هفتاد سخن درباره ی همت و کار

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور:هفتاد سخن درباره ی همت و کار/ مولف موسسه امام هادی علیه السلام.

مشخصات نشر:قم: موسسه پیام امام هادی (ع)، 1389.

مشخصات ظاهری:80 ص.؛ 10/5×14 س م.

شابک:9000 ریال: 964-8837-25-2

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:عنوان روی جلد: هفتاد سخن درباره همت و کار.

یادداشت:کتابنامه: ص. 80.

عنوان روی جلد: هفتاد سخن درباره همت و کار.

موضوع:تلاش و تقلا -- احادیث

موضوع:اسلام و کار

شناسه افزوده:موسسه امام هادی (ع)

رده بندی کنگره:BP141/5 /ت8 ھ7 1389

رده بندی دیویی:297/218

شماره کتابشناسی ملی:2078008

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

ص :5

ص :6

بخش اوّل: سفارش به همّت در امور زندگی

*بخش اوّل :سفارش به همّت در امور زندگی

همّت اگر سلسله جنبان شود

مور تواند که سلیمان شود

ص:7

امام علی علیه السلام:

1 ألشَّرَفُ بِالْهِمَمِ الْعالِیَةِ.

شرافت به همّت های والاست.

عیون الحکم والمواعظ ، ص 60.

ص:8

امام علی علیه السلام:

2 أَبْعَدُ الْهِمَمِ أَقْرَبُها مِنَ الْکَرَمِ.

عالی ترین همّت ها، نزدیک ترین آنها به کر م است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 118).

ص:9

امام علی علیه السلام:

3 خَیْرُ الْهِمَمِ أعْلاها.

بهترین همّت ها، بلندترین آن هاست.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 237).

ص:10

امام علی علیه السلام:

4 أَحْسَنُ الْهِمَمِ إِنْجازُ الْوَعْدِ.

بهترین همّت ها، وفا کردن به وعده است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 114).

ص:11

امام علی علیه السلام:

5 أَشْرَفُ الْهِمَمِ رِعایَةُ الذِمامِ.

والاترین همّت ها، پای بند بودن به پیمان ها است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 124).

ص:12

امام علی علیه السلام:

6 أَحْسَنُ الشِیَمِ شَرَفُ الْهِمَمِ.

نیکوترین خصلت ها، ارجمندی همّت هاست.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 118).

ص:13

امام علی علیه السلام:

7 مَنْ شَرُفَتْ هِمَّتُهُ عَظُمَتْ قیمَتُهُ.

هرکه همّتش والا باشد، ارزشش عظیم شود.

(میزان الحکمه: ج14، ص6678).

ص:14

امام علی علیه السلام:

8 مَنْ کَبُرَتْ هِمَّتُهُ کَثُرَ اهْتِمامُهُ.

هرکه همّتش بزرگ باشد، کوشش و تلاش او زیاد است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 453).

ص:15

امام علی علیه السلام:

9 مَنْ کَبُرَتْ هِمَّتُهُ عَزَّ مَرامُه.

هر کس همّتش بلند باشد، مقصدش والا است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 448).

ص:16

امام علی علیه السلام:

10 مَن صَغُرَتْ هِمَّتُهُ قَلَّتْ فَضیلَتُهُ.

هر که همّتش حقیر باشد، فضیلتش کاهش می یابد.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 431).

ص:17

امام علی علیه السلام:

11 مِنْ شَرَفِ الْهِمَّةِ بَذْلُ الإحْسانِ.

احسان کردن، از والایی همّت است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 468).

ص:18

امام علی علیه السلام:

12 مِنْ شَرَفِ الْهِمَّةِ لُزُومُ الْقَناعَةِ.

پایبندی به قناعت، از والایی همّت است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 471).

ص:19

امام علی علیه السلام:

13 شَجاعَةُ الرَّجُلِ عَلی قَدْرِ هِمَّتِهِ.

شجاعت مرد، به اندازه ی همّت اوست.

(عیون الحکم والمواعظ: ص298).

ص:20

امام علی علیه السلام:

14 قَدْرُ الرَّجُلِ عَلی قَدْرِ هِمَّتِه.

ارزش مرد، به اندازه ی همّت اوست.

( شرح نهج البلاغه، محمّد عبده: ج 4، ص 13).

ص:21

امام علی علیه السلام:

15 عَلی قَدْرِ الْهِمَّةِ تَکُونُ الحَمِیَّةُ.

غیرت و مردانگی ، به اندازه ی همّت است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 327).

ص:22

امام علی علیه السلام:

16 بِقَدرِ الْهِمَمِ تَکُونُ الْهُمُومُ.

اندوه ها، به اندازه ی همّت ها و خواسته هاست.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 185).

ص:23

امام علی علیه السلام:

17 ألمَرْءُ بِهِمَّتِه لابِِقُنْیَتِه.

ارزش انسان به همّت اوست نه به ثروتش.

(میزان الحکمه: ج14، ص6676).

ص:24

امام علی علیه السلام:

18 لا هِمَّةَ لِمَهین.

انسان حقیر، همّت ندارد.

(بحارالانوار: ج 78، ص 10).

ص:25

امام محمّد باقرعلیه السلام:

19 لا شَرَفَ کَبُعْدِ الْهِمَّةِ.

هیچ شرافت و افتخاری چون بلندهمّتی نیست.

(تحف العقول: ص 286).

ص:26

امام علی علیه السلام:

20 إجْعَلْ هَمَّکَ وجِدَّکَ لِآخِرَتِکَ.

همّت و تلاش خود را به آخرتت اختصاص ده.

(میزان الحکمه: ج14، ص6678).

ص:27

امام علی علیه السلام:

21 ولْیَکُنْ هَمُّکَ لِما بَعْدَ الْمَوْت.

و باید همّ و غمّ تو برای (جهان) پس از مرگ باشد.

(عیون الحکم والمواعظ: ص155).

ص:28

امام علی علیه السلام:

22 کُنْ بَعیدَ الْهِمَمِ إِذا طَلَبْتَ.

هرگاه در طلب چیزی بر می آیی، بلند همّت باش.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 391).

ص:29

امام محمّد باقرعلیه السلام:

23 إسْتَجْلِبْ عِزَّ الْیَأسِ بِبُعْدِ الْهِمَّةِ.

عزّت طمع نداشتن را با بلندی همّت به دست آر.

(تحف العقول: ص 286).

ص:30

امام علی علیه السلام:

24 إظْهارُ الْفاقَةِ مِنْ خُمُولِ الهِمَّةِ.

اظهار نیازمندی ،از سستی در همّت است.

(شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: ج 20، ص 317).

ص:31

امام علی علیه السلام:

25 أَلکَرَمُ نَتیجَةُ عُلُوِّ الهِمَّة.

کرَم داشتن، زائیده ی بلندی همّت است.

(عیون الحکم و المواعظ: ص 28).

ص:32

بخش دوم: سفارش به کار و تلاش

برو کار می کن مگو چیست کار

که سرمایه ی جاودانی است کار

ص:33

امام علی علیه السلام:

26 أَفْضَلُ الأَعْمالِ لُزُومُ الحَقِ ّ.

برترین کارها، پایبندی به حق است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص125).

ص:34

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

27 أَفضَلُ الأعْمالِ أَحْمَزُها.

برترین کارها، سخت ترین و استوارترین آنهاست.

(میزان الحکمه: ج9، ص4064).

ص:35

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

28 أَزْکَی الأَعمالِ کَسْبُ المَرْءِ بِیَدِهِ.

پاکیزه ترین کارها، درآمدی است که انسان با دست رنج خودکسب کند.

(میزان الحکمه: ج 11، ص 5176).

ص:36

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

29 أَفْضَلُ العَمَلِ أدْوَمُهُ و إنْ قَلَّ.

برترین کارها، بادوام ترین آن هاست، هرچند اندک باشد.

(میزان الحکمه: ج 9، ص 4064).

ص:37

امام علی علیه السلام:

30 أَلْعَمَلُ رَفیقُ الْمُؤْمِنِ.

کار (شایسته)، همدم و همراه مؤمن است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 51).

ص:38

امام علی علیه السلام:

31 أَلعَمَلُ شِعارُ الْمُؤْمِنِ.

کار، شعار مؤمن است.

(میزان الحکمه: ج9، ص4050).

ص:39

امام علی علیه السلام:

32 بِالعَمَلِ یَحْصُلُ الثَّوابُ لا بِالْکَسَلِ.

با کار است که پاداش به دست می آید، نه با تنبلی.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 186).

ص:40

امام علی علیه السلام:

33 مَنْ یَعْمَلْ یَزْدَدْ قُوَّةً.

هرکه کار کند نیرومندتر شود.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 454).

ص:41

امام کاظم علیه السلام:

34 قَلیلُ العَمَلِ مِنَ العاقِلِ مَقْبُولٌ مُضاعَفٌ.

کار اندک خردمند، پذیرفته و دو چندان می شود.

(تحف العقول: ص 387).

ص:42

امام کاظم علیه السلام:

35 کَثیرُ العَمَلِ مِنْ الهَوی والجَهْلِ مَردُودٌ.

کار از روی هوس و نادانی هرچند بسیار باشد ، پذیرفته نیست.

(تحف العقول، ص 387).

ص:43

امام علی علیه السلام:

36 ثَمَرةُ العَمَلِ الصّالِحِ کَأَصْلِهِ.

نتیجه ی کار نیک، همانند ریشه ی آن است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 207).

ص:44

امام علی علیه السلام:

37 ثَمَرَةُ العَمَلِ السَّیِئ ِ کَأَصْلِهِ.

میوه ی کار بد، همانند ریشه ی آن است.

( عیون الحکم والمواعظ، ص 207).

ص:45

امام صادق علیه السلام:

38 إِعمَلوا قلیلاً تَتَنَعّموا کَثیراً.

اندکی کار کنید تا بسیار متنعّم شوید.

(توحید، ص19).

ص:46

امام علی علیه السلام:

39 اوصیکَ...بِالْعَمَلِ فی النَشاطِ والکَسِل.

تو را سفارش می کنم به کار، (هم) در حالت سرزندگی و(هم)سستی.

(بحارالانوار: ج 77، ص 236).

ص:47

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

40 إِنّ اللّهَ تعالی یُحِبُّ مِنَ الْعامِلِ إذاعَمِلَ أنْ یُحْسِنَ.

خداوند متعال دوست می دارد که انجام دهنده ی کار، وقتی کاری می کند، آن را به خوبی انجام دهد.

(میزان الحکمه: ج 9، ص 4076).

ص:48

امام علی علیه السلام:

41 أَلقَرینُ النّاصِحُ هُوَ العَمَلُ الصّالح.

همنشین خیرخواه، همان عمل شایسته است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 68).

ص:49

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

42 إِنَّ داوودَعلیه السلام کانَ لایَأکُلُ الّا مِنْ عَمَلِ یَدِهِ.

همانا داوود نبی(علیه السلام) جز از دست رنج خود نمی خورد.

(میزان الحکمه: ج11، ص5176).

ص:50

امام صادق علیه السلام:

43 أَلکادُّ عَلی عِیالِهِ کَالْمُجاهِدِ فی سَبِیلِ اللَّهِ.

کوشش کننده برای تأمین معاش خانواده، مانند مجاهد درراه خداست.

(کافی: ج5، ص88).

ص:51

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

44 أَلعِبادَةُ سَبْعُونَ جُزْءاً، أَفْضَلُهاطَلَبُ الحَلالِ.

عبادت هفتاد بخش است که برترین آن، جستجوی (مال)حلال است.

(کافی: ج5، ص78).

ص:52

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

45 طَلَبُ الکَسْبِ فَریضَةٌ بَعْدَ الفَریضَةِ.

پس از ادای نماز واجب، کسب روزی واجب است.

(بحارالانوار: ج 103، ص 17).

ص:53

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

46 طَلَبُ الحَلالِ جِهادٌ.

دنبال روزی حلال رفتن، همانند جهاد (در راه خدا) است.

(میزان الحکمه: ج 5، ص 2058).

ص:54

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

47 طَلَبُ الْحَلالِ فَریضَةٌ عَلی کُلّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ.

جستجوی حلال،بر هر زن و مرد مسلمان، واجب است.

(بحارالانوار: ج 103، ص 9).

ص:55

امام علی علیه السلام:

48 أَلله یُحِّبُ المُحْتَرِفَ الأمینَ.

خداوند پیشه ور درستکار را دوست می دارد.

(تحف العقول: ص111).

ص:56

بخش سوم: نکوهش سستی و تنبلی و پرهیز از بیکاری

ز نیرو بود مرد را راستی

زسستی کژی آید و کاستی

ص:57

امام محمّد باقرعلیه السلام:

49 أَلکَسَلُ یُضِّرُ بِالدّینِ والدُّنیا.

تنبلی به دین و دنیا زیان می رساند.

(بحارالانوار: ج 78، ص 180).

ص:58

امام علی علیه السلام:

50 أَلْکَسَلُ یُفْسِدُ الآخِرَةَ.

تنبلی، آخرت را تباه می کند.

(میزان الحکمه: ج 11، ص 5184).

ص:59

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

51 إیّاکَ وخَصْلَتَینْ، أَلضَّجَرُ والکَسَلُ.

از دو خصلت بپرهیز، بی حوصلگی و تنبلی.

(بحارالانوار: ج73، ص159)

ص:60

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

52 أَکْسَلُ النّاسِ ِ فَعَبْدٌ صَحیحٌ فارِغٌ لایَذْکُرُاللَّهَ بِشَفَتِهِ وَلابِلِسانٍ.

کسل ترین(و تنبل ترین) مردم ،شخص سالم و بیکاری است که خدا را یاد نمی کند نه با لب و نه با زبان.

(بحارالانوار: ج 84، ص 257).

ص:61

امام صادق علیه السلام:

53 عَدُوُّ الْعَمَلِ أَلکَسَلُ.

دشمن کار، سستی و تنبلی است.

(کافی: ج5، ص85).

ص:62

امام علی علیه السلام:

54 آفَةُ النُجْحِ أَلکَسَلُ.

آفت رستگاری، تنبلی است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 181).

ص:63

امام صادق علیه السلام:

55 لا تَکْسِلوُا فی طَلَبِ مَعایِشِکُمْ.

برای رفتن به دنبال تأمین معاش خود، کاهلی نورزید.

(من لایحضره الفقیه: ج3، ص157).

ص:64

امام صادق علیه السلام:

56 انْ کانَ الثَّوابُ مِنَ اللَّهِ فَالْکَسَلُ لِماذا؟

اگر خداوند (در برابر کار) پاداش می دهد، دیگر تنبلی چرا؟

(بحارالانوار: ج 73، ص 159).

ص:65

امام علی علیه السلام:

57 تَأْخیرُ العَمَلِ عُنْوانُ الکَسَلِ.

به تأخیر انداختن کار، نشانه ی تنبلی است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 201).

ص:66

امام علی علیه السلام:

58 مِنَ التَّوانی یَتَوَلَّدُ الکَسَلُ.

از سستی است که تنبلی زائیده می شود.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 472).

ص:67

امام علی علیه السلام:

59 أَلتَّوانی إِضاعَةٌ.

سستی و اهمال (در کار)، ضایع کننده ی (عمر و فرصت) است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 36)

ص:68

امام علی علیه السلام:

60 أَلتَّوانی فَوْتٌ.

سستی و کوتاهی، موجب از دست دادن (کار) است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 36).

ص:69

امام علی علیه السلام:

61 أَلتَّوانی سَجِیَّةُ النَّوْکی.

سستی و اهمال، خصلت سبک سران است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 39).

ص:70

امام علی علیه السلام:

62 مِنْ سَبَبِ الحِرمانِ التَّوانی.

یکی از عوامل محرومیت، سستی (درکار) است.

(تحف العقول: ص 80).

ص:71

امام علی علیه السلام:

63 مَنْ یُقَصِّر فی العَمَلِ یَزدَدْ فَتْرَةً.

هرکه در کار خود کوتاهی ورزد، بر ضعف و سستی اوافزوده شود.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 454).

ص:72

امام علی علیه السلام:

64 مَنْ قَصَّرَ العَمَلَ أُبْتُلِیَ بِالْهَمِّ.

هرکه در کار خود کوتاهی کند، به اندوه گرفتار آید.

(بحارالانوار: ج 81 ، ص 191).

ص:73

امام علی علیه السلام:

65 مَنْ دامَ کَسَلُهُ خابَ عَمَلُهُ.

کسی که پیوسته تنبلی کند ،در رسیدن به آرزویش ناکام ماند.

(جامع احادیث الشیعه: ج17، ص56).

ص:74

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

66 إِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الصَّحیحَ الفارِغَ لا فی شُغْلِ الدُّنیا وَ لا فی شُغلِ الاخِرَةِ.

خداوند از شخص تندرست بیکار که نه در کار دنیاست و نه سرگرم آخرت، نفرت دارد.

(شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: ج 17، ص 146).

ص:75

امام کاظم علیه السلام:

67 إنَّ اللَّهَ تعالی لَیُبْغِضُ الْعَبْدَالفارِغَ.

همانا خداوند از بنده ی بیکار، بیزاری می جوید.

(من لا یحضره الفقیه: ج 3، ص 169).

ص:76

پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله:

68 مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ یَعُولُ.

ملعون است ملعون، آن که خانواده ی خود را تباه کند.

(بحارالانوار: ج 103، ص 13).

ص:77

امام علی علیه السلام:

69 إن یَکُنِ الشُغلُ مَجْهَدةً فاتِّصالُ الفِراغِ مَفْسَدَةً.

اگر کار کردن مایه ی رنج و زحمت است، پیوسته بیکار بودن نیزموجب فساد و تباهی است.

(بحارالانوار: ج77، ص419).

ص:78

امام علی علیه السلام:

70 مِنَ الْفِراغِ تَکُونُ الصَّبْوَةُ.

هوا و هوس(های جاهلانه) ناشی از بیکاری و فراغت است.

(عیون الحکم والمواعظ: ص 471).

ص:79

فهرست منابع

- بحارالانوار، علامه مجلسی، نشر مؤسسه وفا، چاپ دوم، بیروت، 1403ق.

- تحف العقول، ابن شعبه حرّانی، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم، قم، 1416ق.

- توحید، شیخ صدوق، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

- جامع احادیث الشیعه، آیت الله بروجردی، نشر مدینه العلم.

- شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، نشر دار احیاء الکتب العربی، چاپ دوّم ،، بیروت، 1387ق.

- شرح نهج البلاغه، محمد عبده، نشر مؤسسه اعلمی، بیروت.

- عیون الحکم والمواعظ، علی بن محمد لیثی، نشر دارالحدیث، چاپ اول، قم، 1376ش.

- کافی، شیخ کلینی، نشر دارالکتب الاسلامیه، چاپ سوم، تهران، 1367ش.

- من لایحضره الفقیه، شیخ صدوق، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ سوم، قم، 1414ق.

- میزان الحکمه، محمدی ری شهری، نشر دارالحدیث، چاپ اول، قم، 1377 ش.

ص:80

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109