رهنما97 (سر پوشش)

مشخصات کتاب

سرشناسه : مستشاری، علیرضا، 1347 -

عنوان و نام پدیدآور : سر پوشش/ نویسنده علی رضا مستشاری ؛ [به سفارش ] معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی[آستان قدس رضوی].

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی،1391.

مشخصات ظاهری : 42ص.؛10×15س م.

فروست : رهنما؛97.

شابک : 978-600-299-080-8

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : واژه نامه .

یادداشت : کتابنامه.

موضوع : حجاب -- جنبه های مذهبی -- اسلام

موضوع : حجاب -- احادیث

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی

شناسه افزوده : موسسه انتشاراتی قدس رضوی

رده بندی کنگره : BP230/17/م52س4 1391

رده بندی دیویی : 297/636

شماره کتابشناسی ملی : 3054621

ص:1

اشاره

تصویر

ص:2

تصویر

ص:3

تصویر

ص:4

سرّ پوشش

پاسخ به هفت پرسش زیر انگیزۀ قلم زدن و انتشار این کتابچه است:

1. فلسفۀ حجاب زنان چیست؟

2. آیا دربارۀ حجاب و پوشاندن موی زنان، آیه ای در قرآن وجود دارد؟

3. مگر دستور حجاب برای زمانی نبوده است که زنان مسلمان، با کنیزان اشتباه گرفته نشوند؟ امروزه که این فلسفه وجود ندارد.

4. پوشش کامل برای زن چه پوششی است؟

5. آرایش تا چه حدی برای زنان جایز است؟

6. چرا بانوان در نماز باید حجاب داشته باشند؟ مگر خداوند نامحرم است؟

7. حجاب بر مردان چرا واجب نشده است؟

ص:5

تصویر

ص:6

درآمد

پرسش، یکی از دروازه های رسیدن به کمالِ بینش و دانش و عمل صالح است؛ به ویژه اگر ازسوی جوانان حقیقت جو و باصفایی باشد که در بهار زندگی و ابتدای راهِ رشد و بالندگی و خودسازی به سر می برند.

جوان اگر صادقانه به دنبال یافتن پاسخ هایی صحیح برای سؤال های خویش باشد، خداوند او را به مسیری مطمئن رهنمون خواهد کرد تا دریچه های علم و آگاهی برایش گشوده شده و دانسته هایش به نور روشنی بخش دل و جان خود و دیگران تبدیل شود. نوشتار حاضر مجموعه ای از هفت پرسش و پاسخ دربارۀ پوشش و حجاب است که به دلیل اهمیت و نیاز مخاطبانِ جوان، آن را تهیه و تنظیم کرده ایم.

ص:7

چرایی پوشش: فلسفۀ حجاب زنان چیست؟

اشاره

این سؤال، درواقع، پرسش از دلیل عقلانی مسئله است. گفتنی است علت و فلسفۀ لزوم پوشش برای خانم ها متعدد بوده که برخی از آن ها عبارت است از:

1. حفظ تعادل جامعه ازنظر امنیت و آرامش روانی

یکی از غرایز خدادادی در خمیرۀ وجودی انسان، غریزۀ جنسی است. این غریزه نیرومندترین و ریشه دارترین غریزۀ آدمی است و درصورت کنترل، علاوه بر تداوم و استمرار نسل بشر، موجب امنیت روانی انسان ها می شود. در قوانین اسلام، برای استفادۀ درست از این غریزۀ حیاتی، راهکارهای گوناگونی مطرح شده که حجاب و کشیدن حریم میان زن و مرد، یکی از راهکارهای مهم آن است. بدون شک، نبودن حریم میان زن و مرد و آزادی معاشرت های تعریف نشده و بی بندوبار، با آرایش های گوناگون، هیجان ها و التهاب های جنسی را افزایش

ص:8

می دهد و تقاضای برهنگی را به صورت عطشی روحی و نیازی سیری ناپذیر درمی آورد.

اسلام به قدرت شگرف این غریزۀ آتشین توجه کامل داشته و تدابیر فراوانی برای تعدیل و رام کردن آن اندیشیده و در این زمینه، هم برای زنان و هم برای مردان، تکالیف خاصی معیّن کرده است. وظیفۀ مشترک زن و مرد این است که چشم خویش را از نگاه به نامحرم بپوشانند و از نگاه شهوت آمیز بپرهیزند؛ اما زنان، به سبب جاذبه های بیشتر، وظیفۀ خاصی دارند: بدن خود را از مردان بیگانه بپوشانند، با آرایش های تحریک آمیز در اجتماع ظاهر نشوند و به جلوه گری و دلربایی نپردازند تا زمینۀ انحراف مردان و به ویژه جوانان فراهم نشود.

لباس افراد جامعه، به خصوص لباس زنان، نباید به هر شکل و اندازه ای باشد؛ بلکه باید حد و ضابطه ای داشته باشد. بی بندباری در پوشش و لباس، موجب بی بندباری در تحریک غریزۀ جنسی می شود. تحقیقات علمی در فیزیولوژی و روان شناسی، دربارۀ تفاوت های جسمی و روحی زن و مرد، ثابت کرده است که مردان دربرابر محرک های چشمیِ شهوت انگیز، حساس تر

ص:9

از زنان اند و به عکس، زنان به محرک های لمسی، حساسیت بیشتری دارند. این مزیت های جنسی در استعداد حسّی، آموخته یا اکتسابی نیست؛ بلکه از زمان کودکی آشکار است.

اصطلاح «چشم چرانی» که برای این ویژگیِ مردان به کار می رود، زاییدۀ حساسیت مردان به محرک های بیناییِ شهوانی است. دامنه و بُرد حس بینایی زیاد است و از این گذشته، بخش بسیار بزرگی از محیط در آنِ واحد دیده می شود؛ اما حس لامسه، دامنه و برد چندانی ندارد و فعالیت آن به تماس نزدیک محدود است. افزون براین، هورمون های جنسی زن دوره ای ترشح می شود و به طور متناوب عمل می کند. به همین علت، تأثیر محرک های شهوانی در زن بسیار محدود بوده و از این نظر، فعالیت زنان بسیار کم است؛ درصورتی که ترشح اندروژن ها در مردان یکنواخت است و هیچ عامل طبیعی آن را قطع نمی کند. مردان

ص:10

به طور گسترده تر، تحت تأثیر محرک های شهوانی قرار می گیرند و از این نظر، فعال ترند.(1)

2. حفظ و تحکیم بنیان خانواده

بی تردید، بنیان خانواده یکی از بنیادهای بسیار مقدس اجتماعی است که بشر تابه حال به خود دیده. نقش خانواده در ایجاد جامعه ای سالم، نقشی بی بدیل است و در این میان، نقش حجاب و پوشش اسلامی در سلامت و استمرارِ پیوند خانوادگی انکارناپذیر است. درمقابل، برهنگی، سمّ کشنده ای برای نظم و پیوند موجود در نهاد خانواده است. آمارهای مستند نشان می دهد با افزایش برهنگی در جهان، طلاق و ازهم گسیختگی زندگی زناشویی نیز در دنیا همواره افزایش داشته است؛ زیرا «هرچه دیده بیند، دل کند یاد». هر آنچه دل در مقولۀ هوس های سرکش بخواهد، به هر قیمتی که باشد، به دنبال آن می رود. به این ترتیب، هر روز ب

ص:11


1- . نک: دکتر بهزاد محمود، تفاوت های زن و مرد ازنظر فیزیولوژی و روان شناسی؛ حداد عادل، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی.

ه دلبری جدید دل می بندد و با قبلی وداع می کند؛ اما در محیطی که حجاب حاکم است و دیگر قوانین اسلامی رعایت می شود، دو همسر به یکدیگر تعلق دارند و احساسات و عشق و عواطفشان مخصوص یکدیگر است. در بازار آزادِ برهنگی، قداستِ پیمان زناشویی مفهومی ندارد، خانواده ها به سادگی متلاشی می شود و کودکان، بی سرپرست می مانند.

3. پیشگیری از فحشا و فروپاشی نظم جامعه

گسترش دامنۀ فحشا و افزایش فرزندان نامشروع، یکی از پیامدهای دردناک بی حجابی و آزادی های بی حدّوحَصر جنسی است. این مسئله در جوامع غربی و سایر جوامع مشابه، کاملاً مشهود است. عامل اصلی فحشا و ازدیاد فرزندان نامشروع، منحصر به فرهنگ برهنگی و بی حجابی نیست؛ بلکه یکی از عوامل اصلی و مؤثر در این روندِ روبه رشد است. امروزه، یکی از مشکلات جوامع غربی، میزان روبه رشد تولد فرزندانی نامشروع و بدون شناسنامه است. چنین فرزندانی که پدر و مادرشان مشخص نیست و ازنظر حقوقی، مشکلات فراوانی به بار

ص:12

آورده اند، نظم اجتماعی جوامع غربی را تهدید می کنند.

4. جلوگیری از نگاه ابزاری به زن و ابتذال وی

یکی از مسائل مطرح دربارۀ حقوق زنان و بی توجهی به آنان، نگاه ابزاری به زنان است. هنگامی که جامعه زن را با اندام برهنه بخواهد، طبیعی است که روزبه روز، تقاضای آرایش بیشتر و خودنمایی افزون تری از او دارد. در جامعه ای که زن را ازطریق جاذبۀ جنسی اش، وسیله ای برای تبلیغ کالاها و عاملی برای جلب جهانگردان و... قرار می دهند، شخصیت زن تا حد عروسک یا کالایی بی ارزش سقوط می کند و ارزش های والای انسانی او به کلّی فراموش می شود. به این ترتیب، زن وسیله ای برای اشباع هوس های سرکش برخی مردان آلوده و فریب کار می شود. عنصر حجاب و پوشش اسلامی، نه تنها زن را از صحنۀ اجتماع و فعالیت های اجتماعی دور نمی کند، بلکه زمینه های حضور مستمر و فعال زنان را در عرصۀ اجتماع، به همراه حقوق برخورداری از اجتماعی عادلانه تضمین می کند. همچنین، شخصیت

ص:13

تصویر

ص:14

خدادادی زن را از دستبرد نگاه ابزاری دیگران مصون می دارد.

در روایات آمده است: المرأة ریحانة. (= زن همچون ریحانه و شاخه گلی ظریف است.)(1) بی تردید، اگر باغبان آن را پاس ندارد، از دید و دست گل چین مصون نمی ماند. قرآن کریم زنان ایده ا ل را که در بهشت جای دارند، به مرواریدی محجوب و پوشیده در صدف تشبیه می کند: )کأَمْثالِ اللُّؤلُؤ الْمَکنُونِ.( (2) گاه، آنان را به جواهرات اصیلی همچون یاقوت و مرجان تشبیه می کند که جواهرفروشان آن ها را در پوششی ویژه قرار می دهند تا همانند جواهرات بَدَلی، به آسانی در دسترس این و آن قرار نگیرد و ارزش و قدر آن ها کاستی نپذیرد.

باید توجه داشت که حیا و عفاف و حجاب زن، در نقش عاطفی و تأثیرگذاری زن در مرد مؤثر است. لباسِ زن موجب تقویت تخیل و عشق در مرد است و نگه داشتن حریم، یکی

ص:15


1- . شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج14، ص120.
2- . واقعه، 23.

از راه های مرموز برای حفظ مقام و موقعیت زن دربرابر مرد. درواقع، حجاب، هم موجب محدودیت مردان هرزه ای می شود که درصدد کام جویی های آزاد و بی حدّو حَصر هستند، هم موجب مصونیت زنان از دستِ این گروه از مردان. علاوه بر مطالب فوق، استاد مطهری در بیان اینکه چرا حجاب به زنان اختصاص یافته است، می گوید: «اما علت اینکه در اسلام، دستور پوشش اختصاص به زنان یافته، این است که میل به خودنمایی و خودآرایی، مخصوص زنان است. ازنظر تصاحب قلب ها و دل ها، مرد شکار است و زن شکارچی؛ همچنان که ازنظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. میل زن به خودآرایی از حس شکارچی گری او ناشی می شود. در هیچ جای دنیا سابقه ندارد که مردان لباس های بدن نما و آرایش های تحریک کننده به کار برند. این زن است که به حکم طبیعت خاص خود، می خواهد دلبری کند و مرد را دل باخته و در دام علاقۀ خود اسیر سازد. بنابراین، انحرافِ تبرّج و برهنگی، از انحراف های مخصوص زنان است و دستور پوشش هم برای آنان مقرر

ص:16

گردیده است.»(1)

به عبارت دیگر، جاذبه و کشش جنسی و زیباییِ خاص زنانه و تحریک پذیری جنس مردانه، یکی از علت های این حکم است. توصیه و دستور الهی به پوشش و حجاب برای زنان، به منظور ایجاد محدودیت و محرومیت و چیزهایی ازاین قبیل که فقط فریبی شیطانی است، نیست؛ بلکه در واقع، برای آگاهی دادن به گوهر ارزشمند در وجود زنان است که باید از آن مراقبت شود تا به تاراج نرود. این مطلب کاملاً معقول است که هر چیزی ارزشمندتر باشد، مراقبت و محافظت بیشتری می طلبد؛ زیرا باید از دست راهزنان در امان باشد و به ابزاری برای مطامع سودپرستان تبدیل نشود. به یاد داشته باشیم که غریزۀ جنسی، نیرومند و عمیق است و هرچه بیشتر اطاعت شود، سرکش تر می شود؛ همچون آتش که هرچه به آن

ص:17


1- . مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص88.

بیشتر بدمند، شعله ورتر می شود و شهوتِ خود را به صورت عطشی روحی و نیازی اشباع نشدنی درمی آورد. وضعیت جهان معاصر و کشانده شدن عده ای به هم جنس بازی، نشانۀ آشکاری از این حالت است.

بنابراین، رعایت نکردن پوشش اسلامی توسط زنان، نه تنها از بین رفتن حساسیت مردان را به دنبال ندارد، بلکه موجب طغیان غریزۀ جنسی آنان نیز می شود.

پوشش قرآنی

آیا دربارۀ حجاب و پوشاندن موی زنان، آیه ای در قرآن وجود دارد؟

اصل قانون حجاب اسلامی از ضروریات دین مبین اسلام است و هیچ مسلمانی نمی تواند در آن تردید کند؛ زیرا هم قرآن مجید به آن تصریح کرده است و هم روایات بسیاری بر وجوب آن گواهی می دهند. به همین دلیل، فقیهان شیعه و سنّی، به اتفاق، به آن فتوا داده اند.

ص:18

مقصود ما از حجاب، به طور مطلق، پوشش خاص مدّنظر دین است؛ نه معنای اصطلاحی آن که به معنای پرده، حاجب، پوشیدن، پنهان کردن و منع از وصول است.(1)

دربارۀ وجوب حجاب اسلامی برای خانم ها، در قرآن کریم دو آیۀ صریح وجود دارد: 1. در سورۀ نور از واژه «خُمُر» استفاده شده است: )وَ لْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیوبِهِنّ.( (= و روسری های خود را بر سینۀ خود افکنند تا گردن و سینه با آن پوشانده شود.) 2. در آیۀ 59 سورۀ احزاب، از واژۀ «جلباب» یاد شده است: «یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لِأَزْواجِک وَ بَناتِک وَ نِساءِ الْمُؤمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلاَبِیبِهِنَّ ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یؤذَینَ وَ کانَ اللّهُ غَفُوراً رَحِیماً.» (= ای پیامبر، به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب های [یعنی روسری های بلند] خود را بر خویش فرو افکنند. این کار برای اینکه شناخته شوند و آزار نبینند، بهتر است. خداوند همواره آمرزنده و رحیم است.) در

ص:19


1- . نک: راغب اصفهانی، المفردات فی غرائب القرآن.

تصویر

ص:20

آیۀ اول، خُمُر جمع «خِمار» و به معنای روسری و سرپوش است.(1) «جیوب» نیز از واژۀ «جیب» و به معنای قلب و سینه و گریبان است.(2) در این آیه، خداوند پوشش بانوان را به دو شکل گسترش می دهد: اول، پوشیدگی سر و گردن و دوم، پوشاندن زینت ها.

در تفسیر مجمع البیان از علامه طبرسی چنین می خوانیم: «زنان مدینه، اطراف روسری های خود را به پشت سر می انداختند و سینه و گردن و گوش های آنان آشکار می شد و براساس این آیه، موظف شدند اطراف روسری خود را به گریبان ها بیندازند تا این مواضع نیز پوشیده باشد.»(3)

مفسّر نام آور سنّی، فخر رازی، یادآور می شود: «خداوند متعال با به کارگرفتن واژه های

ص:21


1- . راغب اصفهانی، المفردات فی غرائب القرآن، ص159؛ طبرسی، مجمع البیان، ص217.
2- . طبرسی، مجمع البیان، ج7و8، ص217.
3- . همان.

«ضَرب» و «عَلی» که مبالغه در القا را می رساند، درپی بیان لزوم پوشش کامل این نواحی است.»(1) ابن عبّاس در تفسیر این جمله می گوید: تغطّی شعرها و صدرها و ترائبها و سوالفها. (= زن، مو و سینه و دور گردن و نیز زیر گلوی خود را بپوشاند.)(2) پیامبر اکرمˆ به اسماء می فرمودند: «اسماء، وقتی زن بالغ شد، شایسته نیست که دربرابر نامحرم، جز صورت و دست هایش دیده شود.»(3)

برخی ادّعا می کنند که حجاب به معنای مقابله با برهنگی را قبول دارند؛ ولی می گویند در هیچ جای قرآن سخنی از پوشش مو مطرح نشده است. نادرستی این سخن، آشکار است؛ زیرا علاوه بر گفتار ابن عبّاس و شأن نزول آیه، این واقعیت تردیدناپذیر است که زنان مسلمان، حتی قبل از نزول این آیه نیز موهای خود را می پوشاندند و فقط آشکاربودن گردن

ص:22


1- . التفسیر الکبیر، ج23، ص179.
2- . همان.
3- . ابی داود سجستانی، سنن ابی داود، ج4، ص62.

و گوش و زیر گلویشان، مشکل به شمار می آمد. همچنین، در آیه از روسری سخن به میان آمده است. باید پرسید: آیا روسری جز آنچه برسر می افکنند و موها را می پوشانند، معنای دیگری دارد؟ افزون بر این، حکمِ میزان پوشش در روایات متعددی آمده است.(1)

در آیۀ دوم نیز از واژۀ جلباب استفاده شده است. در معنای جلباب چنین گفته اند: الجلباب القمیص او الثوب الواسع. (= جلباب پیراهن یا هر لباسی است که بزرگ و بلند باشد.) یا: الجلباب ثوب اوسع من الخمار دون الرداء تُغطّی به المرأة رأسها و صدرها. (= جلباب لباسی است بزرگ تر از روسری و مقنعه و کوچک تر و کوتاه تر از عبا که زن سر و سینۀ خود را با آن می پوشاند.)(2)

در مجمع البیان و تفسیر تبیان، اثر شیخ طوسی، چنین آمده است: «جلباب روسری

ص:23


1- . نک: فیض کاشانی، تفسیر الصافی، ج3، ص430و431.
2- . نک: مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص158و159؛ سیدعلی اکبر قرشی، قاموس قرآن، ج2، ص41و42؛ علامه طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج16، ص361.

خاصی است که بانوان هنگامی که برای کاری از منزل خارج می شوند، سر و روی خود را با آن می پوشانند.»(1) نزدیک ساختن جلباب، یدنین علیهنّ من جلابیبهنّ،(2) کنایه از پوشاندن چهره و سر و گردن با آن است؛ یعنی چنان نباشد که چادر یا روپوش های بزرگ (مانتو) فقط جنبۀ تشریفاتی و رسمی داشته باشد و همۀ پیکرشان را نپوشاند. سزاوار است زنان چنان چادر نپوشند که نشان دهد اهل پرهیز از معاشرت با مردان بیگانه نیستند و از نگاه چشم های نامحرم نمی پرهیزند. چنین زنانی از مصادیق )کاسیات عاریات( شمرده می شوند: زنانی که ظاهراً پوشیده هستند؛ ولی درواقع برهنه اند.(3)

ص:24


1- . شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج8، ص361؛ طبرسی، مجمع البیان، ج7و8، ص578.
2- . همان، ص580؛ علامه طباطبایی، المیزان، ج16، ص361.
3- . روی عن رسول اللّهˆ: صنفان من اهل النار لم أرهما قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس و نساء کاسیات عاریات، ممیلات مائلات، رؤهنّ کأسنمة البُخت المائلة... . ری شهری، میزان الحکمة، ج2، ص259.

قرآن چنین فرمان می دهد: «بانوان، با مراقبت، جامه شان را بر خود گیرند و آن را رها نکنند تا نشان دهند اهل عفاف و حفظ به شمار می آیند.» تعلیل پایانی آیه نیز بیانگر همین موضوع است؛ یعنی پوششی مطلوب است که خودبه خود، «دور باش» ایجاد می کند و ناپاک دلان را نومید می سازد.(1) بنابراین، جلباب لباسی گشاد و پارچه ای است که همۀ بدن را می پوشاند. علاوه بر این، همان طور که مفسّران بزرگی مانند شیخ طوسی و علامه طبرسی فرموده اند، در گذشته دو نوع روسری برای زنان معمول بود: روسری های کوچک که آن ها را خِمار یا مقنعه می نامیدند و معمولاً در خانه از آن ها استفاده می کردند و روسری های بزرگ که مخصوص بیرون خانه بود. زنان با این روسری های بزرگ که جلباب خوانده می شد و از مقنعه بزرگ تر و از ردا (عبا) کوچک تر بود و به چادر امروزی شباهت داشت، مو و تمام بدن خود را می پوشاندند.

ص:25


1- . مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص160و161.

حکم عصری یا ابدی

دستور حجاب برای زمانی بوده است که زنان مسلمان، با کنیزان اشتباه گرفته نشوند و امروزه، این فلسفه وجود ندارد. آیا این ادعا درست است؟

برخی، از آیۀ 59 سورۀ احزاب چنین برداشتی داشته اند؛ زیرا بعد از آنکه خداوند زنان را به استفاده از جلباب امر کرد، فرمود: «ذلِک أَدْنی أَنْ یعْرَفْنَ فَلا یوذَینَ.» (= این نزدیک ترین راهی است که شناخته شوند آزادند، نه کنیز؛ برای آنکه آزار و اذیت نشوند.) حقیقت این است که اگر کسی به متون روایی و تاریخ اسلام رجوع کند، به راحتی درمی یابد همان طور که نماز و روزه به دورانی خاص اختصاص ندارد، دستور پوشش نیز چنین است و ادعای عصری بودن آن، بی دلیل و غیرکارشناسانه است. در این آیه، یکی از علت های وجوب حجاب، این گونه بیان شده است: زن بی حجاب، همچون کنیزان آن زمان، درمعرض مزاحمت و هتک حیثیت قرار دارد. درمقابل، زنی که پوشش مناسب و باوقاری دارد، وقتی از خانه بیرون می رود،

ص:26

فاسدان و مزاحمان و بیماردلان جرئت هتک آبروی او را پیدا نمی کنند. درواقع، وی را طعمه ای مناسب برای شکار خود نمی بینند؛ زیرا حریم دارد. پس در این آیه، دلیل حکم حجاب بیان شده است و آن علت، امروزه نیز وجود دارد.

چگونگی پوشش

پوشش کامل برای زن، چه پوششی است؟

دربین فلسفه های ذکرشده برای حجاب، دو فلسفه نقش اساسی تری دارد که به طور کامل با یکدیگر مرتبط است: 1. مصونیت زن دربرابر طمع ورزی های هوس بازان؛ 2. پیشگیری از تحریکات شهوانی خارج از ضوابط و هنجارهای الهی و تأمین سلامت و بهداشت معنوی جامعه. حجاب با این نقش و کارکرد مهم و اساسی، پیامی قاطع با خود دارد و آن این است که دربرابر همۀ مردان اجنبی، نوعی هشدار و اعلام «دور باش» می دهد. عوامل مؤثر در

ص:27

رساندن این پیام و اثرگذاری آن عبارت است از:

1. حدود و میزان پوشش

بدون شک، هر اندازه بدن زن پوشیده تر باشد، نقش نیرومندتری در دورسازی دیدگانِ نظاره گر ایفا می کند. اگر نگاه های آلوده را همچنان که در روایات آمده است، «تیرهای زهرآلود شیطان» بدانیم، پوشش زن همانند قوسی است که تیر از آن کمانه می کُند و منحرف می شود و از اصابت و نفوذ در هدف باز می ماند. به عکس، هراندازه بدن زن برهنه تر باشد، تیرهای شیطانی را بیشتر متوجه خود می سازد و از آن ها آسیب می بیند. از این رو، چادر را حجاب برتر شناخته اند؛ زیرا باوجود چنین مسائلی، بیشترین پوشش و مطمئن ترین مصونیت را ایجاد می کند.

2. کیفیت پوشش

میزان ضخامت و حتی کیفیت دوخت لباس، بخش مهمی از حجاب را تشکیل می دهد. بدون

ص:28

شک، لباس های نازک و تنگ و بدن نما، فرودگاه پیکان مسموم شیطان و موجب خیره شدن چشم های هرزه و آلوده و به فساد کشانندۀ جامعه است. درمقابل، لباس های غیربدن نما، دیده ها را از زن دور می سازد و سلامت معنوی او را تأمین می کند.

3. رنگ ها

برخی رنگ ها دیده ها را خیره می کند و برخی دیگر، نگاه ها را از خود می راند و دور می سازد. در عین حال، عالمان دین درزمینۀ رنگ ها تأکید چندانی نکرده اند؛ ولی بر این مسئله پای می فشارند که لباس نباید موجب جلب ِتوجّه و عواقب سوء ناشی از آن باشد. از این روست که در طول تاریخ، زنان مسلمان به میل خود، خارج از خانه و درون جامعۀ عمومی، لباس مشکی را برای حجاب برگزیده اند. پیامبرˆ و امامان‰ نیز این سنّت حسنه را پذیرفته و بیان کرده اند؛ زیرا این گونه، زنان امنیت و مصونیت بیشتری احساس می کنند.

گاهی می گویند لباس مشکی ازنظر اسلام مکروه است؛ حال آنکه هیچ فقیهی به کراهتِ

ص:29

تصویر

ص:30

چادر و عبای مشکی فتوا نداده است. در خودِ روایت نیز چادر و کفش مشکی استثنا شده است. گاهی شُبهه کرده اند که چادر مشکی پوکی استخوان می آورد و آرامش روانی را برهم می زند. اگر چنین بود، خانم هایی که هشتاد سال از چادر مشکی استفاده کرده اند، باید ازپای درآمده باشند؛ حال آنکه هیچ آمار علمی که گواه بر گفته های آنان باشد، دردسترس نیست.

به نظر می رسد پوشش کامل، پوششی است که هیچ چشم بیگانه ای را متوجه خود نکند؛ یعنی لباسی باشد که برجستگی های اندام زن را اصلاً نشان ندهد و اسباب تحریک شهوت مردان را فراهم نکند. زن نیز با آرایش در جامعه ظاهر نشود.

خودنمایی یا خودآرایی

آرایش تا چه حدی برای زنان جایز است؟

درخصوص آرایش و زینت، این پرسش مهم مطرح است که آیا مفهوم آن، واژۀ «زیور» (زینت های

ص:31

جدا از بدن، مانند جواهرات) را نیز دربر می گیرد یا فقط آرایش های متصل به بدن مانند سرمه و خضاب را شامل می شود؟ در پاسخ باید گفت حکم کلّی آن است که خودآرایی جایز است؛ ولی خودنمایی درمقابل نامحرم، ممنوع. آرایش، پدیده ای فطری و طبیعی است.

بنابراین، خداوند زینت و خودآرایی را نهی نمی کند. آنچه در شرع مقدس ممنوع شده، تبرّج و خودنمایی و نیز تحریک و تهییج ازطریق آشکارساختن زینت در محافل اجتماعی است؛ چنان که خداوند می فرماید: «وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِیةِ الْأُولی»(1) و نیز می فرماید: «وَ لایضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ.»(2) این آیه، زنان عرب را از کوبیدن پاهایشان بر زمین نهی می کرد. زنان عرب معمولاً خلخال به پا می کردند و برای اینکه نشان دهند خلخال گران بهایی دارند، پای خود را محکم بر زمین می کوبیدند. فقیه بزرگوار، علامه مطهری، می گوید: «از این دستور

ص:32


1- . احزاب، 33.
2- . نور، 31.

می توان فهمید هر چیزی که موجب جلبِ توجّه مردان می گردد، مانند استعمال عطرهای تند و همچنین آرایش های جالب نظر در چهره، ممنوع است. به طور کلی، زن در معاشرت نباید کاری کند که موجب تحریک و تهییج و جلبِ توجّه مردان نامحرم گردد.»

خداوند در آیۀ 31 سورۀ نور می فرماید: «وَ لا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَمِنْها.» (= زنان مؤمن زینت های خود را درمقابل نامحرم، آشکار نمی سازند؛ مگر زینت هایی که به خودی خود آشکار است.) پس زینت های زن دو گونه است: اول، زینتی که مانند لباس، سرمه، زیر ابرو، رنگ ابرو (به طور متعارف)، آشکار است و پوشانیدن آن واجب نیست و دوم، زینتی که پنهان است؛ مگر آنکه فرد عمداً بخواهد آن را آشکار سازد؛ مانند گوشواره و گردن بند. پوشانیدن این نوع زینت و زیور واجب است.(1)

ص:33


1- . نک: مرتضی مطهری، مسئلۀ حجاب، ص146و147.

تاکنون، مسئلۀ آرایش و زیور درمقابل نامحرم را بیان کردیم. گفتنی است درمقابل افراد محرم، به ویژه شوهر، این محدودیت وجود ندارد.

علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ 32 از سورۀ اعراف می فرماید: «خدای متعال در این آیه(1) زینت هایی را معرفی می کند که برای بندگانش ایجاد کرده و آنان را فطرتاً به وجود آن زینت ها و استعمال و استفاده از آن ها ملهم کرده است و روشن است که فطرت، جز به

ص:34


1- . «یا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِینَتَکمْ عِنْدَ کلِّ مَسْجِدٍ وَ کلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا یحِبُّ الْمُسْرِفِینَ. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِی لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا خالِصَةً یوْمَ الْقِیامَةِ کذلِک نُفَصِّلُ الاْیاتِ لِقَوْمٍ یعْلَمُونَ.» (ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و بخورید و بیاشامید؛ ولی زیاده روی مکنید که او اسراف کاران را دوست نمی دارد. ای پیامبر، بگو زیورهایی که خدا برای بندگانش پدید آورده و نیز روزی های پاکیزه را چه کسی حرام گردانیده است؟ بگو این نعمت ها در زندگی دنیا، برای کسانی است که ایمان آورده اند و روز قیامت نیز مخصوص آنان است. این گونه، آیات خود را برای گروهی که می دانند، به روشنی بیان می کنیم.)

چیزهایی که وجود و بقای انسان نیازمند آن است، الهام نمی کند.»(1) حسّ زیبایی دوستی سرچشمۀ پیدایش انواع هنرها در زندگی بشر است. این گرایش طبیعی، افزون بر آنکه در دیگران آثار مثبت روانی پدید می آورد، به تحققِ آثار گران بهای روانی در شخص آراسته نیز می انجامد. آراستن خود و پرهیز از آشفتگی و پریشانی، در نظام فکری و ذوق سلیم انسان ریشه دارد. پرهیز از خودآرایی، نه دلیل وارستگی از قید نفس است، نه علامت بی اعتنایی به دنیا. وضع ژولیده و آشفته و مراعات نکردن تمیزی و نظافت ظاهری، خودبه خود، شخصیت افراد را در نگاه دیگران خوار می سازد و زبان طعن و توهین دشمن را می گشاید. براین اساس، پوشیدن جامه ای زیبا، بهره گیری از مسواک و شانه، روغن زدن به مو و گیسوان، معطر بودن، انگشتر به دست کردن و سرانجام، آراستن خویش هنگام عبادت و معاشرت با محرمان، از

ص:35


1- . نک: علامه طباطبایی، المیزان، ج8، ص79.

مستحبات مؤکد و برنامه های روزانۀ مسلمانان است.

امام حسن مجتبی† بهترین جامه های خود را در نماز می پوشیدند و در پاسخِ کسانی که سبب این کار را می پرسیدند، می فرمودند: اِنَّ اللَّهَ جَمیلٌ وَ یحِبُّ الْجَمالَ فَاَتَجمَّلُ لِرَبّی. (= خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد. پس خود را برای پروردگارم زیبا می سازم.)(1) در کتاب های حدیثی ما نیز ابواب مفصلی دربارۀ استحباب این مسئله وجود دارد. برای اطلاع بیشتر دراین باره، می توانید به صفحات 12 و 53 و 91 تا 107 از کتاب حلیةالمتقین نوشتۀ علامه مجلسی مراجعه کنید.

ص:36


1- . طبرسی، مجمع البیان، ج3و4، ص673.

حجاب در نماز

چرا بانوان در نماز باید حجاب داشته باشند؟ مگر خداوند نامحرم است؟

ازآنجاکه در این پرسش، مسئلۀ نماز مطرح است و اساس بسیاری از احکامِ نماز و سایر عبادت ها، فراخوان بشر به تعبّد و اظهار بندگی دربرابر پروردگار است، فقط درحدّ فهم خود می توانیم پاسخ دهیم. دستیابی به علت و فلسفۀ احکام عبادی، بسیار مشکل است و همۀ آن ها حکمت و علت خاصی دارد. ازاین رو، پی بردن به همۀ آن اسرار برای ما میسّر نیست. به هرحال، حجاب و پوشش بانوان در نماز، علت ها و فلسفه های متعددی دارد؛ ازجمله:

1. این کار، نوعی تمرین مستمر و روزانه، برای حفظ حجاب بوده و یکی از عواملی است که در پاسداشت دائمی پوشش اسلامی زن و جلوگیری از آسیب پذیری آن، نقش مهمی ایفا می کند. همان گونه که هر عبادتی مانند نماز، تعلیم و تمرین یاد خداوند سبحان و بازگشت به سوی او در آخرت و تزکیه و تربیت خود برای زندگی ابدی است، حجاب زن در نماز نیز آموزش و تمرین و تذکر پوشش عفیفانۀ اوست. همان پوشش به غیر از نماز نیز

ص:37

باید دربرابر نامحرم رعایت شود. نماز آموزشگاه معارف و نیازهای بسیار مهم و حیاتی انسان و پرورشگاه ایمان و تقوا و اخلاق انسانی و الهی، به ویژه عفاف و حجاب، است. نماز مظهر حقیقت و سیمای ملکوتی دین اسلام است. نماز آیینۀ دین الهی است. خداوند حکیم تمام معارف و قوانین مهم و ریشه ای و مسائلی که حیات معنوی و اخلاقی و سعادت دنیوی و اخروی انسان و جامعه را تأمین می کند، به طور اجمالی و کلّی، در نماز مقرر کرده است.

2. داشتن پوشش کامل در پیشگاه خداوند، نوعی ادب و احترام به ساحت قدس ربوبی است. از این رو، برای مرد نیز ستر عورت واجب است و دربرداشتن عبا و پوشاندنِ سر در نماز، مستحب . همین ادبِ حضور در پیشگاه الهی، زمینه ساز حضور معنوی و باریافتن به محضر حق می شود. رعایت این ادب برای زنان اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا به طور معمول، آنگاه که زنان دربرابر بزرگی قرار می گیرند، در ابتدا، وقار و حجاب خود را حفظ می کنند. البته حکم

ص:38

پوشش در نماز با حفظ حجاب دربرابر نامحرم تفاوت هایی دارد؛ مثلاً پوشاندن روی پا دربرابر نامحرم، واجب است؛ ولی در نماز، بدون حضور نامحرم، واجب نیست.

3. زن مظهر حیا و عفاف و حیا نیز جلوه گاه حریم است و والاتر از حریم خدا، حریمی وجود ندارد. پس باید دربرابر عظمت کبریایی اش با حیا و با عفت باشیم تا حدّ بندگی خود را نشان دهیم. هرچند رعایت عفت و حیا برای مردان نیز لازم است، برای زنان ضرورت محوری دارد. اصولاً زنان مظهر زیبایی و لطافت و ظرافت در خلقت هستند. آنان مرواریدهایی گران بها و زیبا هستند که خداوند، به سبب هنرنمایی خود، آنان را خلق کرده و هیچ گاه نمی خواهد از ارزش آنان کاسته شود. این مخلوق و گوهر ارزشمند هرچه پرده نشین و دارای ناز و کناره گیر از بازارهای عمومی باشد، بر قدر و منزلتش افزوده می شود. به همین دلیل، خدای سبحان تمام بدن او را واجب السّتر دانسته و درهرحال، احترامش را واجب شمرده است. حتی وقتی خداوند می خواهد از خصوصیات و اهمیت و ارزش حوری های بهشتی

ص:39

بگوید و از آن ها تعریف کند، می فرماید: «حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِی الْخِیامِ.» (= حوریانی پرده نشین در دل خیمه ها)؛(1) یعنی ارزش آن ها به این است که اختصاصی و پرده نشین هستند و دردسترس عموم قرار ندارند.

حال، با توجه به این خصوصیات حیرت آور و منحصربه فرد، مسلّماً این احترام و متانت و وقار در نماز و مقابل خداوند، سزاوارتر است و فقط مسئلۀ محرم و نامحرمی مطرح نیست.

پوشش مردان

چرا حجاب بر مرد واجب نشده است؟

دربارۀ مردان این گونه نیست که نوع پوشش آنان به هر صورتی جایز باشد و با هر نوع

ص:40


1- . الرحمن، 72 .

لباسی از خانه بیرون آیند؛ بلکه مردان نیز محدودیت های خاصی درزمینۀ پوشش دارند. اما محدودۀ پوشش آنان، به علت حضور بیشتر در اجتماع و کارهای سخت و اینکه زن مظهر جمال و زیبایی و مرد موتور محرکۀ اقتصاد در جامعه است، با زنان متفاوت است. علاوه بر این، همان طور که شهید مطهری می گوید، میل به خودنمایی و خودآرایی، مخصوص زنان است و ازنظر تصاحب قلب ها و دل ها، مرد شکار است و زن شکارچی؛ همچنان که ازنظر تصاحب جسم و تن، زن شکار است و مرد شکارچی. زن به حکم طبیعت خاص خود می خواهد دلبری کند و مرد را دل باخته و در دام علاقۀ خود اسیر سازد.

درعین حال، اسلام برای مردان نیز پوششی درحدّ معقول قرار داده است و آنان آزادی بی حدّو حَصری در پوشش ندارند. افزون براین، اسلام آنان را بر حفظ نگاه از نامحرم و کنترل شهوت در نگاه تکلیف کرده است. کنترل نگاه برای مردان، درمقایسه با زنان، سخت تر است. برای توضیح بیشتر، ذکر دو نکته ضروری است: 1. بسیاری از فقها فرموده اند که زن نباید

ص:41

به بدن لخت مرد نامحرم، به جز سر و صورت و گردن، نگاه کند. این حکم، دلیل قطعی دارد که در جای خود بیان شده است؛ 2. ممکن است نگاه زن به بدن مرد نامحرم حرام باشد؛ ولی پوشش آن برای مرد واجب نباشد. همان گونه که نگاه مرد به صورت و دست های زن از روی شهوت حرام است؛ ولی پوشش آن برای زن واجب نیست.

اکنون این پرسش پیش می آید: اگر مردی با این وضعیت بیرون آید و بداند زنان از روی عمد و لذت به بدنش نگاه می کنند، آیا ازنظر شرعی مرتکب گناه شده است؟ برخی به حرمت فتوا داده و مردان را از این عمل نهی کرده اند. اصلی ترین مستند و مبنای این حکم قاعدۀ فقهی «اعانه بر اثم» است که در فقه، کاربرد فراوانی دارد. معنای این قاعده آن است که هرکس زمینۀ تحقق و پیاده شدن گناه را برای دیگری فراهم سازد، خود نیز مانند انجام دهندۀ آن، گناهکار است. برخی فقها نیز معتقدند دلیل و قاعدۀ فقهی، «تعاون بر اثم» است، نه «اعانه بر اثم».

طبق قاعدۀ دوم، اگر مرد با لباس آستین کوتاه و به قصد این بیرون آید که زنان به او نگاه

ص:42

کنند، شریک گناه شده و قاعدۀ فقهی دربارۀ او پیاده می شود؛ اما اگر به این انگیزه نباشد، اِشکالی ندارد. به هر صورت، برای مرد مؤمن سزاوار نیست با لباس نامناسب در اجتماع حاضر شود و در مواقعی که مفاسد خاصی بر آن مترتب شود، به فتوای فقها، حرام است. توصیه می کنیم که در جزئیات مسئله، به رسالۀ مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

نکتۀ آخر

مسئلۀ حفظ پوشش و ایجاد مزاحمت نکردن برای بانوان، فقط توصیه ای اخلاقی نیست؛ بلکه حکمی اسلامی و حکومتی به شمار می آید. خداوند در ادامۀ آیۀ حجاب در سورۀ احزاب می فرماید: «لَئِنْ لَمْ ینْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَ الْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِینَّک بِهِمْ ثُمَّ لا یجاوِرُونَک فِیها اِلاَّ قَلِیلاً.» (= اگر منافقان و بیماردلان و کسانی که در شهر نگرانی به وجود می آورند، از کارهای خود دست برندارند، ما تو را ضد آنان خواهیم برانگیخت و تو را بر آنان سخت مسلط

ص:43

می کنیم تا جز مدتی اندک، در همسایگی تو زندگی نکنند.)

درنتیجه، همان گونه که امر به همۀ معروف ها و نهی از همۀ منکرها، بر مؤمنان و بر حکومت اسلامی واجب است، دربارۀ مسئلۀ حجاب نیز این قاعدۀ کلّی و شرعی جاری است و جایز نیست هیچ کس درمقابل آن بی اعتنا باشد یا آن را کوچک و بی اهمیت شمارد.

زنان باید توجه داشته باشند که خداوند بر احکام خویش غیرت دارد و هیچ گاه به ترک دستورهای خود راضی نمی شود. اصلاً مسئله این نیست که بیرون گذاشتن چند تار مو چه اهمیتی برای خداوند دارد. مهم این است که نافرمانی چه خدای بزرگی انجام می شود؛ علاوه بر اینکه فواید اجرای دستورهای خداوند به خود انسان و جامعۀ انسانی می رسد. به روشنی می توان نتیجه گرفت آنچه خداوند حلال کرده است، خوبی و خوشی را برای مردان و زنان جامعۀ ما به ارمغان خواهد آورد و آنچه حرام کرده است، در کوتاه مدت یا بلندمدت، سلامتی و آرامش آدمی را به خطر خواهد انداخت و پشیمانی و پریشانی درپی خواهد داشت.

ص:44

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109