رهنما46 (پرداخت خمس چرا و چگونه)

مشخصات کتاب

عنوان و نام پدیدآور : پرداخت خمس ؛ چرا و چگونه؟/ گردآورنده معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی[ آستان قدس رضوی].

مشخصات نشر : مشهد: انتشارات قدس رضوی،1391.

مشخصات ظاهری : 50ص.؛11×17س م.

فروست : رهنما.

شابک : 978-600-6543-67-3

وضعیت فهرست نویسی : فیپا

یادداشت : کتابنامه .

موضوع : خمس

شناسه افزوده : آستان قدس رضوی. معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی

شناسه افزوده : موسسه انتشاراتی قدس رضوی

رده بندی کنگره : BP188/6/پ4 1391

رده بندی دیویی : 297/356

شماره کتابشناسی ملی : 2866911

ص:1

اشاره

تصویر

ص:2

تصویر

ص:3

پرداخت خُمس؛ چرا و چگونه؟

تصویر

ص:4

به ضمیمۀ پرسش وپاسخِ های کاربردی و رایج

1. خمس چه جایگاهی در میان احکام اسلام دارد؟ فلسفۀ آن چیست و چرا باید آن را پرداخت؟

2. مصادیق و نیز مصارف خمس کدام اند؟ تعریف مَئونه چیست؟ مبدأ سال خمسی را چگونه باید مشخص کرد؟

3. پاسخ مراجع بزرگوار را به پرسش های رایج درباب چندوچونِ پرداخت خمس، به صورت منظم و موضوع بندی شده، بیان کنید.

ص:5

تصویر

ص:6

1. اهمیت خمس

تصویر

ص:7

خمس یکی از فرایض اسلامی و میوه ای از درخت ایمان است که به وسیلۀ اجتناب از مال اندوزی و تطهیر نفْسِ خود از مظاهر فریبندۀ دنیا و تزکیۀ آن از آزمندی و حرص، به دست می آید. قرآن مجید در بیان اهمیت خمس، ایمان را با آن پیوند داده است: )وَ اعلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَی ءٍ فَاَنَّ لِلّه خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ وَ لِذِی القُرْبی وَ الیتامی وَ المساکینِ وَ ابنِ السَّبیلَ اِنْ کنتُم آمَنتُم بِاللهَ وَ ما اَنْزَلْنا عَلی عَبْدِنا یومَ الفُرقان یوْمَ التَقیَ الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلی کلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ.( (= و بدانید یک پنجمِ غنیمت هایی که گرفته اید، برای خدا و رسول و از آنِ خویشاوندان [او] و یتیمان و بینوایان و درراه ماندگان است. اگر به خدا و قرآنی ایمان آورده اید که بر بندۀ خود (حضرت محمد) در روزِ جدایی [حق از باطل] نازل کردیم؛ همان روزی که آن دو گروه، با هم رو به رو شدند؛ و خدا بر هر چیزی

ص:8

تواناست.)(1) این آیه به «آیۀ خمس» معروف است.

خداوند متعال خمس را به پیامبر اسلام… و ذریه گرامی او‰، به منظورِ اِکرام و احترام آنان اختصاص داده است. امام محمدباقر† فرموده اند: «برای هیچ کس جایز نیست با مالی خرید کند که خمس به آن تعلق گرفته است؛ مگر اینکه حقّ ما را به ما برساند.»(2)

نیز، عمران بن موسی می گوید که آیه خمس را بر حضرت خواندم. پس، فرمودند: «هر آنچه از آنِ خداست به پیامبر می رسد و هر آنچه از آنِ پیامبر شود، به ما (اهل بیت) خواهد رسید.» سپس، فرمودند: «خداوند ارزاق مؤمنان را در پنج قسمت به آنان ارزانی داشته است تا یکی را در راهِ خدا انفاق کنند و چهار قسمت را به حلال بخورند... این دستورها، سخت و دشوار

ص:9


1- 1. انفال/21.
2- 2. «لا یحلّ لاحد ان یشتری من الخمس شیئاً حتی یصل الینا حقّنا»، وسائل الشیعه، ج6، باب1، ح4.

است و کسانی به آن عمل می کنند و سختی ها را تحمل می دارند که خداوند، آنان را در راه ایمان، امتحان کرده است.»(1)

ص:10


1- . «ما کان للّه فهو لرسوله و ما کان لرسوله فهو لنا ثم کان و الله لقد یسّر الله علی المؤمنین ارزاقهم بخمسة دراهم قبلوا لربّهم واحداً و اکلوا اربعه احلاّء ثم قال هذا من حدیثنا صعب مستصعب لایعمل به و لایصبر علی الاّ ممتحن قلبه للایمان»، همان، ابواب «ما یجبُ فیهِ الخُمس»، باب1، ح6.

2. مصادیقِ وجوب خمس

تصویر

ص:11

در اسلام، یکی از واجبات مهم مالی، خمس است که از فروع دین و جزء عبادات شمرده می شود؛ ازاین رو، باید با قصد قُربت انجام گیرد. تمام مذاهب اسلامی، چه شیعه و چه سنّی، در اصلِ وجوب خمس اتفاق نظر دارند و تنها اختلاف میان آنان، مصادیق و نیز مصارف آن است: بیشترِ اهل سنّت بر این باورند که تنها به غنایم جنگی و گنج، خمس تعلق می گیرد؛(1) اما فقیهان شیعی معتقدند که خمس در هفت چیز واجب است: 1. غنایم جنگی؛ 2. غوّاصی (اشیایی که با فرورفتن در آبِ دریاها، به دست می آید.)؛ 3. گنج؛ 4. معدن؛ 5. سود تجارت؛ 6. مال حلالِ مخلوط به حرام؛ 7. زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد. در پنج قِسم اول، فقهای شیعه اتفاق نظر دارند و دو قِسم اخیر، نظر مشهور آنان می باشد.

آنچه امروزه موضوعِ بحث و پژوهش است، خمسِ سود و درآمدِ کسب می باشد. آیۀ )وَ

ص:12


1- . ر.ک: محمدجواد مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ص186؛ سیدابوالقاسم خویی، مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس، ص197.

اعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِن شَی ء فَاَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و لِلرَّسُولِ وَ...((1) به نظر فقیهانِ شیعی، نه تنها بر وجوب خمسِ غنایم جنگی دلالت می کند، بلکه شامل هرگونه درآمدِ کسب نیز می باشد. واژۀ «غنیمت» از نظر لغت، معنای گسترده ای دارد و به هرگونه درآمد و فایده ای اطلاق می شود که به انسان می رسد.(2) غنیمت جنگی و سود تجارت، هر دو را غنیمت می شمرند و مشمول آیه می دانند. البته، هر چند شأن نزول آیه دربارۀ غنایم جنگی است، ولی این سخن، معروف است که شأن نزول، هیچ گاه، مخَصِّص نیست و نمی تواند آیه را به خود محدود کند. در تقریرات درس حضرت آیت الله بروجردی، چنین آمده است:

«درست است که [این] آیه دربارۀ خاص نازل شده است؛ ولی، هیچ گاه مورد مخَصِّص نیست و دانشمندان اهل سنّت هم که خمس را در غیرغنایمِ جنگی انکار کرده اند، در این آیه،

ص:13


1- . متن کامل آیه را، با ترجمه، در پرسش 1 ذکر کردیم.
2- . ر.ک: مجمع البحرین، لسان العرب، تاج العروس، مادۀ «غنم».

شأن نزول را تخصیص دهنده و محدودکننده ندانسته اند و درحالی که آیه در غزوۀ بدر نازل شده است، آن را شاملِ تمامی جنگ ها شمرده اند. اگر قرار بود مورد خاص، در آیه، مخَصِّص باشد، باید آن را محدود به جنگ بدر بدانند.»(1)

گذشته از همه این ها، در روایت معتبری، معروف به صحیحه علی بن مهزیار، امام جواد† غنیمت را در این آیه، به معنای گسترده ای در نظر گرفته و آن را به درآمدِ کسب، تفسیر کرده اند. در بخشی از آن آمده است: «فامّا الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کلّ عام، قال الله

تعالی: و اعلموا انّما غنِمتم مِن شَی ء فأنّ للّهِ خُمسه... .» (2) در این حدیث، امام واژۀ «الفوائد» را در کنارِ «الغنائم» جای داده و هر دو را مصداق آیه قلمداد کرده است و تردیدی نیست که منظور از فواید، هرگونه سود و درآمدی است که به انسان می رسد. بنابراین، از مجموع مسائل و

ص:14


1- . زبدة المقال، ص5.
2- . وسائل الشیعه، ج6، باب8، ابواب «ما یجبُ فیهِ الخُمس»، ح5.

قرائنِ یاد شده، به دست می آید که قرآن، به صراحت، از خمسِ درآمد، یاد و بر وجوب آن، دلالت کرده است؛ به ویژه آنکه حضرت جواد† نیز از آن، معنای وسیعی را دریافته و برای پیروانشان تبیین و تفسیر کرده اند.

چنانچه کسی در تمام آنچه بیان کردیم، اِشکال کند و آیه را در خمس غنایمِ جنگی منحصر بداند، در پاسخ خواهیم گفت: به جز قرآن، روایات متعددی از ائمه‰ نقل کرده اند که به خوبی، بر وجوب خمسِ درآمد، دلالت می کند(1) و تمامیِ فقیهان شیعی نیز به آن ها استناد جسته و در کتاب های فقهی خود، آن ها را ذکر کرده اند.

گفتنی است که اکثر اهل سنّت، از سویی خمس در غیرغنایم جنگی را انکار کرده اند و از دیگر سوی، دسترسی به صندوق زکات را بر ساداتِ بنی هاشم، حرام شمرده اند! درحالی که

ص:15


1- . ر.ک: وسائل الشیعه، ابواب «ما یجبُ فیهِ الخُمس» و ابواب الانفال.

در بین این دسته نیز، همانندِ سایرین، یتیم و مسکین به چشم می خورد. اکنون این سؤال پیش می آید که فقرای سادات بنی هاشم، از چه بودجه ای اِمرارمعاش کنند؛ با این اعتقاد که جنگ در تمام دوران زندگی و در همه جوامع، نه مطلوب است و نه پابرجا و همیشگی، تا آنان بتوانند از خمس غنایم جنگی ارتزاق کنند.(1)

ص:16


1- . مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس، ص343.

3. تاریخچۀ خمس

تصویر

ص:17

تردیدی نیست که آیۀ خمس در عصر رسالت نازل شده است و پیامبر اکرم… این فریضه را به اجرا درآورده اند و مسلَّم این است که حضرت رسول…خمسِ غنایم جنگی را اخذ می کردند؛ اما خمسِ سود تجارت، بنابه ضرورت و مصالحی، تا عصر امامان‰ به تأخیر افتاد. این ضرورت را شاید بتوان در چند امر خلاصه کرد:

3-1 خمس با زکات این تفاوت را دارد که منفعت زکات به عموم مسلمانان برمی گردد؛ ولی موضوع خمس به شخص پیامبر اکرم… و خویشان او اختصاص دارد؛ لذا ایشان مصلحتی بر اجرای آن نمی دیدند.(1)

3-2 در عصر رسالت، فقر عمومی بر جامعه حاکم بود و مسلمانان به جهتِ تنگ دستی، قدرت پرداختِ خمس را نداشتند. ازاین رو، پیامبر گرامی اسلام… از بیانِ مسئله و

ص:18


1- . سیدابوالقاسم خویی، مستند العروة الوثقی، کتاب الخمس، ص196.

جمع آوریِ خمسِ درآمد، صرف نظر کردند.

3-3 رویکرد سیاسی مهم ترین عاملی بود که نگذاشت ائمۀ معصومین‰ تا زمان امام باقر† به بعد، این فریضه الهی را به اجرا درآورند؛ زیرا، جلب و جمع اموال از وظایف سلطان بود و هرکس با آنان رقابت می کرد، به عنوان فرد متمرِّد از قانون و مخالفِ حاکمیت و به اتهامِ جمع آوریِ سلاح و توطئه علیه رژیم، تحت تعقیب قرار می گرفت. پس از برقراریِ آزادی نسبی در عصر عباسیان، موقعیت اجتماعیِ ائمه‰ این امکان را داد تا ایشان به طور غیرعلنی، خمس را از مسلمانان دریافت کنند.(1)

3-4 پیامبر اسلام… ازیک سو، به جهتِ ارتباطشان با غیب می دانستند که در آینده نه چندان دور، امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود، منحرف شده و به دستِ نااهلان

ص:19


1- . محمدتقی مدرسی، احکام الخمس، ص16.

و غاصبانِ زورگو می افتد و ازدیگر سوی، می دانستند که خمس «وجه الاماره» است و باید به دست حاکم و سلطان سپرده شود. اگر حضرت رسول… وجوبِ خمس درآمدِ کسب را بیان و آشکار می کردند، این امر فرصتی برای حاکمانِ جوْر پیش می آورد تا با دستاویزِ شرعی، اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بیفزایند. این پیش بینی و تیزبینیِ حضرت رسول… باعث شد که این حکم الهی، در پرده خفا پنهان بماند.(1)

ص:20


1- . سیدمحمود هاشمی شاهرودی، کتاب الخمس، ج2، ص45.

4. فلسفه خمس

تصویر

ص:21

آنچه می آید، تنها بر اساس فهم ما از کتاب و سنّت است و چه بسا وجوب خمس، حکمت و علل بیشتری داشته باشد که از دید ما مخفی مانده است:

4-1 تردیدی نیست که اسلام به صورت یک مکتب اخلاقی یا فلسفی یا اعتقادیِ محض ظهور نکرد؛ بلکه به عنوان آیینی جامع که تمام نیازمندی های مادّی و معنوی در آن پیش بینی شده است، پا به عرصه ظهور گذاشت. ازسوی دیگر، این مکتب از همان عصر پیامبر اسلام… با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه، ایشان برای اداره آن، نیاز به پشتوانه مالیِ غنی و منظمی داشتند تا بتوانند در سایه تشکیل حکومت اسلامی، از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمانِ جامعه، دست گیری کرده و این خلاءِ اقتصادی را پُر کنند. خداوند متعال با نزول آیات زکات، دستِ یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبیّ اکرم… فرستاد و با واجب ساختنِ زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیات هایی است که درحقیقت، جزوِ اموال عمومی جامعه اسلامی است و نیز به

ص:22

غیربنی هاشم (غیرسادات) اختصاص دارد و لذا، مصارف آن عموماً در مواردِ یادشده است.

ولی امام† در مقام رئیس حکومت نیز با هزینه هایی روبه روست که باید تأمین شود: او برای پیش بُرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمینِ این منظور، بر متمکّنانِ جامعه، واجب شده است.(1) ازاین رو، در روایت، از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد کرده اند.(2)

4-2 خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت پیامبر اسلام… محل تأمین بودجه فقرای بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را، از خمس قرار داد و سهم آنان را قرینِ سهم خود و رسول فرمود، تا زمینه تحقیرِ آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی مردم، در پرداخت زکات به فقیران نوعی برتری برای خود و حقارتی نسبت به گیرنده احساس کنند. درحالی که

ص:23


1- . ناصر مکارم شیرازی، یک صد و هشتاد پرسش و پاسخ، ص423تا425 و تعلیقات علی العروة، کتاب الخمس، ص392.
2- . ر.ک: وسائل الشیعه، ج6، کتاب الخمس، باب2، ح12.

تصویر

ص:24

در پرداخت خمس و «وجه الاماره»، قضیه عکسِ آن است و برتری، برای گیرنده می باشد.(1)

4-3 خمس برای تأمین بودجه هر کارِ خیری است که امام بخواهند انجام دهند و برای هر موقعیتی که ایشان صلاح بدانند، مصرف کنند.(2)

4-4 خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود: همچنان که هر فرد با انجام دادنِ هر وظیفه ای، مرحله ای از کمال را می پیماید، با ادای خمس به قصد قربت و بُریدن از دنیا نیز وظیفه اش را انجام داده و خود را از گناهان پاک کرده است و به سوی کمال، ترقّی می کند.(3)

ص:25


1- . ر.ک: وسائل الشیعه، ج6، ابواب قسمه الخمس، باب1، ح4و8.
2- . «فما کان للّه فهو لرسوله یضعه، حیث شاء.» (= آنچه خاص خداست، برای پیامبر اسلام است؛ هر جا صلاح بداند قرار می دهد.»، همان، ابواب الانفال، باب1، ح12.
3- . در مکاتبه امام رضا† به یکی از یارانش آمده است: «ان اخراجه (خمس) مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم.» (= پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است.»، همان، ابواب الانفال، باب3، ح2.

4-5 تحقق اِحیای دین خدا و برقراریِ حکومت اسلامی که هدف اصلیِ این مکتب است،(1) نیاز به بودجۀ مستقل و جدای از بودجۀ زکات دارد. خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های یک انقلاب، برای رسیدن به حکومت عدل الهی، فراهم می آورد. قدرتِ موجودیت دینیِ تشیّع و زنده ماندنِ این مکتب در عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است و این منبع مالی، به اهل بیت‰ و علما که وارثان آنان هستند، این توانایی را داد تا باوجودِ فشار و اختناق دستگاه ظلم، در راه خداوند سبحان ایستادگی کنند.

ص:26


1- . در همان مکاتبه، آمده است: «اِنّ الخمسَ عونُنا علی دیننا.» (= خمس کمک ما در برقراریِ دین خداست.)، همان، ابواب الانفال، باب3، ح2.

5. مَئونه

تصویر

ص:27

«مَئونه» مخارجی را گویند که در زندگی، هزینه می شود و شامل امور زیر است:(1)

5-1 هزینه های زندگیِ شخصی: خوراک، پوشاک، خانۀ مسکونی، وسایل زندگی، وسیلۀ نقلیه، لوازم تحصیلی، رایانۀ خانگی، هزینۀ ازدواج و...؛

5-2 هدایا و بخشش ها: خیرات، صدقات، جوایز و...؛

5-3 مخارج سفر حجِ واجب و مستحب، سفر، زیارت، گردش و تفریح؛

5-4 حقوقی که بر عهدۀ شخص است: دیه، غرامت و کفاره.

هزینه های زائد بر نیاز و شأن افراد، جزء مَئونه محسوب نمی شود؛ بنابراین، اگر فردی بیشتر از این مقوله صرف کند، به گونه ای که عرفاً آن را اِسراف بشمرند، باید سرِ سال، خمس آن ها را بپردازد.

ص:28


1- . العروة الوثقی، ج2، کتاب الخمس، م61.

6. سال خمسی

تصویر

ص:29

هرگاه انسان از راه زراعت، صنعت، تجارت یا از طریق کارگری و کارمندی در مؤسسات گوناگون، درآمدی به دست آورد، خمس (یک پنجمِ) آن به امام† و سادات اختصاص می یابد و باید آن را در عصر غیبت، به فقیهِ جامع شرایط بدهد. البته به او فرصت داده اند تا یک سال صبر کند و چنانچه در این مدت، آن درآمد را در نیازهای خود و خانواده استفاده نکند و تمام یا مقداری از آن، تا پایانِ سال زیاد بیاید، باید خمس آن مقدارِ باقی مانده را بپردازد. این امر در حقیقت، نوعی اِرفاق و آسان گیری در زندگیِ مؤمنان به شمار می رود. این فرصتِ یک ساله را «سال خُمسی» یا «سال مالی» گویند.(1)

ص:30


1- . العروة الوثقی، ج2، م72.

7. پرسش وپاسخِ های کاربردی و رایج

7-1 خمس درآمد زن

تصویر

ص:31

آیا به درآمدِ زنی که برای خود کسبی دارد، ولی مخارج او را شوهر می دهد، خمس تعلق می گیرد؟

همۀ مراجع: آری، باید خمسِ آن را بدهد؛ ولی اگر مقداری از آن را در نیازهای زندگی خرج کرده باشد، تنها باید خمس باقی مانده را بدهد.(1)

7-2 خمس سپرده گذاری

آیا به پولی که در بانک، سپرده گذاری کرده ایم و از درآمد (سودِ) آن، ارتزاق می کنیم، خمس تعلق می گیرد؟

امام، خامنه ای، فاضل، سیستانی، مکارم: اگر پولِ سپرده گذاری از درآمدِ کسب باشد، خمس دارد. [اما درصورتی که] با پرداخت خمس، هرچند به صورت اقساط، نتواند زندگیِ

ص:32


1- 22. توضیح المسائل مراجع، م1757؛ نوری، توضیح المسائل، م1753؛ العروة الوثقی، ج2، م83؛ خامنه ای، اجوبة، س997؛ دفتر: وحید.

خود را اداره کند، خمس ندارد.(1)

نوری، تبریزی، بهجت: اگر از درآمدِ کسب باشد، آن مقدار از پول سپرده گذاری که ادارۀ زندگی به آن بستگی دارد، خمس ندارد؛ ولی به مقدارِ بیش از آن، خمس تعلق می گیرد.(2)

صافی، وحید: اگر پولِ سپرده گذاری از درآمدِ کسب باشد، خمس دارد و چنانچه شخص نمی تواند با پرداخت خمسِ آن، اِمرارمعاش کند، می تواند با حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) دست گردان کند.(3)

ص:33


1- . العروة الوثقی، ج2، م59؛ مسائل، ج1، س708؛ مکارم، استفتائات، ج2، س543؛ سیستانی، منهاج الصالحین م 1219 1213؛ دفتر: خامنه ای.
2- . نوری، استفتائات، ج1، س271؛ تبریزی، تعلیقه، م32؛ تبریزی، استفتائات، س948؛ بهجت، توضیح المسائل، م1401.
3- . دفتر: صافی، وحید.

7-3 خمس سرمایه

کسی که با سختی، سرمایه ای تهیه کرده است که اگر خمسِ آن را بدهد، با بقیۀ آن نمی تواند کاری شروع کند که با آن می خواهد اِمرارمعاش کند، آیا باید خمسِ این سرمایه را بدهد؟

همه، به جز مراجع زیر: چنانچه با پرداخت خمسِ آن، هرچند به صورت اقساط، نمی تواند اِمرارمعاش کند، خمس ندارد.(1)

صافی، وحید: خمس دارد؛ ولی می تواند با حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) دست گردان کند.(2)

نوری، تبریزی، بهجت: آن مقدار از سرمایه که ادارۀ زندگی به آن بستگی دارد، خمس

ص:34


1- . امام، استفتائات، ج1، س35؛ مکارم، استفتائات، ج2، س543؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س765؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م1219؛ سیستانی، المسائل المنتخبه، م588؛ دفتر: خامنه ای.
2- . دفتر: صافی، وحید.

ندارد؛ ولی به مقدارِ بیش از آن، خمس تعلق می گیرد.(1)

7-4 خمس هدیه

اگر پدر و مادر یا هر شخص دیگری، چیزی به انسان هدیه کنند، آیا باید خمس آن را داد؟

خامنه ای، نوری: هدیه خمس ندارد.(2)

سیستانی، صافی: چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.(3)

فاضل، مکارم، بهجت: چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب، باید

ص:35


1- . نوری، استفتائات، ج1، س271؛ بهجت، توضیح المسائل، م1401؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، کتاب الخمس، م32.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1753؛ خامنه ای، اجوبة، س850؛ نوری، توضیح المسائل، م1749.
3- . توضیح المسائل مراجع، م1753.

تصویر

ص:36

خمس آن را بدهد.(1)

تبریزی، وحید: چنانچه مقدارِ آن فراوان و چشمگیر باشد و از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.(2)

7-5 هدیۀ غیرمُخمَّس

کسی که شیعه است، ولی خمس نمی دهد، اگر مالی به من هدیه کند که خمسش را نداده است، آیا باید خمس آن را بدهم؟

همه، به جز سیستانی و تبریزی: بر شخصِ گیرنده واجب است که خمس آن را بدهد.(3)

ص:37


1- . همان، م1753.
2- . همان، م1753؛ وحید، توضیح المسائل، م1761.
3- . توضیح المسائل مراجع، ج2، م1763؛ بهجت، وسیلة النجاة، ج1، م1422.

سیستانی، تبریزی: خمس آن بر عهدۀ بخشنده است و بر شخص گیرنده، چیزی واجب نیست.(1)

7-6 جایزۀ مسابقات

آیا به جوایز مسابقات ورزشی و قرآنی و... که یک سال از آن ها گذشته، ولی هیچ استفاده ای از آن ها نشده است، خمس تعلق می گیرد؟

امام، خامنه ای، نوری: خمس ندارد.(2)

فاضل، بهجت، مکارم: بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهند.(3)

تبریزی، وحید: اگر مالِ کم ارزشی باشد که نوعاً تا آخرِ سال مصرف می شود، خمس ندارد

ص:38


1- . توضیح المسائل مراجع، ج2، م1763.
2- . خامنه ای، اجوبة، س851؛ نوری، استفتائات، ج2، س355؛ دفتر: امام.
3- . فاضل، العروة الوثقی مع تعلیقات، ج2، کتاب الخمس، السابع؛ مکارم، استفتائات، ج2، س534؛ بهجت، توضیح المسائل، م1377.

و در غیراین صورت، خمس دارد.(1)

صافی، سیستانی: خمس دارد.(2)

تبصره: جوایز مسابقات، نوعی بخشش محسوب می شود.

7-7 خمس عیدیِ دولت

آیا عیدی و پاداشی که دولت به کارمندان می دهد و به صورت پول نقد یا سکۀ طلاست، خمس دارد؟

امام، خامنه ای، نوری: خمس ندارد.(3)

صافی، سیستانی، تبریزی، مکارم، وحید: چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، خمس

ص:39


1- . تبریزی، استفتائات، س819؛ وحید، توضیح المسائل، م1761.
2- . سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س 631.
3- . امام، استفتائات، ج1، س191؛ خامنه ای، اجوبة، س862؛ دفتر: نوری.

دارد.(1)

بهجت، فاضل: چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد.(2)

تبصره: برخی مراجع، عیدی و پاداش دولت را جزء درآمد قلمداد می کنند و عده ای، آن را هدیه می دانند.

7-8 خمس مهریه: آیا مهریۀ زن خمس دارد؟

همه، به جز بهجت: خیر.(3)

ص:40


1- . تبریزی، استفتائات، س829؛ سیستانی، منهاج الصالحین، کتاب الخمس، السابع؛ دفتر: مکارم؛ وحید.
2- . دفتر: بهجت، فاضل.
3- . توضیح المسائل مراجع، م1754؛ نوری، توضیح المسائل، م1750؛ خامنه ای، اجوبة، س861؛ وحید، توضیح المسائل، م1762.

بهجت: چنانچه از مخارج سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.(1)

7-9 خمس ارثیه

اگر قیمت روزِ چیزی که انسان به ارث برده است، افزایش یابد (افزایش ارزش ارث) و آن را بفروشد، آیا به مقدارِ افزوده، خمس تعلق می گیرد؟

امام، خامنه ای، تبریزی، سیستانی، نوری، بهجت، وحید: خمس ندارد.(2)

مکارم، صافی: مقدارِ افزوده جزء درآمدِ سالِ فروش شمرده می شود و چنانچه تا سرِ سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.(3)

ص:41


1- . بهجت، توضیح المسائل، م1378.
2- . امام، استفتائات، ج1، س87؛ تبریزی، استفتائات، س967؛ خامنه ای، اجوبة، س858؛ نوری، استفتائات، ج2، س360؛ وحید، توضیح المسائل، م1778؛ بهجت، وسیلة النجاة، م1380.
3- . صافی، جامع الاحکام، ج1، س684؛ مکارم، توضیح المسائل، م1492.

فاضل: مقدار افزوده، جزء درآمدِ سالِ فروش شمرده می شود و چنانچه تا سرِ سال زیاد بیاید، بنابر احتیاط، باید خمس آن را بدهد.(1)

7-10 خمس پس انداز

آیا پولی که به قصد قرعه کشی، در حساب بانک می گذارند، خمس دارد؟

همه: چنانچه از درآمدِ کسب تهیه شده باشد و یک سال از آن گذشته باشد، خمس دارد.(2)

تبصره: بر اساس نظرِ کسانی که معتقدند به هدیه خمس تعلق می گیرد، چنانچه مبلغِ پس اندازشده از راه هدیه به دست آمده باشد، باید سرِ سال، خمس آن را پرداخت.

7-11 پس اندازِ روزِ نیاز

آیا به پولی که برای خرید وسایل ضروریِ زندگی ذخیره

ص:42


1- . فاضل، جامع المسائل، ج1، س859.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1752؛ نوری، توضیح المسائل، م1748؛ وحید، توضیح المسائل، م1760؛ خامنه ای، اجوبة، س954.

می شود، خمس تعلق می گیرد؟

امام، تبریزی، سیستانی، مکارم، وحید: چنانچه یک سال از آن بگذرد، خمس دارد.(1)

صافی: اگر هم اکنون به آن وسیله نیاز دارد و تهیۀ آن بدون پس انداز در مدت چند سال ممکن نیست، خمس ندارد.(2)

خامنه ای: اگر آن پول برای تهیۀ وسایل موردنیاز در آیندۀ نزدیک، مثلاً تا سه ماه پس از سالِ خمسی، پس انداز شده باشد و با پرداخت خمسِ آن، نتوان آن ها را تهیه کرد، خمس ندارد.(3)

نوری: چنانچه بدون پس اندازکردن، نمی توانند وسایل موردنیاز خود را در آینده تهیه

ص:43


1- . امام، استفتائات، ج1، س24؛ تبریزی، استفتائات، س856؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش8؛ مکارم، استفتائات، ج2، س516؛ دفتر: وحید.
2- . صافی، جامع الاحکام، ج1، س738.
3- . خامنه ای، اجوبة، س 988

کنند، خمس ندارد.(1)

فاضل، بهجت: اگر بدون پس اندازکردن، نمی توانند وسایل موردنیازِ خود را در آینده تهیه کنند، چنانچه پس اندازشان کوتاه مدت، مثلاً تا سه سال باشد، خمس ندارد.(2)

تبصره: چنانچه در آینده، با پس انداز خود لوازم موردنیاز خویش را تهیه نکند، باید خمس آن را بدهد.

7-12 خمسِ پس انداز مسکن

آیا به پولی که برای گرفتنِ وام مسکن، در بانک گذاشته می شود و چندین سال از آن می گذرد، خمس تعلق می گیرد؟

ص:44


1- . نوری، استفتائات، ج2، س330.
2- . فاضل، جامع المسائل، ج1، س748؛ بهجت، توضیح المسائل، م1391.

امام، خامنه ای، سیستانی، تبریزی، مکارم، وحید: آری، خمس دارد.(1)

فاضل، بهجت، نوری: اگر برای تهیۀ خانۀ موردنیاز، راهی جز این ندارد، به پولِ پس اندازشده خمس تعلق نمی گیرد.(2)

صافی: اگر خانۀ مسکونی درحال حاضر، موردنیازِ او و در شأنش باشد و راهی جز طریق مذکور ندارد، به آن خمس تعلق نمی گیرد.(3)

تبصره: مراجعی که معتقدند پول مزبور خمس ندارد، فرموده اند که چنانچه این پول در آینده، صَرفِ خرید منزل نشود، خمس آن را باید داد.

ص:45


1- . مکارم، استفتائات، ج2، س533؛ تبریزی، استفتائات، س889؛ خامنه ای، اجوبه، س908؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش10؛ دفتر: امام، وحید.
2- . فاضل، جامع المسائل، ج1، س677؛ بهجت، توضیح المسائل، م1391؛ نوری، استفتائات، ج2، س328.
3- . صافی، جامع الاحکام، ج1، س706.

7-13 اجارۀ طبقۀ مسکونی

خانه ای دوطبقه تهیه و بیش از یک سال، در هر دو طبقه زندگی کرده ایم؛ یعنی به هر دو طبقۀ آن نیاز داشته ایم. اکنون، تصمیم گرفته ایم به طورموقت، یک طبقۀ آن را برای ادارۀ زندگی اجاره بدهیم. آیا به این طبقه، سرِ سال، خمس تعلق می گیرد؟

مشهور: به اصل طبقۀ خانه، خمس تعلق نمی گیرد؛ ولی به پول اجاره، چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، خمس تعلق می گیرد.(1)

تبصره: باید توجه داشت که در سؤال مذکور، طبقۀ خانه هنوز از مَئونه بودن خارج نشده است؛ هرچند به طور موقت، از آن استفاده نمی کنند. ازاین رو، به آن، خمس تعلق نمی گیرد.

ص:46


1- . صافی، جامع الاحکام، ج1، س715و740؛ خامنه ای، اجوبة، سم88ا تبریزی، استفتائات، س826و888؛ مکارم، توضیح المسائل، م1507؛ نوری، استفتائات، ج1، س267؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س702؛ بهجت، توضیح المسائل، م1376؛

7-14 خمس رهن

آیا به پولی که از درآمدِ کسب تهیه کرده اند و به عنوان رهن، به صاحب خانه می پردازند، خمس تعلق می گیرد؟

امام، سیستانی: خمس دارد و هر زمان دریافت شد یا دریافت آن ممکن باشد، باید فوراً خمس آن را بپردازد.(1)

مکارم، صافی: پول رهن جزء مَئونه است و خمس ندارد؛ ولی اگر آن را بازپَس گرفت و نیازی به آن نداشت، بنابر احتیاط، باید خمس آن را بپردازد.(2)

بهجت، تبریزی، فاضل، وحید: چنانچه بدون پول رهن، نیاز مسکنِ او تأمین نمی شود، خمس ندارد و هر زمان آن را بازپَس گرفت و نیازی به آن نداشت و از مخارج سال، زیاد

ص:47


1- . امام، استفتائات، ج1، س116؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س687؛ دفتر: سیستانی.
2- . مکارم، استفتائات، ج2، س524 و توضیح المسائل، م506؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س707.

آمد، خمس دارد.(1)

نوری: اگر نتواند خانه را از راه دیگری اجاره کند، به مبلغ مذکور خمس تعلق نمی گیرد.(2)

خامنه ای: هنگامی که برای این منظور نیاز دارد، پرداخت خمسِ آن واجب نیست؛ ولی هر زمان آن را بازپَس گرفت، باید خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه برای اجاره در جای دیگر، به آن نیاز داشته باشد.(3)

تبصره: فرض مسئله جایی است که رهن خانه به صورت معاملۀ شرعی انجام گرفته است و اگر رهن بدون اجاره باشد، معاملۀ رَبَوی محسوب می شود؛ درنتیجه، به اتفاق همۀ مراجع تقلید، به پول این رهن، خمس تعلق می گیرد.

7-15 خمس وسایل زندگی

اگر انسان به چیزی نیاز دارد و آن را از درآمد، تهیه کند و بعد، نیازش برطرف شود، آیا خمس به آن تعلق می گیرد؟

ص:48


1- . بهجت، توضیح المسائل، م1396؛ تبریزی، استفتائات ج2، س760وفاضل، جامع المسائل، ج1س687.
2- . نوری، استفتائات، ج2، س344.
3- . خامنه ای، اجوبة، س897 و945.

الف: اگر قبل از سال خمس از آن بی نیاز شود:

1. خمس دارد: امام، گلپایگانی، فاضل، نوری، زنجانی.

2. خمس دارد: (بنابر احتیاط واجب): بهجت، صافی، سیستانی، اراکی.

3. خمس ندارد: خوئی، تبریزی، وحید، مکارم، رهبری.

ب:

بعد از سال خمس:

1. خمس دارد: زنجانی.

2. خمس دارد: (بنابر احتیاط واجب): بهجت، اراکی، امام.

ص:49

تصویر

ص:50

3. خمس ندارد: خوئی، فاضل، تبریزی، وحید، مکارم، صافی، سیستانی.(1)

7-16 وسایل استفاده نشده

به جهت نیاز، وسایلی خریده ام؛ ولی با اینکه بیش از یک سال از خرید آن ها می گذرد، هیچ استفاده ای از آن ها نکرده ام. آیا به این ها، خمس تعلق می گیرد؟

اگر از اموالی است که با استفاده کردن از آن،مثل خوراکی ها اگر در سر سال خمسی اضافه بیاید باید خمس آنها را بدهد.

و اگر از اموالی است که عین آنها باقی می ماند مانند ظروف و البسه و... خمس آنها واجب نیست. (اجماع)(2)

7-17 خمس جهیزیه

خانوادۀ دختر قادر به خرید یک مرتبه ایِ جهیزیۀ موردنیازِ خود

ص:51


1- . العروة الوثقی، کتاب خمس م67 ،رساله مراجع م1781، وحید، توضیح المسائل، م1798، امام، تحریرالوسیله، م 16.
2- . العروة الوثقی، کتاب خمس، م 67.

نیست؛ اگر از درآمد کسب، به تدریج، وسایلی به این جهت بخرد، آیا مشمول خمس می شود؟

امام، خامنه ای، سیستانی، نوری، فاضل، وحید: چنانچه در بین سال، از درآمدِ آن سال تهیه کرده و از شأنش بیشتر نباشد، واینکه نتواند به صورت یک جا تهیه کند وتهیه تدریجی جهیزیه متعارف آن شهر باشد وعدم تهیه تدریجی هم برای او عیب ومنافی با شان باشد خمس ندارد.(1)

صافی، بهجت: اگر جهیزیه را در زمانی که دختر در معرض (سنّ) ازدواج است تهیه کنند، خمس ندارد.(2)

مکارم: چنانچه تهیۀ جهیزیه از پیش، در میان مردم رایج باشد و به صورت هزینۀ معمولی

ص:52


1- . توضیح المسائل مراجع، م1777؛ خامنه ای، اجوبة، س905و917؛ نوری، توضیح المسائل، م1773؛ وحید، توضیح المسائل، م1785.
2- . صافی، جامع الاحکام، ج1، س748؛ بهجت، استفتائات، ج3، س3498.

درآید یا اگر تهیه نکنند، عیب محسوب می شود، خمس ندارد.(1)

تبریزی: آنچه در سالِ ازدواج تهیه کرده اند، خمس ندارد و آنچه در سال های قبل تهیه کرده اند، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد. اگر اموالی را قبل از بلوغ دختر به او بخشیده اند، پرداختِ خمس آن بر دختر واجب نیست.(2)

7-18 پول جهیزیه

پس از گذشت سالِ خمسی، آیا به پول کسب که برای تهیۀ جهیزیه ذخیره کرده ایم، به گونه ای که قادر به تهیۀ آن به صورت یک جا نیستیم، خمس تعلق می گیرد؟

ص:53


1- . مکارم، استفتائات، ج2، س548؛ توضیح المسائل، مراجع، م777.
2- . تبریزی، توضیح المسائل، م1786 و استفتائات، س822.

امام، تبریزی، صافی، سیستانی، مکارم، وحید: آری، خمس دارد.(1)

نوری: خمس ندارد.(2)

فاضل: اگر برای تهیه جهیزیه مورد نیاز ودر حد شأن را که راهی غیر از این نداشته باشید ودر موقع نیاز نتوانید تهیه کنید در این صورت خمس به آن تعلق نمی گیرد(3).

بهجت: چنانچه پس انداز، کوتاه مدت، مثلاً تا سه سال باشد، خمس ندارد.(4)

خامنه ای: اگر برای تهیۀ جهیزیه در آیندۀ نزدیک، مثلاً تا دو سه ماه پس از سالِ خمسی،

ص:54


1- . امام، استفتائات، ج1، س25؛ تبریزی، استفتائات، س836و891؛ صافی، جامع الاحکام، ج 1، س748؛ مکارم، استفتائات، ج2، س516؛ وحید، توضیح المسائل، م1783؛ سیستانی، sistani.org، خمس، ش8.
2- . نوری، استفتائات، ج2، س380.
3- . جامع المسائل، ج1، س746.
4- . بهجت، توضیح المسائل، س391.

پس انداز کرده اند و با پرداخت خمسِ آن، نتوانند آن وسایل را تهیه کنند، خمس ندارد.(1)

7-19 خمس قرض الحسنه

به پولی که از درآمدِ کسب تهیه کرده و به عنوان قرض الحسنه، به دیگری داده ایم، آیا خمس تعلق می گیرد؟

همه: چنانچه سرِ سالِ خمسی، دریافتِ آن بدون زحمت ممکن باشد، باید خمس آن را بپردازد و در غیراین صورت، هر زمان دریافت کرد، باید فوراً خمس آن را بدهد.(2)

ص:55


1- . خامنه ای، اجوبة، س860 و987.
2- . امام، استفتائات، ج1، س96؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س833؛ مکارم، استفتائات، ج1، س319؛ بهجت، توضیح المسائل، م1379؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج1، م1251؛ نوری، استفتائات، ج2، س372؛ تبریزی، استفتائات، س946؛ خامنه ای، اجوبة، س870؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س621؛ دفتر: وحید.

7-20 خمس سکه

آیا به سکۀ بهارآزادی، خمس تعلق می گیرد؟

همه: اگر از درآمد کسب تهیه شده است و از مخارجِ سال، زیاد بیاید، خمس دارد.(1)

تبصرۀ 1: سکۀ بهارآزادی را جزء مَئونه (هزینۀ معمول زندگی) به حساب نمی آورند؛ ازاین رو، سرِ سال، به آن خمس تعلق می گیرد.

تبصرۀ 2: بنابر نظر مراجعی که معتقدند هدیه خمس دارد، چنانچه سکۀ بهارآزادی به فرد هدیه شود و از مخارج سال، زیاد بیاید، خمس دارد.

7-21 خمس زیورآلات

آیا به طلا و زیورآلاتِ زنانه که شوهر از درآمدِ خود برای همسرش تهیه می کند، خمس تعلق می گیرد؟

ص:56


1- . فاضل، جامع المسائل، ج1، س649؛ العروة الوثقی، ج2، م1؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س628؛ خامنه ای، اجوبة، س952.

همه: اگر به مقدار متعارف و مناسبِ شأن او باشد، خمس ندارد.(1)

7-22 تهیۀ طلا با درآمد زن

خانمی از حقوق خود طلا و زیورآلاتی خریده است که همیشه خود را با آن زینت می کند. شوهرش پولی ندارد که زن بتواند در این زمینه صَرف کند. آیا دادنِ خمسِ این گونه خریدها، بر زن لازم است؟

همه: اگر به مقدار متعارف و مناسب شأن او باشد، خمس ندارد.(2)

7-23 خمس فروشِ طلا

همسرم برایم طلا و زیورآلاتی تهیه کرده و آن را به من بخشیده است؛ ولی پس از چند سال استفاده، آن را فروخته ام. آیا به پول آن، خمس تعلق می گیرد؟

ص:57


1- . العروة الوثقی، ج1، م61؛ خامنه ای،اجوبة، س900؛ توضیح المسائل مراجع، م1775؛ وحید، توضیح المسائل، م1783.
2- . العروة الوثقی، ج2، م83؛ توضیح المسائل مراجع، م1757؛ خامنه ای، اجوبة، س998؛ وحید، توضیح المسائل، م1783.

، خامنه ای، مکارم، تبریزی، ،: پول فروش آن، درهرحال، خمس ندارد.(1)

امام فاضل،:: اگر بعد از سال خمسی از آن بی نیاز شده است خمس ندارد.(2)

سیستانی، صافی، نوری: مقدار تفاوت ارزش خرید و ارزش فروش، جزء درآمد سال شمرده می شود و چنانچه تا سرِ سالِ خمسی زیاد بیاید، خمس دارد.(3)

بهجت : پول فروش آن از فواید سال فروش است که در صورت باقی ماندن تا سر سال خمس دارد .(4)

ص:58


1- . خامنه ای، اجوبة، سوال 889 ه، مکارم، استفتائات، ج1، س314؛ تبریزی، استفتائات، س841؛ وحید، توضیح المسائل، م1778.
2- . امام وفاضل، حاشیۀ عروة، م67.
3- . توضیح المسائل مراجع، م1770و1781؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س625؛ نوری، توضیح المسائل، م1766 و استفتائات، ج2، س359.
4- . استفتائات، بهجت، ج3، س3427.84.

7-24 خمس کتاب

آیا به کتاب، خمس تعلق می گیرد؟

همه: چنانچه کتاب موردنیاز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد.(1)

7-25 آیا به کتاب هایی که برای ترم های آینده تهیه می کنیم، خمس تعلق می گیرد؟

امام، خامنه ای: اگر داشتنِ آن ها موردنیاز و در شأن شخص باشد، خمس ندارد.(2)

فاضل، بهجت،: آری؛ خمس دارد؛ مگر آنکه نتوانید در سال آینده تهیه کنید که دراین صورت، خمس ندارد.(3)

ص:59


1- . العروة الوثقی، ج2، م61؛ خامنه ای، اجوبة، س899.
2- . امام، استفتائات، ج1، س89؛ خامنه ای، اجوبة، سوال 900.
3- . فاضل، جامع المسائل، ج1، س748؛ بهجت، توضیح المسائل، م1391.

تبریزی، مکارم، صافی، وحید: آری؛ خمس دارد.(1)

7-26 درصورتی که از کتاب موردنیازم یک سال استفاده نکنم، آیا خمس دارد یا خیر؟

مشهور: چنانچه در معرض استفاده و در شأن شخص باشد، خمس ندارد؛ هرچند به طور اتفاقی، یک سال از آن استفاده نکند.(2)

7-27 خمس رایانه: آیا به رایانۀ خانگی و ابزار جانبیِ آن، خمس تعلق می گیرد؟

ص:60


1- . تبریزی، استفتائات، س805؛ مکارم، توضیح المسائل، م1507؛ صافی، جامع الاحکام، ح1، س738و744؛ وحید، توضیح المسائل، م1783.
2- . امام، استفتائات، ج1، س91؛ خامنه ای، اجوبه، س899؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س734؛ تبریزی، استفتائات، س888؛ نوری، استفتائات، ج1، س267؛ صافی، جامع الاحکام، ج1، س704؛ مکارم، توضیح المسائل، م1507؛ بهجت، توضیح المسائل، م1376.

همه: چنانچه به رایانه و ابراز جنبیِ آن نیاز باشد و در شأن شخص باشد، خمس ندارد.(1)

7-28 محل پرداخت خمس: خمس را باید به چه کسی پرداخت کنیم؟

امام: باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی بپردازد که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت، به مصرف می رساند و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد.(2)

خامنه ای: باید خمس را به ولیّ امر مسلمین یا وکیل او بدهد و اگر به فتوای مرجع تقلید خود نیز عمل کند، موجب برائت ذمّه می شود.(3)

فاضل، نوری، مکارم، بهجت، وحید: سهم امام را باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی

ص:61


1- . العروة الوثقی، م61؛ خامنه ای، اجوبة، س899.
2- . توضیح المسائل، مراجع، م1834.
3- . خامنه ای، اجوبة، س1004و1002.

بپردازد که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت، به مصرف می رساند و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را بنابر احتیاط واجب، باید به مرجع تقلید خود یا با اجازۀ او، به سادات بدهد.(1)

تبریزی: باید سهم امام را به مرجع تقلید خود بدهد یا به مصرفی برساند که او اجازه می دهد و چنانچه بخواهد به مجتهد دیگری بدهد، بنابر احتیاط واجب، باید از مرجع تقلید خود اجازه بگیرد و سهم سادات را می توان به خودِ آنان داد.(2)

سیستانی: سهم امام را باید به مرجع تقلید خود بدهد یا به مصرفی برساند که او اجازه می دهد و احتیاط واجب آن است که او، مرجع اَعلَم و آگاه بر جهات عامّه باشد و سهم سادات

ص:62


1- . توضیح المسائل مراجع، م1834؛ نوری، توضیح المسائل، م1830؛ وحید، توضیح المسائل، م1843.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1834.

را می توان به خودِ آنان داد.(1)

صافی: سهم امام را باید به مرجع تقلید خود یا مجتهدی بپردازد که مانند او از نظر کمیّت و کیفیت، به مصرف می رساند و نیز می تواند در جایی مصرف کند که مرجع تقلیدش اجازه می دهد و سهم سادات را می توان به خود آنان داد.(2)

تبصره: خمس را در هنگام مصرف، دو قسمت می کنند: نصف آن، سهم امام و نصف دیگر، سهم سادات است. آیات عظام سیستانی، تبریزی و صافی در پرداخت سهم سادات، اجازۀ مجتهد را لازم نمی دانند.

7-29 سهم سادات

مردی که همسر و فرزندانش سیّد هستند، آیا می تواند سهم سادات

ص:63


1- . همان.
2- . همان.

را به خانوادۀ خود بدهد تا به مصرف مخارج خود که بر عهدۀ مرد است، مثل خوراک و پوشاک، برسانند؟

همه، به جز مکارم، خامنه ای، وحید: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.(1)

مکارم، خامنه ای، وحید: جایز نیست.(2)

7-30 آیا به سیّدی که بیش از مخارج سالش داشته باشد، می توان خمس داد؟

همه: خیر؛ در سهم سادات، فقر شرط است.(3)

ص:64


1- . توضیح المسائل مراجع، م1841و1842؛ نوری، توضیح المسائل، م1837و1838؛ العروة الوثقی، ج2، قسمة الخمس، م5.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1841و1842؛ خامنه ای، اجوبة، س1021؛ وحید، توضیح المسائل، م1850.
3- . توضیح المسائل مراجع، م1834؛ نوری، توضیح المسائل، م1830؛ خامنه ای، اجوبة، س1020؛ وحید، توضیح المسائل، م1843.

7-31 خمس زنی از سادات

زن سیّده ای که فقیر است و شوهرش قادر به ادارۀ زندگی او نیست، آیا می توان به او سهم سادات داد؟

امام، خامنه ای: بدون اجازۀ حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) جایز نیست.(1)

بهجت، فاضل، مکارم، نوری، وحید: بنابر احتیاط واجب، باید با اجازۀ حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) انجام گیرد.(2)

تبریزی، سیستانی، صافی: آری؛ جایز است.(3)

ص:65


1- . توضیح المسائل مراجع، 1834؛ خامنه ای، اجوبة، س1017.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1834؛ مکارم، استفتائات، ج1، س355؛ نوری، توضیح المسائل، م1830و1839؛ وحید، توضیح المسائل، م1843و1852.
3- . توضیح المسائل، مراجع، م1834.

تصویر

ص:66

7-32 مبدأ سال خمسی

شخص از چه زمانی باید سال خمسی داشته باشد؟

امام، خامنه ای، فاضل، بهجت، صافی: آغاز سال خمسی برای کسانی که درآمد تدریجیِ روزانه دارند، مانند تاجر و کاسب، از وقتی است که شروع به کار می کنند و برای کارمند و کارگر، اولین درآمد و حقوق آنان است و برای کشاورز و مانند آن، از اولین محصولی است که برداشت می کند و چنانچه از مخارج سال زیاد آمد، باید خمس آن را بپردازد.(1)

مکارم، نوری، تبریزی: آغاز سال خمسی برای هر کسی، اولین درآمدِ اوست و چنانچه از مخارج سال، زیاد آمد، باید خمس آن را بپردازد.(2)

سیستانی: شخصی که شغل دارد راس سال شروع به کار است وکسی که شغل ندارد

ص:67


1- . امام، استفتائات، ج1، س135؛ خامنه ای، اجوبة، س995؛ فاضل، جامع المسائل، ج1، س806و814؛ بهجت، وسیله النجاة، م1382؛ صافی، توضیح المسائل، م1774 و جامع الاحکام، ج1، س608.
2- . نوری، استفتائات، ج2، س310؛ تبریزی، التعلیقه علی منهاج الصالحین، م1218؛ مکارم، توضیح المسائل، م1486.

ودرآمد تدریجی دارد راس سال حصول ربح است .(1)

وحید: کسی که کاسب است وحرفه ای دارد مبدآ سالش ظهور ربح است وهمچنین برای کسی که شغلی ندارد.(2)

7-33 محاسبۀ خمس

راه محاسبۀ خمس را بیان کنید.

کشاورزان، کارمندان، کارگران، کاسب ها و همۀ کسانی که درآمدِ کسب دارند، واجب است برای خود حساب سالِ خمسی داشته باشند و برای محاسبۀ خمس، به این صورت عمل کنند:

ص:68


1- . سیستانی، مسائل منتخبه، م604.
2- . منهاج الصالحین، م1218.

هنگامی که از دریافت اولین درآمد(1) یک سال گذشت، آن روز وقت حساب سال است. هرچه از مَئونه که استفاده می شود و عینِ آن از بین می رود، مانند خوراکی ها، مواد شوینده، وسایل تحصیلی مثل دفتر و خودکار و غیر آن ها، چنانچه تا آخرِ سال خمسی زیاد بیاید و در بازار، ارزشی داشته باشد، باید خمس (یک پنجمِ) آن را به قیمتِ روز بپردازند و چیزهایی از مَئونه که موردنیاز انسان است و با استفاده، عینِ آن از بین نمی رود، مانند وسیلۀ نقلیه و وسایل زندگی مثل فرش، یخچال و... هر چند سال هم بر آن ها بگذرد، خمس به آن ها تعلق نمی گیرد.(2)

مثال: کارمندی در پایان خردادِ1380، اولین حقوق خود را دریافت می کند. حساب سالِ خمسیِ او، پایان خرداد1381 است. در این تاریخ، 10کیلو برنج، 5کیلو لپّه، پنج عدد تاید

ص:69


1- . البته در آغاز سال خمسی، میان مراجع اختلاف نظر است. (ر.ک: زمان، سال خمسی.)
2- . العروة الوثقی، ج2، باب الخمس، م67.

و مبلغ50 هزارتومان، زیاد آمده است. او می تواند یک پنجمِ عینِ هر یک از اجناس بالا را جدا کرده و بابتِ خمس بپردازد و جایز است قیمت آن را به روز حساب کند و یک پنجمِ آن را به صورت پول نقد بدهد.

تبصرۀ 1: کسی که شغل ندارد، اگر اتفاقاً معامله ای کند و سودی ببرد، بعد از آنکه یک سال از زمانی بگذرد که فایده بُرده است، باید خمس مقداری را بدهد که از خرجِ سالش زیاد آمده است.(1)

تبصرۀ 2: دربارۀ خمسِ بعضی درآمدها، مانند حقوق خانوادۀ شهدا، هدیۀ جایزۀ بانکی و... میان مراجع تقلید اختلاف نظر است که در خمس هدیه، به آن ها پرداختیم.

تبصرۀ 3: شخص می تواند در بین سال نیز، هر وقت حقوقی به دستش آمد، خمس آن را

ص:70


1- . توضیح المسائل مراجع، م1765؛ نوری، توضیح المسائل، م1761؛ وحید، توضیح المسائل، م1773.

بدهد و لازم نیست یک سال صبر کند.

7-34 محاسبۀ اموال غیرمخمَّس

کسی که درآمدِ کسب دارد، ولی تا به حال، خمس نمی داده است و اکنون می خواهد خودش محاسبه کند و خمس اموالش را بپردازد، باید چگونه عمل کند؟

همه: اگر از درآمدِ خود، چیزی خریده است که به آن احتیاج ندارد و یک سال از خریدِ آن گذشته باشد، باید خمس آن را بدهد. اما اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری مطابق با شأنِ خود خریده است که به آن ها نیاز دارد، دراین صورت، چنانچه بداند آن ها را در بین سالی خریده است که در آن سال، فایده بُرده است، لازم نیست خمس آن را بدهد و اگر نداند که در بین سال یا بعد از تمام شدنِ سال بوده است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط) یا نمایندۀ او مصالحه کند؛ بدین صورت که تمام اموال مشکوک خود

ص:71

را محاسبه می کند و حاکم شرع، بدهیِ خمسیِ او را به مقداری تخمین می زند و با او مصالحه می کند و با پرداخت آن، تمام اموالش پاک می شود.(1)

7-35 خمس بدهی

کسی که برای نیازهای زندگی، مبلغی قرض کرده و در آن راه صَرف کرده است، آیا می تواند سرِ سالِ خمسی، مبلغ بدهی را از درآمدِ سال کم کند؟

امام، مکارم، نوری، سیستانی: اگر برای نیاز سالِ جاری قرض کند، می تواند به مقدارِ بدهی، کسر کند؛ ولی اگر بدهیِ او برای نیاز سال های گذشته اش باشد، کسرکردنِ آن جایز نیست؛ بلکه می تواند قرض خود را از درآمد بپردازد تا به مقدار آن، خمس تعلق نگیرد.(2)

ص:72


1- . توضیح المسائل مراجع، م1797؛ وحید، توضیح المسائل، م1806؛ نوری، توضیح المسائل، م1793؛ خامنه ای، اجوبة، س934و927.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1786و1787؛ نوری، توضیح المسائل، م1783و1782.

تبریزی، وحید: اگر بدهی خود را تا پیش از سرِ سال نپردازد، نمی تواند از درآمد سال کم کند؛ مگر آنکه قرض بعد از به دست آوردنِ منفعت بوده باشد.(1)

فاضل، بهجت، خامنه ای، صافی: آری؛ خمس تعلق می گیرد و جایز نیست مقدار بدهیِ خود را از درآمد کم کند؛ بلکه می تواند قرضِ خود را از درآمد بپردازد تا به مقدار آن، خمس تعلق نگیرد.(2)

7-36 معاشرت با تارِک خمس

رفت وآمد با خانواده ای که خمس پرداخت نمی کند، چه حکمی دارد؟

ص:73


1- . تبریزی، توضیح المسائل، م1795؛ وحید، توضیح المسائل، م1794.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1786، 1787؛ بهجت، توضیح المسائل، م1406و1407؛ خامنه ای، اجوبة، س864؛ صافی، توضیح المسائل، م1795و1796.

همه، به جز سیستانی، تبریزی، وحید: معاشرت با آنان اشکال ندارد و اگر یقین نداشته باشد که به غذای آن ها، خمس تعلق گرفته است، خوردن آن نیز جایز است و چنانچه احتمال تأثیر بدهد، آنان را ارشاد کند.(1)

سیستانی، تبریزی: معاشرت با آنان اشکال ندارد و می تواند از غذای آن ها استفاده کند و چنانچه احتمال تأثیر بدهد، آنان را ارشاد کند.(2)

وحید: معاشرت با آنان اشکال ندارد و اگر یقین نداشته باشد به غذای آن ها خمس تعلق گرفته است و شک دارد، بنابر احتیاط واجب، خوردن آن جایز نیست.(3)

ص:74


1- . توضیح المسائل مراجع، م1795؛ نوری، توضیح المسائل، م1791؛ بهجت، توضیح المسائل، م1408؛ خامنه ای،اجوبة، س932و933.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1795.
3- . وحید، توضیح المسائل، م1803.

7-37 غذای غیرمخمَّس

غذایی که در مهمانی می خوریم و خمس آن را نداده اند، چه حکمی دارد؟

همه، به جز سیستانی و تبریزی: خوردن آن، پیش از پرداخت خمسِ آن یا بدون اجازۀ حاکم شرع (مجتهد جامع الشرایط)، جایز نیست.(1)

سیستانی، تبریزی: خوردن آن برای میهمان اشکال ندارد؛ ولی صاحب خانه ضامنِ خمس است.(2)

تبصره: آیت الله مکارم در کتاب استفتائاتِ خود، اجازه داده اند که در غذای غیرمخمَّس تصرّف کنیم و خمس آن را به ساداتِ نیازمند بپردازیم.(3)

ص:75


1- . توضیح المسائل مراجع، م1795؛ نوری، توضیح المسائل، م1791؛ خامنه ای، اجوبة، س930و928؛ 1803؛ بهجت، استفتائات، ج3، س3742 است.
2- . توضیح المسائل مراجع، م1763و1795.
3- . استفتائات، ج2، س575.

تصویر

ص:76

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109