شاپرك ها(پيام هاي كوتاه و زيرنويس هاي تلويزيوني ويژه برنامه كودك و نوجوان)

مشخصات كتاب

سرشناسه : سقلاطوني، مريم، 1354 - ، گردآورنده

عنوان و نام پديدآور : شاپرك ها: پيام هاي كوتاه و زيرنويس ها تلويزيوني ويژه برنامه كودك و نوجوان/ به كوشش مريم سقلاطوني؛ با آثاري از ابراهيم اخوي...[و ديگران].

مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، 1392.

مشخصات ظاهري : 208 ص.

شابك : 65000 ريال: 978-964-514-295-5

وضعيت فهرست نويسي : فاپا

يادداشت : با آثاري از ابراهيم اخوي، علي رضا رنجبر، حسين شريفي، سهيلا محمدي نيا ديارجان، زينب السادات موسوي پور، ندا كلهر، فهيمه علي عسگري، زهره نيك خلق احمدي.

يادداشت : كتابنامه: ص. [207] - 208.

موضوع : كلمات قصار -- ادبيات كودكان و نوجوانان

موضوع : نكته گويي ها و گزينه گويي ها

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده : اخوي، ابراهيم

شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي

رده بندي كنگره : PN6095 /ف2 س74 1392

رده بندي ديويي : [ج] 808/882

شماره كتابشناسي ملي : 3193286

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

مقدمه

مقدمه

انسان ها در هر سني فعاليت هاي اصلي و محوري دارند كه بيشتر زمان خود را در آن سن، پيرامون آن محور مي گذرانند. كودكان و نوجوانان نيز كه از اين امر جدا نيستند، فعاليت اصلي شان پيش از مدرسه، بازي و پس از مدرسه، درس است. طبيعي است كه بعد از بازي و درس خسته مي شوند و به يك فعاليت جانبي نيازمند مي گردند تا اوقات خالي را از فعاليت ياد شده پر و خستگي هاي خو را برطرف كنند.

تلويزيون يكي از بهترين وسيله هايي است كه مي تواند اوقات فراغت آنان را پر كند و به عنوان ابزاري ارزشمند، اين اوقات را با برنامه ريزي صحيح و هدفمند مديريت نمايد.

افزون بر اين، تلويزيون مي تواند با كاركردهاي پنهاني كه دارد، به عنوان وسيله اي سازنده، هدايت كننده رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي كودكان و نوجوانان باشد.

در حال حاضر در ميان تمام وسايل ارتباط جمعي، تلويزيون تنها رسانه اي است كه ميلياردها انسان در سراسر جهان به طور گسترده اي از آن استفاده

ص: 8

مي كنند و بر اساس آمار، بيشترين مخاطب آن در حال حاضر كودكان و نوجوانان هستند، به همين دليل اين رسانه نقش مهمي را در ايجاد الگوهاي ذهني، رفتاري و ارتباطي كودكان ايفا مي كند.

با وجود مزاياي مثبت تلويزيون از قبيل نقش برجسته آن در امر اطلاع رساني و آموزش، فرهنگ پذيري و ايجاد تفنن و سرگرمي، اگر اين رسانه مانند تكنولوژي هاي ارتباطي ديگر صحيح استفاده نشود، تأثيرهاي منفي انكارناپذيري دارد كه در صورت بي توجهي به آنها ممكن است تأثيرهاي مثبت اين رسانه فراگير را تحت تأثير قرار دهد.

مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما با توجه به اهميت اين موضوع، مطالبي كوتاه و موجز را تدوين و توليد كرده است تا مخاطبان شبكه پويا؛ يعني؛ كودكان و نوجوانان بتوانند علاوه بر تماشاي فيلم هاي مورد علاقه خود، مطالبي متنوع شامل آموزه هاي ديني، تربيتي و نكته هاي اجتماعي و اخلاقي را بياموزند.

اميد است اين تلاش اندك راهگشاي بخشي از دغدغه هاي اصلي والدين، مربيان تربيتي و برنامه سازان رسانه ملي باشد.

ص: 9

بخش اول: مخاطبان كودك

اشاره

بخش اول: مخاطبان كودك

زير فصل ها

الف) نكات قرآني و اخلاقي

ب) با معصومان عليهم السلام آشنا شنويم

الف) نكات قرآني و اخلاقي

الف) نكات قرآني و اخلاقي

اگر كاري به اندازه يك دانه خردل در صخره اي يا در آسمان ها يا زمين باشد، خدا به حسابش مي آورد؛ زيرا او ريزبين و آگاه است.(1)

با تكبر از مردم روي مگردان و با خودپسندي بر زمين راه مرو؛ زيرا خداوند آنان را كه با ناز بر زمين راه مي روند و فخر مي فروشند دوست ندارد.(2)

خدا از ما خواسته تا به پدر و مادر نيكي كنيم.(3)

«پروردگارت دستور داده كه فقط او را پرستش كني و به پدر و مادرت نيكي كني!»(4)

خدا از ما خواسته كه بعد از تشكر از خدا به خاطر نعمت هايي كه به ما داده است، از بابا و مامان خود تشكر و قدرداني كنيم.(5)


1- لقمان: 16.
2- لقمان: 18.
3- اسرا: 23.
4- اسرا: 23.
5- لقمان: 14.

ص: 10

خدا از ما خواسته كه به هيچ وجه صداي خود را در صحبت كردن با پدر و مادرمان بلند نكنيم، داد نزنيم و حتي يك «آخ» از روي ناراحتي به آنها نگوييم.

خدا از ما خواسته كه با پدر و مادرمان با مهرباني حرف بزنيم و مواظب باشيم دل آنها را نشكنيم.(1)

خدا از ما خواسته كه در خدمت بابا و مامان باشيم و هميشه به آنها خوبي و مهرباني كنيم.(2)

آن قدر در برابر پدر و مادر حرف گوش كن و مهربان باشيم كه آنها محبت و علاقه ما را نسبت به خود احساس كنند.(3)

بابا و مامان فرشته هاي خانه اند.

هميشه به پدر و مادرمان بگوييم كه دوستتان داريم.

احترام به پدر و مادر احترام به خودمان است.

هميشه با پدر و مادر با احترام حرف بزنيم.

به وسايل شخصي پدر و مادرمان دست نزنيم.

كمك در كارهاي خانه، خوب درس خواندن و انجام كارهايي كه از ما مي خواهند همه و همه نشانه مهرباني به پدر و مادر است.

دعاي پدر و مادر هم براي ما هديه هاي خدايي را به دنبال دارد.

گاهي يك «داد زدن» يا يك حرف نادرست، سبب ناراحتي بابا و مامان مي شود.(4)


1- با الهام از: نوح: 8 و ابراهيم: 41.
2- با الهام از: اسرا: 24.
3- ترجمه الميزان، ج13، ص110.
4- در روايات آمده است كه كمترين اندازه عاق شدن آن است كه به پدر و مادر بگويي: «ناراحتم كردي، از دست تو به تنگ آمدم.»؛ تفسير احسن الحديث، ج6، ص58.

ص: 11

اگر پدر و مادر از كارهاي زشت ما ناراحت باشند، خدا هم از ما ناراحت است.

خداوند، در قرآن پيام فرستاده كه با پاكيزگان(1) و تمام كساني كه به پاكيزگي علاقه دارند(2) دوست است و به آنها محبت مي كند.

آب، نعمتي است كه خداوند به ما هديه داده تا با آن همه چيز و همه جا را تميز و زيبا كند.(3)

به هر اندازه كه فعاليت و كوشش داشته باشيم، به همان اندازه هم از موفقيت و پيشرفت بهره مي بريم.

راست گويي يكي از نشانه هاي دوستان خداست.(4)

خداوند انسان هاي راست گو را دوست دارد و از ما خواسته كه با راست گويان باشيم.(5)

دروغ گو دوست خدا نيست و بي ايمان است.(6)

مواظب باشيم با زبان خود باعث اختلاف و ناراحتي ديگران نشويم.(7)

كسي را مسخره نكنيم، به كسي لقب و اسم زشت ندهيم و به دنبال پيدا كردن عيب ديگران و سرزنش آنها به خاطر عيب شان نباشيم.(8)

از هديه هاي بسيار زياد خداوند تشكر كنيم.(9)


1- بقره: 222.
2- توبه: 108.
3- انفال: 11.
4- آل عمران: 17.
5- توبه: 119.
6- نحل: 105.
7- قلم: 10 و 11.
8- حجرات: 11.
9- نحل: 114.

ص: 12

سلام، نشانه ادب و خوبي است و كساني كه اين نام زيباي خداوند را بر زبان دارند، از دوستان خوب خداي مهربان مي باشند.(1)

مي توانيم زبان مهربان داشته باشيم و يا زباني تند و آزاردهنده. پيشنهاد خداوند، زبان نرم و مهربان است.(2)

دانايي، پله اول توانستن و رسيدن به هدف است.

يكي از راه هاي مطمئن و راحت براي رسيدن به دانايي، خواندن كتاب هاي سودمند و خوب است.

كتاب خواني، از كارهاي بسيار خوب و سرگرمي علمي پرفايده است.

دوستي با كتاب، مثل دوستي با دانشمندان بزرگ است.

خيلي از كارهاي بزرگ مثل اختراع برق يا تلفن، از يك جرقه فكري شروع شده است.

خداي مهربان، دوست آدم هاي پاكيزه است.

پاكيزگي مقدمه سلامت و سلامت مقدمه موفقيت است.

آب، دشمن آلودگي هاست و خداوند به ما اين هديه بزرگ را داده تا با استفاده درست از آن، به جنگ ناپاكي ها برويم.

هر آيه از قرآن، دري از درهاي خوشبختي را بر روي ما باز خواهد كرد.

آدم هاي راست گو هميشه مورد اعتماد ديگران هستند و دوستان زيادي پيدا مي كنند.

هم خوب حرف بزنيم و هم حرف هاي خوب، تا همه ما را دوست داشته باشند.


1- يس: 58.
2- طه: 44؛ نساء: 8 ؛ بقره: 83.

ص: 13

يكي از زيباترين كلمه هايي كه به زبان بچه هاي خوب جاري مي شود، سلام است.

مي توانيم بهشتي كوچك، ولي پر از مهرباني را با گفتن سلام در دل دوستان و بزرگ تر ها بسازيم.

ما مي توانيم با حرفهاي خوب، دل دوستانمان را شاد كنيم، آنها را بخندانيم.

عبادت و دعا پر از لحظه هاي طلايي براي رسيدن به آرزوها و دريافت هديه هاي آسماني است.

قرآن مثل نسخه پزشكي مهربان است كه براي سلامت و شادابي ما نوشته شده است.

خداوند در قرآن سرگذشت خوبان و بدان را آورده تا ما بتوانيم يكي از دو راه خوب و بد را انتخاب كنيم.

تشكر هم نشانه ادب و اخلاق خوب است و هم ما را به انجام كارهاي خوب تشويق مي كند.

گرفتن نمره هاي بهتر و بالاتر در كلاس درس خداي مهربان، بستگي به تلاش و كوشش خود ما دارد.

با كار خوب، خدا را خوشحال كنيم.

يكي از كليدهاي رسيدن به موفقيت، مشورت كردن با ديگران است.

پدر، مادر، معلم و دوستان آگاه و باتجربه از كساني هستند كه مي شود با آنها مشورت كرد.

مشورت خوب و مناسب، مقدمه موفقيت و پيروزي ما است.

با مواظبت از زبان، شادي را به همه دوستان خود هديه كنيم.

ص: 14

با گفتن حرف هاي خوب و درست مي توان به ديگران احترام گذاشت.

خوب صدا كردن ديگران، هم نشانه ادب ماست و هم نشانه احترام گذاشتن به آنها.

عمل به خواسته هاي بابا يا مامان، نوعي احترام به آنهاست.

بدگويي از ديگران كاري ناشايست است.

امانت دار آبروي دوستان خود شويم و در همه جا از آنها به خوبي ياد كنيم.

با ياد گرفتن كارهاي خوب زبان و تمرين آنها، به جنگ بدي ها برويم.

با يادآوري هديه ها و نعمت هايي كه خداي مهربان به ما بخشيده، او را بيشتر دوست بداريم.

هميشه وقتي هديه اي به ما داده مي شود، از هديه دهنده تشكر كنيم.

مي توانيم با ياد خدا دل هاي خود را ستاره باران كنيم.

آرامش باعث موفقيت ما در بسياري از كارهاست.

خداي بزرگ درياي آرامش است كه ما با وصل شدن به اين دريا، مي توانيم بالاترين و بيشترين آرامش را داشته باشيم.

قرآن، بزرگ ترين هديه خدا به ماست.

قرآن، بهترين برنامه زندگي را به ما پيشنهاد مي كند.

قرآن درس هاي خوبي به ما ياد مي دهد.

در قرآن، تابلوهاي زيبايي وجود دارد كه ما را به سرزمين خوبي و رستگاري مي رساند.

در كتاب آسماني، كليدهاي اسرارآميزي وجود دارند كه مي توان با آن دروازه شهر خوشبختي و شكوفايي را باز كرد.

ص: 15

همه خوبي ها از خداست.

خدا تمام چيزهايي را كه ما نياز داريم، در اختيار ما گذاشته است.

همه خوردني ها، همه جاهاي خوب مانند دريا، رودخانه ها، كوه و جنگل براي خداست.

آيا ميدانيد موفقيت هاي ما فقط با كمك خدا ممكن مي شود؟

آيا ميدانيد توانايي يادگرفتن را خدا به ما هديه كرده است؟

ما اول هر كار از خدا اجازه مي گيريم. اين جور اجازه گرفتن، زبان رسمي همه مسلمانان دنيا است: «بسم الله الرحمن الرحيم»

دوستان خدا، روزشان را با «بسم الله الرحمن الرحيم» شروع مي كنند و شب با اين جمله به خواب مي روند.

استفاده از «بسم الله الرحمن الرحيم» هديه هاي زيادي به ما مي رساند.

«بسم الله الرحمن الرحيم» ما را در انجام خوب كار كمك كرده و قدرت بيشتري به ما مي دهد.

سلام كردن به بزرگ تر ها يعني؛ احترام به آنها.

در سلام كردن به ديگران از هم سبقت بگيريم.

سلام از بهترين كليدهايي است كه براي شروع دوستي ساخته شده است.

سلام يك كليداسرار آميز است؛ گفتن و شنيدن آن، دل ها را پر از مهرباني مي كند.

سلام در مسابقه خوبي ها، امتياز طلايي دارد و كسي كه بتواند اول از همه آن را بگويد، برنده است.

سلام كلمه بهشتي است.(1)


1- احزاب: 44.

ص: 16

فرشته ها از سلام استفاده مي كنند.(1)

سلام، از زيباترين هديه هاي خداست.(2)

خدا به انسان هاي خوب مانند پيامبران و بهشتيان سلام مي كند.(3)

خداوند هم از ما خواسته با هم مهربان باشيم؛ سلام كنيم و جواب سلام ديگران را به خوبي بدهيم.(4)

ب) با معصومان عليهم السلام آشنا شنويم

اشاره

ب) با معصومان عليهم السلام آشنا شنويم

زير فصل ها

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

امام علي عليه السلام

حضرت فاطمه عليها السلام

امام حسن مجتبي عليه السلام

امام حسين عليه السلام

امام سجاد عليه السلام

امام باقر عليه السلام

امام صادق عليه السلام

امام كاظم عليه السلام

امام رضا عليه السلام

امام جواد عليه السلام

امام هادي عليه السلام

امام حسن عسكري عليه السلام

امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله براي همه مردم دنيا، هديه اي از طرف خداوند است.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله برنامه هايي را به مردم ياد داده كه با انجام آنها هميشه شاداب و موفق خواهند بود.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله با آوردن ديني به نام اسلام، راه درست زندگي و جاده سبز مهرباني را به همه مردم نشان داد.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، به مردم خيلي چيزها آموخت و آنها را از دست نادانان نجات داد.

پيامبر براي مردمي كه مي خواهند خوب باشند، الگوي كامل هستند كه تمام خوبي ها در رفتار و صحبت هاي ايشان وجود دارد.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله با مهرباني فراوان و حوصله زياد، كارهاي خوب را به مردم ياد مي دادند و در اين راه هيچ گاه خسته نمي شدند.


1- ذاريات: 25.
2- يس: 58.
3- صافات: 79، 109، 120، 130، 181.
4- نساء: 86.

ص: 17

حضرت محمد صلي الله عليه و آله خيلي دلش مي خواست كه همه مردم دنيا خوب باشند، كارهاي خوب بكنند و با همديگر دوست و مهربان باشند.

پيامبر از تمام راحتي هاي خود چشم پوشيد تا همه مردم دنيا روزي با عمل به دستورات خدا و سخنان ايشان، خوشبخت شوند.

خداوند در خيلي از آيه هاي قرآن مثل يك دوست با پيامبر صحبت كرده است.

خداوند در قرآن از پيامبر خواسته تا پيامش را به همه مردم و براي هميشه برساند.

نام هاي زيبايي چون محمد، احمد، طه و ياسين در قرآن آمده است.

با تلاوت آيه هاي قرآني، هم با برنامه هاي خدا آشنا شويم و هم به سفارش پيامبر؛ يعني؛ توجه بيشتر به قرآن عمل كنيم.

هنوز خورشيد روز جمعه هفده ربيع الاول، جهان را روشن نكرده بود كه نوزداي، شهر مكه را پر نور كرد(1) و دنيايي از گل هاي زيبا در دامن «آمنه» ريخت.

پدر بزرگ، نام پيامبر را «محمد» گذاشت؛ تا بعدها همه از او به بزرگي ياد كنند و غير از خوبي از او نگويند.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله ، در سالي به دنيا آمد كه ابرهه، پادشاه خودخواه با فيل هاي بزرگ براي ويران كردن كعبه، آمده بود. پيامبر در آن زمان، دو ماهه بود.(2)


1- نك: محمدمهدي اشتهاردي، سيره چهارده معصوم:، ص18.
2- نك: محمد استعلامي، سيره معصومان:، تحقيق و نگارش عباس قاسميان، ص21؛ عبد الفتاح عبدالمقصود، الامام علي بن ابيطالب7، ترجمه: محمدمهدي جعفري، ج1، ص58.

ص: 18

هنگام تولد حضرت محمد صلي الله عليه و آله بت هايي كه درون كعبه بودند، بدون آنكه كسي به آنها دست بزند، به زمين افتادند.

هنگام تولد حضرت محمد صلي الله عليه و آله انوشيروان پادشاه ايران و دوست هاي او خواب هاي بد و وحشتناك ديدند. به آنها هم هشدار داده شده بود كه با آمدن اين نوزاد، ديگر وقتي براي آتش پرستي و ستم به مردم نخواهند داشت.(1)

پيامبر اسلام از فرزندان حضرت ابراهيم عليه السلام است.

پدر بزرگ پيامبر و اجداد آن حضرت، همگي از آدم هاي مهم شهر مكه بودند.

كليد خانه خدا، كعبه، به دست پدربزرگ حضرت محمد صلي الله عليه و آله بود و در طول سال، زائراني كه از شهرهاي دور به زيارت كعبه مي آمدند، توسط عبدالمطلب و بقيه خانواده او پذيرايي مي شدند.(2)

حضرت محمد صلي الله عليه و آله تنها فرزند خانواده بود.(3)

پدر حضرت محمد صلي الله عليه و آله «عبدالله» قبل از تولد نوزداش به سوي خدا رفت و مادرش «آمنه» هم در شش سالگي حضرت، او را تنها گذاشت و به آسمان پرواز كرد.

انسان هايي را كه خداي بزرگ براي نمايندگي خود انتخاب مي كند تا پيغام او را به مردم برسانند، معصوم هستند. يعني؛ هيچ وقت گناه نمي كنند.

پيامبر گرامي اسلام، حضرت محمد صلي الله عليه و آله از همان كودكي مواظب كارهايش بود، تا هيچ كار بدي از او سر نزند.


1- نك: سيره معصومان:، ص22.
2- نك: سيره معصومان:، ص15.
3- نك: سيره معصومان:، ص15.

ص: 19

حضرت محمد صلي الله عليه و آله ، پيامبر خوبي ها بود و مردم به خاطر كارهاي خوبش، خيلي به او علاقه داشتند.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله كارهاي شخصي و حتي كارهاي خانه اش را خودش انجام مي داد.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ، لباسش را خودش مي دوخت، كفشش را خودش وصله مي زد، گوسفندش را مي دوشيد، با برده ها هم غذا مي شد و خريد خانه را خودش انجام مي داد.

اگر كسي پيامبر را به غذايي دعوت مي كرد، دعوت او را رد نمي كرد.

پيامبر صلي الله عليه و آله هميشه لبخند زيبايي به لب داشت، قلبي مهربان داشت و به همه مسلمانان مهرباني مي كرد.(1)

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله با مردم شوخي مي كرد؛ چون مي خواست آنها را شاد ببيند.(2)

پيامبر اسلام، علاقه زيادي به مسلمانان داشت و اگر سه روز يكي از دوستان و مسلمانان شهر را نمي ديد، جوياي حال او مي شد.

اگر يكي از دوستان پيامبر به مسافرت رفته بود، برايش دعا مي كرد كه سالم برگردد.

اگر كسي مريض بود، پيامبر صلي الله عليه و آله به عيادت او مي رفت و حال او را مي پرسيد.

پيامبر هرگز پاهايش را پيش كسي دراز نمي كرد.

پيامبر با همه دوستانش دست مي داد و وقتي با كسي دست مي داد، آن قدر نگه مي داشت تا شخص خودش دستش را رها كند.(3)


1- نك: سيره معصومان: ص85؛ الميزان، ج6، ص330.
2- نك: سيره معصومان:، ص85.
3- نك: سيره معصومان:، ص85.

ص: 20

حضرت محمد صلي الله عليه و آله مرتب مسواك مي زد و هميشه خود را با عطر خوشبو مي كرد و به دوستان خود ياد داده بود كه خدا بنده كثيف را دوست ندارد.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله دوستانش را تشويق مي كرد كه عطر بخرند و استفاده كنند و اگر گل خوشبويي ديدند، حتماً آن را بو كنند تا هميشه با نشاط و پاكيزه باشند، مثل همه گل هاي زيبا.(1)

حضرت محمد صلي الله عليه و آله به دوستانش سفارش مي كرد كه لباس هاي خود را تميز كنند، موهاي شان را كوتاه كنند، مسواك بزنند و پاكيزه باشند.(2)

پيامبر صلي الله عليه و آله از تنبلي و بيكاري بيزار بود.

زماني كه پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله جوان بود، هميشه از عمويش ابوطالب مي خواست تا به او كاري بدهد و او را هم در كارهاي خود شريك كند.

مردم خيلي به حضرت محمد صلي الله عليه و آله اعتماد داشتند و در شهر به او «امين» مي گفتند.(3)

حضرت محمد صلي الله عليه و آله دوست داشت كه همه مردم دنيا با خداي مهربان مثل يك دوست صميمي و نزديك باشند و در همه كارها از او كمك بخواهند.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله تمام تلاش خود را كرد تا مردم متوجه شوند كه از بت هاي سنگي و چوبي هيچ كاري برنمي آيد و هيچ سود و ضرري به كسي نمي رسانند.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله خوش اخلاق ترين مردم بود و اخلاق خوب را از پول و ثروت هم بهتر مي دانست.


1- نك: سيره معصومان:، ص86.
2- نهج الفصاحه، ترجمه: ابوالقاسم پاينده.
3- نك: سيره معصومان:، ص28.

ص: 21

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: «خداوند را زياد ياد كن؛ زيرا او در كارها ياور توست».(1)

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: «با پول نمي توانيد دل مردم را به دست آوريد؛ پس دل آنها را با اخلاق خوب به دست آوريد».(2)

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: «بهترين مردم كسي است كه ديگران از او بهره مند شوند».(3)

يكي از سفارش هاي پيامبر صلي الله عليه و آله به ما اين است كه هر كاري به ما سپرده مي شود، آن را خوب و كامل انجام دهيم.

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله : «هر كسي كه كاري مي كند بايد آن را خوب انجام دهد».(4)

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله : «نيرومند واقعي كسي است كه وقتي عصباني شد، بتواند خشم خود را كنترل كند».(5)

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله همه را به مهرباني دعوت كرده و از همه مي خواهند كه از عصباني شدن بيجا دوري كنند.(6)

پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله فرمود: «از بهترين كارها پيش خدا، نگهداري و كنترل زبان است».(7)

امام علي عليه السلام

امام علي عليه السلام

اميرالمؤمنين اولين كسي است كه به رسول خدا ايمان آورد و به نماز او اقتدا كرد.


1- نهج الفصاحه، حديث 248.
2- الدر المنثور، ج1، ص123.
3- بحارالانوار، ج75، ص23.
4- نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 221.
5- نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 28.
6- نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 62.
7- نهج الفصاحه، ترجمه ابوالقاسم پاينده، حديث 78.

ص: 22

بعضي از صحبت هاي امام علي عليه السلام در يك كتاب به نام نهج البلاغه جمع شده است.

نهج البلاغه، بعد ازقرآن مهم ترين و ارزشمند ترين كتاب براي ما مسلمانان است.

امام علي عليه السلام از همه مي خواست كه مهربان باشند و به دستوراتي كه خداوند براي خوشبختي انسان ها صادر كرده، گوش كنند و از كارهاي بد دست بردارند.

امام علي عليه السلام بچه ها را خيلي دوست داشتند و به آنها محبت مي كردند.

حضرت فاطمه عليها السلام

حضرت فاطمه عليها السلام

حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: «اگر كارهاي خوبي را كه از شما خواسته ايم انجام دهيد و از كارهاي بد دوري كنيد، از دوستان ما هستيد».(1)

با انجام دستورها و راهنمايي هاي حضرت زهرا عليها السلام ، دوستي واقعي خودمان را نسبت به ايشان ثابت كنيم.

حضرت زهرا عليها السلام از همه خانم هايي كه تاكنون متولد شده اند و نيز تمام آنهايي كه در آينده متولد مي شوند، بهتر است.

پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله ، حضرت فاطمه عليها السلام را به عنوان نفر اول زنان دنيا معرفي كردند.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «فاطمه عليها السلام سرور زنان دنياست».(2)

كارهاي دوست داشتني حضرت زهرا عليها السلام ، خواندن قرآن، نگاه به چهره بابا و كمك به نيازمندان و بخشش در راه خدا بود.(3)


1- بحارالانوار، ج65، ص155.
2- بحارالانوار، ج43، ص207.
3- محمد دشتي، نهج االحياة، ص271، حديث 164.

ص: 23

حضرت فاطمه عليها السلام بهترين مادر دنياست.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله ، علاقه بسيار زيادي به دخترش، فاطمه داشت.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «فاطمه، عزيزترين مردم نزد من است».(1)

حضرت فاطمه عليها السلام فرمود: «در خدمت مادر باش؛ زيرا بهشت زير پاي مادران است».(2)

امام حسن مجتبي عليه السلام

امام حسن مجتبي عليه السلام

از خاطره هايي كه مردم مدينه از امام حسن مجتبي عليه السلام دارند، بخشش ها و هديه هاي آن امام است.

امام حسن عليه السلام به اندازه اي مي بخشيدند كه نيازمند، مي توانست با آن تمام مشكلات خود را حل كند و حتي سرمايه اي براي درآمد و تجارت داشته باشد.(3)

امام مجتبي عليه السلام هيچ گاه نمي گذاشت كسي نااميد از خانه او باز گردد.

اگر فقيري مراجعه مي كرد و امام مجتبي عليه السلام پولي نداشت كه به او بدهد، راهي براي برطرف شدن مشكل او نشانش مي داد.

امام مجتبي عليه السلام فرمود: «بزرگواري آن است كه قبل از درخواست به كسي هديه بدهي!»(4)

امام مجتبي عليه السلام پيشنهاد مي كند: «هر كس قبل از سلام كردن حرف زد، جوابش را ندهيد!».(5) تا اول سلام بگويد بعد حرف بزند.


1- بحارالانوار، ج53، ص180.
2- بحارالانوار، ج53، ص180.
3- مهدي پيشوايي، سيره پيشوايان، ص89.
4- تحف العقول، ص225.
5- مسند امام المجتبي، ص688.

ص: 24

امام حسن مجتبي عليه السلام وقتي كودك بودند، مثل بقيه بچه ها بازي مي كردند.

امام مجتبي عليه السلام در كنار بازي و تفريح، چيزهاي زيادي از پدر بزرگ، پدر و مادرشان ياد مي گرفتند.

امام حسين عليه السلام

امام حسين عليه السلام

خدا براي كساني كه به زيارت امام حسين عليه السلام بروند، پاداش هاي بزرگي در نظر گرفته است.

به كساني كه براي زيارت امام حسين عليه السلام به شهر كربلا مي روند، كربلايي مي گويند.

پيامبر از خداوند بزرگ خواست كه همه دوستان امام حسين عليه السلام را دوست بدارد.(1)

روضه امام حسين عليه السلام ، يك روضه معمولي نيست و احترام خاصي دارد.

امام حسين عليه السلام يكي از بهترين بندگان خداست و نام او هم، يكي از زيباترين نام هاي دنيا.

مدرسه امام حسين عليه السلام هميشه باز است.

دوستان امام حسين عليه السلام هميشه از درس ها و آموزش هاي مدرسه اش استفاده مي كنند.

هر روز، مثل عاشورا است و هر جا باشيم براي ما مثل كربلاست(2) عاشورا به ما درس مبارزه با بدكاران و بدي ها را مي دهد.

امام حسين عليه السلام براي آنكه مي خواستند دوستان و پيروانشان بهترين مردم روي كره زمين باشند، از آنها خواستند تا با يزيد و آدم هاي بد درست نباشند.


1- بحارالانوار، ج44، ص251.
2- كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا.

ص: 25

امام حسين عليه السلام : «زندگي با سربلندي، بسيار بهتر و زيباتر از زندگي همراه با پستي و بي احترامي است».(1)

در جنگ امام حسين عليه السلام با يزيد و لشكر بدكاران، آن كسي پيروز واقعي شد كه نامش هميشه بزرگ و زنده است.

امام حسين عليه السلام و ياران خوبش، با شهادت خود و آبياري گل ها با خون پاك خودشان، پيروز واقعي ميدان بودند.

همه مسلمانان با درس گرفتن از امام حسين عليه السلام به جنگ با بدي ها و دشمنان؛ يعني؛ امريكايي ها و اسرائيلي ها مي روند.

امام سجاد عليه السلام

امام سجاد عليه السلام

سجاد، يعني؛ كسي كه زياد سجده مي كند.

چون امام چهارم، خيلي با خداوند راز و نياز مي كردند و در مقابل ايشان سجده مي كردند، لقب سجاد را به امام دادند.

عبادت امام سجاد عليه السلام از همه مردم بيشتر و بهتر بود، به همين دليل لقب «زين العابدين»، يعني؛ زينت عبادت كنندگان، به ايشان داده شد.(2)

امام سجاد عليه السلام هميشه به فكر نيازمندان شهر خود بودند.

امام سجاد عليه السلام شب ها به صورت ناشناس كيسه هاي غذا را بر دوش خود مي گذاشتند و براي فقيران شهر مدينه مي بردند.

امام چهارم آن قدر غذا براي نيازمندان برده بودند كه اثر گوني هاي غذا، روي بدن شان مانده بود.(3)


1- نصرالله شريفي، درس عزت در مكتب امام حسين7، ره توشه راهيان نور، ش 29، ص95؛ محسن امين، المجالس السنيه، ج1، ص92.
2- نك: منتهي الامال، ج2، ص3.
3- 2نك: سوگ نامه آل محمد، ص76؛ كشف الغمه، ج2، ص266.

ص: 26

حضرت زين العابدين عليه السلام : «دوست داشتني ترين شما نزد خداي بزرگ، كسي است كه كارهاي بهتري انجام مي دهد».(1)

امام سجاد عليه السلام : «بهترين كليد گشايش كارها و برطرف كردن مشكلات، راست گويي است».(2)

امام سجاد عليه السلام از ما خواستند كه از دوست شدن با پنج گروه از آدم ها دوري كنيم: دروغ گو، آدم هاي بدكار، بخيل، نادان و كساني كه با فاميل خود رفت و آمد نميكنند.(3)

مزار امام سجاد عليه السلام در قبرستان بقيع و در كنار امام حسن مجتبي عليه السلام ، امام باقر عليه السلام و امام صادق عليه السلام قرار دارد.

امام سجاد عليه السلام ، در زمان زندگي خود، از طرف دشمنان سخت مورد مراقبت و اذيت قرار گرفت.

امام سجاد عليه السلام ، دين اسلام را از راه دعا به مردم ياد دادند.

امام سجاد عليه السلام تمام آنچه را لازم بود مردم بدانند، با زبان دعا بيان كردند.

مجموعه دعاهاي امام سجاد عليه السلام در كتابي به نام صحيفه سجاديه جمع شده است.

امام باقر عليه السلام

امام باقر عليه السلام

امام باقر عليه السلام ، در كربلا حضور داشتند و چهار ساله بودند.(4)

امام باقر عليه السلام : «كسي دوست من است كه تواضع داشته باشد».(5)


1- بحارالانوار، ج75، ص135.
2- بحارالانوار، ج78، ص161.
3- تحف العقول، ص309.
4- نك: منصور كريميان، زندگي نامه امام محمد باقر عليه السلام، صص9 _ 11.
5- نك: تحف العقول، ص295.

ص: 27

امام باقر عليه السلام : «كسي دوست من است كه امانت ديگران را به آنها برگرداند».(1)

امام باقر عليه السلام : «كسي دوست من است كه به پدر و مادر خود نيكي و مهرباني كند».(2)

امام باقر عليه السلام : «كسي دوست من است كه هيچ وقت دروغ نگويد».(3)

امام باقر عليه السلام : «كسي دوست من است كه اهل خواندن نماز و قرآن باشد».(4)

امام باقر عليه السلام : «اگر كسي كه تو را اذيت كرد، ببخشي يا كسي كه با تو قهر كرده آشتي كني و به كسي كه با تو ناداني كرده، گذشت و تحمل داشته باشي، خوش اخلاق هستي».(5)

امام باقر عليه السلام : «اگر كسي تو را اذيت كرد، او را اذيت نكن».(6)

امام باقر عليه السلام : «اگر از تو تعريف كردند، مغرور نشو».(7)

امام باقر عليه السلام : «اگر به تو بدي كردند، عصباني و ناراحت نشو».(8)

امام باقر عليه السلام : «با ديگران، بهتر از آنچه دوست داريد با شما سخن بگويند، صحبت كنيد».(9)

امام باقر عليه السلام : «اگر مي خواهيد ديگران با شما درست صحبت كنند، شما با آنها مؤدبانه و خوب حرف بزنيد».(10)


1- نك: تحف العقول، ص295.
2- نك: تحف العقول، ص295.
3- نك: تحف العقول، ص295.
4- نك: تحف العقول، ص295.
5- نك: تحف العقول، ص295.
6- نك: تحف العقول، ص284.
7- نك: تحف العقول، ص284.
8- نك: تحف العقول، ص284.
9- نك: بحارالانوار، ج68، ص152.
10- نك: تحف العقول، ص300.

ص: 28

امام باقر عليه السلام : «خداوند كسي را كه در جمعي شوخي مي كند، دوست دارد به شرط آنكه حرف بدي به زبان نياورد».(1)

امام باقر عليه السلام : «خداوند، دشمن كساني است كه حرف بد مي زنند».(2)

امام باقر عليه السلام : «از بي حالي و تنبلي بپرهيزيد، زيرا كليد هر زشتي است».(3)

امام باقر عليه السلام : «خداي مهربان افراد بدزبان را دوست ندارد».(4)

امام باقر عليه السلام هر وقت به دوستانش نزديك مي شدند، با آنها دست مي دادند و مي فرمودند: «اين كار، دل ها را به هم نزديك تر و مهربان تر مي كند و دشمني ها را از بين مي برد».(5)

امام باقر عليه السلام : «هر كس كه به حرفهاي خدا عمل كند، دوست ماست و هر كس از دستورات خدا سرپيچي كند، دشمن ماست».(6)

امام باقر عليه السلام از ما خواستند كه فقيران را دوست داشته باشيم.(7)

امام باقر عليه السلام وقتي مهماني به خانه مي آوردند، سعي مي كردند از بهترين غذاها و لباس ها به مهمانان بدهند تا همه آنها شاد و خوشحال از منزل ايشان بيرون بروند.(8)

امام صادق عليه السلام

امام صادق عليه السلام

امام صادق عليه السلام سي و چهار سال امام و رهبر مردم بودند.

امام صادق عليه السلام در طول چند سال موفق شدند چهار هزار دانشمند تربيت كنند.


1- نك: اصول كافي، ج4، ص486.
2- 14نك: تحف العقول، 296.
3- سيد مهدي آيت اللهي، حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص4.
4- حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص23.
5- حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص4.
6- حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص38.
7- حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص23.
8- حضرت امام محمد باقر عليه السلام، ص15.

ص: 29

امام صادق عليه السلام : «شكر نعمت، دوري كردن از كارهاي بد است».(1)

امام صادق عليه السلام : «سخنان ما شما را با هم مهربان مي كند. اگر به آنها گوش كنيد خوشبخت و موفق مي شويد و اگر به آنها بي اعتنايي كنيد، راه خوشبختي را گم مي كنيد. من قول مي دهم كه شما با انجام راهنمايي هاي ما رستگار و خوشبخت شويد».(2)

امام صادق عليه السلام : «اگر مي خواهيد دوستي خوب، پرفايده و هميشگي داشته باشيد، به نماز خواندن اهميت بدهيد».(3)

امام صادق عليه السلام از ما خواستند نماز را خوب، باحوصله و بادقت بخوانيم.(4)

امام صادق عليه السلام : «به يكديگر هديه بدهيد تا همديگر را دوست داشته باشيد؛ چون هديه دادن بديها را از بين مي برد».(5)

امام صادق عليه السلام : «به همديگر دست بدهيد؛ زيرا دست دادن بدي را از بين مي برد».(6)

امام صادق عليه السلام : «بد اخلاق خودش را رنج مي دهد».(7)

امام صادق عليه السلام : «آنچه را براي خود دوست داري، براي ديگران هم دوست داشته باش».(8)


1- .اصول كافي، ج2، ص95.
2- اصول كافي، ج2، ص186.
3- نك: سوگنامه آل محمد، صص86 و 87.
4- نك: سوگنامه آل محمد، صص86 و 87.
5- خصال، ج2، ص27.
6- اصول كافي، ج2، ص183.
7- اصول كافي، ج2، ص321.
8- خصال، ج1، ص7.

ص: 30

امام صادق عليه السلام : «دوست خود را در غم و شادي امتحان كن».(1)

امام صادق عليه السلام : «كسي كه اشكالاتم را به من مي گويد بيشتر دوستش دارم».(2)

امام صادق عليه السلام : «كسي كه اول سلام كند خدا و پيامبر او را بيشتر دوست دارند».(3)

امام صادق عليه السلام : «ديد و بازديد كنيد كه دل هاي شما را شاد مي كند و باعث مي شود كه حرف هاي ما را به همديگر بگوييد».(4)

امام صادق عليه السلام : «خانه اي كه نام محمد در آن باشد، از احترام زيادي برخوردار است».(5)

امام صادق عليه السلام : «دشمن كار و كوشش، تنبلي است».(6)

امام صادق عليه السلام : «بهترين برادران و دوستان از نظر من كساني هستند كه اشكالات مرا به من بگويند».(7)

امام كاظم عليه السلام

امام كاظم عليه السلام

پدر امام كاظم عليه السلام با شنيدن خبر تولدش گفتند: «خداوند پسري به من داده كه بهترين هديه اوست».(8)

امام كاظم عليه السلام هيچ وقت كار بيهوده انجام نمي دادند و تمام كارهايش براي ديگران جالب بود.


1- الامام الصادق، ج2، ص101.
2- اصول كافي، ج2، ص639.
3- اصول كافي، ج2، ص645.
4- اصول كافي، ج2، ص186.
5- منصور كريميان، زندگاني امام جعفر صادق عليه السلام، ص12.
6- فيض كاشاني، وافي، ص15؛ محمدتقي حكيم، درس هايي از مكتب امام صادق عليه السلام، ص98.
7- اصول كافي، ج2، ص639.
8- سيد مهدي آيت اللهي، حضرت امام موسي كاظم عليه السلام، ص3.

ص: 31

امام كاظم عليه السلام با اينكه بازي كودكانه مي كردند، اما در همان بازي هم، به ياد خدا بودند.

امام كاظم عليه السلام هميشه به فكر فقيران بودند و خودشان زندگي ساده ولي زيبا داشتند.

امام كاظم عليه السلام با تلاش خود، پول به دست مي آوردند و آن را به كساني كه بي پول بودند مي دادند تا دلشان شاد شود.

امام كاظم عليه السلام : «هر كس وقت خود را بيهوده تلف كند، ضرر مي كند».(1)

امام كاظم عليه السلام ما را براي بررسي كارهاي روزانه مان تشويق كرده اند و آن را يكي از نشانه هاي دوستان خود دانسته اند.(2)

امام كاظم عليه السلام : «هر وقت سه نفر در جايي بوديد، دو نفر با هم درگوشي حرف نزنيد، چون نفر سوم از اين كار ناراحت مي شود».(3)

امام موسي كاظم عليه السلام كمك به ناتوان و ضعيف ها را بهترين صدقه مي دانند.(4)

امام موسي كاظم عليه السلام : «هر كس مي خواهد قوي ترين مردم باشد، بر خدا تكيه كند».(5)

امام موسي كاظم عليه السلام : «كسي كه دو روزش مثل هم باشد، ضرر كرده است».(6)


1- تك: آيينه يادها، ص142؛ نزهة الناظر و تنبيه الخاطر، ص123.
2- نك: آيينه يادها، ص193؛ الاختصاص، ص26.
3- نك: آيينه يادها، ص193؛ اصول كافي، ج2، ص660.
4- نك: تحف العقول، ص414.
5- بحارالانوار، ج71، ص143.
6- بحارالانوار، ج78، ص327.

ص: 32

امام رضا عليه السلام

امام رضا عليه السلام

امام رضا عليه السلام به ما ياد دادند كه با استفاده از دعا و كمك خواستن از خداي بزرگ، درهاي موفقيت را به روي خودمان باز كنيم.

امام رضا عليه السلام : «بعد از انجام كارهايي كه خداوند واجب كرده، پيش خدا هيچ كاري بهتر از خوشحال كردن آدم هاي خوب نيست».(1)

امام رضا عليه السلام : «دروغ گو نامرد است».(2)

امام رضا عليه السلام : «حسود هيچ وقت خوشحال و راضي نيست».(3)

امام جواد عليه السلام

امام جواد عليه السلام

امام نهم را به خاطر بخشش فراوان، «جواد الائمه» ناميده اند.

امام رضا عليه السلام علاقه بسياري به پسرش امام جواد عليه السلام داشتند و درباره او مي گفتند: «جواد، راست گو، صبور، نور چشم آدم هاي خوب و مايه ناراحتي دشمنان است».(4)

امام جواد عليه السلام : «اعتماد به خدا، بهاي هر چيز گران بهايي است و نردباني است براي رسيدن به موفقيت هاي بزرگ».(5)

امام جواد عليه السلام : «دوست بد مثل شمشير تيزي است كه ظاهرش زيبا ولي آثارش بد و خطرناك است، پس بهتر است از دوستي با آن دوري كنيد».(6)

امام جواد عليه السلام : «برنامه ريزي قبل از انجام كار، نميگذارد تو پشيمان شوي مي دارد».(7)


1- بحارالانوار، ج78، ص347.
2- تحف العقول، ص450.
3- تحف العقول، ص450.
4- نك: عيون الاخبار الرضا7، ج1، ص250.
5- نك: بحارالانوار، ج78، ص364.
6- منصور كريميان، زندگاني امام محمد تقي عليه السلام، ص 35.
7- منصور كريميان، زندگاني امام محمد تقي عليه السلام، ص37.

ص: 33

امام جواد عليه السلام : «هر كس به خدا اعتماد كند، خداوند او را از هر بدي نجات مي دهد».(1)

امام جواد عليه السلام به ما ياد دادند كه براي دريافت هميشگي نعمت ها، شكرگزار واقعي خدا باشيم.

امام جواد عليه السلام : «زماني كه شكرگزاري از طرف انسان ها قطع شود، هديه ها و نعمت هاي فراوان خدا هم قطع مي گردد».(2)

امام جواد عليه السلام : «يادت باشد! از نگاه خدا پنهان نيستي پس مواظب كارهايت باش».(3)

امام هادي عليه السلام

امام هادي عليه السلام

امام هادي عليه السلام در همان دوران خردسالي، آن قدر دانا و باهوش بودند كه همه اطرافيان را شگفت زده كرده بودند.

امام هادي عليه السلام : «با استفاده خوب از نعمت ها و برخورد مناسب با آنها، مي توانيد از نعمت هاي خدا، مواظبت كنيد و هميشه آن را داشته باشيد».(4)

امام هادي عليه السلام : «با تشكر از خدا، مي توانيد نعمت ها و هديه هاي بيشتري از خداوند بگيريد».(5)

امام هادي عليه السلام : «آدم خودخواه، موجب ناراحتي خيلي ها مي شود».(6)

امام هادي عليه السلام : «كسي كه در كارهاي خود با ديگران مشورت نكند، ضرر مي كند».(7)


1- سيد مهدي آيت اللهي، حضرت امام محمد تقي عليه السلام، ص23.
2- نك: تحف العقول، ص457.
3- تحف العقول، ص455.
4- نك: سيره معصومان:، ج6، ص244.
5- سيره معصومان:، ج6، ص244.
6- سيره معصومان:، ج6، ص243.
7- نك: سيد مهدي آيت اللهي، حضرت امام هادي عليه السلام، ص23.

ص: 34

امام حسن عسكري عليه السلام

امام حسن عسكري عليه السلام

امام حسن عسكري عليه السلام : «خوشحالي نزد كسي كه ناراحت است، بي ادبي است».(1)

امام حسن عسكري عليه السلام : «كسي كه با نادان دوستي كند، هميشه در زحمت است».(2)

امام حسن عسكري عليه السلام : «در زندگي ميانه رو باش و از زياده روي دوري كن».(3)

امام حسن عسكري عليه السلام : «از اشتباه هاي ديگران، چشم بپوش و خشم و عصبانيت خود را كنترل كن».(4)

امام حسن عسكري عليه السلام : «به فاميل و خويشاوندان خود مهرباني كن و به ديدن آنها برو».(5)

امام حسن عسكري عليه السلام : «در برابر ناداني و بي فكري بعضي از آدم ها، تحمل داشته باش».(6)

امام حسن عسكري عليه السلام : «دستورات دين اسلام را خوب ياد بگير».(7)

امام حسن عسكري عليه السلام : «در كارها مقاومت داشته باش».(8)

امام حسن عسكري عليه السلام : «با قرآن دوست و آشنا باش».(9)


1- بحارالاانوار، ج78، ص374.
2- تحف العقول، ص520.
3- نك: سيره معصومان:، ص354؛ احقاق الحق، ج12، ص467.
4- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
5- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349؛ روضات الجنات، صص273 و 274.
6- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
7- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
8- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
9- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.

ص: 35

امام حسن عسكري عليه السلام : «اخلاق خوب را در خودت جمع كن و ديگران را به كارهاي خوب، دعوت و از كارهاي بد دورشان كن».(1)

امام حسن عسكري عليه السلام : «از همه بدي ها و زشتي ها دوري كن».(2)

امام حسن عسكري عليه السلام : «سفارش و راهنمايي هاي مرا انجام بده و به همه دوستانم نيز اين راهنمايي هاي مرا برسان و از آنها بخواه كه اين كارها را انجام دهند».(3)

امام حسن عسكري عليه السلام : «همه بدي ها را در خانه اي گذاشتند كه كليد آن دروغ است».(4)

امام حسن عسكري عليه السلام : «دو ويژگي است كه بالاتر از آنها چيزي نيست: ايمان به خدا و سود رساندن به ديگران».(5)

امام حسن عسكري عليه السلام : «خنده بيجا نشانه ناداني است».(6)

امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف

امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف

ما چشم به راه رسيدن امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف هستيم تا رهبري دنيا را به دست بگيرند.

ما مي توانيم با دعا و خواستن از خداوند، زمان آمدن آخرين امام را سريع تر كنيم.

ما از خدا مي خواهيم كه مراقب امام مهدي عليه السلام باشد.


1- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
2- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
3- نك: سيره معصومان عليه السلام، صص348 و 349.
4- ميزان الحكمه، ح17410.
5- بحارالانوار، ج78، ص374.
6- سيره چهارده معصوم:، ص985.

ص: 36

ما براي سلامتي امام زمان دعا مي كنيم.

امام زمان، ما را هرگز فراموش نمي كنند.

ما با انجام كارهاي خوب مي توانيم امام زمان را خوشحال كنيم.

امام زمان دوست بچه هايي است كه به پدر و مادرشان احترام مي گذارند.

وقتي امام زمان بيايند دنيا پر از شادي مي شوند.

مردم مظلوم در سراسر دنيا آرزو مي كنند امام زمان ظهور كند.

منتظر شدن براي ظهور امام زمان عبادت است.

يكي از راه هاي خوشحال كردن امام زمان اين است كه كسي را اذيت نكنيم.

همه بچه هاي ايران، امام زمان را دوست دارند.

امام زمان با آنكه در بين ما نيستند اما حاضرند.

غيبت امام زمان به فرمان خدا صورت گرفته است.

اگر امام زمان ظهور كند همه با هم مهربان مي شوند.

ص: 37

بخش دوم: مخاطبان نوجوان

اشاره

بخش دوم: مخاطبان نوجوان

زير فصل ها

الف) نوجواني

ب) نوجوان موفق

ج) پيام هاي ديني

د) پيام هاي شادي آفرين

ه) پيام هاي روان شناختي و تربيتي

الف) نوجواني

الف) نوجواني

نوجواني دوره اي مهم در زندگي به شمار مي آيد.

نوجواني زمان جست وجوي هويت است.

نوجواني زمان آرمان گرايي است.

نوجواني دروازه بزرگ سالي است.

نوجوان يعني؛ شور و اشتياق فراوان.

نوجوان يعني؛ سازنده فردايي بهتر و زيباتر.

نوجوان يعني؛ اميد به رشد و بالندگي.

نوجوان يعني؛ قدرت و توانايي بي حد و حساب.

نوجوان يعني؛ هوش و استعداد بي مرز.

نوجوان يعني؛ نزديك ترين راه رسيدن به خدا.

نوجوان يعني؛ خلق فكر تازه و جديد.

نوجوان يعني؛ عجله كن دنيا در انتظار توست.

نوجوان يعني؛ رفتن تا رسيدن... بدون ايستادن.

ص: 38

نوجوان يعني؛ ديدن بهترين آرزوهاي پدر و مادر براي فرزند.

نوجوان يعني؛ ديوار محكمي جلوي دشمن.

نوجوان يعني؛ آينده هر كشور.

نوجوان يعني؛ پيشرفت، رسيدن به آنچه كه آرزوست.

نوجوان يعني؛ اميد و هيجان بي مثال.

نوجوان يعني؛ كشورم مي سازمت؛ آينده مال ماست.

نوجوان يعني؛ صبر كردن در مقابل سختي ها.

نوجوان يعني؛ خرج كردن صفا و صميميت براي همه.

نوجوان يعني؛ تو، تو كه از همه به خدا نزديك تري.

نوجوان يعني؛ قول و حرف مردانه.

نوجوان يعني؛ تلاش براي رسيدن به آنچه مي خواهي.

نوجوان يعني؛ حركت به جلو بدون خستگي.

نوجواني يعني؛ لحظه هاي طلايي زندگي.

نوجوان يعني؛ خنده زيباي پدر و مادر به زندگي.

نوجوان يعني؛ حركت در مسير علم و سازندگي.

نوجوان يعني؛ پيروزي، موفقيت.

نوجوان يعني؛ بستن در به روي «نمي توانم».

نوجوان يعني؛ آموختن فنون و كسب مهارت هاي خوب.

نوجواني يعني؛ انجام زيباترين و خالصانه ترين عبادت ها براي خدا.

نوجواني يعني؛ قلب هاي پاك بي كينه.

نوجواني يعني؛ پرورش استعدادهاي بي نظير براي ساختن ايران.

نوجواني يعني؛ بيزاري از گناه.

ص: 39

نوجوان يعني؛ روزهاي لبريز از خوبي ها.

نوجوان يعني؛ تازگي و نشاط.

نوجوان يعني؛ تلاش براي كسب مهارت.

نوجوان يعني؛ غرور يك كشور.

نوجواني يعني؛ دوستي هاي محكم و واقعي.

نوجوان يعني؛ فرار از تنبلي و سستي

نوجوان يعني؛ پاكي و شفافيت.

نوجوان يعني؛ راستي و درستي.

نوجوان يعني؛ دوري از دروغ و خودخواهي.

نوجوان چون آب زلالي ست كه نبايد اجازه دهيم هيچ آلودگي در آن راه پيدا كند.

نوجواني رسيدن به نقطه اي است كه بايد برنامه زندگيمان را تنظيم كنيم.

نوجواني مسير پر پيچ و خمي است كه براي عبور كردن باموفقيت از آن، به كمك بزرگ ترها نياز داريم.

نوجواني پل زيباي كودكي و جواني است.

نوجواني دوره شكوفايي است.

نوجواني عصر لبخند و پويايي است.

نوجواني عصر توجه بيشتر به مطالعه قرآن و تاريخ زندگاني پيامبران است.

نوجواني يعني؛ سربالايي به سمت خدا.

نوجواني يعني؛ تلاش بيشتر براي دوستي با خدا.

نوجواني يعني؛ خداحافظ تنبلي!

نوجواني يعني؛ از طبيعت بياموزيم، از درخت و كوه و دريا...

ص: 40

نوجواني يعني؛ شكار لحظه هاي خوب.

نوجواني يعني؛ با هم بخنديم نه به هم.

نوجواني يعني؛ گرفتن ماهي هاي بزرگ دانش در درياي مدرسه.

نوجواني يعني؛ دروغ ممنوع! غرور ممنوع! تنبلي ممنوع!

نوجوان، صدفي است كه هيچ چيزي جز مرواريد در آن نبايد رشد كند.

ب) نوجوان موفق

ب) نوجوان موفق

نوجوان موفق، اهل مشورت است.

نوجوان موفق، انتقاد ديگران را به گوش جان مي پذيرد و آن را حمله اي براي شخصيت خود نمي داند.

نوجوان موفق، مثبت مي انديشد.

نوجوان موفق اگر از دست خانواده يا اطرافيان به هر دليلي عصباني شود در خلوت خود منصفانه قضاوت مي كند.

نوجوان موفق، هنگام عصبانيت، محبت ها و حسن نيت هاي والدين را همواره در نظر مي گيرد و بعد قضاوت مي كند.

نوجوان موفق، گاهي خودش را جاي ديگران مي گذارد تا شرايط آنان را درك كند.

نوجوان موفق، براي آينده اش برنامه مي ريزد و از افراد موفق يا از نوجوانان موفق درس مي آموزد.

نوجوان موفق، فكر نمي كند عذرخواهي كردن ارزش او را پايين بياورد بلكه اين مهارت را تمريني براي رشد مي داند كه باعث بالا رفتن ميزان حساب بانكي عاطفي او مي شود.

ص: 41

نوجوان موفق، به استعدادهاي خود توجه مي كند و آرزوهاي واقع بينانه دارد.

نوجوان موفق، به خودش و به ديگران احترام مي گذارد.

نوجوان موفق، اطرافيان را دوست دارد و سعي مي كند از هر كس چيزي بياموزد. مثلاً از يكي خوش خلقي، از ديگري سخاوت، از ديگري مهرباني، از ديگري گذشت و...

نوجوان موفق، با خود و ديگران با مهرباني رفتار مي كند و دشمني را در خود پرورش نمي دهد.

نوجوان موفق، براي رسيدن به آرزوهاي خود تلاش مي كند و بهاي رسيدن به آرزوي خود را مي پردازد.

نوجوان موفق به جاي آنكه پيرو و مقلد كسي باشد به خودش ايمان دارد.

نوجوان موفق مي داند كه چه چيزهايي او را عصباني مي كند پس سعي مي كند خشم خود را كنترل كند و با عقل تصميم بگيرد.

نوجوان موفق مي داند او مي تواند با تجربه شكست ها، خودش را قدرتمند كند.

نوجوان به نتيجه و عواقب كارهايش مي انديشد و آينده نگري دارد.

نوجوان موفق اهل كار گروهي و فعاليت دسته جمعي است و جمع را دوست دارد و گريزان از جمع هاي خانوادگي و دوستانه نيست؛ چون جمع به او تجربه و مهارت مي آموزد.

نوجوان موفق به سلامتي و بهداشت و زيبايي ظاهري خود اهميت مي دهد.

نوجوان موفق در مورد مسائل و مشكلات خود صحبت ميكند و دنبال راه حل ميگردد.

ص: 42

نوجوان موفق به جاي اينكه غم هاي خود را بزرگ كند وجودش را با اتصال به خداوند قدرتمند مي كند.

نوجوان موفق خود را همان گونه كه هست دوست دارد و مي پذيرد.

نوجوان موفق به سيرت و شخصيت وجودي خود اهميت بيشتري مي دهد تا به صورت و ظاهر خود.

نوجوان موفق در بحران ها عقلش به احساساتش غلبه مي كند.

نوجوان موفق خشم هاي خود را با كنترل عقل مديريت مي كند و نمي گذارد خشم هاي او عقلش كنترل كند.

نوجوان موفق اهل شكرگزاري و مثبت نگري است.

نوجوان موفق خود را همان گونه كه هست، دوست دارد و مي پذيرد.

در اعماق وجود خود رابطه اي قوي و دوستانه با خداوند داشته باش.

ج) پيام هاي ديني

اشاره

ج) پيام هاي ديني

هر كاري كه باعث رضايت خداوند و خوشحالي او شود، بخشي از مسابقه خوبي ها است كه قرآن ما را به شركت در آن دعوت كرده است.

دوستان خدا و همه آنهايي كه رابطه خوب و نزديكي با او دارند، هميشه و همه جا به ياد او هستند و از او سخن مي گويند.

دوستان خدا با شروع هر كاري نام خدا را بر زبان مي آورند و در پايان هر كاري، از او سپاس گزاري مي كنند.

هر وقت شيطان قصد فريب ما را داشت و انجام كار بدي را از ما درخواست كرد، با ياد خداوند، از انجام آن كار بد خودداري كنيم.

«دل به دل راه دارد»؛ اگر به ياد خدا باشيم، او هم به ياد ما خواهد بود.

ص: 43

ما هم مي توانيم با ياد خدا دل هاي خود را ستاره باران كنيم.

خداي بزرگ درياي آرامش است كه ما با وصل شدن به اين دريا مي توانيم از بالاترين و بيشترين آرامش برخوردار شويم.

«بدانيد كه تنها با ياد خدا دل ها آرام مي گيرد».(1)

بعضي از انسان ها، به خاطر انجام كارهاي بد، خدا و نعمت هايش را فراموش مي كنند. اين افراد زندگي سخت و دشواري پيدا مي كنند(2) و تنها دوست صميمي آنها شيطان است.(3)

نتيجه ياد خدا، نوراني شدن دل هاست. (امام علي عليه السلام )(4)

ياد خدا موجب موفقيت در كارها و روشنايي درون مي شود. (امام علي عليه السلام ).(5)

هر كه بسيار به ياد خدا باشد، فكرش روشن ميشود. (امام علي عليه السلام )(6)

مداومت بر ياد خدا، دل و انديشه را روشن مي كند. (امام علي عليه السلام )(7)

آدم هاي موفق، مُزد تلاش خوب و صحيح خود را مي گيرند و انسان هاي ناموفق هم، چوب تنبلي و يا تلاش هاي بدون فكر و منطق خودشان را مي خورند.

خداوند همه ابزارهاي لازم براي شكوفايي ما را فراهم كرده است.

زماني در ما اتفاق هاي خوب مي افتد كه بخواهيم بهتر باشيم.


1- رعد: 27.
2- طه، 124.
3- زخرف: 36.
4- ميزان الحكمه، ج4، ص229.
5- ميزان الحكمه، ج4، ص229.
6- ميزان الحكمه، ج4، ص229.
7- ميزان الحكمه، ج4، ص229.

ص: 44

وقتي تلاش و حركت نكنيم همانند يك آب راكد، كم كم دچار بي حالي مي شويم.

مطمئن باش براي آدم ها فقط به اندازه تلاش شان موفقيت وجود دارد.(1)

با بهانه گيري، شانه خالي كردن، كشيدن نقشه هاي خالي و خيالي و تنبلي كردن نمي شود به جايي رسيد.

در قانون قرآني موفقيت بر اساس ميزان كوشش ما طراحي شده است.

تمام افرادي كه آستين بالا زدند و با جديت كارشان را دنبال كردند، ماندگار شدند، زيرا توانستند كارهاي بزرگي را به نام خود ثبت كنند.

بهشت را به بها مي دهند نه به بهانه! بهشت زندگي ما هم به بهاي كارها و كوشش هاي ما ساخته مي شود نه با بهانه هاي بچه گانه!

بعضي ها مغرور هوش بالاي خودشان شدند و در جا زدند و عده اي ديگر بدون ادعا وارد ميدان شدند و تا كسب نتيجه، مسابقه را دنبال كردند.

تلاش خوب همراه برنامه صحيح، جواب مي دهد.

اگر ما قبل از هر كاري، روش آن را بياموزيم، مي توانيم صرفه جويي زيادي در وقت و انرژي خود داشته باشيم و با سرعت بيشتري به اهدافمان برسيم.

پركاري وقتي با درست كار كردن تركيب مي شود، تضمين بيشتري براي موفق شدن دارد.

خداوند با فرستادن قوانين زندگي در قرآن، بهترين روش هاي موفقيت و سلامت جسمي و روحي ما را اعلام كرده است.

خداوند، به قرائت كننده قرآن، پاداشي بزرگ خواهد داد.

قرائت قرآن، زنگار دل ها را ميگيرد و آن را صيقل مي دهد.


1- نجم: 39.

ص: 45

قرائت قرآن موجب استجابت دعا مي شود.

قرائت قرآن، ذكر خداوند است.

با ذكر خدا دل ها آرام مي گيرد.

چون قرآن، قانون اساسي اسلام است با خواندن و توجه به معاني قرآن مي توان به رفتار خود شكل داد.

قرائت قرآن، شعار اسلام است.

پيامبر و امامان معصوم به قرائت قرآن با صداي بلند، در مكان ها و زمان هاي مختلف و آهنگ خوش تأكيد داشته اند.

حفظ و قرائت قرآن، موجب تقويت حافظه مي گردد و موجب پيشرفت در كارهاي علمي مي گردد.

قرآن كريم، مايه هدايت و رحمت است.

هدف اصلي و مهم ترين فايده قرآن، انسان سازي و تربيت است.

اگر ما به آثار خواندن قرآن توجه و قرآن را مانند دوستي در زندگي انتخاب كنيم، پس از مدتي زندگي مان سرشار از نور، روشنايي، طراوت و زيبايي خواهد شد.

قرآن راه درست استفاده كردن از همه امكانات و ابزار زندگي را به انسان مي آموزد.

قرآن، بهترين شيوه ها را براي زندگي دنيايي همراه با سعادت به انسان ها نشان داده است.

قرآن، كتاب الهي و وسيله نجاتي است كه از طرف خداوند براي هدايت و تكامل انسان ها نازل شده است، تا آن را بخوانند و بفهمند و با عمل به دستورهايش رستگار و سعادتمند شوند.

ص: 46

داشتن حافظه قوي براي موفقيت در درس ها مؤثر است، خواندن قرآن و حفظ آن يكي از عوامل تقويت حافظه است.

خواندن و حفظ قرآن، باعث موفقيت در درس ها مي شود؛ چنانكه تجربه دانش آموزان قاري و حافظ قرآن هم اين مطلب را تأييد مي كند.

خواندن و حفظ قرآن نبايد فرد را از تلاش و كوشش در درس ها باز دارد، بلكه بايد با برنامه ريزي منظم، هم به كارهاي قرآني و هم به كارهاي درسي برسد.

اگر بخواهيم از علوم و معارف بي كران قرآن بهره ببريم، شايسته است به ترجمه و تفسير آن توجه كنيم.

خواندن قرآن، سخن گفتن با پروردگار و شنيدن سخنان خداوند است كه نه تنها ثواب دارد، بلكه غبار بدي را از دل ها پاك ميكند قلب ها را زنده و از زشتيها دور ميكند.

يكي از هدف هاي يادگيري و حفظ قرآن، تدبر در آن است.

قرآن شفاي دل ها و افكار و نيز شفاي بيماري هاي جسماني است.

ما مخلوق خدا هستيم و هيچ كس بهتر از او نمي تواند درباره شيوه استفاده از توانايي هاي ما، مواردي كه به ما ضرر مي زند يا كار ما را بهتر مي كند، اظهار نظر كند.

«قرآن را بخوانيد و به آن عمل كنيد. از قرآن دوري نكنيد».(1) (پيامبر اكرم)

خوش به حال دوستاني كه با قرآن رابطه گرم و نزديكي دارند، در چهره آنها نور قرآن ديده مي شود و آرامشي عميق را از بودن در كنار قرآن احساس مي كنند.


1- كنزالعمّال، ح ٢٢٧٠.

ص: 47

بهترين استفاده از قرآن، به كارگيري دستورات آن براي رسيدن به اهداف مهمي مانند سعادت هميشگي، زندگي موفق و روحيه خوب است.

«قرآن بخوان و خدا را زياد ياد كن كه در آسمان براي تو نام و آوازه است و در زمين نور و روشنايي». (پيامبر اكرم)(1)

خدا با قرآن دست ما را مي گيرد و به سمت سعادت و بهترين شدن راهنمايي مي كند.

قرآن براي جان ما مثل هواي بهاري است كه پس از زمستاني طولاني و سرد از راه رسيده باشد.

قرآن چشمه است؛ چشمهاي كه آب دانايي را در جان ما مي ريزد و تشنگي ما را رفع ميكند.

قرآن به دل و جان ما صفاي تازه اي مي دهد و با صيقل دادن آن، تميز و زلالش مي كند.(2)

«در گرفتاري هاي خويش از قرآن كمك گيريد؛ زيرا در قرآن شفاي بزرگ ترين دردها است». (امام علي عليه السلام )(3)

بعضي وقت ها خوب است كه مكاني را براي عبادت و گفت وگوي با خداوند اختصاص دهيم و در آن مكان خاص هر چند كوچك و محدود، روح مان را در آسمان معنويت پرواز دهيم.

امام صادق عليه السلام فرمودند: «علي عليه السلام اتاقي داشتند كه در آن چيزي جز يك فرش و يك شمشير و يك قرآن نبود و در آن جا نماز مي خواندند».(4)


1- خصال، ص ٥٢٥.
2- نهج البلاغه، خطبه ١٧٦.
3- نهج البلاغه، خطبه ١٧٦.
4- بحارالانوار، ج٧٦، ص١٦١.

ص: 48

براي آشنا شدن با دستورات خداوند لازم است قرآن را وارد زندگي خود كنيد.

در شرايط مناسب مثل هنگام خواب، از داستان هاي قرآني كه مايه آرامش ذهني است، بهره بگيريد.

با عمل كردن به دستورات ساده قرآني، مجموعه اي از رفتارهاي خوب را در خود ايجاد كنيد. مانند تمرين احترام به بزرگ ترها، خويشتن داري، كنترل زبان، نظافت و ديگر دستورات اخلاقي.

با متن اصلي قرآن آشنا شويد و آن را با مهارت و درستي بخوانيد.

از كتاب هاي قرآني مناسب سن خود استفاده كنيد.

اشتراك مجلات قرآني مناسب با سنتان مي تواند گامي مؤثر در شكل گيري شخصيت قرآني شما باشد.

خريد نرم افزارهاي قرآني مناسب، مي تواند در استفاده مفيد شما از وقت و نيز انس با قرآن تأثيرات شگرفي داشته باشد.

نرم افزارهايي كه به آموزش قرآن و مفاهيم آن مي پردازند، سي دي هاي كارتون كه داستان هاي قرآني را به نمايش مي گذارند و نيز بازي هاي قرآني مناسب براي رشد انديشه شما مفيد هستند.

احترام گذاشتن به نواي قرآن، قرار دادن قرآن در بهترين جاي منزل، دراز نكردن پا به طرف قرآن، نگهداري آن در جاي مناسب و نيز گذاشتن آن روي رحل هنگام تلاوت، جنبه هاي ظاهري احترام به قرآن را به صورت رفتاري هميشگي در شما در خواهد آورد.

آشنا شدن با قاريان قرآن، شركت در مسابقه هاي قرآني، جست وجو در آيات قرآني و توجه به ترجمه آيات قرآن هنگام تلاوت، فضاي رواني مناسبي را براي انس با قرآن فراهم مي سازد.

ص: 49

اگر مزاحمتي براي ديگران ايجاد نمي شود، مي توانيد شب ها قبل از خواب با شنيدن نواي قرآن آرامش قبل از خواب را به خودتان هديه كنيد.

استعدادهاي قرآني خود را در زمينه هاي گوناگون شناسايي كرده و براي شكوفايي آن به اندازه ديگر توانايي ها برنامه ريزي كنيد.

ارتباط خود را با دوستان قرآني بيشتر كنيد.

خودتان مبلّغ قرآن باشيد و دوستانتان را به انس با قرآن تشويق كنيد. مثلاً مي توانيد به آنها پيشنهاد كنيد خواندن آيت الكرسي را قبل از كارهاي مهم مانند سفر يا مسابقه ورزشي بخوانند. همچنين مي توانيد آنها را از محصولات قرآني جذاب باخبر كنيد.

با فراگيري مهارت تلاوت قرآن، يكي از داوطلبان هميشگي براي خواندن قرآن در جمع و گروه باشيد.

به كمك كارشناسان قرآني، گروه هاي قرآني تشكيل دهيد.

به ياد داشته باشيد كه فعاليت هاي قرآني به زندگي شما بركت و طراوت ويژه اي مي دهد.

آشنايي، مقدمه دوستي است. به هر ميزان كه شناخت بيشتري از قرآن به دست آوريد، علاقه بيشتري براي شما نمايان مي شود.

براي آشنايي بيشتر با قرآن، لازم است كه انس خود را با آن بيشتر كنيد. سعي كنيد هر روز يك صفحه از قرآن را بخوانيد.

با كمي حوصله، تلاش كنيد تا معناي آيه هاي اهدايي خداوند را بخوانيد.

استفاده از يك ترجمه روان و ساده مي تواند منظور خداوند را بيشتر به شما منتقل كند.

با دوستاني كه در زمينه قرآني فعاليت مي كنند، ارتباط بيشتري داشته باشيد. از آنها درباره حال و هوايي كه با قرآن دارند، بپرسيد.

ص: 50

زماني شما رفاقت جدي تري با قرآن پيدا مي كنيد، كه قرآن در همه زندگي شما حضور داشته باشد. براي اين كار بهتر است دستورهاي خدا را در زندگي به كار ببنديد.

تمام آيه هاي قرآن مانند تابلوهايي هستند كه ما را به موفقيت كامل مي رسانند. به هر اندازه كه مي توانيد اين آيه ها را در زندگي خود اجرا كنيد.

نواهاي قرآني را گوش كنيد تا نور آن در سراسر وجود شما، روشنايي ايجاد كند.

كتاب هاي جانبي درباره قرآن، اعجاز علمي آن، شخصيت هاي قرآني و مانند آن را مطالعه كنيد.

روي آيه هايي كه مي خوانيد، مكث كنيد. سعي كنيد درباره پيام خدا فكر كنيد و ببينيد چگونه مي توانيد آن را اجرا كنيد.

سرگذشت هاي قرآني مانند داستان هاي واقعي و هشداردهنده اي كه در زندگي پيامبران و مردمان دوره هاي پيشين آمده است، براي سرگرم شدن ما نيست، بلكه مي خواهد ما را از مشكلات رسيدن به شهر سعادت باخبر كند.

به گفته بزرگان، قرآن مانند نامه اي است كه از سوي دوستي بسيار مهربان به دست ما رسيده است.

فكر كنيد در حال مطالعه نامه بهترين دوست خود هستيد. به تمام جمله هاي قرآني با اين نگاه توجه كنيد.

خود را مخاطب قرآن بدانيد. زماني كه به آياتي مي رسيد كه مي فرمايد: «اي انسان»، «اي كساني كه ايمان آورده ايد»، يا خود واژه «انسان»، «فرزندان آدم» و مانند آن در آيه آمده است، خود را جاي اين واژه ها بگذاريد.

مثلاً زماني كه آيه «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَي؛ براي انسان چيزي جز تلاش خودش نيست» تلاوت مي كنيد، مي توانيد اين گونه درباره اش فكر كنيد كه من اگر تلاش نكنم، از موفقيت خبري نيست.

ص: 51

آيه هايي كه براي شما كاربردي تر و جذاب ترند، حفظ كنيد يا آن را در جايي يادداشت كنيد.

با مرور آيات مورد علاقه خود، مي توانيد لذت بيشتري را از تلاوت قرآن تجربه كنيد.

تمرين كنيد مهارت هاي قرآني خود را افزايش دهيد. مثلاً تلاوت قرآن با ترتيل يا تلاوت مجلسي را ياد بگيريد و تمرين كنيد. با اين تمرين هم غريزه هنري شما راضي مي شود و هم جملات زيبا با صدايي زيبا، دلنشين تر مي شوند.

شروع كافي نيست. براي رسيدن به هدف بايد آن را دنبال كنيم تا به نتايج دلخواه خود برسيم.

زماني كه كاري رها مي شود، مرتب از ذهن ما انرژي دريافت مي كند و به مرور، سبب خستگي ذهني ما مي شود.

نيمه كاره رها كردن برنامه ها در ما احساس ناتواني و شكست را رقم مي زند.

پايان موفق يك كار و بستن يك پرونده، آرامش فراواني را به ما تقديم مي كند.

اگر براي چند سال آينده خود برنامه و هدفي تعيين نكرده ايد، از همين الان اقدام كنيد.

بياييد باور كنيم دانستن مانند يك گنج است.

بهترين سؤالات آنهايي هستند كه ما را در رسيدن به هدفها و آروزهايمان كمك مي كنند.

وقتي پا به نوجواني مي گذاريد، بايد نسبت به اعتقادات خودتان سؤال كنيد، تحقيق كنيد و آنها را به دست بياوريد.

ص: 52

پيشنهاد خداوند اين است كه پرسش هاي مهم مان را از اهل ذكر بپرسيم؛ يعني؛ كساني كه اهل اطلاع هستند.(1)

بهترين ها، معصومان عليهم السلام هستند؛ يعني؛ پيامبر صلي الله عليه و آله و خانواده ايشان كه سخنان شان در اختيار ماست يا كساني هستند كه از احاديث و راهنمايي هاي اين بزرگواران باخبرند.(2)

«در كارهاي نيك و پارسايي به هم كمك كنيد اما در كارهاي خلاف و تجاوز به حقوق ديگران خير».(3)

خداوند در قرآن بارها ستمكاران را نفرين كرده است.(4)

نه ستم كردن درست است و نه اينكه مورد ستم واقع شويم.

با نگاهي به آينده، درست زندگي كن.

پشيماني، نتيجه شتاب در انتخاب است.

انسان هاي مغرور در پيله اي كه به دور خود تنيده اند، زنداني مي شوند و دنياي آنها بسيار كوچك و تنگ مي گردد.

در دنياي آدم هاي مغرور و خودخواه، جايي براي نفر دوم وجود ندارد.

غرور براي كساني اتفاق مي افتد كه موفق نيستند.

انسان هاي ضعيف در خيال خود چيزهايي براي خودشان به دست مي آورند و با همان خيال به دنياي واقعي قدم مي گذارند.

وقتي طاووس سر به زير مي شود و نگاهي به پاهاي كوتاه و زشتش مي اندازد، آتش غرورش فروكش مي كند.


1- نحل: 43 و انبياء: 7.
2- بحارالانوار، ج23، ص172.
3- مائده: 3.
4- اعراف: 44؛ هود: 18.

ص: 53

هر كس كه دچار غرور شود، اگر بار ديگري به خودش نگاه كند، حتماً اشكالاتي را در خود مي بيند كه او را شرمنده خواهد كرد.

با چشم هاي باز مي توان از دام غرور با موفقيت بيرون آمد.

«خدا كسي را كه متكبّر و فخرفروش است دوست نمي دارد».(1)

«خدا گردن كشان را دوست نمي دارد».(2)

«خدا هيچ خودپسند فخرفروشي را دوست ندارد».(3)

هر چيز خوبي كه در خودمان تصور كنيم، مي توانيم بيشتر از آن را از خداوند بيابيم. يعني؛ خوبي خدا بينهايت است.

باور كنيم خداوند بهترين ياريدهنده ماست.

وقتي فكرمان را به آرايشگاه اخلاق ببريم و اصلاح كنيم، زيبايي واقعي را تجربه مي كنيم.

لقمان: «پسرم! با بي اعتنايي از مردم فاصله نگير، و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبّر مغروري را دوست ندارد».(4)

خداوند مي فرمايد: «هر قدر هم پاهايت را محكم به زمين بكوبي، مطمئن باش كه زمين با قدم هاي مغرورانه ات شكاف بر نمي دارد و هر قدر هم كه سرت را بالا بگيري كه از ديگران برتر باشي، بدان كه هرگز قدت به كوه هاي من نمي رسد».(5)

وقتي دچار اعتماد به نفس غير واقعي شويم، حالت هاي توهمي توانمندي در ما ظاهر مي شود كه نامش همان غرور است.


1- نساء: 36.
2- نحل: 23.
3- حديد: 23.
4- لقمان: 18.
5- اسراء: 37.

ص: 54

خودپسندي و غرور، مانع پيشرفت و كمال است». (امام علي عليه السلام )(1)

براي موفقيت در ارتباط با ديگران خوب حرف بزنيم!

براي اينكه سبد ايمان شما پر شود و نمرات بالاتري را از خداوند بگيريد، لازم است از خودتان مراقبت كنيد و مواظب خار و خاشاك هاي اين مسير باشيد.

خوب حرف زدن و حرفِ خوب زدن، امتيازي است كه خداوند به دوستان خودش هديه مي كند.

خوب حرف زدن را همه دوستان خدا مي توانند به دست آورند، به شرطي كه به اندازه كافي مواظبت و تلاش كنند.

مراقبت از زبان، مقدمه اي است كه به ما در رسيدن به بقيه خوبي ها كمك مي كند.

مژده خدا: «اگر مي خواهيد موفقيت تضميني داشته باشيد، راه آن گوش دادن به دستورات خدا و پيامبر است».(2)

تصميم بگيريد داد نزنيد و خواسته هاي خودتان را به آرامي بگوييد.

تصميم بگيريد روي دوستان خود لقب هاي جور واجور نگذاريد.

مهار كردن زبان، هنري است كه به ما فرصت هاي معنوي زيادي مي دهد تا بتوانيم با حواسي جمع به كارها و وظايف درسي و ديني خودمان مشغول باشيم.

مراقب باشيد واژه ها شما را گول نزنند.

ممكن است توهيني به گروه زيادي، در قالب پيامكي طنز جا بگيرد و شما به گمان آنكه مي خواهيد كسي را بخندانيد، آن پيامك را ارسال كنيد و بعد به صورت هِرمي در توزيع آن توهين شريك شويد.


1- نهج البلاغه، حكمت ١٦٧.
2- با الهام از: تفسير نور، ج9، ص410.

ص: 55

ممكن است يك كار زشت مانند دروغ شكل تازه اي به خود بگيرد: مثل خالي بندي، چاخان كردن و مانند آن و از زشتي آن كمي كاسته شود.

ممكن است شيطان با بسته بندي جديد، محصولات سمي خود را به ما بفروشد.

خداوند، دو دستگاه بزرگ به نام خورشيد و ماه را آفريده و استخدام كرده است تا روز و شب طبيعت به خوبي انجام شود.(1)

خورشيد وماه سال هاست كه مشغول كارند و حتي يك روز هم مرخصي نرفته اند. يك بار هم اشتباه در كارشان اتفاق نيفتاده و يك ثانيه هم تأخير نداشته اند.

خورشيد و ماه _ اين دو كارمند نمونه خدا _ وجدان كاري بسيار بالايي دارند و نسبت به انجام وظيفه خود اهميت مي دهند.

يك ميوه از ميان اين طبيعت بزرگ، آن قدر دست به دست مي شود تا در دستان تو جا خوش مي كند كه پيام خدا را به تو برساند: «دوستت دارم و به يادت هستم. اين هم هديه اي از طرف من به تو».

يكي از پيشنهاد هاي خداوند به ما اين است كه خودمان را بشناسيم، نقاط قوت و ضعف خودمان را بدانيم و براي بهتر شدن تلاش كنيم.

يادمان باشد: روزگار نوجواني، فرصتي است براي نگاهي دوباره به خودمان.

نوجواني شخصيت تازه اي به شما مي دهد كه قدرت تغيير بيشتر را در خود احساس مي كنيد.

هر كدام از ما الگوهايي را در ذهن خودمان داريم كه خواسته يا ناخواسته روي رفتار ما اثر مي گذارند.


1- لقمان: 29.

ص: 56

الگوهاي ما بر اساس هدف هايي كه داريم، انتخاب مي شوند.

انتخاب الگوي مناسب، نياز به زحمت و كوشش دارد.

اميدواري، يكي از موجودي هاي باارزش است كه در همه دوره هاي سني ما نقش زيبايي بازي مي كند.

مشكلات، انسان هاي كوچك را متلاشي و انسان هاي بزرگ را متعالي مي كند.

براي انسان هاي بزرگ، بن بستي وجود ندارد؛ يا راهي پيدا ميكنند و يا راهي را ميسازند.

نااميدي يكي از گناهان بزرگ است؛ زيرا مساوي با نابودي است.

انسان نااميد مي تواند دست به هر خطايي بزند و طعمه شيطان شود.

براي يادگيري لازم است تحمل خود را افزايش دهيم.

قرآن، برترين كتابي است كه تاكنون انسان ها مطالعه كرده اند.

خداوند به ما پيشنهاد مي دهد كه از قرآن فاصله نگيريم، آن را بخوانيم؛ خوب و شمرده.(1) در معناي آن هم فكر كنيم(2) و راحت و باشتاب از آن عبور نكنيم.

با قرآن زندگي كنيم(3) و زندگي مان را با قرآن تنظيم كنيم.

پرنده هاي حرفهاي، با ديدن هر دانه اي خوشحال نمي شوند، بر خلاف جوجه ها و پرنده هاي تازه كار.

كسي كه در حال پرواز به سوي خوبي هاست، يك پرنده است. ممكن است خيلي ها سر راهش دانه بپاشند؛ مرغ زيرك، در دام نمي افتد و پيش از پرواز با اين دانه هاي پرخطر آشنا مي شود.


1- مزمل: 4.
2- نساء: 82.
3- عنكبوت: 45.

ص: 57

در آسمان فيروزه اي كه بندگان خوب خدا در آن پرواز مي كنند، يك شكارچي بزرگ با سلاح سرد و گرم، در كمين آنهاست. نامش شيطان است.

شيطان با پيشنهادهاي رنگارنگش تلاش مي كند تا خدا را از صفحه ذهن و احساس بندگانش پاك كند.(1)

قدرت شيطان بيشتر از قدرت خدا و دوستان خدا نيست. آدم ها مي توانند از شيطان خريد كنند و مي توانند جنس او را پس بزنند و مشتري اش نباشند.

شيطان، وسيله اي براي امتحان ماست.

مراقب باش؛ زيرا شيطان ممكن است در خصوصي ترين بخش زندگي ات و با جذاب ترين روش ها به سراغ تو بيايد.

وعده هاي شيطان، مانند چك هاي بي محل اند. يعني؛ هيچ ارزشي ندارند.

برنده كسي است كه زودتر از حمله دشمن باخبر مي شود و فرصت كافي را براي مبارزه با او پيدا مي كند.

خداوند در چند جاي قرآن از ما خواسته است براي نيفتادن در دام شيطان، مراقب نگاه، گفته ها، دوستي ها و مانند آن باشيم.

شايد برنامه هاي شيطان جذابيت داشته باشد، ولي هديه شيطان به دوستانش، رفوزه شدن در كلاس درس خداست.

سيزدهم آبان هر سال، فرصتي است براي اينكه با ياران شيطان مبارزه جدي و دسته جمعي داشته باشيم.

اگر محكم و مؤمن باشيم، شيطان طبل توخالي مي شود؛ فقط يك مشت ادعا!

استفاده درست از امكانات و خودداري از هر نوع ريخت و پاش و ولخرجي، مهارتي است كه نياز به يادگيري و تمرين دارد.


1- مجادله: 19.

ص: 58

مديريت صحيح درآمد، حتي از دوران نوجواني، يكي از راه هاي آرامش و زندگي موفق است.

حتي پول هاي خيلي كم امروز شما، مي تواند با مديريت درست به سرمايه اي براي پيشرفت كشور تبديل شود.

خداوند از ما پيروي خواسته است. يعني؛ بتوانيم قوانين خدا را كه سودش به خود ما برمي گردد، اجرا كنيم.

فرصت ها هميشه در خانه ما را نمي زنند. در همين ابتداي حركت به سمت زندگي آينده، فرصت ها و پيشنهادهاي خدا را جدي بگيريم.

زندگي خوب، مديون تلاش ها و رفتارهايي است كه امروز انجام مي دهيم.

ما به ازاي كارهاي خوب يا ناپسند كه انجام مي دهيم، نقشه موفقيت يا شكست خود را طراحي و اجرا مي كنيم.

نماز در بين دستورهاي خداوند يك پيشنهاد ويژه است.

نماز، با جمله ها و كلمه هايي تنظيم شده كه دقت در آنها ما را از بن بست هاي فكري خارج و ارتباط ما را، با يك حامي بزرگ برقرار مي كند.

نمازي كه امروز خوانده مي شود، علاوه بر تأثير آن در زندگي روزمره، به نام ما ثبت و براي هميشه مي ماند.

وقتي نماز در زندگي ما باشد، رفتارهاي ناپسند از زندگي حذف مي شوند؛ همان رفتارهايي كه مانند قارچ سمي در مسير موفقيت رشد مي كنند.

خداوند در آيه اي بسيار زيبا، انس با نماز را وسيله اي براي دور شدن از مزاحم هاي واقعي موفقيت مي داند.(1)

آرامش خاطر و داشتن زندگي مطمئن با كمترين استرس، از دستاوردهاي انس با نماز است.


1- عنكبوت: 45.

ص: 59

انسان هاي عاقل مي دانند كه مراعات قانون، شخصيت آنها را به ديگران معرفي مي كند.

كساني كه قانون هاي خدا را مي شناسند، مي دانند كه رعايت هر كدام از آنها، يك قدم ما را به زندگي سراسر موفقيت نزديك مي كند و زيرپا گذاشتن هر قانون، يعني؛ يك ضرر واقعي.

خداوند فرمود: «كساني كه قوانين خدا را محترم مي شمرند، خوشبخت اند و رستگار».(1)

زماني كه كاري براي ما از سوي خداوند اجباري مي شود، حتماً امتيازات زيادي دارد و وقتي خدا از ما مي خواهد كه نزديك بعضي از كارها نشويم، مطمئن باشيم كه ضرر زيادي دارد.

خداوند فرمود: «كساني كه به قانون خدا احترام مي گذارند، زندگي رضايت بخشي دارند».(2)

هر مراقبت يك درجه به قدرت روحي ما مي افزايد و مجموعه اين مقاومت هاي معنوي است كه از ما انسان هايي موفق مي سازد.

تغيير عادت، كار آساني نيست و نياز به تصميم، اراده قوي و برنامه دارد.

آرامشي كه در مستقل بودن هست، در وابستگي نيست؛ اما بايد براي مستقل شدن آماده بود.

تقوا، به معناي مراقبت از خود در برابر گناه و كارهاي زشت است.

زماني كه احساس بد و ناجور گناه از ما دور شود، نشاط و شادابي جايش را مي گيرد، با روحيه اي قوي تر به جنگ مشكلات مي رويم و خودمان را شايسته رسيدن به موفقيت هاي بزرگ مي بينيم.


1- اعراف: 8.
2- قارعه: 6.

ص: 60

زماني كه بالغ مي شويم، حساب و كتاب ها را از خود ما مي خواهند و آن قدر اعتبار پيدا مي كنيم كه مدير عامل شركت بزرگي به نام «خويشتن» مي شويم.

زماني كه چشم از كنترل خارج و به هر جايي سرك بكشد، دل هم دنبالش راه مي افتد و از ما تقاضاهايي دارد كه خيلي از آنها براي ما ممكن يا مفيد نيست.

يادمان باشد: چشم هاي دوره گرد، نمي توانند به سرمايه واقعي برسند.

اگر نتوانيم دروازه بان خوبي براي چشم هايمان باشيم و هر توپي كه شيطان شليك مي كند، وارد اين دروازه شود، معلوم است كه خيلي ضايع بازنده مي شويم.

يادمان باشد: كه هر روز توپ هاي زيادي به سمت دل و ديده ما نشانه مي رود؛ پس روز به روز در اين زمينه مهارت بيشتري را به دست آوريم.

يادمان باشد: تمام نگاه هاي ما حتي آنهايي كه به صورت لحظه اي و سريع انجام مي شود، همه با دوربين خدا كنترل مي شوند.

پاك بودن، مقدماتي مي خواهد كه نياز است در خودمان به وجود آوريم.

كساني كه مي خواهند از مسير موفقيت با سلامت عبور كنند، لازم است مراقب ابزارهاي اهدايي خداوند باشند.

مراقبت از چشم و نديدن چيزهايي كه خداوند از ما خواسته، ما را به پاكي، سلامت، موفقيت و خدايي شدن مي رساند.

كاريكاتورها به ما مي گويند اگر در زمينه هاي مختلف رشد نكنيم، ناقص و خنده دار به نظر مي آييم.

ايمان، يكي از نيازهاي اساسي ماست.

انسان منهاي ايمان، انسان گمشده اي است كه زندگي برايش بي معناست و هر روزش بدتر از ديروز است.

ص: 61

زندگي ما با ايمان، زيبا و هيجان انگيز مي شود.

با ورود به دنياي نوجواني، هر روز احساس بيشتري به شناخت خداوند، دين، پيامبران و معاد در ما شكل مي گيرد.

ايمان، برنامه اي براي برتر شدن ماست.

زماني برگ برنده را در اختيار خواهيم داشت كه ايمان بيشتري داشته باشيم.

خداوند به همه اعلام كرده كه برخورداري از ايمان و تنظيم رفتار بر اساس مدل ايمان، باعث برتري ما مي شود.(1)

هر قدر ايمان مان را كامل تر كنيم، احساس بهتري داريم.

خداشناسي و جلوه هاي طبيعت و شكر قدرت خدا

خداشناسي و جلوه هاي طبيعت و شكر قدرت خدا

دوست داري به بزرگ ترين آرزوت برسي پس دعا كن! چون دعا كليد همه آرزوهاست و همه چيز دست خداست.

به نظر تو دريا با اين همه بزرگي، نشاني از بزرگ تر بودن آفريننده اش نيست!؟

آيا مي دانيد دين به زندگي انسان تعالي و كمال مي بخشد؟

چه كسي غير از خدا مي تواند زمين را در وسط آسمان نگهدارد؟ به راستي! هيچ قدرتي بالاتر از قدرت خدا نيست!

به نظر تو گل زيبا توانايي زيبا شدن داشت اگر خدا از زيبايي خود به آن نمي بخشيد؟

ايمان به يگانگي خداي متعال بايد در تمام فكر و انديشه ما باشد و اين تنها با مطالعه و نگاه دقيق به آفرينش ممكن مي شود.


1- بيّنه: 7.

ص: 62

آيا ممكن است انساني كه بدون هيچ انرژي برق و باطري سال ها حركت مي كند، آفريده خدا نباشد و همين طوري به وجود آمده باشد؟ حتماً نيازمند خالقي قدرتمند است.

حتماً تو از آن آدم هايي كه فقط در مشكلات به ياد خدا مي افتند نيستي! مگه نه؟

تا حالا وقتي حسابي دلت شكسته و داري گريه مي كني متوجه كسي در كنارت شدي؟ درسته! شك نكن كه خداي خودته!

تا حالا شده حس كني چقدر دلت براي آغوش خدا تنگ شده! بلند شو. نماز راه آغوش خدا رو بهت نشون ميده، ببين چقدر آروم مي شي.

مي دوني دنيا بر اثر يك انفجار بزرگ به وجود اومده؟ چه كسي مي تونه از يك انفجار، دنياي به اين زيبايي بسازه؟

مي داني برترين كار، نماز؛ بهترين عبادت، روزه و پاكترين روشها، تحمل مشكلات است.

مي دوني چرا خدا ما رو آفريده؟ خداوند هيچ وقت به بودن ما نيازمند نبوده و اين از مهربوني خدا به ماست.

در بين دانش ها، شناخت خدا بسيار با ارزش تر است چون ما را به او نزديك تر مي كند.

عزيزم مي داني اگر شناخت درست و كافي از دينت داشته باشي مي تواني آرامشي بي نظير در قلبت احساس كني؟

به نظر تو چقدر خدا بايد ما را دوست داشته باشد كه همه جهان و آسمان و كهكشان ها را به خاطر ما آفريده است؟

آيا شنيده اي كه محبت خدا به انسان هزاران برابر محبت پدر و مادر به فرزند است؟

ص: 63

تا به حال فكر كردي چطور مي توان اين همه مهرباني خدا را جواب داد؟

بهتر نيست تك تك ما انسان ها به شيطان ثابت كنيم كه از او برتريم و بايد به ما سجده مي كرد؟

چقدر زيباست فكر كردن به محبت زيادي كه خدا نسبت به همه انسان ها دارد.

بياييد به جاي ناسپاسي نسبت به لطف خدا شكرگزار باشيم!

هرگز اجازه ندهيم باورهاي ديني مان ضعيف شود.

جهان و موجودات موجود در آن همه و همه نشانه هاي كوچكي از بزرگي، عظمت و قدرت خالقي هستند كه هدايت تمام امور در دست اوست.

نوگل باهوش من! اگر به دنبال خدا بگردي او را در دل خودت پيدا مي كني.

قدرت خدا را همه جا مي تواني ببيني، در رنگ هاي بال پروانه، در صداي شرشر باران، در مهرباني مادر، حتي در چشم هاي خودت.

انديشمند كوچك من، اگر به كف دست خودت نگاه كني، نقاشي هاي ماهرانه خدا را مي بيني.

اگر از خدا كمك بخواهي، حتماً به تو كمك مي كند.

يك دانه لوبيا را بكار و ببين كه خدا چگونه آن را به جوانه لوبيا تبديل مي كند.

خدا كسي است كه حتي در خواب مواظب تپش هاي قلب ماست.

آيا مي دوني وقتي زمين مي خوري، اولين كسي كه به تو كمك مي كنه كه از زمين بلند بشي خداست؟

ص: 64

شهد گل شيرين نيست؛ اما خدا به زنبور عسل ياد داده كه چطوري از شهد گل، عسل شيرين درست كنه.

دل كوچيك تو، بايد خونه ياد خدا باشه، چون خدا دلت رو آفريده.

اگر خدا به من پدر و مادر مهربوني نداده بود؛ من از كجا مهربوني رو ياد مي گرفتم؟

من هر چيز خوبي كه دارم رو به ديگران هم مي دم تا خدا منو دوست داشته باشه؛ چون خدا هر چيز خوبي توي دنيا بوده به من داده.

من نمي دونم درخت ها و گل ها چطوري از نور خورشيد استفاده مي كنند، همه اينها رو خدا بهشون ياد داده.

اگر خدا خورشيد رو توي آسمون نذاشته بود، هميشه هوا تاريك و سرد بود.

من ستاره ها رو دوست دارم، انگار خدا شب ها توي آسمون، مرواريد آويزون مي كنه.

قصه مامان بزرگ با يكي بود، يكي نبود شروع مي شه؛ مامانم مي گه: اوني كه هميشه بوده خداست.

من از خدا ممنونم كه من رو به اين دنيا آورد تا همه قشنگي هاي اينجا رو ببينم.

كشيدن يه نقاشي از پرنده ها و حيوون ها براي من آسون نيست. اما خدا اينها رو آفريده و بهشون جون داده.

من كوچيك هستم و خيلي از كارها رو نمي تونم انجام بدم، اما خداي قدرتمندي دارم كه هر كاري رو به خوبي انجام مي ده.

من خدا رو نمي بينم؛ اما مي دونم كه خدا من رو مي بينه.

ص: 65

درسته كه من نمي دونم توي آسمون چه خبره؛ اما مي دونم خدايي كه آسمون رو آفريده از همه چيزش خبر داره.

خدايا، اون لحظه هايي كه بنده خوبي برات نبودم از دفتر زندگي ام پاك كن و من رو ببخش.

وقتي سردم مي شه مي رم كنار بخاري، به شعله هاي آتيش نگاه مي كنم و خدا رو شكر مي كنم كه براي گرم شدن ما آتيش رو آفريد.

كودكي ام پر از نعمت هاي رنگارنگي است كه خدا به من هديه داده.

خدا هميشه با من است. حتي وقتي مي دَوَم.

خدا از مادر هم مهربان تر است، چون مهرباني را خدا به مادرم ياد داده است.

من براي ديدن چيزهاي ريز به ميكروسكوپ احتياج دارم؛ اما خدا به راحتي همه چيز را مي بيند.

نام خدا زيباترين آواز قلب من است.

خدا انسان ها را به وجود آورده و آنها را ارزشمند كرده است.

خدا تنها كسي است كه به همه موجودات دنيا غذا مي رساند.

اگر خدا نبود، چه كسي مي توانست به ماهي هاي ته دريا غذا برساند؟

تولد بچه ها هم نشانه خوبي است كه بدانيم خدا چقدر تواناست.

وقتي پروانه اي از پيله بيرون مي آيد، به ما مي گويد كه خدا آفريننده همه زيبايي هاست.

پرندگان در آسمان پرواز مي كنند تا از خدا به خاطر بال هاي زيبايي كه به آنها داده است تشكر كنند.

به نظر شما كوه هايي كه اين قدر بزرگ و محكم هستند را چه كسي آفريده است؟

ص: 66

خدايا از تو ممنونم كه آب را آفريدي تا ما تشنه نمانيم.

جز خدا هيچ كس نمي تواند قلب مرا تنظيم كند كه كار خود را به خوبي انجام دهد.

خداوند بهتر از ما مي داند كه ما به چه چيزهايي نياز داريم و چه چيزهايي را نياز نداريم.

خدا را به خاطر چشم هاي سالمي كه به من داده شكر مي گويم.

خداوندا از تو متشكرم كه به من انگشتاني دادي كه بتوانم به راحتي كارهايم را انجام دهم.

هر شب به اتفاقاتي كه در طول روز باعث شادي شما شده فكر كنيد و خدا را شكر كنيد.

شايد باران باعث شود كه زنگ تفريح را در كلاس بمانيد، اما در عوض به درخت كمك مي كند كه ميوه هاي خوشمزه براي شما توليد كند.

خدا بهتر مي داند كه قبول كردن دعاي من به نفع من هست يا نه؟

خدايا، اگر همه چيز داشته باشم اما تو را نداشته باشم انگار هيچ چيز ندارم.

درختان مثل نقاشي زيبايي هستند كه خدا براي ما كشيده است.

خدا خيلي دوست داشتني است، چون خيلي ها به خاطر او از جان خود گذشتند و شهيد شدند.

اگر خدا درخت را نيافريده بود، پارك ها ساخته نمي شدند.

دريا، هميشه پر از موج هاي زيباست، او با خروش موج هاي خود از خدا تشكر مي كند.

راز آفرينش را فقط خدا مي داند، چون او همه چيز را آفريده است.

ص: 67

مسجد جايي است كه مي توان در آن احساس آرامش كرد و بهتر به خدا فكر كرد.

مهم نيست كه چگونه دعا كنيم، مهم اين است كه دعا كنيم.

قرآن داستان هاي زيادي دارد كه با خواندن آنها خدا را بهتر مي شناسيم.

وقتي كسي قرآن را با صداي زيبا مي خواند، حس خيلي خوبي به من دست مي دهد.

خدا به همه كمك مي كند كه به خواسته هاي خود برسند، پس مي تواند به من هم كمك كند.

درختان زيبا در مورد خداوند با ما سخن مي گويند.

با نگاه كردن به طبيعت به قدرت خداوند پي مي بريم.

بهار زيباترين فصلي است كه خدا آفريده.

رنگ هاي زيباي گل ها به ما نشان مي دهد كه خدا نقاش ماهري است.

دريايي كه خداي بزرگ آفريده، آن قدر بزرگ است كه انتهاي آن ناپيداست.

وقتي به دريا نگاه مي كني، به ياد خدايي باش كه بزرگ تر از درياهاست.

اگر خدا نبود، چه كسي مي توانست درخت هاي خشكيده را در بهار، دوباره سبز كند.

همان خدايي كه زمين به اين بزرگي را ساخته، مورچه به اين كوچكي را هم آفريده است.

وقت غروب، آسمان رنگارنگ است، انگار خدا از چند مداد رنگي استفاده كرده و آسمان را رنگ آميزي كرده است.

عجيب نيست كه مورچه ها مي توانند خانه اي درست كنند كه آب باران در آن نريزد، خدا به مورچه ها معماري ياد داده است.

ص: 68

نوجوان و انس با قرآن

نوجوان و انس با قرآن

«قرآن»، كتابي است كه سبك زندگي موفق را به ما آموزش مي دهد.

آيه هاي قرآن كه از سوي خداوند به ما زمينيان هديه شده، همانند تابلوهاي راهنمايي هستند كه سبب مي شوند ما از بزرگراه سعادت به درستي عبور كنيم و به مقصد برسيم.(1)

قرآن بيش از شش هزار آيه دارد. هر يك از آيه هاي قرآن، يك نشان و راهنما براي ماست.

خداوند در قرآن بهترين راهنمايي را كرده است.(2)

راهنمايي هاي قرآن، آسان، مطمئن و قابل اجراست.

فرمان هاي خداوند، پر از خوبي هاست.

خداوند براي رساندن پيام هاي زيباي خود، مردان نمونه اي را انتخاب كرده كه نامشان «پيامبر» است.

خداوند قرآن را نسخه اي براي مردم قرار داده تا با استفاده از آن و انجام سفارش هايش به آنچه نياز دارند، برسند.(3)

خداوند براي آخرين فرستاده خود كتابي را به عنوان معجزه معرفي كرد.

در قرآن بهترين و جالب ترين راهنمايي هاي خداوند براي مردمي كه مي خواهند پاك و خوب زندگي كنند، آمده است.(4)

قرآن، دوستي است كه مثل آن پيدا نمي شود و هيچ كتاب يا صحبتي نمي تواند جاي آن را بگيرد.(5)


1- بقره: 185.
2- اسرا: 82.
3- اسرا: 82.
4- اسراء: 9.
5- 5اسراء: 88.

ص: 69

در قرآن، بهترين قصه ها آمده است.(1) قصه هايي كه هم واقعي اند و هم آموزنده.

خداوند با گفتن قصه هاي قرآني به ما درس زندگي مي دهد؛ به ما ياد مي دهد كه چگونه باشيم.

خداوند راه و رسم دوستي با خودش را در لابه لاي قصه هايش در قرآن گفته است.

قرآن براي خوشبختي ما، به زبان ما آدم ها حرف زده تا آن را بفهميم و با انجام راهنمايي هايش، زندگي شاد و موفقي داشته باشيم.

خداوند از ما خواسته كه به جملاتي كه در قرآن درج شده، بدون وضو دست نزنيم؛(2) يعني؛ اول پاكيزگي و بعد دوستي.

اگر هنگام خواندن قرآن وضو نداشتيم، مي توانيم از كاغذي كه براي اشاره به آيه ها ساخته مي شود، استفاده كنيم.

خيلي خوب است كه در معناي آيه هايي كه مي خوانيم، دقت كنيم و روي هر كدام آنها فكر كنيم.(3)

آيه هاي قرآن براي استفاده و راهنمايي ما فرستاده شده است.

حضرت محمد صلي الله عليه و آله براي رساندن پيام هاي خوشبختي خداوند، زحمت زيادي كشيدند تا ما با راهنمايي هاي آن هميشه موفق باشيم.

يكي از مهم ترين كارها براي گرامي داشتن اين كتاب مقدس، سكوت در زماني است كه قرآن خوانده مي شود.


1- يوسف: 3.
2- واقعه: 79.
3- نساء: 82.

ص: 70

ما با حرف نزدن و گوش كردن به حرف هاي خدا، دوستي و علاقه خود را به اين كتاب زيبا نشان مي دهيم. (1)

قرآن براي زندگي درست و موفق ما برنامه هاي زيادي دارد.

انجام دستورهاي خدا به ما كمك مي كند كه هميشه در حال پيشرفت باشيم.

قرآن به ما آرامشي مي دهد كه با آن مي توانيم خوب درس بخوانيم، با ديگران درست برخورد كنيم، دوستان خوب زيادي پيدا كنيم و آمادگي براي انجام كارهاي خوب ديگر را داشته باشيم.

انرژي قرآن به اندازه اي است كه مي توانيم تصميم هاي بزرگي بگيريم و براي آينده برنامه ريزي كنيم.

جاي قرآن، در دل ماست و هر آيه آن، يك كليد براي باز كردن دري از درهاي موفقيت است.

مي توان هر هفته با يك آيه، زندگي كرد. مثلاً اين هفته را مي توانيد روي احترام به پدر و مادر تمركز كنيد و يكي از خواسته هاي مهم خدا را اجرايي كنيد.

تا وقتي براي اين آيه ها برنامه كاربردي طراحي نكنيد، آن طوري كه انتظار داريد نمي توانيد لذت با قرآن بودن را تجربه كنيد.

به به چه بوستاني است قرآن؛ چقدر دوست داشتني است رفتن به باغ قرآن.

وقتي هر روز قرآن مي خونيم توي خونمون يه عالمه فرشته پرواز مي كنن.

قرآن كتاب بزرگيه كه اگه هر روز هم اونو بخونيم؛ بازم پر از حرف هاي تازه است.


1- اعراف: 204.

ص: 71

با خوندن هر روز قرآن بيشتر بهش علاقه مند مي شي؛ امتحان كن.

وقتي هر روز آيه به آيه جلو بري و خوندن قرآن رو به خوبي ياد بگيري، بهترين حس دنيا رو خواهي داشت.

هميشه وقتي از بابابزرگم مي پرسيدم: دل شما چطوري اين قدر بزرگ و مهربونه، مي خنديد و مي گفت: چون هر روز يه صفحه نور از قرآنم به دلم هديه ميدم.

منم دوست دارم مثل مادربزرگ با خوندن قرآن با فرشته ها دوست باشم.

مامانم مي گه هر وقت دلم براي خدا تنگ مي شه زودي نامه هاشو مي خونم؛ نامه هاي خدا به ما قرآنه.

بچه ها مي دونستيد خوندن قرآن باعث مي شه درس هامونو بهتر ياد بگيريم؟

چشم هايي كه هر روز قرآن بخونه از درس خوندن خسته نمي شه.

خدا دوست قرآن خوان هاست.

اون هايي كه هر روز قرآن مي خونن دل هاشون مثل بهار هميشه سبزه.

چقدر قرآن خوندن هاي بابا رو دوست دارم انگار صداش رو چندبرابر زيباتر و دلنشين تر مي كنه.

خيلي از دانشمندان با قرآن دوست بودن و اونو هر روز مي خوندن.

قرآن يه درياست هركي بيشتر باهاش دوست باشه مرواريد هاي بيشتري به دست مياره.

براي اينكه بتونيم حرف هاي خدا رو بهتر بفهميم هر روز اونها رو مي خونيم تا خوب خوب ياد بگيريم.

اگه هر روز چند آيه رو تمرين كنم خيلي زود مي تونم تمام قرآن رو راحت بخونم.

ص: 72

قرآن خوندن اصلاً سخت نيست به شرطي كه هر روز چندتا آيه بخونم.

من هر روز چند آيه قرآن مي خونم تا بالاخره برسم به قله پيروزي.

از وقتي دوستم مثل من هر روز قرآن مي خونه تو درس هاش خيلي موفق تر شده.

بچه ها بياييم با دوستامون يه گروه قرآني تشكيل بديم؛ نظرتون چيه؟

من هر روز چند آيه قرآن مي خونم و مامان معنيش رو برام توضيح مي ده؛ تاحالا خيلي چيزا ازش ياد گرفتم.

قرآن خوندن خستگي رو از تن آدم در مياره تا حالا امتحان كرديد؟

بعضي وقت ها دوست دارم فقط به آيه هاي قرآن نگاه كنم؛ چون نگاه كردنش هم به قلب من روشني بخشه.

آيه هاي قرآن تو دلم عين ماهي گلي تو تنگ بلور قشنگ و ديدنيه.

بهار رو به خونه دلت دعوت كن؛ خوندن قرآن دعوت بهاره به دل.

من هر روز قرآن مي خونم تا با درياي بزرگ نور پيوند بخورم.

از ميان تمام راه هايي كه جلوي روم هست با خوندن قرآن سرسبزترين مسير رو انتخاب مي كنم.

زندگي مسير پيچ و خميه كه آيه آيه قرآن براي اون يه چراغه.

با خوندن قرآن خيلي از مشكلات زندگي ما از بين مي ره.

من هر وقت مي خواهم از خدا چيزي بخواهم اول قرآن مي خوانم با خدا حرف مي زنم.

وقتي دلم مي گيره با فرشته ها ميرم به باغ پرگل قرآن.

صبح با نشاط من هر روز با خوندن چند آيه قرآن شروع مي شه.

هرشب قبل از خواب چند آيه قرآن مي خونم.

ص: 73

چند تا چيز نور چشم رو زياد مي كنه: نگاه به دريا؛ نگاه به مامان و بابا؛ و نگاه به قرآن.

يه راه ساده براي به دست آودن يه عالمه خوبي: خوندن روزانه يه صفحه قرآن.

قرآن كه فقط براي ماه رمضان نيست، باخوندن قرآن هر روزمون پربركت مي شه.

قرآن كتاب خداست؛ توش هم پر از معماست هركي اونو بخونه خيلي چيزا مي دونه.

نوجوان وشكرگزاري از نعمت هاي خداوند

نوجوان وشكرگزاري از نعمت هاي خداوند

خدايا تو را سپاس كه خورشيد را مايه روشني روز و ماه را چراغِ آسمان شب قرار دادي.

خدايا تو را سپاس كه از ميان تمامِ جهانِ آفرينش، مرا انسان آفريدي و عقل و شعورم بخشيدي تا اشرفِ مخلوقات باشم.

خداوندا! به من دو چشم بينا دادي تا زيبايي جهانت را ببينم و دست هاي توانا بخشيدي تا براي رسيدن به سعادت تلاش كنم. تو را مي ستايم.

خداوندا! تو را شكر مي گويم كه آسمانِ شبت لبريز آرامش است و ستاره هايش شايسته نوازش.

خداوندا! وجودم را سالم آفريدي، مرا در نهايت ظرافت و زيبايي خلق كردي، من تو را بي نهايت دوست دارم و از تمام بخشندگي ات سپاس گزارم.

خداوندا! درياي بيكران و آسمانِ بي نهايت تو تنها ذره اي از قدرت و عظمت توست، چه بي منت به من نعمت دادي، پس من در نهايت شوق سپاست مي گويم.

ص: 74

خداوندا! تو را سپاس مي گويم كه دوستم داري چراكه صدايم را مي شنوي و هر روز نعمت هاي زيبا به من ارزاني مي كني.

خداوندا! سپاس گزارم از تو كه چهار فصل بي نهايت زيبا را در برابر چشمانم قرار دادي تا هر بار كه مي آيند، درسي تازه از طبيعت دلنشينت بياموزم.

خداوندا! دست هايم را ببين كه به سوي آسمانت بلند شده است، چشمانم را ببين كه هر لحظه تو را جست وجو مي كند، صدايم را بشنو كه هر دم تو را ستايش مي كنم.

خداوندا! دنياي من، جهان آفرينش توست، من تو را اي معبود زيبايم سپاس مي گويم... اين همه زيبايي و نعمت را در كجاي ذهنِ ناتوانم جاي دهم.

خدايا! تو را شكر مي گويم كه عقل را در وجودم قرار دادي تا بتوانم به نعمت هاي بي نهايت تو بينديشم و همواره به موضوعي جديد برسم.

خدايا! تو را سپاس مي گويم كه قلب را نبض زندگي ام قرار دادي و تمام محبت خويش را به آن بخشيدي كه همواره با ياد و نام زيبايت به آرامش برسم.

خدايا! تو را سپاس مي گويم كه انگشتان دست و پايم را متفاوت از هم آفريدي تا در انجام كارهاي روزمره ام دچار مشكل نشوم.

خدايا! تو را سپاس مي گويم كه مادري بهتر از فرشته و پدري مهربان تر از خورشيد به من ارزاني كردي تا در سايه آنها يك دنيا مهرباني و محبتِ تو را احساس كنم.

خدايا! من عشقِ بزرگ تو را در قلب كوچكم جاي داده ام؛ چراكه همواره حضور سبزت را در كنارم احساس مي كنم، از اينكه هميشه با مني و هرگز رهايم نمي كني از تو سپاس گزارم.

ص: 75

خدايا! من سپاست مي گويم؛ زيرا مرا در دنيايي قرار داده اي كه ريزترين موجودات آن نيز بيهوده نيستند و همه آنچه مي بينم با دقيق ترين نظم و برنامه حضور دارند.

خدايا! من تو را شكر مي گويم كه خواهري مهربان و برادري پشتيبان در كنارم قرار دادي تا قوتِ قلبي باشند براي قدم هايم در جاده زندگي.

خدايا! تو را سپاس كه باران رحمت تو سراسر لطافت است و زيبايي و برف سپيد آسمانت از ذراتِ مقدس و پاك تو حكايت مي كند.

خدايا! تو را سپاس كه در تك تك گلبرگ هاي گل هاي باغچه مي توان واژه مقدس توحيد را تماشا كرد و در فضاي عرفاني يادت تا هفت آسمانت پر كشيد.

خدايا! تو را سپاس كه در ذرات ريز خاك نيز براي رشد گياه تدبيري انديشيدي تا بالندگي اش زيبايي طبيعت تو را دوچندان كند.

خدايا! تو را سپاس كه همواره در كنارم هستي و حتي زماني كه خواستم از تو دور شوم، تو به سمت من آمدي و از مسير گمراه آگاهم كردي.

خدايا! تو را سپاس كه در شب آرامشي قرار دادي تا استراحت كنم و روز را با نام و ياد تو آغاز كنم و در مسير كمال و سعادت گام بردارم.

خدايا! تو را سپاس كه سلامتي؛ يعني؛ بزرگ ترين نعمت خود را به من دادي و همواره در كتاب مقدست تأكيد فرمودي كه مراقبش باشم تا طعم سعادت را بچشم.

خدايا! تو را سپاس كه مرا در رديف كساني قرار داده اي تا بتوانم درس بخوانم، علم بياموزم و هر روز چراغ دانشم را بيشتر بيفروزم.

خدايا! تو را سپاس كه معلماني مهربان و دل سوز نصيبم كردي، تا هرچه را نمي دانم بپرسم و در مسير دوراهي علم نمانم.

ص: 76

خدايا! تو را سپاس كه توان مقابله با سختي ها را در وجودم گذاشتي تا هرگز از پا نايستم و براي رسيدن به آرزوهايم تلاش كنم.

خدايا! تو را سپاس كه قدرت تصميم گيري به من دادي تا خودم با مشورت بزرگ تر هاي مهربانم براي آينده ام برنامه ريزي كنم.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه مسلمانم و كامل ترين دين الهي را در سينه دارم، پس توفيقم بده تا از اين نعمت بزرگ خوب پاسداري كنم.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه باران رحمتت يك دنيا طراوت و شادابي به وجودم هديه مي كند و بوي دلنشين خاك يك آسمان آرامش به من مي بخشد.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه تمام نيازهاي مرا در اين دنيا برآورده ساخته اي، تمام آنچه نشانه احتياج من بوده در برابرم قرار داده اي، اما بدان كه من هميشه نيازمند مهرباني توام.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه آسمان آبي و آبي درياي را تنها ذره اي در بيكران بخشايشت گذاشتي تا خوب ببينم و بينديشم به اينكه تو چقدر مهرباني و چه اندازه بخشنده... كاش من نيز بخشندگي بياموزم.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه گوش شنوا و چشم بينا به من دادي تا زيباترين صداها و زمزمه ها را بشنوم و بهترين تصاوير دنيا را ببينم. تو را به خاطر اين نعمت هاي زيبا ستايش مي كنم.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه در كشوري زندگي مي كنم كه لطف الهي در جاي جاي آن ديده مي شود و ياد تو در قلبِ مردمش موج مي زند.

خدايا! تو را شكر مي كنم كه مرا انسان آفريدي و از تمام مخلوقات نيرومندتر قرار دادي تا همواره بتوانم در پناه لطف تو زندگي كنم.

ص: 77

خدايا تو را شكر مي كنم كه عقلم دادي تا بهترين راه را انتخاب كنم و با تلاش و كوشش به اهدافم برسم.

نوجوان و نماز

نوجوان و نماز

نماز خواندن و دعاهايي كه از امامان به ما رسيده وسيله اي براي ارتباط با خداست.

خدايا! ياري ام كن كه نماز اول وقت جزو كارهايي باشد كه بايد انجام دهم و هميشه در قلب و ذهنم ماندگار شود.

نمازهايم را دوست دارم، چراكه در تمام آنها با خداوند بزرگ احساس نزديكي مي كنم و دلم پَر مي كشد براي خدايي شدن.

هنگام نماز درهاي آسمان به روي زميني ها باز مي شود.

نماز، استمرار دوستي با خداست.

با نماز زيباتر زندگي كنيم.

با نماز دل هايمان را معطر سازيم.

نماز، نسيم خوش بهشت است.

نماز، هجرت از خود به سوي خداست.

نماز، نردبان نزديكي به خداست.

نماز، پل ارتباط بين زمين و آسمان هاست.

نماز، سپري در برابر گناه است.

با نماز به جنگ با گناه و بدي ها برويم.

نماز، رهاشدن از قفس تن و پرواز به سوي حق است.

با نماز غبار گناه را از جانمان بشوييم.

ص: 78

نماز، گنجينه همه خوبي هاست.

نماز، پيكار با شيطان و پيمان با خداست.

نماز، درخشنده ترين مرواريد در درياي بندگي است.

با نماز نسيم خوش بهشت را استشمام كنيم.

نماز، باعث نشاط قلب ما مي شود.

نماز، دوستي با خداست.

نماز، راه يافتن به حريم خداست.

نماز، شكوه ايمان در چهره مؤمنان است.

با نماز به زندگي مان طراوت بدهيم.

نماز، چشمه زلال بندگي است.

نماز، رنگين كمان خوش رنگ دوستي با خالق است.

وقتي مدت زيادي با زبان نماز با خدا صحبت مي كنيد، اين كار بخشي از زندگي شما مي شود و رها كردن آن براي شما مثل فراموش كردن يك دوست، كار بسياري سختي مي شود.

نماز، زيباترين آييني است كه همه مسلمانان با آن شناخته مي شوند.

بهره گيري از نماز براي بالا بردن توانايي حل مشكل، پيشنهادي است كه خداوند به بندگان خود دارد.

وقتي شخصيت ما با نماز پيوند مي خورد، احساس بهتري نسبت به خودمان پيدا مي كنيم و خود را شايسته بهتر شدن مي دانيم.

نماز در پيشرفت تحصيلي ما هم نقش دارد و تمركز معنوي به دست آمده از نماز، ما را مهياي ممتاز شدن در پرتو تلاش بيشتر مي كند.

خداوند به پيامبرش پيغام داده است: «هرگاه بندگانم از من پرسيدند، بگو من نزديكم و به تقاضاهاي درخواست كنندگان پاسخ مي دهم».(1)


1- بقره: 186.

ص: 79

يادمان باشد: كه وقتي با خدا گفت وگو مي كنيم، بايد بپذيريم كه مي شود از همه بن بست ها عبور كرد، به شرط آنكه آن سوي ديوار روشنايي باشد.

نمازخواندن چون ناله زنداني است براي رهايي از زندان زمين و رسيدن به خدا.

نماز مانند پلي است از زمين به آسمان براي حس كردن خدا.

نماز مانند پرواز بلندي است از همه دنيا براي لحظه اي آرامش در آغوش خدا.

نماز پيوستن قطره به درياست يعني؛ رسيدن انسان به خدا.

دوست من نماز پنجره اي از زمين به ملكوت است پنجره اي كه ما را از دنيا تا خدا مي برد.

چه زيبا مي شد اگر نمازمان را به گونه اي بجا مي آورديم كه فكر كنيم آخرين نماز ماست.

نماز چون قلعه محكمي است كه شيطان را از ما دور مي كند.

نماز چون چراغي جايگاه ما را هنگام مرگ روشن مي كند بهتر نيست با زيبا خواندن نماز اين چراغ را پر نور تر كنيم؟

مي داني نماز چون پوششي ما را از آتش جهنم محفوظ نگه مي دارد؟

نماز طناب محكمي است كه انسان را به ملكوت پيوند مي دهد. بهتر نيست همه با هم به اين طناب وصل شويم؟!

نماز بهتر از همه عبادات، بالاتر از همه كمالات، منبع بركات، و كليد قفل تمام مشكلات است.

مي داني نماز ما را از غرور و خودپرستي دور مي كند؟

نوجوان عزيز مي داني كامل ترين پاسخ به بزرگ ترين نياز انسان، نماز است؟

ص: 80

نماز خواندن نياز خود انسان است. آرامشي كه با نماز نصيب انسان مي شود در هيچ كجاي ديگر به دست نمي آيد.

نماز آن قدر اهميت دارد كه به خاطر آن ياران امام حسين عليه السلام شهيد شدند.

چه خوب است كه موقع خواندن نماز، زيباترين لباس خود را بپوشيم و عطر بزنيم.

نماز پروازي معنوي است.

هر كس نماز بخواند، اهل دعا و نيايش هم مي شود.

هر كس مي خواهد خدا او را دوست داشته باشد، بايد نماز بخواند.

نماز خواندن باعث آرامش دل مي شود.

ناتوان ترين انسان ها كسي است كه نتواند رابطه خوبي با خداي خود برقرار كند.

زيبايي دنيا به اين است كه خدا را دوست داشته باشي و به خاطر او نماز بخواني.

وقتي فرشته اي مثل تو نماز مي خواند، همه فرشته هاي خدا، آفرين مي گويند.

نماز مثل چشمه اي است كه سياهي گناه را از روح ما مي شويد.

وقتي از چيزي ناراحت هستي، نماز بخوان تا ياد خدا به تو آرامش بدهد.

خدا، نماز خوندن بچه ها رو خيلي دوست داره.

همه مردم دنيا خدا را عبادت مي كنند. اما هيچ عبادتي به زيبايي نماز نيست.

خدا انسان ها رو آفريده تا عبادت كنند و نماز بخونند.

نماز خوندن باعث مي شه كه من احساس بزرگي كنم.

ص: 81

خدا فقط به آدم هايي كه عاقل هستند دستور داده كه نماز بخونند. نماز خوندن من به ديگران نشون مي ده كه من هم عاقل و بزرگم.

نماز ورزشي براي روح ماست.

نماز خوندن براي من مهم است. پس مشغول هر كاري كه باشم نماز خود را اول وقت مي خوانم.

نماز خواندن به زندگي ما معنا مي دهد.

وقتي نماز مي خوانم احساس آرامش مي كنم.

نماز به ما ياد مي دهد كه ما بنده خدا هستيم و بايد به دستورات او عمل كنيم.

نماز بارش رحمت خداوند بر لحظه هاي ماست.

نمازي كه اول وقت خونده نشه مثل يه غذاي خوشمزه است كه سرد شده باشه و به موقع خورده نشه.

غذا وقتي گرمه خوشمزه است. نماز هم وقتي اول وقت خونده بشه خوبه.

اگر كسي رو دوست داشته باشي همين كه تو رو صدا مي زنه جواب مي دي؛ اگر خدا رو دوست داري همين كه اذان مي گن نماز بخون.

حضرت علي عليه السلام حتي در لحظه هاي سخت و روزهاي جنگ به فكر نماز اول وقت خود بودند.

نماز اول وقت، بلندترين نردباني است كه تو را به آسمان مي رساند.

نمازي كه اول وقت خونده مي شه، گفت وگوي محبت آميز بنده ها با خداي مهربونه.

هر كس نماز مي خونه، به خدا نزديك مي شه، كسي كه زودتر بخونه، به خدا نزديك تر مي شه.

ص: 82

كسي كه همه كارها رو رها مي كنه تا به نماز برسه، در واقع مطمئنه كه خدا در انجام كارهاش به اون كمك مي كنه.

نماز اول وقت قلعه اي است كه اگر وارد آن شوي، شيطان نمي تواند به تو حمله كند.

هر وقت مشكلي براي پيامبر پيش مي آمد، با كمك گرفتن از نماز مشكل خود را حل مي كردند.

نمازم را اول وقت مي خوانم تا ثابت كنم كه انسان تنبل و بي اراده اي نيستم.

نماز مثل غنچه اي زيباست كه وقتي در دل ما شكوفا مي شه، خونه معطر مي شه.

كسي كه تنبلي كنه و اول وقت نماز نخونه، معلومه روح كوچيكي داره و فقط خواسته هاي جسمش براش مهمه.

روح ما هم به غذا احتياج داره و بهترين غذا براي روح ما نماز اول وقته.

نماز پرچم دين ماست.

نمازي كه همراه با اذان خونده بشه، ارزش زيادي داره.

وقتي اول وقت نمازمون رو مي خونيم مي خواهيم به خدا بگيم كه دوستش داريم.

نماز اول وقت نشان دهنده عشق ما به صحبت كردن با خداست.

نماز اول وقت لذت بيشتري دارد.

نماز اول وقت نشان دهنده توجه بيشتر ما به خداوند است.

نماز اول وقت باعث روشني خانه دل ماست.

نمازم را با آرامش مي خوانم.

ص: 83

وقتي به نماز مي ايستم خانه پر از عطر خدا مي شود.

خدا در قرآن گفته كه هركس به ياد من نباشه، زندگي براش سخت مي شه؛ من اول وقت نمازم رو مي خونم تا به خدا بگم هميشه به يادش هستم.

زماني كه وضو مي گيرم و در برابر خدا مي ايستم احساس مي كنم پرنده اي سبك بال شده ام كه مي توانم با تمام وجود با خداي بزرگ حرف بزنم و آرامشي زيبا را مهمان قلبم كنم.

نماز كه مي خوانم آسماني مي شوم، انگار در كنار ماه و خورشيد به زمين و همه آفريده هاي خدا چشم مي دوزم.

نماز كه مي خوانم پرواز را در اوج آسمان ايمان تجربه مي كنم.

هر بار نماز كه مي خوانم احساس مي كنم يك پله به خدا نزديك تر شده ام.

نماز مثل نردباني مرا به آسمان وصل مي كند.

نماز كه مي خوانم نشاطم بيشتر از پيش مي شود.

نماز روحم را جلا مي دهد.

با نماز عطر دوستي با خدا را استشمام مي كنم.

دنياي من لبريز از لطف خداست، پس من چه خوشبخت هستم كه در كشوري زندگي مي كنم كه ايمان به خدا اولويت مهم زندگي انسان هاست.

نماز مي خوانم براي اينكه نيازم را با خداوندي بي نياز در ميان بگذارم نه به واسطه اينكه فقط تكليفم را انجام داده باشم.

من وقتي نماز مي خوانم و روزه مي گيرم، احساس بزرگي مي كنم و از اينكه مي توانم با خدايم در خلوت و تنهايي خودم صحبت كنم بسيار خوشحالم.

ص: 84

دنياي نوجواني ام را با نجواهاي الهي در وقت نماز زيباتر مي كنم تا خداي بزرگ و بلندمرتبه ياريگر من در تمام لحظه هاي زندگي ام باشد.

د) پيام هاي شادي آفرين

د) پيام هاي شادي آفرين

فرزندم! با لبخندِ روي لبانت هرجا مي روي شادي آفرين باش.

فرزندم! شاداب بودن بهترين هديه تو به مامان و باباست.

فرزندم! اولين قدم در راه موفقيت داشتن ادب و شاد بودن است.

فرزندم! خانه ما با خنده هاي تو شاد مي شه؛ بخند كودكم. خانه پر از شادي را دوست دارم.

فرزندم! من بي نهايت شادم چون فرزندي خوب مثل تو دارم.

توپ توپ قلقلك.... بازي كنيم با همديگه.... مثل دوتا شاپرك.

فرزندم! چشم هاي قشنگ تو آسمون دل منه؛ وقتي مي خندي آسمونم پر از ستاره مي شه.

فرزندم! من اون لحظاتي رو دوست دارم كه تو با ذوق برام حرف مي زني و مي خندي.

فرزندم! خانه ما با شادي تو پر از حس و شور و خوشحالي مي شود.

مامان و باباها آرزوشون خوشحالي بچه هاشونه؛ شادباش گل باغ زندگي ام.

نازنين فرشته كوچولو، وقتي با مهربوني مي خندي خونه پر از پَر فرشته مي شه.

گل باغ زندگي ام، وقتي تو مي خندي خونه پر از عطر بهاري مي شه.

باوجود بودن بچه ها تو خونمون هميشه يه باغ پر گل داريم.

بچه ها نشاط زندگي هستن؛ چه خوب كه ما بابا و مامان ها اين قدر خوشبختيم.

ص: 85

دخترگلم! پسر خوبم! وقتي كه مي بوسمت انگار يه گل از باغ بهشت چيده ام.

بوق بوق چي اومد. قطار شادي اومد... پر از بازي و خنده، پر از قصه و شعره.

بچه ها گل باغ بهشتن، چي از گل قشنگ تر؟ كجا از بهشت بهتر؟

بچه ها كه باشن چقدر بهانه براي شادي تو خونه ما هست.

ورزش و تفريح، مرغ روح شما بچه ها رو پرواز مي ده به آسمون آبي.

بچه ها گل هاي آفتاب گردون خونه هستن و بابا آفتاب خونه؛ زندگي با آفتاب و آفتاب گردون مثل گلستانه.

غم ها و شادي رو تقسيم مي كنيم؛ آخه ما يه خانواده ايم.

ما به حرف هاي هم اهميت مي ديم.آخه ما يه خانواده ايم.

ما هم ديگه رو خيلي دوست داريم آخه ما يه خانواده ايم.

كودكم وقتي تو را در آغوش مي كشم همه دنيا مال من مي شود.

خونه اي كه پر از صداي خنده بچه ها باشه شادترين خونه دنياست.

فرزندم! خبر موفقيت هاي تو شادترين خبر دنياست.

هر بار كه تو توي مدرسه تشويق مي شي انگار به من بهترين هديه رو دادي.

آيا مي دونيد: مامان و بابا از ديدن دوستي بين بچه هاشون لذت مي برن؟

هيچ ماماني هيچ كدوم از بچه هاش رو بيشتر دوست نداره فقط كارهاي بهتر اونهاست كه مامانو شادتر مي كنه.

فرزندم!هر نمره خوب تو، هر كار مثبت تو، يه هديه قشنگ به مامان و باباست.

زندگي مثل درياست، مرواريدهاش چه زيباست، توش پرموج و شوره، وقتي بابا كتاب و شعر مي خونه.

ص: 86

دنيا قشنگه چون من با چشم هاي كوچيكم به جز محبت و مهربوني از توي رنگ هاش نديدم.

دنيا كوچيك نيست چون من با بال هاي خيالي ام همه جا مي رم حتي تا كهكشان ها.

درسته من بال ندارم كه پرواز كنم ولي خيالم هميشه با پر پرواز مي ره هرجا قشنگ و خوبه.

من مواظب بال هاي خيالي ام هستم كه هميشه توي باغ و دشت گل پرواز كنه تا زخمي نشه.

خونه ما راحت ترين جاي دنياست حتي اگه مامان و بابا كمي خسته باشن.

چه خوب كه من مي تونم از تجربه هاي مامان و بابا استفاده كنم.

من مي تونم تصميم هاي خوبي بگيرم چون تجربه هاي خوبي از بزرگ ترهام كسب كردم.

وقتي مامان يه حرف خوب مي زنه فرصت خوبيه كه توي تصميم گيري هام ازش استفاده كنم.

مامان و بابا هم مثل من يه روزي بچه بودن، پس بهتره براي گرفتن يه تصميم از تجربه هاي كودكي اونها بهره ببرم.

بابا يه گنجينه تجربه است، چه خوب كه مي تونم ازش كمك بگيرم.

هميشه نتيجه هم فكري هاي من و مامان و بابا خيلي جالب تر مي شه.

چقدر خوشحالم؛ با برنامه ريزي جديد مامان و بابا هم راحت به درس هام مي رسم هم از برنامه هاي خوب تلويزيون استفاده مي كنم.

بزرگ تر ها راست مي گن؛ هميشه چند تا فكر زودتر و بهتر به نتيجه مي رسه تا يك فكر.

ص: 87

ه) پيام هاي روان شناختي و تربيتي

اشاره

ه) پيام هاي روان شناختي و تربيتي

زير فصل ها

ترويج عادات مطلوب تربيتي

احترام به والدين

نوجوان و مشورت با والدين

نوجوان، برنامه ريزي و اوقات فراغت

نوجوان و شناخت الگوها

نوجوان و آماده سازي براي ورود به زندگي اجتماعي

نوجوان، تفكر و مطالعه

توجه به آموزش و يادگيري هنر و فنون و مهارت ها

نوجوان و مديريت روزهاي امتحان

نوجوان و پرهيز از رذايل اخلاقي

نوجوان و كسب موفقيت

نوجوان و استقلال خواهي

نوجوان و تصميم گيري

نوجوان و تأثيرگذاري

نوجوان، خودباوري و اعتماد به نفس

ويژگي هاي افراد داراي اعتماد به نفس

براي رسيدن به اعتماد به نفس

نوجوان و بازي هاي رايانه اي

نوجوان و تلفن همراه

نوجوان و پرخاشگري

نوجوان و رشد معنوي

نوجوان و افزايش سطح تحمل

نوجوان و بي حوصلگي

نوجوان و رفاقت

نوجوان و ترك عادت هاي بد

نوجوان و شوخي و شادي

نوجوان، ورزش و پرهيز از تنبلي

نوجوان و نظم در خانه و جامعه

نوجوان و پذيرش مسئوليت هاي ساده در خانه

نوجوان و ارتباطِ صميمي با خواهر و برادر

نوجوان و مديريت مالي

نوجوان و ميانه روي در خريد اقلام ضروري و پوشاك

نوجوان و عذرخواهي در صورت اشتباه

مسائل متفرقه نوجواني

ترويج عادات مطلوب تربيتي

ترويج عادات مطلوب تربيتي

همه ما دوست داريم كه وقتي صحبت مي كنيم شنونده خوبي داشته باشيم، پس تلاش كنيم كه همواره خودمان نيز شنونده خوبي باشيم.

خوشبختي يعني؛ داشتن رضايت از خويش.

زماني از موقعيت خود راضي خواهيم شد كه از پيشرفت دوستانمان ناراحت و از شكست آنها خوشحال نشويم.

هركس در اين دنيا حق استفاده از تمام نعمت هاي خدا را دارد؛ پس كسي موفق خواهد شد كه شكرگزار خداوند باشد.

حسادت مانع پيشرفت خواهد شد؛ چراكه فرد حسود همه فكر و ذكرش به پيشرفت و موفقيت هاي اطرافيانش است.

بياموزيم كه همه اميدمان در هر شرايط به خداوند بزرگ و بخشنده باشد، نه به بنده او كه خود همواره نيازمند است.

بخشندگي، بركت را به زندگي ما خواهد آورد، پس تلاش كنيم از آنچه داريم به ديگران نيز ببخشيم؛ چراكه خداوند چند برابرش را وعده داده است.

هر انساني يك سوم متوسط عمر خود را خواب است، يعني؛ در اين مدت هيچ كار مفيدي انجام نمي دهد، پس آگاه باشيم از ديگر لحظات به خوبي استفاده كنيم.

عمرِ باعزت و بابركت، آرزوي هر فرد عاقلي است و اين به دست نمي آيد مگر با تلاش و اراده. پس كوشا باشيم!

هرگز براي اطرافيانمان آرزوهاي بد نخواهيم؛ چراكه خودمان براي رسيدن به بهترين آرزوهاي مان تلاش مي كنيم.

ص: 88

هيچ چيز به اندازه شاد كردن دل زيبا نيست. براي شاد كردن هم بكوشيم!

نظافت يكي از بهترين كارهايي است كه بر همه واجب و ضروري است.

ظاهر مرتب و آراسته، رغبت دوستي و مهرباني را افزايش مي دهد.

مهرباني و حُسن خُلق، دوست داشتني ترين عاداتِ افراد است.

ادب بهترين ثروت انسان است و فرد مؤدب در همه دل ها جاي دارد.

نيكي به پدر و مادر، اندوخته اي ارزنده براي دنيا و آخرت است.

بياييد با مهرباني به پدر و مادر، يك دنيا دعاي خير براي خودمان ذخيره كنيم.

در جامعه تمام اعمال و رفتار ما حتي نشست و برخاست، زير ذره بين است. پس در رفتارمان دقت كنيم.

كلام شيوا و رسا و مؤدبانه ما را فردي كتاب خوان جلوه مي دهد.

خوشبويي دهان، يعني؛ اينكه فرد براي سلامت و بهداشت خويش ارزش قائل است، پس اطرافيان نيز او را فردي ارزشمند مي دانند.

احترام به بزرگ تر در هر شرايط واجب است به خصوص اينكه آن بزرگ تر پدر، مادر و معلم باشد.

بهترين حالت جويدن غذا آن است كه لب ها كاملاً روي هم قرار گرفته و صداي خرد شدن مواد غذايي بسيار كم باشد.

در پايان هر غذا سعي كنيم غذاي باقي مانده در بشقاب را كاملاً تمام كرده و سپس قاشق و چنگال را كنار هم قرار دهيم.

زماني كه در جايي مهمان هستيم بهتر است اجازه دهيم ابتدا ميزبان، خوردنِ غذا را شروع كند.

وقتي مي خواهيم وارد جايي شويم و هم زمان كسي قصد خارج شدن از آنجا را دارد، حق تقدم با اوست.

ص: 89

وقتي وارد مجلسي مي شويم، اگر با چهره اي شاد و متبسم به آنها سلام كنيم، به افراد حاضر انرژي مثبت داده و خستگي احتمالي آنها را كم مي كنيم.

دنيا فاني است اما نام نيك هميشه ماندگار است! با انجام كارهاي خوب نيك نام شويم.

دوست داريم در بيرون از منزل با ما محترمانه برخورد شود، پس در خانه با اعضاي خانواده با احترام رفتار كنيم تا ديگران ببينند و بياموزند.

زمان ارزشمندتر از آن است كه به تصور آيد... نگذاريم وقتي از دست مي رود ارزش آن را بدانيم!

روزهاي مان را سپري مي كنيم به اميد اينكه به بهترين فرصت ها برسيم، و گاه غافليم از اينكه بهترين فرصت ها همين هايي بود كه رفت!

قدر دوستانِ خوبمان را بدانيم؛ چراكه گاه در كشاكش روزگار بعد از گذشت چند سال دوباره به آنها برمي خوريم.

خورشيد با همه درخشندگي غروب مي كند، انسان با همه عظمت مي ميرد، اما خاطرات براي هميشه باقي مي ماند.

سعي كنيم بهترين خاطرات را به يادگار بگذاريم.

بهترين و دل سوزترين افراد براي ما پدر و مادر، خواهر و برادر هستند.

يادمان باشد: در تصميم هاي بزرگ با افراد دل سوزي مثل پدر و مادر مشورت كنيم.

به حق ديگران احترام بگذاريم تا در جايي حقمان پايمال نشود.

احترام به والدين

احترام به والدين

خشنودي خداوند در خشنودي پدر و مادر است و ناخرسندي خداوند در نارضايتي آن دو».(1) (پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله )


1- علي اصغر ظهيري، اخلاق اجتماعي جوانان، ص80؛ مستدرك الوسائل، ج2، ص627.

ص: 90

«خدايا آواي مرا در برابر ايشان [پدر و مادر] نرم و آهسته گردان و سخنم را خوشايند شان ساز و مرا با آن دو [پدر و مادر] نرم خو كن و مرا دل سوز ايشان قرار ده و چنان كن كه با آنان خوش رفتار و غم خوار شوم». (امام سجاد عليه السلام )(1)

«خدايا اگر پدر و مادرم با من به تندي سخن گفتند و رفتار نابجايي كردند، يا حقي از من تباه نمودند و يا در وظيفه خويش در قبال من كوتاهي ورزيدند، من همه خطاهاي ايشان را بخشيدم و با اين كار، بزرگ شان داشتم». (امام سجاد عليه السلام )(2)

«خدايا از تو مي خواهم كه پدر و مادرم را به سبب آنچه در حق من كرده اند، گرفتار نسازي كه من در خير خواهي ايشان ترديد ندارم و نمي پذيرم كه در خوبي كردن به من درنگ كرده باشند و دلگير نيستم كه آن دو كارهاي مرا عهده دار بوده اند». (امام سجاد عليه السلام )(3)

امام سجاد عليه السلام : «خدايا چنان كن كه من از پدر و مادرم چنان بيم نمايم كه از پادشاه خودكامه، و به آن دو همچون مادري بس مهربان و دل سوز نيكي كنم و فرمان برداري از پدر و مادر و نيكي كردن من در حق ايشان را براي من از خواب در چشم خواب آلودگان شادي آورتر و از آب خنك در كام تشنگان گواراتر ساز تا خواهش ايشان را بر خواهش خويش ترجيح دهم و خرسندي آنان را بر خرسندي خود مقدم دارم و نيكي آن دو در حق خودم را بسيار بينم، اگر چه اندك باشد و نيكي خود در حق آنان را اندك بينم، اگر چه بسيار بُوَد».(4)


1- امام سجاد عليه السلام، صحيفه سجاديه، ترجمه: محمدمهدي رضايي، دعاي 24.
2- امام سجاد عليه السلام، صحيفه سجاديه، ترجمه: محمدمهدي رضايي، دعاي 24.
3- امام سجاد عليه السلام، صحيفه سجاديه، ترجمه: محمدمهدي رضايي، دعاي 24.
4- امام سجاد عليه السلام، صحيفه سجاديه، ترجمه: محمدمهدي رضايي، دعاي 24.

ص: 91

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله : «دعاي پدر و مادر براي فرزند، مانند دعاي پيامبر براي امت خويش است».(1)

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله : «دعاي پدر و مادر براي فرزند مانند آب براي زراعت سودمند است».(2)

پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله : «با پدر و مادر نيكوكار باش، آنگاه به بهشت بسنده كن و اگر آنان را آزردي بايد به آتش اكتفا كني».(3)

امام باقر عليه السلام : «از پيامبر خدا صلي الله عليه و آله سؤال شد: چه كسي بيشترين حق را بر انسان دارد؟ حضرت فرمود: پدر و مادرش».(4)

امام صادق عليه السلام : «مردي نزد رسول خدا صلي الله عليه و آله آمد و گفت: من جوان با نشاط و ورزيده اي هستم و جهاد را دوست دارم، ولي مادري دارم كه از اين موضوع ناراحت مي شود. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: برگرد و از مادرت نگهداري كن. قسم به خدايي كه مرا به پيامبري برگزيد، يك شب محبت تو با مادرت، از يك سال جهاد در راه خدا بهتر است».(5)

هرگز نگذاريد پدر و مادرتان از شما آزرده خاطر شوند.(6)

حضرت محمد صلي الله عليه و آله رسيدگي به پدر و مادر را، جاده رسيدن ما به خوشبختي و آزردن آنها را، مثل قدم زدن در خيابان بدبختي دانسته و مي فرمايد: «آن دو، بهشت و جهنم تو هستند».(7)


1- مشكاة الانوار، ص282، ح853..
2- الفردوس، ج2، ص213، ح338.
3- حسن عرفان، پدر و مادر در فرهنگ اسلامي، ص167؛ بحارالانوار، ج74، ص60.
4- جامع السعادات، ج2، ص272.
5- جامع السعادات، ج2، ص272.
6- رضا فرهاديان، آنچه يك جوان بايد بداند(ويژه پسران)، صص 54 و 55..
7- محمدمحمدي ري شهري، ميزان الحكمه، ترجمه: حميدرضا شيخي، ج14، ح22669.

ص: 92

نسيمِ مهرباني داخل خانه و خانواده، هم ملايم تر و هم ماندني تر هستند.

ما درون خانه و به كمك اعضاي اين خانه رشد و پرورش پيدا كرديم و هميشه به هم نيازمنديم.

يادمان باشد: كساني در خانه هستند كه نگران ما و چشم به راه ما هستند؛ كساني كه منتظرند ما سربلندشان كنيم و مايه افتخارشان باشيم.

يادمان باشد: كه اگر درست رفتار كنيم مي توانيم با خانواده هم راحت باشيم درست مثل بهترين دوستان.

ارزش و قيمت ما زماني افزايش مي يابد كه براي خودمان ارزش قائل شويم.

در كنار خانواده است كه به ديگران معرفي مي شويم و از اعتبار بالايي برخوردار مي گرديم.

سرمايه خانوادگي نيازمند مراقبت و نگهداري بيشتر و دقيق تر است. موجودي خود را در اين بانك سودآور بيشتر كنيم تا از نتايج پربار آن در اين دوره و نيز آينده لذت ببريم.

پدر و مادر حتي اگر با اصطلاحات امروز آشنا نباشند، زندگي كردن را خوب مي دانند و سال ها توانسته اند آن را مديريت كنند و سكان دار كشتي خانواده باشند.

اگر ما امروز موفق به يادگيري و پيشرفت مي شويم، اين را مديون تلاش هاي پدر و گذشت هاي مادريم.

مراقب فريب اصطلاحات باشيد تا شما را از واقعيت هاي زندگي دور نكنند و پدر و مادر خود را ناآگاه فرض نكنيد.

والدين هميشه طالب سعادت فرزندانشان هستند.

ص: 93

لازم نيست همه چيز را خودمان تجربه كنيم، استفاده از تجربه ديگران نشانه خردمندي است.

هيچ منافاتي ندارد كه با نظر كسي مخالف باشيد و احترام او را هم حفظ كنيد.

حواسمان باشد هيچ گاه صحبت هاي والدين را قطع نكنيم.

يادمان باشد: رفتار يا حركتي نكنيم كه پدر و مادرمان گمان كنند آنها را مسخره مي كنيم.

يادمان باشد: در مقابل والدين كلمات سبك به كار نبريم و صداي مان را بلند نكنيم.

نظرات خود را با استدلال و منطق با والدين بيان كنيم.

زماني كه والدينمان عصباني هستند، كاري به كارشان نداشته باشيم تا به حالت عادي باز گردند.

اگر نمي توانيم با والدين خود صحبت كنيم، يا آنها از صحبت كردن با ما عصباني مي شوند، سخنان خود را بنويسيم و به آنها بدهيم.

گاهي با والدين خود به تنهايي بيرون برويم.

وقتي والدين مشغول مطالعه يا تماشاي تلويزيون هستند، آنها را همراهي كنيم.

هر روز از والدين خود بپرسيم: چه كمكي مي توانم به شما بكنم؟

هنگام مشاجره والدين با هم، آنها را تنها بگذاريم.

با والدين خود صبور باشيم. اگر با خواسته شما مخالفت كردند، «چرا» نگوييم، بلكه بپرسيم در چه صورت با خواسته من موافقت مي كنيد؟

نقش فرزندي ما بايد سبب احترام بيشتر به والدينمان شود.

ص: 94

به دست آوردن كليد رضايت والدين، سكوي پرش ما به دنياي اسرارآميز موفقيت است. مراقب اين كليد باشيم.

يكي از كارهايي كه آثار شگفت انگيزي در زندگي بسياري از بزرگان ما داشته است، احترام به پدر و مادر است.

با مطالعه زندگي انسان هاي موفق، در مي يابيم كه در كنار تلاش و همت بالاي شان، رسيدگي و احترام گذاشتن به پدر و مادر نيز نقش بسزايي در پيشرفت آنها داشته است.

ما همه لحظه هاي بودن خودمان را مديون پدر و مادريم و اگر تمام مدت زندگي خود را به آنها خدمت كنيم، باز نمي توانيم جبران سختي هاي آنها را بنماييم.

فراموش كردن زحمت هاي كساني كه زندگي آفرين بوده اند، دور از انصاف است.

احترام گذاشتن به نظر پدر و مادر، درست برخورد كردن، محبت كردن، انجام درست وظايفي كه از ما انتظار دارند مانند موفقيت تحصيلي بخشي از توقعات والدين است.

با كمي تمرين مي توانيم برخورد صحيح با والدين را تبديل به رفتار عادي و هميشگي كنيم.

داشتن رابطه زيبا با والدين مي تواند ما را به خدا نزديك و رفتار نامناسب هم ما را از خداي مهربان دور مي كند.

همراه شدن با پدر و مادر و به دست آوردن رضايت آنها، براي ما بهشتِ زميني مي سازد و بدرفتاري، جهنم بدي ها را به زندگي ما مي كشاند.

والدين شما انسان هاي معصوم نيستند، بنابراين هم داراي صفات برجسته و نيك و هم داراي نقاط ضعف اند. احترام آنها در هر شرايطي واجب است.

ص: 95

اگر نقاط ضعف والدين در خصوص كار شما و يا در طرز رفتارشان با شما آشكار شود، بهتر است كه با واقع بيني با آن برخورد كنيد و اين نقص را طبيعي بدانيد.

ويژگي هاي برجسته و نيك پدر و مادر، محبت پاك و بي آلايش شان به شما و به خصوص مواظبتي را كه از ابتداي كودكي تاكنون درباره شما داشته اند، از نظر دور نكنيد.

تلاش هاي پدر و مادرتان را به خاطر داشته باشيد و همواره از آنها قدرداني كنيد.

برخي از والدين به مسائل شما آگاه نيستند درباره مشكلاتتان با آنها صميمانه صبحت كنيد.

با كمال ميل و رغبت از راهنمايي ها و پندهاي دل سوزانه و مفيد والدين كه حاصل چندين سال تجربه آنان است، بهره گيريد.

در مواقعي كه والدين با شما برخوردي تند مي كنند، سعي كنيد با نهايت ادب و خونسردي رفتار كنيد.

هديه براي مادر يا پدر، تنها اعلام دوستي و علاقه به آنهاست، و هيچ گاه به معناي جبران زحمت هاي آنان نيست و نمي تواند باشد.

پدر و مادر، همواره مانند يك ديده بان باهوش و آگاه، مراقب ما و آينده ما هستند.

با اعتمادي كه از تجربه و دل سوزي پدر و مادر داريم، بهتر است كه تذكرات آنها را جدي بگيريم.

عبور از دوران پرتلاطم نوجواني و نزديك شدن به موفقيت، بدون برخورداري از حمايت والدين و تكيه بر رضايت آنها از رفتارهاي ما، تقريباً نشدني است.

ص: 96

زماني كه ما رضايت و دعاي والدين را كسب كنيم، باسرعتي باورنكردني به سوي آينده اي پرافتخار حركت مي كنيم.

زماني كه رفتارهاي ما رنجشي را در پدر و مادر ايجاد كند، با توقف هاي پي در پي و سرعت گيرهاي مزاحم روبه رو هستيم.

در ارتباط با پدر و مادر، اصل مهم ايجاد اعتماد در آنها نسبت به رفتارهاي ماست.

زماني كه از اشكال هاي تكراري و كارهاي دور از ارزش هاي خانوادگي و دوري كنيم، توانسته ايم اعتماد خوبي را در پدر و مادر ايجاد كنيم.

هدف ما اين نيست كه رفتارهاي پدر و مادر را عوض كنيم، بلكه قصد داريم سطح تحمل خود را بالاتر برده، قدرت سازگاري خويش را ارتقا دهيم.

هر قدر پدر و مادر حساس تر باشند، لازم است تمرين بيشتري براي قوي تر شدن در برابر فرمان آنها داشته باشيم تا خداي ناكرده با رفتار نامناسبي، خود و خانواده را دچار مشكل نكنيم.

گفت وگو با والدين، راه مناسبي براي كم كردن از حساسيت هاي آنهاست.

برخي اوقات چون پدر و مادر شما از دليل كارتان بي خبر هستند، احساس نگراني كرده و سخت گيري بيشتري از خود نشان مي دهند.

با يك گفت وگوي منطقي، والدين را نسبت به درستي كار خود مطمئن كرده و آرامش را به والدين خود هديه كنيد.

تا زماني كه اشتباهات ما سر جاي خودش باشد، طبيعي است كه سيستم حساسيت والدين و ايرادگيري آنها هم فعال خواهد بود.

نقطه ضعف هاي خود را شناسايي كنيم و نسبت به برطرف كردن آنها، تمام تلاش خود را داشته باشيم.

ص: 97

خيلي از حساسيت هاي والدين، ريشه در محبت و تجربه آنها دارد.

پدر و مادر، علاوه بر تجربه شخصي خودشان، در تجربه هايي كه از افراد ديگر اندوخته اند و عبرت هايي كه سراغ دارند، نگران شما و آينده شما هستند.

گاهي يك تغيير ساده در نگاه و حتي واژه ها مي تواند سطح سازگاري ما را با مسائل خانواده و جامعه متفاوت كند.

تا زماني كه ذهنيت ما از تذكر هاي والدين، گير دادن و مچ گيري باشد و آن را به پاي حساس بودن پدر و مادر بنويسيم، حال خوبي از اين نوع كارها به سراغ ما نمي آيد.

زماني كه تذكر والدين را به پاي همراهي و انتقال رايگان تجربه بگذاريم، احساس قدرداني و تشكر به سراغ ما خواهد آمد.

مادر عزيزم! تا دنيا دنياست، بر دستانِ مهربانت بوسه مي زنم.

مادر عزيزم! به پايت بلند مي شوم تا ببيني قد كشيده ام، تا ببيني قلب مهربانت را دوست دارم.

دستان پينه بسته ات را مي بوسم، چراكه تمام لحظه هايت را مي دهي تا موفقيت و خوشحالي مرا ببيني. پدرم! الهي سايه ات جاويدان.

در ثانيه هاي بي خوابي ات، خوابي خوش را برايم آرزو كردي، در لحظه لحظه سختي هايت، آرامش مرا خواستي و اكنون من تلاش مي كنم تا با موفقيتم پرنده خوشحالي روي شانه هاي مهربانت بنشيند.

پدرم! اكنون كه با رسيدن به مرز نوجواني صدايم بم و مردانه شده است، به آرامي با تو صحبت مي كنم؛ چراكه هميشه كلام دلنشين تو را دوست داشتم.

ص: 98

چهره مهربانت چقدر به دلم مي نشيند، حرف هايت چه زيبا آرامش مي دهد و من چقدر مشتاقم تا تو را با تمام وجودم حس كنم، مادرم هنوز هم مشتاق گرمي آغوشت هستم.

مادرم! دستم را بگير و راه را نشانم بده، مبادا مسير را اشتباه بروم، مبادا بدون اينكه بينديشم، قدم بردارم.

پدرم! تو بهترين مشاور و دوستِ من خواهي بود. با جانِ دل به راهنمايي هايت گوش مي دهم.

پدرم! سايه ات دلنشين ترين نعمت هاي الهي است و حضورت زيباترين آنها؛ تو را چون چشمانم دوست مي دارم.

پدرم! حرمتِ تو بي بهانه ترين كاري است كه انجامش مي دهم، تو را دوست مي دارم چراكه زيباترين شعري هستي كه هميشه با خودم تكرارش مي كنم.

مادر و پدر نازنينم! هميشه با من باشيد. با وجود شما زندگي زيباست.

مادرم، اي شهد شيرين مهرورزي! چگونه مهرباني ات را جبران كنم تو كه خود مهربان ترين و بهتريني.

مادرم! تو زيباترين مونسي، تو بهترين دوستي و تو ماندني ترين يادي. وجودت و يادت و حتي نام زيبايت برايم قابل احترام است.

مادرم! تو زمزمه بي وقفه قلبِ مني، مهرت را در زيباترين نقطه قلبم جاي داده ام تا بداني بي نهايت دوستت دارم.

مادرم! بگو چگونه باشم تا آرام باشي و همه وجودت به آرامش برسد، بگو چگونه باشم تا غم در چشمانت ننشيند؟

مادرم! غم هايت را به من بده تا من بي نهايت شادي مهمانت كنم، چون به آرزوهايم نزديك شدم تا تو به آرزوهايت برسي.

ص: 99

پدرم، اي آرامش قلبِ من! تو درياي مهرباني هستي كه يك دنيا شور و محبت در امواجش پنهان است.

پدرم، اي بهترينم، اي زيباترينم! تو بهار دلنشيني كه آغوشت عطر خوش گل هاي ياس و محمدي مي دهد، تو بهترين باغباني كه طبيعت به خود ديده است.

پدرم، نازنين من، اي عزيز دلم! به من آموختي كه فداكار باشم، به من ياد دادي تا چون خورشيد آسمان بخشنده باشم و از مهرباني دريغ نكنم.

پدرم، اي آرامش خانه دلم! كاش هميشه بماني و هميشه باشي تا من بتوانم ذره اي از محبت تو را جبران كنم.

مادرم! مبادا قلبِ مهربانت از من برنجد، تويي كه اجازه ندادي حتي ذره اي دلم به آنچه نبايد، مشغول شود.

مادرم! تو را بي نهايت دوست دارم، چراكه به من محبت و مهرباني آموختي، كاش بداني كه هميشه در قلبم جاي داري!

پدرم، من استقامت و صبوري را از تو آموختم و تلاش مي كنم تا همواره اين بهترين خُلق را در وجودم حفظ كنم.

يادمان باشد: هنگامي كه از خانه خارج مي شويم مادر، چشم به راه آمدنمان است. پس هيچ گاه اين انتظار را با دير آمدن هاي بي مورد طولاني نكنيم.

آيا مي داني چشمان اشك بار مادر _ كه به خاطر ناراحتي از فرزند گريه مي كند _ تنها چيزي است كه سنگ ترين دل ها را به درد مي آورد؟ پس تلاش كن تا هيچ گاه او را ناراحت نكني.

يادمان باشد: وقتي از زحمات والدين تشكر مي كنيم نشان مي دهيم به تمام كارهاي آنها توجه مي كنيم و همين باعث مي شود آنها به خاطر ما تلاش بيشتري كنند.

ص: 100

يادمان باشد: پدر و مادر داناترين و دلسوز ترين افراد هستند كه مي توانيم همواره در كنار خود داشته باشيم.

پدر و مادر عزيزم! از اينكه همواره بهترين مشاور در كنار من هستيد سپاس گزارم.

خوب است به پاس زحمات والدينمان بر دستانشان بوسه زنيم.

احترام به والدين و دعاي آنان مهم ترين عامل موفقيت در زندگي هر فرد است.

يادمان باشد: هيچ گاه صداي مان را مانند براي والدين مان بالا نبريم.

مي دانستي پدر و مادرت هميشه به داشتن تو افتخار مي كنند پس طوري رفتار نكن كه اين افتخار را از دست بدهند.

هميشه به پدر و مادرت احترام بگذار؛ زيرا اين كار با اطاعت خدا مساوي است.

آيا مي داني حرف بزرگ ترها به ويژه پدر و مادرت را هيچ گاه نبايد قطع كني؟

يادمان باشد: بهترين هديه براي پدر و مادر داشتن اخلاق خوب است.

آيا مي داني بهترين گوش براي حرف هايي كه تو آنها را از اسرار مي داني گوش والدينت است؟

نوجوان و مشورت با والدين

نوجوان و مشورت با والدين

اگر در تمام دنيا، تمام آفرينش را زير و رو كني، دوستي بهتر و صميمي تر از پدر و مادر نمي يابي.

والدين ما بهترين نعمت هاي الهي هستند، پس چه نيكوست در تمام كارهاي مان مشورت با آنها را فراموش نكنيم.

ص: 101

هيچ كس بهتر از پدر و مادر صلاح ما را نمي داند و براي مان دل سوزي نمي كند، در تصميم گيري هاي مان مشورت با آنها را فراموش نكنيم.

دوست خوب است و عزيز، و چقدر زيباست كه اين دوست پدر و مادر باشد؛ زيرا پدر و مادر بهترين مشاور هستند.

من زماني كه در انجام كارهايم بر سر دو راهي قرار مي گيرم به تابلو مشورت با والدين توجه مي كنم؛ چراكه در غير اين صورت ممكن است به بيراهه بروم و شايد برگشتي نباشد.

مادرم بهترين و مهربان ترين مونس تنهايي ها و دلتنگي هايم و پدرم محكم ترين سايه بان زندگي ام هستند و هر دو اينها داناترين و دل سوزترين مشاور برنامه هايم.

مشاور من در برنامه هاي روزانه، هفتگي و حتي تصميم براي آينده ام، پدر و مادرم هستند؛ چراكه جز صلاح و موفقيت من چيزي نمي خواهند.

چقدر زيباست زماني كه مشكلت را با پدر و مادرِ مهربانت در ميان مي گذاري، سراپا گوش مي شوي تا از راهنمايي هاي اين مشاورانِ بي نظيرت استفاده كني.

پدر و مادر درخشان ترين چراغ راهنمايي من در مسير پر و پيچ و خم زندگي هستند؛ آنان را همواره دوست مي دارم.

اي روشني زندگي و اي بهترين راهنمايان من! مشورت با شما شيرين ترين لحظه هاي دو راهي هاي بزرگ من است.

پدر و مادرم بهترين مشاوره براي من در هنگام انتخاب هاي من هستند.

چه كسي بيشتر دوستم دارد؟ چه كسي بهتر مرا مي شناسد؟ چه كسي آرزوي سعادت مرا در دل دارد؟ پدر و مادرم، دوستان نزديك من هستند كه

ص: 102

مرا خوب مي شناسند و آرزومند سعادت و خوشبختي من هستند. پس، اينها بهترين مشاور من خواهند بود.

مي دانم كه بدون مشورت با پدر و مادرم يا در كارها و تصميماتم موفق نمي شوم و يا اينكه كارهايم آن طور كه دلم مي خواهد پيش نمي رود.

پدر و مادرم مشاوران درجه اولم قرار مي دهم تا با اطمينان، در مسير زندگي قدم برمي دارم.

مادرم! سنگِ صبورم باش؛ چراكه از تو مهربان تر نمي شناسم و آرامشي جز آغوش تو سراغ ندارم.

پدرم! كنارم باش تا گام هايم را به پشتوانه مشورت هايِ بي نظيرت محكم و استوار بردارم.

من در ميانِ همه كساني كه مي شناسم، پدر ومادري مهربان دارم كه عاشقانه دوستشان دارم و در تمام كارها و تصميماتِ زندگي ام از آنها كمك مي گيرم و با آنها مشورت مي كنم.

تا هميشه پدري دل سوز و مادري مهربان مثل شما دارم؛ مي توانم به پيشرفت و موفقيت اميدوار باشم، چون بهترين مشاوران را در اختيار دارم.

خدايا! چه لحظه هاي شيريني است زماني كه عاشقانه مي نشينم و به حرف هاي پدر و مادر گوش مي كنم.

نوجوان، برنامه ريزي و اوقات فراغت

نوجوان، برنامه ريزي و اوقات فراغت

نوجوان عزيز! يك اتفاق كوچك مي تواند شروع يك برنامه تازه باشد.

بر اساس تخمين ها و برآوردهاي انجام شده، تنها حدود 30 الي40 درصد توان ما به كار گرفته مي شود. پس از فرصت هايمان خوب استفاده كنيم!

ص: 103

بدانيم: فقط مديريت درست زمان و برنامه ريزي مناسب است كه مي تواند خوشحالمان كند.

هر روزي كه از وقتمان استفاده بهتري بكنيم، احساس سودمندي بالاتري نسبت به خودمان پيدا مي كنيم.

استفاده بهتر از زمان، تنها از طريق برنامه ريزي و مديريت زمان فراهم مي شود.

مديريت زمان كه در واقع همان برنامه ريزي است، به معناي تسلط و كنترل بر فرصت ها و جهت دادن به فعاليت هاست.

مؤمن بايد شبانه روز خود را به سه قسمت تقسيم نمايد: زماني براي نيايش و عبادت پروردگار، زماني براي فعاليت، زماني براي استراحت و زماني ديگر براي تفريحات سالم.(1) (امام علي عليه السلام )

بياييد از برنامه هايي كه مزاحم پيشرفت كارهايمان هستند جلوگيري كنيم.

تماس هاي تلفني مي توانند خيلي وقت گير باشند.

تماس هاي تلفني قطار افكار را از حركت باز مي دارند.

تماس هاي تلفني، ممكن است شما را متعهد به انجام كارهايي كنند كه آمادگي آنها را نداريد.

از خاموش كردن زنگ تلفن نترسيد. وقتي كارتان تمام شد پيغام هاي دريافتي را چك كنيد.

كارهايي را كه نياز داريد انجام دهيد، در فهرست كارها يادداشت كنيد.

كارهاي روزانه خود را اولويت بندي كنيد. با انجام اين عمل، شما مي توانيد روز خود را كنترل كنيد.

بر خوب استفاده كردن از زمان تأكيد كنيد نه مشغول بودن.


1- نهج البلاغه، ترجمه: دشتي، ص724.

ص: 104

تمركز بر انجام مهم ترين كارها در ابتدا، به شما كمك مي كند كه كار بيشتري انجام دهيد و آنها را سر وقت انجام دهيد.

سرعت خود را در انجام كارهاي روزانه تنظيم كنيد.

خود را با تعداد ساعات زياد كار خسته نكنيد. مديريت مؤثر زمان بايد اين امكان را فراهم آورد كه بتوانيد كارهاي مورد نياز را انجام دهيد بدون اينكه نياز باشد تعداد ساعات زيادي را در دوره زماني بزرگ تر مشغول باشيد.

هدف گذاري كنيد؛ اهدافي تعريف كنيد كه به سادگي قابل دست يابي باشند.

وقتي به اهداف تعريف شده رسيديد، براي هدفي كه مشكل تر است اقدام كنيد.

نبايد انتظار داشته باشيد كه تمام انتظاراتتان يك شبه برآورده شود.

براي موفقيت بيشتر در كارهاي روزانه و تحصيل اهداف خود را اولويت بندي كنيد.

يادمان باشد: اگر كارها را در زمان خودشان انجام ندهيد غير مؤثر عمل كرده ايد.

وقتي با كار بزرگي روبه رو مي شويد آن را به بخش هاي كوچك تر تقسيم كنيد.

توجه غير ضروري به جزئيات باعث مي شود كه ديگر كارها را به تأخير بيندازيد.

اگر بتوانيم ياد بگيريم كه بين كار و تفريح، تعادلي برقرار كنيم روزهاي سالم تر و شاد تري خواهيم داشت.

كار درست نيازمند وقت مناسب است.

ص: 105

انجام كارها بر اساس اولويت كمك مي كند كه كارها را خوب مديريت كنيد.

روش برنامه ريزي مناسب خود را انتخاب كنيد.

در برنامه ريزي، ابتدا انتظارات خود را برآورده كنيد.

براي اينكه به حد اكثر عملكرد دست يابيد به زمان خواب و استراحت، كافي نياز داريد.

كار مداوم بدون استراحت، استرس را افزايش داده و عملكرد را كاهش مي دهد.

شما مي توانيد از همين ابتداي سال، يك برنامه يك ساله داشته باشيد و بعد آن را در دو نيم سال، چهار فصل، دوازده ماه و 365 روز تقسيم كنيد.

شب ها قبل از خواب، برنامه روز بعد خود را در كاغذي يادداشت كنيد.

برنامه شما به اندازه توانايي تان باشد.

فشار آوردن به خود و خسته شدن، باعث مي شود روزهاي بعد توانايي كمتري داشته باشيد.

توانايي خود را در روزها و ساعت ها تقسيم كنيد تا هميشه با نشاط به انجام برنامه خود بپردازيد و بهترين نتيجه ها را بگيريد.

در برطرف كردن ضعف هاي خود جدي باشيد، اما خودتان را سرزنش نكنيد.

شما در طول روز موفقيت هايي هم داشته ايد. به خاطر آن از خداوند تشكر كنيد و از او براي انجام بهتر كارهايتان نيرو بگيريد.

در مورد برنامه تان با افراد موفق مشورت كنيد تا كمبود ها و اشكالات آن را زودتر متوجه شويد.

ص: 106

براي مطالعه، مي توان از وقت هاي مخفي هم استفاده كرد. مانند زمان ايستادن در صف خريد نان.

داشتن برنامه، مقدمه يك موفقيت حساب شده است.

يادمان باشد: كساني كه با برنامه ريزي درست حركت مي كنند، احتمال دست يابي آنها به نتايج پربار هم زياد است.

ممكن است برنامه ريزي درسي شما خيلي دقيق و به همان اندازه نفس گير باشد.

برنامه مطالعه شما بايد انعطاف داشته باشد، يعني؛ با زمان، برخورد بازتري داشته باشيد.

جوري برنامه بريزيد كه اگر احتمالاً يك روز نيم ساعت تا يك ساعت از برنامه عقب افتاديد، دچار نگراني و سردرگمي نشود.

پيشنهاد مي شود برنامه خود را با فردي كه تجربه اين كار را دارد، در ميان بگذاريد.

براي اجراي برنامه هاي خود، نيازمند روحيه هستيد.

زماني روحيه شما خوب و آماده فعاليت است كه از نظر جسمي و رواني به آن، رسيدگي كافي را داشته باشيد.

با خودتان مهربان باشيد و به همه نيازهاي خود توجه داشته باشيد.

يادتان باشد: كمك به ديگران باعث دوري از مشكلات مي شود.

همان طور كه افراد شاد بيشتر به فكر كمك به ديگران هستند، كمك به ديگران نيز شادي شما را افزايش مي دهد.

انس با مسائل معنوي مثل حضور در نماز جماعت مسجد محله، تلاوت قرآن و يادگيري يك نكته ديني هم مي تواند انرژي به شما بدهد.

ص: 107

لازم است پايان هر روز، گزارشي از عملكرد آن روز را بررسي كنيد.

گاهي لازم مي شود كه انگيزه هاي خود را دوباره بررسي كنيد. شايد درجه تنظيم انگيزه هاي شما خراب شده باشد.

وقتي تنبلي و كسالت، مهمان شما مي شود، بايد ببينيد از كدام در وارد سيستم شما شده است.

گاهي كسالت، به خاطر درگيري ذهني و تنبلي به سراغتان مي آيد.

مسئله حل نشده يا كار ناتمام مي تواند ذهن شما را تسخير كند.

اول مانع و مشكل را حل كنيد و بعد دنبال اجراي برنامه هاي خود باشيد.

يادتان باشد: استفاده زياد از تلويزيون، تلفن همراه و رايانه، حال اجراي برنامه هاي خوب را در شما كاهش مي دهد.

ممكن است مسائل عاطفي مانند بگو و مگوي خانوادگي يا ناسازگاري با يكي از دوستان، مزاحم جدي اجراي برنامه شود.

وضعيت احساسي ما به ويژه در دوره نوجواني، شكل موج هاي درياست؛ بالا و پايين دارد.

از تغذيه طبيعي مانند سبزي، ميوه و نوشيدن آب غافل نشويد.

با توجه به متلاطم بودن درياي احساسات ما، طبيعي است كه برخي از زمان ها توان اجرايي كردن برنامه را نداريم.

قدم بزنيد، از هواي تازه استفاده كنيد و تلاش كنيد بي حالي خودتان را با خانواده درميان بگذاريد.

داشتن اوقات فراغت، يك فرصت براي راه اندازي مجدد توانايي هاي ماست.

با پرداختن به سرگرمي هاي مفيد، استراحت، تفريح و استفاده درست از اوقات فراغت، توانايي بيشتري براي سپري كردن مسير موفقيت به دست مي آوريم.

ص: 108

خيلي از بي حوصلگي ها، ناراحتي ها و سردرگمي ها به استفاده نادرست از اوقات فراغت برمي گردد.

«كار كمي كه قابل ادامه دادن باشد، از كار زيادي كه باعث خستگي شود، در رسيدن به هدف اميدواركننده تر است».(1) (امام علي عليه السلام )

يك برنامه خوب طراحي كنيد كه هم باعث پيشرفت شما شود و هم نشاط و شادابي تان را حفظ كند.

استفاده از ورزش در اوقات فراغت فرصتي براي پيشرفت شما فراهم مي نمايد.

هنگام اجراي فعاليت هاي ورزشي سعي كنيد ورزش هاي گروهي را تجربه كنيد.

با يادگيري مقررات ورزشي و اجراي آن در بازي ها، فرصت استقلال فكري و تصميم گيري را به خوبي به دست آوريد و از بروز مسائل ناخوشايند جلوگيري كنيد.

تجربه هاي صحيح ورزشي، به شما كمك مي كند تا خود و توانايي ها و ضعف هاي خودتان را بهتر بشناسيد.

ورزش كردن فرصت هاي زيادي براي شما فراهم مي سازد تا بتوانيد توان خودتان را بشناسيد و نشان دهيد.

شما از طريق ورزش در برابر صفت هاي منفي ايستادگي پيدا خواهيد كرد.

زندگي سراسر مبارزه و مسابقه است، پس با شركت در مسابقه هاي ورزشي خودتان را براي مسابقه هاي ديگر زندگي آماده كنيد.

در انجام مسابقه هاي ورزشي، بدون توقع پيروزي حتمي، بيشترين سعي خود را به كار گيريد.


1- نهج البلاغه، حكمت27.

ص: 109

شما به تجربه شكست هم به اندازه تجربه موفقيت نياز داريد.

تمرين هاي منظم ورزشي به شما كمك مي كند تا استخوان ها، عضلات و مفاصل سالمي داشته باشيد؛ وزن بدنتان متناسب باشد.

با ورزش منظم، از اعتماد به نفس بالاتري برخوردار خواهيد شد و در برابر بيماري هايي مانند خشم، اضطراب و افسردگي بيمه خواهيد شد.

از ورزش هاي آسيب رسان اجتناب كنيد.

بهتر است روش هاي مناسب را از مربيان حرفه اي، ورزش بياموزيد.

محيط ورزشي متناسب با روحيه خود پيدا كنيد.

يك برنامه ورزشي تنظيم كنيد و دفترچه اي براي ثبت عملكرد خود تهيه كنيد.

فوايدي كه از برنامه ورزشي خود به دست مي آوريد به طور مرتب به خود يادآور شويد.

در شروع برنامه ورزشي چون هنوز به ورزش كردن عادت نكرده ايد، ممكن است حس ناخوشايندي از عرق كردن، تند زدن قلب و تنگي نفس به شما دست دهد. اما با تمرينات منظم متوجه مي شويد كه در پي اين تغييرات جسماني از سلامت خوبي برخوردار خواهيد شد.

به خاطر بسپاريم: روزهاي تعطيل به معناي تعطيل شدن فعاليت و تلاش جهت پيشرفت نيست.

ما در هر شرايطي، فرصت هايي براي افزودن به مهارت ها، توانايي ها و دانستني هاي خود داريم.

اوقات فراغت، زماني است كه شما كارهاي رسمي مانند تحصيل در مدرسه را نداريد ولي جاي گزين هاي ديگري براي آنها برنامه ريزي مي كند.

ص: 110

زماني كه ما نتوانيم جاي خالي زمان را پر كنيم، احساس هاي ناخوشايند مهمان دل ما مي شوند و حال و روز ما را بد مي كنند.

احساس بيهودگي، از دست دادن فرصت ها، احساس كوتاهي و جا ماندن از پيشرفت، احساس تكرار و روزمرگي، احساس تهي بودن و احساس اندوه و مانند آن، محصول كارخانه بيكاري هستند.

پر كردن اوقات فراغت با كلاس هاي آموزشي و تقويتي زياد هم مناسب نيست.

ذهن شما به استراحت و آرامش نياز دارد.

بخشي از آرامش ذهني از طريق تجربه هاي جديد و يادگيري فنون تازه به سراغ شما مي آيد.

لذتي كه ما از يادگيري هاي تازه و به دست آوردن توانايي هاي نو به دست مي آوريم، بسيار بالا و انرژي بخش است.

رايانه دنيايي است كه ممكن است برخي از نوجوانان تنها به جنبه سرگرمي آن توجه كرده و تجربه مشغول شدن با بازي، فيلم، اينترنت و مانند آن را داشته باشند. مهارت هاي جديدتري از يارانه را ياد بگيريد كه در آينده نزديك به آنها نياز پيدا مي كنيد.

بازي رايانه اي مناسب و در حد اعتدال هم مي تواند بخشي از تفريحات سالم شما باشد؛ يادتان باشد مناسب و متعادل!

مهارت شنا را ياد بگيريد. ورزش شنا، علاوه بر نشاط و افزايش توانمندي بدني، مهارتي است كه در موقعيت هاي گوناگون به آن نياز پيدا مي كنيد.

اگر آپارتمان نشين هم باشيد، باز مي توانيد مهارت پرورش و نگهداري از گل و گياه را ياد بگيريد. سي دي هاي آموزشي و كتاب هاي خودآموز زيادي مي توانند اين مهارت زيبا را به شما ياد بدهند.

ص: 111

سر و كار داشتن با طبيعت، بهترين ويتامين روحيه ماست. اگر حياط و باغچه در اختيار داريد لذت بيشتر و مجال بهتري براي دنبال كردن اين علاقه را فراهم كرده ايد.

يادگيري تعميرات لوازم خانگي، پيشنهاد ديگري براي پر كردن اوقات فراغت است.

در يك باشگاه ثبت نام كنيد و ورزش حرف هاي مورد علاقه خودتان را شروع كنيد.

اگر خانواده شما اجازه مي دهند، نزد يكي از آشنايان نزديك خود مشغول به كار شويد و حرفه او را بياموزيد.

از كارهاي هنري غافل نشويد. سه ماه تعطيلي فرصت خوبي براي يادگيري هنر مورد علاقه است.

عضويت در نزديك ترين كتاب خانه به محله شما، مي تواند بخش زيادي از آرامش و غني سازي روزهاي تعطيل را به شما هديه كند.

پدر و مادر شما تجربه ها و مهارت هاي زيادي دارند كه حاضرند به شما بياموزند. فقط كافي است مشتاق باشيد.

يادتان باشد اگر برنامه ريزي نكنيد، اوقات فراغت شما با تلويزيون، بازي هاي رايانه اي، پرخوابي، پرخوري، تنبلي و در نتيجه سبدي از احساسات منفي مثل پشيماني پر خواهد شد.

نوجوان عزيز! مديريت روزهاي فراغت را به دست بگير.

نوجواني زيباترين دوراني است كه بي نهايت دوستش داري و به آن عشق مي ورزي، پس تلاش كن از لحظه هايش آن قدر خوب استفاده كني كه هرگز حسرت رفتن لحظه ها را نداشته باشي.

ص: 112

فرصت ها مانند باد و با سرعتي فراتر از آن مي گذرد، تلاش كن پابه پاي آن حركت كني كه مبادا در خط شروع بماني و جا بزني.

چقدر شيرين است نوجواني من با تمام داشته هايش، فرصت ها و لحظه هايش سرشار از اميد و آرزو و تلاش است و من ميان اين همه حيرت مانده ام كه عجب دنياي زيبايي دارم.

هر روز كه مي گذرد، لحظه ها را به اميد رسيدن به بهترين هاي آنها سپري مي كنيم و در بسياري موارد غافليم كه همين لحظه هاي گذران بهترين آن است.

دنياي نوجواني ام را با هيچ چيز عوض نمي كنم چراكه بهترين روزگار من همين روزها و شب هايي است كه از پي هم مي گذرد و زماني كه بتوانم از آن خوب استفاده كنم برنده خواهم بود.

فرصت هاي زيباي گذران نوجواني را دوست دارم و هرگز دوست ندارم به جايي برسم كه زير لب آه بكشم و بگويم كاش مي توانستم زمان را نگه دارم.

نوجواني من زيباترين واژه هاي لغت نامه زندگي ام است كه معناي آن را بسيار وسيع مي دانند و من مي توانم عميق ترين معاني را براي آن بيابم؛ چراكه هرگز ذره اي از زمان موجود در آن را به بطالت نمي گذرانم.

تو هم مثل من شيفته كنجكاوي ها و شيطنت هاي شيرين روزهاي نوجواني هستي! روزهاي زيبايي كه همه ما آن را دوست داريم و مي كوشيم كه بهترين خاطرات را در دفتر خاطرات مان ثبت كنيم.

اين جا زمان رنگين كماني است، من و تو يكي از رنگ هاي آنيم، اگر با نهايت نيرو ظاهر شويم طيف زيباي ما در خاطرِ آسمان نوجواني خواهد ماند؛ در غير اين صورت خودمان زودتر فراموش مي شويم.

ص: 113

زمان براي من ارزشمند است، آن قدر كه مي كوشم تا برايش بهترين باشم تا او هم به من بهترين ها را هديه كند، نوجواني ام را در زمان پيدا مي كنم و ماندني ترين و مهم ترين اتفاقات زندگي ام را در آن ثبت مي كنم.

امروز كه برخاستم اول اراده كردم كه كارهايم را براي فردا بگذارم، اما بعد يادم آمد كه من در دنياي نوجواني ام، دنيايي كه بايد بهترين لحظه هايم باشد، كارهايم بايد برنامه ريزي شود تا چيزي از قلم نيفتد.

آه، اي لحظه ها با من باشيد! بمانيد تا من نيز با حضورتان جاني دوباره بگيرم و نوجواني ام چون شهد شيرين گل هاي بهاري در خاطر زمان و فرصت ها كه بي امان مي گذرند، باقي بمانند.

ساعت كه كار مي كند من در پيچ و تاب عقرب ها مي بينم كه چگونه قد مي كشم و احساس بزرگي مي كنم، كاش هميشه يادم باشد كه نوجواني ام را قدر بدانم و هرگز به اميد فرصت هاي ديگر لحظه هايم را هدر ندهم.

چه لحظه اي باشكوه تر از اينكه در دنياي نوجواني ات آن قدر بخواني و بنويسي و علم بياموزي كه با رسيدن به مرز جواني شادمانه سينه سپر كني و بگويي كه من همانم كه قدر ثانيه هاي گذران را خوب فهميدم و از اين بابت بسيار خوشحالم.

نوجوانم، پس هنوز شيرين ترين روزهاي عمرم را سپري مي كنم. اگر دوست داري تو هم با من باش تا مزه بهترين هاي روزهاي دنيا را بچشي!

هنگام صحبت با تلفن يا بازي رايانه اي وقت شناس باش.

قدر روزهايي را بدان كه در كنار خانواده ات احساس خوشبختي مي كني.

بهتر است هميشه كارهايمان را اولويت بندي كنيم تا هنگام انجام كارهاي مهم توان لازم را داشته باشيم.

ص: 114

خوب است فرصت هايي كه براي مان پيش مي آيد تا به ديگران كمك كنيم قدرش را بدانيم؛ زيرا ممكن است ديگر از اين فرصت ها پيش نيايد.

مي داني نوجوان اميد و انگيزه زيادي دارد؟ به همين علت استعداد هاي فراواني دارد كه مي تواند از آنها استفاده كند.

مي داني خوابيدن زياد باعث مريضي هاي زيادي در انسان مي شود؟

انسان براي پر كردن كوله بارش به اين دنيا آمد. حيف نيست اين فرصت را با هدر دادن وقت مان در كارهاي پوچ نابود كنيم؟

هيچ چيز بدون تلاش و زحمت به دست نمي آيد.

كار كردن خيلي بهتر از بيكار بودن و كسل شدن است.

هر چيزي در دنيا قيمتي دارد به جز وقت كه نمي توان قيمتي برابر ارزشش روي آن گذاشت.

هرچه انسان بيشتر بخوابد كسالت و افسردگي بيشتري در او به وجود مي آيد.

دست به كار شويد ياد بگيريد، بي حركت نمانيد، زمان مثل باد مي گذرد.

زمان زيادي را صرف كارها و افرادي نكنيد كه باعث ناراحتي شما مي شوند.

حيف نيست فرصت هاي طلايي نوجواني را به راحتي نابود كنيم.

تلاش، رمز موفقيت و پيشرفت است.

بهتر نيست قبل از انجام هر كاري به مفيد و سازنده بودن آن كار فكر و سپس وقت باارزش را برايش مصرف كنيم؟

بدبختي آسان است اما خوشبختي نياز به تلاش دارد.

ما زماني موفق خواهيم بود كه به هر كاري كه علاقه داريم دل بدهيم و وقت صرف كنيم و بدانيم كه آينده روشن ما، در كار و تلاش است.

ص: 115

نوجوان توانمند مي داند تنبلي، دل به تحصيل ندادن، و هدر دادن وقت، نتيجه اي جز شكست و خواري در دوران بزرگسالي به همراه نخواهد داشت.

دوست من هر كسي عمر خود را به سستي و تنبلي هدر دهد به سعادت و خوشبختي نخواهد رسيد.

خداوند از بندگاني بيشتر ناخشنود است كه شب همچون مردار مي خوابند و روز را به تنبلي و بيكاري به شب مي رسانند.

هدر دادن فرصت ها در دوران جواني همانند وامي است كه اقساط آن در دوران پيري بايد پرداخت شود.

نوجوان متفكر از سنگ هايي كه در سر راهش است براي ساختن پلكان ترقي استفاده مي كند.

زندگي پر از فرصت هاي دست يافتنيه. بهشون اجازه نده ازت رد بشن.

بهتر نيست به جاي هدر دادن وقت پاي بازي هاي كامپيوتر كاري ياد بگيريم؟

مي داني روز قيامت در مورد چگونه استفاده كردن وقت هايي كه به راحتي از دست مي دهيم سؤال مي كنند؟

بهتر نيست از فرصت ها طوري استفاده كنيم كه فردا غصه از دست دادنش را نخوريم؟

بياييد از اي كاش گفتن ديگران عبرت بگيريم و از فرصت ها درست استفاده كنيم.

يادمان باشد: فرصتي كه از دست برود ديگر برگشتني نيست.

فايده حسرت خوردن چيزي جز از دست دادن دوباره فرصت ها نيست.

براي محبت كردن به ديگران لحظه ها را غنيمت شمار. شايد زماني ديگر دير شده باشد!

ص: 116

هر لحظه مانند مرواريدي است كه بايد عاقلانه به بالاترين قيمت فروخته شود.

براي رسيدن به موفقيت بايد از تك تك لحظه ها استفاده كرد.

فاصله بين پيروزي تا شكست يك قدم است و آن قدم استفاده درست از وقت است.

دوست من مي داني بعد از نماز صبح يكي از زمان هاي پر انرژي و مفيد براي يادگيري است.

نوجوان و شناخت الگوها

نوجوان و شناخت الگوها

من آموخته ام: براي رسيدن به موفقيت بايد افراد موفق را الگوي خود قرار دهم.

بهترين الگوي من پيامبر و اهل بيت پيامبرند. آنان انسان كامل اند.

نوجوان به داشتن «دوست» احساس نياز مي كند و ازاين رو بايد در انتخاب دوست دقت لازم را داشته باشد.

دوست به حدي در نوجوان تأثير دارد كه خود را همرنگ دوستش مي كند و حتي از لباس، رفتار و كلام او تقليد مي نمايد.

حضرت علي عليه السلام بهترين الگو براي نوجوانان است.

امام علي عليه السلام در نهج البلاغه به يافتن «دوستان خوب» اشاره مي فرمايد و تأكيد دارد كه: دوستان را ابتدا مورد آزمايش و امتحان قرار دهيد و وقتي فردي را خوب يافتيد، او را از دست ندهيد.

حضرت علي عليه السلام دوران كودكي و نوجواني را كنار پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله گذراند و رفتار او را براي خود الگو قرار داده است.

دوست خوب، نوجوان را از تنهايي كه ممكن است افسردگي و انزوا را در برداشته باشد، مي رهاند.

ص: 117

آيا مي دانيد نوجوان مسئول، دوره جواني موفقي دارد؟

من از همين حالا تصميم دارم براي آينده ام برنامه ريزي كنم!

من نوجوانم، موفقيت من باعث مي شود در جامعه محترم باشم.پس در درس خواندن بيشتر از هميشه تلاش خواهم كرد.

دوستان من، بهترين نوجوانانند. من همه دوستانم را دوست دارم.آنان در موفقيت من سهم زيادي دارند.

من يك نوجوان موفقم. موفقيت من نتيجه الگو پذيرفتن از افراد شايسته و موفق است.

براي رسيدن به قله پيشرفت علم بايد از افراد باتجربه كمك بگيرم.

شهيدان كشور من بهترين الگو براي انتخاب مسير خدا هستند.

من با مطالعه زندگي پيامبران و معصومان سعي مي كنم در جامعه فردي لايق شوم.

نوجوان و آماده سازي براي ورود به زندگي اجتماعي

نوجوان و آماده سازي براي ورود به زندگي اجتماعي

مطمئن باشيد پافشاري بر روي خواسته هاي خود و تلاش مداوم براي رسيدن به آن دو كليد رسيدن به آرزوهاي بزرگ است.

اين قدر به خودت سخت نگير! هركسي در زندگي اشتباه مي كند! بهتر نيست با يك بزرگ تر مشورت كني؟

دوست عزيز گاهي مشكلات تو را ناراحت مي كند، اما بدان اين قدمي براي بزرگ شدن تو است! بهتر نيست راه پيروزي بر مشكل را پيدا كني!

بهتر نيست توقعاتمان از ديگران درست و به اندازه باشد.

مي داني خوشبختي به كساني روي مي آورد كه براي خوشبخت كردن ديگران مي كوشند؟

ص: 118

بهتر نيست مقاوم باشيم و مسئوليت زندگي خود را به عهده بگيريم.

اگر زمين خورديم اطمينان داشته باشيم كه قدرت برخاستن را داريم.

آيا مي داني انسان از شكست هايش بيش از موفقيت هايش درس مي گيرد.

آيا مي داني براي موفقيت اول بايد توانايي هايمان را بسنجيم.

توانايي خود را آن گونه كه احساس مي كنيد در نظر بگيريد و بدانيد كه واقعاً قدرتمند و بي همتا هستيد.

به خود بگوييد تمام قابليت ها و مهارت ها در شما جمع است و در دنيا فقط شما هستيد كه قادر به انجام اين گونه كارها مي باشيد.

آيا مي داني خواستن و دانستن نيمي از راه است تنها با عملكرد كار موفق مي شود.

بهتر است براي ورود به دنياي بزرگ تر مثل جامعه اعتماد به نفس تان را تقويت كنيد.

آيا مي داني براي به دست آوردن خواسته هاي خود بايد انگيزه داشته باشيد.

خوب است روابط اجتماعي خود را گسترده كنيم تا انساني باتجربه شويم.

خوشحال و شادمان زندگي كنيم.

براي رشد فكري و خلاقيت ها نيازمند شادماني بيشتري هستيم.

آيا مي دانيد زمان مفيد عمر ما زماني است كه از آن رضايت داريم؟

ببينيم چه هدفي داريم و براي به دست آوردن آن با تمام قدرت و خوش بيني سعي كنيم.

همواره چشم هايمان را باز نگه داريم تا از مشكلاتي كه اتفاق مي افتد متعجب نشويم.

ص: 119

هميشه خود را براي هر رويدادي آماده كنيم.

قدرتمندترين حسي كه در ما وجود دارد حس تصميم گيري است.

دوست من آن قدر شجاعت داشته باش تا بدبختي و مشكلات را حقير بداني!

آيا مي داني زمان بهترين درمانگر است.

تجربيات بد و خاطرات آزار دهنده را از خود دور نماييد و از شر آنها خلاص شويد.

آيا بهتر نيست يك تصميم آگاهانه براي بهبود شخصيت خود بگيريم و به آن عمل كنيم.

آيا مي داني جسم و روح ما بيش از آنكه فكرش را بكنيم نياز به توجه و رسيدگي ما دارند؟

ياد بگيريم بسياري از حقايق را بايد پذيرفت نه پنهان كرد!

نوجوان عزيز وقتي سرشار از لذت هستي، قول نده، وقتي ناراحتي سكوت كن و وقتي عصباني هستي تصميم نگير و هميشه عاقلانه عمل كن.

زيباتر نيست اگر هميشه سعي كنيم نيازهاي ديگران را بر نياز خود مقدم بدانيم.

شرم و حيا زيبا ترين زينتي است كه هر انساني مي تواند با آن خود را زيبا كند.

به نظر تو اولين قدم خوب اين نيست كه به هيچ كسي بدي نكنيم؟

بيا مثل رود باشيم بخشنده و جاري تا هر كس كه سر راهمان قرار مي گيرد به او كمك كنيم.

هيچ امري ابدي نيست و اتفاقات زود گذر است.

بهتر نيست خود را باور داشته باشي و به خود اعتماد كني؟

هر چيزي پاياني دارد هميشه براي اين پايان ها حاضر باشيد.

ص: 120

خوب است هميشه براي كمك و ياري رساندن به نيازمندان و افرادي كه نياز به كمك دارند آماده باشيم.

به هنگام انتقاد كردن از اقوام و دوستان دقت كنيم كه رفتارمان سرد، عصبي و جدي نباشد.

كاري را كه دوست داريد انجام دهيد و از عهده آن برمي آييد انجام دهيد.

هميشه لبخند بزنيد تا شادي تمام وجود شما را پر كند.

شما هميشه حق انتخاب داريد پس درست تصميم بگيريد.

سعي كنيد رفتاري با گذشت و منطقي داشته باشيد و ديگران را درك كنيد.

هيچ مرحله از زندگي خود را بي اهميت نشماريد.

از اهدافتان به عنوان چراغي براي راهنمايي شدنتان استفاده كنيد.

از استعدادهايتان به بهترين شكل ممكن و به نحو مثبت استفاده كنيد.

تفريح سالم را هرگز فراموش نكنيد تا هميشه پر توان باشيد.

بياييد عدالت را بي قيد و شرط باور داشته باشيم.

بهتر نيست مبارزه ها و درگيري هاي پوچ و بي اساس را كه در آن پيروز نخواهيم شد ادامه ندهيم.

دقت و تمركز خود را صرف خوشي هاي زندگي كنيم نه ناراحتي هاي آن.

حتماً يك سرگرمي و علاقه مندي براي خودتان داشته باشيد.

به مسائلي توجه و وقتمان را صرفش كنيم كه براي ما مهم است.

محيط اطرافمان را پر از زيبايي ها و بوهاي خوش كنيم.

اهدافمان را با راهنمايي بزرگ ترها، خودمان انتخاب كنيم.

همه ما نيازمنديم احساس كنيم مفيد هستيم و به وجودمان نياز است و اين را فقط خودمان با كارهايي كه انجام مي دهيم مي توانيم ثابت كنيم.

ص: 121

به ياد داشته باشيم هنوز نوجواني، بهترين بخش زندگي خود را به پايان نرسانديم.

خوشبختي را نمي توان با پول خريداري كرد در وجود خودمان بايد ساخته شود.

هرچه بكاريم همان را درو مي كنيم پس دقيق تر فكر كنيم.

كارمان را درست انجام دهيم و هزاران بيشتر از آنچه انتظار داريم سود ببريم.

مواظب آرزوهايمان باشيم نكند فكرمان را مدت ها مشغول آرزوي پوچ كرده باشيم؟

نوجواني دوره تغيير بزرگ در انسان است.

بهتر است از كارهايي كه انجام مي دهيم لذت ببريم.

جرئت داشته باش، خودت را دست كم نگير، نوجوان توانمند است.

اگر در مورد مسئله اي مطمئن نيستيد هرگز قبل از تحقيق تصميم گيري نكنيد.

بهتر نيست مشكلاتمان را با بزرگ ترها در ميان بگذاريم تا تصميم اشتباه نگيريم.

هميشه فروتن باش اما عزت نفس خود را حفظ كن.

دوست من اگر مي خواهي ديگران خوب باشند اول بايد خودت خوب باشي.

خوب ديدن و خوب شنيدن صفت عاقلان است.

آدم هاي بزرگ كساني نيستند كه مشكلي ندارند بلكه كساني هستند كه براي مشكل راه مناسب پيدا مي كنند.

براي رسيدن به موفقيت موانعي كه بر سر راه شماست بررسي كنيد و آنها را از بين ببريد.

ص: 122

بهتر است حقايق را قبول كنيم تا بتوانيم راه درست را انتخاب كنيم.

بياييد كلمات طعنه آميز و نيش دار را از سخنان خود حذف كنيم.

ياد بگيريم كه به دنبال قدرت ها و توانايي هاي افراد بگرديم و آن را تأييد كنيم.

بهتر نيست براي همديگر مانند خواهر يا برادر باشيم.

با پرسش و كنجكاوي به اطلاعات علمي خود بيفزاييم.

توانايي هايتان را باور كنيم و از آنها در جهت پيشرفت و موفقيت استفاده كنيم.

عيب جويي و خرده گيري از ديگران، از صفات نكوهيده است.

يادمان باشد: عصبيت و لجبازي و انتقام از ديگران، بي احترامي و استفاده از واژه هاي اهانت آميز از بزرگ ترين آسيبهاي شخصيتي ماست.

يادمان باشد: رعايت كردن قوانين اجتماعي نشانه شخصيت ماست.

در جامعه طوري رفتار كنيم كه ديگران ما را تأييد كنند.

با افراد معلول و ناتوان و كهنسالان با محبت رفتار كنيم.

يادمان باشد: به زودي وارد جامعه بزرگ تر مي شويم پس با قوانين جامعه آشنا شويم.

يادمان باشد: انتخاب راه درست نيازمند كسب تجربه از بزرگ تر هاست.

براي خلق كارهاي بزرگ و بي نظير بايد خودمان را به سلاح علم و آگاهي مسلح كنيم.

خوب است به شايعات از هر نوع كه باشد اهميتي ندهيم.

براي شيرين شدن زندگي، لحن خود را عوض كنيم و به جاي مشكلات از موفقيت هاي خود بگوييم.

ص: 123

بيا تلاش كنيم طوري زندگي كنيم كه پندار و گفتار و كردارمان هماهنگ با معنوياتمان باشد.

هر نوجوان توانايي مي تواند كارهاي خويش را به درستي مديريت كند و آن را به مسير دلخواه ببرد.

دوست من براي رسيدن به موفقيت هميشه با اشتياق و علاقه تلاش كن.

انسان عاقل با رفتارش خود را معرفي مي كند نه با سخنان بلندش.

نوجوان عاقل هميشه توقعاتش را از ديگران پايين مي آورد اما از خود توقع زيادي دارد.

نوجوان عزيز! بهترين راه پيش بيني آينده, ساختن آن است. با نشستن مشكلي حل نمي شود.

به آنچه هستيد و مي دانيد افتخار كنيد تا ميل به دانستن بيشتر در شما تقويت شود.

دانستن كافي نيست, بايد عمل كرد. خواستن كافي نيست, بايد كاري كرد.

افرادي كه براي سخت ترين لحظات زندگي كنار گذاشته ايد چه كساني هستند؟ مي داني انتخاب درست آنها در زندگي تو خيلي مهم است؟

نه پيروزي هميشگي است و نه شكست، پس افسوس گذشته را كنار بگذار و به فكر آينده باش.

هيچ دري نيست كه بسيار كوبيده شود مگر آنكه به روي كوبنده باز شود پس به تلاش ادامه بده.

ما بايد ياد بگيريم به خودمان اعتماد كنيم.

ما نوجوانيم، پس به اطراف خود دقت كنيم و جزئياتش را بررسي كنيم.

از بزرگ تر ها سؤال كنيم تا به جواب هاي زيبايي دست پيدا كنيم.

ص: 124

در مورد آنچه در تخيلات و ذهنتان مي گذرد با ديگران صحبت كنيم.

اجازه دهيم بزرگ تر ها در مورد كارهاي ما اظهار نظر كنند.

تميزي و مرتب بودن اتاق نشانه اي از شخصيت شماست.

يادمان باشد: تميزي و رعايت بهداشت در جامعه امر ضروري است.

يادمان باشد: براي دست يابي به احترام بايد ظاهري مرتب و منظم از خود داشته باشيم.

در جامعه با بخشش و نيكوكاري، شادي و مسرت را براي ديگران به ارمغان آوريم.

كودكان معلول شادي خود را در گرو شادي ديگران ميبينند، پس دست دوستي به سوي آنان دراز كنيم.

همدلي و مهرباني با كودكان معلول نيازمند رعايت حال آنان در جامعه است.

يادمان باشد: هديه دادن به نيازمندان باعث شادي آنها و خرسندي خداوند بزرگ از فرد بخشنده مي شود.

خداوند بخشنده و كريم است پس كودكان بخشنده و سخاوتمند را دوست دارد.

يادمان باشد: تقسيم كردن اسباب بازي با دوستان، نشانه اي از اعتماد و دوست داشتن آنهاست.

با هديه دادن به پدرو مادر و خواهر و برادر به آنها نشان دهيم كه دوستشان داريم.

با بخشش و سخاوت، احساس و عاطفه خود را نسبت به دوستان و هم كلاسي ها بروز دهيم.

ص: 125

اگر خدا آرزويي را در دلت انداخت، بدان كه توانايي رسيدن به آن را در تو ديده است.

اگر مي خواهي خوشبخت باشي براي خوشبختي ديگران بكوش؛ زيرا آن شادي كه ما به ديگران مي دهيم به دل خود ما برمي گردد.

براي نوجوانان بزرگ هيچ بن بستي وجود ندارد؛ زيرا آنان بر اين باورند كه يا راهي خواهم يافت و يا راهي خواهم ساخت.

انسان براي پيروزي آفريده شده است، او را نمي توان شكست داد مگر اينكه خودش بخواهد شكست بخورد.

دوست من هر وقت سنگي جلوي پايت افتاد از آن كوه نساز پله اي بساز براي بالا رفتن.

لبخند ارزان ترين چيزي است كه با آن مي توان شادي را به ديگران هديه كرد پس چرا از آن استفاده نمي كنيم؟

فرصت ها هيچ وقت از بين نمي روند، بلكه شخص ديگري فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد كرد. پس عجله كن!

كاري را انجام بدهيم كه ارزش هاي ما را منعكس كند و برايمان الهام بخش باشد تا بتوانيم هرچه بهتر باشيم.

هميشه سلامت جسمي و معنوي و روحي خود را در اولويت قرار دهيم.

نوجوان عزيز! گاهي تمام چيزي كه يك دوست از ما مي خواهد فقط دستي براي گرفتن دستش و قلبي براي فهميدنش است.

بزرگ ترين آرزوي همه عوض كردن دنياست ولي هيچ كس در اين انديشه نيست كه خود را عوض كند.

كم خوردن اولين راه تمرين سختي است تا آسايش بعدش را احساس كنيم.

ص: 126

بخشش و كرم بايد درست مثل برگ نعنا باشد چون هرچه بچيني دوباره در جاي آن سبز مي شود تازه زيادتر هم مي شود.

حكيمي را پرسيدند: از بخشش و شجاعت كدام بهتر است؟ گفت: آن كس كه بخشش دارد به شجاعت نيازي نيست!

بخشش هميشه به بخشيدن مال نيست گاهي با ياد دادن، محبت كردن، دادن كتاب به كتاب خانه و... هم مي توان انفاق كرد.

بيا مثل دريا باشيم تا هر سنگي كه سر راهمان سبز شد آن را در خود نابود كنيم.

نوجوان عزيز ديروز تمام شده و فردا نامعلوم است پس بيا امروز را كه مي توان در آن تغيير و تحول داد عاقلانه بسازيم.

نوجوان عاقل براي باز كردن يك گره زندگي، با گفتن دروغ صدها گره باز نشدني نمي سازد.

به نظر تو بهتر نيست براي هر چيز بد مرزي بگذاريم ولي براي انجام خوبي ها مرزها را پاك كنيم.

بهتر نيست با احساسات خود ارتباط برقرار كنيم تا بتوانيم آن را كنترل كنيم.

بزرگي ها و تجربه ها در سختي ها به وجود مي آيند همان طور كه

با مبارزه بر جاذبه به دست مي آيد.

بلندپروازي يعني؛ انجام كاري كه توان به سر انجام رساندن آن را نداريم.

بهتر نيست به جاي اينكه سعي كنيم پيروز شويم، سعي كنيم باارزش شويم.

دوست من فكر كردن قبل از انجام دادن كار، انسان را از پشيمان شدن دور مي كند.

نوجوان عزيز ما صاحب آن چيزي مي شويم كه بيشتر به آن

مي كنيم. پس هميشه درباره چيزهايي فكر كنيم كه واقعاً آن را مي خواهيم.

ص: 127

تا ما نخواهيم نصيحت كسي نمي تواند ما را آگاه كند. پس بهتر نيست با تفكر و اراده خودمان اشتباهاتمان را كنار بگذاريم.

نوجوان عاقل به ديگران نيكي مي كند و نوجوان جاهل بدي.

دوست من! كسي كه با ايمان تر است، اخلاقش نيكوتر است.

دنيا راه گذر است و آخرت مقصد، پس تا مي توانيد از دنياي خود به سود آخرتتان برداشت كنيد.

نوجوان عزيز! دل بستن به آن چيزي كه از بين رفتني است خطاست.

نوجوان عاقل خوب مي شنود، خوب مي بيند، با تحمل است، عجله نمي كند. پس هيچ وقت از گفتار خود پشيمان نيست.

انسان عاقل همان قدر كه به ديگران ياد مي دهد، از آنها ياد مي گيرد. هر چند كم سن و سال باشند.

بهتر نيست تا چيزي را با چشم خود نديديم و از آن مطمئن نشديم آن را به زبان نياوريم؟

دوست من! بهترين و زيباترين لذت دنيا در بخشش مهربانانه و يك طرفه است امتحان كن!

مي داني هيچ لحظه اي زيباتر از آن نيست كه دل افسرده اي را شاد كني يا نااميدي را اميدوار سازي؟

دوست من! سعي كن آن قدر قوي شوي كه بتواني با روزگار روبه رو شوي.

بايد قبول كنيم كه نمي توانيم همه كارها را به تنهايي انجام دهيم. انجام كار با مشورت ديگران نتيجه بهتري مي گيرد.

كتاب را يار مهربان خود بدانيم.

ص: 128

با خواندن كتاب قدرت تصويرسازي و خلاقيت خود را ارتقا بخشيم.

با خواندن كتاب، زيباييهاي دنيا را بيشتر كشف كنيم.

هنر خوب خواندن، خوب نوشتن و خوب فهميدن را با كتاب خواني به دست آوريم.

به راستي! كدام سرگرمي لذت بخش تر از كتاب خواندن است؟

اوقات طلايي خود را با خواندن كتاب هاي علمي_ تخيلي پربارتر كنيم.

كتاب پاسخ گوي تمام سؤالاتي است كه در ذهن خود پنهان كردهايم، آنها را دريابيم.

با مراجعه به كتاب كنجكاوي هايمان را پاسخ دهيم.

با مطالعه كتاب درباره آداب معاشرت در جامعه بيشتر بدانيم.

مي توانيم با مطالعه زندگينامه بزرگان علمي و ادبي به راه هاي موفقيت دست پيدا كنيم.

خدايا به ما كمك كن در مقابل كساني كه به كمك ما احتياج دارند، بخشنده باشيم.

بهتر نيست در مورد نيازهاي شخصي مان صرفه جو و قانع باشيم تا از اسراف جلوگيري شود.

ما بايد آن قدر عاقل باشيم تا قبول كنيم كه در مورد همه چيز آگاهي نداريم و بايد براي موفق بودن، با بزرگ تر ها مشورت كنيم.

بيا شادي هايمان را با ديگران تقسيم كنيم و در غم و اندوه آنان شريك شويم.

دنيا چقدر زيباست وقتي همه راهنماي كسي باشند كه راهش را گم كرده است.

ص: 129

نوجوان عزيز! هنگامي كه در انجام كاري شك داري از كساني كمك بگير كه انسان هاي موفقي هستند.

چه زيباست وقتي اولين كسي باشي كه به رقيب پيروزت تبريك مي گويي.

هيچ گاه دوست شكست خورده ات را انتقاد نكن چون ديگر دير شده او حالا دست هاي كمك تو را مي خواهد.

دوست من براي اينكه دچار اشتباه نشوي، قبل از انجام دادن كار از درست بودن آن مطمئن شو.

بهتر نيست اول از مقصد و هدفت خاطر جمع شوي تا مبادا به راه غلط بروي؟

با كساني كه به تو محبت مي كنند، مهربان باش.

هميشه خودت باش و از ديگران تقليد نكن؛ چون پيروزي در وجود خود توست.

خوشبختي بر سه ستون استوار است: استفاده از تجربه هاي گذشته، استفاده كردن از حال و اميدوار بودن به آينده.

در روبه رو شدن با مشكلات نترس چون خدايي داري كه همه چيز در دستان اوست دستت را به خدا بده.

هميشه در انجام كارهايت از خدا كمك بگير آن وقت دستان خدا را در پيشرفت كارهايت احساس مي كني.

يادمان باشد: از نوجواني خاطره اي زيبا بسازيم نه يك نقطه سياه در زندگي.

هيچ كس در دنيا دل سوزتر و مهربان تر از پدر و مادر براي مشورت و درد دل كردن نيست.

ص: 130

بهتر نيست از استعدادهاي خدادادي كه در وجودمان است به بهترين شكل استفاده كنيم؟

نوجوانِ عاقل چشمانش را به روي واقعيت ها باز نگه مي دارد تا دچار مشكل نشود.

يادمان باشد: كوه ساختن از مشكلات عاقلانه نيست. نوجوان عاقل با مشكلات مي جنگد.

هركس در دنيا براي رسيدن به چيزي تلاش مي كند. چه خوب است كه ما نوجوانان دنبال بهترين چيزها كه همان رضاي خداست باشيم.

بدان! كه خشنودي خدا با خشنود كردن بنده خدا حاصل مي شود.

هميشه وقتي شكست به ما نزديك مي شود كه مطمئنيم پيروز مي شويم و از تلاش كردن دست مي كشيم.

سعي كنيم قدرت واقعي استعدادتان را كشف كنيم.

سعي كنيم توانايي هاي خود را آشكار كنيم تا قدرتمند تر شويم.

آيا مي داني انتقاد دروني باعث ساخته شدن شخصيت ما مي شود؟

هر كاري را كه مي گوييد انجام مي دهم، حتماً انجام دهيد.

بهتر است با دوستان و خانواده خود بزرگوارانه رفتار كنيم.

لوازم و اشياي مادي را ملاك موفقيت قرار ندهيد.

واژه «اگر» را از ذهن و فرهنگ لغات خود پاك كنيد.

كارها و محبت هاي كوچك و ناچيز معنا هاي عميق و بزرگي در خود دارند.

نوجوان عزيز! بخند تا زندگي هم به تو بخندد.

بياييد فرزند زمان خود باشيم و در زمان حاضر زندگي كنيم.

به خاطر داشته باشيم! ما آنچه را كه به خود مي گوييم هستيم.

ص: 131

نوجوان، تفكر و مطالعه

نوجوان، تفكر و مطالعه

در كتاب آسماني قرآن و دستورات معصومان عليهم السلام سفارش زيادي به تحصيل علم شده است.

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله : «فرد دانا در ميان افراد نادان همانند زنده اي است در ميان مردگان».(1)

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله : «كسي كه تحمل دشواري يادگيري و سوادآموزي نداشته باشد، عمري در خواري ناداني بماند».(2)

پيامبراكرم صلي الله عليه و آله : «دانش پژوه (علم آموز) زير سايه فرشتگان است، زندگي اش پربركت گشته و چيزي از روزي اش كم نگردد».(3)

امام علي عليه السلام : «هيچ گنجي سودمندتر از دانش نيست».(4)

امام علي عليه السلام : «آموختن علم به كسي كه از آن بي بهره است، صدقه است».(5)

امام علي عليه السلام : «اي مؤمن! دانش و ادب، بهاي تو هستند، پس در فراگيري آن بكوش»!(6)

امام علي عليه السلام : «نادان كوچك است اگر چه كهنسال باشد و دانا بزرگ است اگر چه خردسال باشد».(7)

امام علي عليه السلام : «هيچ همنشيني بدتر از جهل و ناداني نيست».(8)


1- بحارالانوار، ج 1، ص 164.
2- بحارالانوار، ج 1، ص 177.
3- بحارالانوار، ج 1، ص184.
4- بحارالانوار، ج 1، ص 165.
5- بحارالانوار، ج 1، ص 172.
6- بحارالانوار، ج 1، ص 180.
7- بحارالانوار، ج 1، ص 183.
8- بحارالانوار، ج 1، ص 183.

ص: 132

امام صادق عليه السلام : «پادشاهان بر مردم حكومت مي كنند و دانشمندان بر پادشاهان»!(1)

موفقيت، واژه اي زيبا، دوست داشتني و رسيدني است.

يادمان باشد: نتايج خوب، حاصل تلاش خردمندانه است.

دانايي نردبان موفقيت است.

هرچه بيشتر علم داشته باشيم يك قدم به قله دانش و فن آوري نزديك تر مي شويم.

تجربه دانشمندان بزرگ را سرلوحه خود قرار دهيم.

زندگي دانشمندان را بخوانيم تا ما هم فردي دانا در جامعه باشيم.

دانايي باعث پيشرفت مردم مي شود.

آشنايي با زندگي عالمان دين ما را در تحصيل علوم اسلامي موفق خواهد كرد.

دروازه هاي موفقيت به روي ما گشوده مي شود، كافي است بخواهيم و درست عمل كنيم.

آرزوهاي مان را با تكيه بر خداوند و با شهامت و تلاش، شدني كنيم.

يكي از دلايل نادرست درس خواندن، گرفتن نمره است.

به ياد داشته باشيد: انگيزه نمره، شما را در مسير مسابقه قرار مي دهد و شما پيشرفت خود را تنها با نمره هايتان قضاوت مي كنيد، به طوري كه اگر در درازمدت نمره هاي خوبي كسب نكنيد، دچار افسردگي مي شويد.

به ياد داشته باشيد كه به نمره تكيه نكنيد، زيرا نمره ها تنها نشانگر اين هستند كه شما چگونه كار مي كنيد.


1- بحارالانوار، ج 1، ص 183.

ص: 133

براي بالابردن نمره ها، بايد وظايف خود را بهتر انجام دهيد.

خدمت به كشور و نيز به دست آوردن رضايت خاطر والدين هم مي تواند بخشي از اهداف شما را تعيين كند.

تحصيلات بيشتر، شخصيت شما را شكل مي دهد و روح و روان شما را تطهير مي كند.

براي يافتن ارزش حقيقي تحصيلات، از يك فرد بي سواد در اين باره سؤال كنيد و پي به ارزش عميق دانش ببريد.(1)

انسان هاي دانا كساني هستند كه به وظايف خودشان آگاهند و از كارهايي كه براي درست زندگي كردن لازم است، باخبرند.

آگاهان، خدا را خوشحال مي كنند و حتي مي توانند براي عده زيادي، راهنمايان خوبي شوند.

انسان هاي دانا، گروه برتر هستند و هيچ گاه با گروه نادان در يك سكو قرار نمي گيرند.(2)

دانشمندان، از خدا و خوبي هاي او براي ديگران مي گويند و همه را به انجام كارهاي خوب دعوت مي كنند.

آگاهان، گروهي هستند كه در گوش دادن و اجراي دستور هاي خداوند، از ديگران سبقت مي گيرند.(3)

ما در تمام مسير خدايي شدن خود، نيازمند آگاهي از مسير راه و شرايط آن هستيم.

به گونه اي برنامه ريزي كنيد كه درس خواندن براي شما از هر كار ديگر لذت بخش تر باشد.


1- آبهيشك تاكور، سيماي دانش آموز برتر، ترجمه: مژگان محمديان، صص 189_ 191.
2- زمر: 9.
3- فاطر: 28.

ص: 134

با بهره گيري از معنويات، از آرامش بي كراني كه از سوي خداوند تقديم شما مي شود، برخوردار شويد.

خود و توانايي خود را باور داشته باشيد و سخنان پوچ و فريبنده عده اي ضعيف و كوتاه بين را دوباره ارزيابي كنيد.

بر اساس آموزه هاي ديني، دانش آموزي، عبادتي بزرگ و پر ارج است.

باور كنيم مطالعه و تلاش علمي، ما را به خداوند نزديك تر مي كند.

به نيازهاي جسمي و عاطفي تان توجه كنيد و براي آنها برنامه داشته باشيد.

به جاي حفظ كردن، بكوشيد به عمق مطلب وارد شده و زواياي بيشتري از آن را كشف كنيد.

پرسش هاي خود را بي پاسخ نگذاريد.

ساعت هاي خواب قبل از نيمه شب، سودمندترين لحظه هاي خواب هستند؛ آن را با تماشاي تلويزيون يا برنامه هاي غيرضروري ديگر از دست ندهيد.

تغذيه خوب، سبب برخورداري از سيستم قوي عصبي، مصونيت در برابر بيماري ها، خواب راحت و انديشه درخشان مي شود.

ورزش و تحرك، نياز اساسي شما است و خستگي ناشي از فعاليت هاي درسي را از دوش شما برمي دارد و خستگي پنهان شما را برطرف مي سازد.

دانستن مانند گنج طلا و حتي بيشتر از آن ارزشمند و قيمتي است؛ زيرا به كمك آن و نيز اضافه كردن مقداري تلاش، مي توانيم به تمام برنامه ها و هدف هاي مهمي كه داريم، برسيم.

براي نگهداري از دانستني هايي كه به دست آورده ايم، بايد آنها را در زندگي به كار بگيريم و ديگران را هم مهمان سفره اطلاعات خود بكنيم.

ص: 135

از مغرور شدن و كلاس گذاشتن با معلوماتي كه به دست آورده ايم، بپرهيزيم و ديگران را به خاطر ندانستن برخي از اطلاعات تحقير نكنيم.

به كارگيري معلومات در زندگي، دريچه دانش ها را به روي ما مي گشايد(1) و از ما دانشمنداني بزرگ و مفيد براي تمام دنيا مي سازد.

يادمان باشد: كه تمام دانسته هاي ما هديه اي از سوي خداست و هميشه فرد داناتري وجود دارد!

يكي از دلايل افت تحصيلي، ورود به دنياي اسرارآميز نوجواني است.

با ورود به سرزمين ناشناخته نوجواني، تغييراتي در ما ايجاد مي شود كه هزينه رواني زيادي را براي سازگار شدن با آن از ما مي گيرد.

با شناخت كافي قدم در دنياي نوجواني بگذاريم!

براي يافتن دليل درس خواندن يك كليد مهم وجود دارد: درس خواندن شخصيتت را ارتقا مي دهد.

تمركز شرط مهمي در يادگيري است.

با ايجاد تمركز مي توانيم با زحمت كمتر نتايج بهتري را به دست آوريم.

شرايط مناسب و دور از سر و صدا، زمان مشخص براي مطالعه، خواب كافي و نيز برخي از ورزش هاي فكري در به دست آوردن تمركز به ما كمك كنند.

بازي هاي رايانه اي با تمام جذابيت ها و خوبي هايي كه ممكن است داشته باشند، بخشي از برنامه هاي ثابت روزانه ما مي شوند. در اين صورت ديگر ذهني براي مطالعه و تحصيل باقي نمي گذارند.

هيجان ناشي از زياده روي در استفاده از رايانه و تلويزيون، به مرور زمان در ما استرس بدني و به دنبال آن به هم ريختگي ذهني ايجاد مي كند و ما را از موفقيت تحصيلي دلخواهمان دور مي كند.


1- بقره: 282.

ص: 136

هر حرفي تأثير خودش را دارد. وقتي با دوستان بي انگيزه و پر اعتراض رفاقت مي كنيد، مواظب تركش هاي اين دوستي هم باشيد.

آن كسي كه علم مي آموزد، فرشتگان بال هاي خود را زير پاي او مي گيرند؛ زيرا از كار او خوشحال اند.

براي هر چيزي راهي است و راه رسيدن به سعادت و خوشبختي يادگيري است.

با كساني كه به ما علم مي آموزند مهربان تر باشيم.

مغز انسان توانايي هاي شگفت انگيزي دارد اما آيا ما به نحو احسن از مغز خود بهره مي گيريم؟

علم چراغ عقل و سرچشمه موفقيت است خوب است در رسيدن به آن پر تلاش باشيم.

بزرگ ترين گنجي كه ما را در زندگي به همه چيز مي رساند علم آموزي است.

راه بزرگ شدن خوب گوش دادن است نه زياد سخن گفتن.

مي داني كه سؤال كردن در مورد چيزهايي كه نمي دانيم باعث فعال شدن استعدادهاي ما مي شود.

همواره مطالعه كنيم تا ذهني فعال داشته باشيم.

نوجوان عزيز! هميشه سؤال هاي مهم و بزرگ خود را از افراد دانا و آگاه بپرسد.

علم بياموزيد؛ زيرا آموختن علم سبب موفقيت است و علم آموزي نوعي عبادت است.

هيچ كس از تحصيل بي نياز نيست، همان گونه كه از غذا و تنفس بي نياز نيست.

ص: 137

فكر كردن، تلاش ذهني است بين آنچه كه مي دانيد و نمي دانيد. پس بيشتر فكر كنيد تا به آنچه نمي دانيد برسيد.

حرف زدن بدون فكر كردن، مانند تيراندازي بدون نشانه گيري است.

فقط آموختن امتياز نيست, بزرگ ترين امتياز انسان عاقل استفاده از آموخته هاست.

به خاطر داشته باشيم بهترين صدقه اين است كه شخص مسلمان علمي بياموزد وآن را به برادر مسلمان خود ياد بدهد.

فكر كردن، بالاترين مرحله عبادت است.

انسان تا به آنجا مي تواند فكر كند كه معجزه ها بيافريند بهتر نيست از اين قدرت استفاده كني؟

يادمان باشد: يادگيري دانش، ارزش زيادي دارد؛ چون همواره انسان ها به آن توجهي ويژه داشته اند.

كسب دانش در شكوفايي و تعالي انسان مؤثر است.

مطالعه كتاب هايي كه سبب افزايش معرفت انسان مي شوند، مقدمه اي براي تقرب به خداوند و كوشش در بندگي اوست.

استوارسازي عقايد ديني و درك مقام و جايگاه بزرگان دين، آشنايي با اسوه هاي پارسايي و ايمان و ديگر دانش هايي كه از سفره مطالعه به دست مي آيند، گام هايي در رسيدن به رشد و بالندگي است.

با خودتان قرار بگذاريد تا هميشه با وضو مطالعه كنيد.

براي مطالعه اهداف مقدسي را در نظر بگيريد.

مطالعه با نيت تقرب به خداوند و به عنوان يك رفتار عبادي، مي تواند انگيزه شما را افزايش دهد.

ص: 138

از خداوند براي فهم بهتر مطالب، يادسپاري و به كار گيري آن كمك بخواهيد.

در تبديل اطلاعات سودمند به رفتارهاي اخلاقي و مورد رضايت حق تعالي مصمم باشيد.

از اطلاعات به دست آمده در زدودن اخلاق هاي ناپسند و آراسته شدن به رفتارهاي شايسته بهره مند شويد.

براي استفاده از اطلاعات گردآوري شده جهت كمك به ديگران و گره گشايي فكري از نيازمندان فكري و فرهنگي تلاش كنيد.

در نشر دانش و تشويق ديگران به مطالعه سهيم باشيد.

آغاز مطالعه با دعاي مخصوص آن، ذهنتان را مهياي يك سفر علمي مي كند.

دعاي مطالعه: «خدايا! مرا از تاريكي ناداني و توهم دور كن و با نور درك و فهم گرامي ام دار. خدايا! درهاي مهرت را به رويم بگشا و گنجينه هاي دانش بي پايانت را بر من بگستران. به مهرورزي ات اي مهربان ترين».

ناداني، سياهي و تاريكي است و قدم گذاشتن در وادي تاريك، پرخطر و ترسناك است.

كسب دانش و مطالعه چراغي است براي روشنايي و رها شدن از خطرهايي كه در كمين جاهلان و نادانان است.

توان فهم و درك، از سوي خداوند به بندگان هديه مي شود.

هديه دانايي، سبب بزرگداشت زمينيان است. از اين رو، عالمان، دانايان و دانشمندان احترام مي شوند.

سخت ترين مطالب را مي توان با تكيه بر لطف الهي فهميد.

ص: 139

خداوند ولي و سرپرست مؤمنان است و آنها را از تاريكي به سوي روشنايي رهنمون مي گردد.(1)

خداوند با گشودن دروازه هاي دانش، پرتوي ديگر از جلوه مهرش را به روي جويندگان دانش مي گشايد.

دانش حقيقي نزد خداوند است و او به هر كه بخواهد و صلاح بداند، مي بخشد.(2)

مطالعه كننده خوب، در آغاز راه از خداوند مي خواهد از آن دانش بي مثالش به وي ارزاني دارد.

باور كنيم كاري موفقيت آميز است كه درست و صحيح انجام شود.

گاهي با فراهم سازي شرايط مطالعه، چنان از زمان مطالعه و كيفيت آن لذت مي بريم كه آن را بر هر كار ديگري ترجيح خواهيم داد و گاهي با ناآگاهي، مطالعه را به كاري سخت، خسته كننده و ناخوشايند تبديل مي نماييم.

دروازه ورود به شهر مطالعه و پيوستن به اهل دانش، توجه به آثار فراوان آن است.

رمز ماندگاري در شهر مطالعه و اسكان در آن، رعايت اعتدال و به كاربستن اطلاعات به دست آمده است.

تمركز، شما را ساعت ها جلو مي اندازد. در هر زمان فقط براي آن زمان باشيد و به چيز ديگري فكر نكنيد.

حواس پرتي، دشمن حافظه و يادگيري است. براي بسيج كردن حواس خود تلاش كنيد.


1- بقره: 257.
2- بقره: 255.

ص: 140

مكان مطالعه بايد جايي آرام، پرنور و پر از هواي تازه باشد.

اگر بتوانيد در زمان هاي منظمي مطالعه كنيد، ميوه هاي بيشتري خواهيد چيد.

به ياد داشته باشيد كه كار كم اما سودمند بهتر از كار زياد اما بي فايده است.

مقدار زماني كه به مطالعه اختصاص مي دهيد، اهميت چنداني ندارد بلكه محصولي كه از اين برنامه برداشت مي كنيد مهم است.

مطالعه را به جذاب ترين كار خود در شبانه روز تبديل كنيد.

به مطالعه خود تنوع بدهيد و مطالب گوناگوني بخوانيد.

مطالب تازه اي را كه مي آموزيد براي ديگران بازگو كنيد. اين كار توان بيشتري براي اقدام به مطالعه بعدي به شما مي دهد.

پس از مطالعه وارد دنياي شيرين تفكر شويد. نظر بدهيد و نظرات خود را يادداشت كنيد.

با يادداشت برداري از مطالب مهم كتاب، از فراموش شدن آن جلوگيري كنيد.

كتاب هايي را كه خوانده ايد نگاه داريد. اين كتاب ها سند گفته هاي شما خواهند شد.

در انتخاب كتاب دقت كنيد. از اهل فن مشورت بگيريد و در خريد آن دشوارپسند باشيد.

وقتي براي فكر و روح خود غذا تهيه مي كنيد، بايد احتياط بيشتري به خرج دهيد.

پس از عادت كردن به مطالعه، خودتان بهترين كارشناس مطالعه درباره خود مي شويد.

ص: 141

خستگي هاي روزانه و دغدغه هاي فكري را با آرامش مطالعه برطرف كنيد. شما ذهن خود را با تمركز بر روي صفحات كتاب مورد علاقه تان نوازش مي دهيد.

قبل از مطالعه هدف يا اهداف خود را از كتابي كه در دست داريد روشن كنيد.

با طرح سؤال، كنجكاوي خود را در دنبال كردن مطالب كتاب مورد مطالعه افزايش دهيد.

از لذت مطالعه براي ديگران هم تعريف كنيد و آنها را در جرگه اهل دانش ثبت نام كنيد.

به نظر تو كتاب خواندن بهترين راه براي پر كردن وقت هاي خالي نيست؟

هميشه در كتاب ها چيزهايي يافت مي شود كه در زمان هاي خاصي به آنها نيازمنديم.

تا به حال به كتاب خانه محله سر زده اي؟ شايد كتاب هاي مورد علاقه ات را آنجا بيابي.

كتاب مي تواند ما را از نتايج اشتباهاتي كه قبل از انجام آن نمي دانيم، آگاه كند.

بهترين وسيله براي بالا بردن آگاهي، كتاب است.

با مطالعه كتاب هاي خوب و شيرين از لحظه هاي زندگي لذت ببريم.

مطالعه كتاب هاي خوب را به دوستان خودمان پيشنهاد كنيم.

كتاب خوب، دوست هميشگي ماست.

با خواندن كتاب از دانستني هاي جهان پيرامون آگاه شويم.

دوستان خوبم به دنبال كتاب هايي بگرديد كه داستان هاي خوب و متنوعي دارند.

ص: 142

ما مي توانيم با مطالعه كتاب، آگاهي و اطلاعات خودمان را نسبت به موضوعات مختلف افزايش دهيم.

كتاب ها مثل دوستان ما هستند. در انتخاب كتاب هاي خوب دقت كنيم.

بياييد وقت هاي خالي خود را با خواندن كتاب پر كنيم.

با خواندن كتاب، اميد ونشاط را به خودمان هديه كنيم.

كتاب هاي خوب و پر بار را همدم لحظه هاي خود كنيم.

كتاب ها گنجينه اي ارزشمندند كه با مطالعه آنها به گنج سعادت دست مي يابيم.

كتاب ها دوستان باارزش انسان هايند، قدر آنها را بدانيم.

كتاب خوب چون گنجي است كه بايد آن را قدر دانست.

برنامه ريزي كنيم و قسمتي از وقت خود را به مطالعه كتاب ها اختصاص دهيم.

وقت خود را با خواندن كتاب ها غنيمت بدانيم.

مطالعه كتاب، مسير روشني را به ما نشان خواهد داد.

كتاب ها از ما انسان هايي بافضيلت مي سازند.

لحظاتمان را با خواندن كتاب قشنگ تر كنيم.

وقتي در جواب پرسشي مي مانم دلم خوش است به اينكه دوستي دانا دارم كه مي تواند پاسخ پرسشم را بدون هيچ منتي بدهد.

چقدر دلنشين است كه زمان بيكاري ام را در كنار دوست دانايم، كتاب مي گذرانم و او چه هم صحبت خوبي است.

هميشه، دلم مي خواهد وقتي كتابي براي مطالعه به دست مي گيرم زمان به كُندي بگذرد تا بتوانم همه آنچه در كتابم است بخوانم و بياموزم.

چقدر شيرين است كه لحظه هاي بيكاري ام را مطالعه مي كنم و مي آموزم آنچه بلد نيستم.

ص: 143

گاهي دلم مي خواست خودم نويسنده باشم و كتاب بنويسم و دوستي جديد به دوستانم هديه كنم؛ زيرا كتاب بهترين مونس لحظه هاي من است.

كتاب دنياي زيباي دانستني هاست كه مرا با درياي واژه هاي بيكران آشنا مي كند.

هميشه دلم مي خواهد نكته هاي جديد بياموزم. به همين دليل هر وقت فرصتي پيش مي آيد به سراغ كتاب خانه ام مي روم و با كتابي مشغول مي شوم.

وقتي كتابي را ورق مي زنم ذوق مي كنم؛ چراكه هربار جمله اي در ذهنم نقش مي بندد كه قبلاً نخوانده ام.

زيباترين و شيرين ترين لحظه براي من وقتي است كه محو خواندن كتابي جذاب مي شوم و جز واژه هاي آن چيزي نمي بينم.

خواستني ترين كتاب ها براي من آنهايي است كه مرا به دانش راهنمايي مي كند و به علم من مي افزايد.

كتاب خواندن را دوست دارم؛ چراكه احساسي شيرين به من دست مي دهد و علامت سؤال ها از بين مي رود.

زمان به سرعت مي گذرد و تا چشم باز مي كنم روز و ماه و سال آمده و رفته. آن وقت من مانده ام و يك دنيا زمان از دست رفته! كاش بخشي از زمان من با مطالعه، مفيد واقع شود.

دلم مي خواهد تمام دانش دنيا را بياموزم، پس تلاش مي كنم تا فرصتي به دست مي آورم مطالعه كنم حتي اگر شده يك خط.

شيرين ترين لحظه هاي من با خواندن دست نوشته هاي كساني سپري مي شود كه كلي انديشيده اند و آنچه در ذهنشان بوده بر روي كاغذ آورده اند.

كتاب مي خوانم؛ چراكه اصلاً دوست ندارم زماني كسي از من چيزي بپرسد و جواب پرسش او را ندانم.

ص: 144

كتاب براي من ارزشمند است و كتاب خانه ام گنجينه پرارزش است كه حتي تماشايش نيز به دلم مي نشيند.

خواندن كتاب را بخشي از زندگي ام كرده ام. به ياد روزهايي كه درس مي خوانم و براي امتحان آماده مي شوم.

به نظر من مطالعه بهترين واژه اي است كه در فرهنگ لغت من جاي دارد؛ چراكه زيباترين آموزش من در همان زمان مطالعه اتفاق مي افتاد.

بهترين لحظه زندگي من وقتي است كه كتابي مي خوانم و نكته اي جديد مي آموزم.

دنيا بر پايه علم و دانش و آگاهي بنا شده، پس چقدر بي معني است كه من در چند قدمي يار مهربان يعني؛ كتاب باشم و از وجودش استفاده نكنم.

وقتي كتابي مي خوانم احساس مي كنم با دانايي، رو در رو صحبت مي كنم، واي كه چه حس دل انگيزي دارم.

وقتي ساعتي يا حتي چند دقيقه اي بيكارم چرا كتاب نخوانم؟ كتاب مرا به دنياي دانش راهنمايي مي كند.

روي ميز، يا گوشه اتاق با چشماني منتظر نگاهت مي كند و از تو مي خواهد كه براي لحظه اي با او هم كلام شوي... كتاب را مي گويم... يار هميشه مهربان!

خسته نمي شود... هرچه بپرسي جوابت را مي دهد و تو هم خسته نمي شوي؛ چراكه آن قدر شيرين است كه اشتياق تو را بيشتر مي كند... عجب دوست داشتني است اين كتاب!

تمام لحظه هاي با هم بودن مانند رؤيايي زيبا در قلب و ذهن من نشسته است. با كتاب بودن يعني؛ ثانيه هايي مفيد داشتن.

ص: 145

من براي نوشتن و براي خواندن آنچه نمي دانم كتاب را مي شناسم و خيالم آسوده است، چراكه او به من مي آموزد همه آنچه نمي دانستم.

يك خط، يك جمله و حتي يك واژه جديد كه از كتابي مي خوانم و ياد مي گيرم شادم مي كند؛ چراكه آن لحظه ام را به بطالت نگذرانده ام.

كتابِ من بهترين مونس تنهايي من، عاقل ترين دوست من و بي نظيرترين دانشمند دنياي من است.

من به اندازه يك درياي بي نهايت، شادم و به اندازه يك آسمان بيكران، خوشحالم؛ چراكه هميشه تنهايي ام را با كتاب قسمت مي كنم.

بيا... بيا و با من لحظه هاي شيرين را تجربه كن... . لحظه هايي كه من كنجكاوانه مي پرسم و تو مشتاقانه پاسخم مي گويي، كتابِ من، دوستِ مهربان من، دوستت دارم.

هميشه مراقبش هستم وقتي نيازم برطرف شده آرام مي برم و آن را در جايش قرار مي دهم؛ چراكه هرگز دلم نمي خواهد زخمي بر بدن او وارد شود... . او كه يارِ مهربانِ من است...؛ كتاب، بهترين، مهربان ترين دوستِ من!

از مطالعه خسته نمي شوم فقط شايد گاهي نياز به استراحت كوتاهي داشته باشم تا دوباره كتاب جديدي انتخاب كنم.

توجه به آموزش و يادگيري هنر و فنون و مهارت ها

توجه به آموزش و يادگيري هنر و فنون و مهارت ها

هميشه شنيده ايم كه انسان هرچه بياموزد كم است؛ چراكه دانش و آموختن لازمه رشد و پيشرفت آدمي است. پس چه بهتر است كه در همين نوجواني به دنبال پاسخ پرسش هايم باشم و آنها را خوب بفهمم.

من براي آموزش و يادگيري ارزش قائلم و سعي مي كنم از تمام لحظه هايم براي يادگيري هنر و فنون و دانش استفاده كنم.

ص: 146

اگر به فنون و مهارت هاي مختلفي مسلط باشم هميشه مي توانم خودم را مفيد بدانم؛ چراكه بلد بودن هر كاري امتيازي مثبت براي نوجوان است و او را براي پيشرفت تشويق مي كند.

من كارهاي فني و هنري را دوست دارم و به يادگيري آنها عشق مي ورزم؛ چراكه خوب مي دانم هركدام از اينها مي تواند در جايي كمك حالم و چه بسا منبع درآمدم باشد.

لحظه هاي بيكاري ام را به آموزش مي گذرانم تا چيزي بياموزم كه برايم مفيد باشد و دنياي نوجواني ام را زيبا و زيباتر كند.

يادگيري هنر و فنون و مهارت هاي گوناگون جزو برنامه من است. برنامه اي كه هميشه انجام مي شود؛ چراكه با پيشرفت علم و تكنولوژي من به عنوان يك نوجوان بايد تلاش كنم كه بتوانم همراه دانش روز پيش بروم.

تمام ثانيه ها و دقايقم را برنامه ريزي كرده ام كه مبادا كمي از آن از يادم برود و در رديف لحظه هاي مفيد قرار نگيرد.

من آموختن را دوست دارم؛ چراكه زماني كه چيزي مي آموزم از صميم قلب شاد مي شوم و اميدم بيشتر مي شود.

هنر نزد ايرانيان است و بس! جمله اي كه براي مان خيلي آشناست، اما به نظر من هنر زماني در اختيار انسان قرار مي گيرد كه فرد خودش بخواهد و براي يادگيري آن تلاش كند.

من به عنوان يك نوجوان كه تصميمات بزرگ و زيبايي براي آينده دارم تلاش مي كنم در راهي قدم بردارم كه تمام چراغ هاي راهنمايي اش به موفقيت و تلاش برسد و هر روز كه مي گذرد حتي شده به اندازه جمله اي درس جديد بياموزم.

ص: 147

نوجواني ام با يك دنيا اميد و آرزو پيوند خورده است. دنيايي كه مرا به بيشتر آموختن تشويق مي كند و به اوج دانايي و دانش امروزي هدايت مي كند، پس براي آموختن و يادگيري زمان مي گذارم تا بيشتر از دنياي نوجواني ام استفاده كنم.

من در اين دنياي زيباي نوجواني ام تفريح و سرگرمي هاي خوبي دارم و همه آنها را حفظ مي كنم؛ چراكه لازمه وجود من است اما در كنار همه اينها آموختن را فراموش نمي كنم، تا آنجا كه مي توانم از دانش آموزي دست نمي كشم.

آموزش و يادگيري در صدر جدول برنامه هاي نوجواني ام قرار دارد؛ چراكه بدون آموزش و يادگيري نمي توانم پيشرفت كنم و از لحظه هاي نوجواني و حتي روزهاي زندگي ام خوب استفاده كنم.

هنر و مهارت براي من مهم است، آن قدر كه با هنرآموزي احساس طراوت به من دست مي دهد و با يادگيري هر مهارت، مثل گلي مي شكفم!

مهارت هايي كه مي آموزم وجودم را آرام مي كند و ذهن و فكرم را به بيشتر دانستن تشويق مي كند.

با دانستن هر مهارت و آموختن هر هنر روح جديدي در من مي رويد و من از همين روح بي نظير جان مي گيرم و اميدوارتر مي شوم.

آموزشگاه زندگي به من مي آموزد بيشتر بخوانم و بيشتر بدانم و براي يادگيري تلاش كنم. هنر زندگي كردن را هم خوب بياموزم تا به معناي واقعي ارزنده بودن لذت ببرم.

آموزش و هنرآموزي و كسب مهارت يعني؛ توجه دادن به زمان موجود در فصل نوجواني، فصلي كه عاشقانه در آن بذر مي كاري تا در جواني از آن بهره بگيري.

ص: 148

با مهارت بذرهايم را در بهترين جا و مكان به خاك مي سپارم.

دنياي من زيباست اگر همراه آن قدم هاي جديدي براي كشف دانسته هايم بردارم. پس من دنياي زيبايم را بي نظير خواهم كرد و تمام لحظه هايش را به بهترين صورت آذين مي بندم... مي آموزم و اگر بتوانم آموزش مي دهم.

آموزش براي من چون عسل شيرين و دلنشين است و از آنجا كه اين شيريني را در دنياي نوجواني ام بيشتر احساس مي كنم، در همين دوران مهارت و هنر مي آموزم تا بتوانم احساس خوشبختي و رضايت كنم و بي آنكه به دلم ترديد راه دهم، براي آينده قدم بردارم.

نوجوان و مديريت روزهاي امتحان

نوجوان و مديريت روزهاي امتحان

كارهاي غيرمهم را به كمترين ميزان خود برسانيد.

سعي كنيد هر درس را در روزهاي اختصاصي خودش مرور كنيد.

از نوشته هاي قبلي خود هم بي بهره نمانيد.

مصرف ميوه، سبزي و آب را افزايش دهيد.

روز را با اندكي نرمش شروع كنيد.

اگر در بين روز احساس خستگي كرديد، خوب است چند دقيقه اي را در هواي آزاد قدم بزنيد.

رفاقتتان را با تلفن همراه كم كنيد. در زمان هاي مشخصي سراغ خواندن پيامك ها برويد.

تماشاي زياد تلويزيون، تمركز شما را كم مي كند، ولي چند دقيقه تماشاي تلويزيون مي تواند اندكي از فشار ذهني شما كم كند.

در فصل امتحان به خودتان پيامك منفي نزنيد. «من نمي توانم»، «مي دانم كه نمره خوبي نمي گيرم»، «نمي شود تمام كرد»، «باز هم با اين درس مشكل

ص: 149

پيدا مي كنم» و مانند آن مي تواند مانند ويروس، فايل هاي ذهني شما را به جان هم بيندازد.

به جاي بي حوصلگي و نق زدن، شروع كنيد. شروع مطالعه كمي سخت ولي ادامه دادنش شيرين و آسان است.

بازي هاي رايانه اي، هيجان را به جان فضاي ذهني شما مي اندازد؛ در حالي كه ذهن شما نياز به آرامش دارد نه هيجان.

ماهيچه هاي معنوي خود را با انجام وظايف ديني و استفاده از دسرهاي معنوي مانند دعا، گفت وگوي آرام با خداوندي كه همه اطلاعات را دارد، راضي نگه داشتن پدر و مادر و رفتارهايي از اين دست، تقويت كنيد.

زماني كه احساس معنوي خوبي داشته باشيد، انگيزه بيشتري براي پيشرفت كردن و شايسته ديدن خود داريد.

همه افراد موفقي كه دور و بر شما هستند، روزهايي از اين دست داشته اند. موفقيت اتفاقي نيست.

از مغز خود با خوراكي هاي مغزدار و هواي تازه پذيرايي كنيد.

خواب خوب توان ذهني شما را در روزهاي امتحان بالا مي برد. از خود و كم كاري هايتان با كم كردن از خواب، انتقام نگيريد.

شوخي كنيد و شاد باشيد. البته مراقب جنسشان باشيد تا از مارك هاي تقلبي در امان بمانيد.

به روزي فكر كنيد كه با ديدن كارنامه، همه را شگفت زده كرده ايد حتي خودتان را!

تلاش درسي شما نسخه اي از عبادت است. قبول باشد!

ص: 150

نوجوان و پرهيز از رذايل اخلاقي

نوجوان و پرهيز از رذايل اخلاقي

نوجوان عزيز! بهتر نيست احساسات خود را بشناسي و با بزرگ تر ها در مورد احساسات خود صحبت كني.

بهتر است درباره آنچه مي بيني يا مي شنوي سريع تصميم نگيري. شايد ديگر هيچ وقت جاي جبران نباشد!

دوست داري با دوستانت يك تصميم بزرگ بگيري، مثلاً كنترل عصبانيت؟

بياموزيم كه ببخشيم و بدي هاي ديگران را فراموش كنيم مثل انبيا و امامان.

من مي خواهم با استفاده از روش هاي مناسب، عصبانيتم را از بين ببرم دوست من مي خواهي با من همراه شوي؟

اگر از معذرت خواهي رو در رو با والدين يا دوستانت خجالت مي كشي مي تواني براي معذرت خواهي برايشان نامه بنويسي!

ببينيد چه چيزي شما را عصباني مي كند. خودتان را در مورد آن قوي كنيد؟

عصبانيت بسيار قوي و شديد است، اما شما از آن نيرومندتر هستيد.

من درون قلبم يك زندان دارم كه عصبانيتم هميشه آنجاست تو چي؟

در وقت عصبانيت چند نفس عميق وجمله: «من توانايي آن را دارم كه عصبانيتم را كنترل كنم» معجزه مي كند، امتحان كن!

شما مسئول عصبانيت خود هستيد پس بهتر نيست تا دير نشده آن را كنترل كنيد؟

آيا هر كس داد و فرياد يا دعوا كند شخصيت خود را نابود نكرده است؟

وقتي عصباني هستيد به آينه نگاه كرده ايد. خشم، ما را شبيه يك هيولا مي كند!

ص: 151

عزيزم! تو آن قدر توانايي داري كه عصبانيت خود را كنترل كني، امتحان كن!

بهتر نيست عصبانيت خود را كنترل كني، ببين چقدر آرام و راحت شدي!

تا به حال به صداي عصبانيت فكر كرده اي؟ شايد شبيه غرش باشد!

مي بيني هر وقت فكرهاي بدي در سر داري يا حرف هايي از سر عصبانيت مي زني چه احساس بدي داري!

عصبانيت آفت بزرگ و ترسناك زندگي آدمي است.

عصبانيت خلاقيت ها را از انسان مي گيرد.

عصبانيت شور و هيجان زندگي را مي كُشد.

مي داني حتي قيافه عصبي به خود گرفتن باعث مي شود كه احساس عصباني شدن داشته باشي!

بهتر نيست از انتقاد بيش از حد، عبارات تحقيرآميز يا مسخره كردن ديگران بپرهيزيم؟!

سعي كنيم گفته هاي خود را تحت كنترل قرار بدهيم.

بداخلاقي تنها احساس ما را جريحه دار نمي كنند، بلكه نظم زندگي مان را بر هم مي زنند.

بهترين راه فرار از عصبانيت مصرف كردن انرژي است كه عصبانيت در بدن ايجاد مي كند، مثل ورزش كردن.

ممكن است عصبانيت شما را حسابي ناراحت كند اما هيچ وقت بهانه اي نمي شود كه به كارهاي بدي دست بزنيد!

نوجوان عزيز! اگر به تازگي كاري كرده اي كه از كار خود پشيماني كافي است بگويي: «معذرت مي خواهم». ببين چه احساس خوبي داري!

به نظر تو دنيا زيباتر نمي شد اگر با آرزوي اينكه هيچ خاطره بدي براي هيچ كس از خود به جاي نگذاريم از خواب بيدار شويم؟

ص: 152

كوتاهي يا زياده روي در همه كاري اسراف است، حتي در مطالعه، مسافرت، حرف زدن، خوابيدن، بازي و... .

بهتر نيست وقتي به چيزي نياز نداريم آن را به كساني بدهيم كه به آن نياز دارند.

دروغ گفتن را كنار بگذاريم تا خوابهاي خوش و آرامش به سراغمان بيايد.

ما براي حل مشكلات بايد گفت وگو كنيم اما يادمان باشد: بگو مگو يا دعوا جزو گفت وگو نيست.

يك نوجوان عاقل به خودش فكر مي كند اما خودخواه نمي شود.

آيا مي داني كليد تمامي گناهان، دروغ است؟

خودخواهي يا دگرخواهي كدام بهتر است؟

احساس حسادت نسبت به دوستي هاي ديگران كاري بي معناست.

نوجوان و كسب موفقيت

نوجوان و كسب موفقيت

هر شكستي مي تواند آغاز يك موفقيت بزرگ باشد.

ذهن انسان نقش مهمي در خوشبختي ما دارد. كافيست خوشبخت بودن را ياد بگيريم.

مشغول كردن ذهن به يك چيز هيچ اثري ندارد؛ يا فراموشش كنيد يا با چيز ديگري جاي گزينش كنيد.

براي رسيدن به موفقيت، داشتن بلوغ فكري براي هر نوجواني ضرورت دارد.

براي رسيدن به موفقيت پيوند ميان خود و خانواده را از بين نبريد.

براي زندگيِ خود، معني و هدف درست كنيد تا به پيروزي برسيد.

براي رسيدن به موفقيت سعي كنيم هميشه به همه چيز ديد مثبت داشته باشيم.

ص: 153

اگر به رشد شخصيت خود اهميت بدهيم هر اوضاع و احوالي را ارزشمند خواهيم شمرد.

هرچيزي قيمتي دارد. مواظب باشيم براي اشتباهاتمان قيمت زيادي پرداخت نكنيم!

براي دوري از اشتباه قبل از انجام هر كاري اول از خود بپرسيد اين كار چه نتيجه اي به دنبال دارد؟

اين ما هستيم كه تعيين كننده ميزان خوشبختي خود هستيم.

برنامه ريزي كن، وقتي كه ديگران مشغول بازي كردن هستند.

براي رسيدن به موفقيت مطالعه كن، وقتي كه ديگران در خواب هستند.

براي موفقيت تصميم بگير، وقتي كه ديگران شك دارند.

براي پيروزي خود را آماده كن، وقتي كه ديگران در خيال پردازي هستند.

براي رسيدن به موفقيت شروع كن، وقتي كه ديگران در حال تلف كردن وقت هستند.

براي رسيدن به موفقيت صرفه جويي كن، وقتي كه ديگران در حال اسراف هستند.

براي رسيدن به موفقيت گوش كن، وقتي كه ديگران در حال صحبت كردن هستند.

براي رسيدن به موفقيت لبخند بزن، وقتي كه ديگران خشمگين هستند.

براي رسيدن به موفقيت پافشاري كن، وقتي كه ديگران بي توجه در حال گذر هستند.

براي موفق شدن بيشتر از ديگران بدانيد، بيشتر از ديگران كار كنيد و كمتر از ديگران توقع داشته باشيد.

ص: 154

اولين روش استفاده از هوش اين است كه به چيزهايي كه در اطرافمان است خوب نگاه كنيم.

براي رسيدن به موفقيت نقاط ضعف خود را بپذيريم تا از آن در جهت قوّت خود استفاده كنيم.

افسوس خوردن براي چيزهايي كه نداريم نشان ناتواني ما و استفاده خلاقانه از چيزهايي كه داريم نشان توانايي ماست.

نوجوان عزيز! براي رسيدن به آن چيزي كه مي خواهي يك لحظه هم نبايد ايستاد.

نوجوان و استقلال خواهي

نوجوان و استقلال خواهي

تمايل به مستقل شدن، يكي از نشانه هاي رشد شماست.

زماني كه با دنياي نوجواني انس گرفتيد، اندك اندك از وابستگي هاي گذشته فاصله مي گيريد و تمام تلاش خود را براي زندگي مستقل به كار مي گيريد.

يادتان باشد كه حركت به سمت استقلال، حركتي تدريجي و زمان بر است.

براي مستقل شدن نيازمند زمان و تحمل بالا هستيد.

استقلال طلبي زماني كه به موقع و حساب شده باشد، شما را به پيروزي مي رساند، وگرنه چنين نتيجه اي نخواهد داشت.

به بهانه مستقل شدن نمي توان آرامش همه را به هم ريخت.

زماني به شما به عنوان يك بزرگسال مستقل نگاه مي كنند كه رفتارهاي سنجيده تر و بالغانه اي از شما ببينند.

راه صحيح به دست آوردن استقلال بيشتر، اثبات توانمندي خودتان است.

ص: 155

مسئوليت پذيري شما در خانواده و مدرسه باعث اعتماد بيشتر والدين تان مي شوند.

ادعا كافي نيست، بايد اثبات كرد. با پذيرش مسئوليت هاي بيشتر ثابت كنيد كه مي توانيد مستقل باشيد.

براي مستقل شدن، نيازمند طرح و نقشه هستيد. حركت بدون نقشه، احتمالاً شما را به بن بست مي رساند.

براي اينكه مستقل شويد، با والدين يا يكي از كساني كه تجربه بيشتري نسبت به شما دارند، مشورت كنيد.

از بزرگ تر ها بخواهيد كه موانع احتمالي مستقل شدن را براي شما مشخص كنند تا از الان بتوانيد براي عبور از آن موانع در خودتان آمادگي ايجاد كنيد.

شما مانند تاجري هستيد كه قصد دارد با سرمايه خود وارد بازار بزرگي شود و از آن بازار، سود زيادي ببرد؛ براي موفقيت نيازمند مشورت با تاجران موفق و كاركشته هستيد تا از افتادن در ورشكستگي نجات يابد.

درس خواندن، راهي مطمئن براي استقلال تضميني شماست.

زماني را كه شما براي تحصيل صرف مي كنيد، يك نوع سرمايه گذاري براي آينده اي موفق و سرشار از روشنايي است.

با تحصيل موفق هم به آگاهي خود و قدرت تصميم گيري تان مي افزاييد و هم مي توانيد با مدرك تحصيلي بالاتري در جامعه، خودتان را معرفي كنيد.

ما با استفاده از تجربه كساني كه مسير را رفته اند، به استقلال واقعي نزديك مي شويم.

در راه استقلال، نيازمند نظارت ديگران هم هستيم؛ به ويژه كساني كه ما را دوست دارند.

ص: 156

زماني مي توانيم به دوستي بزرگ تر ها پي ببريم كه چند روزي آنها را نسبت به خودمان بي تفاوت ببينيم.

تصور كنيد براي مدتي هر چند كوتاه فراموش شويد، كسي سراغ شما را نگيرد و جوياي موفقيت ها و شكست شما نباشد. در اين شرايط، اضطراب تلخ ناشي از بي تفاوتي ديگران، وجود شما را فرا مي گيرد و از اينكه براي كسي اهميت نداريد، دل آزرده مي شويد.

آزادي هاي بي چارچوب؛ يعني؛ نداشتن حفاظ در زندگي فردي و اجتماعي كه محصول آن باختن زندگي و ركود است.

اگر زندگي را به مسافرتي طولاني در جاده اي بزرگ تشبيه كنيم، به خوبي درمي يابيم كه نبود تابلو و نشان در مسير اين جاده، معنايي جز سرگرداني و احتمال نرسيدن به مقصد واقعي را نخواهد داشت.

راهنمايي هاي كساني كه نسبت به ما محبت دارند، مانند تابلوهاي جاده است كه مسافران را از خطرات، آگاه مي كند و اطلاعات لازم را در مسير حركت به آنها مي دهد.

نوجوان و تصميم گيري

نوجوان و تصميم گيري

يادمان باشد: باورهاي نادرست، ما را در مسير تصميم گيري دچار مشكل مي كنند.

يادمان باشد: ترديد ها به ما خيانت مي كنند. با افزايش اطلاعات و مشورت كردن هر چه زودتر ترديد ها را از بين ببريم.

يادمان باشد: براي افزايش توان تصميم گيري بايد تمرين زيادي داشته باشيم.

يادمان باشد: اگر در هدفي متمركز شويد، همه چيز به خدمتتان در مي آيد. پس از انجام چند كار مهم در يك زمان بپرهيزيد.

ص: 157

يادمان باشد: شكرگزار باشيم و موهبت هايي را كه خداوند در اختيار ما گذاشته است، ببينيم. وقتي شكر مي كنيم، در ما توان معنوي ايجاد مي شود كه مي توانيم در انجام كارهاي خود از آن بهره بگيريم.

بهترين كار به هنگام تصميم گيري استفاده درست از امكانات و كمك به ديگران براي رسيدن به اهدافشان مي باشد.

يادمان باشد: نسبت به موهبت هايي كه ديگران به دست مي آورند، حسود نباشيم.

يادمان باشد: عصبي، تندخو و ناآرام بودن، باعث از بين رفتن انرژي ما و ضعف تصميم گيري هايمان مي شود.

يادمان باشد: با توكل بر خدا و استفاده از حمايت هاي خداوند توانا، قدرت تصميم گيري خود را افزايش دهيم.

يادمان باشد: قبل از تصميم گيري با خواندن صفحه اي از قرآن يا گفتن ذكرهاي آرام بخش مانند لاحول ولاقوة الا بالله خود را به دانش بيكران الهي متصل كنيم.

نوجوان و تأثيرگذاري

نوجوان و تأثيرگذاري

ما مي توانيم با روش هاي صحيح، تأثيرات مثبتي را روي ديگران بگذاريم و با كارهاي نادرست خود تأثيرات منفي را ايجاد كنيم.

كسي كه بتواند رهبر و مدير خوبي براي خودش باشد، مي تواند براي ديگران هم اين نقش را داشته باشد.

اولين قدم موفقيت در تأثيرگذاري اين است كه بتوانيد خواسته ها و شرايط روحي خودتان را مديريت كنيد.

ص: 158

اگر بتوانيد با تقويت فكر و معنويت، بر خواسته هاي غيرمنطقي خود چيره شويد و در مقابل توان و انرژي خود را براي رسيدن به اهداف مهم زندگي تان به كار ببنديد، مي توانيد در ديگران هم چنين تأثيراتي داشته باشيد.

انتظار بالايي از خودتان نداشته باشيد، ولي مي توانيد اهداف بالا و بلندمدتي را در اين زمينه براي خود تنظيم و تعريف كنيد.

يكي از ويژگي هاي اصلي انسان هاي اثرگذار اين است كه از درون، خودشان را كنترل مي كنند.

افراد تأثيرگذار مي دانند چه مي كنند، چه عواملي مايه موفقيت يا شكستشان مي شود و زماني كه با يكي از دو گزينه شكست يا پيروزي مواجه مي شوند، مسئوليت كامل آن را قبول مي كنند.

در دنياي انسان هاي تأثيرگذار جايي براي «اتفاق»، «شانس»، «ديگران مقصرند» و مانند آن وجود ندارد.

افراد مؤثر فقط يك فرمول را خوب مي شناسند: هر چه پول بدهي، به همان ميزان آش مي خوري؛ يعني؛ موفقيت را به ازاي تلاش مي شود به دست آورد و تمام.

براي اثرگذاري بايد بزرگ شد و روح و شخصيتي بلند با مجموعه اي از خوبي ها تدارك ديد.

زماني كه انسان هاي خوب با ديگر افراد صحبت مي كنند، مي توانند با شخصيت كاملي كه دارند، تأثيرات فراواني روي فرد مقابل خود داشته باشند.

از طريق ارتباط با انسان هاي اثرگذار مثل مطالعه زندگي نامه آنها، به تدريج همان شخصيتي را پيدا مي كنيد كه در ذهن خود مي پروريد.

وقتي بيشتر بدانيد، به افراد بيشتري كمك مي كنيد.

ص: 159

اطلاعات شما در زمينه هاي گوناگون مي تواند حوزه اثرگذاري شما را افزايش دهد.

اگر با توانايي علمي خود وارد ميدان شويد، احتمال موفقيت شما در اين زمينه بيشتر خواهد بود.

مراقب ويروس «غرور و خودبيني» باشيد. اين ويروس خطرناك مي تواند تمام فايل هاي اجرايي و خوب شما را ويران كند!

مطمئن ترين و ماندگارترين روش براي محبوبيت و مؤثر بودن، تماس با خداوند و تقاضاي نيروهاي معنوي از اوست.

با نيروي ايمان به خدا و انجام كارهاي شايسته اي كه خداوند از شما انتظار دارد، مي توانيد نيروي محبوبيت را به دست آوريد. (مريم: 96)

عزت و محبت به دست خداوند است و زماني كه شما اين دو را از خدا مي خواهيد، مي توانيد گوي سبقت را از ديگر رقيبان برباييد، به شرط آنكه به تعهدنامه خود با خداوند بزرگ پايبند باشيد.

نوجوان، خودباوري و اعتماد به نفس

نوجوان، خودباوري و اعتماد به نفس

دوره پر شور نوجواني، سرشار از فرصت ها و تجربه هاست.

اگر شما خودتان را به درستي نشناسيد، يا دچار خودباختگي مي شويد و يا خودخواهي.

اگر توانايي هايي كه خداوند به شما داده را بشناسيد و از آن استفاده كنيد، باور خواهيد كرد كه شما هم مي توانيد فردي موفق باشيد.

براي شكوفايي استعدادها و به كار گيري آنها نياز به خودباوري داريد.

شكوفه هاي درخت موفقيت، با شناختن توانايي ها و باور كردن آنها، تبديل به ميوه موفقيت و كاميابي مي شوند.

ص: 160

يكي از راه هاي موفقيت خودباوري است.

خودباوري موجب بروز و كشف استعداد ما مي شود.

تا خودت را باور نكني نمي تواني كسي باشي كه خلاق است و مبتكر.

افراد خودباور بيشتر تلاش مي كنند و زودتر نتيجه مي گيرند.

دوره نوجواني بهترين دوره براي رسيدن به خودباوري است.

خودباوري درياي بزرگ و پهناوري براي صيد استعدادها و فكرهاي جديد است.

من يك نوجوان موفقم، پس به نيروي قدرتمند نوجواني ام ايمان دارم.

نوجوان ايراني يعني؛ نوجوان موفق و خودباور.

اعتماد به نفس، مهارتي است كه شما مي توانيد آن را به دست بياوريد.

ويژگي هاي افراد داراي اعتماد به نفس

ويژگي هاي افراد داراي اعتماد به نفس

( خود را دوست دارند و براي ديگران ارزش قائل اند.

( درسخن گفتن متين وآرام اند.

( در جمع حرف مي زنند و از حق خود دفاع مي كنند.

( چهره بشّاش، مطمئن و اميدواري دارند.

( وظيفه شان را به خوبي انجام مي دهند.

( بيشتر از خود توقع دارند تا ديگران.

( به لياقت و مهارت خود تا حدودي مطمئن اند.

( از شكست و محروميت ديگران شادكام نيستند.

( براي كار و زندگي خود برنامه دارند.

( عجول نيستند.

( منظم و دقيق اند.

ص: 161

( از شكست ها پند مي گيرند.

( در برابر مشكلات و رويدادهاي سختِ زندگي صبور، آرام و متين هستند.

( به خدا و مقدرات الهي خوش بين هستند.

( خود را پرقدرت مي دانند.

( بر عقايد و پندارهاي پوچ پيروز مي شوند.

( هميشه محبوب ديگران اند.

( باثبات و بااراده اند كه قدرت انتقال افكار خود به ديگران را دارند.

( از آگاهي معنوي برخودارند.

( افرادي روشنفكر و باادراك و پذيراي ارزش ها، ايده ها و عقايد جديدند.

( افرادي برجسته و موفق محسوب مي شوند.

( سرنوشت خود را خود رقم مي زنند.

( همه كارهايشان حساب شده است.

براي رسيدن به اعتماد به نفس

براي رسيدن به اعتماد به نفس

( تمرين كنيد.

( رفتار «مثل اينكه» را به نمايش بگذاريد.

( طوري رفتار كنيد كه انگار از حدي كه فكر مي كنيد اعتماد به نفس بيشتري داريد.

( وقتي رفتاري حاكي از اطمينان را به نمايش مي گذاريد به رسيدن خود به اعتماد به نفس كمك مي كنيد. از خود بپرسيد: اگر فلاني بود چه مي كرد؟

( زيگزاگ برويد و در رفتار خود انعطاف داشته باشيد.

( به رفتار ديگران هم توجه كنيد.

( راه ها و اقدامات مؤثر را بشناسيد و بيازماييد.

ص: 162

( از اشتباهات خود پند بگيريد و بعد آنها را فراموش كنيد.

( از شدت انتقاد از خود بكاهيد. با خود شجاعانه حرف بزنيد.

( با خود مهربان باشيد.

( اين حقيقت را بپذيريد كه فرد ممتازي هستيد و مي توانيد به اهداف خود برسيد.

( آگاهي خود را توسعه دهيد و خويشتن را از اشتباهات محضي كه شما را از به كارگيري نيروي نامحدودتان باز مي دارد، برهانيد.

( به قادر متعال توكل نموده و به او روي بياوريد تا مشكلات شما را حل كرده و زندگي را مطابق دلخواه تان در بياورد.

( خويشتن را در زندگي مجسّم سازيد و به طور قطع بگوييد چه مي خواهيد باشيد، سپس همان را در زندگي پيشه ساخته و در جهت نيل به آن بكوشيد.

( در تخيل خود موفقيت را بپرورانيد نه شكست را!

( به اوقاتي كه داريد، مسلط شويد و از آن بيشترين استفاده را ببريد.

( از وابستگي به ديگران، گناه، ترس و اضطراب دروني بپرهيزيد و به جاي آن اعتماد به نفس، عشق، قوه خلاّقيت، تحرك، شوخ طبعي و ارتباط با ديگران را پيشه خود سازيد.

( تفكر و انديشيدن درباره حل مسائل خود را تمرين كنيد.

( به خاطر داشته باشيد كه شما داراي نيروي انتخاب هستيد كه مي توانيد كارهاي زيادي را انجام دهيد.

( افراد موفق را پيدا كنيد و از آنها بياموزيد.

( تلاش هاي كوچك و مشخص را براي هر رؤيايي كه در سرداريد يادداشت كنيد و نيز دوره معيّني را با پايان مشخص در نظر بگيريد.

( مهم ترين كليد اعتماد به خود اين است كه دائماً تلاش كنيد.

ص: 163

( خوش بين باشيد و خود را از نااميدي دور سازيد.

( خود را به بهداشت جسم و فكر، آرامش و سكون، گشاده رويي و كم توقعي عادت دهيد.

( اراده و روحيه انتقادپذيري را در خود تقويت كنيد.

( از غرور، تملق وتعريف زياده از حد نسبت به خود دست برداريد.

( از اعمال موفق خويش تقدير نماييد.

( در فعاليت هاي اجتماعي بيشتر شركت كنيد.

( در عين حالي كه عالي نگريد، به مرور كارهاي بزرگ را انجام دهيد.

( توانايي هاي علمي، هنري و... را در خود توانمند كنيد.

( عوامل شكست در كارها را بررسي كنيد.

( سعي كنيد در امور زندگي براي انجام هر كاري انگيزه داشته باشيد و هدف خاص و مقدسي را در نظر بگيريد.

( زمينه تقويت مديريت، تجزيه و تحليل، بزرگ انديشي وآينده نگري را در خود به وجود آوريد.

( از كارهايي كه مي ترسيد، به مرور زمان و سنجيده، خود را در آن بيندازيد تا ابهت آن شكسته شده و در اثر تكرار برايتان عادي گردد.

( ابتكار و افكار جديد را در شكستن ركورد اقدامات گذشته مؤثر بدانيد.

( حالات موفق شدگان تاريخ را مطالعه كنيد.

( خداوند به شما توانايي هايي داده و انتظار دارد با بهره گيري از آنها بتوانيد به موفقيت و خوشبختي به نهايت برسيد.

( شما با توكل بر خدا قصد داريد از توانمندي هاي اهدايي او بهره مند شويد.

( حتي اگر از كودكي از اعتماد به نفس خوب محروم بوده ايد، مي توانيد آن را در خود ايجاد كنيد.

ص: 164

( همه ما در بخشي از زندگي خود فاقد اعتماد به نفس هستيم و در زمينه هايي اعتماد به نفس كافي داريم.

( اشخاصي كه به نظر با اعتماد به نفس مي رسند به آن حدي كه شما فكر مي كنيد اعتماد به نفس ندارند.

( اگر به اشخاص بگوييد كه خوب نيستيد ممكن است حرف شما را باور كنند.

نوجوان و بازي هاي رايانه اي

نوجوان و بازي هاي رايانه اي

بازي هاي رايانه اي، همانند يك سكه دو رو دارند؛ يك روي جذاب، هيجان انگيز و لذت بخش و روي دومي كه مخرب، آسيب زننده و خطرناك.

در انتخاب بازي سراغ محصولاتي برويم كه از نظر اخلاقي آسيب كمتري داشته باشند.

مي توانيد با مشورت با كارشناسان و يا مراجعه به مراكز معتبري كه محصولات فكري را عرضه مي كنند، بازي رايانه اي مناسب خود را پيدا كنيد.

خوب است بدانيم هيجان ايجاد شده توسط بازي هاي رايانه اي، نوعي هيجان مصنوعي محسوب مي شود.

در بازي هاي رايانه اي، شما در مقابل يك تهديد بزرگ تنها با فكر و نهايتاً دستان خود روي دكمه مورد نظر فشار داده و يك واكنش بسيار كمتر از موقعيت نشان مي دهيد.

بپذيريم قانون اعتدال در همه كارها، يك كليد طلايي است.

وقتي هيجان بازي هاي رايانه اي شما را افسون مي كند، نيازمند كساني هستيد كه بتوانند اين افسون را باطل كنند.

ص: 165

قبول كنيم پدر و مادر با قوانيني كه مي گذارند، مانع از بيشتر شدن آسيب هاي ناشي از بازي هاي رايانه اي براي ما مي شوند.

نه تنها محدوديت والدين براي بازي هاي رايانه اي ناراحت كننده نيست، بلكه به خاطر دل سوزي آنها نيازمند تشكر هم مي باشند.

وقتي احساس مي كنيد مانند يك اسير در دست غول رسانه اي هستيد و هيچ اراده اي از خودتان نداريد، آن وقت خيلي اعصابتان به هم مي ريزد.

هيچ كس به اندازه خودتان نمي تواند حريف شما شود.

زماني كه تصميم بگيريد از رسانه ها خوب استفاده كنيد، حتماً آن را اجرا هم خواهيد كرد؛ چون رسانه به دست ما انسان ها توليد شده و نمي تواند قوي تر از ما باشد.

دشمنان نمي خواهند ما با همين سرعت پيشرفت كنيم و سرعت گيرهايي با جذابيت بالا توليد كرده اند تا از سرعت خود بكاهيم. مراقب باشيم!

ابزارهاي رسانه اي مي توانند خدمات زيادي به شما بدهند كه به شدت نيازمندشان هستيد. كاركردهاي مختلف و متنوع آنها را شناسايي كنيد و بر اساس نياز خود، استفاده از رسانه را مديريت نماييد.

نوجوان و تلفن همراه

نوجوان و تلفن همراه

تلفن همراه، با تمام مزايايي كه از نظر ارتباطي ايجاد كرده است، مي تواند مشكل آفرين هم باشد.

عده اي گمان مي كنند كه تلفن همراه مانند حريم خلوت و بدون نظارت است و آنها مي توانند در اين محيط هرگونه اقدامي داشته باشند، در حالي كه اين نگاه ايرادهايي دارد.

ص: 166

شما باور كرده ايد كه تلفن ثابت منزل تنها يك وسيله ارتباطي است نه سرگرمي! اگر چنين قانوني را در استفاده از تلفن همراه هم به كار ببنديد، باز هم چنين شيفته اش مي شويد؟

هر ارتباطي مي تواند يك پرونده احساسي جديد در دنياي ما باز كند، حتي ارتباط هايي كه به ظاهر جدي نيستند و تنها براي سرگرمي اند.

بر اساس يافته روان شناسان، هر پيامك و تماس تلفني شما و هر شماره اي كه در گوشي خود ذخيره مي كنيد، پرونده اي باز است كه ذهن و روان شما را اشغال مي كند و تا زماني كه اين ارتباط ها حتي تماس هايي كه ناموفق ايجاد مي كنيد، چنين نقشي را دارند.

روز به روز، همراه با پر شدن كارت حافظه گوشي همراه خود، حافظه، تمركز، دل و احساس شما هم در حال پر شدن است. شايد وقت آن رسيده باشد كه اين پرونده ها سر و ساماني پيدا كنند!

ارتباط هاي مجازي، نياز ما را به ديد و بازديد تأمين نمي كنند ولي چون راحت تر و بي دردسر هستند، با روحيه برخي سازگاري بيشتري دارد.

ارتباط واقعي به ما آرامش و آموزش مهارت هاي واقعي زندگي را مي دهد و ارتباط مجازي ما را فريب مي دهد.

گاهي بدون هدف، پيامك هايي را براي ديگران ارسال مي كنيم.

هر چه مي شنويم، مي بينيم يا مي خوانيم در ما تأثير خودش را مي گذارد. پس مراقب باشيم!

شوخي هايي كه مي كنيم مي توانند كم كم از ما آدم ديگري بسازند.

وقتي انبوهي از پيامك ها با مزه، شوخي و خنده به صفحه گوشي شما مي آيد كه در آن همه چيز و همه آدم ها را مسخره مي كنند، اول مي خنديد، ولي به تدريج تغيير منفي خواهيد كرد.

ص: 167

استفاده از تلفن همراه نياز به مديريت دارد.

فرهنگ درست استفاده كردن تلفن همراه را به دوستانمان ياد بدهيم.

استفاده نادرست از تلفن همراه آسيب هاي زيادي به رابطه ما خواهد زد.

يادمان باشد: نشر هر پيام نادرست در تلفن همراه، اشكال شرعي دارد.

يادمان باشد: تماشاي هر عكس و فيلمي در تلفن همراهمان را مديريت كنيم.

نوجوانان موفق، مديران موفق آينده اند.

با درست مصرف كردن از پيامك ها، فرهنگ اصيلمان را به رخ نوجوان جهان بكشيم.

نوجوان و پرخاشگري

نوجوان و پرخاشگري

ريشه عصبانيت خود را شناسايي كنيد: آيا الان به خاطر خستگي عصباني هستيد يا ناكامي ناشي از نرسيدن به كار مورد علاقه مانند بازي رايانه اي؟

سعي كنيد قبل از هر اقدامي درباره حالت خود با ديگران گفت وگو كنيد. مثلاً بگوييد من از اين حرف شما ناراحت شدم.

با ورزش منظم و تنفس عميق تسلطتان را روي رفتارها و احساسات خود بيشتر كنيد.

در موقعيت عصبانيت، سعي كنيد حالت خودتان را تغيير دهيد. مثلاً اگر نشسته ايد، بلند شويد و چند قدم راه برويد. اتاق را ترك كنيد.

هنگام عصبانيت آب خنك يادتان نرود! با نوشيدن چند جرعه آب خنك مي توانيد تصميم تازه اي بگيريد و بهتر عمل كنيد.

تمرين كنيد در شرايط عصبانيت، حكمي صادر نكنيد.

بگذاريد زمان سپري شود و سپس درباره مجازات كسي كه رفتار نامناسبي با شما داشته، تصميم بگيريد.

ص: 168

يادمان باشد: گذشت شيرين تر از انتقام است.

وقتي انتقام مي گيريد، كار بزرگي نكرده ايد، اما وقتي گذشت مي كنيد نه تنها كم نياورده ايد، بلكه به خاطر بهتر بودن توانستيد بزرگي روح و شخصيت خودتان را اثبات كنيد.

پرخاشگري چهره روحمان را كدر و خشن مي كند.

يادمان باشد: فرد پرخاشگر هميشه تنهاست.

با آرامش در مقابل رفتار ديگران عكس العمل نشان دهيم.

با رفتار مهربان و پرهيز از خشونت و پرخاشگري به ديگران نشان دهيم فردي باشخصيت هستيم.

پرخاشگري مثل توفاني شديد درخت باطراوت شخصيت ما را مي شكند.

باور كنيم! پرخاشگري محبوبيت ما را از بين مي برد.

پرخاشگري باعث كم رنگ شدن مهرباني و رفاقت مي شود.

نوجوان و رشد معنوي

نوجوان و رشد معنوي

ايمان ما با آگاهي، رشد مي كند.

هر قدر اطلاعات بيشتري درباره دين و معنويت ديني داشته باشيم، الگوهاي معنوي را بشناسيم و براي كسب دانش ديني وقت بگذاريم، به موفقيت بيشتري دست پيدا مي كنيم.

خداوند از ما خواسته كه زندگي جاهلانه نداشته باشيم و با آگاهي و روشنايي در اين مسير قدم برداريم.

زندگي و محيطي كه در آن هستيم، نقش زيادي بر روحيه معنوي ما دارند.

اگر اطراف ما را دوستان خوب مسجدي و اخلاقي گرفته باشند، رغبت ما به كارهاي ديني و اخلاقي بيشتر مي شود.

ص: 169

وقتي در خانواده اي زندگي مي كنيم كه معنويات در متن زندگي قرار دارد نه حاشيه، تمايل ما هم براي رسيدن به توانايي معنوي بيشتر مي شود.

دين ما در تمام كارها ما را به ميانه وري و اعتدال دعوت كرده است.

وجود روحيه ميانه روي سبب مي شود كه بتوانيم برنامه هاي معنوي را در درازمدت با علاقه بيشتر انجام دهيم.

ما براي يك عمر خوب بودن برنامه ريزي مي كنيم نه فقط چند روز كه اين پروژه بسته شود.

بياييد همانند كساني كه در يك دوي ماراتن شركت مي كنند، با گام هاي مشخص و پي درپي براي رسيدن به اهداف خوبمان قدم بر داريم.

بپذيريم معنويت در دلِ زندگي خوب جا دارد.

وقتي شما به والدين خود احترام مي گذاريد و با رفتارهاي مناسب، سبب افزايش اعتبار آنها در جامعه مي شويد به گونه اي كه خيالشان از ناحيه شما آسوده مي شود، كار معنوي بزرگ انجام داده ايد.

وقتي نيت شما از تحصيل، خدمت به كشور و مردم باشد، هر ثانيه اي كه مشغول درس و مطالعه مي شويد، در حال ارتقاي معنوي و مشغول عبادتيد.

وقتي تصميم مي گيريد كسي را شاد كنيد، يك تصميم معنوي گرفته ايد.

يك برنامه معنوي نياز به تمرين و پيگيري دارد.

مي توانيد برخي از كارها را به صورت قانوني منظم در زندگي خود پياده كنيد. مثلاً تصميم بگيريد هميشه نمازتان را اول وقت بخوانيد.

براي طراحي يك برنامه معنوي خوب است با يكي از افراد آگاه مشورت كنيد.

در مسير معنوي هم ممكن است تله هايي وجود داشته باشد. اشكال خود را پيدا كنيد و براي برطرف كردن آن با اهالي اخلاق صحبت كنيد.

ص: 170

براي تقويت روحيه اخلاقي و معنوي خود هر چند وقت يك بار، به ديدن كساني برويد كه اين مسير را با موفقيت سپري كرده اند.

اگر در شهر شما جلسات اخلاق برگزار مي شود، در آن شركت كنيد و با ديدن چهره عالم، نقشه راه خود را تصور كنيد.

مي توانيد با مطالعه زندگي نامه دانشمندان اخلاقي با ريزه كاري هاي مسير معنوي بيشتر آشنا شويد.

باور كنيم! خداوند با نيكوكاران است و مسافران اين راه روشن را حمايت و راهنمايي مي كند.

نوجوان و افزايش سطح تحمل

نوجوان و افزايش سطح تحمل

سطح تحمل خصوصيتي است قابل كم و زياد شدن.

بپذيريم پايين بودن سطح تحمل و حوصله در خيلي از شرايط ما را با شكست روبه رو مي كند.

انسان هاي پرتحمل مي توانند مقاومت بيشتري را زير وزنه هاي زندگي داشته باشند تا سه چراغ روشن به نشانه تأييد براي آنها روشن شود.

خودتان را ارزيابي كنيد. وجود ارزيابي به ما كمك مي كند كه نقاط قوّت و ضعف خودمان را بهتر بشناسيم.

مي توانيم نظر ديگران را درباره سطح تحمل خودمان جويا شويم.

شما با يادآوري جملات گوناگوني كه به شما گفته شده، مي توانيد متوجه وضعيت خود شويد.

وقتي با خودتان آشنا شويد، مي توانيد نسبت به دارايي و نداشته هاي خود برنامه ريزي كنيد.

ظرفيت خود را بشناسيد و به همان اندازه كار قبول كنيد.

ص: 171

پذيرش كارهاي اضافه و فشرده شدن برنامه هاي روزانه شما را خسته، عصبي و كم حوصله مي كند. بدتر اينكه ممكن است احساس ناتواني در شما شكل بگيرد.

به هنگام ناراحتي، از منطق و فكرمان كمك بگيريم.

وقتي عصباني هستيم، كمتر سراغ فكرمان مي رويم.

بيشتر ما با هيجان و احساس خشم درگيريم و مي خواهيم آن را بروز دهيم.

وقتي تمرين مي كنيم تا در زمان هاي مختلفي كه احساس كم آوردن داريم به فكر خود مراجعه كنيم، مي توانيم بن بست به وجود آمده را بشكنيم و به تدريج تبديل به فردي قوي و پرجنبه شويم.

با دوستان پرحوصله ارتباط بگيريد تا روحيه آنها در شما تأثير بگذارد.

رفتار پرحوصله بودن را تمرين كنيد.

تظاهر به باجنبه بودن داشته باشيد تا كم كم رفتار اصلي در شما ايجاد شود.

برگه اي برداريد و مزايا و معايب كم تحملي و پرتحملي را يادداشت كنيد. مواردي كه از كوره در رفتيد يا به دليل دشواري، كاري را رها كرديد، به ياد بياوريد و بسنجيد كه آيا كار درستي كرده ايد يا خير؟

رفتارهاي روزانه خود را قبل از خواب در ذهن خود مرور كنيد تا توان بيشتري براي رويدادهاي فردا به دست آوريد.

از خداوند ظرفيت بالا و پرجنبه بودن را بخواهيد. اين خواسته اي است كه حضرت موسي عليه السلام هم داشته و در قرآن اين چنين آمده است: «رب اشرح لي صدري؛ خدا به من ظرفيت بالا عنايت كن».(1)


1- طه: 25.

ص: 172

نوجوان و بي حوصلگي

نوجوان و بي حوصلگي

يكي از دلايل ابري شدن حوصله، ضعف هاي بدني است. بدن با روان ارتباط زيادي دارد.

وقتي كه ما عصبي هستيم، يعني؛ روان ما در وضعيت خوبي به سر نمي برد، سردردها و يا ناراحتي در معده را احساس مي كنيم و زماني كه ضعيف و بيمار مي شويم، روحيه ما هم تحت تأثير قرار مي گيرد.

براي داشتن روحيه اي خوب، لازم است بدني قوي و شاداب داشته باشيم.

در تغذيه، ميزان خواب، بهداشت بدن و ديگر امور مرتبط با جسم خود جديت بيشتري داشته باشيم.

نداشتن تحرك، مصرف غذاهاي آماده، ساعت ها نشستن پاي تلويزيون و رايانه، مشغول شدن با تلفن همراه و انتخاب راحت ترين روش براي زندگي، ما را دچار كسالت مي كند.

براي غلبه بر تنبلي، نيازمند خلاقيت و شهامت براي تغيير هستيم.

زمان استفاده از رسانه هاي مجازي را به حداقل برسانيم و آن را هدفمند كنيم.

زماني رايانه را روشن كنيم كه برنامه اي براي آن داشته باشيم؛ نه اينكه براي سرگرم شدن به سمت آن برويم.

ارتباط زياد و بي هدف با فضاي مجازي از هر نوعي كه باشد، زندگي مجازي به ما مي دهد.

همراه با هدفمندسازي كار با فضاي رسانه اي، گنجاندن ورزش در برنامه هاي روزانه به ويژه پياده روي مي تواند به مقدار زيادي در برطرف شدن اين مشكل به ما كمك كند.

داشتن اوقات فراغت در هر روز مانند حضور در طبيعت يا گفت وگوي سالم و روحيه بخش با دوستان مي تواند سهمي در استرس زدايي داشته باشد.

ص: 173

وقتي نگاه ما محدود باشد، طبيعي است كه تلاش ما هم محدود خواهد بود.

روزمر گي، ويروسي است كه تمام فايل هاي موجود در روان را آلوده مي كند.

اگر تمام همت ما اين باشد كه غذاي امروزمان را به دست بياوريم و خوب بخوابيم و بس، ديگر جايي براي كوشش مناسب نمي ماند.

دنياي ما به اندازه نگاه ما به آينده است.

نداشتن اهداف مهم در زندگي، بسيار خسته كننده و كسالت آور است.

وقتي چراغ انگيزه كم سو باشد، اطراف خود را به خوبي نمي بينيم و نمي توانيم از آنها خوب استفاده كنيم.

ما مي توانيم از راه مطالعه زندگي افراد موفق، ارتباط با دوستاني كه هدف هاي بزرگي در زندگي خود دارند و نيز مشورت با دانايان، هدف هاي مهمي را در زندگي ايجاد كنيم.

بخشي از بي حوصلگي ها به دليل نداشتن توانايي هاي كافي است.

يادگيري مهارت ها امري ساده و شدني است، كافي است بخواهيد.

زماني كه نگاه ما فقط زميني است، خسته مي شويم، چون روح ما مانند پرنده اي عاشق پرواز است كه ما آن را در قفسي تنگ و بي روح زنداني كرده ايم.

داشتن برنامه هاي انس با خداوندي كه همه لحظات خود را مديون او هستيم و نيز استفاده از بسته هاي معنوي پيشنهادي او مي تواند رمقي تازه در روح ما بدمد و ما را آماده كارهاي بزرگ نمايد.

ارتباط با مسجد و حضور در مكان حضور فرشتگان را هم جدي بگيريد.

نوجوان و رفاقت

نوجوان و رفاقت

دنياي رفاقت، دنيايي پر از فراز و نشيب است.

روزهاي خوب و بد ما در كنار دوستانمان تجربه مي شود.

ص: 174

عيار دوستان مانند طلا، بالا و پايين دارد.

همه چيز تازه اش خوب است ولي دوست هر چه قديمي تر و كهنه تر باشد، ارزشمندتر است.

قدم اول در ايجاد ارتباطي موفق، اين است كه روحيات خودمان را بشناسيم.

ما فقط در مسئله اي با ديگران اشتراك داريم: متفاوت بودن!

برخي از ما به دوستي هاي محدود و طولاني و عميق فكر مي كنيم در حالي كه عده اي مايل اند دوستان متعددي را تجربه كنند، اما خيلي معمولي و زودگذر.

برخي زودرنج اند و با ديدن كوچك ترين رفتار نامناسبي از دوستان خود، كاخ دوستي را ويران مي كنند.

برخي سطح تحمل فراواني دارند و بر سر دوستي هاي خود مدت ها مي مانند، هر چند كه از دوست خود گاهي رنجيده خاطر شوند.

قوانيني كه پدر و مادر براي انتخاب دوست مناسب به شما هديه مي كنند، مي تواند نقشه خوبي براي يك دوستي ماندگار و مفيد باشد.

انتظار خودت را از دوستي مشخص كن.

خيلي از ناراحتي هاي ما از ديگران، به دليل انتظارات نادرست است.

بعضي وقت ها آدم ها را به خاطر چيزهايي كه از آن مطلع نيستند، سرزنش و محاكمه مي كنيم. چرا؟

بياييد انتظار خودمان را از دوستي مشخص كنيم.

بهتر است به همان اندازه اي كه از دوست خود انتظار داريم، انتظارات او را هم از دوستي بدانيم.

دوستمان را از انتظارات خود با خبر كنيم.

خوب بودن به معناي زياده روي در رفاقت نيست.

ص: 175

به خاطر داشته باشيد شما غير از رفاقت با دوستان، كارهاي ديگري هم داريد كه بايد به آنها برسيد.

منطقي نيست كه وقت زيادي از دوره طلايي نوجواني را با تلفن، پيامك يا ارتباط بي هدف با دوستان بگذرانيد، هر چند كه براي شما جالب و لذت بخش باشد.

قبول كنيم كوتاهي يا زياده روي در هر كاري، نشانه ناآگاهي و ناداني است.

هر چند وقت يك بار، دوستي خود را بررسي كنيد و ببينيد درجه اعتدال آن چند است. حتماً از يخ زدگي يا رسيدن به نقطه جوش دور نگه داشته شود!

به دوستي خود تنوع بدهيد.

وقتي دوستان خود را در قالب هاي متنوع ببينيد، براي شما جذاب تر خواهد بود.

وقتي با دوستتان غير از تحصيل در گروه هاي ديگر مانند تيم ورزشي، گروه سرود يا تئاتر، هيئت محله يا يك انجمن فعاليت مي كنيد، عمق دوستي شما بيشتر مي شود و ديگر احساس تكراري بودن و بي خاصيت بودن در دوستي فعلي نمي كنيد.

دوستي ها را هدفمند كنيد.

وقتي به انتخاب كسي براي دوستي فكر مي كنيد، حتماً به هدف هايي كه از اين دوستي داريد، توجه كنيد.

با دوستان باانگيزه و موفق رفاقت كنيد.

يادمان باشد: كه پايدارترين دوستي ها مال كساني است كه دوستي خود را با هدف هاي روشن مانند نزديك شدن به خداوند و رسيدن به موفقيت ايجاد مي كنند.

ص: 176

مي داني دوست خوب مانند گنج باارزش است؟ تو چطور ارتباط با بهترين دوستت را هميشگي مي كني؟

بهتر نيست مشكلي را كه در روابط ما با دوستانمان به وجود آمده است بپذيريم و آن را حل كنيم.

نوجوان عزيز! بهتر نيست براي دوست شدن با فردي جديد اول خوب او را بشناسي؟

يادت باشدشوخي كردن بي اندازه باعث ناراحتي دوستانت مي شود!

نوجوان عاقل حرف هايي كه دوستش را ناراحت مي كند به زبان نمي آورد حتي به شوخي!

به دوست خود بگوييم ديگر تمايل نداريم در سخن چيني ها و غيبت هاي او شريك باشيم.

اگر زياد عيب دوست خود را جست وجو كنيم، هميشه بي دوست خواهيم ماند، زيرا هيچ كس بدون عيب نيست.

براي يافتن دوست خوب تلاش كنيد.

حفظ دوست و پاسداري از روابط دوستانه روش خردمندان است.

وقتي دوستان شما كاري مي كنند كه شما نمي پسنديد و آزار مي بينيد اما از روي قصد نبوده آنها را در احساس گناه غرق نكنيد.

آيا مي داني دوستان واقعي در موقع سختي به تو نزديك تر مي شوند؟

آيا مي داني دوست خوب بهتر از ثروت است؟

آيا مي داني دوست آن است كه عيب تو را عيب خود بداند و تو را راهنمايي كند نه اينكه كارهاي بدت را تحسين كند؟

آيا مي داني بهترين دوستانت كسي است كه با راست گويي اش به تو راست گويي ياد بدهد و با كارهاي خوبش تو را به بهترين كارها دعوت كند؟

ص: 177

آيا مي داني بزرگ ترين اشتباه، رفاقت با انسان كم عقل و دروغ گوست؟

بهتر است با خوبان دوست شوي تا از آنان شوي و از انسان هاي بد دوري كني تا مانند آنان نشوي.

آيا مي داني دوست يابي، توانايي است و كسي كه نتواند براي خود دوستاني مناسب برگزيند، ناتوان است؟

چرا به بازي گروهي بچه ها وارد نمي شوي؟ سلام كن اجازه بگير و با آنان بازي كن.

آيا مي داني دوستانت از اينكه با تو بازي كنند، خوشحال مي شوند.

حواسمان باشد مهم ترين امتيازهاي يك دوست خوب، ايمان، ادب شخصيت اجتماعي و علاقه مندي به درس و تحصيل است.

آيا مي داني كه دوست بد، مانند يك سيب گنديده است كه باعث گنديده شدن سيب هاي سالم اطراف خود مي شود؟

شخصيت هر كس به شخصيت دوستش گره خورده اگر دوست شما شخصيت مثبتي نداشته باشد ديگران شما را نيز بي شخصيت مي بينند.

نوجوان عزيز! ازدوستي با كسي كه تو را به راه غلط مي برد، بپرهيز؛ زيرا بيچاره و نابودت مي كند.

مي داني نوجوانان، با توجه به ويژگي تقليدپذيري، از دوستان خود اثر مي پذيرند؟ حالا اگر آن دوست داراي اخلاق بدي باشد چه مي شود؟

مي گويند هر كسي در ايمان، نوع رفتار، شيوه سخن گفتن، نوع لباس، آرايش مو و... از دوست خود اثر مي پذيرد پس بهتر نيست دوستي انتخاب كنيم كه باعث رشد ما باشد نه شكست ما!

دوستان خوب دوران نوجواني مثل پله هاي موفقيتي هستند كه سبب پيروزي ما در بزرگسالي مي شوند.

ص: 178

نوجوان عزيز! نكته مهم در تأثير منفي دوست، تدريجي و پنهاني بودن آن است؛ چون پس از مدتي ناخواسته مانند رفتار دوست خود عمل مي كني.

هشيار باشيم كه دوستان بد، ما را به تجربه كردن مواد مخدر و شركت در فعاليت هاي مجرمانه و غيرقانوني تشويق مي كنند!

بهتر نيست با انسان بدكردار دوستي نكنيم؛ زيرا رفتار ما، بدي را از رفتار او مي دزدد، در حالي كه متوجه نمي شويم.

آيا مي داني نوجواني كه شخصيت بالايي دارد و احساس توانمندي در خود مي بيند با گروه همسالان بدرفتار دوستي نمي كند.

روز قيامت روزي است كه مردم از شدت حسرت ميگويند: اي كاش با فلان شخص دوست نميشدم. بهتر نيست امروز اين جمله را به خود بگوييم؟

دوست عزيزم! گاهي دوستاني وجود دارند كه هزار رنگاند؛ يعني؛ با هر كسي همان گونه سخن ميگويند كه او دوست دارد تا از اين راه به منافع شان برسند! مراقب باش!

اجازه دهيد كساني كه دوستشان داريد علت علاقه و دوست داشتن شما را بدانند.

نوجوان عاقل مي داند دوستي يك طرفه هدر دادن وقت است و باعث ذلت و خواري مي شود پس هرگز براي انسان سودمند نخواهد بود.

دوست من! با افرادي ارتباط برقرار كن كه به ارزش هاي خود احترام مي گذارند.

اگر دوستت اشتباهي انجام داد او را ببخش؛ زيرا انسان، خطاكار است.

راستي مي داني دوست خوب از مال و پول ارزشمندتر است؟

ص: 179

بهتر است بدانيم دوست خوب كسي است كه بدي هاي ديگران را به تو نگويد؛ چون اين فرد عيب هاي تو را به ديگران نمي گويد.

من مي دانم تو مي تواني ديگران را آزار دهي اما اين كار را نمي كني؛ چون اين امر نشان دهنده قدرت توست.

آيا مي دانستي كه پيدا كردن دوست بسيار آسان است، اما نگه داشتن آن كاري سخت است؟

اگر انسان نادان را براي دوستي انتخاب كني هر چقدر دانا باشي مردم به عنوان فردي كم خرد و نادان نگاهت مي كنند.

اگر فردي دانا را براي دوستي انتخاب كني هر چقدر نادان باشي مردم به چشم دانا به تو مي نگرند.

بدان كه هنگام رفت و آمد با دوستت، خوبي ها و فضايلش را ببيني و آنچه بدي به نظرت مي آيد با رفتار نيكوي خودت آنها را در دوستت از بين ببر.

هرگاه خوبي هاي دوستت را هر چقدر كوچك باشد به خاطر بسپاري و از بدي هاي او هر چقدر بزرگ باشد بگذري، نشان از جوانمردي توست.

آنچه در انتخاب دوست بايد رعايت كني رفتار، گفتار و خانواده اوست.

آيا مي دانستي هرگاه سعي كني از امور شخصي دوستت سر در بياوري بي دوست مي ماني.

بسيار مناسب است عيوب دوستت را در خلوت به او بگويي و در جمع دوستانت او را بالا ببر و بدي هايش را نگو.

بهتر است هميشه در برابر رفتارهاي خشونت آميز و خشم دوستانت صبر و حوصله داشته باشي و با فكر جواب كار آنها را بده.

هنر نه گفتن هنري است كه تو بايد در مقابل خواسته هاي بيجاي دوستانت از خود نشان دهي.

ص: 180

هنگام قضاوت در بين دوستانت عادلانه رفتار كن در غير اين صورت جايي پيش دوستانت نداري.

بهتر است بدانيم «نه گفتن» از بيشتر انحراف ها جلوگيري مي كند.

همنشيني با دوستان خردمند، نيروي عقل انسان را پرورش داده، استعدادهاي نهفته درونش را بيدار مي كند و زحمت پيمودن راه هاي طي شده و آزمودن راه هاي تجربه شده را از دوش او برمي دارد و سبب پيشرفت و منشأ تحولاتي عظيم مي شود.

سلامت روح و روان و ياري رساندن در گرفتاري ها از نشانه هاي دوست خوب است.

دوست خوب مي تواند نردبان ترقي و تكيه گاهي براي روزهاي سختي زندگي باشد و دوست بد مايه گرفتاري، سرافكندگي در اين دنيا و از همه بدتر سقوط فرد در آخرت است.

دوست حقيقي كسي است كه به هنگام گرفتاري تو را فراموش نكند.

دوستان نيكو كساني هستند كه ظاهر و باطن شان يكي باشد، خوبي تو را خوبي خود و بدي تو را بدي خود بداند و هيچ گاه خير و نيكي را از تو دريغ نكنند.

افراد ناپاك، نه قابل اعتمادند و نه شايسته رفاقت و دوستي. پس بايد از برقراري پيوند دوستي با آنان اجتناب كرد.

تو مانند گلي زيبا در باغ زندگي پدر و مادرت هستي. از اينكه اجازه نمي دهند هر موجودي همنشين تو شود دلگير مشو.

نوجوان و ترك عادت هاي بد

نوجوان و ترك عادت هاي بد

رفتار ما محصول كارخانه معتبر و مشهوري است به نام فكر.

هر جور كه فكر كنيم، به همان شكل هم رفتار خواهيم داشت.

ص: 181

اگر فكرمان نادرست باشيد، طبيعي است كه كارهاي نادرستي هم از ما سر مي زند.

اگر فكر ما اين باشد كه «ترك عادت موجب مرض است» سال هاي زيادي را با آن به سر خواهيم برد و رشد اخلاقي ما متوقف خواهد شد.

ترك عادت كاري سخت و دشوار است ولي شدني است.

ترك عادت موجب مرض نيست، بلكه خيلي وقت ها مقدمه سلامتي است.

همه خوبان ما را به ترك عادت هاي منفي تشويق كرده اند.

امام علي عليه السلام مي فرمايند: «با چيره شدن بر عادت هاست كه مي توان به بالاترين مقامات رسيد».(1)

اگر ترك عادت ممكن نبود كه اين همه براي ترك آن تشويق نمي شديم.

براي پيروزي بر عادت هاي نادرست، لازم است جدّي باشيد.

قدم اول تغيير، شناختن عادت هاي نامطلوب است.

با فهرست كردن عادت هاي بد، كار ما براي شكار آنها آغاز مي شود.

با شناسايي ريشه هاي ايجاد كار نادرست، مي توان تيشه اي ساخت و به آن حمله كرد.

همان طور كه عادت هاي نادرست به مرور زمان در ما ايجاد مي شوند، برطرف كردن آنها هم نياز به زمان دارد.

تغيير، نيازمند زمان است.

براي عبور از يك مرحله به مرحله بعد، بايد بتوانيم به اندازه كافي حوصله و تحمل داشته باشيم.

براي ترك عادت، لازم است حساب و كتاب داشته باشيم.


1- ميزان الحكمه، ج8، ص280.

ص: 182

لازم است بدانيم چقدر توانستيم حريف خودمان بشويم. كجا موفق شديم و چند بار شكست خورديم.

وقتي كار نامناسبي را حذف مي كنيد، به جاي آن رفتار خوبي بگذاريد.

فقط رفتار خوب است كه جانشين رفتار بد مي شود و خوبي ها هستند كه بدي ها را از بين مي برند. اين يك قانون قرآني است.(1)

مي توانيم با جريمه كردن خود سم زدايي شويم و ريشه رفتار نامناسب را خشك كنيم.

نوجوان و شوخي و شادي

نوجوان و شوخي و شادي

خوشحالي و احساس شادي، هديه اي است از سوي خداوند و مقدمه اي براي انجام موفق كارها.

انسان هاي شاد با روحيه اي بالا به نبرد با مشكلات رفته و مي توانند مسائل زندگي خود را به خوبي مديريت كنند.

برخورداري از نشاط نه تنها منفي نيست، بلكه يك امتياز مثبت براي دارنده آن است.

براي رسيدن به هدف، بايد از راه هاي استاندارد، ايمن و بدون مشكل استفاده كنيم.

در مديريت احساسات خودمان، لازم است راه صحيح تأمين هيجانات را شناسايي و از آنها استفاده كنيم.

برخي از لذت ها، پي آمدهاي بدي را به دنبال خودش مي كشد.

زماني كه مي توان با روش هاي صحيح و كمك گرفتن از فكر، نشاط بدون آسيب داشت، چرا كه نه؟


1- «إِنَّ الْحَسَنَ_تِ يُذْهِبْنَ السَّيِّ_ٔاتِ». (هود: 114)

ص: 183

زماني كه قرار است در موقعيت شادي، از خدا دور شويم و خط قرمزها را عبور كنيم، حتماً بعد از آن، سرزنش هاي دروني، ما را رها نخواهد كرد.

زيرپاگذاشتن قانون به بهانه شادي، شادي را از ما مي گيرد.

برخي از لذت هاي موقت، سرزنش هاي درازمدت را با خود به همراه دارند و يك فرد باهوش، مراقبت لازم را در اين باره انجام مي دهد.

به تفريح و خوشحالي سالم نياز داريم ولي بايد اندازه اي براي آن تعيين كنيم تا به كارهاي اصلي ما آسيب نزند.

كساني كه فقط دنبال خوشي و سرگرمي هاي رنگارنگ مانند بازي هاي رايانه اي، رفيق بازي و مانند آن باشند، به زودي از خودشان گلايه مي كنند، زيرا نتوانسته اند به هدف هاي خود نزديك شوند.

يكي از بهترين فرمول هاي شادي زندگي كردن، كمك به ديگران براي شاد بودن است.

زماني كه ما تنها به خودمان فكر كنيم و ديگران را فراموش كنيم، شادي واقعي را تجربه نكرده ايم.

زماني كه خنده ما با غم و يا اشك شخص ديگري رقم بخورد، باز نمي توانيم خودمان را فريب دهيم. در اين صورت ما شاد نيستيم و تنها نمايش آدم هاي شاد را بازي مي كنيم.

با هم خنديدن درست است و به هم خنديدن نادرست.

با قدري تحمل و تدبير مي توانيم از زياده خواهي خودمان جلوگيري كنيم تا نشاط بيشتر و دردسر كمتري را به دست آوريم.

هر قدر شادي و لذت ما از وجود خودمان بجوشد، مثل ارتباط با خدا كه سبب مي شود با تمام وجود احساس آرامش و اطمينان بكنيم، آنگاه عمق شادي هم بيشتر خواهد شد.

ص: 184

هر قدر به خدا نزديك تر شويم، احساس شادابي واقعي و بيشتري را به دست مي آوريم.

يادمان باشد: كه دنيا پر از هيجانات كاذب است كه مي تواند ما را مانند يك ماهي در قلاب خودش گير بيندازد.

يادمان باشد: حرف هايي كه مي زنيم، نماينده شخصيت ما هستند.

آدم هاي شاد و شوخ طبع، اعتماد به نفس خوبي دارند و معمولاً طرفداران زيادي دارند.

يكي از قوانين اصلي شوخي، ميانه روي در اين كار است.

بزرگان مي گويند: شوخي در ميان صحبت ها، مانند نمك در ميان غذاست. همان طوري كه نبود نمك غذا را بي مزه مي كند، مصرف زياد آن هم باعث شوري مي شود و كسي از غذاي شور لذت نمي برد.

شوخي زياد، شخصيت جدي براي فرد باقي نمي گذارد و در چشم همه او را فردي غيرموفق و بي هدف نمايش مي دهد، ولي شوخي سنجيده و به اندازه مي تواند محبوبيت فرد را افزايش دهد.

براي شوخي كردن نيازمند زمان شناسي مناسب هستيد.

هنگامي كه افراد و فضا مناسب شوخي نباشد، لازم است كنترل بيشتري روي خودمان داشته باشيم.

بعضي ها به بهانه خنداندن ديگران حاضرند هر هزينه اي را بپردازند و به همه چيز اهانت كنند تا شايد موفق شوند چند نفر را خوشحال نمايند.

هدف شما نبايد باعث شود از هر شيوه اي استفاده كنيد.

شوخي هاي فيزيكي ممكن است در شرايطي مشكل آفرين باشد. ممكن است شما با اين گونه شوخي ها به ديگران آسيب بزنيد و شرمنده آنها شويد.

ص: 185

ما حتي حق نداريم به اسم شوخي، دروغ بگوييم.

شوخي نبايد جوري باشد كه بوي بي ادبي و قانون شكني از آن بلند شود.

روحيات دوستان شما با هم تفاوت دارد. شوخي خود را مناسب روحيه دوستتان تنظيم كنيد.

فرد بامزه و باهوش كسي است كه بتواند بدون عوارض و آسيب هاي اخلاقي و معنوي شاد باشد و ديگران را هم بخنداند.

نوجوان، ورزش و پرهيز از تنبلي

نوجوان، ورزش و پرهيز از تنبلي

تحرك نه تنها جسم را به تكاپو وامي دارد، بلكه ذهن و روحِ انسان را هم پرورش مي دهد.

ورزش و نرمش براي همه انسان ها در هر سني لازم است به خصوص ما نوجوانان كه در مرحله رشد هستيم و بدنمان در حال شكل گرفتن است.

يك انسان زماني مي تواند به شادي و شادابي واقعي دست يابد كه بدنش را از سُستي و كاهلي نجات دهد.

تنبلي آفت پيشرفت و موفقيت است. پس هر تلاش و رسيدن به موفقيتي بايد با شادابي همراه باشد.

سُستي و بي حالي زاييده تنبلي است و تنبلي بهانه اي براي درجا زدن و موفق نبودن.

ورزش كردن جسم را حركت مي دهد و مغز را فعال تر مي سازد، پس اگر مي خواهيم كه ذهنمان پريشان نشود هرگز فراموش نكنيم كه ورزش كنيم.

در دين اسلام به ورزش سفارش زياد شده است؛ چراكه هيچ فردي نمي تواند بدون تحرك و شادابي به فردايي موفق بينديشد.

ص: 186

ورزش كردن يعني؛ داشتن جسم و بدن سالم. عقل سالم هم جايي نيست جز در بدن سالم.

فعاليت و نرمش، پرهيز از تنبلي را به دنبال دارد و پرهيز از تنبلي فرد را براي رسيدن به قله هاي ترقي و پيشرفت آماده مي كند.

اگر همه روزها و شب هايمان به بطالت و تنبلي بگذرد وقتي هوشيار مي شويم كه از زمان جا مانده ايم، پس با ورزش و كوشش براي رسيدن به موفقيت تلاش كنيم.

چقدر زيباست كه جسمي سالم داشته باشي و با ذهني سالم تر به آينده بينديشي. ورزش و نرمش اين دو مهم را به ارمغان خواهد داشت!

نشاط و روحيه شاداب، به داشتن ذهن خلاق كمك مي كند، پس ورزش كنيم تا همواره به انديشه هايي جديد همراه باشيم.

دوري از تنبلي و پرهيز از پُرخوابي، آرامشي وصف ناشدني به جسم و روح هديه مي كند. با رعايت ايدئال ها زندگي را شاد و سرحال كنيم.

ورزش، مقدمه اي است براي ورود سلامتي به جسم و روح؛ زمينه را مهيا كنيم تا بدني سالم و روح و ذهني آرام داشته باشيم.

شادي، شادابي و طراوت لازمه وجود و شخصيت منِ نوجوان است؛ چراكه نوجواني شاهراه ورود به دنياي جواني است.

اگر قرار باشد روزها و ثانيه هاي زيباي عمرمان را به تنبلي و سُستي سپري كنيم، هرگز نمي توانيم براي پيشرفت و ترقي آماده شويم.

تنبلي روح انسان را از رسيدن به تعالي و پيشرفت بازمي دارد و تحرك و طراوت انسان را به انديشه براي رسيدن به بهترين ها تشويق مي كند.

هر قدم كه برمي دارم از تنبلي و سُستي مي كاهم و براي رسيدن به آرزوهايم تلاش مي كنم.

ص: 187

كاش هر چقدر كه نيرو دارم به كار گيرم تا هرگز اسير خوش خوابي نشوم؛ چراكه خوابيدن بيش از حد، لحظه هاي زيباي نوجواني ام را غارت مي كند.

از هرچه كاهلي است مي گريزم و به تكاپو و تلاش مي گرايم تا با تمام وجودم باور كنم كه مي توانم براي رسيدن به آرزوهايم اميدوار باشم.

نوجوان و نظم در خانه و جامعه

نوجوان و نظم در خانه و جامعه

اگر بدانم كه هركدام از وسايل شخصي ام را كجا مي گذارم، خواهم توانست در آينده فردي مفيد و منضبط باشم.

برقراري نظم در زندگي فردي؛ يعني؛ استفاده بهينه از زمان؛ و استفاده مفيد و بهينه از زمان؛ يعني؛ مفيد بودن براي خودم و جامعه اي كه در آن زندگي مي كنم.

ناظم يعني؛ برقراركننده نظم... و چقدر خوب است كه من ناظم خوبي در خانه باشم تا بتوانم در اجتماع نيز منظم بودن را به نمايش بگذارم.

همه چيز در جاي خودش قرار دارد. وقتي وارد اتاقم مي شوي مي تواني هرچه را كه اراده مي كني بيابي. من فرد منظمي هستم.

مي توانم با برقراري نظم در اتاقم يا حتي در محيط خانه، براي تمام كارهايم برنامه ريزي كنم؛ چراكه نظم را خوب آموخته ام.

در خانه ما همه چيز منظم است و هرگز با آشفتگي و بي انضباطي روبه رو نمي شوي؛ چراكه پدر و مادرم ناظمان خوبي هستند و ما را براي ورود به جامعه آماده كرده اند.

اگر براي برقراري نظم قدم برمي دارم مي توانم اميدوار باشم كه از فرصت هايم به خوبي استفاده كرده ام؛ چراكه هيچ كدام از لحظه هايم را براي پيدا كردن مثلاً كتاب يا جزوه اي هدر نداده ام.

ص: 188

خانه ما آرام و منظم است، اصلاً همين وجود نظم در آن است كه آرامش را در محيط آن حاكم كرده است.

نظم، ناظم، منظم، واژه هايي هم خانواده هستند كه با شنيدن آنها در وهله اول ياد مدرسه و حياط آن مي افتي كه خانم يا آقاي ناظم در آن راه مي رود در حالي كه همه چيز را زير نظر دارد.

دنياي من زيباست؛ چراكه تمام چيزهايي كه در آن وجود دارد از نظم خاصي سرچشمه مي گيرد و من دنيايم را با تمام زيبايي هايش دوست دارم چون هرگز دچار سردرگمي نمي شوم.

خداي بزرگ، جهان آفرينش را بر پايه زيباترين نظم آفريده است. نظمي كه در آن هيچ خدشه اي وارد نمي شود و به راحتي مي توان هر چيزي را تجزيه و تحليل كرد و به نتيجه رسيد.

خوب مي انديشم و با منظم چيدن تمام آنچه در ذهنم وجود دارد به نتيجه مي رسم؛ چراكه ذهن آشفته هرگز نمي تواند خوب نتيجه گيري كند.

دنياي من نظمي خاص و مثال زدني دارد؛ چراكه از جهان اطرافم آموخته ام كه انضباط و نظم لازمه زندگي موفق و حضوري موفق در جامعه است.

نوجوان و پذيرش مسئوليت هاي ساده در خانه

نوجوان و پذيرش مسئوليت هاي ساده در خانه

خانواده من ثروت دوست داشتني و الهي من هستند، پس چقدر زيباست كه در كنار مادر و پدرم در انجام كارهاي ساده خانه سهمي داشته باشم.

من مي توانم با انجام كارهاي ساده در خانه حتي در حد يك ظرف شستن، خستگي را از دوش مادرم بردارم و گل لبخند را به صورت مهربانش هديه كنم.

ص: 189

من مي توانم به عنوان يك نوجوان، خريد نان را بر عهده بگيرم، با نانِ تازه وارد خانه شوم و با بوي دلنشين آن بگويم كه چقدر نان آور بودن شيرين و دلچسب است.

پدرم... مرا ببين، قد كشيده ام و بزرگ شده ام و در كنارت مي ايستم و با تو قدم برمي دارم، مي توانم با پذيرش مسئوليت هاي كوچك در خانه از كوله بارت كم كنم، مي تواني روي من حساب كني؟

من دختري نوجوانم كه در كنار تحصيل و مطالعه، فنون خانه داري را كم و بيش از مادر مهربانم آموخته ام. پس مي توانم با انجام كارهاي مختصري از كارهاي خانه كمك حالش باشم تا كمتر خستگي را احساس كند.

وقتي وارد اتاقم مي شوم احساس استقلال مي كنم، پس چه زيبا مي شود اگر خودم در نهايت سليقه به نظافت كردن و زينت بخشيدن اتاقم مشغول شوم تا زماني كه مادرم وارد آن مي شود، خوشحالي اش را ببينم.

پدر و مادرم هر دو شاغل اند و از صبح زود كه از خواب بيدار مي شوند و تا زمان خواب يكسره براي رفاه و آسايش ما تلاش مي كنند. نمي دانيد چقدر احساس مفيد بودن مي كنم زماني كه بخشي از كارهاي آنها را انجام مي دهم.

من مي توانم لباس هايم را اتو بزنم، يا حتي گاهي كنار مادرم غذا بپزم، من مي خواهم از همين الان فردي مسئوليت پذير باشم تا در آينده از مسئوليت هايي كه خواه و ناخواه براي من است نهراسم.

وقتي دستمال گردگيري را برمي دارم و غبار خانه مان را به كمك مادرم پاك مي كنم به آينه كه مي رسم انگار او هم مي خواهد بگويد كه مي توانم در خانه كمك حال مادرم باشم و كارهاي كوچك پدرم را انجام دهم.

چقدر احساس خوبي است وقتي اراده مي كني كاري انجام دهي، برمي خيزي و با تمام وجود قدم برمي داري و بعد از ساعتي همه خانه برق

ص: 190

مي زند و تو همه جا را آينه اي شفاف مي بيني كه به تو گوشزد مي كنند؛ نوجواني فصل شيرين پذيرش مسئوليت هاست.

كاش مي توانستم يك روز، فقط يك روز جاي پدر و مادرم كارهايشان را انجام مي دادم تا آنها استراحت كنند و باور كنند كه من هم ديگر بزرگ شده ام و مي توانم از عهده كارهايم به خوبي برآيم.

من براي انجام كارها و مسئوليت هايم آماده ام و هرگز اجازه نمي دهم كه دلهره اي به من نزديك شود؛ چراكه آماده ام تا توانايي هايم را به نمايش بگذارم.

دنياي كوچك، پستي و بلندي هاي فراواني بر سر راه زندگي قرار مي دهد كه اگر اندكي ناتواني از خودت نشان دهي جا مي ماني، پس از همين حالا مسئوليت پذير باش كه در برابر كوه مسئوليت هاي زندگي كم نياوري.

خانه، محل آرامش و آسايشِ خانواده من است.

من با همكاري كردن با پدر و مادرم احساس آسايش و آرامش را در كنار خانواده ام چند برابر مي كنم تا هميشه احساس خوشبختي در قلب ما خانه داشته باشد.

دنياي من دنياي آرزوهاست و رسيدن به اين آرزوها در داشتن اميد خلاصه مي شود و اميد با نشاط و طراوت به دست مي آيد. با پذيرش مسئوليت در خانه و خانواده شادمان مي شوم؛ چراكه نتيجه كارهايم بي نظير است.

خدايا! به من توفيق بده تا با انجام كارهاي نيك و شايسته، پدر و مادرم را راضي و خوشحال نگه دارم و بتوانم با كمك به آنها بخشي از خستگي آنها را كم كنم.

پدر و مادر عزيزم! من قول مي دهم بتوانم با انجام كارهايي هرچند كوچك، فرزند خوبي برايتان باشم، پس مرا به پذيرش مسئوليت ها تشويق كنيد.

ص: 191

نوجوان و ارتباطِ صميمي با خواهر و برادر

نوجوان و ارتباطِ صميمي با خواهر و برادر

خواهرم! مهرباني ات خورشيد را شرمنده مي كند و نگاه پرمهرت آينه تمام نماي همه گل هاي عاطفه دنياست، تو را چون جانِ شيرين دوست مي دارم و هميشه در كنارت خواهم بود.

چقدر خوشبختم كه خواهري مهربان چون تو دارم.

برادر خوبم! تو بهترين پشتوانه من در مسير پر فراز و نشيب زندگي ام هستي، پس از خدا مي خواهم كه هميشه سالم و سلامت باشي و من از در كنار تو بودن احساس شادي و شادماني كنم.

برادرم! تو را چون جانِ شيرين دوست مي دارم، چراكه تمام حرف هايت لبريز از اميد و مهرباني است و تو يك دنيا آرامشي و برقراري ارتباط با تو، جاني دوباره و دوست داشتني است.

برادر مهربانم! تو را دوست دارم و در هر بار گفت وگوي با تو يك دنيا انرژي زيبا و دوست داشتني مي گيرم.

خواهر نازنينم! تو در قلب من جاي داري. مهر تو مهرِ شيرين مادري و مهرباني است، يادآوري مهرباني اوست، تو اگر باشي خيالم راحت است كه كسي هست تا حرف هايم را خوب بشنود.

برادرم! تو در تمام واژه هايت دنياي دوستيِ زيبايي را به تصوير مي كشي كه ذهنِ من به خوبي و زيبايي آن را مي فهمد و در دفتر خاطراتش براي هميشه ثبت مي كند.

در خانواده اي زندگي مي كنم كه برادر و خواهري مهربان از اعضاي آن هستند و من چقدر از اين بابت خوشحالم، چراكه صميميت در تمام خانه ما حضور دارد و مهرباني و لبخند مهمان هميشگي ماست.

ص: 192

در كنار پدر و مادرم، به حضور برادر و خواهرم دلگرم هستم، برادر و خواهري كه عاشقانه به هم مهر مي ورزند و من نيز در كلاس مهرباني آنها هميشه حضور دارم.

برادرم! كنارم باش تا من درك كنم كه چقدر در كنار تو بودن حس زيبايي را به من منتقل مي كند.

خواهرم، گل زيباي باغ زندگي من! كنارم باش تا هميشه شيريني حضورت را در قلبم احساس كنم؛ چراكه من هميشه از تو عشق ورزيدن را آموختم.

برادر عزيزم! با تو كه حرف مي زنم و تو را كه نگاه مي كنم، خوشحال مي شوم، انگار يك دنيا شادي نصيب قلبم مي شود، پس يك دنيا مهر تقديم حضورت.

خواهر نازنينم! نازنين تر از نگاه و زيباتر از لبخندت هيچ جاي دنيا سراغ ندارم. من از تو صميميت و مهرباني را هديه گرفته ام.

برادرم و خواهرِ گلم! شما را صميمانه و صادقانه دوست دارم.

نوجوان و مديريت مالي

نوجوان و مديريت مالي

نيازهاي واقعي خود را شناسايي كنيد.

زيرك باشيد و نسبت به نيازهاي فريبنده خود مقاومت نشان دهيد.

خريد موبايل، هزينه شارژ سيم كارت، پيامك هاي بي هدف، خريدهايي كه فقط از سر تقليد انجام مي شود، ولخرجي هايي كه به نام رفيق بازي اتفاق مي افتد و خوراكي هايي كه هيچ خاصيت تغذيه اي ندارند را كنار بگذاريد.

ميزان احتمالي درآمد يك ساله خود را مشخص كنيد. مي توانيد براي اين كار، دفترچه يا فايلي تنظيم كنيد و همه پول هاي دريافتي را با تاريخ دريافت آن ثبت كنيد.

ص: 193

راه هاي افزايش درآمد را بررسي كنيد.

براي افزايش درآمد خود راه هايي را انتخاب كنيد كه علاوه بر درست و حلال بودن، به تحصيل و پيشرفت شما هم آسيبي نرساند.

به كار كردن، نگاه واقع بينانه اي داشته باشيد.

آيا مي دانيد بسياري از انسان هاي موفق از همان دوران تحصيل در نوجواني كار مي كرده اند؟

با خانواده خود نسبت به پول توجيبي دريافتي به توافق برسيد.

ميزان درآمد ماهانه خود را با نيازهاي موجود تنظيم كنيد.

براي كنترل و نظارت بيشتر روي هزينه ها، به مدت يك ماه هر پولي كه خرج مي كنيد، يادداشت نماييد.

حتماً پس انداز داشته باشيد. حتي پول هاي خيلي كم وقتي پس انداز مي شوند، لذت بخش هستند.

راه هاي صرفه جويي در هزينه را پيدا كنيد. مثلاً تنقلات كمتري استفاده كنيد يا با صرف زمان بيشتر، وسيله نقليه ارزان تري را براي رفت وآمد خود انتخاب نماييد.

براي پس انداز خود، برنامه داشته باشيد.

از قبل اهدافي را براي پول هاي اندوخته طراحي كنيد.

با پس انداز خود، چيزهايي بخريد كه هم مهارت تازه اي را به شما مي دهند و هم مي توانند براي شما درآمد داشته باشند. مثل خريد دوربين عكاسي.

نوجوانان عزيز! وقت شما سرمايه جدي است. از اين سرمايه به خوبي استفاده كنيد.

ص: 194

به جاي اينكه ساعت ها پاي رايانه بنشينيد و بازي كنيد، به فراگيري نرم افزارهاي خودآموزي مشغول شويد كه مي توانند از شما يك نيروي متخصص بسازند مثل نرم افزارهاي طراحي، انيميشين سازي، خياطي و....

تمرين درست خرج كردن، همان تدبيري است كه يكي از نشانه هاي تكامل شخصيتي ما معرفي شده است.

پول يك وسيله براي رسيدن به هدف است. شما مي توانيد با همين پول دريافتي كارهاي خيريه هم داشته باشيد.

كمك كردن به دوستي كه از نظر مالي در وضع بسيار بدي است، شاد كردن والدين با يك هديه مناسب، خوشحال كردن بچه هاي كوچك خانه، صدقه دادن هر چند خيلي كم، از پيشنهادهاي خرج كردن زيباي پول است.

يادتان باشيد زياده روي نكنيد و اعتدال را در نظر داشته باشيد.

نوجوان و ميانه روي در خريد اقلام ضروري و پوشاك

نوجوان و ميانه روي در خريد اقلام ضروري و پوشاك

هميشه سعي مي كنم بيشتر از نيازم خريد نكنم؛ چراكه هم اسراف است و هم جايم را بي جهت تنگ كرده ام.

من براي خريد لباس و پوشاك برنامه اي خاص دارم يعني؛ هر فصل اگر لباس نداشته باشم به اندازه خريد مي كنم چون در حال رشد هستم و ممكن است لباس هايم براي سال آينده اندازه تنم نباشد.

اقلام ضروري را به اندازه تهيه مي كنم.

هرگز لباس هايم را با مد روز هماهنگ نمي كنم؛ چراكه آن وقت بايد همه پول تو جيبي يا حقوق پدر و مادرم را براي تهيه لباس هاي مد روز خرج كنم.

ص: 195

ميانه روي در انجام هر كاري ضروري است؛ زيرا ياد گرفته ايم كه افراط و تفريط هرگز پسنديده نيست، حتي در زمان خريد اقلام ضروري و پوشاك همه سعي من اين است خوب و اندازه خريد كنم.

حالا كه بزرگ تر شده ام هرگاه براي خريد به بازار مي روم اگر بتوانم براي دوستي هم كه توان خريد ندارد هديه اي كوچك مي خرم.

هميشه وقتي براي خريد ليست تهيه مي كنم مراقبم از هر چيزي كه لازم دارم يكي تهيه كنم و تا آنجا كه مي شود از آن استفاده كنم، بعد سراغ خريد جديد و وسيله جديد بروم.

ميانه روي هاي من هميشه به دل خودم هم مي نشيند؛ چون آن موقع حس مي كنم كه فرزند خوب خانواده ام هستم و خدا هم از من راضي است.

تهيه اقلام ضروري براي انجام كارها لازم است، اما زماني تهيه آنها شيرين به نظر مي رسد كه به قدر نياز باشد نه بيشتر.

پوشاك و اقلام ضروري من زماني تهيه مي شود كه واقعاً به آنها نياز داشته باشم، هرگز به اين فكر نمي كنم كه الان چيزي تهيه كنم شايد زماني به آن نياز داشته باشم.

من آموخته ام كه به داشته هايم قانع باشم و آن قدر مصرف كنم كه واقعاً به آن نياز داشته باشم تا بتوانم هميشه براي خريد كردن آماده باشم.

لباس هايم كه تنگ مي شود مي بخشم به دوستاني كه اندازه شان است و نمي توانند لباس نو تهيه كنند، آن وقت زمان خريد هم بخشي از پولم را براي خريد آنها اختصاص مي دهم.

اميدوارم كه هميشه بتوانم دستورات دين خدا را انجام دهم و در خريد اسراف نكنم.

ص: 196

ميانه روي را همه مي پسندند در هر كاري كه باشد فرقي نمي كند، هميشه كارهاي مان را متعادل انجام مي دهيم كه هرگز پشيمان نشويم.

پوشاك من به اندازه اي تهيه مي شود كه نياز زمانِ حالم را برآورده كند نه اينكه براي آينده انبار شود.

تهيه و خريد لباس برايم خيلي شيرين است؛ چراكه خدا دوستم داشته و توان خريد را در من قرار داده است، پس ان شاءالله بتوانم از نعمت هاي الهي به خوبي استفاده كنم و در برابر خدا سربلند باشم.

دنيا به من آموخته كه با انجام كارهاي شايسته قدر خودم و زماني را كه در اختيار دارم بدانم تا هميشه اين لطف خدا شامل حالم شود و بتوانم باز هم براي بهتر بودن و بهتر پوشيدن آماده شوم.

اسراف در هر كاري ناپسند است، پس از كارهاي ناپسند دوري مي كنم تا هميشه محبوب باشم و رضايت پدر و مادر و خدا را جلب كنم.

نوجوان و عذرخواهي در صورت اشتباه

نوجوان و عذرخواهي در صورت اشتباه

اشتباه، كوچك باشد يا بزرگ، فرقي نمي كند، مهم اين است كه بداني هر اشتباهي قابل جبران است و مي شود با يك معذرت خواهي جبران اشتباهات را آسان تر كند.

معذرت خواهي باعث عميق شدن دوستي ها مي شود.

معذرت خواهي باعث رشد شخصيت ما مي شود.

معذرت خواهي باعث پر رنگ شدن مهرباني مي شود.

من با معذرت خواهي نشان مي دهم كودك نيستم.

من با عذرخواهي ثابت مي كنم كه مي شود روي شيطان را به خاك ماليد.

ص: 197

من با معذرت خواهي نشان مي دهم كه مي توان گذشت.

معذرت خواهي باعث كمال روح مي شود.

معذرت خواهي يعني؛ شجاعت داشتن.

معذرت خواهي يعني؛ عبور از پُلِ قهر.

معذرت خواهي كردن از اشتباه يعني؛ روح قدرتمند داشتن.

من آموخته ام هنگام اشتباه عذرخواهي كردن باعث زيبايي اخلاقم مي شود.

هميشه حواسم هست اگر جايي ندانسته و ناخواسته كار اشتباهي انجام دادم حتماً عذرخواهي كنم؛ چراكه اين عمل نه تنها مرا خوار و كوچك نمي كند بلكه شخصيت مرا نيز ارتقا مي بخشد.

عذرخواهي در صورت اشتباه، ضروري و واجب است؛ چراكه ارزش و اهميت فرد را بالا مي برد.

من قبل از اينكه كسي متوجه اشتباهم شود پيش قدم شده و عذرخواهي مي كنم.

اشتباهم قابل جبران خواهد بود، زماني كه آنها را بپذيرم و عذرخواهي كنم.

گاهي با يك «ببخشيد» كوچك مي توانيم رابطه دوستي را محكم تر و صميميت بين خودمان و والدينمان را بيشتر كنيم.

معذرت خواهي سخت نيست بلكه دشوارتر آن است كه جرئت نكني اشتباهت را بپذيري.

عذرخواهي آسان تر از آن است كه خودت را پنهان كني و خجالت بكشي زيرا در اين صورت جبران اشتباهت سخت تر خواهد شد.

سعي مي كنم كارهايم را درست انجام دهم، اما اگر زماني اشتباهي كردم حتماً با دقت و احترام پيش مي روم و عذرخواهي مي كنم.

هرگز از اينكه عذرخواهي كنم خجالت نمي كشم چراكه اين كار اعتماد به نفس مرا بالا مي برد و كمك مي كند تا با اميدواري و تلاش بيشتري براي جبران بكوشم.

ص: 198

مسائل متفرقه نوجواني

مسائل متفرقه نوجواني

يكي از ويژگي هاي نوجواني، نگاه دوباره به مسائل است.

شما با ورود به اين دنياي تازه و تحويل گرفتن امكانات جديدي چون هوش بالا و توان فكري بيشتر نسب به دوره هاي قبلي، آمادگي دريافت مطالب دشوارتر را همراه با استدلال و منطق پيدا كرده ايد.

در دوره هاي قبل، از نظر روان شناختي مايل به پيروي بي چون و چرا از ديگران بوديد، ولي اكنون اين تمايل تغيير كرده و مي خواهيد خودتان به دلايل همه مطالب پي ببريد.

لازم است ريشه ترديد هاي خود را شناسايي كنيد.

گاهي درباره محتواي فكري خود دچار شك مي شويد. در اين صورت لازم است از راه گفت وگو با افراد آگاه، جواب خود را پيدا كنيد و از شكل گيري يك عقده علمي و گره فكري جلوگيري نماييد.

بخشي از ترديدها مربوط به وضعيت خود شماست كه در روان شناسي به آن «بحران هويت» گفته مي شود.

بدانيد با افزودن تجربه هاي جديد و نيز مطالعه و تفكر و نيز بهره مندي از مشاوران متخصص، مي توانيد نسبت به خودتان به نگاهي تازه دست پيدا كنيد.

به چرايي زندگي و مسير آينده اي كه بايد سپري كنيد پي ببريد و براي خود اهداف جدي و رسيدني را طراحي كنيد.

ارتباط با خداوند، متصل شدن به سرچشمه خوبي هاست.

دوست من! بهشت را در بخشندگي و جوانمردي جست وجو كن.

اگر به دنبال رستگاري و سعادت آخرت هستي آن را در قوي كردن ايمانت جست وجو كن.

ص: 199

مي داني سنگيني ترازوي اعمال در آخرت با مهرباني كردن به ديگران ممكن مي شود؟

دوست داري با سرعت وارد شوي؟ پس بايد تمام كارهايت خالصانه براي رضايت خدا باشد.

بهتر نيست براي اينكه شيريني

كردن خدا را با تمام وجود حس كنيم گناه كردن را ترك كنيم.

مي داني تشنگي و گرسنگي روزه باعث نرمي قلب مي شود و انسان را مهربان تر مي كند؟

بهترين راه براي پاك و درخشان كردن

، تفكر كردن و گريه كردن است.

دوست من! اگر به دنبال زيبايي و نوراني شدن هستي

شب راه رسيدن به آن است.

اگر دوستي

ي تعالي را مي خواهي، پس آن را در دشمني و بيزاري با افراد بد جست وجو كن.

مي داني سروري و بزرگي در خيرخواهي و مهرباني با بندگان

به دست مي آيد؟

نوجوان عزيز! كسي كه به خدا نزديك تر است، آرامش بيشتري دارد.

آن كسي مي تواند كارهاي ارزشمند انجام دهد كه شكيباتر و صبور تر باشد.

اگر مي خواهي بلند و قدرتمند شوي هيچ گاه از يادگيري دانش غافل نشو.

اگر مي خواهي با ايمان شوي پس پرهيزكار باش و گناه كردن را ترك كن.

بهتر نيست براي رسيدن به آرامش گناه كردن را ترك كنيم؟

ص: 200

دوست من براي رسيدن به برتري و بزرگي فروتن باش تا دوستانت زياد و دشمنانت كم شود.

دوست داري در بين دوستانت عزيز و ارجمند شوي؟ پس در بين آنها به راستي و درستي رفتار كن.

هيچ همدمي بهتر از قرآن نمي تواند ما را از ناخوشي ها به آرامش برساند و قلب ما را آرام كند.

با قناعت كردن و دوري از اسراف خود را توانگر كنيم.

به نظر تو كدام همراه به جز قرآن مي تواند ما را در تمام مراحل زندگي راهنمايي كند؟

خوشا به حال كسي كه در بين مردم به رازداري شهرت دارد و ديگران با خيال راحت با او درد دل مي كنند.

هيچ كس به خشنودي

ي تعالي نمي رسد مگر با نيكي كردن به پدر و مادر.

انسان هاي خوش اخلاق نظر همه را به خود جلب مي كنند و ديگران در آرزوي دوستي با آنها هستند.

اجراي دستورات خداوند در زندگي، به نفع خدا نيست بلكه به نفع خود ماست.

يادتان باشد كه در مسير معنويت اعتدال و سرعت مطمئنه را رعايت كنيد تا خطري متوجه شما نباشد.

لازم است سپر دفاعي فكري خودتان را تقويت كنيد تا در مقابل تجهيزات شبهه افكن شيطان هميشه آماده دفاع باشد.

ارتباطات اجتماعي بخش گريزناپذيري از زندگي شما را تشكيل مي دهد.

ص: 201

به دست آوردن مهارت هاي ارتباط مؤثر از طريق مطالعه يا مشاوره، امري ضروري است.

با داشتن اطلاعات كافي، توان رويارويي با موقعيت هاي اضطراب آور در شما چند برابر مي شود.

بخشي از اضطراب موجود در شما به مرور زمان و در اثر تكرار تجارب و نيز رشد شخصيتي شما برطرف خواهد شد.

اعتماد به نفس در شما با انجام موفق يك كار به دست مي آيد.

كم رويي ريشه در مسائل تربيتي و نحوه آموزش والدين هم دارد.

كساني كه در محيط زندگي خود با امر و نهي زياد و نيز سرزنش افراطي والدين روبه رو مي شوند، معمولاً برداشت مناسبي از خود ندارند و خود را فردي ضعيف و ناتوان در ارتباط با ديگران مي پندارند.

در توانمندي ارتباطي، خودتان را با ديگران مقايسه نكنيد اما تلاش كنيد كمبودها را شناسايي كرده و در برطرف كردن آن به مرور زمان جديت نشان دهيد.

اوقات فراغت خود را با صرف مطالعه، تحقيق، ابتكار و ورزش مديريت كنيد.

دوره نوجواني حساس ترين و بااهميت ترين دوران زندگي انسان است.

نوجوان عزيز! براي آينده ات از همين امروز برنامه ريزي كن و از افراد موفق يا از نوجوانان موفق درس بياموز!

آيا مي داني يكي از بهترين راه هاي شناخت خدا تفكر در نشانه هاي اوست؟

يادمان باشد: طبيعت بهترين آموزگار است.

ص: 202

از تماشاي طبيعت و دقت در آفرينش موجودات به خداي مهربان نزديك تر شويم.

يادمان باشد: زحمات والدينمان را با رعايت ادب و احترام پاس بداريم.

يكي از راه هاي قدرداني از خدا، تشكر كردن از پدر و مادر است. آنان را دوست بداريم.

نوجوان عزيز! براي حل مسائل و معماهاي زندگي خوب است با افرادي مشورت كنيم كه در اين زمينه ها تجربه كافي دارند.

سرگرمي هاي كاذب فقط وقت ما را مثل موريانه مي جويند. مراقب هدر رفتن فرصت هاي نوجواني مان باشيم!

هر قدر هم راهي را اشتباه رفته اي بازگرد.

خوشبختي در استفاده از زمان به بهترين نحو است.

يادمان باشد: تا خودمان را باور نكنيم در كاري موفق نخواهيم شد.

يادمان باشد: اولين مانع بر سر پيشرفتمان نااميدي است.

يادمان باشد: خودخواهي ما را از رسيدن به قله معرفت دور مي كند.

يادمان باشد: در انتخاب دوست جديد بسيار حساس باشيم.

فراموش نكنيم هر كسي شايستگي دوستي با ما را ندارد.

فراموش نكنيم بهترين وسيله براي پيروزي اميدواري است.

فراموش نكنيم هر صعودي از يك نقطه شروع مي شود. اين نقطه را از همين امروز شروع كنيم.

براي اينكه رفتار ما درست باشد بايد درست بينديشيم.

فراموش نكنيم تنها گنجي كه جست وجو كردنش به رنجش مي ارزد هدف است.

ص: 203

فراموش نكنيم افراد موفق با هدف هاي مشخص مسير زندگي خود را طي مي كنند.

فراموش نكنيم هر روز به خودمانم قول بدهيم كه اشتباهات ديروز را تكرار نكنيم.

من آموخته ام تنها با كسي مشورت كنم كه عاقل، متعهد، باايمان، باتجربه و كارشناس باشد.

من آموخته ام با كسي مشورت كنم كه مطمئنم رازدار است.

من آموخته ام در زندگي شكست را هرگز نپذيريم.

من آموخته ام با رعايت قوانين، نوجواني شايسته در كشورم باشم.

من آموخته ام شادماني را با تجربه بزرگان به خوشبختي تبديل كنيم.

ص: 204

بخش سوم: بيشتر بدانيم

اشاره

بخش سوم: بيشتر بدانيم

زير فصل ها

كوتاه و خواندني

كوتاه و خواندني

كوتاه و خواندني

آيا مي دانيد: بهترين نوشيدني كه در قرآن ذكر شده (شير) مي باشد.

آيا مي دانيد: بهترين خوردني كه در قرآن ذكر شده (عسل) مي باشد.

آيا مي دانيد: بزرگ ترين عدد در سوره صافات آيه 147 آمده كه صد هزار مي باشد.

آيا مي دانيد: بزرگ ترين سوره قرآن داراي 25500 حرف مي باشد.

آيا مي دانيد: سوره اخلاص به نسب نامه خداوند معروف است.

آيا مي دانيد: سوره حمد دوبار بر پيامبر نازل شده است يك بار در مكه و يك بار در مدينه.

آيا مي دانيد: سوره عاديات منسوب به حضرت علي عليه السلام است. 

آيا مي دانيد: آيه اي كه سر بريده امام حسين عليه السلام در شام تلاوت نمود آيه نه سوره كهف مي باشد.

آيا مي دانيد: در آيه شش سوره مائده مراحل وضو گرفتن بيان شده است.

آيا مي دانيد: حضرت سليمان نخستين شخصي بود كه «بسم الله الرحمن الرحيم» را نوشت.

ص: 205

آيا مي دانيد: حضرت ادريس عليه السلام اولين شخصي بود كه لباس دوخت و خط نوشت.

آيا مي دانيد: پرنده اي كه در دربار حضرت سليمان عليه السلام خدمت مي كرد (هدهد) نام داشت.

آيا مي دانيد: صحيفه سجاديه به خواهر قرآن معروف است.

آيا مي دانيد: رودكي، ناصرخسرو و حافظ شاعراني بودند كه در نوجواني حافظ كل قرآن بودند.

آيا مي دانيد: سلمان فارسي اولين شخصي بود كه سوره حمد را به زبان فارسي ترجمه كرد.

آيا مي دانيد: قرآن داراي 114 سوره است.

آيا مي دانيد: قرآن داراي سي جزء است.

آيا مي دانيد: قرآن داراي 120 حزب است.

آيا مي دانيد: قرآن داراي 6,236 آيه (نشانه) است.

آيا مي دانيد: قرآن در 23 سال بر پيامبر نازل شد.

هر روز هر چند كم ولي منظم، كتاب هاي ديني سودمند را مطالعه كنيد.

بهتر است با كارشناس ديني در ارتباط باشيد يا با عضويت در گروه هاي مطالعاتي، اين كار را به شكل حرفه اي دنبال كنيد.

پرسش هاي ديني خود را بي پاسخ نگذاريد.

دوستان اهل ايمان داشته باشيد. اين دوستان انگيزه زيادي براي رشد معنوي در شما ايجاد مي كنند.

به تجربه هاي خود در زمينه حس و حال معنوي و تجربه هاي ديني بيفزاييد.

ص: 206

با حضور منظم در نماز جماعت محله، لذت نماز جماعت را بيابيد.

با خودتان قرار بگذاريد كه نمازتان را براي مدتي اول وقت بخوانيد.

قرآن را وارد زندگي خود كنيد.

سعي كنيد با افزايش آگاهي نسبت به قرآن و انس با اين كتاب، خود را با لذت هاي تازه اي روبه رو كنيد.

شركت در برنامه هاي مذهبي، فرصت تازه اي را براي انديشيدن فراهم مي كند.

يادتان باشد كه پس از بلوغ، مسئوليت دين داري و افزايش ايمان، با خود شماست.

خداوند از ما خواسته كه با پرسش و جست وجو، دين خودمان را آگاهانه بپذيريم و از آن مراقبت كنيم.

آيا مي دانيد بي خوابي سريع تر از بي غذايي موجب مرگ آدمي مي شود.

آيا مي دانيد هر فرد به طور متوسط يك سوم عمر خود را در خواب مي گذراند.

آيا مي دانيد خنده موجب تقويت سيستم ايمني بدن مي شود.

آيا مي دانيد نور مي تواند دور كره زمين (خط استوا) را 5/7 بار در يك ثانيه طي كند.

آيا مي دانيد كودكاني كه بيشتر از گياهان و سبزيجات و مواد خام غذايي مي خورند از ديگران باهوش ترند.

آيا مي دانيد مغز خيلي بيش از آنچه كه به نظر مي رسد، توانايي دارد.

آيا مي دانيد خواب راحت، نشانه سلامت است.

آيا مي دانيد عمر پيدايش زمين پنج ميليارد سال است.

آيا مي دانيد مغز ما هنگام بيداري از خواب مثل كامپيوتر، بالا مي آيد و براي انجام كارهاي سنگين آماده مي گردد.

ص: 207

كتاب نامه

كتاب نامه

٭ قرآن كريم

استعلامي، محمد، سيره معصومان عليهم السلام ، تحقيق و نگارش عباس قاسميان، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، 1378.

اشتهاردي، محمدمهدي، سيره چهارده معصوم عليهم السلام ، قم، نشر مطهر، 1378، چاپ سوم.

تاكور، آبهيشك تاكور، سيماي دانش آموز برتر، ترجمه: مژگان محمديان، تهران، نشر نخستين، 1389.

حراني، ابن شعبه، تحف العقول، ترجمه: علي اكبر غفاري، قم، اسلاميه، 1378.

عرفان، حسن، پدر و مادر در فرهنگ اسلامي، تهران، نشر حر، چاپ اول، 1378.

علامه جفعري، محمدتقي، نهج البلاغه، قم، نشر فرهنگ اسلامي، 1378.

غزالي، ابوحامد، مشكاة الانوار، ترجمه: سيد ناصر طباطبايي، تهران، نشر مولا، 1389.

كريميان، منصور، زندگي نامه امام محمدباقر عليه السلام ، تهران، اشرفي، چاپ اول،

ص: 208

1379.

مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، قم نشر فقه، 1376.

محمدي ري شهري، محمد، ميزان الحكمه، ترجمه: حميدرضا شيخي، قم، دارالحديث، 1386.

نراقي، ملا احمد، جامع السعادات، نشر علمي، 1333 ه .ق.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109