زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه (ويژه انتخابات مجلس)

مشخصات كتاب

سرشناسه: سقلاطوني، مريم، 1354 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور: پيام هاي كوتاه و زيرنويس هاي ويژه انتخابات مجلس/ به كوشش مريم سقلاطوني.

مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي ، 1390.

مشخصات ظاهري: 104 ص.

شابك: 978-964-514-213-9

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: خميني، روح الله رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ، 1279 - 1368 -- نظريه درباره انتخابات

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران ، 1318 - -- نظريه درباره انتخابات

موضوع: ايران. مجلس شوراي اسلامي - انتخابات

موضوع: انتخابات -- كلمات قصار

شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1390 8الف7س/6084 BP

رده بندي ديويي: 808/882

شماره كتابشناسي ملي: 2527893

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ديباچه

ديباچه

انتخابات، يكي از شفاف ترين و مهم ترين عرصه هاي مردم سالاري ديني در كشور است و در اين ميان، مشاركت حداكثري و رقابت آزاد، سالم و سازنده همراه با محصول انتخابات يعني انتخاب شايسته ترين افراد براي اداره امور كشور از اهداف نظام انتخاباتي كشور به شمار مي رود. بر اين اساس، بيشترين رويكرد تبليغي رسانه، تأكيد و توجه بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات است.

گفتمان هاي اقناعي كه مردم به گونه اي با آن روبه رو هستند، به طور عمده از طريق رسانه هاي جمعي و نيز ارتباطات ميان فردي در سطح كلان ارائه مي شود. گفتمان ها، محصول دوران هاي مختلف هيئت جمعي بشر هستند كه به تدريج، از محدوده اي كوچك آغاز مي شوند و با تكثير در گذر زمان به عنوان چارچوبي بر شناخت ها و ارزيابي ها و احساسات سيطره مي يابند و انواع رفتارهاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي را سامان مي دهند.

ص: 6

رسانه ملي اگر شعارها، برنامه ها و اقدامات خود را به درستي طراحي و انتخاب كند، موفقيت بيشتري در هدايت رفتار انتخاباتي شهروندان به دست خواهد آورد. رسانه مي تواند معرفي كننده ارزش هاي حاكم و عامل انتقال آن در جهت گفتمان سازي، فرهنگ سازي و رفتارسازي در جامعه باشد.

از آنجا كه يكي از اهداف مهم انقلاب اسلامي، حفظ ارزش هاي اسلامي است، توجه و تأكيد بر حفظ و تقويت گفتمان مبتني بر ارزش هاي ديني و انقلابي هميشه مورد توجه رسانه ملي بوده است. اين مجموعه نيز كه به همت جمعي از پژوهشگران مركز پژوهش هاي اسلامي آماده شده است، تلاشي است براي غنا بخشيدن به شعارهاي انتخاباتي با توجه و تأكيد بر اصول و ارزش هاي اسلامي كه اميد است دست اندركاران رسانه از آن بهره گيرند.

اداره كل پژوهش

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما

ص: 7

زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه ويژه انتخابات مجلس

اشاره

زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه ويژه انتخابات مجلس

_ مجلس و انتخابات در كلام امام خميني رحمه الله

_ مجلس و انتخابات در كلام رهبر انقلاب

_ زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه

ص: 8

ص: 9

* مجلس و انتخابات در كلام امام خميني رحمه الله

* مجلس و انتخابات در كلام امام خميني رحمه الله

وصيت من به ملت شريف آن است كه در تمام انتخابات، چه انتخاب رئيس جمهور و چه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ... در صحنه باشند.(1)

تكليف است، اين يك تكليف الهي است... براي هر فردي از افراد اين ملت تكليف است كه حفظ كند اسلام را.(2)

روز سرنوشت سازي است. مي خواهيد زمام كشور را به يك كسي بدهيد كه مؤثر در مقدرات كشور باشد.(3)

سهل انگاري نكنيد و به پاي صندوق ها برويد و با هم اجتماع كنيد و [به] كسي كه لايق براي اين مقام است، [رأي بدهيد].(4)

امروز همه بايد با هم پاي صندوق ها برويم.(5)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 21، ص 187.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 59.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 85.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 85.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 12، ص 7.

ص: 10

همه در انتخابات شركت كنند و در صحنه حاضر باشند.(1)

امروز همه مسئوليم، امروز همه بايد با هم پاي صندوق ها برويم و همه به اشخاص متعهد مسلم، [رأي بدهيم]. امروز همه قدرت دست ملت است... .(2)

اگر به تكليف خودمان عمل نكنيم، شكست خورده هستيم، خودمان را شكست داده ايم.(3)

اين يك تكليفي است براي همه ما، كه راجع به اموري كه مربوط به سرنوشت ملتمان، مربوط به اسلام است، بي تفاوت نباشيم.(4)

نگوييد كه ديگران رأي مي دهند؛ من بايد رأي بدهم، تو هم بايد رأي دهي، آن روستايي هم كه در مزرعه خودش كار مي كند، بايد رأي بدهد. تكليف است... .(5)

امروز مثل زمان سابق نيست كه بگوييد قدرت نداشتيم و نمي توانستيم، امروز مي توانيد، امروز همه قدرت دست ملت است... .(6)

مردم، كشور را از خودشان مي دانند و مي دانند كه سرنوشت كشور، با انتخابات است.(7)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 180.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 12، ص 7.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 78.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 10، ص 192.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 59.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 10، ص 192.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 253.

ص: 11

از شما ملت مبارز انتظار دارم كه با شركت همگاني خود، ياوه سرايان را رسوا كنيد.(1)

اگر در انتخابات مسامحه كنيم، مطمئن باشيم كه از راه مجلس به ما لطمه مي زنند.(2)

اگر از صحنه خارج شويم، ظلم بيشتر مي شود. پس بايد اجتماعمان را بيشتر كنيم و بيشتر در صحنه حاضر باشيم.(3)

بسياري از مهمات و مشكلات به واسطه تعيين شايسته ترين و متعهدترين شخصيت ها رفع خواهد شد.(4)

مردم، قدرت تشخيص و انتخاب كانديداي اصلح را دارند.(5)

ملت مبارز و متعهد، آراي خود را به اشخاصي دهند كه به اسلام عزيز و قانون اساسي وفادار باشند.(6)

يكي از اوصاف وكلايي كه بعد مي خواهيد تعيين كنيد، راجع به ولايت فقيه است كه معتقد و وفادار باشد.(7)

اشخاصي كه انتخاب مي كنيد، سوابقشان را مطالعه كنيد.(8)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 8، ص 223.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 198.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 180.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 21، ص 188.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 269.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 151 و 152.
8- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 9، ص 275.

ص: 12

رأي خود را به شخصي كه متعهد به اسلام وخدمت گزار به ملت و كشور و حامي مستضعفان است، بدهيد.(1)

مجلس، اشخاصي سياسي لازم دارد؛ اشخاص اقتصاددان لازم دارد؛ اشخاص مطلع بر اوضاع جهان لازم دارد.(2)

كساني كه كانديداهايي به ملت معرفي مي كنند، در نظر داشته باشند كه از مطلعين هر رشته تخصصي، چند نفري در بين كانديداهاي آنها باشد.(3)

مردم در انتخابات آزادند و هيچ فرد و يا گروه و يا دسته اي، حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند.(4)

حكومت، حكومت اسلام و مردم است و مجلس از مردم است و رأي نيز از آن مردم است و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست.(5)

مردم با علما و اشخاص مورد اعتمادشان مشورت كنند، بعد به هر كس كه خواستند رأي دهند.(6)

مجلس، مجلس اسلامي است و بايد اخلاق همه در انتخابات هم اخلاق اسلامي باشد.(7)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 164.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 204.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 232.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 233.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 179.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 284.

ص: 13

نصيحتي است به تمامي نامزدهاي مجلس كه سعي كنيد تبليغات انتخاباتي شما در چارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام انجام شود.(1)

در تبليغات انتخاباتي، از كارهايي كه با شئون اسلام منافات دارد، خودداري شود.(2)

حوزه انتخاباتي و تبليغاتي كانديداها، صلاحيت و عدم صلاحيت شخص و يا اشخاص كانديدا را تأييد و تصديق نمايد.(3)

من بسيار مايل هستم كه در تبليغات انتخاباتي، كمال آرامش در تبليغ كانديداها رعايت شود.(4)

از آقايان كانديداها و دوستان آنان انتظار دارم از هر گونه انتقاد از طرف مقابل كه موجب اختلاف و هتك حرمت باشد، خودداري نمايند.(5)

هر انتخاباتي كه در ايران مي شود، دشمنان مي گويند مردم اين دفعه نمي آيند، مردم سست و خسته شده اند.(6)

همه باهم برادروار در يك مقصد باشيد و خداوند را شاهد و ناظر بدانيد و نهضت را لكه دار نكنيد.(7)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 233.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 188.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 187.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 17، ص 83.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 268.

ص: 14

از تفرقه و كدورت احتراز كنيد كه تفرقه و تشتت، دوستان را نگران و دشمنان را كام ياب مي كند.(1)

مجلس، محلي است كه اكثريت قاطع مسائل مهم كشور، بي واسطه يا با واسطه به آن وابسته است.(2)

مي دانيد و مي دانيم كه مجلس شوراي اسلامي داراي وظايف بزرگ و ظريف مي باشد.(3)

بالاخره مجلس است كه اساس يك كشور را به صلاح مي كشد يا اساس يك كشور را رو به فساد مي برد.(4)

قوه مقننه ما، قوه اي است كه صالح است و اكثر افرادش، افراد متعهد هستند و همه شان از همين جمعيت ملت هستند.(5)

اين مجلس، ماحصل خون يك جمعيتي است كه وفادار به اسلام بودند.(6)

اين مجلس، عصاره زحمت هاي طاقت فرساي اين ملت مسلمان بوده است.(7)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 188.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 231.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 19، ص 10.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 17، ص 274.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 13، ص 14.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 13، ص 14.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 14، ص 239.

ص: 15

اين مجلس، فراهم آمده از الله اكبرهاي مردم است.(1)

امروز مجلس، خانه واقعي ملت است و دست ناپاك غرب و شرق زدگان از آن كوتاه است.(2)

نمايندگان مجلس بايد به عدالت و عطوفت با يكديگر برخورد كنند و حرمت مجلس و نظام اسلامي را مقدم دارند.(3)

اين [انتخابات] وظيفه اي است الهي، وظيفه اي است ملي، وظيفه اي است انساني.(4)

اگر مسامحه كنند در اين امر [انتخابات] اهمال كنند، نروند و رأي ندهند، مسئوليت متوجه خود آن هاست.(5)

مسئله انتخابات، يك امتحان الهي است.(6)

انتخابات مال همه مردم است، مردم سرنوشت خودشان، دست خودشان است.(7)

... امروز اختيار دست خود شماهاست و احدي حق ندارد كه تصرف بكند.(8)

انتخابات در انحصار هيچ كس نيست. انتخابات مال همه مردم است.(9)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 14، ص 240.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 273.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 215.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 253.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 12، ص 6.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 232.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 245.
8- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 284.
9- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 245.

ص: 16

مردم در دادن رأي به اشخاص واجد شرايط آزاد هستند.(1)

سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي معتقد باشند.(2)

همه مسئول سرنوشت كشور و اسلام باشند چه در نسل حاضر و چه در نسل هاي آتيه.(3)

اميدوارم كه مجلس، يك مجلس اسلامي، مجلس عبادت باشد.(4)

اميدوارم كه در اين مجلس و در مجلس هاي آتيه، مسائل، مسائل اسلامي باشد و روش، روش اخلاقي و اسلامي.(5)

اكثريت اين مجلس، اشخاص مستقل هستند كه خودشان فكر مي كنند و خودشان عمل مي كنند.(6)

مجلس بايد اسلامي باشد. مجلس بايد افكارش افكار اسلامي باشد... .(7)

شما منتخبين مجلس كه از پشتيباني جدي ملت عزيز برخورداريد، بايد با كمال قدرت در مقابل قدرت هاي


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 17، ص 103.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 11، ص 269.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 21، ص 187.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 14، ص 239.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 94.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 31.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 12، ص 256.

ص: 17

شيطاني بايستيد.(1)

بحمدالله هر چه از عمر با بركت انقلاب شكوهمند اسلامي ما مي گذرد مردم مسلمان و متعهد كشورمان به اهميت حضور آشناتر مي شوند.(2)

مردم در انتخابات آزادند و هيچ فرد و يا گروه و يا دسته اي حق تحميل فرد و يا افرادي را به مردم ندارند.(3)

مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند.(4)

همه مكلفند، در اين امر حياتي دخالت كنند.(5)

با شركت عمومي خود در انتخابات قطع اميد دشمنان جمهوري اسلامي خصوصاً دولت امريكايي ستم كار را بنماييد.(6)

مردم در صحنه حاضر باشند و تحت تأثير كسي واقع نشوند.(7)

بايد منتخبين شما اشخاصي باشند كه توجه به اسلام داشته باشند، بازيگر نباشند، به شرق و غرب توجه نداشته باشند.(8)


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 14، ص 122.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 193.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
4- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 20، ص 194.
5- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 15، ص 61.
6- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 12، ص 3.
7- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 179.
8- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 137.

ص: 18

مقدرات كشورتان را به دست كساني بدهيد كه براي كشور مفيدند... از حيث همه چيز.(1)

مردم با شركتشان در انتخابات ثابت كنند كه از اسلام روي گردان نيستند.(2)

آزاد هستيد و رضاي خدا را در نظر بگيريد و توجه به خدا داشته باشيد.(3)

با هم اجتماعي كنيد و كسي كه لايق براي مقام است انتخاب كنيد.(4)

بايد با تمام قوا جدّيت كنيد كه سرنوشت اسلام و مسلمين را به دست كسي كه لايق به اين مقام نباشد، ندهيد.(5)

از وظايف مهم شرعي و عقلي ما براي حفظ اسلام و مصالح كشور حضور در حوزه هاي انتخابيه و رأي دادن مي باشد.(6)

زن ها هم بايد در فعاليت اجتماعي و سياسي هم دوش مردها باشند؛ البته با حفظ آن چيزي كه اسلام فرموده است.(7)

آحاد ملت، سرنوشت زندگي شان در دنيا و آخرت منوط به


1- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 18، ص 205.
2- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 17، ص 83.
3- امام خميني رحمت الله عليه، صحيفه نور، ج 17، ص 95.
4- سخنراني در جمع دانشجويان شيراز. (3/10/1358)
5- سخنراني در جمع دانشجويان تهران. (9/10/1358)
6- صحيفه نور، ج 18، ص 232.
7- صحيفه نور، ج 18، ص 264.

ص: 19

اين انتخابات است.(1)

اكنون بحمدالله فضاي آزاد براي دخالت همه طبقات وجود دارد؛ هيچ عذري باقي نمانده و از گناهان بزرگ نابخشودني، مسامحه در امر مسلمين است.(2)

مي خواهند شما را بي تفاوت كنند، دست هايي الان در كار است كه از حالا مشغولند به اينكه نگذارند شما اصلاً وارد صحنه بشويد.(3)

مجلس و نمايندگان بايد مؤيد وحدت و انسجام جامعه اسلامي باشند.(4)

افرادي را انتخاب كنيد كه متعهد به اسلام شرقي و غربي نباشند؛ بر صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند.(5)

انتخاب اصلح براي مسلمين، يعني انتخاب فردي كه تعهد به اسلام و حيثيت آن داشته باشد.(6)

اگر اصلح را انتخاب كرديد، كاري اسلامي مي كنيد و اين محكي است براي خودتان كه تشخيص بدهيد انتخاب براي اسلام است يا براي صلاح خودتان.(7)


1- صحيفه نور، ج 18، ص 246.
2- صحيفه انقلاب، وصيت نامه سياسي _ الهي حضرت امام، ص 34.
3- صحيفه نور، ج 15، ص 61.
4- صحيفه نور، ج 20، ص 215.
5- صحيفه نور، ج 11، ص 284.
6- صحيفه نور، ج 18، ص 152.
7- صحيفه نور، ج 18، ص 152.

ص: 20

مجلس، در رأس همه امور است. (1)


1- صحيفه نور، ج 17، ص 112.

ص: 21

ص: 22

* مجلس و انتخابات در كلام مقام معظم رهبري

* مجلس و انتخابات در كلام مقام معظم رهبري

وظيفه آحاد عظيم ملت اين است كه در اين حادثه بسيار مهم، به طور دل سوزانه و مسئولانه شركت كنند.(1)

مردم وظيفه دارند در انتخابات شركت كنند و نامزدهاي صحيح را پيدا و آنها را انتخاب كنند.(2)

هر كسي برود رأي بدهد... اين رأي پيش خداي متعال مأجور و موجب ثواب است.(3)

شركت شما در انتخابات گوناگون سال هاي گذشته، اين كشور را بيمه كرده است.(4)

اين شركت [در انتخابات]، مي تواند روح نشاط و احساس مسئوليت را هميشه در جامعه زنده نگه دارد.(5)


1- سخنراني در جمع مردم گيلان. (11 /2/1380)
2- سخنراني در ديدار اعضاي هيئت نظارت بر انتخابات. (14/11/1374)
3- سخنراني در ديدار خانواده هاي اسرا و مفقودان. (31/2/1376)
4- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
5- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)

ص: 23

نفس اينكه اين نظام، نظام متكي بر مردم و آراي مردم است، حداكثر اهميت را دارد.(1)

انتخابات، به عنوان يك تكليف الهي است و يك تكليف وجداني و ملي است.(2)

حماسه حضور پرشور شما در انتخابات، صفحه تابناك ديگري بر انتخابات انقلاب افزوده است.(3)

در تجربه افتخارآميز انتخابات مردمي، همه ملت برنده اند.(4)

كشور ما متكي به آراي مردم است.(5)

اين حق آحاد ملت است كه بتوانند انتخاب كنند... .(6)

انتخابات در كشور ما يك حركت نمايشي نيست، پايه هاي نظام ما همين انتخابات است.(7)

يكي از پايه هاي [نظام جمهوري اسلامي]، انتخابات است.(8)

مردم سالاري ديني با شركت مردم، حضور مردم، اراده مردم، ارتباط فكري و عقلاني و عاطفي مردم با تحولات كشور صورت مي گيرد... .(9)


1- سخنراني ديدار با روحانيان اعزامي در آستانه ماه محرم الحرام. (13/2/1376)
2- سخنراني ديدار با روحانيان اعزامي در آستانه ماه محرم الحرام. (13/2/1376)
3- پيام تشكر به مناسبت برگزاري انتخابات. (19/3/1380)
4- پيام تشكر به مناسبت برگزاري انتخابات. (19/3/1380)
5- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
6- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
7- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
8- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
9- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)

ص: 24

انتخابات، سرمايه گذاري عظيم ملت ايران است.(1)

[انتخابات] مثل اين [است] كه شما سرمايه سنگين و عظيمي را در بانك مي گذاريد، بانك با آن كار مي كند و شما از سودش استفاده مي كنيد.(2)

يك رأي هم اهميت دارد.(3)

عظمت ملت ايران را حضور مردم در انتخابات نشان مي دهد، انتخابات اين است.(4)

هر چه انتخابات پرشورتر باشد، عظمت ملت ايران بيشتر در چشم مخالفان و دشمنان، ديده خواهد شد؛ دوستان شما هم در دنيا خوش حال مي شوند.(5)

بنده همواره در درجه اول در انتخابات سعيم بر اين است كه به مردم عرض كنم حضور شما در اين انتخابات مهم است.(6)

[انتخابات]، تصديق و تأييد و مستحكم كردن نظام جمهوري اسلامي است.(7)

كساني كه براي انتخابات خود را نامزد مي كنند، بدانند كه انتخابات يك وسيله اي است براي بالا بردن توان كشور، براي آبرومند كردن ملت.(8)


1- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
2- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
3- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
4- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
5- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
6- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
7- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
8- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)

ص: 25

مبادا نامزدها در اثناي فعاليت هاي انتخاباتي خودشان جوري رفتار كنند و حرفي بزنند كه دشمن را به طمع بيندازند. رقابت ها را منصفانه كنند... از جاده انصاف خارج نشوند.(1)

ميدان براي همه باز است؛ [نامزدها] بيايند در ميدان انتخابات خود را براي مردم عرضه كنند.(2)

انتخابات يكي از آن عرصه هاي بسيار حساس و تعيين كننده است.(3)

اگر در هر دوره اي ملاحظه كنيد، سعي گردانندگان تبليغات خصمانه استكبار جهاني بر اين بوده است كه حضور مردم را كم رنگ كنند؛ انگيزه مردم را كم كنند...(4)

آنچه در انتخابات بسيار مهم است، حضور عمومي مردم است؛ همه بايد در انتخابات شركت كنند؛ اين يك وظيفه ملي است.(5)

انتخابات يك فريضه است، همه بايد شركت كنند.(6)

همه بايد خود را موظف بدانند براي اينكه در انتخابات شركت كنند.(7)


1- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
2- سخنراني در اجتماع بزرگ زاثران و مجاوران حضرت علي بن موسي الرضا7. (1/1/1388)
3- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
4- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
5- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
6- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
7- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)

ص: 26

انتخابات در كشور ما در مقايسه با انتخاب هايي كه ما مي بينيم در دنيا دارد انجام مي گيرد و خبرش را داريم، جزو سالم ترين هاست؛ انتخاباتِ خوبي است.(1)

آنچه اصل است، حضور در انتخابات است؛ بايد همه در انتخابات شركت كنند؛ اين يك وظيفه عمومي است.(2)

يكي از نمونه هاي عظمت اين نظام، همين انتخابات است.(3)

سعي شود اهميت و ارزش و عظمت انتخابات محفوظ بماند؛ معلوم باشد. مردم با اميد و اعتماد به پاي صندوق ها بروند.(4)

آراي مردم دست اينها (وزارت كشور، شوراي نگهبان، ناظران و مجريان) امانت است؛ نگذارند كسي دخالت بكند؛ نفوذ بكند.(5)

در انتخابات باكرامت رفتار كنند. همه؛ چه آنهايي كه نامزد مي شوند، چه آنهايي كه طرفدار آنهايند، چه آنهايي كه مخالف با بعضي از نامزدها هستند.(6)


1- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
2- سخنان رهبر انقلاب در ديدار جمعي از پرسنل و فرماندهان نيروي هوايي ارتش. (19/11/1386)
3- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
4- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
5- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
6- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)

ص: 27

جناح هاي مختلف كشور، بداخلاقي و بدگويي و اهانت و تهمت و اين حرف ها را مطلقاً راه ندهند. اين از آن چيزهايي است كه اگر پيش بيايد، دشمن خوش حال مي شود.(1)

نگذاريد انتخابات بشود ملعبه دست بيگانگان.(2)

انتخابات مال ملت ايران است، مال جمهوري اسلامي است، مال اسلام است.(3)

بايد آمد سر صندوق رأي، به كوري چشم دشمن بايستي رأي داد.(4)

دشمن مي خواهد كه ملت انتخابات نداشته باشد.(5)

من توصيه ام به مردم در درجه اول اين است كه بيايند وارد ميدان انتخابات شوند، صندوق هاي رأي را پررونق كنند... .(6)

علاج دردهاي اين ملت و وسيله رسيدن به آرمان هاي اين ملت، شعارهاي انقلاب است؛ اينها بايد حفظ شود... .(7)

بايد كسي... را (انتخاب كنيم كه) معتقد به توانايي هاي ملي باشد، معتقد به اسلام، معتقد به انقلاب باشد و شاخص ها


1- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
3- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
4- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
5- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
6- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
7- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)

ص: 28

را قبول داشته باشد. اين آن نقطه حساس است.(1)

انتخابات را وسيله اي بكنيد براي اينكه دشمنان را نااميد بكنيد.(2)

هر وقت دشمنان اين ملت سعي كردند مردم در انتخاباتي شركت كنند و تبليغات كردند، مردم به عكس پرشورتر در انتخاب شركت كرده اند. اين دفعه هم همين جور خواهد شد به توفيق الهي.(3)

آنها [دشمنان] مي دانند كه حضور پرشور مردم در انتخابات به مردم قدرت مي دهد و آنها نيز نمي توانند نقشه هايشان را نسبت به ايران اجرا كنند. مي خواهند اين نباشد.(4)

شركت و حضور در انتخابات براي مردم، هم يك فريضه سياسي است، هم يك فريضه ديني است.(5)

من خواهش مي كنم هميشه، در همه دوران ها، انتخابات ها را وسيله اي قرار بدهيد براي قوّت ملي، براي افزايش اقتدار ملي؛ نه براي تضعيف نظام... .(6)

جنجال هايي كه بعضاً از طرف بعضي از احزاب و گروه ها و جريان هاي سياسي در اطراف انتخابات مي شود،


1- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار جمعي از اقشار مختلف مردم قم. (19/10/1386)
2- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
3- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
4- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
5- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
6- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)

ص: 29

تضعيف كننده كشور و ملت و نظام است.(1)

جناح هاي مختلف، جريان هاي مختلف، گرايش هاي مختلف، همه عواملشان را بسيج كنند و انتخابات را به عنوان يك هدف عالي مورد توجه قرار بدهند... .(2)

ملت ايران انتخابات را قدر بدانند.(3)

مردم توجه بايد داشته باشند كه تبليغات رنگين و متنوع ملاك نيست؛ وعده هاي غيرعملي ملاك نيست.(4)

انتخابات يك نمايشگاه است براي نشان دادن عزم و رشد ملي ملت ايران، استقامت ملت ايران،... و پاي بندي ملت ايران به نظام مردم سالاري ديني.(5)

هنر ملت ايران... اين است كه دقت كنند، نگاه كنند، بشناسند اصلح را... .(6)

ملت ايران بهترين را انتخاب كنند؛ بهترين از لحاظ ايمان، بهترين از لحاظ اخلاص و امانت، بهترين از لحاظ دين داري و آمادگي براي حضور در ميدان هاي انقلاب... .(7)

ملت ايران دردشناس ترين و دردمندترين نسبت به


1- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
2- سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسئولان و كارگزاران نظام. (31/6/1386)
3- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
4- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
5- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
6- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
7- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)

ص: 30

نيازهاي مردم را انتخاب كنند.(1)

وعده هاي غيرعملي دادن، وعده هاي بزرگ دادن، اينها ملاك نيست، بايد مردم توجه كنند... .(2)

سعي كنيد اين حركت زيبا و عظيم مردمي را... با همان نزاهت و طهارت و پاكيزگي كه مطلوب اسلام است، پيش ببريد.(3)

من مكرر عرض كرده ام كه مسئله انتخابات مسئله دين و خدا و اداي تكليف است.(4)

امروز هر برگه رأيي كه به صندوق ها انداخته مي شود، در حقيقت رأي به نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي است.(5)

ملت ما... همواره توانسته اند، در دنيا ركورد حضور در پاي صندوق هاي رأي را بشكنند.(6)

مردم نشان داده اند كه هر كاري ممكن بوده و مي توانسته اند براي نظام كرده اند.(7)

توقع ما اين است كه آحاد مردم، از همين ساعات اول به سمت صندوق هاي رأي بشتابيد.(8)

كسي كه در اقصي نقاط اين كشور زندگي مي كند، حق او


1- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع بزرگ مردم يزد (12/10/1386)
3- (31/2/1376).
4- (31/2/1376).
5- (31/2/1376).
6- (31/2/1376).
7- (31/2/1376).
8- (2/3/1376).

ص: 31

با كسي كه در مركز كشور زندگي مي كند، يكي است.(1)

اين [انتخابات] يك كار بزرگ است و كار شما مردم است.(2)

شوراي نگهبان طبق وظيفه قانوني خود آن كساني را كه از لحاظ معيارهاي قانوني صلاحيت دارند مشخص خواهند كرد.(3)

ملت تشنه كار مسئولان است.(4)

آن كساني كه براي نامزدي خود را آماده كرده اند، نيت خود را نيت خدايي كنند و براي خدمت بيايند.(5)

مردم بايد با چشم باز در اين صحنه مهم حاضر شوند.(6)

انتخابات در كشور ما مسابقه براي خدمت باشد نه مسابقه براي كسب قدرت.(7)

مسابقه و رقابت در اين راه، رقابت براي خدمت كردن هر چه بيشتر است.(8)

[مسئولان كشور] كار اصلي خود را رسيدگي به مشكلات مردم بدانند.(9)

[مسئولان كشور] در مسائل كشور و گشودن گره هاي


1- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
2- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
3- (11/2/1380).
4- سخنراني در ديدار با مردم قم. (19/10/1383)
5- (18/1/1378).
6- سخنراني در صحن جامع رضوي. (1/1/1384)
7- (11/2/1380).
8- (11/2/1380).
9- (11/2/1380).

ص: 32

مردم بايد جدي باشند.(1)

برادران انقلابي... با هم دوست و رفيق، با هم همكار باشند، عليه يكديگر جوسازي و فعاليت نكنند.(2)

برادران معتقد به ارزش هاي انقلاب، هر چه مي توانند فاصله بين خودشان را كم كنند.(3)

پروردگارا! آنچه صلاح اين ملت در آن است خودت اين ملت را به آن راهنمايي بفرما.(4)

در درجه اول دشمن مايل است كه انتخابات بي رونق شود. در درجه دوم ممكن است كسي را بر كسي ترجيح بدهند. (5)

مواظب باشيد كه دشمن اين عرصه [انتخابات] را در كام ها تلخ نكند.(6)

مواظب باشيد كه ايادي دشمن نتوانند خداي ناكرده اخلالي بكنند.(7)

بايد جست وجو كرد و در بين اين چند نفر به طور نسبي قادرترين [فرد] بر اداره كشور را پيدا كرد.(8)

كاري كنيد كه مردم بتوانند با رأي بالايي، يك شخص لايق و مدير و متعبد و متدين و مجرب در امور اداره


1- (11/2/1380).
2- سخنراني در اجتماع بزرگ مردم اراك. (24/8/1379)
3- سخنراني در اجتماع بزرگ مردم اراك. (24/8/1379)
4- (31/2/1376).
5- سخنراني در جمع مردم گيلان. (11/2/1380)
6- (31/2/1376).
7- (31/2/1376).
8- سخنراني در ديدار با روحانيون اعزامي ماه محرم الحرام. (13/2/1376)

ص: 33

كشور انتخاب بكنند.(1)

در اين تجربه هم مردم ان شاءالله آنچه را كه به صلاح دين و دنياي آنهاست همان را پيش خواهند برد.(2)

همه منتظرند كه بتوانند به آن كسي كه مورد علاقه شان است و به تشخيص آنها اصلح است، رأي بدهند.(3)

همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخابات اصلح هم يك تكليف الهي است.(4)

بين خودتان و خدا دليل و حجتي فراهم بكنيد بعد با خيال راحت برويد و رأي بدهيد.(5)

آرزو مي كنم كه خداي متعال دل هاي ما را به سمت نامزد اصلح هدايت كند.(6)

همواره مجلس محترم بايد همچون چشمي تيزبين و مغزي مصلحت انديش و سرانگشتي گره گشا عمل كند.(7)

همه گفته ها و مصوّبه ها و نطق ها در مجلس، بايد در جهت هم دلي بيشتر ملت باشد.(8)

وكيل آينده مجلس بايد دنبال راه امام و در خط او


1- سخنراني در ديدار با روحانيون اعزامي ماه محرم الحرام. (13/2/1376)
2- سخنراني در ديدار با خانواده هاي سرداران شهيد استان تهران. (17/2/1376)
3- (31/2/1376).
4- (31/2/1376).
5- (31/2/1376).
6- (31/2/1376).
7- سخنراني در ديدار با نمايندگان مجلس. (11/3/1375)
8- سخنراني در ديدار با نمايندگان مجلس. (11/3/1375)

ص: 34

باشد.(1)

نمايندگان مجلس، بايد به گونه اي عمل كنند كه از عملكرد آنان، همان شعارهايي كه مردم براي آنها رأي دادند، تداعي شود.(2)

نماينده مجلس دايماً بايد خود را نماينده مردم بداند؛ درست مثل يك كسي كه او را وكيل كرده اند؛ يعني اصلاً حيثيت او، حيثيت وكالت است.(3)

مسئله انتخابات، مسئله سپردن سرنوشت بخش عمده امكانات كشور به يك نفر و يك مجموعه است.(4)

من از همه ملت ايران تقاضا مي كنم كه با روشن بيني و هوشمندي و تيز بيني خود، به اين مسئله به صورت يك مسئله ملي و تاريخي نگاه كنند.(5)

همه با همت اما با حسن خلق و روشن بيني و اميد و روي خوش و دل خوشي با اين قضيه (انتخابات) مواجه شوند.(6)

ملت [در اين انتخابات] احساس مي كند كه آينده امور اجرايي كشور در دستان اوست.(7)

انگيزه مردم براي شركت در انتخابات، برخاسته از دين،


1- (2/12/1374).
2- (7/3/1385).
3- (8/3/1374).
4- سخنراني در جمع مردم گيلان. (11/2/1380)
5- پيام نوروزي سال 76. (1/1/1376)
6- پيام نوروزي سال 76. (1/1/1376)
7- سخنراني در ديدار با خانواده معظم اسراء و مفقودين. (31/2/1376)

ص: 35

احساس مسئوليت و احساس تكليف ملي و ديني است.(1)

انتخابات، آن نقطه اساسي وصل افكار و آراي مردم به بدنه نظام اجرايي است.(2)

رأي مردم، مسئله مهم و محترمي است كه ملاك امور قرار مي گيرد و همه بايد تابع و تسليم آن باشند.(3)

در همه چيز مشاركت عمومي مهم است و اين [انتخابات] از جمله كليدي ترين است.(4)

حضور مردم در صحنه هاي گوناگون، شكننده ترين سلاحي است كه ملت ايران دارد.(5)

اولين اثر انتخابات اين است كه نشان دهنده حيات و خودآگاهي يك ملت است.(6)

انتخابات، يك نشانه است. انتخابات يك مقطع از مقاطع حضور مردم است.(7)

امروز شركت در انتخابات بسيار مهم است و شركت در آن، به مصالح اساسي ملت و كشور ارتباط پيدا مي كند.(8)

جمع شدن آراي زياد، در اصل انتخابات مهم است.(9)

همچنان كه شركت در انتخابات يك وظيفه است،


1- (12/5/1384).
2- سخنراني در ديدار با وزيران وزارت كشور. (27/9/1370)
3- پيام به نمايندگان مجلس. (26/2/1371)
4- (1/1/1384).
5- سخنراني در ديدار با فرماندهان ارتش. (27/10/1376)
6- سخنراني در ديدار اقشار مختلف مردم. (22/9/1385)
7- سخنراني در ديدار اقشار مختلف مردم. (22/9/1385)
8- سخنراني در خطبه هاي نماز عيد فطر. (2/8/1385)
9- سخنراني در ديدار با خانواده اسرا و مفقودين. (31/2/1376)

ص: 36

گزينش خوب و آگاهانه هم يك وظيفه است.(1)

يكبار ديگر ياوه هاي دشمنان اين مرز و بوم را باطل سازيد.(2)

همه بايد به گونه اي عمل كنند كه اين انتخابات، به وسيله اي براي افزايش اقتدار ملي و مايه عزت روز افزون ملت تبديل شود.(3)

انسان هاي مؤمن، انسان هايي از طبقات متوسط مردم، بدون وابستگي هاي اشرافي و وابستگي هاي ناسالم سياسي [هستند].(4)

چنانچه افرادي را نمي شناسند، از راهنمايي انسان هاي مؤمن و مطمئني استفاده كنند كه معرفي آنها براي انسان، حجت شرعي باشد.(5)

اگر ارزش هاي انقلابي فراموش شد، هيچ قدرتي نمي تواند اين ملت را بسازد و نجات دهد.(6)

تبليغات منطقي و معقول و با استدلال اشكالي ندارد، ليكن نبايد فضا را خراب و مكدّر كرد.(7)

انتخابات بايد به معناي واقعي كلمه، نمايشگر رأي


1- سخنراني در ديدار با روحانيون مبلغ. (13/2/1376)
2- (19/3/1380).
3- سخنراني در ديدار با مسئولان. (31/6/1386)
4- سخنراني در ديدار با نمايندگان. (29/3/1375)
5- (22/9/1385).
6- سخنراني در خطبه هاي نماز جمعه. (20/11/1374)
7- (31/2/1376).

ص: 37

مردم باشد.(1)

در هيچ كشوري در دنيا، شما پارلماني به قوّت و استقلال مجلس شوراي اسلامي ما پيدا نمي كنيد.(2)

مجلس، والاترين و رفيع ترين بخش از مجموعه هاي قانون اين نظام است و جايگاه ملت مي باشد.(3)

مجلس، چراغ دولت و ملت را به دست دارد.(4)

مجلس، پايگاه اساسي نظام و مردم و مظهر اراده ملي است.(5)

مجلس شوراي اسلامي، جايي است كه اميد ملت ما به آن نقطه است.

امروز مجلس، مجلس اين مردم است و نمايندگان، حقيقتاً نمايندگان مردمند.(6)

نمايندگي در مجلس، حضور در عرصه خدمت گزاري به مردم است.(7)

اين مجلس شوراي اسلامي شما، با چنين نمايندگاني و چنين تركيبي، حقيقتاً براي هر كشور و ملتي مايه


1- سخنراني در ديدار با وزيران وزارت كشور. (27/9/1370)
2- خطبه هاي نماز جمعه. (10/1/1369)
3- سخنراني در ديدار با گروهي از آزادگان، نمايندگان مجلس و... . (2/8/1369)
4- سخنراني در ديدار با نمايندگان مجلس. (7/3/1385)
5- سخنراني در ديدار با نمايندگان مجلس. (7/3/1385)
6- (29/3/1375).
7- خرداد 1383 _ 1384.

ص: 38

افتخار است.(1)

كوچك ترين غفلت در انتخاب مسير عمومي انقلاب، خسارت هاي جبران ناپذيري در پي خواهد داشت.(2)

بعضي صالحند، بعضي صالح ترند؛ بگرديد آن صالح تر را شناسايي [كنيد] و به او رأي بدهيد.(3)

از همه كساني كه نسبت به نامزدهاي مختلف علاقه مندي هايي دارند، درخواست مي كنم كه اين علاقه مندي خودتان را از راه تخريب ديگران، اهانت به ديگران،... نشان ندهيد.(4)

از نامزد مورد علاقه خودتان تمجيد كنيد، تعريف كنيد؛ اما ديگران را تخريب نكنيد. اين علامت بدي است.(5)

آنچه در مورد انتخابات بايد به ياد مردم عزيز ما باشد، آماده شدن براي حضور همه جانبه و گسترده در انتخابات و مراعات كردن رفتارهاي انتخاباتي و ... است.(6)

از بداخلاقي هاي انتخاباتي بايد به شدت پرهيز كنند؛ بدگويي كردن، اهانت كردن، تهمت زدن، براي عزيز


1- سخنراني در ديدار با مسئولان نهضت سوادآموزي. (4/7/1369)
2- (9/3/1372).
3- (31/2/1376).
4- (31/2/1376).
5- (31/2/1376).
6- (31/2/1376)، با اندكي تلخيص.

ص: 39

كردن خود و يا نامزد موردنظر خود، ديگران را... اينها روش هاي اسلامي نيست... .(1)

رقابت بايد باشد؛ رقابت مثبت و پرشور، اما با رعايت موازين اخلاقي.(2)

مردم هميشه طرفدار نمايندگاني باايمان، خدمت گزار، عدالت خواه، امين و تلاش گر در راه عزت و استقلال كشورند.(3)

مردم به كسي رأي مي دهند كه بدانند در مقابل امريكا خواهد ايستاد.(4)

دنبال آدم هاي مؤمن، شجاع و انقلابي و كساني كه بتوانند قدرت اين ملت را حفظ كنند، باشيد.(5)

سوء استفاده نشود، از بيت المال خرج نشود، بدگويي و اهانت يكديگر نكنند.(6)

مردم ببينند واقعاً چه كسي با معيارهاي الهي و انقلابي مناسبت تر و به آن نزديك تر است، او را انتخاب كنند.(7)

مشروعيت مجلس، به رعايت احكام الهي است.(8)

مجلس انقلاب در همه حال بايد منادي شعارهاي


1- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم ابركن. (15/1/1386)
2- سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار مردم ابركن. (15/1/1386)
3- (پيام ده ماده اي خطاب به نمايندگان دوره هفتم _ خرداد 1383 _ 1384).
4- سخنراني در ديدار با خانواده هاي شهيد. (17/2/1376)
5- سخنراني در خطبه هاي نماز عيد فطر. (1/12/1374)
6- (20/11/1374).
7- سخنراني در ديدار اعضاي هيئت نظارت. (14/11/1374)
8- افتتاحيه مجلس (ارديبهشت 1373، دوره ششم).

ص: 40

اصولي انقلاب و پاسدار راه و خط ترسيم شده معمار انقلاب باشد.(1)

هم دلي و وحدت در ميان مسئولان، يك اصل است كه بايد براي آن سرمايه گذاري و گذشت كرد.(2)

مسئولان و نمايندگان، بايد با استعانت از خداوند و حفظ تقوا، مراقب باشند تا گرفتار وسوسه ها و اغراض دنيوي نشوند.(3)

نمايندگان در مجلس وظيفه سنگيني در مواجهه با تهديدات و تضعيفات خارجي دارند.(4)

دشمنان نظام اسلامي، همواره يك مجلس بي نقص را خواسته اند؛ مجلسي كه تأثيري نداشته باشد يا تأثير منفي داشته باشد.(5)

مبادا خداي ناكرده نماينده اي با فرود آوردن سر در مقابل كساني كه دلشان با اين نظام همراه نيست، عظمت و عزّت ملت را خدشه دار كند.

اين مجلس براي ملت سنگر است، اما سنگري در مقابل دشمنان، در مقابل امريكا و ضد انقلاب.(6)

هرچه اين مجلس قوي تر، معتبرتر، پايدارتر،


1- افتتاحيه مجلس (ارديبهشت 1373، دوره ششم).
2- سخنراني در ديدار با نمايندگان مجلس. (24/3/1368، دوره سوم)
3- (7/3/1385).
4- در ديدار با نمايندگان دوره هفتم.
5- (27/3/1383).
6- (2/8/1369).

ص: 41

بصيرتر و بيناتر باشد، آينده كشور بيشتر تضمين شده است.(1)

مجلس در نظام ما، محور بسياري از تصميم گيري ها، قانون گذاري ها و برنامه ريزي ها است.(2)

نكته اساسي در كار مجلس، پاسخ گويي است. كار شما در زمينه پاسخ گويي دو بُعد دارد، هم بايد پاسخ بدهيد، هم بايد پاسخ بخواهيد.

در بين آنها (نامزدها) بگرديد و بهترين را پيدا كنيد.(3)

بوق هاي بيگانه، همه سعي خودشان را مي كنند تا شايد بتوانند انتخابات را كم رونق كنند.(4)

ملت ايران شركت در انتخابات را يك فريضه و عمل واجب بداند.(5)

مردم را وادار كنيد در انتخابات شركت كنند.(6)

ملت ما... حضورشان در پاي صندوق ها و نشان دادن مردم سالاري در اين كشور، تقريباً از همه كشورهاي غربي و كشورهاي لائيك بيشتر بوده است.(7)

انتخابات، جلوه اي از اعتصام ملت ايران به حبل الله بود.(8)

اصلح يعني چه كسي؟ ... يعني كسي كه براي ريشه كني


1- خطبه هاي نماز عيد فطر. (2/8/1385)
2- (7/3/1385).
3- (13/2/1376).
4- (18/3/1380).
5- روز قدس 1370.
6- (132/2/1376).
7- (18/3/1380).
8- (12/5/1384).

ص: 42

فقر و فساد عزم جدي داشته باشد؛ يعني كسي كه به حال قشرهاي محروم و مستضعف دل بسوزاند.(1)

اصلح كسي است كه به فكر معيشت مردم، دين مردم، فرهنگ مردم و دنيا و آخرت مردم باشد.

اصلح كسي است كه بتواند اين بارِ عظيم را بر دوش بگيرد؛ هر كسي نمي تواند اين بار را بر دوش بگيرد؛ نشاط و حوصله و همت و قدرتِ لازم و هوشمندي لازم دارد.(2)

البته ملت بايد تلاش خود را بكنند؛ بايد زحمت بكشند و دنبال اصلح بگردند.(3)

مسئله، مسئله دين و خدا و اداي تكليف است. همچنان كه اصل انتخابات يك تكليف الهي است، انتخابِ اصلح هم يك تكليف الهي است.(4)


1- سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ مردم جيرفت. (17/2/1384)
2- سخنراني رهبر معظم انقلاب اسلامي در اجتماع بزرگ مردم جيرفت. (17/2/1384)
3- از پيام هاي مقام معظم رهبري در ديدار با خانواده هاي معظم اسرا و مفقودين. (31/2/1372)
4- از پيام هاي مقام معظم رهبري در ديدار با خانواده هاي معظم اسرا و مفقودين. (31/2/1372)

ص: 43

ص: 44

* پيام هاي كوتاه و زيرنويس

* پيام هاي كوتاه و زيرنويس

شركت در انتخابات حساس و سرنوشت ساز مجلس شوراي اسلامي، وظيفه ملّي و شرعي همه مردم فهيم و باايمان ايران اسلامي است.

رعايت اخلاق انتخاباتي و اصول انساني و اسلامي در حين رقابت، فضاي انتخابات را دلپذير و پرشور مي كند.

مجلس شوراي اسلامي، نماد جمهوريت نظام اسلامي ما و سنگر ملّت ايران در برابر مستكبران و چپاولگران است.

حضور گسترده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي؛ تجلّي هم بستگي و وحدت ملّي مردم ايران اسلامي است.

ص: 45

شركت فعّالانه و آگاهانه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخاب نمايندگان دل سوز و بابصيرت، نويدبخش رسيدن كشور به پيشرفتي در خور شايستگي هاي مردم نمونه ايران اسلامي است.

اخلاق مداري و رعايت حقّ ديگران، در شرايط حساسي همچون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، از هر زمان ديگري لازم تر است.

شركت آگاهانه و فعّالانه مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ضامن انتخاب صحيح نخبگان فرهنگي، سياسي و اجتماعي از سوي ملّت بصير و شريف ايران اسلامي است.

شركت گسترده و آگاهانه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي نمايش و جلوه همبستگي، اتحاد و اقتدار ملي ماست.

مجلس شوراي اسلامي، آيينه سلايق، علايق، و آرمان هاي ملّت سربلند و عزّت مند ايران اسلامي است.

اخلاق مداري و رعايت اخلاق انتخاباتي از سوي نامزدها، يكي از مهم ترين شروط انتخاب كانديداهاست.

شركت چشم گير مردم بابصيرت و مؤمن ايران در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، تجديد عهد مجدّد

ص: 46

ملّت با آرمان هاي انقلاب، امام راحل رحمه الله و شهيدان والامقام انقلاب اسلامي است.

انتخابات باشكوه مجلس شوراي اسلامي، نمايان گر قدرت مردمي نظام وتجلّي گاه اراده مؤثّر و بصيرانه مردم آگاه و هميشه در صحنه ايران اسلامي، اين طلايه داران مدنيت و تمدّن كمال بخش اسلام در دنياي امروز است.

انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مجالي براي تمرين اتّحاد و هم دلي و هم بستگي ملّي، و گذشتن از خواسته ها و سلايق شخصي به نفع آرمان هاي ملّي و جمعي است.

مجلس شوراي اسلامي، تجلّي رأي و خواست و اراده مؤثر ملت سربلند ايران اسلامي در اداره اين ميهن بزرگ و سرافراز است.

شركت آگاهانه و آزادانه مردم در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نتيجه دلپذير مبارزات صد و پنجاه ساله مردم آزادي خواه و عدالت جوي ايران اسلامي براي تحقّق اجراي قانون، استيفاي حقوق ملت و اجراي شريعت الهي است.

انتخابات، لازم ترين ركن مردم سالاري ديني است.

انتخابات، شكوه اقتدار مردم در چشم انداز انقلاب است.

انتخابات، اظهار عشق است به حق خود.

انتخابات، بيمه نامه كشور در مقابل استعمار.

انتخابات، پرواز از اسارت و بردگي به آزادگي.

ص: 47

شبنم رأي تو طراوت بخش گل استقلال و آزادي است.

رأي تو، بهاي آزادي است.

انتخابات، شكستن بت هاست.

مجلس، مظهر اراده ملي است.

حضور در پاي صندوق هاي رأي نشان مردم سالاري ديني است.

انتخاب درست، يعني در نظر گرفتن رضاي خدا.

تبليغات سالم، يعني توسعه تفاهم اجتماعي و ايجاد امنيت رواني در جامعه.

تبليغات سالم، يعني جهت دهي فكري و فرهنگي.

تبليغات سالم، يعني ارتقاي اخلاق و معنويت.

تبليغات سالم، يعني زمينه سازي گفت وگو.

تبليغات سالم، يعني مصونيت بخشيدن به ذهن جامعه در برابر تهاجم مخرب بيگانگان.

تبليغات سالم، يعني آگاه سازي مردم درباره مقوله هاي حساس.

تبليغات سالم، يعني حركت در چارچوب تعاليم و اخلاق عاليه اسلام.

تبليغات سالم، يعني پرهيز از كارهايي كه ناظر شئونات اسلامي است.

تبليغات سالم، يعني پرهيز از هرگونه انتقادي كه موجب هتك حرمت و ايجاد اختلاف مي شود.

ص: 48

رقابت سالم، يعني نفي دشمن سازي موهوم.

رقابت سالم، يعني ارائه برنامه.

رقابت سالم، يعني حفظ و تقويت هم گرايي و هم دلي و محبت و وحدت.

رقابت سالم، يعني احتراز از تفرقه و كدورت.

رقابت سالم، يعني احترام به حقوق ديگران.

انتخاب اصلح، يعني ورود شايستگان به نظام سياسي.

انتخابات، يعني احترام به آرا و افكار مردم.

انتخابات، يعني گزار از تصميم گيري شخصي و فردي به جمعي.

انتخابات، يعني زمينه سازي براي مشاركت عمومي در مسائل مختلف.

انتخابات زمينه اي براي ترويج تفكر اسلامي است.

حضور در انتخابات، يك تكليف الهي براي حفظ اسلام است.

انتخابات، يعني واگذاري سرنوشت به كساني كه مؤثر در مقدرات كشور هستند.

عمل نكردن به تكليف، موجب شكست است.

انتخابات، يعني تعيين سرنوشت كشور.

حضور در انتخابات، يعني رسوايي ياوه سرايان.

خروج از صحنه انتخابات، كمك به اشاعه ظلم است.

رعايت اخلاق اسلامي مقدمه مجلس اسلامي است.

ص: 49

حضور در انتخابات، يعني پاي بندي به آرمان ها و ارزش هاي اسلامي.

مجلس شوراي اسلامي؛ عصاره زحمت هاي طاقت فرساي ملت است.

مجلس شوراي اسلامي؛ ماحصل خون يك جمعيت وفادار به اسلام است.

حضور در انتخابات، يعني قطع اميد دشمنان.

حضور در انتخابات، يعني بيمه كردن كشور.

شركت در انتخابات، يعني زنده نگه داشتن روح نشاط و احساس مسئوليت در جامعه.

انتخابات، وسيله اي است براي افزايش اقتدار ملي.

انتخاب اصلح، يعني انتخاب بر اساس شعور.

انتخابات، درخشنده ترين نماد مردم سالاري ديني است.

انتخاب افراد صالح، يعني تأمين آسايش فردا.

انتخابات، كوبنده استعمارگران و طاغوت ها.

انتخابات، يعني شكستن قفس ذلت و پرواز به سوي عزت.

انتخابات، يعني تعهد عملي به نظام اسلامي.

مجلس شوراي اسلامي، يعني تحقق عيني يكي از بزرگ ترين آموزه هاي اسلام يعني «وامرهم شورا بينهم».

انتخابات، نقطه عزيمت دگرگوني هاي سياسي و تغييرات در رفتار سياسي شهروندان و نخبگان سياسي است.

ص: 50

انتخابات، يعني فراهم شدن زمينه انتقال مطالبات و خواسته ها.

رقابت سالم، يعني تحمل رقيب و امكان سازي زمينه پذيرش رأي اكثريت.

انتخابات يعني، اميدواري به تقويت و نهادينه شدن تحرك سياسي.

انتخابات يعني، تقويت حس استقلال و هويت سياسي داشتن.

انتخابات يعني، قانون گرايي، هم دلي و همكاري براي پيشرفت كشور.

انتخابات يعني، صاحب حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.

انتخابات يعني، احترام به رأي اكثريت در امور اجرايي.

اخلاق، ركن انسانيت و مسلماني ماست. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، هم خداوند و هم مردم، ديده بان اخلاق مداري نامزدها هستند.

به وجود آمدن روحيه هم دلي، اتّحاد و هم بستگي ملّي، جز در سايه مشاركت فراگير مردم باايمان ايران اسلامي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي امكان پذير نيست.

شركت مردم آگاه و بصير ايران اسلامي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، نمود هم بستگي ملّي و ضامن انتخاب نمايندگاني صديق و متعهد براي احقاق حقوق

ص: 51

ملّت، گسترش عدالت و استكبارستيزي در سطح جهان است.

اخلاق مداري و پرهيز از دروغ و تهمت و حسادت، لازمه برگزاري انتخاباتي سالم، و نشانه بلوغ فكري و سياسي نامزدهاي انتخاباتي و مردم است.

مشاركت آگاهانه و گسترده مردم در انتخابات، نشانه رشد سياسي و حساسيت ملّت باايمان ايران درباره انتخاب نمايندگاني كوشا، پويا و پي گير معضلات و مشكلات جامعه است.

با شركت آگاهانه و فراگير در انتخابات، اتّحاد، هم بستگي و هم دلي ملّي خود را به دشمنان قسم خورده ملّت ايران نشان مي دهيم.

مشاركت گسترده مردم در انتخابات، نمود مردم سالاري ديني و ضامن حضور قدرتمندانه نمايندگان ملّت شريف ايران در عرصه پي گيري مشكلات مردم، رفع محروميت، گسترش عدالت، و تقويت نظارت مردمي بر مسئولان است.

شركت در انتخابات، تجديد بيعت با مقام عظماي ولايت و ضامن امتداد حركت پويا در راه آرمان هاي انقلاب، امام راحل رحمه الله و شهيدان است.

مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، پاس داشت مجلس به عنوان بزرگ ترين دستاورد

ص: 52

مردم سالارانه نظام مقدّس جمهوري اسلامي در جهت حكومت مردم بر مردم و نظارت ملّت بر مسئولان است.

رعايت اخلاق و منش اسلامي و انساني توسط نامزدها در رقابت هاي انتخاباتي، نشان دهنده فرهنگ والا و متعالي مردم باايمان ايران اسلامي است.

مشاركت گسترده در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، بزرگداشت قانون گذاري مردمي و ديني، و تقويت خانه ملّت است.

اخلاق مداري و دوري از روش هاي ناپسند در خلال تبليغات و رقابت هاي انتخابات، تضمين كننده سلامت انتخابات و نشانه بلوغ فكري و سياسي مردم فهيم و باايمان ايران اسلامي است.

حضور در انتخابات، نشانه هم بستگي، هم دلي، و وحدت ملّت ايران و ضامن اقتدار و سربلندي نظام و ميهن عزيزمان در عرصه جهان است.

انتظار مردم از نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي، وجدان كاري، تعهد ملي و ديني، تقوا و ولايت پذيري، و پي گيري مطالبات قانوني مردم از مسئولان اجرايي كشور است.

مردم باايمان ايران اسلامي با مشاركت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي و انتخاب نمايندگان

ص: 53

قانوني شان، آنان را براي پي گيري مشكلات و نظارت بر مسئولان برمي گزينند.

انتخاب آگاهانه، انتخاب گام هايي آرماني و هدف مند است در نهايت دقت، تدبير و تفكر صحيح.

انتخابات در سايه خداباوري و اخلاق محوري، همان انتخابات سالم است.

انتخابات، هويت، روح و معنايش را در تعهد خالصانه ملت در برابر نظام جمهوري اسلامي باز مي يابد.

انتخاب اصلح، فراگيرترين و آسان ترين راه تحقق حاكميت مردم است.

اجراي انتخابات، اجراي يك فعل سياسي براي اقامه حق حاكميت است.

اخلاقي كردن و اخلاقي بودن انتخابات، به عنوان شيوه قانوني اداره كشور، راه رسيدن به مطلوب ها را هموار مي كند.

رأي ملت ايران، رأي حضور در ميدان تعهدات است.

برگ برگ رأي ما، مُهري است كه طومار اميد دشمن را باطل مي كند.

همه با هم به انگيزه برگزاري انتخاباتي سالم و اخلاقي و اصولي و گزينش فرد اصلح، كشور را در برابر آفت ها، آسيب ها و خطرها بيمه مي كنيم.

اين بار نيز حضور تابناك و درخشان ملت مؤمن،

ص: 54

معتقد و مقتدر ايران اسلامي بر تارك زرين سرزمينمان خواهد درخشيد.

بياييم با حضور در پاي صندوق هاي رأي، تلخ ترين اندوه و غم بارترين خاطره را در ذهن دشمن يادآور شويم.

انتخابات، مهم ترين نمود مشاركت سياسي و نيز نقش آفريني مردم در تعيين سرنوشت جامعه اسلامي است.

انتخابات را دست كم نگيريم، قرار است بهترين و شايسته ترين افراد، انتخاب شوند.

انتخابات، سند انقلاب و سند انقلاب در دست مردم است.

ما كسي را برمي گزينيم كه پيام آور انديشه هاي زلال اسلام باشد. كسي كه پيرو ولايت باشد.

ما بهترين ها را انتخاب مي كنيم.

با گزينش بهترين ها، بر بي عدالتي ها، تفرقه ها، فقر و جنگ و نابرابري، طغيان و عنادورزي ها و تهديد و ناامني ها خط بطلان مي كشيم.

مهم ترين معيارها و ضوابط نامزدهاي اصلح عبارتند از: آرمان گرايي و تحكيم مباني ديني نظام، كارآمدي، عدالت خواهي و اصلاح گري انقلابي.

اگر مي خواهيم به آرزوهايمان جامه عمل بپوشانيم، در انتخابمان دقت كنيم.

ص: 55

به يقين، شاهدان عيني انتخابات، اين بار هم انگشت به دهان خواهند بود.

وحدت و هم دلي اين ملت و دولت ولايت مدار است كه حركت دشمن را به سوي بن بست ها ترسيم، تبيين و هدايت مي كند.

اين بار هم، همگامي همراهان هميشه هم دل انقلاب را با فرياد «استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» در پاي صندوق هاي رأي شاهد خواهيم بود.

انتخاب نمايندگان شايسته و اصلح، ميوه اي است شيرين از شجره پربار و ثمربخش انقلاب.

نماد غيرت و شرافت و حميت و شجاعت ملي، حضور در صحنه الهي انتخابات است.

بياييم با تلاش در اين امتحان، بالاترين نمره را در پرونده تعهدات ديني و ملي خويش ثبت كنيم.

ما _ مردم سرزمين شهادت _ اصالت فرهنگ خويش را در پاي صندوق هاي رأي به همگان اثبات مي كنيم.

آن انتظار خالصانه كه مي گويند، همين حضور در صحنه انتخابات است.

همه با هم بر آنيم تا با حضور در پاي صندوق هاي رأي، عصر انتظار را زيباتر معنا كنيم.

رأي من، رأي تو، رأي ماست و رأي ما، اداي تكليف الهي.

ص: 56

از تأثير حتي يك رأي در سرنوشت خويش غافل نباشيم.

در حركت عظيم ملت ايران، نسل جوان پيشرو بود؛ در انتخابات هم نسل جوان بايد پيشرو و پيش قدم باشد.

تا شما جوانان در صحنه ها حضور داريد، تهديدهاي دشمن عملي نخواهد شد.

بياييد براي انتخابات سالم و ثمربخش، بسيج مردمي تشكيل دهيم.

شما جوانان بايد همواره در صحنه باشيد. بايد نشان بدهيد كه جمهوري اسلامي به بركت وجودتان آسيب ناپذير است.

شعار «مرگ بر استكبار» شما ملت ايران، با حضور در ميدان انتخابات لباس عمل مي پوشد.

با انتخاب اصلح، فرداي بهتر را براي ايران اسلامي رقم خواهيم زد.

وجدان ملت ايران هميشه بيدار است. آنان كه براي وجدان هاي بيدار لالايي مي خوانند، به بيهوده خواني متهمند.

در هنگامه جشن حضور، جز كوردلان جاهل متأثر از تبليغات منفي دشمن، كسي در خانه نمي نشيند.

عزم، غرور و غيرتمندي ملت عزيز ايران، اين بار نيز جسارت پوشالي دشمن زبون و نابكار را نابود مي كند.

ص: 57

وقتي بهترين و برترين ها برگزيده شوند، زيباترين جلوه و حضور يك ملت پاي صندوق هاي رأي معنا خواهد شد.

انتخابات سالم، يعني انتخاباتي منطبق بر موازين و اصول اسلامي.

شركت در انتخابات، نشان دهنده عزم و اراده ملتي است كه منافع ملي را بر خواسته هاي گروهي ترجيح مي دهد.

ما اخلاص در عمل و پاي بندي به تعهدات را به پاي صندوق هاي رأي مي كشانيم.

شركت در انتخابات، يعني ما حافظ حريم قانوني اركان نظام كشور خود و مقيد به فرمان برداري از ولايت فقيه هستيم.

ما ملت هميشه سرافراز ايران به همراه جوانان سربلند مؤمن و كارآمد، اين بار هم در انتخابات شركت خواهيم كرد.

با شركت در انتخابات بر همه بدانديشي هايي كه استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي را هدف گرفته، چيره خواهيم شد.

شما جوانان به عنوان يك قشر آگاه و فهيم و هوشيار، به عنوان يك مجموعه روشن فكر و انديشمند روند انتخابات را به سمتي كه رضاي خدا در آن است، هدايت مي كنيد.

ص: 58

انتخابات در همه برهه ها، تكليفي الهي بوده و هست پس با حضور در ميدان انتخابات، به تكليف الهي عمل مي كنيم و براي خدا رأي مي دهيم.

انرژي انتخابات را ايمان، اصالت و رسالت ملت تأمين مي كند.

پي آمدهاي حضور مردم در انتخابات، بطلان همه تلاش ها، توطئه ها، ترفندها، تزويرها و تبليغات دشمن است.

ما اين بار هم مجهز به ايمان و اخلاص، مهياي صعود به قلّه هاي مرتفع تريم. فرداي شكوهمند فتح نزديك است.

شركت در انتخابات اين دوره نيز لبيك به «هل من ناصر» حسين عليه السلام است.

با حضور خود پاي صندوق هاي رأي، بار ديگر عهد خود را با آرمان هاي ميهن محكم مي سازيم.

امروز، روز سرنوشت همه ماست، بياييد با حضور گرم خود پاي صندوق هاي رأي، سرنوشت ايران را يك بار ديگر با افتخار رقم زنيم.

امروز با آرمان سرخ شهيدان هم پيمان مي شويم. هر رأي ما در صندوق هاي جمع آوري آرا، پاسخي است به ايثار شهيدان.

دشمنان بايد بدانند امروز هر رأي ملت ايران، خاري است در چشم آنان.

ص: 59

امروز روز شكفتن گل هاي سرنوشت در گلستان سبز ايران است.

شركت در انتخابات، وظيفه اي است بر دوش هر ايراني. امروز روز اداي اين وظيفه است.

كودكان ما فرداي اين آب و خاكند و امروز، ما سرنوشت فرداي كودكان خود را رقم مي زنيم.

با دادن هر رأي، دانه اي در دل خاك ميهن مي كاريم تا فردا نهالي پرثمر براي فرزندانمان شود.

بياييد دست در دست هم دهيم و براي هر چه آبادتر شدن ايران بكوشيم. امروز، هر رأي ما، گامي است براي آبادتر شدن ايران.

كساني را كه امروز من و تو انتخاب مي كنيم، فردا سرنوشت ما و كودكانمان را رقم خواهند زد.

چگونه مي توانم از سرنوشت خود و كشورم غافل باشم، زماني كه نوبت انتخاب فرا مي رسد؟

امروز، براي رقم زدن سرنوشت خود و ملتم كنار صندوق هاي رأي مي روم!

انتخابات، عرصه شكوفايي عزم و اراده يك ملت است.

با شركت در انتخابات، مشتي كوبنده بر دهان دشمنان عزت و اقتدار خود بكوبيم.

با شركت پرشور در انتخابات، خشم مدعيان دروغين و دشمنان ياوه گو را برانگيزيم.

ص: 60

انتخابات يعني «ما» شدنِ «من» و «تو».

انتخابات يعني حضور، يعني حماسه، يعني قيام.

شركت در انتخابات، قيام بر ضد تمام ياوه سرايي ها و توطئه هاي دشمنان اين مرزوبوم است.

شركت در انتخابات، دادن رأي «آري» به استقلال و آزادي نظام و كشور است.

بياييد! اين انتخابات را با حضور پرشكوه خود، پاي صندوق هاي رأي گل افشان كنيم.

بياييد! چشمان تنگ نظر دشمنان را با شركت پرشور در انتخابات، كم سو و كم سوتر كنيم.

انتخابات، شاهراه تلاقي انديشه ها و نظرهاست.

انتخابات، تجلي گاه شعور و اراده يك ملت است.

«سياست ما، عين ديانت ماست.» با شركت در انتخابات، در راه زنده نگه داشتن اين اصل ارزشمند گام برداريم.

هم وطن! آينده اين نظام، در گرو حضور من و تو پاي صندوق هاي رأي است.

با گام هايي استوار و عزمي راسخ به سوي صندوق هاي سرنوشت ساز رأي، بشتابيم.

عزم و اراده يك ملت در صحنه انتخابات محك زده مي شود. اميد كه در اين امتحان، سربلند بيرون آييم.

ص: 61

انتخابات، روح استقلال و آزادي نظر را در جامعه مي پروراند.

بياييد! با شركت در انتخابات، بيني اهريمنان مستكبر را به خاك ذلت بماليم.

من و تو هميشه بايد در صحنه باشيم و مصالح امور را با دستان خود رقم بزنيم.

اين دستان من و توست كه از آستين بيرون مي آيد و سرنوشتمان را رقم خواهد زد.

رمز بقاي انقلاب اسلامي، حضور پرشكوه من و شما در صحنه انتخابات است.

اين من و تو هستيم كه بايد به فكر آينده خود باشيم. دشمن همواره به دنبال منافع خود است. هوشيار باشيم.

تبليغات، كارآمدترين ابزار انتخابات است، اگر تضعيف رقيب را به همراه نداشته باشد.

تبليغات مي تواند آگاهي بخش باشد، اگر تعصب بي جا در آن نباشد.

تبليغات، شيرين كننده انتخابات است، اگر حسادت، آن را تلخ نكند.

تبليغات زماني مثبت است كه نيت ها مثبت و از خودمحوري ها پاك باشد.

تبليغات، زيان بار است، وقتي در آن آسمان و ريسمان به هم بافته شوند.

ص: 62

تبليغات منطقي و معقول، آرامش بخش فضاي انتخاباتي است.

تبليغات ناسالم، زمينه ساز دلسردي مردم از انتخابات است.

آبرو و حيثيت مردم، شوكت و غيرت كشور در گرو همّت مجلس است.

وجود مجلس خوب و مقتدر براي هر كشور، هم نعمت است و هم رحمت.

مجلس خوب هم كارگشا است، هم سرنوشت ساز.

پشتوانه كشور مقتدر، مجلس مقتدر است.

مجلس مقتدر، زمينه را براي رسيدن به تعالي كشور آماده مي سازد.

داشتن مجلس خوب، حياتي ترين بخش در ساختار كشوري هدف مند است.

مجلس خوب، هم چراغ راه دوست است و هم چراغ راه ملت.

مجلس، مظهر مردم سالاري ديني و عرصه خدمت گزاري به مردم است.

مجلس، جايگاه مقدسي است كه سرنوشت ملت در آن رقم مي خورد.

مجلس، رُكن رَكين قانون گذاري، برنامه ريزي و تصميم گيري در كشور است.

ص: 63

مجلس، ترسيم كننده شوكت و سربلندي كشور در عرصه ملي و جهاني است.

مجلس، بايد ميعادگاه تشنگان خدمت باشد، نه تشنگان قدرت.

مجلس، خانه ملت است و نمايندگان، عصاره ملتند.

مجلس، محل عبادت و خدمت وكيل مردم است.

مجلس بايد جولان گاه انديشه هاي فرهيخته و ناب مردمي باشد.

انتخابات سالم، كشور را در برابر خطرها بيمه مي كند.

انتخابات سالم، روح شادي و نشاط به كالبد وطن مي دمد.

انتخابات سالم، جلوه اي از چنگ زدن ملت به ريسمان الهي است.

انتخابات سالم، دشمن را از انجام توطئه، خسته و نااميد مي سازد.

انتخابات سالم، روحيه هم بستگي و اتحاد را در كشور تقويت مي كند.

انتخابات سالم، حضور سبز مردم را در تاريخ ماندگار مي سازد.

انتخابات سالم، به بيگانگان، درس خوبي از آزادي و مردم سالاري مي دهد.

انتخابات سالم، به مردم، حركت و پويايي در عرصه سياست و اجتماع مي بخشد.

ص: 64

انتخابات سالم، بيانگر همراهي و هم گامي مردم با دولت خدمت گزار است.

انتخابات سالم، گوشه اي از عزّت و اقتدار كشور را به نمايش مي گذارد.

انتخابات سالم، وظيفه شناسي، مسئوليت پذيري و حق طلبي مردم است.

بهترين هديه مردم هر كشور به وطنشان، انتخاب نمايندگان شايسته براي مجلس است.

حضور مردم در انتخابات، جسارت دشمن را خنثي و شيريني توطئه را به كام او تلخ مي كند.

حضور مردم در عرصه انتخابات، روح حماسه و هم بستگي را بيدار و آفت استكبار را دفع مي كند.

حضور مردم در عرصه انتخابات، كمترين تلاش براي پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي آن است.

حضور مردم در عرصه انتخابات، فراتر از تكليف، تعيين سرنوشت خود و ديگران است.

حضور مردم در عرصه انتخابات، چشم اندازي زيبا از وظيفه شناسي و مسئوليت پذيري براي حفظ استقلال وطن است.

حضور مردم در عرصه انتخابات، گامي مهم در راه نهادينه شدن مشاركت در كشور است.

حضور مردم در عرصه انتخابات، بيانگر پا پس نكشيدن از سختي ها و بيعت با آرمان هاي امام راحل است.

ص: 65

حضور مردم در عرصه انتخابات، نشانه بالندگي و پويايي مردم در عرصه اجتماع و سياست است.

نماينده خوب، بابركت است و ثمربخش.

نماينده خوب، با ديدن درد مردم، درد خود را فراموش مي كند.

نماينده خوب، هم خوب كار مي كند و هم كار خوب.

نماينده خوب، در دل هاست؛ اگرچه جايگاهش در مجلس است.

نماينده خوب، هيچ گاه به آفات قدرت و شهرت دچار نمي شود.

نماينده خوب، خود را از آنِ مردم مي داند، نه مردم را براي خود.

نماينده خوب، حق مردم را بر حقوق خود ترجيح مي دهد.

نماينده خوب، هيچ گاه از كار زياد، خدمت و مسئوليت، احساس خستگي و ناتواني نمي كند.

نماينده خوب، با دست و زبان و دامن پاك، كشور را از آلودگي ها پاك مي كند.

پيش تازي در خدمت، از افتخارات نمايندگي است.

افتادگي نمايندگان مردمي، از سنگيني مسئوليت است.

انتظار مردم از نماينده براي خدمت، همانند انتظار تشنه از سقّاست.

ص: 66

صندلي هر نماينده مجلس، پل صراط او نيز است.

نمايندگي مخلصانه مردم، توفيق الهي است.

نماينده مردم، نماينده عموم مردم است، نه افراد خاص.

بر عملكرد نماينده مردم، افزون بر ديدگان تيزبين مردم، عرش نيز نظاره گر است.

مسئوليت نمايندگي، پاسخ گويي به نيازها و خواسته هاي به حق مردم است.

شاخص ترين وظيفه نمايندگي، حفظ آبروي ملت و انقلاب در عرصه ملي و بين المللي است.

نمايندگي، مسابقه براي خدمت است، نه رقابت براي قدرت.

نمايندگي، گره گشايي از كار مردم است، نه مشكل آفريني براي مردم.

نمايندگي، خدمت گزاري خالصانه مردم، براي كسب رضايت خداست.

آزادي انتخاب، نعمتي است بزرگ كه بايد آن را پاس داشت.

هيچ نعمتي برتر از آزادي نيست، ولي آزادي با حق انتخاب دل پذير تر است.

وقتي مي توانيم بگوييم كه در انتخابات آزاديم كه به ديگران اجازه تحميل آرا را ندهيم.

حق انتخاب، بديهي ترين حق هر زن و مرد ايراني است.

ص: 67

حق انتخاب، قدرشناسي از مجاهدتِ مجاهدان راه خداست.

حق انتخاب، حق ما از آزادي است. از حق آزادي خود به خوبي دفاع كنيم.

ميزان خدمت گزاري، ساده زيستي، ولايت مداري، كارداني و قانون مندي، معيارهاي خوبي براي تشخيص نمايندگان شايسته تر هستند.

انتخاب شايسته تر، گزينش هوشيارانه بر اساس ارزش ها و معيارهاست.

انتخاب نماينده شايسته تر، يعني تلاش آگاهانه، براي رساندن كشور به عزّت، اقتدار و شوكت.

دقت، مشورت و تفكر، ابزارهاي مهم شناختند كه در تشخيص نماينده شايسته مي توانند بسيار كارساز باشند.

انتخاب شايسته ، رأي به تمام خوبي هاست.

انتخاب نماينده شايسته نشان مي دهد كه مردم چه قدر گوهرشناسند.

انتخاب نماينده شايسته ، ساده ترين و كم هزينه ترين شيوه براي رفع مشكلات و مهمات كشور است.

قابليت افراد، مهم ترين معيار است و ميزان، خدمتي است كه هر كس تاكنون در برابر انقلاب و ملت انجام داده است.

نماينده شايسته، بايد به وظايف مجلس آگاه باشد؛

ص: 68

قانون گذاري، نظارت، حل مشكلات مردم و بالاتر از همه، حفظ آبروي نظام.

از بين بردن فاصله طبقاتي ميان فقير و غني، دغدغه هميشگي امام راحل بود و مجلسيان پيرو خط امام، همين گونه اند.

ضرورت اول، شركت در انتخابات است؛ كاستي ها و مشكلات، ما را از ضرورت ها باز ندارد.

انتخاب صحيح، يك تير است بر دو هدف: قدرت يافتن صاحبان لياقت و جلوگيري از ورود نالايقان در صحنه قدرت.

انتخابات، صحنه دو كار مهم است: انتخاب لايق ها و جلوگيري از قدرت يافتن نالايق ها.

شكست احزاب در برابر هم مهم نيست؛ مهم آن است كه ملت سربلند باشد.

مشكلات هر چه عميق و ريشه دار باشند، ولي حل شدني اند؛ مهم انتخاب شايسته ترين هاست.

حقيقت افراد نه از گفتارها، كه از كردار گذشته شان به خوبي آشكار است، بايد پيشينه افراد را به خوبي جست وجو كرد.

آن كه انديشه اش گرفتار زرق و برق دنياست، نمي تواند به خدمت به مردم بينديشد.

ساده زيستي، شاه كليد خدمت واقعي به ملت است، بايد در احوال شخصي داوطلبان بيشتر تأمل كرد.

ص: 69

تاريخ، گواه است مرداني كه خدمات بزرگ به ملت خويش كرده اند، ساده زيست و بي علاقه به زخارف دنيا بوده اند.

دنياي امروز، عرصه جولان قدرت هاي علمي و تخصص هاست؛ ولي تخصص، بدون تعهد راه به جايي نخواهد برد.

ورود به عرصه انتخابات، وظيفه هر متخصص لايق و انتخاب آنها وظيفه هر ايراني متعهد است.

مجلس، مركز اجتماع نخبگان و متخصصان مختلف و توان مند از سراسر كشور است.

انتخابات، در انحصار هيچ گروه و دسته و حزبي نيست؛ انتخاب، حق همه ملت است.

مشورت، سفارش خداوند در مسائل مهم است و در امر مهم انتخابات نبايد آن را فراموش كرد.

رأي اولي هاا! حضورتان در انتخابات مبارك باد!

مشورت، نه تقليد است و نه تبعيت؛ بلكه يافتن راه درست از راه شناسان امين است.

انتخابات نيز عرصه اي از زندگي است. خوشا به حال آنان كه خدا را در اين عرصه نيز از ياد نمي برند!

اختلاف نظرها و ديدگاه ها، منشأ بركات براي ملت است. اختلاف هاي عميق و بنيان كن، جز تباهي و فساد نتيجه اي براي ملت نخواهد داشت.

ص: 70

پس از انتخابات، مهم ترين وظيفه آحاد جامعه، تسليم بودن در برابر رأي و انتخاب ملت است.

انتخابات، ابزاري براي افزايش اقتدار ملي و عزت اسلامي است؛ وسيله را هدف ندانيم!

انتخابات، مسابقه براي خدمت است، نه منازعه براي قدرت!

اصلاح مشكلات و معضلات، جز به دست انسان هاي صالح امكان پذير نخواهد بود.

ممكن است افراد صالحِ بسياري علاقه مند به خدمت باشند؛ بايد با بصيرت و دقت، افراد اصلح را انتخاب كرد.

مجلس شوراي اسلامي، ميعادگاه اتحاد ملي ايرانيان.

گام هاي روشنت را تا صندوق رأي شماره مي كنم.

رأي من، رأي تو، رأي ما، خشتِ خشتِ آباداني ايران زمين.

رأي آگاهانه تو، ضامن اتحاد و پيروزي است.

خلق حماسه اي ديگر از اتحاد ملي ايرانيان، با حضور در انتخابات مجلس شوراي اسلامي.

سرنوشت فرداي ايران اسلامي، وابسته به رأي مسئولانه امروز توست.

نگاه آيندگان به تصميم امروز توست؛ با رأي خود، خوني تازه در رگ هاي ميهن جاري كن.

ص: 71

ملتي آگاه، رأيي آگاهانه، شكوفايي مجلسي آگاه و مقتدر.

با انتخاب نماينده اصلح، در قانون گذاري براي ميهن خويش سهيم باشيم.

شركت نكردن در انتخابات، آرزوي كهن و پوسيده بدخواهان ملت ايران است.

چرا تمام مستكبران عالم از حضور تو در اين انتخابات بيمناكند؟

سربلندي امروز ايران، سربلندي همه حق جويان عالم است. با رأي مسئولانه خويش، شورآفرينِ حق جويانِ جهان باش.

برگ برگ رأي من و تو، هزار برگ پوسيده قطع نامه هاي شياطين شرق و غرب را خاكستر خواهد كرد.

انتخابات، مشورتي است ميان مجريان قانون و مردم براي اجراي زيباترين مفهوم مردم سالاري.

شركت در انتخابات، عرصه نمايش وفاداري ملت به آرمان هاي نظام اسلامي و تجديد ميثاق با باورهاست.

شركت در انتخابات را مهلتي كليدي براي پاسخ گويي به كساني مي دانيم كه سال هاست به دنبال فرصتي براي تضعيف ملت ما هستند.

ص: 72

با شركت خود در انتخابات مردمي نظام اسلامي مان، بار ديگر با دست هاي توانمند رهبري بيعت مي كنيم.

جايي كه دشمن براي نفوذ خود، «آزادي» يك ملت را زير سؤال مي برد، «بي تفاوتي» يعني گشودن درهاي يك كشور به روي بيگانگان.

تنها آن زمان كه قدم بزرگي به سمت آيينه شدن برمي داريم، دشمن از بازتاب چهره حقيقي خود در آيينه ما مي ترسد.

وحدت ما، تكيه بر مركز دايره اي است براي رسم محيطي موزون و صاف از آينده، اگر همه با هم حول يك محور بچرخيم.

ملت پيرو خطّ امام، دنبال اين است كه افراد صددرصد مكتبي، اسلامي و در خط اسلام را انتخاب كند.

انتخاب افراد شايسته، حفظ حيثيت جمهوري اسلامي و ملت ايران است.

جمهوري اسلامي را با انتخابمان انتخاب كرديم و با انتخابمان هم حفظش مي كنيم.

انتخاب درست، در حجم عظيم بايدها و نبايدها، يعني ببيني كدام تو را به حقيقت مي رساند.

خواسته ها و تمايلات ما، نيمي از زندگي است و بي اعتنايي، نيمي از مرگ است. پس بي ترديد، در صحنه انتخابات حاضر مي شويم.

ص: 73

انتخابات، انرژي خود را از حضور و اخلاص مردم تأمين مي كند.

به پا مي خيزيم و با انتخاب خدمت گزاراني صالح و صديق، اميد بدخواهان را به نااميدي بدل و درخت آزمندان را از ريشه قطع مي كنيم.

اين انصاف نيست كه انقلاب را به فراموشي بسپاريم، چرا كه حاصل زحمت طاقت فرسايي است. در انتخابات شركت مي كنيم تا منصافانه عمل كرده باشيم.

ملتي كه حقيقت را تشخيص مي دهد و انتخاب مي كند، اصالت دارد.

شركت در انتخابات، نمادي از بالندگي و بلوغ مردم در عرصه هاي اجتماعي و سياسي است.

به حول و قوّه الهي، با اراده اي محكم و گام هايي استوار، با رأي خويش يك بار ديگر با آرمان هاي مقدس انقلاب بيعت مي كنيم تا اعتقاد، اعتماد و اتحاد را به نمايش بگذاريم.

هم گرايي و وحدت، راز مقاومت ملي است. بياييد با شركت در انتخابات، عطر و ياد لاله هاي شهيد را زنده كنيم.

نسل جوانِ امروز، با شركت در تعيين سرنوشت فرداهاي خود، نقش بزرگي در گسترش فرهنگي ملت ايفا خواهد كرد...

ص: 74

با حضور خود در انتخابات، نشان خواهيم داد كه انسجام و اتحاد ملت ما، نااميدي و پشيماني را براي دشمنان دين و اسلام به ارمغان خواهد آورد.

هم وطن! هر قدم تو براي شركت در انتخابات، تيري است بر قلب دشمنان تفرقه جو.

شركت در انتخابات، بزرگ ترين نمايش مردم سالاري در حكومت اسلامي است كه در حكم بيعت با رهبر و ميهن اسلامي ماست.

امروز پرشورتر از هميشه، اميدوارتر از ديروز و استوارتر از گذشته در صحنه انتخابات خواهيم بود.

انتخابات، ترسيم چشم انداز زيباي آينده كشور به دست من و توست.

امروز باز به نماينده اي خواهم انديشيد كه به من و سرافرازي وطنم بينديشد.

امروز ايران سربلند، براي آباداني بيشتر نيازمند برداشتن قدم هاي همت توست؛ پس مردانه در مسير انتخابات گام بردار.

فردا، باز گلريزان خواهيم داشت؛ گلريزاني براي فرداي بهتر، آينده اي بهتر.

انتخابات؛ يعني نقطه عطف، يعني گذرگاه مهم، يعني روز سرنوشت و آزمايش.

امروز با رفع هر ترديد، برگه هاي سرنوشت را به صندوق

ص: 75

سرنوشت مي اندازيم تا شاهد پيشرفت كشور باشيم.

فردا، باز پهن دشت سرزمين من، ميدان مجاهده مردان و زناني خواهد بود كه با برگه هاي رأي، افتخارآفرين خواهند بود.

امروز سرشار از غرورم؛ چون ايراني ام، حس زيبايي دارم؛ چون آزادانه مي توانم انتخاب كنم.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه درد و بي پناهي هاي مردم را در توفاني ترين لحظه ها چشيده باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه براي فروريختن ديوار بي عدالتي كمر همّت بسته باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه از تعهد و تخصص و تجربه كافي برخوردار باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه حرفي نو براي گفتن و طرحي نو براي اجرا داشته باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه خوش نامي، لياقت و صداقتش زبانزد همگان باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه دست پاك، دل پاك و چشم پاك داشته باشد.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه بتواند چشم اندازي زيبا و پراميد از آينده براي ما ترسيم كند.

فردا كسي را برخواهم گزيد كه ولايت مداري و قانون مندي، سرلوحه برنامه هايش باشد.

ص: 76

فردا كسي را برخواهم گزيد كه پاسدار خوبي براي استقلال و آزادي وطنم باشد.

فردا من و تو، دست در دست هم و تكيه بر شانه هاي هم در صفوفي فشرده، جلوه اي زيبا از روح هم دلي و هم بستگي را به نمايش خواهيم گذاشت.

فردا، يك بار ديگر با حضور مقتدرانه خود در پاي صندوق هاي رأي، خواب شوم دشمن را آشفته خواهيم كرد و با گزينشي صحيح، برگ ديگري به اوراق زرّين انقلاب خواهيم افزود.

هم وطن! بذر پيروزي، در دل خاك وطن، منتظر حضور آفتابي توست. براي رويش دوباره جوانه هاي اتحاد، پيش به سوي انتخابي تازه.

ما فروتني آبشاري را انتخاب مي كنيم كه به اقيانوس مي ريزد تا قطره هاي بي قرار وجودمان را به اعماق آرامش برسانيم.

هم وطن! براي اثبات آزادي، جز با «پرنده» بودن نمي توان «برنده» بود. امروز پرواز تو، ابراز وجود تو در پاي صندوق هاي رأي است.

هم وطنان! بياييد تا با حضور خود، ثابت كنيم كه درخت هميشه بهار انقلابمان خزاني نيست.

زيباتر از نسيم، كوبنده تر ز موج، صف بسته ايم تا دل خود را در اين بهار، با انتخاب ديگر جلا دهيم... .

ص: 77

امروز بايد شناسنامه ها، مُهر عشق را زيباتر از هميشه به پيشاني اش زند.

بياييد سرخي جلد شناسنامه هايمان را با سرخي خون شهيدان پيوند بزنيم تا يك بار ديگر هم صدا با شهيدان، سرافرازي اسلام را فرياد كنيم.

برخيزيد تا يك بار ديگر با حضور خويش در پاي صندوق هاي رأي، زيباترين لحظات باشكوه را به نمايش بگذاريم.

اينك چشم هاي استكبار جهاني در حيرتي هميشگي، شاهد همراهي ما با لحظه هاي سبز انقلاب نوراني اسلام است.

حضور ما، فرو ريختن ديوار فاصله هايي است كه دشمنان دين و نظام در ذهن پليد خود تصور مي كنند... .

بياييد تا بار ديگر ترانه وحدت را بر برگ برگ آراي خود بنويسيم.

شما، همراهان هميشه راه خميني رحمه الله و حماسه سازان كتاب انقلابيد، آن گاه كه با رأي تان، سعي تان را در صفا و مروه انتخاب به تماشا مي گذاريد.

رأي ما، امضاي پرونده نااميدي دشمنان است.

امروز قطره قطره رود مي شويم و به دريا مي ريزيم تا رأي به رأي و حوزه به حوزه در صندوق هاي قلب خود ايمان را بيابيم.

ص: 78

صندوق هاي رأي از برگه هاي غيرت شما لبريز مي شوند. صندوق هاي رأي صحنه آزموني دوباره و حضوري تاريخي و به يادماندني.

ديري نمانده است تا آهنگ حماسه اي ديگر از شما ملت غيور در تمام جهان منتشر شود در روزي به نام حماسه و حضور.

امروز چشم هاي دنيا به دست هاي سرنوشت ساز من و توست. دست هايي كه فردا را رقم مي زنند و آينده را در آيبنه انتخاب ما تصوير مي كنند.

امروز دست در دست هم در ميدان انتخابي ديگر گام مي نهيم و حماسه اي تازه، شايسته نام «ايران اسلامي» رقم خواهيم زد.

دنيا مبهوت حضور پرشور شما خواهد شد. به نام استقلال و آزادي و در زير لواي سه رنگ جمهوري اسلامي، حماسه اي تازه خلق خواهيم كرد.

دست ها را نه! كه قلب هايمان را يكي كنيم و دل بسپاريم به درياي اميد، باشكوهي وصف نشدني در انتخابات.

اين جمع با حضور تو كامل است؛ به جمع ما بپيوند.

پي آمد ژرف كاوي ما براي انتخاب بهترين، انتظار بيشتر ماست از فردِ منتخب.

آينده ما انتخاب ماست، بياييد به آينده برويم.

ص: 79

قطره اي كه به دريا نپيوست، زير آفتاب سوزان محو شد، بياييد با شركت در انتخابات به درياي مواج هموطنان خود بپيونديم.

آنان كه حركت را انتخاب كردند، به آينده رسيدند و آنان كه ماندند در گذشته دفن شدند.

شايسته ترين افراد براي حكومت، عاقل ترين، داناترين و باتقواترين آنهاست.

آنها كه آينده خود را انتخاب كنند، صاحبان آينده خود هستند.

آينده زمين از آن ملتي است كه در عرصه هاي اجتماعي حضوري پرشور دارند.

آينده جهان از آن ملت متحد است، نه فردهاي منفرد.

با معيار بينديشيم، با عقل انتخاب كنيم و با رأي دادن عمل كنيم.

يك و حتي يك رأي مي تواند سرنوشتي را عوض كند، ويرانه اي را آباد كند مشكلي را حلّ كند و دستي را بگيرد.

آينده در دستان ماست و آنچه ما بخواهيم اتفاق خواهد افتاد.

هر چه صداي قدم هايمان كه به پاي صندوق هاي رأي مي رود بيشتر باشد وحشت دل دشمنان بيشتر خواهد شد.

ص: 80

با قدم هايي سرشار از رفتن به پاي صندوق ها و دلي پر از يقين و تفكري درست و قلم در دست، مي رويم تا آينده مان را بنويسيم.

بياييد در انتخابي ديگر، افتخاري ديگر براي ايران عزيز كسب كنيم.

هر رأي، تيري زهرآگين بر چشم هاي خيره دشمنان اسلام است.

رأي من و رأي تو، رودهاي جاري به سمت درياي خروشان خواستن هاست.

بياييد براي فردايي بهتر، حضوري بيشتر و انتخابي مقتدرانه تر داشته باشيم.

«ميزان رأي مردم است» و شركت در انتخابات، حق مردم است و تعيين فرد اصلح، رسالت مردم است.

بياييد تا شانه به شانه هم، اراده آهنين و وحدت خود را به رخ بيگانگان فرصت طلب بكشيم.

اين حضور پرشور ما، خروش درياست كه هيچ خس و خاري نمي تواند جلوي حركت آن را بگيرد.

ما در مقابل خون شهدا ديني داريم كه شركت در انتخابات، اداي دين آنهاست.

براي فردايي خواستني، آن را با حضور در پاي صندوق هاي رأي بيمه كنيم.

با شركت در انتخابات، سنگرهاي جنگ عليه باطل را پر كنيم.

ص: 81

دقت در انتخابات، ارج نهادن به انقلاب و رهبريست.

حضور آگاهانه، انتخاب آگاهانه، يعني: تداوم راه سرخ شهيدان.

بياييد كانديدايي را انتخاب كنيم كه زندگي اش براي ما و زندگي ما براي او باشد.

دقت در انتخاب كانديداي اصلح، تلاش در پيشبرد اهداف ناب اسلام است.

دقت در خواستن هاي امروز، اطمينان از به بار نشستن باورهاي ماست.

ناسپاسي از نعمت هاست اگر از شركت در انتخابات سر باز زني؛ چرا كه بسياري از ملت ها هنوز حق انتخاب را التماس مي كنند.

هر رأي ما مهر تأييدي دوباره است كه بر صفحه عشقمان به انقلاب مي زنيم.

با رأي خود چشمان شوم توطئه گران خارجي و داخلي را كور مي كنيم.

رأي ما تعيين سرنوشت كشوري است كه خون شهادت در رگ هاي فرزندان امروزش نيز جريان دارد.

هر قدمي كه ما برمي داريم و هر دستي كه پيش مي گذاريم، به ياد تاريخ مي ماند، بياييد يادگار خوبي براي فردا بگذاريم.

ص: 82

رأي ما بار ديگر خاطره پاسخ آري را به صندوق ها، زنده مي كند.

ما مردماني هستيم كه خون داديم و آزادگي گرفتيم و اينك جشن رهايي را با آراي خود آذين مي بنديم.

رأي ما گامي ست به سوي فردايي آبادتر.

امروز ما هستيم و رأيمان، فردا فرزندانمان و نتيجه حضور و انتخاب ما.

آينده كشورمان در گرو هر يك رأيي است كه به صندوق ريخته مي شود.

توسعه همه جانبه امنيت در سايه رأي به نماينده اصلح.

فرداي ايران، چشم به انتخاب امروز ما دارد.

فردا صندوق هاي رأي، دستان شما را بوسه باران خواهند كرد.

با رأي خود به دنيا نشان مي دهيم، ايران همان ايران و ايراني همان ايراني است كه شكوه انقلاب اسلامي، با دستان گره گشاي او به حقيقت پيوست.

رأي ما، تجديد ميثاقي است، با امام، با شهيدان، با ارزش ها.

حالا، چشم هميشه نابيناي دشمنان ايران و ايراني به دستاني است كه به سوي صندوق هاي رأي دراز مي شود.

هر دست، يك رأي و هر رأي، يك انتخاب.

ص: 83

انتخاب، حق ماست و حقّ انتخاب، حضور ما در صحنه.

فردا، به پاي صندوق ها مي رويم و سرود آرامش و امنيت را با وقار خود در صف هاي منظم انتخابات زمزمه مي كنيم.

آزادگي در بيان عقايد و حق انتخاب را حالا در پاي صندوق هاي رأي مي توان به رخ جهانيان كشيد.

هم وطن! طنين گام هايت كه رهسپار صندوق هايي به رنگ سرنوشت است؛ تپش همان مشت ها و گام هاي سال 57 را با خود خواهد داشت.

دشمن، هراسناك حضور ماست، چرا كه با حضور ما، پايه هاي هستي انقلاب استوارتر مي ماند.

مشاركت در انتخابات، منادي وفاداري ما به ارزش هاست.

جهان پر خواهد شد از هياهوي استقبال از صندوق هاي منتظر.

هم وطن! توقعي از دستانت مي رود كه در پرتو آن همه چيز به دست مي آيد.

انتخابات جلوه اي از حضور مردم در مشاركت هاي ملي است.

خجسته باد حضور شكوهمند همه رأي اولي ها در پاي صندوق ها!

ص: 84

انتخابات گوياي اهميت نقش مردم در تصميمات كشوري است.

انتخابات يك تكليف بزرگِ سياسي است.

بكوشيم با انتخاب اصلح، «شيفتگان خدمت» را به صحنه بياوريم.

امروز عطر همان گلبرگ هاي سبزي كه در 12 فروردين 58 از صندوق ها بيرون آمد، دوباره به مشام مي رسد.

به تمامي خبرگزاري هاي جهان مخابره كنيد: «ايران در حال حماسه اي تازه است»... .

زير پرچم سه رنگ اقتدارمان خواهيم ايستاد و فردا را آن گونه كه خود مي خواهيم تصوير خواهيم كرد.

فردا را برگه هاي كوچك انتخاب رقم مي زنند.

عزت اسلامي و شوكت ايراني در گرو انتخابي صحيح و مدبرانه است. پس بينديشيم و با تدبير، آن را كه شايسته نام ايران اسلامي است، برگزينيم.

امروز چشم هاي شيشه اي تمام دوربين هاي جهان به برگه هاي انتخاب و به صندوق هاي سرنوشت ساز آراي ما دوخته شده اند.

من رأي مي دهم چون آزاده ام، انتخاب مي كنم چون صاحب شعور و عقل و تدبيرم. من رأي مي دهم چون انتخاب، حق من است... .

فردا با تصميم من و تو رقم خواهد خورد.

ص: 85

من و تو، امروز «ما» مي شويم و «ما» فردا را با دستان اراده خود ترسيم خواهيم كرد.

با حضور گرم خود در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، ايران را در جهان سربلند مي كنيم.

آتش به لانه زياده خواهان خواهيم زد، با حضور در حماسه پرشور انتخابات مجلس شوراي اسلامي.

بيا كاري كنيم شايسته همت پولادينمان. انتخابي كه فرداي سرافرازي را برايمان به ارمغان آورد.

انتخابي شايسته تدبير نيك انديشان... .

گل هاي آبادي و آزادي در بوستان انتخاب مي رويند.

بياييم آينده سرزمينمان را خود انتخاب كنيم با معيارهاي درست و عقل سليم.

بياييد با شركت در رأي گيري، ثابت كنيم كه هستيم.

بياييد با حضوري دوباره، دست در دست هم، مشت محكمي به دهان گرگ ها و درنده خويان تمدن استعماري بزنيم. بياييد با هم در انتخابات شركت كنيم.

انتخابات، هجرتي بهاري است، هجرتي است كه پر پروازش، همراهي دل هاست براي رسيدن به آينده اي روشن.

انتخابات يعني آسمان، حق پرنده هاست؛ پس برخيز و چشم هاي اراده ات را به سمت آسمان بچرخان.

يك رأي، يعني يك درخت كه بر شاخه هايش

ص: 86

چكاوكان عشق، سرودِ پرشور امنيت و اقتدار وطن را مي خوانند.

يك رأي، يعني تو هستي، چون سپيداري كه بادهاي هرزه گر فتنه، توان لرزاندنش را ندارند.

فردا، عطر گل هاي هم بستگي ملي و ديني در سراسر اين وطن سرفراز خواهد پيچيد. مقدمتان گلباران.

فردا هم قدم و مصمم شوق انتخاب در دل، جاده هاي يگانگي را با يكديگر زير پا خواهيم گذاشت.

آينده با انتخاب هاي درست ما ساخته مي شود. اگر بخواهيم، اگر عزم كنيم، مي توانيم راهي ديار بهتري از زمان شويم، مي توانيم لحظه هاي بهتري را بسازيم... .

اگر ترانه انتخاب را بهتر بسراييم، به دياري مي رسيم كه آسمانش آبي تر و آبادي اش آبادتر و باورهايش استوارتر است.

نمونه اي نمي توان يافت براي اين جنبش عظيم مردمي. كجا مي توان يافت اين انسجام را، اين مشاركت همه جانبه و اين يك پارچگي گسترده را؟

ايراني كه فردا طنين انداز مي شود، به شكرانه حضور آزادانه و بانشاط آحاد ملت است، پاي صندوق هاي رأي.

از دست مده فرصت را كه سربلندي اين قطعه از جغرافيا، در اين برهه از زمان، با دست هاي تو رقم مي خورد.

ص: 87

درود بر تو! تويي كه حماسه اي متمايز به يادگار خواهي گذاشت.

برگه رأي تو از برگ هاي درختان بهار، پيش است. بهاري تماشا دارد كه سرشار از عطر دستان رأي ريز توست.

عادلانه نيست اگر روز انتخابات با روزهاي ديگر تفاوتي در عزم و اراده ات نداشته باشد.

بهار الكن مي شود از ثبت لحظه هاي پرطراوت فردا.

كليد عبور از جاده هاي صعب زندگي و فتح قله هاي رفيع آينده، تنها به دستانِ توانمند تو بسته است، آن گاه كه رأي مي دهي.

انتخابات، ميدان مجاهده است و آزموني بزرگ.

بايد طرحي نو در انداخت. بايد به ترقي و تكاپو و توسعه انديشيد و همت گماشت به انتشار صبح.

صندوق هاي رأي را گلريزان كنيم.

هنگامي كه اين جعبه هاي سربسته گشوده مي شود، بوي خوش رأي هاي شما همه جا را پر خواهد كرد.

برگه هاي رأي ما، طومار زوال شيطان است و مرگ وسوسه هاي ناكام... .

به پاس نظام شكوهمندي كه ما را به ضيافت «حق انتخاب» دعوت مي كرد، مي آيم. آمدن، حق من است.

از حق خودت دفاع كن. سرنوشتِ فردايت را خودت

ص: 88

رقم بزن. تو تنها كسي هستي كه مي تواني به خودت كمك كني، به

.................

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109