حماسه در حماسه زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»

مشخصات كتاب

سرشناسه : سقلاطوني، مريم، 1354 -

عنوان و نام پديدآور: حماسه در حماسه: زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»/ مريم سقلاطوني؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ با آثاري از سيدمحمود طاهري... [و ديگران]؛ مشاور علمي علي رضا رنجبر.

مشخصات نشر: قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، 1392.

مشخصات ظاهري: 160 ص.

شابك: 978-964-514-280-1

وضعيت فهرست نويس: فيپا

يادداشت: با آثاري از سيدمحمود طاهري، مريم سقلاطوني، حسين شريفي، سهيلا محمدنياديارجان، علي كاملي، زينب سادات موسوي پور، مرضيه فعله گري...

عنوان ديگر: زيرنويس ها و پيام هاي كوتاه ويژه سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي».

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره سياست اقتصادي

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره انتخابات

موضوع: خامنه اي، علي، رهبر جمهوري اسلامي ايران، 1318 - -- نظريه درباره سياست و حكومت

موضوع: اسلام و اقتصاد -- كلمات قصار

موضوع: ايران -- سياست اقتصادي -- آينده نگري -- كلمات قصار

موضوع: ايران -- سياست و حكومت -- قرن 14

شناسه افزوده: طاهري، سيدمحمود، 1348 -

شناسه افزوده: رنجبر، علي رضا، 1351 -، مشاورعلمي

شناسه افزوده: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي

رده بندي كنگره: 1392 س82س7/1692 DSR

رده بندي ديويي: 955/0844

شماره كتابشناسي ملي: 3129619

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ديباچه

ديباچه

مقام معظم رهبري سال 1392 را سال حماسه آفريني در عرصه سياسي و اقتصادي نام گذاري كردند. ايشان در پيام نوروزي خود فرمودند: «لازم است كه هم در زمينه اقتصاد، هم در زمينه سياست، حضور مردم حضوري جهادي باشد.» ايشان در عرصه حماسه اقتصادي، بر توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني و در عرصه حماسه سياسي بر حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات تأكيد داشتند تا همچون سال ها قبل و دوره هاي گذشته بر اقتدار جمهوري اسلامي ايران در عرصه داخلي و بين المللي افزوده شود. تحقق اين مهم مستلزم آن است كه دولت آينده، مسير حمايت از توليد ملي و تقويت بنيان هاي توليد و اشتغال ملي را حمايت كند. ازاين رو، حضور حماسي سياسي مردم در عرصه انتخابات؛ يعني: انتخاب به گونه اي باشد كه دولت آينده متعهد به اين موضوع باشد و در واقع مقدرات عمومي كشور را براي چهار سال آينده اين گونه برنامه ريزي نمايد.

اگر آگاهي از پيام جديد وجود نداشته باشد يا پيام هايي كه به آگاهي جامعه رسيده اند، نتوانسته باشند علاقه و توجه مردم را جلب كنند، فراموش مي شوند و در نتيجه انتظار حركت در بستر پذيرش اجتماعي وجود نخواهد

ص: 6

داشت. ازاين رو، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما در همكاري و همراهي با تلاشگران عرصه رسانه ملي در تحقق اين مهم، مجموعه پيام هاي كوتاه و زيرنويس هاي تلويزيوني كه با تلاش و ذوق ادبي جمعي از نويسندگان متعهد و با كوشش سركار خانم مريم سقلاطوني نگارش و گردآوري شده است، را به اهالي رسانه تقديم مي كند. اميد است رضايت همكاران و مخاطبان رسانه ملي را جلب كند.

ص: 7

فصل اول: چشم انداز حماسه سياسي _ اقتصادي

فصل اول: چشم انداز حماسه سياسي _ اقتصادي

حماسه سياسي يعني: حضور فراگير مردم در صحنه دفاع از انقلاب، نظام و رهبري در بزنگاه هاي حساس.

حماسه سياسي يعني: با انگ زدن هاي غيراخلاقي اجتماعي ديگران را از صحنه خارج نكردن.

حماسه سياسي يعني: پيام ها و مواضع رهبري را به نفع انديشه، سليقه، جناح و گروه سياسي خود مصادره و تفسير نكردن.

حماسه سياسي يعني: :براي دوري از التهاب و بحران اجتماعي جامعه به جاي شوراي نگهبان تصميم نگرفتن.

حماسه سياسي يعني: :بر اساس آموزه هاي شرعي و ديني رفتار كردن با رقيب.

حماسه سياسي يعني: عدم عبور از رهبري به بهانه دفاع از ولايت و انقلاب اسلامي.

حماسه سياسي يعني: رعايت عدالت در ابراز مواضع سياسي و عدم تخريب ديگران.

ص: 8

حماسه سياسي يعني: عدم افراط و تفريط در تأييد و يا انكار افراد.

حماسه سياسي يعني: ملاحظه منافع ملي مملكت و دوري گزيدن از هُري هُري مذهب در تحليل حوادث اجتماعي.

حماسه سياسي يعني: اجازه تنفس به رقيب دادن در صحنه سياسي مملكت بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب.

حماسه سياسي يعني: در اعلام مواضع بر اساس شرع و اخلاق عمل نمودن و دوري از تهمت و افترا زدن.

حماسه سياسي يعني: مصادره نكردن انقلاب، رهبري و نظام به نفع خود.

حماسه اقتصادي يعني: متناسب با فضاي تحريم زندگي كردن.

حماسه اقتصادي يعني: همراه و هماهنگ با مردم زندگي كردن.

حماسه اقتصادي يعني: در شعار و عمل يكسان رفتار نمودن.

حماسه اقتصادي يعني: فراموش نكردن جهاد اقتصادي.

حماسه اقتصادي يعني: مسئولين و بالانشين ها درد مردم نجيب و عزيز انقلابي را درك نمودن.

حماسه اقتصادي يعني: بر اساس سياست جمهوري اسلامي در معادلات اقتصادي در عرصه منطقه و جهاني وارد شدن.

حماسه ها حماسه نمي شوند مگر با عشق، معرفت و بصيرت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اوج حماسه سازي ملت ايران.

سالي به رنگ حماسه، اقتدار، عزت.

سالي به رنگ حماسه، شكوه، جاودانگي.

سالي به رنگ حماسه، معرفت، بصيرت.

حماسه، استقلال، عزت، سربلندي.

ص: 9

سالي به رنگ حماسه، غرور، شرف، جاودانگي.

سالي به رنگ حماسه، حضور، شور، شعور.

حماسه ها در انتظار گام هاي استوار ماست. حماسه اي از جنس حضور در سال حماسه سياسي حماسه اقتصادي.

حماسه با حماسه تفسير مي شود.

رنگ ها بي رنگ مي شود وقتي سخن از حماسه به ميان مي آيد.

حماسه يعني: نمادي از عزت و شكوه مندي ملت ايران.

حماسه يعني: جاودانگي سرزمينم ايران.

حماسه يعني: معرفت مردم خوب سرزمين من.

حماسه يعني: اقتدار ايراني.

حماسه يعني: شكوه گام هاي جوانان و پيران ايران.

حماسه يعني: سربلندي، حماسه يعني: عزت، حماسه يعني: حضور.

حماسه يعني: افق هاي روشن خورشيد.... در حماسه ها با حماسه ها جاودانه خواهيم بود.

حماسه هاي ما تضميني براي استقلال و امنيت ايران.

جاودانه مي شويم وقتي كه اوج اقتدار سرود حماسه هاي جاويدان را فرياد مي زنيم.

تا حماسه ها هست شكوه و جاودانگي از آن ماست.

با حماسه ها تمام قله هاي عزت و شرف را فتح خواهيم كرد.

وقتي حرف از حماسه مي شود ديگر جايي براي ترديد و درنگ نمي ماند.

حماسه هاي ما ريشه اي به قدمت سرزمينمان ايران دارد كه از خون جوانان وطن باليده است.

ص: 10

گام هاي استوار، انديشه هاي ناب براي خلق حماسه هاي جاويدان.

عزم ملت ايران در خلق حماسه هاي جاويدان عزمي ستودني است.

صلابت و شكوه در حماسه هاي هميشه ملت ايران موج مي زند.

جهاد، حماسه، عزت حاصل سال ها مقاومت ملت ايران در برابر دشمنان اسلام.

شكوه اراده ها در دستان حماسه ساز گره مي شود تا ايراني سرفراز بماند.

سرافرازي ايران و ايراني با حماسه هاي هميشه ملت ايران در هم آميخته است.

حماسه شعار نيست، شعور است كه در دل غوغا مي كند.

حماسه سياسي يعني: نگاه به انتخابات به عنوان يك هدف عالي.

حماسه سياسي انتخابات وسيله اي است براي نااميدي دشمن.

حماسه سياسي يعني: حضور گسترده مردم در انتخابات.

حماسه اقتصادي يعني: ما دنبال استقلال و رهايي از وابستگي هستيم.

حماسه اقتصادي يعني: در بهبود وضع اقتصادي كشورمان از امكانات خودمان استفاده خواهيم كرد.

حماسه اقتصادي يعني: مبارزه با مفاسد اقتصادي و اطمينان دادن به كساني كه مي خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند.

حماسه اقتصادي يعني: تكيه بر استعداد و توانايي هاي خود.

حماسه اقتصادي يعني: كور كردن نقطه اميد دشمنان.

حماسه اقتصادي يعني: مقاومت مديرانه.

حماسه سياسي يعني: شكر گذاري براي توفيق اداي يكي از بزرگترين فرايض سياسي و اجتماعي.

ص: 11

حماسه سياسي يعني: شكر گذاري براي توفيق بيعت مجدد با ميثاق هاي ازلي خود در اوج شرارت شيطان بزرگ.

حماسه سياسي يعني: خواندن «يا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الي احسن الحال» در عيد حماسه بزرگ.

حماسه سياسي يعني: حركت به سمت مرتفع شدن مشكلات اساسي كشور.

حماسه سياسي يعني: تصويب سياست هاي زير بنايي كشور در امور فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و سياسي.

حماسه سياسي يعني: شجاعت در حل مسائل و رسيدن به اهداف بزرگ در مقابله وسوسه ها.

حماسه سياسي يعني: هماهنگي و همدلي قوا در خلق عيد حماسه.

حماسه سياسي يعني: آگاهي از اين كه سهم اين امور اعتباري و زودگذر است و هم در محضر خدا هستيم.

حماسه سياسي يعني: آگاهي از اين كه تنها صفاي معنويت و ثمرات خلوص بندگي است كه در صحيفه كردار ما مي ماند.

حماسه سياسي يعني: جامعه اسلامي خودمان را به زنگار اختلاف ها و كدورت ها آلوده نكنيم.

حماسه سياسي يعني: رقابت هاي انتخاباتي موجب تفرقه و جدايي نخواهد شد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: قواي سه گانه مويد وحدت و انسجام جامعه و مردم همراه و پشتيبان مسئولين هستند.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: بهره مند از بركات مادي و معنوي اتحادِ مقدس خود.

ص: 12

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: از صحنه كنار نمي رويم كه شايد امروز گناهي بالاتر از كناره گيري نباشد.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: اين كه هيچ عذري براي ترك صحنه انقلاب پذيرفته نيست.

حماسه اقتصادي يعني: حل معضلات محرومين.

حماسه اقتصادي يعني: عبور از تنگناها و موانع با قدرت، قاطعيت و سرعت عمل.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: مردم بعد از فراغت از انتخابات به پشتيباني مادي و معنوي خود از نظام مسئولين ادامه مي دهند.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: ايمان به نصرت الهي و ما با تمام وجود به پيروزي معتقديم و بارها عنايت حق را ديده ايم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اين كه ما از راهي كه انتخاب كرديم احساس پشيماني نمي كنيم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: قدم نهادن در راه مقدسي كه نگراني از حادثه نداريم.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: براي يك ملت بزرگ هيچ پيروزي بالاتر از تصميم و عزم و اراده استوار آنان براي رسيدن به حق نيست.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ما به ياري خدا و به سمت و اراده پولادين در برابر همه مشكلات خواهيم ايستاد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اين كه هيچ كس نمي تواند رأي و اراده خود را به ملت ايران تحميل كند.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ملت ايران تحت هيچ شرايطي از اصول و آرمان هاي مقدس الهي خود دست بر نمي دارد.

ص: 13

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: دشمن بداند مردم ايران خشم و كينه انقلابي و مقدس خويش را در سينه هاي نگه داشته و شعله هاي آن را عليه دشمنان به كار خواهد گرفت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: دشمن بداند صالحان وارثان زمين خواهند بود.

حماسه سياسي يعني: در نظر گرفتن محذور مخدورات سياسي و شرايط بسيار پيچيده و حساس كشور.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: همت همگاني براي قطع ريشه هاي وابستگي.

حماسه اقتصادي يعني: جامعه علمي ما از لاك نگرش انحصاري علمي به در آمده و روي پاي خود خواهد ايستاد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: استعدادهاي ما در پيچ و خم كوچه هاي مشكلات ختم و ناتوان نخواهد شد.

حماسه اقتصادي يعني: برنامه ريزي در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزش هاي كامل اسلامي و پرهيز از تنگ نظري ها و افراطي گري ها.

حماسه اقتصادي يعني: مبارزه با فرهنگ مصرفي كه بزرگترين آفت جامعه انقلابي است.

حماسه اقتصادي يعني: خروج از تكيه صادرات به نفت.

حماسه اقتصادي يعني: تجارت براساس قانون و نظارت دولت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: بها دادن به توليد ملي و توسعه حضور مردم.

ص: 14

حماسه اقتصادي يعني: شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه.

حماسه سياسي يعني: تأكيد بر حفظ ارزش ها و شئون اخلاقي و اجتماعي.

حماسه سياسي يعني: تمام احزاب و گروه ها با كمال دوستي مراقب دشمنان هستند.

حماسه سياسي از پناه بردن به خدا از شرّ حب نفس.

حماسه اقتصادي يعني: تنها يك راه براي مبارزه وجود دارد و آن هم اقتصاد مقاومتي است.

حماسه سياسي يعني: همه تابع محض يك جريان نيستند اما همه مي خواهند نظام و اسلام را پشتيباني كنند.

حماسه سياسي يعني: انتقاد سازنده، معنايش مخالفت نيست.

حماسه سياسي يعني: هيچ كس نبايد خود را مطلق و مبرّاي از انتقاد ببيند.

حماسه سياسي يعني: آگاهي از اينكه اگر كسي در فكر حذف رقيب باشد پيش از آن كه به رقباي خود صدمه بزند به اسلام و انقلاب لطمه زده است.

حماسه سياسي يعني: تأليف قلوب و تلاش براي زدودن كدورت ها و نزديك ساختن مواضع خدمت به يكديگر.

حماسه سياسي يعني: پرهيز از كساني كه به كارشان القاي بدبيني است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ما آن قدر دشمن داريم كه همه بايد با تمام توان در مقابل او بايستند.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ايستادن در مقابل كساني كه از اصول تخطي مي كنند.

حماسه اقتصادي يعني: پيكار عليه فقر و تنگدستي و رذالت و ذلت.

ص: 15

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ما از هيچ كس غير از خداي بزرگ نمي ترسيم.

حماسه اقتصادي يعني: ما دست از مبارزه با فساد و فحشاي سرمايه داري غرب نخواهيم كشيد.

حماسه اقتصادي يعني: ما كه از ارتباط با متجاوزان خشنود مي شويم و نه از قطع ارتباط آنان رنجور.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اين كه ما با بصيرت و چشماني باز به دشمنان خيره شده ايم و آنان را آرام نمي گذاريم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: كجروان و اشكال تراشان در مقابل سيل خروشان ملت توان مقاومت نخواهند داشت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: نعمتي را كه با جهاد عظيم و خون جوانان برومند به دست آورده ايم همچون عزيزترين امر مقدس گرايش مي داديم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اينكه از مشكلاتي كه در اين صراط مستقيم است نمي هراسيم چراكه ايمان داريم «ان تنصرالله ينصركم و يثبت اقدامكم».

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: در مشكلات جامعه شريكيم و در رفع آن مي كوشيم.

حماسه سياسي يعني: دولت و مجلس از ماست و چون محبوبي گرامي از آن نگه داري مي كنيم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: هيچ نژادي برتر نيست و امريكا هم قبله گاه عالم نيست.

ص: 16

حماسه اقتصادي يعني: استقلال، آزادي و ارزش هاي انساني را ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و عشوت ها و بي بند و باري ها نخواهيم كرد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اين هياهوهايي كه در عالم هست هميشگي است و آن چه باقي است خداست و اعتماد به خدا.

حماسه اقتصادي يعني: اجراي قوانينِ بر معيار قسط و عدل.

حماسه اقتصادي يعني: جلوگيري از استعمار، استثمار و استبداد.

حماسه اقتصادي يعني: آرمان ها و آرزوهاي ملت و مسئولان كشور است كه فقر و تهيدستي از جامعه رخت بربندد.

حماسه اقتصادي يعني: ملت ايران يك لحظه استقلال و عزت خود را با هزاران زندگي در ناز و نعمت ولي وابسته به اجانب معاوضه نمي كند.

حماسه اقتصادي يعني: همت گماشتن براي رشد صنايع كشور.

حماسه سياسي يعني: انتخابات يك امتحان الهي است.

حماسه سياسي يعني: جهاد عليه كساني كه با اسلام كينه دارند.

عيد حماسه يعني: روز انتقام از كفر و نفاق.

حماسه سياسي يعني: روز انتخابات روز عاشوراي حسيني است ايران كربلاست و حسينيان آماده اند.

عيد حماسه روز مقاومت است و روز درنگ نيست.

عيد حماسه روز صيقل انسانيت انسان هاست.

حماسه اقتصادي يعني: اين كه انتظار آنكه جهانخواران ما را ياري كنند باطل است.

عيد حماسه روز حضور در ميدان نبرد جهاد و شهادت است.

ص: 17

عيد حماسه روز نشاط عاشقان خداست.

عيد حماسه روز جشن و سرور عارفان الهي است.

عيد حماسه روز نغمه سرايي فرشتگان در ستايش انسان هاي مجاهد است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: درنگ امروز اسارتباري فردا را به دنبال دارد.

در روز عيد حماسه بايد لباس محبت دنيا را از تن بيرون كرد و زره مقاومت پوشيد.

عيد حماسه برترين نماد همبستگي و مشاركت.

حماسه سياسي يعني: حضور و نشاط مردمي در صحنه مسئوليت ملي و ديني.

حماسه سياسي يعني: برترين پشتيباني و حمايت مردم از نظام و دولت منتخب.

حماسه سياسي يعني: ترسيم دوباره چهره استوار و پر افتخار ملتي كه با عزمي راسخ به افق بلند همت هاي خود چشم دوخته است.

حماسه اقتصادي يعني: با دستي توانا به ساختن كشور خود همت مي گماريم.

عيد حماسه يعني: حضور پر طراوت و پرشور در پاي صندوق رأي.

حماسه سياسي يعني: مردم سالاري ديني در نهاد اين ملت ريشه دوانيده است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ايراني داراي ملتي سرزنده است و هوشياري و زمان شناسي خود را به نمايش خواهد گذاشت.

عيد حماسه يعني: پاسخي شجاعانه به بزرگترين نياز كشور.

حماسه اقتصادي يعني: رسيدن به رفاه اقتصادي همراه با معنويت.

ص: 18

حماسه سياسي يعني: احزاب و گروه ها با شوق و ذوق و علاقه مندي همه عواملشان را براي برگزاري يك انتخابات عمومي بسيج خواهند كرد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: حاكميت روحيه حماسي در مسائل آتي سياسي و اقتصادي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تحرك، و ورزيدگي و روحيه جهادي در عرصه سياسي و اقتصادي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: بستر سازي خلق حماسه هاي عظيم در عرصه سياست و اقتصاد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: مقابله با تهديدها با استفاده از فرصت ها.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: رفع ضعف ها با اتكاء بر نقاط قوت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: آمادگي مقابله با دشمني هاي بسيار و عميق دشمنان.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تنها يك موعظه نيست، راهبردي است براي نجات كشور از زير بساط ظلم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اوج مبارزه، مقاومت و قيام در برابر ديكتاتوري و ظلم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: برافراشتن پرچم عدالت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: غمگين و خوار كردن دشمنان با عبور از بحران ها.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: الگوسازي از انقلاب ايران براي كشورهاي ستم و ظلم.

ص: 19

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: كسب توفيق بناي جامعه آباد و برخوردار از خيرات مادي و معنوي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: بي اثر بودن گزينه هاي روي ميز.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: بيداري ملت ايران، بيداري جوان ايراني و پيشرفت علمي جوان ايراني.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: تلاش روز افزون در افزايش ايمان به خداي متعال و اطمينان به وعده الهي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ايستادگي و حركت با تدبير.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ايستادن تمام قوا در ميدان و حركت رو به جلو.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: ايران، نماد عظمت و شرف اسلامي ضربه نخواهد خورد.

حماسه سياسي يعني: نمايش مجدد چهره استوار و پر افتخار ملت ايران.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: با مشاركت انبوه و حداكثري خود نشان مي دهيم ملتي سرزنده، هشيار و زمان شناس هستيم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: شور انتخاباتي در كشور و حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات اقتدار و عزم راسخ ملت بزرگ ايران را در مواجهه با توطئه هاي سياسي و اقتصادي دشمن فراهم كرده و بر وحدت كلمه و هم دلي ملت سلحشور ايران خواهد افزود.

حماسه سياسي در پرتو تداوم مقاومت ها تحقق پذير خواهد شد.

حماسه سياسي، هوشمندي و درايت پيش دستانه رهبر معظم انقلاب در خنثي سازي توطئه هاي داخلي و خارجي دشمن را به اثبات مي رساند.

ص: 20

حماسه سياسي و اقتصادي، تمام دستگاه هاي اجرايي كشور را همراه با مردم براي تحقق اين دو حماسه بزرگ بسيج خواهد كرد.

حماسه سياسي و اقتصادي، برتري نظام مردم سالاري ديني را در مواجهه با برون رفت از توطئه هاي سياسي و اقتصادي در مقابل نظام هاي ليبرال و سكولار به عرصه ظهور مي رساند.

حماسه سياسي و اقتصادي، با حضور آگاهانه مردم پاي صندوق هاي رأي و حماسه حضور بي سابقه مردم در عرصه هاي سياسي، تكميل مي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي، توطئه هاي دشمنان خارجي را بي اثر و رؤياهاي كج انديشان داخلي و تشنگان سراب قدرت را نقش بر آب خواهد ساخت.

حماسه سياسي و اقتصادي، بر اقتدار سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات 1+5 خواهد افزود.

حماسه سياسي و اقتصادي، زمينه بي اثر كردن تحريم ها و دل گرمي ملت هاي مسلمان را در مواجهه با استكبار جهاني فراهم مي سازد.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجب تغيير رويكرد فرهنگي در مناسبات بين المللي از انفعال به پيشتازي و افزايش قدرت رقابت پذيري جمهوري اسلامي ايران در معادلات سياسي و اقتصادي جهاني مي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجب ارتقا كيفيت توليد و افزايش بهره وري سرمايه هاي مادي و انساني مي شود و به كاهش واردات كالاهاي مصرفي و بهبود تراز بازرگاني كشور مي انجامد.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات توسعه و ايجاد فرهنگ كار بيشتر و مصرف بهره ورانه و در حد نياز را كه رمز شكوفايي اقتصاد نظام اسلامي است فراهم مي آورد.

ص: 21

حماسه سياسي و اقتصادي، بر مشروعيت مردمي و امنيت همه جانبه و كارآمدي نظام در عرصه هاي سياسي و اقتصادي خواهد افزود.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجب تقويت و تحكيم امنيت فضاي كسب و كار و تحكيم همه جانبه بنيان هاي توسعه و پيشرفت كشور در راستاي رشد توليد ملي مي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي، زمينه ساز عزم عمومي ملت سرافراز ايران در دفاع از سه عنصر ارزشمند امنيت ملي، منافع ملي و وحدت ملي مي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي، خط قرمز ملت هوشيار ايران را در رويارويي با هر نوع جريان سياسي در برابر توطئه هاي خارجي، مشخص خواهد كرد.

حماسه سياسي و اقتصادي، بر درخشش و اقتدار جمهوري اسلامي ايران در عرصه معادلات سياسي جهان مي افزايد و ريشه هر نوع فتنه خارجي و داخلي را قبل از جوانه زدن بر پيكره نظام خواهد خشكاند.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: هر جريان سياسي كه بخواهد بر وحدت كلمه مردم خللي وارد كند، طرد مي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي يعني: تحكيم سبك زندگي اسلامي و الگوي اسلامي.

حماسه سياسي و اقتصادي، همان مبارزه جدي و همه گانه در اين دو عرصه عليه استكبار جهاني است.

حماسه يعني: دفاع از خاك، دفاع از شرف، دفاع از ناموس.

حماسه يعني: ايستادگي يك ملت در برابر استعمار.

حماسه يعني: اصلاح فرهنگ مصرف و توجه به توليد ملي. 

وظيفه مردم اين است كه با تمام جديت در وسط ميدان باشند و از انقلاب و اسلام در عرصه اقتصادي حمايت كنند و وظيفه مسئولان، تلاش،

ص: 22

خدمت رساني و ايجاد هماهنگي و وحدت ميان سه قوه در صحنه هاي سياسي و اقتصادي است.

ما وظيفه داريم با اين افق روشن ترسيم شده از سوي مقام معظم رهبري، خط سير انقلاب را به سوي بيداري اسلامي در منطقه گسيل كنيم تا اين حركت هاي برخاسته از نهضت مقاومت اسلامي به نتيجه مطلوب برسد.

حضور بيشتر مردم در انتخابات, حماسه سياسي را تحقق مي بخشد.

حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي يك نماد حماسه سياسي است.

حماسه سياسي يعني: حضور آگاهانه در انتخابات.

تحقق حماسه سياسي و اقتصادي در گرو وحدت مسئولان و مردم است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» ملت با تبعيت از فرمان ولايت فقيه، دشمنان را هم در عرصه سياسي و هم در عرصه اقتصادي از دست اندازي به آرامش مردم نااميد خواهند كرد.

سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: در كشور شاهد يك رويكرد اخلاقي تمام عيار در مبارزات سياسي باشيم.

بدون شك تبلور حماسه اقتصادي را مي توان در وضعيت توليد ملي يك كشور به راحتي ارزيابي كرد.

حماسه سياسي يعني: در جايي از نظر سياسي قرار بگيريم كه در قله و بالاترين حد مطلوب باشيم.

حماسه سياسي يعني: نااميد كردن دشمن با رأي خود.

در سال 1392 حضور ملت ما در پاي صندوق هاي رأي به طور قطع حماسه اي تاريخي خواهد بود و مردم با بينش و بصيرت سياسي مديران كشور، رئيس جمهور را انتخاب خواهند كرد.

ص: 23

حماسه سياسي به معناي بيداري و خنثي كردن توطئه ها و برنامه ريزي هاي دشمنان است.

حضور در انتخابات، حماسه سياسي است.

حماسه اقتصادي با حمايت از توليد داخلي و عدم اتكا به نفت محقق مي شود.

در سال «حماسه سياسي وحماسه اقتصادي» با همت بلند مردم و مسئولان گام هاي مؤثري در مسير هدف هاي نظام اسلامي برداشته مي شود.

حماسه اقتصادي با تكيه بر توليد ملي رخ خواهد داد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي سرلوحه حركت و قدم هاي ملت و مسئولان است.

مردم، دولت، مجلس، نخبگان و همه مسئولان كشور بايد تلاش كنند تا در دو عرصه سياسي و اقتصادي حماسه اي بزرگ در شأن ملت ايران اسلامي بيافرينند.

مسئولان بايد با حفظ وحدت و هم دلي و به دور از ملتهب كردن فضاي جامعه، به حركت عمومي آن به سمت پيشرفت، مردم را همراهي كنند تا بتوانيم به شعار محوري سال جامه عمل بپوشانيم.

شرط خلق حماسه سياسي، حضور پرشور مردم در صحنه و حفظ نظم و انضباط و آگاهي در همه عرصه ها است.

در خلق حماسه سياسي، آنچه مهم به نظر مي رسد حركت هاي مدبرانه، همراه با انتخاب صحيح و گزينش درست است كه خود مي تواند اهميت و جايگاه نظام اسلامي را اعتلايي دوچندان بخشد.

در خلق حماسه سياسي ملت ايران، تجربه زيادي دارند و مانند گذشته موفق و عزت مندانه در صحنه حاضر مي شوند.

ص: 24

حماسه به معناي نااميد كردن دشمن و رقم زدن يك اقدام تاريخي و ايجاد اميد در دل ملت هاي مستضعف جهان و ملت هايي كه بيداري اسلامي را رقم زده اند.

در سال جديد مردم با بازنگري در سبك زندگي و ايجاد تحول، حماسه اي اقتصادي را رقم خواهند زد كه دشمنان را ناكام مي كند.

بهره گيري از سياست هاي اقتصادي صحيح، سبب بروز حماسه اقتصادي خواهد شد.

دقت توليدكنندگان در كميت و كيفيت كالاهاي توليد داخلي، يكي از شاخصه هاي تحقق حماسه اقتصادي است.

حماسه سياسي يعني: كاهش وابستگي نفت.

حماسه سياسي يعني: زمينه سازي براي مصرف كالاي داخلي.

حماسه سياسي يعني: همت مضاعف و كار مضاعف.

تحقق شعار حماسه اقتصادي، نيازمند همت و كار مضاعف است.

اقتصاد بدون توجه به موضوعات فرهنگي توسعه نخواهد يافت. بنابراين، بايد در كنار جهاد اقتصادي در راستاي توسعه فرهنگ و تقويت ارزش هاي ديني هم برنامه ريزي كنيم.

ثمره يك برنامه اقتصادي، مناسب بهره وري بالاست و تحقق اين مهم مستلزم داشتن ايمان قوي نسبت به آخرت است.

انتخاب درست و آگاهانه مي تواند موجب رشد كشور در همه حوزه ها شود كه اين نشانه اي از حماسه سياسي است.

فراهم كردن امكانات، پيش بيني آينده كالاي توليدي و وجود امنيت در سرمايه گذاري، مؤلفه هاي بسيار مهمي در رسيدن به حماسه اقتصادي است.

ص: 25

اصلاح الگوي مصرف، مسيري هموار جهت رسيدن به حماسه اقتصادي است.

تلاش براي حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، حمايت از آرمان هاي انقلاب اسلامي است.

اعتماد، اعتقاد و ايمان به توان و ظرفيت هاي توليد ملي، زمينه رشد و شكوفايي اقتصاد ملي و ايجاد حماسه اقتصادي است.

حمايت از توليد ملي، نماد بارز حماسه اقتصادي است.

گردش باشكوه چرخ هاي اقتصاد ايران، حماسه اي اقتصادي در پي خواهد داشت.

خودباوري، خوداتكايي، شكوه و خودكفايي يعني: تحقق حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي.

حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي يعني: تجلي اقتدار ملي.

با تكيه بر توان و توليد ملي، حماسه اي اقتصادي خلق كنيم.

اقتدار ايران اسلامي در سايه حماسه سياسي و حماسه اقتصادي.

جلوگيري از خروج ارز از سوي خريداران و صرفه جويي در هزينه ها، تقويت نظام توليد و توزيع داخلي، از منافع حمايت از توليد ملي است كه منجر به حماسه اقتصادي مي شود.

يكي از مصاديق بارز و جنبه هاي روشن حماسه اقتصادي، مصرف كالاي داخلي و حمايت از توليدهاي ايراني است.

حمايت از كالاهاي توليد داخل كشور گذشته از جنبه هاي اقتصادي آن، حركتي ملي و حماسي است.

بهبود فضاي كسب و كار نيازمند همراهي و مشاركت مجموعه فعالان و دست اندركاران توليد و تجارت كشور است كه به خلق حماسه اقتصادي منجر مي شود.

ص: 26

ارتقاي توليد و حضور در بازارهاي جهاني، افزون بر كسب موفقيت اقتصادي، سبب ارتقاي جايگاه و مرتبه سياسي كشورمان آن هم در كوران فشارهاي بين المللي و فضاي تحريمي مي شود. اين يعني: از حماسه اقتصادي به اقتدار سياسي رسيدن.

حماسه اقتصادي يعني: بايد به توليد كيفي و توليد صادراتي به صورت جدي توجه شود.

رونق توليد يعني: چرخش هر چه سريع تر چرخ دنده هاي اقتصاد در تمامي بخش ها و افزايش گردش پول در اقتصاد. اين يعني: خلق حماسه اقتصادي.

حماسه اقتصادي يعني: براي كاهش نرخ تورم و مهار نقدينگي بايد طوري برنامه ريزي كرد كه اقتصاد كشور مولّد شود.

اكنون كه تحريم ها نتوانسته است خللي در روند رشد و توسعه جمهوري اسلامي ايران وارد كند، وقت آن رسيده است كه با همان روحيه انقلابي، بسيجي و حماسي در پيمودن راه هاي حمايت از توليدهاي داخلي قدم هاي مؤثري برداريم تا حماسه اي باشكوه در نبرد اقتصادي خلق كنيم.

حماسه اقتصادي يعني: فرهنگ سازي و تلاش مضاعف براي حمايت همه جانبه از توليد داخلي.

حماسه اقتصادي تنها در سايه توليد باكيفيت، امكان پذير است.

حماسه سياسي و اقتصادي آفتاب عزت و سربلندي است و تا هميشه بر قلب تاريخ كشورمان مي تابد.

حماسه در ادبيات انقلابي يعني: تو دهني زدن به غرب، ايستادگي و گذر از بحران ها!

ص: 27

حماسه اقتصادي يعني: رونق توليدات ملي.

حماسه اقتصادي يعني: توجه به توليد داخلي بايد مهم ترين مسئله در اقتصاد باشد.

حماسه اقتصادي يعني: نيازي به توليد كشورهاي خارجي نداريم بلكه خودمان اين توانايي را داريم كه توليد كنيم.

حماسه اقتصادي يعني: ايراني بايد از جنس ايراني استفاده كند.

حماسه اقتصادي يعني: بايد قدر سرمايه هاي ملي مان را بدانيم.

حماسه اقتصادي يعني: كشور ما نياز به يك حركت انقلابي براي نااميد كردن دشمنان از تحريم ها دارد.

حماسه اقتصادي يعني: اقتدار ايران اسلامي به جوشش چشمه خروشان سازندگي است.

براي حذف تحريم هاي جهاني يك راه بيشتر وجود ندارد و آن ايجاد روحيه حماسي در آحاد كشور است.

توليد ملي، عامل حفاظت از اقتصاد ملي است كه تنها با عزمي ملي و شوري حماسي محقق مي شود.

خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، عزت و اقتدار ملي را در پي خواهد داشت.

نجات يك ملت در استفاده از دسترنج خودش است. اين يعني: جهاد اقتصادي در آيينه حمايت از كار و سرمايه ايراني براي خلق حماسه اقتصادي.

شكوفايي استعدادهاي جوان ايراني در گرو داشتن روحيه اي حماسي، براي خلق حماسه اي اقتصادي است.

ص: 28

حماسه اقتصادي يعني: رونق توليد داخلي و كاهش تورم.

يكي از عرصه ها و مصاديق بارز حماسه اقتصادي، توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: حمايت از اقتدار نظام اسلامي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي؛ حركت در مسير عزت و شكوفايي.

تحقق «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» در گرو هم دلي و عزم ملي است.

تحقق حماسه اقتصادي نيازمند توجه به «كار» و «سرمايه داخلي» است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: اقتدار، شكوه و سربلندي ايران و ايراني. ازاين رو، با عزمي راسخ در تحقق شعار «حماسه سياسي، حماسه اقتصادي» خواهيم كوشيد.

شكوه و عظمت ايران در عرصه سياست و اقتصاد داخلي و خارجي در گرو تحقق شعار «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي موجب رشد، بالندگي و شكوفايي ايران اسلامي خواهد شد.

حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي يعني: فتح قله هاي سياسي و اقتصادي جهان.

استقلال و امنيت سياسي و خودكفايي و شكوفايي اقتصادي نتيجه تحقق شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» است.

شاه كليد توسعه سياست و اقتصاد ايران اسلامي، در گرو حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي است.

هدف شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» رسيدن به عزت ملي است.

ص: 29

حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي برابر است با عزت، خودباوري، خود اتكايي، شكوه و خودكفايي.

شركت در انتخابات يعني: تجلي حماسه سياسي و پاسخ به كساني كه سال هاست به دنبال فرصتي براي تضعيف ملت ما هستند.

رأي من، رأي تو، رأي ما، يعني: خلق حماسه اي ديگر در عرصه سياست.

حماسه سياسي يعني: حضور مردم در عرصه انتخابات كه گامي مهم در راه نهادينه شدن مشاركت در كشور است.

انتخابات تجلي حضور و حماسه.

شعار «حماسه سياسي» با حضور در ميدان انتخابات، لباس عمل مي پوشد.

حضور در انتخابات يعني: پاي بندي به آرمان ها و ارزش هاي اسلامي و خلق حماسه اي در عرصه سياست.

انتخابات تجلي شور و شعور سياسي ايرانيان و خلق حماسه اي سياسي.

هر برگ رأي من و تو «ما» مي شود و پلي براي ساختن ايراني آباد و رسيدن به حماسه اي اقتصادي در سايه شكوه حماسه اي سياسي است.

براي ساختن ايران به حماسه اي از جنس اقتصاد و به رنگ سياست نياز است.

با شركت در انتخابات رياست جمهوري، حماسه سياسي ديگري خلق خواهيم كرد.

حضور گسترده در انتخابات رياست جمهوري؛ آغازي براي خلق حماسه هاي ديگر.

تجلي بيداري و ولايت مداري ملت ايران در سال 1392 با خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي رقم خواهد خورد.

ص: 23

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يادِمان بصيرت ملت ايران است.

مردم آگاه و غيور ايران اسلامي در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» با بصيرت خود حماسه اي ديگر خلق خواهند كرد.

با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي بار ديگر توطئه هاي دشمنان اسلام را نقش بر آب خواهيم كرد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي خط بطلاني بر انديشه هاي دشمنان انقلاب اسلامي ايران است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تجلي شعور و شور ملت ايران است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي حماسه اي ديگر است كه به افتخارهاي ملت ايران افزوده خواهد شد.

مردم سرزمين من با حماسه آشنا هستند و مي كوشند حماسه ها را بر تار و پود حماسه هايشان پيوند بزنند.

حضوري به وسعت ايران و تلاشي به همت مردمان باغيرت ايران در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي».

تكرار حماسه ها زيباست آن روز كه حماسه ها را ريشه به ريشه رج مي زنيم.

مردم غيور ايران حماسه آفرين اند.

حماسه در قلب مردم اين سرزمين، ريشه كرده است.

حماسه ها هميشه در اينجاست. سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بر مردم شورآفرين ايران گرامي باد.

حماسه ها هميشه در عزم پولادين ملت ايران ريشه دارد.

سال حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي سال تداوم نااميدي دشمنان ايران اسلامي است.

ص: 31

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در همه حوزه هاي اقتصادي، سياسي و حتي اجتماعي و فرهنگي مي تواند تجلي يابد.

نگاه اميدوارانه و همت بلند لازمه خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است.

حماسه سازي يك شرط اساسي دارد و آن هم دلي و همياري حماسه سازان است.

حاكميت سياسي اسلام، تحكيم ارزش هاي معنوي و اخلاقي، برپايي عدالت اجتماعي، وابسته نبودن اقتصادي، خودكفايي و اقتدار اقتصادي، توسعه و رشد و رفاه عمومي از نتايج حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است.

جهاد، حماسه؛ سال هاست كه با اين واژه ها انس گرفته ايم و اكنون در تكاپوي خلق حماسه اي ديگر از جنس سياسي و اقتصادي هستيم.

حماسه نمادي است كه مظهر قدرت و اقتدار ملت ما شده است، و اين بار در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» رونقي دوباره خواهد گرفت.

بزرگ ترين مانع بر سر حماسه سازي سياسي و اقتصادي در يك نگاه كلي اختلاف و تفرقه و شكسته شدن وحدت جامعه مسلمانان است.

زيباست؛ جهاد اقتصادي زيباست؛ هر لحظه، حماسه اي جهادي زيباست؛ فرياد بزن حماسه اي در راه است؛ فرياد سياسي و عبادي زيباست.

فرياد حماسه هاي خاموشيم ما؛ در رونق اقتصاد مي كوشيم ما؛ در لحظه به لحظه سياست امسال؛ پيراهني از حضور مي پوشيم ما.

حضور اثرگذار سياسي يعني: حماسه سياسي.

حماسه اقتصادي يعني: توجه به اقتصاد پويا و كارآمد.

حماسه اقتصادي يعني: حضوري جهادگونه و پويا در تمام عرصه هاي سياسي و اقتصادي.

ص: 32

توجه به توليد ملي از مصداق هاي بارز حماسه اقتصادي است.

شكوه حضور و تجلي مشاركت بالاي مردمي خلق حماسه اي سياسي را رقم خواهد زد.

همه بايد با روحيه اي انقلابي، با نشاط و شادابي در صحنه انتخابات و همچنين حوزه اقتصاد، فعالانه حضور داشته باشيم.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بي شك حضور باشكوه مردم در انتخابات، دشمنان را از تأثير تحريم ها نااميد خواهد كرد و ناكارآمدي شگردهاي خود را به خوبي خواهند ديد.

انتخابات خرداد 1392 حماسه سياسي سال 1392 است كه بي شك حماسه اي عظيم، تاريخي و ماندگار خواهد بود.

قطع وابستگي به نفت، اوج حماسه اقتصادي ملت ايران است.

حضور باشكوه مردم در انتخابات رياست جمهوري، مظهر حماسه سياسي، اراده عمومي، اقتدار ملت و در نهايت استقلال همه جانبه كشور است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» سرود حماسه هاي هميشه را خواهيم خواند و به عزت و شرف ملي ايران خواهيم افزود.

ملت ايران اسلامي با حضور حداكثري در انتخابات رياست جمهوري حماسه سياسي را محقق خواهند كرد.

مشاركت بالاي مردم در انتخابات يعني: تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي.

ايجاد حماسه سياسي تأثير مستقيم در خلق حماسه اقتصادي دارد.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، ملت نقش آفرينان اصلي صحنه سرنوشت و تحقق حماسه سياسي در كشور هستند.

ص: 33

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از ضرورت هاي انقلاب، منافع ملي و هدف هاي كلان راهبردي نظام جمهوري اسلامي ايران است.

انتخابات، نماد حماسه سياسي است و انتخاب درست از ابزارهاي خلق حماسه.

انتخاب درست انتخابي است كه بتواند در عرصه سياست داخلي، امنيت و ثبات ايران را تأمين كند و در عرصه روابط بين المللي، شأن و جايگاه والاي جمهوري اسلامي را پاس بدارد.

علت اصلي ناكامي استكبار جهاني در سركوب انقلاب اسلامي ايران، وجود روحيه جهادي و حماسي در ملت ايران است.

انقلاب اسلامي ايران سرشار از حماسه هاست.

حماسه سياسي ضامن تحقق حماسه اقتصادي است.

وحدت، كليد خلق حماسه سياسي است.

تلاش و همت، كليد خلق حماسه اقتصادي است.

«حماسه اقتصادي» يعني: ايراني آن قدر كار كند كه كار خود را به حماسه تبديل كند و اين حماسه نيز بايد خودكفايي كشور را به دنبال داشته باشد.

حضور پررونق ملت ايران در انتخابات ضامن تحقق شعار حماسه سياسي است.

انتخابات در ايران اسلامي مظهر حماسه سياسي است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» دلاورانه و شجاعانه به مقابله با دشمن برمي خيزيم.

سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» سال نتيجه گيري از بسياري از تصميم هاي سياسي و اقتصادي در سال هاي گذشته است.

ص: 34

افزايش عرضه و ايجاد امنيت رواني در حوزه اقتصاد از جنبه هاي حماسه اقتصادي است.

عزم ملي، عزت ملي، اقتدار ايراني در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي». بهانه ها همه خشكيده اند و اكنون زمان رويش حماسه است؛ حماسه اي از جنس حضور در عرصه سياست و اقتصاد.

انقلاب اسلامي ايران منشأ حماسه هاست. سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» را گرامي مي داريم.

اينجا مهد حماسه است، مهد حماسه هاي هميشه؛ اينجا ايران است.

سرزمين حماسه آفرينان غيور، رنگ حماسه گرفته است؛ رنگ بانشاط حماسه. سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» را گرامي مي داريم.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر با شهيدان و امام شهيدان عهد خواهيم بست كه در رسيدن به اهدافشان ذره اي كوتاه نخواهيم آمد.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر با آرمان هاي انقلاب و مقام معظم رهبري (مدظله العالي) تجديد بيعت خواهيم كرد.

حماسه اقتصادي تأكيدي براي به بار نشستن جهاد اقتصادي است. براي تحقق سياست و اقتصاد حماسي، بايد به دو شرط مهم امنيت و اطمينان سياسي و امنيت و اطمينان اقتصادي توجه جدي كنيم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي با تبعيت از رهبري، تلاش مجاهدانه و حضور مردم در صحنه هاي انقلاب محقق مي شود.

در نگاه مردم تنها شرط ايجاد حماسه عظيم سياسي، تبعيت از ولايت فقيه است.

ص: 35

تكميل حماسه سياسي بعد از انتخابات، بر عهده كارگزاران نظام است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه بايد با ايجاد وحدت و هم دلي و به دور از سلايق شخصي، در جهت رفع مشكلات مردم و دغدغه هاي مقام معظم رهبري قدم بردارند.

لازمه رسيدن به حماسه سياسي، فعاليت سياسي در جهت اهداف انقلاب اسلامي است.

تبعيت از ولايت فقيه، لازمه تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است.

تبيين و تفهيم موضوع انتخابات از سوي نخبگان و صاحب نظران مي تواند به تحقق حماسه سياسي كمك فراواني كند.

تبعيت از فرمان هاي رهبري، به تحقق حماسه سياسي و اقتصادي منجر خواهد شد.

انتخابات مظهر خلق حماسه سياسي ملت ايران است تا مشروعيت انقلاب اسلامي را در جهان به نمايش بگذارد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، مبارزه جدي با دنياي استكبار است.

حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، چراغ راهي براي ساماندهي امور كشور است.

شعار حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، چشم اندازي براي حركت در مسير تعالي و پيشرفت مردم و كشور در همه عرصه هاست.

تحقق اهداف شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» نيازمند حركت عملي و كارشناسي و تداوم اين حركت ها است.

انتخاب صحيح يعني: حماسه سياسي...، يعني: يك تير بر دو هدف: قدرت يافتن صاحبان لياقت و جلوگيري از ورود نالايقان به صحنه قدرت.

ص: 36

با درس گرفتن از گذشته، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي را رقم بزنيم.

ملت ايران، حماسه سياسي را با بصيرت سياسي و حماسه اقتصادي را به جهاد اقتصادي تبديل خواهد كرد.

تلاش براي رشد توليد ملي، از جنبه هاي حماسه اقتصادي است.

در فرهنگ انقلابي و ديني كلمه حماسه مترادف يك نماد است، نمادي كه مظهر اقتدار و قدرت است و بارها آن را در ايران اسلامي مشاهده كرده ايم.

تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي در كشور در گرو همكاري مطلوب مردم و مسئولان در عرصه هاي مختلف است.

مي توانيم با خلق حماسه سياسي، وارد يك حماسه اقتصادي شويم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: تجلي شكوه و اراده ملي.

ما در سال «حماسه سياسي _ اقتصادي» بار ديگر به جهانيان ثابت خواهيم كرد كه به آرمان هاي انقلاب اسلامي ايران پاي بند و وفا داريم.

حضور حماسي در عرصه اي كه فرد يا جامعه اي، خود را در برابر دشمناني مي بيند كه قصد از بين بردن او را داشته باشند، حضوري است كه همراه با منطق و احساسات است، يعني: گره زدن اين دو با يكديگر.

ملت ايران با ايستادگي و مقاومت خود بار ديگر حماسه اي را رقم خواهد زد كه در طول تاريخ باقي خواهد ماند.

حماسه برگرفته از رفتاري است كه جهادگونه باشد و مبناي جهادي داشته باشد و در واقع منظور از حماسه، رفتاري است كه اخلاص و ايثار در آن موج مي زند.

ايثار و از خودگذشتگي، زمان شناسي و تلاش براي رسيدن به هدف از ويژگي هاي حماسه است.

ص: 37

توجه به شايسته سالاري در سايه سياست گذاري و برنامه ريزي درست اقتصادي، عامل مهمي براي تحقق ثبات و رشد اقتصادي است و نبود تبعيض در فعاليت هاي اقتصادي در توان مندسازي اعضاي جامعه و تحقق حماسه اقتصادي مؤثر خواهد بود.

محرك هاي اقتصادي، ثبات اقتصادي، ثبات قيمت ها، سرمايه گذاري بيشتر، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه بيشتر و توزيع عادلانه تر درآمدها بين اقشار مختلف جامعه مي تواند جزو هدف هاي نظام و كشور در سال پيش رو قرار گيرد تا حماسه اقتصادي را عملي كند.

در دنياي كنوني كشورهاي ضعيف و قوي در جهان وجود ندارند، بلكه مديريت هاي قوي و ضعيف است كه سبب مي شود كشورهايي عقب بمانند يا پيشرفت كنند. به عبارت ديگر، تمام مسائل جهان امروز به مديريت برمي گردد. براي تحقق شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» توجه ويژه اي به مديريت ها داشته باشيم.

در سايه برنامه ريزي و سياست گذاري صحيح اقتصادي و جلوگيري از مفاسد اقتصادي، مي توان اقتصادي پويا ايجاد كرد كه منجر به خلق حماسه سياسي مي شود.

توجه به شايسته سالاري و انجام فعاليت هاي اقتصادي كه بهره وري هاي واقعي ايجاد مي كند، سبب مي شود در سايه كار و تلاش، حماسه اقتصادي محقق شود.

حماسه يعني: خط پايان برنامه هاي گذشته. در واقع، در سال پيش ِرو تمامي اهداف و شعارهاي سال هاي گذشته به ثمر خواهد نشست و سال سرنوشت سازي خواهيم داشت.

ص: 38

عالي ترين ابزار براي تحقق حماسه، ابزار وحدت در مديريت و حاكميت است.

براي تحقق حماسه اقتصادي، بايد اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شود، از اسراف پرهيز شود و حمايت از توليد ملي به صورت جدي دنبال شود.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» برتري نظام مردم سالاري ديني را در مواجهه با برون رفت از توطئه هاي سياسي و اقتصادي در برابر نظام هاي ليبرال و سكولار به نمايش مي گذارد.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» توطئه هاي دشمنان خارجي را بي اثر و رؤياهاي كج انديشان داخلي و تشنگان سراب قدرت را نقش بر آب خواهد ساخت.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بر اقتدار سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران خواهد افزود.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» موجبات بي اثر كردن تحريم ها و دل گرمي ملت هاي مسلمان را در برابر استكبار جهاني فراهم مي سازد.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» موجبات افزايش قدرت رقابت پذيري جمهوري اسلامي ايران را در معادلات سياسي و اقتصادي جهاني فراهم مي سازد.

شعار «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» موجبات توسعه و ايجاد فرهنگ كار حداكثري و مصرف بهره ورانه و در حد نياز را كه رمز شكوفايي اقتصاد نظام اسلامي است، فراهم مي سازد.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بر مشروعيت مردمي و امنيت همه جانبه و كارآمدي نظام در عرصه هاي سياسي و اقتصادي خواهد افزود.

ص: 39

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» موجبات تقويت و تحكيم امنيت فضاي كسب و كار و تحكيم همه جانبه بنيان هاي توسعه و پيشرفت كشور را در راستاي رشد توليد ملي فراهم خواهد ساخت.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» موجبات حيرت و نا اميدي دشمن در طراحي توطئه هاي جديد عليه جمهوري اسلامي و اميدبخشي از شور و نشاط ملت بزرگ ايران را در عرصه معادلات سياسي داخلي و خارجي، فراهم خواهد ساخت.

حماسه در ادبيات سياسي ما، منحصر به فتح نظامي نيست؛ بلكه حماسه شامل مواردي مي شود كه به دست آوردهاي سياسي و اقتصادي دشمن شكن رقم خورده است.

همبستگي ملي در انتخابات بروز و ظهور مي يابد. بنابراين، مشاركت گسترده در انتخابات؛ مي تواند بخش عمده اي از رقم زدن يك حماسه سياسي را تضمين نمايد.

رخ دادن حماسه اقتصادي مرهون انتخاب فرد شايسته در انتخابات يازدهمين دوره رياست جمهوري است.

حماسه سياسي به معناي بيداري و محو كامل توطئه هاي سياسي داخلي و خارجي و حضور پرشور، آگاهانه و حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي است.

حماسه اقتصادي به معني شكست كامل توطئه هاي اقتصادي دشمن و تداوم كار، تلاش و رشد توليد ملي با اتكا به منابع داخلي و تمركز بر الگوهاي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و تبذير است.

ص: 40

حماسه سياسي وقتي محقق مي شود كه مردم با آگاهي، دانش و بينش سياسي درست، در صحنه انتخاب نامزدها حاضر شوند تا امور كشور به دست شايستگان سپرده شود.

حماسه يعني: اينكه رفتارهاي جمعي مردم در يك موضوع مشخص چنان بايد پرقدرت و درخشان باشد كه جز نام «حماسه» نتوان نام ديگري بر آن گذاشت.

نقش محوري مردم در به تصوير كشيدن حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، انتخاب مديران شايسته است.

اخلاق و بصيرت زمينه ساز حماسه سياسي، حماسه اقتصادي است. تحقق پيشرفت كشور در عمل به شعار حماسه سياسي و اقتصادي است.

انتخابات نخستين گام حضور در حماسه سياسي است.

بصيرت رمز حماسه سياسي و حماسه اقتصادي است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» نخستين گام براي ايجاد يك حماسه واقعي، كاهش و قطع وابستگي به درآمد نفتي است.

خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي خنثي كننده توطئه دشمنان است.

ولايت مداري و وحدت، رمز خلق حماسه سياسي و اقتصادي است.

حماسه سياسي يعني: تبديل تهديدهاي دشمنان ايران به فرصت ها.

حماسه سياسي يعني: با تعميق بخشيدن به مردم سالاري ديني تمام تهديدهاي فعلي و احتمالي را با هوشمندي به فرصتي براي سازندگي كشور و نهادينه كردن رفاه عمومي به كار بگيريم و اجازه ندهيم دشمنان در تهديدهايشان موفق شوند.

دشمنان بسيار كوشيدند تا با فشار و تحريم اقتصادي، مردم را از پشتيباني و علاقه به نظام عقب بنشانند، اما در سال حماسه اقتصادي، مردم تلاش مذبوحانه آنها را ناكام خواهند گذاشت.

ص: 41

توليد ملي به منزله يكي از اصلي ترين عوامل پيشرفت و رفاه كشورها، مي تواند شاخص شفاف و خدشه ناپذيري براي ارزيابي، تحقق يا عدم تحقق حماسه، به معني حركت و تحول عظيم در اقتصاد باشد. «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: بازخواني و اصلاح رفتارهاي گذشته و پر كردن خلأها.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» مي تواند رشد و تحول جديدي در عرصه هاي مختلف كشور فراهم نمايد. تلاش براي رقم زدن حماسه در اين دو حوزه مي تواند ديگربار ديگران را شگفت زده كند.

شعار سال براي كساني كه رهبر معظم انقلاب را به عنوان وليّ خود مي دانند، وظيفه روشني را براي آنان در سال جديد تعريف مي كند.

تحقق شعار سال تنها با نپرداختن به حواشي و موضوعات ناچيز سياسي موجود در كشور، رعايت موازين اخلاقي در همه حوزه ها، به ويژه حوزه اقتصاد، و سياست و بازبيني عملكرد مسئولان در طي سال هايي كه مسئوليت داشتند و دارند، محقق مي شود.

در فضايي كه اصالت و اقتدار با نظام ديني و استقلال آن است، درگير شدن با مسائل ريز و پرداختن به نقل هاي بي ثمر و درگيري هاي سياسي مخرب، كشور را از هدف خود دور خواهد كرد. تنها اخلاق مداري در اين مسير است كه ما را به نتيجه مي رساند.

منظور از «حماسه سياسي» در مسئولان، بازخواني رفتار هر يك از ما در سال هاي مختلف است تا از رفتارهاي غيراخلاقي و خلأهاي موجود را پر كنيم.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: چشم انداز سال همراه با اميد، پيشرفت، تحرك، ورزيدگي و حضور جهادي ملت ايران.

ص: 42

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: فراهم آوردن زمينه هاي دست يابي ملت ايران به عزت و شرافت ملي.

محقق شدن حماسه سياسي، زماني در جامعه بروز عيني پيدا مي كند كه سياسيون پيشرو و اصولگرا از تفرقه و پراكنده كاري پرهيز نمايند و تابلويي زيبا از وحدت و همبستگي را به افكار عمومي نشان دهند.

مردم اصلي ترين اركان تحقق حماسه سياسي هستند كه بصيرت لازم و زمان شناسي خاص دارند. ازاين رو، نبايد مباحث نوميد كننده و اقداماتي كه سبب دلسردي آنان مي شود در سطح جامعه منتشر گردد.

حماسه سياسي در واقع همان مردم سالاري ديني است كه موجب تكثر سياسي و چندصدايي در جامعه نيز مي شود.

حماسه سياسي يعني: مسئولان بايد از اقداماتي كه حركتي عليه مردم سالاري به شمار مي آيد، پرهيز كنند و نگذارند اقدام هاي حاشيه اي، اين حضور را تحت الشعاع قرار دهد.

حماسه سياسي بارور نمودن بصيرت عمومي و ترويج فرهنگ مشاركت همه جانبه مردم در عرصه سياست است.

حماسه سياسي يعني: ترويج و فرهنگ سازي براي تداوم حضور حداكثري مردم در همه عرصه ها.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: بايد هم حضور مردم، جهادي و پرشور باشد و هم نامزد هاي شركت كننده، منافع شخصي و حزبي خود را كنار گذاشته و فقط براي حفظ نظام و مملكت شان پا به عرصه بگذارند تا تكميل كننده پازل دشمن نشوند.

ص: 43

در عرصه اقتصادي بايد حمايت از توليد ملي از يك سو و قوي تر كردن بدنه اقتصاد مقاومتي از سوي ديگر جدي گرفته شود تا از نظر اقتصادي به جايگاهي برسيم كه اگر تمام امكانات خارج از كشور را هم برايمان تحريم كردند، با خودكفايي، نيازي به آنها احساس نشود.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: خشكاندن ريشه مشكلات.

هم از نگاه داخلي و هم از نگاه بين المللي، حماسه سياسي مي تواند نشان دهنده بصيرت، آگاهي بالا، شعور سياسي و اخلاق مداري باشد.

فضاي سياسي پرنشاط قبل از انتخابات مي تواند زمينه را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و ورود به حماسه اقتصادي فراهم كند تا رشد اقتصادي طبق برنامه ها محقق شود.

بايد براي تحقق حماسه سياسي و اقتصادي حركت هاي حماسه سازي را انجام دهيم.

محصول ارزشمند سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» برداشت مي شود.

«حماسه سياسي _ اقتصادي» يعني: ملت بزرگ ايران اسلامي در عبور از نقشه ها و تحريم هاي دشمنان بار ديگر پيروز خواهد شد.

«حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» يعني: مردم و مسئولان بايد در تحقق منويات مقام معظم رهبري تلاش كنند.

ما بايد سال 1392 را به سالي مثال زدني براي همه ملت هاي جهان تبديل كنيم و بايد حركت هايمان برق آسا باشد و به جايگاهي كه در سند چشم انداز در نظر گرفته شده زودتر برسيم.

در سال 1392 با تحريم ها جدي تر و منطقي تر مقابله كنيم.

ص: 44

دشمن در بر هم زدن خلق اين حماسه، راه كارهاي مكارانه اي را در پيش گرفته تا بتواند ملت ايران را از حضور در انتخابات دلسرد كند، ولي مردم ما با تكيه بر دو عنصر ولايت مداري و بصيرت افزايي در خلق حماسه سياسي صحنه هاي ماندگاري را خلق مي كنند.

حماسه اقتصادي با تكيه بر توليد ملي اتفاق مي افتد كه هم مردم و هم دولت و مجلس بايد در اين زمينه كوشش و تلاش مضاعفي را انجام دهند.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: مردم پر افتخار ايران تحريم هاي اقتصادي را به فرصت بزرگ و تاريخي تبديل خواهند كرد.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» يعني: ملت ايران ثابت خواهند كرد كه مي توانند نيازهاي خودشان را در زمينه هاي گوناگون تأمين و فراهم كنند.

اگر پشتوانه توليدي به شكل منصفانه و عادلانه باشد، آن وقت مي توانيم حرف متعالي متناسب با شعار عدالت اقتصادي داشته باشيم و اين نام گذاري، «حماسه اقتصادي»، مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات اقتصادي ما باشد.

تحرك و ورزيدگي من، تحولي است در جهت حماسه سياسي و اقتصادي ميهن من.

وطنم را با حماسه خواهم ساخت؛ چه در عرصه سياست چه در عرصه اقتصاد.

در دوراني كه جهانيان، ايرانِ مرا به خاك نشسته مي خواهند؛ من با حماسه سياسي و اقتصادي ام ايران را به قله هاي غرور مي رسانم.

سياست و اقتصاد جولانگاه من نيست. حماسه من در حد فدا كردن جانم است.

ص: 45

دشمنان مملكتم دست به دست هم مي دهند كه وطنم را ويران كنند. اما من با پاي مردي و حضورم، در عرصه اقتصاد و سياست حماسه مي آفرينم.

اگر حقوق مملكتم را با حماسه سازي از جهان نستانم، با سپر سازي جانم مي ستانم.

ملت ما درياست، موجي بايد تا حماسه اي بسازيم و به ساحل مقصود برسيم.

وقتي مردم و مسئولان با هم و دست در دست هم براي رسيدن به آينده اي بهتر تلاش كنند، حماسه متولد مي شود.

در دوراني كه دشمنان نابود كردن ملت ما را وظيفه خود مي دانند، من هم بر حسب وظيفه با خلق حماسه اي سياسي _ اقتصادي، افكار دشمن را نابود مي كنم.

از ميان هزار نقش و رنگ متنوع يك عمر، نقشي كه به حماسه شبيه است، مرا به آرمان هاي سياسي و اقتصادي مملكتم نزديك مي كند.

ايران من! از اراده ام پلي مي سازم به بلنداي حماسه، و تو را به قله پيشرفت هاي سياسي و اقتصادي مي رسانم.

حماسه اقتصادي يكي از نقاط اساسي شكوه تمدن اسلامي و علامت پيشرفت جامعه ديني است.

حماسه از نشانه هاي رشد در زمينه علمي، عملي و نداشتن وابستگي است. ملت ايران در خرداد 1392 با انتخاب فرد اصلح با خلق حماسه اي ديگر جهانيان را متعجب خواهد كرد.

با حضور حماسي مردم در عرصه اقتصاد، به طور قطع اتفاقي خواهد افتاد كه دشمن از اميدي كه نقشه هايش بسته، نااميد شود و اين جز با مجاهدت با مال و جان ميسر نخواهد شد.

ص: 46

مردم ايران با حضور پررنگ خود در انتخابات، يك حماسه بزرگ سياسي را رقم خواهند زد و هرگونه فتنه احتمالي در سال 1392 و تحركات ساختارشكنانه دشمنان داخلي و خارجي را با حضور حماسي خود، نقش بر آب مي كنند.

سرمايه گذاري در مزيت هاي توليدي كشور باعث تحقق حماسه اقتصادي مي شود. بخش معدن با سهم پنج درصد از توليد ناخالص داخلي، مي تواند نقش كليدي در تحقق اقتصاد بدون نفت داشته باشد.

اگر مسئولان سياسي، قانون گذاري و قضايي اين موضوع را جدي بگيرند و در ايجاد هماهنگي و عزم ملي و كمك كردن براي رسيدن به اهداف با تمام وجود تلاش كنند، مي توانيم تهديد را به يك فرصت بزرگ تبديل كنيم.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» پيامي است براي مسئولان اجرايي و قانون گذار كه بايد بستر را طوري فراهم كنند تا سرمايه گذاران و كساني كه به دنبال توليد و اشتغال هستند، فرصت را براي خود مناسب بدانند و اگر از خارج تهديد مي شوند در داخل، امنيت لازم را براي انجام امور داشته باشند.

توجه به شايسته سالاري در سايه سياست گذاري و برنامه ريزي درست اقتصادي، عامل مهمي براي تحقق ثبات و رشد اقتصادي است و نبود تبعيض در فعاليت هاي اقتصادي در توانمندسازي اعضاي جامعه و تحقق حماسه اقتصادي، مؤثر خواهد بود.

محرك هاي اقتصادي، ثبات اقتصادي، ثبات قيمت ها، سرمايه گذاري بيشتر، رشد اقتصادي، اشتغال و رفاه بيشتر و توزيع عادلانه تر درآمدها بين اقشار مختلف جامعه، مي تواند جزو اهداف نظام و كشور در سال پيش رو قرار گيرد تا حماسه اقتصادي را عملي كند.

ص: 47

حماسه از علامت هاي رشد در زمينه علمي، عملي و وابسته نبودن است.

خلق حماسه سياسي و اقتصادي خنثي كننده توطئه دشمنان است.

تلاش و جديت بيشتر دولت و مشاركت مردم براي عملي كردن حماسه سياسي و اقتصادي يك امر لازم و ضروري است.

حماسه سياسي و اقتصادي چكيده شعار تمام سال هاي گذشته است و با همت و تلاش بيشتر مسئولان مي تواند خنثي كننده تمامي توطئه هاي دشمنان باشد.

حماسه سياسي، اوج خواسته مقام معظم رهبري است و مردم بايد افزون بر حفظ وحدت، يك پارچگي در برابر توطئه هاي دشمنان ايستادگي كنند و براي خلق حماسه سياسي با مشاركت همه جانبه در انتخابات سال جاري مشاركت داشته باشند.

مردم ايران اسلامي همانند سال هاي گذشته افزون بر حفظ وحدت و يك پارچگي با حضور حداكثري خود در پاي صندوق هاي رأي، دشمنان را در راه رسيدن به اهداف شومشان ناكام مي گذارند.

مردم ما خصوصيت منحصر به فردي، دارند؛ به طوري كه هر زمان احساس كردند دشمنان به آب و خاك اين مملكت چشم طمع دارند، با حضور حداكثري و چشم گير خود حماسه اي بي نظير را رقم مي زنند.

با توجه به قطع وابستگي، بومي گرايي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، از اين پيچ تاريخي به سلامت گذر خواهيم كرد و در زمينه اقتصادي نيز كشور ما همچون ساير حوزه ها به موفقيت دست مي يابد.

خوشبختانه تهديد ها و تحريم هاي دشمنان، سبب شده تا مسئولان ما هوشيارانه و با جديت بيشتري فعاليت كنند و دشمنان را در راه رسيدن به

ص: 48

اهداف شومشان ناكام بگذارند و بايد اين مهم در سال جاري با جديت بيشتري دنبال شود.

چنانچه مسئولان با قدرت وارد عرصه شوند و مردم را به حضور در صحنه تشويق كنند، حماسه اي عظيم در سياست و اقتصاد كشور خلق خواهد شد.

رمز آفرينش اين حماسه ها، ولايت مداري و حفظ وحدت و انسجام است.

راه ايجاد شور حماسي، ولايت مداري است، ملت و مسئولان در سال 1392 بايد حماسه آفرين باشند و ملت آماده ايجاد اين حماسه است.

مردم بايد در انتخابات، همانند يوم الله 22 بهمن حضور حماسي داشته باشند و شور و شعف فراواني را در كشور ايجاد كنند.

مردم هميشه نشان داده اند كه براي خلق حماسه آمادگي دارند.

توليد بيشتر و مصرف كمتر، ايستادگي در برابر تحريم ها و اتكا به توليد داخل، از مهم ترين راه كارها براي خلق حماسه اقتصادي است.

مسئولان بايد براي خلق اين حماسه ها، پشتيبان مردم و نظام باشند و روحانيت و ائمه جمعه نقش تعيين كننده خود را بايد ايفا كنند.

نگاه مردمي داشتن و اتكا به مردمي كه همواره حماسه مي آفرينند، مي تواند هم در عرصه اقتصادي و هم در عرصه سياسي راهگشا باشد.

عالي ترين ابزار براي تحقق حماسه، ابزار وحدت در مديريت و حاكميت است.

بايد اقتصاد مقاومتي جدي گرفته شود، از اسراف پرهيز شود و حمايت از توليد ملي به صورت جدي دنبال شود.

حماسه اقتصادي نويدبخش به ثمر نشستن مجاهدت هاي اين مردم صبور و انقلابي در تنگناهاي اقتصادي است.

حضور مقتدرانه مردم در انتخابات رياست جمهوري و سپردن پرچم مقدرات اجرايي كشور، به دست كسي كه از آزمون هاي مختلف، سرافراز

ص: 49

بيرون آمده، مي تواند به آفرينش حماسه اي كه رهبر فرزانه انقلاب نويد آن را داده اند، كمك كند.

برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شوراها با حضور مردم مي تواند موجبات ارزش آفريني براي كشور، نااميدي دشمنان اسلام و همچنين محقق شدن شعار حماسه سياسي را فراهم كند.

مسئولان بيش از گذشته بايد به حمايت از توليد ملي، خودكفايي در محصول هاي اقتصادي و تجاري سازي علم و فن آوري در سال حماسه اقتصادي توجه كنند.

براي خلق حماسه اقتصادي، بايد همه سليقه هاي سياسي كنار هم بايستند.

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» از سوي رهبر معظم انقلاب، موجبات تحكيم و سرافرازي جمهوري اسلامي ايران را در مناسبت هاي سياسي و اقتصادي جهان و شور و نشاط وصف ناپذير و عزم بزرگ ملت ايران را در خلق دو حماسه عظيم سياسي و اقتصادي رقم خواهد زد.

حماسه سياسي به معناي بيداري و محو كامل توطئه هاي سياسي داخلي و خارجي و حضور پرشور، آگاهانه و حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي است.

حماسه اقتصادي به معني شكست كامل توطئه هاي اقتصادي دشمن و تداوم كار، تلاش و رشد توليد ملي با اتكا به منابع داخلي و تمركز بر الگوهاي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و تبذير است.

راه رسيدن به فرداهايي روشن و پر افتخار از حماسه هايي مي گذرد كه امروز مي سازيم.

با حماسه هايي كه مي آفرينيم، نام ايران را با افتخار تا هميشه در دفتر تاريخ ماندگار مي سازيم.

ص: 50

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي اوج اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران را نشان مي دهد.

حماسه يعني: حضور يكايك ما و جلوه عزم و اراده ما در سرنوشت كشورمان.

اميد در قلب هاي ما جاريست. با شور و نشاط زندگي و پويا و پر تلاش حركت مي كنيم تا دشمن از بلندهمتي ما خوار و نااميد شود و از پاي در آيد و اين حماسه شگفت ما را رقم مي زند.

يادمان باشد هريك از ما حماسه سازان امروز اين مرز و بوميم.

ديروز جوانان ايران عزيز حماسه سازان جبهه هاي نبرد بودند و جوانان امروز با نيروي ايمان و پايداري، حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مي آفرينند.

مردم با حضور در انتخابات و انتخاب فرد اصلح، حماسه اي سياسي را رقم خواهند زد.

راه برون رفت از مشكلات اقتصادي حال حاضر حماسه اقتصادي مردم است.

امسال حماسه اقتصادي و سياسي ملت ايران، به عنوان نقطه عطفي در تاريخ جمهوري اسلامي ايران ماندگار خواهد شد.

دشمنان تحريم ها را براي افزايش فشار به كشور بيشتر كرده اند، ولي متخصصان و دانشمندان كشورمان با همراهي مردم، اين تحريم ها را به فرصتي براي كسب دست آوردهاي بزرگ تر تبديل خواهند كرد.

هم افزايي توليد و تجارت براي رهايي از اقتصاد نفتي يكي از مصاديق تحقق حماسه اقتصادي است.

حماسه اقتصادي را بايد هم گرايي فراگيري دانست كه مي تواند در ادامه مسير جهاد اقتصادي، همت مضاعف، مديريت واردات، اصلاح الگوي

ص: 51

مصرف و حمايت از توليد ملي و سرمايه ايراني عيار تدبير هاي تصميم سازان حوزه اقتصاد، خشكاندن ريشه هاي بيماري هاي اقتصادي و مقابله با اهداف پليد دشمنان را افزايش دهد.

حماسه سياسي به معناي حماسه آفريني در عرصه سياستي است كه در سايه عدالت، تقوا و رهبري يك فقيه واجد شرايط شكل گرفته است.

با تكيه بر توليد ملي و سرمايه و كار ايراني و مدنظر داشتن اقتصاد مقاومتي، كشور را از نظر اقتصادي به سمت درست هدايت كنيم.

حزب ها و گروه هاي سياسي و همچنين افراد صاحب نظر بايد با ارائه پيشنهادهاي سازنده و خودداري از بيان مسائلي كه موجب سوء استفاده دشمنان نظام مي شود، حماسه سياسي ايجاد كنند.

حماسه سياسي، حماسه اقتصادي، چراغ راهي براي ساماندهي امور كشور است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، نيازمند حركت عملي و كارشناسي و تدوام اين حركت ها است.

محقق شدن حماسه سياسي، زمينه ايجاد حماسه اقتصادي را هم در پي خواهد داشت.

توجه به مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، تكيه بر دانش و فن آوري بومي، توجه و حمايت از توليد ملي، فرهنگ سازي در مصرف توليدات داخلي، كيفي سازي محصول هاي توليد ملي، ساماندهي بازار پولي كشور، از جمله مؤلفه هايي است كه مسئولان در خلق حماسه اقتصادي بايد توجه كنند.

نام و نشان و شماره سال ها هر چه هم فرق كند رسم ها يكي است؛ حضور، جهاد و حماسه.

ص: 52

نخستين رمز و قدم براي ساختن حماسه سياسي، وحدت، اجتماع و با هم بودن است.

حماسه سياسي با حضور گسترده مردم در انتخابات، با اخلاق اسلامي و مشاركت فعال توده هاي سياسي در عرصه كشور، تحقق پيدا خواهد كرد.

تبلور حماسه اقتصادي در شكست تحريم ها و آغاز يك جهش اقتصادي با رشد بالا خواهد بود.

مي توانيم با حماسه سياسي وارد يك حماسه اقتصادي شويم.

حماسه سياسي و اقتصادي نقشه راه توفيق نظام در سال 1392 است.

اخلاق و بصيرت زمينه ساز حماسه سياسي مي شود.

بيداري و بصيرت، همه آن چيزي است كه از دقت در محور حماسه سياسي به ذهن ها خطور مي كند.

ملت ايران در خلق حماسه سياسي و اقتصادي پيشتاز هستند.

بي ترديد انتخابات، حماسه سياسي و آزمون بسيار مهم براي ملت آزاده و هميشه در صحنه ايران اسلامي است.

استفاده از منابع داخلي و جلوگيري از اسراف و تبذير يكي از مسائلي است كه در حوزه حماسه اقتصادي بايد توجه كنيم.

حضور حماسي و حداكثري مردم در انتخابات يكي از بزرگ ترين جلوه هاي حماسه سياسي است.

حماسه سياسي و اقتصادي، سياست راهبردي براي پيروزي است.

تحقق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مستلزم فكر و عمل حماسي است.

توجه غيرت مندانه به توليدهاي داخلي، تجديدنظر در استفاده از كالاهاي خارجي و همچنين گرايش به مصرف كالاهاي داخلي، زمينه ساز تحقق شعار حماسه اقتصادي است.

ص: 53

حماسه سياسي با شرط شور توام با شعور بر بستر معنويت و عقلانيت در يك كشور محقق مي شود.

حضور حداكثري در انتخابات نه تنها امنيت و اقتصاد كشور را حفظ خواهد كرد بلكه مي تواند زمينه ساز حل مشكلات اقتصادي باشد.

اقتصاد مقاومتي نماد حماسه اقتصادي و انتخابات نماد حماسه سياسي است.

حماسه زماني رخ مي دهد كه كاري فوق العاده انجام شود. كاري كه هيچ گاه انتظار آن نمي رود. ما در عرصه داخلي و خارجي نيازمند حركتي هستيم كه بتوان از آن به نام «حماسه» ياد كرد.

حماسه سياسي، حماسه اقتصادي يعني: رسيدن به خوداتكايي.

ملت آگاه ما در برابر توطئه هاي غرب بيدارند.

ملت آگاه ايران از تحريم هاي اقتصادي امريكا باكي ندارند.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي يعني: قطع كامل وابستگي به غرب و حفظ استقلال كشور.

سران سه قوه بايد با اتحاد و همبستگي خود دست ابرقدرت ها را از مداخله در مسائل داخلي كوتاه كنند.

اگر امريكا فكر كرده است با تحريم مي تواند اراده مردم را سست كند سخت در اشتباه است.

براي تحقق حماسه سياسي، بايد فضاي سياسي كشور آرام شود.

همه با هم در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» براي ساختن ايراني آباد، آزاد و مقتدر تلاش مي كنيم.

حفظ اقتدار ملي نظام در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» از مهم ترين كارهاست.

ص: 54

سياست مداران، امين مردم در عرصه سياست هستند، پس بايد حق امانت را به بهترين شكل ادا كنند.

انتظار ملت از مسئولان كشور اين است كه در برابر تهديدهاي دشمن مقاومت كنند.

ايستادگي در برابر تهديدها و فشارهاي دشمن را از شهدا بياموزيم.

شهدا با ريختن خون هاي پاكشان درس ايستادگي و مقاومت در برابر دشمن به ما دادند.

شهدا به ما آموختند كه از هيچ تهديدي نبايد ترسيد.

هدف غرب از تحريم ها و تهديدها، تسلط اقتصادي بر ايران است.

خواسته غرب از فشار و تهديد به زانو درآوردن ملت ايران است.

فعالان عرصه سياست و اقتصاد، همواره رهنمودهاي مقام معظم رهبري را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، از ذخاير زيرزميني پاسداري مي كنيم.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، بايد از ذخاير نفتي و گازي در جهت توسعه و آباداني كشور استفاده برد.

دانشمندان و نخبگان، بهترين سرمايه هاي كشور، براي به بارنشستن استقلال و اقتدار ايران هستند.

ايران با داشتن سرمايه هاي متفكر و ارزشمند، از تهديدها به عنوان فرصت شكوفايي اقتصادي استفاده مي كند.

خيال باطل غرب از فشارهاي اقتصادي، فلج كردن كشور است.

هرگز مردم ايران با فشارهاي اقتصادي غرب، به انقلاب اسلامي بدبين نخواهند شد.

ص: 55

عزم راسخ و اراده قوي ملت ايران از سال 1357 تاكنون به جهانيان اثبات شده است.

كشورهاي غربي بايد بدانند كه ايمان و اعتقاد ملت ايران به اسلام و انقلاب، جاودانه است.

ايران مقتدر، الگوي جهان اسلام است و هيچ گاه تسليم خواسته هاي دشمن نمي شود.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» توجه به نيروي كار كشور از مهم ترين وظايف است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» از نيروي جوان كشور بايد در جهت بهبود توسعه و آباداني كشور بهره برد.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بايد از امكانات موجود در جهت رفع مشكلات مردم كوشيد.

مردم، سرمايه هاي واقعي ايران اسلامي هستند؛ اين سرمايه ها را بايد پاس داشت.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» در مقابله با كشورهاي غربي بايد براساس آموزه هاي ديني عمل كرد.

اسلام بهترين دست آويز براي مقابله با زورگويان غربي است.

همبستگي سياسي سران قوا، دشمن را منزوي مي كند.

هم دلي سياسي سران قوا، توطئه هاي دشمن را خنثي مي كند.

همبستگي سران قوا، سبب دل گرمي بيشتر مردم به نظام و انقلاب است.

هم دلي سران قوا، سبب تحكيم روابط بين الملل در همه عرصه ها مي شود.

ايران داراي پيشينه فرهنگي ارزشمندي است، بايد به زيرساخت هاي فرهنگي توجه بيشتري شود.

ص: 56

فرهنگ در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» جايگاه رفيع تري دارد.

يكي از راه هاي مقابله با توطئه هاي دشمن در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، رسيدگي به وضعيت فرهنگي مردم است.

با توسعه برنامه هاي فرهنگي، برنامه هاي دشمن را ناكام مي گذاريم.

مردم مناطق محروم، بيشتر دست خوش آسيب هاي دشمن هستند، رسيدگي به وضعيت فرهنگي آنان از مهم ترين وظايف مسئولان در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» است.

حضور پرشور مردم در انتخابات، نماد اقتدار ملي است.

حضور اقشار مختلف مردم در پاي صندوق هاي رأي مظهر مردم سالاري ديني است.

آبروي نظام جمهوري اسلامي به حضور گسترده مردم در انتخابات است.

حضور چشم گير مردم در انتخابات رياست جمهوري توطئه هاي دشمن را خنثي مي كند.

گسترش مشاركت مردم در انتخابات، دشمن را نااميد مي كند.

شور انتخاباتي به حضور گسترده و چشم گير مردم بستگي دارد.

تلاش دشمن در ايام انتخابات، نااميدكردن مردم از دولت اسلامي است.

براي دشمن، هيچ زهري كشنده تر از حضور گسترده مردم، پاي صندوق هاي رأي نيست.

همه سليقه ها و جريان هاي معتقد به نظام جمهوري اسلامي، در انتخابات شركت مي كنند.

گسترش مشاركت مردم در پاي صندوق هاي رأي، تهديدهاي دشمن را بي اثر مي كند.

ص: 57

ملت آگاه ايران، به تبليغات و دروغ پراكني دشمنان در ايام انتخابات توجهي نمي كنند.

دشمن با هر وسيله اي مي خواهد مانع حضور گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي شود.

ملت شريف ايران، براي رأي خود ارج و قرب قائل است و به تهديدهاي دشمن گوش نمي دهد.

هيچ توطئه و تهديدي نمي تواند عزت شركت در انتخابات را از مردم آگاه ايران بگيرد.

شركت مردم در پاي صندوق هاي رأي در آينده كشور تأثير مستقيم دارد.

كشور متعلق به آحاد ملت است. ازاين رو، با شركت در انتخابات، در آباداني كشور سهيم مي شوند.

شركت مردم در پاي صندوق هاي رأي، نقش تعيين كننده اي در اقتصاد كشور دارد.

شركت گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري در ثروت ملي، اثر فراوان دارد.

در ايام انتخابات، كشور نيازمند آرامش سياسي است.

نامزدهاي انتخاباتي بايد با مردم صادق باشند.

وظيفه هر يك از نامزدها، تخريب چهره رقيب انتخاباتي نيست!

براي تحقق حماسه سياسي، نامزدهاي انتخابات بايد از دادن شعارهاي پوچ پرهيز كنند.

براي تحقق حماسه سياسي، فعالان عرصه سياست و اقتصاد بايد حضور چشم گير در انتخابات داشته باشند.

ص: 58

براي تحقق حماسه سياسي، مردم با آگاهي و بصيرت كامل، نامزد خود را انتخاب مي كنند.

براي تحقق حماسه سياسي مردم در ايام انتخابات، به پيام هاي گمراه كننده اعتنا نمي كنند.

دشمن در ايام انتخابات، با تمام توان خود، در تضعيف روحيه مردم مي كوشد.

براي تحقق حماسه سياسي وظيفه مردم در انتخابات، انتخاب اصلح است.

براي تحقق حماسه سياسي نامزدهاي انتخابات بايد به وعده هايي كه مي دهند عمل كنند.

براي تحقق حماسه سياسي با حضور خود در پاي صندوق هاي رأي به دشمن نشان مي دهيم كه ما هميشه هستيم.

با حضور در پاي صندوق هاي رأي به دشمن مي فهمانيم كه تنها چيزي كه براي ما اهميت ندارد توطئه هاي شماست.

«حماسه» يعني: حضور پرشور و گسترده مردم در پاي صندوق هاي رأي.

احترام به نتايج انتخابات يعني: احترام به قانون.

مردم در ايام انتخابات، بايد از مغشوش كردن فضاي سياسي كشور پرهيز كنند تا حماسه سياسي محقق شود.

ايجاد اغتشاش در فضاي سياسي كشور، برگ برنده اي براي دشمن است.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، بايد كشور را با توسعه زيربناهاي اقتصادي به سمت آرمان ها پيش بريم.

ايران پر از ظرفيت هاي اقتصادي است؛ با بهره گيري از اين ظرفيت ها كشور را به سمت استقلال كامل پيش بريم.

از سرمايه هاي اقتصادي كشور، بايد در جهت توليد داخلي استفاده كرد.

ص: 59

براي تحقق حماسه سياسي، از تحريم ها به عنوان يك فرصت در جهت دور شدن از مصرف گرايي استفاده كنيم.

از سرمايه هاي اقتصادي كشور در جهت رسيدن به خودكفايي بهره مي بريم.

خودكفايي اقتصادي يعني: بي توجهي به فشار اقتصادي.

بيشترين هدف كشورهاي غربي از تحريم ها، وابستگي اقتصادي كشور است.

حفظ ذخاير ارزي؛ اميد به آينده ايراني مقتدر.

در عرصه سياست داخلي و خارجي، ارزش هاي ديني را سرلوحه رفتار سياسي قرار دهيم.

توجه به ارزش هاي والاي ديني در عرصه سياست، مانعي بر لغزش ها.

فعالان عرصه سياست بايد از بسياري از بداخلاقي هاي سياسي دوري كنند.

بداخلاقي هاي سياسي، آسيب زننده ارزش هاي اجتماعي است.

مردم آگاه ايران، با داشتن روحيه قناعت در پويايي اقتصاد كشور سهيمند.

اقتصاد مقاومتي، ما را به قله هاي توليد و رسيدن به خودكفايي مي رساند.

توجه به محرومان جامعه در زمينه اقتصادي از مهم ترين كارهاست.

هم وطن! با حماسه و شور يك بار ديگر وارد صحنه مي شويم و با همت بلند و نگاه اميدوارانه، در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» به اميد خدا به اهدافمان خواهيم رسيد.

با وحدت ملي و حماسه آفريني در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر مشتمان را محكم بر سر دشمن فرود مي آوريم.

ايراني سرافراز است و هيچ گونه جنگي از قبيل جنگ رواني، سياسي و اقتصادي او را از پاي در نمي آورد.

ص: 60

سرزمين من، ايرانم، با مقاومت سياسي و اقتصادي يك بار ديگر در برابر دشمن قد علم مي كنيم و در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» تو را حفظ مي كنيم.

هم وطن بايد در عرصه اقتصاد به توليد ملي توجه داشت و حمايت از كار و سرمايه ايراني را در اولويت قرار دارد.

مردم حماسه ساز ايران بار ديگر در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، بزرگي و قدرت خود را به رخ جهانيان مي كشد.

هم وطن! در عرصه سياست و اقتصاد چنان طرحي بساز كه جاودان و حماسه ساز شود.

با غيرت و اقتدار ملي در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» دست به دست هم دهيم و دشمن را از صحنه خارج كنيم.

با خلق حماسه اقتصادي، گامي در راستاي آرامش اقتصادي كشور برداريم.

در سال «حماسه اقتصادي _ حماسه سياسي» بار ديگر ملت ايران حماسه ساز مي شوند و از عزت و شرف ملي دفاع خواهند كرد.

بار ديگر با وحدت ملي به دشمن پشت مي كنيم و در عرصه سياست و اقتصاد به اميد خداوند متعال حماسه مي آفرينيم.

هر زمان كه ملت ايران يك دل شوند، حماسه مي آفرينند و اين بار نيز در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر حماسه ساز خواهند شد.

با تلاش و كوشش، بار ديگر همانند كوه در برابر دشمن قد علم مي كنيم و به اميد خدا در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» قدرت خود را به اوج مي رسانيم.

ص: 61

دشمنان بايد اين را بدانند كه ملت ايران بار ديگر با وحدت ملي و عزم راسخ حماسه ساز سياسي و اقتصادي مي شوند.

جهانيان بدانند كه ملت ايران از هيچ چيز ترس و واهمه ندارد و با تلاش در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر خاطره ساز خواهند شد.

حماسه سياسي و اقتصادي بايد سرلوحه تمام تصميم گيري ها باشد.

بايد در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» ريشه مشكلات اقتصادي خشكانده شود.

سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» از سوي رهبر انقلاب، منشاء بركات فراوان از جمله تحكيم سبك زندگي اسلامي و الگوي اسلامي _ ايراني پيشرفت است.

در سال 1392 انتخابات مهمي داريم كه در اين راستا ملت ايران بار ديگر با شركت پرشور و باشكوه در اين انتخابات، حماسه تاريخي ديگري را رقم مي زنند.

ملت ايران در سال 1391 نشان دادند كه با وجود بسياري از مشكلات از جمله تحريم ها و فشار ها باز هم مقابل دشمن ايستاده اند و امسال نيز در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بار ديگر قدرت خود را به رخ جهانيان خواهند كشيد.

با تلاش در زمينه اقتصادي مي توانيم كاري كنيم كه دشمن نااميد شود.

مردم در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» بايد حماسه ديگري مانند دفاع مقدس خلق كنند و با حضور خودشان در صحنه و خلق پيروزي هاي بزرگ، برگ زرين ديگري را در تاريخ به ثبت برسانند.

حماسه سياسي هم از نگاه داخلي و هم از نگاه بين المللي، مي تواند نشان دهنده بصيرت، آگاهي بالا، شعور سياسي و اخلاق مداري باشد.

ص: 62

فضاي سياسي پرنشاط قبل از انتخابات، مي تواند زمينه را براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور و ورود به حماسه اقتصادي فراهم كند تا رشد اقتصادي براساس برنامه ها محقق شود.

مردم حماسه آفرين ايران اسلامي، طي بيش از سه دهه مقاومت و حضور آگاهانه و حماسي در برابر حيله ها و تنش آفريني ها و حمله هاي گوناگون استكبار جهاني، همچنان با شور و نشاطي تحسين برانگيز در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و علمي در حال پيشروي به سمت آرمان هاي بلند امام راحل رحمه الله و شهداي گلگون كفن ميهن اسلامي خويش هستند.

شعار «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» زمينه تحكيم و سرافرازي جمهوري اسلامي ايران را در مناسبت هاي سياسي و اقتصادي جهان و شور و نشاط وصف ناپذير و عزم بزرگ ملت ايران را در خلق دو حماسه عظيم سياسي و اقتصادي رقم خواهد زد.

حماسه سياسي به معناي بيداري و نابودي كامل توطئه هاي سياسي داخلي و خارجي است.

مردم و مسئولان در عرصه هاي مختلف، بايد با به كارگيري همت و تلاش مضاعف و تحمل سختي ها، زمينه خلق حماسه مدنظر رهبر معظم انقلاب را فراهم كنند.

حضور پرشور، آگاهانه و حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي، نشان دهنده حماسه سياسي است.

حماسه اقتصادي به معني شكست كامل توطئه هاي اقتصادي دشمن و تداوم كار، تلاش و رشد توليد ملي است.

با اميد به خداوند و با اتكا به منابع داخلي و تمركز بر الگوهاي مصرف اسلامي و جلوگيري از اسراف و تبذير، حماسه اقتصادي را رقم خواهيم زد.

ص: 63

«حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» همان قدر كه براي دوستان انقلاب اميدبخش و نشاط آور است، براي دشمنان و بدخواهان نظام اسلامي شكننده و نااميدكننده است.

براي تحقق حماسه سياسي و اقتصادي مسئولان در بخش هاي مختلف بايد با ابتكار عمل و بهره گيري از خلاقيت، زمينه رشد و توسعه صنايع و بهبود كمي و كيفي توليدهاي داخلي را فراهم كنند و مردم همچنان به سوي خريد توليدهاي داخلي روي بياورند.

حضور گسترده و مشاركت همگاني مردم و مسئولان، در همه عرصه ها در سال حماسه سياسي مي تواند سبب عقب نشيني دشمنان و بدخواهان و اميدواري و خرسندي دوستان و دل سوزان نظام اسلامي شود.

تحقق حماسه سياسي و اقتصادي نيازمند حركتي پرشتاب و با همت مضاعف است كه به ايجاد تغييرات اساسي و پيش برنده در همه عرصه ها منجر مي شود.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» دستگاه هاي اجرايي كشور، بايد دستگاه هاي قانون گذار، نهادهاي قضايي، بخش هاي مردمي، بخش هاي غيرانتفاعي و خصوصي كشور، با يك راهبردي كه از سوي دستگاه هاي سياست گذار مشخص مي شود، آرايش جهادي به خود گيرند.

مهم ترين حركت در راستاي تحقق حماسه سياسي و اقتصادي، حمايت از توليد ملي و جهاد اقتصادي، نهادسازي قانوني و مدني و ايجاد تشكل هاي متناسب با اين حركت بزرگ در جامعه است.

مهم ترين قانون و نهاد در اقتصاد، آزادسازي قيمت ها و به كارگيري تدبير دولت در بازارهاي مختلف است تا از اين طريق شاخص ها و نرخ ها و عملكرد

ص: 64

اقتصادگردانان، به ويژه بخش خصوصي و سرمايه گذاران، به درستي تنظيم شود و انگيزه لازم براي رشد پس انداز جامعه و سرمايه گذاري فراهم آيد.

حماسه سياسي و اقتصادي موجبات اقتدار و عزم راسخ ملت بزرگ ايران را در رويارويي با توطئه هاي سياسي و اقتصادي دشمن فراهم كرده و بر وحدت كلمه و هم دلي ملت سلحشور ايران، مي افزايد.

اينك تمام دستگاه هاي اجرايي كشور همراه با مردم، براي تحقق اين دو حماسه بزرگ «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» حركت خواهند كرد.

ملت ايران در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» توطئه هاي دشمنان خارجي را بي اثر و رؤياهاي كج انديشان داخلي و تشنگان سراب قدرت را نقش بر آب خواهد ساخت و حماسه ساز خواهد شد.

در سال حماسه اقتصادي، اقتصاد مقاومتي، رويكرد عملي عبور از گذرگاه تحريم و تهديد و مهم ترين مؤلفه در رفتار انقلابي آحاد مردم در دوران محدوديت ها و فشارها است.

تحكيم سبك زندگي اسلامي و الگوي اسلامي _ ايراني و پيشرفت، از ديگر بركات اين نام گذاري مبارك و حماسي خواهد بود.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات بي اثر كردن تحريم ها و دل گرمي ملت هاي مسلمان را در رويارويي با استكبار جهاني فراهم مي سازد.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات تغيير رويكرد فرهنگي در مناسبات بين المللي و نيز افزايش قدرت رقابت پذيري جمهوري اسلامي ايران در معادلات سياسي و اقتصادي جهاني را فراهم مي سازد.

در شرايطي كه فشارهاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي به اقتصاد كشور هجوم آورده، راهبرد اقتصاد مقاومتي مي تواند گره گشا باشد.

ص: 65

تحقق شعار حماسه اقتصادي نيازمند پشتوانه علمي و تكاپوي نرم افزاري است.

جمهوري اسلامي ايران مي تواند با استفاده از انديشه هاي ناب اقتصادي مكتب اسلام، پايه گذار مكتب اقتصاد اسلامي باشد و در سال حماسه اقتصادي به عنوان الگويي براي بسياري از كشورها معرفي شود.

حماسه اقتصادي هيچ گاه با شعارزدگي و برگزاري همايش هاي سطحي به انجام نمي رسد. مهم ترين و اساسي ترين نكته در اين عرصه، برنامه ريزي دقيق، سنجيده، علمي و واقع بينانه در يك آرايش جهادي است.

امروز ما به عنوان كشوري مطرح، گوي سبقت را ربوده ايم و اين همه به بركت همين تحريم ها بوده و همين روزها است كه ايستادگي ملت ايران در استفاده به حق از انرژي هسته اي به بار خواهد نشست.

حماسه سياسي و اقتصادي، بر مشروعيت مردمي و امنيت همه جانبه و كارآمدي نظام در عرصه هاي سياسي و اقتصادي خواهد افزود.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات تقويت و تحكيم امنيت فضاي كسب و كار و تحكيم همه جانبه بنيان هاي توسعه و پيشرفت كشور را در راستاي رشد توليد ملي فراهم خواهد ساخت.

حماسه سياسي و اقتصادي، موجبات عزم عمومي ملت سرافراز ايران را در دفاع از سه عنصر ارزشمند امنيت ملي، منافع ملي و وحدت ملي در تحقق اين دو حماسه بزرگ فراهم خواهد ساخت.

سال «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» موجبات رسوايي هر نوع جريان سياسي و جناحي را بيش از پيش فراهم خواهد ساخت كه بخواهد بر عزم و اراده ملت بزرگ ايران در خلق دو حماسه عظيم خللي وارد كند.

ص: 66

دانستن، نخستين شرط كارهاي بزرگ است. با افزايش دانايي مان قدم در راه حماسه اي بزرگ خواهيم نهاد. حماسه اي از جنس پيروزي در ميدان اقتصاد و سياست.

تعيين هدف و داشتن برنامه، كليد پيروزي در مسير خلق حماسه هاي ماناي سرزمين ماست.

براي برپا كردن يك حماسه واقعي اقتصادي دست بر زانوي خويش مي نهيم و از توليد ملي و ايراني حمايت مي كنيم.

امنيت، آرامش، دانايي و تلاش براي ايراني آباد يعني: حماسه سياسي و حماسه اقتصادي!

حماسه اقتصادي نيازمند حماسه سياسي است و حماسه سياسي را بايد در همت تو و من _ مردم ايران _ جست وجو كرد.

بياييد با ساختن و تلاش كردن، ميوه شكوفايي را به درخت اقتصاد ايراني پيشكش كنيم.

قانون مندي و برنامه محوري كليد سرزميني است كه مردمش حماسه سازند. حماسه هايي از جنس سياست و اقتصاد!

هر بامداد خورشيد ميهمان چهره هايي مي شود كه اميد و ميل رسيدن به بهترين ها و تحقق حماسه ها در صورت شان موج مي زند.

بايد به افق هاي دور دست فردا نگاه كرد و با گام هايي از جنس جهاد، آسمان ايران مان را به رنگ خوش اميد و زندگي بهتر درآوريم.

از مدرسه تا دانشگاه، از آبادي دوردست تا كلان شهري كه در ايران ماست، بايد معناي حماسه را دانست و به سوي بهترين هاي سياست و اقتصاد پرواز كرد.

ص: 67

من ايراني ام! وظيفه ام را مي دانم و اين روزها در پي خلق حماسه اي ماندگارم. از توليد ايراني تا انتخابي درست و لبريز از آگاهي!

ايراني حماسه را مي داند و تاريخ ما با حماسه، همسايه ديوار به ديوار است. حالا هر كدام از ما رستم و آرشي ديگريم در عرصه اقتصاد و سياست!

ديروز به رستم و آرش مي باليديم و امروز به آنها كه هشت سال دفاع مقدس را رقم زدند. فردا تاريخ به ما مي نازد كه حماسه سازان حماسه سياست و اقتصاديم.

امروز ما با حماسه انقلاب اسلامي ساخته شد و فرداي ايران مان با حماسه اي بزرگ در سياست و اقتصاد.

ما به دنبال ايراني سرشار از عدالت و عدليم كه بدون حماسه زاده نمي شود.

ملتي كه امروز روح حماسي ندارد، خورشيد روشن فردا را تماشا نخواهد كرد.

حماسه اقتصادي يعني: هيچ اهرم فشاري نمي تواند چرخ هاي توليد و زايش و پرورش اين آب و خاك را از كار بيندازد.

ما شرف و عزت مان را در لابه لاي روزهاي ساختن حماسه سياسي و اقتصادي جست وجو مي كنيم.

ايران سرزمين حماسه هاست. از خاك تا افلاك پر مي گشاييم با كار و خواستن و توانستن در عرصه هاي بزرگ اقتصاد و سياست.

خرد چراغ راه فردا و هوشياري و آگاهي آيينه اي شفاف است از شكوه اراده مردمي كه در پي حماسه اند.

يادمان باشد كه استقامت مان، راز سر به مهر پيروزي ماست. با اقتصاد مقاومتي باز هم سربلندي مان را در سال حماسه به رخ مي كشيم.

ص: 68

حماسه اقتصادي همان ادامه جهاد اقتصادي براي حمايت از كار و سرمايه ايراني است.

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي ايرانيان، سرزندگي و پويايي اقتصادي و شعور بالاي سياسي را به فرزندان فردا هديه مي كند.

همت مي كنيم، آسمان را طلب مي كنيم، خورشيد عشق به ايران را ميهمان لحظه هايمان مي كنيم و قدم در راه حماسه هايي بزرگ مي گذاريم.

ما حماسه سازان امروزيم كه با شناخت ظرفيت هاي اقتصادي و روشن بيني سياسي مان عزت ايراني را در آيينه اي جهاني به رخ مي كشيم.

دارايي بزرگ امروز مان يك دلي و ميل خواستن براي توانستن است. با اين دارايي حماسه ساز مي شويم.

اقتصاد حماسي درختي است كه شكوفه اش، توليد ملي و ميوه اش، حماسه اي مانا است و برگ و بارش روشناي فردايي است كه در راه است و ما آن را مي سازيم.

داشتن ايده خلاقانه و تلاش براي اجراي درست آن يعني: افزايش بهره وري ملي و اين يعني: گامي براي تحقق حماسه سياسي.

اينجا ايران است. بازار ايران را با حركتي حماسي، به نام توليد كننده ايراني سند مي زنيم.

قد افراشتگي امروز، براي افراشته تر شدن در پي تماشاي حماسه اي سياسي و اقتصادي است. پهلوانان اين ميدان هم ماييم. ما كه از جنس آفتابيم.

ايراني لايق بهترين هاست و براي برترين بودن، همين حالا بايد دست به كاري زد كه غصه فردا سرآيد.

همه با هم يك دل و يك صدا و يك آهنگ مي شويم و در گوش تاريخ مي خوانيم: ايراني! تو خالق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي هستي!

ص: 69

اگر امروز مرد و زن ايراني در پي فتح قله هاي جهاني باشد، آن وقت مي توانيم به دوردست هاي حماسه هم بينديشيم.

مي دانم و مي داني كه خداوند تماشاگر خلوتگه ماست. پس درست بينديشيم، درست انتخاب كنيم و در ميدان عمل در پي روزي حلال و منصفانه قدم برداريم.

در روزهايي كه جهان حال خوبي ندارد، با دانسته ها و داشته هاي مان در زمينه سياست و اقتصاد، سختي ها را تبديل به فرصت هايي فراتر از باور جهان مي كنيم.

ما مي توانيم، چون خلاقيت داريم، به راهي كه برگزيديم ايمان داريم و عزت و بزرگي مان را در خلق حماسه اي ماندگار جست وجو مي كنيم. حماسه اي سياسي و اقتصادي.

با درك درست شيوه هاي جديد اقتصادي و با بومي كردن آنها، پايه گذاران ساختن حماسه اي بلندبالا در زمينه اقتصاد باشيم.

امروز براي ساختن حماسه حتماً نبايد از جان گذشت. مي توان توانمندي ها را شناخت. دانش سياسي را بالا برد و آن وقت حماسه ساز سياست و اقتصاد شد.

توليد ملي با نيروي كار و سرمايه ايراني، حركتي جهادي در اقتصاد و دل سپردن به آينده روشن اين سرزمين مي شود: حماسه اقتصادي.

پژوهش و تحقيق براي بالا بردن سطح دانسته ها و چگونگي به كار بردن دانش مان مي تواند گامي بلند در راه حماسه اقتصادي باشد.

تلاش براي بالا بردن بهره وري با پاسداري درست از سرمايه هاي ملي، داشته هاي امروزمان را در سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي افزايش مي دهد.

ص: 70

راهبرد درست در سياست، مديريت شفاف و روشن اقتصادي و توجه به نخبه گرايي، راهي است كه به روشناي حماسه و بامداد شكوفايي مي رسد.

ايراني با هوش سرشارش مي تواند قدم در راه آگاهي و دانش بيشتر بگذارد و با آموخته هايش زمينه ساز حماسه هاي بزرگ سياسي و اقتصادي جهان باشد.

بايد در مسير گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت، حماسه سازان سياست و اقتصاد فرداي ميهن مان باشيم.

حماسه سياسي، حماسه اقتصادي يعني: افزايش اقتدار سياسي و اقتصادي ايران مان.

حماسه سازان پيشتازان عزت و استقلال جامعه هستند. بياييد ما هم در مسير ساختن بناي پر شكوه حماسه سياسي و اقتصادي ايران زمين سهمي داشته باشيم.

يك جامعه زنده معيار و شاخص سياست را مي داند و شكوفايي اقتصاد ملي برايش مهم است. براي پوياتر شدن بايد در راه ساختن حماسه اي سياسي و اقتصادي گام برداريم.

راستي مي داني؟ توليد دانش و فن آوري ايراني يعني: گامي كه ما را در عرصه هاي پرشمار بي نياز مي سازد و مي توانيم حماسه ساز ميدان اقتصاد باشيم.

دست در دست هم نهادن همه ايرانيان و تلاش براي ساختن فرهنگ و روحيه حماسي لازمه بالا رفتن شعور و درك سياسي و اقتصادي است.

ساختن حماسه اي بزرگ از جنس سياست و اقتصاد با همت، تلاش، آگاهي، اميد و انگيزه اي تازه نفس براي پيشرفت ايران اسلامي محقق مي شود.

ص: 71

ايران آباد و مدرن و اسلامي هزار و چهارصد و چهار يعني: از همين حالا ميدان داران خوبي در سياست و اقتصاد باشيم.

چالاك تر و مهيا تر از هميشه اسب پيشرفت را زين مي كنيم و در راه جاويدان سربلندي پا مي گذاريم و خود را آماده رسيدن تا حريم حماسه آفتاب خواهيم كرد.

حماسه سازان عرصه سياست مي دانند انتخاب درست، آرمان و آرزوهاي ملت را به سرنوشتي شيرين براي آنان بدل مي كند.

حماسه سياسي اين است: من در انتخابات بيست و چهارم خرداد، يادگاري به اندازه همه فرداي تاريخ ايران از خود برجاي مي نهم.

انتخابات نمايشگاهي است كه شور و شعور خفته در پشت هر برگ رأي را در ويترين صندوق ها به رخ چشم هاي ناآرام جهان مي كشد.

حضورمان در انتخابات يعني: ما براي آنكه ايران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ايم و اين سراي مهر را آباد تر از هميشه مي خواهيم.

قصه بالا بلند عشق به اين سرزمين چيزي نيست كه تازگي داشته باشد. داستاني است كه در دل افسانه هاي اين كشور ريشه دوانده و عشقي است حماسي و اصيل!

حماسه سياسي يعني: ما براي آنكه ايران، گوهري تابان شود، چه خطرها كرده ايم.

اسلام عزيزم به من آموخته كه من حق دارم بهترين را انتخاب كنم. اما نه با چشماني بسته و ذهني خسته. چشم ها را مي گشايم و جور ديگر مي بينم تا با انتخابم حماسه اي سياسي را رقم بزنم.

حماسه سياسي يعني: تكيه كردن به اصل مردم سالاري ديني كه روزهاي خوش تاريخ اين سرزمين را رقم زده است.

ص: 72

حماسه سياسي يعني: ايران عشق ديرين و ديرپاي ماست! من با انتخابي درست و ريزبينانه مي گويم چشم بد از دامن اين عشق دور!

قدم زدن زير آسمان پر لبخند و فرداي روشن، شرط دارد. آن هم چيزي نيست جز آنكه يكان يكان مان خواهان حماسه اي بزرگ در عرصه انتخاب و سياست باشيم.

اينجا ايران است. سرزميني كه جمهوري گل ها هر روز لابه لاي نام پرصلابتش شكوفا مي شود. بيا ما نيز در ميهماني اين گل هاي عاشق با انتخابي درست سهمي ببريم.

حماسه سياسي يعني: با بودن مان در پاي صندوق هاي رأي ترازوي بزرگي و عزت سنجي را به سود آبروي خويش سنگين تر كنيم.

آن حماسه بِشكوه عرصه دانايي، روزي رقم مي خورد كه با بودن مان، بزرگي ايراني را به كساني نشان دهيم كه چشمشان به برگ هاي رأي ما دوخته شده است.

بيا فرياد كنيم دنيا! حماسه اي مانا و بزرگ را ترانه خوان شو كه شعر آن حماسه اي است بالابلند از شعور مردم كه سمفوني اش را عشق به ايران مي نوازد.

مي گفت حتي سراپا اگر زرد و پژمرده ايم _ كه نيستيم _ اما براي سرودن ترانه حماسه، پاي در ميدان سياست و انتخاب مي گذاريم.

بر ما واجب عيني است كه راويان حماسه اي باشيم كه سياست فردا و فرداي سياست مان را روشن تر از پيش كند. در انتخاب روز بيست و چهارم خرداد هزار و سيصد و نود و دو!

اين چشم ها كه در پي روزهاي روشن هنوز نيامده ايرانند، خلاصه خوبي هايند.

ص: 73

اين سرزمين يار ديرآشناي حماسه هاي آرش و رستم است و حالا رويين تنان بسياري دارد كه در كتاب حماسه ايران نامشان را ثبت خواهند كرد.

آمده ام كه سر نهم ايران من! عشق تو را به سر برم و داستان از حماسه هايت بگويم كه اين روزها رنگ سياست و اقتصاد به خود گرفته است.

اي زادگاه هر چه خوبي! وقتي بزرگي تو به ميان باشد سروران بر در سوداي تو خاك قدمند. سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» گرامي!

حماسه سياسي يعني: تنور داغ انتخابات بي هيچ تهمت و كج روي، اخلاق را بزرگ و بزرگ تر كند و بهترين را پيشكش مردم نمايد.

بودن مان و از عشق سرودن مان مي شود همان حماسه بزرگي كه جهان به انتظارش نشسته است. حماسه اي كه در تار و پود برگه هاي رأي ما خلاصه مي شود.

آن شاعر ديرپاي ايران، فردوسي، مي گفت: همه يك دلانند ي_زدان شناس. خوب شناخته بود مردمي را كه حماسه ساز عرصه تاريخ و سياست و اقتصادند.

رأيي كه لبريز كمال، عقلانيت و معرفت در سياست باشد، انتخابي مي شود كه حماسه ساز خواهد بود.

وقتي راستي ها را در عشق شاهد بگيريم و جز سربلندي اين مرز پرگهر چيزي نخواهيم، آن وقت براي حماسه بيست و چهارم خرداد، هم آواز مي شويم.

ما انگشت هاي به هم پيوسته يك دست هستيم كه از آستين مهر بيرون مي آييم و يك دل و هم آواز ترانه حماسه سر مي دهيم.

مي گويد هر چند سهم شادي ام از اين جهان كم است يا شايد به چشم من اين جور بيايد، اما اين اصلاً دليل خوبي نيست كه در خانه بنشينم و يكي از حماسه سازان خرداد نباشم.

ص: 74

اينجا جغرافياي مهربان من است: ايران. حالا اهل هر كجا باشم، فرقي ندارد، ايراني ام و حماسه سياسي و اقتصادي را در خوش درخشيدن پرچم سه رنگ كشورم مي دانم.

وقتي حرف ايران به ميان بيايد، آن وقت من و تو هيچ تعارفي با هيچ كس نداريم. حالا هم حرف فرداي سرزمين مان در ميان است و شوري كه در وجود ما حماسه ساز خواهد شد. حماسه اي كه رنگ حضور و سياست و بودن و اقتصاد را دارد.

ص: 75

فصل دوم: از حماسه سياسي تا حماسه اقتصادي

اشاره

فصل دوم: از حماسه سياسي تا حماسه اقتصادي

زير فصل ها

الزامات حماسه سياسي

لزوم بصيرت و عزت سياسي

الزامات حماسه اقتصادي

الزامات حماسه سياسي

اشاره

الزامات حماسه سياسي

زير فصل ها

مشاركت حداكثري در عرصه هاي سياسي

مردم سالاري ديني

حفظ وحدت ملي

وحدت ملي و پيروزي در صحنه هاي مختلف

وحدت ملي و ماندگاري انقلاب

وحدت ملي پشتوانه اجراي حق و عدالت

آثار وحدت و مشاركت ملي

آرامش و استقلال سياسي در گرو استقلال اقتصادي

مشاركت حداكثري در عرصه هاي سياسي

مشاركت حداكثري در عرصه هاي سياسي

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: ما با تمام توان از ارزش هاي نظام جمهوري اسلامي پايداري مي كنيم.

مشاركت حداكثري، زمينه ساز حماسه سياسي است.

ثبات هر نظام سياسي به ميزان مقبوليت عمومي و مشاركت حداكثري مردم در عرصه هاي مختلف اجتماعي بستگي دارد.

در برگزاري و زمينه سازي انتخابات، سعي بر دست يابي به يك مشاركت حداكثري است و از اين طريق نظام سياسي مي تواند پايه هاي حكومتي خود را محكم تر كند و به بازتوليد گفتمان مديريتي خود اميدوار باشد.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: گوش به فرمان وليّ فقيه.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: بيعت با آرمان هاي مقدس اسلامي.

ص: 76

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: مشت محكم بر دهان استعمار و استكبار.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: پاره كردن لانه عنكبوت دشمنان و بدخواهان.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: پاسخي محكم به تحريم هاي ناكارآمد زورگويان عالم.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: مشق الفباي مردم سالاري ديني.

ايران آباد، در گرو مشاركت حداكثري در همه عرصه هاي سياسي به ويژه انتخابات است.

مشاركت حداكثري يعني: پشتوانه نظام در اتخاذ سياست هاي كلان.

مشاركت حداكثري سبب ايجاد انگيزه و همكاري بيشتر بين مردم و مسئولان مي شود.

شركت گسترده مردم در انتخابات يعني: تأمين استقلال ايران اسلامي.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: بهرهمندي از نظرها و آراي مردم در تصميمگيريهاست.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: تحقق اراده ملي و خواست عمومي.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: تحصيل منافع و مصالح عمومي.

وجدان ديني جامعه، اراده عمومي را به رعايت ضوابط اخلاقي و ديني در عرصه هاي سياسي آن هم با شركتي گسترده مقيد مي كند.

ص: 77

مردم سالاري ديني با حضور حداكثري مردم در صحنه هاي سياسي جلوه گر مي شود.

با شركت حداكثري در انتخابات، خود را در بستر برنامه هدايت رهبر جامعه ديني قرار دهيم.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: «آري» به اسلام ناب محمدي.

حضور حداكثري مردم در عرصه هاي سياسي، پشتوانه نظام براي مقابله با زورگويي هاي قدرت هاي جهاني.

مشاركت حداكثري پيام پرقدرتي از ملت ايران در حمايت از نظام جمهوري اسلامي است.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي سياسي تجديد پيمان با امام راحل و شهداست.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: نمايش مردم سالاري ديني نظام اسلامي ايران.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: به نمايش گذاشتن قدرت و اراده در برقراري نظم و آرامش.

مشاركت حداكثري در عرصه هاي مختلف سياسي يعني: من هستم و هميشه در تمام صحنه هاي سياسي و اجتماعي كشورم حضور خواهم داشت.

من با حضورم ثابت خواهم كرد كه كشورم را دوست مي دارم و براي پاسداري و حفاظت از ذره ذره خاكش از هيچ كاري دريغ نخواهم كرد.

من با حضورم ثابت خواهم كرد مشتاقِ آنم كه كشورم هميشه سربلند باقي بماند.

ص: 78

من با حضورم ثابت خواهم كرد ايراني ام و به اين مليت افتخار مي كنم و با تمام وجود براي كشورم تلاش خواهم كرد.

من با حضورم ثابت خواهم كرد هرگز از كشورم غافل نخواهم شد و براي همه امورش قلبم مي تپد.

من با حضورم ثابت خواهم كرد هر قدمي كه براي كشورم برمي دارم، به آرامش نزديك خواهم شد، به آرامشي كه سراسر كشورم را فرا مي گيرد و در قلب هم ميهنانم مي نشيند.

من با حضورم در عرصه هاي سياسي ثابت خواهم كرد هميشه به همه تصميمات در كشورم احترام مي گذارم؛ چرا كه مي دانم هر تصميم كه گرفته مي شود با در نظر گرفتن همه جوانب است.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور يعني: پاسداشت حرمت خون شهيدان انقلاب اسلامي.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور زمينه ساز اقتدار ملي است.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور تير خلاص بر پيكر اهريمنان زشت سيرت است.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور يعني: افزايش توان دروني جمهوري اسلامي ايران.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور يعني: دميدن خون در رگ جامعه.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور يعني: توانمندي در حل تمامي مشكلات.

مشاركت در عرصه هاي سياسي كشور يعني: افزايش رشد بينش مردم.

ص: 79

مردم سالاري ديني

مردم سالاري ديني

مردم سالاري در ايران، برخاسته از دين است و ريشه هاي عميق مذهبي دارد.

انتخابات به عنوان بارز ترين جنبه حماسه سياسي، نمادي از مردم سالاري ديني در جمهوري اسلامي ايران است.

در نظريه هاي سياسي معمولاً انتخابات را مهم ترين شاخص مردم سالاري در نظر مي گيرند و حد نصاب شركت مردم در اين فرآيند را نشانه ميزان اعتماد آنها به نظام سياسي خود مي دانند.

برگزاري مستمر انتخابات مجلس، رياست جمهوري، خبرگان رهبري، شوراها و قانون اساسي كه به طور متوسط هر ساله يكي از آنها در كارنامه جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است، مي تواند نشانه خوبي براي كيفيت بالاي مردم سالاري در ايران پس از انقلاب اسلامي باشد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نمادي از مردم سالاري ديني و رشته ناگسستني رسيدن به شكوفايي است.

مردم سالاري ديني موجب استواري انقلاب اسلامي ايران در برابر توطئه هاي دشمنان است و حماسه سياسي انتخابات، آوردگاه تجلي اين مردم سالاري است.

مردم سالاري ديني عاملي براي توسعه سياسي است.

حماسه سياسي در انتخابات به عنوان مصداق مردم سالاري ديني است.

در جهان امروز، نظام مردم سالاري ديني، رقيبي مهم براي دموكراسي هاي سكولار است.

خلق حماسه سياسي انتخابات يعني: تحكيم هر چه بيشتر نظام مردم سالاري ديني.

ص: 80

حضور گسترده در انتخابات يعني: حماسه سياسي و تحقق مردم سالاري ديني.

انتخابات اوج حماسه سياسي ملت ايران و تحقق مردم سالاري ديني است.

مردم سالاري ديني با حضور پرشور در انتخابات و خلق حماسه سياسي تحقق مي يابد.

انتخابات اوج حماسه سياسي و جمهوري اسلامي ايران تجلي گاه مردم سالاري ديني در جهان است.

حماسه سياسي در انتخابات ايران مي تواند به عنوان مصداق مردم سالاري ديني اثر مثبتي بر روي عملكرد كشورهاي مسلمان داشته باشد.

در نظام جمهوري اسلامي ايران «مردم سالاري ديني» به عنوان جاي گزيني مناسب براي دموكراسي غربي در حكومت اسلامي مطرح است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي دو بال براي پروازي باشكوه در آسمان مردم سالاري ديني است.

فضيلت محوري، شايسته سالاري، قانون محوري و تكليف محوري از اركان مهم مردم سالاري ديني است.

حضور و مشاركت مستمر و آگاهانه مردم در عرصه هاي مختلف به ويژه در عرصه سياسي از شاخص هاي نظام مردم سالاري ديني به شمار مي آيد و اين همان خواسته مقام معظم رهبري است. 

مردم سالاري ديني يعني: صاحب حق دانستن مردم و حرمت نهادن به ملت.

مردم سالاري ديني يعني: زمينه سازي براي مشاركت مردمي در تمام مراحل تصميم گيري سياسي و اجتماعي.

ص: 81

مردم سالاري ديني يعني: توسعه همه جانبه و رشد و شكوفايي خلاقيت ها در پرتو تضارب آرا و تعامل افكار.

در مردم سالاري سكولار، حاكميت ملي به طور مطلق پذيرفته مي شود؛ ولي در مردم سالاري ديني با پذيرش حاكميت مطلق خداوند، حاكميت ملي، نسبي خواهد بود.

مردم سالاري سكولار، رأي اكثريت را به صورت مطلق ملاك عمل قرار مي دهد؛ اما در مردم سالاري ديني در بعد قانون گذاري، رأي اكثريت در چارچوب شريعت پذيرفته مي شود.

در مردم سالاري سكولار، دين تنها امري شخصي و مربوط به حوزه فردي است؛ اما در مردم سالاري ديني، دين، حوزه فردي و اجتماعي مردم را در بر مي گيرد.

مردم سالاري ديني يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسلامي است؛ چرا كه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند، بدون مردم نمي شود؛ ضمن آنكه تحقق حكومت مردم سالاري واقعي هم بدون دين امكان پذير نيست.

مردم سالاري ديني، ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مشروعيت الهي و مقبوليت مردم و در چارچوب مقررات الهي استوار است و در راستاي حق مداري، خدمت محوري و ايجاد بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي، ايفاي نقش مي كند.

مردم سالاري در ايران ريشه در آموزه هاي وحياني دارد.

مردم سالاري ديني؛ يعني: مردمي كه خود را رها شده در عالم هستي نمي بينند، بلكه اصالت و هويت خود را در ديني مي بينند كه آنها را با خداي هستي پيوند مي دهد؛ به عبارت ديگر زندگي آنها عين بندگي است و بندگي آنها عين آزادگي.

ص: 82

فرد متدين و مسلمان در جامعه معيار گزينه ها و نگرش ها و قضاوت هاي ديني و هر چيز و هر كس را در چارچوب دين تعريف مي كند.

در نظام مردم سالاري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي و انساني استوار است و اين نظام با در نظر داشتن اصول اعتقادي اسلام، رابطه مردم و حكومت را تبيين مي كند.

در الگوي مردم سالاري ديني تنها مجراي مشاركت مردم در امور عمومي و سياسي، انتخابات نيست، بلكه مواردي از مشاركت غير انتخاباتي با عناويني همچون مناسك سياسي و... نيز وجود دارد.

مشاركت مردم در جمهوري اسلامي ايران، به انتخابات محدود نمانده و در پديده هاي فراگيري مانند حضور در راهپيمايي 22 بهمن و روز قدس و برگزاري نماز جمعه نيز آشكار شده است. اين نشان دهنده مسئوليت پذيري و اعتماد عمومي به نظام اسلامي است.

الگوي مردم سالاري ديني كه جوهره نظريه امام و نظام اسلامي بود، به خوبي توانست مشروعيت الهي و مردمي را در تار و پود خويش درآميزد. به اين ترتيب، مردم سالاري را از متن آموزه هاي اسلام بيرون بكشد و آن را به عنوان يك ارزش بپذيرد.

انسجام نظري مردم سالاري ديني و اقبال عملي از آنكه در چارچوب رأي به جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن پديدار شده است، مهم ترين پايه ثبات سياسي كشور را طي دهه هاي پس از آن فراهم آورده است.

مردم ايران با مشاركت عملي در تصميم سازي هاي كلان كشوري، پايداري شايسته اي در برابر هزينه هايي كه از بيرون بر آنها تحميل مي شود و نيز كاستي ها و آسيب هايي كه از درون سر برآورده اند، از خود نشان داده اند.

ص: 83

تحمل فشارهاي همه جانبه دشمنان و تحريم ها، نمونه اي از اقتدار مردم ديندار ايران و نظام مبتني بر دين است.

ضريب بالاي مدارا در برابر جلوه هاي ناپسند ناكارآمدي برخي نهادها و برنامه ها نشان مي دهد كه مردم ما آگاهانه يك راه روشن را براي پيشرفت خويش برگزيده اند و افزون بر پايداري بر اهداف خويش، هوشمندانه در پي اصلاح ضعف ها و جبران كاستي هاي خود هستند.

گستردگي و فراواني مشاركت انتخاباتي و غير انتخاباتي در جمهوري اسلامي ايران، نشانه اي از پذيرش مردمي كارآمدي نظام سياسي و ثبات آن است.

پايه هاي ثبات سياسي به خوبي در تار و پود مردم سالاري ديني تنيده و نهادينه شده ومهم ترين زيرساخت پيشرفت كشور را فراهم آورده است.

حفظ وحدت ملي

حفظ وحدت ملي

با مطالعه سخنان امام علي عليه السلام به برخي از دلايلي كه ايشان بر اساس آن بر مقوله وحدت تأكيد مي نمودند، دست مي يابيم كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود:

از ديدگاه حضرت علي عليه السلام خداوند در طول تاريخ بشري، به قوم و امتي كه بينشان اختلاف است، هيچ نعمتي را عنايت ننموده است: «و اَنّ الله سُبحانَه لَم يعطِ اَحداً بِفرقة خَيرا مِمَّن مَضي و لامِمَّن بَقي؛ بي گمان در ميان گذشتگان و آيندگان بشري، هرگز خداوند با وجود اختلاف، خيري را ارزاني كسي نداشته و نمي دارد.(1)


1- نهج البلاغه، خطبه 176.

ص: 84

نه تنها اختلاف مانع نزول فيض هاي الهي مي شود، سبب سلب نعمت هاي موجود نيز مي گردد. چنان كه امام علي عليه السلام با اشاره به سرانجام قوم بني اسراييل، بيان مي كند كه چگونه با وجود تفرقه بين آنها، دوستي ها و مهرباني ها رخت بربست و پراكندگي و اختلاف، سبب جنگ آنها بر ضد يكديگر گرديد و اين اختلاف ها موجب شد كه خداوند، لباس عزت و فراواني نعمتش را از آنان برگيرد.(1)

از نگاه امام علي عليه السلام وحدت و با هم بودن است كه سبب ياري خداوند مي شود. چرا كه «يدالله مع الجماعة; دست خدا با جماعت است».(2)

وحدت ملي و پيروزي در صحنه هاي مختلف

وحدت ملي و پيروزي در صحنه هاي مختلف

پيروزي و گسترش اسلام در سال هاي اوليه بعثت، نتيجه همبستگي و وحدت مسلمانان بود. ايمان و اتحاد بود كه آنان را چنان تربيت كرده بود كه فارغ از هرنوع دسته بندي و قوم سالاري، زير پرچم نبوي صلي الله عليه و آله ، براي اعتلاي كلمه «لااله الاالله» جانفشاني مي نمودند و به بركت همين وحدت بود كه خداوند پيروزي هاي روز افزون را بر مسلمانان عنايت مي داشت.

اينكه اتحاد سبب پيروزي مي شود، قانوني عام و قطعي است; به طوري كه اگر در جبهه حق «اختلاف» و در جبهه باطل «اتحاد» حاكم باشد، به طور قطع اهل باطل پيروز خواهد بود. ازاين رو، حضرت علي عليه السلام خطاب به لشكريان خويش مي فرمايد: «به خدا سوگند به همين زودي آنان (ارتش معاويه) بر شما چيره مي شوند؛ چرا كه آنان در باطل خويش اتحاد و همبستگي دارند و شما در حق خود تفرقه و اختلاف داريد.(3)


1- نهج البلاغه، خطبه 192
2- سنن ترمذي، ج 3، ص 316.
3- نهج البلاغه، خطبه 25.

ص: 85

وحدت ملي و ماندگاري انقلاب

وحدت ملي و ماندگاري انقلاب

از آنجايي كه تاريخ نگاران، تاريخ را يكي از منابع شناخت مي دانند و قوانين حاكم بر آن را قابل تطبيق بر موارد مشابه به حساب مي آورند، بنابراين بر ما لازم است كه دريابيم رمز عزت و عظمت ملت هاي متمدن و مصونيت آنها از سلطه قدرت هاي خارجي چه بوده و مي باشد، تا با بهره گيري از آن در تداوم انقلاب خويش تلاش كنيم.

حضرت علي عليه السلام بر اساس تجربه تاريخي خويش، راز تداوم انقلاب را پرهيز از اختلاف و ايجاد همبستگي و اتحاد ملت مي داند و مي فرمايد: «به سراغ كارهايي رويد كه موجب عزت و اقتدار آنان شد، دشمنان را از آنان دور نمود، عافيت و سلامت به آنها روي آورد، نعمت را در اختيارشان قرار داد، و كرامت و شخصيت سبب پيوند اجتماعي آنان شد. يعني: از تفرقه و پراكندگي اجتناب ورزيدند و بر الفت و هم گامي همت گماشتند و يكديگر را بر آن توصيه كردند.(1)

امام علي عليه السلام وحدت را سبب قوت و قدرت و رفع نابساماني هاي امت دانسته است: «به طور قطع تاكنون ملتي بر آرمان خاصي وحدت پيدا نكرد، مگر آنكه قدرت گرفت و همبستگي آنان قوت يافت و هيچ ملتي قدرت و عزت نيافت مگر آنكه خداوند نابساماني را از آنان برداشت، و بلاي ذلت را از آنان دور نمود و آنان را به نشانه هاي دين راهنمايي كرد».(2)

وحدت ملي پشتوانه اجراي حق و عدالت

وحدت ملي پشتوانه اجراي حق و عدالت

فقدان اتحاد و وحدت در هر جاي جامعه سبب هرج و مرج در آن نظام مي گردد. هنگامي كه هرج و مرج و ناامني در كشورحاكم شود، اجراي حق و


1- نهج البلاغه، خطبه 192.
2- بحارالانوار، ج 32، ص 405.

ص: 86

عدالت ميسر نخواهد بود. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «ما گفتيم كه بياييد با خاموشي آتش جنگ و آرام كردن انبوه مردم، به چاره جويي و درمان بنشينيم تا كار مسلمانان قوام و انسجام يابد و ما براي اجراي حق و عدالت نيرومند شويم».(1)

آثار وحدت و مشاركت ملي

آثار وحدت و مشاركت ملي

وحدت ملي مايه ايجاد آرامش سياسي است.

وحدت ملي يعني: دهن كجي كردن به دشمن.

وحدت ملي يعني: مردم و مسئولان يكدل اند.

وحدت ملي بستري براي ريزش فيض الهي است.

وحدت كلمه، كليد خلق حماسه سياسي است.

وحدت، حول محور رهبري، شرط تحقق شعار امسال است.

همبستگي قواي سه گانه و همراهي آنان با مردم، نشان از اوج همبستگي دولت و ملت خواهد بود.

همبستگي بين ركن هاي نظام و تحكيم روابط دروني قوا سبب مي شود رخنه هاي گوناگوني كه به يك نظام لطمه مي زند بسته شود و هيچ قدرتي نمي تواند به نظام آسيبي وارد كند.

ملتي كه روابط حسنه فيمابين دارد و در روابط آن ملت، دوستي و محبت، جاي دشمني و عداوت را گرفته باشد، همبستگي ملي خود را به رخ ديگران مي كشد.

روابط حسنه به عنوان جلوه اي از همبستگي ملي، همكاري و همياري عمومي را به درجه اي مي رساند كه مي توان از آن از يك سو براي حل مشكلات اجتماعي و از سوي ديگر براي غلبه بر دشمن يا دشمنان كمك گرفت.


1- نهج البلاغه، نامه 58.

ص: 87

همبستگي ملي به تنهايي قادر است امنيت، پيشرفت و استقلال را پديد آورد و يا در جهت پايدار شدن آن مؤثر افتد.

عزت ملي و استقلال، پاداش ملت هايي است كه با هم در اتفاق و اتحاد به سر مي برند.

هيچ كدام از قدرت هاي بزرگي كه امروز به گونه اي بر دنيا اعمال نفوذ مي كنند، قادر به اعمال نفوذ بر نظام جمهوري اسلامي و ملت ايران نيستند، اين به خاطر آزادگي مردم و انسجام ملي است.

حضور و يك پارچگي مردم، زنده كننده فضاي زندگي در كشوري مستقل است.

وقتي مردم با هم در سياست دخالت نكنند، اظهارنظر و دل سوزي ننمايند، استقلال كشور به وجود نمي آيد و يا حفظ نمي شود.

اگر همه امور كشور، به مردم شهرهاي دور دست و روستاهاي دورافتاده و عشاير چادرنشين مربوط نباشد، استقلال اقتصادي، سياسي و غيره مفهوم خود را از دست مي دهد.

حضور در صحنه بين المللي و مبارزه با استكبار جهاني كه حاصل آن استقلال است، به وسيله مردم و علم و آگاهي آنان انجام گيرد.

ارتباط بين پيشرفت ملي و وحدت عمومي ترديدناپذير است، همان گونه كه بعضي از بزرگان فرموده اند: براي سعادت و پيشرفت امت اسلامي، كلمه توحيد و توحيد كلمه، دو اصل قطعي است.

علت اينكه ملت ايران در جاده رستگاري و پيشرفت قدم گذاشت، وحدت كلمه بود و بايد براي تكميل پروژه پيشرفت كشور، اين رمز را تا به آخر حفظ كند.

ص: 88

همبستگي ملي زماني به پيشرفت عمومي كشور مي انجامد كه در مقوله هاي اصلي فرهنگي همچون: ارزش دانستن كار، سرمايه گذاري، درس خواندن، ايثار، مجاهدت، ترجيح مصالح عمومي بر منافع فردي، وحدت، حضور در صحنه هاي سياسي و... بين آحاد ملت و در ميان دولت مردان و سرانجام بين ملت و دولت، هماهنگي وجود داشته باشد.

اگر ملتي وحدت و همبستگي خود را از دست بدهد، اگر نشاط كار و ابتكار را از دست بدهد، اگر حركت علمي رو به پيشرفت خود را از دست بدهد، در دسترس دشمنان قرار خواهد گرفت.

يكي از لوازم پيشرفت، همبستگي مردم است.

وحدت و همبستگي عمومي و امنيت ملي به يكديگر وابسته اند، تا حدي كه سود و زيان يكي سود و زيان ديگري است. ازاين رو، دشمن مي كوشد صف هاي متحد و به هم بسته مردم را بر هم بريزد و امنيت ملي را به خطر اندازد.

دشمن وقتي مي تواند به هدف هاي خود برسد كه بتواند در بدنه حاكميت نظام و مسئولان بخش هاي مختلف، اختلاف و شكاف ايجاد كند. ازاين رو، تنها راه ناكام كردن دشمن، حفظ هوشياري است.

بيداري عمومي هم بايد در سطح مردم و هم در سطح كارگزاران اتفاق بيفتد.

اگر وحدت ملي و امنيت ملي تأمين شود، دولت هم مجال پيدا مي كند كه كارهاي خود، مسئوليت هاي خود، وظايف بزرگ خود، برنامه هاي سازنده خود را اجرا كند و هم مي تواند به اقتصاد مردم برسد، به اشتغال مردم برسد، به مسائل زندگي مردم رسيدگي كند، به مسئله فرهنگ كشور رسيدگي كند.

ص: 89

اگر امنيت و يا وحدت نباشد، اختلافات و جنجال باشد، دائم تشنج سياسي باشد، اول كسي كه ضربه مي خورد، دولت است، چون نمي تواند وظايف خود را انجام بدهد.

ملتي كه متحد است، قوي، عزيز و سربلند خواهد بود؛ زيرا امنيت چنين ملتي بازيچه دست كشورهاي قدرتمند نمي شود.

امريكا به ما مي گويد: ضعيف، دست نشانده و وابسته باشيد تا به ايران حمله نكنم، در حالي كه ما قوي، عزيز و سربلند بوده و هستيم و تاريخ و فرهنگ ملت ايران در مقابل هيچ دشمني تسليم نمي شود و همواره كوشيده است با ابزار و حدت و همبستگي ملي از تماميت ارضي كشور دفاع و پشتيباني نمايد.

وحدت ملي نزد مردم مسلمان ايران، فريضه اي الهي و واجب ديني به شمار مي رود. بنابراين، هرگاه از آنان بپرسند كه مشاركت ملي ناشي از چيست؟ پاسخ مي دهند، ناشي از ايمان و انگيزه الهي است.

مردمي كه در يك نظام ولايي زندگي مي كنند، اطاعت و پيروي از اوامر و فتاواي رهبري انقلاب اسلامي را واجب و تخلف از آن را مايه ضربه خوردن به منافع كشور، مردم و انقلاب مي دانند.

نظامي كه مي خواهد با قدرت بي پايان مردم و با بهره گيري از مشاركت آنان به سرمنزل مقصود برسد، مگر اين مردم مي توانند بدون شعور سياسي باشند.

شعور سياسي بر آمده از انقلاب اسلامي، تنها در عرصه مرزهاي داخلي به مشاركت عمومي نمي انجامد، بلكه در وراي مرزهاي ايران اسلامي نيز به هم پيوستگي و مشاركت مسلمانان را به دنبال آورد.

ص: 90

امام خميني رحمة الله احساس شعور نسبت به امت اسلامي را ايجاد كرد كه بزرگ ترين حربه براي دفاع از جوامع اسلامي در مقابل استكبار جهاني است.

آگاهي و هوشياري جمعي از خطرها و آسيب ها، به همبستگي عمومي مي انجامد. پس هرچه هوشياري جمعي در زمينه هاي مختلف گسترش يابد، همبستگي عمومي گستره و استحكام بيشتري مي يابد.

اگر هوشياري سياسي به اندازه اي برسد كه اسم ها، جناح ها و حزب ها اهميت نداشته باشد، مغزها، دل ها و عمل ها اهميت پيدا كند، و هر كسي كه به اسلام، ارزش ها، امام، مصالح ملي و سرنوشت كشور علاقه بيشتري نشان دهد، عزيزتر شود، اگر چه متعلق به خطي، جماعتي و يا جريان سياسي خاص باشد، همبستگي وسيع و مستحكمي شكل مي گيرد.

هوشياري امروز ايرانيان به بركت انقلاب اسلامي و امام خميني رحمة الله است.

ملت ايران به بركت وحدت ملي و هوشياري، پشت سر مسئولان ايستاد و رابطه خود را با آنان برقرار كرد و استحكام بخشيد، و توانست از همه راه هاي دشوار و پيچ و خم هاي دشوار پس از انقلاب اسلامي به سلامت و عافيت بگذرد.

وحدت كلمه تنها نشانه اي از مشاركت ملي نيست، بلكه مصداقي در امر مشاركت عمومي ايرانيان و مسلمانان است.

اگر دشمن تا به امروز، در وارد كردن ضربه كاري به انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي و نظام اسلامي در ايران ناكام مانده است به آن دليل بوده كه همواره وحدت اجتماعي، انسجام عمومي و مشاركت ملي در بين آنها در دفاع از ارزش هاي ديني و ملي بر پا بوده است.

هر پيشرفتي كه نظام جمهوري اسلامي در زمينه هاي سازندگي داشته به خاطر يك پارچگي مردم بوده است.

ص: 91

در پناه مشاركت عمومي است كه مي توان آرمان هاي اسلامي را در دنيا مطرح كرد، و دل انسان ها را جذب نمود، و بر مبناي آن در زندگي مسلمان ها تغييري به وجود آورد.

همبستگي ملي مي تواند كشور را در مقابل توطئه هاي دشمن مصون كند.

دشمن از دودستگي ها و فتنه گري ها و جنگ افروزي هاي داخل كشور استفاده مي كند، وقتي ملتي يك پارچه و يك دست باشند، مسئولان كشور همه با يكديگر هم دل و همراه باشند، شمشير دشمن كند مي شود، و جرئت نمي كند به چنين كشور و ملتي نظر بيندازد و با او به چشم توطئه نگاه كند.

ارزش هاي ديني، افزون بر اينكه به حركت اجتماعي جهت مذهبي مي دهند، وحدت مردمي را نيز كه در فرآيند جنبش و انقلاب قرار مي گيرند پديد مي آورند. اين درس بزرگي بود كه امام عزيز به ما داد.

وحدت و انسجامي كه به اراده الهي براي مردم ايران پيش آمد _ اين وحدت چه در پيروزي و چه پس از پيروزي انقلاب اسلامي _ دل هاي مردم را بر پايه ارزش هاي ديني به هم نزديك كرد و قدرت مردم را افزايش داد.

آن چيزي كه ابر قدرت ها را در برابر ملت ايران وحشت زده كرد، وحدت كلمه برآمده از ارزش هاي ديني بود.

ارزش هاي ديني، هم به انقلاب جهت مي دهد و هم مردم را در حمايت از آن بسيج مي كند.

پس از پيروزي انقلاب، ارزش هاي ديني، قوي ترين و محكم ترين ملاك و معيار براي اداره و هدايت آن به شمار مي رود.

همان گونه كه راز تداوم معارف انبيا، كلمه توحيد و ارزش هاي ديني بود، راز تداوم انقلاب اسلامي، احيا، حفظ و اجراي ارزش هاي مذهبي است.

ص: 92

توسعه همه جانبه ايران در عرصه داخلي و قدرتمندي آن در عرصه بين المللي، به يك پارچگي همه اقوام، گروه ها و شهروندان نيازمند است، و هر نوع تلاش و اقدام كه دانسته و ندانسته به گسست قومي، نژادي و مذهبي بينجامد، بر همبستگي ملي و به دنبال آن به توسعه ملي ضربه خواهد زد.

وحدت ملي و همبستگي، رمز پايداري و راز پويايي است. پس بر ماست كه با ژرف انديشي و دورنگري، عمق مخاطرات را دريابيم و با احترام به آموزه هاي ديني و قانون اساسي، رمز ماندگاري و بالندگي خويش را براي هميشه پاس بداريم.

وحدت و همبستگي در شرايط تحريم ها و توطئه ها، يك تكليف الهي، ضرورت ملي و اجتماعي است.

وحدت و همبستگي ملي سبب پيشرفت و تقويت جايگاه كشور مي شود.

يك پارچگي اقشار مختلف مردم و اعتماد و محبت ميان ملت و دولت، از مهم ترين علل موفقيت و قدرت ملت ايران در برابر خصومت ها و توطئه هاي دشمنان است.

آرامش و استقلال سياسي در گرو استقلال اقتصادي

آرامش و استقلال سياسي در گرو استقلال اقتصادي

ارتباط و تعامل سياست و اقتصاد انكارناپذير است. به ويژه سياست هميشه بر اقتصاد اثر تعيين كننده دارد و البته از آن به شدت اثرپذير است.

مبارزه هاي انبيا با فقر و محروميت از يك سو و با تكاثر، افزون طلبي و سرمايه داري خون آشام از سوي ديگر، در كنار مبارزه با طاغوت ها و سلطه هاي نامشروع، حماسه هاي سياسي و اقتصادي فراواني را در تاريخ مبارزات انبيا به يادگار گذاشته است.

ص: 93

هميشه در كنار رويارويي با فرعون ها و نمرودها مقابله با قارون ها نيز وجود داشته است.

استقلال سياسي بدون استقلال اقتصادي امكان پذير نخواهد بود.

جامعه براي ادامه مسير پيشرفت خود، نيازمند آرامش سياسي است.

پرهيز از ايجاد هيجانات كاذب، يكي از راه هاي رسيدن به آرامش سياسي در كشور است.

حفظ آرامش جامعه، نيازمند عمل صددرصدي مسئولان به اجراي قوانين است.

آسايش و آرامش مردم در گرو هم دلي همه نيروهاي معتقد به نظام است.

وظيفه همه جريانات سياسي معتقد به نظام در كشور، اين است كه بايد به دور از تنگ نظري ها وارد صحنه مديريتي كشور شوند؛ زيرا با هم دلي همه نيروهاي معتقد به نظام و ولايت مي توان آسايش و آرامش را براي مردم به ارمغان آورد.

نشاط سياسي در صورتي اتفاق مي افتد كه مسئولان با رفتارهاي قاعده مند، منضبط، قابل پيش بيني و مشترك روبه رو باشند.

امنيت اقتصادي و آرامش كشور در گرو هم دلي مسئولان است.

آرامش و سعادت خانواده بزرگ ايراني، در گرو داشتن برنامه و تدبير سياسي مسئولان است.

آرامش سياسي و رفتار اخلاقي و قانوني دو مسئله به هم پيوسته است كه بر هم اثر مستقيم مي گذارد. تمام افرادي كه آماده حضور در آوردگاه حماسه سياسي مي شوند، بايد قانوني عمل كنند و قانوني فكر كنند؛ نبايد منافع شخصي در هيچ شرايطي، منافع عمومي را تحت الشعاع قرار دهد.

ص: 94

آرامش سياسي ما سخت ترين ضربه بر پيكر دشمنان ايران است.

در شرايط فعلي جامعه هيچ اولويتي بالاتر از آرامش سياسي كشور نيست.

مقوله امنيت و آرامش از جمله لوازم رشد و پويايي هر جامعه به حساب مي آيد كه نه تنها جوامع را در برابر خطرات احتمالي، ايمن مي كند، بلكه در مسير پيشرفت و رشد و بالندگي، بسيار نقش آفرين است.

يادمان باشد اهميت آرامش در صحنه سياسي كشور تا جايي است كه كوچك ترين خللي در آن به بر هم زدن آرامش رواني جامعه مي انجامد و ممكن است تبعات غير قابل جبراني به همراه داشته باشد.

وفاق و هم دلي مردم جامعه، در رقم خوردن حماسه حضور، خود به تنهايي ضامن سلامتي نظام در برابر مشكلات و هجمه ها است.

حفظ آرامش، وظيفه اصلي مسئولان سياسي، رسانه ها و آن ايي است كه گاهي براي ورود به صحنه هاي سياسي _ اجتماعي كشور احساس تكليف مي كنند.

آرامش امروز كشور، نتيجه ثبات سياسي و نيز وفاق و هم دلي مردم است.

كوچك ترين حركت در راستاي بر هم زدن آرامش خيانت به كشور است.

لزوم بصيرت و عزت سياسي

اشاره

لزوم بصيرت و عزت سياسي

زير فصل ها

بصيرت سياسي در آينه قرآن و حديث

بصيرت در كلام مقام معظم رهبري

بارور نمودن بصيرت

پرهيز از شعارهاي پوچ سياسي

جهاد در عرصه هاي سياسي

عبور از پل تحريم با حضور پرشور و نشاط در عرصه هاي سياسي و اجتماعي

بصيرت سياسي در آينه قرآن و حديث

اشاره

بصيرت سياسي در آينه قرآن و حديث

زير فصل ها

الف) قرآن

ب) حديث

الف) قرآن

الف) قرآن

«فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ؛ پس عبرت بگيريد اي صاحبان بصيرت». (حشر: 2)

«بَلْ الْإِنسَانُ عَلَي نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ؛ بلكه انسان خودش از وضع خود آگاه است». (قيامت: 14)

ص: 95

«قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا؛ دلايل روشن از طرف پروردگارتان براي شما آمد، پس كسي كه بصيرت داشته باشد، به سود خود اوست و كسي كه از ديدن آن چشم بپوشد (و كوردل باشد) به زيان خودش مي باشد». (انعام: 104)

«وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ؛ و گروهي از آنان، به سوي تو مي نگرند(اما گويي هيچ نمي بينند)، آيا تو مي تواني كوردلان را هدايت كني هر چند بصيرت ندارند؟» (يونس: 43)

«وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَي الْهُدَي لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ؛ و اگر آنها را به هدايت فراخوانيد، سخنانتان را نمي شنوند و آنها را مي بيني كه به تو نگاه مي كنند اما در حقيقت نمي بينند و بصيرت ندارند». (اعراف: 198)

«أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَي عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَي سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَي بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ؛ آيا ديدي كسي كه معبودش را هواي نفس خويش قرار داده و خداوند او را با آگاهي (بر اينكه شايسته هدايت نيست) گمراه ساخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشمش پرده اي افكنده است؟! با اين حال، چه كسي غير از خدا مي تواند او را هدايت كند؟» (جاثيه: 23)

«وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَي عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيٍْ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُون؛ ما به آنها (قوم عاد) قدرتي داديم كه به شما نداديم و براي آنها گوش و چشم و دل قرار داديم (اما) نه گوش ها و چشم ها و نه عقل هايشان براي آنان هيچ سودي نداشت؛ چرا كه آيات خدا را انكار مي كردند...». (احقاف: 26)

ب) حديث

ب) حديث

«كسي كه بصيرت و بينايي ندارد فكر و انديشه اش فاسد است».(1)

«بيناترين مردم كسي است كه ببيند عيب هاي خود را و باز ايستد از گناهان خود».(2)


1- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: سيد هاشم رسولي محلاتي، ح 4164.
2- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: جمال خوانساري، ح 3061.

ص: 96

«هر كه استقبال كند كارها را بينا گردد، مراد از «استقبال امور» آن است كه پيش از انجام آنها در عواقب آنها تأمل و تدبر كند».(1)

«هر كه ياد كند خدا را بينا گردد، يعني: به راه راست و حقايق و معارف، بينش مي يابد».(2)

«كسي كه علم ندارد نيت ندارد».(3)

«كسي كه بينش ندارد علمي ندارد».(4)

«كسي كه فكر ندارد بصيرت و بينشي ندارد».(5)

«كسي كه عبرت پذير نيست بي فكر است».(6)

«كوري ديده، بهتر است از كوري بصيرت».(7)

«نگاه ديده سود ندهد آنجا كه چشم دل و بصيرت كور باشد».(8)

«جز اين نيست كه بينا كسي است كه بشنود و انديشه و تفكر كند، و بنگرد و بينا گردد، و از عبرت ها سود برد».(9)

«خداوند... جهاد را براي عزت و سربلندي اسلام واجب فرمود».(10)

«چه بسيار عزيزي كه، ناداني اش او را خوار ساخت».(11)

«شجاعت عزتي است آماده، ترس ذلتي است آشكار».(12)


1- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: جمال خوانساري، ح 7802.
2- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 7800.
3- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 10772.
4- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 10773.
5- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 10774.
6- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 10775.
7- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 324.
8- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 1746.
9- تميمي آمدي، غررالحكم، ترجمه: محلاتي، ح 853.
10- نهج البلاغه، حكمت 252.
11- نهج البلاغه، خطبه 184.
12- غررالحكم، ج 1، ص 152.

ص: 97

«هر كس به جز از خدا عزت بجويد آن عزت او را هلاك مي كند».(1)

«هر عزيزي كه تحت قدرت و سلطه اي باشد ذليل است».(2)

«راستي عزت است و ناداني ذلت».(3)

«هر كس عزت را با ظلم و باطل طلب كند، خداوند به انصاف و حق ذلت نصيبش مي نمايد».(4)

«روزگار دو روز است، روزي به نفع تو و روزي به ضرر تو، چون به سودت شد شادي مكن، و چون به زيانت گرديد غم مخور».(5)

«هر كس به جز حق جوياي عزت شود به ذلت در افتد و هر كس با حق عناد ورزد خوار گردد».(6)

«امام صادق عليه السلام فرموده است: كسي كه بدون بصيرت و دانايي، به كاري دست مي زند مانند مسافري است كه در بيراهه مي رود، او هر قدر بر سرعت سير خود مي افزايد به همان نسبت از جاده دورتر مي شود».(7)

«با بصيرت جويي پندگيري به دست آيد».(8)

«خدا رحمت كند كسي را كه تفكر كند و عبرت گيرد، و پس از آنكه عبرت گرفت بينا گردد».(9)

«در هر پندگرفتني بينايي است».(10)


1- غررالحكم، ج 5، ص 253.
2- تحف العقول، ص 215.
3- تحف العقول، ص 356.
4- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، ح536.
5- نهج البلاغه، حكمت 396.
6- تحف العقول، ص 95.
7- فلسفي، محمدتقي، حديث روايات تربيتي، محقق مرتضي فريد، ج 3، ص 236.
8- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، ح 2393.
9- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، ح 424.
10- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، ح 3964.

ص: 98

«كسي كه از روي بصيرت و بينايي گناه كند شايسته و مستحق عفو و گذشت الهي نيست».(1)

«به خاطر دوستي دنيا گوش ها از شنيدن حكمت (علم و صحيح و راست) كر شده اند و دل ها از نور بصيرت كور شده اند».(2)

«اكنون جنگ ميان شما و اهل قبله (بعضي از گروه هاي مسلمانان [سپاه معاويه در جنگ صفين] شروع شده است و پرچم اين جنگ را بر دوش نبايد بگيرد مگر كسي كه بينا به امور، شكيبا و به موارد حق دانا باشد. پس حركت كنيد به سوي آنچه مأموريت داريد و توقف كنيد در جايي كه از اقدام نهي شده ا يد. در هيچ مسئله اي عجله نكنيد تا تحقيق كامل درباره آن نموده باشيد؛ زيرا براي ما در هر امري كه منكر آن مي شويد، تغييراتي [يا ابعادي] است.(3)

«بيناترين مردم كسي است كه ببيند عيب هاي خود را و باز ايستد از گناهان خود».(4)

«خداوند اختيار همه كارها را به مؤمن داده است اما اين اختيار را به او نداده است كه ذليل باشد. مگر نشنيده اي كه خداي تعالي مي فرمايد: «عزت از آن خدا و رسولش و مؤمنان است»؟ پس، مؤمن عزيز است و ذليل نيست. [در ادامه] فرمودند: «مؤمن از كوه محكم تر است؛ زيرا از كوه با ضربات تيشه كم مي شود اما با هيچ وسيله اي از دين مؤمن نمي توان كاست».(5)

«بايد نياز به مردم و بي نيازي از آنان، در دلت گرد آيند، تا نيازت به آنان، سبب نرمي در گفتار و خوش رويي ات شود و بي نيازي ات، سبب آبروداري و عزتت باشد».(6)

«بردباري چراغ خداست... پنج چيز است كه بردباري مي طلبد: شخص عزيز باشد و خوار شود؛ راستگو باشد و نسبت ناروا داده شود؛ به حق دعوت كند و سبكش


1- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، ح 3911.
2- شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد، ج20، ص309، 425.
3- نهج البلاغه، ترجمه: محمدتقي جعفري، ج 27، ص 118.
4- غررالحكم، ترجمه: جمال خوانساري، ح 3061.
5- التهذيب، ج 6، ص 179.
6- محمدبن يعقوب كليني، كافي، ج 2، ص 149.

ص: 99

بشمارند؛ بي گناه باشد و اذيت شود، حق طلبي كند و با او مخالفت كنند. اگر در هر پنج مورد، به حق رفتار كني، بردبار هستي...».(1)

«ندادن حقوق (ديگران) ذلت مي آورد و انسان در اين باره مجبور به دروغ گفتن مي شود».(2)

«خداوندا... مرا در پيشگاهِ خودت خوار و نزد خلقت عزيز فرما، مرا در خلوتِ با خودت پَست و در ميان بندگانت سربلند گردان و از كسي كه از من بي نياز است، بي نياز گردان و بر نيازمندي و فقر من به خودت بيفزاي».(3)

«حاصل بردباري: آراسته شدن به خوبي ها، هم نشيني با نيكان، ارجمند شدن، عزيز گشتن، رغبت به نيكي، نزديك شدن بردبار به درجات عالي، گذشت، آرامش و تأني، احسان و خاموشي. اينها ثمره بردباري عاقل است».(4)

«هر كس از ظلمي كه در حق او شده گذشت كند، خداوند به جاي آن در دنيا و آخرت به او عزت مي بخشد».(5)

«مرگ آري امّا پستي و خواري هرگز، به اندك ساختن آري، اما دست سوي اين و آن دراز كردن هرگز».(6)

«هر كس آزادانه ذلت را بپذيرد از ما خاندان نيست».(7)

«كسي كه از گرفتاري خود پرده بردارد، به خواري تن داده است».(8)

«عزت مؤمن در بي نيازي او از مردم است».(9)


1- بحارالانوار، ج 71، ص 422.
2- تحف العقول، ص 360.
3- صحيفه سجاديه، دعاي 47.
4- ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص 16.
5- امالي طوسي، ص 182.
6- نهج البلاغه، حكمت 396.
7- تحف العقول، ص 58.
8- تحف العقول، ص 201.
9- بحارالانوار، ج 75، ص 109، ح 12.

ص: 100

بصيرت در كلام مقام معظم رهبري

بصيرت در كلام مقام معظم رهبري

هر انساني اگر بخواهد در زندگي اصولي داشته باشد و از آن اصول پيروي كند، بايد يك خط مشي معين داشته باشد و لازمه خط مشي داشتن و اهل مسلك و مرام و عقيده بودن اين است كه از اموري كه با هواهاي نفساني آني او موافق است اما با هدف و اصولي كه اتخاذ كرده منافات دارد خود را نگهداري كند.(1)

آن كسي كه بر مركب چموش هوا و هوس و جاه طلبي سوار است؛ زمام اختيار خويش را به اين امور سپرده، ديوانه وار به دنبال اين امور مي رود، ديگر عقل و مصلحت و بصيرت در وجود او حكومتي ندارد.(2)

بصيرت يعني: اينكه شخص حوادث را به خوبي مي بيند و با چشم باز موشكافي مي كند و به عمق آن مي رسد. اما وابستگي مادي مانعي براي خوب ديدن و به عمق موضوع رسيدن است.

بصيرت افزايي و كسب قدرت فردي و اجتماعي و عبور از گردنه هاي پر پيچ و خم فتنه و صاحب تشخيص بودن در انتخاب اهداف، مسيرها، وسائل و به خصوص راهنما و پيشواي صالح، از برجسته ترين ويژگي هاي صاحبان بصيرت است.(3)

اگر من بخواهم يك توصيه به شما بكنم، آن توصيه اين خواهد بود كه بصيرت خودتان را زياد كنيد.(4)

اگر فكر و بصيرت نداشته باشيم، از سوي دشمنان حقيقي ضربه مي خوريم.(5)


1- بيانات، 2/5/1385.
2- بيانات، 2/5/1385.
3- بيانات، 2/5/1385.
4- بيانات، 2/5/1385.
5- بيانات 12/5/1388.

ص: 101

بصيرت وقتي بود، غبار آلودگي فتنه نمي تواند آنها را گمراه كند، آنها را به اشتباه بيندازد. اگر بصيرت نبود انسان ولو با نيت خوب، گاهي در راه بد قدم مي گذارد.(1)

بصيرت يعني: اينكه بدانيد چه مي خواهيد، تا بدانيد چه بايد با خودتان داشته باشيد.(2)

معلمان روحي، متعهدان موجود در جامعه ما از اهل سواد و فرهنگ، از دانشگاه و حوزوي بايد به مسئله بصيرت اهميت بدهند، بصيرت در هدف، بصيرت در وسيله، بصيرت در شناخت دشمن، بصيرت در شناخت موانع راه، بصيرت در شناخت راه هاي جلوگيري از اين موانع و برداشتن اين موانع، اين بصيرت ها لازم است.(3)

مسئله بصيرت اين است كه اين استكبار چيست كه بايد با آن مبارزه كرد. استكبار يعني: قدرتي در دنيا يا قدرت هايي در دنيا؛ چون نگاه مي كنند به خودشان، مي بينند داراي امكانات پولي و تسليحات و تبليغاتي هستند. بنابراين، بايد به خودشان حق بدهند كه در امور زندگي كشورها و ملت هاي ديگر، دخالت هاي مالكانه بكنند؛ اين معناي استكبار است.(4)

هميشه بر روي بصيرت تأكيد كرده ام، به خاطر اين است كه يك ملتي كه بصيرت دارد، مجموعه جوانان يك كشور وقتي بصيرت دارند، آگاهانه حركت مي كنند و قدم برمي دارند، همه تيغ هاي دشمن در مقابل آنها كند مي شود.(5)


1- بيانات 12/5/1388.
2- بيانات 12/5/1388.
3- بيانات 12/5/1388.
4- بيانات 12/5/1388.
5- بيانات 12/5/1388.

ص: 102

شما در جبهه جنگ اگر راه را بلد نباشيد، اگر نقشه خواني بلد نباشيد، اگر قطب نما در اختيار نداشته باشيد، يك وقت نگاه مي كنيد مي بينيد در محاصره دشمن قرار گرفته ايد؛ راه را عوضي آمده ايد، دشمن بر شما مسلط مي شود. اين قطب نما همان بصيرت است. (1)

خود پيغمبر با بصيرت حركت مي كند، تابعان و مدافعان و پيروان فكر پيغمبر هم با بصيرت. اين مال دوران مكه است؛ آن وقتي كه هنوز حكومتي وجود نداشت. مديريت دشواري وجود نداشت. بصيرت لازم بود؛ در دوران مدينه، به طريق اولي.(2)

اين كه من طول چند سال گذشته هميشه بر روي بصيرت تأكيد كرده ام، به خاطر اين است كه يك ملتي كه بصيرت دارد، مجموعه جوانان يك كشور وقتي بصيرت دارند، آگاهانه حركت مي كنند و قدم برمي دارند.(3)

وقتي بصيرت بود، آن وقت شما مي دانيد با چه كسي طرفيد، ابزار لازم را با خودتان برمي داريد.(4)

جوانان عزيز! هر چه مي دانيد در افزايش بصيرت خود، در عمق بخشيدن به بصيرت خود، تلاش كنيد و نگذاريد، نگذاريد دشمنان از بي بصيرتي ما استفاده كنند.(5)

بارور نمودن بصيرت

بارور نمودن بصيرت

بصيرت سياسي، زيركي مردم است در شناخت توطئه ها.

بصيرت سياسي يعني: آگاه بودن از تمام جريانات جامعه.


1- بيانات، 15/7/1388.
2- بيانات، 15/7/1388.
3- بيانات، 15/7/1388.
4- بيانات، 15/7/1388.
5- بيانات، 15/7/1388.

ص: 103

بصيرت سياسي؛ دانايي ما را در مقابل حوادث جامعه مي طلبد.

بصيرت سياسي يعني: موقعيت شناسي در مقابل فتنه ها.

بصيرت سياسي ما همراه با هوشياري مردم ماست.

بصيرت سياسي ما با ذكاوت و هوشياري مردم رنگ مي گيرد.

بصيرت مردم ما در برابر سياست و اقتصاد؛ شناختي روشن و يقيني است.

تجلي بصيرت سياسي ملت ايران؛ در انتخابات رياست جمهوري و مقابله با تحريم هاست.

مردم بابصيرت ما؛ در خشت خام تحريم ها، آينده اي را مي بيند كه دشمن در آينه هم نمي بيند.

وقتي دو جبهه حق و باطل در هم مي آميزند، فقط بصيرت سياسي مي تواند راهگشا باشد.

بصيرت سياسي يعني: شناخت معيارهاي حقيقي شناخت حق.

التزام عملي به اصول، سبب پرهيز از لغزش و انحراف است.

دفاع آگاهانه از ارزش ها، از بصيرت افراد نشئت مي گيرد.

بصيرت سياسي يعني: شناخت حقيقت در نبرد بين حق و باطل.

بصيرت سياسي سبب پاي بندي شجاعانه به ارزش ها و دفاع آگاهانه از آن است.

بصيرت سياسي، نيازمند جهد و جهاد علمي و عملي است.

بصيرت سياسي نيازمند درست سنجيدن شرايط و اتفاقات است.

وقتي چشم انسان به حقيقت جريان هاي سياسي باز مي شود، بصيرت سياسي را به دست آورده است.

بصيرت سياسي ما را در مقابل فتنه ها ايمن مي كند.

ص: 104

بصيرت سياسي يعني: تقويت آينده نگري جريانات.

بصيرت سياسي يعني: عبرت گرفتن از جريانات پيشين.

بصيرت سياسي بايد با زمان شناسي توام باشد.

بصيرت سياسي سبب شناخت موقعيت خود و قرار گرفتن در آن موقعيت است.

بصيرت شناسي در دوران سخت ممزوج شدن حق و باطل به كار مي آيد.

حماسه سياسي، بصيرت سياسي مي خواهد.

جريان هاي پيش روي كشور ما، بيش از پيش به بصيرت سياسي مردم ما نياز دارد.

براي ساختن حماسه اي بي نظير، چشم مي گشاييم و به بصيرت متوسل مي شويم.

بصيرت سياسي، كشتي نجات ملت ما در توفان پيش روست.

بصيرت سياسي؛ شاهراهي براي گذر از بحران هاي سياسي جامعه است.

وقتي مردم با بصيرت وارد جريانات سياسي شوند، قطب هاي مختلف مخالف را در هم مي شكنند.

اگر موقعيت جامعه آرام و حق و باطل در جاي خود باشند، بصيرت سياسي معنايي ندارد.

موضع گيري صحيح افراد جامعه در قبال جريانات سياسي، ناشي از بصيرت سياسي آنان است.

ديدن بطن و واقعيت هر واقعه اي، نشاني از بصيرت سياسي است.

كسي كه فريب تحركات ظاهري و موضع گيري هاي احساسي را نمي خورد، بصيرت سياسي را كسب كرده است.

ص: 105

بصيرت سياسي، ابزاري كارآمد براي مبارزه با فضاي ابهام گون و مغشوش جامعه است.

زيرك بودن مؤمن در موقعيت هاي گوناگون، بصيرت او را نشان مي دهد.

تشخيص مصالح و مفاسد جامعه يعني: بصيرت سياسي.

بصيرت سياسي يعني: شناخت افرادي كه در دوران اغتشاش جامعه، مي خواهند ورق را به نفع خود برگردانند.

اگر كسي بصيرت سياسي نداشته باشد، در كنار حضرت علي عليه السلام هم كه مشغول جنگ باشد، با شيطنت معاويه، بر امام زمان خود شمشير مي كشد.

آگاهي از مسائل روز، و تحليل وقايع و پيروي از وليّ فقيه، شاخصه هاي مهم بصيرت سياسي است.

با ارتقا هويت ديني و ملي دانش آموزان، زمينه ساز بصيرت سياسي در ذهن آنها باشيم.

نوجواني كه به فرهنگ و آيين مملكت خود افتخار كند، بصيرت را به دست آورده است.

بصيرت سياسي، رمز عبور مردم از موقعيت هاي دشوار سياسي.

استدلال گريزي و سياست زدگي، آفت بصيرت سياسي است.

تقواي سياسي سردمداران سياست، سبب بصيرت سياسي مردم است.

بصيرت سياسي، با ادعا و حرف تكميل نمي شود، به عمل و جهاد نياز دارد.

در مسير بصيرت، من وجود ندارد؛ بايد در موضع جامعه حل شويم.

وقتي افراد در دام آزمون مي افتند ميزان بصيرت آنها سنجيده مي شود.

عملكرد ناشي از بي بصيرتي، صدمات جبران ناپذيري بر پيكره اجتماع وارد مي كند.

ص: 106

بزرگ ترين مركز آزمون بصيرت سياسي، پست هاي مديريتي و اجرايي كشور است.

اگر مسئولان امور حكومتي بصيرت سياسي نداشته باشند، به كل حكومت آسيب وارد مي كنند.

پرهيز از شعارهاي پوچ سياسي

پرهيز از شعارهاي پوچ سياسي

با شعارهاي پوچ سياسي؛ مردم را نسبت به مشاركت هاي اجتماعي دل سرد نكنيم.

عمل نكردن به شعارهاي انتخاباتي يعني: دلسرد شدن مردم از مسئولين.

شعارهاي پوچ سياسي؛ مانع از حضور حداكثري مردم در انتخابات است.

شعارهاي پوچ و وعده هايي كه عملي نمي شوند؛ سد راه پويايي و رشد جامعه است.

مانورهاي تبليغاتي، حماسه سازي را در جامعه كند مي كند.

حماسه اقتصادي، با هزينه هاي نامتعارف براي تبليغات منافات دارد.

شعارهاي پوچ تبليغاتي يعني: به بازي گرفتن افكار مردم.

شعارهاي پوچ تبليغاتي يعني: وارد آوردن ضربه به پيكره منسجم جامعه.

امسال حماسه سازي كنيم و با بيان واقعيات و توانايي ها موجب حضور حداكثري مردم پاي صندوق هاي رأي باشيم.

با حماسه اي سياسي؛ جامعه را از بحران شعارهاي پوچ رها سازيم.

بكوشيم طرح هاي عملي ايده هاي خود را تبليغ كنيم، نه آرزوهاي پوچ و غير عملي را.

شعار پوچ تبليغاتي يعني: ايجاد فضا براي شايعه پراكني دشمن.

با استفاده از قانون و پرهيز از شعارهاي پوچ در تبليغات؛ حماسه آفريني كنيم.

با شفاف سازي تبليغات به مردم كمك كنيم كه حق را از باطل تشخيص دهند.

ص: 107

شور و نشاط انتخابات را با شعارهاي پوچ تبليغاتي از بين نبريم.

با عمل به وعده هاي دل گرم كننده انتخاباتي خود، دل مردم را باز گرم كنيم.

مردم نيازي به شنيدن شعارهاي بي اساس انتخاباتي ندارند.

شعار دادن و عمل نكردن؛ دردي از مردم دوا نمي كند.

رفع محروميت از چهره ملت، بالاترين حماسه اي است كه به عمل نياز دارد نه شعار.

با عمل به شعارهاي خود، جامعه اي صادق داشته باشيم.

جامعه را حماسي خواهيم كرد با پرهيز از شعارهاي بي اساس و پوچ.

برگزاري انتخابات در كشور ما حماسه اي است. با شعارهاي تو خالي اين حماسه را پوچ نكنيم.

در سال جديد روش جديدي براي تبليغات انتخاباتي خود برگزينيم.

هر شعار پوچ تبليغاتي، ضربه به ابهت و شكوه انتخابات است.

جهاد در عرصه هاي سياسي

اشاره

جهاد در عرصه هاي سياسي

تحقق حماسه موردنظر رهبر فرزانه انقلاب در عرصه سياسي نيازمند حركتي جهادگونه است. حركتي پر شتاب و همراه با همت بلند. در اين بخش به نمونه هايي از فرمان هاي ائمه اطهار عليهم السلام درباره مصاديق جهاد اشاره شده است.

رسول اكرم صلي الله عليه و آله

رسول اكرم صلي الله عليه و آله

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «بهشت دري به نام در مجاهدان دارد كه آنان به سمتش رهسپار مي شوند و در حالي كه شمشير مجاهدان بر گردنشان آويخته شده و جمعيت در انتظار حسابرسي اند، آن در بر آنان گشوده مي شود و فرشتگان به

ص: 108

ايشان خوش آمد مي گويند. پس هر كه جهاد را رها كند، پروردگار او را دچار خودكم بيني، فقر و بي ديني خواهد كرد».(1)

به پيامبر صلي الله عليه و آله عرضه داشتند كه چرا شهيد (مانند ديگران) در قبر خود آزمايش و سؤال نمي شود؟! ايشان در پاسخ فرمود: شمشيرهايي كه گرداگرد سر او مي درخشيدند، براي آزمايش او كافي است.(2)

پيامبر صلي الله عليه و آله فرمود: «جبرئيل مرا خبري داد كه چشمم از آن روشن و دلم از آن شاد شد. او گفت: اي محمد! هر كه از امت تو در راه خدا به جنگي برود، هيچ قطره اي از آسمان بر او نبارد و دچار هيچ سردردي نشود، مگر آنكه در روز قيامت به نفع او گواهي باشد».(3)

«يك شب نگهباني، در راه خدا برتر است از هزار شبانه روز كه شب هايش به عبادت و روزهايش به روزه داري سپري شود».(4)

مردي نزد پيامبر صلي الله عليه و آله آمد و عرضه داشت كه من بسيار شور و شوق رفتن به جهاد را دارم! ايشان پاسخ فرمود: «پس به جهاد برو؛ زيرا اگر كشته شوي، زنده خواهي بود و نزد خدا روزي خواهي داشت و اگر در اين راه به صورت طبيعي بميري، پاداش تو بر عهده پروردگار خواهد بود و اگر زنده برگردي، گناهانت پاك خواهد شد».(5)

امام علي عليه السلام

امام علي عليه السلام

«به راستي كه جهاد يكي از درهاي بهشت است كه خداوند آن را براي اولياي خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست».(6)


1- تحف العقول، ص 54.
2- تحف العقول، ص 54.
3- كافي، ج 5، ص 8.
4- كنزالعمال، ج4، ص326، ح10730.
5- محمد بن مسعود عياشي، تفسير العياشي، ج 1، ص 206.
6- نهج البلاغه، خطبه 27.

ص: 109

«در حقيقت خداوند جهاد را واجب گردانيد و آن را بزرگداشت و مايه پيروزي و ياور خود قرارش داد. به خدا سوگند كار دنيا و دين جز با جهاد درست نمي شود».(1)

«به راستي كه خداوند براي گروهي كشته شدن را مقدر فرموده و براي ديگران مردن را. هر گروهي به همان سرنوشت كه خداوند مقدر كرده است، مي رسد. پس، خوشا به سعادت مجاهدان در راه خدا و كشته شدگان در راه او».(2)

«در راه خدا با دست هاي خود جهاد كنيد، اگر نتوانستيد با زبان هاي خود و اگر باز هم نتوانستيد با قلب خود جهاد كنيد».(3)

«همه كارهاي خوب و جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر چون قطره اي است در درياي عميق».(4)

«خداوند... جهاد را براي عزت و سربلندي اسلام واجب فرمود».(5)

«با هوا و هوس خود جهاد كن، بر خشمت مسلط شو و با عادت هاي بد خود مخالفت كن تا نفست پاكيزه شود، عقلت به كمال برسد و از پاداش پروردگارت بهره كامل ببري».(6)

«بر شما باد به تلاش و سخت كوشي و مهيا شدن و آماده گشتن و توشه برداشتن از سراي توشه (دنيا). مبادا زندگي دنيا شما را بفريبد چنان كه ملت هاي گذشته و اقوام پيشين را فريفت».(7)

«به راستي كه جهاد يكي از درهاي بهشت است كه خداوند آن را براي اولياي خاص خود گشوده است. جهاد جامه تقوا و زره استوار خداوند و سپر محكم اوست».(8)


1- وسائل الشيعه، ج11، ص9، ح15.
2- شرح نهج البلاغه، ج3، ص184.
3- بحارالأنوار، ج100، ص49، ح23.
4- نهج البلاغه، حكمت 374.
5- نهج البلاغه، حكمت 252.
6- غررالحكم، ج3، ص365، ح4760.
7- نهج البلاغه، خطبه 230.
8- نهج البلاغه، خطبه 27.

ص: 110

اميرالمؤمنين علي عليه السلام فرمود: «مرگ به دنبال برخي بوده و برخي ديگر خود به استقبال مرگ مي روند! آنكه در خانه نشسته، نمي تواند مرگ را به زانو درآورد و گريزنده از جنگ نيز نمي تواند خود را از او پنهان كند. پس بشتابيد و منتظر يكديگر نباشيد؛ زيرا راه فراري از مرگ نيست. اگر كشته نشويد، خواهيد مرد و سوگند به خدايي كه جان علي به دست اوست، هزار ضربه شمشير بر سرم، آسان تر از جان دادن در بستر است».(1)

امام محمد باقر عليه السلام

امام محمد باقر عليه السلام

«فضيلتي چون جهاد نيست، و جهادي چون مبارزه با هواي نفس نيست».(2)

امام صادق عليه السلام فرمود: «هركه در راه خدا كشته شود، پروردگار گناهانش را به او يادآور نخواهد شد».(3)

عبور از پل تحريم با حضور پرشور و نشاط در عرصه هاي سياسي و اجتماعي

عبور از پل تحريم با حضور پرشور و نشاط در عرصه هاي سياسي و اجتماعي

با وجود تحريم ها، جامعه ما همچنان بانشاط و مصمم به سوي پيشرفت در حركت است.

مردم ما، تحريم را پله اي براي رسيدن به قله هاي افتخار مي دانند.

ملت ما پرچم دار تعالي و ترقي در جهان است.

ايجاد اميد و نشاط در جامعه؛ از مهم ترين وظايف رسانه هاست.

اطلاع رساني از دست آوردهاي نظام اسلامي موجب ايجاد اميد در جامعه مي شود.

كشور ما با اجراي برنامه هاي هدفمند؛ به سطحي عالي از پيشرفت و توسعه رسيده است.


1- الامالي طوسي، ج 1، ص 216، ح 378.
2- تحف العقول، ص 286.
3- تحف العقول، ص 54.

ص: 111

هم اكنون شعار استقلال و آزادي مردم در روند پيروزي انقلاب محقق شده است.

هم اكنون در كشور، پيشرفت هاي زيادي صورت گرفته كه قابل مقايسه با گذشته نيست.

نظام جمهوري اسلامي در تمامي بخش ها برنامه و هدف دارد.

نبوغ و خلاقيت ملت ايران؛ پيشرفت و خودكفايي را به ما هديه خواهد كرد.

بيان واقعيات در جامعه، ضامن پويايي و نشاط عمومي در جامعه است.

ايرانيان با عزمي شگفت و روحي سترگ؛ به سمت قله هاي پيشرفت در حركتند.

تند باد تحريم ها، ريشه درخت انقلاب را مقاوم تر مي كند.

سختي هاي امروز ما نويدبخش آينده اي نيكو براي مملكت ماست.

سختي ها را تحمل مي كنم به اميد آينده اي روشن براي فرزندانم.

ملت ايران با سربلندي و موفقيت از پل تحريم ها عبور خواهد كرد.

انديشه ها، بر تحريم ها برتري دارند.

با سلاح اراده، به جنگ سختي هاي تحريم مي رويم.

عزم و اراده ما بر اين قرار گرفته كه در مقابل تحريم ها سر خم نكنيم.

ما در مقابل تند باد تحريم ها، سدي خواهيم ساخت و انرژي لازم خود را تأمين خواهيم كرد.

هيچ كس نمي تواند اميدي كه در قلب ايرانيان روشن است، خاموش كند.

قلب تپنده مردم ايران، نشان دهنده اين است كه هيچ تحريمي ما را نابود نخواهد كرد.

به زانو در آمدن ملت ايران در مقابل تحريم ها محال است.

ص: 112

توطئه هاي داخلي و خارجي، ما را به ادامه راه خود مصمم تر مي كند.

همگي با هم به پيشرفت سياسي و اقتصادي كشور اهتمام ورزيم.

با بيان دست آوردهاي ارزشمند انقلاب، به ايجاد فضاي اميد و نشاط در جامعه كمك كنيم.

اقتدار و توانمندي كه در سايه اراده ملت به دست آورده ايم، به سادگي از دست نمي دهيم.

شعار استقلال و آزادي در روند انقلاب اسلامي ايران محقق شده است.

با ايجاد نشاط در دل مردم، در مقابل جنگ نرم دشمن سدي بسازيم.

فهم و بصيرت مردم ما، بهترين دليل نشاط و اميد آنها به آينده است.

الزامات حماسه اقتصادي

اشاره

الزامات حماسه اقتصادي

زير فصل ها

اقتصاد مقاومتي

عزم ملي در قناعت

توجه به محرومان جامعه

جهاد و خلق حماسه در عرصه اقتصادي

خوداتكايي و استقلال

بالندگي و اقتدار در دوران تحريم

عزم ملي در پرهيز از اسراف

ترويج فرهنگ صحيح مصرف

حضور پر نشاط و آگاهانه در عرصه اقتصادي

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي

اقتصاد مقاومتي منشور حركت نظام است.

كنترل نقدينگي و جهت دادن آن به سمت توليد، از اركان تحقق مقاومت اقتصادي است.

حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي، خلق حركت هاي نو در مسير آرمان هاي انقلاب است.

مسئولان در تحقق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي نقش مهمي بر عهده دارند.

ضرورت تعامل سه قوه در تحقق اقتصاد مقاومتي لازم است.

ملت ايران پيوسته اهل حماسه و مقاومت بوده است.

ملت بصير ايران امسال حماسه اي پر شورتر از 9 دي رقم مي زنند و در حيطه مقاومت اقتصادي به اوج خواهند رسيد.

ص: 113

نتيجه انتخابات پيش رو، مي تواند در كشور حماسه ايجاد كند و انگيزه اي باشد در ايجاد مقاومت اقتصادي.

قطع وابستگي ما به نفت، قله مقاومت اقتصادي است.

نبايد با مقاومت اقتصادي، شعاري برخورد شود.

زمينه خلق مقاومت اقتصادي با برنامه ريزي صحيح فراهم مي شود.

توجه به توليد ملي سرآغاز مقاومت اقتصادي است.

حماسه اقتصادي و سياسي را امسال در مقابل چشم جهانيان به نمايش مي گذاريم.

حماسه اقتصادي مهم ترين نياز جمهوري اسلامي ايران است.

حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي با تبعيت از رهبري محقق مي شود.

مقاومت اقتصادي تيري بر قلب دشمنان است.

ملت ايران با خلق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي، دشمن را حيرت زده مي كند.

مردم در خلق حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نقش تعيين كننده اي دارند.

نقش ايثارگران و جانبازان در تحقق مقاومت اقتصادي، حياتي است.

وحدت و انسجام لازمه تحقق اقتصاد مقاومتي است.

مقاومت اقتصادي بايد به صورت عملياتي در جامعه پياده شود.

مقاومت اقتصادي، خلق حماسه اي دشمن شكن در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» است.

معتقدان به نظام مي توانند مقاومت بزرگ اقتصادي را رقم بزنند.

مقاومت اقتصادي در گرو مشاركت گسترده مردم و مسئولان است.

تلاش براي تحقق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي، وظيفه همگاني است.

ص: 114

حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي بايد در چارچوب برنامه مدون عملي شود.

حماسه سياسي و اقتصادي مكمل يكديگر در رفع نيازهاي نظام اسلامي است.

تحقق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي در گرو هم دلي مسئولان است.

مقاومت اقتصادي با افزايش توليد محقق مي شود.

مردم مهم ترين عامل ايجاد مقاومت اقتصادي هستند.

تحقق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي نيازمند بهره گيري از روحيه جهادي است.

تحقق مقاومت اقتصادي چهره واقعي تئوري هاي غربي را نشان مي دهد.

براي مقاومت اقتصادي به دنبال توليد ثروت از علم باشيم.

مقاومت اقتصادي با اقتصاد بدون نفت محقق مي شود.

فتح بازارهاي جديد راهي براي مقاومت اقتصادي است.

امنيت، بسترساز تحقق شعار «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» است.

ارتقاي سطح كيفي خدمات، بهترين مشاركت در حماسه سياس و مقاومت اقتصادي است.

وحدت كلمه و مجاهدت راه رسيدن به مقاومت اقتصادي است.

فشارهاي اقتصادي نمي تواند مانع مقاومت اقتصادي شود.

بخش كشاورزي بايد سهم خود را در حماسه اقتصادي ايفا كند.

مقاومت اقتصادي در پناه قانون محقق خواهد شد.

خلق مقاومت اقتصادي نقشه راه مسئولان و كارگزاران نظام اسلام است.

مقاومت اقتصادي با عمل محقق مي شود.

دانشگاه، كانون مهم تحقق حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي است.

ترويج توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني، يك مسئله بلند مدت است كه در پرتو مقاومت اقتصادي محقق مي شود.

ص: 115

لازم است هم در زمينه اقتصاد، هم در زمينه سياست، حضور مردم، حضور جهادي باشد.

وحدت كلمه، كليد خلق مقاومت اقتصادي است

حمايت از توليد ملي، مي تواند كارساز شده و مقاومت اقتصادي را سبب شود.

اگر مقاومت اقتصادي ايجاد شود، در وضع اقتصاد كشور اثر خواهد داشت.

مردم نقش آفرينان اصلي در تحقق مقاومت اقتصادي هستند.

مردم و مسئولان دو بال حركت براي ايجاد مقاومت اقتصادي هستند.

با تجربه اي كه در سال گذشته كسب شد، توانسته ايم از مقاومت بالايي برخوردار شويم و انرژي لازم براي برون رفت از مشكلات اقتصادي را به دست آوريم.

ملت ايران با شركت در انتخابات و مقابله با جنگ اقتصادي و تلاش در عرصه مقاومت اقتصادي باري ديگر حماسه ساز مي شوند.

سال 1392 بايد سال اقتصاد منهاي نفت و حضور گسترده مردم باشد.

توجه به توليد داخلي، اساس مقاومت اقتصادي است.

حماسه سياسي و اقتصادي مكمل يكديگر در رفع نيازهاي نظام اسلامي است.

تحقق مقاومت اقتصادي نيازمند بهره گيري از روحيه بسيجي است.

حماسه سياسي و مقاومت اقتصادي لازم و ملزوم هستند.

توسعه علمي از اهداف مهم دانشگاهيان در عرصه مقاومت اقتصادي است.

در سال حماسه اقتصادي اگر در مسير توليد داخلي سرمايه گذاري جدي صورت گيرد، خيلي از مشكلات اقتصادي كشور حل مي شود.

اقتصاد مقاومتي بر پايه و اساس سرمايه معنوي افراد و جامعه استوار است.

همه نهادها و دستگاه ها وظيفه دارند به اقتصاد مقاومتي كه در مقابل اقتصاد وابسته و مصرف كننده قرار مي گيرد بيش از پيش توجه كنند.

ص: 116

در سال حماسه اقتصادي خوداتكايي و توجه به توليد ملي، از ضرورت هاي اقتصاد مقاومتي است.

در سال حماسه اقتصادي، اقتصاد مقاومتي نيازمند يك برنامه ريزي راهبردي است.

مقاومت اقتصادي در سال حماسه اقتصادي، راهبرد خروج از فشار و تحريم است.

اقتصاد مقاومتي رويكرد عملي عبور از گذرگاه تحريم و تهديد و مهم ترين مؤلفه در رفتار انقلابي آحاد مردم در دوران محدوديت ها و فشارهاي اقتصادي است.

در مقطع حساس كنوني اگر به اقتصاد مقاومتي به صورت جدي توجه شود و آن را به عنوان بهترين مسير حركت مدنظر قرار دهيم، مطمئن باشيد پيروز اصلي، ملت ايران است.

اقتصاد مقاومتي تنها راه مقابله با تحريم هاي اقتصادي و ساماندهي اقتصاد كشور است.

مقدمه مبارزه كنوني دشمنان غربي عليه انقلاب اسلامي، عرصه اقتصادي است، و اقتصاد مقاومتي، ناظر به همين مبارزه و درگيري اقتصادي با دشمن و مقاومت در برابر توطئه هاي آنها در سطح ملي و جهاني مي باشد.

جامعه اسلامي در مقاومت اقتصادي خود، (علاوه بر بصيرت سياسي و فرهنگي) بايد به بصيرت اقتصادي برسد.

در سال حماسه اقتصادي تعاون و توليد، فصلي ديگر از اقتصاد مردمي است كه سبب كارآفريني، از بين رفتن بي كاري و معضلات مربوطه در سال حماسه اقتصادي خواهد شد.

ص: 117

در سال حماسه اقتصادي افزايش كيفيت توليدات ايراني، تمركز ويژه بر خدمات پس از فروش و بسياري موارد ديگر سبب حمايت از توليد ملي و تحقق اقتصاد مقاومتي مي گردد.

در سال حماسه اقتصادي اصلاح ساختار بازار سرمايه همچنين زمينه هاي فساد اقتصادي و رانت را از بين خواهد برد و سبب تقويت توليد مي شود.

در سال حماسه اقتصادي بايد سرمايه و حمايت هاي دولتي در خدمت سرمايه گذاري هاي بزرگ قرار گيرد تا مقاومت اقتصادي تحقق پيدا كند.

توجه به اقتصاد مقاومتي، ضرورت تحقق حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي.

حماسه يعني: نااميد كردن دشمن و اقتصاد مقاومتي يكي از ابزارهاي تحقق حماسه اقتصادي است.

تحريم هاي اقتصادي نه تنها ملت ايران را در رسيدن به اهداف خود نااميد نكرده است بلكه موجب به وجود آمدن اقتصاد مقاومتي و در نهايت بروز حماسه اقتصادي شده است.

اقتصاد مقاومتي يعني: اقتصادي كه به ملتي امكان و اجازه مي دهد كه حتي در شرايط فشار هم رشد و شكوفايي خودشان را داشته باشند.

مردمي كردن اقتصاد، جزو الزامات اقتصاد مقاومتي است.

كاهش وابستگي به نفت يكي ديگر از الزامات اقتصاد مقاومتي است.

مسئله مديريت مصرف، يكي از اركان اقتصاد مقاومتي است.

اقتصاد مقاومتي يعني: مصرف متعادل و پرهيز از اسراف و تبذير.

كارآفريني يكي از ابزارهاي اقتصاد مقاومتي است.

منظور از اقتصاد مقاومتي، اقتصادي فعال و پوياست.

اقتصاد مقاومتي، اقتصادي است كه براي ملتي، حتي در شرايط فشار و تحريم، زمينه رشد و شكوفايي را فراهم مي كند.

ص: 118

آسيب شناسي اقتصاد كشور و موانع و نيازمندي هاي آن موجب تحقق اقتصاد مقاومتي و در نهايت تجلي حماسه اقتصادي مي شود.

وظيفه همه ما اين است كه سعي كنيم كشور را مستحكم، غير قابل نفوذ، غير قابل تأثير از سوي دشمن، حفظ كنيم و نگه داريم؛ اين يكي از اقتضائات «اقتصاد مقاومتي» است.

در اقتصاد مقاومتي براي برداشتن گام هاي بلند در راستاي پيشرفت كشور، توجه به كيفيت، قيمت و تنوع توليدات داخل، با نگرش رسيدن به خودكفايي و اتخاذ تدابير لازم براي خوداتكايي در برخي زمينه ها لازم است.

مديريت هزينه در كشور و اجزاي آن جزو جدايي ناپذير اقتصاد مقاومتي است.

در اقتصاد مقاومتي بايد روحيه انقلابي و اسلامي بر مسئولان و مردم حاكم شود؛ طوري كه در هر نوع حركت و اقدام خود، خدا را ناظر و حاضر ببينند و خود را مسئول و پاسخگو در مقابل اقدام ها و تصميم هايشان بدانند.

در اقتصاد مقاومتي براي بالا بردن مشاركت مردمي بايد از هر نوع فعاليت اقتصادي مردمي استقبال كرد.

در سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» با نگاه به اقتصاد مقاومتي، بايد فضايي بر كشور و جامعه حاكم شود كه همه مردم خودشان را مولد در اقتصاد و شريك در پيشرفت و مقاومت كشور حس كنند و بر آن ببالند.

براي تحقق حماسه اقتصادي بايد از جاده اقتصاد مقاومتي، گذشت و در اقتصاد مقاومتي حمايت از توليد ملي ضرورتي جدي است.

در اجراي اقتصاد مقاومتي عقلانيت اقتصادي حكم مي كند كه مشكلات و نارسايي ها به طور دقيق شناسايي و رديابي گردد و دلايل آنها بررسي و ارزيابي و پيش بيني شود.

ص: 119

يكي از ويژگي هاي اقتصاد مقاومتي، تبديل كشور از حالت واردكننده حداكثري به حالت واردكننده حداقلي و تبديل آن به يك كشور صادركننده محصولات غيرنفتي و غيروابسته و غيرمتكي به نفت است.

نيروي كار، منابع سرمايه اي، ابتكارات و خلاقيت ها، نگاه ها و نگرش ها و نظاير آن بايد با الزامات اقتصاد مقاومتي هماهنگ گردند تا حماسه اقتصادي محقق شود.

افزايش قابليت ها و ظرفيت ها و توانمندي هاي داخل كشور و اتكا به آنها مي تواند پايه هاي اقتصاد مقاومتي را مستحكم تر كند.

هدف از اقتصاد مقاومتي چيزي نيست جز آنكه اين اقتصاد، تقويت كننده نظام سياسي باشد.

اقتصاد مقاومتي پويا و فعال، نيازمند يك برنامه ريزي استراتژيك و راهبردي است.

بايد نفت و گاز را با اقتصاد ملي و مقاومتي پيوند دهيم و از نفت و گاز به عنوان بزرگ ترين قدرت بعد از قدرت نظام ديني و حكومت اسلامي استفاده كنيم.

برنامه ما در اقتصاد مقاومتي ضربه پذير نبودن نيست بلكه مي توانيم ضربات مهلكي را وارد كنيم.

واژه اقتصاد مقاومتي بر اين موضوع دلالت مي كند كه فشارها و ضربه هاي اقتصادي از سوي دشمن سد راه پيشرفت جامعه است كه بايد بر آن غلبه كرد.

توجه به توليدات داخلي، استفاده از نيروي كار و سرمايه داخلي، اتكا بر اقتصاد «دانايي محور»، توجه خاص به توليد كالا هاي اساسي و محصولات زير بنايي، مهم ترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي اند.

ص: 120

در اقتصاد مقاومتي، جهت گيري سياست هاي تجاري به كشور هاي همسايه معطوف است؛ به فعاليت هاي اقتصادي همچون جهاد مي نگريم؛ اصلاح الگوي مصرف و حركت به سوي مصرف بهينه، مد نظر است و توجه زيادي به تحقيقات كار بردي مي شود.

نقش اساسي و محوري در انجام فعاليت هاي اقتصادي را بايد به مردم داد.

براي بالا بردن فعاليت هاي اقتصادي بايد به فكر بهبود فضاي كسب و كار و كمك به افزايش فعاليت بخش خصوصي باشيم.

بايد بكوشيم فعاليت هاي اقتصادي را مبتني بر توانمند سازي بنگاه هاي داخلي كنيم.

اگر به توانمند سازي توجه نكنيم، بخش خصوصي توان ورود به عرصه هاي مختلف اقتصادي را نخواهد داشت.

بازار سرمايه و بازار پول كشورمان بايد در خدمت بخش خصوصي قرار گيرد و منابع مالي لازم براي فعاليت اين بخش فراهم آيد تا بتواند وارد ميدان فعاليت هاي بزرگ شود.

بايد از ساز و كار هاي بازار پول و سرمايه استفاده كنيم تا بخش خصوصي حداقل هاي لازم را براي ورود به عرصه هاي مختلف داشته باشد.

بايد بكوشيم كه دولت در صورت لزوم به عنوان حامي در كنار بخش خصوصي قرار گيرد و آن را مطمئن كند كه حد اقل هاي مورد نياز براي فعاليتش فراهم است.

ويژه خواري و امتيازهاي خاص اقتصادي و رانت خواري پذيرفتني نيست و بايد به شدت با آنها مقابله كرد.

ص: 121

عزم ملي در قناعت

عزم ملي در قناعت

مقابله با جنگ اقتصادي اقتصادي دشمنان،نيازمند عزم ملي است. يكي از راه هاي مقابله قناعت كردن است.

سلامت در دين، اصلاح نفس، راضي بودن به رضاي خدا، عزت و سربلندي، بي نيازي، زندگي پاك، آسايش و آسودگي در جامعه نيازمند عزم ملي در قناعت كردن است.

جامعه اي كه مردمش اهل قناعت است، از آفات و خطرهاي بيماري هايي همچون حرص، طمع، آز، افزون خواهي، پايمال كردن كردن حق ديگران و... در امان مي ماند.

جامعه اي كه مردمش قناعت پيشه اند مي تواند در مقابله تحريم ها قد علم كند.

اگر در افراد جامعه اي فرهنگ غني قناعت رواج داشته شود به مدينه فاضله اي كه مدنظر اسلام است مي رسيم.

مهم ترين شاه بيت شعار امسال، قناعت و برنامه ريزي صحيح اقتصادي و جبران سوء مديريت هايي است كه به ضرر و كاستي هاي اقتصادي منجر شده است.

اگر در افراد جامعه اي فرهنگ غني قناعت رواج داشته شود ديگر حق محرومان، مستضعفان و بقيه مردم پايمال نخواهد شد.

اگر در جامعه اي فرهنگ غني قناعت رواج داشته شود در سايه چنين فرهنگي آرامش حاكم مي شود.

اگر در افراد جامعه اي فرهنگ غني قناعت رواج داشته شود همه به حق و حقوق فردي راضي هستند و ديگر ولع و طمع آنها را در دام خود اسير نمي كند كه سبب ناامني در جامعه يا ركود اقتصادي و يا مشكلات فراوان ديگر شود.

ص: 122

يكي از راه هاي درمان مشكلات اقتصادي در سال حماسه اقتصادي قناعت كردن است.

براي ورود به عرصه حماسه اقتصادي، به شناخت فرصت ها، بسترها و موانع الگوهاي اقتصادي براي اصلاح اين الگو نياز است تا حماسه، حماسه اي آگاهانه و دقيق باشد. قناعت يكي از اين راه هاست.

در سالي كه مزين به حماسه اقتصادي است، زيباست كه براي كسب روزي حلال همت نمود، نه همتي معمولي و هميشگي بلكه همتي حماسي.

مهم ترين اصل در شعار سال، «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي»، قناعت و برنامه ريزي صحيح اقتصادي است.

توجه به محرومان جامعه

توجه به محرومان جامعه

يكي از مشكلاتي كه جوامع بشري همواره دچار آن بوده و از آن رنج برده است، فاصله طبقاتي حاكم در ميان اعضاي جامعه است. تلاش كنيم تا با توجه كردن به محرومان، اين فاصله طبقاتي را كمتر كنيم.

جامعه صالح و مبتني بر ارزش هاي والاي انساني جامعه اي است كه همه افراد آن جامعه، مزاياي نعمت هاي الهي، كه براي بشر آفريده شده، برخوردار باشند و دل سوزي و تعاون در بين آنان حاكم باشد; زيرا هدف از زندگي اجتماعي، كمك افراد به همديگر براي آسان تر شدن راه رسيدن به كمال است.

اسلام به عنوان آييني جامع، كه تمام نيازمندي هاي مادي و معنوي بشر در آن پيش بيني شده است، توجه خاصي به فقرا و محرومان جامعه دارد. پس بر ماست كه به عنوان يك مسلمان، اين مهم را هميشه به ياد داشته باشيم.

ص: 123

بدون ترديد، در هر جامعه اي افراد نيازمند، فقير و محروم وجود دارند; كساني كه يا توان كار و كوشش ندارند و يا درآمدشان به اندازه اي نيست كه تمام مخارج و هزينه هايشان را تأمين نمايد. از آنجا كه در بينش اسلامي، همه افراد بندگان خدايند و تمام ثروت ها نيز براي اوست، نيازمندي هاي اين گونه افراد در حد ممكن و مورد قبول، بايد تأمين شوند.

مكتب اسلام، به تعاون كه يكي از ضرورت هاي تفكر هنجاري است توجه كرده و بر خيرخواهي، تقوا و شتاب در همكاري، همياري و ديگر ياري مؤمنان تأكيد نموده و آنان را از هرگونه تعاون در بدي ها و دشمني ها، كه به نابرابري و بي عدالتي اجتماعي دامن مي زند، بازداشته است.

اسلام مسلمانان را برادر يكديگر قرار داده و بر اين اساس، تضاد منافع را به اشتراك منافع و هم دلي و هم دردي تبديل نموده است. در نظام اسلامي، انسان ها همانند اعضاي يك پيكر به شمار مي آيند كه اگر يكي از آنان دردي احساس نمايد و در رنج باشد، ديگر اعضا نيز در آن احساس با وي شريكند.

بر اساس روايات اسلامي، مسلمانان نسبت به يكديگر حقوق و وظايفي دارند كه يكي از آنها «مواسات در مال» است; در صورتي كه يكي از آنان نيازي داشته باشد، ديگران بايد در تأمين آن بكوشند.

گره گشايي از مشكلات مردم، بدون فوت وقت در سيره ائمه اطهار عليهم السلام مصاديق فراوان دارد.

هرگاه كساني در جامعه دچار مشكل شده، براي رفع آن نزد ائمه هدي عليهم السلام مي رفتند، آنان بي درنگ در جهت رفع مشكلات و گرفتاري هاي آنان اقدام مي كردند و اجازه نمي دادند گره گشايي از مشكلات مردم به تأخير افتد و فرصت ها از دست بروند.

ص: 124

رهبر كبير انقلاب و بنيان گذار جمهوري اسلامي امام خميني رحمه الله در تمامي عمر گران مايه خود همواره بر رسيدگي به وضعيت مستضعفان و محرومان جامعه و رفع مشكلات آنان تأكيد داشتند و احقاق حقوق اين طبقه و برقراري عدالت اجتماعي از دغدغه هاي هميشگي آن امام بزرگوار بود.

امام راحل رحمه الله همواره از پابرهنه ها و زاغه نشينان به عنوان «ولي نعمت» ياد مي كردند و خواهان خدمت گزاري بيشتر به آنها بودند.

درك عميق و حس دل سوزي بي مثال معمار بزرگ انقلاب نسبت به طبقه محروم و مستضعف به اندازه اي بود كه ايرانيان، و محرومان و مستضعفان ديگر كشورها، ايشان را به عنوان حامي بزرگ شناخته اند.

يكي از مهم ترين آرمان هاي امام خميني رحمه الله تحقق عدالت اجتماعي، كم شدن فاصله طبقاتي، رفع تبعيض هاي ظالمانه، حمايت از محرومان و فقرستيزي بود.

از بررسي سخنراني ها، پيام ها، توصيه هاي امام مي توان فهميد كه مسئله رفع ِتبعيض و فقرستيزي يكي از اهداف بزرگ او بوده كه همواره بدان تأكيد داشتند.

امام خميني رحمه الله به قدري در مورد محرومان سخن مي گفت كه به عنوان پناهگاه مستضعفان و پابرهنه ها شناخته شدند. كساني كه پيروزي انقلاب را درك كرده اند و سخنان و موضع گيري هاي امام خميني رحمه الله و ديگر مسئولان نظام را شنيده اند، به خوبي مي دانند كه حمايت از محرومان و مستضعفان، از مهم ترين و پرجاذبه ترين شعارهاي انقلابيون بود و رهبر انقلاب نيز بر آن تأكيد داشتند.

خدمت به مستضعفان و تهي دستان، در بيشتر جوامع و حكومت ها، كمتر توجه مي شود، در حالي كه حمايت از محرومان، در رأس برنامه هاي حكومتي اهل بيت عليهم السلام بود.

ص: 125

حضرت امام خميني رحمه الله با پيروي كردن از سيره اهل بيت عليهم السلام ، توجه و رسيدگي كردن به محرومان جامعه را از وظايف مهم مسئولان مي شمردند و هميشه تأكيد مي كردند كه جهت گيري انقلاب و نظام اسلامي، ارزش گذاري به حمايت از محرومان باشد.

امام خميني رحمه الله بارها و بارها و به مناسبت هاي مختلف، انجام وظيفه مهم دفاع از حقوق محرومان را به روحانيون تذكر مي دادند.

حماسه اقتصادي فقط مقابله با تحريم ها نيست، توجه به محرومان نيز، حماسه اقتصادي است.

يادمان باشد: لازمه حماسه اقتصادي، كمك به محرومان است.

بلندهمتان، همتتان بلند با ياري محرومان در اين تحريم ها.

يادمان باشد: در پستي _ بلندي هاي عرصه اقتصاد، توجه به محرومان جامعه همتي مي طلبد به بلنداي حماسه.

يادمان باشد: در سال حماسه اقتصادي، چشم هاي محرومان جامعه در انتظار دست هاي ياري دهنده ماست.

دعاي محرومان، ضامن سلامت حماسه اقتصادي.

توجه به محرومان و نيازمندان، ايجاد حسنه اي در كارنامه اعمال مردمي است كه حماسه آفرينند.

خدمت به اقشار آسيب پذير جامعه، خدمت به جامعه در سال حماسه اقتصادي است.

محرومان در اين تحريم اقتصادي هم نيازمند حمايت مادي هستند و هم حمايت روحي.

بياييد در سال حماسه اقتصادي با هم دردي با محرومان غبار غم را از چهره آنان پاك كنيم.

ص: 126

در روزگار سخت تحريم، پشتيباني از طبقه محروم جامعه روح پژمرده آنان را نشاطي دوباره مي بخشد.

محرومان برادران ديني من هستند. در عرصه حماسه اقتصادي و در تلخي دوران تحريم دست برادرانم را رها نخواهم كرد.

در رفتار با محرومان جامعه بايد چنان باشيم كه آنان از عدالت ما نااميد نشوند.

توجه به محرومان يكي از نتايج مهم سال حماسه اقتصادي است.

در سال حماسه اقتصادي، دستگيري از نيازمندان بايد به فرهنگي عمومي تبديل شود.

اساس اسلام بر اجراي عدالت و توجه به محرومان جامعه است.

در سال حماسه اقتصادي، رفع مشكلات قشر آسيب پذير ضروري و اولويت روز است.

عدالت در برابر محرومان و پيشرفت جامعه در كنار هم معنا مي يابند.

يكي از نتايج تحريم اقتصادي دشمنان، توجه بيشتر به محرومان است.

در سال حماسه اقتصادي، با زدودن فقر از چهره جامعه، تحريم ها را در هم خواهم شكست.

دست آوردهاي تحريم براي جامعه ما، تلاش بيشتر براي خودكفايي و رسيدگي به محرومان است.

در سال حماسه اقتصادي، جامعه مقتدر تر، اختلاف طبقاتي كمتر.

در سال حماسه اقتصادي، با پيروي از مولاي متقيان، توجه به محرومان را سرلوحه كارهايمان قرار مي دهيم.

تلاش در راه رفع مشكلات محرومان، قدمي بزرگ در سختي هاي دوران تحريم است.

ص: 127

در سال حماسه اقتصادي، ملت ايران با عزمي سترگ براي ياري محرومان در برابر تحريم هاي اقتصادي قدم برمي دارد.

مردم و مسئولان بايد با تبعيت از رهنمون هاي رهبر معظم انقلاب، به مشكلات مردم رسيدگي كنند.

تعهد نسبت به محرومان، از آثار ايمان به معاد است.

توجه به محرومان يعني: نجات جامعه از شكست اقتصادي.

موفقيت جامعه در گرو توجه به خواسته ها و نيازهاي محرومان است.

خدمت به محرومان از آموزه هاي دين اسلام و سيره انبيا و اولياست.

آزاد كردن افراد از بند فقر، حماسه اقتصادي است.

هم دردي مسئولان با محرومان، موجب تقويت پايه هاي جامعه مي شود.

با از بين بردن مشكلات اقتصادي، زمينه شكوفايي عدالت را در جامعه آماده كنيم.

حماسه اقتصادي يعني: رساندن محرومان به آرامش و آسايش.

با حماسه اي عظيم اقتصادي و رفع مشكلات اقتصادي، جامعه را در حركت رو به كمالش ياري كنيم.

در سايه عدالت، گشايش و آسايش همگاني و عمومي به دست مي آيد.

در سال حماسه اقتصادي به درد كساني كه براي درد خود چاره اي ندارند، توجه كنيم.

حماسه اقتصادي يعني: ايجاد امنيت اقتصادي و توجه به محرومان.

توجه به محرومان يعني: زدودن چهره نازيباي فقر از جامعه.

ما نمي توانيم نسبت به نيازهاي محرومان بي تفاوت باشيم.

حماسه اقتصادي يعني: توجه به محرومان وظيفه اي انساني و همگاني است.

ص: 128

حماسه اقتصادي يعني: از بين بردن زمينه هاي نابرابري در جامعه.

يكي از عوامل مهم در نابودي جامعه، بي توجهي به نيازهاي محرومان جامعه است.

براي نجات جامعه از نابودي، بايد ميان افراط و تفريط اقتصادي توازن برقرار كرد.

با توجه به محرومان جامعه، زمينه هاي حيات را در جامعه فراهم كنيم.

توجه به محرومان جامعه، بايد سرلوحه كار تمام مديران باشد.

مديران بايد در برقراري عدالت و برطرف كردن نياز مستضعفان تلاش كنند.

تحريم ها ما را از پاي درنمي آورد. ما پا به پاي محرومان مي رويم تا انتهاي سازندگي.

تحريم هاي اقتصادي، روحيه همكاري و توجه به محرومان را در ما تقويت كرده است.

توجه به محرومان و نيازمندان جامعه، از توصيه هاي امام راحل است.

اگر در شادي خود محرومان را شريك كنيم، خدا در بهترين نعمت ها ما را شريك خواهد كرد.

حماسه اقتصادي يعني: خدمت به محرومان، شيرين ترين رفتار حماسي ماست.

كمك به هم نوع از خصوصيات بارز انساني است.

تحريم هاي اقتصادي به ما يادآوري مي كند كه محرومان را دريابيم.

با تحريم هاست كه برادري و نوع دوستي ما افزايش مي يابد.

براي مقابله با تحريم دست در دست برادرم مي نهم تا برابر باشيم.

در شرايطي كه همه ما زير فشار تحريم اقتصادي هستيم با هم دلي، راه خود را هموار كنيم.

ص: 129

حماسه اقتصادي ما، كمك به محرومان جامعه است.

در كوران شرايط سخت به دنبال حماسه باش.

در روزهاي طاقت فرساي تحريم حس كمك به محرومان به ما نيروي دوباره مي بخشد.

جهاد و خلق حماسه در عرصه اقتصادي

جهاد و خلق حماسه در عرصه اقتصادي

با افزايش كمي و كيفي سطح توليد دانش و فن آوري ها، ايران مي تواند به يكي از اصلي ترين صادركنندگان دانش فني در منطقه و پس از آن جهان شود.

جامعه علمي ما نشان داده است توانايي و استعداد لازم را براي اقدامات بزرگ دارد و اميد است با ايجاد چرخه هاي علم و فن آوري و همچنين حمايت هاي هرچه بيشتر مسئولان از نخبگان علمي و دانشگاهي در سال «حماسه اقتصادي» در آينده اي بسيار نزديك، ايران را يكي از مراجع اصلي علم و فن آوري در منطقه و جهان ببينيم.

بايد تهديد «كاهش درآمدهاي نفتي» را با تدبير ويژه به فرصتي طلايي براي «قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي»تبديل كنيم و حماسه اي جاويدان در تاريخ انقلاب رقم بزنيم.

آنچه مي تواند جاي گزين درآمدهاي نفتي شود، تنها رونق توليد ملي و افزايش سطح هم افزايي دستگاه هاي مختلف در مسير تعامل توليد و تجارت است.

فعالان اقتصادي بخش خصوصي و سياست گذاران و تصميم سازان بخش دولتي، بايد در فضايي همراه با متانت و شفافيت و مبتني بر يك نظام نامه منسجم و يك پارچه تمرين هم افزايي داشته باشند.

اقتصاد و سياست دو روي يك سكه و مكمل يكديگر هستند و ما در عرصه سياسي نيز نيازمند انسجام ملي، مشاركت گروهي و استفاده حداكثري از خرد جمعي هستيم تا حماسه سياسي در كنار حماسه اقتصادي محقق شود.

ص: 130

اقتصاد مقاومتي، مقدمه تحقق حماسه اقتصادي.

حماسه اقتصادي، تداوم جهاد اقتصادي است.

جهاد اقتصادي، مفهومي ارزشي در فرهنگ اسلامي است كه بيانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه هاي گوناگون اقتصادي است.

خاستگاه مفهومي جهاد، ايثار و تلاش مضاعف در راستاي جلب رضايت باري تعالي است. اضافه شدن كلمه جهاد به ديگر مفاهيم و موضوعات، سبب ارتقا و تعالي معناي آن موضوع مي شود.

جهاد در عرصه اقتصاد و خلق حماسه، به معناي كار و كوشش ايثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادي با دشمن است. بر اين مبنا، لزوم تحول و تغيير نگاه و رويكرد به مقوله اقتصاد ضرورت مي يابد.

حماسه و جهاد اقتصادي، نظريه ممتازي در بين نظريه هاي اقتصادي موجود دنياست كه در صورت تحقق همه جانبه آن، شاهد انقلابي عظيم در عرصه اقتصاد جهاني خواهيم بود.

سند چشم انداز 20 ساله مهم ترين رهيافت استراتژيك در مباحث اقتصادي، سياسي، فرهنگي و برنامه ريزي كشور است كه جمهوري اسلامي ايران 1404 را كشوري توسعه يافته، فعال و تأثيرگذار در اقتصاد جهاني معرفي مي كند.

بي گمان حماسه اقتصادي، بدون استقرار «مدل بومي پيشرفت» و حركت از سمت «مقاومت اقتصادي» به سوي «اقتصاد مقاومتي»، كه مقام معظم رهبري بار ها در سخنان خود به آنها اشاره داشته اند، ميسر نخواهد بود.

پيشگام شدن مسئولان براي كاهش هزينه هاي دولتي در زمينه هاي گوناگون، از مصارف غيرضروري انرژي گرفته تا هزينه هاي بي خاصيت و احياناً مضر برگزاري سمينارها و سفرها و اقدام هاي ديگر، از لوازم موفقيت جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

ص: 131

برنامه ريزي درست و دقيق و حمايت از تشكل هاي كارآفرين در مسير رشد و توسعه اقتصادي از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

حل معضل بي كاري و اشتغال زايي در گرو رشد و شكوفايي اقتصادي كشور از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

توجه به سرمايه گذاري گسترده در حوزه هاي گوناگون اقتصادي از جمله اجراي طرح هاي آمايش تجاري، ايجاد برند هاي توليدي، تجاري و تبليغات، براي معرفي اين برند ها براي بازارهاي داخلي و خارجي، از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

به كارگيري گسترده تر منابع بانكي و همچنين فعال تر كردن صندوق توسعه ملي براي پشتيباني از سرمايه گذاري داخلي از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

تكميل اجراي اصل 44 قانون اساسي و توسعه حضور بخش خصوصي، از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

بهبود بيش از پيش فضاي كسب و كار و توسعه فضاي رقابتي و بهبود بهره وري در همه حوزه هاي توليدي، تجاري و اقتصادي كشور، از لوازم جهاد در عرصه هاي اقتصادي است.

جهاد اقتصادي، يكي از اركان مكتب اقتصاد اسلامي است و ديگر اركان شامل عدالت اقتصادي، تدبير معيشت و عقلانيت اقتصادي، الگوي توليد، توزيع و مصرف اقتصادي است.

براي خلق حماسه اقتصادي مي بايست فرهنگ جهادي را در تمام عرصه هاي اقتصادي به ويژه توليد و مصرف در جامعه پياده كنيم.

ص: 132

خوداتكايي و استقلال

خوداتكايي و استقلال

ايران، مظهر خوداتكايي و استقلال است و ايراني با حماسه آفريني در عرصه هاي سياسي و اقتصادي، چشم انداز استقلال را دست يافتني كرده است.

مردمان سرفراز و بلندهمت ايران زمين با تلاش مداوم و آگاهي وصف ناپذيرشان، ايراني مستقل را به دنيا معرفي كرده اند.

استقلال، دست آورد بزرگ انقلاب اسلامي ايران است و حماسه آفرينان ايران زمين با گذشتن از جان خويش، اين مهم را ممكن ساخته اند.

با خوداتكايي، استقلال و حضور هميشه و مؤثر خويش در صحنه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي، دشمن را نااميد و ناكام سازيم.

با خوداتكايي و استقلال و شركت در عرصه هاي مختلف سياسي و اجتماعي، دشمنان ايران و اسلام را از رسيدن به اهداف استعماري و استكباري شان نااميد مي كنيم.

دشمنان ملت ايران بدانند تا خون در رگ هايمان جاريست از تماميت خاك مقدسمان دفاع مي كنيم و از حقوق معنوي و مادي خويش كوتاه نمي آييم.

خوداتكايي و استقلال يعني: ايراني آباد و آزاد، كشوري با دشت هاي سرسبز و مردمي اميدوار.

خوداتكايي و استقلال يعني: مردمي كه با تلاش و پويايي، نام كشورشان را در جهان، بلندآوازه كرده اند.

خوداتكايي و استقلال يعني: دست در دست يكديگر در عرصه هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي، حضوري مؤثر و فعال داشته باشيم.

خوداتكايي و استقلال يعني: روح اتحاد و همبستگي، مردماني آزاد و تلاشگر، مردماني كه براي استقلال كشورشان تا پاي جان ايستاده اند.

ص: 133

خوداتكايي و استقلال يعني: تلاش و همت مردماني كه هيچ گونه تعرضي را به خاك و حقوق كشور خويش برنمي تابند و با چنگ و دندان از تماميت وطنشان دفاع مي كنند.

خوداتكايي و استقلال يعني: روي پاي خودمان بايستيم.

خوداتكايي و استقلال يعني: كسب درآمد كنيم، هزينه هايمان را اولويت بندي كنيم.تحقق اهداف واقعي كشور در گرو خود اتكايي و استقلال اقتصادي است.

خوداتكايي و استقلال يعني: كارشكني هاي پياده نظام دشمن در داخل و خارج بي اثر خواهد بود.

خوداتكايي و شكوفايي در عرصه توليد، رمز پيروزي در حماسه بزرگ اقتصادي است.

خوداتكايي و استقلال يعني: مديريت و درك صحيح از اقتصاد ملي.

خوداتكايي و استقلال يعني: نااميد كردن دشمنان با توجه بيشتر به توليدات داخلي.

خوداتكايي و استقلال يعني: به كار بردن تمام توان در قطع وابستگي.

خوداتكايي و استقلال يعني: تشخيص به موقع نقاط فشار و اقدام سريع جهت كنترل و بي اثر كردن تحريم ها و تبديل فشارهاي پيش آمده به فرصت.

خوداتكايي و استقلال يعني: عبور از گردنه بحران ها و تحريم ها با مصرف كالاهاي ايراني.

خوداتكايي و استقلال يعني: رعايت قوانين تعزيرات حكومتي در جهت حفظ و ثبات بازار كالا.

خوداتكايي و استقلال يعني: به داشته هاي خود بسنده كنيم و در مسير رشد و تعالي كشور بيشترين تلاش خود را به كار بنديم؛ چرا كه وجود

ص: 134

مبارك حضرت امير عليه السلام مي فرمايد: «مَن وجدَ ماءً و تُراباً ثم افتقر فأبعده الله؛ كسي كه آب و خاك دارد و با وجود آن، فقير و محتاج باشد خدا او را از رحمت دور بدارد».(1)

خوداتكايي و استقلال يعني: ما به عنوان پيروان مكتب علوي، رفتار و منش مولاي متقيان را سرلوحه حيات خويش قرار داده و مواردي چون قناعت و صرفه جويي، ساده زيستي، ترك تنوع طلبي را در اولويت كاري خود قرار دهيم.

خوداتكايي و استقلال يعني: كمر همت ببنديم و با سرمايه و امكاناتي كه در كشور خويش داريم نيازهاي جامعه خود را تأمين كنيم تا مجبور نشويم جهت رفع برخي از آنها به سوي بيگانگان دست دراز كنيم.

خوداتكايي و استقلال يعني: به فرمانبرداري و انجام تصميمات زورگويان جهاني مجبور نشويم.

خوداتكايي و استقلال يعني: در همه عرصه هاي اقتصادي برگرديم به گفتمان انقلاب، برگرديم به گفتمان اسلام ناب محمدي، برگرديم به گفتمان امام و رهبري.

خوداتكايي و استقلال يعني: ايمان بياوريم به جوانان كشورمان.

خوداتكايي و استقلال يعني: ايمان بياوريم به دانشمندان هسته اي.

خوداتكايي و استقلال يعني: ايمان بياوريم به نيروي پرتلاش كارگري.

خوداتكايي و استقلال يعني: ايمان بياوريم به صنايع و توليدات داخلي خودمان.

خوداتكايي و استقلال يعني: با تمام توان و ظرفيت در سال «حماسه اقتصادي و حماسه سياسي» گام برمي داريم و دشمنان نظام را نااميد خواهيم كرد.

خوداتكايي و استقلال يعني: بايد حماسه اقتصادي خلق كنيم. بايد به ابزارهاي توانايي صادرات و همچنين تقويت حوزه توليد داخلي مجهز شويم.


1- عبدالله بن جعفر حميري، قرب الاسناد، ص55.

ص: 135

خوداتكايي و استقلال يعني: ما با داشتن كارخانه هاي مستعد مي توانيم همچنان روند رو به رشد و شتاب توليد صنعت را شاهد و ناظر باشيم.

بالندگي و اقتدار در دوران تحريم

بالندگي و اقتدار در دوران تحريم

مردم دنيا بدانند: ايران و ايراني دست از آرمان هايش برنخواهد داشت.

مردم دنيا بدانند: ما جان و مال مان را فداي ارزش هاي ديني مان مي كنيم.

مردم دنيا بدانند: نام ايران همواره بر تارك جهان خواهد درخشيد.

مردم دنيا بدانند: ملت ايران با آگاهي و بصيرت، همه موانع رسيدن به پيشرفت هاي اقتصادي را از سر راه برخواهند داشت.

مردم دنيا بدانند: ما براي ارزش هاي والاي انقلاب اسلامي لحظه اي غفلت نخواهيم كرد.

مردم دنيا بدانند: ايران كشوري حماسه آفرين است و مردم آن با بصيرت و هم بستگي و ولايت مداري حماسه هاي بزرگ مي آفرينند.

مردم دنيا بدانند: ملت ايران در خلق حماسه سياسي و اقتصادي نيز مانند ساير حوزه ها پيشتاز هستند.

مردم دنيا بدانند: ما با گام هايي استوار به سمت پيشرفت در حركتيم.

مردم دنيا بدانند: اقتدار ايران عزيز هميشه و همواره پابرجاست.

مردم دنيا بدانند: هر ايراني در حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نقش پررنگي دارد.

مردم دنيا بدانند: ايران هميشه بر اوج قله هاي اقتدار ايستاده است و آواز پايداري و استقامت سر مي دهد.

مردم دنيا بدانند: ما با حماسه اقتصادي و حماسه سياسي خود بار ديگر مشت محكمي بر دهان امريكاي جهان خوار خواهيم زد.

ص: 136

مردم دنيا بدانند: ما با عزم و اراده پولادين خود، بار ديگر حماسه خواهيم آفريد.

مردم دنيا بدانند: ما تا هميشه بر سر پيمان و ميثاق خود به ارزش هاي والاي انقلاب اسلامي مي مانيم.

مردم دنيا بدانند: ما با حماسه هايي كه مي آفرينيم نشان خواهيم داد كه اسلام هميشه پيروز است.

مردم دنيا بدانند: ما همواره در صحنه ايم و براي رساندن ايران بر اوج قله هاي اقتدار حماسه مي آفرينيم.

مردم دنيا بدانند: ايران كشوري است با مردمي هم دل و هم صدا كه به ايراني بودنشان مي بالند و براي سربلندي كشورشان حماسه هاي باشكوه مي آفرينند.

مردم دنيا بدانند: ما حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مي سازيم چون كشورمان را دوست داريم.

مردم دنيا بدانند: مردم ايران براي سربلندي و عزت كشورشان متحد هستند و حماسه هاي بزرگ مي آفرينند.

مردم دنيا بدانند: در سال «حماسه سياسي و حماسه اقتصادي» همه معادلات دشمنان را غيورمندانه بر هم خواهيم زد.

يكي از نشانه هاي پيشرفت كشور ايران سرآسيمگي دشمن در مقابل اين ملت و عكس العمل و واكنش نسبت به ملت ايران است.

فراهم آوري مبارزه با استكبار جهاني و تبديل آن به فرهنگ جهاني از مهم ترين دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

دشمنان ايران بدانند: ايران در آستانه تبديل شدن به دموكراسي درخشان، كشوري قدرتمند و سرزميني بالنده و استوار در برابر تهديدها است.

ص: 137

دشمنان ايران بدانند ايران يكي از آزادترين، مُدرن ترين و منسجم ترين كشورهاي خاورميانه به شمار مي آيد.

دشمنان ايران بدانند اعمال تحريم هاي جديد بر ضد ايران، اقدامات هسته اي اين كشور را دو چندان خواهد كرد.

از آنجايي كه ايران قدرت سياسي و نظامي در خاورميانه دارد، امريكا، اين كشور را رقيب خطرناك خود به شمار مي آورد و مي داند كه اگر نتوان آن را خلع سلاح كرد دست كم بايد اين كشور را مهار نمود.

يكي از حوزه هايي كه محققان كشورمان در آن به دست آوردها و پيشرفت هاي زيادي دست يافته اند، حوزه مهندسي ژنتيك گياهان دارويي است.

دشمنان ايران بدانند هشت سال جنگ ايران با عراق سبب شد كه تمامي مردم ايران با يكديگر متحد شوند.

پيشرفت هاي ايران طي چند سال اخير در تمامي زمينه ها انكارناپذير است.

بازگرداندن عزت و افتخار اسلامي به مسلمانان سرخورده جهان، يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

ارتقا سطح بينش و آگاهي سياسي جامعه يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

احياي فرهنگ نهضت جهاني اسلام و ايجاد خودباوري بين مسلمانان يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

بيداري ملت هاي مستضعف جهان و ايجاد اميد رهايي در بين آنان يكي از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است

ايجاد چالشي بزرگ در برابر ايدئولوژي هاي غربي و شرقي يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

ص: 138

شكستن افسانه شكست ناپذيري امريكا و ساير ابرقدرت ها يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

تحقير تاريخي و ماندگار امريكاي مستكبر و رواج اصطلاح شيطان بزرگ در ادبيات سياسي جهان يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران است.

لغو حاكميت و سيطره شركت هاي چند مليتي غارتگر بر اقتصاد، يكي از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

تلاش بي وفقه در جهت كسب خودكفايي و تحقق نسبي آن، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

رشد و شكوفايي خلاقيت هاي متخصصان داخلي و شكل گيري تدريجي صنعت ملي، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

افزايش سهم صادرات غير نفتي و تلاش در جهت خروج از اقتصاد تك محصولي، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

اجراي طرح هاي بزرگ صنعتي در جهت زير ساخت صنعت ملي، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

توجه به عمران و آبادي و نوسازي روستاها و كاهش محروميت ها، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

توسعه منابع برق و آب با ساخت نيروگاه ها و سدهاي مختلف، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

استفاده مناسب از گاز و گازرساني به شهرها، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

ص: 139

تلاش در جهت خودكفايي غذايي با محور قرار دادن كشاورزي و موفقيت هاي چشم گير در اين عرصه، يكي ديگر از دست آوردهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

تقويت روحيه مشاركت، مسئوليت پذيري و خودباوري اجتماعي مردم، يكي ديگر از دست آوردهاي سياسي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران است.

حضور فعال من در عرصه سياسي و اقتصادي، دورنماي آينده اي ايده آل براي مملكت من است.

بي اثر كردن دسيسه هاي سياسي و اقتصادي دشمنان، بزرگ ترين دست آورد نظام جمهوري اسلامي ايران است.

سپاس خدايي را كه به سبب انقلاب اسلامي، ميهن ما را بر كشورهاي هم تراز خود برتري داد.

شعار عدالت، سرلوحه كار مجريان قانون است، و اين موضوع جهت دهنده تمام سياست هاي نظام است.

حفظ استقلال ميهن اسلامي ما، حماسي ترين دست آورد انقلاب ما بود.

انقلاب اسلامي ما به گونه اي با پيشرفت آميخته شده است كه اين دو تفكيك ناپذيرند.

آرماني ترين حماسه ها، پس از انقلاب در كشور ما شكل گرفته است.

بروز حماسه هاي سياسي و اقتصادي در ميهن، ملت را در مقابل تهاجم هاي دشمنان بيمه كرده است.

حماسه دايمي ملت در عرصه هاي مختلف؛ سبب فراموش نشدن استقلال و آزادي مملكت ماست.

هرچند سياست و اقتصاد ما فراز و نشيب زيادي داشته، ولي حماسه قوي حضور مردم، چون ستوني استوار، نگهدارنده انقلاب ماست.

ص: 140

سياست و اقتصاد درخشان ميهن ما، بازتابي از پرتو حضور حماسي ملت ماست.

ارمغان حضور مردم در صحنه، سياست و اقتصادي پايدار است.

بزرگ ترين هديه مردم به انقلاب؛ پاي بندي به آرمان ها و حضور حماسي آنها در صحنه است.

ملتي كه با شعار نه شرقي و نه غربي، حماسه مي آفريند؛ هيچ گاه بازيچه اجانب نخواهد شد.

در سال هاي پس از انقلاب؛ حماسه حضور تك تك مردم، به تك تك سلول هاي اين جامعه نوپا روح دميده است.

يكي از دست آوردهاي مهم انقلاب، رسيدن به حقوق از دست رفته ملت ايران در جامعه بين المللي است.

يكي از مهم ترين دست آوردهاي انقلاب، توجه به مردم سالاري ديني بوده است.

استقلالي كه مردم ما در جريان انقلاب به دست آوردند، قابل مقايسه با هيچ يك از دست آوردهاي اين انقلاب نيست.

يك بار ديگر حماسه... حماسه اي از جنس حضور و تلاش و ايمان. ايمان به فردايي بهتر.

سد ساخته ايم در مقابل تمام دسيسه هاي دشمنان؛ نه تنها براي جمع آوري آب حيات و اين دست آوردي از انقلاب است.

من مي توانم، حتي اگر دشمن نخواهد.

ملت ما در طول سال هاي انقلاب از هيچ تهديدي هراسان نشده است.

گردبادهاي تحريم، رقص دشمنان است كه زمين بارور ما را شخم مي زند و ما را خودكفا مي كند.

ص: 141

خودكفا شدن در صنايع غذايي، ثابت مي كند كه ما آماده خودكفا شدن در تمام محصولات هستيم.

سدي كه براي جلوگيري از هدر رفتن نيرو و كارآيي جوانانمان ساخته ايم، ايمان و اعتقاد است.

براي به دست آوردن سياست و اقتصادي پايدار، حماسه ها ساخته ايم و به حكم رهبر خود، دگرباره حماسه سازيم.

استقلال و آزادي ايران را با جان خريده ايم و اكنون سياست و اقتصادش را با حماسه حضور خود پايدار مي كنيم.

شعار را مي نويسند؛ اما مملكت با حماسه آباد مي شود، و ملت ايران خواهان كشوري آبادند.

تا آباداني ميهن راهي نمانده؛ يك اراده, يك حماسه، يك جهش.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي دو برگ زرين در تاريخ كشورمان به شمار مي آيند.

ملت مسلمان ايران با استقامت، صبر و پايداري، حماسه بزرگ سياسي و حماسه بزرگ اقتصادي را مي آفريند.

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي عزت ايران را به جهانيان نشان خواهد داد.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، حماسه سرفرازي ماست.

با حماسه اقتصادي و حماسه سياسي، طلوع روز هاي روشن را به نظاره مي نشينيم.

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي، سبب اقتدار كشور ماست.

ديروز با تقديم شهدا به انقلاب اسلامي، و امروز با حماسه اقتصادي و حماسه سياسي مان وفاداري مان به اين انقلاب و اعتماد عميقمان به ولايت فقيه را به جهان و جهانيان نشان مي دهيم.

ص: 142

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي اوج سربلندي مردم مسلمان ايران و سرافكندگي دشمنان ايران اسلامي است.

با حماسه اقتصادي و حماسه سياسي خودباوري و متكي نبودن به غير را به نمايش بگذاريم.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نشان دهنده هم بستگي و اتحاد ملت ايران است.

با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، عزت و اقتدار ايران اسلامي را به نمايش خواهيم گذاشت.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، مايه سربلندي و افتخار ما خواهد بود.

با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي، با افتخار، ايران عزيز را بر اوج قله هاي اقتدار برسانيم.

ايران من با افتخار سر بلند كن بر اوج قله هاي اقتدار تا دنيا به نظاره بنشيند حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تو را.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي تجلي ايستادگي و پايداري ملت ايران در برابر دشمنان است.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي از عزت و اقتدار ما نشان دارد.

با حماسه هاي عظيم اقتصادي و سياسي نشان مي دهيم كه كشور ما توان مقابله با تحريم ها و فشارهايي را دارد كه از سوي ديگر كشورها بر ما وارد مي شود.

با صبر و عزت و اقتدار خود بار ديگر حماسه مي آفرينيم.

ملت مسلمان ايران با سرلوحه قرار دادن اين شعار در زندگي خود، عزت و اقتدار ملي ايرانيان را در عرصه هاي بين المللي به نمايش خواهند گذاشت.

ص: 143

اگر با تأكيد بر جهاد اقتصادي بنيه اقتصادي كشور افزايش يابد و ايران از لحاظ اقتصادي به اهداف 20 ساله دست يابد اقتدار نظام در عرصه بين المللي تضمين مي شود.

سياست يعني: مديريت. براين اساس، بايد در حماسه سياسي به مديريت سياسي توجه داشته باشيم.

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي توان نظام جمهوري اسلامي ايران را به جهان و جهانيان نشان خواهد داد.

همه مردم دست به دست همديگر داده اند تا اوج اقتدارشان را با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي به نمايش گذارند.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي راهي است به سوي فردايي روشن.

از بذري كوچك درختي تنومند به وجود مي آيد و از كارهاي خرد و ناچيز تحولي اساسي.

حماسه سياسي و حماسه اقتصادي شكوه هم بستگي و خودباوري ماست.

حماسه سياسي و اقتصادي به اين معنا است كه هم مردم و هم مسئولان بايد به هر نحوي كه مي توانند براي تحقق اين شعار تلاش كنند.

با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي مسير روشني را به سمت رسيدن به قله هاي اقتدار طي مي كنيم.

در سال حماسه سياسي و اقتصادي، حماسه مي آفرينيم و استقلال درو مي كنيم.

حماسه اقتصادي و حماسه سياسي حماسه عظيم دلاوري ماست. حماسه استقلال و آزادي ماست.

با حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نشان مي دهيم كه ما همان مردمي هستيم كه ديروز در جبهه هاي جنگ حق عليه باطل پايداري و مقاومت

ص: 144

كرديم. از خانه و كاشانه و جان و مال گذشتيم تا عشق و ايمان را به نمايش گذاريم و پيروزي اسلام و مسلمانان را به حقيقت برسانيم.

رشد اقتصادي بالا كه افزايش دهنده رفاه، سطح زندگي و اعتماد به نفس و خودباوري مردم يك كشور است، مي تواند تبلور تمام و كمال حماسه سازي در اقتصاد كشور باشد.

اگر كشورمان داراي اقتصادي شكوفا و قدرتمند و مولد باشد و به دليل گستردگي حجم مبادلات با خارج و وابسته نبودن به درآمد نفت امكان تحريم آن وجود نداشته باشد، سبب مي شود كشورمان الگوي بسياري از كشورها گردد كه اين امر نيازمند حركت حماسي در اقتصاد است.

عزم ملي در پرهيز از اسراف

عزم ملي در پرهيز از اسراف

توجه به كلام نوراني معصومان عليهم السلام و پيروي از سيره عملي آن بزرگواران در مورد اسراف و صرفه جويي، قناعت پيشگي و پرهيز از ريخت و پاش، بهترين راهكار براي عمومي سازي و نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي و دوري از اسراف است.

اسراف، را در حقيقت بايد آفت دين و دنياي انسان ها و عامل اصلي فقر و تهي دستي به شمار آورد كه افزون بر تباهي مال مقدمه بسياري از مفاسد است.

در روايتي كه فضل بن شاذان از امام رضا عليه السلام نقل مي كند، حضرت ضمن نامه اي به مأمون و بيان مسائل مهمي از شريعت، به شمارش گناهان بزرگ از جمله اسراف و تبذير مي پردازند. (1)


1- محمدتقي فلسفي، الحديث، ج 3، ص264.

ص: 145

امام رضا عليه السلام در كلامي ارزشمند، تباه سازي اموال را پديده اي زشت شمرده، دوستان و پيروان خويش را از اين پديده نامبارك بازمي دارد و مي فرمايد: «اِنَّ اللهَ يبْغِضُ... اِضاعَةَ الْمالِ؛ خداوند، تباه سازي اموال را دشمن مي دارد».(1)

اسراف كاري و مصرف بيش از اندازه، بي اطلاعي و نبود تخصص و مهارت در مديريت هاي مالي، كوتاهي و سهل انگاري در به كارگيري اموال و مانند آنها نه تنها سرمايه زندگي را تباه مي كند، موجب فقر و تهي دستي شده و حتي مسير و حركت معنوي انسان را نيز دست خوش تزلزل مي كند. با توجه به كليت سخن امام رضا عليه السلام ، اگر در امور اقتصادي و مسائل مالي، برنامه ريزي درست و حساب شده اي انجام نگيرد، تضييع مال خواهد بود و اگر در داد و ستدها نيز دقت لازم به كار نرود... اموال، تباه خواهد شد.(2)

امام رضا عليه السلام هدر دادن و تباه ساختن اموال را مصداقي از فساد دانسته و فرموده است: «مِنَ الْفَسادِ قَطْعُ الدّرهم و الدينار وَ طَرْحُ النَّوي؛ تكه تكه كردن درهم و دينار (يا هر پولي ديگر) و دور افكندن هسته خرما كه ممكن است بذر نخلي در آينده شود، از جمله كارهاي فاسد و نادرست است».(3)

امام رضا عليه السلام در مورد شيوه مصرف و مديريت مالي مي فرمايد: نسبت به مصارف مالي درباره خود و عائله ات (خانواده ات) معتدل و ميانه رو باش. «در خرج كردن معتدل باش و اسراف نكن».(4)


1- تحف العقول، ص 804.
2- معيارهاي اقتصادي در تعاليم رضوي7، صص 143 و 144.
3- شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج 3، ص 167.
4- الحديث، ج 3، ص 120.

ص: 146

امام رضا عليه السلام در سخناني گهربار افزون بر بيان لزوم برخورداري از لذات حلال مي فرمايد: «از لذت هاي دنيوي نصيبي را براي كام يابي خويش قرار دهيد، تمايلات دل را از راه هاي مشروع برآوريد، مراقبت كنيد در اين كار به مردانگي و شرافتتان آسيب نرسد و دچار اسراف و تندروي نشويد، تفريح و سرگرمي هاي لذت بخش شما را در اداره زندگي ياري مي كند و با كمك آن بهتر به امور دنياي خويش موفق خواهيد شد».(1)

از حضرت امام رضا عليه السلام پرسيدند: قناعت چيست؟ حضرت در پاسخ فرمود: «قناعت، جامع صفات خويشتن داري و ارجمندي و آسوده شدن از زحمت فزون خواهي و بندگي در برابر دنياپرستان است».(2)

در نهج البلاغه به اصل اعتدال در برنامه ها، سياست ها، رفتارها، عملكردهاي تربيتي و تمام شئون زندگي توجه و تأكيد شده است و امام نه تنها خود بدان پاي بند بوده، از كارگزاران نيز آن را خواسته است.

اسلام، دين اعتدال و ميانه روي است و هرگز افراط و يا تفريط را در انجام كارها تأييد نمي كند و همواره به «راه مستقيم» كه همان راه ميانه است فرمان مي دهد.

بياييد با پرهيز از اسراف و استفاده صحيح و بهينه از انرژي و كالاهاي ايراني به پيشرفت اقتصادي كشورمان كمك كنيم.

بياييد با استفاده درست از كالاهاي ايراني و امكانات كشورمان و جلوگيري از اسراف در عرصه اقتصادي، حماسه اي ديگر بيافرينيم.

اسلام معتقد است با قناعت و رضايت به تقدير الهي در كنار تلاش، پرهيز از اسراف، تكيه بر ارزش هاي بنيادي و ترويج روحيه ايثار و انفاق، مي توان زندگي به دور از مصرف گرايي و تجملات داشت.


1- وسائل الشيعه، ج 11، ص 260.
2- بحارالانوار، ج 78، ص 349.

ص: 147

غرب درصدد است با توليد نيازهاي كاذب به مصرف گرايي بي حد و اندازه، اصالت ببخشد و براي اين كار دست به هر اقدامي زده است. به طور مثال: بي توجهي به طبيعت، مارك زدگي، استفاده از تأثير رسانه ها و... .

مصرف گرايي (اسراف) در مقابل مصرف بهينه قرار دارد و يكي از آسيب هاي جدي رشد و توسعه منابع ملي به شمار مي رود. يكي از پيش نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه است.

امروز همه اعضاي جامعه بايد بدانند كه در فعاليت هاي خود منابع مادي را درست مصرف كنند تا كشور به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام برسد و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد.

اصلاح الگوهاي مصرف در كشور، به طور ناگهاني و با صدور يك دستورالعمل و بخش نامه عملي نمي شود. ازاين رو، فرهنگ سازي پايدار، بستر اصلي نهضت اصلاح الگوي مصرف مي باشد.

داشتن مديريت مدبرانه و عاقلانه مصرف كه مقام معظم رهبري بر آن تأكيد دارند. يكي ديگر از ضروريات اوليه اين امر به حساب مي آيد.

مصرف گرايي عبارت است از وضعيتي كه افراد جامعه تنها با خريد مكرر و جمع آوري دارايي هاي مادي احساس رضايت و آرامش بكنند. به گونه اي كه تنها احتياج داشتن به وسيله اي، تنها دليل خريد آن وسيله به شمار نمي رود. بلكه فرد ممكن است به وسيله خاصي نياز نداشته باشد، ولي به خريدنِ آن وسيله، احساس نياز كند.

امروزه مصرف گرايي به عنوان مهم ترين تهديد براي منابع محيطي يك كشور به شمار مي رود.

ص: 148

آيا مي دانيد شيوع مصرف گرايي سبب گسترش فقر، ناعدالتي و افزايش شكاف طبقاتي مي شود؟

آيا مي دانيد مصرف گرايي در افزايش آسيب هاي اجتماعي نقش دارد؟

متخصصان علوم اجتماعي معتقدند كه بين مصرف و ايدئولوژي رابطه مستقيمي وجود دارد و فرهنگ مصرف گرايي از دوران خانواده شكل مي گيرد.

مصرف گرايي به شكل افراطي يك آسيب اجتماعي به شمار مي آيد كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر، برنامه ريزي است.

مصرف گرايي بي رويه پديده اي جهاني است و درمان آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد.

در جوامع نوين مصرف گرايي به فعاليتي اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود.

مصرف گرايي، تمايل به داشتن كالاها و خدمات زيادي است كه فرد ممكن است توانايي داشتن آن را نداشته باشد، اما در جامعه او اين خدمات و كالا ها وجود دارند و نشان دهنده منزلت و ارزش فردي هستند.

يكي از عوامل اصلي مصرف گرايي انسان مدرن، تبليغات است.

با گسترش رسانه ها _ كه اين هم يكي از نتايج انقلاب صنعتي بوده است _ كم كم تبليغات كالاها وسعت يافت و به صورت نامحسوس در ذهن و زندگي مردم نفوذ كرد و با ترفندها، شعارها و شگردهاي خود، مردم را به سمت كالاهاي مختلف كشاند و بخش زيادي از جريان مصرف گرايي را رقم زد.

امروزه مصرف، تبديل به ابزاري شده براي شكل گيري هويت و جايگاه افراد در جامعه.

ص: 149

وقتي كالايي _ غيرضروري _ را مصرف مي كنيم در واقع مي كوشيم كه سطح منزلت اجتماعي خود را تقويت كنيم و بر فضاي فكري و فيزيكي بخشي از جامعه _ موقعيت زماني و مكاني كه در آن قرار داريم _ چيره شويم.

كالاها بارزترين چيزهايي هستند كه دست خوش فراواقعيت ها شده اند. ازاين رو، با توجه به كشش به سمت فراواقعيت ها و فريب خوردن از آنها، انسان، كالاگرا مي شود.

وقتي كسي هر ماه لباس هايش را دور مي ريزد و لباس هاي جديد و مارك هاي تازه مي خرد، روشن است بگوييم انساني است كه از مؤلفه هاي اساسي زندگي تهي شده و با اتكا بر مصرفِ متسلسلِ كالاها، به دنبال جبران نيازهاي رواني خود است.

خلق مد و مدگرايي سرآغازي بود براي توليد كالاهاي غيراساسي. اين موضوع سبب هدررفت بسياري از سرمايه هاي كشورها مي شود.

انسان هاي مدگرا خودبه خود مي خواهند از ارزش و مفهوم كالاي مورد تقاضا بگريزند و يا آن را به ميل خود تغيير دهند. مدگراها براي ادامه حيات فكري خود به كالاها نياز دارند و براي رفع اين نياز، كالاها را در فكر خود نابود و آن گونه كه خود مي خواهند بازساخت مي كنند.

مدگرايي فرد را به سمتي مي برد كه براي معرفي و عرضه خود به اجتماع، ناچار به مد تكيه مي كند؛ تنها چيزي كه يك فرد مدگرا را براي جامعه نمايانگر مي سازد مد است. البته اين نمايانگري، مانند تصوير تبليغاتي كوتاهي است كه زود از حافظه ها پاك مي شود. به نوعي، اجتماع، فرد مدگرا را نمي بينند بلكه مُدي را مي بينند كه او را پوشانده است. اين مسئله مُبيّن آن است كه مدها در واقع فرد مدگرا را معرفي و عرضه نمي كنند بلكه هدف اصلي آنها، خودشان هستند.

ص: 150

بازارهاي پوشاك از شلوغ ترين و پرطرف دارترين بازارها هستند. بخش بزرگي از اين وضعيت، به مد و مدگرايي برمي گردد كه گاهي مصرف گرايي افراطي به همراه دارد. توجه و نياز بيش از اندازه بسياري از مردم به پوشش هاي خاص و تنوع در لباس هاي مصرفي شان، اين بازارها را بسيار پر رونق كرده است _ بدون در نظر گرفتن بحران هايي كه در حال حاضر بر صنعت و تجارت پوشاك سايه انداخته است.

بسياري از مردم، نياز به پوشاك را بالاتر از ديگر نيازهاي خود مي دانند و اين عقيده كه «حفظ ظاهر مهم تر از هر چيز است» بسيار گسترش پيدا كرده است. اين مسئله تا حدي قابل قبول است، ولي زماني كه از حوزه تعادل خارج شود، تبديل به بيماري مي شود.

مدگرايي يك بيماري پنهان است كه در حالي كه براي صنايع وابسته نظير پوشاك، مفيد است در درازمدت عوارض بدخيمي را روي همين صنايع مي گذارد. گذشته از جنبه هاي اقتصادي و رواني، مصرف زدگي و مدگرايي عوارض فيزيكي بسياري بر انسان دارند.

فرهنگ مصرف گرايي عواقب رواني، اجتماعي، اقتصادي و سياسي دارد.

مصرف گرايي از نظر رواني ممكن است محروميت از مصرف كالا يا خدمات، احساس عزت نفس پايين و يا محروميت در فرد ايجاد كند. از نظر اقتصادي سبب فلج شدن توليدهاي داخلي و واردات كالاهاي غير ضروري به جامعه مي شود. از نظر اجتماعي ممكن است به ترويج مدگرايي و آسيب هاي ناشي از آن ختم شود. و از نظر سياسي نيز ممكن است سياست بسياري از كشورها و رهبران آنها را زير سؤال ببرد.

ص: 151

عامل مؤثري كه مي توان تأثير آن را در طولاني مدت ديد و يا اصلاح كرد، فرهنگ مصرف گرايي در خانواده است.

والدين در شيوه هاي فرزندپروري چگونه مصرف كردن را به فرزندان خود مي آموزند. كودك خردسالي كه اسباب بازي هاي متنوع دارد و يا كودكي كه در مدرسه از گران ترين و پرزرق ترين كالاها استفاده مي كند، در واقع مصرف بي جا را ناخودآگاه مي آموزد و همين روش را در زمينه هاي ديگر زندگي پيش خواهد گرفت.

مصرف گرايي به شكل افراطي، آسيبي اجتماعي به شمار مي آيد كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است.

كسي كه درآمد دارد و راه مصرف صحيح را ياد بگيرد، بهترين فاتح قلههاي پيشرفت در بهترين جايگاه آخرت را با خود به همراه دارد. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ثروت و مال دنيا را بهترين يار و ياور انسان براي رشد و تعالي و نيل به تقواي الهي شمرده است.

بدون ترديد عوامل مختلفي، انسان را به مصرفگرايي سوق ميدهد كه به ريخت و پاش، حيف و ميل اموال و تضييع حقوق ديگران ميانجامد و سبب بسياري از سوءاستفاده ها ميشود. اسلام حب و محبت به دنيا و مال اندوزي را ريشه تمام مشكلات و خطاهاي انسان دانسته است. به همين دليل، بايد در جلوگيري از بيماري مصرفگرايي و اسراف به ريشههاي آن توجه كرد تا به درمان اساسي آن پرداخت.

يكي از عوامل مصرفگرايي، روحيه تجملگرايي است، كساني كه اين گونه زندگي كرده و رشد نموده اند، به اين روش زندگي خو گرفته اند، تكبر و غرور دارند و هميشه به دنبال خودنمايي هستند و ارزش انسان بودن را در لباس، مسكن، ماشين و... ميدانند و خود را برتر از ديگران

ص: 152

ميبينند. اين افراد براي ارضاي اين نيازها هميشه و در همه حال دوست دارند برترين و گرانترين لباسها و خانه ها و.... را داشته باشند تا بتوانند فخرفروشي كنند.

عمل به دستورهاي اسلام و پرهيز از اسراف سبب حفظ منابع ملي و توسعه كشور خواهد شد.

عملي شدن اصلاح الگوي مصرف، عزم و اراده ملي مي خواهد، همه بايد براي تحقق اين مهم و فرمايش هاي مقام معظم رهبري دست به دست هم بدهيم.

ترويج فرهنگ صحيح مصرف

ترويج فرهنگ صحيح مصرف

يكي از راه هاي پياده كردن فرهنگ صحيح مصرف اين است كه: «ايمان بياوريم» خداوند متعال اسراف كنندگان را دوست ندارد.

با درست مصرف كردن از هدر رفتن منابع پيشگيري كنيم.

درست مصرف كردن در ارتقاي سطح كيفي كارها و زندگي مؤثر و مفيد است.

درست مصرف كردن، بهره وري برنامه ها و فرآيندها را افزايش مي دهد.

درست مصرف كردن در كاهش وابستگي اقتصادي به ديگران مؤثر است.

درست مصرف كردن وظيفه اي ملي است.

آموزش مصرف درست به فرزندان از دوران كودكي بسيار ضروري است.

اعمال پدر و مادر در مصرف درست از منابع، در تربيت فرزندان مؤثر و مناسب است.

كودكان درست مصرف كردن را از پدران و مادران خود مي آموزند.

مدارس نقش ممتازي در فرهنگ سازي درست مصرف كردن دارند.

جمع آوري نكات و الگوهاي درست مصرف كردن و تابلو نمودن آن در مدارس براي دانش آموزان مفيد است.

ص: 153

معلمان در فرهنگ سازي درست مصرف كردن در جامعه و مدارس نقش ممتازي دارند.

فن آوري اطلاعات و ارتباطات در تنظيم مصرف از منابع تأثير دو برابر دارد.

بايد ايمان بياوريم كه كاهش مصرف گرايي در ارتقاي عزت ملي تأثير دوچندان دارد.

استفاده درست از منابع و امكانات وابستگي ها را به بيگانگان كاهش مي دهد.

استفاده درست از منابع در برقراري و توزيع عدالت اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي مؤثر است.

قرار گرفتن شايسته هر چيزي يا كاري در جايگاه خاص خود يعني: درست مصرف كردن.

خانه و خانواده بستر مناسب براي فرهنگ سازي درست مصرف كردن است.

با مصرف درست, آيندگان را از منابع موجود بهره مند سازيم.

بايد ايمان بياوريم كه: رمز موفقيت آيندگان در گرو فرهنگ سازي ما است.

تفكر و خلاقيت در مصرف درست و استفاده بهينه از منابع جايگاه ويژه اي دارند.

بايد ايمان بياوريم كه: لحظه ها، ثانيه ها، دقيقه ها، ساعت ها و روزها جزو منابع ذي قيمت هستند.

بايد ايمان بياوريم كه: نكته ها, نقطه ها, خردها, ريزها, جزءها, كوچك ها و كم ها جزو منابع به شمار مي روند.

بايد ايمان بياوريم كه: در فرهنگ نامه درست مصرف كردن، قطره ها نيز اثرگذارند.

درست مصرف كردن وظيفه ملي, قانوني و شرعي خويش را دريابيم.

ص: 154

بايد ايمان بياوريم كه: درست مصرف كردن بنيان گذاري بناها و فرهنگ هاست.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي خوش فكر باشيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي فرهنگ ساز باشيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي خود و ديگران را به درست مصرف كردن تشويق كنيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي از خود شروع كنيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي حال را بشناسيم براي آينده عمل كنيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي گذشته را براي آينده مطالعه كنيم.

در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي يا دآوري و پيگيري لازم است.

يادمان باشد: آب مايه حيات و حق همگاني است.

يادمان باشد: برق جزو ثروت ملي است.

يادمان باشد: انرژي جزو ثروت ملي است.

يادمان باشد: «ما مي توانيم»، نقطه قوت ماست.

يادمان باشد: لحظه ها از افق زندگي مي گذرد. (حضرت علي عليه السلام ).

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي به انتظار نشستن مفهومي ندارد.

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي رقابت و مشاركت هر دو لازم است.

ص: 155

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي با هم بودن شرط است.

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي مديريت ها نقش كليدي دارد.

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي به اميد فردا نشستن سراب است.

يادمان باشد: براي رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي كار امروز را به فردا نيندازيم.

يادمان باشد: در رسيدن به الگوي مصرف در سال حماسه اقتصادي جوينده، يابنده است.

يادمان باشد: «قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ؛ گفت: «هفت سال پي درپي مي كاريد، و آنچه را درويديد _ جز اندكي را كه مي خوريد _ در خوشه اش واگذاريد.» (يوسف: 47) خداوند به ضرورت صرفه جويي در زمان بحران هاي اقتصادي اشاره مي كند و در آيات «قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلاَّ قَلِيلاً مِّمَّا تُحْصِنُونَ؛ گفت: «هفت سال پي درپي مي كاريد، و آنچه را درويديد _ جز اندكي را كه مي خوريد _ در خوشه اش واگذاريد. آن گاه پس از آن، هفت سال سخت مي آيد كه آنچه را براي آن [سال ها] از پيش نهاده ايد _ جز اندكي را كه ذخيره مي كنيد _ همه را خواهند خورد.» (يوسف: 47 و 48) بر لزوم برنامه ريزي از سوي دولت مردان براي مقابله و يا حل بحران هاي اقتصادي تأكيد مي ورزد.

ص: 156

يادمان باشد: بهره مندي از ابزارهاي پيش بيني اوضاع و آمادگي دايمي براي حالت هاي فوق العاده، از ضروريات و مسئوليت هاي دولت است كه در آيه 47 و 48 سوره يوسف به آن اشاره شده است.

لزوم جيره بندي ارزاق و كالاهاي اقتصادي در وضعيت كمبود و تنگناهاي اقتصادي از مطالبي است كه در آيات «وَإِذْ اسْتَسْقَي مُوسَي لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ؛ و هنگامي كه موسي براي قوم خود در پي آب برآمد، گفتيم: «با عصايت بر آن تخته سنگ بزن.» پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت، [به گونه اي كه] هر قبيله اي آبشخور خود را مي دانست. [و گفتيم:] «از روزي خدا بخوريد و بياشاميد، و[لي ] در زمين سر به فساد برمداريد.» (بقره: 60) و نيز «وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ؛ و [ياد كن] هنگامي را كه بديشان گفته شد: «در اين شهر سكونت گزينيد، و از آن _ هر جا كه خواستيد _ بخوريد، و بگوييد: [خداوندا،] گناهان ما را فرو ريز. و سجده كنان از دروازه [شهر] درآييد، تا گناهان شما را بر شما ببخشاييم [و] به زودي بر [اجر] نيكوكاران بيفزاييم.» (اعراف: 160) بدان توجه داده شده است.

لزوم نظارت حكومت و دولت بر امور اقتصادي، از توليد گرفته تا توزيع و مصرف آن از جمله وظايف و مسئوليت هاي دولت است كه در آيه 47 و 55 سوره يوسف آمده است. مديريت توزيع و اصلاح در توليد، توزيع و مصرف به عنوان وظايف پيامبران و دولت هاي اسلامي امري است كه در آيات مختلف به ويژه 84 تا 86 سوره هود و آيات ديگر بدان اشاره شده است.

اصلاح روش هاي مصرفي از انرژي به شيوه جهاني تبديل شده است. انسان كم كم زنگ خطر طبيعت را شنيده است و در برنامه هاي بين المللي در استفاده بهينه و درست از انرژي تلاش دارد. اين استفاده بهينه راه و روش ساده اما اصولي دارد.

ص: 157

استفاده درست از انرژي سبب مي شود كه همه ما به يك اندازه از نيروهاي طبيعت بهره مند شويم. افزون بر اين بايد به فكر فرزندانمان هم باشيم. اينها روش هاي ساده مصرف بهتر و صرفه جويي صحيح منابع مختلف انرژي است و اجرايشان بسيار ساده.

حضور پر نشاط و آگاهانه در عرصه اقتصادي

حضور پر نشاط و آگاهانه در عرصه اقتصادي

با حضور آگاهانه در عرصه اقتصادي زمينه نااميدي و شكست بيشتر دشمنان ايران زمين را فراهم كنيم.

با حضور آگاهانه و مدبرانه خويش مشتي محكم بر دهان دشمنان استقلال و آزادي اين سرزمين هميشه سرفراز مي زنيم.

ملت هميشه در صحنه و آگاه ايران زمين با حضور خويش در عرصه هاي مختلف اقتصادي همچنان حماسه مي آفرينند.

ايران اسلامي با داشتن فرزنداني چنين حماسه ساز كه با دانش و آگاهي خويش اقتصاد كشور را اين گونه مصمم و پرافتخار به پيش مي برند به خويش مي بالد.

ما ايرانيان با تلاش و كوشش در صحنه هاي صنعت و اقتصاد و با توكل به خداوند متعال همچنان اميدوارانه به پيش مي رويم و به پيشرفت وطن خويش مي انديشيم.

ايران اسلامي با داشتن مردماني پر از اميد و توكل، هر روز شاهد پيشرفت در زمينه هاي مختلف اقتصادي و سياسي خواهد بود.

جوانان ايران زمين به تحول و پيشرفت ميهن خويش ايمان دارند و با اين انديشه، هر روز ميدان هاي كار و تلاش را از حضور بالنده خويش سرشار مي سازند.

ص: 158

در حماسه اقتصادي بايد حضوري بانشاط در توليد داشته باشيم و پايه هاي سرمايه گذاري در بخش خصوصي و حركت هاي شتابان علمي و اقتصادي را تقويت كنيم.

براي خلق روحيه پرنشاط و آگاهانه در عرصه هاي اقتصادي بايد با سرمايه گذاري هاي قوي در زمينه هاي مختلف در تحول صنعت بكوشيم.

تحقق اهداف شعار سال «حماسه سياسي _ حماسه اقتصادي» به ويژه حضور پرنشاط در عرصه هاي اقتصادي انسجام برنامه ريزي مسئولان و مردم و توجه بيش از پيش به نيروي كار و سرمايه ايراني نيازمند است.

با حضور پر شور و حماسي در عرصه هاي اقتصادي، نقشه و راهبرد دشمن را در طراحي ضعف بنيه اقتصادي ناكام مي گذاريم.

حضور پرشور مردم در انتخابات رياست جمهوري و همچنين تلاش مسئولان براي عملياتي كردن اقتصاد مقاومتي، زمينه هاي تحقق شعار امسال رهبري را فراهم خواهد كرد.

با حضور پر تلاش و جدي در عرصه توليد براي پيشرفت و آباداني كشور گام برمي داريم.

برنامه ريزي صحيح و اصولي مسئولان براي برون رفت از مشكلات اقتصادي و معيشتي و حضور جدي در عرصه توليد سبب مي شود تا شعار حماسه سياسي و حماسه اقتصادي محقق شود.

اقتصاد بدون نفت يكي از راه هاي رسيدن به نشاط اقتصادي در كشور است.

حمايت از توليد ملي، سبب نشاط اقتصادي در جامعه خواهد شد.

با پرهيز از اسراف و اعتدال در صرف هزينه ها، شور و نشاط را به سراسر كشور ارمغان بياوريم.

ص: 159

كتاب نامه

كتاب نامه

( قرآن كريم

( نهج البلاغه، ترجمه: علي دشتي، چاپ نهم، نشر بوستان كتاب، قم، 1390.

جوادي آملي، عبدالله، منبع الفكر، تنظيم: عباس رحيميان، قم، اسراء، 1373.

حراني، ابومحمد حسن، تحف العقول، حبل المتين، 1404ه .ق.

حسيني بهشتي، سيد محمد، مواضع تفسيري حزب جمهوري اسلامي ايران، تهران، بقعه، چاپ سوم، 1385.

_______________ ، ولايت، رهبري، روحانيت، تهران، بقعه، چاپ سوم، 1385.

حكيمي، محمدرضا و محمدعلي حكيمي، الحياه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1381.

____________ ، جامعه ساز قرآني، انتشارات دليل ما، چاپ هفتم، 1373.

صدر، سيد محمدباقر، اقتصادنا، ترجمه: ع. استهبدي، مؤسسه انتشارات اسلامي برهان، چاپ اول، 1349ه .ق.

___________ ، رهيافت هاي اقتصاد اسلامي، ترجمه: مهدي فرخيان، تهران،

ص: 160

مؤسسه فرهنگي _ تحقيقاتي امام موسي صدر، 1386.

___________ ، ناي و ني، ترجمه: علي حجتي كرماني، تهران، 1383.

طالقاني، محمود، اسلام و مالكيت، بي تا.

__________ ، پرتويي از قرآن، مؤسسه تحقيقاتي و نشر معارف اهل بيت عليهم السلام .

عاملي، شيخ حر، محمدحسن، وسائل الشيعه، انتشارات اسلاميه.

مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، 1234ه .ق.

مطهري، مرتضي، آينده انقلاب اسلامي، تهران، صدرا، چاپ بيست و ششم، 1383.

______________ ، احياي تفكر اسلامي، تهران، صدرا، چاپ بيست و يكم، 1383.

______________ ، تعليم و تربيت در اسلام، الزهرا، انتشارات چاپ دهم، 1366.

______________ ، نظري به نظام اقتصادي اسلام، تهران، صدرا، چاپ سيزدهم، 1385.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109