آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه سازان رسانه ملي)

مشخصات كتاب

عنوان و نام پديدآور : آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه سازان رسانه ملي)/ مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان [مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما] .

مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، 1393.

مشخصات ظاهري : 88 ص.: عكس؛ 20/5×14/5 س م.

شابك : 50000 ريال: 978-964-514-341-9

وضعيت فهرست نويسي : فاپا

يادداشت : نمايه.

موضوع : مجتهدان و علما -- ايران -- راهنماها

موضوع : متخصصان رسانه هاي گروهي

شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي. مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان

شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي

رده بندي كنگره : BP55/2/آ5 1393

رده بندي ديويي : 297/998

شماره كتابشناسي ملي : 3500949

ص: 1

اشاره

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

ص: 6

ص: 7

ص: 8

ص: 9

ص: 10

ص: 11

مقدمه

مقدمه

سال 1393 هجري شمسي با تدبير مقام معظم رهبري، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گرفت. گذشته از ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، نقش بيبديل فرهنگ ديني در پيشرفت جامعه اسلامي و مصونماندن آن از آسيبهاي دروني و بيروني، بر كسي پوشيده نيست. يكي از جنبههاي مهم فرهنگ ديني كه قدمتي همپاي ظهور اسلام، بلكه ظهور اديان الهي دارد، فرهنگ مهدويت است. فرهنگ مهدويت، مجموعهاي از نگرش ها، ارزشها، هنجارها، رسوم، سنّتها و شعائري است كه حول اعتقاد به آموزه مهدويت شكل ميگيرد. البته اين فرهنگ در طول تاريخ گاه دستخوش انحرافاتي هم شده است. منتها فرهنگ اصيل مهدويت، به خواست الهي و همّت عالمان و بيدارگران وارسته، در طول تاريخ حفظ و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است.

از طرف ديگر با توجه به ظهور رسانههاي مدرن در سالهاي اخير بهويژه همگانيترينِ آنها؛ يعني تلويزيون و راديو، نميتوان نقش بي بديل رسانه ملي را در گسترش و پاسداشت فرهنگ اصيل مهدويت ناديده انگاشت. در كتاب حاضر كه با مشاركت مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم تدوين شده، تعدادي از كارشناسان، مشاوران و

ص: 12

پژوهشگران نخبه در حوزه مهدويت، به مديران و برنامهسازان صدا و سيما معرفي شده اند تا با حضور و مشاوره آنها، بر غناي برنامههاي رسانه ملي در حوزه مهدويت، بيش از پيش افزوده شود. اميد كه توانسته باشيم در مسير اشاعه فرهنگ اصيل مهدويت، قدمي هر چند كوچك كه مرضي درگاه خداوند متعال و حضرت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف باشد، برداشته باشيم.

قابل ذكر اين كه اطلاعات تكميلي از افراد معرفي شده در اين كتاب و نيز اطلاعات مربوط به كارشناسان حوزه هاي مختلف علوم انساني _ اسلامي، براي استفاده مديران و برنامه سازان رسانه ملي، در پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما به آدرس

قابل مشاهده است. همچنين مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان مركز پژوهش هاي اسلامي با شماره تماس 32933830 _ 025، آماده ارائه مشاوره و پاسخگويي به سؤالات برنامه سازان صدا و سيما و نيز معرفي كارشناسان خبره در موضوعات مختلف به آنها مي باشد.

در پايان بر خود لازم ميدانيم از مسئولان محترم مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم به خصوص حجج اسلام آقايان مهدي يوسفيان و محمدرضا نصوري و همكارانشان بهويژه آقاي محمود مصيبي، همچنين از همكاران مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان مركز پژوهش هاي اسلامي به خصوص آقايان مرتضي سميعزاده، علياكبر احمدپور، مرتضي زارع و ميثم حسني سعدي، و نيز همكاران واحد چاپ و نشر مركز قدرداني كنيم.

اداره كل خدمات رسانهاي

مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما

ص: 13

بخش اول: كارشناسان

اشاره

بخش اول: كارشناسان

پژوهشگران محترم براي مشاهده تمامي عكس هاي كارشناسان به فايل پي دي اف مراجعه نماييد.

ص: 14

ص: 15

ارسطا، محمدجواد

ارسطا، محمدجواد

متولد: كرمانشاه - 1344

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي حقوق خصوصي از دانشگاه شهيد مطهري.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو هيئت علمي(استاديار) و مديرگروه حقوق عمومي پرديس فارابي دانشگاه تهران، عضو هيئت علمي گروه تفسير و علوم قرآن جامعه المصطفي صلي الله عليه و آله العالميه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مفهوم اطلاق در ولايت مطلقه فقيه؛ زن ومشاركت سياسي؛ نگاهي به مباني فقهي شورا در اسلام؛ نگاهي به منابع قانونگذاري در اسلام؛ مجلس خبرگان از ديدگاه نظريه انتخاب؛ اهتمام به آراء عمومي و ديد مردم در نگاه امام علي عليه السلام ؛ اسلاميت و جمهوريت؛ نگاهي ديگر به تأثير زمان و مكان در اجتهاد.

كتاب: مجمع تشخيص مصلحت نظام از ديدگاه فقه و حقوق؛ مباني تحليلي نظام جمهوري اسلامي ايران؛ سند رسمي به عنوان يكي از ادله اثبات دعوي و تعارض آن با ديگر ادله.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، فقه سياسي، حقوق عمومي، مناسبتهاي اسلامي.

پست الكترونيك: Arasta@bou.ac.ir

محل سكونت: قم

سايرنكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

اكبرنژاد، مهدي

اكبرنژاد، مهدي

متولد: ايلام _ 1344

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در دانشگاه، عضو هيئت علمي دانشگاه ايلام.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: تاريخ تفسير در صدر اسلام؛ نقدي بر ديدگاه ابن خلدون در ارتباط با احاديث مهدويت؛ هشتمين گفتمان مهدويت؛ نقد ديدگاه رشيد رضا احمد امين درباره امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ نقد ابن تيميه درباره امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف .

كتاب: في اخبار المهدي (تصحيح)؛ جدال در ديدگاه قرآن؛ انتظار در مذاهب اربعه؛ بررسي تطبيقي مهدويت در روايات شيعه و اهل تسنن؛ گفتمان جدلي در قرآن.

زمينه مطالعاتي: علوم قرآني، كلام اسلامي، مهدويت، علوم حديث.

محل سكونت: ايلام

ص: 16

بالادستيان، محمدامين

محل سكونت: ايلامبالادستيان، محمدامين

متولد: بيجار _ 1348

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: نگين آفرينش(جلد2) ؛ امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در روايات شيعه و سني.

زمينه مطالعاتي: علوم حديث، فقه سياسي، مهدويت.

محل سكونت: قم

بهروزي، غلامرضا

بهروزي، غلامرضا

متولد: اروميه _ 1347

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي علوم سياسي با گرايش انديشه سياسي از دانشگاه تربيت مدرس.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت علمي(استاديار) گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام ، مدير بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف آذربايجان غربي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: چيستي كلام سياسي؛ مهدويت و جهانيشدن؛ جهانيشدن و چشمانداز فرج؛ درنگي در مفهومشناسي بنيادگرايي ديني؛ مهدويت و زندگي سياسي معاصر اسلامي؛ الگوي توسعه سياسي در پرتو عدالت مهدوي.

كتاب: زبان سياسي اسلام(ترجمه)؛ دين در عرضه عمومي(ترجمه).

زمينه مطالعاتي: انديشه سياسي اسلام، مهدويت، حكومت اسلامي، آينده پژوهي.

پست الكترونيك: behroozlak@gmail.com

محل سكونت: قم

سايرنكات: به زبان انگليسي مسلّط است و سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 17

پورسيدآقايي، سيدمسعود

پورسيدآقايي، سيدمسعود

متولد: مشهد - 1338

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، مؤسس و مسئول مؤسسه آينده روشن(پژوهشكده مهدويت)؛ سردبير و مدير مسئول فصلنامههاي انتظار موعود، مشرق موعود، عصر آدينه و پژوهشهاي مهدوي؛ دبير همايش بينالمللي دكترين مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ظهور صغرا و بايستهها؛ بازكاوي حقوق امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ پيام اميد به منتظران؛ عدالت مهدي استمرار عدالت نبوي و علوي؛ دكترين مهدويت؛ مهدويت، ضرورتها، ظرفيتها و رويكردها؛ مديريت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف .

كتاب: چشمه در بستر(تحليلي از زمانشناسي حضرت زهرا عليها السلام )؛ حجاب ميوه شناخت؛ درسنامه تاريخ عصر غيبت(گروهي)؛ انسان جاري؛ درسهايي از علوم قرآن؛ تاريخ عصر غيبت؛ عاشورا و انتظار؛ روحالله، مهديباور، مهديياور، مهديزيست.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تفسير، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، كلام اسلامي، تاريخ اسلام، مناسبتهاي اسلامي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

جبّاري، محمدرضا

جبّاري، محمدرضا

متولد: قم _ 1344

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي علوم قرآن و حديث از دانشگاه تربيت مدرس.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي گروه تاريخ مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله ، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو هيئت تحريريه نشريات متعدد.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نقش و جايگاه توقيعات در عصر غيبت صغري؛ عرفان و عبادت در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله ؛ سازمان رهبري شيعه در عصر غيبت؛ خواب و استراحت در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله ؛ آراستگي و زينت در سيره پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله .

كتاب: تاريخ عصر غيبت(گروهي)؛ سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه عليهم السلام (1 و 2)؛ سيره اخلاقي پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله ؛ سبك زندگي و سيره اخلاقي حضرت زهرا عليها السلام .

زمينه مطالعاتي: تاريخ اسلام،علوم قرآني، علوم حديث، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت.

پست الكترونيك: mrjabbari38@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 18

جعفري، ابوالقاسم

جعفري، ابوالقاسم

متولد: زنجان _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح چهار(در حال تدوين رساله).

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي دينپژوهي دانشگاه اديان.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت علمي دانشگاه اديان.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: گونهشناسي انديشه موعود در آيين بودا؛ يكتاپرستي در ايران باستان؛ چهار حقيقت شريف در آيين بودا(ترجمه)؛ بررسي دوره جدايي در گاهان اوستا؛ انقلاب اسلامي، پاياني بر انديشه «پايان تاريخ».

كتاب: منجي موعود در آيين بودا؛ نماز در اديان.

زمينه مطالعاتي: اديان شرق، مهدويت.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان انگليسي مسلط است.

جعفري، جواد

جعفري، جواد

متولد: زنجان _ 1350

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضوهيئت علمي پژوهشكده حج و زيارت، تدريس در مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: شرح حال زنان رجعت كننده؛ غيبت امام؛ امام، تعيين الهي، انتخاب مردم؛ ويژگي هاي منجي در كلام رضوي؛ امام مهدي در روايات شيعه(جزوه)؛ تربيت مربي مهدويت(جزوه).

كتاب: ديدار در عصر غيبت از نفي تا اثبات؛ مهدويت پرسشها و پاسخ ها (گروهي)؛ بانوان رجعتكننده.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: javad1350jafari@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 19

جعفري، محمدصابر

جعفري، محمدصابر

متولد: قم _ 1350

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو گروه دانشنامه كلام اسلامي؛ قائم مقام بنياد حضرت مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف ، عضو هيئت تحريريه چندين نشريه، سرديبر نشريه امان.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: استدراج؛ انتظار فرج(1و2) ؛ مهدي انكاري _ انتظار ستيزي؛ غرب و مهدويت؛ مهدويت و موانع فرارو؛ انديشه مهدويت و آسيبها؛ تنها بهار.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اعتقادات، مناسبت هاي اسلامي.

پست الكترونيك: jafarimsaber@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

حاجي ابراهيمي، رضا

حاجي ابراهيمي، رضا

متولد: تهران _ 1340

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه و كلام از دانشگاه تهران.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، عضو هيئت علمي گروه فلسفه علم و مدير گروه معارف دانشگاه صنعتي اميركبير.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: استقراء در فلسفه اسلامي و فلسفه هاي جديد؛ تحليلي از سقيفه و عوامل پيدايش آن؛ انسان مدرن و تبليغ دين؛ نگاهي به بسط تجربه نبوي؛ عصمت انبياء؛ گفتگو در باب خدا؛ مروري بر زندگي و آراء اختصاصي ملاصدرا.

كتاب: تأثير معرفت ديني در علوم تجربي؛ نجات، اديان و فاهميه بشري.

زمينه مطالعاتي: كلام جديد، فلسفه اسلامي، مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 20

حائري پور، محمدمهدي

حائري پور، محمدمهدي

متولد: كاشان _ 1344

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: انتظار؛ اخوت و برادري؛ اخلاق محمدي؛ غفلت و پيامدهاي آن؛ نعمت هاي معنوي؛ الگوهاي تربيتي در قرآن؛ آثار فردي و اجتماعي انتظار.

كتاب: زندگي حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف (گروهي)؛ نگين آفرينش(1و2) ( گروهي).

زمينه مطالعاتي: تفسير، علوم قرآني، مهدويت (رويكرد قرآني و حديثي).

پست الكترونيك: mm.haeri313@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

حسين پور، هادي

حسين پور، هادي

متولد: سبزوار _ 1359

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، سخنراني.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: alamdar.karbala@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 21

حسيني قزويني، سيدمحمد

حسيني قزويني، سيدمحمد

متولد: قزوين _ 1331

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهش و تأليف، مؤسس و مدير مؤسسه تحقيقاتي حضرت ولي عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف ، مدير سايت valiasr_aj.com (پاسخگويي به شبهات وهابيت)، عضو هيئت امناي بنياد بين المللي غدير، عضو هيئت علمي دانشگاه بين المللي آلالبيت عليهم السلام .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: پاسخ به شبهات پيرامون مهدويت در اهل سنت؛ وهابيت از نگاهي ديگر؛ وهابيت، فرقه اي ويرانگر و آدمكش(مصاحبه).

كتاب: معراجالسعاده (ملااحمدنراقي) (تحقيق)؛ قصة حوراء الهادي(عربي)؛ وهابيت از منظر عقل و شرع؛ حديث الغدير و شبهه شكوي جيش اليمن؛ ويژگيهاي امام حسين عليه السلام (تحقيق «الخصائص الحسينيه» شيخ جعفر شوشتري)؛ امام مهدي از ولادت تا ظهور؛ چهل سؤال پيرامون خلافت و امامت.

زمينه مطالعاتي: تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، وهابيت، كلام اسلامي، علوم حديث، مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان عربي مسلط است و سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

حميديان، حميد

حميديان، حميد

متولد: يزد _ 1348

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو گروه قرآن و حديث مجتمع آموزش عالي امام خميني رحمه الله .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: وظايف منتظران؛ جامعيت قرآن از منظر امام خميني رحمه الله ؛ جاودانگي قرآن با رويكرد به نقد شبهات(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: تفسير، علوم قرآني، مهدويت(رويكرد قرآني و روايي).

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ص: 22

حيدري، عزيزالله

حيدري، عزيزالله

متولد: شاهرود - 1327

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: كارداني روانشناسي تربيتي از دانشگاه علامه طباطبايي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مسئول واحد پرسش و پاسخ مؤسسه در راه حق.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عوامل دينگريزي جوانان؛ مشكلات دانشجويان پزشكي؛ امام حسين عليه السلام براي همه عصرها و نسل ها.

كتاب: امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف تجسّم اميد و نجات؛ انتظار و انسان معاصر؛ راهكارهاي دوري از گناه؛ اي جواني من؛ سنت هاي الهي؛ مشهور آسمان؛ حضور قلب در نماز؛ تفسيري بر دعاي ندبه؛ طلبگي راه باشكوه.

زمينه مطالعاتي: تفسير، مهدويت، اخلاق اسلامي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

حيدري، علي

حيدري، علي

متولد: زنجان _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد الهيات از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: كارشناس آموزشي مركز تخصصي مهدويت، پژوهش، تدريس در دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در خطبه غدير؛ زلال معرفت؛ ادله عقلي امامت(جزوه)؛ علل غيبت(جزوه)؛ وظايف منتظران(جزوه)؛ معرفت حقيقت بندگي(جزوه)؛ آثار تربيتي انتظار(جزوه)؛ فلسفه انتظار(جزوه)؛ مديريت فرهنگي «مسجد»(جزوه)؛ سبك زندگي اسلامي(جزوه)؛ سبك زندگي مهدوي(جزوه)؛ امام شناسي(جزوه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مديريت فرهنگي(مسجد).

پست الكترونيك: Heydari230@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 23

خادميان، عباس

خادميان، عباس

متولد: لنجان(اصفهان) - 1347

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه كاشان، تدريس در دانشگاه، عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: زنان، عاشورا و مهدويت؛ برخورد ائمه با فرقه هاي انحرافي؛ استراتژي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله در برخورد با انحرافات.

كتاب: نينوا و انتظار تأملي نو(گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مشاوره خانواده و جوان، غرب شناسي.

پست الكترونيك: khadem49@yahoo.com

محل سكونت: كاشان

خسروپناه، عبدالحسين

خسروپناه، عبدالحسين

متولد: تهران _ 1345

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت علمي گروه فلسفه پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، رئيس انجمن حكمت و فلسفه ايران، رئيس كارگروه علوم انساني اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مفهوم آزادي از منظر درون و برونديني؛ چالشهاي حكومت ديني؛ مشروعيت حكومت ولايي؛ معنايابي از نظرگاه مفسران اسلامي و نشانهشناسان غربي؛ دموكراسي و مردمسالاري؛ امام خميني و چالشهاي نظري حكومت ولايي.

كتاب: اصطلاحنامه فلسفه( گروهي)؛ جامعه مدني و حاكميت ديني؛ گفتمان مصلحت در پرتو حكومت و شريعت؛ انتظارات بشر از دين؛ پلوراليزم ديني و سياسي؛ جامعه علوي عليه السلام نهج البلاغه.

زمينه مطالعاتي: فلسفه اسلامي، انديشه سياسي اسلام، كلام تطبيقي، حكومت اسلامي، مهدويت.

پايگاه اطلاع رساني: www.khosropanah.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 24

دهقاني آراني، زهير

دهقاني آراني، زهير

متولد: قم _ 1358

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي نرم افزار از دانشگاه صنعتي شريف.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مسئول گروه غرب و مهدويت مركز تخصصي مهدويت، تدريس در دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مقالات متعدد در زمينه غرب، مهدويت و رسانه با عنوان «مهدي آنگونه كه غرب مصرف مي كند» در نشريه امان.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، غرب شناسي.

پست الكترونيك: darani@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ربّاني گلپايگاني، علي

ربّاني گلپايگاني، علي

متولد: گلپايگان _ 1334

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مزايا و مباني حقوق بشر در اسلام؛ قرآن و پلوراليسم ديني؛ فقاهت و حكومت؛ دين و فرهنگ؛ افشاگريهاي امام سجاد عليه السلام در قيام كربلا (2جلد)؛ آشنايي با عرفان اسلامي.

كتاب: نقد مباني سكولاريسم؛ الكلام المقارن؛ فطرت و دين؛ ريشه ها و نشانه هاي سكولاريسم؛ جامعيت و كمال دين؛ تحليل و نقد پلوراليسم ديني.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، اعتقادات، مناسبتهاي اسلامي، فقه سياسي، مهدويت.

محل سكونت: قم

ص: 25

ربّاني، محمدتقي

ربّاني، محمدتقي

متولد: قم - 1339

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: فوق ديپلم حسابداري.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: رئيس پژوهشكده مهدويت و آيندهپژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، رئيس انجمن علمي مهدويت حوزه علميه قم، رئيس ستاد هماهنگي فعاليت هاي مهدوي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عصمت يا كمال برتر؛ تكرار كوفه.

كتاب: مدعيان؛ نظام واره مهدويت؛ جوانان و آسيبشناسي درعرصه مهدويت؛ مدّعيان مهدويت در دوران معاصر؛ بررسي علل و عوامل مهدويت نوعيه؛ بررسي تطبيقي مهدويت در مذاهب اسلامي.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

پست الكترونيك: rabbani5244@yahoo.com

محل سكونت: قم

رجبي، مرتضي

رجبي، مرتضي

متولد: محلات _ 1352

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه علميه و مركز تخصصي مهدويت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

پست الكترونيك: morteza.rajabi@hatmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 26

رضانژاد، عزّالدين

رضانژاد، عزّالدين

متولد: بابل _ 1339

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي كلام اسلامي.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: رئيس پژوهشكده علوم اسلامي پژوهشگاه المصطفي صلي الله عليه و آله ، عضو هيئت علمي(استاديار) جامعه المصطفي صلي الله عليه و آله العالميه، عضو هيئت مديره و مدير گروه كلام مجمع عالي حكمت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ابعاد دين؛ ارتباط دانش كلام و فلسفه؛ اثبات وجود خدا در برهان اخلاقي كانت (1-3)؛ آراء كلامي طبرسي در مجمع البيان (1-3)؛ برهان وجودي هستي شناختي (1-6)؛ خاستگاه دين (1-3)؛ شيخيه، بستر پيدايش بابيت و بهائيت (1-2).

كتاب: صلاه الجمعه؛ سيره معصومين عليهم السلام ؛ اخلاق خانواده؛ گذري بر تاريخ علم كلام؛ كلام تطبيقي و فرقهشناسي.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، بهائيت.

پست الكترونيك: rezanejad39@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

رضواني، علياصغر

رضواني، علياصغر

متولد: قم _ 1341

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، سخنراني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: علائم ظهور ؛ هنگامه ظهور؛ حكومت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در عصر ظهور؛ وظايف ما در عصر غيبت؛ بررسي دعاي ندبه؛ دكترين مهدويت تنها راه نجات بشر؛ وهابيت و توسّل؛ وهابيت و شفاعت؛ وهابيت و شرك؛ نقد وهابيت از درون؛ نقد وهابيت از برون؛ بدعت چيست؟؛ سلفيگري در بوته نقد؛ تجلي اهداف غدير در عصر ظهور؛ نظام واسطه در خلقت؛ اسلامشناسي و پاسخ به شبهات.

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، مهدويت، وهابيت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 27

سعدي، حسينعلي

سعدي، حسينعلي

متولد: شاهرود _ 1354

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فقه و حقوق از دانشگاه امام صادق عليه السلام .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضوهيئت علمي و مديرگروه فقه و مباني حقوق و رئيس دانشكده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد دانشگاه امام صادق عليه السلام .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: امام زمان از منظر صدرالمتالهين؛ جامعه مهدوي آرمان شهر نبوي؛ نجات شناختي تطبيقي اسلامي و مسيحي؛ شناخت وحياني خورشيد پنهان؛ پاسخگويي، رمز حكومت عدل مهدوي؛ تحليلي بر ارتباط امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف با فقه.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، مهدويت، علوم قرآني، تاريخ اسلام.

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبانهاي انگليسي و عربي مسلط است.

سليميان، خدامراد

سليميان، خدامراد

متولد: زرينشهر(اصفهان) _ 1346

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت مديره انجمن مهدويت حوزه علميه قم، عضو هيئت علمي(استاديار) پژوهشكده مهدويت و آيندهپژوهي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ارتباط بداء با ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ بيعت ؛ سازوكار مشاركت سياسي مردم در حكومت مهدوي؛ تحليل روايي «ايستادن هنگام شنيدن لقب قائم عجل الله تعالي فرجه الشريف »؛ رجعت از نگاه قرآن؛ شرق شناسي و مهدويت در برخي دايره المعارف هاي بزرگ.

كتاب: بازگشت به دنيا در پايان تاريخ(تحليل و بررسي مسئله رجعت)؛ پرسمان مهدويت؛ درس نامه مهدويت(4-1)؛ دستان سبز نيايش؛ فرهنگ نامه مهدويت؛ نقش مردم در انقلاب جهاني مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف .

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، تبليغ، مهدويت.

پست الكترونيك: kh.salimian@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 28

سهرابي، صادق

سهرابي، صادق

متولد: تهران _ 1339

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي مؤسسه آينده روشن، عضو هيئت تحريريه مجلههاي مشرق موعود و پژوهش هاي مهدوي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهندسي بلوغ اجتماعي و زمينه سازي ظهور؛ امّت چشماندازنگر، برنامهمحور، تلاشگر؛ رسم شيدايي؛ حس يوسفخواهي؛ حوزه زمينهساز ظهور؛ بازخواني هويت جهان اسلام زمينهساز حاكميت صالحان؛ مديريت سرعت تحوّل و سعادت ملي؛ نهضت دعاي فرج؛ تربيت جامعه منتظر.

كتاب: تنها راه؛ نينوا معبر انتظار؛ با انتظار در خيمهاش درآييم؛ مهدويت و فلسفه تاريخ.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تهاجم فرهنگي.

سيدطباطبايي، سيدمحمدكاظم

سيدطباطبايي، سيدمحمدكاظم

متولد: اردستان _ 1344

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، تأليف، مديرگروه نهجالبلاغه دانشكده حديث، عضو كميته علمي دانشنامه فاطمي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عيار(نقد)؛ مشورت از منظر امام علي عليه السلام ؛ ادله و نصوص امامت امام علي عليه السلام ؛ اسناد نهج البلاغه؛ نقش روايات در پهنه آيات؛ حديث عدالت مهدوي؛ فاطمه زهرا عليها السلام و مهدويت.

كتاب: تاريخ و منابع حديث؛ كتاب شناسي حديث؛ وفاق اجتماعي در سخن و سيره امام علي عليه السلام ؛ تاريخ حديث شيعه(2جلد)؛ موسوعه الامام علي بن أبي طالب عليه السلام (مشترك، 12 جلد)؛ الامام المهدي عليه السلام من مناظر حديث الثقلين(مشترك).

زمينه مطالعاتي: علوم حديث، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت.

پست الكترونيك: hadith@hadith.net

محل سكونت: قم

ص: 29

شاكري زواردهي، روح الله

شاكري زواردهي، روح الله

متولد: قم _ 1345

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه و كلام اسلامي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي(استاديار) و مديرگروه شيعهشناسي و معارف اسلامي پرديس فارابي دانشگاه تهران، عضو انجمن علمي مهدويت حوزه علميه، سردبيرفصلنامه انتظار موعود.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نقش تربيتي روحانيت با رويكرد جوان در آموزههاي مهدوي؛ حكومت واحد جهاني از منظر اديان و اسلام؛ هويت معرفتي تداوم فيض و استمرار خليفه الله؛ اخلاق زيست محيطي در عصر ظهور با تأكيد بر نقد ديدگاه لين وات و كانت؛ نقد و بررسي انديشه روشنفكري غربگرا؛ مجموعه مقالات آشنايي با منجيخواهي.

كتاب: ضرورت طرح مباحث مهدويت؛ پژوهش عقلي پيرامون امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ منجي در اديان؛ كژراهه بيپايان، پيرامون فرقههاي انحرافي.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، مهدويت، شيعهشناسي، بهائيت، تاريخ اسلام.

پست الكترونيك: shaker.r@ut.ac.ir

محل سكونت: قم

شاكرين، حميدرضا

شاكرين، حميدرضا

متولد: اصفهان _ 1338

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي زبان انگليسي از دانشگاه آزاد اسلامي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهش، عضو هيئت علمي گروه منطق فهم دين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، عضو كارگروه علوم انساني اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مباني انديشه سياسي امام خميني رحمه الله ؛ ايدئولوژي سياسي اسلام؛ ولايت فقيه؛ آناتومي از ديدگاه فقه و پزشكي؛ امامت و خاتميت، ليبراليسم و اسلام.

كتاب: سكولاريسم؛ خشونت در اسلام؛ حكومت ديني؛ دين و سياست؛ پرسش و پاسخهاي برگزيده؛ معاد در انديشه شهيد مطهري، جستارهايي در براهين اثبات وجود خدا.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، انديشه سياسي اسلام، اعتقادات، مناسبت هاياسلامي، مهدويت.

پست الكترونيك: hshakerin1@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 30

شجاعي مهر، رضا

شجاعي مهر، رضا

متولد: كرمانشاه _ 1357

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي الهيات و اديان دانشگاه اديان و مذاهب.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، سخنراني.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: مهدويت در كلام سياسي امام خميني رحمه الله ؛ تبلور انديشه مهدويت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران؛ مؤلفههاي سلبي و ايجابي دكترين انتظار فرج؛ هاليووديسم/ نقد انگارههاي آخرالزماني؛ نقش آموزه مهدويت در سپهر سياسي انقلاب اسلامي؛ راهبردهاي مسيحيت صهيونيستي در تقابل با مهدويت.

كتاب: مهدويت هويت انقلاب اسلامي؛ غرب و مهدويت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، انقلاب اسلامي ايران، غربشناسي.

پست الكترونيك: r_shojaei@mailsara.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

شفيعي سروستاني، ابراهيم

شفيعي سروستاني، ابراهيم

متولد: شيراز _ 1343

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي از دانشگاه مفيد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، مسئول كلان پروژه حجاب و عفاف مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، مدير طرح و برنامه دانشگاه علوم و حديث، عضو هيئت مؤسس مؤسسه فرهنگي موعود عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: آشنايي با رجعت؛تشخيص و تطبيق نشانههاي ظهور؛نقش امام خميني رحمه الله در احياي انديشههاي انتظار؛فرهنگ مهدوي در رسانه ملي؛بايسته هاي برنامه سازي در حوزه مهدويت؛باور مهدي در كلام رضوي؛ پژوهش ديني، حوزه و نيازهاي زنان.

كتاب: حجاب، مسؤليت ها و اختيارات دولت اسلامي؛ جريان شناسي دفاع از حقوق زنان در ايران؛ قانونگذاري در نظام اسلامي آسيب ها و بايسته ها؛انتظار، بايدها و نبايدها؛معرفت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف و تكليف منتظران.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مطالعات زنان، فقه جزا، غرب شناسي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 31

شفيعي سروستاني، اسماعيل

شفيعي سروستاني، اسماعيل

متولد: شيراز _ 1337

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف، تدريس، سخنراني، مسئول مؤسسه فرهنگي موعود عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: از جنگهاي صليبي تا فرقه سازي معاصر؛ تاريخ فردا؛ انقلاب ديني و انسان غربي؛ فرهنگ و تمدن؛ نقدي بر مبادي علوم جديد؛ دروغ هزارهها؛ بايستههاي پژوهشي در مسائل زنان.

كتاب: قوم نشانشده؛ لرزان و لغزان چون ژله؛ غرب و آخرالزمان؛ زنجيرهاي نامرئي؛ بحران فراگير در شرق اسلامي و جهان تكحكومتي؛ ولنگاري فرهنگي؛ دائرةالمعارف موعود آخرالزمان (5جلد، زيرنظر).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، غرب شناسي.

پست الكترونيك: shafiee_sarvestani@mouood.org

محل سكونت: تهران

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

شهبازيان، محمد

شهبازيان، محمد

متولد: انديمشك _ 1359

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تدريس، سخنراني علمي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: واكاوي در هويت و زندگي مادر امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ بررسي سندي و دلالي روايات يماني و شعيب بن صالح در منابع شيعه و اهل سنت(پاياننامه).

كتاب: برترين بانو؛ تأملي نو در نشانههاي ظهور.

زمينه مطالعاتي: اديان ابراهيمي، فرق انحرافي، مهدويت.

پست الكترونيك: tarid@chmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 32

شيريان، محمود

شيريان، محمود

متولد: اليگودرز _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس در حوزه و دانشگاه، سخنراني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: بررسي تحليلي علائم و شرايط ظهور؛ جايگاه عصمت در انديشه اسلامي(جزوه)؛ تحليل شخصيت سيد حسني در روايات(جزوه)؛ بررسي توقيت در ديدگاه انديشمندان مسلمان(پايان نامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، كلام اسلامي، اعتقادات.

پست الكترونيك: montazer827@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

صادقنيا، مهراب

صادقنيا، مهراب

متولد: دزفول _ 1348

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي جامعه شناسي و فرهنگ از دانشگاه علامه طباطبايي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت علمي دانشكده اديان دانشگاه اديان و مذاهب.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: الهيات معاصر(ترجمه)؛ نقش پيامبران عليهم السلام در قرآن؛ گونهشناسي نجات در مسيحيت؛ سير تكون انديشه موعود در يهوديت؛ تصاوير انتظار در عهد جديد؛ اطاعت از خدا در اديان ابراهيمي با تكيه بر خداگونگي؛ مرگ شر و معنابخشي(انگليسي).

زمينه مطالعاتي: اديان ابراهيمي، جامعهشناسي، علوم قرآني، مهدويت.

پست الكترونيك: sadeghniam@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان انگليسي مسلط است.

ص: 33

صادقي، محمد

صادقي، محمد

متولد: قم _ 1350

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تدريس.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

صادقي، مصطفي

صادقي، مصطفي

متولد: كاشان _ 1348

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي تاريخ اهل بيت عليهم السلام جامعه المصطفي صلي الله عليه و آله العالميه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي و مدير گروه تشيع پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: «الفتن» ابن حماد قديميترين كتاب در مهدويت؛ تأملي در روايتهاي علائم ظهور؛ نهم ربيع روز امامت و مهدويت؛ يهود در كتاب الصحيح؛ ورود امام حسين عليه السلام به كربلا تا روز عاشورا؛ رأس الحسين عليه السلام و مقام هاي آن؛ دولت هاي شيعه، بررسي گرايش ها.

كتاب: تحليل تاريخي نشانه هاي ظهور؛ تاريخ اماميه (گذري بر ده قرن تاريخ سياسي شيعيان دوازده امامي)؛ پيامبر و يهود حجاز؛ دولتمردان شيعه در دستگاه خلافت عباسي؛ ارزيابي اخبار قضاوت هاي اميرالمؤمنين علي عليه السلام ؛ شرح غم حسين عليه السلام (ترجمه تحقيقي بخش اصلي مقتل خوارزمي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ تشيع، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، علوم حديث.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 34

صبوحي، محمد

صبوحي، محمد

متولد: كاشان _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در دانشگاه، سخنراني علمي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: رهآورد انتظار؛ محبوب منتظران؛ بيدارباش منتظران؛ مهدويت و جهانيشدن؛ تبليغ در دنياي امروز غرب(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اخلاق اسلامي، مناسبت هاي اسلامي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

صدوقي، علي

صدوقي، علي

متولد: تهران _ 1335

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهشگر مركز تخصصي مهدويت، تدريس، سخنراني.

زمينه مطالعاتي: تبليغ، تعليم و تربيت اسلامي، اخلاق اسلامي، مهدويت.

محل سكونت: قم

ص: 35

طائب، مهدي

طائب، مهدي

متولد: تهران - 1337

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، سخنراني، رئيس شوراي قرارگاه راهبردي عمار.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: اسرار نهفته در ولايت مهدوي؛ دشمن شناسي و رويارويي با اسلام(مصاحبه).

زمينه مطالعاتي: تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت، غرب شناسي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

عابدي، احمد

عابدي، احمد

متولد: نجف آباد - 1339

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه و حكمت اسلامي از دانشگاه تهران.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه قم.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: شرح فصوص الحكم؛ مروري بر مناسبتهاي ماه رمضان؛ رابطه دين و علوم جديد؛ كلام خدا و كتاب خدا؛ مصابيح القلوب، شرح فارسي 53 حديث اخلاقي از پيامبر صلي الله عليه و آله ؛ امام خميني و فلسفهورزي.

كتاب: اسم اعظم در قرآن؛ فلسفه زيارت؛ بهائيت؛ اعتقادات؛ آداب دينيه مرحوم طبرسي؛ دفتر عقل و قلب؛ مكتب كلامي قم.

زمينه مطالعاتي: عرفان اسلامي، كلام اسلامي، فلسفه اسلامي، مهدويت، اخلاق اسلامي.

پايگاه اطلاع رساني: www.ahmad-abedi.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 36

عالي، مسعود

عالي، مسعود

متولد: تهران _ 1342

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي جامعه شناسي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهش، سخنراني، عضو هيئت امناء و سرپرست مركز جامع علوم اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: جزوه: ضمير ناخود آگاه در حوزه عرفان؛ معرفة الله در اسماء و صفات حق؛ جهانشناسي عرفا؛ مباني دعا؛ مهدويت.

مقاله: جهان شناسي، انسان شناسي و اسماء و صفات الهي؛ مباني ادعيه معصومين عليه السلام ؛ مهدويت تقابل دو فرهنگ؛ مجموعه مقالات مهدويت.

زمينه مطالعاتي: اخلاق اسلامي، مناسبت هاي اسلامي، تبليغ، مهدويت، اعتقادات.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صداوسيما دارد.

عرفان، اميرمحسن

عرفان، اميرمحسن

متولد: 1362

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي مدرسي معارف اسلامي دانشگاه معارف اسلامي قم.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، مشاوره و داوري پاياننامه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: بازخواني عوامل پيدايش مدعيان دروغين مهدويت و گرايش مردم به آنان؛ نقش انقلاب اسلامي ايران در تغيير نگرش به آموزه مهدويت؛ رسانه و آموزه مهدويت؛ بازانديشي در تبيين ضرورتهاي رويكرد تمدني به آموزه مهدويت؛ بازنمايي آموزه منجي موعود از منظر انديشه مهدويت.

كتاب: دولت خدا، درسنامه پيامدهاي منفي جهانيسازي و ضرورت تشكيل حكومت جهاني حضرت مهدي؛ قبيله تزوير، بازخواني عوامل پيدايش مدعيان دروغين مهدويت و گرايش مردم به آنان؛ نقش باورداشت آموزه مهدويت در احياي فرهنگ و تمدن اسلامي.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

پست الكترونيك: amir.m.erfan62@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 37

عسكري، محمدرضا

عسكري، محمدرضا

متولد: قم _ 1357

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در مركز تخصصي مهدويت، حوزه علميه و دانشگاه، مدير بنياد مهدويت استان البرز.

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد كلامي و تاريخي).

پست الكترونيك: alborz_mahdi313@yahoo.com

محل سكونت: كرج

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

فرمانيان، مهدي

فرمانيان، مهدي

متولد: كاشان _ 1352

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي كلام با گرايش فلسفه دين.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي (استاديار) و رئيس دانشكده مذاهب اسلامي دانشگاه اديان و مذاهب، تدريس در حوزه و دانشگاه، پژوهش و تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: گرايشهاي فكري سلفيه در جهان اسلام؛ گونهشناسي منجي موعود در اهل سنت؛ تاريخ و عقايد خوارج؛ گزارشي از اظهار و حق در رد مسيحيت؛ اعجاز قرآن از نظر معتزله؛ مدعيان مهدويت.

كتاب: مباني فكري سلفيه؛ بهائيت در بوته نقد؛ نقد وهابيت؛ آشنايي با فرق تشيع؛ آشنايي با فرق تسنن(گروهي).

زمينه مطالعاتي: فرق شيعه، مذاهب اهل سنت، كلام اسلامي، مهدويت، بهائيت، وهابيت.

پست الكترونيك: farmanian@urd.ac.ir

محل سكونت: قم

ص: 38

فلاح، سيدمجتبي

فلاح، سيدمجتبي

متولد: تهران - 1353

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: شرايط ظهور؛ شرح دعاي افتتاح؛ امر به معروف و نهي از منكر و رابطه آن با آزادي در قرآن كريم (پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: تفسير، علوم قرآني، مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

فؤاديان، محمدرضا

فؤاديان، محمدرضا

متولد: تهران _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهش و تأليف، معاون پژوهشي بنياد فرهنگي مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف روح حج؛ ولايت از ديدگاه امام خميني؛ حضرت معصومه عليها السلام و آخرين معصوم؛ اماكن مهدوي؛ تشبيهات مهدوي؛ اتفاق در مهدويت.

كتاب: اعمال نيمه شعبان؛ از حسين عليه السلام تا مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و زينب عليها السلام ؛ زندگي منتظر؛ امامت و ولايت در نگاه امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ زندگي مهدوي.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، غرب شناسي.

محل سكونت: قم

ص: 39

كريمزاده، اصغر

كريمزاده، اصغر

متولد: لنجان _ 1360

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: راهكارهاي تربيتي دولت زمينه ساز؛ نقش نهادهاي آموزشي در تربيت نسل منتظر(پايان نامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: karimzadeh14@yahoo.com

محل سكونت: قم

كفيل، محمدصادق

كفيل، محمدصادق

متولد: شهرضا _ 1354

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عدالت مهدوي در انديشه مقام معظم رهبري؛ عدالت مهدوي در انديشه امام خميني رحمه الله ؛ كتاب شناسي قرآن و علوم روز.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تفسير، علوم قرآني.

محل سكونت: قم

ص: 40

كلباسي، مجتبي

كلباسي، مجتبي

متولد: اصفهان - 1336

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي علوم تربيتي از دانشگاه قم .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مدير مركز تخصصي مهدويت، قائم مقام ستاد اقامه نماز.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مقالات تفسيري؛ نرم افزار پاسخ به سؤالات(گروهي)؛ مسائل حوزه(مصاحبه)؛ بررسي افسانه جزيره خضراء؛ بينات.

كتاب: تفسير همراه(گروهي)؛ تفسير راهنما(گروهي)؛ درمان فقر؛ مجموعه مقالات پيرامون زكات؛ مجموعه مقالات قرآني؛ تفسير سوره حمد و توحيد .

زمينه مطالعاتي: تفسير، اعتقادات، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت.

پست الكترونيك: kalbasirmka@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

كلباسي اشتري، حسين

كلباسي اشتري، حسين

متولد: اصفهان _ 1341

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه غرب از دانشگاه تهران.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي(استاد) گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبايي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ماهيت دين و تجربه ديني نزد شلاير ماخر؛ نفس و ضرورت آن در حكمت متعاليه؛ شرق سوداي غرب؛ سكولاريسم و تجدّد؛ ضرورت وحدت فاعل شناسا در فلسفه نقّادي كانت؛ نگاهي به مفاهيم نجات و موعود در سنّت عهدين.

كتاب: مدخلي بر تبارشناسي كتاب مقدس؛ هرمس و سنّت هرمسي؛ مير حكمت؛ هزارهگرايي در سنّت مسيحي؛ سنّت ارسطويي و مكتب نوافلاطوني.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اعتقادات، فلسفه تطبيقي.

پست الكترونيك: khashtari@yahoo.com

محل سكونت: تهران

ساير نكات: به زبان انگليسي مسلّط است.

ص: 41

گودرزي، مجتبي

گودرزي، مجتبي

متولد: شهرري - 1346

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو شوراي سياستگذاري و دبير جشنواره علامه حلي، پژوهشگر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ويژگيهاي منتظران؛ مهدي وارث پيامبر صلي الله عليه و آله ؛ تعاليم مهدوي و تأثيرگذاري آن در تعليم و تربيت؛ قاعده اصلح در كلام اسلامي؛ انتظار و جهاني شدن؛ مهدويت نوعيه و شخصيه؛ كرامت هاي فراموششده در عصر غيبت.

كتاب: سيري در عاشورا؛ مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مهمترين حقيقت تاريخ؛ انتظار.

زمينه مطالعاتي: اعتقادات، مهدويت، اخلاق اسلامي، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، بهائيت، وهابيت.

پست الكترونيك: mjtbgoodarzi@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

لاجوردي، سيدعباس

لاجوردي، سيدعباس

متولد: قم _ 1337

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، مسئول مؤسسه تحقيقاتي فرهنگي ليله القدر.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مباحث مستحدثه - دختران و پسران؛ مسائل مستحدثه كنترل مواليد؛ حكمتهاي نهج البلاغه؛ نفس و روح در الميزان؛ يهود در قرآن؛ نقش زمان و مكان در اجتهاد.

كتاب: تفسير زيارت عاشورا؛ دعاي مكارمالاخلاق(نظام اخلاقي اسلام)؛ شيوه حكومت علوي؛ نامه هاي نهجالبلاغه؛ حقيقت حج .

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تفسير، نهجالبلاغه، اعتقادات، مناسبتهاي اسلامي، علوم حديث، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 42

لطفي، محمدمهدي

لطفي، محمدمهدي

متولد: تهران _ 1352

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي مطالعات تطبيقي اديان از دانشگاه اديان و مذاهب.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مدير گروه اديانمركز تخصصي مهدويت، عضو انجمن علمي مهدويت حوزه علميه قم، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: الامامه و التبصره من الحيره؛ زيارت ناحيه مقدسه؛ جزيره خضرا در ترازوي نقد؛ نگرشي در روايات سيد حسني؛ سيد حسني در خطبه البيان؛ رجعت.

كتاب: دين جديد در عصر ظهور؛ آفتاب مهر(گروهي، 2جلد).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اديان ابراهيمي.

پست الكترونيك: mlotfi313@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

لطيفي، رحيم

لطيفي، رحيم

متولد: تهران _ 1347

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي و مدير گروه كلام جامعه المصطفي صلي الله عليه و آله العالميه، مدير علمي پروندههاي علمي رشته منطق و فلسفه و كلام مركز دايرة المعارف علوم عقلي مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: انتصابيبودن امام؛ فطريبودن دين وخدا شناسي؛ امور فطري وعوامل و موانع شكوفايي آنها؛ انسان كامل واثبات امامت؛ پلوراليسم فرهنگي؛ توسّل به غير خدا؛ ولايت مهم ترين مبناي انديشه مهدويت؛ جايگاه اختيار و تلاش در پديده ظهور.

كتاب: دلايل عقلي و نقلي مهدويت؛ مهدويت و مسائل جديد كلامي؛ مهدويت، دموكراسي و ولايت فقيه؛ مهدويت و پلوراليسم؛ مهدويت و سكولاريسم؛ اعجاز در آيينه خرد؛ توحيد و شرك در قرآن؛ پرسمان نيابت و وكالت؛ قبر و برزخ؛ آخرين سفر.

زمينه مطالعاتي: كلام تطبيقي، مهدويت، فلسفه اسلامي.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 34

لك زايي، نجف

لك زايي، نجف

متولد: زابل _ 1348

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي علوم سياسي از دانشگاه امام صادق عليه السلام .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو هيئت علمي(دانشيار) گروه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام ، رئيس پژوهشكده علوم و انديشه سياسي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، معاون فرهنگي مجمع جهاني اهل البيت عليهم السلام .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نسبت جهاني شدن و حكومت جهاني(گروهي)؛ درآمدي بر طبقه بندي هاي انديشه سياسي اسلام؛ جهانيشدن و حكومت جهاني در سنتسنجي با حكومت جهاني حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ ايران و آمريكا، نزاع وجودي؛ امام علي عليه السلام و نسل امروز؛ امام باقر عليه السلام بنيانگذار حركت فرهنگي شيعه.

كتاب: انقلاب اسلامي، چرايي و چگونگي رخداد آن؛ زمينههاي انقلاب اسلامي ايران؛ انديشه سياسي محقق سبزواري؛ سياست پيامبر در گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي؛ الگوي توسعه در سيره پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله ؛ سير تطور تفكر سياسي امام خميني رحمه الله (گروهي).

زمينه مطالعاتي: فقه سياسي، انديشه سياسي اسلام، انقلاب اسلامي ايران، فلسفه اسلامي، مهدويت.

پايگاه اطلاع رساني: www.lakzaee.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

متوسّل آراني، محمود

متوسّل آراني، محمود

متولد: قم _ 1343

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي مدرسي معارف اسلامي.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي گروه معارف اسلامي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهدويت از ديدگاه مستشرقين؛ بهداشت بدن در هنگام عبادت؛ ديدگاه فريقين درباره رؤيت خداوند در قيامت.

كتاب: تفسير قرآن براي جوانان؛ تفسير آيات گزيده(ويراستاري علمي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اخلاق حرفهاي.

پست الكترونيك: mahmoodmot@yahoo.com

محل سكونت: تهران

ص: 44

محمدي منفرد، بهروز

محمدي منفرد، بهروز

متولد: كوهدشت _ 1353

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه اخلاق از دانشگاه قم.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي و مدير گروه فلسفه اخلاق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مديرگروه اخلاق و تربيت مركز مديريت حوزه علميه خواهران، عضو گروه فلسفه اخلاق مجمع عالي حكمت اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عدالتباوري؛ معني زندگي، نيهيليسم و انديشه مهدويت؛ نقدي بر معيارهاي ارزشمدار آرمانشهر تامس مور در كرامت انساني( با تأكيد بر انديشه مهدويت).

كتاب: درآمدي بر معرفتشناسي اخلاق؛ اخلاق سكولار؛ اخلاق انتظار؛ مهدويت؛ سنت و تجدد و دكتر نصر(گروهي)؛ انسانشناسي(گروهي).

زمينه مطالعاتي: فلسفه اسلامي، فلسفه اخلاق، كلام.

پست الكترونيك: b.mohammadi.m@gmail.com

محل سكونت: قم

محمودي، حسن

محمودي، حسن

متولد: كرج _ 1356

كارشناس

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: هشت قدم در كوچه باغ انتظار؛ هيچ كس به من نگفت؛ در هواي او؛ پدري مهربان براي همه؛ راهي به آسمان؛ غفلت از يار؛ گزيده ديوان حيران؛ نميدانستم(حجاب)؛ راهكارهاي عملي ياد حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ فريادرس؛ اميد آخر؛ براي ظهورش معتكف شويم؛ مهمترين تصميم(نماز).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تفسير.

پست الكترونيك: h.mahmodi14@gmail.com

محل سكونت: قم

ص: 45

مروّجي طبسي، محمدجواد

مروّجي طبسي، محمدجواد

متولد: نجف - 1331

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: خانه مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف كجاست(از سامرا تا سهله)؛ جوان و كنترل نگاه؛ كنترل يا افزايش جمعيت؛ درسهايي از خانه علي عليه السلام و فاطمه عليها السلام ؛ ميراث انبياء در محضر مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف (مصاحبه)؛ معلم موسي، دستيار مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف (مصاحبه)؛ چرا به امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ، قائم آل محمد مي گوييم (مصاحبه).

كتاب: زنان در حكومت امام زمان؛ همراه با مهدي از مكه تا قدس؛ درسهايي درباره امامت و ولايت؛ حياة الصديقه فاطمه عليها السلام ( عربي)؛ حقوق فرزندان در مكتب اهل بيت عليهم السلام ؛ خاطراتي از كودكي معصومين؛ وظايف متقابل مرد و زن.

زمينه مطالعاتي: تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، كلام اسلامي، مهدويت، تاريخ اسلام.

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان عربي مسلط است و سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

مروّجي طبسي، نجم الدين

مروّجي طبسي، نجم الدين

متولد: نجف _ 1334

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: معجم احاديث امام المهدي(گروهي)؛ دراسة حول صوم عاشورا؛ دلايل غيبت حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف از ديدگاه روايات؛ حكم تسميه و ذكر نام حضرت ولي عصر؛ نهي از قيام در دوران غيبت؛ مهدويت (پرسش و پاسخ)؛ قم در دوران غيبت و ظهور.

كتاب: رجعت از نظر شيعه؛ بهائيت؛ نشانههايي از دولت موعود؛ رجال مقارن؛ ملاقات علي بن مهزيار.

زمينه مطالعاتي: تاريخ وسيره اهل بيت عليهم السلام ، فرق شيعه، مذاهب اهل سنت، وهابيت، مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان عربي مسلط است و سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 46

معين الاسلام، مريم

معين الاسلام، مريم

متولد: اراك _ 1339

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه آزاد اسلامي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه، مسئول مؤسسه علمي فرهنگي زنان منتظر منجي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عقلانيت در دكترين مهدويت در مقايسه با عقلانيت در عصر روشنگري؛ آسيبشناسي تربيت مهدوي؛ شكاف نسلها، توهّم يا واقعيت؛ زن منتظر و منتظرپروري با تأكيد بر رسالتهاي شناختي رفتاري، انگيزشي؛ دكترين مهدويت؛ جهاني سازي .

كتاب: نقش زنان درعصر امام علي عليه السلام (گروهي)؛ روانشناسي زن در نهج البلاغه(گروهي)؛ زنان و برنامه تربيتي اسلام؛ پوشش و آرايش از منظر رسول اعظم صلي الله عليه و آله ؛ كميت پوشش زنان در عرصه هاي عمومي؛ آرايش، زينت و زنان حجگذار.

زمينه مطالعاتي: تعليم و تربيت اسلامي، مهدويت، مطالعات زنان و خانواده، مشاوره خانواده.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

موسوي، سيداحمد

موسوي، سيداحمد

متولد: شهرضا _ 1360

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تبليغ و تدريس، مدير گروه پژوهش قرآن مركز تخصصي مهدويت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت (رويكرد تفسيري).

محل سكونت: قم

ص: 47

موسوي گيلاني، سيدرضي

موسوي گيلاني، سيدرضي

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي فلسفه هنر از دانشگاه علامه طباطبايي.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، عضو هيئت علمي گروه فلسفه دانشگاه اديان و مذاهب.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: دكترين مهدويت و كاركرد آن از منظر انسان شناسي و جامعهشناسي؛ محمد شخصيتي جاودانه؛ مهدويتپژوهي از منظر سنتگرايان؛ رويكرد هنري به مهدويت؛ هويت فرهنگي چالش قرن؛ راهكارهاي توسعه فرهنگ مهدوي.

كتاب: درآمدي بر روششناسي هنر اسلامي؛ دكترين مهدويت؛ اعتقاد به خدا(ترجمه)؛ شرق شناسي و مهدويت؛ گفتمان ديني؛ مهدويت از ديدگاه دينپژوهان غربي.

زمينه مطالعاتي: فلسفه هنر، مهدويت.

محل سكونت: تهران

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

موسوي نسب، سيدجعفر

موسوي نسب، سيدجعفر

متولد: نيشابور _ 1347

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مدير بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف خراسان رضوي، تدريس و سخنراني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: وقايع روزگار ظهور(پايان نامه).

كتاب: 300 پرسش و پاسخ در مورد مهدويت؛ دومين غدير نهم ربيعالاول آغاز امامت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ ابتلا در قرآن؛ هزار پرسش و پاسخ حج؛ پرسش هاي مهدوي؛ 70 پرسش و پاسخ ولايت فقيه؛ شبهه شناسي مهدويت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مذاهب اسلامي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 48

ميرباقري، سيدمحمدمهدي

ميرباقري، سيدمحمدمهدي

متولد: قم - 1340

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس، سخنراني، رئيس فرهنگستان علوم اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ضرورت و راهكارهاي جنبش نرم افزاري؛ عدالت همراه با پيشرفت؛ تعارض فرهنگ تعالي با توسعه؛ نظريه فرآيندي بودن وضع و تأثير آن در علم اصول؛ معرفت امام، غايت حقيقت(مصاحبه)؛ مباني و غايات علوم انساني اسلامي (مصاحبه).

كتاب: چگونگي ارتباط دين با تجدد؛ كالبدشكافي فرهنگي فتنه 88؛ گفتارهايي پيرامون تحول در علوم انساني؛ مكتب آسماني حسين عليه السلام ؛ مراقبههاي عاشورايي(گروهي).

زمينه مطالعاتي: فلسفه علم، غرب شناسي، اعتقادات، انديشه سياسي اسلام، مهدويت.

پايگاه اطلاع رساني: www.mirbagheri.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ميرزابيگي(نائيني)، مرتضي

ميرزابيگي(نائيني)، مرتضي

متولد: نائين _ 1347

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي حقوق از دانشگاه قم.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: معاون فرهنگي بنياد فرهنگي حضرت مهدي موعود عجل الله تعالي فرجه الشريف تهران(به مدت 2 سال).

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: وظايف منتظران؛ خسارت معنوي(پاياننامه).

كتاب: جان و جانان.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، حقوق قضايي.

پست الكترونيك: m.naeeni@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 49

ميرمعيني، سيدرضا

ميرمعيني، سيدرضا

متولد: تويسركان _ 1340

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي تاريخ تشيع مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، مشاوره در معاونت تهذيب حوزه علميه.

مهم ترين آثار و نگاشتهها: مقاله: نقد تاريخنگاري مكتب خلفا؛ علت سكوت اميرالمؤمنين عليه السلام ؛ ارتداد بعد از پيامبر صلي الله عليه و آله ؛ نقد كتاب تاريخ اسلام مادلونگ؛ بررسي شخصيت پيامبر صلي الله عليه و آله از ديدگاه فريقين(پاياننامه).

كتاب: تفسير موضوعي نهجالبلاغه(گروهي).

زمينه مطالعاتي: تاريخ اسلام، تاريخ تشيع، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت، اخلاق اسلامي.

محل سكونت: قم

نجّارزادگان، فتح الله

نجّارزادگان، فتح الله

متولد: اصفهان _ 1337

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي علوم قرآن و حديث از دانشگاه تهران.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه، عضو هيئت علمي(استاد) دانشگاه تهران.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: خلق عظيم و تفويض دين؛ استنباطهاي نظري از قرآن؛ ميثاق فطري و تربيت؛ در محضر انبياء؛ شبههشناسي در باورهاي شيعه؛ بررسي آيات ولايت در قرآن.

كتاب: انتظار قرآني و انتظار از قرآن؛ رهيافتي به اخلاق و تربيت اسلامي؛ بررسي تطبيقي تفسير آيات مهدويت؛ درسنامه اخلاق؛ تفسير تطبيقي؛ خصايص نسايي(ترجمه).

زمينه مطالعاتي: علوم قرآني، مناسبت هاي اسلامي، تفسير، مهدويت.

پايگاه اطلاع رساني: www.najarzadegan.ir

محل سكونت: قم

ص: 50

نصوري، محمدرضا

نصوري، محمدرضا

متولد: ساري _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي تاريخ از دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، معاون تبليغ و ارتباطات مركز تخصصي مهدويت، عضو هيئت تحريريه فصلنامه انتظار.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: متمهديان و مدعيان دروغين مهدويت؛ نقد و بررسي تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم عجل الله تعالي فرجه الشريف از جاسم حسين؛ ردّ عقايد حسينعلي بهاء(جزوه)؛ پيوند و همكاري متقابل بهائيت و صهيونيسم.

كتاب: جوانان و امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ قرآن، امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و جوانان؛ قرآن، امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف و زنان.

زمينه مطالعاتي: تاريخ اسلام، مهدويت، بهائيت، تبليغ.

پست الكترونيك: mnasoori@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

نيلي پور، مهدي

نيلي پور، مهدي

متولد: اصفهان - 1341

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، مشاوره، پژوهش و تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: آداب انتظار اخلاق انتظار؛ آسيبشناسي آخرالزمان؛ زبان و فرهنگ(مصاحبه)؛ آثار شهيد مطهري مبناي فكري جمهوري اسلامي ايران(مصاحبه).

كتاب: مديريت فرهنگي(4 جلد)؛ مديريت خانواده(1و2و3)؛ انتظار و وظايف منتظران؛ فوائد غيبت و امام غائب؛ دولت كريمه مهدوي؛ اهداف عاشورا؛ چهل حديث بصيرت؛ ضرورت معرفت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف .

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تعليم و تربيت اسلامي، معارف حديثي.

محل سكونت: اصفهان

ص: 51

يوسفي غروي، محمدهادي

يوسفي غروي، محمدهادي

متولد: نجف _ 1330

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: سيره نبوي و علوي در برخورد با نفاق(مصاحبه)؛ سلسله مقالات تاريخي فقهي؛ از مدينه تا غدير؛ فلسفه غيبت از منظر روايات.

كتاب: موسوعه تاريخ اسلام (تاريخ اسلام از ابتداي ظهور تا انتهاي غيبت صغري (8 جلد، عربي)؛ اصول العقايد في الاسلام جلد 1 و 4 (سيد مجتبي موسوي لاري) (ترجمه عربي به فارسي)؛ خدمات متقابل اسلام و ايران(شهيد مطهري) ( ترجمه فارسي به عربي)؛ سيري در نهج البلاغه (شهيد مطهري) (ترجمه فارسي به عربي)؛ رساله الاخلاق في التكامل الانسان (ترجمه عربي به فارسي)؛ الاسلام و الحضاره الغربيه (ترجمه عربي به فارسي).

زمينه مطالعاتي: تاريخ اسلام، علوم قرآني، اعتقادات، مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: به زبان عربي مسلط است و سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

يوسفيان، مهدي

يوسفيان، مهدي

متولد: قم _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، عضو هيئت علمي، معاون پژوهش و مسئول واحد پاسخگويي مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: شرايط ظهور؛ مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن؛ اثبات امام حي از منظر قرآن؛ بحث رجعت؛ فوائد امام غايب؛ علائم ظهور.

كتاب: امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن؛ طلوع خورشيد؛ نگين آفرينش(گروهي)؛ غيبت امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ رخداد ظهور؛ عجيبترين حقيقت تاريخ.

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، مهدويت، مناسبت هاي اسلامي.

پست الكترونيك: yousefian313@gmail.com.

محل سكونت: قم

ص: 52

ص: 53

بخش دوم: مشاوران

اشاره

بخش دوم: مشاوران

زير فصل ها

آخوندي، كاظم

آلعلي، سيدمحمداديب

اباذري، محمود

ابراهيمي، محمد

اسحاقيان، جواد

اسدي، محمد

اسماعيلي، ابوالفضل

افراسيابي، مهدي

الله اكبري، محمد

امام، سيدعبدالرسول

اميديان، سعيد

ايماني، رضا

باقرزاده، ابراهيم

باقري، سيدمصطفي

باقي، علي محمد

براري، محمد

ترابي، اكبر

جليليفرد، مجتبي

حاج قلي، احمد

حججي، محمدعلي

حكيم، سيدمنذر

حيدري، عباسعلي

حيدري نيك، مجيد

دارستاني، سيداحمد

داستار، مسعود

ذكريايي، رضا

ربّاني، علي

رحيمي جعفري، محسن

رضايي، محمد

رمضانعلي، عباس

روحاني، سيداكبر

روحاني، سيدمحمد

روشني، مالك

زماني، سيدحسن

زماني موسوي، سيدروح الله

سليميان ريزي، علي

شريعتي، محسن

ظهيري، عباس

عبادي، سيدحسن

عبداللّهي، احد

عبداللّهي، حسينعلي

عبدي، مرتضي

عبديپور، حسن

قائمي، حسن

قرباني، مرتضي

كاردان سلماني، رضا

كارگر، رحيم

محمدزاده، محمدمصطفي

مصلحي، علي

معنوي، سيدمجتبي

ملايي، حسن

ملكي راد، محمود

موسوي، سيدابوالفضل

مهريزي، محمد

نصراللهپور، جواد

ياوري، محمدمهدي

يعقوبيان، محمدجواد

يوسفيان، محمد

ص: 54

ص: 55

آخوندي، كاظم

آخوندي، كاظم

متولد: ميبد _ 1358

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: گونهشناسي مدّعيان دروغين (پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: ka.akhondi@chmail.ir

محل سكونت: يزد

آلعلي، سيدمحمداديب

آلعلي، سيدمحمداديب

متولد: شوشتر _ 1345

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور اصفهان، پژوهشگر مؤسسه اديان و مذاهب، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مراتب امامت در قرآن؛ عصمت(جزوه)؛ شرور(جزوه)؛ كليات تربيت(جزوه).

كتاب: پرسمان مسيحيت؛ تحليل زبان قرآن.

زمينه مطالعاتي: اديان ابراهيمي (مسيحيت)، مهدويت.

پست الكترونيك:

محل سكونت: اصفهان

ص: 56

اباذري، محمود

اباذري، محمود

متولد: نائين _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهدويت در انديشه متفكر شهيد مرتضي مطهري؛ غدير و مهدويت؛ ادعيه و زيارات مهدوي(جزوه)؛ ضرورت طرح مباحث مهدوي(جزوه).

كتاب: خورشيد پنهان از منظر قرآن؛ تاكتيكها و ترفندهاي شيطان.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: abazari14@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با راديو دارد.

ابراهيمي، محمد

ابراهيمي، محمد

متولد: فريدن(اصفهان) _ 1361

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش.

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد روايي)، اخلاق اسلامي.

محل سكونت: قم

ص: 57

اسحاقيان، جواد

اسحاقيان، جواد

متولد: خميني شهر _ 1355

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي مدرّسي معارف اسلامي دانشگاه معارف.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي(استاديار) دانشگاه خواجه نصير طوسي، دبير علمي گروه كلام مجمع عالي حكمت اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: سلسله مقالات باعنوان «ويروس»؛ مهدويت در الميزان؛ جنبش سياسي بابيه.

كتاب: پيچك انحراف؛ اشباح.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، بهائيت، وهابيت، تفسير.

پست الكترونيك: saamerra@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: در زمينه طراحي برنامه براي كودكان و نوجوانان تجربه دارد.

اسدي، محمد

اسدي، محمد

متولد: كرمان _ 1351

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مسئول تربيت مربي مركز تخصصي مهدويت، مسئول كميته برنامهريزي ستاد فعاليتهاي مهدوي، مدير ياوران نماز كل كشور.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: اسرار الآيات انوار البيّنات ملاصدرا (تصحيح، گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 58

اسماعيلي، ابوالفضل

اسماعيلي، ابوالفضل

متولد: تهران _ 1359

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، مدير حوزه علميه اليگودرز.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهدويت؛ ولايت فقيه(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مطالعات كودك، نوجوان و جوان.

محل سكونت: اليگودرز

افراسيابي، مهدي

افراسيابي، مهدي

متولد: قم _ 1360

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: رجعت در ادعيه و زيارات مهدوي؛ حديث يوم الدار در منابع تاريخ اهل سنت؛ شاخصه هاي جامعه مهدوي در روايات احياي امر؛ نسب امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در احاديث شيعه و اهل سنت(گروهي)؛ مأخذشناسي كتاب دلائل الامامه طبري؛ بررسي مباحث مهدويت در آثار سيد مرتضي؛ نفي كثرت گرايي در عصر ظهور.

كتاب: شرح زيارت آل ياسين (گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مشاوره جوان.

پست الكترونيك: mojeahrar@gmail.com

محل سكونت: قم

ص: 59

الله اكبري، محمد

الله اكبري، محمد

متولد: كاشمر _ 1342

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي تاريخ و تمدن ملل اسلامي از دانشگاه تهران.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي گروه تاريخ اسلام جامعه المصطفي صلي الله عليه و آله العالميه، رئيس سابق پژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: چگونگي ملقبشدن امام رضا عليه السلام به الرضا؛ امام علي عليه السلام در آينه تاريخ؛ امام حسين عليه السلام در آينه تاريخ؛ روابط علويان و عباسيان؛ تعامل دين و هنر؛ سيره عملي امام باقر عليه السلام .

كتاب: عباسيان از بعثت تا خلافت؛ مجسمهسازي و نقاشي در تاريخ اسلام از صدر اسلام تا پايان قرن چهارم هجري.

زمينه مطالعاتي: تاريخ اسلام، مهدويت.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

امام، سيدعبدالرسول

امام، سيدعبدالرسول

متولد: يزد _ 1357

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي معارف اسلامي و اقتصاد از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: عوامل تثبيت و تزلزل ايمان در عصر غيبت(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: imamrasoul@ymail.com

محل سكونت: قم

ص: 60

اميديان، سعيد

اميديان، سعيد

متولد: دلفان _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه، مدير گروه معارف دانشگاه صنعتي قم.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: نيابت خاصه؛ مهدي واقعيت يا انكار؛ با راستگويان باشيد؛ پاسخ به چند سؤال؛ توقيعات امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف (پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: samidiyan@gmail.com

محل سكونت: قم

ايماني، رضا

ايماني، رضا

متولد: بجنورد _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مباني و اهداف حكومت جهاني امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف (پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، مذاهب اسلامي.

محل سكونت: قم

ص: 61

باقرزاده، ابراهيم

باقرزاده، ابراهيم

متولد: بابلسر _ 1355

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مدير داخلي مركز جوادالائمه (تفسير قرآن)، دبير اجرايي حجاب ريحانهالنبي، تدريس، سخنراني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: اسطوره قرن(شخصيت امام راحل)؛ منجي موعود در بازيهاي رايانهاي؛ آزادي از منظر امام رحمه الله ؛ دوستي دوطرفه؛ تحليل و بررسي آيندهپژوهانه از جامعه آرماني ديني(مهدويت) و كاركرد آن در جامعه منتظر(پاياننامه).

كتاب: آيات حجاب.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ اسلام، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام .

محل سكونت: قم

باقري، سيدمصطفي

باقري، سيدمصطفي

متولد: دماوند _ 1354.

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي معارف اسلامي و روانشناسي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: استرس و راههاي مقابله با آن؛ طالع تو در دست توست؛ اثبات حجّت حيّ در آيات قرآن؛ علائم و شرايط ظهور.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، روانشناسي عمومي.

محل سكونت: قم

ص: 62

باقي، علي محمد

باقي، علي محمد

متولد: شهرضا _ 1353

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: اسرار الصلوه.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، ولايت فقيه، مشاوره جوان، خانواده و ازدواج.

پست الكترونيك: alibaghi53@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

براري، محمد

براري، محمد

متولد: نكا _ 1364

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مشاهده و ملاك و معيار مدّعي راستين از دروغين؛ رابطه بهائيت با صهيونيسم؛ آسيب شناسي مباحث مهدوي در دعاي دوران غيبت؛ ردّ شبهات فخر رازي بر آيه ولايت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: monbar14@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 63

ترابي، اكبر

ترابي، اكبر

متولد: شهرضا _ 1338

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دكترا

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ايمان و عقيده؛ متكلمان شيعه(2) _ هشام بن حكم؛ فضل بن شاذان؛ ستاره درخشان نيشابور؛ تحقيق در آثار سعدي و حافظ و وجوه اختلاف ميان آن دو از نقطه نظر: مذهب _ جبر و اختيار _ عرفان؛ محمدبن عبدالرحمانبنقبه رازي متكلمي جليلالقدر.

كتاب: قطرهاي از زلال معرفت؛ قطرهاي از زمزم معرفت؛ در سرزمين وحي؛ كليات علم رجال؛ كليد بهشت؛ الموسوعة الرجالية الميسرة (عربي).

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، مهدويت.

محل سكونت: قم

جليليفرد، مجتبي

جليليفرد، مجتبي

متولد: اهر _ 1355

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي با گرايش فقه و مباني حقوق از دانشگاه قرآن و حديث.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: سيماي اميرالمؤمنين در خطبه غدير؛ بررسي علائم ظهور؛ اقتصاد در حكومت امام عصر عجل الله تعالي فرجه الشريف (جزوه)؛ مقالات حقوقي و فقهي (جزوه).

كتاب: آموزش روخواني قرآن كريم؛ گوهرهاي قرآن؛ در محراب نماز.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ اسلام.

محل سكونت: تبريز

ص: 64

حاج قلي، احمد

حاج قلي، احمد

متولد: تاكستان _ 1348

تحصيلات حوزوي: سطح دو.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، سخنراني، مسئول گروه نقد فرق انحرافي مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: زنگ زده ها؛ نقد بيان باب(جزوه)؛ فرق انحرافي(جزوه، گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، فرق انحرافي.

پست الكترونيك: ahmadraji962@yahoo.com

محل سكونت: قم

حججي، محمدعلي

حججي، محمدعلي

متولد: نائين _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، مديرمؤسسه فرهنگي روايت سيره شهدا.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: زندگي مسالمت آميز از منظر دين؛ فقه المسجد(عربي).

كتاب: خورشيد قرآن(گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، بهائيت، مديريت فرهنگي(مسجد)، سيره شهدا.

پست الكترونيك: hojaj2010@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 65

حكيم، سيدمنذر

حكيم، سيدمنذر

متولد: كربلا _ 1332

تحصيلات حوزوي: اجتهاد.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد معارف اسلامي.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشتهها: مقاله: دكترين ظهور منجي؛ عدل گستري و ستمستيزي در قرآن كريم؛ نگاه قرآن به تربيت انسان؛ نظام كامل آموزش در سوره علق؛ نگاهي به مراحل تكامل فقه شيعه؛ متطلبات التفقه في الدين(عربي).

كتاب: اصول عقايد؛ تاريخ عصر غيبت(گروهي)؛ تاريخ فقه و اصول در مكتب اهل بيت عليهم السلام ؛ سيره اهل بيت عليهم السلام ؛ تاريخ تحليلي اسلام(گروهي)؛ اعلام الهدايه(عربي).

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت.

محل سكونت: قم

حيدري، عباسعلي

حيدري، عباسعلي

متولد: لنجان - 1353

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتي اصفهان.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: كاركردهاي اجتماعي موعود باوري.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: heidari@cc.iut.ac.ir

محل سكونت: اصفهان

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 66

حيدري نيك، مجيد

حيدري نيك، مجيد

متولد: تهران _ 1339

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: قرآن، عدالت، مهدويت؛ نقد كتاب استراتژي انتظار؛ پيشينه تاريخي انتظار؛ هندسه مناسبات دين و حكومت؛ زندگينامه شيخ صدوق؛ زندگينامه حاجآقا نورالله اصفهاني.

كتاب: نگاهي دوباره به انتظار؛ تاريخ تحليلي اهل البيت عليهم السلام ، تاريخ پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله .

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ اسلام، تفسير.

محل سكونت: قم

دارستاني، سيداحمد

دارستاني، سيداحمد

متولد: تهران

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات تخصصي: كارشناسي ارشد مهدويت.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: سخنراني.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تبليغ.

محل سكونت: قم

ص: 67

داستار، مسعود

داستار، مسعود

متولد: ياسوج _ 1359

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: معاون نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه آزاد اسلامي بوشهر.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: شاخصهاي فرهنگي جامعه منتظر(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، ادعيه.

پست الكترونيك: dastarm@ymail.com

محل سكونت: بوشهر

ذكريايي، رضا

ذكريايي، رضا

متولد: تهران - 1359

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نسب امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ احيادار؛ سلوك سرخ(جزوه)؛

كتاب: حجاب؛ مهر بي كران(شرح زيارت آل ياسين).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، سيره شهدا.

پست الكترونيك: shahidestan@gmail.com

محل سكونت: قم

ص: 68

ربّاني، علي

ربّاني، علي

متولد: كاشمر _ 1348

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، مديرگروه ادعيه و زيارات مهدوي مركز تخصصي مهدويت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، ادعيه، وهابيت.

محل سكونت: قم

رحيمي جعفري، محسن

رحيمي جعفري، محسن

متولد: ورامين _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، مسئول پرسش و پاسخ مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: حقيقت غيبت از منظر روايات.

زمينه مطالعاتي: مهدويت (رويكرد حديثي)، تاريخ اسلام، مناسبتهاي اسلامي.

پست الكترونيك: rahim.mohseno@gmail.com

محل سكونت: قم

ص: 69

رضايي، محمد

رضايي، محمد

متولد: نجف _ 1350

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهشگر مركز تخصصي مهدويت و مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.

مهمترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نقش انتظار در بيداري اسلامي.

كتاب: ايدهيابي ماه رجب و شعبان؛ آيين برنامهسازي زندگاني امام كاظم عليه السلام ؛ آيين برنامهسازي زندگاني امام صادق عليه السلام ؛ پژوهشي در زندگي امام حسين عليه السلام .

زمينه مطالعاتي: تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام ، مهدويت، شيعهشناسي، پژوهش برنامهاي.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

رمضانعلي، عباس

رمضانعلي، عباس

متولد: كاشان _ 1343

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: شجاعت حسيني و مهدوي، آينه شجاعت حيدري؛ مقالات متعدد در مجله امان.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

ص: 70

روحاني، سيداكبر

روحاني، سيداكبر

متولد: اصفهان _ 1341

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، پاسخ به سؤالات.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: پرسش و پاسخ ويژه جوانان(1و2) (گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد روايي)، تبليغ.

محل سكونت: قم

روحاني، سيدمحمد

روحاني، سيدمحمد

متولد: قم _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: منفردات كفاية المهتدي.

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد روايي)، معارف حديثي، ادعيه.

محل سكونت: قم

ص: 71

روشني، مالك

روشني، مالك

متولد: گاون(كردستان) _ 1353

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: malek.roshani@yahoo.com

محل سكونت: قم

زماني، سيدحسن

زماني، سيدحسن

متولد: قم

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشتهها: كتاب: نداي آسماني.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

ص: 72

زماني موسوي، سيدروح الله

زماني موسوي، سيدروح الله

متولد: كرمانشاه _ 1358

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: rooollahmoosavi@yahoo.com

محل سكونت: قم

سليميان ريزي، علي

سليميان ريزي، علي

متولد: لنجان(اصفهان) _ 1354

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مهدويت در ميراث مكتوب وهابيت (پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، وهابيت.

پست الكترونيك: salimian313@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 73

شريعتي، محسن

شريعتي، محسن

متولد: اردكان _ 1360

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: چشم چراني، آثار و درمان؛ آموزه هاي مهدويت در استحكام خانواده؛ اميد در اديان ابراهيمي؛ صهيونيسم و استفاده ابزاري از دين؛ نقش گناه در مسيحيت؛ مشتركات منجي در اديان ابراهيمي؛ كاركردهاي موعودباوري.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تبليغ، اديان ابراهيمي.

پست الكترونيك: shariati313@yahoo.com

محل سكونت: قم

ظهيري، عباس

ظهيري، عباس

متولد: اصفهان _ 1339

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش و تأليف، تدريس.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: حدود آزادي از نگاه كلام، فقه و عرفان؛ نقش زمان و مكان در اجتهاد؛ اعتبار مأخذ فقهي و نقد نظريه انسداد؛ مسلك انسداد بر بوته تحقيق؛ نقد نظريه عدم تعين تقليد از اعلم.

كتاب: تجزيه و تركيب و بلاغت و قرآن؛ المعتبر في شرح المختصر؛ معتمد تحريرالوسيله (عربي).

زمينه مطالعاتي: فقه استدلالي، اعتقادات.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ص: 74

عبادي، سيدحسن

عبادي، سيدحسن

متولد: طالقان _ 1360

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: بررسي ازدواج حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف .

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قزوين

عبداللّهي، احد

عبداللّهي، احد

متولد: نورآباد _ 1352

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد مدرسي معارف اسلامي (تاريخ و تمدن اسلامي) از دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در مركز تخصصي مهدويت و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: نقد و بررسي كتاب سليم بن قيس، نقد و بررسي منابع و روايات مهدويت بين فريقين تا پايان قرن چهارم(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، بهائيت و ساير فرق انحرافي، تاريخ و تمدن اسلامي، تهاجم فرهنگي.

پست الكترونيك: abdollahi.ahad@gmail.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 75

عبداللّهي، حسينعلي

عبداللّهي، حسينعلي

متولد: فريدون شهر _ 1350

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهشگر مركز تخصصي مهدويت، تدريس در حوزه و دانشگاه، سخنراني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: كتابشناسي مهدويت؛ سه بهار قرآن _ پيامبر _ امام؛ معرفي شخصيت حسين بن روح نوبختي؛ شباهت هاي ياران جنگ بدر و ياران امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف .

كتاب: مهدي در آئينه قلم.

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد تاريخي)، مديريت فرهنگي(مسجد)، تبليغ.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

عبدي، مرتضي

عبدي، مرتضي

متولد: بابل _ 1351

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي پژوهشكده مهدويت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: معيار شناخت موعود واقعي از مدعيان دروغين؛ عريضه؛ طول عمر حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ علت عدم ذكر نام حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف در قرآن؛ وجدان؛ امنيت و صلح جهاني در انديشه مهدويت و ديگر اديان؛ فوائد امام غائب.

كتاب: موعود راستين؛ معجم مهدويت در روايات تفسيري؛ معجم مهدويت در تفاسير شيعه و اهل سنت(گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت (رويكرد تفسيري)، تبليغ.

پست الكترونيك: Abdichari@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 76

عبديپور، حسن

عبديپور، حسن

متولد: كوهدشت _ 1346

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: دكتراي تاريخ اسلام از دانشگاه اصفهان.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: مدير مركز ساماندهي پژوهش هاي ديني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مدير مركز ترجمه بنياد بينالمللي علوم وحياني اسراء، مدير مركز تخصصي ترجمان ديني.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: بررسي نقش مهدويت در تمدن اسلامي؛ تأثيرهاي اجتماعي اعتقاد به مهدويت از ديدگاه جامعهشناسي؛ بازخواني علل وعوامل توسعهنيافتگي جوامع اسلامي از نگاه انديشمندان مسلمان؛ حكومت مهدوي و آزادي؛ منجي عالم اسلام از ديدگاه روايات اسلامي.

كتاب: فرهنگ غيبت در اسلام؛ كاركرد انتظار؛ نقش اجتماعي انتظار؛ جريانشناسي سلفيگري معاصر(در دست چاپ)؛ مجموعه مقالات كنگره علامه شرفالدين(زير نظر).

زمينه مطالعاتي: اديان ابراهيمي، مهدويت.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

قائمي، حسن

قائمي، حسن

متولد: شهرضا _ 1356

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: مسئول فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري در مدينه(به مدت 2 سال).

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: تقابل صهيونيسم با مهدويت(پاياننامه).

زمينه مطالعاتي: مهدويت ، وهابيت، مشاوره خانواده و ازدواج، تاريخ اسلام.

پست الكترونيك: mostafa41543@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 77

قرباني، مرتضي

قرباني، مرتضي

متولد: تبريز _ 1362

تحصيلات حوزوي: سطح چهار(در حال تدوين رساله).

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد مدرسي الهيات از دانشگاه قم.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: تدريس در حوزه و دانشگاه، معاون آموزش و پژوهش حوزه علميه آذربايجان شرقي.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: كتاب: تربيت مهدوي.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، كلام اسلامي.

محل سكونت: تبريز

كاردان سلماني، رضا

كاردان سلماني، رضا

متولد: مشهد _ 1319

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: همكاري با مؤسسه در راه حق در بخش پژوهش و پاسخ به سؤالات، تدريس.

مهمترين آثار و نگاشتهها: جزوه: هدف از خلقت؛ احاديث مربوط به خلافت از نظر اهل سنت.

كتاب: امامت و عصمت امامان در قرآن؛ امامت در حديث غدير؛ علم پيامبر و امام؛ امامت در قرآن؛ شفاعت؛ فاطمه معيار شناخت؛ وضو در كتاب و سنت؛ عدالت صحابه.

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، مهدويت.

محل سكونت: قم

ص: 78

كارگر، رحيم

كارگر، رحيم

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

تحصيلات دانشگاهي: دانشجوي دكتراي سياستگذاري فرهنگي دانشگاه باقرالعلوم عليه السلام .

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي و مدير گروه آيندهپژوهي پژوهشكده مهدويت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، مدير گروه مهدويت اداره مشاوره و پاسخ به پرسشهاي دانشجويي نهاد رهبري در دانشگاهها.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: انتظار و انقلاب؛ مهدويت و فرجام ستيزش حق و باطل؛ بصيرت اخلاقي در عصر ظهور؛ آيندهپژوهي مهدوي؛ دولت اخلاقي و دكترين مهدويت.

كتاب: آينده جهان(دولت و سياست در انديشه مهدويت)؛ تعليم و تربيت در عصر ظهور؛ مهدويت(پيش از ظهور)؛ مهدويت(پس از ظهور).

زمينه مطالعاتي: آيندهپژوهي، مهدويت.

محل سكونت: قم

محمدزاده، محمدمصطفي

محمدزاده، محمدمصطفي

متولد: كرج _ 1365

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: گواهان وجودي ولادت امام زمان عليه السلام ؛ شبهات بهائيت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تبليغ، وهابيت.

پست الكترونيك: mostafa41543@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 79

مصلحي، علي

مصلحي، علي

متولد: اصفهان _ 1349

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: قائممقام مركز تخصصي مهدويت، مدير مجتمع فرهنگي آموزشي ياوران حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف .

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: رابطه متقابل حضرت زهرا عليها السلام و امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف .

زمينه مطالعاتي: مهدويت(رويكرد قرآني و حديثي).

محل سكونت: قم

معنوي، سيدمجتبي

معنوي، سيدمجتبي

متولد: خوانسار _ 1356

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، سخنراني، پاسخگويي به شبهات و سؤالات در مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ويژگي هاي شخصي حضرت مهدي در ادعيه و زيارات.

كتاب: ابعاد شخصيت حضرت مهدي در ادعيه و زيارات؛ آفتاب مهر2(گروهي).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ اسلام، ادعيه.

پست الكترونيك: sm.manavi@chmail.ir

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

ص: 80

ملايي، حسن

ملايي، حسن

متولد: 1356

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: مدير گروه اخلاق و تربيت مركز تخصصي مهدويت (قم)، مدير علمي نشريه امان.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: چشمانداز تربيت اجتماعي زنان در فرهنگ مهدويت؛ معيارهاي درستي داستانهاي ديدار با امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ نقش مباني كلامي و قاعده لطف در فهم فقيهانه مسائل مربوط به زمينهسازي براي ظهور؛ جايگاه اختيار و تلاش انسان در پديده ظهور؛ تا دولت كريمه(بررسي رسالتها و راهبردهاي فرهنگي تربيتي دولت زمينهساز).

كتاب: پرتوي از آيههاي مهدوي؛ طراوت زندگي (مروري بر دعاي مكارم الاخلاق)؛ مائدهاي از ملكوت(تبيين عوامل موفقيت در برداشتي از آيه 35 سوره مائده).

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تعليم و تربيت اسلامي.

پست الكترونيك:

محل سكونت: قم

ملكي راد، محمود

ملكي راد، محمود

متولد: گيلان _ 1344

تحصيلات حوزوي: سطح چهار.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: عضو هيئت علمي پژوهشكده مهدويت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: بررسي سيره نبوي و علوي و مهدوي؛ تكريم انسان در سيره مهدوي؛ دين در عصر ظهور؛ مباني كلامي مهدويت انسان شناختي در شخصيت حضرت زينب عليها السلام .

كتاب: قرآن و سنن الهي(دردست چاپ)؛ حكومت در آينه نهج البلاغه (در دست چاپ).

زمينه مطالعاتي: كلام اسلامي، مهدويت، تبليغ.

محل سكونت: قم

ص: 81

موسوي، سيدابوالفضل

موسوي، سيدابوالفضل

متولد: تبريز _ 1357

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد تاريخ تشيّع از دانشگاه اديان و مذاهب.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس، نماينده طلاب و فضلاي تبريز و حومه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: ناسيوناليسم؛ تاريخ تشيّع در آذربايجان؛ نباتات در قرآن؛ آژانس انرژي هسته اي و فعاليتهاي آن؛ منبع شناسي مهدويت (جزوه).

كتاب: تمناي وصال (صلوات و دعا براي فرج)؛ مهدويت و قيام هاي شيعي(در دست چاپ).

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

پست الكترونيك: sama-1357@yahoo.com

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

مهريزي، محمد

مهريزي، محمد

متولد: سبزوار _ 1345

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

تحصيلات دانشگاهي: كارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي از مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رحمه الله .

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهشگر مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: سفياني(گروهي)؛ بررسي سند دعاي شريف ندبه؛ القاب امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ استشهادات صادقين عليهما السلام به قرآن(پاياننامه).

كتاب: تجلّي سنت انبياء عليهم السلام در زندگاني امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف .

زمينه مطالعاتي: مهدويت، تاريخ اسلام، تاريخ تشيع.

پست الكترونيك: mherali32@gmail.com

محل سكونت: قم

ص: 82

نصراللهپور، جواد

نصراللهپور، جواد

متولد: سيرجان _ 1356

تحصيلات حوزوي: سطح سه.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس مباحث مهدويت و ولايت فقيه.

مهمترين آثار و نگاشتهها: مقاله: امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف از ديدگاه شهيد مطهري؛ سير تطوّر جامعه سرپرستي شيعه از سازمان وكالت تا ولايت فقيه(پاياننامه).

كتاب: از انتظار تا ديدار؛ شقايقهاي پرپر.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

ياوري، محمدمهدي

ياوري، محمدمهدي

متولد: گرگان _ 1350

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدوين متون مركز تخصصي مهدويت (به مدت 4 سال).

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: مقالات متعدد در نشريه امان.

زمينه مطالعاتي: مهدويت، اخلاق اسلامي.

پست الكترونيك: yavari114@yahoo.com

محل سكونت: قم

ص: 83

يعقوبيان، محمدجواد

يعقوبيان، محمدجواد

متولد: مشهد _ 1349

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليت هاي علمي _ پژوهشي: پژوهش، تدريس در حوزه و دانشگاه.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: تحقيق: حكومت مهدوي؛ رجعت؛ غرب و آخرالزمان؛ ولايت فقيه؛ دعا و جايگاه آن(حضرت مهدي)؛ مادر حضرت.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: سابقه همكاري با صدا و سيما دارد.

يوسفيان، محمد

يوسفيان، محمد

متولد: شهرضا _ 1348

تحصيلات حوزوي: خارج فقه و اصول.

فعاليتهاي علمي _ پژوهشي: تدريس، پژوهشگر و مسئول واحد كودك و نوجوان مركز تخصصي مهدويت.

مهم ترين آثار و نگاشته ها: مقاله: كودك و انتظار.

كتاب: در انتظار آفتاب؛ شكوفههاي اميد؛ غايب هميشه حاضر؛ پاسخ به 20 پرسش كودكان درباره امام مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف ؛ فرهنگ قرآن (گروهي)؛ پرسمان حسيني.

زمينه مطالعاتي: مهدويت.

محل سكونت: قم

ساير نكات: در حوزه كودكان و نوجوانان تخصص دارد.

ص: 84

پيوست: نمايه تخصص ها

پيوست: نمايه تخصص ها

نمايه تخصص كارشناسان و مشاوران (علاوه بر تخصص مهدويت):

آينده پژوهي: 16، 78

اخلاق اسلامي: 22، 34، 35، 36،41، 49، 56، 82

اخلاق حرفه اي: 43

ادعيه: 67، 68، 70، 79

اديان ابراهيمي: 31، 32، 42، 55، 73، 76

اديان شرق: 17

اعتقادات: 19،24، 29، 32، 36، 40، 41، 48،51، 73

انديشه سياسي اسلام: 16،23، 29، 43، 48

انقلاب اسلامي ايران: 30، 43

بهائيت: 29، 37، 41، 50، 57، 64، 74

پژوهش برنامه اي: 69

تاريخ اسلام: 17، 27، 29، 45، 49، 50، 51، 59، 61، 63،66، 68، 76، 79، 81

تاريخ تشيع: 33، 49، 81

تاريخ و تمدن ملل اسلامي: 74

تاريخ و سيره اهل بيت عليهم السلام : 17، 21، 25، 28، 33، 35، 36، 40، 41، 45، 49، 57، 61، 65، 69

تبليغ: 27، 34، 36، 50، 66، 70، 73، 75، 78، 80

تعليم و تربيت اسلامي: 34، 46، 50، 80

تفسير: 17، 20، 21، 22، 38،39، 40، 41، 44، 49، 57، 66

ص: 85

تهاجم فرهنگي: 28، 74

جامعه شناسي: 32

حقوق عمومي: 15

حقوق قضايي: 48

حكومت اسلامي: 16، 23

روان شناسي عمومي: 61

سيره شهداء: 64، 67

شيعه شناسي: 29، 69

عرفان اسلامي: 35

علوم حديث: 15، 16، 17، 21، 28، 33، 41

علوم قرآني: 15، 17، 20، 21، 27، 32، 38، 39، 49، 51

غرب شناسي: 23، 24، 30، 31، 35، 38، 48

فرق انحرافي: 31، 64، 74

فرق شيعه: 37، 45

فقه جزا: 30

فقه سياسي: 15، 16، 24، 43

فلسفه اخلاق: 44

فلسفه اسلامي: 19، 23، 35، 42، 43، 44

فلسفه تطبيقي: 40

ص: 86

فلسفه علم: 48

فلسفه هنر: 47

كلام اسلامي: 15، 17، 21، 26، 27، 32، 35، 37، 44، 45، 51، 63، 65، 77، 80

كلام تطبيقي: 23، 24، 26، 27، 29، 42

كلام جديد: 19

مديريت فرهنگي: 22، 64، 75

مذاهب اسلامي: 47، 60

مذاهب اهل سنت: 37، 45

مشاوره خانواده و جوان: 23، 46، 58، 62، 76

مطالعات زنان و خانواده: 30، 46

ص: 87

مطالعات كودك و نوجوان: 58

معارف حديثي: 50، 70

مناسبت هاي اسلامي: 15، 17، 19، 24، 29، 34، 36، 41، 49، 51، 68

نهج البلاغه: 41

ولايت فقيه: 62

وهابيت: 21، 26، 37، 41، 45، 57، 68، 72، 76، 78

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109