کتابشناسی زیارت عاشورا

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : کتابشناسی زیارت عاشورا / مهدی آقابابایی

مشخصات نشر : اصفهان: نورالحیات، 1398.

مشخصات ظاهری : 66 ص.؛ 5/14 × 21/5 س م.

شابک : 7-7-96452-622-978

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

موضوع : زیارتنامه عاشورا -- کتابشناسی

موضوع : Tenth of muharram prayer* -- Bibliography

رده بندی کنگره : Z7835

رده بندی دیویی : 016/297

شماره کتابشناسی ملی : 5947835

ص:1

اشاره

کتابشناسی

زیارت عاشورا

مهدی آقابابایی

ص:2

ص:3

ص:4

تقدیم به

این اثر ناچیز به محضر مقدس سالار شهیدان حضرت

ابی عبدالله الحسین علیه السلام

و همۀ شهدا راه حق و فضیلت بالاخص شهدای دشت کربلا و حامیان دلسوخته آنان که با جان و مال و همّت و خدمت خود ، در راه حفظ آثار خون مقدس آن بزرگواران می­کوشند

ص:5

مقدمه

داشتن ارتباط با انسان­های بزرگ و اسوه ، یکی از بهترین راه­ها و شیوه­های تربیتی به شمار می­رود . روح و جان آدمی ، در جریان این ارتباط ، صیقل و صفا می­یابد و از کدورت­ها و ناپاکی­ها خلاص می­گردد . این تأثیرپذیری در پرتو الگوبرداری از رفتار ، منش ، خلق و خوی و حسنات و تمایلات انسان­های بزرگ است . از سوی دیگر ، تأثیر معنوی و اشراف روح بر دیگران نیز قابل انکار نیست .

امام حسین علیه السلام بهترین الگویی هستند که انسان­ها می­توانند از ارتباط با آن بزرگوار ، در مسیر رشد و تکامل خود ، بهره برند . این ارتباط در قالب «زیارت» مطرح شده است . زیارت حضرت می­تواند به شناخت آن بزرگوار و الگوبرداری از خصلت­های الهی آن بینجامد و یا از طریق اشراق معنوی بر روح و جان آدمی تأثیرگذار باشد .

زیارت عاشورا ارزنده­ترین زیارت امام حسین علیه السلام است که از صدور آن (دوران امامت امام باقر علیه السلام) تاکنون ، مورد توجه شیعیان و ارادتمندان ساحت قدس حسینی بوده است .

عنایت عالمان و دانشمندان به این زیارت باعث شده که ده­ها ترجمه و شرح عربی و فارسی بر آن نگاشته شود ، یا درباره سند آن و آداب خواندنش پژوهش­هایی انجام گیرد ، که در این فصل کتاب­های چاپی عربی و فارسی و کتب خطی عربی و فارسی و اردو را معرفی می­نماییم. و تا حد امکان از نسخه­های خطی آنها در کتابخانه­های مختلف نشانی داده شده است . در این کتاب به ترتیب حروف الفبا شخصیت­هایی که در زمینه زیارت عاشورا تألیف داشته­اند پرداخته­ایم .

ص:6

آ

آراسته مهر ، انسیه

1 ) شرح بندگی ، تفسیر زیارت عاشورا

تهران ، محراب عشق، چاپ اول ، 32صفحه ، جیبی . فارسی

آسیایی صحنه (امامی) ، پری سادات

2 ) حدیث عشق ، تفسیر کامل زیارت عاشورا

تهران، قصه پرواز، چاپ اول، 314صفحه .

تهران ، نشر : مکعب ، چاپ اول، 1388ش ، 280صفحه ، وزیری .

ناشر : نظری ، چاپ دوم ، 1396ش ، 352صفحه ، رقعی . فارسی

آقادادی ، احمدرضا

3 ) بررسی منابع و شرح فرازهای زیارت عاشورا

قم ، انتشارات کومه ، چاپ اول ، پاییز 1388ش ، 176 صفحه ، وزیری .

انتشارات دلیل ما ، چاپ اول ، سال1390ش، در 208 صفحه. فارسی

آکوچکیان ، احمد

4 ) بینایی و دیدار سرشار با زیارت عاشورا(1)

اصفهان ، نشر: مؤلف ، چاپ اول ، 1388ش ، 250 صفحه ، خشتی. فارسی


1- نویسنده مطالب را ذیل سه گفتار آورده است : گفتار اول : سلوک و دیدار تا آرمان و عینیت عاشورایی رشد ؛ گفتار دوم : طریقت «دانایی ، معنا و موقعیت» ؛ گفتار سوم : طریقت هنر . این گفتار شامل این مباحث است: 1 - زیارت عاشورا و نظام اندیشه حکمت هنر ، 2 - جریان هنر در هنرمند با زیارت عاشورا ، 3 - مدیریت تحقیق و توسعه هنر ، زیارت عاشورا .

ص:7

الف

ابراهیمی هرستانی ، احمد

5 ) نجوای آسمانی

قم ، انتشارات خادم الرضا علیه السلام ، چاپ اول، 1391 ش، 352صفحه ، وزیری .

ابراهیمی ، مهدی

6 ) شرح زیارت عاشورا

قم، انتشارات قم ، چاپ اول ، 64 صفحه ، رقعی .

اسدی، حسن

7 ) بررسی و تحلیلی پیرامون زیارت عاشورا (1)

قم، آدینه سبز، چاپ اول ، 1385ش، 301صفحه ، رقعی.

نشر راه نیکان، چاپ اول، 1393ش، 272صفحه، وزیری .

اسلامی ، سیدعباس

8 ) اسرار و خواص شگفت زیارت عاشورا به انضمام دعای علقمه

ناشر: بوستان قرآن ، چاپ اول، 1389ش، 96 صفحه ، جیبی . فارسی

احمد ، سید مقبول

9 ) شرح و ترجمه زیارت عاشورا و علقمه

چاپ دهلی .(اردو)


1- نگارنده در کتاب حاضر، به بررسی و تحلیل زیارت عاشورا پرداخته و در صدد پاسخ به برخی پرسش ها، رفع شبهاتی که متوجه این زیارت است، می پردازد. از قبیل: بحث سندیت آن، معنا و مفهوم واژگانی همچون: ثار، تنقبت، وتر موتور، مقام محمود، امام منصور، لعن و ... می پردازد. در بخش اول با شش فصل به بررسی سند این زیارت و در بخش دوم با دو فصل به تفسیر و تحلیل متن آن و در خاتمه ای شامل شش فایده به بررسی مطالبی پیرامون این زیارت پرداخته شده است. در این کتاب بیان می شود که زیارت عاشورا، دیداری با امام حسین علیه السلام و همه شهیدان، که حضوری تاریخی در عاشورای بزرگ تداعی می کند و یا بهتر بگوییم، عاشورای بزرگ را نماد فرد و اجتماع، زنده می دارد.

ص:8

احمدی ، زهره

10 ) شرح و بررسی صفات فعلی حق در زیارت عاشورا

قم، ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، چاپ دوم ، 1395ش ، 215 صفحه ، رقعی.

احمدیان ، علی اکبر

11 ) هدایت و جنگ نرم و سخت در زیارت عاشورا

ناشر: مجتمع فرهنگی عاشورا ، چاپ دوم ،1389ش، 168 صفحه ، پالتویی.

اراکی نجفی ، عبدالنبی(1308 - 1387 ق)

12 ) کنز مخفی ، شیخ عبدالنبی نجفی عراقی (اراکی)

تهران ، 1371ق، به اهتمام یوسف بوعلی احسایی، 120 صفحه ، وزیری .

تحقیق: ناصر باقری بیدهندی، انتشارات مقدس جمکران، سال 1392ش .

13 ) الکنز المخفی: دراسه فی زیاره عاشورا(1)

پژوهشِ وجیه بن محمد مسبح الهجری

قم، ناشر: دار الصدیقه الشهیده، چاپ اول، 1386ش ، 280 صفحه ، وزیری . عربی


1- موسوعه گسترده ای است در زمینه شروح، تعلیقات و پژوهشهای مربوط به زیارت عاشورا. در این جلد متن الکنز الخفی نوشته عبدالنبی عراقی در شرح مضامین و معارف زیارت عاشورا تصحیح و به همراه مقدمه و تعلیقات تدوین یافته است. کتاب در یک مقدمه و 25 مقصد و یک خاتمه که عموماً در شرح آموزه های شیعی و سیاسی و اخلاقی این زیارت است سامان یافته و از جمله درباره آداب زیارت، ادب حضور ائمه، شرایط و آثار زیارت و کرامات زیارت امام حسین علیه السلام بحث شده است.

ص:9

اشعری قمی ، عبدالحسین

14) شور عاشوائیان: ترجمه منظوم زیارت عاشورا

سروده عبدالحسین اشعری قمی،

قم: مرکز فرهنگی انصار المهدی، 1378ش، 30صفحه ، جیبی. فارسی

اشرفی مازندرانی ، محمد بن محمد (م 1315ق)

15 ) رسالة فی کیفیة زیارة العاشوراء

ایشان از شاگردان زبده حجت الاسلام شفتی (ره) می­باشند .

متن این سئوال و جوابِ مفصل ، در ضمن مجموعۀ سئوال و جوابِ مرحومِ اشرفی با نام «شعائر الاسلام من الحلال و الحرام» به چاپ رسیده است.(1) عربی

اصطهباناتی محمد باقر(م 1326 ق)

16 ) رساله فی آداب زیارة العاشور

نسخه خطی (عربی) آن به شماره 9 / 4373 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. خطی عربی


1- شفاء الصدور، ج 2، ص 430 . الذریعه ، ج3 ، ص 308 و ج4 ، ص 191 شعائر الاسلام را چنین معرفی می­کند : مجموعه­ای است مفصل مشتمل بر ابواب فقهی به صورت سئوال و جواب و شرح حال مؤلف در کتاب علمای معاصرین تألیف ملا علی واعظ خیابانی، ص 62 – 64 ذکر شده است .

ص:10

امامت کاشانی، سیدعزیز الله

17 ) الدرة البیضاء فی شرح زیارة العاشورا(1)

به کوشش ابراهیم خوشگذران و اسدالله مرادی بروجردی

کاشان ، مجمع متوسلین به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ، چاپ اول ، 1378 ش، 564 صفحه ، وزیری . فارسی

امیری اصفهانی ، زهره

18 ) تولی و تبری در زیارت عاشورا (2)

اصفهان، اقیانوس معرفت، چاپ اول، 1387ش، 40صفحه ، رقعی. فارسی


1- این رساله (350 صفحه) به همراه رساله فضائل اهل بیت علیهم السلام و ثواب زیارت سیدالشهدا علیه السلام و رساله­ای درباره امامزادگان معتبر، و رجال مدفون در کاشان (200 صفحه) به چاپ رسیده است . بررسی جنبه های مختلف زیارت عاشورا در قالب شرح و تفسیر است. مؤلف با استناد به آیات قرآن و احادیث معصومان علیهم السلام معارف والای زیارت عاشورا را شرح و تبیین کرده است. این کتاب در واقع ترجمه آزاد، همراه با شرح رساله ای از ملاّ حبیب الله کاشانی است که به زبان عربی نوشته شده است. بخش دوم کتاب رساله کوتاهی با نام «رساله فضائل اهلبیت و ثواب زیارت سیدالشهداء» است که در آن، فضایل زیارت اهل بیت علیهم السلام آمده است. بخش سوم، شرح فارسی بر مخمّسه، سروده شیخ زین الدین (1009-1064 ق) در مراثی حضرت سیدالشهدا علیه السلام است که ملاّحبیب الله کاشانی آن را ترجمه و شرح نموده است. بخش چهارم، امامزادگان معتبر ایران و رجال مدفون کاشان نام دارد. این بخش، زندگینامه کوتاهی از مهم ترین امامزادگانی است که در ایران مدفون اند که به همراه فضایل زیارتشان آمده است .
2- بررسی تولی و تبری در زیارت عاشورا است. از نظر نویسنده بسامدترین و مهم ترین موضوع در زیارت عاشورا تولی و تبری است. کتاب حاضر از هفت بخش با این عناوین تشکیل شده است: تفسیر واژه ی امام؛ شناخت امام از دیدگاه امامان شیعه؛ فلسفۀ امامت؛ تولی و تبری؛ معنای تولی و تبری از نگاه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ؛ ضرورت شناخت امام؛ و تولی و تبری در پرتوی شناخت امام (ترجمه و تفسیر زیارت عاشورا). نگارنده سعی کرده است به دو واژه ی تولی و تبری نگاه ویژه داشته و مصادیق متعدد آن ها را در زیارت عاشورا یافته و معرفی کرده است.

ص:11

امینی آبادانی، عبدالله

19 ) سلام: شرح عرفانی و موضوعی زیارت عاشورا(1)

مؤسسه انتشارات نسیم حیات ، چاپ اول، 1388ش ، 320 صفحه ، وزیری .

عقل اول ، چاپ اول، 1391ش ، 622 صفحه ،وزیری .

اندیشه ، هاشم

20 ) زیارت عاشقان (شرح واژه هایی از زیارت عاشورا)

ناشر: زمزم هدایت وابسته به پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق علیه السلام ، چاپ اول، 1390ش ، 280 صفحه ، وزیری . فارسی / عربی

انصاری ، محمدباقر

21 ) کنار قتلگاه نوشتم : اعتقاد و احساس در زیارت عاشورا

قم : نشر عطر عترت ، 1393ش ، 123 صفحه .

ب

بامشکی، مهدی (متولد 1324)

22 ) نجوای سرخ: شرحی بر فرازهایی از زیارت عاشورا :

( مجموعه سخنرانی های مرحوم حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ علی محقق طوسی )

به اهتمام : سید مهدیار بامشکی

قم، دلیل ما، چاپ اول ، 172ص، وزیری.


1- بررسی جنبه های زیارت عاشورا در قالب شرح آن است. نویسنده نگاه ویژه ای به تفسیر «سلام»های مندرج در این زیارت داشته است. نویسنده از منظری عرفانی به تفسیر زیارت عاشورا پرداخته و معارف باطنی مندرج در این زیارت را بررسی کرده است. تأکید نویسنده بر روی سلامهای این زیارت است . و از منظری قرآنی و روایی به تفسیر مفهوم سلام و آثار و برکات معنوی آن می پردازد. نگارنده به مظاهر باطنی اهل بیت علیهم السلام به ویژه امام حسین علیه السلام و فاطمه زهرا علیها السلام و مراتب کمال آنان اشاره می نماید و آنان را مظاهر تام اسماء و صفات الهی توصیف می کند.

ص:12

برزگر ، محسن

23 ) زیارت عاشورا و اعمال آن

ناشران: برزگر، محسن، اشک یاس، چاپ دوم ، 1392ش، 64 صفحه ، جیبی .

بشارتی ، جعفر

24 ) شرحی بر معارف و فضائل زیارت عاشورا

ناشر: تاویل ، چاپ دوم، 1390ش ، 180 صفحه ، رقعی . فارسی

بوعلی احسائی ، یوسف

25 ) رساله زیارت عاشورا

تهران ، نشر حیدری ، 1371ق/1329ش، 120صفحه.

بیدرام ، روح الله

26 ) شرح موضوعی زیارت عاشورا

اصفهان، انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه اصفهان ، چاپ اول، مهرماه 1395ش. وزیری

کتاب فوق سه جلد به چاپ رسیده است . جلد اول 486 صفحه، جلد دوم ، 404 صفحه ، جلد سوم، 412 صفحه .

بیگدلی ، محمد هادی

27 ) زیارت عاشورا (ترجمه ترکی)

ناشر: ناصر، 1383ش، 32 صفحه ، جیبی .

ص:13

بهشتی ، سیدجواد

28 ) چراغ هدایت: نگاهی به زیارت عاشورا

ناشر: موسسه مشکات هدایت رهروان ، چاپ اول، 1389ش، 88صفحه ، جیبی .

بهشتی ، محمود

29 ) زیارت عاشورا ، ترجمه و توضیح مختصر

اصفهان ، نشر مانی ، چاپ اول، 1386ش ، 34 صفحه .

پ

پارساخو ، مریم

30 ) بر بال پترس: ترجمه منظوم زیارت عاشورا با ترجمه انگلیسی

ناشر: عادیات، چاپ اول، 1389ش، 68 صفحه ، رقعی . فارسی

ت

تبریزی باغمیشه­ای ؛ احمد بن عبدالرحیم (معروف به میرزا آقا تبریزی)

31 ) الدّر المنصور فی شرح زیارۀ العاشور

تهران، انتشارات منیر ، 1380ق / 1339ش، 255 صفحه ، رقعی. فارسی

تبریزی ، جعفر

32 ) زیاره عاشوراء: دراسة السند ... و تحلیل المضمون ،

ناشر: دار الصدیقه الشهیده ، چاپ اول، 1390ش، 294 صفحه ، رقعی عربی

ص:14

در این پژوهش از لحاظ سندی، روایی و رجالی، تحقیقی در مورد صحت سند «زیارت عاشورا» صورت گرفته است. نویسنده با توجه به تشکیک هایی که از سوی برخی از عالم شیعه در مورد سند زیارت عاشورا صورت گرفته، به دفاع از این زیارت پرداخته و شبهات مطرح شده در مورد سند و مفاد آن را مطرح و پاسخ گفته است. وی توثیق رجال بزرگ حدیث مانند نجاشی، شیخ طوسی و آیت الله سیدابوالقاسم خویی در مورد سند این زیارت و وجود راویان مطمئن و موثق در سند زیارت عاشورا و برخی از مناقشات صورت گرفته در سند آن را به صورت مفصل مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ضمن مقایسه نظریه های مختلف در سند این زیارت پنج سند و طریق که وی آن ها را معتبر شمرده است در اثبات صحت سند مطرح کرده و دیدگاه های علمای بزرگ حدیث شیعی را نیز در مورد این اسناد منعکس نموده است.

33 ) بررسی سند زیارت عاشورا

ناشر: دارالصدیقه الشهیده ، چاپ چهارم ، 1397ش، 304 صفحه ، رقعی .

تبریزی ، جواد

34 ) زیارت عاشورا فوق الشبهات

ناشر: دار الصدیقه الشهیده ، چاپ اول ، 1389ش ، 364 صفحه ، رقعی . عربی

35 ) فراتر از شبهه ، جوادتبریزی

ناشر: دار الصدیقه الشهیده ، 573 صفحه

تبریزی شبستری، نصرالله بن عبدالله (متولد 1333)

36 ) اللؤلؤ النضید فی شرح زیارت مولینا ابیعبدالله

تبریز، نصرالله بن عبدالله التبریزی، چاپ اول.

قم، انتشارات امام مهدی، چاپ دوم، 1365ش، 258 صفحه، جیبی.

ص:15

تقیان ، حبیب الله

37 ) کلمات ماثور در زیارت عاشور: زیارت عاشورا و دعای توسل

ناشر: حسنین، چاپ ششم ، 1390ش، 48 صفحه ، جیبی .

توتونچی تبریزی ، میرزا محمد (م1398ق)

38 ) المصباح والنور در شرح زیارت عاشورا

میرزا محمد توتونچی تبریزی(1)

چاپ تبریز، 1392ق، 87 صفحه ، رقعی.

ث

ثانی، هاشم

39 ) زیارت عاشورا : به انضمام مروری کوتاه بر مفاهیم و زندگی اشخاص

مشهد، نشر شاملو ، چاپ اول، 92صفحه.

ثقفی تهرانی، حسن

40 ) ترجمه و شرح زیارت عاشورا: تلخیص و نظری تازه بر کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور

تهران، ناشر هاد، چاپ دوم ، 1386، 666 صفحه، وزیری.

گزیده و ترجمه ای از کتاب شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشورا نوشته ابوالفضل بن ابوالقاسم طهرانی در شرح و توضیح مفاهیم، معارف و آموزه های اعتقادی و اخلاقی زیارت عاشورا است. این زیارت از معتبرترین و معروفترین زیارات شیعی است که از امام باقر در شأن و توصیف شهادت و مناقب امام حسین روایت شده


1- نویسنده دارای شرح هایی است بر زیارت جامعه، دعای ندبه و خطبه شقشقیه .

ص:16

است. نویسنده با تکیه بر منابع و مصادر حدیثی از متون اهل سنّت و شیعه به اثبات اصالت و صحت این زیارتنامه پرداخته است. از مشروعیت لعن بنی امیه و یزید و شرحی از جنایات آنها بحث شده و نکات و دقت های حدیث پژوهی متعددی در لابه لای مباحث گردیده است.

ج

جدیدی، حمیدرضا

41 ) اشک حماسه: زیارت ناحیه مقدسه و زیارت عاشورا به همراه توضیح اعلام و معرفی اصحاب حسین علیه السلام

قم، نشر برگزیده، چاپ اول، 1384ش، 192صفحه ، رقعی.

جعفرپور ، مجید

42 ) زیارت عاشورا منزلگاه انتظار و بلا

قم ، انتشارات: بیت الاحزان، چاپ اول، 1393ش، 176 صفحه، رقعی.

جعفری ، ابوالقاسم

43 ) عاقلانه گریستن ، شرحی بر زیارت عاشورا

ناشر: دعوت، تهران، چاپ اول ، 1396ش ، 176 صفحه ، رقعی.

جعفری نیا ، محمد رضا

44 ) تجلی عشق (زیارت عاشورا و دعای علقمه همراه با توضیحات، حکایت، روایات، بیان ثواب و ...)

انتشارات نسیم کوثر ، چاپ ششم ، 1385ش، 32 صفحه .

ص:17

چ

چقائی اراکی، محمد

45 )زیارت خوبان: شرحی بر زیارت عاشورا

بی جا، علمیه، چاپ اول، 1376ش ، 96 صفحه ، رقعی . فارسی

ح

حاج علی اکبری، محمدجواد

46 ) بوی سیب: برداشتی از زیارت عاشورا

تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول ، 99صفحه .

تهران، مهرهشتم، چاپ اول ، 140صفحه .

حائری تهرانی ، عباس (1298 - 1360ق)

47 ) شرح زیارت عاشورا

نسخه آن نزد فرزندش حاج شیخ مهدی حایری تهرانی بوده است.(1) خطی فارسی

حائری شیرازی ، حاج میرزا حسن

48 ) شرح زیارة عاشوراء ،(2) (خطی عربی)


1- نقباءالبشر، ج 4، ص 990؛ گنجینه دانشمندان، ج 4، ص 426 ؛ آثارالحجه، شیخ محمد رازی، ج1، ص 225.
2- المسلسلات فی الاجازات، ج 2، ص 263.

ص:18

حبیبیان ، احمد

49 ) شرح زیارت عاشورا

همدان: برکت کوثر، 1397ش ،250 صفحه.

حجتی ، حامد

50 ) عطر سیب

ناشر: مسجد مقدس جمکران، چاپ چهارم ، 1387ش، 54 صفحه ، رقعی .

حسین خان ، سید حامد

51 ) زیارت عاشورا(1) . (به زبان اردو)

حسینی ، سید عباس

52 ) زیارۀ عاشورا تحفۀ من السماء

نشر : موسسه الامام الرضا

علیه السلام، قم، 1431ق.

نشر مؤسسه زین العابدین علیه السلام و فاروس ، چاپ اول ، 1396، 392 صفحه ، وزیری . عربی

حسینی زنجانی ، سید عزالدین

53 ) شرح زیارت عاشورا

به اهتمام : محمد علی چنارانی.

مشهد: عروج اندیشه ، 1388ش، 173 صفحه.


1- مصنفین امامیه ، ج 1، ص 452.

ص:19

حسینی ، عین الله

54 ) شرح مأثور بر زیارت عاشورا،(1) .

نشر: شاکر ، چاپ اول، 1392ش، 500 صفحه، وزیری .

حسینی ، سیدمحمد

55 ) بررسی کوتاه پیرامون زیارت عاشورا

تهران، نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ اول، 1364ش ، 232 صفحه. فارسی

حسینی (سیاهپوش) ، سیدمحمود

56 ) پرتویی از زیارت عاشورا

تهران : نشر ابجد ، 1357 ش ،30 صفحه ، رقعی. فارسی

حسینی ، سیدنصرالله بن حسن

57 ) رسالة فی روایة زیارة عاشورا

نسخه خطی آن (مورَّخ:1237ق) به شماره 3 / 2527 در کتابخانه مسجد سپهسالار (شهید مطهری) موجود است.

(خطی عربی)

حسینیان ، اسماعیل و حسینیان قمی ، مهدی

58 ) عاشورا عاشورا عاشورا دفاع از زیارت عاشورا

ویراستار: امیر قیطاسیان

ناشر: حق بین ، چاپ اول، 1393ش ، 184صفحه ، رقعی . فارسی


1- مروری بر مفاد مندرج در زیارت عاشورا و تجلیل از مقام امام حسین علیه السلام و شهدای کربلا در قالب تفسیر این زیارت است. در ابتدای کتاب تحقیقی در مورد سند زیارت عاشورا و صحت این سند از دیدگاه علمای حدیث صورت گرفته و سپس آداب زیارت عاشورا و فضیلت آن بیان شده است. بیشترین حجم مطالب کتاب در شرح این زیارت مربوط به بیام مفهوم سلام و لعن های مندرج در آن است که بدین وسیله نگارنده به بیان فضایل امام حسین و مذمت دشمنان و قاتلان ایشان از آل مروان و بنی امیه پرداخته و تحلیلی اجمالی از مقوله ولایت اهل بیت علیهم السلام و ابعاد مختلف آن ارایه نموده است. نگارنده این زیارت را نمونه ای از تولی و تبری عنوان نموده و ابعادی از جنایات امویان در کربلا و قبل و بعد از آن را به تصویر کشیده و مقام عرفانی امام حسین و شهدای کربلا را نیز تبیین نموده و زوایایی از حادثه کربلا را شرح داده است.

ص:20

حسینی استرآبادی، محمدباقر معروف به میرداماد(م 1041ق)،

59 ) رساله (شرح تایعت) فی زیارۀ عاشورا

این رساله در شرح کلمه (تابعت) در زیارت عاشورا و اثبات صحیح بودن (تایعت) است .(1) عربی

حسینی اشرف زاده ، سید جلال

60 ) شرح زیارۀ عاشوراء دور الرضیع فی کربلاء ،

ناشر : طوبای محبت ، چاپ اول، 1395ش ، 286 صفحه ، وزیری . عربی

61 ) شرح زیارت عاشورا: نقش علی اصغردر کربلا

مترجم : محمدحسین خورشیدی.

قم ، ناشر: طوبای محبت ، چاپ اول، 1395ش، 352 صفحه ، وزیری . فارسی

حسینی النیلی ، بهاء الدین

62 ) شرح زیارة عاشوراء

سیدبهاءالدین علی بن عبدالکریم (عبدالحمید) الحسینی النیلی النجفی(2)

مؤلف بزرگوار، مصباح المتهجد شیخ طوسی را شرح کرده و از آن جا که زیارت عاشورا در آن مذکور است، مؤلف نیز به شرح زیارت عاشورا پرداخته است.


1- این نوشتار در کتاب شفاء الصدور، ج 2، ص430 ، با نقدی بر آن، ذکر شده است ؛ الذریعه ، ج 13، ص 132.
2- الذریعه ، ج 2، ص 500 ؛ فهرست کتابخانه مرعشی، ج 8، ص 313؛ الذریعه، ج 24، ص 47 و 50 .

ص:21

علامه مجلسی درباره آن می­نویسد :

این شرح را دیدم ، بیشتر به بیان تراکیب الفاظ و ادبیات آن پرداخته و فایده بسیار بر آن متصوّر نیست . (خطی فارسی)

حسینی زاده ، سیدمهدی

63 ) شرح یک حماسه: نگاهی کوتاه به زیارت عاشورا

تهران، مرکز آفرینش های ادبی هنری بنیاد قرآن، چاپ اول، 1381 ش، 140 صفحه ، خشتی .

حسینی ساوجی ، حسن بن ابراهیم

64 ) تحقیق فی زیارة العاشوراء (ق 13) ،

نسخه خطی آن (کتابت: 1286 ق) در کتابخانه مسجد اعظم قم موجود است . عربی

حسینی موسوی زنجانی، محمد

65 ) زیارت عاشورا با بیان آداب، برکات، شرایط و توضیح فرازهایی از زیارت شریفه عاشورا

قم، بوستان کتاب قم ، چاپ اول، 1384ش، 204صفحه، جیبی.

حسینی میرعظیمی، جواد و مرادی بروجردی، اسدالله

66 ) شرح زیارت عاشورا، کاشان، حسینیه آیت الله امامت کاشانی، مجمع متوسلین به آل محمد(ص)، چاپ اول، 143صفحه ، رقعی.

ص:22

حسینی لکهنوی ، سید مرتضی (اردو)

67 ) زیارت جامعه عاشورا

ترجمه و تحقیق : سیدمرتضی حسین لکهنوی (1341 - 1407ق)،

پاکستان ، شیخ اخترعلی بانگا.

حسینی نسب، سیدمحمد صادق

68 ) شرح مبسوط زیارت عاشورا

قم، ناشر: شاکر، چاپ اول، 1382ش، 256 صفحه ، رقعی . فارسی

حسینی همدانی ، سید محمد مهدی

69 ) خشت های معرفت: گزیده ای از بیانات نماینده ولی فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج

تهران ، نشر ستایش حقیقت ، 1395ش .

حکیمی، محمدرضا

70 ) تفسیر زیارت عاشورا

تهران، ناشر: آهنگ صبا، چاپ اول، 1384ش، 304 صفحه ، رقعی(1)

حیدری ، اسماعیل

71 ) عبرتهای عاشورا در زیارت عاشورا

تهران ، نشرمیعاد ، چاپ اول، 135صفحه ، رقعی.

شرح زیارت عاشورا با استناد به آیات، احادیث و روایات است. بخشی از کتاب به شرح ویژگی های امام حسین علیه السلام و قیام خونین آن حضرت، مفهوم امامت، کمال نهایی انسان، راه های تقرب به خدا و تسامح در اسلام اختصاص دارد.


1- شرح و تفسیر زیارت عاشورا است. شارح، مطالب را در سه بخش تنظیم کرده است. در بخش نخست، نگارنده بعد از آوردن متن زیارتنامه، مراجع ضمایر را روشن می سازد. در بخش دوم تفسیر این زیارت نامه آورده شده و در بخش سوم، زیارت عاشورا از دیدگاه قرآن، بررسی گردیده است.

ص:23

حیدری ، زهره

72 ) حسین علیه السلام خون خدا: شرح زیارت عاشورا، به همراه سوگنامه کربلا

مؤلفان:زهره حیدری، سیدجواد هاشمی

ناشر: لاهیجی ، چاپ اول، 1384ش، 400 صفحه ، وزیری . فارسی

حیدری ابهری، غلامرضا

73 ) زیارت عاشورا در نگاهی دیگر: با نگاهی به مستندات تاریخی و حدیثی زیارت عاشورا

قم، نشر جمال، چاپ اول، 1388ش، 104صفحه، رقعی.

حیدری فر ، مجید

74 ) مدرسه عشق: عبودیت و معرفت در پرتو زیارت عاشورا، همراه با سیری در زیارت ناحیۀ مقدسه

قم، زائر، چاپ اول ، 1382ش، 642 صفحه.

75 ) منشور نینوا: شرح و تفسیری بر زیارت عاشورا، ره آوردی از امام باقر العلوم علیه السلام

قم ، انتشارات مسجد مقدس جمکران ، چاپ چهارم ، زمستان 1388ش ، 535 صفحه ، وزیری .

شرح و تفسیر زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام است. نویسنده پس از بررسی روایات زیارات و سند آنها، برکات مداومت بر خواندن این زیارت را بر می شمارد و آنگاه به بازخوانی و بازکاوی فرهنگ عاشورا و شیوه مبارزه سیدالشهدا پرداخته و با ارائه فرازهای این زیارت، به شرح و تفسیر عبارات ارزشمند آن می پردازد و درس هایی را که از این زیارت می توان گرفت، بازخوانی می کند. سلام خدا و معنای آن، انواع استعمار ملت ها، زمینه سازان جنایت کربلا، ویژگی های سالار شهیدان، اسلام و حاکمیت اموی، شناسنامه بنی امیه و قاتلان حسین علیه السلام، اقسام شفاعت، برخی از ده­ها عنوان و مطالب این کتاب است.

76 ) ترنم عاشوراییان: زیارت عاشورا، تقیه و شفاعت در قرآن و سنت

ناشر: تسنیم، چاپ اول، 1379ش ، 96 صفحه ، جیبی . فارسی

ص:24

خ

خاموشی ، فاطمه (طاهایی)

77 ) سیری در زیارت عاشورا

از سلسله درس­های استاد سید خاموشی (طاهایی)

ناشر: نامه نرجس ، چاپ اول ، 1397، 252 صفحه ، رقعی .

ناشر: پارسیران ، چاپ اول، 1386ش، 216 صفحه ، وزیری.

خدامیان آرانی ، مهدی

78 ) سلام بر خورشید ، نگاهی نو به زیارت عاشورا

قم ، انتشارات وثوق، 1391ش ، 126 صفحه .

خسروی، موسی

79 ) شرح زیارت عاشورا و داستان های شگفت آن

مشهد، ناشر : الف، چاپ سوم ، 1382ش ، 336 صفحه ، جیبی .

خواجه پیری ، عباس

80 ) تمنای نثار در بیان فضائل زیارت عاشورا

ناشر: آثار سبز ، چاپ اول، 1393ش ، 86 صفحه ، جیبی .

خوانساری اصفهانی ، حسین بن ابوالقاسم (م 1191ق) (1) (جد صاحب روضات)

81 ) شرح زیارة عاشوراء (خطی عربی)


1- الذریعه ، ج 13، ص 307 ، ش 1128؛ مقدمه منهاج المعارف، ص 180.

ص:25

خیابانی تبریزی ، فتاح بن محمد علی (م 1372ق) (خطی عربی)

82 ) شرح زیارة عاشوراء(1)

د

دادور، منیژه

83 ) شرحی بر زیارت عاشورا

نی ریز، ناشر: تهامی ، چاپ اول، 1390ش، 232 صفحه ، رقعی .

دریایی، محمد رسول

84 ) تحلیلی از حماسه سیاسی - تاریخی زیارت عاشورا

تهران : انتشارات جعفری و اسلامی ، چاپ اول ، 1371 ش، 558 صفحه ، وزیری .

بررسی مفاهیم و موضوعات زیارت عاشورا است. نویسنده با استناد به مهم ترین کتب تفسیری مانندتفسیر مجمع البیان، صافی ، المیزان و نمونه و کتب حدیثی مانند بحار الانوار و کافی و کتب تاریخی مانند تاریخ یعقوبی ، واقدی ، ابن خلدون ، مسعودی مفاهیم این زیارت را تبیین کرده است. این نقد و شرح زیارت عاشورا ، بیشتر گرایش سیاسی - تاریخی دارد و تأکید بر این جنبه های زیارت بر دیگر ابعاد آن برتری یافته است. به طوری که خواننده کتاب، یک دوره تاریخ اسلام را به طور فشرده از صدر اسلام تا زمان شهادت امام حسین علیه السلام مرور خواهد کرد.

ذ

ذاکری خطیر ، حسین

85 ) شرح و کرامات زیارت عاشورا و دعا از دیدگاه روانشناسی و روایات(2)

قائم شهر، رهروان ولایت، چاپ اول، 160صفحه ، جیبی .

بابل، ناشر: مبعث ، چاپ اول، 1381ش، 160 صفحه ، جیبی .

ذاکری درباغی ، مرتضی

86 ) برکات زیارت عاشورا: شرح برکات و فضائل زیارت عاشورا به انضمام متن زیارت عاشورا و دعای علقمه

ناشر: بهتا پژوهش ، چاپ اول، 1393ش ، 80 صفحه ، جیبی .


1- معجم اعلام الشیعة، ج 1، ص 343 .
2- شرح زیارتنامه عاشورا و بررسی جوانب روان شناختی، کلامی و فقهی و اجتماعی آن است.

ص:26

ر

رجایی ، مسعود

87 ) قطره ای از دریای زیارت عاشورا

ناشر: مرغ سلیمان ، چاپ اول، 1389ش ، 112 صفحه ، جیبی .

رستمی لاهیجانی ، ناصر

88 ) شرح زیارت عاشورا و آثار معجزه آسای آن

قم، نشر شاکر، چاپ اول، 1383ش، 440 صفحه، وزیری.

قم ، مجمع ذخائر اسلامی، چاپ اول، 1370ش، 368 صفحه ، وزیری .

رسولی نژاد، سعید

89 ) شرح زیارت عاشورا

ویراستار: قدرت الله خیاطیان

سمنان، بوستان اندیشه، چاپ اول، 1384ش، 176 صفحه ، رقعی .

رضایی گالشپل ، مهدی

90 ) شرح الفجع: برگرفته از شرح زیارت عاشورا حضرت آیت الله سیداحمد میرخانی

گرگان: انتشارات نوروزی ، 1396ش ، 354 صفحه.

رضانژاد، مجتبی

91 ) زیارت عاشورا با ترجمه منظوم

به کوشش مؤسسه فرهنگی هنری آوای عرشی، تهران، نشر نذیر، چاپ اول،1380ش، 24صفحه .

ص:27

رضوی ، سید عباس

92 ) رائحه الجنه: کلمات فی شرح زیاره عاشورا

ناشر: بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ، چاپ اول، 1392ش، 124 صفحه ، رقعی .

روحانی، مرتضی

93 ) نگرشی به زیارت عاشورا

تهران، ناشر: ، چاپ اول، 1385ش، 136 صفحه ، رقعی .

روح بخش ، سیدعلی

94 ) مصیبة الدهور: شرح زیارت عاشورا

قم ، فائز ، چاپ اول، 156صفحه ، رقعی.

تلخیصی از کتاب شفاء الصدور نوشته ابوالفضل بن ابوالقاسم طهرانی است. طهرانی در این کتاب، با استناد به منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت و شیعه، اسناد این زیارت را در کتاب های حدیثی و زیارات بررسی کرده و واژه ها و مفاهیم کلیدی آن را توضیح داده است.

رئیسی، مهدی

95 ) داستانهای شگفت زیارت عاشورا و داستان­های آن

قم ، انتشارات مشهور (میراث ماندگار)، چاپ سوم، 1385 ش ، 240صفحه ، جیبی.

ز

زاهدی، مرتضی

مجموعه شرح زیارت عاشورا در 4 جلد

ص:28

96 ) تفسیر سلام

تهران، مرتضی زاهدی، چاپ اول، 1382ش، 144صفحه ، پالتویی.

97 ) اسرار عاشقان و مقامات عارفان در زیارت عاشورا،

موسسه فرهنگی و هنری صابره .

98 ) در عظمت زیارت عاشورا

تهران، مرتضی زاهدی، چاپ اول، 1382ش، 120صفحه، پالتویی.

99 ) اسرار نهفته در کلمه مقدسه اباعبدالله و ابن رسول الله

تهران، مرتضی زاهدی، چاپ اول، 1383ش، 144صفحه ، پالتویی.

100 ) کشتی نجات

تهران، مرتضی زاهدی، چاپ اول، 1383ش، 144صفحه ، پالتویی.

زاهدی ، قربان محمد

101 ) فضائل زیارت عاشورا

نشر: ضریح آفتاب ، 1397ش، 176 صفحه .

ژ

ژولیده نیشابوری ، حسن

102 ) زیارت عاشورا با زبان شعر

ناشر: علمی و فرهنگی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

، چاپ ششم، 1386ش، 32 صفحه، جیبی.

ص:29

س

سبحانی تبریزی ، جعفر

103 ) زیارۀ عاشورا سنداً و مکانۀ (1)،

موسسه الامام الصادق علیه السلام، قم ، چاپ اول، 1430 ق ، 80 صفحه ، جیبی .

104) بررسی اسناد زیارت عاشورا(2)

سدری ، بابک

105 ) ناگفته هایی از زیارت عاشورا

ناشر: هفتواد ، چاپ اول، 1391ش ، 128 صفحه ، رقعی .

سلیمانی بروجردی ، علی

106 ) گذری بر زیارت کریمه عاشورا: به همراه متن مقابله شده با تمام نسخ زیارت عاشورا

ناشر: اقیانوس معرفت ، چاپ اول، 1387ش، 96 صفحه ، رقعی .


1- تحقیقی است درباره سند و اعتبار «زیارت عاشورا» و جایگاه ویژه آن نزد شیعیان. در این تحقیق حجیت زیارت عاشورا نزد علمای قدیم و قوی بودن اعتبار آن به جهت شهرت عملی مورد بررسی قرار گرفته و دیدگاه علمایی مانند شیخ طوسی و ابن قولویه درباره اسناد روایی این زیارت منعکس گردیده است. نگارنده معتقد است اگر چه سند روایت مربوط به زیارت عاشورا به دیدگاه برخی از علما ضعیف است اما شهرت عملی علمای شیعه بر مواظبت و مداومت بر این زیارت ضعف سند آن را جبران نموده است. وی پنج سند برای زیارت عاشورا نقل کرده است .
2- این نوشتار در مجموعه مقالات ایشان به نام سیمای فرزانگان، ج 2، ص 495- 506 مندرج است .

ص:30

بررسی و تفسیر زیارت عاشورا است. در این نوشتار، نخست متن زیارت عاشورا همرا با توضیحاتی پیرامون بخش هایی از زیارت به صورت پاورقی آمده است. نیز آداب و احکام و شرایط قرائت در بخش دیگری بیان شده است.

وی کتابی در زمینه زیارت عاشورا نوشته که در چهار مجلد است و هنوز به زیور طبع آراسته نشده است.

سینایی ، مجید

107 ) ساغر سرخ ، ترجمه و شرح مختصر زیارت عاشورا

کانون علمی پژوهشی حضرت ابوطالب علیه السلام ، چاپ اول، 1397ش، 152 صفحه.

ش

شاهین فر، منصور

108 ) راز زیارت عاشورا: آشنایی با حقایقی از زیارت عاشورا در سیره خوبان

اصفهان ، عطر عترت، چاپ اول، 1384ش ، 62 صفحه ، جیبی .

شبستری تبریزی ، نصرالله ( م بعد از 1359ه-) (1)

109 ) اللؤلؤ النضید فی شرح زیارة مولینا أبی عبداللّه الشهید علیه السلام

قم ، انتشارات امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ، چاپ دوم ، 1365 ش ، 258 صفحه ، جیبی .


1- الذریعه، ج 18، ص 387، ش 566؛ فهرست آستان قدس، چاپ قدیم، ج6، ص 344 و 345؛ شفاء الصدور، ج2، ص 433. این اولین کتاب مؤلف است.

ص:31

شجاعی، محمد

110 ) عزادار حقیقی

قم، نشر محیی، چاپ اول، 1383ش، 188صفحه ، رقعی.

شریعتمدار استرآبادی تهرانی ، علی(م 1315 ق)

111 ) جنّة السرور فی تحقیق کیفیة زیارة العاشور (1)

نسخه اصل به خط مؤلف آن در مجموعه شماره 3/3090 کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است .

مؤلف، این کتاب را خودش به نام «نتایج المأثور» ترجمه کرده است.

مؤلف بزرگوار، کتاب جنّة السرور خود را، ترجمه تحت اللفظی نموده و نیز مؤلف، آن را به نام نتیجة النتایج تلخیص نموده است. (خطی فارسی)

شریعتمدار استرآبادی تهرانی ، ملا محمدجعفر (1197 - 1263ق)

112 ) رسالة فی زیارة عاشوراء(2)

نسخه­ای از آن نزد شیخ مهدی شرف الدین در شوشتر بوده و شاید ، نسخه شماره 2527 کتابخانه مسجد سپهسالار (شهید مطهری)، همین کتاب باشد. (خطی عربی)


1- الذریعه ، ج 5، ص 158؛ فهرست کتابخانه مرعشی، ج 8، ص 314 - 315.
2- الذریعه ، ج 12، ص 79 ، ش 548 .

ص:32

شفتی ، سید اسدالله (م 1290ق)(1)

113 ) شرح زیارت عاشوراء (نسخه خطی عربی)

علامه سید اسداللّه اعلم فرزندان حجةالاسلام سیدمحمد باقر شفتی اصفهانی

شفتی ، سید محمدباقر

114 ) فقه نینوا ، پرسش و پاسخ پیرامون زیارت عاشورا و کیفیت آن(2)

تحقیق: مرکز تحقیقات کتابخانه مسجد سید

اصفهان، نشر بامداد امید، چاپ اول، 1394 ش، 528 صفحه ، وزیری .

115 ) رسالة فی زیارة العاشوراء و کیفیتها

تألیف : سید محمدباقر اصفهانی (حجه الاسلام شفتی) (1160 - 1260ق)

این رساله در ضمن مجموعه (سئوال و جواب) در کتابخانه سپهسالار جدید موجود است .(3)

شفیعی ، سیدمحمد

116 ) عاشورا درخششی دیگر: شرحی بر زیارت عاشورا با نگاه به منابع اهل سنت

قم، آیات بینات، چاپ اول ، 264 صفحه ، وزیری.


1- الذریعه ، ج 13، ص 307 ، ش 1127 .
2- در پایان این کتاب دو رساله به زبان عربی از آثار ارزشمند علامه حاج سید اسدالله شفتی اصفهانی، فرزند محمدباقر شفتی ضمیمه گردیده یکی پیرامون زیارت عاشورا و کیفیت آن و دیگری درباره محدوده حائر حسینی علیه السلام.
3- الذریعه ، ج 12، ص 79، ش 547 ؛ فهرست کتابخانه سپهسالار ، ج1، ص 423، و ص 509 ؛ روضات الجنات، ج2، ص 101.

ص:33

شمس گیلانی، حسن

117 ) شرح و ترجمه زیارت عاشورا

تهران ، نشر مولف ، چاپ اول، 1369ش، 147 صفحه ، رقعی .

شیخ الرئیس ، احمد

118 ) تفسیر زیارت عاشورا در عظمت سیدالشهداء

ناشر: ولی، چاپ اول، 1392ش ، 148 صفحه ، رقعی .

شهرستانی حایری ، سید محمدعلی بن میرزا محمدحسین

119 ) رسالة فی زیارة عاشوراء(1) ،

شهرکی واحد ، عزیز

120 ) فضائل زیارت عاشورا با ضمیمه متن کامل زیارت عاشورا و آثار قیام و حرکت حضرت سیدالشهدا علیه السلام

ناشر: عروج اندیشه، چاپ اول، 1393ش ، 72 صفحه، رقعی .

شهداوی ، محمد

121 ) الدرة الحمراء فی شرح کیفیة زیارة العاشوراء

شیخ محمد شهداوی بن ابی الحسن نایینی مصاحبی(2) (م1278ق) ، تاریخ تألیف: 1269 ق،


1- الذریعه، ج 12، ص 80 ، ش 550.
2- فهرست کتابخانه، ص 286 ؛ مکارم الآثار، ج6، ص2231 . این رساله در مجموعه میراث حدیث شیعه دفتر بیستم با تحقیق: حجت الاسلام و المسلمین شیخ مهدی باقری سیانی به چاپ رسیده است.

ص:34

نسخه خطی آن در مجموعه شماره 697 (در 44 صفحه جیبی) کتابخانه سید احمد صفایی خوانساری (اهدایی مقام معظم رهبری به کتابخانه آستان قدس رضوی) موجود است. (خطی عربی)

شیرازی بحرانی ، مفید

122 ) شرح زیارت عاشورا

شیخ مفید بن محمد نبی شیرازی بحرانی (1251ق - 1325ق) ،

این کتاب، شرح مزجی بسیار مفصلی است که به موضوعات ادبی، تاریخی و اعتقادی بحث می­پردازد و در آغاز هم مقدمه­ای درباره فضیلت زیارت امام حسین و معنای عاشورا آورده و در اوایل ماه رمضان 1303 ق، به تألیف آن پرداخته و روز سوم ذی قعده همان سال، از آن فراغت جُسته است. نسخه­ای از آن به شماره 375 در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است.(1) (مخطوط عربی )

تحقیق و تنظیم : محمد حسین درایتی ، پژوهشکده باقر العلوم علیه السلام ، 1394ش.


1- فهرست کتابخانه مرعشی، ج 1، ص 393.

ص:35

ص

صادقی ارزگانی ، محمدامین

123 ) مثنوی عشق (قرائتی عارفانه از زیارت عاشورا)

ناشر: دار التفسیر، چاپ اول، 1394ش، 148 صفحه ، وزیری .

صالحان ، جعفر

124 ) کیمیای وصل، سیری در معارف زیارت عاشورا بر اساس نسخه سید علی آقا قاضی

به قلم جعفر صالحان

ناشر: تراث، 1394ش ، 831 صفحه، وزیری . در دو جلد.

صحت، علی

125 ) پیام عاشورا: شرح زیارت عاشورا

تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر ، چاپ دوم، 1388ش، 674 صفحه ، وزیری .

شرح و تفسیر زیارت عاشورا با استفاده از آیات قرآن و کتاب های لغت و تاریخ و نیز احادیث و روایات معصومین است. «گفتاری درباره زیارت» عنوان فصل اول است که در آن توضیحاتی درباره مفهوم زیارت و فضیلت زیارت پیامبر و خاندانش و به ویژه امام حسین علیه السلام بیان شده است. در فصل دوم سند و متن زیارت عاشورا بررسی شده است. و در ادامه تفسیر و شرح این زیارت آمده است.

صداقت ، سید علی اکبر

126 ) زیارت عاشورا: قدیمی ترین نسخه مستند زیارت عاشورا

ناشر: آخرین وصی، چاپ دوم، 1389ش، 24 صفحه .

ص:36

صدرالافاضل ، سید انصار حسین

127 ) شرح و ترجمه زیارت عاشورا (1) (م 1387 ق). (زبان اردو)

صدیقی، کاظم

128 ) سرود عرش: گزیده بیانات حجه الاسلام والمسلمین صدیقی درباره زیارت عاشورا دهه اول محرم مسجد دانشگاه صنعتی شریف

به کوشش واحد تحقیق و پژوهش هیئت الزهرا علیها السلام ، دانشگاه صنعتی شریف، ویرایشِ مصطفی مرادی

تهران، بامداد کتاب ، چاپ دوازدهم ، 72 صفحه ، پالتویی .

این کتاب با مشارکت بنیاد قرآن و عترت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شده است .

صفاتی، زهره

129 ) زیارت در پرتو ولایت؛ شرحی بر زیارت عاشورا

قم، آیات بینات، چاپ اول، 1383ش، 200ص ، رقعی.

قم ، مجمع علوم دینی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، 195 صفحه ، رقعی.

صفا خواه، محمد حسین و طالعی، عبدالحسین

130 ) نگاهی به زیارت عاشورا (2)

تهران ، ناشر: ابرون ، چاپ اول، 1381ش، 300 صفحه ، رقعی .

صفر نورالله ، زهرا

131 ) شرح و تفسیری بر زیارت عاشورا

ناشر: ارغوان دانش، چاپ اول، 1393ش، 104 صفحه ، رقعی .


1- تذکره علمای امامیه پاکستان ، ص 60.
2- بررسی جوانب زیارتنامه عاشورا است. نویسنده طی پنج فصل به این مباحث پرداخته است: 1- فقهاء و محدثان امامیه و زیارت عاشورا 2- کلمات علما و بزرگان درباره زیارت عاشورا 3- متن و ترجمه زیارت عاشورا 4- رساله تذکرة الزائرین 5- راهنمای موضوعی زیارت عاشورا. نیز کتابشناسی زیارت عاشورا، در پایان کتاب آمده است.

ص:37

صفوی ، سلمان

132 ) تحلیل عرفانی زیارت عاشورا

مؤلفان: سلمان صفوی، محمدسعید نقاشیان

ناشر: سلمان آزاده ، چاپ اول، 1390ش ، 72 صفحه ، رقعی .

صفی زاده، فاروق

133 ) زیارت عاشورا: منظوم و ترجمه به زبانهای انگلیسی - عربی - فارسی - کردی - ترکی

مترجم: اصغر عرب

تهران ، ناشر: مدحت ، چاپ اول، 1388ش ، 82 صفحه ، رقعی .

ط

طالع زاده ، نصرالله

134 ) زیارت عاشوراء منظوم

به کوشش کانون قرآن مبین لارستان

قم، ناشر: بنیاد معارف اسلامی ، چاپ دوم، 1387ش ، 38 صفحه ، جیبی .

135 ) زیارت عاشورا "منظوم"

طاهرزاده ، اصغر

136 ) زیارت عاشورا: اتحاد روحانی با امام حسین علیه السلام

ص:38

به کوشش گروه فرهنگی المیزان، نشر لب المیزان ، چاپ چهاردهم ، 1393ش، 136صفحه ، پالتویی(1).

طاهری ، حبیب

137 ) معرفت حسین

ناشر: میم ، چاپ اول، 1389ش، 284 صفحه ، رقعی .

طاهریان ، محمد

138 ) تنهای تنها: تحلیلی جامع از زیارت عاشورا

ناشر: ضریح آفتاب، چاپ اول، 1394ش، 120 صفحه ، رقعی .

طاهریان، مهدی

139 ) زیارت عاشورا منظومه

تهران، انتشارات ایران، چاپ اول، 1381ش ، 96صفحه .

طباطبایی، سیداشرف الدین

140 ) شرح زیارت عاشورا با ترجمه و توضیح

تهران، البرز فر دانش، چاپ اول، 412صفحه ، وزیری .


1- شرح و تفسیر مفاهیم زیارت عاشورا است. این کتاب حاصل سخنرانی نویسنده در ماه محرم سال 1379 شمسی در اصفهان است.

ص:39

طباطبایی ساروی مازندرانی ، سیدابومحمد حسن بن محمد (م 1351ق)

141 ) تذکرة الزائرین ،(1)

این کتاب ، شرح مختصر زیارت عاشورا بوده و نسخه خطی آن به شماره 7 / 4373 در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است. مؤلف، پس از این ، شرح مفصّل زیارت را به نام «صداق الحور» نگاشته است . (مخطوط عربی)

142 ) صداق الحور فی شرح زیارة العاشور

این کتاب، شرحی مفصّل بر زیارت عاشورا بوده و تا جمله (علیکم منّی جمیعاً سلام اللّه) را دربر دارد. نسخه خطی آن در مجموعه شماره 43738(رساله هفتم مجموعه) در کتابخانه مجلس شورای اسلامی موجود است.(2) (مخطوط، عربی)

طرازنده ، مهدی

143 ) زیارت عاشورا بر اساس 4 روایت، شامل زیارت عاشورای معروف و غیر معروف وامام حسین علیه السلام و ...،

ناشر: مهدی طرازنده ، چاپ اول، 1393ش.

طهرانی، ابوالفضل بن ابوالقاسم (1273 - 1316ق)

144 ) شفاء الصدور فی شرح زیارة العاشور(3)


1- فهرست کتابخانه مجلس، ج 12، ص 83 ؛ شفاء الصدور، ج2، ص 419.
2- فهرست کتابخانه مجلس، ج 12، ص 83 - 84 .
3- مؤلف ، این شرح را - که گسترده­ترین و پرفایده­ترین شرح زیارت عاشوراست - در عصر روز عاشورای 1309ق، در سامرا به پایان رسانیده و مورد تأیید و تمجید مرحوم آیت اللّه العظمی میرزای شیرازی نیز قرار گرفته است . این کتاب ، بارها در بمبئی، تهران و قم به چاپ رسیده و مورد اعتنا و اعتماد محدثان و مورّخانی مانند: حاج میرزا محمد ارباب قمی در اربعین الحسینیه و حاج شیخ عباس قمی در منتهی الآمال هم قرار گرفته است. مؤلف بزرگوار، این کتاب را سرشار از فواید گوناگون کلامی ، تفسیری ، حدیثی ، تاریخی ، لغوی ، ادبی ، فقهی و رجالی ساخته و با نهایت دقّت و ژرف نگری مطالب را پیگیری کرده و مدّعای خویش را به اثبات می­رساند .

ص:40

تحقیق: سیدعلی موحد ابطحی اصفهانی

قم: چاپ سیدالشهدا، 1368ش، 2 ج، 440 و 415صفحه ، وزیری .

چاپ­های دیگر:

تحقیق محمدباقر ملکیان ، قم، سازمان اوقاف و امور خیریه، انتشارت اسوه، چاپ اول، 600 صفحه ، وزیری.

تحقیق سیدابراهیم شبیری، تهران، مرتضوی، چاپ اول ، 1376ش، 592 صفحه ، وزیری.

تحقیق: صادق حسن زاده ، انتشارات نبوغ، 664 صفحه ، چاپ اول ، 1391 ش، یک جلد ، وزیری .

شرح و تفسیر زیارت عاشورا و بیان اثرات مادی و معنوی آن است. نویسنده با استناد به منابع حدیثی و تاریخی اهل سنت و شیعه، اسناد این زیارت را در کتاب های حدیثی و زیارات بررسی و واژه ها و مفاهیم کلیدی آن مثل: سلام، القاب امام حسین علیه السلام ، و فضایل و مناقب اهل بیت علیهم السلام را توضیح داده است. نیز با توجه به لعن سران بنی امیه و خلفا در این زیارت، به شمه ای از جنایات و مطاعن آنها اشاره و برخی از آداب زیارت و شرح حال عده ای از شهیدان کربلا را بیان

ص:41

کرده است. این کتاب کامل ترین شرح زیارت عاشوراست و بارها در بمبئی، تهران و قم توسط ناشران مختلف به چاپ رسیده است.

تلخیص

145 ) مصیبة الدهور: شرح زیارت عاشورا : تلخیص کتاب شفاء الصدور

قم، فائز، چاپ اول، 1386ش ، 160صفحه، رقعی.

کتاب شفاء الصدور، گنجینه ای اخلاقی معرفتی است در توضیح مفاهیم، تعالیم و معارف زیارت عاشورا که در سده سیزدهم نوشته شده است. کتاب حاضر تلخیص و تدوینی روان از این شرح است. کتاب مشتمل بر سه باب و یک خاتمه است: باب اول متن روایت زیارت عاشورا و باب دوم متن زیارت عاشورا و باب سوم شرح الفاظ، کلمات و جملات این زیارت و بررسی جنبه های عقیدتی، تربیتی، تاریخی و فقهی هر یک از فقرات زیارت می باشد. در خاتمه دعای علقمه و ترجمه آن آمده است.

ع

عابدی ، عباس

146 ) بیان یکصد و ده جایگاه سفید و سیاه در زیارت قدسیۀ عاشورا

قم ، انتشارات همای غدیر، چاپ اول، 1395ش، 248صفحه، رقعی

عادل پور، محمد حسین

147 ) شرح زیارت عاشورا، همراه با نکته ها و کرامت ها

قم، ناصر، چاپ اول ، 1382ش، 184ص، رقعی.

ناشر: امام المنتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، چاپ اول، 1381ش، 184 صفحه ، رقعی .

ص:42

عادی ، سیدحمید

148 ) زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن

قم ، نشر دارالغدیر، چاپ دوم، 1379ش.

عباسی خراسانی ، هادی

149 ) معراج آیه­ها ، نگاهی به زیارت عاشورا

ناشر : باران حکمت ، چاپ اول، 1396ش، 160 صفحه، رقعی .

عرب پور ، ابراهیم

150 ) زیارت عاشورا با ترجمه و شعر

تهران، انتشارات نورالطلیعه ، چاپ اول، 1381ش، 35 صفحه.

عزیزی، عباس

151 ) آثار و برکات زیارت عاشورا

قم ، انتشارات سلسله ، چاپ نهم ، 1378 ش، 64 صفحه ، رقعی .

152 ) ثواب قرائت زیارت عاشورا

ناشر: صلاه، چاپ اول، 1397، 32 صفحه، جیبی .

عزیزی تهرانی، علی اصغر

153 ) شرح زیارت عاشورا: نگرشی عرفانی، تاریخی، اجتماعی و سیاسی

قم، نشر دارالصادقین، چاپ چهارم ، 1381ش ، 248 صفحه ، وزیری .

ص:43

عظیمی زاده ، احمد

154 ) شرح اشک: چهل نکته از زیارت عاشورا

ماهدشت: احمد عظیمی زاده، 1396ش ، 84 صفحه ، رقعی .

علوی، سیدسلیمان

155 ) آوای ملکوتی: چهل پیام از تفسیر زیارت آسمانی عاشورا

قم ، نشر وثوق، چاپ اول ، 1385ش ، 200 صفحه ، رقعی.

علیقلی، امیرحسین

156 ) داستانهایی از زیارت عاشورا و تربت سیدالشهداءعلیه السلام

ویراستار: سیدجلال الدین غفاریان

ناشر : فردابه ، چاپ دوم، 1386ش ، 80 صفحه ، رقعی .

عندلیب همدانی ، محمد

157 ) میزان تشیّع، بررسی سند، محتوا، و نسخه­های زیارت عاشورا

به کوشش : احمد نباتی

قم ، انتشارات مسجد مقدس جمکران ، چاپ اول، تابستان 1392ش ، 310 صفحه ، وزیری .

ص:44

غ

غریفی بحرانی ، سید مهدی(م 1334 ق)

158 ) الصرخة المهدویة الکبری فی زیارۀ العاشورا ،(1)

این کتاب، شرح زیارت عاشورا و کیفیت خواندن آن، با خاتمه ای در بحث امامت است و خود مؤلف، آن را تلخیص نموده است. (خطی عربی)

غضنفری، محمدجعفر

159 ) زیارت عاشورا (منظوم): با اشاراتی منظوم به برخی مضامین عالیه این متن مقدس

قم، نشر : فرهنگ منهاج، چاپ اول، 32 صفحه .

غیاثی کرمانی ، سیدمحمدرضا

160 ) زیارت عاشورا (تحقیق پیرامون زیارت عاشورا و کیفیت آن)

قم المقدسه ، ناشر: الجماعه المدرسین بقم المشرفه ، مؤسسه النشرالاسلامی ، (عربی، فارسی) چاپ اول ، 112 صفحه، 1390ش ، جیبی

ف

فتاحی، سیدحمید

161 ) شرح نوین زیارت عاشورا همراه با پیام ها و رازها

قم ، نشرمیرفتاح ، چاپ دوم ، 1381ش، 268 صفحه ، رقعی .


1- الذریعه ، ج 15، ص 39، ش 238.

ص:45

فربودی، محمد

162 ) زیارت عاشورا و چهل نکته از زیارت عاشورا

قم ، انتشارات : بقیۀ الله علیه السلام ، چاپ دوم، (عربی ، فارسی) 1384ش، 64 صفحه ، جیبی.

فلسفی خراسانی ، علی

163 ) زیارت عاشورای آسان و عبادات آسان

ناشر: همیاران جوان ، چاپ اول ، 1385ش ، 104 صفحه ، جیبی .

ق

قادری ، محمدتقی

164 ) این گونه زیارت عاشورا بخوانیم

نشر: کوثر کویر ، 1394، 175 صفحه .

قاضی، حسن

165 ) شرح و تحلیل زیارت عاشورا

تهران، مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر، چاپ اول ، 150صفحه .

قبادی علی

166 ) نجوای سپیده

نشر: الطیار ، 1380ش، 185 صفحه .

ص:46

قپانچی، سیدصدر الدین

167 ) فی رحاب عاشوراء: محاضرات فی شرح زیارة عاشورا

به کوششِ مکتب امام جمعة النجف الاشرف،

قم، ناشر: دلیل ما، چاپ دوم، 1383ش، 208 صفحه ، وزیری . عربی

قدوری الحسنی ، نبیل

168 ) دعاء الامام الحسین فی یوم عاشوراء بین النظریه العلمیه و الاثرالغیبی

بیروت : موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1431ق/ 1388 ش. (عربی)

قربان پور دلاور ، جعفر

169 ) فضائل، آثار و برکات زیارت عاشورا به انضمام دعای علقمه و دعای فرج

ناشر: طوبای محبت، چاپ اول، 1394ش، 48 صفحه ، جیبی .

قربانی ، مهدی

170) تذکره کربلا با زیارت عاشورا

مشهد، انتشارات قاف مشهدالرضا علیه السلام ، چاپ اول، 1384ش، 33صفحه.

ص:47

قمشه ای نجفی ، محمدحسین(م 1336ق)، (1)

171 ) رسالة فی کیفیة زیارة العاشور و بیان طرق الاحتیاط و جمع المحتملات فیها

نسخه خطی آن در کتابخانه شهید قاضی طباطبایی در تبریز موجود است. (مخطوط فارسی)

قنبری ، حیدر

172 ) داستان های شگفت انگیز از زیارت عاشورا و تربت سید الشهداء علیه السلام

قم ، شمیم کوثر ، چاپ 1، 1385، 185ص، رقعی .

ناشر : فاتح خیبر ، چاپ اول، تابستان 1384 ش ، 160صفحه ، رقعی .

173 ) زیارت عاشورا و داستانهای شگفت آن

قم، مهدی یار، چاپ اول، 1380ش ، 160صفحه . رقعی .

ک

کاشانی، حبیب الله بن علی مدد (1262 - 1340ق)

174 ) شرح زیارة العاشورا المرویة عن مولانا الباهر: محمد بن علی الباقر و جنة الوارث فی شرح زیارة الوارث


1- الذریعه، ج 12، ص 79 ، ش 549؛ نشریه نسخه­های خطی، ج 7، ص 518 .

ص:48

قم ، نشر : محمدشریف کاشانی ، چاپخانه علمیه، چاپ اول ، 1405ق ، 1365ش، 84صفحه ، رقعی، عربی.

شرح جنبه های مختلف زیارت عاشورا است. نویسنده نخست به بررسی سند روائی زیارت عاشورا و سپس به شرح و توضیح عبارات و فقرات این زیارت پرداخته است. قسمت دوم کتاب نیز به شرح و توضیح زیارت وارث از امام باقر اختصاص دارد .

175 ) شرح زیارة العاشوراء

تحقیق : نزارالحسن

قم ، دارالانصار ، 1381ش ، 118صفحه ، وزیری .

نشر: جلال الدین ، چاپ سوم، 1383ش، 120 صفحه ، وزیری .

ک

کاشانی ، مولی محمدمحسن بن محمد سمیع(م1222ق)

176 ) رسالة فی کیفیة زیارة العاشور،(1)

(از نوادگان فیض کاشانی) ، نسخه خطی آن به شماره 2217 در کتابخانه آیت الله العظمی گلپایگانی قم موجود است. (مخطوط فارسی)

کاظم نائینی ، سیدرضا موسی

177 ) زیارت عاشورا

قم ، دارالنشر اسلام، 1378ش، 56صفحه ، جیبی.


1- فهرست کتابخانه گلپایگانی، ج 3، ص 197.

ص:49

کاظمی زرومی ، اسماعیل

178 ) طرحی نو از زیارت عاشورا ، پژوهشی نو در ابعاد مختلف زیارت عاشورا

اتنشارات مهر فاطمه علیها السلام ، چاپ اول ناشر، 1390ش، 328صفحه ، وزیری .

کامل ، محمود

179 ) معرفۀ الحسین علیه السلام فی زیارۀ الحسین علیه السلام ، آشنایی با زیارت عاشورا،

نشر: مروای مهر، چاپ اول ، 1395ش. (عربی)

کریمی ، حسین

180 ) اعبار زیارت عاشورا و رفع برخی از شبهات

قم ، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ، چاپ اول، 1387ش ، 132 صفحه ، رقعی .

کریمی نیا، زینت

181 ) هوای امشب چشمم: مجموعه اشعار حسینی همراه با معنی منظوم زیارت عاشورا

کرمان، ودیعت، چاپ اول ، 110صفحه .

کلباسی اصفهانی ، میرزا ابوالمعالی محمد بن محمدابراهیم (م 1315ق)

ص:50

182 ) شرح زیارة عاشورا(1)

پژوهشِ یوسف احمد حسائی

قم ، انتشارات دارالصدیقه الشهیدۀ علیها السلام ، چاپ اول، 1386ش، 296 صفحه ، وزیری .

این کتاب ، شرح بعضی از جمله­های زیارت عاشورا و احکام حرم امام حسین علیه السلام و حدود حایر و احکام تربت امام حسین علیه السلام است .(2)

کرمانشاهی ، عبدالرحمان

183 ) رسالۀ فی کیفیۀ زیارۀ العاشوراء ، شیخ عبدالرحیم بن آقا عبدالرحمان کرمانشاهی(3) ، (ت 1305ق). (مخطوط عربی )


1- جلد دوم از موسوعه شروح زیارت عاشورا به تصحیح و تدوین و تحقیق «شرح زیارت عاشوراء» تألیف ابوالمعالی کلباسی از عالمان سده چهاردهم اختصاص یافته است. هدف این موسوعه گردآوری و انتشار همه شرحها، تعلیقه ها و پژوهشهای مربوط به این زیارت ارزشمند است. در شرح حاضر از دیدگاه فقهی، جنبه ها، آموزه ها و معارف زیارت عاشورا در 27 تنبیه ارائه شده و علاوه بر متن شناسی و توضیح مضامین به جنبه های سندی و راویان و دیگر مجموعه زیارتنامه ها هم توجه شده است. نویسنده با نقل و بررسی آراء صاحب المصباح و مجلسی و دیگر عالمان شیعه از محتوای زیارت، شرایط و آداب و فضیلت زیارت عاشورا بحث کرده است.
2- الذریعه ، ج 12، ص 79، ش 546 و ج 13، ص 308 ، ش 1129؛ شفاء الصدور، ج2، ص 431.
3- اعیان الشیعه، ج 7، ص 466.

ص:51

کلایری ، علی

184 ) انوار کبری (شرح زیارت عاشورا)

ناشر: حبله رود ، چاپ اول، 1393ش، 288 صفحه ، رقعی .

گ

گلپایگانی ، هدایت الله(م ح 1330ق

185 ) الضیائیة

احتمالاً از: میرزا هدایة اللّه بن میرزا رضا گلپایگانی

در این کتاب - که مؤلف به نام فرزندش شیخ ضیاءالدین نگاشته - به تفصیل از سند زیارت عاشورا و چگونگی خواندن و ثواب آن و فضایل حضرت سیدالشهدا و تاریخ حرم حسینی بحث شده است.(1) (مخطوط عربی)

ل

لاری ، علی اکبر بن محمد امین

186 ) شرح جمله (یا ثاراللّه وابن ثاره) (2) ،

این رساله ، مفصّل بوده و در سال 1284 ق ، تألیف شده و نسخه خطی آن به شماره 4086 در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است. (مخطوط فارسی)


1- الذریعه ، ج 15، ص 132.
2- فهرست کتابخانه مرعشی ، ج 11، ص 100.

ص:52

لباف ، علی

187 ) زیارت عاشورا در میرات مکتوب شیخ طوسی (ره)

مترجم حمید رضا مستفید

انتشارات منیر، چاپ اول، 1393ش، 80 صفحه ، رقعی .

188 ) زیارت عاشورا در میرات مکتوب شیخ طوسی و علامه حلی(قدس سرهما)

مترجم حمید رضا مستفید

نشر آفاق ، چاپ اول، 1392ش، 87 صفحه ، رقعی .

لک اراکی ، منیر

189 ) شرحی مختصر بر زیارت عاشورا،

ویراستار: ابوالفضل فخرالاسلام

ناشر: فخر الاسلام ، چاپ اول، 1392ش ، 64 صفحه ، جیبی .

م

مازندرانی اصفهانی ، سیدمحمد علی

190 ) شرح زیارة عاشوراء(1) ، (مخطوط عربی)

مجتهد سیستانی ، مهدی

191 ) وادی ایمن: در شرح زیارت عاشورا

ناشر: دار التفسیر، چاپ اول، 1394ش ، 366 صفحه ، رقعی .


1- تراجم الرجال، ج3، ص326 .

ص:53

مجلسی اصفهانی، محمدباقر (1037 - 1110ق)

192 ) ترجمه زیارت عاشورا

نسخه آن در کتابخانه آیت اللّه گلپایگانی قم به شماره 5908 ( رساله هفتم مجموعه) موجود است. (مخطوط عربی)

محدثی، جواد

193 ) درس هایی از زیارت عاشورا

به کوشش معاونت فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام

قم، دارالحدیث، چاپ دوم، 1377ش، 70صفحه ، رقعی.

بوستان کتاب قم، چاپ هشتم، 1394ش، 66 صفحه ، رقعی .

194 ) زیارت عاشورا کی تعلیمات ، (ترجمه اردو)

مترجم: جعفر علی نجم

قم ، انتشارات عصمت ، 1421ق، 80 صفحه ، رقعی .

محرم زاده، محمدیعقوب

195 ) تحلیلی درباره زیارت عاشورا

تبریز: نشر هادی چاپ اول ، 1386ش ، 88 صفحه.

محقق طوسی، علی

196 ) نجوای سرخ: شرحی بر فرازهایی از زیارت عاشورا

به کوششِ مهدیار بامشکی

قم، دلیل ما، چاپ اول، 1385ش، 172صفحه ، رقعی.

ص:54

محمدی اشتهاردی، محمد

197 ) ره توشه ای از زیارت عاشورا: به ضمیمه دو زیارت ناحیه مقدسه خطاب به امام حسین علیه السلام و خطاب به شهدای کربلا ،

قم، نشر مطهر، چاپ اول، 1381ش، 112صفحه ، رقعی .

مختاری، سیروس

198 ) نگاهی به زیارت عاشورا

قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، چاپ اول، 1381ش، 68 صفحه ، رقعی .

مدرس چهاردهی ، میراز محمدعلی مدرس (م 1334ق)

199 ) شرح زیارت عاشورا(1)

این کتاب ، مختصر بوده و نسخه خطی آن به شماره 12370 در کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است. (مخطوط فارسی)

مرعشی ، سیدملک محمد

200 ) زیارت عاشورا میراث جاودان عاشورا

نشر راه نیکان ، چاپ اول ، 1392ش ، 699 صفحه ، وزیری.


1- الذریعه ، ج 13، ص 308 (نیز، نسخه خطی شارح به شماره 9375 در همان کتابخانه است) ؛ فهرست الفبایی کتابخانه آستان قدس ، ص 341.

ص:55

مستفید، حمیدرضا

201 ) زیارت عاشورا با ترجمه و توضیحات لغوی، ادبی و تاریخی

تهران، بنیاد قرآن و عترت، چاپ اول، 1384ش ، 80 صفحه ، جیبی .

مصدقیان، حسینعلی

202 ) شرحی بر زیارت عاشورا

اصفهان، کهن دژ، چاپ اول ، 1383ش، 171صفحه ، رقعی .

منتظرین، سیدحسن

203 ) زمزمه قدسیان: شرحی بر زیارت عاشورا

قم، انتشارات دلیل ما ، 1393، 600 صفحه ، وزیری .

منصوریان، محمدمهدی

204 ) مصیبت عظما: شرح و تفسیری مختصر از زیارت عاشورا

تهران، ناشر: نیایشگران وحدت ، چاپ اول، 1380ش، 128 صفحه ، رقعی .

موحد ابطحی اصفهانی ، سیدعلی

205 ) زیارت عاشورا و آثار شگفت آن

قم، حبل المتین، چاپ اول، 1382ش، 207صفحه ، رقعی .

قم، دار الغدیر، چاپ سوم، 1380ش، 128 صفحه ، رقعی .

این کتاب در سالهای مختلف توسط ناشرین مختلف منتشر شده است. همچنین به عربی، اردو، فرانسه و روسی ترجمه شده است.

ص:56

206 ) زیارة عاشورا و آثارها العجیبة

بیروت: مؤسسة الغدیر ، 1420 ق ، 1999م ، 65 صفحه ، وزیری .

ترجمه فارسی این کتاب به نام «زیارت عاشورا و آثار شگفت آن» چاپ اول آن در قم در سال 1370ش ، توسط انتشارات امیر ، به زیور طبع آراسته شده است .

موسوی یزدی ، سید حسین بن سیدجعفر

207 ) شرح زیارت عاشورا(1)

این کتاب، به صورت پرسش و پاسخ از برخی جمله های زیارت عاشوراست و نسخه خطی آن در کتابخانه وزیری یزد به ش 1419 (مورّخ 1296 ق) در 94 برگ) موجود است. (مخطوط فارسی)

مؤمنی تنکابنی ، سید محمدحسن

208 ) از این صبح روشن، اثبات سند زیارت عاشورا و پژوهشی پیرامون تبری و تقیّه

قم، انتشارات دلیل ما ، چاپ ششم ، 1388ش، 376صفحه ، رقعی.

مؤید، علی حیدر

209 ) اضواء علی زیارة عاشوراء

ناشر: قم ، مکتبه الحیدریه، چاپ اول، 1385ش ، 288صفحه ، وزیری. عربی


1- فهرست کتابخانه وزیری، ج 3، ص 955.

ص:57

مهدوی اشرف، احسان

210 ) شگفتی های زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام از منظر داستان های شنیدنی و روایات ائمه اطهار علیهم السلام

مشهد، مؤسسه فرهنگی پیوند با امام (ره)، چاپ اول ، 1386ش ، 170صفحه ، رقعی.

تهران، ناشر: عالمگیر، چاپ اول، 1386ش، 168 صفحه ، رقعی .

مهدوی زاده، سیدمهدی

211 ) نغمه های شیدایی: شرحی منظوم بر زیارت عاشورا ، زیارت جامعه کبیره، دعای عهد و مناجات امام علی علیه السلام

نشر روح ، 80 صفحه ، ناشر: شهیدین زین الدین، چاپ اول 1383ش، 80 صفحه، رقعی .

مهدی پور، علی اکبر

212 ) زیارت عاشورا و آثار معجزه آسای آن

قم ، انتشارات رسالت ، چاپ پنجم ، 1380 ش، 64 صفحه ، جیبی

مهربان، رحمت الله

213 ) ظهر عطش: ترجمه منظوم زیارت عاشورا

کاشان، کتابیار، چاپ اول ، 64 صفحه ، جیبی .

ص:58

ملکوتی فر ، مهدی

214 ) شرحی کوتاه بر زیارت عاشورا

ناشر: شادیاخ ، چاپ سوم ، 1397ش ، 160صفحه ، رقعی .

میرباقری ، سیدمحمدمهدی

215 ) ضیافت بلا ، مقامات سلوکی در زیارت عاشورا

نشر تمدن نوین اسلامی ، چاپ هشتم ، 1397ش ، 208صفحه .

میرزا حبیب الله بن شیرمحمد همدانی

216 ) نور علی نور فی آداب زیارة العاشور(1) (چاپی فارسی) بمبئی ، 1320 ق، 242 صفحه ، رقعی.

میرخانی ، سیداحمد

217 ) شرح زیارت عاشورا

تهران، انتشارات شمس الضحی ، چاپ سوم، تابستان ، 1389 ش، 888 صفحه ، وزیری . تهران ، مکتب ولی عصر، مؤسسه فرهنگی نشر سُها ، چاپ اول ، 970 صفحه ، وزیری .


1- الذریعه ، ج 24، ص 371 ؛ فهرست کتاب­های چاپی فارسی مشار ، ج 5، ص 5335؛ فهرست کتاب­های چاپی فارسی، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ج 2 ، ستون 3322.

ص:59

ن

ناشناخته

در این قسمت به کتب خطی عربی که مؤلفانشان ناشناخته­اند می­پردازیم.

218 ) شرح زیارة عاشورا ، مؤلف : نامعلوم، نسخه خطی آن به شماره 1/10184 در کتابخانه غرب (همدان) (مدرسه آخوند ملاعلی همدانی) موجود است.(1) (مخطوط عربی)

219 ) شرح زیارت عاشورا ، مؤلف: ناشناخته

نسخه خطی آن به شماره 13 / 10836 در کتابخانه غرب (همدان) موجود است.(2) (مخطوط عربی)

220 ) کیفیت زیارت عاشورا ، مؤلف: ناشناخته، نسخه خطی آن (مورّخ 27 ربیع الثانی 1271ق) در 90 برگ جیبی، به شماره 63 - د، در کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران موجود است.(3) (مخطوط عربی)

221) زیارة الحسین علیه السلام یوم عاشوراء ، نسخه کتابخانه برلین. (مخطوط عربی)

222 ) کیفیة زیارة العاشوراء


1- فهرست کتابخانه غرب، ص 441.
2- فهرست کتابخانه غرب، ص 452.
3- فهرست کتابخانه حقوق، ص 365.

ص:60

نسخه خطی آن در مجموعه شماره 881152 (رساله اول) کتابخانه دانشگاه لس آنجلس موجود است(1).

223 ) زیارة الحسین علیه السلام یوم عاشوراء، نسخه خطی شماره 9028 کتابخانه برلین. (مخطوط عربی)

نسخه خطی آن به شماره 4568 در کتابخانه آیت اللّه مرعشی موجود است.(2)

224 ) رسالة فی زیارة عاشوراء

شیخ نصراللّه شبستری می­نویسد: برخی از علمای ساکن مشهد مقدس، تألیفی در شرح زیارت عاشورا نگاشته است.(3) (مخطوط عربی)

225 ) ذخیرة العباد لیوم المعاد ، از مؤلفی ناشناخته

شیخ نصراللّه شبستری در اللؤلؤ النضید می­نویسد : این کتاب به چاپ رسیده است .(4) (چاپی ، عربی)

ناقلی، غلامرضا

226 ) زیارت عاشورا

مشهد ، بنیاد مستضعفان خراسان، 1364 ش، 98 صفحه .


1- نشریه نسخه­های خطی، ج 11، ص 713.
2- فهرست کتابخانه مرعشی، ج 12، ص 143.
3- اللؤلؤ النضید ، ص 38 .
4- اللؤلؤ النضید ، ص 38؛ الذریعه ، ج 10، ص 16.

ص:61

نجفی سردرودی ، ایوب

227 ) زیارت عاشورا در سیره فقها و بزرگان

ناشر : آوای منجی ، چاپ سوم، 1395ش.

نجفی کاشانی ، محمدحسن بن ابوالقاسم (اردو)

228 ) محرّم و عاشورا (ادعیه ، آداب و اعمال عاشورا )

بمبئی ، 1359ق.

نجفی یزدی ، سیدمحمد

229 ) عزیز زهرا سیدالشهداء علیه السلام

ناشر: عصر ظهور ، چاپ چهارم ،1382ش، 160صفحه ، جیبی .

نصرآبادی، علی

230 ) منظومه زیارت عاشورا و دعای توسل با ترجمه منظوم

تهران، مفید، چاپ اول ، 73صفحه ، رقعی .

نصرالله زاده زواردهی ، عباس

231 ) فضائل امام حسین علیه السلام و زیارت عاشورا

مشهد : هاتف (هجرت مشهد) ، چاپ اول ، 1379ش، 128 صفحه .

نظری ، احمد

232 ) ترجمه و تفسیر زیارت عاشورا

ص:62

قم ، معصومین(ع)، چاپ 1، 1387، 68 صفحه ، رقعی.

نشر عصر جوان، چاپ اول، 1388 ش، 88 صفحه ، رقعی .

نظری ، محمد

233 ) تدبر در زیارت عاشورا و دعای عهد

ناشر : مؤلف ، 1396ش ، 96 صفحه .

نقوی هندی ، سیدمحمدتقی(1)

234 ) زادالمؤمنین

این کتاب ، درباره اعمال عاشورا و زیارات عاشورا و آثار و خواص آن است.

لکهنو ، چاپخانه نول کشور. (اردو)

نوری فیروزکوهی، مولی عبدالرسول مشهور به فاضل مازندرانی(2) (م بعد 1320ق) ،

235 ) شرح زیارت عاشورا

این کتاب ، همراه با چند رساله دیگر از مؤلف به سال 1321ق، در تهران به چاپ رسیده است .


1- الذریعه ، ج 12، ص 11.
2- الذریعه ، ج 13، ص 308 ؛ گنجینه دانشمندان، ج 6 ، ص 125؛ فهرست کتابخانه آستان قدس رضوی ، ج6 ، ص 332 نوشته است : ایشان از شاگردان صاحب فصول و میرزا ابوالقاسم کلانتری بوده است .

ص:63

این کتاب با تحقیق : حسن الموسوی الدرازی ، قم ، نشر دارالصدیقه الشهیده ، 1430ق / 1388ش ، 215 صفحه به چاپ رسیده است . (عربی)

نیارئیس، سیدمهدی

236 ) تحلیل زیارت عاشورا

قم ، ناشر: مفید، چاپ اول، 1384ش ، 32 صفحه ، جیبی .

نیشابوری، غلامرضا

237 ) شور حسینی، یا، زیارت عاشورا

مترجم: سیدهاشم رسولی محلاتی

ناشر: سید جمال الدین اسدآبادی، چاپ دوم، 1379ش ، 48 صفحه ، جیبی.

نیلی پور ، مهدی

238 ) از آسمان تا آسمان: 110 نکته از زیارت عاشورا

ناشر : مرغ سلیمان، چاپ اول، 1393ش ، 168 صفحه ، پالتویی.

و

واعظی، سجاد

239 ) حدیث آرزومندی

تهران ، آذینه گل مهر ، چاپ اول، 1384ش، 40 صفحه ، رقعی.

ص:64

ویس کرمی ، مهرداد

240 ) سلوک سرخ ، (شرح عرفانی زیارت عاشورا)

قم، انتظار سبز ، چاپ اول، 1382ش، 112 صفحه ، رقعی .

تهران، شهید حسین فهمیده ، چاپ اول، 96ص، رقعی.

ه

هادی لجین ، محمود

241 ) دانشگاه حسینی: شرح زیارت عاشورا

تبریز، یاران، چاپ اول، 1386ش، 152 صفحه ، وزیری .

هادی منش، ابوالفضل

242 ) فرازهای عاشورا ، شرح فرازهایی از زیارت عاشورا

نشر : بهاردلها ، چاپ سوم، 1393ش، 112 صفحه ، رقعی .

هاشمی، سیدجواد

243 ) حسین علیه السلام خون خدا : شرح زیارت عاشورا، به همراه سوگنامه کربلا

به کوشش زهره حیدری ، قم ، نشر لاهیجی، چاپ اول، 1384ش ، 400صفحه ، وزیری .

هاشمی ایلامی، سعید

244 ) تفسیر عرفانی زیارت عاشورا

ایلام ، برگ آذین، چاپ اول، 1379ش ، 206صفحه ، رقعی.

ص:65

245 ) شرح جامع زیارت عاشورا ، ایلام ، برگ آذین، چاپ اول ، 1381ش ، 382صفحه .

246 ) شرح زیارت عاشورا ، قم ، براق، 1387ش، 396صفحه ، رقعی .

هزارجریبی ، محمدحسن بن محمدباقر (1239 - 1300ق)

247 ) رسالة فی زیارة عاشوراء (مخطوط عربی)

ی

یدالله پور، بهروز

248 ) مثنوی بلند عشق: پژوهشی در سند و محتوای زیارت عاشورا

تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها معاونت آموزش و تبلیغ - اداره مشاوره و پاسخ ، قم ، دفتر نشر معارف، چاپ اول ، 1384 ش، 120صفحه ، رقعی.

249 ) یوسفی ، یوسفعلی

معجم زیارت عاشورا، فرهنگ الفبایی متن زیارت عاشورا

انتشارات کوثر غدیر، چاپ اول، 56 صفحه، 1397ش، رقعی.

کریم کشکولی

250)- مظلوم بی یاور ، شرح و تفسیر زیارت عاشورا

انتشارات راه بهشت، چاپ اول، تابستان 1398ش.

ص:66

251 ) زیارت الکامله عاشورا ، تجمیع و تحقیق روایۀ صفوان بن مهران جمال فی زیارۀ امیرالمؤمنین علیه السلام ،

ناشر : ولایت ، 1394ش ، چاپ اول ، 54 صفحه ، جیبی . (عربی)

252 ) زیارت کامله عاشورا ، بازسازی و تحقیق روایت صفوان بن مهران جمال در زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام زیارت ششم ، ناشر : ولایت ، چاپ اول، 1395ش، 80 صفحه ، جیبی . (فارسی)

253 ) زیارت عاشورا در زندگی حضرت آیت الله صافی اصفهانی قدس سره

ناشر: صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف ، چاپ اول ، 1388 ش ،52 صفحه ، جیبی .

254 ) عطر سیب سرخ ، پژوهش­هایی پیرامون زیارت عاشورا

ناشر : سردار شهید طوسی، چاپ دوم، 1397، 220 صفحه.

255 ) سر در دامان و ضمان در زمین: بازسازی و تحقیق روایت صفوان بن مهران جمال در زیارت امیرالمومنین علیه السلام

ناشر: شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) ، چاپ اول، 1387ش ، 72 صفحه ، رقعی

متن و ترجمه زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام به روایت صفوان بن مهران جمال به همراه زیارت عاشورا و دعای علقمه است. صفوان از اصحاب بزرگ و برجسته امام صادق علیه السلام و مورد اعتماد آن حضرت بوده و زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام را به همراه زیارت عاشورا نقل کرده و در کتب علمای متقدم منعکس شده است. در این اثر متن زیارت براساس نسخه های مختلف تصحیح شده است. یکی از نسخه های زیارت عاشورا مربوط به 502 هجری قمری است. علمای مختلف مانند شیخ عباس قمی قدس سره بر اهمیت زیارت ششم امیرالمؤمنین علیه السلام و پیوند آن با زیارت عاشورا و دعای علقمه تأکید کرده اند .

بنابراین درک فضیلت های مختلف منوط بر انجام این ادعیه است . متن زیارت ها با روایت بحارالانوار و مصباح الزائر و المزار و دیگر کتب کهن مقایسه و تطبیق شده است .

256 ) طریقه قرائت زیارت عاشورا و دعاهای بعد از آن

تهران، انتشارات الهگان، چاپ اول، 1383ش، 69صفحه.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109