苏勒鲁格曼注释

图书规格

苏勒鲁格曼注释

作者:阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

翻译员:苏莱曼,白志所

第一次印刷:伊朗历 1394年 / 公历 2015年

出版者:穆斯塔法国际出版翻译中心

印刷厂:诺朗吉斯坦

印数:300

国际标准书号:978-964-195-480-4

----

سرشناسه:مکارم شیرازی، ناصر، 1305 -

عنوان قراردادی:تفسیر نمونه. چینی. برگزیده

عنوان و نام پدیدآور:Tafsire sureye loghman[Book]/ Naser Makarem Shirazi; motarjem Solyeman Bay Ji So.

مشخصات نشر:Qum: Al-Mustafa International Translation and Publication Center, 2015= 1393.

مشخصات ظاهری:41ص.

فروست:مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص) ؛ پ1393/310/216. نمایندگی المصطفی در چین؛ 16.

شابک:978-964-195-480-4

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:چینی.

یادداشت:این کتاب ترجمه بخشی از کتاب تفسیر نمونه با عنوان تفسیر سوره لقمان میباشد.

موضوع:تفاسیر شیعه -- قرن 14

موضوع:تفاسیر (سوره لقمان)

شناسه افزوده:سو، سلیمان بای جی، 1966 - م.، مترجم

شناسه افزوده:So, Solyeman Bay Ji

شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)

شناسه افزوده:Almustafa International University‪Almustafa International Translation and Publication center

رده بندی کنگره:BP98/م7ت704953 1393د

رده بندی دیویی:297/179

شماره کتابشناسی ملی:3657178

ص: 1

提示

穆斯塔法驻中国代表

Tafsire sureye loghman[Book]/ Naser Makarem Shirazi; motarjem Solyeman Bay Ji So.

ص: 2

苏勒鲁格曼注释

阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

译者:

苏莱曼,白志所

穆斯塔法国际出版翻译中心

ص: 3

苏勒鲁格曼注释

作者:阿亚图拉纳赛尔买科力木设拉子

翻译员:苏莱曼,白志所

第一次印刷:伊朗历 1394年 / 公历 2015年

出版者:穆斯塔法国际出版翻译中心

印刷厂:诺朗吉斯坦

印数:300

国际标准书号:978-964-195-480-4

تفسیر سوره لقمان

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی سال

تیراژ: 300

قیمت: 60000 ریال

مؤلف: آیت الله ناصر مکارم شیرازی

مترجم: سلیمان بای جی سو

چاپ دوم: 1394ش / 2015م

چاپخانه: نارنجستان

© Al-Mustafa International Publication and Translation Center

Stores:

OIRAN, Qom; Muallim avenue western , (Hujjatia). Tel-Fax: +98 25-37839305 - 9

IRAN, Qom; Boulevard Muhammad Ameen, Y-track Salariyah. Tel: +98 25-32133106,

Fax: +98 25-32133146

www.pub.miu.ac.ir

miup@pub.miu.ac.ir

感谢为此书出版付出辛劳者

ص: 4

出版宣言

随着伊斯兰革命的胜利及时代的信息化,伊斯兰学者面临着

好多棘手的问题和严峻的挑战,给这个时代一个具有挑战性的考

验。曾经一个关联着宗教和传统的时期,很多国家都陷入其中。

因此,考察、研究及宗教领域的运用都必须根据世人承认的标准

和纯洁的思想本源阻止迷信思想及宗教领域的研究。应该受到所

有这一奠基人周全的照顾,尤其是伊斯兰革命伟大的创始人伊麻

目霍美尼(真主怜悯他)及伊斯兰的精神领袖(真主保佑他)

国际穆斯塔法(真主赐福他及他的后裔)大学,为了完成这

一伟大的使命和穆圣的出版创建了《国际穆斯塔法翻译出版社》

我们感谢为次著作的出版付出的每位尊敬的同胞,我们祈求

给予我们高贵的品级及珍贵的认识以便我们享用自己的成果

ص: 5

第三十一章鲁格曼

降于麦加,全章共计34节

本章概述:

据著名的说法,此章降于麦加,但图斯在其《古兰阐释》经

注中认为,本章第四节关于拜功的经文是在麦地那下降的,因为

拜功是在穆圣迁徒麦地那后才规定的。法赫尔·拉齐则认为,本

章27节是在麦地纳下降的,因为这节经文主要阐述安拉的知识,

具有麦地那的语言风格。但这两种说法都站不住脚,因为,在麦

加下降的经文中,也有笼统涉及拜功、天课等经文,而拉齐的观

点更没有根据。

本章在麦加下降,具有明显的麦加章节的语言风格,其内容

主要以认主独一、信仰原则、后世复生为主。本章主要内容包括

以下几点:

一、讲述《古兰经》的伟大,《古兰经》是虔诚敬畏者的向

导,是安拉赐予信士的一大恩惠。而有些人玩冥不化,不仅不响

ص: 6

应《古兰经》的号召,不崇拜独一的安拉,反而攻击《

古兰经》

二、经文呼吁人们通过观察宇宙造物,参悟安拉的大能,安

拉用人们看不见的支柱支撑着天,安拉在大地上为人类创造了各

种动物,从天空中降下雨水,滋润花草树木。

三、经文谈到哲人鲁格曼训子的哲言。鲁格曼要求自己的孩

子不要举伴安拉,要孝敬父母,履行拜功,劝善戒恶,面对灾难

坚忍不拔,要与人们友好相处,为人谦虚,不狂傲,公正地处理

财产。

四、安拉为人类制服天地,赐予人类丰富的恩惠,所以,人

类应崇拜安拉,遵循他的命令。经文严厉抨击偶像崇拜者,指责

他们不参悟宇宙,而是盲目效仿祖先,坚持迷误的道路。

五、简略提到后世复生,警告人类,不要沉迷于今世的享受

中,而是要为后世生活作充分准备,用信主和行善来营造美好幸

福的后世生活。经文最后指出,安拉是彻知宇宙万物的主,知道

人什么时候生,什么时候死,甚至知道婴儿在母腹里的一切情況

ص: 7

بسم الله الرحمن الرحیم

奉普慈特慈的安拉之名

«الم (1)»

«تِلْکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْحَکِیمِ (2)»

«هُدًی وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِینَ (3)»

«الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ (4)»

«أُولَئِکَ عَلَی هُدًی مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (5)»

[1] 艾利夫、拉姆、米姆。

[2] 那是智慧天经的节文。

[3] 是对行善者的向导和慈悯。

[4] 他们礼拜,纳天课,他们坚信后世。

ص: 8

[5]

这等人确是遵循他们养主的正道的,这等人确是成功的。

注释: 行善的人是谁?

“艾利夫、拉姆、米姆”,字母经文,大多数经注家对字母

经文不妄加注释。

“那是智慧天经的节文。”那是“تلک”(Telk),代词,指

远处,这里使用代词,表示《古兰经》的伟大,就好像《古兰经

》在高高的天际,无比崇高。

智慧的天经“حکیم”意思是《古兰经》充满了智慧和哲理,

其中毫无虚妄和疵瑕。“حکیم”还有哲人的意思,就是说,《

古兰经》像一位知识渊博的哲人,对人类循循善诱,引导人们走

向光明的正道。《古兰经》的劝告、警戒、故事都充满了深奥的

哲理。此外,这章主要讲述哲人鲁格曼的事故,所以,本章一开

始就用“智慧”这个词形容《古兰经》。

“是对行善者的向导和慈悯”。这节经文是安拉降示《古兰

经》的目的。在这节经文中,“引导”先于“慈悯”,因为,首

先要学习《古兰经》,遵循《古兰经》,得到《古兰经》的引导

,然后,才能获得安拉的慈悯。

在这节经文中值得注意的另一点是只有行善的人才能得到《

古兰经》的引导和慈悯。第二章的开头说,“《古兰经》是敬畏

者的向导。”第二十七章第2节经文说:“是信士们的向导和喜

讯。”也许有人会问,为什么《古兰经》不是整个人类的向导,

ص: 9

而只是行善者、敬畏者和信士的向导呢?答案是,因为只有行善

者、敬畏者和信士们才会遵循《

古兰经》,信仰安拉,把《古兰

经》作为自己的人生向导和法典,而其他人,即使是诵读和研究

《古兰经》,甚至精通《古兰经》,但他们仍不信主,《古兰经

》对他们没有任何作用。

此外,这节经文还教导我们,在宣传伊斯兰教和引导人们时

,应当以仁慈和爱去感化人们。

《古兰经》是行善的人们的向导,那么行善的人们究竟指的

是谁呢?他们是坚持礼拜、完纳天课、笃信后世的人们。在这节

经文里,既包含了人对安拉应尽的义务,即崇拜,也阐述了人与

人之间相互的责任,即有经济能力的人应完纳天课,赈济穷人,

体现怜悯之情,减少贫富差距,同时也强调了人一生追求和奋斗

的目的,即为后世而努力工作。任何人只要具备以上三大特点就

是行善的人,是得到《古兰经》引导的人,“是遵循养主正道”

的人,是在今后世两都获得成功的人。

«وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ (6)»

«وَإِذَا تُتْلَی عَلَیْهِ آیَاتُنَا وَلَّی مُسْتَکْبِرًا کَأَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا کَأَنَّ فِی أُذُنَیْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِیمٍ (7)»

«إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِیمِ (8)»

ص: 10

«خَالِدِینَ فِیهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ (9)»

[6]有些人购买无稽闲谈,以便无知地使人背离安拉之道,

而且把它当作笑柄,这等人,他们必受凌辱的刑罚。

[7]当有人对他宣读我的迹象时,他就高傲地离去,好像没

有听见一样,好像他的两耳被堵塞,你当用痛苦的刑罚向他报喜

[8]信主且行善的人,他们将享受恩泽的天园。

[9]他们将永居其中,安拉的许诺是真实的。他确是大能的

明哲的。

注释: 降启背景

据许多经注家认为,这几节经文是针对纳兹尔·本·哈里斯

降示的。哈里斯是一位商人,经常到波斯经商,在波斯听到许多

传说,回到麦加后,讲述给古莱氏人听。一天他对人们说,如果

穆罕默德向你们讲述阿德和赛莫德的历史故事,我给你们讲述波

斯鲁斯坦姆和伊斯凡德亚尔,以及许多波斯帝王的传奇故事。有

许多人离开穆圣到哈里斯那里听他讲故事。于是安拉下降此节经

文。

另据记载,有一个人买了一位能歌善舞婢女,白天黑夜为他

唱歌跳舞,以至于他忘记了对安拉的赞念。于是安拉下降此节经

文,告诫穆斯林不要因无谓的嬉戏和娱乐而忽视对安拉的赞念。

ص: 11

著名经注家塔巴里斯在《准衡经注》中引用圣训对上述降示

背景予以了肯定,穆圣说:“伊斯兰教禁止培养歌女,禁止买卖

歌女,所得钱财属于‘哈拉姆’。”穆圣还诵读了本第6节经文

前面的经文描述了行善者的崇高品德,这几节经文描述疏忽

赞念安拉之人的一些丑恶品行,他们将自己的钱财用于消遣和娱

乐之中,而且故意诱惑人们偏离正道,陷入迷误,对劝善戒恶的

人讥笑讽刺。他们的结局是在后世遭受凌辱的刑罚。

“无稽闲谈”阿语为“لهو

الحدیث”,含义广泛,凡是诱人作恶,或使人疏忽赞念安拉的

闲谈、小说、诗歌、音乐、歌曲等都属于此类,被严加禁止。穆

圣说:“歌曲令人产生犯罪的念头,犹如水使植物生长。”伊玛

目萨迪格说:“参加歌舞会的人,绝得不到安拉的慈悯。因为《

古兰经》说:“有些人购买无稽闲谈……”又说:“歌曲滋生

犯罪,令人贫穷。”又说:“歌女以及给她钱的人,使用她挣来

的钱的人都应受到诅咒。”关于禁止歌曲的圣训很多,无论是什

叶派,还是逊尼四大派都禁止歌曲。当有人关于歌曲询问伊玛目

艾布·哈尼法时,他回答说:“歌曲会使人滋生犯罪的念头。”

伊玛目马利克就此说:“只有作恶的人才会去追求歌曲。”

当然在这里必须指出的一点是,不是所有歌曲和音乐都是

禁止的,伊斯兰教只禁止诱人犯罪、激起性欲的下流歌曲,至于

健康的、陶冶情操的、积极的歌曲和音乐是不被禁止,比如激励

士兵的战争曲、令人振奋的体育歌曲等都是健康的。著名《古兰

ص: 12

》注释家古尔塔注释这节经文说:“爱情诗歌与歌曲,以及与饮

酒和被禁事物有关的歌曲都属于禁止的,这一点各家持一致观点

。至于在婚礼上举办庆贺会,或在节日举办的欢庆活动都是允许

的;激励人们完成繁重工作的音乐和歌曲都是合法的。在壕沟战

役,人们一边唱歌一边挖壕沟;在辞朝时,朝觐队伍一边高歌一

边向麦加前进。苏菲派使用的各种乐曲都是积极的,健康的,有

用的。”

什叶派在举行阿舒拉悼念伊玛目侯赛因殉难的仪式上,一般

都要唱哀歌,奏哀乐,这些都是允许的。

伊斯兰教严厉禁止不健康的音乐和歌曲主要有以下原因:

一、不健康的音乐和歌曲往往会使人道德堕落,陷入罪恶的

深渊,尤其青年人,身心发展容易受其影响,产生消极作用。有

许多青年人由于经常出入不康健的歌舞厅,深受毒害,走向了犯

二、不健康的音乐和歌曲会使人忘记和疏忽对安拉的赞念。

三、不健康的音乐和歌曲属于毒品。伊玛目阿里说:“凡是

令人疏忽赞念安拉,(挑起欲望)的事,其性质与毒品没有任何

区别。”毒品对人的毒害除了产生麻醉外,更重要的是抹杀人的

积极性,损害人的尊严和人格,使人产生消极、懒惰和依赖思想

。不健康的音乐和歌曲虽然没有毒品那样严重,但也会令人麻醉

,给人的精神带来消极影响。

ص: 13

总之,有因必有果,有作用就有反作用,经常谈闲话、阅读

不正当的书籍、出入歌舞会的人,耳闻目染,渐渐地就会远离安

拉,走向犯罪的深渊,其结果是遭到安拉的惩罚。

这些人的第二大特征,是对那些无稽闲谈情有独钟,乐此不

疲。当有人诵读《古兰经》,或宣传伊斯兰教时,他们满不在乎

,趾高气扬,好像耳朵里塞住东西,什么也没有听到。

«خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَی فِی الْأَرْضِ رَوَاسِیَ أَنْ تَمِیدَ بِکُمْ وَبَثَّ فِیهَا مِنْ کُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیهَا مِنْ کُلِّ زَوْجٍ کَرِیمٍ (10)»

«هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِی مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِی ضَلَالٍ مُبِینٍ (11)»

[10]他创造了诸天,用你们看不见的支柱(支撑着),他在

大地上安置群山,以免震动你们,他在大地上散布各种动物。我

从天空中降下雨水,并在大地上生长各种优良的植物。

[11]这是安拉的创造,你们让我看看,除他之外,有谁造了

什么?不然,背义的人们确已陷入明显的迷误之中。

注释: 诸天由看不见的支柱支撑着

这两节经文阐述了安拉创造的伟大,呼吁人们思考和参悟宇

宙,从中认识安拉的存在和伟大,从而崇拜安拉,遵循安拉的命

令。经文指出,安拉创造地球和星辰,用人们看不见的“支柱”

支撑着。这节经文被认为是《古兰经》的一大科学奇迹。早在14

ص: 14

00多年前,科学不发达的时代,人们关于天地的创造与形成的知

识微不足道,《古兰经》就提出了“无形支柱”支撑天体的理论

。本章说:“他创造了诸天,用你们看不见的支柱(支撑着)

,第十三章2节经文说:“安拉用你们看不见的支柱升高了诸天

”。也许在当时人们要理解类似经文的含义几乎是不可能的。因

为在当时人们的观念中,七层天像洋葱,一层包着一层,每一层

之间都有支柱支撑着。《古兰经》打破了当时的观念,告诉人们

,宇宙的星球是用看不见的支柱支撑着的。《古兰经》降示约10

100年以后,牛顿才揭示了万有引力定律,否认了以前的天体像洋

葱的说法,认为,宇宙中的所有星球都是依靠万有引力来维持其

平衡和稳定的,在引力的作用下,星球都按着各自的轨道运行。

《古兰经》把万有引力比喻为“

无形的支柱”。伊玛目阿里对天

体作出了精辟的描述,他说:“天上的各大星球就像地球上的各

座城市一样,每座城市都有道路连接,星球之间则是用光连接。

山岳稳固地球

经文告诉人们:地球上山岳的作用之一是使地球稳固,以免

频繁发生地震,造成人类无法生存和安居。现代科学也认为,山

岳对稳固地球起有重要作用,因为山岳像“树根”一样,深深地

在地壳里向下延伸,山与山之间相连,形成了牢固的网状,阻止

地核的热量向外喷发。如果没有山岳,地球将会频繁发生地震和

爆发火山,人类就不可能在地球上生存。

ص: 15

此外,山岳还保护地球免遭太阳和月亮引力产生了破坏作用

,如果地球没有山岳,地表将因太阳和月亮的引力而产生“潮汐

”,就像海洋因引力而产生海潮一样,人类就无法在地球上生存

山岳还保护地球免遭暴风袭击,地球在自转时,因与空气发

生摩擦,产生暴风,而山岳能够有效地控制暴风,如果没有山岳

,地球表面每时每刻都会发生沙尘暴,整个地球都将被沙尘覆盖

,没有人类生存的空间。

动物、植物、水都是安拉赋予人类的恩惠

安拉创造了宇宙星球,用看不见的支柱支撑,并在大地上创

造了山岳,使大地稳固,适合人类和动植物的生存,然后在大地

上散布各种动物。如果地球上没有水,地球上的一切生命都将灭

亡。所以,经文紧接着说:“我从天空中降下雨水,并在大地

上生长各种优良的植物。”有了水就能够生长各种植物,人类

和动物就有生活资源。这一切都是安拉赐予人类取之不尽,用之

不竭的恩惠。

“各种优良的植物”,其中“各种”一词阿拉伯是“زوج”

有“夫妻、雌雄、阴阳”等意思。也就是说,安拉在大地上创造

了各种植物,并且把所有植物造成像人一样,有阴阳两性之分。

《古兰经》早就提出了万物阴阳论。直到近几个世纪科学家才发

现植物也有阴阳之分。

经文在论述了安拉是宇宙的真正创造者,并赋予人类无穷无

尽的恩惠后,向那些举伴安拉的人提出了一个尖锐的问题:“

ص: 16

这是安拉的创造,你们让我看看,除他之外,有谁造了什么?

”以物配主者们崇拜的偶像能创造吗?绝不能,就连偶像自身都

是人制作的,它们怎能创造呢?既然他们崇拜的所谓的主宰不能

创造任何东西,就不是宇宙真正的主宰,崇拜它们就等于迷误,

所以《古兰经》说:

“不然,背义的人们确已陷入明显的迷误之中。”根据这节经

文,凡是不崇拜安拉的人都是背义的人,都陷入了迷误,而且是

非常明显的迷误,因为他们所崇拜的既不能创造,也不能掌握他

们的祸福,崇拜这样没有生命,没有作为的神灵难道不是明显的

迷误吗?

«وَلَقَدْ آتَیْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ وَمَنْ یَشْکُرْ فَإِنَّمَا یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ حَمِیدٌ (12)»

«وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ یَعِظُهُ یَا بُنَیَّ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ (13)»

«وَوَصَّیْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشْکُرْ لِی وَلِوَالِدَیْکَ إِلَیَّ الْمَصِیرُ (14)»

ص: 17

«وَإِنْ جَاهَدَاکَ عَلَی أَنْ تُشْرِکَ بِی مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِی الدُّنْیَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِیلَ مَنْ أَنَابَ إِلَیَّ ثُمَّ إِلَیَّ مَرْجِعُکُمْ فَأُنَبِّئُکُمْ بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)»

[12]我确已把智慧赐予鲁格曼,(并对他说):“你当感谢

安拉,感谢(安拉)的人,只是为自己而感谢,谁逆主,(须知

)安拉是无求的,是受赞颂的。”

| [13] 当时,鲁格曼劝诫他的儿子说:“我的孩子啊!你不要

举伴安拉,举伴安拉确是莫大的背义。”

[14]我叮嘱人们要孝敬父母,尤其他母亲弱上加弱地孕育他

,对他的哺乳期是两年。“你当感谢我和你的父母,唯我是最后

的归宿。”

[15] 如果他俩强迫你用所不知道的东西与我并立,你不要顺

从他俩。在今世,对他俩应当以礼相待,你应当遵循向我归依者

的道路。然后,你们将回到我这里,我将把你们曾做的一切告诉

你们。

注释: 感赞安拉、孝敬父母

前面讲述了认主独一、安拉创造宇宙万物,并赋予人类的丰

富的恩惠,这几节经文用哲人鲁格曼训子来论述敬畏和感赞安拉

,以及孝敬父母的重要性。

ص: 18

鲁格曼究竟是何人?他是否属于安拉的使者?《古兰经》只

有在本章中两个地方提及鲁格曼,经文没有表明他究竟是先知,

还是哲人。但从经文的字里行间可以看出,鲁格曼不是先知,因

为先知的特征是号召人们信仰独一的安拉,根除社会中存在的偶

像崇拜等迷信思想,在宣传安拉的正教方面从不向人们索取任何

报酬。先知是人类的报喜者和警告者,鲁格曼没有具备这些条件

。所以,他不是先知。但他是一位知识渊博、道德高尚、教子有

方、被安拉赐予智慧的哲人。穆圣说:“真的,鲁格曼不是先知

,但他是一位善于参悟、信仰坚定的哲人,他喜爱安拉,安拉也

喜爱他,并赐予他哲理和智慧。”

有历史记载,鲁格曼是一位黑奴,埃及苏丹人,相貌不扬,

但心地善良,为人忠厚老实,倍受人们的尊敬。

也有经注家认为,鲁格曼是一位先知。但这种说法,证据不

充足,不具说服力。

据传述记载,有人问鲁格曼:“难道你不是牧羊人吗?”鲁

格曼说:“是的。”“你从哪里学到这些哲理和丰富的知识呢?

”那人问。鲁格曼回答说:“首先是安拉的前定,其次作人要诚

实可靠;交还别人寄托的信托物;说话要诚实;对与自己无关的

事保持沉默。”

“我确已把智慧赐予鲁格曼”。伊玛目萨格说,智慧指是通

过对宇宙的理解和参悟认识到的真理。鲁格曼因得到智慧,认识

了安拉,并崇拜和感赞安拉。

ص: 19

这节经主要强调对安拉的感恩。前面数节经文阐述了安拉赐

予人类的无穷恩惠。有恩必报,所以,感赞安拉是人类的责任和

义务。安拉不需要人类的感谢,是人类需要感谢安拉,因为感谢

安拉对人类自身有利。人类感谢安拉与否,对安拉没有丝毫伤害

,因为安拉是无求的。但如果人类不感谢安拉,就等于没有尽到

作为安拉的仆人的责任和义务,就将受到安拉的惩罚。宇宙的一

切都在以不同的方式感赞安拉,“七层天和大地,以及其间的

万物都赞美他,没有一物不在赞美他,但你们不理解他们的赞

美,他确是宽容的主,宽敞的主。”(古兰:17:44)

| 鉴于此,鲁格曼在训子时,首先要求他不要举伴安拉。“鲁

格曼劝诫他的儿子说:“我的孩子啊!你不要举伴安拉,举伴

安拉确是莫大的背义。”偶像崇拜、否认安拉的存在、舍安拉

而崇拜其他的神灵都属于举伴安拉,是莫大的背义,是绝不可饶

恕的大罪。因为安拉是宇宙的创造者和施恩者,如果人类舍安拉

而另觅神灵,把被造物与创造者同等并列,本末倒置,这本身是

最大愚蠢之举,害己的行径。

第14和15节经文属于插句,前后经文都是鲁格曼训子的话,

中间插出两节关于孝敬父母的经文,具有深刻的含义。其意思是

要求人们孝敬父母双亲,不要忘记他们的恩德。父母不仅要养育

儿女,而且还要教育儿女。“望子成龙”是每个父母的心愿,子

女走在光明的正道上是父母骄傲。所以,作子女的除了尊重父母

,孝敬父母外,还要遵循父母的谆谆教导,继承父母的优良品德

ص: 20

安拉叮嘱人们说:“我可叮嘱人们要孝敬父母,尤其他母亲弱

上加弱地孕育他,对他的哺乳期是两年。你当感谢我和你的父母

,唯我是最后的归宿。”

| 这节经文向人们阐述了两大哲理:一是孝敬父母,其原因是

父母有养育之恩,尤其母亲要历经十月怀胎的艰辛,分娩时的痛

苦,哺乳期的操劳,正如《古兰经》所说“弱上加弱”,体现了

母亲在孕育子女方面付出的艰辛。滴水之恩,当以涌泉相报,面

对恩重如山的父母,作子女的无论为他们做什么都无法完成感恩

之责。假若再不孝敬父母,能称他为“人”吗?在短短的一节经

文里,不仅强调了孝敬父母的重要性及其原因,而且还规定了哺

乳的期限,即两周岁。第二章233节经明确规定:“母亲应哺乳

自己的孩子满两周岁”。

«یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَاوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ (16)»

«یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَاصْبِرْ عَلَی مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذَلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)»

«وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ کُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18)»

ص: 21

«وَاقْصِدْ فِی مَشْیِکَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ إِنَّ أَنْکَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ (19)»

[16] “我的孩子啊!善恶行为,虽小如芥子,隐藏在石头里

,或藏在诸天与大地的(任何角落),安拉都要把它拿来(清算

)。安拉确是深知奥秘的,彻知的。”

[17]我的孩子啊!你当礼拜,当劝人行善、止人作恶,当对

你所遭受的任何(灾难)而坚忍。这些确是重大的事情。

[18]你不要对人们傲慢地转脸,不要趾高气扬地在大地上行

走,安拉的确不喜欢傲慢、矜夸的人。

[19]你走路要端庄、说话要放低声音,最讨厌的声音的确是

驴的叫声。

注释: 哲人鲁格曼对儿子的第一个劝诫是信主独一,不以任何物与

安拉并立,第二个劝诫是后世的清算。换言之,第一个劝诫是关

于人类的创造,每二个劝戒是关于人类的归宿。也就是说,人类

从安拉那里来,最终将回到安拉那里接受审判和清算。

第16节经文指出:人在今世所做的一切,无论是善举还是恶

行,无论大小多少,即便比芥子还小,或隐藏在地球的最深层,

安拉都知道,并在后世进行审判,行善者,必得善报,作恶者,

必遭恶报,在安拉的审判和清算场上,任何人不会受丝毫亏柱。

人在世间的言行举止,无论在何时何地,一经发出就永远被

记录,并在后世受到审判。这一思想和信仰具有重要的现实意义

ص: 22

,是人们趋善弃恶的动力。人是社会的最小单位,如果每个人都

行善,都远离罪恶,这个社会必然是一个幸福和谐的社会。

伊玛目巴基尔说:“你们要远离罪恶,哪怕是很小的,因为

凡是罪恶都将受审判。也许你们会说:“如果我犯罪,我可以祈

求安拉的饶恕。,但你不要忘记,安拉在《古兰经》里说:“必

记录下他们的所作所为和他们(留下)的影响,每件事,我都把

它记录在明确的经籍中。(36:12)又说:“善恶行为,虽小

如芥子,隐藏在石头里,或藏在诸天与大地的(任何角落),安

拉都要把它拿来(清算)。,”

信主、信后世是伊斯兰教的两大信条,只有这两大信条牢固

,其它功修才会坚定,才会得到安拉的报酬。

鲁格曼在对儿子的劝诫中,在强调信主和信后世后,又强调

了礼拜。他说:“我的孩子啊!你当礼拜。”礼拜是信主的体

现,礼拜是灵魂的食粮,礼拜令人对生活充满希望,礼拜能涤净

心灵的污垢,礼拜能使人趋善弃恶。

继礼拜之后,最重的一项社会义务是劝善止惡,所以鲁格曼

劝诫他的儿子说:“你当劝人行善、止人作恶。”

鲁格曼还劝诫儿子坚忍:“当对你所遭受的任何(灾难)而

坚忍。”无疑人类的一生不是一帆风顺的,总会遇到各种困难和

险阻,尤其在信仰和劝善止恶的道路上面临的困难就更大了。一

方面要与自己的私欲作斗争,克制自己、洁身自好、服从主命;

另一方面要把真理宣扬给别人,劝化别人皈依正道,放弃迷信,

弃恶从善。所以,如果没有忍耐心,没有坚强的毅力和决心,很

ص: 23

难克服困难,很难在事业上取得成功。鲁格曼劝诫自己的孩子说

:“这(坚忍)确是重大的事情。”“阿兹姆”(重大)一词在

阿语中有两个意思。一、安拉强调必须完成的事。二、通往成功

和胜利的必然途径。也就是说:信仰安拉、信仰后世、礼拜、

善止惡、忍耐等,一方面是安拉的命令,另一方面是通往今后两

世幸福的唯一途径。

鲁格曼对儿子的另一劝诫,是与人们交往的礼节。首先,与

人交往要面带微笑,其次走路不要趾高气扬,不要傲慢自大,安

拉绝不喜欢傲慢的人。因为傲慢是不正常的心理病症,是一种罪

恶,是无知者的表现。所以伊斯兰教强烈贬责傲慢。第三,走路

时要节制步伐,不要猖狂。第四,说话时不要喧嚣,不要像吵架

似的,大声吼叫,更不要像毛驴那样乱吼乱叫,在世界上再没有

比毛驴的吼声更难听更令人讨厌的了。

任何人,如果在社会上,在与人的交往中注意以上四点,那

么,他肯定是一个善良的、利人利己、受人尊敬的人。

重点提示: 一、走路的礼节

走路是一个非常简单和自然的事,但它反映了一个人的道德

修养和内心素质。伊斯兰教对走路的礼节给予了重视。穆圣说:

“走路傲慢的人,地下的和天上的都诅咒他。”又说:“不修边

幅、走路傲慢的人,安拉将把他放在火狱的边缘,让他与戈伦在

一起,因为艾伦是第一个傲慢的人。”伊玛目萨格地说:“信仰

应体现在每一个肢体,比如:双脚不能走在犯罪的道路上,应为

ص: 24

博取安拉的喜悦而奔波。所以《古兰经》说:“不要趾高气扬地

在大地上行走”。

一天穆圣经过一条巷道,看到们在围观,便问道:“人们围

观什么?”回答说:“他们在围观一位疯子。”穆圣对众人说:

“这位不是真正的疯子,我告诉你们真正的疯子是谁,走路趾高

气扬、左望右看、摇摇摆摆的人才是真正的疯子,你们现在围观

的人是患者。”

二、说话的礼节

鲁格曼把说话的礼节教授给自己的儿子。伊斯兰教特别强调

说话的礼节,伊玛目萨迪格说:“寡言令人思想安静。”伊玛目

礼札说:“智者的标志是知识渊博、宽宏大量、寡言少语,其中

寡言是智慧的一道门。”当然,寡言不是指对任何事都保持沉默

,而是指有言必实、不多说废话。在维护正义、宣扬真理时,不

应该沉默,而是应据理强争、大胆发言,在这此方面穆圣要求我

们要多说、多讲、多宣扬、不能寡言、不能保持沉默。

三、交际的礼节

在交际方面有许多经文和圣训强调谦虚、温和和友爱,反对

傲慢、暴力和歧视。

有一个人对穆圣说:“安拉的使者啊!请你教授我如何与人

们交往。”穆圣对他说:“当遇见同胞兄弟时要面带微笑。”穆

圣又说:“在后世复生日称功过薄时,没有比美德更重的东西了

。”伊玛目萨迪格说:“行善和美德能使城市繁荣,能使寿岁增

加。”

ص: 25

穆圣说:“在我的教民中,进入乐园的人都是敬畏安拉、品德高尚的人。”

玛目阿里说:“谦虚是高贵之人的装饰。”

伊玛目萨迪格说:“谦虚是万善和幸福的源泉,如果‘谦虚’会说话,它将把自己的所有好处和秘密全部告诉人们。为主道而谦虚的人,安拉提升他的品级。谦虚是门,一切功修被安拉接受必须经过这道门。”

«أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًی وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ (20)»

«وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَیْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ کَانَ الشَّیْطَانُ یَدْعُوهُمْ إِلَی عَذَابِ السَّعِیرِ (21)»

«وَمَنْ یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَی اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَی وَإِلَی اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22)»

«وَمَنْ کَفَرَ فَلَا یَحْزُنْکَ کُفْرُهُ إِلَیْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (23)»

ص: 26

«نُمَتِّعُهُمْ قَلِیلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَی عَذَابٍ غَلِیظٍ (24)»

[20]难道你们不知道吗?安拉为你们制服了诸天和大地里的

一切,并把明显的和暗藏的恩惠赏赐你们。但有些人争论安拉,

既无知识,又没有引导,更没有灿烂的天经。

[21]当有人对他们说:“你们应当遵循安拉降示的(天经)

。”他们就说:“不然,我们要遵循我们发现我们的祖先所(遵

行)的(宗教)。”难道恶魔召唤他们进入火狱,(他们也要遵

循吗?)

[22]虔诚归信安拉,且行善的人,他确已抓住坚固的把柄,

万事的终结只归安拉。

[23]谁逆主,不要让他的悖逆使你忧伤,他们终将回到我这

里,我将把他们的所作所为告诉他们,安拉确是深知(人们)胸

中的一切。

[24]我让他们(在今世)短暂享受,然后,我强制他们遭受

严厉的刑罚。

注释:

前面的经文讲到了信主独一、后世复生、孝敬父母,以及做

人的道德,这几节经文接着讲安拉对人类的恩典,以便人们信主

感恩、顺从主命。第20节经文告诉我们,安拉为人类制服了天地

间的一切。宇宙万物都是安拉赐予人类的恩典。“制服”一词有

两层意思:一是人类对自然的控制,比如人类可以利用科学和智

慧征服自然、改造自然,进行创新发明,创建幸福的生活环境。

ص: 27

再如,安拉制服动物,听从人类的使唤,为人类耕耘田地、搬运

货物、乘骑旅行等等。而有些事物不在人类的控制范围内,安拉

制服它们为人类的生存提供能量和资源。如太阳、月亮、以及自

然规律等。总之,宇宙间的一切都是安拉的恩惠。有的恩惠是明

显的,有的是暗藏的。明显的恩惠如山川、树木、海洋、风、火

、水、土、白天、黑夜等,暗藏的恩惠指用肉眼看不到的,如人

的灵魂、物质产生的能量、完美无暇的自然规律等。

也有的学者认为明显的恩惠指人的躯体;暗藏的恩惠指人的

心灵、信仰、知识等。

伊本·阿巴斯关于这节经文问穆圣,穆圣回答说:“明显的

恩惠是伊斯兰教以及安拉的完美造化和赐予你享受的所有恩惠;

至于暗藏的恩惠,则是安拉遮蔽了你的缺点和你所犯的罪恶,以

免人们看到,令你无颜见人。”

伊玛目巴基尔说:“明显的恩惠是安拉给人类派遣的先知,

以及对安拉的信仰;暗藏的恩惠则是喜爱圣裔。”

安拉赐予人类的恩惠无论是明显的还是暗藏的,都像无边无

际的海洋,以上提到的只是仓海一粟。正如本章第27节经文所说

面对安拉赐予的丰富恩惠,人类的职责和义务是感谢安拉、

崇拜安拉、服从安拉的命令。“但有些人争论安拉,既无知识

,又没有引导,更没有灿烂的天经。”在这里,“知识”指理

性推理;“引导”指安拉派遣的使者;“灿烂的天经”指安拉降

示的《古兰经》。据此,那些否认和违抗安拉的人们,关于造物

ص: 28

主的争论既不符合理性,也没有先知和天经的引导。所以《古兰

经》把他们称作迷误的人。他们当中有的虽然信仰宗教,但是盲

从信仰,当有人对他们说:“你们应当遵循安拉降示的(天经

)。”他们就说:“不然,我们要遵循我们发现我们的祖先所

(遵行)的(宗教)。”难道恶魔召唤他们进入火狱,(他们

也要遵循吗?)

伊斯兰教认为,信仰不能盲从,不能效仿,无论是祖先的宗

教还是其它宗教都必须具备三大要素:知识(即符合理性推理)

、先知和天经,任何宗教一旦离开这三大要素,就属于迷误,属

于恶魔的道路,所以经文说:“难道恶魔召唤他们进入火狱,

(他们也要遵循吗?)”。

| 经文强调的另一点是:安拉派遣的先知是号召人们走正道,

走通向天园的道路,而恶魔则号召人们走向火狱。

“虔诚归信安拉,且行善的人,他确已抓住坚固的把柄,万

事的终结只归安拉。”“虔诚归信安拉”是意译,原文是“把

自己的脸屈服于安拉”。在阿拉伯语中,由于脸代表一个人的形

象和尊严,一般用来比喻一个人的内在本质和荣誉。这里的意思

就是把自己的身、心、思想等一切都倾向安拉、屈服于安拉。很

自然像这样对安拉虔诚敬意的人,他们确已抓住了一条坚实的绳

索,这条绳索就是伊斯兰教的康庄大道,谁抓住它,谁将得救,

并进入永恒的天园;谁放弃它,谁将坠入罪恶的深渊,并遭受火

狱的惩罚。

ص: 29

穆圣说:“在我之后将有一个时代,罪恶(指犯罪、悖逆安

拉的罪恶)就像黑夜一样笼罩人们,谁抓住“坚固的绳索”,谁

将得救。”有人问:“安拉的使者啊!坚固的绳索是什么?”穆

圣回答说:“是信士们的长官。”那人又问:“信士的长官是谁

?”穆圣说:“是我的兄弟阿里·本·艾比·塔利布。”

还有的圣训说,坚固的绳索指对圣裔的热爱。当然,我们多

次说过《古兰经》有许多解释,相互之间不存在任何矛盾。

与“穆民”相对立的是“卡菲尔”(逆主者),他们是恶魔

的朋友。穆圣希望所有的人都皈信安拉,走上正道,有时他对人

们的犯罪和悖逆感到悲哀和痛心,因为安拉降示的《古兰经》非

常清楚地阐明了真理,但仍有一些人冥顽不化,不肯信主,甚至

有的人起来反对,企图消灭安拉的宗教。对此,安拉安慰穆圣说

:“谁主,不要让他的悖逆使你忧伤”。经文告诉穆圣,他

的职责是宣传,人们想信就信,不信就随其自便。“他们终将

回到我这里,我将把他们的所作所为告诉他们,安拉确是深知

(人们)胸中的一切。”安拉不仅知道人们所犯的罪恶,而且

还知道人们的内心所想的。人类在今世所做一切,无论是好事,

还是坏事,都将在后世看到,一点也不遗漏。在铁证如山面前,

任何犯罪者都将哑口无言,没有丝毫辩解的理由,只能低头认罪

许多人悖逆安拉、作恶犯罪都是因为贪图今世的物质享受。

其实他们不知道,贪图短暂的享受,其结果则是永久的火狱。

ص: 30

犯罪的人不要以为自己能力强大,拥有丰富的资产,就能够逃避安拉的惩罚,他们的资产及拥有的一切都是安拉对他们的考验,任他们享受、逸乐吧,后世等待他们的是火狱。

«وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُونَ (25)»

«لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ (26)»

«وَلَوْ أَنَّمَا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ کَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ (27)»

«مَا خَلْقُکُمْ وَلَا بَعْثُکُمْ إِلَّا کَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ (28)»

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهَارِ وَیُولِجُ النَّهَارَ فِی اللَّیْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَجْرِی إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ (29)»

«ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا یَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِیُّ الْکَبِیرُ (30)»

[25] 如果你问他们:“谁创造了诸天和大地?”他们必定说:“是安拉。”你说,赞颂归于安拉。不然,他们大多数人不知道。

ص: 31

[26]诸天和大地的一切都属于安拉,安拉确是无求的,受赞

美的。

[27]如果大地上的所有树是笔,一切海洋是墨水,再加上七

个海洋,终不能写尽安拉的言语,安拉确是大能的,明哲的。

[28]创造你们和复活你们,就像(创造)一个人,安拉确是

博闻的,明察的。

[29]难道你没有看见吗?安拉使黑夜进入白昼,又使白昼进

入黑夜。他制服了太阳和月亮,各自(在其轨道上)运行,直至

规定的期限,安拉的确深知你们的所作所为。

[30]那是因为安拉确是真理,他们舍他而祈求的都是虚假的

,安拉确是至高的,至大的。

注释:

这几节经文提到了安拉的十大“绥法特”(德性):无求的

、可颂的、强大的、明哲的、广闻的、明察的、彻知的、真实的

、至高无尚的、至大的,其中,第25节讲安拉的创造,26节讲安

拉对宇宙万物的统治,27节讲安拉无限的知识,28和29讲安拉无

限的能力,第30节是结论,即只有具备以上德性的,才是真正的

造物主,除此之外的,都是虚妄。

伊斯兰教认为,人的本性是认主的,人不信主是由于贪婪或

无知。《古兰经》中有许多经文强调了“本性认主论”,如29:

61-63、39:38、43:9等。这些经文说明,多种教徒没有否认安

拉的存在,也没有认为自己制作的偶像是造物主,他们的错误在

于把偶像与安拉并立,认为偶像能主宰人的祸福,能替人在安拉

ص: 32

那里说情。宇宙的创造者是独一的,既然承认安拉是创造者,就

不应该给造物主树立偶像,对它顶礼膜拜,因为“一切赞颂全归

安拉”,除安拉之外,没有任何人或物值得赞颂或崇拜。

我们崇拜安拉是因为安拉不仅是宇宙的创造者,而且也是管

理者、统治者和施恩者。有的宗教虽然认为,宇宙主宰是独一的

,但另有神灵与他共同管理宇宙。伊斯兰教是信主独一的宗教,

认为安拉的本体独一、创造独一、统治独一。他是自立无求的主

,是应受赞颂的主。

“安拉是无求的”,也就是说,在创造宇宙万物、管理宇宙

万物,以及命运的定夺、对万物的施恩、对善恶的赏罚,安拉都

是无求的,不需要任何人或神灵的帮助:“安拉是应受颂扬的”

,因为宇宙间的一切恩惠都是安拉赐予的。安拉是创造者,是施

恩者,所以应受赞颂。此外,宇宙的所有美都来自安拉,当我们

赞美美丽的花朵、雄伟的高山、广阔的大海、艺术家的佳作时,

实际上都在赞颂安拉,因为是他创造了一切,是他赋予一切。

第21节经文是讲安拉的知识。安拉是全知的主,宇宙间的一

切大到天体小到微粒子,以及人的外表行为,内在的思维,无不

在安拉的知识范围内。

据传述,有一伙犹太人关于灵魂询问穆圣,安拉降启示回答

说:“他们向你询问灵魂,你说:“灵魂是我养主的(玄妙)

之事,你们只获得很少的知识。”(17: 85)。犹太人对穆

圣的这一回答不满意,就说,穆罕默德啊!你说你从安拉那里得

到了启示,但你连灵魂都解释不清楚,你的《古兰经》不是说:

ص: 33

“他把智慧赏赐给他所意欲的人,谁得到智慧,谁确已获得了

许多利益。”(2:269),你关于灵魂的回答与这节经文有悖。

于是安拉下降了第27节经文指出,安拉的知识是无限的,人类的

知识无论有多渊博,与安拉的知识相比,只是沧海一粟。关于灵

魂、后世的天园和地狱等末见知识,用语言是无法表达清楚的,

人类只要知道大致的概念,只要相信其存在就行了,不必寻根问

底。

《古兰经》是这样描述安拉无限的知识人:“如果大地上的

所有树是笔,一切海洋是墨水,再加上七个海洋,终不能写尽安

拉的言语,安拉确是大能的,明哲的。”

“安拉的语言”指宇宙间所有的一切,因为,宇宙的创造只

是安拉的一句话,当他创造一物时,只须对那物说:“有。”那

物立即就有了。阿丹圣人的创造是安拉的一句话,尔萨圣人没有

父亲,他的诞生也是安拉的一句话“麦尔媽之子麦西哈尔萨是

安拉的使者,是他投向麦尔媽的一句话,是来自他的精神。”

(4:171)安拉的语言亦指安拉的知识,这节经文非常生动形象

地描述了安拉无穷无尽的知识。我们可以想象,把大地上所有的

树制成笔,所有海洋用作墨水,而且再加上七倍的海洋来书写安

拉的言语,记录安拉的知识,究竟要写多少字,多少书本。可以

说,用现在运行速度最快的超级计算机也难于算出一个大概的结

果。宇宙万物本身就是安拉的言语,别的不说,仅说人的构造,

科学家、医学家不知撰写了多少书籍,不知用计算机进行了多少

次运算,至今人类对自身的认识,万里长城才迈出了第一步。所

ص: 34

以与安拉的知识相比,整个人类知识的总和只能用零来形容。用

沧海一粟作比喻是夸张。

在这节经文中,有几点修辞手法值得一提,首先,用树作笔

,用海洋作墨水记录安拉的知识,是一种极妙的修辞手法,是对

安拉无限的知识的最佳比喻。其次,经文里“树”一词,用的是

确指单数,而“笔”用的则是范指复数,暗示一棵树,包括树干

和支节可以制作成无数支笔。第三、“海洋”一词也是用确指单

数,指世界上所有海洋,同时也暗示所有海洋都连接在一起,就

像一个整体。第四、经文说“再加上七个海洋”。而没有说“再

加个七个海洋和七倍树”。很明显,把一支笔写完需要许多墨水

,如果“再加上七倍树“就不符合逻辑,是画蛇添足。第五、“

七”是阿拉伯人用得最多的数字,有时指多数,有时指实数,如

一周有七天,太阳系是七大行星、地球分为七大洲等等,这些都

是实数。

在讲述安拉的无限知识后经文讲安拉无限的能力,经文说:

“创造你们和复活你们,就像(创造)一个人”。

据传述,穆圣对人们说,安拉在后世瞬间之内就复活地球上

的所有人类。麦加多神教徒特别惊奇,他们讽刺穆圣说,安拉创

造人类分为不同的阶段,先是受精,然后怀孕,然后形成胎儿。

婴儿诞生后,还要经历儿童、成年、中年、老年等阶段。安拉怎

能在瞬间使化为尘土的人复活,并赋予新的生命呢。于是安拉下

降这节经文说,人类的创造和复生无论多少都像一个人的创造和

复生一样。

ص: 35

人往往用难与易、大与小、简单与复杂来理解和描述事物。

这些概念是针对我们人类而言的,但针对知识无穷、能力无限的

安拉来说,所有的一切都是一样的。没有难易、大小、简单复杂

之分。对于安拉来说,创造一个人和创造许多人之间没有任何区

别,创造浩瀚的宇宙与创造一个人没有两样。此外,对安拉来说

,没有时间和地点的局限,瞬间创造一物和长时间(针对人而言

是很长时间)创造一物没有任何区别。

如果有人问,人类形形色色,世界上没有两个绝对相同的人

,人死后会腐化,会变成动物或昆虫的食物,或化为尘土,成为

草木的肥料,到后世这些散落四方,化为乌有的尸骨怎么可能瞬

间复原如初呢?回答是:安拉是全知的主,他知道一切事物变化

,安拉是万能的主,既然能从无中创造人类,就必定能复活人类

,在安拉是万物是一个整体,一即是多,多即是一,一包含多,

多归于一,这是安拉创造的宇宙规律。例如当春天到来时,无数

花草树木开始复苏、发绿。

如果有人说,事物的发展是循序渐进的,比如人首先是精子

与卵子的结合,然后是怀胎,然后才出生,诞生后还要经过儿童

、成年、中年、老年等阶段,后世的复生也应该是漫长的成长过

程,不可能瞬间完成。回答同样是安拉是全知的主,是大能的主

。在自然界中,有许多动物和鸟禽不需要经历像人那样的发展阶

段,如小鸡,刚从蛋壳里钻出来就会走路寻找食物了。所以,对

于安拉来说一切都是可能的。

ص: 36

安拉的知识和大能足以证明后世复生的真实性。也许有人会

问,人在一生中,要做许许多多的事,有时做坏事,有时做好事

;一生中要说许多话,有的是骂人的,有的是劝化人的。安拉怎

么可能对人的所有行为和语言进行清算和审判呢?为消除人们的

这一疑问,经文用“广阔的、明察的”来形容安拉。经文告诫世

人,任何人无论说什么,或做什么,安拉都能听到,都能看到,

人们的话语和行为一经发出,就永远被记录,最终将受到清算。

“害人终害己”,人犯罪作恶实际上是为自己种植了一棵恶树,

他将在后世自食其果。

经文继续阐述安拉的大能:“难道你没有看见吗?安拉使黑

夜进入白昼,又使白昼进入黑夜。他制服了太阳和月亮,各自

(在其轨道上)运行,直至规定的期限,安拉的确深知你们的

所作所为。”安拉的大能之一是昼夜轮流、制服日月。众所周

知,昼夜的形成与地球有关,地球自转一周的时间是一昼夜,昼

夜的轮流是循序渐进的,而不是突然发生,所以经文用“吾鲁智

”(进入)一词来形容,这个词的意思是一样东西渐渐增长,代

替或占有另一样东西。这个词用得非常恰当,因为,白天渐渐出

现了,黑夜就渐渐消失;白天又渐渐消失,由黑夜代替,如此轮

流交替,形成了昼夜。

“制服日月”的意思,是安拉使日月星辰的运行有利于人类

在地球上的生存。《古兰经》还说,安拉为人类制服了山川、河

流、大海、船只,意思就是安拉为人类创造了适合生存的环境,

并给人类提供丰富的生活资源。太阳、月亮、山川、树木、动物

ص: 37

等等都在为人类服务,为人类的生存做出无私奉献。面对安拉赐

予如此丰富的恩惠,人们为何不崇拜安拉,感赞安拉呢?

这节经文还包含了两大重点:

一、但凡物质都要经过产生、发展和灭亡三个阶段,太阳、

月亮、地球、星辰以及宇宙间的一切都像人一样,在不断发展变

化,最终将走向灭亡。

二、宇宙间的一切都在不停的运行,月亮绕着地球转,地球

绕着太阳转,太阳绕着其他星球转,物质本身也在经历新生,发

展和灭亡的质的变化,这一切都证明了安拉的大能和全知。能创

造万物,制服日月,能使昼夜更迭的主难道不知道人类的所作所

为吗?安拉不仅知道人类的一切行为而且还知道人心中所想的。

“那是因为安拉确是真理,他们舍他而祈求的都是虚假的,

安拉确是至高的,至大的。”

| 这节经文是本段的结论,也就是说宇宙间真正的、唯一的主

宰是:创造天地、统治万物、施恩于人,并在后世对人类进行审

判和清算。只有这样的主宰才是全知的主、大能的主、至高无尚

的主,才值得人类的崇拜和赞颂。只有这样的主才是绝对的真理

,舍弃他而崇拜或祈求的都是虚妄和迷信。正如阿拉伯诗人说:

“万物皆毁灭,惟有安拉永存;一切欢乐昙花一现,惟有善举流

芳百代。”

哲学家们说,安拉是真实的存在。意思是,宇宙间只有安拉

是自立的、永存的、真正的存在,除他之外的一切存在都源于他

,依赖他。如果安拉让它存在,它就存在,安拉要它不存在,它

ص: 38

立即就会消亡,所以除安拉之外的一切事物都不是真实的,都将

灭亡。如果人希望永生,希望幸福就必须超越物质,与安拉建立

密切的联系,从安拉那里获取丰实的精神食粮。

«أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْکَ تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِیُرِیَکُمْ مِنْ آیَاتِهِ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ (31)»

«وَإِذَا غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا یَجْحَدُ بِآیَاتِنَا إِلَّا کُلُّ خَتَّارٍ کَفُورٍ (32)»

[31]难道你没有看见吗?船舶借安拉的恩惠在大海里航行,

他要让你们看见他的迹象。对于坚忍和感恩的人,此中确有许多

迹象。

[32]当波涛象乌云倾覆他们时,他们虔诚地祈求安拉,当主

把他们拯救到陆地上时,他们中只有一部分人走中庸的道路,只

有那些毁约者和忘恩者才否认我的迹象。

注释:

这两节经文讲人类对安拉悖逆是由于对今世生活的贪婪。每

当遭遇灾难,对生命绝望的时候,人才会想到安拉,祈求安拉的

拯救。这本身就证明人的本性是有宗教信仰的。

海洋是安拉赐予人类的特大恩典,海洋不仅为人类和其他动

植物提供生命的水源,而且为人类的旅行和运输提供极大的方便

。当人们乘坐船舶来到大海中央,面对一望无际的汪洋大海,才

ص: 39

能真正体会到安拉的伟大,自己的渺小。船舶在海上的航行本身

体现了安拉赋予人类的一大恩典。在过去,海上航行用的是帆船

,动力主要靠风。现在,虽然船只的动力是发动机,但当遭遇狂

风巨浪时,仍面临沉覆的危险。

“对于坚忍和感恩的人,此中确有许多迹象。”坚忍和感恩

是信士的两大美德。因为今世是考验的场所,人类要面临各种考

验。不仅天灾、人祸、贫穷、疾病是考验,钱财、地位、权势也

是考验,面对各种考验要有坚强的意志和耐力,否则就有可能不

及格,遭到失败。另一方面,安拉赐予人类丰富的恩惠,正如前

面的经文所说:安拉为人类制服了日月、山川、树木及地球上的

一切。所以人类应该感谢安拉的恩赐。穆圣说:“信仰有两半,

一半是坚忍,一半是感恩。”

“祖勒勒”一词有“乌云”、“高山”的意思,意思是当人

们乘船航行,突然狂风骤起,巨浪像高山一样压过来,或像乌云

从天而降,再有多大的能力也难于抵挡,此时,人突然觉得,自

己非常渺小,不由自主地伸出双手,祈求造物主的拯救。此时,

信主的天性显露了,纯洁的本性显露了。所以在遇灾难时,人与

人之间的感情特别真诚,信仰特别坚定。但是当灾难消除,平安

普照时,有的人又悖逆、贪婪,又开始作恶和犯罪,把过去的遭

遇和安拉的拯救忘得一干二净。

“毁约者”,指的是破坏与安拉缔结的盟约,如在遭遇灾难

时虔诚地祈求安拉、为安拉所许的愿、为安拉做出的承诺等都属

于与安拉缔结的盟约。“忘恩者”指的是不感谢安拉赐予的恩

ص: 40

惠,不崇拜安拉的人。只有这些人才会否认安拉的迹象。从修辞

学的角度来说,这节经文中的毁约者和忘恩者,与前一节经文的

坚忍者和感恩者成明显的对立,属对偶手法。

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمْ وَاخْشَوْا یَوْمًا لَا یَجْزِی وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَیْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا وَلَا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (33)»

«إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِی الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ مَاذَا تَکْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِی نَفْسٌ بِأَیِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ (34)»

[33]人们啊!你们应当敬畏你们的养主,当畏惧那一日,父

亲不能替子女受罪,子女也不能代替父亲的丝毫(罪过)。安拉

的诺言是真实的,绝不要让今世的生活蒙骗你们,更不要被狡猾

(的恶魔)欺骗,(以致你们悖逆)安拉。

[34]关于复生的知识,只在安拉知那里,是他降下雨水,他

知道在子宫里(孕育)的是什么,任何人都不知道明天将有什么

收获,任何人都不知道自己将死在什么地方。安拉确是博知的,

彻知的。

注释

这是本章的最后两节,也是本章的结论。经文说:“人们啊

!你们应当敬畏你们的养主……”。这里包含了安拉的两大命

ص: 41

令:一、敬畏安拉。此处用的是“(رب)”,意思是“养育

”。即安拉既是创造者,也是养育者。二、畏惧后世的清算。也

就是说人类的一举一动都被安拉记录,在后世复生时,安拉将把

人类所做的一切呈现在他面前,并进行审判。安拉的审判是公正

的,在安拉的审判场上,不存在徇私舞弊,每个人在今世种什么

,后世就收获什么,父亲不能代替儿子受罪,儿子不能顶替父亲

的罪过。这是安拉的诺言,安拉的诺言必定实现,毫无怀疑。所

以《古兰经》警告人们,不要被今世的浮华欺骗,不要上恶魔的

当,恶魔的确是人犯罪的根源。如果一个人能够用坚强的意志和

虔诚的信仰克服恶魔的诱惑,就必定能达到完美的境界,必定能

获得今后两世的幸福。

也许有人会问复生日何时实现?经文回答说“关于复生的知

识,只在安拉知那里”。其实对于人来说,只要知道后世是真

实的,复生是必然的,就足够了,不必知道何时复生,而且知道

复生的日期,对人类没有什么好处。就像死亡,每个人都知道自

己终有一天要死去,但如果告诉他哪一天死亡,对他反而不利。

所以安拉只告诉人类复生、审判是必然的,没有告诉人们何时复

生,这也是安拉对人类的慈悯。人类不仅仅不知道复生的日期,

不知道的事还有许多,如何时降雨雨、何时怀孕、何时死亡、死在

何处等等,这些知识都在安拉那里。

据传述:马赞部落有一个名叫瓦里斯的人去问先知:“穆罕

「默德,请你告诉我人类何时复生?现在有许多地方遭遇旱灾,何

时降雨?我的妻子正怀着孕,你知道何时妊娠?我知道我今天做

ص: 42

了什么,你能告诉我明天我将做些什么吗?我知道我的出生地,

你能告诉我,我将死在什么地方吗?”于是安拉降下这节经文,

告诉他,这一切的知识都在安拉那里。

重点提示:一、诱惑的种类

前面的经文警告人们不要被今世的浮华和短暂的享受迷惑,

不要受恶魔的欺骗。人在一生中面临形形色色的诱惑,一不小心

就会掉入犯罪的深渊。从总体上来说,我们可以把诱惑分为两大

类:一、物质的诱惑;二、恶魔的诱惑。这两大诱惑是人类的死

敌,谁成为它俩的俘虏,谁将在今后两世遭受痛苦的刑罚;谁战

胜它俩,谁将得到两世的幸福。

二、物质诱惑的力量

物质诱惑的力量非常强大,没有虔诚的信仰和坚定的意志是

很难克服的。所以有许多人成为物质的俘虏,忘记或疏忽对安拉

的赞念和崇拜。有人问伊玛目阿里:“谁的意志最坚定?”伊玛

目阿里回答说:“不被恶魔和物质利益诱惑的人,其意志最坚定

三、玄妙的知识

根据经文,有五样知识属于玄妙的知识,只有安拉知道。人

类只能知之其一不知其二。这五样知识是:后世何时复生,何时

下雨,胎儿在母腹的状况,人的未来和死亡之地。穆圣说:“开

启玄妙的钥匙有五样,除安拉之外,无人知晓,随即穆圣诵读了

这节经文……。”

ص: 43

伊玛目阿里有时能预见未来发生的一些事,有些人就以为伊

玛目阿里能知未见。一天,有人对伊玛目里说:“请告诉我们

一些未见的知识。”伊玛目阿里笑了笑说,我所知道的不是未见

的知识,我的知识都是从先知那里得到的,只有安拉才知道未见

的知识,《古兰经》说:“关于复生的知识,只在安拉知那里

,是他降下雨水,他知道在子宫里(孕育)的是什么,任何人

都不知道明天将有什么收获,任何人都不知道自己将死在什么

地方。安拉确是博知的,彻知的。 所以,除安拉之外,没有

人能够知道未见。安拉把知识教授给先知,先知又教授给我,先

知还祈求安拉,赐予我知识。

人类不知道这五样玄妙知识,指的是不知道其详细情况。比

如,随着科学的发展人们已经掌握了胎儿在母腹的生长过程,甚

至能够确定胎儿是男的还是女的,但是还有许多细节的知识也许

人类永远无法知道。如胎儿的潜能、知识、未来的发展、健康状

况、道德修养等等。再如人类对天气预报的水平已经很高,但还

不能够准确无误地预测何时下雨?下在什么地方?雨量多少?科

学无论有多发展,但人类无法知道明天将发生什么?未来的世界

将变成什么样?这一切的一切,只有安拉知道。

ص: 44

关于 中心

In the name of Allah

هَلْیَسْتَوِیالَّذِینَیَعْلَمُونَوَالَّذِینَلَایَعْلَمُونَ
Are those who know equal to those who do not know?
al-Zumar: 9
For several years now, the ghaemiyeh Computer Research Center has been producing mobile software, digital libraries, and offering them for free. This center is completely popular and is supported by gifts, vows, endowments and the allocation of the blessed share of Imam PBUH. For more service, you can also join the center's charitable people wherever you are.
Do you know that not every money deserves to be spent in the way of the Ahl al-Bayt (as)?
And not every person will have this success?
Congratulations to you.
card number :
6104-3388-0008-7732
Bank Mellat account number:
9586839652
Sheba account number:
IR390120020000009586839652
Named: (Ghaemieh Computer Research Institute)
Deposit your gift amounts.

Address of the central office:
Isfahan, Abdorazaq St, Haj Mohammad JafarAbadei Alley, Shahid Mohammad HasanTavakkoly Alley, Number plate 129, first floor
Website: www.ghbook.ir
Email: Info@ghbook.ir
Central office Tel: 03134490125
Tehran Tel: 88318722 ـ 021
Commerce and sale: 09132000109
Users’ affairs: 09132000109

Introduction of the Center – Ghaemiyeh Digital Library