مجموعه احادیث تصویری چهارده معصوم علیهم السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری چهارده معصوم علیهم السلام/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - مجموعه احادیث تصویری چهارده معصوم علیهم السلام

1- مجموعه احادیث تصویری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت محمد صلی الله علیه وسلم/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - حضرت محمد صلی الله علیه وسلم

حدیث شماره :1

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

بی چشمداشت، صدقه بدهید؛

زیرا چشمداشت، اجر را از بین می برد

تنبیه الخواطر ج 2 ص 120

2

ص: 1

حدیث شماره :2

پیامبر صلی الله علیه و آله:

خدا رفق و مدارا با حیوان را دوست دارد

مفاتیح الحیاة ص679

تو روزها و شب های سرد، حواسمون به گربه های شهرمون باشه...

2

ص: 2

حدیث شماره :3

پیامبر صلی الله علیه و آله:

سه گناه است که کیفرشان در همین دنیا می رسد و به آخرت نمی افتد:

آزردن پدر و مادر

زورگویی و ستم به مردم

ناسپاسی نسبت به خوبی های دیگران

6

ص: 3

حدیث شماره :4

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

مردم را، در حقیقت، شتابزدگی به هلاکت افکنده است.

اگر مردم آرام و از شتاب کاری به دور بودند هیچ کس هلاک نمی شد

میزان الحکمه ج7 ص80

5

ص: 4

حدیث شماره :5

پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله:

خداوند متعال فرمود: محبّت من برای کسانی حتمی است که برای من با یکدیگر پیوند و ارتباط برقرار کنند

میزان الحکمه، جلد2، صفحه451

4

ص: 5

حدیث شماره :6

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

ترک عبادت، دل را سخت می کند. رها کردن یاد خدا، جان را می میراند

تنبیه الخواطر، جلد2، صفحه120

08

ص: 6

حدیث شماره :7

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله (در دعایش معروف به اسماءُ الحُسنی):

ای خدا! ای زنده کننده اهل آسمان ها و زمین

البلدالأمین، صفحه 420

30

ص: 7

حدیث شماره :8

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هیچ زنی نیست که جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند، مگر آن که این عمل او برایش بهتر از یک سال است که روزهایش را روزه بگیرد و شب هایش را به عبادت بگذرانَد

38

ص: 8

حدیث شماره :9

پیامبر صلی الله علیه و آله:

بهترین زنان آنست که... با شوهر روی گشاده و خودنما

و نسبت به دیگران(از مردان) مستور و خوددار باشد...

مکارم اخلاق صفحه 200

44

ص: 9

حدیث شماره :10

پیامبر خدا( صلی الله علیه و آله وسلم )درباره حقوق همسایه فرمودند:

خانه ات را بلندتر از خانه او نسازی تا جلوی جریان هوا را بر او بگیری مگر آن که خودش اجازه دهد

میزان الحکمه، جلد2، صفحه401

46

ص: 10

حدیث شماره :11

پیامبر صلی الله علیه و آله:

(مومن) کارش را به خوبی انجام می دهد

به طوری که گویی او را می بینند

بحارالأنوار(ط - بیروت)، جلد64، صفحه311

57

ص: 11

حدیث شماره :12

پیامبر صلی الله علیه و آله:

کدو بخورید، چرا که عقل را تیز و (کارآیی) مغز را زیاد می کند

عَلَیْکُمْ بِالدُّبّاءِ فَاِنَّهُ یُذَکِّی الْعَقْلَ وَیَزیدُ فِی الدِّماغِ

بحار،ج63ص229

60

ص: 12

حدیث شماره :13

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

آن که حرص نزند روزی خود را از دست نمی دهد و آن که حرص زند، به آنچه روزیش نیست نمی رسد

میزان الحکمه جلد3 صفحه 25

66

ص: 13

حدیث شماره :14

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

به زن خود خدمت نکند، مگر صدّیق، یا شهید، یا مردی که خداوند خیر دنیا و آخرتِ او را بخواهد

میزان الحکمه، جلد5، حدیث 8079

71

ص: 14

حدیث شماره :15

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

به فرزندان خود احترام گذارید و آنان را آداب نیکو بیاموزید تا آمرزیده شوید

أکرِمُوا أولادَکُم و أحْسِنوا آدابَهُم یُغْفَرْ لَکُم

80

ص: 15

حدیث شماره :16

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

برترین عبادت، انتظار فرج است

أفضلُ العبادةِ انتظارُ الفَرَجِ

میزان الحکمه جلد1 صفحه 394

17

ص: 16

حدیث شماره :17

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله _ از دعای ایشان در ماه رمضان، بعد از هر نماز واجب _ :

خدایا تمام اسیران را آزاد کن

اللّهُمَّ فُکَّ کُلَّ أسیرٍ

المصباح للکفعمی، صفحه 816

21

ص: 17

حدیث شماره :18

پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله:

کسی که سربار دیگری باشد و دیگران را به زحمت بیندازد، از رحمت خدا به دور است

فروع کافی، جلد5، صفحه72

23

ص: 18

حدیث شماره :19

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

مؤمن شوخ و شنگ است و منافق اخمو و عصبانی

تحف العقول، صفحه 49

30

ص: 19

حدیث شماره :20

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

نگاه مهرآمیز فرزند به پدر و مادر، عبادت است

نَظَرُ الوَلَدِ إلی والِدَیهِ حُبّا لَهُما عِبادَةٌ

بحارالأنوار ج74 ص80

34

ص: 20

حدیث شماره :21

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

کم آسایش ترین مردم، بخیل است

أقلُّ النّاسِ راحةً البخیلُ

میزان الحکمه جلد1 صفحه 509

39

ص: 21

حدیث شماره :22

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

نشستن مرد نزد زن و فرزندش، نزد خدای متعال، محبوب تر است از اعتکاف او در این مسجد من

تنبیه الخواطر، جلد 2، صفحه 122

42

ص: 22

حدیث شماره :23

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند:

کدام یک از شما مال وارثش را بیشتر از مال خود دوست دارد؟ اصحاب عرض کردند: ای رسول خدا! هیچ یک از ما نیست مگر اینکه...

میزان الحکمه ج12 ص379

64

ص: 23

حدیث شماره :24

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

دزدترینِ مردم کسی است که از نماز خود می دزدد؛ نماز چنین کسی، همانند یک جامه کهنه، مُچاله می گردد و به چهره او زده می شود

میزان الحکمه ج6 ص 324

70

ص: 24

حدیث شماره :25

پیامبر صلی اللّه علیه و آله:

روز قیامت هر چشمی گریان است؛ مگرچشمی که درمصیبت وعزای حسین گریسته باشد،که آن چشم در قیامت خندان است وبه نعمتهای بهشتی مژده داده می شود

بحار، ج 44، ص 293

82

ص: 25

حدیث شماره :26

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر که حسین را دوست بدارد خداوند دوستش بدارد

أحَبَّ اللّهُ مَن أحبَّ حسینا

میزان الحکمه جلد1 صفحه 333

96

ص: 26

حدیث شماره :27

پیامبر مهربانی صلی الله علیه و آله وسلم

آن کس که فرزند خود را شاد کند خداوند او را در قیامت مسرور می نماید

مَنْ فَرَّحَهُ(وَلَدَهُ) فَرَّحَهُ اللّه ُ یَوْمَالْقیامَةِ

کافی، جلد6، صفحه 49

99

ص: 27

حدیث شماره :28

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

اگر دو مسلمان با هم قهر کنند و تا سه روز آشتی نکنند، هر دو از اسلام، خارج می شوند و میانشان، هیچ پیوند دینی ای نیست...

کافی، جلد 2، صفحه 345

35

ص: 28

حدیث شماره :29

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

موج های بلا را با دعا برگردانید

اِدفَعوا أمواجَ البَلاءِ بِالدُّعاءِ

بحار الأنوار، ج 93، ص 289

42

ص: 29

حدیث شماره :30

پیامبر صلی الله علیه و آله:

مرد در برابر لقمه ای که در دهان زنش می گذارد پاداش می برد

إنَّ الرَّجُلَ لَیُؤجَرُ فی رَفعِ اللُّقمَةِ إلی فِی امرَأتِهِ

المحجة البیضاء، ج 3، ص 70

54

ص: 30

حدیث شماره :31

امام صادق علیه السلام:

هیچ گاه پیامبر خدا درباره چیزی که گذشته بود، نمی فرمود: کاش غیر این بود

کافی، جلد2، صفحه63

79

ص: 31

حدیث شماره :32

پیامبرخداصلی الله علیه وآله:

خداوند، لعنت کندکسی را که توانگررا برای توانگری اش گرامی بدارد؛ و خداوند، لعنت کندکسی راکه فقیر را برای فقرش خوارشمارد، و این کار را جز منافق نمی کند...

81

ص: 32

حدیث شماره :33

امام رضا علیه السلام:

خود را خوش بو کردن، از خوی پیامبران است!

کافی، جلد 6، صفحه 510

84

ص: 33

حدیث شماره :34

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

خدا را یاد کنید، که یاد خدا درمان است

عَلَیکُم بِذِکرِ اللّهِ فَإِنَّهُ شِفاءٌ

تنبیه الخواطر جلد1 صفحه 8

14

ص: 34

حدیث شماره :35

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هیچ چیز، همانند شُح، اسلام را از بین نبرده است

ما مَحَقَ الإِسلامَ مَحقَ الشُّحِّ شَیءٌ

کافی، جلد 4، صفحه 45

16

ص: 35

حدیث شماره :36

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

بدترینِ مردم، کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد و بدتر از او، کسی است که آخرت خود را برای دنیای دیگرانْ بفروشد

مکارم الأخلاق ج 2 ص 319

25

ص: 36

حدیث شماره :37

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

به یکدیگر هدیه دهید تا نسبت به همدیگر، با محبّت شوید

کافی جلد5 صفحه144

49

ص: 37

حدیث شماره :38

پیامبر خدا صلی الله علیه وآله:

هرکه خواهد خداوند ازجایی که گمان نداردروزی اش بخشد،بایدبرخدا توکّل کند

مَن أرادَ أن یَرزُقَهُ اللّهُ مِن حَیثُ لا یَحتَسِبُ فَلیَتَوَکَّل عَلَی اللّهِ

70

ص: 38

حدیث شماره :39

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هرکس در ماه رمضان آمرزیده نشود،پس درکدام ماه آمرزیده می شود؟!

مَن لَم یُغفَر لَهُ فی شَهرِ رَمَضانَ فَفی أیِّ شَهرٍ یُغفَرُ لَهُ؟!

ثواب الأعمال، ص 96

71

ص: 39

حدیث شماره :40

پیامبر صلی الله علیه وآله:

هرکس برادرخودرا برای گناهی که ازآن توبه کرده است سرزنش کند، نمیردتا خودآن گناه را مرتکب شود

مَن عَیَّرَأخاهُ بِذَنبٍ قَدتابَ مِنهُ لَم یَمُتْ حَتّی یَعمَلَهُ

75

ص: 40

حدیث شماره :41

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

فرزندانتان را گرامی بدارید و نیکو تربیتشان کنید تا آمرزیده شوید

أکرِموا أولادَکُم، وأحسِنوا أدَبَهُم؛ یُغفَر لَکُم

مکارم الأخلاق ج1 ص478

83

ص: 41

حدیث شماره :42

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

در هندوانه، ده ویژگی است: غذاست، نوشیدنی است، مثانه را شستشو می دهد، سردْمزاجی را متوقّف می کند، سبزی است، گیاه اُشنان است، معده را می شوید...

01

ص: 42

حدیث شماره :43

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر یک از شما همان گونه که خیرخواه خویش است، باید خیرخواه برادرش نیز باشد

لِیَنصَحِ الرّجُلُ مِنکُم أخاهُ کنَصیحَتِهِ لنَفسِهِ

کافی، جلد 2 ، صفحه 208

19

ص: 43

حدیث شماره :44

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

سه چیز از حقیقت های ایمان است: انفاق کردن در حال تنگدستی، انصاف به خرج دادن با مردم و دانش بخشی به طالب دانش

میزان الحکمه ج12 ص386

27

ص: 44

حدیث شماره :45

حلول ماه شعبان بر شما مبارک

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

این ماه (شعبان)، ماه عمل است. در این ماه، کار نیک، هفتاد برابر می گردد

ثواب الأعمال ص 87

39

ص: 45

حدیث شماره :46

پیامبر صلی الله علیه و آله:

همانا انسان خوش خو را پاداشی همانند پاداش روزه گیر شب زنده دار است

میزان الحکمه جلد3 صفحه 475

53

ص: 46

حدیث شماره :47

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هرگز با ترسو مشورت مکن؛ زیرا راه برون رفت[ از مشکل ]را بر تو تنگ می گردانَد. هرگز با بخیل، مشورت مکن؛ زیرا تو را از هدفت، بازمی دارد...

علل الشرائع، ص 599

54

ص: 47

حدیث شماره :48

����لطفاً در ریختن تیغ در کیسه های زباله دقّت کنید!

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

بنده ای به سبب برداشتن شاخه خاری از سر راه مسلمانان به بهشت رفت

میزان الحکمه ج7 ص 316

61

ص: 48

حدیث شماره :49

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای پروا به دل راه مده

لا تَخَفْ فی اللّهِ لَوْمَةَ لائمٍ

میزان الحکمه ج3 ص533

65

ص: 49

حدیث شماره :50

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر کس دوست دارد که نامه اعمالش او را خوشحال کند، استغفارِ در آن را زیاد گرداند

میزان الحکمه، ج 8، ص 463

75

ص: 50

حدیث شماره :51

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

خدا را یاد کنید، که یاد خدا درمان است، و مردم را یاد نکنید، که آن، درد [و بیماری] است

تنبیه الخواطر، جلد 1، صفحه 8

77

ص: 51

حدیث شماره :52

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله:

انسان، بعد از انجام دادن فرائض، هیچ عملی انجام نداده است که از آشتی دادن میان مردم، بهتر باشد

إرشاد القلوب، جلد 1، صفحه 165

80

ص: 52

حدیث شماره :53

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

جوانمردی در سفر عبارت است از : بخشیدن زاد و توشه [خود به همراهان ]و خوش اخلاقی و شوخی کردن ، به شرط آن که معصیت خدا نباشد

میزان الحکمه جلد5 صفحه 314

93

ص: 53

حدیث شماره :54

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

سَروَر گروه، کسی است که در سفر ، خدمت گزارِ آنان باشد

مکارم الأخلاق جلد 1 صفحه 536

عید شما مبارک

94

ص: 54

حدیث شماره :55

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

از حقوق مهمان است که تا دَمِ در، با او بروی و بدرقه اش کنی

عیون أخبار الرضا علیه السلام، جلد 2، صفحه7

����عید شما مبارک����

97

ص: 55

حدیث شماره :56

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

از ادب به دور است... که مردی به میهمانی دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و از غذای آن نخورد

میزان الحکمه جلد6 صفحه 453

عید شما مبارک

99

ص: 56

حدیث شماره :57

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

هر که از آبروی برادر مسلمان خود دفاع کند، البته بهشت بر او واجب می شود

ثواب الأعمال، صفحه 175

09

ص: 57

حدیث شماره :58

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

فاطمه عزیزترین فرد برای من است

میزان الحکمه، جلد1، صفحه314

11

ص: 58

حدیث شماره :59

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

اگر کسی بتواند حقّ کسی را بپردازد و تعلّل ورزد، هر روز که بگذرد، گناه باجگیر برایش نوشته شود

بحارالانوار، جلد103، صفحه146

34

ص: 59

حدیث شماره :60

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

شما هرگز نمی توانید همه مردم را از اموال خود بهره مند سازید، پس با آنان با گشاده رویی و خوشرویی تمام برخورد کنید

میزان الحکمه ج1 ص 554

44

ص: 60

حدیث شماره :61

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

در اسلام، هیچ بنایی نزد خداوند متعال، دوست داشتنی تر از ازدواج نیست

مکارم الأخلاق،ج 1 ص 429

لحظه ها می گذرد...

آنچه بگذشت، نمی آید باز...

55

ص: 61

حدیث شماره :62

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

مرگ انسان بر اثر گناهان، بیشتر از مرگش با اَجَل است، و زنده ماندن او بر اثر نیکوکاری، بیشتر از زنده ماندنش با عمر است

مکارم الأخلاق، جلد 2، صفحه 179

62

ص: 62

حدیث شماره :63

حضرت فاطمه علیهاالسلام :

از دنیای شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد : تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه خدا

نهج الحیاة، ح 164

64

ص: 63

حدیث شماره :64

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

بعد از غذا، خلال کنید و دهانتان را بشویید؛ زیرا این دو کار، باعث سلامت دندان های نیش و آسیا می شود!

بحارالأنوار، ج 62، ص291

72

ص: 64

حدیث شماره :65

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر چه ایمان بنده بیشتر شود، زن دوستی او فزونتر می شود

میزان الحکمه، ج10، ص470

93

ص: 65

حدیث شماره :66

پیامبر صلی الله علیه و آله:

مرد در برابر لقمه ای که در دهان زنش می گذارد پاداش می برد

إنَّ الرَّجُلَ لَیُؤجَرُ فی رَفعِ اللُّقمَةِ إلی فِی امرَأتِهِ

المحجة البیضاء، ج 3، ص 70

97

ص: 66

حدیث شماره :67

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر زنی که در خانه شوهر خود به قصد مرتّب کردن آن ، چیزی را جا به جا کند خداوند به او نظر افکند

میزان الحکمه ج5 ص 100

98

ص: 67

حدیث شماره :68

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هیچ چیز، همانند بخل، ایمان را نابود نمی سازد...

این بخل را حرکتی همچون حرکت مورچه و شعبه هایی همچون شعبه های شرک است.

مستدرک الوسائل: ج 7، ص 27

08

ص: 68

حدیث شماره :69

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

آب را به آهستگی بمکید و آن را یکباره سرمکشید؛ زیرا که از آن، بیماری جگر برمی خیزد

مُصُّوا الماءَ مَصّاولاتَعُبّوهُ عَبّا؛فَإنَّهُ یوجَدُمِنهُ الکُبادُ

13

ص: 69

حدیث شماره :70

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

کم دادن مزد اجیر (کارگر)، از گناهان کبیره است

ظُلمُ الأجِیرِ أجرَهُ مِن الکبائرِ

میزان الحکمه ج1 ص44

36

ص: 70

حدیث شماره :71

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

ازدشنام گویی بپرهیزید؛ زیرا خداوند عزّوجلّ ناسزا گویِ بد دهن را دوست ندارد

إیّاکُم و الفُحشَ؛فإنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ لایُحِبُّ الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ

میزان الحکمه ج 9ص56

41

ص: 71

حدیث شماره :72

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم :

هر که دختر داشته باشد، خداوند در پی یاری، کمک، برکت و آمرزش اوست

مَن کانَ لَهُ ابنَةٌ فَاللّهُ فی عَونِهِ ونُصرَتِهِ ، وبَرَکَتِهِ ومَغفِرَتِهِ

مستدرک الوسائل ج 15ص 115

53

ص: 72

حدیث شماره :73

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

هر که نعمت خداوند عزّ و جلّ را فقط در خوراک یا نوشیدنی یا پوشاک ببیند، بی گمان عملش کوتاه و عذابش نزدیک باشد

میزان الحکمه ج 12 ص 288

54

ص: 73

حدیث شماره :74

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

انگشتر عقیق به دست کنید، که دارای برکت است

تَخَتَّموا بِالعَقیقِ؛ فَإِنَّهُ مُبارَک

الکافی، ج 6، ص 470

56

ص: 74

حدیث شماره :75

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

سه چیز از درهای نیکی است : داشتن روحیه بخشندگی ، خوش گفتاری، و شکیبایی بر آزار

المحاسن : ج 1 ص 66

58

ص: 75

حدیث شماره :76

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

جماعت؛ وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

نهج الفصاحه، حدیث 1323

☘هفته وحدت گرامی باد☘

59

ص: 76

حدیث شماره :77

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمودند:

أیُّهَا النّاسُ، عَلَیکُم بِالجَماعةِ، وإیّاکُم والفُرْقةَ

ای مردم! به جماعت (یکپارچگی) روی آرید و از پراکندگی بپرهیزید.

میزان الحکمه، ح 2589

60

ص: 77

حدیث شماره :78

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

خداوند عزّوجلّ می فرماید: «خشم من بر آن که به کسی ستم کند که یاوری جز من ندارد، سخت است»

بحار، ج 75، ص311

63

ص: 78

حدیث شماره :79

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

به صورت حیوانات نزنید؛ زیرا آنها حمد و تسبیح خدا می گویند

لا تَضْرِبوا الدَّوابَّ علی وُجوهِها ؛ فإنَّها تُسَبِّحُ بحَمْدِ اللّه ِ

بحارج 64 ص 201

64

ص: 79

حدیث شماره :80

����☝منشوراخلاق همسایه داری درکلام نبوی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم :

جبرئیل پیوسته مرا درباره همسایه سفارش می کردتا جایی که گمان بردم بزودی اورا ارث بَر[از همسایه اش ]خواهد کرد

میزان الحکمه ج2ص 396

65

ص: 80

حدیث شماره :81

پیامبر صلی الله علیه و آله:

خدا رفق و مدارا با حیوان را دوست دارد

مفاتیح الحیاة ص679

تو روزها و شب های سرد، حواسمون به گربه های شهرمون باشه...

72

ص: 81

حدیث شماره :82

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

هر گاه خواستی دعا کنی، پیش از آن، نمازی بخوان یا صدقه ای بده یا کار خیری بکن یا ذکری بگو

مستدرک الوسائل، ج 5 ص 199

79

ص: 82

حدیث شماره :83

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر که در میان سخن برادر مسلمانش وارد شود، چنان است که چهره او را بخراشد.

میزان الحکمه، ج7، ص404

84

ص: 83

حدیث شماره :84

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

مهمان، با روزی اش بر قوم وارد می شود، و چون برود ، با همه گناهان آنها می رود

بحارالأنوار : ج 75 ص 461

87

ص: 84

حدیث شماره :85

پیامبر صلی الله علیه و آله :

دعای پدر و مادر برای فرزند ، مانند دعای پیامبر برای امّت خویش است

دُعاءُ الوالِدِ لِوَلَدِهِ کَدُعاءِ النَّبِیِّ لاُِمَّتِهِ

مشکاة الأنوار ، ص 282

94

ص: 85

حدیث شماره :86

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

موج های بلا را با دعا برگردانید

بحارالانوار، ج93، ص289

✅ 2

08

ص: 86

حدیث شماره :87

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :

چهار چیز از گنج های بهشت است: پنهان داشتن ناداری، پنهان داشتن صدقه، پنهان داشتن مصیبت و پنهان داشتن درد

میزان الحکمه ج 10 ص 494

15

ص: 87

حدیث شماره :88

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

هر کس فرزندش را ببوسد ، خداوند عز و جل برای او حسنه می نویسد

کافی ج 6 ص 49

21

ص: 88

حدیث شماره :89

���� 17 اکتبر روز جهانی مبارزه با فقر

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

من مأمورم که صدقه (و زکات) را از ثروتمندانتان بگیرم و به فقرایتان بدهم.

مستدرک الوسائل، ج 7، ص 105

44

ص: 89

حدیث شماره :90

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلم:

هر که حسین را دوست بدارد، خداوند دوستدار او است.

بحار الأنوار، ج 43، ص 261

67

ص: 90

حدیث شماره :91

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله:

هرکه حسین را دوست بدارد خداوند دوستش بدارد.

میزان الحکمه، ج1، ص333

76

ص: 91

حدیث شماره :92

پیامبر صلی الله علیه و آله:

داناترین مردم کسی است که

دانش مردم را با دانش خود جمع کند

میزان الحکمه، ج8، ص119

04

ص: 92

حدیث شماره :93

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم :

ای ابوذر! دوستی مال و ریاست برای تباه دین انسان، خطرناک تر از آن است که دو گرگ درنده در آغل گوسفندان افتند و تا بامدادان آن هارا بدرند؛آن گاه از ایشان چه باقی نهند؟

مکارم الاخلاق:369/2

10

ص: 93

حدیث شماره :94

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

مَثَل نماز، مَثَل ستون خیمه است؛ اگر ستون محکم باشد، طناب و میخ ها و چادر، کارایی دارند؛اما اگر ستون بشکند، نه طنابی به کار می آید و نه میخی و نه چادری

کافی؛ ج3، ص266

14

ص: 94

حدیث شماره :95

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هرکس دخترش را به مردی فاسق شوهر دهد، روزی هزار لعنت براو فرود می آید و هیچ عملی از او به آسمان بالا نمی رود و دعایش مستجاب نمی گردد و فدیه و توبه ای از او پذیرفته نمی شود.

ارشاد القلوب؛ص174

39

ص: 95

حدیث شماره :96

پیامبر صلی الله علیه و آله:

لباس سفید بپوشید؛ زیرا جامه سفید، نیکوتر و پاکیزه تر است.

الکافی، ج 6، ص 445

43

ص: 96

حدیث شماره :97

پیامبر صلی الله علیه و آله:

دو رکعت نماز در دل شب، از دنیا و آنچه در آن است نزد من محبوب تر است.

بحارالانوار، ج87، ص 148

49

ص: 97

حدیث شماره :98

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم :

هرگاه میوه ای خریدی، به او(همسایه)هدیه کن واگر چنین نکردی، پنهانی وارد[خانه]کن،و مبادا فرزندت باآن بیرون بیاید و موجب ناراحتی فرزند او گردد.

بحارالانوار:ج 82 ص 94

53

ص: 98

حدیث شماره :99

پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:

صله رحم کنید، گرچه با یک سلام.

تحف العقول:ص57

55

ص: 99

حدیث شماره :100

آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست؟(قسمتی از آیه 36 سوره زمر)

پیامبر صلی اللّه علیه و آله: هیچ چیزی را بر یاد خدا ترجیح مده. مکارم الاخلاق

73

ص: 100

حدیث شماره :101

پیامبر صلی اللّه علیه و آله: مومن زیرک و باهوش و محتاط است.

����عکس های خانوادگی را از گوشی خود پاک کنید����

74

ص: 101

حدیث شماره :102

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

هر کس غذای حلال بخورد،

فرشته ای بالای سرش بایستد

و برایش آمرزش بخواهد

تا از خوردن فارغ شود.

مفاتیح الحیاة، صفحه 141

79

ص: 102

حدیث شماره :103

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم :

مؤمن زیرک و باهوش و محتاط است.

بحار الانوار:67ص307

85

ص: 103

حدیث شماره :104

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

کسی که ناتوان و معلولی را در کارهایش یاری دهد، خداوند اورا یاری کند و در روز قیامت بر او فرشتگانی می گماردکه او را از خطرات منازل آخرت محافظت می نمایند و...

86

ص: 104

حدیث شماره :105

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم :

چشیدن شیرینی ایمان بر دل های شما حرام است، مگر آن گاه که دل هایتان نسبت به دنیا زهد ورزند.

کافی، ج2، ص 128، ح 2

91

ص: 105

حدیث شماره :106

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش، آرایش و خودنمایی کند، اما خود را از نامحرمان بپوشاند.

92

ص: 106

حدیث شماره :107

پیامبر خدا صلی اللّه علیه و آله: دو رکعت نماز معمولی که با تفکر و تدبر همراه باشد بهتر است از شبی را تا به صبح با دلی غافل نمااز خواندن. میزان الحکمه ج6 ص302

99

ص: 107

حدیث شماره :108

پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله:

هر که از روی ایمان و برای رسیدن به ثواب الهی، شب قدر را به عبادت بگذراند، گناهان گذشته اش آمرزیده می شود.

فضائل الأشهر الثلاثه ، ص 136

التماس دعا

072

ص: 108

حدیث شماره :109

پیامبرصلی الله علیه وآله:

هر کس "شب قدر" را احیا بدارد، تا سال آینده عذاب از او بر داشته می شود.

اقبال الأعمال، ج 1، ص 345

التماس دعا

079

ص: 109

حدیث شماره :110

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : خردمند، در تنهایی با عقل خویش راضی است و نادان از خویشتن وحشت دارد؛ چرا که دوست هر انسانی، خرد اوست و دشمنش نادانی او.

خردگرایی در قرآن و حدیث، ص 178

081

ص: 110

حدیث شماره :111

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: بر خداوند عزّوجلّ است که هیچ چیزی در دنیا بالا نرود، مگر این که آن را پایین آورد.

الفردوس : ج 2 ص 132

082

ص: 111

حدیث شماره :112

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: امّت من، تا هنگامی که یکدیگر را دوست بدارند و به یکدیگر هدیه دهند و امانتداری کنند ، سعادتمند خواهند بود.

بحار الأنوار: ج 74 ص 400

105

ص: 112

حدیث شماره :113

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خداوند فرمود: روزه حکمت می آورد و حکمت ، شناخت و شناخت، یقین.

إرشاد القلوب، ص 203

107

ص: 113

حدیث شماره :114

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلّم: این دخترانند که دل سوز و مددکار و با برکتند.

منتخب میزان الحکمه: 612

117

ص: 114

حدیث شماره :115

فرازی از خطبه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله

120

ص: 115

حدیث شماره :116

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم در دعایش: «خدایا! پناه می برم به تو از دنیایی که مانع خیر آخرت شود، و از زندگی ای که مانع خیر مرگ گردد».

بحار الأنوار : ج 98 ص 260

124

ص: 116

حدیث شماره :117

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس در ماه رمضان آمرزیده نشود ، پس در کدام ماه آمرزیده می شود؟!

بحار الأنوار : 8 / 185 / 147

131

ص: 117

حدیث شماره :118

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: درهای آسمان در اولین شب ماه رمضان گشوده می شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد.

بحار الانوار(ط-بیروت) ج 93، ص 344

147

ص: 118

حدیث شماره :119

پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم:

نزدیکترین شما به من در قیامت کسی است که با همسر خود به نیکی رفتار نماید.

وسائل الشیعه،جلد12،صفحه152

181

ص: 119

حدیث شماره :120

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :هرگاه سه نفر باهم بودید، دونفرتان با یکدیگر در گوشی سخن نگویند تا زمانی که به میان جمع مردم درآیید؛زیرا این کار باعث ناراحتی آن دیگری می شود.

میزان الحکمه12ص160

183

ص: 120

حدیث شماره :121

پیامبر صلی الله علیه و آله:

هر کس در جوانی اش بیاموزد، آموخته اش مانند نقش بر سنگ است و هر کس دربزرگ سالی بیاموزد، مانند نوشتن بر روی آب است.

نوادر راوندی، ص 132

235

ص: 121

حدیث شماره :122

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

هر کس در راه خداوند مجروح شود، در حالی وارد قیامت می شود که بویش چون بوی مشک است . . . و نشان شهیدان را دارد.

میزان الحکمه، ح 9814

267

ص: 122

حدیث شماره :123

میلاد ����حسین���� شادی دلها شد

امید دل پیامبران پیدا شد

اینک بسویش برو که فردا دیر است

کز آمدنش در شفاعت وا شد

����ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام مبارک باد.

283

ص: 123

حدیث شماره :124

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله): زهد در این جهان به سه چیز است: کوتاهی آرزو، شکرگزاری نعمت ها و پرهیز از حرام.

تحف العقول

عید مبعث بر شما مبارک

300

ص: 124

حدیث شماره :125

����عید بزرگ مبعث مبارک باد����

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند:

خداوند به صورت ها و اموال نمی نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما نگاه می کند.

کتاب محجّة البیضاء، جلد 6، صفحه 312

301

ص: 125

حدیث شماره :126

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم: من مبعوث شده ام تا بزرگواری های اخلاقی را کامل و تمام کنم.

بحارالانوار، ج16، ص210

عید مبعث مبارک

304

ص: 126

حدیث شماره :127

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند:

إِنَّ اللهَ تَعالَی یُحِبُّ مِنْ عِبادِهِ الْغَیُورَ؛

خداوند متعال بندگان غیرتمند خود را دوست دارد.

نهج الفصاحه، صفحه 15

306

ص: 127

حدیث شماره :128

����عید بزرگ مبعث مبارک باد����

پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله فرمودند:

خداوند به صورت ها و اموال نمی نگرد، بلکه به دلها و اعمال شما نگاه می کند.

کتاب محجّة البیضاء، جلد 6، صفحه 312

308

ص: 128

حدیث شماره :129

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند:

زهد در این جهان به سه چیز است: کوتاهی آرزو، شکرگزاری نعمت ها و پرهیز از حرام.

تحف العقول

309

ص: 129

حدیث شماره :130

عید مبعث مبارک باد

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند:

در میان فرزندان خود عدالت کنید همان طور که دوست می دارید آنها در میان شما عدالت کنند.

بحارالانوار، جلد 23

310

ص: 130

حدیث شماره :131

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله وسلم

دهان شما یکی از راه های خداست، محبوب ترین دهان در پیشگاه خدا آن است که از همه خوشبوتر باشد، پس تا می توانید دهان خود را خوشبو نگاهدارید.

وسایل الشیعه، جلد 1، صفحه 358

312

ص: 131

حدیث شماره :132

عید بزرگ مبعث مبارک

پیامبراکرم(صلی الله علیه وآله) فرمودند:

تکمیل و ادامه کار نیک از آغاز کردن آن بهتر و مهم تر است.

نقل از کتاب نهج الفصاحه

314

ص: 132

حدیث شماره :133

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

تنها به زیادی نماز و روزه و حج و نیکی به دیگران و شب زنده داری بعضی نگاه نکنید، بلکه نگاه به «راستگویی» و «امانت» آنها کنید!

نقل از کتاب سفینة البحار

317

ص: 133

حدیث شماره :134

پیامبراکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند:

کسی که چیزی را می داند و به آن عمل نمی کند و از دانش خود بهره نمی گیرد، مجازاتش در قیامت از همه شدیدتر است.

بحارالانوار، جلد 2، صفحه 38

318

ص: 134

حدیث شماره :135

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : هیچ بنده ای از بندگان خدا به تکمیلِ حقیقتِ ایمان خود توفیق نمی یابد مگر آنگاه – که با وجود ذیحقّ بودن – دست از نزاع و درگیری{و خودنمایی} بردارد.

منیه المرید،ص55

319

ص: 135

حدیث شماره :136

���� هفته معلّم مبارک ����

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: بخشنده ترین شما پس از من،کسی است که دانشی بیاموزد، آن گاه دانش خود را بپراکند.

میزان الحکمه ، ح 13825

347

ص: 136

حدیث شماره :137

����روز کارگر مبارک����

پیامبر صلی الله علیه و آله :ظلم در پرداخت مزد کارگر، از گناهان بزرگ است.

بحار الأنوار ، ج 103 ص 170

348

ص: 137

حدیث شماره :138

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: ایمان به ادعا و آرزو نیست بلکه ایمان آن است که در دل خالص باشد و عمل آن را تصدیق و تأیید کند.

بحار الانوار، ج 69، ص 72

351

ص: 138

حدیث شماره :139

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر که به یک آیه از قرآن گوش کند، برایش بهتر از کوهی از طلاست.

بحار الأنوار : 92/20/18

352

ص: 139

حدیث شماره :140

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را اح_ترام نکند.

اصول کافی، ج 3، ص 240

364

ص: 140

حدیث شماره :141

���� هدیه به روح پدران و مادران سفر کرده فاتحه و صلواتی ختم بفرمایید

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : سَرورِ نیکوکاران در روز قیامت، مردی است که بعد از درگذشت پدر و مادر خود به آنان نیکی کند.

بحار: 74/86/100

381

ص: 141

حدیث شماره :142

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: علی با قرآن و قرآن با علی است آن دو از هم جدا نمیشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

صواعق ابن حجر، ص74

382

ص: 142

حدیث شماره :143

❤روز پدر مبارک❤

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم _ در پاسخ به سؤال از حقّ پدر بر فرزندش _ فرمود : او را به اسم صدا نزند، جلوتر از او راه نرود، پیش از او ننشیند و برایش دشنام نخرد.

الکافی : 2/159/5

407

ص: 143

حدیث شماره :144

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

در حقیقت مردم را شتاب زدگی به هلاکت افکنده است. اگر مردم آرام و از شتابزدگی به دور بودند، هیچ کس هلاک نمی شد.

منتخب میزان الحکمه، 358

424

ص: 144

حدیث شماره :145

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

برای هر حاجتی که دارید، حتی اگر بند کفش باشد، دست خواهش به سوی خداوند عز و جل دراز کنید؛ زیرا تا او آن را آسان نگرداند آسان برآورده نشود .

بحار الأنوار: 93/295/23

434

ص: 145

حدیث شماره :146

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خدا رحمت کند بنده ای را که از خداوند عز و جل حاجتی بخواهد و در دعا برای آن حاجت پافشاری کند، خواه دعایش اجابت شود و یا نشود.

الکافی: 2/475/6

436

ص: 146

حدیث شماره :147

امام علی (ع)

هرگاه از خدای سبحان حاجتی داری، ابتدا درخواست درود فرستادن بر پیامبرش را بکن، سپس حاجتت را بخواه...

نهج البلاغة، ح361

437

ص: 147

حدیث شماره :148

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : گرامی ترین شما نزد خدا، کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذارد.

وسائل الشیعه، ج21، ص311

438

ص: 148

حدیث شماره :149

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : هر که دختری داشته باشد و خوب تربیتش کند و او را به خوبی دانش بیاموزد و از نعمتهایی که خداوند به او عطا کرده به وفور بهره مندش سازد...

440

ص: 149

حدیث شماره :150

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: دندان های خود را خلال کنید، چون سبب سلامتی لثه و دندان ها می گردد.

طب الائمه، صفحه71

443

ص: 150

حدیث شماره :151

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : هر کس در ماه رجب، هزار مرتبه «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگوید، خداوند برای وی هزار حسنه نوشته، و هزار شهر در بهشت بنا می کند.

وسائل الشیعه، ج10، ص484

451

ص: 151

حدیث شماره :152

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

رجب ماه بارش رحمت الهی است. خداوند در این ماه رحمت خود را بربندگانش فرو می ریزد.

عیون اخبارالرضا علیه السلام، ج 2، ص 71

502

ص: 152

حدیث شماره :153

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

در بهشت قصری است که جز روزه داران ماه رجب وارد آن نمی شوند.

بحار الأنوار، ج 97، ص 47

����حلول ماه رجب مبارک����

503

ص: 153

حدیث شماره :154

نماز سیزدهم - نماز در طبیعت

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: نماز در اول وقت خشنودی خداوند و پایان وقت عفو خداوند است.

من لا یحضره الفقیه ج1 ، ص 217

528

ص: 154

حدیث شماره :155

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : برای دروغگویی فرد همین کافی است که آنچه را می شنود - بدون تحقیق - برای دیگران بیان کند.

معانی الاخبار، ص159

عیدتون مبارک

531

ص: 155

حدیث شماره :156

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

بی شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود.

الامالی، شیخ مفید، ص 94

ولادت حضرت فاطمه(ع) و روز مادر مبارک����

540

ص: 156

حدیث شماره :157

امام زمان علیه السلام:

دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای من الگوی نیکویی است. بحارالانوار، ج 53، ص 180

میلاد حضرت فاطمه(س) و روز مادر و روز زن مبارک����

541

ص: 157

حدیث شماره :158

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : هر کس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در آتش[دوزخ] است.

بحارالانوار،ج 27،ص 116

میلاد حضرت فاطمه س مبارک

543

ص: 158

حدیث شماره :159

پیامبر صلی الله علیه و آله: یکدیگر را به رفتار نیک با زنان سفارش کنید.

بحارالأنوار ، ج 33، ص 628 ، ح744

روز مادر و روز زن مبارک

544

ص: 159

حدیث شماره :160

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

بنده ای که مطیع پدر و مادر و پروردگارش باشد، روز قیامت در بالاترین جایگاه است.

کنز العمال، ج 16، ص 467

میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر مبارک

548

ص: 160

حدیث شماره :161

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرمود:

هر فرزند نیکو کاری که با مهربانی به پدر و مادرش نگاه کند در مقابل هر نگاه، ثواب یک حج کامل مقبول باو داده می شود.

بحار الانوار، ج 74، ص 73

551

ص: 161

حدیث شماره :162

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

در پیشگاه خداوند تعالی، نشستن مرد در کنار همسر خود، از اعتکاف در مسجد من، محبوبتر است.

تنبیه الخواطر، ج 2، ص 122

558

ص: 162

حدیث شماره :163

روز مادر مبارک باد

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

هرکه خوش دارد عمرش دراز و روزی اش بسیار شود، به پدر ومادرش نیکی کند.

میزان الحکمه، ح 22671

561

ص: 163

حدیث شماره :164

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله: بهترین کارها در نزد خدا نماز به وقت است ، آنگاه نیکی به پدر و مادر ، آنگاه جنگ در راه خدا.

نهج الفصاحه ص167

���� روز مادر مبارک ����

566

ص: 164

حدیث شماره :165

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : حقّ زن بر شوهرش این است که شکمش را سیر کند و بدنش را بپوشاند و برای او روی درهم نکشد.

میزان الحکمه5، ص98

روز مادر و روز زن مبارک

571

ص: 165

حدیث شماره :166

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با همدیگر پیوند داشته باشید. دعائم الاسلام، ج2، ص326

عیدتون مبارک

574

ص: 166

حدیث شماره :167

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : ای علی! مردی که در امور منزل همسرش را یاری دهد، خداوند برای هر رگی که در بدنش هست، شهری در بهشت به او خواهد داد.

مستدرک الوسائل، جلد 13، ص 48

583

ص: 167

حدیث شماره :168

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : وقتی مرد به همسرش نگاه محبت آمیز نماید و زن نیز در مقابل چنین نگاهی کند خداوند به هر دو با نظر رحمت می نگرد. نهج الفصاحه، حدیث621

عیدتون مبارک

593

ص: 168

حدیث شماره :169

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : کسی که حاجت برادر مؤمن خود را برآورده سازد، مانند کسی است که عمر خود را به عبادت گذرانده باشد. الامالی طوسی، ص481

عیدتون مبارک

598

ص: 169

حدیث شماره :170

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: مرد در برابر لقمه ای که در دهان زنش می گذارد پاداش می برد.

المحجة البیضاء، ج3، ص70

عیدتون مبارک

601

ص: 170

حدیث شماره :171

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : هر کس برادر خود را برای گناهی که از آن توبه کرده است سرزنش کند، نمیرد تا خود آن گناه را مرتکب شود.

تنبیه الخواطر : 1/113

عیدتون مبارک

602

ص: 171

حدیث شماره :172

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: هر جوانی که پیری را برای سنش گرامی دارد خدا هنگام پیری وی یکی را بیارد که وی را گرامی دارد. نهج الفصاحه

عیدتون مبارک

607

ص: 172

حدیث شماره :173

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: انسان هیچ جرعه ای ننوشد که نزد خدا از جرعه خشمی که برای رضای خدا فرو خورد، بهتر باشد. نهج الفصاحه، ح2628

عیدتون مبارک

608

ص: 173

حدیث شماره :174

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : برای دروغگویی فرد همین کافی است که آنچه را می شنود - بدون تحقیق - برای دیگران بیان کند. معانی الاخبار، ص159

عیدتون مبارک

609

ص: 174

حدیث شماره :175

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: هر گاه خشمگین شدی سکوت کن.

ورام ابن ابی فراس، ص122

632

ص: 175

حدیث شماره :176

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : هر کس میان صحبت برادر مسلمان خود بپرد و حرف او را قطع نماید، مثل این است که صورت او را مجروح و خون آلود نموده است. وسائل الشیعه، ج8، ص472

633

ص: 176

حدیث شماره :177

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : نام دخترم را فاطمه گذاشتم؛زیرا خدای عزوجل فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد...

639

ص: 177

حدیث شماره :178

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خوشنودی و خشم فاطمه باعث خوشنودی و غضب خداست. اعلام الوری، ص149

641

ص: 178

حدیث شماره :179

پیامبر صلی الله علیه و آله: پارساترین مردمان، کسی است که مجادله را رها کند هرچند حقّ با او باشد. منتخب میزان الحکمة : 512

682

ص: 179

حدیث شماره :180

پیامبر صلی الله علیه و آله: میهمانان را همین گناه بس که آنچه را برادرشان در برابرشان می گذارد، کم شمارند. المحاسن، ج2، ص414

686

ص: 180

حدیث شماره :181

قهرمان مورد علاقه ام����

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : عبادت ده جزء دارد،که نُه جزء آن، طلب روزی حلال است. بحارالأنوار، ج 103،ص 9

697

ص: 181

حدیث شماره :182

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : مؤمن به اشتهای خانواده خودغذا می خوردو منافق خانواده اش به اشتهای اوغذا می خورند.میزان الحکمه1،ص455

704

ص: 182

حدیث شماره :183

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : هرکه درختی بنشاند و آن درخت به بار نشیند، خداوند به اندازه ای که آن درخت میوه دهد، او را پاداش عطا فرماید.

میزان الحکمه 5/ صفحه9

�������� رسوم خوب رو راحت می شه بنا گذاشت...

706

ص: 183

حدیث شماره :184

���� به مناسبت 5⃣1⃣ اسفند روز درخت کاری

پیامبر )ص(:

اگر قیامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد، چنانچه بتواند برنخیزد تا آن را بکارد، باید آن را بکارد.

میزان الحکمه، ج5، ص 480

707

ص: 184

حدیث شماره :185

امام صادق علیه السلام:

آزاری که قائم (ع) به هنگام قیام خویش از جاهلان آخرالزمان می بیند، بسیار سخت تر از آزاری است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از مردم جاهلیت دید.

غیبة نعمانی، ص308

709

ص: 185

حدیث شماره :186

�������� گذرنامه انسان/ پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : پیش از آن که مورد حسابرسی قرار گیرید، خود به حساب نفستان برسید. بحار الأنوار : 70/73/26

722

ص: 186

حدیث شماره :187

حضرت زهرا (س)

هنگامی که در روز قیامت برانگیخته و محشور شوم ، خطاکاران امّت پیامبر صلّی اللّه علیه و آله ، را شفاعت می نمایم.

(إحقاق الحقّ: ج 19، ص 129)

759

ص: 187

حدیث شماره :188

ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم ، ما برگزیدگان پاک و مقدّس پروردگار می باشیم ، ما حجّت و راهنما خواهیم بود.

(شرح نهج البلاغه، ج16، ص211)

765

ص: 188

حدیث شماره :189

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم : در مورد زنان مردم عفت بورزید تا دیگران نیز در مورد زنان شما عفت بورزند. من لایحضر، ج4، ص21

766

ص: 189

حدیث شماره :190

عجب دینی داریم... پیامبر صلی الله علیه و آله: حق فرزند بر پدر این است که مادر او را گرامی بدارد. کافی، ج6، ص48

768

ص: 190

حدیث شماره :191

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: وظیفه مرد نسبت به همسرش این است که وقتی غذا می خورد با همسرش بخورد. نهج الفصاحه، ح1390

773

ص: 191

حدیث شماره :192

پیامبر صلی الله علیه و آله: مردم مانند دندانه های شانه با هم برابرند. بحارالانوار، ج75، ح108

776

ص: 192

حدیث شماره :193

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمودند:

احترام گذاشتن به مسلمان مو سفید و سالخورده از جمله تجلیل خداست و از ما نیست کسی که بزرگسال ما را احترام نکند و به خردسال ما مهربانی نکند.

اصول کافی، ج 3، ص 240

789

ص: 193

حدیث شماره :194

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم :

دزدترین مردم کسی است که از نماز خود می دزدد؛

نماز چنین کسی، همانند یک جامه کهنه، مُچاله می گردد

وبه چهره او زده می شود. «میزان الحکمه 6» صفحه 324

793

ص: 194

حدیث شماره :195

پیامبر صلی اللّه علیه و آله:

ای علی! پنچ چیز دل را می میراند:

زیاد خوردن، زیاد خوابیدن، زیاد خندیدن،

غصه فراوان! و حرام خوردن که ایمان را دور می کند.

نصایح، ص 219

802

ص: 195

حدیث شماره :196

امام صادق علیه السّلام می فرمایند:

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم از دمیدن در غذا یا آشامیدنی نهی فرمود.

وسائل الشیعه، 16/518/1

803

ص: 196

حدیث شماره :197

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند، او را همراه با ابراهیم خلیل برمی انگیزدو...

ثواب الأعمال ص 341

815

ص: 197

حدیث شماره :198

حضرت زینب (س):

حضرت زهرا (س) فرمود، ما وسیله ارتباط خدا بامخلوق های او هستیم

مابرگزیدگان خداییم وجایگاه پاکی ها

ما راهنماهای روشن خداییم و وارث پیامبران هستیم.

مشارق انوار الیقین، ص51

824

ص: 198

حدیث شماره :199

پیامبراکرم(صلی الله علیه و آله) فرمودند:

هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می کند.

ثواب الأعمال، ص 341

826

ص: 199

حدیث شماره :200

پیامبر صلی الله علیه و آله:

مَن أطعَمَ مَریضا شَهوَتَهُ أَطعَمَهُ اللّه ُ من ثِمارِ الجَنَّةِ؛

هر کس غذای بیمار را به او بخوراند، خداوند از میوه های بهشتی به او بخوراند.

الدعوات، ص 230

827

ص: 200

حدیث شماره :201

پیامبر صلی الله علیه و آله :

هر کس برای بر آوردن نیاز بیماری بکوشد چه آن را برآورده سازد وچه نسازد مانند روزی که از مادرش زاده شد از گناهانش پاک می شود.

کتاب من لایحضره الفقیه، ج4، ص16

828

ص: 201

حدیث شماره :202

پیامبر صلی الله علیه و آله: هر کس یک شبانه روز از بیماری پرستاری کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل محشور می کند.

ثواب الأعمال ، ص 341

829

ص: 202

حدیث شماره :203

پیامبر صلی الله علیه و آله: از گناهان مردم درگذرید، تا خداوند بدین سبب عذاب دوزخ را از شما دور گرداند.تنبیه الخواطر، ج2، ص120

835

ص: 203

حدیث شماره :204

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: دروغگو، دروغ نمی گوید مگر به سبب حقارت و پستی که در درون اوست. میزان الحکمه، ج8، ص347

839

ص: 204

حدیث شماره :205

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: کسی که از گناه خویش توبه کند، همانند کسی است که گناهی ندارد. بحارالانوار، ج6، ص21

840

ص: 205

حدیث شماره :206

نقل است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله، از این که کسی بدون اجازه در وسط دو نفر بنشیند، نهی فرمود. بحارالأنوار، 75 / 468 / 16

842

ص: 206

حدیث شماره :207

✅ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : زن بگیرید؛ که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می کند. میزان الحکمه5، صفحه85

847

ص: 207

حدیث شماره :208

✅ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : ازدواج کرده خفته، نزد خدا فضیلت دارد بر ازدواج نکرده روزه گیر شب زنده دار. میزان الحکمه5، صفحه83

848

ص: 208

حدیث شماره :209

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خداوند از توبه بنده اش بیش از عقیمی که صاحب فرزند شود و گم کرده ای که گمشده اش را پیدا می کند خوشحال می شود. نهج الفصاحه، ص 620

851

ص: 209

حدیث شماره :210

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: اگر خداوند بوسیله تو یک نفر را هدایت کند برای تو بهتر است از دنیا و هر آنچه در آن است.

بحارالانوار، ج2، ص2

875

ص: 210

حدیث شماره :211

حیا و عفاف اونقدر مهمه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند...

964

ص: 211

حدیث شماره :212

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

اگر کسی فرزند خود را ادب کند، بهتر از این است که هر روز نیم صاع صدقه بدهد.

آثار الصادقین. ج٢٧ ص ١٧٨

978

ص: 212

حدیث شماره :213

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

امت من در زمان مهدی علیه السلام از چنان نعمتی بهره مند می شوند که هرگز نظیر آن دیده نشده است.

منتخب الاثر ص473

002

ص: 213

حدیث شماره :214

پیامبر صلی الله علیه و آله: عیادت کننده بیمار در راه بهشت گام می نهد. کنز العمّال،ج 9،ح 25142

006

ص: 214

حدیث شماره :215

✅ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: عقل در دل، همانند چراغ در میان خانه است.

علل الشرایع، ص 98، ح 1

136

ص: 215

حدیث شماره :216

پیامبر اکرم صل الله علیه و آله: بهترین ازدواجها ها آن است که آسان تر انجام گیرد. نهج الفصاحه ، حدیث 248

147

ص: 216

حدیث شماره :217

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شهادت برترین مرگهاست.

بحارالانوار، ج67، ص8

178

ص: 217

حدیث شماره :218

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

ما کشتی نجاتیم، هرکس در این کشتی آویزد، نجات یابد و هر که جا بماند، هلاک می شود.

مناقب خوارزمی، ص 80

180

ص: 218

حدیث شماره :219

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هرکس به درگاه خدا نیازی دارد، پس به وسیله ما اهل بیت از خدا بخواهد.

مناقب خوارزمی، ص 80

181

ص: 219

حدیث شماره :220

میلاد بابرکت پیامبر مهر و رحمت مبارک باد.

200

ص: 220

حدیث شماره :221

میلاد بابرکت پیامبر مهر و رحمت مبارک باد.

201

ص: 221

حدیث شماره :222

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

چهار چیز نشان بدبختی است خشکی چشم و سختی دل و آرزوی دراز و حب بقا

نهج الفصاحه

202

ص: 222

حدیث شماره :223

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از همه مردم سپاسگزارتر آن کس است که بهتر سپاس مردم را می گزارد.

نهج الفصاحه

203

ص: 223

حدیث شماره :224

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

مهربان باشید تا شما را ستایش کنند و پاداش یابید.

نهج الفصاحه

204

ص: 224

حدیث شماره :225

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شجاع ترین مردم آن کس است که بر هوس خویش تسلط یابد.

نهج الفصاحه

205

ص: 225

حدیث شماره :226

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

وقتی کار به نهایت سختی رسید راه چاره پیدا می شود.

نهج الفصاحه

206

ص: 226

حدیث شماره :227

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دعائی که غائبی برای غائبی دیگر کند از همه دعاها زودتر مستجاب می شود.

نهج الفصاحه

207

ص: 227

حدیث شماره :228

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دنیای خویش را اصلاح کنید و برای آخرت خویش بکوشید چنان که گوئی فردا خواهید مرد.

نهج الفصاحه

208

ص: 228

حدیث شماره :229

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

میان مردم را به اصلاح آر ا گر چه با دروغ باشد.

نهج الفصاحه

222

ص: 229

حدیث شماره :230

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین مردم کسی است که برای مردم سودمندتر است.

نهج الفصاحه

223

ص: 230

حدیث شماره :231

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از نماز بنده آن مقداری را که تعقل کرده ، برایش نوشته می شود.

محجة البیضاء، ج 1، ص 398

224

ص: 231

حدیث شماره :232

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آن چنان نماز به جا آور که گویی خدا را می بینی .اگر تو او را نمی بینی ، او تو را می بیند.

نهج الفصاحه، حدیث 1844

225

ص: 232

حدیث شماره :233

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کسی که تکالیف واجبش را انجام دهد، پس او از جمله عابدترین مردم است.

بحار الانوار، ج 77، ص 45

226

ص: 233

حدیث شماره :234

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شفاعت من شامل آن کسی از امتم می شود که اهل بیت مرا دوست داشته باشد.

کنز العمّال، ح 57

227

ص: 234

حدیث شماره :235

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

اساس عقل بعد از دین، دوستی با مردم و امر به خیر و نیکی به هر انسانخوب و بد است.

مستدرک الوسائل، ج 8، ص 353

240

ص: 235

حدیث شماره :236

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

ایمان کسی کامل نمی گردد مگر آنکه مراء و جدل را ترک کند، گرچه حق با او باشد.

بحار الأنوار، ج 2، ص 137

242

ص: 236

حدیث شماره :237

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خدای تعالی دوست دارد وقتی کسی کاری می کند، آن را به خوبی انجام دهد.

میزان الحکمه، ح 14371

243

ص: 237

حدیث شماره :238

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

من تنها برانگیخته شده ام تا اخلاق بزرگوارانه را به کمال رسانم.

بحارالأنوار، ج 71، ص 382

255

ص: 238

حدیث شماره :239

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین شما کسی است که برای زنان خود بهتر باشد و من بهترین شما برای زن خود هستم.

من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 443

256

ص: 239

حدیث شماره :240

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

من پیامبر نشده ام که لعن و نفرین کنم، بلکه مبعوث شده ام تا مایه رحمت باشم.

مشکاة الانوار، ص 1575

258

ص: 240

حدیث شماره :241

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خداوند مرا اشکال گیر و اشکال تراش نفرستاده بلکه آموزگار و آسانگیر فرستاده است.

نهج الفصاحه ، حدیث 725

259

ص: 241

حدیث شماره :242

امام علی (ع)

صلوات فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم ، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می برد.

ثواب الاعمال، ص187

261

ص: 242

حدیث شماره :243

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

من مزاح و شوخی می کنم ولی جز حق نمی گویم.

میزان الحکمه، ح 18948

262

ص: 243

حدیث شماره :244

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

در بدی فرزند آدم همین بس که برادر مسلمان خود را کوچک شمارد.

تنبیه الخواطر، ج 2، ص 122

266

ص: 244

حدیث شماره :245

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهشت بر کسی که (بر مردم) منت می گزارد و نیز بر انسان بخیل و سخن چین حرام شده است.

بحار، ج 70، ص 308

267

ص: 245

حدیث شماره :246

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

برای مؤمن شایسته نیست که بخیل و ترسو باشد.

محجة البیضاء، ج 6، ص 74

268

ص: 246

حدیث شماره :247

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دو خصلت است که در مسلمان جمع نمی شود: بخل و بد اخلاقی.

بحار الانوار، ج 70، ص302

269

ص: 247

حدیث شماره :248

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آدمیزاد پیر می شود و دو چیز در او جوان می گردد: یکی حرص و آز و دیگری آرزوی دراز.

مجموعه ورّام، ص 205

270

ص: 248

حدیث شماره :249

میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و هفته وحدت مبارک باد.

ص: 249

حدیث شماره :250

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شوخی زیاد، آبرو را می برد.

أمالی شیخ صدوق، ص 223

272

ص: 250

حدیث شماره :251

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

ترک عبادت، دل را سخت می کند، رها کردن یاد خدا، جان را می میراند.

تنبیه الخواطر، ج 2، ص 120

273

ص: 251

حدیث شماره :252

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آفت عبادت ، سستی است .

المحاسن، ج1، ص17

274

ص: 252

حدیث شماره :253

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آفت بخشش، منّت گذاری است.

معدن الجواهر، ص 59

275

ص: 253

حدیث شماره :254

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

فاسق چهار نشانه دارد: (اشتغال به) لهو، لغو، دشمنی و بهتان.

بحار الانوار، ج 1، ص 120

276

ص: 254

حدیث شماره :255

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

سزاوارترینِ مردم به تهمت، کسی است که با متهمان و افراد مظنون همنشینی کند.

أمالی شیخ صدوق، ص 28

277

ص: 255

حدیث شماره :256

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

برای خدا کار کن، تو را از همگان کفایت می کند.

تنبیه الخواطر، ج 2، ص 119

278

ص: 256

حدیث شماره :257

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دلت را خالص گردان که (در آن صورت) کار (خیر) اندک تو را بس است.

بحارالانوار، ج 73، ص 175

279

ص: 257

حدیث شماره :258

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

تفاوت و برتری درجات مؤمنان بر یکدیگر به اخلاص است.

تنبیه الخواطر، ج 2، ص 119

280

ص: 258

حدیث شماره :259

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

سعادتمند کسی است که از دیگران پند گیرد.

من لایحضره الفقیه، 4/377

281

ص: 259

حدیث شماره :260

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

با اطاعت دستورات الهی، خود را در معرض رحمت او قرار دهید.

تنبیه الخواطرمجموعه ورام /437

282

ص: 260

حدیث شماره :261

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آفت دانش ، فراموشی است .

الخصال، ص 416

283

ص: 261

حدیث شماره :262

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بی حوصلگی مکن؛ که آن، تو را از آخرت و دنیا باز می دارد.

بحار الأنوار: 77 / 145

284

ص: 262

حدیث شماره :263

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خداوند سستی و تنبلی را آفرید و میان آن دو را پیوند داد ؛ پس از آن دو ، فقر زاده شد .

الفردوس، 2 / 188

285

ص: 263

حدیث شماره :264

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بیشترین گناه را در روز قیامت آن مردمی دارند که بیشتر سخنان بیهوده می گویند.

کنز العمال، ح 8293

286

ص: 264

حدیث شماره :265

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از نشانه های نیکویی اسلام شخص، دم فرو بستن از بیهوده گویی است.

بحارالانوار، ج 2، ص 55، ح 28

287

ص: 265

حدیث شماره :266

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

گناه کار ترین مردم کسانی هستند که بیشتر بیهوده گویی می کنند.

الترغیب و الترهیب، ج 3، ص 540

288

ص: 266

حدیث شماره :267

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دست خدا بر سر جماعت است، هرگاه کسی از جماعت جدا شود، شیطان او را می رباید...

کنزالعمال ، ص 207

299

ص: 267

حدیث شماره :268

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

با جماعت همراه شو؛ زیرا گرگ، گوسفند دورمانده را می خورد.

مسند احمد، ج6، ص446

300

ص: 268

حدیث شماره :269

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خدا اطاعت از ما را رشتۀ سامان ملت، و امامت ما را مایۀ ایمنی از تفرقه قرار داده است.

احتجاج، ج1، ص134

301

ص: 269

حدیث شماره :270

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دست خدا بر سر جماعت است.

نهج الفصاحه،3211

302

ص: 270

حدیث شماره :271

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

با یکدیگر برابر شوید و مختلف مشوید تا دلهایتان مختلف نشود.

نهج الفصاحه

303

ص: 271

حدیث شماره :272

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هر که یک وجب از جماعت دور شود خدا طوق مسلمانی از گردن وی بردارد.

نهج الفصاحه

304

ص: 272

حدیث شماره :273

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

جماعت؛ وحدت مایه رحمت و تفرقه موجب عذاب است.

نهج الفصاحه، حدیث1323

305

ص: 273

حدیث شماره :274

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین مؤمنان، کسی است که محور الفت مؤمنان باشد، کسی که انس نگیرد و با دیگران مأنوس نشود خیری ندارد.

بحار ج71 ص393

306

ص: 274

حدیث شماره :275

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

مؤمنان با هم برادرند و خونشان برابر است و در برابر دشمن متحد و یک پارچه اند.

کافی، جلد 1، ص 404

307

ص: 275

حدیث شماره :276

دهم ربیع الاول سالروز ازدواج پیامبر عزیز اسلام و حضرت خدیجه (س) مبارک باد.

ص: 276

حدیث شماره :277

دهم ربیع الاول سالروز ازدواج پیامبر عزیز اسلام و حضرت خدیجه (س) مبارک باد.

309

ص: 277

حدیث شماره :278

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کندر سوزش قلب را می برد، کمر را محکم می کند و فراموشی را از بین می برد.

طب النبی، ص6

311

ص: 278

حدیث شماره :279

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کاهو بخورید، چرا که خواب آور است و غذا را هضم می کند.

مکارم الاخلاق، ص 183

316

ص: 279

حدیث شماره :280

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

ای علی! غذای خود را با نمک آغاز کن، چرا که در نمک درمان هفتاد درد است.

وسائل الشیعة، ج 24، ص 406

318

ص: 280

حدیث شماره :281

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

برترین جهاد امت من، انتظار فرج است.

بحار الانوار، ج 77، ص 143

322

ص: 281

حدیث شماره :282

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

به زودی در این امّت گروهی پدید خواهند آمد که در استفاده از پاک کننده ها زیاده روی می کنند.

سنن أبی داود، ج1، ص29

386

ص: 282

حدیث شماره :283

امام رضا (ع)

بر شما باد اسلحه پیامبران پرسیدند : اسلحه پیامبران چیست؟

فرمود: دعا

کافی, ج 4 ,ص 214

403

ص: 283

حدیث شماره :284

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

حق را بگو و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت گری نهراس.

445

ص: 284

حدیث شماره :285

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

447

ص: 285

حدیث شماره :286

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

448

ص: 286

حدیث شماره :287

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

449

ص: 287

حدیث شماره :288

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

450

ص: 288

حدیث شماره :289

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

451

ص: 289

حدیث شماره :290

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

452

ص: 290

حدیث شماره :291

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

453

ص: 291

حدیث شماره :292

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

454

ص: 292

حدیث شماره :293

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

455

ص: 293

حدیث شماره :294

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

456

ص: 294

حدیث شماره :295

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

457

ص: 295

حدیث شماره :296

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

458

ص: 296

حدیث شماره :297

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

459

ص: 297

حدیث شماره :298

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

460

ص: 298

حدیث شماره :299

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

461

ص: 299

حدیث شماره :300

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

462

ص: 300

حدیث شماره :301

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

463

ص: 301

حدیث شماره :302

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

464

ص: 302

حدیث شماره :303

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

465

ص: 303

حدیث شماره :304

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

466

ص: 304

حدیث شماره :305

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

467

ص: 305

حدیث شماره :306

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

468

ص: 306

حدیث شماره :307

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

469

ص: 307

حدیث شماره :308

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

470

ص: 308

حدیث شماره :309

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

471

ص: 309

حدیث شماره :310

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

472

ص: 310

حدیث شماره :311

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

473

ص: 311

حدیث شماره :312

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

474

ص: 312

حدیث شماره :313

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

475

ص: 313

حدیث شماره :314

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

476

ص: 314

حدیث شماره :315

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

477

ص: 315

حدیث شماره :316

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

478

ص: 316

حدیث شماره :317

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

479

ص: 317

حدیث شماره :318

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

480

ص: 318

حدیث شماره :319

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

481

ص: 319

حدیث شماره :320

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

482

ص: 320

حدیث شماره :321

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

483

ص: 321

حدیث شماره :322

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

484

ص: 322

حدیث شماره :323

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

485

ص: 323

حدیث شماره :324

▪رحلت جانسوز پیامبر مهر و رحمت تسلیت باد.

486

ص: 324

حدیث شماره :325

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خدا را بخوانید و به اجابت دعای خود یقین داشته باشید و بدانید که خداوند دعا را از قلب غافل بی خبر نمی پذیرد.

487

ص: 325

حدیث شماره :326

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

وقتی خداوند بندهای را دوست دارد ، دنیا را از او منع میکند چنانکه شما مریض خویش را از نوشیدن آب منع میکنید.

488

ص: 326

حدیث شماره :327

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید.

محاسن ص 80

489

ص: 327

حدیث شماره :328

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از دنیا بپرهیزید، قسم به آن کس که جان من در کف اوست که دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است.

نهج الفصاحه ص 163

490

ص: 328

حدیث شماره :329

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال ص 145

491

ص: 329

حدیث شماره :330

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود .

نهج الفصاحه ص 163

492

ص: 330

حدیث شماره :331

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

مردم را از معاشرانشان بشناسید ، زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز.

نهج الفصاحه ص 173

493

ص: 331

حدیث شماره :332

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بر امت خویش بیش از هر چیز از هوس و آرزوی دراز بیم دارم.

خصال ص 51

496

ص: 332

حدیث شماره :333

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین غذاها در پیش خدا آن است که گروهی بسیار بر آن بنشیند.

نهج الفصاحه، ص 169

554

ص: 333

حدیث شماره :334

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین جهادها در پیش خدا سخن حقی است که به پیشوای ستمکار گویند .

نهج الفصاحه، ص 168

555

ص: 334

حدیث شماره :335

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین کارها در پیش خدا نگهداری زبان است.

نهج الفصاحه، ص 168

556

ص: 335

حدیث شماره :336

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست.

تحف العقول، ص 6

557

ص: 336

حدیث شماره :337

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست که دوام آن بیشتر است ، اگر چه اندک باشد .

نهج الفصاحه ص 167

558

ص: 337

حدیث شماره :338

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

در طلب دنیا معتدل باشید و حرص نزنید ، زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد.

شرح فارسی شهاب الاخبار ص 320

559

ص: 338

حدیث شماره :339

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هر کس از شما در خوردن قسم جدیتر است به جهنم نزدیکتر است.

نهج الفصاحه ص 166

560

ص: 339

حدیث شماره :340

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر میدهد: تعدی، و ناسپاسی پدر و مادر.

نهج الفصاحه ص 165

561

ص: 340

حدیث شماره :341

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

نشانه توبه کننده چهار است:

1.عمل خالصانه برای خدا

2.رها کردن باطل

3.پایبندی به حق

4.حریص بودن بر کار خیر.

562

ص: 341

حدیث شماره :342

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود .

نهج الفصاحه، ص 163

563

ص: 342

حدیث شماره :343

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

عبادت هفتاد جزء است و بالاترین و بزرگترین جزء آن کسب حلال است.

مستدرک الوسایل، ج 13، ص 12

564

ص: 343

حدیث شماره :344

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

ثواب الاعمال، ص 145

565

ص: 344

حدیث شماره :345

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

منفورترین چیزهای حلال در پیش خدا طلاق است.

نهج الفصاحه، ص 157، ح 16

566

ص: 345

حدیث شماره :346

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهد رسید

محاسن ص 80

567

ص: 346

حدیث شماره :347

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

نشان منافق سه چیز است: 1- سخن به دروغ بگوید. 2- از وعده تخلف کند. 3- در امانت خیانت نماید .

تحف العقول ص 316

568

ص: 347

حدیث شماره :348

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

فرزند بخواهید و آن را طلب کنید؛ چرا که مایه روشنی چشم و شادیِ قلب است.

مکارم الأخلاق: ج 1 ص 480

569

ص: 348

حدیث شماره :349

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خواب با علم بهتر از نماز با جهل است. (نهج الفصاحه، م 3140)

581

ص: 349

حدیث شماره :350

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین زنان شما، زنی است که برای شوهرش آرایش کند اما خود را از نامحرمان بپوشاند.

بحارالانوار ج 103 ص 235

584

ص: 350

حدیث شماره :351

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

پروردگارا زنانی که خود را پوشیده نگه می دارند مشمول رحمت و غفران خود بگردان.

مستدرک الوسایل ج 3 ص 244

585

ص: 351

حدیث شماره :352

خداوند به پیامبری وحی کرد که به قومت بگو از خوردنی های دشمنان من نخورید و از نوشیدنی های دشمنان من نیاشامید.

المستدرک،ج 3،ص248

588

ص: 352

حدیث شماره :353

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هر که دوست دارد با تقواترین مردم باشد به خدای تعالی توکل کند.

من لا یحضره فقیه ج4 ص40

597

ص: 353

حدیث شماره :354

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

مصباح الشریعه، ص13

600

ص: 354

حدیث شماره :355

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

آن که در جست و جوی دانش بیرون رود ، در راه خدا است ، تا آن گاه که بازگردد .

المحجّة البیضاء ،ج 1 ،ص 19

601

ص: 355

حدیث شماره :356

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خیر دنیا و آخرت با دانش است و شرّ دنیا و آخرت با نادانی.

بحارالانوار، ج79، ص170

602

ص: 356

حدیث شماره :357

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

جوینده دانش نمی میرد تا آن گاه، که به اندازه زحمتش، از خوش بختی بهره برد.

عوالی اللآلی ،ج1 ،ص 292

603

ص: 357

حدیث شماره :358

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

مردم دو گونه اند: دانشمند و دانشجو ، و در جز این دو دسته خیری نیست.

المعجم الکبیر، ج10 ،ص201

604

ص: 358

حدیث شماره :359

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین زنان شما زنی است که برای شوهرش آرایش و خودنمایی کند اما خودرا از نامحرمان بپوشاند.

بحارالانوار ج 103 ص 235

626

ص: 359

حدیث شماره :360

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

این سوره (توحید) را زیاد بخوانید زیرا این سوره نور قرآن است.

الدعوات، ص84

636

ص: 360

حدیث شماره :361

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

فرزندم ازخواندن قرآن غافل مباش زیرا که قرآن دل مرده رازنده می کند واز فحشاء و زشتی بازمی دارد

637

ص: 361

حدیث شماره :362

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

با خوردن و آشامیدن زیاد دل ها را نمیرانید.

مستدرک الوسائل، ج 16، ص 209

657

ص: 362

حدیث شماره :363

امام حسین (ع)

ما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم منافقین را جز به سبب دشمنی آنان با علی و اولادش نمی شناختیم. (عیون اخبار الرضا، ج2، ص72)

730

ص: 363

حدیث شماره :364

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بدانید که اجابت دعا زیر گنبد حرم او و شفاء در تربت او، و امامان (ع) از فرزندان اوست. (مستدرک الرسائل، ج10، ص335)

778

ص: 364

حدیث شماره :365

امام صادق (ع)

کربلا را زیارت کنید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است. (کامل الزیارات، ص269)

789

ص: 365

حدیث شماره :366

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کشته شدن حسین علیه السلام چنان داغی در دل مؤمنان است که هرگز سرد نشود. (مستدرک الوسائل، ج10، ص3189)

799

ص: 366

حدیث شماره :367

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کربلا پاک ترین بقعه روی زمین است و الحق که کربلا از بساط های بهشت است. (بحارالانوار، ج98، ص115)

802

ص: 367

حدیث شماره :368

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دنیا، زندان مؤمن و بهشت کافر است. (من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 363)

820

ص: 368

حدیث شماره :369

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شرم و حیاء نیک است ولی از زنان نیکوتر است. (نهج الفصاحه، ح 2006)

821

ص: 369

حدیث شماره :370

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

عفّت زینت زنان است. (نهج افصاحه، ح 2008)

823

ص: 370

حدیث شماره :371

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

رعایت حرمت همسایه همانند احترام مادر لازم است. (کافی/ط-الاسلامیه، ج 2، ص 666)

851

ص: 371

حدیث شماره :372

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

با هم غذا بخورید و پراکنده نباشید، که برکت با جماعت است. (نهج الفصاحه ص 615)

852

ص: 372

حدیث شماره :373

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

نسبت به آن چه در دست مردم است زاهد باش تا مردم تو را دوست بدارند. (وسائل الشیعة، ج 9، ص 450)

853

ص: 373

حدیث شماره :374

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

چهار چیز به هدر می روند: خوردن در حال سیری، افروختن چراغ در شب مهتابی و... (الفقیه،ج4،ص373)

854

ص: 374

حدیث شماره :375

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

زیان رساندن به خود و به دیگران ممنوع است. (الکافی، ج 5، ص 292)

867

ص: 375

حدیث شماره :376

پیامبر ص

هرگاه مومنی بمیرد و تنها برگی کاغذ ازخود میراث بگذارد که بر آن دانشی نوشته باشد، پرده ای میان او و آتش دوزخ خواهدبود.

869

ص: 376

حدیث شماره :377

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم :

آن هنگام که قیامت شود، قلم عالمان با خون شهیدان سنجیده گردد و قلم دانشمندان بر خون شهیدان برتری یابد.

870

ص: 377

حدیث شماره :378

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

از نشانه های برکت زن آن است که خواستگاریش بی تکلف و آسان انجام گیرد. (کنز العمال، ج 16، ص 322)

879

ص: 378

حدیث شماره :379

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

مؤمن ناسپاسی می شود، زیرا خوبی او به درگاه خدای تعالی بالا می رود و میان مردم شایع نمی شود. (علل الشرایع ج2، ص560)

888

ص: 379

حدیث شماره :380

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین مردم نزد خداوند و نزدیک ترین آنان به او، نیکوکاری است که از نیکی او قدردانی نمی شود. (بحارالأنوار ج72، ص44)

889

ص: 380

حدیث شماره :381

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بهترین غذاهای شما آن است که به آتش پخته شود. (نهج الفصاحه)

895

ص: 381

حدیث شماره :382

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

شام بخورید اگر چه مشتی خرمای پست باشد زیرا شام نخوردن مایه ضعف و پیری است. (نهج الفصاحه)

896

ص: 382

حدیث شماره :383

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

اگر خواستید چیزی بپزید، از کدو زیاد بهره بجویید؛ چرا که دلِ اندوهگین را شاد می کند. (مکارم الأخلاق، جلد 1، صفحه 383)

903

ص: 383

حدیث شماره :384

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

هر کس به خوردن مَویز در حالت ناشتا عادت کند، فهم و حافظه و ذهن ، روزیِ او می شود. (بحار الأنوار، جلد 62، صفحه 271)

906

ص: 384

حدیث شماره :385

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بر تو باد عدس ؛ چرا که دل را نازک می کند و اشک را شتاب می دهد . (الکافی ، جلد 6 ، صفحه 343)

907

ص: 385

حدیث شماره :386

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

قارچ ، از همان مَنّ است که خداوند بر بنی اسرائیل نازل کرد، و آن، شفایی برای چشم است . (عیون، جلد 2 ، صفحه 75)

908

ص: 386

حدیث شماره :387

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

بر شما باد کرفس؛ چرا که اگر بنا بود تنها یک چیز عقل را افزون کند ، آن ، همین بود. (بحار الأنوار، ج62 ، ص300)

909

ص: 387

حدیث شماره :388

امام صادق (ع)

پیامبری به درگاه خداوند از غم و اندوه شکایت نمود. خداوند عزوجل او را به خوردن انگور، امر فرمود. (کافی ج 6، ص351)

915

ص: 388

حدیث شماره :389

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

سیر بخورید و با آن مداوا کنید، که هفتاد بیماری را شفا می دهد. (مکارم الاخلاق ص 182)

917

ص: 389

حدیث شماره :390

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

زیتون چهره را باز، اعصاب را محکم می کند و مرض را می برد و خشم را خاموش می کند. (مکارم الاخلاق ص 190)

920

ص: 390

حدیث شماره :391

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

ای علی! غذای خود را با نمک آغاز کن، چرا که در نمک درمان هفتاد درد است. (وسائل الشیعة ج 24، ص 406)

923

ص: 391

حدیث شماره :392

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کاهو بخورید، چرا که خواب آور است و غذا را هضم می کند. مکارم الاخلاق ص 183

924

ص: 392

حدیث شماره :393

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

خدای عز و جل رباخوار و ربا دهنده و نویسنده و شاهد بر آن را لعنت کرده است. (من لا یحضره الفقیه ج 4 ، ص 8)

925

ص: 393

حدیث شماره :394

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

دو خصلت از فرزندان آدم روز به روز که عمر می گذرد جوان تر می شود: حرص و آرزوی دراز. (تحف العقول، ص 56)

930

ص: 394

حدیث شماره :395

پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، به شفاعت من نخواهد رسید. (محاسن ص 80 ،ح 5)

932

ص: 395

2- مجموعه احادیث تصویری حضرت فاطمه سلام الله علیها

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت فاطمه سلام الله علیها/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - حضرت فاطمه سلام الله علیها

حدیث شماره :1

حضرت فاطمه علیهاالسلام درجواب امام حسن علیه السلام که پرسیده بود:

چرا برای همسایگان ودیگران دعا می کنی وبرای خوددعا نمی کنی؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود

علل الشرائع، ج 1،ص 183

0

ص: 1

حدیث شماره :2

دیگر آن خندۀ زیبا به لب مولا نیست

همه هستند ولی هیچ کسی زهرا نیست

قطرۀ اشک علی تا به ته چاه رسید

چاه فهمید که کسی همچو علی تنها نیست

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

6

ص: 2

حدیث شماره :3

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم

شهادت حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها تسلیت باد

7

ص: 3

حدیث شماره :4

حضرت فاطمه زهرا علیها السلام :

هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد ، خداوند عزّ و جلّ بهترین کاری را که به صلاح اوست برایش فرو فرستد

میزان الحکمه، جلد 4، صفحه 49

10

ص: 4

حدیث شماره :5

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

فاطمه عزیزترین فرد برای من است

میزان الحکمه، جلد1، صفحه314

11

ص: 5

حدیث شماره :6

حضرت فاطمه علیها السلام:

هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عزّوجلّ بهترین کاری را که به صلاح اوست برایش فرو فرستد

میزان الحکمه جلد4 صفحه 49

33

ص: 6

حدیث شماره :7

حضرت فاطمه علیهاالسلام درجواب امام حسن علیه السلام که پرسیده بود:

چرا برای همسایگان ودیگران دعا می کنی وبرای خوددعا نمی کنی؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود

علل الشرائع، ج 1،ص 183

63

ص: 7

حدیث شماره :8

حضرت فاطمه علیهاالسلام :

از دنیای شما محبّت سه چیز در دل من نهاده شد : تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر خدا و انفاق در راه خدا

نهج الحیاة، ح 164

64

ص: 8

ص: 9

حدیث شماره :10

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم شب بیست و سوم, به صورت افراد آب می پاشید تا آنها را خواب نگیرد و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرمود: انسان محروم کسی است, که از خیر و فضیلت این شب محروم بماند.

بحار, ج 94, ص 10

046

ص: 10

336

ص: 11

حدیث شماره :12

امام صادق ( علیه السلام )

فاطمه را زهرا نامیدند، چون روزی سه بار در چشم علی علیه السلام می درخشید.

بحارالانوار، ج43، ص 16

534

ص: 12

حدیث شماره :13

محمد بحر بی پایان رحمت گوهرش زهرا

علی فلک نجات آفرینش لنگرش زهرا

رسول الله می نازد که دارد دختری چون او

کتاب الله می نازد که باشد کوثرش زهرا

میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

535

ص: 13

حدیث شماره :14

بر عالمیان رحمت رحمن زهراست

در هر دو جهان سرور نِسوان زهراست

نوری که دهد شاخه طوبی از اوست

کوثر که خدا گفته به قرآن زهراست

ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

537

ص: 14

حدیث شماره :15

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله:

بی شک خداوند با خشم فاطمه علیها السلام به خشم می آید و با خشنودی او خشنود می شود.

الامالی، شیخ مفید، ص 94

ولادت حضرت فاطمه علیه السلام و روز مادر مبارک

540

ص: 15

حدیث شماره :16

امام زمان علیه السلام:

دختر پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای من الگوی نیکویی است. بحارالانوار، ج 53، ص 180

میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز مادر و روز زن مبارک

541

ص: 16

حدیث شماره :17

بینِ زن ها، به خدا کُفْوْ نداری زهرا

از پر چادرِ خود، نور بِباری زهرا

شبِ میلادِ تو، توأم شده با اوّلِ سال

تو خودت، خالقِ این فصلِ بهاری زهرا

ولادت حضرت فاطمه زهرا س مبارک باد

542

ص: 17

حدیث شماره :18

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : هر کس فاطمه علیها السلام دخترم را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر کس با او دشمنی ورزد، در آتش[دوزخ] است.

بحارالانوار،ج 27،ص 116

میلاد حضرت فاطمه س مبارک

543

ص: 18

حدیث شماره :19

باز از چمن داور، یک غنچه نمایان شد

از یمن قدوم او عالم همه بستان شد

برخیز نما شادی، ایام سرور آمد

چون باز دری بر خلق از روضه ی رضوان شد

ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

549

ص: 19

حدیث شماره :20

میلاد با سعادت حضرت فاطمه سلام الله علیها و روز زن مبارک

امام صادق علیه السلام فرمود:

هیچ عبادتی زودتر از رعایت حرمت پدر و مادر مسلمان به خاطر خدا انسان را به رضایت خدا نمی رساند.

بحار الانوار، ج74، ص77

550

ص: 20

حدیث شماره :21

جبریل به عرش نقش کوثر زده است

طوبی گل تسبیح به پیکر زده است

از خانه ی کوچک محمد امشب

خورشید زمین و آسمان سر زده است

میلاد حضرت فاطمه سلام الله علیها مبارک باد

552

ص: 21

حدیث شماره :22

در باغ نبوت از نهال توحید

هنگام سحر گلی شکوفا گردید

چون غنچه ی گل، خدیجه خندید چو دید

زهرا چو گُل محمدی می خندید

میلاد حضرت فاطمه س مبارک

554

ص: 22

حدیث شماره :23

میلاد فرخنده و با سعادت اسوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل

صدیقه کبری، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها

هفته ی بزرگداشت مقام زن و روز مادر

را به همه مادران و زنان سرزمینم تبریک و تهنیت میگویم

562

ص: 23

حدیث شماره :24

حضرت فاطمه علیه السلام خطاب به حضرت علی علیه السلام : مرا دفن نکن، مگر در شب و قبر مرا به هیچ کس اطلاع نده تا مخفی بماند. بحار، ج78، ص310

636

ص: 24

حدیث شماره :25

حضرت فاطمه علیه السلام خطاب به حضرت علی علیه السلام : برای من تابوتی تهیه کن که در موقع حمل جنازه، بدنم پیدا نباشد. بحارالانوار ج 43 ص 192

637

ص: 25

حدیث شماره :26

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم : نام دخترم را فاطمه گذاشتم؛زیرا خدای عزوجل فاطمه علیها السلام و هر کس که او را دوست دارد...

639

ص: 26

حدیث شماره :27

امام رضا علیه السلام: ما حجت های خدا بر مردم هستیم و مادرمان فاطمه حجت خدا بر ماست. بهجة القلب المصطفی، ص1

640

ص: 27

حدیث شماره :28

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله: خوشنودی و خشم فاطمه باعث خوشنودی و غضب خداست. اعلام الوری، ص149

641

ص: 28

حدیث شماره :29

شهادت دخت مکرم نبی اسلام ، حضرت فاطمه علیه السلام را به پیشگاه حضرت صاحب الزّمان و محبّین خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض می نماییم

642

ص: 29

حدیث شماره :30

امام صادق علیه السلام : هر کس به شناخت حقیقی فاطمه علیهاالسلام دست یابد، بی گمان شب قدر را درک کرده است. بحارالانوار، ج 23، ص654

644

ص: 30

حدیث شماره :31

حضرت فاطمه علیهاالسلام: از بخل و خسّت برحذر باش، زیرا...

645

ص: 31

حدیث شماره :32

حضرت فاطمه علیهاالسلام: امام همچون کعبه است که باید به سویش روند، نه آنکه او به سوی آنها بیاید. بحارالانوار، ج 36، ص354

646

ص: 32

حدیث شماره :33

دانلود بروشور بی نهایت ارزشمند 40 حدیث از حضرت فاطمه علیهاالسلام در لینک پایین

647

ص: 33

حدیث شماره :34

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت های بهشتی خواهد بود.

کنزل العمّال، ج 16، ص 462

649

ص: 34

حدیث شماره :35

امشب دل سنگ کوچه ها می گرید

یک شهر خموش و بی صدا می گرید

تشییع جنازه غریب زهراست

تابوت به حال مرتضی می گرید

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

650

ص: 35

حدیث شماره :36

سوزنده تر از داغ تو، داغی نَبُود

پژمرده تر از تو، گل به باغی نبود

روشنگر دل هایی و اما افسوس

بر گمشده قبر تو، چراغی نبود

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

651

ص: 36

حدیث شماره :37

ای تاج سر عالم و آدم زهرا

از کودکی ام دل به تو دادم زهرا

آن روز که من هستم و تاریکی قبر

جان حسنت برس به دادم زهرا

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد.

652

ص: 37

حدیث شماره :38

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:

إنَّ شِیعتُنا مِنْ خِیارِ أهْلِ الْجَنَّةِ.

شیعیان ما بهترین اهل بهشت هستند.

لئالی الاخبار، ج5، ص163

653

ص: 38

حدیث شماره :39

تقدیر زمانه در تب و تاب شکست

نیلی شد و گونه های عناب شکست

وقتی که به روی لاله سیلی می خورد

شرمنده شد آفتاب، مهتاب شکست

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

654

ص: 39

حدیث شماره :40

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

آنچه برای زنان نیکوست این است که مردان نامحرم را نبینند، و نامحرمان نیزآنان را ننگرند.

بحارالانوار، 54/43

655

ص: 40

حدیث شماره :41

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

همانا خوشبخت واقعی کسی است که علی را چه در زمان حیاتش و چه پس از وفاتش دوست بدارد.

بحارالانوار، 74/27

656

ص: 41

حدیث شماره :42

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

اگر به آنچه شما را امر نمودیم عمل می کنی و آنچه شما را بر حذر داشته ایم دوری می کنی از شیعیان ما هستی وگرنه هرگز.

بحارالانوار، 156/65

657

ص: 42

حدیث شماره :43

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

از بخل دوری کن، زیرا بخل درختی است در جهنم که شاخه هایش در دنیا می باشد و هر کس به آن شاخه ها بیاویزد، داخل در جهنم می شود.

دلائل المه/4

658

ص: 43

حدیث شماره :44

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

خداوند، نیکی به پدر و مادر را سبب امان از خشم خود قرار داد.

بحارالانوار، 223/29

659

ص: 44

حدیث شماره :45

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

خداوند، صبر را وسیله ی استحقاق و شایستگی پاداش قرار داد.

بحارالانوار، 223/29

660

ص: 45

حدیث شماره :46

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

خداوند امر به معروف را برای حفظ مصالح عمومی جامعه قرار داد.

بحارالانوار، 223/29

661

ص: 46

حدیث شماره :47

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

خداوند، رسیدگی به خویشان را برای طول عمر و باعث فزونی در خویشان قرار داد.

بحارالانوار، 223/29

662

ص: 47

حدیث شماره :48

حضرت فاطمه سلام الله علیها:

و ما وسیله ی ارتباط خدا با مخلوقاتیم.

دلائل الامامه/32

663

ص: 48

حدیث شماره :49

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها تسلیت باد

ما زنده به لطف و رحمت زهرائیم

مامور برای خدمت زهرائیم

روزی که تمام خلق حیران هستند

ما منتظر شفاعت زهرائیم

750

ص: 49

حدیث شماره :50

حضرت فاطمه سلام الله علیها

خداوندا! از تو اعتقاد خالص و توحید را می خواهم، و این که در حالتِ خشم و رضا از تو بترسم و در حالت فقر و غنا اعتدال را رعایت کنم.

(بحارالانوار، ج 94، ص 225)

751

ص: 50

حدیث شماره :51

حضرت فاطمه سلام الله علیها :

از دنیای شما سه چیز در نظر من دوست داشتنی است: خواندن کتاب خدا، قرآن، نگاه به سیمای رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم، انفاق در راه خدا.

(وقائع الایّام، حدیث 295)

752

ص: 51

حدیث شماره :52

امام صادق علیه السلام:

حضرت فاطمه علیهاالسلام هر صبح شنبه به سوی قبور شهیدان می رفت و بر سر قبر حمزه می نشست و برای او از خدا طلب رحمت و آمرزش می کرد.

(التهذیب، ج1، ص 465)

753

ص: 52

حدیث شماره :53

ازفاطمه اکتفا به نامش نکنید

نشناخته توصیف مقامش نکنید

هر کس که در او محبت زهرا نیست

علامه اگر هست سلامش نکنید

شهادت مظلومانه حضرت زهرا سلام الله علیها تسلیت باد

754

ص: 53

حدیث شماره :54

امام باقر علیه السلام:

مهریّه حضرت فاطمه علیها السلام لباس کهنه و زرهی بود و فرش خانه او پوست میشی که آن را روی زمین می انداختند و بر آن می خوابیدند.

(کافی، ج 5، ص 378)

755

ص: 54

حدیث شماره :55

شهادت مظلومانه حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

حضرت زهرا سلام الله علیها

اوّل باید در فکر مشکلات و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.

(بحارالا نوار: ج 43، ص 82)

757

ص: 55

حدیث شماره :56

سوزنده تر از داغ تو، داغی نَبُود

پژمرده تر از تو، گل به باغی نبود

روشنگر دل هایی و اما افسوس

بر گمشده قبر تو، چراغی نبود

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

762

ص: 56

حدیث شماره :57

ای تاج سر عالم و آدم زهرا

از کودکی ام دل به تو دادم زهرا

آن روز که من هستم و تاریکی قبر

جان حسنت برس به دادم زهرا

شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت باد

763

ص: 57

حدیث شماره :58

امام مهدی علیه السلام:

دختر رسول خدا (فاطمه) برای من سرمشقی نیکو است.

الغیبه، طوسی، ص 286

832

ص: 58

حدیث شماره :59

امام جواد علیه السلام:

هر کس قبر عمّه ام (حضرت فاطمه معصومه علیهاالسلام) را در قم زیارت کند، بهشت پاداش او است.

کامل الزیارات ، ص 53

011

ص: 59

حدیث شماره :60

امام صادق علیه السلام:

تسبیحات فاطمه زهرا (سلام الله علیها) در هر روز پس از هر نماز نزد من محبوب تر از هزار رکعت نماز در هر روز است. (کافی، ج 3، ص 343)

880

ص: 60

3- مجموعه احادیث تصویری حضرت امام علی علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت امام علی علیه السلام/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - امام علی علیه السلام

حدیث شماره :1

امام علی علیه السلام: حاضر جوابترین مردم کسی اسست که خشمگین نشود

أحضَرُ الناسِ جَوابا مَن لَم یَغضَبْ

غررالحکم حدیث 2950

ص: 1

حدیث شماره :2

امام علی علیه السلام :

سبب جدایی، ناسازگاری است

سَبَبُ الفُرقَةِ الاِختِلافُ

غررالحکم حدیث 5530

ص: 2

حدیث شماره :3

امام علی علیه السلام: در دوستی با دوستت، اندازه نگه دار، چه بسا که روزی دشمنت شود؛ و در دشمنی با دشمنت، از حدّش تجاوز مکن، چه بسا که روزی دوستت گردد

حکمت 268 نهج البلاغه

ص: 3

حدیث شماره :4

امام علی علیه السلام:

چه بسا نعمت داده شده ای که گرفتار عذاب شود وبسا گرفتاری که در گرفتاری ساخته شده وآزمایش گردد، پس ای کسی که ازاین گفتار بهرمند می شوی، بر شکرگزاری بیفزای، و...

ص: 4

حدیث شماره :5

امام علی علیه السلام: هر که در اموالْ انحصارطلبی کند، نابود می شود

مَن یَستَأثِر مِنَ الأَموالِ یَهلِک

تحف العقول صفحه 217

ص: 5

حدیث شماره :6

امام علی علیه السلام: در شگفتم از آدمیزاد،که آغازش نطفه ای است و فرجامش لاشه ای و در این میان انبار غائط است و با این همه تکبّر می ورزد!

میزان الحکمه جلد10 صفحه 23

ص: 6

حدیث شماره :7

امام علی علیه السلام: صبور باش؛ چرا که صبر، شیرین فرجام و خجسته انجام است

اِلزَمِ الصَّبرَ؛ فَإِنَّ الصَّبرَ حُلوُ العاقِبَةِ، مَیمونُ المَغَبَّةِ

غررالحکم حدیث 2377

ص: 7

حدیث شماره :8

امام علی علیه السلام: در شگفتم از کسی که به رحم فرا دست خود امید دارد، چگونه به فرو دست خود رحم نمی کند

غررالحکم حدیث 6255

1

ص: 8

حدیث شماره :9

امام علی علیه السلام:

مبادا از خود راضی باشی که در این صورت ناراضیانِ از تو زیاد می شوند

غررالحکم حدیث 2642

2

ص: 9

حدیث شماره :10

امام علی علیه السلام: درنگ در کارها، اوج خردمندی است و تندی، اوج حماقت است

التَّثَبُّتُ رَأسُ العَقلِ ، وَالحِدَّةُ رَأسُ الحُمقِ

کنزالفوائد ج1 ص199

4

ص: 10

حدیث شماره :11

امام علی علیه السلام: خوش ترین زندگی، در قناعت است

أطیَبُ العَیشِ القَناعَةُ

غررالحکم حدیث 2918

5

ص: 11

حدیث شماره :12

امام علی علیه السلام: با ایمان است که می توان تا اوج خوش بختی و نهایت شادمانی، بالا رفت

بِالإِیمانِ یُرتَقی إلی ذِروَةِ السَّعادَةِ ونِهایَةِ الحُبورِ

غررالحکم حدیث4323

7

ص: 12

حدیث شماره :13

امام علی علیه السلام: ملایمت و مهربانی با پیروان، از بزرگواری طبع است

الرِّفقُ بالأتباعِ مِن کَرَمِ الطِّباعِ

غررالحکم حدیث 1497

1

ص: 13

حدیث شماره :14

امام علی علیه السلام: خردمندترینِ مردمان، کسانی اند که بیشتر در عواقب کارها بیندیشند

أعقَلُ النّاسِ أنظَرُهُم فِی العَواقِبِ

غرر الحکم حدیث 3367

6

ص: 14

حدیث شماره :15

امام علی علیه السلام: هر که به ریخت و پاش فخر بفروشد، به تنگدستی خوار و کوچک گردد

مَنِ افتَخَرَ بِالتَّبذیرِ احتُقِرَ بِالإِفلاسِ

غررالحکم حدیث 9057

7

ص: 15

حدیث شماره :16

امام علی علیه السلام: بدترین مردم کسی است که خود را بهترین مردم پندارد

شَرُّ الناسِ مَن یَری أنّهُ خَیرُهُم

غرر الحکم حدیث 5701

8

ص: 16

حدیث شماره :17

امام علی علیه السلام: در حالی که در واقع، از کمترین مال برخوردار هستید ، در ظاهر، بهترین حال را از خود نشان دهید

بحارالأنوار ج 78 ص 8

9

ص: 17

حدیث شماره :18

امام علی علیه السلام: هرگاه از سختی کاری ترسیدی در برابر آن سرسختی نشان ده، رامت می شود

ذا خِفْتَ صُعوبَةَ أمْرٍ فاصْعُبْ لَهُ یَذِلَّ لکَ

غرر الحکم حدیث 4108

0

ص: 18

حدیث شماره :19

امام علی علیه السلام:

از کسی که تو را بی جهت مدح و ستایش می کند، پرهیز کن؛ زیرا زود باشد که بی جهت نیز [توسط او ]بی حرمت و آبرو شوی

میزان الحکمه جلد 10 صفحه 441

1

ص: 19

حدیث شماره :20

آرایش منظم برف روبی ناوگان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین

امام علی علیه السلام: ادای حقوق برادران، برترین اعمال پرهیزگاران است

میزان الحکمه ج 1 ص93

2

ص: 20

حدیث شماره :21

امام علی علیه السلام: هرکس خود را درجایگاه های تهمت قراردهد، نبایدکسی راکه به او گمانِ بد می برد سرزنش کند

مَن وَضعَ نَفسَهُ مَواضِعَ التُّهمَةِ فلا یَلومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظَّنَّ

4

ص: 21

حدیث شماره :22

امام علی علیه السلام: هیچ ستمگری را ندیدم همانند حسود که چنین به ستمدیده شبیه باشد؛

نفسْ نفس زنان، با دلی سرگشته و اندوهی پیوسته

تحف العقول، ص 216

8

ص: 22

حدیث شماره :23

امام علی علیه السلام: فرصت، چون ابر می گذرد. پس، فرصتهای کار خوب را غنیمت شمرید

الفُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ ، فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ

حکمت 21 نهج البلاغه

1

ص: 23

حدیث شماره :24

امام علی علیه السلام: هرگز به دوستی با کسی که او را خوب نشناخته ای، رغبت مکن

لا تَرغَبَنَّ فی مَوَدَّةِ مَن لَم تَکشِفْهُ

غرر الحکم حدیث 10167

3

ص: 24

حدیث شماره :25

یک هموطن: درکوهبنان نیازشدیدبه کانکس داریم. چادرها هم عایق خوبی ندارند وهم خطر استفاده ازوسایل گرمایشی درآن بسیارزیاد است

امام علی علیه السلام: بهترین فردکسی است که به مردم سود برساند. غررالحکم ح5001

5

ص: 25

حدیث شماره :26

امام علی علیه السلام: بزرگوار کسی است که بی دریغ احسان می کند

الکریمُ مَن بَذَلَ إحسانَهُ

میزان الحکمه جلد10 صفحه91

7

ص: 26

حدیث شماره :27

امام علی علیه السلام: لجبازی، خِرَد را به زنجیر کشد

اللَّجاجَةُ تَسُلُّ الرَّأیَ

نهج البلاغه حکمت 179

8

ص: 27

حدیث شماره :28

امام علی علیه السلام: هر که بدگمان باشد، بد باطن شود

مَن ساءَ ظَنُّهُ ساءَت طَوِیَّتُهُ

غرر الحکم حدیث 7792

9

ص: 28

حدیث شماره :29

امام علی علیه السلام: گران بهاترین چیزها از نظر پایه و اساس، و شیرین ترینِ آنها از نظر میوه، کارهای شایسته، ادب نیکو، و خردی است که به کار گرفته شود

دانش نامه عقاید اسلام ج1 ص246

1

ص: 29

حدیث شماره :30

امام علی علیه السلام: دنبال عیبهای مردم نباش؛ زیرا عیبهایی که در خودت هست _ اگر خردمند باشی _ مانع از آن می شود که از کسی عیب جویی کنی

غرر الحکم حدیث 10295

2

ص: 30

حدیث شماره :31

امام علی علیه السلام: استغفار، گناهان را پاک می کند

الاستِغفارُ یَمحُو الأوزارَ

غررالحکم حدیث 342

6

ص: 31

حدیث شماره :32

امام علی علیه السلام: کسی که برای کاری با تو دوستی می کند ، پس از تمام شدن آن به تو پشت می کند

مَن وادَّکَ لأمرٍ ولّی عندَ انقِضائِهِ

غرر الحکم حدیث 8552

8

ص: 32

حدیث شماره :33

امام علی علیه السلام: با اخلاق خوش است که زندگی خوش و خرّم می شود

بِحُسنِ الأخلاقِ یَطیبُ العَیشُ

غررالحکم حدیث 4263

0

ص: 33

حدیث شماره :34

امام علی علیه السلام: به آنچه فرمان می دهی، خود بیش از همه عمل کن

کُن آخَذَ النّاسِ بِما تَأمُرُ بِهِ

میزان الحکمه ج7 ص345

3

ص: 34

حدیث شماره :35

امام علی علیه السلام: ریشه صبر، داشتن یقین راستین به خداست

أصلُ الصَّبرِ حُسنُ الیَقینِ بِاللّهِ

غرر الحکم حدیث 3084

4

ص: 35

حدیث شماره :36

تصویر متناسب با صفحه گوشی همراه

امام علی علیه السلام: ریشه صبر، داشتن یقین راستین به خداست

غرر الحکم حدیث 3084

5

ص: 36

حدیث شماره :37

امام علی علیه السلام: آن که دور اندیش باشد، احتیاط کند

مَن أخَذَ بالحَزمِ اسْتَظْهَرَ

غررالحکم حدیث 7913

6

ص: 37

حدیث شماره :38

امام علی علیه السلام:

هر که بدون عاقبت اندیشی، در کارها فرو رود، خود را به بلاهای سختِ رسواکننده دچار کند

تحف العقول صفحه 93

7

ص: 38

حدیث شماره :39

امام علی علیه السلام: هرکه ازعیبهای پنهانی[مردم ]جستجو کند، خداونداو رااز دوستی دلها محروم گرداند

مَن تَتَبَّعَ خَفِیّاتِ العُیوبِ حَرَمَهُ اللّهُ مَوَدّاتِ القُلوبِ

غررالحکم ح8800

8

ص: 39

حدیث شماره :40

امام علی علیه السلام: عمل اندک که بر آن مداومت ورزی، از عمل بسیار که از آن خسته شوی امیدوار کننده تر است

قَلیلٌ تَدومُ عَلَیهِ، أرجی مِن کَثیرٍ مَملولٍ مِنهُ

نهج البلاغه حکمت 278

9

ص: 40

حدیث شماره :41

امام علی علیه السلام: دوراندیش، بر پایه خردمندی اش، برای هر پَستی ای، بازدارنده ای دارد

لِلحازِمِ مِن عَقلِهِ عَن کُلِّ دَنِیَّةٍ زاجِرٌ

غرر الحکم حدیث 7350

1

ص: 41

حدیث شماره :42

امام علی علیه السلام: گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است

تَرْکُ الذَّنبِ أهْوَنُ مِن طَلبِ التَّوبةِ

میزان الحکمه ج2 ص136

3

ص: 42

حدیث شماره :43

امام علی علیه السلام: از همنشینی با دوست بد بپرهیز ، که دوست بد ، همنشین خود را به هلاکت می افکند و یار خود را به نابودی می کشاند

غرر الحکم حدیث 2599

5

ص: 43

حدیث شماره :44

امام علی علیه السلام: انسان شریف، به هر مقامی، هر چند بزرگ، برسد سرمست نمی شود؛ مانند کوهی که هیچ بادی آن را به لرزه در نمی آورد؛ اما فرومایه...

غرر الحکم حدیث 5197

8

ص: 44

حدیث شماره :45

امام علی علیه السلام: ستم کردن به ناتوان ، زشت ترین نوع ستم است

ظُلمُ الضَّعیفِ أفحَشُ الظُّلمِ

غررالحکم، حدیث 6054

9

ص: 45

حدیث شماره :46

امام علی علیه السلام :

با بی توجهی به امور پست، بر ارزش خود بیفزایید

عَظِّمُوا أقدارَکُم بِالتَّغافُلِ عَنِ الدَّنِیِّ مِنَ الاُْمُورِ

تحف العقول، ص 224

0

ص: 46

حدیث شماره :47

امام علی علیه السلام: بزرگوار کسی است که آبروی خویش را با داراییِ خود حفظ می کند

و فرومایه کسی است که داراییِ خویش را با آبرویش حفظ می نماید

میزان الحکمه ج10 ص92

2

ص: 47

حدیث شماره :48

الإمام علیّ علیه السلام :بِالفِکرِ تَنجَلی غَیاهِبُ الاُمورِ.

امام علی علیه السلام : با اندیشه ، زوایای پنهان کارها آشکار گردد.

غرر الحکم : حدیث 4322

3

ص: 48

حدیث شماره :49

امام علی علیه السلام: موفّق ترین کارها، کاری است که با رازداریِ کامل انجام شود

غرر الحکم حدیث 3284

4

ص: 49

حدیث شماره :50

امام علی علیه السلام: اموات خود را زیارت کنید؛ زیرا آنان از دیدار شما خوشحال می شوند...

0

ص: 50

حدیث شماره :51

امام علی علیه السلام :

فرصت را دریاب پیش از آنکه [با از دست رفتن] سبب اندوه شود

بادِرِ الفُرصَةَ قبلَ أن تکونَ غُصّةً

غرر الحکم حدیث 4362

3

ص: 51

حدیث شماره :52

امام علی علیه السلام: کتابها، بوستانهای دانشمندانند

الکُتُبُ بَساتِینُ العُلَماءِ

غرر الحکم، حدیث 991

6

ص: 52

حدیث شماره :53

امام علی علیه السلام: هرکس در دلش، درخت علاقه به انواع غذاها را بکارد، میوه ی انواع بیماری ها را از آن می چیند

غرر الحکم حدیث 9219

8

ص: 53

حدیث شماره :54

امام علی علیه السلام:

ترک شهوت ها، برترین عبادت و زیباترین عادت است

تَرکُ الشَّهَواتِ أفضَلُ عِبادَةٍ ، و أجمَلُ عادَةٍ

غررالحکم جلد1 صفحه 304

03

ص: 54

حدیث شماره :55

امام علی علیه السلام: خوردن گردو در گرمای شدید، حرارت را در بدن برمی انگیزد و زخم های تن را تحریک می کند؛ امّا خوردن آن در زمستان، کلیه ها را گرم می کند و سرما را می رانَد

07

ص: 55

حدیث شماره :56

هر کس توان خرید هندوانه ندارد مجانی ببرد

امام علی علیه السلام:

سخاوت، به اندازه مردانگی بستگی دارد

علی قَدرِ المُروءَةِ تکونُ السَّخاوَةُ

غرر الحکم، حدیث 6176

09

ص: 56

حدیث شماره :57

امام علی علیه السلام: خوراک را بادیگری بخورو بر این کار بخیل مباش،روزی هیچ کس راتو نمیدهی، امّا...

12

ص: 57

حدیث شماره :58

امام علی علیه السلام:

عبرت گیر، تا قانع شوی

اِعتَبِرْ تَقتَنِعْ

غرر الحکم حدیث 2252

13

ص: 58

حدیث شماره :59

امام علی علیه السلام: آن که کینه را کنار بگذارد ، قلب و ذهنش آرامش می یابد

مَنِ اطَّرَحَ الحِقدَ استَراحَ قَلبُهُ ولُبُّهُ

غرر الحکم، حدیث 8584

14

ص: 59

حدیث شماره :60

امام علی علیه السلام: قرآن را بیاموزید که نیکوترین گف_تار است، و در آن دانا و آگاه شوید که بهار دلهاست و از نور آن شفا بخواهید، که شفا بخش دلهاست...

جامع الاخبار والآثار، ج 1، ص 211

15

ص: 60

حدیث شماره :61

امام علی علیه السلام: خوش رویی، احسانی بی خرج و زحمت است

البِشرُ إسداءُ الصَّنیعَةِ بِغَیرِ مَؤونَةٍ

غررالحکم حدیث 1503

16

ص: 61

حدیث شماره :62

امام علی علیه السلام: هر کس از حدّ خود درگذرد، مردم او را سبک شمارند

مَن تَعَدّی حَدَّهُ أهانَهُ النّاسُ

غرر الحکم حدیث 8618

17

ص: 62

حدیث شماره :63

امام علی علیه السلام: ریشه سالم ماندن از لغزشها،

اندیشیدن پیش از عمل کردن است

و سنجیدن پیش از سخن گفتن است

غرر الحکم، حدیث 3098

18

ص: 63

حدیث شماره :64

امام علی علیه السلام:

آگاه باشید که بخشیدن نابه جای مال، ریخت و پاش و اسراف است. این کار، صاحب مال را در دنیا بالا می برد؛ امّا...

تحف العقول، صفحه 185

19

ص: 64

حدیث شماره :65

امام علی علیه السلام: چونان کسی مباش که...

مردم را سرزنش و عیبجویی می کند،

اما با نفس خویش مدارا می نماید

قسمتی از حکمت 150 نهج البلاغه

21

ص: 65

حدیث شماره :66

امام علی علیه السلام: آیا کسی هست که پیش از آن که عمرش به سر آید، از خواب غفلت خویش بیدار شود؟

أ لا مُستَیقِظٌ مِن غَفلَتِهِ قبلَ نَفادِ مُدَّتِهِ؟

غرر الحکم، حدیث 2752

23

ص: 66

حدیث شماره :67

امام علی علیه السلام: آنکه سیری اش افزون شود، سنگینی پرخوری بر او غلبه کند

مَن زادَ شِبَعُهُ کَظَّتهُ البِطنَةُ

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 420

27

ص: 67

حدیث شماره :68

امام علی علیه السلام: از سرزنش کردنهای مکرّر بپرهیز؛ زیرا این کار بر گناه [و خلافکاری] جری می کند و سرزنش را بی ارزش می سازد

غررالحکم، حدیث 3748

29

ص: 68

حدیث شماره :69

امام علی علیه السلام:

هرکه در طلب دنیا زیاده روی کند، فقیر از دنیا می رود

مَن أسرَفَ فی طَلَبِ الدُّنیا ماتَ فَقیرا

عیون الحکم والمواعظ، ص460

31

ص: 69

حدیث شماره :70

امام علی علیه السلام: قدرت، خردمند را به افراط کاری نمی کشاند

و ناتوانی او را از پای نمی نشاند

غرر الحکم، حدیث 1995

33

ص: 70

حدیث شماره :71

امام علی علیه السلام: ترحّم به ناتوانان، رحمت حق را فرود می آورد

رحمَةُ الضُعَفاءِ تَستَنزِلُ الرحمَةَ

غرر الحکم، حدیث 5415

34

ص: 71

حدیث شماره :72

امام علی علیه السلام :

برخورداری فریفته شدگان به دنیا، تو را نفریبد؛

زیرا آن برخورداری سایه ای گذراست

غرر الحکم، حدیث 10406

35

ص: 72

حدیث شماره :73

امام علی علیه السلام: نادان را جز در حال زیاده روی یا کوتاهی کردن نمی بینی

لا تَرَی الجاهِلَ إلاّ مُفرِطاً أو مُفَرِّطاً

حکمت 70 نهج البلاغه

36

ص: 73

حدیث شماره :74

امام علی علیه السلام:

هر کس در دادن پاسخ شتاب نماید، از دادن پاسخِ درست باز مانَد

مَن أسرَعَ فِی الجَوابِ لَم یُدرِکِ الجَوابَ

غرر الحکم حدیث 8640

41

ص: 74

حدیث شماره :75

امام علی علیه السلام:

هرکه اخلاقش بد باشد، روزی اش تنگ شود،

و هرکه خوش خوی باشد، روزی اش گشاده گردد

غرر الحکم، حدیث 8023 و 8024

45

ص: 75

حدیث شماره :76

امام علی علیه السلام : در غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در راه چیزهایی که او را نجات نمی دهد هدر کند

کَفی بالرجُلِ غَفلَةً أن یُضَیِّعَ عُمُرَهُ فیما لا یُنجِیهِ 

غرر الحکم، حدیث7075

47

ص: 76

حدیث شماره :77

امام علی علیه السلام:

آن چه بیش از هر چیز نعمت را بیفزاید، شکر است

أبلَغُ ما تُستَمَدُّ بِهِ النِّعمَةُ الشُّکرُ

غرر الحکم، حدیث 3348

48

ص: 77

حدیث شماره :78

امام علی علیه السلام:

هر که آبروی خود را می خواهد، باید مجادله را رها کند

مَن ضَنَّ بعِرضِهِ فَلْیَدَعِ المِراءَ

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 505

49

ص: 78

حدیث شماره :79

امام علی علیه السلام:

هرکه از نصیحت سر پیچد، هلاک گردد

مَن خالَفَ النُّصحَ هَلَکَ

غررالحکم، حدیث7743

50

ص: 79

حدیث شماره :80

امام علی علیه السلام:

زیبایی زندگی در قناعت است

غررالحکم، حدیث 4749

53

ص: 80

حدیث شماره :81

امام علی علیه السلام:

زن، گُل است... پس در همه حال، با او مدارا کن، و با او به نیکی معاشرت نما، تا زندگیت با صفا شود

وسائل الشیعه، جلد 14، صفحه 12

54

ص: 81

حدیث شماره :82

امام علی علیه السلام: هر که بهترین خصلت او ادبش نباشد، کمترین حالت او تباهی است

مَن لم یَکُن أفضلَ خِلالِهِ أدبُهُ کانَ أهْوَنَ أحوالِهِ عَطَبُهُ

غررالحکم، حدیث 8980

55

ص: 82

حدیث شماره :83

امام علی علیه السلام: حسود به زبان لاف دوستی می زند و در عمل، مخفیانه دشمنی می ورزد؛ بنا بر این، او نام دوست را برخود دارد اما صفت دشمن را

غرر الحکم، حدیث 2105

58

ص: 83

حدیث شماره :84

امام علی علیه السلام: آنگاه که اشیاء با یکدیگر جفت شدند، تنبلی و ناتوانی با هم ازدواج کردند و از آنها فقر متولّد شد

میزان الحکمه جلد10 صفحه130

62

ص: 84

حدیث شماره :85

امام علی علیه السلام: هنگامی که چیزی را نوشتی، پیش از مُهر و امضا کردن، آن را مرور کن؛ زیرا بر خرد خویش، مُهر و امضا می زنی

غرر الحکم، حدیث 4167

64

ص: 85

حدیث شماره :86

امام علی علیه السلام: خشم را با سکوت درمان کنید

داوُوا الغَضَبَ بِالصَّمتِ

غرر الحکم، حدیث 5155

65

ص: 86

حدیث شماره :87

امام علی علیه السلام: درانجام کارخوب شتاب کنید، پیش ازآن که به سبب پرداختن به کاری دیگر ازآن بازمانید

بادِروا بعَملِ الخَیرِ قَبلَ أنْ تُشْغَلوا عَنه بغَیرِهِ

میزان الحکمه ج3ص559

67

ص: 87

حدیث شماره :88

امام علی علیه السلام: در دگرگونی های روزگار، گوهر مردان شناخته می شود

فی تَقَلُّبِ الأَحوالِ عُلِمَ جَواهِرُ الرِّجالِ

حکمت 217 نهج البلاغه

68

ص: 88

حدیث شماره :89

امام علی علیه السلام: به کمال رساندن خوبی، نیکوتر از آغاز کردن آن است

إکمالُ المَعروفِ أحسَنُ مِنِ ابتِدائهِ

غرر الحکم ، حدیث 1899

72

ص: 89

حدیث شماره :90

امام علی علیه السلام: میوه خودپسندی و غرور، دشمنی و کینه توزی است

ثَمَرَةُ العُجبِ البَغضاءُ

میزان الحکمه جلد7 صفحه47

73

ص: 90

حدیث شماره :91

امام علی علیه السلام: در شگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید، امّا خویشتن را گم کرده و آن را نمی جوید!

میزان الحکمه جلد7 صفحه 163

75

ص: 91

حدیث شماره :92

امام علی علیه السلام: کسی که تو را برای دارایی ات احترام کند، در هنگام نا داریت تو را خوار شمارَد

مَن أعظَمَکَ لإِکثارِکَ استَقَلَّکَ عِندَ إقلالِکَ

میزان الحکمه ج8 ص532

76

ص: 92

حدیث شماره :93

امام علی علیه السلام:

شما را به تقوای الهی و نظم در کارتان سفارش می کنم

اُوصیکُم بِتَقوَی اللّه ِ و نَظمِ أمرِکُم 

نهج البلاغه، نامه 47

78

ص: 93

حدیث شماره :94

امام علی علیه السلام : 

آن که بدون شایستگی بلندی یابد ، بدون جُرم ، فرو افتد

مَن رُفِعَ بِلا کِفایَةٍ وُضِعَ بِلا جِنایَةٍ 

غرر الحکم، حدیث 8613

79

ص: 94

حدیث شماره :95

امام علی علیه السلام:

مردم، به ادب درست، نیازمندترند، تا به طلا و نقره.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم، ص247

81

ص: 95

حدیث شماره :96

امام علی علیه السلام :

در خلوت کردن برای عبادت خدا، گنجینه های پر سودی است

فی الانفِراد لِعِبادَةِ اللّهِ کُنوزُ الأرباحِ

میزان الحکمه جلد7 صفحه 375

82

ص: 96

حدیث شماره :97

امام علی علیه السلام: رسیدن به فریاد ستمدیده

و زدودن غم اندوهناک

از کفّاره های گناهان بزرگ است

نهج البلاغه، حکمت 24

85

ص: 97

حدیث شماره :98

امام علی علیه السلام: هیچ نعمت و زندگانی خرّمی از میان نرفت،

مگر به سبب گناهانی که انجام دادند؛

به راستی که خدای هرگز به بندگان ستم نمی ورزد

تحف العقول، صفحه 114

86

ص: 98

حدیث شماره :99

امام علی علیه السلام :

بهترین دانش، آن است که با عمل همراه شود

خَیرُ العِلمِ ما قارَنَهُ العَمَلُ

غرر الحکم، حدیث 4968

87

ص: 99

حدیث شماره :100

امام علی علیه السلام: حریص، همواره در رنج است

الحَریصُ تَعِبٌ

غررالحکم، حدیث3759

88

ص: 100

حدیث شماره :101

امام علی علیه السلام: گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است

تَرْکُ الذَّنبِ أهْوَنُ مِن طَلبِ التَّوبةِ

میزان الحکمه جلد2 صفحه136

94

ص: 101

حدیث شماره :102

امام علی علیه السلام:

اندوه، نیمی از پیری است

الهَمُّ نِصفُ الهَرَمِ

تحف العقول، صفحه 214

96

ص: 102

حدیث شماره :103

امام علی علیه السلام:

سیری ناپذیری، خشم را زیاد می کند

الشَّرَهُ یُکثِرُ الغَضَبَ

غرر الحکم، حدیث 800

99

ص: 103

حدیث شماره :104

امام علی علیه السلام: بیچاره آدمیزاد!

اسیر گرسنگی،

زمین خورده سیری،

آماج گزندها،

و جانشین مُردگان است

غرر الحکم، حدیث 10096

00

ص: 104

حدیث شماره :105

امام علی علیه السلام: شتاب در کاری پیش از توانایی یافتن بر آن و سُستی و درنگ بعد از به دست آوردن فرصت، نشانه نابخردی است

حکمت 363 نهج البلاغه

01

ص: 105

حدیث شماره :106

امام علی علیه السلام: آنان که با بَدان همنشینی می کنند، از گزندهای بلا و گرفتاری در امان نیستند

غرر الحکم ، حدیث 10823

02

ص: 106

حدیث شماره :107

امام علی علیه السلام:

با تنهایی دمخورتر باش تا با همنشینان بد!

کُن بِالوَحدَةِ آنَسَ مِنکَ بِقُرَناءِ السَّوءِ

عیون الحکم والمواعظ، ص 391

04

ص: 107

حدیث شماره :108

امام علی علیه السلام: هرگاه به شخص بزرگوار مهربانی و محبّت شود نرم می شود، و هرگاه با فرومایه به نرمی و ملاطفت رفتار شود سخت می شود

میزان الحکمه جلد10 صفحه 90

06

ص: 108

حدیث شماره :109

امام علی علیه السلام: در شگفتم از آباد کننده سرای فانی و رها کننده سرای باقی!

عَجِبتُ لِعامِرِ دارِ الفَناءِ و تارِکِ دارِ البَقاءِ!

حکمت 126 نهج البلاغه

07

ص: 109

حدیث شماره :110

امام علی علیه السلام: کسی را که تقوا والامقامش ساخته، پست مشمارید و آن کس را که دنیا بالا برده است، بلندمرتبه مشمارید

نهج البلاغه، خطبه191

08

ص: 110

حدیث شماره :111

امام علی علیه السلام:

آفت شجاعت، فروگذاشتن دوراندیشی است

آفَةُ الشَّجاعَةِ إِضاعَةُ الحَزمِ

عیون الحکم، ص182

09

ص: 111

حدیث شماره :112

امام علی علیه السلام :

دنیا رفتنی و نابود شدنی است؛ اگر آن برای تو بماند تو برای آن نمی مانی

الدنیا مُنتَقِلَةٌ فانیةٌ، إن بَقِیَتْ لَکَ لَم تَبقَ لَها

میزان الحکمه ج4 ص135

10

ص: 112

حدیث شماره :113

امام علی علیه السلام : روی خوش داشتن، بهتر از ترش روی ایثارکننده است

عیون الحکم والمواعظ : ص 504 ح 9251

11

ص: 113

حدیث شماره :114

امام علی علیه السلام : حق به شخصیتها شناخته نمی شود ؛ خودِ حق را بشناس تا پیروان آن را بشناسی

میزان الحکمه جلد3 صفحه 156

12

ص: 114

حدیث شماره :115

امام علی علیه السلام : ثروت، خطای صاحبش را درست می نمایاند و درستی (حقانیّت) دشمن او را نادرست جلوه می دهد

غرر الحکم، حدیث 1806

14

ص: 115

حدیث شماره :116

امام علی علیه السلام : آیا شما در منازل همان کسانی نیستید که پیش از شما بودند و عمرشان درازتر و آثارشان پاینده تر... بود و سپس...

نهج البلاغه، خطبه 111

15

ص: 116

حدیث شماره :117

امام علی علیه السلام :

دورویی شخص ، ریشه در ذلّتی دارد که آن را در خود می یابد

نِفاقُ المَرءِ مِن ذُلٍّ یَجِدُهُ فی نَفسِهِ

غرر الحکم حدیث9988

19

ص: 117

حدیث شماره :118

امام علی علیه السلام: هر که عیب خود را ببیند، از پرداختن به به عیب دیگران، باز ایستد

نهج البلاغه، حکمت349

20

ص: 118

حدیث شماره :119

امام علی علیه السلام: کسی که متکبّر باشد، از نابودی در امان نیست

مَن کانَ مُتَکبِّرا لم یَعدِمِ التَّلَفَ

میزان الحکمه جلد10 صفحه 23

22

ص: 119

حدیث شماره :120

امام علی علیه السلام:

آنچه را نمی دانی مگو، که دربیان چیزهایی که می دانی ، متّهم[به دروغگویی] می شوی

لا تَقُل ما لا تَعلَمُ ؛ فَتُتَّهَمَ بِإِخبارِکَ بِما تَعلَمُ !

غرر الحکم ح10426

24

ص: 120

حدیث شماره :121

امام علی علیه السلام: موجب از بین رفتن شُکوه، دروغ است

فَسادُ البَهاءِ الکذبُ

میزان الحکمه جلد10 صفحه 72

25

ص: 121

حدیث شماره :122

امام علی علیه السلام: با اظهار دوستی، محبّتْ استوار می گردد

بِالتَّوَدُّدِ تَتَأَکَّدُ المَحَبَّةُ

غرر الحکم، حدیث 4341

26

ص: 122

حدیث شماره :123

امام علی علیه السلام: فروتنی رفعت می بخشد،تکبّر پست می گرداند

التَّواضُعُ یَرفَعُ ، التَّکبُّرُ یَضَعُ

میزان الحکمه جلد13 صفحه 223

28

ص: 123

حدیث شماره :124

امام علی علیه السلام:

اهل دنیا چون کاروانی باشندکه هنوز بارانداز نکرده، کاروانسالارشان بانگ برمی دارد که بار بندند و بروند

قسمتی از حکمت 415 نهج البلاغه

29

ص: 124

حدیث شماره :125

امام علی علیه السلام: هرکه بندگی دنیا کند و آن را بر آخرت برگزیند، فرجامش ناگوار باشد

مَن عَبَدَ الدّنیا و آثَرَها علَی الآخِرَةِ استَوخَمَ العاقِبَةَ

31

ص: 125

حدیث شماره :126

امام علی علیه السلام: از لغزش دیگران خوشحال مباش زیرا نمی دانی روزگار با تو چه خواهد کرد

غرر الحکم، صفحه 751

32

ص: 126

حدیث شماره :127

امام علی علیه السلام: گواراترین زندگی، ازآنِ کسی است که به آنچه خدا قسمت او کرده، راضی باشد

إنَّ أهنَأَ النّاسِ عَیشاً مَن کانَ بِما قَسَمَ اللَّهُ لَهُ راضِیاً

غرر الحکم ج 2 ص 491

33

ص: 127

حدیث شماره :128

امام علی علیه السلام: زکات زیبایی، عفّت است

زَکاةُ الجَمالِ العَفافُ

غرر الحکم، حدیث 5449

35

ص: 128

حدیث شماره :129

امام علی علیه السلام: زکاتِ قدرت، انصاف است

زَکاةُ القُدرَةِ الإنصافُ

غرر الحکم، حدیث 5448

38

ص: 129

حدیث شماره :130

امام علی علیه السلام: هرکه بد نیّت باشد، از رسیدن به آرزو محروم می ماند

مَن أساءَ النِّیَّةَ مُنِعَ الاُمنِیَّةَ

عیون الحکم والمواعظ، ص446

41

ص: 130

حدیث شماره :131

امام علی علیه السلام:

روشنایی دل از حلال خوری است

ضِیاءُ القَلبِ مِن أکلِ الحَلالِ

المواعظ العددیّة، صفحه 58

43

ص: 131

حدیث شماره :132

امام علی علیه السلام: تنگدستیِ انسان بزرگوار نیکوتر از توانگریِ فرد خسیس و فرومایه

فاقَةُ الکَریمِ أحسَنُ مِن غَناءِ اللَّئیمِ

غرر الحکم، حدیث 6586

44

ص: 132

حدیث شماره :133

امام علی علیه السلام: کسی که توبه را به فردا حواله دهد،از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطراست

مُسَوِّفُ نَفسِهِ بالتَّوبةِ، مِن هُجومِ الأجَلِ علی أعظَمِ الخَطَرِ

غررالحکم، حدیث 9876

45

ص: 133

حدیث شماره :134

امام علی علیه السلام: کلام خدا، داروی دل است

کَلامُ اللَّهِ دَواءُ القَلبِ

المواعظ العددیّة، صفحه 60

47

ص: 134

حدیث شماره :135

امام علی علیه السلام: خوشا به حال آن کس که عیب خودش، او را از پرداختن به عیبهای مردم باز دارد

طوبی لِمَن شَغَلَهُ عَیبُهُ عَن عُیوبِ النّاسِ

میزان الحکمه، ج 8، ص 320

48

ص: 135

حدیث شماره :136

امام علی علیه السلام:

آیا کسی هست که پیش از آن که عمرش به سر آید، از خواب غفلت خویش بیدار شود؟

أ لا مُستَیقِظٌ مِن غَفلَتِهِ قبلَ نَفادِ مُدَّتِهِ؟

میزان الحکمه، ج 8، ص 481

49

ص: 136

حدیث شماره :137

امام علی علیه السلام: بزرگوار کسی است که خود را بالاتر از این داند که برای نیکیهایش عوض نیکو انتظار داشته باشد

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 91

50

ص: 137

حدیث شماره :138

امام علی علیه السلام: هرگاه سرزنش کردی، جایی [برای بازگشت] باقی بگذار

إذا عاتَبتَ فَاستَبقِ

غرر الحکم، ح 3977

51

ص: 138

حدیث شماره :139

امام علی علیه السلام:

پرده غفلت،

با اندرزها کنار می رود

عیون الحکم والمواعظ صفحه 187

54

ص: 139

حدیث شماره :140

امام علی علیه السلام:

هر کس به امور بیهوده بپردازد،

امور سودمند را از دست بدهد

میزان الحکمه جلد10 صفحه283

55

ص: 140

حدیث شماره :141

امام علی علیه السلام:

بی رغبتی به دنیا بزرگترین آسایش است

الزّهدُ فی الدّنیا الرّاحةُ العظمی

غرر الحکم، ص 276، ح 6077

57

ص: 141

حدیث شماره :142

امام علی علیه السلام: دوست، دوست نخواهد بود مگر آن که برادرش را در سه حال نگه دارد: در سختی اش، در غیبت او و پس از مرگش

حکمت 134 نهج البلاغه

59

ص: 142

حدیث شماره :143

امام علی علیه السلام: کشورها با میهن دوستی آباد شده اند

عَمُرَتِ البُلدانُ بِحُبِّ الأوطانِ

میزان الحکمه، جلد 13، صفحه 236

60

ص: 143

حدیث شماره :144

امام علی علیه السلام: بدترین دشمن آدمی، خشم و شهوت اوست،

پس هر که آن دو را در اختیار بگیرد، مقامش بالا می رود و به هدفش برسد

میزان الحکمه، ج8، ص447

61

ص: 144

حدیث شماره :145

امام علی علیه السلام:

ناسیرابیِ مال سخت تر از ناسیرابیِ آب است

المواعظ العددیّة، صفحه 59

63

ص: 145

حدیث شماره :146

امام علی علیه السلام: در آغاز سردی هوا خود را از سرما حفظ کنید و در پایان آن از آن استقبال کنید؛ زیرا...

حکمت 128 نهج البلاغه

66

ص: 146

حدیث شماره :147

امام علی علیه السلام: از پرخوری بپرهیزید؛

چرا که موجب قساوت دل،

سستی در نماز

و تباهی بدن می شود

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 101

67

ص: 147

حدیث شماره :148

امام علی علیه السلام:

سلامت، توانایی

فرصت، جوانی

و شادابی ات را فراموش مکن تا با آن،

آخرت را به دست آوری...

امالی صدوق، صفحه 299

68

ص: 148

حدیث شماره :149

امام علی علیه السلام: بزرگوار، کینه توز نیست

لا یکونُ الکریمُ حَقودا

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 97

97

ص: 149

حدیث شماره :150

امام علی علیه السلام:

هرکس درمقابل ثروتمند به خاطر ثروتش تواضع کند، دو سوم دینش از بین برود

مَنْ أَتَی غَنِیّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِینِهِ

نهج البلاغه، حکمت228

00

ص: 150

حدیث شماره :151

امام علی علیه السلام:

آگاه باشید خردمند، کسی است که با اندیشه درست، به استقبال آرای گوناگون رود و در عواقب بنگرد

میزان الحکمه، ج 9، ص 221

01

ص: 151

حدیث شماره :152

امام علی علیه السلام: چه بد گردنبندی است گردنبند گناه برای مؤمن

بِئْسَتِ الْقِلَادَةُ الذَّنْبُ لِلْمُؤْمِن

کافی، ج 8، ص 19

03

ص: 152

حدیث شماره :153

امام علی علیه السلام: آفتِ علما، ریاست طلبی است

آفةُ العُلَماءِ حُبُّ الرِّیاسَةِ

میزان الحکمه، جلد 9، صفحه 221

04

ص: 153

حدیث شماره :154

امام علی علیه السلام: روزها، دفتر مهلت شماست،

آن را از بهترین کارهایتان پر کنید

عیون الحکم و المواعظ، ص 208

05

ص: 154

حدیث شماره :155

امام علی علیه السلام: با عزم و اراده، به جنگ سستی بروید

ضادُّوا التَّوانِیَ بالعَزمِ

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 134

07

ص: 155

حدیث شماره :156

امام علی علیه السلام: شما و آرزوهای شما در این دنیا، میهمانانی موقّت هستید

إنَّکُم وما تَأمُلُونَ مِن هذِهِ الدُّنیا أثوِیاءُ مُؤَجَّلونَ

نهج البلاغه، خطبه 129

12

ص: 156

حدیث شماره :157

امام علی علیه السلام: برترین ادب، آن است که انسان در حدّ خود بایستد و از اندازه خویش فراتر نرود

عیون الحکم والمواعظ ، صفحه 122

14

ص: 157

حدیث شماره :158

امام علی علیه السلام: هرگاه پرسشی کردی، برای دانا شدن بپرس و به منظور درمانده کردن سؤال نکن

إذا سَألتَ فَاسأل تَفَقُّها و لا تَسألْ تَعَنُّتا

میزان الحکمه ج5 ص153

19

ص: 158

حدیث شماره :159

امام علی علیه السلام:

هرگاه پدری با نگاه خود فرزند خویش را مسرور کند، خداوند به او اجر آزاد کردن یک بنده را می دهد

روضة الواعظین، جلد 2، صفحه 369

20

ص: 159

حدیث شماره :160

امام علی علیه السلام :

از گذشته های دنیا برای باقیمانده ی آن عبرت آموز، زیرا پاره های دنیا شبیه یکدیگرند

اِعتَبِر بِما مَضی مِنَ الدُّنیا لِما بَقِیَ مِنها ؛ فَإِنَّ بَعضَها یُشبِهُ بَعضا

22

ص: 160

حدیث شماره :161

امام علی علیه السلام: بهترین خنده، لبخند است

خَیرُ الضِّحکِ التَّبَسُّمُ

میزان الحکمه، جلد 6، صفحه 406

23

ص: 161

حدیث شماره :162

امام علی علیه السلام: زندگی دنیا، کالایی بیش نیست و کالای دنیا، دیر فراهم می آید و اندک به کار می آید و زود از کف می رود

تنبیه الخواطر، جلد 2، صفحه 102

24

ص: 162

حدیث شماره :163

امام علی علیه السلام: با فرومایه کشمکش مکن که بر تو گستاخ می شود

لا تُلاحِ الدَّنیَّ فیَجتَرِئَ علَیکَ

میزان الحکمه جلد4 صفحه 148

26

ص: 163

حدیث شماره :164

امام علی علیه السلام: بسا کلمه ای که نعمتی را برباید، و عذابی را نزد تو آورد

فَرُبَّ کَلِمَة سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً

قسمتی از حکمت 381 نهج البلاغه

27

ص: 164

حدیث شماره :165

امام علی علیه السلام: هر گاه خواسته تو تحقّق نیافت، از وضعیتی که داری، ناخشنود نباش

إذا لَم یَکُن ما تُریدُ فَلا تُبَل ما کُنتَ

حکمت 69 نهج البلاغه

28

ص: 165

حدیث شماره :166

امام علی علیه السلام:

نعمتی را به امید دست یافتن به بیشتر از آن به مخاطره میفکن

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

29

ص: 166

حدیث شماره :167

امام علی علیه السلام:

زمین چه فراوان پیکرهای گرامی

و خوش آب و رنگی را خورده

که پرورده ی ناز و نعمت

و بزرگ شده شرف بودند

نهج البلاغه، قسمتی از خطبه 221

30

ص: 167

حدیث شماره :168

امام علی علیه السلام: آن که خوی نیک داشته باشد، دوستانش زیاد شوند و دلها به او انس و الفت گیرند

میزان الحکمه جلد3 صفحه 488

31

ص: 168

حدیث شماره :169

امام علی علیه السلام: پاداش آن که تو را شادمان کرد آن نیست که اندوهگینش سازی

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

33

ص: 169

حدیث شماره :170

امام علی علیه السلام: همنشینِ بَدان، چون بر کشتی نِشسته ای است که اگر از غرق شدن هم نجات یابد، از ترس، بی نصیب نخواهد ماند

عیون الحکم و المواعظ صفحه487

34

ص: 170

حدیث شماره :171

امام علی علیه السلام: بهترین زندگی را کسی دارد، که مردم در زندگی او خوب زندگی کنند

إنَّ أحسَنَ النّاسِ عَیشا مَن حَسُنَ عَیشُ النّاسِ فی عَیشِهِ

میزان الحکمه، ج 8، ص 345

36

ص: 171

حدیث شماره :172

امام علی علیه السلام: بنده دیگری مباش، که خدا تو را آزاد آفرید

لا تَکُنْ عَبدَ غَیرِکَ و قَد جَعلَکَ اللّهُ حُرّا

تحف العقول، صفحه 77

37

ص: 172

حدیث شماره :173

امام علی علیه السلام:

در تنگی و سختی است که محبت راستین آشکار می شود

فی الضِّیقِ و الشِّدّةِ یَظهَرُ حُسْنُ المَوَدَّةِ

میزان الحکمه، جلد 2، صفحه 419

41

ص: 173

حدیث شماره :174

امام علی علیه السلام: هر که به ریخت و پاش افتخار کند با تهیدستی خُرد و خوار می شود

مَنِ افْتَخَر بالتَّبذیرِ احتُقِرَ بالإفْلاسِ

میزان الحکمه، جلد 1، صفحه 528

43

ص: 174

حدیث شماره :175

امام علی علیه السلام :

آنچه از مال تو از دست می رود و مایه پند و عبرتت می گردد [ در حقیقت ] از دست نرفته است

حکمت 196 نهج البلاغه

44

ص: 175

حدیث شماره :176

امام علی علیه السلام :

هر کس با کتاب ها آرام گیرد ، هیچ آرامشی را از دست نداده است

مَن تَسَلّی بِالکُتُبِ لَم تَفُتهُ سَلوَةٌ

غرر الحکم، ج 5، ص 233

45

ص: 176

حدیث شماره :177

امام علی علیه السلام: هر کس بهشت برین را به این دنیای گذرا بفروشد، بدبخت است و تجارتی زیانبار کرده است

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 151

46

ص: 177

حدیث شماره :178

امام علی علیه السلام: علّت بدبختی، دنیا دوستی است

سَبَبُ الشَّقاءِ حُبُّ الدُّنیا

میزان الحکمه، جلد 5، صفحه 605

48

ص: 178

حدیث شماره :179

امام علی علیه السلام: احمق ترین مردم کسی است که خود را خردمندترین مردم می داند

أحمَقُ النّاسِ مَن ظَنَّ أنّهُ أعْقَلُ النّاسِ

میزان الحکمه، جلد 3، صفحه 237

49

ص: 179

حدیث شماره :180

امام علی علیه السلام:

مومن از اندکِ خدا خشنودمی شود... و منافق از اندکِ خدا ناخشنود می شود و بسیارش هم او را خشنود نمی سازد!

تحف العقول، صفحه 212

52

ص: 180

حدیث شماره :181

امام علی علیه السلام:

چه دوستهای خائنی که داشته ای!

پس بنگر که با که دوستی می کنی!

دوست مورد علاقه ات را کسی انتخاب کن که...

میزان الحکمه، جلد 5، صفحه 571

53

ص: 181

حدیث شماره :182

امام علی علیه السلام: شتابگر فاش کننده[ ی اسرار] نباشید

لا تَکونوا عُجُلاً مَذاییعَ

کافی، جلد 2، صفحه 225

56

ص: 182

حدیث شماره :183

امام علی علیه السلام:

ظالمانه ترین روش آن است که از مردم انصاف بخواهی، اما خودت با آنان به انصاف رفتار نکنی!

میزان الحکمه، جلد 12، صفحه 227

57

ص: 183

حدیث شماره :184

امام علی علیه السلام: خوش بینی، اندوه را می کاهد و از افتادن در بند گناه می رهاند

حُسنُ الظَّنِّ یُخَفِّفُ الهَمَّ، و یُنجِی مِن تَقَلُّدِ الإثمِ

میزان الحکمه، جلد 6، صفحه 568

59

ص: 184

حدیث شماره :185

امام علی علیه السلام:

پایان لذتها، و برجای ماندن تلخی ها را به یاد آورید

أُذْکُرُوا انقِطاعَ اللَّذّاتِ وَبَقاءَ التَّبِعاتِ

حکمت 433 نهج البلاغه

60

ص: 185

حدیث شماره :186

امام علی علیه السلام: چون دیدی خداوند سبحان، با وجود آن که گناه می کنی، پیاپی به تو نعمت می دهد، این، برای غافلگیر کردن [و به دام انداختن ]توست

میزان الحکمه، ج 2، ص 54

61

ص: 186

حدیث شماره :187

امام علی علیه السلام: در عمل مؤمن یقین دیده می شود و در عمل منافق شک

إنَّ الْمُؤْمِنَ مَن یُری یَقینُهُ فی عَمَلِهِ، وَ الْمُنافِقُ مَن یُری شَکُّهُ فی عَمَلِهِ

غررالحکم، حدیث 3551

62

ص: 187

حدیث شماره :188

امام علی علیه السلام: دوستِ آدم نادان، در معرض گزند و نابودی است

صَدیقُ الجاهِلِ مَعرضٌ للعَطَبِ

میزان الحکمه، جلد 2 صفحه، 356

63

ص: 188

حدیث شماره :189

امام علی علیه السلام: زبان درنده ای است که اگر رها شود، گاز می گیرد

اللِّسانُ سَبُعٌ، إن خُلِّیَ عَنهُ عَقَرَ

حکمت 60 نهج البلاغه

64

ص: 189

حدیث شماره :190

امام علی علیه السلام: شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است

السامِعُ لِلغِیبَةِ کالمُغتابِ

میزان الحکمه، جلد 8، صفحه 605

65

ص: 190

حدیث شماره :191

امام علی علیه السلام :

کجایند آنان که به دورترین خواست های دنیوی رسیدند؟!

أینَ الَّذینَ بَلَغوا مِنَ الدُّنیا أقاصِیَ الهِمَمِ؟!

عیون الحکم والمواعظ، ص 130

66

ص: 191

حدیث شماره :192

امام علی علیه السلام: آنچه از دنیا در کف توست پیش از تو صاحبی داشته، و پس از تو به کسان دیگر می رسد

قسمتی از حکمت 416 نهج البلاغه

67

ص: 192

حدیث شماره :193

امام علی علیه السلام :

اندیشه در سرانجام کارها، از مهلکه ها می رهاند

میزان الحکمه جلد9 صفحه 226

68

ص: 193

حدیث شماره :194

امام علی علیه السلام :

با بریدن پیوند خویشاوندی، خشم و انتقامها فرود می آید

حُلُولُ النِّقَمِ فی قَطیعَةِ الرَّحِمِ

میزان الحکمه جلد4 صفحه 408

69

ص: 194

حدیث شماره :195

امام علی علیه السلام: خشم را با سکوت درمان کنید

داوُوا الغَضَبَ بِالصَّمتِ

عیون الحکم والمواعظ ، ص 250

72

ص: 195

حدیث شماره :196

امام علی علیه السلام: ای مردم، خودتان ادب کردن خویش را برعهده گیرید، و نفس را از عادت های هلاکت بار بازگردانید

قسمتی از حکمت 359 نهج البلاغه

73

ص: 196

حدیث شماره :197

امام علی علیه السلام: عادتها را تغییر دهید، تا طاعات بر شما آسان شود

میزان الحکمه جلد8 صفحه 299

75

ص: 197

حدیث شماره :198

امام علی علیه السلام:

لغزش عالم مانند شکسته شدن کشتی است که سرنشینان خود را غرق می کند و خودش هم غرق می شود

میزان الحکمه، جلد8، صفحه99

76

ص: 198

حدیث شماره :199

امام علی علیه السلام: تا کی سراب آرزوها شما را می فریبد؟!

أینَ یَغُرُّکُم سَرابُ الآمالِ؟!

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 129

78

ص: 199

حدیث شماره :200

امام علی علیه السلام: هرکه به ما چنگ زند به ساحل نجات رسد و هر که رهایمان کند غرق شود

مَن تَمَسَّکَ بِنا لَحِقَ، مَن تَخَلَّفَ عَنّا غَرِقَ

تحف العقول ص 116

80

ص: 200

حدیث شماره :201

امام علی علیه السلام: دنیا برای هیچ نوشنده ای زلال نمی شود و به هیچ یاری وفا نمی کند

الدُّنیا لا تَصفو لِشارِبٍ، ولا تَفی لِصاحِبٍ

عیون الحکم والمواعظ ، ص 23

82

ص: 201

حدیث شماره :202

امام علی علیه السلام :

نیکوترین برطرف کننده اندوه ، تکیه بر تقدیر [الهی ]است

نِعمَ الطّارِدُ لِلهَمِّ الاِتِّکالُ عَلَی القَدَرِ

عیون الحکم والمواعظ ص 493

93

ص: 202

حدیث شماره :203

امام علی علیه السلام: با اکثریت [دین دار] جامعه همراه شوید ؛ زیرا دست خدا با جماعت است . از پراکندگی بپرهیزید که جدا شده از مردم، طعمه شیطان است...

94

ص: 203

حدیث شماره :204

امام علی علیه السلام:

نرسیدن خیرت[به دوستان]، به دوستی[آنان] با دیگران می انجامد

مَنعُ خَیرِکَ یَدعو إلی صُحبَةِ غَیرِکَ

غرر الحکم، حدیث 9783

95

ص: 204

حدیث شماره :205

امام علی علیه السلام: علمی که اصلاحت نکند، گمراهی است

عِلمٌ لا یُصلِحُکَ ضَلالٌ

میزان الحکمه جلد8 صفحه86

96

ص: 205

حدیث شماره :206

امام علی علیه السلام: ای مردم! در راه راست، به دلیل شمار اندک رهروان آن، احساس تنهایی نکنید؛ زیرا مردم بر سفره ای گرد آمده اند که سیری آن ، کوتاه مدّت و گرسنگی اش طولانی است

98

ص: 206

حدیث شماره :207

امام علی علیه السلام: رایزنی کنید تا اندیشه درست متولّد شود

میزان الحکمه جلد4 صفحه344

99

ص: 207

حدیث شماره :208

امام علی علیه السلام: بر نامُلایمات چشم فروبند وگرنه هیچگاه خشنود نباشی

نهج البلاغه، حکمت213

00

ص: 208

حدیث شماره :209

امام علی علیه السلام: هنگامی که شکم [حتّی] از حلال انباشته شود، دل از دیدن راه درست، کور می گردد!

دانش نامه عقاید اسلامی، جلد 2، صفحه 564

01

ص: 209

حدیث شماره :210

امام علی علیه السلام :

خردمندِ خوش گذران، از رُشد، باز می مانَد و اهل کوشش و تلاش، به رشد می رسند

عیون الحکم والمواعظ ، صفحه 406

02

ص: 210

حدیث شماره :211

امام علی علیه السلام: فضیلت شتاب به سوی نیکوکاری و احسان، از آنِ بزرگواران است!

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 94

03

ص: 211

حدیث شماره :212

امام علی علیه السلام: صبور باش؛ چرا که صبر، شیرین فرجام و خجسته انجام است

اِلزَمِ الصَّبرَ ؛ فَإِنَّ الصَّبرَ حُلوُ العاقِبَةِ ، مَیمونُ المَغَبَّةِ

غررالحکم، ج 2، ص 202

15

ص: 212

حدیث شماره :213

امام علی علیه السلام :

سخت ترین پشیمانی و بیشترین سرزنش دامنگیر کسی می شود که شتابکار و بی فکر است و وقتی کار از کار گذشت تازه به سر عقل می آید

میزان الحکمه ج12 ص 201

17

ص: 213

حدیث شماره :214

امام علی علیه السلام: آراستگی از اخلاق مؤمنان است

میزان الحکمه جلد2 صفحه 254

18

ص: 214

حدیث شماره :215

امام علی علیه السلام :

کسی که به زواید بپردازد، هدف مطلوب خود را از دست بدهد

مَنِ اشتَغلَ بالفُضولِ فاتَهُ مِن مُهِمِّهِ المَأمولُ

میزان الحکمه ج10 ص284

21

ص: 215

حدیث شماره :216

امام علی علیه السلام: هر که روحیه ای قانع داشته باشد، در عین تنگدستی عزیز است و هر که روحیه ای سیری ناپذیر داشته باشد، در عین توانگری ذلیل است

میزان الحکمه جلد7 صفحه367

22

ص: 216

حدیث شماره :217

امام علی علیه السلام: از دوستی با بخیل بپرهیز؛ زیرا زمانی که بیشترین نیاز را به او داری، از کمک به تو، باز می ایستد

قسمتی از حکمت 38 نهج البلاغه

23

ص: 217

حدیث شماره :218

امام علی علیه السلام: هرکه به اندازه کفاف بسنده کند، آسایش یابد و در منزلگاه آسودگی فرود آید

مَنِ اقتَصَرَ علی بُلغَةِ الکَفافِ فَقَدِ انتَظَمَ الراحَةَ، و تَبَوَّأ خَفضَ الدَّعَةِ

24

ص: 218

حدیث شماره :219

امام علی علیه السلام: بهترین سخن آن است که سود بخشد و بدان که خیری در دانشی که سود نبخشد نیست و از دانشی که درست آموخته نشده، سودی برده نمی شود

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

26

ص: 219

حدیث شماره :220

امام علی علیه السلام: هر کس گوش به حرف سخن چین سپارد، دوست را از دست بدهد

مَن أطاعَ الواشِیَ ضَیَّعَ الصَّدیقَ

میزان الحکمه جلد 6 صفحه 203

28

ص: 220

حدیث شماره :221

امام علی علیه السلام :

بدان که دو راه نجات بیشتر نیست: یا مشکلی چاره دارد که باید چاره اندیشی کرد و یا چاره ندارد که در آن صورت باید شکیبایی ورزید

میزان الحکمه ج2 ص188

29

ص: 221

حدیث شماره :222

امام علی علیه السلام :

هرکه با زیر دست خود نرمش به خرج ندهد، به هدف خود نرسد

مَن لم یَلِنْ لِمَن دونَهُ لَم یَنَلْ حاجَتَهُ

میزان الحکمه ج5 ص438

30

ص: 222

حدیث شماره :223

امام علی علیه السلام:

زیباییِ زندگی، قناعت است

میزان الحکمه، جلد 2، صفحه 253

32

ص: 223

حدیث شماره :224

امام علی علیه السلام:

پیروزی در دور اندیشی، و دور اندیشی در به کار گیری صحیح اندیشه، و اندیشه صحیح به راز داری است

حکمت 48 نهج البلاغه

34

ص: 224

حدیث شماره :225

امام علی علیه السلام: در حالی که در واقع، از کمترین مال برخوردار هستید، در ظاهر، بهترین حال را از خود نشان دهید، که خداوند متعال، بندگان باایمانش را[ این گونه ] نیکو ادب کرده است

35

ص: 225

حدیث شماره :226

امام علی علیه السلام: هر کس بی آن که خوبی بیند، تشکّر کند، بی آن که بدی بیند، نیز نکوهش کند

مَن شَکَرَ علی غیرِ إحسانٍ ذَمَّ علی غَیرِ إساءَةٍ

میزان الحکمه ج6 ص22

36

ص: 226

حدیث شماره :227

امام علی علیه السلام:

مبادا جز حق، با تو اُنس بگیرد

لا یؤنِسَنَّک اِلاَّ الحَقُّ

نهج البلاغه، قسمتی از خطبه 130

39

ص: 227

حدیث شماره :228

امام علی علیه السلام: کسی را که تقوا والا مقامش ساخته، پست و حقیر مشمارید و کسی که دنیا او را بالا برده است، والا مقام ندانید

میزان الحکمه، جلد 13، صفحه 382

40

ص: 228

حدیث شماره :229

امام علی علیه السلام: دنیا، در حال انتقال از یکی به دیگری است و از کف رفتنی است. گیرم که دنیا برای تو بمانَد، تو برای آن نمی مانی

عیون الحکم والمواعظ، ص 22

41

ص: 229

حدیث شماره :230

امام علی علیه السلام: عذرخواهی، دلیل خردمندی است

المَعذِرَةُ بُرهانُ العَقلِ

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 35

42

ص: 230

حدیث شماره :231

امام علی علیه السلام: از خشم بپرهیز که آغاز آن، دیوانگی و فرجام آن، پشیمانی است

إیّاکَ وَالغَضَبَ؛ فَأَوَّلُهُ جُنونٌ وآخِرُهُ نَدَمٌ

مستدرک الوسائل ج 12 ص 12

43

ص: 231

حدیث شماره :232

امام علی علیه السلام :

سخن چون داروست، اندکش سود می بخشد و بسیارش کشنده است

الکلامُ کالدَّواءِ ؛ قَلیلُهُ یَنفَعُ ، و کَثیرُهُ قاتِلٌ

میزان الحکمه ج10ص199

46

ص: 232

حدیث شماره :233

امام علی علیه السلام:

ارزش هر انسان، [ به] چیزی است که نیک می داند

قیمَةُ کُلِّ امرِیًءما یُحسِنُ

تحف العقول، صفحه 201

47

ص: 233

حدیث شماره :234

امام علی علیه السلام: بپرهیزید از این که دنیا بر جانتان چیره شود؛ زیرا پیامد زودهنگام آن، ناگواری است و نتیجه دیررس آن، اندوه است

عیون الحکم والمواعظ، ص 101

50

ص: 234

حدیث شماره :235

امام علی علیه السلام: از کسی که از تو عیادت نمی کند، عیادت کن

عُد مَن لا یَعودُکَ

میزان الحکمه، جلد 13، صفحه 17

51

ص: 235

حدیث شماره :236

امام علی علیه السلام: کسی که به خانواده اش بدی می کند، هیچ امیدی به او نیست

مَن أساءَ إلی أهلِهِ لَم یَتَّصِل بِه تَأمیلٌ

عیون الحکم والمواعظ، صفحه 443

53

ص: 236

حدیث شماره :237

امام علی علیه السلام: مبادا قدرتِ برادرت بر بدی کردن با تو، بیشتر از قدرتِ تو بر خوبی کردن به او باشد

میزان الحکمه جلد3 صفحه 124

56

ص: 237

حدیث شماره :238

امام علی علیه السلام :

بزرگوار نیکو کاریهای خود را دینی به گردن خود می داند که باید بپردازد و فرومایه احسانهای گذشته خود را دینی به گردن دیگران می داند که باید پس بگیرد

میزان الحکمه ج10 ص92

57

ص: 238

حدیث شماره :239

امام علی علیه السلام :

قویترین مردم، کسی است که با بردباری بر خشم خود چیره شود

أقوَی الناسِ مَن قَوِیَ عَلی غَضبِهِ بِحِلمِهِ

میزان الحکمه جلد8 صفحه 449

58

ص: 239

حدیث شماره :240

امام علی علیه السلام: دنیا را بران که محبّت دنیا، کور و کر و لال می کند و سرفرازان را خوار

اِرفِضِ الدُّنیا ، فَإِنَّ حُبَّ الدُّنیا یُعمی ویُصِمُّ ویُبکِمُ ویُذِلُّ الرِّقابَ

59

ص: 240

حدیث شماره :241

امام علی علیه السلام :

مرز خردمندی، جدایی از ناپایدار و پیوستن به پایدار است

حَدُّ العَقلِ الاِنفِصالُ عَنِ الفانی وَالاِتِّصالُ بِالباقی

عیون الحکم والمواعظ،ص 233

60

ص: 241

حدیث شماره :242

امام علی علیه السلام: استواری آفرینش مخلوقات،برای نشانه بودن بر [ وجود ] او، بسنده است و ترکیب طبیعتِ آفرینش آنها، برای دلالت بر او کافی است

التوحید، صفحه71

61

ص: 242

حدیث شماره :243

امام علی علیه السلام :

کسی که غم روزی فردا را بخورد، هرگز رستگار نشود

مَنِ اهتَمَّ برِزقِ غَدٍ لم یُفلِحْ أبَدا

میزان الحکمه جلد9 صفحه 238

66

ص: 243

حدیث شماره :244

امام علی علیه السلام :

هر که تصمیمش بد باشد، تیرش به خود او بر گردد

مَن ساءَ عَزمُهُ رَجَعَ عَلَیهِ سَهمُهُ

میزان الحکمه جلد7 صفحه 383

67

ص: 244

حدیث شماره :245

امام علی علیه السلام :

همنشین، مانند وصله لباس است؛ بنا بر این، دوستِ همگون با خودت انتخاب کن

الصاحِبُ کالرُّقعَةِ فَاتَّخِذْهُ مُشاکِلاً

میزان الحکمه جلد6 صفحه 191

68

ص: 245

حدیث شماره :246

امام علی علیه السلام :

عشق به هر چیز چشم عاشق را کور و دلش را بیمار گرداند

مَن عَشِقَ شَیئا أعشی بَصَرَهُ و أمرَضَ قَلبَهُ

میزان الحکمه جلد7 صفحه 551

76

ص: 246

حدیث شماره :247

امام علی علیه السلام :

مردم، دشمن چیزی هستند که نمی دانند

النّاسُ أعداءُ ما جَهِلوا

حکمت 172 نهج البلاغه

77

ص: 247

حدیث شماره :248

امام علی علیه السلام: گفت و گوی علمی، لذّت دانشمندان است

مُدارَسةُ العِلمِ لَذَّةُ العُلَماءِ

میزان الحکمه جلد8 صفحه 27

79

ص: 248

حدیث شماره :249

امام علی علیه السلام: بدانید آن که از سخن نادرست درباره خود، بی تاب می شود، خردمند نیست

اِعلَموا أنَّهُ لَیسَ بِعاقِلٍ مَنِ انزَعَجَ مِن قَولِ الزّورِ فیهِ

تحف العقول، ص 208

84

ص: 249

حدیث شماره :250

امام علی علیه السلام:

هر که درباره بسیاری از امور بی اعتنایی و چشم پوشی نکند، زندگیش تیره شود

مَن لَم یَتَغافَلْ و لا یَغُضَّ عَن کَثیرٍ مِنَ الاُمورِ تَنَغَّصَت عِیشَتُهُ

85

ص: 250

حدیث شماره :251

امام علی علیه السلام :

گرسنگی کشیدن، نیکو یاوری است برای به بند کشیدن نفس و درهم شکستن عادتهای آن

نِعْمَ العَوْنُ عَلی أسْرِ النَّفْسِ وَ کَسْرِ عَادَتِها التَّجَوُّعُ

میزان الحکمه ج1 ص191

87

ص: 251

حدیث شماره :252

امام علی علیه السلام :

در ماه رمضان، بسیار استغفار و دعا کنید؛ زیرا با دعا از شما دفعِ بلا می شود و با استغفار، گناهانتان پاک می گردد

کافی، جلد4، صفحه88

90

ص: 252

حدیث شماره :253

امام علی علیه السلام :

چه بسیارند دوستان به هنگام چیده شدن کاسه ها[ بر سر سفره]، و چه اندکند به گاه گرفتاری های زمانه!

میزان الحکمه جلد1 صفحه 83

93

ص: 253

حدیث شماره :254

امام علی علیه السلام :

زیباییِ نیکی کردن، منّت ننهادن است

جَمالُ الإحْسانِ تَرْکُ الامْتِنانِ

میزان الحکمه جلد2 صفحه 254

95

ص: 254

حدیث شماره :255

امام علی علیه السلام: میان خطها فاصله بگذار و حرفها را نزدیک هم بنویس؛ زیرا این کار باعث زیبایی خط می شود

قسمتی از حکمت 315 نهج البلاغه

97

ص: 255

حدیث شماره :256

امام علی علیه السلام: کسی که توبه را به فردا حوالت دهد، از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطر است

میزان الحکمه جلد2 صفحه 136

99

ص: 256

حدیث شماره :257

امام علی علیه السلام:

بر خواندنِ به موقع نمازهای پنجگانه، مواظبت کنید؛ زیرا که این نمازها را در پیشگاه خداوند جلّ و عزّ منزلتی [والا] است

میزان الحکمه جلد6 صفحه 315

02

ص: 257

حدیث شماره :258

امام علی علیه السلام:

چه بسیار عقلهایی که در اسارت هوای نفس فرمانده، قرار گرفته است

قسمتی از حکمت 211 نهج البلاغه

04

ص: 258

حدیث شماره :259

امام علی علیه السلام :

عبادت با یقین به کمال می رسد

بِالیَقینِ تَتِمُّ العِبادَةُ

میزان الحکمه جلد13 صفحه 576

06

ص: 259

حدیث شماره :260

امام علی علیه السلام: هر کس به آنچه مهم نیست بپردازد، کار مهمتر را از دست بدهد

مَنِ اشتَغلَ بغَیرِ المُهِمِّ ضَیّعَ الأهَمَّ

میزان الحکمه ج8 ص129

08

ص: 260

حدیث شماره :261

اگر راز بهترین زندگی را داشتن رو میخواهی بسم الله...

امام علی علیه السلام:

زندگی آن کس از همه بهتر است که مردم در پرتوِ احسان و کمک او زندگی کنند

میزان الحکمه ج8 ص345

09

ص: 261

حدیث شماره :262

امام علی علیه السلام :

در توکّل کردنت همین بس که هیچ کس جز خدا را جریان بخش روزی خود ندان

حَسبُکَ مِن تَوَکُّلِکَ أن لا تَری لِرِزقِکَ مُجرِیا إلاَّ اللّهَ سُبحانَهُ

غرر الحکم ، ح 4895

11

ص: 262

حدیث شماره :263

امام علی علیه السلام :

عشق به هر چیز چشم عاشق را کور و دلش را بیمار گرداند

مَن عَشِقَ شَیئا أعشی بَصَرَهُ و أمرَضَ قَلبَهُ

میزان الحکمه ج7 ص551

13

ص: 263

حدیث شماره :264

امام علی علیه السلام :

خوشا کسی که از نصیحت کننده اش اطاعت نماید

طُوبی لمَن أطاعَ ناصِحا یَهدیهِ

میزان الحکمه جلد12 صفحه 219

15

ص: 264

حدیث شماره :265

امام علی علیه السلام: گوشت گاو، درد و بیماری، شیرش دارو، و روغنش درمان است

لُحومُ البَقَرِ داءٌ، وألبانُها دَواءٌ، وأسمانُها شِفاءٌ

دانشنامه احادیث پزشکی جلد2 صفحه 476

16

ص: 265

حدیث شماره :266

امام علی علیه السلام :

در فریب آرزوها، عمرها به پایان می رسد

فی غُرورِ الآمالِ انقِضاءُ الآجالِ

عیون الحکم والمواعظ : ص 354

20

ص: 266

حدیث شماره :267

امام علی علیه السّلام:

خدا را خالصانه یاد کنید، تا بهترین زندگی را داشته باشید و با آن راه نجات را بپویید

میزان الحکمه جلد4 صفحه 229

25

ص: 267

حدیث شماره :268

امام علی علیه السلام: نجات و رستگاری در سه چیز است: پایبندی به حقّ، دوری از باطل و سوار شدن بر مَرکب جدّیت

میزان الحکمه جلد12 صفحه 186

28

ص: 268

حدیث شماره :269

امام علی علیه السلام: هر کس حفظ آبرویش را خواهان است باید از جدال بپرهیزد

حکمت 362 نهج البلاغه

32

ص: 269

حدیث شماره :270

امام علی علیه السلام :

❤ هر کس به تلاوت قرآن اُنس گیرد ، از جدایی دوستان ، احساس تنهایی نمی کند ❤

عیون الحکم والمواعظ ، صفحه 437

34

ص: 270

حدیث شماره :271

یک پیشنهاد ساده و عالی برای خرید میوه

امام علی علیه السلام: میانه روی، افزایش دهنده [ی مال ]است و اسرافکاری، مایه هلاکت

الکافی ج 4 ص 52

36

ص: 271

حدیث شماره :272

هفته معلّم مبارک

امام علی علیه السلام: به احترام پدر و معلّمت از جای برخیز هرچند که فرمان روا باشی.

غررالحکم، ص136

37

ص: 272

حدیث شماره :273

امام علی علیه السلام: بزرگوار کسی است که آغازگر احسان باشد

الکریمُ مَن بَدَأَ بِإحسانِهِ

میزان الحکمه جلد10 صفحه91

38

ص: 273

حدیث شماره :274

امام علی علیه السلام فرمودند:

روزه ماه شعبان، وسواس دل و پریشانی های جان را از بین می برد.

الخصال، ص 612

40

ص: 274

حدیث شماره :275

امام علی علیه السلام :

هرکه ازپیش به استقبال کارها رودبینا می شود،و هر که به آنها پشت کند(وناآماده با آنها روبروگردد) سرگردان می ماند

من استقبل الأمور أبصر من استدبر الأمور تحیّر

الحیاة ج1ص586

42

ص: 275

حدیث شماره :276

امام علی علیه السلام:

در انجام کار خیر شتاب کن، تا هدایت شوی

میزان الحکمه، جلد3، صفحه599

43

ص: 276

حدیث شماره :277

امام علی علیه السلام :

نادان خودش را بالا می برد و در نتیجه پست می گردد

الجاهِلُ یَرفَعُ نَفسَهُ فَیَتَّضِعُ

میزان الحکمه جلد13 صفحه 224

44

ص: 277

حدیث شماره :278

امام علی علیه السلام :

در شگفتم از کسی که عیبهای مردم را بد می داند، در حالی که خودش از همه پُر عیب تر است و آنها را نمی بیند

میزان الحکمه جلد8 صفحه 323

45

ص: 278

حدیث شماره :279

امام علی علیه السلام: نرمی گفتار، به بند کشاننده دل است

لینُ الکَلامِ قَیدُ القَلبِ

المواعظ العددیّة، صفحه 60

48

ص: 279

حدیث شماره :280

امام علی علیه السلام: دشمنیِ بزرگوار، کم زیانتر از دوستی فرومایه است

مُعاداةُ الکریمِ أسلَمُ مِن مُصادَقَةِ اللَّئیمِ

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 93

49

ص: 280

حدیث شماره :281

امام علی علیه السلام: تنگدستیِ انسان بزرگوار نیکوتر از توانگریِ فرد خسیس و فرومایه است.

فاقَةُ الکَریمِ أحسَنُ مِن غَناءِ اللَّئیمِ

میزان الحکمه، جلد 10، صفحه 190

50

ص: 281

حدیث شماره :282

امام علی علیه السلام :

بزرگوار کسی است که خود را بالاتر از این داند که برای نیکیهایش عوض نیکو انتظار داشته باشد

الکریمُ یَرفَعُ نفسَهُ فی کُلِّ ما أسداهُ عن حُسنِ المُجازاةِ

51

ص: 282

حدیث شماره :283

امام علی علیه السلام:

مدارا کردن، پسندیده ترین خصلت است

میزان الحکمه جلد4 صفحه8

55

ص: 283

حدیث شماره :284

امام علی علیه السلام:

آراستگی از اخلاق مؤمنان است

میزان الحکمه جلد2 صفحه 254

56

ص: 284

حدیث شماره :285

امام علی علیه السلام :

بر اثر معاشرت با نابخردان، اخلاق فاسد می شود و بر اثر همدمی با خردمندان، اخلاق به درستی می گراید

میزان الحکمه ج6 ص191

57

ص: 285

حدیث شماره :286

امام علی علیه السلام:

کانون بدی ها، لجاجت و مجادله زیاد است

جِماعُ الشَّرِّ اللَّجاجُ و کَثرَةُ المُماراةِ

میزان الحکمه، جلد10، ص509

68

ص: 286

حدیث شماره :287

ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک

امام زین العابدین علیه السلام: اما حقّ پدرت این است که بدانی اصل و ریشه تو اوست؛ زیرا اگر او نبود تو هم نبودی...

بحار الأنوار : 74/6/1

69

ص: 287

حدیث شماره :288

امام علی علیه السلام:

کسی که از خود خشنود باشد ناخشنودانِ از وی بسیار شوند

مَنْ رَضِیَ عَنْ نَفْسِهِ کَثُرَ السَّاخِطُ عَلَیْهِ

قسمتی از حکمت 6 نهج البلاغه

70

ص: 288

حدیث شماره :289

امام علی علیه السلام:

در شگفتم از آن کس که خانه نابودشدنی، را آباد می کند امّا جایگاه همیشگی را از یاد برده است

حکمت 126 نهج البلاغه

71

ص: 289

حدیث شماره :290

امام علی علیه السلام :

خلوص و یکرنگی از اخلاق بزرگواران است و ناخالصی از خویهای فرومایگان است

میزان الحکمه، ج 10، ص 94

74

ص: 290

حدیث شماره :291

امام علی علیه السلام: با اخلاق خوش است که زندگی خوش و خرّم می شود

بِحُسنِ الأخلاقِ یَطیبُ العَیشُ

میزان الحکمه، ج 8، صفحه 349

79

ص: 291

حدیث شماره :292

امام علی علیه السلام:

آن که بدون آشنایی با احکام به تجارت پردازد در ورطه ربا گرفتار شود!

مَنِ اتَّجَرَ بغَیرِ فِقهٍ فَقَدِ ارتَطَمَ فی الرِّبا

حکمت 447 نهج البلاغه

81

ص: 292

حدیث شماره :293

امام علی علیه السلام: به سوی خداوند عزّ و جلّ توبه کنید و به دوستی اش درآیید

تحف العقول، 113

عید شما مبارک

82

ص: 293

حدیث شماره :294

امام علی علیه السلام :

منفورترین بندگان نزد خداوند سبحان دانشمند مغرور و متکبّر است

أبغَضُ العِبادِ إلَی اللّهِ سبحانه العالِمُ المُتَجَبِّرُ

میزان الحکمه ج1 ص 572

عید شما مبارک

83

ص: 294

حدیث شماره :295

امام علی علیه السلام :

هر کس تو را به چیزی که توانش را نداری مکلّف سازد، حکم نافرمانی تو از خودش را صادر کرده است

میزان الحکمه جلد10 صفحه 181

عید شما مبارک

85

ص: 295

حدیث شماره :296

امام علی علیه السلام :

هرگاه خردمند پیر شود، خرد او جوان گردد ، و هرگاه نادان پیر شود، نادانی او جوان گردد

میزان الحکمه جلد6 صفحه 105

عید شما مبارک

86

ص: 296

حدیث شماره :297

امام علی علیه السلام :

کسی که خودش را اصلاح نمی کند، چگونه دیگری را اصلاح می کند؟!

کیفَ یُصلِحُ غیرَهُ مَن لا یُصلِحُ نفسَهُ ؟!

میزان الحکمه ج12 ص338

عید شما مبارک

87

ص: 297

حدیث شماره :298

امام علی علیه السلام :

در خلوت کردن برای عبادت خدا، گنجینه های پر سودی است

فی الانفِراد لِعِبادَةِ اللّهِ کُنوزُ الأرباحِ

میزان الحکمه جلد7 صفحه 375

عید شما مبارک

89

ص: 298

حدیث شماره :299

امام علی علیه السلام :

هرکس سفره احسانی بچیند ومردم رابه مهمانی دعوت کندونظرش مفاخرت ونشان دادن شکوهمندی خودباشد وبدان فخر فروشد،خداوندروزقیامت او راسیاه روی بعرصه محشرآورد

عیدتان مبارک

00

ص: 299

حدیث شماره :300

امام علی علیه السلام :

هیچ مؤمنی نیست که مهمان را دوست بدارد، مگر آن که چون از قبرش بر می خیزد، چهره اش مانند قرص ماه می درخشد، و اهل محشر می نگرندو می گویند...

بحار ج 75ص461

عید شما مبارک

01

ص: 300

حدیث شماره :301

امام علی علیه السلام :

خیری که جز با شر به دست نیاید، خیر نیست

ما خَیرُ خَیرٍ لا یُنالُ إلاّ بِشَرٍّ

تحف العقول، صفحه 77

03

ص: 301

حدیث شماره :302

امام علی علیه السلام :

اگر نادان سکوت می کرد، مردم دچار اختلاف نمی شدند

لَوسَکَتَ الجاهِلُ مااخْتَلَفَ النّاسُ

واقعا چرا وقتی یک نفر در مورد موضوعی تخصص لازم رو نداره اظهار نظر می کنه؟!

05

ص: 302

حدیث شماره :303

امام علی علیه السلام :

هرگاه ستودی مختصر کن. هرگاه نکوهش کنی کوتاه کن

إذا مَدَحتَ فاختَصِرْ، إذا ذَمَمتَ فاقتَصِرْ

میزان الحکمه جلد10 صفحه 436

08

ص: 303

حدیث شماره :304

امام علی علیه السلام :

برترین بخشندگی، بخشیدن داشته موجود است

أفضَلُ الجُودِ بَذْلُ المَوجودِ

میزان الحکمه جلد2 صفحه 389

10

ص: 304

حدیث شماره :305

امام علی علیه السلام :

هیچ کس با این قرآن ننشست، مگر آن که با افزایشی یا کاهشی از کنارش برخاست: افزایش در هدایت و یا کاستی از کوری[_ِ دل و باطن]

نهج البلاغه، خطبه 176

12

ص: 305

حدیث شماره :306

امام علی علیه السلام :

آنچه از دنیا در کف توست پیش از تو صاحبی داشته، و پس از تو به کسان دیگر می رسد

قسمتی از حکمت 416 نهج البلاغه

13

ص: 306

حدیث شماره :307

امام علی علیه السلام :

در غفلت آدمی همین بس که عمر خود را در راه چیزهایی که او را نجات نمی دهد هدر کند

کَفی بالرجُلِ غَفلَةً أن یُضَیِّعَ عُمُرَهُ فیما لا یُنجِیهِ

میزان الحکمه ج8 ص491

14

ص: 307

حدیث شماره :308

امام علی علیه السلام :

هر که به ریخت و پاش افتخار کند با تهیدستی خُرد و خوار می شود

مَنِ افْتَخَر بالتَّبذیرِ احتُقِرَ بالإفْلاسِ

میزان الحکمه جلد1 صفحه 528

15

ص: 308

حدیث شماره :309

امام علی علیه السلام: تنها از پروردگارت بخواه، که بخشیدن و نبخشیدن به دست اوست

نهج البلاغه، قسمتی از نامه31

16

ص: 309

حدیث شماره :310

امام علی علیه السلام :

هرگاه غذا دادی، سیر کن

إذا أطعَمتَ فَأشبِعْ

میزان الحکمه جلد6 صفحه 470

20

ص: 310

حدیث شماره :311

امام علی علیه السلام :

از شتاب در کیفر دادن بپرهیز؛ زیرا این کار نزد خدا منفور است و موجب نزدیک شدن پیشامدها و دگرگونی [نعمتها] می شود

میزان الحکمه ج7 ص488

23

ص: 311

حدیث شماره :312

امام علی علیه السلام: از نشانه های حُسن همسایگی جویا شدن از احوال همسایه است

مِن حُسنِ الجِوارِ تَفَقُّدُ الجارِ

میزان الحکمه، جلد2، صفحه 396

24

ص: 312

حدیث شماره :313

امام علی علیه السلام: جوینده ادب، دور اندیش تر از جوینده طلاست

طالِبُ الأدبِ أحْزَمُ مِن طالبِ الذَّهبِ

میزان الحکمه، جلد1، صفحه 99

25

ص: 313

حدیث شماره :314

امام علی علیه السلام :

گواراترین زندگی [در] دور افکندن تکلّفات است

أهنی العَیشِ اطِّراحُ الکُلَفِ

میزان الحکمه جلد10 صفحه181

27

ص: 314

حدیث شماره :315

امام علی علیه السلام :

شدّت خشم، نحوه سخن گفتن را تغییر می دهد و ریشه برهان و دلیل را قطع می کند و فهم را از هم می گسلد

میزان الحکمه، جلد8، صفحه 446

28

ص: 315

حدیث شماره :316

امام علی علیه السلام: از خشم خود، جایی هم برای خشنودیت باقی بگذار و هرگاه [با پر و بال خشم] پرواز کردی، مانند جوجه پر درنیاورده، فرود آی!

میزان الحکمه، ج 10، ص 322

29

ص: 316

حدیث شماره :317

امام علی علیه السلام: تیزهوشی و پرخوری با هم جمع نمی شوند

لاَ تَجْتَمِعُ الفِطْنَةُ وَ البِطْنَةُ

میزان الحکمه، جلد 1، صفحه 189

31

ص: 317

حدیث شماره :318

کلمات زیبا برای زندگی زیبا

+ مهارت های مهم و لازم در زندگی

امام علی علیه السلام: دستآورد حکمت، زیبا ساختن سخن و به کارگیری مداراست

علم و حکمت ج 1، ص 144

32

ص: 318

حدیث شماره :319

امام علی علیه السلام :

دنیا رفتنی و نابود شدنی است؛ اگر آن برای تو بماند تو برای آن نمی مانی

الدنیا مُنتَقِلَةٌ فانیةٌ ، إن بَقِیَتْ لَکَ لَم تَبقَ لَها

میزان الحکمه ج4 ص135

35

ص: 319

حدیث شماره :320

امام علی علیه السلام :

نادان ترین مردم کسی است که فریب سخن ستایشگر چاپلوسی را بخورد که زشت را در نظرش زیبا جلوه می دهد و خیرخواه را منفورِ او می سازد

میزان الحکمه ج10 ص436

36

ص: 320

حدیث شماره :321

امام علی علیه السلام :

هر گاه به تو خوبی شد، آن را یاد آوری کن و هر گاه تو خوبی کردی، آن را از یاد ببر

إذا صُنِعَ إلَیکَ مَعروفٌ فَاذکُرْ، إذا صَنَعتَ مَعروفا فَانْسَهُ

میزان الحکمه ج7 ص312

37

ص: 321

حدیث شماره :322

امام علی علیه السّلام فرمودند:

هر که در کودکی نیاموزد، در بزرگسالی پیشرفت نکند!

منتخب میزان الحکمه، 322

8 اسفند روز امور تربیتی

38

ص: 322

حدیث شماره :323

امام علی علیه السلام :

ملاطفت و مهربانی، کلید روزی است

التَّلَطُّفُ مِفتاحُ الرِّزقِ

أعلام الدین، صفحه 96

39

ص: 323

حدیث شماره :324

امام علی علیه السلام :

کوچ نزدیک است

الرَّحیلُ وَشِیکٌ

حکمت 187 نهج البلاغه

40

ص: 324

حدیث شماره :325

امام علی علیه السلام :

مشورت کردن، مایه راحتی تو و زحمت دیگری است

المُشاوَرَةُ راحَةٌ لکَ و تَعَبٌ لِغَیرِکِ

میزان الحکمه جلد6 صفحه 87

41

ص: 325

حدیث شماره :326

امام علی علیه السلام :

هر که را بدون کفایت بالا بردند، بدون گناه به زیر کشند

مَن رُفِعَ بلا کِفایَةٍ وُضِعَ بلا جِنایَةٍ

میزان الحکمه جلد13 صفحه 535

42

ص: 326

حدیث شماره :327

امام علی علیه السلام :

سوخت آتش روز قیامت، هر توانگری است که از بخشیدن مال خویش به تهی دستان ، بخل ورزد، و نیز هر عالمی که دین را به دنیا بفروشد

عیون الحکم والمواعظ ، صفحه 503

43

ص: 327

حدیث شماره :328

امام علی علیه السلام: تعجّب است از کسی که دعا می کند واجابتِ آن را کُند می شمارد، درحالی که راه اجابت را با گناهان، بسته است!

اللّهُمَّ اغفِر لِیَ الذُّنوبَ الَّتی تَحبِسُ الدُّعاءَ

45

ص: 328

حدیث شماره :329

امام علی علیه السلام :

حاضر جوابترین مردم کسی است که خشمگین نشود

أحضَرُ الناسِ جَوابا مَن لَم یَغضَبْ

میزان الحکمه جلد8 صفحه 446

46

ص: 329

حدیث شماره :330

امام علی علیه السلام :

کسی که تو را برای دارایی ات احترام کند، در هنگام نا داریت تو را خوار شمارَد

مَن أعظَمَکَ لإِکثارِکَ استَقَلَّکَ عِندَ إقلالِکَ

میزان الحکمه ج8 ص 532

47

ص: 330

حدیث شماره :331

امام علی علیه السلام:

هنگام هر سختی و مشکلی بگو: «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»، تو را کفایت می کند

میزان الحکمه ج2 ص68

48

ص: 331

حدیث شماره :332

امام علی علیه السلام: بدهکاری زیاد، راستگو را دروغگو می کند و خوش قول را بد قول!

کَثرَةُ الدَّینِ تُصَیِّرُ الصادِقَ کاذِباً و المُنجِزَ مُخْلِفاً

میزان الحکمه، جلد 4، صفحه 208

49

ص: 332

حدیث شماره :333

امام علی علیه السلام :

سوارِ بر مرکب لجاجت در معرض بلا و گرفتاری است

راکِبُ اللَّجاجِ مُتَعرِّضٌ للبَلاءِ

میزان الحکمه جلد10 صفحه 251

50

ص: 333

حدیث شماره :334

امام علی علیه السلام :

سخن گویید، تا شناخته شوید؛ زیرا آدمی در زیر زبان خود، پنهان است

تَکَلّموا تُعرَفوا ؛ فإنّ المَرءَ مَخبوءٌ تَحتَ لِسانِهِ

حکمت 392 نهج البلاغه

52

ص: 334

حدیث شماره :335

امام علی علیه السلام :

اگرکسی را گرامی بداری،درحقیقت خودت راگرامی داشته ای وحیثیت خویش را با آن آراسته ای. بنابراین،به خاطر خوبی واحترامی که به خودت کرده ای، ازدیگری انتظارسپاسگزاری نداشته باش

56

ص: 335

حدیث شماره :336

امام علی علیه السلام :

آفت عالمان، حبّ ریاست است

آفةُ العُلَماءِ حُبُّ الرِّئاسةِ

میزان الحکمه جلد1 صفحه 180

58

ص: 336

حدیث شماره :337

امام علی علیه السلام:

برترین زهد، پنهان داشتن زهد است

أفضَلُ الزُّهدِ إخفاءُ الزُّهدِ

نهج البلاغه، حکمت 28

60

ص: 337

حدیث شماره :338

امام علی علیه السلام :

دشمن ترین دشمن آدمی، خشم و شهوت اوست

أعدَی عَدُوٍّ لِلمَرءِ غَضَبُهُ و شَهوَتُهُ

میزان الحکمه جلد7 صفحه 109

61

ص: 338

حدیث شماره :339

امام علی علیه السلام :

بدترین مردم کسی است که عذر نپذیرد ، و از خطا نگذرد

شَرُّ الناسِ مَن لا یَقبَلُ العُذرَ و لا یُقِیلُ الذَّنبَ

میزان الحکمه جلد5 صفحه 498

65

ص: 339

حدیث شماره :340

امام علی علیه السلام :

لغزش دوستت را برای زمان حمله دشمنت تحمّل کن

اِحتَمِل زَلَّةَ وَلِیِّکَ لِوَقتِ وَثبَةِ عَدُوِّکَ

الإرشاد ج 1 ص 299

69

ص: 340

حدیث شماره :341

امام علی علیه السلام: مبادا که بدگمانی بر تو چیره شود، که میان تو و هیچ دوستی، رابطه دوستانه ای برجای نمی گذارد!

تحف العقول، 79

70

ص: 341

حدیث شماره :342

امام علی علیه السلام :

پیروزی با احتیاط به دست می آید، و احتیاط، با اندیشیدن و سنجیدن، و اندیشیدن و سنجیدن، با راز داری

حکمت48 نهج البلاغه

71

ص: 342

حدیث شماره :343

امام علی علیه السلام: میوه خودپسندی و غرور، دشمنی و کینه توزی است!

ثَمَرَةُ العُجبِ البَغضاءُ

میزان الحکمه، ج 7، ص 47

73

ص: 343

حدیث شماره :344

امام علی علیه السلام: هر دوستی ای که رشته آن را طمع ببندد، نومیدی، آن را از هم بگسلد!

کلُّ مَوَدّةٍ عَقَدَها الطّمَعُ حَلَّها الیأسُ

میزان الحکمه، جلد 1، صفحه 75

75

ص: 344

حدیث شماره :345

امام علی علیه السلام: دل ها گاهی نشاط دارند و گاهی ملالت. اگر نشاط داشت آن را به مستحبّات وادارید، و اگر ملالت دست داد به واجبات بسنده کنید!

حکمت 312 نهج البلاغه

76

ص: 345

حدیث شماره :346

امام علی علیه السلام: بخیل، خزانه دار وارثان خویش است!

البَخیلُ خازِنٌ لِوَرَثتِهِ

میزان الحکمه، جلد 1، صفحه 506

77

ص: 346

حدیث شماره :347

امام علی علیه السلام: نگاه کردن به شخص بخیل، دل را سخت می گرداند!

النَّظَرُ إلَی البَخیلِ یُقسی القَلبَ

میزان الحکمه، جلد 9، صفحه 533

78

ص: 347

حدیث شماره :348

امام علی علیه السلام: آفت دوراندیشی و احتیاط، کار از کار گذشتن است!

آفةُ الحَزْمِ فَوتُ الأمرِ

میزان الحکمه، جلد 1، صفحه 182

79

ص: 348

حدیث شماره :349

امام علی علیه السلام: با فرو گذاشتن کارهای بیهوده، خردت کامل می گردد!

بِتَرکِ ما لا یَعنیکَ یَتِمُّ لَکَ العَقلُ

میزان الحکمه، جلد 7، صفحه 538

80

ص: 349

حدیث شماره :350

امام علی علیه السلام :

کسی که قانع باشد، اندوهگین نشود

مَن قَنِعَ لم یَغتَمَّ

میزان الحکمه جلد9 صفحه 583

81

ص: 350

حدیث شماره :351

امام علی علیه السلام :

سبکسری، شرّ به بار می آورد

السَّفَهُ یَجلِبُ الشَّرَّ

میزان الحکمه ج5 ص 324

87

ص: 351

حدیث شماره :352

ایستاده خوابیدن آتش نشان خسته در پلاسکو

امام علی علیه السلام :

در دگرگونیهای احوال وزمانه است که گوهرمردان شناخته می شود

فی تَقلُّبِ الأحْوالِ عُلِمَ جواهِرُ الرِّجالِ

میزان الحکمه ج2ص43

88

ص: 352

حدیث شماره :353

امام علی علیه السلام: مستی، چهار نوع است:

مستی جوانی،

مستی ثروت،

مستی خواب،

و مستی پادشاهی

تحف العقول، ص124

89

ص: 353

حدیث شماره :354

امام علی علیه السلام: بدان خدایی که گنجینه های آسمان ها و زمین به دست اوست به تو اجازه ی دعا داده، و اجابت آن را برعهده گرفته، و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا به تو ببخشد، و...

90

ص: 354

حدیث شماره :355

امام علی علیه السلام :

رهایی و نجات در اخلاص است

فی الإخْلاصِ یَکونُ الخَلاصُ

میزان الحکمه ج3 ص 369

91

ص: 355

حدیث شماره :356

امام علی علیه السلام :

به سخنی که کسی بر زبان رانده تا آنجا که برداشت نیکویی می توان از آن داشت، گمان بد مبر

حکمت 360 نهج البلاغه

92

ص: 356

حدیث شماره :357

امام علی علیه السلام:

اندک، همراهِ حساب اندیشی، پابرجاتر از بسیاری است که ریخت و پاش شود

عیون الحکم و المواعظ، ص58

94

ص: 357

حدیث شماره :358

امام علی علیه السلام :

آن که خردش را بر میلش مقدّم بدارد ، تلاش هایش پسندیده می گردد

مَن قَدَّمَ عَقلَهُ عَلی هَواهُ حَسُنَت مَساعیهِ

عیون الحکم والمواعظ ص 455

96

ص: 358

حدیث شماره :359

امام علی علیه السلام: ای پسر آدم، خودت وصیّ خویش در دارایی ات باش، و آنچه می خواهی پس از تو در ثروتت کنند، به دست خود بکن

حکمت 254 نهج البلاغه

03

ص: 359

حدیث شماره :360

امام علی علیه السلام:

زن، گُل است، نه پیشکار. پس در همه حال ، با او مدارا کن، و با وی، به خوبی همنشینی نما تا زندگی ات باصفا شود.

من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 556

04

ص: 360

حدیث شماره :361

امام علی علیه السلام:

کسی که به کارهای گوناگون پردازد، خوار شده، پیروز نمیگردد.

مَنْ أَوْمَأَ إِلَی مُتَفَاوِتٍ خَذَلَتْهُ الْحِیَلُ

حکمت 403 نهج البلاغه

05

ص: 361

حدیث شماره :362

امام علی علیه السلام:

اگر درهای آسمان ها و زمین ها بربنده ای بسته شود آن گاه او تقوا را پیش گیرد خداوند راه نجاتی برایش می گشاید.

نهج البلاغه، قسمتی از خطبه 130

06

ص: 362

حدیث شماره :363

امام علی علیه السلام: بسا کسی که در آغاز شب براو غبطه خوردندو آخر شب عزاداران به سوگش نشستند

رُبَّ... مَغْبُوط فِی أَوَّلِ لَیْلِهِ، قَامَتْ بَوَاکِیهِ فِی آخِرِهِ

حکمت 380نهج البلاغه

09

ص: 363

حدیث شماره :364

امام علی علیه السلام :

چون در سخن گفتن مغلوب شدی، مبادا در سکوتْ کردن مغلوب شوی

إذا غُلِبْتَ علی الکلامِ فإیّاکَ أنْ تُغْلَبَ علی السُّکوتِ

میزان الحکمه ج2 ص385

10

ص: 364

حدیث شماره :365

امام علی علیه السلام :

پیوسته رضایتمند باش تا توانگری و کرامت همواره با تو همراه باشد

اِلزَمِ الرِّضا ؛ یَلزَمکَ الغَناءُ وَالکَرامَةُ

عیون الحکم والمواعظ ، 86

11

ص: 365

حدیث شماره :366

امام علی علیه السلام :

در شگفتم از کسی که گمشده خود را می جوید، امّا خویشتن را گم کرده و آن را نمی جوید!

میزان الحکمه ج 7 ص 163

12

ص: 366

حدیث شماره :367

امام علی علیه السلام :

چیزی را که از عهده انجام آن بر نمی آیی ضمانت نکن

لا تَضمَنْ ما لا تَقِدرُ علی الوَفاءِ بهِ

میزان الحکمه ج6 ص447

16

ص: 367

حدیث شماره :368

امام علی علیه السلام:

نادان به نیرنگ های باطل، فریب می خورد.

میزان الحکمه، ج 8، ص 368

17

ص: 368

حدیث شماره :369

امام علی علیه السلام: زیباییِ زندگی ، قناعت است

میزان الحکمه ج2 ص 253

18

ص: 369

حدیث شماره :370

امام علی علیه السلام :

آرزوها، دیدگان بصیرت را کور می کنند

الأَمانِیُّ تُعمی أعیُنَ البَصائِرِ

بحار الأنوار، ج 78 ص 14

20

ص: 370

حدیث شماره :371

امام علی علیه السلام:

بسا کسی که با تمجیدی که از وی شده فریب خورده است.

رُبَّ مَفتونٍ بحُسنِ القَولِ فیهِ

حکمت 462 نهج البلاغه

22

ص: 371

حدیث شماره :372

امام علی علیه السلام:

برترین ادب آن است که انسان در حدّ خود بماند و از اندازه خویش تجاوز نکند.

میزان الحکمه، ج 1، ص101

23

ص: 372

حدیث شماره :373

امام علی علیه السلام:

با تنهایی دمخورتر باش تا با همنشینان بد!

کُن بِالوَحدَةِ آنَسَ مِنکَ بِقُرَناءِ السَّوءِ

عیون الحکم والمواعظ، ص 391

24

ص: 373

حدیث شماره :374

امام علی علیه السلام:

امیدوارترین مردم به اصلاح نفْس، کسی است که هرگاه بر بدی های خود آگاه شود، در برطرف ساختن آنها شتاب ورزد!

میزان الحکمه، ج 12، ص 335

25

ص: 374

حدیث شماره :375

امام علی علیه السلام:

گوش خود را به خوب شنیدن عادت بده و به سخنانی که شنیدنشان بر اصلاح و پاکی تو چیزی نمی افزاید گوش فرامده!

میزان الحکمه، ج 5، ص 402

26

ص: 375

حدیث شماره :376

امام علی علیه السلام:

زیبا سخن بگویید تا پاسخ زیبا بشنوید!

أجمِلُوا فی الخِطابِ تَسمَعُوا جَمیلَ الجَوابِ

میزان الحکمه، ج 10، ص 207

27

ص: 376

حدیث شماره :377

امام علی علیه السلام :

هر تازه واردی دچار نوعی سرگشتگی است. پس با سخن گفتن به او انبساط خاطر دهید

لِکُلِّ قادِمٍ حَیرَةٌ ، فَابسُطُوهُ بالکلامِ

میزان الحکمه ج 10 ص 202

28

ص: 377

حدیث شماره :378

امام علی علیه السلام :

تو، به ادب خود، ارزش می یابی. پس، آن را با بردباری زینت بخش

إنّک مُقوَّمٌ بأدبِکَ ، فَزَیّنهُ بالحِلْمِ

میزان الحکمه ج 1 ص 98

29

ص: 378

حدیث شماره :379

امام علی علیه السلام :

ریشه سالم ماندن از لغزشها، اندیشیدن پیش از عمل کردن است وسنجیدن پیش ازسخن گفتن

أصلُ السَّلامَةِ مِن الزَّلَلِ الفِکرُ قَبلَ الفِعلِ؛والرَّوِیَّةُ قَبلَ الکلامِ

31

ص: 379

حدیث شماره :380

امام علی علیه السلام :

خوش بینی، اندوه را می کاهد و از افتادن در بند گناه می رهاند

حُسنُ الظَّنِّ یُخَفِّفُ الهَمَّ، و یُنجِی مِن تَقَلُّدِ الإثمِ

خوش بینی یک تصمیم است

33

ص: 380

حدیث شماره :381

امام علی علیه السلام :

کمتر پیش می آید که کسی آزمند لذّت ها شود و به واسطه آنها نابود نشود

قَلَّ مَن غَرِیَ بِاللَّذّاتِ إلاّ کانَ بِها هَلاکُهُ

میزان الحکمه ج13 ص60

34

ص: 381

حدیث شماره :382

امام علی علیه السلام :

هر که از عادتها پیروی کند، به درجات [عالیه ]نرسد

غَیرُ مُدرِکِ الدَّرَجاتِ مَن أطاعَ العاداتِ

میزان الحکمه ج8 ص298

35

ص: 382

حدیث شماره :383

امام علی علیه السلام:

خدا را، خدا را، شکایت به نزد کسی مبرید که اندوه شما نَزُداید و نیازتان برنیاورد

قسمتی از خطبه 104 نهج البلاغه

37

ص: 383

حدیث شماره :384

امام علی علیه السلام:

دل نوجوان مانند زمین خالی است که هر چه در آن افکنده شود، آن را می پذیرد.

قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه

38

ص: 384

حدیث شماره :385

امام علی علیه السلام :

در تنگی و سختی است که محبت راستین آشکار می شود

فی الضِّیقِ و الشِّدّةِ یَظهَرُ حُسْنُ المَوَدَّةِ

میزان الحکمه ج2 ص419

39

ص: 385

حدیث شماره :386

امام علی علیه السلام:

هر که دانشش بیشتر از عقل اش باشد، آن دانش وبال او گردد.

مَن زادَ عِلمُهُ عَلی عَقلِهِ کانَ وَبالاً عَلَیهِ

میزان الحکمه ج 8، ص 111

40

ص: 386

حدیث شماره :387

امام علی علیه السلام

خوردن گردو در زمستان، کلیه ها را گرم می کند و سرما را دفع می کند. (کافی ج 6، ص 340)

43

ص: 387

حدیث شماره :388

امام علی علیه السلام: پاداش آن که تو را شادمان کرد آن نیست که اندوهگینش سازی

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

45

ص: 388

حدیث شماره :389

امام علی علیه السلام:

پایان لذتها، و برجای ماندن تلخی ها را به یاد آورید

أُذْکُرُوا انقِطاعَ اللَّذّاتِ وَبَقاءَ التَّبِعاتِ

حکمت 433 نهج البلاغه

47

ص: 389

حدیث شماره :390

امام علی علیه السلام :

کسی که از او چیزی خواسته می شود، تا وعده ندهد، آزاد است و چون وعده داد، در بند آن است تا آنگاه که به آن وفا کند

نهج البلاغه، حکمت 336

48

ص: 390

حدیث شماره :391

امام علی علیه السلام: در بیان عیب کسی مشتاب، که شاید خداوند گناه او بخشوده باشد، و از گناه کوچکی که خود مرتکب شده ای آسوده خاطر مباش، که شاید به خاطر آن عذاب شوی

49

ص: 391

حدیث شماره :392

امام علی علیه السلام :

بدبخت کسی است که از عقل و تجربه خود بهره نگیرد

قسمتی از نامه 78 نهج البلاغه

50

ص: 392

حدیث شماره :393

امام علی علیه السلام:

ای بسا طمع بیهوده به آرزویی که تحقّق نمی یابد!

رُبَّ طَمَعٍ کاذِبٍ لِأَمَلٍ غائِبٍ

عیون الحکم والمواعظ، ص 267

52

ص: 393

حدیث شماره :394

امام علی علیه السلام:

کار اندکی که آن را ادامه دهی بهتر از کار فراوانی است که از آن خسته و ملول شوی

قَلِیلٌ مَدُومٌ عَلَیْهِ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ

حکمت 444 نهج البلاغه

55

ص: 394

حدیث شماره :395

امام علی علیه السلام:

مبادا خانواده ات به سبب تو بدبخت ترین مردمان باشند.

لا یَکُنْ أهلُکَ أشقَی الخَلقِ بکَ

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

57

ص: 395

حدیث شماره :396

امام علی علیه السلام :

گواراترین زندگی، دور افکندن تکلّفات و تشریفات است

أهنَی العَیشِ اطّراحُ الکُلَفِ

میزان الحکمه ج 8 ص 344

61

ص: 396

حدیث شماره :397

امام علی علیه السلام: بر ناملایمات چشم فروبند وگرنه هیچگاه خشنود نباشی!

أغْضِ عَلی القَذی و إلاّ لَم تَرضَ أبدا

حکمت 213 نهج البلاغه

62

ص: 397

حدیث شماره :398

امام علی علیه السلام :

از گذشته های دنیا برای باقیمانده ی آن عبرت آموز، زیرا پاره های دنیا شبیه یکدیگرند

اِعتَبِر بِما مَضی مِنَ الدُّنیا لِما بَقِیَ مِنها ؛ فَإِنَّ بَعضَها یُشبِهُ بَعضا

66

ص: 398

حدیث شماره :399

امام علی علیه السلام :

همانا حقّ سنگین است اما گوارا، و باطل سبک و آسان است اما کشنده

رهی از امید باطل ره آرزو چه پویی؟

که سراب زندگانی به خیال و خواب ماند

67

ص: 399

حدیث شماره :400

امام علی علیه السلام:

بسا گمراهی ای که باآیه ای ازکتاب خدا آراسته شود، همچنانکه دِرهم مسی با روکشی ازنقره آراسته می گردد

المحاسن: ج 1 ص 359

68

ص: 400

حدیث شماره :401

امام علی علیه السلام:

اهل دنیا چون کاروانی باشندکه هنوز بارانداز نکرده، کاروانسالارشان بانگ برمی دارد که بار بندند و بروند

مار است این جهان وجهانجوی مارگیر

وز مارگیر مار برآرد شبی دمار

69

ص: 401

حدیث شماره :402

امام علی علیه السلام :

شتاب کردن در کاری پیش از بدست آوردن توانایی و سستی کردن بعد از به دست آوردن فرصت از نادانی است

قدر وقت اَر نَشِناسَد دل و کاری نکند

بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

70

ص: 402

حدیث شماره :403

امام علی علیه السلام:

اوج نادانی این است که آدمی به نادانی خود ببالد

غایةُ الجَهلِ تَبَجُّحُ المَرءِ بِجَهْلِهِ

تا جهل و غرور را به هم پیوند است!

نادان به گمان خویش دانشمند است!

73

ص: 403

حدیث شماره :404

امام علی علیه السلام :

امکان گناه نیافتن، یکی از نعمت هاست

در زمانی که کنی قصدگناه

گر کند کودکی از دورنگاه

شرم داری، زگنه درگذری

پرده عفت خود را ندری

شرم بادت زخداوندجهان

که بود واقف اسرارنهان

74

ص: 404

حدیث شماره :405

امام علی علیه السلام :

شخص بزرگوار هر گاه به او مهربانی و محبّت شود نرم می شود، ولی فرومایه هر گاه با او به نرمی و ملاطفت رفتار شود سخت می شود

میزان الحکمه ج 10ص90

76

ص: 405

حدیث شماره :406

امام علی علیه السلام :

به گاه برخورداری از نعمت، سرمستی مکن و زمان سختی، ناتوان مباش

لا تَکُن عِندَ النَّعماءِ بَطِراً ، ولا عِندَ البَأساءِ فَشِلاً

بحار ج 33 ص 491

77

ص: 406

حدیث شماره :407

امام علی علیه السلام :

یاد خدا، شادی هر تقوا پیشه ای و لذّت هر اهل یقینی است

ذِکرُ اللّهِ مَسَرَّةُ کُلِّ مُتَّقٍ و لَذَّةُ کلِّ مُوقِنٍ

میزان الحکمه ج 4 ص 218

78

ص: 407

حدیث شماره :408

امام علی علیه السلام :

نادیده گرفتن احسان [دیگران]، منت گذاری زشت آنان را سبب می شود

جُحودُ الإحْسانِ یَحدو علی قُبحِ الامْتِنانِ

میزان الحکمه ج 3 ص 129

80

ص: 408

حدیث شماره :409

امام علی علیه السلام :

خودْ رأی، در پرتگاه خطا و نادرستی فرو می افتد

میزان الحکمه ج 4 ص 347

81

ص: 409

حدیث شماره :410

امام علی علیه السلام :

به کسی که به تو هدیه نمی دهد، هدیه بده

أهدِ إلی مَن لا یُهدی إلَیکَ

میزان الحکمه ج 13 ص17

85

ص: 410

حدیث شماره :411

امام علی علیه السلام :

اگر رازت را پنهان داری، مایه شادی توست ، و اگر آن را فاش سازی، موجب نابودی تو

سِرُّک سُرورُکَ إن کَتَمتَهُ ، وإن أذَعتَهُ کانَ ثُبورَکَ

عیون الحکم والمواعظ : ص 286

86

ص: 411

حدیث شماره :412

امام علی علیه السلام :

شرط همنشینی ، کم کردنِ مخالفت است

شَرطُ المُصاحَبَةِ قِلَّةُ المُخالَفَةِ

عیون الحکم والمواعظ : ص 298

88

ص: 412

حدیث شماره :413

امام علی علیه السلام :

در برابر سفیه بردباری کن، تا یاوران تو علیه او زیاد شود

احلُمْ عنِ السَّفیهِ یَکثُرْ أنصارُکَ علَیهِ

میزان الحکمه ج 5 ص 328

90

ص: 413

حدیث شماره :414

امام علی علیه السلام:

شتابگر فاش کننده[ ی اسرار] نباشید

الکافی : 2 / 225

لا تَکونوا عُجُلاً مَذاییعَ

92

ص: 414

حدیث شماره :415

امام علی علیه السلام :

سرانجامِ دروغ، سرزنش است . سلامت، در راستی است و فرجام دروغ، بدترین فرجام است

تحف العقول ص 84

97

ص: 415

حدیث شماره :416

امام علی علیه السلام :

خردمند، بر کار خود تکیه می کند و نادان ، بر آرزوهایش

العاقِلُ یَعتَمِدُ عَلی عَمَلِهِ ، الجاهِلُ یَعتَمِدُ عَلی أمَلِهِ

عیون الحکم والمواعظ : ص 18

01

ص: 416

حدیث شماره :417

امام علی علیه السلام :

آرزوهای ناشدنی داشتن، خصلت مردمان احمق است

الأَمانیُّ شیمَةُ الحَمقی

عیون الحکم والمواعظ : ص 39

03

ص: 417

حدیث شماره :418

امام علی علیه السلام :

راضی باش، تا به آسایش دست یابی

اِرضَ، تَستَرِحْ

میزان الحکمه ج4 ص478

05

ص: 418

حدیث شماره :419

امام علی علیه السلام :

نعمتی را به امید دست یافتن به بیشتر از آن به مخاطره میفکن

قسمتی از نامه 31 نهج البلاغه

✅ 2

09

ص: 419

حدیث شماره :420

امام علی علیه السلام :

هیچ یک از شما به استقبال روزی از عمر خویش نمی رود، مگر این که روزی از عمرش را پشت سر می گذارد.

میزان الحکمه ج8 ص124

✅ 2

10

ص: 420

حدیث شماره :421

امام علی علیه السلام:

در فریب آرزوها، عمرها به پایان می رسد

عیون الحکم و المواعظ، ص354

11

ص: 421

حدیث شماره :422

امام علی علیه السلام:

کم خوری، کرامت انسان را بیشتر و تندرستی اش را طولانی تر می سازد

مستدرک، ج16، ص214

12

ص: 422

حدیث شماره :423

امام علی علیه السلام:

سخت ترین غصّه ها از دست دادن فرصت هاست.

عیون الحکم و المواعظ، ص 122

16

ص: 423

حدیث شماره :424

امام علی علیه السلام :

روزگار، دو روز است : روزی سازگار با تو و روزی ناسازگار . اگر با تو ساز بود، سرمستی مکن و اگر ناساز بود، شکیبا باش

تحف العقول، ص95

20

ص: 424

حدیث شماره :425

امام علی علیه السلام :

درنگ کردن هنگام سرگردانی، از توفیق است.

تحف العقول، 83

22

ص: 425

حدیث شماره :426

امام علی علیه السلام :

دلهای مردمان نادان را طمعها از جا بر کنَند و آرزوها به گروگان گیرند و فریبها به بند کشند

تحف العقول، 219

23

ص: 426

حدیث شماره :427

امام علی علیه السلام: هر کس بداند که نسبت به سخن گفتنش هم مورد باز خواست قرار خواهد گرفت، پس سخن را کوتاه کند.

غررالحکم ج5 ص232

26

ص: 427

حدیث شماره :428

امام علی علیه السلام :

راستی، تو را نجات می دهد ، هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ، تو را نابود می کند، گر چه از آن خطری برای خود حسّ نکنی

میزان الحکمه ج 6 ص177

28

ص: 428

حدیث شماره :429

امام علی علیه السلام :

چگونه لذّت عبادت را بچشد کسی که از هوی و هوس باز نمی ایستد؟

میزان الحکمه ج7 ص 29

29

ص: 429

حدیث شماره :430

امام علی علیه السلام :

دنیا برای هیچ نوشنده ای زلال نمی شود و به هیچ یاری وفا نمی کند.

عیون الحکم والمواعظ ، ص 23

30

ص: 430

حدیث شماره :431

امام علی علیه السلام:

ستودن بیش از استحقاق[کسی] چاپلوسی است و ستودن کمتر از استحقاق، ناتوانی در سخن یا حسادت است.

نهج البلاغه، حکمت 347

32

ص: 431

حدیث شماره :432

امام علی علیه السلام:

برده دیگری مباش که خداوند، تو را آزاد آفریده.

تحف العقول، ص77

33

ص: 432

حدیث شماره :433

امام علی علیه السلام:

بزرگترین مالکیت، مالکیت بر نفس است.

میزان الحکمه، ج13، ص82

34

ص: 433

حدیث شماره :434

قابل توجه همسران...

امام علی علیه السلام:

سبب دشمنی و کینه توزی، مجادله زیاد است.

میزان الحکمه، ج10، ص508

37

ص: 434

حدیث شماره :435

امام علی علیه السلام:

وقتی برای گفتار، زمان مناسبی نمی بینی، سخن مگو.

میزان الحکمه، ج3، ص358

39

ص: 435

حدیث شماره :436

امام علی علیه السلام:

دغلکار، زبانش شیرین است و دلش تلخ

میزان الحکمه، ج8، ص431

42

ص: 436

حدیث شماره :437

امام علی علیه السلام:

در دوستی با دوستت، اندازه نگه دار، چه بسا که روزی دشمنت شود؛ و در دشمنی با دشمنت، از حدّش تجاوز مکن، چه بسا که روزی دوستت گردد.

نهج البلاغه، حکمت268

43

ص: 437

حدیث شماره :438

امام علی علیه السلام:

فروتنی، انسان فروپایه را بلند مرتبه می گرداند.

تکبر، شخص بلند مرتبه را پست می کند.

میزان الحکمه، ج13، ص224

45

ص: 438

حدیث شماره :439

امام علی علیه السلام:

هرکه در طلب دنیا زیاده روی کند، فقیر از دنیا می رود.

عیون الحکم والمواعظ، ص460

46

ص: 439

حدیث شماره :440

امام علی علیه السلام :

در آغاز سردی هوا خود را از سرما حفظ کنید

و در پایان آن از آن استقبال کنید؛

زیرا سرما با بدنها همان می کند که با درختان می کند!

در آغاز [برگ درختان را] می سوزاند و در پایان می رویاند.

87

ص: 440

حدیث شماره :441

امام علی علیه السلام:

گواراترین زندگی، دور افکندن تکلفات و تشریفات است

میزان الحکمه، ج8، ص344

02

ص: 441

حدیث شماره :442

امام علی علیه السلام:

تو آنی که آسمان، نشانه عظمت توست و زمین، گواه قدرت تو و...

بحارالانوار، ج97، ص202

03

ص: 442

حدیث شماره :443

امام علی علیه السلام:

تو آنی که... در دریا، شگفتی هایت را پدید آورده ای.

بحار الانوار، ج97، ص 202

06

ص: 443

حدیث شماره :444

امام علی علیه السلام:

صبر تحقق نمی یابد، مگر آن که سختی مخالفت با عادت را تحمل کنی.

میزان الحکمه، ج6، ص 164

08

ص: 444

حدیث شماره :445

امام علی علیه السلام:

وحشتناکترین تنهایی، خودپسندی است.

میزان الحکمه، ج7، ص46

09

ص: 445

حدیث شماره :446

امام علی علیه السلام:

خویشاوندان خود را گرامی بدار، چراکه آنان بال و پر تو هستند.

غررالحکم، ج2، ص229

11

ص: 446

حدیث شماره :447

امام علی علیه السلام:

قانع باش تا عزیز گردی

میزان الحکمه، ج7، ص367

12

ص: 447

حدیث شماره :448

امام علی علیه السلام:

کار خوب انجام دهید و هیچ کار خوبی را کوچک مشمارید؛ زیرا کوچک آن هم بزرگ است و اندکش بسیار.

میزان الحکمه، ج7، ص56

13

ص: 448

حدیث شماره :449

امام علی علیه السلام:

هرکس بدون عاقبت اندیشی در کارها دست به کاری زند، خود را گرفتار سختیها و مصائب کند.

میزان الحکمه، ج3، ص52

15

ص: 449

حدیث شماره :450

مراقب الگوگیری کودکان باشیم...

امام علی علیه السلام: کمتر کسی است که خود را شبیه گروهی کند و بزودی یکی از آنها نشود.

میزان الحکمه ج5 ص476

16

ص: 450

حدیث شماره :451

امام علی علیه السلام:

قناعت، مالی است که تمام نمی شود

نهج البلاغه، حکمت 57

17

ص: 451

حدیث شماره :452

امام علی علیه السلام:

هر که به عافیت زیر دستش خشنود باشد،

از بالادست خود سلامت روزیش شود.

میزان الحکمه، ج7، ص477

19

ص: 452

حدیث شماره :453

امام علی علیه السلام:

آفت نیرومند، ناتوان شمردن دشمن است.

میزان الحکمه، ج5، ص487

20

ص: 453

حدیث شماره :454

امام علی علیه السلام:

در معرفت آدمی همین بس که...

آگاه به زمان خویش باشد

میزان الحکمه، ج1، ص 133

21

ص: 454

حدیث شماره :455

امام علی علیه السلام:

کسی که غم روزی فردا را بخورد، هرگز رستگار نشود.

میزان الحکمه، ج9، ص 238

22

ص: 455

حدیث شماره :456

امام علی علیه السلام:

سلامت زندگی، در مدارا کردن است.

عیون الحکم و المواعظ، ص 285

28

ص: 456

حدیث شماره :457

امام علی علیه السلام:

زیاد گله مکن که این کار، کینه می آورد و به نفرت می انجامد.

زیاد گله کردن از بی ادبی است،

تحف العقول، ص84

31

ص: 457

حدیث شماره :458

امام علی علیه السلام

از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند

میزان الحکمه، ج6، ص201

34

ص: 458

حدیث شماره :459

امام علی علیه السلام

گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است

میزان الحکمه، ج 2 ص 136

35

ص: 459

حدیث شماره :460

امام علی علیه السلام:

هرکس به آن که لایق خوبی نیست خوبی کند،

به خوبی و احسان خود ستم کرده است.

میزان الحکمه، ج 7، ص 311

37

ص: 460

حدیث شماره :461

امام علی علیه السلام:

بی رغبتی تو نسبت به کسی که به تو راغب است، کم بختی است،

و رغبت تو به کسی که به تو بی رغبت است،[مایه]خواری نفس است.

نهج البلاغه، حکمت 451

38

ص: 461

حدیث شماره :462

امام علی علیه السلام:

حریص در راه آن چه برایش زیان دارد، رنج می بیند.

غررالحکم،676

40

ص: 462

حدیث شماره :463

امام علی علیه السلام:

هرکس با کتاب ها آرام گیرد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.

غررالحکم، ج 5، ص 233

41

ص: 463

حدیث شماره :464

امام علی علیه السلام:

حیا، وسیله ای به سوی همه زیبایی هاست.

بحار الانوار، ج 77، ص211

44

ص: 464

حدیث شماره :465

امام علی علیه السلام

وعده شخص بزرگوار، نقد و فوری است.

وعده شخص فرومایه باسردواندن و بهانه تراشی همراه است.

میزان الحکمه،ج13،ص248

45

ص: 465

حدیث شماره :466

امام علی علیه اسلام:

دوام عبادت، دلیل دست یافتن به خوشبختی است.

میزان الحکمه،ج5،ص303

46

ص: 466

حدیث شماره :467

امام علی علیه السلام:

هر ظرفی از آنچه در آن نهند، تنگ گردد، جز ظرف دانش که به آن گسترش یابد.

نهج البلاغه، حکمت 205

48

ص: 467

حدیث شماره :468

امام علی علیه السلام:

عصبانیت نوعی دیوانگی است، زیرا آدم عصبانی پشیمان می شود و اگر پشیمان نشود دیوانگی اش قطعی و ثابت است.

نهج البلاغه، حکمت 255

50

ص: 468

حدیث شماره :469

امام علی علیه السلام:

شستن جامه ها، غم و اندوه را می برد.

میزان الحکمه، ج 3، ص 69

52

ص: 469

حدیث شماره :470

امام علی علیه السلام

روز عدالت برای ستمگر، سخت تر از روز ستم بر ستمدیده است.

نهج البلاغه، ح 341

برخیز پهلوان

یک قطره اشک غیرت تو

از تمام مدال های جهان درخشنده تر است.

54

ص: 470

حدیث شماره :471

امام علی علیه السلام:

هرکه عنان خشم خود را رها کند، مرگش شتاب گیرد.

میزان الحکمه، ج8 ، ص443

56

ص: 471

حدیث شماره :472

امام علی علیه السلام:

آفت سخن گفتن، پرگویی است.

میزان الحکمه،ج1ص182

57

ص: 472

حدیث شماره :473

امام علی علیه السلام:

آنچه را در اوایل عمر خود از دست داده ای

در اواخر عمرت جبران کن تا در آخرتت سعادتمند گردی.

میزان الحکمه،ج12،ص333

58

ص: 473

حدیث شماره :474

امام علی علیه السلام:

مستی غفلت و فریب، دیرتر از مستی مسکرات زایل می شود.

میزان الحکمه، ج8 ، ص 368

60

ص: 474

حدیث شماره :475

امام علی علیه السلام:

اندوه، نیمی از پیری است.

تحف العقول؛ صفحه 214

61

ص: 475

حدیث شماره :476

امام علی علیه السلام:

خوراک را کم کن تا بیماری را کم کنی.

غررالحکم،ج2،ص189

62

ص: 476

حدیث شماره :477

امام علی علیه السلام:

حسود،پُر حسرت است، و گناهانش مضاعف.

میزان الحکمه،ج3ص 104

63

ص: 477

حدیث شماره :478

امام علی علیه السلام:

هرگز به دوستی با کسی که او را خوب نشناخته ای، رغبت مکن.

65

ص: 478

حدیث شماره :479

امام علی علیه السلام:

هرگاه سخنی از شخصی سر زد و تو می توانی برای آن توجیه خوبی بیابی، به آن گمان بد مبر.

زود قضاوت نکن!

69

ص: 479

حدیث شماره :480

امام علی علیه السلام:

هرکه نگاه هایش پاک باشد، ویژگی هایش نیکو شود.

70

ص: 480

حدیث شماره :481

امام علی علیه السلام:

ایمان هیچ بنده ای واقعی نیست، مگر آن گاه که به آنچه در دست خداست، بیشتر اطمینان داشته باشد تا به چیزی که در دست خود اوست.

71

ص: 481

حدیث شماره :482

امام علی علیه السلام:

در حالی که در واقع از کمترین مال برخوردار هستید،

در ظاهر بهترین حال را از خود نشان دهید.

بحار،ج75،ص8

77

ص: 482

حدیث شماره :483

امام علی علیه السلام:

هنگامی که از چیزی می ترسی،

خود را در آن بیفکن،

زیرا گاهی ترسیدن از چیزی،

از خود آن سخت تر است.

حکمت 175 نهج البلاغه

80

ص: 483

حدیث شماره :484

امام علی علیه السلام :

آبروی تو چون یخی جامد است که "درخواست" آن را قطره قطره آب می کند، پس بنگر آن را نزد چه کسی فرو می ریزی.

نهج البلاغه حکمت 346

83

ص: 484

حدیث شماره :485

امام علی علیه السلام: ای فرزند آدم! خودت وصیّ خود باش و درباره دارایی خود، آنگونه عمل کن که می خواهی پس از تو با آن، آنگونه عمل کنند.

نهج البلاغه، حکمت 246

000

ص: 485

حدیث شماره :486

حرکت زیبای شهروند قمی

برای خیرات از میوه های فصل استفاده کنیم

هستند کسانی که هوس میوه ای میکنند وتوان خریدندارند

امام علی علیه السلام :به تأخیرانداختن احسان،از عادت کریمان نیست.غرر الحکم: 7489

001

ص: 486

حدیث شماره :487

امام علی علیه السلام: از بدگمانی بپرهیز؛ زیرا بدگمانی عبادت را تباه می سازد.

میزان الحکمه، ج6، ص571

002

ص: 487

حدیث شماره :488

امام علی علیه السلام: سه خصلت موجب جلب محبّت می شود: خوش خویی، ملایمت و فروتنی.

میزان الحکمه ج2 ص413

003

ص: 488

حدیث شماره :489

امام علی علیه السلام: کوچ کردن نزدیک است.

حکمت 187نهج البلاغه

004

ص: 489

حدیث شماره :490

امام علی علیه السلام: اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایندتر است.

حکمت 86نهج البلاغه

005

ص: 490

حدیث شماره :491

امام علی علیه السلام:

امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را پذیرفته و شب زنده داری اش را سپاس گزارده است.

عید سعید فطر مبارک

013

ص: 491

حدیث شماره :492

امام علی علیه السلام

امروز روزی است که خداوند آن را برای شما عید قرار داد و شما را نیز شایسته آن ساخت ؛ پس به یاد خدا باشید تا او نیز به یاد شما باشد...

کتاب من لایحضره الفقیه، ج 1، ص 517

026

ص: 492

حدیث شماره :493

امام علی علیه السلام:

امروز تنها عید کسی است که خداوند روزه اش را پذیرفته و شب زنده داری اش را سپاس گزارده است.

نهج البلاغه، حکمت 428

عیدتون مبارک

028

ص: 493

حدیث شماره :494

امام علی علیه السلام: شکیبایی، شجاعت است.

میزان الحکمه، ج6، ص145

033

ص: 494

حدیث شماره :495

امام علی علیه السلام: چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود.

حکمت 71 نهج البلاغه

039

ص: 495

حدیث شماره :496

امام علی علیه السلام: اگر به آن چه که می خواستی نرسیدی ، از آنچه هستی نگران مباش.

حکمت 69 نهج البلاغه

040

ص: 496

حدیث شماره :497

امام علی علیه السلام: عفّت ورزیدن زینت فقر ، و شکر گزاری زینت بی نیازی است.

حکمت 68 نهج البلاغه

041

ص: 497

حدیث شماره :498

امام علی علیه السلام: از بخشش اندک شرم مدار که محروم کردن، از آن کمتر است.

حکمت 67 نهج البلاغه

042

ص: 498

حدیث شماره :499

امام علی علیه السلام : سرگرم کاری که تو را به کار نیاید، مباش.

غررالحکم، ص625

ان شاءالله از باقی مانده ماه رمضان بهترین بهره ها را ببریم، مخصوصا از شب و روز بیست و سوم این ماه عزیز...

045

ص: 499

حدیث شماره :500

من بمیرم اینچنین فرقش دو تا افتاده بود

ابروان متصل از هم سوا افتاده بود

مُهر محراب علی فردا شهادت میدهد

کِی علی از مسجد و منبر جدا افتاده بود!

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

048

ص: 500

حدیث شماره :501

امام علی علیه السلام فرمودند:

کُلُّ اَمْر ذی بال لَمْ یُذْکَرْ فیهِ اسْمُ اللهِ فَهُوَ اَبْتَرُ

هر کار دارای اهمیّتی که بدون یاد خدا آغاز گردد، به سرانجام نمی رسد.

بحار الانوار، ج 73، صفحه 305

049

ص: 501

حدیث شماره :502

شد کشته بمحراب عبادت حیدر

هر دیده بحال مرتضی می گرید

با گفتن "قد قتل" ز جبریل امین

در خلد برین خیر نساء می گرید

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

050

ص: 502

حدیث شماره :503

پیشانی عدل و عدالت را شکستند

آن دسته ای که با علی پیمان ببستند

معصوم را دیدی که مظلومانه کشتند

در سجده گاهی ناجوانمردانه کشتند

شهادت امام علی علیه السلام تسلیت باد

051

ص: 503

حدیث شماره :504

امام علی علیه السلام فرمودند:

زاهد واقعی در جهان آن کس است که اموال حرام نیروی مقاومت او را در هم نشکند و حلال او را از یاد خدا و وظیفه سپاسگزاری باز ندارد.

از کتاب تحف العقول

057

ص: 504

حدیث شماره :505

امام علی علیه السلام فرمودند:

آن روز که همه چیز با هم ازدواج کردند «تنبلی» و «ناتوانی» به هم آمیخته و از آن دو فرزنی به نام «فقر و تنگدستی» متولد شد!

بحارالأنوار، جلد 78، صفحه 59

065

ص: 505

حدیث شماره :506

امام علی علیه السلام: صبر تحقّق نمی یابد، مگر آن که سختی مخالفت با عادت را تحمّل کنی.

میزان الحکمه، ج6، ص164

080

ص: 506

حدیث شماره :507

امام علی علیه السلام: از دست دادن حاجت بهتر از درخواست کردن از نا اهل است.

حکمت 66 نهج البلاغه

084

ص: 507

حدیث شماره :508

امام علی علیه السلام: از دست دادن دوستان غربت است.

حکمت 65 نهج البلاغه

085

ص: 508

حدیث شماره :509

امام علی علیه السلام : هنگامی که نزد دانشمندی می نشینی ، برای شنیدن حریصتر از گفتن باش و خوب گوش دادن را مانند خوب گفتن یاد بگیر و سخن کسی را قطع مکن.

علم و حکمت ج1 ص340

123

ص: 509

حدیث شماره :510

امام علی علیه السلام : قدرت، خردمند را به افراط کاری نمی کشاند.

میزان الحکمه ج7، ص521

130

ص: 510

حدیث شماره :511

امام علی علیه السلام: خوب یاری رساندن به دوست، در تنگنا آشکار می شود.

تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص424 ، ح9732

133

ص: 511

حدیث شماره :512

امام علی علیه السلام: بردباری، خود، ایل و قبیله ای است.

نهج البلاغه، حکمت 418

150

ص: 512

حدیث شماره :513

امام علی علیه السلام : هر که درونش با ظاهرش یکسان و رفتارش با گفتارش موافق باشد، اوست که امانت را ادا کرده و عدالتش استوار گردیده است.

غررالحکم، ح8656

155

ص: 513

حدیث شماره :514

امام علی علیه السلام: آن که تو را هشدار داد، چون کسی است که مژده داد.

حکمت 59 نهج البلاغه

156

ص: 514

حدیث شماره :515

امام علی علیه السلام: بدان که هر چه از دنیا بیش از کفایت فراهم می کنی،آن را برای غیر خود ذخیره می نمایی.

الخصال: 16/ 58

157

ص: 515

حدیث شماره :516

امام علی علیه السلام: از همنشینی با بدان بپرهیز، زیرا او همنشین خود را هلاک می کند و یار خود راتباه می سازد.

غررالحکم2599

158

ص: 516

حدیث شماره :517

امام علی علیه السلام : ثروت، ریشه ی شهوت هاست.

نهج البلاغه، حکمت58

159

ص: 517

حدیث شماره :518

امام علی علیه السلام خطاب به خداوند: تو آنی که آسمان، نشانه عظمت توست و زمین، گواه قدرت تو، و در دریا، شگفتی هایت را پدید آورده ای.

دانشنامه قرآن و حدیث ج11، ص 254

160

ص: 518

حدیث شماره :519

امام علی علیه السلام: قناعت، ثروتی است پایان ناپذیر.

حکمت 57 نهج البلاغه

166

ص: 519

حدیث شماره :520

امام علی علیه السلام: سخت گیری اخلاق را فاسد، آسان گیری روزی ها را فراوان می کند.

غررالحکم، ح802 و 803

167

ص: 520

حدیث شماره :521

امام علی علیه السلام : روشنایی دل از حلال خوری است.

المواعظ العددیّة : ص 58

170

ص: 521

حدیث شماره :522

امام علی علیه السلام: عیب تو تا آن گاه که روزگار با تو هماهنگ باشد ، پنهان است.

حکمت 51 نهج البلاغه

171

ص: 522

حدیث شماره :523

امام علی علیه السلام: دل های مردم گریزان است ، به کسی روی آورند که خوشرویی کند.

حکمت 50 نهج البلاغه

174

ص: 523

حدیث شماره :524

امام علی علیه السلام: عمل مستحب، انسان را به خدا نزدیک نمی گرداند، اگر به واجب زیان رساند.

حکمت 39، نهج البلاغه

176

ص: 524

حدیث شماره :525

حکمت 38 نهج البلاغه، خوبی ها و هشدارهای بسیار آموزنده ی امام علی علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام

177

ص: 525

حدیث شماره :526

امام علی علیه السلام: نگاه کردن به بخیل سنگدلی می آورد.

میزان الحکمه ج1،ص506

النَّظرُ إلَی البخیلِ یُقسِی القلبَ

184

ص: 526

حدیث شماره :527

امام علی علیه السلام : دنیا ، شیرین است ؛ شیرینی [ ِ دنیا ] برای کسی است که فریفته آن شود.

الاحتجاج:ج1 ص397 ح83

185

ص: 527

حدیث شماره :528

امام علی علیه السلام: کسی که آرزوهایش طولانی است کردارش نیز ناپسند است.

حکمت 36 نهج البلاغه

187

ص: 528

حدیث شماره :529

امام علی علیه السلام: بهترین بی نیازی ، ترک آرزوهاست.

حکمت 34 نهج البلاغه

188

ص: 529

حدیث شماره :530

امام علی علیه السلام: بخشنده باش اما زیاده روی نکن ، در زندگی حسابگر باش اما سخت گیر مباش.

حکمت 33 نهج البلاغه

189

ص: 530

حدیث شماره :531

امام علی علیه السلام: نیکو کار، از کار نیک بهتر و بدکار از کار بد بدتر است.

حکمت 32 نهج البلاغه

190

ص: 531

حدیث شماره :532

امام علی علیه السلام: برترین زهد ، پنهان داشت زهد است!

حکمت 28 نهج البلاغه

خوب رو حدیث فکر کنید، ظاهرا حدیث مطلب ساده ای داره ولی در واقع خیلی عمیقه

191

ص: 532

حدیث شماره :533

امام علی علیه السلام: کسی که چیزی را در دل پنهان نکرد جز آن که در لغزش های زبان و رنگ رخسارش ، آشکار خواهد گشت.

حکمت 26 نهج البلاغه

192

ص: 533

حدیث شماره :534

امام علی علیه السلام : ای فرزند آدم! زمانی که خدا را می بینی که انواع نعمت ها را به تو می رساند تو در حالی که معصیت کاری، بترس.

حکمت 25 نهج البلاغه

225

ص: 534

حدیث شماره :535

امام علی علیه السلام : از کفّاره گناهان بزرگ ، به فریاد مردم رسیدن، و آرام کردن مصیبت دیدگان است.

حکمت 24 نهج البلاغه

226

ص: 535

حدیث شماره :536

امام علی علیه السلام : کسی که کردارش او را به جایی نرساند، افتخارات خاندانش او را به جایی نخواهد رسانید.

حکمت 23 نهج البلاغه

227

ص: 536

حدیث شماره :537

امام علی علیه السلام:

ای جوانان! آبرویتان را با ادب و دینتان را با دانش حفظ کنید.

تاریخ یعقوبی ، ج 2، ص 210

231

ص: 537

حدیث شماره :538

امام علی علیه السلام:

درباره آیه سهم خود را از دنیا فراموش مکن: [یعنی] سلامتی، توانایی، فرصت،جوانی و شادابی ات را فراموش مکن، تا با آنها، آخرت را به دست آوری.

امالی صدوق، ص 299

233

ص: 538

حدیث شماره :539

امام علی علیه السّلام:

دو نعمت است که ارزش آنها را نمی دانند مگر کسی که آنها را از دست داده باشد: جوانی و تندرستی.

شرح آقا جمال الدین خوانساری بر غرر الحکم و درر الحکم ج4 ، ص 183

238

ص: 539

حدیث شماره :540

امام علی علیه السلام : هرگاه یکی از شما از چیزی که نمی داند ، پرسیده شود ، از گفتن «نمی دانم» خجالت نکشد

دانش نامه عقاید اسلامی جلد سوّم

محمّد محمّدی ری شهری، صفحه 276

240

ص: 540

حدیث شماره :541

امام علی علیه السلام : انصاف، مایه آسایش است. میزان الحکمه12ص225

آیا این انصافه که وقتی جنسی نمونه خوبه ایرانیش هست از نمونه های خارجی خریداری کنیم؟

250

ص: 541

حدیث شماره :542

امام علی علیه السلام: روزیِ مردم قسمت شده است و حریص محروم می ماند و تلاشش بی فایده اشت.

غررالحکم، باب حرص

255

ص: 542

حدیث شماره :543

ای امام علی دوم من

ای امام چهارم دنیا

مرد شب زنده دارِ سجاده

مرد محراب، التماس دعا

ولادت امام سجّاد علیه السلام مبارک

261

ص: 543

حدیث شماره :544

امام علی علیه السلام: خوشا به حال آن کس که عیب خودش، او را از پرداختن به عیب های مردم بازدارد.

نهج البلاغهف خطبه 176

293

ص: 544

حدیث شماره :545

امام علی علیه السلام: از لغزش جوانمردان در گذرید، زیرا جوانمردی نمی لغزد جز آن که دست خدا او را بلند مرتبه می سازد.

حکمت 20 نهج البلاغه

296

ص: 545

حدیث شماره :546

امام علی علیه السلام: آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.

حکمت 19 نهج البلاغه

297

ص: 546

حدیث شماره :547

امام علی علیه السلام :

کسی که با کتاب آرامش یابد ، هیچ آرامشی را از دست نداده است.

غررالحکم، ح 8126

320

ص: 547

حدیث شماره :548

امام علی علیه السلام : خداوند موجودات را بدون دردست داشتن هیچ نمونه ای وبدون مشورت باهیچ مشاوری وبدون کمک گرفتن از هیچ یاوری، آفرید و خلقت به فرمان او تمام وکامل شدو همگی به طاعتش اقرار کردند.

321

ص: 548

حدیث شماره :549

امام علی علیه السلام : هر کس شرایط بندگی خدا را به جا آورد سزاوار آزادی می شود و هر کس در عمل به شرایط آزادگی کوتاهی کند، به بندگی (غیر خدا) مبتلا می شود.

عیون الحکم و المواعظ(لیثی) ص 450

322

ص: 549

حدیث شماره :550

امام علی علیه السلام : هر که بر خشم خویش چیره آید، بر شیطان پیروز شود و هر که خشم، زمام اختیارش را به دست گیرد ، شیطان بر او پیروز شود .

میزان الحکمه، ج6، ص526

345

ص: 550

حدیث شماره :551

امام علی علیه السلام

علم بدون عمل، وزر و وبال است و عمل بدون علم، گمراهی است.

غررالحکم، 1587

346

ص: 551

حدیث شماره :552

امام علی علیه السلام : نادان را نبینی، مگر افراطگر یا تفریطگر.

نهج البلاغة : حکمت 70

355

ص: 552

حدیث شماره :553

مهمه که حواسمون باشه...

امام علی علیه السلام: کسی که بررسی کند گفتار خود را غلط و اشتباه او کم شود.

غررالحکم، حدیث 8538

357

ص: 553

حدیث شماره :554

امام علی علیه السلام: شوخی زیاد، ارج و احترام را می برد و موجب دشمنی می شود.

غررالحکم، ج4، ص597

359

ص: 554

حدیث شماره :555

امام علی علیه السلام

توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است.

بحارالأنوار، ج 75، ص 79

امروز یکشنبه

5 اردیبهشت 1395

16 رجب 1437

24 آوریل 2016

365

ص: 555

حدیث شماره :556

مطالب این پوستر از یک کتاب هم با ارزش تره

امام علی علیه السلام : نابینایی، آسان تر و قابل تحمل تر از نداشتن بینش و بصیرت است.

غررالحکم، جلد 4 ص4

366

ص: 556

حدیث شماره :557

امام علی علیه السلام: کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشی به مرگ می انجامد.

حکمت 16، نهج البلاغه

368

ص: 557

حدیث شماره :558

امام علی علیه السلام: هر فریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد.

حکمت 15، نهج البلاغه

369

ص: 558

حدیث شماره :559

ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک

امام_رضا علیه السّلام فرمود: کسی که از پدر و مادر خویش سپاسگذاری نکند، شکر خداوند را نیز به جا نیاورده است.

بحارالانوار، ج 74، ص 77

378

ص: 559

حدیث شماره :560

ولادت امام علی علیه السلام بر شما مبارک

امام علی علیه السلام : خداوند مرا پیشوای خلقش کرده ، و مرا واداشته که بر خود تنگ بگیرم ، و در خوردن و آشامیدن و لباس مانند مستمندان باشم.

الکافی ، ج 1 ،ص 410

379

ص: 560

حدیث شماره :561

ولادت امام علی علیه السلام بر شما مبارک

رسول خدا(ص)فرمود: دوستی علی علیه السلام عبادت است، خدا ایمان بنده ای را نمی پذیرد مگر بوسیله دوستی علی علیه السلام و دوری از دشمنان او.

اارشاد القلوب ج2 ص 2

380

ص: 561

حدیث شماره :562

امام علی علیه السلام: همانا این دلها همچون بدن ها افسرده میشوند. پس برای شادابی دلها سخنان زیبای حکمت آمیز بجویید.

نهج البلاغه، حکمت 9

383

ص: 562

حدیث شماره :563

بر غیر علی نظر ندوزد شیعه

زین شعله چراغ برفروزد شیعه

گیرم گنهی سر زند از ما به خطا

زهرا نگذارد که بسوزد شیعه

ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک

384

ص: 563

حدیث شماره :564

امام علی علیه السلام فرمودند:

هیچ انسانی آرزوهای خود را طولانی نمی کند، مگر این که مرگ را فراموش می کند و اعمال او بد می شود!.

غرر الحکم و درر الکلم، جلد 6، صفحه 101

385

ص: 564

حدیث شماره :565

میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک باد.

حق پدر بر فرزند چیست؟

386

ص: 565

حدیث شماره :566

میلاد امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک باد.

امام علی علیه السلام فرمودند:

سه چیز است که عقل افراد با شخصیت با آن امتحان می شود: ثروت، مقام، مصیبت.

غرر الحکم مادءه ثلاث.

387

ص: 566

حدیث شماره :567

ای عاشق خسته دان که مرهم آمد

بر سینه ی عقده دار تو دم آمد

آن یار که در قرب خدا جایش بود

با هیبت آدمی به عالم آمد

ولادت امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک باد

388

ص: 567

حدیث شماره :568

میلام امام علی علیه السلام و روز پدر مبارک

امام علی علیه السلام فرمودند:

مردم دشمن چیزهایی هستند که نمی دانند.

نهج البلاغه، کلمات قصار، جمله 172

389

ص: 568

حدیث شماره :569

میلاد امام علی ع مبارک باد

از عین علی، عروج ما معتبر است

وز لام علی لسان ما پر گهر است

آنکس که ندارد خبر از یای علی

از هستی خود در این جهان بی خبر است

391

ص: 569

حدیث شماره :570

میلاد امام علی ع مبارک باد

دل هر چه نظر به وسعت عالم تافت

جز نور تو در عرصه ی آفاق نیافت

هنگام نهادن قدم بر سر خاک

دیوار حرم به احترام تو شکافت

392

ص: 570

حدیث شماره :571

زان سبب ماه رجب ماه خداست

که اندر آن میلاد شاه لافتی ست

شد رخش از کعبه ظاهر، عقل گفت:

چون که صد آمد نود هم پیش ماست

میلاد امام علی علیه السلام مبارک

393

ص: 571

حدیث شماره :572

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

نَفَسُ المَرءِ خُطاهُ اِلی اَجَلِهِ؛

نفس کشیدن انسان گام های او به سوی اجل اوست.

غررالحکم، ج6، ص 170

394

ص: 572

حدیث شماره :573

امام علی علیه السلام فرمودند:

دل خود را بر اندوه آنچه از دست رفته و گذشته است مشغول مساز تا تو را از آنچه خواهد آمد، غافل نسازد و باز ندارد.

غررالحکم، ج 6، ص 345

395

ص: 573

حدیث شماره :574

میلاد امام علی علیه السلام آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت، بر عاشقانش مبارک باد!

396

ص: 574

حدیث شماره :575

خورشید چراغکی ز رخسار علیست

مه نقطه کوچکی ز پرگار علیست

هر کس که فرستد به محمد صلوات

همسایه دیوار به دیوار علیست

ولادت امام علی ع مبارک باد

397

ص: 575

حدیث شماره :576

امام علی علیه السلام فرمودند:

دوست هرگز دوست واقعی نخواهد بود، مگر آن که برادر خود را در سه حالت حفظ کند: در دوران تنگدستی و گرفتاری، در زمان نبودنش و پس از وفاتش.

نهج البلاغه، حکمت 129

398

ص: 576

حدیث شماره :577

چشمان علی دو چشمه خورشید است

لبهای علی لبالب از توحید است

سوگند به کعبه خانه میلادش

اسلام محمد از علی جاوید است

ولادت امام علی ع مبارک باد

399

ص: 577

حدیث شماره :578

ولادت امام علی علیه السلام مبارک

اگر آتش به زیر پوست داری

نسوزی، گر علی را دوست داری

اگر مهر علی در سینه ات نیست

بسوزی گر هزاران پوست داری

400

ص: 578

حدیث شماره :579

ولادت امام علی علیه السلام مبارک باد

خواهم نظری که جز خدا نشناسد

جز دست خدا گره گشا نشناسد

جز عشق علی و یازده فرزندش

راهی به دیار آشنا نشناسد

401

ص: 579

حدیث شماره :580

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

روزی را با صدقه دادن فرود آورید. هر کس یقین به جایگزین داشته باشد، در بخشش سخاوتمند می شود

نهج البلاغه، حکمت 132

402

ص: 580

حدیث شماره :581

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

عاجزترین مردم کسی است که از انتخاب دوست و یافتن برادر ناتوان باشد، و ناتوان تر از او کسی است که دوستان خود را نتواند نگه دارد.

نهج البلاغه، حکمت 11

403

ص: 581

حدیث شماره :582

امام علی (علیه السلام) فرمودند:

اَعقَلُ النّاسِ اَنظَرُهُم فی العَواقبِ؛

خردمندترین مردم کسی است که به عواقب و فرجام کار بیشتر بنگرد.

غرر الحکم، ج 2، ص 484

404

ص: 582

حدیث شماره :583

امام علی علیه السلام : در جمع، با وقار باش و در تنهایی، ذکرگو.

غررالحکم، ح7145

409

ص: 583

حدیث شماره :584

امام علی علیه السلام: کسی را که نزدیکانش واگذارند، بیگانه او را پذیرا می گردد.

نهج البلاغه، حکمت14

426

ص: 584

حدیث شماره :585

امام علی علیه السلام: چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید.

نهج البلاغه، حکمت13

427

ص: 585

حدیث شماره :586

امام علی علیه السلام: غیرت میوه شجاعت است.

تصنیف غررالحکم، ص259

429

ص: 586

حدیث شماره :587

امام علی علیه السلام: ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است ، و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد.

نهج البلاغه، حمت12

431

ص: 587

حدیث شماره :588

امام علی علیه السلام: اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده.

نهج البلاغه، حمت11

432

ص: 588

حدیث شماره :589

امام علی علیه السلام

هرگاه از خدای سبحان حاجتی داری، ابتدا درخواست درود فرستادن بر پیامبرش را بکن، سپس حاجتت را بخواه...

نهج البلاغة، ح361

437

ص: 589

حدیث شماره :590

امام علی علیه السلام : با مردم آن گونه معاشرت کنید، که اگر مْردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید ، با اشتیاق سوی شما آیند.

نهج البلاغه، حکمت10

441

ص: 590

حدیث شماره :591

امام علی علیه السلام : چون دنیا به کسی روی آورد ، نیکی های دیگران را به او عاریت دهد ، و چون از او روی برگرداند خوبی های او را نیز بربایند.

حکمت9، نهج البلاغه

442

ص: 591

حدیث شماره :592

امام علی علیه السلام: حرص انسان را به عیب های زیادی مبتلا می کند.

تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص 295

444

ص: 592

حدیث شماره :593

امام علی علیه السلام : از ویژگی های انسان در شگفتی مانید ، که : با پاره ای " پی " می نگرد ، و با " گوشت " سخن می گوید . و با " استخوان " می شنود ، و از " شکافی " نَفس می کشد!

نهج البلاغه، حکمت8

447

ص: 593

حدیث شماره :594

امام علی علیه السلام: صدقه دادن دارویی ثمر بخش است ، و کردار بندگان در دنیا ، فردا در پیش روی آنان جلوه گر است.

نهج البلاغه، حکمت7

448

ص: 594

حدیث شماره :595

امام علی علیه السلام: سینه خردمند صندوق راز اوست و ...

نهج البلاغه، حکمت6

449

ص: 595

حدیث شماره :596

امام علی علیه السلام: دانش، میراثی گرانبها ، و آداب ، زیورهای همیشه تازه ، و اندیشه ، آیینه ای شفاف است.

نهج البلاغه، حکمت5

450

ص: 596

حدیث شماره :597

امتحان کنید!

امام علی علیه السلام : با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد.

من لا یحضره الفقیه، ج4، ص392

453

ص: 597

حدیث شماره :598

امام علی علیه السلام : ناتوانی، آفت و شکیبایی، شجاعت و زُهد، ثروت و پرهیزکاری ، سپرِ نگه دارنده است: و چه همنشین خوبی است راضی بودن و خرسندی.

نهج البلاغه، حکمت4

454

ص: 598

حدیث شماره :599

امام علی علیه السلام : مردم به ادب درست، نیازمندترند، تا به طلا و نقره.

تصنیف غررالحکم، ص247

455

ص: 599

حدیث شماره :600

امام علی علیه السلام : بْخل ننگ و ترس نقصان است . و تهیدستی مرد زیرک را در برهان کُند می سازد و انسان تهیدست در شهر خویش نیز بیگانه است.

نهج البلاغه، حکمت3

456

ص: 600

حدیث شماره :601

امام علی علیه السلام : آن که جان را با طمع ورزی بپوشاند خود را پُست کرده ، و آن که راز سختی های خود را آشکار سازد خود را خوار کرده ، و ...

نهج البلاغه، حکمت2

457

ص: 601

حدیث شماره :602

امام علی علیه السلام: در فتنه ها چونان شتر دو ساله باش، نه پشتی دارد که سواری دهد و نه پستانی تا او را بدوشند.

نهج البلاغه، حکمت1

458

ص: 602

حدیث شماره :603

غروب غریبانه دهمین آفتاب ولایت

امام علی النقی علیه السلام بر رهروان راه مقدسش

تسلیت باد...

465

ص: 603

حدیث شماره :604

امام هادی علیه السلام فرمودند:

اگر مردم، در وادی گسترده ای راه بپویند، من در وادی مردی راه خواهم پیمود که تنها خداوند را خالصانه عبادت کند.

حیاة الامام علی الهادی علیه السلام ، ص 165

469

ص: 604

حدیث شماره :605

شهادت جانسوز امام هادی علیه السلام تسلیت باد.

تصویری زیبا مناسب برای پروفایل

ویژه سالروز شهادت امام علی النقی علیه السلام

473

ص: 605

حدیث شماره :606

شهادت امام علی النقی علیه السلام تسلیت باد.

امام هادی علیه السلام

معاشرت و دوستی با بدان، دلالت بر بدی کسی دارد که با آنان رفاقت می کند.

موسوعة سیرة اهل البیت علیه السلام ، ج33، ص 208

474

ص: 606

حدیث شماره :607

دل را ز علی اگر بگیرم چه کنم

بی مهر علی اگر بمیرم چه کنم

فردا که کسی را به کسی کاری نیست

دامان علی اگر نگیرم چه کنم

حلول ماه مبارک رجب، ماه امام علی علیه السلام مبارک

499

ص: 607

حدیث شماره :608

امام علی علیه السلام :

کسی که آرزویش را طولانی کند اعمال بد انجام می دهد.

نهج البلاغه، حکمت 36

507

ص: 608

حدیث شماره :609

امام علی علیه السلام : اطمینان به هر کس قبل از آزمودن او نشانۀ کم خِردی است.

گزیده غررالحکم و دررالکلم، حدیث1980

509

ص: 609

حدیث شماره :610

امام علی علیه السلام : اندوه فراوانت را برای نیکی هایی قرار بده که از دستت رفته است.

غررالحکم، ج2، ص592

510

ص: 610

حدیث شماره :611

امام علی علیه السلام: هر که نصیحت بپذیرد از رسوایی سالم می ماند.

عیون الحکم، ح7911

518

ص: 611

حدیث شماره :612

امام علی علیه السلام : اگر نمازگزار می دانست تا چه حد مشمول رحمت الهی است، هرگز سر خود را از سجده بر نمی داشت.

غررالحکم، ح7592

519

ص: 612

حدیث شماره :613

امام علی علیه السلام:

میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. باطل این است که بگویی: شنیدم و حق آن است که بگویی: دیدم!

نهج البلاغه(ترجمه صبحی صالح) ص198

520

ص: 613

حدیث شماره :614

امام علی علیه السلام فرمودند:

گشاده رویی کینه را از بین می برد.

اصول کافی، ج2، ص103

525

ص: 614

حدیث شماره :615

امام علی علیه السلام: پرهیز از قطع کردن درختان سرسبز، بر طول عمر انسان می افزاید.

بحار الأنوار، ج76، ص319

527

ص: 615

حدیث شماره :616

امام علی علیه السلام : زکات عقل تحمّل نادانان است.

تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ص 56

عیدتون مبارک

533

ص: 616

حدیث شماره :617

امام علی علیه السلام: کاری که در توان زن نیست به او مسپار، زیرا که او چون گلی است نه خدمتکار و پیشکار.

نهج البلاغه، قسمتی از نامه 31

روز مادر و روز زن مبارک

545

ص: 617

حدیث شماره :618

امام علی علیه السلام: در هر حال با همسر خود مدارا و ملاطفت و خوش رفتاری کن تا زندگی ات بر تو گوارا باشد.

وسائل الشیعه، ج14، ص110

روز مادر و روز زن مبارک

569

ص: 618

حدیث شماره :619

امام علی علیه السلام: از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو نفعی رساند اما دچار زیانت می کند.

قسمتی از حکمت 38 نهج البلاغه

عیدتون مبارک

576

ص: 619

حدیث شماره :620

امام علی علیه السلام : خداوند موجودات را بدون در دست داشتن هیچ نمونه ای و بدون مشورت با هیچ مشاوری و بدون کمک گرفتن از هیچ یاوری، آفریدو خلقت به فرمان او تمام و کامل شد...

نهج البلاغة، خطبة 155

586

ص: 620

حدیث شماره :621

امام علی علیه السلام : توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است.

بحارالأنوار، ج78، ص79، ح56

عیدتون مبارک

587

ص: 621

حدیث شماره :622

حضرت امام علی (علیه السّلام) فرموده اند: تلخ روئی و گرفتگی رخسار باعث جلب دشمنی مردم و دوری از پروردگار است.

منبع : بحار 17، ص 164

عیدتون مبارک

590

ص: 622

حدیث شماره :623

امام علی علیه السلام : به کسی که به تو علاقه ای ندارد، دل مبند...

نهج البلاغه، نامه31

عیدتون مبارک

591

ص: 623

حدیث شماره :624

هفت سین جبهه

امام علی علیه السلام : مؤمن زود خشنود و دیر ناراحت می شود و منافق زود ناراحت و دیر خشنود می گردد.

تحف العقول، ص212

عیدتون مبارک

592

ص: 624

حدیث شماره :625

وقتی همسر صحبت می کند

امام علی علیه السلام : با همسرت خوش رفتار باش تا زندگی ات با صفا گردد.

من لایحضره الفقیه، ج4، ص392

عیدتون مبارک

594

ص: 625

حدیث شماره :626

امام علی علیه السلام: بهترین مردم، کسی است که در تنگ دستی اش ایثارگر و شکیبا باشد.

میزان الحکمه، ج1، ص20

عیدتون مبارک

595

ص: 626

حدیث شماره :627

امام علی علیه السلام: کسی که چشمش را پایین اندازد، دلش را آسوده گرداند. غررالحکم، 9122

عیدتون مبارک

597

ص: 627

حدیث شماره :628

امام علی علیه السلام: بنده دیگری مباش در حالی که خداوند تو را آزاد آفرید.

نهج البلاغه، ترجمه جناب صبحی صالح، ص401

عیدتون مبارک

603

ص: 628

حدیث شماره :629

امام علی علیه السلام: تکبر نمودن در مقابل افراد متکبر که زیر بار حق نمی روند خود عین تواضع است. الحدیث جلد 1 صفحه 66

عیدتون مبارک

610

ص: 629

حدیث شماره :630

امام علی علیه السلام: عذر برادرت را بپذیر و اگر عذری نداشت، عذری برایش بتراش. بحار، ج75، ص165

620

ص: 630

حدیث شماره :631

امام علی علیه السلام: بر شما باد میانه روی در خوراکی ها که این کار از اسراف دورتر و برای تندرستی، بهتر است. غررالحکم و دررالکلم، ج2،ص86

621

ص: 631

حدیث شماره :632

امام علی علیه السلام :هرگاه سخن گوینده،هماهنگ باور درونی اش باشد،شنونده آن را می پذیرد.وهر گاه با باور درونی اش همسونباشد،درقلب و جان شنونده،پایگاه خوبی نخواهدداشت.

معجم الفاظ غررالحکم1331

626

ص: 632

حدیث شماره :633

امام علی علیه السلام: شتاب در کار پیش از [بررسیِ] امکان انجام دادن آن، موجب اندوه می شود. غررالحکم، ح1323

627

ص: 633

حدیث شماره :634

امام علی علیه السلام : تباه کردن فرصت، موجب اندوه است. حکمت 118 نهج البلاغه

630

ص: 634

حدیث شماره :635

امام علی علیه السلام: نشانه مردانگی انسان، به همه نیکی کردن و احسان نمودن و منت نگذاشتن است.تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 384

684

ص: 635

حدیث شماره :636

امام علی علیه السّلام : بخل ورزی به آنچه موجود است، بدگمانی به معبود است. غرر الحکم و درر الکلم، حدیث1258

685

ص: 636

حدیث شماره :637

امام علی علیه السلام :نگاه کردن به شخص بخیل وخسیس قلب راسخت و انسان راسنگدل میکندو خوردن غذای او انسان را مریض می سازد.بحار ج78 ص 53

695

ص: 637

حدیث شماره :638

امام علی علیه السلام فرمود: کسی که شکر نعمت را بجا نیاورد از زیاد شدن آن جلوگیری خواهد شد. غررالحکم، حدیث 9169

698

ص: 638

حدیث شماره :639

امام علی علیه السلام: راز تو در بند توست، اگر آن را فاش کنی، تو در بند آنی. غررالحکم، ج1، ص347

702

ص: 639

حدیث شماره :640

امام علی علیه السلام: اظهار پریشانی و بیچارگی، فقر می آورد. غررالحکم و دررالکلم، ح1141

712

ص: 640

حدیث شماره :641

امام علی علیه السلام: عادت، دشمنی است که انسان را در تملّک خود دارد. غرر الحکم: 958

714

ص: 641

حدیث شماره :642

امام علی علیه السلام : کارخوب راانجام دهیدوچیزی ازآن را کوچک مشمارید؛زیراخردآن بزرگ است واندک آن بسیار. نهج البلاغه،حکمت422

715

ص: 642

حدیث شماره :643

امام علی علیه السلام :خداوندموجودات رابدون در دست داشتن هیچ نمونه ای و بدون مشورت با هیچ مشاوری و بدون کمک گرفتن ازهیچ یاوری، آفریدو...

723

ص: 643

حدیث شماره :644

امام علی علیه السّلام: چه بد گردنبندی است گردنبند بدهکاری بر گردن نیکوکارِ خویشتندار. دستور معالم الحکم، ص21

725

ص: 644

حدیث شماره :645

امام علی علیه السّلام: منت گذاشتن، عمل نیک را تباه می کند. غررالحکم و دررالکلم، حدیث 784

726

ص: 645

حدیث شماره :646

امام علی علیه السلام :داناترین مردم به مقتضیات زمان کسی است که از تحولات آن دچارشگفتی نشود و خویشتن را نبازد. غررالحکم،ص342

727

ص: 646

حدیث شماره :647

امام علی علیه السّلام:

کجایند آنان که به دورترین خواست های دنیوی رسیدند؟

غررالحکم، ح2814

733

ص: 647

حدیث شماره :648

امام علی علیه السلام:

بدانید آنان که در زمان غیبت حجت خدا در دین خود ثابت مانده و به خاطر طول مدت غیبت منکرش نشوند، روز قیامت با من هم درجه خواهند بود.

بحارالانوار ج51 ص109

735

ص: 648

حدیث شماره :649

امام علی علیه السلام: اگر به آن چه که می خواستی نرسیدی، از آنچه هستی نگران مباش. حکمت 69 نهج البلاغه

739

ص: 649

حدیث شماره :650

امام علی علیه السلام: غذای جسم، خوردن و غذای روح، خوراندن است. مشکاةالانوار، ص325

740

ص: 650

حدیث شماره :651

امام علی علیه السلام :

از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی گردش روزگار برای تو چه در آستین دارد.

غررالحکم، ح10290

743

ص: 651

حدیث شماره :652

امام علی علیه السلام :

کسی که به واسطه پیروی کورکورانه از مردم و همرنگ شدن با جماعت ، امری را انجام دهد که نافرمانی و معصیت خداست اصلاً دین ندارد و مشرک است.

طرائف الحکم، ج1، ص 353

744

ص: 652

حدیث شماره :653

امام علی علیه السلام : اگر بردبار نیستی، وانمود کن که بردباری...

نهج البلاغة، الحکمة 207

748

ص: 653

حدیث شماره :654

امام علی علیه السلام : هرگاه غذا دادی، سیر کن.

غرر الحکم : 4004

749

ص: 654

حدیث شماره :655

امام علی علیه السلام: بنده دیگری نباش که خداوند تو را آزاد آفرید. نهج البلاغه، نامه 21

770

ص: 655

حدیث شماره :656

امام علی علیه السلام:نصیحت گفتن به فردی در حضور مردم کوبیدن شخصیت اوست. تحف العقول، ص490

772

ص: 656

حدیث شماره :657

امام علی علیه السلام :

آن عالم و دانشمندی که علم خود را برای دیگران کتمان کند، روز قیامت با بدترین بوها محشور می شود و مورد نفرت و نفرین تمام موجودات قرار می گیرد.

وسائل الشّیعة،ج 16،ص 270

774

ص: 657

حدیث شماره :658

امام علی علیه السّلام: کسی که دیگران را بر خود مقدم دارد به کمال جوانمردی رسیده است. غررالحکم، باب ایثار

777

ص: 658

حدیث شماره :659

امام علی علیه السّلام: بخششِ اندک هر چه که باشد بهتر است از بهانه جویی برای ندادن. غررالحکم، بابا عطا

783

ص: 659

حدیث شماره :660

امام علی علیه السّلام: آگاه ترین انسان ها کسی است که در برخورد با نوآوری و رویدادهای تازه شگفت زده نشود...

786

ص: 660

حدیث شماره :661

امام علی علیه السّلام: هر کس تسلیم زمان شود به سلامت نمی ماند. غررالحکم، 9054

787

ص: 661

حدیث شماره :662

امام علی علیه السّلام: دنیا تو را گول نزده است؛ بلکه تو گول آن را خورده ای. غررالحکم، ح9655

788

ص: 662

حدیث شماره :663

امام علی علیه السّلام: چشم، جلودار فتنه ها و گناهان است. غررالحکم، ص51

790

ص: 663

حدیث شماره :664

امام علی علیه السّلام: حریص، اسیری زبون است که هرگز از بند اسارت نمی رهد. غررالحکم، ح1370

792

ص: 664

حدیث شماره :665

امام علی علیه السلام : کسی که بزرگ ترین اهتمامش دنیا باشد ، گرفتاری و اندوهش به درازا می کشد. بحار الأنوار : ج 73

804

ص: 665

حدیث شماره :666

امام علی علیه السلام:چشمها نخشکید مگر بر اثر سخت دلی و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد. بحار الأنوار : ج60 ،ص73

805

ص: 666

حدیث شماره :667

امام علی علیه السلام : چگونه لذّت عبادت را بچشد کسی که از هوی و هوس باز نمی ایستد؟ غرر الحکم : 6985

834

ص: 667

حدیث شماره :668

امام علی علیه السلام : ازهمنشینی بایار بدبگریز؛زیراکه او همدم خود را هلاک می کندو همنشین خود رابه نابودی می کشاند. میزان الحکمه،ج6،ص193

836

ص: 668

حدیث شماره :669

امام علی علیه السلام : هر کس در برابر خوبی ای که به او شده همانند آن را انجام دهد آن را تلافی کرده است و اگر... کافی، ج4، ص28

838

ص: 669

حدیث شماره :670

امام علی علیه السلام فرمود: هر کس بداند که نسبت به سخن گفتنش هم مورد باز خواست قرار خواهد گرفت، پس سخن را کوتاه کند. غررالحکم ج5 ص232

852

ص: 670

حدیث شماره :671

امام علی علیه السّلام: ه_ر چ_ه را م_ردم به تو گ_فتند، به م_ردم مگ_و و بر مگردان، که همین در نادانی و حماقت، کافی است! غررالحکم ج 6 ص281

853

ص: 671

حدیث شماره :672

امام علی علیه السّلام: بدترین مردم کسی است که مردم، به خاطر ترس از شرارت و بدی او، پرهیز و احترامش کنند. غررالحکم ج 4 ص 178

854

ص: 672

حدیث شماره :673

امام علی علیه السلام : هرگاه از کسی سؤالی شد درباره چیزی که نمی داند، از گفتن «نمی دانم» خجالت نکشد. غررالحکم ج6 ص277

855

ص: 673

حدیث شماره :674

امام علی علیه السّلام: حسن ظن اندوه را سبک می کند، و از آلوده شدن به گناه رهایی می بخشد. غررالحکم، حدیث 4823

860

ص: 674

حدیث شماره :675

امام علی النّقی الهادی علیه السلام: افسوس از کوتاهی در انجام دادن کار را با تصمیم گیری قاطع جبران کن.

بحارالانوار،ج 75،ص 370

862

ص: 675

حدیث شماره :676

امام علی علیه السلام : هیچ عملی نزد خداوند، محبوب تر از نماز نیست س هیچ کار دنیایی شما را در وقت نماز به خود مشغول ندارد. خصال، ص621

865

ص: 676

حدیث شماره :677

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام :

بی اعتنایی تو به کسی که به تو راغب است کم سعادتی است و تمایل تو به کسی که به تو بی رغبت

است، خواری نفس است.

میزان الحکم، جلد 8، حدیث 12954

867

ص: 677

حدیث شماره :678

امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام : یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد. غررالحکم 2/66/1858

868

ص: 678

حدیث شماره :679

امیرالمؤمنین امام علی علیه السّلام: اگر کار کردن مایۀ زحمت است، بیکار بودن نیز مایۀ فساد است. بحارالانوار، 40/419/77

869

ص: 679

حدیث شماره :680

امیرالمؤمنین امام علی علیه السّلام: دنیا از کسی که به آن پناه ببرد پاسداری نمی کند. غررالحکم، ح 10700

872

ص: 680

حدیث شماره :681

امیرالمؤمنین امام علی علیه السّلام: به نصیب خود از روزی راضی باش تا بی نیاز زندگی کنی. غررالحکم، 2332

873

ص: 681

حدیث شماره :682

امیرالمؤمنین امام علی علیه السّلام: هر کس به کار غیرمهم بپردازد، کار مهم تر را تباه ساخته است!

غررالحکم، جلد2، ص330

874

ص: 682

حدیث شماره :683

امام علی علیه السلام : دست برداشتن ازگناه آسانتراز طلب توبه است، وبساشهوترانی یک ساعت که اندوه درازی بجای گذارد.أصول کافی؛ ج 4؛ص 18

933

ص: 683

حدیث شماره :684

امام علی علیه السلام:

بزرگترین گرفتاری از دست دادن امید است.

غررالحکم حدیث 3649

979

ص: 684

حدیث شماره :685

امام علی علیه السلام

مؤمن زود خشنود و دیر ناراحت می شود و منافق زود ناراحت و دیر خشنود می گردد.

تحف العقول، ص212

981

ص: 685

حدیث شماره :686

امام علی علیه السّلام: چون عقل کامل گردد، سخن اندک شود. حکمت71

007

ص: 686

حدیث شماره :687

امام علی علیه السّلام: سخن چون دواست، اندکش سودمند و زیادش کشنده است. تصنیف غررالحکم و دررالکلم، صفحه211

008

ص: 687

حدیث شماره :688

امام علی علیه السّلام: عاقل ترین مردم کسی است که بیشتر در عاقبت کارهایش بیاندیشد. شرح غررالحکم، جلد2، ص 484

013

ص: 688

حدیث شماره :689

امام علی علیه السلام :گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است.بحار: 73/ 364 رسول خدا(ص): خداوند،جوان توبه کار را دوست دارد.کنز العمّال: 4/ 209

038

ص: 689

حدیث شماره :690

امام علی علیه السلام : یاد خدا عقل را آرامش می دهد، دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد. غررالحکم، ج2، ص66

048

ص: 690

حدیث شماره :691

حدیث امام علی علیه السلام بر سنگ قبر یک محقق آلمانی:

✅ مردم در خوابند و زمانی که از دنیا رفتند بیدار می شوند. خصائص الأئمة ع، ص 112

064

ص: 691

حدیث شماره :692

امام علی علیه السلام : هر که عمر خود را در راه چیزی جز آنچه او را نجات می دهد صرف کند، مطلوب خود را از دست داده است. غرر الحکم : 8532

163

ص: 692

حدیث شماره :693

امام علی علیه السلام

سه چیز است که عقل افراد با شخصیت با آن امتحان می شود: ثروت، مقام، مصیبت.

(غرر الحکم مادءه ثلاث)

183

ص: 693

حدیث شماره :694

امام علی علیه السلام

زبان درنده ای است که اگر رهایش بگذارند، گاز می گیرد.

نهج البلاغه، حکمت 57

184

ص: 694

حدیث شماره :695

امام علی علیه السلام

صلوات فرستادن بر پیامبر (ص)، گناهان را بسان ریختن آب بر آتش از بین می برد.

ثواب الاعمال، ص187

261

ص: 695

حدیث شماره :696

امام علی علیه السلام

بر شما باد به ارتباط و بخشش به یکدیگر و دوری گزیدن از جدایی.

نهج البلاغه، نامه 47

289

ص: 696

حدیث شماره :697

امام علی علیه السلام

با روغن زیتون، بدن را چرب کنید و با آن خورش درست کنید...

کافی، ج 6، ص 331

315

ص: 697

حدیث شماره :698

امام علی علیه السلام

کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد به میدان پیروزی خواهد رسید.

بحار، 78/79

395

ص: 698

حدیث شماره :699

امام علی علیه السلام

کتاب نیکو گوینده ای است. (غررالحکم ج6ص167)

582

ص: 699

حدیث شماره :700

امام علی علیه السلام

این امت همواره در خیر و نیکی هستند، مادامی که لباس بیگانگان را نپوشند و طعام بیگانگان رانخورند.

محاسن،ج 2،ص 440

583

ص: 700

حدیث شماره :701

امام علی علیه السلام

پوشیده و محفوظ داشتن زن مایه آسایش بیشتر و دوام زیبایی اوست.

غرر الحکم (5820)

587

ص: 701

حدیث شماره :702

امام علی علیه السلام

توکل بر خداوند، مایه نجات از هر بدی و محفوظ بودن از هر دشمنی است.

بحارالأنوار(ط-بیروت) ج 75، ص 79

596

ص: 702

حدیث شماره :703

امام علی علیه السلام

بخشنده باش اما ولخرج مباش؛ و صرفه جو باش لیکن خسیس مباش.

نهج البلاغة ، حکمت 33

612

ص: 703

حدیث شماره :704

امام علی علیه السلام

همانا نماز گناهان راچونان برگهای پاییز فرو می ریزد و غل و زنجیر گناهان را ازگردنها می گشاید.

نهج البلاغه، خطبه199

614

ص: 704

حدیث شماره :705

امام علی علیه السلام

بهترین کار مردم امر به معروف می باشد.

تصنیف غررالحکم، ص 331

627

ص: 705

حدیث شماره :706

امام علی علیه السلام

پایبندی به قناعت، از والایی همّت است.

تصنیف غررالحکم، ص391

633

ص: 706

حدیث شماره :707

امام علی علیه السلام

اسراف در هر چیزی ناپسند است، مگر در کارهای خیر.

تصنیف غررالحکم، ص 359

656

ص: 707

حدیث شماره :708

امام علی علیه السلام

خردمند کسی است که کلا امور باطل و بی هدف را کنار بگذارد.

غرر الحکم، ص 53

658

ص: 708

حدیث شماره :709

امام علی علیه السلام

بهترین آموختنی ها برای جوانان چیزهایی است که در بزرگسالی به آن نیازمند می شوند. (شرح نهج البلاغه،ج2،ص333)

817

ص: 709

حدیث شماره :710

امام علی علیه السلام

غریب کسی است که دوست و همدمی نداشته باشد.

825

ص: 710

حدیث شماره :711

امام علی علیه السلام

هر کس به مقدار کفایت، قناعت کند، آسایش می یابد و برای خویش زمینه گشایش فراهم می کند.

829

ص: 711

حدیث شماره :712

امام علی علیه السلام

پوشیدگی زن، برای او بهتر است و زیبایی اش را پایدارتر می سازد. (تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص 405)

837

ص: 712

حدیث شماره :713

امام علی علیه السلام :

دل های مردم وحشی است، به کسی روی می آورد که محبت نشان دهد. (نهج البلاغه، حکمت 50)

843

ص: 713

حدیث شماره :714

امام علی علیه السلام

شیعیان ما همچون ترنج هستند، بویش خوش و ظاهر و باطنش نیکو است.

846

ص: 714

حدیث شماره :715

امام علی علیه السلام

خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است. (تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص391)

847

ص: 715

حدیث شماره :716

امام علی علیه السلام

ذلیل ترین مردم، کسی است که طمعکار، حریص و وسوسه گر باشد. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 295)

855

ص: 716

حدیث شماره :717

امام علی علیه السلام

دوری از تجمّلات دنیا میوه عقل است. (تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص241)

858

ص: 717

حدیث شماره :718

امام علی علیه السلام

خوش ترین زندگی، زندگی با قناعت است. (تصنیف غررالحکم و درر الکلم ص391)

نام طرح: طمع

861

ص: 718

حدیث شماره :719

امام علی علیه السلام

ارزش آدمی به هنگام مواجهه با مشکلات آشکار می شود. (شرح غررالحکم ، ج 4، ص 320)

شرح در تصویر

863

ص: 719

حدیث شماره :720

امام علی علیه السلام

علمِ بدون عمل وبال است؛ عملِ بدون علم گمراهی است.

868

ص: 720

حدیث شماره :721

امام علی علیه السلام

کسی که با کتاب آرامش یابد ، هیچ آرامشی را از دست نداده است. (غررالحکم و دررالکلم ، ح 8126)

873

ص: 721

حدیث شماره :722

امام علی علیه السلام

چه سخن گوی خوبی است کتاب! (غررالحکم و دررالکلم ، ح 991)

874

ص: 722

حدیث شماره :723

امام علی علیه السلام

کتابها بوستانهای دانشمندان است. (غرر الحکم ص245)

876

ص: 723

حدیث شماره :724

امام علی علیه السلام

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد. (وسائل الشیعه، ج 15، ص 11)

877

ص: 724

حدیث شماره :725

امام علی علیه السلام

هرکس به رای و نظر خویش اکتفا کند، خود را در خطر انداخته است. (نهج البلاغه، الحیاة، ج 1، صفحه 312)

878

ص: 725

حدیث شماره :726

امام علی علیه السلام

راستگو، با راستگویی خود به همان می رسد، که دروغگو با حیله گری خود. (غررالحکم و دررالکلم ص 809)

881

ص: 726

حدیث شماره :727

امام علی علیه السلام

چیزی راست تر از مرگ نیست!

883

ص: 727

حدیث شماره :728

امام علی علیه السلام

شنونده غیبت، مانند غیبت کننده است.

(تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 221)

884

ص: 728

حدیث شماره :729

امام علی علیه السلام

تا چهل خانه از چهار طرف همسایه به شمار می آیند. (خصال ج2 ، ص 544)

887

ص: 729

حدیث شماره :730

امام علی علیه السلام

کسی که شادی اش کم باشد، آسایش او در مردن است. (غرر الحکم: 4255)

893

ص: 730

حدیث شماره :731

امام علی علیه السلام

خشم، صاحب خود را به پستی و هلاکت می اندازد و عیبهای او را آشکار می سازد. (غرر الحکم، ج 2، ص 31)

894

ص: 731

حدیث شماره :732

امام علی علیه السلام

بپرهیز از ادامه پر خوری که به راستی این کار دردها را بر انگیزد و بیماریها را تحریک کند. (غررالحکم، باب پرخوری)

899

ص: 732

حدیث شماره :733

امام علی علیه السلام

هر کس که می خواهد غذایی او را آزار ندهد، تا گرسنه نشده ، چیزی نخورَد. (بحار الأنوار، جلد 66، صفحه 380)

901

ص: 733

حدیث شماره :734

امام علی علیه السلام

نباید کسی بر محلّ سجده خود و نه در غذای خود و نه در آنچه می نوشد، بدمد. (بحار الأنوار، جلد 66، صفحه 458)

902

ص: 734

حدیث شماره :735

امام علی علیه السلام

گلابی ، قلب را جلا می دهد و دردهای درون را تسکین می بخشد. (الخصال ، صفحه 632)

904

ص: 735

حدیث شماره :736

امام علی علیه السلام

خانه ای که در آن خرما نیست، اهل آن خانه در واقع گرسنه اند. (تفسیر نمونه، ج 11، ص 173)

910

ص: 736

حدیث شماره :737

امام علی علیه السلام

خوردن به، معده را پاک، ترسو را شجاع و فرزند را زیبا می کند. (تحف العقول ص 101)

916

ص: 737

حدیث شماره :738

امام علی علیه السلام

عسل شفای هر بیماری ای است و هیچ بیماری در آن نیست، بلغم را کم و قلب را جلا می دهد. (مکارم الأخلاق ص 166)

921

ص: 738

حدیث شماره :739

امام علی علیه السلام

به احترام پدر و معلمت از جای برخیز هرچند فرمان روا باشی.

927

ص: 739

حدیث شماره :740

امام علی علیه السلام

هیچ عملی مانند پژوهش نیست. (غررالحکم ودررالکم - ص768)

928

ص: 740

حدیث شماره :741

امام علی علیه السلام

علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود. (غرر الحکم و درر الکلم، ص66)

929

ص: 741

حدیث شماره :742

امام علی علیه السلام

فضای هر ظرفی در اثر محتوای خود تنگ تر می شود مگر ظرف دانش که با تحصیل علوم، فضای آن بازتر می گردد(نهج البلاغه،ص505)

934

ص: 742

حدیث شماره :743

امام علی علیه السلام:

خوش بینی، اندوه را می کاهد و از افتادن در بند گناه می رهاند.

میزان الحکمه ج6 ص568

خوش بینی یک تصمیم است

در هر لحظه از روز می توانید تصمیم بگیرید عینک خوش بینی به چشمانتان داشته باشید در اطرافتان زیبایی های آفرینش خداوند و نعمت های بیشمار را کشف کنید به آن ها توجه کنید، لبخند بزنید و شکر گزار باشید.

4- مجموعه احادیث تصویری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - امام حسن مجتبی علیه السلام

حدیث شماره :1

حضرت فاطمه علیهاالسلام درجواب امام حسن علیه السلام که پرسیده بود:

چرا برای همسایگان ودیگران دعا می کنی وبرای خوددعا نمی کنی؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود

علل الشرائع، ج 1،ص 183

0

ص: 1

حدیث شماره :2

امام حسن علیه السلام:

هرگز گروهی در کاری یکدست و متّحد نشدند، مگر آن که کارشان استحکام یافت و پیوندشان استوار گشت!

میزان الحکمه، جلد 3، صفحه 389

92

ص: 2

حدیث شماره :3

امام حسن علیه السلام:

هرگاه دیدی کسی با آبروی مردم بازی می کند، سعی کن که تو را نشناسد؛ زیرا آبروی آشنایانش کمترین ارزش را نزد او دارد

میزان الحکمه جلد6 صفحه 200

97

ص: 3

حدیث شماره :4

امام حسن علیه السلام:

هر که احسانهای خود را بر شمرد، بخشندگی خویش را از بین برده است

مَن عَدَّدَ نِعَمَهُ مَحَقَ کَرَمَهُ

میزان الحکمه جلد10 صفحه 97

19

ص: 4

حدیث شماره :5

از امام حسن علیه السلام در مورد خردمندی پرسیده شد، ایشان فرمودند:

[ یعنی ] غم را جرعه جرعه نوشیدن تا به فرصت ها دست یافتن

معنی الاخبار، صفحه240

69

ص: 5

حدیث شماره :6

حضرت فاطمه علیهاالسلام درجواب امام حسن علیه السلام که پرسیده بود:

چرا برای همسایگان ودیگران دعا می کنی وبرای خوددعا نمی کنی؟فرمودند: اول همسایه، سپس خانه خود

علل الشرائع، ج 1،ص 183

63

ص: 6

حدیث شماره :7

امام سجاد علیه السلام فرمودند:

امام حسن علیه السلام عابدترین و زاهدترین و برترین مردم زمان خود بود.

بحارالانوار، ج 43، ص 331

088

ص: 7

حدیث شماره :8

ماه من از تو ندیدم قمری زیباتر

نیست از نقش جمالت اثری زیباتر

این یقینم شده در عالم هستی از تو

مادر دهر ندارد پسری زیباتر

ولادت امام حسن ع مبارک

089

ص: 8

حدیث شماره :9

امام حسن علیه السلام:

پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی.

تحف العقول، ص 233

میلاد کریم اهل بیت مبارک

090

ص: 9

حدیث شماره :10

امام حسن علیه السلام:

به جانم قسم که ما پرچم های هدایت و نشانه های روشن پرهیزگاری هستیم.

تحف العقول، ص 233

میلاد کریم اهل بیت مبارک

091

ص: 10

حدیث شماره :11

امام حسن مجتبی علیه السلام: هرکه به حُسن انتخاب خداوند تکیه کند، جز آن وضعی را که خدا برایش برگزیده است، آرزوی داشتن وضعی دیگر نکند.

میزان الحکمه ج 4 ص 473

ولادت امام حسن ع مبارک

092

ص: 11

حدیث شماره :12

آخرین کاشی صحن حسنی را ای کاش

زنده باشیم در آن لحظه و ما بگذاریم

ولادت امام حسن ع مبارک

093

ص: 12

حدیث شماره :13

بنگر به مرتضی که در این ماه روزه را

با بوسه بر لب حسن افطار می کند

تولد امام حسن ع مبارک

094

ص: 13

حدیث شماره :14

ولادت با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام بر شما مبارک

امام حسن علیه السلام: گناه را زود کیفر مده و میان آن دو راهی برای پوزش خواهی باقی بگذار.

الدرّة الباهرة : 22

096

ص: 14

حدیث شماره :15

امام حسن علیه السلام:

خویشاوند کسی است که دوستی و محبّت، او را نزدیک کرده باشد و اگر چه ن_ژادش دور باشد و بیگانه کسی است که از دوستی و محبّت به دور است و گرچه نژادش نزدیک باشد.

تحف العقول ص 234

099

ص: 15

حدیث شماره :16

سرشار شمیم اهل بیت آمده است

شادی به حریم اهل بیت آمده است

جوشان شده است چشمه فیض خدای

میلاد کریم اهل بیت آمده است

میلاد امام حسن علیه السلام مبارک

100

ص: 16

حدیث شماره :17

امام حسن علیه السلام فرمود:

چنان برای دنیایت تلاش کن که گویاهمیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.

الحیاة، ج 4، ص 62

103

ص: 17

حدیث شماره :18

حکمت 38 نهج البلاغه، خوبی ها و هشدارهای بسیار آموزنده ی امام علی علیه السلام خطاب به امام حسن علیه السلام

177

ص: 18

حدیث شماره :19

امام حسن علیه السّلام: هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد، بکوش تا تو را نشناسد. بحار، ج79، ص198

732

ص: 20

حدیث شماره :20

آیا می دونید حضرت علی علیه السلام در وصیت به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ، بعد از تقوای الهی به چه مطلبی سفارش فرمودند؟

078

ص: 21

حدیث شماره :21

امام حسن علیه السّلام: قلب زنگار می گیرد و با صلوات این زنگار کنار می رود و دل صیقلی می شود. وسائل الشیعه، ج 4، ص 1216

082

ص: 22

حدیث شماره :22

به مناسبت 26 ربیع الاول، سالروز صلح امام حسن علیه السلام

122

ص: 23

حدیث شماره :23

به مناسبت 26 ربیع الاول، سالروز صلح امام حسن علیه السلام

123

ص: 24

حدیث شماره :24

امام حسن علیه السلام:

پستی آن است که شکر نعمت نکنی.

تحف العقول، ص 236

390

ص: 25

حدیث شماره :25

امام حسن علیه السلام:

دنیاخواه، بنده دنیادار است.

کنز العمّال، ج 16 ص 214

438

ص: 26

حدیث شماره :26

امام حسن علیه السلام:

خردمند به کسی که از او نصیحت می خواهد، خیانت نمی کند.

حف العقول، ص 120

439

ص: 27

حدیث شماره :27

امام حسن علیه السلام:

به جانم قسم که ما پرچم های هدایت و نشانه های روشن پرهیزگاری هستیم.

440

ص: 28

حدیث شماره :28

امام حسن علیه السلام:

پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی.

تحف العقول ، ص 233

441

ص: 29

حدیث شماره :29

امام حسن علیه السلام:

در مجازات خطا کار شتاب مکن و میان خطا ومجازات، راهی برای عذرخواهی قرار ده.

بحار الأنوار ، ج 78 ، ص 113

442

ص: 30

حدیث شماره :30

امام حسن علیه السلام:

با مردم به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند.

أعلام الدّین، ص 297

443

ص: 31

حدیث شماره :31

امام حسن علیه السلام:

با مردم به گونه ای رفتار کن که دوست داری با تو آن گونه رفتار کنند.

أعلام الدّین، ص 297

444

ص: 32

حدیث شماره :32

شهادت امام حسن علیه السلام تسلیت باد.

446

ص: 33

حدیث شماره :33

امام حسن علیه السلام:

کسی که عقل ندارد، ادب ندارد و کسی که همّت ندارد، جوانمردی ندارد و کسی که دین ندارد، حیا ندارد.

494

ص: 34

حدیث شماره :34

امام حسن علیه السلام:

کسی که خدا را اطاعت و عبادت کند، خداوند همه چیز را مطیع او گرداند.

مجموعه ورام ج 2 ، ص 108

495

ص: 35

حدیث شماره :35

امام حسن علیه السلام:

تمام کردن احسان از آغاز کردن آن بهتر است.

بحار الأنوار، ج 78، ص 111

545

ص: 36

حدیث شماره :36

امام حسن علیه السلام:

خردمند به کسی که از او نصیحت می خواهد، خیانت نمی کند.

تحف العقول، ص 120

546

ص: 37

حدیث شماره :37

امام حسن علیه السلام:

با همسایه ات به نیکی همسایگی کن تا مسلمان باشی.

بحار الأنوار، ج 78، ص 112

547

ص: 38

حدیث شماره :38

امام حسن علیه السلام:

احسان آن است که تأخیری در پیش و منّتی در پس نداشته باشد .

بحار الأنوار، ج 78، ص 115

548

ص: 39

حدیث شماره :39

امام حسن علیه السلام:

بر شما باد به تفکّر، که تفکّر مایه حیات قلب شخص بصیر و کلید درِ حکمت است.

اعلام الدین، ص 297

549

ص: 40

حدیث شماره :40

امام حسن علیه السلام:

هیچ جمعیّتی در کار خود با یکدیگر مشورت نکردند مگر این که به خیر و صلاح خویش رهنمون شدند.

تحف العقول، صفحه 164

550

ص: 41

حدیث شماره :41

امام حسن علیه السلام:

ای آنان که دنبال لذات ناپایدار دنیا هستید، مغرور شدن به سایه ی ناپایدار، حماقت است.

بحارالانوار، ج 73 ص 123

551

ص: 42

حدیث شماره :42

امام حسن علیه السلام:

هر گاه شنیدی شخصی آبروی مردم را می ریزد ، بکوش تا تو را نشناسد.

بحار الأنوار ، ج 74 ، ص 198

552

ص: 43

حدیث شماره :43

امام حسن علیه السلام:

هر کس احسان های خود را برشمرد، بخشندگی خود را تباه کرده است.

بحار الأنوار، ج 74، ص 417

553

ص: 44

حدیث شماره :44

امام حسن علیه السلام:

درشگفتم ازکسی که درباره خوراکیهای خود می اندیشد اما درباره نیازمندیهای عقلی اش تأمل نمی کند (بحارالانوار، ج1 ص218)

859

ص:45

5- مجموعه احادیث تصویری حضرت امام حسین علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1397

عنوان و نام پدیدآور:مجموعه احادیث تصویری حضرت امام حسین علیه السلام/ حدیث گراف.

مشخصات نشر دیجیتالی:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1397.

مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه ، رایانه

موضوع:حدیث - هنر- عکس - امام حسین علیه السلام

حدیث شماره :1

امام حسین علیه السلام:

دوازده مهدی از ما است که نخستین آنان علی بن ابیطالب و آخرین آنها نهمین فرزند من است که امام قائم به حق است...

کمال الدین جلد 1 باب 30

42

ص: 1

حدیث شماره :2

پناه میبریم به خدا از این که خواسته یا ناخواسته مقابل امام حسین علیه السلام قرار بگیریم

خیلی مراقب قلم هامون و حرفامون در مورد شعائر حسینی باشیم!

69

ص: 2

حدیث شماره :3

امام حسین علیه السلام درروز عاشورا خطاب به لشکرظلم:

به خدا سوگند، نه دست ذلّت وخواری به شما می دهم ونه چونان بردگان می گریزم

الإرشاد:2 / 98

71

ص: 3

حدیث شماره :4

امام حسین علیه السلام خطاب به حضرت زینب سلام الله علیها:

ای خواهرم! مرا در نماز شب فراموش نکن

بحارالأنوار ج 44 ص 284

◼ ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان و یاران ایشان تسلیت باد

75

ص: 4

حدیث شماره :5

امام حسین علیه السلام:

بخشنده ترین مردم، کسی است که به آن که به او چشم امید نبسته بخشش کند

إنّ أجْوَدَ النّاسِ مَن أعطی مَن لا یَرجو

کشف الغمّة: 2/242

76

ص: 5

حدیث شماره :6

امام حسین علیه السلام:

کسی که بخواهد از راه گناه به مقصدی برسد، دیرتر به آروزیش می رسد و زودتر به آنچه می ترسد گرفتار می شود

بحارالانوار، جلد 78، صفحه 120

77

ص: 6

حدیث شماره :7

امام حسین علیه السلام:

شکرگزاری تو بر نعمت پیشین، زمینه ساز نعمت آینده است

نزهة الناظر، صفحه 80

78

ص: 7

حدیث شماره :8

ان شاءالله آخرین وصیت امام حسین علیه السلام و امام زین العابدین علیه السلام رو همیشه مد نظر داشته باشیم...

79

ص: 8

حدیث شماره :9

امام حسین علیه السلام:

قناعت، [مایه] آسودگی بدن هاست

القُنوعُ راحَةُ الأَبدانِ

نزهة الناظر، صفحه 88

84

ص: 9

حدیث شماره :10

امام حسین علیه السلام:

هر که خدا را چنان که حق عبادت اوست عبادت کند، خداوند برتر از آرزوها و بیشتر از حدّ کفایتش به او عطا فرماید

میزان الحکمه جلد7 صفحه 29

85

ص: 10

حدیث شماره :11

امام حسین علیه السلام:

بار خدایا! تو می دانی که آنچه از ما اظهار شده برای رقابت در قدرت و دستیابی به کالای دنیا نیست، بلکه هدف ما این است که نشانه های دینت را به جای خود برگردانیم.و...

88

ص: 11

حدیث شماره :12

امام حسین علیه السلام:

کار نیکی را که زود نکرده اید، به شمار نیاورید و با برآوردن حاجت ها، ستایش[دیگران ] را به دست آورید و...

کشف الغمّة، ج 2، ص 241

89

ص: 12

حدیث شماره :13

امام حسین علیه السلام:

ناتوان ترین مردم کسی است که از دعا عاجز باشد

اَعْجَزُ النّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعاءِ

موسوعه کلمات الامام الحسین علیه السلام، 781

90

ص: 13

حدیث شماره :14

امام حسین علیه السلام:

هر که خشنودی مردم را با ناخشنود کردن خدا بجوید، خداوند او را به مردم واگذارد

میزان الحکمه، جلد4، صفحه488

92

ص: 14

حدیث شماره :15

امام حسین علیه السلام:

قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که با کسی که از او بریده رابطه برقرار کند

إنّ أوْصَلَ النّاسِ مَن وَصَلَ مَن قَطَعَهُ

میزان الحکمه ج1 ص79

95

ص: 15

حدیث شماره :16

امام حسین علیه السلام:

چون پیشامد سختی بر عاقل در رسد ، غم را با دوراندیشی می رانَد و درگاه عقل را برای چاره جویی می کوبد

نزهة الناظر، صفحه 84

08

ص: 16

حدیث شماره :17

امام حسین علیه السلام:

نه عفّت و مناعت مانع روزی می شود و نه حرص زدن روزی بیشتر می آورد؛ زیرا روزی تقسیم شده

میزان الحکمه جلد3 صفحه 25

44

ص: 17

حدیث شماره :18

اگر با همسرتون دعواتون شد یادتون باشه...

امام حسین علیه السلام:

هریک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود و یکی از آن دو، رضایت دیگری را بجوید، سبقت گیرنده اهل بهشت خواهد بود

63

ص: 18

حدیث شماره :19

امام حسین علیه السلام:

هر کس دوستت دارد ، تو را [از کار زشت ]باز می دارد و هر کس دشمنت دارد، تو را [به آن ]برمی انگیزد

مَن أحَبَّکَ نَهاکَ ، ومَن أبغَضَکَ أغراکَ

بحار ج 78 ص 128

96

ص: 19

حدیث شماره :20

امام باقر علیه السلام:

اگر مردم می دانستند که چه فضیلتی در زیارت مرقد امام حسین علیه السلام است از شوق زیارت می مردند

ثواب الاعمال، ص319

98

ص: 20

حدیث شماره :21

سجده بر تربت مزار امام حسین علیه السلام و همراه داشتن تسبیح مزار مطهر ایشان...

47

ص: 21

حدیث شماره :22

امام حسین علیه السلام : همنشینی با سفلگان و افراد پست ناپسند است و همدمی گناهکاران موجب بدبینی مردم و از دست دادن اعتماد و اعتبار است.

بحارالانوار، ج75، ص 122

48

ص: 22

حدیث شماره :23

امام حسین علیه السلام در قسمتی از سخنانش در روز عاشورا فرمودند:

به خدا سوگند، نه دست ذلّت و خواری به شما می دهم و نه چونان بردگان می گریزم.

میزان الحکمه ج 1 ص336

59

ص: 23

حدیث شماره :24

ثواب زوار قبر امام حسین علیه السلام:

63

ص: 24

حدیث شماره :25

امام حسین علیه السلام:

دوچیز مردم را هلاک و بیچاره گردانده است:

یکی ترس از این که مبادا در آینده فقیر و نیازمند دیگران گردند. و دیگری فخر کردن-در مسائل مختلف-و مباهات بر دیگران است.

بحارالانوار، ج75

64

ص: 25

حدیث شماره :26

امام حسین علیه السلام _ به فرزندش علیّ اکبر علیه السلام _ :

خداوند، بهترین پاداشی را که از جانب پدری به فرزندش می دهد، به تو فرزندم عطا فرماید!

الإرشاد : ج 2 ص 82

68

ص: 26

حدیث شماره :27

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که خداوند خیر را برای او اراده کرده باشد، در قلبش محبت امام حسین علیه السلام را قرار داده، و در دلش محبت زیارت آن حضرت را می اندازد

کامل الزیارات، ص 269

77

ص: 27

حدیث شماره :28

امام حسین علیه السلام:

هرکس از روی نافرمانی و معصیتِ خداوند، کاری را انجام دهد، آنچه را آرزو دارد سریع تر از دست می دهد و به آنچه هراسناک و بیمناک می باشد مبتلا می گردد.

وسائل الشیعه، ج16، ص 153، ح3

88

ص: 28

حدیث شماره :29

امام حسین علیه السلام:

دارایی تو اگر از آن تو نباشد، تو از آن او خواهی بود.

پس به آن رحم نکن؛ زیرا که او به تو رحم نمی کند

و پیش از آنکه او تورا بخورد تو آن را بخور!

میزان الحکمه، ج11، ص170

89

ص: 29

حدیث شماره :30

امام حسین علیه السلام:

هرگز با خردمند و نابخرد مجادله مکن؛

زیرا خردمند دشمنت می دارد

و سفیه آزارت می رساند.

میزان الحکمه، ج10، ص507

93

ص: 30

حدیث شماره :31

امام حسین علیه السلام؟

قناعت مایه ی آسایش تن است.

میزان الحکمه، ج9، ص 585

97

ص: 31

حدیث شماره :32

امام حسین علیه السلام:

زنهار از کاری که از آن پوزش بخواهی؛

زیرا مؤمن نه بدی می کند و نه پوزش می خواهد

و منافق هر روز بدی می کند و پوزش می طلبد.

میزان الحکمه، ج7، ص 129

99

ص: 32

حدیث شماره :33

امام حسین علیه السلام در دعا به درگاه خداوند:

آن که تو را ندارد چه دارد؟

و آن که تو را دارد چه ندارد؟!

میزان الحکمه، ج2، ص423

07

ص: 33

حدیث شماره :34

امام حسین علیه السلام:

شکرگزاری تو بر نعمت پیشین،

زمینه ساز نعمت آینده است.

نزهة الناظر:ص80

59

ص: 34

حدیث شماره :35

امام حسین علیه السلام: کسی که برای رضایت و خوشنودی مردم، موجب خشم و غضب خداوند شود، خداوند اور به مردم وا می گذارد.

بحارالانوار، ج78، ص126

256

ص: 35

حدیث شماره :36

امام صادق علیه السلام:

عموی ما، عبّاس، دارای بینشی ژرف و ایمانی راسخ بود؛ همراه با امام حسین علیه السلام جهاد کرد و نیک آزمایش داد و به شهادت رسید.

عمدة الطّالب، ص 356

269

ص: 36

حدیث شماره :37

امام حسین علیه السلام فرمودند:

کسی در قیامت در امان نیست مگر کسی که در دنیا ترس از خدا در دل داشت

بحار الانوار، ج 44، ص 192

273

ص: 37

حدیث شماره :38

امام حسین علیه السلام فرمودند:

جز به یکی از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسی که اصالت خانوادگی داشته باشد.

تحف العقول، ص 247

277

ص: 38

حدیث شماره :39

همین نه من شده ام ریزه خوار خوان حسین

که هست عالم ایجاد، میهمان حسین

ز آفتاب قیامت نباشدش باکی

کسی که رفت دمی زیر سایبان حسین

ولادت امام حسین علیه السلام بر شما مبارک

278

ص: 39

حدیث شماره :40

به هر طرف نگری جلوه ی جمال خداست

ادب کنید که میلاد سید الشهداست

گرفته ختم رسل روی دست آینه ای

که در صحیفه ی او صورت خدا پیداست

سالروز تولد امام حسین علیه السلام بر شما مبارک

279

ص: 40

حدیث شماره :41

ای دلنواز قاری قرآن خوش آمدی

در بیت وحی با لب خندان خوش آمدی

ای العطش، ترانه ی قبل از ولادتت

مادر فدات با لب عطشان خوش آمدی

میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار مبارک باد

280

ص: 41

حدیث شماره :42

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

پنج خصلت است که در هر کس نباشد، بهره ی چندانی در او نیست: خرد، دین، ادب، حیا و اخلاق نیکو.

حیاة الامام الحسین علیه السلام، ج 1، ص 181

282

ص: 42

حدیث شماره :43

میلاد حسین شادی دلها شد

امید دل پیامبران پیدا شد

اینک بسویش برو که فردا دیر است

کز آمدنش در شفاعت وا شد

ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام مبارک باد.

283

ص: 43

حدیث شماره :44

ای حسین جان

ابر شعله ورِ هستی، میلادت بارش رحمتی است بر کویر خشکیده دل های ما

امام حسین علیه السلام

صدق و راستی عزّت است و دروغگویی ناتوانی است.

تاریخ یعقوبی، ج2، ص246

284

ص: 44

حدیث شماره :45

میلاد امام حسین علیه السلام مبارک

میلاد گل رسول و زهرا و علی است

زیرا که جهان خجسته زین نور جلی است

ما را دگر از روز جزا بیمی نیست

چون بر دل ما عشق حسین بن علی است

285

ص: 45

حدیث شماره :46

میلاد امام حسین علیه السلام مبارک

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

به یقین، شیعیان ما آنانند که دلهایشان از هر نوع فریبکاری، کینه و دشمنی پاک و سالم باشد.

بحارالانوار، ج 68، ص 156

286

ص: 46

حدیث شماره :47

میلاد امام حسین علیه السلام مبارک

امام حسین (علیه السلام) فرمودند:

اگر دین ندارید و از قیامت نمی ترسید، لااقل در دنیای خود آزاده باشید.

بحارالانوار، ج45، ص51

287

ص: 47

حدیث شماره :48

آیا می دونید حضرت علی علیه السلام در وصیت به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ، بعد از تقوای الهی به چه مطلبی سفارش فرمودند؟

078

ص: 48

حدیث شماره :49

امام حسین علیه السلام:

چنانچه باگوش خود بشنوم که شخصی مرادشنام می دهد وسپس معذرت خواهی اورا بفهمم، گذشت می نمایم

إحقاق الحقّ ج11 ص431

667

ص: 49

حدیث شماره :50

امام حسین علیه السلام:

وقتی که برادر دینی ات از تو جدا شد سخنی پشت سر اونگو مگر این که دوست داری اودر پشت سر تو آن رابگوید.

668

ص: 50

حدیث شماره :51

امام حسین علیه السلام:

از نشانه های خوش نامی و نیک بختی ، همنشینی با خردمندان است.

بحارالأنوار، ج 75، ص 119

669

ص: 51

حدیث شماره :52

امام حسین علیه السلام:

عقل، جز با پیروی از حق، کامل نمی شود.

اعلام الدین، ص 298

670

ص: 52

حدیث شماره :53

امام حسین علیه السلام:

کار نیکی را که در انجامش شتاب نکرده اید، به حساب نیاورید.

ارشاد القلوب دیلمی، ص 73

672

ص: 53

حدیث شماره :54

امام حسین علیه السلام:

حذر کن از مواردی که باید عذرخواهی کنی ، زیرا مؤمن نه کار زشتی انجام می دهد و نه به عذرخواهی می پردازد.

674

ص: 54

حدیث شماره :55

امام حسین علیه السلام:

کسی که تو را دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی دارد، از تو تعریف و تمجید می کند.

675

ص: 55

حدیث شماره :56

امام حسین علیه السلام:

هر یک از دو نفری که میان آنها نزاعی واقع شود ویکی ازآن دو رضایت دیگری رابجوید سبقت گیرنده اهل بهشت خواهدبود.

676

ص: 56

حدیث شماره :57

امام حسین علیه السلام:

اگر صد فرزند برای من متولّد شود، دوست دارم نام هر یک از آنان را جز علی نگذارم.

روضة المتقین، ج 8، ص 625

677

ص: 57

حدیث شماره :58

امام حسین علیه السلام:

اوّل سلام بعد سخن، خدایت عافیت دهد، تا کسی سلام نکند اجازه ورود (یا سخن به او) ندهید.

تحف العقول 246

679

ص: 58

حدیث شماره :59

امام حسین علیه السلام:

بدترین خصلت پادشاهان عبارت است از: 1 _ ترس در مقابل دشمنان 2 _ قساوت در مورد ضعیفان 3 _ بخل ورزیدن هنگام بخشش.

680

ص: 59

حدیث شماره :60

امام حسین ع

خدایا! من در حال بی نیازی نیازمندم ؛ پس چگونه در حال فقر نیازمند [تو] نباشم؟

بحار الأنوار ، ج 98 ، ص 225

681

ص: 60

حدیث شماره :61

امام حسین ع

خدایا! چشم بصیرت در امر آخرت روزیم فرما تا با شوق دنبال خوبیها رفته و از گناهان گریزان شوم.

موسوعة کلمات، ص 809

682

ص: 61

حدیث شماره :62

امام حسین علیه السلام:

بخشنده ترین مردم کسی است که به کسی عطا کند که امید بخشش از او ندارد.

بحارالانوار، ج44، ص 121

694

ص: 62

حدیث شماره :63

امام حسین علیه السلام:

ای فرزند آدم! تو همان روزهایی هستی که سپری می کنی. هر روزی که می گذرد، بخشی از وجود تو از دست می رود.

695

ص: 63

حدیث شماره :64

امام حسین علیه السلام:

همچون کسی عمل کن که می داند ه خاطر گناهانش مؤاخذه می شودو به خاطر نیکوکاری پاداش می یابد

بحارالانوار ج44 ص127

696

ص: 64

حدیث شماره :65

امام حسین علیه السلام:

هر کس از خدا پروا کند، خداوند تضمین کرده که او را از آنچه نمی پسندد، به آنچه می پسندد، متحول سازد.

697

ص: 65

حدیث شماره :66

امام حسین علیه السلام:

سلام هفتاد ثواب دارد. شصت ونه ثواب ازآن کسی است که سلام دهد و یکی برای آن که جواب گوید.

بحارالانوار ج75 ص120

698

ص: 66

حدیث شماره :67

امام حسین علیه السلام:

کسی که عطا و بخشش تو را بپذیرد، تو را بر بخشندگی کمک کرده است.

بحارالانوار، ج71، ص352

699

ص: 67

حدیث شماره :68

امام حسین علیه السلام:

خداوند متعال بندگان را نیافرید، مگر آنکه او را بشناسند. پس هرگاه خدا را بشناسند، او را عبادت می کنند.

700

ص: 68

حدیث شماره :69

امام حسین علیه السلام:

فرزندم! بپرهیز از ستم بر کسی که غیر از خدا یاوری در مقابل تو ندارد. (بحارالانوار، ج 75، ص 308)

701

ص: 69

حدیث شماره :70

امام حسین علیه السلام:

به نیکی نمی رسید مگر این که از آنچه دوست می دارید انفاق کنید. (نورالثقلین ج 1، ص 363)

702

ص: 70

حدیث شماره :71

امام حسین علیه السلام:

هرکس لقمه نانی را پیدا کند و پاک کرده بخورد هنوز نان به شکمش نرسیده خدا او را از آتش جهنم رها می کند.

703

ص: 71

حدیث شماره :72

امام حسین علیه السلام:

در قیامت جز کسی که در دنیا از خدا بترسد در امان نخواهد بود. (بحارالانوار 44: 192 ح 5)

704

ص: 72

حدیث شماره :73

امام حسین علیه السلام:

ای اهل لذت های ناپایدار دنیا،

فریفته شدن به سایه ناپایدار، بی خردی است.

(ارشاد القلوب ص 186)

705

ص: 73

حدیث شماره :74

امام حسین علیه السلام:

ما خاندانی هستیم که بخشش نمی کنیم مگر به اندازه معرفت اشخاص.

(موسوعة کلمات، ص 765)

706

ص: 74

حدیث شماره :75

امام حسین علیه السلام:

کسی که چشمانش قطره ای اشک برای ما بریزد، خداوند بهشت را به او عطا خواهد کرد.

(ینابیع المودة، ص 228)

707

ص: 75

حدیث شماره :76

امام حسین علیه السلام:

از غیبت بپرهیز زیرا غیبت، خورشت سگ های دوزخ است.

(تحف العقول، ص 175)

708

ص: 76

حدیث شماره :77

امام حسین علیه السلام:

گریان بودن چشم و خشیت داشتن دل ها یکی از نشانه های رحمت الهی _ برای بنده _ است.

مستدرک الوسائل، ج 11، ص 245

710

ص: 77

حدیث شماره :78

امام حسین علیه السلام:

هرکس گره ای از مشکلات مؤمنی باز کند، خداوند متعال مشکلات دنیا و آخرت او را اصلاح می نماید.

711

ص: 78

حدیث شماره :79

امام حسین علیه السلام:

برای هر دردی درمانی است و درمان گناه، طلب مغفرت و آمرزش از درگاه خداوند می باشد.

الکافی، ج2، ص439

712

ص: 79

حدیث شماره :80

امام حسین علیه السلام:

کسی درروز قیامت ازشدائد آن در امان نمی باشد، مگر آن که دردنیا ازخداوند ترس داشته باشد.

بحار الأنوار ج 44 ص 192

713

ص: 80

حدیث شماره :81

امام حسین علیه السلام:

همنشینی با اشخاص پست سبب شرّ و بد یختی خواهد گشت و همنشینی با معصیت کاران موجب شکّ و بدبینی خواهد شد.

714

ص: 81

حدیث شماره :82

امام حسین علیه السلام:

خوش اخلاقی عبادت است.

(کنزالعمال، ج13، ص151)

715

ص: 82

حدیث شماره :83

امام حسین علیه السلام:

قویترین فرد در ایجاد ارتباط کسی است که با کسی که از او بریده، رابطه برقرار کند.

(بحارالانوار، ج78، ص 121)

716

ص: 83

حدیث شماره :84

امام حسین علیه السلام:

اهل مسجد زائران خدایند و بر صاحبخانه است که به زائرش هدیه بدهد.

(الحکم الزهرا علیه السّلام/ص15)

717

ص: 84

حدیث شماره :85

امام حسین علیه السلام:

بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

(الدره الباهره ، ص24)

718

ص: 85

حدیث شماره :86

امام حسین علیه السلام:

بخیل واقعی کسی است که نام مرا بشنود ولی بر من صلوات نفرستد.

(وسائل الشیعه: 7، 204)

719

ص: 86

حدیث شماره :87