به روایت رهبر

مشخصات کتاب

به روایت رهبر

ناشر: تهیه و تنظیم: مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات اوقاف

گردآورنده: محسن سلیمانی

ویراستار: ابوالفضل نبی فرکی

مدیر هنری و طراح: حسین ونکی فراهانی

صفحه آرایی: حامد شاملو

نوبت چاپ: اول دی ماه 1397

شمارگان: 3000 نسخه

فیمت: 10000 تومان

سامان اوقاف و امور خیریه معاونت فرهنگی و اجتماعی

غیرقابل فروش

نشانی: قم، بلوار 15 خرداد، جنبه امامزاده سیدعلی مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه و تهران، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی و اجتماعی تلفن: 38187157 -025

سایت سازمان : www. aghaf . ir

سایت معاونت:www. mlsd . ir

سایت مجتمع : www. fifpo . ir

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

فهرست مطالب

مقدمه.............................................................9

دیباچه.............................................................12

اهمیت درس گرفتن از ضعف ها وقوت ها..................13

ظرفیت ها و اولویت ها.........................................14

معیار در تقابل نقاط مثبت و منفی..........................14

نگاه واقع بینانه به اوضاع کشور ............................15

دو گرایش تبلیغاتی غلط......................................16

ضرورت آشکار نمودن نقاط قوّت..............................17

ضرورت ترمیم و اصلاح نقاط ضعف...........................17

اهمیت بیان نقاط ضعف توسط مسئولین.................18

غفلت از ضعف های خودمان ممنوع .......................20

نوشتن ضعف افراد به پای نظام..............................20

ضعف مسئولین، نه نظام......................................21

فقط یک بسم الله و حرکت..................................22

تحکیم رابطه ی با پروردگار، گره گشای مشکلات......22

مهندسی نظام جمهوری اسلامی..........................23

چهار عنصر اصلی انقلاب؛ اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی............................................24

ص: 5

نقاط قوت جمهوری اسلامی.................................37

توانائی نظام در غلبه ی بر تهدیدها و چالش ها........38

ارتقاء جهش وار در اثرگذاری در مسائل عمده منطقه و جهان..............................................................40

پیشرفت خوب در تأمین عدالت.............................40

کار جهادی و میدانی مسئولین.............................41

امنیت همراه با آرامش.......................................42

انس عمومی کشور با قرآن................................43

وجود فضای آزاد انتخابات....................................44

برخورداری از ثروت، فرهنگی...............................45

انسجام و وحدت ملی........................................49

متوقف نشدن پیشرفت کشور .............................50

پیشرفت در شرائط تحریم....................................54

فراگیری شعار «ما می توانیم » ...........................57

گسترش خدمات به ملت...................................58

ارتقاء کمی و کیفی مراکز علمی..........................59

اعتماد میان مردم و نظام....................................59

اعتبار بسیار خوب بین المللی..............................62

ثبات کشور .....................................................64

ناامیدی دشمن از منفعل کردن انقلاب..................64

بیداری اسلامی و ترویج استکبارستیزی..................65

دفاع از عزّت اسلامی........................................66

قانون اساسی بسیار خوب و پیشرفته...................66

ایمان همراه با عواطف مردم................................67

ص: 6

تسلیم ناپذیری ملت و دولت ایران اعمال نفوذ و اقتدار69

نقاط قوّت ملت ایران..........................................71

هوش بالا ......................................................73

سابقه ی کهن و ریشه دار تاریخی، فرهنگی و علمی 74ایمان و دین باوری................................................75

شکل گیری و ایجاد یک قیام شجاعانه......................76

تلاش دشمن برای از بین بردن نقاط قوت..................78

نقاط ضعف جمهوری اسلامی..................................81

فاصله با عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام..................82

عدم توجه کافی به اولویت ها ..............................82

ناتوانی در غلبه بر بعضی از چالش ها و تهدیدها........83

زندگی رفاه طلبانه واشرافی مسئولین....................84

اسراف و مصرف زدگی........................................85

رفتارهای قبیله ای در میدان سیاست....................86

حل نشدن برخی مسائل اقتصادی.........................86

ضعف در اخلاق عمومی.....................................89

عدم مقابله ی منطقی با تباه کردن نسل جوان........90

کم بودن بودجه ی تحقیقات...............................91

استفاده حداقلی از داشته های تبلیغی.................91

برخی دیگر از نقاط ضعف....................................92

ص: 7

مدیریّت غیرانقلابی بی تحرّک عامل ضعف ها.............92

مسئولیت پذیری همگانی؛ درمان ضعف ها................94

توانایی جوانان نخبه در برطرف نمودن ضعف ها............94

طرح و نقشه ی دشمن..........................................95

حرکت استعماری تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی.....96

نقطه ضعف دشمن و نقطه ی قوّت ما .....................97

استفاده دشمن از ضعف های ما...........................97

معرفی نقاط قوّت به عنوان نقاط چالش آفرین.............98

چرکین کردن دل های مردم نسبت به انقلاب.............101

بزرگ نشان دادن ضعف ها و پنهان کردن قوت ها........102

ناتوان نشان دادن نظام در حل مشکلات اقتصادی.....103

سیاه نمایی بخاطر ایستادگی ایران.......................106

القای بن بست کردن..........................................107

تلاش در تخریب الگو بودن ایران.............................110

شکست دشمن در جنگ تبلیغاتی........................111

تکلیف حوزه در مقابل تهمت های دشمن علیه انقلاب112

نقاط قوت و ضعف جمهوری اسلامی (نمودار)...........113

ص: 8

مقدمه

«آمریکایی ها اول سال اعلام کردند که ایران، تابستان داغی خواهد داشت و چهل سالگی را نمی بیند. به کوری چشم آنها تابستان امسال یکی از بهترین تابستان ها بود و ملت ایران بیست ودوی بهمن امسال، چهل سالگی انقلاب اسلامی را با شکوه بسیار برگزار خواهد کرد.» (بیانات مقام معظم رهبری(مدّ ظله) در دیدار جمعی از خانواده های شهداء 21 آذر 1397)

عدد «چهل» در فرهنگ های گوناگون حامل معانی و مفاهیم پرارزشی است و در سنت های الهی و اسلامی نیز در قالب های به خصوصی تبلور یافته است. بعثت پیامبر اعظم (صلّی الله علیه و آله وسلّم ) در چهل سالگی، توقف چهل روزه حضرت موسی در میقات، اربعین شهادت حضرت اباعبدالله (علیه السّلام) سرگردانی چهل ساله بنی اسرائیل و... نشانه های متعددی هستند که نشان می دهد عدد چهل در کالبد زمان، معنای ویژه ای دارد که کشف سر و بطن حقیقی این معنا موضوع این مقدمه نیست.

رسیدن انقلاب اسلامی به چهلمین سال خود واجد معنای قابل ملاحظه ای است. انقلابی که با دست های خالی امت و امام و با توکل به خدا و اراده ایمانی رقم خورد. اگر همین ایمان و اخلاص رهبری و مردم در طی مسیر چهل ساله نبود، بی شک انبوه عوامل مادی و دشمنان تا به دندان مسلح بارها آن را از پای درآورده بودند. گذر از این مسیر پرحادثه و سخت چهل ساله کار آسانی نبود و به شکرانه امتداد این مسیر نورانی باید در پیشگاه ذات باری تعالی سر به سجده گاه سائید.

ص: 9

اگر نیم نگاهی به فراز و فرودهای این چهل سال بیفکنیم، روشن است که رسیدن و دیدن «جشن چهل سالگی انقلاب» خود یکی از الطاف خفیه و جلیه الهی است و باید به حق آن را «عید چله انقلاب» دانست.

بی تردید کسی ادعا نمی کند انقلاب اسلامی در طی این چهل سال به همه اهداف و آرمان های خود به صورت تمام و کمال دست یافته، اما گام نهادن در این مسیر الهی و پایمردی در طی طریق و در عین دستیابی به برخی رهاوردهای بی نظیریا کم نظیر، جای بسی خوش وقتی را فراهم می آورد. (روزنامه جوان با اندکی تصرف)

« آنچه برای ما مهم است این است که در رفتار و گذشته ی خودمان تأمّل کنیم و از ضعف ها وقوت هایمان درس بگیریم؛ نقاط مثبت، امیدهای ما را افزایش می دهد و به ما نشان می دهد که چه ظرفیت ها و چه امکاناتی در کشور داریم و نقاط منفی، اولویت ها را به ما نشان

ص: 10

خواهد داد که چه کارهائی را باید انجام دهیم. وقتی که این دو تا را در کنار هم گذاشتیم، این می تواند راه ما را روشن کند.»

(بیانات مقام معظم رهبری (مدّ ظله) در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390)

کتاب «به روایت رهبر» که به همت مجتمع فرهنگی آموزشی سازمان اوقاف و امور خیریه تولید شده است، بیان قوت ها وضعف های چهل ساله جمهوری اسلامی است که در بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدّ ظله) در طول چهل سال حیات پربرکت جمهوری اسلامی ایراد گردیده است. سرمایه ارزنده ای که می تواند راه را برای مدیران و کارگزاران نظام روشن کند و با برنامه ریزی صحیح و اقدام متناسب آینده انقلاب را تعالی بخشد.

سازمان اوقاف و امور خیریه معاونت فرهنگی اجتماعی

ص: 11

دیباچه

اشاره

ص: 12

اهمیت درس گرفتن از ضعف ها و قوت ها

آنچه برای ما مهم است این است که ما در رفتار خودمان، در گذشته ی خودمان تأمّل کنیم و از ضعف های خودمان و از قوت های خودمان درس بگیریم؛ امروز هم همین است. کسی توهّم نکند که آن کسانی که در مقابل انقلاب اسلامی با همه ی قوا ایستاده بودند، امروز منصرف شده اند؛ نه، امروز هم ایستاده اند؛ منتها هردشمنی اگر چنانچه ناچار شد، عقب نشینی می کند؛ اگر مجبورشان کردید و وادارشان کردید به عقب نشینی، ناچار عقب نشینی می کنند؛ امّا از دشمنی منصرف نمی شوند؛ امروز مسئله در دنیا این است. دشمن را باید شناخت، جبهه ی دشمن را باید شناخت، لبخند دشمن را نباید جدّی گرفت، نباید فریفته ی آن شد، هدف را نباید فراموش کرد؛ هدف جمهوری اسلامی عبارت است از رسیدن به آرمان های اسلام، یعنی سعادت مادّی و معنوی بشر، یعنی پیشرفت در امور زندگی مادّی و معنوی. این هدف را نباید فراموش کرد، باید دنبال کرد و باید یقین داشت که با ایمان راسخ، با ادامه ی راه، با بصیرت در امور پیرامونی و مسائل جاری، با بصیرت نسبت به دشمن و بصیرت نسبت به میدان عمل و جبهه مبارزه، پیروزی قطعی است؛ این را بایستی توجّه داشت. اینکه بنده مکرّر عرض می کنم افق دید نظام جمهوری اسلامی، افق روشنی است، به خاطر این است؛ چون بحمدالله مردم ما، جوانان ما، مرد و زن ما، هم دارای ایمانند، هم دارای بصیرتند، هم دشمن را می شناسند، هم اهل کار و اهل عمل واهل ابتکارند.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1392

ص: 13

ظرفیت ها و اولویت ها

من خواهشم این است که مسئولان، نخبگان، دانشگاهیان و حوزویان بنشینند یک فهرستی از نقاط مثبت، یک فهرستی از نقاط منفی تهیه کنند. این نقاط مثبت امیدهای ما را افزایش می دهد، ظرفیت ها را به ما نشان می دهد که ما چه ظرفیت ها و چه امکاناتی در کشور داریم. آن ستون نقاط منفی اولویت ها را به ما نشان خواهد داد که چه کارهائی را باید بکنیم. وقتی که این دو تا را در کنار هم گذاشتیم، این می تواند راه ما را روشن کند؛ بفهمیم چه کار کنیم.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

معیار در تقابل نقاط مثبت و منفی

بعضی ها اهل انتقاد کردن هستند؛ انتقاد هم بجاست؛ شما هر چیزی را با دقت نگاه کنید و یک خُرده ای کنجکاوی کنید، یک نقطه ی عیبی در آن پیدا می کنید و می شود عیب جویی کرد و عیبی هم ندارد؛ چنانچه عیب جویی در جهت رفع عیب باشد، خیلی خوب است؛ اما این افراد، خودشان انتقاد پذیر نیستند! اگرکسی بگوید چرا این قدر پُرحرفی می کنی و چرا همه اش عیب ها را می بینی، چرا مثل مگس فقط روی زخمها می نشینی، نقاط مثبت را هم ببین، بدشان می آید؟ البته معیار و ملاک، برآیند نقاط مثبت به نقاط منفی است. ما ضعف هایی داریم، مشکلاتی داریم، بدی هایی داریم؛ قوت هایی هم داریم، خوبی هایی هم داریم؛ زیبایی هایی هم داریم. ببینید در موازنه ی این دو با یکدیگر، برآیند این ها چه خواهد شد؛ آن می شود معیار. اگر بدی هایمان بیشتر بود، بد است؛ اگر خوبی هایمان بیشتر بود، خوب است. پس هم انتقاد خوب است، هم انتقادپذیری. این ها لازمه آن تحول و حالت مطلوب جامعه است؛ همراه با امید، همراه با پُرکاری، همراه با برنامه ریزی و همراه با داشتن خط مشی درست وسرمشق برای تحول.

بیانات در دیدار دانشگاهیان سمنان، 18 آبان 1385

ص: 14

نگاه واقع بینانه به اوضاع کشور

ما که به عملکرد خودمان و برنامه ی گذشته و آینده ی خودمان نگاه می کنیم، نگاهمان باید واقع بینانه باشد؛ ارزیابی ما ارزیابی درستی باشد. بعضی از مردم خود ما وقتی به اوضاع کشور نگاه می کنند، فقط ضعف ها را می بینند؛ گرانی را می بینند، افت تولید در برخی از واحدهای تولیدی کشور را می بینند، فشارهای دشمنان را می بینند. این نگاه، نگاه ناقصی است. بنده نگاه متفاوتی دارم. من وقتی به اوضاع کشور و اوضاع ملتمان نگاه می کنم، یک میدان عظیم پرچالشی را مشاهده می کنم که ملت ایران در این میدان، به رغم دشمنان، سربلند و پیروز ظاهر شده است.

ضعف ها هست، مشکلات هست؛ در مجموعه ی حوادث و رویدادهای کشور، تلخی ها و تلخکامی هائی وجود دارد؛ ولی کسانی از قدرتمندان مادی عالم، با همه ی وجود تلاش کردند که ملت ایران را فلج کنند؛ این را به زبان آوردند. آن خانم بی کفایتی که مسئولیت سیاست خارجی کشور آمریکا را بر عهده داشت، سینه اش را سپر کرد و گفت می خواهیم تحریم هایی در مورد جمهوری اسلامی اعمال کنیم که ایران فلج شود! این را صریحاً به زبان آوردند و حالا عرض خواهم کرد که فعالیت ها و اقدام های آنها چه بود و چه شد و به کجا انجامید. بنابراین از یک طرف، تلاش دشمن است در این عرصه ی عظیم و میدان بزرگی که ملت ایران در آن به چالش و مقابله با دشمن سرگرم است؛ از طرف دیگر، وجود دستاوردهای بزرگی است که نشان دهنده ی ظرفیت و قدرت و هوشمندی این ملت بزرگ است. وقتی انسان این صحنه را ملاحظه می کند، مثل صحنه ی هماوردی ورزشکاران قدرتمندی است که زحمت و تلاش و کوشش و خستگی در آن هست، اما یک قهرمان، در این میدان موفق می شود، پیروز می شود؛ همه او را تحسین می کنند و آفرین می گویند. این قهرمان در این صحنه ی عظیمی که در مقابل چشم ما است، ملت ایران است. هر کس این صحنه را درست ببیند و درست مطالعه کند،

ص: 15

به ملت ایران آفرین می گوید؛ همچنان که ما امروز صدای آفرین هوشمندان نکته بین دنیا را می شنویم که از میان همان کشورهایی که دشمن و بدخواه ملت ایرانند، نخبگان سیاسی، نخبگان دانشگاهی، افراد دنیادیده و مجرب که اوضاع را زیر نظر دارند، به ملت ایران آفرین می گویند. این عرصه ای است که در مقابل چشم ما است. بنابراین نگاه کردن و فقط به ضعف ها چشم دوختن، غلط است. باید دید مجموعه ی این تلاش ها در سطح کشور چگونه انجام می گیرد و به چه سرانجامی منتهی می شود. با این دید وقتی به صحنه نگاه کنیم، باید به ایران و ایرانی مسلمان آفرین بگوئیم

بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1392

دوگرایش تبلیغاتی غلط

مسأله ی دیگر، وجود دو گرایش تبلیغاتی غلط است: یکی اینکه عدّه ای هر مشکل موجود در کشور را به نظام نسبت دهند، که این الآن وجود دارد. اگر تبعیض و فقر هست و اگر مشکل خارجی پیدا می کنیم، قواره ی نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می برند و هر مشکل کوچکی در هر گوشه ای را به مشکل نظام برمی گردانند! این غلط است. نقطه ی مقابل آن، که صد و هشتاد درجه با این تفاوت دارد، این است که عدّه ای نظام را- که نظام را هم در رهبری یا چیزی مثل رهبری خلاصه می کنند. از همه ی عیوب مبرّا نشان می دهند و هر مشکلی که هست، به پای چهار، پنج مسئول یک بخش از نظام میریزند. این هم غلط است. ما مشکلاتی داریم که این مشکلات غالباً ناشی از عملکرد مجموعه ی خود ماست. باید ریشه ی مشکلات را بشناسیم و به خودمان نگاه نقّادانه کنیم؛ نقاط قوّت و ضعف را بیابیم و دلسوزانه به نقاط ضعف بپردازیم و آنها را برطرف کنیم. این، ما را موفّق خواهد کرد.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، مرداد 1382

ص: 16

ضرورت آشکار نمودن نقاط قوّت

جنگ تحمیلی به خاطر این اتّفاق افتاد که دشمن در ما احساس ضعف کرد. اگر دشمن بعثی و محرّکینش خاطرجمع نبودند که سر چند روز به تهران خواهند رسید - آنها این جوری فکر می کردند. این جنگ انجام نمی گرفت؛ آنها در ما احساس ضعف کردند. احساس ضعف شما، موجب تشویق دشمن به حمله ی به شما است؛ این یک قاعده ی کلّی است. اگر می خواهید دشمن را از تهاجم به خودتان منصرف کنید، سعی کنید اظهار ضعف نکنید. نمی گویم به دروغ بگوییم قوی هستیم، [بلکه] می گویم قوّت خودمان را آشکار کنیم. ما نقاط قوّت زیادی داریم، این نقاط قوّت را آشکار کنیم. در زمینه ی اقتصادی هم همین جور است، در زمینه ی فرهنگی هم همین جور است.

بیانات در دیدار دست اندرکاران راهیان نور، 16 اسفند 1395

ضرورت ترمیم و اصلاح نقاط ضعف

هم در عرصه ی نظری، ما نقاط ضعفی داریم، نقاط قوّتی داریم؛ هم در عرصه های کاربردی، نقاط ضعفی داریم، نقاط قوّتی داریم؛ اینها در این جلسات شناخته می شود. با بحثی که صاحب نظران ومجربان هر رشته ای با تکیه ی بر معلومات و دستاوردهای علمی خود می کنند، ما می توانیم نقاط قوّت خودمان را تشخیص بدهیم و نقاط ضعف خودمان را هم تشخیص بدهیم و در صدد علاج بربیائیم. بخواهیم آن نقاط رخنه پذیر یا نقاط سست را ترمیم کنیم، اصلاح کنیم وضعف ها را برطرف کنیم.

بیانات در سومین نشست اندیشه های راهبردی، 14 دی 1390

ص: 17

اهمیت بیان نقاط ضعف توسط مسئولین

آن روز هم من در مجموعه ی مسئولین کشور گفتم نقاط قوّت را برای مردم بیان کنید، نقاط ضعف خودتان را هم بیان کنید؛ این مهم است، این تأثیر می گذارد. امروز مثلاً در بین گزارش های دوستان، من مواردی را دیدم که به نقطه ی ضعف اشاره کردند؛ منتها با این بیان که «این کارها باید انجام بگیرد». این «باید» نشان دهنده ی نیاز به کاری است که باید بشود و نشده. این را صریح بگوئید. بگوئید این کار را باید می کردیم، تا حالا نتوانستیم بکنیم. کسی بر اساس نتوانستن، کسی را مؤاخذه نخواهد کرد. می گوید خب، در قبال این ده تا کاری که انجام گرفته، این دو تا، سه تا، پنج تا کار هم انجام نگرفته؛ بنا داریم اینها را هم انجام بدهیم. این را بیان کنید، این را صریحاً بگوئید؛ اشکالی ندارد. ترس از این نداشته باشید که فلان منتقدی که احیاناً ممکن است مغرض هم باشد، حرفش با حرف شما تطبیق کند؛ خب بکند، چه اشکالی دارد؟ بگوئید بله، این انتقادی که به ما می کنند، وارد است. این را مطرح کنید، منتها بگوئید ما تصمیم داریم این را برطرف کنیم. بگوئید این کارها را کرده ایم، این کارها را هم خواهیم کرد. این توصیه ی من است.

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 6 شهریور 1390

ص: 18

تصویر رهبر

ص: 19

غفلت از ضعف های خودمان ممنوع

یک خطابی (هم) دارم من به مسئولان حکومتی خودمان- که البتّه این، شامل خود حقیر هم می شود- و عناصر سیاسی، عناصری که در کار سیاست فعالند، فکر می کنند، می نویسند، می گویند، اقدام می کنند؛ هم به اینها، هم به مسئولین حکومتی:

ما از دشمن خارجی گفتیم، دشمن خارجی هست، امّا این موجب نشود که از ضعف های خودمان غافل بشویم. ما هم ضعف داریم، ما هم یک جاهایی اشکال و نارسایی و نابسامانی در کارمان هست؛ این جوری نیست که ما هیچ اشکالی نداریم، هیچ مشکلی در کار ماها نیست، فقط دشمن خارجی است که دارد [مشکل ایجاد می کند]؛ نه، مگس روی زخم می نشیند؛ زخم را خوب کنید، زخم را نگذارید به وجود بیاید. ما اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، نه این شبکه ها می توانند اثر بگذارند، نه آمریکا می تواند هیچ غلطی بکند. ما مشکلاتمان را باید خودمان حل کنیم؛ مشکلات داخلی را باید حل کنیم، ضعف هایمان را باید حل کنیم؛ ما ضعف داریم. دفاع از حقوق مظلومین وظیفه ی همه ی ما است؛ بخصوص [دفاع از] ضعفا و از حقوق ملّت وظیفه ی ما است، بخصوص [دفاع از] طبقات ضعیف ملّت؛ همه بایستی مراقب باشیم.

بیانات در دیدار مردم قم، 19 دی 1396

نوشتن ضعف افراد به پای نظام

چرا بعضی افراد از آوردن اسم دشمن بدشان می آید؟! می گویند نفهمید، ندانید و به یاد نیاورید که دشمن دارید! انقلاب و نظام جمهوری اسلامی این راه روشن را به ما نشان داد و این خطّ صلاح و فلاح را در مقابل پای ملت گذاشت. انقلاب احتیاج به تجدید نظر ندارد؛ احتیاج به عمل کردن دارد. عدّه ای دائماً دم از تجدید نظر می زنند. در چه چیزی می خواهید تجدید نظر

ص: 20

کنید؟! انقلاب، یک حرکت عظیم در مقابل فساد و بی کفایتی رژیمی بود که تا خرخره در لجنزارهای فساد و وابستگی گرفتار شده بود. انقلاب، یک اصلاح بزرگ است. باید به انقلاب عمل کرد؛ باید به قانون اساسی عمل کرد؛ باید به مبانی نظام جمهوری اسلامی وفادار بود و عمل کرد. انقلاب و جمهوری اسلامی عیبی ندارد. بنده و امثال بنده با ضعف ها وکم بصیرتی و ترس وجبن ذاتی و دلدادگی خود به امور مادّی و عشرت دنیایی می خواهیم انقلاب را تفسیر کنیم. ما ضعف های خود را به حساب انقلاب می گذاریم؛ در حالی که انقلاب، قوی و کارآمد است و نظام جمهوری اسلامی، همان قلّه ی بلندی است که می تواند ملت ایران و کشور عزیز ما را از همه ی گرفتاری های مادی و معنوی اش بیرون بیاورد؛ به شرطی که بنده و امثال بنده به آنچه که نظام جمهوری اسلامی و اسلام عزیز بر دوش ما گذاشته، عمل کنیم وضعف های خودمان را به پای نظام جمهوری اسلامی نگذاریم.

بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1380

ضعف مسئولین، نه نظام

بی شک اگر ضعف های ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی و کوتاهی ها و غفلت های موجّه یا ناموجّه ما نمی بود، امروز جمهوری اسلامی به برکت احکام و معارف نورانی اسلام فصل بزرگتری از مشکلات را پشت سر گذاشته و به هدف های خود نزدیک تر از این شده بود.

پیام به کنگرهی عظیم حج، 23 اسفند 1378

ص: 21

فقط یک بسم الله وحرکت

امروز هم وقتی به خودمان نگاه می کنیم، من سرتاپا امیدم. من با جزئیات مسائل کشور آشنایم وضعف ها و کاستی ها و ضعف مدیریت ها وضعف تصمیم گیری ها را می شناسم؛ اما در مقابل آن، آن قدر نقاط قوت و رویش زا وجود دارد که احساس می کنم ما در بسیاری از موارد فقط یک «بسم الله» و یک حرکت لازم داریم. گاهی در همین زمینه ها کوتاهی می کنیم؛ حرکت نمی کنیم یا دیر حرکت می کنیم؛ لذا پدیده ای پیش می آید؛ لیکن در همه ی زمینه ها با توانایی اقدام و حرکت داریم.

بیانات در دیدار مسئولان سازمان صدا و سیما، 11 آذر 1383

تحکیم رابطه ی با پروردگار، گره گشای مشکلات

تحکیم رابطه ی با پروردگار، کمک کننده است، گره گشا است. این مطالبی که در اینجا ذکر شد، بخش های کوچکی از مشکلات ما و مشکلات کشور ما و مشکلات انقلاب ما و نظام ما است. خیلی مشکلات در بخش های گوناگون وجود دارد که باید برطرف بشود با همّت من و شما با تلاش من و شما ارتباط ما با خدا به ما قدرت می دهد، به ما امید می دهد، به ما دل خوشی می دهد. علاوه بر اینکه همه ی این بحث های دنیایی، مقدمه است؛ مقدّمه است برای تعالی روحی، برای عروج؛ قدر بدانید ماه رمضان را.

بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه ها، 31 خرداد 1396

ص: 22

مهندسی نظام جمهوری اسلامی

اشاره

ص: 23

چهار عنصر اصلی انقلاب؛ اسلام، مردم، قانون گرایی ودشمن ستیزی

اشاره

امام در ساخت و مهندسی نظام جمهوری اسلامی، همه ی عناصر و اجزایی را که می توانست این نظام را استوار و ماندگار کند، مورد ملاحظه قرار داد و با مهارت تمام این عناصر اصلی را در درون این بنای شامخ و مستحکم کارگذاشت. این عناصر اصلی عبارت است از اسلام، مردم، قانون گرایی و دشمن ستیزی.

امام بزرگوار در بنای نظام شامخی که به جای رژیم پوسیده ی سلطنتی در ایران بر سر کار آورد، این عناصر و اجزاء را با دقت تمام کار گذاشت؛ در عمل خود به آن ها پایبند و متعهّد ماند و در پیام و بیان و تعالیم خود بر آنها پافشاری کرد. امروز هم مثل بیست ودو سال گذشته، همه ی کسانی که وجود نظام اسلامی را با منافع نامشروع خودشان ناسازگار می بینند و با آن دشمنی می کنند، بیش از همه با همین چهار عنصر مقابله می کنند. عمده ی تلاش آنها این است که یا عنصر اسلامیت را از نظام بگیرند؛ یا تکیه بر مردم را با همان معنای وسیع و بدیعی که امام به آن توجّه داشت- از نظام سلب کنند؛ یا در بنای قانونی نظام خدشه کنند؛ یا هشیاری و بیداری دائمی در مقابل دشمن را از نظام بگیرند و بیداری را به خواب آلودگی و غفلت تبدیل کنند. لذا برای ما این چهار عنصر اهمیت پیدا می کند. من امروز درباره ی هرکدام از اینها، نکات کوتاهی را به عرض شما می رسانم:

اسلام گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی»

نکته ی اوّل- که اصلی ترین عنصر تشکیل دهنده ی نظام است عبارت است از «اسلام گرایی و تکیه بر مبانی مستحکم اسلامی و قرآنی». خیلی ها از این حقیقت بسیار مؤثّر غفلت کردند؛ اما

ص: 24

راز پیروزی انقلاب در این نکته بود؛ چون ملت ایران از اعماق قلب به اسلام معتقد و مؤمن و وابسته بود و هست. اغلب ملت های مسلمان همین گونه اند و اگر موانع از سر راهشان برداشته شود، ایمان عمیق آنان به اسلام آشکار خواهد شد. لذا وقتی مردم پرچم اسلام را در دست امام مشاهده کردند و باور کردند که امام برای احیای عظمت اسلامی و ایجاد نظام اسلامی وارد میدان مبارزه شده است، گرد او را گرفتند. بعد هم که انقلاب پیروز شد، با همین انگیزه، از روی طوع و رغبت در میدان های خطر حاضر شدند؛ چون ایمان آنها به اسلام، عمیق بود.

بعضی از کسانی که خودشان را در شمار زبدگان و نخبگان و احزاب سیاسی و صاحب نظران مسائل سیاست به حساب می آوردند، این را نمی پسندیدند. جدای از کسانی که به اسلام عقیده نداشتند، بعضی کسان به اسلام عقیده داشتند، اما نظام اسلامی را قبول نمی کردند. لذا از اوّل انقلاب، در عرض و به موازات خطّ امام، جریانی پیدا شد که به یک نظام لائیک و الگوبرداری شده از نظام های غربی دعوت می کرد؛ منتها با رنگ و لعاب اسلامی؛ اسم اسلامی، اما باطن غیر اسلامی؛ ساخت اسلامی، اما جهت گیری غیر اسلامی. البته آن ها بی میل نبودند که در کنار چنین نظامی، آخوند وجیه الملّه ای هم برای مقبول جلوه دادن نظام در چشم مردم وجود داشته باشد- چون مردم به اسلام دل بسته بودند- بدشان نمی آمد روحانی مورد قبولی در کنار نظام قرار گیرد تا نظام را در چشم مردم، اسلامی جلوه دهد؛ دولتمردان نظام هم به همان شکلی که خودشان می پسندند و تشخیص می دهند، نظام را به همان صورت غیر اسلامی- و در حقیقت، شکل بازسازی شده ی رژیم سلطنتی، منتها طبق قبول سیاستمداران و قدرتمندان دنیا - اداره کنند، ظاهر و رنگ و لعاب دین هم این فایده را برای آنها داشته باشد که نیروهای مردم را در خدمتشان قرار دهد؛ هرجا به حضور مردم احتیاج است. در هنگام جنگ و دفاع و دادن مالیات و غیره- همین ظاهر اسلامی، مردم را به همکاری با آن نظام وادار کند؛ اما اگر

ص: 25

حقوق شرعی مردم تأمین نشد، نشد؛ اگر با سلطه گران مبارزه نشد، نشد؛ اگر استقلال کشور و فرهنگ و اقتصاد مردم در قبضه ی دشمنان قرار گرفت، گرفت. لذا از اوّلی که امام دستور داد قانون اساسی به وسیله ی خبرگان منتخب مردم تدوین شود، هرجا که نام اسلام و نشانی از حضور واقعی اسلام بود، اینها مقابله کردند. آنجایی که اصل مربوط به «ولایت فقیه» مطرح شد، اینها بی تابانه مبارزه کردند. البته با ولایتش مخالف نبودند- ولایت یعنی حکومت؛ آن ها تشنه ی قدرت و حکومت کردن بودند- با فقیهش مخالف بودند؛ چون به معنای حضور حقیقی دین در جامعه بود؛ این را برنمی تافتند و تحمّل نمی کردند. هرجا که نشانه ی حضور واقعی اسلام بود، این ها معترض بودند.

امام در مقابل این جریان- که بسیار هم مدعی بود- ایستاد؛ روی مبانی اسلام تکیه کرد؛ روی ترکیب و ساخت اسلامی نظام، با جدیت اصرار ورزید؛ چون امام مانند هرکسی که با اسلام آشناست، معتقد بود- و امروز هم ما معتقدیم که سعادت و رفاه و آزادگی و عزّت یک ملت و نیز عدالت و تکیه به مردم- به معنای واقعی کلمه- در سایه ی احکام اسلام تأمین می شود. آن هایی که شعار عدالت و مردم سالاری دادند، نشان دادند که نمی توانند حقوق و منافع مردم را عادلانه تأمین کنند؛ اما اسلام می تواند این کار را بکند. تکیه ی بر اسلام، به معنای ایمان عمیق امام بزرگوار به رسالت اسلام بود؛ یعنی امروز اسلام می تواند ملت ها را نجات دهد. لذا هم در تدوین قانون اساسی و هم در تمام رهنمودهایی که امام در طول ده سال زندگی مبارک خود به ملت های مسلمان داد، بر روی اسلام تکیه کرد و همین موجب شد که نظام جمهوری اسلامی با وجود دشمنی های بی اندازه ی قدرت های جهانی، در میان ملت های مسلمان، هم طرفداران بی شماری پیدا کند و هم در آنها شوق و امید و انگیزه به وجود آورد و حرکت اسلامی را در سرتاسر جهان اسلام زمینه سازی کند. امروز هم اگر نظام جمهوری اسلامی و مسئولان ورؤسای

ص: 26

این نظام در دنیا عزّت و آبرویی دارند، به برکت اسلام است. چه آن هایی که در دنیا به اسلام معتقدند و چه حتّی آن هایی که به اسلام معتقد نیستند، عزّتی که برای جمهوری اسلامی و مسئولان آن قائلند، به خاطر اسلام است. آنهایی هم که به اسلام معتقد نیستند، نقش و نفوذ و تأثیر و اقتدار اسلامی را می شناسند و می دانند و آن کسی که مظهر این اقتدار است، در چشمشان دارای عظمت و جلال است.

امام بر روی اسلام تکیه کرد؛ به اسم اسلام قانع نشد؛ بر این اصرار ورزید که باید قوانین اسلامی در تمام گوشه و کنار دستگاه های دولتی و حکومتی حاکم شود. البته این کار، یک کار بلندمدّت بود. امام هم این را می دانست که در کوتاه مدّت، این مقصود تحقّق پیدا نمی کند؛ اما راه را باز کرد و حرکت را شروع نمود و جهت را نشان داد و همه فهمیدند که باید به معنای حقیقی کلمه به سمت احکام و تعالیم اسلام و ساخت اسلامی برای نظام و جامعه حرکت کنند تا بتوانند عدالت را تأمین، فقر را برطرف و فساد را ریشه کن کنند؛ تا بتوانند دردهای مزمنی را که بر این ملت تحمیل شده است، جبران کنند.

امروز بنده به عنوان کسی که با آمار و ارقام و واقعیّات دستگاه های حکومتی از نزدیک آشناست، به شما مردم عزیز عرض می کنم: هرجا که ما با قاطعیت، معرفت و روشن بینی، احکام اسلام را بر سر دست گرفتیم، دنبال آن حرکت کردیم و صادقانه خواستیم اسلام را پیاده کنیم، موفّق شدیم؛ اما هرجا ناکامی و ضعفی وجود دارد، بر اثر این است که ما در آن مورد، از اسلام و حکم اسلامی و ترتیب اسلامی غفلت کرده ایم. هم در زمینه ی اقتصادی، هم در زمینه ی سیاسی، هم در زمینه ی بین المللی و هم در زمینه ی تربیت های صحیح مردمی، امروز هرجا که ضعف و ناکامی ای مشاهده می شود، اگر کسی دقّت وریشه یابی کند، به اینجا می رسد که در این نقطه، دستور اسلام و حکم اسلامی مورد توجّه قرار نگرفته است. امام می دانست که اگر ما به

ص: 27

اسلام متمسّک شویم، هم عزّت دنیا، هم رفاه مادّی، هم قدرت سیاسی، هم آسایش و هم امنیت عمومی برای مردم پدید خواهد آمد؛ لذا امام اسلامیّت را به معنای حقیقی کلمه- در بافت نظام اسلامی و این بنای مستحکم و شامخ گذاشت.

«مردم»

عنصر دومی که امام به آن حدّاکثر توجه را کرد، عنصر «مردم» بود. تقریباً در همه ی نظام های حکومتی در دنیا، از مردم صحبت می شود و هیچ کس نمی گوید که من می خواهم برخلاف مصلحت مردم کار کنم. حتّی در رژیم های استبدادی سلطنتی موروثی، هیچ کس نمی گوید که من می خواهم برخلاف میل مردم عمل کنم. بنابراین ادّعای مردم گرایی وجود دارد؛ اما مهم این است که حقیقتاً در کجا برای مردم شأن و منزلت و حقّ و نقش قائل می شوند. وقتی امام بر روی عنصر «مردم» تکیه می کرد، لفّاظی نمی کرد؛ به معنای حقیقی کلمه به اصالت عنصر «مردم» در نظام اسلامی معتقد بود و مردم را در چند عرصه مورد توجّه دقیق و حقیقی خود قرار داد.

عرصه ی اوّل، عرصه ی تکیه ی نظام به آراء مردم است. تکیه ی نظام به آراء مردم، یکی از میدان هایی است که مردم در آن نقش دارند. حضور مردم و اعتقاد به آنها باید در اینجا خود را نشان دهد. در قانون اساسی ما و در تعالیم و راهنمایی های امام، همیشه بر این نکته تأکید شده است که نظام بدون حمایت و رأی و خواست مردم، در حقیقت هیچ است. باید با اتکّاء به رأی مردم، کسی بر سر کار بیاید. باید با اتکّاء به اراده ی مردم، نظام حرکت کند. انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات خبرگان، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات دیگر، مظاهر حضور رأی و اراده و خواست مردم است. این یکی از عرصه هاست. لذا امام بزرگوار، هم در دوران حیات خود به شدّت به این عنصر در این عرصه پایبند باقی ماند و هم در وصیّت نامه ی خود آن را منعکس و به مردم و مسئولان توصیه کرد. در حقیقت انتخابات

ص: 28

و حضور مردم در صحنه ی انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و یا سایر انتخاب هایی که می کنند، هم حقّ مردم است، هم تکلیفی بر دوش آن هاست. در نظام اسلامی، مردم تعیین کننده اند. این هم از اسلام سرچشمه می گیرد.

مسأله ی اساسی ای که بنده بارها بر آن تأکید کرده ام، این است که اسلام گرایی در نظام اسلامی، از مردم گرایی جدا نیست. مردم گرایی در نظام اسلامی، ریشه ی اسلامی دارد. وقتی ما می گوییم «نظام اسلامی»، امکان ندارد که مردم نادیده گرفته شوند. پایه و اساسی حقّ مردم در این انتخاب، خود اسلام است؛ لذا مردم سالاری ما - که مردم سالاری دینی است. دارای فلسفه و مبناست. چرا باید مردم رأی دهند؟ چرا باید رأی مردم دارای اعتبار باشد؟ این متّکی بر احساسات توخالی و پوچ و مبتنی بر اعتبارات نیست؛ متّکی بر یک مبنای بسیار مستحکم اسلامی است. پس یکی از عرصه هایی که امام همواره بر آن تأکید می کرد و آن را در ساخت نظام اسلامی کار گذاشت و برای همیشه آن را ماندگار کرد، مسأله ی حضور مردم در انتخاب مسئولان نظام و منتهی شدن مسئولیت ها به اراده و خواست مردم است.

عرصه ی دوم، عرصه ی تکلیف مسئولان در قبال مردم است. وقتی ما می گوییم «مردم»، معنایش این نیست که مردم بیایند رأی بدهند و مسئول یا نماینده ای را انتخاب کنند؛ بعد دیگر برای آن مردم هیچ مسئولیتی وجود نداشته باشد؛ صرفاً همین باشد که اگر کسی می خواهد برای مردم کاری بکند، به این خاطر باشد که مردم بار دیگر به او رای دهند؛ مسئله این نیست. در اسلام و نظام جمهوری اسلامی، فلسفه ی مسئولیت پیدا کردن مسئولان در کشور این است که برای مردم کار کنند، مسئولان برای مردمند و خدمتگزار و مدیون و امانتدار آن ها هستند. مردم، محورند، کسی که در نظام جمهوری اسلامی مسئولیتی به دست می آورد، باید همه ی همّ و غمّش برای مردم باشد؛ هم برای دنیای مردم، هم برای مادّیت مردم، هم برای معنویّت مردم، هم برای

ص: 29

ایجاد عدالت در میان مردم، هم برای احیای شأن انسانی مردم، هم برای آزادی مردم. این ها جزو وظایف اصلی حکومت است. البته وقتی می گوییم «مردم»، منظور همای طبقات مردمند؛ لیکن بدیهی است کسانی از مردم باید بیشتر مورد توجّه قرار گیرند که بیشتر مورد محرومیت قرار گرفته اند؛ لذا امام دائماً روی طبقات محروم و پابرهنگان کشور تکیه می کردند. این فریب است که کسی ادعا کند برای مردم کار می کند؛ اما در عمل، کار او برای طبقات مرفّه باشد، نه برای طبقات مستضعف و محروم. نه اینکه نباید برای طبقات مرفّه کار کرد؛ آن ها هم از حقوق عمومی کشور باید بهره مند شوند؛ اما به آن کسی که محرومیت دارد و دستش از حقوق خود خالی مانده است، باید بیشتر توجّه و همّت و تلاش را اختصاص داد. لذا امام به طور دائم بر حقوق مستضعفان و محرومان و پابرهنگان تکیه می کرد. عملاً هم در تمام مدت پیروزی انقلاب تا امروز و قبل از آن، کسانی که بیش از همه سینه سپر کردند، از نظام دفاع کردند، سختی های نظام را به جان خریدند و در مقابل دشمنان ایستادند، طبقات محروم و پابرهنه و مستضعفان جامعه بوده اند. این ها باید بیش از دیگران مورد توجه قرار گیرند.

عرصه ی سوم- که باز بر محور مردم حرکت می کند- عبارت است از بهره برداری از فکر و عمل مردم در راه اعتلای کشور؛ یعنی استعدادها را شکوفا کردن و معطل نگذاشتن. از اوایل انقلاب، همیشه امام خطاب به جوانان، دانشجویان، متفکّران کشور و کسانی که دارای استعداد بودند، می گفت که به خودتان ایمان بیاورید؛ نیروی خودتان را باور کنید و بدانید که می توانید. این درست در مقابل تعالیمی بود که در دوران طولانی استبداد در این کشور، تلقین می شد که مردم ایران نمی توانند.

ص: 30

تصویر

ص: 31

ما در دوران انقلاب هم دیدیم همان کسانی که اسلام را به معنای حقیقی خود باور نداشتند، به این معنا هم باور نداشتند. همیشه چشم آن ها به بیرون مرزهای کشور بود و به مردم و توانایی های آنها اعتقاد نداشتند. این فکر و این توجّه را هم، امام در این نظام نهادینه کرد، که استعدادهای جوان این کشور، احساس توانایی کنند؛ و شما بعد از انقلاب هرچه از نشانه های علم و پیشرفت علمی و صنعتی در کشور مشاهده می کنید، ناشی از این است. هرجا که نشانه های وابستگی مشاهده می شودکه به معنای تحقیر ملت ایران و استعدادهای اوست ناشی از نقطه ی مقابل این تفکر است.

عرصه ی چهارم در خصوص توجه امام به مردم، عبارت است از لزوم آگاه سازی دائمی مردم. خود امام در سنین بالای عمر- با حال پیرمردی- از هر فرصتی استفاده کرد برای اینکه حقایق را برای مردم بیان کند. در دستگاه های تبلیغاتی جهانی، نقش تحریف و گمراه سازی، نقش فوق العاده خطرناکی است که امام به آن توجّه داشت. وسایل ارتباطی فکری نامطمئن و وابسته ی به دشمنان کشور و ملت، امام را وادار می کرد که هم خود او به طور دائم در موضع تبیین و ارشاد و هدایت مردم قرار گیرد و هم به دیگران دائماً توصیه کند که حقایق را به مردم بگویند و افکار آنها را نسبت به حقایقی که دشمن سعی می کند آن ها را مکتوم نگه دارد، آشنا کنند. اینکه ما دائماً به صاحبان بیان و قلم و تریبون های مختلف توصیه می کنیم که هدف و همّت خود را بر تبیین صحیح حقایق قرار دهند، برای این است.

امروز دشمن، درست در موضع مقابل این نقطه ی اساسی اسلامی کار می کند، از اوایل انقلاب، یکی از اهداف مهّم دشمن، تحریف حقایق و تاریخ بود. اگر یک وقت در داخل کشور حنجره یا قلم مزدوری پیدا می شد که حقایق جنگ و انقلاب و اسلام را تحریف می کرد، می دیدید فریادهای تشویق از اطراف دنیا بلند می شود. امروز نیز همین طور است. امروز هم اگر در داخل کشور کسانی به خاطر خوش کردن دل استکبار و راضی کردن دشمنان اسلام و این ملت و این

ص: 32

کشور چیزی بگویند و بنویسند که در آن تحریف اسلام و تاریخ انقلاب و چهره های انقلاب باشد، می بینید که در دنیا از طرف دستگاه های تبلیغاتی استکبار برای او هورا می کشند و او را تشویق می کنند! تبیین، موضوع بسیار مهمّی است. انسان ها تابع بینش و دید خودشان هستند. اگر کسی بتواند حقایق را در چشم مردم تحریف کند، یعنی در واقع عمل و بازو و اراده ی مردم را به سمت گمراهی کشانده است. این همان چیزی است که دشمن می خواهد. امروز اگر کسانی علیه اسلام و مقدسات و مجاهدت های این ملت قلم فرسایی کنند و چیزی بنویسند؛ اگر کسانی علیه بهترین فرزندان این کشور -یعنی شهیدان ما و مجاهدان راه خدا- اظهار نظری کنند و ریشی بجنبانند؛ اگرکسانی علیه بسیج و جهاد و شهادت حرفی بزنند و چیزی بنویسند؛ می بینید مورد تشویق رادیوها و سیاستمداران و نویسندگان خارجی قرار می گیرند. امروز همه ی افراد- چه کسانی که بیاناتشان در حوزه های وسیع کاربُرد دارد، چه کسانی که در حوزه های کوچکتر سخنانشان مؤثر واقع می شود؛ مثل مدرسه و کلاس و دانشگاه و محیط های کارگری و غیره -مسئولند و اگر دیدند حقایق و محکمات اسلام و انقلاب مورد تحریف قرار می گیرد، وظیفه دارند تبیین کنند؛ نباید سکوت کنند. امام به این نکته بسیار توجه می کرد. و این یکی از چیزهایی است که راز استحکام و ماندگاری و پایداری نظام در آن مندرج است.

نظم و قانون»

عنصر سومی که برای امام اهمیت داشت، «نظم و قانون» بود. لذا حتّی قبل از آنکه انقلاب به پیروزی برسد، امام دولت معیّن کرد. انقلاب های دنیا یا کودتاهایی که به اسم انقلاب در دنیا به وجود می آمدند- که دهه های میانی قرن گذشته ی میلادی از این گونه انقلاب ها پُر بود-هیچ کدام این طور نبودند. وقتی در کشوری انقلاب می شد- یا انقلاب حقیقی، یا کودتایی به اسم انقلاب- مدت ها از دولت و تشکیلات دولتی و نظم دولتی خبری نبود. یک گروه به نام مسئولان

ص: 33

انقلاب، زمام کشور را در دست می گرفتند و طبق میل و تشخیص خودشان -هرطور بود. عمل می کردند. در انقلاب اسلامی، امام اجازه نداد این طور بشود؛ حتّی از قبل از پیروزی انقلاب دولت تعیین کرد تا نظم وجود داشته باشد. با اینکه آن وقت شورای انقلاب هم بود، اما امام خواست با شکل قانونی و منطقی، کشور اداره شود. اصل تشخیص اینکه چه نظامی در کشور بر سر کار بیاید، این را امام به عهده ی رفراندم و آراء عمومی گذاشت. این هم در دنیا سابقه نداشت. در هیچ انقلابی در دنیا، ما نشنیدیم و ندیدیم که انتخاب نوع نظام را- به آن هم در همان اوایل انقلاب- به عهده ی مردم بگذارند. هنوز از پیروزی انقلاب دو ماه نگذشته بود که امام همه پرسی درباره ی نظام اسلامی را اعلان کرد، که مردم به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند. چند ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که امام گفت باید قانون اساسی نوشته شود. آن کار هم نه به وسیله جمعی که خود امام معیّن کند، بلکه باز به وسیله ی منتخبان مردم صورت گرفت. مردم اعضای مجلس خبرگان را- که منتخبان مردم بودند- انتخاب کردند تا قانون اساسی تدوین شود؛ باز مجدداً همان قانون را به رأی مردم گذاشتند. هنوز یک سال از پیروزی انقلاب نگذشته بود که مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند؛ بعد از مدت کوتاهی هم مجلس شورای اسلامی به راه افتاد. بنابراین از اوّل، مبنای کار انقلاب بر نظم و قانون بود. کسانی که با این ترتیب منطقی انقلاب نمی توانستند کنار بیایند، یا نمی توانستند تحمّل کنند که این انقلاب این گونه قدم به قدم منطقی حرکت کند، در همه ی این موارد اخلال کردند. تفاله های آن ها امروز هم انقلاب را به بی قانونی متهّم می کنند. این انقلاب، مظهر نظم و قانون بود؛ در هیچ جای دیگر دنیا، در این انقلاب هایی که اتّفاق افتاده است. چه در انقلاب های این قرن و چه قبل از آن چنین چیزی دیده نشده است. این را باید مغتنم شمرد. پایبندی به نظم و قانون و مسئولیت های قانونی قوا باید مورد احترام همه باشد

ص: 34

اگر شما امروز می بینید که با تبلیغات و تحریک دشمنان، در هر برهه ای از زمان، قوای قانونی کشور مورد تعرّض تبلیغاتی قرار می گیرند، این دنباله ی همان دشمنی ای است که از اوّل با اساس نظم و قانون در جمهوری اسلامی وجود داشت و امام مقابل آن ایستاد. ما همیشه این را تأکید کرده ایم و بازهم تکرار می کنیم، وظایفی که در قانون اساسی برای قوای سه گانه و مسئولان قانونی معیّن شده، معتبر و محترم است و همه باید در مقابل این قانون، حالت تسلیم داشته باشند. بی قانونی به شکل های مختلفی خود را نشان می دهد. یکی از آنها همین است که علیه اساس و ترتیبات قانون اساسی مبارزه ی تبلیغاتی شود و لجن پراکنی صورت گیرد و به مسئولیت های قانونی در هر بخشی از بخش ها بی احترامی گردد. این آن چیزی است که از اوّل انقلاب، دشمنان امام و اسلام بر روی آن پافشاری می کردند و امام در مقابل آن ایستاد.

«دشمن ستیزی وسلطه ستیزی»

عنصر اساسی چهارم که امام آن را در پایه های نظام جمهوری اسلامی کار گذاشت -و بحمدالله مایه ی ماندگاری نظام شد- مسأله ی «دشمن ستیزی و سلطه ستیزی» است. امام یک لحظه نه خود از کید و مکر و حیله ی دشمن غفلت کرد و نه گذاشت که مسئولان غفلت کنند. نظامی مثل نظام جمهوری اسلامی که منافع دستگاه های استکباری دنیا را در این نقطه ی از عالم و در بسیاری از کشورهای اسلامی تهدید کرده است، بدیهی است که مورد دشمنی است. در ایران عزیز ما، این ها سال های متمادی مثل ماری بر روی منابع ملی و دستگاه های سیاسی کشور چنبره زده بودند. در نظام سلطنتی غاصب و وابسته، مگر کسی جرأت داشت به کسانی که وارد این کشور شده بودند تا ملت را تحقیر و فقیر و منابع او را غارت کنند و او را عقب مانده نگه دارند، اندک اهانتی کند؟! کسی جرأت نداشت به آنها بگوید بالای چشمتان ابروست! آمریکایی ها و صهیونیست ها و دیگر غارتگران و چپاولگران دنیا، در کمال امنیت و آرامش به

ص: 35

ایران می آمدند، می رفتند و می بردند. سیاست کشور، در دست آن ها؛ آمدن و رفتن حکومت ها، در دست آن ها؛ آوردن و بردن شاه مملکت، در اختیار آنها؛ تعیین نخست وزیران، با صواب دید آن ها؛ و موضع گیری های سیاسی کشور، تماماً در جهت خواسته ها و منافع آنها بود. نظام جمهوری اسلامی آمد و این بساط را به کل به هم ریخت. امام می دانست که این دشمن ساکت نمی نشیند و تعرّض می کند. اگر در برهه ای تعرّض کرد و تودهنی خورد، موقّتاً عقب نشینی می کند تا باز تعرّض کند؛ لذا باید هشیار و بیدار بود. امروز من متأسفانه می بینم که کسانی طبق خواسته ی آن دشمنان، تبلیغ می کنند که این توهّم است! دشمن همین را می خواهد که مردم، مسئولان، کارگزاران حکومت، اداره کنندگان کشور و طرّاحان و قانون گذاران امور زندگی مردم، از تهدید دشمن غفلت کنند. نباید اجازه داد؛ باید دشمن و شیوه های دشمنی او را شناخت. این آن چیزی است که باید برای همیشه به یاد ما بماند و امام بر روی این نکته تأکید می کرد. اینکه می دیدید امام می فرمود: «هرچه فریاد دارید، بر سر آمریکا بکشید»، به خاطر این است.

برادران و خواهران عزیز! جوانان عزیز من! ملت عزیز ایران! اینها چهار نقطه ی قوّت اساسی است. هم مردم و هم مسئولان باید قدر این ها را بدانند. این چهار عنصر موجب پایداری نظام است. این چهار عنصر موجب آن است که هیچ وقت دشمن نتواند به این نظام ضربه بزند. هرجا ما از این چهار عنصر غفلت کردیم، ضربه خوردیم. اگرضربه ی اقتصادی خوردیم، اگر عقب ماندگی اقتصادی پیدا کردیم، اگر در زمینه های سیاسی دچار ضعفی شدیم، بر اثر غفلت از این عناصر بوده است. آنجایی که پیشرفت کردیم، آنجایی که عزّت به دست آوردیم، آنجایی که توانستیم موانع را از سر راه برداریم، آنجایی که دشمن را ناکام کردیم، به خاطر تکیه بر این عناصر بوده است. نگذارند و نگذارید این عناصر از دست مردم برود و مورد تهاجم قرار گیرد. نگذارید دشمن به میل خود، راه را برای تسلّط مجدّد بر این کشور هموار کند. هشیاری مسئولان کشور و آحاد مردم لازم است.

بیانات در مراسم دوازدهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله). 14 خرداد 1380

ص: 36

نقاط قوت جمهوری اسلامی

اشاره

ص: 37

توانائی نظام در غلبه ی بر تهدیدها و چالش ها

مهمترین نقطه ی قوّت ما در این سی و دو سه سال عبارت است از غلبه ی بر چالش ها؛ این خیلی مهم است. ما یک ملتی نبودیم که سرمان را پائین بیندازیم، راهمان را برویم، کسی به ما کاری نداشته باشد؛ نه، از روز اول قدرت های مجهز جهانی، مسلطین جهانی با ما کار داشتند؛ بنای براذیت گذاشتند، بنای بر مانع تراشی گذاشتند: علیه ما جنگ تحمیل کردند، صدام را به جان ما انداختند، هشت سال ما را گرفتار کردند، تروریست آوردند، تحریم کردند. ما تا امروز بر همه ی این چالش ها غلبه پیدا کرده ایم؛ یعنی هیچ کدام از این چالش ها نتوانسته است ملت ما و انقلاب ما را پشیمان کند، به زانو دربیاورد؛ ما بحمدالله راهمان را با قامت استوار ادامه داده ایم. این مهمترین نقطهی قوّت ماست.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

من اینجا پنج شش نقطه (قوت) را نوشتم، که اینها محصول یک حرکت مستمر به هم پیوسته نظام جمهوری اسلامی در طول سی و دو سال است، که البته فراز و نشیب داشته است؛ یعنی بعضی سال ها، بعضی دوره ها، بعضی دولت ها بهتر، بعضی ها عقب تر؛ لیکن مجموعاً در طول این مدت، ما این نقاط مثبت را داشتیم.

اولین نقطه ی مثبت و نقطه ی قوت نظام این است که نظام ثابت کرده است که توانائی غلبه ی بر تهدیدها را دارد؛ این خیلی چیز مهمی است. ما در طول این سی و دو سال تهدیدهای فراوانی داشتیم - تهدید سیاسی، تهدید امنیتی، تهدید نظامی، تهدید اقتصادی - لازمه ی این تهدیدها این بوده است که نظام ضربه بخورد. البته آنها می خواستند نظام را ساقط کنند - حالا این، دور از دسترسشان بود - لااقل نظام را عقب نگه دارند، کشور را عقب نگه دارند. نظام

ص: 38

بر همه ی این تهدیدها غلبه پیدا کرده است؛ یک نمونه اش جنگ تحمیلی بود، یک نمونه اش حرکات آمریکائی ها بود، یک نمونه اش تحریم های گوناگون بود. بعضی از اینها مستقیماً از طرف بیگانگان بود؛ مثل تحریم ها. تحریم ها سال های متمادی وجود داشته است، اما سال های اخیر شدت پیدا کرده؛ خودشان گفتند تحریم فلج کننده. چه به کمک سازمان ملل- که در اختیار خودشان بود. و چه مستقلاً، این تحریم ها را تحمیل کردند. این ها مربوط به بیگانگان بود، که مستقیماً آنها دخالت داشتند. تهدیدهائی هم بود که زمینه های داخلی داشت؛ اگرچه دشمن هم می توانست از آنها استفاده کند؛ مثل مسئله ی قومیت ها در کشور نظام بر همه ی اینها غلبه کرد. امروز قومیت های گوناگون کشور ما، همه برادروار در کنار هم دارند زندگی می کنند؛ احساس اتصال به نظام و دلبستگی به نظام در همه ی آنها محسوس و مشهود است. به نظر من این یکی از مهمترین نقطه قوت هاست. ما در محاسبه ی نقاط قوت نظام باید این را در نظر بگیریم. نظامی تنها، بدون پشتیبان بین المللی، با دشمنی قدرتمندترین قدرتمندان مادی جهانی، در طول سی و دو سال با تهدیدهای متوالی و پی در پی مواجه بوده، اما بر همه ی این تهدیدها فائق آمده؛ این خیلی نقطه ی مهمی است. به نظر من نقطه ی قوت درجه ی اول نظام این است

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 19 مرداد 1390

یکی دیگر از نقاط قوّت ما، بنیه قوی و ساخت محکم کشور و نظام در مواجه هی با دشمنی هاست. ما در مقابل دشمنی ها مضطرب نمی شویم، نگران نمی شویم، دغدغه پیدا نمی کنیم، بنیه ی نظام و بنیه ی کشور، بنیه ی مستحکمی است.

خطبه های نماز جمعه تهران: 14 بهمن 1390

ص: 39

ارتقاء جهش وار در اثرگذاری در مسائل عمده ی منطقه و جهان

یکی دیگر از نقاط مثبت ما در این مدت، ارتقاء جهش وار در اثرگذاری در مسائل عمده ی منطقه و مسائل جهان است. امروز نظام جمهوری اسلامی، یک کشور اثرگذار است؛ «آری» و «نه» او در مسائل منطقه، حتّی در مسائل جهانی اثر می گذارد؛ این برای کشور خیلی مهم است.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

پیشرفت خوب در تأمین عدالت

بنده در چند هفته قبل گفتم در بحث عدالت عقبیم؛ عقیده ی من همین است، منتها دیگران بدخواهان- جور دیگری استفاده کردند؛ معنای این حرف را این قرار دادند که کشور در باب عدالت، هیچ حرکتی انجام نداده است؛ این خلاف واقع است. در باب عدالت کارهای بسیار زیادی انجام گرفته، کارهای بسیار خوبی انجام گرفته است، منتها این، آن عدالتی که ما دنبالش هستیم و آرزوی ملت مسلمان است نیست، با آن فاصله دارد؛ والّا اگر شما مقایسه کنید کشور ما را با دوران قبل از انقلاب یا با بسیاری از کشورهای دیگر، می بینید در اینجا فاصله ی طبقاتی کمتر است، توانایی های قشر ضعیف بیشتر است، عمومیّت آموزش و پرورش و بهداشت و دیگر چیزها حتماً از بسیاری کشورهای دیگر بیشتر است.

من یک آماری اینجا نوشته ام که این را بد نیست بگویم. منشأ این آمار و کسی که این آمار را داده است، بانک جهانی است؛ یعنی آمار داخلی نیست. اینجا گفته می شود که پیش از انقلاب، ضریب جینی بالای 50 بود. ضریب جینی، یک محاسبه ای است که برای نشان دادن شکاف طبقاتی و فاصله ی فقیر و غنی در کشورها انجام می گیرد؛ هرچه عدد این ضریب بالاتر باشد، شکاف طبقاتی بیشتر است؛ هرچه کمتر باشد، شکاف طبقاتی کمتر است. قبل از

ص: 40

انقلاب، ضریب جینی بالای 50 بوده است؛ در سال 94 ضریب جینی در کشور 38 بوده است؛ یعنی ما این مقدار فاصله ی 50 و 38- توانسته ایم فاصله ی طبقاتی را کم کنیم.

[طبق] یک آمار دیگر که این آمار هم مربوط است به بانک جهانی و جزو آمارهای بین المللی است قشر فقیر مطلق، پیش از انقلاب 46 درصد ملت ایران بودند، یعنی تقریبا نصف ملت ایران قبل از انقلاب جزو قشرهای فقیر مطلق بودند؛ امروز این عدی 46 درصد، رسیده است به 9 / 5 درصد -البته در سال 93؛ آمار بعد از آن را بنده ندارم. یعنی این مقدار، کار انجام گرفته.

جمهوری اسلامی با وجود همه ی فشارهایی که داشته است، در تأمین عدالت کارهای بزرگی انجام داده است و پیشرفت های خوبی کرده است. البتّه تبلیغات، چیز دیگری را می گوید؛ و آن عدالتی هم که ما توقّع داریم، ما دنبالش هستیم، بیش از اینها است. بنابراین شعار عدالت هم، شعار واقعی است و شعاری است که بحمدالله در کشور، ماندگار و مستقر است.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1فروردین 1397

کار جهادی و میدانی مسئولین

باید سریع عمل کنید؛ کار را جهادی بایستی دنبال کنید. یکی از خصوصیات جمهوری اسلامی باید همین کار جهادی باشد. خوشبختانه در بخش هایی همین جور هم هست؛ در بخش هایی انسان می بیند همین جور کار جهادی انجام می گیرد. ما قبل از انقلاب دیدیم برخورد دستگاه های مسئول آن وقت را که هیچ احساس مسئولیتی واقعاً نمی کردند به این قضایا. آن وقت بنده از نزدیک شاهد بوده ام و دیده ام که در واقع، برایشان مسئله ی زلزله زده مسئله ی مهمّی نبود؛ یعنی واقعاً به حساب نمی آوردند؛ [فقط می خواستند] همین بصورت و به اسم یک کاری انجام

ص: 41

بدهند؛ کار را گروه های مردمی می کردند. امروز این جور نیست؛ بحمدالله مسئولین در می دانند، کار می کنند، تلاش می کنند؛ [این] از خصوصیّات جمهوری اسلامی است؛ لکن بایستی بعد از این، آقایان و مسئولین محترم، کار را با مدیریّت بهتر و با استمرار و پیگیری و با سرعت ان شاء الله انجام بدهند.

بیانات در جلسه ی رسیدگی به مشکلات زلزله زدگان استان کرمانشاه، 29 آبان 1396

امنیت همراه با آرامش

شما نگاه کنید به منطقه، منطقه ی ما، منطقه ی غرب آسیا و شمال آفریقا امروز غرق در ناامنی است؛ چه با حضور تروریست ها و عناصر مسلّحی که غالباً از سوی دولت های بددل و بدخواه تقویت می شوند، چه با جنگ های داخلی در بعضی از کشورها که در همه ی اینها هم باز دست قدرت های استعمارگر دنیا مشاهده می شود. نگاه کنید به کشورهای منطقه؛ کجا هست که این ناامنی نباشد، در بین این مجموعه ی ناامن، بحمدالله با توفیق پروردگار، جمهوری اسلامی با امنیت، با آرامش، مشغول تدارک انتخابات است. امروز دو روز به انتخابات بیشتر باقی نمانده است، بحمدالله محیط کشور محیط آرام، همراه با آرامش، همراه با سکینه [است]. اینها خیلی ارزش دارد؛ برادران عزیز، خواهران عزیز! اینها را باید خیلی قدر بدانیم؛ خیلی قیمت دارد. انتخاباتی در یک کشور هشتاد میلیونی به راه می افتد که گفتند پنجاه وچند میلیون حقّ انتخاب دارند و مردم با شور و شوق خود را آماده می کنند، امّا همه جا آرامش برقرار است؛ این خیلی با ارزش استان خیلی با اهمّیّت است. این را باید قدر دانست.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 27 اردیبهشت 1391

ص: 42

انس عمومی کشور با قرآن

بحمدالله گل های قرآنی از سرتاسر این بوستان بزرگی که اسمش ایران است، دارد یکی یکی می شکفد و خودش را نشان می دهد. بذر مبارک قرآن در این سرزمین پاشیده شده؛ این هنر انقلاب است، این هنر نظام اسلامی است. در گذشته این جور نبود؛ در دوره ی کودکی ما و جوانی ما، قرآن به معنای واقعی کلمه در این کشور مهجور بود؛ [البتّه] گوشه وکنار کسانی بودند که عاشقانه و مجدّانه دنبال فراگیری قرآن یا تعلیم قرآن یا انس با قرآن بودند، لکن فضای عمومی بکلّی با قرآن بیگانه بود؛ این خبرها نبود. امروز بحمدالله فضای عمومی کشور با قرآن آشنا است؛ شما می بینید جوان ها، نوجوان ها، کودکان، در سنین مختلف، از نقاط مختلف کشور، با قرآن اُنس دارند، با قرآن سروکار دارند؛ تلاوت می کنند، تأمّل می کنند، تدبّر می کنند.

بیانات در محفل انس با قرآن کریم، 6 خرداد 1396

در دوران حکومت طاغوت در این کشور قرآن بکلّی مهجور بود؛ در مدارس ما -مدارس کودکان، مدارس بزرگسالان، دبیرستان ها، دانشگاه ها- از قرآن هیچ خبری نبود؛ در جامعه ی ما از قرآن خبری نبود. جلسات قرآنی ای وجود داشت [امّا] مهجور بود؛ نمونه هایش را در تهران، در مشهد، در جاهای دیگر، بعضی ها را از نزدیک دیده بودیم، بعضی ها را هم شنیده بودیم؛ یک عدّه ای می آمدند، یک قرآنی تلاوت می شد و تمام می شد می رفت. حفظ قرآن، اُنس با قرآن، تلاوت دائمی قرآن، نشر معارف قرآن، این چیزها خیلی کم وجود داشت. انقلاب ما را به قرآن نزدیک کرد، با قرآن آشنا کرد. امروز ما مفتخریم به اینکه علاقه مند به قرآنیم، مشتاق به قرآنیم، مفتخریم که جوان های ما علاقه مند به قرآنند. امروز هرجایی در این کشور، در هریک از شهرها، یک جلسه ی قرآنی اعلام بشود، هجوم جوان ها به آن جلسه فراوان خواهد

ص: 43

بود. می بینید جلسات قرآن را؛ در همه ی شهرها، در همه ی محافل، می روند هجوم می آورند، می شنوند، می نشینند؛ اینها چیزهایی است که به برکت انقلاب رخ داده است، به برکت اسلام رخ داده است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 27 اردیبهشت 1391

وجود فضای آزاد انتخابات

فضای آزادی را جمهوری اسلامی به ما داد. اگرچه بعضی ناسپاسی می کنند و از همین فضای آزاد استفاده می کنند و آزادی را نفی می کنند. این ناشکری و ناسپاسی است که بعضی می کنند؛ خب بکنند. در کشور بحمدالله فضای آزاد هست، فضای حضور و تأثیر رأی مردم هست؛ در انتخاب مسئول درجه ی یک اجرای کشور که ریاست جمهوری است و همچنین انتخاب مدیران شهری که انتخابات شوراها است، مردم رأی دارند، نظر دارند، تصمیم می گیرند؛ این خیلی با ارزش است. ملت هایی در منطقه ی ما که دولت هایشان تحت الحمایه ی رژیم ایالات متحده ی آمریکا هستند، حسرت این را می خورند، غبطه می خورند به حال ملّت ایران؛ برایشان یک رؤیا است که بتوانند وارد صحنه بشوند؛ دو نفر، سه نفر، پنج نفر، رقابت کنند بر سر ریاست اجرایی کشور، و بعد مردم حقّ داشته باشند یکی از اینها را انتخاب کنند؛ این برای کشورهای منطقه ی ما مثل یک رؤیا می ماند. این[ کار ]هر چهار سال یک بار در کشور ما تکرار می شود. مردم وارد می شوند، انتخاب می کنند، تشخیص می دهند، این خیلی با ارزش است. این را باید قدر دانست.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 27 اردیبهشت 1396

ص: 44

برخورداری از ثروت فرهنگی

ببینید برادران عزیز، خواهران عزیز! هر کشوری یک ثروتی دارد. بعضی ها ثروت های اقلیمی دارند؛ بعضی ها ثروت های جغرافیایی دارند؛ بعضی ها ثروت های زیرزمینی دارند؛ بعضی ها ثروت های انسانی - انسان های باهوش، برجسته دارند؛ بعضی ها نفت دارند؛ بعضی ها عقل دارند پول ندارند، بعضی پول دارند عقل ندارند؛ از این قبیل در دنیا ملت هایی داریم. نقطه قوّت هر کشوری بایستی برای او عزیز و محترم باشد، از آن محافظت کند. ما نقطه قوّت خیلی داریم، حالا نقطه قوت های طبیعی زیاد داریم -که حالا این حرفها جایش در این جلسه نیست؛

ص: 45

زمین داریم، زیر زمین [منابع] داریم، روی زمین [منابع ]داریم، انسان داریم، هوش داریم، همه چیز داریم- لکن یکی از مهم ترین ثروت های ما، ثروت فرهنگی ما است؛ ما ثروت فرهنگی داریم. ثروت فرهنگی چیست؟ مثلاً میل به جهاد و اعتقاد به جهاد، یک ثروت فرهنگی است؛ یعنی شما وقتی در بین ملّت ایران حرکت کنید و گردش کنید، جز عده ی معدودی، در بقیّه ی مردم کشورمان یک انگیزه ی حرکت در راه دین هست؛ حالا اندازه اش مختلف است؛ کم دارد، زیاد دارد. یکی همین قدر انگیزه دارد که اگر چنانچه در مقابل دوربین تلویزیون قرار گرفت به نفع کشور و به نفع آرمان های انقلاب و اسلام شعار بدهد؛ خیلی خب، خیلی خوب است، این انگیزه وجود دارد. یکی بیشتر از این انگیزه دارد، یکی تا آنجا انگیزه دارد که جانش را حاضر است و بدهد و فدا بکند؛ این حسّ مجاهدت طلبی و مجاهدت پذیری و اعتقاد به مجاهدت یک ثروت فرهنگی است؛ این در کشور ما وجود دارد، در خیلی از کشورها نیست.

بیانات در دیدار دست اندرکاران راهیان نور، 16 اسفند 1395

ما ملتی داریم که با انقلاب اخت است؛ گره خورده است؛ جوشیده است. در بین این ملت که سطوح گوناگون و مختلفی دارند، روحیه ی جمع کثیری این است که هرجا و هر زمان و هرطور که لازم باشد، سینه شان را سیر می کنند و به وسط میدان می آیند. این نقطه ی قوّت ماست. این چگونه حاصل شده است؟ با موتور ایمان، با روحیه ی انقلاب، با انگیزه ی دین؛ این حقیقتی که دنیاداران او را نفهمیدند! نفهمیدند که قدرت دین چه استحکامی به یک ملت و به یک نظام می دهد. جمهوری اسلامی به طور طبیعی در این راه و در این کیفیت قرار داشت و قرار گرفت؛ یعنی ایمان.

بیانات در دیدار اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه ها، 31 اردیبهشت 1386

ص: 46

مهم ترین نقطه ی قوت، ما در قیام جمهوری اسلامی، نقطه ی قوت انسانی بود. ما که نه سلاح داشتیم، نه پول داشتیم، نه سازماندهی داشتیم، نه حزب داشتیم و نه پشتیبانی جهانی؛ ما ملت ایران در همه ی کشورهای دنیا یک نقطه را نداشتیم که از قیام، انقلاب و حرکت ما حمایت و دفاع کنند. آنچه این ملت را پیروز کرد، قدرت نیروی انسانی بود؛ یعنی آگاهی و ایستادگی؛ همان که امیرالمؤمنین (علیه السّلام) در جنگ صفین فرمود: «الا لایحمل هذا العَلَم الا اهل البصر و الصّبر»؛ بصر یعنی بصیرت و آگاهی؛ صبر یعنی پایداری؛ فقط این ها هستند که می توانند این علم را در دست بگیرند و پیش بروند. قله ی این صبر و بصر شهدای مایند؛ همین آزادگانی هستند که اینجا حضور دارند و همین جانبازان عزیزی هستند که اینجا نشسته اند. این ها بودند که جان خودشان را در معرض نابودی گذاشتند؛ از حیات خودشان برای دوام این حرکت و این قیام بزرگ و انسانی مایه گذاشتند؛ اینها اوج ایثار و مظهر بصر و صبرند؛ مظهر آگاهی و ایستادگی و پایداری. آیا کشور ما به آگاهی احتیاج ندارد؟ آیا رسیدن به آرمان های این ملت و این انقلاب احتیاج به پایداری ندارد؟ آیا در مقابل شیطنت ها و دشمنی ها و بغض های غارتگران جهانی این ملت احتیاج ندارد که آن سلاح کارآمد خود را همواره در دست داشته باشد؛ یعنی سلاح اراده، پایداری، ایمان و آگاهی؟ اگر احتیاج دارد- که دارد. پس بایستی این روحیه ی ایمان و آگاهی و پایداری در قالب احترام به نمادهای آن در مردم حفظ شود و نمادها، همین شهدایند؛ همین جانبازانند؛ همین آزادگانند.

بیانات در دیدار جمعی از خانواده های شهدای استان همدان، 16 تیر 1383

ص: 47

بنده وقتی به قضایای دو سه سال اخیر در داخل کشور خودمان نگاه می کنم، می بینم بحمدالله ملت ما ملت وفادار و با اخلاص ومؤمن وغیرتمندی است و در این چیزها حقیقتاً جزو ملت های نمونه است و با وجود اینکه در مسئولان کشور هم در گوشه و کنار نقص ها و خطاهایی وجود دارد که البته هر مجموعه ای خالی از خطا و نقص نیست۔ لیکن در مجموع در جهت همین آرمان ها حرکت و برنامه ریزی و کار و تلاش می کند. با وجود همه ی این ها، می بینم دشمن به بخش هایی از کشور ما عمدتاً هم به جوانان ما- دل بسته است؛ چون نسل جوان در کشور ما یک نسل کاملاً گسترده است و این از نقاط قوّت ماست که این همه جوان داریم؛ چه جوانان دانشجو، چه کسانی که قبل از دانشجویی اند، چه کسانی که فارغ التّحصیل شده اند، چه کسانی که مشغول کارند و درس نمی خوانند. نسل جوان ما یکی از مایه های قوّت کشور و انقلاب ماست، دشمن هم به همین نسل و به تحریک پذیری و احساساتی بودن جوانان چشم دوخته است، جوانان باید خیلی مراقب باشند.

بیانات در خطبه های نماز جمعه، 1 آذر 1381

نه اینکه ما بخواهیم غافلانه حکم واحدی نسبت به همه صادر کنیم؛ معلوم است که چنین حکمی را صادر نمی کنیم؛ هیچ کس نسبت به هیچ مجموعه ای نمی تواند این طور حکمی صادر کند؛ تا اگر کسی در گوشه ای نقطه ضعفی پیدا کرد، به رخ ما بکشد که حالا ببینید شما چه می گفتید؛ نه، قضیه این نیست؛ قضیه این است که مجموعه ی عظیمی از جوانان، از آنهایی که همسن هاشان در اکناف عالم و تا چندی پیش در همین کشور، جز مسائل پیش پا افتاده ی فردی و جسمانی و مادّی، چیزی را درک نمی کردند، آن چنان رفعت و اوجی پیدا کرده اند که تمام مسائل حیات شخصی، برای آنها مسائل فرعی و تبعی به حساب می آید؛ این شوخی نیست؛ این

ص: 48

معجزه ی انقلاب بود. بسیج هم همین طور است. آحاد عظیم بسیج، در طول این هشت سال، چیزی را در تاریخ ثبت کردند و گذاشتند که جز در برهه های استثنایی تاریخ گذشته ی بشریت، نظیرش را نمی شود پیدا کرد.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان سپاه ، 18 بهمن 1370

انسجام و وحدت ملی

ما مشکلات را باید مقایسه کنیم با نقاط مثبتی که الان در ما هست. کدام کشور مثل کشور ما ملتی منسجم و متحد دارد؟ اقوام کشور، مذاهب کشور، شهرهای کشور، مناطق گوناگون کشور، همه در یک جهت، در یک هدف، با یک عواطف، با یک احساسات، با یک امید دارند حرکت می کنند، زندگی می کنند. کدام کشور این همه جوان سرحال و بانشاط دارد؟ جوان های ما امروز میدان های عظیم علمی را دارند فتح می کنند؛ در مسابقات گوناگون جهانی، رتبه های بالای جدول را دارند به دست می آورند؛ این چیز کمی است؟ کدام ملت مثل ملت ما با وجود و این همه دشمنی ها توانسته است این عظمت را، این اهمیت را، این تأثیرگذاری را در قضایای و دنیا و در قضایای منطقه به دست آورد؟

یک عده مزدوران دشمنان ما هستند؛ هرچه بتوانند، کارشکنی می کنند؛ اما ملت ایران، " سربلند، سرافراز، وسط صحنه، با چهره ی بشّاش، با چهره ی امیدوار، بدون کینه ی به این و آن، دارد راه خودش را می رود. این را شما بدانید؛ ملت ها - البته آگاهانشان، فرزانگانشان، کسانی از آنها که با قضایای گوناگون آشنایند - شماها را با انگشت نشان می دهند؛ می گویند ببینید ملت ایران در چه عرصه هائی پیشرفت کرده و ما مانده ایم. حرکت ملت ایران اینجوری است.

بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، 28 اردیبهشت 1392

ص: 49

دفاع از این ملت و دفاع از نظام قدرتمند اسلامی که اسلام را با عزت خود و با همان قدرت نبوی در دنیا بر سر دست می گیرد و به آن افتخار می کند، مال مردمان مؤمن است و شما مردم استان سیستان و بلوچستان از ایمان برخوردارید و اسلام را از بُن دندان و با همه ی وجود قبول دارید. البته باید مراقب باشید که دشمنان اسلام این همزیستی و برادری بین شیعه و سنّی را به هم نزنند، یکی از افتخارات ما این است که مردم ما در نقاطی که تفاوت های مذهبی و قوی وجود دارد و امکان و زمینه ی اختلاف هست، از درگیری و اختلاف قومی و مذهبی پرهیز می کنند. دشمنان این را نمی پسندند. جنگ شیعه و سنّی برای دشمنان اسلام خیلی قیمت دارد. اختلاف

و تفرقه میان امّت اسلامی موجب می شود که معنویت، طراوت، قدرت، شکوه و عظمت ائتلاف و ملی شما را در هم بشکند و همان طور که قرآن فرموده است «وتذهب ریحکم »

بیانات در دیدار مردم زاهدان، 2 اسفند 1381

متوقف نشدن پیشرفت کشور

اگر بخواهیم هدف های ملت ایران را در یک مفهوم خلاصه کنیم که بتواند تا حدود زیادی خواسته های عمومی کشور و ملت را بیان کند و آن را در بر بگیرد، آن مفهوم کلیدی عبارت است از پیشرفت؛ منتها با تعریفی که اسلام برای پیشرفت می کند. پیشرفت در منطق اسلام، متفاوت است با پیشرفت در منطق تمدن مادی غرب. آنها یک بُعدی می بینند، آنها با یک جهت - جهت مادی - به پیشرفت نگاه می کنند. پیشرفت در نظر آنها، در درجه ی اول و به عنوان مهمترین عبارت است از پیشرفت در ثروت و پیشرفت در علم و پیشرفت نظامی و پیشرفت فناوری پیشرفت در منطق غربی اینهاست؛ اما در منطق اسلامی، پیشرفت ابعاد بیشتری دارد: پیشرفت در علم، پیشرفت در اخلاق، پیشرفت در عدالت، پیشرفت در رفاه عمومی، پیشرفت در اقتصاد،

ص: 50

پیشرفت در عزت و اعتبار بین المللی، پیشرفت در استقلال سیاسی، پیشرفت در عبودیت و تقرب به خدای متعال؛ یعنی جنبه ی معنوی، جنبه ی الهی؛ این هم جزو پیشرفتی است که در اسلام هست و در انقلاب ما هدف نهایی ماست: تقرب به خدا. هم «دنیا» در این پیشرفتی که مورد نظر است، ملحوظ شده است، هم «آخرت». اسلام به ما آموخته است که «لیس منّا من ترک دنیاه لآخرته ولا آخرته لدنیاه »؛ دنیا را برای آخرت نباید ترک کرد، همچنان که آخرت را نباید فدای دنیا کرد. در یک روایتی می فرماید: «اعمل لدنیاک کانّک تعیش أبدا»؛ یعنی برنامه ریزی دنیا را فقط برای چند روزه ی زندگی خودت نکن؛ برای پنجاه سال برنامه ریزی کن. این را مسئولان کشور، مسئولان برنامه های عمومی مردمی باید مورد توجهشان قرار بدهند. نگوئیم ما که معلوم نیست پنجاه سال دیگر زنده باشیم، چرا برنامه ریزی کنیم. نخیر، جوری برنامه ریزی کن که گویی بناست تا آخر دنیا زنده باشی؛ همچنان که اگر برای خودت و به نفع خود بخواهی برنامه ریزی کنی، با چه جدیت و دقتی می کنی، برای نسل های آینده هم که تو در آن وقت نیستی، همان جور برنامه ریزی کن؛ «اعمل لدنیاک کأنّک تعیش ابدا». نقطه ی مقابل هم: «واعمل لآخرتک کأنّک تموت غدا»؛ برای آخرتت هم جوری عمل کن، مثل اینکه فردا بناست از این دنیا بروی. یعنی هم برای دنیا سنگ تمام بگذار، هم برای آخرت سنگ تمام بگذار. پیشرفت اسلامی، پیشرفت در منطق انقلاب، یعنی این یعنی همه جانبه.

هدف، پیشرفت است؛ منتها رصد کردن مرحله به مرحله هم لازم است، که این کار نخبگان است. امروز شرایط ما چگونه است، موانع ما چیست، نقاط قوّت ما کدام است، نقاط ضعف ما کدام است، فرصت هامان کدام است، تهدیدها چیست، چه کار باید بکنیم، برای بهره مندی از فرصت ها و جلوگیری از خطر تهدیدها چگونه برنامه ریزی کنیم؛ اینها کارهایی است که باید نخبگان در هر مرحله ای انجام دهند؛ هم در برنامه ریزی ها آن را به کار ببرند، و هم مردم را آگاه

ص: 51

کنند؛ چون مردم می خواهند با چشم باز و با بصیرت حرکت کنند، بدانند چه می کنند، بدانند کجا می روند. وقتی اینجور شد، مردم با همه ی وجود وارد میدان های دشوار خواهند شد.

خب، حالا من اگر بخواهم یک قضاوتی بکنم نسبت به این هدفی که گفته شد، قضاوت من قضاوت مثبت است. در طول دوران سی ساله انقلاب، ما به طور مرتب پیشرفت کرده ایم. البته فراز و فرود بوده است، تندی و کندی بوده است، ضعف و قوّت بوده است، اما هرگز پیشرفت کشور و ملت به سوی آن قله ی مورد نظر متوقف نشده است. ضعف هایی وجود داشته است؛ باید ملت، مسئولان و نخبگان - نخبگان سیاسی، نخبگان علمی، نخبگان روحانی - تصمیم بگیرند این ضعف ها را برطرف کنند.

بیانات در اجتماع مردم بجنورد، 19 مهر 1391

ما پیشرفت هایی داشتیم، ضعف ها و نقص هایی هم داشتیم. پیشرفت هامان را باید بشناسیم، ضعف هامان را هم باید بشناسیم. اگر ضعف های خودمان را پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل کنیم، این ضعف ها خواهد ماند، نهادینه خواهد شد؛ برطرف نخواهد شد. همه ی نقاط قوّت و ضعف را باید بدانیم.

نقاط مثبت و منفی هر دو هست، افت و خیز هست، اما حرکت ادامه داشته است؛ این مهم است، جوان های عزیز ما بدانند؛ در طول این سی و دو سه سال مواردی شده است که ما ضعف نشان دادیم، این حرکت افت و خیز داشته است. همیشه یک جور نبوده است؛ گاهی سرعت و شتاب، گاهی کمتر، اما حرکت هرگز متوقف نشده است و ما در همان جهت اصلی پیش رفتیم؛ که امروز محصول آن را داریم مشاهده می کنیم.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

ص: 52

تصویر رهبر

ص: 53

پیشرفت درشرائط تحریم

در سخت ترین شرائط تحریم، کشور پیشرفت کرده. در چه چیزی پیشرفت کرده؟ یکی در مقوله ی علم و فناوری. ما در زمینه ی هسته ای پیشرفت کردیم، در زمینه ی فناوری زیستی پیشرفت کردیم، در فناوری نانو پیشرفت کردیم، در فناوری انرژی های نو پیشرفت کردیم، در صنایع هوافضا پیشرفت کردیم، در ساخت ابررایانه ها پیشرفت کردیم، در مسئله ی بسیار مهم سلول های بنیادی پیشرفت کردیم، مسئله ی شبیه سازی همین جور، در رادیوداروها همین جور، در نانوداروهای ضد سرطان همین جور؛ اینها همه جزو دانش های سطح بالای دنیاست. این چند موردی که من گفتم و بعضی از موارد دیگر، جزو دانش های درجه یک سطح بالای دنیاست، که بعضی از اینها را پنج تا کشور، ده تا کشور در دنیا بیشتر ندارند؛ ما در اینها پیشرفت کردیم؛ این در حالی بود که درهای انتقال دانش از همه سوی دنیا روی ما بسته است.

من مقاله ای را می خواندم که از یک روزنامه ی آمریکائی نقل کردند که همین دو سه روزه منتشر شده. می گوید ایران در مسئله ی هسته ای یک استثناء است. چین به مسئله ی هسته ای رسید، از کی گرفت؛ پاکستان رسید، از کی گرفت؛ هند رسید، از کی گرفت؛ ایران از کی گرفت؟ آن مقاله می نویسد: از هیچ کس. این در شرائطی بود که هم تحریم بود و امکانات پیشرفت هسته ای به او نمی دادند، و هم با او مبارزه می کردند؛ مثل همین ویروس رایانه ای که داخل تشکیلات ما فرستادند. دانشمندان ما، جوان های ما در مقابل اینها ایستادند، پیش رفتند و نقشه ی دشمن را خنثی کردند. او حتّی به ترور دانشمندان هسته ای ما اشاره می کند. اینها چیزهائی است که دشمنان ما دارند می گویند. این مقاله در روزنامه ی واشنگتن پست درج شده است. خب، این پیشرفت در علم و فناوری است.

ص: 54

پیشرفت در ایجاد زیرساخت های کشور - همین آمارهائی که شنیدید - در جاده، بزرگراه، سد، سیلو، کارخانجات، تولید فرآورده های مهم صنعتی، فولاد، سیمان و امثال اینها. ایجاد زیرساخت های فراوان در کشور، توانمندی های فنی و مهندسی در صنایع گوناگون، پیشرفت است. پیشرفت در اعتماد به نفس ملی. امروز بخصوص جوان های ما اعتماد به نفسشان از ده سال پیش، از بیست سال پیش بیشتر است. در زمینه های علمی، هرکاری که زیرساخت آن در کشور موجود باشد، جوان های ما آماده هستند آن را انجام دهند. یعنی هیچ چیزی نیست که ما به جوان های دانشمندمان بگوئیم این را دنبال کنید و اینها بعد از اندکی نتوانند؛ مشروط بر اینکه زیرساختش موجود باشد. ما بحمدالله یک چنین وضعی داریم. کارهای عمرانی گسترده ای در کشور انجام گرفته؛ اینها پیشرفت است. در این زمینه ها پیشرفت های خیلی زیادی داشتیم.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

نقطه ی قوّت دیگر، پیشرفت علمی است. عزیزان من! این پیشرفت علمی را دست کم نگیرید. این پیشرفت ها خیلی مهم است. علم، پایه ی پیشرفت همه جانبه ی یک کشور استان این حدیث را من یک وقتی خواندم: «العلم سلطان؛ علم، اقتدار است.» هر کس این اقتدار را داشته باشد، می تواند به همه ی مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به آن دست پیدا کردند، توانستند به همه ی دنیا زور بگویند. البته ما هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتماً لازم است.

پیشرفت های علمی ما در این مدت سی و چند سال، پیشرفت های حیرت آوری است. حالا فناوری هسته ای تصادفاً معروف شده است و همه توجه دارند - هم در کشور، هم در دنیا

ص: 55

- لیکن فقط این نیست؛ فناوری هسته ای هست، علوم هوافضا هست، علوم پزشکی هست - خوشبختانه امروز کشور ما حائز رشته های بسیار مهم و دست نیافتنی پزشکی است و کارهای بزرگ پزشکی در این کشور انجام می گیرد - زیست فناوری هست، نانوفناوری که از علوم جدید و دانش های نوی دنیاست، هست؛ سلول های بنیادی که یکی از بزرگترین کارها در عرصه ی علم است، هست؛ شبیه سازی، ساخت ابررایانه ها، فناوری انرژی های نو، رادیوداروهای مهم و داروهای ضد سرطان هست؛ و این فهرست ادامه دارد.

اینهائی که من عرض می کنم، رجزخوانی نیست، این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست. آنها می گویند سریع ترین رشد علمی در همه ی دنیا در این سال ها، در ایران اتفاق افتاده است. این گزارش سال 2011 است که می گوید سریع ترین رشد علمی در همه ی دنیا در ایران اتفاق افتاده است. طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا داده اند، رتبه ی علمی اول منطقه، ایران است. ما این رتبه ی اول علمی را برای سال 1404 در نظر گرفتیم؛ هنوز چهارده سال باقی است. همین سال میلادی گذشته گفتند ایران از لحاظ رتبه ی علمی در منطقه اول است، در دنیا هفدهم. در سطح دنیا رتبه ی علمی کشور ما هفدهم است؛ اینها خیلی مهم است. پس یکی از نقاط قوّت ما، پیشرفت علمی است.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

این همه زنان دانشمند، استاد در رشته های مختلف علمی، در علوم حوزوی، در علوم دانشگاهی همه نشان دهنده ی موفقیت جمهوری اسلامی است. نگاه من، این نگاه است. این نگاه، دل را به آینده امیدوار می کند. ما با همین حرکت و با همین شتاب ان شاء الله پیش برویم، قطعاً خواهیم توانست بر فرهنگ غلط غربی و رائج در دنیا فائق بیائیم. باید کار کرد، باید تلاش

ص: 56

کرد، باید دنبال گیری کرد. نگاه، نگاه خوشبینانه است؛ منتها این نگاه خوشبینانه نباید مانع بشود از اینکه ضعف ها را ببینیم. ما درجاتی پیش رفتیم، اما ای بسا ده برابر این ممکن بود پیش برویم. آنچه که موجب شد نتوانیم در آن حد جلو برویم، همین ضعف ها و مشکلاتی است که وجود داشته؛ که شما به بعضی از آنها اشاره کردید، و مشکلات دیگری هم وجود داشته که باید برطرف شود.

بیانات در دیدار جمعی از بانوان نخبه، 1 خرداد 1390

ملت ایران توجه داشته باشند همه ی این پیشرفت های علمی و اجتماعی و فنی در شرائط تحریم اتفاق افتاده است؛ این خیلی مهم است. دروازه های علم را، دروازه های فناوری را بر روی ما بستند، راه ها را مسدود کردند، محصولات مورد نیاز ما را به ما نفروختند و ما اینجور پیشرفت کردیم. این اتفاق ها در شرائط تحریم افتاده است؛ این است که امیدها افزایش پیدا می کند.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

فراگیری شعار «ما می توانیم»

سران استکبار، تکیه دهندگان بر مسندهای زر و زور و همچنین خرده ریزهای اینها در منطقهی خود ما، با همهی توان - توان مالی شان، توان تبلیغاتی شان، توان سیاسی شان - سعی می کنند ملت ایران را مرعوب کنند، ملت ایران را مأیوس کنند. هرکسی تبلیغات سیاسی بدخواهان ملت ایران را دنبال کرده باشد، این را در می یابد که تلاش های عملی، تلاش های اقتصادی، تلاش های سیاسی، تهدیدهای امنیتی و نظامی، همه برای این است که این موجود فعال، زنده، پرنشاط و پرهمت توانا، یعنی ملت ایران را که در وسط میدان با شجاعت تمام ایستاده است و در حال

ص: 57

حرکت به جلو است، از پیشروی باز بدارند، او را ناامید کنند، او را از حضور در این عرصه بترسانند. در حقیقت در مقابل شعار «ما می توانیم» که امام بزرگوار این شعار را به ما تعلیم داد، انقلاب به ما جرأت داد که بگوئیم می توانیم»، می خواهند به ملت ایران بقبولانند که شما نمی توانید؛ با همه ی توان در پی این هستند که این هدف را دنبال کنند. سال 90 اوج فعالیت های آنها بوده و من می خواهم بر روی این نکته تکیه کنم که علی رغم آنها، به کوری چشم آنها، ملت ایران در سال 90 با حرکات خود، با پیشرفت خود، با تصمیم گیری های خود، به همه ی دنیا، از جمله به دشمنان، باز هم به طور مکرر فهماند که «ما می توانیم».

اگر بر روی نقاط مثبت و نقاط قوّت تکیه می کنم، برای این است که ثابت شود ملت ایران این توانایی ها را به کار برد و علی رغم میل بدخواهان که می خواستند ثابت کنند ملت ایران نمی تواند، ملت ایران ثابت کرد که می تواند. از نقاط ضعف بی اطلاع نیستیم، نقاط ضعف هم داریم؛ اما در جمع بندی نهائی، نقاط قوّت بسیار بیشتر از نقاط ضعف است.

بیانات در حرم رضوی در آغاز سال،1 فروردین 1391

گسترش خدمات به ملت

یک نقطه ی قوّت دیگر در این مدت، گسترش خدمات به ملت است، کماً وکیفاً. این خدمات نه با گذشته ی نزدیک قبل از انقلاب، بلکه با گذشته های دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمی که در سراسر کشور گسترش پیدا کرده است، هم کیفیت های این خدمات بالاست، خدمات درجه ی اول است - مادی و معنوی - هم کمیت و گسترش آنها زیاد است. این یک نقطه ی قوّت مهمی است.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

ص: 58

ارتقاء کمّی و کیفی مراکز علمی

یکی دیگر از نقاط قوّت ما، ارتقاء کمّی و کیفی مراکز علمی ماست؛ یعنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه. هم حوزه های علمیه ی ما از لحاظ کمّی و از لحاظ کیفی ارتقاء پیدا کرده است، هم دانشگاه های ما، اینها نقاط قوّت ماست، و هرکدام از اینها شرح های طولانی می طلبد...

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

اعتماد میان مردم و نظام

کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که اعتمادی را که مردم ایران نسبت به نظام جمهوری اسلامی دارند، نسبت به نظام حکومتی خود داشته باشند. دلیل این اعتماد هم همین پدیده های روشنی است که جلوی چشم همه است. باز یک عده ای اینها را نمی بینند، هی دم از بی اعتمادی مردم می زنند؛ نخیر، مردم به نظام اعتماد دارند. یک دلیل، همین انتخابات دو سال قبل است که بیش از هشتاد درصد از مردمی که حق رأی داشتند و قادر به رأی دادن بودند، در انتخابات شرکت کردند. کجای دنیا چنین چیزی هست؟ یک نمونه، همین دو راهپیمائی ای است که ما هرسال داریم؛ راهپیمائی بیست ودوی بهمن و راهپیمائی روز قدس. این راهپیمائی ها مربوط به نظام است؛ مربوط به هیچ دولتی، مربوط به هیچ جریان خاصی نیست؛ مال نظام است. شما ببینید مردم در این حرکت عظیم چه می کنند؛ در سرمای بیست ودوی بهمن، در ماه رمضان با دهان روزه؛ چه اوقاتی که هوا سرد بود، چه حالا که هوا گرم است. ان شاء الله خواهید دید روز قدس باز مردم چه عظمتی را از خودشان نشان می دهند. این نشان دهنده ی علاقه مندی و دلبستگی مردم به نظام است. اعتماد به نظام، از این بهتر و روشن تر نمی شود. این حضور، حضور بسیار پرمعنائی است. علاوه بر این، در موارد خاص، مثل نهم دی سال 88، به مجرد

ص: 59

تصویر رهبری

ص: 60

اینکه مردم احساس کردند حرکتی که شروع شده است، متوجه به نظام است، متوجه به انقلاب است، متوجه به شخص خاص و دولت خاصی نیست، آن حرکت عظیم را از خود نشان دادند. اینجور نبود که فقط جوان های پرشور به میدان بیایند؛ همه آمدند. حادثه ی نهم دی یک حادثه ی عجیبی است؛ به خاطر دلبستگی مردم به نظام بود. اینها نشان دهنده ی اعتماد مردم است. متأسفانه می شنویم همین طور در اظهارات مصلحت جویانه، مکرر می گویند: آقا اعتماد از دست رفته ی مردم را برگردانید! کدام اعتماد از دست رفته؟! مردم به نظام اعتماد دارند، نظام را دوست دارند، از نظام دفاع می کنند؛ اینها نمونه هایش بود که عرض کردیم.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

قضیه ی جنگ ما، خیلی ها را منقلب کرد. این جوانان ما، این فداکاری ها، این ایستادگی در جنگ، این ایستادگی در میدان سیاست، این مرعوب نشدن در مقابل تشرهای استکبار و آمریکا، امروز چیز کمی نیست، نظام جمهوری اسلامی در مقابل مقتدرترین قدرت مادّی دنیا ایستاده و اصلاً نمی خواهد جنگ آوری و معارضه کند؛ اتفاقاً به نقطه ی قوّت خودش تکیه می کند. آنها بدشان نمی آید که ما به نقطه ی ضعف خود یعنی نیروی مادّی وسلاح تکیه کنیم. ما به نقطه ی قوّت خود تکیه می کنیم؛ یعنی به ایمان و اعتقاد و همراهی و همکاری مردم با حکومت. در این و میدان، ما عقب نیستیم. ما توانسته ایم مقاومت کنیم و بعد از این هم بحمدالله می توانیم، این می شود شهید؛ این می شود برای ملت ها الگو؛ این می شود یک راه در دنیا برای تماشاگران تا آن را ببینند. کسانی جرأت می کنند و قدم می گذارند؛ اما ممکن است کسانی هم جرأت نکنند قدم بگذارند. بالاخره راه ترسیم شده است؛ این مهمّ است که راهی ترسیم شود. بنابراین با این آینده و با این انتظارات جهانی و تاریخی، نظام اسلامی و انقلاب اسلامی کارهای خیلی بزرگی در پیش رو

ص: 61

دارد. کسانی هم که باید این کارها را بکنند، شما هستید؛ شما جوانان و این نسل جدید روحانی که إن شاء الله با تکیه بر کتاب و سنّت و فکر درست اسلامی و استقلال روحیه و بلندنظری و آلوده نشدن به چیزهای کوچک و حقیری که متأسفانه خیلی دست و پاها را می گیرد مسائل مادی، مسائل سیاسی، رفیق بازی، چیزهای واقعاً بی ارزش و... بتوانید پیش بروید. مواظب باشید به چیزهای بی ارزش مطلقاً خود را دچار نکنید؛ حیف است. واقعاً امثال شما برای آینده خیلی می توانند مفید واقع شوند و این بارها بر دوش شماست.

بیانات در دیدار اعضای هیأت علمی کنگره امام خمینی (ره)، 4 بهمن 1378

اعتبار بسیار خوب بین المللی

بنده موافق نیستم با این نظر که امروز وضع ما از لحاظ بین المللی وضع منفی است؛ به هیچ وجه. گاهی این مسئله در بعضی از اظهارات شنیده می شود، گفته می شود. نخیر، امروز وضع ما از لحاظ بین المللی بسیار خوب است. امروز جمهوری اسلامی در فضای سیاست بین المللی، به عنوان یک کشور محترم، اثرگذار، معتبر و متنفذ در دنیا شناخته شده است. این عزت بین المللی را که ناشی از عوامل خاص خودش است - حضور مردم، ایستادگی مردم، شعارهای روشن و واضح انقلاب در دست و زبان مردم و مسئولین - فلان حرکت یک دولتی در یک گوشه ی دنیا که حالا یک دهن کجی ای می کند، یک حرف می زند، نمی تواند خدشه دار کند. این حرکت ها همیشه بوده، بعضی خیال می کنند اگر امروز فلان دولت مستکبر، چه در اروپا، چه در غیر اروپا، نسبت به جمهوری اسلامی یک حرف می زند، یک چیزی می گوید، یک اظهارنظری می کند که اهانت آمیز به جمهوری اسلامی است، این معنایش تنزل رتبه ی جمهوری اسلامی است؛ نه، اینها هروقت توانستند، کردند. آن زمانی هم که ما متأسفانه یک مقداری در مقابل دشمن کوتاه

ص: 62

می آمدیم، از این کارها می کردند. اینجور نیست که ما حالا چون ایستادگی کردیم، چون استقامت به خرج دادیم، بگوئیم اینها را سر لج آوردیم؛ نه. یک روزی در خطابه های مسئولینمان مناقب آمریکا ذکر می شد؛ همان روزها رئیس جمهور وقت آمریکا با سبک سری تمام، ایران را به عنوان محور شرارت معرفی کرد! یک روزی یکی از دولت های اروپائی نسبت به جمهوری اسلامی اظهار علاقه و ارتباط و اینها می کرد؛ همان دولت در قضیه ی قهوه خانه ی میکونوس دادگاه تشکیل داد، مسئولین درجه ی یک کشور را در آن دادگاه متهم کرد! دولت های اروپائی با آنها همدست شدند، همه شان سفرای خود را از تهران فراخوانی کردند؛ اینها که یادمان نرفته. خواستند سیلی بزنند، البته سیلی سخت تری خوردند. از همین حسینیه آنچنان سیلی ای خوردند که بعد تا مدت ها دنبال علاجش بودند! هروقت توانستند، آنها درصدد سیلی زدن برآمدند. هر وقت ما کوتاه آمدیم، یک خرده ای سست برخورد کردیم، آنها پرروتر شدند. نخیر؛ ایستادگی جمهوری اسلامی، تصریح به شعارهای انقلاب، تصریح به مبانی انقلاب، عزت ما را در دنیا بیشتر کرده است.

امروز بحمدالله اعتبار بین المللی ما بسیار خوب است. متقابلاً دولت آمریکا - که دشمن قلدر صریح مقابل ما بود - امروز منفورترین کشور در منطقه ی اسلامی است. در دنیا نظرسنجی می کنند . این را خودشان دارند اعلام می کنند - می گویند اعتبار و آبروی آمریکا در کشورهای اسلامی، در این منطقه، روز به روز سقوط کرده و پائین رفته. البته اگر ملت های اروپا بفهمند که مشکلاتشان ناشی از آمریکا و ناشی از تسلط رژیم صهیونیستی بر سیاست های آنهاست، این افت محبوبیت آمریکا در اروپا هم بمراتب بیشتر خواهد بود و همه ی این حرکات علیه آمریکا بسیج خواهد شد؛ و این چیزی است که در آینده ی نه چندان دوری اتفاق می افتد.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

ص: 63

و این را که گفته می شود «استکبار جهانی از ملت ایران می ترسد»، بعضی برندارند به عنوان یک نقطه ضعف مطرح کنند و بگویند: «ببینیم چه کار کرده اید که از شما می ترسد؟!» این ترس، ترس یک مجرم از انسانی است که می خواهد او را سر جای خودش بنشاند. ترس یک گناهکار است، از کسی که گناه را می شناسد و می خواهد گناهکار را افشا کند. ترسی که استکبار دارد، چنین ترسی است.

بیانات در دیدار زائرین و مجاورین حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1373

ثبات کشور

نقطه ی روشن دیگر، مسئله ی ثبات کشور است؛ علی رغم این همه توطئه، این همه دسیسه. و البته ثبات غیر از رکود است. ما در کشور رکود نداریم؛ حرکت داریم، پیشرفت داریم، جوشش داریم؛ اما نظام، نظام ثابت و مستقری است؛ استحکام دارد.

بیانات در دیدار مسئولان نظام،16 مرداد 1390

ناامیدی دشمن از منفعل کردن انقلاب؛ تجربه ی متراکم در قانون گذاری

البته نقاط مثبت فراوان دیگری هست: الهام بخشی، الگوسازی، ضعیف شدن دشمنانمان در صحنه ی بین المللی، ناامیدی دشمن از منفعل کردن انقلاب. با اینکه روش های دشمنان ما پیچیده تر شده، امکاناتشان بیشتر شده - این اینترنت و این تشکیلات گوناگون عجیبی که در دنیا وجود دارد، شبکه ای که بر دنیا حاکم است - در عین حال از انفعال جمهوری اسلامی مأیوس شده اند. تجربه ی متراکم در قانون گذاری، در اجرا؛ این هم جزو نقاط درخشان کشور است.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

ص: 64

بیداری اسلامی وترویج استکبارستیزی

یک روز بود که تنها در یک نقطه ی دنیا، پرچم آمریکا سوزانده و شعار مرگ بر آمریکا داده می شد؛ اما شما امروز ببینید در چند نقطه دنیا پرچم آمریکا سوزانده می شود و شعار مرگ بر آمریکا داده می شود! در خود آمریکا پرچم آمریکا را آتش زدند؛ این پدیده ی مهمّی است.

چه عاملی باعث این کار شد؟ آیا جز ایستادگی و استقامت یک ملت شجاع و مؤمن به اهداف و به راه خود توانست این موج را بتدریج سراسری کند؟ این چیزها تدریجی است- دفعی نیست و آثار آن را در بلند مدت می شود فهمید. بیست و چهار سال است که ما با مشکلات دست و پنجه نرم می کنیم؛ اما در تمام این مدت پیش رفتیم و در یک نقطه متوقّف نشدیم. کسانی که سعی می کنند دائم آیه ی یأس بخوانند و دل ها را ناامید کنند، اگر دشمن و عامل دشمن نباشند، غافلند و به قضایا نگاه وسیع ندارند. ما وقتی به قضایا نگاه وسیع می کنیم، می بینیم امروز جمهوری اسلامی توانسته است در ملت های مسلمان بیداری ایجاد کند. حالا عده ای در داخل کشور ما بیایند و شعار برگشتن آمریکا را بدهند! این نشانه ی نهایت غفلت و ضعف و زبونی وذّلت پذیری در دل های خود اینها نیست؟ ما به فضل اسلام، قوی هستیم. ما باید قوّت خودمان را بشناسیم و از آن استفاده کنیم. در درجه ی اوّل هم باید کارایی خود را در داخل کشور نشان دهیم. کارایی هم یک چیز معجزنشان نیست؛ هرکس اگر به وظیفه ی خود عمل کند، راه خود را بشناسد و از آن تخطّی نکند، این می شود کارایی.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری. 13 اسفند 1381

ص: 65

دفاع از عزّت اسلامی

امروز در هر نقطه ای از دنیای اسلام که شما بروید، پرچم برافراشته ای که امام راحل عظیم الشّأن ما در دفاع از عزّت اسلامی بلند کرد، مایه ی افتخار و عزّت و هویّت محسوب می شود. مسلمان و کشور اسلامی در دنیا زیاد است؛ اما فرق است میان ملت هایی که نامشان مسلمان است و معتقد به اسلامند، درعین حال حاکمیت و قدرت مداری قدرت های ضد اسلامی را با گوشت و پوست خود در داخل کشورهایشان تجربه و حس می کنند، و ملتی که اسلام را به عنوان حاکم بر زندگی خود پذیرفته و پرچم حاکمیت قدرتمند اسلام را در دست گرفته، تحمیل هیچ حکومتی را قبول نمی کند، زیر بار هیچ قدرت فرامرزی و بین المللی نمی رود و تهدید و تطمیع قدرت هایی که از بُن و بنیاد با اسلام مخالفند، آن ملت را از دفاع از اسلام بازنمی دارد. امروز جمهوری اسلامی مظهرچنین دولت و ملت ایران مظهرچنین ملتی است.

بیانات در دیدار مردم زاهدان. 2 اسفند 1381

قانون اساسی بسیار خوب و پیشرفته

قانون اساسی ما بسیار خوب و پیشرفته است. قانون اساسی از جمله ی همان چیزهایی است که دشمنان ما آن را آماج حملات خود قرار داده اند؛ چون این قانون اساسی با این خصوصیات و با این تقسیم قدرت می تواند کشور را به سامان برساند و جامعه را پیش ببرد. این قانون اساسی می تواند ضامن حفظ نظام اسلامی باشد؛ نظامی که پاسخگوی نیازهای مادی و معنوی انسان هاست. این قانون اساسی می تواند ذهن ها را اشباع و اقناع کند و جسم ها را به رفاه مادی برساند؛ می تواند دنیا و آخرت مردم را آباد کند. براساس این قانون اساسی، امروز کشور در حال حرکت و پیشرفت است. نه اینکه نقص و ضعف وجود ندارد- بلاشک ضعف ها وجود دارد-

ص: 66

منتها شما اگر وضعیت کشور و موقعیت استثنائی نظام جمهوری اسلامی را در نظر بگیرید، خواهید دید که از اول انقلاب پیشرفت ما در همه ی زمینه ها، پیشرفت خوب، در بعضی جاها عالی، و در برخی از بخش ها قابل قبول بوده است.

بیانات در دیدار جمعی از روحانیون استان کرمان. 11 اردیبهشت 1384

یکی از نقاط قوّتی که باید بر روی آن زیاد تکیه کرد، گسترش اسلام در همه ی زمینه های زندگی است. این مسأله ی بسیار مهمی است. همین چیزی که در قانون اساسی ما وجود دارد و امروز مبنا و قرار اصلی حکومت ماست که همه چیز از منبع اسلام سرچشمه می گیرد این را باید تقویت کرد. البته تقویت این نقطه ی قوّت، با تبلیغات و گفتن و اصرار ورزیدن و مجاهدت کردن برای اینکه نتوانند آن را از بین ببرند یا مخدوش کنند، تا حدود زیادی حاصل می شود؛ اما مجاهدت فقط این نیست. باید در میدان های عظیم زندگی، نظرات وفتاوای اسلام از میان آثار اسلامی گرفته شود. ما مجتهدان بزرگی داریم؛ فکرها و مغزهای فعّالی داریم؛ زمینه های خوبی برای اجتهاد داریم؛ لذا در همه ی زمینه ها، اجتهاد باید هرچه بیشتر فعّال بشود.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری ، 27 بهمن 1379

ایمانی همراه با عواطف مردم

ما نقاط قوّت فراوانی داریم. یکی دیگر از نقاط قوّت ما همین ایمان همراه با عواطف مردم است. ایمان مردم، ایمان عمیقی است. البته این مخصوص ملت ما نیست؛ شما اگر به کشورهای مسلمان شوروی سابق نگاه کنید، می بینید بعد از هشتاد سال که در این کشورها دائماً علیه مذهب کار شد، وقتی این ها از زیر بار حکومت کمونیستی شوروی خارج شدند، به طور طبیعی

ص: 67

همه به طرف اسلام گرایش پیدا کردند. البته اینکه بعداً داعیان و مبلّغان اسلام بتوانند کار کنند، نتوانند کار کنند، چگونه کار کنند و یا با چه عمقی کار کنند، مسأله ی بعدی است. بنابراین ایمان مردم، ایمانی نیست که با این چیزها از بین برود.

در کشور خود ما سال های متمادی علیه ایمان مذهبی با دو شیوه ی متنوع مبارزه کردند. یک شیوه، شیوه ی رضاخانی، با قلدری و زور و سر نیزه؛ و یک شیوه، شیوه ی مدرن فرهنگی دوره ی محمد رضا شاهی. انواع و اقسام روش ها را به کار بردند، برای اینکه مردم را از دین منصرف کنند؛ اما شما ببینید بعد از گذشت پنجاه سال از حکومت ظالمانه ی آن ها، آن حرکت عظیم اسلامی اتفاق افتاد. ایمان مردم این گونه عمل می کند. ما باید روی ایمان مردم این طور حساب کنیم. این یکی از نقاط قوّت ماست. این ایمان هرچه آگاهانه تر شود و هرچه با مشاهده ی رفتار و گفتار و عمل ما پایه اش محکم تر گردد، برای این انقلاب پشتوانه ی بهتری خواهد بود.

کمتر کشوری هم وجود دارد که توانسته باشد ایمان را این طور به صحنه بیاورد. شاید از اختصاصیات کشور ما این باشد که در اینجا ایمان با عواطف و عشق و شور و هیجان همراه است؛ عواطف نسبت به اهل بیت و بزرگان دین. نتیجه ی ایمان همراه با عواطف این است که مردم آن چنان محکم پایه های این انقلاب و این نظام را نگه داشتند که دستگاه های خارجی با همه ی ثروت علمی شان نتوانستند کار زیادی بکنند. لذا به این خرده کاری ها رو آورده اند، که شما بعضی از مظاهرش را هم مشاهده می کنید.

البته مقصود من از این حرف این نیست که بخواهم نگرانی کسانی را از مسائل فرهنگی کشور کاهش دهم؛ نخیر، من از همه ی شما نگران ترم؛ از زمان حیات مبارک امام هم من همیشه نگران مسائل فرهنگی بوده ام. بنابراین لازم است نگرانی باشد؛ اما علاج نگرانی مبارزه

ص: 68

است؛ مبارزه ی درخور و شایسته، ورود در میدان، فکر کردن این میدان، میدانی است که بیش از همه ی میدان ها، فکر در آن اهمیت دارد مطالعه کردن، کار خبره وار انجام دادن، بموقع وارد میدان شدن، دشمن را کاملاً شناختن و روش های او را سنجیدن.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 27 بهمن 1379

تسلیم ناپذیری ملت و دولت ایران

در قضیه ی مسلمانان تازه استقلال یافته ی آسیای میانه، مسلمانان کشمیر، مسلمانان آذربایجان، مسلمانان در هر نقطه از آسیا و خاورمیانه و آفریقا، نظر دولت و ملت این است که حق همه ی آنهاست که بخواهند به شیوه ی اسلامی زندگی کنند؛ احکام شریعت اسلامی را در زندگی خودشان پیاده نمایند و کسی هم حق ندارد جلوشان را بگیرد. قدرت های غربی به عنوان اینکه رویکرد به احکام شریعت اسلامی، بنیادگرایی است، حتّی مانع از برگزاری انتخابات آزاد در بعضی از این کشورها می شوند. ما عقیده داریم که این دخالت و تصرّف در کار ملت های مسلمان، ظالمانه و ناحقّ است. مسلمانان حق دارند به شیوه ی اسلامی زندگی کنند و باید به آنها این فرصت را داد. دولت و ملت ایران، تجاوز صهیونیست ها را در قضیه ی لبنان، محکوم می کنند؛ مبارزه با صهیونیست ها را لازم می شمارند و قراردادها را باطل می دانند. اینها مواضع مستقل نظام و حکومت اسلامی است و همین ها موجب می شود که هرم قدرت بین المللی، نظام جمهوری اسلامی را متّهم کند. اتّهاماتی که به ما می زنند و اصلاً آنچه به عنوان اتّهام مطرح می گردد، از اینجا ناشی می شود. این نکته، غالباً تحریف واقعیت است و در موارد متعدّد، اشاره به یک نقطه ی قوت در نظام جمهوری اسلامی است. مثلاً جمهوری اسلامی را به بنیادگرایی» متّهم می کنند و منظورشان از بنیادگرایی، تعصّب وتحجّراست. این در حقیقت

ص: 69

همان تسلیم ناپذیری ملت و دولت ایران است. همین که در مقابل خواسته های غیر منصفانه ی قدرت های جهانی تسلیم نمی شوند، گفته می شود: «اینها متحجّرند.» نه؛ این موضع، موضع حق طلبانه ی یک ملت مسلمان است و به معنای تحجّر نیست. اگر بنیادگرایی به معنای احترام به اصول پذیرفته شده است، مقوله ی خوبی است، و همه به آن افتخار می کنند. اما اگر به معنای تحجّرو تعصّب است، دروغ است و تهمت به دولت و ملت ایران تلقّی می شود.

بیانات در مراسم پنجمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله)، 14 خرداد 1373

از نظر آمریکایی ها، بزرگترین عیب جمهوری اسلامی این است که غصب غاصبان صهیونیست نسبت به فلسطین را قبول نمی کند. بزرگترین نقطه ی دشمنی آنها با نظام جمهوری اسلامی این است که چرا شما قبول نمی کنید چکمه پوشان اسرائیلی، بدون اجازه در خانه ی مردم حرکت کنند و بر سر آنها بکوبند و حاکمان آن مردم باشند؟! همه ی دنیا قبول کرده اند، شما چرا قبول نمی کنید؟! بزرگترین نقطه ی قوت این ملت، از نظر آنها، بزرگترین نقطه ضعف است!

بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان سراسر کشور، 30 آبان 1375

ص: 70

اعمال نفوذ واقتدار

امروز سیاست های بزرگترین قدرت های دنیا، در منطقه ی غرب آسیا به گل نشسته، پیش نرفته؛ خود آنها می گویند به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی است؛ این خیلی مهم است. بنا بود هر بلائی که می خواهند در عراق یا سر سوریه یا فلان [کشور] دربیاورند و نتوانستند، خب این خیلی مهم است؛ این همان چیزی است که شما می خواستید؛ این همان چیزی است که انقلاب می خواست. خواسته ی انقلاب تحقّق پیدا کرد، خواسته ی آمریکا و همراهان آمریکا تحقّق پیدا نکرد. این یک نمونه است و از این قبیل پیروزی های زیاد، توانایی های زیاد، پیشرفت های زیاد هستند؛ این ها را هیچ وقت از یاد نبرید. یکی از شگردهای دشمن این است که بگوید شما نمی توانید، شما شکست خوردید، از شما کاربرنمی آید، تمام شدید، رفتید؛ این یکی از شگردهای دشمن است. این شگرد را به هیچ وجه نپذیرید. البته در داخل هم کسانی هستند که همان خواسته دشمن را با صدای بلند در اینجا بیان می کنند، به زبان می آورند؛ هستند کسانی از این قبیل که همان چیزی را که دشمن می خواهد در ذهنیّت جامعه به وجود بیاید، همان را اینجا با صدای بلند در روزنامه، در غیر روزنامه و در فضای مجازی -حالا که فضای مجازی هم هست- بیان می کنند.

بیانات در دیدار جمعی از دانشجویان، 17 خرداد 1396

ص: 71

ص: 72

نقاط قوّت ملت ایران

اشاره

شما نظامی هستید و می دانید که در مبارزات چه مبارزات نظامی و چه مبارزات سیاسی یا اقتصادی هر طرف باید برنقاط قوّت خود و نقاط ضعف طرف مقابل تکیه کند. شما ببینید نقطه قوّتتان چیست و روی آن تکیه کنید؛ چنان که در میدان جنگ همین کار را می کنید. یعنی نقطه ضعف طرف را می یابید، رخنه گاه را در صفوف طرف مقابل پیدا می کنید و حمله را برنقاط ضعف طرف متمرکز می نمایید؛ و اگر بتوانید نقاط قوّت طرف را از بین ببرید، به این کار می پردازید. فرض بفرمایید اگر دشمن هواپیماهای بسیار تیز پروازی دارد، برای زمین گیر کردن او در منطقه، ضدهوایی تان را تقویت می کنید. یا اگر زرهی بسیار مسلّطی دارد، شما ضدّ زرهیتان را مجهّز می کنید تا او زمین گیر شود. در مبارزات نظامی، این قاعده ی کلّی است و همه ی ارتش های جهان، در نبردها چنین کاری می کنند. در دنیای سیاست نیز همین طور است. استکبار به کشور ما نگاه کرده و دیده است که ملت ایران نقاط قوّت و نقاط ضعفی دارد. بنابراین می خواهد ضمن حداکثر استفاده از نقاط ضعف، تا آنجا که می تواند نقاط قوّت را از بین ببرد و مانع استفاده ی این ملت از نقاط قوّت خود شود.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

هوش بالا

یکی از نقاط قوّت ملت ایران هوش بالای اوست. نه اینکه صرفاً ما مدّعی برخورداری مردم ایران از این نقطه ی قوّت باشیم؛ بلکه همه ی تحصیل کردگان یا مدرّسین دانشگاه های دنیا که با چنین مباحثی آشنایی دارند، می دانند متوسّط هوش ایرانی از متوسّط هوش جهانی بالاتر است. در همه ی دنیا، متخصّصینی که ضریب هوشی ملت ها را برآورد می کنند و محقّقین که کارشان سنجش هوش و استعداد است بر این نقطه ی قوّت ایرانیان اذعان دارند. بنابراین، ملت ایران،

ص: 73

ملتی باهوش است و نتیجه ی بهره مندی از این نقطه ی قوت آن است که پیشرفت علمی، پیشرفت صنعتی و پیشرفت سیاسی برای او میسّر است.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

سابقه ی کهن وریشه دار تاریخی، فرهنگی و علمی

دیگر نقطه ی قوّت ملت ایران عبارت است از سابقه ی کهن و ریشه دار تاریخی، فرهنگی، علمی و غیره که در وجود آن تردیدی نیست. ملتی را که تازه امروز از زیر بوته بیرون آمده و تبدیل به یک ملت شده و فاقد گذشته و سابقه و علم و فرهنگ و بزرگان است، نمی توان با ملتی مقایسه کرد که روزی بزرگترین دانشمندان دنیا از آن او بودند و این امتیاز هم نه یک بار و دوبار، که قرن های متمادی مربوط به او بود. در قرن های بعد از اسلام، یعنی از قرن چهارم هجری به بعد، تا چند قرن بزرگترین دانشمندان دنیا در رشته های مختلف علوم- چه در رشته ی طبیعی، چه در رشته ی انسانی، چه در رشته ی نجوم و چه در ادبیات و فلسفه و ریاضی -ایرانی بودند و از میان آنها «فارابی ها»، «ابن سیناها»، «فخررازی ها»، «محمد بن زکریای رازی ها»، «خوارزمی ها» و «خیام ها» و «فردوسی ها» و «سعدی ها» برخاستند. این ها گذشته ی ملت ماست.

در مثالی محسوس می توان گفت که گذشته ی تاریخی به مثابه ی شفته و بتونی است که ستون روی آن قرار دارد. هرچه شفته در عمق بیشتری فرورفته و قوی تر باشد، ستون بناشده ی روی آن از استحکام بیشتری برخوردار است. ملتی که سابقه ی تاریخی ندارد مثل ستونی است که آن را روی زمین شست بنا کرده باشند. هرچه هم باعظمت باشد آسیب پذیری اش خیلی زیاد است.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

ص: 74

ایمان و دین باوری

یکی از نقاط قوّت بزرگ ملت ایران، ایمان و دین باوری، معرفت دینی و مذهبی و علاقه ی شدید به مسائل الهی و معنوی است. این هم نقطه ی قوّتی است که کسی نمی تواند انکارش کند. همیشه بزرگترین کارها را کسانی کرده اند که با منبع غیبی در ارتباط بوده اند. این امر واضحی است. به عنوان مثال، در جهاد هشت ساله ی ملت ایران، اگر توسّل و توجّه و تکیه به غیب و اتکا به خدا به عنوان منشأ تمام قدرت های عالم وجود نداشت، آن پیروزی های درخشان به دست نمی آمد.

در مقابل آن جبهه ی مستحکم، تکیه بر معنویت بود که توانست همه گره ها را باز کند. وقتی به این ملت می گفتند «دشمنان، همه ی امکانات تسلیحاتی را فراهم آورده اند تا شما را در جنگ شکست دهند»، جواب ملت این بود که «خدا بالاتر و قوی تر از این هاست.» ملت ایران با این اعتقاد در جنگ تحمیلی، در انقلاب بزرگ اسلامی و در طول تاریخ در همه ی مراحل پیش رفته است. این هم از خصوصیات ملت ایران است. ملت ایران ملت دین باوری است. البته در دنیا ملت هایی هستند که دین باورند. در بین ملت های غربی هم بعضی به دین، باور و اعتقاد دارند. اما بعضی هم، اساساً مردمانی لاابالی اند که با دین و ایمان و خدا و معنویت سروکاری ندارند. در دنیا، در بین مسیحیان و غیر مسلمانان و ادیان دیگر، چنین انسان هایی وجود دارند. ملت ایران جزو ملت هایی است که از سابق، گرایش دینی داشته است.

ص: 75

در قبل از انقلاب، زمانی یکی از نویسندگان معروف عرب به ایران آمده بود. در دیداری که باهم داشتیم، به من گفت: «من به همه ی کشورهای اسلامی سفر کرده ام؛ اما در هیچ کشوری ندیدم وقتی مردم سوار بر قطارند و به مسافرت می روند، به هنگام نماز، ناگهان قطار توقف کند و همه برای ادای نماز پیاده شوند.» می گفت: «من برای اوّل بار در ایران است که شاهد چنین موضوعی هستم و در هیچ جای دیگر نظیرش را ندیده ام.»

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

شکل گیری و ایجاد یک قیام شجاعانه

آری؛ همین گرایش معنوی و دینی بود که نقطه ی قوّت بعدی را به وجود آورد و آن، انجام یکی از بزرگترین آزمایشهای ملی و قیامهای شجاعانه ی طول تاریخ، در برهه ای حسّاس از حیات این ملت، یعنی انقلاب کبیر اسلامی ما و ایستادن پای این انقلاب و تشکیل حکومتی براساس این انقلاب بود که همان حکومت هم جمهوری اسلامی ایران است. این ها از برکات همان دین باوری است. دیدید کسانی را که ادّعای آزادی خواهی و مبارزه و انقلابی گری می کردند اما ته و توی وجودشان از دین بیگانه بود، چطور میان راه، سقط و زمین گیر شدند و به قول شماها «کُپ» کردند و نتوانستند جلو بیایند؟! اما ملت ایران، همچنان پیش رفت و پیش رفت و هنوز هم به برکت ایمان پیش می رود.

پس، نقطه ی قوّت بعدی ملت ایران، عبارت است از شکل گیری و ایجاد یک قیام شجاعانه. شما به قیام های تاریخ که بر ضد قدرت های ظالم شکل گرفته است نگاه کنید! در هرکدام نگاه ومدّاقه کنید، بازهم می بینید قیام عظیم ملت ایران که مراحل عملی آن پانزده سال طول کشید، هم ریشه هایش بیشتر از پانزده سال بود و هم فداکاری ها و شهید دادن ها و گذشت هایش. در

ص: 76

این انقلاب، چقدر گذشت شد! مگر شوخی است؟! مگر گذشت کار آسانی است؟! شما اگر در صف اتوبوس ایستاده باشید و جایتان را به کس دیگری بدهید، می گویید: «من گذشت کردم.» هم خودتان خوشحالید و هم دیگران به خاطر این گذشت به شما «آفرین» می گویند. گذشت این قدر مهم است. حتی در حدّ بخشیدن جای خود در صف اتوبوس به دیگری که ظاهراً کار مهمّی هم نیست. بالاخره، یک ربع بعد از آن، اتوبوسی دیگری از راه می رسد و شما می روید. آن وقت ببینید گذشت از جان، گذشت از عزیزان و گذشت از همه ی زیورهای حیات مادّی، چقدر اهمیت دارد؛ اینها مگر شوخی است؟!

ملت ایران، در طول انقلاب، چنین گذشتی از خود نشان داد و در نهایت شجاعت، انقلاب را به پیروزی رسانید. اما امروز یک عدّه قلم به مزدهای روسیاه، مترصّد نشسته اند تا ببینند سازمان امنیت آمریکا از چه موضوعی خوشش می آید و چگونه به آنها چند دلار می دهد تا همان گونه که خوشایند آن سازمان است، بنویسند. این ها در نوشته های خود عنوان می کنند: « ملت ایران مرتکب اشتباه شد که انقلاب کرد.» یعنی بزرگترین حادثه ی شجاعانه ی افتخارآمیز ملت ایران را این گونه کوچک می کنند! می گویند: «ملت ایران اشتباه کرد.» می گویند: «ملّت ایران، از اینکه انقلاب کرد، پشیمان است.» بیزاری ملت ایران بر این ها باد! نفرت ملت ایران بر این گونه قلم به مزدها باد! یکی از بزرگترین نقاط قوّت ملت ایران، همین انقلابی است که شکل گرفت و به پیروزی رسید.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

ص: 77

تلاش دشمن برای از بین بردن نقاط قوت

باری؛ آقایان و خانمها! دشمنان ما که مبارزه ی دویست ساله ای را ادامه می دهند، سعی شان این است تا نقطه های قوّتی را که قادر به از بین بردن آنها هستند، از بین ببرند. مثلاً خیال می کنند ایمان مذهبی مردم را می شود از بین برد. با همین تصوّر، سیل فساد غربی و گنداب فحشا و شهوت رانی و شهوت گرایی را روانه ی کشورهای جهان سوم کرده اند و می خواهند آن را به داخل کشور ما هم هدایت کنند. البته این کار را مدّتی است که شروع کرده اند. اگر امروز قضیه ی قاچاقچی هایی که نوارهای ویدیویی مبتذل، نوارهای مستهجن جنسی و مجلات و کتاب های

ص: 78

حاوی تصاویر عریان و شهوت انگیز را می آورند، دنبال کنید، می بینید اگر بنا باشد بعضی از این افراد، از توزیع چنین محصولاتی نان بخورند، برایشان نانی ندارد؛ بلکه نانشان از جای دیگر داده می شود. این مطالبی که عرض می کنم، از روی اطّلاع است. این ها مأموریت دارند تا از طریق کشورهای حاشیه ی خلیج فارس و دیگر کشورهای همسایه، این گنداب های فساد و شهوت رانی را به داخل کشور ایران، میان ملت ایران و مخصوصاً بین جوانان و در خانواده ها روانه کنند!

ایمان مذهبی از نقاط قوّت است و دشمنان می خواهند آن را از بین ببرند. دشمن است دیگر! دشمن که دست نوازش بر سر و روی انسان نمی کشد! دشمن یعنی کسی که می خواهد سر به تن انسان نباشد. می خواهند آن نقاط قوّت ما را که می شود از بین برد، بدین طریق از بین ببرند. می خواهند حکومت مردمی را از بین ببرند. سال هاست که دیگر فهمیده اند چنین امید و آرزوی را به گور باید ببرند؛ لذا می خواهند حکومت مردمی را بدنام کنند. علیه حکومت و دولتمردان و مسئولین، انواع و اقسام تبلیغات را می کنند. البته بی فایده است؛ اما آن ها کار خودشان را می کنند. در تبلیغاتشان، سابقه ی تاریخی و فرهنگی ما را به هیچ می شمارند. هوش ملت ایران را مورد تردید قرار می دهند و چنین وانمود می کنند که ملت ایران، به جایی نمی رسد. پیش خود می گویند: «این ملت، بازهم محتاج ماست و بازهم باید در خانه ما غربی ها بیاید. » اصلاً تبلیغات را به این سمت متمرکز کرده اند. سعی می کنند انقلاب را لکّه دار کنند.

این ها کارهایی است که در عالم سیاست انجام می گیرد. در عالم متن زندگی و واقعیت، مثل مسائل اقتصادی و امنیّتی و نظایر آن هم، هر کاری از دستشان برآید می کنند. دیدید که مثل دلّال های دوره گرد راه افتادند و در اروپا و آسیا، پیش کشورهای اروپایی و پیش کشورهای بزرگ آسیایی رفتند و به آنها گفتند: «با ایران به معامله و تجارت و همکاری نپردازید و به آن کمک

ص: 79

نکنید.» البته دائم از این کارها می کنند و به چنین فعالیت های بی فایده ای مشغولند.

خوب؛ یک حرف این است که آنها پانزده سال است دائم مشغول همین کارهای خلاف و سرگرم مبارزه با ما هستند و به فضل پروردگار، پانزده سال است که حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و ملت انقلابی ایران، روز به روز در حال قوی تر شدن است. پس، تلاش آنها بی فایده است. این، البته در جای خود مسلّم. أما عزیزان من! حرف دیگر این است که امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمود: «و من نام لم ینم عنه.» کسی که در سنگر به خواب برود و چشمش را خواب بگیرد، باید بداند چشم دشمنی که او را می پاید، به خواب نخواهد رفت. یعنی چه؟ یعنی دائم بیدار باشید. دائم خودتان را در سنگر ببینید. دائم خودتان را در مقابل یک دشمن غدّار و زخم خورده و خشمگین و به شدّت ناراحت از اینکه تاکنون نتوانسته است کاری انجام دهد، ببینید، یعنی هوشیاری تان را حفظ کنید. شما در ارتش، هوشیار و بیدار باشید. دانشگاهیان در دانشگاه، سپاه در سپاه، نیروهای انتظامی در داخل نیروهای انتظامی، حوزه ی علمیه در داخل حوزه ی علمیه، دستگاه های اقتصادی در کارهای اقتصادیشان، مأمورین دولتی در حوزه ی مأموریت های خودشان و همه کسانی که در این کشور کاری بر عهده دارند و یا مشغول فعّالیت سازنده ای هستند، در حوزه ی کار خودشان بیدار و هوشیار باشند.

در مقابل ما دشمنی قرار دارد که پانزده سال تلاش کرد و نتوانست ضربه بزند؛ اما هنوز مأیوس نشده است. بحمدالله نقاط قوّت ما زیاد است. باید این نقاط قوّت را تقویت کنیم؛ همین نقاط قوّتی که گفتم و بسی نقاط قوّت دیگر را. این ها را باید تقویت کنیم. البته نقاط ضعفی هم داریم که باید در برطرف کردنشان بکوشیم و بدانیم که دشمنان می خواهند نقاط قوّت ما را از بین ببرند.

بیانات در دیدار جمعی از فرماندهان و پرسنل ارتش، 24 فروردین 1373

ص: 80

نقاط ضعف جمهوری اسلامی

اشاره

ص: 81

فاصله با عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام

در عدالت اجتماعی هنوز به نقطه ی مورد نظر اسلام - که آرزوی خود ما بوده است- نرسیده ایم؛ این هم از نقطه ضعف های ماست. این ضعف ها را بایستی جبران کنیم.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

عدم توجه کافی به اولویت ها

یکی از ضعف ها این است که ما در کارها اولویت ها را نبینیم. یکی از آقایان اشاره کردند - که اشاره ی درستی است - به این که طرح های نیمه تمام را باید دنبال کنیم. این خیلی خوب است؛ این کار، کار لازمی است؛ من همیشه تأکیدم بر این است؛ منتها مشخص کنید، یک مجموعه ی کاری درست کنید، بنشینند واقعاً طرح های نیمه تمام را اولویت بندی کنند؛ کدام هایش اولویت دار هستند، کدام هایش وعده ی بیشتری داده شده یا توقع بیشتری از سوی مردم وجود دارد؛ این ها را مشخص کنید، به آنها بپردازید. این را مقدم کنید بر طرح های جدید. چقدر خوب است که همه ی وعده هائی که دولت به مردم داده، عمل بشود. اگر چنانچه وعده ای به مردم داده بشود و عمل نشود، این مشکلات درست خواهد کرد؛ نه فقط نسبت به دولت، بلکه به نظام.

بیانات در دیدار رئیس جمهوری و اعضای هیأت دولت، 6 شهریور 1390

ص: 82

ناتوانی در غلبه بر بعضی از چالش ها و تهدیدها

اما نقاط ضعف هم داریم. اگر نقاط منفی را نبینیم، ضعف های خودمان را نشناسیم، یقیناً ضربه خواهیم خورد. نقاط ضعف ما، هم در زمینه های اقتصادی است، هم در زمینه های فرهنگی است. ما خطاها داشتیم، ضعف ها داشتیم، بر بعضی از چالش ها نتوانستیم غلبه کنیم؛ این واقعیتی است. حتّی در همان تهدیدهائی که مستقیماً از طرف دشمن هست، اگر ما ضربه ای خوردیم، تقصیر خود ماست، کوتاهی های خود ماست. قرآن کریم در قضیه ی جنگ احد می فرماید: «أَوَلَمَّا أَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّی هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ ». در قضیه ی احد، آن حادثه ی تلخ اتفاق افتاد: مسلمان ها اول پیروز شدند، بعد یک عده ای مأموریت ها را فراموش کردند، تنگه را رها کردند، رفتند سراغ غنیمت جمع کردن؛ دشمن هم توانست نیروهای اسلام را دور بزند، بیفتد به جانشان، تعدادی از آنها را بکشد، آنها را منهزم کند؛ به طوری که مسلمان ها از ترسشان مجبور شدند به کوه پناه ببرند. جان مبارک پیغمبر به خطر افتاد، به پیغمبر ضربه وارد آمد. بعد مسلمان ها گفتند: خب، چرا اینجوری شد؟ خدا به ما وعده ی پیروزی داده بود. خدای متعال می فرماید که ما شما را پیروز کردیم، وعده ی خدا عملی شد، اما شما خودتان هستید که کار را خراب کردید. اولاً اگر دشمن به شما ضربه زد، شما هم متقابلاً به دشمن ضربه ها زدید -«قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا»- تعجب نکنید؛ بالاخره در میدان جنگ، زدن و خوردن، هر دو هست. در عرصه جنگ بزرگ میدان سیاست و اقتصاد جهانی، آدم، هم می زند، هم می خورد؛ نباید خلاف انتظار باشد. اما «قُلْتُمْ أَنَّی هَذَاا»؛ می گوئید ما از کجا این ضربه را خوردیم. بعد قرآن می فرماید: «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ »؛ از خود شما بود،

ص: 83

خودتان خطا کردید. ما یک جاهائی خطا کردیم - « إِنَّ اللَّهَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ » - یک جاهائی طبق وظیفه عمل نکردیم؛ یک جاهائی مراقبت هائی که باید انجام بدهیم، انجام ندادیم؛ یک جاهائی دلبستگی های خودمان را زیر پا نگذاشتیم؛ اینها منجر شده به اشکالاتی - این را هم باید در نظر داشته باشیم - به چیزهایی که باید از آن پرهیز کرد و برحذر بود، سرگرم شدیم؛ به منازعات سیاسی، به مشاجرات سرگرم شدیم؛ به رفاه طلبی سرگرم شدیم، به منش های اشرافی سرگرم شدیم؛ اینها نقاط ضعف است.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

زندگی رفاه طلبانه واشرافی مسئولین

وقتی من و شما زندگی مان را زندگی رفاه طلبانه و اشرافی قرار بدهیم، مردم از ما یاد می گیرند. یک

عده ای منتظر بهانه اند؛ به ما نگاه می کنند، می گویند آقا ببینید این ها چه جوری زندگی می کنند، ما هم می خواهیم همین جور زندگی کنیم. این ها کسانی هستند که دستشان می رسد. یک عده ای معتقدند که باید در زندگی مقتصد بود، نباید اسراف کرد، نباید افراط کرد؛ این ها وقتی نگاه می کنند می بینند من و شما اسراف می کنیم، می گویند خب، ما از این ها که بالاتر نیستیم؛ این ها که رؤسای ما هستند. این کارها خطر دارد. روش انقلاب و انقلابیون به تبع آموزش اسلام، اعراض از زندگی رفاه طلبانه برای خود بود. برای مردم هرچه می توانید، رفاه ایجاد کنید؛ هرچه می توانید، درآمد ملی را زیاد کنید؛ هرچه می توانید، در کشور ثروت تولید کنید؛ اما خودتان نه. مسئولین لااقل تا وقتی مسئولند، به زندگی رفاه طلبی رو نکنند.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

ص: 84

اولین ضعف ما گرایش به دنیاطلبی بود که گریبان بعضی از ماها را گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیاطلبی شدیم، دچار مادی گرائی شدیم؛ برای ما ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات و اشرافی گری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، این سرریز می شود به مردم میل به اشرافی گری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده ی از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب، به طور طبیعی در خیلی از انسان ها هست. وقتی ما خودمان را رها کردیم، ول کردیم، دچار شدیم، این سرریز می شود به مردم؛ در مردم هم این مسئله پیدا می شود.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

اسراف ومصرف زدگی

ما امروز متأسفانه دچار اسراف و مصرف زدگی هستیم. من بارها این را عرض کرده ام، باز هم عرض می کنم؛ این خطر است در راه ما. مصرف زدگی را باید کم کنیم، حرص به متاع و کالای دنیا را باید کم کنیم، تا یک شایعه ای درست می شود که فلان چیز کم است، مردم هجوم می آورند برای اینکه بیشتر آن را جمع کنند، که مبادا دچار کمبود آن شوند؛ در حالی که آن شیء ممکن است جزو چیزهای لازم زندگی هم نباشد. خب، اگر آن جنس کم هم نیست، همین هجوم مردم آن را کم می کند. ما به این مسئله توجه نمی کنیم. این یکی از ضعف های ماست؛ ما این ضعف را باید برطرف کنیم.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

ص: 85

رفتارهای قبیله ای در میدان سیاست

میل به رفتارهای قبیله ای در میدان سیاست، در میدان اقتصاد، از دیگر نقاط ضعف ماست. رفتار قبیله ای معنایش این است که تخطئه یا تأییدی که نسبت به کار کسی می کنم، ناشی نباشد از ماهیت عمل او؛ ناشی باشد از نحوه ی ارتباط او با من. اگر از قبیله ی ما کسی کار خطائی انجام داد، راحت قابل اغماض باشد؛ اما از قبیله ی مقابل اگر همان کار را انجام داد، این قابل پیگیری و تعقیب می شود. کار خوب اگر از کسی که مربوط به قبیله ی ماست، انجام گرفت، قابل تحسین و تشویق باشد؛ اگر از قبیله ی دیگر بود، نه. رفتار قبیله ای این است. این رفتار، اسلامی نیست، انقلابی نیست. ما متأسفانه اینگونه رفتار را در میان خودمان داریم. نمی گویم همه گیر است، فراگیر است؛ اما وجود دارد.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

حل نشدن برخی مسائل اقتصادی

در زمینه ی اقتصاد فعالیت های زیادی شده، با ارزش هم هست؛ اما مسئله ی اشتغال حل نشده است، مسئله ی تورم حل نشده است، مسئله ی فرهنگ کار حل نشده است، مسئله ی ساعات مفید کار حل نشده است. فرهنگ کار باید در کشور یک جوری باشد که مردم کار را عبادت

ص: 86

بدانند؛ هر یک ساعت کار را با شوق بیفزایند در مدت و مقدار کاری که انجام می دهند. باید کار کرد. با بیکاری و بی میلی به کار و تنبلی و وادادگی، کشور پیش نخواهد رفت.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

در برنامه های اقتصادی دولت، آن نقطه ضعفی که خیلی زود به چشم انسان می آید، این است که از لحظه ی شروع مقدمات، تا وقتی که دولت بخواهد به نتایج مورد نظر خودش برسد، در اواسط کار، به ضعفای جامعه خیلی سخت می گذرد؛ این کاملاً محسوس است. اگرچه الآن وفور هست، اما وفور همراه با گرانی است. تا وقتی که سیاست های اقتصادی دولت به ثمر برسد و عرضه و تقاضا به نقطه ی تعادل نزدیک شود و همه بتوانند به نحو صحیحی از تولیدات استفاده کنند، شاید فاصله ای وجود داشته باشد. در این بین راه، آن قشرهایی که علی العجاله صدمه می خورند، قشرهای ضعیف و افراد کم درآمدند؛ که متأسفانه تعدادشان هم زیاد است. الان وقتی می خواهند اسم اقشار کم درآمد را بیاورند، قشر کارمندان و کارگران را مطرح می کنند که واقعاً هم ضعیف هستند اما انسان وقتی به متن جامعه می رود، می بیند که در خود تهران و شهرهای بزرگ حالا چه برسد به جاهای دوردست انصافاً افراد ضعیف زیادند؛ کسبه ی ضعیف، دست فروشان، مشتغلان به مشاغل کم اهمیت و احیاناً کاذب، خانواده های پُرجمعیت و کم درآمد، و محرومیت های بسیار بالا؛ واقعاً این ها در جامعه ی ما وجود دارد و همه ی این ها برخلاف مقاصد انقلاب است؛ اصلاً انقلاب برای این بود که این ها برداشته و برافکنده بشود. من می دانم که برای رسیدن به آن مقصود، راه های طولانی ای را باید طی کرد.

بیانات در دیدار مسئولان کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله)، 14 اسفند 1370

ص: 87

دشمن راه های طمعش را پیدا می کند. ما باید نگاه کنیم ببینیم انگیزه ی دشمن چیست، آن نقطه ضعفی که ممکن است دشمن از آن به ما ضربه بزند کجا است، آن را مسدود کنیم، آن را ببندیم؛ توقع بنده از مسئولین گوناگون بخش های مختلف این است. مسئله ی اقتصاد از این جهت جزو مسائل با اولویت درجه ی یک است.

البتّه ما نقطه ی قوّت خیلی داریم. نقطه قوّت های نظام جمهوری اسلامی و ملت ایران از لحاظ کیّفیّت و کمّیّت، به طور مضاعف بیش از نقاط مشکل دار و نقاط ضعف است. خیلی نقطه های قوّت عجیب و فراوانی در ما هست که همین نقاط قوّت، موجب شده است که کشور و نظام اسلامی با وجود دشمنی های عجیب وغریب که با آن شده است و می شود و خواهد شد، بتواند سربلند و با عزّت بایستد و در مقابل دشمنان تسلیم نشود.

بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان ارتش، 30 اردیبهشت 1392

ما در زمینه ی تصمیم گیری های اقتصادی و برنامه ریزی های اقتصادی نقاط ضعفی داشته ایم؛ این نقاط ضعف موجب شده است که دشمن احساس کند با تحریم و امثال آن می تواند رخنه ایجاد کند؛ این فرصتی است برای ما تا این نقاط ضعفمان را بشناسیم، آنها را برطرف کنیم و ان شاء الله برطرف خواهیم کرد.

بیانات در دیدار پنجاه هزار فرمانده بسیج سراسر کشور، 29 آبان 1392

ص: 88

ضعف در اخلاق عمومی

در زمینه ی فرهنگ، اخلاق عمومی و عدم رواج فضائل اخلاقی، مشکلاتی داریم. باید روزبه روز فضائل اخلاقی در بین ما رشد کند. صبر ما، شکر ما، ذکر ما، احسان ما، مروت ما نسبت به دیگران، اجتناب ما از ایذاء دیگران، میل ما به خدمت به دیگران، روز به روز باید در بین جامعه رشد پیدا کند. اینها به خودی خود پیش نمی آید؛ اینها کار لازم دارد، تلاش لازم دارد. در این زمینه ها کوتاهی داریم.

رواج فرهنگ اسراف و تجمل گرائی در جامعه، رشد یا عدم توقف میل به خشونت در برخی از بدنه ی جوان کشور، مضر است. ما فیلم هائی پخش می کنیم که خود آن کسانی که سازنده ی این فیلم ها هستند، به خودشان هشدار می دهند و می خواهند خطر این فیلم ها را که تولید خشونت در جامعه است، متوقف کنند؛ ولی ما حالا داریم اینها را منتشر می کنیم! اینها مضر است. بچه های ما از اول با خنجر و با قمه و با اسلحه ی گرم - البته پلاستیکی اش - آشنا بشوند، انس پیدا کنند، یاد بگیرند؛ خب، اینها خطرات دارد، و اشکالات دارد، تبعات دارد، در جامعه آثارش را هم می بینیم؛ این جزو ضعف های ماست چند سال پیش من در یکی از مجلات آمریکائی دیدم که مصلحینی در آنجا پیشنهاد کرده بودند که این فیلم های رائج غالب هالیوودی را که در آنها یا شهوت بود یا خشونت، یواش یواش کم کنند و فیلم های خانوادگی، فیلم های معصومانه و نجیبانه را رائج کنند. آنها به فکرند، حالا ما تازه از آنها یاد گرفته ایم!

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

ص: 89

یکی دیگر از ضعف های ما این است که ما به موازات علم، به موازات پیشرفت های علمی، پیشرفت اخلاقی و تزکیہ ی اخلاقی و نفسی پیدا نکرده ایم؛ این عقب ماندگی است. البته امروز در مقایسه ی با قبل از انقلاب، به مراتب و مراتب بهتر است - در این هیچ شکی نیست - اما باید پیشرفت می کردیم. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم؛ باید در معنویت و در تزکیه ی نفس هم پیشرفت می کردیم. در قرآن هرجا تزکیه وتعلیم از زبان پروردگار است، تزکیه مقدم است بر تعلیم؛ آن هم تعلیم کتاب و حکمت -« وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ »فقط یک جا از زبان حضرت ابراهیم، تعلیم مقدم است. بنابراین ما از تزکیه ی اخلاق و نفسی غفلت کردیم.

خطبه های نماز جمعه تهران، 14 بهمن 1390

عدم مقابله ی منطقی با تباه کردن نسل جوان؛ عدم طرح درست مبانی اعتقادی مربوط به اسلام و انقلاب

عدم مقابله ی درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان، یکی دیگر از مشکلات ماست. یک نقشه، تباه کردن نسل جوان است. ما در این خصوص تا حالا مقابله ی درستی نداشته ایم و موفق نشده ایم. همچنین مواد مخدر صنعتی و تهییج غریزه ی جنسی و از این چیزها. طرح درست مبانی اعتقادی؛ چه مبانی اعتقادی مربوط به اسلام، چه آنچه که مربوط به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی است.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

ص: 90

کم بودن بودجه ی تحقیقات

بودجه ی تحقیقات هم حقیقتاً یکی از آن نقاط ضعف ماست. من گاهی که با دانشگاهی ها و اساتید و مسئولین بخش های علمی کشور مواجه می شوم، این مسأله ی بودجه تحقیقات را مطرح می کنند. سه چهار سال است که مرتب به ما گفته اند بناست به سه درصد بودجه برسد؛ اما حالا مثلاً با شش دهم درصد یا هفت دهم درصد داریم پیش می رویم و کار می کنیم! واقعاً خیلی کم است. همه اش وعده می دهند آقا بهتر خواهد شد و نمی دانم چه خواهد شد؛ اثری هم دیده نمی شود. بودجه ی تحقیقات را حقیقتاً زیاد کنید؛ به جاهای دیگر فشار بیاورید، ولی این را پیش ببرید. این معاونت علمی و تحقیقی ای که بحمدالله اخیر در ریاست جمهوری تشکیل شد، این از آن کارهای بسیار مهم است.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت،4 شهریور 1386

استفاده حداقلی از داشته های تبلیغی

امروز دشمن از همه ی روش ها استفاده می کند. من دیروز در جمع جوان ها می گفتم که امروز صدها سایت اصلی و هزاران سایت فرعی در اینترنت وجود دارد که هدف عمده شان این است که تفکرات اسلامی و بخصوص تفکّرات شیعی را مورد تهاجم قرار دهند. تهاجم هم تهاجم استدلالی نیست؛ از روش های تخریبی و از روش های روان شناسانه و غیره استفاده می کنند. همه ی این ها پاسخ دارد؛ پاسخ هایش هم مشکل نیست؛ بایستی از این وسایل استفاده کرد. باید از آنچه که در اختیار داریم، حداکثر استفاده را بکنیم. ما نه از صدا و سیمایمان، نه از مطبوعاتمان ونه از بسیاری از منابر عظیم عمومی مان، چنان که باید و شاید، استفاده نمی کنیم. این ضعف های ماست؛ این ضعف ها را بایستی کم کنیم. باید روز به روز نقاط ضعف را کم و نقاط قوّت را زیاد کرد؛ و این ممکن است.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 27 بهمن 1379

ص: 91

برخی دیگر از نقاط ضعف

غفلت از روحیه ی جهادی و ایثار، غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن، غفلت از در کمین بودن دشمن، غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه ای کشور، بی مبالاتی نسبت به حفظ بیت المال؛ این ها گناهان ماست، این ها نقاط ضعف ماست.

بیانات در دیدار مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، 16 مرداد 1390

مدیریّت غیرانقلابی بی تحرّک عامل ضعف ها

بنده از ضعف های فعالیت های مسئولین کشور از جمله خود این حقیر- در سطح عموم ملّت ایران و در طول سال ها، آگاهم؛ ضعف های زیادی وجود داشته که این مربوط به مدیریّت های ما است، مربوط به حرکت عمومی نظام اسلامی نیست. ما هرجا یک مدیریّت انقلابی فعّال و پرتحرّک داشتیم، کار پیش رفته است؛ هرجا مدیریّت های ضعیف، بی حال، ناامید، غیرانقلابی،و بی تحرّک داشتیم؛ کارها یا متوقف مانده است، یا انحراف پیدا کرده است. این مسئله ای است که وجود دارد؛ یک اشکالی ویک ضعفی است که وجود دارد؛ باید مدیرانمان ان شاء الله پرانگیزه تر باشند، کارآمدتر باشند، تلاش بیشتری را انجام بدهند، و به حول و قوّه ی الهی همین جور هم خواهد شد. من به طور قاطع عرض می کنم که اگر مدیریت در بخش های مختلف کشور، متدیّن باشد، انقلابی باشد و کارآمد باشد، همه ی مشکلات کشور حل خواهد شد؛ ما مشکل غیرقابل حلّی در کشور نداریم.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1396

ص: 92

تصویر رهبری

ص: 93

مسئولیت پذیری همگانی؛ درمان ضعف ها

به نظر من کارهائی که باید انجام بگیرد برای اینکه این ضعف ها برطرف شود، در درجه ی اول این نگاه به آینده است؛ در درجه ی اول مسئولیت پذیری ماهاست. همه ی ما باید احساس مسئولیت کنیم؛ بخصوص مسئولین کشور و خدمتگزاران مردم باید احساس مسئولیت کنند. تقصیرها را گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یک جا یک نقصی پیدا شد، مجلس بگوید تقصیر دولت است، دولت بگوید تقصیر مجلس است، آن یکی بگوید تقصیر قوه قضائیه است؛ نه، حدود مشخص است. قانون اساسی خطوط را مشخص کرده است. وظائف همه معلوم است. رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضائیه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه های اجرائی هر کدام مسئولیت هایی دارند؛ به گردن هم نیندازیم. اشکالی به وجود می آید، متوجه رهبری است؛ رهبری متواضعانه قبول کند که این اشکال متوجه اوست و سعی کند آن را برطرف کند. این یکی از اساسی ترین کارهاست.

خطبه های نماز جمعه تهران. 14 بهمن 1390

توانایی جوانان نخبه در برطرف نمودن ضعف ها

ما ضعف های زیادی داریم. من خیلی ستایش می کنم از وضع کشور امّا شاید کمتر کسی به قدر من اطّلاع دارد از ضعف هایی که در کشور وجود دارد. می دانیم خیلی ضعف داریم؛ این ضعف ها را باید برطرف کنیم؛ شما باید برطرف کنید. می توانید شما آن کسی باشید که هندسه ی صحیح سلامت این کشور را طرّاحی کنید؛ می توانید بخشی اش را پیش ببرید. وقتی رفتید یک جایی، حالا گیرم یک پولی هم گیرتان آمد، امکانات رفاهی هم - فرضاً اگر واقعیّت داشته باشد-گیرتان آمد، اما شما آنجا در معده ی آزمند اجتماع های بیگانه هضم خواهید شد؛ [ولی] اینجا می توانید منشأ اثر باشید.

بیانات در دیدار شرکت کنندگان در نهمین همایش ملی نخبگان فردا ، 22 مهر 1394

ص: 94

طرح و نقشه ی دشمن

اشاره

ص: 95

حرکت استعماری تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی

ممکن است در همه ی مراحل دشمن بخواهد از همه ی موفقیت های ما یک نقطه ی منفی بتراشد و هر نقطه ی قوّتی را نقطه ی ضعف وانمود کند؛ ما از دشمن جز این انتظاری نداریم. از روزی که حرکت های اسلامی در دنیا شروع شده، حرکت استعماری تبلیغاتی علیه جمهوری اسلامی و نظام اسلامی هم شروع شده است؛ یعنی همان طور که جاذبه ی حرکت ملت ما، ملت های دیگر را به حرکت آورد، کوشش استکبار این است که کاری کند که یک ضد جاذبه درست شود. هرجا مردم، متحرک به حرکت اسلامی و با انگیزه ی اسلامی هستند، این تبلیغات بیشتر و غلیظ تر و همه جانبه تر است. عرض کردم، ما از دشمن توقع هم نداریم که علیه ما تبلیغات نکند. ما توقع نداریم که دشمن به وجود یک نظام مردمی به معنای حقیقی کلمه اعتراف کند؛ اگر دشمن به این معنا اعتراف نکرد، این خلاف انتظار ما نیست. ما انتظار نداریم که دشمن وجود خفقان و اختناق و انتفاء آزادی را در این کشور ادعا نکند؛ باید هم بگوید؛ جز این انتظاری نیست. ما می بینیم که دشمن آنجا که به حرکت اسلامی می رسد، چگونه به طور بارز و آشکار، حق کشی و حق پوشی خودش را غلیظ تر از همیشه می کند و شرم هم نمی کند!

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 12 اسفند 1370

ص: 96

نقطه ضعف دشمن ونقطه ی قوّت ما

دشمن، نقطه ی ضعف خودش و نقطه ی قوّت شما را هم فهمیده. نقطه ی قوّت شما ایمان و ایثار و دل دادن به مجاهدت و همچنین همبستگی و همدلی شماها باهم است. نقطه ی ضعف او این است که در مقابل نیروی ملی یک ملت هیچ ابزاری ندارد. ابزار نظامی فایده و پیشرفتی ندارد؛ این را دشمن می داند. دشمن در صدد است این مقاومت را درهم بشکند؛ در صدد است این ایمان را تضعیف کند؛ در صدد است همبستگی ملی و همدلی را از بین ببرد. اگر دیدید کسی از دل دادن به بیگانه و رها کردن ایمان و مقاومت و وحدت حرف می زند، بدانید از زبان دشمن دارد حرف می زند؛ چه بداند، چه نداند. همه جا این معیار و شاخص به درد من و شما می خورد که بدانیم در کجا و چگونه داریم زندگی می کنیم؛ محیط و زمان خود را بشناسیم.

بیانات در دیدار جمعی از ایثارگران و خانواده های شهدا، 3 خرداد 1386

استفاده دشمن از ضعف های ما

ما ضعف های خودمان را می بینیم؛ اگر ما قوی باشیم، آن خارجی هیچ غلطی نمی تواند بکند، او از همین ضعف های ما است که دارد استفاده می کند، برنامه ریزی می کند، نقشه می کشد، نفوذ می کند؛ راه های مستقیم را کج می کند، معوج می کند.

بیانات در دیدار معلمان و فرهنگیان، 17 اردیبهشت 1391

ص: 97

معرفی نقاط قوّت به عنوان نقاط چالش آفرین

امروز نقشه ی دشمن این سه چیز است: فشار اقتصادی، فشار روانی، و فشار عملی؛ هدف هر سه نوع فشارهای دشمن هم سیطره ی بر کشور عزیز ما ایران است، همچنان که بر بعضی از کشورهای بدبخت روسیاه منطقه سیطره و تسلط دارد...

فشار روانی؛ این خیلی نکته ی حائز توجّه و مهمّی است. نقاط قوّت جمهوری اسلامی را، نقاط قوّتی که برای کشور و برای ملت مایه ی اقتدار و مایه ی تقویت است نشان کرده اند و آنها را در تبلیغات و در برخوردها به عنوان نقاط چالش آفرین معرّفی می کنند؛ برای اینکه ملّت ایران را نسبت به آنها دلسرد کنند.

فرض بفرمایید یکی پیشرفت هسته ای است. پیشرفت هسته ای، افتخار فنّاوری کشور بوده است. پیشرفت هسته ای در کشور، مایه ی افتخار فنّاوری و دانش فنی کشور بوده، استعداد جوان های ما را مشخّص کرده؛ چیز کوچکی نیست. شاید یادتان باشد آن روزی که ما احتیاج داشتیم به اورانیوم غنی سازی شده ی بیست درصد برای علاج بیماری ها؛ موجودی بیست درصد ما نزدیک تمام شدن بود و بایستی آن را تهیّه می کردیم. از کجا تهیه کنیم؟ بایستی از کشورهای بیگانه - مثل آمریکا، مثل اروپا و امثال اینها این را تهیّه می کردیم که انواع و اقسام اشکالات را سر راه ما گذاشتند، انواع و اقسام شروط و موانع را سر راه ما گذاشتند؛ برای اینکه فهمیدند ما احتیاج داریم. وقتی یک ملّت به یک چیزی احتیاج دارد، احتیاج حیاتی دارد، شرایط فروشنده را، تحمیلات فروشنده را ناچار قبول می کند؛ اینها از این فرصت خواستند استفاده کنند و پی درپی شرط و شروط برای ما گذاشتند؛ ماه ها، شاید بیش از یک سال گفتگوها و رفت و آمدها و حرف زدن ها طول کشید؛ عقب نشینی نمی کردند، توقّعات خودشان را تکرار می کردند. جمهوری اسلامی به جوان های خودش اعتماد کرد و این را از آنها خواست. جوان های

ص: 98

ما دست به کار شدند و توانستند در مقابل چشم های متعجّب آنها، اورانیوم غنی شده ی بیست درصد را خودشان در داخل تولید کنند و به وجود بیاورند؛ بدون اینکه الگویی از بیرون داشته باشند! آنها را حیرت زده کرد؛ مسئله این جوری است. قدرت حرکت علمی و فنّاوری متخصّصین ما، دانشمندان ما، جوانان ما دشمن را عصبی کرد، خشمگین کرد؛ خب این یک نقطه ی قوّت بسیار بزرگ برای کشور است؛ هم آبرو و مایه ی اعتبار است، هم در عمل، موجب پیشرفت کشور است. این را که یک نقطه ی قوّت ملّی است، آمدند در تبلیغات انبوه و متراکم خودشان، در ذهن بعضی ها تبدیل کردند به نقطه ی چالش آفرین و نقطه ی ضعف؛ گفتند که مسئله ی هسته ای کشور موجب تنش است، موجب چالش است، موجب فشار دشمنان است، چه فایده ای برای ما دارد! نقطه قوّت را تبدیل می کنند به یک نقطه ی چالش آفرین برای اینکه این نقطه ی قوّت را سلب کنند، از او بگیرند؛ این یکی از کارها؛ این کار روانی است، این یک کار روانی کاملاً ریشه ای و مهم است که یک ملّت را نسبت به دستاوردهای بزرگ خودش بدبین کنند.

ایک مثال دیگر، همین مسئله ی موشکی است. ساخت موشک های گوناگون و اقتدار موشکی، موجب ایجاد امنیت در کشور است. جوان های ما یادشان نیست، همین شهر تهران در زیر آتش موشک های شبانه روزی دشمن می سوخت! خانه ها خراب می شد، انسان ها کشته می شدند؛ در شهر تهران! شهرهای جبهه - مثل دزفول، مثل اهواز، مثل شوش و بقیه ی شهرها- که جای خود دارد؛ حتّی تا شهرهای دوردست، موشک های دشمن می رسید! ما موشک نداشتیم، وسیله ی دفاع نداشتیم، مجبور بودیم دستمان را روی هم بگذاریم، تماشا کنیم. امروز جوانان ما توانسته اند به قدرت موشکی اوّل منطقه تبدیل بشوند. دشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد. پس موشک، مایه ی امنیّت ونقطه ی قوّت است. ببینید؛ دشمن روی مسئله ی موشکی متمرکز می شود. یک عدّه ای هم متأسّفانه در داخل با دشمن هم صدا می شوند که «آقا چه فایده ای دارد؟».

ص: 99

یکی دیگر از نقاط قوّت ما، مسئله ی عدالت خواهی بین المللی جمهوری اسلامی است؛ این برای جمهوری اسلامی آبرو است. اینکه جمهوری اسلامی طرفدار ملت های مظلوم باشد، آبرو است؛ اینکه طرف دار ملّت فلسطین باشد، یک آبرو است. جمهوری اسلامی نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی را در منطقه تقویت کرده است. دشمنانی را، عوامل مزاحم و مضرّی را به نام داعش و جبهة النّصره و امثال اینها -در عراق و در سوریه درست کردند؛ جمهوری اسلامی از نیروی مقاومت در این منطقه حمایت کرد؛ این عدالت خواهی است؛ این دفاع از ملّت فلسطین است؛ این دفاع از استقلال کشورهای منطقه است، دفاع از تمامیّت ارضی کشورها است. این نقطه ی قوّت است. این نقطه ی قوّت را به عنوان دخالت جمهوری اسلامی، به یک مسئله ی چالش آفرین تبدیل می کنند و وانمود می کنند و معرّفی می کنند و روی آن تکیه می کنند؛ این وضعی است که امروز ما با دشمن داریم. عواملشان در داخل هم متأسّفانه مشغولند؛ یک روز در خیابان های تهران به مناسبت روز قدس که روز دفاع از فلسطین است، شعار «نه غزّه، نه لبنان» دادند. کمک کنندگان به جنگ روانی دشمن در داخل، موجودات بدی هستند، موجودات حقیری هستند؛ این سرافکندگی دارد.

امروز هم کسانی در صدد این هستند که یک شکل معیوب از برجام را بر کشور تحمیل کنند؛ دولت های خارجی دنبال این هستند و یک عدّه ای در داخل تبلیغ می کنند که اگر این نشود، جنگ خواهد شد؛ نه آقا، این دروغ است، این تبلیغ به نفع دشمن است. هدف دشمن معلوم است؛ دشمن در صدد آن است که ما از نقاط قوّت خودمان صرف نظر کنیم، از عناصر اقتدار ملّی خودمان دست برداریم تا راحت تر بتواند بر کشور ما، بر ملّت ما، بر سرنوشت ما و آینده ی ما مسلّط بشود؛ یک چنین فکری را آنها کرده اند و ملّت در مقابل این حرکت ایستاده است.

بیانات در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت امام خمینی (رحمه الله). 14 خرداد 1397

ص: 100

چرکین کردن دل های مردم نسبت به انقلاب

در باب عملکرد اجرائی مسئولان؛ در باب امنیّت و ثبات، کارکرد، کارکرد بسیار خوبی است؛ در باب علم و فنّاوری، کارکردها بسیار خوب است؛ در باب زیرساخت های کشور -یعنی راه های ارتباطی، سدها، نیروگاه ها، بنادر وامثال اینها-کارکرد، بسیار کارکرد خوبی است؛ در باب صادرات غیر نفتی، در باب سرانه ی ناخالص ملّی، سرانه ی ناخالص ملّی نسبت به دوران قبل از انقلاب، تقریباً به دوبرابر رسیده است، یک کارنامه ی مطلوبی در این زمینه ها وجود دارد؛ در باب توسعه ی اجتماعی همین جور؛ یعنی در عملکردها، در بخش های مختلف، آمارهای خرسندکننده ای وجود دارد. البتّه تبلیغات، غیر از این را نشان می دهد؛ در تبلیغات، دشمنان سعی می کنند مردم را از واقعیّت های مثبت دور کنند، برای اینکه دل های آنها را نسبت به انقلاب اسلامی و نسبت به نظام و نسبت به اسلام چرکین کنند؛ واقعیّت این است که عرض کردیم.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1397

ص: 101

بزرگ نشان دادن ضعف ها و پنهان کردن قوت ها

امروز یک شبکه ی تبلیغات بسیار عظیم با هزاران رسانه از انواع گوناگون رسانه ها در دنیا مشغول به کار است، برای اینکه اثبات کند که در ملت ایران، در کشور ایران پیشرفتی صورت نمی گیرد؛ پیروزی های ملت را انکار کنند؛ اگر ضعف هائی وجود دارد، این ضعف ها را بزرگ و عمده کنند و در مقابل چشم همه قرار دهند؛ اما قوت ها ونقاط جوشش را- که در سراسر کشور و در هر گوشه و کنار، خود را به انسان های منصف نشان می دهند. از چشم ها پنهان کنند.

رئیس جمهور آمریکا در نطق رسمی، از مشکلات اقتصادی ایران حرف می زند؛ مثل اینکه از پیروزی خود دارد صحبت می کند؛ که بله، در ایران پول ملی افت کرده است، مشکلات اقتصادی اینچنین و آنچنان است. البته او به قوت های این ملت، به تلاش های مثبت و سازنده ای که در این کشور دارد انجام می گیرد، به پیروزی های بزرگ این ملت اشاره ای نکرده است و هرگز نخواهد کرد. سی سال است که ما با چنین چالشی مواجه ایم؛ اما چالشی که ملت ایران با آن مواجه است و دشمنانی هم در عمل و هم در تبلیغات . کوشش می کنند مانع بروز و ظهور رشد چشمگیر کشور ایران که در سایه ی اسلام زندگی می کند، بشوند، امروز چند برابر است.

سال 91 که گذشت، یکی از سال های بسیار پر کار برای دشمنان ما در این زمینه بود. آنها گفتند می خواهیم ملت ایران را با تحریم ها فلج کنیم. اگر جمهوری اسلامی سر پا باشد، بانشاط باشد، رو به پیشرفت باشد، آنها در دنیا بی آبرو می شوند؛ لذا اگر می توانند، باید نگذارند؛ و اگر کار از دستشان خارج شد، لااقل در تبلیغات جور دیگری این مطلب را منعکس و وانمود کنند. اینها این دو کار را امروز با شدت بیشتری انجام می دهند؛ هم ممانعت عملی . با فشار، با تهدید، با تحریم و امثال اینها به هم با تلاش تبلیغاتی برای کوچک نشان دادن نقطه های قوّت، و بزرگ نشان دادن نقطه های ضعف.

بیانات در حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1392

ص: 102

ناتوان نشان دادن نظام در حل مشکلات اقتصادی

دشمن در تبلیغات وسیع خود تلاش می کند که کمبودهای معیشتی و اقتصادی کشور را به نظام اسلامی و به جمهوری اسلامی نسبت بدهد؛ این نقشه ی دشمن است. آنها می خواهند این جور وانمود بکنند که نظام اسلامی قادر نبوده است و قادر نیست مشکل اقتصادی و مشکلات اساسی ملت ایران را حل کند و گره ها را باز کند؛ یک سوءاستفاده ی اینجوری می خواهند بکنند برای کوبیدن نظام اسلامی. این حرف ناشی از بغض و عداوت و کینه ی آنها به نظام اسلامی است. این یک حرف خلاف واقع است، خدماتی که نظام اسلامی و جمهوری اسلامی به ایران و ملت ایران در این مدت کرده است، یک خدمات برجسته و فوق العاده است.

اگر وضع ملّت را و وضع کشور را مقایسه کنیم با قبل از دوران اسلامی یعنی در دوران طاغوت، آن وقت معلوم می شود که چه خدمات بزرگ و ارزشمندی را نظام اسلامی تقدیم کرده است. بله، ضعف هایی وجود دارد؛ این ضعف ها مربوط به مدیریّت ماها است، این مربوط به کمبودها و ناتوانایی های مدیرانی است که در بخش های مختلف مشغول کار بوده اند؛ اما نظام اسلامی توانایی هایی را در خود پرورش داده و مدیرانی را تربیت کرده است که توانسته اند کارهای بسیار بزرگی را در طول این سی و چند سال برای کشور انجام بدهند؛ آنهم درحالی که در این سی و چند سال، ملّت از همه طرف در فشار تحریم و فشار اقتصادی دشمنان بوده است.

من چند نمونه را عرض می کنم. البتّه اینها فقط نمونه هایی است که من می گویم و الا آن فهرست خدمات نظام جمهوری اسلامی، یک فهرست بسیار طولانی تر از این حرفها است. ببینید! جمعیّت کشور از اوّل انقلاب تا امروز دو برابر شده است. یعنی از حدود چهل میلیون به نزدیک به هشتاد میلیون رسیده است، امّا آنچه اتفّاق افتاده و آن کارهایی که در زمینه های مختلف انجام گرفته است، بحث دو برابر وسه برابر نیست، [بلکه] ارقام فوق العاده و بسیار چشمگیری است.

ص: 103

در زمینه های زیرساختی، کارهایی در کشور شده است که حقیقتاً از نظر معیار و مقیاسی، که انسان با کشورهای دیگر می سنجد، بسیار بزرگ و عظیم است. از باب مثال: راه های کشور در این مدّت، شش برابر شده است؛ ظرفیّت بنادر کشور در این مدّت، بیست برابر شده است؛ سدهای مخزنی کشور -که آب شُرب و آب کشاورزی را تأمین می کنند- سی برابر شده است؛ تولید برق کشور، چهارده برابر شده است؛ صادرات غیر نفتی کشور، 57 برابر شده است - قبل از انقلاب،[ یعنی] در دوران طاغوت، صادرات کشور تقریباً منحصر بود به نفت و یک مختصری اشیاء تولیدی دیگر که در جنب صادرات نفتی، تقریباً هیچ بود؛ امروز صادرات غیر نفتی 57 برابر افزایش پیدا کرده است. تولید محصولات پتروشیمی سی برابر و تولید محصولات فولادی پانزده برابر [شده است]؛ اینها کارهای زیرساختی است؛ هر کشوری بخواهد تحرّک پیدا کند، پیشرفت اقتصادی پیدا کند، به این چیزها احتیاج دارد؛ این کارها در دوران انقلاب انجام گرفته است.

در زمینه ی علم و فنّاوری، از اوّل انقلاب [تاکنون]، تعداد دانشجویان 25 برابر شده است؛ اوّل انقلاب، همه ی دانشجویان کشور دویست وخرده ای هزار[ نفر ]بود، امروز نزدیک پنج میلیون دانشجو در کشور مشغول تحصیل هستند؟ مقالات علمی شانزده برابر [شده]؛ و فعالیت های علمی و فنّاوری فراوان دیگر.

در زمینه ی توسعه ی اجتماعی و انسانی، شاخص ها بسیار بالا است. در زمینه ی خدمت رسانی به مردم - مثل برق و گاز و تلفن و آبادی روستاها- آمارها بسیار خوب و مژده بخش است. در زمینه ی فعالیت های نظامی، آمارها فوق العاده است؛ کشوری که قبل از پیروزی انقلاب، از لحاظ نظامی وابسته ی محض به خارج از کشور بود - آن هم به دشمنانی مثل آمریکا امروز از لحاظ پیشرفت های نظامی، آن چنان چشمگیر است که چشم دشمن را هم می زند، او را هم خشمگین و نگران و عصبانی می کند.

ص: 104

اینها همه اش هنر نظام اسلامی است؛ اینها کارهایی است که نظام اسلامی کرده است. عرض کردم که اگر این فهرست را بخواهم بگویم، یک فهرست بسیار طولانی است و کار از اینها برتر و بالاتر است. البتّه انقلاب متوقّف نمی شود، پیشرفت متوقّف نمی شود؛ کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام بگیرد و به حول و قوّه ی الهی انجام خواهد گرفت و در سیاست های کلّی نظام اسلامی [هم] به آن کارهایی که باید در آینده انجام بگیرد، تصریح شده است و ذکر شده است که چه کارهایی باید انجام بگیرد.

بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، 1 فروردین 1396

امروز یک جریان تبلیغاتی آشکار در دنیا وجود دارد که عمده ی تلاش آن برای این است که نظام و به تبع نظام، دولت را ناکارآمد جلوه دهد. همین تبلیغاتچی هایی که گاهی اوقات بخش های مختلف نظام را به محافظه کار و اصلاح طلب تقسیم می کنند و می گویند ما طرفدار این بخش هستیم، مخالف آن بخش هستیم؛ این را تأیید می کنیم، آن را چه می کنیم؛ هرگز شنیده نشده که مثلاً بیایند بگویند وزارت صنایع ایران این اقدامات موفّق را انجام داده است. آیا شما در رادیوها و تبلیغات بیگانه، چنین چیزی شنیده اید؟ یا بیایند بگویند در ایران مثلاً صد و بیست سد در دست بررسی یا اجراست. هرگز نمی آیند بگویند آمار دانشجو در کشور این تزاید عجیب را داشته یا کشور دارای موفّقیت های علمی بوده است. این ها را هیچ وقت بیان نمی کنند؛ با اینکه این ها کار همان مجموعه ای است که آنها می خواهند در یک حضّه ی جداگانه بگذارند و بگویند ما از آن حمایت می کنیم. هدف چیست؟ هدف این است که از مجموع، به سود نیّات پلید و اهداف خصمانه ی خود و علیه نظام اسلامی استفاده کنند. اگر در یک بخش حتّی موفّقیتی هم وجود داشته باشد، اینها حاضر نیستند به آن اعتراف کنند؛

ص: 105

اما اگر نقطه ضعفی وجود داشته باشد، همان را بزرگ می کنند متعلّق به هر جناحی باشد- و به نظام نسبت می دهند. بنابراین امروز یک جریان تبلیغاتی وجود دارد و هدفش این است که نظام و دولت و قوّه ی قضائیّه و مسئولان بخش های گوناگون را ناکارآمد جلوه دهد؛ می خواهد مردم را مأیوس و دست اندرکاران و مدیران نظام را در سطوح مختلف دلسرد و دل مرده کند. شما باید با این جریان مبارزه کنید.

بیانات در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت، 4تیر 1381

سیاه نمایی بخاطر ایستادگی ایران

آنها به این معنا اعتراف کردند که بسیاری از سیاست های آمریکا -بخصوص سیاست های خاورمیانه ای آمریکا به خاطر ایستادگی ملت ایران و جمهوری اسلامی ناکام شده و به نتیجه نرسیده است؛ پیداست عصبانی اند. سعی آنها این است که سیاه نمائی کنند- این یکی از راه هاست- بخصوص امروز که ملت های منطقه بیدار شده اند. هشیاری ملت های منطقه و بیداری اسلامی آنها، ملت ایران و انقلاب اسلامی در ایران را مطرح کرده است و جلوی آنها قرار داده است. آنها می خواهند الگو گرفته نشود؛ می خواهند ایران و ایران و جمهوری اسلامی ایران الگوی آن ملت ها نشود؛ لذا سیاه نمائی می کنند - بخصوص در چشم آن ملت ها - پیشرفت ها را کمرنگ می کنند، ضعف ها را درشت می کنند.

بیانات در اجتماع مردم کنگاور، 27 مهر 1390

ص: 106

القای بن بست کردن

دشمنان ما؛ دشمنان انقلاب، دشمنان نظام جمهوری اسلامی، چند خط را دارند دنبال می کنند که این در تبلیغاتشان و در کاری که انجام می دهند، واضح هم هست؛ اینها چیزهای پوشیده و پنهانی نیست؛ باید در ذهن خودمان اینها را جمع بندی کنیم:

یکی این است که نشانه های امید را مخدوش کنند؛ مورد خدشه قرار بدهند، که از جمله همین انتخابات بود. حضور هشتاد و پنج درصدی مردم، یک چیز امیدبخشی است، یک چیز

ص: 107

مهمی است؛ همانطور که عرض کردیم، سی سال بعد از یک انقلاب، مردم کشور بیایند به نظام برآمده ای این انقلاب یک چنین آراء وسیعی را تقدیم بکنند، این جز اعتماد به این نظام و دل بستن به این نظام، معنای دیگری ندارد؛ و این اتفاق افتاد. یا رئیس جمهوری را با این رأی بالا انتخاب بکنند، این یک چیز بی سابقه است. این اتفاق افتاد؛ این کار در کشور شد. این خیلی نقطه ی قوت مهمی است. سعی شد این نقطه ی قوت را تبدیل کنند به نقطه ی ضعف؛ این مایہ ی امید را تبدیل کنند به مایہ ی تردید، مایه ی یأس. این کار خصمانه ای است. در کشور، مایه های امید فراوان است؛ زیرساخت های کشور، امروز زیرساخت های بسیار مستحکمی است؛ کارهای مهمی در طول این سال ها انجام گرفته و امروز کشور آماده ی یک حرکت جهش وار به جلوست. پیشرفت های علمی، امروز خیلی چشم نواز و چشمگیر است؛ به طوری که دیگران دانشمندان کشورهای دیگر، آنهائی که انگیزه ی سیاسی ندارند- اعتراف می کنند؛ که یک نمونه اش را دیشب توی تلویزیون دیدید. در مورد همین سلول های بنیادی، اعتراف کردند که باور نمی کردند در ایران این حدّ پیشرفت وجود داشته باشد. می گوید: من پارسال هم در این کنفرانس علمی شرکت کردم، امسال هم شرکت کردم؛ امسال تا پارسال تفاوت زیادی به وجود آمده، پیشرفت زیادی شده! این یک نمونه اش است؛ ده ها نمونه از این قبیل داریم که این ها پیشرفت های علمی است؛ مایه های امید است. خود تجربه ی سی ساله- سی سال تجربه پشت سر ماست؛ در اختیار ماست. نسل جوان پرانرژی و تحصیل کرده ای در وسط میدان است؛ اینها همه مایه های امید و نقاط قوت است. نسل جوانی که هم تحصیل کرده است، هم اعتماد به نفس دارد، هم احساس می کند که می تواند کشور خودش را پیش ببرد. ما یک سند چشم انداز داریم که تا سال 1404، مشخص کرده که خط ما از لحاظ پیشرفت های کشوری و مادی کجاست؛ خیلی چیز مهمی است. معلوم کردیم که به کجا باید برسیم و از چه

ص: 108

طریقی باید حرکت بکنیم. این ها عوامل امید است، این ها نقطه های قوت است. می خواهند این ها را به موجبات یأس تبدیل کنند؛ راجع به سند چشم انداز صحبت بشود، می گویند آقا به این سند توجه ی نشده؛ راجع به پیشرفت های علمی بحث بشود، می گویند اینها خیلی اهمیتی ندارد؛ راجع به انتخابات بحث بشود، این شبهه ها و خدشه ها را پیش می آورند؛ راجع به جوان ها صحبت بشود، اشاره می کنند به تخلف چند تا جوان در یک طرفی! یعنی همه ی این نقاط مثبت، این قله های برجسته ای که همه اش امید افزا هست، این ها را سعی می کنند در چشم ها کم رنگ کنند. متقابلاً نقاط ضعف کوچکی که حتماً وجود دارد، بزرگ کنند یا نقاط ضعف را نمی گوئیم هم کوچک، نقاط ضعفی وجود دارد- بزرگ نمائی کنند؛ چند برابر آنچه که هست، این نقاط ضعف را نشان بدهند؛ سیاه نمائی کنند؛ تلقی های بدبینانه ی نسبت به نظام را گسترش بدهند. می بینید دیگر؛ به زور می خواهند این یأس را به جامعه القاء کنند. وقتی یأس وارد جامعه شد، جامعه از پویائی خواهد افتاد؛ افراد مبتکر، افراد نخبه، افراد جوان و پرنشاط منزوی می شوند، کناره گیری می کنند، دست و دلشان به کار نمی رود، مشارکت ها کم می شود، پویائی جامعه از دست می رود. این یکی از خطوط کاری دشمن است؛ مرتباً القای بن بست کردن. شما اگر ببینید این تبلیغات رادیوها را- حالا امروز رادیوها دیگر نیست. یک وقتی می گفتیم ده ها رادیو، امروز مسئله ی هزارهاست؛ رادیو هست، تلویزیون هست، این وسائل اینترنتی هست و به طور دائم از مراکز مشخصی، مرتبة القای بن بست، القای بحران، القای سیاه بودن وضعیت می شود؛ هر مقداری که بگیرد، هر مقداری که مستمع و شنونده پیدا بکند و باورپذیر باشد برای آنها دارند در این زمینه کار می کنند. این یکی از خطوط کاری دشمن است.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 2 مهر 1388

ص: 109

تلاش در تخریب الگو بودن ایران

یکی از نویسنده های مصری در پنجاه سال قبل، شصت سال قبل در یک کتابی نوشته است که اگر ما بتوانیم یک نقطه ی از دنیا را با یک حکومت اسلامی اداره کنیم، از هزاران کتاب و تبلیغ برای پیشرفت اسلام این مؤثرتر است. راست می گوید. با اینکه الگوی ما از لحاظ انطباق با اسلام، آنجور که ما می خواهیم، نیست - خب، ما متأسفانه با شکل مطلوب تحقق اسلام خیلی فاصله داریم - اما همان اندازه ای که توانستیم، توفیق پیدا کردیم، اسلام را وارد جامعه و زندگی مان کردیم، آثارش را داریم مشاهده می کنیم، عزتش را می بینیم، قدرتش را می بینیم، پیشرفتش را می بینیم، استقلالش را می بینیم؛ این را مردم دارند مشاهده می کنند. پس آنها می خواهند این الگوسازی نشود؛ لذاست که سعی می کنند الگو را در چشم مخاطبان خراب کنند. یکی از کارهائی که از اول انقلاب تا حالا انجام گرفته، این است. اگر ضعفی داریم، آن ضعف را در چشم ها بزرگ می کنند؛ اگر ضعفی نداریم، آن را بدروغ به ما نسبت می دهند؛ این را باید توجه داشته باشیم. یکی از کارهای اساسی دشمن در تبلیغات ضد جمهوری اسلامی، ناظر به این معناست و همه ی تلاش هم برای این است.

بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 19 اسفند 1389

ص: 110

شکست دشمن در جنگ تبلیغاتی

در زمینه ی تضعیف وفاداری مردم نسبت به نظام هم کارهای زیادی می کنند: شایعه می سازند، برای اینکه مردم را از مسئولین کشور، از رؤسای قوا مأیوس کنند. تخم بدبینی می پراکنند. هر کار شایسته ی با ارزشی که در سطح کشور انجام بگیرد، این را در وسائل تبلیغات گوناگون مورد تردید قرار می دهند. اگر ضعف هائی هست، چند برابر می کنند و نقاط قوت را نشان نمی دهند، برای اینکه مردم را ناامید کنند، بخصوص نسل جوان را ناامید کنند. افق آینده را در مقابل نسل جوان و مردم تیره و تار نشان می دهند، برای اینکه مردم را از صحنه خارج کنند. لیکن نکته ی اساسی این است که دشمنان ملت ایران و دشمنان نظام اسلامی در طول این 32 سال، همه ی تلاشی را که در این دو مورد انجام داده اند، سرمایه گذاری های خسارت باری بوده است؛ نتیجه ای نگرفتند و شکست قطعی خوردند. آنها خیال می کردند می توانند مردم را از نظام اسلامی جدا کنند. روز به روز که گذشته است، می بینید مردم پایبندی شان به مسائل دینی و ارزش های معنوی بیشتر شده است. یکی در کشور ما این همه جوان در مراسم معنوی شرکت می کردند؛ در مراسم عبادی ماه رمضان، در روز عید فطر؟ این اجتماعات عظیم، این روشن بینی مردم در زمینه ی مسائل سیاسی سابقه نداشته است. بعد از اهانتی که در روز عاشورای سال 88 به وسیله ی یک عده تحریک شده نسبت به امام حسین انجام گرفت، دو روز فاصله نشد که مردم در روز 9 دی توی خیابان ها آمدند و موضع صریح خودشان را علنی ابراز کردند. دست های دشمن و تبلیغات دشمن نه فقط نتوانسته مردم را از احساسات دینی عقب بنشاند، بلکه روز به روز این احساسات تندتر و این معرفت عمیق تر شده است.

بیانات در اجتماع بزرگ مردم قم. 27 مهر 1389

ص: 111

تکلیف حوزه در مقابل تهمت های دشمن علیه انقلاب

باید به تناسب تهمت هایی که به ما می زنند و به تناسب فحش هایی که به ما می دهند و به تناسب کتاب هایی که علیه ما می نویسند، نیازها را بدانیم. مرکز و بانک اطلاعات حوزه کجاست که این ها را نگاه کند و درباره ی آن موضوعات تحقیق نماید و بنویسد؟ یکی از کارهایی که حوزه باید انجام بدهد، همین است. یعنی مرکزی داشته باشد و کتاب هایی را که در دنیا راجع به انقلاب نوشته اند، جمع کند؛ چه آن هایی که مستقیماً درباره ی انقلاب است و چه آن هایی که به خاطر انقلاب، به شیعه و یا اسلام فحش داده اند و چه کتاب هایی که از ما تعریف کرده اند و نقاط قوّت ما را- که بعضاً خودمان هم از آنها غافل بوده ایم - یادآور شده اند.

بیانات در دیدار مجمع نمایندگان طلاب. 7 آذر 1368

ص: 112

نمودار نقاط قوت وضعف

اشاره

ص: 113

نقاط قوت جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت

1 - بنیه قوی کشور و توانایی نظام در غلبه بر تهدیدها و چالش ها

علت اهمیت- غلبه نظام بر چالش ها و مانع تراشی های قدرت های مجهز جهانی دست تنها و بدون پشتیبان

بین المللی

زمینه- تهدیدهای سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی اثر- عدم اضطراب و نگرانی و دغدغه در مقابل دشمنی ها ثبات کشور علی رغم توطئه ها و دسیسه های گسترده دشمن

تهدیدهای با زمینه های داخلی

منشا تهدید ها - مصداق -تحریک قومیت ها در کشور

تهدیدهای با دخالت مستقیم بیگانگان ...تحریم ها - مصداق - جنگ تحمیلی

2- ارتقاء جهش وار در الگوسازی، الهام بخش و اثرگذاری در مسائل عمده منطقه و جهان

3-پیشرفت خوب در تأمین عدالت

مقایسه- از اهداف خود فاصله داریم-ازبسیاری از کشورها بهتریم - دلایل -کمتر بودن فاصله طبقاتی- فخرآمیزی آموزش و پرورش و بهداشت و...-بیشتر بودن توانایی قشر ضعیف

4- کارجهادی ومیدانی مسؤلین /شاهد- تحقق در برخی بخش ها

5- امنیت همراه با آرامش

مصادیق ناامنی در خاورمیانه :حضور تروریستها و عناصر مسلح، جنگ های داخلی در بعضی کشورها

ص: 114

نقاط قوت جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت

6- انس عمومی کشور با قرآن

7- وجود فضای آزاد انتخابات

8-برخورداری از ثروت فرهنگی: مثال - میل واعتقاد به جهاد

9- انسجام و وحدت ملی

10-متوقف نشدن پیشرفت کشور

تفاوت دیدگاه -در منطق مادی غرب: پیشرفت در ثروت و علم و فناوری و پیشرفت نظامی «دنیا»

در منطق اسلامی: پیشرفته در علم، اخلاق، عدالت، رفاه عمومی، اقتصاد، عزت و اعتباربین المللی، استقلال سیاسی و پیشرفت در عبودیت خدای متعال «دنیا و آخرت»

لازمه پیشرفت - رصد کردن مرحله به مرحله توسط نخبگان وجه تمایز - پیشرفت در سخت ترین شرایط تحریم (به بند 11 نمودار حاضر مراجعه کنید))

11-پیشرفت در سخت ترین شرایط تحریم

- پیشرفت در زیرساخت های کشور و توانمندی های فنی و مهندسی

مؤید - پیشرفت در زمینه جاده، سد، کارخانجات تولیدات صنعتی، فولاد و..

پیشرفت در اعتماد به نفس ملی

عرصه - ارزیابی - بیشتر شدن اعتماد به نفس جوانان امروز نسبت به سال های گذشته

مؤید:آمادگی جوانان برای انجام هرگونه کار علمی

پیشرفت در علم و فناوری

عرصه ها- فناوری هسته ای، زیستی، نانو، انرژی های نو، صنایع هوا و فضاء ، ساخت ابررایانه، سلول های بنیادی، سامانه شبیه سازی و رادیوداروها

مؤید-گزارش مراکز علمی دنیا مبنی بر اتفاق افتادن سریع ترین رشد علمی دنیا در ایران و دارا بودن رتبه اول علمی در منطقه و هفدهم در دنیا

ص: 115

نقاط قوت جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهۀ پیشرفت و عدالت

12-فراگیری شعار «ما می توانیم

شاهد- تلاش های عملی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی بدخواهان برای برای ناامید نمودن وجلوگیری از پیشروی ملت ایران

13- گسترش خدمات به ملت

14- ارتقاء کمی و کیفی مراکز علمی مثل دانشگاه ها و حوزه های علمیه

15- اعتماد میان مردم و نظام اسلامی

اهمیت - کم نظیری اعتماد مردم ایران به نظام اسلامی در بین دیگر کشورها

آسیب شناسی -دم زدن عده ای از بی اعتمادی مردم به نظام و ندیدن دلایل روشن اعتماد مردم

شرکت بیش از 80 درصد واجدین شرایط در انتخابات سال 88

شاهد-شرکت گسترده مردم در دو راهپیمایی سالانه 22 بهمن و روز قدس

اهمیت- وابسته نبودن راهپیمایی 22 بهمن و روز قدس

به هیچ دولت و جریانی خاص

حرکت عظیم مردم در برابر اقدامات علیه نظام در حماسه 9 دی 88

اهمیت - حضور همه اقشار مردم علاوه بر جوانان پرشور در حماسه 9 دی

ص: 116

نقاط قوت جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهۀ پیشرفت و عدالت

16- اعتبار بسیار خوب بین المللی

آسیب شناسی - اظهارات برخی مبنی بر منفی بودن وضع نظام از لحاظ بین المللی

شاهد-شناخته شدن جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور محترم، اثرگذاری معتبر و متنفذدر فضای سیاست بین المللی

علت-حضور و ایستادگی مردم شعارهای روشن انقلاب در دست و زبان مردم و مسئولین

تذکر- خدشه دار نشدن عزت بین المللی نظام اسلامی با دهن کجی فلان دولت در یک گوشه دنیا- نادرستی تصور تنزل رتبه جمهوری اسلامی با اظهارنظرهای اهانت آمیز دولت های مستکبر

17-ثبات کشور

18-ناامیدی دشمنان از منفعل کردن انقلاب علی رغم پیچیده تر شدن روش ها و بیشتر شدن امکانات آنها

19- بیداری اسلامی و ترویج استکبارستیزی

شاهد - سوزاندن پرچم آمریکا در نقاط مختلف دنیا حتی آمریکا

عامل - ایستادگی و استقامت ملت شجاع و مؤمن ایران به اهداف و به راه خود

20- دفاع از عزّت اسلامی

ویژگی های ملت ایران در این عرصه- اسلام را به عنوان حاکم بر زندگی خود پذیرفته - پرچم حاکمیت قدرتمند اسلام را در دست گرفته تحمیل هیچ حکومتی را قبول نمی کند-زیر بار هیچ قدرت فرامرزی و بین المللی نمی رود تهدید و تطمیع قدرت هایی که از بُن و بنیاد با اسلام مخالفند، آن ملت را از دفاع از اسلام بازنمی دارد

ص: 117

نقاط قوت جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت

21- قانون اساسی بسیار خوب و پیشرفته

مؤید - حمله دشمنان به قانون اساسی

می تواند کشور را به سامان برساند و جامعه را پیش ببرد

دلایل:می تواند ضامن حفظ نظام اسلامی باشد می تواند ذهن ها را اشباع و اقناع کند و جسمها را به رفاه مادی برساند -می تواند دنیا و آخرت مردم را آباد کند می تواند اسلام در همه ی زمینه های زندگی گسترش دهد

22-ایمان همراه با عواطف مردم

23 - تسلیم ناپذیری ملت و دولت ایران

24- اعمال نفوذ و اقتدار

شاهد-اعتراف بزرگترین قدرت های دنیا به شکست سیاست هایشان در منطقه غرب آسیا به خاطر اعمال نفوذ و اقتدار جمهوری اسلامی

25- تجربه متراکم در قانون گذاری و اجرا

ص: 118

نقاط ضعف جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهه پیشرفت و عدالت

1- نرسیدن به عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام

2- عدم توجه کافی به اولویت ها

3- ناتوانی در غلبه بر بعضی چالش ها و تهدیدها

علت -کوتاهی های خودمان

4- سرگرمی به منازعات و مشاجرات سیاسی

5- گرایش مسئولان به دنیاطلبی، رفاه طلبی و منش های اشرافی

آسیب - الگوگیری مردم از زندگی رفاه طلبانه مسئولین

نقطه مقابل - اعراض مسئولین از زندگی رفاه طلبانه و تلاش در جهت ایجاد رفاه و افزایش درآمد ملی و تولید ثروت برای مردم

6 - رواج فرهنگ اسراف، مصرف زدگی و تجمل گرایی در جامعه

7- میل به رفتارهای قبیله ای در میدان سیاست و اقتصاد

معنا - تخطئه با تأیید کار دیگران بر اساس نحوه ارتباط او با فلان شخص و نه ماهیت عمل او

دلیل بطلان - اسلامی و انقلابی نبودن رفتار قبیله ای

تذکر -همه گیر نبودن این رفتار؛ اما وجود آن در بعضی افراد

ص: 119

نقاط ضعف جمهوری اسلامی مطرح شده در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دهۀ پیشرفت و عدالت

8- حل نشدن برخی مسائل اقتصادی علی رغم فعالیت های زیاد انجام شده در این حوزه

مسئله تون -مصداق - مسئله ساعات مفید کار

سخت گذشتن به ضعفای جامعه

مسئله فرهنگ- چشم انداز-عبادت دانستن کار

اشتیاق به کار برای افزایش مقدار کار انجام شده در هر یک ساعت

9- ضعف در اخلاق عمومی و عدم رواج فضائل اخلاقی به موازات پیشرفت علمی

مصداق -کوتاهی در زمینه ترویج صبر، شکر، ذکر واحسان نسبت به دیگران *کوتاهی در زمینه اجتناب از ایذاء دیگران و رشد میل به خدمت به دیگران .

10 - رشد یا عدم توقف میل به خشونت در برخی از بدنه جوان کشور

تذکر - مضر بودن انتشار فیلم های مولد خشونت در جامعه علی رغم هشدار سازندگان فیلم ها

11 - عدم مقابله درست و منطقی با تباه کردن نسل جوان با مواد مخدر صنعتی و ترویج غریزه جنسی

12 - عدم طرح درست مبانی اعتقادی مربوط به اسلام و انقلاب

13-کم بودن بودجه تحقیقات

14-استفاده حداقلی از داشته های تبلیغی

15-بی مبالاتی نسبت به حفظ بیت المال

16-غفلت=غفلت از روحیه جهادی و ایثار

غفلت از تهاجم فرهنگی دشمن

مصداق =غفلت از درکمین بودن دشمن

غفلت از نفوذ دشمن در فضای رسانه ای کشور

ص: 120

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109