راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

مشخصات كتاب

سرشناسه: شفيعي سروستاني، ابراهيم، 1343 -

عنوان و نام پديدآور: راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي/ به كوشش ابراهيم شفيعي سروستاني.

مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهش هاي اسلامي، 1392.

مشخصات ظاهري: 64 ص.

شابك: 4-289-514-964-978

وضعيت فهرست نويسي: فيپا

موضوع: رسانه هاي گروهي -- ايران -- جنبه هاي سياسي

موضوع: رسانه هاي گروهي -- ايران -- جنبه هاي اقتصادي

موضوع: رسانه هاي گروهي در رشد اقتصادي -- ايران

موضوع: رسانه هاي گروهي و فرهنگ -- ايران

موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- 1392

موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- آينده نگري

موضوع: ايران -- سياست و حكومت -- 1392

شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1392 7ش95الف/95/82P

رده بندي ديويي: 302/230955

شماره كتابشناسي ملي: 3138741

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

مقدمه

مقدمه

رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه اي _ دامت بركاته _ بر اساس نگاه راهبردي و كلان نگر خود به مسائل و مشكلات كشور و در استمرار حركتي كه از پنج سال پيش تاكنون در زمينه نام گذاري سال ها به موضوع ها و مسائل مهم اقتصادي آغاز كرده اند،(1) سال 1392 را نيز به موضوعي اقتصادي اختصاص دادند و آن را «سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» ناميدند.

ناگفته نماند كه مقام معظم رهبري در سال جاري به دليل موقعيت خاص كشور در عرصه بين المللي و با توجه به شرايط ويژه داخلي كشور؛ و قرار گرفتن در آستانه دهمين دوره


1- عناوين موضوع هايي كه در پنج سال گذشته به عنوان موضوع سال اعلام شده اند، به شرح ذيل است: سال 1387، سال نوآوري و شكوفايي؛ سال 1388، سال اصلاح الگوي مصرف؛ سال 1389، سال همت مضاعف، كار مضاعف؛ سال 1390، سال جهاد اقتصادي؛ سال 1391، سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني.

ص: 8

انتخاب رياست جمهوري، افزون بر موضوع اقتصاد به موضوع سياست نيز توجه كردند و خواستار حماسه سازي مردم و مسئولان در دو حوزه سياست و اقتصاد شدند. ايشان در پيام نوروزي خود در اين باره فرمودند:

سال 92 را به عنوان «سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» نام گذاري مي كنيم و اميدواريم به فضل پروردگار، حماسه اقتصادي و حماسه سياسي در اين سال به دست مردم عزيزمان و مسئولان دلسوز كشور تحقق پيدا كند.(1)

با توجه به جايگاه و نقش حساس و تعيين كننده رسانه ملي در تحقق رهنمودها و مطالبه هاي مقام معظم رهبري در زمينه آفريدن حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در سال 1392، در كتاب حاضر به بررسي و تبيين مهم ترين راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مي پردازيم.

گفتني است، كتاب راهبردها و سياست ها حاصل مجموعه جلسات كارشناسي است كه با حضور و هم انديشي كارشناسان حوزه هاي سياست، اقتصاد، رسانه و ارتباطات در مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما تشكيل شده است.

در پايان، با آرزوي اينكه مديران و برنامه سازان رسانه ملي از اين اثر به خوبي بهره مند شوند، از زحمات كارشناسان محترمي كه با ارائه


1- از پيام نوروزي مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز سال 1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ message – content?id = 22212

ص: 9

ديدگاه هاي خود، ما را در تدوين آن ياري كردند؛ به ويژه آقايان محمد اعتضادي، دكتر كمال اكبري، دكتر محمدجواد توكلي، دكتر سيدمحمدكاظم رجايي، عباس رضوان طلب، دكتر سيدحسين شرف الدين، دكتر عبدالوهاب فراتي و دكتر مسعود معيني پور سپاس گزاري مي كنيم.

ابراهيم شفيعي سروستاني

ارديبهشت 1392

ص: 10

ص: 11

فصل اول: چيستي و چرايي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

اشاره

فصل اول: چيستي و چرايي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

زير فصل ها

الف) مفهوم شناسي

ب) تحليل شرايط امروز نظام جمهوري اسلامي

ج) پيوند حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

ص: 12

ص: 13

الف) مفهوم شناسي

الف) مفهوم شناسي

«حماسه» در لغت به معناي دلاوري و دليري، شجاعت، دليري كردن و شجاعت نمودن(1) آمده است و معمولاً به رويدادهاي شگفت انگيزي كه برخلاف معادله هاي رايج و در شرايطي نابرابر در عرصه هاي گوناگون مبارزه رخ مي دهد، حماسه اطلاق مي شود، ولي براي درك مفهوم «حماسه سياسي» و «حماسه اقتصادي» بايد به سخنان مقام معظم رهبري رجوع كرد. ايشان درباره مفهوم «حماسه سياسي» مي فرمايند:

حماسه سياسي، يعني حضور آگاهانه مردم در صحنه سياست كشور و مديريت كشور؛ نمونه بارزش همين حادثه انتخابات است كه... ان شاءالله به توفيق الهي، در وقت مقرر با حضور و شركت شوق آفرين مردم انجام خواهد گرفت.(2)

«حماسه اقتصادي» نيز در سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامي چنين معنا شده است:

حماسه يعني واقعه جهادگونه و پرشور؛ اين را بايد ملت ايران


1- محمدمعين، فرهنگ فارسي، ج1، ص1372.
2- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران و فعالان بخش توليد كشور، 7/2/1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =22395

ص: 14

و مسئولان كشور مورد نظر قرار دهند. ضعف ها را، خلاءها را پر كنند؛ اول بشناسند. در همه برنامه ريزي ها بايد زندگي و معيشت طبقات ضعيف مورد توجه قرار گيرد؛ بعد براي آنها برنامه ريزي كنند. اين مي شود حماسه. آحاد مردم، چه در مصرفشان، چه در توليدشان؛ بخش هاي مولد يك جور، بخش هاي مصرف كننده يك جور، بخش هاي خدمات يك جور؛ بدانند كه براي پيشرفت كشور حركتِ جهش گونه لازم است. خلق حماسه لازم است؛ آن وقت كشور پيش خواهد رفت، استقرار پيدا خواهد شد.(1)

با توجه به مفهوم لغوي حماسه و مفاهيمي كه مقام معظم رهبري براي دو عبارت «حماسه سياسي» و «حماسه اقتصادي» ارائه داده اند، مي توان به روشني مفهوم حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مورد نظر ايشان را دريافت و با حوزه و گستره آن آشنا شد، ولي براي روشن تر شدن اين دو مفهوم و چرايي طرح آنها در فضاي فعلي سياسي، اقتصادي كشور بايد نگاهي به شرايط امروز نظام جمهوري اسلامي داشت. تا از اين طريق به اهداف و انگيزه هاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نام گذاري اين سال نيز بيشتر واقف شويم.

ب) تحليل شرايط امروز نظام جمهوري اسلامي

ب) تحليل شرايط امروز نظام جمهوري اسلامي

در حال حاضر نظام جمهوري اسلامي در عرصه نبرد و چالشي سنگين، نابرابر و همه جانبه با دشمني قرار گرفته است كه جز به نابودي كشور


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران و فعالان بخش توليد كشور، 7/2/1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =22395

ص: 15

اسلامي و مردم مسلمان ايران نمي انديشد و در اين راه از هيچ كوششي اعم از نبرد نظامي، هجوم فرهنگي، جنگ نرم و تحريم و محاصره اقتصادي فروگذار نمي كند.

مقام معظم رهبري درباره نبرد و چالش بزرگي كه نظام جمهوري اسلامي با دشمنان خود دارد، مي فرمايند:

سي سال است كه ما با چنين چالشي مواجه ايم... . اما چالشي كه ملت ايران با آن مواجه است، ... امروز چند برابر است... . سال 91 كه گذشت، يكي از سال هاي بسيار پركار براي دشمنان ما در اين زمينه بود. آنها گفتند مي خواهيم ملت ايران را با تحريم ها فلج كنيم. اگر جمهوري اسلامي سرپا باشد، با نشاط باشد، رو به پيشرفت باشد، آنها در دنيا بي آبرو مي شوند؛ لذا اگر مي توانند، بايد نگذارند؛ و اگر كار از دستشان خارج شد، لااقل در تبليغات جور ديگري اين مطلب را منعكس و وانمود كنند.(1)

در چنين شرايطي روشن است كه نظام اسلامي و مردم مسلمان ايران براي پيروزي در نبرد نابرابر با دشمنان خود چاره اي جز مقاومت و ايستادگي همراه با شجاعت و دلاوري و به بيان رساتر آفريدن حماسه ندارد. حماسه اي از جنس حماسه عاشورا، حماسه انقلاب اسلامي، حماسه دفاع مقدس و حماسه 9 دي. اين حماسه آفريني، در حال حاضر بايد در دو حوزه محقق شود؛ نخست، در حوزه سياست و دوم در حوزه


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392 در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233

ص: 16

اقتصاد.

ج) پيوند حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

ج) پيوند حماسه سياسي و حماسه اقتصادي

نكته ديگري كه براي درك چيستي و چرايي «حماسه سياسي» و «حماسه اقتصادي» در رهنمودهاي مقام معظم رهبري بايد به آن توجه داشت، توأم بودن اين دو حماسه و پيوند آنها با يكديگر است. ايشان در اين باره مي فرمايند:

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، دو توأمانند: هر كدامي يكديگر را تقويت مي كند و حفظ مي كند و نگه مي دارد.(1)

به بيان ديگر، پيروزي ملت ايران در نبرد نابرابر با دشمنان، نيازمند آفريدن هم زمان دو حماسه است؛ يكي در صحنه سياست و ديگري در صحنه اقتصاد؛ زيرا استكبار جهاني در حال حاضر، نبرد با نظام جمهوري اسلامي را از جبهه هاي گوناگون فرهنگي، سياسي و اقتصادي دنبال مي كند و اين نظام براي پيروزي بر دشمن خود چاره اي جز نبرد هم زمان و خلق حماسه در جبهه هاي گوناگون؛ به ويژه در جبهه نبرد سياسي و نبرد اقتصادي ندارد.

در پايان، با توجه به مطالب يادشده مي توان مراد مقام معظم رهبري از حماسه آفريني در صحنه سياست و اقتصاد را اين گونه خلاصه كرد:

يك _ حماسه سياسي يعني حضور آگاهانه، پرشور و حداكثري مردم در صحنه سياست و مديريت كشور؛ به ويژه در صحنه دهمين دوره


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392 در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233

ص: 17

انتخابات رياست جمهوري و انتخاب فردي اصلح براي رياست قوه مجريه؛ با هدف خنثي كردن طرح ها و نقش هاي دشمن براي از بين بردن پايگاه مردمي نظام جمهوري اسلامي و القاي شبهه عدم مشروعيت و مقبوليت سياسي اين نظام؛

دو _ حماسه اقتصادي يعني اقدام حماسي و جهادي دولت و مردم ايران براي حل مسائل، مشكلات آسيب ها و چالش هاي موجود در حوزه توليد و مصرف و سامان دهي اقتصادي مقاوم و توان مند براي مقابله با توطئه ها و تهديدهاي اقتصادي دشمن. توطئه ها و تهديدهايي كه در حال حاضر به بالاترين حد خود در چند دهه گذشته رسيده است.

ص: 18

ص: 19

فصل دوم: راهبردهاي رسانه در حوزه حماسه سياسي

اشاره

فصل دوم: راهبردهاي رسانه در حوزه حماسه سياسي

ص: 20

ص: 21

به اعتقاد مقام معظم رهبري «در زمينه امور سياسي، كار بزرگ سال 92، انتخابات رياست جمهوري است»(1) و به همين دليل ايشان از اين موضوع با عنوان «حماسه سياسي» ياد مي كنند و در اين باره مي فرمايند:

انتخابات، مظهر «حماسه سياسي» است؛ مظهر اقتدار نظام اسلامي است؛ مظهر آبروي نظام است... . انتخابات مظهر اراده ملي است. نماد مردم سالاري اسلامي است.(2)

بنابراين، براي تحقق «حماسه سياسي» به مفهوم مورد نظر رهبري كه با «حضور گسترده مردم در انتخابات»، تجلّي مي يابد، رسانه ملي بايد در پيش گرفتن راهبردها و سياست هاي مناسب، از يك سو، زمينه را براي برگزاري انتخاباتي باشكوه و همراه با حضور جهادي، حماسي، پرشور و حداكثري مردم، فراهم كند و از سوي ديگر توطئه ها و تبليغات رسانه هاي جمعي وابسته به نظام سلطه براي كم رنگ كردن حضور مردم در انتخابات را خنثي سازد.

مهم ترين راهبردها و سياست هايي كه رسانه ملي بايد در اين زمينه در پيش گيرد به شرح ذيل است:


1- از پيام نورزي مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز سال 1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233
2- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم مظهر رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233

ص: 22

الف) تبيين و تحليل نقشه هاي دشمن در مواجهه با نظام اسلامي

اشاره

الف) تبيين و تحليل نقشه هاي دشمن در مواجهه با نظام اسلامي

استكبار جهاني در چهار دهه گذشته براي نابودي، شكست يا دست كم تضعيف و انزواي نظام جمهوري اسلامي در جهان، راهبردها و سياست هاي گوناگوني در پيش گرفته است كه اوج آن، نبرد رو در روي نظامي بود و اكنون نيز نبردي عظيم در جبهه هاي گوناگون فرهنگي و اقتصادي. بي ترديد، تبيين و تحليل دقيق اين راهبر دها و سياست ها براي مردم مي تواند موجب ناكامي دشمن در رسيدن به اهداف خود شود. بر اساس تحليل مقام معظم رهبري، در حال حاضر، مهم ترين راهبردها و سياست هاي دشمنان نظام اسلامي ايران در مواجهه با اين نظام به شرح ذيل است:

يك _ القاي ناكارآمدي نظام اسلامي

يك _ القاي ناكارآمدي نظام اسلامي

مهم ترين خط تبليغاتي و اطلاع رساني رسانه هاي وابسته به نظام سلطه، القاي ناتواني و ناكارآمدي نظام اسلامي براي حل مسائل و مشكلات فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه ايران است. مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:

امروز يك شبكه تبليغاتي بسيار عظيم با هزاران رسانه از انواع گوناگون رسانه ها در دنيا مشغول به كار است. براي اينكه اثبات كند كه در ملت ايران، در كشور ايران پيشرفتي صورت نمي گيرد؛ پيروزي هاي ملت را انكار كنند؛ اگر ضعف هايي وجود دارد، اين ضعف ها را بزرگ و عمده كنند و در مقابل چشم همه قرار دهند.(1)


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم مظهر رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233

ص: 23

ايشان در يكي از سخنان خود، در تحليل مهم ترين نكاتي كه آماج حملات دشمن قرار گرفته است، مي فرمايند:

نقطه ديگر مورد توجه اين است كه با تبليغات، ناكارآمدي نظام را به صورت يك اصل مسلّم درآوردند كه به نظر من، اين از آن چيزهاي خطرناكي است كه گاهي دوست ها و خودي ها هم در اينجا اشتباه مي كنند.(1)

خطرناك خواندن اين موضوع از سوي مقام معظم رهبري از اين روست كه دشمنان با القاي ناكارآمدي نظام اسلامي، در حقيقت در پي نفي همه دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران؛ به ويژه حاكميت دين در جامعه و اجراي مقررات و احكام اسلامي در عصر حاكميت سكولاريسم در جهان است. دستاوردهايي كه با نثار خون هزاران شهيد و مجاهدت همه مردم ايران به دست آمده است.

رسانه ملي براي خنثي كردن اين توطئه رسانه اي دشمن دو وظيفه مهم بر عهده دارد:

اول _ بيان زيبا، جذاب و رسانه اي دست آوردهاي نظام اسلامي در حوزه هاي گوناگون علمي، فرهنگ و سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و... .

دوم _ نقد عالمانه و منصفانه عملكرد وزارت خانه ها، سازمان ها و نهادهاي مختلف و تبيين نقاط قوت و ضعف آنها.


1- سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان، 15/6/1380 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei.ir/ speech – content?id = 3082.

ص: 24

سوم _ مقايسه دستاوردهايي كه نظام اسلامي با وجود همه فشارها و تهديد به آنها دست يافته است با دستاوردهاي ديگر نظام ها.

دو _ بي اعتماد كردن مردم به نظام اسلامي

دو _ بي اعتماد كردن مردم به نظام اسلامي

مهم ترين نشانه مشروعيت و مقبوليت يك نظام حكومتي، اعتماد و اطمينان مردم به آن نظام حكومتي و اركان تشكيل دهنده آن است به همين دليل، اگر نظامي، اعتماد و اطمينان مردم را از دست دهد، دچار بحران مشروعيت مي شود و به تدريج در مسير زوال و فروپاشي قرار مي گيرد. ازاين رو، يكي ديگر از محورهاي تبليغاتي رسانه هاي بيگانه، بي اعتماد كردن مردم به نظام اسلامي، مسئولان و نهادها و سازمان هاي آن؛ به ويژه در زمينه برگزاري انتخابات و زمينه سازي براي فتنه هايي از نوع فتنه سال 1388 است.

رهبر معظم انقلاب اسلامي، در يكي از سخنان خود در اين باره مي فرمايند:

اين اعتماد بزرگ ترين سرمايه جمهوري اسلامي است. مي خواهند اين را از جمهوري اسلامي بگيرند؛ مي خواهند ايجاد شك كنند، ايجاد ترديد كنند. ... دشمنان ملت ايران مي دانند كه وقتي اعتماد وجود نداشت، مشاركت ضعيف خواهد شد؛ وقتي مشاركت و حضور در صحنه ضعيف شد، مشروعيت نظام دچار تزلزل خواهد شد، آنها اين را مي خواهند، هدف دشمن اين است. مي خواهند اعتماد را بگيرند تا مشاركت را بگيرند، تا مشروعيت را از جمهوري اسلامي بگيرند.(1)


1- از سخنان مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 29/3/1388، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei.ir/ speech – content?id = 7190

ص: 25

مهم ترين وظايفه رسانه ملي براي مقابله با طرح و برنامه دشمن در زمينه بي اعتماد كردن مردم به نظام اسلامي؛ به ويژه در عرصه انتخابات به شرح ذيل است:

اول _ ايجاد اعتماد و اطمينان در مردم در زمينه اتقان و سلامت فرايند برگزاري انتخابات؛

دوم _ پاسخ گويي دقيق و روشن به شبهه هايي كه رسانه هاي بيگانه درباره صداقت و سلامت مسئولان نظام جمهوري اسلامي؛ به ويژه در زمينه برگزاري انتخابات ايجاد مي كنند؛

سوم _ آگاهي بخشي به مردم در زمينه جايگاه و نقش شوراي نگهبان براي تضمين سلامت انتخابات؛

چهارم _ آگاهي بخشي به مردم در زمينه فرايند پيش بيني شده در قانون اساسي و قوانين عادي براي برگزاري درست و عادلانه انتخابات و رسيدگي به شكايت هاي احتمالي در اين زمينه.

سه _ دلسرد و نااميد كردن مردم

سه _ دلسرد و نااميد كردن مردم

تا زماني كه ملتي به آينده خود اميدوار است و در آن روحيه سرزندگي و نشاط وجود دارد، به راحتي همه بحران ها و مشكلات را پشت سر مي گذارد و در نهايت نيز به اهداف و مقاصد خود دست مي يابد؛ ولي زماني كه يك ملت، اميد و نشاط خود را از دست دهد، با وجود همه امكانات و ظرفيت ها، توان مقابله با بحران ها و مشكلات و دست يابي به آينده مطلوب را نخواهند داشت. و در اين شرايط است كه دشمنان آن ملت مي توانند اهداف و اغراض سوء خود را محقق كنند. با توجه به اين موضوع، دشمنان مردم ايران از سال ها پيش تاكنون همواره در پي اين بوده اند كه با ارائه

ص: 26

تصويري تيره و تار از وضعيت حال و آينده ايران، مردم اين كشور را نسبت به آينده خود نااميد كنند، تا در پي آن بتوانند زمينه را براي هجوم گسترده تر و سنگين تر به كشور و نظام اسلامي ايران فراهم كنند.

مقام معظم رهبري درباره اين سياست تبليغاتي و اطلاع رساني دشمنان نظام اسلامي مي فرمايند:

ما كه در جريان خبرهاي تبليغاتي و زهرآگين دشمنان قرار داريم، به عيان مي بينيم كه اغلب خبرهايي كه تنظيم مي كنند، براي مأيوس كردن مردم است. مردم را از اقتصاد و از فرهنگ مأيوس كنند. متدينين را از گسترش دين مأيوس كنند. آزادي طلبان و علاقه مندان به مسائل فرهنگي و سياسي را از امكان كار سياسي، يا كار فرهنگي مأيوس كنند و آينده را در نظر افرادي كه چشم به آينده دوخته اند، تيره و تار جلوه دهند... . براي اينكه جوشش و اميد را از اين مجموعه انساني كه با اميد كار مي كنند، بگيرند و آن را به يك موجود مرده، يا شبيه مرده تبديل كنند، تا بتوانند هر كاري كه مايلند انجام دهند.(1)

سياست دل سرد و نااميد كردن مردم؛ به ويژه در ايام انتخابات با قدرت و قوت بيشتري دنبال مي شود؛ زيرا دل سردي و نااميدي مردم موجب كاهش مشاركت سياسي آنها و كم شدن ميزان حضور آنها در پاي صندوق هاي رأي و در نهايت زير سؤال رفتن مقبوليت و مشروعيت نظام جمهوري اسلامي مي شود. از همين روست كه مقام معظم رهبري مي فرمايند:


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم 25/9/1376 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: ttp: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 2862

ص: 27

دشمنان ملت ايران هميشه سعي كرده اند انتخابات را از شور و هيجان بيندازند؛ برنامه ريزي كردند كه مردم را از حضور در پاي صندوق هاي رأي بازدارند، مردم را دل سرد كنند، مردم را نااميد كنند.(1)

مهم ترين سياست هايي كه رسانه ملي براي افزايش اميدواري مردم به آينده نظام اسلامي مي تواند در پيش گيرد، به شرح ذيل است:

اول _ تبيين شايسته دست آوردهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي نظام جمهوري اسلامي؛

دوم _ بازتاب دادن شايسته فعاليت هاي عمراني و طرح ها و برنامه هاي در دست اجراي نهادها و سازمان هاي دولتي؛

سوم _ تبيين جايگاه و نقش راهبردي و تعيين كننده نظام جمهوري اسلامي در معادلات سياسي و نظامي عصر حاضر؛

چهارم _ معرفي برتري هاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي گوناگوني چون سطح علمي، فن آوري نوين، پيشرفت هاي علمي، فني و صنعتي، معادن و ذخاير زيرزميني، موقعيت ژئوپولتيك، گسترده سرزميني، جمعيت، دست رسي به آب هاي آزاد و... ؛

پنجم _ تبيين دلايل دشمني غرب و استكبار جهاني با نظام جمهوري اسلامي ايران؛

ششم _ بررسي و تحليل فرهنگي، سياسي و اقتصادي امروز دنياي غرب و روشن ساختن نشانه هاي زوال و فروپاشي استكبار جهاني؛

هفتم _ تبيين شايسته نقش رهبري در تعيين خطوط كلي سياست هاي نظام اسلامي و جلوگيري از هرگونه فساد و انحراف در مسير حركت اين نظام.


1- سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: ttp: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 2862

ص: 28

چهار _ ايجاد فاصله ميان مردم و نظام اسلامي

چهار _ ايجاد فاصله ميان مردم و نظام اسلامي

نظام جمهوري اسلامي در چهار دهه گذشته به خوبي در برابر فشارها، تهديدها و هجمه هاي نظامي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي مقاومت كرده و در اذهان ملت هاي آزاده جهان، به الگويي براي پايداري در برابر نظام سلطه تبديل شده است. يكي از دلايل مهم اين پايداري و مقاومت، پيوند مستحكم و جدايي ناپذير مردم و مسئولان نظام جمهوري اسلامي؛ به ويژه پيوند مردم با ولايت فقيه و مردمي بودن دولتمردان اين نظام بوده است. از همين رو، دشمنان انقلاب اسلامي مي كوشند كه به هر شيوه ممكن در اين پيوند مستحكم و جدايي ناپذير رخنه ايجاد و به مردم اين گونه القا كنند كه مسئولان نظام اسلامي چون خود در ناز و نعمت زندگي مي كنند، هيچ توجهي به مصالح و منافع مردم ندارند و با دردها و رنج هاي آنها بيگانه اند.

سخنان مقام معظم رهبري در اين زمينه نيز راهگشاست. ايشان در اين باره مي فرمايند:

در همه دنيا، انتخابات پرشور، مظهر زنده بودن و حضور با اراده و عزم راسخ يك ملت در عرصه هاست. هرجا انتخابات با شركت گسترده مردم باشد، اين نشانه اين است كه ملت در آن كشور بيدارند، هوشيارند و با نظام خود همراهند. مي خواهند اين را از دست ملت ايران بگيرند. همه اين صدها و هزارها و... ميليون ها رسانه را به كار انداختند، براي اينكه مردم را دلسرد كنند.(1)


1- سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ايثارگران. 10/12/1390 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 19173

ص: 29

يكي از راه هايي كه استكبار جهاني در سال هاي اخير براي ايجاد فاصله و گسست ميان مردم و نظام اسلامي در پيش گرفته، اقدام ناجوانمردانه تشديد تحريم هاي اقتصادي و ايجاد مشكل در فرآيند تأمين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم است. مقام معظم رهبري در تحليل اين سياست دشمنان مردم ايران مي فرمايند:

هدف آنها از اين تحريم ها اين بود كه ملت را در راه خودشان مردد كنند؛ بين ملت ايران و نظام اسلامي جدايي بيندازند؛ مردم را دل سرد كنند، نااميد كنند.(1)

رسانه ملي مي تواند با در پيش گرفتن سياست هاي ذيل طرح ها و برنامه هاي نظام سلطه براي ايجاد فاصله مردم و نظام اسلامي را ناكارآمد سازد:

اول _ تبيين و تحليل دقيق هدف اصلي و نهايي دشمن از تحريم هاي اقتصادي و روشن ساختن اين موضوع كه فعاليت هاي هسته اي ايران تنها بهانه اي براي اعمال تحريم هاست؛

دوم _ تبيين و تحليل آثار و پي آمدهاي ناگوار تسليم در برابر دشمن و تن دادن به خواسته هاي نامشروع او؛

سوم _ افشاي ادعاي سران نظام سلطه در اين زمينه كه تحريم هاي اقتصادي فقط متوجه نظام اسلامي و دولت مردان آن است و ضرري براي مردم ايران ندارد.


1- سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 19173

ص: 30

پنج _ منزوي نشان دادن نظام اسلامي در جهان

پنج _ منزوي نشان دادن نظام اسلامي در جهان

دشمنان مردم و نظام اسلامي ايران كه در برابر عظمت نفوذ معنوي و اقتدار سياسي نظام جمهوري اسلامي در خاورميانه و برخي ديگر از مناطق جهان مات و مبهوت و در مواردي منزوي شده اند، مي كوشند كه با بهره گيري از ابزار رسانه ها اين نفوذ و اقتدار نظام اسلامي در عرصه بين الملل، به ويژه در منطقه خاورميانه و جهان اسلام را كم رنگ جلوه دهند و به مخاطبان خود چنين القا كنند كه جمهوري اسلامي در جهان منزوي شده است. سخن مقام معظم رهبري در اين باره به شرح ذيل است:

امروز نظام جمهوري اسلامي يكي از مقتدرترين نظام هاست. اين معنا البته در تحليل هاي سياسي سطح بالاي موجود در حتي كشورهاي دشمن ما مورد اعتراف قرار گرفته است؛ اين را نوشته اند و گفته اند و ثبت شده است. اين اقتدار و نفوذ معنوي و سياسي اي كه شما نمونه ها و نشانه هايش را امروز در فلسطين و در بسياري از كشورهاي غير اسلامي مي بينيد، سعي مي شود در چشم خود ملت ايران _ به خصوص چشم نسل جوان _ مورد اغفال و تغافل قرار گيرد و انكار شود. يعني وانمود شود كه ملت ايران، ملتي منزوي و كنار افتاده است؛ كسي هم به او توجه ندارد! اين كار دشمن است.(1)

بر اين اساس رسانه ملي بايد در سياست ها و برنامه هاي خود به نكات ذيل توجه كند:


1- پيام مقام معظم رهبري به كنگره عظيم حج، 23/12/1378، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار امام خميني رحمه الله : http: farsi. Khamenei. ir/ message – content?id = 2998

ص: 31

اول _ نشان دادن عيني و مصداقي نفوذ معنوي و اقتدار نظام جمهوري اسلامي در جهان؛

دوم _ بررسي و تحليل نقش ايران در معادله هاي منطقه اي و جهاني و ناتواني دشمنان در ناديده گرفتن اين نقش؛

سوم _ تبيين طرح ها و برنامه هاي دشمن براي منزوي كردن و منزوي نشان دادن نظام اسلامي جهان.

ب) آمادگي براي مقابله با طرح ها و نقشه هاي دشمن

ب) آمادگي براي مقابله با طرح ها و نقشه هاي دشمن

چنانكه گفته شد، استكبار جهاني در سال هاي اخير، براي به زانو درآوردن نظام اسلامي از راهبردها و سياست هاي گوناگوني بهره جسته است كه رسانه ملي بايد با تبيين و تحليل دقيق آنها براي مردم، دشمن را در رسيدن به هدف خود ناكام كند، ولي افزون بر اين رسانه ملي، بر اساس ديدگاه مقام معظم رهبري، تكليف و رسالت ديگري هم بر عهده دارد و آن رصد طرح ها و برنامه هاي آينده دشمن در مواجهه با نظام اسلامي؛ به ويژه در عرصه سياست و فرهنگ و آمادگي براي مقابله با آنها با توليد برنامه هاي فاخر و اثرگذار است.

ايشان در اين باره مي فرمايند:

ما در برنامه ريزي ها هميشه بايد جلوتر از دشمن حركت كنيم. در مقابل فعاليت دشمن، كشور نبايد در حال انفعال به سر ببرد، هوشمندانه بايد نقشه دشمن را حدس زد و تشخيص داد و جلوتر از دشمن عمل كرد... همه موظفند به اين وظيفه اخلاقي بزرگ، به اين وظيفه عاقلانه كه پيش از نياز، خودشان را آماده كنند و يك قدم جلوتر از نقشه دشمن حركت كنند.(1)


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار امام خميني رحمه الله : http: farsi. Khamenei. ir/ message – content?id = 2998

ص: 32

شايسته است، رسانه ملي براي آمادگي هرچه بيشتر براي مقابله با طرح ها و برنامه هاي دشمن و پيش بيني نقشه ها و توطئه هاي او در مواجهه با نظام اسلامي اقدام هاي زير را انجام دهد:

اول _ تشكيل اتاق فكر سياسي و تحليل و بررسي مستمر طرح ها و برنامه هاي دشمن و پيش بيني راه كارهاي مناسب براي مقابله با اين طرح ها و برنامه ها؛

دوم _ افزايش ارتباط با نخبگان سياسي و فرهنگي و بهره گيري از ديدگاه هاي آنها براي طراحي راهبردها، سياست ها و برنامه هاي درازمدت رسانه ملي در زمينه مقابله با طرح ها و برنامه هاي دشمن.

ج) تبيين و تحليل دقيق شرايط كشور

ج) تبيين و تحليل دقيق شرايط كشور

يكي از عوامل مهم افزايش حضور مردم در صحنه هاي مختلف دفاع از انقلاب و نظام اسلامي و توسعه مشاركت سياسي آنها، آگاهي آنها از شرايط و مقتضيات فرهنگي، سياسي و اقتصادي كشور است. تجربه سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي نشان داده است كه به هر ميزان كه آگاهي و شناخت مردم نسبت به وضعيت كشور و بحران ها و چالش هاي پيش روي نظام اسلامي افزايش يافته، حضور و مشاركت سياسي آنها نيز توسعه پيدا كرده است. از همين روست كه مقام معظم رهبري همواره بر موضوع آگاهي بخشي و بصيرت افزايي به عنوان يكي از شرايط حفظ حضور، مشاركت و پشتيباني مردم تأكيد كرده و از جمله در يكي از سخنان خود فرموده اند:

چالش هاي ما با استكبار جهاني تمام كه نشده است _ تمام هم نخواهد شد، عيبي هم ندارد _ چالش و زور آزمايي براي يك

ص: 33

ملت ورزش است و او را روزبه روز قوي تر مي كند؛ ما با اين چالش ها قوي مي شويم؛ ليكن بايد مراقب بود. فهميد كه چالش هست. فهميد كه حريف چه مي خواهد بكند، فهميد كه راه مقابله با حريف چيست. اگر اينها را نفهميديم. اگر دچار نفهمي شديم. اگر دچار راحت طلبي شديم. اگر از بيّنات و واضحات غفلت كرديم. شكست مي خوريم. خدا كه با كسي خويشاوندي ندارد. اگر ايستاديد _ همچنان كه تا امروز ايستاده ايد _ و متكي به خدا و دين خدا بوديد، قطعاً پيروز مي شويد؛ اما اگر نايستيم، اگر به شرايط لازم يك مبارزه با اين عظمت توجه نكنيم. خب معلوم است كه خداي متعال به ملت هاي تنبل، به ملت هاي سرگرم مسائل حقير، توجهي نمي كند، لطف خدا، عنايت خدا، پشتيباني خدا، شامل ملت هايي مي شود كه بايستند، بفهمند، بصيرت داشته باشند، تشخيص بدهند، حركت كنند.(1)

روشن است كه رسانه ملي بيشترين و مهم ترين سهم را در اين بصيرت و آگاهي بخشي دارد و به همين دليل نيز رهبر معظم انقلاب اسلامي همواره بر اين نقش رسانه ملي تأكيد كرده و از جمله در حكم انتصاب مجدد رياست سازمان صدا و سيما فرموده اند:

سفارش اساسي اين جانب نزديك كردن و رساندن اين رسانه فرهنگ ساز به طراز رسانه اي است كه دين و اخلاق و اميد و آگاهي، بارزترين نمود آن باشد.(2)


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان، 10/8/1391، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 21394
2- از حكم انتصاب مجدد آقاي ضرغامي به رياست سازمان صدا و سيما، 16/8/1388، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id = 8361

ص: 34

با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري، شايسته است رسانه ملي در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي خود به نكات ذيل بيش از پيش توجه كند:

اول _ بالا بردن سطح آگاهي هاي سياسي مردم در زمينه دلايل چهار دهه مقابله و دشمني استكبار با نظام اسلامي؛

دوم _ بررسي و تبيين دلايل مقاومت، پايداري و سازش ناپذيري امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري در برابر استكبار جهاني؛

سوم _ بررسي و تحليل پي آمدهاي ناگوار عقب نشيني و شكست نظام جمهوري اسلامي در برابر نظام سلطه، براي ملت ايران و ديگر ملت هاي تحت سلطه جهان؛

چهارم _ بررسي و تحليل لوازم و بايسته هاي نبرد با استكبار جهاني و شرايط پيروزي در اين نبرد.

د) تبيين و تحليل دقيق تحولات جهاني

د) تبيين و تحليل دقيق تحولات جهاني

رهبر معظم انقلاب اسلامي در سال هاي اخير بارها با تعابيري چون «قرار گرفتن جهان بر سر يك پيچ تاريخي»، «تغيير هندسه جهان»، «تحول تاريخ» و «شرايط حساس تاريخي» از رويداد و تحول بزرگي كه جهان در آستانه آن قرار گرفته است، صحبت كرده اند. اساس سخنان رهبري در اين زمينه، بر تغيير معادلات سياسي _ نظامي جهان و زوال و فروپاشي قدرت هاي پوشالي و غيرالهي استوار است. ايشان در يكي از سخنان خود در اين باره مي فرمايند:

ص: 35

بدانيد امروز تاريخ جهان، تاريخ بشريت بر سر يك پيچ بزرگ تاريخي است. دوران جديدي در همه عالم دارد آغاز مي شود. نشانه بزرگ و واضح اين دوران عبارت است از توجه به خداي متعال و استمداد از قدرت لايزال الهي و تكيه بر وحي. بشريت از مكاتب و ايدئولوژي هاي مادي عبور كرده است. امروز نه ماركسيسم جاذبه دارد، نه ليبرال دموكراسي غرب! ... اين پيچ تاريخي اي كه گفتم، عبارت است از تحول از سيطره چنين ديكتاتوري اي به آزادي ملت ها و حاكميت ارزش هاي معنوي و الهي؛ اين پيش خواهد آمد، استبعاد نكنيد.(1)

بي ترديد، تبيين و تحليل دقيق، عالمانه و مستند تحولات يادشده، مردم را نسبت به جايگاه و موقعيت هاي حساسي كه در حال حاضر در آن قرار دارند و همچنين رسالت ها و مسئوليت هاي مهمي كه در اين زمينه بر عهده دارند، آگاه تر مي سازد و موجب مي شود جامعه اسلامي با زمان شناسي خود رسالت تاريخي اش را به خوبي ايفا كند و با شور و شوق بيشتري در صحنه هاي گوناگون اجتماعي از جمله انتخابات رياست جمهوري حاضر شوند. بر اين اساس، شايسته است رسانه ملي به نكات ذيل بيش از پيش توجه كند.

اول _ بررسي و تحليل نقش انقلاب اسلامي در تغيير معادله هاي


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار شركت كنندگان در اجلاس جهاني «جوانان و بيداري اسلامي»، 10/11/1390، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 18871

ص: 36

سياسي جهاني و فروپاشي ابرقدرت شرق؛

دوم _ بررسي و تحليل نقش انقلاب اسلامي در افزايش گرايش به معنويت در جهان؛

سوم _ بررسي و تحليل نقش انقلاب اسلامي در گسترش و تقويت جريان هاي آزادي بخش در جهان؛

چهارم _ بررسي و تحليل دقيق و مستند نشانه هاي زوال و فروپاشي تمدن غرب با همه مظاهر فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن.

پنجم _ تبيين نقش و رسالت نظام اسلامي و مردم ايران در شرايط امروز جهان؛

ششم _ تبيين و بررسي ديدگاه آموزه هاي اسلامي در زمينه فراز و فرود تمدن ها؛

هفتم _ بازخواني وعده هاي الهي در زمينه نابودي قدرت هاي پوشالي و حاكميت صالحان در جهان؛ به ويژه با رويكرد به انديشه مهدويت و انتظار.

ه) تبيين و تحليل آثار حضور گسترده مردم در انتخابات

ه) تبيين و تحليل آثار حضور گسترده مردم در انتخابات

مردم، از يك سو عامل مشروعيت و مقبوليت نظام هاي سياسي و از سوي ديگر ضامن اقتدار و پايداري دولت ها و حكومت ها هستند. به همين دليل تا زماني كه مردم از يك نظام سياسي حمايت و پشتيباني مي كنند، هيچ قدرت خارجي نمي تواند آن نظام سياسي را از پاي درآورد. با توجه به اين موضوع حضور گسترده مردم در انتخابات به عنوان يكي از نمادهاي حمايت و پشتيباني آنها از نظام اسلامي، بسيار اهميت دارد و مي تواند با به نمايش گذاشت تصويري بي نظير از مردم سالاري ديني موجب نااميد شدن دشمن و بي اثر شدن تهديدهاي او شود. مقام معظم

ص: 37

رهبري در اين باره مي فرمايند:

گسترش مشاركت و حضور گسترده مردم در انتخابات اهميت دارد. شور انتخاباتي در كشور و حضور مردم پاي صندوق هاي رأي مي تواند تهديدهاي دشمنان را بي اثر كند؛ مي تواند دشمن را نااميد كند؛ مي تواند امنيت كشور را تأمين كند. ملت عزيز ما در همه نقاط كشور اين را بدانند؛ حضور گسترده آنها در پاي صندوق رأي، در آينده كشور تأثير دارد؛ در امنيت، در استقلال، در ثروت ملي، در اقتصاد، در همه مسائل مهم كشور، تأثير مي گذارد.(1)

با توجه به مطالب ياد شده، رسانه ملي براي زمينه سازي حضور حداكثري مردم در صحنه انتخابات بايد به نكات ذيل در برنامه ريزي ها و سياست گذاري هاي خود توجه كند:

اول _ بررسي و تبيين آثار و پي آمدهاي گوناگون حضور گسترده مردم در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و بيان آنها در قالب هايي زيبا و دل نشين براي اقشار گوناگون مردم. آثار و پي آمدهايي چون:

_ تحكيم مباني مشروعيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي و ارتقاي جايگاه نظام در سطح جهان؛

_ نااميد شدن دشمن از حمله نظامي به كشور و بي اثر شدن تهديدهاي او؛

_ افزايش ثبات و آرامش سياسي كشور؛

_ نااميد شدن دشمنان نظام اسلامي از به كارگيري اهرم فشار و


1- سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 18871

ص: 38

تحريم اقتصادي براي رودررو قرار دادن مردم و نظام اسلامي؛

_ تقويت هرچه بيشتر الگوي مردم سالاري ديني در سطح جهان و گرايش روز افزون كشورهاي اسلامي به اين الگو؛

_ اميدوارتر شدن ملت هاي تحت سلطه جهان براي بهره گيري از الگوي انقلاب و نظام اسلامي ايران براي مقابله با نظام سلطه؛

_ تقويت جايگاه و موقعيت رئيس جمهور آينده و توان مندتر شدن او براي حل مشكلات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور.

دوم _ بررسي و تبيين دلايل و انگيزه هاي دشمنان مردم ايران براي كاستن از حجم حضور مردم در دهمين انتخابات رياست جمهوري.

و) زمينه سازي براي حضور همه سليقه ها و جريان ها در انتخابات

و) زمينه سازي براي حضور همه سليقه ها و جريان ها در انتخابات

يكي از شرط هاي خلق حماسه اي سياسي در دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، حضور گسترده مردم است و اين حضور حداكثري تنها در صورتي محقق مي شود كه همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و استقلال كشور دل بستگي دارند، با هر سليقه و گرايش سياسي در انتخابات شركت كنند. چنانكه مقام معظم رهبري فرمودند:

در انتخابات، همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به جمهوري اسلامي بايد شركت كنند؛ اين، هم حق همه است، هم وظيفه همه است. انتخابات مال يك سليقه خاصي، مال يك جريان فكري و سياسي خاص نيست. همه كساني كه به نظام جمهوري اسلامي و به استقلال كشور معتقدند، به انگيزه كشور اهميت مي دهند، دلشان براي منافع ملي مي سوزد، بايد در انتخابات شركت كنند روگرداندن از انتخابات، مناسب كساني

ص: 39

است كه با نظام اسلامي مخالفند.(1)

بنابراين، رسانه ملي بايد با در پيش گرفتن سياست ها و برنامه هاي ذيل همه قشرها، گروه ها، جريان ها، گرايش ها و سليقه هاي موجود در جامعه را بر حول محور حضور فعال در انتخابات به وحدت و همدلي برساند.

اول _ پرهيز كردن از دامن زدن به اختلافات ديني، مذهبي، قومي، فرقه اي و سياسي به هر شكل و در هر سطح؛

دوم _ رعايت كردن عدالت و اعتدال در بازتاب اخبار و ديدگاه هاي جريان هاي مختلف سياسي كشور؛

سوم _ پرهيز كردن از هرگونه موضع گيري به نفع يا بر ضد جريان هاي سياسي يا نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري.

چهارم _ مطرح كردن رئيس جمهور منتخب به عنوان نماينده و حافظ منافع همه گروه ها و اقشار جامعه.

پنجم _ دعوت همه گروه ها، جريان ها و اقشار جامعه به كنار گذاشتن منافع گروهي و جناحي و توجه صرف به مصالح كلان نظام اسلامي.

ز) تبيين جايگاه «رأي مردم» در تعيين رئيس جمهور اصلح

ز) تبيين جايگاه «رأي مردم» در تعيين رئيس جمهور اصلح

رسانه هاي بيگانه همواره كوشيده اند كه نقش آراي مردم در شكل گيري اركان نظام جمهوري اسلامي را كم رنگ سازند و چنين وانمود كنند كه نتايج انتخابات از پيش طراحي شده است و مردم سالاري در جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد. در حالي كه به تعبير امام خميني رحمه الله در اين نظام،


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 18871

ص: 40

«ميزان رأي ملت است» و مقام معظم رهبري هم در اين باره مي فرمايند:

در نهايت، رأي مردم تعيين كننده است. آنچه كه اهميت دارد، تشخيص شما و رأي شما است. بايد خودتان تحقيق كنيد، ملاحظه كنيد. دقت كنيد، از انسان هاي مورد اعتمادتان بپرسيد، تا به اصلح برسيد و اصلح را انتخاب كنيد. رهبري، يك رأي بيشتر ندارد.(1)

بر اين اساس، رسانه ملي بايد با هدف خنثي كردن طرح و برنامه دشمنان مردم ايران براي كم اهميت جلوه دادن نقش رأي مردم در نظام جمهوري اسلامي اين سياست ها و برنامه ها را در پيش گيرد:

اول _ تبيين و بررسي ديدگاه هاي امام خميني رحمه الله و مقام معظم رهبري در زمينه جايگاه و نقش آراي مردم در نظام اسلامي؛

دوم _ نقد و بررسي ديدگاه هايي كه در پي كم رنگ جلوه دادن نقش رأي مردم در شكل گيري اركان نظام اسلامي هستند؛

سوم _ تبيين و بررسي ديدگاه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در زمينه نقش مردم در انتخاب رئيس جمهور؛

چهارم _ بررسي و تبيين جايگاه والاي مردم در شكل گيري، تثبيت، بقا و استمرار نظام جمهوري اسلامي؛

پنجم _ بررسي پيشينه برگزاري انتخابات در چهار دهه استقرار نظام جمهوري اسلامي و نقش تعيين كننده مردم در همه اين انتخاب ها.


1- از سخنان مقام معظم رهبري در حرم رضوي، 1/1/1392، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي: http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 18871

ص: 41

فصل سوم: راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در حوزه حماسه اقتصادي

اشاره

فصل سوم: راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در حوزه حماسه اقتصادي

ص: 42

ص: 43

چنان كه در گفتار نخست اين كتاب يادآور شديم، مراد مقام معظم رهبري از حماسه آفريني در حوزه اقتصاد، اقدام حماسي و جهادگونه مردم و دولت براي حل مسائل و مشكلات و آسيب ها و چالش هاي موجود در حوزه اقتصاد ايران و سامان دهي اقتصاد مقاومتي براي مقابله با تهديدها و توطئه هاي اقتصادي دشمن است.

با توجه به مفهوم يادشده، راهبردها و سياست هاي رسانه ملي در اين حوزه را مي توان به شرح ذيل برشمرد:

الف) تبيين دلايل توجه مقام معظم رهبري به مقوله هاي اقتصادي

الف) تبيين دلايل توجه مقام معظم رهبري به مقوله هاي اقتصادي

توجه ويژه مقام معظم رهبري به موضوع ها و مقوله هاي اقتصادي در تعيين موضوع سال، از يك سو، نشان دهنده نقش مهم اقتصاد در پويايي، پايداري، الهام بخشي و تحكيم مشروعيت و مقبوليت نظام جمهوري اسلامي و از سوي ديگر بيانگر مسائل، مشكلات آسيب ها و چالش هاي گسترده، ژرف و همه جانبه اقتصاد ايران و لزوم اصلاح سريع آن است.

با نگاهي اجمالي به موضوعاتي كه مقام معظم رهبري در سال هاي اخير عنوان موضوع سال اعلام كرده اند و همچنين نكاتي كه ايشان در اين چند سال در حوزه اقتصاد بر آنها تأكيد ورزيده اند، به روشني مي توان به مهم ترين آسيب ها و چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران پي برد.

ص: 44

آسيب ها و چالش هايي چون رعايت نشدن الگوي مصرف در بسياري از زمينه ها از جمله مصرف آب، برق، گاز، بنزين و اسراف و تبذير در مصرف كالاهاي اساسي؛ پايين بودن نرخ بهره وري، نهادينه نشدن فرهنگ كار و تلاش، نبود عزم و اراده جدي در مردم و مسئولان براي تلاش اقتصادي، مصرف كالاهاي بيگانه و بي توجهي به توليد داخلي، نبود حمايت لازم از سرمايه ايراني، وابستگي شديد اقتصاد كشور به نفت، نبود برنامه ريزي كلان و درازمدت در اقتصاد و در نهايت آسيب پذيري فراوان اقتصاد كشور در برابر تغييرات اقتصاد جهان و فشارها، تهديدهاي دشمنان.

چنان كه مقام معظم رهبري نيز تأكيد فرموده اند، همه موضوع هاي اقتصادي كه در چند سال گذشته به عنوان موضوع سال اعلام شده اند، منحصر به يك سال نبوده اند و تحقق آنها نيازمند كار جدي، مستمر و پي گيرست.

بنابراين، نخستين و مهم ترين راهبرد رسانه ملي در حوزه حماسه اقتصادي، تبيين و تحليل دقيق چرايي تأكيد مقام معظم رهبري بر موضوعات اقتصادي و بررسي و تشريح عالمانه آسيب ها و چالش هاي پيش روي اقتصاد ايران است. ايشان در اين باره مي فرمايند:

اين شعارهاي سال حلقه هايي بود براي ايجاد يك منظومه كامل در زمينه مسائل اقتصاد؛ يعني اصلاح الگوي مصرف، مسئله جلوگيري از اسراف، مسئله همت مضاعف و كار مضاعف، مسئله جهاد اقتصادي و امسال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني. ما اين ها را به عنوان شعارهايي زودگذر مطرح نكرديم؛ اين ها چيزهايي است كه مي تواند حركت عمومي كشور را در زمينه اقتصاد سامان دهي كند؛ مي تواند ما را پيش ببرد. ما بايد دنبال اين راه باشيم.(1)


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام، 3/5/1391، در پايگاه اطلاع رساني: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =20534

ص: 45

بنابراين، رسانه ملي بايد تبيين و تحليل دلايل توجه ويژه مقام معظم رهبري به مقوله هاي اقتصادي در چند سال اخير را در دستور كار خود قرار دهد و اين موضوع را از راه هاي زير دنبال كند:

اول _ تبيين و بررسي نقش اقتصاد و اصلاح نظام اقتصادي در تحكيم پايه هاي مشروعيت و مقبوليت نظام اسلامي؛

دوم _ تحليل و بررسي پيوند مفهومي موضوع هاي اقتصادي متعدد اعلام شده به عنوان موضوع سال؛

سوم _ بررسي و تبيين ارتباط موضوع هاي اقتصادي اعلام شده در چند سال اخير با چشم انداز بيست ساله نظام جمهوري اسلامي و الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت؛

چهارم _ تبيين و بررسي چرايي تأكيد مقام معظم رهبري بر مقوله هاي اقتصادي از منظر سياست هاي داخلي و بين المللي نظام اسلامي.

ب) تبيين و تحليل دلايل فشارهاي اقتصادي دشمن

ب) تبيين و تحليل دلايل فشارهاي اقتصادي دشمن

بسياري به اشتباه گمان مي كنند كه فشارها و تحريم هاي اقتصادي دشمن عليه نظام اسلامي، به دليل پافشاري ايران بر مواضع خود در موضوع دست يابي به فن آوري هسته اي و غني سازي اورانيوم است. درحالي كه اين فشارها و تحريم ها، به اين دليل بر نظام جمهوري اسلامي اعمال مي شود كه اين نظام به اصول، مباني و ارزش هاي مغاير با اصول، مباني و ارزش هاي پذيرفته شده در جهان مادي عصر حاضر در عرصه فرهنگ و سياست پاي بند است و در مقابل زياده خواهي ها و زياده گويي هاي نظام سلطه در جهان ايستاده است. به بيان ديگر هدف نظام سلطه از تحميل فشارها و تحريم ها بر ايران نه تغيير مواضع اين كشور در موضوع فن آوري هسته اي بلكه ايجاد فشار بر

ص: 46

مردم ايران با هدف جدا كردن آنها از نظام اسلامي و در نهايت تضعيف و فروپاشي اين نظام است.

مقام معظم رهبري در اين باره مي فرمايند:

ما چند سال پيش، «اقتصاد مقاومتي را مطرح كرديم. همه كساني كه ناظر مسائل گوناگون بودند، مي توانستند حدس بزنند كه هدف دشمن، فشار اقتصادي بر كشور است. معلوم بود و طراحي ها نشان مي داد كه اينها مي خواهند بر روي اقتصاد كشور متمركز شوند. اقتصاد كشور ما براي آنها نقطه مهمي است. هدف دشمن اين بود كه بر روي اقتصاد متمركز شود، به رشد ملي لطمه بزند. به اشتغال لطمه بزند، طبعاً رفاه ملي دچار اختلال و خطرشود. مردم دچار مشكل شوند، دل زده بشوند، از نظام اسلامي جدا شوند؛ هدف فشار اقتصادي دشمن اين است. و اين محسوس بود؛ اين را انسان مي توانست مشاهده كند. من در سال 86 در صحن مطهر علي بن موسي الرضا(ع) در سخنراني اول سال گفتم كه اينها دارند مسئله اقتصاد را پي گيري مي كنند.(1)

ايشان در يكي ديگر از سخنراني هاي خود در زمينه دليل فشار اقتصادي غرب بر ايران فرمودند:

هدف آنها از اين تحريم ها اين بود كه ملت را در راه خودشان مردد كنند؛ بين ملت ايران و نظام اسلامي جدايي بيندازند؛ مردم را دل سرد كنند، نااميد كنند.(2)

بر اين اساس، رسانه ملي بايد يكي از راهبردهاي اساسي خود در زمينه تحقق حماسه اقتصادي را تبيين و تحليل دقيق دلايل فشارهاي اقتصادي


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام، 3/5/1391، در پايگاه اطلاع رساني: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =20534
2- از سخنراني مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392.

ص: 47

غرب بر نظام جمهوري اسلامي قرار دهد و سياست ها و برنامه هاي زير را در دستور خود قرار دهد:

اول _ بررسي و تحليل دلايل فشارهاي اقتصادي غرب بر نظام و مردم ايران؛

دوم _ پاسخ گويي عالمانه به ادعاهاي رسانه هاي بيگانه كه دليل اعمال فشارها و تحريم هاي اقتصادي غرب بر ايران، پافشاري رهبران نظام بر مواضع خود در موضوع فن آوري هسته اي مي كنند؛

سوم _ نشان دادن آثار مستقيم فشار ها و تحريم هاي غرب بر روي مردم؛ به ويژه در زمينه دارو و نيازهاي اساسي كشور.

ج) شناسايي و اصلاح آسيب هاي فرهنگي اقتصاد ايران

ج) شناسايي و اصلاح آسيب هاي فرهنگي اقتصاد ايران

چنان كه گفته شد، در حال حاضر اقتصاد ايران از مسائل و مشكلات فراواني در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف رنج مي برد و بسياري از آسيب هاي اقتصادي از جمله پايين بودن ميزان بهره وري، رعايت نكردن حقوق مصرف كننده، كيفيت پايين توليدات، مصرف زدگي، اشرافي گرايي و اسراف و تبذير در طول ساليان در جامعه ما نهادينه و تبديل به فرهنگ عمومي شده است. از اين رو، يكي از رسالت ها و مسئوليت هاي سنگين رسانه ملي، شناسايي آسيب ها و ناهنجاري هاي موجود در فرهنگ اقتصادي جامعه ايران و برنامه ريزي براي اصلاح آنها با بهره گيري از ديدگاه هاي كارشناسان حوزه جامعه شناسي، روان شناسي، رسانه و ارتباطات است. مهم ترين سياست ها و برنامه هايي كه رسانه ملي در اين زمينه بايد به آنها توجه كند، به شرح ذيل است:

اول _ تبديل موضوع ضرورت اصلاح ناهنجاري هاي اقتصاد ايران به خواست و دغدغه عمومي مردم؛

ص: 48

دوم _ الگوسازي فرهنگي براي افزايش و بهبود توليد ملي؛

سوم _ الگوسازي براي فعاليت توليدي موفق؛

چهارم _ اصلاح بينش، نگرش و رفتار مردم در حوزه مصرف؛

پنجم _ زمينه سازي فرهنگي براي اصلاح الگوي مصرف در زمينه هاي گوناگون؛

ششم _ تبليغ مناسب براي كالاي ايراني و جلوگيري از تبليغ و ترويج كالاي خارجي؛

هفتم _ زمينه سازي فرهنگي براي اصلاح فرهنگ كار؛

هشتم _ زمينه سازي فرهنگي براي مصرف كالاي داخلي.

د) افزايش روحيه اميد به آينده

د) افزايش روحيه اميد به آينده

يكي از ويژگي هاي مهم مقام معظم رهبري نگاه همه جانبه به واقعيت هاي كشور و توجه هم زمان به ضعف ها و قوت ها و تهديدها و فرصت هاست. چنين نگاهي، هم مخاطب را با ضعف ها و تهديدها آشنا مي كند و مانع خوش بيني بي دليل يا آرمان گرايي غير واقع بينانه او مي شود، و هم مخاطب را در جريان قوت ها و فرصت هاي موجود قرار مي دهد و از اين طريق موجب اميدواري او به آينده و مردد نشدن نسبت به آرمان هاي اصلي خود مي شود.

اوج اين نگاه را مي توان در سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار كارگزاران نظام در تاريخ 3/5/1391 مشاهده كرد. ايشان در اين ديدار فهرستي از واقعيت هاي موجود امروز نظام اسلامي شامل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها را بررسي كردند و در پايان فرمودند:

اينكه ما عرض كرديم، وضعيت بدر و خيبر، يعني همين. وضعيت بدر و خيبر يعني تهديد هست، چالش هست، اما بن بست نيست.

ص: 49

در بدر امكانات كم بود، اما غلبه حاصل شد... در خيبر سختي وجود داشت... . اما غلبه پيدا كردند. چالش هست؛ اما در قبال چالش، توان و قدرت و استعداد و ظرفيت هم وجود دارد. اين معناي بدر و خيبر است. اگر اين ظرفيت را به ميدان آوريم، اگر نقاط ضعف را كم كرديم، پيشرفت خواهيم كرد.(1)

رسانه ملي نيز بايد با در پيش گرفتن اين سيره مقام معظم رهبري، ضمن تحليل، بررسي و نقد ضعف ها و آسيب هاي موجود، به قوت ها و فرصت ها هم به خوبي بپردازد تا در نهايت مخاطبان رسانه ملي، نسبت به تحقق آرمان هاي ارزشمند نظام اسلامي اميدوار شوند.

افزون بر سياست ها و برنامه هايي كه در فصل پيشين در زمينه افزايش روحيه اميد به آينده يادآور شويم، رسانه ملي براي افزايش روحيه اميد به آينده در حوزه اقتصاد، بايد به نكات ذيل توجه كند:

اول _ تحليل و بررسي هم زمان نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهديدها در حوزه هاي گوناگون اقتصادي؛

دوم _ نقد و بررسي منصفانه و همراه با اعتدال عملكرد دستگاه هاي دولتي؛

سوم _ استفاده بهينه از ظرفيت كارشناسي كشور براي ارائه پيشنهادها و نظرهاي اصلاحي و سازنده براي رفع آسيب ها و مشكلات موجود در حوزه اقتصاد.

ه) نقد و بررسي مستمر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي مسئول

ه) نقد و بررسي مستمر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي مسئول

در سال هاي اخير در حوزه سياست گذاري و قانون گذاري بخش اقتصاد گام هاي ارزشمندي برداشته شده است. كه از آن جمله مي توان به تدوين و


1- از سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران نظام، 3/5/1391، در: پايگاه اطلاع رساني: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =20534

ص: 50

ابلاغ «سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي» (13/8/1382)، «سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» (1/3/1384)، «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» (10/11/1389) و «سياست هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني»(24/11/1391) اشاره كرد. افزون بر اين در اين سال ها، مقام معظم رهبري، نكات مهمي را به عنوان مطالبه هاي خود از دستگاه هاي اجرايي در حوزه اقتصاد مطرح كرده اند. بي ترديد، تحقق و اجرايي شدن مصوبه ها و رهنمودهاي يادشده، افزون بر عزم و اراده جدي مسئولان، نيازمند پي گيري مستمر رسانه ها، به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي است. ازاين رو، رسانه ملي بايد به نقد و بررسي مستمر فعاليت هاي سازمان ها و نهادهاي مسئول در حوزه اقتصاد را به عنوان يك راهبرد و سياست جدّي توجه كند تا بتواند زمينه ساز حماسه اقتصادي مورد نظر رهبري شود. در اين زمينه نيز رسانه ملي بايد به چند نكته توجه كند:

اول _ نقد و بررسي قانون گذاري ها، برنامه ها و سياست هاي مقطعي دستگاه هاي تقنيني و اجرايي بر اساس اسناد بالادستي مانند «سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي»؛

دوم _ زمينه سازي فرهنگي براي تبديل اهداف و آرمان هاي پيش بيني شده در اسناد كلان اقتصادي به مطالبات عمومي مردم؛

سوم _ رعايت عدالت و انصاف در نقد و بررسي فعاليت سازمان ها و نهادهاي گوناگون.

چهارم _ بازتاب دادن مناسب فعاليت هاي دستگاه هاي اجرايي كشور در زمينه موضوع سال؛

پنجم _ نقد و بررسي عملكرد دستگاه هاي مختلف اجرايي و فرهنگي در زمينه موضوع سال؛

ششم _ انتقال خواسته ها و مطالبات توليدكنندگان، كارآفرينان و

ص: 51

سرمايه گذاران به مسئولان.

و) استمرار راهبردها و سياست ها تا رسيدن به نقطه مطلوب

و) استمرار راهبردها و سياست ها تا رسيدن به نقطه مطلوب

چنان كه گفته شد، مقام معظم رهبري، در هر يك از سال هاي اخير يك موضوع مهم اقتصادي را به عنوان موضوع سال اعلام كرده اند، كه پرداختن به هر يك از آنها نيازمند برنامه ريزي درازمدت است و بي ترديد، در طول يك سال نمي توان به نتيجه مطلوب دست يافت و بر همين اساس هم ايشان فرمودند:

در عرصه اقتصاد، به توليد ملي بايد توجه شود؛ هم چنان كه در شعار سال گذشته بود. البته كارهايي هم انجام گرفت، منتها ترويج توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني. يك مسئله بلندمدت است؛ در يك سال به سرانجام نمي رسد.(1)

بنابراين، رسانه ملي ضمن توجه به موضوع اعلام شده براي سال جاري، بايد به ديگر موضوع هاي اقتصادي كه در پنج سال اخير به عنوان موضوع اعلام شده است، نيز توجه كند. برخي از موضوع هايي كه در اين زمينه مي تواند مورد توجه رسانه قرار گيرد به شرح ذيل است:

اول _ بررسي و تبيين مفهوم جهاد در حوزه مصرف و توليد؛

دوم _ بررسي و تبيين ارتباط جهاد اقتصادي با جهاد نظامي؛

سوم _ بررسي و تبيين ارتباط اصلاح الگوي مصرف، جهاد اقتصادي و توليد ملي.


1- از پيام نوروزي مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز سال 1392، در: پايگاه اطلاع رساني: http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =20534

ص: 52

ز) استفاده از همه ظرفيت هاي رسانه ملي براي تحقق موضوع سال

ز) استفاده از همه ظرفيت هاي رسانه ملي براي تحقق موضوع سال

بي ترديد، تحقق رهنمود مقام معظم رهبري در زمينه ايجاد حماسه در حوزه سياست و اقتصاد نيازمند بهره گيري از همه ظرفيت هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور است. در حوزه فرهنگ به ويژه نقش صدا و سيماي جمهوري اسلامي غيرقابل انكار است و به همين دليل رسانه ملي بايد از همه ظرفيت هاي خود در اين زمينه استفاده كند. براي تحقق اين موضوع، توجه به نكات ذيل ضروري است.

اول _ پرهيز از شعارزدگي و سطحينگري و پرداختن هنرمندانه به موضوع سال؛

دوم _ بهرهگيري از كارشناسان و مشاوران شايسته براي بررسي جنبه هاي گوناگون موضوع سال؛

سوم _ بهرهگيري از ظرفيت برنامههاي نمايشي براي پرداختن مناسب به موضوع سال؛

چهارم _ بهرهگيري از قابليتهاي شبكه بازار براي اصلاح فرهنگ توليد، توزيع و مصرف؛

پنجم _ همسو كردن برنامههاي رسانه ملي با موضوع سال و پرهيز از طرح مفاهيم ناهماهنگ با اين موضوع؛

ششم _ توجه به تنوع مخاطبان و توليد برنامه بر اساس رسالت و مأموريت هر شبكه؛

هفتم _ بهرهگيري از ظرفيت مناسبتهاي ديني براي ترويج آموزههاي اسلامي در زمينه كار، توليد و مصرف.

ص: 53

كتابنامه

كتابنامه

1. پيام نوروزي مقام معظم رهبري به مناسبت آغاز سال 1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http: farsi. Khamenei. ir/ message – content?id = 22212

2. پيام مقام معظم رهبري به كنگره عظيم حج، 23/12/1378، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار امام خميني رحمه الله :

http: farsi. Khamenei. ir/ message – content?id = 2998

3. حكم انتصاب مجدد آقاي ضرغامي به رياست سازمان صدا و سيما، 16/8/1388، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id = 8361

4. دهخدا، علي اكبر، لغت نامه، چاپ اول از دوره جديد: تهران، موسسه انتشارت وچاپ دانشگاه تهران،1373.

5. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران و فعالان بخش توليد كشور، 7/2/1392، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

22395 http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =

ص: 54

6. سخنان مقام معظم رهبري در حرم مطهر رضوي، 1/1/1392 در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http:farsi.khamenei.ir/speech-content?Id=22233

7. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي مجلس خبرگان، 15/6/1380 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر اثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http: farsi. Khamenei.ir/ speech – content?id = 3082.

8. سخنان مقام معظم رهبري در خطبه هاي نماز جمعه تهران، 29/3/1388، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http: farsi. Khamenei.ir/ speech – content?id = 7190

9. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم 25/9/1376 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

ttp: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 2862

10. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اقشار مردم و خانواده شهدا و ايثارگران. 10/12/1390 در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

ttp: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 19173

11. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان، 10/8/1391، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي:

http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 21394

ص: 55

12. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار شركت كنندگان در اجلاس جهاني «جوانان و بيداري اسلامي»، 10/11/1390، در: پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي:

http: farsi. Khamenei. ir/ speech – content?id = 18871

13. سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با كارگزاران نظام، 3/5/1391، در پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله خامنه اي:

20534 http: farsi. Khamenei. Ir/ speech – content?id =

14. معين ، محمد، فرهنگ فارسي، چاپ سيزدهم: تهران، اميركبير،1378 .

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109