تعاون و همياري در حج و زيارت

مشخصات كتاب

شابك : 978-964-540-373-5

شماره كتابشناسي ملي : 2746141

عنوان و نام پديدآور : تعاون و همياري در حج و زيارت/ حسين بافكار.

مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، 1391.

مشخصات ظاهري : 83 ص.

موضوع : حج -- جنبه هاي اجتماعي

موضوع : همكاري

رده بندي ديويي : 297/357

رده بندي كنگره : BP188/8/ب24ت7 1391

سرشناسه : بافكار، حسين، 1343 -

وضعيت فهرست نويسي : فيپا

ص:1

ديباچه

ص:2

ص:3

ص:4

ص:5

ص:6

ص:7

ص:8

ص:9

همكارى و هميارى با بندگان خدا زيربناى همه اديان الهى، به ويژه دين مبين اسلام است. بدون هميارى و تعاون، بسيارى از اهداف اجتماعى اديان الهى معطل خواهد ماند. براى رسيدن به اهداف مشترك، بايد روحيه كمك كردن به انسان هاى ديگر، به خصوص نيازمندان، توسعه و ترويج پيدا كند. در جامعه اسلامى كمك كردن به افرادى كه به حمايت و دلجويى ديگران نياز دارند، تكليفى بس مهم و ضرورى است؛ به ويژه اگر اين هميارى براى اهداف متعالى اسلام يا نيازمندانى باشد كه دستگيرى از آنها در مسير تحقق دستورات پروردگار است.

يكى از عرصه هاى تعاون و هميارى، كمك به مهمانان پروردگار و زائران اماكن شريفى است كه خداوند جايگاهشان را رفيع و بلندمرتبه گردانيده است. از آنجا كه

ص:10

هر سال بر تعداد زائران خانه خدا و عتبات عاليات افزوده مى شود و امكانات موجود، جوابگوى همه زائران نيست، لازم است با تعاون و هميارى، كمبودها را برطرف كرد.

اثر پيش رو با عنوان «تعاون و هميارى در حج و زيارت» كه با قلم تواناى محقق ارجمند جناب آقاى حسين بافكار گردآورى شده، به اهميت موضوع تعاون و هميارى، موانع و راه هاى نهادينه كردن فرهنگ تعاون و هميارى در سفرهاى زيارتى پرداخته است. اميدواريم، اين اثر كمك كند تا فرهنگ هميارى در همه بخش هاى جامعه نهادينه گردد.

انه ولى التوفيق

مركز تحقيقات حج

گروه اخلاق و اسرار

ص:11

مقدمه

رسول خدا (ص) فرموده است: «

اَلحُجّاجُ مُعاونونَ » (1)؛ «حج گزاران مددكاران يكديگرند» .

تعاون و هميارى در فرهنگ اصيل اسلامى قداست ويژه اى دارد. در فرهنگ قرآن، «تعاون» با هميارى، همدلى، هم انديشى و همراهى براى نيل به سعادتمندى، تقواپيشگى و رستگارى معنا مى يابد. در اين معنا صرف انديشۀ سودجويى و كسب منافع اقتصادى و فعاليت هاى نادرست و غيرمنطقى، نمى تواند پايه استوار و پربركت يك فعاليت هميارى و تعاون باشد؛ چنان كه خداوند منّان در قرآن كريم مى فرمايد:

تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لَا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (مائده: ٢)


1- الاحتجاج، طبرسى، ص65.

ص:12

(همواره) در راه نيكى و پرهيزكارى به يكديگر كمك كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد.

به يقين تعاون و هميارى انسان هاى توانا، متديّن، فهيم و دورانديش در قالب يك گروه يا سازمان، نه تنها مى تواند در رفع مشكلات آن سازمان و گروه چاره ساز باشد، بلكه مى تواند منشأ آثار خير بسيارى شود. در اين ميان سازمان حج و زيارت كه نمونه بارز سازمانى دينى است، بيش از هر نهاد ديگرى، بايد به اين اصل اسلامى توجه كند و با توجه به جنبۀ اجتماعى بودن فريضۀ حج، اثرات پر بركت آن را در جامعه به نمايش گذارد؛ به ويژه آنكه در سال هاى اخير، با توجه به مشكلاتى از قبيل كاهش ظرفيت اعزام، تراكم زائران در ليست انتظار، افزايش زائران سالمند و بيمار و. . . به تقويت «اصل تعاون» نياز مبرم است.

در اين نوشتار، با تمام كاستى هايش، سعى شده است با تبيين اصل «تعاون و هميارى اسلامى» ابتدا جلوه ها و بركات تعاون اخلاقى در سفرهاى زيارتى شناخته شود و سپس موانع موجود در مسير تحقق اين هدف نيز معرفى گردد.

ص:13

اميد كه مورد استفاده كارگزاران محترم حج و زيارت، عوامل گرامى كاروان ها و هتل ها، همچنين رابطين فرهنگى و زائران عزيز قرار گيرد.

ص:14

ص:15

فصل اوّل تعاون و هميارى در حج و آموزه هاى دينى

اشاره

تعاون واژه اى عربى با ريشۀ قرآنى از باب تفاعل، به معناى مددكارى، به هم كمك كردن و همديگر را يارى دادن است.(1)

تعاون دو مفهوم عام و خاص دارد. مفهوم عام اين كلمه به همكارى، يارى گرى، رعايت منافع جمعى و دستگيرى و كمك به ديگران اشاره دارد كه پيشينه و كاربرد آن به آغاز عصر زندگى اجتماعى انسان ها و ضرورت همكارى براى رويارويى با حوادث طبيعى برمى گردد. مفهوم خاص تعاون و هميارى نيز به آن گروه از روش ها، تشكل ها و سازماندهى هاى مديريتى گفته


1- دايرة المعارف بزرگ اسلامى، محمد كاظم موسوى بجنوردى، ج١5، ص5٨٧.

ص:16

مى شود كه در قالب آنها دسترسى به اهداف و وظايف سازمان با بهره ورى بيشتر و هزينۀ كمتر انجام مى گيرد.(1)

تعاون و هميارى در حج

بى گمان با در نظر گرفتن معانى لغوى و مفهومى تعاون، مراد از تعاون در حج، هم مفهوم عام تعاون، يعنى هميارى و كمك به زائران، و هم مفهوم خاص آن، يعنى سازماندهى افراد، در جهت اهداف سازمان مورد نظر است. به بيان ديگر، تشكل و سازماندهى امور حج بايد به گونه اى باشد كه در قالب تعاون، با بهره ورى بيشتر و هزينۀ كمتر، به اهداف سازمانى برسد.

در اين مفهوم، تعاون و هميارى فرآيندى اخلاقى است كه مسئولان حج و زيارت فرصت مى يابند از قابليت ها، توانمندى ها و نوآورى هاى نيروهاى سازمانى و زائران، براى اهداف سازمانى و رفع مشكلات زائران بهره مند شوند.

اهميت موضوع زمانى نمود بيشترى مى يابد كه بدانيم در سال هاى اخير، تراكم زياد زائران حج و زيارت و قرارگيرى در نوبت چندين ساله براى تشرف، سبب افزايش سن زائران شده است. از سوى ديگر، حجم انبوه


1- تعاون و همكارى، مايكل آرگايل، ترجمه: معاونت تحقيقات آموزش و ترويج وزارت تعاون، صفحه پيش گفتار.

ص:17

مسافران قبله باعث شده تا سازمان حج و زيارت، از تعداد خدمۀ كاروان ها كاسته و بر تعداد زائران بيفزايد.

به يقين با رويكرد جديد سازمان حج و زيارت، نه تنها امر خدمت رسانى به زائران، به ويژه سالمندان، بيماران و معلولان با مشكل روبه رو خواهد شد، بلكه زائران ديگر نيز از اين امر آسيب خواهند ديد. از طرفى مسئولان نيز از اهداف واقعى حج و زيارت غافل خواهند شد.

با اين حال مى توان با تقويت اصل تعاون و هميارى در ميان زائران حج و زيارت و مديران و مسئولان كاروان ها بر اين مشكلات غلبه كرد و روح همدلى و همكارى را بر كالبد و انديشه زائران دميد.

تعاون در آموزه هاى دينى اسلام

اشاره

تعاون زيربناى تمام اديان الهى، به ويژه دين مبين اسلام است. دينِ بدون تعاون، مفهومى ندارد؛ زيرا كمترين هدف هر دينى ايجاد روحيه همكارى ميان مردم است. اگر دين نتواند به اين مهم دست يابد، مفهوم استقرار منافع مادى و معنوى مشترك در ميان پيروان آن، از بين مى رود و ارزش اجتماعى خود را از دست مى دهد. از سوى ديگر، مشاركت و تعاون مردم در جامعه اسلامى، براى برطرف كردن نيازهاى اجتماعى، تكليفى بس مهم است كه ترديدى در آن راه نيست. در آموزه هاى اسلامى براى

ص:18

اثبات اين دو نكتۀ مهم، دلايل روشنى وجود دارد كه در اين مبحث به آنها پرداخته مى شود.

١. دستور مستقيم قرآنى

اوّلين، محكم ترين و مهم ترين دليل، دستور مستقيم قرآن به تعاون و مشاركت است؛ چنان كه مى فرمايد:

تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ لَا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ (مائده: ٢)

(همواره) در راه نيكى و پرهيزكارى به يكديگر كمك كنيد و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد.

در اين آيۀ مباركه، خداوند از دو نوع تعاون در اسلام سخن مى گويد: يكى تعاون در بِرِّ ، يعنى نيكوكارى كه هر مسلمانى وظيفه دارد آن را شاهراه زندگى اجتماعى خويش قرار دهد و ديگرى در الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ ، يعنى تعاون در رفتارهاى ناروا و ستمكارى كه اسلام مسلمانان را از آن نهى كرده است.(1)

تعاون در بِرِّ زمانى امكان پذير است كه انسان مسلمان باتقوا و پرهيزكار باشد؛ در حقيقت «تقوا» مقدمۀ نيكوكارى است؛ زيرا تقوا پرهيزكردن از ظلم و ستم است.


1- تعاون در اسلام و جامعه صنعتى، ص٨٣.

ص:19

در واقع اگر تقوا در تعاون نباشد، ممكن است به تعاون در الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ تبديل شود و در بيشتر مردم به خودخواهى تبديل گردد؛ براى مثال: «ممكن است مردم در پيشبرد زندگى دسته جمعى جامعه خود كه مستند به خودخواهى گسترده اى [به نام جامعه] است، گرفتار تعصب هاى اقليمى، نژادى و فرهنگى شوند و انسان هاى نيازمند جوامع ديگر را نه تنها به فراموشى بسپارند، بلكه مواد معيشت آنها را بربايند و فداى خواسته هاى جامعه خود كنند. اگر كسى بخواهد شواهدى براى اين مُدعا پيدا كند، كافى است كه به جوامع امروز بنگرد كه چگونه بعضى از آنها همه گونه مواد اقتصاد و عوامل تجملات و رفاه و عيش و نوش را به دست آورده و از شدت برخوردارى از رفاه و لذت، گاه به عوامل مخل زندگى دست مى برند. در حالى كه اگر عامل مشاركت و هماهنگى يك جامعه براى تنظيم زندگى اجتماعى، مذهب و اخلاق الهى (تقوا) بوده باشد، قطعى است كه مردم آن جامعه پس از فراهم كردن وسايل مورد نياز زندگى خود، به جوامع ديگر انسان ها خواهند پرداخت» .(1)


1- مقاله: «مبانى فرهنگى لازم براى تحقق بخشيدن به مشاركت و هماهنگى همه مردم در كارهاى اجتماعى» ، محمد تقى جعفرى، مجموعه مقالات كنفرانس مشاركت و توسعه سومين كنفرانس ، ص ٢٨5.

ص:20

به همين جهت در آيۀ مذكور «نيكوكارى» و «پرهيزكارى» در يك معنا به كار رفته اند؛ به عبارتى، شخص نيكوكار، متقى و پرهيزكار نيز هست.

اسلام براى نيكوكار كردن مردم، امورى به نام فروع دين دارد كه شامل نماز، روزه، زكات، خمس، حج و. . . است. در اين ميان، حج از اهميت خاصى برخوردار است؛ زيرا مسافرت به مكه و انجام دادن مناسك حج، موجب ايجاد تجانس و تعاون ميان مسلمانان جهان مى گردد؛ براى مثال: قربانى و تقسيم كردن آن ميان مردم، به معناى دستگيرى و تعاون است؛ بى شك وقتى در مراسم قربانى حج، مؤمن موظف مى شود تا حيوانى كامل و سالم را قربانى كند و گوشت آن را به نيازمندان بدهد، بين مسلمانان رابطه اى صميمى به وجود مى آيد كه خود يكى از عوامل و زمينه هاى انسجام است. بدين صورت تعاون و همبستگى اجتماعى ميان مردم افزايش مى يابد.

جالب اينكه دعوت به تعاون و پرهيزكارى در آيه اى گنجانده شده است كه دربارۀ حج است. آيه اى كه از مؤمنان مى خواهد حُرمت شعائر الهى، ماه حرام و قربانى هاى آن را نگه دارند و خصومت ها و ستمكارى ها را به نيكى پاسخ دهند تا دشمنى به دوستى تبديل گردد.

بنابراين اگر انجام حج كار نيك باشد، كمك به

ص:21

نيازمندان، خدمه، زائران، مسئولان حج و. . . تعاون در «بِرّ» است. ولى گاهى ممكن است نوع همكارى در اين سفرها به گونه اى باشد كه تعاون به ظالم تلقى شود. در اين صورت اين نوع تعاون ناپسند است. در اين زمينه حكايتى نقل شده كه شنيدنى است.

صفوان جمّال كه يكى از ياران امام موسى كاظم (ع) است، نقل مى كند: روزى خدمت امام رسيدم؛ حضرت فرمود: «اى صفوان، همۀ كارهاى تو خوب است جز يك كار!» عرض كردم: «فدايت شوم چه كار؟» فرمود: «اينكه شتران خود را به اين مرد (هارون) كرايه مى دهى» . گفتم: «به خدا سوگند در مسيرهاى عيّاشى، هوس بازى و صيد حرام به او كرايه نمى دهم. تنها در راه مكه در اختيار آنها مى گذارم. خودم هم همراه شتران نمى روم؛ بعضى از فرزندان و كسانم را با آنها مى فرستم» . حضرت فرمود: «اى صفوان! آيا از آنها كرايه مى گيرى؟ !» عرض كردم: «بله» . فرمود: «آيا دوست دارى كه زنده بمانند، بر سر كار باشند تا كرايۀ تو را بپردازند؟» گفتم: «بله» . فرمود: «كسى كه بقاى آنها را دوست بدارد، از آنهاست و هر كسى از آنها باشد، در آتش دوزخ خواهد بود» . صفوان مى گويد: «بلافاصله رفتم و تمام شترانم را فروختم» .(1)


1- وسائل الشيعه، محمد بن حسن حر عاملى، ج ١6، ص ٢5٩.

ص:22

بنابراين، در هر كار نيكى كه مصلحت دين و جامعه در آن باشد، تعاون در «برّ» است. ولى اگر تنها سودجويى شخصى يا احتمال خسارت به ديگران باشد، با اصول اسلام ناسازگار و حرام است.

٢. دستور غير مستقيم قرآنى

افزون بر دستور مستقيم قرآن به تعاون و مشاركت، آياتى هستند كه به نداشتن دودستگى و پراكندگى اشاره دارند. از اين رو، بر لزوم همكارى و هميارى در زندگى دلالت مى كنند. خداوند در قرآن مى فرمايد: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَ لَا تَفَرَّقُوا ؛ «و همگى به ريسمان خدا چنگ بزنيد و پراكنده نشويد» . (آل عمران: ١٠٣)

همين گونه است آيۀ زير كه مى فرمايد:

وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ (انفال:46)

و با هم نزاع نكنيد كه سُست شويد و مهابت شما از بين رود.

بديهى است كه هيچ گونه تفرقه و پراكندگى مضرتر و زيان بارتر از تشتّت و اختلاف در مسير زندگى اجتماعى نيست.

همچنين آياتى كه به دفع تزاحم و اختلال از زندگى اجتماعى اشاره دارند به نوعى مردم را به مشاركت و تعاون

ص:23

در امور اجتماعى دعوت مى نمايند. آيۀ زير نمونه اى از اين آيات است:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ (صف: 4)

در حقيقت خدا دوست دارد كسانى را كه در راه او صف در صف، چنان كه گويى، بنايى ريخته شده از سُرب اند، جهاد مى كنند.

علّت مطلوبيت تشكل و تجمع در جامعۀ اسلامى، جز اين نيست كه دفع تزاحم و اختلال از زندگى اجتماعى نيازمند قدرت متشكل است، و اين بدون مشاركت جدّى مردم حاصل نمى شود.

٣. گفتار معصومين

(عليهم السلام)

در منابع روايى، احاديث ارزشمندى از معصومين (عليهم السلام) نقل شده است كه مردم را به تعاون و همكارى در نيكى دعوت مى نمايند. رسول خدا (ص) فرمودند:

تواصَلوا و تُبارّوا وَ تَراحَمُوا، وَ كُونُوا اِخوَة بَرَرَةً كَما اَمَرَكُمُ الله عزَّوجَلَّ.(1)

با يكديگر پيوند و ارتباط داشته باشيد، به هم نيكى كنيد و نسبت به هم مهربان باشيد. همچنان كه خداى عزَّوجل به شما دستور داده برادرانى نيكوكار باشيد.


1- ترجمه ميزان الحكمه، محمد محمدى رى شهرى، ج4، ص4٧٧.

ص:24

امام صادق (ع) فرمودند:

تَنَافَسُوا فِى الْمَعْرُوفِ لإِخْوَانِكُمْ وَ كُونُوا مِنْ أَهْلِه.(1)

در نيكى رساندن به برادران خود با يكديگر مسابقه گذاريد و اهل نيكى باشيد.

همچنين مى فرمايد:

مَا قَضَى مُسْلِمٌ لِمُسْلِمٍ حَاجَةً إِلَّا نَادَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: عَلَى ثَوَابُكَ وَلا أَرْضَى لَكَ بِدُونِ الْجَنَّة. (2)

هر مسلمانى كه حاجت مسلمانى را روا كند، خداى تبارك و تعالى به او خطاب كند كه ثواب تو به عهده من است و به غير بهشت برايت راضى نباشم.

همچنين درباره ضرورت ايجاد تشكل جمعى براى رفع نيازمندى ها، روايات زيادى وارد شده است؛ از جمله رسول خدا (ص) مى فرمايد: «

يَدُ اللهِ مَعَ الجَماعة »(3)؛ «دست خدا همراه با جماعت است» .

و نيز مى فرمايد: «

اَلجَماعَةُ رَحْمَةٌ وَ الْفُرقَةُ عذابٌ »(4)؛


1- اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ج٣، ص٢٨٠.
2- همان.
3- نهج الفصاحه موضوعى ، مرتضى فريد تنكابنى، ص١٧4.
4- همان، ص١4٣.

ص:25

«جماعت ماية رحمت و تفرقه موجب عذاب است» .

افزون بر موارد ذكر شده، احاديثى كه به نوعى ضرورت اهتمام به امور مسلمانان را يادآور مى شوند، در قالبى ديگر مردم را به مشاركت و تعاون در زندگى اجتماعى فرا مى خوانند. حديث زير يكى از آنهاست؛ رسول خدا (ص) مى فرمايد:

مَنْ أَصْبَحَ لا يَهْتَمُّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.(1)

هر كسى كه روز را آغاز كند و به كار مسلمانان توجهى نداشته باشد، مسلمان نيست.

به هر حال، اين همه تأكيد بر لزوم مشاركت در امور اجتماعى شايد بدان جهت باشد كه اين تكليف ضرورى اجتماعى، به دليل بزرگى، پيچيدگى و تنوع، از عهده و قدرت يك فرد خارج است. از اين رو بديهى است كه كارها و خدمات اجتماعى به حالت مشاركتى انجام گيرد.

4. رفتار معصومين (عليهم السلام)

هيچ كس در اسلام نمى تواند از امر تعاون و همكارى دورى گزيند. حتى رسول خدا (ص) و جانشينان خلف آن حضرت، ائمه معصومين (عليهم السلام) از تعاون و همكارى با مردم روى گردان نبودند. آن بزرگواران كه الگوى واقعى


1- نهج الفصاحه موضوعى ، ص4٢١.

ص:26

بشرند، با مشاركت در امور اجتماعى، درس تعاون و همكارى به ديگران مى آموختند. دربارۀ مشاركت آنان در امور اجتماعى و كمك به ديگران، روايت هاى متعددى نقل شده است كه براى طولانى نشدن بحث تنها به دو مورد اشاره مى شود؛ از جمله نقل شده است كه رسول خدا (ص) در سفرى به ياران خود فرمودند گوسفندى را قربانى كنند. يكى از مردان وظيفه ذبح گوسفند را به عهده گرفت؛ ديگرى نيز مسئوليت پوست كندن حيوان را پذيرفت؛ يك نفر هم وظيفه پخت و پز را به عهده گرفت. رسول خدا (ص) نيز فرمود: «فراهم كردن هيزم نيز با من است» . ياران گفتند: «اى رسول خدا (ص) ، پدران و مادران ما فداى شما باد! نبايد شما به زحمت بيفتيد، ما به جاى شما كارها را انجام مى دهيم» . حضرت فرمود:

اِنّ اللهَ يَكْرَهُ مِنْ عَبدِهِ اَنْ يَراهُ مُتَمَيّزاً بَينَ اَصْحابه.

خداوند دوست نمى دارد بنده اش را در ميان يارانش با وضعى متمايز ببيند.

سپس برخاست تا براى آنها هيزم جمع آورى كند. (1)

همچنين از امام سجاد (ع) روايت شده است كه ايشان به مسافرت نمى رفتند، مگر با كسانى كه آن حضرت را نمى شناختند و از همان آغاز نيز با آنها شرط مى كردند كه


1- بحارالانوار، محمدباقر مجلسى، ج٧6، ص٢٧٣.

ص:27

در طول سفر كار كنند و نيازهاى آنها را برآورده سازند؛ نقل شده است كه امام سجاد (ع) با گروهى همراه شدند كه به حج مى رفتند. مردى آن حضرت را ديد و شناخت؛ سپس به كاروانيان گفت: «آيا مى دانيد اين مرد كيست؟» گفتند: «نه» . آن مرد گفت: «اين على بن الحسين (ع) است» .

آن جمع به طرف آن حضرت آمدند و دست و پاى ايشان را بوسه زدند و گفتند:

فرزند رسول خدا! آيا خواستى آتش دوزخ، ما را به دليل رفتار نادرست ما با شما فرا گيرد و در پايان عمر به هلاكت گرفتار آييم؟ ! چه باعث شد تا شما چنين عمل كنيد؟ !

حضرت فرمود:

يك وقت با گروهى كه مرا مى شناختند همسفر شدم؛ آنها به خاطر رسول خدا (ص) بيش از حد به من احترام و كمك كردند و من از سوى شما نگران آن بودم. ازاين رو پنهانى بودن كارم را بيشتر دوست دارم.(1)

بنابراين، با توجه به دلايل روشنى كه براى لزوم هميارى و تعاون ارائه شد، لزوم همكارى در امور


1- وسايل الشيعه، ج٨، ص٣١5.

ص:28

اجتماعى، به ويژه در امر مهم حج و زيارت نيز احساس

مى شود و بهتر است به عنوان يك «اصل» قطعى تلقى گردد و موانع موجود در اجراى آن، به ويژه موانع فرهنگى، با درايت مسئولان امر مرتفع شود.

ص:29

فصل دوم زمينه ها و جلوه هاى تعاون و هميارى در حج و زيارت

اشاره

اگرچه حج فريضه اى فردى است، ولى به صورت جمعى انجام مى گيرد. ازاين رو زمينه هاى فراوانى براى تعاون و همكارى دارد و مى طلبد زائران، مديران كاروان ها و مسئولان امور حج و زيارت، به طور آگاهانه به دنبال تقويت اين زمينه هاى همكارى باشند. تا هر چه بيشتر تجانس و هماهنگى مسلمانان در طول سفر حج نمايان شود. در اين فصل به زمينه هاى تعاون و هميارى در حج و زيارت پرداخته مى شود.

١. تعاون و هميارى با همسفرها

اشاره

امروزه، اگرچه با تغيير و تحولات اجتماعى و برنامه ريزى ها و سازماندهى هاى انجام شده، از سوى

ص:30

سازمان حج و زيارت، زائران مانند گذشته با مسائل و مشكلات سفر روبه رو نيستند، ولى با اين حال نبايد زائران محترم، توفيق خدمتگزارى به هم نوعان را از خود سلب كنند؛ چرا كه هنوز زمينه هاى تعاون و همكارى بين همسفرها وجود دارد. برخى از اين زمينه ها عبارتند از:

الف) همفكرى و همراهى با همسفران

به دليل اينكه سفرهاى حج و زيارت به شكل كاروانى انجام مى پذيرد، همفكرى و همراهى با همسفران در طول سفر از ضروريات سفر است. بخشى از اين همفكرى و همراهى را امام صادق (ع) از زبان لقمان در سفارش به فرزندش چنين يادآور مى شوند:

پسرم، چون با جماعتى به سفر شوى و كارى در پيش گيرى، با همراهان مشورت كن. از خودرأيى بپرهيز. با همسفرانت به گشاده رويى بنشين و با جود و كرم برخيز. ايشان را از آذوقه خويش، بى بهره مگذار. چون از تو دعوت كنند، اجابت نما و چون استمداد نمودند، لبيك گو و به يارى شان بشتاب. . . . پسرم، هرگاه به هنگام سفر، تو را به جهت اداى شهادت حقى خواستند، به حق شهادت بده. در مقام مشورت، رأى خود را صريح و قاطع

ص:31

بيان كن. دوستانت را در پرداخت صدقات و خيرات همراهى كن. . . .(1)

ب) نينداختن مسئوليت به دوش ديگران

نبايد موقعيت هاى اجتماعى و رده بندى هاى شغلى، مانع هميارى و همكارى همراهان در سفر باشد. همۀ افراد كاروان شايسته است، حتى در ساده ترين كارها با هم همكارى كنند؛ به ويژه اگر توانايى انجام كارهاى خويش را دارند، نبايد آن را به دوش ديگران بيندازند.

در سفرهاى مذهبى افراد مخلص و فداكار بسيارى يافت مى شوند كه براى ذخيرۀ ثواب الهى، از هيچ كمكى دريغ نمى كنند؛ براى مثال: ساك هاى زائران را در اتوبوس مى گذارند، آب و مواد غذايى را توزيع و پسمانده هاى آن را جمع مى كنند، از وسايل زائران مراقبت مى كنند، در حمل و نقل ساك ها كمك مى كنند و. . . .

اما اين خدمتگزارى ها هم نبايد موجب آن شود كه برخى زحمت خود را به دوش آنها بيندازند. در اين مورد حكايتى از رسول خدا (ص) نقل شده است كه شنيدنى است. آورده اند:

روزى در خدمت پيامبر (ص) سخن از مردى به ميان آمد كه مدام در طول سفر به عبادت مشغول بود.


1- وسايل الشيعه، ج٨، ص٣٢٣؛ بحارالانوار، ج٧6، ص٢٧٠.

ص:32

رسول خدا (ص) فرمود: «پس چه كسى به مركب او مى رسيد و غذايش را آماده مى كرد؟» در پاسخ گفتند: «همۀ ما» . رسول خدا (ص) فرمود: «همة شما از او بهتر هستيد» .(1)

ج) تحمّل ناسازگارى ها

رسول خدا (ص) مى فرمايد: «سفر پاره اى از عذاب است» .(2)

اين فرمايش شايد از آن جهت باشد كه در مسافرت، نظم زندگى عادى به هم مى ريزد و در خواب و استراحت و غذاى انسان تغييراتى پديد مى آيد؛ به ويژه در سفر حج و عمره كه تغييرات آب و هوايى، گرمى و خشكى هوا، پياده روى در مشعر و منا، كمبود فضا، ازدحام جمعيت، مشكل رساندن تداركات، ترافيك وسايل نقليه، از جمله كاستى هاى اين سفر است كه موجب مى شود، زائران از حالت عادى خارج شده، صبر و حوصلۀ خود را از دست بدهند. ازاين رو ممكن است با همسفران خويش درشتى كنند. در حالى كه بايد بدانند، ديگران هم همچون آنها خسته و كم حوصله اند.

از سوى ديگر، بايد توجه كنند كه آنها نمايندگان نظام


1- مكارم الاخلاق، رضى الدين ابى نصر الحسن بن الفضل الطبرسى، ص٢54.
2- كنز العمال، علاء الدين على المتقى بن حسام الهندى، ج6، ص٧٢١.

ص:33

جمهورى اسلامى در كنگره حج اند و رفتار و گفتارشان در معرض ديد هزاران زائر خارجى است؛ چنانچه كار ناشايستى انجام دهند، اثر نامطلوبى در افكار عمومى جهان خواهد گذارد. از اين رو زائران بايد بكوشند از ناسازگارى و سخت گيرى خود بكاهند.

سعدى چه زيبا سرنوشت افراد سهل گير را به نظم كشيده است.

يكى خوب كردار خوش خوى بود كه بدسيرتان را نكوگوى بود

به خوابش كسى ديد چون درگذشت كه بارى حكايت كن از سرگذشت

دهانى به خنده چو گُل باز كرد چو بلبل به صوتى خوش آواز كرد

كه بر من نكردند سختى بسى كه من سخت نگرفتمى با كسى(1)

د) كمك به زائران بيمار و سالمند

درمان زائران بيمار در مكه و مدينه به عهده هيئت پزشكى است. همچنين مراقبت از زائران سالمند وظيفۀ مسئولان كاروان هاست. با اين حال، افراد بيمار و سالمند


1- بوستان سعدى.

ص:34

به دلجويى و تقويت روحيه نياز دارند و نبايد همسفران، آنها را تنها بگذارند؛ به ويژه در انجام اعمال حج كه به همكارى بيشتر نياز است. از اين رو، بايد هنگام سوارشدن اتوبوس، صرف غذا، استفاده از آسانسور و. . . ، زائران بيمار، معلول يا سالمند را بر خود مقدم داشت.

امام صادق (ع) مى فرمايد:

حَقُّ الْمُسَافِرِ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ إِذَا مَرِضَ ثَلاثا .(1)

حق مسافر بر همسفران است كه اگر مريض شد، تا سه روز نزد او بمانند.

همچنين در روايتى، ارزش دلجويى از بيماران برتر از عبادت در مسجدالنبى بيان شده است. «مزارم بن حكيم» گويد:

با محمد بن مصادف همراه بودم؛ وقتى به مدينه رسيديم، من بيمار شدم. وى نيز مرتب مرا تنها مى گذاشت و به مسجد مى رفت. شكايت او را نزد پدرش بردم. او نيز موضوع را به امام صادق (ع) خبر داد. امام به او پيغام داد:

«قُعُودُك عِندَهُ أفْضَلُ مِنْ صَلاتِكَ فِى الْمَسْجِد» ؛ «نشستن تو در كنار او، از نماز خواندنت در مسجد برتر است» . (2)


1- اصول كافى، ج4، ص6٧.
2- همان، ص٢٧.

ص:35

همچنين گاهى مشاهده مى شود كه زائران از اوضاع و احوال همراهان خود، به ويژه افراد سالمند يا كم توان جسمى بى خبرند يا نسبت به بود و نبودشان بى تفاوت اند. درحالى كه اسلام آگاهى از وضعيت همراهان را از وظايف هر زائر مى داند. آورده اند:

روزى مفضّل بن عمر خدمت امام صادق (ع) آمد. [امام] از او پرسيد: «با چه كسى همسفر بودى؟» مفضّل گفت: «مردى از برادرانم» . حضرت فرمود: «او چه شد؟» مفضّل گفت: «از زمانى كه وارد مدينه شدم، از مكان او بى خبرم» . امام فرمود: «آيا نمى دانى اگر كسى چهل گام با مؤمنى همسفر شود، خداوند در روز قيامت دربارة او از وى سؤال مى كند؟»(1)

ه) مراقبت از اموال همسفران

مراقبت از اموال و وسايل همسفران مى تواند جلوه ديگر همكارى و تعاون در حج باشد. البته اين نوع همكارى بهتر است دو طرفه باشد و در طول سفر در مكان هايى كه نياز به مراقبت از وسايل يكديگر است، اين كار را به نوبت انجام دهند، تا طرفين بتوانند به اندازه


1- بحارالانوار، ج٧٣، ص٢٧5.

ص:36

يكسان از فضاى معنوى حج بهره گيرند و باعث دلخورى و رنجش خاطر هم نشوند. شخصى به نام اسماعيل خثعمى گويد:

روزى به امام صادق (ع) عرض كردم: «وقتى [در سفر حج] به مكه مى رسيم، همراهان مرا نزد اثاثيه گذاشته، خود به طواف مى روند» . حضرت فرمود:

«اَنْتَ اَعْظَمُ اَجراً» ؛ «پاداش تو از آنها بيشتر است» .(1)

همچنين بايد توجه داشت كسانى كه در خدمت به ديگران پيشى مى گيرند، نزد خداوند گرامى ترند؛ چنان كه رسول خدا (ص) مى فرمايد:

سَيِّدُ الْقَوْمِ خَادِمُهُمْ فِى السَّفَر.(2)

بزرگ هر قومى كسى است كه در سفر خدمتگزار آنان باشد.

و) كمك به فراگيرى اعمال و عبادت همسفران

بى شك در برخى از كاروان ها افرادى وجود دارند كه به دلايل مختلف زمينه فراگيرى خواندن و نوشتن يا فرصت يادگيرى مسائل دينى و شرعى را نداشته اند.

حج فرصت مناسبى است كه اين گونه افراد، هر چه بيشتر


1- اصول كافى، ج 4، ص545.
2- كنز العمال، ج6، ص٧١٠؛ المحجة البيضاء، ج4، ص6١.

ص:37

با مسائل دينى و اعتقادى آشنا شوند.

در مرحلۀ اوّل اين وظيفۀ روحانيون و مسئولان فرهنگى كاروان هاست كه اين گونه افراد را تشويق و در فراگيرى مسائل دينى به آنها كمك كنند. در مرحلۀ دوّم سزاوار است مؤمنان و افراد آگاه كاروان ها به اين امر توجه داشته باشند. به يقين آموزش در فضاهاى معنوى تأثير بيشترى خواهد داشت. اميرمؤمنان على (ع) مى فرمايد:

المُعينُ عَلَى الطَّاعَةِ خَيرُ الأَصْحابِ.(1)

بهترين ياران و همراهان كسى است كه انسان را به اطاعت حق يارى دهد.

ز) استفاده بهينه از امكانات سفر

استفادۀ بهينه از امكانات به نوعى كمك به همراهان است؛ براى مثال: سرزمين عربستان، از نظر آب و هوايى خشك، و كمبود آب، همواره يكى از مشكلات موسم حج است. حتى اين مسئله پيشينه تاريخى دارد؛ چنان كه پيش تر «سقايت حج» از وظايف مهم متوليان حج بود و يكى از پست هاى مهم به شمار مى آمد. در تاريخ اسلام نيز مى خوانيم كه سقايت و مهماندارى حاجيان با پسران عبدمناف، نياى سوم پيامبر بود و اين منصب تا ظهور


1- ترجمه و شرح غررالحكم و درر الكلم آمدى موضوعى ، سيد هاشم رسولى محلاتى، ج١، ص6١.

ص:38

اسلام در اختيار آنان باقى ماند.(1)

هر چند مشكل آب تا حدود زيادى در سال هاى اخير حل شده، امّا مصرف زياد آن هنوز مشكل آفرين است؛ زيرا مصرف آب هتل هاى مكه و مدينه، همين طور خيمه هاى عرفات و منا به وسيلۀ تانكرهاى آب تأمين مى شود و معمولاً به اندازه كافى آب موجود نيست و از طرفى، مصرف بى رويۀ آن موجب قطع مكرر آب مى شود. از اين رو به زائران محترم توصيه مى شود با صرفه جويى در مصرف آب، به ويژه با پرهيز از وسواس در وضو، غسل، شستن لباس ها و. . . ، به همسفران خود كمك كنند.

در اين صورت هم به وظيفۀ شرعى خود عمل كرده و هم براى ديگران مشكل ايجاد نكرده اند.

ح) رفع مشكلات مالى همسفران

گاهى در سفر حج براى برخى از زائران و همراهان مشكلات مالى پيش مى آيد؛ براى مثال ممكن است پول كمى همراه خود آورده باشند يا پولشان گم يا سرقت شود. در اين وضعيت شايسته است همراهان و همسفران زائر او را دلدارى داده و كمك كنند؛ به ويژه اين گونه


1- ر. ك: فروغ ابديت، جعفر سبحانى، ج١، ص١٣٨٠.

ص:39

مشكلات براى زائران سالمند به دلايل گوناگون، از جمله فراموش كارى، حواس پرتى و بيمارى، بيشتر پيش مى آيد.

قابل توجه اينكه رفع مشكلات همسفران به اندازه اى ارزشمند است كه امام صادق (ع) آن را بهتر از طوافِ واجب مى داند. «اَبان بن تَغلِبْ» گويد:

با امام صادق (ع) در حال انجام طواف بودم كه يكى از همراهان با اشاره از من خواست تا براى انجام كارى پيش او بروم؛ ولى من دوست نمى داشتم توفيق طواف با امام صادق (ع) را از دست بدهم. امّا آن دوست باز در همان حال طواف به من اشاره كرد. امام صادق (ع) او را ديد، فرمود: «ابان اين مرد تو را مى خواهد؟» گفتم: «آرى» . فرمود: «او كيست؟» گفتم: «مردى از اصحاب و ياران ماست» . حضرت فرمود: «آيا با تو هم عقيده و هم مذهب است؟» گفتم: «آرى» . حضرت فرمود: «نزد او برو» . گفتم: «طواف را قطع كنم؟» فرمود: «آرى» . پرسيدم: «اگرچه طواف واجب باشد؟» فرمود: «آرى» .

با او رفتم و پس از انجام كار وى، نزد آن حضرت بازگشتم. سپس به ايشان عرض كردم: «مرا از حقى كه مؤمن به گردن مؤمن ديگر دارد با خبر ساز» . حضرت فرمود: «آن را واگذار و

ص:40

پاسخش را نخواه» . گفتم: «فداى شما شوم، پاسخ آن را خواهانم» و پيوسته اصرار كردم. آن گاه فرمود: «اى ابان! تا آنجا حق دارد كه نيمى از مالت را به او بدهى!» سپس به من نگريست و عكس العمل مرا در برابر آن مشاهده كرد. فرمود: «اى ابان! آيا نمى دانى كه خداوند عزّوجلّ از آنها اين گونه ياد كرده كه ديگران را بر خود مقدم مى دارند؟»(1)گفتم: «آرى فدايت شوم» .

فرمود: «پس اگر تو مالت را با او قسمت كنى، او را بر خود مقدم نداشتى، بلكه او را با خود برابر داشتى. همانا وقتى او را بر خود مقدم داشته اى كه آن نيمه اى كه براى خود نگاه داشته اى را هم به او دهى» .(2)

ط) همكارى در حفظ اسرار و لغزش هاى يكديگر

در سفرهاى زيارتى به ويژه سفر حج تمتع و عمره مفرده، وضعيت به گونه اى است كه افراد مختلف با سليقه ها و رفتارهاى گوناگون كنار هم جمع شده، چندين روز با هم زندگى مى كنند و پس از آن با خاطره هايى تلخ و شيرين از هم جدا مى شوند. ممكن است بخشى از اين


1- ر. ك: حشر: ٩.
2- اصول كافى، ج٣، صص ٢5٠ و ٢5١.

ص:41

خاطره ها مربوط به لغزش هاى برخى ديگر باشد. اگرچه در طول سفر، فرد مسلمان مى تواند با تذكر، فرد خطاكار را ارشاد كند، اما پس از طى دوره سفر، حق ندارند خطاها را براى ديگران بازگو كند؛ زيرا همسفران بايد در حفظ اسرار هم كوشا باشند. هر كس به دنبال كشف اسرار و خطاهاى ديگران باشد، ايشان را به درگيرى و مقابله دعوت كرده است و اين، با فلسفه اسلام و حج كه مسلمانان را به وحدت و نيكى دعوت مى كند، سازگار نيست. از سوى ديگر از نشانه هاى جوانمردى در سفر، حفظ اسرار همسفران است؛ چنان كه امام صادق (ع) مى فرمايد:

مِنَ الْمُرُوءَةِ فِى السَّفَرِ. . . كِتْمَانُكَ عَلَى الْقَوْمِ أَمْرَهُمْ بَعْدَ مُفَارَقَتِكَ إِيَّاهُم.(1)

از نشانه هاى مردانگى در سفر. . . پنهان كردن اسرار و عيوب همسفران پس از جدا شدن از آنهاست.

٢. همكارى با مسئولان كاروان

اشاره

شايسته است زائران گرامى با مسئولان كاروان ها نهايت همكارى را داشته باشند؛ جلوه هاى اين همكارى مى تواند، در موارد زير نمود پيدا كند.


1- مكارم الاخلاق، ص٢54.

ص:42

الف) حضور به موقع در جلسات آموزشى و توجيهى

مسئولان كاروان ها قبل و بعد از اعزام زائران به حج تمتع يا عمره مفرده، روزانه جلساتى درباره حج و مناسك آن برگزار مى كنند. زائران محترم با حضور به موقع در اين جلسات بهترين همكارى را با مسئولان دارند؛ به ويژه در مدينه و مكه نيز هنگام برگزارى اين جلسات، نبايد زائر به استراحت بپردازد يا رهسپار خيابان و بازار شود و فرصت هاى يادگيرى مسائل و احكام را از دست بدهد. بى شك آگاهى بيشتر درباره مسائل حج و زيارت يا مقررات و شئونات كشور عربستان سبب خواهد شد، زائران بهتر و راحت تر موسم حج را به اتمام برسانند و براى خود و مسئولان كاروان مشكلات كمترى ايجاد كنند.

ب) همكارى در اجراى برنامه ها

برنامه هايى كه در مكه و مدينه اجرا مى شود، بيشتر شامل رفتن به اماكن متبركه، قرائت قرآن، دعا و زيارت نامه در مسجدالنبى و مسجدالحرام، خريد از بازار و. . . است. زائران گرامى بايد از تك روى بپرهيزند، با حضور به موقع در جمع، ضمن اينكه به حفظ نظم و آرامش كاروان كمك مى كنند، در اجراى برنامه ها نيز همكارى لازم را داشته باشند. كمك در توزيع آب، مواد

ص:43

غذايى، اطلاع رسانى، حمل پرچم و بلندگو، كمك به مدير و معاون كاروان از جملۀ اين همكارى هاست.

ج) هماهنگى با مسئولان كاروان براى رفتن به مكان هاى مذهبى و تاريخى

مسئولان كاروان گاهى به دليل مراعات حال زائران سالمند و بيمار يا دشوارى راه برخى مكان هاى تاريخى، مانند غارهاى ثور و حرا، و گاهى به دليل حساسيت هايى كه دولت عربستان به برخى از اين مكان ها دارد، مانند: مسجد شيعيان، از بردن زائران به اين مكان ها خوددارى مى كنند. ولى بارها ديده شده برخى زائران، به ويژه زائران جوان، بدون هماهنگى با مسئولان، تنهايى به اين مكان ها مى روند و موجب نگرانى ديگران مى شوند. زائران بايد در اين گونه موارد به توصيه مسئولان توجه كنند و اگر براى بازديد از اين گونه مكان ها اصرار دارند، با هماهنگى قبلى و به طور گروهى به اين اماكن مشرف شوند تا بتوانند در صورت وقوع مشكل، همديگر را يارى كنند.

د) انجام وظايف محوّله

معمولاً مسئولان در سفرها به افراد توانمند، مسئوليت هايى مى دهند، از قبيل انجام تبليغات دينى، برگزارى مسابقه هاى فرهنگى، كمك و مراقبت از زائران

ص:44

سالمند، پاسخ گويى به تلفن هموطنان و. . . بنابراين بهتر است زائران از قبل، آمادگى لازم را براى پذيرش اين گونه مسئوليت ها داشته باشند و افتخار خدمتگزارى به زائران را كسب كنند.

٣. همكارى با مسئولان هتل و خدمه

اشاره

نوع ديگر تعاون در حج و عمره، همكارى با مسئولان هتل است. اين همكارى ها مى تواند به شرح ذيل انجام پذيرد.

الف) حضور به موقع در برنامۀ غذايى

در موسم حج غذا در آشپزخانه مركزى تهيه مى شود و سپس با دستگاهى به نام «هيتر» به هتل منتقل مى شود. اين دستگاه بايد هرچه سريع تر به آشپزخانه مركزى برگردانده شود. از طرفى مسئولان پذيرايى براى تهيه وعده غذايى بعد و نگه دارى مواد غذايى، وسيله اى جز اين دستگاه ندارند و به دليل بالا بودن دما در عربستان و امكان فاسدشدن غذا، حق ندارند غذا را بيرون از دستگاه نگهدارى كنند. از طرف ديگر، مسئولان نظافت هتل نيز بايد به موقع سالن پذيرايى را نظافت و سرويس ها را روى ميزها بچينند. حتى گاهى ممكن است پس از صرف غذا، برنامه هاى مناسبتى يا مراسم دعا در سالن غذاخورى

ص:45

برگزار شود. بنابراين، هرگونه تأخير در برنامۀ غذايى، موجب ايجاد مشكل در خواب و استراحت مسئولان هتل، خدمه و امر خدمت رسانى به زائران مى شود. از اين رو، حضور به موقع در برنامه غذايى كمك شايانى به مسئولان هتل مى كند.

ب) كمك به خدمه در منا و عرفات

اگرچه در دورۀ اقامت زائران در منا و عرفات، وظيفۀ تدارك كاروان هاى زوار با خدمۀ ويژه است، ولى اگر زائر بتواند، در اين خدمت ارزشمند سهمى داشته باشد، بسيار ستوده است؛ زيرا خدمۀ محترم از تراكم كار خسته مى شوند و كمك كردن در جمع آورى و حمل وسايل، تميز كردن محل هاى اسكان، توزيع غذا و جمع آورى ظروف، مى تواند كمك روحى و جسمى زيادى به آنان باشد.

ج) يارى مسئولان و خدمۀ هتل در برنامه هاى مناسبتى

برنامه هاى مناسبتى كه بيشتر در اعياد و مناسبت هاى ديگر اجرا مى شود، وقت و انرژى زيادى از خدمه و مسئولان هتل مى گيرد. از اين رو، خداپسندانه است كه زائران توانمند هر اندازه كه مى توانند، به خدمه و مسئولان هتل كمك كنند.

ص:46

د) پرهيز از ذخيره سازى مواد غذايى

زائران در طول سفر كمبود مواد غذايى ندارند و به اندازه كافى در اختيارشان قرار داده مى شود. ولى بارها ديده شده، برخى با مراجعه به عوامل هتل مواد غذايى طلب كرده، آن را ذخيره مى كنند. آنان نيز براى اينكه زائران رنجيده خاطر نشوند، به درخواست آنان پاسخ مثبت مى دهند. گاهى هم زائران دور از چشم خدمه، از سرويس هاى چيده شده در سالن ها استفاده مى كنند. بى شك اين مسئله ناپسند است و زحمت عوامل هتل را در چينش دوباره كاستى ها دوچندان مى كند. از سوى ديگر پس از عزيمت زائران، خدمه مجبور مى شوند انبوهى از مواد غذايى، مانند نوشابه، دوغ، آبميوه، شير، كره، پنير، مربا، قند و. . . را از اتاق ها جمع آورى و به انبار انتقال دهند كه كار طاقت فرسايى است. گاهى هم به دليل عدم نگهدارى مناسب، اين مواد غذايى فاسد شده، از نظر بهداشتى قابل استفاده نيستند.

ه) احترام به خدمه و انتظار از آنان در حد توان

عوامل و خدمه ايرانى هتل، همگى افراد با شخصيتى هستند كه سازمان حج و زيارت آنان را گزينش كرده است. اين عزيزان در زندگى عادى خود در وطن از پايگاه اجتماعى والايى برخوردارند. بسيارى از آنان داراى

ص:47

مشاغل رسمى و مناصب اجتماعى هستند. در ميان آنان، كارمند، فرهنگى، مهندس، پزشك و. . . ديده مى شود. از زائران انتظار مى رود همكارى لازم را با ايشان داشته، به آنان به ديدۀ پيش خدمت يا گارسون ننگرند. آنان اين مسئوليت را نه براى مزد، بلكه به عشق زيارت و خدمت پذيرفته اند.

همچنين آنان هر آنچه در اختيارشان نهاده شود، در اختيار زائران قرار مى دهند. ازاين رو در حد توان و اختياراتى كه دارند بايد از آنها انتظار خدمت رسانى داشت. ولى گاهى زائران به دليل ناآگاهى، رفتار مناسبى با آن بزرگواران ندارند؛ فراموش نكنيم كه:

طواف كعبه عشق از كسى درست آيد كه ديده زمزم او گشت و دل مقام خليل(1)

و) كنترل و مراقبت از فرزندان و سالمندان

گاهى سرپرست برخى خانواده ها، افراد سالمند يا كودكان را در اتاق هاى جداگانه مى گذارند و كمتر بر كار آنها نظارت مى كنند. اين گونه موارد مشكلات زيادى براى عوامل هتل ايجاد مى كند؛ زيرا به طور معمول كودكان سرو صدا مى كنند، از پله هاى برقى يا آسانسورها


1- اخلاق و آداب در حج و زيارت، محمدتقى رهبر، ص٢٧.

ص:48

مدام بالا و پايين مى روند، مزاحم استراحت ديگران شده، در برخى موارد هم خود دچار مشكل مى شوند.

همچنين سالمندانى كه در اتاق ها تنها مى مانند، به دليل ناآشنايى با محيط و ندانستن روش استفاده از حمام و سرويس ها كه بيشتر فرنگى است، دچار مشكل مى شوند يا هنگام تنهايى بى تابى مى كنند. همۀ اين موارد براى مسئولان و خدمۀ هتل دردسرساز است و فرصت آنها را مى گيرد و مانع از خدمت رسانى به زائران مى شود. ازاين رو، مراقبت از كودكان و سالمندان در هتل، خود نوعى كمك و تعاون به مسئولان و خدمۀ هتل است.

4. تعاون با زائران ديگر كشورها

اشاره

تعاون با زائران ديگر مذاهب و كشورها از جلوه هاى ديگر همكارى، و مايه اتحاد و انسجام اسلامى است. جلوه هاى اين همكارى مى تواند به شرح ذيل باشد:

الف) كمك به حل مشكلات آنان در حد امكان

كمك به هم نوعان از رفتارهاى اخلاقى پسنديده در شريعت ماست. در سيرۀ عملى معصومين (عليهم السلام) آمده است كه آن بزرگواران در حل مشكلات مسافران از هيچ كمكى دريغ نمى كردند و براى آنان مهم نبود كه اهل كدام منطقه يا فرقه اند. «مصادف» ، يكى از ياران

ص:49

امام صادق (ع) مى گويد:

روزى با امام صادق، فاصله بين مكه و مدينه را مى پيموديم. در يكى از منزل ها با مردى برخورد كرديم كه از درد به خود مى پيچيد. امام (ع) فرمود: «چه خوب است به سراغ آن مرد برويم. گويا تشنه است» . هنگامى كه به او نزديك شديم، دريافتيم مسيحى است! امام فرمود: «آيا تشنه اى؟» مرد گفت: «آرى» .

به اشاره امام (ع) او را آب نوشاندم و در بين راه به امام عرض كردم: «آن مرد نصرانى بود. آيا به نصرانى هم صدقه بدهيم و او را يارى نماييم؟» حضرت فرمودند: «آرى در صورتى كه در چنين حالى باشد» .(1)

ب) مراعات زائران در آمد و شد و انجام مناسك

امام صادق (ع) دربارۀ حفظ آرامش در مناسك حج مى فرمايد:

. . . با مردم همراهى بكن و از خدا آمرزش طلب و از تند رفتن، مانند بسيارى از عامه مردم بپرهيز؛ چرا كه حج تند راندن و كُند راندن نيست. از خدا بهراسيد و به نحو شايسته حركت كنيد. ضعيفى را


1- ر. ك: وسايل الشيعه، ج6، ص٢٨5.

ص:50

پايمال نكنيد و مسلمانى را تنه نزنيد كه

پيامبرخدا (ص) خود با آرامش عمل مى كردند و مى فرمودند: «بر شما باد آرامش و وقار» .(1)

بسيار ديده شده است كه زائرانى كه براى نخستين بار به سفر حج يا عمره اعزام شده اند، به دليل ناآگاهى با حالت شتاب زدگى و هول و هراس به انجام اعمال و مناسك حج مى پردازند؛ به همين دليل با بى اعتنايى به اعمال ديگران، با هُل دادن و تنه زدن يا جدال و نزاع كردن، موجب به هم خوردن اعمال خود و ديگران مى شوند.

همچنين بارها ديده شده است، هنگام سوار شدن بر اتوبوس، به دليل گرمى هوا و ازدحام جمعيت، مراعات حال زائران ديگر را نمى كنند و آن را به حساب زرنگى و توانمندى خود مى گذارند؛ اين رفتارها دور از شأن زائر است. از سوى ديگر، با روح و فلسفه حج و عمره سازگار نيست؛ چنان كه خداوند در قرآن مى فرمايد:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَلاجِدالَ فِى الْحَجِّ (بقره: ١٩٧)

كسانى كه (با بستن احرام) در اين ماه ها حج را بر خود فرض كرده اند [بايد بدانند كه] در حج، آميزش جنسى و گناه و جدال، روا نيست.


1- تهذيب الاحكام، محمد بن حسن طوسى، ج5، صص ١٨٧ و ١٨٨.

ص:51

5. يارى رسانى مذهب با اعمال شايسته

زائران ايرانى، سفيران مذهب تشيع و انقلاب اسلامى در سرزمين وحى هستند. مسلمانان حاضر در موسم حج يا عمره، ويژگى هاى تشيع را در رفتار و كردار ايرانيان جست وجو مى كنند. ازاين رو رفتار زائران ايرانى بايد به گونه اى باشد كه باعث زينت مذهب و افزايش منزلت شيعه و خشنودى اهل بيت (عليهم السلام) گردد.

خوشبختانه در اين زمينه سيرۀ اهل بيت (عليهم السلام) ، وظيفه را مشخص كرده است؛ چنان كه امام صادق (ع) در سفارش به يكى از ياران خود مى فرمايد:

سلام مرا به كسانى كه فرمانبردار ما هستند و به سخن ما گوش مى دهند، برسان و بگو: «. . . هرگاه مردى از شما در دين خود اهل ورع و پرهيزكارى بود و سخن راست گفت و اداى امانت كرد و با مردم حُسن خُلق داشت، گويند او جعفرى است و اين مرا شادمان مى كند و گويند اين ادب و تربيت جعفر است و اگر جز اين باشد، بَلا و ننگ آن دامن مرا خواهد گرفت و گويند اين ادب و تربيت جعفر است! به خدا سوگند پدرم براى من روايت كرد از مردى كه در ميان قبيله اى به سر مى برد و از شيعيان على (ع) بود. آن مرد زيور و زينت قبيلة خود بود. از همة آنها بهتر امانتدارى مى كرد و در

ص:52

پرداخت حقوق جدّيت بيشترى داشت و از همه راستگوتر بود. مردم ودايع و وصاياى خود را نزد او مى سپردند و او را ضرب المثل امانت دارى و راستگويى مى دانستند» .(1)

آنچه مى تواند در اين راستا زينت مذهب باشد، حفظ شئونات مذهبى خود، احترام به شئونات مذهبى ديگران و حفظ كرامت شيعه و نظام جمهورى اسلامى ايران است.


1- اصول كافى، ج٢، ص6٣6.

ص:53

فصل سوم آثار هميارى و تعاون در حج و زيارت

اشاره

به يقين هميارى و تعاون پيامدهاى مثبت زيادى دارد كه مهم ترين آنها عبارت است از:

١. تسهيل و تسريع انجام امور

«آلبرز»(1)، يكى از كارشناسان علوم اجتماعى دربارۀ تأثير تعاون و هميارى مى نويسد:

همكارى توانايى انسان را چندين برابر مى كند. كارى را كه يك نفر نمى تواند انجام دهد، دو نفر انجام خواهند داد و كارى كه توسط يك نفر عملى مى باشد، دو نفر بهتر و ساده تر عملى خواهند كرد.(2)


1- Albarz
2- مبانى تعاون، حميد انصارى، ص4.

ص:54

به طور مسلم اين گفته آلبرز درباره يك سازمان نيز مى تواند صادق باشد. وقتى افراد يك سازمان به اين باور برسند كه براى نيل به اهداف سازمانى، تعاون، آسان ترين و با صرفه ترين راه است، مى توانند با اين روش بسيارى از مشكلات سازمانى را حل كنند.

اگر سازمان حج و زيارت هم براى كاهش مشكلات تراكم زائران حج، رفع مشكل خدمت رسانى به زائران، حل مشكلات ستادى خود و. . . از روش هميارى بهره گيرد، به طور قطع با انتقال بخشى از مسئوليت هاى حج و زيارت به زائران توانمند و كوشا، نه تنها به روند انجام امور كاروان هاى حج و زيارت و ستادها تسهيل و تسريع خواهد بخشيد، بلكه مشكل بسيارى از زائران نيازمند نيز برطرف خواهد شد.

٢. ايجاد محبت و نوع دوستى

گسترش فرهنگ تعاون و هميارى در حج و زيارت، به دليل فضاى معنوى حاكم بر آن مى تواند باعث افزايش مهر و محبت ميان همسفران شود. همچنين به دليل اينكه «در محتواى تعاون، همكارى، هميارى و خصلت جمعى و روابط متقابل نهفته است و كنش و واكنش متقابل در جهت كمك و حمايت متقابل به روشنى ديده مى شود، مى تواند موجب ارتباط افراد يك جامعه و پيدايش روحيۀ برادرى و

ص:55

نوع دوستى در بين آنها شود و از تفرق و تقابل، خودخواهى و خودپرستى و بى توجهى به مسائل و منافع ديگران، بكاهد» .(1)

در واقع گسترش هميارى ها در حج، توانايى آن را دارد كه تنگ نظرى ها، رقابت هاى ناسالم و گرايش به قوميت و انحصارطلبى را به كمترين حد ممكن برساند. شهيد ثانى (رحمه الله) در اين باره مى فرمايد:

تأكيد بر ايجاد اُلفت و دوستى ميان مؤمنان در احاديث، ناشى از اين واقعيت است كه تدابير امور زندگى موقوف بر تشكيل جامعه و تعاون و همكارى افراد است. تعاون و همكارى افراد جامعه هنگامى پديد مى آيد كه در آنان كينه و حسد و عداوت وجود نداشته باشد و از رذايلى مانند غيبت به دور باشند. اين نكته بيانگر تأثير متقابل تعاون بر بسيارى از فضايل اخلاقى در جامعه و تأثير نامطلوب رذايل اخلاقى بر پيوند همكارى و تعاون است.(2)

٣. برخوردارى از پاداش الهى

از آنجا كه نوع همكارى در امور حج و زيارت اخلاقى است، بهره بردارى از آن نيز همسو با اهداف معنوى خواهد بود و افراد پاداش خود را از خداوند


1- مبانى تعاون، ص١.
2- دانشنامة جهان اسلام، غلامعلى حداد عادل، ج٧، ص4٨٨.

ص:56

دريافت خواهند كرد؛ چنان كه رسول خدا (ص) مى فرمايد:

اِنَّ الله تَعالى لا يَظْلِمُ الْمُؤمِنَ حَسَنةً يُعطى عَليْها فِى الدُّنيا و يُثابُ عَلَيْها فِى الآخرَةِ.(1)

خداوند هيچ يك از كارهاى نيك مؤمن را از قلم نمى اندازد و در دنيا و آخرت پاداش آن را مى دهد.

4-بهترين استفاده از فرصت حج و عمره

سفر حج و عمره جاذبه هاى خاص خود را دارد. عده اى به سوى مكان ها و يادمان هاى مقدس كشيده مى شوند و برخى در پى امكانات و تغذيه مناسب هتل ها يا گردش و خريد در بازارهاى مكه و مدينه مى روند و فرصتى را كه خداوند پس از سال ها انتظار، در اختيارشان قرار داده است، به هدر مى دهند. به جاى بهره بردارى از اين سفر الهى، چند روزى را در كوچه و بازارهاى مكه و مدينه پرسه مى زنند، بر سفرۀ آماده مى نشينند و احتمالاً با كوله بارى از اجناس كمپانى هاى خارجى به وطن باز مى گردند بدون اينكه توشه اى براى آخرت خود اندوخته يا فهم و دركى از اين سفر الهى داشته باشند.

امّا در اين ميان هم كسانى هستند كه افزون بر بهره بردارى مناسب از جاذبه هاى معنوى حج و عمره، با


1- نهج الفصاحه موضوعى ، ص6٣٩.

ص:57

خدمت رسانى به زائران، بيشترين بهره بردارى را از فضاى معنوى حج مى برند. رسول خدا (ص) فرموده است:

مَنْ قَضى لِاَخيهِ الْمُسْلِمِ حاجَةً كانَ لَهُ مِنَ الاَجْرِ كَمَنْ حَجَّ وَ اعْتَمَرَ.(1)

هر كه حاجت برادر مسلمان خويش برآرد، چنان است كه حج كرده و عمره گذاشته باشد.

در حقيقت خدمتگزاران ثواب دو حج و عمره مى برند. يكى ثواب سفر حج يا عمره و ديگرى ثواب خدمت به ديگران.

همچنين مى فرمايد:

الحُجَّاجُ معاونونَ، وَ نَفَقاتُهمُ مُخْلَفةٌ واللهُ لايُضيعُ أجرَ المُحسنينَ.(2)

حج گزاران، مددكاران يكديگرند، آنچه خرج مى كنند عوض داده شوند و خدا پاداش نيكوكاران را ضايع نمى كند.

5. تقويت روحيۀ مسئوليت پذيرى در جامعه

زائران با مشاهدۀ رفتار مسئوليت پذيرانه افراد خدمتگزار كه با اخلاصى تمام و بدون كمترين چشم داشتى، در رفع مشكلات ديگران مى كوشند، اين نكته را مى آموزند كه


1- نهج الفصاحه رهنماى انسانيت ، ص١٩4.
2- الاحتجاج، ابى منصور طبرسى، ص65.

ص:58

در كنار زندگى فردى و اجتماعى خويش، نبايد درباره سرنوشت ديگران غافل و بى تفاوت بود.

6. ترويج روحيۀ خير و نيكى با رفع مشكلات همديگر

بى شك حج فرصت مغتنمى است تا زائران نيازهاى خود را با هم در ميان بگذارند و در پرتو اصل تعاون اسلامى، از يكديگر طلب كمك نمايند. به طور قطع با كمك افراد نيكوكار، نه تنها كاستى ها جبران مى شود، بلكه خير و نيكى نيز افزايش مى يابد و خودخواهى به دگرخواهى تبديل مى شود.

همچنين در شعاع بزرگ تر، حج فرصتى فراهم مى آورد تا مسلمانان درباره رفع مشكلات جهان اسلام چاره انديشى كنند؛ چنان كه امام صادق (ع) يكى از اهداف حج را چاره جويى براى رفع مشكلات مسلمانان مى داند و مى فرمايد: «. . . تا خواسته هاى مردم اطراف و بلاد مختلف بر اثر گردهمايى در جاهايى كه وسيله تجمع فراهم مى گردد، بررسى و حل و فصل شود» .(1)

٧. ايجاد خاطره اى خوش از سفر

سفر به يادماندنى حج و عمره، با تمام تلخى ها و


1- وسايل الشيعه، ج٨، ص٧.

ص:59

شيرينى هايش، تمام مى شود. زائران با خوشحالى به سرزمين هاى خود برمى گردند. ولى انس و علاقه اى كه ميان برادران و خواهران دينى در نتيجۀ اصل «تعاون» به يكديگر حاصل مى شود، از خاطرات شيرين سفر است كه هيچ گاه فراموش نمى شود. انسان قدرشناس همواره به ياد انسان هاى نيكوكارى خواهد بود كه او را در اين سفر يارى كردند و خاطره اى خوش از سفر برايش فراهم نمودند. هميشه در حق آنها دعاى خير خواهد كرد؛ هرچند نيكوكاران خوبى هاى خود را زود فراموش مى كنند.

٨. اميدوارى به دريافت كمك

كسى كه به ديگران كمك مى كند، هنگام نياز به يارى ديگران اميدوار است. كسانى كه ديگران را يارى نمى كنند، نبايد انتظار يارى داشته باشند؛ چون معناى تعاون، «كمك متقابل و مددكارى با هم است» .(1)

امام على (ع) در اين باره مى فرمايد:

«كَما تُعينُ تُعانُ»(2)؛ «همان گونه كه يارى دهى، يارى شوى» .

همچنين مى فرمايد:

«مَنْ لَم يُنْجِدْ لَمْ يُنجَدْ» (3)؛ «كسى كه يارى نكند، يارى نشود» .


1- سير تحول تعاونى در ايران و جهان، غلامرضا سليم، ص١.
2- ترجمه و شرح غرر الحكم و درر الكلم آمدى موضوعى ، ج٢، ص٢٢4.
3- همان.

ص:60

حضرت در جاى ديگر مى فرمايد: «

نِعْمَ العَوْنُ

المُظاهَرَةُ »(1)؛ «كمك كردن به يكديگر ياور [پشت گرمى] خوبى است» .

البته ممكن است از سوى يارى شونده، امدادى انجام نشود، ولى انسان مى تواند به اندازۀ كمك خود، از خداى متعال انتظار يارى داشته باشد. امام على (ع) مى فرمايد:

«اَلْمَعُونَةُ تَنْزِلُ مِنَ اللهِ عَلى قَدرِ الْمَؤونَةِ»(2)؛ «يارى خداى تعالى به اندازة خرج و هزينه فرود آيد» .

٩. يافتن دوستان جديد

تعاون در حج سرآغازى براى اُلفت بيشتر به هم است و گاه اين الفت پس از سفر به دوستى و حتى پيوند خويشاوندى مى انجامد.

رسول خدا (ص) مى فرمايد:

وَ لَوِ اجْتَمَعْتُمْ عَلَى الْبِرِّ لَتَحَابَبْتُمْ .(3)

اگر همة شما در راه نيكوكارى به هم بپيونديد، دوستدار يكديگر خواهيد شد.


1- ترجمه و شرح غرر الحكم و درر الكلم آمدى موضوعى ، ج٢، ص٢٢4.
2- همان، ص٢٢٣.
3- مجموعه ورام، ابو الحسين ورام ابن ابى فراس المالكى، ج١، ص١٣4.

ص:61

فصل چهارم موانع گسترش فرهنگ تعاون در حج و زيارت

اشاره

در راه ترويج و گسترش فرهنگ تعاون و همكارى در حج و زيارت، موانع متعددى وجود دارد كه مهم ترين آنها عبارت است از:

١. تنگ نظرى

يكى از موانع گسترش فرهنگ تعاون در حج و زيارت، وجود تنگ نظرى ميان برخى زائران است. متأسفانه گاه ديده مى شود كه اين خصلت زشت، بر فرد يا گروه حاكم مى شود؛ به گونه اى كه امكانات و وسيله نقليه را از آن خود مى دانند. اين گونه افراد تنها به راحتى خود مى انديشند و در يارى ديگران بخيل و بى تفاوت هستند.

اسلام همۀ افراد اجتماع را با زنجير مصالح و منافع

ص:62

مشترك، به يكديگر متصل مى سازد و در دل و جان آنان، حس همكارى، تعاون و احساس مسئوليت همگانى را تقويت مى سازد؛ به گونه اى كه هيچ فرد بى مسئوليتى وجود ندارد؛ چنان كه رسول گرامى اسلام (ص) مى فرمايد:

همة شما به مثابه چوپان و گله دار هستيد و همة شما از گلة خود مسئوليد. پيشوا مسئول ملّت، مرد مسئول خانواده، زن مسئول خانه، خادم و كارگر مسئول مال و كار است.(1)

بنابراين، زائران بايد در طول سفر از فردگرايى بپرهيزند؛ زيرا همۀ زائران، مهمان خدا بوده و رفتارشان در محضر اوست.

٢. تكبرّ بى جا

تكبر بى جا نيز از اخلاق نامناسبى است كه مانعى بزرگ فرا روى گسترش فرهنگ تعاون در حج و زيارت است؛ چون شيطان همواره در تلاش است به شكل هاى گوناگون، انسان را از دست يابى به خير و نيكى باز دارد. به همين دليل، ممكن است در انسان اين وسوسه را ايجاد كند كه اگر نزد ديگران برود و با آنها همكارى كند، حقير و كوچك مى شود. در حالى كه حاجى بايد در طول


1- مجموعة ورام، ج١، ص6.

ص:63

سفر حج ابراهيم وار، وسوسه هاى شيطانى را از خود دور كند و با خودشكنى و پرهيز از تكبر، به هم نوعان خدمت كند و فراموش نكند كه شيطان خود به دليل تكبر از درگاه خدا رانده شد.

در اين راستا، رفتار معصومين (عليهم السلام) ، چنان كه در مباحث قبلى گذشت الگوى خوبى براى هر زائر است.

٣. فخرفروشى

متأسفانه در سال هاى اخير، حج براى عده اى عامل بزرگى، فخرفروشى و راهى براى كسب اعتبار اجتماعى شده است. فخر فروشان نه تنها به فكر يارى ديگران نيستند، بلكه عرصه را براى كسانى كه سال ها در انتظار تشرف اند نيز تنگ مى كنند. اين گروه نه در پى برآوردن خواسته پروردگار، كه تسليم قلب كوچك و هوا و هوس خويش اند و به جاى اينكه از حج درس هميارى، همدردى و تعاون بياموزند، به دنبال خودنمايى و فخرفروشى اند و با رفتارشان افراد كم توان را تحقير مى كنند.

البته گاه ممكن است رفتارى از زائرى سربزند كه با نيت كمك به زائران و خشنودى خدا باشد، ولى چون ناخواسته، باعث ايجاد چشم و هم چشمى يا شائبه فخرفروشى و خودنمايى مى شود، بايد از انجام دادن

ص:64

آن پرهيز كرد. شخصى به نام «حسين بن ابى العلاء» مى گويد:

همراه با بيست و چند نفر مرد به طرف مكه حركت كرديم. در ميان راه، در هر منزلى گوسفندى براى آنان قربانى مى كردم. پس زمانى كه به محضر امام صادق (ع) شرفياب شدم، آن حضرت خطاب به من فرمود: «اى حسين، مؤمنان را خوار و ذليل مى كنى؟» گفتم: «از چنين كارى به خداوند پناه مى برم!» حضرت فرمود: «به من خبر رسيده است كه در هر منزلى براى آنان گوسفندى كشته اى!» گفتم: «قصدى جز خدا نداشتم» . حضرت فرمود: «آيا ندانستى كه در ميان همراهان تو كسانى هستند كه دوست دارند مانند تو عمل كنند ليكن به دليل نداشتن توانايى مالى، نمى توانند و در نتيجه احساس كوچكى و حقارت مى كنند؟» گفتم: «از خداوند طلب مغفرت مى كنم و از اين پس چنين نخواهم كرد» .(1)

4. راحت طلبى

يكى ديگر از آفات سفرهاى زيارتى، كه بازدارنده از همكارى و تعاون است، راحت طلبى و تن آسايى است.


1- وسايل الشيعه، ج١١، ص 4١5.

ص:65

انسان راحت طلب به گونه اى رفتار مى كند كه به مسكن بهتر، غذاى لذيذتر و كالاهاى مرغوب تر و ارزان تر برسد. بايد توجه كرد كه وجود امكانات و غذاى مطلوب، در افزايش راحت طلبى مؤثر است. چنان كه در هتل هاى درجه يك رفتارهاى راحت طلبانه بيشتر مشاهده مى شود. راحت طلبى، هم جلوى فيض حضور بيشتر زائر را در حرمين شريفين مى گيرد و هم زمينه ساز فردگرايى و انزواطلبى مى شود.

به يقين، تن آسايى نه تنها مانع تعاون است، بلكه خدمات رسانى ديگران را نيز دچار مشكل مى كند.

زائران بايد بدانند كه راحت طلبى در شأن زائر ايرانى نيست و نيز نشانۀ غفلت و پيروى از خواهش هاى نفسانى و شيطانى است.

بى جهت نيست كه حضرت مسيح (ع) به پيروان خود فرمود:

اى بنى اسرائيل! غذا زياد نخوريد؛ زيرا هر كه فراوان غذا بخورد، زياد مى خوابد و هر كس زياد بخوابد، كمتر نماز گزارد و هر كه كمتر نماز بخواند، نامش در شمار غافلان ثبت گردد.(1)


1- وسايل الشيعه، ج٢4، ص٢4١.

ص:66

5. ندانستن آداب سفر

سفر كردن از ديدگاه اسلام، امرى پسنديده، و فراوان بدان سفارش شده است. با اين حال، اهداف واقعى هر سفر، در گرو رعايت كردن «آداب سفر» است. يكى از آداب مهم سفر، تعاون و همكارى است. روحيه تعاون، هم باعث كاهش مشكلات سفر، و هم زمينه ساز همدلى بيشتر ميان همراهان مى شود. رسول خدا (ص) مى فرمايد:

مَنْ أَعَانَ مُؤْمِناً مُسَافِراً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ ثَلاثاً وَ سَبْعِينَ كُرْبَةً وَ أَجَارَهُ فِى الدُّنْيَا وَ الآخِرَةِ مِنَ الْغَمِّ وَ الْهَمِّ وَ نَفَّسَ كَرْبَهُ الْعَظِيمَ يَوْمَ يَغَصُّ النَّاسُ بِأَنْفَاسِهِمْ.(1)

كسى كه مسافر با ايمانى را يارى رساند، خداوند هفتاد و سه گرفتارى اش را برطرف سازد و در دنيا و آخرت او را از غم و اندوه در پناه خود گيرد و از گرفتارى گران بار قيامت كه نفس مردم در آن روز بريده مى شود، رهايى بخشد.

متأسفانه برخى زائران از «آيين سفر» بى خبرند و همين امر باعث جايگزين شدن روحيۀ فردگرايى به جاى جمع گرايى مى شود كه بى شك مشكلات زيادى نيز در پى خواهد داشت.


1- وسايل الشيعه، ج١١، ص4٣٧.

ص:67

بنابراين، وظيفۀ مسئولان كاروان هاست كه در جلسه هاى آموزشى، زائران محترم را از آداب سفر و اهميت روحيه تعاون و همكارى آگاه كنند.

6. بى تفاوتى

با اينكه انسان موجودى اجتماعى است و مى تواند با بهره گيرى از نيروى فكر و اراده و تعامل با ديگران زندگى بهترى داشته باشد، افرادى هستند كه در برقرارى ارتباط با ديگران ناتوان و غير اجتماعى اند.

«از نظر جامعه شناسى فردى را غير اجتماعى مى دانند كه از ايجاد روابط اجتماعى با ديگران تنفر داشته باشد. فرد غير اجتماعى، به جاى آنكه بكوشد هويت اجتماعى مناسب خويش را بيابد، براى برقرارى ارتباط با ديگران هيچ گامى برنمى دارد. او در برابر هر اتفاقى كه در جامعه بيفتد، بى تفاوت مى ماند» .(1)

بى شك بى تفاوت بودن، مانعى براى تحقق تعاون و همكارى است. بديهى است، دين اسلام، بى تفاوت بودن درباره ديگران را نمى پذيرد و آن را نوعى ضدارزش مى داند؛ زيرا به فرمودۀ رسول خدا (ص) :

مَثَلُ المُؤمنينَ فى تَوادِّهِمْ وَ تعاطُفِهْم وَ تَراحُمِهِمْ


1- انسان و زيست اجتماعى. . . ، غلامرضا نور محمدى، ص١٢١.

ص:68

كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكى مِنْهُ شَيْءٌ تَداعى لَهُ سائرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَ الحُمَّى.(1)

مؤمنان در دوستى و ابراز عاطفه و رحمت به يكديگر، مثلِ يك پيكرند؛ هرگاه عضوى از آن دردمند شود، ديگر اعضاى پيكر با بى خوابى و تب با آن عضو هم دردى مى كنند.

از سوى ديگر به فرمودۀ امام صادق (ع) ، خداوند مى فرمايد:

تمام مردم، خانوادة من هستند و محبوب ترين آنان نزد من كسانى هستند كه به مردم مهربان تر و در [برطرف كردن] نيازهاى مردم نيز كوشاتر باشند.(2)

بنابراين زائر مسلمان بايد بداند كه انسان سالم آن است كه به فكر يارى خانوادۀ خدا باشد تا محبوبيت خود را پيش خالق بيشتر نمايد.

٧. امتيازطلبى خواص

از اهداف عمدۀ حج و عمره، نزديك كردن زندگى انسان ها به هم و تقويت روح همدلى و همكارى بين زائران است. پوشيدن لباس يك شكل، انجام اعمال يكسان، حركت جمعى به مشعر و منا، جملگى نشانه هايى


1- مسند احمد بن حنبل، ح ١٧65٢.
2- اصول كافى، ج٣، ص٢٨5.

ص:69

از تلاش زائران مسلمان براى هم سويى و هماهنگى با هم است.

ولى متأسفانه گاه ديده مى شود امتيازطلبى عده اى، به ويژه خواص، مانع از تحقق اين مهم مى شود. آنها نه تنها روح تعاون و همكارى با ديگران را ندارند، بلكه وظايف و مسئوليت هاى خود را به دوش ديگران مى اندازند.

بى شك وقتى خواص كه الگوى ديگران هستند، درباره همكارى و تعاون بى تفاوت و به دنبال امتيازطلبى باشند و هيچ گونه مشاركتى در امور نداشته باشند، چگونه از افراد عادى مى توان انتظار داشت كه روحيۀ تعاون و همكارى را تقويت كنند. معصومين (عليهم السلام) با اينكه در عالى ترين رتبه و مقام انسانى قرار داشتند، هيچ گاه به خود اجازه نمى دادند، كارهايشان را ديگرى انجام دهد؛ براى مثال در احوالات حضرت رسول (ص) آمده است:

در سفرى همراه كاروانى بود، كاروان در منزلى فرود آمد، اهل كاروان در فكر بودند كه خود را به آب برسانند و مقدمات نماز را فراهم كنند. رسول اكرم (ص) بعد از آنكه از شتر خود پياده شد، به آن سو كه آب بود، روان شد. بعد از آنكه مقدارى رفت، بدون آنكه با كسى سخنى بگويد،

ص:70

به سوى مركب خود بازگشت. ياران با تعجب با خود مى گفتند، شايد رسول خدا (ص) منزلگاه را نپسنديده، قصد حركت از آنجا را دارد. تعجب آنان هنگامى زياد شد كه ديدند، همين كه به مركب خويش رسيد، زانوبند را برداشت و زانوهاى شتر را بست و دو مرتبه به سوى مقصد اوّل روان شد. فريادها از اطراف بلند شد: «اى رسول خدا! چرا ما را فرمان ندادى كه اين كار را انجام دهيم؟» حضرت در پاسخ فرمود: «هرگز در كارهاى خود از ديگران كمك نخواهيد و به ديگران اتّكا نكنيد، ولو براى يك قطعه چوب مسواك باشد» .(1)

همچنين در زندگى امام صادق (ع) آمده است:

روزى آن حضرت به حمام رفت. صاحب حمام طبق سنت و عادت معمول كه در مورد افراد محترم و با شخصيت ها رايج بود، عرض كرد: «اجازه بده حمّام را براى شما قُرق كنيم» . حضرت فرمود: «نه لازم نيست. مؤمن سبكبارتر از اين حرف هاست» .(2)


1- داستان راستان مرتضى مطهرى، صص ٣١ و ٣٢؛ به نقل از كحل البصر، ص6٩.
2- همان، ص٢45؛ به نقل از بحارالانوار، ج١١، ص١١٧.

ص:71

٨. بى برنامگى مسئولان

چنانچه مسئولان حج و زيارت، درباره ترويج فرهنگ تعاون و همكارى بى برنامه باشند، كمتر شاهد گسترش اين فرهنگ ميان زائران خواهيم بود. اگرچه در سال هاى اخير اخبار خوشايندى از سازمان حج و زيارت دربارۀ طرح شناسايى و آماده سازى ظرفيت ها و توانايى هاى حاجيان ايرانى در مأموريت هاى بعثه و ستاد به گوش مى رسد، ولى تا زمانى كه مسئولان به امر تعاون به عنوان يك راهبرد اساسى براى حل مسائل حج و زيارت و زائران ننگرند، طرح تعاون و همكارى موفق نخواهد بود.

ص:72

ص:73

فصل پنجم راهكارهاى گسترش فرهنگ تعاون در حج و زيارت

اشاره

گسترش فرهنگ تعاون و همكارى در حج و زيارت، نيازمند راهكارهاى مناسبى است كه موارد زير مى تواند كارساز باشد:

١. آموزش فرهنگ تعاون

مشاركت مردم براى همكارى در امور حج و زيارت، نيازمند آموزش فرهنگ تعاون است. اين امر تلاش هميشگى و بلندمدت را مى طلبد. سازمان حج و زيارت، بايد با جذب و تربيت نيروى متخصص در دانشگاه حج و زيارت، و بهره گيرى از رسانه هاى گروهى، به ويژه رسانۀ ملى، فرهنگ تعاون را به زائران حج و زيارت آموزش دهد. اگر ديده مى شود فرهنگ مشاركت در برخى

ص:74

كشورهاى جهان نهادينه شده است و مردم بدون كمترين چشم داشتى در امور مهم همكارى و تعاون دارند، بدان جهت است كه فرهنگ تعاون و مشاركت از دوران تحصيل به متون آموزشى راه يافته و مردم در قالب ده ها برنامۀ مشاركتى، آموزش ديده و به اهميّت آن پى برده اند. بنابراين اگر سازمان حج و زيارت خواهان تقويت اصل تعاون و همكارى در امور حج و زيارت است، بايد بتواند مبانى تعاون و راهكارهاى مشاركت را به خوبى براى زائران در برنامه هاى متمركز و غير متمركز تبيين نمايد.

٢. بهره گيرى از كارشناسان رشتۀ تعاون

اگرچه مسئولان حج و زيارت، طى سال هاى متمادى تجربۀ فراوانى در زمينۀ مديريت امور حج و زيارت كسب كرده اند، ولى گسترش فرهنگ تعاون و مشاركت، در هر امرى نيازمند كارشناسان و متخصصان مربوط به خود است؛ چنان كه امام على (ع) مى فرمايد: «در همۀ صنايع و حرفه ها از اهلش يارى بجوييد»(1)

بديهى است بهره گيرى از مشاركت تحصيل كنندگان دانشگاهى در رشته تعاون، هم در «ستادهاى» سازمان حج و زيارت و هم در كاروان هاى حج و زيارت، در سمت


1- تفسير متشابه القرآن، ابن شهر آشوب مازندرانى، ج٢، ص١٢٣.

ص:75

مدير و معاون كاروان، مى تواند به صورت علمى و كلاسيك، فرهنگ تعاون و مشاركت را گسترش دهد.

٣. تحريك وجدان اخلاقى و مذهبى زائران

اگر مسئولان انتظار دارند كه زائران از تعصبات قومى و قبيله اى و تنگ نظرى به دور باشند و ديگران را هم فراموش نكنند، بهترين راهكار، تحريك وجدان كمال جوى آنهاست؛ زيرا «براى اينكه يك حركت دسته جمعى براى مصالح اجتماعى، انگيزۀ اخلاقى داشته و از ارزش برخوردار باشد، بايد به وجدان كمال جو، كه متفكران بعضى جوامع آن را وجدان اخلاقى مى نامند، مستند باشد. وجدان اخلاقى همواره در پرتو معرفت به اصل و قانون حركت مى كند؛ همان گونه كه قطب نما با قانون مربوط به صفحۀ خود حركت مى كند و قطب را نشان مى دهد. بنابراين هر فرد و جمعى كه بخواهد با مبناى اخلاقى در كارهاى اجتماعى مشاركت كند، بايد در مشاركت خود، داراى دو ركن باشد:

ركن يكم: درك و معرفت نوع انسانى و اينكه قدم برداشتن و كار براى برطرف كردن نيازهاى اين نوع، محبوبيت خود را از ذات وجدان كه عاملى براى فطرت است، مى گيرد.

ركن دوّم: اراده و تصميم جدى براى حركت در

ص:76

مسيرى كه وجدان آگاه آن را براى پيمودن به سوى خدمت شايسته به انسان ها هموار و روشن ساخته است. البته عامل اعتبار اين وجدان و اخلاق، مذهب است. . . و اگر مستند به مذهب و وجدان الهى نباشد، اگر چه ممكن است در تحقق بخشيدن به وسايل و زمينه هاى زندگى اجتماعى، بزرگ ترين تأثير را ايجاد نمايد، ولى داخل منطقۀ ارزش ها نيست. . . ؛ چون ممكن است مردم در پيشبرد زندگى دسته جمعى خود كه مستند به خودخواهى گسترده اى (به نام جامعه) است، گرفتار تعصبات اقليمى و نژادى راكد خود گشته، انسان هاى ديگر را به فراموشى بسپارند»(1)

ازاين رو لازم است سازمان حج و زيارت و مسئولان محترم كاروان ها با بهره گيرى از مبانى اسلامى تعاون و مشاركت كه در قرآن و سنت ريشه دارد، هرچه بيشتر به تحريك وجدان اخلاقى زائران بپردازند تا شاهد همكارى و تعاون بيشتر زائران باشند.

4. توجه به اصل تعاون و هميارى توسط مديران و مسئولان كاروان ها

مسئولان كاروان هاى حج و زيارت، مى توانند نقش مهمى در گسترش فرهنگ تعاون و هميارى ايفا كنند.


1- مبانى فرهنگى لازم براى تحقق بخشيدن به مشاركت و هماهنگى همة مردم در كارهاى اجتماعى، محمد تقى جعفرى، صص ٢٨4 و ٢٨5.

ص:77

افرادى كه اين مسئوليت ها را مى پذيرند، بايد كارنامه و عملكرد مثبتى در برنامه هاى مشاركتى داشته باشند. اين افراد پس از گزينش و كارآموزى بايد بتوانند، از هميارى زائران در برنامه ها و اهداف سازمان حج و زيارت و رفع مشكلات آن بهره بگيرند. براى اينكه مديران و مسئولان كاروان ها بتوانند موفقيتى در اين زمينه كسب كنند، لازم است اقدامات پنج گانه زير را به كار گيرند:

الف) شناسايى به موقع افراد مددكار توانا؛

ب) آموزش و توجيه آنان نسبت به امور محوّله؛

ج) دادن مسئوليت براساس توانايى بدون اجبار؛

د) نظارت به موقع بر عملكرد افراد مددكار؛

ه) تشويق مادى و معنوى افراد مددكار.

5. تهيۀ بسته هاى فرهنگى مناسب درباره تعاون و هميارى

از اقدامات ديگرى كه مى تواند تا اندازه اى در گسترش همكارى و هميارى ميان زائران مؤثر باشد، انجام تبليغات مناسب است. بهتر است مسئولان فرهنگى بعثه با تشكيل اتاق فكر و بهره گيرى از نيروهاى طراح و خوش فكر فرهنگى، اقدام به تهيۀ بسته هاى فرهنگى مناسب، از قبيل: بروشور، سى دى، تراكت، جزوه و. . . كنند و آن را در اختيار مسئولان كاروان ها و هتل ها قرار دهند.

ص:78

نتيجه گيرى پايانى

تعاون و هميارى نوعى مشاركت متقابل در امور فردى و اجتماعى است. اين واژه داراى مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام آن، به معناى همكارى، رعايت منافع جمعى و دستگيرى از ديگران است؛ ولى مفهوم خاص آن، به روش هايى گفته مى شود كه مى توان به وسيله آن به اهداف سازمانى رسيد. تعاون و هميارى ريشه در تقواى الهى دارد و بدون آن ممكن است به گناه و سوءاستفاده از ديگران منجر شود.

سازمان حج و زيارت با توجه به محدوديت هايى كه از نظر اعزام زائر به حج و زيارت پيدا كرده است، مى تواند از اين اصل اسلامى براى رهايى از تنگناهاى موجود، در مفهوم عام و خاص بهره گيرد. با اين عمل نه تنها الفت و دوستى بين زائران افزايش خواهد يافت، بلكه امور سازمانى نيز تسهيل، تسريع و بهره ور (كارا و اثربخش) خواهد شد. البته نوع تعاون در حج و زيارت از نوع اخلاقى بوده و فرد مددكار اميد به پاداش خداوند خواهد داشت.

بى شك گسترش روحيه تعاون و همكارى بين زائران و نيروهاى سازمانى به آسانى ميسّر نيست و موانع زيادى فراروى مجريان اين طرح خواهد بود؛ زيرا خصوصيات

ص:79

اخلاقى نظير تنگ نظرى، ناآگاهى، بى تفاوتى، تكبر، راحت طلبى، امتيازخواهى، فخرفروشى برخى زائران، همچنين بى برنامگى مسئولان از آن جمله است كه بايد براى آنها چاره انديشى كرد.

با اين حال اگر مسئولان در اين هنگام به اين نتيجه رسيده اند كه تقويت اصل تعاون و هميارى بهترين گزينه براى رفع موانع و مشكلات فرا روى زائران و سازمان است، بايد با توكل بر خداوند متعال، آموزش دادن به زائران، بهره گيرى از كارشناسان و محققان رشته تعاون، تحريك وجدان اخلاقى زائران، توجيه مديران و مسئولان كاروان ها و هتل ها به بارورى اين اصل ارزشمند دينى اميدوار شوند.

بى شك با وجود نيروهاى مخلص و فداكار در سازمان حج و زيارت كه سرمايۀ معنوى اين نهاد دينى هستند، اين اميدوارى دوچندان مى شود.

ص:80

ص:81

كتابنامه

* قرآن كريم

١. الاحتجاج، ابن منصور طبرسى، ترجمه: ابراهيم عبادى و ديگران، چاپ دوم، تهران، اُسوه، ١4١6ه. ق.

٢. اصول كافى، محمد بن يعقوب كلينى، ترجمه: سيد جواد مصطفوى، چاپ اول، تهران، الوفا، ١٣٨6ه. ش.

٣. انسان و زيست اجتماعى (نشرية طوبى) ، غلامرضا نورمحمدى، شمارة ٢4، قم، مركز پژوهش هاى اسلامى صدا و سيما، ١٣٨6ه. ش.

4. بحارالانوار، محمدباقر مجلسى، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، ١4٠٣ه. ق.

5. بوستان (قطعه جيبى) ، مصلح الدين سعدى، چاپ مكرر، تهران، اميركبير، بى تا.

6. ترجمة ميزان الحكمه، محمد محمدى رى شهرى، چاپ چهارم، قم، دارالحديث، ١٣٨٣ه. ش.

ص:82

٧. ترجمه و شرح غرر الحكم و دررالكلم آمدى (موضوعى) ، سيدهاشم رسول محلاتى، چاپ اول، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ١٣٨٣ه. ش.

٨. تعاون در اسلام و جامعة صنعتى، منوچهر خدايار محبى، چاپ دوم، تبريز، بعثت، ١٣4٩ه. ش.

٩. تعاون و همكارى، مايكل آرگايل، ترجمه: معاونت تحقيقات آموزش ترويج وزارت تعاون، چاپ اول، تهران، دفتر تحقيقات و پژوهش، ١٣٧٨ه. ش.

١٠. تفسير متشابه القرآن، ابن شهرآشوب مازندرانى، ١٣٢٨ه. ق.

١١. تهذيب الاحكام، محمد بن الحسن طوسى، بيروت، دارالتعارف، ١4١٢ه. ق.

١٢. داستان راستان، مرتضى مطهرى، چاپ بيست وهشتم، تهران، صدرا، ١٣٨٧ه. ش.

١٣. دانشنامة جهان اسلام، غلامعلى حداد عادل، چاپ اول، تهران، بنياد دايرة المعارف اسلامى، ١٣٨٢ه. ش.

١4. دايرة المعارف بزرگ اسلامى، محمد كاظم موسوى بجنوردى، چاپ اول، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٣٨٣ه. ش.

١5. سير تحوّل تعاونى در ايران و جهان، غلامرضا سليم، چاپ سوم، تهران، پيام نور، ١٣٧٨ه. ش.

١6. فروغ ابديت، جعفر سبحانى، چاپ هفدهم، قم، بوستان كتاب، ١٣٨٠ه. ش.

ص:83

١٧. كنزالعمال، حسام الدين الهندى، بيروت، مؤسسة الرساله، ١4٠٩ه. ق

١٨. مبانى تعاون، حميد انصارى، چاپ دهم، تهران، پيام نور، ١٣٨١ه. ش.

١٩. مبانى فرهنگى لازم براى تحقق بخشيدن به مشاركت و هماهنگى همة مردم در كارهاى اجتماعى (مجموعه مقالات سومين كنفرانس مشاركت و توسعه) ، محمد تقى جعفرى، چاپ اول، شيراز، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٣65ه. ش.

٢٠. مجموعة ورام، ابوالحسين ورام، چاپ اول، مشهد، آستان قدس رضوى، ١٣6٢ه. ش.

٢١. مسند احمد، احمد بن حنبل، چاپ دوم، بيروت، دارالاحياء التراث العربى، ١4١5ه. ق.

٢٢. مكارم الاخلاق، فضل بن الحسن طبرسى، چاپ ششم، قم، منشورات شريف رضى، ١٣6٨ه. ش.

٢٣. من لايحضره الفقيه، ابى جعفر محمد بن على بن الحسين بابويه قمى، چاپ دوم، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزة علميه قم، ١4٠4ه. ق.

٢4. نهج الفصاحه (موضوعى) ، مرتضى فريد تنكابنى، چاپ دوازدهم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، ١٣٨٣ه. ش.

٢5. وسايل الشيعه، محمد بن الحسن حُر عاملى، چاپ دوم، تهران، مكتبة الاسلاميه، ١٣٧٣ه. ش.

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109