برنامه ریزی مدیریت زمان

مشخصات کتاب

سرشناسه:معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی،1397

عنوان و نام پدیدآور:برنامه ریزی مدیریت زمان/ معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی.

ناشر چاپی : معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه و کتاب

موضوع: مدیریت - زمان

ص:1

مقدمه

یکی از مهم ترین مهارت های لازم برای دستیابی به اهداف و برنامه های مادّی و معنوی زندگی، مهارت مدیریت زمان است.

در علم مدیریت زمان اصول و ضوابطی تعریف شده که با رعایت آنها، قدرت کنترل و بهینه سازی زمان و بهره برداری حداکثری از آن برای انسان فراهم می گردد.

لذا بر آن شدیم تا دفترچه ای با عنوان برنامه ریزی و مدیریت، به جهت تسهیل در امر برنامه ریزی تهیه کرده و به شما معتکفین عزیز تقدیم نمائیم.

باشد که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گیرد. انشاءالله

ص:2

شیوه ی استفاده از برنامه ریز مدیریت زمان

زمان یکی از مخلوقات الهی است که خداوند آنرا مسخّر انسان قرار داده تا آدمی بتواند با کنترل و بهره وری از آن مسیر کمال و ترقی را بپیماید و سیر تکامل عرضی و طولی داشته باشد.

انسان برای نیل به موفقیت، هم لازم است پیشرفت اقتصادی و رفاهی داشته باشد و هم لازم است پیشرفت معنوی و آسمانی؛ هم لازم است نظام حیات دنیایی خود را سازمان بخشد و این همه ممکن نیست مگر با مدیریت و کنترل زمان، بهره برداری بهینه از طبیعت و مدیریت خود.

به فرموده ی قرآن خداوند متعال سال را دوازده ماه قرار داد و ماه و خورشید را همچون ساعتی دقیق و منظّم برای تنظیم اوقات عبادات و روز و ماه و سال آفرید.

حسّاسیت داشتن نسبت به چگونگی گذر زمان و برنامه ریزی برای مدیریت زمان اساس موفقیت و شرط دانایی و توانایی است، اما تحقّق این مهم مقدر نخواهد شد مگر با استفاده از انگیزه ی قوی درونی وابزارها و شرایط مثبت بیرونی.

برنامه ریز مدیریت زمان یک ابزار کمکی است که به ما کمک می کند تا به عنوان یک حافظه ی کمکی کارهای خود را ثبت کرده و همیشه دیروز، امروز و فردای خویش را پیش رو داشته باشیم.

برنامه ریز مدیریت زمان فرمها و جداولی از پیش آماده است که به شما

ص:3

کمک می کند خویش را بهتر بشناسید، بهتر ببینید و بهینه مدیریت کنید.

برنامه ریز مدیریت زمان، ساعات خالی و ساعات مشغول زندگی را به تصویر می کشد، این برنامه ریز صفحه ی نمایش زندگی شماست که اگر به درستی از آن استفاده شود، لحظاتی به یاد ماندنی و خاطره انگیز را برای همیشه ثبت می کند. استفاده از برنامه ریز مدیریت زمان شما را به نوشتن و فکر کردن روی کاغذ عادت می دهد و بدیهی است که ما هر چه بیشتر عادت به نوشتن و برنامه ریزی کنیم، در کنترل و استفاده ی بهینه از اوقاتمان موفق تر خواهیم بود. در مجموع برنامه ریز مدیریت زمان در چند محور، امکان مدیریت و برنامه ریزی را برای شما فراهم می آورد:

1. فرمهای یادداشت های شبانه روزی: در این فرمها شما امکان خواهید یافت، با تقسیم یک شبانه روز به چهار قسمت: سحر، صبح، عصر و شب بر اساس ساعت، برنامه ریزی نمائید و از روز و شب خود بهتر استفاده نمائید و در پایان روز نیم نگاهی به برنامه های فردای خود داشته باشید.

2. شما در کنار برنامه ریزی برای هر شبانه روز خود، می توانید با استفاده از فرمهای برنامه ریزی هفتگی، ماهانه و سالانه، یک دور نمای کلی از برنامه های خود داشته باشید و هر روز با رصد کردن آینده ی نزدیک (هفته و ماه) و آینده ی دور(سال) زندگی خود، آمادگی بیشتری برای استقبال از آینده مشخص و روشن خود داشته باشید.

تذکر: برنامه های هفتگی، ماهیانه و سالانه می توانند، برنامه هایی در خصوص ایده ها انجام وظایف و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشند.

3. فرم های مدیریت جلسات: یکی از موضوعاتی که به صورت پنهان و آشکار، اوقات زندگی شما را به خود اختصاص می دهد، جلسات، محافلِ رسمی، خانوادگی، کاری، علمی، دوستانه و ... می باشد. برای بهره برداری، نتیجه گیری

ص:4

و بهینه سازی کیفیت جلسات لازم است اصول مدیریت یک جلسه رعایت گردد.( که در مقدمه ی فرم جلسات به این اصول 20 گانه اشاره شده است).

بدیهی است ثبت محتوا و مطالب یک جلسه علاوه بر ماندگار کردن خاطرات و یافته های علمی و تجربیات ارزشمند، پششتوانه ای قابل اعتماد برای تصمیم گیری ها و هدف سازی های آینده می باشد.

4. فرمهای مدیریت امور مالی: در فرم های مالی برنامه ریز مدیریت زمان، امکان بررسی و مدیریت درآمدها و مخارج و نیز برنامه ریزی برای پرداخت بدهکاری ها و وصول طلبکاری ها و ثبت اسناد دریافتی و پرداختی برای شما فراهم می گردد. ثبت امور مالی زندگی یکی از تأکیدات قرآن است به شکلی که در بزرگترین آیه ی قرآن در سوره بقره 282 مورد تأکید چندگونه قرآن قرار گرفته است.

5. میثاق ها و پیمان ها: زندگی انسان مجموعه ای است از میثاق ها، تعهّدات و پیمان های انسان با خدا، با خود و با دیگران که انسان با شناخت، تولید و پذیرش یک مسئولیّت، خود را ملزم به انجام آن می نماید.

قرآن کریم بر وفای به عقود وپیمانها تأکید دارد و می فرماید:

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ... (مائده – 1)

( ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید ...).

شناخت تعهّدات و ثبت آنها، کمک شایانی به رشد و شکوفایی و پیشرفت ما خواهد کرد. این تعهّدات یک محرّک معنوی قوی برای پایمردی و پایبندی به مسئولیتها می گردد و متمّم ومکمّل ضعف اراده ی انسان می شود. این تعهّدنامه در سه محور قابل پیگیری و ثبت است.

1.5. میثاق های فردی: این میثاق ها در خصوص زندگی شخصی خود در امور اخلاقی مانند نظم پذیری، مطالعه، مناجات با خدا، عبادت، توسّل به

ص:5

معصومین علیهم السلام و بویژه امام زمان عج، تفکّر، ایجاد عادات مثبت و یا ترک عادات غلط در خود می تواند باشد.

2.5. میثا ق های خانوادگی: در کنار میثاقهای فردی که سبب تصحیح، تکمیل و ارتقای رفتارهای ما خواهد شد، میثاقهای خانوادگی نیز، برای تقویت و تکمیل و ارتقای رفتارهای ما خواهد شد؛ میثاق های خانوادگی نیز، برای تقویت و تلطیف روابط خانودگی بسیار کارساز و مؤثّر می باشد. از آنجا که اساس ازدواج مبتنی بر یک قرارداد (عقد) و میثاق مقدّس و دو سویه است، شناخت حقوق متقابل و پایبندی بر آنها در ضمن میثاق، می تواند کانون خانواده را گرم و مستحکم نگاه دارد که این میثاقها برای متعهّد می تواند نسبت به پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند و ... باشد.

3.5. میثاق های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی: برخی میثاق ها و قراردادهای جاری در زندگی، بُعد اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی دارند. دقّت در عقد این قراردادها و آنگاه تبادل صحیح و به موقع حقوق و مسئولیت های مربوطه، برای سالم زیستی و حفظ عدالت و امنیت اخلاقی، اقتصادی و سیاسی، شکوفایی روابط و تولید ثروت و عزّت بسیار مفید و مهم خواهد بود.

این میثاق ها در یک نگاه کلی نسبت به سه گروه قابل انعقاد است:

1.3.5. نسبت به فرادستان: ( اعم از مدیران ارشد، حاکمان سیاسی، آموزگاران و ...)

2.3.5. نسبت به فرو دستان( اعم از افراد تحت تکفّل، اعضای زیر مجموعه ی، فقرا، ایتام و ...)

3.3.5. نسبت به همدستان( اعم از گروهها، هم حزبیها، همکاران و ...)

لازم به ذکر است میثاق های اقتصادی علاوه بر معاملات خُرد و کلان روزمرّه شامل تعهدات اقتصادی دینی، مانند انفاقات واجب( خمس، زکات و...)

ص:6

وانفاقات مستحب(یتیم نوازی، کمک به فقرا، انجام امور عام المنفعه چون: ساخت مسجد، حسینیه، حوزه علمیه، تأسیس قرض الحسنه، هدیه دادن، اطعام به دیگران و ... می گردد.

6. فرم های آیینه ی اخلاق: یکی از پر تکرارترین کارهای انسان در طول روز بویژه در دوران جوانی، مراجعه به آیینه برای دیدن خود و رفع عیوب و مشاهده و ایجاد محاسن و زیبائی های شخصی است.

مستحب است انسان هنگام نظر کردن به خود در آیینه این ذکر را زمزمه کند:

(ألّلهُمَّ أحَسِّن خُلقی کَما أحسَنتَ خَلقی)

«خدایا اخلاق و سیرت مرا زیبا گردان، همانطور که صورت مرا زیبا قرار دادی»

برای تحقّق این مهم و توجّه به زیباسازی «سیرت» در کنار زیبائی «صورت» لازم است انسان همانطور که هر روز برای رفع معایب و ایجاد محاسن ظاهری به آیینه مراجعه می کند، هر روز خود را در برابر آیینه ی مکتوب زشتی ها و زیبائی های باطنی قرار دهد و به اصلاح و زیباسازی سیرت خود بپردازد.

آیینه ی بزرگ اخلاق بیش از چهارصد صفت زشت و زیبای اخلاقی در موضوعات فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در معرض دید شما قرار می دهد تا امکان بهتر دیدن و شناخت صادقانه از خود داشتن را در شما تقویت نماید و بستری برای منزّه شدن از نبایدها و مزیّن شدن به بایدها را برایتان فراهم آورد.

برای ثبت این مراجعات پس از فرم آیینه ی اخلاق دو فرم: « خدایا مرا ببخش» و « خدایا شکرت» تعبیه شده است.

در فرم «خدایا مرا ببخش» لازم است انسان پس از مراجعه به آیینه اخلاق در صورتی که رذیله ای در وجود خود یافت و یا احساس فقدان فضیلتی در خویش نمود با ثبت جمله ی: «خدایا مرا ببخش به خاطر این که ...» نقایص

ص:7

و بدی های وجود خود را رصد کند تا بتواند برای درمان آن اقدام مؤثری انجام دهد، این کار سبب خودشناسی، نجات از عجب و تکبّر و افزایش استغفار و شرمندگی به درگاه خدا می شود و باب توبه را بر روی انسان می گشاید.

در فرم «خدایا شکرت» پس از مراجعه به جدول آیینه ی اخلاق، در صورتی که خود را عاری از رذیله ی اخلاقی و یا واجد فضیلتی اخلاقی یافتید، با ثبت آن در فرم « خدایا شکرت» از این احساس الهی نسبت به خود سپاسگزاری می کنید.

تذکر: البته در صورتی که می خواهید این خود بازبینی اخلاقی مخفیانه بماند و اسرار و فضائل شما بر دیگران آشکار نشود، می توانید فرمها را در مکانی دور از دسترس دیگران نگاه دارید و به خاطر داشته باشید که پیامبرخدا(ص) فرمودند:

« حاسِبُوا قَبل أن تُحاسِبوا»

قبل از آنکه مورد حساب و بازخواست قرار گیرند، خود به حساب خود رسیدگی کنید.

ص:8

یادداشت های شبانه روزی

روز ، زمان کار و تلاش، درخشش حضور اجتماعی و خدمت و تلاش و فرصتی برای برقراری و تحکیم روابط اجتماعی است. برنامه ی روزانه باید بر اساس تحرّک، پویایی، خلاقیّت، خدمت خالصانه و معنویت تنظیم گردد.

برخی از برنامه های روزانه عبارتند از:

1. کار و تلاش اقتصادی و کسب حلال(1)

2. مشارکت های اجتماعی، مدنی و خدمات جمعی(2)

3.حضور در جلسات مفید علمی، عبادی، صنفی و ... 4. خرید نیازمندیهای روزانه

5. تغذیه و ورزش 6 . عبادت و کسب نورانیّت(3)

7. تلاش برای حل معضلات دیگران و اجتماع 8. مطالعه کتب مفید و آموزنده

9. صدقه و انفاق(4)

10. ...

همچنین بخش مهم و بسیار معنوی از عمر انسان شب می باشد. داشتن

ص:9


1- . وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. نبأ - 110
2- . وَتَعَاوَنُواْ عَلَی الْبرِّ وَالتَّقْوَی. مائده - 2
3- . وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَیِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیْلِ ... هود - 114
4- . الَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُم بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ ... بقره - 274

یک برنامه ی منظم و مؤثر برای بهره برداری از شب، روزهایی نورانی و موفق را برای ما به ارمغان می آورد و ما را در بهره گیری از نیمه ی پنهان عمرمان یاری می دهد.

در قرآن کریم واژه ی «لیل» 93 مرتبه تکرار شده که 49 مرتبه در کنار روز آورده شده است و از این تعداد در 45 مورد، شب بر روز مقدّم شده است. آیات قرآن درباره ی اهمیت شب می فرماید:

- سوگند به شب آن هنگام که روی آورد!(1)

- سوگند به شب های ده گانه!(2)

- و خدا شب را مایه ی آرامش قرار داد.(3)

- طایفه ای از اهل کتاب (به طاعت خدا) ایستاده، آیات الهی را در دل شب تلاوت می کنند و سر به سجده می نهند. (4)

- کسانی که دارایی خود را شب هنگام و روز هنگام انفاق می کنند. (5)

- پاک و منزّه است کسی که شبانگاه بنده اش محمّد(ص) را از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی سیر داد. ... (6)

- و با موسی سی شب وعده کردیم و آن وعده را با افزون ده شب به اتمام رسانیدیم. (7)

- ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. (8)

ص:10


1- . تکویر - 17
2- . فجر - 2
3- . انعام - 96
4- . آل عمران - 113
5- . بقره - 274
6- . اسراء -1
7- . اعراف - 142
8- . قدر-1

روایات نیز در اهمیت شب تاکید فراوان دارد، امام حسن عسکری(ع) فرمودند:

- همانا رسیدن به خدا سفری است که به جز با مرکب قرار دادن شب ممکن نخواهد شد. (1)

حضرت علی علیه السلام می فرمایند:

- بیداری شب در عبادت و پیروی از خدا، بهار اولیاء خدا و بوستان سعادتمندان است. (2)

- شب زنده داری، یکی از دو حیات و دو زندگی است.(3)

برخی از برنامه ها و فعالیت های شبانه عبارتند از:

1. عبادت و خلوت عارفانه (ذکر و نماز شب)

2. برقراری ارتباط با درون( محاسبه و تفکّر)

3. نشستهای خانوادگی و فامیلی

4. خواب و استراحت و آرامش در کنار همسر

5. نوشتن افکار، تجارب و خاطرات و مطالعه

6. برنامه ریزی برای فردا

7. کمک به ایتام و مستمندان

نمونه فرم یادداشت های شبانه روزی جهت استفاده در ایام اعتکاف را می توانید در صفحات بعد ملاحظه فرمائید.

ص:11


1- . بحارالانوار،380/75
2- . غررالحکم - 319
3- . میزان الحکمه، ح 8950

تصویر

ص:12

تصویر

ص:13

تصویر

ص:14

برنامه های هفتگی،ماهانه و سالانه

قال علی علیه السلام: مَن حاسَبَ نفسَهُ سَعِدَ

«امام علی علیه السلام: هر که نفس خود را محاسبه کند، خوشبخت شود .»

مستدرک الوسائل، ج 12 ، ص 154 ؛ میزان الحکمه، ج 1، ص 62

نمونه فرم های برنامه های فهتگی ، ماهانه و سالانه را می توانید در صفحات بعد ملاحظه فرمائید.

ص:15

تصویر

ص:16

تصویر

ص:17

تصویر

ص:18

تصویر

ص:19

مدیریت جلسات

20 اصل مؤثر و لازم برای مدیریت و مفیدسازی جلسات

1. سعی کنید جلسات خود را با یاد خدا، تلاوت قرآن و یاد اهل بیت(ع) شروع نمائید.

2. حتماً برای جلسات دستور جلسه و موضوع تعریف شود و در ابتدای جلسه، برای همه ی اعضاء موضوع مشخص گردد.

3. ساعت شروع و ختم جلسه از قبل مشخص شده و زمان سخنرانی و اظهارنظر افراد حتماً رعایت گردد.

4. مدیر یا دبیر جلسه لازم است معیّن گردد و نظم جلسه توسط او برقرار شود.

5. قبل از شروع جلسه لازم است، مکان مناسب جلسه، آمار، اطّلاعات، لوازم التحریر و سایر نیازمندی ها فراهم گردد.

6. از انجام کارها و صحبتهای خارج از دستور کار جلسه جلوگیری شود.

7. حتّی الامکان جلسه باید کوتاه، گویا و مفید باشد.

8. از دعوت افراد غیر مؤثّر در جلسه باید پرهیز شود.

9. از سالم بودن سیستم صوتی، تصویری و لوازم جانبی قبل از شروع جلسه اطمینان حاصل شود.

10. در جلسات مهم و رسمس، پیش بینی موتور برق، دستگاه های صوتی و تصویری جایگزین و... برای جلوگیری از متوقف شدن روند کار در صورت بروز مشکل لازم است.

ص:20

11. جلسه باید دقیقاً بر اساس برنامه مدیریت شود.

12. مطالب جلسه اعم از نظرات، پیشنهادات، انتقادات، پیگیری ها، مشکلات، فرصت ها و تهدیدها و ... باید صورت جلسه شده و به امضای حاضرین برسد.

13. یادداشت برداری تک تک اعضای جلسه بسیار مفید است.

14. تا حدّ اماکن شرکت کنندگان جلسه را محدود کنید.

15. تلاش کنید جلسات خود را در فضایی اخلاقی و معنوی شروع کرده و خاتمه دهید.

16. برای تصمیم گیریهای مهم، از زمان مناسبی که افراد دارای تمرکز حواس و آمادگی ذهنی بیشتری هستند، استفاده کنید.

17. در صورت ملغی شدن یا بروز تأخیر در برگزاری جلسه، حتماً قبل از جلسه، مدعوین را باخبر کنید.

18. توجه داشته باشید هر گونه تأخیر در شروع یا خاتمه ی جلسه، غیر مفید بودن آن و خروج از دستور کار جلسه، افراد نخبه را از حضور در جلسات بعدی دلسرد می کند.

19. تلاش کنید افراد بیشتری در خصوص راه حل ها اظهار نظر کنند تا در خصوص خود موضوع و مسأله.

20. در پایان جلسه، زمانی را برای تصمیم گیری و جمع بندی در نظر بگیرید.

نمونه فرم مدیریت جلسات جهت استفاده در ایام اعتکاف را می توانید در صفحات بعد ملاحظه فرمائید.

ص:21

تصویر

ص:22

تصویر

ص:23

تصویر

ص:24

تصویر

ص:25

تصویر

ص:26

مدیریت امور مالی

بخش مهمّی از عمر تک تک ما انسانها، صرف امور اقتصادی، درآمد، تولید، تهیه امکانات و نیازمندی های زندگی، مبادلات و معاملات مالی، خرید و مصرف می گردد. یکی از عوامل موفّقیت انسان در زندگی، مربوط به کمیّت و کیفیّت درآمدها و چگونگی مصرف و سرمایه گذاری هاست، چرا که وجود یک درآمد مناسب و سالم و مدیریت درآمدها و هزینه ها، سبب عزّت، عافیت، آسایش، آرامش و افزایش قدرت تصمیم گیری و اثر بخشی در انسان می گردد.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِذَا تَدَایَنتُم بِدَیْنٍ إِلَی أَجَلٍ مُّسَمًّی فَاکْتُبُوهُ (بقره 282)

«ای مؤمنین هنگامی که بدهی مدت داری را وام دادید یا داد و ستد نمودید آن را بنویسد».

قرآن تأکید فراوان بر نوشتن مبادلات اقتصادی و دیون و طلبکاری ها دارد، چرا که موجب پرهیز از اختلافات و اجرای عدل و عدالت می شود.

نظم و ثبت امور مالی در کنار داشتن نگاه کوثر مآبانه به زندگی و پرهیز از تکاثر طلبی، علاوه بر افزایش سرمایه ها و ثروتهای فردی و ملّی، موجب گردش مناسب و سالم پول در جامعه می شود و به سعادت دنیوی و اخروی و سلامت اخلاق و ایمان فرد و جامه نیز کمک شایانی خواهد کرد.

در این بخش دو گونه فرم خام خدمتتان عرضه می گردد.

فرم الف) برای ثبت درآمدها و چگونگی مخارج کوتاه مدت، روزانه، هفتگی و مدیریت آنها

ص:27

فرم ب) برای ثبت بدهکاری مالی و بستانکاری های دراز مدّت، ماهانه و سالانه و مدیریت آنها

تذکر: در این فرم ها علاوه بر هزینه های شخصی و جاری زندگی، لازم است به سرمایه گذاری های آخرتی و معنوی و خداپسندانه ای مانند: قرض الحسنه، انفاق، صدقه، ضیافت، شراکت در امور مالی، عام المنفعه، مسجدسازی، مدرسه سازی، تولید کار و اشتغال برای جوانان، هدیه دادن و ... نیز توجّه شود.

نمونه فرم های مدیریت امور مالی را می توانید در صفحات بعد ملاحظه فرمائید.

ص:28

تصویر

ص:29

تصویر

ص:30

میثاق ها و پیمان ها

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ( مائده – 1)

«ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها وفا کنید».

زندگی انسان عبارت است از هزاران پیمان و میثاق در عرصه های زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و در امور اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، معنوی و...

میثاق بستن، مرور میثاقها و پایداری بر آنها در واقع روح بخشیدن به عمر و وارد کردن شوک به زندگی و معنی دار نمودن روزها و شب های زندگی است. بدین منظور و به جهت کسب موفقیّت هر چه بیشتر در وفاداری به تعهّدات و میثاق ها، سه جدول در خصوص میثاق های فردی، خانوادگی و اجتماعی حضورتان تقدیم می گردد.

لازم به ذکر است از ابوعلی سینا کتابی با عنوان «رساله ی عهدیّه» باقی مانده که مجموعه میثاق های او در آن ثبت شده است.

ص:31

تصویر

ص:32

تصویر

ص:33

تصویر

ص:34

تصویر

ص:35

تصویر

ص:36

تصویر

ص:37

آیینه ی بزرگ اخلاق

قال الکاظم علیه السلام:لَیسَ مِنّا مَن لَم یُحاسِب نَفسَهُ فی کُلِّ یَومٍ

«از ما نیست کسی که هر روز به حساب خود رسیدگی نکند .»

یکی از وظایف روزان هی هر انسانِ تکامل طلب، بررسی اخلاقی خود و نظارت بر عملکرهای شخصی خویش می باشد.

شناخت صفات مثبت اخلاقی در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی و مرور شخصیت خود در آیین هی بزرگ صفات زشت و زیبا و بازشناسی خود و سپس تلاش برای طی کردن سه مرحلۀ ایجاد، حفظ و تقویت صفات مثبت و نیز طی کردن سه مرحلۀ مهار، علاج و حذف صفات منفی در خود، از مهمترین وظایف ماست که با انگیز ه ی خودافزایی و ارتقای شخصیت خویش صورت می پذیرد.

برای موفقیت در این عملیات اخلاقی، لازم است در ابتد خویشتن را در برابر آیینه صفات زشت و زیبای اخلاقی قرار دهیم و پس از بازکاوی خود در صورت یافتن صفات اخلاقی مثبت آن را در جدول «خدایا شکر » ثبت کنیم تا هم خدا را بر این نعمت سپاس گفته باشیم و هم در جهت حفظ و تقویت آن بکوشیم و در صورت یافتن صفات زشت اخلاقی آن را در جدول «خدایا مرا ببخش » ثبت کنیم تا علاوه بر طلب عفو از خداوند به خاطر این نقیصه ی اخلاقی، برای حذف یا درمان آن رذیله، اقدام مؤثری را انجام دهیم.

لازم به ذکر است جهت آشنایی بیشتر با این آیینه ی اخلاقی می توانید از کتب اخلاق و از جمله سه جلد کتاب «بهشت اخلاق » اثر مهدی نیلی پور استفاده نمائید.

ص:38

تصویر

ص:39

تصویر

ص:40

تصویر

ص:41

تصویر

ص:42

تصویر

ص:43

تصویر

ص:44

تصویر

ص:45

تصویر

ص:46

تصویر

ص:47

تصویر

ص:48

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109