعایت تقوا و سبقت نگرفتن بر حکم خدا و رسول

لاتقدّموا . .. و اتّقوا اللّه إنّ اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 16 - 7

7 - توجه به علم الهی ، بازدارنده انسان از گزافه گویی و بی صداقتی در دین

قل أتعلّمون اللّه بدینکم . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 18 - 6

6 - توجّه به علم و بصیرت الهی ، بازدارنده انسان از بی صداقتی در عقیده و ناخالصی در عمل

یمنّون علیک أن أسلموا . .. إنّ اللّه یعلم غیب ... و اللّه بصیر بما تعملون

تذکر به علم و بصیرت الهی، در پایان آیاتی که مدعیان ایمان را به سبب بی صداقتی ملامت کرده است، می تواند پیامدار معنای یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 4 - 4

4- توجّه به علم گسترده الهی ، زداینده شبهات انسان در امکان معاد

ذلک رجع بعید . قد علمنا ما تنقص الأرض منهم

از این که خداوند، در قبال شبهه کافران نسبت به معاد، علم ازلی خود را یاد آور شده است، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 11 - 11

11- توجّه به علم و قدرت الهی و نمود های رستاخیز در طبیعت ، زداینده هر شک در امکان معاد

ص: 11

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم . .. أفلم ینظروا إلی السماء فوقهم کیف بنین-ها ... و

خداوند در پاسخ به شبهات منکران معاد، در این آیات به سه نکته اشاره کرده است: 1- علم، 2- قدرت، 3-نمودهای رستاخیز در طبیعت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 3 - 9

9 - توجه به آگاهی کامل خداوند به اعمال بندگان ، بازدارنده آنان از گناه و نافرمانی

و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 13 - 14

14 - توجه به آگاهی کامل الهی به اعمال بندگان ، بازدارنده آنان از تخلف و نافرمانی در برابر دستورات خدا و پیامبر ( ص )

و أطیعوا اللّه و رسوله و اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 18 - 16

16 - توجه به آگاهی همه جانبه خداوند به اعمال ، زمینه ساز گرایش آدمی به تقوا

و اتّقوا اللّه إنّ اللّه خبیر بما تعملون

<إنّ اللّه خبیر. ..> در مقام تعلیل و بیانگر علت لزوم تقوا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 19

19 - توجه به آگاهی خدا از آشکار و نهان ، بازدارنده مؤمنان از ارتباط سرّی با کافران

تسرّون . .. و أنا أعلم بما أخفیتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 11 - 10

10 - توجه و اذعان به آگاهی همه جانبه خداوند به اعمال مردمان ، برانگیزاننده انسان به کار های نیک و پرهیز از کار های ناپسند

و اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 24 - 2

2 - توجّه به دانایی خداوند به افکار و کردار ، امکان گریز از عذاب الهی را منتفی می سازد .

و اللّه أعلم بما یوعون . فبشّرهم بعذاب ألیم

حرف <فاء>، بیانگر برداشت یاد شده است.

ص: 12

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 14 - 2

2 - توجّه به آگاهی و نظارت خداوند بر گفتار و کردار انسان ها ، دور سازنده آنان از تکذیب دین و روی گردانی از آن

أرءیت إن کذّب و تولّی . ألم یعلم بأنّ اللّه یری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 4

4 - توجّه به آگاهی دقیق خداوند از اسرار درونی انسان ، بازدارنده او از خوی ناسپاسی ، بخل و دل بستگی به مال

لکنود . .. لحبّ الخیر لشدید . أفلایعلم ... إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

9- آثار ذکر علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 7 - 9

9 - توجه به آگاهی خداوند ، حتی از پوشیده ترین افکار و گفتار ، بازدارنده انسان از زبان گشودن به گفتار نارو است . *

و إن تجهر بالقول فإنّه یعلم السرّ و أخفی

جمله <فإنّه یعلم. ..> تهدید به پوشیده نماندن هیچ فکر و گفته ای از خداوند است. تفریع این تهدید بر <إن تجهر بالقول> گویای این است که مراد از <القول> گفتاری است که نه تنها به زبان آوردن آن نارو است، بلکه حتی اندیشه نیز باید از محتوای آن پاک باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 4 - 6

6- توجه به علم همه جانبه خداوند به گفتار و اعمال موجودات جهان ، بازدارنده آدمی از حق ستیزی و گناه

أسرّوا النجوی . .. قال ربّی یعلم القول فی السماء والأرض و هو السمیع العلیم

خداوند در پاسخ به توطئه ها و سخنان سرّی مشرکان علیه اسلام، به پیامبر(ص) فرمان داد که علم همه جانبه الهی را به آنان گوشزد کند. این حقیقت می تواند بیانگر برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 29 - 6

6 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشکار انسان ها ، بازدارنده آنان از گناه و نافرمانی است .

لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتًا غیر مسکونه . .. و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمو

تذکر به علم همه جانبه الهی در پایان آیه می تواند حاکی از نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 11 - 10

10 - توجه به آگاهی خداوند از تمامی رفتار ها ، برانگیزاننده انسان ها به انجام عمل صالح

ص: 13

و اعملوا ص-لحًا إنّی بما تعملون بصیر

یادآوری خداوند به آگاه بودنش از تمامی رفتارهای انسان ها - پس از توصیه آنان به انجام عمل صالح - می تواند گویای مطلب یاد شده باشد.

10- آثار رشد علمی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 17 - 6

6 - توسعه اقتصادی ، فرهنگی و رشد دانش دینی ، به تنهایی نمی تواند تضمین کننده وحدت و همدلی اجتماعی باشد .

رزقن-هم من الطیّب-ت و فضّلن-هم علی الع-لمین . و ءاتین-هم بیّن-ت من الأمر فما اخت

در آیه قبل، سخن از اعطای کتاب، حکومت، نبوت، روزی های پاکیزه و شرافت اجتماعی که خداوند در پی رسالت موسی(ع) به بنی اسرائیل عطا فرمود; ولی این آیه <بغی> و تجاوزگری را از صفاتی شمرده است که در چنین جامعه ای باعث پیدایش اختلاف گردید و حتی آن فرهنگ و اقتصاد شکوفا و معارف روشن نیز نتوانست این روحیه را از میان ببرد.

11- آثار ضعف علمی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 9 - 8

8 - آگاهی اندک و غیرجامع نسبت به مفاهیم دینی ، زمینه مواجهه منفی با آنها *

و إذا علم من ءای-تنا شی-ًا اتّخذها هزوًا

12- آثار عقیده به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 91 - 11

11- اعتقاد و توجه به علم خداوند به همه اعمال آدمیان ، پشتوانه اجرای فرمان های اوست .

و أوفوا بعهد الله . .. إن الله یعلم ما تفعلون

برداشت فوق، از تعلیل <إن الله یعلم ما تفعلون> به دست می آید; یعنی، به عهد و پیمان خود با خدا وفادار باشید; چون که خدا از اعمال شما آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 21 - 21

21 - توجه و اعتقاد به شنوا و دانا بودن خداوند به تمامی گفته ها و رفتار های نهان و آشکار آدمی ، بازدارنده وی از ارتکاب فحشا و منکرات و پیروی از شیطان

ی-أیّها الذین ءامنوا لاتتّبعوا خطوت الشیط-ن . .. فإنّه یأمر بالفحشاء و المنکر ..

ص: 14

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه است و در مقام تعلیل برای جملات پیشین می باشد. بنابراین هشدار خداوند به شنوا و دانا بودن خویش، پس از نهی از پیروی شیطان، می تواند به منظور بازداشتن انسان از گناه و فحشا و تضمین این بازدارندگی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 28 - 13

13 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به اعمال انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات الهی و پرهیز از نافرمانی او است .

و إن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو أزکی لکم و اللّه بما تعملون علیم

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (و اللّه بما تعملون علیم)، می تواند به منظور مطلب فوق ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 29 - 6

6 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشکار انسان ها ، بازدارنده آنان از گناه و نافرمانی است .

لیس علیکم جناح أن تدخلوا بیوتًا غیر مسکونه . .. و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمو

تذکر به علم همه جانبه الهی در پایان آیه می تواند حاکی از نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 30 - 16

16 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به حرکات و رفتار انسان ها ، موجب برانگیختن آنان به رعایت دستورات خدا و پرهیز از نافرمانی او است .

قل للمؤمنین یغضّوا . .. إنّ اللّه خبیر بما یصنعون

سخن تهدیدآمیز خداوند به مؤمنان (إنّ اللّه خبیر بما یصنعون)، می تواند به منظور این مطلب، ادا شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 41 - 17

17 - توجه و اعتقاد انسان ها به آگاهی همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار تمامی موجودات ، بر انگیزنده آنان به اطاعت و فرمانبری از او

ألم تر أنّ اللّه یسبّح له من فی السم-وت . .. و اللّه علیم بما یفعلون

یادآوری علم همه جانبه خداوند برای انسان ها در پایان آیه شریفه، می تواند حاکی از برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 60 - 12

12 - توجه و اعتقاد به شنوایی و دانایی خداوند ، بازدارنده آدمی از گناه و قانون شکنی است .

و القوعد من النساء الّ-تی لایرجون نکاحًا فلیس علیهن جناح أن یضعن ثیابهنّ . .. و

جمله <و اللّه سمیع علیم> استینافیه تعلیلیه و در مقام تهدید زنانی است که احیاناً بخواهند از حکم حجاب و عفاف سرپیچی کنند و یا از موارد استثنا، سوء استفاده کنند. از این رو آمدن چنین جمله ای و یادآوری صفت شنوایی و دانایی خداوند، می

ص: 15

تواند اشاره به نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 12

12 - توجه و اعتقاد به علم همه جانبه خداوند ، بازدارنده آدمی از هر گونه نافرمانی از او

فلیحذر الذین یخالفون عن أمره . .. قد یعلم ما أنتم علیه ... و اللّه بکلّ شیء علیم

تذکر خداوند به علم همه جانبه خویش - در پایان سوره و پس از بیان یک سلسله دستورها و آموزش ها از آغاز سوره تا پایان آن (به ویژه جمله <فلیحذر الذین یخالفون عن أمره. ..>) - می تواند بیانگر نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 79 - 2

2 - اعتقاد به ربوبیت خدای یگانه و قدرت قاهر و علم گسترده او ، مقتضی توکل کردن انسان به او

إنّ ربّک یقضی بینهم بحکمه و هو العزیز العلیم . فتوکّل علی اللّه

تفریع <توکّل علی اللّه> بر <إنّ ربّک یقضی . .. و هو العزیز العلیم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 7،8

7 - عقیده به آگاهی خداوند از تمامی رفتار ها و حرکت های توطئه آمیز کافران ، موجب دل گرمی و تسلی خاطر مبلغان اسلام و مدافعان عقیده توحیدی است .

فلایحزنک قولهم إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّا نعلم. ..> تعلیل برای نهی در <فلایحزنک> است; یعنی، چون خداوند بر تمامی رفتارهای آدمیان - از جمله کافران - آگاه است، پس نباید در برابر توطئه های آنان محزون بود; بلکه باید با دل گرمی و پشتکار به تبلیغ دین پرداخت.

8 - توجه و اعتقاد به آگاهی خداوند به تمامی رفتار ها و حرکت های پنهانی و آشکار انسان ها ، بازدارنده آدمی از گناه و حق ناپذیری است .

إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت بالا از این رو است که آیه شریفه در مقام تهدید به کافران و مشرکان حق ناپذیر است. بنابراین یادآوری آگاهی مطلق خداوند به رفتار نهان و آشکار انسان ها در شرایط تهدید، می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 5

5 - آگاهی و اعتقاد به احاطه علمی خداوند بر وجود انسان ها ، بازدارنده آنان از هرگونه گناه و ستم

و ما للظ-لمین من حمیم . .. یعلم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور

ذکر شدن آگاهی همه جانبه خداوند از احوال انسان ها - پس از یادکردن از ستمکاران - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 6

ص: 16

6 - آگاهی و عقیده به علم همه جانبه خداوند به جهان و انسان ، بازدارنده انسان ها از نافرمانی و گناه

یعلم ما فی السم-وت . .. و ما تعلنون واللّه علیم بذات الصدور

13- آثار عقیده به علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 53 - 14

14 - توجه و اعتقاد به با خبر بودن خداوند از تمامی رفتار و کردار آدمیان ، باز دارنده آنان از هر گونه نافرمانی و گناه است .

و أقسموا باللّه جهد أیم-نهم . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جمله <إنّ اللّه خبیر. ..> تذکری تهدیدآمیز به منافقان بود که به دروغ اظهار اطاعت می کردند; ولی در عمل به نافرمانی و گناه مشغول بودند. بنابراین هشدار به آگاهی خداوند از اعمال انسان ها، می تواند به منظور بازداشتن آنان از نافرمانی و گناه باشد.

14- آثار علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 74 - 16

16 - صدور خیر ها و برکت ها و جوشش علم و حکمت ، نشانه منزه بودن قلب از قساوت و کدورت است .

ثم قست قلوبکم . .. فهی کالحجاره أو أشد ... و إن من الحجاره لما یتفجر منه الأنهر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 120 - 21

21 - مخالفت آگاهانه با هدایت های الهی ، انحراف و گناهی بزرگ و نابخشودنی است .

و لئن اتبعت أهواءهم بعد الذی جاءک من العلم مالک من اللّه من ولیّ و لانصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 137 - 3

3 - نپذیرفتن معارف اسلام ، پس از آگاهی به آنها ، نشانه حق ناپذیری و ستیزه جویی است .

قولوا ءامنا باللّه . .. فإن ءامنوا ... و إن تولوا فإنما هم فی شقاق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 145 - 20

20 - ارتکاب گناه پس از آگاهی به آن ظلم است .

و لئن اتبعت اهواءهم من بعد جاءک من العلم إنک إذاً لمن الظلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 17

1 - بقره - 2 - 184 - 22

22 - آگاهی به ارزش والای روزه ، زمینه ساز انجام آن است .

و أن تصوموا خیر لکم إن کنتم تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 215 - 13

13 - توجّه انسان به علم خداوند نسبت به اعمال خیر ، مُشوّق او برای انجام آن

و ما تفعلوا من خیر فانّ اللّه به علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 216 - 17

17 - نقش علم ، در کمال قانون

کتب علیکم . .. و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 235 - 15،20

15 - توجّه ، به مغفرت و بردباری خداوند ، منشأ ایجاد امید به پاک شدن از گناهان

لا جناح . .. ان اللّه غفور حلیم

20 - توجه به دانایی خداوند به اسرار درون ، منشأ پرهیز از نیّات ناشایسته درونی

و اعلموا انّ اللّه یعلم ما فی انفسکم فاحذروه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 237 - 17

17 - توجّه به نظارت خداوند ، زمینه ساز عمل به احکام الهی و کسب تقوا

و ان طلّقتموهنّ . .. ان اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 244 - 7

7 - توجّه و ایمان به علم مطلق خداوند ، برانگیزاننده آدمی برای اقدام به پیکار در راه او

و قاتلو فی سبیل اللّه و اعلموا انّ اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 268 - 6

6 - توجّه به فحشاخواهی شیطان ، عامل بازدارنده انسان از پذیرش وسوسه های او

الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء

بنابراینکه جمله <یأمرکم بالفحشاء>، تعلیلی برای جمله <یعدکم الفقر> باشد. یعنی به وعده ها و وسوسه های او گوش فرا ندهید; چه اینکه شما را به فحشا فرامی خواند.

ص: 18

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 270 - 9

9 - توجّه به علم خداوند به انفاق ها و نذر ها ، برانگیزنده آدمی به انفاق و وفای به نذر

و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فانّ اللّه یعلمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 271 - 9

9 - توجّه به دانایی گسترده خداوند بر اعمال ، برانگیزنده آدمی به انفاق

ان تبدوا الصّدقات . .. و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 274 - 4

4 - وعده الهی بر پاداش اهل انفاق ، بر انگیزنده آدمی به آن

فلهم اجرهم عند ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 280 - 12

12 - آگاهی به فرجام اعمال نیک ( صدقه ، گذشت از وامداران تنگدست و . . . ) برانگیزنده آدمی برای انجام آن اعمال

و ان تصدّقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون

مفعول <تعلمون> در برداشت فوق خیر بودن صدقه گرفته شده است; و جواب شرط (ان کنتم تعلمون) محذوف می باشد یعنی: اگر به نیکی صدقه آگاه باشید صدقه خواهید داد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 281 - 8

8 - توجه به قیامت و خوف از آن ، بازدارنده آدمی از اعمال ناشایست ( ربا و . . . ) و ترغیب کننده او به اعمال شایسته ( انفاق ، صدقه و . . . )

یا ایّها الّذین امنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقی من الرّبوا . .. و ان تصدقوا خیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 10

10 - مسؤولیّت دانشمندان و صاحبان هر فن ، در برابر شناخت ها و آگاهیهایشان

و لا یأب . .. کما علّمه اللّه

جمله <کما علّمه اللّه> می تواند بیان علّت لزوم کتابت بر توانای به نویسندگی باشد و همواره علّت، نشانگر یک قاعده کلی است. بنابراین هر علمی مسؤولیّت آفرین است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 19

2 - بقره - 2 - 284 - 2

2 - توجّه به مالکیّت مطلقه الهی ، زمینه اجرای عدل و قسط و اجرای احکام او در روابط مالی و اقتصادی

اذا تداینتم بدین . .. و ان کنتم علی سفر ... للّه ما فی السّموات و ما فی الارض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 60 - 8

8 - توجه به این که تمامی حق از ناحیه پروردگار است ، برطرف کننده زمینه های تردید نسبت به معارف و تعالیم الهی

الحق من ربّک فلا تکن من الممترین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 141 - 4

4 - بروز نقطه های ضعف در جنگ و آگاهی از آن ، زمینه مناسبی برای خالص شدن مؤمنان از عیب ها و نقصها

ان یمسسکم قرح . .. نداولها بین النّاس ... و لیمحّص اللّه الّذین امنوا

چون <تمحیص> به معنای خالص سازی از عیب و نقص است و این خالص سازی نتیجه شکست مؤمنان فرض شده، می توان گفت که شکست مسلمانان باعث می شود که آنها عیبها و نقصهای خود را بشناسند و در رفع آن بکوشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 13،42

13 - بینش ها و شناخت های آدمی ، مؤثّر در شکل گیری خواسته های وی

و طائفه قد اهمّتهم انفسهم یظنّون باللّه غیر الحقّ ظنّ الجاهلیّه

42 - توجّه انسان به دانایی خداوند به انگیزه ها و کنش های درونی برحذردارنده وی از موضعگیری های ناروا

یظنّون باللّه . .. یخفون فی انفسهم ... و اللّه علیم بذات الصّدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 156 - 7،16

7 - حسرت و افسوس فراریان از میدان نبرد ، پس از دانستن این که حیات و مرگ تقدیر الهی است .

لا تکونوا . .. ما ماتوا و ما قتلوا لیجعل اللّه ذلک حسره فی قلوبهم

بنابر اینکه <لیجعل> متعلق به محذوف باشد; یعنی بیان این حقیقت که مرگ و حیات تقدیر الهی است، برای این بود که متخلفان از جنگ بر کرده خویش حسرت برند. زیرا معلوم می شد که اگر در جنگ شرکت می کردند، چون مقدّر نبود، کشته نمی شدند.

16 - توجّه به نظارت و بینایی خداوند به کردار آدمیان ، برانگیزنده آدمی به نبرد و پیکار در راه خدا ( اعمال پسندیده )

انّ الّذین تولّوا منکم . .. و اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 167 - 21

21 - توجّه به دانایی خداوند بر راز دل ها و عملکرد های آدمی ، زمینه ساز پرهیز از نفاق و ارتکاب اعمال ناپسند

و اللّه اعلم بما یکتمون

ص: 20

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 176 - 12

12 - شناخت سنن الهی و توجّه به تدبیر وی درباره مخالفان اسلام ، موجب رفع اندوه از عملکرد آنان

و لا یحزنک . .. یرید اللّه الّا یجعل لهم حظّا فی الاخره

جمله <یرید اللّه . .. >، دالّ بر سنّت الهی در محروم کردن کافران از بهره های اخروی است و خداوند با شناساندن این سنّت خویش، پیامبر (ص) را از غم و اندوه بازداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 5،27

5 - توجّه به از جانب خدا بودن دارایی ها ، آسان کننده انفاق و بخشش و بیانگر زشتی و شناعت بخلورزی

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون بما اتیهم اللّه من فضله

تذکّر خداوند به اینکه داراییهای شما، فضلی از جانب اوست (بما آتیهم اللّه من فضله)، برای این هدف است که انفاق را بر آدمی آسان کند و زشتی بخل را بر او آشکار سازد.

27 - توجّه به مالکیّت مطلق خداوند و توجّه به آگاهی او از اعمال آدمی ، آسان کننده انفاق و زمینه ساز پرهیز از بخلورزی

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون . .. و للّه میراث السّموات و الارض و اللّه بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 189 - 3

3 - توجّه به مالکیّت و فرمانروایی مطلق خداوند ، زمینه پرهیز از شکستن میثاق ، کتمان حقایق ، دین فروشی و خودپسندی

و اذ اخذ اللّه میثاق الّذین اوتوا الکتب لتبیّننّه . .. و لا تکتمونه ... و اشتروا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 193 - 12

12 - توجّه به ربوبیّت خداوند ، زمینه درخواست و انتظار آمرزش گناهان از او

ربّنا فاغفرلنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 198 - 4

4 - توجّه به ربوبیّت الهی ، زمینه گرایش به تقوا

لکن الّذین اتّقوا ربّهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 47 - 3

3 - آشنایی اهل کتاب با وحی و کتب آسمانی ، مقتضی ایمان آنان به قرآن

یا ایها الذین اوتوا الکتب امنوا بما نزّلنا

مخاطب قراردادن یهود و نصارا با عنوان اهل کتاب و تصریح به اینکه قرآن از جانب خداوند است، استدلالی بر لزوم ایمان

ص: 21

آوردن اهل کتاب به قرآن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 113 - 14

14 - دانایی به حقیقت اعمال و واقعیت گناه ، بازدانده آدمی از خطا و گناه *

و لولا فضل اللّه علیک و رحمته لهمت طائفه . .. و علمک ما لم تکن تعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 137 - 10

10 - ارتکاب گناهانی همچون شرابخواری ، زنا و نپرداختن زکات ، با اعتقاد به گناه بودن آنها ، کفر است .

إنّ الذین ءامنوا ثم کفروا

ابو بصیر از معصوم(ع) روایت کرده است که پس از تلاوت <ان الذین ءامنوا ثم کفروا ثم ءامنوا ثم ازدادوا کفراً> امام فرمود: من زعم ان الخمر حرام ثم شربها، و من زعم ان الزنا حرام ثم زنی، و من زعم ان الزکوه حق و لم یؤدها.

_______________________________

تفسیر عیاشی، ج 1، ص 281، ح 288; نورالثقلین، ج 1، ص 563، ح 623.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 167 - 5

5 - رفتار های آدمی برخاسته از نگرش ها و باور های وی *

إنّ الذین کفروا و صدوا عن سبیل اللّه

برداشت فوق بر این اساس است که عطف <صدوا> بر <کفروا> از باب عطف سبب بر مسبب باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 172 - 13

13 - علم و ایمان در قیامت و حضور در پیشگاه خداوند ، مانع از استکبار و بازماندن از عبادت خدا

لن یستنکف المسیح . .. و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشرهم إلیه جمیعاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 2 - 48

48 - توجه به کیفر سخت الهی ، زمینه ساز تقواپیشگی و پرهیز از همکاری در گناه

و لاتعاونوا علی الاثم و العدون واتقوا اللّه إنّ اللّه شدید العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 49 - 30

30 - توجه رهبران دینی به پلیدی و ناپاکی گروه بسیاری از مردم ، مانع حزن و اندوه آنان بر سرپیچی برخی از مردم از دین و احکام آن

فان تولوا . .. و إن کثیراً من الناس لفسقون

ص: 22

چنانچه هدف از جمله <فاعلم . ..>، بازداری زاید پیامبر(ص) از حزن و اندوه باشد، می توان جمله <ان کثیراً> را بیانگر علت آن دانست ; یعنی ای پیامبر(ص) بسیاری از مردم فاسقند و خداوند هدایت آنان را اراده نکرده است. بنابراین بر رویگردانی آنان از دین و احکام آن محزون مباش.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 83 - 6

6 - گرایش مسیحیان عصر بعثت به اسلام ، برخاسته از آگاهی آنان بر حقانیت قرآن

تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق

برداشت فوق بر این اساس است که مراد از <الحق> قرآن باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 95 - 23

23 - توجه به عزت و انتقامگیری خداوند زمینه ترک محرمات

و اللّه عزیز ذو انتقام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 11

11 - آگاهی انسان ها به علم گسترده خداوند ، از اهداف بیان نقش کعبه و ماه های حرام و قربانی در قوام جامعه

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

<ذلک> می تواند اشاره به بیان مطالب یاد شده باشد، یعنی خداوند فلسفه ایجاد کعبه و نیز احکام مربوط به آن را بیان کرد تا انسانها بدانند افعال خداوند و احکام او عالمانه و دارای اهدافی والاست و این را نشان و علامتی از علم گسترده خداوند بشمارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 108 - 2

2 - توجه به احکام و قوانین شهادت بر وصیت ( نقض شهادت های دروغین و بازگشت حق سوگند به دیگران ) ، مایه هراس از ادای شهادت دروغ و زمینه ساز ادای شهادت به راستی و درستی

او یخافون ان ترد أیمن بعد أیمنهم

ضمیر در <یخافوا> و <ایمنهم> به شاهدان نخست بر می گردد و مراد از رد یمین <ترد أیمن) بازگشت حق سوگند به دیگران است. بنابراین <او یخافوا ان ترد...> یعنی تا شاهدان نخست بترسند که سوگند آنان نادیده انگاشته شده و حق سوگند به دیگران بازگردانده شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 1 - 10

10 - توجه به آفرینش مجموعه جهان هستی به دست خداوند، زمینه ساز اعتقاد به توحید ربوبی است.

الحمد للّه الذی خلق السموت و الأرض . .. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون

ص: 23

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 2 - 10،11

10 - توجه انسان به آفرینش و مرگ خویش، زمینه شناخت ربوبیت یگانه خداوند

بربهم یعدلون. هو الذی خلقکم من طین ثم قضی أجلا ... ثم أنتم تمترون

11 - مطالعه در آفرینش انسان و مرگ و حیات وی، زداینده تردید در یگانگی خداوند

هو الذی خلقکم من طین ثم قضی أجلا . .. ثم أنتم تمترون

از جمله <ثم أنتم تمترون>، که بیان استبعاد هر گونه تردید در یگانگی خداوند پس از توجه به مضامین صدر آیه است، چنین برمی آید که بعد از این توجه، علی القاعده نباید تردیدی در توحید و اعتقاد بدان وجود داشته باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 91 - 3،25

3 - درستی اعتقادات بنیادی هر فرد در ارتباطی عمیق با سطح بینش و معرفت او به خداوند است.

و ما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله علی بشر من شیء

چون انکار رسالت را در آیه شریفه معلول نقص معرفت درباره خداوند دانسته است، و تفاوتی نیز بین این عقیده و دیگر عقاید اصولی نیست، بنابراین کلیه عقاید دارای چنین ارتباطی است.

25 - کسانی که آگاهانه و از سر عناد و لجاجت حقایق را منکر شوند، فاقد ارزش هستند.

ما أنزل الله علی بشر . .. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون

کاربرد واژه <ذر> درمواردی است که چیزی را به جهت حقارت و بی ارزشی آن رها کرده و از آن بگذرند. آیه شریفه نیز در مقام فرمان به ترک مخاصمه با یهودیانی که به جهت عناد با پیامبر(ص) اصل نزول وحی بر بشر را منکر شده اند، این واژه را به کار برده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 97 - 6

6 - دانش شرط راهیابی انسان به شناخت خداوند و یگانگی او از طریق سیر در طبیعت است.

فالق الإصباح . .. قد فصلنا الأیت لقوم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 102 - 8

8 - توجه به انحصار ربوبیت و خالقیت خداوند برانگیزنده آدمی به پرستش اوست.

ذلکم الله ربکم لا إله إلا هو خلق کل شیء فاعبدوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 104 - 4

4 - نقش اساسی ارائه آگاهی و بینش در تربیت و پرورش

قد جاءکم بصائر من ربکم

ذکر نام مقدس <رب>، با ضمیر خطاب <کم> پس از بیان ارائه بینشها، بیانگر این است که این کار از جمله شؤون ربوبیت، و بالطبع در تربیت و پرورش مؤثر است.

ص: 24

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 105 - 8

8 - علم و آگاهی، زمینه درک و پذیرش آیات الهی است.

لنبینه لقوم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 156 - 2

2 - هدایت نایافتگان در صورت آگاهی از وجود قرآن، هیچ عذری در پیشگاه خدا نخواهند داشت.

هذا کتب أنزل نه . .. أن تقولوا إنما أنزل الکتب علی طائفتین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 23 - 11

11 - نهایت تذلل و تضرع آدم و حوا در پیشگاه خدا، پس از توجه به خطای خویش

ربنا ظلمنا . .. لنکونن من الخسرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 89 - 23

23 - توجه به ربوبیت خدا و علم همه جانبه او ، مستلزم توکل کردن بر وی و پایداری در برابر تهدید دشمنان

وسع ربنا کل شیء علماً علی اللّه توکلنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 98 - 4

4 - بیان فرجام کفرپیشگان بی تقوا ، از روش های قرآن در هدایت مردم به ایمان و تقواست .

و لکن کذبوا فأخذنهم . .. أو أمن أهل القری أن یأتیهم بأسنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 175 - 12

12 - شیطان ناتوان از گمراه کردن کسانی که معارف و آیات الهی را بخوبی بشناسند و به آنها پایبند باشند .

فانسلخ منها فأتبعه الشیطن

از اینکه شیطان پس از فاصله گرفتن بلعم باعورا به تعقیب او می پرازد، معلوم می شود پیش از آن به وی دسترسی نداشته و از گمراه کردن او ناتوان بوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 188 - 11

11 - علم ، زمینه ساز رفاه و آسایش و دور ماندن از ضرر ها و سختیها

لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء

ص: 25

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 20 - 7

7 - آگاهی به تکالیف الهی از شرایط مسؤولیت انسان در برابر آن

و لاتولوا عنه و أنتم تسمعون

در برداشت فوق جمله حالیه <و أنتم تسمعون> قید برای <أطیعوا> و <لاتولوا> گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 24 - 13،15

13 - توجه به علم کامل خداوند بر اندیشه ها ، زمینه ساز اجابت دعوت خدا و رسول و پرهیز از نفاق و دورویی

لاتکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لایسمعون . .. و اعلموا أن اللّه یحول

15 - توجه انسان ها به حشر قهری ایشان به پیشگاه الهی ، زمینه ساز گرایش آنان به اجابت دعوت خدا و رسول

یأیها الذین ءامنوا استجیبوا . .. و أنه إلیه تحشرون

هدف از بیان حشر آدمیان به سوی خداوند پس از <استجیبوا . .. >، ایجاد زمینه برای اجابت دعوت خدا و رسول است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 25 - 6

6 - توجه به شدت عقاب الهی ، زمینه ساز پرهیز از گناهان و ستمگریها

و اتقوا فتنه . .. و اعلموا أن اللّه شدید العقاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 11 - 7

7 - علم و دانش ، زمینه و ابزار فهم معارف قرآن

و نفصل الأیت لقوم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 41 - 11

11 - کسب ارزش های واقعی ، در پرتو علم و شناخت میسّر است .

ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 44 - 6

6 - توجه تقواپیشگان به آگاهی خداوند به احوالشان ، مایه دلگرمی آنان در جهاد

أن یجهدوا . .. و اللّه علیم بالمتقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 70 - 10

ص: 26

10 - مسؤولیت آور بودن علم و آگاهی

ألم یأتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح . .. و المؤتفکت

برداشت فوق با توجه به این است که توبیخ منافقان و کافران از آن رو صورت گرفته که آنان پس از آگاهی به فرجام شوم کفر، بازهم راه خطا را پیموده اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 97 - 10

10 - دانش و فرهنگ بالای اجتماعی ، زمینه ساز درک عمیق تر حدود و احکام الهی ، و نیز پذیرش آن

الأعراب . .. أجدر ألّا یعلموا حدود ما أنزل اللّه

بیان اینکه <بدویان> از درک حدود خدا دورند، إشعار به این معنا دارد که: متمدن بودن و برخورداری از دانش، زمینه ای بهتر برای شناخت حدود خداست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 40 - 20

20- مردم ، در صورت آگاهی از براهین توحید ، به یکتاپرستی گرایش خواهند یافت .

و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 76 - 29

29- علم و آگاهی مایه برتری است .

نرفع درج-ت من نشاء و فوق کل ذی علم علیم

برداشت فوق، از ارتباط در دو جمله <نرفع. ..> و <فوق کل ذی علم علیم> استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 41 - 16

16- علم و آگاهی ، وسیله تشخیص ارزش های برتر است .

و لأجر الأخره أکبر لو کانوا یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 43 - 13

13- علم ، عامل هوشیاری انسان و آگاه شدن وی به حقایق

فسئلوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون

<ذکر> در لغت بودن چیزی (صورت علمی) در قلب است و طبق این معنا <ذکر> ضد غفلت و نسیان خواهد بود. مراد از <أهل الذکر>» به قرینه <لاتعلمون» اهل علم است. با توجه به اینکه از علم به <ذکر» تعبیر شده است، می توان نکته یاد شده را به دست آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 27

9 - نحل - 16 - 89 - 19

19- علم ، مقدمه هدایت و هدایت ، زمینه ساز جلب رحمت الهی و رحمت ، موجب بشارت و سرور مسلمانان حقیقی است .

و نزّلنا علیک الکت-ب تبی-نًا لکلّ شیء و هدًی و رحمه و بشری للمسلمین

برداشت فوق، مبتنی بر این نکته است که ترتیب در آیه، ترتیب رتبی باشد; یعنی، هر یک از آنها مقدمه دیگری باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 107 - 7،9،11،14

7- علم و آگاهی ، دارای نقشی مؤثر در پیدایش ایمان و جهل از موانع آن

إن الذین أُوتوا العلم من قبله یخرّون للأذقان سجّدًا

9- علم ، وسیله ای بس ارزشمند برای راه یافتن به حقیقت و قبول تعالیم دین

إن الذین أُوتوا العلم من قبله یخرّون للأذقان

11- ایمان برخاسته از علم و آگاهی ، ایمانی ارزشمند و ستودنی است .

ءامنوا به أو لاتؤمنوا إن الذین أُوتوا العلم . .. یخرّون للأذقان

14- تأثیر سطح دانش مردم ، در مقدار بهرهوری آنان از معارف قرآنی

إن الذین أُوتوا العلم . .. یخرّون للأذقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 51 - 2

2- داشتن اطلاع و آگاهی همه جانبه به ابعاد امور ، شرط ضروری ولایت و سرپرستی است .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء من دونی . .. ما أشهدتّهم خلق السم-وت والأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 66 - 5

5- موسی ( ع ) برای رسیدن به رشد و تکامل َ برتر از راه تحصیل دانش ، در تلاش بود .

هل أتّبعک علی أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 68 - 5

5- آگاهی و شناخت ، زمینه ساز صبر و شکیبایی است .

و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 11

11- علم مسؤولیت آور و عالمان و آگاهان ، وظیفه دار هدایت کردن دیگران

قد جاءنی من العلم . .. فاتّبعنی

حضرت ابراهیم(ع)، مسؤولیت هدایت گری خود را ناشی از علم و آگاهی خود دانسته است. بیان این نکته از زبان ابراهیم(ع) در قرآن، گویای نقش دانش و مسؤولیت آفرینی آن است.

ص: 28

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 70 - 8

8- توقف داوری صحیح و تعیین مراتب و درجات ، بر آگاهی کامل

ثمّ لنحن أعلم بالذین هم أولی بها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 54 - 6

6 - علم ، مایه سلامت قلب و جان و جهل ، موجب قساوت و بیماردلی

لیجعل . .. فتنه للذین فی قلوبهم مرض ...و لیعلم الذین أُوتوا العلم أنّه الحقّ من

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 50 - 9

9 - ایمان متکی به شناخت ، ایمانی استوار و تزلزل ناپذیر

فأُلقی السحره س-جدین . .. قالوا لاضیر

چون ساحران خود اهل شناخت بودند و به آسانی معجزه موسی را از افسون تمایز دادند و به حقانیت وی پی بردند، به درجه ای از ایمانی رسیدند که نمی شد با هیچ شکنجه ای آن را از آنان گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 40 - 4،15

4 - علم ، منشأ قدرت

قال الذی عنده علم من الکت-ب أنا ءاتیک به قبل أن یرتدّ إلیک طرفک

وصف <عنده علم. ..> اشعار به علیت دارد; یعنی، چون به دانش آن کتاب آگاهی داشت، توانست به خواسته سلیمان جامه عمل بپوشاند.

15 - برخورداری از علم و قدرت ، زمینه توجه مردان الهی به مسؤولیت و وظایف برتر خود

فلمّا رءاه مستقرًّا عنده قال ه-ذا من فضل ربّی لیبلونی

برداشت یاد شده از آن جا است که سلیمان(ع) با مشاهده قدرت دربار خویش، متذکر گشت که هدف از این تفضلات و امکانات، امتحان و آزمون او است و باید به هوش باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 42 - 6

6 - علم و معرفت ، زمینه ساز خضوع و تسلیم انسان در برابر حق

و أُوتینا العلم من قبلها و کنّا مسلمین

تقدیم <علم> بر <اسلام> می تواند بیانگر مطلب فوق باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 52 - 5

ص: 29

5 - علم و دانش ، زمینه ساز درک آیات و نشانه های خدا و موجب پندآموزی از درس های نهفته در سرگذشت اقوام هلاک شده پیشین

إنّ فی ذلک لأیه لقوم یعلمون

قید <لقوم یعلمون> نشانگر آن است که جهل و نادانی، مانع از شناخت درس ها و آیات الهی است و تنها با داشتن درک و پیش فرض های معرفتی، می توان از آیات الهی پند گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 54 - 8

8 - ارتکاب فحشا از روی آگاهی ، دارای زشتی و جرم بیشتر

أتأتون الف-حشه و أنتم تبصرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 78 - 2

2 - اعتقاد قارون به نقش تعیین کننده دانش و ابتکار در دستیابی انسان به مال و ثروت و نه لطف و احسان خداوند

إذ قال له قومه . .. أحسن کما أحسن اللّه إلیک ... قال إنّما أُوتیته علی علم عندی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 3 - 5

5 - آگاهی یافتن از جریان سنت آزمایش الهی در میان مؤمنان گذشته ، آسان کننده پذیرش آن برای مدعیان ایمان است .

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنّا و هم لایفتنون. و لقد فتنّاالذین من قبلهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 43 - 8

8 - تمثیلِ بی بنیادیِ شرک به خانه عنکبوت ناشی از علم و برهان است .

مثل الذین اتّخذوا من دون اللّه أولیاء کمثل العنکبوت اتّخذت بیتًا . .. و تلک الأم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 47 - 6

6 - برخورداران از علم و آگاهی به معارف آسمانی ، برای پذیرش قرآن ، از دیگران آماده ترند .

أنزلنا إلیک الکت-ب فالذین ءاتین-هم الکت-ب یؤمنون به

<آتیناهم الکتاب> مشعر به این حقیقت است که اهل کتاب، از آن جهت که با داشتن کتاب، آگاهی هایی در زمینه معارف آسمانی به دست آورده اند، زمینه مناسب تری برای پذیرش حقانیّت قرآن دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 64 - 8

8 - انسان ها ، در صورت آگاهی و اطلاع از سرگرمی و بازی بودن دنیا و حیات واقعی بودن عالم آخرت ، از دنیا دست می کشیدند و به آخرت روی می آوردند .

ص: 30

و ما ه-ذه الحیوه الدنیا إلاّ لهو . .. و إنّ الدار الأخره لهی الحیوان لو کانوا یع

برداشت بالا بنابر محذوف بودن جواب <لو> است و آن، چیزی مانند این فراز است: <لرغبوا فی الأخره و زهدوا فی الدنیا>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 22 - 6

6 - علم و آگاهی ، دارای نقشی اساسی در شناخت و تشخیص آیات الهی است .

إنّ فی ذلک لأی-ت للع-لمین

موارد یاد شده، برای همه، آیه است. این که از بین همه انسان ها، عالمان را ذکر کرده، گویای حقیقت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 6 - 7

7 - لازمه علم و آگاهی ، قضاوت صحیح و واقع بینانه درباره تعالیم نازل شده از جانب خداوند است .

و یری الذین أُوتوا العلم الذی أُنزل إلیک من ربّک هو الحقّ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 29 - 18

18 - تنها در سایه علم و آگاهی ، می توان به عمق مثل های قرآن پی برد و از آن درس آموخت .

ضرب اللّه مثلاً رجلاً . .. بل أکثرهم لایعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 49 - 14،19

14 - علم و آگاهی ، زمینه توسعه اقتصادی و برخورداری از رفاه و آسایش

ثمّ إذا خوّلن-ه نعمه منّا قال إنّما أُوتیته علی علم

از آهنگ این آیه استفاده می شود که آنچه محکوم و مردود است، نادیده گرفتن نقش خدا به عنوان منشأ اصلی نعمت ها و تکیه کردن بر تلاش و دانش خود است; نه این که آیه شریفه درصدد نفی نقش دانش و تلاش بشر در توسعه اقتصادی و رفاه است.

19 - بیشتر انسان ها از منشأ اصلی نعمت ها و آسودگی ها ( خدایی بودن آنها ) و مقدار تأثیر دانش بشری در پدید آمدن آنها ، بی خبر و ناآگاه اند .

قال إنّما أُوتیته علی علم بل هی فتنه و ل-کنّ أکثرهم لایعلمون

برداشت یاد شده بر این اساس استوار است که متعلق علم در <لایعلمون>، مطلبی باشد که از جمله <قال إنّما أُوتیته. ..> استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 51 - 2

2 - رفاه مندی و برخورداری از نعمت ها در سایه تلاش و دانش اقتصادی ، در صورت همراه بودن آن با ناسپاسی و غفلت از منشأ خدایی آنها ، هلاکت و بدبختی در دنیا را در پی خواهد داشت .

فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون فأصابهم سیّئات ما کسبوا

ص: 31

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 12 - 4

4 - گرایش به شرک ، پس از آگاهی از یگانگی خداوند ، موجب عذاب گریزناپذیر در قیامت است .

فهل إلی خروج من سبیل . ذلکم بأنّه إذا دعی اللّه وحده کفرتم و إن یشرک به تؤمنوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 83 - 3،5

3 - برخورداری از دانش و تجربه بشری در اداره زندگی ، موجب غرور و احساس بی نیازی برخی از اقوام قدرتمند پیشین ، از تعالیم آسمانی و پیامبران الهی گردید .

فلمّا جاءتهم رسلهم بالبیّن-ت فرحوا بما عندهم من العلم

درباره این که مقصود از علم در این آیه چیست؟ چند احتمال از سوی مفسران ابراز شده است; بهترین آنها دو احتمال می باشد: 1- مقصود علوم بشری است که موجب به وجود آمدن تمدن و قدرت بسیار گردید و در نتیجه اقوام گذشته احساس می کردند که نیازی به تعالیم آسمانی برای تأمین زندگی خود ندارند. 2- مراد آگاهی هایی است که آن اقوام درباره عقاید خویش داشتند; آن چنان که موجب غرور آنان شده و خود را از تعالیم آسمانی بی نیاز می دانستند. گفتنی است برداشت یاد شده مبتنی بر احتمال نخست است.

5 - علوم و تجربه های بشری ، نمی تواند جایگزین تعالیم الهی و تجربه های پیامبران شود و انسان را از آنها بی نیاز سازد .

فلمّا جاءتهم رسلهم بالبیّن-ت فرحوا بما عندهم من العلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 12 - 15

15 - قدرت و آگاهی ، پشتوانه مدیریت و تدبیر شایسته

خلق الأرض . .. ذلک تقدیر العزیز العلیم

آمدن صفت <عزیز> و <علیم> پس از بیان آسمان، زمین و. .. اشاره به این واقعیت دارد که آفرینش زیبا و مستحکم، تکیه بر قدرت و علم دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 53 - 5

5 - دانش بشر و دریافت های علمی او ، در پهنه طبیعت و وجود انسان ، هموارکننده راه درک حقانیت پیام وحی

سنریهم ءای-تنا فی الأفاق و فی أنفسهم حتّی یتبیّن لهم أنّه الحقّ

خداوند حقایقی را در قرآن در مورد انسان مطرح نموده است. از انطباق آن با واقعیت وجودی انسان، حقانیت قرآن آشکار می گردد.این برداشت در صورتی است که ضمیر در <أنّه>، به قرآن باز گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 14 - 9

9 - حفظ وحدت دینی و پرهیز از دسته بندی های مذهبی ، ره آورد رشد تربیتی و اخلاقی جامعه و نه صرف آگاهی فکری

و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ما جاءهم العلم بغیًا بینهم

ص: 32

از این که جوامع پیشین، با وجود علم و آگاهی، به واسطه کمبود خصایل شایسته اخلاقی (خوی تجاوزگری و فزون طلبی) به تفرقه روی آوردند، استفاده می شود که صرف آگاهی فکری در حفظ و ایجاد وحدت دینی کافی نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 7 - 6

6 - شناخت تاریخ و آگاهی از موضع گیری های همگون کافران در برابر پیامبران ، مانع نگرانی و دلسردی رهبران دینی است .

و کم أرسلنا . .. إلاّ کانوا به یستهزءون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 86 - 5،7

5 - شفاعت اخروی ، متکی بر علم و آگاهی است ; نه بیهوده و بدون ملاک .

إلاّ من شهد بالحقّ و هم یعلمون

7 - ایمان متکی بر علم و آگاهی ، دارای ارزش و اهمیت

من شهد بالحقّ و هم یعلمون

تعبیر <و هم یعلمون> بیانگر متکی بودن شهادت بر علم و آگاهی و مصداق مورد نظر از <الحقّ>، ایمان به خدا و دیگر حقایق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 25 - 7

7-آگاهی و درک حقیقت ، مسؤولیت آور و ملاک نکوهش و مؤاخذه حق ناپذیران

إنّ الذین . .. من بعد ما تبیّن لهم الهدی

آیه شریفه، مرتدان و حق ناپذیران را سرزنش می کند و این توبیخ و سرزنش را بر یک اصل استوار کرده و آن عبارت است از <تبین حق و راه هدایت>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 37 - 3

3 - دریافت پیام های نهفته در متن تاریخ ، نیازمند قلبی آگاه یا گوشی شنوا و حق پذیر

إنّ فی ذلک لذکری لمن کان له قلب أو ألقی السمع و هو شهید

عبارت <لمن کان له قلب أو ألقی. ..> می رساند که برای فهم صحیح تاریخ، یکی از دو شرط لازم است: یا خردمندی و تیزهوشی در درک و تحلیل و یا حق شنوی از اهل خرد و اندیشه.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 10 - 7

7 - علم عادی و دلایل ظاهری ، کافی در مقام داوری و تشخیص امور

فامتحنوهنّ اللّه أعلم بإیم-نهنّ

بیان <اللّه أعلم بإیمانهنّ. ..> - پس از امر <امتحنوهنّ> - می رساند که شما انسان ها در مقام داوری و حکم، موظف به

ص: 33

ملاک های ظاهری و بشری هستید; نه ملاک هایی که چه بسا از دسترس بشر خارج است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - صف - 61 - 5 - 6

6 - علم و آگاهی ، مسؤولیت آور است .

لم تؤذوننی و قد تعلمون أنّی رسول اللّه إلیکم

برداشت یاد شده، با توجه به این است که موسی(ع) در نکوهش قوم خویش، به علم و آگاهی آنان استناد کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - صف - 61 - 11 - 15

15 - کسب ارزش های واقعی ، در پرتو علم و شناخت میسّر است .

ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 9 - 11

11 - کسب ارزش های واقعی ، در پرتو دانش و آگاهی میسّر است .

ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 4 - 11

11 - بهره مندی از دانش و معرفت ، زمینه ساز بهره مندی از معارف و حقایق الهی

لو کنتم تعلمون

در برداشت یاد شده، فعل <تعلمون> گرفته شده است; یعنی، <لو کنتم أهل العلم لاستجبتم دعوتی و آمنتم>.

15- آثار علم ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 2

2- آگاهی و دانش الهی حضرت ابراهیم ( ع ) ، مبنا و مجوّز او برای دعوت آزر به پیروی از خود

إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتّبعنی

16- آثار علم اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 83 - 4

4 - آگاهی محدود بسیاری از اقوام پیشین نسبت به امور اعتقادی و تعالیم الهی ، موجب غرور آنان و احساس بی نیازی

ص: 34

کردنشان از تعالیم آسمانی و پیامبران الهی

فرحوا بما عندهم من العلم

17- آثار علم به تاریخ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 40 - 17

17 - آگاهی های تاریخی ، می تواند دارای نقشی سازنده برای آدمی باشد .

یبنی إسرائیل اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم

به یاد آوردن نعمتهای گذشته - که نوعی آگاهی تاریخی است - مورد سفارش و توصیه خداوند قرار گرفته است و از آنجا که سفارشهای خداوند همواره در راستای سازندگی انسان و هدایت اوست، می توان به برداشت فوق دست یافت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 47 - 10

10 - آگاهی تاریخی ، دارای نقشی سازنده در هدایت انسانها

اذکروا نعمتی التی أنعمت علیکم و أنی فضلتکم علی العلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 112 - 3

3 - بینش و آگاهیهای تاریخی دارای نقشی سازنده و کارساز در راهیابی و هدایت انسان است.

و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا

تذکر به این نکته تاریخی که تمامی انبیای الهی دشمن داشته اند، می تواند گویای نقش آگاهیهای تاریخی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 26 - 13

13 - توجه به بحران های گذشته و برطرف شدن آن ، در پرتو امداد های الهی ، زمینه ساز گرایش به شکرگزاری خداوند در برابر نعمت های او

و اذکروا إذ أنتم قلیل . .. فاویکم ... لعلکم تشکرون

<لعل> متعلق به <اذکروا> است و بیانگر هدف از ضرورت به یاد داشتن مطالبی است که در آیه مطرح شد. از جمله مقایسه دو حالت قبل از هجرت و بعد از آن.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 3 - 14

14 - اطلاع یافتن از گرفتاری مؤمنان پیشین به سختی ها ، زمینه ساز تحمل سختی ها ، از سوی مؤمنان بعدی است .

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنّا و هم لایفتنون. و لقد فتنّا الذین من قبلهم

یادآوری ابتلای مؤمنان دوران های پیشین به سختی ها، پس از اعلام باطل بودن پندار عدم گرفتاری مؤمنان به آنها، می تواند

ص: 35

به منظور هموارسازی سختی های پیش آمده برای مؤمنان بعدی باشد.

18- آثار علم به حسابرسی عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 16 - 3

3 - آشنایی با مرحله حسابرسی نامه های اعمال ، زمینه ساز باور انسان به تغییرپذیر بودن حالات خویش است .

فلا أُقسم

جمله <طبقاً عن طبق> (در آیات بعد) - که سوگندهای مکرر این آیات مربوط به آن است - از دگرگونی حالات انسان خبر می دهد و حرف <فاء> در <فلا اُقسم> این مجموعه را بر آیات پیشین - که درباره محاسبه نامه های اعمال بود - تفریع کرده است; یعنی، حال که از حساب و کتاب آگاه شدید، بدانید که دگرگونی حالات حتمی است.

19- آثار علم به حوادث

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 26 - 13

13 - توجه به بحران های گذشته و برطرف شدن آن ، در پرتو امداد های الهی ، زمینه ساز گرایش به شکرگزاری خداوند در برابر نعمت های او

و اذکروا إذ أنتم قلیل . .. فاویکم ... لعلکم تشکرون

<لعل> متعلق به <اذکروا> است و بیانگر هدف از ضرورت به یاد داشتن مطالبی است که در آیه مطرح شد. از جمله مقایسه دو حالت قبل از هجرت و بعد از آن.

20- آثار علم به سنتهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 130 - 5

5 - آگاهی از سنت های الهی و فلسفه آن ، زمینه ساز صبر و تحمل بیشتر درسختی ها و نگرانی ها

و لولا کلمه . .. فاصبر علی ما یقولون

21- آثار علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 20 - 10

10 - پی بردن به قدرت و توانایی خداوند ، برطرف کننده استبعاد در وقوع معاد است .

ص: 36

سیروا . .. فانظروا ... ثمّ اللّه ینشئ النشأه الأخره إنّ اللّه علی کلّ شیء قدیر

22- آثار علم به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 43 - 10

10- آگاه شدن از قرآن و محتوای آن ، آدمی را به حقانیّت رسالت پیامبر ( ص ) راهنمایی می کند .

کفی بالله شهیدًا . .. و من عنده علم الکت-ب

23- آثار علم به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 19 - 2

2 - آگاهی از قیامت و سرگذشت انسان ها در آن روز ، زداینده غفلت ها و مایه یادآوری و بیداری

إنّ ه-ذه تذکره

آیات گذشته، درباره قیامت و احوال انسان ها در آن روز بود; ازاین رو ممکن است، <ه-ذه> اشاره به این موضوع باشد.

24- آثار علم به لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 40 - 2،3

2 - آصف بن برخیا ( آورنده تخت بلقیس ) دارای بخشی از علم به کتاب ( لوح محفوظ )

قال الذی عنده علم من الکت-ب أنا ءاتیک به قبل أن یرتدّ إلیک طرفک

عبارت <علم من الکتاب> - با توجه به نکره بودن <علم>- به معنای آگاهی داشتن به گوشه ای از دانش کتاب می باشد. گفتنی است که بر طبق روایات، آورنده تخت بلقیس آصف بن برخیا، وصی و وزیر سلیمان(ع) بوده است و مراد از <کتاب> - بنابر گفته برخی از مفسران - لوح محفوظ است.

3 - امکان سلطه بر قوانین طبیعت با در اختیار داشتن گوشه ای از دانش کتاب الهی ( لوح محفوظ )

قال الذی عنده علم من الکت-ب أنا ءاتیک به قبل أن یرتدّ إلیک طرفک

25- آثار علم به مجهولات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 101 - 3

3 - شناخت برخی مجهولات آثار ناخوشایند و زیانباری دارد .

ص: 37

لاتسئلوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم

26- آثار علم به مرگ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 4 - 10

10 - شناخت مرگ و اجل انسان ، زمینه ساز توجه به خدا و ایمان به او است .

لو کنتم تعلمون

در برداشت یاد شده، مفعول <تعلمون> - به قرینه جملات سابق - اجل انسان است و جواب شرط <لو>، ممکن است جمله ای محذوف مانند <لآمنتم و أطعتم> باشد.

27- آثار علم به نامه عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 7

7 - اطلاع بر پرونده اعمال ، راهی برای آگاهی انسان در قیامت بر کردار خویش

و إذا الصحف نشرت . .. علمت نفس ما أحضرت

28- آثار علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 158 - 9

9 - علم و آگاهی خداوند به اعمال خیر بندگان ، ضامن ضایع نشدن پاداش آنهاست .

و من تطوع خیراً فإن اللّه شاکر علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 106 - 5

5 - مبهم گذاردن سرنوشت اخروی برخی از خطاکاران ، نشأت یافته از علم و حکمت الهی و دارای مصلحت است .

و ءاخرون مرجون لأمر اللّه . .. و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 115 - 11

11 - احکام و قوانین خداوند ، نشأت یافته از علم گسترده او به مصالح و مفاسد و حقایق هستی

حتی یبین لهم ما یتقون إن اللّه بکل شیء علیم

جمله <إن اللّه بکل . ..> در مقام تعلیل و بیانگر علت تبیین احکام از سوی خداوند باشد.

ص: 38

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 42 - 8

8- آگاهی خداوند به عملکرد و دستاورد انسانها ، زمینه ساز اقتدار او بر خنثی کردن مکر ها و توطئه های ایشان علیه پیامبران و برنامه های الهی

فلله المکر جمیعًا یعلم ما تکسب کل نفس

جمله <یعلم . ..> به منزله تعلیلی است برای <فلله المکر جمیعاً> و اشاره به ریشه و خاستگاه این حقیقت دارد که مکرها و توطئه های کافران علیه برنامه های الهی بی اثر است و همه برنامه ها در اختیار خداوند است ; یعنی، چون خداوند از اعمال و رفتار انسانها آگاه است، مکر و نقشه های ایشان بر او مخفی نمی ماند و لذا به خوبی می تواند آنها را خنثی سازد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 29 - 2

2- آگاهی خداوند از اعمال زشت کافران ، عامل فرمان او به آنها برای ورود به جهنّم

الک-فرین . .. إن الله علیم بما کنتم تعملون. فادخلوا أبوب جهنّم

<فا> در <فادخلوا> عاطفه است و مسبب را بر سبب (علم خدا) عطف کرده است. بنابراین معنای آیه چنین می شود: حال که خداوند چنین آگاهی از کردار شما دارد، پس وارد جهنم شوید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 71 - 3

3- اراده خداوند به تفاوت روزی انسان ها ، نشأت یافته از علم او به نیاز ها و مصالح واقعی آنهاست . *

إن الله علیم قدیر . و الله فضّل بعضکم علی بعض فی الرزق

تصریح به اینکه خدا باعث برتری یافتن برخی بر برخی دیگر در روزی است - پس از تذکر به اینکه خدا عالم و قادر است - می تواند گویای این حقیقت باشد که این برتری دادنها عالمانه و نشأت یافته از آگاهی خداوند به مصالح و نیازهای واقعی انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 55 - 7

7- اعطای فضیلت بیشتر به برخی از انبیا از جانب خداوند ، بر اساس علم او به شایستگی و لیاقت آنان است .

و ربّک أعلم بمن . .. و لقد فضّلنا بعض النبیّن علی بعض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 19 - 13

13- برتری آگاهی خداوند ، لازمه ربوبیّت او بر همه آگاهان است .

ربّکم أعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 27 - 11

ص: 39

11- علم مطلق خداوند ، اساس ثبات و تغییرناپذیری کلمات او است .

له غیب السم-وت و الأرض . .. لامبدّل لکلم-ته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 70 - 6

6- علم خداوند ، ضامن و پشتوانه تعیین دقیق میزان و مرتبه استحقاق هر کس برای دوزخ

لنحن أعلم بالذین هم أولی بها

بیان داناتربودن خداوند نسبت به اولویت ها، صرفاً به منظور نشان دادن برتری آگاهی خداوند نیست; بلکه به نظر می رسد مقصود، بیان اجرا و سازمان یافتن عذاب ها، براساسِ اولویت ها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 7 - 6

6 - قرآن و پند های آن ، نشأت یافته از علم مطلق خداوند است .

تذکره . .. فإنّه یعلم السرّ و أخفی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 46 - 7

7 - وعده یاری خداوند و آگاهی گسترده او بر جزئیات ماجرای ارشاد فرعون ، مایه امیدواری و آرامش بخش دل های نگران موسی و هارون ( ع ) بود .

إنّنا نخاف . .. لاتخافا إنّنی معکما أسمع و أری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 81 - 8

8- مسخر گشتن تندباد و به فرمان درآمدن آن برای سلیمان ( ع ) ، در پرتو اراده و علم گسترده الهی بود .

و لسلیم-ن الریح . .. و کنّا بکلّ شیء ع-لمین

عبارت <بکلّ شیء عالمین> می رساند که این کار، براساس قوانین علمی صورت گرفته و خداوند با علم گسترده خویش به آن قوانین، اراده کرده بود که تندباد تحت فرمان سلیمان قرار گیرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 112 - 5

5- قضاوت و داوری برحق خداوند ، برخاسته از علم و آگاهی همه جانبه او است .

إنّه یعلم الجهر من القول و یعلم ماتکتمون . .. ق-ل ربّ احکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 69 - 3

3 - داوری خدا در قیامت ، بر اساس علم کامل او به کردار آدمیان است .

اللّه أعلم بما تعملون . اللّه یحکم بینکم یوم القی-مه

ص: 40

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 10 - 6

6 - قوانین اسلامی ، احکامی سنجیده ، بی عیب و نقص و برخاسته از علم و حکمت الهی

و لولا فضل اللّه علیکم و رحمته و أنّ اللّه توّاب حکیم

برداشت فوق از وصف <حکیم> برای خداوند، پس از بیان یک سلسله از احکام و قوانین در آیات گذشته، به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 32 - 16،17،18

16 - رحمت وسیع و علم گسترده خداوند ، تضمین کننده تحقق وعده او ، مبنی بر تأمین نیازمندی های فقیرانی که در صدد ازدواج اند .

إن یکونوا فقراء یغنهم اللّه من فضله و اللّه وسع علیم

جمله <و اللّه واسع علیم> استینافیه تعلیلیه است و بیانگر علت و چگونگی بی نیاز کردن فقیران و تهی دستان به وسیله خدا است; یعنی، چون خداوند گشایش گر و دانای مطلق به همه حقایق و نیازمندی های انسان است، پس بر انجام وعده خود نیز، توانا خواهد بود.

17 - توصیه خداوند به ازدواج غیر متأهلان ، نشأت گرفته از علم و آگاهی او به واقعیت ها و نیاز های آدمیان است .

و أنکحوا الأی-می منکم . .. واللّه ... علیم

18 - گشایش در کار مؤمنان و تفضل به آنان از جانب خداوند ، بر پایه علم گسترده او به مصالح و نیاز های آنان است .

یغنهم اللّه من فضله و اللّه وسع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 35 - 24،25

24 - مشیت خداوند بر هدایت مردمان به نور خویش ، برخاسته از علم فراگیر او است .

یهدی اللّه لنوره من یشاء . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

برداشت یاد شده، مبتنی بر این نکته است که جمله <و اللّه بکلّ شیء علیم>، عطف بر جمله <یهدی اللّه. ..> باشد. یاد کرد علم همه جانبه خداوند پس از مشیت مطلقه او; می رساند که مشیت خدا، مرتبط با علم او و برخاسته از آن است.

25 - تمثیل های خداوند برای فهم معارف بلند الهی ، به امری محسوس و قابل درک همگان ، برخاسته از علم فراگیر او به ویژگی ها و استعداد های انسان ها است .

و یضرب اللّه الأمث-ل للناس و اللّه بکلّ شیء علیم

برداشت یاد شده مبتنی بر دو نکته است: 1- جمله <و اللّه بکلّ شیء علیم> عطف بر جمله <و یضرب اللّه الأمثال للناس> باشد. 2- تذکر به آگاهی همه جانبه خداوند، پس از بیان تمثیل برای مردم، می رساند که این آگاهی مرتبط باانسان ها و ویژگی ها و استعدادهای او برای بهره گیری از چنین تمثیل هایی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 220 - 3

3 - شنوایی و علم گسترده و بی همتای الهی ، مقتضی توکل کردن بر او در تنگناها

و توکّل علی العزیز الرحیم . .. إنّه هو السمیع العلیم

ص: 41

<إنّه هو السمیع. ..> می تواند تعلیل برای امر به توکل باشد; یعنی، بر او توکل کن; زیرا او شنوای راز و نیازهای شما و دانا به چگونگی برداشتن تنگناها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 26 - 5

5 - علم و قدرت بی کران خدا ، اساس ربوبیت و تدبیر او بر نظام هستی

الذی یخرج الخبء . .. و یعلم ماتخفون و ما تعلنون... ربّ العرش العظیم

<یخرج الخبء> - در آیه پیش- بیانگر قدرت بی کران و <یعلم ما تخفون. ..> بیانگر علم همه جانبه خداوند است. ارتباط این آیه با آیه قبل می رساند که ربوبیت و تدبیر خدا، بر پایه قدرت و علم همه جانبه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 74 - 4،8

4 - علم خدا به مواضع فکری و عملی مردم در قبال پیامبر ( ص ) ، تضمینی بر تحقق وعده ها و وعید های او

و یقولون متی ه-ذا الوعد . .. و إنّ ربّک لیعلم

مطرح ساختن علم الهی به نهان و آشکار خلق (پس از آیات مربوط به وعده عذاب) می رساند که خداوند به اتکای علم خویش، موضع گیری مردم را در قبال پیامبر(ص) جزا خواهد داد.

8 - علم خداوند به توطئه های کافران ، مایه ناکامی آنان در دستیابی به اهدافشان

و لاتکن فی ضیق ممّا یمکرون . .. و إنّ ربّک لیعلم ما تکنّ صدورهم و ما یعلنون

طرح علم خدا به اسرار نهانی و کارهای آشکار توطئه گران علیه دین و رسالت پیامبر(ص)، اشاره به این نکته دارد که آنان در هر حال در منظر خدا هستند و نمی توانند چیزی را از او مخفی کرده و به اهداف شان برسند. این بیان، می تواند تعلیلی باشد بر آنچه که قبلاً در ضمن <و لاتکن فی ضیق ممّا یمکرون> آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 89 - 3

3 - آگاهی عمیق خداوند به اعمال بندگان ، پشتوانه پاداش او به نیک کرداران

إنّه خبیر بما تفعلون . من جاء بالحسنه فله خیر منها

از ارتباط <من جاء. ..> با بخش پایانی آیه قبل (إنّه خبیر بما تفعلون) می توان مطلب یاد شده را استفاده کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 90 - 10

10 - محاسبه و جزای اعمال انسان ، براساس علم دقیق و همه جانبه الهی

إنّه خبیر بما تفعلون . .. فکبّت وجوههم فی النّار هل تجزون إلاّ ما کنتم تعملون

مطلب یاد شده با توجه به ارتباط این آیه با ذیل آیه 88 (إنّه خبیر بما تفعلون) استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 70 - 5

5 - انحصار خالقیت ، اختیار و آگاهی مطلق و یکتایی به خداوند ، دلیل انحصار شایستگی ستایش ها به او

ص: 42

ربّک یخلق ما یشاء و یختار . .. یعلم ... و هو اللّه لا إل-ه إلاّ هو له الحمد فی ا

از ارتباط میان آیات گذشته - که بیانگر اوصاف خداوند بود - و این آیه برداشت یاد شده به دست می آید; زیرا ذکر انحصار ستایش ها به خداوند، نتیجه اوصاف یاد شده برای او است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 42 - 3

3 - تشریح بی بنیادی شرک - همانند بی بنیادی خانه عنکبوت - برخاسته از علم خداوند است .

مثل الذین اتّخذوا من دون اللّه أولیاء کمثل العنکبوت اتّخذت بیتًا . .. إنّ اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 60 - 9

9 - آگاهی همه جانبه خداوند ، باعث تأمین روزی موجودات نیازمند است .

اللّه یرزقها و إیّاکم و هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 62 - 6

6 - فراخی و ضیق روزی بندگان ، ناشی از علم خدا به همه چیز است .

اللّه یبسط الرزق . .. و یقدر له إنّ اللّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 54 - 13

13 - آفرینش انسان و مراحل حیات وی ، امری عالمانه و از روی آگاهی است .

اللّه الذی خلقکم . .. و هو العلیم القدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 6 - 7

7 - اداره و تدبیر امور جهان ، برخاسته از علم و عزت و رحمت الهی است .

یدبّر الأمر . .. ذلک ع-لم الغیب و الشه-ده العزیز الرحیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 1 - 10

10 - فرمان به پیامبر ( ص ) برای رعایت تقوا ، برخاسته از علم و حکمت الهی است .

ی-أیّها النبیّ اتّق اللّه . .. إنّ اللّه کان علیمًا حکیمًا

جمله <إنّ اللّه. ..> می تواند تعلیل برای فرمان به رعایت تقوا باشد; یعنی، چون خداوند، دارای آگاهی فراوان و صاحب حکمت است، چنین فرمانی را صادر کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 43

14 - احزاب - 33 - 34 - 11،12

11 - لطف و آگاهی همه جانبه خداوند ، منشأ صدور احکامی خاص برای همسران پیامبر

قل لأزوجک . .. ی-نساء النبیّ ... و اذکرن ... إنّ اللّه کان لطیفًا خبیرًا

12 - علم و لطف خداوند ، منشأ اعطای عصمت به اهل بیت پیامبر ( ص )

إنّما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس أهل البیت . .. إنّ اللّه کان لطیفًا خبیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 26 - 9

9 - داوری خداوند ، بر اساس علم و آگاهی او است .

و هو الفتّاح العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 40 - 7

7 - مؤاخذه در روز قیامت ، صرفاً بر اساس آگاهی های پیشین خداوند نخواهد بود ; بلکه ممکن است با حضور طرف های ماجرا باشد .

و یوم یحشرهم . .. ثمّ یقول للمل-ئکه أه-ؤلاء إیّاکم کانوا یعبدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 8 - 16

16 - نظام کیفر و پاداش خداوند ، بر اساس علم همه جانبه او به احوال و کردار بندگان است .

الذین کفروا لهم عذاب شدید . .. إنّ اللّه علیم بما یصنعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 44 - 13

13 - علم و توانایی خداوند ، دلیل بر ناتوانی قدرت ها از بازداشتن تحقق اراده الهی است .

و ما کان اللّه لیعجزه من شیء . .. إنّه کان علیمًا قدیرًا

جمله <إنّه کان علیماً قدیراً> در مقام تعلیل برای جمله پیشین است; یعنی، از آن جایی که خداوند دانا و توانا است، هیچ نیرویی توانایی بازداشتن تحقق اراده الهی را ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 45 - 11

11 - مهلت دادن به کافران و گنه کاران و به تأخیر انداختن مجازات آنان ، کاری عالمانه و برخاسته از آگاهی دقیق خداوند به احوال و مصالح بندگان

و ل-کن یؤخّرهم إلی أجل مسمًّی فإذا جاء أجلهم فإنّ اللّه کان بعباده بصیرًا

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که <فإنّ اللّه کان. ..> در مقام تعلیل برای جمله پیش (و ل-کن یؤخّرهم...) می باشد; یعنی، چون خداوند به احوال بندگانش آگاه است; از این رو مجازات آنان را تا زمان معین به تأخیر انداخته است.

ص: 44

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 79 - 7

7 - آگاهی خداوند بر آفرینش و پدید آوردن هر چیزی ، دلیل و نشانه امکان برپایی قیامت و توانایی خداوند بر احیای مجدد انسان ها

و هو بکلّ خلق علیم

جمله <و هو بکلّ خلق علیم> ادامه استدلال برای امکان معاد و رد شبهه منکران قیامت است; یعنی، بعید شمردن برپایی قیامت، ممکن است ناشی از این شبهه باشد که چگونه اجزای پوسیده و پراکنده بشر، شناسایی و جمع خواهد شد. خداوند در پاسخ آن، مسأله علم مطلق خویش بر آفرینش جهان هستی را یادآور شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 81 - 10

10 - آفرینش انبوه پدیده های جهان و آگاهی همه جانبه از احوال آنها ، دلیل و شاهد توانایی خداوند بر احیای مجدد انسان ها در روز قیامت

أوَلیس الذی خلق السم-وت و الأرض بق-در علی أن یخلق مثلهم بلی و هو الخلّ-ق العلیم

یادآوری آفرینش و علم گسترده خداوند، در پایان آیه و در شرایطی که آیه شریفه در مقام بیان توانایی خداوند بر احیای مجدد انسان ها است; می تواند گویای برداشت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 7 - 19

19 - حسابرسی اعمال بندگان از سوی خداوند در قیامت ، متکی به علم همه جانبه او است .

فینبّئکم بما کنتم تعملون إنّه علیم بذات الصدور

برداشت بالا از آن جا است که جمله <إن-ّه علیم بذات الصدور> تعلیل برای جمله <فینب-ّئکم بما کنتم تعملون> است; یعنی، چون خداوند به باطن افراد آگاه است، پس می تواند آنان را به کردارشان آگاه سازد و به حسابرسی آنان بپردازد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 7 - 14

14 - رحمت و علم همه جانبه و گسترده خداوند ، مقتضیِ طلب آمرزش از او و امید بستن به اجابت او است .

و یستغفرون للذین ءامنوا ربّنا وسعت کلّ شیء رحمه و علمًا فاغفر للذین تابوا

برداشت یاد شده از تفریع <فاغفر للذین تابوا. ..> بر <ربّنا وسعت...> استفاده می شود; یعنی، ای پروردگار ما! چون رحمت و علم تو گسترده و جهان شمول است، پس بیامرز مؤمنان توبه کننده را... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 6

6 - علم همه جانبه خداوند به احوال ظاهر و باطن انسان ها ، دلیل توانایی او بر حسابرسی سریع بندگان

إنّ اللّه سریع الحساب . .. یعلم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور

برداشت یاد شده بر این اساس است که جمله <یعلم خائنه الأعین. ..> تعلیل برای جمله <إنّ اللّه سریع الحساب> باشد; یعنی، چون خداوند از تمامی حالات انسان ها آگاهی کامل دارد، اعمال بندگانش را با سرعت رسیدگی خواهد کرد و نیازی به

ص: 45

ارائه دلیل و شهود ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 20 - 4

4 - آگاهی همه جانبه خداوند از احوال انسان ها ، پشتوانه قضاوت به حق او

یعلم خائنه الأعین . .. و اللّه یقضی بالحقّ

یادآوری قضاوت به حق خداوند - پس از تذکر به علم همه جانبه او - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 8،9

8 - تحولات پیچیده شکوفه ها و جنین ، بنا به مقتضای علم و حکمت خداوندی است .

و ما تخرج من ثمرت من أکمامها . .. إلاّ بعلمه

چنانچه <باء> در <بعلمه> برای سببیت باشد، مفاد آیه شریفه، این خواهد بود که همه این رخدادها براساس علم الهی است.

9 - تدبیر و اداره جهان هستی ، بر اساس علم و آگاهی صورت می گیرد .

و ما ربّک . .. و ما تخرج من ثمرت ... إلاّ بعلمه

با توجه به این که شکفتن شکوفه ها و انعقاد نطفه و تولد موجودات، نمونه هایی از تدبیر جهان هستی است، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 12 - 14

14 - اطلاع دقیق خداوند از راه های تأمین نیازمندی های آدمیان ، تضمین کننده روزی رسانی وی به آنان

له مقالید السم-وت و الأرض یبسط الرزق . .. إنّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 50 - 4

4 - خداوند ، براساس علم و آگاهی خویش ، به گروهی پسر و به گروهی دیگر دختر و یا به جمعی پسر و دختر می دهد و برخی را عقیم و نازا می گرداند .

یهب لمن یشاء . .. أو یزوّجهم ... إنّه علیم قدیر

<تزویج> در <أو یزوّجهم> به معنای توأم با یکدیگر قرار دادن است; یعنی، خداوند به برخی تنها دختر می دهد و به بعضی تنها پسر عطا می کند و برخی را هم پسر و هم دختر می بخشد و برخی دیگر را نازا کرده; نه پسر می دهد و نه دختر.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 10 - 4

4 - قدرت و دانایی آفریدگار هستی ، پشتوانه پیدایش شرایط زیست در کره زمین

العزیز العلیم . الذی جعل لکم الأرض مهدًا و جعل لکم فیها سبلاً لعلّکم تهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 46

17 - زخرف - 43 - 85 - 3

3 - حکمت و علم گسترده خداوند ، پشتوانه فرمانروایی زوال ناپذیر او بر نظام هستی

و هو الحکیم العلیم . و تبارک الذی له ملک السم-وت و الأرض و ما بینهما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 6 - 9

9- نزول قرآن و تقدیر و تدبیر امور خلق ، متکی بر آگاهی عمیق خداوند از نیاز آنان است .

إنّا أنزلن-ه . .. فیها یفرق کلّ أمر ... إنّه هو السمیع العلیم

جمله <إنّه هو السمیع العلیم> می تواند تعلیل برای <إنّا أنزلناه. ..> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 7 - 4

4- تدبیر بایسته نظام هستی از سوی خداوند ، گواه علم و آگاهی ژرف و مطلق او است .

إنّه هو السمیع العلیم . ربّ السموت و الأرض و ما بینهما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 32 - 4

4- قرار گرفتن بنی اسرائیل ، تحت حمایت ویژه خداوند در عصر موسی ، براساس ملاک هایی متکی به علم الهی

و لقد اخترن-هم علی علم

برگزیدن بنی اسرائیل ممکن است به رهایی یافتن آنان از ستم فرعونیان و وراثت آنان نظر داشته باشد; یعنی، ملت های زیادی تحت ستم بوده اند، ولی از آن میان، بنی اسرائیل از این حمایت الهی برخوردار شدند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 8 - 12

12- شهادت و داوری خداوند میان حق و باطل ، متکی به علم برتر او

هو أعلم . .. کفی به شهیدًا

از ارتباط <هو أعلم> با <کفی به. ..>، مطلب یاد شده استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 23 - 2

2- نزول عذاب ، تنها متکی به علم و صلاحدید خداوند و خارج از حیطه تصمیم گیری پیامبران

فأتنا بما تعدنا . .. قال إنّما العلم عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 4 - 19

19 - علم و حکمت ازلی خداوند ، پشتوانه آفرینش قوای هستی و به کارگیری بهینه آن

و للّه جنود السم-وت و الأرض و کان اللّه علیمًا حکیمًا

ص: 47

تعبیر <و کان اللّه علیماً حکیماً> در پایان آیه شریفه، می رساند که فتح مؤمنان و انزال سکینه بر آنان و بهره گیری از جنود آسمان ها و زمین، در پرتو علم و حکمت ازلی صورت می گیرد; زیرا نفس تکوّن جنود و نیز بهره گیری از آنها در موارد مختلف، نیازمند علم و حکمت گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 5 - 3

3 - علم و حکمت الهی ، پشتوانه پاداش او به اهل ایمان *

و کان اللّه علیمًا حکیمًا . لیدخل المؤمنین و المؤمن-ت جنّ-ت

در صورتی که میان ذیل آیه قبل (کان اللّه. ..) با <لیدخل...> ارتباطی لحاظ شود، مطلب بالا را می توان نتیجه گرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 21 - 7

7 - علم و قدرت گسترده ، دو پشتوانه مهم تحقّق وعده های الهی

وعدکم اللّه . .. و أخری لم تقدروا علیها و قد أحاط اللّه بها و کان اللّه علی کلّ

از این که خداوند، پس از بشارت های مختلف به مؤمنان، به دو صفت مهم خویش (علم و قدرت فراگیر) اشاره کرده است، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 26 - 21،22

21- ایجاد روح آرامش و تقوا در پیامبر ( ص ) و مؤمنان ، به هنگام نیاز آنان ، متکی به علم فراگیر خداوند بر هستی

فأنزل اللّه . .. و ألزمهم کلمه التقوی ... و کان اللّه بکلّ شیء علیمًا

از ارتباط <و کان اللّه. ..> با عبارت قبل آیه (فأنزل اللّه...)، مطلب بالا استفاده می شود.

22 - علم فراگیر خداوند ، مبنای اعطای فیض از سوی او به بندگان ، براساس استحقاقشان

و ألزمهم کلمه التقوی و کانوا أحقّ بها و أهلها و کان اللّه بکلّ شیء علیمًا

برداشت بالا مبتنی بر این نکته است که <و کان اللّه. ..> در رابطه با <و کانوا أحقّ...> مطرح شده باشد; یعنی، تشخیص این شایستگی و اهلیّت به وسیله علم فراگیر الهی، صورت گرفته و می گیرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 27 - 6،15

6- اعجاز قرآن ، در پیشگویی ورود حتمی مسلمانان به مسجدالحرام همراه با آرامش و امنیت

لتدخلنّ المسجدالحرام . .. ءامنین

با توجه به این که رؤیای پیامبر(ص) و وعده خداوند، دو سال پس از حدیبیه به کامل ترین صورت تحقق یافت; مطلب بالا استفاده می شود.

15- اراده و تدبیر الهی ، متکی به علم و حکمت او

فعلم ما لم تعلموا

خداوند، با تعبیر <فعلم. ..> این واقعیت را به مؤمنان یادآور شده که کارها و تدابیر او، متکی به علم و آگاهی است; نه گزاف و بی حساب.

ص: 48

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 8 - 8،9

8 - نعمت ها و تفضلات الهی بر خلق ، متکی به علم و حکمت او است ; نه بدون ملاک و گزاف .

فضلاً من اللّه و نعمه و اللّه علیم حکیم

9 - افعال الهی ، براساس علم و حکمت

و ل-کنّ اللّه حبّب . .. و کرّه إلیکم ... فضلاً... و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 13 - 18

18 - ملاک قرار گرفتن تقوا ، به عنوان یگانه عامل کرامت انسان ها ، متکی بر علم و کاردانی خداوند است .

إنّ أکرمکم عند اللّه أتقی-کم إنّ اللّه علیم خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 16 - 9

9- علم الهی ، به زوایای وجود آدمی ، پشتوانه برپایی قیامت و حساب رسی و مؤاخذه انسان *

و نحن أقرب إلیه من حبل الورید

در آیات پیشین برای اقامه برهان معاد به دو نکته اشاره شده است: نخست قدرت خداوند و سپس علم او. اکنون دراین آیات، تعبیر <أفعیینا...> به قدرت و <نعلم ما توسوس...> به علم الهی نظر دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 17 - 2

2- فرشتگانِ ثبت کننده اعمال - علاوه بر علم محیط الهی - گواهی دیگر بر اعمال انسان *

و نحن أقرب إلیه من حبل الورید . إذ یتلقّی المتلقّیان

در آیه قبل، خداوند علم خویش را به عنوان ملاک محاسبه انسان ها معرفی فرمود و اکنون در این آیه دریافت های دو فرشته را، به عنوان گواهی دیگر بر اعمال آدمی یاد کرده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 45 - 2

2 - علم خداوند به گفتار کافران ، ملاک داوری او علیه آنان در قیامت

نحن أعلم بما یقولون

از ارتباط <نحن أعلم. ..> با آیات پیشین - که درباره حشر و معاد است - مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 30 - 6،7

6 - اعطای فرزند به همسر پیر و عقیم ابراهیم ( ع ) ، متکی بر حکمت و علم الهی بود .

و قالت عجوز عقیم قالوا کذلک . .. إنّه هو الحکیم العلیم

ص: 49

تصریح به علم و حکمت الهی، در پی نوید به اعطای فرزند، بیانگر مطلب بالا است.

7 - معجزات الهی ، متکی به علم و حکمت گسترده او

و قالت عجوز عقیم . قالوا کذلک ... إنّه هو الحکیم العلیم

برداشت یاد شده با توجّه به این نکته است که باروری پیرزنی فرتوت و نازا، طبق عوامل طبیعی صورت نمی گیرد و آن گونه که به همسر ابراهیم(ع) بشارت داده شد، قطعاً امری اعجازی بوده است و این اعجاز بی دلیل نمی باشد; بلکه نشأت یافته از علم و حکمت الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 31 - 3

3 - علم گسترده و قدرت مطلقه خداوند ، پشتوانه حتمی بودن نظام جزا و پاداش او

هو أعلم . .. و للّه ما فی السم-وت و ... لیجزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 10 - 29

29 - احکام و داوری های خداوند میان خلق ، متکی به علم و حکمت گسترده او است .

یحکم بینکم و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تحریم - 66 - 2 - 10

10 - تشریع خداوند ، برخاسته از علم و حکمت او است .

قد فرض اللّه لکم . .. و هو العلیم الحکیم

یادآوری علم و حکمت خداوند - پس از تشریع قانون شکستن سوگند - می تواند بیانگر مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 15 - 7

7 - آگاهی دقیق خداوند به حقیقت انسان ، دلیل سامان دادن معاد در مراحل هستی او است .

بلی إنّ ربّه کان به بصیرًا

جمله <إنّ ربّه. ..> در مقام تعلیل است و بصیرت خداوند به انسان را دلیل معاد قرار داده است; یعنی، انسان موجودی است که باید معاد داشته باشد و چون خداوند، به طور کامل به حقیقت انسان آگاهی دارد، برای او معاد قرار داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 7 - 8

8 - قرائت کامل قرآن بر پیامبر ( ص ) و بقای آن در حافظه آن حضرت ، نویدی متکی بر علم خداوند

سنقرئک فلاتنسی . .. إنّه یعلم الجهر و ما یخفی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 7

ص: 50

7 - علم خداوند ، پشتوانه دقّت در حسابرسی و مجازات انسان ها در قیامت است .

إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

29- آثار علم ذوالقرنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 84 - 5

5- در دست داشتن اسباب و راه کار های علمی و عملی ، زمینه ساز قدرت و اقتدار ذوالقرنین در زمین بود .

إنّا مکّنّا له فی الأرض و ءاتینه من کلّ شیء سببًا

عطف <آتیناه> بر جمله قبل، عطف سبب بر مسبب است; یعنی، اگر <ذوالقرنین> در زمین اقتدار داشت، به جهت اسبابی بود که برای هر کار در اختیار او بود.

30- آثار علم سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 17 - 6

6 - علم و دانش سلیمان ، زمینه ساز دستیابی او به قدرت و به خدمت گرفتن آن در مسیر اهداف الهی

و لقد ءاتینا داود و سلیم-ن علمًا. .. و أوتینا من کلّ شیء... جنوده من الجنّ و الإ

طرح علم گسترده سلیمان، پیش از بیان عظمت سپاه و قدرت برتر نظامی وی، می تواند اشاره به مطلب فوق داشته باشد.

31- آثار علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 78 - 1

1- آگاهی از غیب و یا صدور پیمانی از جانب خداوند ، از راه های وقوف بر پی امد های کفر و ایمان و آثار آنها است .

لأُتینّ . .. أطّلع الغیب أم اتّخذ عند الرحمن عهدًا

همزه در <أطّلع> - که در اصل أإطّلع بوده - برای استفهام انکاری است و فاعل فعل ضمیری است که به <الذی> در آیه قبل بازمی گردد. از این رو مضمون آیه چنین می شود: آیا آن کافری که مدعی شد کفر، موجب دستیابی به مال و فرزند است، بر غیب آگاهی یافته و یا عهدی از جانب خداوند دریافت کرده است؟! مراد از عهد، نوشته و یا بیانی است که از ناحیه خداوند صادر گردیده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 110 - 4

4- علم به زمان کیفر و عذاب انسان ها ، درگرو آگاهی به نهان و آشکار آنان است .

إن أدری أقریب . .. إنّه یعلم الجهر من القول

ص: 51

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 74 - 8

8 - علم خداوند به توطئه های کافران ، مایه ناکامی آنان در دستیابی به اهدافشان

و لاتکن فی ضیق ممّا یمکرون . .. و إنّ ربّک لیعلم ما تکنّ صدورهم و ما یعلنون

طرح علم خدا به اسرار نهانی و کارهای آشکار توطئه گران علیه دین و رسالت پیامبر(ص)، اشاره به این نکته دارد که آنان در هر حال در منظر خدا هستند و نمی توانند چیزی را از او مخفی کرده و به اهداف شان برسند. این بیان، می تواند تعلیلی باشد بر آنچه که قبلاً در ضمن <و لاتکن فی ضیق ممّا یمکرون> آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 14 - 8

8 - داشتن علم غیب ، موجب آگاهی به حقایق پشت پرده و پنهان می شود .

تبیّنت الجنّ أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 22 - 4

4 - آگاهی مطلق به غیب و شهود ، لازمه مقام الوهیت و خداوندگاری است .

هو اللّه الذی لا إل-ه إلاّ هو ع-لم الغیب و الشه-ده

توصیف <اللّه> به <عالم الغیب و الشهاده>، بیان بالا را افاده می کند.

32- آثار علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 105 - 12

12 - علم خدا به آشکار و نهان ، تضمینی بر پاداش دادن و کیفر کردن دقیق انسان ها در قیامت

ستردون إلی علم الغیب و الشهده فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 6 - 22،24

22- حکیمانه بودن افعال خدا و آگاهی او به ویژگی های یوسف ( ع ) ، موجب شد تا او را برگزیند و تعبیر رؤیا و تحلیل حوادث را به آن حضرت بیاموزد .

یجتبیک ربک . .. إن ربک علیم حکیم

24- حکمت خدا و علم او به خصلت های یوسف ( ع ) موجب شد تا نعمت خویش را بر خاندان یعقوب کامل کند .

و یتم نعمته علیک و علی ءال یعقوب . .. إن ربک علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 52

10 - اسراء - 17 - 54 - 3،5

3- سفارش به انتخاب بهترین و شایسته ترین گفتار ها ، برخاسته از علم همه جانبه خداوند به احوال انسانهاست .

قل لعبادی یقولوا التی هی أحسن . .. ربّکم أعلم بکم

ذکر <ربّکم أعلم بکم>، پس از توصیه به گزینش بهترین سخن در گفتار به منزله تعلیل است; یعنی، چون خداوند به احوال انسانها آگاه است، چنین توصیه ای می کند.

5- مشیت خداوند در نزول رحمت یا عذاب بر بندگان ، مبتنی بر علم و آگاهی گسترده او بر احوال آنان است .

ربّکم أعلم بکم إن یشأ یرحمکم أو إن یشأ یعذّبکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 110 - 4

4 - آگاهی گسترده و محیط خداوند بر احوال و اعمال بندگان ، پشتوانه قانون مندی شفاعت در قیامت و صدور یا عدم صدور اجازه بر آن

لاتنفع الشف-عه إلاّمن أذن . .. یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 219 - 3

3 - خداوند عزیز و رحیم و آگاه به نماز و راز و نیاز انسان ها ، سزاوار اعتماد و توکل کردن آنان بر او

و توکّل علی العزیز الرحیم . الذی ... و تقلّبک فی الس-جدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 69 - 6

6 - علم همه جانبه خداوند به نهان و آشکار مردمان ، دلیل انحصار حق تشریع و انتخاب پیامبر به او

و ربّک یخلق ما یشاء و یختار . .. و ربّک یعلم ما تکنّ صدورهم و ما یعلنون

برداشت یاد شده بر این اساس است که آیه در مقام بیان علت منحصر بودن حق قانون گذاری و حق برگزیدن پیامبر به خداوند باشد که در آیه قبل، از آن سخن به میان آمده است; یعنی، چون خداوند به نهان و آشکار انسان ها آگاهی کامل دارد; پس تنها او شایسته قانون گذاری برای ایشان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 3 - 16

16 - علم خداوند به ذرات ریز دوردست ، ناشی از غیب دانی او است .

ع-لم الغیب لایعزب عنه مثقال ذرّه فی السم-وت و لا فی الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 32 - 18

18 - لزوم اجتناب از دعوی بی گناهی و پاکی ، در برابر خداوندِ آگاه به آشکار و نهان انسان ها

هو أعلم بکم . .. فلاتزکّوا أنفسکم

ص: 53

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 18 - 15

15 - آگاهی ژرف خداوند به اعمال خلق ، پشتوانه نظام کیفر و پاداش

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

توجه به پیوند مفهومی صدر آیه (مسؤولیت اخروی انسان در قبال کرده های خویش) و ختام آیه (علم و آگاهی ژرف الهی) مطلب بالا را نتیجه می دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 18 - 1

1 - سپاسداری ، بردباری ، آگاهی از نهان و آشکار ، عزّت و حکمت خداوند ، مقتضی تقواپیشگی ، حرف شنوی ، فرمان بری و انفاق در راه او است .

فاتّقوا اللّه . .. اسمعوا و أطیعوا و أنفقوا ... و اللّه شکور حلیم ... العزیز الح

برخی از مفسران، بر این عقیده اند که میان ذکر اوصاف خداوند در دو آیه پایانی، با فرمان الهی به تقواپیشگی، فرمان بری و انفاق، ارتباط وجود دارد. این مطلب می تواند اشاره به برداشت یاد شده باشد.

33- آثار علم قارون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 78 - 3،4

3 - قارون ، مدعی بهره مندی از دانش و خلاقیت ویژه برای تحصیل ثروت بود .

قال إنّما أُوتیته علی علم عندی

4 - مؤثر دانستن دانش و ابتکار فردی در فزونی ثروت ، توجیه قارون برای ترک انفاق و احسان نکردن خود

إذ قال له قومه . .. و أحسن ... قال إنّما أُوتیته علی علم عندی

از این که قارون در پاسخ به توصیه قومش به انفاق و احسان، گفت: این ثروت ها، ناشی از دانش و ابتکار من است; می توان استفاده کرد که او با این پاسخ، درصدد توجیه کار خود (ترک احسان) برآمده بود.

34- آثار علم لدنی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 62 - 13

13 - آگاهی نوح ( ع ) به حقایقی از جانب خدا ، از عوامل پایداری وی در تبلیغ رسالت های الهی و خیرخواهی خالصانه برای مردم

أبلغکم رسلت ربی و أنصح لکم و أعلم من اللّه ما لاتعلمون

به نظر می رسد جمله <أعلم من اللّه . .. > به منزله تعلیلی باشد برای <أبلغکم> و <أنصح لکم>. یعنی آگاه بودن من بر حقایقی پوشیده بر شما مرا در ابلاغ رسالتهای الهی پایدار می سازد.

ص: 54

35- آثار علم ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 28 - 2،5

2- آگاهی ملائکه از علم مطلق خداوند به تمامی گفتار و رفتار و حالات ، موجب انقیاد آنان و بازدارنده ایشان از هرگونه نافرمانی

لایسبقونه . .. بأمره یعملون . یعلم ما بین أیدیهم و ما خلفهم

جمله <یعلم ما. ..> می تواند در حکم تعلیل برای آیه قبل (لایسبقونه... بأمره یعملون) باشد; یعنی، چون فرشتگان آگاه اند که خداوند به تمامی حرکات آنان دانا است، از این رو گوش به فرمان خدا و تسلیم محض او هستند.

5- اطلاع ملائکه از علم گسترده الهی ، مانع از شفاعت خودسرانه آنان است .

یعلم . .. و لایشفعون إلاّلمن ارتضی

36- آثار علم مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 11 - 8

8 - آگاهی و ایمان مؤمنان به علم همه جانبه خداوند ، مایه تحمل مصیبت ها و پایداری در برابر مشکلات است .

ما أصاب من مصیبه إلاّ بإذن اللّه . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

37- آثار علم یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 23 - 16

16- توحید ناب و خالص یوسف ( ع ) ، اطاعتش از خدا و تقوا و پرهیزگاری او ، جلوه هایی از علم و حکمتی که خداوند به او عطا کرده بود .

ءاتین-ه حکمًا و علمًا . .. قال معاذ الله إنه ربی أحسن مثوای

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 54 - 8

8- پادشاه مصر در پی ملاقاتش با یوسف ( ع ) و احراز شخصیت و دانش او ، به وی اعلام کرد که در دستگاه حکومتی ، رأیی نافذ و فرمانی مطاع خواهد داشت .

فلما کلّمه قال إنک الیوم لدینا مکین أمین

به کسی که دارای منزلتی والا و شأنی رفیع باشد <مکین> گفته می شود. <أمین> نیز به کسی گفته می شود که از خیانت بپرهیزد و به صداقت گفتارش و درستی رفتارش اطمینان باشد. سخن پادشاه (تو نزد ما منزلتی والا داری) کنایه از این است که: دستوراتت نافذ است و آنچه در امر حکومت پیشنهاد کنی مورد قبول است.

ص: 55

38- آثار کتمان علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 24 - 7

7 - امساک دانش از دیگران و کتمان علوم الهی ، بخل است .

و ما هو علی الغیب بضنین

39- آثار محدودیت علم مشرکان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 30 - 5

5 - اندیشه خرافی مشرکان در مورد فرشتگان ، برخاسته از افق محدود دانش و بینش آنان

لیسمّون المل-ئکه تسمیه الأُنثی . .. ذلک مبلغهم من العلم

با توجه به این که موضوع اصلی آیات پیشین، طرد و نقد اندیشه خرافی مشرکان درباره دختر انگاشتن فرشتگان برای خداوند بود; می توان استفاده کرد که عبارت <ذلک مبلغهم. ..>، فلسفه رواج این عقیده خرافی را در میان آنان تبیین می کند.

40- آثار وسعت علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 70 - 9

9 - علم برتر و همه جانبه خداوند ، پشتوانه داوری و جزای عادلانه او است .

و قضی بینهم بالحقّ و هم لایظلمون . .. و هو أعلم بما یفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 24 - 17

17 - علم و آگاهی گسترده خداوند ، پشتوانه پیروزی دین حق و شکست جبهه کفر و باطل

و یمح اللّه الب-طل . .. إنّه علیم بذات الصدور

جمله <إنّه علیم بذات الصدور> می تواند علت برای جمله <و یمح اللّه الباطل> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 19 - 16

16- احاطه علم الهی بر احوال آدمی ، مقتضی نگرانی انسان از لغزش های خود و روی آوری به استغفار

و استغفر . .. و اللّه یعلم متقلّبکم و مثوی-کم

از ارتباط دو بخش آیه (<استغفر> و <و اللّه یعلم. ..>) مطلب بالا استفاده می شود.

ص: 56

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 30 - 10

10- علم الهی به تمامی اعمال خلق ، هشداری به بیماردلان منافق و نویدی به اهل ایمان

و اللّه یعلم أعم-لکم

یادآوری علم فراگیر الهی بر تمامی اعمال خلق - چه مؤمن و چه منافق - در حقیقت هشداری است به منافقان که سرانجام، کیفر اعمال خود را خواهند دید و نویدی است به مؤمنان که صبر و مقاومت شان بر طریق ایمان، از دید خداوند مخفی نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 23 - 5

5 - اتکای سنن الهی ، بر علم و قدرت ازلی و گسترده او ، راز جاودانگی و تبدیل ناپذیری آن *

قد أحاط اللّه بها و کان اللّه علی کلّ شیء قدیرًا . .. و لن تجد لسنّه اللّه تبدیل

در آیات پیشین، خداوند دو وصف از اوصاف خویش را یادآور شده است: 1- علم ازلی و محیط; 2- قدرت ازلی و نامحدود و در این آیه، سخن از جاودانگی قوانین خویش به میان آورده است. از ارتباط این دو بیان، مطلب بالا به دست می آید.

41- آفات علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 25

25 - تعجیل و شتاب ، از آفات تحصیل علم است .

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربّ زدنی علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 23 - 10

10 - هواپرستی ، انگیزه اصلی بی توجهی انسان به دلیل و برهان ، در تحصیل معارف

ما أنزل اللّه بها من سلط-ن إن یتّبعون إلاّ الظنّ و ما تهوی الأنفس

با توجه به ارتباط بین صدر آیه شریفه با <و ما تهوی الأنفس> - که علت بی توجهی مشرکان به یقین و برهان را بازگو می کند - مطلب یاد شده استفاده می شود.

42- احاطه به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 27 - 1

1 - خداوند هیچ کس را - جز کسانی که از آنان راضی و خشنود باشد ( رسولان ) - از علم غیب خود آگاه نمی سازد .

إلاّ من ارتضی من رسول

ص: 57

<من> - در <من رسول> - برای تبیین <من ارتضی> است.

43- احکام و علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 97 - 13

13 - حدود و احکام نازل شده از سوی خداوند بر رسول اکرم ( ص ) بر اساس علم و حکمت است .

حدود ما أنزل اللّه علی رسوله و اللّه علیم حکیم

44- ادعای علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 78 - 2

2- کسی که کفرورزی را مایه فراوانی مال و اولاد می داند ، مانند کسی سخن گفته است که یا به غیب آگاه شده و یا از خداوند پیمان گرفته است .

کفر بأی-تنا و قال . .. أطّلع الغیب أم اتّخذ عندالرحمن عهدًا

45- ارزش تحمل سختیهای تحصیل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 66 - 18

18- مسافرت با عالم و تحمّل سختی ها در راه کسب دانش و رشد و کمال ، ارزشمند است .

لقد لقینا من سفرنا ه-ذا نصبًا . .. هل أتّبعک علی أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

46- ارزش علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 26

26 - ارزش و اهمیّت رسوخ در علم ( ژرفنگری )

و الرّاسخون فی العلم یقولون امنّا به کلّ من عند ربّنا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 170 - 18

18 - کمال و ارزش والای علم در همراهی و آمیختگی آن با حکمت است .

ص: 58

و کان اللّه علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 76 - 12،13

12 - شنوایی و دانایی مطلق ، ویژگی معبود شایسته و بایسته پرستش

قل اتعبدون من دون اللّه . .. و اللّه هو السمیع العلیم

13 - شنوایی و دانایی مطلق ، شرط توانایی بر سود و زیان رسانی به مردم

ما لایملک لکم ضراً و لانفعاً و اللّه هو السمیع العلیم

به نظر می رسد جمله <و اللّه . ..> برهانی است بر دو حقیقتی که در فراز قبل بیان شد، یکی توان خداوند به ضرر و نفع رسانی و دیگر، ناتوانی غیر خدا بر آن.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 104 - 17

17 - دانش و هدایت ملاک لیاقت رهبران برای رهبری

او لو کان ءاباؤهم لایعلمون شیئاً و لایهتدون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 97 - 7

7 - آگاهان و دانشمندان در نزد خداوند ارزشمندند.

قد فصلنا الأیت لقوم یعلمون

خداوند هدف تفصیل آیات را استفاده دانشمندان اعلام کرده است. این مسأله بیانگر ارزشمندی این گروه در نزد خداوند است ; زیرا خداوند آنان را مخاطب سخن خویش قرار داده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 93 - 13

13 - علم و آگاهی ، دارای ارزش در بینش الهی و ملاک ارجمندی انسان

فهم لا یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 53 - 6

6- علم و دانش ، دارای جایگاهی والا و از مهم ترین ارزشهاست .

إنا نبشّرک بغل-م علیم

توصیف <غلام> به <علیم> به جای هر صفت خوب دیگر، نشان دهنده نکته فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 70 - 9

9- زندگی بدون علم و آگاهی ، پست و بی ارزش است .

ص: 59

من یردّ إلی أرذل العمر لکی لایعلم بعد علم شیئًا

برداشت فوق، به خاطر این نکته است که خداوند مرحله ای را که انسان چیزی نمی داند و فاقد آگاهی است، پست ترین مرحله دانسته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 84 - 12

12- علم و آگاهی برتر ، ملاک شایستگی مربیان و معیار گزینش آنان

فربّکم أعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 107 - 7،9

7- علم و آگاهی ، دارای نقشی مؤثر در پیدایش ایمان و جهل از موانع آن

إن الذین أُوتوا العلم من قبله یخرّون للأذقان سجّدًا

9- علم ، وسیله ای بس ارزشمند برای راه یافتن به حقیقت و قبول تعالیم دین

إن الذین أُوتوا العلم من قبله یخرّون للأذقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 65 - 11

11- دانش ، ارزشی برجسته برای انسان است .

علّمنه من لدنّا علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 10

10- ارجمندی و ارزش والای علم و عالم

إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 5 - 23

23 - ارزش انسان و زندگی او ، در پرتو علم و آگاهی

أرذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 54 - 2

2 - نور دانش و معرفت ، نعمت الهی و ارزش خدا دادی است .

و لیعلم الذین أُوتوا العلم

عبارت <الذین اُوتوا العلم> اشاره دارد به این که علم و معرفت نعمتی است که از سوی خدا به عالمان داده شده است.

ص: 60

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 15 - 6،9

6 - علم ، فضیلتی راستین در بینش مردان الهی

و لقد ءاتینا داود و سلیم-ن علمًا و قالا الحمد للّه الذی فضّلنا

9 - علم و آگاهی فزون تر ، از ملاک های برتری مؤمنان بر یکدیگر

و قالا الحمد للّه الذی فضّلنا علی کثیر من عباده المؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 49 - 6

6 - برخورداری از علم و آگاهی ، ارزشی والا است .

فی صدور الذین أوتوا العلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 56 - 3

3 - ارزش مندی و کارایی علم ، به همراه بودن آن با ایمان است .

و قال الذین أوتوا العلم و الإیم-ن

ذکر <الإیمان> پس از <العلم> احتمال دارد به خاطر اشاره به این نکته باشد که علم، به تنهایی، دستاورد راهیابی به غیب را ندارد، بلکه وقتی همراه با ایمان شد، به حقایق غیب راه می یابد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 19 - 2

2 - علم و روشن بینی ، از فضایل و ارزش های انسانی و الهی

و ما یستوی الأعمی و البصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 9 - 11،16

11 - پیامبر ( ص ) ، مأمور بیدار کردن مردمان و توجه دادن آنان به ارزش علم و معرفت و برتری عالمان بر جاهلان

قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون

مأموریت پیامبر(ص) به اعلام این حقیقت روشن که عالمان با جاهلان برابر نیستند، صرفاً برای بیدار کردن مردم و توجه دادن آنان به ارزش والای علم و معرفت است.

16 - ایمان و دانش ، دو معیار برتری و امتیاز انسان ها بر یکدیگر

أمّن هو ق-نت . .. هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 58 - 2

2 - علم و روشن بینی ، از فضایل و ارزش های انسانی و الهی

و ما یستوی الأعمی و البصیر

ص: 61

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 28 - 9

9 - دانش ، از ارزش های مهم انسان

و بشّروه بغل-م علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 1 - 7

7 - < دانش و سوادآموزی > و < دانش پژوه و دانش آموز > ، برخوردار از ارزش و جایگاه ویژه در پیشگاه خداوند

و القلم و ما یسطرون

47- ارزش علم به آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 12 - 4

4 - شناختن هستی ، آن گونه که هست و تشخیص کار خیر و انجام دادن آن ( حکمت ) ، امری بس مهم و ارزش مند است .

و لقد ءاتینا لقم-ن الحکمه

حکمت در لغت، به معنای <معرفت پیدا کردن به موجودات> و نیز <انجام دادن کارهای خیر> است. (مفردات راغب)

48- ارزش علم به حقایق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 31 - 8

8 - علم به حقایق هستی از ارزش های والاست .

إنی أعلم مالاتعلمون. و علّم ءادم الأسماء کلها

49- ارزش علوم دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 107 - 8

8- علم به حقایق دینی ارزشمند بوده و عالمان به آن دارای جایگاه و مقام والا در پیشگاه خداوندند .

إن الذین أُوتوا العلم من قبله یخرّون للأذقان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 11 - 14

ص: 62

14 - دانش و معرفت دینی ، از ملاک های فضیلت و برتری

یرفع اللّه الذین . .. و الذین أُوتوا العلم درج-ت

50- ازدیاد علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 18

18 - علم ، مقوله ای نامتناهی برای بشر و همواره قابل افزایش است .

و قل ربّ زدنی علمًا

51- ازدیاد علم انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 66 - 13

13- علم پیامبران ، محدود و قابل افزایش است .

هل أتّبعک علی أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

52- ازدیاد علم محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 22

22 - علم پیامبر ( ص ) در برابر علم خداوند محدودیت داشت و قابل افزایش بود .

و قل ربّ زدنی علمًا

53- ازلیت علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 23

23 - علم الهی به اعمال بندگان ، علمی ازلی است .

بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 26 - 20

20- خداوند ، دارای علم همه جانبه و ازلی به همه امور هستی

ص: 63

و کان اللّه بکلّ شیء علیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 4 - 2

2- علم الهی ، به سازمان و اجزای وجودی انسان ، علمی ازلی است .

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم

ماضی آمدن فعل <قد علمنا>، اشاره به ازلیت علم الهی دارد.

54- استحاله علم به ذات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 35 - 16

16 - ذات خداوند ، حقیقتی دست نایافتنی و غیر قابل شناخت برای بشر

اللّه نور السم-وت و الأرض مثل نوره کمشکوه . .. نور علی نور

برداشت یاد شده، بر اساس این دو نکته ای است که در <تشبیه نور خدا> وجود دارد: 1- به جای تشبیه ذات خدا، یکی از اوصاف او - که نور باشد - مورد تشبیه قرار گرفت در حالی که آیه شریفه، در مقام معرفی خود خداوند است. 2- نور خدا - که امری نامحسوس است - به چند چیز محسوس و قابل شناخت برای همگان تشبیه شده است. بنابراین ذات خدا، شناختنی نیست و آنچه قابل شناخت است، صفات او می باشد. این شناخت نیز در محدوده شناخت محسوسات میسر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 11 - 13

13 - ذات پروردگار ، غیر قابل تصویر و احاطه علمی برای بشر

لیس کمثله شیء

55- استحاله علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 35 - 2

2 - علم غیب و آگاهی به فرجام امور ، غیرقابل دسترسی برای انسان

أعنده علم الغیب

56- اعطای علم به موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 21 - 5

ص: 64

5 - اعطای حکمت و دانش به موسی ( ع ) ، زمینه ساز نایل آمدن او به مقام رسالت

فوهب لی ربّی حکمًا و جعلنی من المرسلین

جدا بودن <وهب> و <جعل> و مقدم آمدن اعطای حکمت، نشان دهنده تمایز میان آن دو و قرار داشتن <جعل رسالت> در طول اعطای حکمت است.

57- اقرار به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 30

30- برتری آگاهی خداوند بر سرگذشت حقیقی اصحاب کهف ، مورد اعتراف کسانی بود که از کشف حقیقت ماجرا اظهار عجز می کردند .

فقالوا ابنوا علیهم بنی-نًا ربّهم أعلم بهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 7 - 9

9 - اعتراف فرشتگان حامل عرش الهی ، به ربوبیت خداوند و رحمت و علم گسترده او درباره همه پدیده های عالم

ربّنا وسعت کلّ شیء رحمه و علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 9 - 1

1 - اعتقاد و اقرار مشرکان عصرت بعثت ، به عزت و دانایی آفریدگار هستی

و لئن سألتهم . .. لیقولنّ خلقهنّ العزیز العلیم

58- امکان علم به لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 40 - 7

7 - امکان آگاهی به دانش های لوح محفوظ

قال الذی عنده علم من الکت-ب

در این که مراد از <کتاب> در آیه فوق چیست، میان مفسران دو نظر هست: برخی آن را کتاب های آسمانی و عده ای لوح محفوظ دانسته اند. برداشت یاد شده براساس احتمال دوم است.

59- انسان ها و نعمت علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 65

20 - علق - 96 - 6 - 1

1 - واکنش بیشتر انسان ها در برابر نعمت دانش و هنر نویسندگی ، واکنشی نامناسب و به دور از انتظار است .

کلاّ

حرف <کلاّ>، برای باز داشتن از رویه ای است که یا در جملات پیش از آن، تشریح یا اشاره شده باشد و یا از سیاق آیات به دست آید و در آیه - به قرینه <لیطغی> - ناظر به حالتی است که نوع انسان ها در برابر نعمت علم و قلم به خود می گیرند. تعبیر <الإنسان - که برای جنس به کار رفته - ناظر به غالب افراد آن است که از آن به عموم عرفی تعبیر می شود.

60- اهمیت اظهار علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 56 - 19

19- عفت و پاکدامنی ، امانت و صداقت ، یکتاپرستی ، کتمان نکردن دانش و مسؤولیت پذیری ، از مصادیق نیکوکاری است .

و لانضیع أجر المحسنین

از مصداقهای مورد نظر برای <المحسنین> یوسف(ع) است. بنابراین توصیفها و ویژگیهای یاد شده برای او ، مصادیق احسان و نیکوکاری در دیدگاه قرآن می باشد.

61- اهمیت تحصیل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 36 - 4

4- انسان های واجد ابزار لازم برای کسب آگاهی و علم ، در پیشگاه خداوند ، مسؤول هستند .

إن السمع و البصر و الفؤاد کلّ أُول-ئک کان عنه مسئولاً

62- اهمیت صبر در تحصیل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 67 - 5

5- دستیابی به گوشه ای از دانش خضر و بندگان خاص خداوند ، نیازمند صبر و تحمّل فراوان است .

قال إنّک لن تستطیع معی صبرًا

هشدار خضر به موسی(ع) در حقیقت، بیان این نکته نیز هست که برای همراه شدن با خضر و کسب معارف از او، صبر پولادین مورد نیاز است.

ص: 66

63- اهمیت علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 31 - 9

9 - آگاهی بیشتر و فراتر آدم ( ع ) ، راز برتری او بر فرشتگان بود .

و علّم ءادم الأسماء کلها . .. إن کنتم صدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 14

14 - اهمیّت بیشتر توانایی های فکری و علمی ( کاردانی ) ، بر توانایی های جسمی در انتخاب زمامدار *

و زاده بسطه فی العلم و الجسم

در بیان ملاک، توانایی علمی <فی العلم> مقدم شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 251 - 10،13

10 - سلطنت ، حکمت و علم داود ، عطای خداوند به وی

و اتیه اللّه الملک و الحکمه و علّمه ممّا یشاء

13 - حکمت و علم ، دو ویژگی لازم برای زمامداران الهی *

و اتیه اللّه الملک و الحکمه و علّمه ممّا یشاء

پس از بیان حکومت دو ویژگی دیگر بیان شده است: حکمت و علم. تا اشاره کند که اعطای ملک و سلطنت الهی، مقتضی اعطای علم و حکمت است; یعنی زمامدار الهی نمی تواند فاقد این دو ویژگی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 24 - 21

21 - علم و حکمت ، دو عنصر ضروری برای قانونگذاران

و المحصنات . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

بیان علم و حکمت الهی پس از جعل قوانین و مقررات، دلالت بر این دارد که قانونگذاران باید دارای علم و حکمت باشند و قوانین را بر این دو پایه وضع کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 26 - 14

14 - علم و حکمت ، دو پایه اساسی برای قانونگذاران

حرّمت . .. و المحصنات ... و من لم یستطع ... و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 69 - 14

14 - صداقت ، علم و صلاح ، از معیار های انتخاب رفیق

و حسن اولئک رفیقاً

ص: 67

در برداشت فوق، <الشّهداء> به معنای عالمان گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 111 - 7

7 - عمل حکیمانه ، مشروط به علم است .

و کان اللّه علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 19

19 - تشریع احکام در صلاحیت کسی است که دانای به عالم هستی باشد .

جعل اللّه الکعبه البیت الحرام قیماً للناس . .. و إنّ اللّه بکل شیء علیم

خصوصیات تشریعی کعبه، ماههای حرام و قربانی و دیگر مناسک حج و حکمتهای بیان شده برای آنها، مایه آگاهی به علم گسترده خداوند دانسته شده است و این معنا در صورتی قابل تحقق است که تشریع چنین قوانین از غیر او بر نیاید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 24

24 - دانایی مطلق به تمامی حقایق جهان ، ملاک الوهیت

تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک انک انت علّم الغیوب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 83 - 12

12 - حکمت و علم، دو شرط لازم در تدبیر و مدیریت است.

و تلک حجتنا . .. إن ربک حکیم علیم

<رب> در لغت به معنای مدیر و مربی آمده است. توصیف رب در آیه به علم و حکمت، گذشته از دلالت آن بر علم و حکمت خداوند، اشاره ای به ضرورت وجود این دو در تدبیر و مدیریت می تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 96 - 8

8 - قدرت و علم شرط لازم برای برنامه ریزی و موفقیت در اجرای آن است.

ذلک تقدیر العزیز العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 117 - 5

5 - علم، شرطی اساسی در صلاحیت رهبری است.

و إن تطع أکثر . .. إن ربک هو أعلم من یضل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 68

5 - انعام - 6 - 128 - 26

26 - علم و حکمت شرط لازم برای ربوبیت است.

إن ربک حکیم علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 143 - 6

6 - فقط احکام و قواعدی قابل پایبندی است که بر دلایل علمی مبتنی باشد.

قل ءالذکرین حرم . .. نبئونی بعلم إن کنتم صدقین

<باء> در <بعلم> معنی ملابسه دارد، یعنی خبری به من بدهی که آمیخته به علم باشد. لذا این آیه معیاری برای قبول احکام بیان می کند و آن علمی بودن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 32 - 18

18 - علم، در پیشگاه خداوند دارای اهمیتی ویژه است.

کذلک نفصل الأیت لقوم یعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 97 - 9

9 - دوری از تمدن و دانش ، امری نکوهیده در بینش اسلام

الأعراب أشد . .. و أجدر ألّا یعلموا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 53 - 6

6- علم و دانش ، دارای جایگاهی والا و از مهم ترین ارزشهاست .

إنا نبشّرک بغل-م علیم

توصیف <غلام> به <علیم> به جای هر صفت خوب دیگر، نشان دهنده نکته فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 36 - 2،5

2- عقاید و رفتار آدمی ، باید بر علم و آگاهی استوار باشد .

و لاتقف ما لیس لک به علم

5- حکم و عمل انسان ، بر اساس آنچه صرفاً شنیده ، یا دیده و یا به قلبش راه یافته ، قبل از رسیدن به مرحله علم و آگاهی ، ممنوع است .

و لاتقف ما لیس لک به علم إن السمع و البصر و الفؤاد کلّ أُول-ئک کان عنه مسئولاً

برداشت فوق بر این اساس است که معمولاً حرکتهای غیر علمی، نشأت یافته از شنیده ها، دیده ها و باورهای سطحی است و خداوند، برای دور کردن انسان از حرکت غیر علمی، به او هشدار داده است که دیده ها و . .. تا زمانی که به مبنای علمی و یقینی منتهی نشود، قابل اعتماد نیست و در صورت اعتماد نمودن، محاکمه خواهد شد.

ص: 69

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 5،7

5- الهیات و باور های دینی انسان ، باید بر پایه علم و آگاهی استوار باشد .

ما لهم به من علم و لا لأبائهم

از این که خداوند، کافران را به سبب باورهایی که بدان علم ندارند، مورد نکوهش قرار داده است، استفاده می شود که باورهای آدمی خصوصاً در زمینه عقاید اصولی و زیربنایی باید متّکی بر علم و یقین باشد.

7- ارزش سخن ، به ریشه داشتن آن در علم و آگاهی است .

ما لهم به من علم . .. کبرت کلمه تخرج من أفوههم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 7

7 - لزوم مبتنی بودن جهان بینی و اعتقادات دینی انسان ، بر علم و شناخت اطمینان بخش

تدعوننی لأکفر باللّه و أشرک به ما لیس لی به علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 20 - 9

9 - هرگونه ادعا ، باید مستند به علم و آگاهی باشد .

و قالوا لو شاء الرحم-ن . .. ما لهم بذلک من علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عبس - 80 - 24 - 5

5 - < زید الشحّام عن أبی جعفر ( ع ) فی قول اللّه عزّوجلّ : < فلینظر الإنسان إلی طعامه > قال : قلت : ما طعامه ؟ قال : علمه الذی یأخذه عمّن یأخذه ;

زید شحّام از امام باقر(ع) درباره قول خدای عزّوجلّ <فلینظر الإنسان إلی طعامه> روایت کرده و می گوید: به امام(ع) گفتم: طعام انسان [که باید به آن نظر کند ]چیست؟ فرمود: علم او است که آن را فرامی گیرد; [باید نگاه کند] که از چه کسی فرامی گیرد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 1 - 7

7 - توانایی بر خواندن مکتوبات ، امری پسندیده و مطلوب در پیشگاه خداوند

اقرأ

اولین فرمان خداوند به پیامبر(ص)، فرمان <اقرء> است. بنابراین قرائت، از اهمیتی والا برخوردار است.

ص: 70

64- اهمیت علم به آمرزشهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 18

18 - عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، از دانستنی های مهم در معارف توحیدی

أنا أدعوکم إلی العزیز الغفّ-ر

از این که مؤمن آل فرعون در شناساندن خدا و توحید ربوبی او، از دو صفت عزت مندی و آمرزندگی او یاد کرده است، می توان مطلب یاد شده را به دست آورد.

65- اهمیت علم به اصول دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 52 - 9

9- علم به اصول دین ( توحید و . . . ) امری است لازم .

ه-ذا بل-غ للناس . .. و لیعلموا أنما هو إل-ه وحد

از اینکه علم مردم به یکتایی خدا از هدفها و غایتهای انذار و ابلاغ وحی قرار گرفت، معلوم می شود رسیدن به این هدف; یعنی، آگاهی به یکتایی خداوند، امری لازم و است.

66- اهمیت علم به عزت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 18

18 - عزت مندی و آمرزندگی خداوند ، از دانستنی های مهم در معارف توحیدی

أنا أدعوکم إلی العزیز الغفّ-ر

از این که مؤمن آل فرعون در شناساندن خدا و توحید ربوبی او، از دو صفت عزت مندی و آمرزندگی او یاد کرده است، می توان مطلب یاد شده را به دست آورد.

67- اهمیت علم به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 4

4 - آگاهی از زمان وقوع قیامت ، امری برای مردم بس مهم بود .

یسئلک الناس عن الساعه

ص: 71

68- اهمیت علم به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 4 - 4

4 - ضرورت تلاش برای بالا بردن آگاهی های خویش درباره معاد و تقویت ایمان به آن

ألا یظنّ أُول-ئک أنّهم مبعوثون

69- اهمیت علم دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 179 - 13،14

13 - تکذیب کنندگان آیات الهی به دلیل بهره نگرفتن از ابزار شناخت معارف الهی از چارپایان بدترند .

بل هم أضل

حرف <بل> برای اضراب است که در این مورد به معنای انتقال از غرضی به غرض مهمتر می باشد. در نتیجه مفاد <بل> این است که اگر چه تکذیب کنندگان مانند چهارپایان از درک آیات الهی محرومند، ولی چون از ابزاری برای شناخت آیات الهی بهره مند بودند که حیوانات فاقد آن هستند، باید آنان را از چهارپایان نیز فرومایه تر خواند.

14 - فهم حقایق و معارف دینی و حق بینی و حق شنوی ، ملاک انسانیت و برتری انسان بر چهارپایان است .

أولئک کالأنعم

70- اهمیت علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 50 - 6

6 - از دیدگاه برخی مردم در اختیار داشتن خزاین الهی و آگاهی به غیب و فرشته بودن، نشانه پیامبری است.

قل لا أقول لکم عندی خزائن اللّه و لاأعلم الغیب و لاأقول لکم إنی ملک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 188 - 19

19 - برخی از مردم عصر بعثت پیامبری و نبوت را مستلزم آگاهی به امور غیبی می پنداشتند .

لو کنت أعلم الغیب لاستکثرت من الخیر . .. إن أنا إلا نذیر

حصر در جمله <إن أنا . .. > ناظر به پندارهایی است که مردم درباره پیامبر(ص) داشتند که از جمله آنها عالم بودن پیامبر(ص) به امور غیبی است. جمله <إن أنا ... > بیان می دارد که او تنها نذیر و بشیر است ; یعنی عالم به غیب بودن، لازمه پیامبری نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 37 - 11

11- آگاهی به غیب و دانستن تعبیر رؤیاها ، دانشهایی والا و گران سنگ است .

ص: 72

ذلکما مما علمنی ربی

<ذلک> و <ذلکما> و نظایر آنها برای اشاره به دور است. استعمال آن برای مشارالیه نزدیک ، گویای این نکته است که: مشارالیه در نزد متکلم ، امری با عظمت و بلند مرتبه است.

71- ایمان به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 29 - 13

13 - باور به علم مطلق خدا و قدرت گسترده و همه جانبه او ، زایل کننده هر گونه شبهه در راستی و درستی تحقق معاد و زنده شدن مردگان

ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون. هو الذی خلق ... و هو بکل شیء علیم

جمله <هو الذی . .. سبع سماوات> اشاره به قدرت بی انتهای خداوند دارد و جمله <و هو بکل شیء علیم> حاکی از علم مطلق الهی است. از هدفهای بیان قدرت و علم همه جانبه خداوند - پس از بیان معاد و زنده کردن مردگان (ثم یحییکم ثم إلیه ترجعون) - بر طرف کردن هرگونه شبهه در راستی و درستی آن می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 77 - 6

6 - باور به علم مطلق الهی و آگاهی او به نهان و آشکار انسان ، بازدارنده وی از خطا ها و لغزشها

أو لایعلمون أن اللّه یعلم ما یسرون و ما یعلنون

جمله <أتحدثونهم . .. لیحاجوکم> در آیه قبل، رسای به این است که: پندار باطل یهود (محدود بودن علم خدا)، آنان را به لغزشها و گناهان پنهانی، بی پروا می کند. بنابراین، هدف از بیان علم مطلق الهی در رد آن پندار، این است که: انسانها بر اثر باور و توجه به آگاهی همه جانبه خدا از خطاها - چه در خفا و چه آشکار - از لغزشها باز ایستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 181 - 8

8 - باور و توجه به دانایی خداوند ، بازدارنده انسان از تغییر و تبدیل وصیت های میت

فمن بدله . .. إن اللّه سمیع علیم

هدف از بیان علم و آگاهی خداوند پس از بیان حرمت تغییر وصیت و گناه بودن آن، این است که: آدمی با توجه به آن، در اندیشه تغییر و تبدیل وصیت برنیاید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 7 - 15

15 - اعتقاد به علم همه جانبه الهی ، زمینه ساز تقواپیشگی و پرهیز از نادیده گرفتن پیمان های الهی

و اذکروا نعمه اللّه علیکم و میثقه . .. و اتقوا اللّه إنّ اللّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 73

4 - مائده - 5 - 8 - 23

23 - اعتقاد به آگاهی خدا از اعمال انسان ، زمینه قیام برای خدا ، شهادت به قسط ، اجرای عدالت و تحصیل تقواست .

کونوا قومین للّه شهداء بالقسط . .. و اتقوا اللّه إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 61 - 10

10 - ایمان به شنوایی مطلق و علم فراگیر خدا ، در پی دارنده توکل آدمی بر او

إنه هو السمیع العلیم

جمله <إنه . .. > تعلیلی است برای لزوم توکل بر خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 123 - 14

14- باور و توجه آدمی به آگاهی خداوند از کردارها ، زمینه ساز روی آوردن به پرستش او و سپردن امور خویش به اوست .

فاعبده و توکل علیه و ما ربک بغ-فل عما تعملون

از هدفهای یادآوری نظارت خدا بر اعمال انسانها ، پس از توصیه به عبادت و توکل ، ترغیب آنان به پرستش و توکل کردن بر اوست; یعنی ، آن گاه که آدمی به آگاهی خدا و عدم غفلت او باور کرد ، به توصیه های او روی می آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 83 - 20،21،22،24،26

20- اعتقاد و باور یعقوب ( ع ) به علم و حکمت الهی ، موجب اتکا و امید آن حضرت به یاری خداوند بود .

عسی الله أن یأتینی بهم جمیعًا إنه هو العلیم الحکیم

جمله <إنه هو . ..> تعلیل برای <عسی الله ...> می باشد.

21- باور به علم خدا و حکیمانه بودن افعال او ، زمینه ساز امید و اتکا به اوست .

عسی الله أن یأتینی بهم جمیعًا إنه هو العلیم الحکیم

22- باور و توجه به انحصار علم و حکمت در خداوند ، زمینه ساز قطع امید از غیر اوست .

عس-ی الله أن یأتی-نی بهم جمیعًا إنه هو العلیم الحکیم

هر چند جمله <عسی الله . ..> حاوی حصر نیست، ولی می توان گفت حصری که از تعلیل (إنه هو ...) استفاده می شود به آن جمله نیز سرایت می کند. بنابراین مفاد (عسی الله ...) چنین می شود: من تنها به خدا امید دارم و به غیر او امیدی ندارم ; زیرا تنها او دانا و حکیم مطلق است.

24- باور یعقوب ( ع ) به علم و حکمت خداوند ، موجب بهره مندی وی از صبر و شکیبایی بود .

فصبر جمیل . .. إنه هو العلیم الحکیم

جمله <إنه هو. ..> علاوه بر اینکه تعلیل برای <عسی الله ...> است می تواند بیان علت برای <فصبر جمیل> نیز باشد. برداشت فوق ، ناظر به این احتمال است.

26- باور و توجه به عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی ، آدمی را به صبر و شکیبایی در تنگنا ها و حوادث دشوار ، وامی دارد .

فصبر جمیل . .. إنه هو العلیم الحکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 74

8 - یوسف - 12 - 100 - 31

31- مطالعه سرگذشت یوسف ( ع ) ، زمینه باور و توجه به ربوبیّت خدا و علم و حکمت اوست .

إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 16 - 3

3- باور به نقش خدا در جهان آفرینش و علم همه جانبه او و فرمانبری همگان از وی ، آدمی را به پذیرش ربوبیت مطلق او بر جهان هستی هدایت می کند .

الله یعلم . .. هو الذی یریکم البرق ... لله یسجد ... قل من رب السموت و الأرض

بیان ربوبیّت خدا بر هستی با طرح سؤال از مشرکان، پس از آیاتی که صفات و ویژگیهای خداوند را مطرح کرد، می رساند که مضمون آیه مورد بحث به منزله نتیجه ای برای آیات گذشته است ; یعنی، آگاهی همه جانبه خدا (الله یعلم . ..)، دخل و تصرف او در هستی (هو الذی یریکم ...) و خضوع همگان در برابر او (لله یسجد ...) هر اندیشمندی را به این نتیجه می رساند که: اوست رب و مالک همه هستی و غیر او ربوبیتی ندارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 11 - 8

8 - آگاهی و ایمان مؤمنان به علم همه جانبه خداوند ، مایه تحمل مصیبت ها و پایداری در برابر مشکلات است .

ما أصاب من مصیبه إلاّ بإذن اللّه . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

72- بت ها و اقرار به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 29 - 4

4 - بت های اهل شرک در قیامت ، بر یگانگی خدا و آگاهی او بر ظاهر و باطن اشیا اعتراف خواهند کرد .

فکفی باللّه شهیداً بیننا و بینکم إن کنا عن عبادتکم لغفلین

73- بهترین علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 68 - 20

20- دانش کشف ارتباط نظام اسباب و علل با حاکمیت اراده الهی ، دانشی بس بلند مرتبه

ادخلوا من أبوب متفرقه و ما أُغنی عنکم من الله من شیء . .. و إنه لذو علم لما علّم

ص: 75

74- بی تأثیری علم به تعداد اصحاب کهف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 22 - 11

11- دانستن شمار اصحاب کهف ، امری غیر ضروری بوده و تأثیری در بُعد معرفتی و درس آموزی آن ندارد .

سیقولون ثل-ثه . .. قل ربّی أعلم بعدتهم ... فلاتمار فیهم

واگذار کردن اطّلاع از تعداد اصحاب کهف به خداوند و ترک بحث و منازعه در این موضوع، گواه بی نقش بودن این نوع از آگاهی در هدفِ نقلِ سرگذشت آنان است.

75- پرسش از علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 7 - 4

4- پیدایش سؤالهایی درباره علم و حکمت خداوند و امتیازات یوسف ( ع ) ، باعث طرح داستان یوسف ( ع ) در قرآن

إن ربک علیم حکیم. لقد کان فی یوسف و إخوته ءای-ت للسائلین

76- پیروی از علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 8

8- پیروی از پیامبران ، پیروی از علم و آگاهی است .

ی-أبت إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک

77- تاریخ حجیت علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 10

10 - علم ، در میان تمامی ملل و اقوام در گذشته تاریخ ، حجت و مسؤولیت آفرین بود .

و أشرک به ما لیس لی به علم

احتجاج و استدلال مؤمن آل فرعون با مردم مشرک مصر، به این که نسبت به شریک داشتن خداوند علم ندارم و به این دلیل آن را قبول نمی کنم، دلیل بر آن است که مردم مصر، پذیرفته بودند که اعتقادات دینی انسان باید مبتنی بر علم و آگاهی اطمینان بخش باشد.

ص: 76

78- تاریخ علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 107 - 6

6- وجود برخی علوم و معارف صحیح الهی در میان مردم قبل از نزول قرآن

إن الذین أُوتوا العلم من قبله

79- تجلی علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 166 - 4،5

4 - قرآن پرتوی از علم و دانش خداوند

أنزله بعلمه

در برداشت فوق <بعلمه> حال برای ضمیر مفعولی و <باء> در آن به معنای مصاحبت و ملابست گرفته شده است ; یعنی قرآن نازل شده بر پیامبر(ص) علم الهی را به همراه دارد.

5 - تجلی علم الهی در قرآن ، گواهی خداوند بر حقانیت قرآن و پیامبر ( ص ) است .

لکن اللّه یشهد بما أنزل إلیک أنزله بعلمه

جمله <انزله بعلمه> می تواند تفسیری برای <یشهد> باشد یعنی نزول قرآن که مظهری از علم خداوند است، همان شهادت الهی بر حقانیت قرآن و متعاقباً حقانیت پیامبر(ص) است.

80- تحقق علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 3 - 8

8 - آزمون های الهی ، زمینه ساز تحقق عینی علم خداوند به مؤمنان راستین و مدعیان دروغین است .

و لقد فتنّا . .. فلیعلمنّ اللّه الذین صدقوا و لیعلمنّ الک-ذبین

تعبیر <فلیعلمنّ اللّه> بیان کننده آن است که علم ازلی خداوند، با آزمودن مؤمنان و شناخته شدن مؤمنان واقعی از مدعیان ایمان، به مرحله عینیت و تحقق می رسد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 11 - 3

3 - آزمون های الهی ، زمینه تحقق عینی علم خداوند به مؤمنان و منافقان است .

و من الناس من یقول ءامنّا باللّه فإذا أوذی فی اللّه جعل فتنه الناس کعذاب اللّه .

تعبیر <و لیعلمنَّ اللّه. ..> نشانه این حقیقت است که علم خداوند، در مرحله آزمودن مدعیان ایمان، به عینیّت و فعلیّت می رسد.

ص: 77

81- تداوم علم محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 8 - 5

5- پیامبر ( ص ) ، حتی پس از رحلت خود ، دارای آگاهی و قدرت نظارت بر عملکرد امت خویش

إنّا أرسلن-ک ش-هدًا

اگر منظور از <شاهداً> شهادت بر اعمال همه امت در صحنه قیامت باشد، مطلب بالا استفاده می شود; زیرا که شهادت بدون آگاهی و نظارت فاقد اعتبار است.

82- ترک سخن بی علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 22 - 10

10- ارشاد مردم به ترک اظهارنظر های بی پایه در باره حقایق و احاله علم آن به خداوند ، وظیفه ای است برعهده رهبران الهی .

سیقولون . .. قل ربّی أعلم بعدتهم

83- تشویق به تحصیل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 16 - 8

8 - تحریص و تشویق خداوند مردم را به کسب معرفت درباره خیر بودن اعمال دینی و بازگشت منفعت آن به خود انسان

اعبدوا اللّه و اتّقوه ذلکم خیر لکم إن کنتم تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 43 - 5

5 - تشویق خداوند ، به کسب دانش و خردورزی جهت دریافت دقایق قرآن کریم

و ما یعقلها إلاّ الع-لمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - نوح - 71 - 4 - 13

13 - تشویق و ترغیب شدن مردم از سوی حضرت نوح ( ع ) ، به کسب دانش و شناخت حقایق و معارف الهی

لو کنتم تعلمون

ص: 78

84- تعلم علم زیانبار

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 102 - 35

35 - حرمت فراگیری علوم زیانبار و بی فایده

و یتعلمون مایضرهم و لاینفعهم

85- تعلیم علم غیب به یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 38 - 7

7- پیروی یوسف ( ع ) از آیین ابراهیم ، اسحاق و یعقوب ( ع ) ، موجب عنایت خدا به وی و آموزش علم غیب و دانش تعبیر رؤیا به او شد .

ذلکما مما علمنی ربی إنی ترکت . .. واتبعت ملّه ءاباءِی

جمله <اتبعت . ..> عطف بر <ترکت> در آیه قبل است. بنابراین دلالت می کند که: پیروی از آیین ابراهیم نیز در بهره مند شدن یوسف(ع) از علوم الهی ، نقش داشته است.

86- جاودانگی علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 70 - 12

12- علم و قدرت انسان ، ناپایدار و علم و قدرت خداوند ، همیشگی است .

و منکم من یردّ إلی أرذل العمر لکی لایعلم بعد علم شیئًا إن الله علیم قدیر

87- جایگاه علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 74 - 15

15 - قلب و دل آدمی باید منشأ بروز حقایق و معارف الهی بوده و خاستگاه علم و حکمت باشد .

و إن من الحجاره لما یتفجر منه الأنهر و إن منها لما یشقق فیخرج منه الماء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 49 - 7

7 - سینه و قلب آدمی ، جایگاه علم و آگاهی است .

بل هو . .. فی صدور الذین أوتوا العلم

ص: 79

88- جنیان سلیمان(ع) و علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 14 - 6،10

6 - جنیان خدمت گزار در دستگاه سلیمان ( ع ) ، از علم غیب برخوردار نبودند .

فلمّا خرّ تبیّنت الجنّ أن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المهین

10 - جنیان خدمت گزار در دستگاه سلیمان ( ع ) ، از معرفتی به نام علم غیب آگاهی داشتند .

تبیّنت الجنّ أن لو کانوا یعلمون الغیب

89- حرمت افتای بی علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 169 - 5

5 - اظهار نظر درباره احکام دین ( فتوا دادن ) بدون علم ، امری نکوهیده و حرام است .

و أن تقولوا علی اللّه ما لاتعلمون

90- حقیقت علم انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - علق - 96 - 5 - 2

2 - ظرف معلومات انسان ، در اصل آفرینش او تهی است .

ما لم یعلم

تعبیر <ما لم یعلم> (چیزی را که نمی دانست) شامل معلومات اکتسابی و غیر اکتسابی هر دو می شود.

91- درخواست ازدیاد علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 17

17 - دعا برای زیادتی علم ، از توصیه های خداوند به پیامبر ( ص )

و قل ربّ زدنی علمًا

ص: 80

92- دستیابی به علم انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 96 - 3

3 - سامری ، به کمک علم و آگاهی خود ، به اندکی از آثار و تعالیم یکی از رسولان الهی دست یافت و بخشی از آن را در اختیار گرفت .

بصرت . .. فقضیت قبضه من أثر الرسول

محتمل است مراد از <أثرالرسول> دانش و اسراری باشد که در دست موسی و هارون(ع) و یا پیامبران پیش از آن دو بوده است; که گوشه ای از آن به دست سامری افتاده بود و وی با تسویلات نفسانی، آن را در راه گمراه ساختن مردم به کار گرفته بود. <ال> در <الرسول> دلالت دارد که فرد مورد نظر سامری، برای حضرت موسی(ع) نیز شناخته شده بود; ولی گویا سامری به منظور پی نبردن دیگران به حقیقت ماجرا، نام رسول و اثر او را برای عموم بنی اسرائیل مشخص نساخت.

93- دعا برای ازدیاد علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 26

26 - برای زیادتی علم ، باید به درگاه خداوند دعا کرد .

و قل ربّ زدنی علمًا

94- دعای راسخان در علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 8 - 1،2،18

1 - راسخین در علم ، از پروردگار ، مصونیّت از انحراف فکری و جدا نشدن از مسیر هدایت را خواهانند .

و الرّاسخون فی العلم یقولون . .. ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا

2 - عالمان ژرفنگر ، خواهان رحمتی ویژه از پروردگار هستند .

و الرّاسخون فی العلم یقولون . .. ربّنا ... وهب لنا من لدنک رحمه

18 - عالمان ژرفنگر خواستار رحمتی از خداوند ، که فراتر از هدایت و استمرار آن است .

ربّنا لا تزغ قلوبنا . .. و هب لنا من لدنک رحمه

بنابراینکه جمله <وهب لنا . .. >، تفسیر جمله سابق نباشد; و چون پس از نعمت هدایت درخواست شده، نشانه برتری آن است.

95- دلایل برتری علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 26 - 7،15

ص: 81

7- مالکیت یگانه خداوند بر هستی ، دلیل قابل قیاس نبودن علم او با علوم ادعایی بشر است .

قل اللّه أعلم بما لبثوا له غیب السم-وت و الأرض

جمله <له غیب. ..> برهانی است که <اللّه أعلم> را تثبیت می کند.

15- ولایت و نظارت یگانه خدا بر اصحاب کهف ، دلیل علم برتر الهی و عدم آگاهی دیگران به زوایای سرگذشت آنان است .

قل اللّه أعلم بما لبثوا . .. ما لهم من دونه من ولیّ

96- دلایل علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 5،8،13

5 - مالکیت خداوند بر جهان هستی ، نشان آگاهی او بر وضعیت انسان در همه حال است .

ألا إنّ للّه ما فی السم-وت و الأرض قد یعلم ما أنتم علیه

برداشت فوق، مبتنی بر این است که جمله <قد یعلم. ..> استینافیه بیانیه باشد.

8 - مالکیت خداوند بر جهان هستی ، نشان آگاهی او از زمان رجعت و بازگردانیده شدن انسان به سوی او ( زمان رستاخیز ) است .

ألا إنّ للّه ما فی السم-وت و الأرض قد یعلم ما أنتم علیه و یوم یرجعون إلیه

13 - مالکیت خداوند بر جهان هستی ، نشان آگاهی او بر همه پدیده های جهان است .

ألا إنّ للّه ما فی السم-وت و الأرض . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

97- دلایل علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 38 - 6

6- پوشیده نبودن هیچ پدیده ای در عالم از خداوند ، دلیل آگاهی او از نهان و آشکار انسان

و ما یخفی علی الله من شیء فی الأرض و لا فی السّماء

جمله <و ما یخفی علی الله . ..> می تواند تعلیل برای بخش اول آیه (إنک تعلم ...) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 25 - 8

8- به دست خداوند بودن مرگ و حیات انسان ها ، دلیل علم او بر احوال انسان ها در گذشته و آینده

و إنا لنحن نحی و نمیت . .. و لقد علمنا المستئخرین . و إن ربّک هو یحشرهم

برداشت فوق، بر این احتمال که ذکر <إنا لنحن نحیی و نمیت> قبل از <و لقد علمنا. ..> و ذکر <إن ربک هو یحشرهم> پس از آن، می تواند به منظور اقامه دلیل برای آن باشد. طبق این احتمال، معنای آیه چنین می شود: ما به احوال پیشینیان و آیندگان آگاهی داریم; چرا که خود ما میراننده و زنده کننده همه هستیم.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 82

10 - کهف - 18 - 26 - 12

12- مالکیت یگانه خداوند بر هستی ، دلیل آگاهی ژرف او بر تمامی دیدنی ها و شنیدنی ها است .

له غیب السم-وت و الأرض أبصر به و أسمع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 38 - 6

6 - آگاهی خداوند به نیت ها و راز دل ها ، دلیل آگاهی کامل او از حقایق پنهانی تمامی جهان

إنّ اللّه ع-لم غیب السم-وت و الأرض إنّه علیم بذات الصدور

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّه علیم بذات الصدور> در مقام تعلیل برای <إنّ اللّه عالم غیب. ..> می باشد; یعنی، چون خداوند به نیت ها و راز دل ها - که پنهانی ترین امور جهان است - آگاه می باشد، پس نسبت به امور غیبی جهان نیز آگاه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 8 - 3

3 - وابستگی ابزار درک و شناخت به خداوند ، دلیل آگاهی او از انفاق ها و اهداف مدعیان انفاق است .

یقول أهلکت مالاً . .. ألم نجعل له عینین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 10 - 4

4 - آگاهی دقیق خداوند از راه های خیر و شرّ ، دلیل مخفی نبودن اهداف مدعیان انفاق ، بر او است .

یقول أهلکت مالاً . .. و هدین-ه النجدین

98- دلایل علم غیب یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 37 - 6

6- خبر دادن از نوع غذا و خصوصیات آن ، دلیل یوسف ( ع ) فراروی زندانیان برای بهره مندیش از علم غیب

قال لایأتیکما طعام ترزقانه إلاّ نبّأتکما بتأویله . .. ذلکما مما علمنی ربی

99- دین و علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 50 - 8

8 - احکام و قوانین قرآن ، مبتنی بر علم و عقل

و إن احکم بینهم بما أنزل اللّه . .. افحکم الجهلیه یبغون

جهل - در لغت - مقابل عقل و نیز علم، کاربرد دارد.

ص: 83

100- ذکر علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 112 - 17

17- توجّه و باور به آگاهی و نظارت خداوند بر اعمال و رفتار انسانها ، موجب پایداری و استقامت در راه دین است .

فاستقم کما أُمرت و من تاب معک . .. إنه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 83 - 26

26- باور و توجه به عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی ، آدمی را به صبر و شکیبایی در تنگنا ها و حوادث دشوار ، وامی دارد .

فصبر جمیل . .. إنه هو العلیم الحکیم

101- ذکر علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 105 - 13

13 - توجه به علم همه جانبه خداوند به نهان و آشکار ، و غیب و شهود ، بازدارنده آدمی از گناه و توبه شکنی و برانگیزنده وی به خیر و صلاح

و قل اعلموا فسیری اللّه عملکم . .. فینبئکم بما کنتم تعملون

بیان علم همه جانبه خداوند - پس از تشویق و توصیه به توبه و عمل - می تواند به منظور مطلب یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 42 - 4

4- توجه به آگاهی همه جانبه خداوند از اعمال و رفتار ستم پیشگان و کیفر شدنشان در روز قیامت ، بازدارنده آدمی از ستم و تعدی

و لاتحسبنّ الله غ-فلاً عمّا یعمل الظ-لمون إنما یؤخّرهم لیوم تشخص فیه الأبص-ر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 19

19 - توجه به آگاهی خدا از آشکار و نهان ، بازدارنده مؤمنان از ارتباط سرّی با کافران

تسرّون . .. و أنا أعلم بما أخفیتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 3

3 - لزوم پرهیز از ادعا های نادرست و توجه به آگاهی خداوند از رفتار ها و نیّت های انسان

ص: 84

یقول . .. أیحسب أن لم یره أحد

توبیخ مستفاد از همزه استفهام در <أیحسب>، ممکن است ناظر به دروغ بودن گفتاری باشد که در آیه قبل از مدعیان انفاق نقل شد.

102- رابطه علم و ایمان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 233 - 39

39 - خداترسی و توجّه به آگاهی او ، عامل رعایت مصالح نوزادان و مسائل مربوط به شیردهی آنان از سوی پدر ، مادر ، وارثان پدر و دایه

و الوالدات یرضعن . .. و اتقوا اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 18 - 10

10 - نقش علم ، در فهم وحدانیّت خدا و اقرار به آن

شهد اللّه . .. و اولوا العلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 85 - 7

7 - توجه به بهره مندی مسلمانان در آخرت و زیان دیگران ، انگیزه ای برای پذیرش اسلام

و من یبتغ . .. و هو فی الاخره من الخاسرین

103- رابطه علم و عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 203 - 8،9

8 - توجه به قیامت و بازگشت به خدا ، زمینه ساز رعایت تقوای الهی

فاذا قضیتم مناسککم . .. و اتقوا اللّه و اعلموا انکم الیه تحشرون

9 - توجّه به قیامت ، زمینه ساز عمل به مناسک حج

و اعلموا انکم الیه تحشرون

با توجه به اینکه پس از بیان مناسک حج، مسأله قیامت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 210 - 10

10 - توجه به بازگشت همه چیز به سوی خداوند ، زمینه تسلیم شدن در برابر او و پرهیز از پیروی شیطان

و لا تتبعوا خطوات . .. و الی اللّه ترجع الأمور

ص: 85

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 215 - 13

13 - توجّه انسان به علم خداوند نسبت به اعمال خیر ، مُشوّق او برای انجام آن

و ما تفعلوا من خیر فانّ اللّه به علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 216 - 20

20 - توجّه انسان به جهل خود و علم خداوند ، زمینه پذیرش احکام الهی

و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 220 - 16

16 - توجه به آگاهی خداوند ، زمینه ساز اجرای قوانین

و اللّه یعلم المفسد من المصلح

هدف از بیان علم خداوند به نیات و اعمال، تشویق انسانها به انجام وظایف و اجرای احکام است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 233 - 37

37 - خداترسی و توجّه به نظارت او بر اعمال ، عامل رعایت حقوق متقابل مادر ، پدر و دایه

و الوالدات یرضعن . .. و اتقوا اللّه و اعلموا ان اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 234 - 15

15 - توجّه به آگاهی خداوند از اعمال انسان ، زمینه عمل به احکام اوست .

و الذین یتوفّون . .. و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 92 - 10

10 - توجّه آدمی به آگاهی خداوند به انفاق و ایثار ، زمینه ساز انجام آن

لن تنالوا . .. فانّ اللّه به علیم

جلمه <اِن اللّه . .. >، به منظور تشویق ایثارگران و انفاق کنندگان، ایراد شده است.

104- زمینه ازدیاد علم محمد(ص)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 86

11 - طه - 20 - 114 - 23

23 - ترک تعجیل در نزول تمامی قرآن و سکوت کامل تا پایان نزول هر آیه ، زمینه ساز افزایش علوم پیامبر ( ص ) از جانب خداوند

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربّ زدنی علمًا

105- زمینه استفاده از علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 80 - 10

10- لزوم به کارگیری دانش ها و ابتکارات ، در راستای دفاع از منافع انسان های مظلوم و مورد تجاوز دشمن

و علّمن-ه صنعه لبوس لکم لتحصنکم من بأسکم

لام در <لکم> برای انتفاع و در <لتحصنکم> برای علت است و علت، می تواند تعمیم دهنده حکم باشد. در این صورت می توان گفت: هر چه در جهت منافع مردم باشد و انسان را از تجاوز دیگران مصون دارد - چه تولید سلاح باشد و چه چیز دیگر - امری لازم و بایسته است.

106- زمینه تأثیر علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 52 - 3

3 - کارایی دانش و تلاش اقتصادی بشر در رفاه و توسعه اقتصادی ، منوط به مشیت خداوند است .

إنّما أُوتیته علی علم . .. أوَلم یعلموا أنّ اللّه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <أوَلم یعلموا. ..> عطف بر جمله <و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون> می باشد; یعنی، کافران توسعه روزی خود را در اثر تلاش و دانش خود می پندارند; در حالی که بیشتر آنان به این حقیقت آگاهی ندارند که توسعه روزی و یا تنگ شدن آن بر مردم، بسته به مشیت و تقدیر الهی است و چه بسا دو ملت و یا دو فرد یکسان به تلاش اقتصادی بپردازند; ولی روزی آنان یکسان نباشد.

107- زمینه تأثیر علم انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 52 - 3

3 - کارایی دانش و تلاش اقتصادی بشر در رفاه و توسعه اقتصادی ، منوط به مشیت خداوند است .

إنّما أُوتیته علی علم . .. أوَلم یعلموا أنّ اللّه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <أوَلم یعلموا. ..> عطف بر جمله <و ل-کنّ أکثر الناس لایعلمون> می باشد; یعنی، کافران توسعه روزی خود را در اثر تلاش و دانش خود می پندارند; در حالی که بیشتر آنان به این حقیقت آگاهی ندارند که توسعه روزی و یا تنگ شدن آن بر مردم، بسته به مشیت و تقدیر الهی است و چه بسا دو ملت و یا دو فرد یکسان

ص: 87

به تلاش اقتصادی بپردازند; ولی روزی آنان یکسان نباشد.

108- زمینه تحصیل علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 162 - 17

17 - استفاده از پاداش خواهی انسان از روش های قرآن برای ایجاد انگیزه برای تحصیل علم و گرایش به ایمان و عمل صالح

لکن الرسخون . .. أولئک سنؤتیهم أجراً عظیماً

109- زمینه ذکر علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 100 - 31

31- مطالعه سرگذشت یوسف ( ع ) ، زمینه باور و توجه به ربوبیّت خدا و علم و حکمت اوست .

إن ربی لطیف لما یشاء إنه هو العلیم الحکیم

110- زمینه علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 12

12 - دستیابی اهل ایمان به جامعه ای با قوام در پرتو حراست از حرمت کعبه و انجام مناسک حج ، موجب آگاهی آنان به علم گسترده و همه جانبه خداوند .

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

برداشت فوق بر این مبناست که <ذلک> اشاره به خود حقایق بیان شده باشد نه بیان آن حقایق، یعنی آنگاه که انسانها در پرتو احترام به کعبه و ماههای حرام و انجام مناسک آن به جامعه ای با قوام رسیدند، در می یابند که خداوند دارای علمی گسترده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 22 - 11

11- احسان و نیکوکاری ، زمینه برخوردار شدن از علم و حکمت است .

ءاتین-ه حکمًا و علمًا و کذلک نجزی المحسنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 37 - 22

22- ایمان به خدا و آخرت و اعراض از کفر حاکم بر جامعه ، زمینه ساز پدید آمدن علم و بصیرتی ویژه در آدمی

ص: 88

ذلکما مما علمنی ربی إنی ترکت ملّه قوم . .. هم ک-فرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 44 - 1

1- آدمی ، به هنگام شداید ، به ولایت و تسلّط مطلق خداوند بر همه امور ، پی می برد .

و لم تکن له فئه ینصرونه . .. هنالک الول-یه للّه الحقّ

تردیدی نیست که ولایت خداوند (چه به معنای حاکمیت و تدبیر و چه به معنای نصرت) همواره، حاکم و نافذ است، لذا اشاره به مکان و واقعه خاص با واژه <هنالک> از آن جهت است که در چنین موقعیت هایی، آدمی، به آن نکته واقف می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 65 - 10

10- بندگی به درگاه خدا ، زمینه برخورداری از علم و معارف الهی است . *

عبدًا من عبادنا . .. و علّمنه من لدنّا علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 43 - 2

2 - استفاده از مثال های فراوان و تبیین کننده ، در قرآن به منظور آگاهی مردم

و تلک الأمث-ل نضربها للناس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 51 - 7

7 - برتری اعجاز قرآن بر معجزات حسّی ، در این است که قرآن ، دارای معارفی است و مردم با خواندن آن ، بر آن معارف ، آگاه می شوند .

أَوَلم یکفهم أنّا أنزلنا علیک الکت-ب یتلی علیهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 21 - 8

8 - مبادی شک و معرفت ، در اختیار خود انسان است .

إلاّ لنعلم من یؤمن بالأخره ممّن هو منها فی شکّ

از این که در آیه، شک و تردید مذموم شمرده شده و پی آمد آن، تبعیت از ابلیس معرفی گردیده است; نشان می دهد که حصول چنین معرفتی برای انسان در اختیار خود او است. در غیر این صورت، نباید امر مذمومی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 35 - 2

2 - آیات و نشانه های الهی در پهنه طبیعت ، معرفت بخش انسان ها و انذاردهنده حق پوشان

و من ءای-ته . .. و یعلم الذین یج-دلون فی ءای-تنا

ص: 89

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - طارق - 86 - 5 - 2

2 - شناخت مراحل آغازین خلقت انسان ، زمینه ساز پی بردن به تحت مراقبت بودن وی و مایه شناخت قدرت خداوند بر ثبت کردار او است .

علیها حافظ . فلینظر الإنس-ن ممّ خلق

ارتباط دو آیه، با توجّه به حرف <فاء> در <فلینظر>، بیانگر برداشت یاد شده است.

111- زمینه علم به آینده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 5 - 9

9- رؤیا ها می تواند بیانگر خبر ها و وقوع حوادثی از آینده باشد .

إنی رأیت أحد عشر . .. لاتقصص رءیاک علی إخوتک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 41 - 8

8- رؤیا ، می تواند صورت و نمودی از حوادث و دریچه ای برای آگاهی به آینده باشد .

فیسقی ربه خمرًا . .. فیصلب فتأکل الطیر من رأسه

112- زمینه علم به زندگی دنیوی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 8 - 1

1 - ژرف نگری درباره عالَم آفرینش ، زمینه توجّه انسان به آخرت و نگرش واقع بینانه به زندگی دنیا است .

یعلمون ظ-هرًا . .. أَوَلم یتفکّروا فی أنفسهم ما خلق اللّه السم-وت و الأرض و ما ب

<فی أنفسهم> ظرف برای <أَوَلم یتفکّروا> است; یعنی: <تعجب است که با خود نمی اندیشند. > گفتنی است، از آن جایی که جایگاهی برای اندیشیدن، جز نفس آدمی نیست، قید <فی أنفسهم> اشاره به تفکر عمیق و ژرف دارد. همزه، برای تعجب است و دلالت می کند بر این که <غافلانِ از عالم آخرت و سطحی نگران به دنیا چرا چنین هستند؟> اگر آنان، درباره عالم آخرت، به اندیشه بنشینند، حقانیت آن را درخواهند یافت و با دریافت حقانیت آن به عالم آخرت توجه پیدا خواهند کرد.

113- زمینه علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 20 - 4

4 - فراخوانی به مطالعه طبیعت ، برای پی بردن به قدرت خداوند ، و در نتیجه ، رفع تردید در امکان معاد ، روش هدایتی

ص: 90

قرآن است .

قل سیروا فی الأرض فانظروا کیف بدأ الخلق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 27 - 4

4 - ضرورت دقت در آفرینش پدیده های هستی ، برای پی بردن به قدرت مطلق خداوند

ءأنتم أشدّ خلقًا أم السماء بنیها

114- زمینه علم حق ناپذیران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 24 - 2

2 - کافران لجوج و حق ناپذیر ، تنها به هنگام مشاهده نشانه های نزول عذاب الهی ، به ناتوانی و بی پناهی خود پی می برند .

حتّی إذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من أضعف ناصرًا و أقلّ عددًا

115- زمینه علم غیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 6 - 3

3- رؤیا ، دریچه ای برای آگاهی به غیب و امور نهانی

إنی رأیت أحد عشر کوکبًا . .. کذلک یجتبیک ربک و یعلمک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 36 - 4

4 - وحی ، طریق رهیابی انسان به غیب *

أعنده علم الغیب . .. أم لم ینبّأ بما فی صحف موسی

خداوند، در ابتدا علم غیب را از مشرکان نفی می کند و سپس در مقام تخطئه و توبیخ آنان می فرماید: وحی - که طریق ارتباط انسان با غیب است - هیچ گونه سازگاری با اندیشه آنان ندارد.

116- زمینه علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 54 - 2

2- ربوبیت و پروردگاری خداوند ، مقتضی علم و آگاهی کامل به احوال انسانهاست .

ربّکم أعلم بکم

ص: 91

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 55 - 3

3- ربوبیت خداوند ، مقتضی علم و آگاهی او به همه موجودات آسمان ها و زمین است .

ربّک أعلم بمن فی السموت و الأرض

117- زمینه علم کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 24 - 2

2 - کافران لجوج و حق ناپذیر ، تنها به هنگام مشاهده نشانه های نزول عذاب الهی ، به ناتوانی و بی پناهی خود پی می برند .

حتّی إذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من أضعف ناصرًا و أقلّ عددًا

118- زمینه علم لدنی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 14 - 6

6 - نیکوکاران ، زمینه دار بهره مند شدن از حکمت و دانش خدادادی

ءاتین-ه حکمًا و علمًا و کذلک نجزی المحسنین

119- زمینه علم مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 25 - 12

12- پی بردن مسلمانان ، پس از حدیبیه به وجود عناصری مؤمن ; اما مخفی در قلب محیط شرک ( مکه )

و لولا رجال مؤمنون . .. لم تعلموهم

تعبیر <لم تعلموهم>، بیانگر عدم اطلاع قبلی مسلمانان از وجود مؤمنانی در مکه است و نفس همین تعبیر، تذکری به مسلمانان نسبت به وجود مؤمنان ناشناخته در مکه است.

120- زمینه علم یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 22 - 5

5- رسیدن یوسف ( ع ) به سن رشد ، زمینه ساز برخورداری او از علم و حکمت

ص: 92

و لما بلغ أشدّه ءاتین-ه حکمًا و علمًا

121- سخن بی علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 157 - 12

12 - ضرورت پرهیز از گفتار ها و ادعا های مبتنی بر ظن و گمان *

ما لهم به من علم الا اتباع الظن

جمله <ان الذین . .. الا اتباع الظن> دارای لحنی است مذمت آمیز نسبت به کسانی که باورهایشان مبنی بر ظن و گمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 22 - 8

8- سخن های نسنجیده بر زبان آوردن و اظهار نظر بدون شناخت و بررسی ، امری نکوهیده و ناروا است .

سیقولون . .. رجمًا بالغیب

122- سرزنش جهل به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 7 - 1

1 - جهل و تردید درباره احاطه علمی خداوند به اشیا ، مورد نکوهش و سرزنش است .

ألم تر أنّ اللّه یعلم

استفهام در <ألم تر>، برای انکار توبیخی است. <تَرَ> از <رأی> (دانستن) مشتق است; یعنی، <ألم تعلم أنّ اللّه...>.

123- سرزنش شک در علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 7 - 1

1 - جهل و تردید درباره احاطه علمی خداوند به اشیا ، مورد نکوهش و سرزنش است .

ألم تر أنّ اللّه یعلم

استفهام در <ألم تر>، برای انکار توبیخی است. <تَرَ> از <رأی> (دانستن) مشتق است; یعنی، <ألم تعلم أنّ اللّه...>.

ص: 93

124- سرزنش کتمان علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 43 - 19

19- < عن رسول الله ( ص ) قال : لاینبغی للعالم أن یسکت علی علمه ، و لاینبغی للجاهل أن یسکت علی جهله و قد قال الله : < فسئلوا أهل الذکر . . . > . . . ;

از رسول خدا(ص) روایت شده است که فرمود: سزاوار نیست که عالم بر علم خود سکوت کند و سزاوار نیست که جاهل بر جهل خود ساکت بماند، همانا خدا فرمود: فاسئلوا اهل الذکر. ..>.

125- سوء استفاده از علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 44 - 11

11 - سوء استفاده علمای یهود و دانشمندان اهل کتاب از علم و مقام خویش برای گمراهی مسلمانان

الم تر الی الذین . .. ان تضلوا السبیل

126- شرایط علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 12 - 3

3- خداوند ، فهم کامل و همه جانبه کتاب آسمانی ( تورات ) و عمل قاطعانه بر طبق آن را ، به یحیی ( ع ) فرمان داد .

ی-یحیی خذ الکت-ب بقوّه

<ال> در <الکتاب> عهد است و ممکن است مراد همان تورات باشد; زیرا کتاب دیگری که بر یحیی(ع) نازل شده باشد شناخته شده نیست. فرمان <خذ> کنایه از فهم و تدبر کامل است و <بقوّه> که حال برای فاعل <خذ> می باشد، به معنای نیرومندی هم در مقام علم و فراگیری و هم در مقام عمل است.

127- عظمت علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 75 - 2

2 - علم الهی به اسرار و اعمال آدمیان ، تنها گوشه ای از علم گسترده او به امور پنهان و آشکار آسمان و زمین

و إنّ ربّک لیعلم ما تکنّ . .. و ما من غائبه ... إلاّ فی کت-ب مبین

ص: 94

128- عقیده به علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 28 - 18

18- علم و عقیده ملائکه به آگاهی خداوند از کردار انسانها

بلی إن الله علیم بما کنتم تعملون

برداشت فوق بر این اساس است که <بلی إن الله . ..> کلام ملائکه در برابر ادعای کافران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 31

31- بازدید کنندگان از اصحاب کهف ، به ربوبیّت خداوند و برتری علم او بر همگان ، معتقد بودند .

فقالوا . .. ربّهم أعلم بهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 70 - 3

3 - باور داشت و اعتقاد مشرکان صدراسلام ، به احاطه علمی خدا بر سراسر هستی

ألم تعلم أنّ اللّه یعلم ما فی السماء و الأرض

استفهام تقریری در <ألم تعلم> بیانگر مطلب یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 9 - 1

1 - اعتقاد و اقرار مشرکان عصرت بعثت ، به عزت و دانایی آفریدگار هستی

و لئن سألتهم . .. لیقولنّ خلقهنّ العزیز العلیم

129- علم آخرت طلبان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 9 - 15

15 - شب زنده داران عابد و آخرت جویان امیدوار به رحمت الهی ، عالمان راستین و آگاهان به حقایق هستی اند .

أمّن هو ق-نت ءاناء الّیل. .. و یرجوا رحمه ربّه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین

برداشت بالا مبتنی بر این احتمال است که <الذین یعلمون>، اشاره به کسانی داشته باشد که در صدر آیه شریفه از آنان سخن به میان آمده است.

130- علم آدم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 31 - 9

ص: 95

9 - آگاهی بیشتر و فراتر آدم ( ع ) ، راز برتری او بر فرشتگان بود .

و علّم ءادم الأسماء کلها . .. إن کنتم صدقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 32 - 8،9

8 - آدم ( ع ) ، برتر از فرشتگان و عالمتر از ایشان بود .

و علّم ءادم الأسماء کلها . .. قالوا سبحنک لاعلم لنا إلا ما علّمتنا

9 - هدف از فرمان خدا به فرشتگان ( در بیان نام های حقایق ) ، یادآوری عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی و آگاه ساختن آنان به برتری علمی آدم ( ع ) بود .

أنبئونی بأسماء هؤلاء . .. قالوا سبحنک ... إنک أنت العلیم الحکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 33 - 1،2

1 - خداوند به آدم ( ع ) فرمان داد تا نام هر یک از حقایق هستی را برای فرشتگان بازگو کند .

قال یأدم أنبئهم بأسمائهم

2 - آدم ( ع ) ، نام های حقایق هستی را برای فرشتگان بیان کرد .

فلمّا أنبأهم بأسمائهم

131- علم آصف بن برخیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 40 - 2،26،27

2 - آصف بن برخیا ( آورنده تخت بلقیس ) دارای بخشی از علم به کتاب ( لوح محفوظ )

قال الذی عنده علم من الکت-ب أنا ءاتیک به قبل أن یرتدّ إلیک طرفک

عبارت <علم من الکتاب> - با توجه به نکره بودن <علم>- به معنای آگاهی داشتن به گوشه ای از دانش کتاب می باشد. گفتنی است که بر طبق روایات، آورنده تخت بلقیس آصف بن برخیا، وصی و وزیر سلیمان(ع) بوده است و مراد از <کتاب> - بنابر گفته برخی از مفسران - لوح محفوظ است.

26 - < عن علی بن محمد ( فی قول اللّه تعالی ) < . . .الذی عنده علم من الکتاب > فهو آصف بن برخیا . . . ;

از امام هادی(ع) [درباره سخن خدای متعال ]<. ..الذی عنده علم من الکتاب> روایت شده است که او آصف بن برخیا بود...>.

27 - < عن أبی جعفر ( ع ) قال : إنّ اسم اللّه الأعظم علی ثلاثه و سبعین حرفاً و إنّما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلّم به فخسف بالأرض ما بینه و بین سریر بلقیس حتّی تناول السریر بیده ثمّ عادت الأرض کما کانت أسرع من طرفه عین ;

از امام باقر(ع) روایت شده است که اسم اعظم الهی دارای 73 حرف است و آنچه آصف بن برخیا داشت تنها یک حرف از آن بود که با به زبان آوردن آن حرف، زمین در فاصله بین او و تخت بلقیس فرو رفت تا آن که آصف دست برد و تخت بلقیس را گرفت. سپس زمین به حالت اولیه اش که داشت برگشت و این کار سریع تر از یک چشم برهم زدن انجام گرفت>.

ص: 96

132- علم آل ابراهیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 54 - 11

11 - نبوّت ، فهم ، منصب قضاوت و لزوم اطاعت مردم ، داده های خداوند به خاندان ابراهیم ( ع )

فقد اتینا ال ابرهیم الکتب و الحکمه و اتیناهم ملکاً عظیماً

امام صادق (ع) در پاسخ سؤال از آیه فوق درباره <الکتاب> فرمود: النّبوه، و درباره <الحکمه> فرمود: الفهم و القضاء، و درباره <ملکاً عظیماً> فرمود: الطّاعه.

_______________________________

کافی، ج 1، ص 206، ح 3 ; نورالثقلین، ج 1، ص 491، ح 303 ; تفسیر عیاشی، ج 1، ص 248، ح 160.

133- علم ابراهیم(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 58 - 5

5- حضرت ابراهیم ( ع ) از عذاب قوم لوط پیش از نزول آن ، توسط فرشتگان آگاه شده بود .

قال فما خطبکم . .. قالوا إنا أُرسلنا إلی قوم مجرمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 43 - 1،5،14

1- حضرت ابراهیم ( ع ) ، برخوردار از دانش و آگاهی های ویژه برای هدایت دیگران

ی-أبت إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک

5- ابراهیم ( ع ) ، پیش از مناظره اش با آزر ، موحدی هدایت یافته و آگاه بود .

ی-أبت إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتّبعنی أهدک صرطًا سویًّا

14- آگاهی های ویژه حضرت ابراهیم ( ع ) ، هدایت گر انسان ها به راه راست و به دور از افراط و تفریط

إنّی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتّبعنی أهدک صرطًا سویًّا

<سویّ> به چیزی گفته می شود که از افراط و تفریط مصون باشد(مفردات راغب). و < صراطاً سویّاً>، یعنی راهی که از تعادل کامل برخوردار و از افراط و تفریط به دور باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 45 - 7

7 - ابراهیم ، اسحاق و یعقوب ( علیهم السلام ) ، مردان علم و عمل

إبرهیم و إسح-ق و یعقوب أُولی الأیدی و الأبص-ر

برداشت یاد شده مبتنی بر این دیدگاه است که <الأبصار> کنایه از علم و <الأیدی> کنایه از عمل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 31 - 2

2 - پی بردن حضرت ابراهیم ( ع ) به منحصر نبودن مأموریت فرشتگان در بشارت اعطای فرزند به ایشان

ص: 97

و بشّروه بغل-م . .. قال فما خطبکم أیّها المرسلون

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که در آیه شریفه سخنی از وجود رسالتی افزون بر بشارت فرزند به میان نیامده است و فرشتگان خود آن را آشکار نکرده اند; اما ابراهیم(ع) به این نکته پی برده و رسالت اصلی فرشتگان را جویا شده است.

134- علم ابلیس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 14 - 3

3 - ابلیس، آگاه به پیدایش نسلهایی از آدم و وجود رستاخیز برای ایشان

أنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 16 - 9

9 - ابلیس، آگاه به اغواپذیری انسانها حتی پیش از خلقت آنان

لأقعدن لهم صرطک المستقیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 17 - 10

10 - ابلیس آگاه به نفوذ ناپذیری برخی از آدمیان در برابر اغواگریهای وی

ثم لأتینهم من بین أیدیهم . .. و لاتجد أکثرهم شکرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 33 - 2

2- ابلیس ، از ماده اوّلیه خلقت انسان ، آگاهی کامل داشت .

قال لم أکن لأسجد لبشر خلقته من صلص-ل من حمإ مسنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 40 - 4

4- ابلیس ، به تکثیر نسل آدم ( ع ) و حوا و نیز به اغواپذیری اکثر آنان و تأثیرناپذیری بندگان خالص خدا از وسوسه هایش ، از آغاز خلقت انسان آگاه بود .

لأغوینّهم أجمعین . إلاّ عبادک منهم المخلصین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 62 - 8،9،11

8- ابلیس ، از همان آغاز خلقت نوع انسان ، از آسیب پذیری و امکان تسلّط خویش بر آنان آگاهی داشت .

لئن أخّرتن إلی یوم القی-مه لأحتنکنّ ذریّته

ص: 98

9- رستاخیز ، امری تعیین شده و قطعی در آغاز خلقت آدم ( ع ) و آگاهی ابلیس از آن

قال . .. لئن أخّرتن إلی یوم القی-مه

11- آگاهی ابلیس از وجود عناصری غیر قابل فریب در میان نسل های آینده آدم ( ع ) از همان آغاز خلقت آنان

لأحتنکنّ ذریّته إلاّ قلیلاً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 76 - 9

9 - ابلیس ، از عنصر و ماده اولیه خلقت خود و انسان آگاهی کامل داشت .

خلقتنی من نار و خلقته من طین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 8

8 - ابلیس ، آگاه به پیدایش نسل هایی از آدم و وجود رستاخیز برای آنان

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 83 - 4

4 - آگاهی ابلیس ، به تکثیر نسل آدم و نیز به اغواپذیری بیشتر آنان و تأثیرناپذیری بندگان خالص خدا ، از آغاز خلقت انسان

لأغوینّهم أجمعین . إلاّ عبادک منهم المخلصین

135- علم اخروی انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 8 - 12

12 - خداوند ، انسان ها را ، پس از حضور در پیشگاه خود ، از همه اعمال شان آگاه خواهد ساخت .

إلیّ مرجعکم فأنبّئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 8 - 8

8 - آگاهی یافتن انسان در دادگاه الهی در قیامت ، به تمامی اعمال گذشته خویش

فینبّئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 6

6 - انسان ها هنگام حضور در پیشگاه خداوند نامه های اعمال خود را در اختیار داشته و به کردار خویش آگاهی یافته اند .

فمل-قیه . فأمّا من أُوتی کت-به بیمینه

ص: 99

<فاء> در <فأمّا> بیانگر ارتباط مفاد این آیه با ملاقات خداوند است که در آیه قبل مطرح شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 11 - 1

1 - مشاهده نامه اعمال در قیامت ، مایه آگاهی به کردار ها و پیش بینی کیفر ها است .

و أمّا من أُوتی . .. فسوف یدعوا ثبورًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 3 - 2،6

2 - همه انسان ها ، در آینده هنگام حسابرسی نعمت ها ، به پوچی افتخارات مادی پی خواهند برد .

سوف تعلمون

زمان مورد نظر در <سوف تعلمون> - به قرینه <ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم> - هنگام حسابرسی نعمت ها است.

6 - قیامت ، زمان ظهور حقایق و پی بردن انسان ها به نیک و بد اعمال خویش

کلاّ سوف تعلمون

وعده <سوف تعلمون> - به قرینه <لتسئلنّ یومئذ عن النعیم> - ناظر به زمان برپایی قیامت است.

136- علم اخروی انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 7 - 4

4 - انسان ها ، از تمامی کرده های خویش در قیامت آگاه می شوند .

ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 13 - 1،2،3،6

1 - آگاه شدن انسان ها در قیامت ، از تمامی کرده های خویش در دنیا ، از نخستین تا آخرین آنها

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

مفسران در تبیین <بما قدّم و أخّر> سه احتمال بیان کرده اند: 1- مقصود از<بما قدّم> اعمالی است که در آغاز زندگی انجام داده نشده و مراد از <أخّر>انجام دادن عمل در پایان عمر است. 2- مراد از <بما قدّم> اعمالی است که در دنیا پایان می پذیرد (مانند نماز) و مقصود از <أخّر> اعمالی است که ثواب آنها پایان ندارد (مانند صدقه جاریه و سنت حسنه). 3- مقصود از <بما قدّم> اقدام به عمل و مراد از <أخّر> به تأخیر انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت یاد شده، مبتنی بر احتمال نخست است.

2 - اطلاع یافتن انسان در قیامت ، از تمامی اعمال خود در طول عمرش و اثر آنها پس از مرگ خویش ( مانند صدقه جاریه و سنت حسنه یا سیئه )

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

3 - آگاه شدن انسان ها در قیامت ، از تمامی تکالیفی که انجام داده و یا وظایفی که ترک کرده اند .

ص: 100

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

6 - < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < ینبّؤا الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر > بما قدّم من خیر و شرّ و ما أخّر ممّا سَنَّ من سُنّه لیَسْتَنَّ بها مَن بعده فإن کان شرّاً کان علیه مثل وِزْرِهم و لایَنْقُصُ من وزرهم شیءٌ و ان کان خیراً کان له مثل اُجورهم و لاینقص من اُجورهم شیء ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند: <ینبّؤا الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر> روایت شده که فرمود: [انسان آگاه می شود] به آنچه از خوبی و بدی از پیش فرستاده و آنچه در پس خود نهاده و برخاسته از سنت هایی بوده که بنیان گذاری کرده است تا افراد بعد از او به آن عمل کنند. اگر آن سنت ها بد بوده به اندازه گناه عمل کنندگان برای سنت گذار گناه هست، بدون این که از گناه عمل کنندگان کاسته شود و اگر خیر بوده، برای او مثل پاداش عمل کنندگان هست; در عین حال که از پاداش آنان هیچ کاسته نخواهد شد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 1

1 - قیامت ، روز آگاهی انسان ها به کردار دنیایی خویش و آثار و نتایج آن

علمت نفس ما أحضرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 2

2 - قیامت ، روز پی بردن همگان به آگاهی دقیق خداوند از اسرار درونی ایشان

یومئذ

تعبیر <یومئذ> قیامت را زمان علم خداوند، قرار داده و درباره علم او در دنیا، بیانی ندارد و از آن جا که علم الهی ازلی و ابدی است، اختصاص یافتن آن به قیامت، ناظر به قابل انکار نبودن آن است; یعنی، گرچه در دنیا برخی به علم او معترف نیستند; ولی در قیامت، آنان نیز به این حقیقت پی خواهند برد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 4 - 2

2 - آگاهی تمام مردم ، از بی پایه بودن امتیازات مادی ، هنگام حسابرسی نعمت ها در قیامت

ثمّ کلاّ سوف تعلمون

آخرین آیه سوره، بیانگر زمانی است که مفاد <سوف تعلمون> تحقق می یابد.

137- علم اخروی جهنمیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - همزه - 104 - 6 - 2

2 - دوزخیان در قیامت ، به حاکمیت اراده خداوند بر آتش جهنم ، به روشنی پی خواهند برد .

نار اللّه

استناد <نار> به <اللّه>، بیانگر آن است که، استناد آتش جهنم به خداوند، بر کسی پوشیده نخواهد ماند، گرچه درباره آتش

ص: 101

های دنیا، این حقیقت مخفی مانده و استناد آن به اسباب و علل مادی، انسان را از آن غافل ساخته باشد.

138- علم اخروی حق ستیزان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 71 - 3

3 - کافران حق ستیز و ستیزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهی ، به عمق بطلان راه خود و پیامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف یعلمون . إذ الأغل-ل فی أعن-قهم و السل-سل یسحبون

برداشت یاد شده، از آن جا است که ظرف <إذ الأغلال . ..> متعلق به <یعلمون> می باشد. <یسحبون> نیز حال از ضمیر <هم> در <فی أعناقهم> است; یعنی، به زودی می دانند آن گاه که غل در گردن هایشان باشد و با زنجیر کشان کشان برده می شوند.

139- علم اخروی کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 23 - 12،13

12 - مجازات کافران و بدکاران در قیامت ، همراه با آگاه شدن از جرم شان است .

إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

13 - کافران ، از تمامی اَعمال دنیوی خویش ، در قیامت ، از سوی خداوند آگاه می شوند .

إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 71 - 3

3 - کافران حق ستیز و ستیزه جو ، هنگام گرفتار شدن به عذاب الهی ، به عمق بطلان راه خود و پیامد رفتارشان آگاه خواهند شد .

فسوف یعلمون . إذ الأغل-ل فی أعن-قهم و السل-سل یسحبون

برداشت یاد شده، از آن جا است که ظرف <إذ الأغلال . ..> متعلق به <یعلمون> می باشد. <یسحبون> نیز حال از ضمیر <هم> در <فی أعناقهم> است; یعنی، به زودی می دانند آن گاه که غل در گردن هایشان باشد و با زنجیر کشان کشان برده می شوند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 50 - 16

16 - آگاهی قطعی کافران به وسیله خداوند ، از مجموعه عملکرد ناشایست خویش در قیامت

فلننبّئنّ الذین کفروا بما عملوا

ص: 102

140- علم اخروی گناهکاران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 12 - 5

5 - مجرمان پس از حسابرسی شدن در قیامت ، به تبه کاری خویش در دنیا ، پی می برند .

و لو تری إذ المجرمون ناکسوا رءوسهم عند ربّهم ربّنا أبصرنا

<عند ربّهم> می تواند کنایه از حسابرسی شدن باشد. اعتراف با <أبصرنا و سمعنا> پس از آن، نشان دهنده این است که آنان، به جرم و تبه کاری خود پی می برند.

141- علم ارزشمند

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 66 - 16

16- علم ارزشمند ، علمی است که تضمین کننده رشد و تکامل معنوی انسان باشد .

تعلمن ممّا علّمت رشدًا

142- علم ازلی خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 127 - 27

27 - علم خدا به رخداد ها و اعمال آدمیان ، قبل از تحقق آن ( علم ازلی )

و ما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیماً

بیان اعمال انسانها با فعل مضارع (تفعلوا) و بیان آگاهی خداوند به آن اعمال با فعل ماضی (کان به . ..)، حکایت از آن دارد که خداوند به اعمال آدمیان پیش از وقوع آن آگاهی دارد.

143- علم اسحاق(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 53 - 8

8- حضرت اسحاق ( ع ) شخصیتی دانا و دانشمند

إنا نبشّرک بغل-م علیم

برداشت فوق با توجه به این مطلب است که مقصود از <بغلام علیم> - طبق گفته مفسّران - حضرت اسحاق(ع) می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 103

15 - ص - 38 - 45 - 7

7 - ابراهیم ، اسحاق و یعقوب ( علیهم السلام ) ، مردان علم و عمل

إبرهیم و إسح-ق و یعقوب أُولی الأیدی و الأبص-ر

برداشت یاد شده مبتنی بر این دیدگاه است که <الأبصار> کنایه از علم و <الأیدی> کنایه از عمل باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 28 - 14

14 - حضرت اسحاق ( ع ) ، شخصیتی دانا و دانشمند

و بشّروه بغل-م علیم

برداشت یاد شده، با توجه به این مطلب است که مقصود از <بغلام علیم> - طبق گفته مفسران - حضرت اسحاق(ع) است.

144- علم اصحاب اعراف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 46 - 6

6 - اصحاب اعراف ، هر یک از امت ها و دسته های موجود در صحنه قیامت را با نشانه های مخصوصشان خواهند شناخت .

یعرفون کلاً بسیمهم

145- علم الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 115 - 6،10

6 - دانایی گسترده و همواره خداوند به تقواپیشگان

و اللّه علیم بالمتّقین

10 - توجه به دانایی گسترده و همواره خداوند ، برانگیزنده آدمی به سوی اعمال خیر و رعایت تقوای الهی

و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه و اللّه علیم بالمتّقین

به نظر می رسد هدف از تذکر به دانایی خدا و اعمال نیک و پاداش دهی به آن، برای تشویق و ترغیب به آن اعمال نیک باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 118 - 21

21 - علم و آگاهی خداوند به اسرار درونی انسانها

و ما تخفی صدورهم اکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 19

19 - علم و آگاهی همه جانبه خداوند ، به خشم و کینه ای که دشمنان دین ، از اسلام و جامعه ایمانی به دل دارند .

ص: 104

عضوّا علیکم الانامل من الغیظ . .. انّ اللّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 120 - 12،16

12 - کینه ها و حیله های دشمنان دین ، در احاطه علم خدا

لا یضرّکم کیدهم شیئاً انّ اللّه بما یعملون محیط

16 - خداوند ، عالم به جزئیّات

انّ اللّه بما یعملون محیط

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 121 - 10

10 - هیچ گفتار و پندار و کرداری ، پنهان از خداوند نیست .

و اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 145 - 2،5

2 - تمام انسان ها دارای عمری معیّن و زمان مرگشان در علم الهی ، مشخّص است .

و ما کان لنفس ان تموت . .. کتاباً مؤجّلا

5 - ایمان به مقدّر بودن اجل و معین بودن عمر نزد خداوند ، از عوامل تقویت روحیه پاسداران رسالت انبیا

و ما کان لنفس ان تموت الّا باذن اللّه کتاباً مؤجّلا

چون آیات قبل درباره جهاد و ترس از مرگ و شهادت بود، به نظر می رسد از اهداف این آیه، تقویت روحیه و رفع اضطراب از مسلمانان پیکارجو باشد.

146- علم امیدواران به رحمت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 9 - 15

15 - شب زنده داران عابد و آخرت جویان امیدوار به رحمت الهی ، عالمان راستین و آگاهان به حقایق هستی اند .

أمّن هو ق-نت ءاناء الّیل. .. و یرجوا رحمه ربّه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین

برداشت بالا مبتنی بر این احتمال است که <الذین یعلمون>، اشاره به کسانی داشته باشد که در صدر آیه شریفه از آنان سخن به میان آمده است.

147- علم انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 87 - 21

ص: 105

21 - از امام باقر ( ع ) روایت شده که : < . . . ان فی الانبیاء و الاوصیاء خمسه أرواح ، روح القدس . . . فبروح القدس . . . عرفوا ما تحت العرش إلی ما تحت الثری ;

. .. در انبیا و اوصیا پنج روح است از جمله روح القدس ... پس به وسیله روح القدس ... آنچه را زیر عرش است تا آنچه را زیر زمین است می شناسند ...;

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 259 - 24

24 - رشد علم و آگاهی انبیا ، در پرتو تعلیم و هدایت الهی

فلمّا تبیّن له قال اعلم انّ اللّه علی کلّ شیء قدیر

البتّه این برداشت مبتنی است بر اینکه مراد از <کالّذی مرّ . .. > پیامبر باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 33 - 8

8 - خداوند با اعطای علم ، ایمان ، اسم اکبر ، میراث علم و آثار علم نبوّت به انبیا ، آنان را برگزیده است .

انّ اللّه اصطفی ادم و نوحاً

امام باقر (ع): . .. یا محمّد ... فانّی لم اقطع العلم و الایمان و الاسم الاکبر و میراث العلم و آثار علم النّبوه ... من بیوتات الانبیاء الذین کانوا بینک و بین ابیک آدم و ذلک قول اللّه تبارک و تعالی: <انّ اللّه اصطفی ادم و ... >.

_______________________________

کافی، ج 8، ص 117، ح 92 ; تفسیر عیاشی، ج 1، ص 168، ح 31.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 40 - 6

6 - دانش و علم انبیا ، محدود است .

انّی یکون لی غلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 18

18 - انسان ها و حتی پیامبرانی همانند مسیح ( ع ) ناآگاه به آنچه خداوند در درون ذات خویش دارد .

تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 2 - 14

14 - عن أبی عبداللّه(ع) فی قوله: <قضی أجلا و أجل مسمی عنده> قال: الأجل الأول هو ما نبذه إلی الملائکه و الرسل و الأنبیاء و الأجل المسمی عنده هو الذی ستره اللّه عن الخلائق.

امام صادق(ع) درباره سخن خداوند <قضی أجلا . .. > فرمود: اجل اول، اجلی است که خداوند فرشتگان و رسولان و انبیا را از آن آگاه نموده و اجل معین را که نزد اوست، از تمام خلایق پنهان داشته است.

ص: 106

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 66 - 14

14- مراتب پیامبران در بهره مندی از علم و کمال ، متفاوت است . *

هل أتّبعک علی أن تعلّمن ممّا علّمت رشدًا

برداشت بدان احتمال است که خضر(ع) از پیامبران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 69 - 8

8 - روح پیامبران ، حاضر و ناظر بر تمامی رفتار بندگان در دنیا است .

و جایء بالنبیّین

برداشت یاد شده به خاطر این نکته است که لازمه گواهی دادن بر اعمال، نظارت و حضور در صحنه عمل است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 79 - 6

6 - امکان آگاهی یافتن به حقایق ثبت شده در لوح محفوظ ، برای پیامبران و اولیا

لایمسّه إلاّ المطهّرون

148- علم انحصاری قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 2

2 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، دانشی در انحصار خداوند

قل إنما علمها عند ربی . .. قل إنما علمها عند اللّه

149- علم انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 216 - 15

15 - محدودیّت آگاهی انسان ، نسبت به کلیّه مصالح و مفاسد احکام و خیر و شر امور

و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 10

10 - درک صحیح انسان از خیر و شرّ خویش ، زمینه بخشش و انفاق از دارایی های خدادادی و پرهیز از بخل

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون بما اتیهم اللّه من فضله هو خیراً لهم بل هو شرّ لهم

ص: 107

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 4 - 20

20 - آموخته های انسان ، از جانب خداوند است .

تعلمونهن مما علمکم اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 70 - 6،11

6- برخی از انسان ها ، از حفظ دستاورد های علمی خویش در همه مراحل زندگی ناتوانند .

و منکم من یردّ إلی . .. لکی لایعلم بعد علم شیئًا

11- آفرینش و مرگ و اعطای دانش و سلب آن از انسان ، جلوه ای از علم و قدرت الهی است .

و الله خلقکم ثمّ یتوفّ-کم . .. إن الله علیم قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 10 - 17

17 - علم و آگاهی خداوند به اسرار نهفته در سینه های انسان ها ، برتر از آگاهی خود آنان است .

أَوَ لیس اللّه بأعلم بما فی صدور الع-لمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 48 - 5

5 - خداوند ، خواهان آگاهی انسان ها و نقش خود آنان در انتخاب مسیر و فرجام خویش

فما أرسلن-ک علیهم حفیظًا إن علیک إلاّ البل-غ

150- علم انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - طلاق - 65 - 12 - 12

12 - آگاه شدن بشر به قدرت و علم همه جانبه خداوند ، از حکمت های آفرینش آسمان ها و زمین

اللّه الذی خلق سبع سم-وت . .. لتعلموا أنّ اللّه علی کلّ شیء قدیر و أنّ اللّه قد

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که <لام> در جمله <لتعلموا. ..> تعلیل برای عبارت <خلق سبع سماوات> است و این جمله بیانگر علت و فلسفه آفرینش آسمان ها و زمین است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - معارج - 70 - 39 - 3

3 - آگاهی انسان ها ، از منشأ پیدایش بشر و سیر تکوین او

إنّا خلقن-هم ممّا یعلمون

برداشت یاد شده، مبتنی بر این است که <من> در <ممّا>ابتدائیه باشد.

ص: 108

151- علم انسان های نخستین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 31 - 11،12

11 - قابیل ، از انسان های نخستین و با تجربیات ناچیز و بسیار محدود

لیریه کیف یوری سوءه اخیه

آگاه نبودن قابیل به کیفیت دفن جسد دلالت دارد که وی از انسانهای نخستین، و تجربیاتش ناچیز و بسیار محدوده بوده است.

12 - اطلاعات و تجربیات انسان های نخستین ، ناچیز و محدود

لیریه کیف یوری سوءه اخیه

152- علم اوصیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 87 - 21

21 - از امام باقر ( ع ) روایت شده که : < . . . ان فی الانبیاء و الاوصیاء خمسه أرواح ، روح القدس . . . فبروح القدس . . . عرفوا ما تحت العرش إلی ما تحت الثری ;

. .. در انبیا و اوصیا پنج روح است از جمله روح القدس ... پس به وسیله روح القدس ... آنچه را زیر عرش است تا آنچه را زیر زمین است می شناسند ...;

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 4 - 15

15- < عن أبی عبیده قال : سألت أباجعفر ( ع ) عن قوله تعالی < ائتونی بکتاب من قبل ه-ذا أو أثاره من علم إن کنتم صادقین > قال : عنی بالکتاب التوراه و الإنجیل < و أثاره من علم > فإنّما عنی بذلک علم اوصیاء الأنبیاء علیهم السلام ;

ابوعبیده گوید: از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند تعالی <ائتونی بکتاب من قبل ه-ذا أو اثاره من علم إن کنتم صادقین> سؤال کردم، حضرت فرمود: مراد از <کتاب>، تورات و انجیل است و مراد از <أثاره من علم> علم جانشینان پیامبران است>.

153- علم اولیاء الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 15 - 8

8 - مغرور نشدن مردان الهی به علم و کمالات خود و احتمال وجود کسانی برتراز ایشان در میان بندگان مؤمن خدا

و قالا الحمد للّه الذی فضّلنا علی کثیر من عباده المؤمنین

ص: 109

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 79 - 6

6 - امکان آگاهی یافتن به حقایق ثبت شده در لوح محفوظ ، برای پیامبران و اولیا

لایمسّه إلاّ المطهّرون

154- علم اهل مکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 26 - 2

2 - مردم مکه ، از نسل های پیشین که به سبب کفرپیشگی ، به قدرت الهی هلاک و منقرض شدند ، آگاه بودند .

أوَلم یهد لهم کم أهلکنا

<یهد> متعدی به <لام> شده و معنای <یبیّن> می دهد. لازم به ذکر است که به دلیل مکی بودن سوره سجده، مرجع ضمیر در <لهم> مشرکان مکه اند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 37 - 4

4- آگاهی اهل مکه ، از سرگذشت هلاکت بار قوم تبّع

أهم خیر أم قوم تبّع

از این که قرآن، قبلاً سخنی از قوم <تبّع> به میان نیاورده و در این جا به ذکر نام آن برای عبرت آموزی مشرکان مکه اکتفا کرده است، مطلب بالا قابل استفاده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بروج - 85 - 18 - 5

5 - فرجام فرعون و قوم ثمود ، داستانی آشنا برای اهل مکّه و مایه عبرت برای همه مردمان

هل أتیک . .. فرعون و ثمود

سوره <بروج> از سوره های مکی است و نام بردن امت هایی مخصوص برای عبرت گرفتن مکّیان از فرجام آنها، بیانگر آگاهی آنان از تاریخ اجمالی آن امت ها است.

155- علم اهمیت اجتناب از دشنام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 108 - 1

1 - لزوم اجتناب از دشنام به بتها و دیگر مقدسات مشرکان

و لاتسبوا الذین یدعون من دون الله

درباره مراد از موصول <الذین . ..> دو احتمال وجود دارد: یکی آنکه مقصود مشرکان و دیگر آنکه معبودهای آنان باشد، یعنی: <لاتسبوا الذین یدعونهم>. البته عائد صله <هم> حذف گردیده است.

ص: 110

156- علم ائمه(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 121 - 13

13 - < عن ابی ولّاد قال : سألت اباعبداللّه ( ع ) عن قول اللّه عز و جل : < الذین اتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به > قال : هم الائمه ( ع ) ;

ابی ولّاد می گوید: از امام صادق (ع) از سخن خداوند عز و جل که می فرماید: <الذین ءاتینهم الکتب یتلونه حق تلاوته أولئک یؤمنون به> سؤال نمودم، حضرت فرمود: آنان ائمه(ع) هستند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 43 - 14

14- < عن أبی عبدالله ( ع ) : . . . علم الکتاب والله کلّه عندنا ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: . .. به خدا سوگند! تمام علم کتاب در نزد ما (ائمه) هست>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 25 - 10

10- < محمد بن یزید قال : سألت أباعبدالله ( ع ) عن قول الله : . . . < تؤتی أکلها کلّ حین بإذن ربّها > ؟ قال : یعنی ما یخرج إلی الناس من علم الإمام فی کلّ حین یسأل عنه ;

محمد بن یزید گوید: از امام صادق(ع) درباره سخن خدا. .. <تؤتی أکلها کلّ حین بإذن ربّها> سؤال کردم آن حضرت فرمود: یعنی، آن مقدار از علم امام(ع) که برای مردم در هر زمان - که از ائمه سؤال گردد - بیان می شود>.

157- علم برادران یوسف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 76 - 26

26- برادران یوسف برخوردار از علم و دانش و یوسف ( ع ) عالم تر و آگاه تر از همه آنان

و فوق کل ذی علم علیم

بر اساس اولین معنایی که برای جمله فوق در برداشت قبل آمد ، مصداق مورد نظر برای <علیم> یوسف است و مصداق <کل ذی علم> برادران او هستند.

158- علم بلعم باعورا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 176 - 2

ص: 111

2 - بلعم باعورا عالمی دنیاگرا و پیرو هوا و هوس خویش بود .

و لکنه أخلد إلی الأرض و اتبع هوه

<اخلاد>، مصدر <أخلد>، هنگامی که به <إلی> متعدی شود، به معنای تمایل پیدا کردن و اعتماد داشتن است. کلمه <الأرض> چون در مقابل رفعت و منزلت معنوی و تقرب به خدا قرار گرفته، مراد از آن امور پست و حقیر مادی و دنیوی است. بنابراین <أخلد إلی الأرض> یعنی او به امور پست مادی و لذتهای دنیوی تمایل پیدا کرد و به آنها دل خوش نمود.

159- علم بندگان خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 15 - 7

7 - اذعان داوود و سلیمان ( ع ) به وجود کسانی عالم تر و برتر از ایشان در میان بندگان مؤمن خدا

و قالا الحمد للّه الذی فضّلنا علی کثیر من عباده المؤمنین

160- علم بنی اسرائیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 77 - 28

28 - قوم موسی ( بنی اسرائیل ) ، برخوردار از ایمان و معرفت بالا نسبت به معارف الهی

إذ قال له قومه لاتفرح . .. و ابتغ فیما ءاتیک اللّه الدار الأخره ... و أحسن ... و

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - صف - 61 - 5 - 3،5

3 - بنی اسرائیل ، به حقانیت موسی ( ع ) معرفت و آگاهی داشتند .

و قد تعلمون أنّی رسول اللّه

5 - بنی اسرائیل ، به رغم آگاهی از رسالت الهی موسی ( ع ) ، آن حضرت را مورد آزار قرار می دادند .

لم تؤذوننی و قد تعلمون أنّی رسول اللّه إلیکم

161- علم بودن قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 114 - 20

20 - قرآن ، افزایش دهنده علم است .

و لاتعجل بالقرءان . .. و قل ربّ زدنی علمًا

ص: 112

162- علم به آخرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 5 - 4

4 - لزوم تحصیل علم به آخرت و تلاش برای رساندن آن به مرحله یقین

کلاّ لو تعلمون علم الیقین

163- علم به آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 24

24 - دانایی مطلق به تمامی حقایق جهان ، ملاک الوهیت

تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک انک انت علّم الغیوب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ذاریات - 51 - 31 - 3

3 - عدم تلازم میان نبوت و علم به همه امور هستی ، حتی امور خارج از قلمرو هدایت خلق

قال فما خطبکم أیّها المرسلون

پرسش های ابراهیم(ع) در این آیات، نشانگر آن است که آن حضرت از علم مطلق برخوردار نبوده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - رحمن - 55 - 33 - 8

8 - مرز هستی ، خارج از دسترسی علمی و فنی جن و بشر *

ی-معشر الجنّ و الإنس إن استطعتم . .. لاتنفذون إلاّبسلط-ن

در صورتی که مفاد آیه درمورد دنیا باشد، احتمال می رود مراد از <سماوات و ارض> مجموعه هستی باشد که جن و انس نمی توانند به مرزهای هستی دست پیدا کنند. طبق این احتمال <لاتنفذون إلاّ بسلطان> تأکید صدر آیه شریفه است که دسترسی به مرز هستی، نیازمند قدرت و توانی است که جن و انس فاقد آن هستند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 4 - 3

3 - تفکر و تأمل مکرّر و عمیق تر در آفرینش جهان ، موجب آگاهی و شناخت فزون تر و ژرف تر نظم و انسجام آن خواهد شد .

هل تری من فطور . ثمّ ارجع البصر کرّتین ینقلب إلیک البصر خاسئًا و هو حسیر

164- علم به آیات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 113

16 - زمر - 39 - 52 - 9

9 - مؤمنان ، مردمی دانا به منشأ روزی ها و آگاه به وجود آیات و نشانه های خداوند در فراخی و تنگی رزق و روزی

أنّ اللّه یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إنّ فی ذلک لأی-ت لقوم یؤمنون

165- علم به آیندگان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 1،2

1- خداوند ، بی تردید به احوال نسل های پیشین و نسل های آینده ، آگاه است .

و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین

مقصود از علم خداوند به پیشینیان و آیندگان، می تواند علم به وجود خود آنان باشد و می تواند علم به احوال آنها باشد. برداشت فوق مبتنی بر احتمال دوم است.

2- به یقین ، خداوند به نسل های پیشین و به وجود نسل های آینده بشر ، آگاه است .

و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 25 - 8

8- به دست خداوند بودن مرگ و حیات انسان ها ، دلیل علم او بر احوال انسان ها در گذشته و آینده

و إنا لنحن نحی و نمیت . .. و لقد علمنا المستئخرین . و إن ربّک هو یحشرهم

برداشت فوق، بر این احتمال که ذکر <إنا لنحن نحیی و نمیت> قبل از <و لقد علمنا. ..> و ذکر <إن ربک هو یحشرهم> پس از آن، می تواند به منظور اقامه دلیل برای آن باشد. طبق این احتمال، معنای آیه چنین می شود: ما به احوال پیشینیان و آیندگان آگاهی داریم; چرا که خود ما میراننده و زنده کننده همه هستیم.

166- علم به آینده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 9

9 - آگاهی خدا به لحظه قیامت ، و حقایق مربوط به جنین و آینده هر انسان ، نمودی از علم گسترده وی است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. إنّ اللّه علیم خبیر

167- علم به اسم اعظم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 40 - 27

27 - < عن أبی جعفر ( ع ) قال : إنّ اسم اللّه الأعظم علی ثلاثه و سبعین حرفاً و إنّما کان عند آصف منها حرف واحد فتکلّم

ص: 114

به فخسف بالأرض ما بینه و بین سریر بلقیس حتّی تناول السریر بیده ثمّ عادت الأرض کما کانت أسرع من طرفه عین ;

از امام باقر(ع) روایت شده است که اسم اعظم الهی دارای 73 حرف است و آنچه آصف بن برخیا داشت تنها یک حرف از آن بود که با به زبان آوردن آن حرف، زمین در فاصله بین او و تخت بلقیس فرو رفت تا آن که آصف دست برد و تخت بلقیس را گرفت. سپس زمین به حالت اولیه اش که داشت برگشت و این کار سریع تر از یک چشم برهم زدن انجام گرفت>.

168- علم به اطاعت بندگان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 65 - 8

8- خداوند ، به عبادت و اطاعت بندگان آگاه است و هرگزآن را فراموش نمی کند .

و ما کان ربّک نسیًّا . .. واصطبر لعب-دته

169- علم به اعمال انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 18 - 5

5 - تحلیل انگیزه های اهداف نهفته آدمیان در اعمال ، بسی دقیق تر از آگاهی یافتن به اسرار پنهان نظام ماده *

إنّ اللّه یعلم غیب السم-وت و الأرض و اللّه بصیر بما تعملون

در مورد غیب آسمان ها و زمین (نظام ماده)، واژه <یعلم> به کار رفته; ولی در مورد اعمال آدمیان واژه <بصیر> استخدام شده است. از این نکته استفاده می شود که شناخت پنهانی های نظام ماده، با <علم> صورت می گیرد; ولی تحلیل درون مایه های عمل آدمی با علم ساده مسیر نیست; بلکه نیازمند بصیرت و بینش عمیق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 12 - 1

1 - کاتبان نامه عمل ، به تمامی کار ها و نیت های انسان آگاه اند .

یعلمون ما تفعلون

دانستن تمام ویژگی های <عمل>، بدون دانستن انگیزه انجام دادن آن، امکان پذیر نیست. بنابراین علم به <ماتفعلون>، علم به هدف از انجام دادن آن نیز می باشد.

170- علم به ایمان انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 49 - 1

1 - آگاهی کامل خداوند ، از ایمان یا کفر انسان ها

و إنّا لنعلم أنّ منکم مکذّبین

ص: 115

171- علم به بطلان تفاخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 6 - 5

5 - مشاهده جهنم در قیامت ، موجب آگاهی از نادرست بودن تفاخر و زیاده نمایی و سود نبخشیدن امتیازات مادی است .

سوف تعلمون . .. لترونّ الجحیم

172- علم به بطلان تکاثر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 6 - 5

5 - مشاهده جهنم در قیامت ، موجب آگاهی از نادرست بودن تفاخر و زیاده نمایی و سود نبخشیدن امتیازات مادی است .

سوف تعلمون . .. لترونّ الجحیم

173- علم به پوچی ارزش های مادی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 4 - 2

2 - آگاهی تمام مردم ، از بی پایه بودن امتیازات مادی ، هنگام حسابرسی نعمت ها در قیامت

ثمّ کلاّ سوف تعلمون

آخرین آیه سوره، بیانگر زمانی است که مفاد <سوف تعلمون> تحقق می یابد.

174- علم به پوچی تفاخر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 3 - 2

2 - همه انسان ها ، در آینده هنگام حسابرسی نعمت ها ، به پوچی افتخارات مادی پی خواهند برد .

سوف تعلمون

زمان مورد نظر در <سوف تعلمون> - به قرینه <ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم> - هنگام حسابرسی نعمت ها است.

ص: 116

175- علم به پیشینیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 1،2

1- خداوند ، بی تردید به احوال نسل های پیشین و نسل های آینده ، آگاه است .

و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین

مقصود از علم خداوند به پیشینیان و آیندگان، می تواند علم به وجود خود آنان باشد و می تواند علم به احوال آنها باشد. برداشت فوق مبتنی بر احتمال دوم است.

2- به یقین ، خداوند به نسل های پیشین و به وجود نسل های آینده بشر ، آگاه است .

و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستئخرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 25 - 8

8- به دست خداوند بودن مرگ و حیات انسان ها ، دلیل علم او بر احوال انسان ها در گذشته و آینده

و إنا لنحن نحی و نمیت . .. و لقد علمنا المستئخرین . و إن ربّک هو یحشرهم

برداشت فوق، بر این احتمال که ذکر <إنا لنحن نحیی و نمیت> قبل از <و لقد علمنا. ..> و ذکر <إن ربک هو یحشرهم> پس از آن، می تواند به منظور اقامه دلیل برای آن باشد. طبق این احتمال، معنای آیه چنین می شود: ما به احوال پیشینیان و آیندگان آگاهی داریم; چرا که خود ما میراننده و زنده کننده همه هستیم.

176- علم به تحولات بارداری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 7

7 - خداوند ، از تمامی تحولات ایام بارداری و زایمان آگاه است .

و ما تحمل من أنثی و لاتضع إلاّ بعلمه

چنانچه <باء> در <بعلمه> برای مصاحبت باشد، نشان می دهد که تمامی تحولات جنین از آغاز تا تولد، در حیطه علم خداوند است.

177- علم به تحولات تاریخ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 6 - 6

6 - پیامبر ( ص ) ، آگاه و معترف به وابسته بودن تحولات تاریخ انسان ها به خداوند

ألم تر کیف فعل ربّک بعاد

استفهام در <ألم تر> تقریری و مفید اثبات است; یعنی، <رأیت> (دیدی و دانستی که . ..).

ص: 117

178- علم به تحولات زایمان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 7

7 - خداوند ، از تمامی تحولات ایام بارداری و زایمان آگاه است .

و ما تحمل من أنثی و لاتضع إلاّ بعلمه

چنانچه <باء> در <بعلمه> برای مصاحبت باشد، نشان می دهد که تمامی تحولات جنین از آغاز تا تولد، در حیطه علم خداوند است.

179- علم به تعالیم انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 28 - 5

5 - همه مسائل مربوط به پیامبران ، در احاطه علم خدا و تحت نظارت او است .

و أحاط بما لدیهم

180- علم به تعالیم دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 63 - 7

7 - آشنایی عمیق با احکام دین و معارف الهی ، از شرایط ضروری برای نهی کنندگان از منکر

لولا ینهیهم الربنیون و الاحبار

بدان احتمال که نام بردن عالمان دین برای اشاره به این باشد که نهی از منکر تنها وظیفه آشنایان به احکام الهی، است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 175 - 12

12 - شیطان ناتوان از گمراه کردن کسانی که معارف و آیات الهی را بخوبی بشناسند و به آنها پایبند باشند .

فانسلخ منها فأتبعه الشیطن

از اینکه شیطان پس از فاصله گرفتن بلعم باعورا به تعقیب او می پرازد، معلوم می شود پیش از آن به وی دسترسی نداشته و از گمراه کردن او ناتوان بوده است.

181- علم به تعداد آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 28 - 6

6 - خداوند ، به تعداد و آمار همه پدیده های هستی آگاه است .

ص: 118

و أحصی کلّ شیء عددًا

182- علم به تفکر انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 5 - 4

4 - امکان آگاهی جن از اندیشه ها ، عقاید و رفتار انسان ها

و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ علی اللّه کذبًا

183- علم به تکلیف

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 20 - 7

7 - آگاهی به تکالیف الهی از شرایط مسؤولیت انسان در برابر آن

و لاتولوا عنه و أنتم تسمعون

در برداشت فوق جمله حالیه <و أنتم تسمعون> قید برای <أطیعوا> و <لاتولوا> گرفته شده است.

184- علم به توحید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 19 - 3

3- لزوم اعتقاد آگاهانه و عالمانه ، به توحید و یگانگی خداوند

فاعلم أنّه لا إل-ه إلاّ اللّه

به کار رفتن واژه <علم> به جای اعتقاد و اقرار، می رساند که خداوند تنها خواهان اقرار انسان به توحید نیست; بلکه از او می خواهد تا علم و آگاهی متقن داشته باشد.

185- علم به توطئه کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 7

7 - عقیده به آگاهی خداوند از تمامی رفتار ها و حرکت های توطئه آمیز کافران ، موجب دل گرمی و تسلی خاطر مبلغان اسلام و مدافعان عقیده توحیدی است .

فلایحزنک قولهم إنّا نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّا نعلم. ..> تعلیل برای نهی در <فلایحزنک> است; یعنی، چون

ص: 119

خداوند بر تمامی رفتارهای آدمیان - از جمله کافران - آگاه است، پس نباید در برابر توطئه های آنان محزون بود; بلکه باید با دل گرمی و پشتکار به تبلیغ دین پرداخت.

186- علم به جنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 8 - 2،4،10

2- خداوند ، به آنچه رحم زنان و مادینه ها برای جنین جذب می کنند آگاه است .

الله یعلم . .. ما تغیض الأرحام

<غیض> به معنای کاستن و فرو بردن است که به مناسبت مورد از آن به جذب کردن تعبیر شد. و چون سخن جمله قبل درباره جنین بود معلوم می شود مقصود از آنچه رحمها جذب می کنند، جذبهایی است که در ارتباط با جنین می باشد چه آنها که در پیدایش جنین دخیل است و چه آنها که مایه رشد و نمو جنین می باشد.

4- خداوند به نطفه هایی که رحم زنان و مادینه ها به خود جذب می کنند تا جنین شود ، آگاه است .

الله یعلم ما تحمل کل أُنثی و ما تغیض الأرحام

10- < عن محمدبن مسلم قال : سألت أباعبدالله ( ع ) عن قول الله : < یعلم ما تحمل کل أُنثی و ما تغیض الأرحام > ؟ قال : ما لم یکن حملاً ، < و ما تزداد > قال : الذکر و الاُنثی جمیعاً ;

محمدبن مسلم گوید از امام صادق(ع) درباره سخن خدا: <یعلم ما تحمل کل أُنثی و ما تغیض الأرحام> سؤال کردم، حضرت فرمود: [مراد از ما تغیض الأرحام ]چیزی است که حمل نباشد و در مورد <و ما تزداد> فرمود: پسر و دختر هر دو می باشد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 4،9

4 - تنها خداوند ، از وضعیت جنین در رحم مادر ، آگاهی همه جانبه دارد .

إنّ اللّه . .. و یعلم ما فی الأرحام

9 - آگاهی خدا به لحظه قیامت ، و حقایق مربوط به جنین و آینده هر انسان ، نمودی از علم گسترده وی است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. إنّ اللّه علیم خبیر

187- علم به حروف مقطعه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 1 - 5

5 - از ائمه - علیهم السلام - روایت شده : < ان الحروف المفتحه بها السور من المتشابهات التی إستأثر اللّه تعالی بعلم ها و لایعلم تأویل ها إلا هو ;

حروف ]مقطعه[ - که سوره ها با آنها آغاز می شود - از متشابهاتی است که خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأویل آنها را غیر از او کسی نمی داند>.

ص: 120

188- علم به حقانیت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 25 - 13

13 - گواهی اعضا و جوارح بر گفتار و رفتار انسان ها و جزای کامل و عادلانه خدا به آنان ، موجب آگاهی آنان به حقانیت خداوند است .

یوم تشهد علیهم ألسنتهم . .. یومئذ یوفّیهم اللّه دینهم الحقّ و یعلمون أنّ اللّه ه

جمله <و یعلمون. ..> عطف بر <یوفّیهم> است و مقصود از <یومئذ> - به قرینه آیه قبل (یوم تشهد ...) - همان روزی است که اعضای بدن علیه انسان گواهی می دهند. بنابراین معنای آیه چنین می شود: روزی که اعضای بدن انسان، بر رفتار وی گواهی می دهند و مردم به جزای کامل و عادلانه خود می رسند، در چنین روزی است که مردم خواهند فهمید که خدا حق است.

189- علم به حقانیت دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 8 - 1

1 - آگاهی از دلایل روشن الهی بر اثبات حقانیت تعالیم دین ( همچون معاد و جزای انسان ها در آن روز ) ، مقتضی ایمان به خدا ، رسول او و قرآن است .

ف-امنوا باللّه و رسوله و النور الذی أنزلنا

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که آیه شریفه به منزله نتیجه برای مطالب یاد شده در آیات پیشین است. آن مطالب عبارت است از ارائه دلایل روشن بر حقانیت تعالیم الهی و نیز اثبات معاد و... .

190- علم به حقانیّت معجزه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 102 - 11

11- انکار آیات و معجزات الهی ، پس از علم به حقانیت آنها ، زمینه ساز هلاکت انسان

لقد علمت . .. و إنی لأظنّک ی-فرعون مثبورًا

جمله <و إنی لأظنک . ..>، پس از بیان اینکه فرعون آگاهانه معجزات الهی را رد کرد و افسون خواند، می تواند در مقام بیان عاقبت شوم مخالفت وی با آیات و معجزات روشنگر الهی باشد.

191- علم به حقایق پنهانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 62 - 11،12

11 - خداوند نوح ( ع ) رابه حقایقی پوشیده بر مردم آگاه ساخت .

ص: 121

و أعلم من اللّه ما لاتعلمون

من در <من اللّه> می تواند برای ابتدای غایت باشد. در این صورت <أعلم من اللّه ... > یعنی علم من از جانب خداست و خدا مرا به حقایقی آشنا کرده است. و نیز می تواند <من اللّه> به معنای <درباره خدا> باشد. یعنی من حقایقی را درباره خدا و صفات او می دانم که شما نمی دانید. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

12 - نوح ( ع ) ، آگاه به حقایقی پوشیده از مردم درباره خداوند

و أعلم من اللّه ما لاتعلمون

برداشت فوق بر این اساس است که <من اللّه> به معنای <درباره خدا> باشد.

192- علم به حقیقت عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 5 - 4

4 - روی آوردن نشانه های مرگ با عذاب استیصال، موجب پی بردن آدمیان به حقیقت اعمال خویش است.

فما کان دعویهم . .. إنا کنا ظلمین

193- علم به ذات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 20

20 - دانایی خداوند به درون عیسی ( ع ) و بی خبری عیسی ( ع ) از درون خداوند ، دلیل نفی الوهیت عیسی ( ع ) و حصر آن به خداوند .

سبحنک . .. تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک انک انت علّم الغیوب

جمله <سبحنک ما یکون لی . .>، بیانگر یگانگی خداوند و نفی الوهیت از عیسی(ع) است و جمله <تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ...> که حاکی از محدودیت علمی عیسی(ع) و علم مطلق خداوند است، به منزله دلیل آن می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 27 - 9

9 - ذات خداوند ، برای بشر ، غیر قابل شناخت است .

و له المثل الأعلی

از این که در معرفی خداوند، به جای پرداختن به ذات، می گوید برتر از آن صفات، نمی توان یافت، می تواند اشاره به نکته مذکور باشد.

194- علم به رازها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 122

8 - رعد - 13 - 10 - 2

2- خداوند ، به راز دل ها و سخنان ابراز نشده داناست .

سواء منکم من أسرّ القول

<اسرار> به معنای پنهان ساختن است. پنهان کردن سخن می تواند به معنای ابراز نکردن و تلفّظ نکردن باشد و می تواند به معنای در ملأ عام نگفتن و در خفا بیان داشتن باشد. برداشت فوق ناظر به معنای اول است.

195- علم به رازهای آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 85 - 12

12- علم بشر به حقایق و اسرار نهفته در هستی همانند روح ، اندک و ناچیز است .

یسئلونک . .. قل ... و ما أُوتیتم من العلم إلاّ قلیلاً

بنابر اینکه مراد از <العلم> مطلق علم باشد نه خصوص شناخت حقیقت روح، برداشت فوق استفاده می گردد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 6

6 - آگاهی به همه اسرار حیات گیاهی و انسانی ، در انحصار خدا است .

و ما تخرج من ثمرت . .. و لاتضع إلاّ بعلمه

برداشت یاد شده با توجه به حصر مستفاد از آیه صورت گرفته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 18 - 5

5 - تحلیل انگیزه های اهداف نهفته آدمیان در اعمال ، بسی دقیق تر از آگاهی یافتن به اسرار پنهان نظام ماده *

إنّ اللّه یعلم غیب السم-وت و الأرض و اللّه بصیر بما تعملون

در مورد غیب آسمان ها و زمین (نظام ماده)، واژه <یعلم> به کار رفته; ولی در مورد اعمال آدمیان واژه <بصیر> استخدام شده است. از این نکته استفاده می شود که شناخت پنهانی های نظام ماده، با <علم> صورت می گیرد; ولی تحلیل درون مایه های عمل آدمی با علم ساده مسیر نیست; بلکه نیازمند بصیرت و بینش عمیق است.

196- علم به رازهای انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - حاقه - 69 - 49 - 2

2 - خداوند ، آگاه به نهان انسان ها و اسرار درونی آنان

و إنّا لنعلم أنّ منکم مکذّبین

برداشت یاد شده، به سبب این نکته است که ایمان و کفر، از امور نهانی و از اسرار درونی انسان ها است.

ص: 123

197- علم به رشد جنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 10

10 - آگاهی به روند پیدایش میوه ها و تکوین و تولد جنین ، مقتضای ربوبیت الهی است .

و ما ربّک . .. و ما تخرج ... إلاّ بعلمه

198- علم به رویش میوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 10

10 - آگاهی به روند پیدایش میوه ها و تکوین و تولد جنین ، مقتضای ربوبیت الهی است .

و ما ربّک . .. و ما تخرج ... إلاّ بعلمه

199- علم به زندگی دنیوی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 7 - 10

10 - < و سئل أبوعبداللّه ( ع ) عن قوله : < یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا > ؟ فقال : منه الزجر و النجوم ;

در مجمع البیان آمده است که از امام صادق(ع) درباره معنای این سخن خداوند <یعلمون ظاهراً من الحیاه الدنیا> سؤال شد. فرمود: از جمله آنها (یعنی از جمله دانش های ظاهری حیات دنیا) نوعی کهانت و استفاده از علم نجوم است.>.

200- علم به سخن ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 10 - 1

1- خداوند به همه سخن ها - پنهان و آشکارش - آگاه است .

سواء منکم من أسرّ القول و من جهر به

آیه قبل گویای این است که آیه فوق درباره علم خداوند بحث می کند. بنابراین <سواء منکم ...> ; یعنی: <سواء منکم فی علمه>.

_______________________________

معانی الأخبار، ص146، ح1; تفسیربرهان، ج2، ص283، ح6.

ص: 124

201- علم به سنتهای خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 3 - 5

5 - آگاهی یافتن از جریان سنت آزمایش الهی در میان مؤمنان گذشته ، آسان کننده پذیرش آن برای مدعیان ایمان است .

أحسب الناس أن یترکوا أن یقولوا ءامنّا و هم لایفتنون. و لقد فتنّاالذین من قبلهم

202- علم به عالم برزخ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 26 - 10

10 - آگاهی از احوال انسان های موجود در برزخ برای مردم دنیا ، میسر و ممکن نخواهد بود .

ی-لیت قومی یعلمون

برداشت یاد شده از به کار رفتن <لیت> در کلام - که برای آرزوی برآورده نشدنی و غیرممکن می باشد - به دست می آید.

203- علم به عالم ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 69 - 1

1 - پیامبراسلام ( ص ) ، از ملأ اعلی ( عالم فرشتگان ) جز از راه وحی آگاهی نداشت .

ما کان لی من علم بالملأ الأعلی

طبق نظر مفسّران، مقصود از <ملأ الأعلی> فرشتگان است. با توجه به آیه بعد، استفاده می شود که آگاه نبودن پیامبر(ص) از ملأ اعلی (مضمون آیه مورد بحث) مربوط به طرق عادی است و آن حضرت از راه وحی به آن عالم آگاه بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 70 - 1،7

1 - پیامبر ( ص ) ، مأمور به ابلاغ چگونگی آگاه شدنش از ملأ اعلی ( عالم فرشتگان ) و منشأ اطلاعات و اخبارش درباره آدم ( ع ) ، فرشتگان و . . .

ما کان لی من علم بالملأ الأعلی . .. إن یوحی إلیّ

7 - ممکن نبودن آگاهی از ملا اعلی ( عالم فرشتگان ) جز از راه وحی

ما کان لی من علم بالملأ الأعلی . .. إن یوحی إلیّ إلاّ أنّما أنا نذیر

204- علم به عبادت بندگان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 65 - 8

ص: 125

8- خداوند ، به عبادت و اطاعت بندگان آگاه است و هرگزآن را فراموش نمی کند .

و ما کان ربّک نسیًّا . .. واصطبر لعب-دته

205- علم به عقیده انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 5 - 4

4 - امکان آگاهی جن از اندیشه ها ، عقاید و رفتار انسان ها

و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ علی اللّه کذبًا

206- علم به عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 23 - 13

13 - کافران ، از تمامی اَعمال دنیوی خویش ، در قیامت ، از سوی خداوند آگاه می شوند .

إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

207- علم به عمل انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 111 - 8

8- رساندن انسان ها به سزایی کامل و مطابق با اعمال و رفتار آنان ، تنها درخور کسی است که به تمام اعمال و جزئیات رفتار ایشان آگاه باشد .

لیوفینّهم ربک أعم-لهم إنه بما یعملون خبیر

بیان آگاهی خداوند به تمامی اعمال و جزئیات آن ، پس از مطرح ساختن ادای کامل پاداش و کیفر اعمال ، گویای برداشت فوق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 123 - 11

11- آگاهی به اعمال و رفتار انسانها ، از شرایط ربوبیت است .

و ما ربک بغ-فل عما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 5 - 4

4 - امکان آگاهی جن از اندیشه ها ، عقاید و رفتار انسان ها

ص: 126

و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ علی اللّه کذبًا

208- علم به عمل خیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 13 - 3

3 - کاتبان نامه عمل از انجام دادن کار های خیر ابرار آگاه شده ، آن را ثبت می کنند .

ک-تبین . یعلمون ما تفعلون . إنّ الأبرار لفی نعیم

209- علم به عمل در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 23 - 15

15 - آگاهی یافتن بر اَعمال دنیوی و دیدن نتایج آن ، از اهداف معاد است .

إلینا مرجعهم فننبّئهم بما عملوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 28 - 9

9 - دلیل این که خداوند ، در قیامت ، مردم را از اَعمال دنیویشان خبر می هد ، آگاهی او است .

فننبّئهم بما عملوا . .. إنّ اللّه سمیع بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 8 - 8

8 - آگاهی یافتن انسان در دادگاه الهی در قیامت ، به تمامی اعمال گذشته خویش

فینبّئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 7 - 4

4 - انسان ها ، از تمامی کرده های خویش در قیامت آگاه می شوند .

ثمّ لتنبّؤنّ بما عملتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قیامه - 75 - 13 - 1،2،3،6

1 - آگاه شدن انسان ها در قیامت ، از تمامی کرده های خویش در دنیا ، از نخستین تا آخرین آنها

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

مفسران در تبیین <بما قدّم و أخّر> سه احتمال بیان کرده اند: 1- مقصود از<بما قدّم> اعمالی است که در آغاز زندگی انجام

ص: 127

داده نشده و مراد از <أخّر>انجام دادن عمل در پایان عمر است. 2- مراد از <بما قدّم> اعمالی است که در دنیا پایان می پذیرد (مانند نماز) و مقصود از <أخّر> اعمالی است که ثواب آنها پایان ندارد (مانند صدقه جاریه و سنت حسنه). 3- مقصود از <بما قدّم> اقدام به عمل و مراد از <أخّر> به تأخیر انداختن و انجام ندادن آن است. برداشت یاد شده، مبتنی بر احتمال نخست است.

2 - اطلاع یافتن انسان در قیامت ، از تمامی اعمال خود در طول عمرش و اثر آنها پس از مرگ خویش ( مانند صدقه جاریه و سنت حسنه یا سیئه )

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

3 - آگاه شدن انسان ها در قیامت ، از تمامی تکالیفی که انجام داده و یا وظایفی که ترک کرده اند .

ینبّؤا الإنس-ن یومئذ بما قدّم و أخّر

6 - < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < ینبّؤا الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر > بما قدّم من خیر و شرّ و ما أخّر ممّا سَنَّ من سُنّه لیَسْتَنَّ بها مَن بعده فإن کان شرّاً کان علیه مثل وِزْرِهم و لایَنْقُصُ من وزرهم شیءٌ و ان کان خیراً کان له مثل اُجورهم و لاینقص من اُجورهم شیء ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند: <ینبّؤا الإنسان یومئذ بما قدّم و أخّر> روایت شده که فرمود: [انسان آگاه می شود] به آنچه از خوبی و بدی از پیش فرستاده و آنچه در پس خود نهاده و برخاسته از سنت هایی بوده که بنیان گذاری کرده است تا افراد بعد از او به آن عمل کنند. اگر آن سنت ها بد بوده به اندازه گناه عمل کنندگان برای سنت گذار گناه هست، بدون این که از گناه عمل کنندگان کاسته شود و اگر خیر بوده، برای او مثل پاداش عمل کنندگان هست; در عین حال که از پاداش آنان هیچ کاسته نخواهد شد>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 10 - 2

2 - قیامت ، روز باز شدن نامه عمل انسان و آگاهی او بر محتوای آن

و إذا الصحف نشرت

<نشر>، مخالف پیچیدن است (لسان العرب). براساس این معنا، فعل <نشرت>، دلالت دارد که نامه اعمال پیش از نشر، به شکل طومار است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکویر - 81 - 14 - 1

1 - قیامت ، روز آگاهی انسان ها به کردار دنیایی خویش و آثار و نتایج آن

علمت نفس ما أحضرت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 5 - 1،2

1 - قیامت روز آگاهی هر انسان ، به کردار دنیایی و آثار به جای مانده از خویش

علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

<ماقدّمت> - در یک احتمال - ناظر به کرداری است که انسان خود، آن را انجام داده است. در مقابل مراد از <ماأخّرت> سنت های روا و ناروایی است که انسان پس از خود، به جای گذاشته و آثار و تبعات آن برای او ثبت شده است و در روز قیامت با آن مواجه خواهد شد.

ص: 128

2 - برپایی قیامت و پی بردن به کردار ها و بازتاب اخروی آن ، در گرو پیدایش حوادثی تحوّل آفرین در نظام جهان

إذا السماء . .. و إذا ... و إذا ... و إذا ... علمت نفس ما قدّمت و أخّرت

جمله <علمت نفس . ..> جزای شرط هایی است که در آیات پیشین تکرار شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 6

6 - انسان ها هنگام حضور در پیشگاه خداوند نامه های اعمال خود را در اختیار داشته و به کردار خویش آگاهی یافته اند .

فمل-قیه . فأمّا من أُوتی کت-به بیمینه

<فاء> در <فأمّا> بیانگر ارتباط مفاد این آیه با ملاقات خداوند است که در آیه قبل مطرح شده بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 11 - 1

1 - مشاهده نامه اعمال در قیامت ، مایه آگاهی به کردار ها و پیش بینی کیفر ها است .

و أمّا من أُوتی . .. فسوف یدعوا ثبورًا

210- علم به عمل صالح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 3 - 6

6 - قیامت ، زمان ظهور حقایق و پی بردن انسان ها به نیک و بد اعمال خویش

کلاّ سوف تعلمون

وعده <سوف تعلمون> - به قرینه <لتسئلنّ یومئذ عن النعیم> - ناظر به زمان برپایی قیامت است.

211- علم به عمل محسنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - مطففین - 83 - 21 - 2

2 - مقام قرب خداوند ، والاتر از مقام نیکوکاران ، و مایه شایستگی انسان برای آگاهی از کردار نیکوکاران و مشاهده نامه اعمال آنان است .

یشهده المقرّبون

212- علم به عمل ناپسند

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 3 - 6

ص: 129

6 - قیامت ، زمان ظهور حقایق و پی بردن انسان ها به نیک و بد اعمال خویش

کلاّ سوف تعلمون

وعده <سوف تعلمون> - به قرینه <لتسئلنّ یومئذ عن النعیم> - ناظر به زمان برپایی قیامت است.

213- علم به فرجام اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 5 - 3

3 - اخبار مربوط به سرنوشت هلاکت بار اقوام کافر پیش از اسلام ، اخباری مهم و پرفایده

ألم یأتکم نبؤا الذین کفروا من قبل

<نبأ>، به اخبار مهم و پرفایده گفته می شود (مفردات راغب).

214- علم به فرجام انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 103 - 7

7- پیامبر ( ص ) - در شناخت فرجام انسان ها - تعلیم دیده از جانب خداوند و بازگوکننده معارف وحی است .

هل ننبّئکم

ضمیر متکلم مع الغیر در <ننبّئکم> گویای این است که پیامبر(ص) از پیش خود سخن نمی گوید، بلکه آموخته های الهی خویش را ارائه می دهد.

215- علم به فرجام فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 10 - 2

2 - آگاهی دقیق پیامبر ( ص ) ، به فرجام هلاکت بار فرعون

ألم تر کیف . .. و فرعون

216- علم به فرجام قوم ثمود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 9 - 2

2 - آگاهی دقیق پیامبر ( ص ) ، به فرجام هلاکت بار قوم ثمود

ألم تر کیف . .. و ثمود

ص: 130

217- علم به فرجام مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 169 - 2

2 - ادعای مشرکان ، مبنی بر پذیرش آیین توحیدی و بندگی خالصانه خدای یکتا ، در صورت آگاه شدن شان از سرنوشت خوب و سعادتمندانه مؤمنان و یکتاپرستان گذشته

لو أنّ عندنا ذکرًا من الأوّلین . لکنّا عباد اللّه المخلصین

توضیح مربوط به برداشت بالا، در ذیل برداشت شماره 5 در آیه قبل (168) آمد.

218- علم به فلسفه بی نیازی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 27 - 5

5 - آگاهی از فلسفه فقر و غنا و برخورد صحیح با یتیمان ، مسکینان و اموال مردم و دل نبستن به ثروت ، فرونشاننده اضطراب درونی و مایه اطمینان نفس انسان

فأمّا الإنس-ن إذا ما ابتلیه . .. ی-أیّتها النّفس المطمئنّه

توصیف <نفس> به <مطمئن> - در قیامت - ممکن است به اعتبار اطمینانی باشد که در دنیا، برای او حاصل شده بود.

219- علم به فلسفه فقر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 27 - 5

5 - آگاهی از فلسفه فقر و غنا و برخورد صحیح با یتیمان ، مسکینان و اموال مردم و دل نبستن به ثروت ، فرونشاننده اضطراب درونی و مایه اطمینان نفس انسان

فأمّا الإنس-ن إذا ما ابتلیه . .. ی-أیّتها النّفس المطمئنّه

توصیف <نفس> به <مطمئن> - در قیامت - ممکن است به اعتبار اطمینانی باشد که در دنیا، برای او حاصل شده بود.

220- علم به قدرت خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - طلاق - 65 - 12 - 12

12 - آگاه شدن بشر به قدرت و علم همه جانبه خداوند ، از حکمت های آفرینش آسمان ها و زمین

اللّه الذی خلق سبع سم-وت . .. لتعلموا أنّ اللّه علی کلّ شیء قدیر و أنّ اللّه قد

ص: 131

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که <لام> در جمله <لتعلموا. ..> تعلیل برای عبارت <خلق سبع سماوات> است و این جمله بیانگر علت و فلسفه آفرینش آسمان ها و زمین است.

221- علم به قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - قصص - 28 - 53 - 7

7 - آگاهی یهود و نصارا ، از کتاب آسمانی بعد از تورات و انجیل ( قرآن ) پیش از نزول آن

إنّا کنّا من قبله مسلمین

222- علم به قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 77 - 7

7- عدم امکان راهیابی انسان ، به حقیقت و کیفیت و لحظه وقوع قیامت مگر از طریق وحی

و لله غیب السموت و الأرض و ما أمر الساعه

بیان <أمر الساعه. ..> پس از <لله غیب السماوات> ممکن است از باب ذکر خاص بعد از عام باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 51 - 17

17- مشرکان ، انتظار داشتند که پیامبر ( ص ) به زمان وقوع قیامت آگاه باشد .

و یقولون متی هو قل عسی أن یکون قریبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 55 - 4

4 - زمان برپایی قیامت ، زمانی است مشخص در پیشگاه خداوند .

حتّی تأتیهم الساعه بغته

به کارگیری <ساعه> با الف و لام عهد بیانگر برداشت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 8

8 - مالکیت خداوند بر جهان هستی ، نشان آگاهی او از زمان رجعت و بازگردانیده شدن انسان به سوی او ( زمان رستاخیز ) است .

ألا إنّ للّه ما فی السم-وت و الأرض قد یعلم ما أنتم علیه و یوم یرجعون إلیه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 132

13 - نمل - 27 - 65 - 5

5 - زمان برپایی قیامت ، از امور غیبی و علم آن تنها در اختیار خداوند

قل لایعلم . .. الغیب إلاّاللّه و ما یشعرون أیّان یبعثون

از ارتباط <أیّان یبعثون> با <الغیب> استفاده می شود که رستاخیز، خود مصداق و نمونه ای از امور غیبی است که دانش آن تنها در اختیار خدا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 1،9

1 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، در انحصار خداوند است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه

9 - آگاهی خدا به لحظه قیامت ، و حقایق مربوط به جنین و آینده هر انسان ، نمودی از علم گسترده وی است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. إنّ اللّه علیم خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 79 - 8

8 - ابلیس ، آگاه به پیدایش نسل هایی از آدم و وجود رستاخیز برای آنان

قال ربّ فأنظرنی إلی یوم یبعثون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 1،3

1 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، در انحصار خداوند است .

إلیه یردّ علم الساعه

تقدیم <إلیه> بر <یردّ> مفید حصر است.

3 - آگاهی خداوند از زمان برپایی قیامت ، لازمه ربوبیت او است .

و ما ربّک بظلّ-م . .. إلیه یردّ علم الساعه

با توجه به رجوع ضمیر <إلیه> به <ربّک> در آیه قبل، برداشت بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 5

5 - آگاهی به زمان برپایی قیامت مختص خداوند است .

له ملک السم-وت و الأرض . .. و عنده علم الساعه

از تقدم خبر بر مبتدا، حصر استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 26 - 2

2 - آگاهی از زمان دقیق برپایی قیامت ، تنها در انحصار خداوند است و هیچ کس از آن باخبر نیست .

و یقولون متی ه-ذا الوعد . .. قل إنّما العلم عند اللّه

ص: 133

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 25 - 3

3 - محدودیت قلمرو علم پیامبر ( ص ) نسبت به عالم آخرت ، من های وحی الهی به ایشان

قل إن أدری أقریب ما توعدون أم یجعل له ربّی أمدًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 26 - 2

2 - زمان نزول عذاب ، شکست کافران و برپایی قیامت ، از امور غیبی و تنها در اختیار خداوند است .

حتّی اذا اوا ما یوعدون. ..اقریب ما توعدون... علم الغیب

تعریف <الغیب> برای استغراق است; یعنی، تمامی امور و حقایق غیبی و <عالم الغیب> خبر برای مبتدای محذوف (هو) است. تعریف مسند و مسندالیه، مفید قصر می باشد; یعنی، تنها خداوند عالم به امور غیبی است. گفتنی است از مصادیق مورد نظر در امور غیبی - به قرینه آیات پیشین - مسأله برپایی قیامت، شکست کافران و نزول عذاب بر آنان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 27 - 3

3 - امکان آگاهی رسولان الهی از زمان برپایی قیامت و نزول عذاب بر کافران ، به وسیله وحی و الهام خداوند

قل إن أدری أقریب ما توعدون . .. إلاّ من ارتضی من رسول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 44 - 1

1 - تنها خداوند ، خصوصیات قیامت و زمان وقوع آن را می داند .

إلی ربّک منتهیها

<منتهاها> - به قرینه سیاق آیات پیشین - به معنای منتهای علم به قیامت و شناخت خصوصیات و زمان آن است. تقدیم <إلی ربّک> بیانگر حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 45 - 5

5 - دانستن زمان وقوع قیامت ، خطر گرفتاری به کیفر های موجود در آن را کاهش نمی دهد .

یسئلونک . .. من یخشیها

جمله <إنّما أنت منذر . ..> در مقام بیان این نکته است که آنچه درباره قیامت دارای اهمیت است، توجه به گرفتاری های آن و نگرانی و ترس از خطرات آن است و زمان آن - چه معلوم باشد و چه مجهول - تأثیری در آن جهت ندارد.

223- علم به کفر انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 134

19 - حاقه - 69 - 49 - 1

1 - آگاهی کامل خداوند ، از ایمان یا کفر انسان ها

و إنّا لنعلم أنّ منکم مکذّبین

224- علم به کفران نعمت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 7 - 2،3

2 - تداوم ناسپاسی در انسان ، با وجود آگاهی او از خصلت ناروای خویش ، شگفت آور و سزاوار نکوهش افزون تر

إنّ الإنس-ن لربّه لکنود . و إنّه علی ذلک لشهید

3 - خداوند ، در تأکید بر آگاهی دشمنان اسلام از خوی ناسپاسی خویش ، به اسبان تیزپای مجاهدان ، سوگند یاد کرده است .

و الع-دی-ت . .. و إنّه علی ذلک لشهید

225- علم به کوتاهی زندگی دنیوی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 114 - 4

4 - پی بردن دوزخیان در قیامت به ناچیزی زندگی دنیوی ، امری بی ثمر به حال آنان

إن لبثتم إلاّ قلیلاً لو أنّکم کنتم تعلمون

<لو> در عبارت <لو أنّکم کنتم تعلمون> برای تمنی است; یعنی، ای کاش! این حقیقت را از پیش می دانستید تا کارتان به دوزخ نمی کشید; اما اکنون که در دوزخ هستید، این اعتراف ثمری برای شما ندارد.

226- علم به گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 125 - 18

18- خداوند ، نسبت به گمراهان و هدایت یافتگان ، برترین آگاهی را دارد .

إن ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین

227- علم به گناه انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 70 - 9

ص: 135

9- آگاهی از میزان جرایم انسان ها و درجات عذاب آنان ، از شؤون ربوبیت الهی است .

فوربّک . .. ثمّ لنحن أعلم

228- علم به لوح محفوظ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 78 - 2

2 - لوح محفوظ ، کتابی غیر قابل دسترسی برای بشر

فی کت-ب مکنون

<مکنون> به معنای نهفته و پنهان است. مقصود از آن، پنهان بودن محتویات لوح محفوظ از دید بشر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 79 - 2،6

2 - دانش و آگاهی فرشتگان ، نسبت به حقایق ثبت شده در لوح محفوظ

فی کت-ب مکنون . لایمسّه إلاّ المطهّرون

در صورتی که ضمیر <لایمسّه> به <کتاب مکنون> بازگردد، مراد از <مسّ> (لمس کردن)، آگاهی و اطلاع یافتن و مراد از <المطهّرون> فرشتگان الهی خواهد بود.

6 - امکان آگاهی یافتن به حقایق ثبت شده در لوح محفوظ ، برای پیامبران و اولیا

لایمسّه إلاّ المطهّرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 22 - 5

5 - لوح محفوظ ، از نظر ها پنهان داشته شده و اطلاع بر محتویات آن برای غیر خداوند ممکن نیست .

ما أصاب من مصیبه . .. إلاّفی کت-ب

نکره آمدن <کتاب> - که همان لوح محفوظ است - می تواند برای بیان مطلب یاد شده باشد.

229- علم به مراتب اهل عذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 70 - 9

9- آگاهی از میزان جرایم انسان ها و درجات عذاب آنان ، از شؤون ربوبیت الهی است .

فوربّک . .. ثمّ لنحن أعلم

ص: 136

230- علم به مصالح

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 178 - 4

4 - کفر ، مانع انسان از شناخت نفع و ضرر حقیقی خود

و لا یحسبنّ الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر لانفسهم

<الّذین کفروا>، اشاره به علیّت چنین پنداری است ; یعنی چون کافرند، این گونه می پندارند.

231- علم به معاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 21 - 14

14 - آگاهی و شهادت اعضا و جوارح آدمی در قیامت به آفریدگاری خداوند و بازگشت همگان به سوی او

قالوا . .. و هو خلقکم أوّل مرّه و إلیه ترجعون

برداشت یاد شده مبتنی بر این نکته است که جمله <و هو خلقکم . ..> ادامه گفتار اعضا و جوارح انسان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 8 - 1

1 - آگاهی از دلایل روشن الهی بر اثبات حقانیت تعالیم دین ( همچون معاد و جزای انسان ها در آن روز ) ، مقتضی ایمان به خدا ، رسول او و قرآن است .

ف-امنوا باللّه و رسوله و النور الذی أنزلنا

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که آیه شریفه به منزله نتیجه برای مطالب یاد شده در آیات پیشین است. آن مطالب عبارت است از ارائه دلایل روشن بر حقانیت تعالیم الهی و نیز اثبات معاد و... .

232- علم به مقدرات خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 87 - 9

9- عدم آگاهی کامل یونس ( ع ) از تمامی مقدرات الهی نسبت به خویش

و ذاالنون . .. فظنّ أن لن نقدر علیه

233- علم به منابع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 178 - 4

4 - کفر ، مانع انسان از شناخت نفع و ضرر حقیقی خود

ص: 137

و لا یحسبنّ الّذین کفروا انّما نملی لهم خیر لانفسهم

<الّذین کفروا>، اشاره به علیّت چنین پنداری است ; یعنی چون کافرند، این گونه می پندارند.

234- علم به موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 13

13 - مالکیت خداوند بر جهان هستی ، نشان آگاهی او بر همه پدیده های جهان است .

ألا إنّ للّه ما فی السم-وت و الأرض . .. و اللّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 52 - 5،8

5 - همه موجودات آسمان ها و زمین ، در حیطه علم خداوندند .

یعلم ما فی السم-وت و الأرض

8 - احاطه علمی خداوند بر موجودات جهان ، دلیل کفایت گواهی او برای حقانیت نبوت پیامبر ( ص ) است .

قل کفی باللّه بینی و بینکم شهیدًا یعلم ما فی السم-وت و الأرض

235- علم به موجودات آسمانی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 52 - 5

5 - همه موجودات آسمان ها و زمین ، در حیطه علم خداوندند .

یعلم ما فی السم-وت و الأرض

236- علم به مهتدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 125 - 18

18- خداوند ، نسبت به گمراهان و هدایت یافتگان ، برترین آگاهی را دارد .

إن ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین

237- علم به نامه عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 138

19 - حاقه - 69 - 26 - 2

2 - کافران دوزخی ، پس از دریافت نامه اعمال خود ، از محتوا و حکم نهایی آن درباره خویش آگاه خواهند شد .

و لم أدر ما حسابیه

238- علم به نیات انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انفطار - 82 - 12 - 1

1 - کاتبان نامه عمل ، به تمامی کار ها و نیت های انسان آگاه اند .

یعلمون ما تفعلون

دانستن تمام ویژگی های <عمل>، بدون دانستن انگیزه انجام دادن آن، امکان پذیر نیست. بنابراین علم به <ماتفعلون>، علم به هدف از انجام دادن آن نیز می باشد.

239- علم به نیازهای انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 32 - 17،18

17 - توصیه خداوند به ازدواج غیر متأهلان ، نشأت گرفته از علم و آگاهی او به واقعیت ها و نیاز های آدمیان است .

و أنکحوا الأی-می منکم . .. واللّه ... علیم

18 - گشایش در کار مؤمنان و تفضل به آنان از جانب خداوند ، بر پایه علم گسترده او به مصالح و نیاز های آنان است .

یغنهم اللّه من فضله و اللّه وسع علیم

240- علم به نیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 118 - 21

21 - علم و آگاهی خداوند به اسرار درونی انسانها

و ما تخفی صدورهم اکبر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 18،21

18 - دانایی همه جانبه خداوند ، به آنچه آدمیان در دل خویش پنهان دارند .

انّ اللّه علیم بذات الصدور

21 - توجه به دانایی خدا به تمامی اسرار دل ها ، زمینه ساز پرهیز آدمی از انحرافات

یا ایها الذین امنوا . .. ها انتم اولاء ... انّ اللّه علیم بذات الصدور

ص: 139

جمله <ان اللّه . .. > علاوه بر بیان این حقیقت که خداوند به نهان دلها آگاه است، به این هدف ایراد شده که انسانها با توجه به این حقیقت از انحرافات بپرهیزند; چرا که تمام افکار و اعمالشان در محضر و دید خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 122 - 6

6 - آگاهی خداوند ، از راز دل و اسرار افراد

و اللّه سمیع علیم. اذ همّت طائفتان

کلمه <همّت> از ماده <همّ> به معنای تصمیم و قصدی است که در دل، برای انجام کاری گرفته شود. و بنابر اینکه <اذ همّت> متعلّق به <سمیع> و <علیم> باشد، بیانگر علم خداوند به قصد و نیت انسانهاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 35 - 18

18 - آگاهی کامل خداوند بر نیّات و خواسته های درونی انسانها

ان یریدا اصلاحاً . .. انّ اللّه کان علیماً خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 99 - 2

2 - خداوند دانای به رفتار و کردار ، نیات و حالات انسانها

و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمون

در برداشت فوق <ماتبدون> به رفتار و کردار آدمی که جنبه بیرونی دارد و <ما تکتمون> به نیات و حالات انسان که همواره جنبه درونی دارد، تفسیر شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 38 - 2

2- نیت ها ، انگیزه ها ، افکار و رفتار آشکار و پنهانی انسان در قلمرو علم خداوند

ربّنا إنک تعلم ما نخفی و ما نعلن

241- علم به وحی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 6 - 1

1 - آگاهی پیامبر ( ص ) بر وحی و زبان گشودن آن حضرت به قرائت قرآن ، وابسته به خواست خداوند و در گرو عنایت ویژه او بود .

سنقرئک

ص: 140

242- علم به وقت عذاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 110 - 4

4- علم به زمان کیفر و عذاب انسان ها ، درگرو آگاهی به نهان و آشکار آنان است .

إن أدری أقریب . .. إنّه یعلم الجهر من القول

243- علم به وقت قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 21 - 4

4- داشتن حیات و مطلع بودن از زمان وقوع قیامت ، از شرایط الوهیت

أموت غیر أحیاء و ما یشعرون أیّان یبعثون

از اینکه خداوند در مقام رد الوهیت معبودهای مشرکان، از آنها به عنوان مردگانی فاقد هرگونه حیات و شعور نام می برد، می توان استفاده کرد که خدا باید دارای حیات و علم باشد.

244- علم به ویژگیهای جنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 8 - 1

1- خداوند ، از ویژگی های جنین هر زن و مادینه ای آگاه است .

الله یعلم ما تحمل کل أُنثی

مراد از <ما> به قرینه <تحمل کل اُنثی> جنین است. <اُنثی> به هر جنس ماده از انسان (زن) و غیر انسان (مادینه) گفته می شود.

علم به ویژگیهای رحم(زهدان)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 8 - 2،3،4،5

2- خداوند ، به آنچه رحم زنان و مادینه ها برای جنین جذب می کنند آگاه است .

الله یعلم . .. ما تغیض الأرحام

<غیض> به معنای کاستن و فرو بردن است که به مناسبت مورد از آن به جذب کردن تعبیر شد. و چون سخن جمله قبل درباره جنین بود معلوم می شود مقصود از آنچه رحمها جذب می کنند، جذبهایی است که در ارتباط با جنین می باشد چه آنها که در پیدایش جنین دخیل است و چه آنها که مایه رشد و نمو جنین می باشد.

3- خداوند ، از آنچه رحم زنان و مادینه ها برای جنین جذب نکرده و از خود دفع می کنند آگاه است .

الله یعلم ما تحمل کل أُنثی . .. و ما تزداد

<ازدیاد> (مصدر تزداد) به معنای افزودن است و ضمیر در <تزداد> به ارحام باز می گردد. آنچه را رحمها می افزایند - که

ص: 141

معنای عبارت <ما تزداد> است- می تواند ناظر به چیزهایی باشد که رحمها افزون بر نیاز جنین از خود تراوش می کنند که دفع می شود و می تواند ناظر به افزودن بر جنین باشد که مایه رشد و نمو او می شود.

4- خداوند به نطفه هایی که رحم زنان و مادینه ها به خود جذب می کنند تا جنین شود ، آگاه است .

الله یعلم ما تحمل کل أُنثی و ما تغیض الأرحام

5- خداوند به آنچه رحم زنان و مادینه ها@- پس از جذب نطفه - بر آن می افزایند داناست .

الله یعلم ما تحمل کل أُنثی . .. و ما تزداد

245- علم به هلاکت اقوام پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 5 - 3

3 - اخبار مربوط به سرنوشت هلاکت بار اقوام کافر پیش از اسلام ، اخباری مهم و پرفایده

ألم یأتکم نبؤا الذین کفروا من قبل

<نبأ>، به اخبار مهم و پرفایده گفته می شود (مفردات راغب).

246- علم به هلاکت قوم عاد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - فجر - 89 - 6 - 2

2 - آگاهی دقیق پیامبر ( ص ) ، به فرجام هلاکت بار قوم عاد

ألم تر کیف فعل ربّک بعاد

247- علم بهشتیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 55 - 1

1 - اطلاع یافتن بهشتیان ، از سرنوشت هم نشینان کافر دنیایی خویش در قیامت

إنّی کان لی قرین . .. قال هل أنتم مطّلعون . فاطّلع

<فا> در فاطّلع> فصیحه و عطف بر جمله مقدر است که تقدیر آن چنین می باشد: <هل أنتم مطّلعون حتّی اطّلع أنا أیضاً فاطّلعوا و اطّلع هو بعد ذلک; آیا شما اطلاع دارید تا من هم مطلع شوم؟ پس اطلاع یافتند و سپس او نیز اطلاع یافت>.

248- علم پسندیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 142

1 - بقره - 2 - 30 - 32

32 - از حضرت علی ( ع ) روایت شده : < . . . أو کل علم یحتمله عالم ؟ ان اللّه تعالی قال لملائکته < إنی جاعل فی الأرض خلیفه قالوا أتجعل فی ها من یفسد . . . > فهل رأیت الملائکه احتملوا العلم ؟ . . . ;

. .. آیا هر آگاهی برای آگاه شونده قابل تحمل است؟ خداوند به فرشتگان خود فرمود: <من می خواهم روی زمین خلیفه قرار دهم گفتند: آیا روی زمین کسی را قرار می دهی که فساد کند ...؟> آیا می پنداری این آگاهی برای فرشتگان قابل تحمل بود؟ ...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - غاشیه - 88 - 11 - 4

4 - پرهیز از گفتن و شنیدن سخنان نسنجیده ، بی ثمر و زشت ، کاری پسندیده و مطلوب است .

لاتسمع فیها ل-غیه

پیراسته خواندن بهشتیان از شنیدن گفتار <لغو>، بیانگر ناروا بودن آن است.

249- علم تفصیلی خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 59 - 7،8،9،10،11،12

7 - خداوند به هر آنچه در دریا و خشکی است آگاهی دارد.

و یعلم ما فی البر و البحر

8 - هیچ برگی از درختان نمی ریزد، جز اینکه خداوند به آن آگاه است.

و ما تسقط من ورقه إلا یعلمها

9 - افتادن دانه ای در تاریکیهای زمین و در دل خاک تیره از حیطه علم خداوند خارج نیست.

و ما تسقط من ورقه . .. و لا حبه فی ظلمت الأرض

10 - هیچ تر و خشکی در پهنه هستی جابجا نمی شود و سقوط نمی کند، جز آنکه خداوند به آن آگاهی کامل دارد.

و ما تسقط من ورقه . .. و لا رطب و لا یابس إلا فی کتب مبین

11 - خداوند به حالات یکایک موجودات جهان و وضعیت آنها احاطه علمی کامل دارد.

و ما تسقط من ورقه إلا یعلمها . .. و لا رطب و لا یابس

12 - رخدادهای جهان و جزئیات حوادث آن در حیطه شمول علم خداوند است.

و ما تسقط من ورقه إلا یعلمها و لا حبه

علم به سقوط برگی از درخت و یا دانه ای در زمین، علمی جزئی است. لذا این آیه پندار کسانی را که محدوده علم خداوند را تنها امور کلی می دانند، نفی می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 3 - 10

10- علم تفصیلی خداوند ، به لحظه لحظه عمر جهان و پدیده های آن ، از آغاز آفرینش *

ما خلقنا السم-وت و الأرض و ما بینهما إلاّ بالحقّ و أجل مسمًّی

ص: 143

تعیین <أجل> برای هر پدیده از سوی خداوند - از ابتدای آفرینش آن - بدان معنا است که خداوند، از لحظه آفرینش هر موجودی، تا پایان آن را می داند و این مستلزم علم تفصیلی خداوند، به لحظه لحظه تحولات آنها است.

250- علم توزیع کنندگان نامه عمل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 7 - 5

5 - تحویل دهندگان نامه های اعمال به انسان ها در قیامت ، از فرجام آنها آگاه اند .

من أُوتی کت-به بیمینه

251- علم جادوگران فرعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 47 - 2

2 - آگاهی قبلی ساحران از پیام توحیدی موسی ( ع ) و تنها نیازمند مشاهده دلیلی روشن

قالوا ءامنّا بربّ الع-لمین

252- علم جن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - صافات - 37 - 158 - 5

5 - آگاهی جن به احضار شدن شان برای حسابرسی اعمالشان در روز رستاخیز

و لقد علمت الجنّه إنّهم لمحضرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 1 - 6

6 - جن ، دارای شعور و قدرت شنوایی و آشنا به زبان انسان ها و تشخیص دهنده حق از باطل در معارف الهی و دینی

استمع نفر من الجنّ فقالوا إنّا سمعنا قرءانًا عجبًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 5 - 4

4 - امکان آگاهی جن از اندیشه ها ، عقاید و رفتار انسان ها

و أنّا ظننّا أن لن تقول الإنس و الجنّ علی اللّه کذبًا

ص: 144

253- علم جنیان سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 14 - 10

10 - جنیان خدمت گزار در دستگاه سلیمان ( ع ) ، از معرفتی به نام علم غیب آگاهی داشتند .

تبیّنت الجنّ أن لو کانوا یعلمون الغیب

254- علم جهنمیان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 50 - 3

3 - تمامی دوزخیان - از هر ملتی در همه اعصار - از فرستادگان الهی برخوردار بوده و به دلایل و برهان های آنان آگاه شدند .

قالوا أَوَ لم تک تأتیکم رسلکم بالبیّن-ت قالوا بلی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 77 - 7

7 - دوزخیان ، آگاه به مقام ویژه موکّل دوزخ در پیشگاه خداوند

و نادوا ی-ملک لیقض علینا ربّک

از درخواست وساطت جهنمیان از فرشته موکّل دوزخ و نیز به کار بردن عبارت <ربّک>، مطلب بالا استفاده می شود.

255- علم حافظان قرآن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 49 - 4

4 - حافظان قرآن ، برخوردار از موهبت علم اند .

بل هو . .. فی صدور الذین أوتوا العلم

256- علم حضوری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 35 - 5

5 - شهودی بودن علم غیب

أعنده علم الغیب فهو یری

تفریع <فهو یری> بر <أعنده علم الغیب>، نشانگر آن است که هر وقت علم به غیبی برای انسان حاصل شود، معلوم غیبی برای وی، شکل مشهود را پیدا می کند.

ص: 145

257- علم حضوری به جهنم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - تکاثر - 102 - 7 - 4

4 - مشاهده جهنم و آتش سوزان آن و پیدایش علم حضوری برای گرفتاران به آن در قیامت ، تهدیدی الهی و هشداری تردیدناپذیر ، برای دل بستگان به امتیازات دروغین

ألهیکم التکاثر . .. ثمّ لترونّها عین الیقین

258- علم حضوری خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 74 - 4

4- تنها خداوند آگاه به کنه ذات خویش است .

فلاتضربوا لله الأمثال إن الله یعلم و أنتم لاتعلمون

259- علم حضوری در قیامت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 172 - 14

14 - آدمی در قیامت به علم حضوری درمی یابد که خداوند پروردگار اوست .

إنا کنا هذا غفلین

اشاره به ربوبیت خدا با کلمه <هذا> گویای آن است که انسان در قیامت خود را در پیشگاه خداوند حاضر می یابد. یعنی علم حضوری و شهودی به او پیدا می کند.

260- علم حضوری موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 53 - 11

11 - علم حضوری و شهودی تمامی موجودات ، نسبت به پروردگار

أَوَلم یکف بربّک أنّه علی کلّ شیء شهید

بنابراین که <شهید> به معنای مشهود باشد، برداشت یاد شده قابل استفاده است.

ص: 146

261- علم حیوانات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 31 - 5،19

5 - کلاغ گسیل داده شده برای تعلیم قابیل ، آگاه به تحیر و سرگردانی وی برای دفن هابیل

فبعث اللّه غراباً یبحث فی الارض لیریه کیف یوری سوءه اخیه

در برداشت فوق ضمیر فاعلی در <لیریه> به <غراب> برگردانده شده است. یعنی کلاغ به انگیزه نشان دادن چگونگی دفن به قابیل در زمین کاوش می کرد و چیزی را در آن نهان می ساخت.

19 - آگاهی غریزی کلاغ بر شیوه پنهان سازی اشیا

فبعث اللّه غراباً یبحث فی الارض لیریه کیف یوری سوءه اخیه

262- علم خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 32 - 6،9

6 - خداوند ، تنها حقیقتی که دارای علم و حکمت مطلق است .

إنک أنت العلیم الحکیم

مقرون بودن خبر (العلیم الحکیم) به <ال> و نیز وجود ضمیر فصل <أنت> در جمله، دلالت بر حصر دارد.

9 - هدف از فرمان خدا به فرشتگان ( در بیان نام های حقایق ) ، یادآوری عالمانه و حکیمانه بودن افعال الهی و آگاه ساختن آنان به برتری علمی آدم ( ع ) بود .

أنبئونی بأسماء هؤلاء . .. قالوا سبحنک ... إنک أنت العلیم الحکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 74 - 18

18 - خداوند ، به تمامی اعمال و رفتار آدمیان آگاه است .

و ما اللّه بغفل عما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 85 - 31

31 - خداوند ، آگاه به تمامی اعمال و رفتار انسانهاست .

و ما اللّه بغفل عما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 95 - 9

9 - خداوند ، آگاه به ستمکاری ستمگران است .

و اللّه علیم بالظلمین

ص: 147

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 110 - 14

14 - خداوند ، آگاه به اعمال و رفتار نیک آدمیان است .

إن اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 127 - 11

11 - تنها خداوند شنوای دعای بندگان ، اجابت کننده درخواست های ایشان و آگاه به نیاز های آنان است .

ربنا تقبل منا إنک أنت السمیع العلیم

شنوا بودن خداوند به مناسبت جمله قبل - که حاوی دعا و درخواست است - کنایه از اجابت کردن و برآورده ساختن تقاضاست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 137 - 9،10

9 - خداوند ، به سخنان و اندیشه های توطئه آمیز دشمنان اسلام آگاه است .

فإنما هم فی شقاق فسیکفیکهم اللّه و هو السمیع العلیم

10 - خداوند ، اقرار و اعتراف انسان ها را به ارکان ایمان ، می شنود و به اندیشه ها و باور های آنان آگاه است .

فإن ءامنوا . .. فقد اهتدوا ... و هو السمیع العلیم

در برداشت فوق، جمله <و هو السمیع العلیم> در ارتباط با صدر آیه معنا شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 140 - 4،13

4 - خداوند ، به آیین پیامبران خویش از همگان آگاهتر است .

قل ءأنتم أعلم أم اللّه

13 - خداوند از اعمال انسان ها غافل نبوده و به همه آنها آگاهی دارد .

و ما اللّه بغفل عما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 158 - 7

7 - خداوند به اعمال زائران خانه خدا ( به جا آوردن حج و عمره و سعی میان صفا و مروه ) آگاه است .

فمن حج البیت أو اعتمر . .. و من تطوع خیراً فإن اللّه شاکر علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 181 - 7

7 - خداوند ، به وصیت های میت آگاه و به عملکرد وصی و بازماندگان او داناست .

فمن بدله . .. فإنما إثمه علی الذین یبدلونه إن اللّه سمیع علیم

ص: 148

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 197 - 6،9

6 - احاطه علم الهی به تمامیِ اعمال نیک انسان

و ما تفعلوا من خیر یعلمه اللّه

9 - توجّه به آگاهی خداوند از اعمال ، ترغیبی بر انجام اعمال نیک

فمن فرض فیهن الحج . .. و ما تفعلوا من خیر یعلمه اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 215 - 12،13

12 - آگاهی خداوند به کلیّه اعمال خیر انسان

و ما تفعلوا من خیر فانّ اللّه به علیم

13 - توجّه انسان به علم خداوند نسبت به اعمال خیر ، مُشوّق او برای انجام آن

و ما تفعلوا من خیر فانّ اللّه به علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 216 - 12،14،20

12 - آگاهی خداوند به مصالح و مفاسد احکام و خیر و شر امور

و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

14 - احکام الهی ( وجوب جهاد و . . . ) ، بر اساس علم خداوند نسبت به مصالح و مفاسد انسانهاست .

کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسی . .. و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

20 - توجّه انسان به جهل خود و علم خداوند ، زمینه پذیرش احکام الهی

و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 220 - 16

16 - توجه به آگاهی خداوند ، زمینه ساز اجرای قوانین

و اللّه یعلم المفسد من المصلح

هدف از بیان علم خداوند به نیات و اعمال، تشویق انسانها به انجام وظایف و اجرای احکام است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 231 - 22،23

22 - لزوم توجه به آگاهی مطلق و همه جانبه الهی

و اعلموا انّ اللّه بکل شیء علیم

23 - آگاهی از احاطه علمی خداوند بر همه چیز ، زمینه ساز عمل به احکام الهی است .

و لا تمسکوهنّ ضراراً . .. و اعلموا انّ اللّه بکل شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 149

2 - بقره - 2 - 232 - 15،18

15 - علمِ خداوند به حکمت ها و آثار احکام

فلا تعضلوهنّ . .. و اللّه یعلم

18 - احکام خداوند ، برخاسته از علمِ بیکران او

فلا تعضلوهنّ . .. و اللّه یعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 234 - 13،14،15

13 - آگاهی گسترده و همه جانبه الهی به اعمال انسان

و اللّه بما تعملون خبیر

14 - خداوند بر کردار زنان در زمان عدّه وفات و پس از آن ، و عمل مسلمین در نظارت بر حفظ حدود الهی آگاه است .

و الذین یتوفّون . .. و اللّه بما تعملون خبیر

15 - توجّه به آگاهی خداوند از اعمال انسان ، زمینه عمل به احکام اوست .

و الذین یتوفّون . .. و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 235 - 3،12،20

3 - توجّه خداوند به واقعیّت ها و زمینه های اجرایی ، در قانونگذاری برای انسان

علم اللّه انّکم ستذکرونهنّ

خداوند در تعلیل حکم جواز خواستگاری تلویحی این واقعیّت را گوشزد می کند که مردان طبعاً خاطرشان به خواستگاری در زمان عدّه مشغول است تا بفهماند در احکام الهی، واقعیّتها و نیز زمینه های اجرایی، لحاظ شده است.

12 - آگاهی همه جانبه خداوند بر اسرار انسان ، مقتضی ترس و پروا داشتن از او

و اعلموا انّ اللّه یعلم ما فی انفسکم فاحذروه

20 - توجه به دانایی خداوند به اسرار درون ، منشأ پرهیز از نیّات ناشایسته درونی

و اعلموا انّ اللّه یعلم ما فی انفسکم فاحذروه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 237 - 16

16 - بینایی گسترده و عمیق خداوند بر اعمال انسانها

ان اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 244 - 6،7،8

6 - آگاهی خداوند از موضعگیری های انسان در گفتار و انگیزه او در پیکار و ترک آن *

انّ اللّه سمیع علیم

7 - توجّه و ایمان به علم مطلق خداوند ، برانگیزاننده آدمی برای اقدام به پیکار در راه او

و قاتلو فی سبیل اللّه و اعلموا انّ اللّه سمیع علیم

ص: 150

8 - ضرورت توجّه به آگاهی گسترده خداوند ، در بحرانیترین هنگامه ها

و قاتلوا فی سبیل اللّه و اعلموا انّ اللّه سمیع علیم

ظاهر این است که ضرورت توجه به علم الهی در آیه، همراه با جهاد مطرح باشد: <قاتلوا . .. و اعلموا>. یعنی آنگاه که به نبرد مشغولید، متوجه باشید که خداوند، <سمیع> و <علیم> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 246 - 23،25

23 - دانایی گسترده خداوند به ستمگران

و اللّه علیم بالظّالمین

25 - توجه به دانایی گسترده خداوند ، زمینه پرهیز آدمی از ظلم و سرپیچی نسبت به فرمان های الهی

و اللّه علیم بالظّالمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 17،18

17 - سِعه وجودی و دانایی گسترده خداوند

و اللّه واسع علیم

بنابراینکه <واسع> به معنای ذو سعه باشد; یعنی خداوند وجودی است واسع و گسترده ; نه به معنای مُوسع (گستراننده نعمتها) و نه به معنای واسع فضله و قدرته.

18 - دانایی گسترده خداوند نسبت به شایستگی افراد و سعه وجودی او ، منشأ اعطای حکومت به آنان طبق مشیّت خویش

ان اللّه اصطفیه علیکم . .. و اللّه واسع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 255 -

18،19،20،21،22،23،24،31،32

18 - تأثیر علل و اسباب نظام هستی ، بر حیطه علم مطلق الهی

من ذاالّذی یشفع عنده الاّ باذنه یعلم ما بین ایدهم و ما خلفهم

بنابراینکه مراد از <شفاعت>، تأثیر علل و اسباب نظام هستی باشد.

19 - خداوند ، دانایِ مطلق ، به گذشته ، حال و آینده موجودات است .

یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم

20 - خداوند ، دانایِ مطلق ، به آشکار و نهان است .

یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم

21 - خداوند ، دانایِ مطلق ، به آغاز و انجام ، گذشته و آینده و آشکار و نهانِ شفیعان است .

یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم

مراد از <ما بین ایدیهم>، افعال، رفتار و تصرفاتی است که در نزد شفیعان، آشکار است و مراد از <و ما خلفهم>، اعمال و کرداری است که از نظر آنان مخفی و نهان است.

22 - جز به مقداری که خدا بخواهد ، کسی از علم او آگاه نمی گردد .

و لا یحیطون بشیء من علمه الاّ بما شاء

23 - ناتوانی و عجز انسان از دستیابی به علم مطلق الهی

ص: 151

و لا یحیطون بشیء من علمه الاّ بما شاء

24 - معارف و دانش ها ، پرتویی اندک ، از دانایی خداوند

و لا یحیطون بشیء من علمه الاّ بما شاء

31 - فراگیری دانایی خداوند بر آسمان ها و زمین

وسع کرسیه السّموات و الارض

امام صادق (ع) درباره آیه <وسع کرسیه . .. > فرمود: علمه

_______________________________

معانی الاخبار، ص 30، ح 2 ; نورالثقلین، ج 1، ص 259، ح 1036.

32 - < کرسی > ، علم اختصاصی خداوند که هیچکس ( حتی انبیا ) بر آن آگاهی نمی یابد .

وسع کرسیّه

امام صادق (ع): . .. و الکرسی هو العلم الذی لم یطلع اللّه علیه احداً من انبیائه و رُسُله و حججه (ع)

_______________________________

معانی الاخبار، ص 29، ح 1 ; تفسیر برهان، ج 1، ص 240، ح 6.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 256 - 15

15 - ایمان به خداوند ، اقرار زبانی و تصدیق قلبی به وحدانیّت ، قیومیّت ، حیات ، مالکیّت و علم مطلق اوست .

اللّه لا اله الاّ هو الحیّ القیّوم . .. یؤمن باللّه ... و اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 260 - 24

24 - حاکمیّت و تسلط خداوند بر عالم مرگ و حیات ، دانایی او به کیفیّت ترکیب اجزایِ مردگان و زنده کردن آنان

و اعلم انّ اللّه عزیز حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 261 - 13،14

13 - خداوند ، به انفاق کنندگان در راه او و مستحقّین پاداش های چند برابر ، داناست .

و اللّه یضاعف لمن یشاء و اللّه واسع علیم

14 - توجّه به گستردگی بخشش های الهی و دانایی گسترده او ، زمینه ساز انفاق و کار های نیک

مثل الّذین ینفقون . .. و اللّه واسع علیم

کلمه <واسع> در برداشت فوق به معنای <واسع فضله> گرفته شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 265 - 15

15 - آگاهی خداوند به کیفیّت انفاق مؤمنان و نیّت آنان

و لا تبطلوا صدقاتکم . .. و مثل الّذین ینفقون ... و اللّه بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 152

2 - بقره - 2 - 268 - 13

13 - خداوند ، آگاه به انفاق کنندگان در راه او و گشایش دهنده روزی آنان است .

و اللّه واسع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 270 - 1،3،9

1 - آگاهی خداوند به کمیّت و کیفیت انفاق ها و نذر ها ، هر چند اندک باشد .

و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فانّ اللّه یعلمه

تعهّد انسان بر عمل نیک را <نذر> گویند; یعنی شخص خود را متعهّد کند به انجام عمل نیک.

3 - آگاهی و دانایی خداوند به کوچکترین اعمال بندگان

و ما انفقتم من نفقه . .. فانّ اللّه یعلمه

نکره بودن <نفقه> و <نذر>، دلالت بر هر نوع و هر مقدار از نفقه و نذر دارد; هر چند بسیار اندک باشد.

9 - توجّه به علم خداوند به انفاق ها و نذر ها ، برانگیزنده آدمی به انفاق و وفای به نذر

و ما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فانّ اللّه یعلمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 271 - 8،9

8 - آگاهی گسترده خداوند به اعمال انسان

و اللّه بما تعملون خبیر

9 - توجّه به دانایی گسترده خداوند بر اعمال ، برانگیزنده آدمی به انفاق

ان تبدوا الصّدقات . .. و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 273 - 11،13

11 - دانایی خداوند ، به انفاق از خیر ها و نیکیها

و ما تنفقوا من خیر فانّ اللّه به علیم

13 - توجّه به علم خداوند نسبت به انفاق ها و اعمال خیر ، برانگیزنده آدمی به انفاق و انجام آن اعمال

و ما تنفقوا من خیر فانّ اللّه به علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 282 - 58،60،62

58 - دانایی گسترده و فراگیر خداوند به همه موجودات ( علم مطلق الهی )

و اللّه بکلّ شیء علیم

60 - جعل قوانین الهی ، برخاسته از علم و دانایی گسترده و فراگیر خداوند است .

فاکتبوه . .. و لا یأب کاتب ... و لیملل ... و استشهدوا ... و اللّه بکلّ شیء علیم

62 - اعمال و رفتار متعاملان ، کاتبان مبادله ، شاهدان و گواهان بر آن ، در گستره علم و دانایی مطلق خداوند

اذا تداینتم . .. و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ... و لا یأب کاتب ... و لا یأب الشّهد

ص: 153

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 283 - 13،15

13 - آگاهی همه جانبه و فراگیر خداوند به اعمال انسانها

و اللّه بما تعملون علیم

15 - توجه به آگاهی فراگیر خداوند به اعمال انسان ، زمینه اجرای احکام الهی و پرهیز از معصیت او

و اللّه بما تعملون علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 5 - 1،2،3،4،5،6

1 - چیزی در آسمان و زمین ، از خداوند پنهان نیست .

انّ اللّه لا یخفی علیه شیء فی الارض و لا فی السماء

2 - آشکار بودن همه چیز برای خداوند ، جلوه ای از قیومیت ( قائم به ذات بودن ) او

لا اله الاّ هو الحیّ القیّوم . .. انّ اللّه لا یخفی علیه شیء

3 - کفر هیچکس بر خداوند پوشیده نیست .

انّ الّذین کفروا . .. انّ اللّه لا یخفی علیه شیء

4 - علم گسترده خداوند ، زمینه غلبه و انتقام او

و اللّه عزیز ذو انتقام. انّ اللّه لا یخفی علیه شیء

آنگاه خداوند غالب بر همه چیز است که چیزی بر او مخفی نباشد و اگر چیزی مخفی باشد، می تواند در مقابل خداوند اظهار وجود کند که در نتیجه او غالب است و نه خدا.

5 - علم خداوند ، مستند و مبنای مجازات های او

لهم عذاب شدید . .. انّ اللّه لا یخفی علیه شیء

6 - علم خداوند ، فراگیر و نامحدود است .

انّ اللّه لا یخفی علیه شیء فی الارض و لا فی السماء

زمین و آسمان کنایه از تمام هستی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 7 - 22،23

22 - قرآن ، مشتمل بر تأویلهایی ( معارفی ) کشف نشده که علم آن تنها در نزد خداوند است .

و ما یعلم تأویله الاّ اللّه

23 - تنها خداوند ، تأویل آیات قرآن را می داند .

و ما یعلم تأویله الاّ اللّه

بنابراینکه <واو> در <و الراسخون>، مستأنفه باشد; نه عطف بر <اللّه>. برداشت فوق را فرمایش امیرالمؤمنین(ع) تأیید می کند که فرمود: ... انّ الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم اللّه عن الأقتحام فی السدد المضروبه دون الغیوب فلزموا الاقرار بجمله ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب فقالوا: <امنا به کل من عند ربنا> فمدح اللّه عز و جلّ اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم یحیطوا به علماً و سمّی ترکهم التعمّق فیما لم یکلّفهم البحث عنه منهم رسوخاً.

_______________________________

ص: 154

توحید صدوق، ص 55، ح 13 ; ب 2 ; تفسیر عیاشی، ج 1، ص 163، ح 5 ; نهج البلاغه، صبحی صالح، خ 91.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 15 - 18

18 - بینایی و آگاهی همه جانبه خداوند ، نسبت به بندگان

و اللّه بصیر بالعباد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 20 - 14

14 - بینایی و آگاهی همه جانبه خداوند نسبت به بندگان

و اللّه بصیر بالعباد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 29 - 3،4،5،6،7،8،12

3 - بازگشت انسان به سوی خدایی است که از علم و قدرت مطلق برخوردار است .

و الی اللّه المصیر. قل ان تخفوا ... و اللّه علی کل شیء قدیر

از ارتباط این آیه با جمله <و الی اللّه المصیر>.

4 - توجه به علم و قدرت مطلق الهی ، مقتضی پرهیز از قهر او *

و یحذرکم اللّه نفسه . .. قل ان تخفوا ما فی صدورکم ... یعلمه اللّه

5 - توجه به علم الهی نسبت به آشکار و نهان و قدرت مطلق او ، مانع سوء استفاده از تقیه

الاّ ان تتقوا منهم تقیه . .. قل ... و اللّه علی کل شیء قدیر

6 - روابط پنهانی با کافران و برگزیدن ولایت آنان ، از حیطه علم الهی خارج نیست .

لا یتّخذ المؤمنون الکافرین . .. قل ان تخفوا ما فی صدورکم ... یعلمه اللّه

7 - آگاهی خداوند به آنچه در آسمان ها و زمین است .

و یعلم ما فی السّموات و ما فی الارض

8 - توجه به علم مطلق خداوند و ایمان به آن ، مانع توجیه کاری

الاّ ان تتقوا منهم . .. و یعلم ما فی السموات و ما فی الارض

12 - ایمان به علم و قدرت الهی ، عامل احیای وجدان مذهبی

قل ان تخفوا . .. و یعلم ما فی السموات ... و اللّه علی کل شیء قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 30 - 1

1 - تجلی علم و قدرت حق ، در روزی که هر کس کردار خویش را حاضر می یابد .

قل ان تخفوا . .. یعلمه اللّه ... و اللّه علی کل شیء قدیر. یوم تجد کل نفس ما عملت

بنابراینکه <یوم تجد>، ظرف برای <یعلمه اللّه> و <قدیر> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 155

2 - آل عمران - 3 - 34 - 5،6

5 - شناسایی شایستگی انبیا و انتخاب آنان بر اساس شنوایی و آگاهی همه جانبه خداوند

انّ اللّه اصطفی . .. و اللّه سمیع علیم

6 - آگاهی گسترده خداوند از عملکرد انسان ها در برابر انبیا

اطیعوا اللّه و الرسول . .. و اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 35 - 13،15،17

13 - اعتقاد عمیق همسر عمران ، به شنوایی و علم گسترده الهی

ربّ . .. انّک انت السمیع العلیم

15 - اقرار به شنوایی و علم گسترده الهی ، ادب دعا

ربّ . .. انّک انت السمیع العلیم

17 - احساس حضور در پیشگاه پروردگار شنوا و دانا ، ادب دعا

ربّ . .. فتقبّل منّی انّک انت السمیع العلیم

<احساس حضور>، از ضمایر خطاب استفاده شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 63 - 5

5 - مفسدان ، در احاطه علمی خداوند

فانّ اللّه علیم بالمفسدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 66 - 5

5 - آگاهی کامل خداوند از آیینی که حضرت ابراهیم ( ع ) بدان متدیّن بود .

و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 73 - 17

17 - برگزیدن پیامبران از سوی خداوند ، بر مبنای علم اوست .

قل انّ الفضل بید اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه واسع علیم

بنابراینکه مراد از فضل الهی، چنانچه قبلا توضیح داده شد، نبوت و برگزیدن پیامبران باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 92 - 9،10

9 - علم و آگاهی خداوند به انفاق و ایثار انسان ها ، هر چند اندک باشد .

و ما تنفقوا من شیء فانّ اللّه به علیم

نکره بودن کلمه <شیء> دلالت بر ناچیز بودن آن دارد.

ص: 156

10 - توجّه آدمی به آگاهی خداوند به انفاق و ایثار ، زمینه ساز انجام آن

لن تنالوا . .. فانّ اللّه به علیم

جلمه <اِن اللّه . .. >، به منظور تشویق ایثارگران و انفاق کنندگان، ایراد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 98 - 8

8 - توجّه به نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسان ، عامل بازدارنده از کفر به آیات خداوند

و اللّه شهید علی ما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 99 - 14

14 - توجه به آگاهی خداوند نسبت به اعمال ، بازدارنده انسان از کردار زشت

و ما اللّه بغافل عمّا تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 153 - 25،26

25 - آگاهی خداوند به جزئیترین حرکت ها و رفتار آدمی

و اللّه خبیر بما تعملون

<خبیر> به کسی گفته می شود که عالم به زوایای مخفی و باطنی باشد.

26 - توجّه به دانایی خداوند به جزئیترین اعمال ، زمینه ساز پرهیز از رفتار های ناپسند ( فرار از جنگ و . . . )

اذ تصعدون و لا تلون . .. و اللّه خبیر بما تعملون

جمله <و اللّه . .. >، برای ترغیب مخاطبان به پرهیز از اعمال ناپسند و تشویق به اعمال نیکو و خداپسند است که با توجّه به مورد آیه، مراد فرار از جنگ و نافرمانی از دستورات نظامی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 154 - 35،41،42

35 - آزمایش های الهی برای آشکار نمودن گرایش های درونی مردمان است ; نه اطّلاع یافتن خداوند از آنچه در درون ایشان می گذرد .

و لیبتلی اللّه ما فی صدورکم . .. و اللّه علیم بذات الصّدور

جمله <و اللّه علیم . .. > این حقیقت را بازگو می کند که آزمایش الهی در جنگ اُحد <صرفکم عنهم> برای این نبود که خداوند مؤمن واقعی را از غیر آن تشخیص دهد، چرا که خداوند به آنچه در سینه ها می گذرد آگاه است ; بنابراین آزمایش الهی برای آشکار نمودن درون افراد خواهد بود.

41 - آگاهی خداوند به اسرار انسان ها و انگیزه های آنان

منکم من یرید الدّنیا . .. و اللّه علیم بذات الصّدور

42 - توجّه انسان به دانایی خداوند به انگیزه ها و کنش های درونی برحذردارنده وی از موضعگیری های ناروا

یظنّون باللّه . .. یخفون فی انفسهم ... و اللّه علیم بذات الصّدور

ص: 157

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 163 - 9

9 - اعطای درجات و جایگاه های متفاوت از سوی خداوند ، متّکی به بینایی و آگاهی کامل او به عملکرد انسانهاست .

هم درجات عند اللّه و اللّه بصیر بما یعملون

جمله <و اللّه بصیر بما یعملون> به این معنا اشاره دارد که در محاسبه اعمال و اعطای درجه و مقام بر مبنای آن، اشتباهی رخ نخواهد داد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 167 - 19،21،22

19 - خداوند ، به آنچه منافقان در درون خویش کتمان می کنند ، داناست .

و اللّه اعلم بما یکتمون

21 - توجّه به دانایی خداوند بر راز دل ها و عملکرد های آدمی ، زمینه ساز پرهیز از نفاق و ارتکاب اعمال ناپسند

و اللّه اعلم بما یکتمون

22 - خداوند ، دانا به اسرار و نهان ها و آنچه آدمیان در دل و نیّت خویش دارند .

و اللّه اعلم بما یکتمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 180 - 26،27

26 - آگاهی کامل و دقیق خداوند به تمامی اعمال و رفتار انسان

و اللّه بما تعملون خبیر

27 - توجّه به مالکیّت مطلق خداوند و توجّه به آگاهی او از اعمال آدمی ، آسان کننده انفاق و زمینه ساز پرهیز از بخلورزی

و لا یحسبنّ الّذین یبخلون . .. و للّه میراث السّموات و الارض و اللّه بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 11 - 34،35

34 - سهم تعیین شده در ارث ، نشأت گرفته از علم و حکمت خداوند

یوصیکم اللّه فی اولادکم . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

35 - نظام حقوقی اسلام ، نشأت گرفته از علم و حکمت خداوند

یوصیکم اللّه فی اولادکم . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 17 - 8،9

8 - توجه به علم گسترده خداوند ، بازدارنده آدمی از توبه های غیر واقعی

انّما التّوبه علی اللّه للّذین . .. ثمّ یتوبون من قریب ... و کان اللّه علیماً حک

یادآوری علم گسترده خداوند پس از بیان توبه و شرایط آن، می تواند بیانگر مطلب فوق باشد.

9 - علم و حکمت الهی ، اساس پذیرش توبه گنهکاران

انّما التّوبه علی اللّه . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

ص: 158

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 24 - 18،19،20

18 - خداوند ، عالمی حکیم است .

انّ اللّه کان علیماً حکیماً

بنابر اینکه <حکیماً>، صفت باشد برای <علیماً>.

19 - احکام و قوانین ازدواج و مسائل جنسی برخاسته از علم و حکمت خداوند

و المحصنات . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

20 - تشریع ازدواج موقّت و مقررات آن ، برخاسته از علم و حکمت خداوند

فما استمتعتم به منهنّ . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 25 - 5

5 - آگاهی کامل خداوند به ایمان انسانها

و اللّه اعلم بایمانکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 26 - 11،12

11 - تبیین احکام و ارائه سنن پیشینیان از سوی خداوند ، برخاسته از علم و حکمت او

یرید اللّه . .. و اللّه علیم حکیم

12 - بازگشت خداوند به بندگان خویش ، برخاسته از علم و حکمت اوست .

و یتوب علیکم و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 32 - 23،24،25،26

23 - خداوند ، آگاه و دانا به هر چیز است .

انّ اللّه کان بکل شیء علیماً

24 - خداوند ، دانا به درخواست ها و نیاز های انسان

و سئلوا اللّه من فضله انّ اللّه کان بکل شیء علیماً

از مصادیق مورد نظر برای <بکل شیء>، تمام مسائلی است که در این آیه مطرح شده و از جمله، نیازها و درخواستهای انسانهاست.

25 - آگاهی کامل خداوند به آرزو ها و حالات درونی انسانها

و لا تتمنّوا . .. انّ اللّه کان بکل شیء علیماً

26 - توجه به آگاهی همه جانبه خداوند ، زمینه مراقبت انسان بر حالات درونی خویش

و لا تتمنّوا . .. انّ اللّه کان بکل شیء علیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 159

3 - نساء - 4 - 35 - 17

17 - قوانین الهی در مورد خانواده و روابط زن و شوهر ، برخاسته از علم کامل و آگاهی دقیق خداوند

الرجال قوامون . .. و ان خفتم ... انّ اللّه کان علیماً خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 39 - 8

8 - آگاهی کامل خداوند به مؤمنان انفاق کننده ، ریاکاران و بخیلان کفرپیشه

و کان اللّه بهم علیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 40 - 3،12

3 - آگاهی کامل خداوند به ناچیزترین اعمال ، تضمین کننده عدالت در مجازات ها و پاداش های الهی

کان اللّه بهم علیماً. انّ اللّه لا یظلم مثقال ذرّه

ظاهراً جمله <ان اللّه . .. >، نتیجه ای است مترتب بر آگاهی خداوند. یعنی چون خداوند آگاه به تمامی جهات است، ظلم نمی کند. زیرا از ریشه های ظلم، جهل است.

12 - توجه به آگاهی خداوند بر کوچکترین انفاق ، و پاداش عظیم خداوند به انفاقگران ، درمان بخل و ترک احسان

و انفقوا . .. و کان اللّه بهم علیماً. انّ اللّه لا یظلم مثقال ذرّه و ان تک حسنه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 41 - 10

10 - خداوند در قیامت - با وجود آگاهی بر اعمال - گواهانی را برای نشان دادن اتقان در حسابرسی ، فراخواهد خواند .

کان اللّه بهم علیماً . .. فکیف اذا جئنا ... و جئنا بک علی هؤلاء شهیداً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 45 - 1

1 - خداوند ، آگاهتر از هر کس ، نسبت به دشمنان مسلمانان

و اللّه اعلم باعدائکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 70 - 6،7

6 - کفایت علم خداوند برای تشخیص مطیعان و شایستگان تفضّل او

ذلک الفضل من اللّه و کفی باللّه علیماً

7 - تفضّلات خداوند به افراد ، بر اساس علم او به شایستگی و لیاقت آنان

ذلک الفضل من اللّه و کفی باللّه علیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 92 - 29،30

ص: 160

29 - خداوند ، دانایی با حکمت است .

و کان اللّه علیماً حکیماً

بنابر اینکه <حکیماً> صفت <علیماً> باشد.

30 - تشریع قانون دیه و کفّاره در مورد قتل خطائی ، بر اساس علم و حکمت گسترده خداوند است .

و من قتل مؤمناً خطاً . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 94 - 25،26

25 - آگاهی همیشگی و دقیق خداوند به اعمال انسان و انگیزه های او

انّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

<خبیر> به کسی گفته می شود که به باطن اشیا آگاه است.

26 - توجّه به آگاهی دقیق خداوند از اعمال و انگیزه های آن ، زمینه پرهیز از تخلف فرامین خداوند

فتبیّنوا انّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 104 - 13،15

13 - خداوند ، دانایی کاردان است .

کان اللّه علیماً حکیماً

15 - خداوند ، دانای به رنج ها و مشقت های مجاهدان پیکارگر

ان تکونوا تألمون . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 108 - 2

2 - خیانت پیشگان گنهکار ، ناباور به نظارت و آگاهی خداوند بر اعمال انسانها

یستخفون من الناس و لایستخفون من اللّه

پنهان سازی از خداوند نامعقول است. بنابراین جمله < و لایستخفون من اللّه> می تواند اشاره به این معنا باشد که گناهکاران، در حقیقت خداوند را ناظر و آگاه به اعمال نمی دانند تا در صدد پنهان سازی اعمال ناروای خویش از او باشند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 - در دادگاه قیامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جایی برای وکیل مدافع نیست .

و کان اللّه بما یعملون محیطاً . .. فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمه ام من یکون علی

<وکیل> به کسی گفته می شود که کارهای دیگری را بر عهده می گیرد و امور وی را تدبیر می کند و مراد از آن در آیه وکالت در دفاع خواهد بود که از آن به وکیل مدافع تعبیر می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 111 - 5،8

ص: 161

5 - خداوند ، آثار سوء گناه آدمی را بر اساس علم خویش و بدور از هرگونه خطا به وی باز می گرداند .

و من یکسب اثماً فانما یکسبه علی نفسه و کان اللّه علیماً حکیماً

توصیف خداوند به <علیما> برای رساندن این معناست که در بازگرداندن آثار سوء گناه، هیچ خطایی رخ نخواهد داد.

8 - خداوند ، دانایی کاردان است .

و کان اللّه علیماً حکیماً

بنابر اینکه <حکیما>، صفت <علیما> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 127 - 22،24،25

22 - آگاهی همه جانبه خداوند به اعمال نیک آدمیان

و ما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیماً

24 - اعتقاد انسان به علم الهی ، زمینه ساز رعایت حقوق زنان ، یتیمان و مستضعفان

و المستضعفین من الولدن . .. و ما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیماً

25 - اعتقاد به آگاهی خداوند از اعمال خیر ، مشوق انسان به انجام آن نیکیها

و ما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیماً

جمله <و ما تفعلوا . ..> به منظور ترغیب به اعمال خیر بیان شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 128 - 17

17 - آگاهی خداوند به تمامی اعمال انسانها

فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 134 - 11

11 - نظام پاداش دهی خداوند ، بر اساس علم و آگاهی اوست .

فعند اللّه ثواب الدنیا و الأخره . .. و کان اللّه سمیعاً بصیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 147 - 11،12

11 - آگاهی همه جانبه خداوند به توبه کنندگان راستین و سپاسگزاران مؤمن و مراتب ایمان و شکر آنان

إن شکرتم و ءامنتم و کان اللّه شاکراً علیماً

توصیف خداوند به <علیم>، پس از جمله <ان شکرتم و ءامنتم> و <الذین تابوا>، می رساند که متعلق علم، همان ایمان، شکر و توبه بندگان و مقدار و خصوصیات آن است.

12 - علم و آگاهی گسترده خداوند ، تضمین کننده پاداش دهی او به بندگان مؤمن و شاکر خویش

إن شکرتم و ءامنتم و کان اللّه شاکراً علیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 162

4 - نساء - 4 - 148 - 11،14،15

11 - آگاهی مطلق خداوند ، پشتوانه جعل قوانین حقوقی و اخلاقی اسلام

لایحب اللّه الجهر . .. و کان اللّه سمیعاً علیماً

14 - خداوند ، آگاه به ستمگران و ستمدیدگان و آگاه به دادخواهی مظلومان است .

لایحب اللّه . .. إلاّ من ظلم و کان اللّه سمیعاً علیماً

متعلق علم، می تواند مطالبی باشد که در آیه مطرح شده است، همانند ظالم، مظلوم و مقدار ستمی که شده و . .. .

15 - توجه به علم و آگاهی خداوند ، مانع سوء استفاده انسان ، از خصلت های الهی به مظلومان در بدگویی ظالمان

لایحب اللّه الجهر بالسوء من القول إلاّ من ظلم و کان اللّه سمیعاً علیماً

جمله <کان اللّه . ..>، می تواند هشداری به مظلومان باشد که مبادا از حکم الهی سوء استفاده کنند و در بدگویی و غیبت ظالم از حد تجاوز نمایند و یا هشدار به کسانی باشد که مظلوم نیستند و به بهانه این که مظلومند، علیه بی گناهی افشاگری کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 166 - 7،8

7 - گواهی خداوند به حقانیت قرآن برخاسته از علم و آگاهی او نسبت به آن

لکن اللّه یشهد بما أنزل إلیک أنزله بعلمه

8 - خداوند با علم به شایستگی پیامبر ( ص ) قرآن را بر ایشان نازل نمود . *

لکن اللّه یشهد بما أنزل إلیک أنزله بعلمه

در برداشت فوق <بعلمه> حال برای فاعل <انزله> گرفته شده است و متعلق <علم>، لیاقت پیامبر(ص) برای نزول قرآن بر وی ; یعنی <انزله عالماً بانک اهل لذلک>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 170 - 16،17،20

16 - بعثت پیامبر ( ص ) و نزول قرآن برخاسته از علم و حکمت خداوند

یأیها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

17 - اختیار انسان ها در انتخاب ایمان و کفر ، برخاسته از علم و حکمت خداوند

فامنوا خیراً لکم و إن تکفروا . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

یادآوری علم و حکمت خداوند در ذیل آیه اشاره به این است که تمامی معارف یاد شده در آیه و از جمله آنها اختیار آدمی، عالمانه و حکیمانه است.

20 - خداوند ، آگاه به ایمان و کفر مردمان

فامنوا خیراً لکم و إن تکفروا . .. و کان اللّه علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 176 - 21،22

21 - احاطه و فراگیری علم الهی نسبت به همه چیز

و اللّه بکل شیء علیم

22 - بیان احکام ارث از جانب خداوند ، برخاسته از علم همه جانبه وی

ص: 163

قل اللّه یفتیکم فی الکلله . .. و اللّه بکل شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 8 - 19

19 - آگاهی همه جانبه خداوند به تمامی اعمال آدمی

إنّ اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 12 - 5

5 - آگاهی خداوند به تمامی اعمال و رفتار انسانها

قال اللّه انی معکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 54 - 37،39

37 - خداوند آگاه به بندگان لایق و سزاوار تفضل و احسان خاص خویش

ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه واسع علیم

متعلق <علیم> به مناسبت مورد، لیاقت افراد برای اعطای فضل و احسان خاص الهی است.

39 - توان و غنای نامحدود و علم گسترده خداوند ، تضمین کننده جریان خواست ها و مشیت های او

ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء و اللّه واسع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 76 - 11

11 - تنها خداوند ، شنوای درخواست ها و آگاه به سود و زیان انسانهاست .

ما لایملک لکم ضراً و لانفعاً و اللّه هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 97 - 11،12،13،14،15،20

11 - آگاهی انسان ها به علم گسترده خداوند ، از اهداف بیان نقش کعبه و ماه های حرام و قربانی در قوام جامعه

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

<ذلک> می تواند اشاره به بیان مطالب یاد شده باشد، یعنی خداوند فلسفه ایجاد کعبه و نیز احکام مربوط به آن را بیان کرد تا انسانها بدانند افعال خداوند و احکام او عالمانه و دارای اهدافی والاست و این را نشان و علامتی از علم گسترده خداوند بشمارند.

12 - دستیابی اهل ایمان به جامعه ای با قوام در پرتو حراست از حرمت کعبه و انجام مناسک حج ، موجب آگاهی آنان به علم گسترده و همه جانبه خداوند .

جعل اللّه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

برداشت فوق بر این مبناست که <ذلک> اشاره به خود حقایق بیان شده باشد نه بیان آن حقایق، یعنی آنگاه که انسانها در پرتو احترام به کعبه و ماههای حرام و انجام مناسک آن به جامعه ای با قوام رسیدند، در می یابند که خداوند دارای علمی

ص: 164

گسترده است.

13 - خداوند آگاه به تمامی آنچه در آسمان ها و زمین است .

إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

14 - گزینش کعبه از میان تمامی نقاط زمین برای انجام مناسک حج ، نشان آگاهی خداوند به نظام آسمان ها و زمین *

جعل اللّه الکعبه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

ارتباط عمیق بین جعل کعبه و خصوصیات آن با آگاهی خداوند بر آسمانها و زمین این احتمال را در ذهن ترسیم می کند که آیه ناظر به ویژگیهای منطقه ای و جغرافیایی کعبه باشد.

15 - فرمان به انجام مناسک حج و محترم شمردن کعبه برای رسیدن به جامعه ای با قوام ، فرمانی برخاسته از علم گسترده خداوند

جعل اللّه الکعبه . .. ذلک لتعلموا إنّ اللّه یعلم ما فی السموت و ما فی الارض

چون توجه به نقش کعبه و ماههای حرام و قربانی در قوام جامعه آدمی را به علم خداوند رهنمون می سازد،الزاماً باید جعل آنها برای تأمین این هدف، عالمانه باشد.

20 - همه چیز در حیطه علم گسترده خداوند

و إنّ اللّه بکل شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 99 - 5

5 - بی اعتنایی به احکام صید و کفاره آن در نهان و شکستن حرمت کعبه و ماه های حرام به دور از چشم مردم ، پدیدار و آشکار در محضر خداوند

و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمون

از مصادیق مورد نظر برای <ماتکتمون> - با توجه به آیات قبل - افعال و رفتاری است که در برداشت به آنها اشاره شد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 101 - 14

14 - خداوند بردبار با بندگان ، و فرصت دهنده به ایشان برای بازگشت از خطا های خویش *

و اللّه غفور حلیم

برداشت فوق از ارتباط بین <غفور> و <حلیم> به دست می آید یعنی خداوند سریعاً گنهکاران را مؤاخذه نخواهد کرد بلکه به آنان فرصت خواهد داد تا زمینه های جلب مغفرت الهی را برای خویش فراهم کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 105 - 16

16 - خداوند آگاه به کردار و رفتار همه انسانهاست .

فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 16،17،18

16 - آگاه نبودن خداوند به ادعای الوهیت عیسی ( ع ) - علی رغم آگاهی مطلق او - دلیل روشن بر نبود چنین ادعایی در

ص: 165

گفته های عیسی ( ع )

ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی

17 - مسیح ( ع ) آگاه و معتقد به احاطه علمی خداوند بر وی و تمامی اندیشه ها و صفات نفسانی او

تعلم ما فی نفسی

18 - انسان ها و حتی پیامبرانی همانند مسیح ( ع ) ناآگاه به آنچه خداوند در درون ذات خویش دارد .

تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 3 - 8،12

8 - آگاهی خداوند از اعمال انسان

و یعلم ما تکسبون

12 - عن أبی جعفر (اظنه محمّد بن نعمان) قال: سألت ابا عبداللّه(ع) عن قول اللّه عز و جل <و هو اللّه فی السموات و فی الأرض> قال: کذلک هو فی کل مکان . .. محیط بما خلق عملا و قدره و احاطه و سلطاناً و ملکاً ... .

ابوجعفر (احتمالا همان محمّد بن نعمان است) گوید: از امام صادق(ع) درباره این جمله از آیه <و هو اللّه . .. > سؤال کردم، امام فرمود: یعنی او به تمامی مخلوقات خویش از نظر علم، قدرت، سلطه و حاکمیت احاطه دارد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 13 - 4،6

4 - علم و آگاهی به جهان هستی، لازمه مالکیت مطلقه الهی

و له ما سکن فی الّیل و النهار و هو السمیع العلیم

جمله <و له ما سکن> به منزله دلیلی است برای <و هو السمیع العلیم>. یعنی همه چیز، اعم از اشیا و اقوال و حتی فکر، مخلوق و مملوک خداست و خالق نمی تواند به مخلوق خویش آگاه نباشد، چون علم خالق به مخلوق خود ضروری است.

6 - شنوایی و دانایی خداوند، تضمین کننده حسابرسی از بندگان در روز قیامت

لیجمعنکم إلی یوم القیمه . .. و هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 18 - 3،4،5

3 - تنها خداوند، حکیم (کاردان) و خیبر (آگاه به دقایق امور) است.

و هو الحکیم الخبیر

معرفه بودن مبتدا (هو) و خبر (الحکیم الخبیر) بیانگر حصر است.

4 - قهر و غلبه خداوند بر اساس حکمت و آگاهی کامل و دقیق اوست.

و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر

5 - نفع و ضرر رساندن خداوند به آدمیان بر اساس حکمت و آگاهی

و إن یمسسک اللّه بضر فلا کاشف له إلا هو . .. هو الحکیم الخبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 33 - 2

ص: 166

2 - تسلی خداوند به پیامبر(ص) در برابر انکار منکران با یادآوری آگاهی خداوند به یاوه های کافران و اندوه پیامبر(ص)

قد نعلم إنه لیحزنک الذی یقولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 53 - 10

10 - خداوند، آگاهتر از هر کس به سپاسگزاران نعمتهای خویش است.

ألیس اللّه بأعلم بالشکرین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 58 - 7،8

7 - خداوند آگاهتر از هر کس به اینکه در چه زمان و شرایطی مشرکان و منکران پیامبر(ص) را عذاب کند.

لقضی الأمر بینی و بینکم و الله أعلم بالظلمین

8 - خداوند داناترین کس در مورد شناخت ستمگران است.

و الله أعلم بالظلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 60 - 5،6،15

5 - خداوند به عملکرد روزانه آدمیان آگاه است.

و یعلم ما جرحتم بالنهار

<جرح> به معنای <کسب> است. (لسان العرب).

6 - خداوند در عین آگاهی به اعمال روز گذشته آدمیان (اعمال ناروا)، آنان را از خواب شب بیدار می کند و روح را به آنان بازمی گرداند.

هو الذی یتوفکم بالّیل و یعلم ما جرحتم بالنهار ثم یبعثکم فیه

15 - آگاهی خداوند بر کردارهای آدمی، هشداری به او در مورد عملکردش و پیامدهای آن

ثم ینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 13،14،17

13 - خداوند دانای به تمامی غیب و شهود هستی است.

علم الغیب و الشهده

14 - دانایی خداوند به غیب و شهود عالم، پشتوانه حشر تمامی انسانها و ظهور مالکیت و حاکمیت انحصاری خداوند در قیامت است.

إلیه تحشرون . .. یوم ینفخ فی الصور علم الغیب و الشهده

با توجه به اینکه در آخرین جمله آیه قبل سخن از حشر آدمیان بود و در این آیه از نفخ صور و برپایی قیامت یاد شده و سپس جمله <عالم الغیب و الشهاده> آمده، گویا این جمله پاسخی است به کسانی که چگونگی حشر آدمیان را، با وجود متلاشی شدن اجساد و از بین رفتن آثار، امری ناممکن می دانند.

17 - خداوند حاکم و قضاوت کننده ای است که از حوادث و اعمال آگاهی دقیق دارد.

ص: 167

علم الغیب و الشهده و هو الحکیم الخبیر

از معانی ذکر شده برای <حکیم>، حاکم و قاضی است. (لسان العرب به نقل از ابن اثیر).

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 15،16

15 - تمامی پدیده های جهان در احاطه و گستره علم خداوند قرار دارند.

و سع ربی کل شیء علما

16 - علم محیط خداوند بر تمامی موجودات، ضامن جریان مشیت و ربوبیت خداوند در پهنه هستی است.

إلا أن یشاء . .. و سع ربی کل شیء علما

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 83 - 10،11

10 - ارتقای درجه پیامبران و اعطای حجت به آنها، جلوه ای از حکیمانه و عالمانه بودن افعال الهی است.

تلک حجتنا . .. نرفع درجت ... إن ربک حکیم علیم

11 - گزینش و ترفیع درجات برخی انسانها و اعطای برهانها به آنان، با دقت تمام و در پرتو علم الهی صورت می پذیرد.

و تلک حجتنا . .. نرفع درجت ... إن ربک حکیم علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 96 - 5

5 - شکافته شدن صبح، آرامش شب و نظم و حساب خورشید و ماه، بر اساس برنامه ریزی خداوند عزیز و داناست.

فالق الإصباح . .. ذلک تقدیر العزیز العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 101 - 9،10

9 - خداوند دارای آگاهی ژرف و گسترده به همه موجودات هستی است.

و هو بکل شیء علیم

10 - آفرینش هستی بر اساس علم گسترده خداوند است.

خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 115 - 14،15

14 - کمال دین و تبدیل ناپذیری کلمات خدا بر اساس شنوایی و علم گسترده اوست.

و تمت کلمت . .. و هو السمیع العلیم

15 - خداوند شنوای گفته ها و خواسته های مشرکان و آگاه به همه جوانب آن است.

و أقسموا بالله . .. زخرف القول غرورا ... و تمت کلمت ربک ... و هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 168

5 - انعام - 6 - 116 - 11

11 - خداوندِ شنوا و دانا شایسته پیروی است، نه اکثریت تابع گمانهای واهی

و هو السمیع العلیم. و إن تطع أکثر من فی الأرض ... إن یتبعون إلا الظن

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 117 - 1،4

1 - تنها خداوند آگاهترین فرد به گمراهان و هدایت یافتگان است.

إن ربک هو أعلم . .. بالمهتدین

ضمیر <هو>، که بین اسم و خبر <إن> قرار گرفته، ضمیر فصل است و نقش آن در جمله حصر و تأکید می باشد.

4 - علم برتر خداوند دلیل لزوم پذیرش رهنمودهای او در مورد گمراهی و هدایت است.

و إن تطع . .. إن ربک هو أعلم من یضل

جمله <إن ربک هو أعلم> تعلیل برای مضمون آیه قبل است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 118 - 3

3 - چون خداوند آگاه به راه هدایت و ضلالت است، احکام و رهنمودهای او را باید پذیرفت.

إن ربک هو أعلم . .. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه

جمله <فکلوا مما> تفریع بر جمله <إن ربک هو أعلم> در آیه قبل است. لذا مضمون آن چنین می شود: چون تنها خداوند عالم است، در عمل احکام او را باید پذیرفت.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 119 - 17

17 - تنها خداوند بهتر از هر کس متجاوزان به حدود الهی و اهل بدعت در احکام الهی را می شناسد و معرفی می کند.

إن ربک هو أعلم بالمعتدین

ضمیر فصل <هو>، که بین اسم و خبر <إن> قرار گرفته، بیانگر حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 124 - 6

6 - انتخاب رسول از سوی خداوند بر اساس علم کامل او به شایستگی رسولان انجام می گیرد.

الله أعلم حیث یجعل رسالته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 128 - 24،25

24 - افعال خداوند بر اساس علم و حکمت اوست.

قال النار مثویکم . .. إن ربک حکیم علیم

25 - مشیت الهی سرچشمه گرفته از علم و حکمت اوست.

إلا ما شاء الله إن ربک حکیم علیم

ص: 169

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 132 - 4،5

4 - پروردگار هیچگاه از اعمال و رفتار جنیان و انسانها غافل نیست.

و ما ربک بغفل عما یعملون

5 - درجات و مراتب آخرت بر اساس آگاهی خداوند از اعمال جن و انس و سنجش دقیق آن اعطا می گردد.

و لکل درجت مما عملوا و ما ربک بغفل عما یعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 159 - 9

9 - خداوند آگاه به اعمال و رفتار انسانهاست.

ینبئهم بما کانوا یفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 7 - 1،2

1 - خداوند در قیامت رفتار و عقاید آدمیان را به گونه ای دقیق و عالمانه برای آنان بیان خواهد کرد.

فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین

حرف <باء> به معنای مصاحبت و ملابست است; یعنی: <فلنقصن علیهم مصاحبین و متلبسین بعلم. و نکره بودن <علم> دلالت بر عظمت آن علم دارد که از آن به <دقیق بودن> تعبیر شد.

2 - خداوند در قیامت سرگذشت پیامبران را در ابلاغ رسالت به گونه ای دقیق برای آنان بیان خواهد کرد.

و لنسئلن المرسلین. فلنقصن علیهم بعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 11 - 16

16 - عن أبی عبدالله(ع): إن الملائکه کانوا یحسبون أن إبلیس منهم و کان فی علم الله أنه لیس منهم فاستخرج الله ما فی نفسه بالحمیه فقال: <خلقتنی من نار و خلقته من طین>.

از امام صادق(ع) روایت شده است: فرشتگان گمان می کردند ابلیس از آنهاست، ولی خداوند می دانست که او جزء ایشان نیست و خود برتربینی درونی او را (به وسیله امر به سجده) آشکار نمود . .. .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 52 - 2،3،10

2 - خداوند قرآن را بر اساس علم خویش تبیین کرده و معارف آن را به روشنی بیان داشته است .

و لقد جئنهم بکتب فصلنه علی علم

<علی علم> می تواند متعلق به <فصلنه> باشد و نیز می تواند متعلق به <جئنهم> گرفته شود. برداشت فوق مبتنی بر احتمال اول است.

3 - نزول قرآن ناشی از علم کامل خداوند به نیاز های هدایتی مردم

و لقد جئنهم بکتب فصلنه علی علم هدی

ص: 170

برداشت فوق مبتنی بر این احتمال است که <علی علم> متعلق به <جئنهم> باشد. نکرده بودن کلمه <علم> اشاره به عظمت آن علم دارد که در برداشت فوق به <علم کامل> تعبیر شده است.

10 - قرآن ، جلوه ای از علم و هدایت و رحمت بیکران خداوند

فصلنه علی علم هدی و رحمه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 89 - 17،18،19،22،23،30

17 - شعیب ( ع ) ، علم مطلق خداوند را دلیل پذیرش ربوبیت وی و تسلیم در برابر مشیتهایش دانست .

قال . .. إلا أن یشاء اللّه ربنا وسع ربنا کل شیء علماً

18 - تنها خداوند آگاه به سرنوشت مؤمنان در پایداری آنان بر توحید و یا بازگشتشان به کفر و شرک است .

و ما یکون لنا أن نعود فیها إلا أن یشاء اللّه ربنا وسع ربنا کل شیء علماً

19 - علم همه جانبه خداوند بر هستی ، ملاک لزوم تسلیم در برابر مشیت اوست .

إلا أن یشاء اللّه ربنا وسع ربنا کل شیء علماً

22 - خداوند به دلیل آگاهی مطلقش بر هستی ، تنها موجود شایسته اتکا و توکل است .

وسع ربنا کل شیء علماً علی اللّه توکلنا

23 - توجه به ربوبیت خدا و علم همه جانبه او ، مستلزم توکل کردن بر وی و پایداری در برابر تهدید دشمنان

وسع ربنا کل شیء علماً علی اللّه توکلنا

30 - داوری نهایی میان مؤمنان و کافران ، شایسته خداوند آگاه بر تمامی هستی است .

وسع ربنا کل شیء علماً . .. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 187 - 14،15

14 - عموم مردم نمی دانند که آگاهی به زمان قیامت در انحصار خداوند است .

و لکن أکثر الناس لایعلمون

مفعول <لایعلمون> معنایی است که از <انما علمها . .. > به دست می آید.

15 - انحصار دانش قیامت به خدا ، خود علم و معرفتی است که تنها برخی از مردم آن را درخواهند یافت .

إنما علمها عند اللّه و لکن أکثر الناس لایعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 200 - 4،6

4 - خداوند ، شنوای گفته ها و آگاه به خواسته هاست .

إنه سمیع علیم

6 - باور به شنوایی و آگاهی گسترده خداوند مایه التجا به او در برابر وسوسه گری های شیطان

فاستغذ باللّه إنه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 201 - 4

ص: 171

4 - باور به شنوایی و آگاهی خدا ، زمینه ساز دور ماندن از وسوسه های شیطان و رهیدن از دام اوست .

تذکروا فإذا هم مبصرون

برداشت فوق مبتنی بر این است که متعلق <تذکروا>، به قرینه فراز قبل (إنه سمیع علیم)، شنوایی و آگاهی خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 17 - 11

11 - شنوایی و علم گسترده الهی ، پشتوانه امداد مؤمنان و اجابت استغاثه آنان

إذ تستغیثون . .. إن اللّه سمیع علیم

برداشت فوق بر این اساس است که جمله <إن اللّه . .. > ناظر به آیه نهم باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 24 - 12،13

12 - خداوند آگاه به همه اندیشه های آدمی

و اعلموا أن اللّه یحول بین المرء و قلبه

13 - توجه به علم کامل خداوند بر اندیشه ها ، زمینه ساز اجابت دعوت خدا و رسول و پرهیز از نفاق و دورویی

لاتکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لایسمعون . .. و اعلموا أن اللّه یحول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 43 - 13

13 - خداوند به دلیل آگاهیش بر عوامل اطمینان بخش قلب ها و علمش به زمینه های سستی آفرین ، مشرکان بدر را در رؤیای پیامبر ( ص ) اندک نمایان ساخت .

و لکن اللّه سلم إنه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 47 - 8،10

8 - خداوند به تمامی جوانب و زوایای اعمال کفرپیشگان آگاه است .

و اللّه بمایعملون محیط

احاطه خداوند به اعمال بندگان به معنای تسلط کامل او بر اعمال ایشان است و از مصادیق این سلطه و حاکمیت، علم و آگاهی است.

10 - توجه به احاطه علمی خداوند بر کردار آدمی ، عامل اجتناب وی از سرمستی و ریاکاری و جلوگیری از راه خدا

و لاتکونوا . .. و اللّه بمایعملون محیط

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 53 - 14

14 - کیفر خداوند برای کافران ، متکی بر شنوایی و علم گسترده اوست .

و أن اللّه سمیع علیم

ص: 172

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 60 - 11

11 - تنها خداوند آگاه به دشمنانی است که برای جامعه ایمانی ناشناخته اند .

لاتعلمونهم اللّه یعلمهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 71 - 9،10

9 - خداوند ، بسیار دانا و کاردان است .

و اللّه علیم حکیم

10 - علم و حکمت گسترده الهی ، پشتوانه وعده الهی به ناکامی خائنان به پیامبر ( ص ) و دین الهی

فقد خانوا اللّه من قبل فأمکن منهم و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 75 - 13

13 - حکم ولایت مهاجر و انصار بر یکدیگر و اولویت خویشان در آن ولایت ، حکمی بر اساس علم مطلق الهی

إن اللّه بکل شیء علیم

جمله <إن اللّه . .. > پس از بیان احکام ذکر شده، در این آیه و آیات پیشین، اشاره به این حقیقت دارد که احکام و قوانین یاد شده احکامی عالمانه و نشأت گرفته از علم مطلق خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 15 - 6،7

6 - پذیرش توبه مشرکان و کفار و قبول اسلام آنان از سوی خداوند ، برخاسته از علم و حکمت اوست .

و یتوب اللّه علی من یشاء و اللّه علیم حکیم

7 - جنگ با دشمنان پیمان شکن و دعوت آنان به توبه و بازگشت به دامن اسلام ، دستوری برخاسته از علم و حکمت خداوند

قتلوهم . .. و یتوب اللّه علی من یشاء و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 28 - 19،21

19 - ممنوعیت مشرکان از نزدیک شدن به مسجدالحرام ، حکمی است مبتنی بر علم و حکمت گسترده خدا .

یأیها الذین ءامنوا إنما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجدالحرام . .. إنّ اللّه علیم

21 - علم و حکمت گسترده خداوند ، پایه و اساس مشیت و اراده او

إن شاء إنّ اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 42 - 12

12 - علم خداوند به دروغ بودن سوگند متخلفان جنگ تبوک و گواهی او بر موجه نبودن تخلفشان

سیحلفون باللّه . .. و اللّه یعلم إنهم لکذبون

ص: 173

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 44 - 6

6 - توجه تقواپیشگان به آگاهی خداوند به احوالشان ، مایه دلگرمی آنان در جهاد

أن یجهدوا . .. و اللّه علیم بالمتقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 94 - 17

17 - توجه انسان به بازگشت قهری خود به سوی خداوند آگاه ، هشداری است برای او .

ثم تردون إلی . .. فینبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 101 - 8

8 - علم نامحدود خداوند ، پشتوانه رسوایی و کیفر به حق منافقان

نحن نعلمهم سنعذبهم مرتین ثم یردون إلی عذاب عظیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 103 - 20

20 - دستور ها و رهنمود های خداوند ، نشأت گرفته از علم گسترده او به مصالح واقعی و تأثیر مثبت آنها

صل علیهم إن صلوتک سکن لهم و اللّه سمیع علیم

صفت <علیم> ممکن است اشاره به عالمانه بودن فرمان <خذ من أموالهم> و <صل علیهم . ..> داشته باشد; چه اینکه تأثیر مثبت هر یک را خداوند بر اساس علم گسترده خود بیان داشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 110 - 6،7

6 - اخبار خداوند از روحیه هدایت ناپذیر منافقان ، متکی بر علم گسترده اوست .

لا یزال بنینهم الذی بنوا ریبه فی قلوبهم . .. و اللّه علیم حکیم

7 - برخورد شدید خداوند با بناکنندگان مسجد ضرار ، متکی بر علم و حکمت او بود .

و الذین اتخذوا . .. لا تقم فیه ... فانهار به فی نار جهنم ... و اللّه علیم حکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 116 - 3

3 - علم گسترده خداوند ، لازمه فرمانروایی او بر سراسر هستی

إن اللّه بکل شیء علیم. إن اللّه له ملک السموت و الأرض

برداشت فوق مبتنی بر این است که جمله <إن اللّه له ملک . ..> در مقام تعلیل برای <إن اللّه بکل شیء علیم> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 174

7 - یونس - 10 - 23 - 10

10 - خدا ، آگاه به تمامی اعمال انسانهاست .

ثم إلینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 36 - 6

6 - خدا ، به تمامی اعمال مردمان آگاهی کامل دارد .

إن اللّه علیم بما یفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 6 - 5

5- علم همه جانبه خداوند ، پشتوانه توانایی او بر روزی رسانی به موجودات و تدبیر امور آنهاست .

و ما من دابّه فی الأرض إلاّ علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها

هدف از بیان آگاهی خداوند به احوال موجودات ، پس از <علی الله رزقها> القای این نکته است که: روزی رسانی به موجودات و تدبیر امور آنها ، نیازمند علمی گسترده است که خداوند آن را داراست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 57 - 12

12- خداوند ، مراقبت کننده ای دقیق و حفاظت کننده ای آگاه بر همه چیز است .

إن ربی علی کل شیء حفیظ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 83 - 1

1- سنگ های فرو ریخته شده برقوم تبه کار لوط ، سنگهایی دارای علامتی ویژه که تنها خداوند به آن علامت آگاه بود .

مسوّمه عند ربک

<سیمه> و <سیماء> به معنای نشانه و علامت است و <تسویم> (مصدر مسوّمه) به معنای قرار دادن نشانه می باشد. بنابراین <مسوّمه>; یعنی ، نشان دار و دارای علامت. در برداشت فوق <عند ربک> متعلق به <مسوّمه> گرفته شده است.

_______________________________

علل الشرایع، ص 551، ح 5، ب 340; نورالثقلین، ج2، ص384، ح166.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 76 - 27

27- خداوند از هر عالم و دانشمندی ، داناتر و آگاه تر است .

فوق کل ذی علم علیم

برداشت فوق ، بر این اساس است که مراد از <علیم> خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 175

8 - رعد - 13 - 9 - 4

4- علم خداوند به بی تأثیری معجزات درخواستی کفرپیشگان ، دلیل اعطا نکردن آنها به پیامبر ( ص )

و یقول الذین کفروا لولا أُنزل علیه ءایه . .. الله یعلم ما تحمل ... ع-لم الغیب و

و نهانها، پس از اشاره به این که تقاضای کافران مبنی بر ارائه معجزه را پاسخ نمی دهد، حاوی این نکته است که: خداوند می داند ارائه معجزات پیشنهادی کافران اثری در هدایت ایشان ندارد. از این روست که به درخواست آنان پاسخ نمی دهد.

_______________________________

تفسیرعیاشی، ج2، ص205، ح13; نورالثقلین، ج2، ص485، ح34.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 39 - 6

6- اساس و ریشه تمام قوانین و مقررات عالم هستی نزد خداوند است و تنها او به آنها عالم است .

و عنده أُمّ الکت-ب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - رعد - 13 - 42 - 7

7- خداوند ، به عملکرد و دستاورد هر انسانی آگاه است .

یعلم ما تکسب کل نفس

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 9 - 8

8- آگاهی کامل به جزئیات تاریخ اقوام پیشین ، تنها در انحصار خداوند است .

ألم یأتکم نبؤا الذین من قبلکم . .. لایعلمهم إلاّالله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 46 - 2

2- خداوند به تمامی ترفند ها و مکر های ستمگران آگاهی کامل دارد .

و قد مکروا مکرهم و عند الله مکرهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 38 - 2

2- روز قیامت و زمان دقیق برپایی آن ، مشخص و معلوم در نزد خداوند

فأنظرنی إلی یوم یبعثون . قال فإنک من المنظرین . إلی یوم الوقت المعلوم

برداشت فوق، بر این اساس است که مقصود از <الوقت المعلوم> روز رستاخیز و قیامت باشد و نام گذاری آن روز به <وقت معلوم> برای این است که تنها خدا، زمان دقیق آن را می داند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 86 - 1

ص: 176

1- خداوند ، تنها آفریننده داناست .

إن ربّک هو الخلّ-ق العلیم

معرفه آورده شدن مبتدا و خبر و نیز آمدن ضمیر فصل <هو> دلالت بر حصر می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 28 - 16

16- خداوند ، قطعاً به اعمال کافران آگاه است .

إن الله علیم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 70 - 10

10- خداوند ، دارای علم و قدرت گسترده

إن الله علیم قدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 101 - 5

5- نزول تدریجی آیات قرآن و تغییر برخی از آنها از نظر مفاد به مرور زمان ، ناشی از علم الهی است .

و إذا بدّلنا ءایه مکان ءایه و الله أعلم بما ینزّل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - نحل - 16 - 125 - 18

18- خداوند ، نسبت به گمراهان و هدایت یافتگان ، برترین آگاهی را دارد .

إن ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بالمهتدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 1 - 21

21- انتخاب پیامبر ( ص ) برای بردن به معراج ، بر اساس علم و آگاهی گسترده خداوند به خواسته ها و شایستگی او بود .

سبح-ن الذی أسری . .. إنه هو السمیع البصیر

جمله <إنه هو السمیع البصیر> به منزله تعلیل برای جملات پیشین است که در آنها انتخاب پیامبر(ص) برای معراج مطرح شده بود; یعنی، چون خداوند سمیع و بصیر (شنوا به گفته ها و آگاه به شایستگیها) است، پیامبرش را برای معراج انتخاب کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 4 - 9

9- < عن أمیرالمؤمنین ( ع ) : . . . و القضاء علی أربعه أوجه . . . و الرابع قضاء العلم و هو قوله : < و قضینا إلی بنی اسرائیل . . . > معناه علمنا من بنی اسرائیل . . . ;

از امیرالمؤمنین(ع) روایت شده است: قضا بر چهار وجه است: . .. وجه چهارم قضا به معنای علم است و آن سخن خداست: <و

ص: 177

قضینا إلی بنی اسرائیل...>; یعنی، کار بنی اسرائیل را ما می دانستیم...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 17 - 12

12- ربوبیت خداوند ، مقتضی مجازات جوامع فاسد و عصیانگر بر اساس علم و آگاهی است .

و کم أهلکنا . .. و کفی بربّک بذنوب عباده خبیرًا بصیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 30 - 7،8

7- تفاوت روزی انسان ها ، بر اساس آگاهی و بینش عمیق خداوند به بندگان است .

یبسط الرزق . .. و یقدر إنه کان بعباده خبیرًا بصیرًا

8- مشیت خداوند ، دارای اساسی عالمانه و آگاهانه است .

یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر إنه کان بعباده خبیرًا بصیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 84 - 9

9- ربوبیت الهی ، مقتضی آگاهی عمیق او به هدایت پیشگان و تمایز آنان با دیگران

فربّکم أعلم بمن هو أهدی سبیلاً

ذکر صفت <ربّ> به جای اسم <الله> و یا صفات دیگر برای بیان آگاهی خداوند از گروههای انسانی، مشعر به نکته یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 86 - 5،9

5- مجموعه آنچه از دانش ها و معارف الهی بر پیامبر ( ص ) وحی شده ، در مقایسه با حقایق و اسرار نهفته در هستی و علم الهی ، اندک است .

و ما أُوتیتم من العلم إلاّ قلیلاً. و لئن شئنا لنذهبنّ بالذی أوحینا إلیک

9- < حسن بن محمدالنوفلی یقول : . . . قال سلیمان : . . . إرادته علمه ، قال الرضا ( ع ) : . . . ما الدلیل علی أن إرادته علمه ؟ و قد یعلم ما لایریده أبداً ، و ذلک قوله عزّوجلّ : < و لئن شئنا لنذهبنّ بالذی أوحینا إلیک . . . قال سلیمان : فإن الإراده القدره قال الرضا ( ع ) : و هو عزّوجلّ یقدر علی ما لایریده أبداً و لابدّ من ذلک لأنه قال تبارک و تعالی : < و لئن شئنا لنذهبنّ بالذی أوحینا إلیک > فلو کانت الإراده هی القدره کان قد أراد أن یذهب به لقدرته . . . ;

حسن بن محمدنوفلی می گوید:. .. سلیمان گفت:... اراده خدا عین علم خداست. امام رضا(ع) فرمود:... چه دلیلی بر این هست که اراده او علم اوست؟ در حالی که خداوند تحقیقاً چیزی را می داند که آن را هرگز اراده نمی کند و آن سخن خداوند - عزّوجلّ - است که می فرماید: <و لئن شئنا لنذهبنّ بالذی أوحینا إلیک> ... سلیمان گفت: پس اراده همان قدرت است. امام رضا(ع) فرمود: این خداوند - عزّوجلّ - است که هر چیزی که هرگز اراده نمی کند قادر است و ناچار باید این مطلب را پذیرفت; چون خداوند - تبارک و تعالی - فرمود: <و لئن شئنا لنذهبنّ بالذی أوحینا إلیک> پس اگر اراده همان قدرت بود اراده کرده بود که [آنچه بر پیامبر(ص) وحی شده] از یاد او ببرد چون قادر بود ...>.

ص: 178

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 19 - 10

10- خداوند ، به رخداد های جهان ، از همه کس آگاه تر است .

ربّکم أعلم بما لبثتم

مفاد جمله <ربّکم أعلم. ..> برتری علم خداوند بر علمی است که گویندگان <لبثنا...> آن را به طور اجمال ابراز کردند; زیرا، آنان، در اندک بودن مدّت خواب، تردیدی نداشتند، گرچه در مقدار دقیق آن اظهار تردید کردند. این احتمال نیز وجود دارد که کلمه <أعلم> در معنای تفضیل به کار نرفته باشد و مفاد جمله <ربّکم...> این باشد که خداوند، مدّت خواب شما را می داند و شما نمی دانید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 22 - 15

15- برتری آگاهی خداوند ، لازمه ربوبیّت او است .

قل ربّی أعلم بعدتهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 26 - 2

2- اِخبار خداوند از مدّت خواب اصحاب کهف ، متکی بر علم برترش است و قابل قیاس با دیگر نظریه ها نیست .

قل اللّه أعلم بما لبثوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 103 - 3

3- خداوند به دلیل حاکمیّت بر رستاخیز و نظام کیفری انسان ها ، تنها منبع آگاه از سود و زیان واقعی آنان است .

إنّا أعتدنا جهنّم . .. هل ننبّئکم بالأخسرین أعم-لاً

خداوند پس از این که موضع قیامت و کیفر کافران را در آیات قبل یادآور شده، در مقام اِخبار از سود و زیان واقعی انسان ها برآمده است. این نکته نشانه آن است که در شناخت سود و زیان، تنها، گفته های او ملاک است; چرا که فرجام انسان ها را، او رقم می زند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 65 - 8

8- خداوند ، به عبادت و اطاعت بندگان آگاه است و هرگزآن را فراموش نمی کند .

و ما کان ربّک نسیًّا . .. واصطبر لعب-دته

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - مریم - 19 - 70 - 5،9،10

5- خداوند از هرکسی ، به مرتبه و میزان استحقاق دوزخ برای هر یک از مستکبران و عصیان گران داناتر است .

ثمّ لنحن أعلم بالذین هم أولی بها صلیًّا

9- آگاهی از میزان جرایم انسان ها و درجات عذاب آنان ، از شؤون ربوبیت الهی است .

ص: 179

فوربّک . .. ثمّ لنحن أعلم

10- خداوند با سوگند به ربوبیت خویش ، بر آگاهی دقیق خود از میزان عذاب مجرمان تأکید کرده است .

فوربّک . .. ثمّ لنحن أعلم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 46 - 5

5 - خداوند ، شنوای هر گفتار ، بینای هر کردار و دانای هر چیز است .

أسمع و أری

ذکرنشدن مفعول خاص برای فعل های <أسمع> و <أری> افاده عموم می کند. و مراد از آگاهی خداوند به تمام شنیدنی ها و دیدنی ها، علم مطلق او است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 52 - 1،2،3،6

1 - تمامی احوال اقوام پیشین نزد خداوند ، معلوم و محفوظ است .

فما بال القرون . .. علمها عند ربّی فی کت-ب

چون در سخن موسی(ع) با فرعون، عذاب تکذیب کنندگان مطرح گردید; محتمل است سؤال فرعون در این مورد باشد که با از بین رفتن اقوام گذشته و نبودن اثری از آنان، چگونه عذابشان ممکن است؟ موسی(ع) در پاسخ می گوید: علم بی خطا و نسیان خداوند، ضامن اجرای آن عذاب موعود است.

2 - موسی ( ع ) در پاسخ فرعون ، آگاهی دقیق خداوند از مشرکان نابود شده را ، دلیل امکان پذیر بودن عذاب آنان خواند .

قال فما بال القرون الأُولی . قال علمها عند ربّی

3 - موسی ( ع ) با احاله علم و آگاهی در باره اقوام پیشین به خداوند ، از منحرف شدن بحث به مسائل غیر اصلی جلوگیری کرد .

فما بال . .. قال علمها عند ربّی

موسی(ع) به جای پاسخ صریح به سؤال فرعون، علم آن را به خداوند احاله کرده است. بعید نیست فرعون با درماندگی در برابر منطق او، با طرح پرسشی در باره اقوام گذشته، سعی در منحرف ساختن بحث داشته است. از این رو موسی(ع) با احاله پاسخ به خداوند، نقشه فرعون را خنثی نموده است.

6 - خداوند ، هرگز از مخلوقات خویش غایب نبوده و از حال آنان بی خبر نمی ماند .

لایضلّ ربّی

معنای اصلی <ضلال>، نهان بودن و غایب شدن است و به کافر از این جهت <ضالّ> گفته می شود که نزد برهان و دلیل حضور نیافته و از آن غایب مانده است (لسان العرب). بنابراین <لایضلّ ربّی>; یعنی، پروردگار من از چیزی غایب نیست تا آن را نبیند و به آن آگاه نباشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 99 - 8

8 - داستان های قرآن ، نازل شده از منبع علم الهی است ; نه برگرفته شده از گفته های دیگران .

من لدنّا

ص: 180

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 104 - 3

3 - خداوند ، از همه کس به مدت زمان درنگ آدمیان در برزخ ، آگاه تر است .

نحن أعلم بما یقولون

مراد از <ما یقولون> براساس یکی از دو معنای محتمل آن، موضوعی است که محور گفت وگوی مجرمان در قیامت خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 4 - 1،5

1- آگاهی پروردگار به تمامی سخنان اهل زمین و آسمان

قال ربّی یعلم القول فی السماء والأرض

5- علم و شنوایی مطلق ، در انحصار خداوند است .

و هو السمیع العلیم

از نظر ادبی، هرگاه مبتدا معرفه و خبر دارای الف و لام باشد، مفید حصر خواهد بود. آیه شریفه از این موارد است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 51 - 6

6- خداوند از پیش بر شایستگی ها و استعداد های ابراهیم ( ع ) آگاه بود .

و لقد ءاتینا إبرهیم رشده من قبل و کنّا به ع-لمین

برداشت یاد شده مبتنی براین است که جمله <و کنّا به عالمین> حالیه باشد و ضمیر <به> به ابراهیم برگردد. براین اساس پیام آیه شریفه مانند آیه (...اللّه أعلم حیث یجعل رسالته...) (انعام(6) 124) خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 81 - 9

9- رام کردن تندباد ها و به فرمان درآوردن آنها برای سلیمان ( ع ) ، کاری حکیمانه و عالمانه از سوی خداوند بود .

و لسلیم-ن الریح عاصفه . .. و کنّا بکلّ شیء ع-لمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 1 - 9

9- زمان فروپاشی نظام طبیعت و برپایی قیامت ، زمانی معین در نزد خداوند

إنّ زلزله الساعه شیء عظیم

<ال> در <الساعه> برای عهد است. بنابراین <الساعه> - آن هنگام - اشاره به زمانی مشخص و معین دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 7 - 2

2 - پایان عمر جهان طبیعت و فرا رسیدن لحظه فروپاشی آن ، در نزد خداوند معیّن است .

و أنّ الساعه ءاتیه

ص: 181

<الساعه> (آن هنگام) اشاره به لحظه خاصی دارد که در نزد خداوند مشخص و معیّن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 17 - 8

8 - داوری خدا میان مردم در قیامت ، مبتنی بر نظارت و آگاهی همه جانبه او بر افکار و اعمال آنان است .

إنّ الذین ءامنوا و الذین هادوا . .. إنّ اللّه یفصل بینهم یوم القی-مه إنّ اللّه ع

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 55 - 4

4 - زمان برپایی قیامت ، زمانی است مشخص در پیشگاه خداوند .

حتّی تأتیهم الساعه بغته

به کارگیری <ساعه> با الف و لام عهد بیانگر برداشت یاد شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 63 - 8

8 - آگاهی همه جانبه خدا نسبت به امور انسان ها

إنّ اللّه لطیف خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 68 - 7

7 - خدا ، آگاه به تمامی اعمال آدمیان

اللّه أعلم بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 17 - 5

5 - نظارت و اطلاع دقیق خداوند بر احوال خلق

و ما کنّا عن الخلق غ-فلین

<ال> در <الخلق>، برای جنس و مفید استغراق است. <خلق> مصدر به معنای مفعول است; یعنی: <مخلوق> بنابراین <الخلق>; یعنی، مطلق آفریده ها.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - مؤمنون - 23 - 96 - 6

6 - خدا ، از هر کسی به اعمال آدمیان آگاه تر است .

نحن أعلم بما یصفون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 41 - 13

ص: 182

13 - خداوند ، به چگونگی نیایش و تسبیح موجودات جهان برای او ، آگاه است .

یسبّح له من فی السم-وت . .. کلّ قد علم صلاته و تسبیحه

برداشت یاد شده، مبتنی بر این است که فاعل <علم> اللّه باشد. گفتنی است که جمله <و اللّه علیم بما یفعلون> می تواند شاهد همین معنا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 58 - 21،22

21 - تبین و تشریح آیات الهی از سوی خداوند ، عالمانه و حکیمانه است .

کذلک یبیّن اللّه لکم الأی-ت و اللّه علیم حکیم

جمله <و اللّه علیم حکیم> جمله ای معترضه و یا حالیه است که در هر صورت، بیانگر این نکته است که تبیین و تشریح آیات از سوی خدای علیم و حکیم است و همه کارهای او عالمانه و حکیمانه می باشد.

22 - احکام و قوانین الهی ، عالمانه ، حکیمانه و مطابق با علم و حکمت

لیستئذنکم الذین ملکت أیم-نکم . .. کذلک یبیّن اللّه لکم الأی-ت و اللّه علیم حکیم

آمدن جمله <و اللّه علیم حکیم>; یعنی، یادآوری علم و حکمت خداوند پس از بیان احکام مربوط به روابط فرزندان با پدر و مادرشان، می تواند به منظور حقیقت یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 59 - 6،7

6 - تبیین و تشریح آیات الهی از سوی خداوند ، عالمانه و حکیمانه است .

کذلک یبیّن اللّه لکم ءای-ته و اللّه علیم حکیم

7 - احکام و قوانین الهی ، عالمانه ، حکیمانه و مطابق با علم و حکمت است .

و إذا بلغ الأطف-ل منکم الحلم فلیستئذنوا . .. کذلک یبیّن اللّه لکم ءای-ته و اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

12 - نور - 24 - 64 - 4،6،7

4 - خداوند ، به وضعیت انسان در همه حال ، دانا است .

قد یعلم ما أنتم علیه

6 - بازگشت انسان به سوی خدا است .

یوم یرجعون إلیه

7 - خداوند ، آگاه به زمان بازگشت انسان به سوی او ( زمان رستاخیز ) است .

قد یعلم ما أنتم علیه و یوم یرجعون إلیه

برداشت یاد شده، مبتنی بر این است که <و یوم. ..> عطف بر <ما أنتم...> باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 218 - 3

3 - حرکات و اعمال پیامبر ( ص ) ، تحت اشراف و آگاهی خداوند

الذی یریک حین تقوم

ص: 183

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - شعراء - 26 - 220 - 2

2 - شنوایی و علم مطلق ، تنها از آنِ ذات بی مانند خداوند است .

إنّه هو السمیع العلیم

<ال> در <السمیع> و <العلیم> برای جنس (از نوع استغراق صفاتی) و مفید حصر است; یعنی، تنها او است که شنوایی اش بی حد و دانایی اش مطلق است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 6 - 6

6 - خداوند ، حکیمی بی مانند و دانایی بی همتا است .

من لدن حکیم علیم

تنکیر در <حکیم> و <علیم> برای بیان تفخیم است; یعنی، <حکیم أیّ حکیم> و <علیم أیّ علیم>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 7 - 2

2 - بیان دقیق سرگذشت موسی و خانواده اش در وادی طور ( ماجرایی که به جز خدا کسی از آن خبر نداشت ) دلیلی روشن بر آسمانی بودن قرآن

و إنّک لتلقّی القرءان . .. إذ قال موسی لأهله

بیان ماجرای موسی در وادی طور، که می تواند دلیلی برای <إنّک لتلقّی القرآن. ..> باشد; زیرا آن واقعه ای است که جز خدا احدی از آن اطلاع نداشته است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 78 - 12

12 - ربوبیت الهی ، آمیخته با قدرت و آگاهی عمیق

إنّ ربّک . .. و هو العزیز العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 88 - 9،16

9 - آگاهی خداوند به کردار آدمیان ، هشداری است نسبت به موضع گیری آنان در برابر آیات الهی .

ألم یروا أنّا جعلنا الّیل . .. و تری الجبال... صنع اللّه الذی أتقن کلّ شیء إنّه

تذکر به <إنّه خبیر. ..> پس از یادآوری آیات توحیدی، هشداری است به آدمیان که مبادا از کنار این آیات بی تفاوت بگذرند و آنها را نادیده بگیرند!

16 - رخداد های جهان بر اثر نفخ صور ، زمینه ساز برپایی قیامت و حسابرسی آدمیان ، براساس علم دقیق خداوند به اعمال آنان

و یوم ینفخ فی الصور. .. و تری الجبال... إنّه خبیر بما تفعلون

برداشت یاد شده بنابراین فرض است که <تری الجبال. ..> ادامه <یوم ینفخ فی الصور...> و بیانگر حوادث جهان در پی دمیده

ص: 184

شدن در صور باشد. بنابراین جمله پایانی آیه (إنّه خبیر بما تفعلون) می رساند که قیامت، برای حسابرسی است و این کار متکی به علم دقیق الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 8 - 13

13 - خداوند ، به همه اعمال و رفتار انسان ها ، آگاهی دارد .

فأنبّئکم بما کنتم تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 42 - 1

1 - خداوند ، به هرچه که غیر از او ، به عنوان معبود گرفته شده ، علم دارد .

إنّ اللّه یعلم ما یدعون من دونه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - عنکبوت - 29 - 45 - 14

14 - خداوند ، به هر چیز که انسان ها انجام دهند ، آگاهی دارد .

و اللّه یعلم ما تصنعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - روم - 30 - 54 - 16

16 - علم و قدرت مطلق خداوند ، منشأ نفوذ مشیّت او بر آفرینش هر چیزی است .

یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 16 - 9،15

9 - متوجّه کردن فرزند به علم و قدرت مطلق خداوند ، با استفاده از شیوه آموزشیِ قابل فهم ، نمودی از حکمت لقمان است .

لقد ءاتینا لقم-ن الحکمه . .. إذ قال ... ی-بنیّ إنّها إن تک مثقال حبّه ... یأت به

15 - علم دقیق و آگاهی عمیق خداوند به امور ، پشتوانه قدرت او برگردآوری اَعمال انسان و بروز دادن آن در روز حساب

إن تک مثقال حبّه . .. یأت بها اللّه إنّ اللّه لطیف خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 28 - 7،9

7 - پاسخگویی خداوند به شبهه ایجاد شده در ذهن افراد درباره معاد و تجدید حیات انسان ها پس از مرگ ، بر اساس آگاهی او است .

ما خلقکم و لابعثکم إلاّ کنفس وحده إنّ اللّه سمیع بصیر

ذکر <إنّ اللّه سمیع. ..> در پایان آیه، به جای اعلام قدرت مندی خداوند، می تواند این نکته را برساند که چون خداوند، از شبهه ایجاد شده در ذهن ها خبر داشته، اقدام به پاسخگویی کرده است.

ص: 185

9 - دلیل این که خداوند ، در قیامت ، مردم را از اَعمال دنیویشان خبر می هد ، آگاهی او است .

فننبّئهم بما عملوا . .. إنّ اللّه سمیع بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 29 - 14،20

14 - خداوند ، به همه اَعمال انسان ها ، آگاهی دارد .

و أنّ اللّه بما تعملون خبیر

20 - توجه ژرف به گردش شب و روز و رام بودن و در مدار مشخص بودن خورشید و ماه ، انسان را به قابل فهم بودن آگاهی خداوند از اَعمال انسان ها ، رهنمون می کند .

ألم تر . .. و أنّ اللّه بما تعملون خبیر

<أنّ اللّه بما. ..> عطف بر <أنّ اللّه یولج...> است. بنابراین، ارتباط <أنّ اللّه...> با فراز قبلی هم روشن می شود و آن این است که هر کس چنان ساخت و سازی را ببیند، خواهد فهمید که خداوند، به کردار انسان ها آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 30 - 2،3،4

2 - نوسان های مداوم شب و روز ، حرکت منظم و قانون مند خورشید و ماه ، آگاهی خداوند به اَعمال انسان ها ، بر حق محض بودن او دلالت دارد .

ألم تر أنّ اللّه یولج الّیل . .. و یولج النهار ... و سخّر الشمس و ... و أنّ اللّ

<ذلک بأنّ اللّه. ..> می تواند در جایگاه نتیجه برای دلیل های یاد شده باشد.

3 - لازمه حقانیت خدا ، آگاهی وی بر اَعمال انسان ها است .

ذلک بأنّ اللّه هو الحقّ

4 - خالقیت ، مالکیت ، قدرت و علم مطلق خدا ، برخاسته از حقانیت محض و ثبوت ازلی خداوند است .

و لئن سألتهم من خلق السموت و الأرض لیقولنّ اللّه . ..للّه ما فی ... إنّ اللّه عز

مشارالیه <ذلک> می تواند صفات کمالی ذکر شده در آیات پیشین برای خداوند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 34 - 1،4،6،9،11

1 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، در انحصار خداوند است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه

4 - تنها خداوند ، از وضعیت جنین در رحم مادر ، آگاهی همه جانبه دارد .

إنّ اللّه . .. و یعلم ما فی الأرحام

6 - علم بشر ، محدود و غیر قابل مقایسه با علم مطلق خدا است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. و ما تدری نفس ماذا تکسب غدًا

9 - آگاهی خدا به لحظه قیامت ، و حقایق مربوط به جنین و آینده هر انسان ، نمودی از علم گسترده وی است .

إنّ اللّه عنده علم الساعه . .. إنّ اللّه علیم خبیر

11 - < قال الصادق ( ع ) : ه-ذه الخمسه ، أشیاء لم یطلّع علیها ملک مقرّب و لانبیّ مرسل و هی من صفات اللّه عزّوجلّ ;

امام صادق(ع) فرمود: این پنج چیز، چیزهایی است که هیچ فرشته مقرّبی و پیامبر مرسلی را بدان آگاهی نیست و این ها، از

ص: 186

صفات (مختص) خداوند عزّوجلّ است>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 6 - 1،2،3

1 - خداوند ، به همه حقایق پنهان و آشکار جهان ، آگاه است .

ذلک ع-لم الغیب و الشه-ده

مشارالیه <ذلک> خداوندی است که از او در آیات پیش با چندین صفت یاد شده است.

2 - خداوندِ خالق عالم و مدبر امور آن ، آگاه به غیب و شهود است .

اللّه الذی خلق السم-وت و الأرض . .. یدبّر الأمر ... ذلک ع-لم الغیب و الشه-ده

3 - غیب و شهود و نهان و آشکار ، در پیشگاه خداوند مساوی است .

ع-لم الغیب و الشه-ده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 8 - 3

3 - تداوم نسل انسان ، با آبی پست ( منی ) ، نمونه عزت و علم و تدبیر الهی است .

اللّه الذی . .. و بدأ خلق الإنس-ن من طین . ثمّ جعل نسله من سل-له من ماء مهین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 2 - 9

9 - خداوند ، بر همه اعمال انسان ها ، آگاهی کامل دارد .

إنّ اللّه کان بما تعملون خبیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 9 - 10

10 - خداوند ، همواره بر همه کردار های مسلمان ها آگاهی دارد .

و کان اللّه بما تعملون بصیرًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 40 - 13

13 - آنچه را که خداوند درباره نبوت پیامبر ( ص ) و ختم آن بیان کرده ، براساس علم و آگاهی همه جانبه او است .

و ل-کن رسول اللّه و خاتم النبیّن و کان اللّه بکلّ شیء علیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 50 - 28

28 - احکام تعیین شده درباره همسران مؤمنان ، برخاسته از علم خداوند است .

قد علمنا ما فرضنا علیهم فی أزوجهم

ص: 187

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 51 - 16،20

16 - خداوند ، به هر آنچه در قلب پیامبر ( ص ) و همسران اش هست ، آگاهی دارد .

و اللّه یعلم ما فی قلوبکم

خطاب <کم> به پیامبر(ص) و همسران آن حضرت است. آوردن ضمیر <کُمْ> به خاطر تغلیب است.

20 - علم خداوند به درون سینه ها ، برخاسته از دانایی وسیع او است .

و اللّه یعلم ما فی قلوبکم و کان اللّه علیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - احزاب - 33 - 63 - 9

9 - پاسخ خداوند به پرسش مردم درباره زمان قیامت ، این است که جز خدا ، کسی خبر ندارد .

یسئلک الناس عن الساعه قل إنّما علمها عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 1 - 8

8 - مالکیت مطلق خدا بر موجودات و حکمت و آگاهی او ، جلوه ای از کمال های او است .

الحمد للّه الذی له ما فی السم-وت و ما فی الأرض. .. و هو الحکیم الخبیر

از آن جایی که حمد در برابر کمال است، آوردن صفت های مالکیت، حکمت و آگاهی پس از بیان اختصاص داشتن همه حمدها به خداوند، می تواند به منظور القای نکته یاد شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 14 - 5،6

5 - خداوند ، آگاه ترین فرد و بهترین خبردهنده از حقایق امور

و لاینبّئک مثل خبیر

<خبیر> صفت مشبهه است و مقصود از آن در آیه شریفه خداوند متعال می باشد.

6 - آگاهی تمامی موجودات از حقایق در مقایسه با آگاهی های خداوند ، محدود و ناقص است .

و لاینبّئک مثل خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 31 - 7،8

7 - خداوند ، به تمامی امور و احوال بندگانش ، آگاه و بینا است .

إنّ اللّه بعباده لخبیر بصیر

8 - انتخاب پیامبر ( ص ) برای دریافت وحی و قرآن کریم ، بر اساس آگاهی خداوند ، از شایستگی ها و ارزش های نهفته در وجود آن حضرت بود .

و الذی أوحینا إلیک من الکت-ب . .. إنّ اللّه بعباده لخبیر بصیر

جمله <إنّ اللّه بعباده . ..> در مقام تعلیل برای <و الذی أوحینا إلیک...> بوده و در واقع پاسخ به این پرسش است که چرا به پیامبراسلام(ص) وحی می شد.

ص: 188

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 79 - 6

6 - خداوند ، بر آفرینش و پدید آوردن هر چیزی آگاه و توانا است .

و هو بکلّ خلق علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 46 - 7،10

7 - خداوند ، آگاه به امور < نهان و آشکار > و < غیب و شهود >

ع-لم الغیب و الشه-ده

10 - مقتضای الوهیت حق ( اللّه ) ، توانایی او بر خلق و آگاهی کامل او از غیب و شهود است .

قل اللّهمّ فاطر السم-وت و الأرض ع-لم الغیب و الشه-ده

یادآوری وصف توانایی و آگاهی خداوند، پس از آمدن نام مقدس او (اللّه)، بیانگر مطلب بالا است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 7 - 11

11 - ربوبیت الهی ، مقتضی رحمت و علم گسترده به همه چیز است .

ربّنا وسعت کلّ شیء رحمه و علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 1

1 - آگاهی خداوند ، به نگاه های خیانت بار و دزدانه بشر

یعلم خائنه الأعین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 36 - 9،10

9 - شنوایی و دانایی مطلق ، در انحصار خداوند است .

إنّه هو السمیع العلیم

10 - علم و آگاهی خداوند ، مقتضی استعاذه و پناه بردن به او در برابر وسوسه های شیطان

فاستعذ باللّه إنّه هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 41 - 1

1 - کفر و انکار قرآن از دید خداوند ، پنهان نمی ماند .

لایخفون علینا . .. إنّ الذین کفروا بالذّکر

برداشت یاد شده مبتنی بر این نکته است که خبر <إنّ> در <إنّ الذین کفروا> - به قرینه آیه قبل - جمله <لایخفون> باشد.

ص: 189

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 47 - 1،3

1 - آگاهی به زمان برپایی قیامت ، در انحصار خداوند است .

إلیه یردّ علم الساعه

تقدیم <إلیه> بر <یردّ> مفید حصر است.

3 - آگاهی خداوند از زمان برپایی قیامت ، لازمه ربوبیت او است .

و ما ربّک بظلّ-م . .. إلیه یردّ علم الساعه

با توجه به رجوع ضمیر <إلیه> به <ربّک> در آیه قبل، برداشت بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 12 - 9،12

9 - تنها خداوند ، مطلع و آگاه از رمز ها و گنجینه های جهان هستی

له مقالید السم-وت و الأرض . .. إنّه بکلّ شیء علیم

در برداشت یاد شده، حصر از تقدیم <له> بر <مقالید> استفاده شده است.

12 - تنظیم معیشت انسان ها ، در پرتو علم و آگاهی خداوند به مصالح نظام هستی

یبسط الرزق . .. إنّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 25 - 9

9 - تظاهر به توبه ، از دید خدا مخفی نخواهد ماند .

هو الذی یقبل التوبه . .. و یعلم ما تفعلون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 1 - 1

1 - < المروی عن أئمتنا - علیهم السلام - انّها من المتشابهات الّتی إستأثر اللّه تعالی بعلمها و لایعلم تأویلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روایت شده است: این ها (حروف مقطعه که سوره ها با آنها آغاز می شود) از متشابهاتی است که خدا علم آنها را به خود اختصاص داده و تأویل آنها را غیر از او کسی نمی داند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 27 - 12

12 - شأن هدایت گری ، شایسته آفریدگاری که سرشت انسان را پدید آورده و از خواست ها و نیاز های او آگاه است .

إلاّ الذی فطرنی فإنّه سیهدین

تفریع هدایت بر جنبه آفریدگاری و سرشت آفرینی خداوند، حکایت از مطلب یاد شده دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 85 - 9

9 - تحولات آینده نظام هستی ، از قبل برنامه ریزی شده و مورد آگاهی خداوند

ص: 190

له ملک السم-وت . .. و عنده علم الساعه

خداوند، پس از بیان فرمانروایی مطلق خویش، مسأله علم به قیامت را مطرح کرده است. از این مطلب استفاده می شود که برپایی قیامت، جزئی از برنامه های الهی در قلمرو فرمانروایی خویش است که پیشاپیش آن را در نظر گرفته و بدان آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 88 - 1

1 - خداوند ، آگاه به شکوه پیامبر ( ص ) از قوم حق ناپذیر خویش

و قیله ی-ربّ إنّ ه-ؤلاء قوم لایؤمنون

<قیل>، مصدر برای <قال> و عطف بر <الساعه> است; یعنی، <و عنده علم قیله>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 6 - 8

8- شنوایی و دانایی مطلق ، تنها از آن خداوند است .

إنّه هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - دخان - 44 - 32 - 3

3- انتخاب بنی اسرائیل و بعثت موسی ( ع ) در میان آنان ، انتخابی عالمانه و آگاهانه از سوی خداوند

و لقد اخترن-هم علی علم

متعلق <علم>، استحقاق و شایستگی بنی اسرائیل برای برگزیدن است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 1 - 1

1 - < المروی عن أئمتنا - علیهم السلام - انّها من المتشابهات التی إستأثر اللّه تعالی بعلمها و لایعلم تأویلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روایت شده است: این ها (حروف مقطعه که سوره ها با آنها آغاز می شود) از متشابهاتی است که خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأویل آنها را غیر از او کسی نمی داند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - جاثیه - 45 - 37 - 6

6 - ربوبیت یگانه خداوند بر هستی ، همراه با اقتدار و دانایی

ربّ الع-لمین . و له الکبریاء ... و هو العزیز الحکیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 1 - 1

1- < المروی عن أئمتنا - علیهم السلام - انّها من المتشابهات التی إستأثر اللّه تعالی بعلمها و لایعلم تأویلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روایت شده است: این ها (حروف مقطعه که سوره ها با آنها آغاز می شود) از متشابهاتی است که خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأویل آنها را غیر از او کسی نمی داند>.

ص: 191

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 31 - 4

4- اراده خداوند به تعیین مراتب مؤمنان ، براساس عمل ایشان و نه علم ازلی خود

و اللّه یعلم أعم-لکم . و لنبلونّکم حتّی نعلم المج-هدین

روشن است که خداوند، عالم به تمامی غیب است و اعمال آدمیان را قبل از وقوع آن می داند و چه بسا تعبیر <واللّه یعلم أعمالکم> نظر به علم قبل از عمل نیز داشته باشد. از این رو <حتّی نعلم ...> را بدان معناگرفت که خداوند، حقیقتاً نمی داند و پس از فعل انسان علم پیدا می کند. بنابر این جمع بین <واللّه یعلم> و <لنبلونّکم حتّی نعلم...> می تواند این باشد که خداوند، مراتب مؤمنان را براساس علم ازلی معین نمی سازد; بلکه پس از آزمایش داوری می کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 13 - 16

16 - آگاهی خداوند ، به میزان تقوا و کرامت انسان ها

إنّ أکرمکم عند اللّه أتقی-کم إنّ اللّه علیم خبیر

با توجّه به ارتباط <إنّ اللّه. ..> با <إنّ أکرمکم...>، برداشت بالا به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 16 - 1،4

1 - نکوهش اعراب ( بادیه نشینان ) از سوی خداوند ، به سبب تلاش برای مؤمن نمایاندن خویش ; علی رغم آگاهی خداوند به ایمان یا بی ایمانی آنان

قالت الأعراب ءامنّا . .. قل أتعلّمون اللّه بدینکم و اللّه یعلم

4 - آگاهی خداوند ، به تمامی موجودات آسمان ها و زمین

و اللّه یعلم ما فی السم-وت و ما فی الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 1 - 6

6- < المرویّ عن أئمّتنا - علیهم السلام - انّها من المتشابهات الّتی استأثر اللّه تعالی بعلمها و لایعلم تأویلها إلاّ هو ;

از امامان ما(ع) روایت شده است: این ها (حروف مقطعه که سوره ها با آنها آغاز می شود) از متشابهاتی است که خداوند علم آنها را به خود اختصاص داده و تأویل آنها را غیر از او کسی نمی داند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 4 - 1

1- آگاهی خداوند ، از کاستی هایی که زمین ، پس از مرگ در جسم آدمیان ایجاد می کند .

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 50 - 4

ص: 192

4 - زمان برپایی قیامت ، معلوم و مشخص نزد خداوند

إلی میق-ت یوم معلوم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - واقعه - 56 - 85 - 2

2 - خداوند و فرشتگان مرگ ، از افراد حاضر در کنار محتضر ، به وی نزدیک تر و به وضع و حال او آگاه تراند .

و نحن أقرب إلیه منکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 3 - 5

5 - < عن أبی الحسن الرضا ( ع ) . . . و أمّا الظاهر فلیس من أجل أنّه علا الأشیاء برکوب فوقها و قعود علیها و تسنم لذرأها و ل-کن لقهره و لغلبته الأشیاء و قدرته علیها . . . و أمّا الباطن فلیس علی معنی الإستبطان للأشیاء بأن یغور فیها و ل-کن ذلک منه علی استبطانه للأشیاء علماً و حفظاً و تدبیراً . . . ;

از امام رضا(ع) روایت شده است : . ..و اما ظاهر بودن خداوند نه از آن جهت است که بر اشیا بالا رفته به این که بر آنها سوار گشته و بر فراز آنها نشسته است; بلکه این ظهور از جهت قهر و غلبه و قدرت او بر اشیا است... اما خداوند باطن است، به این معنا نیست که او در درون اشیا قرار گرفته و در بطن آنها پنهان است; بلکه به این معنا است که از لحاظ آگاهی به اشیا و حفظ و تدبیر [و تنظیم امور] آنها در درون آنها است...>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 6 - 6

6 - تک تک اعمال انسان - با وجود این که خود وی آنها را فراموش می کند - در نزد خداوند محفوظ بوده و در قیامت به او ارائه خواهد شد .

فینبّئهم بما عملوا أحصیه اللّه و نسوه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 8 - 4

4 - خداوند ، عالم به غیب و شهود هستی است .

إلی ع-لم الغیب و الشه-ده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 18 - 2

2 - خداوند ، آگاه از غیب و شهود و دانا به تمامی امور نهان و آشکار جهان است .

ع-لم الغیب و الشه-ده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 26 - 2

2 - آگاهی از زمان دقیق برپایی قیامت ، تنها در انحصار خداوند است و هیچ کس از آن باخبر نیست .

ص: 193

و یقولون متی ه-ذا الوعد . .. قل إنّما العلم عند اللّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مدثر - 74 - 31 - 19

19 - شمار لشکریان و کارگزاران پروردگار و ویژگی های آنان را ، کسی جز خدا نمی داند .

و ما یعلم جنود ربّک إلاّ هو

مقصود از <جنود> - مطابق نظر مفسران - فرشتگان اند که نقش کارگزاری و امر بری نسبت به خدا را دارند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - انسان - 76 - 30 - 5

5 - مشیّت و خواست خداوند ، عالمانه و حکیمانه است .

أن یشاء اللّه إنّ اللّه کان علیمًا حکیمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نبأ - 78 - 17 - 5

5 - قیامت ، از دیر زمان و در علم خداوند ، دارای زمانی مشخص بوده است .

إنّ یوم الفصل کان میق-تًا

فعل <کان> دلالت دارد که وقت قیامت از پیش مشخص بوده است. <میقات> گر چه اسم آلت است; ولی معنای <وقت> دارد; نظیر میعاد و میلاد که از اسم آلت بودن خارج شده و به معنای مصدر خود استعمال شده اند. متعلق میقات - به قرینه سیاق کلام - محشور شدن و مجازات دیدن است; یعنی، قیامت وقت مشخص شده برای این حوادث است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - نازعات - 79 - 44 - 1

1 - تنها خداوند ، خصوصیات قیامت و زمان وقوع آن را می داند .

إلی ربّک منتهیها

<منتهاها> - به قرینه سیاق آیات پیشین - به معنای منتهای علم به قیامت و شناخت خصوصیات و زمان آن است. تقدیم <إلی ربّک> بیانگر حصر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 15 - 5،12

5 - خداوند ، آگاه به وجود نشیب و فراز در مراحل حیات دنیوی و اخروی انسان و ناپایدار ماندن محفل های خانوادگی و خوش گذرانی های دنیامداران

بلی إنّ ربّه کان به بصیرًا

هر چند ضمیر در <ربّه> و <به>، به منکر معاد برمی گردد; ولی محتوای آیه شریفه، به جنبه انسان بودن آنان مربوط است.

12 - عذاب دوزخیان و اعطای نامه عمل به آنان از پشت سرشان ، نظام جزایی آگاهانه و مدبرانه خداوند است .

و أمّا من أُوتی کت-به . .. و یصلی سعیرًا ... بلی إنّ ربّه کان به بصیرًا

حرف <بلی> ممکن است به تمام مشخصات دسته دوم (و أمّا من اُوتی . ..) ارتباط داشته باشد. در این صورت پندار رجوع

ص: 194

نکردن را، پنداری باطل و حوادث پیش آمده (اُوتی کتابه وراء ظهره ... یصلی سعیراً) را، رخدادی ثابت معرفی می کند. جمله <إنّه ...> بیانگر این است که آن حادثه ها، برخاسته از ربوبیت و بصیرت خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - بلد - 90 - 7 - 2

2 - خداوند ، انسان ها را می بیند و به کردار و گفتار آنان آگاه است .

أیحسب أن لم یره أحد

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 3

3 - آگاهی دقیق خداوند از بندگان ، نشانه و جلوه ربوبیت او است .

إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

263- علم خدا به آفرینش

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 18 - 13

13 - جهان هستی ( آسمان ها و زمین ) در احاطه علمی خداوند

قل أتنبئون اللّه بما لا یعلم فی السموت و لا فی الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - ابراهیم - 14 - 38 - 5،6

5- جهان هستی ( پدیده های آسمان و زمین ) در قلمرو علم خداوند و در محضر اوست .

و ما یخفی علی الله من شیء فی الأرض و لا فی السّماء

6- پوشیده نبودن هیچ پدیده ای در عالم از خداوند ، دلیل آگاهی او از نهان و آشکار انسان

و ما یخفی علی الله من شیء فی الأرض و لا فی السّماء

جمله <و ما یخفی علی الله . ..> می تواند تعلیل برای بخش اول آیه (إنک تعلم ...) باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 38 - 6

6 - آگاهی خداوند به نیت ها و راز دل ها ، دلیل آگاهی کامل او از حقایق پنهانی تمامی جهان

إنّ اللّه ع-لم غیب السم-وت و الأرض إنّه علیم بذات الصدور

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّه علیم بذات الصدور> در مقام تعلیل برای <إنّ اللّه عالم غیب. ..> می باشد; یعنی، چون خداوند به نیت ها و راز دل ها - که پنهانی ترین امور جهان است - آگاه می باشد، پس نسبت به امور غیبی جهان نیز آگاه خواهد بود.

ص: 195

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 53 - 12،13

12 - اسرار علمی نهفته در نظام جهان و وجود انسان ، کافی برای پی بردن به حضور و احاطه علم الهی بر هستی

سنریهم ءای-تنا . .. أَوَ لم یکف بربّک

13 - سراسر جهان هستی ، در محضر و منظر خدا بوده و در احاطه علمی او قرار دارد .

أَوَلم یکف بربّک أنّه علی کلّ شیء شهید

بنابراین که <شهید> به معنای شاهد باشد، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 3 - 10

10- علم تفصیلی خداوند ، به لحظه لحظه عمر جهان و پدیده های آن ، از آغاز آفرینش *

ما خلقنا السم-وت و الأرض و ما بینهما إلاّ بالحقّ و أجل مسمًّی

تعیین <أجل> برای هر پدیده از سوی خداوند - از ابتدای آفرینش آن - بدان معنا است که خداوند، از لحظه آفرینش هر موجودی، تا پایان آن را می داند و این مستلزم علم تفصیلی خداوند، به لحظه لحظه تحولات آنها است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 26 - 21

21- ایجاد روح آرامش و تقوا در پیامبر ( ص ) و مؤمنان ، به هنگام نیاز آنان ، متکی به علم فراگیر خداوند بر هستی

فأنزل اللّه . .. و ألزمهم کلمه التقوی ... و کان اللّه بکلّ شیء علیمًا

از ارتباط <و کان اللّه. ..> با عبارت قبل آیه (فأنزل اللّه...)، مطلب بالا استفاده می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 1

1 - خداوند ، به همه موجودات هستی احاطه علمی دارد .

یعلم ما فی السم-وت و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - طلاق - 65 - 12 - 10

10 - همه هستی و تمامی زوایای وجود پدیده های جهان ، تحت قلمرو علم خداوند

و أنّ اللّه قد أحاط بکلّ شیء علمًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 28 - 7

7 - علم خداوند ، مطلق و شامل همه پدیده های هستی است .

و أحصی کلّ شیء عددًا

ص: 196

264- علم خدا به اعمال

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 11 - 8

8 - علم و آگاهی خداوند ، از تمامی کارهایی که انسان ها انجام می دهند .

إنّی بما تعملون بصیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - یس - 36 - 76 - 5

5 - همه حرکت ها و رفتار های انسان - در نهان و آشکار - در قلمرو علم خداوند است .

نعلم ما یسرّون و ما یعلنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 4

4 - تمامی حرکت های نهان و آشکار و اسرار و ضمایر انسان ها ، در قلمرو علم خداوند است .

یعلم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 30 - 9،10

9- آگاهی خداوند ، بر تمامی اعمال خلق

و اللّه یعلم أعم-لکم

10- علم الهی به تمامی اعمال خلق ، هشداری به بیماردلان منافق و نویدی به اهل ایمان

و اللّه یعلم أعم-لکم

یادآوری علم فراگیر الهی بر تمامی اعمال خلق - چه مؤمن و چه منافق - در حقیقت هشداری است به منافقان که سرانجام، کیفر اعمال خود را خواهند دید و نویدی است به مؤمنان که صبر و مقاومت شان بر طریق ایمان، از دید خداوند مخفی نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 11 - 22،23،24،25

22 - آگاهی همه جانبه خداوند ، به تمامی کردار بندگان

بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا

23 - علم الهی به اعمال بندگان ، علمی ازلی است .

بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا

24 - آگاهی عمیق الهی به کردار بندگان ، هشداری به نفاق پیشگان و متخلفان از تکالیف دین

سیقول لک المخلّفون . .. بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا

تذکّر به <علم الهی> در پایان چنین آیه ای - که سخن از متخلفان به میان آورده است - بارِ هشداری دارد.

25 - افشای چهره متخلفان ، نمودی از علم خداوند به کردار خلق

سیقول لک . .. بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا

پس از این که خداوند، اسرار درونی اعراب متخلف را فاش ساخته است; این حقیقت کلی را نیز به ایشان یادآور شده که علم

ص: 197

او به اعمال بندگان، وسیع و فراگیر است و حتی اسرار نهفته آنان را دربرمی گیرد و دلیل آن بیان الهی در این آیه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - فتح - 48 - 12 - 4

4 - اخبار خداوند از تصورات درونی اعراب متخلّف ، نشانه ای از علم عمیق او به کردار بندگان

بل کان اللّه بماتعملون خبیرًا . بل ظننتم أن لن ینقلب الرسول

از ارتباط این آیه با ذیل آیه قبل، مطلب بالا برداشت می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 18 - 2

2 - خداوند ، دارای بصیرت و بینایی عمیق نسبت به اعمال آدمیان

و اللّه بصیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 10 - 24

24 - خداوند ، به تمامی اعمال مؤمنان آگاه است .

و اللّه بما تعملون خبیر

خطاب در آیه شریفه، متوجه مؤمنان است و مفهوم <ما> در <بما تعملون> عام و دربرگیرنده همه اعمال می باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 3 - 8

8 - خداوند ، به تمامی آنچه مردم انجام می دهند ، آگاهی کامل دارد .

و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 11 - 15

15 - خداوند ، به تمامی اعمال بندگانش آگاهی کامل دارد .

و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - مجادله - 58 - 13 - 13،14

ص: 198

13 - خداوند ، به تمامی اعمال مردمان آگاهی کامل دارد .

و اللّه خبیر بما تعملون

14 - توجه به آگاهی کامل الهی به اعمال بندگان ، بازدارنده آنان از تخلف و نافرمانی در برابر دستورات خدا و پیامبر ( ص )

و أطیعوا اللّه و رسوله و اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حشر - 59 - 18 - 14،15

14 - خداوند ، دارای آگاهی ژرف و همه جانبه نسبت به اعمال آدمیان

إنّ اللّه خبیر بما تعملون

15 - آگاهی ژرف خداوند به اعمال خلق ، پشتوانه نظام کیفر و پاداش

و لتنظر نفس ما قدّمت لغد . .. إنّ اللّه خبیر بما تعملون

توجه به پیوند مفهومی صدر آیه (مسؤولیت اخروی انسان در قبال کرده های خویش) و ختام آیه (علم و آگاهی ژرف الهی) مطلب بالا را نتیجه می دهد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - ممتحنه - 60 - 1 - 18

18 - خداوند ، آگاه به اعمال پنهانی و آشکار آدمیان

و أنا أعلم بما أخفیتم و ما أعلنتم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 7 - 7

7 - خداوند ، به اعمال ستمگران کاملاً آگاه است .

و اللّه علیم بالظ-لمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جمعه - 62 - 8 - 5

5 - خداوند ، به تمامی اعمال آدمیان آگاه است .

ثمّ تردّون إلی ع-لم الغیب و الشه-ده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - منافقون - 63 - 11 - 8

8 - آگاهی گسترده و همه جانبه خداوند ، به اعمال انسان

و اللّه خبیر بما تعملون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 3

3 - خداوند ، به تمامی حرکت ها و رفتار های نهانی و آشکارای انسان ها آگاه است .

ص: 199

و یعلم ما تسرّون و ما تعلنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 8 - 6

6 - خداوند ، از تمامی رفتار ها و کردار های آدمیان با خبر است .

و اللّه بما تعملون خبیر

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - مزمل - 73 - 20 - 2

2 - آگاهی کامل خداوند ، از تمامی حرکات و رفتار های انسان ها

یعلم أنّک تقوم أدنی من ثلثی الّیل . .. علم أن سیکون منکم مرضی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 6

6 - خداوند ، به افکار و کردار منکران معاد و تکذیب کنندگان قرآن ، داناتر از هر کس دیگر است .

و اللّه أعلم بما یوعون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 1

1 - خداوند ، دارای آگاهی دقیق به انسان ها و افکار و کردار آنان است .

إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

<خبیر>، از ریشه <خُبْر> (دانستن درون و پنهان) یا <خِبْره> (دانستن ظاهر و باطن) است. (تاج العروس)

265- علم خدا به انسان ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 15 - 6

6 - آفرینش زمین و بستر مناسب بودن آن برای حرکت و روزی انسان ها ، جلوه علم و آگاهی خداوند بر احوال نهان و آشکار انسان ها

إنّه علیم بذات الصدور . .. هو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً ... و کلوا من رزقه

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که آیه شریفه، درصدد تبیین چگونگی علم خداوند بر احوال و ضمیر انسان ها است که در دو آیه قبل، از آن سخن به میان آمده است.

266- علم خدا به باران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 200

18 - حدید - 57 - 4 - 8،9

8 - خداوند ، به هر آنچه در دل خاک فرو می رود ( قطرات باران ، دانه های گیاهان و . . . ) و هر آنچه از دل خاک بیرون می آید ( انواع گیاهان و . . . ) آگاه است .

یعلم ما یلج فی الأرض و ما یخرج منها

<ولوج> (مصدر <یلج>) معادل <دخول> است و واژه <ما> (آنچه) در <ما یلج. ..> شامل قطرات باران، دانه های گیاهان و... است. هم چنین کلمه <ما> در <ما یخرج> دربرگیرنده انواع گیاهان، جنبندگان، آب و... است.

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

267- علم خدا به بخار آب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

268- علم خدا به تابش خورشید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

269- علم خدا به تابش ستارگان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

ص: 201

270- علم خدا به تابش ماه(قمر)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

271- علم خدا به جنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 11 - 9

9 - احاطه علمی خداوند بر باردار شدن زنان و نیز بر نوزادان آنها

و ما تحمل من أُنثی و لاتضع إلاّبعلمه

272- علم خدا به حرکت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 2 - 5

5 - احاطه علمی خداوند به همه جنبش ها و سکون های موجودات ، مقتضی اختصاص داشتن همه ستایش ها و حمد ها به او است .

الحمد للّه الذی له . .. یعلم ما یلج فی الأرض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء

عبارت <یعلم ما> می تواند حال برای ضمیر <له> باشد. بنابراین، معنا چنین می شود: حمد برای کسی است که مالک همه موجودات است; در حالی که از همه چیز خبر دارد.

273- علم خدا به دانه ها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 8

8 - خداوند ، به هر آنچه در دل خاک فرو می رود ( قطرات باران ، دانه های گیاهان و . . . ) و هر آنچه از دل خاک بیرون می آید ( انواع گیاهان و . . . ) آگاه است .

یعلم ما یلج فی الأرض و ما یخرج منها

<ولوج> (مصدر <یلج>) معادل <دخول> است و واژه <ما> (آنچه) در <ما یلج. ..> شامل قطرات باران، دانه های گیاهان و... است. هم چنین کلمه <ما> در <ما یخرج> دربرگیرنده انواع گیاهان، جنبندگان، آب و... است.

ص: 202

274- علم خدا به رازها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 38 - 5

5 - خداوند ، به نیت ها و راز های دل آدمیان آگاه است .

إنّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 19 - 3،4

3 - آگاهی خداوند به اسرار پنهان شده در سینه ها

یعلم . .. ما تخفی الصدور

4 - تمامی حرکت های نهان و آشکار و اسرار و ضمایر انسان ها ، در قلمرو علم خداوند است .

یعلم خائنه الأعین و ما تخفی الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 3،4

3 - خداوند ، به تمامی حرکت ها و رفتار های نهانی و آشکارای انسان ها آگاه است .

و یعلم ما تسرّون و ما تعلنون

4 - خداوند ، به راز ها و اسرار نهفته در سینه ها آگاهی کامل دارد .

و اللّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تحریم - 66 - 3 - 11

11 - خداوند ، به راز دل آدمیان و سخنان درگوشی و پنهانی آنان آگاه و باخبر است .

و إذ أسرّ النبیّ إلی بعض أزوجه . .. و أظهره اللّه علیه ... قال نبّأنی العلیم الخ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 13 - 1،5

1 - خداوند ، به تمامی گفته های پنهانی و آشکار آدمیان آگاهی کامل دارد .

و أسرّوا قولکم أو اجهروا به إنّه علیم

توصیف خداوند با صیغه مبالغه <علیم>، می تواند بیانگر کثرت و کمال علم او باشد.

5 - آگاهی کامل خداوند به راز دل ها و ضمیر آدمیان ، دلیل احاطه کامل او بر تمامی گفته ها و توطئه های نهان و آشکار کافران است .

و أسرّوا قولکم أو اجهروا به إنّه علیم بذات الصدور

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که جمله <إنّه علیم. ..>، در مقام تعلیل برای عبارت <و أسرّوا قولکم أو اجهروا> است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 203

19 - ملک - 67 - 15 - 6

6 - آفرینش زمین و بستر مناسب بودن آن برای حرکت و روزی انسان ها ، جلوه علم و آگاهی خداوند بر احوال نهان و آشکار انسان ها

إنّه علیم بذات الصدور . .. هو الذی جعل لکم الأرض ذلولاً ... و کلوا من رزقه

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که آیه شریفه، درصدد تبیین چگونگی علم خداوند بر احوال و ضمیر انسان ها است که در دو آیه قبل، از آن سخن به میان آمده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 11 - 2،4

2 - قیامت ، روز پی بردن همگان به آگاهی دقیق خداوند از اسرار درونی ایشان

یومئذ

تعبیر <یومئذ> قیامت را زمان علم خداوند، قرار داده و درباره علم او در دنیا، بیانی ندارد و از آن جا که علم الهی ازلی و ابدی است، اختصاص یافتن آن به قیامت، ناظر به قابل انکار نبودن آن است; یعنی، گرچه در دنیا برخی به علم او معترف نیستند; ولی در قیامت، آنان نیز به این حقیقت پی خواهند برد.

4 - توجّه به آگاهی دقیق خداوند از اسرار درونی انسان ، بازدارنده او از خوی ناسپاسی ، بخل و دل بستگی به مال

لکنود . .. لحبّ الخیر لشدید . أفلایعلم ... إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

275- علم خدا به رازهای انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 3

3 - آگاهی خداوند ، به اسرار درونی و نیت های انسان

و اللّه أعلم بما یوعون

276- علم خدا به سخنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 45 - 1

1 - خداوند ، آگاه به گفتار ناروای مشرکان و کافران علیه دین

نحن أعلم بما یقولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 13 - 5

5 - آگاهی کامل خداوند به راز دل ها و ضمیر آدمیان ، دلیل احاطه کامل او بر تمامی گفته ها و توطئه های نهان و آشکار کافران است .

و أسرّوا قولکم أو اجهروا به إنّه علیم بذات الصدور

ص: 204

برداشت یاد شده، با توجه به این نکته است که جمله <إنّه علیم. ..>، در مقام تعلیل برای عبارت <و أسرّوا قولکم أو اجهروا> است.

277- علم خدا به صعود ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

278- علم خدا به ظالمان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 95 - 9

9 - خداوند ، آگاه به ستمکاری ستمگران است .

و اللّه علیم بالظلمین

279- علم خدا به عمر انسانها

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 11 - 12

12 - آگاهی کامل خداوند از عمر آدمی و کم و زیاد شدن آن

و لاتضع إلاّ بعلمه و ما یعمّر من معمّر و لاینقص من عمره إلاّ فی کت-ب

280- علم خدا به کافران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 7 - 1

1 - آگاهی همه جانبه و برتر خداوند ، از انسان های گمراه و کافر

إنّ ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله

ص: 205

281- علم خدا به گمراهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 30 - 6

6 - هدایت یافتگان و گمراهان ، تحت احاطه علمی کامل خداوند

إنّ ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بمن اهتدی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 7 - 1

1 - آگاهی همه جانبه و برتر خداوند ، از انسان های گمراه و کافر

إنّ ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله

282- علم خدا به گناهکاران

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 5

5- < عن الصادق جعفربن محمد ( ع ) : ان المستقدمین أصحاب الحسنات و المستأخرین أصحاب السیئات ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: مقصود از <المستقدمین> نیکوکاران و <المستأخرین> گناهکارانند.

283- علم خدا به گیاهان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 8

8 - خداوند ، به هر آنچه در دل خاک فرو می رود ( قطرات باران ، دانه های گیاهان و . . . ) و هر آنچه از دل خاک بیرون می آید ( انواع گیاهان و . . . ) آگاه است .

یعلم ما یلج فی الأرض و ما یخرج منها

<ولوج> (مصدر <یلج>) معادل <دخول> است و واژه <ما> (آنچه) در <ما یلج. ..> شامل قطرات باران، دانه های گیاهان و... است. هم چنین کلمه <ما> در <ما یخرج> دربرگیرنده انواع گیاهان، جنبندگان، آب و... است.

284- علم خدا به متقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 32 - 21

21 - خداوند ، آگاه به تقواپیشگان راستین

فلاتزکّوا أنفسکم هو أعلم بمن اتّقی

ص: 206

285- علم خدا به محسنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 5

5- < عن الصادق جعفربن محمد ( ع ) : ان المستقدمین أصحاب الحسنات و المستأخرین أصحاب السیئات ;

از امام صادق(ع) روایت شده است: مقصود از <المستقدمین> نیکوکاران و <المستأخرین> گناهکارانند.

286- علم خدا به مردگان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - سبأ - 34 - 2 - 6

6 - آگاهی خداوند از مردگان و اجزای آنان که در دل زمین قرار می گیرند .

یعلم ما یلج فی الأرض

احتمال دارد به قرینه این که در آیه بعد سخن از انکار و وقوع قیامت است، مراد از <ما یلج> مردگان و یا اجزای متلاشی شده آنان باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 4 - 3

3- آگاهی خداوند ، به شمار مشخّصات یکایک انسان های نهفته در دل خاک *

قد علمنا ما تنقص الأرض منهم

برداشت یاد شده بر این اساس است که مراد از <ما تنقص الأرض>، اجزای بدن انسان نباشد; بلکه مراد انسان هایی باشد که از جمع زندگان به دل خاک می پیوندند. در این احتمال، بیشتر نظر به افراد است تا به اجزا.

287- علم خدا به معدوم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 30 - 27

27 - < حسین بن بشّار عن أبی الحسن علی بن موسی الرضا ( ع ) قال : سألته أیعلم اللّه الشیء الذی لم یکن أن لو کان کیف کان یکون أو لایعلم إلا ما یکون ، فقال ان اللّه تعالی هو العالم بالاشیاء قبل کون الأشیاء قال اللّه عز و جل . . . < إنی أعلم ما لاتعلمون > فلم یزل اللّه عز و جل علمه سابقاً للأشیاء قدیماً قبل ان یخلق ها ;

حسین بن بشّار گوید از امام رضا(ع) سؤال کردم: آیا خداوند می داند چیزی که نیست اگر وجود یابد چگونه می باشد یا نمی داند مگر چیزهایی را که موجود شده است؟ امام فرمود: خداوند، عالم به اشیاست قبل از اینکه آنها تحقق پیدا کند. خداوند عز و جل می فرماید: ...<من می دانم آنچه را شما نمی دانید.> پس همیشه علم خداوند قبل از تحقق اشیا و قبل از خلقت آنهاست>.

ص: 207

288- علم خدا به مفسدان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 40 - 9

9 - خداوند ، بهتر و بیشتر از هر کس ، به حال مفسدان روی زمین آگاه است .

و ربک أعلم بالمفسدین

289- علم خدا به موجودات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 98 - 5

5 - تمامی پدیده های هستی ، در گستره علم خدای یگانه قرار دارند .

اللّه الذی . .. وسع کلّ شیء علمًا

<علماً> تمیز برای فاعل <وسع> می باشد; یعنی، خداوند بر تمامی پدیده ها، از نظر علم و آگاهی احاطه دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 70 - 1

1 - احاطه علمی خداوند به تمام آنچه که در آسمان ها و زمین هست .

ألم تعلم أنّ اللّه یعلم ما فی السماء و الأرض

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 16 - 7

7 - خداوند بر همه حقایق عالم ، از ریزترین موجودِ جاگرفته در دل سنگ سخت و یا در دورترین نقطه ای در آسمان ها و یا در دلِ زمین ، آگاهی دارد .

إنّها إن تک مثقال حبّه من خردل فتکن فی صخره أو فی السموت أو فی الأرض یأت بها الل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - شوری - 42 - 12 - 11

11 - آگاهی کامل خداوند ، به تمامی موجودات جهان هستی

إنّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - حجرات - 49 - 16 - 4،6

4 - آگاهی خداوند ، به تمامی موجودات آسمان ها و زمین

و اللّه یعلم ما فی السم-وت و ما فی الأرض

6 - احاطه علم الهی بر تمامی اشیاء

ص: 208

و اللّه بکلّ شیء علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - تغابن - 64 - 4 - 1،5،6

1 - خداوند ، به همه موجودات هستی احاطه علمی دارد .

یعلم ما فی السم-وت و الأرض

5 - علم خداوند ، مطلق و فراگیر همه ذرّات نهان و آشکار جهانِ هستی است .

یعلم ما فی السم-وت . .. و ما تعلنون و اللّه علیم بذات الصدور

یادآوری آگاهی خداوند از موجودات آسمان ها و زمین و نیز رفتارهای نهانی و آشکارا و رازهای دل بشر، اشاره به علم مطلق و فراگیر خداوند است.

6 - آگاهی و عقیده به علم همه جانبه خداوند به جهان و انسان ، بازدارنده انسان ها از نافرمانی و گناه

یعلم ما فی السم-وت . .. و ما تعلنون واللّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 14 - 1

1 - خداوند ، آگاه به تمامی آفریده های خویش است .

ألا یعلم من خلق

290- علم خدا به مؤمنان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 7 - 2

2 - آگاهی همه جانبه و برتر خداوند ، از انسان های هدایت یافته و مؤمن

و هو أعلم بالمهتدین

291- علم خدا به مؤمنان آینده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 6

6- < عن أبی جعفر ( ع ) قال : < و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین > قال : هم المؤمنون من ه-ذه الأمه ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین> روایت شده است که فرمود: آنان [پیشینیان و متأخران] مؤمنان از این امتند>.

ص: 209

292- علم خدا به مؤمنان پیشین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

9 - حجر - 15 - 24 - 6

6- < عن أبی جعفر ( ع ) قال : < و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین > قال : هم المؤمنون من ه-ذه الأمه ;

از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستأخرین> روایت شده است که فرمود: آنان [پیشینیان و متأخران] مؤمنان از این امتند>.

293- علم خدا به مهتدین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - نجم - 53 - 30 - 6

6 - هدایت یافتگان و گمراهان ، تحت احاطه علمی کامل خداوند

إنّ ربّک هو أعلم بمن ضلّ عن سبیله و هو أعلم بمن اهتدی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - قلم - 68 - 7 - 2

2 - آگاهی همه جانبه و برتر خداوند ، از انسان های هدایت یافته و مؤمن

و هو أعلم بالمهتدین

294- علم خدا به نجوا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 80 - 4

4 - خداوند ، آگاه به هر سرّ و شنونده هر نجوا

أم یحسبون أنّا لانسمع سرّهم و نجویهم

295- علم خدا به نزول ملائکه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

18 - حدید - 57 - 4 - 9

9 - آگاهی خداوند ، به هر آنچه از آسمان به زمین نازل می شود ( باران ، فرشتگان ، تابش خورشید ، ماه ، ستارگان و . . . ) و هر آنچه از زمین به آسمان بالا می رود ( بخار آب ، فرشتگان ، اعمال مردمان و . . . )

یعلم . .. و ما ینزّل من السّماء و ما یعرج فیها

ص: 210

296- علم خدا به نیات

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - فاطر - 35 - 38 - 5،6

5 - خداوند ، به نیت ها و راز های دل آدمیان آگاه است .

إنّه علیم بذات الصدور

6 - آگاهی خداوند به نیت ها و راز دل ها ، دلیل آگاهی کامل او از حقایق پنهانی تمامی جهان

إنّ اللّه ع-لم غیب السم-وت و الأرض إنّه علیم بذات الصدور

برداشت یاد شده با توجه به این نکته است که جمله <إنّه علیم بذات الصدور> در مقام تعلیل برای <إنّ اللّه عالم غیب. ..> می باشد; یعنی، چون خداوند به نیت ها و راز دل ها - که پنهانی ترین امور جهان است - آگاه می باشد، پس نسبت به امور غیبی جهان نیز آگاه خواهد بود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - زمر - 39 - 7 - 18

18 - خداوند ، از نیات و باطن انسان ها آگاه است .

إنّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - فصلت - 41 - 54 - 9

9 - خداوند ، آگاه به همه امور حتی به گرایش های قلبی و درونی انسان ها

ألا إنّهم فی مریه من لقاء ربّهم ألا إنّه بکلّ شیء محیط

ذکر احاطه علمی بر تمامی پدیده های هستی، در پی بیان تردید درونی مشرکان در حقانیت معاد، می تواند بیانگر برداشت بالا باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - محمد - 47 - 20 - 16

16- آگاهی کامل خداوند از عکس العمل درونی انسان ها ، در برابر فرمان جهاد و تکالیف دین *

و اللّه یعلم متقلّبکم و مثوی-کم . و یقول الذین ءامنوا لولا نزّلت ... رأیت الذین

از ارتباط این آیه با جمله پایانی آیه قبل (و اللّه یعلم متقلّبکم و مثواکم)، مطلب بالا قابل برداشت است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - ملک - 67 - 13 - 4

4 - خداوند ، به نیت ها ، راز دل ها و ضمیر آدمیان ، آگاهی کامل دارد .

إنّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 211

20 - عادیات - 100 - 11 - 1

1 - خداوند ، دارای آگاهی دقیق به انسان ها و افکار و کردار آنان است .

إنّ ربّهم بهم یومئذ لخبیر

<خبیر>، از ریشه <خُبْر> (دانستن درون و پنهان) یا <خِبْره> (دانستن ظاهر و باطن) است. (تاج العروس)

297- علم خدا به نیات انسان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - انشقاق - 84 - 23 - 3

3 - آگاهی خداوند ، به اسرار درونی و نیت های انسان

و اللّه أعلم بما یوعون

298- علم خدا در قصه یوسف(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 7 - 6

6- تنها جویندگان حقیقت و پژوهشگران وادی معرفت ، به نشانه های ربوبیت خدا و علم و حکمت او در داستان یوسف پی خواهند برد .

لقد کان فی یوسف و إخوته ءای-ت للسائلین

بدیهی است که داستان یوسف(ع) و برادرانش، حاوی آیات و نشانه هاست ، چه پرسشگری باشد یا نباشد. بنابراین حرف لام در <للسائلین> لام انتفاع است و <للسائلین> گویای این است که پرسشگران و محققان ، از آن داستان سود می برند.

299- علم خضر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 67 - 4

4- حضرت خضر ( ع ) ، نسبت به خصوصیّات روحی موسی ( ع ) از پیش ، مطلع بود . *

قال إنّک لن تستطیع معی صبرًا

پیش بینی قطعی عدم تحمّل موسی از جانب خضر(ع) می تواند مستند به یکی از دو امر باشد: 1- اطلاع خضر از خصوصیات روحی و فکری موسی(ع) 2- این که اصولاً، تحمّل چنین علومی، برای غیر خضر ممکن نبوده است. برداشت فوق مبتنی بر احتمال نخست است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 69 - 5

5- موسی ( ع ) دارای اشتیاق فراوان به فراگیری علوم خضر بود .

ص: 212

قال ستجدنی إن شاء اللّه صابرًا و لا أعصی لک أمرًا

300- علم خواهر موسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 40 - 2

2 - خواهر موسی ، از افکنده شدن برادر کوچکش به نیل مطلع و نگران بود و گام به گام به تعقیب جعبه حامل وی پرداخت .

إذ تمشی أختک فتقول

حرکت کردن خواهر موسی در پی او، نشانگر آن است که وی از جریان موسی(ع) و به آب افکنده شدن او و نیز اجمال حوادثی که در پیش است، مطلع بوده است.

301- علم داود(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 251 - 10،11،12

10 - سلطنت ، حکمت و علم داود ، عطای خداوند به وی

و اتیه اللّه الملک و الحکمه و علّمه ممّا یشاء

11 - خداوند علومی را که مشیّت او اقتضا می کرد به داود آموخت .

و علّمه ممّا یشاء

12 - خداوند برخی دانش های درخواستی داود را به وی آموخت . *

و علّمه ممّا یشاء

چنانچه <من> در <ممّا یشاء> برای تبعیض باشد، مراد از ضمیر فاعلی در <یشاء>، داود خواهد بود; نه اللّه. چون معنا ندارد خداوند چیزی را بخواهد ; ولی برخی از آن انجام پذیرد .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 16 - 3،7

3 - آگاهی داوود و سلیمان ( ع ) به زبان پرندگان

و قال ی-أیّها الناس علّمنا منطق الطیر

7 - آگاهی داوود و سلیمان ( ع ) به زبان پرندگان ، دارای اهمیتی ویژه برای آنان در مقایسه با سایر امکانات

علّمنا منطق الطیر و أوتینا من کلّ شیء

با این که <و أوتینا من کلّ شیء> شامل <منطق الطیر> هم می شود، اختصاص به ذکر یافتن و مقدم آوردن آن، نشانگر اهمیت ویژه آن در مقایسه با سایر موهبت های الهی نسبت به داوود و سلیمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 24 - 26

26 - < عن أبی جعفر ( ع ) فی قوله : < و ظنّ داود > أی علم و < أناب > أی تاب . . . ;

ص: 213

از امام باقر(ع) درباره سخن خدا روایت شده [که فرمود:] <و ظنّ داود>; یعنی، دانست و <أناب>; یعنی، توبه کرد. ..>.

302- علم در برنامه ریزی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 96 - 8

8 - قدرت و علم شرط لازم برای برنامه ریزی و موفقیت در اجرای آن است.

ذلک تقدیر العزیز العلیم

303- علم در تبلیغ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - اعلی - 87 - 9 - 3

3 - آگاهی و توانایی ، دو شرط لازم در ارشاد مردم

سنقرئک . .. نیسّرک ... فذکّر

304- علم در تشریع احکام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 33 - 16

16 - اسناد هر چیز به خدا باید متکی به علم باشد.

و أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون

305- علم در تعالیم دین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 39 - 5

5- دستور های الهی ، حقایقی است مبتنی بر علم و آگاهی خداوند به نیاز های تربیتی بشر

ذلک ممّا أوحی إلیک ربّک من الحکمه

<حکمت> وقتی به خداوند نسبت داده شود، به معنای معرفت او به اشیا و به وجود آوردن آنها در نهایت اتقان است (مفردات راغب).

ص: 214

306- علم در جهان بینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 7

7 - لزوم مبتنی بودن جهان بینی و اعتقادات دینی انسان ، بر علم و شناخت اطمینان بخش

تدعوننی لأکفر باللّه و أشرک به ما لیس لی به علم

307- علم در ربوبیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 17،19

17 - علم و آگاهی، لازمه حتمی برای تدبیر و مدیریت است.

إلا أن یشاء ربی شیئا و سع ربی کل شیء علما

ابراهیم(ع) تدبیر و جریان ربوبیت الهی را در جهان در پرتو علم محیط خداوند دانسته است. در اینجا باید یک اصل کلی مورد نظر و مقبول باشد که اساس تدبیر صحیح در پرتو علم میسر است.

19 - ربوبیت تنها شأن موجودی است که احاطه علمی بر تمامی پدیده های هستی داشته باشد.

و سع ربی کل شیء علما

بحث در آیات گذشته درباره توحید ربوبی بود. جمله <وسع ربی ...> از زبان ابراهیم(ع) می تواند به عنوان ملاک و معیاری برای <رب> بیان شده باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 83 - 12

12 - حکمت و علم، دو شرط لازم در تدبیر و مدیریت است.

و تلک حجتنا . .. إن ربک حکیم علیم

<رب> در لغت به معنای مدیر و مربی آمده است. توصیف رب در آیه به علم و حکمت، گذشته از دلالت آن بر علم و حکمت خداوند، اشاره ای به ضرورت وجود این دو در تدبیر و مدیریت می تواند باشد.

308- علم در رهبری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

15 - ص - 38 - 20 - 8

8 - ارتباط همیشگی با خداوند ، نیرومندی ، حکمت ، توانایی بر فیصله دادن به امور و داشتن منطق قوی در جداسازی حق از باطل ، از شرایط لازم رهبران و مدیران جامعه در نگاه وحی

واذکر عبدنا داود ذاالأید إنّه أوّاب . .. و شددنا ملکه و ءاتین-ه الحکمه و فصل الخ

برداشت یاد شده از مجموع اوصافی که خداوند برای داوود(ع) به عنوان حاکم و فرمانروا ذکر کرده است، به دست می آید.

ص: 215

309- علم در عقیده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 100 - 7

7 - عقاید انسان درباره خداوند و اوصاف او باید مبتنی بر علم باشد.

و خرقوا له بنین و بنت بغیر علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - اسراء - 17 - 36 - 2

2- عقاید و رفتار آدمی ، باید بر علم و آگاهی استوار باشد .

و لاتقف ما لیس لک به علم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 5 - 5

5- الهیات و باور های دینی انسان ، باید بر پایه علم و آگاهی استوار باشد .

ما لهم به من علم و لا لأبائهم

از این که خداوند، کافران را به سبب باورهایی که بدان علم ندارند، مورد نکوهش قرار داده است، استفاده می شود که باورهای آدمی خصوصاً در زمینه عقاید اصولی و زیربنایی باید متّکی بر علم و یقین باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 7 - 11

11- لزوم کاوش و تفحص ، در مسائل اعتقادی و دینی تا مرز علم و آگاهی

فس-لوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون

<إسألوا. ..> جواب شرط مقدر است و جمله <إن کنتم لاتعلمون> آن را تفسیر می کند و تقدیر آن چنین است: <إن کنتم لاتعلمون فاسألوا...> (اگر نمی دانید پس بپرسید). لازمه این سخن آن است که اگر انسان چیزی را نمی داند، باید تا مرز دانستن کاوش و پرسش کند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - لقمان - 31 - 15 - 6

6 - لازم است عقیده ، مبتنی بر علم و آگاهی باشد .

أن تشرک بی ما لیس لک به علم

از این که برای عدم قبول دعوت به شرک، فرموده است: <چون آگاهی از شریک داشتن خدا نداری، تسلیم تلاش آنان مشو!>، استفاده می شود که عقیده باید عالمانه باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

16 - غافر - 40 - 42 - 7

7 - لزوم مبتنی بودن جهان بینی و اعتقادات دینی انسان ، بر علم و شناخت اطمینان بخش

تدعوننی لأکفر باللّه و أشرک به ما لیس لی به علم

ص: 216

310- علم در عقیده دینی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 21 - 15

15- لزوم مبتنی ساختن عقاید و باور های دینی بر علم و آگاهی

أعثرنا علیهم لیعلموا

آن گونه که از ذیل آیه برمی آید، کسانی که خداوند، آنان را بر سرگذشت اصحاب کهف آگاه ساخت، به ربوبیّت خداوند معتقد بودند و بر او سجده می بردند. ارائه اصحاب کهف براین گروه، به منظور رساندن آنان به مرحله علم و یقین، حاکی از ضروری بودن این مرحله، برای اهل توحید است.

311- علم در قانونگذاری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 216 - 17،18

17 - نقش علم ، در کمال قانون

کتب علیکم . .. و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

18 - قانونگذار ، باید آگاه به مصالح و مفاسد واقعی انسان باشد .

کتب علیکم القتال . .. و اللّه یعلم و انتم لا تعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 11 - 36

36 - علم و حکمت ، دو شرط ضروری در قانون گذاری

یوصیکم اللّه فی اولادکم . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 24 - 21

21 - علم و حکمت ، دو عنصر ضروری برای قانونگذاران

و المحصنات . .. انّ اللّه کان علیماً حکیماً

بیان علم و حکمت الهی پس از جعل قوانین و مقررات، دلالت بر این دارد که قانونگذاران باید دارای علم و حکمت باشند و قوانین را بر این دو پایه وضع کنند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 26 - 14

14 - علم و حکمت ، دو پایه اساسی برای قانونگذاران

حرّمت . .. و المحصنات ... و من لم یستطع ... و اللّه علیم حکیم

ص: 217

312- علم در قضاوت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 109 - 7

7 - در دادگاه قیامت ، قضاوت بر اساس علم همه جانبه خداوند است و جایی برای وکیل مدافع نیست .

و کان اللّه بما یعملون محیطاً . .. فمن یجدل اللّه عنهم یوم القیمه ام من یکون علی

<وکیل> به کسی گفته می شود که کارهای دیگری را بر عهده می گیرد و امور وی را تدبیر می کند و مراد از آن در آیه وکالت در دفاع خواهد بود که از آن به وکیل مدافع تعبیر می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 79 - 5

5- عهده دار شدن منصب قضا ، نیازمند برخورداری از صلاحیت علمی است .

و کلاًّ ءاتینا حکمًا و علمًا

اعطای علم پس از منصب قضاوت، می تواند گویای این حقیقت باشد که قضاوت باید همراه با علم باشد; هر چند <علم> در آیه شریفه دارای معنای عام بوده و منحصر به علم قضا نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - حج - 22 - 17 - 9

9 - قضاوت و داوری ، نیازمند به آگاهی و اطلاعات کافی است .

إنّ اللّه یفصل بینهم . .. إنّ اللّه علی کلّ شیء شهید

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 78 - 9

9 - قدرت اجرایی و آگاهی عمیق به جوانب امر ، دو پایه اصلی در کار قضاوت و داوری

إنّ ربّک یقضی . .. و هو العزیز العلیم

از این که خداوند پس از بیان قضاوت گری خویش، دو وصف <عزیز> و <علیم> را برای خود بیان کرده است، می توان مطلب فوق را استفاده کرد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 86 - 15

15 - لزوم پرهیز از داوری در مسائل ، در صورت ابهام و فقدان برهان علمی برای انسان ( در جهت رد یا اثبات آن ) *

أکذّبتم ب-ای-تی و لم تحیطوا بها علمًا. .. ألم یروا أنّا جعلنا الّیل لیسکنوا فیه

تذکر خداوند به لزوم ساکن شدن انسان به هنگام تیرگی شب، پس از یادآوری محاکمه کافران به خاطر تکذیب جاهلانه آیات او، می تواند بیانگر ارتباطی باشد میان حرکت نکردن انسان در شب و لزوم توقف و داوری نکردن در مسائلی که دلیل روشنی برای آن ندارد. گفتنی است که نکته یاد شده برگرفته از تفسیر المیزان است.

ص: 218

313- علم در گواهی

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 166 - 9

9 - لزوم ادای شهادت بر اساس علم و آگاهی

و لکن اللّه یشهد . .. أنزله بعلمه

314- علم در مباهله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 61 - 7

7 - علم و یقین ، شرط اقدام به مباهله

فمن حاجّک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا . .. ثم نبتهل

خداوند پس از آنکه پیامبر را آگاه به حقایق نمود (جاءک من العلم)، به وی دستور مباهله در آن موارد را داد.

315- علم در مدیریت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 80 - 17

17 - علم و آگاهی، لازمه حتمی برای تدبیر و مدیریت است.

إلا أن یشاء ربی شیئا و سع ربی کل شیء علما

ابراهیم(ع) تدبیر و جریان ربوبیت الهی را در جهان در پرتو علم محیط خداوند دانسته است. در اینجا باید یک اصل کلی مورد نظر و مقبول باشد که اساس تدبیر صحیح در پرتو علم میسر است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 83 - 12

12 - حکمت و علم، دو شرط لازم در تدبیر و مدیریت است.

و تلک حجتنا . .. إن ربک حکیم علیم

<رب> در لغت به معنای مدیر و مربی آمده است. توصیف رب در آیه به علم و حکمت، گذشته از دلالت آن بر علم و حکمت خداوند، اشاره ای به ضرورت وجود این دو در تدبیر و مدیریت می تواند باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 55 - 12

12- دانش و توان ، دو شرط اساسی برای مدیریت و تصدی وزارت

ص: 219

اجعلنی . .. إنی حفیظ علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

14 - سجده - 32 - 6 - 5

5 - اداره هر مجموعه ، به آگاهی از آن ، نیاز دارد .

یدبّر الأمر . .. ع-لم الغیب و الشه-ده

316- علم در ولایت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 51 - 2

2- داشتن اطلاع و آگاهی همه جانبه به ابعاد امور ، شرط ضروری ولایت و سرپرستی است .

أفتتّخذونه و ذرّیّته أولیاء من دونی . .. ما أشهدتّهم خلق السم-وت والأرض

317- علم دشمنان اسلام

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

20 - عادیات - 100 - 7 - 3

3 - خداوند ، در تأکید بر آگاهی دشمنان اسلام از خوی ناسپاسی خویش ، به اسبان تیزپای مجاهدان ، سوگند یاد کرده است .

و الع-دی-ت . .. و إنّه علی ذلک لشهید

318- علم ذاتی خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 32 - 7

7 - علم خداوند ذاتی و دانش دیگران عطایی است از جانب او

لاعلم لنا إلا ما علّمتنا إنک أنت العلیم الحکیم

چون جمله <إنک أنت . ..> پس از بیان ذاتی نبودن علم فرشتگان و موهبتی بودن آن آمده، اشاره به این حقیقت دارد که علم الهی ذاتی است.

319- علم ذوالقرنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 220

10 - کهف - 18 - 85 - 2

2- ذوالقرنین ، علاوه بر امکانات مادّی از دانش به کارگیری اسباب ، نیز برخوردار بود .

فأتبع سببًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 92 - 3

3- ذوالقرنین ، از دانش استفاده از اسباب و ابزار در جهت گسترش حکومت خود ، برخوردار بود .

ثمّ أتبع سببًا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

10 - کهف - 18 - 96 - 8

8- ذوالقرنین ، از نحوه ساختن و بنای سد و کیفیت ذوب فلزات و ترکیب آن ، آگاهی دقیق داشت .

ءاتونی زبر الحدید . .. أُفرغ علیه قطرًا

320- علم رهبری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 10

10 - گستردگی بیشتر توانایی های علمی ( اعلمیت ) و جسمی ، ملاک برتری انسان در زمامداری جامعه

و زادهُ بسطهً فی العلم و الجسم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 49 - 30

30 - توجه رهبران دینی به پلیدی و ناپاکی گروه بسیاری از مردم ، مانع حزن و اندوه آنان بر سرپیچی برخی از مردم از دین و احکام آن

فان تولوا . .. و إن کثیراً من الناس لفسقون

چنانچه هدف از جمله <فاعلم . ..>، بازداری زاید پیامبر(ص) از حزن و اندوه باشد، می توان جمله <ان کثیراً> را بیانگر علت آن دانست ; یعنی ای پیامبر(ص) بسیاری از مردم فاسقند و خداوند هدایت آنان را اراده نکرده است. بنابراین بر رویگردانی آنان از دین و احکام آن محزون مباش.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 117 - 5

5 - علم، شرطی اساسی در صلاحیت رهبری است.

و إن تطع أکثر . .. إن ربک هو أعلم من یضل

ص: 221

321- علم سامری

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 96 - 1،2

1 - سامری ، مدعی داشتن دیدی ممتاز و درک حقایق و دانستنی هایی که دیگران بر آن آگاهی نداشتند .

قال بصرت بما لم یبصروا به

فعل <بصر> زمانی در مورد دیدن با چشم می رود که درک قلبی نیز ضمیمه آن شده باشد و استعمال آن در مواردی که فاقد درک قلبی است، بسیار کم است (مفردات راغب). دراین که مراد سامری از این سخن چه بوده، احتمالاتی ذکر شده است; از جمله این که من به فنون و حقایقی آگاهی یافتم که زمینه ساز استفاده بیشتر من از آثار رسالت شده بود و دیگران از آن زمینه محروم بودند.

2 - سامری ، از دانش و مزیتی علمی بر بنی اسرائیل برخوردار بود .

قال بصرت بما لم یبصروا به

322- علم سلیمان(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 16 - 3،7

3 - آگاهی داوود و سلیمان ( ع ) به زبان پرندگان

و قال ی-أیّها الناس علّمنا منطق الطیر

7 - آگاهی داوود و سلیمان ( ع ) به زبان پرندگان ، دارای اهمیتی ویژه برای آنان در مقایسه با سایر امکانات

علّمنا منطق الطیر و أوتینا من کلّ شیء

با این که <و أوتینا من کلّ شیء> شامل <منطق الطیر> هم می شود، اختصاص به ذکر یافتن و مقدم آوردن آن، نشانگر اهمیت ویژه آن در مقایسه با سایر موهبت های الهی نسبت به داوود و سلیمان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 19 - 3،4

3 - سلیمان ( ع ) ، قادر به شنیدن صدای مورچگان و فهم زبان آنها

فتبسّم ضاحکًا من قولها

4 - خشنودی سلیمان از آگاهی به زبان مورچگان و سپاس گزاری او به درگاه خدا

فتبسّم ضاحکًا من قولها و قال ربّ أوزعنی أن أشکر

323- علم سلیمان(ع) به تسلیم ملکه سبأ

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

13 - نمل - 27 - 38 - 4

4 - آگاهی یافتن سلیمان ( ع ) از تصمیم بلقیس مبنی بر تسلیم شدنش در برابر وی

قال ی-أیّها الملؤا . .. قبل أن یأتونی مسلمین

ص: 222

324- علم شفیعان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - زخرف - 43 - 86 - 4

4 - دارندگان حق شفاعت ، آگاه به استحقاق و عدم استحقاق آدمیان ، برای برخورداری از شفاعت

و لایملک . .. الشف-عه إلاّ من شهد بالحقّ و هم یعلمون

عبارت <و هم یعلمون> وصف برای شفاعت کنندگان راستین است. برداشت یاد شده بر این اساس است که <یعلمون> ناظر به استحقاق شفاعت باشد.

325- علم شهیدان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 170 - 10

10 - آگاهی شهدا از وضعیّت مجاهدان مؤمن در دنیا *

و یستبشرون بالّذین لم یلحقوا بهم من خلفهم

326- علم شیاطین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - انبیاء - 21 - 82 - 6

6- شیاطین ، موجوداتی آشنا با فنون و علوم مختلف .

و من الشی-طین من یغوصون له و یعملون عملاً دون ذلک

327- علم شیطان

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 175 - 9

9 - شیطان عنصری توانا بر آگاهی یافتن از درون آدمی و اندیشه های او

فانسلخ منها فأتبعه الشیطن

ایمان به آیات و معارف الهی و نیز کفر به آنها از امور قلبی است، و از آنجا که شیطان پس از منسلخ شدن بلعم باعورا از آیات و معارف الهی به تعقیب او پرداخت، معلوم می شود وی به اندیشه ها و باورهای آدمی می تواند آگاهی یابد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 223

6 - انفال - 8 - 48 - 20

20 - شیطان معتقد به خداوند و آگاه به شدت عقوبت های وی

و اللّه شدید العقاب

مقتضای سیاق این است که گفته شود جمله <و اللّه شدید العقاب> سخن شیطان است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

11 - طه - 20 - 120 - 10

10 - شیطان ، به خواسته ها و آرزو های انسان ، آگاه است .

هل أدّلک علی شجره الخلد و ملک لایبلی

328- علم طالوت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 247 - 9،11

9 - طالوت ، نسبت به دیگران ، از توانایی جسمی و علمی ( کاردانیِ ) بیشتری برخوردار بود .

و زاده بسطه فی العلم و الجسم

چون جمله <و زاده . .. > بیان حکمت انتخاب طالوت از میان بنی اسرائیل و علّت تقدّم وی بر دیگران است، پس او در این دو صفت برتر از دیگران بوده است; بنابراین <زاده ...> بیانگر توانایی جسمی و علمی بیشتر او در مقایسه با دیگران است.

11 - گستردگی توانایی های علمی و جسمی طالوت ، ملاک برگزیدگی وی از جانب خداوند برای زمامداری

ان اللّه اصطفیه علیکم و زاده بسطه فی العلم و الجسم

329- علم عزیر(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 259 - 4،10،20

4 - آگاهی عزیر به اصل زنده شدن مردگان در رستاخیز و پرسش وی از چگونگیِ زنده شدن آنان

قال انّی یحیی هذه اللّه بعد موتها

<انّی یحیی> که استفهام است، دلالت دارد بر اینکه عزیر، اصل احیا را اذعان داشته و از کیفیّت آن پرسش کرده است.

10 - گمان عزیر از مرگ طولانی ( صد سال ) خود ، به درنگ یکروزه یا کمتر از آن

قال کم لبثت قال لبثتُ یوماً او بعض یوم

20 - درک عزیر از چگونگی معاد و توانایی خدا بر احیای مردگان ، پس از مشاهده زنده شدن خویش و عدم فساد طعام و نوشیدنی ها و زنده شدن الاغ

قال انّی یحیی . .. قال اعلم انّ اللّه علی کلّ شیء قدیر

ص: 224

330- علم علمای اهل کتاب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 16

16 - عالمان اهل کتاب ( یهود و نصارا ) به حقانیت تغییر قبله ( از بیت المقدس به مسجدالحرام ) واقف بودند .

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق

مراد از ضمیر <أنه> نسخ قبله سابق (بیت المقدس) و تعیین قبله فعلی (مسجدالحرام) است.

331- علم علمای مسیحیت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 17

17 - عالمان یهود و نصارا ، به خوبی می دانستند که قبله شدن مسجدالحرام ، فرمانی از ناحیه خداوند است .

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق

<لام> تأکید در <لیعلمون> بیانگر این است که: اهل کتاب هیچ تردیدی نداشتند و به روشنی می دانستند که تغییر قبله حق و از ناحیه خداوند است.

332- علم علمای یهود

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 17

17 - عالمان یهود و نصارا ، به خوبی می دانستند که قبله شدن مسجدالحرام ، فرمانی از ناحیه خداوند است .

إن الذین أوتوا الکتب لیعلمون أنه الحق

<لام> تأکید در <لیعلمون> بیانگر این است که: اهل کتاب هیچ تردیدی نداشتند و به روشنی می دانستند که تغییر قبله حق و از ناحیه خداوند است.

333- علم عیسی(ع)

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - آل عمران - 3 - 49 - 18

18 - عیسی ( ع ) ، برخوردار از علم غیب و نهان

و اُنبّئکم بما تأکلون و ما تدّخرون فی بیوتکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 172 - 11

11 - علم و ایمان حضرت عیسی ( ع ) و فرشتگان مقرب الهی به قیامت و محشور شدن به پیشگاه خداوند ، مانع استکبار

ص: 225

آنان از بندگی خدا

لن یستنکف المسیح ان یکون عبداً للّه و لاالملئکه . .. فسیحشرهم إلیه جمیعاً

جمله <و من . ..> جمله حالیه و بیان علت از جمله سابق است. یعنی امکان ندارد مسیح و فرشتگان از عبادت خدا امتناع کنند ; چون حشر انسان و ملائکه به سوی خدا حتمی است و مسیح و فرشتگان از آن آگاهند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 110 - 16،18

16 - حضرت مسیح عالمِ به کتاب ، حکمت ، تورات و انجیل

و اذ علمتک الکتب و الحکمه و التوریه و الانجیل

18 - آگاهی مسیح به کتاب و حکمت و تورات و انجیل ، از نعمت های خاص خدا به آن حضرت

و اذ علمتک الکتب و الحکمه و التوریه و الانجیل

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 17

17 - مسیح ( ع ) آگاه و معتقد به احاطه علمی خداوند بر وی و تمامی اندیشه ها و صفات نفسانی او

تعلم ما فی نفسی

334- علم غیب الله

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 119 - 18،21

18 - دانایی همه جانبه خداوند ، به آنچه آدمیان در دل خویش پنهان دارند .

انّ اللّه علیم بذات الصدور

21 - توجه به دانایی خدا به تمامی اسرار دل ها ، زمینه ساز پرهیز آدمی از انحرافات

یا ایها الذین امنوا . .. ها انتم اولاء ... انّ اللّه علیم بذات الصدور

جمله <ان اللّه . .. > علاوه بر بیان این حقیقت که خداوند به نهان دلها آگاه است، به این هدف ایراد شده که انسانها با توجه به این حقیقت از انحرافات بپرهیزند; چرا که تمام افکار و اعمالشان در محضر و دید خداوند است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 122 - 6

6 - آگاهی خداوند ، از راز دل و اسرار افراد

و اللّه سمیع علیم. اذ همّت طائفتان

کلمه <همّت> از ماده <همّ> به معنای تصمیم و قصدی است که در دل، برای انجام کاری گرفته شود. و بنابر اینکه <اذ همّت> متعلّق به <سمیع> و <علیم> باشد، بیانگر علم خداوند به قصد و نیت انسانهاست.

ص: 226

335- علم غیب انبیا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

2 - بقره - 2 - 248 - 7

7 - اخبار غیبی پیامبر بنی اسرائیل ، به بازگشت صندوق عهد به سوی آنان

و قال لهم نبیّهم انّ ایه ملکه ان یاتیکم التّابوت

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 179 - 15،16،18،20،23

15 - آگاهی برخی از رسولان الهی بر غیب و نهان ( ایمان و کفر ) امّت خویش

و لکنّ اللّه یجتبی من رسله من یشاء

برداشت فوق بر این اساس است که <من> برای تبعیض و متعلق به <یجتبی> باشد و چون جمله <و لکنّ اللّه . .. >، استدراک از جمله <ما کان اللّه ... > است، معنای آیه چنین می شود: خداوند، امّتها را به غیب آگاه نمی سازد، ولی برخی رسولان را برای آگاه ساختن از غیب انتخاب می کند.

16 - خداوند برخی رسولان را برای آگاه ساختنشان از غیب ، برمی گزیند .

و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب و لکنّ اللّه یجتبی من رسله من یشاء

18 - آگاهی تمامی رسولان الهی از غیب *

و لکنّ اللّه یجتبی من رسله من یشاء

بنابر اینکه <من>، بیان برای <من یشاء> باشد. یعنی خداوند برای آگاه ساختن از غیب، هر کس را بخواهد انتخاب می کند و برای این منظور، رسولان خویش را انتخاب کرده است.

20 - خداوند ، افاضه کننده علم غیب بر رسولان خویش

و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب و لکنّ اللّه یجتبی من رسله من یشاء

23 - آگاهی پیامبران به غیب و نهان ( پاکی ها ، پلیدی ها ، مصالح و مفاسد واقعی انسان ها ) ، دلیل لزوم ایمان به آنان

و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب و لکنّ اللّه یجتبی من رسله من یشاء فامنوا باللّ

برداشت فوق بر این مبناست که جمله <فامنوا . .. >، متفرع بر جمله <و لکنّ اللّه یجتبی من رسله> باشد. یعنی چون پیامبران آگاه به غیب هستند، لازم است به آنان ایمان آورید; چرا که تنها آنان دانا به حقایق امور هستند و راه سعادت و شقاوت را می شناسند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 41 - 7

7 - آگاهی پیامبران از اعمال امت های خویش

فکیف اذا جئنا . .. علی هؤلاء شهیداً

لازمه گواهی دادن بر اعمال نیک و بد مردم، آگاهی به آن اعمال است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 13،16

13 - پیامبران الهی ناآگاه به امور غیبی

قالوا لاعلم لنا انک انت علّم الغیوب

ص: 227

جمله <انک انت . ..> می رساند که متعلق علم در <لا علم لنا>، امور غیبی است.

16 - علم و دانش پیامبران به غیب در برابر دانایی گسترده خداوند بسیار ناچیز و کم مقدار

قالوا لاعلم لنا انک انت علّم الغیوب

جمله <انک . ..> پس از <لا علم لنا> می تواند قرینه بر این باشد که نفی علم از پیامبران در مقایسه با علم الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - اعراف - 7 - 188 - 8

8 - انسان ها ، حتی پیامبران ، آگاه به امور غیبی جهان نیستند .

و لو کنت أعلم الغیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - یوسف - 12 - 96 - 14

14- آگاهی از غیب و بهره مند بودن از علوم خدادادی ، از ویژگی های پیامبران

ألم أقل لکم إنی أعلم من الله ما لاتعلمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - احقاف - 46 - 9 - 6

6- رسالت فرستادگان الهی ، مستلزم آگاهی ایشان نسبت به همه امور غیبی نیست .

قل ما کنت . .. و ما أدری ما یفعل بی و لا بکم

خداوند، در این آیه از یک سو رسالت پیامبر(ص) را تأیید کرده و از سوی دیگر بیان داشته است که پیامبر ممکن است، حتی از سرنوشت شخص خویش بی اطلاع باشد; زیرا او تنها پیامدار انذارهای خداوند است و این منصب مستلزم اطلاع وی بر همه حقایق نیست.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

19 - جن - 72 - 27 - 6

6 - امور غیبی ارائه شده به پیامبران ، مصون از دستبرد نااهلان

فلایظهر علی غیبه أحدًا . إلاّ من ارتضی من رسول فإنّه یسلک من بین یدیه و من خلفه

336- علم غیب خالق

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

17 - ق - 50 - 16 - 2

2- لازمه خالقیت ، آگاهی به اسرار و نهفته های وجود مخلوق

و لقد خلقنا . .. و نعلم ما توسوس به نفسه

از این که خداوند، نخست مسأله خلقت را مطرح کرده و سپس علم خویش به اسرار آدمیان را بیان داشته، تلازم یاد شده استفاده می شود.

ص: 228

337- علم غیب خدا

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 8 - 4

4 - خداوند آگاه به اسرار انسان ها و اندیشه های آنان

و من الناس من یقول ءامنا . .. و ما هم بمؤمنین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 9 - 4

4 - منافقان علم گسترده و همه جانبه خدا و آگاهی او را به اسرار و نهان انسان ها ، باور نداشته و بدان معتقد نیستند .

یخدعون اللّه

از اینکه منافقان با نفاق خویش در صدد نیرنگ زدن به خدا برآمده اند، معلوم می شود که آنان می پنداشتند، اگر امری را مخفی کنند، خداوند از آن آگاه نمی شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 33 - 8،12،14،15

8 - خداوند ، آگاه به غیب و نهان آسمان ها و زمین ( هستی )

إنی أعلم غیب السموت و الأرض

12 - خداوند ، آگاه به آشکار و نهان فرشتگان

أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون

14 - از امام صادق ( ع ) روایت شده که : < إن اللّه تبارک و تعالی علّم آدم أسماء حجج اللّه کل ها . . . فقال : . . . < أنبئهم بأسمائهم فلمّا أنبأهم بأسمائهم > وقفوا علی عظیم منزلتهم عنداللّه تعالی فعلموا أنهم أحق بأن یکونوا خلفاء اللّه فی أرضه و حججه علی بریته و قال لهم : < ألم أقل لکم إنی أعلم غیب السماوات و الأرض و أعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون > . . . ;

خداوند تبارک و تعالی اسامی تمام حجتهای خود را به آدم آموخت، پس ]خطاب به آدم[ فرمود: ملائکه را از اسامی آنان آگاه نما و چون آنان را از اسامی آگاه ساخت ملائکه به جایگاه بزرگ آنان در نزد خداوند واقف شدند و دانستند که آنان برای خلافت خدا در زمین و حجت بر مردمان سزاوارترند. و خداوند به ملائکه فرمود: <آیا به شما نگفتم من غیب آسمانها و زمین را می دانم و نیز می دانم آنچه شما آن را آشکار می کنید و آنچه آن را پنهان می داشتید> ...>.

15 - < عن ابی جعفر ( ع ) انه قال فی قول اللّه : . . . < وأعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون > یعنی ما أبدوه بقولهم < أتجعل فی ها من یفسد فیها و یسفک الدماء . . . > و ما کتموه : فقالوا فی أنفسهم : ما ظننا أن اللّه یخلق خلقاً أکرم علیه منا ;

از امام باقر(ع) روایت شده که درباره سخن خداوند <وأعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون> فرمود: یعنی، آنچه را که با گفتارشان آشکار کرده بودند این بود که گفتند: آیا در روی زمین کسی را قرار می دهی که فساد خونریزی کند؟ . .. و آنچه کتمان کردند آن بود که در پیش خود گفتند: ما گمان نمی کردیم که خداوند کسانی را بیافریند که بیش از ما نزد او گرامی باشند>.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 229

1 - بقره - 2 - 72 - 4

4 - خداوند ، آگاه به اسرار انسان ها و توانا بر افشای آنهاست .

و اللّه مخرج ما کنتم تکتمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 77 - 1

1 - خداوند ، آگاه به آنچه آدمی پنهان می دارد یا آشکار می کند .

أن اللّه یعلم ما یسرّون و ما یعلنون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 144 - 5

5 - خداوند ناظر بر رفتار انسان ها و آگاه به ضمایر ایشان است .

قد نری تقلب وجهک فی السماء

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

1 - بقره - 2 - 187 - 10

10 - خداوند ، به اعمال نهانی انسان ها آگاه است .

علم اللّه أنکم کنتم تختانون أنفسکم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - آل عمران - 3 - 179 - 12

12 - تنها خداوند آگاه به غیب ها و اسرار نهانی است .

و ما کان اللّه لیطلعکم علی الغیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 35 - 18

18 - آگاهی کامل خداوند بر نیّات و خواسته های درونی انسانها

ان یریدا اصلاحاً . .. انّ اللّه کان علیماً خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 39 - 7

7 - آگاهی کامل خداوند به درون و جان آدمی

و کان اللّه بهم علیماً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 63 - 1،2

1 - خداوند ، آگاه به اسرار درونی منافقان

ص: 230

اولئک الّذین یعلم اللّه ما فی قلوبهم

2 - خداوند ، آگاه به نیّات و اسرار درونی انسان

یعلم اللّه ما فی قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 81 - 5

5 - اِخبار غیبی خدای تعالی از برنامه های توطئه آمیز و مخفیانه مسلمانان متخلف

فاذا برزوا من عندک بیّت طائفه منهم غیر الذی تقول

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

3 - نساء - 4 - 91 - 1،2

1 - اِخبار خداوند به مسلمانان صدر اسلام که در آینده ای نزدیک گروهی از دشمنان ، علی رغم پیمان ترک تعرض ، به پیمان خویش وفادار نبوده ، در هر آشوبی علیه آنان شرکت خواهند کرد .

ستجدون اخرین یریدون ان یَامنوکم و یَامنوا قومهم کلّما ردّوا الی الفتنه ارکسوا فی

2 - اِخبار خداوند به مسلمانان مبنی بر اینکه در گیر و دار مبارزه و نبرد با دشمنان ، گروهی از آنان در صدد کسب امنیت از سوی مسلمانان و از سوی طائفه کافر خویش خواهند شد .

ستجدون اخرین یریدون ان یَامنوکم و یَامنوا قومهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 108 - 9،10

9 - آگاهی کامل خداوند به تمامی گفتار و رفتار آشکار و نهان آدمی

و هو معهم اذ یبیتون ما لایرضی من القول و کان اللّه بما یعملون محیطاً

10 - علم و احاطه خداوند بر توطئه ها و نقشه های سرّی دغلبازان و عملکرد آنان

و هو معهم اذ یبیتون ما لایرضی من القول و کان اللّه بما یعملون محیطاً

<یبیتون>، از ماده <بیتوته>، به معنای شب را به صبح آوردن است، و به قرینه جمله های گذشته، مراد از آن، توطئه ها و نیرنگهایی است که شبانه و در خلوت طرح می شود.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 127 - 27

27 - علم خدا به رخداد ها و اعمال آدمیان ، قبل از تحقق آن ( علم ازلی )

و ما تفعلوا من خیر فإنّ اللّه کان به علیماً

بیان اعمال انسانها با فعل مضارع (تفعلوا) و بیان آگاهی خداوند به آن اعمال با فعل ماضی (کان به . ..)، حکایت از آن دارد که خداوند به اعمال آدمیان پیش از وقوع آن آگاهی دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - نساء - 4 - 135 - 24،25،29

24 - آگاهی دقیق و همه جانبه خداوند ، به اعمال و رفتار آدمیان

ص: 231

فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

25 - خداوند آگاه به شهادت های دروغ و نابحق مردم و دانا به کتمان شهادت ، از سوی آنان

و إن تلوا او تعرضوا فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

<تلوا> از <لوی لسانه> (زبانش را منحرف کرد) گرفته شده و متعلق آن - به قرینه <شهداء للّه> - شهادت می باشد و انحراف زبان، کنایه از دروغ گفتن است.

29 - توجه به آگاهی خداوند از اعمال آدمیان ، زمینه اقامه عدل ، پرهیز از شهادت های دروغ و کتمان شهادت

کونوا قومین بالقسط شهداء للّه . .. فإنّ اللّه کان بما تعملون خبیراً

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 7 - 13

13 - آگاهی کامل خداوند از نیات قلبی و اسرار درونی انسان

إنّ اللّه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 61 - 7،8

7 - خداوند داناتر از خود اهل کتاب به اسرار پلید آنان در تظاهر به اسلام

و اللّه اعلم بما کانوا یکتمون

<اعلم> به معنای داناتر است. و چون هیچکس جز اهل کتاب به نیات پلیدشان آگاهی نداشت، بنابراین مفضل علیه کلمه <اعلم> خود اهل کتاب هستند ; یعنی <اللّه اعلم من انفسهم بما کانوا یکتمون>.

8 - علم خداوند به اسرار درونی هر کس ، کاملتر از آگاهی خود اوست .

و اللّه اعلم بما کانوا یکتمون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 99 - 2،3

2 - خداوند دانای به رفتار و کردار ، نیات و حالات انسانها

و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمون

در برداشت فوق <ماتبدون> به رفتار و کردار آدمی که جنبه بیرونی دارد و <ما تکتمون> به نیات و حالات انسان که همواره جنبه درونی دارد، تفسیر شده است.

3 - آگاهی خداوند به اعمال آشکار و مخفی انسان

و اللّه یعلم ما تبدون و ما تکتمون

در برداشت فوق <ماتبدون> به اعمال و رفتار آشکار انسان و <ما تکتمون> به رفتارها و کردارهایی که در نهان و به دور از چشم مردم انجام می گیرد، تفسیر شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 109 - 14،15،16

14 - آگاهی کامل خداوند به واکنش های امت ها در برابر دعوت و رسالت پیامبران

فیقول ماذا اجبتم . .. انک انت علّم الغیوب

ص: 232

15 - تنها خداوند دارای علمی کامل و مطلق به تمامی غیب ها و امور نهانی

انک انت علّم الغیوب

حرف <ال> در الغیوب برای استغراق است وصیغه مبالغه <علّم> دلالت به کمال علم الهی و فراگیری آن دارد.

16 - علم و دانش پیامبران به غیب در برابر دانایی گسترده خداوند بسیار ناچیز و کم مقدار

قالوا لاعلم لنا انک انت علّم الغیوب

جمله <انک . ..> پس از <لا علم لنا> می تواند قرینه بر این باشد که نفی علم از پیامبران در مقایسه با علم الهی است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

4 - مائده - 5 - 116 - 15،20،21،22

15 - خداوند آگاه به گفته ها و اندیشه های آدمیان و تمامی حالات و صفات نفسانی ایشان

ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی

20 - دانایی خداوند به درون عیسی ( ع ) و بی خبری عیسی ( ع ) از درون خداوند ، دلیل نفی الوهیت عیسی ( ع ) و حصر آن به خداوند .

سبحنک . .. تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ما فی نفسک انک انت علّم الغیوب

جمله <سبحنک ما یکون لی . .>، بیانگر یگانگی خداوند و نفی الوهیت از عیسی(ع) است و جمله <تعلم ما فی نفسی و لا اعلم ...> که حاکی از محدودیت علمی عیسی(ع) و علم مطلق خداوند است، به منزله دلیل آن می باشد.

21 - تنها خداوند دارای آگاهی گسترده و دقیق به تمامی غیب ها و اسرارها

انک انت علّم الغیوب

22 - دانایی گسترده و دقیق به درون انسان ها ، تنها از آن خداست .

تعلم ما فی نفسی . .. انک انت علّم الغیوب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 2 - 6،7

6 - تنها خداوند آگاه بر <اجل مسمی> است.

و أجل مسمی عنده

7 - تنها خداوند آگاه از زمان قیامت و حشر آدمی است.

و أجل مسمی عنده

مراد از <اجل مسمی> می تواند زمان برپایی قیامت باشد که پس از ذکر خلقت و عمر آدمی به عنوان آخرین منزل ذکر شده است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 3 - 5،6،7،9

5 - خداوند، آگاه از نهان و آشکار انسان

یعلم سرکم و جهرکم

6 - آشکار و نهان آدمی، در نزد خداوند یکسان است.

یعلم سرکم و جهرکم

عطف <جهرکم> بر مفعول <یعلم> و تکرار نشدن فعل می تواند بیانگر مطلب فوق باشد.

ص: 233

7 - آگاهی خداوند بر سرّ و آشکار آدمی، برخاسته از حاکمیت کامل او بر سراسر هستی است.

و هو اللّه فی السموت و فی الأرض یعلم سرکم و جهرکم

9 - آگاهی خداوند از نتیجه و سرانجام عمل انسان

و یعلم ما تکسبون

مراد از <ما تکسبون> می تواند جزا و نتیجه عمل باشد که آدمی آن را با عمل خود به دست می آورد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 13 - 5

5 - توجه به آگاهی خداوند بر گفتار و کردار آدمیان، برانگیزنده آنان به ایمان

فهم لا یؤمنون . .. و هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 33 - 4

4 - خداوند به حالات درونی و نهانی آدمی آگاه است.

قد نعلم إنه لیحزنک الذی یقولون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 59 - 1،2،5،6

1 - خزاین غیب تنها نزد خداوند و فقط او آگاه به آنهاست.

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو

<مفاتح>، جمع <مَفتح>، به معنای <خزینه>، و یا جمع <مِفتح> به معنای <کلید>، می تواند باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است.

2 - کلیدها و رمز و راز آگاهی به غیب و نهان، تنها در اختیار خداوند است و کسی را به آن راهی نیست.

و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها إلا هو

در این برداشت <مفاتح>، جمع <مِفتح>، به معنای <کلید>، گرفته شده است.

5 - احکام خداوند در تکوین و تشریع، متکی بر آگاهی کامل و دقیق او بر غیب و شهود جهان هستی است.

إن الحکم إلا للّه . .. لو أن عندی ما تستعجلون به ... و عنده مفاتح الغیب

6 - تعجیل نشدن در عذاب مشرکان و کفار، مرتبط با آگاهی مطلق خداوند بر غیب و شهود جهان و اسرار آفرینش است.

قل لو أن عندی ما تستعجلون . .. و عنده مفاتح الغیب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 73 - 13،14

13 - خداوند دانای به تمامی غیب و شهود هستی است.

علم الغیب و الشهده

14 - دانایی خداوند به غیب و شهود عالم، پشتوانه حشر تمامی انسانها و ظهور مالکیت و حاکمیت انحصاری خداوند در قیامت است.

إلیه تحشرون . .. یوم ینفخ فی الصور علم الغیب و الشهده

ص: 234

با توجه به اینکه در آخرین جمله آیه قبل سخن از حشر آدمیان بود و در این آیه از نفخ صور و برپایی قیامت یاد شده و سپس جمله <عالم الغیب و الشهاده> آمده، گویا این جمله پاسخی است به کسانی که چگونگی حشر آدمیان را، با وجود متلاشی شدن اجساد و از بین رفتن آثار، امری ناممکن می دانند.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - انعام - 6 - 103 - 6،9،10

6 - تنها خداوند به درک و اندیشه آدمی کاملاً آگاه است.

و هو یدرک الأبصر

چنانکه راغب در المفردات گفته است. <بَصَرَ> به معنای <بصیره> نیز آمده است، و <بصیرت> یعنی: نیروی ادراک انسان، بنابراین <یدرک الابصار> یعنی دریافت عمق اندیشه ها و ادراکات.

9 - خداوند در عین آگاهی بر کردارهای آدمیان، به آنان لطف دارد.

هو یدرک الأبصر و هو اللطیف الخبیر

از معانی <لطیف> رفق و لطف است و مقتضای کنار هم آمدن دو صفت لطیف و خبیر، خصوصاً در صورتی که <الخبیر> صفت <اللطیف> باشد، برداشت فوق است.

10 - تنها خداوند به کنه و همه ابعاد هستی آگاه است.

و هو اللطیف الخبیر

ذکر نشدن متعلق برای <الخبیر> حکایت از اطلاق و دامنه گسترده آن دارد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

5 - اعراف - 7 - 7 - 3،4،5

3 - خداوند آگاه به تمامی اعمال و اندیشه های پیامبران و امتهای آنان است.

فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین

برداشت فوق بر این اساس است که <مرسلین> مرجع ضمیر <علیهم> باشد.

4 - خداوند همواره حاضر و ناظر به کردار و اندیشه های آدمیان است.

و ما کنا غائبین

5 - آگاهی خداوند به کردار و اندیشه های آدمیان برخاسته از حضور و نظارت مستقیم وی بر آنان و اندیشه هایشان است.

فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا غائبین

جمله <و ما کنا غائبین> در حقیقت توضیح <بعلم> است و اشاره به چگونگی علم الهی به اعمال بندگان دارد. یعنی علم الهی برخاسته از حضور وی است، نه اینکه چیزی و یا کسی واسطه این آگاهی باشد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 33 - 8

8 - از موانع نزول عذاب استیصال بر امت های گنهکار و کافر ، علم خداوند به ایمان آوردن آنان در آینده است .

و ما کان اللّه معذبهم و هم یستغفرون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 42 - 18

ص: 235

18 - خداوند ، شنوای گفتار ها و آگاه به اندیشه ها و رفتارها

و إن اللّه لسمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 43 - 12

12 - خداوند آگاه به راز های نهفته در سینه ها

إنه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 53 - 13

13 - خداوند ، شنوای گفتار ها و آگاه به اندیشه ها و کردارها

و أن اللّه سمیع علیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 57 - 2

2 - خداوند ، پیامبر ( ص ) را از وقوع نبردی میان مسلمانان و یهودیان پیمان شکن ، پیش از واقع شدنش ، آگاه ساخت .

فشردبهم من خلفهم

<ثقف> مصدر <تثقفن> به معنای دستیابی و تسلط پیدا کردن است. <إما> مرکب از <إن> شرطیه و <ما>ی زاید است. تأکید جمله شرطیه با نون تأکید ثقلیه و <ما>ی زایده حکایت از آن دارد که شرط، یعنی وقوع جنگ و تسلط مسلمانان بر یهودیان، تحقق خواهد یافت. بنابراین معنای جمله شرط چنین خواهد بود: اگر نبردی با یهودیان رخ داد و بر آنان مسلط شدی، که البته چنین خواهد شد ... .

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

6 - انفال - 8 - 61 - 9

9 - تنها خداوند شنوای گفتار ها و آگاه بر اندیشه ها

إنه هو السمیع العلیم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 8 - 14

14 - خداوند ، به ضمایر ، نیات و مقاصد آدمیان ، آگاه و از آنها باخبر است .

کیف و إن یظهروا علیکم . .. یرضونکم بأفوههم و تأبی قلوبهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 16 - 11

11 - آگاهی عمیق خداوند به عملکرد نهان و آشکار آدمیان

و اللّه خبیر بما تعملون

ص: 236

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 44 - 5

5 - علم دقیق خداوند به حالات و روحیّات تقواپیشگان

و اللّه علیم بالمتقین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 47 - 10

10 - هشدار خداوند به منافقان با بیان علم همه جانبه اش به روحیّات و دسیسه های منافقانه آنان

و لأوضعوا خللکم یبغونکم الفتنه . .. و اللّه علیم بالظلمین

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 74 - 30

30 - إخبار خداوند ، از رسوایی و فضاحت نهایی منافقان صدر اسلام در جامعه و منزوی شدن آنان

و ما لهم فی الأرض من ولیّ و لانصیر

با توجه به اینکه آیه، إخبار از آینده است و نیز واژه <فی الأرض> می تواند به همین زندگی دنیوی اشاره داشته باشد، این برداشت به دست می آید.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 78 - 1،2،3،7

1 - توبیخ منافقان پیمان شکن از سوی خداوند ، به خاطر بینش غلطشان درباره علم و آگاهی کامل خدا به نیات و عملکرد آدمیان

ألم یعلموا أن اللّه یعلم

2 - علم خداوند به کردار و گفتار مخفیانه آدمیان

یعلم سرّهم و نجویهم

3 - غفلت و بی توجّهی منافقان به علم غیب و آگاهی گسترده خدا نسبت به اسرار و سخنان پنهانی ، عامل گرایش آنان به تخلف از وظایف خود در برابر خدا

بما أخلفوا اللّه ما وعدوه . .. ألم یعلموا أن اللّه یعلم ... و أن اللّه علّم الغی

7 - خداوند ، علّام الغیوب ( دارای علم گسترده و عمیق به همه نهان ها ) است .

أن اللّه علّم الغیوب

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 94 - 16

16 - تساوی غیب و شهود و نهان و آشکار ، در پیشگاه خداوند

علم الغیب و الشهده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 98 - 14

ص: 237

14 - آگاهی عمیق خداوند به همه امور بدگویی های آشکار و نهان و نیز به بدخواهی های درونی منافقان نسبت به اسلام و مؤمنان

و من الأعراب . .. یتربّص بکم الدوائر ... و اللّه سمیع علیم

کلمه <سمیع> بیانگر بدگوییهای منافقان و واژه <علیم> بیانگر آرزوی قلبی آنها نسبت به اسلام و مسلمین است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 105 - 5

5 - غیب و شهود ، و نهان و آشکار همه چیز ، در احاطه علم الهی است .

علم الغیب و الشهده

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - توبه - 9 - 107 - 18

18 - خداوند ، از اسرار نهفته آدمیان ، آگاه است .

و الذین . .. و اللّه یشهد إنهم لکذبون

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

7 - یونس - 10 - 20 - 4

4 - علم به غیب در انحصار خداوند است .

إنما الغیب للّه

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 5 - 5،6

5- خداوند ، آگاه به توطئه های محرمانه و سرّی مشرکان و مطلع از مواضع علنی و آشکار آنان

ألا حین یستغشون ثیابهم یعلم ما یسرّون و ما یعلنون

6- خداوند ، به همه افکار و اندیشه ها آگاه است .

إنه علیم بذات الصدور

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 6 - 4

4- خداوند ، به منزل و مأوای دایم و موقت هر جنبنده ای آگاه است .

یعلم مستقرها و مستودعها

<مستقر> اسم مکان از استقرار و به معنای مقر و قرارگاه است. بنابراین <مستقرها>;یعنی، جایگاهی که آن جنبنده در آن استقرار دارد و منزل دایمی یا غالبی اوست. <مستودع> اسم مکان از استیداع (ودیعه گذاشتن و یا ودیعه گرفتن) است و از آن جا که ودیعه به طور موقت و نه دایمی در جایی نگهداری می شود، می توان گفت: مراد از <مستودعها> جایگاهی است که آن جنبنده، به طور موقت در آن جایگاه به سر می برد.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

ص: 238

8 - هود - 11 - 31 - 14

14- خداوند ، آگاه به امور نفسانی و جنبه روحانی انسان

الله أعلم بما فی أنفسهم

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش

8 - هود - 11 - 111 - 7

7- خداوند ، به تمامی اعمال انسان ها و حقیقت آن اعمال آگاه است .

إنه بما یعملون خبیر

<خبرت الأمر>; یعنی ، حقیقت آن را شناختم (لسان العرب). بنابراین <إنه بما یعملون خبیر>; یعنی ، همانا خداوند به حقیقت و کُنه اعمال شما آگاه است.

جلد - نام سوره - سوره - آیه - فیش