نماز معلولان بر اساس فقه شیعه

مشخصات کتاب

سرشناسه : محب الرحمان، محمدمهدی، 1361 -

عنوان و نام پدیدآور : نماز معلولان بر اساس فقه شیعه/ محمدمهدی محب الرحمان.

مشخصات نشر : قم: توانمندان، 1396.

مشخصات ظاهری : 160 ص.

شابک : 150000ریال978-600-99808-2-6 :

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه: ص.[157] - 160؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : نماز

موضوع : Salat

موضوع : معلولان (فقه)

موضوع : People with disabilities (Islamic law)

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.

شناسه افزوده : دفتر فرهنگ معلولین

رده بندی کنگره : 1396 8ن3م/186BP

رده بندی دیویی : 353/297

شماره کتابشناسی ملی : 5072169

ص: 1

اشاره

نماز معلولان بر اساس فقه شیعه

پدیدآورنده: دکتر محمدمهدی محب الرحمان

نوبت چاپ: اول، 1396

شابک: 6-2-99808-600-978

شمارگان: 1000 نسخه قیمت: 000/150 ریال

ناشر: توانمندان عکس روی جلد: علی جعفری

قم، بلوار محمدامین، خیابان گلستان، کوچه11، پلاک4، دفتر فرهنگ معلولین

تلفن: 32913452-025 فکس: 32913552-025 همراه: 09125520765

www.HandicapCenter.com

www.DataDisability.com , info@handicapcenter.com

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

ص: 3

دست هایت کبوتر شدند

پاهایت منتشر در خاک،

و حالا همسرت

فرشته ای ست

که صندلی چرخدار تو را

به نماز جمعه می برد.

(عبدالرحیم سعیدی راد)

لاَ یکَلِّفُ اللّه نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا کَسَبَتْ وَ عَلَیهَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ لاَ تَحْمِلْ عَلَینَا إِصْراً کَمَا حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ لاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا

وَ ارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ ﴿سوره بقره، آیه 286﴾

ص: 4

فهرست

پیشگفتار. 7

مقدمه یکم. 9

مقدمه دوم. 11

چکیده. 15

بخش اول: معلولیت های مؤثر در ناتوانی و نماز ناتوان.. 17

فصل اول: معلولیت و ناتوانی.. 19

گفتار اول: انواع معلولیت ها 19

گفتار دوم: قدرت.. 27

فصل دوم: کلیات.. 29

گفتار اول: نماز و انواع مختلف آن. 29

گفتار دوم: مراتب نماز. 29

گفتار سوم: قدرت و حد عجز از آن. 30

گفتار چهارم: قواعد فقهی.. 32

گفتار پنجم: پیشینه تحقیق.. 35

بخش دوم: شرطیت قدرت در نماز. 37

فصل اول: شرطیت قدرت در تکالیف.. 41

گفتار اول: نظریه های شرطیت قدرت در تکلیف.. 42

گفتار دوم: فروع. 46

فصل دوم: تعلق وجوب نماز به مطلق مکلفین.. 51

گفتار اول: روایات.. 51

گفتار دوم: قواعد فقهی.. 54

نتیجه گیری.. 54

بخش سوم: معلولیت موجب عدم تحقق اجزاء و اذکار نماز. 55

فصل اول: معلولیت موجب عدم رعایت طهارت.. 57

گفتار اول: برخی مصادیق.. 57

گفتار دوم: ادله اشتراط طهارت.. 57

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول. 62

گفتار چهارم: بیان مسائل.. 67

فصل دوم: معلولیت موجب عدم تحقق قیام و جلوس... 83

گفتار اول: برخی مصادیق.. 83

گفتار دوم: ادله اشتراط قیام و جلوس... 83

ص: 5

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول. 86

گفتار چهارم: بیان مسائل.. 88

فصل سوم: معلولیت موجب عدم تحقق قرائت.. 109

گفتار اول: برخی مصادیق.. 109

گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت قرائت.. 110

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول. 113

گفتار چهارم: بیان مسائل.. 114

فصل چهارم: معلولیت موجب عدم تحقق رکوع. 125

گفتار اول: برخی مصادیق.. 125

گفتار دوم: ادله جزء بودن رکوع در نماز. 126

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول. 127

گفتار چهارم: بیان مسائل.. 129

فصل پنجم: معلولیت موجب عدم تحقق سجده. 141

گفتار اول: برخی مصادیق.. 141

گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت سجده. 142

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول. 143

گفتار چهارم: بیان مسائل.. 147

منابع و مآخذ.. 157

ص: 6

پیشگفتار

ظهور اسلام در سده هفتم میلادی نوید روح بخشی برای معلولان بود، زیرا بر خلاف ادیان و جریان های فکری و اعتقادی موجود که دیدگاه غیرانسانی نسبت به معلولان داشتند، اسلام نسبت به آنان رفتار کاملاً انسانی داشت. رفتار با آنان از سال های نخست رسالت و در مکه، در سند اصلی این دین یعنی قرآن کریم آمده؛ نیز رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به عنوان بنیانگذار مکتب دارای سیره ای بدیع و سرشار از رفتارهای مطلوب با معلولان بود.

قرآن کریم در آیات نخست سوره عبس که از سوره های مکی است، فردی که با ناراحتی نگاهش را از نابینایی برگرداند، به شدت توبیخ کرده است. این فرد نه عملاً و نه با زبان به نابینای تازه وارد به جلسه سران مکه توهین نکرد فقط چون رفتار این نابینا را مخالف شئون متعارف می دانست با ناراحتی سرش را برگرداند و این عمل را حتی خداوند در حق آن نابینا نپذیرفت و محکوم کرد.

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم عبداللّه بن ام مکتوم را که نابینای مطلق بود به عنوان جانشین خودش برگزید که وقتی برای جنگ بیرون مدینه است، این نابینا به وضع مردم رسیدگی کند. از این گونه امور در قرآن و سیره نبوی فراوان است و گویای این است که اسلام نسبت به معلولان خط مشی جدیدی آورده است و بر خلاف نگرش موجود که معتقد به نابودی معلولان به دلیل حلول ارواح خبیثه شیطانی یا حیوانی در وجود آنان بودند و معلولان را به دور از مردم و جامعه در مکان های پَست نگه داری می کردند، اسلام برای آنان حقوق و شئون انسانی مثل دیگر انسان ها قائل بود و کوچک ترین تحقیر، بی حرمتی و توهین را در حق آنان روا نمی دانست.

ممکن است گفته شود، رهبر مسلمانان در مدینه وقتی در عرصه جهانی مطرح شده بود برای جلب افکار عمومی، رفتار انسانی با معلولان را مطرح کرد. اما چنین نیست و در آغاز رسالت یعنی در دوره ای که با تأیید عرف ضد معلولیتی موجود می توانست سران قبایل را جذب کند ولی چنین اقدامات مصلحت جویانه را نپذیرفت و به شدت عرف ضد معلولان را نفی کرد و از حقوق معلولین دفاع نمود.

بعداً فقیهان مسلمان بر اساس قرآن و سیره معصومین علیهم السلام وظایف و تکالیف فردی و اجتماعی معلولین را استخراج و استنباط کردند و توانستند نظام حقوقی پیشرفته ای برای این قشر آسیب دیده تدوین نمایند. معلولان با عبادت می توانند روح و روان خود را توانبخشی نموده و حتی نسبت به جسم خود نیرو بخشی نمایند. امروزه روانشناسان و متخصصان فیزیولوژی، شیوه های جدیدی برای توانبخشی ابداع و ابتکار کرده و با استفاده از کتاب، فرهنگ، تلقین ها، ذکرها و عبادات، انواع بیماری های روحی و روانی را از معلولان دور کرده و به آنان سلامتی روحی، روانی و حتی جسمی بدهند. غربی ها به سراغ موسیقی رفته و سعی کرده اند از موسیقی برای توانبخشی معلولان مساعدت بگیرند.

ص: 7

اما اگر وظایف و تکالیف معلولان در عبادات مشخص و معلوم شود، آنان با عبادات می توانند به توانبخشی های مطلوبی برسند. معلولی که دردهای بسیار زیاد داشت، می گفت به هنگام درد زیاد نیت نماز می کنم و با شروع به نماز دردهایم آرام می گیرد. آری نماز و دیگر عبادات، آرام بخش اند و به همین دلیل نماز را سکینه و مسکن و آرامش بخش توصیف کرده اند.

کتاب حاضر برای اولین بار توانسته دیدگاه فقه شیعه را درباره مسائل و احکام نماز معلولان بررسی کند و در سه بخش مسائل نماز را بر پایه دیدگاه های فقیهان شیعه بررسی کند.

نویسنده در بخش دوم اجماع فقیهان شیعه در «عدم ترک نماز در هر شرایطی» را به خوبی توضیح داده و اصطلاح «الصلاة لا تترک بحال» را آورده است. اینکه شارع نماز را از معلولان می خواهد ولو خوابیده و با اشاره سر، یعنی معلول در سخت ترین شرایط و هر مقدار توان دارد، باید نماز را انجام دهد. زیرا به آن نیاز دارد و جسم و روحش به آن احتیاج ضروری دارند.

دفتر فرهنگ معلولین مجموعه ای از کتب فقهی را مشغول نهایی سازی و انتشار است. امید است پژوهشگران و نویسندگان با اندیشه و قلم و مساعدت های خود یاری فرمایند تا بتوانیم این مجموعه را زودتر در اختیار عموم مردم و عزیزانی که نیاز عاجل دارند بگذاریم.

در پایان از پژوهشگر توانا و فقیه جوان حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدمهدی محب الرحمان تشکر می کنیم که بذل محبت فرمودند و این پژوهش خود را تبرعاً در اختیار دفتر فرهنگ معلولین قرار دادند. همچنین از جناب حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت اللّه العظمی سیدعلی سیستانی مدظله تشکر ویژه می نماییم که همواره پشتیبان این مرکز بوده اند.

محمد نوری

مدیر عامل دفتر فرهنگ معلولین

ص: 8

مقدمه یکم

بسمه تعالی

نماز

بدون تردید مهمترین فریضه عبادی اسلام است. تأکید قرآن کریم و آموزه های رهبران معصوم علیه السلام شاهد این مدعا است. قرآن کریم بیش از چهل بار از اقامه نماز با صیغه های مختلف خبری و انشایی یاد کرده است و پیامبر رحمت(ص) نماز را نورچشم خود اعلام کرده است و بر اساس روایت نبوی خداوند محبت ایشان به نماز را بالاتر از محبت گرسنه به غذا و تشنه به آب قرار داده است. گرچه اسلام شریعت سمحه و سهله است و در موارد عسر و حرج و اضطرار بسیاری از احکام عبادی از مکلفین ساقط می شود، اما در مورد نماز در فرض عدم قدرت بر نماز متعارف، احکامی برای افراد غیر قادر وضع گردیده است. تنوع افراد معذور از اقامه نماز متعارف سبب شده است که بخش قابل توجهی از کتاب الطهاره و کتاب الصلوة به وضوی جیره، تیمم و نحوه نماز غیر قادر اختصاص یابد.

در عصر حاضر و پس از توسعه عواملی که موجب امراض صعب العلاج و معلولیت های جسمی شده است، نیاز به بازپژوهی و تطبیق بر مصادیق نوپیدای معذوریت های دوران معاصر بیشتر است. این مهم را جناب حجة السلام و المسلمین محمدمهدی محب الرحمان به عهده گرفتند، و در رساله سطح سه حوزه علمیه قم به خوبی به تحقیق و تبیین آن پرداختند. این رساله در جلسه داوری نهایی مورد تقدیر و عنایت هیئت داوری قرار گرفت. برای مولف این اثر آرزوی توفیقات علمی و عملی بیشتر دارم.

کاظم قاضی زاده

بهمن ماه 1396

ص: 9

ص: 10

مقدمه دوم

بسم اللّه الرحمن الرحیم

نماز احبّ اعمال نزد خداوند،(1) ستون دین(2) و اولین عمل برای محاسبه در روز جزا به حساب آمده که اگر قبول شود، سایر اعمال نیز پذیرفته می شود ولی اگر رد شود، مابقی اعمال نیز مردود می شود،(3)

و در قرآن کریم نیز بارها امر به اقامه آن شده، و حتی به عنوان برنامه ای کمک کننده و توان بخش معرفی شده(4)

و از کیفیت آن نیز در کتب مختلف فقهی استدلالی و روایی، سخن بسیار گفته شده است.

اما از دیگر سو، احادیث و اخبار مختلفی قلم تکلیف را از شخص غیر قادر رفع کرده اند. که در مقابل، نصوص بسیاری نیز بر این دلالت می کنند که نماز، «کتاباً موقوتا» یا «لا تترک بحالٍ» و... است. علاوه بر این روایات متعدد دیگری وجود دارد که در آن، سائل از نحوه نماز شخص معلول جسمی می پرسد و امام راهکارهای مختلف آن را بیان می دارند. و این، علاوه بر بیان تکلیف، نشان می دهد سائل خالی الذهن نبوده است.

مسأله این تحقیق، اولاً بحث از کیفیت و چگونگی تنجّز تکلیف اقامه نماز به مکلفین ناتوان جسمی است، و در مرتبه بعد، پس از بیان موضوع و توضیح انواع معلول هایی که ناتوان از انجام اجزاء نماز هستند، به دلیل جزئیت آن جزء از نماز اشاره کرده، و پس از آن به روایات بیان کننده جایگزین ارکان و اجزاء نماز پرداخته شده است.

بخش مهم این پژوهش، که تحت عنوان گفتار چهارم در پایان هر فصل از بخش سوم می آید، به تطبیق مدلول روایات ارائه کننده راهکار بر کیفیتِ نماز معلولین، اختصاص یافته است. در این بخش، ادله فقهی مربوطه، بررسی، تجزیه و تحلیل شده؛ و در نهایت، راهکاری برای چگونگیِ اقامه

ص: 11


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج4، ص38، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرایض، باب10: استحباب اختیار...، ح1.
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج2، ص373، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب1: انواع...، ح5.
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، «تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة»، ج4، ص34، کتاب الصلاة، ابواب اعداد الفرایض، باب8: وجوب اتمام...، ح10.
4- . «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّه مَعَ الصَّابِرِینَ»: ای افرادی که ایمان آورده اید! از صبر (و استقامت) و نماز، کمک بگیرید! (زیرا) خداوند با صابران است. (سوره بقره، آیه 153)؛ «وَاسْتَعِینُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَکَبِیرَةٌ إِلاَّ عَلَی الْخَاشِعِینَ»: از صبر و نماز کمک بجوئید و آن بسی سنگین است مگر برای خشوع پیشگان. (سوره بقره، آیه 45)

نماز در حالت های مختلف، توسط این دست مکلفین، ارائه شده است.

بنابراین این کتاب درصدد پاسخ به این سؤالات است که 1. رابطه قدرت و تکلیف چیست؟؛ 2: گونه های مختلف معلولیت از جهت اقامه نماز به چه صورت تقسیم می شود؟؛ و 3. راهکارهای پیشنهادی نصوص، قواعد و اصول برای تغییر شکل ظاهری نماز و اجزاء آن در موارد گوناگون معلولین چگونه است؟ 4. آیا می توان از روایات نماز با ایماء، در حالت خوابیده و... سایر حالات را هم استفاده کرد؟ 5. معلولی که نمی تواند طهارتِ خود را حفظ کند، چگونه نماز بخواند؟ 6. معلول با قطع دست، پا، قطع نخاع و بدون تحرک، چگونه نماز بخواند؟ 7. معلول بدون حنجره، کسی که نمی تواند سخن بگوید چگونه نماز بخواند؟

در واقع می توان گفت هدف اصلی این کتاب، تحقیق در باب چگونگی نمازگذاردن جانباز و معلول است. راهکارهای مورد نظر روایات و قواعد فقهی را بیان کرده، و به طریقه نماز خواندن هر یک از معلولین می پردازد. نتیجه ای که مورد استفاده آسیب مندانِ دارای معلولیت قرار می گیرد. در کنار آن، به اختصار، از شرطیت قدرت در تکالیف به عنوان مقدمه بحث، در بخش دومِ کتاب سخن گفته شده است؛ که این نتیجه و فائده نیز، خود در مباحث دیگر نیز مورد استفاده و کاربرد خواهد بود.

پیرامون فرضیه ای که این تحقیق بر آن بنیان شده نیز می توان گفت: یکم. طبق آن چه از ادله مانند لایکلف اللّه نفساً الا وسعها، استفاده می شود رفع تکلیف به میزان ناتوانی خواهد بود و رابطه تناسب بین آنها برقرار است؛ دوم. می توان جانبازی و معلولیت را به ناتوانی در طهارت، ایستادن و قیام، رکوع، سجده، تشهد و نشستن، و تکلم تقسیم کرد که هر کدام شکل نماز خاص خود را دارد؛ سوم. استفاده از عصا و تکیه گاه، نماز به صورت نشسته، به صورت خوابیده، استفاده از ایماء و... از جمله راهکارهای مختلفی است که در روایات به آن اشاره شده است.

درباره پیشینه تحقیق لازم است گفته شود بر اساس جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی معاونت پژوهش حوزه های علمیه، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و دفتر پژوهش های فرهنگی معاونت پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران، تاکنون طرح پژوهشی، پایان نامه حوزوی و دانشگاهی به دست نیامده و این پژوهش جدید و نو می باشد. البته ذکر این نکته لازم است که تحقیق و پژوهش تفصیلی و به روش های امروزی، مورد نظر است. چراکه موضوع نماز و اشخاص ناتوان از جمله موضوعات جدیدی نیستند و ممکن است در اعصار گذشته، تحقیقاتی نگاشته شده باشند؛ ضمن اینکه در لابلای کلمات فقهای متقدم و متأخر، مباحثی کوتاهی در نمازِ معلولان آمده است.

اما ضرورتِ این پژوهش را توجه به این نکته روشن می سازد که معلولان در یک سده اخیر به لحاظ تنوع و گوناگونی گسترش یافته، و هرچند در جامعه بیرونی، به لحاظِ عدم رعایت شهرسازیِ مناسب، کمتر اثری از معلولین در جامعه می بینیم، به لحاظ کمی و آماری نیز در اثر جنگ تحمیلی و ...، افزایش پیدا کرده اند. بنابراین لازم است با طبقه بندی صحیحِ آنان، نماز هر گروه و دسته آنان تبیین شده، و وظایف نمازگزاران معلول از قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استخراج و

ص: 12

استنباط گردد. جانبازان و معلولین جسمی ای که طریقه نماز آنها مغفول مانده، و نهایتاً در حد ذکر چند مسأله، به آن اکتفا شده است.

در پایان لازم می دانم از آیت اللّه دکتر کاظم قاضی زاده، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سیف اللّه صرامی، سرکار خانم آمنه قراباغی، جناب آقای محمد نوری، دفتر فرهنگ معلولین، کانون معلولان تهران، و بنیاد شهید و امور ایثارگران که در هرچه بهتر شدن این پژوهش یاری رساندند، تشکر نمایم.

محمدمهدی محب الرحمان

بهمن ماه 1396

ص: 13

ص: 14

چکیده

این

اثر، ابتدا از کیفیت و چگونگی تنجّز تکلیف اقامه نماز به مکلفین دارای معلولیت و ناتوانی بحث می کند؛ چراکه احادیث و اخبار مختلفی قلم تکلیف را از شخص غیر قادر رفع کرده اند. در مرتبه بعد، پس از بیان موضوع و توضیح انواع معلولیت هایی که موجب ناتوانی از انجام اجزاء نماز می گردند، به دلیل جزئیت و شرطیت آن جزء و شرط از نماز اشاره کرده ایم. پس از آن به روایات بیان کننده جایگزین ارکان و اجزاء نماز می پردازیم.

مهم ترین

قسمت این کتاب، به تطبیق مدلول روایات معین کننده راهکار برای جانبازان و معلولین، اختصاص یافته است. اینان به دلیل نداشتن عضوی از بدن یا آسیب مند بودن عضو یا مشکل در کارکرد ذهن یا داشتن اختلالات روانی توان انجام نماز با همه شرایط و اجزاء و ارکانی بیان شده در رساله های عملیه را ندارند. ولی چون شارع عدم اجرای نماز را نپذیرفته، از این رو برای موارد اجرا نشده جایگزین تعیین کرده است.

در این پژوهش، تکالیف و وظایف معلولان در پنج عملیاتی که نمازگزار باید انجام دهد یعنی طهارت، قیام، قرائت، رکوع، و سجده بررسی شده و در هر یک از اینها، متناسب با شرایط معلولان، حکم شرعی استنباط گردیده است. از جمله: نماز نشسته و خوابیده بجای نماز ایستاده، استفاده از اشاره دست و چرخش زبان به جای قرائت، استفاده از اشاره سر بجای رکوع و سجده.

واژگان کلیدی:

فارسی: نماز، جانباز، معلول، ناتوان، نماز با اشاره، شرطیت قدرت در تکلیف.

عربی: صلاة، اعاقة، معاق، معوّق، عاجز، غیر قادر، الصلاة بالایماء، شرطیة القدرة فی التکالیف.

ص: 15

ص: 16

بخش اول: معلولیت های مؤثر در ناتوانی و نماز ناتوان

اشاره

ص: 17

این بخش، به توضیح و تعریف مفاهیم اساسی استفاده شده در این تحقیق مانند «معلول»، و «قدرت» می پردازد. بنابراین در گفتار اول انواع معلولیت ها و بیماری هایی که موجب ناتوانی از اجزای مختلف نماز می شوند را توضیح می دهد، و در گفتار دوم، به مفهوم قدرت شرعی و عقلی می پردازد.

در فصل دوم ابتدا در گفتار اول، انواع مختلف نماز از جمله یومیه، جمعه و آیات ذکر می شود؛ و پس از آن، در گفتار دوم مراتب نماز افراد دارای آسیب های مختلف، از جمله نماز نشسته، خوابیده و اشاره ای بیان می شود. سپس در گفتار سوم بحث از حد عجز و ناتوانی می آید. اینکه با چه شرایطی شخص ناتوان محسوب می شود.

در گفتار چهارم از این فصل، قواعد فقهی مرتبط با این پژوهش از جمله میسور و ما لایدرک مختصراً بحث خواهد شد؛ و در نهایت، در گفتار پنجم گزارشی از پیشینه تحقیق ارائه می کند.

ص: 18

فصل اول: معلولیت و ناتوانی

گفتار اول: انواع معلولیت ها

از اصلی ترین مفاهیم اساسی این رساله، مفهوم معلول و معلولیت است. در این گفتار به این سؤال پاسخ گفته می شود که به چه کسی معلول اطلاق می شود؟ و به چه آسیب هایی معلولیت اطلاق می گردد؟

معلول در فرهنگ فارسی با واژه هایی مثل توانخواه، ناتوان، کم توان، مددجو و مددخواه هم بیان شده ولی اغلب واژه معلول و مشتقات آن کاربرد دارد.

در فرهنگ عربی: إعاقة معوّق، معاق، ذوی الاحتیاجات (یا حاجات) الخاصة و در فرهنگ انگلیسی Handicap Disability کاربرد دارد. همه اینها به کسی گفته می شود که بر اثر نقص یا آسیب جسمی یا ذهنی یا روانی و روحی و بالاخره یا اجتماعی کارایی عادی و معمولی خود را از دست داده و یا در زندگی فردی یا شئون اجتماعی، اقتصادی و حرفه ای او اختلال محسوس به وجود آمده است؛ به طوری که این اختلال، از استقلال فردی، اجتماعی و اقتصادی وی کاسته است.(1)

معلولیت و معلولان را از منظرهای مختلف و بر اساس شاخص های متعدد طبقه بندی و تقسیم کرده اند. از نظر علت و منشأ پیدایش معلولیت به سه دسته تقسیم می شوند: علل ژنتیکی، علل مادرزادی و علل عارضی. اما علت عارضی را به جنگ و بیماری تقسیم می کنند.

گاه معلولیت ها را به انواع حسی مانند نابینایی و ناشنوایی؛ حرکتی مانند افراد فاقد عضو حرکتی، ضایعات نخاعی و ناهنجاری های مربوط به اسکلت و عضلات؛ احشای داخلی مثل نارسایی های قلبی عروقی، تنفسی، کلیوی؛ ذهنی شامل عقب ماندگی ذهنی و بالاخره روانی مثل وسواس و افسردگی تقسیم کرده اند.

معلولین حسی یعنی نابینایان و ناشنوایان در مسائلی از نماز مانند قدرت بر تکلم، عدم رؤیت نجاست در بدن نمازگزار یا عدم رؤیت زوال خورشید و معلولین ذهنی به عنوان افراد فاقد قدرت تفکر و تعقل و دیگر معلولیت ها بررسی خواهد شد.

بنابراین معلولین مختلف که به دلیل فقدان عضو یا ناهنجاری ها و نارسایی های دیگر، ناتوان از انجام برخی اجزاء نمازاند مورد بحث قرار می گیرند. اکنون به معرفی انواع معلولیت ها می پردازم.

ص: 19


1- . تعریف سازمان بهداشت جهانی: www.who.int/topics/disabilities/en؛ معلولیت ها و اصول توانبخشی، پریوش حلم سرشت، ص 9-10؛ مبانی توانبخشی، سید مجید میرخانی، ص47.

الف: فلج مغزی

فلج مغزی اصطلاحی برای توصیف یک گروه بیماری های مزمن است که در سال های اول تولد ظاهر می شوند و موجب نقص و تنزل حرکات اعضاء حرکتی می گردد. این بیماری ها با نقص رشد و یا تخریب حرکات برای کنترل حرکت در مغز همراه است. فلج مغزی یک بیماری خاص نیست و واگیر ندارد و پیشرفت نمی کند. درمانی غیر از توانبخشی نیز ندارد. اغلب تصور می کنند فلج مغزی شکلی حرکتی است که بر اثر آسیب های مغزی زمان تولد به وجود می آید. اما واقع امر این است که مکانیسم آن خیلی پیچیده تر می باشد. به منظور استفاده های عملی، می توان فلج مغزی را سندرمی دانست که دارای علایمی از قبیل: ناهنجاری های حرکتی، ناهنجاری های روانی، تشنج، اختلال های رفتاری ناشی از آسیب مغزی است. این علائم ممکن است آن قدر خفیف باشد که تشخیصشان با اشکال صورت گیرد و یا آن قدر عمیق باشد که فرد بطور کامل زمین گیر شود.(1)

از انواع فلج های مغزی، غیر از همی پلژی (کاهش احساس درد در یک طرف بدن) که در آن یک نیمه از بدن (راست یا چپ) مبتلا می شود، بقیه موارد مانند: دای پلژی (فلج دو طرفه) که در آن پاها بیش از دست ها مبتلاست، و کوادری پلژی (فلج دو دست و دو پا) که در آن چهار عضو (دو دست و دو پا) مبتلاست و همچنین پاراپلژی (فلج نیمه تحتانی بدن یا فلج هر دو پا) که تنها پاها مبتلا هستند، در همه این موارد مبتلایان به جهت عدم توانایی، طهارت در نماز را نمی توانند مراعات کنند.

ب: قطع عضو بدن

قطع عضو می تواند از آسیب های جراحتی مانند زخم های متأثر از گلوله، تصادفات اتومبیل، و سوختگی های شدید ناشی می شوند. این آسیب ها می توانند رگ های خونی و دیگر اجزاء سازنده بافت را بشکافند یا پاره کنند به طوری که قابل ترمیم نباشند و هیچ گزینه دیگری جز قطع عضو به جا نگذارند. همانطور که جانبازان عزیز طی آسیب های جراحتی که در دفاع مقدس بر ایشان تحمیل شده، دچار قطع عضو شده اند.

قطع عضو همچنین می تواند به دلیل بیماری باشد. تنوعی از بیماری های مختلف که می توانند به طرز جبران ناپذیری بافت های بدن را تخریب کنند. مثلاً وقتی که دیابت با بیماری پیرامون شریان PAD همراهی کند، در همان زمان موجب مرگ عصب ها می شود و بیماری نوروپاتی نامیده می شود. بیمارانی که از نوروپاتی رنج می برند حس لامسه خود را از دست می دهند و بیشتر در معرض بریدگی بدن قرار دارند که به علت جریان گردش خون آسیب دیده دیرتر التیام می یابد. نباید تعجب داشته باشد که بیش از 90 درصد از قطع اعضای بدن در ایالات متحده از همین سناریو ناشی می شوند.

بیماری دیگر سرطان است: چون سرطان می تواند آسیب های شدید به بافت های بدن وارد کند، سرطان هم می تواند و قطع عضو را الزامی کند: مثلاً برای جلوگیری از انتشار تومور بدخیم به دیگر اعضای بدن.

ص: 20


1- . انواع فلج مغزی، سمانه محمدی قراسویی، سایت پژوهه: www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=36699

البته

قطع عضو مادرزادی هم ممکن است: در داخل رحم، خونی که به داخل یک عضو در حال شکل گیری جریان دارد می تواند به علت نوارهای بافتی، کم فشار شود. در نتیجه عضو برای همیشه از دست می رود و کودک با عارضه ای که قطع عضو مادرزادی نامیده می شود، متولد می شود.

در

قطع عضو، جراحان رگ های خونی بریده شده را مسدود کرده، انتهای آنها را به سختی می بندند تا جریان خون را کنترل کنند. همچنین توجه ویژه ای دارند که مبادا رگ های خونی ای که بافت های سالم باقی مانده را پشتیبانی می کنند، آسیب ببینند. چراکه جریان خون برای سلامت نگه داشتن بافت، حیاتی است. پس از آن محل زخم کاملاً بهبود یافت، بیمار می تواند با یک اندام ساز، کار کند تا با یک عضو مصنوعی مطابقت یابد. عضو مصنوعی، منحصراً برای باقیمانده عضو بدن بیمار سامان داده می شود و در طراحی اتصال آن توجه ویژه ای می شود که بین بیمار و عضو مصنوعی اتصال خوبی برقرار شود.(1)

جانبازان

و معلولینی که دچار قطع عضو شده اند، مشکل عدم توانایی اجزای مختلف نماز را دارند.

ج: MS ام اس: (Multiple Sclerosis)

این بیماری مختص اعصاب مرکزی بوده (مغز و نخاع) و ایجاد لکه های سفید یا پلاک های متعددی در مغز می کند. پلاک ها گویای سفت شدگی غلاف های سلول های (میلین ها) عصبی مغز می باشند. در نتیجه فرمانی که از مغز صادر می شود به راحتی به اعضاء و ماهیچه ها نمی رسد و کار به راحتی انجام نمی شود.(2)

از این رو بیمار از انجام برخی شرایط و اجزای نماز از جمله طهارت عاجز است.

د: ضایعه نخاعی

ممکن

است نخاع در اثر بیماری و یا ضربه آسیب ببیند. در اکثر موارد آسیب نخاع به علت فشار وارد شده از مهره ها می باشد و در اثر این آسیب، نخاع ورم کرده یا دچار خونمردگی می شود. همچنین ممکن است آسیب باعث پاره شدن فیبرهای عصبی نخاع شود. عفونت و یا بیماری های دیگر نیز ممکن است باعث همین نوع آسیب ها گردند. اگر چه مطالعات مختلفی در حال انجام است تا امکان ترمیم نخاع را فراهم سازد، ولی در حال حاضر نخاع پس از قطع شدن دیگر قابل ترمیم نخواهد بود.

بعد از ایجاد آسیب نخاعی تمامی اعصابی که بالای محل آسیب قرار دارند به کار خود به همان شکل قبل از آسیب ادامه می دهند، اما در زیر سطح آسیب نخاعی اعصاب نمی توانند

پیام ها را بین مغز و قسمت های بدن رد و بدل نمایند، علت این مسأله قطع شدن ارتباط بین دو قسمت نخاع است.(3)

روشن است که اگر ضایعه نخاعی نیمه تحتانی بدن را درگیر کند، فرد معلول قادر نخواهد بود

ص: 21


1- . پایگاه اینترنتی نجاتگر: www.nejatgar.com/Forum/forum-f27/topic-t547.html
2- . رک: صد پرسش و پاسخ در خصوص بیماری ام اس، دکتر امیرحسین اسماعیلی: www.body-encyclopedia.persianblog.ir/post/222
3- . رک: سلطان زاده، اکبر، «بیماری های مغز و اعصاب و عضلات»، ص26.

طهارت خود را حفظ کند، یا قیام و رکوع و... را رعایت کند.

ه-: تومور مغزی (Brain tumor)

تومور مغزی به رشد یک توده غیر طبیعی در مغز که امکان دارد خوش خیم یا بدخیم باشد، اطلاق می شود. البته یک تومور خوش خیم مغز ممکن است به اندازه یک تومور بدخیم ناتوانی ایجاد کند، مگر اینکه به طور مناسب تحت درمان قرار گیرد.

در صورتی که تومور مغزی درمان نشود، آسیب دائمی مغز یا مرگ در انتظار بیمار خواهد بود. رشد تومور به خارج توسط استخوان های جمجمه محدود می شود، بنابراین این مغز است که در اثر رشد تومور، تحت فشار قرار می گیرد. اگر تومور زود کشف شود و به سرعت جراحی شود یا تحت اشعه درمانی و شیمی درمانی قرار گیرد، بهبود کامل اغلب امکان پذیر خواهد بود.(1)

بیمار دارای تومور به جهت اختلال در قدرت عضلانی بخشی از بدن و اختلالات حسی در بخش دیگر بدن، مکلف را در انجام نماز ناتوان می سازد.

و: راشیتیسم یا نرمی استخوان (Rickets)

راشیتیسم یا نرمی استخوان به عنوان بیماری استخوانی، موجب ضعیف شدن استخوان، پاهای پرانتزی و تغییر شکل در اندام ها می شود. در این بیماران کلسیم، فسفر یا ویتامین دی به اندازه کافی در اختیار تولید استخوان قرار نمی گیرد.

این افراد بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به نرمی استخوان هستند: شیر مادر ویتامین دی زیادی ندارد پس اگر بچه ای به مدت طولانی فقط از شیر مادر تغذیه کند و از مکمل ویتامین D استفاده نکند ممکن است در خطر ابتلا به راشیتیسم باشد؛ قرار نگرفتن در معرض تابش آفتاب: ویتامین دی در پوست بدن انسان و با تابش نور آفتاب ساخته می شود. پس تابش ناکافی نور خورشید می تواند زمینه ساز راشیتیسم باشد؛ کسانی که پوست تیره دارند نیاز به نور بیشتری برای ساخت ویتامین دی دارند و در نور کم بیشتر در معرض کمبود ویتامین دی قرار می گیرند؛ کسانی که به لاکتوز حساسیت دارند به علت مصرف ناکافی لبنیات می توانند در معرض خطر این بیماری قرار بگیرند.

مهم ترین علایم راشیتیسم عبارت هستند از خواب آلودگی، شلی و ضعف عضلانی، تأخیر در رشد، پای پرانتزی و مچ دست کلفت و در موارد شدید ممکن است شکل قفسه سینه تغییر کند. تشنج هم از دیگر علائم حالات شدید بیماری است.

اشخاص دارای این بیماری ممکن است نتوانند برخی اجزای نماز را انجام دهند.

ز: آرتریت روماتوئید

آرتریت یا التهاب مفاصل، شایع ترین عارضه بیماری التهاب روده است که در خارج روده خود را نشان می دهد. با وجودی که آرتریت بطور کلی با افزایش سن مرتبط است در این بیماران، اغلب افراد جوان را مبتلا می کند. علاوه بر درد مفاصل، آرتریت همچنین باعث تورم مفاصل و کاهش قابلیت

ص: 22


1- . آنچه باید درباره تومورهای مغزی بدانید، مؤسسه تحقیقات، درمان و آموزش سرطان: www.ncii.ir/article.aspx?id=462

انعطاف پذیری مفاصل می شود. معمولاً دو نوع از آرتریت، موجب اختلال در ایستادن و قیام نمازگزار می شود. اکنون به توضیح این دو نوع می پردازیم.

یکم: اسپوندیلیت یا اسپوندیلو آرتروپاتی که درد و سفتی در قسمت پایینی ستون فقرات و مفاصل ساکروایلیاک (محل اتصال ستون مهره ها به لگن) ایجاد می کند. بطور قابل توجه و بخصوص در جوانان، این علائم ماه ها یا حتی سال ها قبل از علایم روده ای بروز می کنند. این نوع ممکن است صدمه دائمی در اثر چسبیدن استخوان های ستون فقرات به هم و در نتیجه کاهش میزان حرکت پشت ایجاد کند. در بعضی موارد، محدودیت حرکت دنده ها، تنفس عمیق را برای بیمار مشکل می کند. اسپوندیلیت فعال معمولاً تا سن 45 سالگی فروکش می کند.

دوم: اسپوندیلیت انکیلوزان: یک نوعِ شدید التهاب ستون فقرات است که نادر می باشد و در 3-2% بیماران مبتلا دیده می شود. علاوه بر آرتریت ستون فقرات و مفاصل ساکروایلیاک (محل اتصال ستون مهره ها به لگن)، اسپوندیلیت انکیلوزان می تواند باعث التهاب چشم ها، ریه ها و دریچه های قلبی شود. علت اسپوندیلیت انکیلوزان ناشناخته است، در بعضی بیماران، این بیماری در افراد مستعد از نظر ژنتیکی بعد از ابتلا به عفونت روده یا مجاری ادراری دیده می شود. معمولاً، میزان شدت انکیلوزان می تواند میزان پیشرفت بیماری روده ای را پیش بینی کند. اسپوندیلیت انکیلوزان بطور کلی افراد زیر 30 سال و بیشتر نوجوانان و مردان جوان را درگیر می کند و در ابتدا خود را به صورت کاهش چشمگیر میزان حرکت قسمت پایین ستون فقرات نشان می دهد.(1)

ح: پلی میوزیت و درماتومیوزیت

التهاب

بافت همبند، همراه تغییرات تخریبی در عضلات و پوست، باعث ضعف و تحلیل عضلات به ویژه عضلات اندام های فوقانی و تحتانی می شود. این بیماری شباهت بسیاری با آرتریت روماتویید و لوپوس اریتماتوی دارد و شیوع آن در خانم ها دو برابر آقایان بوده و بیشتر بین سنین 50-30 سال بروز می کند.

از علائم این بیماری می توان به این موارد اشاره کرد: افتادن مکرر و سختی در برخاستن از جا؛ ضعف در عضلات کمربند لگن و کمربند شانه؛ بثورات پوستی بر روی صورت، شانه ها، بازوها و بر روی مفاصل که ممکن است خارش دار باشد؛ سردی دسته ها و پاها؛ اختلال در تکلم یا بلع؛ عفونت همراه با تب، ضعف عضلانی، کاهش وزن و درد مفاصل.

این بیماری ممکن است به طور ناگهانی یا تدریجی بروز کند. اکثر بیماران در نهایت به دلیل ضعف عضلانی نیازمند استفاده از صندلی چرخ دار شده یا به کلی زمین گیر می شوند. برخی علایم بیماری یا درمان قابل کنترل است. ولی گاهی بیماری در اندک زمانی به مرگ می انجامد. فروکش کردن بیماری یا بهبود خود به خود نیز ممکن است رخ دهد. (2)

ص: 23


1- . آرتریت چیست؟، مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی: www.ibd.ir
2- . پلی میوزیت و درماتومیوزیت، پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران: www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm

ط: تیبیال همی ملیا Hemimelia Tibial

یکی از ناهنجاری های اسکلتی در حین تولد عدم وجود استخوان درشت نی یا تیبیا است. در این بیماران به عللی نامعلوم در زمان جنینی استخوان درشت نی تشکیل نشده است. در فرم های خفیف بیماری، استخوان تیبیا یا درشت نی کوچک تر از معمول است. نقص مادرزادی استخوان درشت نی از بیماری های مهم استخوان و مفاصل بوده و وظیفه تشخیص و درمان های جراحی و غیر جراحی بیمار مبتلا، به عهده پزشک ارتوپد است.

این ناهنجاری مادرزادی در هر یک میلیون تولد در یک نفر دیده می شود و در اکثر اوقات سابقه خانوادگی از بیماری وجود ندارد ولی گاهی این عارضه به صورت ژن غالب یا مغلوب از والدین به ارث می رسد. در این بیماری، ساق مبتلا کوتاه است. ممکن است بالاترین قسمت استخوان نازک نی (فیبولا) در قسمت خارجی زانو لمس شود. کف پای بیمار به سمت داخل می چرخد به طوری که وقتی بچه به پشت خوابیده است، کف پا ها به طرف سقف نگاه می کند.

زانوی این بیماران معمولاً در حالت خم شده است و شخص نمی تواند زانویش را بطور ارادی به حالت مستقیم درآورد. در حالات شدید بیماری ممکن است استخوان ران هم تشکیل نشده باشد.(1) به این خاطر از ایستادن، خم شدن و رکوعِ ایستاده ناتوان است.

ی. ضربه مغزی

یک جراحت بسته در سر یعنی جراحتی که در آن هیچ شیئی وارد جمجمه نمی شود، اگر موجب تغییر در عملکرد طبیعی مغز شود، به آن ضربه مغزی می گوییم. این جراحت می تواند ناشی از یک ضربه شدید، سقوط یا تکان دادن شدید باشد. شخصی که دچار ضربه مغزی شده، ممکن است هوشیاری خود را از دست بدهد یا در بینایی، حافظه یا حفظ تعادل او اختلالات پدید آید. البته در اکثر موارد جزئی و موقتی می باشد.(2)

ولی در زمان ضربه مغزی، قیام و رکوع و بعضی حرکات دیگر برای نمازگزار مشکل است.

ک. آبسه مغزی

آبسه مغزی یا اپی دورال، تجمع چرک ناشی از عفونت باکتریال در مغز یا خارجی ترین لایه از سه لایه غشایی که مغز و نخاع را می پوشاند است. بنابراین لازم است انواع عفونت ها در هر سن و در هر قسمت بدن خصوصاً عفونت در اطراف بینی، صورت، عفونت گوش و یا آبسه دندان جدی گرفته شود که تأخیر در تشخیص و درمان آن، ممکن است عارضه جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

درد در پشت و کمر، ضعف، بی حسی یا فلج در یک طرف بدن، مشکل در صحبت کردن، منگی، گیجی، یا حالت هذیانی سردرد، تهوع و استفراغ، تشنج از علائم این بیماری است که البته گاه

ص: 24


1- . نقص مادرزادی استخوان درشت نی (تیبیا) یا تیبیا همی ملیا چیست؟، دکتر مهرداد منصوری (متخصص ارتوپدی): www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm
2- . ارزیابی و درمان ضربه مغزی، Scorza KA و همکاران، ترجمه: دکتر سعید صفری، نشریه نوین پزشکی، سال چهاردهم، شماره 525، یکم خرداد 1391.

می تواند به صورت بسیار آهسته و با تبی بسیار ملایم شروع گردد. بیمار در بعضی از حالات، ناتوان از انجام حرکاتی مثل قیام، قرائت و رکوع است.

شایع ترین منشأ عفونت باکتریایی سه چیز است: عفونتی که از جمجمه به درون گسترش می یابد. مثل عفونت استخوان و مغز استخوان؛ عفونت زایده ماستوئید در پشت گوش یا سینوزیت؛ عفونتی که از سایر بخش های بدن، مثلاً ریه ها، پوست، یا دریچه های قلب، دچار عفونت شدند که از راه خون گسترش می یابد.(1)

ل. پارکینسونParkinson’s disease

بیماری

پارکینسون یا PD برای اولین بار توسط دکتر جیمز پارکینسون در سال 1817

میلادی معرفی شد. او نام این بیماری را «فلج لرزان» نامید که امروزه آن را تحت عنوان بیماری پارکینسون می شناسند.

پارکینسون بیماری دستگاه عصبی مرکزی است که مشخصه آن سفتی عضلانی پیش رونده تدریجی، لرزش و از دست رفتن مهارت های حرکتی می باشد. این اختلال هنگامی رخ می دهد که نواحی خاصی از مغز توانایی خود را در تولید دوپامین (یکی از ناقلین عصبی در مغز) از دست می دهد. در نتیجه حرکات بدن نامنظم می شود. این بیماری غالباً بعد از 60سالگی بروز می کند که از هر 100 نفر بالای 60 سال،

یک نفر به پارکینسون مبتلا می شود. البته پارکینسون گاهی در افراد جوان تر هم دیده می شود که پنج تا 10درصد بیماران را تشکیل می دهند. بعد از آلزایمر، پارکینسون شایع ترین بیماری مخرب اعصاب به حساب می آید و معمولاً پیشرفت آن تدریجی است.

چهار علامت اصلی بیماری: ارتعاش و لرزش دست و پا در حالت استراحت، کندی حرکات، سختی و خشک شدن دست و پا و بدن، و نداشتن تعادل می باشد. و از دست دادن حس بویایی نیز گاهاً پیش نشانگر بیماری پارکینسون است.

در مراحل اولیه، ارتعاش اندام، ملایم و معمولاً در یک طرف بدن وجود دارد و احتیاجی نیز به درمان ندارد؛ اما با پیشرفت آن، شخص که دست لرزان خود را در جیب یا پشت خود پنهان می کند یا چیزی را برای کنترل ارتعاش مدام در دست می گیرد، دیگر قادر به پنهان کردن لرزش های شدید اندام (به ویژه به هنگامی که می خواهد تمرکز بیشتری به خود دهد) نیست. لرزش معمولاً بیش از هر محدودیتی تأثیر منفی بر روان بیمار دارد. به مرور لباس پوشیدن، اصلاح و استحمام وقت زیادی از بیمار می گیرد و حرکات بیمار مثل نشستن و برخاستن از صندلی و راه رفتن او آهسته شده، و بیمار حالت قوز پیدا می کند. تغییراتی در حالت صورت و چهره روی می دهد، و صدای او نیز یکنواخت، ضعیف و بم شده و نگاه او به دلیل کاهش پلک زدن، خیره و بدون احساس می شود.(2)

این بیمار از ادای درست قرائت ذکر در قیام و رکوع ناتوان است.

ص: 25


1- . آبسه مغزی یا اپی دورال، پایگاه اطلاع رسانی پزشکان ایران: www.irteb.com/bimariha/conditions-step.asp-t=379.htm
2- . بیماری پارکینسون علل، نشانه ها و روش های درمانی، دکتر علی فرخانی: www.drfarkhani.ir

م. سرطان حنجره

حنجره راه عبور کوتاه شبیه یک مثلث است که زیر حلق و در ناحیه گردن قرار گرفته است. سرطان حنجره بیماری است که در آن سلول های سرطانی (بدخیم) در بافت های حنجره یافت می شوند.

حنجره دارای طناب های صوتی است که امواج صدا را هنگامی که هوا در برابر آنها به جریان می افتد، تولید و مرتعش می کنند. بازتاب این امواج از طریق حلق دهان و بینی منجر به تولید صدای شخص می گردد. عضلات موجود در حلق، صورت زبان و لب ها نیز در بیان کلمات قابل فهم کمک می کند.

سرطان حنجره اکثر در افراد سیگاری دیده می شود. و در صورت وجود این علائم: گلودردی که خوب نمی شود، درد بهنگام بلع، تغییر و یا خشونت صدا، درد گوش و یا وجود غده در گردن، پزشک علاوه به لمس گلو و گردن، لارنگوسکوپی می کند یعنی با قرار دادن یک لوله در گلوی بیمار به معاینه حنجره می پردازد، و در صورتیکه به بافتی غیر طبیعی برخورد نماید تکه ای از آن را برداشته و در زیر میکروسکوپ به مطالعه آن می پردازد تا ببیند که آیا سلول های سرطانی در آن وجود دارد یا خیر؟

برای درمان این افراد گاه حنجره برداشته می شود و پس از آن بیمار، صدای خود را نیز از دست می دهد. ولی می توانند از حنجره مصنوعی استفاده کنند.

حنجره مصنوعی دستگاهی است به صورت استوانه که فرد به راحتی آن را در دست گرفته و بر قسمت مشخصی از گردن خود قرار می دهد و با فشار دادن دگمه مربوطه روشن کرده و صحبت می کند. همچنین چند دگمه برای کنترل برخی فاکتورهای صدا مانند بلندی، زیر و بمی یا تکیه صدا دارد. (1)

صدای فردی که با حنجره مصنوعی صحبت می کند، صدای تقریباً ضعیفی است که تا حدود زیادی مصنوعی به نظر می رسد، ولی در چنین شرایطی، بسیار مفید و مغتنم خواهد بود.(2)

ن. آتاکسی

آتاکسی، کلمه ای یونانی است که به معنای ناهماهنگی می باشد و گروهی از بیماری های دستگاه عصبی را توصیف می کند که باعث می شوند افراد دچار حرکات کنترل نشده اندام ها، صورت و بدن شوند. شایع ترین نوع آتاکسی، آتاکسی فردریش است.

این بیماری که در سال 1893 توسط نیکولاس فردریش شرح داده شد، یک بیماری عصبی ارثی است که در نتیجه اختلال در کار ژن سازنده فراتاکسین ایجاد می شود و معمولاً بین سن 5 تا 25 سالگی و گاهی در سنین پایین تر یا بالاتر چون 30 و 40 سالگی نیز دیده می شود. آتاکسی فردریش، یکی از متداول ترین آتاکسی هاست که شروع آن در کودکی است.

ص: 26


1- . سرطان حنجره: درمان؛ دکتر کورش اسدی، سایت خون و آنکولوژی ایران: www.iranblood.org/persian/bloodonco/solipers/solipers3.htm
2- . یونس امیری شوکی، «حنجره مصنوعی؛ صدائی از جنس دیگر»، ماهنامه مهندسی پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی، سال پنجم، شماره 55، آبان 1384 ه.ش.

در اثر این بیماری بافت عصبی در نخاع، به ویژه نورون ها تحلیل می رود. در این بیماری نخاع نازک شده و مقداری از میلین خود را از دست می دهد.

عدم تعادل در هنگام راه رفتن به علت عدم هماهنگی حرکات دست و پا، و اشکال در صحبت کردن، حرکات تند تخم چشم (نیستاگموس) به داخل و خارج، از جمله علائم این بیماری است که به تدریج واضح تر می شوند و ممکن است خمیدگی ستون فقرات و خمی قوس کف پا افزایش یابد. حس درک موقعیت اندام ها در هوا به تدریج از بین می رود. بزرگی قلب و نامنظمی در ضربان آن ممکن است بروز نماید.(1)

گفتار دوم: قدرت

قدرت و توانایی در مقابل فقدان قدرت و ناتوانی از مفاهیم اصلی این پژوهش است. چون درصدد بررسی نماز مکلف با توجه به ناتوانی او، هستیم. نخست به توضیح معنای لغوی و اصطلاحی قدرت می پردازیم؛ و بعداً در گفتار سوم از فصل کلیات، پیرامون حد عجز و قدرت بحث خواهیم کرد.

«قَدِرَ» در لغت به معنای «ملک» دانسته شده(2) و در اصطلاح نیز به «هیئت توانایی انجام فعل» گفته می شود.(3)

و «قادر» موجودی است که فعل و ترک برای او برابر است؛ بدین معنا که اگر خواهد، می کند و اگر خواهد، نمی کند.

البته در علوم مختلف، قیودی نیز بر این معنای اضافه شده است. مثلاً در علم کلام، قید «علم» را افزوده و این طور معنی کردند: «صدور فعل از فاعل که از روی علم باشد. »(4)

اما در علم اصول فقه قدرت تقسیم به عقلی و شرعی شده است:

قدرت عقلی که «عقل مستقلاً به جهت قبح تکلیفِ عاجز، آن را معتبر می داند»؛ و اگر مکلف مثلاً توانایی و قدرت جسمی بر انجام کاری نداشت، قدرت عقلی ندارد.

قدرت شرعی که «در لسان دلیل اخذ شده به طوری که شارع آن را معتبر می داند»(5) و موجب متصف شدن تکلیف به مصلحت می شود. یعنی اگر قدرت شرعی نباشد، آن فعل مصلحت لازمه را برای واجب بودن پیدا نمی کند و واجب نمی شود. مثال معروف قدرت شرعی «استطاعت» برای حج است که اگر استطاعت و کفایت مالی و... نداشته باشد، اصلاً حج واجب نمی شود؛ چراکه فاقد چیزی است که شارع شرط کرده است.

همچنین اگر به خاطر اموری مانند منع شرعی نتواند فعلی را انجام دهد، باز هم وی فاقد قدرت

ص: 27


1- . آتاکسی Ataxia، منیره دانایی، سایت پژوهه: www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definitionUID=36477
2- . فراهیدی، خلیل بن احمد، «کتاب العین»، ج5، ص112: «قَدِرَ علی الشی ء قُدْرَةً أی ملک فهو قَادِرٌ».
3- . اصفهانی، حسین بن محمد راغب، «مفردات ألفاظ القرآن»، ص657: «الْقُدْرَةُ إذا وصف بها الإنسان، فإسمٌ لهیئةٍ له (انسان) بها (هیئة) یتمکّن من فعل شی ء ما».
4- . طباطبایی، محمدحسین، «بدایة الحکمة»، ج١، ص167. (مرحله 12، فصل 6)
5- . رک: نائینی، محمد حسین، «فوائد الاُصول»، ج1، ص197.

شرعی است.

در این پژوهش، قدرت شرعی و هم قدرت عقلی مورد توجه قرار می گیرد. چراکه بعضی اجزای نماز منوط به قدرت عقلی است. مثلاً شخصی که پایش قطع شده، عقلاً نمی تواند بایستد و قیام را رعایت کند. پس قدرت عقلی مورد توجه است. همچنین شخص قطع نخاعی که نمی تواند طهارت خود را حفظ کند، قادر است نماز را بخواند، اما شرط شرعیِ آنکه طهارت است را نمی تواند رعایت کند. پس قدرت شرعی مورد بحث قرار می گیرد.

بنابراین قدرت به معنای اعم یعنی قدرت عقلی و شرعی مورد توجه بوده و معلول و ناتوان از انجام نماز، به لحاظ ناتوانی از شرط عقلی و شرط شرعیِ نماز مورد نظر است.

ص: 28

فصل دوم: کلیات

گفتار اول: نماز و انواع مختلف آن

در اسلام نمازهای مختلف واجب و مستحبی تشریع شده است. هرچند در تعداد اینها بین فقها اختلافاتی وجود دارد،(1) اما از جمله نمازهای واجب، نماز یومیه، نماز آیات، نماز جمعه، نماز عید فطر، نماز میت، نماز طواف واجب، نماز نذر است. (2)

همچنین انجام نمازهای مستحب مانند نوافل و غفیله مورد تأکید قرار گرفته اند. (3)

اما نمازهای واجب و مستحب، غالباً ساختار یکسان دارند و شامل انجام نیت، قیام، قرائت، رکوع، سجده، تشهد و سلام همراه با طهارت از حدث و خبث می باشد. لکن برخی از نمازها شکل متفاوتی دارند. مثلاً نماز آیات، دارای رکوع های متعدد و متفاوت است؛ نماز میت شامل رکوع و سجده و جلوس نیست، و یا قرائت در نماز عیدین و غفیله متفاوت است. اما می توان ادعا کرد نماز در انواع مختلف آن، اجزایی فراتر از قیام، قرائت، رکوع، سجده، جلوس (برای تشهد و سلام) همراه با طهارت ندارد.

شارع ترک نماز را در هر شرایطی نمی پذیرد و مکلف باید نماز را در هر شرایطی بپا دارد ولی با توجه به شرایط بدنی نمازگزار، برای هر یک از اجزاء نماز، راهکاری تعیین کرده تا شخص ناتوان و معلول، بتواند نماز خود را اقامه نماید. بنابراین می توان گفت نمازی نیست که برای اجزای آن جایگزینی تعیین نشده باشد.

اما چرا شارع اجازه ترک نماز را نداده؛ با اینکه در بسیاری از عبادات و وظایف، خواهان ترک شده است؟ زیرا نماز مؤثرترین و سازنده ترین عامل روح و شخصیت آدمی است و انسانیت انسان منوط به آن است. به همین دلیل نماز را رکن و جوهره اسلام توصیف کرده اند.

گفتار دوم: مراتب نماز

نماز جانبازان و معلولین جسمی ممکن است فاقد هر یک از شرایط و اجزای مختلف نماز باشد. بنابراین نماز ایشان، مراتب مختلفی پیدا می کند:

ص: 29


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج11، ص10: «اختلفت کلمات الأصحاب (قدّس اللّه أسرارهم) فی تعداد الفرائض».
2- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص514.
3- . همان، ص515.

افراد فاقد قدرت بر قیام، نماز را نشسته ادا می کنند، و در مرتبه بعد، اگر نشسته هم نتواند نماز را مستجعا (خوابیدن بر پهلو) و در مرتبه بعد، مستلقیا (خوابیدن بر پشت) انجام می دهد.

رکوع و سجده را اگر نمی تواند خم شود و رکوع و سجده را در حالت اصلی انجام دهد، هر مقدار می تواند خم شود اگر اصلاً نمی تواند خم شود، اشاره با سر و در نهایت اشاره با چشمان کافی است.

اما قرائت، اگر شخص به میزانی که توانایی دارد تکلم می کند، اما اگر اصلاً نمی تواند تکلم کند، زبان را در دهان می چرخاند و با دستانش به معنای اذکار اشاره می کند. و در مرتبه بعد، اگر زبان و دست قطع شده باشد، به نیت و تصور الفاظ اکتفا می کند.

کسانی که قوه ماسکه (نگهدارنده) را از دست داده اند و قادر به حفظ طهارت از حدث و یا خبث نیستند، نماز را آن گونه که در فصل اول از بخش سوم بیان شده انجام می دهد.

به هر حال هر فرد به اندازه ای که توانایی دارد، اجزاء و شرایط نماز را باید انجام دهد.

البته در مراتب مختلف نماز ایشان، اختلافاتی نیز میان فقها وجود دارد که در جای خود مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار سوم: قدرت و حد عجز از آن

عدم قدرت و ناتوانی از مفاهیم اصلی این پژوهش به حساب می آید که به بررسی چگونگی نماز مکلف با توجه به ناتوانی اش، می پردازد.

اما محدوده عدم قدرت و ناتوانی چیست؟ و به چه کسی عاجز و ناتوان اطلاق می شود؟ باید گفت عجز و ناتوانی امر وجدانی است، که در روایات نیز بدان اشاره شده است. حتی در خصوص نماز نیز، طبق مستفاد از نصوص و کلمات فقها موکول به تشخیص خود مکلف دانسته می شود.(1)

یعنی خود شخص است که ناتوانی خود را از انجام اجزاء نماز تشخیص می دهد. در این باره، به یک روایت مختصراً می پردازیم:

صحیحة ابن أذینة از امام صادق علیه السلام

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللّه ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یفْطِرُ فِیهِ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاةَ قَائِماً(2) قَالَ (ع) بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ وَ قَالَ (ع) ذَاکَ إِلَیهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ: از امام صادق علیه السلام پرسیدم از حد مرضی که شخص می تواند روزه را افطار کند و نماز ایستاده را رها کند. حضرت فرمودند: انسان

ص: 30


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص50: «و حدّ العجز المسوّغ له - علی الأصحّ الأشهر بل علیه عامة من تأخر- عدم التمکن من القیام عادةً الموکول معرفته إلی نفسه»؛ شیخ، مرتضی بن محمد امین انصاری دزفولی، کتاب الصلاة، ج1، ص234: «و العجز أمر وجدانی موکول إلی الإنسان الذی هو علی نفسه بصیرة»؛
2- . کلمه قائماً در نقل وسائل نیامده، ولی در کافی و استبصار «قائما» و در تهذیب «من القیام» آمده است که در نتیجه گیری، چندان تفاوتی نمی کند. چراکه با توجه به ادله ای که بخش دوم خواهد آمد، مرض باعث سقوط نماز نمی شود.

بر نفس خودش آگاه است. و فرمودند حد مرض به عهده خود شخص است و او آگاه تر است به نفس خودش»(1)

از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(2) و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(3) و استبصار(4) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در کتاب منتهی،(5) محقق اردبیلی در مجمع الفائده،(6)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(7)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(8)

بحرانی در حدائق،(9)

میرزای قمی در غنائم الایام،(10)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(11)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(12)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، هرچند روایت در خصوص عذر از روزه و قیام در نماز است ولی پاسخ امام عام بوده و موارد دیگر عذر را نیز شامل می شود.

امام علیه السلام در پاسخ با سه بیان، تعیین و فهم حد مرض و ناتوانی را به عهده خود مکلف قرار داده اند: ابتدا آیه کریمه: «بَلِ الْإِنْسانُ عَلی نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ»، سپس جمله: «ذَاکَ إِلَیهِ» و در نهایت «هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ» را آورده اند. بنابراین به وضوح می توان نتیجه گرفت که تعیین مقدار ناتوانی و عذر از انجام اجزاء نماز، به عهده خود شخص است.

از این روایت می توان نتیجه گرفت که اسلام درصدد بیان احکام سخت و دستورات از بالا و تحکم آمیز نبوده بلکه تکالیف معلولان را به خودشان واگذار کرده تا با تشخیص و علم خود، راه درست را انتخاب کنند.

ص: 31


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص494، ابواب القیام، باب6: حد العجز...، ح1.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج4، ص118، کتاب الصیام، باب حد المرض...، ح2.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج4، ص256، کتاب الصیام، بَابُ 62: حد المرض...، ح15.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج2، ص114، کتاب الصیام، ابواب احکام المسافر، باب 60: حد المرض...، ح1.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج9، ص273.
6- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج5، ص233.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج6، ص157.
8- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص523.
9- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص68.
10- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج5، ص261.
11- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص50.
12- . همدانی، آقا رضا بن محمدهادی، مصباح الفقیه، ج12، ص36.

گفتار چهارم: قواعد فقهی

فقیهان با اتکّا بر قواعد فقهی وظایف متکلفین را در نماز بیان کرده اند. در اینجا سه قاعده: «الصلاة لاتترک بحال»، «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه» هست که در این گفتار، و به اقتضای این موضوع به اختصار پیرامون هر یک توضیحی ارائه می شود.

الف: الصلاة لاتترک بحال

قاعده یا اصطلاح «الصلاة لا تترک بحال»، به این شکل، سندی در اثبات آن نیست و در کتاب وسائل نیز چیزی به دست نیامد. همچنین آیت اللّه بجنوردی در کتاب قواعد الفقهیه، و استاد مصطفوی در کتاب مائة قاعدة فقهیة مستقلاً بابی را به این قاعده اختصاص نمی دهند و بین مباحث به آن پرداخته است.(1)

اما این جمله در کلام فقها بسیار نقل شده است. از جمله شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(2) آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(3)

مرحوم نائینی در کتاب الصلاة،(4)

محقق داماد در کتاب الصلاة،(5)

مرحوم حکیم در مستمسک،(6)

آیت اللّه احمد خوانساری در جامع المدارک،(7)

آیت اللّه خویی در موسوعه،(8)

امام خمینی در کتاب الطهارة،(9)

مرحوم اراکی در کتاب الصلاة(10)

و... از این اصطلاح استفاده کرده اند. بنابراین می توان ادعا کرد این اصطلاح مورد اجماع فقها است.(11)

اما احتمالاً همچنان که آیت اللّه خویی آورده، (12)

دلیل این اصطلاح مضمره زراره است که در آن آمده:

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ... وَ لَا

ص: 32


1- . بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیة، ج4، ص149؛ مصطفوی، سید محمد کاظم، القواعد- مائة قاعدة فقهیة، ص292.
2- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج5، ص232.
3- . همدانی، آقا رضا بن محمدهادی، مصباح الفقیه، ج6، ص104.
4- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص82.
5- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج1، ص276؛
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص362.
7- . خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج1، ص266.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج3، ص355 و....
9- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الطهارة، ج2، ص49؛
10- . اراکی، محمد علی، کتاب الصلاة، ج2، ص202؛
11- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص462: «للإجماع المحقق»
12- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج3، ص375: «و القاعدة المتصیدة من أن الصلاة لا تسقط بحال المستفادة مما ورد فی المستحاضة».

تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِی ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ:... حضرت پاسخ دادند نماز را در هیچ حالتی ترک نمی کند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود نماز ستون دین شما است.»(1)

از نظر سند، این روایت هرچند که به صورت مضمره نقل شده، ولی مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(2) و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(3) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده(4)

و مورد ارجاع بوده، چراکه بعید است زراره از غیر معصوم سؤال کند، و لذا ظن قوی وجود دارد که مخاطب وی، معصوم بوده است. خصوصاً اینکه در نقل شیخ طوسی در تهذیب، به نام امام تصریح شده و به صورت «زرارة عن ابی عبداللّه ع» آمده و مضمره نیست. بنابراین صحیحه خواهد بود که در کلام فقها نیز با نام صحیحه از آن یاد شده است.(5)

از نظر دلالت نیز هرچند روایت در باب مستحاضه آمده، اما یقین داریم که مستحاضه خصوصیتی در این رابطه ندارد(6) که بگوییم فقط مستحاضه نماز را در هیچ حالتی ترک نکند. بلکه این خصوصیت نماز است که نمی بایست در هیچ حالتی ترک شود.

بنابراین می توان گفت این حکم (قاعده یا اصطلاح) هم طبق مفاد روایت است، و هم اجماع بر آن وجود دارد که نماز در هیچ حالی ترک نمی شود و در همه حالات واجب است. استناد امام به روایتی از رسول خدا(ص) تأکید بر این است که نماز اهمیت دارد و در هیچ شرایطی نباید ترک شود.

ب و ج: قاعده میسور و ما لا یدرک کله

معمولاً نویسندگان کتب قواعد فقهیه، مفصلاً به قاعده میسور پرداخته؛ برخی از فقها آن را پذیرفته، و برخی نیز رد کرده اند. اینجا به مناسبت بحث از توانایی نمازگزار، به اختصار به آن می پردازیم. مفاد قاعده این است که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزاء و شرایط و موانعی است امر کرد، ولی برخی از اجزاء و شرایط یا ترک برخی از موانع، مقدورِ مکلف نبود، طبق این قاعده، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است؛(7) البته به شرطی که آن مابقی، عرفاً میسور همان واجب باشد. در حالی که مقتضای حدیث رفع و...، برائت نقلی و عقلی است. اما دلایل خاصه دیگری وجود دارند که می گویند: واجب است همان مقدار میسور و ممکن انجام گیرد.

اکنون به ادله «قاعده میسور» یا «ما لا یدرک کله» از جمله دو دلیل اصلی این دو قاعده می پردازیم:

ص: 33


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج2، ص373، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب1: انواع...، ح5.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص99، کتاب الحیض، باب النفساء، ح4.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص173، کتاب الطهارة، بَاب7: حکم الحیض...، ح68.
4- . به عنوان نمونه: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج3، ص377 و....
5- . به عنوان نمونه: حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج4، ص382 و....
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج3، ص375: «للقطع بعدم خصوصیة للمستحاضة فی ذلک».
7- . بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیة، ج4، ص127.

یکم: روایات

الف. روایت ابی هریره از پیامبر صلی اللّه علیه و آله: «... فإذا أمرتکم بشی ء فخذوا به ما استطعتم... » (1) یا مضمره: «إِذَا أُمِرْتُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ بِمَا اسْتَطَعْتُمْ»(2)

ب. روایت دیگر از پیامبر صلی اللّه علیه و آله: «لَا یتْرَکُ الْمَیسُورُ بِالْمَعْسُورِ»(3)

ج: روایت مضمره: « مَا لَا یدْرَکُ کُلُّهُ لَا یتْرَکُ کُلُّهُ»(4)

این اشکال بر همگی این روایات وارد است که سند صحیحی ندارند، بنابراین مردود می شوند. الا بنا بر پذیرش مبنای جبران ضعف سند به عمل مشهور؛ البته بر فرض اینکه عمل مشهور را بپذیریم. اما در کتب مختلف بسیار مورد اشاره فقها قرار گرفته است.

علاوه بر ضعف سند، اشکالاتی نیز بر دلالت این روایات وارد شده است. مثلاً در روایت اول که به چندین بیان آمده، ممکن است عمل مشهور مستند به این نقل از روایت باشد که «فخذوا به ما استطعتم» آورده، که «ما» در «ما استطعتم» ظرف زمانی را معین می کند. یعنی زمانی که توانست آن را انجام دهد.(5) یعنی «ما» به معنای موصول یعنی هر آنچه نیست. همچنین بحث های دیگری پیرامون هر یک از این روایات مطرح شده که به دلیل محدودیت این مبحث، از آوردن آنها صرف نظر کرده و علاقه مندان را به منابع خاص خود ارجاع می دهیم.

دوم: استصحاب:

استصحاب یکی از قواعد اصولی است که به «ابقاء ما کان» معنی شده است.(6)

از جمله موارد قابل بحث در این قاعده، استصحاب اجزاء مرکب است. به این معنی که اگر مرکب در شرایط جدید فاقد برخی از اجزائش شد، آیا باز می توان مرکب را استصحاب کرد؟

در اینجا نیز، برخی قائلین به قاعده میسور، به چندین شکل «وجوب مرکب» را برای اثبات «بقاء وجوب پس از فقدان برخی اجزاء و شرایط» استصحاب کرده اند. از جمله اینکه: قبل از حدوث عذر، آن تکلیف به همراه اجزاء و شرایط واجب بود، و بعد از ناتوانی از انجام برخی اجزاء و شرایط، در سقوط آن واجب شک می کنیم، که حکم به «بقاء ما کان» می شود. یعنی آن واجب بر وجوب خود باقی است و فقط انجام آن اجزاء و شرایط ساقط می شود.(7)

اما برای هر یک از استصحاب هایی که اجرا کرده اند نیز اشکالاتی وارد شده از جمله اینکه

ص: 34


1- . صحیح مسلم، ج2، ص975، ح1337، کتاب الحج، ح412، (73) باب فرض الحج مرة فی العمر، سنن النسائی، ج5، ص110، باب وجوب الحج.
2- . ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج4، ص5٨، ح٢٠6.
3- . همان، ح٢٠5.
4- . همان، ح٢٠7.
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص462:... و من الظاهر ان کلمة «ما» فی هذه الروایة لا تصلح إلاّ أن تکون ظرفیة زمانیة، فمفادها وجوب الإتیان بالمأمور به عند الاستطاعة و القدرة... .
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الأصول، ج3، ص9.
7- . رک: بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیة، ج4، ص130.

استصحاب کلی قسم ثالث است، یا متوقف بر پذیرش اصل مثبت است. همچنین مهم تر از همه اینکه این استصحاب ها در شبهه حکمیه جاری شده است که بسیاری قائل به عدم جریان استصحاب در آن هستند؛ اما قائلین به جریان استصحاب نیز پاسخ هایی بر اشکالات داده اند، که به کتب مفصل قواعد فقهی ارجاع داده می شود.(1)

فارغ از این مباحث مخالف و موافق، نماز جانبازان و معلولین را بنا بر هر دو نظر می توان بررسی نمود.

ولی در خصوص اصل تکلیف نماز و سقوط آن، همچنان که در بخش دوم رساله می آید، ناتوانی از یک شرط یا جزء باعث سقوط نماز نمی شود. و به دلیل وجود روایات خاصه مانند «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ» نماز در همه حال واجب است.(2)

گفتار پنجم: پیشینه تحقیق

تحقیق و پژوهش پیرامون نماز معلولین و کسانی که توانایی انجام نماز کامل را ندارند، بحث تازه ای نیست، و در کتب فقها و حتی در روایات نیز مورد اشاره بوده اما به مرور زمان بحث های بیشتری حول آن شکل گرفته است.

شاید اولین منبع غیر روایی، کتاب خلاف و مبسوط شیخ طوسی باشد که گویا کمتر از ده صفحه به موضوع نماز ناتوان اختصاص داده است.(3)

همچنین محل این بحث نیز در کتب مختلف، متفاوت است تا اینکه شرح نگاری و تعلیقه گذاری بر کتاب العروة الوثقی تأسیس شد.

در العروة الوثقی که منظم تر به این بحث پرداخته، برای هر کدام از اجزاء و شرایط نماز که شخص ناتوان از انجام می شود، چندین مسأله طرح شده است که فقهای بزرگ نیز در مباحث خود تحت این مباحث، فروع دیگری را هم اضافه کرده اند.

در یک جمع بندی می توان بیشترین و استدلالی ترین مطالب موجود را مربوط به آیت اللّه خویی دانست که مفصلاً مسائل را طرح و بحث کرده اند.

این پژوهش نیز با توجه به العروة الوثقی و مسائل آن، مباحث خود را طرح کرده، و مطالب جدیدی را نیز بر آن افزوده است. بنابراین طبیعی است که این رساله نیز بیشتر از مباحث آیت اللّه خویی استفاده کند. ضمن اینکه به عنوان منابع مهم دیگر از کتاب الصلاة شیخ انصاری، جواهر شیخ محمد حسن نجفی، مستمسک مرحوم حکیم، مستند الشیعه مرحوم نراقی، نهایة الاحکام و تذکره و قواعد

ص: 35


1- . رک: همان؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص459.
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص462: «فانها (صلاة) لا تسقط بحال، للإجماع المحقق، و لقوله علیه السلام «فانها لا تدع الصلاة بحال». »
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج1، صص422-417؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص68 و ص101 و...؛

علامه حلی، حدائق مرحوم بحرانی، شرایع محقق حلی، کشف الغطاءِ کاشف الغطاء، کشف اللثام اصفهانی، جامع المقاصد کرکی، تعلیقه، الخلل و کتاب الصلاة امام خمینی، سرائر ابن ادریس و... بهره شایانی برده است.

اما باز هم مسائل مستحدثه ای بود که در بحث های آیت اللّه خویی و دیگران وجود نداشت. مانند قرائت با استفاده از دستگاه حنجره مصنوعی. که این پژوهش به شکر خدا و البته به قدر و اندازه خود توانست ابتدا موضوعات و انواع معلولیت ها را بشناسد، و سپس برای همه آنها راهکار تعیین کند، البته ممکن است باز مسائلی باشند که از ذهن نویسنده دور مانده باشد، که بعداً می توان در تحقیقات به رساله افزود.

ص: 36

بخش دوم: شرطیت قدرت در نماز

اشاره

ص: 37

ص: 38

«قدرت»

به همراه بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف هستند. به این معنی که جمیع وظایف برای کسی واجب است که چهار شرط بلوغ عقل، توانایی و تکلیف را داشته باشد. و بدون اینها وجوبی در کار نیست.(1)

البته برخی به غیر از این سه مورد؛ یعنی بلوغ، عقل و قدرت امور دیگری را هم به عنوان شرایط عامه تکلیف ذکر کرده اند. اما این سه مورد شهرت پیدا کرده که تکلیف فقط متوجه کسانی می­شود که این سه شرط را دارا باشند. پیرامون بلوغ و عقل بحثی و اختلافی میان اصولیین نیست، و صرف نظر از اینکه دلیل شرطیت آن­ها چیست، این دو به عنوان شرایط عامه تکلیف مورد انکار قرار نگرفته اند و کسی مدعی نشده که تکلیف متوجه صبیان و مجانین هم می شود. اما پیرامون «قدرت» چنین نیست.

اصولیین،

قدرت را دو نوعِ عقلی و شرعی دانسته اند. قدرت عقلی را عقل مستقلاً به دلیل قبح تکلیفِ عاجز، می فهمد و آن را معتبر می داند. قدرت شرعی در ادله روایی آمده و شارع آن را معتبر دانسته(2) و موجب متصف شدن تکلیف به مصلحت می شود. مثال معروف قدرت شرعی، «استطاعت» برای حج است و قدرت بر حج، در اتصاف حج به مصلحت دار بودن دخیل است.(3)

پس

وقتی مکلف تواناییِ شخصی از جمله قدرت جسمی بر انجام کاری نداشت، قدرت عقلی ندارد ولی اگر فاقد چیزی باشد که شارع شرط کرده و یا به خاطر اموری مانند منع شرعی نتواند فعلی را انجام دهد، وی فاقد قدرت شرعی است.

هر

دو قدرت عقلی و شرعی، شرط تکالیف هستند که هم عقلاً و هم نقلاً در خصوص نماز شرط شده است. از جمله شرط شرعی روایاتی مانند «... إذا قوی فلیقم»(4) است که می گوید اگر قدرت داشت قیام کند. این قدرت می تواند شرط شرعی محسوب شود و در نتیجه اگر قدرت نداشت ولی خود را به زحمت شدید انداخت تا قیام کند، این نمازش پذیرفته نیست. چراکه وی فاقد شرط شرعیِ قیام بوده، و تکلیف قیام متوجه او نبوده است بلکه نماز نشسته بر او واجب بود. همچنان که در باب روزه، اگر روزه به دلایل فقدان شرط شرعی آن، مانند توانایی و... بر شخصی واجب نبود ولی روزه گرفت، لااقل روزه اش «من غیر أمرٍ» یعنی فاقد و بدون امر بوده است.

اما بحث ما در اینجا «شرطیت قدرت شرعی در نماز» نیست، چراکه اگر تکلیفی مشروط به قدرت

ص: 39


1- . مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ص92.
2- . نائینی، محمد حسین، فوائد الاُصول، ج1، ص197.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الأصول، ج2، ص39: «کما فی القدرة علی الحجّ، فإنّها دخیلة فی اتّصاف الحجّ بکونه ذا مصلحة».
4- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص495، ابواب القیام، باب6: حد العجز عن القیام و سقوطه، ح3.

شرعی

باشد، لامحاله و بدون هیچ اختلافی میان اصولیین، با نبود آن شرط شرعی، تکلیفی متوجه شخص نیست.(1) خصوصاً مورد بحث که نماز و از عبادات است و بدون قصد قربت محقق نمی شود. در نتیجه اگر بدون حصول شرط شرعی، نماز اقامه شود، قصد قربتی عملی نخواهد شد. البته در خصوص طهارت که شرط شرعی نماز محسوب می شود، ادله خاصی این شرط را برای معلولین که ناتوان از رعایت طهارت هستند بر می دارد؛ که توضیح آن در فصل اول از بخش سوم خواهد آمد.

فلذا

آنچه در بخش دوم از این رساله بحث می شود، بررسی شرطیت قدرت جسمی از قدرت عقلی در وجوب نماز است. اینکه «آیا عقل قدرت را در تکلیف شرط می داند یا خیر؟»

پیرامون

«قدرت عقلی»، اغلب اصولیین آن را شرط فعلیت می دانند در نتیجه اگر کسی قدرت نداشته باشد، در حقیقت هیچ حکمی در حق او فعلیت نمی یابد و به طریق اولی منجّز هم نمی گردد.

ولی

امام خمینی و برخی دیگر، قدرت را شرط تنجز می دانند(2) و معتقدند احکام بین قادر و غیر قادر مشترک است و حکم همان طور که در حق قادر فعلیت دارد، در حق غیر قادر نیز فعلیت دارد ولی منجز نشده و به این جهت غیر قادر در پیشگاه حق معذور است. در نتیجه، طبق عقیده امام عجز مانع است و نه اینکه شرط تکلیف باشد. (3)

در فصل اول از این بخش، ابتدا شرطیت قدرت در فعلیت و منجزیت تکلیف را بررسی کرده، و سپس با نگاهی به ادله این مبانی، بیاناتی که اصولیون پیرامون آن داشته، را به اختصار نقل می کنیم. چرا که می توان بحث را به سمت بحث از قدرت در تکالیف بکشانیم که شرط فعلیت است یا عدم القدرة فقط معذر است. نتیجه و ثمره این اختلاف در مورد شک در قدرت داشتن و نداشتن ظاهر می شود.

در

نتیجه فصل اول، پس از بیان شرطیت قدرت در تکالیف از جمله نماز، و رفع تکلیف از غیر قادرین، به ناچار قائل خواهیم شد به تکلیف نداشتن معلولینی که قادر به انجام نماز نیستند.

به

این جهت در فصل دوم از این بخش، به روایات مختلفه با مفهوم «الصلاة لا تترک بحالٍ» اشاره می شود که تکلیف نماز را در همه حالات منجز می داند. این روایات به ضمیمه روایات بیان شکل نماز غیرقادر و قواعدی مانند میسور و...، تکلیف نماز را در همه حالات، متوجه مکلفین می داند و نهایتاً شکل انجام آن برای مکلفین با توجه به معلولیت های مختلف، متفاوت توصیه می کند.

ادامه

بحث را در بخش نهایی این رساله، پیرامون تطبیق نماز معلولین شکل نماز ایشان به همان طریقه منقول روایات در مواردی که در روایات آمده، و در وضعی که می توانند در غیر آن موارد، در بخش بعدی پی می گیریم.

ص: 40


1- . مرحوم خویی در این جهت از تفاوت قدرت شرعی و عقلی می نویسند: «فارقت القدرة المطلقة الشرعیة من جهة أخری، و هی أنّ الفعل قبل حصول القدرة -و لو فی وقت- لا یکون له ملاک ملزم، فلو عجز و لم یتمکّن منه، لم تفت منه مصلحة، و هذا بخلاف القدرة العقلیة. » (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الأصول، ج2، ص43)
2- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج٢، ص25: «معنی تنجّزه قطع عذر المکلّف فی المخالفة، و عدمه کونه معذورا فیها»
3- . خمینی، سید حسن، مجموعه مقالات، ج1، ص177.

فصل اول: شرطیت قدرت در تکالیف

اشاره

اصولین قدرت را شرط «فعلیت تکلیف(1)»، «تنجیز تکلیف» یا «معذوریت از انجام تکلیف» می دانند. به عبارتی روشن تر: اینکه شخصِ عاجز، اساساً تکلیفی برای او وجود ندارد، یا تکلیف وجود دارد اما منجز نیست و یا او معذور است، مورد اتفاق همه اصولیون است.

هرچند اختلافاتی در جزئیات این بحث وجود دارد و این دیدگاه را به چند مبنا تبدیل کرده است، اما از آنجا که ثمره چندانی در موضوع این تألیف ندارد، با نگاهی به دلیل ایشان به اختصار و کوتاه بیان می شود. چراکه طبق همه مبانی شخص عاجز معذور از تکلیف نماز خواهد بود و مدعی را ثابت می کند، و صرفاً هنگام شک در وجود قدرت و عدم آن، این مبانی مستمسک خواهد بود، که در این صورت هم به شکلی دیگر تکلیف را متوجه می دانند.

قبل از بیان این مبانی، از جمله دلایل اختلاف این دو مبنا می توان گفت: مشهور معتقدند خطابات شرعیه به عدد افراد مکلفین منحل می­شود. پس هر مکلفی دارای یک خطاب و تکلیف مستقلی است.

مثلاً «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلاً»(2) در واقع خطابی است که متضمن صدها خطاب و وجوب مستقل به تعداد مکلفین مستطیع است و به تعداد آنها تکلیف جعل می­شود. همچنان که اگر مرکز قانون گذاری بخواهد تک تک افراد را مکلف به تکلیفی کند، تکلیف را برای تک تک آنها بیان نکرده، بلکه در قالب یک خطاب کلی بیان می­کند.

حال که خطاب متوجه تک تک مکلفین شد، باید در هر مکلفی مستقلاً انبعاث حاصل شود. کسی که قدرت دارد، این خطاب موجب انبعاث او می شود ولی در عاجز که نمی تواند منبعث شود، لغو

ص: 41


1- . در توضیح «فعلیت تکلیف» باید گفت برخی اصولیین از جمله مرحوم آخوند خراسانی، صاحب کفایة الاصول، برآنند که حکم شرعی چهار مرتبه را پشت سر می گذارد: نخست: مصلحت ذاتی حکم که آن را حکم اقتضایی می نامند؛ دوم: حکم انشایی که معمولاً به وسیله امر کردن صورت می پذیرد؛ سوم: فعلیت حکم است که به فعلیت رسیدن محکومٌ به در حقّ محکوم است؛ چهارم: مرحله تنجّز حکم است. مرحله ای که عبد حکم فعلیت یافته را درمی یابد و با دارا بودن شرایط عقلا موظف به اتیان و حکم منجّز می گردد. (رک: آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص258؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، فوائدالاصول، ج1، ص314). البته این تقسیم بندی توسط بسیاری از جمله امام خمینی مورد مناقشه واقع شده است. (رک: خمینی، سید روح اللّه موسوی، تنقیح الاصول، ج2، ص123 و انوارالهدایه فی التعلیقة علی الکفایة، ج1، ص38) طبق این مراتب چهارگانه، حکم انشایی پس از انشاء، پدید آمده و بعد از صدور حکم تا فعلیت یافتن شرایط این حکم متوقف باقی می ماند. مثلاً اگر قبل از ظهر به کسی امر کردند که نماز ظهر را به جای آورد، حکم انشاء شده است، لکن فعلیت آن پس از اذان ظهر حاصل می شود. پس حکم انشایی به تنهایی تکلیف آور نیست. همچنان که مانند اوامر امتحانی که انشاء می شوند ولی هرگز فعلیت نمی یابند. در رابطه با موضوع بحث هم قدرت شرط فعلیت تکلیف دانسته شده است یعنی هر چند انشاء شده ولی برای عاجز، فعلیت ندارد.
2- . سوره آل عمران: 3، آیه97.

خواهد بود. پس اساساً خطاب و تکلیف به او تعلق نمی گیرد. لذا گفته می­شود تکلیف مختص به قادرین است و عاجزین را شامل نمی­شود تا تکلیف او لغو نباشد. پس می توان گفت مبنای نظریه مشهور به اختصاص احکام به قادرین، اعتقاد به انحلال خطابات و تکالیف است.

در مقابل مبنای نظریه امام خمینی است که تکلیف متوجه همه انسان­ها اعم از قادرین و عاجزین می شود. چراکه خطابات عمومی شرعی به عدد افراد مکلفین منحل نمی­شود.(1) بنابراین می توان گفت این عقیده مبنای نظریه خطابات قانونیه و قول به معذوریت در عاجزین است.

گفتار اول: نظریه های شرطیت قدرت در تکلیف

قول اول: نظریه مشهور

مشهور، قدرت را در کنار بلوغ و عقل، یکی از شرایط عامه تکلیف می­دانند،(2)

که در همه تکالیف معتبر است؛ یعنی اگر تکلیف بخواهد متوجه کسی شود، باید آن شخص بالغ باشد. لذا غیر بالغ مکلف نیست. همچنین باید آن شخص عاقل باشد، لذا مجنون مکلف نیست، و اصلاً تکلیف متوجه او نمی شود. در مورد قدرت هم مشهور و اکثریت قریب به اتفاق فقهاء بر این عقیده­اند که قدرت مثل بلوغ و عقل از شرایط عامه تکلیف است؛ پس چنانچه کسی قدرت نداشته باشد اصلاً تکلیف ندارد.

بنابراین مشهور فقهاء منکر اشتراک احکام بین عاجز و قادر هستند و می گویند تکلیفِ عاجز، لغو یا قبیح است و شارع عاجز را مکلف و موظف به کاری نمی کند. بنابراین خطابات شرعیه اساساً مختص به کسانی است که قدرت دارند. و از این جهت است که اگر کسی قدرت نداشت، در حقیقت هیچ حکمی در حقّ او فعلیت نمی یابد و به طریق اولی منجّز نمی گردد.

پس تکلیف اقامه صلاة متوجه شخص عاجز از نماز نیست، چون وی قدرت بر اقامه نماز ندارد، و تکلیف اقامه نماز بر او فعلیت ندارد.

دلیل عمده مشهور، لغو بودن در تعلق تکلیف به عاجزین است. مولا برای امر کردن باید انگیزه ای داشته باشد که داعی برای مکلف ایجاد کند و منبعث گردد. به عبارت دیگر: امر مولا در عبد مؤثر باشد. حال اگر مولا بداند عبد نمی تواند از امر او متأثر شود، امر کردن لغو خواهد بود.(3)

این همان معیار کلی در مورد تکلیف است که تعلق تکلیف به گروه یا شخصی نباید قبیح یا لغو

ص: 42


1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، ص27: «فیصحّ الخطاب العمومی لعامّة الناس من غیر تقیید بالقادر... و السرّ فیما ذکرنا هو أنّ الخطابات العامّة لا ینحلّ کلّ [منها] إلی خطابات بعدد نفوس المکلّفین... ».
2- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، فوائدالاصول، ج1، 308؛ آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص103؛ خمینی، شهید سید مصطفی موسوی، تحریرات فی الأصول، ج3، ص436. ایشان از کلمه قوم استفاده کرده اند: «... أن القوم کیف اعتبروا فی موضوع الأدلة "القادر"... »
3- . به عنوان نمونه: اصفهانی، محمد حسین کمپانی، نهایة الدرایة فی شرح الکفایة، ج3، ص40؛ بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ موسوی، منتهی الأصول، ج1، ص387.

باشد. این نکته مورد اتفاق است.(1) لکن بحث­هایی که راجع به این امور مطرح شده در صغریات است که آیا تعلق تکلیف به عاجزین قبیح است یا خیر؟ طبیعتاً هیچ قانون گذار عادی چه رسد به شارع که همه افعالش بر اساس حکمت است تکلیفی را که در آن قبح یا لغویت باشد انجام نمی­دهد، اصلاً اگر قانون گذار قانونی وضع کند که هیچ کس نتواند آن را انجام دهد موجب استهزاء و با حکمت تقنین ناسازگار خواهد بود.

همچنان که امر کردنِ شخص معلولی که پاهای او فلج است و اصلاً امکان راه رفتن را ندارد، به راه رفتن، لغو و قبیح است. پس به طور کلی اگر قدرت، شرط تکلیف دانسته شود، معنایش این است که عاجز اصلاً تکلیف ندارد.

غیر از آن چه گفته شد، دلایل نقلی و عقلی دیگری نیز وجود دارد. اهمّ این دلایل را معرفی می کنم:

یکم: از جمله ادله نقلی که می تواند ارشاد به دلیل عقلی باشد، آیه شریفه است: «لایکلف اللّه نفساً إلا وسعها»(2)

اینکه خداوند کسی را مکلف نمی­کند مگر به اندازه وسع او. بر اساس این آیه، ملاک تعلق تکلیف، وسع و توانایی و قدرت شخص است. این خطابی کلی است که همه خطابات شرعیه و تکالیف الهیه را مقید می­سازد. و لازم نیست کنار هر خطابی قید و شرطی آورده شود و اینکه به صورت کلی در این آیه خداوند فرموده هر کسی را به اندازه توان و وسع او مکلف می­کند، تقیید همه خطابات شرعیه به قدرت است.

دوم: آیه دیگر «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»(3) خداوند در دین چیزی که حرجی باشد وضع نکرده است، پس اگر از انسان بخواهند کاری را انجام دهد که اتیان به آن موجب حرج باشد، بر طبق این آیه شریفه نفی شده است؛ یعنی تکلیفی که موجب حرج است در دین وضع نشده، پس این آیه هم مثل آیه قبل می­تواند مقیّد خطابات شرعیه بوده و شرط قدرت و توانایی را بیان کند.

سوم: روایات مختلفی که مشتمل بر مضمون رفع «مالایطیقون» است و از رفع تکلیفی که طاقت و قدرت بر آن نیست صحبت می کند.(4)

چهارم: غیر از ادله نقلی، عقل هم تقیید ادله جعل احکام را درک می­کند و همان طور که حکم به قبح عقاب بلابیان دارد، حکم به قبح عقاب مع العجز و ما لا یطاق می­کند. به عبارت واضح تر عقل

ص: 43


1- . خمینی، شهید سید مصطفی موسوی، تحریرات فی الأصول، ج3، ص205: «... فلأن اللغویة غیر جائزة علی الشرع... ».
2- . سوره بقره: 2، آیه 286.
3- . سوره حج: 22، آیه 78.
4- . به عنوان نمونه: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی أَرْبَعُ خِصَالٍ خَطَأُهَا وَ نِسْیانُهَا وَ مَا أُکْرِهُوا عَلَیهِ وَ مَا لَمْ یطِیقُوا» (کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج2، ص462، کتاب الایمان و الکفر، بَابُ مَا رُفِعَ عَنِ اَلْأُمَّةِ، ح1)؛ و با مضامینی مشابه: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج٧، ص293، ابواب القواطع، باب37: عَدَمِ بُطْلاَنِ اَلصَّلاَةِ بِالْوَسْوَسَةِ...، ح2؛ همان، ج15، ص369، ابواب جهاد النفس، باب56: بَابُ جُمْلَةٍ مِمَّا عُفِی عَنْهُ، ح1، 2 و 3؛ همان، ج23، ص226، کتاب الأیمان باب12: جواز الحلف...، ح12؛ همان، ج23، ص237، کتاب الأیمان، باب16: أن الیمین لاتنعقد...، ح3، 4 و 6.

می بیند اگر کسی قادر به انجام کاری نباشد، وادار کردن او به انجام آن کار و سپس عقاب او به خاطر عدم اتیان به آن عمل قبیح است، پس عقل به ملاک قبح عقاب مع العجز و ما لا یطاق، خطابات شرعیه را مقید می کند.

قول دوم: نظر آیت اللّه خویی

ایشان هر چند در برخی کتب خود از انتفاء و ارتفاع تکلیف در صورت انتفاء قدرت سخن گفته است، (1)

ولی در نظر تحقیقی خود قید قدرت را قید فعلیت تکلیف نمی داند، بلکه آن را قید تنجز تکلیف دانسته است. بنابراین فعلیت تکلیف نیز برای عاجز موجب محال و قبحی از شارع نمی شود.(2)

دلیل ایشان این گونه بیان شده است: تکلیف «اعتبار» است، و همچنان که اعتبار عدالت برای غیر عادل هم ممکن است، اعتبار عجز در امر در حالی که انجام مأموربه برای عاجز محال است، ممکن است. و لذا قدرت را شرط تنجز تکلیف می داند، نه در اصل تکلیف. و البته در این نظر هم عقل عقاب را در مؤاخذه عاجز قبیح می داند.(3)

قول سوم: نظریه امام خمینی

در مقابل مشهور، امام معتقد است احکام، مشترک بین عاجزین و قادرین است، ایشان می فرمایند خطابات قانونی(4) شامل همه مکلفین اعم از عاجز و قادر است لکن عجز در مورد کسانی که قدرت ندارند به عنوان عذر محسوب می­شود، مثلاً وقتی گفته می­شود: «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیکُمُ الصِّیامُ»(5) وجوب صوم به همه انسان­ها اعم از کسانی که قادر بر روزه گرفتن هستند و کسانی که قادر نیستند متوجه شده و همه مشمول این خطاب هستند، لکن کسانی که نمی توانند روزه بگیرند معذور هستند؛ و همین که شخص ناتوان مورد سؤال قرار می گیرد و او اعتذار به مریضی می­آورد، نشان دهنده این است که تکلیف متوجه او شده است.(6)

پس مرحوم امام قدرت را در خطابات قانونی شرط فعلیت تکلیف نمی دانند، و معتقدند احکام بین قادر و غیرقادر مشترک است و حکم همان طور که در حقّ قادر فعلیت دارد، در حقّ غیرقادر نیز فعلیت دارد، و غیرقادر تنها در پیشگاه حق معذور است. به عبارت دیگر، حکم در حقّ او منجّز نشده است. در

ص: 44


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الأصول (مباحث الفاظ)، ج2، ص8: «... فینتفی التکلیف... بانتفاء القدرة...، لا وجه لارتفاع التکلیف... لتحقّق القدرة علیه».
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الاصول، ج3، ص19: «أنّ العاجز و القادر، التکلیف بالنسبة إلیهما سواء و لا یقید بالقدرة کما لا یقید بالعلم، و إنّما العلم و القدرة من شرائط التنجیز».
3- . تقریرات درس خارج فقه اصول آیت اللّه محسن اراکی، جلسه51، تاریخ: 12/12/1392.
4- . منظور از خطابات قانونیه، اوامر عمومی است. اوامر و نواهی ای که به مانند قانون متوجه عموم شده است.
5- . سوره بقره: 2، آیه 183.
6- . رک: خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، صص25-27؛ تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول، ج2، صص122-125؛ لنکرانی، محمد فاضل موحدی، معتمد الاصول، ج1، صص128-130.

نتیجه، طبق عقیده امام «عجز» مانع است و نه اینکه شرط تکلیف و یا حتی از مراتب تکلیف(1) باشد.(2)

در نتیجه، امر به نماز هم که از خطابات قانونی محسوب می شود، شامل قادر و غیر قادر می شود ولی شخص عاجز از نماز، چون قدرت ندارد معذور دانسته می شود.

بیان امام در لزوم لغویت (دلیل اصلی قول مشهور) این است که در خطابات عمومی و قانونی در صورتی که در میان مردم کسی باشد که منبعث شود، این خطاب صحیح و غیر مستهجن است؛ هرچند عاجزین هم در میان مردم باشند.

در نتیجه خطاب عمومی به عامه مردم، بدون آنکه مخصوص به قادرین باشد، صحیح است و همه را شامل می شود. اگر عاجز، جاهل، فراموشکار، غافل و امثال ایشان معذور می باشند به واسطة آن است که مخالفت با حکم فعلی به واسطة عذر جایز است. سرّ آنچه گفته شد آن است که خطابات عامّه به خطاب های جزئی به اندازة تعداد مکلّفین منحل نمی گردد تا لازم بیاید که هر خطاب متوجه فرد به خصوصی گردد؛ بلکه خطاب عمومی خطابی واحد است که عموم را مخاطب قرار داده است. ضمن اینکه مولا در ارادة تشریعیه، مکلّف و انبعاث او را اراده نکرده است، کما اینکه ممکن است انگیزة مولا اتمام حجت بر عبد و یا هر انگیزة معقول دیگری غیر از انبعاث باشد.

بلکه اراده تشریعیه در خطابات قانونی، «ارادة قانون گذاری و جعل حکم عمومی» است. و لذاست که در چنین مواردی صحت و فسادِ خطاب با توجه به جعل قانون تعریف می شود، نه با انبعاث و یا عدم انبعاث و یا عدم انبعاث تک تک افراد. کما اینکه این مطالب با تأمّل در قوانین عرفی روشن می شود.(3)

دلیل امام خمینی بر معذوریت شخص عاجز از عدم اتیان مأموربه، حکم عقل است که عقوبت عاجز را صحیح نمی داند. ایشان در مناهج می فرمایند: «و لیس للعقل إلاّ الحکم بأنّ الجاهل و العاجز و نظیرهما معذورون فی ترک الواجب أو إتیان الحرام، من غیر تصرُّف فی الدلیل»(4)

عقل فقط حکم می کند که جاهل و عاجز و نظیر این دو در ترک واجب و عمل به حرام معذور هستند، بدون اینکه عقل در دلیل آن واجب و حرام تصرفی کند. همچنان که در تنقیح الاصول آورده اند: «و إن اُرید أنّ العقل حاکم بمعذوریة العاجز و الجاهل و غیرهما فی مخالفة الحکم الشرعی؛ بمعنی أنّه لا یصحّ عقوبته مع إطلاق الحکم بحیث یشمله، فهو مسلّم».(5)

از آنچه گفته شد معلوم می شود قدرت شرط «فعلیت تکلیف» یا «تنجز تکلیف» و یا «معذوریت از

ص: 45


1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج٢، ص25: «و أمّا الاقتضاء و التنجّز فلیسا من مراتب الحکم: أمّا الأوّل فواضح، و أمّا الثانی فلأنّه حکم عقلی غیر مربوط بمراتب الأحکام المجعولة، و معنی تنجّزه قطع عذر المکلّف فی المخالفة، و عدمه کونه معذورا فیها، من غیر تغییر و تبدیل فی الحکم و لا فی الإرادة. »
2- . خمینی، سید حسن، مجموعه مقالات، ج1، ص177.
3- . رک: خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، صص25-27؛ تقوی اشتهاردی، حسین، تنقیح الاصول، ج2، صص122-125؛ لنکرانی، محمد فاضل موحدی، معتمد الاصول، ج1، صص128-130
4- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، مناهج الوصول إلی علم الأصول، ج2، ص28.
5- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، تنقیح الاصول، ج2، ص123

انجام تکلیف» است و هرچند اختلافاتی در جزئیات آن وجود دارد ولی این مورد اتفاق همه اصولیون است که: شخصِ عاجز، یا اساساً تکلیفی برای او وجود ندارد، و یا تکلیف وجود دارد اما بر او منجز نشده و یا وی معذور است.

پس می توان این گونه نتیجه گرفت که نسبت به عاجزینی که یقین به عجزشان است بر اساس مبنای مشهور تکلیف اقامه صلاة نسبت به آنان به فعلیت نرسیده؛ طبق مبنای آیت اللّه خویی منجز نشده و طبق مبنای امام خمینی، آنان معذور بوده و عقابی از جهت عدم اقامه نماز متوجهشان نخواهد بود.

اما قطعاً این نتیجه گیری و حکم به برائت از تکلیف اقامه نماز برای عاجزین و معلولینی که یقین به ناتوانی دارند مخالف آن چیزی است که از خارج می دانیم: اینکه تکلیف اقامه نماز در هیچ حالتی ساقط نمی شود. لذا در فصل دوم از این بخش، این موضوع را پی می گیریم.

گفتار دوم: فروع

فرع یکم. شک در قدرت

در خصوص شخصی که در قدرت داشتن خود شک دارد. و در مورد موضوعی که در پی آن هستیم، که آیا شخص می تواند یا نمی تواند نماز را به صورت کامل بخواند یا نه؟، طبق مبنای آیت اللّه خویی و امام خمینی، برای عاجزینی که شک در قدرت و عدم قدرت خود دارند، فحص از قدرت و عجز لازم است، چراکه اصل وجود تکلیف ثابت بوده، بنابراین و بر طبق قاعده مجرای اصالة البرائت از تکلیف نیست. اما طبق مبنای مشهور، می بایست مجرای اصالة البرائت باشد چراکه شک در فعلیت داشتن تکلیف صلاة برای عاجزین است و چنین جایی که از شبهات موضوعیه به حساب می آید، طبق قاعده، اصالة البرائة جاری است.

اما لازم است گفته شود فقها صرفاً در مورد کسی که شک دارد که آیا قدرت بر فعل مأموربه را دارد یا نه، تسالم دارند که باید فحص و جستجو صورت پذیرد(1)

و مشهور بیاناتی دارند که تکلیف را به گونه ای دیگر(2)

متوجه شاکّین در قدرت و عجز کرده و حکم به برائت نمی کنند. خصوصاً اگر ملاک احراز شده

ص: 46


1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، «مناهج الوصول إلی علم الأصول»، ج2: 26
2- . از جمله این بیان که وجوب تنها به واسطة امر حاصل نمی شود؛ بلکه اگر عبد از راه دیگری بفهمد که مولا خواسته ای دارد، شرعاً و عقلاً موظّف به اطاعت است. و کشف ملاک فقط از راه خطاب نیست تا در صورتی که خطاب مقید به قادرین شد راه کشف مسدود شود؛ همچنان که مرحوم خویی پیرامون شرطیت علم برای تکلیف، علم به غرض مولی را به منزله علم به تکلیف دانسته، و به این جهت حکم به وجوب تفحص می کند و می نویسد: «ان العلم بالغرض بمنزلة العلم بالتکلیف، فبعد العلم بالغرض وجب الفحص بحکم العقل، حتی لا یکون فوت غرض المولی مستندا إلی تقصیره. و بعد الفحص إن انکشف تمکنه من الامتثال، فیمتثل، و إلاّ کان فوت غرض المولی مستندا إلی عجزه. » (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الأصول (مباحث حجج و امارات)، ج1، ص400) راهی دیگر تمسک به اطلاق ماده است: «لیس للمولی إلزام العبد بغیر المقدور، فلا محالة یتقید إطلاق الطلب، لکن یبقی إطلاق المطلوب علی حاله...، و حینئذ یصحّ التمسّک بإطلاق المادّة» (خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الاصول، ج1، ص277)، به این معنا که اگرچه هیئت امر وجوب تکلیف بر عاجز را ثابت نمی کند، ولی از اینکه مادة امر (مثلاً صلاة در امر به نماز) مطلق است؛. یعنی مصلحت موجود در صلاة دربارة همة افراد چه قادر و چه عاجز ثابت است، می توانیم بگوییم این ملاک و مصلحت در مورد عاجز هم ثابت است و لذا عاجز هم تکلیف دارد. ولی وجوب را دربارة عاجز از طریق اطلاق ماده ثابت کرد. (برداشت وجوب این سخن مشکل است چراکه باعث نمی شود که قدرت را شرط فعلیت بدانیم، بلکه باید قبول کنیم که تکلیف در حقّ عاجز هم بالفعل است؛ لکن فعلیت از طریقه ای غیر از خطاب مستقیم ثابت می شود.) راه دیگر این که از طریق تناسب حکم و موضوع، حکم را در مورد غیرقادرین نیز ثابت بدانیم و یا بگوییم: حتی اگر قدرت در دلیل اخذ شده باشد، عرف ملاک وجود حکم در شأن عاجز را درک می کند و لذا حکم به احتیاط می نماید. (تقریرات درس آیت اللّه زنجانی، کتاب النکاح)

باشد، که احتیاط را لازم می دانند.

پس هر سه مبنای ذکر شده بر این نتیجه توافق دارند که در خصوص شک در قدرت و عجز، فحص و جستجو از قدرت داشتن لازم بوده، و شخص نمی تواند ابتدائاً حکم به برائت از تکلیف کند.

فرع دوم: تحصیل قدرت

موضوع فرع دوم این است که کسی که قدرت ندارد و عاجز است، آیا بر او واجب است که در پی تحصیل قدرت باشد، بلکه بتواند امر مولا را متوجه خود کرده و شرط تکلیف را حاصل کند. در نتیجه خود را مکلف به مأمور به کند و امر بر وی نیز واجب باشد. این فرع به سه بخش تقسیم می شود.

الف: در جایی که خودِ تحصیل قدرت، تحت توانایی مکلف نباشد، همانطور که مرحوم ابوالحسن اصفهانی در وسیله الوصول آورده است، مطمئناً وجوبی برای تحصیل قدرت در کار نخواهد بود.(1)

ب: اما در جایی که مکلف توانایی تحصیل قدرت داشته باشد، همچنان که آیت اللّه خویی در نهایة الاصول می نویسد اگر شخص بتواند خود را در معرض تکلیف قرار دهد، تحصیل قدرت بر او واجب است. همچنان که یادگیری اذکار نماز واجب است. چراکه به مجرد قدرت حتی در زمانی، واجب به عنوان تام المصلحه و ذا ملاک بر وی خواهد بود.(2)

ج: آیا تحصیل قدرت قبل از رسیدن وقت مأموربه، واجب است و یا بعد از حضور وقت مأموربه است. وقتی که زمان واجب رسیده و تکلیف واجب شده است؟

ایشان بر این عقیده اند که تحصیل قدرت بعد از واجب شدن و رسیدن زمان مأموربه، واجب می شود. و نمی شود قبل از آنکه فعلی واجب شود و قبل از رسیدن وقت اصل واجب، تحصیل قدرت که شرط آن است، واجب باشد. و فعلاً قبل از رسیدن وقت، «تحصیل واجب» واجب نیست.(3)

البته اگر شخص قبل از رسیدن وقت واجب بداند بعد از این زمان، دیگر توانایی حصول قدرت بر انجام مأموربه را ندارد، در این صورت، قبل از رسیدن زمان واجب، تحصیل قدرت بر وی واجب است.

ص: 47


1- . اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة الوصول الی حقائق الأصول، ج2، ص34: «فإنّ القدرة حیث کانت غیر داخلة تحت قدرة کان التکلیف بها تکلیفا بغیر المقدور و هو غیر جائز عندنا»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الأصول، ج2، ص41: «المفروض أنّه بمجرّد القدرة فی وقتٍ ما یکون الواجب تامّ المصلحة و ذا ملاک ملزم»
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الأصول، ج2، ص41: «لا یکون فعلا واجبا، لعدم مجیء وقته، و یکون الوجوب فیه مشروطا بالوقت».

چراکه ترک تحصیل قدرت، منجر به ترک مصلحت مأموربه خواهد بود. و این واجب از ناحیه حکم عقل بر وجوب تهیئ مقدمات مفوته است. همچنان که «أنّ الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار عقابا»(1). پس وجوب تحصیل قدرت در اینجا از طرف حکم عقل است: «وجوب تهیئ و آماده کردن مقدمات مفوته» و «ناتوانی اختیاری بر انجام تکلیف، نافی عقاب نیست».

بنابراین در صورت توانایی تحصیل قدرت و ترک آن، عقاب متوجه شخص خواهد بود چراکه ناتوانی او بسوء اختیار خودش بوده است. همچنان که در صورت ترک یادگیری اذکار نماز یا حفظ نکردن آب برای وضو قبل از زمان نماز، این حکم شده است.(2)

البته

لازم است گفته شود وجوب تهیئ، وجوب غیری است، در نتیجه عقابی که متوجه مکلف می شود، به جهت عدم انجام مأموربه اصلی و تکلیف اصلی است که به خاطر عدم تهیئ، ترک شده است.(3)

فرع سوم: وجوب حفظ قدرت

این فرع هم، بحث در دو بخش است.

الف: حفظ قدرت قبل از اینکه زمان واجب فرا برسد. در این فرض کسی قائل به وجوب حفظ قدرت نشده است.(4)

ب: حفظ قدرت بعد از اینکه زمان واجب آمده است. در این صورت، حفظ قدرت بر مکلف واجب است. به این معنی که نمی تواند خود را ناتوان سازد تا زمان واجب بگذرد. و در صورت ناتوان سازی، معاقب خواهد بود. چراکه فوت واجب، مستند به سوء اختیارش بوده است.(5)

آیت اللّه خویی مستند وجوب حفظ قدرت را قاعده «الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار» می آورد که وجوب غیریِ حفظ را بر مکلف ثابت می کند. بنابراین در صورت ترک این واجب، و در پی آن، ترک اصل آن واجب، عقاب فقط به خاطر عدم انجام واجب متوجه مکلف می شود.(6)

فرع چهارم: توجه خطاب با عدم قدرت

بحث در اینکه اگر شخص عاجز در حالی که معاف از ترک تکلیف بوده، خود را به زحمت و حرج شدید انداخت و تکلیف را انجام داد، آیا عمل او پذیرفته و مقبول شارع است یا خیر، موضوع این فرع است.

رجوع این بحث به این است که منشأ شرطیت قدرت در تکلیف چیست: به اقتضا مِن الخطاب

ص: 48


1- . همان
2- . همان
3- . همان، ص43: «لیس له وجوب نفسی، بل له وجوب تهیئی لحصول الغرض، و لذا لا یکون عند ترکه عقاب إلاّ لترک ذیها».
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، مصباح الاصول (مباحث حجج و امارات)، ج1، ص499: «لا یجب علیه حفظ القدرة علی العمل قبل الوقت و لم یقل بوجوبه أحد»
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، الهدایة فی الأصول، ج2، ص40.
6- . همان، ص43.

است که خود خطاب و دلیل، این شرطیت را اقتضا می کند و یا اینکه این شرطیت از حکم عقل استفاده می شود.(1)

البته لازم است گفته شود کسی در اینکه عقل این شرطیت را می فهمد تردید ندارد. و این نظریه ها دوران بین متباینین نیست بلکه بین اقل و اکثر است. به عبارت دیگر همه کسانی که قائل به نظر اول هستند هم می پذیرند که عقل درک می کند که حکم متوجه قادر است هرچند شرطیت تکلیف را مستند به «اسبق العلل»(2)

که خطاب شرعی است می دانند. در واقع اختلاف نظرات در این است که خود خطاب هم این اقتضا را دارد یا ندارد.

اما از این جهت ثمره ای متوجه این بحث است که اگر قائل شویم خطاب این اقتضا را ندارد و اشتراط قدرت صرفاً از حکم عقل دریافت می شود، پس اگر شخص خود را به زحمت و حرج شدید انداخت و تکلیف را انجام داد، عمل او صحیح و پذیرفته است، چراکه به داعی امتثال انجام گرفته است و منع شرعی هم وجود ندارد. ولی اگر شرطیت قدرت صرفاً از خطاب روایت برداشت شود، در واقع خطاب روایت مقید به قادرین بوده است و عاجز خطاب و امری نداشته، پس در صورت انجام به حرج شدید هم، پذیرفته نیست. چراکه عمل او خطاب نداشته است.(3)

البته ممکن است بتوان گفت در این صورت که خود را به زحمت انداخت تا بتواند انجام دهد، در واقع برای خود توانایی ایجاد کرده و خود را مخاطب روایت ساخته است. پس عمل او طبق مبنای استفاده شرطیت از خطاب و امر هم صحیح است.

ص: 49


1- . مرحوم نائینی و جمعی دیگر از بزرگان معتقدند شرطیت قدرت از خود لفظ و دلیل و خطاب به دست می آید. و در مقابل مرحوم محقق ثانی و به تبع ایشان جمعی قایلند شرطت قدرت از خود لفظ و خطاب به دست نمی آید بلکه عقل ما این حکم را می کند و این را می فهمد. (رک: نائینی، میرزا محمد حسین غروی، فوائدالاصول، ج1، ص314)
2- . «اسبق العلل» این است که آن هایی که نظر اول را می دهند مثل مرحوم نائینی می گویند که معلول مستند به اسبق العلل است. همچنان که اگر معلولی وجود داشته باشد که دو علت در آن جمع شده است که هر کدام اگر جداجدا بودند این معلول را ایجاد می کردند ولی یکی از آن علل اول آمده بعد علت دیگر، می گویند این معلول مستند به اسبق علل است. در اینجا هم مرحوم نائینی می گوید درست است که عقل هم می گوید که احکام باید مقید به قدرت باشد اما خود دلیل لفظی خطاب، مقدم بر حکم عقل است و لذا اشتراط قدرت را باید نسبت بدهیم به اقتضا من الخطاب به رغم اینکه اگر این اقتضا خطاب نبود عقل این اشتراط را می فهمید.
3- . نایینی، میرزا محمد حسین غروی، أجود التقریرات، ج1، ص332.

ص: 50

فصل دوم: تعلق وجوب نماز به مطلق مکلفین

اشاره

در فصل قبل در خصوص عاجز و ناتوان به این نتیجه رسیدیم که تکلیفی متوجه او نیست، یا تکلیف منجز نیست، و یا فقط بگوییم وی معذور است. از این رو در تطبیق بحث باید بگوییم شخص معلول که قادر بر اقامه نماز نیست، در نظر مشهور تکلیف نماز متوجهش نیست، در نظر آیت اللّه خویی منجز نیست، و در نظر حضرت امام وی از نماز معذور است و عقابی برای نماز نخواندن ندارد.

اما این نتیجه توسط روایات بسیاری نفی می شود. روایاتی که مفاد آن، عدم ترک نماز در هیچ حالتی است. یا روایاتی که وظیفه شخص بیمار و معلول را تغییر شکل نماز وی می داند و حالتی جایگزین برایش تعیین می کند. همچنین می توان قواعدی در فقه مناسب با این موضوع از جمله قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» و «ما لا یدرک کله» یافت.

در واقع می توان گفت این ادله بر این دلالت می کند که اگرچه عدم قدرت و توانایی باعث عدم امکان اقامه صلاة به شکل اصلی برای بیمار و معلول باشد، ولی چون نماز فریضه مهمی است که در هیچ حالتی نمی بایست ترک شود، پس دستور می دهد شکل نماز برای شخص بیمار و معلول به طوری تغییر کند که او بتواند اقامه نماز کند. حتی اگر در حال غرق باشد، نمازی با حالت اشاره که می تواند بر او واجب است.

در این فصل، به دور از اطاله کلام، فقط چند روایات و قاعده آن هم به عنوان نمونه در موضوع این مسئله مسلّم و اجماعی، بر اثبات تکلیف نماز برای معلولین بیان می شود.

گفتار اول: روایات

یکم. آیه شریفه و صحیحه یا حسنه ابی حمزه:

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ «الَّذِینَ یذْکُرُونَ اللّه قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ»(1)

قَالَ الصَّحِیحُ یصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یصَلِّی جَالِساً...: امام محمد باقر علیه السلام پیرامون آیه «همان ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند» فرمودند: شخص سالم ایستاده و نشسته نماز می خواند و مریض نشسته نماز می خواند و... »(2)

ص: 51


1- . سوره آل عمران: 3، آیه191.
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: وجوبه فی الفریضه مع القدره، ح1.

از نظر سند، این صحیحه یا حسنه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(1)

و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(2)

بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به

عنوان نمونه علامه حلی در مختلف الشیعه(3)

و منتهی المطلب،(4)

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة،(5)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(6)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(7)

بحرانی در حدائق،(8) بهبهانی در مصابیح الظلام،(9) نراقی در مستند الشیعه،(10) و دیگر فقهاء در ابحاث مختلف این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز این روایت علاوه به تشریع نمازی به غیر شکل اصلی آن، وظیفه شخص عاجز را هم بیان می کند که نشسته نماز می خواند. پس نماز از چنین شخصی که قادر به نماز به شکل اصلی نیست، ساقط نشده است.

دوم. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

که سؤال شدند از مریضی که نمی تواند قیام و سجده داشته باشد:

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه علیه السلام قَالَ: «... یومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً...: با سرش اشاره می کند» (11)

از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(12) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(13)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(14) بحرانی در حدائق،(15)

بهبهانی در مصابیح الظلام،(16) سید علی طباطبایی در ریاض المسائل،(17)

شیخ محمد

ص: 52


1- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج٣، ص4١١، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ الکبیر و المریض، ح11
2- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص169، کتاب الصلاة، باب9: بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ، ح130.
3- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص33.
4- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص9.
5- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص191.
6- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص330.
7- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص260.
8- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص59.
9- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص41.
10- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص37.
11- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص482، ابواب القیام، باب1: وجوبه فی الفریضة مع القدرة، ح2؛
12- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج٣، ص4١0، باب صلاة الشیخ الکبیر و المریض، ح5.
13- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص333.
14- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص263.
15- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص80.
16- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص77.
17- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج3، ص220.

حسن نجفی در جواهر الکلام، (1) شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(2)

مرحوم نائینی در کتاب الصلاة،(3)

سید محسن حکیم در مستمسک العروة،(4)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت، این روایت نیز نماز با اشاره سر را تشریع و تکلیف می کند. پس نماز از چنین شخصی که قادر به نماز به شکل اصلی نیست، ساقط نشده است.

سوم. مضمره زراره

«عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ... وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِی ص قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِینِکُمْ:... حضرت پاسخ دادند نماز را در هیچ حالتی ترک نمی کند که پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود نماز ستون دین شما است.»(5)

این روایت که در نقل شیخ طوسی در تهذیب،(6) به نام امام تصریح شده و به صورت «زرارة عن ابی عبداللّه ع» آمده و صحیحه است، مرجع اصطلاح «الصلاة لا تترک بحال» است که بسیار در کلام فقها نقل و استفاده شده،(7) و ادعای اجماع بر آن شده است.(8)

از نظر دلالت: مدلول روایت هم واضح است که نماز در هیچ حالی ترک نمی شود و در همه حالات واجب است. پس شامل موردی که قدرت و توانایی بر نماز نیست می شود، اما نهایتاً به ضمیمه روایات تعیین راهکار برای عاجزین، شکل اصلی نماز را تغییر می دهد. همانطور که در بیان فقها آمده، این حدیث در مقام استدلال بر این نکته است که آنچه نماز شخص عاجز از استقرار و رکوع و سجود و... فاقد شده است، در واقع برای این شخص عاجز، ساقط شده و این نمازِ فاقد جزء و شرط، مجزی از آن نماز اصلی است.(9)

درباره این روایت، در کلیات از بخش اول هم مباحثی عرضه شد.

ص: 53


1- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص271.
2- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص247.
3- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص75.
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص125.
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج2، ص373، کتاب الطهارة، ابواب الاستحاضه، باب1: انواع...، ح5.
6- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص173، کتاب الطهارة، بَاب7: حکم الحیض...، ح68.
7- . به عنوان نمونه: عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، نهایة الأفکار، ج2، ص444؛ نایینی، میرزا محمد حسین غروی، أجود التقریرات، ج1، ص408؛ خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الطهارة، ج2، ص49؛ یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج3، ص412؛ اراکی، محمد علی، کتاب الصلاه، ج2، ص291؛ حلی، حسین، اصول الفقه، ج4، ص؛ اشتهاردی، علی پناه، مدارک العروة، ج10، ص166.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، دراسات فی علم الأصول، ج3، ص462: «للإجماع المحقق»
9- . حلی، حسین، اصول الفقه، ج4، ص180: «فلعلّه کان فی مقام الاستدلال علی سقوط ما تفقده صلاة الخارج من الاستقرار و الرکوع و السجود»؛ اراکی، محمد علی، کتاب الصلاه، ج2، ص291: «فرض عدم سقوط المرکّب الصلاتی عنّا بمجرّد العجز عن بعض ما اعتبر فیه کما هو قضیة أنّ الصلاة لا تترک بحال».

گفتار دوم: قواعد فقهی

قواعد میسور و مالایدرک که متخذ از روایت نقل شده از نبی مکرم اسلام صلی اللّه علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام هستند:

«لَا یتْرَکُ الْمَیسُورُ بِالْمَعْسُورِ»(1) و «مَا لَا یدْرَکُ کُلُّهُ لَا یتْرَکُ کُلُّهُ»،(2)

هرچند در صحت سندی و پذیرش آن گفتگو بسیار است، اما در کتب مختلف مورد اشاره فقها قرار گرفته(3) و بحث آن در کلیات از بخش اول گذشت.

استدلال

بر این روایات و قواعد این گونه است که اگر مکلف از انجام برخی اجزاء و شرایط نماز که واجب مرکب است عاجز شود، فقط همان اجزاء و شرایط ساقط می شود و بقیه نماز بر وجوب باقی است.

علاوه بر همه اینها، بسیاری روایات دیگری است که دلالت بر وجوب تکلیف نماز بر بیماران و معلولین داشته و البته از تغییر حالت نماز از شکل اصلی بر این دسته حکایت دارد.

نتیجه گیری

در نتیجه آنچه در این بخش گذشت، روشن شد که فعلیت یافتن تکالیف برای اشخاص، یا منجز شدن تکلیف و در نتیجه معذور بودن اشخاص از عقاب، مشروط است بر قادر بودن و توانایی داشتن افراد بر انجام مأموربه.

اما در خصوص نماز، روایاتی که مدلولشان «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَی حَالٍ» است، همچنین روایاتی که شکل نماز را برای بیماران و معلولین تغییر می دهد، معلوم می کنند که ادله شرطیت قدرت، فقط اشخاص را از نماز در شکل اصلی معاف می کند، اما نمازی به شکلی که در روایات نقل شده بر ایشان واجب است.

پس اینکه قدرت شرط فعلیت یا منجزیت تکلیف است و موجب معذوریت عاجز باشد، باعث سقوط تکلیف نماز از معلولین که توانایی اقامه نماز به شکل اصلی ندارند، نیست، بلکه طبق روایات و قواعد که در ادامه نیز مفصل تر بدان ها اشاره خواهد شد، شکل نماز با توجه به نوع عجز و معلولیت، تغییر کرده و معلولین مکلف به این نماز با شکل جدید خواهد بود.

ص: 54


1- . ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج4، ص5٨، ح٢٠5.
2- . همان، ح٢٠7.
3- . به عنوان نمونه: یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی، ج2، ص72.

بخش سوم: معلولیت موجب عدم تحقق اجزاء و اذکار نماز

اشاره

ص: 55

طبق آن چه در فصل قبل معلوم شد، تکلیف نماز متوجه همه اشخاص بوده، و نسبت به کسانی که قدرت بر امتثال نماز به شکل اصلی ندارند، با توجه به روایاتی که حالت جایگزین معین می کند و توانایی خود مکلفین، شکل نماز تغییر پیدا می کند.

آن چه در این بخش پی می گیریم، بیان روایات و همچنین بیانات و اقوال فقها است که در نتیجه گیری و استفاده در تعیین وظیفه فعلی جانبازان و معلولین جسمی تأثیرگذار است.

این بخش با توجه به انواع معلولیت هایی که موجب عدم توانایی امتثال شکل اصلی نماز و رعایت شرایط آن است، به پنج فصل: طهارت، قیام (و جلوس)، قرائت، رکوع و سجده تقسیم شده است که بر اساس شروط نمازِ صحیح مرتب شده اند.

در هر یک از فصول پنجگانه، یکی از شرایط و اجزاء نماز بحث شده است و طبق گفتارهایی که ذیل آن خواهد آمد، ابتدا مصادیق خارجی و معلولیت های مرتبط بیان شده، و سپس برخی روایات شرطیت و جزئیت آن شرط و جزء آمده است. در ادامه روایات مهمی که وظیفه معلول و ناتوان را مشخص می کند به عنوان نمونه آورده شده، و در آخر بحث مسائل مبتلابه این معلولان پی گرفته شده است.

ص: 56

فصل اول: معلولیت موجب عدم رعایت طهارت

اشاره

در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی توانند تمام یا بخشی از نماز را با طهارت از حدث و خبث اقامه کنند، پرداخته ایم.

طهارت که به طهارت از حدث و خبث تقسیم می شود، طبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامه خواهد آمد، شرط صحت نماز است، و نمازگزار باید هر دو نوع از طهارت را رعایت کند. یعنی اولاً مطابق وظیفه ای که دارد، نماز را با وضو یا غسل و یا تیمم انجام دهد و ثانیاً بدن و لباسش نیز آلوده به نجاست و خبث نباشد.

این فصل به این مباحث می پردازد: اولاً از آن جایی که طهارت حاصله از وضو، تیمم و غسل برای نمازگزار واجب است، پس اگر نمازگزار از حفظ طهارتش ناتوان باشد و طهارتش به ناچار از بین رفت، یا اصلاً نتواند وضو، تیمم و یا غسل کند و طهارتی به دست آورد، وظیفه اش چیست؟ و ثانیاً با توجه به اینکه طهارت نمازگزار و لباسش از خبث واجب است، پس اگر او قادر به حفظ طهارت خود و یا لباسش از خبث (خون و بول، ریح و غائط) نباشد، وظیفه اش چیست؟ لکن بحث مفصل طهارت از حدث و چگونگی وضو، تیمم و غسلِ معلول در ابواب خاص خود در کتاب الطهارة بحث می شود.

نجاساتی هم که در فرض معلولیت و ناتوانی فرض می شود: بول، غایط، ریح و یا خون غیر از دماء ثلاثه است.

در این فصل، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت هایی که موجب عدم رعایت طهارت است می آید، پس از آن ادله شرطیت طهارت برای نماز و سپس روایات مهم موضوع طهارت نماز اشخاص معلول و ناتوان بیان شده، و در پایان، وظیفه این معلولین پی گرفته می شود.

گفتار اول: برخی مصادیق

همانطور که در بخش اول، فصل اول گذشت، معلولین و بیماران مختلفی ناتوان از انجام اجزاء مختلف نماز می شوند. از جمله بیماری هایی که ناتوانی از حفظ و نگهداری طهارت از حدث و خبث در پی دارند، می توان به فلج مغزی، قطع عضو بدن، ام اس، ضایعه نخاعی، تومور مغزی، اشاره کرد که به جهت اختلال در قدرت عضلانی یا اختلالات حسی در بخشی از بدن که گاهی رخ می دهد و یا قطع عضو، مکلف طهارت از حدث و خبث را حفظ کند.

گفتار دوم: ادله اشتراط طهارت

اشتراط نماز مکلف به طهارت از حدث و خبث در روایات مختلف و همچنین در کلام فقها گاهی

ص: 57

بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، آمده؛ و اشکالی در اعتبارش نیست.(1)

اما در اینجا از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به سه روایت اشاره می شود و بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده ایم.

روایت اول. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

«مُحَمَّدُ

بْنُ اَلْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ: امام باقر علیه السلام فرمودند نمازی بدون طهارت نیست.»(2)

از نظر سند، این صحیحه مورد اعتماد کتب معتبر روایی از جمله تهذیب،(3) استبصار(4) و من لایحضره الفقیه(5) است. البته در برخی موارد جمله «وَ یجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللّه ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ» نیز در ادامه دارد. ولی غالباً به صورت «لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِطَهُورٍ» نقل شده است. همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع ایشان بوده است.

به عنوان نمونه فاضل هندی در کشف اللثام،(6)

میرزای قمی در غنائم الایام،(7) آقا ضیاء در نهایة الافکار،(8)

آیت اللّه احمد خوانساری در جامع المدارک،(9) آیت اللّه خویی در شرح عروه،(10) امام خمینی در الخلل فی الصلاة،(11)

آقا مرتضی حائری در شرح عروه،(12) مرحوم حکیم در مستمسک،(13)

آیت اللّه

ص: 58


1- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاه، ج1، ص339: «الطهارة الحدثیة و الخبثیة الذی لا إشکال فی اعتبارها فی المصلّی،... فإنّ المعتبر فی الصلاة هو کون الفاعل متطهّرا»؛ یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی، ج2، ص7: «... مضافاً إلی تسلّم الأصحاب و عدم احتمال خلاف عندهم»؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص431؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج2، ص304؛ سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص156
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص315، ابواب احکام الخلوة، باب9: وجوب الاستنجاء، ح1؛ همان، ج1، ص365، أَبْوَابُ اَلْوُضُوءِ، باب1: بَابُ وُجُوبِهِ لِلصَّلاَةِ...، ح1.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص140، کتاب الصلاة، باب9:... الصلاة المفروض و المسنون، ح3.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص55، ابواب حکم الآبار، باب وجوب الاستنجاء، ح15.
5- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص33، باب وقت وجوب الطهور، ح1؛ همان، ص58، باب فیمن ترک الوضوء...، ح1.
6- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج2، ص464.
7- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص74.
8- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، نهایة الأفکار، ج2، ص279.
9- . خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج1، ص33.
10- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج10، ص131.
11- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، الخلل فی الصلاة، ص117.
12- . یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی، ج2، ص7.
13- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص527.

تبریزی در تنقیح مبانی عروه،(1) محقق خوانساری در مشارق الشموس،(2)

این روایت را آورده اند.

البته عمل فقها مستند به این روایت به تنهایی نیست، ولی ذکر این روایت در کتبشان، اهمیت این روایت را در مبانی شان حکایت دارد.

در دلالت روایت این معنی واضح است که بدون طهور، نمازی نیست و علاوه بر وجوب طهارت از حدث،(3) در دلالت بر «طهارت از خبث» واضح تر است. هرچند طهور به ضم یا فتح طاء باشد.

چراکه اگر طُهور به ضم طاء باشد، به معنی طهارت است.(4)

و معنی این می شود که نمازی بدون طهارت نیست. پس هرچند این نتیجه برداشت شود که نمازی برای فاقد الطهورین نیست، ولی این فهمیده می شود که طهارت شرط در نماز است.

اما اگر طَهور به فتح طاء باشد، به معنی «آنچه که با آن شستشو و طهارت می شود»(5) است. و معنی اینطور می شود که نماز بدون استنجاء نیست. خصوصاً با توجه به برخی از نقل های روایت، که جمله «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار،... و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله»(6) در ادامه دارد. و معنی این می شود: نمازی بدون طهور نیست و برای استنجا هم، ثلاثة احجار کافی است، تا پاک شده و طهور حاصل شود. پس از ارتباط دو کلمه طهور و استنجاء که در کنار هم آمده اند، شمول طهور، طهارت از خبث فهمیده می شود.(7)

همچنان که جمله «و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» طهارت از خبث را بیشتر معلوم می کند.

پس در نماز بودنِ نماز، طهارت شرط است و یا بگوییم نماز مقید است به اینکه با طهارت باشد.(8) چراکه استثناء «الا بطهور» در این گونه موارد در مقام شرطیت است و خاصیت شرط هم عبارت از این است که عند فقدان الشرط، مشروط هم منعدم می باشد.(9)

روایت دوم: صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام:

«عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: إِذَا

ص: 59


1- . تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة (کتاب الطهارة)، ج4، ص57.
2- . خوانساری، آقا حسین بن محمد، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج1، ص25؛
3- . یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی، ج2، ص7: «و یستفاد منه علی الظاهر وجوب الغسل و تطهیر البدن عن جمیع ما یصدق علیه النجس أو الحدث... ».
4- . سلطان العلماء، علاالدین حسین بن رفیع الدین، حاشیه من لا یحضره الفقیه، ج1، ص58: «أن الطهور - بالضم - هو الطهارة وبالفتح ما یطهر به»
5- . همان؛ بستانی، فؤاد افرام، فرهنگ ابجدی الفبایی عربی - فارسی (ترجمه کامل المنجد الابجدی)، ص585.
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص315، ابواب احکام الخلوة، باب9: وجوب الاستنجاء، ح1.
7- . یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، شرح العروة الوثقی، ج2، ص7: «فإنّ ذکر الاستنجاء بعد ذلک دلیل علی شمول الطهور للطهارة من الخبث،... و یستفاد منه علی الظاهر وجوب الغسل و تطهیر البدن عن جمیع ما یصدق علیه النجس أو الحدث و یحتاج إلی التطهیر... ».
8- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، نهایة الأفکار، ج2، ص279: «فان هذه الأدلة ینادی بان ما هو الواجب و المأمور به هو الصلاة المتقیدة بکونها عن طهور»
9- . رک: درس خارج فقه آیت اللّه شبیری زنجانی، کتاب البیع، جلسه: 248، تاریخ 07/ 3/ 93.

ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلاَتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیئاً مِنْ وُضُوئِکَ اَلْمَفْرُوضِ عَلَیکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ اَلَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلاَتَکَ: اگر در نماز یادت آمد که چیزی از وضو را ترک کرده بودی، پس برو و وضو را تمام کند و نمازت را اعاده کن»(1)

این روایت هم، در کتب کافی،(2) تهذیب(3) آمده است و از نظر سند، علاوه بر صحت سند آن، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و عمل بوده است.

به عنوان نمونه شهید اول در ذکری الشیعة،(4) محقق بحرانی در حدائق الناضره،(5)

محقق حلی در المعتبر،(6)

فیض کاشانی در الوافی،(7)

آیت اللّه خویی در التنقیح،(8)

امام خمینی در الخلل فی الصلاة،(9)

مرحوم حکیم در مصباح المنهاج،(10)

آیت اللّه تبریزی در تنقیح مبانی عروه،(11)

محقق خوانساری در مشارق الشموس،(12)

این روایت را آورده اند.

دلالت روایت دوم هم روشن است که وجوب و فرض بودن وضو و طهارت از حدث - من جمله به طریقه وضوء - در روایت آمده است. و حتی حکم به اعاده نمازِ بدون طهارت از حدث می دهد. و این همان معنی شرطیت نماز به طهارت است.

روایت سوم. روایت محمد بن مسلم از امام محمدباقر علیه السلام:

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ(13) الدَّمُ یکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَی وَ أَنَا فِی الصَّلَاةِ قَالَ إِنْ رَأَیتَهُ وَ عَلَیکَ ثَوْبٌ غَیرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یکُنْ عَلَیکَ ثَوْبٌ غَیرُهُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَیکَ مَا لَمْ یزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَلَیسَ بِشَی ءٍ رَأَیتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ وَ إِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیتَهُ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیتَ فِیهِ صَلَاةً کَثِیرَةً فَأَعِدْ مَا صَلَّیتَ فِیهِ: به امام گفتم در حالی که در نماز بودم، در لباسم خون بود. فرمودند: اگر خون را دیدی و لباس دیگری داری، آن (لباس خونی) را در بیاور و نماز بخوان، و اگر

ص: 60


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص371، ابواب الوضوء، باب3: وُجُوبِ إِعَادَةِ اَلصَّلاَةِ، ح6؛ همان، ج1، ص470، أَبْوَابُ اَلْوُضُوءِ، باب42: بَابُ من شک فی شئ من افعال الوضوء...، ح3.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص34، کتاب الطهارة، باب الشک فی الوضوء...، ح3.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج1، ص101، ابواب حکم الآبار، کتاب الطهارة، باب4: صفة الوضوء، ح112.
4- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص204.
5- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص282.
6- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص172.
7- . کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، ج6، ص346.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج5، ص205.
9- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، الخلل فی الصلاة، ص120.
10- . حکیم، سید محمد سعید طباطبایی، مصباح المنهاج (کتاب الطهارة)، ج2، ص247.
11- . تبریزی، جواد بن علی، تنقیح مبانی العروة (کتاب الطهارة)، ج4، ص408.
12- . خوانساری، آقا حسین بن محمد، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج1، ص26.
13- . در نقل وسائل الشیعه، کافی، تهذیب و استبصار مضمراً به صورت «قلت له» نقل شده ولی در نقل شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، «وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ» آمده است. البته در این نقل، روایت با کمی اختلاف و طولانی تر می باشد.

لباس دیگری نداری، اگر خون از اندازه درهم کمتر است، نمازت صحیح است و اعاده ندارد، که کمتر از درهم چیزی نیست. چه قبل از نماز ببینی یا نبینی. و اگر وقتی دیدی بیشتر از درهم باشد، و آن را نشسته باشی و نمازهای زیادی هم با آن خوانده باشی، پس نمازها را اعاده کن.»(1)

از نظر سند باید گفت این صحیحه در کتب اربعه: کافی،(2)

تهذیب،(3) استبصار(4) و من لا یحضره الفقیه(5) البته با کمی اختلاف لفظی نقل شده است.

البته در تسمیه «له» این روایت هیچ شکی نیست. چون با توجه به مکانت محمد بن مسلم هیچ گاه روایت از غیر معصوم نقل نکرده و مخصوصاً که در نقل شیخ صدوق ابی جعفر علیه السلام آمده است. همچنین مورد توجه فقها بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در مختلف الشیعه،(6) صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(7)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(8)

فاضل هندی در کشف اللثام،(9)

بحرانی در حدائق،(10)

بهبهانی در مصابیح الظلام،(11)

سید علی طباطبایی در ریاض المسائل،(12)

امام خمینی در الخلل فی الصلاة(13)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم واضح است که وجود خون بیش از مقدار معین را در لباس، موجب بطلان نماز می داند. پس این روایت هم دلالت بر شرطیت طهارت لباس نمازگزار در درستی نماز دارد.

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که طهارت از خبث و حدث برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از حفظ طهارت در نماز، در روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، روشن می شود.

ص: 61


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج3، ص431، ابواب النجاسات و الاوانی، باب20: باب جواز الصلاة مع النجاسة...، ح6.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص59، کتاب الطهارة، باب اَلثَّوْبِ یصِیبُهُ اَلدَّمُ وَ اَلْمِدَّةُ، ح3.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج1، ص254، کتاب الطهارة، باب12: بَابُ تَطْهِیرِ اَلثِّیابِ...، ح23.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص175، ابواب تطهیر الثیاب، باب3: مقدار الذی یجب ازالته...، ح1.
5- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص249، باب مَا یصَلَّی فِیه..، ح757. البته در نقل شیخ صدوق، در ادامه روایت آمده است: «وَ لَیسَ ذَلِک بِمَنْزِلَةِ اَلْمَنِی وَ اَلْبَوْلِ... »
6- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص478.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج2، ص352.
8- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج1، ص168.
9- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص368.
10- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج5، ص40. (ص/ح)
11- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج6، ص206.
12- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج2، ص100.
13- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، الخلل فی الصلاة، ص150.

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

روایات مربوط به بحث طهارت نمازگزار را می توان به دو بخش تقسیم کرد: روایاتی که چگونگی تحصیل طهارت و مراتب آن را برای شخص بیمار و معلول از قبیل وضو، غسل و تیمم را بیان می کند. این موارد از موضوع بحث ما بیرون است؛ بخش دیگر روایاتی است که فارغ از توجه به وظیفه مکلف در تحصیل وضو، غسل یا تیمم، تکلیف او را از جهت بیماری اش و عدم توانایی در حفظ طهارت خودش و لباسش، بیان می کند.

آن چه در این گفتار بدان اشاره می شود، برخی از روایات دسته دوم است که به عنوان نمونه و کمک به استدلال خواهد آمد.

یکم. صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام:

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِمَا عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللّه عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یجْمَعُ بَینَ الصَّلَاتَینِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَینِ وَ یؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَینِ وَ یفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ: اگر مرد قطره بول و خون از او می آید، اگر هنگام نماز بود، کیسه ای بگیرد و پنبه ای در آن بگذارد، سپس محکم کند و آلتش را در آن بگذارد، سپس نماز ظهر و عصر را با هم بخواند، یعنی ظهر را به تأخیر بیاندازد و عصر را زودتر بخواند با (فاصله) اذان و اقامه، و مغرب را به تأخیر بیاندازد و عشا را زودتر بخواند با (فاصله) اذان و اقامه، و در نماز صبح همین کار را کند.»(1)

از نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد شیخ طوسی در تهذیب(2)

و شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه(3)

است. علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(4) فاضل هندی در کشف اللثام،(5) محقق بحرانی در حدائق الناضره،(6) میرزای قمی در غنائم الایام،(7) شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(8) شیخ انصاری در کتاب الطهارة،(9) محقق نراقی در مستند الشیعه،(10) شیخ عبدالکریم حائری در کتاب

ص: 62


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، کتاب الطهارة، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح1.
2- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص348، کتاب الطهارة، باب14: بَابُ احداث الموجبة للطهارة، ح13.
3- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص64، باب مَا ینقض الوضوء..، ح146.
4- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص164.
5- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص580.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص387.
7- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص93.
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص321.
9- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص418.
10- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص223.

الطهاره،(1) سید محسن حکیم در مستمسک العروة،(2) سید محمدصادق روحانی در فقه الصادق،(3)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت وظیفه شخصی که توانایی نگهداری طهارت خود و لباسش از ادرار (بول) و خون (دم) ندارد را بیان می کند. طبق دلالت این روایت، بول و دم موجب بطلان نماز برای شخص ناتوان نمی شود.

دوم. موثقه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ (4)

فَقَالَ یبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ: از امام باقر علیه السلام پرسیدم راجع به مبطون، فرمودند بنا بر نمازش می گذارد (نمازش را ادامه می دهد)» (5)

از نظر سند: این روایت مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی(6)

و شیخ طوسی در تهذیب(7)

از کتب اربعه و معتبره شیعه، قرار گرفته است، اما به دلیل وجود ابن بکیر که فطحی مذهب است، موثقه و البته معتبر خوانده می شود.(8)

همچنین در طریقه دیگر، نقل مرحوم کلینی است که در آن سهل بن زیاد وجود دارد که البته ضرری به نقل شیخ طوسی در تهذیب نمی زند. البته راجع به سهل بن زیاد سخن بسیار است که مناسب این مقام نیست. تکرار وجود ایشان در نقل های کافی شریف می تواند مؤیدی بر وثاقت وی باشد.(9)

این روایت علاوه بر وثوق سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است.

به عنوان نمونه محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(10)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(11) محقق

ص: 63


1- . یزدی، عبد الکریم حائری، کتاب الصلاة، ص119.
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص570.
3- . قمّی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج1، ص370.
4- . طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، ج5، ص28: «مبطون: من یشتکی بطنه»؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص163: «أن المبطون هو الذی به البطن وهو الذرب»؛ القاموس المحیط 2: 222، مادة: "سلس" من به السلس: وهو الداء الذی لا یستمسک معه البول. وفی القاموس: هو سلس البول: لا یستمسکه.
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح3.
6- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص411، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ الکبیر...، ح7. در نقل مرحوم کلینی اینطور آمده است: «علی بن محمد، عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر... »
7- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج3، ص348، باب30: بَابُ صلاة المضطر، ح19.
8- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص39: «هذه الطرق أیضا معتبرة جدا لان ابن بکیر وإن کان فطحیا لکنه من أجلاء الثقات ممن أجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنهم فلا وجه للتوقف فی هذا الخبر مع اشتهاره ونکرره فی الکتب واعتضاده بعمل الأصحاب. »
9- . تقریرات خارج فقه آیت اللّه وحید خراسانی.
10- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص39.
11- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج3، ص123.

خوانساری در مشارق الشموس،(1) مرحوم حکیم در مستمسک عروه،(2)

آیت اللّه خویی در کتاب الطهاره،(3)

و... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت: این روایت وظیفه شخصی که توانایی نگهداری طهارت خود و لباسش از غائط (سرگین آدمی) و ریح (باد خارج شده از پشت انسان) ندارد را معلوم می کند که اعتنا به غائط و ریح نکند(4) و در نتیجه، غائط و ریح موجب بطلان نماز برای شخص ناتوان نمی شود و نمازش صحیح است.

سوم. حسنه منصور بن حازم از امام صادق علیه السلام:

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّه ع الرَّجُلُ یعْتَرِیهِ الْبَوْلُ وَ لَا یقْدِرُ عَلَی حَبْسِهِ قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا لَمْ یقْدِرْ عَلَی حَبْسِهِ فَاللّه أَوْلَی بِالْعُذْرِ یجْعَلُ خَرِیطَةً: به امام صادق علیه السلام گفتم مرد مبتلا به بول شده و نمی تواند آن را نگه دارد. حضرت به من فرمود: اگر نمی تواند آن را نگه دارد، خدا اولی به عذر است. (و عذر را می پذیرد) خریطه ای (کیسه) قرار دهد.»(5)

از نظر سند: حسنه منصور بن حازم مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی(6)

بوده و البته از احادیث معتبر خوانده می شود. همچنان که در کتب مختلف فقها بدان اشاره و از جمله محقق نراقی در مستند الشیعه،(7) میرزای قمی در غنائم الایام،(8) سید علی طباطبایی در ریاض المسائل،(9)

محقق بحرانی در حدائق الناظره،(10)

علامه حلی در نهایة الاحکام(11)

و منتهی المطلب،(12)

مرحوم حکیم در مستمسک عروه(13)

و... در مباحث استدلالی خود از آن استفاده کرده اند.

از نظر دلالت نیز واضح است که امام علیه السلام بیماری را عذری دانسته، و از آن عفو نموده است. البته برای جلوگیری از سرایت نجاست، به استفاده از خریطه امر فرموده است.

چهارم. صحیحه ابی بصیر:

ص: 64


1- . خوانساری، آقا حسین بن محمد، مشارق الشموس فی شرح الدروس، ج1، ص155.
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص567.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص217.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص217: «لا یعتنی بما خرج منه بل یبنی علی صلاته ویمضی فیها»
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح2.
6- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص20، کتاب الطهارة، بَابُ الِاسْتِبْرَاءِ...، ح5.
7- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص222.
8- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص92.
9- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج1، ص163.
10- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص388.
11- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص: 67.
12- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، ص138.
13- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص572.

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیةَ بْنِ حُکَیمٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یصَلِّی فَقَالَ لِی قَائِدِی إِنَّ فِی ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِی أَخْبَرَنِی أَنَّ بِثَوْبِکَ دَماً فَقَالَ لِی إِنَّ بِی دَمَامِیلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِی حَتَّی تَبْرَأَ: وارد بر امام باقر علیه السلام شدم و ایشان نماز می خواندند. پس راهبرم(همراهم) به من گفت در لباس حضرت خونی است، پس وقتی نماز حضرت تمام شد، به ایشان گفتم راهبرم به من گفت که به لباس شما خونی است، حضرت فرمود در (بدن) من دمل هایی وجود دارد و نمی شویم لباسم را تا (دمل ها) خوب شود.»(1)

از نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد منابع کافی،(2)

تهذیب،(3) استبصار(4) بوده و نقل شده است. علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در منتهی المطلب،(5) محقق بحرانی در حدائق الناضره،(6)

سید محمد عاملی در مدارک الاحکام،(7)

بهائی عاملی در حبل المتین،(8)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(9)

میرزای قمی در غنائم الایام،(10)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(11)

شیخ انصاری در کتاب الطهارة،(12)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(13)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(14)

آیت اللّه خویی در کتاب الطهارة،(15)

امام خمینی در کتاب الطهارة،(16)

سید محسن حکیم در مستمسک العروة،(17)

آیت اللّه گلپایگانی در کتاب الطهارة،(18)

سید محمدصادق روحانی در فقه الصادق،(19)

این روایت را آورده اند.

ص: 65


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج3، ص433، ابواب النجاسات و الاوانی، باب22: باب جواز الصلاة مع النجاسة...، ح1.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص58، کتاب الطهارة، باب اَلثَّوْبِ یصِیبُهُ اَلدَّمُ وَ اَلْمِدَّةُ، ح1.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص258، کتاب الطهارة، باب12: بَابُ تَطْهِیرِ اَلثِّیابِ...، ح34.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص177، ابواب تطهیر الثیاب، باب3: مقدار الذی یجب ازالته...، ح8.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج3، ص247.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج5، ص302.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج2، ص309.
8- . عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، ص176.
9- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص157.
10- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص277.
11- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج6، ص101.
12- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج5، ص232.
13- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج8، ص63.
14- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص287.
15- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج2، ص421.
16- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الطهارة، ج4، ص76.
17- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص555.
18- . گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب الطهارة، ص324.
19- . قمّی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج3، ص393.

از نظر دلالت هم روشن است که حضرت وجود خون در لباس را به جهت بیماری معفوعنه (بخشوده و معاف شده) دانسته و نماز را صحیح بیان می کنند.

پنجم. صحیحه محمد بن مسلم:

«الْحُسَینِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یحْیی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَی کَیفَ یصَلِّی فَقَالَ یصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ: سؤال کردم از امام درباره مردی که زخم هایی در بدنش به وجود آمده، و بدون انقطاع خون می آید، چگونه نماز بخواند؟ حضرت فرمود نماز می خواند هرچند که خون مستمراً بیاید. »(1)

از نظر سند: این صحیحه در کتاب تهذیب(2) و استبصار(3) نقل شده است. و در تسمیه «احدهما» این روایت هیچ شکی نیست. چون با توجه به جایگاه محمد بن مسلم هیچ گاهی روایت از غیر معصوم نقل نمیکند و مخصوصاً در اصطلاح روایی، احدهما احد الصادقین علیهما السلام است. چراکه وی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیهما السلام بود و گاه یادش نبود که روایت را از کدام امام شنیده است از این رو به عن احدهما تعبیر می کرد. شاید هم این کار او جنبه تقیه داشته است.(4)

علاوه بر صحت سندی این روایت در کلام فقها بسیار نقل شده است. به عنوان نمونه علامه حلی در منتهی المطلب،(5) محقق بحرانی در حدائق الناضره،(6) سید محمد عاملی در مدارک الاحکام،(7) سید علی طباطبایی در ریاض المسائل،(8) فاضل هندی در کشف اللثام،(9) محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(10) میرزای قمی در غنائم الایام،(11) شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(12) شیخ انصاری در کتاب الطهارة،(13) آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(14) محقق نراقی در

ص: 66


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج3، ص434، ابواب النجاسات و الاوانی، باب22: باب جواز الصلاة مع النجاسة...، ح4.
2- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج1، ص258، کتاب الطهارة، باب12: بَابُ تَطْهِیرِ اَلثِّیابِ...، ح36.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص177، ابواب تطهیر الثیاب، باب3: مقدار الذی یجب ازالته...، ح7.
4- . تقریرات درس خارج آیت اللّه مکارم شیرازی، کتاب الحج، 19/1/1392.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج3، ص247.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج5، ص302.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج2، ص310.
8- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج2، ص104.
9- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص431.
10- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص157.
11- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، غنائم الایام، ج2، ص276.
12- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج6، ص101.
13- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج5، ص232.
14- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج8، ص63.

مستند

الشیعه،(1) سید محسن حکیم در مستمسک العروة،(2) آیت اللّه خویی در کتاب الطهارة،(3)

امام خمینی در کتاب الطهارة،(4)

آیت اللّه گلپایگانی در کتاب الطهارة،(5) سید محمدصادق روحانی در فقه الصادق،(6) این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم، مانند روایت قبلی، خون زخم را مبطل نماز نمی داند و هرچند ادامه دار باشد، نماز چنین شخصی صحیح است.

گفتار چهارم: بیان مسائل

پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از این روایات استفاده می شود پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می شود. همچنین بحث هر کدام از این مسائل پس از تطبیق با کلمات فقهاء بزرگ، به اختصار بیان شده است.

قبل از ورود به مسائل لازم است گفته شود در کلام فقها و مسائلی که خواهد آمد، غالباً حکم بول و غائط و ریح یکسان شمرده می شود، مگر اینکه از جایی دیگر، اختصاص حکم فهمیده شود. چراکه برخی از این روایات مشتمل بر توضیحی مانند «فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِی بِهِ فَلَا یعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یتَوَضَّأُ مِنْهُ»(7) و یا «فَاللّه أَوْلَی بِالْعُذْرِ»(8) هستند که نشان می دهد ملاک عذر در نگهداری طهارت است، که در این شخص وجود دارد. حال از بول باشد یا غائط و یا ریح. همچنان که راجع به ریح روایت صریحی وجود ندارد، و از همین روایات استفاده می شود.(9)

مسأله یکم. موارد ناتوانی در حفظ طهارت از حدث

شخص ناتوان در حفظ طهارت از حدث (وضو و تیمم)، بر سه نوع است:

مورد اول. اگر شخص معلول یقین دارد برای انجام فریضه نماز هرچند در آخر وقت به اندازه ای زمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت طهارت بخواند، وی می بایست همین نماز با طهارت را رعایت کند هرچند در آخر وقت باشد. بنابراین اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند ولی

ص: 67


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص287.
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج1، ص556.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج3، ص392.
4- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الطهارة، ج4، ص82.
5- . گلپایگانی، سید محمد رضا موسوی، کتاب الطهارة، ص325
6- . قمّی، سید صادق حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام، ج3، ص393.
7- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص266، ابواب نواقض الوضوء، باب7: باب... لَا ینْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ...، ح9.
8- . همان، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح2.
9- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص216: «وأما المبطون فالظاهر أن حکمه حکم المسلوس... ومن هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الریح الغالبة مع عدم ورود روایة فیه فإن العلة ظاهرة فی التعمیم»

طهارتش نقض شود، نمازش باطل خواهد بود. همچنین اگر زمانی نماز بخواند که نتواند طهارت را رعایت کند، ولی بعداً در وقت، زمانی پیدا شود که بتواند نماز را با طهارت بخواند، نمازش قبلی اش باطل بوده و می بایست مجدداً با رعایت طهارت بخواند. چراکه با قدرت در رعایت طهارت، وی مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات شرطیت طهارت و خطابات اولیه باقی است. همچنین که اگر در زمانی خواند که احتمال می رفت نتواند طهارت را رعایت کند، ولی اتفاقاً طهارت او حفظ شد، نمازش صحیح است چراکه وی طهارت مشروط در نماز را هم رعایت کرده است.

این مسئله اجماعی است،(1) اما مخالفینی نیز دارد.

محقق اردبیلی می فرماید اولاً ادله شرطیت طهارت برای نمازگزار راجع به این شخص معلول تخصیص خورده است؛ ثانیاً ادله مجوزِ، ناقض بودن بول، غایط، ریح و خون برای طهارت نماز را تخصیص نموده است. یعنی این ادله می گوید بول و... طهارت را برای این شخص نقض نمی کند.(2)

اما لازمه دلیل اول ایشان و تخصیص ادله شرطیت طهارت برای معلول، این است که بپذیریم اگر با اختیار هم ناقض طهارتی صورت گرفت، نمازش صحیح است، و یا اینکه بگوییم اصلاً لازم نیست وضو، غسل یا تیمم کند. چراکه برای شخص معلول طهارت تخصیص خورده است. در حالی که قائل به این نمی توان بود.

و دلیل دوم ایشان، همچنان که بعداً خواهد آمد درست است، و اطلاق این ادله هم شامل این شخص می شود. اما مقام بیان امام از روایات، نماز با حالت عذر بوده است و این فهم عرفی موجب تقیید ادله به مورد اضطرار و عذر است. یعنی همان موردی که زمانی برای نماز با رعایت طهارت ندارد. همچنان که مقام عذر با کلمه عذر و... در برخی از روایات باب(3)

آمده است.(4)

اما اگر این شخص یقین نداشته باشد ولی احتمال وجود زمانی برای ادای نماز با طهارت بدهد، می بایست صبر کند،(5)

چراکه در شک در قدرت داشتن، احتیاط رعایت شده(6) و تا می تواند باید سعی کند با طهارت بخواند. پس وی نیز لازم است صبر کند هرچند در آخر وقت بخواند. ولی اگر احتیاط نکرد و زودتر بدون طهارت خواند نمازش صحیح است اما اگر در وقت معلوم شد که زمان دیگر بهتر

ص: 68


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص413؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص211؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص565: «وقد عرفت قصور نصوص البدلیة عن شمول صورة إمکان الفرد الکامل فی آخر الوقت... کما عن جمع التصریح به»؛ تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، ج1، ص45.
2- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج1، ص112: «و لو کان له فترة تسع الصلاة، فغیر بعید إیجاب الصبر...، مع إمکان جواز الصلاة فی أوّل الوقت، لعموم أدلة الأوقات و الصلاة، و کون العذر موجبا للتأخیر، غیر متیقن».
3- . به عنوان نمونه: «فاللّه أولی بالعذر»: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح2.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص210: الالتزام بالتخصیص فی أدلّة الناقضیة مع الالتزام ببقاء أدلّة الاشتراط بحالها فهو و إن کان أمراً معقولًا، بل و نلتزم به فی الصورتین الأخیرتین کما یأتی تفصیلهما إن شاء اللّه تعالی... »
5- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص271.
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص576: «لأن الشک فی القدرة موجب للاحتیاط».

است، می بایست اعاده کند.(1)

چراکه نماز بدون طهارت، مأموربه ظاهری یا خیالیِ اعتقادی بوده و از مأموربه واقعی این شخص که نماز با طهارت است مجزی نیست. البته اگر خارج از وقت حالش خوب شد، لازم به قضاء نیست چراکه به وظیفه آن زمانش عمل کرده است.(2)

البته موضوع مورد اخیر از جانب دیگر نیز قابل بحث است. اینکه طهارت این بیمار، مائیه است یا ترابیه. چراکه اگر در صحت تیمم قائل شویم به شرطیت یأس از طهارت مائیه، پس این شخص در حصول طهارت با تیمم می بایست صبر کند تا مأیوس از طهارت مائیه شود. و قبل از این، طهارت ترابیه اش باطل است. البته این بحث خارج از موضوع این رساله است.

مورد دوم. شخصی که هیچ زمانی برای نماز با طهارت کامل ندارد، و از طرفی حدث مستمراً نیز خارج نمی شود، بلکه با فاصله ای کوتاه، و فاصله ای که نمی توان نماز را با طهارت خواند، خارج می شود. مشهور فقها در مورد این شخص و با تأکید بیشتر در مبطون، می گویند پس از بین رفتن طهارت، اگر سخت نیست و عسر و حرجی ندارد، مجدداً در حین نماز وضو یا تیمم انجام داده و ادامه نمازش را پی گیرد.(3) ولی اگر عسر و حرج برای وی دارد، با باطل شدن طهارت حدثی، لازم نیست در حین نماز وضو بگیرد(4) بلکه فقط برای نماز بعدی می بایست تجدید طهارت کند.

البته تصویر جایی که تجدید وضو در میان نماز برای شخص سخت نباشد، بسیار بعید است، مخصوصاً در مورد موضوع این رساله که معلولین جسمی هستند. لذا فقط بحث مختصری پیرامون این قسم داشته و از این بخش عبور می کنیم.

اما بر فرض که تجدید وضو یا تیمم در میان نماز سخت نباشد، ممکن است اشکال شود که خودِ انجام وضو و تیمم در حین نماز باعث بطلان نماز شود. چراکه موجب فعل کثیر در حین نماز است. در پاسخ باید گفت مبطل بودن فعل کثیر دلیل لفظی نداشته و صرفاً از ارتکاز عرف متشرعه برداشت شده است.(5)

در حالی که در مقابل، اطلاق مثل لاصلاة الا بطهور که دلیل لفظی نیز هست، می گوید نماز با طهارت واجب است. پس رعایت طهارت مقدم بر رعایت عدم فعل کثیر است.(6)

یا لااقل گفته

ص: 69


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص231.
2- . همان، ج6، ص233.
3- . رک: سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج1، ص39؛ حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج1، ص164؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص221؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص271؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص567.
4- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص221: «ولزوم التکلیف بما لا یطاق إن وجب لکل خارجٍ».
5- . البته اگر عملی با این عقیده که جزء نماز است اضافه شود، مبطل نماز خواهد بود. همچنان که ادله وارده بر آن دلالت دارند. به عنوان نمونه: الوسائل الشیعه، ج7، ص265، أبواب قواطع الصلاة، باب 15: بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّکفِیرِ
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص213

شود روایات باب، مجوِّز فعل کثیر در نماز است.(1)

دلایل این قول علاوه بر اتفاق فقها(2)، اول این است که طهارت هم شرط در افعال نماز و هم شرط در فواصل و لحظات نماز است. و روایاتی مانند «صاحب البطن الغالب یتوضأ، ثم یرجع فی صلاته فیتم ما بقی»(3) و «صاحب البطن الغالب یتوضأ، ویبنی علی صلاته»(4) برای کسی که می تواند در حین نماز وضو بگیرد، شرطیت طهارت برای فواصل را بر می دارد و می گوید حدث نماز را قطع نمی کند ولی شرطیت طهارت برای افعال نماز باقی می ماند. پس این شخص که می تواند در حین نماز وضو بگیرد، قدرت بر تحصیل این طهارت را دارد. فلذا می بایست به همین صورت عمل کرده و طهارت را در افعال نماز رعایت کند.(5)

دلیل

دوم: استفاده از روایت که منظور از «یتوضأ، ثم یرجع فی صلاته» و «ویبنی علی صلاته» ادامه نماز بدون تجدید طهارت باشد، بعید است.(6)

و این گروه از فقها، در مورد مبطون روایات «یرجع و یبنی علی صلاته» با دلالت بر تکرار وضو در حین نماز پذیرفته اند(7)

و مسلوس را نیز به مبطون ملحق کرده اند.(8)

دلیل سوم: همچنین در مورد مسلوس، وقتی ظهور روایاتِ مربوط به مسلوس در حکم به عدم تجدید وضو در اثناء نماز به دلایلی که برخی بدان اشاره کرده اند پذیرفته نشود،(9) مرجع عمومات «لا صلاة الا بطهور» است. و از آن جا که این شخص معذور است و نمی تواند تماماً نماز را با طهارت رعایت کند، پس حکم می شود به لزوم تکرار وضو در حین نماز به اندازه ای که می تواند، و عسر و حرجی نباشد.(10)

ص: 70


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص416: «و أمّا قاعدة «ما غلب اللّه» فهی قابلة لأن... یثبت بها تسویغ الفعل الکثیر فیها».
2- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص223.
3- . به عنوان نمونه: «فاللّه أولی بالعذر»: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح4.
4- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص363، ابواب الصلاة و حدوده، باب صَلَاةِ الْمَرِیضِ..، ح1043.
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص567: «... فإن الاجماع وإن انعقد علی عدم قاطعیة الحدث للصلاة، لکنه لا ملازمة بینه وبین سقوط شرطیة الطهارة لأفعالها... »
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص568: «ودعوی: أن المراد من قوله علیه السلام: «ثم یرجع فی صلاته... » أنه یأتی بالصلاة الباقیة. ومن قوله علیه السلام: «ویبنی علی صلاته» أنه یعتد بصلاته ولا یحتاج إلی إعادتها، بعیدة جدا من دون موجب لارتکابها».
7- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص164: «ویؤید ذلک... یتوضأ ثم یرجع فی صلاته».
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص323.
9- . به عنوان نمونه: «وکون اللّه أولی بالعذر لا دلالة فیه علی ما نحن فیه، لکونه متمکنا منه بالنسبة إلی کل صلاة، وجعل الخریطة فی الثالث لا ینافی ذلک»: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص322
10- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص323: «وبکونه أقرب إلی قوله (علیه السلام) لا صلاة إلا بطهور»

دلیل چهارم: از روایات مهم که مورد استدلال مرحوم نراقی نیز قرار گرفته،(1)

روایت قماط است که در آن به صراحت آمده: «رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِی بَطْنِهِ أَوْ أَذًی أَوْ عَصْراً مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ فِی صَلَاةِ... فَقَالَ إِذَا أَصَابَ شَیئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْکَ فَیتَوَضَّأَ ثُمَّ ینْصَرِفَ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یصَلِّی فِیهِ فَیبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ»(2)

اشکال این دلایل این است که روایات باب از جمله «فَلَا یعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یتَوَضَّأُ مِنْهُ»(3) و... که در ادامه مفصل تر به آن می پردازیم بر این معنا دلالت می کند که وضو برای شخص مریض و ناتوان، با خروج بول و... باطل نشده و حدث غیر اختیاری، برای وی حدث محسوب نمی شود.(4) پس این روایات حکم شرطیت نماز به طهارت را تخصیص نمی زنند بلکه ادله ناقضیت طهارت توسط حدث غیر اختیاری را تخصیص می زنند.(5)

پس اعاده وضو فقط از حدثی است که «یتوضأ منه» یعنی اختیاری باشد.

راجع به روایات مبطون نیز اولاً سند روایت «یتَوَضَّأُ ثُمَّ یرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ»(6) ضعیف است چراکه سند به این شکل است: «الْعَیاشِی أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ بُکَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ علیه السلام» در حالی که طریق شیخ به عیاشی ضعیف است(7). ثانیاً این روایت علاوه به صورت بالا، به دو شکل دیگر «یبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ»(8) و «یتَوَضَّأ و یبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ»(9) در سه روایت از محمد بن مسلم نقل شده است و این بعید است که یک راوی از یک امام سه بار یک سؤال را تکرار کند و امام هر دفعه جواب متفاوتی بدهد. پس در صورت پذیرش روایت باید گفت این روایات نقل به معنا هستند.(10)

و در نتیجه مانند مدلول چند

ص: 71


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص223.
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج7، ص237، ابواب قواطع الصلاة، باب1: باب بُطْلَانِ الصَّلَاةِ...، ح11؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ج2، ص355، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، باب16: بَابُ أَحْکامِ السَّهْوِ، ح56.
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص266، ابواب نواقض الوضوء، باب7: باب... لَا ینْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ...، ح9.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص231: «مقتضی موثقة السماعة ما قدمناه من عدم انتقاض طهارتهما ببولهما وغائطهما وأن الناقض هو الحدث المتعارف الذی یتوضأ منه».
5- . همان: «أنک عرفت إنا نلتزم بأدلة الاشتراط فی حقهما فإنه لا صلاة إلا بطهور... وإنما تخصص أدلة النواقض».
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص298، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح4.
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص218: «لأن طریق الشیخ إلی العیاشی ضعیف».
8- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح3.
9- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص363، ابواب الصلاة و حدوده، باب صَلَاةِ الْمَرِیضِ..، ح1043.
10- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص218: فالمظنون بل المطمئن به أنها بأجمعها أو ببعضها منقولة بالمعنی

روایت دیگر، بر این دلالت می کند که لازم نیست در حین نماز وضو بگیرد.(1)

خصوصاً اینکه روایت مشتمل بر «یتَوَضَّأُ ثُمَّ یرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ» ضعیف السند است و برعکس، روایت «یبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ» که کلمه یرجع ندارد، به دو سند مختلف نقل شده است.

اما بر فرض چشم پوشی از ضعف سند و همچنین پذیرش دلالت روایت «یتَوَضَّأُ ثُمَّ یرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ» و عمل به لفظ آن(2)، در تعارض این روایت با روایات دیگر از جمله موثقه سماعه می توان «یتَوَضَّأُ ثُمَّ یرْجِعُ» را حمل بر استحباب کرد. چراکه موثقه سماعه با این کلمه است که: «فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِی بِهِ فَلَا یعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یتَوَضَّأُ مِنْهُ»(3) و می گوید وضو برای احداث غیر اختیاری واجب نیست و لازم نیست اعاده کند. پس روایت تجدید وضو در حین نماز در کنار روایت عدم لزوم اعاده، حمل بر استحباب خواهد شد.(4)

ثالثاً این روایات در مبطون آمده و در مسلوس نمی توان حکم به تجدید وضو را استفاده کرد.

اما دلیل سوم ایشان در مورد روایات مسلوس، باید گفت این روایات همچنان که بسیاری از فقها تصریح کرده اند ظاهر در این مطلب است که برای این دسته از مکلفین، طهارت شرط نیست و یا لااقل بگوییم حدث غیر اختیاری موجب نقض طهارتشان نمی شود.(5)

یا اگر این کبرای کلیه پذیرفته نشود، لااقل بر این دلالت می کند که بعد از قرار دادن خریطه، نماز را اقامه می کند و هرچند در اثناء نماز حدثی بیاید یا نه، به نماز ادامه می دهد.(6)

دلیل چهارم ایشان روایت رباط هم که مورد اشاره محقق نراقی بوده،(7)

سنداً ضعیف و بنابراین مردود است.(8) چراکه مشتمل بر موسی بن عمر بن یزید است که توثیق نشده است. همچنین با توجه

ص: 72


1- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص390: «ویحتمل قریبا أن معنی الروایة «یبنی علی صلاته و صاحب البطن الغالب یتوضأ ویبنی علی صلاته» أن المبطون یبنی علی صلاته یعنی لا یقطعها بالحدث الواقع فی أثنائها، وقوله فی الأخیرة یتوضأ یعنی قبل الدخول فی الصلاة».
2- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص391: «یتوضأ ثم یرجع فی صلاته فیتم»، فهی صریحة فی کون الوضوء فی اثنا الصلاة للفظ الرجوع واتمام».
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص266، ابواب نواقض الوضوء، باب7: باب... لَا ینْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ...، ح9.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص218: «لا بدّ من حملها علی الاستحباب، لأن ظهور التعلیل فی العموم فی قوله فی موثقة سماعة: إنه بلاء ابتلی به و لا یعیدن حیث یدلّ علی عدم وجوب الوضوء فی شی ء من الأحداث غیر الاختیاریة أقوی من ظهور الأمر فی الوجوب فی قوله فی الأخیرة: «یتوضأ ثمّ یرجع».
5- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، ص50: «... للعموم المقتضی للعفو من محدثیة ما صدر منه لمرضه»؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص216: «فقد دلتنا الموثقة علی أن بول المسلوس غیر ناقض لوضوئه»
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص391: «لا یخفی أن الروایات الواردة فی السلس تضمنت أنه بعد وضع الخریطة یصلی وإن کان قد دخل فی الصلاة بطهارة من الحدث والخبث، فاجأه الحدث فی أثنائها أم لا».
7- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص223.
8- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص95: «روایة أبی سعید القماط... وهی غیر واضحة السند... فلأنّ فیها موسبن عمر بن یزید ولم یوثق، وابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعیف».

به متن روایت، احتمال آن می رود که مربوط به نوافل باشد.(1)

اشکال آخر این است که در روایات مذکوره و مجوزة نماز بدون طهارت برای شخص بیمار و معلول، اصلاً عسر و حرج مدخلیتی نداشته و مورد اشاره قرار نگرفته است. پس تفکیک حکم به ملاک حرج دلیل روایی ندارد.(2)

البته شاید بتوان از این اشکال پاسخ داد که کلمات «فَاللّه أَوْلَی بِالْعُذْرِ» و «فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِی بِهِ» گویا عسر و حرج مکلف را در نظر گرفته،(3) اما استفاده اینکه حکم دائر مدار این معنای احتمالی باشد، مشکل به نظر می رسد.

ضمن همه آن چه گذشت، و همچنان که صاحب جواهر اشاره کرده اند، روایات وجوب طهارت نسبت به روایات باب، مانند مطلق و مقید یا عام و خاص است و هرچند خاص و مقید انواع و اقسامی داشته باشد ولی نمی توان حکم را برای بعضی دون بعضی دانست. پس تفکیک حکم خاص و مقید به عسر و حرج، دلیلی ندارد.(4)

پس در نتیجه هر چند عسر و حرج نباشد، باز هم لازم نیست در میان نماز تجدید وضو یا تیمم کند. و اما آیا برای نماز بعدی و یا نمازهای بعدی، می بایست وضوی مجدد بگیرد یا با همین وضوی اولیه کافی است؟

مشهور بر لزوم تجدید وضو استدلال کرده اند(5)

که رفع ید از حدث بودن بول و... و «لاصلاة الا بطهور» به وسیله روایات باب مشکل است(6)

فلذا فقط به میزان اتفاق فقها(7) و یا ضرورت،(8)

از این عمومات صرف نظر می شود. ضمن اینکه همانطور که در ادامه خواهد آمد، این دسته، حدث غیر

ص: 73


1- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص583: «وهو مع الضعف والاشتمال علی سهو النبی صلی اللّه علیه وآله یحتمل ما مر من النوافل المکتوبة».
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص222: «وأما التفکیک بین ما قبل الحرج وبعده فهو مما لم یقم علیه دلیل».
3- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص388: «الحرج والمشقة المفهومین من أولویة اللّه سبحانه بالعذر وأنه بلاء ابتلی به».
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص321: «فهی من قبیل المطلق والمقید أو العام والخاص، فیحمل علیه وإن کان الخاص ذا أفراد، فلا وجه لحمله علی بعض الأحوال دون بعض».
5- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص319: «فلا یجمع بین صلاتین فما زاد بوضوء»؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، الخلاف، ج1، ص249؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص163؛ عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص201؛ عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص234.
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص418: «فالجرأة علی رفع الید بها عن عموم «لا صلاة إلّا بطهور» المنضم إلی عموم أدلّة حدثیة البول مشکل».
7- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص163: «أن البول حدث فیعفی منه عن ما وقع الاتفاق علیه، وهو الصلاة الواحدة... وکذا المبطون... وهو یفعل کمن به السلس من تجدید الوضوء لکل صلاة. »
8- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص91: «حجة المشهور: عموم ما دل علی الوضوء بحدوث الحدث، خرج عنه حال الصلاة للضرورة، وبقی الباقی».

اختیاری را ناقض وضو می دانند، فلذا تجدید وضو را برای نماز بعدی لازم می دانند.(1)

در مقابل برخی دیگر از فقها، بر این عقیده اند علاوه بر اینکه دلیلی بر تجدید وضو در میان نیست(2)، از روایاتی مانند صحیحه محمد بن مسلم: «یبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ» یا صحیحه منصور بن حازم: «فَاللّه أَوْلَی بِالْعُذْرِ یجْعَلُ خَرِیطَةً»(3)

و یا «ما غَلَبَ اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر» عفو از حدث غیراختیاری و عدم لزوم تجدید وضو در میان نماز استفاده می شود.(4)

خصوصاً از لفظ عذر در خبر منصور بن حازم، کفایت وضوی اولیه معلوم می شود چرا که عذر باقی است. اما در این میان، صحیحه حریز و موثقه سماعه به طور خاص بر این معنی دلالت می کند.

در صحیحه حریز که در گفتار قبل نیز آمده، امام فرموده است: «إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ حِینَ الصَّلَاةِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیهِ وَ أَدْخَلَ ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یجْمَعُ بَینَ الصَّلَاتَینِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَینِ وَ یؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَینِ وَ یفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ»(5) همانطور که علامه در منتهی،(6) و سید در مدارک(7) آورده اند دلالت این صحیحه در این است که دو نماز با یک وضو جمع شود. اما روایات دیگر از این جهت مطلق هستند. و طبق قاعده حمل مطلق بر مقید عمل، می بایست گفت به جمع دو نماز با یک وضو داد.(8)

در اشکال بر صحیحه حریز آورده شده این روایت توسط مشهور اعراض شده، و ممکن است روایت در مورد کسی باشد که می تواند به اندازه دو نماز خود را حفظ کند(9)

یا شخصی که نمی تواند در اثناء نماز وضو بگیرد و حدثش استمرار دارد. ضمن اینکه روایت راجع به وضو صحبتی نمی کند و

ص: 74


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص221: «حیث إنا تحفظنا علی دلیل الناقضیة فلا بدّ من إعادة الوضوء لکل صلاة».
2- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص68: «من به سلس البول فیجوز له أن یصلی بوضوء واحد صلوات کثیرة لأنه لا دلیل علی تجدید الوضوء علیه».
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح2.
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، صص413-416: «و الأوفق بقاعدة «ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»(ح2) العفو عمّا یتقاطر من البول بغیر اختیاره،... فهی قابلة لأن یثبت بها المعذوریة فی حدثیة ما یقع فی الصلاة».
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص297، ابواب نواقض الوضوء، باب19: باب حکم صاحب السلس والبطن...، ح1.
6- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، ص137: «الحقّ عندی انّه یجمع بین الظّهر و العصر بوضوء واحد، و بین المغرب و العشاء بوضوء، و یفرد الصّبح بوضوء، و إذا صلّی غیر هذه وجب تجدید الطّهارة لکلّ صلاة»
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص243: «فإنّ الجمع بین الفریضتین ظاهر فی کونهما بوضوء واحد،... إلّا أنّ تعدد الوضوء بتعدد الصلاة مطلقا أولی».
8- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص388: «ومقتضی القاعدة حمل مطلق الأخبار علی مقیدها».
9- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص580: «وفیه احتمال أن یکون فیمن یمکنه التحفظ مقدار الصلاتین».

از این جهت در مقام بیان نبوده است.(1) و فقط بیان حکم خبث را دارد که در بین نماز نیاز به طهارت از خبث نیست.

می توان اشکال را این گونه پاسخ داد که صحیحه حریز مورد اعراض نیست همچنان که برخی بزرگان در این مسأله بر آن استدلال داشته،(2) و بعضی آن را ظاهر در همین معنا دانسته اند.(3)

و برخی دیگر از فقها نیز در مسائل دیگر از آن استفاده کرده اند،(4) و قول مرحوم عراقی نیز که حدث غیر اختیاری را ناقض طهارت نمی دانند، احتمالاً مستند به همین روایت و موثقه سماعه است. و این نشان از عدم اعراض و ظهور روایت در این معنا دارد. و ثانیاً بر فرض اعراض، اعراض مانع حجیت نیست.

موثقه سماعه نیز می گوید «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ قُرْحِهِ (فرجه) إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیرُهُ قَالَ فَلْیضَعْ خَرِیطَةً وَ لْیتَوَضَّأْ وَ لْیصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِی بِهِ فَلَا یعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یتَوَضَّأُ مِنْهُ»(5)

و بر این معنا دلالت می کند که وضو برای شخص مریض و ناتوان، با خروج بول و... باطل نمی شود(6)

و بول و... غیر اختیاری، برای وی حدث محسوب نشده، بلکه همچنان که بسیاری از فقها مانند صاحب حدائق،(7)

میرزای قمی،(8)

صاحب جواهر،(9)

آقاضیاء عراقی(10)

و آیت اللّه خویی(11)

از این روایت استفاده

ص: 75


1- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص571.
2- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، ص138. البته ایشان صحیحه حریز را در مورد مسلوس می دانند و در مبطون، منع از جمع کرده است: «و أمّا المبطون فإنّه یجدّد الوضوء لکلّ صلاة، لا یجمع بین صلاتی فرض، لأنّ الغائط حدث، فلا یستباح معه الصّلاة إلّا مع الضّرورة»
3- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص242: «فإنّ الجمع بین الفریضتین ظاهر فی کونهما بوضوء واحد»؛ گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص93: «الظاهر منها ما استدل به».
4- . به عنوان نمونه: عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص257: «فیتخذ السلس کیسا، و یجعل فیه قطنا و یدخل الذکر فیه، و کذا لو کان یقطر منه دم، لنص الصادق (علیه السلام) علی ذلک فی البول و الدم»؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص583: «یجب علیه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما فی صحیح حریز»؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص163: «أما وجوب الاستظهار بالشداد فَلِما رواه حریز»؛ یزدی، عبد الکریم حائری، کتاب الصلاة، ص119: «... هکذا المسلوس فی بعض الأحوال هذا ما أفاده فی نجاة العباد و یدل علی الحکم المذکور فی المسلوس صحیحة حریز إذا کان الرجل یقطر منه البول و الدم».
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج1، ص266، ابواب نواقض الوضوء، باب7: باب... لَا ینْقُضُ الْوُضُوءَ رُعَافٌ...، ح9.
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص215: «فقد دلتنا الموثقة علی أن بول المسلوس غیر ناقض لوضوئه».
7- . صاحب حدائق نیز این روایت را ظاهر در این می دانند که تقطیر در مورد شخص بیمار، حدث محسوب نمی شود: بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص389: «وکیف کان فهی ظاهرة فی کون التقطیر لیس حدثا بالنسبة إلیه».
8- . میرزای قمی استفاده معنی حدث اختیاری از جمله «من الحدث الذی یتوضأ منه» را قوی می دانند: گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص92: «فتحصل قوة لقوله».
9- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص320: «فإن الظاهر أن المراد بالحدث الذی یتوضأ منه ما کان خارجا علی حسب المعتاد».
10- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، ص50: «... للعموم المقتضی للعفو من محدثیة ما صدر منه لمرضه»؛ همان، ص49: «الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة...، لعموم ما غلب».
11- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص216.

کرده اند، اعاده وضو فقط از حدثی باشد که «یتوضأ منه» یعنی اختیاری باشد. از جمله به این دلیل که اگر حدث غیراختیاری قاطع نماز باشد، پس اینها قادر به تکلیف نماز نبوده و از ذمه ایشان ساقط می شد.(1) پس حدث غیراختیاری برای این بیماران قاطع نماز محسوب نبوده و وضوی اولیه برای نماز و نمازهای بعدی، مادامی که حدث اختیاری صورت نگرفته، کفایت می کند.(2)

مرحوم نراقی در رد استدلال به این روایت می گوید ممکن است منظور امام عدم اعاده وضو در اثناء نماز باشد.(3) اما بر فرض که این معنی برداشت شود، باید گفت پس روایت مخالف نظر خود مرحوم نراقی خواهد بود که حکم به لزوم تجدید وضو در صورت عدم عسر و حرج در حین نماز کرده اند.(4)

همچنین مرحوم حکیم می فرماید برای اینکه «الحدث الذی یتوضأ منه» را بر حدث متعارف و اختیاری حمل کنیم نیاز به قرینه دارد در حالی که این قرینه وجود ندارد.(5)

در جواب این اشکال می توان گفت علاوه بر اینکه اگر معنی حدث اختیاری از کلمه «الحدث الذی یتوضأ منه» برداشت نشود، کلام امام لغو خواهد بود. چراکه معنی این می شود: این شخص مریض که حدث غیر اختیاری (دم و بول و...) از او خارج می شود، خریطه ای قرار دهد و وضو بگیرد و نماز بخواند که این بلای است که گریبان او را گرفته و لازم نیست وضو را اعاده کند مگر برای هر حدث اختیاری و غیر اختیاری، یعنی «برای هرگونه حدث اختیاری و غیر اختیاری می بایست وضو را اعاده کند». در حالی که این جمله نیاز به بیان نداشت. ضمن اینکه حکم به نماز خواندن برای این شخص معنی ندارد. چراکه او ممکن است نتواند برای هر بولی که بدون اختیار خارج می شود تحصیل وضو داشته باشد.

این مطلب به ضمیمه روایات دیگر از جمله صحیحه حریز در مسلوس و روایات «یبنی علی صلاته» در مبطون معلوم می کند که حدث غیر اختیاری ناقض وضو نیست.

علاوه بر این، همانطور که در بالا آمد، بسیاری از فقها معنی حدث اختیاری را از جمله «الحدث الذی یتوضأ منه» استفاده کرده اند و اشکال در ظاهر این روایات و تأویل آنها، موجب انسداد باب عمل به ظواهر به مجرد احتمال است.

ص: 76


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص213: «أن الحدث غیر قاطع فی حقهما إذ لو کان قاطعا فی حقهما أیضا سقطت عنهما الصلاة لعدم تمکنهما عن الصلاة المأمور بها»
2- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، تعلیقة استدلالیة علی العروة الوثقی، ص49: «... الأقوی الاکتفاء بوضوء واحد ولو لصلوات متعددة فضلا عن صلاة واحدة ما دام لم یصدر منه حدث طبیعی. »
3- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص222: «إذ لعله علة للعفو عن الخبث أو عن الحدث فی الأثناء».
4- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص221.
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص571.

اما

پس از بحث های طولانی و در نتیجه مختصراً می گوییم اگر روایت سماعه را سنداً ضعیف و مقطوع بدانیم و از عمل به آن منصرف شویم،(1)

پس مدلول صحیحه حریز و روایات عذر و ابتلاء، معمول بها خواهد بود. و اگر صحیحه حریز را فاقد دلالتی در حدث بدانیم، بلکه در مقام بیان حکم خبث باشد،(2) یا بگوییم فقط در مسلوس آمده، پس در مبطون روایات عذر: «إن اللّه اولی بالعذر» و ابتلاء: «أنه بلاءٌ اُبتُلی به»، و همچنین روایات «یَبنی علی صلاته» باقی می ماند، و طبق دلالت روایات عذر، حکم تجدید طهارت در اثناء نماز یا بعد از نماز، دائر مدار عذر مکلف است و با توجه به عذر وی، حکمش نیز توسعه می یابد. ولی از روایات «یَبنی علی صلاته»، لااقل عفو از یک نماز قابل برداشت خواهد بود. و برای نماز بعدی، اگر بتواند می بایست تجدید طهارت کند. همچنان که در این دسته از روایات نیز «یتوضأ و یبنی علی صلاته» آمده است. پس طبق مستفاد از مجموع روایات، در مبطون عفو از یک نماز برداشت می شود و در خصوص مسلوس، با توجه به صحیحه حریز می توان حکم به جمع نماز و عفو از دو نماز برای وی داد.

مورد

سوم. کسی که حدثش مستمر است:

اگر

معلولیت به گونه ای است که حدث مانند بول و... مستمر بوده و قطع نمی شود، و حتی زمانی برای انجام وضو ندارند، تقریباً همه فقها حکم به عدم نیاز به تجدید وضو در اثناء نماز داده اند. چه از حدث بول و چه غائط و ریح باشد،(3) چون فایده ای برای تجدید وضو متصور نیست.(4) چراکه طبق آن چه گذشت، شخص ناتوان، اگر بتواند در اثناء وضو بگیرد می بایست انجام دهد تا طهارت را در افعال نماز حفظ کند، در حالی که چنین شخصی که حدثش مستمر است، در هیچ صورت نمی تواند طهارت را در افعال حفظ کند. پس در نهایت حکم به لزوم وضو برای نماز بعدی کرده اند.(5) و همچنان که گذشت دسته دیگر از فقها نیز قائل به عدم لزوم تجدید طهارت برای حدث غیراختیاری هستند. پس برای این دسته، تقریباً طبق مبانی مورد دوم، یک وضو برای هر نماز یا یک وضو برای همه نمازها البته مادام که حدث اختیاری صورت نگرفته، حکم شده است.(6)

ص: 77


1- . اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج1، ص198: «أکثر الأصحاب لم یعملوا به لضعفه»
2- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج2، ص222: «إذ لعله علة للعفو عن الخبث... ».
3- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص244: «أن موضع الخلاف ما إذا شرع فی الصلاة متطهرا ثم طرأ الحدث فی الأثناء، أما لو کان مستمرا... أنه (مبطون) کالسلس فی وجوب تجدید الوضوء لکل صلاة، والعفو عما یقع من ذلک فی الأثناء لمکان الضرورة. ولا ریب فی ذلک»؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج1، ص163؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص421.
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص569: «لانتفاء فائدة التجدید أو کونه حرجیا».
5- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص325: «فإن الظاهر فیه أنه یتوضأ مرة واحدة لکل صلاة کالمسلوس».
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص210: «له أن یصلِّی صلوات عدیدة بوضوء واحد، و أنه بحکم المتطهّر إلی أن یجیئه حدث آخر من نوم أو نحوه»؛ تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، ج1، ص45: «لیس علیه الوضوء لصلاة أخری، إلا أن یحدث حدثا آخر، کالنوم و غیره، فیجدد الوضوء لها».

مسأله دوم: رفع عذر

در مورد اول از مسأله قبل، مکلفی که زمانی برای نماز با طهارت دارد، اگر نماز را از زمان طهارت به تأخیر انداخت و در آخر وقت به صورت نماز معذور و بدون طهارت خواند، نمازش صحیح است. چرا که در این زمان، راهی دیگر نداشته و معذور است. هرچند ممکن است گفته شود وی گناه کرده(1) چرا که نماز را از حالتی که بر او واجب بوده، تفویت کرده و بدون طهارت خواند.(2)

در دو مورد گذشته نیز که شخص معلول زمانی برای اقامه نماز با رعایت طهارت نداشته و خودش می داند خوب نمی شود، بر حسب وظیفه خود و نماز را بدون رعایت طهارت انجام داده است. اما اگر در وقت حالش خوب شد آیا باید اعاده کند؟ اگر اشکال شود که تکلیف نماز بدون طهارت برای این شخص حکم ظاهری نیست، بلکه همچنان که در جای جای کتب فقها اشاره شده، حکم واقعی ثانوی و اضطراری است.(3) حکمی که امام معصوم برای شخص ناتوان در رعایت طهارت در اخبار متعدده فرمود است. بنابراین در این صورت هم نیاز به اعاده ندارد.

در پاسخ می توان گفت تکلیف ثانویه بر دو گونه است: یا به نحو انقلاب تکلیف است و یا به نحو اضطرار محض. اگر به نحو اول باشد، چون تکلیف منقلب به تکلیف ثانوی شده است، پس انجام آن جایز و مقبول است؛ اما اگر به نحو اضطرار محض باشد، باید اضطرار ثابت شود. و از این روست که گفته می شود می بایست صبر کرد تا اضطرار و عذر معلوم شود. و بحث ما نحن فیه از نوع دوم است. و پس از رفع عذر، معلوم می شود وی معذور نبوده و تحت حکم ثانویه مضطر نبوده است.(4)

همچنین در موارد مسأله قبل، اگر شخص یقین و ظن و احتمال نماز با طهارت ندارد و فقط احتمال می دهد در زمان دیگر حدث کمتری از او خارج می شود، در این مورد گفته شده می بایست آن زمان را رعایت کند.(5)

در حالی که اگر بپذیریم روایات باب، ادله ناقضیت حدث غیر اختیاری را

ص: 78


1- . ممکن است گفته شود وی گناه نکرده است چراکه تفویت قدرت، تفویت واجب نیست بلکه تفویت شرط وجوب است، و تفویت شرط وجوب، موجب عقاب نیست: حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص567: «لیکون المأمور به التام مشروطا وجوبُه بالقدرة، والناقص مشروطا وجوبُه بالعجز عن التام، فتفویت القدرة لیس تفویتا للواجب، بل هو تفویت لشرط الوجوب، فلا یکون معصیة».
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص211؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص566: «لتفویته للمأمور به التام».
3- . رک: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص210: «لأن الصلاة مع الحدث فی حقهما... هی صلاة عذریة بدلًا عن الصلاة المأمور بها علی وجه التمام،... فیقتصر علی المأمور به الاضطراری»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص566؛ حائری، مرتضی، شرح العروة الوثقی، ج2، ص72: «فمقتضی جمیع ذلک ثبوت تکلیف واقعی فی حال عدم إمکان إیصال التکلیف الأوّلی المشتمل علی المصلحة التامّة، و لا ریب أنّ مقتضی ذلک الإجزاءُ، لا من باب إجزاء الحکم الظاهری عن الواقع، بل من باب إجزاء الحکم الواقعی الثانوی عن الواقعی».
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص324: «ولعل التفصیل فی الأعذار بین ما یستظهر منها أنها من قبیل انقلاب التکلیف وصیرورتها تکلیفا ثانیا وبین ما یستظهر منها أنها اضطراریة محضة کصلاة المکتوف ونحوه لا یخلو من قوة، فیجوز فی الأول دون الثانی».
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص576: «وکذا الحال فی الفترة التی هی أخف إذا کان یمکنه إیقاع بعض الصلاة فیها مع الطهارة، لأنه مأمور بایقاع الصلاة فیها».

تخصیص می زنند و نقض حدثی صورت نگرفته است، و اگر روایات عذر و ابتلاء و یا جعل خریطه و... را بپذیریم پس باز هم حدث کمتر و بیشتر معنی ندارد.

مسأله سوم: تطهیر خبث

تمام آن چه بحث شد پیرامون حدث اعم از بول، غائط و ریح بوده که ناقض وضو برای شخص سالم شمرده می شود. چراکه همانطور که در گفتار دوم بحث آن گذشت، صحت نماز مشروط به طهارت بدن و لباس است. اما حکم نماز شخص معلول از جهت خبث و نجاست لباس او چگونه است؟ در ابتدا خبث ناشی از بول و غائط به طور جدا بحث شده و سپس خبث ناشی از دم خواهد آمد.

البته قبل از نماز، تحت اطلاقات اشتراط طهارت در لباس و بدن قرار داشته و لازم است با طهارت و نهایتاً با حالت مذکور در روایت با خریطه و کیس وارد نماز شود.

فقها مدلول روایات مسلوس و روایات عذر و بلاء را جواز دخول در نماز، فقط با همان حالت که در روایت آمده به صورت حفظ از نجاست بدن و لباس با استفاده از خریطه، کیس و... می دانند.(1) البته تحفظ و نگهداری شخص از نجاست، در حد امکان و توانایی بدون مشقت و سختی واجب بوده و مازاد بر آن، به دلایلی از جمله «إن اللّه اولی بالعذر» یا «أنه بلاء ابتلی به» عفو شده است.(2) البته طبق قاعده اگر تطهیر موضع از خبث در میان نماز باعث باطل شدن نماز نشود، باز هم باید واجب باشد.(3) ولی به دلیل روایات باب که از تطهیر موضع در میان نماز سخن نگفته اند، و مخصوصاً روایات مسلوس و... که امر به قرار دادن خریطه برای حفظ از سرایت نجاست، می کند،(4) گفته می شود تطهیر برای یک نماز کفایت می کند و برای نماز بعدی می بایست تطهیر صورت گیرد. در مورد مبطون نیز، از آن جا که در روایات حدث غیر اختیاری را «ممّا غلب اللّه» دانسته، مبطون نیز ملحق به مسلوس می شود.(5)

پس واجب است این اشخاص در حد امکان از تعدی نجاست به بدن و لباس جلوگیری کنند و قبل از نماز نیز خود را تطهیر کنند.

ص: 79


1- . به عنوان نمونه: عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص: 257: «و کذلک السلس و المبطون یستظهر، فیتخذ السلس کیسا، و یجعل فیه قطنا و یدخل الذکر فیه، و کذا لو کان یقطر منه دم، لنص الصادق (علیه السلام) علی ذلک فی البول و الدم»؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص388؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص420؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، «العروة الوثقی فیما تعم به البلوی»، ص274؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص227؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص574)
2- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج2، ص388: «... مع وجوب التحفظ من النجاسة بحسب الامکان دفعا للحرج والمشقة المفهومین من أولویة اللّه سبحانه بالعذر وأنه بلاء ابتلی به».
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص419: «لو لم یستلزم تجدید الطهارة فعلا مبطلا، فمقتضی القاعدة وجوب الطهر فی أثناء الصلاة»
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص574: «قد یستفاد الترخیص من النصوص المتعرضة لوضع الخریطة، فإن عدم التعرض فیها لتطهیر الحشفة ظاهر فی عدم وجوبه»
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص419: «أنّ النجاسة فی السلس معفوّ عنها، من حیث إنّه ممّا غلب اللّه، فیقتصر علی جعل الخریطة للتحفّظ عن سرایة النجاسة فیتعدّی إلی غیر البول»

اما برخی دیگر از بزرگان به کفایت طهارت واحده از خبث برای حداکثر دو نماز در نمازهای متصل قائل شده اند و این را از جمع بین صحیحه حریز و موثقه سماعه برداشت کرده اند. به این تقریب که: موثقه سماعه می گوید وضو با بول و غائط غیر اختیاری باطل نشده و نیاز به وضوی مجدد برای سایر نمازهایش ندارد، ولی صحیحه می گوید نمازهایش را متصل کند. پس عفو از تطهیر بدن و لباس برای مدت دو نماز را معلوم می کند و باید گفت منظور صحیحه طهارت خبثی است نه حدثی،(1) و اینکه نجاست خبثی مانع صحت دو نماز نیست. و اگر لباس نجس شد، برای نماز سوم(2) می بایست تطهیر شود. ولی موثقه می گوید این شخص می تواند نمازهای بعدی را با وضوی اولی مادامی که با حدث اختیاری از بین نرفته بخواند. فلذا از صحیحه حریز در کنار موثقه سماعه استفاده می شود که برای سایر نمازهای یومیه اش، طهارت حدثی اش از بین نرفته و نیاز به تجدید وضو نیست ولی از جهت طهارت خبثی، لباسش را که نجس شده می بایست تطهیر کند.(3) اما از آن جا که صحیحه حریز راجع به مسلوس آمده، و غائط در روایت نیامده است. فلذا راجع به غائط ممکن است حکم به احتیاط شود و گفت عفو فقط از نجاست غائط فقط در حین نماز صورت گرفته، بنابراین می بایست برای نماز بعدی، بدن و لباس تطهیر شود.(4)

اما راجع به خون بیمار، طبق مدلول روایاتی که در گفتار قبل آمد، و همچنین آن چه از کلمات فقها استفاده می شود، به حدی که شیخ طوسی اجماع شیعه را بر آن دانسته است،(5)

خون مدام از زخم و... در بدن بیمار مورد عفو بوده و وجود این خبث اشکالی ندارد.(6) بلکه وی نماز می خواند هر چند که خونش سائل باشد.(7)

ص: 80


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص228: «أنها ناظرة إلی جهة عدم مانعیة النجاسة بمقدار الصلاتین لعدم ذکر الوضوء فی الصحیحة».
2- . منظور از نماز سوم، در نمازهایی است که طبق صحیحه حریز حکم به جمع آن شده است. مثلاً نماز ظهر و عصر با یک بار تطهیر از خبث کافی است و برای نماز مغرب می بایست دوباره تطهیر از خبث صورت گیرد.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص216: «لیس له الدخول فی غیر الصلاتین من النوافل أو غیرها إلّا بعد غسل الموضع و تطهیره».
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص216: «و لا تأتی فی المقام صحیحة حریز، لاختصاصها بالبول و عدم اشتمالها علی ما هو کالعلّة حتی یتعدی عنه إلی الغائط، و معه یجب إزالة نجاسة الغائط قبل الصلاة (نماز دوم)»
5- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، «الخلاف»، ج1، ص252: «دلیلنا: إجماع الفرقة و إجماعها حجة».
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج3، ص307: «أما الجرح السائل فلا یجب شده بل تجوز الصلاة و ان کان سائلا کما دلت علیه الاخبار الکثیرة مضافا الی اتفاق الأصحاب»؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص431: « و عفی أیضا فی الصلاة بلا خلاف عن دم القروح اللازمة و الجروح الدامیة»؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص286: «العفو عن دم القروح و الجروح حال الصلاة فی الثوب و البدن قلیلا کان أم کثیرا فی الجملة إجماعی، و النصوص به مستفیضة»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، «کتاب الطهارة «، ج2، ص414: «والجرح الذی لا یندمل ولا ینقطع دمه معفو عنه... »
7- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج1، ص257: «أمّا الجرح الذی لا یرقأ دمه، فلا یجب شدّه بل یصلّی و ان کان سائلا»

مسأله چهارم: ظرف نجاست

همچنان که از کلمات فقها با مبانی مختلفشان استفاده می شود کیسه و محلی که نجاست بول و غائط شخص معلول در آن قرار می گیرد، موجب بطلان نماز نیست. چراکه از لباس نمازگزار محسوب نمی شود. اگر هم ملبوس محسوب شود جزء «مالایتم الصلاة فیه» است مانند جوراب و قلنسوه و... که معفو عنه است.(1)

مسأله پنجم: وجوب مبادرت

همانطور که روشن شد، شخص معذوری که زمانی برای انجام نماز با طهارت ندارد، و نمی تواند در اثناء نماز هم وضو بگیرد، وضوی واحد برایش کفایت می کند. اما آیا مبادرت و تعجیل به نماز پس از وضو واجب است؟ و یا نماز بعدی را می بایست به سرعت آغاز کند؟ پاسخ این سؤال ریشه در مبنای پذیرفته شده در مسأله اول دارد.

طبق

مبنای برخی از جمله آقاضیاء و آیت اللّه خویی از آن جا که این شخص نیازی به تجدید وضو در حین نماز و یا نماز بعدی نداشته و حدث غیر اختیاری برای این شخص ناقض وضو محسوب نمی شود. لذا پس از وضوی اولی برای ورود به نماز، مبادرت و تعجیل در ورود به نماز واجب نمی باشد.(2)

اما بر مبنای مشهور که حدث غیر اختیاری هم ناقض محسوب شده و ملاک عذر که در روایات نیز بدان اشاره شده دخیل در حکم عفو از نماز با طهارت بر ایشان شده، در این صورت، مبادرت تا حد امکان واجب است.(3)

البته در این مبنا هم، معلولی که بول و... استمرار دارد، برای وی نیز مبادرت لازم نیست.

مسأله ششم: سایر اجزاء نماز

طبق مبنای پذیرفته شده در مسأله یکم، هر کاری که طهارت در آن شرط است برای شخص معلول با همان وضوی واحد، قابل انجام خواهد بود. پس سجده و تشهد فراموش شده، نماز احتیاط، و یا نوافل با همین وضو صحیح است. چراکه طبق آنچه از ادله استفاده می شود، این شخص معذور است و بول و... غیر اختیاری ناقض وضو و طهارتش محسوب نمی شود.(4) اما در مقابل، اگر وضو را

ص: 81


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، «العروة الوثقی فیما تعم به البلوی»، ج1، ص274؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص228: «لأنه إما من قبیل المحمول المتنجس وهو غیر موجب لبطلان الصلاة»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص574.
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص224: «علی ما سلکناه فی المسألة من التخصیص فی ناقضیة الحدث فی حق المسلوس و المبطون و ما یلحق بهما و عدم کون البول و الغائط و الریح ناقضاً لطهارتهم، و بقائها فی حقّهم إلی أن یخرج منهم حدث اختیاری، فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة».
3- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج2، ص580: «ولا یتوضآن، إلا (عند الشروع فیها) فإن قدما لم یکن دلیل علی العفو عن الحدث المتجدد»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص328: «توضأ لکل صلاة...، لکن یجب أن یکون عندها لا مقدما علیها».
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص225: «فلظهور أن الحدث منهما لیس بحدث ناقض للطهارة».

نهایتاً برای یک نماز بدانیم، پس آنچه خارج از نماز شمرده می شود، مانند نوافل می بایست با وضوی جداگانه ای باشد، ولی اجزاء دیگر مانند سجده سهو و... چون جزء همان نماز هستند، با همان وضو نیز کافی خواهد بود.(1)

مسأله هفتم: نماز اضطراری

گفته شده که اگر بیماری این شخص به طوری است که وی با ادای نماز به صورت اضطراری(2) بتواند طهارت را رعایت کند، پس این شخص بیمار می بایست نماز را به حالت اضطراری به صورت مختصر بخواند.(3) چراکه اجزاء و شرایط نماز دو دسته هستند. دسته ای مانند قرائت رکوع و سجده بدل و جایگزین دارند و دسته ای مانند طهارت جایگزین ندارد. و اگر مردد شویم در نماز به رعایت اجزاء ما له البدل یا اجراء ما لا بدل له، پس رعایت اجزائی که بدل ندارند مقدم خواهد بود. پس وی می بایست طهارت را رعایت کند ولی قرائت و سجده و رکوع را به گونه ای دیگر بخواند تا طهارتش حفظ شود.(4)

پاسخ داده می شود اگر روایات باب نبود، طبق قاعده حکم به تعیین نماز اضطراری می شد.(5) اما با وجود روایاتی که وظیفه این بیماران و معلولان را تعیین می کند، جایی برای حکم به وجوب ادای نماز اضطراری نیست.(6)

ص: 82


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص273: «لا یجب علی المسلوس و المبطون أن یتوضئا لقضاء التشهد و السجدة المنسیین بل یکفیهما وضوء الصلاة التی نسیا فیها بل و کذا صلاة الاحتیاط یکفیها وضوء الصلاة التی شک فیها».
2- . حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص351: «أن یقرأ فی الأولیین بأمّ الکتاب وحده و فی الأخیرتین بتسبیح، یسبّح فی کلّ واحدة أربع تسبیحات، فإن لم یتمکّن من قراءة فاتحة الکتاب سبّح فی جمیع الرکعات، فإن لم یتمکّن من التسبیحات الأربع فلیقتصر علی ما دون ذلک من التسبیح فی العدد، و یجزیه منه تسبیحة واحدة فی قیامه، و تسبیحة فی رکوعه، و تسبیحة فی سجوده، و فی التشهّد ذکر الشهادتین خاصّة، و الصلاة علی محمّد و آله صلّی اللّه علیه و آله و علیهم السلام ممّا لا بدّ منه فی التشهّدین، و یصلّی علی أحوط ما یقدر علیه فی بدار الحدیث من جلوس أو اضطجاع، و إن کان صلاته بالإیماء أحوط له فی حفظ الحدث و منعه من الخروج صلّی مؤمیا، و یکون سجوده أخفض من رکوعه»
3- . به عنوان نمونه: حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص351: «أنّ مستدام الحدث یخفّف الصلاة و لا یطیلها، و یقتصر فیها علی أدنی ما یجزی المصلّی عند الضرورة»؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج1، ص583: «وإن أمکنه التحفظ من الحدث إذا اختصر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أومأ للرکوع والسجود وجب».
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص233: «وذلک لأن ما لا بدل له وهو الطهارة متقدم علی ما له البدل وهو القراءة والرکوع والسجود».
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص577: «ولو بنی علی الغض عن النص والفتوی کان مقتضی القاعدة ترجیح الطهارة علی الأجزاء غیر الرکنیة».
6- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج2، ص325: «أنه مخالف لاطلاق الأدلة»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الطهارة، ج2، ص423: «ظاهر الأخبار فی السلس و نحوه أنّ له أن یصلّی الصلاة المتعارفة، و أنّ هذا المرض موجب للعفو عن الحدث لا للرخصة فی ترک أکثر الواجبات، تحفّظا عن هذا الحدث»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص233: «أن الأخبار الواردة فی المقام دلّتنا علی أن وظیفة المسلوس و المبطون هی الصلاة علی الکیفیة المتقدّمة و معه لا وجه للاحتیاط و الجمع بینها و بین الصلاة الاضطراریة»؛

فصل دوم: معلولیت موجب عدم تحقق قیام و جلوس

اشاره

در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی توانند جزء قیام و راست ایستادن و همچنین جلوس را برای تشهد و سلام در نماز رعایت کنند پرداخته ایم.

طبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامه خواهد آمد، نمازگزار می بایست در بخش هایی از نماز، قیام داشته باشد و راست بایستد و در بخش هایی نیز جلوس داشته باشد و بنشیند. البته قیام قابل تقسیم به رکن و غیر رکن است. اما در بحث اینجا، فارغ از این تقسیم، و اینکه در چه مواردی قیام رکنی و چه مواردی غیر رکنی است، به طور کلی پیرامون قیام و جلوس از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام این دو باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر با کمک چیزی یا شخصی می تواند قیام ناقص داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا قیام و جلوس را تبدیل به چه فعلی کند؟

در این فصل نیز مانند دیگر فصول بخش سوم، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت هایی که موجب عدم تحقق قیام و جلوس است می آید، پس از آن ادله شرطیت قیام و جلوس در نماز، و سپس روایات مهم موضوع قیام و جلوس در نماز اشخاص معلول و ناتوان بیان شده و در پایان، وظیفه این معلولین پی گرفته می شود. ضمن اینکه منظور از جلوس که در این بحث می آید، جلوس تشهد و سلام است.

گفتار اول: برخی مصادیق

در این گفتار برخی بیماری هایی که موجب عدم تحقق قیام و جلوس است، ذکر می شود.

از جمله این بیماری ها: می توان به فلج مغزی، قطع عضو بدن، ام اس، ضایعه نخاعی، تومور مغزی، راشیتیسم، آرتریت روماتوئید، پلی میوزیت و درماتومیوزیت، تیبیال همی ملیا، ضربه مغزی، آبسه مغزی، و پارکینسون، اشاره کرد که به جهت قطع عضو، یا اختلال در قدرت عضلانی یا اختلالات حسی در بخشی از بدن که گاهی رخ می دهد، مکلف از قیام و جلوس ناتوان می شود که توضیح هر یک از این بیماری ها در صفحه 6 آمده است.

گفتار دوم: ادله اشتراط قیام و جلوس

اشتراط صحت نماز به انجام قیام و راست ایستادن و همچنین جلوس و نشستن، در روایات مختلف و همچنین در کلام فقها و گاهاً بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشاره رفته، و اشکالی در

ص: 83

اعتبارش نیست.(1) لذا طرداً للباب از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به دو روایت اشاره می شود و بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده ایم.

روایت اول. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قال: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ: وَ قُمْ مُنْتَصِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللّه ص قَالَ - مَنْ لَمْ یقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ: پس راست بایست زیرا رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر کس بهنگام نماز پشت خود را راست و مستقیم نگیرد او را نماز نیست.» (2)

از نظر سند، این صحیحه در کتب مهم روایی از جمله کافی(3)

و من لایحضره الفقیه(4)

به دو سند آمده است. البته در نقل شیخ صدوق مفصل تر آمده است. همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع و عمل بوده است.

به عنوان نمونه محقق اردبیلی در مجمع الفائدة،(5)

بحرانی در حدائق،(6) و میرزای قمی در غنائم الایام(7)،

نراقی در مستند الشیعه،(8) شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(9)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(10) آیت اللّه بروجردی در تبیان الصلاة،(11) محقق داماد در کتاب الصلاة،(12)

مرحوم حکیم در مستمسک،(13) آیت اللّه احمد خوانساری در جامع المدارک،(14)

حائری در خلل الصلاة،(15) امام خمینی

ص: 84


1- . به عنوان نمونه: بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص57: «قد صرح الأصحاب (رضوان اللّه علیهم) بان القیام رکن فی الصلاة متی أخل به مع القدرة عمدا أو سهوا بطلت صلاته»؛ گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص435: «یجب القیام فی الفرائض مع الاختیار بالإجماع، و الکتاب، و الأخبار الصحیحة و غیرها»؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص36: «و هو واجب فی الفرائض حال تکبیرة الإحرام و القراءة و قبل الرکوع و بعده، إجماعا من المسلمین، بل ضرورة من الدین»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص274: «بلا إشکال و لا خلاف(در وجوب جلوس)، بل إجماعاً کما ادّعاه غیر واحد».
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص489، ابواب القیام، باب2: وجوب الانتصاب...، ح1.
3- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص300، کتاب الصلاة، باب الخشوع فی الصلاة...، ح6.
4- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه؛ من لایحضره الفقیه، ج1، ص278، ابواب القبله، ح856.
5- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص188.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص59.
7- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص436.
8- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص39.
9- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص497.
10- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج11، ص477 و ج12، ص13.
11- . بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تبیان الصلاة، ج5، ص76.
12- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج3، ص401.
13- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص62 و 90.
14- . خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج1، ص326.
15- . یزدی، مرتضی بن عبد الکریم حائری، خلل الصلاة و احکامه، ص165.

در الخلل فی الصلاة،(1) و آیت اللّه خویی در موسوعه،(2) و ... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت: واضح است که امر به قیام و راست ایستان در نماز می کند، (3)

و این امر به حدی است که اگر رعایت نشود، نماز صحیحی نخواهد بود.

روایت دوم. صحیحه ابی بصیر از امام صادق علیه السلام

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَیوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یعْنِی الْمُرَادِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: قَالَ امیرالمؤمنین ع مَنْ لَمْ یقِمْ صُلْبَهُ فِی الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ: هر کس بهنگام نماز پشت خود را راست و مستقیم نگیرد، او را نماز نیست. »(4)

از نظر سند، این صحیحه که در کتاب کافی(5) آمده، همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع و عمل بوده است.

به عنوان نمونه مرحوم بحرانی در حدائق،(6) و آیت اللّه بهبهانی در حاشیه بر مدارک،(7)

میرزای قمی در غنائم الایام،(8)

و شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(9)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(10)

مرحوم حکیم در مستمسک،(11)

و آیت اللّه خویی در موسوعه،(12)

و ... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است که روایت به انتصاب و راست کردن پشت در هنگام نماز حکم می کند. و این همان معنی شرطیت صحت نماز به انتصاب است.(13)

روایت سوم. صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَینِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ...: اگر بعد از رکعت دوم از نماز ظهر و غیر آن ایستادی و تشهد نگفته بودی، و

ص: 85


1- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، الخلل فی الصلاه، ص201.
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص109
3- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص60: «... لدلالتهما علی وجوب الانتصاب فی الصلاة بلا انحناء»
4- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص489، ابواب القیام، باب2: وجوب الانتصاب...، ح2.
5- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص320، کتاب الصلاة، باب الرکوع...، ح4.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص60.
7- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، الحاشیة علی مدارک الأحکام، ج3، ص78.
8- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص436.
9- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج6، ص563.
10- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص13.
11- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، 90.
12- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص109.
13- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص109: «إنّ مقتضی إطلاق هذه النصوص اعتبار القیام و الانتصاب».

در رکعت سوم قبل از رکوع یاد آن افتادی، بنشین و تشهد بجا آور. »(1)

از نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی(2)

و شیخ طوسی در تهذیب(3)

است. علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(4) محقق اردبیلی در مجمع الفائدة،(5)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(6)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(7)

مرحوم بحرانی در حدائق،(8)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(9)

آیت اللّه خویی در موسوعه(10)

و... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم، هرچند در بحث شک در انجام تشهد وارد شده، اما دستور امام به جلوس و انجام تشهد، نشان می دهد که جلوس و تشهد در نماز واجب هستند.(11)

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که قیام و راست ایستادن، و همچنین جلوس و تشهد برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از ایستادن و راست کردن پشت، و جلوس و نشستن، در روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، روشن می شود.

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

آن چه در این گفتار بدان اشاره می شود، برخی از روایات معین کننده راهکار به جای قیام و جلوس سالم است که به عنوان نمونه خواهد آمد.

یکم. صحیحه ابی حمزه از امام باقر علیه السلام:

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یذْکُرُونَ اللّه قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ(12) قَالَ: الصَّحِیحُ یصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یصَلِّی جَالِساً وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ الَّذِی یکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یصَلِّی جَالِساً: امام باقر علیه السلام در مورد آیه مبارکه فرمودند: شخص سالم ایستاده و مریض نشسته نماز می خواند. و علی

ص: 86


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص406، ابواب التشهد، باب9: وجوب الجلوس...، ح3.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص357، کتاب الصلاة، باب من تکلم...، ح8.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص344، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، بَابُ 16: احکام السهو، ح17.
4- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص385.
5- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص156.
6- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص433.
7- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص372.
8- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج9، ص140.
9- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص324.
10- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص243.
11- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص243: «فإنّ الأمر بالجلوس و التشهّد ظاهر فی الوجوب».
12- . قرآن کریم، سوره آل عمران: 3، آیه191: «همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند.. »

جنوبهم برای کسی است که از مریضی که نشسته نماز می خواند، ضعیف تر (ناتوان تر) است».(1)

از نظر سند: این صحیحه مورد اعتماد مرحوم کلینی در کافی(2)

و شیخ طوسی در تهذیب(3)

است. علاوه بر صحت سندی، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد توجه بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(4) علامه حلی در مختلف الشیعه،(5)

محقق بحرانی در حدائق الناضره،(6)

محقق اردبیلی در مجمع الفائده،(7)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(8)

محقق داماد در کتاب الطهارة،(9)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(10)

سید محسن حکیم در مستمسک العروة،(11)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت وظیفه مکلف را بیان می کند که اگر سالم بود و توانایی داشت بایستد، و اگر مریض و ناتوان بود، می نشیند و اگر قدرت نشستن هم نداشت، مضطجعاً بر پهلو خوابیده و نماز می خواند.

دوم. روایت شیخ صدوق از پیامبر صلی اللّه علیه و آله:

«قَالَ رَسُولُ اللّه ص الْمَرِیضُ یصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیمَنِ فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیسَرِ فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعِ اسْتَلْقَی...: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمودند مریض ایستاده نماز می خواند، و اگر نتوانست، نشسته نماز می خواند، و اگر قدرت (بر نشسته) نداشت، بر پهلوی راست نماز می خواند، و اگر قدرت نداشت، بر پهلوی چپ نماز می خواند، و اگر قدرت نداشت بر پشت دراز کشیده و نماز می خواند...» (12)

از نظر سند: این روایت که با لفظ «قال» نه «رُوِی» توسط شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه(13) نقل شده، مورد توجه و نقل فقها قرار گرفته است.

ص: 87


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح1.
2- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص411، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ الکبیر...، ح11.
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص169، کتاب الصلاة، بَابُ 9: تفصیل ما تقدم...، ح130.
4- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص158.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص33.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص59.
7- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص191.
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص223.
9- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج4، ص115.
10- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص37.
11- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص90.
12- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص485، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح15.
13- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص362، باب صلاة المریض..، ح1037.

به عنوان نمونه شهید اول در ذکری الشیعه،(1) محقق کرکی در جامع المقاصد،(2)

محقق اردبیلی در مجمع الفائده،(3)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(4)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(5)

بحرانی در حدائق،(6)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(7)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(8)

محقق داماد در کتاب الطهارة،(9)

آقا ضیاء در شرح تبصرة،(10)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت به ترتیب نماز به صورت نشسته، خوابیده بر پهلوی راست، خوابیده بر پهلوی چپ، و بر پشت دراز کشیدن و نماز خواندن را برای شخصی که قدرت ندارد، تشریع و تجویز کرده است.

گفتار چهارم: بیان مسائل

پس از بیان برخی روایات مربوط به این موضوع، در این گفتار به نتایجی که از این روایات استفاده می شود، می پردازد.

لازم است یادآوری شود، بررسی هر مسئله یا بیان مسئله و طرح آراء فقهاء بزرگ به اختصار است.

همچنین باید گفت، قیام قابل تقسیم به رکن و غیر رکن است.(11) و هر کدام از این دو در بخش های مختلف نماز قرار دارد که بحث های خاص آن در کلمات فقها مفصلاً آمده است. اما اینجا، فارغ از این تقسیم بندی ها، پیرامون قیام و جلوس به طور کلی به مباحثی مانند اینها می پردازیم: اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر با کمک چیزی یا شخصی می تواند قیام ناقص داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا قیام و جلوس را تبدیل به چه فعلی کند؟ حال چه قیام رکنی باشد و چه غیر رکنی باشد.

ضمن اینکه برای قیامِ صحیح شروطی را از جمله انتصاب به معنی راست ایستادن، استقلال به معنی استفاده نکردن از تکیه گاه، و استقرار به معنی عدم حرکت و رعایت طمأنیه، و روی دو پا

ص: 88


1- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص273.
2- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص39.
3- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص190.
4- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص39.
5- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج2، ص261.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص67.
7- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56.
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص267.
9- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج2، ص74.
10- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصرة المتعلمین، ج2، ص13.
11- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص632: «و هو أقسام إما رکن و... و واجب غیر رکن و... مستحب».

ایستادن برشمرده اند.(1) همچنان که برای جلوس نیز شروطی دانسته شده،(2)

ولی این رساله فارغ از بحث از اثبات این شرایط بوده و بر فرض ثابت شدن این شرایط بحث می کنیم.

مسأله یکم. رعایت قیام و جلوس کامل در زمان دیگر

اگر شخص معلول یقین دارد برای انجام فریضه نماز هرچند در آخر وقت به اندازه ای زمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت قیام و جلوس بخواند، وی می باید نماز سالم را رعایت کند، هرچند در آخر وقت باشد. بنابراین اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند ولی قیام یا جلوس نقض شود، نمازش باطل خواهد بود. چرا که با قدرت در رعایت قیام و جلوس، وی مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات شرطیت قیام و جلوس باقی است.

البته اگر نماز را از آن زمانی که می توانست ایستاده یا با رعایت جلوس بخواند به تأخیر انداخت و در آخر وقت به صورت نماز نشسته یا خوابیده خواند، نمازش صحیح است. چرا که در این زمان، راهی دیگر نداشته و معذور است. هرچند ممکن است مثل شیخ انصاری بگوییم وی گناه کرده(3) چرا که نماز را از حالتی که بر او واجب بوده، تفویت کرده و غیر ایستاده خواند.

اما اگر این شخص یقین نداشته باشد ولی احتمال وجود زمانی برای ادای نماز با رعایت قیام و جلوس بدهد، می بایست صبر کند،(4)

چراکه اولاً در شک در قدرت داشتن، لازم است احتیاط را رعایت کرده(5)

و تا می تواند سعی کند ایستاده بخواند. و ثانیاً تکلیف به طبیعیِ نماز شامل نمازی در اول تا آخر وقت تعلق گرفته، و تا زمانی که قدرت بر فردی از این طبیعت باشد، نوبت به تکلیف ثانوی اضطراری نمی رسد.(6) ثالثاً تکلیف ثانوی به نماز نشسته و خوابیده اطلاقی ندارد که مکلف به محض ناتوانی، به صورت نشسته و خوابیده نماز بخواند، چه که در آخر وقت قدرت بر نماز ایستاده داشته باشد و چه نداشته باشد؛(7)

بنابراین وی لازم است صبر کند و اگر تا آخر وقت توانایی پیدا نکرد، به صورت نشسته و

ص: 89


1- . رک: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص215؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص95 و...
2- . رک: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، صص279-246.
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص258: «غایة الأمر عصیانه بترکه الصلاة مع القراءة قائما إلی أن وجب علیه الصلاة مع القراءة قاعدا، و هذا هو الأقوی» البته ممکن است بگوییم وی گناه نکرده است چراکه تفویت قدرت، تفویت واجب نیست بلکه تفویت شرط وجوب است، و تفویت شرط وجوب، موجب عقاب نیست: حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص567: «لیکون المأمور به التام مشروطا وجوبُه بالقدرة، والناقص مشروطا وجوبُه بالعجز عن التام، فتفویت القدرة لیس تفویتا للواجب، بل هو تفویت لشرط الوجوب، فلا یکون معصیة».
4- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص460: «إذا ظن التمکن من القیام فی آخر الوقت وجب التأخیر بل و کذا مع الاحتمال».
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج2، ص576: «لأن الشک فی القدرة موجب للاحتیاط».
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص243: «لأنّ التکلیف الأوّلی قد تعلّق بطبیعی الصلاة الجامعة لتمام الأجزاء و الشرائط المحدودة بین الحدین من المبدأ و المنتهی کالزوال و الغروب مثلًا،... و إنّما تنتقل الوظیفة إلی البدل الاضطراری و التکلیف الثانوی بعد العجز عن هذه الطبیعة الذی لا یتحقق إلّا بالعجز عن تمام الأفراد».
7- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص138.

خوابیده بخواند.

البته همچنان که آیت اللّه خویی آورده اند باید گفت اگر چنین شخصی استصحاب عذر تا آخر وقت کرد(1) و زودتر به صورت نشسته یا خوابیده نماز خواند نمازش صحیح است؛ به شرط اینکه عذر تا آخر وقت باقی باشد. ولی اگر در وقت، توانایی پیدا کرد نماز را به شکل اصلی بخواند، می بایست اعاده کند. چراکه نماز نشسته و خوابیده، برای شخصی که احتمال رفع عذر می داد و یا حتی یقین به ناتوانی در وقت داشت، اما عذرش در وقت برطرف شده، مأموربه ظاهری یا خیالی بوده و از مأموربه واقعی این شخص که نماز ایستاده با رعایت جلوس در تشهد است، مجزی نیست.(2) البته اگر خارج از وقت حالش خوب شد، لازم به قضاء نیست چراکه به وظیفه آن زمانش عمل کرده است.

اما این نتیجه در جایی که مکلف یقین به ناتوانی داشت، و شروع به نماز نشسته و خوابیده کرد، ولی در میان نماز، قدرت بر ایستادن پیدا کرد، نقض شده است. چراکه در این مورد فقها اتفاق دارند که ادامه نماز را ایستاده می خواند،(3)

و همین مجزی است.(4) که در مسأله هشتم بدان اشاره می شود.

مسأله دوم. انواع قیام اضطراری

قیام اضطراری می تواند انواع مختلفی داشته باشد: انحناء و میل داشتن به یک طرف، تکیه دادن، و ایجاد فاصله زیاد بین پاها و... که در هرکدام از اینها برخی شرایط صحت قیام از جمله انتصاب به معنی راست ایستادن، استقلال به معنی استفاده نکردن از تکیه گاه، و استقرار به معنی عدم حرکت و رعایت طمأنیه و یا رعایت فاصله پاها مراعات نمی شود.

اگر مکلف فقط برخی از شرایط قیام مانند انتصاب، استقلال و استقرار را بتواند رعایت کند و برخی دیگر از شرایط را نتواند، رعایت کدام یک بر دیگری مقدم است؟ و یا اگر بتواند نشسته با رعایت این شروط نماز بخواند ولی به صورت ایستاده، توانایی رعایت انتصاب، استقلال و استقرار را نداشته باشد، حکم چگونه است؟ این صورت های مختلفی دارد که ذیلاً به آن اشاره می شود:

مورد اول: اگر مکلف به هر گونه از اقسام قیام اضطراری توانایی داشت، به طور کلی لازم است به آن روشی که نزدیک تر به حالت قیام صحیح است اقدام کند.(5) و در حدی که می تواند و توانایی دارد،

ص: 90


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص245: «فلا مانع من جواز المبادرة، اعتماداً علی استصحاب بقاء العذر، و عدم ارتفاعه إلی نهایة الوقت».
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص245: «إنّ هذا هو الحال حتی مع القطع الوجدانی باستمرار العذر، فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً، و هو غیر مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال».
3- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص442: «لو قدر القاعد علی القیام لخفة المرض، وجب علیه الانتقال»؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص54: «لو تمکّن من القیام قبل القراءة أو فی أثنائها أو بعدها وجب»؛
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص256: «لکن الظاهر عدم الخلاف الصریح فی عدم وجوب الاستئناف إلّا عن بعض العامّة»
5- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص47: «لو عجز عن الانتصاب، أو الاعتماد علی الرّجلین... صلّی منحنیا مقدّما أقلّ الانحناء علی الأکثر، معتمدا علی رجل واحدة قائما علیها... »؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص250: «لو اضطر الیه جاز بل وجب و قدم علی القعود، بلا خلاف أجده فیه بیننا»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص636: «القیام الاضطراری بأقسامه... مقدم علی الجلوس و... قَدَّم ما هو أقرب إلی القیام».

قیام را رعایت می کند(1) و این مقدم بر نماز نشسته با رعایت انتصاب و استقلال و استقرار است.

البته لازم است گفته شود قید استقرار در حالت قیام به دو شکل تصور می شود: اول: حرکت نداشتن و راه نرفتن در حالت قیام، و دوم: رعایت طمأنینه.(2)

و آنچه اینجا از آن بحث می کنیم، مورد دوم است. چراکه عدم رعایت قید استقرار به معنی راه رفتن برای شخص معلول موضوعیت ندارد. ولی ممکن است وی نتواند در حالت قیام قید طمأنینه را رعایت کند.

دلیل تقدیم قیام ناقص بر نماز نشسته این است که اگر مکلف توانایی بر قیام با رعایت انتصاب، استقلال، استقرار نداشته باشد، یا باید بگوییم نماز را نشسته و با رعایت این شرایط اقامه کند، چراکه مثلاً استقرار در مفهوم قیام اخذ شده،(3)

و یا اینکه نمازِ ایستاده بدون رعایت انتصاب، استقلال و استقرار بوده و به صورت انحناء کمر و پشت و یا تکیه دادن و مضطرباً(4)

اقامه شود.

در این بین، اولاً ادله نماز به صورت نشسته مقید هستند به عجز از قیام(5)

هر چند بدون رعایت انتصاب و استقلال(6)

و استقرار باشد،(7) پس اگر قدرت بر قیام هرچند بدون این شروط باشد، جایی برای نماز نشسته باقی نمی ماند؛ و ثانیاً همچنان که آیت اللّه خویی آورده اند: ادله «إِذَا قَوِی فَلْیقُمْ»(8) حاکم بر ادله وجوب انتصاب و استقلال و استقرار بوده و اگر به این دلیل عمل شود، موضوعی برای روایات وجوب انتصاب و استقلال و استقرار باقی نمی ماند.(9)

ص: 91


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص227: «لعموم کلّ ما غلب اللّه علیه فاللّه أولی بالعذر»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص250.
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص204: «فقد یراد من الاستقرار ما یقابل الاضطراب و أُخری ما یقابل المشی. ».
3- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص267.
4- . منظور از مضطربا، عدم رعایت طمأنیه در حالت قیام است.
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص228: «اختصاص اعتبار القیود فی أصل القیام بحال التمکّن»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص205: «الصلاة قائماً بأی مرتبة کانت مقدّمة علی الصلاة جالساً، لتقید دلیلها بالعجز عن مطلق القیام».
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص227: «فإن عجز عن الاستقلال اعتمد علی شی ء مقدور و لو بأجرة میسورة، بلا خلاف نصّا و فتوی».
7- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص111: «... فإطلاق ما دل علی اختصاص مشروعیة الجلوس بمن لا یقدر علی القیام یقتضی تعین القیام و لو بلا استقرار... ».
8- . اگر قدرت داشت، می ایستد: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص495، ابواب القیام، باب6: باب حد العجز...، ح3.
9- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص203: «أنّ صحیحة جمیل قد دلت علی أنّ الوظیفة عند التمکن من مطلق القیام إنّما هی الصلاة قائماً، فلا جرم لم یبقِ موضوعٌ لدلیل وجوب الانتصاب».

خصوصاً اینکه روایاتی مثل صحیحه علی بن یقطین: «یقُومُ وَ إِنْ حَنَی ظَهْرَهُ»(1)

به وضوح دال بر این تقدیم است.(2)

و در نتیجه، رعایت قیام هرچند با صورت انحناء، تکیه دادن و یا مضطرباً مقدم خواهد بود.(3)

تمام آن چه گفت در صورتی بود که انتصاب، استقلال و استقرار به عنوان قیود قیام شناخته شوند، نه به عنوان واجبی مجزّا که رفع ید از قید، مقدم از رفع ید از مقید است.(4)

پس از قیود رفع ید شده و نماز با رعایت قیام بدون قیود اقامه می شود. اما اگر بر این مبنا باشیم که انتصاب، استقلال و استقرار به طور مجزا واجب بوده و همزمان با قیام هستند، باید گفت ادله هر کدام از این ها مثلاً استقلال با ادله قیام تعارض کرده و اگر اهمّی در بین باشد، به اهم عمل می شود(5)

و الا هر دو ساقط شده و تخییر محکَّم خواهد بود. پس اگر دلیل هر یک از انتصاب، استقرار(6) یا استقلال اهم شمرده شود، نماز نشسته با رعایت این شرایط مقدم بر نماز ایستاده بدون این شرایط خواهد بود. البته دلیلی بر اهمیت هیچکدام از این شرایط بر قیام در کلمات فقها پیدا نشده است.

همانطور که گفته شد شکلی که نزدیک تر به حالت قیامِ صحیح است مقدم بر نماز با رعایت انتصاب و استقلال و استقرار به صورت نشسته است. اما اگر این شکل جدید به حالتی باشد که به آن قیام اطلاق نشود، مثلاً پاها به گونه ای قرار گیرد و فاصله شود یا انحناء کمر برای مریض به حدی باشد که به شکل رکوع درآمده باشد و دیگر قیام محسوب نشود، تحت ادله «إِذَا قَوِی فَلْیقُمْ»(7) قرار نمی گیرد و می بایست نشسته انجام شود.(8)

البته مرحوم نائینی آورده است اگرچه به آن قیام اطلاق نشود ولی صِرف اینکه آن شکلِ جدید، به

ص: 92


1- . می ایستد، هرچند پشتت خم شود: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص505، ابواب القیام، باب14: باب جواز الصلاة...، ح5.
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص111: «... و یمکن أن یستفاد تقدیم... الفاقد للانتصاب من صحیح... »؛
3- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص250: «لو اضطر الیه جاز بل وجب و قدم علی القعود، بلا خلاف أجده فیه بیننا».
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص228: «أنّ رفع الید من القید أولی من رفع الید من أصل المقید».
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص229: «و إن أخذناه واجبا مستقلّا فی أصل الصلاة کالقیام، فیتعارض... عموم أدلّة وجوب القیام مع عموم أدلّة الاستقرار، فینهدم الاستدلال المتقدّم و لا بدّ من الرجوع إلی المرجّحات».
6- . اگر استقرار در مقابل مشی باشد، مراعات استقرار در کلمات بسیاری از فقها ارجح شمرده شده، ولی اگر استقرار در مقابل اضطراب باشد، ارجح دانسته نمی شود. البته همچنان که در بالا اشاره شد، استقرار در این رساله به معنی رعایت طمأنینه در مقابل اضطراب دانسته می شود. چراکه غیر از این، در مورد معلول، موضوعیت ندارد. رک: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص230؛ عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد ج2، ص205؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، «مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام«، ج3، ص329.
7- . اگر قدرت داشت، می ایستد: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص495، ابواب القیام، باب6: باب حد العجز...، ح3.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص206: «أمّا لو أخلّ به (أی بالقیام) بحیث لم یصدق معه عنوانه، بل تشکلت هیئة أُخری فی مقابل القیام و الجلوس، فیشکل التقدیم حینئذ، بل هو ممنوع».

حالت قیام نزدیک تر است، طبق قاعده میسور می بایست شکل مخترعه رعایت شود.(1)

در پاسخ باید گفت طبق نصوص باب، وظیفه نمازگزاری که ناتوان از قیام است، به جلوس و نشستن منتقل می شود نه به حالتی اقرب به قیام،(2) ضمن اینکه قاعده میسور مستند روایی معتبری ندارد.(3)

البته در خصوص حالت انحناء زیاد و قیام به شکل رکوع باید گفت طبق صحیحه علی بن یقطین که گذشت، «یقُومُ وَ إِنْ حَنَی ظَهْرَهُ»(4)

دلالت می کند بر صحت و لزوم همین قیام که به شکل رکوع است.(5)

مورد دوم: اگر فقط یکی از انتصاب یا استقلال را بتواند رعایت کند، گفته شده رعایت انتصاب مقدم بوده و با تکیه گاه نماز می خواند.(6) چراکه اولاً انتصاب به حقیقت قیام نزدیک تر بوده(7)

و در مفهوم قیام اخذ شده است،(8) و ثانیاً دلیل رعایت استقلال بر فرض که ثابت شود،(9)

مقید است به قدرت داشتن؛ ولی دلیل رعایت انتصاب، مطلق است. چراکه اجماع بر این است که قیامِ با انتصاب رکن است و غیر انتصاب با عدم قدرت ملغی هستند.(10)

پس در این مورد اگر انتصاب رعایت شود، قدرتی

ص: 93


1- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص70: «مقتضی قاعدة المیسور هو عدم الانتقال إلیه (: الجلوس) إلّا بعد العجز عن جمیع مراتب القیام... هذا کله إذا دار الأمر بین القعود و بین انتفاء ما هو مقوم لحقیقة القیام».
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص206: «دعوی أنّ هذه الهیئة أقرب إلی القیام فتجب بقاعدة المیسور، کما تری. فإنّها تشبَّه الاجتهاد فی مقابلة النص، إذ النصوص المتکاثرة قد دلت علی أنّ وظیفة العاجز عن القیام إنّما هی الانتقال إلی الجلوس، فإیجاب هیئة ثالثة اجتهاد تجاه النص».
3- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص111: «... و دعوی أنه میسورُ القیام، فیقَدِّم علی القعود، لا تجدی إلا بعد ثبوت هذه الکلیة... و دلیله غیر ظاهر... »؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص206: «أنّ القاعدة غیر تامة فی نفسها».
4- . می ایستد، هرچند پشتت خم شود: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص505، ابواب القیام، باب14: باب جواز الصلاة...، ح5.
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص233: «أنّ الانحناء بجمیع انحنائه مقدّم علی القعود و لو بلغ حدّ الرکوع... ».
6- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص636: «لو دار الأمر بین ترک الانتصاب و ترک الاستقلال قدّم ترک الاستقلال فیقوم منتصباً معتمداً».
7- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص70: «لو دار الأمر بین نفس الأمور المقوّمة للقیام قدّم ما هو أقرب إلی حقیقة القیام، و لا یبعد أن یکون الانتصاب أقرب من غیره».
8- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص233: «فالظاهر ترجیح الانتصاب، لأنّه المأخوذ فی مفهوم القیام».
9- . در خصوص شرط استقلال لازم است گفته شود در روایاتی از جمله صحیحه علی بن جعفر و همچنین کلمات برخی فقها شرطیت استقلال انکار شده است. (رک: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص499، ابواب القیام، باب10: بَابُ جَوَازِ الِاسْتِنَادِ...، ح1: «هَلْ یصْلُحُ لَهُ أَنْ یسْتَنِدَ إِلَی حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یصَلِّی- أَوْ یضَعَ یدَهُ عَلَی الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ- مِنْ غَیرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّةٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص189.
10- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص232: «للإجماع علی أنّ الرکن هو مجرّد القیام المحدود بالانتصاب، و ما عداه أمور خارجة معتبرة فیه عند التمکّن ملغاة مع عدمه».

برای رعایت استقلال وجود نداشته و جایی برای دلیل استقلال باقی می ماند.(1)

بنابراین انتصاب مقدم خواهد بود.

اما باید گفت دلیلی بر اخذ انتصاب در مفهوم قیام وجود ندارد چراکه به قیام بدون انتصاب هم قیام گفته می شود؛ و ثانیاً دلیل انتصاب هم مقید به قدرت است، همچنان که در روایاتی مثل صحیحه علی بن یقطین که گذشت، نماز با انحناء برای مضطر تجویز شده است. اما باقی می ماند ثبوت اجماع بر اخذ انتصاب در قیام رکن، یا اجماع بر اقربیت انتصاب در مقوِّمیت قیام، که بر فرض حجیت آن، محکَّم است و چون حجت نیست، پس از ثبوت شرطیت استقلال در نماز که علی المبنا است، ترجیح هیچکدام بر دیگری ثابت نشده(2)

و تخییر محکَّم خواهد بود.(3)

مورد سوم: اگر

فقط یکی از انتصاب یا استقرار را بتواند رعایت کند، رعایت انتصاب مقدم بوده و با پشت راست نماز می خواند، هرچند استقرار نداشته و طمأنینه را نتواند رعایت کند.(4) چراکه اولاً دلیل وجوب استقرار مجمل است؛(5)

و ثانیاً بر فرض پذیرش، دلیل انتصاب، روایات «مَنْ لَمْ یقِمْ صُلْبَهُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ»(6) است که با دلالتی اظهر نسبت به دلیل استقرار بوده(7)

و حقیقت نماز را با عدم رعایت انتصاب نفی می کند و فقط نسبت به عجز از انتصاب تخصیص خورده است. ولی اگر اظهریت دلیل استقرار را نپذیریم، و نسبت به غیر انتصاب نیز روایات نفی نماز با نفی آن شرط را بپذیریم، باز هم تخییر محکَّم خواهد بود.(8)

مورد چهارم: فارغ از اینکه مکلف قادر به رعایت انتصاب باشد یا نباشد، گفته شده اگر او بتواند یکی از استقلال یا استقرار را رعایت کند، استقرار مقدم بوده و با رعایت طمأنینه از تکیه گاه استفاده

ص: 94


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص209: «فلاختصاص دلیله... بصورة التمکن و عدم العجز و المرض، بخلاف الانتصاب فانّ لسان دلیله مطلق من هذه الجهة، فلا جرم یتقدم».
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص115: «و ترجیح أحدهما علی الآخر من غیر مرجح ظاهر»
3- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص48: «و لو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخیر علی الأظهر»
4- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص636: «... لو دار بین ترک الانتصاب و ترک الاستقرار قدّم ترک الاستقرار».
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص115: «... لما عرفت من إجمال الدلیل الدال علی وجوبه...».
6- . کسی که راست نایستد، نمازی ندارد: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص488، ابواب القیام، باب2: بَابُ وُجُوبِ الِانْتِصَابِ، ح1.
7- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص115: «... لما عرفت من إجمال الدلیل الدال علی وجوبه...»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص209: «فاللازم أیضاً تقدیم الانتصاب، لأظهریة دلیله... حیث إنّه تضمّن نفی حقیقة الصلاة و ماهیتها عمّن لم یقم صلبه».
8- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص48: «و لو تعارض بعض هذه الأمور مع بعض تخیر علی الأظهر؛ و قد یقدّم الانتصاب لقوله: «لا صلاة لمن لا یقیم صلبه» و فیه: أنه یعارض أدلةٌ وجوبِ غیرِه الموجبُ لانتفاءِ الصلاةِ بانتفائه»

کرده و نماز می خواند.(1) البته این در صورتی است که بگوییم دلیل استقرار ارجح است(2)

یا بگوییم دلیلی بر شرطیت استقلال نیست.(3)

و یا بگوییم آن شکل از قیام که اقرب و نزدیک تر به قیام مأموربه است واجب می باشد.(4) که البته ثابت نشده است.

اما بر مبنای وجود دلیل بر شرطیت استقلال، بین این روایات و روایات شرطیت استقرار تعارض شده و بعد از تساقط، تخییر مُحَکَّم خواهد بود،(5)

چراکه دلیلی بر تقدیم استقرار وجود ندارد. و همچنین بر این مبنا که دلیلی ظاهر بر وجوب استقرار نباشد، استقلال معیّن می شود.(6)

بنابراین طبق آن چه گفته شد، رعایت انتصاب مقدم بر استقرار و استقلال است. و در تقدیم استقرار یا استقلال بر فرض اثبات هر یک با توجه به اختلاف مبانی مختلف در ثبوت آن، همان مقدم خواهد بود و در صورت تساوی تخییر محکَّم است.

البته لازم است گفته شود در تکیه گاه تفاوتی بین دیوار، انسان، عصا و... نیست. بلکه به هر چیزی می تواند تکیه کند(7) تا توانایی ایستادن پیدا کرده و نماز را ایستاده اقامه کند.

مسأله سوم: مراتب قیام

اگر مکلف از انواع و مراتب مختلف قیام ناتوان باشد، آن مقدار از نماز را که نمی تواند ایستاده بخواند، به صورت نشسته انجام می دهد. البته اینکه چنین شخصی رکوع، سجده را چگونه انجام می دهد، در فصل های بعدی که به هر کدام اختصاص داده شده، خواهد آمد.

این مسأله اجماعی است.(8)

و دلیل آن طبق مستفاد از کلمات مختلف فقها، تشریع نماز نشسته در قران کریم ضمن آیه «الَّذِینَ یذْکُرُونَ اللّه قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ...: همان ها که خدا را در حال

ص: 95


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص636: «... لو دار بین ترک الاستقلال و ترک الاستقرار قدّم الأول».
2- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص231: «و الظاهر أنّ مراعاة الاستقرار أرجح... أنّه لو دار الأمر بین إهمال الاستقرار و إهمال الاستقلال أهمل الثانی».
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص210: «بناءً علی عدم وجوب الاستقلال فی نفسه فالأمر ظاهر».
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص115: «... لأنه أقرب إلی أداء المأمور به».
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص210: «فتتحقق المعارضة... بین الدلیلین بالإطلاق، و النتیجة بعد التساقط هو التخییر».
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص115: «... لما عرفت من إجمال الدلیل الدال علی وجوبه... یشکل الوجه فی تقدیم الاستقرار علی الاستقلال...، بل یتعین تقدیم الاستقلال علیه».
7- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص635: «یجوز له الاعتماد علی غیرها من المذکورات».
8- . به عنوان نمونه: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص257: «فان لا یتمکن من القیام فی الصلاة... صَلّی قاعدا إجماعا بِقِسمَیه، و نصوصا کادت تکون متواترة»؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص100؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص348؛ حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص11؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص49؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص73؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص234؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص116.

ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند... »(1) و تفسیر آن به انجام نماز نشسته برای مریض در صحیحه ابن حمزه: «الْمَرِیضُ یصَلِّی جَالِساً»(2) و روایات کثیره(3) دیگر است که وظیفه معلول و بیمار را مشخص می کند،(4)

و همچنین اجماع دانسته می شود.

اما نماز نشسته نیز می بایست همانند نماز ایستاده، همراه با رعایت انتصاب، استقرار و استقلال باشد(5) و تمام بحثی که در تقدّم مراتب قیام در نماز ایستاده گذشت، در اینجا نیز می آید. چراکه از ادله شرطیت انتصاب، استقرار و استقلال، اطلاق در نماز ایستاده و نشسته برداشت می شود.(6)

اما بر مبنایی که هر کدام از استقرار و استقلال را شرط در قیام نداند، طبعاً در خصوص نماز نشسته نیز واجب نخواهد بود.

البته در خصوص انتصاب باید گفت اگر دلیل بر تقدیم انتصاب بر استقرار و استقلال اخذ انتصاب در مفهوم قیام باشد، این دلیل در اینجا کارآمد نیست. چراکه بر فرض پذیرش این دلیل، مسلماً انتصاب در مفهوم جلوس اخذ نشده است. فلذا ترجیحی بر آن نیست. البته در مواضعی که قیام رکن باشد، انتصاب در آن نیز رکن محسوب می شود(7) و از این باب مقدم می شود. اما از باب اطلاق دلیلِ شرطیت انتصاب نسبت به نماز ایستاده و نشسته،(8) در خصوص نماز نشسته نیز انتصاب شرط خواهد بود.

مسأله چهارم: دوران بین قرائت ایستاده با رکوع نشسته و عکس آن

اگر مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت را ایستاده انجام دهد و رکوع را نشسته، یا اینکه قرائت را نشسته و رکوع را ایستاده انجام دهد، می بایست نوع اول را انتخاب کرده و قرائت را ایستاده بجا آورد، و اگر همچنان که پیش بینی می کرد، ناتوانی موجب شد رکوع را نشسته یا با اشاره انجام دهد،

ص: 96


1- . قرآن کریم، سوره آل عمران: 3، آیه 191.
2- . مریض نشسته نماز می خواند: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح1.
3- . رک: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص211: «و قد نطقت به نصوص کثیرة و هذا مما لا غبار علیه».
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص240: «و یعتبر فی القعود ما یعتبر فی القیام من الاعتدال و الاستقلال و الاستقرار».
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص118: «ما دل علی وجوب الانتصاب... و ما دل علی وجوب الاستقلال... مطلقٌ شامل للجلوس. و کذا ما دل علی وجوب الاستقرار من إطلاق معاقد الإجماعات... لا فرق فیه بین حالی القیام و الجلوس»؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص264؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص212.
7- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص240: «أنّ الأوّل (الاعتدال) لیس مأخوذا فی مفهوم القعود، فترجیحه علی أخویه عند التعارض یحتاج إلی دلیل. نعم، هو رکن فی موضع رکنیة القیام».
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص212: «أمّا الانتصاب فلا ینبغی الشک فی اعتباره لإطلاق الدلیل،... یشمل حالتی القیام و الجلوس معاً. ».

همین طور عمل می کند.(1) چراکه حین قرائت، قدرت بر قیام دارد، پس به خاطر عمومات وجوب قیام، همین قیام بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که می تواند انجام می دهد.

در مقابل، دو قول دیگر ارائه شده که به مقتضای اینجا، کوتاه و کلی آورده می شود:

یکم: تخییر. چراکه هرچند وجود اجزاء نماز بر وجه ترتیب است؛ اما وجوب اجزای نماز در ضمن وجوبِ نماز مرکّب، قبل از شروع نماز محقق شده است. پس وجوب همه اجزاء مساوی می باشد. ضمن اینکه بر مبنای حرمت تفویت مقدمات واجب، در زمان انجام قیام، حفظ قدرت بر رکوع هم واجب است. چراکه با انجام قیام، قدرت برای رکوع از بین می رود. پس مکلفی که قدرت بر انجام قیام یا حفظ قدرت بر رکوع دارد، مخیر می شود که قیام را انجام دهد یا قدرت بر رکوع را حفظ کند.(2) و از آنجا که ترجیحی بین این دو نیست، بنابراین مکلف مخیر خواهد بود بین اینکه قیام را رعایت کند یا نشسته نماز بخواند ولی رکوع را رعایت کند. البته اگر مرجّحی در بین باشد که بعضی از اجزای نماز را بر دیگری ترجیح دهد، جانب آن مراعات می شود. حال اگر گفته شود رکوع مقدم است چراکه مرجح دارد، مثلاً قیام متصل به رکوع رکن است،(3) یا... (4)، پس انجام رکوع هرچند در نماز نشسته مقدم خواهد بود.

پاسخ داده می شود: اولاً در مورد چنین شخصی که قیام را رعایت می کند، و برای رکوعِ ایستاده توانایی ندارد، اصلاً وجوبی به چنین رکوع تعلق نگرفته که بخواهد با وجوب قیام تعارض کرده و حکم به تخییر شود.(5) پس اینطور نیست که دو وجوب باشد، بلکه اصلاً وجوبی به این رکوع نیست. و ثانیاً مستفاد از روایات «إِذَا قَوِی فَلْیقُمْ»(6) این است که در زمان قدرت مکلف بر قیام، قیام واجب است. هرچند که لاحق که رکوع است، اهم باشد.(7) پس وجوب یا عدم وجوب قیام تابع قدرت و عجز

ص: 97


1- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص439: «فالأولی تقدیم حال القراءة،... لأنه حال القراءة غیر عاجز عما یجب علیه، فإذا انتهی الحال إلی الرکوع صار عاجزا. و لو عجز عن الارتفاع، صلی جالسا و رکع کذلک».
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص133: «و حینئذ یتخیر بین فعل الأول جریا علی مقتضی التکلیف به و بین حفظ قدرته للثانی جریا علی مقتضی التکلیف به».
3- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص73: «إن قلنا بأن القیام المتّصل بالرکوع أهم، لمکان رکنیته کما قوّیناه کان اللازم هو الجلوس فی أول الرکعة لحفظ القدرة علی القیام المتّصل بالرکوع».
4- . از جمله دیگر مرجحات: رک: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، صص235-236: «ربّما یؤید بما ورد فی الجالس من أنّه إذا قام فی آخر السورة فرکع عنه احتسب له صلاة القائم... سیما بملاحظة ما ورد من «أنّ أوّل صلاة أحدکم الرکوع» (وسائل الشیعة، ج6، ص311، ابواب الرجوع، باب9: باب وجوب الرکوع...، ح6)»
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص235: «إنّ الجزء الثانی إنّما یجب إتیانه قائما بعد إتیان الواجبات المتقدّمة علیه التی منها القیام، و الفرض أنّ إتیانه قائما کذلک غیر ممکن فلا یقع التکلیف به».
6- . اگر قدرت داشت، می ایستد: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص495، ابواب القیام، باب6: باب حد العجز...، ح3.
7- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص131: «وجب تقدیم السابق علی اللاحق و إن کان اللاحق أهم، لحصول القدرة علی السابق فی حاله، فیثبت وجوبه»؛

مکلف در همان زمان قیام است.(1) و چنین شخصی که در زمان قیام، قدرت دارد، می بایست قیام را رعایت کند.

همچنان که روایت «إِذَا لَمْ یسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ یصَلِّی قَائِماً فَلْیصَلِّ جَالِساً: اگر شخص بر نماز ایستاده قدرت ندارد، پس نشسته نماز بخواند»(2)

و مشابه این روایت دلالت می کند بر وجوب نماز نشسته برای کسی که توانایی بر نماز متعارف با قیام، رکوع و سجده ندارد.(3)

دوم: احتیاط و تکرار نماز.(4) چراکه مکلف علم اجمالی دارد به وجوب نماز به یکی از دو شکل؛ و تکلیف یقینی فراغ یقینی می طلبد که با امتثال هر دو شکل نماز محقق می شود.(5)

البته اگر وقت ضیق باشد، از امتثال یقینی معاف بوده و مخیر است هر کدام را انجام دهد(6) چراکه چاره ای غیر این ندارد.

در پاسخ گفته می شود در چنین شخصی، احتمال سوم هم وجود دارد؛ اینکه از ابتدا تخییر واقعی باشد.(7) پس لزومی به تکرار نیست. چراکه در شک در تعیین یا تخییر، برائت محکَّم است.(8)

بنابراین حکم به احتیاط صحیح نخواهد بود. و در نتیجه آنچه در پاسخ قول به تخییر گفته شد، حکم به تخییر هم نشده و لازم است قیام را رعایت کرده و برای رکوع با توجه به توان و قدرتش، عمل نماید.

این بحث در جایی که مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت اول را ایستاده انجام دهد و مثلاً بقیه نماز را نشسته، یا اینکه قرائت اول را نشسته و بقیه نماز را ایستاده انجام دهد، نیز می آید. که البته چندان

ص: 98


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص236: «أنّ وجوب القیام فی کلّ جزء و عدمه یتبع قدرة المکلّف علیه و عجزه عنه فی زمان ذلک الجزء».
2- . اگر نمی توانست ایستاده نماز بخواند، نشسته بخواند: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص486، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح18.
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص237: «فإنّ الظاهر منه الرخصة فی القعود لمن لا یستطیع الإتیان بالصلاة المتعارفة المشتملة علی الرکوع و السجود عن قیام»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص236: «فتدل علی أنّ المکلف مهما تمکّن من القیام فیما یجب فیه القیام وجب ذلک، و لا ینتقل فیه إلی القعود إلّا مع العجز عنه».
4- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص638: «لو دار أمره بین الصلاة قائما مومئا أو جالسا مع الرکوع و السجود فالأحوط تکرار الصلاة و فی الضیق یتخیر بین الأمرین».
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص236: «فیجب الاحتیاط بالتکرار عملًا بالعلم الإجمالی تحصیلًا للفراغ الیقینی عن التکلیف المقطوع».
6- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص638: «و فی الضیق یتخیر بین الأمرین».
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص236: «و لکنّک خبیر بعدم انحصار أطراف العلم بما ذکر، بل هناک احتمال ثالث و هو التخییر واقعاً، ».
8- . لازم است گفته شود این مسأله با توجه به مبانی فقها نتیجه متفاوتی دارد. و با توجه به فضای مختصر اینجا، از این بحث منصرف می شویم و مختصراً می گوییم: به عنوان نمونه، آیت اللّه حکیم قائل به احتیاط در خصوص دوران بین تعیین و تخییر شده اند: حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص137: «و مع الشک، یکون المقام من موارد الدوران بین التعیین و التخییر و المرجع فیه الاحتیاط»؛ در مقابل آیت اللّه خویی و... هستند که قائل به برائت شده اند: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص236: «لاندراج المقام فی باب الدوران بین التعیین و التخییر، و المختار فیه هو البراءة».

موضوع خارجی خصوصاً در این رساله که نماز جانبازان و معلولین جسمی است ندارد.

مسأله پنجم: انواع نشستن

مکلفی که وظیفه اش نشستن است، همچنان که در برخی روایات بدان اشاره شده،(1)

می تواند هرگونه که می تواند بنشیند و نماز را بخواند؛ و فرقی در انواع نشستن نیست.(2)

اما آیا بر روی صندلی هم می تواند نماز بخواند یا خیر، و ثانیاً کدامیک مقدم است؟ طبق قاعده باید گفت اولاً روایات کلمه «جلس» به کار برده اند، از طرفی به نشستن روی صندلی هم جلس اطلاق می شود، بنابراین نماز روی نشسته هم جلس محسوب شده و تشریع شده است.

ثانیاً از آن جا که ملاک مقدم بودن، اقربیت به حالت اصلی و ایستاده است، اگر بپذیریم نشستن روی صندلی اقرب به حالت قیام نسبت به نشستن روی زمین است، پس مقدم خواهد بود. ضمن اینکه با نشستن روی زمین، حالت سجده اصلی و همچنین شرایط بیشتری از جلوس رعایت می شود.

مسأله ششم: ناتوانی از جلوس

اگر مکلف برای انجام قیام، از نشستن هم عاجز باشد، بنا بر اجماع فقها، مضطجعاً نماز را اقامه می کند.(3) به این صورت که مانند شخص مدفون، دراز می کشد، و پهلو و جانب خود را بر زمین نهاده و قلب خود را رو به قبله قرار می دهد و نماز را می خواند.

دلیل این حکم هم مانند مسأله سوم، تشریع نماز خوابیده در قران کریم ضمن آیه «الَّذِینَ یذْکُرُونَ اللّه قِیامًا وَقُعُودًا وَعَلَی جُنُوبِهِمْ...: همان ها که خدا را در حال ایستاده و نشسته، و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند، یاد می کنند... »(4) و تفسیر آن در صحیحه ابن حمزه: «وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ الَّذِی یکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ»(5)

و مدلول روایات کثیره دیگر است که وظیفه معلول و بیمار را مشخص می کند،(6)

و

ص: 99


1- . صحیحه عبد اللّه بن المغیرة: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص502، ابواب القیام، باب11: باب جواز صلاة الجالس...، ح5: «فِی الصَّلَاةِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ... کَیفَ أَمْکَنَکَ: راجع به نماز در محمل فرمودند هرطور که می تواند بخواند»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص259: «لإطلاق الأمر بالجلوس فی النصوص»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص642؛
3- . به عنوان نمونه: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص264: «و إذا عجز عن القعود... صلی مضطجعا بلا خلاف أجده فیه بیننا»؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص100؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص349؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص160؛ حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص11؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص330؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص75: نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص74؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص240؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص118؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص213.
4- . قرآن کریم، سوره آل عمران: 3، آیه 191.
5- . علی جنوبهم برای کسی است که از مریض ضعف بیشتری دارد (نمی تواند بنشیند): حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح1.
6- . رک: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة.

همچنین اجماع دانسته می شود.(1)

البته در برخی روایات، در صورت عجز از نشستن، مستلقیاً آمده(2)

به این معنی که بر پشت دراز کشیده و رو به قبله نماز را انجام می دهد. که به خاطر ضعف و همچنین مخالفت با اجماع فقها، پذیرفته نمی شود،(3) و حمل بر جایی می شود که قدرت بر نماز مضطجعاً وجود نداشته و فقط می تواند مستلقیاً نماز بخواند.(4) یا گفته شود روایات مشتمل بر مضطجعاً خاص و مقید محسوب می شود و مستلقیاً را به جایی که قدرت بر مضطجعاً وجود دارد تخصیص و تقیید می زند.(5)

و یا حمل بر تقیه می شود.(6)

همانطور که گفته شد اختلافی در این نیست که می بایست بر پهلو و جانب دراز بکشد نه بر پشت، اما آیا همچنان که برخی بزرگان آورده اند،(7) مکلف مخیر است که بر هر طرف تکیه کند یا اینکه طبق قول مشهور فقها، ترجیحی وجود دارد و می بایست بر پهلوی راست دراز بکشد(8)

و اگر نتوانست بر پهلوی چپ دراز می کشد؟(9)

از آن جا که در روایات، کلمه «مضطجعاً» به صورت مطلق آمده است، پس می توان گفت مکلف

ص: 100


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56: «بالإجماع المحقّق»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص213: «بلا خلاف فیه ظاهراً و لا إشکال».
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، صص484 و 486، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح13 و 18.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص216: «و لکنّها مضافاً إلی ضعف أسنادها، مخالفة لما اتفق علیه الأصحاب و تسالموا علیه من الصلاة مضطجعاً».
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص100: «فإذا لم یقدر علی الجلوس صلی مضطجعا فإن لم یقدر علیه صلی مستلقیا»؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص74: « لا بدّ من تقیده بما إذا عجز عن الاضطجاع یمنة و یسرة لمخالفة ذلک لفتوی الطائفة».
5- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56: «... هذه الروایات یخصّص ما دلّ علی الاستلقاء بعد الجلوس».
6- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص264: فإن ظاهر بعض النصوص من الانتقال من القعود إلی الاستلقاء محمول علی التقیة»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص119.
7- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص440: «فیصلی مضطجعا علی أحد جانبیه، و الأفضل الأیمن»؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص100؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص57.
8- . رک: حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص11؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص160؛
9- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص242: «فإن لم یتمکّن من الاضطجاع علی الأیمن اضطجع علی الأیسر، علی المعروف بین المتأخّرین»؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص349؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص74؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص121.

مخیر است و ترجیحی در بین نیست. اما از طرف دیگر، روایاتی مثل موثقه عمار،(1)

مرسله صدوق(2) و... که می توان گفت مقیِّد روایات مطلق هستند،(3)

تصریح می کنند به اینکه می بایست جانب راست را ترجیح دهد و رعایت کند و بر پهلوی راست دراز کشیده و نماز بخواند.(4)

و اگر از این معذور بود، بر جانب چپ دراز می کشد و باز هم نوبت به استلقاء نمی رسد؛ چراکه دراز کشیدن بر جانب چپ نیز «مضطجعاً» محسوب می شود و این کلمه از این جهت اطلاق دارد.(5)

اما همچنان که گذشت، اگر نتواند «مضطجعاً» نماز بخواند، طبق اجماع فقها لازم است به صورت «مستلقیا»، بر پشت دراز کشیده و نماز بخواند؛(6)

هرچند بگوییم روایات دال بر نماز مستلقیاً مانند جعفریات و دعائم الاسلام(7)

ضعیف است.(8)

چراکه مورد عمل مشهور است و بر مبنای جبر ضعف سند

ص: 101


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح10: «... وَ ینَامُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیمَنِ...: بر جانب راستش دراز می کشد»
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص485، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح15: «... فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیمَنِ- فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیسَرِ- فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعِ اسْتَلْقَی...: اگر قدرت نداشت، بر جانب راست نماز می خواند و اگر آن هم نتوانست، بر جانب چپ نماز می خواند و اگر باز هم نمی توانست بر پشت دراز کشیده و نماز می خواند... »
3- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص78:... وجوب تقدیم الأیمن علی الأیسر و هو الأظهر بحمل مطلق الأخبار علی مقیدها، و یدل علی ما قلناه صریحا مرسلة الصدوق عن النبی (صلی اللّه علیه و آله) و هو ظاهر روایتی عمار و حماد المتقدمتین»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص240؛
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص119: «... أن قوله (ع):... و قوله (ع)... ظاهران فی تعین الاضطجاع علی الأیمن، فیمکن لذلک رفع الید عن إطلاق المطلق من تلک النصوص... »؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص218: «... موثقة عمّار الصریحة فی الاختصاص بالجانب الأیمن»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص265.
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص220: «لإطلاق الأمر بالاضطجاع فی جملة من النصوص المتقدمة... إذ هو حینئذ قادر علی الاضطجاع و مع القدرة علیه لا دلیل علی الانتقال إلی الاستلقاء».
6- . به عنوان نمونه: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص265: «فان عجز عن الاضطجاع... صلی مستلقیا بلا خلاف أجده فیه»؛ طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص101؛ حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج1، ص349؛ حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص161؛ حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص12؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص58؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص332؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص75؛ نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص74؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص244؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص121؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص220.
7- . این دو روایت در مستدرک نقل شده است: نوری، محدث، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج5، صص115 و 116، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح3: «... فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ أَنْ یصَلِّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیمَنِ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً...: اگر نمی تواند بر جانب راست دراز بکشد و نماز بخواند، بر پشت دراز بکشد... » و ح5.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «أنّها بأجمعها ضعیفة السند».

با عمل مشهور پذیرفته می شود،(1) همچنین بر فرض عدم پذیرش این کبری، نمازگزار می بایست استقبال قبله را رعایت کند و چنین مکلفی، برای رعایت استقبال، چاره ای غیر از استلقاء ندارد.(2)

در پایان این مسأله باید گفت در همه مواردی که مضطجعاً یا مستلقیاً نماز می خواند، صاف خوابیدن و خم نشدن شرط نیست(3) چراکه در مفهوم مضطجع و مستلقی، صاف بودن اخذ نشده و بر غیر این نیز اطلاق می شود. البته رعایت استقبال قبله شرط است، از این رو خم شدن نباید به گونه ای باشد که استقبال رعایت نشود.

مسأله هفتم: عاجز از اضطجاع و استلقاء

بعد از مرتبه نماز مضطجعا و مستلقیا، و حتی نماز به صورت خوابیده بر صورت، که شیخ انصاری بدان اشاره کرده اند،(4) روشی به شکل خاص در روایات نقل نشده،(5)

لذا طبق عموم ادله: «کَیفَ قَدَرَ صَلَّی»(6)

هر طور که می تواند(7) و به شکل اصلی نماز نزدیک تر است(8)،

نماز می خواند.

مسأله هشتم: حدوث عجز و قدرت

همانطور که در مسأله یکم اشاره شد، اگر شخص ناتوان، شروع به نماز نشسته یا خوابیده کرد، ولی در میان نماز، قدرت بر ایستادن یا جلوس پیدا کرد، فقها اتفاق دارند که ادامه نماز را ایستاده با رعایت جلوس می خواند،(9) یا نماز را از حالت خوابیده به نشسته منتقل می کند و همین مجزی است. همچنان که اگر در میان نماز، دوباره عاجز شد، به صورت نشسته، خوابیده و... که توانایی

ص: 102


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص58: «... لروایتی الدعائم و العیون المتقدّمتین، المنجبرتین بالعمل فی المورد»؛
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «بعد فرض العجز عن کل من الجانبین، فمراعاة الاستقبال لا تتیسّر إلّا بالاستلقاء».
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص240: «و فی وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع و الاستلقاء نظر، و الأقوی العدم»
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص254: «لو لم یقدر علی الاستلقاء نام علی وجهه خلاف المحتضر»
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص128: «لخلو النصوص عن التعرض لغیر ما سبق».
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح10.
7- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص254.
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص266: «و لیس بعد الاستلقاء مرتبة موظفة، بل کیف ما قدر صلی، و لیتحر أقرب الأحوال إلی کیفیة المختار»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص232.
9- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص442: «لو قدر القاعد علی القیام لخفة المرض، وجب علیه الانتقال»؛ نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص54: «لو تمکّن من القیام قبل القراءة أو فی أثنائها أو بعدها وجب»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص256: «لکن الظاهر عدم الخلاف الصریح فی عدم وجوب الاستئناف إلّا عن بعض العامّة»

دارد

ادامه می دهد.(1)

اما قدرت پیدا کردن بر قیام در اجزای مختلف نماز، حکم متفاوتی پیدا می کند که به هر یک اشاره می شود.

مورد اول. حدوث قدرت بر قیام قبل از رکوع نشسته

در این مسأله تفاوتی نمی کند چه در حین قرائت باشد یا پس از اتمام قرائت و قبل از رکوع باشد، که می ایستد و قیامِ قبل از رکوع را ایستاده انجام می دهد.(2)

مورد دوم. حدوث قدرت بر قیام قبل از ذکر رکوع نشسته

اگر قبل از ذکر یا در میان ذکر رکوع،(3) یا قبل از حصول طمأنینة واجب در رکوعِ نشسته(4)

توانایی پیدا کرد، بلند می شود ولی نمی ایستد، بلکه به حالت رکوعِ ایستاده قرار می گیرد، تا مبادا رکنِ قیامِ پس از رکوع تکرار شود.

در این مورد هم آیت اللّه خویی آورده اند: قوامِ رکوع به انحناء از حالت قیام است و لذا قیام متصل به رکوع در صحت رکوع مدخلیت دارد. و اگر به حالت رکوعِ ایستاده خم شود، قیام متصل به رکوع را رعایت نکرده است. از طرفی اگر بایستد و قیام را رعایت کند، دو رکوع انجام داده است. پس می بایست به همان حالت رکوع نشسته را ادامه بدهد و سپس انتصاب جلوسی را انجام دهد.(5)

به نظر اگر اجزای رکوع و قیام قبل و بعدِ آن را یک جزء بدانیم، همچنان که از کلام مرحوم حکیم نیز فهمیده می شود،(6) کلام آیت اللّه خویی مناسب خواهد بود؛ ولی اگر هر یک از این اجزا را قابل انفکاک از هم بدانیم و هر کدام را یک جزء مجزا حساب کنیم، قول مشهور محکَّم خواهد بود.

مورد سوم. حدوث قدرت بر قیام بعد از ذکر رکوع نشسته

اگر بعد از وارد شدن به رکوعِ نشسته توانایی پیدا کرد، اگر ذکر رکوع را گفته بود، می ایستد تا قیام و

ص: 103


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص639: «إذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یتجدد العجز، و کذا إذا تمکّن منه فی بعض الرکعة لا فی تمامها»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص255: «و لو تجدّد عجز القائم بأقسامه قعد فی أی فعل کان من غیر استئناف للصلاة»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص252: «لو تجددت القدرة قبل الرکوع، سواء أ کان أثناء القراءة أم بعدها وجب علیه القیام رعایة للرکوع الاختیاری».
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص641: «و إن کان (توانایی) قبل إتمامه (ذکر) ارتفع منحنیا إلی حد الرکوع القیامی و لا یجوز له الانتصاب»؛
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص260: «و لو خفّ فی الرکوع قبل الطمأنینة بقدر الواجب أو بعدها (طمأنینه) قبله (مقدار واجب از طمأنینه) قام منحنیا، و لم یجز له الانتصاب، لئلّا یزید رکنا»
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص253: «تقوّم الرکوع بالانحناء عن قیام،... فانّ مجرّد هذه الهیئة غیر المسبوقة بالقیام لیست من حقیقة الرکوع فی شیء، و إنّما هی علی صورة الرکوع و شکله،...، کما أنّ الانتصاب و الإتیان بالرکوع القیامی غیر جائز لاستلزامه زیادة الرکوع...، فلا مناص له من إتمام الذکر فی نفس هذا الرکوع الجلوسی».
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص128: «أن ذلک القیام (قبل از رکوع) لا یتشخص بدلا إلا باتصاله بالرکوع».

انتصابِ پس از رکوع را انجام دهد،(1) هرچند گفته شده انتصابِ بعد از رکوع با توجه به شکل رکوع متفاوت است و اگر رکوع نشسته است، انتصاب هم نشسته لازم است.(2)

باید گفت شکل رکوع در نوع آن تأثیری ندارد؛ چراکه انتصاب و ایستادنِ بعد از رکوع، جزء مجزایی از رکوع دانسته می شود. البته اگر بگوییم آنچه واجب است صرف بلند شدن از رکوع به حد انتصاب است، پس قاعدتاً شکل رکوع در نوعِ انتصاب، مؤثر خواهد بود.

مورد چهارم. حدوث قدرت بر قیام بعد از اتمام رکوع نشسته

اگر بعد از انجام تمام رکوع، توانایی پیدا کرد، بر خلاف شهید اول در ذکری الشیعه،(3) که فرموده واجب است بایستد، لازم نیست برای سجده بایستد بعد دوباره بنشیند که سجده را انجام دهد، چراکه انتصاب در حال نشسته برای وی کفایت می کند.(4)

و قیام و پایین آمده در مفهوم سجده اخذ نشده است.(5)

مورد پنجم. حدوث قدرت بر قیام، رکوع و جلوس در نماز اضطجاعی یا استلقائی

در نماز اضطجاعی، اگر برای تغییر حالت به جلوس و... نمازگزار مجبور باشد استقبال را رعایت نکند، تغییر حالت نمی دهد، بلکه ادامه نماز را اضطجاعی می خواند. چراکه دلیل اعتبار استقبال بر دلیل اعتبار قیام و جلوس و... مقدم می شود. به این خاطر که دلیل استقبال، نفی حقیقت نماز از نماز بدون استقبال می کند،(6)

ولی دلیل قیام و جلوس، اعتبار اینها در نماز را بیان کرده، و حتی برای عاجز نماز اضطجاعی را تشریع می کند.(7)

بنابراین در چنین تعارضی، دلیل استقبال مقدم می شود.(8)

اما در نماز استلقائی که بر پشت دراز می کشد، مانعی برای جلوس و... چنین شخصی وجود ندارد، بنابراین در صورت توانایی بر جلوس و قیام و... لازم است تغییر حالت بدهد.

ص: 104


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص641: «و لو تجددت بعد الرکوع فإن کان بعد تمام الذکر انتصب للارتفاع منه»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص261: «و إن خفّ بعد الذکر وجب القیام للاعتدال، و کذا لو خفّ بعد الاعتدال قبل الطمأنینة فیه(از رکوع بلند شده و نشسته است ولی هنوز طمأنینه پیدا نکرده)»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص252: «فان کان الواجب هو الرکوع عن قیام کان اللازم الانتصاب القیامی و إن کان عن جلوس لزم الانتصاب الجلوسی».
3- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص276: «و لو خفّ بعد الطمأنینة فی الاعتدال، فالأقرب وجوب القیام، لیسجد عن قیام کسجود القائم».
4- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص641: «و لو تجددت (قدرت) بعد رفع الرأس من الرکوع لا یجب علیه القیام للسجود لکون انتصابه الجلوسی بدلا عن الانتصاب القیامی».
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص261: «لمنع مدخلیة الهوی عن قیام فی ماهیة السجود»
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص312، ابواب القبلة، باب9: بطلان الصلاة...، ح2: «لَا صَلَاةَ إِلَّا إِلَی الْقِبْلَةِ: نماز نیست مگر به سمت قبله»
7- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح1: «الصَّحِیحُ یصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یصَلِّی جَالِساً وَ عَلَی جُنُوبِهِمْ الَّذِی یکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ»
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص248: «و من المعلوم أنّه کلّ ما دار الأمر بین ترک شی ء تفوت معه حقیقة الصلاة و بین غیره قدّم الثانی (قدم ترک الثانی)».

در همه این موارد که در میان نماز قادر یا عاجز از ایستادن می شود، و نمازش را به شکل دیگر عوض می کند، مثل مرحوم نراقی آورده اند، می تواند در همان حالتِ انتقال به نشستن، قرائت را ادامه دهد، چراکه استقرار از شرایط قرائت نیست، بلکه از شرایط نماز است که برای چنین شخصی منتفی است.(1) ولی مشهور آورده اند در زمانی که می خواهد بایستد یا بنشیند، سکوت می کند(2) و وقتی استقرار پیدا کرد، ادامه قرائت را پی می گیرد.

چراکه به نظر، همانطور که در نماز نشسته گذشت، استقرار و دیگر شرایط، در حالت نشسته نیز لازم است رعایت شوند و منتفی نمی باشد. بنابراین در زمان انتقال به نشستن یا ایستادن، سکوت کرده و وقتی استقرار پیدا کرد، قرائت را ادامه می دهد. ضمن اینکه قرائت در حال قیام صورت می گیرد و در زمان انتقال، قیام اطلاق نمی شود.(3)

همچنین در این موارد، وقتی به حالت جدید منتقل شد، قرائت را از ادامه می دهد نه اینکه دوباره از اول بخواند، چراکه استصحاب صحت قرائت محکَّم است.

اما نتیجه مسأله حدوث قدرت در اثناء نماز، و حکم به صحت و کفایت این نماز، در این مورد نقض شده که مکلف یقین به ناتوانی داشت، و شروع به نماز نشسته و... کرد، ولی بعد از اتمام نماز، قدرت بر ایستادن پیدا کرد. چراکه در این مورد گفته شده باید نماز را اعاده کند.(4)

توضیح اینکه اگر مکلف یقین به ناتوانی داشت، و نماز را نشسته خواند ولی بعد از نماز توانا شد، گفته شده که نماز را اعاده کند، در حالی که در مورد شخصی که در میان نماز توانا شود، گفته شده نماز را ایستاده ادامه می دهد و با اینکه می تواند در وقت دوباره به صورت ایستاده اعاده کند، نیازی به تکرار نیست.

در دلیل صحت و کفایت نماز نشسته برای چنین شخصی، برخی اصالة الصحه را(5)

و برخی نصوص وجوب قیام و رخصت نشستن برای عاجز و نه مثل قاعده اجزاء و...(6) را آورده اند.

در حالی که این ادله در مورد کسی که بعد از اتمام نماز، توانا شد هم قابل جریان است. و فرقی

ص: 105


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص63: «و یضعّف بمنع کون الاستقرار من شرائط القراءة... بل هو من واجبات الصلاة المنتفیة هنا قطعا»
2- . نائینی، میرزا محمد حسین غروی، کتاب الصلاة، ج2، ص76: «، فلو عجز عن القیام جلس و سکت... و لم یقرأ حتّی یستقرّ...»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص261: «و یسکت عن الذکر حال الارتفاع»
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص640: «و یترک القراءة أو الذکر فی حال الانتقال إلی أن یستقر»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص141؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص252: «و یجب الکفّ عن القراءة و الذکر فی حال الانتقال»
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص245: «فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً، و هو غیر مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال».
5- . رک: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص275.
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص256: «و لعلّ وجه اتّفاقهم علی الحکم دعوی أنّ المستفاد من الأدلّة...، عموم وجوب القیام و الرخصة فی القعود لما إذا طرأ موجبهما فی الأثناء... لا من قاعدة الإجزاء»

بین این دو شخص از این جهت نیست. چراکه اگر یقین به عذر داشت و نماز را نشسته خواند، می تواند اصالة الصحة و استصحاب صحت نمازش را تا پایان وقت جاری کند، همچنان که ادله رخصت جلوس برای معذور شامل این شخص هم می باشد. خصوصاً اینکه روایات نماز نشسته و خوابیده برای تخفیف آمده اند و این با تکرار نماز منافات دارد.(1)

نهایتاً فقط می توان کسی را استثنا کرد که یقین به عذر نداشت بلکه احتمال توانایی تا پایان وقت می دهد، ولی نماز را نشسته می خواند. چراکه همانطور که گذشت، مشمول ادله رخصت جلوس نبوده و موظف است صبر کند تا ناتوانی محرز شود، سپس نماز را نشسته بخواند.

بنابراین همانطور که مرحوم حکیم(2) و آیت اللّه خویی(3) اشاره کرده اند، بهتر است گفته شود در صورتی می توان حکم به صحت و إجزاء نماز داد که بگوییم شخص معذور از ابتدای وقت تحت اطلاق ادله معذورین بوده و بتواند نماز معذورین بخواند؛ و الا اگر اطلاق ادله معذورین را در اول تا آخر زمان نپذیریم، و بگوییم معذورین می بایست تا آخر وقت صبر کنند، و اگر قدرت حاصل نشد، نشسته یا خوابیده نماز بخوانند؛ چراکه حصول قدرت در میان وقت، کشف می کند که این شخص از ابتدا مشمول ادله معذورین نبوده است، قاعدتاً باید حکم به اعاده نماز به صورت ایستاده در وقت بدهیم.

البته آیت اللّه خویی نیز اضافه کرده اند در صورتی می توان حکم به صحت و إجزاء نماز داد که نمازش در آخر وقت باشد، یا بتواند نماز را بدون اخلال به رکن تدارک کند، مثلاً اگر قرائت را نشسته خواند، بایستد و دوباره قرائت را ایستاده بخواند، یا حتی نتواند تدارک کند مانند جایی که در بعد از رکوع ناتوان شد و نتواند قیام بعد از رکوع را ایستاده انجام دهد، بلکه بنشیند و انتصاب را رعایت کند، باز هم نمازش صحیح است چراکه قیام بعد از رکوع رکن نیست و می توان به مقتضای ادله لاتعاد عمل کرد. و الا اگر تدارک جزئی که در حالت ناتوانی خوانده، باعث شود رکن اضافه شود و نماز باطل شود، پس باید حکم به اعاده نماز به صورت ایستاده در وقت برای هر دو شخص بدهیم. چه در میان نماز و چه بعد از نماز قدرت پیدا کرد.

مسأله نهم: احتمال حدوث یا تشدید مرض

اگر مکلف قادر به ایستادن است، اما اگر بایستد، احتمال حدوث یا تشدید مرض باشد، معذور محسوب می شود. و نشسته نماز می خواند. همچنان که اگر می تواند جلوس را برای تشهد رعایت کند، اما احتمال حدوث یا تشدید مرض می دهد، خوابیده نماز می خواند. چراکه اولاً حرج هم مسقط تکلیف اختیاری بوده و داخل ادله معذورین می باشد؛(4) و ثانیاً دلیل قاعده لاضرر، جاری است. هرچند

ص: 106


1- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص442: «لأن المطلوب حینئذ التخفیف فینافی وجوب الاستیناف».
2- . رک: حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص141.
3- . رک: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص251.
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص139: «... مستفاد من النص و الفتوی أن الإبدال الاضطراریة أبدال عند سقوط الواجب الاختیاری سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج»

که بگوییم قاعده لاضرر برای جایی است که ضرر فعلیت پیدا کرده باشد، و در مورد چنین شخصی، خوف مرض است نه خود مرض. چراکه روایات دلیل نفی ضرر و عسر و حرج در مجرد خوف نیز وارد شده است.(1)

ضمن اینکه در خصوص این مورد، صحیحه محمد بن مسلم(2) نقل شده است که حضرت اجازه نماز خوابیده فرموده اند برای کسی که طبق دستور پزشک می بایست یک ماه مستلقیاً دراز بکشد. در حالی که نظر پزشک، ضرر قطعی نیست بلکه موجب خوف ضرر می باشد.(3)

ص: 107


1- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص139؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص247.
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص496، ابواب القیام، باب7: باب أنّ من إضطرّ...، ح1: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللّه ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ- یذْهَبُ بَصَرُهُ فَیأْتِیهِ الْأَطِبَّاءُ فَیقُولُونَ- نُدَاوِیکَ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیلَةً- مُسْتَلْقِیاً کَذَلِکَ یصَلِّی فَرَخَّصَ فِی ذَلِکَ: از امام صادق علیه السلام پرسیدم راجع به مرد و زنی که بینای اش از بین رفته، پس پزشکان به او گفتند یک ماه یا چهل روز تو را مداوا می کنیم. و او به صورت درازکشیده مستلقیا نماز می خواند. پس امام اجازه فرمودند»
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص246: «أنّا استفدنا التعمیم لصورة الخوف... من الموارد التی استشهد الإمام (علیه السلام) علی سقوط الوظیفة الأوّلیة، و الانتقال إلی البدل عند مجرد الخوف بدلیل نفی الضرر أو العسر و الحرج».

ص: 108

فصل سوم: معلولیت موجب عدم تحقق قرائت

اشاره

در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی توانند رکن و جزء تکبیرة الاحرام و قرائت را رعایت کنند، پرداخته ایم.

طبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامه خواهد آمد، نمازگزار می بایست در ابتدای نماز تکبیرة الاحرام داشته باشد و در ادامه نماز نیز قرائت حمد و سوره، اذکار رکوع، سجده تشهد و سلام را انجام دهد.

همچنین برای قرائت به طور کلی در نماز، شرایطی ذکر شده از جمله: رعایت الفاظ و سُوَر خاصی که وارد شده، عربی بودن، شکل تلفظ و قواعد آن، جهر یا اخفات قرائت، حالت بدن در زمان قرائت و...؛ (1) لکن در این رساله به اینکه آیا شرایط ذکر شده برای قرائت ثابت می شود یا خیر نمی پردازیم. و فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت آن، که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به قرائت از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند قرائت ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا قرائت را چگونه انجام دهد؟

در این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت هایی که موجب عدم تحقق قرائت است می آید، پس از آن ادله جزئیت قرائت در نماز، و سپس برخی روایات موضوع قرائت در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان گردآوری شده و در پایان، وظیفه این معلولین طی مسائلی پی گرفته می شود.

ضمن اینکه مراد از لفظ قرائت که در ادامه آمده است، اعم از تکبیرة الاحرام، قرائت حمد و سوره، و اذکار رکوع، سجده، تشهد و سلام می باشد.

گفتار اول: برخی مصادیق

از جمله این بیماری ها می توان به: فلج مغزی، قطع عضو بدن، ام اس، ضربه مغزی، آبسه مغزی،

ص: 109


1- . محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، صص70-69 و 74-71؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص424-417 و ج4، صص69-5؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، صص21-18 و 161-91؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، صص226-201 و 385-284؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص615-543؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص632-626 و 661-643؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص89-51 و 292-147؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، صص166-88 و 493-262.

سرطان حنجره، آتاکسی اشاره کرد که موجب عدم امکان قرائت سالم و شرایط آن می شود. البته توضیح هر یک از این بیماری ها در صفحه 6 این رساله آمده است.

گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت قرائت

اشتراط صحت نماز به انجام قرائت و بطلان نمازِ بدون آن، در روایات مختلف و همچنین در کلام فقها و گاه بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشاره رفته، و مورد اجماع مسلمین شمرده می شود.(1) حتی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت قرائت سخن گفته شده تا وجوب اصل آن. لذا طرداً للباب از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به دو روایت اشاره می شود و بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده ایم.

یکم. صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ ینْسَی تَکْبِیرَةَ الِافْتِتَاحِ قَالَ یعِیدُ: سؤال کردم از امام باقر علیه السلام راجع به کسی که تکبیر ابتدای نماز را فراموش کرده بود، حضرت فرمود اعاده کند.»(2)

از نظر سند، این صحیحه که با چندین طریق نقل شده، مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(3)

و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(4)

و استبصار(5) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(6)

علامه حلی در منتهی،(7) صاحب مدارک در مدارک

ص: 110


1- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص25: «قد أجمع المسلمون علی أنّ التکبیر واجب فی الصّلاة»؛ محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، صص70-69 و 74-71؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص424-417 و ج4، صص69-5؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، صص21-18 و 161-91؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، صص226-201 و 385-284؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص615-543؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص632-626 و 661-643؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص89-51 و 292-147؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، صص166-88 و 493-262.
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص12، ابواب تکبیرة الاحرام، باب2: باب بطلان الصلاة بترک تکبیرة الاحرام...، ح1.
3- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص347، کتاب الصلاة، باب السهو فی افتتاح الصلاة، ح1.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص143، کتاب الصلاة، بَابُ 9: تفصیل ما تقدم...، ح15.
5- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص351، کتاب الصلاة، ابواب السهو و النسیان، باب 204: من نسی تکبیرة...، ح2.
6- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص151.
7- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص26.

الاحکام،(1) بحرانی در حدائق،(2) بهبهانی در مصابیح الظلام،(3) شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(4)

شیخ انصاری در احکام الخلل فی الصلاة،(5)

محقق داماد در کتاب الصلاة،(6)

امام خمینی در الخلل فی الصلاة،(7)

آیت اللّه خویی در موسوعه،(8)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، دستور امام به اعاده نماز در صورت فراموشی تکبیرة الاحرام، معلوم می کند که تکبیرة الاحرام که با تکلم انجام می شود، جزء لازم نماز محسوب می شود.

دوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا أَنْ یقْرَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ...: از امام باقر علیه السلام پرسیدم راجع به کسی که سوره حمد را در نمازش نمی خواند، حضرت فرمود برای او نمازی نیست؛ الا اینکه حمد را بخواند بلند یا آهسته.»(9)

از نظر سند، این صحیحه نیز که با چندین طریق نقل شده، مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی،(10) شیخ طوسی در تهذیب(11) و استبصار(12) با کمی اختلاف در متن بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(13)

بهبهانی در مصابیح الظلام،(14) محقق نراقی در مستند الشیعه،(15)

شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(16) آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(17)

محقق داماد

ص: 111


1- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص318 و ج4، ص215.
2- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص19 و 27.
3- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص164.
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج12، ص239.
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، أحکام الخلل فی الصلاة، ص22.
6- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج3، ص390 و 437.
7- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الخلل فی الصلاة، ص212.
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص90 و ج18، ص72.
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص37، ابواب القرائة، باب1: باب وجوب القرائة...، ح1.
10- . در نقل کافی، به جای «یقرأ»، «یبدأ» آمده است. کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص317، کتاب الصلاة، باب قرائة القرآن، ح28.
11- . در نقل تهذیب، به جای «یقرأ»، «یبدأ» آمده است. طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص147، کتاب الصلاة، بَابُ 9: تفصیل ما تقدم...، ح34.
12- . در نقل استبصار، به جای «أن یقرأ» کلمه «بقرائتها» آمده است. طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص310، کتاب الصلاة، ابواب کیفیة الصلاة، باب 169: وجوب قرائة الحمد، ح1.
13- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص268.
14- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص288.
15- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص98.
16- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص560.
17- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص159.

در کتاب الصلاة،(1) آیت اللّه خویی در موسوعه،(2)

شهید سید مصطفی خمینی در الخلل فی الصلاة(3)

و ... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، فرمایش امام به «لا صلاة له» معلوم می کند که نماز بدون قرائت حمد، نماز صحیحی نیست. بنابراین قرائت جزء لازم نماز محسوب می شود.

سوم: صحیحه محمد بن مسلم از امام صادق علیه السلام

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِی بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللّه ع التَّشَهُّدُ فِی الصَّلَاةِ قَالَ مَرَّتَینِ قَالَ قُلْتُ وَ کَیفَ مَرَّتَینِ قَالَ إِذَا اسْتَوَیتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه...: تشهد در نماز (چگونه است)؟ حضرت فرمودند: دو مرتبه؛ پرسیدم چگونه؟ فرمودند: هنگامی که نشستی و استقرار پیدا کردی، پس بگو أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّه... »(4)

از نظر سند، این صحیحه نیز شیخ طوسی در تهذیب(5)

و استبصار(6) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(7) علامه حلی در تذکره،(8) محقق کرکی در جامع المقاصد،(9)

شهید ثانی در روض الجنان،(10)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(11)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(12)

فاضل هندی در کشف اللثام،(13)

محقق بحرانی در حدائق الناضره،(14)

و... این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، فرمایش امام در کیفیت تشهد به «قل أشهد...» معلوم می کند که ذکر تشهد هم واجب است و نماز بدون آن، نماز صحیحی نیست.

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که تکبیرة الاحرام و قرائت که می بایست با تکلم آن را

ص: 112


1- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج4، ص112 و 133.
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص263.
3- . خمینی، شهید، سید مصطفی موسوی، الخلل فی الصلاة، ص282.
4- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص397، کتاب الصلاة، ابواب التشهد، باب4: باب وجوب الشهادتین...، ح4.
5- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص102، کتاب الصلاة، بَابُ 8: کیفیة الصلاة...، ح147.
6- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار، ج1، ص342، کتاب الصلاة، ابواب القنوت...، باب 195: وجوب التشهد، ح6.
7- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص222.
8- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، ج3، ص230.
9- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص318.
10- . عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص736.
11- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص427.
12- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص288.
13- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص122.
14- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص442.

انجام دهد، برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از تکلم و تلفظ با رعایت شرایط آن، در روایتی که در گفتار بعد می آید، روشن می شود.

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

آن چه در این گفتار بدان اشاره می شود، تنها روایت موثقی است که به عنوان معین کننده راهکار به جای قرائت سالم در کتب روایی و فقهی نقل شده است.

موثقه سکونی

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِی عَنِ السَّکُونِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: تَلْبِیةُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاةِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ: امام صادق علیه السلام فرمودند لبیک گفتن، شهادت دادن و قرائت قرآن اخرس در نماز، حرکت دادن زبانش و اشاره با انگشتانش است.»(1)

از نظر سند، هرچند که وجود سکونی و نوفلی که ظاهراً شیعه نبوده اند،(2)

باعث شده تا روایت صحیحه نباشد، اما اجماع شیعه بر عمل به روایات سکونی است(3) که غالباً از طریق نوفلی نقل شده است،(4)

و این روایت نیز مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(5) و شیخ طوسی در تهذیب(6) بوده، و در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه قرار گرفته است.

به عنوان نمونه علامه حلی در تذکره(7)

و منتهی،(8)

شهید اول در ذکری الشیعه،(9) محقق کرکی در جامع المقاصد،(10)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(11) فاضل هندی در کشف اللثام،(12)

بحرانی در

ص: 113


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص136، کتاب الصلاة، ابواب القرائة، باب59: أنّه یجزئ الاخرس...، ح1.
2- . حلّی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، ص289: «هو (سکونی) عامی المذهب».
3- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ العدة فی الاصول الفقه، ج1، ص149: «عملت الطائفة بما رواه... السکونی»
4- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، کتاب الطهارة ج2، ص32: «فإنّ الأرجح وثاقة النوفلی و السکونی، کما یظهر بالفحص و التدبّر فی روایاتهما و عمل الأصحاب بها... و قلّما یتّفق عدم کون النوفلی فی طریقها» خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص263: «لأنّه (سکونی) موثق بتوثیق الشیخ و إن کان عامیا»
5- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص315، کتاب الصلاة، باب قرائة القرآن...، ح17 و ج4، ص335، کتاب الحج، باب التلبیة، ح2.
6- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج5، ص93، کتاب الحج، بَابُ 7: صفة الإحرام...، ح113.
7- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، ج7، ص251.
8- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج10، ص234.
9- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص313.
10- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص254.
11- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص321.
12- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص421.

حدائق،(1) بهبهانی در مصابیح الظلام،(2) حائری در ریاض المسائل،(3) شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(4)

شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(5)

آقا ضیاء در شرح تبصرة،(6)

این روایت را آورده و آن را موثق دانسته اند.

از نظر دلالت هم روشن است که امام علیه السلام، حرکت زبان و اشاره با انگشتان را جایگزین تلفظ و قرائت به عنوان وظیفه اخرس در سه باب حج، شهادت و نماز معرفی می کند. در نتیجه چنین شخصی به وسیله حرکت زبان و اشاره با انگشتان، قرائت نماز را به جا می آورد.

گفتار چهارم: بیان مسائل

پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از روایات استفاده می شود پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می شود. همچنین بحث هر کدام از این مسائل پس از تطبیق با کلمات فقهاء بزرگ، و البته با توجه به اقتضای این رساله، به اختصار بیان شده است.

همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت تکبیرة الاحرام، قرائت و اذکار که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به اینها از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند قرائت ناقص و ناتمامی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا وظیفه قرائت از ناتوان، کاملاً برداشته شده است؟ یا باید به چه نحوه آن را انجام دهد؟ و...

ضمن اینکه مراد از لفظ قرائت که در ادامه آمده است، اعم از تکبیرة الاحرام، قرائت حمد و سوره، و اذکار رکوع، سجده، تشهد و سلام می باشد.

مسأله یکم: قدرت بر قرائت سالم در زمان دیگر

همانطور که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلول یقین دارد برای انجام فریضه نماز هرچند در آخر وقت به اندازه ای زمان دارد که بدون مستحبات، نماز واجب را با رعایت تکبیرة الاحرام، قرائت و اذکار اقامه کند، وی می بایست نماز را به شکل اصلی بخواند، هرچند در آخر وقت باشد. بنابراین اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند ولی قرائت نقض شود، نمازش باطل خواهد بود. چراکه با قدرت در رعایت قرائت، وی مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات قرائت کامل باقی است. و سایر احکام مربوطه به این مسأله، مانند همان است که در فصل قیام گذشت.

مسأله دوم: توانایی بر قرائت کمتر

ص: 114


1- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص32.
2- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص180.
3- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج6، ص220.
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص211.
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص291.
6- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصرة المتعلمین، ج3، ص403.

اگر مکلف توانایی قرائت سوره کوچکی مثل کوثر یا سوره خاصی بعد از حمد را دارد، می بایست همان را بخواند.

همچنین اگر شروع به سوره دیگری کرده بود، و سپس عذر حادث شد، در هر کجای سوره که بود، به سوره ای که قدرت دارد، عدول می کند.(1) چراکه حدوث عذر نشان می دهد از ابتدا امر به آن سوره و ذکر تعلق نگرفته بود.(2)

مسأله سوم: کفایت اخفات قرائت عاجز

اگر مکلف فقط بتواند با اخفات قرائت را در نمازهای صبح، مغرب و عشاء انجام دهد، همان از او کافی است و این مرتبه مقدم بر مرتبه تبدل قرائت است. چراکه به قرائت اخفاتی، قرائت اطلاق می شود و فقط در این قرائت، یکی از شروط صحت رعایت نشده که ترک عمدی آن مبطل نماز است.(3) و ولی در صورت تبدیل، قرائتِ انجام شده متفاوت از قرائت اصلی محسوب می شود.

مسأله چهارم: اخرس و لال

اگر مکلف اخرس و لال بوده ولی بتواند بخشی را درست تلفظ کند، به همان میزان، قرائت صحیح بر او واجب است.(4) و مابقی را به روشی که در ادامه می آید انجام می دهد.

اما در صورتی است که از اصل تلفظ ناتوان بوده و توانایی بر قرائت و تلفظ را اصلاً نداشته باشد، به دلیل موثقه سکونی(5)

که در گفتار سوم گذشت، زبانش را برای تلفظ کلمات می گرداند، و با دستانش به لفظی که می خواهد تلفظ کند، اشاره می کند،(6) که البته لازم نیست حتماً با انگشتان باشد. چراکه هرچند در موثقه سکونی «اصبع» آمده و برخی نیز منحصر در انگشت دانسته اند،(7)

ولی شاید بتوان

ص: 115


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص649؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص365: «أنّ العدول... واجب»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص365: «طَرَوُّءُ العجز و العذر یکشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السورة من الأوّل»
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص650: «إذا جهر فی موضع الإخفات أو أخفت فی موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة »
4- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص69: «الأخرس ینطق بها علی قدر الإمکان»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص211؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص547: «أنّ الأخرس یأتی بها (تکبیرة الاحرام) بالمقدور».
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص136، ابواب القرائة، باب59: باب أَنَّهُ یجْزِی الْأَخْرَس...، ح1.
6- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص69: «فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص548: «وجب علیه أن یعقد قلبه و یشیر بها أی بالتکبیرة»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص651: «الأخرس یحرّک لسانه و یشیر بیده إلی ألفاظ القراءة بقدرها»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص410: «فالمشهور... أنّه (الأخرس) یحرّک لسانه و یشیر بیده»
7- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص69: «... الأخذ بظاهره متعین».

مانند اغلب فقها گفت روایت حمل بر غالب اشاره است که با انگشتان صورت می گیرد.(1)

بنابراین نمی تواند نافی اشاره با غیر انگشت باشد. همچنان که برخی اشاره با دست را نیز آورده اند.(2)

همچنین لازم نیست اشاره به شکل زبان اشاره مصوب بین المللی(3) باشد. بلکه مطلق اشاره که به اذکار صورت گیرد کافی است.

البته پیرامون مشارالیه در اشاره ای که اخرس انجام می دهد، برخی اشاره به لفظ(4)

و برخی اشاره به معنی(5)

را ذکر کرده اند، که مطمئناً معنی وضعی الفاظ(6)

و همچنین فهم تفصیلی معنای قرائت(7)

مراد نیست؛ چراکه بر غیر اخرس هم واجب نیست. بلکه می توان گفت به جای تلفظ کردن که ناتوان است، به معنای صیغه و جملات که می فهمد اشاره می کند.(8) همچنان که شخص قادر، با تلفظش معنی الفاظ را اجمالاً قصد می کند، اخرس نیز به مقصود اصلی که معنای تکبیر و کلمات است تفصیلاً اشاره می کند.(9)

البته اگر روایت را به خاطر عدم صحت سند آن نپذیریم، آن چه گفته مشکل می شود(10) و باید حکم

ص: 116


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص125: «فالظاهر أنّه لأجل غلبة الإشارة بها لا لتعینها علیه بالخصوص، فهو منزّل منزلة الغالب، فلا دلالة فیه علی عدم الاجتزاء بغیرها من الید و الرأس و نحوهما، فالظاهر عدم تعین الإصبع»
2- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص212: «یحتمل إرادة الید من الإصبع فی الخبر... »
3- . دانشنامه ناشنوایان، مدخل زبان اشاره، Stokoe, William C. , Dictionary of American Sign Language on Linguistic Principles. زبان اشاره سیستم قراردادی خاص منظم و پیشرفته زبانی است که برای انتقال معنا، از الگوهای علایم دیداری مانند ترکیب همزمان شکل، جهت و حرکت دستان، بازوها یا بدن و حالات صورت استفاده می کند. منظور از زبان اشاره در اینجا، زبان اشاره بین المللی در سطح جهان است که قرارداد شده، و البته در هر منطقه عناصر بومی زبان نیز به آن افزوده می شود.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص125: «أنّ الواجب فی الصلاة إنّما هو لفظ التکبیرة لا معناها، فلا بدّ من الإشارة إلیه»
5- . آیت اللّه خویی متن محقق حلی حلّی را صریح در این می داند که چنین شخصی به معنای تکبیر و لفظ اشاره می کند لکن این صراحت فهمیده نشد: محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص69: «فإن عجز عن النطق أصلا عقد قلبه بمعناها مع الإشارة»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص409: «فصریح المحقق فی الشرائع أنّه یشیر إلی معنی التکبیر»
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص548: «المعنی الوضعی الذی یراد من اللفظ باعتبار قوانین أهل اللسان فلا یجب ذلک فیه، و لا فی غیره»؛
7- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص254: «لا دلیل علی وجوب ذلک (فهم معانی القراءة مفصّلا) علی الأخرس و لا غیره»؛
8- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص421: «و الأخرس... یعقد قلبه بمعناها أی بإرادتها و قصدها، لا المعنی (وضعی) الذی لها، إذ لا یجب إخطاره بالبال»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص548: «معنی الصیغة الذی عَرَّفَه قبل حدوث الخرس أو عرّفه بعده، و هو الثناء علی اللّه بصفة الکبریاء... و لمّا لم یتمکّن الأخرس من التلفّظ وجب علیه قصد المعنی»؛
9- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص293: «إذا تعذّر الالتفات إجمالا إلی المعنی التفصیلی فی ضمن اللفظ الموضوع له، تعین الالتفات تفصیلا إلی المعنی الإجمالی الذی أفهمه، لما عرفت من أنّ المقصود الأصلی معنی التکبیر».
10- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص267: «و فیه نظر لضعف الروایة».

به برائت چنین مکلفی از تکلیف قرائت شود؛(1) چراکه آنچه واجب است، قرائت است حتی بدون حضور قلب و توجه به الفاظ، حال که وی از این قرائت عاجز است، تکلیف از وی ساقط بوده و نماز را بدون تلفظ و اشاره، و با نیت تکبیرة الاحرام و... انجام می دهد. الا اینکه دست برداشتن از اجماع و عدم اختلاف فقها در حکم به لزوم تحرک لسان و اشاره با دست، مشکل تر است.(2)

مسأله پنجم: عدم وجوب تصور اذکار در نفس و عقد القلب

اما علاوه بر اشاره، اغلب فقها(3) تصور اذکار در نفس و عقد القلب را نیز آورده و حتی شیخ انصاری نیز ادعای بلاخلاف بر آن کرده است.(4) البته از آنجا که روایات اخرس خالی از لزوم تصور ذهنی الفاظ یا معانی می باشند،(5) می توان گفت مبنای روایی خاص نداشته و به دلیل شهرت فتوایی و یا شبیه آن،(6) و همچنین قاعده میسور(7) مورد پذیرش مشهور فقها شده است.

اگر گفته شود هرچند تصور ذهنی اذکار در روایات به طور خاص دیده نشده، ولی از این جهت مناسب به نظر می رسد که در صورت صحت و سلامت بدن نیز تکبیرة الاحرام، قرائت و اذکار به همراه قصد و نیت و توجه لازم بود،(8) حال که وی از ذکر ناتوان است، قصد و نیت قلبی که قدرت بر آن دارد، بر وجوب خود باقی است.

در پاسخ می گوییم قصد و نیت، غیر از تصور ذهنی الفاظ و قرائت در نفس است که حکم به وجوبش شده، پس فقط بر مبنای اجماع یا قاعده میسور ثابت خواهد بود.

بنابراین شاید صحیح این باشد که تصور الفاظ در نفس در مورد اخرس لازم نیست.(9) همچنان که

ص: 117


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص22: «فالقول بسقوط التکبیرة عنه- کما احتمله فی المدارک - قریب».
2- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص267: «إلا أن عدم ظهور الموافق (برائت) من الأصحاب، یضعف هذا الاحتمال».
3- . مانند شیخ طوسی در مبسوط و... سخنی از عقد القلب نیاورده اند: طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص106.
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص585: «أن یطبّق حرکة اللسان علی حدیث النفس بالقراءة جزءا فجزءا،... بلا خلاف ظاهرا فی أصل الحکم (عقد قلب)»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص651: «یقرَأُ فی نفسه و لو توهما و الأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه» و...
5- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص211: «لکنه (دلیل روایی) کما تری خال عن ذکر عقد القلب بالمعنی»
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص412: «الأحوط أن یضمّ معها (تحرک لسان)... القراءة فی النفس و لو توهّماً... لذهاب جماعة إلیه. »
7- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص253: «لأنّ المیسور لا یسقط بالمعسور»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص585: «أنّ هذا القدر هو المقدور فی حقّه من القراءة»؛
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص124: «الالتفات إلی أصل العمل... أمر یشترک فیه الأخرس و غیره، و لا میز بینهما فی هذه المرحلة، لوضوح قدرته علیه کغیره، و من هنا أُهمل ذکره فی الخبر»
9- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص211: «... عدم وجوب ذلک (تصور ذهنی الفاظ) علی الناطق فضلا عنه (اخرس)»

توجه به الفاظ و افعال نماز، در مورد شخص سالم نیز شرط نشده است. بلکه همان اراده و قصد اذکار کافی است.(1) به طوری که اشاره و تحریک لسان بدون توجه و عقد القلب متصور نمی شود.(2)

یعنی همان که در مورد ناطقین واجب است، در خصوص اخرس و معذورین نیز همان مقدار واجب است.(3)

یا اینکه بگوییم منظور از تصور اذکار و عقد القلب، همان اشاره به معنای صیغه است که در روایت اخرس آمده و همراه با تحریک لسان انجام می شود. همچنان که اغلب فقها نیز در یک بحث آورده و حتی برخی آن را این گونه تفسیر کرده اند.(4)

مسأله ششم: ناتوانی در تلفظ

اگر مکلف به سبب جوش یا آفتی در زبان یا دهان دارد نتواند به درستی کلمات را و یا یک کلمه خاص را تلفظ کند، به همان مقدار که می تواند اکتفا می کند. همچنان که اگر ذاتاً حرف راء را یاء تلفظ می کند.(5)

ولی اگر عارضه در زبان و دهان یا قطع حنجره به حدی است که اصلاً نمی تواند تلفظ کند، به روش اخرس عمل کرده و زبانش را برای تلفظ کلمات می گرداند، و با دستانش به لفظی که می خواهد تلفظ کند، اشاره می کند.(6)

نه اینکه به قرائت در نفس اکتفا کند.(7) چراکه چنین شخصی نیز به مانند اخرس محسوب می شود(8)

و هرچند روایات باب مانند موثقه سکونی(9) و... در خصوص اخرس و لال

ص: 118


1- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص421: «و الأخرس... یعقد قبله بمعناها أی بإرادتها و قصدها»؛
2- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص212: «... أن الذی هو بدل عن اللفظ فی التفهیم لیس إلا هذه الإشارة المستلزمة لتصور المعنی»؛ و: ج9، ص319: «لأن إبراز المقصَد بالتحریک (لسان) و الإشارة لا ینفک عن عقد القلب بالمعنی».
3- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص68: «فالمعنی لا بد من لحاظه للأخرس کما لا بد من لحاظه للناطق بنحو واحد».
4- . به عنوان نمونه: عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص254: «و الّذی یظهَر لی أنّ مراد القائلین بوجوب عقد قلب الأخرس بمعنی القراءة من الأصحاب، وجوب القصد بحرکة اللّسان إلی کونها حرکةً للقراءة، إذ الحرکةُ صالحةٌ لحرکةِ القراءة و غیرها، فلا تتخصص إلا بالنیة»؛ همچنین شیخ انصاری در توضیح «اشاره» آورده اند: دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة،: «و لمّا لم یتمکّن الأخرس من التلفّظ وجب علیه قصد المعنی»؛ و یا در جایی دیگر آورده است: ج1، ص585: «إنّ تحریک اللسان بالقراءة... لا یتحقّق إلّا بعقد القلب و بالقصد إلی القراءة».
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص408: «من لا یتمکن من تأدیة الحروف عن مخارجها، کأن یبدل الراء یاءً... فیبدل»
6- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص651: «... الأحوط تحریک لسانه بما یتوهمه»؛ خمینی، سید روح اللّه موسوی، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ص350: «... إشارة إصبعه»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص410: «أنّه یشیر إلی اللفظ».
7- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص651: «یقرأ فی نفسه و لو توهما... ».
8- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص254: «و لا فرق بین الأخرس و من عجز عن النطق لعارض»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص218: «موضوع المسألة إما أحد أفراد الأخرس أو أنه أحد أفراد المراد منه».
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص136، ابواب القرائة، باب59: باب أَنَّهُ یجْزِی الْأَخْرَس...، ح1.

آمده،

اما مناسبت حکم و موضوع(1)

اقتضا می کند اخرس به خاطر عدم قدرت بر تکلم به عنوان مثال در لسان دلیل اخذ شده باشد،(2) بنابراین از اخرس الغاء خصوصیت شده، و حکم اخرس بر چنین شخصی نیز که نمی تواند تلفظ کند نیز جاری خواهد بود.

مسأله

هفتم: اشاره در سجده

همانطور

که گفته شد، اخرس برای قرائت از اشاره دست استفاده می کند، از طرفی در حال سجده، وضع دو دست بر زمین واجب است. حال اگر بتواند کف دست را بر زمین بگذارد و با انگشتان برای اشاره استفاده کند، از این راهکار استفاده می کند.

اما

اگر نمی توانست و مجبور بود وضع کف یا اشاره را ترک کند، موثقه سکونی(3) که حکم به جایگزینی اشاره با انگشتان می کند، مقدم بر دلیل وجوب وضع یدین بر زمین است. چراکه اگر به دلیل وجوب وضع یدین عمل شود، جایی برای عمل به روایت اخرس در سجده باقی نمی ماند. بنابراین رافع وجوب وضع دست بوده و از دست برای اشاره استفاده می کند. البته اگر اشاره با یک دست نیز محقق بشود، دست دیگر را بر زمین قرار می دهد.

الا

اینکه گفته شود روایت در خصوص قرائت قرآن در نماز آمده، یعنی حمد و سوره، و نه ذکر رکوع و سجده و...، ولی همچنان که در استفاده ید از کلمه اصبع در روایت گفته شد، این الفاظ به عنوان نمونه در روایت آمده،(4)

و مناسبت حکم و موضوع اقتضا می کند که الفاظ قرآنیِ نماز ویژگی خاصی نداشته باشند،(5) و اصل عدم قدرت بر تکلم منظور روایت است. بنابراین در سایر بخش های نماز نیز، به روایت عمل شود.

ص: 119


1- . صدر، شهید، سید محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج1، ص258: «قد یذکر الحکم فی الدلیل مرتبطا بحالة خاصة، و لکن العرف یفهَم أن هذه الحالة مجرد مثال لعنوان عام،... و هذه التعمیمات... یسمی بمناسبات الحکم و الموضوع، حیث إن الحکم له مناسبات و مناطات مرتکزة فی الذهن العرفی، بسببها ینسبق إلی ذهن الانسان عند سماع الدلیل التخصیص تارة و التعمیم أخری، و هذه الانسباقات حجةٌ، لانها تُشَکِّل ظهورا للدلیل، و کل ظهور حجة وفقا لقاعدة حجیة الظهور»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص412: «إذ مناسبة الحکم و الموضوع تقضی بأنّ الخرس لا خصوصیة له و إنّما أُخذ فی لسان الدلیل باعتبار أنّه لا یتمکن من التکلم، فهو الموضوع فی الحقیقة... فیعمّ الحکم لمثل المقام أیضاً»
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص136، ابواب القرائة، باب59: باب أَنَّهُ یجْزِی الْأَخْرَس...، ح1.
4- . آیت اللّه خویی برای استفاده امراض مختلفِ موجب عدم تکلم از روایت آورده اند: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص412: «إذ مناسبة الحکم و الموضوع تقضی بأنّ الخرس لا خصوصیة له و إنّما أُخذ فی لسان الدلیل باعتبار أنّه لا یتمکن من التکلم، فهو الموضوع فی الحقیقة... فیعمّ الحکم لمثل المقام أیضاً»
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص68: «... عدم الخصوصیة للموارد الثلاثة المذکورة فیه- کما هو غیر بعید- فیکون المراد: أن الأخرس یؤدی عباداته القولیة بما یؤدی به مراداته و مقاصده من تحریک اللسان و الإشارة بالإصبع»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص124: «... بعد القطع بعدم الاختصاص بالمذکورات فی الخبر، بل المراد عامة الأقوال الواجبة علیه»

مسأله هشتم: عدم وجوب استفاده از دستگاه حنجره مصنوعی

در برخی از بیماری های دهان و حنجره که در گفتار اول اشاره شد، شخص می تواند با کمک دستگاهی، صدا و الفاظ را از گردن خود و بدون استفاده از لب و دهان، ادا کند.

می توان گفت چنین شخصی که ناتوان از تلفظ دهانی و ادای حروف از مخارج مربوطه بوده، اخرس محسوب می شود، و تلفظ با دستگاه کافی نیست چراکه قرائت واجب در نماز، قرائت دهانی است، و وی که از قرائت دهانی عاجز است به وظیفه اخرس عمل می کند.

از طرف دیگر، به تکلم و قرائتِ با دستگاه نیز عرفاً قرائت اطلاق می شود، و همانطور که در انحناء برای رکوع و سجده گذشت، اطلاق عرفی رکوع و سجده در آن کفایت می کند، و اینجا هم اطلاق عرفی قرائت، برای وی کافی است. و ثانیاً همین قرائت دستگاهی نیز عرفاً مقدم بر زبان اشاره شمرده می شود. و همانطور که زبانِ اشاره، قرائت(1)

و یا بدل قرائت(2) محسوب می شود، تلفظ با دستگاه نیز برای چنین شخصی، قرائت و بدل بهتری خواهد بود. بنابراین وی که از قرائت دهانی معذور است، وظیفه او به قرائت با دستگاه که قرائت است، منتقل می شود. البته دلیلی شاید غیر از قاعده میسور نتوان بر این مورد پیدا کرد.

اما اگر عرفاً به چنین شخصی اخرس اطلاق نشود، باید گفت وظیفة واجب او همان قرائت با دستگاه است. ضمن اینکه مطمئناً به این قرائت هم، عرفاً قرائت اطلاق می شود.(3)

مسأله نهم: فاقد زبان یا دست

اگر اخرس، مقطوع اللسان یا مقطوع الید بود، به دلیل عذر، تحریک لسان و اشاره با دست نیز از او ساقط است، و به نیت و اراده و قصدِ قرائت که بر آن توانایی دارد، اکتفا می کند. یعنی با قصد تکبیر الاحرام، آن را انجام می دهد، و سپس قصد قرائت کرده و بعد از آن رکوع می رود و قصد ذکر رکوع می کند و ادامه نماز را به همین شکل پی می گیرد.

علاوه بر قصد قرائت، برخی وجوب قرائت در ذهن و توهم قرائت را آورده اند،(4)

و می تواند با قاعده میسور ثابت شود، که البته دلیل اعتبار ندارد.

ضمن اینکه تطبیق و استفاده از روایات داله(5)

بر کفایت قرائت ذهنی که برای حال خوف و پشت

ص: 120


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص409: «هی منه بمنزلة القراءة الصحیحة من الفصیح »
2- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص71: «لأنّ القراءة معتبرة و قد تعذّرت فیأتی ببدلها و هو حرکة اللّسان»
3- . این مسأله قابل بسط در موضوعاتی نظیر استفاده از دست و پای مصنوعی در نماز بوده و بحث مفصل خود را در رساله ای تفصیلی به طور مجزا می طلبد.
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص317: «یکتفی توهم القراءة حینئذ توهما»
5- . به عنوان نمونه: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص128، ابواب القرائة، باب52: باب أَنَّهُ یجْزِی فی القرائة...، ح3: «یجْزِیکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ: کفایت می کند برای تو از قرائتِ با آن ها به حدیث نفس (قرائت در نفس و ذهن)».

مخالف مذهب(1) آمده، بر شخص مقطوع اللسان مشکل است. چراکه علاوه بر ضعف سندی،(2)

ربطی به بحث ما نحن فیه ندارد.(3)

البته می توان گفت لااقل قرائت ذهنی را به طور کلی تشریع می کند؛ اما وجوب آن بر مقطوع السان ثابت نیست. از طرفی دیگر، کفایت نماز با صرفً قصد قرائت به شکلی که گفته شد، بعید به نظر می رسد. خصوصاً اینکه بگوییم مثلاً پس از قصد قرائت حمد و سوره که لحظه ای کوتاه طول می کشد، به رکوع برود.

مسأله دهم: رعایت طمأنینه

همانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت طمأنیه و آرامش در حالت تکبیرة الاحرام(4) و گفتن ذکر(5) واجب است. ولی اگر شخص معلول ناتوان از رعایت طمأنیه باشد، این شرط برای وی ساقط شده،(6) و تکبیرة الاحرام و ذکر را در همان حالت که می تواند می گوید.(7)

مسأله یازدهم: رعایت موالات

همانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت موالات از شروط صحت قرائت است. (8)

ولی اگر شخص معلول برای انجام قرائت صحیح یا قرائتی که وظیفه اش است، ناتوان از رعایت موالات باشد، همانطور که در مسأله قبل پیرامون شرط طمأنیه گفته شد، این شرط برای وی ساقط شده، و در همان حالت که می تواند ادامه می دهد.(9)

مسأله دوازدهم: عدم لزوم اقامه جماعت

شخصی که به انحاء مختلف از قرائت عاجز است، لزومی ندارد نمازش را به جماعت بخواند تا قرائت کمتری داشته باشد. چراکه وظیفه معذور به شکلی که گفته شد منتقل می شود و این وظیفه

ص: 121


1- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص317: «وردت النصوص فیه (مَن مَنَعَه مِن القراءة خوفٌ و نحوه)»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص411: «... کالصریح فی الائتمام خلف المخالف لقوله (علیه السلام) «معهم». »
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص411: «... مضافاً إلی ضعفها بالإرسال... »
3- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص218: «... وارد فی غیر ما نحن فیه، و العمل به فی المقام غیر ظاهر»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص411: «فهی أیضاً أجنبیة عن المقام»
4- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص628: «یجب فیها القیام و الاستقرار فلو ترک أحدهما بطل»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص115: «الإجماع المحقق و التسالم بین الأصحاب قدیماً و حدیثاً»
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص349: «اجماعا،... و بلاخلاف»؛
6- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص670: «لو لم یتمکّن من الطمأنینة... سقطت»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص326: «کما قطع به کل من تعرض له»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص65.
7- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص167: «بقاء وجوب الذکر مع سقوطها (طمأنینه) للعجز»؛
8- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص73: «الموالاة فی القراءة شرط فی صحتها »؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص11: «کما صرح به الشیخ و الفاضلان و الشهیدان و المحقق الثانی و غیرهم»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص428: «بلا خلاف فیه و لا إشکال... »
9- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص73: «لو سکت فی خلال القراءة لا بنیة القطع... مضی فی صلاته».

معلول محسوب می شود همچنان که وظیفه شخص سالم، قرائت صحیح شمرده می شود.(1)

همچنین که دلیلی بر وجوب اقامه جماعت وجود ندارد.

مسأله سیزدهم: حدوث عجز و رفع آن

در کتب فقها پیرامون این مسأله در خصوص قرائت مطلب تفصیلی پیدا نکردیم، لذا حکم مذکور از مباحث دیگر، خصوصاً بحث حدوث قدرت و عجز در قیام و رکوع استفاده شده است؛ بنابراین به منابع خاص ارجاع نداده ایم.

مورد اول: اگر در میان نماز از انجام ادامه قرائت عاجز شد، به هر میزان که توانست و طبق وظیفه اش که شرح داده شد، عمل می کند. چراکه اکنون مصداق معذور دانسته شده و به طبق دلیل معذورین عمل می کند.

مورد دوم: اگر در میان قرائت اشتباه یا قرائت اشاره ای، قدرت بر قرائت صحیح پیدا کرد، می توان گفت فقط ادامه نماز را با قرائت صحیح بخواند. چراکه تاکنون که معذور بوده، به وظیفه اش طبق ادله معذورین عمل کرده، و الآن که قادر شده، از تحت مصادیق معذورین خارج شده، و تحت ادله اصلی قرائت صحیح قرار می گیرد. فلذا با جریان اصالة الصحة در قرائت قبلی، (2) ادامه نماز را با قرائت و اذکار صحیح می خواند. ضمن اینکه ادله معذورین برای تخفیف آمده و استیناف مخالف تخفیف است.(3)

و یا می توان مانند برخی فقها گفت معذور بودن منافاتی با وجوب استیناف و از سر گیری قرائت ندارد.(4) بنابراین باید قرائت آن بخش را از اول انجام دهد.

اما در مقابل شاید این قول صحیح باشد که وی لازم است نماز را از اول بخواند. چراکه وظیفه او که قادر است، قرائت صحیح است؛ و فقط تصور مکلف به وجود عذر باعث شده بود تا تحت مصادق معذورین قرار گرفته و مطابق دلیل معذورین عمل کند. ولی حال که معلوم شد او قدرت بر قرائت صحیح دارد، در واقع معلوم می شود ورود او تحت ادله معذورین صرف تخیل بوده،(5) و واقعاً تحت ادله قادرین بوده است. بنابراین می بایست به وظیفه اصلی اش که نماز با قرائت صحیح است عمل کرده و نماز را از اول بخواند.

البته این دلیل در مورد کسی که اصل قرائت رکن را انجام داده باشد و فقط برخی شرایط صحت آن مانند طمأنینه و موالات را نتوانسته رعایت کند، کافی نیست. چراکه همانطور که فقها آورده اند،

ص: 122


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص409: «لأنّ وظیفته ذلک، و هی منه بمنزلة القراءة الصحیحة من الفصیح»
2- . رک: صاحب جواهر در بحث قدرت بر قیام در اثناء نماز: نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص275.
3- . علامه حلّی در بحث قدرت بر قیام در اثناء نماز آورده اند: «لأن المطلوب حینئذ التخفیف فینافی وجوب الاستیناف» حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص442.
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص19: «أن أصل العذریة لا ینافی إیجاب استئناف القراءة»؛
5- . آیت اللّه خویی در بحث قدرت بر قیام در اثناء نماز آورده اند: «فانّ زوال العذر حینئذ یکشف عن أنّ الأمر کان وهمیاً خیالیاً، و هو غیر مجز عن الأمر الواقعی بلا إشکال» خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص245.

طبق ادله این شروط، فقط رعایت نکردنِ عمدی موجب بطلان نماز می شود(1)

که در مورد ما نحن فیه این گونه نیست. و حتی اگر شخصِ قادر، بخشی از قرائت یا ذکر رکوع و... را فراموش کند، حکم به اعاده نماز نمی شود.

مسأله چهاردهم: تردد قدرت بر اجزاء مختلف نماز

اگر مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت یک یا چند بخش نماز را انجام دهد، می بایست نماز را با قرائت صحیح که می تواند آغاز کند، و اگر همچنان که پیش بینی می کرد، نتوانست قرائت سالم را ادامه دهد، ادامه نماز را طبق وظیفه اش که شرح داده شد پی می گیرد. چراکه در ابتدای نماز، قدرت بر قرائت سالم دارد، پس به خاطر عمومات وجوب قرائت، همین قرائت بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که می تواند و گفته شد، انجام می دهد.

تفصیل مسأله قدرت و عجز بر اجزای مختلف نماز، در مسأله چهارم در فصل قیام، آمده که بر قرائت نیز می توان تطبیق کرد.

مسأله پانزدهم: تشدید مرض

شخصی که قادر به قرائت است اما اگر انجام دهد، احتمال حدوث مرض یا تشدید مرض باشد، معذور محسوب می شود و به دلیل حرج و لاضرر(2) که ذیل مسأله نهم در فصل قیام گذشت، طبق وظیفه معذورین عمل می کند.

ص: 123


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص652: «فلو أخل بشیء من ذلک (ترتیب و طمأنینه) عمدا بطلت صلاته»؛
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص139: «... مستفاد من النص و الفتوی أن الإبدال الاضطراریة أبدال عند سقوط الواجب الاختیاری سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج»

ص: 124

فصل چهارم: معلولیت موجب عدم تحقق رکوع

اشاره

در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی توانند رکن و جزء رکوع و خم شدن در حال ایستاده را در نماز رعایت کنند پرداخته ایم.

طبق

ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامه خواهد آمد، نمازگزار می بایست در هر رکعت از نمازهای یومیه و تقریباً همه نمازها به جز نماز آیات، یک رکوع داشته باشد و خم بشود.

قبل

از ورود لازم است گفته شود، برای رکوع شرایطی ذکر شده از جمله: انحناء و خم شدن به حدی که انگشتان یا کف دست (بنا بر اختلاف اقوال) به زانو برسد؛ گفتن ذکر رکوع؛ طمأنینه و آرامش بدن به هنگام ذکر رکوع؛ ایستادن و قیام با طمأنینه پس از رکوع؛ (1) لکن در این رساله به این نمی پردازیم که آیا شرایط ذکر شده برای رکوع ثابت می شود یا خیر. و فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت آن، که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به رکوع از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند رکوع ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا رکوع را تبدیل به چه فعلی کند؟

در

این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت هایی که موجب عدم تحقق رکوع است می آید، پس از آن ادله شرطیت رکوع در نماز، و سپس برخی روایات موضوع رکوع در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان گردآوری شده و در پایان، وظیفه این معلولین طی مسائلی پی گرفته می شود.

گفتار اول: برخی مصادیق

در این گفتار برخی بیماری هایی که موجب عدم تحقق رکوع و خم شدن است، ذکر می شود. از جمله این بیماری ها می توان به: فلج مغزی، قطع عضو بدن، ام اس، ضایعه نخاعی، تومور مغزی، راشیتیسم، ضربه مغزی، آبسه مغزی، آرتریت روماتوئید، پلی میوزیت و درماتومیوزیت، تیبیال همی ملیا، پارکینسون، اشاره کرد که موجب عدم امکان رکوع سالم و شرایط آن می شود. البته توضیح هر یک از این بیماری ها در صفحه 6 آمده است.

ص: 125


1- . عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، ج15، صص240-237؛ نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج3، صص200-194؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، صص392-384؛ سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، صص283-281؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص665-664؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص305-293؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، صص26-1.

گفتار دوم: ادله جزء بودن رکوع در نماز

اشتراط صحت نماز به انجام رکوع و بطلان نمازِ بدون رکوع، در روایات مختلف و همچنین در کلام فقها و گاهی بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشاره رفته، و اشکالی در اعتبارش نبوده بلکه از ضروری دین شمرده می شود.(1)

حتی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت رکوع سخن گفته شده تا وجوب اصل آن. لذا طرداً للباب از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به یک روایت اشاره می شود و بیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده ایم.

صحیحه یا حسنه زراره از امام باقر علیه السلام

«مُحَمَّدُ بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: بَینَا رَسُولُ اللّه ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ یصَلِّی فَلَمْ یتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیمُوتَنَّ عَلَی غَیرِ دِینِی: رسول خدا زمانی که در مسجد نشسته بودند مردی وارد شد به نماز ایستاد. اما رکوع و سجده اش را تمام و کامل نمی کرد. پس پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: نوک می زند مانند نوک زدن کلاغ. اگر این شخص بمیرد و این نمازش باشد، مطمئناً بر غیر دین من مرده است.»(2)

از نظر سند، این صحیحه یا حسنه، مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(3)

و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(4)

بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در منتهی المطلب،(5)

شهید اول در رسائلش،(6) صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(7)

بحرانی در حدائق،(8) بهبهانی در مصابیح الظلام(9)

و میرزای قمی در غنائم الایام،(10) نراقی در

ص: 126


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص1: «لا إشکال بضرورة الدین فی وجوبه»؛ عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، ج15، صص240-237؛ نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج3، صص200-194؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، صص392-384؛ ذخیرة المعاد، محقق سبزواری، ج2، صص283-281؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص665-664؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص305-293؛
2- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج6، ص295، ابواب الرکوع، باب3: وجوب الطمأنینة...، ح1.
3- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص268، کتاب الصلاة، باب من حافظ علی صلاته...، ح6.
4- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص239، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، بَابُ 12: فضل الصلاة...، ح17.
5- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص213.
6- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، رسائل الشهید الأول، ص47.
7- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص7.
8- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص243.
9- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج1، ص72.
10- . گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص567.

مستند الشیعه،(1) شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(2)

محقق داماد در کتاب الصلاة،(3)

آیت اللّه احمد خوانساری در جامع المدارک(4)

و آیت اللّه خویی در موسوعه(5)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت: فرمایش پیامبر صلی اللّه علیه و آله در مورد چنین شخصی که نماز با رکوع ایستاده می خوانده اما طمأنینه را رعایت نمی کرد؛ نشان می دهد که حفظ طمأنینه از شرایط مهم رکوع است؛ به طوری که رعایت نکردن آن باعث شده که این شخص را در غیر دین اسلام بداند. پس به طریق اولی، خودِ رکوع امر اهمّی دارد.

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که رکوع، خم شدن و بعضی شرایط آن از جمله طمأنینه برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از رکوع و خم شدن با رعایت شرایط آن، در روایاتی که در گفتار بعد خواهد آمد، روشن می شود.

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

آن چه در این گفتار بدان اشاره می شود، دو روایت است از روایات معین کننده راهکار به جای رکوع ایستاده که به عنوان نمونه می آید.

روایت اول: موثقه عمار از امام صادق علیه السلام

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: الْمَرِیضُ إِذَا لَمْ یقْدِرْ أَنْ یصَلِّی قَاعِداً کَیفَ قَدَرَ صَلَّی إِمَّا أَنْ یوَجَّهَ فَیومِئُ إِیمَاءً...: مریضی که نمی تواند نشسته نماز بخواند، هر طور که می تواند نماز بخواند، یا (به سمت قبله) توجه داده شود پس اشاره می کند اشاره کردنی...»(6)

از نظر سند، این روایت مورد اعتماد شیخ طوسی در کتاب تهذیب،(7)

بوده و علاوه بر وثاقت رجال سند آن، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه بوده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در مختلف الشیعه،(8)

محقق اردبیلی در مجمع الفائدة،(9) صاحب مدارک

ص: 127


1- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص199.
2- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص83.
3- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج3، ص276.
4- . خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج1، ص413.
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص22
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح10.
7- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج3، ص175، جزء الثانی من کتاب الصلاة، بَابُ 14: صلاة الغریق...، ح5.
8- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص33.
9- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج3، ص355.

در مدارک الاحکام،(1) فاضل هندی در کشف اللثام،(2)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(3)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(4)

شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(5)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(6)

آیت اللّه بروجردی در تبیان الصلاة،(7)

مرحوم حکیم در مستمسک،(8)

و آیت اللّه خویی در موسوعه،(9)

این روایت را آورده اند. و البته برخی دیگر از فقها نیز به جای عمار، حماد ذکر کرده اند.(10)

از نظر دلالت هم روشن است که روایت ایماء را برای شخص ناتوان از نماز ایستاده و نشسته، تشریع و تجویز می کند. در نتیجه چنین شخصی به وسیله ایماء، رکوع و سجده به جا می آورد.

روایت دوم: مرسله محمد بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام

«الْکُلَینِی عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع: یصَلِّی الْمَرِیضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ یقْدِرْ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً... وَیکَبِّرُ ثُمَّ یقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَینَیهِ ثُمَّ سَبَّحَ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَینَیهِ فَیکُونُ فَتْحُ عَینَیهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ...: شخص مریض نشسته نماز می خواند، و اگر نمی توانست، مستلقیاً دراز می کشد و تکبیرالاحرام می گوید. سپس قرائت را انجام داده و وقتی خواست به رکوع برود، چشمانش را می بندد، سپس ذکر تسبیح گفته و پس از آن، چشمانش را باز می کند. پس باز کردن چشمان، بلند کردن سر است از رکوع».(11)

از نظر سند: این روایت مورد اعتماد مشایخ ثلاثه: شیخ کلینی در کافی(12)،

شیخ طوسی در تهذیب(13)

با دو سند و کمی اختلاف، و شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه(14) با لفظ «قال» و کمی اختلاف؛ می باشد. همچنین در کلام فقها بسیار ذکر شده و مورد ارجاع بوده است.

ص: 128


1- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص331.
2- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج3، ص402.
3- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56.
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص266.
5- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص505.
6- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص49.
7- . بروجردی، آقا حسین طباطبایی، تبیان الصلاة، ج5، ص86.
8- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص119.
9- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص214.
10- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص505: «موثّقة عمّار- المبدّل بحمّاد فی الذکری (ص181) و المعتبر (ج2، ص161) و جامع المقاصد (ج2، ص207) سهوا من القلم ظاهرا-»
11- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص484، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح13.
12- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص411، کتاب الصلاة، باب صلاة الشیخ...، ح12.
13- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص169، کتاب الصلاة، بَابُ 9: تفصیل ما تقدم...، ح129 و ج3، ص176، جزء الثانی من کتاب الصلاة، بَابُ 14: صلاة الغریق...، ح6.
14- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص361، باب صلاة المریض..، ح1033.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(1) علامه حلی در تذکره،(2) شهید اول در ذکری الشیعه،(3)

محقق کرکی در جامع المقاصد،(4)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(5)

محقق بحرانی در حدائق الناضره،(6)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(7)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(8)

شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(9)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(10)

سید محسن حکیم در مستمسک العروة(11)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت وظیفه مکلف را بیان می کند که اگر مریض و ناتوان از رکوع و خم شدن بود، با استفاده از باز و بسته کردن پلک چشم، رکوع را انجام می دهد. البته این روایت از مرحله ایماء سخنی به میان نیاورده که از روایات دیگر مانند روایت قبلی استفاده می شود. و اینجا حمل بر موردی می شود که قدرت بر ایماء هم ندارد.

گفتار چهارم: بیان مسائل

پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از این روایات استفاده می شود پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می شود. همچنین بحث هر کدام از این مسائل پس از تطبیق با کلمات فقهاء بزرگ، و البته با توجه به اقتضای این رساله، به اختصار بیان شده است.

همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت رکوع که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به رکوع از این جهت بحث می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند رکوع ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا رکوع نشسته انجام دهد و یا آن را تبدیل به چه فعلی کند؟

مسأله یکم: قدرت بر رکوع سالم در زمان دیگر

همانطور که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلول یقین دارد برای انجام فریضه

ص: 129


1- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص161.
2- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تذکرة الفقهاء، ج3، ص95.
3- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص272.
4- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص209.
5- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص262.
6- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص76.
7- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص61.
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص267.
9- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص244.
10- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج10، ص419.
11- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج5، ص401.

نماز هرچند در آخر وقت به اندازه ای زمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت رکوع بخواند، وی می بایست نماز را به شکل اصلی بخواند، هرچند در آخر وقت باشد. بنابراین اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند ولی رکوع نقض شود، نمازش باطل خواهد بود. چراکه با قدرت در رعایت رکوع در فاصله بین الحدین واجب موسع، وی مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات شکل اصلی رکوع باقی است. و سایر احکام مربوطه به مسأله دوم، مانند همان است که در فصل قیام گذشت.

مسأله سوم: انحناء ناقص

طبق عقیده مشهور، کسی که نمی تواند رکوع صحیح و ایستاده را هرچند با استفاده از عصا و تکیه گاه، انجام دهد، به هر میزان که می تواند، خم شده و ذکر رکوع را می گوید(1)

و بدین ترتیب رکوع را انجام می دهد. چراکه به قاعده میسور عمل شده(2) و خم شدن به همین میزان، نزدیک ترین حالت به رکوع واجب محسوب می شود.(3)

در مقابل آیت اللّه خویی آورده است انحناء و خم شدن در صورتی واجب است که به آن رکوع صدق کند، و در غیر این صورت، دلیلی بر وجوب آن نیست.(4) و بر فرض که بخواهیم به قاعده میسور عمل شود و بگوییم این حالت میسور است، باید گفت قاعده میسور دلیل حجیت ندارد یا لااقل با وجود روایات باب که وظیفه ناتوان از رکوع را بیان می کند، موردی ندارد؛(5)

بلکه طبق مدلول روایات باب مانند صحیحه حلبی،(6)

وظیفه شخص عاجز از رکوعِ سالم به ایماء و اشاره منتقل می شود. و دلیلی هم ندارد که این روایات را حمل بر جایی کنیم که قدرت بر انحناء وجود ندارد.(7) فلذا بنابراین روایات می توان گفت وظیفه معلول از رکوعِ سالم و انحنائی که به آن رکوع اطلاق شود، مستقیماً به رکوعِ ایمائی منتقل می شود. که راجع به آن، در مسائل بعد سخن گفته می شود. پس طبق این مبنا، بحث های مربوط به تقدم مطلق انحناء بر ایماء منتفی می شود.

ص: 130


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص244: «فإن قدر... علی شیء من الانحناء لهما (رکوع و سجده) تعین» یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص637: «و یجب الانحناء للرکوع و السجود بما أمکن»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص306؛
2- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص386: «لا ریب فی وجوب الإتیان بالممکن، لقوله علیه السلام: «لا یسقط المیسور بالمعسور». (به این قاعده در کلیات اشاره کردیم)
3- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص80: «و لأنه أقرب إلی الواجب».
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «إنّما یتّجه مع صدق الرکوع أو السجود علی الانحناء المزبور، و أمّا مع عدم الصدق فلم یعرف وجهه»؛
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص234: «أنّ القاعدة إنّما تجری مع عدم تعین الوظیفة من قبل الشارع».
6- . این روایت در فصل سجده خواهد آمد. حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح2.
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «ظاهر النصوص... انتقال العاجز عن الرکوع أو السجود إلی الإیماء، لخلوّها عن ذکر الانحناء و حملها علی صورة العجز عنه أیضاً کما تری، إذ لا موجب لارتکاب التقییدبعد کونها بأسرها مطلقة»؛

مسأله چهارم: رکوع نشسته

اگر نمازگزار توانایی بر اصل قیام نداشت و نماز را نشسته می خواند، می بایست رکوع را نشسته انجام دهد. و به حدی خم می شود که صورتش مقابل زانوها(1) و یا بهتر است مقابل سجده گاه(2) قرار گیرد.

همچنین اگر توان قیام و ایستادن دارد و نماز را ایستاده اقامه می کند، اما نمی تواند ایستاده خم شود، بلکه می تواند نشسته خم شود، طبق عقیده مشهور می بایست نشسته رکوع را بجا آورد. پس می نشیند و رکوع را نشسته و با خم شدن انجام می دهد.(3)

چراکه به رکوعِ نشسته نیز، حقیقتاً رکوع اطلاق شده،(4) و اقرب به نماز اصلی است.(5) پس این مرتبه مقدم بر مرتبه اشاره است. لکن پیرامون تقدیم و تأخیر رکوع نشسته بر اشاره ایستاده در شخصی که توانایی بر قیام دارد، نظر دیگری بر تقدیم اشاره، قوی به نظر می رسد که در مسأله ششم در همین فصل خواهد آمد.

البته در روایات، از رکوعِ نشسته صحبتی نشده، اما از آنجا که به این رکوعِ نیز حقیقتاً رکوع اطلاق می شود،(6) شخصی که توانایی بر انجام آن دارد هم قادر محسوب می شود. پس این مرتبه مقدم بر مرتبه اشاره است که در مسأله بعدی می آید.

اما اگر از انحناء و خم شدن به میزانی که رکوع صدق کند ناتوان بود، طبق عقیده مشهور که در مسأله قبل گذشت، به هر میزان که می تواند خم شده و ذکر رکوع را می گوید؛ ولی طبق مبنای دقیق تر باید بگوییم تا جایی خم شدن لازم است که رکوع صدق کند، و اگر از این میزان ناتوان باشد، مرتبه ایماء بر انحناء مقدم خواهد بود و تمام آن چه در مسأله قبل گذشت، اینجا نیز خواهد آمد.

مسأله پنجم: اشاره با سر و غمض چشم

اگر نمازگزار برای انجام رکوع حتی با انحنائی که رکوع اطلاق شود، در نماز ایستاده و نشسته عاجز

ص: 131


1- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص671: «یشترط فی تحقق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص74: «یعتبر فی تحقّق الرکوع الجلوسی أن ینحنی بحیث یساوی وجهه رکبتیه»؛
2- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص238: «أن ینحنی بحیث یحاذی جبهته موضع سجوده و هو أکمله»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص671: «و الأفضل الزیادة علی ذلک بحیث یساوی مسجده».
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص638: «إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما، جلس و رکع جالسا»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص308؛
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص233: «هذا و إن لم یرد به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ الرکوع الجلوسی رکوع حقیقة»؛
5- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص308: «وأنّه أقرب إلی الصلاة التامة من الإیماء قائماً»
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص233: «هذا و إن لم یرد به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ الرکوع الجلوسی رکوع حقیقة»؛

باشد، به دلیل روایات باب،(1) و اجماع فقها(2) توسط اشاره و ایماء با سر، رکوع نماز را انجام می دهد.

البته در روایات ایماء به صورت مطلق آمده، ولی متبادر از ایماء، اشاره با سر ادعا شده است.(3)

و اگر از این هم ناتوان باشد، با غمض چشمانش و بستن پلکش، برای رکوع اشاره می کند، ذکر رکوع را گفته و سپس چشمانش را باز می کند، گویا که از رکوع برخواسته است.(4)

چه دلیل را مرسله صدوق بدانیم،(5)

تسالم اصحاب بدانیم(6) و چه این مطلب خارجی که رکوع در هیچ حالتی ساقط نمی شود، پس کسی که نمی تواند با سر اشاره کند، به غمض چمشان، کاری که نزدیک ترین حالت به مرتبه قبل است، رکوع انجام می دهد.(7)

البته برخی با استفاده از ظهور روایاتی اشاره را برای نماز اضطجاعی و غمض را برای نماز استلقائی دانسته اند،(8) ولی طبق اطلاق روایات معتبره از جمله صحیحه حلبی،(9)

و موثقه عمار،(10) وظیفه شخص عاجز، ایماء و اشاره در هر حالتی است.(11)

البته در صحیحه حلبی، عجز از قیام و سجده آمده است، اما قطعاً فرقی بین رکوع و سجده در ناتوانی از انجام آن نیست.(12)

مسأله ششم: تقدم رکوع جلوسی یا ایمائی

ص: 132


1- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح2؛ ص 483، ح10؛ ص 484، ح11؛ ص485، ح15 و...
2- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص75: «فإن عجز أصلا اقتصر علی الإیماء»؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص79: «فان عجز عن الانحناء... اقتصرعلی الإیماء بلا خلاف، بل فی المعتبر أن علیه إجماع العلماء کافة»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص246؛
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص247: «إنّ المتبادر منه (ایماء) أن یکون بالرأس».
4- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص80: «فان لم یتمکن من الإیماء بالرأس فبالعینین تغمیضا للرکوع، و فتحا للرفع»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص246؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص637؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج6، ص222؛
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص484، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح13.
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص225: «... مضافاً الی تسالم الأصحاب... »؛
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص225: «أنّ الشارع الأقدس لا بدّ و أن یجعل بدلًا آخر لدی العجز عن هذا البدل (الإیماء بالرأس)،... و أنّ الإیماء بالعینین أقرب إلی الإیماء بالرأس من غیره»؛
8- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص80: «و مورد الإیماء بالرأس فی الروایات المتقدمة الاضطجاع علی أحد الجانبین».
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح2.
10- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح10.
11- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «ظاهر النصوص... انتقال العاجز عن الرکوع أو السجود إلی الإیماء،... إذ لا موجب لارتکاب التقییدبعد کونها بأسرها مطلقة»؛
12- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص221: «و یلحق به الإیماء للرکوع، للقطع بعدم الفرق»،

در مسأله چهارم پنجم فرقی نمی کند نماز معلول طبق وظیفه اش، نماز ایستاده، نشسته، خوابیده مضطجعا یا مستلقیا باشد.(1)

پس در نتیجه: وظیفه معلولین مطلقاً اول رکوع ایستاده، بعد رکوع نشسته بوده و اگر اصلاً نمی تواند خم شود، و از رکوع حتی نشسته عاجز باشد، اشاره جایگزین می شود که ابتدا اشاره در حالت ایستاده مقدم بوده، و در حالت ایستاده برای رکوع اشاره می کند، و در مرتبه بعد، اشاره در حالت نشسته و خوابیده خواهد بود. پس اگر نه می تواند بایستد و نه می تواند خم شود، نشسته نماز می خواند، و در حالت نشسته برای رکوع اشاره می کند و به همین ترتیب نماز مضطجعا و مستلقیا.

بنابراین همانطور که در مسأله چهارم گذشت، طبق عقیده مشهور که طی تحقیق به دست آمد، اگر مکلف توان قیام داشته و نماز را ایستاده می خواند، اما نمی تواند ایستاده خم شود، بلکه می تواند نشسته خم شود، می بایست نشسته رکوع را بجا آورد.(2)

چراکه به رکوع نشسته، رکوع صدق می کند(3)

و این حالت اقرب به نماز اصلی است.(4)

همچنین مرتبه انحناء مقدم بر مرتبه اشاره می باشد(5)

چراکه مدلول روایات ایماء قاصر از شمول جایی است که قدرت بر رکوع نشسته داشته باشد.(6) پس نوبت به اشاره نمی رسد.

اما در مقابل شاید بتوان قول علامه حلی در منتهی(7)

که ادعای اجماع نیز کرده را ترجیح داد و گفت برای چنین شخصی رکوع اشاره ای مقدم است. همانطور که آیت اللّه خویی ضمن بیان قول نهایی خود در فصل رکوع آورده: ادله بدلیت اشاره، وظیفه فعلی مکلف را بیان می کند. یعنی در حالتی که نماز بر او واجب است، چه ایستاده و چه نشسته، اگر قدرت بر رکوع با انحناء نداشت، اشاره می کند. بنابراین کسی که وظیفه فعلی او نماز ایستاده است، و از رکوع با خم شدن ناتوان است، مشمول ادله بدلیت اشاره از خم شدن می شود.(8) نه اینکه وظیفه اش به نماز نشسته منتقل شود.

ص: 133


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص222: «سواء أ کانت وظیفته الصلاة جالساً، أم مضطجعاً، أم مستلقیاً»؛
2- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص638: «إذا تمکن من القیام لکن لم یتمکن من الرکوع قائما، جلس و رکع جالسا».
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص233: «هذا و إن لم یرد به نص بالخصوص لکنه مطابق للقاعدة، فإنّ الرکوع الجلوسی رکوع حقیقة»؛
4- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص308: «وأنّه أقرب إلی الصلاة التامة من الإیماء قائماً»
5- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص80: «و لعلّه لأولویة إبدال القیام بالجلوس من الرکوع بالإیماء».
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص308: «ما دل علی بدلیة الإیماء عن الرکوع، قاصر عن شمول الفرض؛ للقدرة علی الرکوع جالسا»
7- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، ص138: «یصلّی قائما و یومئ للرّکوع، ثمَّ یجلس و یومئ للسّجود. و علیه علماؤنا»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص237؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص638؛
8- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص28: «فانّ الرکوع الجلوسی وظیفة العاجز عن القیام، و هذا قادر علیه علی الفرض، فلا یشرع فی حقّه إلّا الإیماء أخذاً بدلیل بدلیته لدی العجز عن الرکوع الاختیاری»؛

همچنان که از ادله تشریع نماز نشسته، صرف عجز از رکوع به عنوان دلیلی بر انتقال وظیفه شمرده نمی شود.

ضمن اینکه در این صورت، قیام متصل به رکوع نیز رعایت می شود،(1) که با انجام رکوع نشسته این رکن(2) نیز از بین می رفت.

ولی با همه آن چه ذکر شد، اگر اطلاق روایات داله بر «إِذَا لَمْ یسْتَطِعِ الرَّجُلُ أَنْ یصَلِّی قَائِماً فَلْیصَلِّ جَالِساً»،(3) را بپذیریم که هرگاه قدرت بر نماز مطلق که مشتمل بر رکوع، سجده و... می باشد، نداشت، می تواند نشسته نماز بخواند،(4) پس این مورد هم تحت اطلاق روایت بوده و رکوع را به صورت نشسته می خواند، اما قیام را که قدرت بر آن دارد، در قرائت حفظ می کند.

همچنین در جایی که قدرت بر انحناء ندارد و از ایماء استفاده می کند، اگر بر تقدیم رکوع اشاره ای ایستاده بر اشاره ای نشسته اشکال شود که از اطلاق روایاتِ اشاره، از جمله صحیحه حلبی(5) و موثقه عمار،(6) می توان تخییر را استفاده کرد. چراکه می گویند برای رکوع و... اشاره می کند؛ حال چه توانایی بر ایستادن یا نشستن داشته باشد. و جمله «أَوْمَأَ إِیمَاءً»(7) به همه موارد مذکور در روایت از جمله ایستاده، نشسته، خوابیده و... بر می گردد. پس دلیلی بر تقدیم نیست.

می توان در پاسخ گفت اولاً اتفاق علما بر تقدیم اشاره ایستاده بر اشاره نشسته است،(8)

و ثانیاً هرچند بپذیریم در رکوع مختار باشد، اما از آنجا که شخص قادر است قیام را رعایت کند، پس لازم است قرائت، قیام قبل و بعد رکوع را ایستاده انجام دهد. و این فرض که شخصی قرائت را ایستاده بخواند و قیام قبل از رکوع را انجام دهد، بنشیند و برای رکوع اشاره کند، و دوباره بایستد تا قیام پس از رکوع را انجام دهد، بسیار بعید به نظر می رسد. لذا قول به تقدیم رکوع اشاره ای ایستاده بر اشاره ای نشسته ترجیح داده می شود.

ص: 134


1- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص80: «و لتحصیل القیام المتصل بالرکوع»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص308: «لا تخلو المسألة من إشکال، لاحتمال رجحان القیام الرکنی علی الرکوع. »
2- . پیرامون رکن بودن یا نبودن قیام پس از رکوع، سخن بسیار است که به مقتضای این رساله، از بحث پیرامون آن منصرف شدیم.
3- . «اگر نمی توانست ایستاده نماز بخواند، نشسته می خواند»: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص486، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح18.
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص237: «فإنّ الظاهر منه الرخصة فی القعود لمن لا یستطیع الإتیان بالصلاة المتعارفة المشتملة علی الرکوع و السجود عن قیام».
5- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح2.
6- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح10.
7- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص485، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح15.
8- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج2، ص138: «یصلّی قائما و یومئ للرّکوع، ثمَّ یجلس و یومئ للسّجود. و علیه علماؤنا».

مسأله هفتم: دوران بین قرائت ایستاده با رکوع نشسته و عکس آن

اگر مکلف قادر باشد بین اینکه قرائت را ایستاده انجام دهد و رکوع را نشسته، یا اینکه قرائت را نشسته و رکوع را ایستاده انجام دهد، می بایست نوع اول را انتخاب کرده و قرائت را ایستاده بجا آورد، و اگر همچنان که پیش بینی می کرد، ناتوانی موجب شد رکوع را نشسته یا با اشاره انجام دهد، همین طور عمل می کند.(1)

چراکه حین قرائت، قدرت بر قیام دارد، پس به خاطر عمومات وجوب قیام، همین قیام بر او واجب است. و وقتی عاجز شد، مابقی را در همان حالتی که می تواند انجام می دهد.

تفصیل این مسأله در مسأله چهارم در فصل قیام، آمده است.

مسأله هشتم: رکوع با صرف نیت قلبی

بعد از مرتبه انحناء، اشاره با سر، و اشاره با پلک چشمان، مرحوم کاشف الغطاء اشاره با سایر اعضای بدن را ذکر کرده است،(2) اما باید گفت روشی به شکل خاص در روایات نقل نشده است،(3)

لذا دلیلی بر این اختصاص وجود ندارد.

در مقابل، مانند آیت اللّه خویی آورده اند همانطور که فاقد الطهورین از حصول طهارت ناتوان است، چنین شخصی نیز از حصول رکوع که قوام نماز بدان است ناتوان می باشد،(4)

پس همان حکم فاقد الطهورین از سقوط نماز و وجوب قضا یا... در اینجا نیز جاری می شود.

اما این بعید به نظر می رسد چراکه عموم روایاتی مثل موثقه عمار: «کَیفَ قَدَرَ صَلَّی»(5)

که در رابطه با مریض و معلول آمده است، دلالت می کند که مریض و ناتوان، هر طور که می تواند نماز بخواند.(6)

و هیچ گاه از سقوط نماز یا جزئی از آن برای معلول و بیمار سخن نگفته است.

البته فقها در بحث «راکع خلقةً» انجام رکوع صرفاً با قصد، نیت قلبی و گفتن ذکر را نهایتاً آورده اند،(7) به این صورت که در همان حالت، نیت رکوع کرده و ذکر بگوید.(8)

ص: 135


1- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، نهایة الإحکام فی معرفة الأحکام، ج1، ص439: «فالأولی تقدیم حال القراءة،... لأنه حال القراءة غیر عاجز عما یجب علیه، فإذا انتهی الحال إلی الرکوع صار عاجزا. و لو عجز عن الارتفاع، صلی جالسا و رکع کذلک».
2- . نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج3، ص204: «فإن عجز عن الجمیع... فبأعضائه الأُخر»
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص233.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص233: «کان العاجز عن البدل المزبور (اشاره) غیر قادر علی الرکوع و السجود رأساً فیکون کفاقد الطهورین، فلو قلنا بسقوط الصلاة عن فاقد الطهورین قلنا بسقوطها فی المقام أیضاً»
5- . همانطور که توانست، نماز می خواند: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص483، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح10.
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص254: «فیکفی فی غیرها (غیر از ابدال مذکور در روایات) عموم الأدلَّة، مثل قوله علیه السّلام فی الموثّقة: «صلّی کیف ما قدر»».
7- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص82: «أن یقتصر علی نیة الرکوع و القیام»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص667؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص43
8- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص82: «أن یقتصر علی نیة الرکوع و القیام»

اما می توان گفت این نوع رکوع هرچند در روایات به طور خاص دیده نشده، ولی مناسب به نظر می رسد. چراکه در صورت صحت و سلامت بدن نیز رکوع و انحناء به همراه قصد و ذکر لازم بود، حال که وی از انحناء ناتوان است، قصد و نیت قلبی و ذکر بر وجوب خود باقی است.

مسأله نهم: راکع خلقةً

اگر معلولیت و بیماری باعث شده تا ایستادنِ شخص به شکل رکوع باشد، اگر بتواند برای قرائت یا قیام قبل از رکوع بایستد یا حتی کمی بلند شود که رکوع اطلاق نشود، و سپس برای رکوع خم شود، کافی است.(1)

همچنین اگر می تواند برای رکوع بیشتر از حالت خودش خم شود، این هم کفایت می کند(2) به شرطی که زیاد از رکوع اصلی نشود. چراکه هر چند در روایات اشاره ای به این رکوع نشده، اما همانطور که در ایماء برای سجده مقدار آن بیشتر می شود، اینجا هم در چنین شخصی، مقدار خم شدن را بیشتر می کند تا بین قیام و رکوع فرقی باشد.(3)

ضمن اینکه قیام هر کس به حسب خودش است. و برای چنین شخصی، قیامش به حالت رکوع است،(4) و لذا رکوعش به مقداری ازید از مقدار خم بودن خواهد بود.

اما در جواب باید گفت اولاً: در خصوص فارق در ایماء برای سجده، نصوصی وارد شده که در اینجا وجود ندارد.(5) و ثانیاً حقیقت و معنای قیام و رکوع مشخص است نه اینکه هر کسی یک رکوعِ خاص خود را داشته باشد. همچنان که به خم شدن بیشتر این شخص لغتاً و عرفاً رکوع اطلاق نمی شود.(6)

پس هرچند بگوییم ازدیاد در خم شدن تا حدی که از رکوع خارج نشود مانعی ندارد، اما دلیلی هم بر وجوب آن نیست.(7)

ص: 136


1- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص74: «فإن أمکنه تقلیل انحنائه أو الانتصاب بالاعتماد کان هو الواجب».
2- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص667؛
3- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص75: «وجب أن یزید لرکوعه یسیر انحناء لیکون فارقا».
4- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص14؛ «فالشخص العاجز المنحنی بالذات اعتداله و استقامته إنّما هو بحسب حاله من الإتیان بما یمکنه من القیام، فهو بالنسبة إلیه مصداق حقیقی للقیام»
5- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص81: «و القیاس علی إیماء السجود مع أنه مع الفارق لا یجوز الأخذ به»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص41: «فلم ینهض دلیل شرعی علی وجوب إحداث الفارق فی محل الکلام»
6- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص41: «أنّه (رکوع) متقوّم لغة و عرفاً بالانحناء عن القیام...، فصدق الرکوع فی حقّه ممنوع جدّاً»
7- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص81: «و من هنا کان خیرة المبسوط و المعتبر و الفاضل فی بعض آخر من کتبه و کشف اللثام و المدارک و منظومة الطباطبائی عدم وجوب الزیادة علیه»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص42: «و هذا التکلیف ساقط عن هذا الشخص لعجزه عن إیجاد هذا الحد...، فبأی دلیل یجب علیه الانحناء الزائد علی هذا المقدار ممّا هو علیه؟ فإنّه یحتاج إلی دلیل بالخصوص و هو مفقود.»

بنابراین می تواند در همین حالتِ خم شدن، نیت و قصد رکوع کرده و ذکر بگوید.(1)

ولی اگر در مفهوم رکوع، انحناء از حالت قیام اخذ شده باشد، باید بپذیریم این شخص از رکوع عاجز است چراکه او انحناء از قیام پیدا نکرده؛ پس تکلیف رکوع به شکل خم شدن از حالت ایستاده برای این شخص عاجز ساقط بوده و بدل رکوع از ایماء، غمض بصر و...، جایگزین می شود.(2)

مسأله دهم: رعایت طمأنینه

همانطور که در گفتار اول اشاره شد، رعایت طمأنیه و آرامش در حالت رکوع و گفتن ذکر واجب است. ولی اگر شخص معلول ناتوان از رعایت طمأنیه در رکوع و ذکر آن باشد، این شرط برای وی ساقط شده(3) و رکوع را طبق وظیفه اش انجام می دهد.

مسأله یازدهم: ذکر رکوع

اگر مکلف می تواند برای رکوع خم بشود، اما نمی تواند زمان لازم برای ذکر رکوع را در رکوع بماند، طبق قاعده میسور(4) هر مقدار را که توانست با طمأنینه می خواهد و مابقی را در حال نهوض می خواند و یا از وقتی به رکوع می رود، شروع به ذکر می کند تا زمانی که بلند شود، ذکر پایان یابد.(5)

البته به نظر آغاز ذکر قبل از رکوع درست نیست،(6) چون هنوز تکلیف به ذکر و ناتوانیِ از آن به وجود نیامده است. پس وقتی به رکوع رفت، ذکر را آغاز می کند، و آن را هرچند در حالت بلند شدن، ادامه می دهد. همچنان که اگر ذکر را قبل از ورد به رکوع آغاز کند و اتفاقاً بتواند به اندازه تمام ذکر در رکوع بماند، ذکر قبلی مجزی نبوده و حکم متفاوتی پیدا می کند.

اما اگر قاعده میسور را نپذیریم، چراکه مبنای محکمی ندارد، گفته می شود اینجا مصداق حالت ضرورت است. فلذا به یک ذکر کوتاه «سبحان اللّه» اکتفا می کند تا بتواند لااقل این ذکر را با طمأنینه بخواند.(7)

اما اگر در این زمان کوتاه هم نمی تواند در رکوع بماند، شاید بتوان گفت ذکر از او ساقط

ص: 137


1- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص82: «أن یقتصر علی نیة الرکوع و القیام»
2- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص42: «الأقوی حینئذ لزوم الانتقال إلی البدل المقرّر لدی العجز عن الرکوع و هو الإیماء»
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص670: «لو لم یتمکّن من الطمأنینة... سقطت»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص326: «کما قطع به کل من تعرض له»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص65.
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص66: «هذا... مبنی علی تمامیة قاعدة المیسور»
5- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص670: «إذا لم یتمکّن من البقاء فی حدّ الرکوع إلی تمام الذکر یجوز له الشروع قبلالوصول أو الإتمام حال النهوض»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص327.
6- . حضرت امام خمینی نیز این حکم را محل تأمل دانسته اند که شاید منظور ایشان، اشکال فوق باشد. خمینی، سید روح اللّه موسوی، العروة الوثقی مع تعالیق الإمام الخمینی، ص364: «فیه تأمّل و الأحوط الإتمام حال النهوض بقصد القربة المطلقة و الرجاء».
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص66: «فالأقوی سقوط وجوب الذکر التام حینئذ، لمکان العجز و جواز الاقتصار علی الناقص و هی الواحدة من الصغری، لما تقدّم... من الاکتفاء بها لدی الضرورة»

است، چراکه قدرت بر آن ندارد.(1)

مسأله دوازدهم: حدوث قدرت

اگر شخص ناتوان، شروع به نماز نشسته یا خوابیده کرد، ولی در میان نماز، قدرت بر رکوع ایستاده یا مرتبه بالاتر پیدا کرد، ادامه نماز را ایستاده یا به شکلی که توانسته، می خواند، و نیاز به اعاده یا قضا نداشته و همین مجزی است.

البته تفصیل مسأله قدرت پیدا کردن در اجزای مختلف رکوع، که ممکن است احکام متفاوتی نیز پیدا کند، تحت مسأله هشتم در فصل قیام بیان شد.

مسأله سیزدهم: حدوث عجز

اگر در میان نماز عاجز شد، به صورت نشسته، خوابیده و... که توانایی دارد ادامه می دهد و طبق وظیفه اش رکوع را انجام می دهد که تفصیل مسأله عاجز شدن در رکوع به شرح ذیل است:

مورد اول: در پایان قرائت

اگر در پایان قرائت بود که عاجز از ایستادن شد، او که برای ادامه قرائت می بایست بنشیند، در حین خم شدن و نشستن، قرائتش پایان یافت. پس برای رکوع در همین حالت که خم شده، تا می تواند صبر کند و ذکر رکوع را بگوید و رکوعش را انجام دهد.(2)

مورد دوم و سوم: قبل و بعد از ذکر رکوع

اگر در رکوعِ ایستاده بود و قبل از ذکر رکوع عاجز شد، مستقیماً به شکل رکوع نشسته می رود و بعد از ذکر، می نشیند تا مبادا قیام بعد از رکوع تکرار شود.(3)

ولی اگر بعد از ذکر رکوع از ایستادن عاجز شد، مستقیماً از رکوع می نشیند و انتصاب جلوسی را رعایت می کند و سپس سجده می رود.(4)

در مقابل آیت اللّه خویی آورده است قیام و انتصاب بعد از رکوع واجب مستقلی نیست، ضمن اینکه به حسب نوع رکوع ایستاده یا نشسته، متفاوت خواهد بود. بنابراین چنین شخصی که رکوع ایستاده انجام داده، انتصاب ایستاده بر او واجب است. حال که قدرت بر این انتصاب ندارد، دلیلی بر انتقال وظیفه اش به انتصاب جلوسی نیست. لذا به دلیل مضطرین، تکلیف انتصاب از او برداشته می شود.(5)

همچنان که حقیقت رکوع همان انحناء است و ذکر رکوع مدخلیتی در حقیقت رکوع ندارد. پس

ص: 138


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص66: «و لو لم یتمکّن منها أیضاً سقط لمکان العجز»
2- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص259: «... اتّفق إتمام القراءة فی حال الهوی، فإن أمکنه الرکوع القیامی عن ذلک الهوی وجب»
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص641: «لو رکع قائماً ثم عجز عن القیام فان کان بعد تمام الذکر جلس منتصباً ثم سجد و إن کان قبل الذکر هوی متقوّساً إلی حدّ الرکوع الجلوسی ثم أتی بالذکر»؛
4- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص259: و إن کان العجز بعد تمام الرکوع قعد مطمئنّا بدل القیام عن الرکوع»
5- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص255: «أنّ القیام بعد الرکوع لیس واجباً مستقلا بنفسه،... فان کانت الوظیفة الرکوع القیامی وجب الانتصاب قائماً، و إن کانت الرکوع الجلوسی وجب الانتصاب جالساً...، فان تمکن منه و إلّا سقط بالعجز. »

اگر بعد از انحناء و قبل از ذکر و طمأنینه عاجز شد، باز هم نیاز به رکوع جلوسی و ذکر نیست. بلکه او رکوع را انجام داده و ذکر نیز به دلیل عذر از وی ساقط شده است.(1)

مسأله چهاردهم: احتمال حدوث یا تشدید مرض

اگر مکلف قادر به رکوع است اما اگر بایستد، احتمال حدوث مرض یا تشدید مرض باشد، معذور محسوب می شود و به دلیل حرج و لاضرر(2) که ذیل مسأله نهم در فصل قیام گذشت، طبق وظیفه معذورین عمل می کند.

مسأله پانزدهم: اضافه کردن رکوع بدلی

اضافه

کردن بر یک رکوع در هر رکعت مسلماً موجب بطلان نماز می شود. و طبق عقیده مشهور، ابدال رکوع هم حکم رکوع را داشته و حتی انحناء بر فرض صحت آن، یا ایماء دوباره، نماز باطل می شود.(3)

اما

شاید بتوان گفت رکوع با اشاره و غمض عین، حقیقتاً رکوع نیست،(4) و ظهور ادله بدلیت صرفاً در این است که اشاره بدل از رکوع است، اما از این منصرف است که هر اشاره ای که در نماز بشود، رکوع محسوب می شود. و با نبود دلیلی بر رکوع بودنِ اشاره یا غمض عین، حکم به بطلان مخدوش می شود.

ضمن اینکه در رکوع، قصد رکوع نیز شرط است،(5) و ایماء و غمض عینی که بدون قصد رکوع باشد، رکوع محسوب نمی شد. همچنان که اگر وی بدون قصد رکوع اشاره کند، رکوع صحیح بجا نیاورده است. البته اگر عمداً با نیتِ رکوع، ایماء و غمض داشته باشد، حکم به زیادی رکن و بطلان نماز خواهد شد.(6)

ص: 139


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص255: «و لو تعذّر البقاء علی الانحناء تعین هنا سقوط الذکر و الطمأنینة»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص255: «الذکر الواجب... غیر الدخیل فی حقیقة الرکوع قطعاً، و هو ساقط بالتعذر. »
2- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص139: «... مستفاد من النص و الفتوی أن الإبدال الاضطراریة أبدال عند سقوط الواجب الاختیاری سواء أ کان المسقط الاضطرار أم الحرج»
3- . یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص667: «زیادة الرکوع الجلوسی و الایمائی مبطلة»؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص312: «و الظاهر أنه مما لا إشکال فیه.»
4- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص39: «لعدم کون الإیماء رکوعاً لا لغةً و لا شرعاً،... فلا یشمله ما دلّ علی البطلان بزیادة الرکوع فانّ ذاک الدلیل خاص بالرکوع و لا یعم بدله»
5- . به عنوان نمونه: یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص667: «یعتبر فی الانحناء أن یکون بقصد الرکوع»؛
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص519.

ص: 140

فصل پنجم: معلولیت موجب عدم تحقق سجده

اشاره

در این فصل به وظیفه معلولینی که نمی توانند رکن و جزء سجده، انحناء و قرار دادن پیشانی و اعضای سبعه بر زمین را رعایت کنند، پرداخته ایم.

طبق ادله کثیره و بدون اختلافی در کلام فقها که در ادامه خواهد آمد، نمازگزار می بایست در هر رکعت از نمازهای یومیه دو سجده داشته باشد و اعضای سبعه را بر زمین قرار دهد و ذکر سجده بگوید.

قبل از ورود لازم است گفته شود، برای سجده شرایطی ذکر شده از جمله: انحناء و خم شدن به حدی که پیشانی به سجده گاه بر روی زمین مساوی بدنش برسد؛ قرار گرفتن اعضای سته دیگر روی زمین، گفتن ذکر سجده؛ طمأنینه و آرامش بدن به هنگام ذکر؛ سر برداشتن و جلوس و نشستن با طمأنینه پس از سجده؛ (1) لکن در این رساله به این نمی پردازیم که آیا شرایط ذکر شده برای سجده ثابت می شود یا خیر. و فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت آن، که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به سجده از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند سجده ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا سجده را تبدیل به چه فعلی کند؟ حکم پیشانی و سایر اعضا چیست؟

در این فصل نیز مانند دیگر فصول از بخش سوم، ابتدا برخی مصادیق و معلولیت هایی که موجب عدم تحقق سجده است می آید، پس از آن ادله شرطیت سجده در نماز، و سپس برخی روایات موضوع سجده در نمازِ اشخاص معلول و ناتوان بیان شده و در پایان، وظیفه این معلولین طی مسائلی پی گرفته می شود.

گفتار اول: برخی مصادیق

در این گفتار برخی بیماری هایی که موجب عدم تحقق سجده و شرایط آن است، ذکر می شود. از جمله این بیماری ها می توان به: فلج مغزی، قطع عضو بدن، ام اس، ضایعه نخاعی، تومور مغزی،

ص: 141


1- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، صص410-403؛ ذخیرة المعاد، محقق سبزواری، ج2، صص286-285؛ اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص92-87؛ بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، صص290-276؛ نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، صص170-135؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص674-673؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص361-346؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، صص107-88 و دیگر آثار.

راشیتیسم، ضربه مغزی، آبسه مغزی، آرتریت روماتوئید، پلی میوزیت و درماتومیوزیت، پارکینسون، اشاره کرد که موجب عدم امکان سجده سالم و شرایط آن می شود. البته توضیح هر یک از این بیماری ها در صفحه 6 این رساله آمده است.

گفتار دوم: ادله وجوب و جزئیت سجده

اشتراط صحت نماز به انجام سجده و بطلان نمازِ بدون آن، در روایات مختلف و همچنین در کلام فقها و گاهاً بدون آنکه به دلیل آن پرداخته باشند، به اشاره رفته، و اشکالی در اعتبارش نبوده بلکه از ضروری دین شمرده می شود.(1)

حتی در روایات نیز، بیشتر از کیفیت سجده سخن گفته شده تا وجوب اصل آن. لذا طرداً للباب از روایات متعددی که در کتب روایی آمده است، به یک روایت اشاره می شود وبیان کوتاهی در سند و دلالت این روایات آورده ایم.

صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

«عَنْ

عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَةُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ...: از امام باقر علیه السلام راجع به واجبات نماز پرسیدم پس جواب فرمودند: وقت، طهارت، قبله، توجه،(2) رکوع، سجده، قرائت و ذکر. »(3)

از نظر سند، این صحیحه که با چندین سند مختلف در کتب روایی ذکر شده، مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(4) و همچنین شیخ طوسی در تهذیب(5) بوده و در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه شهید اول در ذکری الشیعه،(6)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(7) فاضل هندی در

ص: 142


1- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص1: «لا إشکال بضرورة الدین فی وجوبه»؛ عاملی، بهاء الدین، محمد بن حسین، الحبل المتین فی أحکام الدین، ج15، صص240-237؛ نجفی، کاشف الغطاء، جعفر بن خضر مالکی، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج3، صص200-194؛ عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، صص392-384؛ ذخیرة المعاد، محقق سبزواری، ج2، صص283-281؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص665-664؛ حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، صص305-293؛
2- . فقها از کلمه «توجه» در این روایت برداشت مختلفی ازجمله حضور قلب و توجه در تکبیرالاحرام، داشته اند. (کاشانی، فیض، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الوافی، ج7، ص42؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص272)
3- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج4، ص295، ابواب القبله، باب1: باب وجوب الاستقبال...، ح1.
4- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص272، کتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ح5.
5- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص139، کتاب الصلاة، بَابُ 9: تفصیل ما تقدم...، ح1؛ ج2، ص241، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، بَابُ 12: فضل الصلاة...، ح24.
6- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص283.
7- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص215.

کشف اللثام،(1) بحرانی در حدائق،(2) بهبهانی در مصابیح الظلام،(3) نراقی در مستند الشیعه،(4) اصفهانی در تبصرة الفقهاء،(5) شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(6)

محقق داماد در کتاب الصلاة،(7)

امام خمینی در کتاب الطهارة،(8)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت نیز، سجده از اجزاء فرض شمرده شده که به معنی وجوب است. ضمن اینکه قرار گرفتن آن در کنار طهارت و استقبال قبله و...، برداشت معنی وجوب از کلمه فرض را واضح تر می کند.

از آن چه در این گفتار گذشت معلوم شد که سجده برای نمازگزار واجب است. اما وظیفه شخص معلول و ناتوان از سجده با رعایت شرایط آن، در روایاتی که در گفتار بعد می آید، روشن می شود.

گفتار سوم: روایات تکلیف معلول

آن چه در این گفتار بدان اشاره می شود، چند روایت از روایات معین کننده راهکار به جای سجده سالم است که به عنوان نمونه می آید.

روایت اول: حسنه یا صحیحه حلبی

«مُحَمَّدُ

بْنُ یعْقُوبَ عَنْ عَلِی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللّه ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ إِذَا لَمْ یسْتَطِعِ الْقِیامَ وَ السُّجُودَ قَالَ یومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ أَنْ یضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَی: از امام صادق پرسیدم راجع به مریضی که قدرت بر ایستادن و سجده ندارد، حضرت فرمودند با سرش اشاره می کند و بیشتر دوست دارم پیشانی اش را بر زمین قرار دهد.»(9)

از نظر سند، این روایت مورد اعتماد شیخ کلینی در کافی(10)

بوده و علاوه بر اعتبار سند آن، در کلام فقها بسیار نقل شده و مورد ارجاع و توجه بوده است.

به عنوان نمونه محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(11)

بحرانی در حدائق،(12) بهبهانی در مصابیح

ص: 143


1- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص146.
2- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص235.
3- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج2، ص386.
4- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج4، ص202.
5- . اصفهانی، محمد تقی رازی نجفی، «تبصرة الفقهاء»، ج2، ص327.
6- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص532.
7- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج3، ص395.
8- . خمینی، سید روح اللّه موسوی، «کتاب الطهارة»، ج1، ص261.
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص481، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة...، ح2.
10- . کلینی، ابوجعفر، محمد بن یعقوب، الکافی، ج3، ص410، کتاب الصلاة، باب فرض الصلاة، ح5.
11- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص263.
12- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص80.

الظلام،(1) صاحب ریاض در ریاض المسائل،(2)

شیخ انصاری در کتاب الصلاة،(3)

آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(4)

محقق داماد در کتاب الصلاة،(5)

مرحوم حکیم در مستمسک،(6)

و آیت اللّه خویی در موسوعه،(7)

این روایت را آورده اند. البته برخی دیگر از فقها نیز به جای عمار، حماد ذکر کرده اند.(8)

از نظر دلالت هم روشن است که حضرت ایماء را برای شخص ناتوان از قیام و سجده، تشریع و تجویز می کنند. در نتیجه چنین شخصی به وسیله ایماء، سجده را به جا می آورد.

روایت دوم: روایت شیخ صدوق از پیامبر صلی اللّه علیه و آله:

این روایت که در فصل قیام نیز بخشی از آن گذشت، اینجا به صورت کامل آورده می شود که لزوم اخفضیت ایماء در سجده را بیان می کند:

«قَالَ رَسُولُ اللّه ص الْمَرِیضُ یصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیمَنِ فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعْ صَلَّی عَلَی جَنْبِهِ الْأَیسَرِ فَإِنْ لَمْ یسْتَطِعِ اسْتَلْقَی وَ أَوْمَأَ إِیمَاءً وَ جَعَلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ جَعَلَ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُکُوعِهِ: پیامبر صلی اللّه علیه و آله فرمودند: مریض ایستاده نماز می خواند، و اگر نتوانست، نشسته نماز می خواند، و اگر قدرت (بر نشسته) نداشت، بر پهلوی راست نماز می خواند، و اگر قدرت نداشت، بر پهلوی چپ نماز می خواند، و اگر قدرت نداشت بر پشت دراز کشیده و نماز می خواند و اشاره می کند و صورتش را رو به قبله قرار می دهد و سجده را اخفض نسبت به رکوع انجام می دهد.»(9)

از نظر سند: این روایت که با لفظ «قال» نه «رُوِی» توسط شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه(10) نقل شده، مورد توجه و نقل فقها قرار گرفته است.

به عنوان نمونه شهید اول در ذکری الشیعه،(11)

محقق کرکی در جامع المقاصد،(12) محقق اردبیلی

ص: 144


1- . بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، مصابیح الظلام، ج7، ص77.
2- . حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، ج3، ص33.
3- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص247.
4- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص61.
5- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج4، ص71.
6- . حکیم، سید محسن طباطبایی، مستمسک العروة الوثقی، ج6، ص125.
7- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص222.
8- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص505: «موثّقة عمّار- المبدّل بحمّاد فی الذکری (ص181) و المعتبر (ج2، ص161) و جامع المقاصد (ج2، ص207) سهوا من القلم ظاهرا-»
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص485، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح15.
10- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص362، باب صلاة المریض..، ح1037.
11- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص273.
12- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج1، ص39.

در مجمع الفائده،(1) صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(2)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(3)

بحرانی در حدائق،(4)

محقق نراقی در مستند الشیعه،(5)

شیخ محمد حسن نجفی در جواهر الکلام،(6)

محقق داماد در کتاب الطهارة،(7)

آقا ضیاء در شرح تبصرة،(8)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت هم روشن است. این روایت پس از بیان ترتیب نماز به صورت نشسته، خوابیده بر پهلوی راست، خوابیده بر پهلوی چپ، و بر پشت دراز کشیدن، به کیفیت سجده ایمائی اشاره می کند که می بایست اخفض نسبت به ایماء رکوع باشد.

روایت سوم: صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام

«مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ کَیفَ یسْجُدُ فَقَالَ عَلَی خُمْرَةٍ أَوْ عَلَی مِرْوَحَةٍ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ یرْفَعُهُ إِلَیهِ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ...: از امام باقر علیه السلام پرسیدم از بیمار که چگونه سجده می کند حضرت فرمودند که سجده می کند بر سجّاده صغیره یا بر باد زن یا بر مسواک به آنکه بلند می کند هر یک از اینها را و سجده بر اینها می کند؛ و بلند کردن اینها و سجده کردن بر اینها بهتر است از ایما و اشاره که سجده بر اینها نکند.»(9)

از نظر سند: این روایت را شیخ صدوق با ذکر سند و با لفظ «قال» نه «رُوِی» در من لا یحضره الفقیه(10) و شیخ طوسی در تهذیب(11) با کمی اختلاف در متن آورده است. همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل شده و مورد ارجاع بوده است.

به عنوان نمونه محقق حلی در المعتبر،(12)

علامه حلی در تذکره،(13) فاضل هندی در کشف اللثام،(14)

محقق بحرانی در حدائق الناضره،(15) عاملی در مفتاح الکرامة،(16)

شیخ انصاری در کتاب

ص: 145


1- . اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، ج2، ص190.
2- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج1، ص39.
3- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد، ج2، ص261.
4- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص67.
5- . نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ج5، ص56.
6- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج9، ص267.
7- . یزدی، سید محمد، محقق داماد، کتاب الصلاة، ج2، ص74.
8- . عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصرة المتعلمین، ج2، ص13.
9- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص364، ابواب ما یسجد علیه...، باب15: باب جواز السجود...، ح1. ترجمه از «اصفهانی، مجلسی اول، محمد تقی، «لوامع صاحبقرانی»، ج4، ص312.
10- . قمّی، صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج1، ص362، باب صلاة المریض..، ح1039.
11- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج2، ص311، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، بَابُ15: کیفیة الصلاة...، ح120.
12- . حلّی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح المختصر، ج2، ص162.
13- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج5، ص164.
14- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص93.
15- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص81.
16- . عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ج3، ص272.

الصلاة،(1) آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه،(2)

این روایت را آورده اند.

از نظر دلالت: این روایت وظیفه بیمار را بیان می کند که حضرت می فرمایند اگر سجده برود و سجده گاه را هم به سر نزدیک کند، این بهتر از حالت سجده ایمائی است. و افضل بودن ظاهراً به این خاطر است که عذر شخص به حدی است که سجده ایمائی کفایت می کند، اما وی می تواند خود را به سختی انداخته و به حدی انحناء پیدا کند و سجده گاه را به سر نزدیک کند که سجده صدق کند.(3) بنابراین سجده را انجام داده است.

روایت چهارم: موثقه مضمره سماعه

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْیصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْیضَعْ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ یجْزِی عَنْهُ: از امام علیه السلام پرسیدم از بیمار که نمی تواند بنشیند؟ فرمودند مضطجعاً نماز بخواند، و هنگام سجده بر پیشانی اش چیزی قرار دهد، و این از او کفایت می کند.»(4)

از نظر سند: این موثقه که خطاب به امام در آن نیز تصریح نشده و مضمره است، شیخ طوسی در تهذیب(5) آورده و همچنین در کلام فقها نیز بسیار نقل و بحث شده است.

به عنوان نمونه علامه حلی در مختلف الشیعه(6) و منتهی،(7) شهید اول در ذکری الشیعه،(8)

محقق کرکی در جامع المقاصد،(9)

صاحب مدارک در مدارک الاحکام،(10)

محقق سبزواری در ذخیرة المعاد،(11)

فاضل هندی در کشف اللثام،(12)

محقق بحرانی در حدائق الناضره،(13)

و... این روایت را آورده اند.

از امام علیه السلام پرسیدم از بیمار که نمی تواند بنشیند؟ فرمودند مضطجعاً نماز بخواند، و هنگام سجده بر پیشانی اش چیزی قرار دهد، و این از او کفایت می کند.

از نظر دلالت: این روایت وظیفه بیمار را بیان می کند که حضرت مضطجعا را بدون قید تقدیم جانب

ص: 146


1- . دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص249.
2- . همدانی، آقا رضا بن محمد هادی، مصباح الفقیه، ج12، ص78.
3- . خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج14، ص231: «من کان السجود حرجیاً بالنسبة إلیه فله أن یومئ بدلًا عنه، و لکنه مع ذلک إذا تحمّل المشقة و سجد علی الأرض أو علی غیرها قدر ما یطیق فهو أفضل».
4- . حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص482، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح5.
5- . طوسی، ابوجعفر، محمد بن حسن؛ تهذیب الأحکام، ج3، ص306، کتاب الصلاة، ابواب الزیادات، بَابُ30: صلاة المریض...، ح22.
6- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص33.
7- . حلّی، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ج6، ص441.
8- . عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، ج3، ص25.
9- . عاملی، کرکی، محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج2، ص209.
10- . عاملی، محمد بن علی موسوی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج3، ص333.
11- . سبزواری، محقق، محمد باقر بن محمد مؤمن، ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد، ج2، ص263.
12- . اصفهانی، فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج4، ص94.
13- . بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج8، ص75.

راست بر چپ بیان می کنند در حالی که در برخی روایات دیگر تقدیم جانب راست بر چپ آمده است.(1) همچنین در ادامه نیز امر می کنند به وضع سجده گاه بر سر. چیزی که در روایات سجده ایمائی بدان اشاره نشده است. بنابراین طبق این روایت، در نماز ایمائی وضع سجده گاه بر جبهه لازم خواهد بود. البته در فصل هفتم از این گفتار به بحث های دلالی این روایت، اشاره می شود.

گفتار چهارم: بیان مسائل

پس از بیان برخی از روایات مربوطه، در این گفتار به نتایجی که از روایات استفاده می شود پرداخته و در ضمن مسائلی مطرح می شود. همچنین بحث هر کدام از این مسائل پس از تطبیق با کلمات فقهاء بزرگ، و البته با توجه به اقتضای این رساله، به اختصار بیان شده است.

همانطور که در ابتدای فصل ذکر شد، در اینجا، فارغ از بحث های پیرامون ادله شرطیت و کیفیت سجده که در کتب مربوطه بیان شده، بر فرض ثابت شدن این شرایط؛ راجع به سجده از این جهت صحبت می کنیم که اگر شخص معلول، ناتوان از انجام آن به طور صحیح و با رعایت شرایط آن باشد، وظیفه اش چیست؟ اگر می تواند سجده ناقصی داشته باشد، به همان اکتفا کند؟ یا سجده را ایمائی و غمضی و... انجام دهد؟ و حکم پیشانی و سایر اعضا چگونه است؟

مسأله یکم: قدرت بر سجده سالم در زمان دیگر

همانطور که در مسأله یکم در فصل قیام گذشت، اگر شخص معلول یقین دارد برای انجام فریضه نماز هرچند در آخر وقت به اندازه ای زمان دارد که بدون مستحبات، فقط نماز واجب را با رعایت سجده بخواند، وی می بایست نماز را به شکل اصلی بخواند، هرچند در آخر وقت باشد. بنابراین اگر بخواهد مستحبی را رعایت کند ولی سجده نقض شود، نمازش باطل خواهد بود. چراکه با قدرت در رعایت سجده، وی مشمول دلیل معذورین نشده و تحت اطلاق روایات شکل اصلی سجده باقی است. و سایر احکام مربوطه به این مسأله، مانند همان است که در فصل قیام گذشت.

مسأله دوم: انحناء به میزان ممکن

طبق عقیده مشهور، کسی که نمی تواند سجده صحیح را در نماز ایستاده یا نشسته انجام دهد، به هر میزان که می تواند، خم شده و سجده گاه را به پیشانی نزدیک نموده، و سایر اعضا را بر محل خود قرار می دهد و سپس ذکر سجده را می گوید؛ بدین ترتیب سجده را انجام می دهد.(2)

ص: 147


1- . به عنوان نمونه: حر عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج5، ص485، ابواب القیام، باب1: باب وجوبه فی الفریضة، ح15.
2- . نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج10، ص164: «فان عرض ما یمنع من ذلک الانحناء، (انحناء سجده سالم) اقتصر علی ما یتمکن منه بلا خلاف أجده فیه،... و إن افتقر إلی رفع ما یسجد علیه وجب لذلک»؛ دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب الصلاة، ج1، ص244: «فإن قدر... علی شی ء من الانحناء لهما (رکوع و سجده) تعین»؛ یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی فیما تعم به البلوی، ج1، ص678: «إذا عجز عن الانحناء للسجود انحنی بالقدر الممکن»؛ خویی، سید ابوالقاسم موسوی، موسوعة الإمام الخوئی، ج15، ص154: «إنّ الحکم المزبور هو المعروف المشهور بلا خلاف فیه، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد»

البته درباره انحناء برای چنین شخصی، طبق مبنای صحیح، همچنان که در فصل رکوع گذشت، انحناء و خم شدن در صورتی واجب است که به آن سجده صدق کند،(1) و در غیر این صورت، به بدل آن، یعنی ایماء منتقل می شود.

اما در انحنائی که سجده صدق می کند، رفع سجده گاه لازم است. چراکه اولاً روایات لزوم تساوی سجده گاه با بدن حمل بر شخص قادر می شود.(2) و ثانیاً از روایاتی مثل صحیحه زراره(3)

و... لزوم رفع سجده گاه برای چنین شخصی استفاده می شود.(4)

البته اگر برای رفع سجده گاه مجبور شود از یک یا هر دو دست استفاده کند و نتواند دست ها را روی زمین قرار دهد، اشکالی ندارد. چراکه قوام سجده ای که رکن است، به قرار دادن سر بر سجده گاه است،(5) و این مقدم است. و در صورت عذر، قرار دادن دست روی زمین ساقط می شود.(6)

مسأله سوم: غده و دمل در پیشانی

اگر در پیشانی شخص، فرونکل، غده، جوش بزرگ، دمل یا چیزی باشد که مانع قرار دادن پیشانی بر زمین شود، به عنوان مقدمه واجب،(7) سوراخی در سجده گاه به همان میزان ایجاد کرده و به طوری سجده را انجام می دهد که آن غده و... در آن سوراخ قرار بگیرد.