آسيب شناسی مطبوعات جلد 1

مشخصات کتاب

عنوان و نام پديدآور : آسیب شناسی مطبوعات/ جمعی از محققین واحد مطبوعات؛ ویراستار مهدی زارعی

مشخصات نشر : قم: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی، 1381.

مشخصات ظاهری : 3ج.نمونه

شابک : 9647-6918-27-13500ریال:(ج.1) ؛ 9647-6918-27-13500ریال:(ج.1)

يادداشت : پشت جلد به انگلیسی:Pathology of the press.

یادداشت : کتابنامه

موضوع : مطبوعات -- ایران -- نقد و تفسیر

مطبوعات و سیاست -- ایران -- نقد و تفسیر

ایران -- تاریخ -- جمهوری اسلامی، 1376 - -- مطبوعات

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی. واحد مطبوعات

شناسه افزوده : حوزه علمیه قم. مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی

رده بندی کنگره : PN5449 /الف9آ65 1381

رده بندی دیویی : 079/55

شماره کتابشناسی ملی : م 81-11378

ص: 1

اشاره

آسيب شناسي مطبوعات

جمعي از محققين واحد مطبوعات

تهيه كننده: مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه ي علميه

ناشر: مركز مديريت حوزه علميه قم

ويراستاران: محمد جواد شريفي، حميده انصاري

حروف چين و صفحه آرا: حسن يوسفي

چاپ اول: تابستان1381 / 2000 نسخه

قيمت: 4000 ريال

قم، صندوق پستي 4466/37185 - تلفن: 7737217

شابك: 1 - 27 - 6918 - 964

مراكز پخش:

قم، دارالشفاء، فروشگاه مركز مديريت حوزه ي علميه، تلفن: 4 - 7740971.

قم، خ شهدا، ك 19، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه ي علميه، تلفن: 7737217.

قم، انتشارات بني الزهرا (س)، خ آيت ا.. مرعشي نجفي، پاساژ قدس، شماره ي 82 تلفن: 7732730

تهران: خ انقلاب، بين خيابان ارديبهشت و فروردين، ساختمان كتاب هاي جيبي اميركبير، طبقه سوّم، واحد 9، مؤسسه ي فرهنگي دانش و انديشه ي معاصر، تلفن: 6492300.

كليه حقوق براي ناشر محفوظ است.

ص: 2

تقديم به:

روح جاري در زمان، طراوت روح و جان، اميرالمؤمنين، امام المتقين، همو كه هم زينت سماوات هست و هم زمين، يعني علي(علیه السلام)

ص: 3

ص: 4

فهرست مطالب

ص: 5

مقدمه

مطبوعات يكي از مهم ترين و بارزترين ابزار ارتباط جمعي است كه مخاطبان را از اخبار و نظريه ها آگاه مي سازد، به ويژه در عصر انفجار اطلاعات كه توليد فرهنگ و انديشه از حجم فراواني برخوردار است. زماني توليدات به عرصه ي بهره وري مي رسند كه به طرز بهينه اي توزيع گردند، و مطبوعات در عصر حاضر ابزار مناسبي براي توزيع انديشه ها و فرهنگ هاست و علي رغم داشتن ويژگي هاي مثبت، در معرض آسيب هايي نيز مي باشد كه آسيب شناسان اجتماعي و فرهنگي بايد به كشف آن بپردازند. عمده ترين آسيب مطبوعات، نگارش مقالات ظاهراً فني و علمي و ديني توسط غير كارشناسان است؛ و كارشناسان در حوزه هاي مختلف موظف اند به كالبدشكافي مقالات بپردازند و چالش هاي آنها را بازشناسند و مخاطبان عزيز را از آنها آگاه سازند. يكي از مهم ترين اهداف و وظايف مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه ي علميه، آسيب شناسي مطبوعات و دفع و رفع شبهات از اين عرصه است كه توسط واحد بررسي مطبوعات پي گيري مي گردد. لكن متأسفانه برخي از روزنامه هاي آسيب پذيرنسبت به چاپ اين نقدها

ص: 6

استقبال خوبي نشان نمي دهند، بدين سبب، اين مركز تصميم گرفته است تا اين گونه نقدها و بررسي ها را به صورت كتاب، تحت عنوان آسيب شناسي مطبوعات منتشر نمايد. در اين شماره، مقاله ي دين داري و تجددگرايي كه به روشن گري اذهان درباره ي رابطه ي مدرنيسم و اسلام پرداخته و نقد مقالات «مهدويت و احياي دين»، «عرفي شدن عليه عرفي شدن»، «طالقاني و نوگرايي ديني»، «موسيقي و تك خواني خانم ها»، «آمريكاستيزي سال هاست كه به نفع آمريكاست»، «نقدي بر دموكراسي ديني» و «عصرمداراي ديني در جوامع غربي» ارائه شده است. به اميد آن كه براي خوانندگان عزيز مفيد واقع گردد. در پايان از محققان واحد بررسي مطبوعات، به ويژه آقاي حسن رضايي مهر، مدير محترم اين واحد، كمال تشكر را دارم.

عبدالحسين خسروپناه

جانشين مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي

حوزه ي علميه ي قم

ص: 7

ص: 8

آسيب شناسي مطبوعات

ص: 1

تصویر

ص: 2

مقاله ي مورد نقد: توسل به قوه ي قهريه مخصوص دولت است و نه هيچ نهاد ديگري

اشاره

توسل به قوه ي قهريه مخصوص دولت است و نه هيچ نهاد ديگري(1)

چكيده:

در اين گفت وگو، مباني تئوريك خشونت از منظر تاريخي، جامعه شناختي و فقهي مورد بررسي قرار گرفته است. آغاجري در اين مقاله ضمن تأكيد بر وجود دو قرائت در حوزه ي شريعت و فقه؛ يكي مبتني بر وضع ماقبل دولت و ديگري مبتني بر وجود دولت، فقه سنّتي را فقه شخصي و روح آن را معطوف به حل مسائل افراد مي داند. و به فقها نسبت مي دهد كه قائل به عدم اجراي حدود در عصر غيبت مي باشند و آن را از وظايف امام معصوم(ع) و در زمان برقراري دولت مي دانند. وي قرائت شخصي از فقه را منشأ خشونت مي داند. وي در ادامه با فرق نهادن بين دو قرائت سنت گرا و بنيادگرا، قرائت سنّت گرا را به علت عدم كنش معطوف به قدرت و يا ضعيف بودن چنين كنشي، مسالمت جو و صلح آميز مي داند. در ادامه اين گفتگو به تاريخ مناسبات فقيهان با نهاد دولت پرداخته و اين مناسبات را مبتني بر هم گرايي و همكاري متقابل معرفي كرده است.

ص: 3


1- . هاشم آغاجري، توسعه، شماره ي 172، 3 / 9 / 80.

حكومت و سياست در فقه سنّتي و سيره ي فقهاء

«حكومت اسلام حكومت قانون است. و فقط قانون بر جامعه حكم فرمايي دارد و اگر «فقيه عالم و عادل» بپاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتي را كه حضرت رسول اكرم - صلّي الله عليه و آله - در امر اداره ي جامعه داشت دارا مي باشد، و بر همه ي مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.»(1)

امام خميني با اين جملات دست به احياي دوباره ي تفكّر اسلامي زدند و در اين راستا با مجاهدات خستگي ناپذير و با همكاري فقهاء و فضلاء و مردم مؤمن، موفق به برقراري حاكميت فقيه عادل شدند و با طرح «ولايت مطلقه ي فقيه» به آن استحكام بخشيدند. هر چند مهجوريت شيعه در طول تاريخ سبب فراموشي اين اصل شده بود و موجب گرديد درخشندگي اين نظريّه مترقّي از لابلاي كتب مدوّن فقه شيعه به چشم نيايد؛ امّا در طول تاريخ، فقهاي بنام شيعه علي رغم محكوميت تاريخي خود با اطلاق عناويني نظير «حاكم شرع»، «جانشين پيامبر - صلّي الله عليه و آله -» و «نائب امام زمان» كه از القاب رايج فقيهان شيعي شمرده مي شوند، همواره از آن ياد مي نمودند و پيوند خود را با مسائل حكومت اسلام بيان مي نمودند كه در ادامه با ذكر شواهد فقهي و تاريخي به آن مي پردازيم.

با ذكر اين مقدّمه به بازخواني مطالب آقاي «آغاجري» با عنوان «فقه سنّتي و تاريخ فقهاي شيعه و مبارزات آن ها و بنيادگرايي اسلامي»(2)

مي پردازيم و در سه بخش آن را پي مي گيريم:

ص: 4


1- . امام خميني (ره)، ولايت فقيه (حكومت اسلامي)، (چاپ 7، مؤسسه ي تنظيم و نشر آثار امام، تهران، 1377)، ص 34 و 37.
2- . هاشم آغاجري در مصاحبه اي دو صفحه اي در روزنامه ي توسعه 3 / 9 / 80، ص 6 و 7 و هم چنين در روزنامه ي ملّت 30 / 8 / 80، ص 5، حيات نو، 1/ 9/ 80، ص 3.

1- فقه سنتي و مسائل حكومتي.

2- فقهاي شيعه و جهاد و مبارزه.

3- مبارزه ي مسلحانه و بنيادگرايي.

فقه سنتي و مسائل حكومتي و اجراي حدود

ايشان در اين باره مي گويد: «فقه سنتي ما اساساً فقه شخصي است و روح اين فقه معطوف به حلّ مسائل حقوقي بين افراد است نه بين جامعه و دولت؛ به همين دليل بسياري از فقهاي ما اصولاً در عصر غيبت اجراي آن بخش از فقه را كه همراه با مجازات هايي از قبيل اعدام يا حتّي اجراي حدود و تعزيرات منتهي به نقص عضو است، جايز نمي دانستند و آن احكام را در شرايط ما قبل دولت در واقع تعطيل شده مي دانسته اند.»(1)

براي روشن شدن صحت و سقم مطالب فوق و زدودن زنگارهاي ابهام و ترديد، شواهدي از ادوار مختلف فقهي پيرامون (ولايت فقيه) و جواز «اجراي حدود و تعزيرات» ذكر مي كنيم تا بهتر به روح فقه شيعه پي ببريم.

1. مرحوم صاحب جواهر(ره)، ابن جنيد اسكافي را كه از علماي قرن چهارم مي باشند (متوفي 381 ه-) و عدّه اي ديگر را نام مي برند كه قائل به اقامه ي حدود در زمان غيبت مي باشند.(2)

2.شيخ مفيد كه از فقهاي بزرگ قرن پنجم مي باشند (م 413 ه-) مي گويند: «ائمه ي معصوم - عليهم السّلام - اقامه ي حدود را به فقهاي شيعه تفويض فرموده اند و آن ها اگر بتوانند بر مملوك و يا فرزند و يا خويشاوندان خود اقامه ي حد كنند مثل اين كه سارق را دست بريده و زاني را تازيانه زده و قاتل را بكشند، واجب است اين كار را انجام دهند البتّه اگر از طرف حكام جور در

ص: 5


1- . روزنامه ي توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.
2- . نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام (چاپ داراحياء التراث، بيروت 1981)، ج 21، ص 393.

خطر نباشند و اگر كسي براي او فرصتي پيش آمد (اعم از قضاوت و ولايت بر گروهي از مردم مسلمان)، اقامه ي حدود، تنفيذ احكام و امر به معروف و نهي از منكر و جهاد با كفار بر او لازم است.»(1)

در عبارت مذكور مي بينيم به صراحت بر وجوب اجراي «مجازات هاي سخت» از قبيل قطع دست و اعدام و... در صورت امكان آن تأكيد شده است.

3. مرحوم سيد مرتضي (436 م) و سيد رضي (ره) ساليان متمادي، متصدّي مناصب قضاوت، امير الحاج و مرجع تظلمات و شكايات مردم بودند و با تمسّك به ولايتي كه از جانب ائمه - عليهم السّلام - داشتند به اجراي حدود و... مي پرداختند.(2)

4. مرحوم سلار (ديلمي) (م 448 يا 463) مي گويند: «اگر امر به معروف و نهي از منكر موقوف بر قتل و جرح باشد و سلطان وقت نتواند اجراء نمايد، فقهاء از جانب آن حضرت - عليه السّلام - اختيار دارند كه حدود و احكام را اقامه كنند.»(3)

5. مرحوم ابوالصلاح حلبي (م 447) مي فرمايند: «فقيه مي تواند در اجراي حكم كه شامل اقامه ي حدود و تعزيرات نيز مي باشد، حكم كرده و آن را تنفيذ نمايند.»(4)

ص: 6


1- [1]. مفيد، محمد بن محمد، المقنعة، (چاپ چهارم، نشر اسلامي قم، 1417 ه-)، ص 810 و 675.
2- . مدرسي، محمد علي، ريحانة الأدب، (چاپ چهارم، انتشارات خيّام، تهران، 1374)، ج 4، ص 184.
3- . سلار، حمزة بن عزيز، المراسم، (منشورات حرمين، قم، 1404 ه-)، تحقيق دكتر محمود بستاني، ص 261.
4- . حلبي، ابي الصلاح، الكافي، (منشورات مكتبه اميرالمؤمنين اصفهان، 1362) تحقيق رضا استادي، ص 422 و 423.

6. شيخ الطايفه مرحوم طوسي (م 460) مي گويند: «در حال غيبت و عدم بسط يد ائمه حق و چيرگي ستمگران، فقهاء مي توانند در صورت حفظ از حكّام، اجراي حدود نمايند حداقل بر نزديكان و فرزند و مملوك و...»(1)

7. بر همين امر، مرحوم عماد الدين طوسي در «الوسيلة»(2)

و مرحوم ابن ادريس در «السرائر»(3)

و محقق حلي در «شرايع الاحكام»(4)

و علامه ي حلي در كتاب «تذكرة الفقهاء»(5)

و «تحرير الاحكام»(6)

و «قواعد الاحكام»(7)

تصريح مي نمايند و علامه ي حلي در كتاب «مختلف الشيعة»(8) در بيان علت اجراي حدود در عصر غيبت مي نويسند: «تعطيلي حدود به ارتكاب محرمات و انتشار مفاسد اجتماعي منجر مي گردد و ترك اين امر مطلوب شارع مقدس نمي باشد.»

همچنين مرحوم مقدس اردبيلي (م 993) بر ولايت فقهاء در فتوا و حكم تصريح مي كنند و در فروضي آن را واجب مي دانند. (9)

ص: 7


1- . طوسي، محمد بن حسن، النهاية (چاپ اوّل، نشر اسلامي، قم 1412)، ج 2، ص 15 و 16، كتاب الخلاف، (چاپ 5، نشر اسلامي، قم، 1418)، ج 1، ص 626.
2- . ابن حمزه، محمد بن علي، الوسيله، (چاپ اوّل نشر كتابخانه ي آيت الله مرعشي، قم 1408) تحقيق محمد الحسّون، ص 209.
3- . الحلّي، محمد بن ادريس، السرائر (چاپ 4، نشر اسلامي، قم 1417)، ج 2، ص 25 و 26 و ج 3، ص 573.
4- . الحلي، جعفر بن محمد، شرايع الاسلام (چاپ 4، انتشارات استقلال، تهران، 1373)، ج 1، ص 260 و 314.
5- . الحلي، حسن بن يوسف ، تذكرة الفقهاء (چاپ مكتبة مرتضويه، سنگي، بي تا)، ج 1، ص 459.
6- . الحلي، حسن بن يوسف، تحريرالأحكام (چاپ مؤسسه ي طوس للبلاغه ي والنشر، مشهد، سنگي، بي تا)، ج 1، ص 158.
7- . الحلي، حسن بن يوسف، قواعد الاحكام، (چاپ منشورات الرضي، قم، سنگي، بي تا)، ج 1، ص 119 و ج 3، ص 200.
8- . الحلي، حسن بن يوسف، مختلف الشيعة (چاپ اوّل، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1415)، ج 4، ص 478.
9- . اردبيلي، شيخ احمد، مجمع الفائدة والبرهان، (چ اوّل، نشر اسلامي قم، 1409)، ج 7، ص 548.

8. همچنين فقهاي ژرف انديش ديگري مانند ملا احمد نراقي در «عوائد الايام»(1) و مرحوم نائيني در «تنبيه الامّة»(2)

و آيت الله بروجردي(3)

بر ولايت فقيه و اجراي احكام تصريح مي دارند و مرحوم صاحب جواهر نيز در موارد متعددي بر ولايت فقيه و جواز تصدي او در مسائل حكومت و اجراي حدود تأكيد مي كنند و مي آورند كه:

«شيخ طوسي و ابن جنيد و شيخ مفيد و سلار و علامه و شهيد اول و شهيد ثاني و فاضل مقداد و محقق كركي و سبزواري و محدث كاشاني و فقهاي ديگر قائل به اجراي حدود در عصر غيبت مي باشند.» و در ادامه، اين قول را قولي مشهور دانسته و در گامي بالاتر مي گويند در اين باره نظر مخالفي نيست و آن را امري مفروغ عنه در نزد فقهاء برشمرده اند؛ زيرا «كتاب هاي آنها مملو است از جملاتي كه شاهد بر اين مطلب است... كسي كه در اين مطلب تشكيك و وسوسه كند از طعم فقه چيزي نچشيده است.» (4)

9. مرحوم امام راحل در كتاب ولايت فقيه بعد از بيان اين كه اسلام براي امور اجتماع و حكومت، قانون و راه و رسم دارد، از احكام و حقوق تدوين شده شيعه سخن گفته و مي فرمايد: «حقوق اسلام يك حقوق مترقي و متكامل و جامع است. كتاب هاي قطوري از ديرزمان در زمينه هاي مختلف حقوقي تدوين شده است؛ از احكام قضاء معاملات و حدود و قصاص گرفته تا روابط

ص: 8


1- . نراقي، ملا احمد، عوائدالايام (چاپ اوّل دفتر تبليغات اسلامي قم، 1375)، ص 539 تا 560.
2- . نائيني، محمد حسين، تنبيه الامة، (چاپ 9، شركت سهامي انتشار 1378) تحقيق محمد الحسّون، ص 73 و 74.
3- . منتظري، حسينعلي، البدر الزاهر، تقريرات درس مرحوم بروجردي (چاپ دوّم، دفتر تبليغات اسلامي قم، 1362)، ص 58 تا 70.
4- . جواهرالكلام (همان)، ج 21، ص 396 و 397.

بين ملّت ها و مقررات صلح و جنگ و حقوق بين الملل عمومي و خصوصي شمه اي از احكام و نظامات اسلام است.» (1)

در نتيجه بسيار روشن است كه فقهاي شيعه، اجراي احكام حكومتي و اجراي حدود را در زمان غيبت تعطيل شده نمي دانند و اين طور نيست كه اين مجموعه قوانين بعد از تأسيس جمهوري اسلامي وارد دستگاه قضايي(2)

شده باشد، بلكه در تمام ادوار مختلف فقه شيعه علي رغم عدم بسط يد فقها، پيرامون احكام حكومتي و اجراي حدود و قصاص به دقت بحث نموده اند. البتّه روشن است كه پس از برپايي حكومت اسلامي در ايران فصل جديدي گشوده شد و لوازمات خود را اقتضاء مي كند كه بايد با تكيه بر پتانسيل موجود در فقه شيعه به حل آن ها پرداخت و با برقراري حكومت ولايت فقيه، نظام واحدي تشكيل شده كه همه بايد تابع آن باشند، همان طور كه در اين زمينه گفته شده: «در مسائل حكومتي و اجتماعي مراجعه به مراجع مختلف موجب هرج و مرج و اختلال نظام مي شود از اين رو اظهارنظر در مسائل جامعه ي اسلامي فقط به مجتهدي سپرده شده كه در رأس جامعه قرار دارد و به تمام مصالح و مفاسد جامعه آگاهي بيشتري دارد. بنابراين در صورت اختلاف فتواي ولي فقيه با فقهاي ديگر در امور اجتماعي، هميشه نظر ولي فقيه مقدم است».(3)

اين مسئله در نظريّه ي «ولايت مطلقه ي فقيه» حضرت امام متبلور است. «حكومت ولايي» همان حكومت قانون و نظم و يكپارچگي است كه در سايه ي

ص: 9


1- . امام خميني (ره)، ولايت فقيه (حكومت اسلامي) چاپ 7، نشر مؤسسه ي تنظيم و آثار امام، تهران 1377)، ص 6.
2- . آغاجري چنين ادعا مي كند، روزنامه ي توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.
3- . آيت الله مصباح يزدي، محمد تقي، پرسش ها و پاسخ ها (چاپ 10، نشر مؤسسه ي آموزش پژوهشي امام خميني (ره)، قم، 1379)، ج 1، ص 68 و نيز جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ج 1، نشر فرهنگي رجا، قم، 1367، ص 104 و 106.

آن مسئله ي امر به معروف و نهي از منكر حلّ مي شود. حدود و ثغور دخالت افراد خارج از كادر حكومت و دولت را ولي فقيه تعيين مي كند و اشخاص در محدوده اي كه براي تصدي دولت اسلامي تعيين شده حق دخالت ندارند.

فقهاي شيعه و جهاد و مبارزه

ايشان پيرامون نگاه فقهاء به حكومت و رابطه ي مسالمت آميز آنان با دولت هاي حاكم گفته است:

«كمتر شاهد بوديم كه از داخل اين فقه سنّتي، مبارزه و جهاد و نبرد مسلحانه و براندازانه عليه دولت بيرون بيايد» و «تقريباً تمام فقهاي ما به استثناي معدودي در تمام طول تاريخ تشيع با نهاد دولت مناسبات مبتني بر همگرايي و همكاري متقابل داشتند» و «آنان دين را از سياست جدا مي كنند تا بتوانند سلامت دين را حفظ كنند.»(1)

در بررسي اين مطلب نكاتي ذكر مي شود:

1. درست است كه فقهاي شيعه به دنبال جنگ و خون ريزي و خشونت نبودند و هميشه براساس آموزه هاي ديني به دنبال ايجاد صلح و امنيت و آرامش بودند، امّا هيچ گاه با دولت هاي جبّار سازش نداشته و در مقابل ظلم و جور آنان ساكت نمي نشستند و به هيچ گونه با آنان «هم گرايي» و «هم كاري» نداشتند.

2. قبل از بيان شواهد تاريخي، پاي صحبت امام راحل (ره) مي نشينيم كه حتماً براي ايشان قابل توجّه است. حضرت امام در كتاب ولايت فقيه مي گويند: «فقهاي اسلام از اين حرف ها (همكاري و ورود در دستگاه ظلم و جور دولت ها) منزه اند، وضعشان از صدر اسلام تاكنون روشن است مثل نور پيش ما مي درخشند و لكه اي ندارند، آن آخوندهايي كه در آن زمان با دستگاه

ص: 10


1- . توسعه، 3 / 9 / 80، ص 6.

بودند از مذهب ما نبودند، فقهاي اسلام نه تنها اطاعت آن ها را نكردند بلكه مخالفت كردند، حبس ها رفتند، زجرها كشيدند و اطاعت نكردند. كسي خيال نكند كه علماي اسلام در اين دستگاه ها وارد بوده يا هستند البتّه بعضي مواقع براي كنترل يا منقلب ساختن دستگاه وارد مي شدند»(1) ايشان همچنين در منشور روحانيت مي فرمايد: «سلام بر حماسه سازان هميشه جاويد روحانيت كه رساله ي علميه و عمليه خود را به دم شهادت و مركب خون نوشته اند، سلام بر آنان كه ... منذران صادقي شدند كه بند بند حديث صداقت شان را قطرات خون و قطعات پاره پاره پيكرشان گواهي كرده است و... در دعوت به حق و راه خونين مبارزه ي مردم خود اولين قرباني ها را بدهد و مُهر ختام دفترش شهادت باشد... كدام انقلاب مردمي اسلامي را سراغ كنيم كه در آن حوزه و روحانيّت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگ فرش هاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است»(2)

اگر به قول آقاي آغاجري «تقريباً تمام فقها به استثناء محدودي» از مبارزه به دور بودند امام راحل (ره) اينها را براي چه كساني گفته است براي همان عدّه ي معدود!!

3. براي روشن شدن تحريف تاريخ فقهاي شيعه در كلام ايشان كافي است، به كتاب «شهداء الفضيلة» نوشته ي علامه ي بزرگوار اميني - نويسنده ي كتاب الغدير - مراجعه نماييد كه در آن شرح حال 130 نفر از برجسته ترين عالمان شهيد شيعه در مبارزه بر عليه ظلم و ستم و ترويج دين ذكر شده است و

ص: 11


1- . امام خميني (ره)، همان، 136.
2- . امام خميني (ره)، منشور روحانيت، پيام به حوزه ها و مراجع بزرگوار، 3 / 12 / 67، صحيفه ي نور، ج 21، ص 273.

همچنين كتاب هاي متعددي كه شرح حال علما را نوشته اند، مملوّ از مجاهدات و مبارزات علماي شيعه است.

علماي شيعه در مقاطع مختلف تاريخ، شجاعانه به ميدان آمدند و وارد عرصه ي سياست و حكومت و مبارزه شدند كه به عنوان نمونه به فتواي تاريخي ميرزاي شيرازي در نهضت تنباكو و در مبارزه با استعمار مي توان اشاره نمود و همچنين در جنبش مشروطه كه از آغاز تا پايان آن چندين نفر از مجتهدين وقت حضور فعال داشته و تني چند به شهادت رسيدند. در اين زمينه مي توان از شهيد رابع (شهيد شيخ محمد باقر اصطهباناتي) و شهيد سيد احمد معين الاسلام دشتكي نام برد كه تيرباران و مثله (پاره پاره) شدند و اجسادشان را نيز سوزاندند. خبر اين واقعه در روزنامه ي حبل المتين شماره ي 254 به چاپ رسيد و در اين جريان، عالم ديگري چون عبدالحسين لاري بر عليه انگليس در خطه ي جنوب حكم به جهاد صادر كرد.(1)

و در تهران و نجف علماي متعددي وارد صحنه ي مبارزه شدند و شهيد شيخ فضل الله نوري در اين راه جان خويش را تقديم نمود و همچنين مي توان از نهضت عراق و انقلاب سال 1920 سخن به ميان آورد كه در آن جريان علماي نجف چون شيخ الاسلام و آيت الله سيّد مصطفي كاشاني و سيد محمد كاظم يزدي و ديگران از مراجع وقت، فتوي به جهاد دادند و بزرگاني چون آيت الله سيّد مصطفي كاشاني و آيت الله شيخ الشريعه ي اصفهاني و سيد علي داماد و سيد محمد سعيد حبوبي كه همگي از مراجع تقليد بودند به همراه عدّه ي كثيري از علماء و طلاب در اين

ص: 12


1- . آيت اللهي، محمد تقي، ولايت فقيه و...، چاپ دوّم، انتشارات اميركبير، تهران، 1363، ص 26 و 64 و 84.

جهاد حضور داشته و با استعمار انگليس جنگيدند و عدّه اي به شهادت رسيدند.(1)

و افرادي مانند آيت الله العظمي سيّد ابوالحسن اصفهاني و آيت الله العظمي نائيني و مرحوم شهرستاني از عراق به ايران تبعيد شدند و شخصيت هايي مانند آيت الله العظمي سيد محمد تقي خوانساري به اسارت و زندان رفته اند.(2)

و در اين ميان مجاهدت هاي شجاعانه ي شهيد مدرس و مرحوم آيت الله كاشاني و صدها نفر علماي شيعه را نبايد فراموش كرد كه به قول امام راحل: «يقيناً رقم شهداي گمنام حوزه ها و روحانيّت كه در مسير نشر معارف و احكام الهي به دست مزدوران و نامردان، غريبانه جان باخته اند زياد است.»(3)

4. امّا روابط علماي بزرگ با دولت هاي وقت، از اين باب نبوده كه معتقد بوده اند كه فقه مجموعه اي از احكام شخصي است و در عصر غيبت، وظيفه ي حكومتي نداشته و براي حفظ دين و ايمان در عمل به نوعي لائيسم رسيده باشند(4)

بلكه اين خود شاهد صادقي است كه اينها دين را اجتماعي مي دانستند و در حد امكان و توان براي ترويج شيعه و اجراي احكام الهي تلاش مي نمودند لذا مي بينيم شيخ مفيد مي گويد: «اگر براي فقيهي فرصتي پيش آمد كه بتواند احكام و حدود را اجرا كند واجب است عهده دار گردد»(5)

و علماي شيعه بنابر نفوذي كه در اجتماع داشتند با حكومت برخورد مي كردند. اگر مي ديدند ارتباط

ص: 13


1- . مختاري، رضا، سيماي فرزانگان، (چاپ چهارم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي قم، 1371)، ص 473 از «گنجينه ي دانشمندان»، ج 1، ص 220 و صادقي، محمد، نگاهي به تاريخ انقلاب اسلامي 1920 عراق (چاپ دارالفكر، قم)، ص 8 و 12 و 25 و 57.
2- . همان.
3- . امام خميني (ره)، منشور روحانيت، 3 / 11 / 67، صحيفه ي نور، 21 / 273.
4- . ادعاي آغاجري، توسعه 3 / 9 / 80، ص 6.
5- . شيخ مفيد، المقنعة، همان، ص 810.

آن ها ثمربخش نبوده، به شدّت پرهيز كرده و دوري مي گزيدند؛ مانند صاحب معالم (ره) و صاحب مدارك (ره) كه از آن جهت كه بيم داشتند اگر براي زيارت مرقد امام رضا - عليه السّلام - به ايران بيايند، شايد مجبور شوند با شاه عباس صفوي ملاقات كنند به ايران مسافرت نكردند.(1) و همچنين مرحوم ميرزاي قمي (ره) وقتي كه از درخواست فتحعلي شاه براي ازدواج دختر خود با پسرش مطلع شد، دست به دعا برداشت و مرگ فرزند را خواستار گرديد كه مبادا سبب ارتباط او با دولت حاكم گردد و طولي نكشيد كه پسر او رحلت نمود.(2)

و از مرحوم ميرزاي شيرازي و حجت الاسلام شفتي و صاحب فصول و وحيد بهبهاني و ملا محسن يزدي (ره) (3) حكاياتي نقل شده كه به شدّت از حكومت و دربار پرهيز داشتند.

امّا عدّه اي از علماي ديگر در شرايط متفاوت و به علت نفوذ فوق العاده علمي و اجتماعي به درخواست حكومت پاسخ مثبت مي دادند كه در اين باره تنها به سخني از امام راحل اكتفاء مي كنيم:

«يك طايفه از علماء گذشت كرده اند از يك مقاماتي، و متّصل شده اند به يك سلاطيني و اين سلاطين را وادار كرده اند خواهي نخواهي براي ترويج مذهب تشيع. اينها درباري نبودند... اغراض سياسي داشتند اغراض ديني

ص: 14


1- [1]. جزايري، نعمت الله، انوار النعمانية (چاپ شركت چاپ تبريز، بي تا)، ج 3، ص 342 و ر. ك: مختاري، رضا، همان، ص 477.
2- . تنكابني، محمد، قصص العلماء، (انتشارات علميه اسلاميه تهران، بي تا)، ص 10 و ر. ك: مختاري، رضا، همان، ، ص 478 تا 481.
3- . همان.

داشتند... حالا شما به آن ها اشكال مي كنيد از باب اين كه اطلاع بر واقعه نداريد.»(1)

در نتيجه به وضوح مي بينيم تاريخ فقهاي شيعه مملوّ از مبارزات و مجاهدت هاست و ارتباط آن ها با دولت ها نيز در پي اغراض سياسي و ديني و پذيرفتن نقش اجتماعي بوده است. اين امر خود شاهدي است كه فقه سنتي و فقهاي شيعه يك نوع نگرش سياسي اجتماعي به دين داشتند و در مواقع لازم به جهاد و مبارزه نيز برخاستند.

مبارزات مسلحانه و بنيادگرايي

آقاي آغاجري در تحليل مبارزات مسلحانه ي صدساله ي اخير بعد از مشروطيت و در بيان عملكرد «فدائيان اسلام» مي گويد: «در جريان فدائيان اسلام... و بعد از آن در دهه ي چهل و پنجاه شمسي كم و بيش تفكري ادامه يافت كه به نظر محصول آن، پيوند نگرشِ سنّتي با نگرش بنيادگرايانه جديد است... بنيادگرايي به معناي منفي كه بازگشت قشري به اسلام و توسل به روش هاي قهر آميز و خشونت گرا است.»(2)

البتّه با روشن شدن برداشت ناصحيح ايشان از فقه سنّتي و دوري گزيدن علماء از اجراي حدود و هرگونه فعاليّت سياسي و مبارزه و جهاد، بخشي از مقدّمه تحليل ايشان باطل شده و فرو مي پاشد و با اطلاع بر سيره ي فقهاي نام آور در جهاد عليه استعمار، نمي توان هر حركتي را قشري نگري قلمداد نمود؛ امّا در جواب اين بخش از كلام شان خوانندگان را به بازخواني بندهاي ديگر از مصاحبه ي ايشان دعوت مي كنم تا تناقض آن آشكار شده و تحليل هاي

ص: 15


1- . امام خميني (ره)، 10 / 10 / 56، صحيفه ي نور، 1 / 258 - 259.
2- . توسعه، 3/ 9 / 80، ص 6.

جهت دار برملا گردد: ايشان در اواخر مصاحبه آن جا كه از مبارزات مسلحانه ي دهه ي پنجاه سخن مي گويد، وقتي كه به ترورهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مي رسد، مي گويد: «]اين ترورها كه در سال 56 بوده[ در واقع به عنوان دفاع مسلحانه از مردم، دست به برخي از عمليات هاي مسلحانه زدند؛ يعني عمليات مسلحانه در آن مقطع يك تاكتيك بود نه استراتژي»(1)

هرچند پيش از اين جملات اعتراف نموده بودند كه امام راحل (ره) مبارزه ي مسلحانه را قبول نداشته و اين روش را نمي پسنديدند.(2)

در اين باره نكاتي ذكر مي شود:

1. همان طور كه ايشان ترورهاي سازمان مذكور را توجيه مي كنند و آن را تاكتيك مي خوانند مي توان روش فدائيان اسلام را نيز به عنوان تاكتيك قلمداد نمود نه استراتژي، پس چطور آن را خشونت طلبي مي خوانند و عمليات مسلحانه ي سازمان را تأييد مي كنند.

2. اگر به كتاب تاريخچه ي سازمان مذكور رجوع كنيم مي بينيم آنها از نواب صفوي(3) تجليل كرده و روش خود را ادامه ي راه او و مؤتلفه معرفي مي نمايند(4) و حتّي بعد از پيروزي انقلاب در مصاحبه اي با روزنامه ي جمهوري مي گويند «هنوز به نقش يك سازمان اصيل اسلاميِ سه بعدي (ايدئولوژيك، سياسي، نظامي)... اعتقاد داريم.»(5)

ص: 16


1- . توسعه، 3 / 9 / 80، ص 7.
2- . همان.
3- . تاريخچه ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، (چاپ اوّل، انتشارات سازمان تهران، ارديبهشت، 1359)، ص 215 و رجوع شود به بيانيه ي شماره ي 23 سازمان 27.
4- . همان، ص 8.
5- . همان، ص 32.

3. در كتاب تاريخچه ي سازمان مذكور تاريخ تشكيل گروه هاي هفت گانه آن را سال 49 الي 54 بيان مي دارد.

با طرح مباحث گذشته به اين نتيجه مي رسيم كه انديشه ي حكومتي و سياسي در سراسر فقه شيعه و در طول تاريخ مبارزات فقهاي شيعه به وضوح به چشم مي خورد و فقهاء در مباحث علمي از احكام حكومتي و حدود و قصاص بحث كردند و در رأس آن به مسئله ي «ولايت فقيه» پرداختند و به قول عالم شهير صاحب مفتاح الكرامه اين مسئله ميان فقهاء اتفاقي است(1) و اگر اختلافي باشد در حدود اختيارات ولي فقيه است و در مقام عمل نيز هرگاه فرصتي پيش آمد به ميدان آمده و وارد عرصه ي حكومت و سياست شدند و در شرايط سخت نيز مردانه از كيان تشيع دفاع نمودند.

و بديهي است كه با برپايي حكومت ولايي و جمهوري اسلامي ايران كه حاصل قرن ها مجاهدات علماء و ساير اقشار جامعه بوده اند، همه بايد با اتحاد و يكپارچگي از اين دست آورد گران بها حفاظت نماييم.

به اميد آن روز كه توفيق خدمت به دين و مردم را كسب نماييم. انشاءالله.

ص: 17


1- . عاملي، محمد جواد مفتاح الكرامة، (چاپ آل البيت، قم، بي تا)، ج 10، ص 21.

ص: 18

مقاله ي مورد نقد: ضمانت اجرايي قانون خوب، اراده ي ملي است

اشاره

ضمانت اجرايي قانون خوب، اراده ي ملي است(1)

چكيده:

در اين نوشته كه گزارش يك سخنراني است، ضمن بيان اين كه حكومت جمهوري مردم را ذي حقّ مي داند، موارد اين حق را برمي شمارد. انتخاب از سوي مردم، موقتي بودن سمت ها، ادواري بودن قدرت سياسي، مسؤول بودن در مقابل مردم، تساوي مسئولان در برابر قانون و فراقانوني نبودن افراد نيز از ويژگي هاي حكومت جمهوري به شمار آمده است. در اين نوشته همچنين با اشاره به اين كه مشروعيت مهم ترين مسئله در حكومت سياسي - ديني است آمده است:

«رضايت مردمي شرط مشروعيت يك نظام و حكومت است.»

تأملي در باب مشروعيت حكومتي ديني

مشروعيت حكومت ديني يكي از مسائل مهم مورد بحث در حوزه انديشه سياسي اسلام است كه به جهت اهميت، در فرهنگ سياسي - حقوقي اسلام از جايگاه خاصي برخوردار بوده و لذا دائماً مورد توجه انديشمندان در عرصه دين و فرهنگ ديني بوده است. اينك در تبيين مشروعيت حكومت ديني به نكاتي چند مي پردازيم:

معناي مشروعيت حكومت: يكي از مفاهيمي كه هر حكومتي خواسته يا ناخواسته به آن مَحَك زده مي شود و موجب التزام آوري نسبت به آن حكومت و نيز مردم مي شود، مشروعيت داشتن آن است. لذا در تفكر سياسي حكومت ها، مفهوم مشروعيت داراي جايگاه خاصي است. البتّه مشروعيتي كه در فلسفه سياست از آن سخن مي رود، معنائي خاص دارد و مي توان گفت اين

ص: 19


1- . محسن كديور، همبستگي، شماره ي 178، 9 / 3 / 80

واژه در فرهنگ سياسي مترادف «قانوني بودن» است لذا مشروع بودن يك حكومتي، قانوني بودن آن قلمداد مي گردد(1)

به گونه اي كه گروهي حق حاكميت بر مردم داشته و مردم نيز در قبال، موظف به اطاعت باشند.

ملاك مشروعيت حكومت ها:

يكي از رهيافت هاي مهم در اين بحث تبيين ملاك مشروعيت و قانونمندي حكومت هاست كه يك حكومت به چه چيز مي تواند مشروعيت يافته و موجب التزام عملي براي مردم شود. با يك رويكرد تاريخ گرايانه در باب حكومت ها و ملاك مشروعيت آن ها در مي يابيم كه ملاكات به حسب اجتماعات مختلف، متفاوت بوده است.

بعضي بر آن بوده اند كه ملاك مشروعيت، قراردادي اجتماعي بين دولت و مردم بوده است؛ بدين معنا كه بين دولت و مردم قراردادي منعقد مي گردد و ضمن آن مردم خود را مُلزم به اطاعت از حكومت دانسته و در قبال اين اطاعت، حكومت نيز خود را موظف به حفظ امنيت و نظم و رفاه و... مردم مي داند.

گروهي رضايت مردم را ملاك مشروعيت دانسته اند؛ يعني هرگاه مردم از حكومتي راضي بودند، حق دستور دادن براي حاكم را تثبيت كرده و خود را ملزم به اطاعت از قوانين و دستورات حكومت مي نمايند.

طايفه اي بر آنند كه هرگاه اراده عمومي و اكثريت به حكومتي تعلق گرفت، آن حكومت قانوني و مشروع است.

برخي ديگر تلاش هر حكومتي براي برپائي عدالت را ملاك قانوني بودن آن گرفته اند؛ لذا عدالت منشأ الزام سياسي است.

ص: 20


1- . ر.ك: مصباح يزدي، محمدتقي، حكومت و مشروعيت، فصلنامه كتاب نقد، شماره 7، ص 43.

گروهي بر آنند هر حكومتي براي سعادت افراد جامعه تلاش كند قانوني است. پس منشأ الزام آوري اين است كه حكومت به دنبال سعادت مردم باشد. (حال مفهوم سعادت در آن جامعه در چه چيزي تجلي و تبلور دارد، بحث ديگري است). امّا در ميان اين انظار، نظريه ديگري هم هست و آن اين است كه معيار مشروعيت يافتن يك حكومت، الهي بودن آن است و حكومت ديني بر همين اعتقاد بنا نهاده شده است.(1)

و در اين مقاله به تبيين مشروعيت در حكومت ديني مي پردازيم و نقد نظريات ديگر را به مجال ديگر وا مي گذاريم.

مشروعيت حكومت در اسلام

در انديشه ي سياسي و نيز فقهي - كلامي اسلام، مشروعيت حكومت و نيز حقانيت آن به ذات حضرت احديت بر مي گردد و اين از گزاره هاي ثابت و غير قابل تغيير در فرهنگ و تفكر سياسي اسلام است؛ چرا كه در پرتو اين اعتقاد، خداست كه مالك اصلي و سلطان حقيقي و حاكم مطلق است، چنان كه در تنزيل شريف در موارد متعددي به اين مطلب تصريح شده است، از جمله آنجا كه مي فرمايد: «أَلا لَهُ الْحُكْمُ»(2)

و «إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ»(3) و «قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ»(4) و «قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ»(5) و بسياري ديگر از آيات شريفه كه دلالت مطابقي بر اختصاص منصب حكومت و فرمانروائي به ذات حضرت احديت و اين كه هيچ كس را غير از او حق حكومت بر احدي نيست، دارد. پس آن چه را او فرمان داده و حكم مي كند حق و مشروع است و از آن جا كه مسلمين بر اين اعتقادند كه خداي تعالي احكامش در جهت مصالح

ص: 21


1- . همان، ص 44 - 46.
2- . سوره ي انعام، آيه ي 62.
3- . سوره ي انعام، آيه ي 57.
4- . سوره ي آل عمران، آيه ي 154.
5- . سوره ي آل عمران، آيه ي 26.

بندگانش بوده و از جهتي مطابق با ارزش هاي اخلاقي است، لذا فرمانبرداري از فرامين و دستورات او را بر خود لازم مي بينند. بنابراين مشروعيت به معناي التزام آوري ديني براي مردم جز در حكومت الله بر مردم تصور مثبت و بلكه معقول ندارد. و از آن جا كه او در حكومت خود، مختار است از اين روي مي تواند به هر كس كه بخواهد اين حاكميت را و يا مقداري از آن را ببخشد و بدين صورت كسي را براي حاكميت بر جامعه اي معين نمايد. «انَّ ربَّكَ فعالٌ لما يريد»(1)

و از اين روست كه در نظام سياسي اسلام، حكومت آن شخص نيز مشروعيت مي يابد.

نمونه ي بارز اعطاء حق حاكميت را مي توان در وجود مقدس حضرت پيغمبر به نظاره نشست، آن گاه كه از جانب خداي حاكم، حق حاكميت بر جامعه به او عطا شد، تا بتواند بر جامعه حكومت كرده و اهداف الهي را پياده نمايد. در اين ديدگاه بين دو تفكر شيعي و سني اختلافي نيست و نقطه اختلاف، در حكومت حاكمان بعد از پيامبر - صلّي الله عليه و آله - است و از نظر تشيع همانگونه كه مشروعيت حكومت پيامبر - صلّي الله عليه و آله - از جانب خدا و به اذن و نصب او بوده است، حكومت امامان معصوم - صلّي الله عليه و آله - نيز همين گونه است و آنان نيز از جانب خداي سبحان - جل جلاله - لكن به ابلاغ نبوي به حكومت منصوب شده اند.

در باب مشروعيت حكومت حاكمان در زمان غيبت امام معصوم - عليه السّلام - نيز، باز آن چه مبناي تفكر و انديشه سياسي شيعه است، مشروعيت يابي «حكومت آنان به نصب عام امام معصوم - عليه السّلام -» است(2)

و از همين منظر در باب مشروعيت حكومت فقيه در زمان غيبت سخن مي رود.

ص: 22


1- . سوره ي هود، آيه ي 107.
2- . ر. ك: ممدوحي، حسن، حكمت حكومت فقيه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ بهمن، نوبت اول 1378 صص 82 - 81.

محصّل كلام اين كه حكومت ديني زماني مشروعيت مي يابد كه منتسب به ذات خداوند تعالي بوده باشد و در غير اين صورت هيچ گونه مشروعيتي الهي بر آن متصور نيست.

نقش مردم در حكومت الهي:

در خصوص نقش مردم در حكومت ديني كه خود از گزينه هاي بسيار درخشان در مباحث حقوقي و سياسي به شمار مي آيد، بايد گفت كه مردم در حكومت ديني نقش به سزائي دارند. بنگريد: هر حكومت به اعتباري، دو جنبه مي تواند داشته باشد. جنبه مشروعيت داشتن و جنبه عينيت يافتن و اين ها دو امر متفاوت هستند. با توجه به آن چه كه در تبيين مشروعيت حكومت ديني گذشت مردم نسبت به حكومت، مشروعيت آفرين نيستند؛ يعني حقانيت و الهي بودن و به تبع آن التزام آوري، امري است خاص حضرت احديت همانطور كه گذشت. امّا نسبت به جنبه دوم حكومت يعني مقبوليت داشتن و عينيت يافتن، مردم نقشي اساسي داشته و عنصر مهم در تحقق حكومت و عينيت بخشيدن به آن هستند؛ بدين معنا كه اگر در جهت تحقق حكومت، اقدامي ننمايند، حكومت ديني نيز محقق نخواهد شد و اگر آن را پذيرفتند و در جهت تحقق آن كوشيدند، بدون شك برپا خواهد شد و مصداق بارز آن برپائي حكومت پيغمبر - صلّي الله عليه و آله - بود كه مسلمين با اشتياق وافر براي حكومتش آغوش باز كرده و در تحققش از هرگونه كمك دريغ نورزيدند و همين باعث تحكيم پايه هاي حكومت نبوي گرديد. و از طرفي عدم پذيرش و تحرّك مردم نسبت به حكومت اميرالمؤمنين - عليه السّلام - موجب عدم برپايي حكومتش حدود 25 سال گرديد (اين مقال هم اكنون در بيان تبيين علل و اسباب آن نمي باشد) و تحقق حكومت چهار سال و چند ماهه او هم به جهت روي آوري جامعه به ايشان بود و نبايد اين نكته مهم را فراموش كرد كه

ص: 23

ولايت و حكومت آن حضرت - عليه السّلام - همان طور كه در زمان خلافتش مشروعيت داشت در همان 25 سال كنار زدنش از حكومت نيز چنين بود، لكن به جهت عدم اقدام مردم در زمينه عينيت بخشيدن به آن، محقق نشد.

اين كه عامل اصلي تحقق حكومت علي - عليه السّلام - بعد از 25 سال سكوت، آراء و مقبوليت مردمي بوده است، نه به معناي اين است كه آراء و مقبوليت مردمي به حكومت او مشروعيت بخشيد، چنان كه كم و بيش در بعضي نوشته ها و نشريات گفته مي شود كه: «مشروعيت حكومت در مكتب اسلام و تشيع به مراجعه به آراء و افكار مردم بوده است.»(1)

و يا اين كه «رضايت مردمي شرط مشروعيت يك نظام و حكومت است.»(2) بايد گفت اگر مراد از مشروعيت در اينگونه كلمات، مشروعيت مصطلح در حكومت ديني است چنانچه بحث آن گذشت، قطعاً نمي تواند وجه عقلي و ديني داشته باشد سواي اين كه ساز و كار يك تحقيق علمي هم محسوب نمي گردد. و اگر مراد از مشروعيت، مقبوليت مردمي باشد، از آن جا كه در تفكر سياسي - ديني اسلام، چنين گزينه اي حقيقتاً مفهومي غير از معناي مشروعيت دارد و استعمال آن در چنين معنايي مقارنت بيان را به نحو لزوم مي طلبد بيان چنين معنايي به نحو اطلاق، نه مجوز لغوي دارد و نه وجه علمي، غير از آن كه چنين استعمالي، موجب انحراف افكار نيز مي شود و چه بسا اركان عنصر اعتقاد و ايمان نهفته در دل و جان خداجويان و حقيقت طلبان را متزلزل سازد و موجب پيدايش و تورم نابهنجاري تفكري در عرصه انديشه اعتقادي گردد. در هر صورت جاي بسي تأسف است كه آنان كه با قلم و آداب و رسوم آن آشنا هستند مع ذلك از اين امر مقدس استفاده ابزاري براي القاء منويات خاص خود بنمايد. آيا

ص: 24


1- . آفتاب يزد، شماره ي 270، 13 / 10/79، مقاله ي «خاتمي آخرين گزينه براي حفظ مشروعيت نظام است».
2- . روزنامه ي همبستگي، همان.

استعمال اين گونه گزاره ها در غير مورد خود، بستن يك سري مصادرات به پاي حكومت ديني نيست يا اين كه با اجتهاد در مقابل نص همسوئي يافته و يا اين كه ناشي از مقال در غير حيطه تخصصي است. راستي ترويج گران اين گزاره ها كه مشروعيت حكومت ديني را ناشي از آراي مردم عنوان مي كنند، با كدامين قياس منطقي به اين نتيجه رسيده اند.

در خاتمه با كمال احترام به مشتاقان انديشه، به تمام كساني كه در حوزه انديشه ي ديني قلم مي زنند، عاجزانه اين نكته را يادآور مي شود كه دوستان بزرگوارم، نوشتن مسؤوليت است و هر مسؤوليتي محاسبات دارد و حساب و كتاب الهي بسي سخت و دقيق است فراموش نكنيم، ننويسيم چيزي را كه گروهي از سخن ما صراط هدايت را به بي راهه ضلالت بفروشند و نگوئيم آن چه را كه باعث ايجاد تيرگي در دل تشنگان معارف الهي و مردم حقيقت جوي گردد و دامن نزنيم آن چه را خدا نخواسته است و ترك نكنيم آن چه را كه مرضيّ اوست.

ص: 25

تصویر

ص: 26

مقاله ي مورد نقد: ضرورت گفت و گوي اديان

اشاره

ضرورت گفت و گوي اديان(1)

-------

چكيده:

در اين گفت وگو، دكتر متري در صدد توضيح مباني نظريِ گفت و گوي بين اديان برآمده و با تأكيد بر اين كه اولاً خداوند حقيقتي است كه در قالب هيچ عقيده و مرامي نمي گنجد و ثانياً كشف حقايق وحياني نيازمند به تفسير است و تفاسير نيز متعددند، به آيه ي 118 سوره ي هود اشاره كرده، تعدد اديان را خواسته خداوند و پلوراليزم را بستر مناسب گفت و گوي اديان مي خواند. وي از سخن گفتن خداوند به روش هاي گوناگون براي پيروان اديان مختلف و امكان رسيدن به خدا از راه هاي متفاوت سخن مي گويد و در بعد معرفتي بين دين و فلسفه تفاوت قائل شده و ضمن اشاره به اين كه در قلمرو فلسفه از دو گزاره نقيض قطعاً يكي درست است و ديگري نادرست، در قلمرو دين، مسئله را پيچيده تر از اين حرف ها مي خواند.

پلوراليسم، بستري نامناسب براي گفتگوي اديان

آنچه در ذيل مي آيد نقدي است درون ديني بر مقاله اي با عنوان «ضرورت گفتگوي اديان» كه مشروح گفتگوي جناب آقاي محمد علي ابطحي با دكتر طارق متري (دبير اجرايي بخش ارتباطات اسلامي - مسيحي در شوراي جهاني كليساها) مي باشد كه در تاريخ 31 شهريور در روزنامه ي اطلاعات درج گرديده است. از آنجا كه مجال اشاره به تمام نكات غثّ و ثمين اين گفتگو فراهم نيست، به برخي از مطالب تأمل برانگيز آن اشاره مي گردد:

ص: 27


1- . دكتر طارق متري (در گفت وگو با سيد محمد علي ابطحي) روزنامه ي اطلاعات، شماره ي 22301، 31 / 6 / 80

1. جناب دكتر متري در جمله اي مي فرمايند: «تعدد اديان خواسته ي خود خداوند است، قرآن هم مي گويد: «وَ لَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً» اگر پروردگار تو خواسته بود، همه ي مردم را يك امت كرده بود.»(1)

مدلول اين آيه آن است كه احتمال اختلاف و تعدد آراء وجود دارد... خداوند اجازه داده است كه اديان متعدد وجود داشته باشند، تعدد اديان امري تصادفي نيست»(2)

ايشان با اين گفته خواسته اند راه پلوراليسم ديني را از طريق استناد به تنوع و تعدد فعلي اديان هموار سازند و از اين نكته غافل گشته اند كه هرگز نمي توان از وجود چيزي به حقانيت آن پل زد و گرنه بايد بتوان از وجود عقايد متضاد به حقانيّت همه ي آن ها پي برد. آنچه سخن ايشان را تأمل برانگيزتر مي كند استناد ايشان به آيه اي از قرآن براي اثبات اين مدعاست كه هيچ ربطي با بحث پلوراليسم ندارد. جاي تأسف دارد كه ايشان حتي اين زحمت را به خود نداده اند كه به يكي از تفاسير معتبر مراجعه كنند مضافاً بر اين كه وي انديشمندي مسيحي است و براي استناد به كتاب مسلمانان بايد آراء و برداشت هاي خود آنان را مد نظر قرار دهد كما اين كه ما براي استناد به كتاب مقدس اين روش را دنبال مي كنيم. البته ايشان بستر اين تفسير به رأي را از قبل هموار كرده و مي گويد: «به طور خلاصه، وحي حامل حقيقت است. امّا كشف حقايق وحياني نيازمند تفسير است و تفاسير نيز عديده اند»(3) اين سخن كه همان اعتبار قرائت هاي مختلف از دين است در جاي خود مورد نقد قرار گرفته است و ما تنها به اين نكته بسنده مي كنيم كه بازگشت اين سخن نسبيت در معرفت و در نهايت مبهم ماندن پيام خدا و در نتيجه لغو بودن ارسال كتب آسماني است.

ص: 28


1- . سوره ي هود، آيه ي 118 .
2- . روزنامه ي اطلاعات، 31 / 6 / 1380، ص 6، ستون اوّل.
3- . همان.

حال بجاست كه در مورد اين آيه توضيحاتي داده شود: همان گونه كه مفسرين گفته اند(1)

اختلاف چيزي نيست كه مورد رضايت طبع سليم باشد زيرا موجب تشتت قوا و نزاع و ناامني مي گردد. تنها يك نوع اختلاف از اين مقوله استثنا شده است و آن اختلافِ سلائق، استعدادها و ظرفيتهاست كه فطري است و اگر اين اختلافات نباشد جوامع انساني شكل نمي گيرد و لكن اختلاف در امر دين هرگز فطري نمي باشد و به همين دليل خداي سبحان در جاي جاي قرآن اين نوع اختلاف را به اهواء و خود بيني علماي اهل كتاب نسبت مي دهد: «وَ مَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً بَيْنَهُمْ»(2) اين مطلب نشان مي دهد كه به هيچ وجه اين نوع اختلاف مورد رضايت خدا نبوده است و لذا خداوند متعال در ادامه ي آيه ي سوره ي هود و بقره بيان كرده كه كساني كه مشمول رحمت او هستند از اين اختلاف مصون اند و اگر خداوند بدين اختلاف پايان نمي دهد صرفاً رخصتي تكويني است و لذا در سوره ي شوري آيه ي 14 مي فرمايد:(3) «وَ لَوْ لا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ» يعني اگر اجل مهلتي كه براي آن ها مقرر شده، نبود به اين اختلاف پايان مي داديم». مع الاسف گوينده ي محترم بين اراده ي تكويني و تشريعي خلط كرده است و مي گويد خود خداوند اين تعدد آراء و اختلاف را مجاز شمرده است و اجازه داده است كه اديان متعدد وجود داشته باشند البته مخفي نماند كه اديان الهي متعدد بوده اند ولي فلسفه ي اين تنوع علاوه بر تحريف دين قبلي، مقتضيات زمانه و تكامل بشر بوده است وگرنه دين نزد خداي سبحان تنها يكي است و آن اسلام

ص: 29


1- . براي نمونه ر.ك: الميزان، علامه طباطبائي، ج 11،ص 61 - 60 .
2- . سوره ي بقره،آيه ي 213.
3- . و نيز به آيه ي 19 سوره ي يونس رجوع شود.

و تسليم است و اين تسليم و اطاعت در برهه هاي مختلف، چهره هاي گوناگونه به خود گرفته است و لذا در قرآن دين هيچ گاه به صورت جمع به كار نرفته است.(1)

2. جناب دكتر متري در جاي ديگر براي اثبات پلوراليسم مي گويند: «خداوند بسيار بزرگتر از آن است كه معمولاً پنداشته مي شود اين نكته، يعني تنزيه خداوند در عبارت «الله اكبر» نيز نهفته است خداوند حقيقتي است كه در قالب هيچ عقيده و مرامي نمي گنجد...» مدلول اين سخن آن است كه چون درك و فهم همگان از حقيقت مطلق، محدود است و هيچ يك از آن ها با واقعيت، آن گونه كه هست مطابقت ندارد، پس هيچ يك حق نخواهد بود و كسي را نرسد كه درك خود را حق و درك ديگري را باطل بداند. آنچه موجب شگفتي است آن است كه اين سخن را كسي به زبان مي آورد كه در صدد است كه راه گفتگوي ميان اديان را هموار سازد و با اين سخن بيشتر به شعله اختلافات دامن مي زند گذشته از آن كه اين با جمله ديگري از وي در تعارض است: «خداوند با پيروان ساير اديان به روشهاي ديگري سخن گفته است و آن ها نيز حقيقت وحي را با رجوع به دين خويش كشف مي كنند»(2)

3. ايشان در قلمرو فلسفه رئاليست اند ولي در عرصه ي دين معتقدند كه ماجرا پيچيده تر از اين حرفهاست يعني ممكن است پيروان اديان گوناگون، مدعيات متفاوت و حتي ظاهراً متناقضي داشته باشند، امّا در عين حال همگي بهره اي از حقيقت برده باشند. جا داشت كه ايشان حداقل يك دليل براي اين مدعا ارائه مي فرمود و تبيين مي كردند كه گزاره هاي ديني از گزاره هاي فلسفي و

ص: 30


1- . ر.ك: مجموعه آثار، شهيد مطهري، (تهران، انتشارات صدرا، چاپ هفتم، 1377)، ج 2، ص 182.
2- . روزنامه ي اطلاعات، 31 / 6 / 1380، ص 6 . ستون دوّم.

علمي چه كم دارند كه آن ها را از واقع گرا بودن دور ساخته و به ورطه ي نسبيت فرو افكنده است.

4. استدلال مخدوش ديگري كه در عبارات دكتري متري مشاهده مي شود آن است كه اگر ديني خاص بر حق است چرا خداوند آن را در تمام جهان منتشر نكرده است گويا ايشان از اين نكته غفلت كرده اند كه خداوند همه را هدايت كرده است ولي اين انسان ها هستند كه به اختيار خود مي توانند ايمان آورند يا كافر باشند «إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً» بله البتّه اگر خدا مي خواست تمام مردم ايمان مي آوردند و هدايت مي يافتند(1)

ولي سنّت و مشيت الهي بر اختيار انسان قرار گرفته است.

5. در پايان بايد متذكر شد كه ما هم مثل ايشان دغدغه ي راه حلي براي تفاهم ديني و زندگي مسالمت آميز پيروان اديان داريم و قرآن كريم هم به اين امر مهم توجّه داشته است و لذا در اين راستا مي فرمايد: «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللَّهَ وَ لا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً...» اي اهل كتاب، بيائيد بر سخني كه ميان ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم و چيزي را شريك او نگردانيم.»(2)

ص: 31


1- . آيات 35، 107، و 149 سوره ي انعام، 99 سوره ي يونس، 9 سوره ي نحل، 31 سوره ي رعد.
2- . سوره ي آل عمران، آيه ي 64.

تصویر

ص: 32

مقاله مورد نقد: هرمنوتيك، قرائت هاي متعدد و بازسازي فكر ديني

اشاره

هرمنوتيك، قرائت هاي متعدد و بازسازي فكر ديني(1)

چکیده

گفت و گوئی با عنوان فوق با آقای مجتهد شبستری انجام شده است که در این گفت و گو، ایشان با تأکید بر این که هرمنوتیک فلسفی، در میان الهیات پردازان معاصر یهودی و مسیحی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، تصور مخالفت هرمنوتیک فلسفی با ادیان را دور از واقعیت میداند. وی هرمنوتیک را مایه ی تقویت معرفت دینی در دنیای مدرن و نگهدارنده و پرورش دهنده ی سنت دینی می خواند و هدف کسانی را که به طرح مقوله ی هرمنوتیک فلسفی می پردازند، «بازیابی»، «بازخوانی» و «بازسازی» حقیقت دینی موجود در اسلام و چاره اندیشی برای بحران قرائت رسمی از دین» معرفی می کند. وی در پایان این گفت و گو، حوزه های علوم دینی را به اتخاذ رویکردی قابل قبول در هرمنوتیک دینی، برای بازیابی جایگاه خود در عصر مدرنیته فرا می خواند.

هرمنوتيك فلسفي ارمغاني جز نسبيّت و شكاكيت معرفتي ندارد

در گفتگويي كه با جناب آقاي محمد مجتهد شبستري تحت عنوان «هرمنوتيك، قرائت هاي متعددو بازسازي فكر ديني» در نشريه ي نوروز شماره ي 200، تاريخ 14 / 9 / 80 به چاپ رسيده، نكاتي مطرح است كه ناديده گرفتن آن ها روانيست و بايد اندكي بر آن ها تأمل نمود. اميدواريم كه اين مباحث در عرصه ي علمي و فرهنگي كشور مفيد واقع شود. لازم بذكر است كه نكات مذكور، ذيل دو عنوان «مغالطات موجود در مقاله» و «نكات محتوايي مقاله» مطرح مي شوند:

1. مغالطات موجود در مقاله؛

مغالطه در ساده ترين تعريف، لغزش فكر و نتيجه ي ناصواب گرفتن از مقدمات استدلال است(2)،و برخي نيز آن را تلاش

ص: 33


1- [1]. محمد مجتهد شبستري، نوروز، شماره ي 200، 14 / 9 / 80
2- [2]. خندان، سيد علي اصغر، منطق كاربردي، انتشارات سمت و طه، تهران و قم، 1379، ص 171.

عمدي در جهت به خطا انداختن مخاطبان تعريف كرده اند(1).

به هر تقدير مي توان مغالطه را خطاي در استدلال و به خطا انداختن مخاطب نيز تعريف كرد.(2)

اكنون به نظر مي رسد مطالب مطرح شده در اين گفت و گو حاوي چندين مغالطه است كه ما به چند نمونه از آن ها اشاره مي كنيم.

1-1. مغالطه ي ارزيابي يك طرفه (one- sided asseessment): اين مغالطه هنگامي رخ مي دهد كه صرفا ًمنافع، طرفداران و وجوه امتياز يك ديدگاه را عنوان كنيم و مضارّ، مخالفان و وجوه نقص آن ديدگاه را يادآور نشويم. در اينجا ايشان به اين سؤال كه «آيا تعدّد قرائت ها در درون اديان بزرگ دنيا از ديدگاه متالهان و متكلمان اين اديان امري مقبول و پذيرفته شده است...؟» صرفاَ با ذكر عقائد آراء چند انديشمند كه به نوعي اين ديدگاه را پذيرفته اند، پاسخ مثبت مي دهند امّا از سوي ديگر به خيل عظيمي از متالهان و متكلمان مسيحي و يهودي كه به مخالفت با اين سنت برخاسته اند و تا آنجا پيش رفته اند كه امثال بولتمان را تكفير و تفسيق نموده اند اشاره اي نمي كنند(3).

شايسته شأن انديشمندي همچون ايشان نيست به گونه اي صحبت كند كه مخاطب، وجود هرگونه مخالفت با آن نوع برداشت در مسيحيت و يهوديت را متوجه نشود و يا آن را كم اهميت تلقي كند.

2-1. مغالطه مسموم كردن چاه؛ (Poisoning the well): اين مغالطه در جايي است كه كسي ادعايي كند و براي جلوگيري از اعتراض ديگران، صفت

ص: 34


1- . معلمي، حسن، منطق و تفكر انتقادي، مؤسسه ي آموزش پژوهشي امام خميني(ره)، ويراست دوم ، بهار 1380، قم، ص53.
2- . ر.ك: شهابي، محمود، رهبرخرد، (كتاب فروشي خيام، چاپ هفتم، تهران، 1364،ص 355.)
3- . ر.ك: هندرسن، ايان، پديدآورندگان كلام جديد (5)، ردولف بولتمان، حنايي كاشاني، محمد سعيد، گروسي، تهران، 1377، ص19.

مذمومي را به مخالفان آن نسبت دهد، به طوري كه اگر كسي بخواهد اعتراض كند، گويا خود را مصداقي از مصاديق آن صفت مذموم دانسته است. اين كار از آن جهت مغالطه است كه به جاي ارائه ي دليل براي اثبات حرف خود، به تحقير مخالفان تمسك شده است(1).

به نظر مي رسد ايشان در فرازهايي از اين مقاله دچار اين مغالطه شده است. مثلاً آنجا كه مي گويد: «بنابر آنچه گفتم معلوم مي شود كه اين تصور كه هرمنوتيك فلسفي مخالف اديان است و موجب مي شود پيروان اديان، نتوانند به كتاب هاي خود استناد كنند، چه قدر دور از واقعيت است و چگونه بي اطلاعي كامل از جريان هاي فكري و الهيات مسيحي عصر حاضر را نشان مي دهد.»(2)

ايشان با الفاظي همچون «بي اطلاعي كامل» سعي در تحقير مخالفان خود دارد و مجال را از ابراز ايده مخالف مي گيرد. اين نوع از مغالطه شايد ناجوان مردانه ترين مغالطات محسوب گردد.

3-1. در قسمت ديگري ايشان مي گويد؛ «هركسي اطلاع مختصري از وضع مباحث هرمنوتيكي فلسفي و ديني در جهان معاصر داشته باشد به خوبي مي داندكه...(3)»؛

اين سبك بيان در ذيل مغالطه را هر بچه مدرسه اي مي داند (boy knows every school) قرار مي گيرد. اين مغالطه زماني روي مي دهد كه شخص در بحث و جدل، سخن خود را درست و مطابق با واقع و به عنوان چيزي كه در آن نبايد شك و شبهه اي كرد، معرفي مي نمايد و ادعا مي كند كه آن مطالب را هر كس با اندك اطلاع و آگاهي مي داند و شخص مخاطب نيز كه در صدد فرار از اتهام ضعف و ناداني است، در برابر آن مطلب سكوت مي كند.(4)

ص: 35


1- . منطق كاربردي، ص199.
2- . روزنامه ي نوروز، چهار شنبه 14 آذر 1380، ص7.
3- . همان.
4- . منطق كاربردي، ص199.

4-1. مغالطه ذوحدين جعلي؛ (bogus dilemma): ايشان در پاسخ به اين سؤال كه ريشه ي برخوردهاي خصومت آميزي كه در ايران با اين نظريه علمي و فني مي شود چيست، از مغالطه ذوحدين جعلي استفاده مي كند و مخالفان را به دو گروه جاهلان نسبت به فرهنگ دنيايي معاصر و قدرت طلبان تقسيم مي كند. كه در نتيجه اين تقسيم، برخوردهاي خصومت آميز (البتّه به نظر ايشان)، برخوردهايي غلط و نادرست تلقي مي گردند، در حالي كه مي توانيم دست كم يك مورد ديگر را نيز اضافه كنيم و نادرست بودن برخوردها را انكار نماييم و آن اين كه بعضي از اين برخوردها از كساني سرمي زند كه از پيامدهاي منفي و زيان بار وجود قرائت هاي مختلف آگاهي دارند و از اين روي به مخالفت با آن مي پردازند. به هر تقدير در اينجا نيز مغالطه روي داده است.

در مقاله مذكور مغالطه هاي ديگري نيز وجود دارد كه از بررسي آن ها صرف نظر كرده و به بررسي محتواي اين نوشتار مي پردازيم و نكات مورد نظر خود را متذكر مي شويم.

2. نكات محتوايي اين مقاله

1-2. ايشان شلاير ماخر را بنيانگذار هرمنوتيك فلسفي معرفي مي كند حال آن كه شلايرماخر بنيان گذار هرمنوتيك رمانتيك است. ميان اين دو مكتب تفاوت هاي مهم و بسيار عميقي وجود دارد؛ از باب مثال هرمنوتيك فلسفي به شدت متن محور است تا آنجا كه حتي بعضي از پيروان اين مكتب، مؤلف را نيز يكي از مفسران متن تلقي مي كند و يا انديشمند ديگري اعلام ميدارد كه مؤلف بعد از ايجاد و اثر متن مرده است(1).

امّا هرمنوتيك رمانتيك مؤلف محور

ص: 36


1- . ر.ك: حسين زاده، محمد، مباني معرفت ديني، مؤسسه ي آموزش امام خميني(ره) (قم، چاپ 2، 1380، ص168-169) و نيز واعظي، احمد، جزوه ي درسي، بي تا، بي جا، بي نا.

است و سعي دارد مراد مؤلف را از متن و اثر بدست آورده بولتمان در مقاله ي مسئله ي هرمنوتيك خود، درباره ي ديدگاه شلايرماخر مي نويسد: وي اذعان مي دارد كه تركيب و هماهنگي و يكپارچگي يك اثر، صرفاً با تحليل منطقي صوري و تحليل سبك و روش نمي تواند درك شود، بلكه اثر بايد به عنوان يك لحظه و آن در زندگي مولف آن فهميده شود. (يعني) علاوه بر درك «شكل بيروني»، مفسّر بايد «شكل درونيِ» (اثر) را نيز درك كند؛ شكل دروني اي كه موضوع تفسيري «غيب گويانه» و ذهني است نه يك تفسير عيني. بنابراين، تفسير يك «بازسازي» يا «بازآفريني» است كه در ارتباط كامل و هميشگي با خود فرايند توليد ادبي است.(1) با توجه به اين مطلب و نكات ديگري كه ميان اين دو مكتب هرمنوتيك و تفسيري تفاوت ايجاد مي كنند اطلاق بنيانگذار هرمنوتيك فلسفي بر شلايرماخر كاملاً خطا و ناصواب است.

2-2. پيروان مكتب هرمنوتيك فلسفي از جمله گادامر معتقدند كه فهم و درك و - به اصطلاح انديشمندان ايراني - قرائت، از امتزاج افق معنايي مفسر متن و افق معنايي متن حاصل مي آيد. به بيان ديگر مفسر متن با پيش دانسته ها و ذهنيت خاص خود، وارد يك گفت و گوي ديالكتيكي با متن مي شود و آن قدر به پرسش و پاسخ با متن ادامه مي دهد كه ميان افق معنايي متن و مفسر، امتزاجي روي دهد كه در اين هنگام فهم، درك و قرائت حاصل مي گردد.

اكنون با توجه به اين مطلب، مفسران مختلف با افق هاي معنايي متفاوت با متن مواجه مي شوند و آن قدر به پرسش و پاسخ با متن مي پردازند تا قرائتي براي آن ها حاصل شود، و چون هركدام از آن مفسران افق معنايي خاص به

ص: 37


1- 1. Bultmann, Rudolf, New Testement and Mythology, The problem of Hermeneueutcs, scm press ltd, 1984. p 70.

خود دارند، در مواجهه با متن، تفسير و قرائتي خاص به خود پيدا مي كنند و چون مفسران متن تا بي نهايت مي توانند موجود باشند، بي نهايت قرائت ممكن است پديد آيد و البتّه چون هركدام از آن قرائت ها برپايه گفت و گوي ديالكتيكي با متن حاصل شده اند، همه آن ها معتبرند و همه ي آن ها حجت اند و نمي شود گفت قرائتي معتبر نيست و به تعبير ديگر، تحقق قرائت،تحقق اعتبار آن قرائت مي باشد.(1)

اكنون نويسنده ي محترم كه خود را پيرو هرمنوتيك فلسفي مي داند و در اين مقاله در پي برشمردن خدمات و حسنات اين نحله ي هرمنوتيكي است، از پايه گذاران اين مكتب گامي به جلوتر برداشته و قرائت پذيري متون را محدود تلقي مي نمايد با اين كه «آن گونه قرائت كه از استدلال كافي براي قبول شدن برخوردار نشود،كنار گذاشته مي شود و باطل اعلام مي گردد.»(2)

حال آن كه نه هايدگر نه گادامر نه دريدا و نه ميشل فوكو هيچكدام ضرورت وجود استدلال كافي براي قبول شدن و پذيرفته شدن يك قرائت را در نظر نگرفته اند و پديدآمدن يك قرائت خود دليل بر اعتبار خودش تلقي مي گردد. بر اين اساس است كه اساس فرضيه ي قرائت هاي مختلف مطرح مي شود.(3)

3-2. ايشان وجود قرائت هاي مختلف در مسيحيت را عامل رواج مسيحيت تلقي كرده اند و نه ضعف آن؛ بايد پرسيد منظور از رواج مسيحيت چيست؟ آيا منظور ايشان گسترش مسيحيت در عالم است؟ در پاسخ بايد گفت كه اگر برفرض مسيحيت در عالم رواج و گسترش پيدا كرده، بيشتر به جهت فعاليت

ص: 38


1- . ر.ك به: پالمر، ريچارد. اچ، علم هرمنوتيك، محمد سعيد حنايي كاشاني ، هرمس، تهران، 1377، ص249- 259.
2- . روزنامه ي نوروز، همان.
3- . مباني معرفت ديني، همان.

تبليغي و فرهنگي و ... مسيحيان بوده است نه گسترش هرمنوتيك فلسفي. شاهد اين است كه اگر از تازه مسيحيان عالم پرسيده شود چرا به مسيحيت گرايش پيدا كرده اند بعيد است كسي بگويد به علّت وجود و پديد آمدن هرمنوتيك فلسفي در غرب بوده است و يا به دليل وجود قرائت هاي مختلف مسيحي بوده است، البتّه به طور حتم كساني را خواهيد يافت كه از مسيحيت به دليل وجود قرائت هاي مختلف بريده اند و حتي بي دين شده اند. امّا اگر منظور ايشان از رواج مسيحيت، عميق شدن، دقيق شدن و ... باشد، بايد گفت پيامد وجود قرائت هاي مختلف نسبيّت، شكاكيت و لاادري گري است نه دقيق شدن و عميق شدن و لذا به نظر مي رسد كه اينجا لغزشي در بيان مطلب روي داده است.

4-2. ايشان وجود قرائت هاي مختلف را كه ناشي از هرمنوتيك فلسفي است يك نعمت و راه نجات مي خواند(1) و در اين باره توضيح چنداني ارائه نمي كند. اكنون سؤال ما اين است كه اگر دو قرائت كه كاملاً با هم متعارض و متناقض هستند، معتبر شمرده شوند چه نعمتي حاصل مي شود و چه راه نجاتي از آن بدست مي آيد؟

5-2. ايشان ظاهراً تنها هرمنوتيك را در تفسير متون ديني در نظر گرفته و مي گويند: «هرمنوتيك اصلاً تئوري و تعليمات تفسير و تأويل سنت است(2)».

در حالي كه هنر و فن هرمنوتيك همان گونه كه در تاريخچه و شرح تطورات آن مشاهده مي شود بر روي تفسير آثار و متون هنري، ادبي و... آمده است. از باب

ص: 39


1- . روزنامه ي نوروز، همان.
2- . همان.

مثال، ارسطو قواعد هرمنوتيكي را براي تفسير متون ادبي معرفي مي كند.(1) و ياديلتاي در اين باره مي نويسد: «هرمنوتيك معرفتي است به اين كه چگونه يك فرد مي تواند به دركي به طور عام معتبر و عيني از بيان ديگر افراد از زندگي آن گونه كه در معناها و مفادها گرديده است نايل شود.»(2)

البتّه بدون ترديد سنت و متون ديني نيز از جمله اموري است كه فرايند تفسير بر آن واقع مي گردد.

6-2. ايشان ظاهراً درك كاملي از هرمنوتيك فلسفي آن گونه كه گادامر - سردمدار آن - مي گويد، ندارد. چرا كه معتقدند: «ما با استفاده از هرمنوتيك فلسفي در جستجوي «حقيقت»موجود در كتاب هاي مقدس و تعليمات پيامبران هستيم» در حالي كه يكي از مهم ترين آموزه هاي هرمنوتيك فلسفي اين است كه فهم عيني از متن امكان پذير نيست؛ يعني به علّت فاصله زماني ميان مفسر و متن و نيز دخالت افق معنايي مفسر در عمل فهم هيچ گاه درك مطابق با واقع حاصل نمي شود.(3)

اكنون اگر منظور ايشان از حقيقت يعني انچه كه مطابق با واقع است و آنچه كه پيام حقيقي متون دينيِ فرستاده شده از ناحيه حق تعالي است، چون در تمام فهم ها (به عقيده هرمنوتيك فلسفي) ذهنيت مفسر دخيل بوده است، نيل به چنين حقيقتي، پنداري بيش نيست.

7-2. البتّه ما نيز معتقديم كه حقيقت دائماً بايد «بازيابي» و «بازخواني» و «بازسازي» شود تا «جاودانه» بودن آن مخدوش نگردد، امّا مسئله اينجاست كه ابزار اين كار هرمنوتيك فلسفي - كه نوعي ذهنيتگرايي و سابجكتيويسم را بر فهم و درك ما حاكم مي كند تا آنجا كه حتي نيل به حقيقت را ناممكن

ص: 40


1- . new testement and my theology;p.70
2- .Ibid p. 69.
3- . مباني معرفت ديني، ص170.

مي سازد، نيست بلكه اين عمل در ضمن فرايند تفسيري صحيح كه مبتني بر فلسفه اي كامل و معتبر است حاصل مي آ يد و بايد مفسران ما روز به روز در جهت نيل به حقيقت گام هاي مؤثرتري بردارند و تصور نكنند به حقيقت كامل رسيده اند و اين چيزي نيست مگر استفاده صحيح از منابع معرفت ديني.

البتّه نوشتار مورد بحث نقاط ضعف و ابهام ديگري نيز داشت كه به علّت كمي فرصت از آن ها صرف نظر كرديم.

ص: 41

تصویر

ص: 42

مقاله ي مورد نقد: ليبراليسم با اسلام منافاتي ندارد

اشاره

* ليبراليسم با اسلام منافاتي ندارد(1)

-----

چكيده:

در اين مطلب پس از ذكر برخي پيامدهاي «نبود آزادي» برخي آثار نيك آزادي بر شمرده شده و سپس عنوان شده است كه اسلام آزادي انديشه، بيان و عقيده را تجويز مي كند. در ادامه گفته شده نمي توان ليبراليسم را به آن دليل كه از غرب آمده محكوم كرد. سپس با اشاره به آن كه اگر تلقي ما از ليبراليسم، بي بندوباري باشد به اسلام ناب آسيب رسانده ايم، آمده است:

«ليبراليسم به معناي آزادي بيان عقايد، حق انتفاد، به وجود آوردن نهادهاي مدني و احزاب و مطبوعات آزاد، با اسلام مغايرتي ندارد.»

-----

چالش هاي نظري بين اسلام و ليبراليسم

ليبراليسم پديده اي متعلق به جهان غرب و جهان نو بوده است و در خلال قرنهاي پانزدهم و شانزدهم در اروپاي غربي پديد آمد. ليبراليسم يك نظريه ي سياسي، مكتب فكري و ايدئولوژي سياسي است كه نگرش خاصي به زندگي انسان دارد و بر ارزشهايي همچون آزادي، برابري، قانون گرايي، عقل گرايي، تساهل و تسامح تأكيد مي كند.(2)

چنانكه مي دانيد در اسلام نيز اين ارزشها به نحوي مورد توجه قرار گرفته است، اين همگوني ظاهري موجب شده است كه

ص: 43


1- . محمد علي ايازي، توسعه، شماره ي 156، 14 / 8 / 80
2- . جان سالوين شاپيرو، ليبراليسم؛ معنا و تاريخ آن، نشر مركز، تهران، ، 1380، ترجمه ي محمدسعيد حنايي كاشاني، ص 8-1.

برخي توهم كنند «ليبراليسم با اسلام مغايرتي ندارد.»(1) ولي مطالعه ي نظام فكري ليبراليسم و مباني آن روشن مي كند كه بين اسلام و ليبراليسم فاصله هاي عميقي وجود دارد. اگر آن مباني حفظ شود نه تنها ليبراليسم و اسلام به هم نمي رسند، بلكه همواره در چالش و تعارض خواهند بود. در اين نوشته به صورت بسيار فشرده، مواردي از چالش بين اسلام و ليبراليسم را بيان مي كنيم.

1. اولين مورد چالش اسلام و ليبراليسم «آزادي» است. در اين كه آزادي يك ارزش انساني است، همگان اتفاق نظر دارند؛ اما سخن در اين است كه آيا آزادي داراي ارزش مطلق است يا نسبي؟ يكي از مهم ترين ويژگي هاي انديشه ليبرال، اعتقاد به ارزش آزادي است. مراد از «ارزش مطلق» ارزشي است كه فوق همه ي ارزشها است و هيچ ارزشي نمي تواند با آن برابري كند و يا آن را مخدوش و محدود سازد. تنها در صورتي مي توان آزادي را محدود كرد كه آزادي ديگران در خطر باشد.

ليبرالها اعتقاد عميق دارند كه همه عقائد حتي عقائد باطل و گمراه كننده بايد در بيان آزاد باشد و هيچ مرزي حتي دين نمي تواند آن را محدود نمايد.(2)

اما انديشه ي ديني در عين اين كه آزادي را يك ارزش بزرگ انساني تلقي مي كند، به هيچ وجه آن را فوق همه ي ارزشها،قرار نمي دهد. معيار آزادي در اسلام مصالح مادي و معنوي افراد و اجتماع است؛ يعني همچنان كه نمي توان

ص: 44


1- . عدم تغاير اسلام و ليبراليسم، مطلبي است كه از حجت الاسلام آقاي علي ايازي در نشريه ي توسعه، شماره 156،تاريخ 14/8/80 تحت عنوان ليبراليسم با اسلام مغايرتي ندارد، درج گرديده است. گرچه استفاده ي اطلاقي كه در عنوان آمده از متن سخنان گوينده مشكل است، ولي بهر حال عنوان مطرح شده در نشريه، خالي از تأمل نيست..
2- . جان سالوين شاپيرو، همان ص 6.

آزادي اجتماعي و منافع مادي اجتماع را به خطر انداخت، نمي توان به معنويت اجتماع نيز لطمه زد. افراد آزاد نيستند كه هر عمل اجتماعي را انجام دهند. پيام اسلام و بانگ قرآن اين چنين است: «كساني كه دوست دارند زشتيها در ميان مردم با ايمان شيوع يابد،عذاب دردناكي براي آن ها در دنيا و آخرت است.»(1)

نه تنها نمي توان گناهكاري و زشتي ها را در ميان اجتماع شيوع بخشيد، بلكه براي دوستداران گسترش زشتي ها و پليدي ها نيز عذابي دردناك است. روابط جنسي بين زن و مرد حريم دارد و هرگونه مراوده و معاشرتي آزاد نيست. آزادي بيان نيز حدود و مرزهايي دارد، مثلاً ترويج كتب ضالّه و افكار الحادي ممنوع است، انكار ضروريات دين باعث ارتداد مي شود. در نگرش ليبراليستي، خودكشي و خودسوزي، چون تجاوز به آزادي و حقوق ديگران نيست، ممنوعيت قانوني ندارد، ولي اسلام خودكشي و اقدام به آن را نيز جرم مي داند و ممنوع كرده است.(2)

2. نگاه ليبراليسم به انسان يك نگاه اومانيستي است. اومانيسم «حالت و كيفيتي از تفكر است كه بر اساس منافع بشري و كمال مطلوب به جاي اصول مذهبي و الهيات استوار است.»(3)

در اين نگرش انسان محور و مدار همه چيز و خالق همه ارزشها است. بر خلاف دين كه «خداوند» را مدار و محور همه ي ارزشها تلقي مي كند و اگر به انسان حق تعيين سرنوشت مي دهد، در محدوده اي است كه خداوند تعيين و مشخص كرده است.

ص: 45


1- . سوره ي نور، آيه ي 19.
2- . مصباح يزدي، محمدتقي، نظريه ي سياسي اسلام، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم 1378، ج اوّل، ص 163.
3- . رحيمي، عليرضا، تفكر عصر جديد در اروپا، بعثت، تهران، 1368، ص 100.

ليبراليسم اول انسان را به جاي خدا مي نشاند و آنگاه وي را به گونه اي تعريف مي كند كه كاملاً مادي گرايانه است. انديشه ليبرال انسان را همان «من طبيعي» مي داند. بنابراين وقتي از حقوق انسان سخن مي گويد، منظور فقط حقوق طبيعي يعني حيات، آزادي و مالكيت است. «ديويد هيوم» يكي از بنيانگذاران مكتب ليبراليسم به صراحت اظهار مي دارد كه انسان چيزي نيست جز مجموعه اي از غرائز و اميال. او حتي اين بحث را مطرح مي كند كه عقل آدمي مهيمن بر اميال و غرائز او نيست، بلكه صرفاً ابزاري است كه در جهت يافتن راههايي براي نيل به اميال تلاش مي كند.(1)

اين طرز نگرش به انسان باعث مي شود كه از يك سو ابعاد روحي و معنوي انسان به فراموشي سپرده شده، مباحث مربوط به روح آدمي و معنويت جايگاه خود را از دست بدهد، از سوي ديگر وجدان، خرد و عقل آدمي جاي دين و قوانين ديني را در زندگي اجتماعي بگيرد. از اين رو ليبراليسم در زندگي اجتماعي، تمشيت امور و تنظيم روابط اجتماع اعتنايي به دين و بعد معنوي زندگي انسان ندارد. از نظر ليبرالها، نيل به آزادي كامل، مستلزم دنيوي يا غيرديني ساختن زندگي عمومي است.(2)

آن ها عقل و خواست اجتماع را راهنما و هدايتگر خود مي دانند و نه وحي و دين را و بدين ترتيب ليبراليسم همسويي كامل با سكولاريزم دارد نه اسلام، اسلام اولاً انسان را يك موجود دو بعدي (مادي و معنوي) مي داند كه سير الي

ص: 46


1- [1]. آنتوني آر پلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، نشر مركز، تهران، (بي تا)، ترجمه ي عباس مخبر، ص 206.
2- . جان سالوين، شاپيرو، همان، ص 7.

الله دارد و لذا در عين تشويق به توسعه بعد مادي زندگي. كرامت او را در تقوي و رشد بعد معنوي مي بيند. ثانياً ضمن احترام به عقل به عنوان يكي از منابع شناخت احكام الهي، معيار اصلي را خواست و اراده ي خداوند تلقي مي كند. «كساني كه مطابق با حكم خدا، حكم نكنند از ظالمين اند.(1)

بر اين اساس بين اسلام و ليبراليسم تعارض هاي جدي رخ مي نمايد. در رهيافت ليبراليسم، قانوني بر جامعه حكومت مي كند كه از خواست مردم برخاسته باشد و هيچ كس حتي خداوند حق دخالت در آن عرصه را ندارد، در حالي كه در گرايش اسلام معيار قانون خدا است و ما بايدها و نبايدهايمان را از خداوند مي گيريم. و لذا اگر احياناً تعارضي بين خواست خدا و مردم بود، خواست خدا را مقدم مي كنيم؟(2)

3. دولت محدود يا حداقل، از مهم ترين عناصر آموزه ي ليبراليسم است. دولت ليبرال دولتي است كه مسئوليتهاي آن به طور چشمگيري اندك بوده، فقط از چارچوبهاي كلي حيات اجتماعي دفاع مي كند.(3)

بنابراين دولت حق ندارد به هيچ بهانه اي ولو ديني، محدوديتهايي را براي جامعه ببار آورد. اما در انديشه ي ديني، دولت علاوه بر اين كه بايد نظم و امنيت و رفاه بياورد، بايد فضيلت گسترهم باشد. همچنان كه حافظ جان، مال و ناموس شهروندان است، پاسدار حريم فضيلت هاي اخلاقي و الهي نيز هست. دولت بايد مراقبت كند،

ص: 47


1- . سوره ي مائده، آيه ي 44،45،47.
2- . مصباح يزدي، همان.
3- . قادري، حاتم، انديشه هاي سياسي در قرن بيستم، سمت، تهران 1379، ص 24.

حدود الهي مورد خدشه قرار نگيرد، «تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوها».(1)

اين احكام حدود دين است، از آن سركشي نكنيد. از همين رو است كه شراب خواري، قوّادي و روزه خواري آشكار در ماه رمضان موجب حد و تعزير توسط حاكم شرع مي گردد.

4. تساهل و تسامح جزء ارزشهاي انعطاف ناپذير ليبراليسم است. از اين نظر، مذهب و گرايش مذهبي رابطه اي بين فرد و خداي اوست و او در زمينه ي انتخاب مذهب و يا عدم انتخاب هرگونه مذهبي و ديني و عمل به هر گونه حكم و دستورالعمل آن كاملاً آزاد است.(2) در حاليكه ما متعقديم اسلام كفر والحاد را نمي پذيرد. گرچه انسان تكويناً در انتخاب دين و حتي بي ديني آزاد است و در اين مقام هيچگونه اجبار و الزامي در كار نيست.(3)

اما تشريعاً جز اسلام از او پذيرفته نيست و جز يك انتخاب ندارد و آن اسلام است.(4)

به همين شكل انجام اعمالي كه ضداخلاقي شمرده مي شود، مجاز نيست. اقليت هاي مذهبي هر چند فعاليت شان در محدوده ي خاصي مجاز مي باشد ولي نمي توانند در جامعه ي اسلامي اقتدار سياسي را بدست بگيرند.(5)

تبليغ و ترويج عقايد انحرافي ممنوع است و.. بنابراين بين اسلام و ليبراليسم معارضه اي آشتي ناپذير وجود دارد و نمي توانيم بين اين دو مكتب، يگانگي ايجاد كنيم، مگر اين كه

ص: 48


1- . سوره ي بقره، آيه 229، همچنين سوره ي نساء، آيه ي 14.
2- . اكبر، علي، سيري در انديشه هاي سياسي معاصر، الست، تهران، 1370، ص 28.
3- . سور بقره، آيه ي 256.
4- . سوره ي آل عمران، آيه ي 85.
5- . در قرآن مي خوانيم: خداوند از براي كافران بر مؤمنين تفوق و برتري قرار نداده است. (سوره ي نساء، آيه ي 141).

ليبراليسم از مباني خود فاصله بگيرد و در رابطه با شعارهايي كه مطرح مي كند از قبيل آزادي، قانون گرايي و.. خود را با اسلام هماهنگ نمايد. با يك چنين پيش فرضي حتي مي توان بين اسلام و كمونيسم كه از عدالت و برابري سخن مي گويد، نيز آشتي داد. البته در آن صورت ليبراليسم و كمونيسم ديگر آن مكتبي نخواهند بود كه بنيانگذاران آن ها مطرح نموده اند.

ص: 49

تصویر

ص: 50

مقاله ي مورد نقد: جهاني شدن و حاكميت ملي

اشاره

جهاني شدن و حاكميت ملي(1)

--------

چكيده:

در بررسي رابطه ي جهاني شدن با چهار حوزه ي فني، اقتصادي، سياسي و فرهنگي اوّلاً بر ضرورت جهاني شدن در راستاي جلوگيري از خودسريهاي دولت هاي محلي، تأمين صلح و تضمين حقوق بشر تأكيد و تمدن جديد را عقلاني و دوران قديم را دوران فريب، دروغ، توهم و خيال پردازي و جهل مي خواند. ثانياً: با نگرشي خوش بينانه سعي در پاك كردن وجهه ي جهاني شدن از نسبت با امپرياليسم، استكبار... دارد.

--------

جهاني شدن نقدي بر نگرش خوش بينانه ي افراطي

آنچه به طور بسيار گذرا و كوتاه در زير مي خوانيد ناظر به برخي از فرازهاي سخنراني آقاي حسين بشيريه تحت عنوان «جهاني شدن و حاكميت ملي» است كه در نشريه ي آبان شماره ي 4 مورّخ نيمه ي دوّم شهريور درج شده است. اين مقاله در بررسي رابطه ي جهاني شدن با حاكميت ملي ابعادي از جهاني شدن را مورد نگرش قرار داده، كه از جهاتي محتاج نقد و بررسي هر چند بسيار گذرا و مختصر است.

1. نويسنده ي محترم مقاله ي خويش را با كلامي از «اسپينوزا» آغاز كرده اند كه توجّه در مفاد آن بيانگر آن است كه در جهان كنوني از ديدگاه اسپينوزا حتي دولت هايي كه سردمدار آزادي اند، از اين گردونه خارج اند.

وي گفته است: «در دولت آزاد هر كس مي تواند درباره ي هر چه مي خواهد بيانديشد و هر چه را كه در انديشه دارد بيان كند.» سؤال اساسي اين است كه

ص: 51


1- . حسين بشريه، آبان، شماره ي 4، نيمه ي دوّم شهريور.

آيا دولت آزاد به اين معنا امكان تحقق داشته يا دارد؟ واقع اين است كه حتي يك نظام سياسي كه در آن بيان هر انديشه اي آزاد باشد وجود ندارد. زيرا حداقل محدوديت براي آزادي در جوامع دموكراتيك فردي، مزاحمت براي منافع و حقوق ديگران است؛ خصوصاً كه در جامعه ي فرانسه يعني مهد آزادي ذهنيت جامعه ي جهاني، افرادي نظير روژه گارودي را سراغ دارد كه جز ترويج انديشه، جرمي نداشت؛ گذشته از اين كه چنين آزادي چه مبناي عقلاني دارد و آيا در مسير تكامل انسان چه تأثيري جز پيامدهاي سوء جوامع ليبرال دموكراسي داشته است؟ در همين راستا قانون اساسي آزادي توأم با مسئوليت انسان را به رسميت مي شناسد (قانون اساسي، اصل دوّم بند 6).

2. ايشان در تبيين مفهوم جهاني شدن بيان مي كند: «توده اي از اقتدار كه در سطح جهاني و بين المللي در حال تشكيل است كه خواه ناخواه به اقتدار سنتي دولت هاي محلي آسيب مي رساند در عين حال اين اقتدار در سطح جهاني «در بستري از ملاحظات عقلاني و عمومي تكوين يافته كه معطوف به تأمين صلح، تضمين حقوق بشر و جلوگيري از خودسري هاي دولت هاي محلي است»!

در اين گفته در آسيب ديدگي اجباري و قهري اقتدار سنتي دولت هاي محلي از فرايند جهاني شدن، به ميزان توانمندي فرهنگ هاي محلي و تفاوت هاي موجود در اين زمينه و خاصيّت استحكام و نفوذ ناپذيري برخي از فرهنگ ها و سنّت ها اشاره اي نشده و ناديده انگاشته شده است. بديهي است از ديدگاه ما ميزان قوت، پايداري و اقتدار سنتي دولت هاي محلي در يك سطح نبوده، قياس هر يك با سايرين احتمالاً قياس مع الفارق خواهد بود. بديهي است حكم كلّي در اين باره و چشم پوشي از مكاتب نيرومندي كه امكان مقابله و دفاع در برابر تهاجم فرهنگي دارند، از صبغه ي علمي خارج است.

ص: 52

ثانياً در تعريف و تبيين جهاني شدن، بايسته هاي ارزشي آن گنجانيده شده كه خلط بين بايدها و هست ها است. بديهي است جهاني شدن در مفهوم و تحقق عيني خود نسبت به مقولات ارزشي در نقطه ي تساوي قرار دارد بطوري كه مي تواند عقلاني تحقق يابد، مي تواند نه. شايد معطوف به سير تأمين صلح باشد، و شايد نباشد و نيز ممكن است در راستاي تضمين حقوق بشر باشد و يا نباشد. گذشته از اين كه روند جهاني شدن بيش از آن كه همراه با جلوگيري از خودسري هاي دولت هاي محلي باشد، در راستاي خودسري هاي مدعيان سردمداري دهكده ي جهاني است. و اين مطلب بيش از مدعاي فوق اثبات شدني است.

3. نويسنده در بخشي از مقاله آورده است «مفهوم جهاني شدن را نمي توان ساده لوحانه در مفهوم قديمي امپرياليسم خلاصه كرد كه ظاهراً بر بستري از ملاحظات نفع طلبانه و سلطه جويانه استوار بود.»

نگرش خوش بينانه افراطي به مفهوم جهاني شدن، ساده لوحانه مي نمايد و حاكي از تعمد بر گريز از واقعيات موجود است. انكار استعمار نوين و ماهيت استكباري در روابط بين الملل و ملاحظات نفع طلبانه و سلطه جويانه محصول تفكر تسامح گرايانه است كه با نگاه ارزشي به مسائل بيگانه است. جهاني شدن در برهه ي كنوني فرايندي است كه به دنبال تسهيل استقرار نظام موسوم به دهكده ي جهاني است كه آمريكا كدخداي آن باشد. در اين دهكده، قانون، عدالت، منشور ملل متحد، قوانين بين المللي و... همه و همه ابزارهايي براي تحكيم استقرار حاكميت امريكا بر جهان است. به عنوان مثال بايد از حادثه ي نيويورك و واشنگتن ياد كرد كه به دنبال خود يك ليست طولاني از اعمال خلاف قانون و عدالت كشورهاي غربي به رهبري امريكا را به دنبال داشته و

ص: 53

خواهد داشت كه اولين نمونه ي آن حمله ي امريكا به افغانستان به بهانه ي مبارزه «جهاني!!!» با تروريسم است. در اين محاسبه اساساً امريكا يعني جهان و جهان براي امريكا است و منطق امريكا بايد منطق جهاني تلقّي گشته، همه به دنبال منافع اين كشور باشند. در حالي كه به دنبال بروز جنگ جهاني اوّل و دوّم مشروعيت جنگ به حداقل موارد تقليل يافته كه مي توان به موارد فصل هفتم منشور ملل متحد به عنوان مبناي آن اشاره كرد به طوري كه اساساً جنگ تنها در مورد دفاع مشروع براي دولت ها مجاز شمرده شده و شوراي امنيت نيز تنها در قالب فصل هفتم مجاز به راه انداختن لشكركشي براي مقابله با تهديد يا نقض صلح و امنيت بين الملل است. اكنون امريكا (سردمدار شعار جهاني شدن) سردمدار نقض منشور و زيرپا گذاشتن آن به حساب مي آيد و از آنجا كه منطق او «قدرت مشروعيت مي آورد» است، صريحاً اعلام مي كند كه اساساً نيازي به قطعنامه هاي شوراي امنيت هم ندارد. با اين وجود پيداست كه آيا ايجاد رابطه بين جهاني شدن و امپرياليسم از سر ساده لوحي است؟ يا انكار و نفي آن؟

4. نويسنده پيام خويش را در اين نوشتار مبتني بر اين پيش فرض دانسته است كه «تمدن جديد به تكوين عقلي جهاني انجاميده است كه مبتني بر ملاحظات اخلاقي و انسان دوستانه مدرن است... در پرتو اين عقل جهاني، تمدن عقل پايه ي مدرن واحدي در سطح جهان در حال شكل گيري است كه مباني فكري و فرهنگي آن با تمدن هاي محلّي پيشين متفاوت است... روي هم رفته دوران قديم، دوران دروغ و فريب، توهم و خيال پردازي، بي سرپرستي انسان و جهل و ناداني و تبعيض بود.»

واقعاً معلوم نيست نويسنده ي محترم در خلأ، اين مطالب بر ايشان ثابت شده است يا در محيط جهاني ملموس و عيني كه ما و ايشان شاهديم. به

ص: 54

راستي جهاني كه برخي متفكران بر آن نام جاهليت نهادند، عقلاني است؟! مگر عقلانيت چيست؟ بهينه سازي بهره وري از طبيعت؟! بشر امروز جز بهينه سازي بهره وري از طبيعت كدام دستاورد را عرضه كرده است؟ آيا نشانه ي عقلانيت نوين همان تبعيد خدا از سطح زندگي به انزواي كليسا است؟ فقدان معنويت نشانه ي عقلانيت است؟ زرادخانه هاي اتمي امريكا و اسرائيل و.... كه تهديدي جدّي براي بشريت معاصرند پيام عقلانيت مي آورند؟ عملكرد ناعادلانه ي شوراي امنيت در طول عمر خود، در برخورد با تهديد كنندگان و ناقضان صلح و امنيت بين الملل، سوء استفاده از عناوين حقوق بشر آزادي، دموكراسي و... بر عليه كشورهاي ضعيف وجود حق وتو و... پيامدهاي تمدني هستند كه نويسنده از آن به «تمدن جهاني عقل پايه ي مدرن»! ياد مي كند.

عبارت فوق كه تعجب نويسنده را برانگيخت سخن از بي سرپرستي انسان در عصري است كه اساساً قيموميت و سرپرستي به شديدترين وجهي مورد تهاجم است و در شأن انسان قلمداد نمي شود كه سرپرست داشته باشد جاي تعجب دارد. سرپرست انسان در جهان مدرن كيست؟ سازمان ملل كه در برابر چشمان او هر روز بيگناهان فلسطيني به دست دژخيمان صهيونيستي به شهادت مي رسند و عكس العمل مؤثري نداشته است؟ كميسيون حقوق بشر كه آلت دست قدرتمنداني است كه در پي سوء استفاده از عنوان حقوق بشر عليه كشورهاي جهان سومي هستند و براي آن ها از كاه كوه مي سازند و كوههاي نقض حقوق بشر از سوي قدرت هاي بزرگ را كاه مي بينند؟ اگر انسان جهان مدرن سرپرست دارد پس چرا آينده ي انسان معاصر اين قدر كور و تاريك است و بچه هاي فلسطيني براي دفاع از خود در برابر تانك و توپ و سلاح شيميايي به سنگ پناه مي برند؟

ص: 55

5. در بحث بازسازي سنّت، نويسنده معتقد است كه هر سنتي قابل بازسازي نيست «به خصوص سنّت هايي كه قائل به اين باشند كه گروه خاصي در جامعه انحصار، معرفت را در دست دارد و انحصار حق حكومت را در دست دارد، چگونه مي توانيم اينها را بازسازي كنيم.» در اين خصوص اشاره به اين نكته كافي است، كه اولاً قبل از پرداختن به بازسازي پذيري سنّت بايد به اين پرداخت كه آيا هر سنتي را بازسازي لازم است؟! بازسازي سنّت منوط به سنّت بودن نيست بلكه منوط به غير عقلاني بودن آن است. ثانياً ظاهراً مراد نويسنده كه در مقايسه ي اسلام و مسيحيت در روند تجديد و نوسازي اين جملات را گفته، اشاره به نظام سياسي اسلام است كه در آن حدود و شرايط خاصي براي حاكمان مقرر شده است. در اسلام شرط تصدي حاكميت را نمي توان عضويت در گروه و صنف خاصي دانست. نظام سياسي اسلام شرايط خاصي را براي حاكمان مقرر داشته كه با رعايت آن ها خاصيت نفوذ ناپذيري را به اين نظام داده كه آن را از فروپاشي مصون مي دارد، و اين را بايد نقطه ي قوت اين نظام دانست كه ساير نظام هاي سياسي نيز مكانيزم هايي در اين خصوص دارند كه بعضاً اگر به مراتب سخت گيرانه تر از نظام سياسي اسلام نباشد در حدّ آن است. وقتي صحبت از بازسازي سنّت هاي اين چنيني باشد مراد از آن چه مي تواند باشد؟ توقع اين كه يك نظام سياسي مكانيزمي براي حفظ خود نداشته باشد به هيچ وجه توقع قابل دفاعي نيست، هنگامي كه اين جمله را خواندم به ياد بازي فوتبالي افتادم كه تيم مقابل گله مند باشد كه چرا حركت هاي دفاعي تيم مقابل اجازه ي نفوذ به آن تيم را نمي دهد!! «بازسازي سنّت» در چنين زمينه اي معنايي جز قلب ماهيت نظام سياسي و تبديل آن به ضد آن را ندارد اينچنين بازسازي همان اصلاحي است كه قرآن به شدت آن را

ص: 56

عين افساد مي داند «قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ»(1) كه بعيد مي دانم نويسنده ي محترم به چنين امري نظر داشته باشد.

ص: 57


1- . سوره ي بقره ي آيه ي 30.

تصویر

ص: 58

مقاله ي مورد نظر: فرداي بنيادگرايي

اشاره

فرداي بنيادگرايي(1)

--------

چكيده:

نويسنده در بررسي پيرامون «فرداي بنيادگرايي» در سه بخش سخن رانده است:

1. رابطه ي اسلام و سياست.

در اين بخش با تأكيد بر جدايي دين از سياست، آينده را از آن گروه هاي اسلامي اي مي داند كه بر وجه قدسي و معنوي دين تأكيد كرده و از وجوه سياسي آن بكاهند.

2. سيد جمال و بنيادگرايي

در اين بخش در بررسي پيشينه ي تاريخي «بنيادگرايي»، سيد جمال را آغازگر جريان بنيادگرايي در ايران معرفي مي كند.

3. ريشه ي فكري انقلاب اسلامي

در اين بخش با پررنگ كردن نقش شريعتي ادعا مي كند: «انقلاب 57 انقلابي روشنفكري بود كه با روشنگري كساني چون شريعتي به وقوع پيوست.»

---------

ناكامي در تحليل جنبش هاي اسلامي معاصر

چندي پيش بخش چهارم از گفت و گوي گروه فرهنگ و انديشه ي روزنامه ي ايران با دكتر حميد احمدي «پژوهشگر جنبش هاي اسلامي معاصر» را با عنوان «فرداي بنيادگرايي» مطالعه كردم و با توجّه به چالش جدّي اي كه در دو حوزه ي اسلامي و تاريخي در آن به نظر رسيد، نسبت به آن ها ملاحظاتي مطرح مي گردد كه مطالب مورد نظر را در سه بخش و با توجّه به كلام ايشان به

ص: 59


1- . حميد احمدي، ايران، 1359، 17 / 8 / 80

عرض مي رسانم اگر چه ملاحظاتي ديگر نيز مطرح است كه از بيان آن ها صرف نظر مي شود.

1. ايشان در بخشي از صحبت هايشان در مقام بيان كيفيت رويكرد جريانات مختلف اسلامي به سياست مي گويند: «عدّه اي نمي خواهند اسلام را سياسي و ابزار كسب و اعمال قدرت كنند.» يعني در واقع اوّلاً اسلام با سياست كاري ندارد و «عدّه اي مي خواهند اسلام را سياسي كنند.» و ثانياً سياست را به عنوان «ابزار كسب و اعمال قدرت» معرفي مي كنند و بعد در مقام تحليل كيفيّت رويكرد مسلمانان به اسلام و جايگاه اسلام در جهان اعلام نظر مي كنند كه «به گمان من چشم انداز آتي اسلام گرايي، عمدتاً تأكيد بر وجه قدسي و معنوي دين خواهد بود و از وجوه سياسي آن كاسته خواهد شد.» و نسبت به ايران هم مي گويند: «شايد اين نقش را مدتي است ايران شروع كرده است»(1) كه نتيجه ي بديهي اين كلام «جدائي دين از سياست» در ايران و جهان اسلام و تقويت وجه فرديّت دين و تضعيف رويكرد اجتماعي و سياسي اسلام مي باشد.

در تبيين اشكال ديدگاه ايشان نسبت به سياست در اسلام و رويكرد مسلمانان به سياست اسلامي، لازم ديده شد اشاره اي به نظريّه ي اسلام در باب حكومت و سياست نموده و اين سؤال اساسي طرح شود كه آيا دين در صحنه ي سياست دخالت دارد و اگر دارد با چه رويكردي؛ سؤال مهمّي كه قرن ها در كشورها و جوامع گوناگون مطرح گشته و در كشور ما نيز، به

ص: 60


1- . روزنامه ي ايران، سال هفتم، شماره ي 1959، ص 6.

خصوص از زمان مشروطيت به اين سو، مطرح شده و در اطراف آن بحث هاي گوناگوني انجام گرفته است.

در فرهنگ غربي، دين از جامعيّت برخوردار نيست و به گونه اي تعريف مي شود كه عرصه هاي مسائل اجتماعي و سياسي را در برنمي گيرد و دين تنها بيان گر رابطه ي انسان با خدا و ترسيم كننده ي رابطه ي شخصي و فردي با خداوند است. از اين منظر، مسائل اجتماعي و سياسي و بين المللي و روابط بين دولت و مردم و دولت ها با يكديگر، از حوزه ي رابطه ي انسان با خداوند خارج است و در نتيجه بيگانه با دين است. امّا از نگاه مسلمانان، دين از جامعيّت برخوردار است و همه ي مسائل فردي و اجتماعي انسان را در بر مي گيرد و شامل روابط انسان با خدا و انسان با انسان هاي ديگر و تمام عرصه هاي مسائل اجتماعي، سياسي و بين المللي مي شود. چون از منظر اسلام خداوند حاكم بر جهان و انسان است، بنابراين عرصه ي سياست، اقتصاد، تعليم، تربيت، مديريّت و ساير مسائلي كه به زندگي انسان ارتباط دارد، زير مجموعه ي احكام و ارزش هاي دين است و از همين منظر است كه بايد به جنبش هاي اسلامي معاصر در جهان اسلام و ايران بنگريم. البتّه در ايران با توجّه به انقلاب اسلامي و بيانات امام راحل (ره) و شعار معروفي كه توسط مرحوم شهيد مدرس بر تارك انديشه ي سياسي ما نقش بست كه «ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما عين ديانت ماست» اين مسئله براي مردم ما حل شده است. اگرچه قدرت هاي بزرگ و استعمارگر و مدعي «مردم سالاري» و «دموكراسي» در ترويج تفكر تفكيك دين از سياست، فعاليّت هاي فرهنگي و تبليغي گسترده اي

ص: 61

را آغاز كرده و هنوز هم دست نكشيده اند ولي خدمت جناب دكتر احمدي بايد گفت كه آيا بهتر نيست به جاي گمانه زني «به گمان من...» و همراهي آگاهانه يا غيرآگاهانه با اين محور فعاليّت فرهنگي سكولاريزم و مترجمان انديشه ي سياسي غرب، با احساس تعهّد نسبت به دين، ملت و مليّت خود ابتدا با جايگاه سياست در اسلام آشنا شويم؟ آشنايي اي كه با اندك شناخت نسبت به زبان عربي و مراجعه ي سطحي به قرآن مي تواند حاصل شود و در مسير تقويت دين كامل خدا، اسلام، همگي مسلمانان را در اين حركت همراه نماييم و از ايجاد تزلزل در افكار و انديشه ي جوانان خودداري كنيم.

2. ايشان در پاسخ به اين سؤال كه «معمولاً مي گويند آغاز بنيادگرايي، در ايران و توسط يك ايراني (سيد جمال) بوده است...» مي گويند «به يك تعبير، اين تحليل درست است. سيد جمال يك بنيادگراي افراطي نيست. ولي به هر حال روايت خاصّي از سلفي گري و رجوع به بنيادها را عرضه مي كرد و لذا مي توان آغاز بنيادگرايي را توسط اين تفكر ايراني دانست.»(1)

در تبيين جايگاه تفكر سيد جمال در تاريخ معاصر جهان اسلام و ايران ابتدا ناچارم به يك تقسيم بندي كلّي پيرامون كيفيت واكنش ها و مواضع مختلف فكري، سياسي در جهان اسلام، بعد از هجوم گسترده و همه جانبه استعمار غربي و پي بردن مسلمانان به عقب ماندگي داخلي شان، اشاره نموده تا با دو جريان به وجود آمده در ميان مسلمانان آشنا شويم:

1. جريان پيروي از تمدن غرب، از غرب گرايي تا غربزدگي.

ص: 62


1- . روزنامه ي ايران، سال هفتم، شماره ي 1959، ص 6.

2. جريان احيا(1) و بازسازي(2) تفكر ديني؛ از بنيادگرايي(3) تا راديكاليسم اسلامي؛(4)(اصلاح طلبي ديني).(5)

جريان اوّل كه با يك تقدم تاريخي نسبت به جريان دوّم، از ناحيه ي روشنفكران شكل گرفت، تركيب اجتماعي از سياستمداران و رجال سياسي، اداري، نظامي و دانشجويان را تشكيل داد كه هر يك از اين گروه ها از لحاظ روانشناختي انگيزه ها و اهداف گوناگوني داشتند ولي مشخصه ي اصلي آن ها از طرفي تقليد و تبعيّت از نهادها، ارزشها، گرايش ها و الگوهاي غربي و فرهنگ و تمدن غرب و خودباختگي، بي هويتي و جهت گيري هاي مبتني بر سكولاريسم، ماترياليسم، اومانيسم، ليبراليسم و ناسيوناليسم بود و از طرف ديگر ردّ بدون ملاك و ميزان ارزش ها، گرايش ها، مايه هاي فكري، اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و ديني و تمدن گذشته ي خود بوده است.

امّا جريان دوّم به دنبال مسئله ي احيا و تجديد حيات اسلام و بيداري مسلمانان و در مرحله ي پيشرفته تر آن، تجديد بنا يا بازسازي تفكر ديني، در دو سه قرن اخير از طرف رهبران، علما، مصلحان و متفكران ديني جهان اسلام به منظور حل و رفع مسئله ي عقب ماندگي و انحطاط داخلي و نيز برخورد با مسئله ي غرب و هجوم فرهنگ و تمدن و استعمار غربي، مطرح و دنبال شد. اين تفكر به خصوص از نيمه ي دوّم قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم تا دوره ي

ص: 63


1- . revival, resurgence.
2- . recohstruction.
3- . fundamentalism.
4- . radicalism.
5- . ر. ك: موثقي، سيد احمد، جنبش هاي اسلامي معاصر، چ اوّل، 1374، ص 142 - 95؛ اصلاح طلبي ديني، جريان بنيادگرايي اسلامي (مانند جنبش وهابيت) و راديكاليسم اسلامي (مانند نهضت سيد جمال) را در برمي گيرد.

جنگ جهاني اوّل، انديشه ي غالب بر جريان هاي فكري و سياسي مسلمانان بود و تأثيرات زيادي بر حيات فرهنگي، سياسي و اجتماعي جهان اسلام به جا گذاشت. اكنون نيز به ويژه پس از انقلاب اسلامي در ايران و رشد و گسترش جنبش هاي اسلامي، پس از يك دوره فترت (در فاصله ي جنگ جهاني اوّل تا سال 1980 م) اين تفكر به شدت مورد توجّه جهان اسلام قرار گرفته است.

جريان اصلاح طلبي ديني در دو قرن اخير به دو بخش و شاخه تقسيم شد.(1)1. شاخه ي بنيادگرايي از ابن عبدالوهاب تا رشيدرضا و مودودي 2- شاخه ي راديكاليسم (از سيد جمال تا اقبال و شريعتي) دو شاخه ي فوق شعارهاي اصلاحي مشتركي داشتند، امّا به دليل درون مايه هاي متفاوت فكري، فلسفي و اجتهادي، وجوه افتراقي نيز دارند.

شاخه ي اوّل: يعني بنيادگرايي، عميقاً ريشه در نهضت سلفيه و افكار افرادي چون ابن تيميّه و غزالي دارد و بنام سلفيه نيز خوانده مي شود. شعار آن ها بازگشت به كتاب و سنّت و وحدت مسلمين عليه خطرات فرهنگي بود. آنان داراي گرايش هاي ضد عقل، فلسفه، كلام، عرفان، علوم تجربي و دانش هاي جديد بودند و اساساً با هرگونه ژرف نگري و فراتر رفتن از ظواهر، در هر شكل آن مخالف بودند. به طور كلي بنيادگرايي و يا اصول گرايي، خواهان بازگشت به اصول و بنيادهاي اوليه با همان سادگي نخستين آن و فاقد ديدي مثبت، اجتهادي، انقلابي، نوگرا و آينده نگر است؛ لذا به جمود، قشريگري، تحجّر و محافظه كاري منتهي شد.

ص: 64


1- . براي مطالعه بيشتر ر.ك: دكتر عبدالهادي حائري، نخستين رويارويي هاي انديشه گران ايران با دورويه تمدن بورژوازي غرب، تهران، چ سوّم اميركبير،1378.

شاخه ي دوّم: يعني اصلاح طلبي ديني (راديكاليسم) در واقع مرحله ي پيشرفته تر و تكامل يافته تر جنبش هاي اسلامي و ضد استعماري مسلمانان در دوره ي معاصر است و مهم ترين و عمده ترين نقش را در حيات فكري و سياسي مسلمانان از اواخر قرن 19. م. (13 ه-.) تا دهه هاي اخير داشته است. آن ها برخلاف شاخه ي اوّل، با عمق و غناي فراوان به عقل، اجتهاد، ابتكار، نوآوري و علوم جديد توجّه كردند و در برخورد با مسئله ي غرب و مبارزه با چهره ي استعماري آن، به اخذ و اقتباس از علوم و تكنيك پيشرفته ي تمدن غرب معتقد بودند.

شاخه ي دوّم (اصلاح طلبان) برخلاف متحجران و نيز بنيادگرايان، هيچ يك از دو ديدگاه «پذيرش مطلق غرب» و «ردّ غرب» را نپذيرفتند و با شناخت عميق تر و غني تر، به تفكيك جنبه هاي مثبت و منفي آن از هم معتقد شدند و اخذ و اقتباس جنبه هاي مثبت و مفيد فرهنگ و تمدن غرب و مبارزه با چهره ي استعماري آن در همه ي ابعاد را خواستار شدند.(1)

حال با توجّه به مطالب فوق، توجه جناب آقاي دكتر احمدي را به اين سؤال جلب مي كنم كه آيا عدم تفكيك اين دو شاخه و يكي دانستن اصلاح طلبي ديني (به رهبري سيد جمال الدين اسدآبادي) با سلفيه از خطاها و لغزش هاي قابل اغماض است؟ خطايي كه داراي عوارض منفي و سردرگمي هاي زيان باري است و هيچ محقق و پژوهش گري بر آن رضايت نخواهد داد.

ص: 65


1- . ر. ك: دكتر عبدالهادي حائري، همان.

3. ايشان در بخشي ديگر از گفت و گو، دچار چالش جدّي ديگري پيرامون تحليل ريشه ي فكري انقلاب اسلامي مي شوند و مي گويند «انقلاب 57 انقلاب روشنگري بود كه با روشنگري كساني چون شريعتي به وقوع پيوست.» در تحليل صحّت و سقم ادعاي فوق، لازم ديده شد مطالبي پيرامون ريشه ي انقلاب اسلامي ايران ارائه شود تا معلوم شود كه انقلاب اسلامي با چه مباني فكري فرهنگي و توسط چه عواملي شكل گرفت؟

چرايي و چگونگي انقلاب اسلامي، كارگزاران، رهبري، نقاط عطف، نيروهاي تأثيرگذار انقلاب و روابط قبل و بعد از پيروزي ايران با دولت ها و ملت ها، در عداد صدها مبحث گوناگون است كه طي دو دهه ي گذشته، طيّ مقالات، كتب و مجلات متعدد و پرتيراژ مورد بحث و بررسي قرار گرفته است كه مجال پرداختن به برخي از آنان نيز در اين مقال كوتاه فراهم نمي باشد، امّا جاي اين سؤال و بررسي آن باقي است كه آيا انقلاب اسلامي خود به خود و بدون پشتوانه ي فكري و نظري واقع شده يا اين كه قبل از وقوع انقلاب، براي زمينه سازي آن تلاش هاي فكري و نظري صورت گرفته است؟ اگر چنين تلاش هاي فكري و نظري انجام شده، از سوي چه گروه و جرياني بوده و كدام جريان فكري در سال هاي قبل از انقلاب اسلامي، طرحي از انديشه ي اسلامي داشته است؟

در بررسي سؤال فوق بايد بگويم كه تحولات سياسي - اجتماعي انقلاب ها، خصوصاً انقلابي به عظمت انقلاب اسلامي، مسبوق به انديشه و تفكر است و بدون پشتوانه ي فكري و نظري، وقوع انقلاب و سرنگوني نظام سياسي مستقر

ص: 66

ممكن نمي باشد و به تعبير شهيد مطهري «هر نهضت اجتماعي بايد پشتوانه اي از نهضت فكري و فرهنگي داشته باشد.(1)

جهت بررسي و جستجوي مكتب فكري حامل انديشه ي انقلاب اسلامي ناچاريم به طور عمده به تحولات فكري - فرهنگي سال هاي 57 - 1332 نظر بيافكنيم؛ چرا كه كودتاي 28 مرداد 1332 را اعلام رسمي بن بست انديشه ها و بينش هاي غير مذهبي و مادّي در ايران دانسته اند.(2)

زيرا با اين كودتا، عملاً دوره ي تفكر ناسيوناليستي غربگرا و تلاش براي اصلاح حكومت از طريق مبارزه ي پارلمانيستي اصلاح طلبانه به شكست انجاميد و متعاقب آن و در پي تحكيم ديكتاتوري محمد رضا و حاكميّت امريكا در ايران، حزب توده و جريان فكري ماركسيستي نيز به افول گراييد. شكست عملي اين انديشه ها و جريان ها در عرصه ي مبارزات سياسي - اجتماعي زمينه را براي پذيرش بديل هاي مذهبي فراهم كرد.

بن بست انديشه ها و جريان هاي وارداتي، مادّي و غير مذهبي در حل مشكل جامعه ي ايران، حاوي اين پيام بود كه در شرايط جديد بايد الگوي جديد و جامعي ايجاد شود كه مبادي فلسفي و نظري جامعه ي سنّتي و مذهبي را با نتايج و مسائل سياسي - اجتماعي عصر جديد پيوند داده و طرحي نو ارائه دهد. بر اين اساس در دوره ي 57 - 1332 شاهد ظهور انديشه ها و جريان هاي

ص: 67


1- . مطهري، مرتضي، بررسي اجمالي نهضت هاي اسلامي در صد ساله ي اخير، (قم، صدرا، 1374)، ص 73.
2- . زيباكلام، صادق، مقدمه اي بر انقلاب اسلامي، (تهران، روزنه، 1372)، صص 81 - 80.

مختلف فكري در چارچوب الگوي تفكر اسلامي هستيم كه به منظور حل مشكل جامعه، يكديگر را به چالش مي طلبند و راه حل هايي ارائه مي دهند.

جريان فكري اصلاح طلب: با برداشتي سياسي - جامعه شناختي از مشكل جامعه (استبداد) به فعاليّت در چارچوب قانون اساسي و سلطنت مشروطه روي آورد و براي اصلاح ديكتاتوري، به دولت فشار وارد كرد تا به امتيازي در جهت اصلاح امور دست يابد، از سوي ديگر، اين جريان كه پايه و اساس مذهبي دارد و به مسائل جديد و علوم جديد نيز واقف است سعي مي كند از طريق تحليل علمي دين، بين اسلام و مسائل و معيارهاي دمكراتيك جديد پل بزند. اساس فكر اين جريان، نقد دين و روحانيّت و اصلاح جنبه هايي از تفكر ديني به منظور توانمند ساختن دين در مواجهه با مشكلات جامعه و تحوّلات عصر جديد بود. بدين لحاظ دچار نوعي از التقاط شد.

امّا جريان فكري فقاهتي - ولايتي با برداشتي فرهنگي - فلسفي از مشكل جامعه، به فعاليّت هاي فكري و فرهنگي روي مي آورد و با اهتمام به تربيت و آموزش مردم در صدد تقويت بنيادهاي فكري مردم و ايجاد تحولي اساسي (نه روبنايي) در جامعه است. مبناي تفكّر اين جريان فكري آن بود كه اصلاح جامعه و شئون سياسي - اقتصادي و اجتماعي آن (تحول بيروني) منوط به تغيير و تحول انسان (تغيير دروني و فكري) است. اين جريان فكري ضمن اعتقاد راسخ به تماميت و جامعيت دين اسلام، مشكل جامعه (زوال و انحطاط فرهنگي)را ناشي از تخريب و تحليل فرهنگ اسلامي و مباني آموزش مذهبي مي داند و راه حلش، احياي ارزش هاي اسلامي از طريق تزكيه و تعليم و آموزش

ص: 68

مباني فكري اسلامي است. بدين لحاظ، گفتمان جديد، زوال و انحطاط را درد جامعه مي داند و پالايش اخلاقي و اجتماعي را به عنوان نسخه درمان طرح مي كند و حل معظلات اجتماعي را بر فلسفه و اخلاق مبتني مي سازد.

ص: 69

ص: 70

مقاله مورد نقد: نكند پدرم مرا نشناسد

اشاره

«نكند پدرم مرا نشناسد»(1)

-------

چکیده

در این نوشته، با تعبیراتی ادبی و احساسی، چادر مشکی مورد اعتراض قرار گرفته، پوشیدن لباس های تیره برای خانمها موجب هم شکل شدن زنان و از یاد بردن رنگ های دیگر معرفی شده است. خانم نویسنده از کسانی (ناشناخته و مبهم) یاد می کند که او را پیرزنی شکسته و خمیده می خواهند، فریاد شادی اش را آوای شوم می دانند، چشم هایش را به روی شادی می بندند و پاهایش را از گام برداشتن پرهیز میدهند. وی در سطرهای پایانی نوشته خواستهای خود را چنین بیان می دارد: می خواهم جوان بمانم، عشق بورزم، سپید بپوشم، شاد باشم، شاد کنم و به سوی آرمان بلند اندیشه ام گام بردارم.

-------

فقر روش و بينش در بعضي مقالات حجاب

* مقدمه:

چندي قبل روزنامه ي نوروز گزارش يك نشست مشترك چند دختر و پسر جوان را با عنوان «هم انديشي جوانان درباره ي لباس پوشيدن» چاپ نمود كه در آن به طور ضمني و صريح به نكوهش مصاديق حجاب برتر زنان مثل چادر مشكي و در مقابل به تمجيد از لباس هاي كوتاه، نازك و رنگين پرداخته شده بود.(2)

بنده در ضمن مقاله اي با عنوان «هم انديشي منطقي با جوانان درباره ي لباس» به منظور كمك به تفكّر منطقي جوانان به نقد و بررسي استدلالي مطالب

ص: 71


1- [1]. مانادشتگلي نوروز، شماره ي 133، 24 / 6 / 80
2- . گيو نمازي، «شلوار لي، آستين كوتاه، رنگ روشن نه هرگز!» روزنامه ي نوروز، 18/ 4 / 80، ص 8.

مطرح شده در هم انديشي پرداختم. به رغم ارسال مقاله براي روزنامه ي نوروز هنوز برايم معلوم نيست كه چرا مقاله ي اينجانب در روزنامه چاپ نشد؟! مگر فلسفه ي وجودي مطبوعات تنوير افكار عمومي از طريق تضارب آراء نيست تا انديشه هاي صحيح از آن متولد گردد؟ «اضربوا بعض الرأي ببعض يتولّد منه الصواب»(1) «من استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطا»(2) آن كه به نظرها و عقيده هاي ديگران روي آورد، موارد خطا را مي شناسد. برخي مطبوعات به رغم طرح شعارهاي زيبايي مثل هم انديشي و نقدپذيري، متأسفانه در عمل، گرفتار تك انديشي و نقد ناپذيري ژرف و عميقي هستند. علاوه بر مشكل انحصارگرايي و تك انديشي، مشكل اصلي اين گونه مطبوعات ابتلاي آن ها به آفت و بيماري فقر در روش و بينش در مقالاتي است كه درباره ي حجاب و پوشش منتشر مي كنند. در مقاله ي حاضر به طور مختصر به اين موضوع پرداخته شده است.

1.فقر در روش

ترديدي نيست كه رسالت و وظيفه ي اصلي مطبوعات ارتقاي سطح معرفت و بينش مردم است و انتخاب روش صحيح در هر كاري و از جمله در ارتقاي بينش بسيار مهم است. قرآن مجيد مي فرمايد: «وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها»(3) «در انجام هر كاري از راه صحيح آن وارد شويد.» به رغم توصيه ي عقلاني و منطقي قرآن كريم، متأسفانه مشاهده مي گردد بعضي از مطبوعات، مثل روزنامه ي نوروز از نظر استفاده از روش هاي علمي و منطقي براي فرهنگ سازي عميق، با

ص: 72


1- . سيد اصغر، ناظم زاده قمي، جلوه هاي حكمت گزيده ي موضوعي كلمات اميرالمؤمنين علي - عليه السّلام - ، چ 1، دفتر نشر الهادي، قم، 1373.
2- . نهج البلاغه، تحقيق صبحي صالح، ص 501، حكمت 173.
3- . سوره ي بقره، آيه ي 189.

فقر و تنگدستي مواجه هستند. براي تأييد و تصديق مدعاي ياد شده كافي است نگاه مختصري به روش هاي انتخابي روزنامه ي مذكور در دو مقاله ي آن داشته باشيم.

1 - 1. گزارش مقاله گونه ي روزنامه ي نوروز از هم انديشي جوانان درباره ي لباس كه در بالا از آن نام برده شد، به دليل عدم استناد به نظرات كارشناسي و عدم حضور كارشناسان مسائل مختلف لباس فاقد هرگونه ارزش و اعتبار علمي و منطقي است اتخاذ اين گونه روش ها ممكن است براي بعضي جوانان جذاب و فريبنده باشد، ولي از نظر روش شناسي، ارزش و اعتبار علمي ندارد و بيشتر به استفاده ي ابزاري از جوانان شباهت دارد.

2- 1. اخيراً روزنامه ي نوروز، مقاله اي ادبي با عنوان «نكند پدرم مرا نشناسد» چاپ نموده است.(1) مقاله ي مذكور نيز همانند مقاله ي قبلي از فقر و بلكه بالاتر، از فقدان روش علمي و منطقي شديداً رنج مي برد؛ زيرا مسأله ي لباس و پوشش از جمله مسائل مهم و نيازمند مباحث كارشناسي عميق است و كارآمدي يا ناكارآمدي بعضي مصاديق حجاب و پوشش، مانند چادر مشكي در بيرون از منزل بايد در نشست ها و گفتگوهاي علمي و كارشناسانه مورد بحث و كنكاش منطقي قرار گيرد. بنابراين نمي توان به وسيله ي يك قطعه ي ادبي كه اصل و اساس آن را خيال پردازي و فقدان منطق شكل مي دهد، درباره ي آن داوري نمود. اساساً چگونه مي توان پذيرفت از مقولاتي مثل ادب، هنر و قلم كه اموري مقدس و ارزشمند هستند در سركوب و تخريب امور مقدس و ارزشمند ديگري مثل حجاب مشكي بانوان متدين و عفيف استفاده ي ابزاري گردد. متأسفانه استفاده از اين گونه روش هاي غير علمي و غير منطقي منحصر

ص: 73


1- . مانا دشتگُلي «نكند پدرم مرا نشناسد»، روزنامه ي نوروز، 24 شهريور 1380، ص 8.

به روزنامه ي ياد شده نيست بلكه اين گونه استفاده هاي ابزاري و غير منطقي در مقالات حجاب بعضي مطبوعات ديگر نيز وجود دارد.(1)

2. فقر در بينش

بدتر از فقر در روش، آفت و بيماري فقر در بينش است كه بعضي از مقالات مطبوعاتي حجاب، مانند مقاله ي ادبي ياد شده ي روزنامه ي نوروز از آن شديداً رنج مي برند. چون فقر در بينش مقاله ي گزارش گونه ي روزنامه ي نوروز با عنوان هم انديشي، قبلاً در مقاله ي مستقلي تفصيلاً مورد بررسي قرار گرفته است.(2) لذا در مقاله ي حاضر فقط به بررسي فقر در بينش مقاله ي ادبي فوق پرداخته مي شود. به منظور تأييد و تصديق مدعاي ياد شده و آشنايي با بعضي مصاديق آن، نخست عين بعضي از عبارت هاي قابل بررسي نگارنده ي محترم را نقل مي نماييم و سپس براي آشكار شدن فقر در بينشِ مقاله ي مذكور، آنها را مورد نقد منطقي قرار مي دهيم.

1- 2. نقل يكم: «پدرم هيچ وقت مرا بيرون خانه نمي شناسد، مي گويد همه تان سياه پوشيده ايد، راست مي گويد يكدست سياهيم سياه.»

توضيح: دو قرينه و شاهد وجود دارد كه مراد گوينده ي محترم در عبارت فوق سياه پوشي بانوان است. قرينه ي اوّل اين كه گوينده خود از بانوان است.

ص: 74


1- . به عنوان مثال، مجله ي زنان در بهمن و اسفند شماره ي 22 ص 4 مصاحبه ي مفصلي درباره ي لباس و حجاب مشكي با مردم كوچه و بازار و خصوصاً زنان چاپ نموده است. مصاحبه ي ياد شده نيز به دليل دو مشكل اساسي از فقر در روش منطقي شديداً رنج مي برد. مشكل اوّل اين كه اين گونه مصاحبه ها با مردم كوچه و بازار مبتني بر نظرات سريع و نسنجيده وبدون كارشناسي است. و لذا ارزش علمي و منطقي ندارند. مشكل دوّم اين كه مصاحبه كننده در جاي جاي مصاحبه با طرح سؤالات شبهه برانگيز تلاش نموده با استفاده از روش تبليغ القايي منفي مطالبي را بر ضد حجاب و پوشش مشكي به ذهن مخاطبان تحميل نمايد پرواضح است كه روش مذكور نيز شديداً باعث كاهش ارزش علمي اينگونه مصاحبه ها مي گردد.
2- . به مقاله ي «هم انديشي منطقي با جوانان درباره ي لباس»، حسين مهدي زاده، روزنامه ي جمهوري اسلامي، 19، 21 شهريور 1380 مراجعه گردد.

قرينه ي دوّم اين كه مردان اكثراً از لباس هاي متنوع رنگي استفاده مي كنند برخلاف بانوان كه بعضاً در بيرون از منزل از لباس هاي مشكي مثل مانتو، مقنعه و چادر مشكي استفاده مي كنند. بنابراين با توجّه به دو قرينه ي ياد شده مي توان گفت نگارنده ي محترم در عبارت فوق ادعا نموده همه ي زنان يك دست سياه مي پوشند.

نقد: اولاً: واقعيت عيني و خارجي و مشهود روزانه همه ي ما، حاكي از اين است كه ادعاي سياه پوش بودن همه ي زنان، ادعاي درستي نيست. نگاهي به پوشش هاي رنگين خانم ها در سطح جامعه، اعم از شهرهاي بزرگي مانند تهران و غير آن و پوشش زنان روستايي استان هاي مختلف، تكذيب كننده ي ادعاي مذكور است.

ثانياً: فرض مي كنيم آن گونه كه ايشان ادعا نموده اند همه ي زنان در بيرون منزل و در مواجهه با نامحرم از مصاديق مختلف حجاب مشكي مثل مانتو، مقنعه و چادر مشكي استفاده مي كنند. پوشش هاي ياد شده به دليل تأمين حجاب و پوشش بهتر و بيشتر براي زنان، قابل دفاع عقلي و شرعي است. طبق تصريح فقها به عنوان كارشناسان مسائل ديني و اسلامي، افراد خصوصاً زنان، نبايد در مواجهه با نامحرم از رنگ هاي مهيج و تحريك كننده استفاده نمايد.(1) و پر واضح است كه يكي از بهترين رنگ هاي حجاب و پوشش بانوان كه حالت

ص: 75


1- . به توضيح المسائل فقها و مراجع تقليد، مباحث مربوط به پوشش و محرم و نامحرم مراجعه شود به عنوان نمونه، در زير نظر فقهي امام خميني (ره) و آيت الله خامنه اي ذكر مي گردد. الف: بنابر احتياط واجب بايد انسان از پوشيدن لباس شهرت كه پارچه يا رنگ يا دوخت آن براي كسي كه مي خواهد آن را بپوشد معمول نيست خودداري كند. رساله ي توضيح المسائل امام خميني (ره)، مسأله ي 845 و ب. بايد از انتخاب رنگ يا شكلي كه موجب جلب نظر و انگشت نما شدن است خودداري نمايند. پاسخ استفتاء از آيت الله خامنه اي، سالنامه ي زن سال 1371، ص 94 منتشر شده از سوي ستاد برگزاري نمايشگاه تشخص و منزلت زن در نظام اسلامي.

تهييج و تحريك نامحرم در آن وجود ندارد رنگ مشكي است. امروزه در روانشناسي رنگ ها كه واقعيت عيني و خارجي نيز مؤيد آن است، اين مطلب يك امر مسلم است كه رنگ مشكي، رنگي صامت و غير فعال است و در مواجهه با نامحرم، نگاه شكن است و ترديدي نيست كه اين ويژگي رنگ مشكي فلسفه و حكمت حجاب و پوشش زنان را كه عبارت از عدم تحريك پذيري مردان و ايجاد آرامش روحي و رواني در سطح جامعه است، بيشتر تأمين مي كند.

اي كاش برخي مطبوعات و نويسندگان آن ها به اين پرسش جدّي، پاسخي مناسب دهند كه با توجّه به ادلّه ي ياد شده، چرا بدون ارايه ي هيچ دليل معقول و منطقي و با سوء استفاده از ابزارهاي مختلف، مانند قلم ادبي و غيره جنگ روحي و رواني را بر ضد زنان متدين و عفيف كه از مقنعه و چادر مشكي، استفاده مي كنند آغاز كرده اند؟

2- 2. نقل دوّم: «از رنگ ها تنها سياه را مي شناسم، نه قرمز را، نه آبي را، نه سبز را و نه بنفش را.»

توضيح: به قرينه ي عبارت اولي كه نقل شد، مراد اين است كه استفاده ي پيوسته و مستمر ايشان از لباس هاي مشكي در بيرون منزل، باعث شده نگارنده ي محترم، رنگ هاي ياد شده را نشناسد.

نقد: اولاً: از نظر منطقي، تلازمي بين استفاده از لباس هاي مشكي به طور مستمر در خارج از منزل و نشناختن رنگ هاي ياد شده نيست. زيرا استفاده از لباس هاي رنگين داراي رنگ هاي فوق در مجالس زنانه، در داخل منزل و در مقابل افراد محرم، امكان شناختن رنگ هاي ياد شده را به ايشان مي دهد.

ص: 76

ثانياً: علاوه بر داخل منزل، در خارج از منزل نيز ايشان و ديگر بانوان مي توانند از لباس هاي رنگين با رنگ هاي متنوع استفاده نمايند، البتّه به شرط اين كه به طريقي مثل استفاده از چادر مشكي در مواجهه با افراد نامحرم آن ها را بپوشانند زيرا لباس هاي رنگين به دليل زيبايي خيره كننده از مصاديق زينت به شمار مي آيند و بانوان و دختران براساس دستور قرآن از تبرّج و نمايش زينت هاي خود به نامحرمان منع شده اند.(1) ولي در مجالسي كه افراد نامحرم حضور ندارند مثل مجالس زنانه و هم چنين در حضور شوهر و ديگر افراد محرم، مي توانند از زيور آلات و زينت استفاده نمايند.(2) و بلكه بالاتر از جواز، به استفاده از آن ترغيب و تشويق شده اند.(3) زيرا همان گونه كه حجاب و پوشش، نياز فطري انسان خصوصاً زنان است، استفاده از زيور آلات و خودآرايي نيز نياز فطري انسان مخصوصاً بانوان است. اين از امتيازات احكام نوراني ومترقي اسلام است كه ضمن توجّه و پاسخگويي به دو نياز مذكور از طريق دستور الزامي زنان به رعايت حجاب و پوشش، از يك سو و تشويق زنان به استفاده از زيور آلات و زينت در كنار ممنوعيت تبرج و نمايش زينت به نامحرمان، جلوي سوء استفاده ي آنان را گرفته است.(4) تا زمينه ي سلامت روحي و رواني افراد جامعه فراهم گردد.

ص: 77


1- . وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى (سوره ي احزاب، آيه ي 33)، غير متبرجات بزينةٍ (سوره ي نور، آيه ي 60)؛ وَ لا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ، (سوره ي نور، آيه ي 31).
2- . وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ... (سوره نور، آيه ي 31).
3- . لاينبغي للمرأة ان تعطّل نفسها و لو ان تعلّق في عنقها قلادةً، (حر عاملي، وسايل الشيعه، دار احياء التراث العربي، چ 4، بيروت، 1391. ج 1، ص 410، باب 52، حديث اوّل).
4- . معصومي، سيد مسعود، «احكام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعي آنان مطابق با نظرات آيات و مراجع تقليد» چ 1، دفتر تبليغات اسلامي، احكام زينت، ص 71، چ 1، 1372.

3 - 2. نقل سوّم: «فرياد شادي ام را آواي شوم مي دانند چشم هايم را به روي شادي مي بندند... من مي خواهم جوان بمانم، عشق بورزم، سپيد بپوشم، شاد باشم، شاد كنم و به سوي آرمان بلند انديشه ام گام بردارم.»

توضيح: در ضمن عبارت ادبي فوق، نخست نگارنده ي محترم به عده اي غير مشخص كه ادعا نموده مخالفان شادي وي هستند حمله نموده و با روش تبليغ القايي منفي، اين گونه وانمود كرده است كه گروهي مجهول، مانع شادماني او هستند. و در ادامه جوان ماندن، عشق ورزيدن، سپيد پوشيدن، شاد بودن و شاد كردن را جز آرمان ها و آرزوهاي خويش بيان كرده است.

نقد: وارد نمودن اتهام مخالف با شادي به عده اي، بدون تعيين مصاديق آن روش معقول و منطقي نيست، اي كاش گوينده ي محترم، مرجع ضمير فعل هاي «مي دانند»و «مي بندند»، در سوّمين عبارت نقل شده را مشخص مي نمود تا به طور شفاف و صريح مي توانستيم با ايشان گفتگوي منطقي داشته باشيم. به هر حال چون مخاطب اتهام ياد شده معلوم نيست، از بررسي آن صرف نظر نموده و فقط آرزوها و آرمان هاي مطرح شده از سوي ايشان را بررسي كنيم.

اين كه گفته اند مي خواهند جوان بمانند، كسي با خواسته ي ايشان مخالفتي ندارد؛ زيرا آرزومندي خصوصاً آرزوي بقاي دوران حيات بخش جواني از آروزهاي همه ي انسان هاست. آرزومندي در امور مقدور و معقول بر انسان ها خصوصاً بر جوانان عيب نيست.

اين كه گفته اند مي خواهند عشق بورزند. اصل عشق ورزي و پرستش نه تنها ممنوع نيست بلكه امري مقدس و محترم است و بالاتر اين كه يكي از مهم ترين نيازهاي فطري همه ي انسان هاست ولي مهم، پاسخ به اين پرسش است كه چه

ص: 78

چيزي شايسته ي عشق ورزي و پرستش است؟ آن چه مسلم است اين است كه متعلق پرستش و عشق ورزي انسان منحصر به امور مادّي و زودگذر نيست بلكه امور معنوي پايدار نيز، يقيناً در حيطه ي عشق ورزي انسان قرار دارند.

اين كه گفته اند مي خواهند لباس سپيد بپوشند، بايد گفت نوع و رنگ پوشش افراد اعم از زن و مرد در هر جامعه اي متأثر از عوامل و شرايط مختلف شغلي، زماني، مذهبي و غيره است؛ مثلاً پزشكان و پرستاران در زمان محيط كار خود از لباس سفيد استفاده مي كنند. دختران جوان هنگام عروس شدن لباس سپيد مي پوشند و سپس آن را كنار مي گذارند. رهبران ديني و طلابي كه از سلسله ي جليله ي سادات هستند به طور دائمي از عمامه ي سياه رنگ استفاده مي كنند. براي مردان در مراسم احرام حج مستحب است لباس سپيد بپوشند ولي به زنان، به دليل حساسيت بيشتر نسبت به حجاب و پوشش آن ها، اجازه داده شده از همان لباس معمولي ولو اين كه رنگ آن سپيد نباشد استفاده كنند.(1) علاوه بر اين همه ي افراد اعم از زن و مرد از پوشيدن لباس شهرت، يعني لباسي كه مطابق با شأن افراد نيست و باعث انگشت نما شدن آنان مي گردد منع شده اند.(2) بدون ترديد يكي از عوامل دخيل در تحقق لباس شهرت مي تواند رنگ آن باشد.

حاصل اين كه پوشيدن لباس سفيد اگر چه في حد نفسه منعي ندارد ولي ايشان همانند هر فرد ديگري - خواه به عنوان يك شهروند ايراني و خواه به

ص: 79


1- . حر عاملي، وسائل الشيعه الي المسائل الشريعه، ج 9، كتاب الحج، روايات باب 33 از ابواب احرام، ص 41، همچنين صدوق، المقنع، ص 229، چ مؤسسة الامام الهادي - عليه السّلام - .
2- . حر عاملي، وسائل الشيعه، چ 4، دار احياء التراث العربي، بيروت، 1391، ج 3، ابواب احكام لباس، باب 12، ص 354؛ هم چنين، طباطبائي، سيدمحمدكاظم، العروة الوثقي، مكتبة الوحداني، قم، 1400.

عنوان يك انسان متدين - در جواز و منع استفاده از لباس سپيد، متأثر از عوامل مختلف ياد شده هستند و اين مطلب منحصر به ايشان نيز نمي باشد بلكه افراد هر جامعه اي در انتخاب نوع و رنگ پوشش، متأثر از عوامل و شرايط متعددي، شبيه عوامل و شرايط فوق هستند.

اين كه گفته اند مي خواهند شاد باشند و ديگران را نيز شاد كنند، امر بسيار مطلوبي است. از نظر اسلام عزيز و احكام نوراني و مترقي آن نيز، شاد بودن و شاد كردن ديگران بسيار مورد تشويق و توصيه قرار گرفته است.(1) آن چه در اين جا شايسته يادآوري است دو نكته مي باشد:

نكته ي اوّل: عده اي با پذيرش اين پيش فرض كه استفاده ي از لباس مشكي لزوماً نشانه ي عزا و فقدان شادي است، تلاش مي كنند افراد استفاده كننده از لباس هاي مشكي را افراد غمگين و افراد استفاده كننده از لباس رنگين را افراد شاد بدانند و حال آن كه اين تصور و پيش فرض آن ها نادرست است؛ زيرا نه همه ي افرادي كه از لباس هاي مشكي استفاده مي كنند، لزوماً افراد غمگيني هستند و نه همه ي افرادي كه از لباس هاي رنگين استفاده مي كنند، لزوماً افراد شادي هستند. علت نادرستي پيش فرض فوق اين است كه لباس مشكي، گاهي علامت و شعار عدّه ي خاصي قرار مي گيرد؛ همچون پوشش مشكي كه شعار بني عباس بوده است يا استفاده از عمامه ي مشكي كه هم اكنون علامت و شعار سيادت براي سلسله ي جليله ي سادات روحاني است. علاوه بر علامت و شعار، گاهي استفاده از پوشش مشكي نشانه ي وقار و متانت و سنگيني است؛ مانند مواردي كه زنان از اين پوشش در بيرون منزل استفاده مي كنند. بنابر آن چه ذكر

ص: 80


1- . به كتاب هاي احاديث ذيل واژه هاي سرور، بهجت، نضره. نشاط، و فرح مراجعه گردد. به عنوان نمونه در كتاب حديثي ميزان الحكمه، ج 4، ص 438؛ ذيل واژه ي سرور، احاديثي در اين زمينه نقل شده است.

شد، اين كه بعضي خيال مي كنند التزام به رعايت احكام ديني و مذهبي همچون استفاده ي زنان از حجاب و پوشش برتر و از جمله چادر مشكي منافي شادماني و ملازم با غم و اندوه و باعث بيماري روحي و افسردگي است، تصور صحيحي نيست.(1) بلكه برعكس، دين و مذهب و پاي بندي به احكام آن باعث آرامش روحي و رواني است و بهترين دليل بر اين مدعا، اعترافات صريح بعضي محققين است. ديل كارنگي مي گويد: امروز جديدترين علم يعني روان پزشكي، همان چيزهايي را تعليم مي دهد كه پيامبران به مردم آموختند؛ زيرا آنان دريافتند كه داشتن يك ايمان محكم، نگراني، تشويش، هيجان و ترس را برطرف مي كند.(2)

نكته ي دوّم: عدم آگاهي از مفهوم جامع و كامل شادماني باعث شده بعضي شادي و نشاط را فقط در شادي هاي مادّي و زودگذر منحصر نموده و از شادماني هاي اصيل كه از اعتقاد به امور معنوي و پايدار به دست مي آيد، غفلت نمايند. يكي از پژوهشگراني كه ساليان دراز در غرب زيسته و در مراكز آموزش عالي مختلف آن جا تدريس نموده و درباره ي شادي تحقيقات فراواني كرده است، به دخالت عنصر معنويت و اعتقادات در ازدياد شادي هاي اصيل و پايدار تأكيد فراوان دارد. ايشان معتقد است انسان براي نجات از مشكلات كنوني خود و دستيابي به شادي هميشگي، بايد اعتقاد و باور خود را عوض كند و بپذيرد كه در زندگي شادي هايي به مراتب عميق تر از لذت هاي جسماني وجود دارند كه دستيابي به آن ها نياز به وقت، تلاش و صبر و حوصله دارد.

ص: 81


1- . براي آگاهي از عدم صحت تصور مذكور به دومين قسمت مقاله «نقد ادله ي مخالفين چادر مشكي» روزنامه ي جمهوري اسلامي، 4 بهمن 1379 مراجعه گردد.
2- . مجله ي زندگي، دفتر شادابي، ص 50. (تهيه نشر دارالحديث، قم؛ بهار 1379)، به نقل از كتاب آيين زندگي، ص 37.

وي معتقد است با تقويت ارزش هاي انساني همچون عشق خدمت به مردم، خوش بيني، خيرخواهي، سپاسگذاري، رضايت، قناعت، گذشت و خلاصه زدودن رذائل اخلاقي مي توان به شادي دست يافت.(1)

جمع بندي و نتيجه گيري

از آن چه گذشت به خوبي آشكار گشت كه مقالات بعضي مطبوعات درباره ي حجاب مبتلا به آفت و بيماري فقر در روش و بينش هستند. ابتلاي برخي مطبوعات به مشكل ياد شده نه تنها باعث فرهنگ سازي صحيح كه از جمله اهداف مقدس آنهاست، نمي گردد، بلكه به ليبراليسم فرهنگي و هرج و مرج در رفتارهاي اجتماعي منجر مي شود. مطبوعاتي كه از فقر در روش و بينش رنج مي برند اگر واقعاً خواستار فرهنگ سازي عميق و صحيح هستند، به آن ها پيشنهاد مي شود به مقالات انتقادي از جمله مقاله ي حاضر اهمّيت داده و به چاپ آن اقدام نمايند. بدين ترتيب هم از مشكل تك انديشي و نقدناپذيري رهايي مي يابند و هم زمينه ي نجات از فقر در روش براي آنان فراهم مي گردد.

ص: 82


1- . مجله ي زندگي، دفتر شادابي، ص 77، تهيه و نشر مركز تحقيقات دارالحديث قم، بهار 1379، به نقل از كتاب «شادي و زندگي» اثر دكتر مهدي بهادري نژاد، نشر اوحدي، تهران، چ اوّل، 1375، مراجعه گردد.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9
آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109