فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 12

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 12/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

ص :2

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 12

مولف علی صدرایی خویی

ص :3

بسم الله الرحمن الرحیم

ص :4

ادامۀ اجازات

اشاره

6110_6285

6110. اجازه حسن بن علی حانینی به...

از: حسن بن علی بن احمد عاملی حانینی، جمال الدین (م 1035ق)

در ماخذ چنین معرفی شده: «اجازه ایست از حسن بن علی حانینی مورخ 15 محرم 1021ق و بلاغ قرائت به خط او».

[برای شرح حال وی ر.ک: طبقات اعلام الشیعة، قرن 11: ص 140.]

نسخه ها:

31312 - تهران، دانشگاه تهران: 1873، نستعلیق، حسن بن علی حانینی (مجیز)، 15 محرم 1021ق، ضمن النتایج الالهیة فی شرح الکافیة البدیعیة از ابن سرایا صفی حلی [ فهرست دانشگاه تهران: 478/8 ].

6111 . اجازه حسن بن جعفر کاشف الغطاء به...

از: حسن بن جعفر کاشف الغطاء، شیخ (م 1262ق)

اجازۀ شیخ حسن بن جعفر کاشف الغطاء برای شخصی که نامش در اجازه ذکر نشده است.

نسخه ها:

31313 - قم، مرعشی: 5924، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازۀ پانزدهم از مجموع شانزده اجازه [ فهرست مرعشی: 308/15 ].

ص:5

6112 . اجازه حسین بن محمد حسینی به...

از: حسین بن محمد حسینی، سید (قرن 14ق)

اجازه ای است از سید حسین بن محمد حسینی برای یکی از دانشمندان، که در نسخه نام وی پاک شده است.

نسخه ها:

31314 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ چهارم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

6113 . اجازه حسین بن محمد علی نیشابوری به...

از: حسین بن محمد علی نیشابوری مکی (قرن 11ق)

گواهی قرائت و اجازه ای که نیشابوری بعد از اتمام قرائت کتاب کافی برای یکی از شاگردان خود در روز شنبه دوم جمادی الثانی 1062ق نگاشته است. او در این اجازه تصریح می کند که قبلا اجازۀ مفصلی ببرای همین شاگرد خود نوشته است.

نام این شاگرد در این نسخه نوشته نشده است. بخشی از اجازه همین نیشابوری به مولی نور الدین نوروز علی بن مولی رضی الدین محمد تبریزی قزوینی که در تاریخ 1056ق داده، در ریاض العلماء (258/5-260) نقل شده است.

نسخه ها:

31315 - تهران، دانشگاه تهران: 10668، حسین بن محمد علی نیشابوری (مجیز)، شنبه 2 جمادی الثانی 1062ق، مدینه، 1 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 91/19 ].

6114 . اجازه حسین بن عبد الصمد عاملی (پدر شیخ بهایی) به...

از: حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (پدر شیخ بهایی) (م 984ق)

اجازه ای که پدر شیخ بهایی در ضمن نسخه ای کهن از قواعد الاحکام علامه حلی، برای یکی از شاگردانش نگاشته و در ماخذ چنین معرفی شده : «دارای اجازه ای به خط پدر شیخ بهایی».

ص:6

نسخه ها:

31316 - مشهد، گوهر شاد: 387، عز الدین حسین بن عبد الصمد جباعی عاملی حارثی همدانی (مجیز)، قرن 10ق، ضمن قواعد الاحکام [ فهرست گوهر شاد:

316/1 ].

6115 . اجازه حیدر سبزواری به

از: حیدر بن منور بن حیدر سبزواری (زنده در 714ق)

اجازه ای که مولی حیدر بن منور بن حیدر سبزواری برای یکی از شاگردان خود، در سال 714ق، نوشته و نام مجاز را ذکر نکرده است.

[در الذریعه 179/7 از حیدر بن منور یاد شده که نسخه ای از کتاب القواعد الالهیة فی الکلام و الحکمة ابن میثم بحرانی را در 4 ذیحجه 696ق تحریر نموده است]

نسخه ها:

31317 - یزد، وزیری: 1708، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازۀ سی و یکم از کتاب الاجازات سید حسین بن حیدر کرکی [ فهرست کتابخانه وزیری: 1031/3 ].

6116 . اجازه حیدر علی مجلسی به فرزندانش (منتخب اللؤلؤة)

از: حیدر علی بن عزیز الله مجلسی (م 1214ق)

از میرزا حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم بن عزیز الله بن محمد تقی مجلسی (متولد 1146ق و متوفای 1214ق) تاکنون دو اثر در کتابشناسی ها معرفی شده که نسخۀ آنها در دست است:

1. اجازه حدیثی مفصلی است که برای فرزندانش (میرزا محمد علی و میرزا محمد کاظم و میرزا محمد تقی و میرزا عزیز الله و میرزا محمد صالح ملقب به آقا بزرگ) صادر نموده و دو تن از عمو زاده های خود (میرزا حسن علی بن میرزا ابوطالب بن محمد تقی الماسی و آقا حسن علی بن آقا محمد هادی) را نیز در آن شریک گردانده است. این اجازه در 28 محرم 1205ق به پایان رسیده و ملا حیدر

ص:7

علی در آن تمامی مواردی را که از استادش امیر عبدالباقی بن محمد حسین خاتون آبادی دختر زادۀ علامه مجلسی اجازه داشته، اجازه داده است. در مکارم الآثار عنوان شده که محتوای این اجازه از لؤلؤة البحرین شیخ یوسف بحرانی انتخاب شده و به همین دلیل به آن منتخب اللؤلوة نیز گفته می شود.

نسخه های موجود از این اجازه در ذیل معرفی می گردد.

2. انساب مجلسی، به فارسی، که آن را به درخواست عمویش میرزا ابو القاسم، تألیف نموده است. این رساله در ذیل عنوان انساب مجلسی معرفی خواهد شد.

ولی باید توجه داشت که این رساله هیچ ربطی به اجازه به فرزندان ندارد و مرحوم شیخ آقا بزرگ در الذریعة (190/1) آن را با اجازه به فرزندان یکی گرفته ولی در کرام البررة (451/1) این اشتباه را رفع نموده است. در مکارم الآثار (531/1)عنوان نموده که تألیف آن در اواخر ربیع الثانی 1194ق به فرجام رسیده است.

3. اجازه به میرزا غلامحسین بن محمد اسماعیل بن آقا علاء الدین محمد بن محمد صالح آقا بزرگ بن آقا عبد الباقی بن مولی محمد صالح مازندرانی و در آن آنچه را که از میر عبد الباقی بن میر محمد حسین حسینی خاتون آبادی اجازه داشته به او اجازه داده است. این توضیحات مربوط به فهرست دانشگاه (771/9-772) است که نسخه ای از این اجازه در آن معرفی شده است. ولی در ادامه این توضیحات تاریخ این اجازه را جمعه 28 محرم 1205ق ذکر نموده و عنوان کرده که در این اجازه به پنج فرزند خود و دو پسرعمویش اجازه داده است.

که با این توضیحات شکی باقی نمی ماند که این همان اجازه به فرزندان است نه اجازه ای دیگر. این اجازه در الذریعه (191/1، رقم 987) معرفی شده ولی تاریخ اجازه و نسخه ای از آن معرفی نشده است.ولی گویا آن را از فهرست دانشگاه تهران گرفته که در باره آن بحث شد.

[الذریعه: 190/1، مصفی المقال: ص 164؛ مکارم الآثار: 1و529/2-532 در ذیل متوفیات سال 1214ق؛ طبقات اعلام الشیعة، قرن سیزدهم (الکرام البررة فی القرن الثالث بعد العشرة)، 451/1-452.]

آغاز: الحمد لله رب العالمین... انه لمّا کان دأب المصنفین من المتقدمین و المتاخرین اجازه نقل مصنفاتهم.

ص:8

انجام: و وفقنی و اولادی اقتفائهم بحرمة سید المرسلین و آله الطاهرین صلی الله علیهم اجمعین و کان الفراغ فی یوم الجمعة الثامن و العشرین من شهر محرم الحرام سنة خمس و ماتین بعد الالف علی ید مؤلفها الخاطی حیدر علی عفی الله تعالی عنه سیئاته.

نسخه ها:

1/31318 - تهران، دانشگاه تهران: 2128، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فی آن واحد کأنّه قد یرث فی الآن الواحد الف نفس بروح هذه...شیخنا الاعظم بل الوالد المعظم بهاء الملة و الدین...قرئت علیه طرفاً من التفسیر و الفقه و الاحادیث و اجاز لی جمیع کتب العلماء سیما ما تضمنه الاجازة الکبیرة، انجام: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، جمعه 28 محرم 1205ق، تصویر صفحۀ اول و آخر این نسخه در فهرست دانشگاه (771/9-772) آمده است، 17 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 767/9 ].

2/31319 - هند ، لکهنو، ناصریه: بدون شماره، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1205ق، رساله دوم مجموعه، گویا نسخۀ اصل، «صفحه1-63»32 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 6027 [ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 192/3 ].

3/31320 - قم، مرعشی: 6057، آغاز: برابر نمونه، انجام: و هذا ما اردت اثباته بعد ما استخرت الله تعالی، نسخ، محمد تقی بن محمد مقیم موسوی، 1230ق، اصفهان، 92 برگ [ فهرست مرعشی: 59/16 ].

4/31321 - قم، مرعشی: 3208، میر سید علی بن محمد مهدی موسوی اصفهانی، 1264ق، در پایان مجموعه ای که دارای 219 برگ بوده و آخرین کتاب آن (الامل الآمل شیخ حر عاملی) در برگ 218 خاتمه می یابد. بنابر این اجازه حیدر علی در یک برگ واقع شده و قهراً نمی تواند کامل باشد بلکه فقط باید برگ اول آن در نسخه آمده باشد . [ فهرست مرعشی: 12/9 ].

5/31322 - مشهد، آستان قدس رضوی: 22295، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست اشتباهاً به عنوان اجازۀ ملا حیدر علی به علامه عبدالباقی بن محمد حسین خاتون آبادی دختر زادۀ علامه مجلسی معرفی شده است، 38 برگ، 20 سطر [ فهرست آستان قدس: 24/27 ].

ص:9

6117 . اجازه روایت کتاب التشریف به شاگردان

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) (م 664ق)

عده ای از دانشمندان نزد سید بن طاووس کتاب التشریف وی را خوانده و ابن طاووس به آنها گواهی قرائت و اجازۀ روایت کتاب مذکور را داده است. این قرائت دو بار صورت گرفته و ابن طاووس دو اجازه نوشته بدین صورت: اجازۀ اول در سال 658ق در بغداد که مجازین در آن عبارت اند از:

1و2 -زکی الدین حسن بن ابی الفتوح حسینی عریضی و برادرش داوود؛

3 -سید شمس الدین علی بن عرفه علوی حسنی مدنی؛

4 -سید زین الدین ابوطالب محمد بن محمد علوی حسینی آوی؛

5 -سید محمد بن شرف شاه علوی قمی؛

6 -سید نجم الدین حسین بن یوسف بن حسن شیبانی قاضی مکه؛

7 -علی بن دبیس بن حماد؛

8 -قاری عزالدین حسن بن علی بن البغدادیة؛

9 -حاج علی بن ایوب؛

10 -سدید الدین بن حسین بن الیاس الخازن بالمشهد الشریف الحایری؛

11 -شیخ رضی الدین علی بن احمد بن وزیر شافعی؛

12 -سید شمس الدین محمد بن ابی الفتوح عریضی حسینی؛

13 -سید نجم الدین ابو طالب بن ابی الفایز حایری حسینی؛

14 -سید یافث بن یافث مدنی حسینی؛

15 -سید علی بن حمزه بن ابی مضمر حسینی؛

16 -حسن بن علی بن محمد بن الابزر حسینی (کاتب اجازه).

اجازۀ دوم را ابن طاووس در بغداد به تاریخ 14 ربیع الآخر 658ق صادر نموده برای این افراد:

17 -شمس الدین علی بن حسین معروف بالحسام؛

18 -شمس الدین علی بن قصیر بن عبد الرحمن المطرّز؛

19 -نور الدین عمر بن صالح اسدی؛

ص:10

20 -حاج حسین بن محمد بن شجاع؛

21 -سید شرف الدین حسین بن علی بن اسعد علوی حسینی؛

22 -جمال الدین محمد بن احمد بن صالح سیبی؛

23 -سید بدر الدین علی بن محمد بن ابی الغنائم علوی حسینی؛

24 -سید صفی الدین محمد بن علی بن نقی؛

25 -رضی الدین علی بن احمد بن وزیر؛

26 -صالح بن ابی عبد الله بن العظیم؛

27 -محمد بن یوسف بن محمد؛

28 -کاتب اجازه احمد بن.

آغاز: وجدت فی آخر النسخة بخط غیر السید ما صورته: التمس صاحب الدیوان احمد بن الدامغانی... بسمله و صلواته علی سید المرسلین محمد النبی و اله الطاهرین و سلامه سمع جمیع ما اشتمل علیه.

انجام: ألهمهم الله جلّ جلاله معاملته لکلّما سألوا اجازته و کتب عبد الله علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد الطاووس العلوی الفاطمی فی تاریخه. تم.

نسخه ها:

31323 - قم، گلپایگانی: 29/127، سید محمد بن محمد بن حسن بن قاسم حسینی عیناثی عاملی جزینی، شنبه 29 ذی قعده 1098ق، کاتب این نسخه را از روی خط شهید ثانی نوشته است، «ص333-337» 3 برگ [ فهرست گلپایگانی، قدیم: 44/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید ].

6118 . اجازه روایت کتاب مجمع البحرین

از: صفی الدین بن فخر الدین طریحی (بعد از 1100)

اجازۀ کوتاهی که صفی الدین فرزند فخرالدین طریحی صاحب مجمع البحرین در نسخه ای از کتاب مذکور برای مالک نسخه نوشته و در آن اجازه روایت کتاب یاده شده را از پدرش برای وی داده است. نام مجاز در اجازه ذکر نشده است.

ص:11

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: بسمله...نظری القاصر علی هذا الکتاب المستطاب...ما عثرت علیه مما کان فیه من سهو قلم الکتّاب فاجزت لصاحبه.

نسخه ها:

31324 - قم، مرعشی: 1180، بدون نام کاتب، 1098ق، در پایان جزء سوم و چهارم کتاب مجمع البحرین [ فهرست مرعشی: 350/3 ].

6119 . اجازه زین العابدین مازندارنی به

از: زین العابدین مازندرانی حائری، شیخ (م 1309ق)

دو اجازه از شیخ زین العابدین مازندرانی برای دو تن از شاگردانش که در اجازه ها نام آنها را ذکر ننموده است.

نسخه ها:

1/31325 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ سوم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

2/31326 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ هفتم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

6120 . اجازه سدید الدین حسن دوریستی به

از: حسن بن حسین بن علی دوریستی، قاضی، سدید الدین، ابو محمد (قرن 6ق)

گواهی قرائت و اجازۀ روایت کتاب الارشاد شیخ مفید که حسن بن حسین بن علی دوریستی در سال 576ق، برای یکی از شاگردانش نوشته، ولی نام وی را ذکر ننموده است.

نسخه ها:

31327 - یزد، وزیری: 1708، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازۀ بیست و پنجم از کتاب الاجازات سید حسین بن حیدر کرکی [ فهرست کتابخانه وزیری:

1031/3 ].

ص:12

6121 . اجازه شهید ثانی به

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

گواهی قرائت و اجازۀ روایتی که شهید ثانی بعد از اتمام قرائت رجال ابن داوود در نیمۀ ذیحجۀ 953ق، برای یکی از شاگردانش نگاشته است.

نسخه ها:

31328 - تهران، دانشکده ادبیات: حکمت 213، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، نیمه ذی حجه 953ق، ضمن رجال ابن داوود [ فهرست ادبیات تهران: 51/2 ].

6122 . اجازه شهید ثانی به

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

در پایان نسخه ای از کتاب ایجاز المقال فی علم الرجال فرج الله حویزی اجازه ای تحریر شده که در ماخذ با عنوان اجازۀ شیخ زین الدین از آن یاد شده و توضیحی داده نشده است. گویا یکی از اجازات شهید ثانی است که نقل گردیده است.

نسخه ها:

31329 - تهران، ملک: 3601، بدون نام کاتب، قرن 11ق، در ضمن ایجاز المقال حویزی [ فهرست ملک: 60/1 ].

6123 . اجازه شهید ثانی به

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

گواهی قرائت و اجازه روایتی که شهید ثانی در آخر نسخه ای از رجال ابن داوود، در 5 ذی حجه 950ق، برای یکی از شاگردانش نوشته است.

نسخه ها:

31330 - تهران، دانشگاه تهران: 6714، حسن طباطبایی، بدون تاریخ کتابت [ فهرست دانشگاه تهران: 344/16 ].

ص:13

6124 . اجازه شیخ بهایی به

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

اجازه ای که شیخ بهایی در انتهای شرح آداب البحث قاضی امیر حسین میبدی برای یکی از فضلاء در دهۀ آخر ذیقعدۀ 1012ق در قم نوشته است.

نسخه ها:

31331 - ایرلند ، دبلین، چستربیتی: 3759، شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی (مجیز)، آخر ذیقعدۀ 1012ق، در پایان رساله دوم مجموعه (آداب البحث)، سابقه: مرعشی:

عکس 970 [ فهرست عکسی مرعشی: 452/2؛ فهرست آربری: 3/4 ].

6125 . اجازه شیخ بهایی به

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

در ماخذ توضیحی در باره این اجازه داده نشده است.

نسخه ها:

31332 - قم، مرعشی: 5768، محمد بن علی شوشتری، قرن 13ق، در آغاز نسخه ضمن اجازة الحدیث امام الحرمین ابن داوود همدانی [ فهرست مرعشی: 156/15 ].

6126 . اجازه شیخ بهایی به

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

در ماخذ توضیحی در بارۀ این اجازه داده نشده است.

نسخه ها:

31333 - تهران، دانشگاه تهران: 189، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ فهرست دانشگاه تهران: 508/2 ].

6127 . اجازه شیخ بهایی به یکی از وزرا

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

ص:14

یکی از ورزاء (که نامش در نسخه محو شده) اربعین شیخ بهایی را تحریر و در سوم رجب 995ق در قزوین به پایان رسانده است. در آخر همان نسخه شیخ بهایی اجازۀ روایت کتاب اربعین را در جمادی الثانی 996ق، برای همان وزیر داده است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: هو. اما بعد الحمد و الصلوة فقد اجزت لصاحب الکتاب و کاتبه و هو الوزیر الاعظم و الدستور الافضل الافخم صدر جریدة الوزراء العظام و بدر سماء.

نسخه ها:

31334 - قم، مرعشی: 8279، شکسته نستعلیق، شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی (مجیز)، جمادی الثانی 996ق، 1 ص [ فهرست مرعشی: 239/21 ].

6128 . اجازه شیخ صالح بحرانی به

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

اجازه ای که شیخ صالح بحرانی در 19 جمادی الثانی 1074ق، برای یکی از شاگردانش نوشته است.

چاپ: میراث حدیث شیعه:536/10.

آغاز: انهاه اعلی الله تعالی مقامه و بلغه فی الدارین مرامه سماعا... فاجزت له.

نسخه ها:

31335 - قم، مرعشی: 904، صالح بن عبد الکریم بحرانی (مجیز)، 19 جمادی الثانی 1074ق، ضمن من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرعشی: 95/3 ] .

6129 . اجازه شیخ صالح بحرانی به

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

اجازه ای است که در 1080ق صادر شده است.

[معهد المخطوطات: 37/3]

ص:15

نسخه ها:

31336 - تهران، فخر الدین نصیری: 3، محمد هادی بن محمد تقی بن حیدر بن حسن فیاض سهروردی شولستانی، بدون تاریخ کتابت، در آخر نهج البلاغه [ معهد المخطوطات: 37/3 ].

6130 . اجازه شیخ صالح بحرانی به

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

این اجازه در 1080ق صادر شده است.

نسخه ها:

31337 - قم، گلپایگانی: 1466/9/16، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1080ق، در حاشیه آغاز کتاب الدعاء کافی این بلاغ مقابله و سماع و اجازه آمده است، در مجله تراثنا نام مجاز «حسین علی» ذکر شده است، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 89/3 ].

6131 . اجازه شیخ صالح بحرانی به

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

گواهی قرائتی که شیخ صالح بحرانی برای شخصی که نامش رد اجازه نیامده در 20 شعبان 1084ق در آغاز کتاب دعا کافی کلینی، نوشته است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: بلغ سماعه من اوله الی هنا فی اوقات آخرها... فاجزت له روایته .

نسخه ها:

31338 - قم، مرعشی: 7256، نستعلیق، صالح بن عبد الکریم بحرانی (مجیز)، 20 شعبان 1084ق، ضمن نسخه ای از الکافی [ فهرست مرعشی: 50/19 -51 ].

6132 . اجازه عبد النبی جزایری به

از: عبد النبی بن سعد جزایری غروی حائری (م 1021ق)

ص:16

گواهی قرائتی که شیخ عبد النبی جزائری در پایان جزء اول (کتاب وصیت) کتاب ارشاد الاذهان الی احکام الایمان علامه حلی (نسخۀ ش 1728 مرعشی، تحریر علی بن محمود گیلانی جزایری در روز سه شنبه 5 جمادی الثانی 929 ق) برای یکی از شاگردانش نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه سماعاً دام توفیقه و سهل الی سبیل الخیرات طریقه فی اوقات متعددة و قد اجزت له روایته.

نسخه ها:

31339 - قم، مرعشی: 1728، عنوان معرفی: انهاء از عبدالنبی بن سعد بن علی به یکی از شاگردانش، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در پایان جزء اول کتاب وصیت ارشاد الاذهان علامه حلی [ فهرست مرعشی: 116/5 ].

6133 . اجازه عبد الحسین تهرانی (شیخ العرقین) به

از: عبد الحسین بن علی حائری طهرانی (شیخ العراقین) (م 1286ق)

در ماخذ چنین نوشته است: «اجازۀ شیخ عبد الحسین به شخصی که نامش نوشته نیست».

نسخه ها:

31340 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ ششم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

6134 . اجازه علامه حلی به

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق)

در ماخذ چینن معرفی شده: «اجازۀ علامه حلی تألیف ذی حجه 719ق».

ص:17

نسخه ها:

31341 - تهران، ملک: 604، نسخ، شمس الدین محمد بن علی بن حسن جباعی (جد دوم شیخ بهایی)، قرن 9ق، رساله چهل و ششم از مجموعۀ جباعی، «صفحه 229-230» 1 برگ [ فهرست ملک: 108/5 ].

6135 . اجازه علامه مجلسی به

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

اجازه ای که علامه مجلسی در ذی قعده 1095ق، برای یکی از شاگردانش نوشته است.

چاپ: اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 309.

آغاز: بسمله انهاه المولی الفاضل الصالح التقی مولانا... وفقه الله تعالی... فاجزت له روایة ما اودع فیه مراعیا.

نسخه ها:

31342 - حسینی اشکوری، اجازات الحدیث: 114، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 309 ].

6136 . اجازه علامه مجلسی به

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

اجازه مفصلی در چهار صفحه که علامه مجلسی آن را در ضمن مجلد هیجدهم بحار الانوار در 10 رمضان 1098ق نگاشته و در آن اکثر اسانید و اساتید خود را ذکر نموده است. در نسخه محل نام مجاز خالی مانده است.

نسخه ها:

31343 - مدرسه امام صادق (علیه السلام) بروجرد: 132، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، 10 رمضان المبارک 1098ق، 2 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی:

عکس 935 [ فهرست عکسی مرکز احیاء: 145/3؛ مجله وقف میراث جاویدان:

125/21 ].

ص:18

6137 . اجازه علامه مجلسی به

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

گواهی قرائت و اجازۀ کوتاهی که علامه مجلسی برای شاگردش در جمادی الاول 1093ق، در ضمن نسخه ای از جلد پنجم بحار الانوار نگاشته، و نام مجاز را ذکر نکرده است.

چاپ: اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 309.

آغاز: بسمله انهاه الاخ فی الله المحبوب لوجه الله المبتغی لمرضاته تعالی قراءة و تصحیحا و تدقیقا... فاجزت له روایته.

نسخه ها:

31344 - قم، مسجد اعظم: 1753، آغاز: برابر نمونه، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، جمادی الاول 1093ق، ضمیمه جلد پنجم بحار الانوار [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 39؛ فهرست مسجد اعظم، جدید ].

6138 . اجازه علامه مجلسی به

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

اجازه ای که علامه مجلسی در ضمن نسخه ای از کافی کلینی در پایان کتاب العشرة نگاشته و در ماخذ توضیحی در بارۀ آن داده نشده است.

نسخه ها:

31345 - مشهد، مدرسه نواب: اخبار 44، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، ضمن کافی، سابقه: مدرسه فاضلیه: اخبار 54 [ فهرست دو کتابخانه مشهد: 492؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 75 ].

6139 . اجازه علی بن احمد اکوع به

از: علی بن احمد بن حسین اکوع (قرن 7ق)

این اجازه در ذی حجه 612ق صادر شده است.

ص:19

نسخه ها:

31346 - قم، مرعشی: عکس 187، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ فهرست عکسی مرعشی: 170/1 ].

6140 . اجازه علی بن احمد بن صالح عاملی به

از: علی بن احمد بن صالح عاملی (قرن 11ق)

اجازه ای که شیخ علی بن احمد بن صالح عاملی در آغاز محرم سال 1010ق برای شاگرد خود نوشته است. در مأخذ نام شاگرد ذکر نگردیده است. در طبقات اعلام الشیعة (قرن یازدهم، ص 390) در ترجمۀ مجیز عنوان شده که وی در آخر نسخه صلاة از کتاب معالم اجازه ای در اوائل محرم 1010ق برای یکی از شاگردانش نگاشته ولی در آنجا نیز نام مجاز ذکر نشده است.

نسخه ها:

31347 - تهران، دانشگاه تهران: 893، بدون نام کاتب (به خط مجیز)، آغاز محرم 1010ق، «در برگ143»1 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 543/3 ].

6141 . اجازه علی بن احمد خاتون عاملی به

از: علی بن احمد بن خاتون عاملی، نعمت الله (قرن 11ق)

اجازه ای که شیخ نعمت الله علی بن احمد بن خاتون عاملی برای بعضی از دانشمندان نگاشته، ولی نام مجاز در نسخه ذکر نشده است. دو اجازه از همین مجیز (شیخ نعمت الله) در دست است:

1. اجازه به ملا عبد الله بن حسین شوشتری، در اواسط 988ق؛

2. اجازه به محیی الدین بن علی بن احمد جامعی معروف به ابن ابی جامع، در 23 شوال 973ق.

[برای شرح حال مجیز ر.ک: طبقات اعلام الشیعة، قرن دهم (احیاء الداثر):

ص 267-268]

ص:20

نسخه ها:

31348 - قم، مرعشی: 222، احمد بن محمد بن احمد بن نعمت الله خاتونی، غره رمضان المبارک 1031ق، دارالسلطنه حیدر آباد [ فهرست مرعشی: 250/1 ].

6142 . اجازه علی بن عبد العالی به

از: علی بن عبد العالی (قرن 10ق)

اجازه ای که شیخ علی بن عبد العالی در سال 929ق، برای دانشمندی نوشته، که اسمش ذکر نشده است.

نسخه ها:

31349 - یزد، وزیری: 1708، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازۀ سی و ششم از کتاب الاجازات سید حسین بن حیدر کرکی [ فهرست کتابخانه وزیری: 1031/3 ].

6143 . اجازه علی نقی طباطبایی به

از: علی نقی بن حسن بن محمد مجاهد طباطبایی حائری، سید (م 1289ق)

در ماخذ چنین معرفی شده است:«اجازۀ میرزا علی نقی طباطبایی حائری برای شخصی که نامش پاک شده است».

نسخه ها:

31350 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ دوم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

6144 . الاجازة الکبیرة (اجازه به محمود بن شهاب الدین مرعشی)

از: شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق)

اجازۀ مفصلی که آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی برای فرزند خود (سید محمود مرعشی نجفی) داده است. این اجازه در ده فصل تدوین شده، با این عنوانها:

ص:21

الفصل الاول: فی تراجم شیوخ الشیعة؛

الفصل الثانی: فی تراجم المجیزات؛

الفصل الثالث: فی تراجم شیوخ العامة؛

الفصل الرابع: فی تراجم شیوخ الزیدیة؛

الفصل الخامس: طریق المجیز الی المعصوم؛

الفصل السادس: تراجم بعض العلماء و المشاهیر؛

الفصل السابع: احادیث المعنعنة عن الائمة علیهم السلام؛

الفصل الثامن: فی بعض الفوائد النافعة؛

الفصل التاسع: ترجمة المجیز؛

الفصل العاشر: وصایا صاحب الاجازة.

چاپ: قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1414ق، با تنظیم محمد سمامی حائری.

آغاز: الحمد لمن تواترت اخبار نعمائه و تسلسلت احادیث صنوف آلائه... و بعد یقول العبد... قد استجاز عنی... ولدی.

6145 . الاجازة الکبیرة (اجازه به دانشمندان حویزه)

از: عبد الله بن نور الدین بن نعمت الله جزایری (م 1173ق)

اجازۀ مفصلی که سید عبد الله بن نورالدین جزائری برای چهار تن از دانشمندان حویزه در روز یکشنبه 2 جمادی الثانی 1168ق، نوشته است. او در ابتدا این اجازه را برای شیخ محمد بن کرم الله حویزی و شیخ ابراهیم بن خواجه عبد الله بن کرم الله نوشته و در پایان دو تن دیگر (شیخ ابراهیم بن شیخ عبد الله بن ناصر حویزی الهمیلی و شیخ محمد مقیم بن شیخ درویش محمد اصفهانی غروی ) را نیز به مجازین اضافه نموده است.

چاپ: قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1409ق، 416ص، با تحقیق محمد سمامی حائری.

[الذریعه:206/1]

ص:22

آغاز: الحمد لله المتواترة نعماؤه المتضافرة آلائه المسلسلة مکارمه المستفیضة مراحمه.

نسخه ها:

1/31351 - قم، مرعشی: 5777، نسخ، بهاء الدین محمد بن عبد الله موسوی جزایری شوشتری، 15 شعبان 1187ق، رساله دوم مجموعه، 59 برگ [ فهرست مرعشی:

163/15 ].

2/31352 - تهران، ملی تهران: /2953ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن محمد سعید خوانساری، 1238ق، رساله دوم مجموعه، «64-91»29 برگ [ فهرست ملی تهران: 59/14 ].

3/31353 - قم، مرعشی: 5604، از اول افتادگی دارد، آغاز: و التحریر الفالح بالسهم الاوفی قداحه الفایض برحیق التحقیق اقداحه، نسخ، محمد تقی بن محمد تقی، 27 ربیع الاول 1277ق، 44 برگ [ فهرست مرعشی: 7/15 ].

4/31354 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1166، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن حسین بن محمد موسوی جزایری (نوه مجیز)، 22 ذی قعده 1316ق، با تصحیح، رساله دوم مجموعه، «99پ-152پ»54 برگ، 15 سطر، 10/5*15 [ فهرست مرکز احیاء: 408/3 ].

5/31355 - قم، گلپایگانی: 7530/38/150، عنوان معرفی: اجازة الحدیث، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 14 ربیع الاول 1322ق، این نسخه را احمد بن حسین بن محمد بن حسین بن عبد الکریم بن محمد جواد بن عبد الله بن نور الدین بن نعمت الله جزائری نویسانیده است، 72 برگ، 14 سطر، 12*17 [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید ].

6/31356 - قم، مرعشی: 5860، عنوان معرفی: اجازة الحدیث، نسخ، محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری، 1361ق، رساله اول مجموعه، 53 برگ [ فهرست مرعشی: 245/15 ].

7/31357 - قم، مرعشی: عکس 203، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید مرتضی بن سید محمد جعفر موسوی جزائری، 25 رجب 1394ق، رساله اول مجموعه، «1-36» 36 برگ [ فهرست عکسی مرعشی: 186/1 ].

ص:23

8/31358 - قم، مرعشی: 11384، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، فوائدی از رساله اجازه جزایری شوشتری، رسالۀ دوم مجموعه، 4 برگ [ فهرست مرعشی:

642/28 ].

9/31359 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14114، آغاز: برابر نمونه، عبد الله بن نور الدین جزایری (مجیز)/احتمالا، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «223پ-249پ»25 برگ [ فهرست مجلس: 151/38 ].

10/31360 - عراق *، نجف، شیخ آقا بزرگ تهرانی: بدون شماره، شیخ آقا بزرگ محمد محسن تهرانی، بدون تاریخ کتابت، اجازه یازدهم از اجازات الروایة و الوراثة فی القرون الاخیرة الثلاثة تألیف شیخ آقا بزرگ تهرانی، «63-88» 13 برگ [ میراث حدیث شیعه: 537/7 ].

2 الاجازة الکبیرة

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی)

رجوع کنید به: اجازه به بنی زهره

2 الاجازة الکبیرة

از: حسن بن زین الدین عاملی، ابو منصور (صاحب معالم)

رجوع کنید به: اجازه به نجم الدین بن محمد حسینی و دو فرزندش .

2 اجازة کبیرة من بعض الافاضل

از: محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا علوی

رجوع کنید به: اجازه به محمد بن احمد بن ابی المعالی موسوی (1).

6146 . اجازه لطف الله میسی به

از: لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی (م 1032ق)

ص:24

اجازه ای که شیخ لطف الله بن عبد الکریم بن شیخ ابراهیم بن نور الدین علی بن شیخ عبد العالی بن شیخ احمد بن شیخ مفلح عاملی میسی در 3 شوال 1030ق برای شخصی (نام وی درنسخه پاک شده است) در آخرنسخه ای از ارشاد الاذهان علامه حلی نگاشته است.

آغاز: بسمله. لقد اجزت للاخ الاعز الصالح الفالح الناجح المستغنی عن التعریف و التوصیف.

نسخه ها:

31361 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13560، لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی (مجیز)، 3 شوال 1030ق، ضمن ارشاد الاذهان، نام مجاز پاک شده است، «215پ»1 برگ [ فهرست مجلس: 53/37 ].

6147 . اجازه محقق سبزواری به

از: محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری) (م 1090ق)

در ماخذ چنین آمده: «نیمۀ دوم اجازۀ محقق سبزواری به کسی».

نسخه ها:

31362 - تهران، دانشگاه تهران: 6836، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نیمه دوم اجازه، رساله چهاردهم مجموعه [ فهرست دانشگاه تهران: 376/16 ].

6148 . اجازه محقق سبزواری به

از: محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری) (م 1090ق)

دانشمندی (که نامش را ذکر ننموده) کتاب من لا یحضره الفقیه را تحریر و در روز دوشنبه آخر شوال 1060ق به پایان رسانده و آن را در نزد محمد باقر محقق سبزواری خوانده و سبزواری در آخر نسخۀ یاد شده گواهی قرائت و اجازۀ نقل روایت برای وی (کاتب) در اواخر شعبان سال 1065ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست آستان قدس رضوی آمده است.

ص:25

آغاز: ثم بلغ قراءة وفقه الله تعالی لمراضیه و اعانه علی طاعته من اول الکتاب الی هذا الموضع الا قلیلاً.

نسخه ها:

31363 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13099، محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (مجیز)، اواخر شعبان 1065ق، ضمن نسخه من لا یحضره الفقیه [ فهرست آستان قدس:

561/14 ].

6149 . اجازه محمد بن علی جزایری به

از: محمد بن علی جزایری خادم (قرن 10ق)

محمد علی جرائری خادم در نسخه ای از الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی در سال 969ق در قزوین یادداشتی نوشته و در یکی از نسخه های دیگر (نسخۀ ش 2201 دانشگاه اصفهان) این کتاب یادداشت وی نقل شده است.

در دو فهرستی که مشخصات این نسخه آمده اطلاعات در بارۀ این یادداشت مختلف ذکر شده است. در نشریه نسخه های خطی در این باره چنین آمده: «در پایان نسخه صورت اجازۀ محمد بن علی جزائری در 969 در قزوین»، و در فهرست جدید کتابخانۀ دانشگاه اصفهان این چنین نوشته «صورت یادداشتی که محمد بن علی جزائری خادم در قزوین به سال 969 بر نسخۀ اصل نگاشته بود».

نسخه ها:

31364 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 2201، بدون نام کاتب، 5 جمادی الثانی 1043ق، در پایان نسخه ای از الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة شهید ثانی [ نشریه نسخه های خطی: 899/11؛ فهرست دانشگاه اصفهان: 20/1 ].

6150 . اجازه محمد بن معین حسنی به

از: محمد بن معین حسنی

در ضمن نسخه ای از الاربعون حدیثاً تألیف ابن زهره (نسخۀ ش 5429 کتابخانۀ

ص:26

ملک، تحریر حسین بن سعید بن موسی حمیدی مدنی، در سدۀ هشتم) اجازۀ انهاء محمد بن معین حسنی نگاشته شده است. در ماخذ در بارۀ این اجازه توضیح دیگری داده نشده است.

نسخه ها:

31365 - تهران، ملک: 5429، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمن اربعین سید بن زهرة [ فهرست ملک: 21/1 ].

6151 . اجازه محمد تقی مجلسی به

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

اجازه ای که مجلسی اول برای شاگرد خود (که از وی به بعضی از سادات تلامذۀ وی یاد شده) داده است.

چاپ: بحار الانوار: 74/110-78.

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و عترته القدیسین و بعد فیقول احوج المربوبین الی رحمة ربه الغنی محمد تقی بن مجلسی العاملی الاصفهانی.

نسخه ها:

31366 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: 93، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ بحار الانوار: 261/110 ].

6152 . اجازه محمد مهدی فتونی به

از: محمد مهدی بن محمد صالح فتونی نجفی (م 1183ق)

اجازه ای که محمد مهدی بن محمد صالح فتونی برای یکی از شاگردانش در ضمن مجموعه ای (شامل 1. المطالب المظفریة فی شرح رسالة الجعفریة از میر محمد استرآبادی، 2. تحریر بیان الاخبار التی فی اول الاستبصار از قطب راوندی) نگاشته و نام مجاز در اجازه ذکر نشده است.

ص:27

نسخه ها:

31367 - تهران، دانشگاه تهران: 2694، محمد مهدی بن بهاء الدین محمد صالح عاملی فتونی نجفی (مجیز)، قرن 12ق [ فهرست دانشگاه تهران: 1577/10 ].

6153 . اجازه محمد نبی جنابذی به

از: محمد نبی بن محمد رحیم جنابذی (قرن 12ق)

اجازۀ بسیار مفصلی که محمد نبی بن محمد رحیم جنابذی شاگرد مجلسی برای یکی از شاگردان خود نگاشته ولی نام مجاز را ذکر نکرده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعلنا من مقتبسی انوار الربانیة النبویة مشکاة النور و حاملی آثار مصابیح ابراج اللاهویتة العلویة نورا من نور.

نسخه ها:

31368 - مشهد، آستان قدس رضوی: 2254، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی خوش، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در آخر این اجازه اجازه ای از علامه مجلسی به مجیز (محمد نبی جنابذی) درج شده است، 67 برگ، 12 سطر [ فهرست الفبایی آستان قدس: 20؛ فهرست آستان قدس: 41/27 ].

6154 . اجازه محمد نجفی به

از: محمد نجفی (زنده در 1063ق)

گواهی قرائت و اجازه روایتی که محمد نجفی بعد از اتمام قرائت کتاب شرایع الاسلام محقق کرکی در نزدش، در جمادل الاول سال 1063ق در ضمن نسخه ای از کتاب مذکور (نسخه ش 11959 مرعشی، تحریر فرج الله بن هلال بن نجم بلاسی، در روز سه شنبه 28 ربیع الاول 969ق) برای دانشمندی نوشته، و نام مجاز را ذکر نکرده است.

چاپ: تصویر این اجازه در فهرست مرعشی (841/30) آمده است.

آغاز: بلغ قراءةً ایده الله تعالی و وفقه الی مرضاته فی مجالس متعددة آخرها فی شهر... و اجزت له فیما نقله منّی و یرویه عنّی.

ص:28

نسخه ها:

31369 - قم، مرعشی: 11959، محمد نجفی، جمادی الاول 1063ق، در ضمن شرائع الاسلام ، «برگ 108» 1 برگ [ فهرست مرعشی: 257/30 ].

6155 . اجازه مهدی بن علی به

از: مهدی بن علی، شیخ

در ماخذ چنین آمده: «اجازۀ شیخ مهدی بن علی برای شخصی که نامش نوشته نیست».

نسخه ها:

31370 - قم، مرعشی: 6868، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اجازۀ پنجم از مجموع هفت اجازه [ فهرست مرعشی: 62/18 ].

6156 . اجازه میر داماد به... (اجازۀ صحیفۀ سجادیه)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

گواهی قرائت و اجازۀ روایتی که میرداماد (برای شخصی که نامش ذکر نشده) پس از مقابله و قرائت صحیفۀ سجادیه در نزد وی در سال 1029ق، نوشته است.

چاپ: مصنفات میرداماد: 589/1؛ تصویر این اجازه در فهرست دانشگاه تهران (163/1) آمده است.

آغاز: بسمله. بعد ما قرء علیّ الصحیفة الکریمة السجادیة و هی زبور آل محمد علیهم السلام قراءة ضبط و اتقان و درایة و استتقان.

نسخه ها:

1/31371 - تهران، دانشگاه تهران: 28، نسخ، محمد باقر بن محمد حسینی استر آبادی معروف به میر داماد (مجیز)، 1029ق، «ص 342» 1 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:

163/1 ].

2/31372 - تهران، فخر الدین نصیری: 162، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ معهد المخطوطات: 52/3 ].

ص:29

6157 . اجازه میر داماد به... (اجازۀ صحیفۀ سجادیه)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

گواهی قرائت و اجازۀ روایتی که میر داماد برای یکی از دانشمندان (که نامش ذکر نشده)، بعد از قرائت و تصحیح صحیفه سجادیه نز وی، نگاشته است. این اجازه غیر از اجازۀ سابق بوده و فاقد تاریخ است.

نسخه ها:

31373 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5222، محمد باقر بن محمد حسینی استر آبادی معروف به میر داماد (مجیز)، قرن 11ق، ضمن صحیفه سجادیه، «174ر» 1 برگ [ فهرست مجلس: 54/16 ].

6158 . اجازه میر داماد به یکی از شاگردانش

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

میکروفیلم ش 3358 دانشگاه تهران از روی چند نسخه آستان قدس عکس گرفته شده بدین ترتیب:

1. بیان الحق میر سید احمد علوی عاملی (فیلم از روی نسخۀ ش 49 فقه آستان قدس؛ فهرست آستان قدس 15/2)؛

2. رسالة فی الصلاة الجمعة از میرداماد؛

3. رسالة فی علم الواجب از همو؛

4. الجمع بین الراییین یا رسالة فی الحدوث و القدم از همو؛

5. رسالة فی فضیلة سورة التوحید؛

6. الوجیزة فی علم الدرایة شیخ بهایی؛

(رسالۀ دو تا شش از روی نسخۀ ش 561 آستان قدس، فهرست آستان قدس 123/4 ردیف 635)؛

7. اجازۀ سید داماد برای یکی از شاگردان خود مورخ 1034ق؛

8. الدرة الفاخرة از عبدالرحمن جامی (این رساله از روی نسخۀ ش 565 آستان

ص:30

قدس فیلم گرفته شده، فهرست آستان قدس 99/4 ردیف 566).

اجازه ای که در فهرست میکروفیلمها از میرداماد در ردیف هفتم معرفی شده معلوم نیست از کدام نسخه عکس گرفته شده است. شایان ذکر است که میرداماد برای دو تن از شاگردانش (حسین سلطان العلماء و محمد مشهدی) در سال 1034ق اجازه نقل روایت داده است.

نسخه ها:

31374 - تهران، دانشگاه تهران: میکروفیلم 3358، عنوان معرفی: اجازۀ سید داماد به یکی از شاگردان خود، محمد باقر بن محمد حسینی استر آبادی معروف به میر داماد (مجیز)، 1034ق، رساله هفتم مجموعه [ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران:

130/2 ].

6159 . اجازه های شناسایی نشده

از: مؤلف ناشناخته

چند اجازه که در فهارس، نام اجازه دهنده و اجازه گیرنده آنها ذکر نشده است.

نسخه ها:

1/31375 - تهران، ملک: 857، بدون نام کاتب، 700ق، در ضمن نثر الدرر وزیر ابو سعد منصور بن حسین آبی (م 432ق)، اجازۀ انهاء قرائت [ فهرست ملک: 560/1 ].

2/31376 - قم، مسجد اعظم: 2712، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست چنین معرفی شده: «الحجة علی الذاهب فی ایمان ابی طالب تحریر سدۀ 12 از روی نسخۀ مرحوم علامه مجلسی که بر برگ اول آن اجازۀ خود را تا مؤلف نوشته است»، کاتب این نسخه مشخص نشده است، 1 برگ [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 582 ].

3/31377 - قم، مرعشی: 6613، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، در فهرست چنین معرفی شده «اجازۀ... به... با اجازۀ شیخ احمد احسایی دنبالۀ آن»، «9پ-27ر»19 برگ [ فهرست مرعشی: 185/17 ].

ص:31

4/31378 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 391، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در ضمن روضة المتقین مجلسی اول، در فهرست آمد که اجازه ای در یک برگ در پایان نسخه است و توضیحی داده نشده، 1 برگ [ فهرست اهدایی رهبری: 133 ].

5/31379 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7533، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازه به مصحح نسخه جلد اول تهذیب الاحکام در پایان کتاب طهارت، این نسخۀ تهذیب را محمد علی استرآبادی در سال 1055ق در نجف اشرف تحریر نموده و شاید مصحح هم او باشد [ فهرست آستان قدس: 181/14 ].

6/31380 - تهران، ملی تهران: /2360ف، ابن محمد کاظم بن محمد تقی مجلسی، بدون تاریخ کتابت، در ضمن بیاض سلسله مجلسی، در فهرست چنین معرفی شده «صورت اجازۀ بعضی از علماء به خط پسر محمد کاظم بن محمد تقی مجلسی»، «صفحه 398»1 برگ [ فهرست ملی تهران: 483/5 ].

7/31381 - تهران، ملک: 1386، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه جنة الواقیة و جنة الباقیة کفعمی اجازه ای از سید الله جزائری به حاجی ابراهی عیاجی در پنج شنبه 10 شوال 1096ق آمده و پس از آن اجازۀ دیگر که نام مجاز پاک شده است [ فهرست ملک: 149/1 ].

8/31382 - قم، مدرسه حجازیها: 1035، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ مجله نور علم: 278/52 ].

9/31383 - یزد، مدرسه عبد الرحیم خان (سریزدی): بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در ضمن فردوس العارفین [ نشریه نسخه های خطی:

423/4 ].

6160 . الاسناد المصفی الی آل المصطفی

از: محمد محسن بن علی طهرانی، شیخ آقا بزرگ (م 1389ق)

شیخ آقا بزرگ در این رساله اسناد روایتی و شیوخ اجازه و سلسلۀ اسناد خود را تا برای حضرات معصومین علیهم السلام ضمن چند فصل گزارش نموده و در ربیع الثانی سال 1356ق هنگامی که از عمر وی شصت و سه سال می گذشت آن را

ص:32

به اتمام رسانده و در نجف در همان سال به چاپ رسانده است. او پس از چاپ این رساله برای هر یک از شاگردانش که اجازه می داد آن را در آغاز یا پایان یک نسخۀ چاپی از این رساله تحریر می نمود برای همین دلیل نسخه های چاپی این رساله (که در کشورها و شهرهای مختلف پراکنده شده) حاوی بسیاری از اجازه های مؤلف برای افراد و دانشمندان می باشد.

چاپ: قم، میراث حدیث شیعه: 341/14-410، به تحقیق احمد حائری؛ در ضمن کتاب علم و جهاد حیاة آیة الله العظمی السید محمد هادی المیلانی، ج 1، ص 421-469.

آغاز: الحمد لله الذی وفقنا لاخذ معالم دیننا عن العترة الهادیة بالاسناد المصفی.

نسخه ها:

1/31384 - قم، مرعشی: 9486، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه چاپی است با اجازه ای از مؤلف (شیخ آقا برزگ) به صدر الاسلام محمد امین امامی خویی صاحب مرآة الشرق در 7 ربیع الثانی 1367 [ فهرست مرعشی:

243/24 ].

2/31385 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1391، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه چاپی، به ضمیمه اجازه مؤلف به محدث ارموی به تاریخ 12 شعبان 1362ق [ فهرست مرکز احیاء: 226/4 ].

6161 . اشجار هدایة المجیزین فی طرق الروایة للمحدثین

از: محمد بن علی تبنینی عاملی (قرن 11ق)

در فهرست چنین معرفی شده: «رساله ایست مشتمل بر 58 شجره که طرق اجازۀ روایی را نقل کرده و در زیر نام هر یک از اعلام توضیحاتی داده و در خاتمه به ذکرحدیث شهید ثانی در خصوص برخی از اجازات پرداخته، این رساله در خور تحقیق بیشتری است».

آغاز: الحمد لله الذی اجازنا فی طرق الناقلین للروایة واجازنا علی طریق الولایة...

و بعد فانه لا یخفی علی الفضلاء.

ص:33

نسخه ها:

1/31386 - مشهد، ادبیات مشهد: 307، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن احمد بن عمران شامی نسباً نجفی مسکناً، 14 رمضان المبارک 1043ق، کاتب مجموعه ای شامل (1. الرعایة فی شرح بدایة الدرایة شهید ثانی 2. وجیزۀ شیخ بهایی 3. اشجار هدایة المجیزین) را تحریر و در 14 رمضان 1043ق به پایان رسانده است و هر سه رساله را نزد مؤلف رساله سوم (محمد بن علی تبنینی عاملی) قرائت نموده و او برایش در پایان رساله ها گواهی قرائت و تصحیح نوشته که آخرینش مورخ آخر ذیقعدۀ 1044ق می باشد [ فهرست ادبیات مشهد: 171 ].

2/31387 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: بدون شماره، نسخ، محمد بن احمد شامی، 1044ق [ نشریه نسخه های خطی: 700/7 ].

2 انساب مجلسی

از: حیدر علی بن عزیز الله مجلسی

رجوع کنید به: تذکرة الانساب

6162 . بحار الأنوار (جلد اجازات)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

علامه مجلسی کتاب بحارالانوار را در بیست و پنج جلد تنظیم نموده و جلد آخر آن (جلد بیست و پنجم) را به اجازات اختصاص داده که در چاپ صد و ده جلدی، در چاپ تهران از جلد 102 تا 107 و در چاپ بیروت از جلد 105 تا 110 قرار گرفته است.

گویا این جلد را بعد از علامه مجلسی شاگردش میرزا عبد الله افندی تنظیم نموده و اجازات به خط علامه مجلسی و تعداد قابل توجهی به خط همان افندی است.

نسخه های خطی این مجلد (جلد 25 بحار الانوار) در بخش حدیث ذیل عنوان بحارالانوار معرفی شده، و در اینجا فهرست اجازات مندرج در آن ذکر می گردد.

شایان ذکر است که هر کدام از این اجازات به طور جداگانه نیز در ذیل عنوان

ص:34

مربوطه معرفی شده است.

فهرست این اجازات عبارت است از:

1. اجازه حسن بن حسین بن علی دوریستی برای مجد الدین ابی العلاء؛

2. اجازۀ عمید الرؤسا هبة الله بن حامد برای ابوجعفر قاسم بن حسن بن محمد بن حسن بن معیة؛

3. اجازۀ معین الدین سالم بن بدران بن علی مازنی مصری برای خواجه نصیر الدین طوسی؛

4. اجازۀ فخر المحققین ( پسر علامه حلی) برای ابو طالب بن محمد بن زهره حلبی؛

5. اجازۀ علامه حلی برای بنی زهره؛

6. اجازۀ علامه حلی برای قطب الدین محمد بن محمد رازی؛

7. اجازۀ علامه حلی برای تاج الدین محمود بن زین الدین محمد بن قاضی سدید الدین عبد الواحد رازی؛

8. اجازۀ علامه حلی برای سید نجم الدین مهنا بن سنان مدنی (دو اجازه)؛

9. اجازۀ فخر المحققین برای سید مهنا بن سنان مدنی؛

10. اجازۀ کبیره ای برای سید شمس الدین محمد بن جمال الدین احمد بن ابی المعالی (استاد شهید) که ظاهرا از طرف سید محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا علوی صادر شده است؛

11-14.چهار اجازه دیگر سید محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا برای همو (سید شمس الدین محمد)؛

15. اجازۀ سید محمد بن قاسم بن حسین بن معیة حسینی برای سید شمس الدین محمد که ذکر شد؛

16. اجازۀ فخر المحققین برای شهید اول؛

17. اجازۀ فخر المحققین برای زین الدین علی بن عز الدین حسن بن مظاهر؛

18. اجازۀ سید تاج الدین بن معیة برای شهید اول؛

19. اجازۀ شمس الأئمه کرمانی قرشی شافعی برای شهید اول؛

ص:35

20. اجازۀ شهید اول برای ابن خازن حائری؛

21. اجازۀ شهید اول برای شمس الدین ابو جعفر محمد بن تاج الدین ابی محمد عبد العلی بن نجده؛

22. اجازۀ عمید الرؤسا هبة الله بن حامد برای ابوجعفر قاسم بن معیة؛

23. اجازۀ علی بن علی بن محمد بن طی برای محمد بن علی بن حسن جبعی (جد اعلای شیخ بهایی)؛

24. اجازۀ علی بن محمد بن عبد الحمید نیلی برای احمد بن محمد بن فهد حلی؛

25. اجازۀ ابن خازن برای ابن فهد حلی؛

26. اجازۀ علی بن محمد بن یونس بیاضی برای ناصر بن ابراهیم بویهی؛

27. اجازۀ محمد بن ابی جمهور احسایی برای سید محسن رضوی؛

28. اجازۀ ابن ابی جمهور برای سید شرف الدین محمود بن علاء الدین بن جلال الدین طالقانی کاشی؛

29. اجازۀ ابن ابی جمهور احسایی برای محمد بن صالح؛

30. اجازۀ محمد بن علی بن محمد بن خاتون عاملی برای محقق کرکی؛

31. اجازۀ احمد بن فهد حلی برای شمس الدین محمد بن محمد بن حسن حولانی؛

32. اجازۀ علی بن هلال جزایری برای محقق کرکی؛

33. اجازۀ شمس الدین محمد بن مؤذن جزینی برای علی بن عبد العالی میسی؛

34. اجازۀ محمد بن احمد بن محمد صهیونی برای علی بن عبد العالی میسی؛

35. اجازۀ محقق کرکی برای علی بن عبد العالی میسی و فرزندش ابراهیم؛

36. اجازۀ علی بن عبد العالی میسی برای حسین بن شمس الدین محمد استر آبادی؛

37. اجازۀ محقق کرکی برای حسین بن شمس الدین محمد حر عاملی بن شمس الدین محمد بن مکی؛

38. اجازۀ محقق کرکی برای زین الدین بابا شیخ علی بن کمال الدین پیر حبیب الله بن سلطان محمد جوزدانی؛

ص:36

39. اجازۀ محقق کرکی برای احمد بن محمد بن ابی جامع عاملی؛

40. اجازۀ محقق کرکی برای عبد العلی بن احمد بن سعد الدین محمد استر آبادی؛

41. اجازۀ محقق کرکی برای قاضی صفی الدین عیسی؛

42. اجازۀ محقق کرکی برای سید شمس الدین محمد بن مهدی بن کمال الدین محسن رضوی مشهدی؛

43. اجازۀ محقق کرکی برای درویش محمد اصفهانی؛

44. اجازۀ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای شمس الدین محمد بن ترکی؛

45. اجازۀ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای منصور بن محمد بن ترکی؛

46. اجازۀ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای شمس الدین محمد بن حسن استر آبادی؛

47. اجازۀ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای جمال الدین بن نور الله بن شمس الدین محمد شاه حسینی تستری؛

48. اجازۀ صدر الدین محمد بن غیاث الدین منصور حسینی دشتکی برای سید علی بن قاسم حسینی یزدی؛

49. اجازۀ علی بن عبد العالی میسی برای دو فرزندش (جعفر و ابراهیم) و شهید ثانی؛

50. اجازۀ شهید ثانی برای ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی؛

51. اجازۀ شهید ثانی برای علی بن صائغ حسینی موسوی؛

52. اجازۀ شهید ثانی برای تاج الدین بن هلال جزایری؛

53. اجازۀ شهید ثانی برای حسین بن عبد الصمد (پدر شیخ بهایی)؛

54. اجازۀ شهید ثانی برای محمود بن محمد لاهیجانی؛

55. اجازۀ محیی الدین بن احمد بن تاج الدین میسی عاملی برای محمود بن محمد لاهجانی؛ 56. اجازۀ محمود بن محمد لاهجانی برای سید صدر جهان حسین بن روح الله حسینی طبسی؛

57. اجازۀ سید حسن بن نور الدین حسینی شقطی برای سید صدر جهان؛

58. اجازۀ جعفر بن محمد عاملی برای سید امیر علی کیا؛

ص:37

59. اجازۀ ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی برای فرزندش عبد الکریم؛

60. اجازۀ محمود بن محمد لاهیجانی برای سید عماد الدین علی بن هاشم؛

61. اجازۀ محمود بن محمد لاهیجانی برای سید معین الدین محمد بن شاه ابوتراب؛

62. اجازۀ پدر شیخ بهایی برای دو فرزندش (شیخ بهایی و عبد الصمد)؛

63. اجازۀ کبیره حسن بن شهید ثانی برای سید نجم الدین بن محمدحسینی؛

64. اجازۀ علی بن هلال کرکی اصفهانی برای ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی؛

66. اجازۀ عبد العالی بن نورالدین بن علی کرکی برای میر داماد؛

67. اجازۀ پدر شیخ بهایی برای میر داماد؛

68. اجازۀ احمد بن نعمت الله بن احمد خاتون عاملی برای عبد الله بن حسین تستری؛

69. اجازۀ نعمت الله بن احمد بن خاتون عاملی برای عبد الله بن حسین تستری؛

70. اجازۀ شیخ محمد شافعی برای بهاء الدین محمد و برهان الدین دو فرزند عز الدین ابی المحامد؛

71. اجازۀ محمد بن احمد بن نعمت الله بن خاتون عاملی برای سید ظهیر الدین ابراهیم بن حسین حسنی همدانی؛

72. اجازۀ شیخ بهایی برای شیخ لطف الله عاملی اصفهانی و فرزندش جعفر؛

73. اجازۀ شیخ بهایی برای شریف الدین محمد رویدشتی اژه ای؛

74. اجازۀ شیخ بهایی برای سید شرف الدین حسین؛

75 و 76. دو اجازۀ میر داماد برای سید احمد بن زین العابدین حسینی عاملی؛

77. اجازۀ شیخ بهایی برای سید احمد بن زین العابدین عاملی؛

78. اجازۀ نجیب الدین بن محمد بن مکی بن عیسی عاملی برای سید حسین بن حیدر کرکی؛

79. اجازۀ سید حیدر بن علاء الدین بن علی حسینی بیروی برای سید حسین بن حیدر کرکی؛

ص:38

80. اجازات ابو محمد بن عنایت الله (بایزید بسطامی ثانی) برای سید حسین بن حیدر کرکی؛

81. اجازۀ میر داماد برای سید حسین بن حیدر کرکی؛

82. اجازۀ برای جلال الدین بن مفید بن تاج الدین (ظاهرا نام مجاز این گونه باشد)و احتمالا مجیز سید حسین بن حیدر کرکی است؛

83. اجازۀ زین العابدین بن نور الدین بن مراد بن علی حسنی برای عبد الرزاق مازندرانی؛

84. اجازۀ ماجد بن هاشم بحرانی برای سید فضل الله بن محب الله دست غیب شیرازی؛

85. اجازۀ عبد الله بن حسین شوشتری برای فرزندش مولی حسن علی؛

86. اجازۀ قاضی معز الدین محمد برای حسن علی بن عبد الله شوشتری؛

87. اجازۀ شیخ بهایی برای حسن علی بن عبد الله شوشتری؛

88. اجازۀ سید نور الدین علی (برادر صاحب مدارک) بن علی بن حسین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی برای محمدمحسن بن محمدمؤمن استرآبادی؛

89. اجازۀ نظام الدین احمد بن محمد معصوم حسینی برای سید جمال الدین محمد بن عبد الحسین بحرانی؛

90. اجازۀ سید شرف الدین علی بن حجة الله شولستانی برای محمد تقی مجلسی؛

91. اجازۀ حسن علی بن عبد الله شوشتری برای محمد تقی مجلسی؛

92. اجازۀ محمد تقی مجلسی برای ابراهیم بن کاشف الدین محمد یزدی؛

93. اجازۀ محمد تقی مجلسی برای یکی از شاگردانش؛

94. اجازۀ محمد تقی مجلسی برای محمد صادق کرباسی اصفهانی؛

95. اجازۀ آقا حسین بن محمد خوانساری برای امیر ذو الفقار؛

96. اجازۀ محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری برای محمد شفیع بن فرج گیلانی؛

97. اجازۀ روایت صحیفه از امیر ماجد بن محمد دشتکی برای همو (مولی محمد شفیع)؛

ص:39

98. اجازۀ مولی ابوالقاسم جرفادقانی برای مولی علی جرفادقانی؛

99. اجازۀ مؤلف (علامه مجلسی ) برای شیخ حر عاملی؛

100. اجازۀ شیح حر عاملی برای شیخ محمد فاضل مشهدی؛

101. اجازۀ فیض کاشانی برای مؤلف (علامه مجلسی)؛

102. اجازۀ امیر محمد مؤمن استرآبادی برای مؤلف؛

103. اجازۀ محمد طاهر قمی برای مؤلف؛

104. اجازۀ شیخ علی بن محمد سبط شهید ثانی برای مؤلف؛

105. اجازۀ سید میرزا جزائری برای مؤلف؛

106. اجازۀ مؤلف برای مولی محمد ابراهیم بواناتی؛

107. اجازۀ مؤلف برای فاضل مشهدی.

6163 . بلغة الرضا فی الاجازة لسیدنا الرضا

از: حسین بن علی بلادی بحرانی (قرن 14ق)

اجازۀ متوسطی که شیخ حسین بن علی بحرانی مؤلف بلغة المرتاد برای سید رضا بن محمد هندی نجفی (متوفای 1362ق)، در شب جمعه 17 رجب 1342ق نگاشته است.

چاپ: در ضمن مجمع الفوائد مجیز (شیخ حسین بن علی بلادی بحرانی)، ص 153-162.

[الذریعه: 108/26]

آغاز: بسمله و به نستعین. بعد حمد الله الکریم الذی اجاز لعباده التحدث بنعمته و افضل صلواته و اکمل تسلیماته علی صفوته من بریته.

6164 . التحفة الحسینیة للحضرة المحسنیة

از: حسین بن علی قدیحی، شیخ (قرن 14ق)

شیخ آقا بزرگ تهرانی نسخه ای از این اجازه را ملاحظه نموده و در الذریعه

ص:40

(164/26) چنین گزارش کرده است:

«التحفة الحسینیة للحضرة المحسنیة، اجازة من الشیخ حسین علی بن علی القدیحی المعاصر للشیخ محسن بن الشیخ عبد الله بحرانی الذی توفی شاباً، و هی اکبر من اجازة السماهیجی للجارودی». تاکنون نسخه ای از این اجازه شناسایی نشده است.

6165 . تذکرة الانساب (انساب مجلسی)

از: حیدر علی بن عزیز الله مجلسی (م 1214ق)

رسالۀ مهم و معروفی در بیان انساب خاندان علامه محمد تقی مجلسی اصفهانی است. شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذریعه 191/1 اظهار نموده که رسالۀ انساب مجلسی همان اجازه به به فرزندان است، ولی در کرام البررة در شرح حال ملا حیدر علی (451/1) عنوان نموده که این دو اثر ربطی به هم ندارند و اولی فارسی و دومی به عربی است و همین مطلب صحیح است.

چاپ: ضمن کتابشناسی مجلسی، تألیف حسین درگاهی و علی اکبر تلامی داربانی، ص 11-35.

[الذریعه: 382/2]

آغاز: الحمد لله الکریم الغفار و الصلاة علی المصطفین الاخیار و بعد چون جمعی از برادران ایمانی و خویشان نسبی و روحانی مثل جناب عم معظم مکرم میرزا ابوالقاسم از حقیر خواهش نمودند.

نسخه ها:

1/31388 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5501، نسخ، حسن علی اصفهانی الماسی مجلسی پسر عموی مؤلف، 29 ربیع الثانی 1209ق، رسالۀ پنجم مجموعه، کاتب این نسخه را پنج روز پس از تألیف کتاب از روی خط مؤلف نوشته است، «264ر-273ر» 10 برگ، 21 سطر [ فهرست مجلس: 404/16 ].

2/31389 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 246، میر سید علی بن محمد مهدی درب امامی موسوی اصفهانی، 7 شعبان 1269ق [ نشریه نسخه های خطی: 933/12 ].

ص:41

3/31390 - تهران، دانشگاه تهران: 2611، نستعلیق، حسن بن ابوطالب حسنی حسینی، 14 شوال 1288ق، رسالۀ پنجم مجموعه، از روی نسخه ای که حسینعلی اصفهانی الماسی مجلسی پنج روز پس از تألیف از روی نسخۀ مؤلف نوشته بود، «ص136-156» 11 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 1469/9 ].

6166 . ثبت الاثبات فی نصوص الاجازات (اجازات محمد حسین جلالی)

از: محمد حسین بن محسن حسینی جلالی، سید (قرن 15ق)

مؤلف در این کتاب سی و سه اجازه را به ترتیب تاریخ اجازه جمع آوری نموده که شامل این اجازات است:

1. اجازۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی برای سید جعفر مهری در 5 ربیع الاول 1352ق «ص4-17»؛

2. اجازۀ سید ابو الحسن اصفهانی برای آقا سید علی کشمیری حائری در ذیحجۀ 1340ق « ص 18»؛

3. اجازۀ ابراهیم حسینی شیرازی مدعو به میرزا آقا برای شیخ مرتضی مظاهری اصفهانی در دهۀ سوم ذیحجه 1345ق «ص 19»؛

4. اجازۀ شیخ محمد کامل بن محمد بن احمد الهبراوی حلبی متوفای 1246ق برای شیخ محمد راغب افندی طباخ بن حاج محمود «ص 20-27»؛

5. اجازۀ شیخ محمد عبد الحی الکتانی برای شیخ راغب طباخ حلبی در رجب سال 1347ق «ص 28-31»؛

6. اجازۀ شیخ عباس بن محمد رضا قمی برای سید حسن قمی در جمادی الثانی سال 1349ق «ص 29- 36»؛

7. اجازۀ شیخ محمد علی بن حسین مالکی مکی برای شیخ آقا بزرگ تهرانی در سال 1364ق «ص 33-36»؛

8. اجازۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی برای نجم الدین عسکری در روز شنبه 12 صفر سال 1372ق که همان ذیل مشیخۀ وی است «37-42»؛

9. أبسط الامالی فی الاجازة للسید الجلالی (اجازۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی برای

ص:42

مؤلف کتاب سید محمد حسین بن سید محسن حسینی جلالی) در 15 شعبان 1382ق «44-76»؛

10. مخزن اللئالی فی اجازة الجلالی (اجازۀ شیخ محمد رضا طبسی برای مؤلف)در روز یکشنبه 27 رمضان سال 1380ق «ص 77-84»؛

11. اجازۀ شیخ محمد صالح بن فضل الله حائری مازندرانی برای مؤلف در 12 ذیقعدۀ 1381ق «ص 85»؛

12. اجازۀ سید محمد مهدی بن محمد موسوی اصفهانی کاظمی برای مؤلف در 10 جمادی الثانی 1383ق «ص 86-87»؛

13. الدرر الغوالی فی الاجازة لسیدنا الجلالی (اجازۀ سید محمد مهدی بن محمد موسوی اصفهانی کاظمی برای مؤلف در ذیحجۀ 1383ق در کاظمین)«ص 88-106»؛

14. اجازۀ سید محسن حسینی جلالی (پدر مؤلف) برای مؤلف در رمضان 1383ق «ص 107»؛

15. اجازۀ شیخ علوی بن عباس علوی برای مؤلف در 15 ذیحجه 1383ق «ص 108»؛

16. اجازۀ هبة الدین محمد علی شهرستانی برای مؤلف در 12 رجب 1383ق «ص 109-118»؛

17. اجازۀ سید محمد صادق آل بحر العلوم طباطبایی برای مؤلف در 17 رجب 1394ق «ص 119-136»؛

18. اجازه همو برای سید محمد رضا جلالی (برادر مؤلف) در غرۀ رجب 1395ق «ص 137-138»؛

19. اجازۀ شیخ حمود عباس المؤید برای مؤلف در 14 ذیحجه 1396ق «ص 139»؛

20. اجازۀ اجتهاد حسن موسوی بجنوردی برای مؤلف در سلخ ذیحجه 1386ق و تصدیق آن از سوی شیخ مرتضی بن عبد الکریم حائری در 4 ربیع الاول 1398ق «ص 140»؛

ص:43

21. اجازۀ امور حسبیه از سید محمود حسینی شاهرودی برای مؤلف در 3 ربیع الاول 1383ق «141»؛

22. اجازۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی برای عبد الجبار اعظمی خطیب جامع وزیر بغداد در 4 جمادی الثانی 1375ق «ص 142»؛

23. تصویر دیگری از اجازۀ اجتهاد سید حسن بجنوردی برای مؤلف «ص 143»؛

24. اجازۀ تصدی امور حسبیه از آیت الله سید ابو الفاسم خویی برای مؤلف در 15 محرم 1387ق «ص 144»؛

25. اجازۀ دیگر از شیخ آقا بزرگ تهرانی برای مؤلف در 16 محرم 1387ق «ص 145»؛

26. اجازۀ شیخ محمد بهجت بیطار برای مؤلف در 18 شعبان 1389ق «146»؛

27. اجازۀ تصدی امور حسبیه از سید علی طباطبایی تبریزی برای مؤلف در 8 ذیحجه 1390ق به فارسی «ص 147»؛

28. اجازۀ دیگر از همو برای مؤلف در تصدی امور حسبیه در 10 ذیحجه 1390ق به عربی «ص 148»؛

29. اجازۀ در اخذ وجوهات از سید محمود حسینی شاهرودی برای مؤلف به فارسی در 21 شوال 1393ق «ص 149»؛

30. اجازۀ روایی سید حسن بجنوردی برای مؤلف در 23 شوال 1393ق «ص 150»؛

31. اجازۀ آیت اله سید محمد رضا گلپایگانی برای مؤلف در 20 ذیحجه 1393ق «ص 151»؛

32. مشیخة الجلالی از سید محمد حسین جلالی، مؤلف در این رساله اسماء مشایخ اجازه را به ترتیب حروف الفبا ذکر و جلو نامشان کسانی را که وی از آنها روایت می کند و کسانی را که از وی روایت می کنند مشخص نموده است.

«ص 152-204»؛

33. اجازۀ مسند حضر موت علوی بن طاهر بن عبد الله الحداد العلوی برای شیخ ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی مفتی وادی تعز در 18 ذیقعدۀ 1374ق، مؤلف این اجازه را در آخر کتابش با عنوان «ملحق الاجازات» آورده است. «ص 206-266».

ص:44

آغاز: بسمله و له الحمد. و بعد هذه المجموعة تحتوی علی نصوص الاجازات التی وقعت یدی علیها سواءً اجازات مشایخی بخطوطهم او اجازات غیرهم و قد اقدیت فی جمعها ما فعله العلامة المجلسی.

نسخه ها:

31391 - آمریکا، شیکاکو، محمد حسین جلالی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به خط کاتبان متعدد و خطوط مختلف تحریر شده است، 266 صفحه، سابقه: محمد رضا جلالی: نسخۀ عکسی از اصل [ رؤیت نسخه عکسی ].

6167 . ثبت الاثبات فی سلسلة الرواة

از: عبد الحسین شرف الدین موسوی (م 1377ق)

مرحوم شرف الدین این رسالۀ را در بیان طرق راویی و بیان نام مشایخ خود تألیف و به چاپ رسانده بود و پس از آن برای هر کسی که می خواست اجازه دهد در صفحۀ اول این رساله در محلی که بعد از مقدمه سفید گذارده بود اجازه را می نوشت. نمونۀ آن اجازه ای است که برای آیت الله سید محمد هادی میلانی نوشته و متن آن به همراه متن رسالۀ یاد شده در کتاب «علم و جهاد حیاة آیة الله العظمی السید محمد هادی میلانی» ج 1، ص 473-485، به چاپ رسیده است.

آغاز: الحمد لله الذی رفع اسناد العلماء فعرجوا به الی اوج الاوصیاء و الانبیاء و کانوا رواة وحیه و ولاة امره و نهیه.

6168 . ثبت الاسانید العوالی الی مرویات السید محمد رضا الحسینی الجلالی

از: محمد رضا بن محسن حسینی جلالی، سید (معاصر) (قرن 15ق)

رساله ای است که مؤلف در بیان طرق روایی و مشایخ اجازات خود تألیف و به چاپ رسانده و اجازات خود برای شاگردانش را در آغاز صفحه ای از این رساله - که برای همین منظور سفید گذارده شده -، می نویسند. نمونۀ آن اجازه ای است که برای این حقیر در 12 شوال 1420ق در اصفهان در آغاز نسخه ای از آن مرقوم

ص:45

نموده اند.

چاپ: بیروت، مؤسسة ام القری للتحقیق و النشر، جمادی الاخرة 1417ق، وزیری، 144ص.

آغاز: الحمد لله ربّ العالمین حمداً متصلاً بلا انقطاع تحدیثاً بنعمه السابغة المتواترة و مواهبه الجلیلة الباطنة و الظاهرة.

6169 . الثبت الکافی (اجازه به محمد رشتی)

از: شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق)

اجازۀ روائی که آیت الله سید شهاب الدین نجفی مرعشی برای حاج شیخ محمد رشتی نوشته و آن را الثبت الکافی نامیده و در روز جمعه 26 جمادی الاولی 1393ق به پایان رسانده است.

آغاز: الحمد لله علی افضاله ونواله... وبعد یقول خادم علوم.

نسخه ها:

31392 - قم، مرعشی: عکس 430، آغاز: برابر نمونه، نسخ، آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (مجیز)، 26 جمادی الثانی 1393ق، 26 برگ، 19 سطر [ فهرست عکسی مرعشی: 381/1 ].

6170 . حاشیة لؤلؤة البحرین

از: محمد بن اسماعیل بن عبد الجبار حائری، ابو علی (م 1216ق)

محمد بن اسماعیل معروف به ابوعلی حائری صاحب رجال نسخه ای از کتاب لؤلؤة البحرین فی اجازة لقرتی العین شیخ یوسف بن احمد بحرانی (م 1186ق) را مقابله و تصحیح و در هامش آن حاشیه هایی نوشته است.

نسخه ها:

31393 - مشهد، گوهر شاد: 408، محمد بن اسماعیل معروف به ابو علی حائری، بدون تاریخ کتابت [ فهرست گوهر شاد: 516/2 ].

ص:46

6171 . ذخیرة المعاد فی الاجازة لافلاذ الاکباد

از: محمد باقر بن محمد حسن آیتی بیرجندی قائنی (م 1352ق)

اجازه بسیار مفصلی که بیرجندی برای اولاد و شاگردان و کسانی که از وی طلب اجازه نموده اند نوشته است. او در این اجازه فصولی در اعتقادات و طریق روایی خود و اسانید علامه مجلسی و شهید و غیر آنها و ترجمه برخی از بزرگان و مشایخ را آورده و در نهایت آن را با وعظ و پند و اندرز ختم نموده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین الذی ارسل الرسل المکرمین والانبیاء.

نسخه ها:

31394 - قم، مرعشی: 3418، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، رساله دوم مجموعه، مؤلف نسخه را تصحیح نموده است، «72پ-177پ»106 برگ [ فهرست مرعشی: 203/9 ].

6172 . ذیل الاسناد المصفی الی آل المصطفی

از: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) (م 1389ق)

شیخ آقا بزرگ تهرانی قبلاً اجازه ای برای شیخ میرزا نجم الدین شریف عسکری نگاشته بود. این اجازۀ را شیخ آقا بزرگ طبق معمول در نسخه ای چاپی از اسناد المصفی برای وی نوشته است. بعد از آن شیخ آقا بزرگ از محدثان اهل سنت اجازاتی دریافت نموده و در اجازۀ دیگری با عنوان ذیل الاسناد المصفی طرق روایی خود را از طریق اهل سنت برای نجم الدین شریف عسکری، در روز شنبه 12 صفر 1372ق، اجازه داده است. مشایخی که در این رساله به شیخ آقا بزرگ تهرانی اجازه نوشته اند، عبارتند از:

1. شیخ محمد علی بن حسین بن ابراهیم ازهری مکی معروف به شیخ علی مالکی در مکه در نیمۀ ذیحجه 1364ق؛

2. شیخ عبد الوهاب بن عبد الله هوقیر مکی شافعی در مکه در 21 ذیحجه 1364ق؛

ص:47

3. شیخ ابراهیم بن شیخ احمد حمدی در مکه در 20 ذیحجه 1364ق؛

4. شیخ عبد القادر خطیب طرابلسی مدنی؛

5. شیخ عبد الرحمن علیّش حنفی مصری.

چاپ: میراث حدیث شیعه: 411/14-420.

آغاز: الحمد لله و کفی و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد المصطفی و علی الائمة المعصومین من آله اهل الصدق و الصفا.

نسخه ها:

31395 - عراق ، نجف، شیخ آقا بزرگ تهرانی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ میراث حدیث شیعه: 411/14 ].

2 رسالة فی الاجازه

از: محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامة)

رجوع کنید به: اجازه به عبد الوهاب بن محمد علی قزوینی

6173 . الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة

از: محمد شفیع بن علی اصغر حسینی جاپلقی، سید (م 1280ق)

اجازه مفصل و معروفی است که مؤلف برای فرزندش سید علی اکبر ملقب به آقا کوچک نوشته و سپس فرزند دیگرش سید علی اصغر را نیز در اجازه شریک نموده و در آن به بیان شرح حال اساتید خود پرداخته و در ماه رمضان 1278ق تألیف آن را به پایان برده است.

چاپ: سنگی در 1280ق.

[الذریعه: 292/11]

آغاز: الحمد لله الذی لا یَخْفی عَلَیْهِ شَیْءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لا فِی السَّماءِ المصور فی الارحام لما یشاء بما یشاء کیف یشاء.

ص:48

نسخه ها:

1/31396 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3214، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، سید محمد شفیع بن علی اکبر حسینی موسوی (مجیز)، 1278ق، تصحیح شده، 65 برگ [ فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط ].

2/31397 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 445، نسخ، احمد بن میرزا حسین خوانساری، 1339ق [ نشریه نسخه های خطی: 154/2 ].

6174 . السبیل الجدد الی حلقات السند

از: محمد علی بن ابو القاسم اردوبادی غروی (م 1380ق)

رسالۀ مفصلی که مؤلف در آن مشایخی که از آنان اجازه نقل روایت دریافت نموده (62 استاد) ذکر نموده است.

چاپ: علوم الحدیث، ش 2، ذیحجه 1418ق، ص 179-270، اعدّه و قابله سید محمد مهدی الحسینی و تممه و ترجم لاعلامه الشیخ احمد الحائری.

آغاز مؤلف: بسمه تعالی (1) شیخنا علم الهدایة والحجة و الایة میرزا ابوالقاسم الغروی.

آغاز مصحح: الحمد لله الذی اوضح لنا السبیل الی الاحکام و جعل الروایة طریقاً لاخذها عن هداة الانام.

6175 . السفینة (اجازة جماعة من العلماء)

از: محمد جعفر (قرن 12ق)

در مأخذ توضیحی داده نشده است.

نسخه ها:

31398 - تهران، فخر الدین نصیری: 193، بدون نام کاتب، 1086-1182ق [ معهد المخطوطات: 54/3 ].

ص:49

6176 . الشجرة المورقة و المشیخة المونقة

از: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) (م 1305ق)

این کتاب شامل سی و دو اجازه (برخی از آنها اجازۀ نقل روایت است) که مشایخ برای امام الحرمین محمد بن عبد الوهاب نگاشته و او آنها را در 1282ق در این رساله جمع نموده است. اجازاتی که در این مجموعه درج شده عبارت اند از:

1 -اجازۀ شیخ مرتضی انصاری؛

2 -اجازۀ میرزا زین العابدین طباطبایی؛

3 -اجازۀ سید مهدی قزوینی حلی؛

4 -استجازه از سید مهدی قزوینی؛

5 -اجازۀ دیگر از سید مهدی قزوینی؛

6 -اجازه دیگر از میرزا زین العابدین طباطبایی؛

7 -اجازۀ سوم از میرزا زین العابدین طباطبایی؛

8 -اجازۀ سید اسد الله رشتی؛

9 -اجازه ای دیگر از سید اسد الله رشتی؛

10 -استجازه از سید اسد الله رشتی؛

11 -اجازه ای دیگر از سید اسد الله رشتی؛

12 -استجازه از سید علی شوشتری؛

13 -اجازۀ سید علی شوشتری؛

14 -اجازۀ میرزا محمد حسن مجدد شیرازی؛

15 -اجازۀ سید حسین کوهکمری؛

16 -گواهی میرزا محمد رضا اصفهانی؛

17 -استجازه از سید حسین بحر العلوم؛

18 -اجازۀ سید حسین بحر العلوم؛

19 -اجازۀ میرزا محمد علی شهرستانی؛

20 -اجازۀ میرزا هاشم چهار سوقی؛

21 -اجازۀ شیخ راضی نجفی؛

ص:50

22 -اجازۀ دیگر از شیخ راضی نجفی؛

23 -اجازۀ شیخ جواد بن حسین نجف؛

24 -شهادت میرزا محمد باقر دماوندی؛

25 -اجازۀ شیخ محمد حسین کاظمی؛

26 -اجازۀ دیگر از شیخ محمد حسین کاظمی؛

27 -اجازۀ ملا محمد ایروانی؛

28 -اجازۀ شیخ عبد الحسین طهرانی؛

29 -اجازۀ میرزا حسین نوری؛

30 -گواهی آقا محمد باقر همدانی؛

31 -اجازه شیخ محمد حسن آل یس؛

32 -وکالت نامه شیخ مرتضی انصاری.

33 - اجازۀ مفصل سید محمد باقر خوانساری (صاحب روضات الجنات).

آغاز: الحمد لله الذی اجاز المستجیز من کریم ثوابه.

انجام: هذا ختام الکلام و الحمد لله علی الاتمام.

نسخه ها:

31399 - قم، مرعشی: 5442، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 70 برگ، 15 سطر، 15*21 [ فهرست مرعشی:

223/14 ].

6177 . شرح اجازة الخاتون آبادی للمشهدی

از: حمزة بن حسین، آخوند ملا (قرن 13ق)

شرح مزجی است بر اجازه ای که سید محمد حسین بن عبد الباقی خاتون آبادی برای میرزا هدایة الله مشهدی به سال 1218ق در مشهد نوشته است. در سر آغاز شرح نام فتحعلی شاه قاجاز و امین الدوله نیز آمده است.

آغاز: عنوان المراشد بالوشاح من التسمیه و التحمید الیق و علوان المقاصد بالرباح من التصلیة و التسلیم اوفق.

ص:51

انجام: بحق اولادهم الائمة الطیبین الطاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.

نسخه ها:

31400 - قم، مرعشی: 5603، نسخ، آخوند ملا حمزه بن حسین (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، روی برگ اول تقریظ خاتون آبادی با مهر بیضوی وی «عبده محمد حسین بن عبد الباقی حسنی حسینی»، 76 برگ، 20 سطر، 14*21 [ فهرست مرعشی: 7/15 ].

6178 . ضیاء المفازات فی طرق مشایخ الاجازات

از: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) (م 1389ق)

رسالۀ مفصل و معروفی که مؤلف در آن مشایخ روایی خود را بیان، و طرق هر کدام از آنها را تا مشایخ اولیه، ذکر کرده است.

چاپ: میراث حدیث شیعه: 403/5-519، تسطیر سید محمد حسین حسینی جلالی، تحقیق احمد محمد رضا حایری.

[الذریعه: 130/15]

2 طبقات الاجازات بالروایات

از: حسن بن هادی صدر کاظمینی، سید، ابو محمد

رجوع کنید به: اجازه به صدر الدین صدر و الفت اصفهانی

6179 . طرق روایة تهذیب الاحکام

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

شهید ثانی کتاب تهذیب الاحکام را تحریر و طرق روایتی خود را به آن در پایان کتاب یادداشت نموده است.

چاپ: بحارالانوار: 135/108-136؛ الرسائل للشهید الثانی: 1183/2-1184.

آغاز: یقول فقیر عفو الله تعالی زین الدین بن علی کاتب هذا الکتاب لطف الله تعالی به انی ارویه عن شیخنا الاجل.

ص:52

6180 . طرق روایة من لا یحضره الفقیه

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

نوشته کوتاهی که در آن علامه مجلسی طریق روایتی خود را به کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق بیان نموده است.

چاپ: الاجازات لجمع من الاعلام و الفقهاء و المحدثین: ص 291و292.

نسخه ها:

31401 - قم، مرعشی: 6062، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازه دهم از مجموعه اجازات، «113پ» 1 صفحه، سابقه: دانشگاه تهران: فیلم 3046و6143 [ فهرست مرعشی: 63/16؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 43/2؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 242/3 ].

6181 . طرق روایة من لا یحضره الفقیه

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

در مأخذ بعد از معرفی نسخه ای از کتاب من لایحضره الفقیه که در سدۀ یازدهم تحریر شده، چنین آمده: «در پایان کتاب رونویس رساله ای از شهید ثانی در طرق روایتی کتاب به سال 982ق آمده که کاتبی آن را رونویس نموده است».

نسخه ها:

31402 - قم، مرعشی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ مجله میراث شهاب: 14/20 ].

6182 . الطرق و الاسانید الی مرویات اهل البیت علیهم السلام

از: شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق)

نسخۀ چاپی اجازه ء نسبتاً مفصلی که مؤلف آن را برای نوشتن اجازه برای شاگردانش تهیه نموده بود. مؤلف در آن طرق روایی خود را به تفصیل بیان نموده

ص:53

و در مقدمه آن بعد از عبارت «استجاز عّنی» یک سطر سفید گزارده تا اسم شاگرد (اجازه گیرنده) در آن نوشته شود.

چاپ: قم، کتابخانه مرعشی،چاپ سنگی، به خط محمود اشرفی تبریزی، 1389 ق، وزیری، 30 ص.

[معجم المطبوعات العربیه فی ایران ص 303]

6183 . طریق روایة الصحیفة السجادیة (طریق روایة الشهید الثانی، المشیخة)

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

شهید ثانی صحیفۀ سجادیه را تحریر و در پایان آن طریقی را که بوسیله آن صحیفه سجادیه را روایت می کند، در 7 شعبان 930ق، بیان نموده است.

چاپ: بحار الانوار: 133/108-135؛ الرسائل للشهید الثانی: 1180/2-1182.

آغاز: یقول الفقیر عفو الله تعالی زین الدین علی کاتب هذا الکتاب لطف الله تعالی به انی ارویه عن شیخنا الاجل الشیخ علی بن عبد العالی المیسی العاملی

انجام: عن السید ابی الرضا فضل الله بن علی الحسینی عن السید أبی الصمصام بسنده و ذلک فی...

نسخه ها:

1/31403 - قم، مرعشی: 6062، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در فهرست مرعشی معرفی نشده، در میکروفیلمها اجازۀ دهم از مجموعه اجازات، سابقه: دانشگاه تهران: فیلم 3045و6143 [ فهرست مرعشی: 63/16؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 42/2؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 242/3 ].

2/31404 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3901، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمۀ صحیفه سجادیه تحریر شده است، یک برگ [ فهرست مجلس: 1926/10 ].

3/31405 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4873، عنوان معرفی: المشیخه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم مجموعه، «51پ-52ر»2 برگ [ فهرست مجلس: 12/14 ].

ص:54

6184 . طریق روایة الصحیفة السجادیة

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

نوشته کوتاهی است که مجلسی در رمضان 1063ق تحریر نموده و در آن طریق روایت خود از کتاب صحیفه سجادیه را بیان نموده است.

چاپ: بحارالانوار: 43/110-66؛ الاجازات لجمع من الاعلام و الفقهاء و المحدثین: 179-188.

نسخه ها:

1/31406 - تهران، دانشگاه تهران: 6836، محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی، چهارشنبه 3 شوال 1280ق، از روی خط مجلسی اول، رساله دهم مجموعه [ فهرست دانشگاه تهران: 376/16 ].

2/31407 - قم، مرعشی: 6062، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازه ششم از مجموعه اجازات، «73ر-75پ» 2 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: فیلم 3046و6143 [ فهرست مرعشی: 62/16؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 43/2؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 242/3 ].

3/31408 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 701، عنوان معرفی: رساله پیرامون سند صحیفه، سید مصطفی صفایی خوانساری، بدون تاریخ کتابت [ فهرست اهدایی رهبری: 130و172 ].

6185 . طریق روایة الصحیفة السجادیة

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

نوشته کوتاهی که مجلسی دوم در روز یکشنبه 4 رجب 1095ق تحریر کرده و در آن طریق روایت خود از صحیفه سجادیه را بیان نموده است.

چاپ: بحار الانوار: 164/110.

نسخه ها:

31409 - تهران، دانشگاه تهران: 6836، محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی، قرن 13ق، رساله یازدهم مجموعه [ فهرست دانشگاه تهران: 376/16 ].

ص:55

6186 . الفهرس الصدریة فی الاجازات العلیة

از: علی اکبر همدانی، صدر الاسلام دبیر الدین ابو المکارم (م 1325ق)

اجازۀ مفصلی که ابو المکارم دبیر الدین صدر الاسلام میرزا علی اکبر بن شیر محمد بن گل محمد بن محمد طاهر همدانی برای چهار فرزندش (عبد الصاحب، کمال الدین، جمال الدین، صدرالدین) داده و به صورت کتابی در آورده است. او در این رساله اجازۀ استادش میرزا حسین محدث نوری صاحب مستدرک به خودش را اصل قرار داده، و به شرح و بسط آن بر اساس خاتمۀ مستدرک الوسائل پرداخته و در محرم 1322ق، به پایان رسانده است.

چاپ: میراث حدیث شیعه: 349/11 -523، با تحقیق سید جعفر اشکوری.

[برای شرح حال مؤلف ر.ک: تاریخ مفصل همدان، آیت الله صابری همدانی:

119/3-125.]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین اقول و انا اقل الانام طائف بیت الله الحرام ابو المکارم دبیر الدین صدر الاسلام علی اکبر بن شیر محمد بن گل محمد بن محمد طاهر الهمدانی اصلا و النجفی مسکنا و مدفنا بمحمد و آله الطاهرین.

نسخه ها:

31410 - تهران، دانشکده الهیات: 191ج، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو المکارم دبیر الدین صدر الاسلام علی اکبر بن محمد طاهر همدانی (مجیز)، محرم 1322ق، 59 برگ [ فهرست الهیات تهران: 625/1 ].

6187 . کتاب الاجازات

از: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی، عزالدین، سید، المفتی (م 1041ق)

مجموعۀ اجازات معروفی که سید عزالدین ابو عبد الله حسین بن حیدر بن علی بن قمر کرکی عاملی مفتی اصفهان و متوفای (م 1041ق) در آن اجازات دانشمندان بزرگ شیعه و اجازاتی را که خود از اساتیدش دریافت نموده، جمع آوری نموده است. علامه مجلسی در بخش اجازات بحار الانوار، اغلب اجازات

ص:56

این کتاب را نقل نموده است. اغلب بخش های این مجموعه به خط سید حسین کرکی است و برخی بخش های آن نیز به وسیلۀ نوۀ وی حسین بن مظفر علی بن حسین کرکی تحریر شده است. در لابلای اجازات این کتاب مطالب متفرقه ای دیگری نیز درج شده است.

اجازات موجود در این مجموعه هر کدام در ذیل عنوان مربوطه به تفصیل معرفی شده، و فهرست اجمالی اجازه ها و مطالب دیگر این مجموعه عبارت است از:

1. اجازۀ شیخ حسین بن عبد الصمد جباعی حارثی عاملی برای دو فرزندش شیخ بهایی و عبد الصمد در روز سه شنبه 2 رجب 971ق، که در آن اجازه کبیره خود را که از شهید ثانی در شب پنج شنبه 3 جمادی الاخر 941ق گرفته، اجازه داده، به خط سید حسین بن حیدر کرکی؛

2. اجازۀ شیخ بهایی به گرد آورندۀ مجموعه (سید حسین بن حیدر کرکی عاملی)برای روایت اجازۀ کبیرۀ پدرش (اجازۀ شهید ثانی به پدر شیخ بهایی)؛ به خط شیخ بهایی در سال 1002ق؛

3. اجازۀ کبیرۀ شهید ثانی برای شیخ حسین بن عبد الصمد (پدر شیخ بهایی)در شب پنج شنبه 3 جمادی الآخر 941ق، کاتب حسین بن حیدر حسینی کرکی در روز سه شنبه 4 شوال 1000ق از روی خط اصل شهید ثانی؛

4-7. چهار اجازۀ از محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا علوی برای شمس الدین محمد بن جمال الدین احمد بن ابی المعالی موسوی، به خط همان کرکی، بدین ترتیب:

الف) گواهی قرائت و اجازۀ روایت کتاب تفسیر غریب القرآن المجید تألیف ابی بکر محمد بن عزیز در صفر 730؛

ب) گواهی قرائت و اجازۀ روایت کتاب اسرار العربیة عبدالرحمن بن محمد بن ابی سعید انباری در شعبان همان سال؛

ج) گواهی قرائت و اجازۀ روایت نهج البلاغه در صفر همان سال؛

د) گواهی قرائت و اجازۀ روایت مقامات حریری در اواخر صفر همان سال.

8. اجازۀ محمد بن قاسم بن حسین بن معیه حسینی برای همان شمس الدین

ص:57

(مجاز سابق) در 768ق؛

9. اجازۀ محمود بن محمد لاهیجانی برای عماد الدین علی بن سید هاشم، در روز پنج شنبه 23 صفر 994ق، به خط محمود طبسی در 1002ق؛

10. اجازۀ کبیره علامه حلی برای بنی زهره، به خط سید حسین کرکی در 16 ربیع الاول 1002ق؛

11. اجازۀ شهید اول برای شمس الدین ابی جعفر محمد بن تاج الدین بن محمد عبدالعلی بن نجده در 10 رمضان 770ق؛

12. اجازۀ علی بن محمد بن عبدالحمید نیلی برای جمال الدین احمد بن محمد بن فهد حلی در 791ق؛

13. اجازۀ شمس الائمه محمد بن یوسف بن علی بن محمد بن سعید بن محمد قرشی شافعی کرمانی برای شهید اول در اوائل جمادی الاول 758ق، برای روایت سه کتاب زین الدین احمد بن عمادالدین عبد الغفار ایجی به نامهای: المواقف السلطانیه، الفوائد الغیاثیة و شرح مختصر المنتهی؛

14. اجازۀ علی بن عبدالعالی کرکی برای عیسی بن عبدالرحمن بن محمد علی ساوی در اصفهان رمضان 937ق،کاتب سیدحسین کرکی در 20 ربیع الاول 1002؛

15. اجازۀ به شمس الدین محمد بن جمال الدین احمد بن ابی المعالی بن جعفر از دانشمندی ناشناخته، مجیز گویا محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا علوی می باشد؛

16. اجازۀ ابی محمد بن عنایت الله مشهور به بایزید بسطامی به خط خودش برای سید حسین بن حیدر کرکی در اواسط محرم 1004ق؛ بعد از این اجازه کرکی چند فائده تحریر نموده بدین ترتیب:

-اسناد ادعیة السر من خط السید نظام الدین احمد الشیرازی.

- یادداشتی در دو سطر که کرکی در آن عنوان نموده از شیخ نورالدین محمد بن حبیب الله اجازۀ نقل روایت دارد لفظاً ولی متن آن را ذکر نکرده، کرکی متذکر شده که شیخ نورالدین از سید مهدی و او از پدرش سید محسن رضوی مشهدی و او از ابن ابی جمهور احسایی نقل روایت می کند. کرکی پس از این یادداشت فصل

ص:58

اول از مقدمۀ کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور را، که در آن طریق روایی خودش را ذکر کرده، تحریر نموده است.

17. اجازۀ شیخ علی بن عبدالعالی کرکی برای شیخ حسین بن محمد حر بن محمد بن مکی در دمشق 16 رمضان 903ق، به خط حسین بن حیدر حسینی کرکی، بی تا؛

18. اجازۀ همو برای شیخ علی بن عبد العالی میسی در بغداد اول جمادی الثانی 934ق، به خط همان خط کرکی بدون نام و تاریخ ؛

19. اجازۀ ابراهیم بن علی بن عبدالعالی میسی برای فرزندش مولی عبدالکریم میسی در اوائل رمضان 975ق. در زیر کرکی چند مطلب نوشته است:

-کرکی نوشته که این اجازه را مجیز (شیخ عبد الکریم) به فرزندش (شیخ لطف الله میسی) اجازه داده و شیخ لطف الله نیز به من اجازه داده است؛

-کرکی همچنین نوشته که قاضی حبیب الله بن علی طوسی کاشانی در کاشان در جمادی الثانی 1011ق به من اجازه داده، ولی متن اجازه را درج نکرده است. کرکی متذکر می شود که در کاشان خدمت وی رسیده و نزد وی بخشی از کتاب شوارق و قسمتی از روض الجنان را خوانده است. گویا اجازه بعدی که مجیز آن را به جلال الدین بن تاج الدین بعد از قرائت کتاب التبیان فی علم المعانی و البیان نگاشته، همین اجازه باشد و جلال الدین لقب مؤلف (سید حسین کرکی) و تاج الدین لقب پدر وی باشد. -اجازه دانشمندی به جلال الدین بن تاج الدین که بعد از قرائت کتاب التبیان فی علم المعانی و البیان به وی داده است که در زیر آن تملک مؤلف (سید حسین کرکی) دیده می شود.

-یادداشتی از مؤلف (سید حسین کرکی) مبنی بر اینکه شیخ بهایی اجازۀ روایت کتاب من لا یحضره الففیه و عیون اخبار الرضا (علیه السلام) را به وی (کتاب اولی را در کاظمین در روز شنبه 15 جمادی الاول 1003ق و کتاب دومی را در زیر قبۀ کاظمین در شب جمعه 7 جمادی الثانی 1003ق) داده است.

-مؤلف در زیر یادداشت سابق خود عنوان نموده که مولی معانی تبریزی در غرۀ رجب 1003ق در نزد ضریع سید الشهداء (علیه السلام) اجازۀ عام برای وی نوشته و خود تبریزی از شیخ عبد العالی و پدر شیخ بهایی نقل روایت می کند. در زیر یادداشت

ص:59

وی، مجیز (معانی تبریزی) یادداشت کوتاهی نوشته و در ضمن آن اعلام نموده که علاوه بر دو شیخ مذکور از مشایخ مصر و عراق و شام اجازه نقل روایت دارد و از همه به مؤلف (سید حسین کرکی) اجازه داده است.

-چند روایتی که شیخ بهایی بر گرد آورندۀ مجموعه (سید حسین کرکی) خوانده و او یادداشت نموده بدین ترتیب:

حدیث وضوء النبی (صلی الله علیه و آله) که در بغداد در ساحل دجله بعد از ظهر پنج شنبه 14 جمادی الاول 1003ق برای مؤلف خوانده و او به خط خودش تحریر نموده است.

حدیث قدسی « أَنَا اللّهُ لا إِلهَ إِلاّ أَنَا من اقرّ بالتوحید...» که در تحت قبۀ امام عسکری(علیه السلام) در سامراء در شب جمعه 29 جمادی الاول 1003ق خوانده و کرکی نوشته است.

حدیثی از امام کاظم (علیه السلام) که در بغداد روبروی قبر آن حضرت در شب جمعه 17 جمادی الثانی 1003ق برای وی خوانده و کرکی نوشته است. در آخر آن نیز سه بیت به عربی از شیخ بهایی در مدح امام کاظم (علیه السلام) نوشته است.

- چند روایت در بارۀ امام حسین (علیه السلام) و فضل زیارت آن حضرت که سید حیدر بیروی بر مؤلف در روز یک شنبه 7 رجب 1003ق در کربلا خوانده و او یادداشت کرده است.

- چند حدیثی که شیخ بهایی در کاظمین و کربلا و نجف اشرف در سال 1003ق برای مؤلف خوانده و وی نوشته است.

-روایتی که امیر ابو الولی بن شاه محمود انجو حسنی شیرازی در روز دو شنبه 3 جمادی الاول 1005ق در روبروی ضریع حضرت معصومه (علیه السلام) در قم بر مؤلف خوانده و وی یادداشت نموده و در پایان نوشته که وی اجازه عامی برای داده است.

-یادداشتی از مؤلف مبنی بر اینکه مولی ضیاء الدین محمد بن محمود کاشانی در کاشان در 10 جمادی الاول سال 1005ق اجازه ای لفظاً به وی برای روایت کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی داده و خود او از ملا احمد اردبیلی و او از سید علی

ص:60

بن صایغ عاملی آن را نقل می کند.

-یادداشتی از مؤلف مبنی بر اینکه مولی شاه مرتضی کاشانی در همان تاریخ قبل در کاشان به وی اجازۀ عام خصوصاً برای روایت اربعین حدیث منسوب به شهید اول داده است. و خود او از ملا فتح الله کاشانی و او از حافظ زواره ای و او از شیخ علی بن عبد العالی روایت می کند.

- سند قرائت قرآن کریم که محمد بن جزری در اول اربعینش ذکر نموده است.

20. اجازۀ شیخ علی بن هلال جزائری برای شیخ علی بن عبدالعالی کرکی در روز سه شنبه 15 رمضان 909ق؛ به خط مؤلف (کرکی) که از روی خط مجیز نقل نموده است.

21. اجازۀ شیخ محمد بن محمد بن خاتون عاملی برای همو در 11 ذیحجه 900ق؛ که در آن سه اجازه را که از مشایخ خود دریافت نموده اجازه داده و متن آنها را درج نموده، که عبارتند از:

الف) اجازۀ علامۀ حلی به سید مهنا که مجیز خود آن را از شیخ جمال الدین بن حاج علی و او از شیخ زین الدین بن حسام و او از سید حسن بن نجم الدین و او از شیخ فخرالدین فرزند علامه حلی و همچنین از سید عمید الدین و آنها هر دو از علامه حلی دریافت نموده اند.

ب) اجازۀ دوم علامه حلی به سید مهنا؛

ج) اجازۀ فخر المحققین فرزند علامه حلی به سید مهنا؛

د) اجازۀ ابن فهد حلی به شمس الدین حولانی.

کاتب (سید حسین کرکی) نام مجیز را در عنوان اجازه «محمد بن محمد بن خاتون» ولی در مقدمۀ اجازه و در آخر آن «محمد بن علی بن محمد بن خاتون» تحریر نموده است.

22. اجازۀ شهید اول برای زین الدین ابو الحسن علی بن ابی محمد حسن بن شمس الدین محمد خازن در ظهر روز چهار شنبه 12 رمضان 784ق در دمشق؛ که کرکی آن را از خط علی بن عبد العالی تحریر نموده است.

23. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای شاه محمود خلیفه ؛

ص:61

24. اجازۀ محمد بن احمد بن نعمة الله بن خاتون عاملی برای ظهیر الدین ابراهیم بن حسن حسنی همدانی در روز جمعه 14 محرم 1008ق در مکه ؛ کاتب (سید حسین بن حیدر کرکی) این اجازه را از روی خط مؤلف در 20 جمادی الثانی 1009ق تحریر نموده و در زیر آن نوشته که مجاز (همدانی) این اجازه را در جمادی الاولی 1016ق لفظاً به من اجازه داده است.

25. گواهی قرائت و اجازۀ روایت کتاب ارشاد شیخ مفید که شیخ حسن بن حسین بن علی دوریستی پس از اتمام قرائت آن در کاشان در سال 576 برای مجد الدین ابو العلاء نوشته است. مجیز این کتاب را از سید مرتضی بن داعی بن قاسم حسینی و او از ابی عبد الله جعفر بن محمد دوریستی و از مصنف کتاب (شیخ مفید نقل می کند)، به خط کرکی که از روی خط مجیز تحریر نموده است.

26. اجازۀ شیخ علی بن محمد بن مکی بن عیسی بن حسن بن عیسی عاملی به خط خودش به گرد آورندۀ مجموعه (عز الدین سید حسین بن حیدر کرکی) در روز پنج شنبه 18 محرم 1010ق؛

27. اجازۀ مفصلی که شیخ حسن بن زین الدین عاملی صاحب معالم برای سید نجم محمد بن محمد حسینی و دو پسر وی سید محمد و سید علی داده؛ به خط کرکی در روز شنبه 21 ذیحجه 1009ق، کاتب پس از تحریر این اجازۀ را با نسخۀ اصل و با نسخۀ دیگری که بر مؤلف قرائت شده بود مقابله و تصحیح کرده است.

28. اجازۀ شیخ محمد بن علی بن ابی جمهور احسائی برای سید شرف الدین محمود بن علاء الدین بن جلال الدین طالقانی و در زیر آن تعلیقه ای که شیخ ربیع بن جمعه غروی عبادی جزائری (شاگرد ابن ابی جمهور احسائی) در چند سطر در اوائل جمادی الاول 912ق نوشته است، هر دو به کرکی؛

29. اجازۀ شیخ علی بن هلال کرکی (علی بن منشار بن احمد بن محمد بن هلال)برای مولی ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی در 18 شعبان 934ق، مجیز خود از محقق کرکی علی بن عبد العالی در نجف اشرف در شعبان 934 اجازه نقل روایت دریافت نموده و بخشی از آن را به عین الفاظ در پایان اجازۀ خود درج نموده است، به خط کرکی در روز شنبه 7 رمضان 1011ق ؛

ص:62

- یادداشتی از سید حسین کرکی مبنی بر اینکه شیخ بهایی در قریه ای در حوالی سمنان در روز پنج شنبه در اواخر ربیع الثانی 1010ق حدیث مسلسل به جبن و جوز (پنیر و گردو) را برای وی خوانده و خود شیخ برای وی لقمه ای گرفته است.

همچنین کرکی نوشته که بخشی از فصل زیادات از آخر احکام موتی از کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی را در سمنان به قرائت بعض الاخوان نزد شیخ بهایی خوانده است.

-احادیثی که مؤلف در مشهد مقدس مقابل ضریع امام رضا (علیه السلام) بر شیخ بهایی در رمضان 1011ق خوانده است.

30. اجازۀ نقل روایت و فتوی از سید حسین بن حسن حسینی برای ابوالمکارم بن شیخ بنیاد؛

- دو سوال و جواب فتوایی فقهی به عربی در بارۀ اینکه اگر کفار و اشرار بخواهند قلعه ای در بلاد مسلمانها بسازند آیا منع آنها واجب است یا نه؟ جوابها از فقیهی که نامش ذکر نشده و کاتب از وی با عنوان «ح س سلمه الله» یاد کرده است.

31. اجازۀ مولی حیدر بن منور بن حیدر تونی سبزواری برای جلال الدین محمود شاه بن جمال الدین حسین بن محمد حسنی در قصبۀ سابروار در مدرسۀ جمال الدین در 28 ذیقعدۀ 714ق بعد از اتمام قرائت شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام داده، در نسخۀ حاضر آغاز این اجازه موجود نیست و مجیز (سبزواری) ذکر کرده که خود آن را از شمس الدین محمد بن اشرف... بی المعالی علوی حسینی روایت می کند؛

32. اجازۀ شیخ محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی برای مولی محمد بن صالح غروی حلی در 15 جمادی الاول 898ق در استر آباد در قریۀ قلفان؛ به خط کرکی که از خط مجیز تحریر نموده است؛

33. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای مولی شمس الدین محمد بن ترکی غروی در نجف اشرف در 16 محرم 915ق؛ قطیفی در این اجازه تمامی اجازۀ فخرالمحققین فرزند علامه حلی را درج نموده و آن را به مجاز (شمس الدین محمد بن ترکی) اجازه داده است. به همین دلیل فهرستگار کتابخانه وزیری یزد

ص:63

این اجازه را اشتباهاً با عنوان اجازه فخر المحققین فرزند علامه حلی به شمس الدین محمد بن ترکی معرفی نموده که درست نیست. کاتب کرکی در 13جمادی الثانی 1012ق.

34. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی به شیخ منصور بن شمس الدین محمد بن ترکی، که در زیر اجازۀ قبلی خود در 22 جمادی الثانی 923ق چند سطر نوشته و اجازۀ سابق را به وی نیز اجازه داده است ؛ کاتب کرکی در همان تاریخ.

36. اجازۀ شیخ علی بن عبدالعالی برای جمال الدین عبدالعلی بن شیخ نور الدین احمد بن سعد الدین محمد استرآبادی در نجف اشرف در 26 رمضان 929ق، به خط کرکی؛

- اجازۀ سید حسین بن حسن حسینی به گرد آورنده مجموعه (سید حسین کرکی) در سال 996ق، به خط مجاز (سید حسین کرکی)؛

37. اجازۀ علامه حلی برای مولی تاج الدین محمود بن محمد بن قاضی سدید الدین عبدالواحد رازی در اواخر ربیع الثانی 709ق در سلطانیه، به خط کرکی که از روی خط علامه حلی نوشته است ؛

38. اجازۀ امیر سید صدر الدین محمد بن غیاث الدین منصور دشتکی شیرازی حسینی مشهور به صدر واعظ برای سید امیر علی بن قاسم حسینی عریضی یزدی در قصبۀ طرشت از بلاد ری، که در اول نسخه ای از یک کتاب از تألیفات خود - که آن را برای مجاز تحریر نموده بود - نوشته است در دهۀ آخر جمادی الاول 973ق، در حالی که مجیز عازم مکۀ مکرمه برای حج تمتع بوده، به خط کرکی؛

39. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای سید شریف بن نورالله بن محمد شاه حسینی تستری در 11 جمادی الاول 944ق، کاتب کرکی در 15 جمادی الثانی 1017ق؛

40. اجازۀ فخر المحققین برای شهید اول در 6 شوال 756ق که در اول جزء اول ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد نوشته بود، و کرکی آن را از روی خط مجیز نقل کرده ؛

41. اجازۀ شیخ علی بن عبد العالی برای شیخ بابا بن شیخ علی بن حبیب الله بن

ص:64

سلطان محمد جوزدانی در 21 صفر 928ق در نجف اشرف ؛ به خط کرکی

42. اجازۀ شیخ علی بن عبد العالی میسی برای شیخ عزالدین حسین بن شمس الدین محمد استر آبادی، در 11 شوال 907ق، به خط کرکی، در شب 22 ربیع الاول 1037ق؛

43. اجازۀ محمد بن علی بن ابی جمهور احسائی برای شیخ محمد بن صالح غروی حلی در 15 جمادی الاول 898ق، در استرآباد در قریۀ قلفان؛

44. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای شمس الدین محمد بن حسن استرآبادی در 21 محرم 920ق، به خط کرکی، در 25 شعبان 1034ق از روی خط مجیز؛

45. اجازۀ محمد بن علی بن ابی جمهور احسائی برای سید محسن رضوی مشهدی در 15 ذیعقدۀ 897ق در مشهد رضوی، به خط کرکی از روی خط مجیز در مشهد در 4 شعبان 1010ق، مؤلف متذکر می شود که از شیخ نورالدین محمد نسابه اصفهانی و او از سید محمد مهدی و او از پدرش سید محسن رضوی (مجاز) و او از ابن ابی جمهور احسایی نقل روایت می کند ؛

- طرق روایت صحیفه سجادیه از شهید ثانی که در 7 شعبان 930ق نوشته است، به خط کرکی، بدون تاریخ؛

46. اجازۀ شهید ثانی برای شیخ تاج الدین بن هلال جزایری در جمعه 14 ذیحجه 964ق، به خط کرکی، در 15 رمضان 1037ق که از روی نسخه ای که از روی نسخۀ شهید نوشته شده بود نوشته است؛

47. اجازۀ علی بن محمد بن یونس بیاضی بقاعی برای شیخ ناصر بن ابراهیم بویهی احسائی در شب جمعه 11 شعبان 852ق، که در آن اجازۀ فخر الدین محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی به شیخ محسن بن مظاهر - که در ذیحجه 741ق داده - تماماً به عین الفاظش اجازه داده است، به خط کرکی، 7 ربیع الاول 1040ق؛ در فهرست وزیری این اجازه اشتباهاً با عنوان «اجازۀ فخر الدین محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی به شیخ ناصر بن ابراهیم بویهی» معرفی شده است، ؛

ص:65

48. اجازۀ علی بن محمد بن یونس بیاضی بقاعی برای عزالدین حسن بن علی بن محمد، به همان خط و همان تاریخ.

49. اجازۀ فخر الدین محمد بن حسن بن مطهر حلی برای سید مهنا بن سنان علوی حسینی، فقط چند سطر از آن تحریر شده، به خط کرکی، بدون تاریخ ؛

50. اجازۀ شیخ احمد بن فهد حلی برای ابی محمد علی بن محمد بن حسین بن جعفر بن عزیز حائری برای روایت کتابش مهذب البارع فی شرح مختصر الشرایع، به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ ؛

51. اجازۀ شیخ بهائی به ملا حسن علی بن عبدالله شوشتری در 1030ق؛، به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ ؛

- حدیثِ «مَن تزیّ بغیر زیّه فقُتِلَ فلا قود و لا دیة له» که کرکی از مولی تاج الدین حسن اصفهانی فلاورجانی به سند وی نقل و تحریر نموده است، بدون تاریخ ؛

52. اجازۀ سید حسین بن حسن حسینی برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) در اواخر ربیع الاول 996ق؛ به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ، در این اجازه مجیز اربعین شهید اول را اجازه داده است ؛

53. اجازۀ شیخ تاج الدین حسین صاعد برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)؛ به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ ؛

54. اجازۀ عبد العالی بن علی بن عبد العالی برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)، به خط حسین بن مظفر بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ، در این اجازه مجیز اربعین شهید اول را اجازه داده است.

- نسبنامۀ سید حسین بن مظفر علی بن حسین کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، به خط خودش؛

55. اجازۀ میر داماد برای گرد آورندۀ مجموعه در 1038ق، به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، در 1072ق،

ص:66

56. اجازۀ شیخ بهایی برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)، در دهۀ اول جمادی 1002ق در اصفهان، به خط نوۀ گرد آورندۀ مجموعه، در سال 1081ق ؛

57. اجازۀ دیگر از شیخ بهایی برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) در شعبان 989ق؛ به خط نوۀ گرد آورندۀ مجموعه، بدون تاریخ ؛

58. اجازۀ عبد العالی بن علی بن عبد العالی برای سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ، به خط حسین بن مظفر علی بن حسین بن حیدر کرکی (نوۀ گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ، در این اجازه مجیز اربعین شهید اول را اجازه داده است (تکرار اجازۀ ص 135/1) ؛

- صفحۀ اول اجازۀ سید حسین بن حسن حسینی برای مؤلف (سید حسین کرکی)که صفحۀ دوم آن در ص 135/1 معرفی شد.

59. اجازۀ شیخ بهایی برای سه فرزند سید حسین بن حیدر کرکی عاملی (سید مظفر علی و سید حسن علی و سید حیدر علی) در 14 شوال 1014ق؛ به خط نوۀ مؤلف؛

- فوائد متفرقه از شیخ بهایی با عنوان «هذه فوائد متفرقه لشیخنا البهایی دام بهاوه»، بخش اول آن تعلیقۀ شیخ بهایی بر رسالۀ قبلۀ مولی افضل قائنی است، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)؛

- فوائدی با عنوانِ «فوائد لشیخنا الشیخ عبد الصمد سلمه الله تعالی علی المطول و غیره»، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)؛

- حواشی شیخ عبد الصمد بر اربعین برادرش شیخ بهایی با عنوان «و من فوائد لشیخنا الشیخ عبد الصمد سلمه الله تعالی فیما کتبه و علّقه علی شرح اربعین حدیثاً التی الفها شیخنا الشیخ بهاء الدین محمد حفظه الله»، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) ؛

60. اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی به خط خودش به شاه محمود خلیفی (تکرار اجازۀ23) ؛

- طرق روایتی سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) و مشایخ روایی وی، که خودش مرقوم نموده ؛ - یادداشتی از سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)

ص:67

مبنی بر اجازه دادن شیخ عبد الصمد (برادر شیخ بهایی) وی را در 14 محرم 1012ق در هرات ؛

61. تکرار اجازۀ ش 45 (اجازۀ محمد بن علی بن ابی جمهور احسائی برای سید محسن رضوی مشهدی در 15 ذیعقدۀ 897ق در مشهد رضوی)، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) از روی خط مجیز در 4 شعبان 1010ق؛

62. تکرار اجازۀ ش 33 (اجازۀ شیخ ابراهیم بن سلیمان قطیفی برای مولی شمس الدین محمد بن ترکی غروی در نجف اشرف در 16 محرم 915ق)، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه) در 13 ربیع الاول 1011ق، از روی خط مجیز در مشهد رضوی ؛

- مطالبی که مؤلف در اثناء تدریس کافی از شیخ بهایی یادداشت نموده است.

63. تکرار اجازۀ 46 (اجازۀ شهید ثانی برای شیخ تاج الدین بن هلال جزایری در جمعه 14 ذیحجه 964ق)، به خط سید حسین کرکی (گرد آورندۀ مجموعه)، بدون تاریخ کتابت.

نسخه ها:

1/31411 - یزد، وزیری: 1708، اغلب مجموعه به خط سید حسین بن حیدر کرکی عاملی در سال 1000 تا 1040ق و قسمت های به خط نوۀ وی حسین بن مظفر علی بن حسین کرکی عاملی در سال 1070ق و چند اجازۀ نیز به خط مجیزها، 189 برگ [ فهرست کتابخانه وزیری: 1027/3-1033 ].

2/31412 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1672، نسخ، احمد بن حسین اصفهانی، 1048ق، بخش آخر مجموعه نظم و نثر است، «201-303» 103 برگ، 17 سطر [ فهرست مجلس: 400/4و 401 ].

6188. کتاب الاجازات

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ای شامل 14 اجازه (که هر کدام در ذیل عنوان مربوطه، به صورت جداگانه معرفی شده) و فهرست اجمالی آنها چنین است:

ص:68

1. اجازۀ سید مهدی بن مرتضی طباطبایی بحر العلوم برای ملا محمد قرمیسنی رازی ؛

2. اجازۀ یکی از شاگردان بحر العلوم برای ملا محمد بن عاشور کرمانشاهی؛

3. اجازۀ محمد حسین بن محمد صالح حسینی برای محمد مهدی هرندی در سال 1151ق؛

4. اجازۀ شیخ جعفر نجفی برای شیخ محمد تقی؛

5. اجازۀ شیخ حسنعلی بن نوروز علی تویسرکانی برای شیخ عبد الحسین تهرانی در شعبان 1272ق؛

6. اجازۀ شیخ حسن بن محمد باقر نجفی (صاحب جواهر) برای عبد الحسین بن ملا علی تهرانی؛

7. اجازۀ دیگری از صاحب جواهر برای همو؛

8. اجازۀ شیخ عیسی معروف به زاهد برای همو؛

9. اجازۀ شیخ حسن بن شیخ جعفر برای همو؛

10. اجازۀ دیگر شیخ حسن بن شیخ جعفر برای شیخ عبد الحسین تهرانی؛

11. اجازۀ محسن بن حسن حسینی برای میر محمد باقر در جمعه 27 محرم 1223ق؛

12. اجازۀ شیخ جعفر کاشف الغطاء برای سید محمد باقر؛

13. اجازۀ میرزا ابو القاسم بن حسن قمی (صاحب قوانین) برای سید محمد باقر بن محمد نقی شفتی گیلانی در 1215ق؛

14. اجازۀ محمد شفیع موسوی برای شیخ عبد الحسین تهرانی در سه شنبه چهارم شعبان 1273ق.

آغاز: بسمله. الحمد لله علی افضاله و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله و بعد استجازنی الاخ الفاضل الامجد.

نسخه ها:

31413 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10220، مختلف الخط، بدون نام کاتب، 1273ق، 31 برگ، 15 سطر، 15*20 [ فهرست الفبایی آستان قدس: 20؛ فهرست آستان قدس:

16/27 ].

ص:69

6189 . گواهی قرائت (انهاء)

دانشمندان کتابها را نزد اساتید درس می گرفتند و پس از پایان قرائت و سماع و درس، استاد با خط خود با الفاظی مانند: «بلغ سماعاً ایده الله تعالی»، «بلغ قرائةً»، «بلغ قبالاً»، «انهاه ایده الله» و نظایر آنها قرائت و سماع نسخه را تأیید می کرد و در برخی موارد بعد از تأئید انهاء، اجازه روایت آن کتاب یا اجازه روایت عام برای شاگرد صادر می کردند.

بنابر این نشان انهاء (گواهی قرائت) از سه جهت حائز اهمیت است :

1 -اعتبار نسخه: نشان انهاء دلالت می کند که نسخه توسط یکی از عالمان در نزد استادش قرائت و تصحیح شده و درستی عبارت های آن سنجیده شده است . بنا بر این نسخه ای که دارای نشان انهاء است از نسخه ای که فاقد آن است اعتبار بیشتری دارد.

2 -اعتبار کتاب: نشان انهاء دلالت دارد که این کتاب در برهه ای خاصی، مورد توجه بوده و به عنوان کتاب درسی مورد استفاده قرار گرفته است.

3- شاگردی و استادی: نشان انهاء دلالت دارد که نویسنده آن برای کسی که این نشان را دریافت نموده سمتِ استادی داشته است.

اغلب نشان های انهاء به همراه خود اجازه نقل روایت نیز دارند و به همین دلیل این نوع گواهی قرائت ها در ذیل عنوان اجازه ذکر شده اند اما مواردی که فقط گواهی قرائت بوده (یعنی در فهارس فقط نشان انهاء ذکر شده) در عنوانهای بعدی با عنوان «گواهی قرائت» معرفی شده است .

6190 . گواهی قرائت اربعین حسین بن عبد الصمد عاملی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

گواهی قرائتی است که شیخ بهایی در آخر نسخه ای از اربعین پدرش، برای کسی، در جمادی الاخر 994ق بدین عبارت: « أنهاها ایده الله تعالی قراءةً و کتب ولد

ص:70

مؤلفها بهاء الدین محمد العاملی عفی عنه فی جمیدی الاخر سنة 994»، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

31414 - قم، مرعشی: 6347، نستعلیق، شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی (مجیز)، جمادی الثانی 994ق، پایان کتاب الاربعون حدیثا از حسین بن عبد الصمد (پدر شیخ بهایی) [فهرست مرعشی: 310/16 ].

6191 . گواهی قرائت الاستبصار

از: احمد بن محمد بشرویی تونی، ملا (م 1083ق)

گواهی قرائت کتاب الاستبصار شیخ طوسی، که ملا احمد بن محمد تونی برای کسی در روز دوشنبه 28 رمضان 1073ق و 18 ذی القعده 1073ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ایده الله تعالی و اعانه و اجزل مثوبته قراءةً و ضبطاً و تحقیقاً فی مجالس.

نسخه ها:

31415 - قم، مرعشی: 3561، احمد بن محمد بشروی تونی (مجیز)، 28 رمضان المبارک 1073ق، در پایان کتاب طهارت و کتاب صلاة الاستبصار؛ پایان کتاب تجارت نیز گواهی قرائتی به تاریخ سه شنبه 11 جمادی الثانی 1141ق دیده می شود [ فهرست مرعشی: 350/9 ].

6192 . گواهی قرائت امان الاخطار ابن طاووس

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

گواهی قرائت کتاب امان الاخطار ابن طاوس که فیض کاشانی در سال 1078 پس از قرائت در نزدش، برای یکی از شاگردانش نوشته است.

ص:71

نسخه ها:

31416 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12320، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مجیز)، 1078ق، در آخر امان الاخطار سید بن طاووس [ فهرست مجلس:

280/35 ].

6193 . گواهی قرائت الفهرست شیخ طوسی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

محمد بن محمد حسنی بعلی نسخه ای از الفهرست شیخ طوسی را تحریر و در روز شنبه دهم ربیع الاول 954ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 9656 مرعشی). کاتب این نسخه را نزد شهید ثانی خوانده و شهید در آخر نسخۀ یاد شدۀ گواهی قرائتی به تاریخ یک شنبه نیمۀ رمضان 954ق، برای وی بدین عبارت:

«أنهاه ایده الله تعالی و سدّده و ادام مجده و سعده قراءةً و تصحیحاً و ضبطاً فی مجالس آخرها یوم الاحد منتصف شهر رمضان المعظم سنة اربع و خمسین و تسعمائة.و کتب الفقیر الی الله تعالی زین الدین بن علی بن احمد الشامی العاملی حامداً مصلیّاً مسلماً» نوشته است.

چاپ: رسائل الشهید الثانی: 1173/2؛ تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

1/31417 - قم، مرعشی: 9656، نستعلیق، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، یکشنبه 15 رمضان المبارک 954ق، در صفحه آخر الفهرست شیخ طوسی [ فهرست مرعشی: 37/25 ].

2/31418 - قم، مرعشی: 8756، بدون نام کاتب، 956ق، در آخر الفهرست شیخ طوسی، این گواهی از روی خط شهید ثانی (همان نسخۀ قبلی) نقل و تحریر شده است [ فهرست مرعشی: 293/22 ].

ص:72

6194 . گواهی قرائت به ابو الحسن بن حسین

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

ابو الحسن بن شیخ حسین کتاب وافی (کتاب الزکاة و الخمس و المیراث) را تحریر و در 11 شعبان 1061ق به پایان رسانده است (نسخۀ ش 3576 مرعشی).

او این نسخه را نزد مؤلف (فیض کاشانی) قرائت و فیض برای او گواهی قرائت در نسخۀ مذکور بدین عبارت «ثمّ بلغ سماعه علیّ ایده الله تعالی و کتب مؤلفه محمد بن مرتضی»، نوشته است.

چاپ: میراث حدیث شیعه: 619/2.

نسخه ها:

31419 - قم، مرعشی: 3576، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، در آخر وافی فیض کاشانی [ فهرست مرعشی: 362/9 ].

6195 . گواهی قرائت به احمد بن محمد بن حسن بن مصیرد بلدایی

از: علی بن محمد بن حسام (قرن 9ق)

احمد بن محمد بن حسن بن المصیرد البلدایی کتاب شرایع الاسلام محقق حلی را تحریر و در روز یک شنبه 22 صفر 899ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 6757 مرعشی). او این نسخه را نزد شیخ علی بن محمد بن الحسام خوانده و از وی در 22 شعبان 898ق گواهی قرائت دریافت نموده است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ادام الله توفیقه و سهّل الی کل خیر طریقه و هو الولد العزیز الشیخ احمد بن الفقیه محمد الشهیر بیصیص قراءةً مرضیةًو بحثاً.

نسخه ها:

31420 - قم، مرعشی: 6757، نسخ، علی بن محمد بن حسام، 22 شعبان 898ق، در پایان جزء اول شرائع الاسلام [ فهرست مرعشی: 307/17 ].

ص:73

6196 . گواهی قرائت به اسماعیل بن محمد صالح حسینی

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

اسماعیل بن محمد صالح حسینی جلد چهاردهم و پانزدهم کتاب وافی را در سال 1068ق تحریر و در نزد مؤلف آن (فیض کاشانی) خوانده و فیض برای وی گواهی قرائت نگاشته است.

آغاز: هو بلغ سماعه لهذا الجزء من اوله الی آخره علی سماع فحص و تفهم وفقه الله للخیرات و الباقیات الصالحات و کتب مصنفه محمد بن مرتضی المدعو بمحسن عفی عنه.

نسخه ها:

31421 - مدرسه امام صادق (علیه السلام) قزوین: 508، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، در آخر جزء چهاردهم وافی فیض کاشانی [ فهرست مدرسه امام صادق (علیه السلام) قزوین: 291/1 ].

6197 . گواهی قرائت به تقی بن محمد صادق موسوی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

تقی بن محمد صادق موسوی کتاب تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة شیخ حر عاملی را تحریر و در دوم رمضان 1098ق به پایان رسانده و آن را نزد مؤلف خوانده و شیخ حر برای وی در محرم ق109ق گواهی قرائت نوشته است.

آغاز: انهاه وفقه الله تعالی قراءة تصحیح و تحقیق و کتب بیده مؤلفه محرم الحرام سنة 1098ق.

نسخه ها:

31422 - مشهد، مدرسه خیرات خان: 81، محمد بن حسن حر عاملی صاحب وسائل الشیعة (مجیز)، محرم 1098ق، در آخر نسخه وسائل الشیعة [ فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1728 ].

ص:74

6198 . گواهی قرائت به حسین بن عبد السید بن خلیفة بن منصور جزائری

از: نور الدین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی (قرن 11ق)

حسین بن عبد السید بن خلیفة بن منصور بن احمد جزائری کتاب منتقی الجمان فی الاحادیث الصحاح و الحسان صاحب معالم را تحریر و در 16 ربیع الاول 1067ق به پایان رسانده است. او این کتاب را نزد استادش سید نورالدین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی در مکه خوانده و وی برایش در همان نسخه، گواهی قرائت نوشته است.

نسخه ها:

31423 - تهران، مجلس سنا: 1254، نور الدین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی، 1067ق، در ضمن نسخه منتقی الجمان [ فهرست مجلس سنا: 187/2 ].

6199 . گواهی قرائت به خان محمد اردبیلی

از: عبد الله بن محمد تقی مجلسی (م 1084ق)

گواهی قرائتی که مولی عبد الله بن محمد تقی مجلسی (برادر علامه مجلسی) در نسخه ای از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، برای خان محمد اردبیلی در اواخر ربیع الثانی 1071ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه الأخ الاعز اللوزعی الالمعی العالم العامل الطالب لمرضات الله مولانا خان محمد.

نسخه ها:

31424 - قم، مرعشی: 2304، عبد الله بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، اواخر ربیع الثانی 1071ق، در پایان جزء سوم من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرعشی: 288/6 ].

6200 . گواهی قرائت به خزام بن ابراهیم بن محمد بن ابی الخیر اوالی

از: علی بن سلیمان حسینی (زنده در 975ق)

ص:75

خزام بن ابراهیم بن محمد بن ابی الخیر اوالی کتاب تعریب الکبری فی المنطق تألیف محمد بن شریف حسینی را تحریر و در روز دوشنبه 11 جمادی الاولی 963ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 3709 مرعشی). او این کتاب را نزد علی بن سلیمان حسینی خوانده و حسینی در دهم شعبان 975ق برای وی گواهی قرائت نوشته است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاها قراءةً و بحثاً و شرحاً... الاخ فی الله الکریم الموفق لطاعة... العالم العامل ذکی العقل.

نسخه ها:

31425 - قم، مرعشی: 3709، علی بن سلیمان حسینی، 10 شعبان 975ق، صفحه آخر تعریب الکبری فی المنطق [ فهرست مرعشی: 109/10 ].

6201 . گواهی قرائت به درویش محمد اصفهانی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق)

گواهی قرائتی که محقق کرکی در آخر دعای صباح و سمات و تعقیبات نمازها برای کمال الدین درویش محمد اصفهانی (جدّ علامه مجلسی) در سال 937ق نگاشته است.

چاپ: بحار الانوار: 84/108؛ میراث حدیث شیعه: 400/1.

آغاز: الحمد لله. قرء علیّ هذا الدعاء و الذی قبله عمدة الفضلاء الاخیار الصلحاء الابرار مولانا کمال الدین درویش محمد الاصفهانی.

نسخه ها:

31426 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: 42، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ بحار الانوار: 277/108 ].

6202 . گواهی قرائت به رضا قلی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

ص:76

حاجی رضا قلی فروع کافی را نزد شیخ حر عاملی خوانده و شیخ حر برای وی چند گواهی قرائت نوشته که یکی از آنها در اواخر رمضان 1078ق است.

چاپ: تصویر دو گواهی از این گواهی ها در آخر فهرست آستان قدس آمده است.

آغاز: انهاه المولی الجلیل النبیل التقی النقی الوفی الصفی الحاجی رضا قلی عامله الله بلطفه.

نسخه ها:

31427 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13052، محمد بن حسن حر عاملی صاحب وسائل الشیعة (مجیز)، 1078ق، انهائات متعدد از شیخ حر عاملی در نسخه فروع کافی [ فهرست آستان قدس: 422/14 ].

6203 . گواهی قرائت به زین العابدین بن علی بن نصیر الدین هزار جریبی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

زین العابدین بن علی بن نصیر الدین حسینی هزار جریبی کتاب من لا یحضره الفقیه را در سال 1054ق تحریر و در نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده، و مجلسی برای هزار جریبی گواهی قرائت در اوائل صفر 1058ق، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست مرکز احیاء میراث (430/2) آمده است.

آغاز: أنهاه السید الجلیل و العالم النبیل امیر زین العابدین ادام الله تعالی تاییده.

نسخه ها:

31428 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1999، نستعلیق، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی، اوائل صفر 1058ق، در آخر من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرکز احیاء:

431/5 ].

6204 . گواهی قرائت به سعید بن درویش بن علی گجراتی

از: علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید صدرالدین (1118 یا 1120ق)

ص:77

سعید بن درویش بن علی گجراتی کتاب سلافة العصر فی محاسن أعیان العصر سید صدر الدین علی بن احمد مدنی دشتکی شیرازی معروف به سید علی خان را تحریر و در 28 جمادی الاول 1082ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 1120 کتابخانۀ راغب پاشای ترکیه). گجراتی این کتاب را نزد مؤلف خوانده و از وی گواهی قرائتی در روز جمعه 27 ذیقعدۀ 1082ق، در آخر نسخۀ یاد شده، دریافت نموده است.

نسخه ها:

31429 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 249، علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی (مجیز)، 27 ذی قعده 1082ق، در پایان سلافة العصر سید علی خان مدنی شیرازی، سابقه: راغب پاشا: 1120 [ فهرست عکسی مرکز احیاء: 284/1 ].

6205 . گواهی قرائت به شاهمیر بن فخر الدین حسینی هزارجریبی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

امیر شاهمیر بن فخر الدین بن یونس حسینی هزار جریبی نسخه ای از کتاب الاستبصار شیخ طوسی را تحریر و در شب دوازدهم محرم 1062ق به اتمام رسانده است. (نسخۀ ش 3590 مرعشی). او این نسخه را نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی برای وی در دو جای نسخه (یکی در پایان جزء اول و دومی در آخر کتاب) گواهی قرائت نوشته که دومی مورخ آخر ربیع الاول 1062ق است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه السید العالم العامل الفاضل امیر شاهمیر ادام الله تبارک و تعالی تاییده و توفیقه سماعاً و تحقیقاً.

نسخه ها:

31430 - قم، مرعشی: 3590، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، آخر ربیع الاول 1062ق، در پایان جزء دوم و آخر استبصار [ فهرست مرعشی: 373/9 ].

ص:78

6206 . گواهی قرائت به شهاب الدین بن محمود نجفی مرعشی

از: محمود حسینی حسنی مرعشی نجفی (م 1337ق)

گواهی قرائتی که شمس الدین محمود حسینی حسنی مرعشی نجفی نسابه در نسخه ای از عیون اخبار الرضا (علیه السلام) برای فرزندش آیت الله شهاب الدین نجفی مرعشی در روز جمعه محرم 1336ق نگاشته است.

آغاز: بسمه تعالی. أنهاه قراءةً أیده الله علیّ فی مجالس آخرها ضحوة الجمعة من محرم الحرام 1336ق.

نسخه ها:

31431 - قم، مرعشی: 2684، شمس الدین محمود حسینی حسنی مرعشی نجفی نسابه (مجیز)، جمعه محرم 1336ق، در صفحه آخر عیون اخبار الرضا (علیه السلام) [ فهرست مرعشی: 261/7 ].

6207 . گواهی قرائت به عبد العظیم کاشانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

گواهی قرائت کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که علامه مجلسی برای مولی عبدالعظیم کاشانی در اواسط ربیع الثانی 1068ق نگاشته است.

[طبقات اعلام الشیعة، قرن دهم (الروضة النضرة): ص 487]

آغاز: بسمله. أنهی المولی الفاضل البارع الأخ فی الله المحبوب لوجه الله مولانا عبد العظیم الکاشانی.

نسخه ها:

31432 - حسینی اشکوری، اجازات الحدیث: 29، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر جزء سوم من لا یحضره الفقیه [ اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 76 ].

6208 . گواهی قرائت به عبد المطلب

از: محمد بن شاه ابو تراب محمد علی حسینی گلستانه، علاء الدین (م 1110ق)

ص:79

گواهی قرائت کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی که سید علاء الدین محمد گلستانه برای امیر عبد المطلب در اوائل شعبان 1077ق، نگاشته است.

چاپ: فهرست مرعشی: 462/29.

آغاز: بعد الحمد و الصلاة لقد وفق الله السید الذکی و السند الزکی امیر عبد المطلب و اصعده الله اسنی المطالب.

نسخه ها:

31433 - قم، مرعشی: 11682، نسخ، سید علاء الدین محمد بن شاه ابو تراب گلستانه (مجیز)، اوایل شعبان 1077ق، در ضمن تهذیب الاحکام شیخ طوسی [ فهرست مرعشی: 462/29 ].

6209 . گواهی قرائت به عبد المهدی بن علی بن احمد عمدی حسینی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق)

عبد المهدی بن علی بن احمد العمدی الحسینی کتاب شرایع الاسلام محقق حلی را تحریر و جزء اول آن را در اول شعبان 933ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 451 مرکز احیاء میراث). حسینی این کتاب را نزد محقق ثانی در مشهد مقدس غروی (نجف اشرف) خوانده و گواهی قرائتی در آخر نسخۀ یاد شده در 8 ذیقعدۀ 933ق، از وی دریافت نموده است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست عکسی مرکز احیاء (57/2) آمده است.

آغاز: أنهاه ادام الله برکات انفاسه و نفع المسلمین بمیامین علومه قراءةً و تحقیقاً و ضبطاً و تنقیباً فی مجالس متعددةً آخرها.

نسخه ها:

31434 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 451، نستعلیق، محقق ثانی علی بن عبد العالی کرکی (مجیز)، 8 ذی قعده 933ق، در پایان جزء اول شرایع الاسلام [ فهرست مرکز احیاء: 55/2 ].

ص:80

6210 . گواهی قرائت به عزیز الله

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

گواهی قرائتی که علامۀ مجلسی در نسخه ای از کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق برای مولی عزیز الله در دهم ربیع الاول 1084ق نگاشته است.

نسخه ها:

31435 - قم، مرعشی: 803، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، 10 ربیع الاول 1084ق [ فهرست مرعشی: 3/3 ].

6211 . گواهی قرائت به علی اصطهباناتی

از: عزیز الله بن مطلب موسوی

مولی کلب علی اصطهباناتی باب صلاة یوم الغدیر از کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی را نزد سید عزیز الله بن مطلب موسوی خوانده و از وی گواهی قرائت دریافت نموده است.

آغاز: انهی باب صلوة یوم الغدیر قراةً و تصحیحاً الفطن الذکی الالمعی الورع التقی مولانا کلب علی الاصطهباناتی وفقه الله تعالی للعمل به و کتب عزیز الله بن مطلب الموسوی سائلاً منه الدعاء و الحمد لله حق حمده.

نسخه ها:

31436 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4943، عزیز الله بن مطلب موسوی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه باب صلاة یوم الغدیر [ فهرست مجلس: 198/14 ].

6212 . گواهی قرائت به علی بن زین الدین شیرازی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

گواهی قرائت کتاب وسائل الشیعة است که شیخ حر عاملی برای زین الدین علی بن صدر الدین شیرازی در سال 1098ق نگاشته است.

ص:81

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست کتابخانۀ مدرسۀ بروجرودی ص 22 آمده است.

آغاز: انهاه وفقه الله تعالی سماعاً و تصحیحاً و تحقیقاً و کتب بیده مؤلفه محمد الحر سنة 1098ق.

نسخه ها:

31437 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 16، محمد بن حسن حر عاملی صاحب وسائل الشیعة (مجیز)، 1098ق، به ضمیمۀ وسائل الشیعة [ فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 21 ].

6213 . گواهی قرائت به علی بن عمید حسینی

از: محمد بن یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی حلی (قرن 7ق)

گواهی قرائتی که محمد بن نجیب الدین یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن هذلی حلی (پسر عموی محقق حلی) بعد از اتمام قرائت نهایه الاحکام شیخ طوسی در نزدش، در آخر نسخه ای از کتاب یاد شده (نسخۀ ش 2728 مجلس، تحریر محمد بن مهیار حسن بن حسین بن علی هرقلی در روز شنبه 15 رمضان 699ق) برای سید علی بن سید عمید حسینی در همان سال نگاشته است.

نسخه ها:

31438 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2728، محمد بن یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی حلی (مجیز)، 699ق، ضمن نهایة الاحکام شیخ طوسی [ فهرست مجلس: 58/9 ].

6214 . گواهی قرائت به علی بن محمد بن محمد علی بن رشید الدین

از: عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی، کمال الدین (م 788ق)

علی بن محمد بن محمد بن علی بن رشید الدین جلد سوم شرح نهج البلاغۀ عبد الرحمن ابن عتایقی حلی را در جمادی الاول 786ق تحریر نموده و نزد

ص:82

مؤلف خوانده و ابن عتایقی برای وی گواهی قرائتی در رمضان همان سال نگاشته است.

نسخه ها:

31439 - خوی، مدرسه نمازی: 381، عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن محمد بن یوسف بن عتایقی حلی (مجیز)، رمضان المبارک 786ق، در پایان شرح نهج البلاغه، سابقه: مرعشی: عکس 475 [فهرست مردسه نمازی خوی: 194/1؛ فهرست عکسی مرعشی: 421/1 ].

6215 . گواهی قرائت به علی بن یوسف بن علی بن سعد

از: حسن بن یوسف بن احمد (زنده در 856ق)

علی بن یوسف بن علی بن سعد کتاب ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد فخرالمحققین را تحریر و در 13 رجب 855ق به پایان رسانده است (نسخۀ ش 283 مرعشی). او این کتاب را نزد حسن بن یوسف بن احمد خوانده و وی برایش گواهی قرائت در 14 ذیقعدۀ 856ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

31440 - قم، مرعشی: 283، تعلیق، حسن بن یوسف بن احمد (مجیز)، 14 ذی قعده 856ق، ضمن ایضاح الفوائد فخر المحققین [ فهرست مرعشی: 311/1 ].

6216 . گواهی قرائت به علی رضا بن حسن گیلانی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

علی رضا بن حسن گیلانی کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق را تحریر و در نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی برای وی در ذیحجه 1056ق گواهی قرائت نوشته است.

ص:83

نسخه ها:

31441 - قم، مرعشی: 2611، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، ذی حجه 1056ق، در پایان جزء سوم من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرعشی: 192/7 ].

6217 . گواهی قرائت به علی رضا

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

مولی علیرضا در سال 1060ق کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق را نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی برای او در همان سال گواهی قرائت نوشته است.

نسخه ها:

31442 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 735، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، 1060ق، ضمن من لا یحضره الفقیه [ فهرست اهدایی رهبری:

197 ].

6218 . گواهی قرائت به عماد الدین بن مساعد حسینی حائری

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق)

عماد الدین بن مساعد حسینی حائری کتاب شرایع الاسلام محقق حلی را تحریر و در روز دو شنبه ذیحجه 916ق به پایان رسانده است. او این کتاب را نزد علی بن عبد العالی معروف به محقق کرکی در نجف اشرف خوانده و محقق در جمادی الثانی 923ق برای وی گواهی قرائت نوشته است.

آغاز: أنهاه ایده الله تعالی سماعاً معتبراً و فهماً و ضبطاً و استشراحاً فی مجالس متعددة.

نسخه ها:

31443 - قم، مرعشی: 407، نستعلیق، علی بن عبد العالی کرکی عاملی (مجیز)، جمادی الثانی 923ق، مشهد مقدس غروی، پایان جزء اول شرائع الاسلام [ فهرست مرعشی: 7/2 ].

ص:84

6219 . گواهی قرائت به عید بن حسین بن عبد الله بن قاسم نجفی

از: محمد بن علی بنائی (زنده در 1044ق)

مولی عید بن حسین بن عبد الله بن قاسم نجفی کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق را در نجف اشرف تحریر و در 12 رمضان 1044ق به پایان رسانده است.

او این نسخه را نزد مولی محمد بن علی بنائی خوانده و بنائی در 10 شوال 1044ق برای وی گواهی قرائت نوشته است.

نسخه ها:

31444 - اصفهان، مهدی نجفی: بدون شماره، محمد بن علی بنائی (مجیز)، 10 شوال 1044ق، در ضمن من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق [ فهرست مکتبة النجفی: 244 ].

6220 . گواهی قرائت به عید بن حسین بن عبد الله بن قاسم نجفی

از: عیسی بن محمد (زنده در 1044ق)

گواهی قرائتی که مولی عیسی بن محمد برای مولی عید بن حسین نجفی در همان نسخۀ من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق (که قبلاً یاد شد) در رمضان 1044ق نوشته است.

نسخه ها:

31445 - اصفهان، مهدی نجفی: بدون شماره، عیسی بن محمد (مجیز)، رمضان المبارک 1044ق، در آخر من لا یحضره الفقیه [ فهرست مکتبة النجفی: 244 ].

6221 . گواهی قرائت به فخر الدین بن اشرف حسینی استرآبادی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق)

فخر الدین بن اشرف حسینی استر آبادی نسخه ای از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی را در نجف اشرف تحریر و در روز پنج شنبه جمادی الثانی 922ق به پایان رسانده است. او این نسخه را نزد محقق ثانی (علی بن عبد العالی کرکی) قرائت و

ص:85

تصحیح نموده و محقق برای وی در جاهای متعدد نسخه گواهی قرائت نگاشته که آخرین آنها به تاریخ 25 جمادی الثانی 923ق می باشد.

آغاز: انهاه ایده الله تعالی قرائة و فهماً و ضبطاً و استشراحاً فی مجالس متعددة آخره خامس و عشرین جمادی الاخرة من شهور سنة ثلث و عشرین و تسعمائة و کتب العبد الفقیر الی الله تعالی علی بن عبد العالی فی المشهد امقدس الغروی علی مشرفه الصلوة و السلام حامداً مصلیاً مسلماً.

نسخه ها:

31446 - تهران، دانشگاه تهران: 703، نستعلیق، علی بن عبد العالی کرکی (محقق ثانی، محقق کرکی) (مجیز)، 25 جمادی الثانی 923ق، مشهد مقدس غروی، در پایان کتاب الوصیه شرایع نوشته شده است، «85پ»1 برگ [ فهرست دانشگاه تهران:

1933/5 ].

6222 . گواهی قرائت به محمد ابراهیم بن اسماعیل سورکی

از: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی (م 1120ق)

محمد ابراهیم بن امیر اسماعیل سورکی از قرای کندیان نسخه ای از من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق را کتابت و در هفدهم ذیقعده 1083ق به اتمام رسانده است.

(نسخۀ ش 3166 مرعشی). او این نسخه را نزد ملا محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی خوانده و مازندرانی برای وی گواهی قرائتی در اواخر شوال 1101ق در آخر نسخۀ یاد شده، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز:بسم الله. أنهاه الأخ الاعز الأمجد المولی العالم العامل الصالح التقی النقی.

نسخه ها:

31447 - قم، مرعشی: 3166، محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی (مجیز)، اواخر شوال 1101ق، قبل از مشیخه من لایحضره الفقیه [ فهرست مرعشی: 395/8 ].

ص:86

6223 . گواهی قرائت به محمد اخباری کاشانی (پسر برادر فیض کاشانی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

نورالدین محمد بن مرتضی اخباری کاشانی (پسر برادر فیض کاشانی) دو نسخه از وافی عمویش فیض کاشانی (نسخه ش 5809 مرعشی شامل جزء ششم کتاب الزکاة و الخمس و المبرات و نسخۀ ش 5810 مرعشی شامل جزء هفتم کتاب الصیام و الاعتکاف و المعاهدات) را تحریر و نزد عمویش خوانده و فیض در آخر هر دو نسخه گواهی قرائتی با عبارت : «ثم بلغ قراءةً ایده الله تعالی» و «ثم بلغ سماعه علیّ ایده الله» نگاشته است. همچنین طبق نوشتۀ کاتب، او نسخه اول را نزد پدرش خوانده و در روز پنج شنبه عرفه 1109ق به پایان رسانده است. و نیز طبق نوشتۀ پسر کاتب (بهاء الدین)، او نسخۀ دوم را نزد پدرش (کاتب نسخه)قرائت و در روز پنج شنبه 7 صفر 1115ق به پایان رسانده است.

چاپ: تصویر این گواهی ها در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

1/31448 - قم، مرعشی: 5809، نستعلیق، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، در آخر جزء ششم وافی فیض کاشانی [ فهرست مرعشی: 198/15 ].

2/31449 - قم، مرعشی: 5810، نستعلیق، محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، در آخر جزء هفتم وافی فیض کاشانی [ فهرست مرعشی: 199/15 ].

6224 . گواهی قرائت به محمد اصفهانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

مولی محمد اصفهانی برخی از مجلدات بحار الانوار را نزد مؤلف آن علامه مجلسی خوانده و علامه در نسخه ای از جلد هیجدهم آن برای وی گواهی قرائت در اواسط شعبان 1100ق نگاشته است.

ص:87

چاپ: اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: ص 94.

آغاز: بسمله. أنهاه المولی الفاضل الصالح الفالح التقی الذکی الالمعی مولانا محمد الاصبهانی.

نسخه ها:

31450 - قم، عبد اللطیف کوهکمری: بدون شماره، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، اواسط شعبان 1100ق [ اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 94 ].

6225 . گواهی قرائت به محمد بن احمد بن عمران شامی

از: محمد بن علی تبنینی عاملی (قرن 11ق)

مولی محمد بن احمد بن عمران ملقب به شامی نسباً و نجفی مسکناً مجموعه ای شامل سه رساله (1. الرعایة فی شرح بدایة الدرایة 2. الوجیزه فی علم الدرایة شیخ بهایی 3. اشجار هدایة المجیزین از محمد بن علی تبنینی عاملی) را تحریر و در 14 رمضان1043ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 307 دانشکدۀ ادبیات مشهد).

او این سه رساله را نزد استادش محمد بن علی تبنینی عاملی ( مؤلف اشجار هدایة المجیزین) و عاملی برای وی در آخر رسالۀ گواهی با عبارت: «بلغ سماعاً وفقه الله تعالی» و در آخر رسالۀ دوم با عبارت: «أنهاه وفقه الله تعالی سماعاً مع بحث و تدقیق و تحقیق و کتب بیده العاصیة محمد بن علی التبنینی» و در آخر رسالۀ سوم گواهی قرائت و اجازۀ روایت در آخر ذیقعدۀ سال 1044ق، نگاشته است.

نسخه ها:

31451 - مشهد، ادبیات مشهد: 307، محمد بن علی تبنینی عاملی (مجیز)، 1044ق، ضمن اشجار هدایة المجیزین تبنینی [ فهرست ادبیات مشهد: 172 ].

6226 . گواهی قرائت به محمد بن احمد بن محمد علی

از: علی بن حسین بن محمد صائغ عاملی (م 980ق)

محمد بن احمد بن محمد بن علی کتاب حاشیة الالفیة علی بن حسین بن محمد

ص:88

صائغ عاملی را تحریر و در 18 رمضان 974ق به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 4391 مرعشی). او این کتاب را نزد مؤلف آن (ابن صائغ) خوانده و و ابن صائغ برای او گواهی قرائتی در نسخۀ یاد شده نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

31452 - قم، مرعشی: 4391، نستعلیق، علی بن حسین بن محمد صائغ عاملی (مجیز)، 18 رمضان المبارک 974ق، در صفحه آخر حاشیه بر الفیه شهید از ابن صائغ عاملی [ فهرست مرعشی: 391/11 ].

6227 . گواهی قرائت به محمد بن اسماعیل بن احمد فوعی

از: داود بن حسن فوعی (زنده در 964ق)

محمد بن اسماعیل بن احمد فوعی مجموعه ای را (شامل: 1. اللوامع الالهیة فی المسائل الکلامیة فاضل مقداد سیوری، 2. ترجمۀ عربی الفصول النصیریة رکن الدین محمد جرجانی 3. نهج المسترشدین فی الدین علامه حلی)، تحریر و در روز یک شنبه 13 شوال 964ق به پایان رسانده است. (نسخه ش 2494 مرعشی).

او کتاب سوم این مجموعه را نزد داود بن حسن فوعی قرائت نموده، و او برایش گواهی قرائتی به تاریخ شنبه 8 ذیحجه 964ق، در آخر کتاب مذکور نگاشته است.

نسخه ها:

31453 - قم، مرعشی: 2494، داود بن حسن فوعی (مجیز)، شنبه 8 ذی حجه 964ق، در پایان نهج المسترشدین علامه حلی [ فهرست مرعشی: 84/7 ].

6228 . گواهی قرائت به محمد بن حسن بن محمد غزنوی

از: حسن بن حداد عاملی (زنده در 739ق)

محمد بن حسن بن محمد غزنوی شرائع الاسلام محقق حلی را تحریر و در نهم صفر 738ق به پایان رسانده است (نسخۀ ش 7463 مرعشی). در پایان این نسخه

ص:89

حسن بن حداد عاملی گواهی قرائتی برای وی در 21 محرم 739ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ایده تعالی و ابقاه قراءةً و بحثاً و شرحاً و استشراحاً و فهماً و ضبطاً.

نسخه ها:

31454 - قم، مرعشی: 7463، نستعلیق، حسن بن حداد عاملی (مجیز)، 21 محرم 739ق، در صفحه آخر جزء اول شرایع الاسلام [ فهرست مرعشی: 263/19 ].

6229 . گواهی قرائت به محمد بن محمد بن نقیع

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق)

محمد بن محمد بن نقیع کتاب الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة شهید اول را تحریر و در روز یک شنبه 16 شوال 838ق در حله سیفیه به پایان رسانده است (نسخۀ ش 10045 مرعشی). کاتب این نسخه را نزد شیخ احمد بن محمد بن فهد حلی خوانده و ابن فهد در روز سه شنبه 18 شوال در 838ق گواهی قرائت صادر کرده است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ادام الله تعالی فضائله فی مجالس متعددة آخرها.

نسخه ها:

31455 - قم، مرعشی: 10045، تعلیق، احمد بن محمد بن فهد حلی، سه شنبه 18 شوال 838ق، در پایان جزء دوم الدروس الشرعیه [ فهرست مرعشی: 35/26 ].

6230 . گواهی قرائت به محمد بن محمد هادی حسینی مشهدی

از: موسی حسینی خادم روضۀ رضویه (زنده در 1089ق)

گواهی قرائت تهذیب الاحکام شیخ طوسی که موسی حسینی خادم روضۀ رضویه برای شاگردش محمد بن محمد هادی حسینی مشهدی در آخر ربیع الثانی 1089ق نگاشته است.

ص:90

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: بلغ سماعاً من اول الکتاب الی هنا قراءةً.

نسخه ها:

31456 - قم، مرعشی: 3591، موسی حسینی خادم روضه رضویه (مجیز)، آخر ربیع الثانی 1089ق، در پایان نسخه تهذیب الاحکام [ فهرست مرعشی: 374/9 ].

6231 . گواهی قرائت به محمد تقی بن محمد صالح اردبیلی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

محمد تقی بن محمد صالح بن حاجی کنجی اردبیلی کتاب طهارت و صلاة تهذیب الاحکام شیخ طوسی را تحریر و در غرۀ محرم 1058ق در مدرسۀ صفویه اصفهان به پایان رسانده است (نسخۀ ش 4272 مرعشی). او این دو بخش را نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی دو گواهی قرائت یکی در آخر کتاب طهارت در اواخر محرم 1060ق و دیگری در آخر کتاب صلاة در اواسط ربیع الاول 1062ق، برای وی نگاشته است.

چاپ: تصویر گواهی دوم در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه المولی الفاضل اللوذعی الالمعی مولانا محمد تقی ادام الله تعالی تاییده سماعاً و تحقیقاً فی مجالس.

نسخه ها:

31457 - قم، مرعشی: 4272، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، اواخر محرم 1060ق، در پایان کتاب طهارت و صلاة تهذیب الحکام [ فهرست مرعشی:

274/11 ].

6232 . گواهی قرائت به محمد حسین

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائتی که مولی محمد تقی مجلسی برای مولانا محمد حسین در اواسط

ص:91

محرم 1062ق در نسخۀ ای از کافی کلینی نگاشته است.

نسخه ها:

31458 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4050، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، محرم 1062ق، ضمن الکافی [ فهرست مجلس: 51/11 ].

6233 . گواهی قرائت به محمد حسین بن محمد صالح مازندرانی

از: محمد صالح مازندرانی (زنده در 1120ق)

گواهی قرائت کتاب کافی کلینی که محمد صالح مازندرانی در روز دوشنبه 17 صفر 1120ق برای فرزندش محمد حسین (گویا همان امیر محمد حسین خاتون آبادی صاحب مناقب الفضلاء) نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست آستان قدس آمده است.

آغاز: انهاه الفاضل الکامل ولدی و قرة عینی آقا محمد حسین وفقه الله لمراضیه و جعل مستقبله خیر من ماضیه سماعاً و تصحیحاً.

نسخه ها:

31459 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15077، عنوان معرفی: انهاء فروع کافی از محمد صالح مازندرانی، محمد صالح مازندرانی (مجیز)، 17 صفر 1120ق، این گواهی در پایان کتاب الصوم است و در موارد متعدد دیگر در این نسخه نیز نشان بلاغ و سماع موجود است [ فهرست آستان قدس: 431/14 ].

6234 . گواهی قرائت به محمد رشید بن محمد علی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

محمد رشید بن محمد علی نسخه ای از جلد هشتم بحار الانوار را تحریر و در 26 ربیع الثانی 1096ق به پایان رسانده و آن را نزد مؤلف آن (علامه مجلسی) خوانده و علامه برای وی در آخر ربیع الاول 1096ق گواهی قرائت نوشته است.

چاپ: اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: ص 200.

ص:92

آغاز: بسمله. أنهاه الاخ فی الله المبتغی لمرضاته تعالی مولانا محمد رشید وفقه سبحانه لمراضیه سماعاً و تصحیحاً و ضبطاً فی مجالس آخرها شهر ربیع الاول سنة 1096ق و کتب مؤلفه الحقیر عفی الله عن جرائمه حامداً مصلیاً مسلماً.

نسخه ها:

31460 - همدان، مدرسه غرب: 363، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، ربیع الاول 1096ق، در ضمن جلد هشتم بحار الانوار [فهرست مدرسه غرب: 65].

6235 . گواهی قرائت به محمد زمان بن ابو الفتح اصفهانی

از: لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی (م 1032ق)

محمد زمان بن ابوالفتح اصفهانی کتاب قواعد الاحکام علامه حلی را نزد شیخ لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی خوانده، و میسی برای وی گواهی قرائت در سال 1021ق نوشته است.

نسخه ها:

31461 - قم، مسجد اعظم: 1841، لطف الله بن عبد الکریم میسی عاملی اصفهانی، 1021ق، در پایان نسخه قواعد الاحکام [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 318 ].

6236 . گواهی قرائت به محمد صالح

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

گواهی قرائتی که علامه مجلسی برای مولانا محمد صالح در آخر کتاب الصلاة بحا رالانوار در سال 1096ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر اجازات الحدیث اشکوری آمده است.

نسخه ها:

31462 - یزد، وزیری: بدون شماره، عنوان معرفی: انهاء مجلسی برای مولانا محمد صالح، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، 1096ق، آخر کتاب الصلاة بحار الانوار [ اجازات الحدیث، حسینی اشکوری: 221 ].

ص:93

6237 . گواهی قرائت به محمد صالح

از: عبد العظیم کاشانی (قرن 11ق)

گواهی قرائت کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که مولی عبد العظیم کاشانی برای ملا محمد صالح در اوائل شعبان 1098ق، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست مدرسۀ آیت الله خویی (ص 24) آمده است.

آغاز: قد بلغ قراةً و ضبطاً و تحقیقاً ملا محمد صالح فی مجالس آخرها اوائل شهر شعبان المعظم من سنة 1098ق فی مشهد المقدس علی ساکنها الف الف التحیة و الثنا نمقه بیده الراجی عبد العظیم القاشانی.

نسخه ها:

31463 - مشهد، مدرسه آیة الله خویی: 34، عبد العظیم کاشانی (مجیز)، اوایل شعبان 1098ق [ فهرست مدرسه آیة الله خویی: 25 ].

6238 . گواهی قرائت به محمد علی بن محمد مهدی اشرفی

از: محمد مومن بن عبد الغفور بن مرتضی کاشانی (برادر زادۀ فیض کاشانی)(زنده در 1115ق)

محمد علی بن محمد مهدی اشرفی دو نسخه از تفسیر صافی فیض کاشانی را تحریر نموده بدین ترتیب:

1. نسخۀ ش 456 مرکز احیاء، شامل ربع سوم کتاب، پایان تحریر در دهۀ سوم ذیحجه 1112ق؛

2. نسخۀ ش 457 مرکز احیاء، شامل ربع چهارم کتاب، بدون تاریخ تحریر. اشرفی نسخۀ دوم را نزد محمد مؤمن بن عبد الغفور بن مرتضی کاشانی (برادر زادۀ فیض کاشانی) خوانده و کاشانی برای وی گواهی قرائتی در اوایل ربیع الاول 1115ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست مرکز احیاء (66/2) آمده است.

آغاز: أنهاه الاخ الاعز الفاضل العالم المدقق مولانا محمد علی ادام الله تاییده.

ص:94

نسخه ها:

31464 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 457، نسخ، محمد مومن بن عبد الغفور بن مرتضی کاشانی (مجیز)، اوایل ربیع الاول 1115ق [ فهرست مرکز احیاء: 445/2 ].

6239 . گواهی قرائت به محمد علی کشمیری

از: محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی) (م 1137ق)

گواهی قرائتی که فاضل هندی در آخر نسخه ای از کتابش کشف اللثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام (کتاب صلاة) برای مولی محمد علی کشمیری در جمادی الاولی 1129ق در اصفهان، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز:بسم الله خیر الاسماء و الصلوة علی... و بعد أنهی الاخ الفاضل التقی النقی الزکی الذکی.

نسخه ها:

31465 - قم، مرعشی: 3767، فاضل هندی بهاء الدین محمد بن حسن اصفهانی (مجیز)، جمادی الاول 1129ق، صفحه آخر کشف اللثام [ فهرست مرعشی: 156/10 ].

6240 . گواهی قرائت به محمد مراد بن محمد صادق کشمیری

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق)

ملا محمد مراد بن محمد صادق بن محمد علی کشمیری نسخه ای از کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق را تحریر نموده است. (نسخۀ ش 2668 مرکز احیاء میراث، جزء اول این نسخه را محمد بن علی اکبر حسینی مشهدی در سال 1057ق در مکه تحریر نموده است). کشمیری این کتاب را نزد شیخ حر عاملی خوانده و شیخ در جاهای متعدد نسخۀ یاد شده برای وی گواهی قرائت در سالهای 1078-1083ق نوشته است.

چاپ: تصویر یکی از این گواهی ها در فهرست مرکز احیاء (149/7) آمده است.

ص:95

آغاز: أنهاه المولی الجلیل الفاضل الصالح مولانا ملا محمد مراد الکشمیری وفقه الله لمراضیه قراءةً و ضبطاً و تحقیقاً و تدقیقاً فی مجالس آخرها اول صفر سنة 1087ق حرره محمد الحر العالمی.

نسخه ها:

31466 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2668، نستعلیق، محمد بن حسن حر عاملی صاحب وسائل الشیعة (مجیز)، 1078-1083ق، ضمن من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرکز احیاء: 148/7 ] .

6241 . گواهی قرائت به محمد مقیم

از: علی بن نصر الله لیثی جزائری (زنده در 1047ق)

گواهی قرائتی که علی بن نصر الله لیثی جزائری برای مولانا محمد مقیم در آخر نسخه از شرائع الاسلام محقق حلی در سلخ رجب 1047ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: انهاه الاخ الفاضل الذکی الالمعی ذی الطبع المستقیم مولانا محمد مقیم وفقه الله.

نسخه ها:

31467 - قم، مرعشی: 1045، بدون نام کاتب، سلخ رجب 1047ق، صفحه قبل از پایان کتاب شرایع الاسلام [ فهرست مرعشی: 237/3 ].

6242 . گواهی قرائت به محمد مهدی بن محمد حسینی اصفهانی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

سید محمد مهدی بن محمد حسینی اصفهانی بخشی از فروع کافی (از کتاب طهارت تا آخر کتاب المعیشة) را تحریر و در 20 صفر 1064ق به پایان رسانده است (نسخۀ ش 4518 مرعشی). او این بخش را نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی در نسخۀ یاد شده در پایان کتاب صلاة گواهی قرائتی برای وی

ص:96

در غرۀ محرم 1063ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه السید الجلیل و الفاضل النبیل محمد مهدی ادام الله تعالی تاییده .

نسخه ها:

31468 - قم، مرعشی: 4518، نستعلیق، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، 1 محرم 1063ق، پایان کتاب صلاة کافی [ فهرست مرعشی: 96/12 ].

6243 . گواهی قرائت به محمد هاشم بن احمد

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

مولانا محمد هاشم بن احمد نسخه ای از اثنی عشریۀ شیخ بهایی را تحریر نموده و نزد وی خوانده و شیخ بهایی برای وی گواهی قرائت نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست فرهنگ و هنر مشهد آمده است.

نسخه ها:

31469 - مشهد، فرهنگ و هنر: ج -6، عنوان معرفی: بلاغ قرائت اثنا عشریة از شیخ بهایی به مولا محمد هاشم بن احمد، نستعلیق، شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، ضمن کتاب اثنا عشریه [ فهرست فرهنگ و هنر مشهد: 41 ] .

6244 . گواهی قرائت به محمود بن محمد بن بدر

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق)

محمود بن محمد بن بدر نسخه ای از کتاب تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة علامه حلی را تحریر و در روز سه شنبه 6 رجب 723 در مقام صاحب الزمان در حله، به پایان رسانده است. (نسخۀ ش 6732 مرعشی). او این نسخه را نزد مؤلف آن (علامه حلی) خوانده و علامه در صفحۀ آخر قاعدۀ اول نسخۀ یاد شده، گواهی قرائتی برای وی در 26 جمادی الاخر 724ق نوشته است.

ص:97

چاپ: میراث حدیث شیعه: 526/9.

آغاز: أنهاه ایده الله تعالی قراءةً و بحثاً و فهماً و ضبطاً و استشراحاً.

نسخه ها:

31470 - قم، مرعشی: 6732، عنوان معرفی: انهاء از علامه حلی به محمود بن محمد بن بدر، علامه حسن بن یوسف بن مطهر حلی (مجیز)، 26 جمادی الثانی 724ق، در صفحه آخر قاعده اول از تحریر الاحکام مجیز [ فهرست مرعشی:

285/17 ] .

6245 . گواهی قرائت به مرید علی بن نور الله

از: محمد علی بن احمد استرآبادی (قرن 11ق)

مرید علی بن نورالله کتاب من لا یحضره الفقیه در سال 1055-1057ق تحریر و آن را نزد مولی محمد علی بن احمد انصاری داماد ملا محمد تقی مجلسی خوانده و استرآبادی برای وی گواهی قرائتی با این عبارت نوشته است: «قد سمع علیّ الاخ فی الله مولانا مرید علی ایّده الله کتاب من لا یحضره الفقیه».

نسخه ها:

31471 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 361، محمد علی بن احمد استرآبادی، قرن 11ق، در ضمن من لایحضره الفقیه شیخ صدوق [ فهرست اهدایی رهبری: 196 ].

6246 . گواهی قرائت به منوچهر

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائتی که مولی محمد تقی مجلسی در نسخه ای از تهذیب الاحکام شیخ طوسی برای مولانا منوچهر در اوائل ذیقعدۀ 1062ق نگاشته است.

آغاز: أنهاه المولی الفاضل العالم العامل منوچهر ادام الله تاییده.

ص:98

نسخه ها:

31472 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4053، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، اوائل ذیقعدۀ 1062، ضمن تهذیب الاحکام [ فهرست مجلس: 53/11 ].

6247 . گواهی قرائت به موسی بن حسن بن یوسف بن هلال مناری

از: حسن بن یوسف بن هلال بن نعمان مناری (زنده در 759ق)

موسی بن حسن بن یوسف بن هلال بن نعمان مناری نسخه ای از شرائع الاسلام را تحریر و در 2 ربیع الاول 758ق به اتمام رسانده است (نسخۀ ش 3787 مرعشی).

او این کتاب را نزد پدرش خوانده و او برایش گواهی قرائت در روز یکشنبه 15 محرم 759ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست مرعشی آمده است.

نسخه ها:

31473 - قم، مرعشی: 3787، حسن بن یوسف بن هلال بن نعمان مناری (مجیز)، 15 محرم 759ق، ضمن شرایع الاسلام [ فهرست مرعشی: 173/10 ].

6248 . گواهی قرائت به نعمت الله جزائری

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

سید نعمت الله به عبد الله موسوی جزائری قصیدۀ شاطبیه موسوم به حرز الامانی و وجه التهانی را نزد شیخ صالح بحرانی خوانده و بحرانی برای وی در سال 1070ق گواهی قرائت نوشته است.

نسخه ها:

31474 - قم، گلپایگانی: 24/93، صالح بن عبد الکریم بحرانی (مجیز)، 1070ق، رساله دوم مجموعه، ضمیمه الحرز الامانی و وجه التهانی (شاطبیه)، 1 برگ [ فهرست گلپایگانی، قدیم: 114/3؛ فهرست گلپایگانی، رایانه ای ].

ص:99

6249 . گواهی قرائت به نور الدین بن نعمت الله جزائری شوشتری

از: نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری، سید (م 1112ق)

گواهی قرائت کتاب اربعین شیخ بهایی که سید نعمت الله جزائری در سال 1099ق برای فرزندش سید نور الدین نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: بسمله. أنهاه سماعاً ولدی العزیز الموفق المسدد السید نورالدین الجزایری وفقه الله تعالی.

نسخه ها:

31475 - قم، مرعشی: 10240، نستعلیق، سید نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری (مجیز)، 1099ق، در صفحه آخر اربعین شیخ بهایی [ فهرست مرعشی:

204/26 ].

6250 . گواهی قرائت به هاشم بن احمد بن عصام الدین اتکانی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

هاشم بن احمد بن عصام الدین اتکانی اثنا عشریات خمس (الطهارة، الصلاة، الزکاة، الصوم، الحج) شیخ بهایی را در سال 1029 و 1030ق تحریر و رسالۀ اول و دوم را نزد شیخ بهایی خوانده و شیخ گواهی قرائتی در آخر رسالۀ اول در نیمۀ دوم ربیع الاول 1030ق و گواهی قرائت دیگری در آخر رسالۀ دوم در رجب همان سال برای وی نگاشته است.

نسخه ها:

31476 - مشهد، آستان قدس رضوی: 4995، شیخ بهایی محمد بن حسین عاملی (مجیز)، اواسط ربیع الاول 1030، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 230 [ فهرست عکسی مرکز احیاء: 259/1 ].

6251 . گواهی قرائت به هدایت بن عبد الباقی مشهدی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

ص:100

هدایت بن عبد الباقی مشهدی نسخه ای از اصول کافی را تحریر و در دهۀ اول ربیع الاول 1069ق به پایان رسانده است. او این نسخه را نزد مولی محمد تقی مجلسی خوانده و مجلسی برای وی گواهی قرائت در اواسط صفر 1063ق نگاشته است.

نسخه ها:

31477 - قم، مرعشی: 2607، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، اواسط صفر 1063ق، در پایان کتاب الحجة کتاب کافی [ فهرست مرعشی: 189/7 ].

6252 . گواهی قرائت البیان شهید اول

از: احمد بن محمد بن علی بن خاتون (قرن 10ق)

گواهی قرائت کتاب البیان شهید اول که احمد بن محمد بن علی بن خاتون برای کسی در نسخه ای از کتاب یاد شده (نسخۀ ش 67 مرعشی، تحریر علی بن محمد بن حر عاملی در 18 صفر 843ق) نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ایده الله قراءةً و بحثاً و فهماً وفقه الله و ایانا لمراضیه و اعانه و ایانا علی اجتناب معصیته و الانزجار عن نواهیه فی عدة مجالس آخرها.

نسخه ها:

31478 - قم، مرعشی: 68، تعلیق، احمد بن محمد بن علی بن خاتون (مجیز)، یکشنبه 12 ذی قعده 907ق، در آخر البیان شهید اول که رسالۀ دوم مجموعه است [ فهرست مرعشی: 80/1 ].

6253 . گواهی قرائت تحریر الاحکام

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق)

گواهی قرائتی که فخر المحققین فرزند علامه حلی، در پایان قاعدۀ اول از کتاب تحریر الاحکام علامه، برای شخصی که نامش ذکر نشده، در 10 ذیقعدۀ 759ق

ص:101

نوشته است.

آغاز: انهاه ایده الله تعالی قراءةً و بحثاً فی عاشر شهر ذیقعدۀ سنة تسع و خمسین و سبعمائة و الحمد لله وحده و صلی الله علی محمد و آله محمد بن مطهر».

نسخه ها:

31479 - ری، آستان عبد العظیم: 258، فخر المحققین محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی (مجیز)، 10 ذی قعده 759ق، ضمن تحریر الاحکام علامه حلی [ نشریه نسخه های خطی: 73/3، ش 45؛ فهرست آستانه عبدالعظیم: 97/1 ].

6254 . گواهی قرائت تهذیب الاحکام

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائتی که مولی محمد تقی مجلسی پس از اتمام قرائت کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی در نزدش در سال 1053ق، برای کسی (گویا شیخ عزیز الله) نوشته است.

نسخه ها:

31480 - قم، گلپایگانی: 26/43، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، 1053ق، ضمن تهذیب الاحکام [ فهرست گلپایگانی، قدیم: 167/3 ].

6255 . گواهی قرائت تهذیب الاحکام

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائت کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی که مولی محمد تقی مجلسی برای کسی در پایان کتاب طهارت در سال 1053ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست آستان قدس آمده است.

آغاز: انهاه ادام الله تعالی تاییده سماعاً و ضبطاً و تصحیحاً فی مجالس آخرها اواخر شهر جمیدی الاولی سنة ثلث و خمسین بعد الالف من الهجرة النبویة نمقه بیده الفانیة أحوج المربوبین الی رحمة ربه الغنی محمد تقی بن مجلسی

ص:102

الاصفهانی حامداً مصلیاً مسلماً.

نسخه ها:

31481 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11178، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، 1053ق، در پایان کتاب الطهارة تهذیب الاحکام [ فهرست آستان قدس: 180/14 ].

6256 . گواهی قرائت تهذیب الاحکام

از: احمد بن محمد بشرویی تونی، ملا (م 1083ق)

گواهی قرائت کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی که ملا احمد تونی برای کسی در 7 ذیحجه 1075ق نوشته است.

نسخه ها:

31482 - قم، مرعشی: 7028، احمد بن محمد تونی (مجیز)، 7 ذی حجه 1075ق، پایان کتاب دیات تهذیب الاحکام [ فهرست مرعشی: 192/18 ].

6257 . گواهی قرائت تهذیب الاحکام به پدر شیخ بهایی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

پدر شیخ بهایی کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی را در سال 955 تحریر (نسخۀ ش 979 کتابخانۀ ملک تهران، از زکات تا جهاد) و در نزد شهید ثانی قرائت نموده و شهید در دو جای نسخه (آخر کتاب زکات و آخر کتاب صیام) دو گواهی قرائت، اولی در روز یک شنبه 5 ربیع الثانی 955ق و دومی در روز دوشنبه خاتمۀ جمادی الثانی همان سال، برای وی، نگاشته است.

چاپ: رسائل الشهید الثانی: 1175/2.

آغاز متن اول: انهاه ادام الله تعالی تاییده و تسدیده و اجزل من کل عارفة حظه و مزیده قراءة و تصحیحاً و ضبطاً فی مجالس آخرها یوم الاحد لخمس مضین من شهر ربیع الاخر سنة خمس و خمسین و تسعمائة. و کتب الفقیر الی الله تعالی زین الدین بن علی بن احمد الشامی العاملی حامداً لله تعالی مصلیاً علی رسوله

ص:103

محمد وآله مسلماً مستغفراً.

آغاز متن دوم: انهاه ایده الله تعالی قراءة و تحریراً و ضبطاً فی مجالس آخرها یوم الاثنین خاتمة شهر جمادی الاخرة سنة خمس و خمسین و تسعمائة. و کتب الفقیر الی عفو الله تعالی زین الدین بن علی بن احمد حامداً لله تعالی علی نعمه مصلیاً علی رسوله و آله مسلماً.

نسخه ها:

31483 - تهران، ملک: 979، عنوان معرفی: انهاء از زین الدین بن علی بن احمد شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی، شهید ثانی (مجیز)، 955ق، در آخر کتاب زکات و صیام تهذیب الاحکام، سابقه: مرعشی: عکس 44 و 45 [ فهرست ملک: 135/1؛ فهرست عکسی مرعشی: 46/1 ].

6258 . گواهی قرائت ثواب الاعمال شیخ صدوق

از: عبد الله بن فاخر بن اسعد حسینی

عبد الله بن فاخر بن اسعد حسینی نسخه ای از کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق را مطالعه (نسخۀ ش 15440 آستان قدس، تحریر محمد عبید آل محمد در 3 شعبان 706) و خود گواهی انهاء و مطالعه ای برای خود در 20 ربیع الاول 719ق نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست آستان قدس آمده است.

آغاز: هو الله لا سواه. انهاه اطلاعاً الی آخره اضعف عباد الله تعالی عبد الله بن الفاخر بن الاسعد الحسینی.

نسخه ها:

31484 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15440، نستعلیق، عبد الله بن فاخر بن اسعد حسینی، 20 ربیع الاول 719ق، ضمن ثواب الاعمال صدوق [ فهرست آستان قدس:

198/14 ].

ص:104

6259 . گواهی قرائت الخصال شیخ صدوق

از: مقداد بن عبد الله حلی، شرف الدین، ابو عبد الله، فاضل مقداد (م 771ق)

گواهی قرائتی که فاضل مقداد در آخر جزء اول کتاب خصال شیخ صدوق برای کسی در 19 ربیع الثانی 808ق نوشته و در نسخه آن را خط زده اند.

نسخه ها:

31485 - قم، مرعشی: 4275، مقداد بن عبد الله حلی سیوری، 19 ربیع الثانی 808ق، پایان جزء اول خصال صدوق [ فهرست مرعشی: 276/11 ].

6260 . گواهی قرائت الرعایة فی شرح درایة الحدیث

از: علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی جبل عاملی (1103 یا 1104ق)

گواهی قرائت و سماعی که علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی، بعد از اتمام قرائت کتاب جدّش الرعایة فی شرح بدایة الدرایة شهید ثانی، برای دانشمندی نگاشته است.

نسخه ها:

31486 - تهران، دانشگاه تهران: 6294، عنوان معرفی: انهاء و سماع الرعایة از علی بن محمد بن حسن بن شهید ثانی، علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی (مجیز)، قرن 11ق، ضمن الرعایة فی شرح الدرایة شهید ثانی [ فهرست دانشگاه تهران: 236/16 ].

6261 . گواهی قرائت الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة

از: مؤلف ناشناخته (قرن 12ق)

گواهی قرائتی که دانشمندی (که نامش از نسخه پاک گردیده) بعد از اتمام قرائت کتاب الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة در نزدش در شهر اصفهان در رمضان 1186ق، برای شاگردش...حسنی حسینی، در پایان نسخه ای از کتاب یاد

ص:105

شده نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست دانشگاه اصفهان (242/1) آمده است.

آغاز:بسم الله خیر الاسماء. اما بعد حمد الله تعالی علی جمیل اختتام و جزیل افضاله...فقد وقع فراغی عن قراءة... السید السند العالم العامل الورع... الحسنی الحسینی سلمه الله تعالی.

نسخه ها:

31487 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 556(1340)، خط مجیز، رمضان المبارک 1186ق، ضمن شرح لمعه در اصفهان در رمضان 1186ق [ نشریه نسخه های خطی:

900/11؛ فهرست دانشگاه اصفهان: 241/1 ].

6262 . گواهی قرائت شهید ثانی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

چند گواهی قرائت که شهید ثانی در نسخه هایی از کتابهایی که تدریس کرده برای شاگردانش نوشته ولی نام شاگردان در نسخه نیآمده است. متن همۀ این گواهی قرائت ها در الرسائل الشهید الثانی منتشر شده است.

چاپ: الرسائل الشهید الثانی: 1166/2-1177.

نسخه ها:

1/31488 - مشهد، آستان قدس رضوی: 2547، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، 940ق، در ضمن اللمعة الدمشقیة تحریر 849ق، گواهی قرائتی که شهید اول بعد از اتمام قرائت اللمعة الدمشقیة شهید اول در روز دو شنبه 16 محرم 940، برای شاگردی که اسمش در نسخه نیآمده، نوشته است.

2/31489 - قم، مرعشی: 1126، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، یکشنبه 19 ربیع الثانی 950ق، گواهی قرائتی که شهید ثانی در صفحه آخر کتاب النفلیه شهید اول در 19 ربیع الاول 950ق برای کسی نگاشته است [ فهرست مرعشی: 299/3 ].

ص:106

3/31490 - قم، مرعشی: 268، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، 954ق، در ضمن کافی کلینی؛ شهید ثانی کتاب کافی را در سال 954ق تدریس نموده و در دو نسخه از کافی گواهی قرائت برای شاگردانش نوشته که نامشان در نسخه نیامده، بدین ترتیب: 1. پنج گواهی قرائت به خط شهید که صاحب اعیان الشیعه در نسخه ای از کافی دیده و در اعیان الشیعه (144/7) آنها را نقل نموده تاریخ همه سال 954ق می باشد. 2. گواهی قرائتی که در نسخۀ کافی ش 268 کتابخانۀ مرعشی که شهید به خط خود در سال 954ق تحریر نموده است. [ فهرست مرعشی:

299/1 ].

4/31491 - قم، مرعشی: 9385، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، 955ق، در ضمن تهذیب الاحکام تحریر روز چهار شنبه 5 محرم 955ق، دو گواهی قرائتی که شهید ثانی بعد از اتمام قرائت تهذیب الاحکام شیخ طوسی، یکی در آخر کتاب صیام در روز دوشنبه آخر جمادی الثانی سال 955 و دومی در آخر کتاب حج در 18 رجب 958، برای شاگردی که نامش در نسخه نیامده نوشته است [ فهرست مرعشی: 167/24 ].

5/31492 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4886، شهید ثانی زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (مجیز)، یکشنبه 3 جمادی الاول 958ق، در ضمن الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، گواهی قرائتی که شهید ثانی برای سید علی بن صائغ بعد از اتمام قرائت کتاب یاد شده نگاشته است. [ فهرست مجلس: 29/14 ].

6/31493 - تهران، دانشگاه تهران: 5385، حسن بن علی بن عبد النبی قطیفی خطی طائی، 966ق، شهید ثانی کتاب خلاصة الاقوال علامه حلی و رجال ابن داود را مقابله نموده، بدین ترتیب: 1. مقابلۀ قسم اول خلاصة الاقول علامه حلی در روز سه شنبه 15 جمادی الثانی 941ق و مقابلۀ بار دوم همین قسم در 953ق و مقابلۀ بار سوم این قسم در 957؛ 2. مقابلۀ قسم دوم خلاصة الاقوال علامه حلی در روز یک شنبه 20 جمادی الثانی سال 941ق و مقابله بار دوم این قسم در 953ق؛ 3. مقابلۀ رجال ابن داود در سال 953ق. این علامت مقابله ها را که شهید نگاشته بود در مجموعه ش 5385 دانشگاه تهران (شامل خلاصة الرجال و رجال ابن داود) که حسن بن علی بن عبد النبی قطیفی خطی طایی آن را برای استادش ملا عبد الله شوشتری کتابت و در 18 رمضان 966ق به پایان رسانده، از روی خط شهید نقل شده است.

ص:107

7/31494 - تهران، ملک: 2822، هدایت الله بن علی بن عید الجزائری، 1058ق، در آخر فهرست شیخ طوسی، این گواهی را شهید در نسخه ای از فهرست شیخ طوسی در روز یک شنبه منتصف ذیحجه سال 953ق نوشته بود و از روی خط وی در این نسخه نقل شده است [ فهرست ملک: 120/6 ].

6263 . گواهی قرائت قواعد الاحکام

از: محمد بن احمد سمیطاری (زنده در 871ق)

گواهی قرائت کتاب قواعد الاحکام علامه حلی، که سمیطاری در 22جمادی الثانی 871ق برای کسی نوشته است. در طبقات اعلام الشیعه، قرن 9ق (الضیاء اللامع فی القرن التاسع)، ص 123 از محمد سمیطاری یاد شده است.

نسخه ها:

31495 - تهران، دانشگاه تهران: 1857، محمد بن احمد سمیطاوی (مجیز) ، 22 جمادی الثانی 871ق، در ضمن قواعد علامه حلی [ فهرست دانشگاه تهران: 450/8 ].

6264 . گواهی قرائت القواعد و الفوائد شهید اول

از: محمد بن حسام (زنده در 876ق)

گواهی قرائت کتاب القواعد و الفوائد شهید اول که محمد بن حسام برای کسی، در 16 ربیع الاول 876ق در نسخه ای از کتاب یاد شده (نسخه ش 2579 مرعشی، تحریر احمد بن حسین بن ماجد اوالی بحرانی در سه شنبه 12 رمضان 822ق از روی نسخۀ فرزند مؤلف ضیاء الدین علی بن محمد مکی)، نگاشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: أنهاه ایده الله تعالی قراءةً مهذبة مرضیةً تشهد فضله و تدل علی مزید عقله.

نسخه ها:

31496 - قم، مرعشی: 2579، محمد بن حسام (مجیز)، 16 ربیع الاول 876ق، در صفحه آخر القواعد و الفوائد از شهید اول [ فهرست مرعشی: 169/7 ].

ص:108

6265 . گواهی قرائت الکافی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

چند گواهی قرائت که شیخ صالح بحرانی برای کسی در نسخه ای از کتاب کافی در سال 1066 و 1067ق نگاشته است.

چاپ: تصویر دو گواهی از این گواهی ها در فهرست مرکز احیاء (278/2-277)آمده است.

آغاز گواهی اول: أنهاه قراءةً ایده الله تعالی من اوله الی هنا وفقه الله تعالی.

آغاز گواهی دوم: بلغ قراءةً من اوله الی هنا وفقه الله تعالی لانهائه و العمل بما انطوی علیه.

نسخه ها:

31497 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 619، نستعلیق، صالح بن عبد الکریم بحرانی (مجیز)، 17 شعبان 1066ق، ضمن کافی کلینی [ فهرست مرکز احیاء: 275/2 ].

2 گواهی قرائت کشف الغمة فی معرفة الائمة

از: علی بن فخر الدین عیسی بن ابی الفتح اربلی، بهاء الدین

رجوع کنید به: اجازه به فضل بن یحیی بن علی بن مظفر طیبی .

6266 . گواهی قرائت مختصر النافع

از: محمد بن سلیمان

گواهی قرائتی که محمد بن سلیمان بن الحاج... برای کسی در نسخه ای از کتاب مختصر النافع (نسخۀ ش 506 مرعشی، تحریر حسین بن محمد بن حسن جویانی در پنج شنبه 24 ذیحجه 787ق) نوشته است.

نسخه ها:

31498 - قم، مرعشی: 506، محمد بن سلیمان بن الحاج...، بدون تاریخ کتابت، در آخر نسخه مختصر النافع [ فهرست مرعشی: 112/2 ].

ص:109

6267 . گواهی قرائت من لا یحضره الفقیه

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائتی که مولی محمد تقی مجلسی در ربیع الثانی 1056ق در آخر کتاب الزکاة من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، برای کسی نگاشته است.

نسخه ها:

31499 - قم، گلپایگانی: 28/27، عنوان معرفی: انهاء از ملا محمد تقی مجلسی، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، ربیع الثانی 1056ق، در آغاز کتاب زکات من لا یحضره الفقیه [ فهرست گلپایگانی، قدیم: 189/1 ].

6268 . گواهی قرائت من لا یحضره الفقیه

از: یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی، محقق (م 1186ق)

گواهی قرائت کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که شیخ یوسف بحرانی برای کسی در 27 جمادی الاول 1176ق نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز:بسم الله و الحمد لله. انهاه سلمه الله تعالی بتاریخ الیوم السابع و العشرین من شهر جمادی الاولی.

نسخه ها:

31500 - قم، مرعشی: 329، یوسف بن احمد بن صالح درازی بحرانی (مجیز)، 27 جمادی الاول 1176ق، در پایان من لا یحضره الفقیه و قبل از مشیخه [ فهرست مرعشی: 365/1 ].

6269 . گواهی قرائت من لا یحضره الفقیه

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائت کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق است که مولی محمد تقی مجلسی برای کسی در اواسط جمادی الاول 1051ق بدین عبارت نگاشته است:

ص:110

«انهاه ادام الله تعالی تاییده و توفیقه فی مجالس آخرها اواسط شهر جمادی الاولی من سنة احدی و خمسین بعد الالف نمقه أحوج المربوبین الی رحمة ربه الغنی محمد تقی بن مجلسی عفی عنهما حامداً مصلیاً مسلماً».

چاپ: تصویر این اجازه در آخر فهرست آستان قدس آمده است.

نسخه ها:

31501 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11169، بدون نام کاتب، اواسط جمادی الاول 1051ق، در ضمن من لا یحضره الفقیه [ فهرست آستان قدس: 577/14 ].

6270 . گواهی قرائت من لا یحضره الفقیه

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق)

گواهی قرائت کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق که مولی محمد تقی مجلسی برای کسی در آخر صفر 1058ق نگاشته است.

نسخه ها:

31502 - تهران، ملی تهران: /1778ع، نسخ، محمد تقی بن مقصود علی مجلسی (مجیز)، 1058ق، ضمن من لایحضره الفقیه [ فهرست ملی تهران: 363/10 ].

6271 . گواهی قرائت وافی فیض کاشانی

از: سلیمان بن نصیر الدین بن علم الهدی بن محمد محسن فیض کاشانی (قرن 12ق)

گواهی قرائت کتاب وافی فیض که سلیمان بن نصیر الدین بن علم الهدی بن محمد محسن فیض کاشانی برای فرزندش داده است.

نسخه ها:

31503 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5298، سلیمان بن نصیر الدین بن علم الهدی بن محمد محسن فیض کاشانی (مجیز)، بدون تاریخ کتابت، در ضمن نسخه وافی فیض کاشانی [ فهرست مجلس: 218/16 ].

ص:111

6272 . گواهی مقابله مفتاح الفلاح

از: ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی (زنده در 1097ق)

ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی گواهی مقابله ای در نسخه ای از کتاب مفتاح الفلاح شیخ بهایی (نسخۀ ش 1955 مرکز احیاء میراث، تحریر ابراهیم بن طیفور بسطامی، در دهم جمادی الاخر 1087ق) در 18 شوال 1097ق نگاشته بدین عبارت: «أنهاه قبالاً و تصحیحاً الا ما زاغ عن البصر و راغ من النظر العبد الراجی عفو ربه ابراهیم بن علی صدر الدین الحسینی الحسنی ثامن عشر شوال عام سبع و تسعین و الف و لله الحمد».

چاپ: تصویر این گواهی در فهرست مرکز احیاء (386/5) آمده است.

نسخه ها:

31504 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1955، نسخ، ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی (مجیز)، 18 شوال 1097ق، در آخر مفتاح الفلاح شیخ بهایی [ فهرست مرکز احیاء: 384/5 ].

6273 . گواهی مقابله من لا یحضره الفقیه

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

گواهی مقابلۀ کتاب من لا یحضره الفقیه، که علامه مجلسی برای کسی در 15 ربیع الاول 1099ق، پس از آنکه او نسخه اش را با نسخۀ پدر علامه مجلسی مقابله و تصحیح نموده، نوشته است.

چاپ: تصویر این گواهی در آخر فهرست مرعشی آمده است.

آغاز: بسمله. اَلْحَمْدُ لِلّهِ وَ سَلامٌ عَلی عِبادِهِ الَّذِینَ اصْطَفی . لقد عورض علی نسخة الوالد نور الله ضریحه فصح بحسب الجهد و الطاقة.

نسخه ها:

31505 - قم، مرعشی: 2602، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مجیز)، 15 ربیع الاول 1099ق، در صفحه آخر من لا یحضره الفقیه [ فهرست مرعشی: 186/7 ].

ص:112

6274 . لؤلؤة البحرین فی الاجازة لقرتی العین

از: یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی، محقق (م 1186ق)

اجازه مفصلی که شیخ یوسف بحرانی برای دو برادر زاده اش شیخ خلف بن عبد علی بن احمد و شیخ حسین بن محمد بن احمد، نگاشته و در آن شرح حال 133 تن از علماء شیعه را ذکر نموده است. این اجازه را مؤلف در 11 ربیع المولود 1182ق در کربلا به پایان رسانیده است.

چاپ: نجف اشرف، مطبعة النعمان، 1390ق، با تحقیق محمد صادق بحر العلوم.

[الذریعه: 379/18 و 274/24؛ التراث العربی:387/4]

آغاز: الحمد لله الذی جعلنا من اهل الروایة و نوّر قلوبنا بانوار المعرفة والدرایة.

انجام: لیتم النفع بها الطالبین ویعظم الوقع لها فی صدور الراغبین... حامدا مصلیا مسلما مستغفرا.

نسخه ها:

1/31506 - تهران، ملی تهران: /2949ع، نسخ، یوسف بن احمد بن صالح درازی بحرانی (مجیز)، 1182ق، 130 برگ [ فهرست ملی تهران: 53/14 ].

2/31507 - تبریز، تربیت: 195، افتادگی دارد، میرزا محمد حسن حسینی زنوزی، 1197ق، ضمیمه 236 [ فهرست کتابخانه تربیت: 200 ].

3/31508 - قم، مرعشی: 707، نسخ، معز الدین بن علی اکبر حسینی، 8 جمادی الاول 1199ق، 133 برگ [ فهرست مرعشی: 302/2 ].

4/31509 - تهران، دانشگاه تهران: 1909، نسخ، سلطان بن بدر بن معیوف جزایری دورقی، قرن 12ق، 105 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 524/8 ].

5/31510 - دامغان، مدرسه فتحعلی بیگ(صادقیه): 143، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد رضا بن مصطفی بن حسین زنگی کربلایی، 1201ق، تصحیح شده، در برگ اول وقفنامه ای و علامت استکتاب کتاب از «ابو الفضل مازندارنی ساروی» به سال 1202ق در کربلا آمده است، 93 برگ، 23 سطر، 21*16 [ فهرست مدرسه فتحعلی بیگ: مخطوط ].

6/31511 - تهران، دانشکده ادبیات: 176-ج، نسخ، بدون نام کاتب، 1217ق، 101 برگ [ فهرست ادبیات تهران: 408/1 ].

ص:113

7/31512 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 955، بدون نام کاتب، 1219ق [ فهرست اهدایی رهبری: 204 ].

8/31513 - تهران، محمد امین خنجی: 23، غلام علی نجف آبادی، 1226ق، اصفهان [ معهد المخطوطات: 58/3 ].

9/31514 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 603، نستعلیق، محمد بن محمد علی راهجردی، پنجشنبه 12 ربیع الاول 1235ق، رساله اول مجموعه، 136 برگ، 16 سطر [ فهرست مؤید: 111/2 ].

10/31515 - تهران، دانشگاه تهران: 8266، نسخ، محمد بن شیخ عباس، ربیع الاول 1235ق، 99 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 94/17 ].

11/31516 - قم، مرعشی: 4630، نستعلیق، رمضان علی بن عباس کزازی کرهرودی، 1 رجب 1235ق، 182 برگ [ فهرست مرعشی: 192/12 ].

12/31517 - قم، مرعشی: 7337، نسخ، نعمت الله بن محمد مهدی اصطهباناتی، جمعه 8 شعبان 1236ق، رساله ششم مجموعه، «142پ-235پ»94 برگ [ فهرست مرعشی: 130/19 ].

13/31518 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1001، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد حسین بن علی مراد کزازی، 13 ذی حجه 1236ق، 121 برگ، 15 سطر، 11*15/5 [ فهرست مرکز احیاء: 224/3 ].

14/31519 - مشهد، دانشکده الهیات: 1513، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد باقر نددشتی (ندوشنی؟) یزدی، 1236ق [ فهرست الهیات مشهد: 660/2 ].

15/31520 - مشهد، گوهر شاد: 1576، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد صادق، 1237ق [ فهرست گوهر شاد: 2125/4 ].

16/31521 - تهران، مدرسه چهل ستون: 163، نسخ، محمد علی، 1238 [ آشنایی با چند نسخه خطی: 33/5 ].

17/31522 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3928، نستعلیق، بدون نام کاتب، شعبان 1240ق، کربلا، تصحیح شده، دارای حواشی بعضا باعنوان «عبد الکریم بن ابی طالب ارموی »، 98 برگ، 21 سطر، 16*22 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط ].

18/31523 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2932، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عبد الغفور بن محمد باقر قزوینی، 1240ق، «321صفحه»161 برگ [ فهرست مجلس:

343/10 ].

ص:114

19/31524 - قم، مسجد اعظم: 2310، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، محمد بن صادق چورسی خویی، 1240ق، رساله چهارم مجموعه، خشتی [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 549؛ فهرست مسجد اعظم، جدید ].

20/31525 - تهران، ملک: 3507، نستعلیق، محمد طاهر بن محمد صالح حسینی مازندرانی، 1244ق، رساله ششم مجموعه [ فهرست ملک: 462/6 ].

21/31526 - مشهد، گوهر شاد: 78، نسخ، حسن بن محمد ابراهیم خوانساری، 1248ق، رساله سوم مجموعه، 133 برگ [ فهرست گوهر شاد: 69/1 ].

22/31527 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 662، نسخ، ابو القاسم بن علی ریزی لنجانی، 1260ق، رساله اول مجموعه، «1پ-108پ»108 برگ [ فهرست مجلس: 353/22 ].

23/31528 - قم، مرعشی: 7004، نستعلیق، فتحعلی بن محمد کریم خان زند، 1261ق، 94 برگ [ فهرست مرعشی: 176/18 ].

24/31529 - قم، مرعشی: 3115، نسخ، ابو الفضل محمد علی بن محمد حسن بیدگلی کاشانی، 18 صفر 1262ق، 68 برگ [ فهرست مرعشی: 342/8 ].

25/31530 - قم، سید احمد زنجانی: 102، نسخ، بدون نام کاتب، 1265ق [ آشنایی با چند نسخه خطی: 235 ].

26/31531 - قم، گلپایگانی: 30/161، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، محمد حسین خوانساری، پنجشنبه ربیع الاول 1266ق، رساله اول مجموعه، 98 برگ، 23 سطر، 15*21 [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای ].

27/31532 - تهران، علی اکبر غفاری خوانساری: 71، ابو القاسم بن محمد هادی، 1266ق، رساله اول مجموعه [ مجله نور علم: 108/16 ].

28/31533 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13318، نسخ، علی قفطانی، 10 ذی حجه 1269ق، 69 برگ، 25 سطر [ فهرست الفبایی آستان قدس: 487؛ فهرست آستان قدس:

45/27 ].

29/31534 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 595، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کریم بیگدلی، 1270ق، رساله اول مجموعه، «1پ-106ر»106 برگ [ فهرست مجلس:

292/22 ].

ص:115

30/31535 - تهران، ملک: 2560، نسخ، بدون نام کاتب، 1272ق، 87 برگ [ فهرست ملک:

460/1 ].

31/31536 - قم، گلپایگانی: 926/6/16، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، بدون نام کاتب، یکشنبه 9 رجب 1275ق، رساله دوم مجموعه، جای قسمتی از عنوان ها سفید مانده است، «255 -316» 62 برگ، 25 سطر، 20*31 [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید: مخطوط ].

32/31537 - قم، مرعشی: 8329، نسخ، بدون نام کاتب، ذی قعده 1281ق، 127 برگ [ فهرست مرعشی: 291/21 ].

33/31538 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5539، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1281ق، 96 برگ [ فهرست مجلس: 426/16 ].

34/31539 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9858، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد خلیل موسوی امامی، چهارشنبه 26 شوال 1282ق، 141 برگ، 19 سطر [ فهرست الفبایی آستان قدس: 487؛ فهرست آستان قدس: 44/27 ].

35/31540 - تهران، ملک: 3852، نسخ، محمد علی بن میرزا احمد عقدائی اصفهانی، 1282ق، 164 برگ [ فهرست ملک: 460/1 ].

36/31541 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3929، نستعلیق، علاء الدین علی بن علی رضا بن علی بن محمد بن عبد الغفور ثقفی، سه شنبه 26 جمادی الثانی 1293ق، تصحیح شده، رساله اول مجموعه، «8پ-179پ»172 برگ، 18 سطر، 11/5*22 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط ].

37/31542 - مشهد، آستان قدس رضوی: 23377، نستعلیق، محمد اسماعیل بن محمد حسین، 25 محرم 1294ق، 52 برگ، 17 سطر [ فهرست آستان قدس: 46/27 ].

38/31543 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19852، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، اهدائی مقام معظم رهبری در خرداد 1373، 168 برگ.

39/31544 - تهران، دانشگاه تهران: 188، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 141 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 644/2 ].

40/31545 - تهران، دانشگاه تهران: 2805، نسخ، محمد بن حسن تبریزی حکم آبادی، قرن 13ق، 127 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 1651/10 ].

ص:116

41/31546 - تهران، سپهسالار: 2704، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، رساله سوم مجموعه، 137 برگ [ فهرست سپهسالار: 490/5 ].

42/31547 - تهران، ملک: 6081، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 150 برگ [ فهرست ملک:

460/1 ].

43/31548 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2693، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 142 برگ، 18 سطر [ فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط ].

44/31549 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3754، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، دارای حواشی مختصر با عناوین «لمحرره الحاج حسین»، در برگ آخر علامت بلاغی به سال 1257ق آمده، رساله چهارم مجموعه، «84پ-176ر»93 برگ، 20 سطر، 15*20/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط ].

45/31550 - مشهد، گوهر شاد: 408، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح و مقابله شده ابو علی صاحب رجال با حواشی او، 98 برگ [ فهرست گوهر شاد: 516/2 ].

46/31551 - قم، مدرسه فیضیه: 1186، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 100 برگ [ فهرست مدرسه فیضیه: 65/2 ].

47/31552 - تهران، مجلس سنا: 1138، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «81-121»41 برگ [ فهرست مجلس سنا: 132/2 ].

48/31553 - تهران، ملی تهران: /2913ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر بن ملا حسینی یزدی بصروی، 1301ق، 252 برگ [ فهرست ملی تهران: 15/14 ].

49/31554 - قم، مرعشی: 166، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 118 برگ [ فهرست مرعشی: 184/1 ].

50/31555 - قم، مرعشی: 9063، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 76 برگ [ فهرست مرعشی: 216/23 ].

51/31556 - قم، گلپایگانی: 1218/7/118، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «3ر- 112ر» 110 برگ، 22 سطر [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید ].

52/31557 - یزد، وزیری: 1947، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 127 برگ [ فهرست کتابخانه وزیری: 1103/3 ].

ص:117

53/31558 - قم، مدرسه فیضیه: 1089، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [ فهرست مدرسه فیضیه: 54/2 ].

54/31559 - قم، مدرسه فیضیه: 1262، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 8 برگ [ فهرست مدرسه فیضیه: 74/2 ].

55/31560 - تهران، فخر الدین نصیری: 143، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده با نسخه اصل در 1196ق [ معهد المخطوطات: 50/3 ].

56/31561 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 19، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر نسخه مهر «عبده الراجی غفور الحسینی 1217ق» آمده است، 92 برگ، 23 سطر، 15*21 [ فهرست مؤید: 54/1 ].

6275 . مجمع الفوائد (اجازات حسین بن علی بلادی بحرانی)

از: حسین بن علی بلادی بحرانی (قرن 14ق)

شیخ حسین بن شیخ علی بن حسن بن سلیمان بلادی بحرانی در کتابش مجمع الفوائد (که آن را در 2 رجب 1374ق به پایان رسانده و در مطبعۀ نعمان در نجف اشرف در 192ص در قطع رقعی بدون تاریخ به چاپ رسیده) تعدادی اجازه را درج نموده که عبارتند از:

1. اجازۀ سید ابو تراب موسوی خوانساری برای مؤلف (شیخ حسین بن علی بلادی بحرانی) در 19 رمضان 1334ق «ص 3»؛

2. اجازۀ سید حسن صدر برای مؤلف در 26 رمضان 1371ق در مشهد رضوی با تصدیق حسین شیخ مشکور «ص 4-5»؛

3. اجازة شیخ آقا بزرگ تهرانی برای مؤلف در 9 شعبان 1371ق «ص 6-9»؛

4. اجازۀ نجم الدین عسکری برای مؤلف در روز پنج شنبه شعبان 1371ق «ص 9-11»؛

5. اجازۀ محمد مهدی بن محمد بن محمد صادق بن زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی برای مؤلف در 10 رمضان 1371ق «ص 13-14»؛

6. اجازۀ سید باقر موسوی برای مؤلف در 14 شعبان 1344ق « ص 15-16»؛

ص:118

7. اجازۀ مؤلف برای سید محمد رضا بن سید حسن بن سید عبد الهادی آل خرسان «ص 17-24»؛

8. اجازۀ مؤلف برای سید محمد باقر خرسان نجفی در 13 شوال 1376ق «ص 25-26»؛

9. رسالۀ تقلیدیه از مؤلف، تألیف در 11 ربیع الثانی 1378ق «ص 28-47»؛

10. اجازۀ مؤلف برای میرزا نجم الدین بن محمد عسکری در 17 رمضان 1375ق «ص 48-52»؛

11. اجازۀ مؤلف برای سید علی بن یحیی تاروتی خطی در 12 رجب 1350ق «ص 53-57»؛

12. فهرست تألیفات مؤلف «ص 66-69»؛

13. اجازۀ سید محمد باقر بن سید علی شخص موسوی برای مؤلف بدون تاریخ «ص 89-90»؛

14. اجازۀ شیخ علی بن حسن بن علی بن شیخ سلیمان بلادی بحرانی برای سید محمد بن سید علی بن سید حسین بن سید عبد الله شبر نجفی در 15 جمادی الثانی 1327ق «ص 90-100»؛

15. اجازۀ همو برای سید مهدی بن علی بن محمد بن علی بحرانی نجفی «ص 101-108»؛

16. انوار الکاظمین فی الاجازه للعلامة الشیخ حسین (اجازۀ سید محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی برای مؤلف کتاب) در کاظمین 12 ربیع الثانی 1375 «ص 109-137»؛

17. اجازۀ سید حسن صدر برای شیخ محمد صالح بحرانی در روز شنبه در 10 ذیقعدۀ 1331ق «ص 138-143»؛

18- اجازۀ شیخ آقا بزرگ تهرانی برای شیخ فرج آل عمران قطیفی در شب دو شنبه 29 ذیحجه 1349 ق «ص 145-148»؛

19. بلغة الرضا فی الاجازة للسید رضا (اجازه مؤلف برای سید رضا بن سید محمد هندی نجفی) در شب جمعه 17 رجب 1342ق «ص 153-162»؛

20. اجازۀ مؤلف برای شیخ فرج بن حسن آل عمران قطیفی در 12 رجب 1350ق «ص 168-173»؛

ص:119

21. اجازه دیگر از مؤلف برای همو در سال 1355ق «ص 173-175»؛

22. ذکر چهار حدیث با ذکر سلسلۀ سند مؤلف به ناقلان آن احادیث «ص177-191».

آغاز: بسمله. الحمد لله رب العالمین حق حمده علی نعمه و الصلوة و السلام علی محمد الصادق الامین.

6276 . مجموعه اجازات

در مأخذ چنین معرفی شده: «مجموعه: بیاضی شکل صورت وقفنامه ها و منشآت اخوانیه و اجازات و غیرها. اثر خامۀ آقا حسین خوانساری و میرزا علی خان و غیرهما از فضلای عصر صفوی».

نسخه ها:

31562 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 539، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ نشریه نسخه های خطی: 81/5 ].

6277 . مجموعه اجازات

از: چند اجازه دهنده

مجموعه اجازاتی است شامل این اجازه ها:

1. اجازۀ ناصر الدین محمد بن احمد خراسانی تونی بیدستانی مشهور به «نصرا» برای سید عبد العظیم بن سید عباس حسینی مازندرانی؛

2. اجازۀ حسن الرضوی القائنی برای مولانا محمد یوسف در سال 1053ق در مشهد مقدس؛

3. اجازه شیخ بهاء الدین عاملی برای مولانا کمال الدین حاجی بابا در محرم 1028ق؛

4. اجازه شیخ احمد (بن فهد حلی) برای شیخ عز الدین حسن فرزند علی؛

5. اجازه شهید اول (محمد مکی) برای ابن عبد العالی (ابن نجده) در سال 770ق؛

ص:120

7. وقفنامه عبد الله بن تعاش؛

8. اجازه علامه حلی برای نجم الدین مهنا بن سنان بن عبد الوهاب الحسینی در سال 719ق؛

9-10. دو اجازه دیگر از علامه حلی برای وی در سال 720ق؛

11. اجازه علی بن محمد مکی برای شیخ عز الدین حسن ولد علاء الدین بن حاج زین الدین در سال 853ق؛

12. اجازۀ علامه حلی برای جمال الدین مظفر بن علی مخلص انباری به سال 690ق که به خط حضرت آیت الله مرعشی نجفی باز نویسی شده است؛

13. اجازه ابو الحسن شریف برای جناب سید محمد قدسی به سال 1318ق؛

14. اجازه جلال الدین رئیس العلماء بن آیت الله محمد طاهر علامه خاقانی برای سید محمد بن سلطانعلی قدسی به سال 1347ق؛

15. تقریظ علی بن محمد تقی بر مصنفات شیخ حسن کاشانی؛

16. و سایر اجازات (که در ماخذ مشخصات آنها نیآمده است).

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام الاتمان الاکملان علی سیدنا و نبینا محمد و آله اجمعین الطیبین الطاهرین و بعد فان تحلیة النفوس ما یحلی القدسیة و تکرمها بالعلوم العقلیة و النقلیة.

انجام: و یوجد فیه من الخطاء و الزلل فانی بالخطایا و الزلات.

نسخه ها:

31563 - قم، مرعشی: 11916، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این اجازه ها به خط های مختلف تحریر شده است، 16 برگ، 29 سطر، 16*23 [ فهرست مرعشی: 199/30 ].

6278 . مجموعه اجازات محمد خراسانی

از: محمد خراسانی، شیخ

در فهرست کتابخانه فاضل خوانساری بعد از معرفی مجموعه ش 201 نوشته شده که به این مجموعه چند کتاب چاپی در صحافی ضمیمه شده یکی از آنها

ص:121

«مجموعه اجازات شیخ محمد خراسانی» است و توضیح دیگری داده نشده است. در فهارس کتب چاپی از چنین کتابی اطلاع پیدا نکردم.

نسخه ها:

31564 - خوانسار، فاضل خوانساری: 201، عنوان معرفی: مجموعه اجازات شیخ محمد خراسانی، چاپی است [ فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 151/1 ].

6279 . محاسن الاجازات فی سلسلة الروایات

از: احمد بن محمد باقر روضاتی، سید (1380ش)

مؤلف در این کتاب در دو جلد، اجازات قدیم و جدید عالمان را جمع آوری نموده است. چند اجازه از اجازات این کتاب به صورت عکس از روی خط مؤلف، در کتاب نفحات الروضات (مختصری از روضات الجنات محمد باقر خوانساری تألیف محمد باقر الفت اصفهانی) به چاپ رسیده که عبارتند از:

1. طبقات الاجازات بالروایات، تألیف سید حسن بن اسماعیل صدر (م 1354ق)، اجازۀ مفصلی که برای سید صدر الدین صدر و الفت اصفهانی نگاشته است.

(ص 400-463)؛

2. اجازه حاج میرزا حسین خلیلی رازی برای الفت اصفهانی (ص 466- 470)؛

3. مناقب الفضلاء (اجازۀ میر محمد حسین خاتون آبادی برای زین الدین بن عین علی خوانساری ) (ص 477-510).

چاپ: نفحات الروضات مختصر مرغوب و تلخیص مطلوب من روضات الجنات و حواشی الروضات و طبقات الاجارات بالروایات و مناقب الفضلاء، محمد باقر الفت اصفهانی، تهران، انتشارات مکتب قرآن، به اهتمام سید احمد روضاتی، وزیری، 520ص.

[الذریعة: 124/20.]

نسخه ها:

31565 - تهران، سید احمد بن محمد باقر روضاتی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نفحات الروضات، 520 ص [ الذریعه: 123/20 ].

ص:122

6280 . المسلسلات فی الاجازات

از: شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق)

اجازه مفصلی که آیت الله مرعشی نجفی برای فرزند خود داده و در آن نام اساتید و مشایخی که به ایشان اجازه داده اند را ذکر نموده است. این مجموعه در دو مجلد منتشر شده با این مشخصات:

جلد اول: حاوی تصویر اصل اجازات که مشایخ به آیت الله مرعشی داده اند.

جلد دوم: شامل شرح حال مجیزین.

نام مشایخی که در این کتاب تصویر اجازه آنها به آیت الله مرعشی آمده عبارتند از:

1 -شیخ محمد باقر بیرجندی (م 1353ق)؛

2 -سید عبد الله موسوی بلادی (م 1382ق)؛

3 -سید مهدی موسوی غریفی بحرانی نجفی (م 1343ق)؛

4 -سید ابو القاسم دهکردی اصفهانی (م 1353ق)؛

5 -شیخ محمد علی اردوبادی (م 1380ق)؛

6 -شیخ محمد حرز الدین نجفی (م 1365)؛

7 -سید عبد الله ثقة الاسلام صادقی اصفهانی (م 1382ق)؛

8 -میرزا محمد عسکری تهرانی (م 1371ق)؛

9 -میرزا ابو الهدی کلباسی اصفهانی (م 1356ق)؛

10 -میرزا محمد حسن علیاری تبریزی (م 1358ق) 11 -سید راحت حسین رضوی (م 1376ق)؛

12 -سید محسن امین عاملی (م 1371ق)؛

13 -شیخ آقا بزرگ تهرانی (م 1389ق)؛

14 -سید احمد صفایی خونساری (م 1359ق)؛

15 -شیخ آقا رضا مسجد شاهی اصفهانی (م 1362ق)؛

16 -سید حسن صدر کاظمی (م 1354ق)؛

17 -سید ناصر حسین لکنهوی (م 1361ق)؛

18 -شیخ علی کاشف الغطاء(م 1350ق)؛

19 -شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(م 1373ق)؛

ص:123

20 -شیخ هادی کاشف الغطاء(م 1361ق)؛

21 -آقا ضیاء الدین عراقی (م 1361ق)؛

22 -سید حسین حاج سید جوادی حسینی قزوینی (م 1352ق)؛

23 -سید جعفر بحر العلوم نجفی ( م 1377ق)؛

24 -سید حسین طباطبایی قمی (م 1366ق)؛

25 -میرزا ابو الحسن مشکینی اردبیلی (م 1358ق)؛

26 -شیخ عبد الکریم حائری یزدی (م 1355ق)؛

27 -شیخ محمد رضا معزی دزفولی (م 1352ق)؛

28 -میرزا محمود شیرازی (م 1378ق)؛

29 -سید محمد باقر قزوینی (م 1365ق)؛

30 -سید محمد موسوی اصفهانی (م 1355ق)؛

31 -سید محمد مهدی اصفهانی (م 1391ق)؛

32 -میرزا فضل الله مازندرانی (م 1344ق)؛

33 -میرزا فخر الدین طاهری قمی (م 1363ق)؛

34 -میرزا حیدر قلی خان سردار کابلی (م 1372ق)؛

35 -شیخ فیاض الدین دیزجی زنجانی (م 1360ق)؛

36 -میرزا ابو عبد الله زنجانی (م 1360ق)؛

37 -سید محمد عصار تهرانی (م 1365ق)؛

38 -میرزا عنایت الله اخباری نیشابوری ( زنده در 1357ق)؛

39 -میرزا محمد جولانی همدانی (م 1361ق)؛

40 -سید محمد علم الهدی کابلی (م 1368ق)؛

41 -شیخ مرتضی چهرقانی تبریزی (م 1381ق)؛

42 -شیخ عبد المحسن خاقانی (م1372ق)؛

43 -شیخ جواد شاه عبد العظیمی (م 1355ق)؛

44 -سید محمد علوی بروجردی (م 1362ق)؛

45 -شیخ علی دامغانی (م 1362ق)؛

46 -میر سید محمد نجف آبادی (م 1358ق)؛

47 -سید محمد رضا یثربی کاشانی (م 1347ق)؛

ص:124

48 -سید صادق حسینی رشتی (م 1354ق)؛

49 -سید میرزا آقا اصطهباناتی (م 1378ق)؛

50 -شیخ مهدی مسجد شاهی (م 1393ق)؛

51 -سید محمد صادق بحر العلوم (م 1399ق)؛

52 -شیخ محمد سلطان العلماء اراکی (م 1383ق)؛

53 -حاج میرزا حسن حائری شیرازی (زنده در 1358ق)؛

54 -میرزا محمد رضا کرمانی (زنده در 1357ق)؛

55 -شیخ منصور انصاری دزفولی (م 1392ق)؛

56 -شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی (م 1378ق)؛

57 -سید ابو القاسم حسینی کاشانی (حدود 1360ق)؛

58 -سید حسین رضوی کاشانی (م 1358ق)؛

59 -سید فخر الدین امامت کاشانی (م 1392ق)؛

60 -سید عبد الله برهان سبزواری (م 1380ق)؛

61 -شیخ محمد کاظم شیرازی (م 1367ق)؛

62 -سید محمد علی تفرشی ( زنده در 1350ق)؛

63 -شیخ محمد حسین تنکابنی (م 1354ق)؛

64 -حاج میزا یحیی امام جمعه خویی (م 1364ق)؛

65 -میرزا ابو الحسن شریعتمدار رشتی (م 1368ق)؛

66 -شیخ خلف آل عصفور بحرانی (م 1355ق)؛

67 -شیخ مرتضی طالقانی (م 1363ق)؛

68 -شیخ اسماعیل معزی (م 1363ق)؛

69 -سید محمد علی ابطحی اصفهانی (م 1371ق)؛

70 -شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی (م 1361ق)؛

72 -سید محمد موسوی خلخالی (م 1364ق)؛

73 -شیخ عباس قمی (م 1359ق)؛

74 -شیخ علی ابو الوردی شیرازی (م 1368ق)؛

75 -شیخ حبیب الله آیت اللهی خراسانی (م 1371ق)؛

76 -سید عبد الحسین نور الدین عاملی (م 1370ق)؛

ص:125

77 -سید محمد ثقة الاسلام ساروی (م 1342ق)؛

78 -سید عبد الحسین شرف الدین (م 1377ق)؛

79 -حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی (م 1380ق)؛

80 -سید هبة الدین شهرستانی (م 1386ق)؛

81 -سید محمد علی امام جزایری (م 1394ق)؛

82 -شیخ عیسی لواسانی (م 1364ق)؛

83 -شیخ مهدی حکمی قمی (م 1360ق)؛

84 -سید علی جزایری (م 1354ق)؛

85 -شیخ اسماعیل اصفهانی (م 1371ق)؛

86 -میرزا محمد علی شاه آبادی (م 1369ق)؛

87 -شیخ شعبان گیلانی (م 1348ق)؛

88 -شیخ عبد الحسین بغدادی (م 1365ق)؛

89 -شیخ عبد الغنی الحر (م 1385ق)؛

90 -شیخ عبد الله مامقانی (م 1351ق)؛

91 -سید ابو الحسن اصفهانی (م 1365ق)؛

92 -شیخ محمد حسین اصفهانی (م 1361ق)؛

93 -میرزا محمد حسین نائینی (م 1355ق)؛

94 -شیخ علی زاهد قمی (م 1371ق)؛

95 -سید محمد حسین علوی (م 1352ق)؛

96 -شیخ علی اکبر نهاوندی (م 1369ق)؛

97 -سید حسین سلمی یزدی (بعد از 1358ق)؛

98 -سید محمد موسوی زنجانی (م 1355ق)؛

99 -حاج میرزا فضل الله زنجانی (م حدود 1370ق )؛

100 -شیخ عبد الحسین شیرازی (م 1370ق)؛

101 -سید محمد مولانا تبریزی (م 1363ق)؛

102 -سید محمد کاظم عصار تهرانی (م 1394ق)؛

103 -سید علی یثربی کاشانی (م 1379ق)؛

104 -سید آقا امام تستری (م 1384ق)؛

ص:126

105 -شیخ حبیب آل ابراهیم عاملی (م 1384ق)؛

106 -شیخ محمد حسین فشارکی (م 1353ق)؛

107 -شیخ حسن علامی اصفهانی (م 1394ق)؛

108 -میرزا صادق آقا تبریزی (1351ق)؛

109- شیخ محمد خطیب حائری (1380ق)؛

110- سید هادی خراسانی بجستانی حائری (1368ق)؛

111- حاج میرزا عبد الباقی مشهور به ملا باشی شیرازی (1354ق)؛

112- شیخ محمد صالح حائری مازندرانی مشهور به علامه (1391ق)؛

113 -شیخ محمد حسن عمرو آبادی (م 1363ق)؛

114 -شیخ حسن لنکرانی (م 1361ق)؛

115 -سید علی کوهکمری (م 1360ق)؛

116 -سید محمد حجت کوهکمری (م 1372ق)؛

117 -میرزا هدایت الله شهیدی قزوینی (م 1368ق)؛

118 -میرزا ابو الحسن انگجی (م 1357ق)؛

119 -شیخ محمد حسین آیتی (م 1392ق)؛

120 -سید ابو الحسن نقوی لکنهوی (م 1355ق)؛

121 -سید نجم حسن لکنهوی (م 1360ق)؛

122 -سید میر احمد علی مفتی (م 1388ق)؛

123 -سید علی نقی نقوی لکنهوی (م 1408ق)؛

124 -شیخ فدا حسین قرشی لکنهوی (م 1353ق)؛

125 -سید مرتضی موحد ابطحی اصفهانی (م 1413ق)؛

126 -سیده علویه نصرت امین مجتهده اصفهانی (م 1403 ق)؛

127 -شیخ محمد حسین نجفی (م 1409ق)؛

128 -شیخ محمد رضا طبسی (م 1405ق)؛

مشایخ ایشان از غیر امامیه عبارت اند از:

129 -شیخ عبد الحفیظ فاسی (م 1383ق)؛

130 -سید ابراهیم راوی (م 1365ق)؛

131 -شیخ محمد بخیت مطیعی مصری (م 1354ق)؛

ص:127

132 -شیخ محمد طاهر ابن عاشور (م 1393ق )؛

133 -سید علوی حداد حضرمی (م 1382ق)؛

134 -شیخ محمد بهجت بیطار دمشقی (م 1396ق)؛

135 -سید یوسف دجوی (م 1365ق)؛

136 -قاضی عبد الواسع واسعی (م 1379ق)؛

137 -شیخ احمد مقبول اهدل (م 1357ق)؛

138 -شیخ محمد حسین مشاط (زنده در 1370ق)؛

139 -شیخ یحیی حمید الدین (م 1367ق)؛

140 -سید محمد زباره صنعانی (م 1380ق)؛

141 -سید قاسم بن ابراهیم علوی (م 1406ق)؛

142 -شیخ یحیی سهیل یمانی (م 1408ق)؛

143 -قاضی عبد الله جرافی صنعانی (م 1397ق)؛

144 -قاضی عبد الله سرحی صنعانی (م 1409 ق)؛

145 -قاضی احمد صیاغی صنعانی (م 1404ق)؛

146 -سید محمد بن منصور صنعانی (زنده در 1395ق)؛

147 -سید اسناغیل مختفی (زنده در 1395ق)؛

148 -سید محمد بن حسین جلال صنعانی (زنده در 1395ق)؛

149 -قاضی عبد الرزاق رقیحی (حدود 1405ق)؛

150 -قاضی عبد الله رقیحی (م 1402ق).

[چاپ: قم، کتابخانه ایة الله مرعشی نجفی، 2 جلد، 1416ق.]

6281 . مسودات اجازه

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

در آخر جلد اجازات بحار الانوار تعدادی اجازه آورده شده که نام مجاز در آنها وجود ندارد و مسودات اجازاتی است که علامه مجلسی بنا داشته برای شاگردانش بنویسد ولی ناتمام مانده است.

چاپ: بحار الانوار: 138/110-154.

ص:128

نسخه ها:

1/31566 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: بدون شماره، عنوان معرفی: صورة اجازة منا لبعض الاصدقاء، آغاز: الحمد لله الذی نصب حججا و اعلاما، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این اجازه در الذریعة (149/1) معرفی شده است [ بحار الانوار: 339/110 ].

2/31567 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: بدون شماره، عنوان معرفی: صورة اجازة اخری منا لبعض اهل المشهد المقدس الرضوی، آغاز: بسمله اما بعد فانی لما وردت مشهد مولای و سیدی ثامن ائمة الهدی علیه من الصلوات اشرفها و من التحیات اکملها، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این اجازه در الذریعة (149/1)معرفی شده است و در پاورقی بحار الانوار آمده است که مسوده اجازه به محمد فاضل مشهدی است [ بحار الانوار: 342/110 ].

3/31568 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: بدون شماره، عنوان معرفی: صورة اجازة منا لبعض تلامذتنا، آغاز: انهاه قبالة و قراءة و تدقیقا و تحقیقا من اوله الی هنا فی مجالس عدیدة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این اجازه در الذریعة (149/1) معرفی شده است [ بحار الانوار: 343/110 ].

4/31569 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: بدون شماره، عنوان معرفی: صورة اجازه اخری منا لبعض تلامذتنا، آغاز: الحمد لله الذی جعل الروایات عن الائمة السادات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بسیاری از عبارات این مسوده مانند اجازه مجلسی به ملا محمد مسیح شیرازی است [ بحار الانوار: 347/110 ].

5/31570 - علامه مجلسی، اجازات بحار الانوار: بدون شماره، آغاز: بسمله اما بعد حمد الله علی جلیل نعمائه و الشکر له علی جزیل آلائه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این اجازه در الذریعة (149/1) معرفی شده است [ بحار الانوار:

352/110 ].

6282 . مسودۀ اجازه

از: شاگرد شیخ محمد حسین عاملی و شیخ محمد فتونی (قرن 13ق)

مسودۀ اجازه ای که مجیز (که از شاگردان شیخ محمد حسین عاملی و شیخ محمد مهدی فتونی بوده) برای شاگردش در نسخه ای از مجلد بیست و یکم بحار الانوار

ص:129

(ابواب حج و عمره و احکام جهاد) علامه مجلسی نوشته، ولی از انجام ناتمام گذاشته است.

نسخه ها:

31571 - مشهد، گوهر شاد: 569، ناتمام مانده است، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، پشت صفحۀ بدرقه جلد بیست و یکم بحار الانوار [ فهرست گوهر شاد: 678/2 ].

6283 . مشیخۀ سالک الدین محمد بحر آبادی یزدی حموی و پدرش

از: محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، نجم الدین (م 885ق)

نجم الدین محمد حموی - از احفاد عارف مشهور سعد الدین حموی - از دانشمندان و بزرگان خواسته تا به نام او و فرزندش (ابو الانوار سالک الدین محمد) اجازاتی بنویسند، تا اینکه وی در سال 885ق در تبریز از دنیا رفت. پس از او فرزندش سالک الدین محمد کار پدر را ادامه داده و از دانشمندان درخواست نمود که برای او و فرزندش کاشف الدین محمد اجازه بنویسند تا اینکه سالک الدین را به قتل رساندند. اجازاتی که اساتید برای این سه نفر (نجم الدین، سالک الدین و کاشف الدین) به خط خود نگاشته اند مشیخه نامیده شده که کتاب حاضر است. در این کتاب علاوه بر اجازات مطالب دیگری نیز تحریر شده است.

از جملۀ دانشمندانی که در این مشیخه تقریظ نوشته مولی حسین کاشفی است.

اسامی دانشمندانی که اجازه آنها برای سالک الدین محمد و پدرش در این مشیخه موجود است عبارتند از:

1- سلام الله بن علی بن مطهر بکری کرمانی کوبنانی شافعی در سال 863ق؛

2- ابو نصر صدر الدین محمد بن ابی علی غیاث الدین منصور دشتکی در دهۀ سوم رجب 966ق؛

3- ظهیر الدین حسن بن ناصر بن جلال بن مسعود بن خطیب کرمانی؛

4- صدیق بن ابراهیم بن ناصر احمد آبادی؛

5- عبد الله اکمل بن محمود شریف در شوال 926ق؛

6- شرف الدین علی بن عبد الله بن محمود شیفکی شافعی در 885ق؛

7- محمد بن خواجه ضیاء الدین علی بن محمد ترکه؛

ص:130

8- یحیی بن عماد بن محمد سلامی شافعی قزوینی مدنی در 20 ربیع الاول 870ق؛

9- ابو الوقت محمد بن عبدالملک بن علی بن علی بن مبارکشاه بکری صدیقی ساوه ای در 878ق؛

10- حسن بن محمد ایجی شبانکاره ای در 1 رجب 875ق؛

11- جلال الدین محمد بن اسعد دوانی؛

12- عبد الباقی حسینی در ذی القعدۀ911ق؛

13- محمود بن حسن بن یعقوب بن نصر بن حسن حسینی آملی شیرازی شافعی در 8 شوال 868ق؛

14- طاهر بن عرب بن ابراهیم حافظ در857ق؛

15- جمال الدین بن عبد الله حسینی گرگانی در 907ق؛

16- کمال بن اسماعیل بن اسحاق بن احمد حسنی حسینی در 22 جمادی الثانی 921ق؛

17- جمال بن سراج بن اصیل در جمادی الثانی 921ق؛

18- محمد بن ابی بکر علی بن محمود قنات شیرینی میبدی شیرازی در 10 جمادی الاول 922ق؛

19- امیر صدرالدین محمد بن غیاث الدین ابو علی منصور بن محمد دشتکی شیرازی در آغاز محرم 914ق؛

20- علی بن محمد بن علی حافظ وجیه در 9 محرم 870ق؛

21- تاج سعیدی ابی الفتح محمد هادی بن ابی نصر محمود بن ابی سعید مسعود حسنی سعیدی عراقی در 10 رجب 863ق؛

22- احمد بن صفی الدین عبد الرحمن بن نورالشریعه محمد ایجی حسنی در جمادی الثانی 891ق برای سالک الدین محمد وپدرش؛

23- محمد بن فتح الله حجازی حقیقی در نیمۀ ذی القعده 887ق؛

24- نجم الدین محمد؛

25- ابو اسحاق محمد بن عفیف الدین عبد الله نیریزی فارسی در اواخر رمضان 897ق؛

ص:131

26- نجم شهابی محمود بن احمد محمود سهروردی شیرازی خنجی سپاهانی شافعی در رمضان 902ق؛

27- فخر الاسلام عبد الله بن محمد سعیدی عدوی قرشی شافعی عراقی در ذی الحجه 887ق؛

28- عبدالرحمن بن جنید معمری شیرازی باغنوی در 12 شوال 901ق؛

29- سعد بن حاج علی در رمضان 905ق؛

30- علی بن صدیق حسنی در رمضان 905ق؛

31- عماد الدین علی شریف قاری در ذیحجه 988ق.

نسخه ها:

31572 - تهران، دانشگاه تهران: 2143، نسخ، بدون نام کاتب، 863 -1098ق، این اجازات به خطوط مختلف تحریر شده و تعدادی از آنها به خط مجیز است، 186 برگ، سابقه:

فخر الدین نصیری: 192 [ فهرست دانشگاه تهران: 785/9؛ معهد المخطوطات:

54/3 ].

6284 . مناقب الفضلاء (اجازه به زین الدین علی بن عین علی خوانساری)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی، سید (م 1151ق)

اجازۀ مفصلی که امیر سید محمد حسین بن امیر محمد صالح خاتون آبادی برای شیخ زین الدین (زین العابدین) علی بن عین علی خوانساری و در ایام محاصرۀ اصفهان از سوی افغانها در محلۀ خاتون آباد اصفهان در سال 1138ق نگاشته، و در پایان آن باقی طلاب و مؤمنین معاصرین و اقارب و خویشان خود و دو فرزند کوچک و دو نوۀ خود را نیز در اجازه شریک ساخته است.

چاپ: این اجازه در آخر کتاب «نفحات الروضات» به صورت عکسی از روی دستخط مرحوم سید احمد روضاتی به چاپ رسیده و از روی آن توسط اندیشمند معاصر آقای جویا جهانبخش تصحیح و در میراث حدیث شیعه (439/14-520)، منتشر شده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل فی الارض خلفاء من الانبیاء واوصیاء وجعل العلماء لهم أمناء.

ص:132

نسخه ها:

1/31573 - تهران، سپهسالار: 7525، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، «2پ-21ر»19 برگ [ فهرست سپهسالار: 654/5 ].

2/31574 - قم، مرعشی: 5777، عنوان معرفی: اجازه میر محمد حسین خاتون آبادی برای زین العابدین خوانساری، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اجازۀ چهارم از مجموعه اجازات (یازده اجازه)، «205پ-231پ» 26 برگ [ فهرست مرعشی:

164/15 ].

3/31575 - قم، مرعشی: 6320، عنوان معرفی: اجازة الحدیث، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، از روی نسخۀ اصل تحریر شده است.، 34 برگ [ فهرست مرعشی: 288/16 ].

4/31576 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5501، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «273پ-292پ»20 برگ [ فهرست مجلس:

404/16 ].

5/31577 - قم، مسجد اعظم: 569، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هجدهم از مجموعه ای که حاوی بیست و یک اثر از مجیز (خاتون آبادی) است، 16 برگ [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 459؛ فهرست مسجد اعظم، جدید ].

2 منتخب اللؤلؤة

از: حیدر علی بن عزیز الله مجلسی

رجوع کنید به: اجازه حیدر علی مجلسی به فرزندانش .

6285 . نزهة الأنظار فی مشایخ الاجازة الی ائمة الأطهار

از: محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری، سید (قرن 14ق)

چند اجازه که اساتید برای سید محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر بن عبد الصمد جزائری موسوی داده و جزائری در این رساله همه را جمع آوری نموده است. اسامی اساتیدی که برای وی اجازۀ نقل روایت داده اند عبارتند از:

ص:133

1. سید میرزا هادی خراسانی حائری، در 14 محرم 1359ق؛

2. سید محمد ابراهیم موسوی قزوینی، در 13 محرم 1359ق؛

3. آقا بزرگ تهرانی در ذیل مشیخه، در 24 محرم 1358ق؛

4. حاج شیخ عباس قمی، در نهم ربیع الاول 1358ق؛

5. میرزا محمد تهرانی ساکن سامرا، درجمعه 21 رمضان 1358ق؛

6. میرزا محمد علی غروی اردوبادی؛

7. علامه شیخ محمد رضا طبسی خراسانی، در 29 محرم 1360ق؛

8. آقا بزرگ تهرانی و حاج شیخ علی بن ابراهیم قمی، در 24 صفر 1360ق؛

9. شیخ علی اکبر نهاوندی.

جزائری چند بار این رساله را تحریر نموده و از تحریر آخر آن در روز چهار شنبه هشتم اردیبهشت 1350ش برابر با دوم ربیع الاول 1391ق در تهران فارغ شده است.

چاپ: میراث حدیث شیعه: 481/20-511.

آغاز: الحمد لله علی کل نعمة و أسال الله من کل خیر و أعوذ بالله من کل شر و استغفر الله من ذنب.

نسخه ها:

1/31578 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8484، عنوان معرفی: الاجازات، نسخ، محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری (مؤلف)، شعبان 1372ق، 14 برگ [ فهرست آستان قدس: 14/27 ].

2/31579 - قم، مسجد اعظم: 291، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در ضمن هدایة الکلام سید محمد کاظم موسوی جزائری [ فهرست مسجد اعظم، قدیم: 439 ].

ص:134

فهارس جلد 11 و 12

اشاره

1 . اجازه دهندگان و اجازه گیرندگان

2 . عناوین کتب (اجازاتی که عنوان خاص دارند)

3 . آغاز اجازات

4 . نام کتابخانه ها

5 . منابع و مآخذ

ص:135

ص:136

اجازه دهندگان و اجازه گیرندگان

اجازه دهندگان و اجازه گیرندگان (1)

آباده ای. محمد جعفر بن محمد صفی

محمد جعفر بن محمد صفی فارسی آباده ای

آبی. محمد بن جعفر بن ابی طالب

محمد بن جعفر بن ابی طالب بن حسن حسینی آبی

آذربایجانی. محمد

محمد موسوی آذربایجانی، سید

آذربایجانی. مرتضی بن مصطفی

مرتضی بن مصطفی آذربایجانی تبریزی

آرانی. غلام رضا

غلام رضا آرانی کاشانی

آرانی. محمد حسین بن محمد باقر

محمد حسین بن محمد باقر آرانی کاشانی

آرانی. محمد علی بن محمد باقر

محمد علی بن محمد باقر آرانی

ص:137


1- (1). در این فهرست نام مجیزها (اجازه دهندگان) و مجازین (اجازه گیرندگان) به ترتیب الفبایی ذکر گردیده و در ذیل نام هر کدام به کسی که اجازه داده با پیشوند «به :» و از کسی که اجازه گرفته با پیشوند «از :» آورده شده است .

آرانی. محمد علی بن محمد حسن

محمد علی بن محمد حسن کاشانی آرانی

آرتیمانی. عبد الباقی بن عبد الباقی

عبد الباقی بن عبد الباقی بن محمد حسینی آرتیمانی

آرتیمانی. محمد بن محمد رضا

محمد بن محمد رضا آرتیمانی، جمال الدین

آغا کوچک. احمد بن مهدی بن محمد مهدی نراقی

احمد بن مهدی بن محمد مهدی نراقی (آغا کوچک)

آقا امام تستری (م 1384ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

آقا بزرگ تهرانی (م 1389ق)

محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی)

آقا بزرگ مجلسی. محمد صالح بن حیدر علی

محمد صالح بن حیدر علی مجلسی ملقب به آقا بزرگ

آقا جانی. علی رضا بن محمد

علی رضا بن محمد آقا جانی

آقا جانی. محمد بن حیدر

محمد بن حیدر آقا جانی

آقا جمال. محمد بن حسین

محمد بن حسین خوانساری، جمال الدین (آقا جمال)

آقا کوچک. علی اکبر بن محمد شفیع

علی اکبر بن محمد شفیع جاپلقی ملقب به آقا کوچک

آل ابراهیم. حبیب

حبیب آل ابراهیم عاملی

آل بحر العلوم. علی بن محمد رضا

علی بن محمد رضا طباطبایی غروی، آل بحر العلوم

ص:138

آل بحر العلوم. محمد صادق

محمد صادق آل بحر العلوم نجفی

آل خرسان. محمد رضا بن حسن

محمد رضا بن حسن بن سید عبد الهادی آل خرسان

آل عصفور بحرانی. خلف

خلف آل عصفور بحرانی

آل عصفور بحرانی. خلف بن عبد علی

خلف بن عبد علی بن حسین آل عصفور بحرانی

آل عصفور بحرانی. محمد حسن

محمد حسن آل عصفور بحرانی

آل عصفور. محمد بن احمد بن حسین

محمد بن احمد بن حسین آل عصفور، ابو ابراهیم

آل عمران قطیفی. فرج بن حسن

فرج بن حسن آل عمران قطیفی

آل موحی خاقانی. محمد علی بن بشاره

محمد علی بن بشاره آل موحی خاقانی

آلوسی. محمود بن عبد الله

محمود بن عبد الله شکری آلوسی

آل یاسین کاظمی. محمد حسن

محمد حسن آل یاسین کاظمی

آملی. ابراهیم بن حسین بن علی

ابراهیم بن حسین بن علی آملی

آملی حائری مازندرانی، شریف العلماء. محمد شریف بن حسن

محمد شریف بن حسن آملی حائری مازندرانی، شریف العلماء (م 1245ق)

ص:139

آملی. حیدر بن علی بن حیدر

حیدر بن علی بن حیدر حسینی آملی

آملی شیرازی. محمود بن حسن

محمود بن حسن بن یعقوب بن نصر بن حسن حسینی آملی شیرازی شافعی

آوی. احمد بن بلکو

احمد بن بلکو بن ابی طالب بن علی آوی

آوی. علی بن محمد بن رشید

علی بن محمد بن رشید آوی

آوی. محمد بن ابی طالب بن محمد

محمد بن ابی طالب بن محمد آوی

آوی. محمد بن محمد

محمد بن محمد علوی حسینی آوی، زین الدین ابوطالب

آیت اللهی. حبیب الله

حبیب الله آیت اللهی خراسانی

آیتی بیرجندی قائنی. محمد باقر بن محمد حسن

محمد باقر بن محمد حسن آیتی بیرجندی قائنی

آیتی. محمد حسین

محمد حسین آیتی

ابراهیم

به: سید عبد الله بن ابوالقاسم مراغی 5319

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5048

از: چند اجازه دهنده 5049

از: محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما، نجم الدین (م 645ق) 5050

ص:140

ابراهیم اصفهانی (قرن 13ق)

از: چند اجازه دهنده 5051

ابراهیم بن ابی الحسن حسینی تنکابنی قزوینی

از: حبیب الله بن محمد علی نجفی رشتی، میرزا (م 1312ق) 5052

ابراهیم بن احمد حمدی

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) 6172

ابراهیم بن اسماعیل بن عبد الله حسینی اوالی (قرن 10ق)

به: محمد بن حسن بن احمد اوالی سهلاولی 5645

ابراهیم بن جعفر عاملی فراهی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5053

ابراهیم بن حسین بن علی آملی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5054

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5055

ابراهیم بن حسین بن علی عاملی (زنده در 1134ق)

به: عبد الله بن صالح سماهیجی 5325

ابراهیم بن حسین حسنی همدانی

از: محمد بن احمد بن نعمت الله علی بن خاتون عاملی (قرن 11ق) 5056

ابراهیم بن حسین دنبلی خویی

از: شیخ مهدی نجفی 5057

از: شیخ محمد حسین کاظمی 5057

ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق)

به: خلیفه شاه محمود خلیفی 5253

به: سراج الدین بن عبد الرحمن بلادی 5281

به: شریف بن نور الله بن محمد شاه حسینی تستری 5296

ص:141

به: شمس الدین محمد بن ترکی غروی 5301

به: عبد المجید 5396

به: محمد بن حسن استرآبادی 5644

به: منصور بن محمد بن ترکی غروی 6054

ابراهیم بن عبد الله بن کرم الله

از: عبد الله بن نورالدین جزائری 6145

ابراهیم بن عبد الله بن ناصر حویزی

از: عبد الله بن نورالدین جزائری 6145

ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی (قرن 10ق)

به: حسین بن شمس الدین محمد استرآبادی 5209

به: عبد الکریم بن ابراهیم میسی 5388

به: علی بن حیدر بن منعل قمی 5452

به: محیی الدین بن علی جامعی عاملی (ابن ابی جامع) 6032

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5058

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5456

ابراهیم بن علی بن مبارک مقابی بحرانی

از: محمد بن سلیمان مقابی بحرانی 5059

ابراهیم بن علی بن یوسف خانیساری

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5060

ابراهیم بن علی سکری

از: حسین بن کمال الدین ابزر حسینی حلی (قرن 11ق) 5061

ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی (زنده در 1097ق)

گواهی مقابله مفتاح الفلاح 6272

ص:142

ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی مفتی وادی تعز

از: حضر موت علوی بن طاهر بن عبد الله الحداد علوی 6166

ابراهیم بن محمد بن علی بن نزار صنعانی حضرمی (قرن 8ق)

به: قاسم بن محمد بن قاسم بن طویل الصعدی 5528

ابراهیم بن محمد یزدی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5062

ابراهیم بن مراد حسینی حسنی

از: علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید صدرالدین،کبیر (1118 یا 1120ق) 5063

ابراهیم بن موسی عیاجی

از: نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری، سید (م 1112ق) 5064

ابراهیم حسینی اصطهباناتی شیرازی، سید (میرزا آقا) (م 1378ق)

به: علی رضا بیرجندی 5496

به: امینه اصفهانی (سیده نصرت بیگم امین) معروف به بانوی اصفهانی 5145

به: شیخ مرتضی مظاهری اصفهانی 6166

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابراهیم راوی (م 1365ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابراهیم موسوی قزوینی

به: محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری 6285

ابرز. حسن بن علی بن محمد بن علی

حسن بن علی بن محمد بن علی معروف به ابن ابرز حسینی

ابرقویی. محمد علی

محمد علی ابرقویی

ص:143

ابریاسی. محمد بن حسین بن محمد

محمد بن حسین بن محمد ابریاسی

ابزر حسینی حلی. حسین بن کمال الدین

حسین بن کمال الدین ابزر حسینی حلی

ابطحی اصفهانی. محمد باقر بن محمد علی

محمد باقر بن محمد علی ابطحی سدهی اصفهانی

ابطحی اصفهانی. محمد علی

محمد علی ابطحی اصفهانی

ابطحی اصفهانی. مرتضی

مرتضی موحد ابطحی اصفهانی

ابن ابرز. حسن بن علی بن محمد بن علی

حسن بن علی بن محمد بن علی معروف به ابن ابرز حسینی

ابن ابی الحدید. عبد الحمید بن هبة الله

عبد الحمید بن هبة الله مدائنی معتزلی (ابن ابی الحدید)

ابن ابی جامع. محیی الدین بن علی بن احمد

محیی الدین بن علی بن احمد جامعی عاملی، ابن ابی جامع

ابن ابی جمهور احسایی. محمد بن علی

محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی (ابن ابی جمهور)

ابن الوندی. محمد قاسم بن محمد

محمد قاسم بن محمد بن جواد کاظمی (ابن الوندی)

ابن جعفریه. محمد بن محمد بن جعفری

محمد بن محمد بن جعفری علوی حسینی حائری

ابن خاتون. احمد بن نعمت الله بن احمد

احمد بن نعمت الله بن احمد بن خاتون عاملی

ص:144

ابن خاتون عاملی. احمد بن محمد بن علی بن خاتون

احمد بن محمد بن علی بن خاتون عاملی

ابن خاتون عاملی. علی بن احمد

علی بن احمد بن خاتون عاملی، نعمت الله

ابن خاتون عاملی. محمد بن احمد بن نعمت الله علی

محمد بن احمد بن نعمت الله علی بن خاتون عاملی

ابن خاتون عاملی. محمد بن علی

محمد بن علی بن خاتون عاملی، شمس الدین

ابن خاتون عاملی. محمد بن علی

محمد بن علی بن محمد بن خاتون عاملی

ابن خازن. علی بن حسن بن محمد

علی بن حسن بن محمد خازن حائری

ابن داود همدانی. محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود)

ابن زهره حلبی. ابو طالب بن محمد

ابو طالب بن محمد بن زهره حلبی

ابن شدقم مدنی. علی بن حسن بن شدقم

علی بن حسن بن شدقم حسینی مدنی

ابن صائغ عاملی. علی بن حسین

علی بن حسین بن محمد صائغ حسینی موسوی عاملی جزینی (ابن صائغ)

ابن طاووس حلی. عبد الکریم بن احمد

عبد الکریم بن احمد بن موسی بن طاووس حسنی حلی

ابن طاووس. علی بن موسی بن جعفر

علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس)

ص:145

ابن طی جبعی. علی بن علی بن محمد

علی بن علی بن محمد بن طی جبعی

ابن عتایقی حلی. عبد الرحمن بن محمد

عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی

ابن عشیره بحرانی. یحیی بن حسین بن عشیره

یحیی بن حسین بن عشیره سلمابادی یزدی بحرانی

ابن علی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5065

ابن فهد حلی. احمد بن محمد بن فهد

احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس

ابن مسکویه. احمد بن محمد بن مسکویه

احمد بن محمد بن مسکویه، ابو علی

ابن معیه حسینی. محمد بن قاسم

محمد بن قاسم بن حسین بن معیه حسینی

ابن منعل قمی. علی بن حیدر

علی بن حیدر بن منعل قمی

ابن مؤذن جزینی. محمد بن محمد بن داود

محمد بن محمد بن داود بن مؤذن جزینی

ابن نما. محمد بن جعفر بن هبة الله

محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما، نجم الدین

ابو البقاء

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5066

ابو الحسن

از: محمد تقی (قرن 11ق) 5070

ص:146

ابوالحسن اصفهانی، سید (م 1365ق)

به: سید علی کشمیری حائری 6166

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 5302و6280

ابو الحسن انگجی. سید (م 1357ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو الحسن بن احمد، سدید الدین

از: جعفر بن حسن هذلی، نجم الدین ابو القاسم (محقق حلی) (م 676ق) 5280

ابو الحسن بن حسین

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق) 6194

ابو الحسن بن محمد طاهر فتونی شریف عاملی سپاهانی غروی (م 1138ق)

به: عبد المطلب بن عبد الله بن محمد طاهر کلیددار 5398

به: محمد بن علی بن حیدر حسینی عاملی 5679

ابو الحسن بن یوسف حسینی استرآبادی مشهدی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5071

ابو الحسن بن یوسف مازندرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5072

ابو الحسن حسنی حسینی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5073

ابو الحسن شریعتمدار رشتی (م 1368ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو الحسن شریف (زنده در 1318ق)

به: محمد بن سلطان علی قدسی 5661

ابو الحسن شریف عاملی اصفهانی، مدرس (زنده در 1112ق)

به: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی 5789

ص:147

به: سعید 5284

به: محمد علی بن بشاره آل موحی خاقانی 5897و5898

ابو الحسن کاشانی

از: محمد تقی بن عبد الحی حسینی کاشانی، پشت مشهدی (زنده در 1255ق) 5074

ابو الحسن مشکینی اردبیلی (م 1358ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو الحسن مولانا تبریزی

به: علی بن جلیل صدرایی خویی 5439

ابو الحسن نقوی لکنهوی (م 1355ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو الحسن یا شیخ محمد حسن

از: محمد نبی بن محمد رحیم خیابادی (شاگرد مجلسی دوم) (قرن 11ق) 5075

ابو العلاء

از: حسن بن حسین بن علی درویستی، قاضی، سدید الدین، ابو محمد (قرن 6ق) 5085

ابو الفتوح الهمدانی. محمد بن احمد بن محمد

محمد بن احمد بن محمد وزیری (ابو الفتوح الهمدانی)

ابو القاسم

از: علی بن محمد علی طباطبایی، سید، صاحب ریاض (م 1231ق) 5088

ابو القاسم اصفهانی

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

از: محمد تقی بن مؤمن قزوینی، سید (قرن 13ق) 5089

ابو القاسم بن ابی سعید کاشانی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5090

ص:148

ابو القاسم بن حسن گنجی رشتی

از: حسین بن ابو القاسم جعفر موسوی خوانساری (م 1191ق) 5091

ابو القاسم بن حسن گیلانی قمی (میرزای قمی) (م 1231ق)

به: محمد علی بن محمد باقر مازندرانی هزار جریبی 5903

به: محمد ابراهیم کرباسی اصفهانی 5563

به: محمد باقر بن محمد نقی موسوی شفتی اصفهانی(حجة الاسلام) 5610و 6188

ابوالقاسم بن حسین موسوی خوانساری

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

ابو القاسم بن محمد باقر حسینی دهکردی اصفهانی (م 1352ق)

به: محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی (علم الهدی) 5795

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابوالقاسم بن محمد باقر موسوی زنجانی

از: محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی خوانساری اصفهانی 5041

ابوالقاسم بن محمد مهدی کاشانی ترک آبادی

به: احمد بن علی مختار گلپایگانی 5115

ابو القاسم جرفادقانی، مولی (قرن 11ق)

به: مهر علی جرفادقانی 6067

ابو القاسم حسینی کاشانی (حدود 1360ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو القاسم خویی، آیت الله

به: سید محمد حسین بن سید محسن حسینی جلالی 6166

ابو القاسم موسوی

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق) 5092

ابو القاسم نجم الدین نراقی

نجم الدین نراقی، ابو القاسم

ص:149

ابو المجد اصفهانی نجفی. محمد رضا بن محمد حسین

محمد رضا بن محمد حسین ابی المجد اصفهانی نجفی

ابو المکارم بن بنیاد

از: حسین بن حسن حسینی (قرن 10ق) 5096

ابو الوردی شیرازی. علی

علی ابو الوردی شیرازی

ابو الهدی کلباسی اصفهانی (م 1356ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ابو تراب

به: همایون 6097

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5067

ابو تراب (قرن 11ق)

به: علی نقی 5501

به: محمد صادق بن محمد کاظم خوانساری سپاهانی 5861

ابو تراب قزوینی

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

ابو تراب کرمانی طبیب

از: محمد باقر همدانی (زنده در 1295) 5068

ابو تراب مشهدی

از: حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق) 5069

ابو تراب موسوی خوانساری

به: شیخ حسین بن علی بلادی بحرانی 6275

ابو سعید بن حسین بن یحیی بن محمد کاشی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5076

ص:150

ابو طالب

از: محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامة) (م 1226ق) 5077

ابو طالب بن ابی الفایز حایری حسینی، نجم الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

ابو طالب بن ابی المعالی حسنی حسینی طباطبایی اصفهانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5079

ابو طالب بن ابی تراب حسینی خراسانی قائنی

از: سید محمد رضوی خراسانی 5078

از: شیخ محسن خنفر 5078

از: شیخ محمدرحیم بروجردی 5078

ابو طالب بن جلال الدین میرزا بیگ موسوی فندرسکی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5080

ابو طالب بن کنعان تبریزی

از: علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی، نجیب الدین (زنده در 1038ق) 5081

ابو طالب بن محمد بن زهره حلبی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5082

ابو طالب تبریزی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5083

ابو عبد الله بن نصر الله ضیایی زنجانی (م 1360ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

از: محمود بن عبد الله شکری آلوسی، سید (م 1342ق) 5084

ابو علی حائری

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5087

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق) 5086

ص:151

ابو علی حائری. محمد بن اسماعیل

محمد بن اسماعیل بن عبد الجبار حائری، ابو علی

ابو غالب زراری. احمد بن محمد بن محمد زراری

احمد بن محمد بن محمد زراری شیبانی، ابو غالب

ابو محمد بن عنایت الله (بابا یزید بسطامی) (قرن 11ق)

به: حسین بن حیدر حسینی کرکی عاملی 5203

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

ابو هاشم علوی حسینی

از: احمد بن محمد (زنده در 659ق) 5097

ابهری جی اصفهانی. محمد سعید بن علی

محمد سعید بن علی ابهری جی اصفهانی

ابی جامع حارثی عاملی. عبد اللطیف بن علی

عبد اللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع حارثی عاملی

ابی جامع عاملی. علی بن احمد

علی بن احمد بن ابی جامع عاملی

اتکانی. هاشم بن احمد

هاشم بن احمد بن عصام الدین اتکانی

احسائی بحرانی الوادی. علی بن احمد

علی بن احمد بن محمد بن احمد احسائی بحرانی الوادی

احسایی. احمد بن زین الدین احسایی

احمد بن زین الدین احسایی

احسایی. محمد بن علی

محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی (ابن ابی جمهور)

ص:152

احسایی. محمد حسین بن محمد بن علی

محمد حسین بن محمد بن علی عیناثی احسایی

احمد

از: صالح بن عبد الائمه انجدانی/گویا (زنده در 1082ق) 5098

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

احمد آبادی. صدیق بن ابراهیم بن ناصر

صدیق بن ابراهیم بن ناصر احمد آبادی

احمد بسطامی

از: شیخ محمد حسن صاحب جواهر (م 1266) 5099

از: شیخ مرتضی انصاری (م 1281ق) 5099

احمد بن ابراهیم بحرانی (پدر شیخ یوسف بحرانی)

از: سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی (م 1121ق) 5100

احمد بن اسماعیل جزائری اوالی نجفی، شیخ (م 1151ق)

به: عبد النبی بن مفید شیرازی 5402

به: اسد الله بن عطاء الله 5135

احمد بن بلکو بن ابی طالب بن علی آوی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5101

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5102

احمد بن جار الله صیمری شیرازی (قرن 12ق)

به: محمد صادق بن محمد باقر 5859

احمد بن جعفر چلپی

از: احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین (قرن 11ق) 5103

احمد بن حسن بن محمد بن علی بن خلف بن ابراهیم دهستانی (قرن 13ق)

به: محمد حسین بن محمد بن علی عیناثی احسایی 5784

ص:153

احمد بن حسن حر عاملی (قرن 12ق)

به: عبد الله بن علی بن نعمة بن مشلوب 5326

احمد بن حسین اصفهانی

از: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی، عزالدین، سید، المفتی (م 1041ق) 5104

احمد بن حسین حلی

از: محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی) (م 1137ق) 5105

احمد بن خاتون عیناثی عاملی، ابو العباس (قرن 10ق)

به: محمد بن حسین بن محمد ابریاسی 5653

احمد بن رجب مشهدی غروی

از: علی بن هلال جزایری غروی (م 909ق) 5106

احمد بن زین الدین احسایی، شیخ (م 1241ق)

به: ؟ 5045

به: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی 5352

به: علی بن محمد رشتی 5482

به: محمد ابراهیم بن حسن 5555

به: محمد بن رحیم حسنی 5659

به: محمد حسن بن محمد باقر نجفی (صاحب جواهر) 5773

احمد بن زین العابدین علوی حسینی موسوی عاملی

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 5108و5109

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5107

احمد بن سالم بن ابی تغلب موسوی حائری

از: محمد بن محمد بن جعفری علوی حسینی حائری، ابو الفتح، ابن جعفریه (قرن 6ق) 5110

احمد بن سلیمان حسنی یمنی (امام متوکل) (م 566ق)

به: ؟ 5047

ص:154

احمد بن شمس الدین حلی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5111

احمد بن شمس الدین، شمس الدین

از: جلال بن علی بن حسن حسینی حائری 5299

احمد بن صالح بحرانی، شیخ (م 1124ق)

به: محمد بن علی بن جواد حسینی 5677

احمد بن صفی الدین عبد الرحمن بن نورالشریعه محمد ایجی حسنی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

احمد بن عبد الحی شریف

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5112

احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین (قرن 11ق)

به: احمد بن جعفر چلپی 5103

احمد بن عبد السلام بن ناصر بن حسن بحرانی

به: سلطان محمود طبسی 5113

به: سلطان محمود بن غلام علی طبسی 5289

از: سید ماجد بن هاشم حسینی بحرانی (م 1028ق) 5113

از: حسن علی بن عبد الله شوشتری 5113

از: محمد امین استر آبادی 5113

از: محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (پسر صاحب معالم) 5113

از: محمد بن علی بن احمد حرفوشی عاملی شامی 5113

احمد بن علاء الدین عمادی نیلی

از: علی بن حسن بن محمد استرآبادی (زنده در 834ق) 5114

احمد بن علی اکبر تربتی، ملا (قرن 13ق)

به: اسد الله بن حجة الاسلام محمد باقر شفتی 5133

ص:155

احمد بن علی مختار گلپایگانی

از: محمد حسن بن معصوم قزوینی 5115

از: احمد بن مهدی نراقی 5115

از: ابوالقاسم بن محمد مهدی کاشانی ترک آبادی 5115

احمد بن علی موسوی بحرانی (قرن 12ق)

به: احمد بن محمد هادی حسینی خاتون آبادی 5128

احمد بن علی نردینی (زنده در 720ق)

به: ؟ 5046

احمد بن عنایت الله شبیری زنجانی، سید (م 1393ق)

به: حسن فرید محسنی اراکی 519

احمد بن لطف علی بن محمد صادق قراداغی تبریزی (م 1265ق)

به: فرزندان 5518

احمد بن محمد

از: قاسم علی بن حسن علی برارقی سبزواری (زنده در 1092ق) 5116

احمد بن محمد باقر روضاتی، سید (1380ش)

محاسن الاجازات فی سلسلة الروایات 6279

احمد بن محمد بحرانی

از: عبد الحسین بن ناصر بحرانی (زنده در 1135ق) 5117

احمد بن محمد بشرویی تونی، ملا (م 1083ق)

به: لطف الله 5539

به: قاسم علی بن علی برارقی سبزواری 5529

به: محمد بن محمد تقی موسوی 5707

به: محمد حسن بن محمد باقر 5774

به: محمد محسن استرآبادی 5947

ص:156

به: محمد مهدی 5982

گواهی قرائت الاستبصار 6191

گواهی قرائت تهذیب الاحکام 6256

احمد بن محمد بن ابی جامع عاملی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5118

احمد بن محمد بن احمد بن نعمت الله خاتونی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5119

احمد بن محمد بن حسن بن مصیرد بلدایی

از: علی بن محمد بن حسام (قرن 9ق) 6195

احمد بن محمد بن علی بن خاتون عاملی (قرن 10ق)

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5120

گواهی قرائت البیان شهید اول 6252

احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق)

به: حسن، عز الدین 5167

به: حسن بن علی بن یوسف ابن العشرة 5178

به: علی بن حسین بن عبد العالی (محقق کرکی) 5449

به: علی بن محمد بن حسین حائری 5467

به: علی بن محمد بن حمزه حسینی سوراوی 5468

به: محمد بن محمد بن حسن حولانی عاملی 5703

گواهی قرائت به محمد بن محمد بن نقیع 6229

از: علی بن حسن بن محمد خازن حائری، زین الدین ابو الحسن (ابن خازن) (قرن 8ق) 5121

از: علی بن عبد الحمید نیلی نجفی حسینی، بهاء الدین (قرن 8ق) 5122

احمد بن محمد بن ماجد نجفی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5123

ص:157

احمد بن محمد بن محمد زراری شیبانی، ابو غالب (م 368ق)

به: محمد بن احمد ابو غالب زراری 5629

به: محمد بن حسین بن مهجنار بزاز 5654

احمد بن محمد بن مسکویه، ابو علی (م 421ق)

به: یحیی بن حسن بن علی 6100

احمد بن محمد بن یوسف بن صالح خطی مقابی بحرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5124

احمد بن محمد تادوانی

از: محمد بن ابی طالب استرآبادی (قرن 10ق) 5125

احمد بن محمد (زنده در 659)

به: ابو هاشم علوی حسینی 5097

احمد بن محمد طاهر قمشه ای

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5126

احمد بن محمد معصوم حسینی، نظام الدین (پدر سید علی خان مدنی) (م 1086ق)

به: محمد بن عبد الحسین حسینی بحرانی 5670

احمد بن محمد موصلی (قرن 7ق)

به: علی بن احمد بن ابی هاشم علوی حسینی 5432

احمد بن محمد مهدی بن ابی ذر نراقی، ملا (م 1245ق)

به: محمد علی بن محمد حسن کاشانی آرانی 5426

به: احمد بن علی مختار گلپایگانی 5115

به: محمد علی بن محمد باقر مازندرانی هزار جریبی 5903

احمد بن محمد مهدی شریف خاتون آبادی (م 1154ق)

به: رضی الدین بن محمد بن علی حسینی عاملی 5267

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق) 5127

ص:158

احمد بن محمد هادی حسینی

از: محمد صالح بن اسماعیل خاتون آبادی حسینی افسطی (قرن 11ق) 5130

احمد بن محمد هادی حسینی خاتون آبادی

از: احمد بن علی موسوی بحرانی (قرن 12ق) 5128

از: محمد بن یوسف بن علی بن کنبار اوالی (زنده در 1122) 5129

احمد بن مهدی بن محمد مهدی نراقی (آغا کوچک) (قرن 13ق)

به: ابو القاسم نجم الدین نراقی 5093

احمد بن نعمت الله بن احمد بن خاتون عاملی (قرن 10ق)

به: عبد الله بن حسین شوشتری اصفهانی 5320

احمد تربتی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

احمد جزائری (زنده در 1123ق)

به: محمد علی بن بشارة آل موحی الخاقانی 5896

احمد حسینی اشکوری، سید

اجازات العلامة المجلسی (اجازات الحدیث) 5033

احمد شریف بن جبرئیل

به: عبد الکریم 5387

از: علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی، سید شرف الدین (زنده در 1062ق) 5131

احمد صفایی خوانساری، سید (م 1359ق)

به: مصطفی بن احمد صفایی خوانساری 6043

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

احمد صیاغی صنعانی (م 1404ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

احمد علی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

ص:159

احمد علی مفتی (م 1388ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

احمد فیروز آبادی کرمانی (زنده در 1115ق)

به: محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی 6000

احمد مقبول اهدل (م 1357ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

احمد موسوی کاشانی، سید

از: مهدی بن محمد مهدی نراقی (قرن 13ق) 5132

از: مولی مهدی بن محمد مهدی نراقی 5036

اخباری استر آبادی. محمد امین بن محمد شریف

محمد امین بن محمد شریف اخباری استر آبادی

اخباری کاشانی. محمد

محمد اخباری کاشانی

اخباری نیشابوری. عنایت الله

عنایت الله اخباری نیشابوری

اخباری نیشابوری. محمد بن عبد النبی

محمد بن عبد النبی اخباری نیشابوری

اخوی تهرانی. نصر الله بن رضا

نصر الله بن رضا بن اخوی تهرانی

اراکی. محمد

محمد سلطان العلماء اراکی

اربلی. علی بن عیسی

علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی

ص:160

اردبیلی. خان محمد

خان محمد اردبیلی

اردبیلی. عابد

عابد حسینی اردبیلی

اردبیلی. محمد بن علی

محمد بن علی اردبیلی حائری (صاحب جامع الرواة)

اردبیلی. محمد تقی بن محمد صالح

محمد تقی بن محمد صالح اردبیلی

اردبیلی. محمد رضا بن درویش

محمد رضا بن درویش شهمرزادی کهدمی اردبیلی

اردبیلی. محمد صالح

محمد صالح طبیب اردبیلی

اردبیلی. محمد علی بن میرم

محمد علی بن میرم حسینی اردبیلی

اردستانی. محمد صالح بن ابی الصلاح

محمد صالح بن ابی الصلاح اردستانی

اردستانی. محمد قاسم بن محمد مؤمن

محمد قاسم بن محمد مؤمن اردستانی

اردکانی. محمد تقی بن ابو طالب

محمد تقی بن ابو طالب اردکانی

اردکانی. محمد حسین

محمد حسین اردکانی

اردکانی. محمد حسین بن محمد اسماعیل

محمد حسین بن محمد اسماعیل اردکانی حائری

ص:161

اردکانی. محمد حسین بن محمد باقر

محمد حسین بن محمد باقر یزدی اردکانی

اردوبادی. محمد جعفر

محمد جعفر اردوبادی

اردوبادی. محمد علی

محمد علی غروی اردوبادی

اردوبادی. محمد علی بن ابو القاسم

محمد علی بن ابو القاسم اردوبادی

ارگانی بهبهانی. محمود

محمود ارگانی بهبهانی حائری

ارموی. جلال الدین

جلال الدین محدث ارموی

ازهری مالکی مکی. محمد علی بن حسین

محمد علی بن حسین بن ابراهیم ازهری مالکی مکی

اژه ای اصفهانی. محمد شریف بن محمد

محمد شریف بن محمد رویدشتی اژه ای اصفهانی

استادی. رضا

رضا استادی

استرآبادی. ابو الحسن بن یوسف حسینی

ابو الحسن بن یوسف حسینی استرآبادی مشهدی

استرآبادی. اسکندر بن مهدی

اسکندر بن مهدی قمی استرآبادی

استرآبادی. الیاس

الیاس خان بکا استر آبادی

ص:162

استرآبادی. حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید

حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید جرجانی استرآبادی

استرآبادی. حسین بن ابراهیم بن یحیی

حسین بن ابراهیم بن یحیی استر آبادی

استرآبادی. حسین بن محمد

حسین بن محمد استرآبادی

استرآبادی. حسین بن محمد

حسین بن محمد انصاری استرآبادی

استرآبادی. سعد بن شمس الدین بن بهاء الدین

سعد بن شمس الدین بن بهاء الدین استرآبادی

استرآبادی. عبد العلی بن احمد بن محمد

عبد العلی بن احمد بن محمد استر آبادی

استرآبادی. عبد العلی بن علی

عبد العلی بن علی استرآبادی

استرآبادی. عطاء الله بن معین الدین

عطاء الله بن معین الدین بن نصر الله سروی استرآبادی

استرآبادی. علی بن حسن بن محمد

علی بن حسن بن محمد استرآبادی

استرآبادی. علی بن حسین

علی بن حسین استر آبادی

استرآبادی. فخر الدین بن اشرف

فخر الدین بن اشرف حسینی استرآبادی

استرآبادی. فضل الله

فضل الله استر آبادی

ص:163

استرآبادی. محمد امین بن محمد شریف

محمد امین بن محمد شریف اخباری استر آبادی

استرآبادی. محمد باقر

محمد باقر استرآبادی

استرآبادی. محمد باقر بن احمد

محمد باقر بن احمد موسوی استرآبادی

استرآبادی. محمد بن ابی طالب

محمد بن ابی طالب استرآبادی

استرآبادی. محمد بن حسن

محمد بن حسن استرآبادی

استرآبادی. محمد بن حسن بن محمد

محمد بن حسن بن محمد استرآبادی

استرآبادی. محمد بن علی

محمد بن علی استرآبادی

استرآبادی. محمد جعفر بن سیف الدین

محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی

استرآبادی. محمد جعفر بن محمد باقر

محمد جعفر بن محمد باقر استرآبادی

استر آبادی. محمد صالح

محمد صالح استر آبادی

استرآبادی. محمد صالح بن محمد مؤمن

محمد صالح بن محمد مؤمن استر آبادی

استرآبادی. محمد علی بن احمد

محمد علی بن احمد استرآبادی

ص:164

استرآبادی. محمد محسن

محمد محسن استرآبادی

استرآبادی. محمد محسن بن محمد مؤمن

محمد محسن بن محمد مؤمن استر آبادی

استرآبادی. محمد مؤمن بن دوست محمد

محمد مؤمن بن دوست محمد حسینی استرآبادی

استرآبادی. محمد مؤمن بن علی

محمد مؤمن بن علی حسینی استر آبادی

استرآبادی (میر داماد). محمد باقر بن محمد حسین

محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد)

اسد الله بن حسین قلی قاسمی خویی

از: محمد رضا بن محمد حسین نجفی اصفهانی، ابو المجد (م 1362ق) 5134

اسد الله بن عبد الله (قرن 13ق)

به: محمد ابراهیم 5552

اسد الله بن عطاء الله

از: احمد بن اسماعیل جزائری اوالی نجفی، شیخ (م 1151ق) 5135

اسدالله بن محمد باقر موسوی شفتی

به: حسن بن محمد صادق موسوی گلپایگانی امام جمعه 5187

از: احمد بن علی اکبر تربتی، ملا (قرن 13ق) 5133

اسد الله رشتی، سید

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

اسدی جزائری. هیکل بن عبد علی

هیکل بن عبد علی اسدی جزائری

اسدی. عطیة بن غنام بن علی بن یوسف

عطیة بن غنام بن علی بن یوسف اسدی

ص:165

اسدی. عمر بن صالح

عمر بن صالح اسدی، نور الدین

اسفراینی. مهدی

مهدی اسفراینی

اسفرنجانی گلپایگانی. محمد رضا بن محمد علی

محمد رضا بن محمد علی اسفرنجانی گلپایگانی

اسکندر بن مهدی قمی استرآبادی (زنده در 764)

به: جعفر بن علی بن محمد 5152

اسماعیل

به: سید عبد الله بن ابوالقاسم مراغی 5319

اسماعیل اصفهانی (م 1371ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

اسماعیل بن عبد العزیز بن عبد الله بن قابل

از: محمد بن علی بن محمد بن شجاع قطان انصاری حلی، شمس الدین (زنده در 836ق) 5136

اسماعیل بن محمد باقر حسینی خاتون آبادی مدرس (م 1116ق)

به: محمد 5549

به: ملک علی بن بهزاد ایزد خواستی 6050

از: محمد تقی مجلسی (مجلسی اول) 5139

از: محمد شرف الدین حسینی موسوی 5139

از: محمد باقر سبزواری 5139

اسماعیل بن محمد صالح حسینی

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق) 6196

اسماعیل بن محمد مازندرانی

از: محمد بن احمد خراسانی تونی، ناصر الدین (نصر تونی) (قرن 11ق) 5137

ص:166

اسماعیل بهبهانی

از: حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، میرزا (صاحب مستدرک) (م 1320ق) 5138

اسماعیل صدر کاظمینی

به: هاشم بن محمد علی خراسانی 6007

اسماعیل معزی (م 1363ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

اسماعیل موسوی بهبهانی

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

اسناغیل مختفی (زنده در 1395ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

اشرفی. محمد علی بن محمد مهدی

محمد علی بن محمد مهدی اشرفی

اصبعی. عبد الحسین بن احمد

عبد الحسین بن احمد اصبعی

اصطهباناتی. ابراهیم حسینی اصطهباناتی شیرازی

ابراهیم حسینی اصطهباناتی شیرازی، سید میرزا آقا

اصطهباناتی. علی

علی اصطهباناتی

اصطهبانی. حسن شاه بن ملک اسماعیل

حسن شاه بن ملک اسماعیل اصطهبانی

اصفهانی. ابراهیم (قرن 13ق)

ابراهیم اصفهانی

اصفهانی. ابوالحسن اصفهانی

ابوالحسن اصفهانی، سید

ص:167

اصفهانی. ابو الحسن شریف عاملی

ابو الحسن شریف عاملی اصفهانی، مدرس

اصفهانی. ابو القاسم

ابو القاسم اصفهانی

اصفهانی. ابو طالب بن ابی المعالی

ابو طالب بن ابی المعالی حسنی حسینی طباطبایی اصفهانی

اصفهانی. احمد بن حسین

احمد بن حسین اصفهانی

اصفهانی. اسماعیل

اسماعیل اصفهانی

اصفهانی. جعفر بن لطف الله

جعفر بن لطف الله عاملی اصفهانی

اصفهانی. حبیب الله بن حسن علی

حبیب الله بن حسن علی اصفهانی

اصفهانی (حجة الاسلام). محمد باقر بن محمد نقی شفتی

محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی)

اصفهانی. حسن بن محمد

حسن بن محمد اصفهانی، تاج الدین، ملا تاجا (پدر فاضل هندی)

اصفهانی. حسین بن علی

حسین بن علی حسینی اصفهانی، سید

اصفهانی. حسین بن مرتضی

حسین بن مرتضی زواره ای اصفهانی

اصفهانی. درویش محمد

درویش محمد اصفهانی

ص:168

اصفهانی. رضا

رضا مسجد شاهی اصفهانی

اصفهانی. زین العابدین

زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی

اصفهانی. عبد الرحیم

عبد الرحیم اصفهانی

اصفهانی. علی بن هلال

علی بن هلال کرکی اصفهانی (علی بن منشار بن احمد بن محمد بن هلال)

اصفهانی غروی. محمد مقیم بن درویش محمد

محمد مقیم بن درویش محمد اصفهانی غروی

اصفهانی (فاضل هندی). محمد بن حسن

محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی)

اصفهانی. فتح الله بن محمد جواد

فتح الله بن محمد جواد نمازی اصفهانی، شیخ الشریعه

اصفهانی. قاسم بن ابو الفتح

قاسم بن ابو الفتح اصفهانی

اصفهانی کاظمی. محمد مهدی

محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی

اصفهانی کاظمی. محمد مهدی بن محمد

محمد مهدی بن محمد موسوی اصفهانی کاظمی

اصفهانی، مجلسی اول. محمد تقی بن مقصود علی

محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول

اصفهانی، مجلسی دوم

محمد باقر بن محمّد تقی مجلسی

ص:169

اصفهانی. محمد

محمد اصفهانی

اصفهانی. محمد

محمد موسوی اصفهانی

اصفهانی. محمد

محمد نایینی اصفهانی

اصفهانی. محمد ابراهیم

محمد ابراهیم قزوینی اصفهانی

اصفهانی. محمد اشرف بن عبد الحسیب

محمد اشرف بن عبد الحسیب علوی عاملی اصفهانی

اصفهانی. محمد باقر

محمد باقر الفت اصفهانی

اصفهانی. محمد باقر بن زین العابدین

محمد باقر بن زین العابدین خوانساری اصفهانی (صاحب روضات الجنات)

اصفهانی. محمد باقر بن علی رضا

محمد باقر بن علی رضا حسینی عاملی اصفهانی (پیشنماز)

اصفهانی. محمد باقر بن محمد تقی

محمد باقر بن محمد تقی فشارکی اصفهانی

اصفهانی. محمد باقر بن محمد تقی

محمد باقر بن محمد تقی نجفی اصفهانی

اصفهانی. محمد باقر بن محمد علی

محمد باقر بن محمد علی ابطحی سدهی اصفهانی

اصفهانی. محمد باقر طباطبایی

محمد باقر طباطبایی اصفهانی

ص:170

اصفهانی. محمد بن جابر

محمد بن جابر اصفهانی

اصفهانی. محمد بن جعفر

محمد بن جعفر اصفهانی، قاضی معز الدین

اصفهانی. محمد بن شاه ابو تراب محمد علی

محمد بن شاه ابو تراب محمد علی حسینی گلستانه

اصفهانی. محمد بن محمد رفیع

محمد بن محمد رفیع اصفهانی

اصفهانی. محمد بن محمد زمان

محمد بن محمد زمان کاشانی اصفهانی

اصفهانی. محمد تقی بن محمد حسین

محمد تقی بن محمد حسین اصفهانی

اصفهانی. محمد تقی بن محمد رحیم

محمد تقی بن محمد رحیم نجفی اصفهانی

اصفهانی. محمد جعفر

محمد جعفر اصفهانی

اصفهانی. محمد جعفر بن عبد الله

محمد جعفر بن عبد الله کمره ای اصفهانی

اصفهانی. محمد حسین

محمد حسین اصفهانی

اصفهانی. محمد حسین

محمد حسین حسینی اصفهانی

اصفهانی. محمد حسین بن محمد

محمد حسین بن محمد اصفهانی

ص:171

اصفهانی. محمد حسین بن محمد صالح

محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی

اصفهانی. محمد ربیع بن احمد

محمد ربیع بن احمد عریضی حسینی امامی اصفهانی

اصفهانی. محمد رضا

محمد رضا اصفهانی

اصفهانی. محمد زمان بن ابو الفتح

محمد زمان بن ابو الفتح اصفهانی

اصفهانی. محمد سعید بن علی

محمد سعید بن علی ابهری جی اصفهانی

اصفهانی. محمد شریف بن محمد

محمد شریف بن محمد رویدشتی اژه ای اصفهانی

اصفهانی. محمد شفیع بن محمد رفیع

محمد شفیع بن محمد رفیع اصفهانی

اصفهانی. محمد طاهر بن مقصود علی

محمد طاهر بن مقصود علی اصفهانی

اصفهانی. محمد علی

محمد علی ابطحی اصفهانی

اصفهانی. محمد علی

محمد علی اصفهانی

اصفهانی. محمد علی بن محمد باقر

محمد علی بن محمد باقر شفتی اصفهانی

اصفهانی. محمد محسن بن اسماعیل

محمد محسن بن اسماعیل اصفهانی

ص:172

اصفهانی. محمد مقیم بن ابی البقا

محمد مقیم بن ابی البقا شریف اصفهانی

اصفهانی. محمد مقیم بن محمد باقر

محمد مقیم بن محمد باقر اصفهانی

اصفهانی. محمد مهدی

محمد مهدی اصفهانی

اصفهانی. محمد مهدی بن محمد

محمد مهدی بن محمد بن محمد صادق موسوی خوانساری اصفهانی

اصفهانی. محمد مهدی بن محمد

محمد مهدی بن محمد حسینی اصفهانی

اصفهانی. محمد مهدی بن هدایت الله

محمد مهدی بن هدایت الله موسوی مشهدی اصفهانی (شهید ثالث)

اصفهانی. محمود

محمود اصفهانی

اصفهانی. محمود بن محمد

محمود بن محمد اصفهانی

اصفهانی، مدرس امامی. محمد رضا بن محمد مومن

محمد رضا بن محمد مومن اصفهانی، مدرس امامی

اصفهانی. ملک محمد بن سلطان حسین

ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی

اصفهانی نجفی. محمد رضا بن محمد حسین

محمد رضا بن محمد حسین ابی المجد اصفهانی نجفی

اصفهانی. نصرت بیگم امین

نصرت بیگم امین امینه خانم معروف به بانوی اصفهانی

ص:173

اصفهانی همدانی. محمد صادق

محمد صادق کرباسی اصفهانی همدانی، شریف (قرن 11ق)

اعرج حسینی. یحیی بن احمد

یحیی بن احمد اعرج حسینی

اعظمی. عبد الجبار

عبد الجبار اعظمی خطیب جامع وزیر بغداد

افسطی. علی بن یونس

علی بن یونس بن بهاء الدین حسینی غروی تفرشی افسطی

افضل بن خدابخش دماوندی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5140

افندی. عبد الله

عبد الله افندی

افندی. محمد راغب طباخ

محمد راغب افندی طباخ بن حاج محمود

اکوع. علی بن احمد بن حسین

علی بن احمد بن حسین اکوع

الفت اصفهانی. محمد باقر

محمد باقر الفت اصفهانی

الماسی. حسن علی بن ابوطالب بن محمد تقی

حسن علی بن ابوطالب بن محمد تقی الماسی

الماسی. محمد تقی بن کاظم

محمد تقی بن کاظم مجلسی الماسی

الیاس خان بکا استر آبادی

از: حسین بن علی کربلائی، شیخ (زنده در 1124ق) 5141

ص:174

امام الحرمین (ابن داود). محمد بن عبد الوهاب

محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود)

امامت کاشانی. فخر الدین

فخر الدین امامت کاشانی

امام جزایری. محمد علی

محمد علی امام جزایری

امام جمعه. حسن بن محمد صادق

حسن بن محمد صادق موسوی گلپایگانی امام جمعه

امام جمعه خویی

یحیی امام جمعه خویی

امام متوکل. احمد بن سلیمان حسنی یمنی

احمد بن سلیمان حسنی یمنی (امام متوکل)

امامی اصفهانی. محمد ربیع بن احمد

محمد ربیع بن احمد عریضی حسینی امامی اصفهانی

امامی خویی. محمد امین بن یحیی

محمد امین بن یحیی امام جمعه خویی

امیر سید علی

علی (امیر سید علی)

امیر صدر جهان. حسین بن روح الله

حسین بن روح الله حسینی طبسی (سید امیر صدر جهان)

امیر عالم کرمانی

از: محمد جعفر بن عبد الله کمره ای اصفهانی (م 1115ق) 5142

امیر علی کیا

علی کیا. امیر علی کیا

ص:175

امین عاملی. محسن

محسن امین عاملی

امینه اصفهانی. نصرت بیگم

نصرت بیگم امین امینه خانم معروف به بانوی اصفهانی

انباری. مظفر بن منصور

مظفر بن منصور مخلص انباری

انجدانی. صالح بن عبد الائمه

صالح بن عبد الائمه انجدانی

انجدانی. محمد ابراهیم

محمد ابراهیم انجدانی

انصاری استرآبادی. حسین بن محمد

حسین بن محمد انصاری استرآبادی

انصاری حلی. محمد بن علی

محمد بن علی بن محمد بن شجاع قطان انصاری حلی

انصاری دزفولی. منصور

منصور انصاری دزفولی

انصاری شیرازی. محمد تقی بن محمود

محمد تقی بن محمود انصاری شیرازی

انصاری. عبد الغفور

عبد الغفور انصاری

انصاری کاشانی. محمد

محمد انصاری کاشانی، سعد الدین

انصاری. مرتضی بن محمد امین

مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری)

ص:176

انگجی. ابو الحسن

ابو الحسن انگجی

اوالی. ابراهیم بن اسماعیل بن عبد الله حسینی

ابراهیم بن اسماعیل بن عبد الله حسینی اوالی

اوالی. احمد بن اسماعیل

احمد بن اسماعیل جزائری اوالی نجفی

اوالی. جعفر بن کمال الدین محمد

جعفر بن کمال الدین محمد بحرانی اوالی

اوالی. خزام بن ابراهیم بن محمد

خزام بن ابراهیم بن محمد بن ابی الخیر اوالی

اوالی سهلاولی. محمد بن حسن بن احمد

محمد بن حسن بن احمد اوالی سهلاولی

اوالی. محمد بن یوسف بن علی

محمد بن یوسف بن علی بن کنبار اوالی

اوالی موالی. صالح بن جابر بن فاضل

صالح بن جابر بن فاضل عسکری اوالی موالی

اهدل. احمد مقبول اهدل

احمد مقبول اهدل

ایجی. احمد بن صفی الدین عبد الرحمن

احمد بن صفی الدین عبد الرحمن بن نورالشریعه محمد ایجی حسنی

ایجی. حسن بن محمد

حسن بن محمد ایجی شبانکاره ای

ایروانی

به: ناصر الدین بن جلال الدین بن محمد بن احمد نراقی 6075

ص:177

ایروانی. عبد الله

عبد الله موسوی ایروانی

ایروانی. محمد

محمد ایروانی

ایروانی. محمد بن محمد باقر

محمد بن محمد باقر ایروانی

ایزد خواستی. ملک علی بن بهزاد

ملک علی بن بهزاد ایزد خواستی

بابا بن میرزا جان قزوینی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5146

بابا یزید بسطامی. ابو محمد بن عنایت الله

ابو محمد بن عنایت الله (بابا یزید بسطامی)

باغنوی. عبدالرحمن بن جنید

عبدالرحمن بن جنید معمری شیرازی باغنوی

بافقی. محمد رضا

محمد رضا بافقی

باقر بن ابراهیم شیرازی (زنده در 1329ق)

به: عبد الحسین نجفی لاری 5349

به: یوسف آقا فسائی 6104

باقر موسوی

به: حسین بن علی بلادی بحرانی (قرن 14ق) 6275

بانوی اصفهانی. نصرت بیگم امین

نصرت بیگم امین امینه خانم معروف به بانوی اصفهانی

ص:178

بجستانی. هادی

هادی خراسانی بجستانی حائری

بجستانی. یحیی بن نبی

یحیی بن نبی بجستانی

بجنوردی. حسن

حسن موسوی بجنوردی

بحر آبادی حموی. محمد بن اسحاق

محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، نجم الدین

بحر آبادی حموی. محمد بن محمد بن اسحاق

محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین

بحر آبادی حموی. محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، کاشف الدین

بحر العلوم. جعفر

جعفر بحر العلوم نجفی

بحر العلوم. حسین بن محمد رضا

حسین بن محمد رضا بن محمد مهدی بحر العلوم طباطبایی

بحر العلوم. علی آل بحر العلوم

علی آل بحر العلوم غروی طباطبایی

بحر العلوم. علی بن محمد رضا

علی بن محمد رضا طباطبایی غروی، آل بحر العلوم

بحر العلوم. محمد صادق

محمد صادق آل بحر العلوم نجفی

بحر العلوم. مهدی بن مرتضی

مهدی بن مرتضی طباطبایی بحر العلوم

ص:179

بحرانی. ابراهیم بن علی بن مبارک

ابراهیم بن علی بن مبارک مقابی بحرانی

بحرانی. احمد بن ابراهیم بحرانی

احمد بن ابراهیم بحرانی (پدر شیخ یوسف بحرانی)

بحرانی. احمد بن صالح

احمد بن صالح بحرانی

بحرانی. احمد بن عبد السلام

احمد بن عبد السلام بن ناصر بن حسن بحرانی

بحرانی. احمد بن علی موسوی

احمد بن علی موسوی بحرانی

بحرانی. احمد بن محمد

احمد بن محمد بحرانی

بحرانی. احمد بن محمد بن یوسف بن صالح

احمد بن محمد بن یوسف بن صالح خطی مقابی بحرانی

بحرانی بلادی بارباری. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن عبد النبی بحرانی بلادی بارباری

بحرانی. جعفر بن کمال الدین محمد

جعفر بن کمال الدین محمد بحرانی اوالی

بحرانی. حسن بن عبد الکریم

حسن بن عبد الکریم بحرانی

بحرانی. حسن بن محمد بن علی

حسن بن محمد بن علی دمستانی بحرانی

بحرانی. حسن بن ندی

حسن بن ندی بحرانی

ص:180

بحرانی. حسین بن عبد الله

حسین بن عبد الله بحرانی

بحرانی. حسین بن علی

حسین بن علی بلادی بحرانی

بحرانی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بحرانی

بحرانی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی

بحرانی. حسین بن محمد بن جعفر

حسین بن محمد بن جعفر ماحوزی بحرانی

بحرانی. حسین بن محمد بن مسلم

حسین بن محمد بن مسلم بحرانی

بحرانی. حسین بن محمد جعفر

حسین بن محمد جعفر ماحوزی بحرانی

بحرانی. خلف

خلف آل عصفور بحرانی

بحرانی. خلف بن عبد علی

خلف بن عبد علی بن حسین آل عصفور بحرانی

بحرانی. سلیمان بن صالح

سلیمان بن صالح بحرانی

بحرانی. سلیمان بن عبد الله

سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی

بحرانی. شمس الدین

شمس الدین بحرانی

ص:181

بحرانی. صالح بن عبد الکریم

صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی

بحرانی. عبد الحسین

عبد الحسین بن ناصر بحرانی

بحرانی. عبد الصمد بن عبد القادر

عبد الصمد بن عبد القادر حسینی عریضی بحرانی

بحرانی. عبد علی بن محمد

عبد علی بن محمد بحرانی

بحرانی عسکری. محمد بن یوسف

محمد بن یوسف قزوینی بحرانی عسکری

بحرانی. علی بن احمد

علی بن احمد بن محمد بن احمد احسائی بحرانی الوادی

بحرانی. علی بن جعفر

علی بن جعفر بن علی بحرانی

بحرانی. علی بن حسن بن علی

علی بن حسن بن علی بن شیخ سلیمان بلادی بحرانی

بحرانی. علی بن سلیمان

علی بن سلیمان بحرانی

بحرانی. ماجد بن هاشم

ماجد بن هاشم صادقی بحرانی شیرازی اصفهانی

بحرانی. محسن بن عبد الله

محسن بن عبد الله بحرانی

بحرانی. محمد بن احمد بن حسین

محمد بن احمد بن حسین آل عصفور، ابو ابراهیم

ص:182

بحرانی. محمد بن اسماعیل بن ناصر

محمد بن اسماعیل بن ناصر بن عبد السلام بحرانی

بحرانی. محمد بن حسن بن نصر الله

محمد بن حسن بن نصر الله حسینی بحرانی

بحرانی. محمد بن سلیمان

محمد بن سلیمان مقابی بحرانی

بحرانی. محمد بن عبد الحسین

محمد بن عبد الحسین حسینی بحرانی

بحرانی. محمد بن علی

محمد بن علی بن عبد النبی بن محمد بن سلیمان مقابی بحرانی

بحرانی. محمد حسن

محمد حسن آل عصفور بحرانی

بحرانی. محمد صالح

محمد صالح بحرانی، شیخ

بحرانی. منصور بن یوسف

منصور بن یوسف بحرانی

بحرانی. مهدی بن علی بن محمد

مهدی بن علی بن محمد بن علی بحرانی نجفی

بحرانی نجفی. مهدی

مهدی موسوی غریفی بحرانی نجفی

بحرانی. هاشم بن سلیمان بن اسماعیل

هاشم بن سلیمان بن اسماعیل حسینی کتکانی بحرانی

بحرانی. یحیی

یحیی بحرانی

ص:183

بحرانی. یحیی بن حسین بن عشیره

یحیی بن حسین بن عشیره سلمابادی یزدی بحرانی

بحرانی. یوسف بن صالح

یوسف بن صالح بحرانی

بحرانی. یوسف بن علی

یوسف بن علی بحرانی

بحرینی. عز الدین بن علوی

عز الدین بن علوی مرقی بحرینی

بدر الدین بن احمد حسینی عاملی (زنده در 1060ق)

به: مرتضی بن مصطفی آذربایجانی تبریزی 6041

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5147

برارقی سبزواری. قاسم علی بن حسن علی

قاسم علی بن حسن علی برارقی سبزواری

برغانی قزوینی. عبد الوهاب بن محمد صالح

عبد الوهاب بن محمد صالح برغانی قزوینی

برغانی قزوینی. محمد صالح بن محمد

محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی

بروجردی. حسین

حسین طباطبایی بروجردی

بروجردی. داود بن اسد الله

داود بن اسد الله بروجردی

بروجردی. محمد

محمد علوی بروجردی

ص:184

بروجردی. محمد رحیم

محمد رحیم بروجردی

بروجردی. محمد صادق بن اسد الله

محمد صادق بن اسد الله بروجردی

بروجردی. محمد مهدی بن محمد

محمد مهدی بن محمد حسینی بروجردی

بروجردی. ولی بن رضا خان

ولی بن رضا خان بروجردی

برهان سبزواری. عبد الله

عبد الله برهان سبزواری

بزاز. محمد بن حسین بن مهجنار

محمد بن حسین بن مهجنار بزاز

بسطامی. ابو محمد بن عنایت الله

ابو محمد بن عنایت الله (بابا یزید بسطامی)

بسطامی. احمد

احمد بسطامی

بسطامی. محمد

محمد بسطامی

بصروی. محمد بن محمد

محمد بن محمد بصروی

بصری خراسانی. احمد بن عبد الرضا

احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین

بغدادی. عبد الحسین

عبد الحسین بغدادی

ص:185

بکری کرمانی. سلام الله بن علی بن مطهر

سلام الله بن علی بن مطهر بکری کرمانی کوبنانی شافعی

بلادی بارباری. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن عبد النبی بحرانی بلادی بارباری

بلادی بحرانی. حسین بن علی

حسین بن علی بلادی بحرانی

بلادی بحرانی. عبد الله بن علی

عبد الله بن علی بن احمد بن سلیمان بلادی بحرانی

بلادی بحرانی. علی بن حسن بن علی

علی بن حسن بن علی بن شیخ سلیمان بلادی بحرانی

بلادی. سراج الدین بن عبد الرحمن

سراج الدین بن عبد الرحمن بلادی

بلادی. عبد الله

عبد الله موسوی بلادی

بلاغی. محمد جواد

محمد جواد بلاغی

بلاغی نجفی. عباس بن حسن بن عباس

عباس بن حسن بن عباس بن محمد علی بلاغی نجفی

بلدایی. احمد بن محمد

احمد بن محمد بن حسن بن مصیرد بلدایی

بنائی. محمد بن علی

محمد بن علی بنائی

بنی زهره

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (الاجازة الکبیرة) 5148

ص:186

بواناتی شیرازی. محمد ابراهیم بن عبد الله

محمد ابراهیم بن عبد الله بواناتی شیرازی

بوری. علی بن ابراهیم

علی بن ابراهیم بوری

بوری. محمد بن احمد بن ابراهیم

محمد بن احمد بن ابراهیم بوری (قرن 11ق)

بویهی. ناصر بن ابراهیم

ناصر بن ابراهیم بویهی

بهاری. محمد باقر بن محمد جعفر

محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی

بهبهانی. اسماعیل

اسماعیل بهبهانی

بهبهانی. اسماعیل

اسماعیل موسوی بهبهانی

بهبهانی کرمانشاهی. محمد جعفر بن محمد علی

محمد جعفر بن محمد علی بهبهانی کرمانشاهی

بهبهانی کرمانشاهی. محمد علی بن محمد باقر

محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی

بهبهانی. محمد باقر بن محمد اکمل

محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی)

بهبهانی. محمد بن عبد الله

محمد بن عبد الله بهبهانی

بهبهانی. محمد علی

محمد علی بهبهانی

ص:187

بهبهانی. محمود

محمود ارگانی بهبهانی حائری

بیابانکی. محمد باقر

محمد باقر بیابانکی

بیاضی. علی بن محمد بن یونس

علی بن محمد بن یونس بیاضی بقاعی

بید آبادی. علی اکبر

علی اکبر بید آبادی

بیرجندی. علی رضا

علی رضا بیرجندی

بیرجندی قائنی. محمد باقر بن محمد حسن

محمد باقر بن محمد حسن آیتی بیرجندی قائنی

بیروی سبزواری. حیدر بن علاء الدین

حیدر بن علاء الدین بن علی بن حسن حسینی بیروی

بیطار دمشقی. محمد بهجت

محمد بهجت بیطار دمشقی

بیهقی. عبد العلی

عبد العلی بیهقی

پشت مشهدی. محمد تقی بن عبد الحی

محمد تقی بن عبد الحی حسینی کاشانی، پشت مشهدی

تاج الدین بن هلال جزایری

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5149

تاج الدین صاعد. حسین

حسین صاعد، شیخ تاج الدین

ص:188

تاج الدین صاعدی. حسین بن شمس الدین

حسین بن شمس الدین صاعدی، تاج الدین

تاج سعیدی. محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود

محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود سعیدی عراقی، تاج سعیدی ابو الفتح

تادوانی. احمد بن محمد

احمد بن محمد تادوانی

تاروتی خطی. علی بن یحیی

علی بن یحیی تاروتی خطی

تبریزی. ابو طالب

ابو طالب تبریزی

تبریزی. ابو طالب بن کنعان

ابو طالب بن کنعان تبریزی

تبریزی. احمد بن لطف علی

احمد بن لطف علی بن محمد صادق قراداغی تبریزی

تبریزی. شفیع نجل میرزا جعفر

شفیع نجل میرزا جعفر تبریزی

تبریزی. صادق

صادق آقا تبریزی، میرزا

تبریزی. عبد الله بن محمد مهدی

عبد الله بن محمد مهدی تبریزی نجفی

تبریزی. عطاء الله

عطاء الله تبریزی

تبریزی. علی

علی طباطبایی تبریزی

ص:189

تبریزی. علی نقی

علی نقی تبریزی

تبریزی. فتح الله بن محمد مهدی

فتح الله بن محمد مهدی تبریزی نجفی

تبریزی قاضی عسکر. محمد رضا بن عبد المطلب

محمد رضا بن عبد المطلب تبریزی قاضی عسکر

تبریزی. کرامی

کرامی تبریزی

تبریزی. کلب حسین بن فضل علی

کلب حسین بن فضل علی تبریزی

تبریزی. محمد

محمد تبریزی، صدر الدین

تبریزی. محمد باقر بن علی

محمد باقر بن علی تبریزی

تبریزی. محمد بن محمد باقر

محمد بن محمد باقر تبریزی

تبریزی. محمد تقی بن حسین

محمد تقی بن حسین حکم آبادی تبریزی

تبریزی. محمد حسن

محمد حسن علیاری تبریزی

تبریزی. محمد رضا

محمد رضا تبریزی

تبریزی. محمد رضا بن محمد باقر

محمد رضا بن محمد باقر تبریزی

ص:190

تبریزی. محمد سعید بن عبد الوهاب

محمد سعید بن عبد الوهاب طباطبایی تبریزی

تبریزی. محمد سمیع

محمد سمیع تبریزی

تبریزی. محمد صالح

محمد صالح تبریزی

تبریزی. محمد علی

محمد علی تبریزی

تبریزی. محمد قاسم بن محمد رضا

محمد قاسم بن محمد رضا تبریزی

تبریزی. محمد یوسف بن عبد الفتاح

محمد یوسف بن عبد الفتاح حسنی حسینی موسوی رضوی طباطبایی تبریزی

تبریزی. مرتضی بن مصطفی

مرتضی بن مصطفی آذربایجانی تبریزی

تبریزی. مهدی بن محمد تقی

مهدی بن محمد تقی طباطبایی قاضی تبریزی

تبریزی نجفی. محمد طه بن مهدی

محمد طه بن مهدی بن محمد رضا تبریزی نجفی

تبنینی عاملی. محمد بن علی

محمد بن علی تبنینی عاملی

تراکیشی مشغری. نجم الدین بن احمد

نجم الدین بن احمد موسوی تراکیشی مشغری

تربتی. احمد

احمد تربتی

ص:191

تربتی. احمد بن علی اکبر

احمد بن علی اکبر تربتی

ترکه. محمد بن خواجه ضیاء الدین علی بن محمد

محمد بن خواجه ضیاء الدین علی بن محمد ترکه

تستری. آقا امام تستری

آقا امام تستری

تفرشی افسطی. علی بن یونس

علی بن یونس بن بهاء الدین حسینی غروی تفرشی افسطی

تفرشی. محمد بن محمد تقی

محمد بن محمد تقی حسینی نجفی شیرازی تفرشی

تفرشی. محمد علی

محمد علی تفرشی

تفرشی. مراد بن علی خان

مراد بن علی خان تفرشی، آقا

تفرشی. مصطفی بن حسین

مصطفی بن حسین تفرشی

تقی بن محمد صادق موسوی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 6197

تنکابنی قزوینی. ابراهیم بن ابی الحسن حسینی

ابراهیم بن ابی الحسن حسینی تنکابنی قزوینی

تنکابنی. محمد بن سلیمان

محمد بن سلیمان تنکابنی، صاحب قصص العلماء

تنکابنی. محمد بن عبد الفتاح

محمد بن عبد الفتاح سراب تنکابنی، فاضل سراب

ص:192

تنکابنی. محمد حسین

محمد حسین تنکابنی

تنکابنی. محمد سدید بن احمد

محمد سدید بن احمد جیلی تنکابنی

تنکابنی. محمد علی

محمد علی تنکابنی

تنکابنی. محمد کاظم

محمد کاظم گیلانی تنکابنی

تنکابنی. محمد کاظم بن عبد العلی

محمد کاظم بن عبد العلی تنکابنی

تونی. احمد بن محمد

احمد بن محمد بشرویی تونی

تونی. علی

علی تونی

تونی. کمال بن بخشی بن محمد

کمال بن بخشی بن محمد تونی

تونی. محمد بن احمد

محمد بن احمد خراسانی تونی

تونی. محمد صادق

محمد صادق تونی

تونی. موسی بن ابراهیم

موسی بن ابراهیم خادم حسینی تونی

تونی. محمد بن احمد

محمد بن احمد خراسانی تونی، (نصر تونی)

ص:193

تویسرکانی. حسن (حسین) علی بن نوروز علی

حسن علی (حسین علی) بن نوروز علی تویسرکانی بهبهانی

تویسرکانی. عبدالغفار بن محمد حسین

عبدالغفار بن محمد حسین حسینی تویسرکانی

تویسرکانی. محمد شفیع

محمد شفیع تویسرکانی

تویسرکانی. محمد طاهر

محمد طاهر تویسرکانی

تویسرکانی. محمد نبی بن احمد

محمد نبی بن احمد تویسرکانی

تهرانی. حسین بن خلیل

حسین بن خلیل بن علی رازی تهرانی

تهرانی. شمس الدین

شمس الدین تهرانی

تهرانی . محمد محسن بن علی

محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی)

تهرانی. شیخ آقا بزرگ تهرانی

محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی)

تهرانی. عبد الحسین بن علی

عبد الحسین بن علی حائری تهرانی (شیخ العراقین)

تهرانی. محمد

محمد عسکری تهرانی ساکن سامرا

تهرانی. محمد

محمد عصار تهرانی

ص:194

تهرانی. محمد

محمد تهرانی

تهرانی. محمد تقی

محمد تقی طالقانی تهرانی

تهرانی. محمد کاظم

محمد کاظم عصار تهرانی

تهرانی. مهدی

مهدی تهرانی

تهرانی. نصر الله بن رضا

نصر الله بن رضا بن اخوی تهرانی

ثقة الاسلام ساروی. محمد

محمد ثقة الاسلام ساروی

جاپلقی. علی اصغر بن محمد شفیع

علی اصغر بن محمد شفیع جاپلقی

جاپلقی. محمد شفیع بن علی اصغر

محمد شفیع بن علی اصغر حسینی جاپلقی

جاپلقی ملقب به آقا کوچک. علی اکبر بن محمد شفیع

علی اکبر بن محمد شفیع جاپلقی ملقب به آقا کوچک

جارودی خطی. ناصر بن محمد

ناصر بن محمد قطیفی جارودی خطی

جاسبی. علی بن محمد بن علی

علی بن محمد بن علی جاسبی

جامعی. حسین بن محی الدین

حسین بن محی الدین جامعی

ص:195

جامعی عاملی، ابن ابی جامع. محیی الدین بن علی بن احمد

محیی الدین بن علی بن احمد جامعی عاملی، ابن ابی جامع

جبعی. علی بن عبد الصمد

علی بن عبد الصمد جبعی

جبعی. علی بن علی بن محمد

علی بن علی بن محمد بن طی جبعی

جبعی. محمد بن علی

محمد بن علی بن علی بن محمد بن طی جبعی

جبعی. محمد بن علی بن حسن

محمد بن علی بن حسن جبعی

جبیلی. علی بن محمد بن مکی

علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی

جرجانی. حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید

حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید جرجانی استرآبادی

جرجانی. علی بن عبد العزیز

علی بن عبد العزیز جرجانی

جرفادقانی. مهر علی

مهر علی جرفادقانی

جزائری. احمد

احمد جزائری

جزائری. احمد بن اسماعیل

احمد بن اسماعیل جزائری اوالی نجفی

جزائری. حسین بن عبد السید بن خلیفة بن منصور

حسین بن عبد السید بن خلیفة بن منصور جزائری

ص:196

جزائری. خمیس بن عامر

خمیس بن عامر جزائری

جزائری. صالح بن حسن

صالح بن حسن جزائری

جزائری. عبدالکریم بن محمد جواد

عبدالکریم بن محمد جواد موسوی جزائری

جزائری. علی بن محمد

علی بن محمد جزائری تمامی

جزائری. علی بن نصر الله

علی بن نصر الله لیثی جزائری

جزائری. محمد بن احمد

محمد بن احمد جزائری

جزائری. محمد بن حمدان

محمد بن حمدان جزائری

جزائری. محمد کاظم بن احمد

محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری

جزائری. نور الدین بن نعمت الله

نور الدین بن نعمت الله جزائری شوشتری

جزائری. هیکل بن عبد علی

هیکل بن عبد علی اسدی جزائری

جزایری. تاج الدین بن هلال

تاج الدین بن هلال جزایری

جزایری. حسین بن مطر

حسین بن مطر جزایری

ص:197

جزایری خادم. محمد بن علی

محمد بن علی جزایری خادم

جزایری. سالم بن زکی

سالم بن زکی جزایری

جزایری. عبد الائمه

عبد الائمه نجفی جزایری

جزایری. عبد الله بن نور الدین بن نعمت الله

عبد الله بن نور الدین بن نعمت الله جزایری

جزایری. عبد النبی بن سعد

عبد النبی بن سعد جزایری غروی حائری

جزایری. عزیز بن مطلب

عزیز بن مطلب موسوی حسینی جزایری

جزایری. علی

علی جزایری

جزایری. علی بن هلال

علی بن هلال جزایری غروی

جزایری قطرانی. محمد بن یعقوب

محمد بن یعقوب جزایری قطرانی

جزایری. محمد بن حارث

محمد بن حارث منصوری جزایری

جزایری. محمد بن علی

محمد بن علی بن نعمت الله موسوی (سید میرزا جزایری)

جزایری. محمد بن علی

محمد بن علی جزایری

ص:198

جزایری. محمد علی

محمد علی امام جزایری

جزایری. محمد ناصر بن علی

محمد ناصر بن علی حارثی جزایری

جزایری. نجم الدین بن محمد

نجم الدین بن محمد جزایری

جزایری. نعمت الله بن عبد الله

نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری

جزایری. یونس بن حسن

یونس بن حسن صیمری جزایری

جزی. محمد باقر

محمد باقر جزی

جزینی. محمد بن محمد بن داود

محمد بن محمد بن داود بن مؤذن جزینی

جعفر، آقا سید

به: ؟ 5044

جعفر بحر العلوم نجفی (م 1377ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

جعفر بن احمد مکی ابن الحسن (قرن 9ق)

به: حسن بن حمزه بن محسن حسینی موسوی نجفی، عز الدین 5172

جعفر بن حسن هذلی، نجم الدین ابو القاسم (محقق حلی) (م 676ق)

به: سدید الدین ابو الحسن بن احمد 5280

به: علی بن محمد بن سعید 5470

جعفر بن حسین موسوی گلپایگانی، ابو القاسم (زنده در 1156ق)

به: محمد حسین نخعی 5811

ص:199

جعفر بن خضر جناجی نجفی، کاشف الغطاء (م 1227ق)

به: علی بن محمد رشتی 5479

به: محمد باقر بن محمد نقی گیلانی (حجت الاسلام شفتی) 5607

به: محمد تقی 5729

به: محمد جعفر بن محمد علی بهبهانی کرمانشاهی 5756

به: محمد علی (گویامحمد علی کرمانشاهی پسر آقا وحید بهبهانی) 5891

به: شیخ محمد تقی 6188

به: سید محمد باقر بن محمد نقی شفتی گیلانی 6188

جعفر بن عبد الرضا موسوی مهری

از: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) (م 1389ق) 5151

جعفر بن علی بن محمد

از: اسکندر بن مهدی قمی استرآبادی (زنده در 764) 5152

جعفر بن علی نقی طباطبایی حائری (م 1321ق)

از: دایی اش سید علی آل بحر العلوم غروی طباطبایی 5153

از: سید مهدی قزوینی، مشهور به فؤاد چلبی 5153

از: شیخ زین العابدین مازندرانی 5153

از: ملا محمد ایروانی 5153

از: پسر عمویش میرزا زین العابدین آل سید علی طباطبایی 5153

از: ملا محمد حسین اردکانی 5153

از: مولی ابو تراب قزوینی 5153

از: شیخ محمد حسن آل یاسین کاظمی 5153

از: شیخ جعفر تستری 5153

از: سید محمد هاشم موسوی اصفهانی خوانساری 5153

از: حاج میرزا حسین خلیلی 5153

ص:200

جعفر بن کمال الدین محمد بحرانی اوالی (م 1088ق)

به: عبد الحسین نجفی 5348

به: مازندرانی 5543

به: مهدی اسفراینی 6059

به: محمد حسین بن مقصود علی طالقانی 5792

جعفر بن لطف الله عاملی اصفهانی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5541

جعفر بن محمد عاملی (قرن 10ق)

به: امیر علی کیا 5143

جعفر شوشتری، شیخ

به: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی 5604

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

جعفر مهری، سید

از: آقا بزرگ تهرانی 6166

جعفر میسی

از: علی بن عبد العالی میسی عاملی، زین الدین ابو القاسم (ابن مفلح) (م 938ق) 5154

جعفری. مرتضی بن عبد الله

مرتضی بن عبد الله بن علی بن عبد الله جعفری

جلال الدین بن محمد طاهر خاقانی (رئیس العلماء) (زنده در 1347ق)

به: محمد بن سلطان علی قدسی 5662

جلال الدین بن مفید بن تاج الدین

از: حسین بن حیدر حسینی کرکی عاملی/احتمالا (م 1041ق) 5155

جلال الدین محدث ارموی

از: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) (م 1389ق) 5156

ص:201

جلال بن علی بن حسن حسینی حائری

به: شمس الدین احمد بن شمس الدین 5299

جلالی. محسن

محسن حسینی جلالی

جلالی. محمد حسین بن محسن

محمد حسین بن محسن حسینی جلالی

جلالی. محمد رضا بن محسن

محمد رضا بن محسن حسینی جلالی

جمال الدین بن اسد الله

به: محمد علی بن محمد باقر آرانی 5904

جمال الدین بن عبد الله حسینی گرگانی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

جمال الدین بن علی اکبر همدانی

از پدرش: صدر الاسلام علی اکبر بن شیر محمد همدانی 6186

جمال بن سراج بن اصیل

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

جمشید

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5159

جمشید بن محمد زمان کسکری مازندرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5160

جنابذی. محمد نبی بن محمد رحیم

محمد نبی بن محمد رحیم جنابذی

جواد بن حسین نجف

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

ص:202

جواد شاه عبد العظیمی (م 1355ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

جوزدانی. علی بن حبیب الله بن محمد

علی بن حبیب الله بن محمد جوزدانی

جولانی همدانی. محمد

محمد جولانی همدانی

جویانی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن حسن جویانی

جیلانی. علی

علی جیلانی

جیلی تنکابنی. محمد سدید بن احمد

محمد سدید بن احمد جیلی تنکابنی

جیلی. محمد

محمد جیلی

جیلی. محمد حسینی

محمد حسینی جیلی

جیلی. محمد شریف

محمد شریف جیلی

چلپی. احمد بن جعفر

احمد بن جعفر چلپی

چهارسوقی. محمد هاشم بن زین العابدین

محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی خوانساری اصفهانی

چهرقانی تبریزی. مرتضی

مرتضی چهرقانی تبریزی

ص:203

حائری (ابن خازن). علی بن حسن بن محمد

علی بن حسن بن محمد حائری (ابن خازن)

حائری. ابو علی

ابو علی حائری

حائری. احمد بن سالم بن ابی تغلب

احمد بن سالم بن ابی تغلب موسوی حائری

حائری. جلال بن علی بن حسن

جلال بن علی بن حسن حسینی حائری

حائری حسینی. ابو طالب بن ابی الفایز

ابو طالب بن ابی الفایز حایری حسینی، نجم الدین

حائری. زین العابدین

زین العابدین حائری

حائری. عبدالکریم بن محمد جعفر

عبدالکریم بن محمد جعفر حائری یزدی

حائری. علی بن محمد بن حسین

علی بن محمد بن حسین حائری

حائری مازندرانی. محمد صالح بن فضل الله

محمد صالح بن فضل الله حائری مازندرانی، علامه سمنانی

حائری. محمد بن اسماعیل

محمد بن اسماعیل بن عبد الجبار حائری، ابو علی

حائری. محمد بن علی

محمد بن علی حسینی حائری

حائری. محمد بن محمد بن جعفری

محمد بن محمد بن جعفری علوی حسینی حائری

ص:204

حائری. محمد خطیب

محمد خطیب حائری

حائری. محمد علی

محمد علی طبرسی حائری

حائری. نصر الله

نصر الله حائری شهید

حائری. نور الله

نور الله حائری

حائری یزدی. مرتضی بن عبد الکریم

مرتضی بن عبد الکریم حائری یزدی

حاج سید جوادی حسینی قزوینی. حسین

حسین حاج سید جوادی حسینی قزوینی

حارثی جزایری. محمد ناصر بن علی

محمد ناصر بن علی حارثی جزایری

حانینی. حسن بن علی بن احمد

حسن بن علی بن احمد عاملی حانینی

حایری

علی اصغر یزدی حایری

حبیب آل ابراهیم عاملی (م 1384ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حبیب الله آیت اللهی خراسانی (م 1371ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حبیب الله اصفهانی

از: محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی) (م 1137ق) 5161

ص:205

حبیب الله بن حسن علی اصفهانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5162و5163

حبیب الله بن زین العابدین قمی (م 1359ق)

از: حاج شیخ عبدالکریم بن محمد جعفر حائری یزدی 5164

از: حاج سید محمد بن عبد الله بهبهانی (م 1383) 5164

حبیب الله بن علی مدد شریف کاشانی (م 1340ق)

به: محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی (علم الهدی) 5796

از: محمد حسین کاشانی (قرن 13ق) 5166

حبیب الله بن محمد ابراهیم نصر آبادی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5165

حبیب الله بن محمد علی نجفی رشتی، میرزا (م 1312ق)

به: ابراهیم بن ابی الحسن حسینی تنکابنی قزوینی 5052

به: محمد کاظم گلپایگانی 5941

حبیب الله موسوی

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

حجازی حقیقی. محمد بن فتح الله

محمد بن فتح الله حجازی حقیقی

حجت کوهکمری. محمد

محمد حجت کوهکمری

حجة الاسلام. محمد باقر بن محمد نقی شفتی

محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی)

حجة الاسلام. محمد تقی بن محمد

محمد تقی بن محمد مامقانی، حجة الاسلام (نیّر تبریزی)

حداد حضرمی. علوی

علوی حداد حضرمی

ص:206

حرز الدین نجفی. محمد

محمد حرز الدین نجفی

حر عاملی. احمد بن حسن

احمد بن حسن حر عاملی

حر عاملی. محمد بن حسن

محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی)

حر. عبد الغنی الحر

عبد الغنی الحر

حرفوشی عاملی. محمد بن علی بن احمد

محمد بن علی بن احمد حرفوشی عاملی شامی

حسام الدین بن درویش علی حلی (م 1066ق)

به: محمد امین بن محمد علی کاظمی 5575

به: یحیی بن احمد اعرج حسینی 6099

حسام الدین ماضی بن بنت کاشف الغطاء (قرن 13ق)

به: محمد بن عبد الوهاب بن داود همدانی، امام الحرمین 5673

حسام. علی بن حسین

علی بن حسین معروف به حسام، شمس الدین

حسن بن ابی الفتوح حسینی عریضی، زکی الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

حسن بن اسحاق معروف به نعمه

از: محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق) (م 381ق) 5168

حسن بن ترکی عزیزی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5036 و 5169

ص:207

حسن بن جعفر کاشف الغطاء، شیخ (م 1262ق)

به: شیخ العراقین عبد الحسین بن علی تهرانی 6188 و 5346

به: داود بن اسد الله بروجردی 5257

به: محمد بن محمد علی قراچه داغی تبریزی 5713

به: ؟ 6111

حسن بن حداد عاملی (زنده در 739ق)

گواهی قرائت به محمد بن حسن بن محمد غزنوی 6228

حسن بن حسین بن علی درویستی، قاضی، سدید الدین، ابو محمد (قرن 6ق)

به: ابو العلاء 5085

به: علی بن حسین بن ابی الحسین وارانی 5447

به: محمد بن جعفر بن ابی طالب بن حسن حسینی آبی 5642

به: ؟ 6120

حسن بن حسین سراوسی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5170

حسن بن حمزه بن محسن حسینی موسوی نجفی، عز الدین

از: علی بن حسن بن محمد استرآبادی (زنده در 834) 5171

از: جعفر بن احمد مکی ابن الحسن (قرن 9ق) 5172

حسن بن زین الدین عاملی، ابو منصور (صاحب معالم) (م 1011ق)

به: حسین بن محمد کاشی 5229

به: نجم الدین بن محمد حسینی و دو فرزندش (الاجازة الکبیرة) 6079

حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد حلی، جمال الدین (عزالدین ) (قرن 9ق)

به: حسین بن محمد بن حسن جویانی 5218

حسن بن سلیمان عاملی

از: محمد بن احمد جزائری (قرن 12ق) 5173

ص:208

حسن بن سید علی بن محمد باقر (گویا نوۀ حجة الاسلام شفتی)

به: محمد حسین بن علی اکبر خوانساری 5781

حسن بن عبد الکریم بحرانی

از: قاسم بن محمد حسنی حسینی طباطبایی (قرن 11ق) 5174

حسن بن عز الدین بن زین الدین

از: علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی، نجیب الدین (زنده در 1038ق) 5175

حسن بن علی بن احمد عاملی حانینی، جمال الدین (م 1035ق)

به: ؟ 6110

حسن بن علی بن بغدادیة، قاری عزالدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

حسن بن علی بن عبد الله بن باقر

از: عبد الحق بن علی بن محمد بن عیسی حسینی، سید (زنده در 987) 5176

حسن بن علی بن محمد بن علی معروف به ابن ابرز حسینی

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

از: یحیی بن احمد بن یحیی بن سعید هذلی حلی (689 یا 690ق) 5177

حسن بن علی بن یوسف ابن العشرة

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق) 5178

حسن بن علی حسینی

به: حسن بن محمد صادق موسوی گلپایگانی امام جمعه 5187

حسن بن علی موسوی حلبی ، جمال الدین

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5158

حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید جرجانی استرآبادی (قرن 10ق)

به: علی بن محمد یزدی 5485

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5179

ص:209

حسن بن قاسم بن بلبل

از: منصور بن علی (زنده در 730ق) 5180

حسن بن محمد اصفهانی، تاج الدین، ملا تاجا (پدر فاضل هندی) (م 1085ق)

به: محمد علی اصفهانی 5894

حسن بن محمد ایجی شبانکاره ای

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

حسن بن محمد بن ابی المجد سرابشنوی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5181و5182

حسن بن محمد بن جامع

از: صدر الدین بن شمس الدین کاشانی (قرن 10ق) 5183

حسن بن محمد بن حسن طوسی

از: پدرش محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر (م 460ق) 5184

حسن بن محمد بن علی دمستانی بحرانی، شیخ (قرن 12ق)

به: علی نقی زیر آبادی 5344

به: شیخ عبد الحسین بن احمد اصبعی و علی نقی بن محمد زیر آبادی 5036و5344

حسن بن محمد بن یحیی بن علی

از: حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن محمد بن عبد الله حسینی (زنده در 629) 5185

حسن بن محمد حمارنی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5186

حسن بن محمد صادق موسوی گلپایگانی امام جمعه

به: محمد حسین بن علی اکبر خوانساری 5781

از: سید اسدالله بن محمد باقر موسوی شفتی 5187

از: علی اکبر بید آبادی 5187

از: سید حسن بن سید علی حسینی 5187

ص:210

حسن بن محمد علی سبزواری

از: یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی، محقق (م 1186ق) 5188

حسن بن محمد قمی نیشابوری، نظام الدین

از: محمود بن مسعود شیرازی، قطب الدین (م 710ق) 5189

حسن بن ناصر بن جلال بن مسعود بن خطیب کرمانی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

حسن بن ندی بحرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5191

حسن بن نور الدین حسینی شقطی

به: حسین بن روح الله حسینی طبسی (سید امیر صدر جهان) 5207

حسن بن ولی الله بن هدایت الله رضوی قائنی حائری (قرن 11ق)

به: محمد حسین 5777

به: محمد حسین سمنانی 5805

به: محمد یوسف 6010

از: محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (پسر صاحب معالم) (م 1030ق) 5192

حسن بن هادی صدر کاظمینی، سید، ابو محمد (م 1354ق)

به: صدر الدین و الفت اصفهانی (طبقات الاجازات بالروایات) 5308

به: محمد امین امامی خویی 5574

به: محمد رضا بن محمد حسین ابی المجد اصفهانی نجفی 5826

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی) 5952

به: محمد هادی بن سید جعفر بن سید احمد حسینی میلانی 5998

به: حسین بن علی بلادی بحرانی (قرن 14ق) 6275

به: شیخ محمد صالح بحرانی 6275

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ص:211

حسن بن یوسف بن احمد (زنده در 856ق)

گواهی قرائت به علی بن یوسف بن علی بن سعد 6215

حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق)

اجازات علامه حلی 5032

به: ابراهیم بن حسین بن علی آملی 5054

به: احمد بن بلکو بن ابی طالب بن علی آوی 5101

به: بنی زهره (الاجازة الکبیرة) 5148

به: حسن بن حسین سراوسی 5170

به: حسن بن محمد بن ابی المجد سرابشنوی 5181و5182

به: حسن بن محمد حمارنی 5186

به: حسین بن ابراهیم بن یحیی استر آبادی 5200

به: حسین بن محمد بن علی علوی حسینی طوسی 5221

به: علی بن اسماعیل بن ابراهیم بن فتوح غروی 5437

به: علی بن محمد بن رشید آوی 5469

به: محمد بن ابی طالب بن محمد آوی 5626و5627

به: محمد بن اسحاق حسینی دشتکی 5636

به: محمد بن محمد بویهی رازی (قطب الدین رازی) 5706

به: محمود بن محمد بن عبد الواحد رازی 6023

به: مظفر بن منصور مخلص انباری 6046

به: مهنا بن سنان حسینی عبیدلی مدنی 6068و6069

به: هارون بن حسن بن علی بن محمد طبری 6094و6095

به: یوسف بن ناصر بن محمد بن حماد حسینی 6108

به: ؟ 6134

گواهی قرائت به محمود بن محمد بن بدر 6244

ص:212

حسن بن یوسف بن هلال بن نعمان مناری (زنده در 759ق)

گواهی قرائت به موسی بن حسن بن یوسف بن هلال مناری 6247

حسن حائری شیرازی (زنده در 1358ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسن شاه بن ملک اسماعیل اصطهبانی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5193

حسن، عز الدین

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق) 5167

حسن علامی اصفهانی (م 1394ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسن علی بن آقا محمد هادی

از: عموزاده اش حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم مجلسی 6116

حسن علی بن ابوطالب بن محمد تقی الماسی مجلسی

از: عموزاده اش حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم مجلسی 6116

حسن علی بن حسین کرکی

از: شیخ بهایی 5201

حسن علی بن عبد الله شوشتری (قرن 11ق)

به: احمد بن عبد السلام بن ناصر بن حسن بحرانی 5113

به: محمد تقی بن مقصود علی مجلسی 5741

از: عبد الله بن حسین شوشتری (م 1021ق) 5194

از: محمد بن جعفر اصفهانی، قاضی معز الدین (قرن 11ق) 5195

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5196

حسن علی (حسین علی) بن نوروز علی تویسرکانی بهبهانی (م 1286ق)

به: شیخ العراقین عبد الحسین بن علی تهرانی 5346 و 6188

ص:213

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

به: محمد سعید بن محمد حسین نائینی 5841

به: محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی 5736

حسن علی رازی، شیخ (قرن 14ق)

به: عباسعلی شریف رازی 5315

حسن علی سرابی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5197

حسن علی نخودکی اصفهانی (م 1361ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسن فرید محسنی اراکی

از: احمد بن عنایت الله شبیری زنجانی، سید (م 1393ق) 519

حسن قمی

از: عباس بن محمد رضا قمی 6166

حسن لنکرانی (م 1361ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسن موسوی بجنوردی

به: سید محمد حسین بن سید محسن حسینی جلالی (دو اجازه) 6166

حسنی حسینی. ابو الحسن

ابو الحسن حسنی حسینی

حسنی. زین العابدین بن نور الدین بن مراد

زین العابدین بن نور الدین بن مراد بن علی حسنی

حسنی. محمد بن رحیم

محمد بن رحیم حسنی

حسنی. محمد بن معین

محمد بن معین حسنی

ص:214

حسین

از: عبد الله بن علی بن احمد بن سلیمان بلادی بحرانی (قرن 12ق) 5198

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5199

حسینا

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5239

حسینا، شرف الدین

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5241

حسینا عاملی فتونی

از: حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق) 5240

حسین بن ابراهیم بن یحیی استر آبادی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5200

حسین بن ابو القاسم جعفر موسوی خوانساری (م 1191ق)

به: ابو القاسم بن حسن گنجی رشتی 5091

به: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

حسین بن العشرة

از: محمد بن علی بن حسام ظهیری عیثانی عاملی (قرن 9ق) 5214

حسین بن حسن حسینی

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

حسین بن حسن حسینی (قرن 10ق)

به: ابو المکارم بن بنیاد 5096

حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق)

به: ابو تراب مشهدی 5069

به: حسین بن شهاب الدین کرکی 5210

به: حسینا عاملی فتونی 5240

ص:215

به: محمد علی کشمیری 5915

حسین بن حسن موسوی حسینی مجتهد کرکی عاملی (قرن 10ق)

به: شمس الدین بحرانی 5300

حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی، سید عزالدین مفتی (م 1041ق)

کتاب الاجازات 6187

به: نصیر الدین محمد 6085

به: احمد بن حسین اصفهانی 5104

به: جلال الدین بن مفید بن تاج الدین 5155

از: ابو محمد بن عنایت الله مشهور به بابا یزید بسطامی 5201

از: شیخ علی بن محمد بن مکی بن عیسی بن حسن بن عیسی عاملی 5201

از: شیخ بهایی 5201

از: شیخ علی بن عبد العالی 5201

از: سید حسین بن حسن حسینی 5201

از: شیخ تاج الدین حسین صاعد 5201

از: عبدالعالی بن علی بن عبد العالی 5201

از: مولی محمد باقر الداماد 5201

از: حیدر بن علاء الدین بن علی بن حسن حسینی بیروی (قرن 10ق) 5202

از: ابو محمد بن عنایت الله (بابا یزید بسطامی) (قرن 11ق) 5203

از: علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی، نجیب الدین (زنده در 1038ق) 5204

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 5205

حسین بن خلیل بن علی رازی تهرانی (م 1326ق)

به: محمد باقر الفت اصفهانی 5582

به: علی اکبر بن شیر محمد همدانی 5430

به: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی 5604

ص:216

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

از: حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، میرزا (صاحب مستدرک) (م 1320ق) 5803

حسین بن دلدار علی نقوی نصیر آبادی، سید العلماء (م 1273ق)

به: برادر زاده اش سید محمد هادی 5028

به: فرزندش سید محمد تقی ممتاز العلماء 5028

به: محمد تقی بن حسین بن دلدار علی نقوی، ممتاز العلماء 5734

به: محمد هادی بن مهدی 6002

حسین بن روح الله حسینی طبسی (سید امیر صدر جهان)

از: محمود بن محمد بن علی بن حمزه لاهیجانی گیلانی (قرن 10ق) 5206

از: حسن بن نور الدین حسینی شقطی 5207

حسین بن زمعة مدنی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5208

حسین بن شمس الدین صاعدی، تاج الدین (قرن 10ق)

به: سعد الدین محمد انصاری کاشانی 5283

حسین بن شهاب الدین کرکی

از: حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق) 5210

حسین بن عبد السید بن خلیفة بن منصور جزائری

از: نور الدین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی (قرن 11ق) 6198

حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (پدر شیخ بهایی) (م 984ق)

به: شریف بن بهاء الدین علی رامدی حسنی 5295

به: شیخ بهایی و برادرش عبد الصمد 5304

به: قاسم 5525

به: محمد باقر بن محمد استر آبادی (میر داماد) 5591

به: ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی 6051

ص:217

به: ؟ 6114

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5213

حسین بن عبد الله بحرانی

از: حسین بن محمد بحرانی، شیخ (م 1196) 5211

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی، سید (م 1259ق) 5212

حسین بن علی بلادی بحرانی (قرن 14ق)

به: سید رضا بن سید محمد هندی نجفی 6163و6275

به: شیخ فرج بن حسن آل عمران قطیفی 6275

به: سید محمد رضا بن سید حسن بن سید عبد الهادی آل خرسان 6275

به: سید محمد باقر خرسان نجفی 6275

به: میرزا نجم الدین بن محمد عسکری 6275

به: سید علی بن یحیی تاروتی خطی 6275

از: سید ابو تراب موسوی خوانساری 6275

از: سید حسن صدر 6275

از: شیخ آقا بزرگ تهرانی 6275

از: نجم الدین عسکری 6275

از: محمد مهدی بن محمد موسوی خوانساری اصفهانی 6275

از: سید باقر موسوی 6275

از: سید محمد باقر بن سید علی شخص موسوی 6275

از: سید محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی 6275

بلغة الرضا فی الاجازة لسیدنا الرضا 6163

مجمع الفوائد (اجازات حسین بن علی بلادی بحرانی) 6275

حسین بن علی بن اسعد علوی حسینی، شرف الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

ص:218

حسین بن علی بن جمال الدین لیثی واسطی (قرن 8ق)

به: خضر بن محمد بن نعیم مطارآبادی 5252

حسین بن علی بن حسام عیناثی عاملی، عز الدین (قرن 9ق)

به: علی بن عبد العزیز جرجانی 5459

حسین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی

از: علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی (1103 یا 1104ق) 5215

حسین بن علی بن محمد خزاعی نیشابوری رازی، ابو الفتوح (زنده در 552ق)

به: محمد بن حسین ابو الفتوح رازی 5652

حسین بن علی حسینی اصفهانی، سید (قرن 13ق)

به: حسین بن مرتضی زواره ای اصفهانی 5233

حسین بن علی قدیحی، شیخ (قرن 14ق)

التحفة الحسینیة للحضرة المحسنیة 6164

حسین بن علی کربلائی، شیخ (زنده در 1124ق)

به: الیاس خان بکا استر آبادی 5141

حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی سبزواری، کمال الدین (م 910ق)

به: عبد العلی بیهقی 5383

به: محمد بن محمد بن نظام الدین اسحاق 5705

حسین بن کمال الدین ابزر حسینی حلی (قرن 11ق)

به: ابراهیم بن علی سکری 5061

به: عبد العالی بن محمد بن علی بن ناصر حویزی 5378

به: محمود بن شاهین 6018

حسین بن محمد

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق) 5216

حسین بن محمد ابراهیم حسینی قزوینی، سید (م 1208ق)

به: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

ص:219

به: محمد باقر استرآبادی 5581

حسین بن محمد استرآبادی

از: ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی (قرن 10ق) 5209

حسین بن محمد انصاری استرآبادی

از: علی بن عبد العالی میسی عاملی، زین الدین ابو القاسم (ابن مفلح) (م 938ق) 5217

حسین بن محمد بحرانی، شیخ (م 1196)

به: حسین بن عبد الله بحرانی 5211

حسین بن محمد بن احمد

از: عمویش یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی 6274

حسین بن محمد بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی (قرن 13ق)

به: محمد بن اسماعیل بن ناصر بن عبد السلام بحرانی 5638

حسین بن محمد بن جعفر ماحوزی بحرانی (م 1181ق)

به: محمد بن حسین مفید شیرازی 5655

حسین بن محمد بن حسن جویانی

از: حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد حلی، جمال الدین (عزالدین ) (قرن 9ق) 5218

حسین بن محمد بن شجاع

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

حسین بن محمد بن عبد النبی بحرانی بلادی بارباری

از: حسین بن محمد جعفر ماحوزی بحرانی (م 1162ق) 5219

از: ناصر بن محمد خطی قطیفی جارودی (قرن 12ق) 5220

حسین بن محمد بن علی علوی حسینی طوسی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5221

حسین بن محمد بن مسلم بحرانی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5222

ص:220

حسین بن محمد ترشیزی کاشمری مشهدی

از: محمد مهدی بن مصطفی قاری (زنده در 1096ق) 5223

حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، میرزا (صاحب مستدرک) (م 1320ق)

به: اسماعیل بهبهانی 5138

به: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی 5603

به: محمد حسن کبه 5776

به: محمد حسین خلیلی تهرانی 5803

به: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی 5604

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

حسین بن محمد جعفر ماحوزی بحرانی (م 1162ق)

به: حسین بن محمد بن عبد النبی بحرانی بلادی بارباری 5219

به: محمد بن محمد زمان کاشانی 5712

حسین بن محمد جمال الدین خوانساری (م 1099ق)

اجازات حسین بن محمد خوانساری (آقا حسین) 5027

به: امیر ذو الفقار همدانی 5262و55027

به: محمد باقر بن علی رضا حسینی عاملی اصفهانی (پیشنماز) 5587

به: محمد بن حسن حر عاملی 5647

به: فرزندش آقا جمال خوانساری 5027

به: ملا محمد قاسم بن خواجه محمد بن شمس الدین فومنی گیلانی (جیلی) 5027

به: خواجه محمد 5027

به: سید محمد باقر بن سید علیرضا حسینی عاملی 5027

به: شیخ حر عاملی 5027

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5226

حسین بن محمد حر بن محمد بن مکی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5224

ص:221

حسین بن محمد حسینی، سید (قرن 14ق)

به: ؟ 6112

حسین بن محمد حسینی موسوی

از: علی بن احمد بن ابی جامع عاملی (قرن 10ق) 5225

حسین بن محمد رضا بن محمد مهدی بحر العلوم طباطبایی، سید (م 1306ق)

به: محمد تقی طالقانی تهرانی 5750

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

حسین بن محمد صادق

از: لطف الله مازندرانی 5227

حسین بن محمد علی حسینی کاشانی، سید (م 1296ق)

به: ملا محمد حسین بن محمد باقر آرانی کاشانی 5026و5783

از: مهدی بن محمد مهدی بن ابی ذر نراقی 5026

حسین بن محمد علی نیشابوری مکی (قرن 11ق)

به: محمد محسن بن اسماعیل اصفهانی 5948

به: ؟ 6113

حسین بن محمد غفاری

از: محمد بن علی بن حسین موسوی عاملی (صاحب مدارک) (م 1009ق) 5228

حسین بن محمد کاشی

از: حسن بن زین الدین عاملی، ابو منصور (صاحب معالم) (م 1011ق) 5229

حسین بن محمد گرگانی

از: مؤلف ناشناخته (قرن 8ق) 5230

حسین بن محی الدین جامعی

از: نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری، سید (م 1112ق) 5231

حسین بن محیسن، عز الدین

از: محمد بن علی بن حسام ظهیری عیثانی عاملی (قرن 9ق) 5408

ص:222

حسین بن مرتضی بن ابراهیم حسینی ساروی

از: محمد بن احمد سمیطاری (زنده در 871) 5232

حسین بن مرتضی زواره ای اصفهانی

از: حسین بن علی حسینی اصفهانی، سید (قرن 13ق) 5233

حسین بن مطر جزایری

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق) 5234

حسین بن معین الدین میبدی، کمال الدین، قاضی (904ق یا 911ق)

به: تقی الدین محمد 5150

حسین بن یوسف بن حسن شیبانی قاضی مکه، نجم الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

حسین حاج سید جوادی حسینی قزوینی (م 1352ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسین خان

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق) 5235

حسین دهدشتی

از: عبد علی بن جمعه عروسی حویزی (م 1112ق) 5236

حسین رضوی کاشانی (م 1358ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسین سلطان العلماء علاء الدین خلیفه سلطان مرعشی

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 5237

حسین سلمی یزدی (زنده در 1358ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسین صاعد، شیخ تاج الدین

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

ص:223

حسین طباطبایی بروجردی (م 1380ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسین طباطبایی قمی (م 1366ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

حسین علی بن علی قدیحی

به: محسن بن الشیخ عبد الله بحرانی 6164

حسینقلی همدانی شوندی

به: محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی 5604

حسین کوهکمری، سید

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

حسین مشهدی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5238

حسینی. احمد بن محمد هادی

احمد بن محمد هادی حسینی

حسینی. احمد بن محمد هادی

احمد بن محمد هادی حسینی خاتون آبادی

حسینی استر آبادی. محمد مؤمن بن علی

محمد مؤمن بن علی حسینی استر آبادی

حسینی. اسماعیل بن محمد صالح

اسماعیل بن محمد صالح حسینی

حسینی اشکوری. احمد

احمد حسینی اشکوری

حسینی اصفهانی. حسین بن علی

حسین بن علی حسینی اصفهانی، سید

ص:224

حسینی اصفهانی. محمد حسین

محمد حسین حسینی اصفهانی

حسینی امامی اصفهانی. محمد ربیع بن احمد

محمد ربیع بن احمد عریضی حسینی امامی اصفهانی

حسینی بحرانی. محمد بن حسن بن نصر الله

محمد بن حسن بن نصر الله حسینی بحرانی

حسینی حائری. عماد الدین بن مساعد

عماد الدین بن مساعد حسینی حائری

حسینی حائری. محمد بن علی

محمد بن علی حسینی حائری

حسینی. حسن بن علی

حسن بن علی حسینی

حسینی حسنی. ابراهیم بن علی صدر الدین

ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی

حسینی حسنی. ابراهیم بن مراد

ابراهیم بن مراد حسینی حسنی

حسینی. حسین بن حسن

حسین بن حسن حسینی

حسینی. حسین بن محمد

حسین بن محمد حسینی، سید

حسینی. حیدر بن محمد بن زید

حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن محمد بن عبد الله حسینی

حسینی رضوی. محمد محسن بن علی اکبر

محمد محسن بن علی اکبر حسینی رضوی

ص:225

حسینی. رضی الدین بن محمد بن محمد حیدر

رضی الدین بن محمد بن محمد حیدر حسینی (قرن 12ق)

حسینی ساروی. حسین بن مرتضی

حسین بن مرتضی بن ابراهیم حسینی ساروی

حسینی سوراوی. علی بن محمد بن حمزه

علی بن محمد بن حمزه حسینی سوراوی

حسینی عاملی عیناثی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5242

حسینی عاملی. محمد بن علی بن حیدر

محمد بن علی بن حیدر حسینی عاملی

حسینی. عبد الباقی

عبد الباقی حسینی

حسینی. عبد الحق بن علی

عبد الحق بن علی بن محمد بن عیسی حسینی

حسینی. عبد الله بن فاخر

عبد الله بن فاخر بن اسعد حسینی

حسینی. عبد المطلب

عبد المطلب حسینی

حسینی. علی بن احمد بن ابی هاشم

علی بن احمد بن ابی هاشم

حسینی. علی بن سلیمان

علی بن سلیمان حسینی

حسینی. علی بن عمید

علی بن عمید حسینی

ص:226

حسینی. علی بن محمود بن رفیع

علی بن محمود بن رفیع حسینی

حسینی قاری. عبد الجلیل

عبد الجلیل حسینی قاری

حسینی. محسن بن حسن

محسن بن حسن حسینی

حسینی. محمد باقر

محمد باقر حسینی

حسینی. محمد بن حسن

محمد بن حسن حسینی

حسینی. محمد بن علی

محمد بن علی بن ابی الحسن حسینی

حسینی. محمد بن علی

محمد بن علی حسینی

حسینی. محمد بن علی بن جواد

محمد بن علی بن جواد حسینی

حسینی. محمد حسن بن عبد الکریم

محمد حسن بن عبد الکریم حسینی

حسینی. محمد حسین بن محمد صالح

محمد حسین بن محمد صالح حسینی

حسینی. محمد محسن بن عبد الکریم

محمد محسن بن عبد الکریم حسینی

حسینی. محمد مهدی بن افضل الدین

محمد مهدی بن افضل الدین حسینی

ص:227

حسینی. محمد نصیر بن حسن

محمد نصیر بن حسن حسینی

حسینی موسوی. حسین بن محمد

حسین بن محمد حسینی موسوی

حسینی موسوی. محمد

محمد شرف الدین حسینی موسوی

حسینی نجفی. محمد بن اسماعیل بن محمد

محمد بن اسماعیل بن محمد حسینی نجفی

حسینی. نجم الدین بن محمد

نجم الدین بن محمد حسینی

حسینی. نور الله

نور الله حسینی، سید

حسینی. هاشم بن حسین

هاشم بن حسین حسینی

حسینی یزدی. محمد مفید بن محمد تقی

محمد مفید بن محمد تقی حسینی یزدی

حسینی. یوسف بن ناصر

یوسف بن ناصر بن محمد بن حماد حسینی

حضرموت علوی بن طاهر بن عبد الله الحداد علوی

به: شیخ ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی مفتی وادی تعز 6166

حضرمی. ابراهیم بن محمد بن علی بن نزار صنعانی حضرمی

ابراهیم بن محمد بن علی بن نزار صنعانی حضرمی (قرن 8ق)

حقیقی. محمد بن فتح الله

محمد بن فتح الله حجازی حقیقی

ص:228

حکم آبادی. محمد تقی بن حسین

محمد تقی بن حسین حکم آبادی تبریزی

حکمی قمی. مهدی

مهدی حکمی قمی

حکیم الملک

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5243

حکیم کوچک. محمد سعید بن محمد مفید

محمد سعید بن محمد مفید قمی (قاضی سعید قمی، حکیم کوچک)

حلبی. ابو طالب بن محمد بن زهره

ابو طالب بن محمد بن زهره حلبی

حلبی. جمال الدین حسن بن علی

جمال الدین حسن بن علی موسوی حلبی

حلبی. راغب

راغب طباخ حلبی

حلبی. محمد کامل بن محمد

محمد کامل بن محمد بن احمد هبراوی حلبی

حلی. احمد بن حسین

احمد بن حسین حلی

حلی. احمد بن شمس الدین

احمد بن شمس الدین حلی

حلی. احمد بن محمد بن فهد

احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس

حلی. جعفر بن حسن

جعفر بن حسن هذلی، نجم الدین ابو القاسم (محقق حلی)

ص:229

حلی. حسام الدین بن درویش علی

حسام الدین بن درویش علی حلی

حلی. حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد

حسن بن سلیمان بن محمد بن خالد حلی

حلی. حسن بن یوسف بن مطهر

حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی)

حلی. حسین بن کمال الدین

حسین بن کمال الدین ابزر حسینی حلی

حلی. عبد الرحمن بن محمد

عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی

حلی. عبد الکریم بن احمد

عبد الکریم بن احمد بن موسی بن طاووس حسنی حلی

حلی. علی بن حسن

علی بن حسن عمادی حلی، زین الدین

حلی. علی بن حسن بن احمد

علی بن حسن بن احمد بن مظاهر حلی

حلی. علی بن عبد الله

علی بن عبد الله حلی

حلی. علی بن موسی بن جعفر

علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس)

حلی. محمد بن جعفر بن هبة الله

محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما، نجم الدین

حلی. محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر

محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین

ص:230

حلی. محمد بن صالح

محمد بن صالح غروی حلی

حلی. محمد بن علی

محمد بن علی بن محمد بن شجاع قطان انصاری حلی

حلی. محمد بن یحیی بن احمد

محمد بن یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی حلی

حلی. مقداد بن عبد الله

مقداد بن عبد الله سیوری حلی، فاضل مقداد

حلی. مهدی بن حسن

مهدی بن حسن قزوینی حلی نجفی، سید (فؤاد چلبی)

حلی. یحیی بن احمد بن یحیی

یحیی بن احمد بن یحیی بن سعید هذلی حلی

حلی. یحیی بن محمد بن حسن

یحیی بن محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی

حمارنی. حسن بن محمد

حسن بن محمد حمارنی

حمدی. ابراهیم بن احمد

ابراهیم بن احمد حمدی

حمزه بن حسین، آخوند ملا (قرن 13ق)

شرح اجازة الخاتون آبادی للمشهدی 6177

حمزه بن حمزه بن محمد علوی حسینی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5244و5245

حمزه بن شمس الدین نجفی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5246

ص:231

حمود عباس المؤید

به: سید محمد حسین بن سید محسن حسینی جلالی 6166

حموی. محمد بن اسحاق

محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، نجم الدین

حموی. محمد بن محمد بن اسحاق

محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین

حموی. محمد بن محمد بن محمد

محمد بن محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، کاشف الدین

حمیری. عبد الله بن جعفر

عبد الله بن جعفر حمیری، ابو العباس

حولانی عاملی. محمد بن محمد

محمد بن محمد بن حسن حولانی عاملی

حویزاوی. عبد الله بن ابراهیم

عبد الله بن ابراهیم مساعد نعامی حویزاوی

حویزی. ابراهیم بن عبد الله بن ناصر

ابراهیم بن عبد الله بن ناصر حویزی

حویزی. عبد العالی بن محمد

عبد العالی بن محمد بن علی بن ناصر حویزی

حویزی. عبد علی بن جمعه

عبد علی بن جمعه عروسی حویزی

حویزی. عبد علی بن ناصر

عبد علی بن ناصر بن رحمت حویزی

حویزی. محمد بن سرایا بن حامد

محمد بن سرایا بن حامد مزرعاوی حویزی

ص:232

حویزی. محمد بن کرم الله

محمد بن کرم الله حویزی

حیدر بن احمد قشمیری

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5247

حیدر بن حسین بن علی موسوی یزدی

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

حیدر بن حسین کرکی

از: شیخ بهایی 5201

حیدر بن علاء الدین بن علی بن حسن حسینی بیروی (قرن 10ق)

به: حسین بن حیدر حسینی کرکی عاملی 5202

حیدر بن علی بن حیدر حسینی آملی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5248

حیدر بن محمد بن زید بن محمد بن محمد بن عبد الله حسینی (زنده در 629ق)

به: حسن بن محمد بن یحیی بن علی 5185

حیدر بن منور بن حیدر سبزواری (زنده در 714ق)

به: ؟ 6115

حیدر علی

از: محمد بن علی بن ابی الحسن حسینی (زنده در 1007) 5249

حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم مجلسی (م 1214ق)

به: فرزندش میرزا محمد علی 6116

به: فرزندش میرزا محمد کاظم 6116

به: فرزندش میرزا محمد تقی 6116

به: فرزندش میرزا عزیز الله 6116

به: فرزندش میرزا محمد صالح ملقب به آقا بزرگ 6116

ص:233

به: عمو زاده اش میرزا حسن علی بن میرزا ابوطالب بن محمد تقی الماسی 6116

به: عمو زاده اش میرزا آقا حسن علی بن آقا محمد هادی 6116

به: میرزا غلامحسین بن محمد اسماعیل مازندرانی 6116

به: عبد الباقی بن محمد حسین خاتون آبادی 5339

به: غلام حسین بن محمد اسماعیل مازندرانی سپاهانی 5512

اجازۀ حیدر علی مجلسی به فرزندانش (منتخب اللؤلؤة) 6116

تذکرة الانساب (انساب مجلسی) 6165

حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی

از: محمد بن حسن شیروانی، میرزا (م 1098ق) 5250

حیدر قلی خان سردار کابلی (م 1372ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

خاتون آبادی. احمد بن محمد مهدی شریف خاتون آبادی

احمد بن محمد مهدی شریف خاتون آبادی

خاتون آبادی. احمد بن محمد هادی

احمد بن محمد هادی حسینی خاتون آبادی

خاتون آبادی. اسماعیل بن محمد باقر

اسماعیل بن محمد باقر حسینی خاتون آبادی مدرس

خاتون آبادی اصفهانی. محمد حسین بن محمد صالح

محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی

خاتون آبادی. عبدالباقی بن محمد حسین

عبدالباقی بن محمد حسین بن محمد صالح خاتون آبادی

خاتون آبادی. عبد الحسین بن محمد باقر

عبد الحسین بن محمد باقر خاتون آبادی

خاتون آبادی. محمد حسین بن عبد الباقی

محمد حسین بن عبد الباقی خاتون آبادی

ص:234

خاتون آبادی. محمد صالح بن اسماعیل

محمد صالح بن اسماعیل خاتون آبادی

خاتون آبادی. محمد صالح بن عبد الواسع

محمد صالح بن عبد الواسع حسینی خاتون آبادی

خاتون آبادی. محمد مهدی بن احمد بن محمد

محمد مهدی بن احمد بن محمد خاتون آبادی

خاتونی. احمد بن محمد

احمد بن محمد بن احمد بن نعمت الله خاتونی

خادم حسینی تونی. موسی بن ابراهیم

موسی بن ابراهیم خادم حسینی تونی

خادم روضۀ رضویه

موسی حسینی خادم روضۀ رضویه

خادم. محمد بن علی

محمد بن علی جزایری خادم

خادم. محمد نصیر شریف

محمد نصیر شریف خادم

خازن. سدید الدین بن حسین بن الیاس

سدید الدین بن حسین بن الیاس الخازن بالمشهد الشریف الحایری

خاقانی. جلال الدین بن محمد طاهر

جلال الدین بن محمد طاهر خاقانی (رئیس العلماء)

خاقانی. عبد المحسن

عبد المحسن خاقانی

خاقانی. محمد علی بن بشاره

محمد علی بن بشاره آل موحی خاقانی

ص:235

خان محمد اردبیلی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5251

از: عبد الله بن محمد تقی مجلسی (م 1084ق) 6199

خراسانی. حبیب الله

حبیب الله آیت اللهی خراسانی

خراسانی قائنی. ابو طالب بن ابی تراب

ابو طالب بن ابی تراب حسینی خراسانی قائنی

خراسانی. محمد

محمد خراسانی، شیخ

خراسانی. محمد

محمد رضوی خراسانی

خراسانی. محمد ابراهیم بن محمد علی

محمد ابراهیم بن محمد علی طبسی خراسانی

خراسانی. محمد رضا

محمد رضا خراسانی

خراسانی. محمد رضا

محمد رضا طبسی خراسانی

خراسانی. محمد رفیع

محمد رفیع خراسانی

خراسانی. محمد کاظم

محمد کاظم خراسانی، معین الدین

خراسانی. محمد کاظم بن حسین

محمد کاظم بن حسین خراسانی، آخوند

خراسانی. محمد هاشم بن محمد علی

محمد هاشم بن محمد علی خراسانی

ص:236

خراسانی ملا امامی. محمد صادق بن قربانعلی

محمد صادق بن قربانعلی خراسانی ملا امامی

خراسانی. هاشم بن محمد علی

هاشم بن محمد علی خراسانی

خرسان نجفی. محمد باقر

محمد باقر خرسان نجفی

خزام بن ابراهیم بن محمد بن ابی الخیر اوالی

از: علی بن سلیمان حسینی (زنده در 975ق) 6200

خضر بن محمد بن نعیم مطارآبادی

از: حسین بن علی بن جمال الدین لیثی واسطی (قرن 8ق) 5252

خطی. احمد بن محمد بن یوسف بن صالح

احمد بن محمد بن یوسف بن صالح خطی مقابی بحرانی

خطیب کاشانی. محمد جعفر بن محمد صادق

محمد جعفر بن محمد صادق خطیب کاشانی

خطی. علی بن یحیی

علی بن یحیی تاروتی خطی

خطی. ناصر بن محمد

ناصر بن محمد قطیفی جارودی خطی

خلخالی. عبد الرحیم بن محمد مهدی

عبد الرحیم بن محمد مهدی خلخالی

خلخالی. محمد

محمد موسوی خلخالی

خلخالی. محمد بن محمد قاسم

محمد بن محمد قاسم حسینی خلخالی

ص:237

خلف آل عصفور بحرانی (م 1355ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

خلف بن عبد علی بن احمد

از: عمویش یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی 6274

خلف بن عبد علی بن حسین آل عصفور بحرانی، شیخ (قرن 13ق)

به: عبد الصاحب دوانی 5369

خلیفه سلطان مرعشی. حسین

حسین سلطان العلماء علاء الدین خلیفه سلطان مرعشی

خلیفه شاه محمود خلیفی

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق) 5253

خلیفی. خلیفه شاه محمود

خلیفه شاه محمود خلیفی

خلیل

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

خلیل الله رازی

از: محمد علی رضوی 5254

خلیل بن غازی قزوینی

از: محمد بن احمد خراسانی تونی، ناصر الدین (نصر تونی) (قرن 11ق) 5255

خلیلی رازی تهرانی. حسین بن خلیل

حسین بن خلیل بن علی رازی تهرانی

خمیس بن عامر جزائری

از: علی بن سلیمان بحرانی، شیخ (قرن 11ق) 5256

خنجی. محمود بن احمد

محمود بن احمد محمود سهروردی شیرازی خنجی سپاهانی، نجم شهابی

ص:238

خنفر. محسن

محسن خنفر

خوانساری. آقا جمال خوانساری

محمد بن حسین خوانساری، جمال الدین (آقا جمال) (م 1125ق)

خوانساری. ابراهیم بن علی بن یوسف

ابراهیم بن علی بن یوسف خانیساری

خوانساری. ابوالقاسم بن حسین

ابوالقاسم بن حسین موسوی خوانساری

خوانساری. ابو تراب

ابو تراب موسوی خوانساری

خوانساری. احمد

احمد صفایی خوانساری

خوانساری. حسین بن ابو القاسم جعفر

حسین بن ابو القاسم جعفر موسوی خوانساری

خوانساری. حسین بن محمد

حسین بن محمد جمال الدین خوانساری

خوانساری. زین العابدین

زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی

خوانساری. عبدالکریم

عبدالکریم خوانساری

خوانساری. علی اکبر

علی اکبر خوانساری

خوانساری. علی بن عین علی

علی بن عین علی خوانساری، زین الدین (زین العابدین)

ص:239

خوانساری. فخرالدین بن جمال الدین

فخرالدین بن جمال الدین موسوی خوانساری

خوانساری. محمد

محمد مهدی و محمد خوانساری

خوانساری. محمد باقر بن زین العابدین

محمد باقر بن زین العابدین خوانساری اصفهانی (صاحب روضات الجنات)

خوانساری. محمد بن حسین

محمد بن حسین خوانساری، جمال الدین (آقا جمال)

خوانساری. محمد حسین

محمد حسین خوانساری

خوانساری. محمد حسین بن علی اکبر

محمد حسین بن علی اکبر خوانساری

خوانساری. محمد صادق بن محمد کاظم

محمد صادق بن محمد کاظم خوانساری سپاهانی

خوانساری. محمد مسیح بن محمد باقر

محمد مسیح بن محمد باقر خوانساری (فرزند صاحب روضات)

خوانساری. محمد مهدی

محمد مهدی و محمد خوانساری

خوانساری. محمد مهدی بن محمد

محمد مهدی بن محمد بن محمد صادق موسوی خوانساری اصفهانی

خوانساری. محمد هاشم بن زین العابدین

محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی خوانساری اصفهانی

خوانساری. محمود

محمود خوانساری

ص:240

خوانساری. مصطفی بن احمد

مصطفی بن احمد صفایی خوانساری

خوزانی اصفهانی. محمد ابراهیم بن محمد

محمد ابراهیم بن محمد خوزانی اصفهانی

خویی. ابراهیم بن حسین دنبلی

ابراهیم بن حسین دنبلی خویی

خویی. ابو الفاسم

ابو الفاسم خویی، آیت الله

خویی. اسد الله بن حسین قلی

اسد الله بن حسین قلی قاسمی خویی

خویی. محمد امین بن یحیی

محمد امین بن یحیی امام جمعه خویی

خویی. محمد رضا

محمد رضا سلماسی خویی

خویی. یحیی امام جمعه

یحیی امام جمعه خویی

خیر سمنانی. محمد خان بن عزیز الله

محمد خان بن عزیز الله طباطبایی خیر سمنانی

دامغانی. علی

علی دامغانی

داود بن ابی الفتوح حسینی عریضی

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

داود بن اسد الله بروجردی

از: حسن بن جعفر کاشف الغطاء، شیخ (م 1262ق) 5257

ص:241

از: مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری) (م 1281ق) 5258

از: محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی نجفی (صاحب جواهر الکلام) (م 1266ق) 5259

از: محمد بن علی بن شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1267ق) 5260

داود بن حسن فوعی (زنده در 964ق)

گواهی قرائت به محمد بن اسماعیل بن احمد فوعی 6227

دجوی. یوسف

یوسف دجوی

درازی بحرانی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی

درازی بحرانی. یوسف بن احمد

یوسف بن احمد بن ابراهیم درازی بحرانی

دربندی شیروانی. فیض الله

فیض الله دربندی شیروانی

درویستی. حسن بن حسین بن علی

حسن بن حسین بن علی درویستی، قاضی، سدید الدین

درویش محمد اصفهانی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 6201

دزفولی. محمد رضا

محمد رضا معزی دزفولی

دزفولی. مرتضی بن محمد امین

مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری)

دزفولی. منصور

منصور انصاری دزفولی

دزماری. عیسی

عیسی دزماری

ص:242

دستغیب. فضل الله بن محب الله

فضل الله بن محب الله دست غیب حسینی شیرازی

دشت بیاضی قائنی. محمد جعفر بن سلیمان

محمد جعفر بن سلیمان بن محمد تقی دشت بیاضی قائنی

دشتکی. علی بن احمد

علی بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید علی خان

دشتکی. ماجد بن محمد بن عبد الحسین

ماجد بن محمد بن عبد الحسین دشتکی شیرازی

دشتکی. محمد بن ابی علی غیاث الدین منصور

محمد بن ابی علی غیاث الدین منصور دشتکی، ابو نصر صدر الدین

دشتکی. محمد بن اسحاق

محمد بن اسحاق حسینی دشتکی

دشتکی. محمد بن غیاث الدین منصور

محمد بن غیاث الدین منصوردشتکی، صدرالدین

دشتکی. محمد بن محمود بن سلام الله

محمد بن محمود بن سلام الله بن مسعود دشتکی شیرازی

دشتکی. محمد بن منصور

محمد بن منصور دشتکی شیرازی، صدر الدین (صدر الدین رابع)

دشتکی. محمد دشتکی

محمد دشتکی شیرازی

دشتکی. منصور بن محمد

منصور بن محمد حسینی دشتکی شیرازی

دلدار علی بن محمد معین رضوی نقوی هندی، غفران مآب (م 1235ق)

به: محمد بن دلدار علی نقوی، سلطان العلماء 5658

ص:243

به: فرزندش سید محمد 5028

از: سید بحر العلوم 5028

از: سید علی طباطبایی صاحب ریاض 5028

از: سید محمد مهدی شهرستانی 5028

از: سید محمد مهدی شهید ثالث 5028

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

دماوندی. افضل بن خدابخش

افضل بن خدابخش دماوندی

دماوندی. محمد باقر

محمد باقر دماوندی

دمستانی. حسن بن محمد بن علی

حسن بن محمد بن علی دمستانی بحرانی

دمشقی. محمد بهجت

محمد بهجت بیطار دمشقی

دنبلی خویی. ابراهیم بن حسین

ابراهیم بن حسین دنبلی خویی

دوانی. عبد الصاحب

عبد الصاحب دوانی

دوانی. محمد بن اسعد

محمد بن اسعد دوانی، جلال الدین

دوریستی. عبد الله بن جعفر

عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسی دوریستی

دوست محمد مازندرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5261

ص:244

دولت آبادی. عبد الکریم

عبد الکریم دولت آبادی

دهدشتی. حسین

حسین دهدشتی

دهستانی. احمد بن حسن بن محمد

احمد بن حسن بن محمد دهستانی

دهکردی اصفهانی. ابو القاسم بن محمد باقر

ابو القاسم بن محمد باقر حسینی دهکردی اصفهانی

دیزجی زنجانی. فیاض الدین

فیاض الدین دیزجی زنجانی

دینوری. محمد سعید بن یوسف

محمد سعید بن یوسف دینوری

ذو الفقار همدانی

از: حسین بن محمد جمال الدین خوانساری (م 1099ق) 5027و5262

رئیس العلماء. جلال الدین بن محمد طاهر

جلال الدین بن محمد طاهر خاقانی (رئیس العلماء)

راحت حسین رضوی (م 1376ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

رازی تهرانی. حسین بن خلیل

حسین بن خلیل بن علی رازی تهرانی

رازی. حسن علی رازی

حسن علی رازی، شیخ

رازی. حسین بن علی بن محمد

حسین بن علی بن محمد خزاعی نیشابوری رازی، ابو الفتوح

ص:245

رازی. خلیل الله

خلیل الله رازی

رازی. محمد

محمد قرمیسنی رازی

رازی. محمد بن حسین ابو الفتوح

محمد بن حسین ابو الفتوح رازی

رازی. محمد بن محمد

محمد بن محمد بویهی رازی (قطب الدین رازی)

رازی. محمد صادق

محمد صادق رازی

رازی. محمد علی

محمد علی شریف رازی

رازی. محمد مؤمن

محمد مؤمن رازی

رازی. محمد یوسف

محمد یوسف رازی

رازی. محمود بن محمد

محمود بن محمد بن عبد الواحد رازی

راضی نجفی، شیخ

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

راغب طباخ حلبی

از: محمد عبد الحی الکتانی 6166

رامدی حسنی. شریف بن بهاء الدین علی

شریف بن بهاء الدین علی رامدی حسنی

ص:246

راوندی. علی بن فضل الله

علی بن فضل الله راوندی

راوندی. فضل الله بن علی

فضل الله بن علی حسنی راوندی، ضیاء الدین ابو الرضا

راوندی. محمد بن سعید بن هبة الله

محمد بن سعید بن هبة الله راوندی، ابو الفضل

راوی. ابراهیم راوی

ابراهیم راوی

رجب علی بن جمال الدین

از: عباس بن حسن بن عباس بن محمد علی بلاغی نجفی (قرن 12ق) 5263

رجب علی رشتی گیلانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5264

رشتی. ابو الحسن شریعتمدار

ابو الحسن شریعتمدار رشتی

رشتی. ابو القاسم بن حسن

ابو القاسم بن حسن گنجی رشتی

رشتی. اسد الله

اسد الله رشتی

رشتی. حبیب الله بن محمد علی

حبیب الله بن محمد علی نجفی رشتی

رشتی. رجب علی

رجب علی رشتی گیلانی

رشتی. صادق

صادق حسینی رشتی

ص:247

رشتی. عبد الغفار بن محمد

عبد الغفار بن محمد بن ملا یحیی رشتی

رشتی. علی بن محمد

علی بن محمد رشتی

رشتی. کاظم بن قاسم

کاظم بن قاسم حسینی رشتی

رشتی گیلانی. محمد رفیع بن علی

محمد رفیع بن علی شریعتمدار رشتی گیلانی

رشتی. محمد

محمد رشتی

رشتی. محمد شفیع بن فرج

محمد شفیع بن فرج گیلانی رشتی

رضا استادی

از: مصطفی بن احمد صفایی خوانساری (م 1413) 5265

از: مرتضی بن جواد بن اسماعیل حسینی نجومی کرمانشاهی (معاصر) 5266

رضا بن محمد هندی نجفی (متوفای 1362ق)

از: شیخ حسین بن علی بحرانی 6163و6275

رضا قلی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 6202

رضا مسجد شاهی اصفهانی (م 1362ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

رضوی خراسانی. محمد

محمد رضوی خراسانی

رضوی. راحت حسین

راحت حسین رضوی

ص:248

رضوی طباطبایی تبریزی. محمد یوسف بن عبد الفتاح

محمد یوسف بن عبد الفتاح حسنی حسینی موسوی رضوی طباطبایی تبریزی

رضوی. عبد الجواد بن یوسف

عبد الجواد بن یوسف رضوی

رضوی قائنی. حسن بن ولی الله بن هدایت الله

حسن بن ولی الله بن هدایت الله رضوی قائنی حائری

رضوی کاشانی. حسین

حسین رضوی کاشانی

رضوی کاشانی (علم الهدی). محمد حسین بن هبة الله

محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی

رضوی متولی. محمد صالح بن محمد باقر

محمد صالح بن محمد باقر رضوی متولی

رضوی. محمد

محمد رضوی

رضوی. محمد بن محمد باقر

محمد بن محمد باقر رضوی

رضوی. محمد صادق

محمد صادق رضوی

رضوی. محمد علی

محمد علی رضوی

رضوی. محمد محسن بن علی اکبر

محمد محسن بن علی اکبر حسینی رضوی

رضوی مشهدی. محسن بن محمد

محسن بن محمد رضوی مشهدی

ص:249

رضوی مشهدی. محمد مهدی بن محسن

محمد مهدی بن محسن رضوی مشهدی

رضوی موسوی نجفی هندی. محمد بن هاشم بن شجاعت علی

محمد بن هاشم بن شجاعت علی رضوی موسوی نجفی هندی

رضوی هندی. محمد بن هاشم بن شجاعت علی

محمد بن هاشم بن شجاعت علی رضوی موسوی نجفی هندی

رضی الدین بن محمد بن علی حسینی عاملی

از: احمد بن محمد مهدی شریف خاتون آبادی (م 1154ق) 5267

از: محمد باقر بن حسین نیشابوری مکی (م 1133ق) 5268

رضی الدین بن محمد بن محمد حیدر حسینی (قرن 12ق)

به: زین العابدین بن محمد علی مقیم مشهد رضوی 5276

رفیعا، ملا (قرن 13ق)

به: عبد الحسین 5343

رقیحی. عبد الرزق

عبد الرزاق رقیحی، قاضی

رقیحی. عبد الله

عبد الله رقیحی، قاضی

روضاتی. احمد بن محمد باقر

احمد بن محمد باقر روضاتی

روضاتی. محمد علی

محمد علی روضاتی

رویدشتی اژه ای اصفهانی.محمد شریف بن محمد

محمد شریف بن محمد رویدشتی اژه ای اصفهانی

زاهد. عیسی

عیسی زاهد

ص:250

زاهد قمی. علی

علی زاهد قمی

زباره صنعانی. محمد

محمد زباره صنعانی

زراری. احمد بن محمد بن محمد زراری شیبانی

احمد بن محمد بن محمد زراری شیبانی، ابو غالب

زراری. محمد بن احمد

محمد بن احمد ابو غالب زراری

زنجانی. ابوالقاسم بن محمد باقر

ابوالقاسم بن محمد باقر موسوی زنجانی

زنجانی. ابو عبد الله بن نصر الله

ابو عبد الله بن نصر الله ضیایی زنجانی

زنجانی. احمد بن عنایت الله

احمد بن عنایت الله شبیری زنجانی

زنجانی. فضل الله

فضل الله زنجانی

زنجانی. فیاض الدین

فیاض الدین دیزجی زنجانی

زنجانی. محمد

محمد موسوی زنجانی

زنجانی. محمد تقی

محمد تقی زنجانی

زنوزی. عبد الرسول بن محمد حسن

عبد الرسول بن محمد حسن حسینی زنوزی

ص:251

زنوزی. عبد الله

عبد الله حسینی زنوزی

زنوزی. علی بن محمد حسن

علی بن محمد حسن حسینی زنوزی

زنوزی. علی محمد

علی محمد حسینی زنوزی

زنوزی. محسن

محسن حسینی زنوزی

زنوزی. محمد بن شفیع

محمد بن شفیع زنوزی خویی

زنوزی. محمد حسن بن عبد الرسول

محمد حسن بن عبد الرسول حسینی زنوزی

زنوزی. موسی بن عبد الرسول

موسی بن عبد الرسول حسینی زنوزی

زنوزی. مهدی بن محمد حسن

مهدی بن محمد حسن حسینی زنوزی

زواره ای اصفهانی. حسین بن مرتضی

حسین بن مرتضی زواره ای اصفهانی

زیدی. محمد بن قاسم بن محمد

محمد بن قاسم بن محمد زیدی، المؤید بالله

زیر آبادی. علی نقی بن محمد

علی نقی بن محمد زیر آبادی

زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق)

به: ابراهیم بن علی بن عبد العالی المیسی 5058

ص:252

به: احمد بن شمس الدین حلی 5111

به: تاج الدین بن هلال جزایری 5149

به: جمال الدین حسن بن علی موسوی حلبی 5158

به: حسین بن زمعة مدنی 5208

به: حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی 5213

به: عطاء الله بن حسن حسینی موسوی 5415

به: علی بن حسین حسینی موسوی عاملی جزینی (ابن صائغ) 5451

به: محمود بن محمد بن علی بن حمزه لاهیجی گیلانی 6025

به: ؟ 6121

به: ؟ 6122

به: ؟ 6123

طرق روایة تهذیب الاحکام 6179

طرق روایة من لا یحضره الفقیه 6181

طریق روایة الصحیفة السجادیة (طریق روایة الشهید الثانی، المشیخة) 6183

گواهی قرائت الفهرست شیخ طوسی 6193

گواهی قرائت تهذیب الاحکام به پدر شیخ بهایی 6257

گواهی قرائت شهید ثانی 6262

از: علی بن عبد العالی میسی عاملی، زین الدین ابو القاسم (ابن مفلح) (م 938ق) 5270

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5303

زین الدین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین

از: علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی جبل عاملی (1103 یا 1104ق) 5271

زین الدین (زین العابدین) علی بن عین علی خوانساری

علی بن عین علی خوانساری

زین العابدین بن حسین بن محمد طباطبایی حائری، سید (م 1292ق)

به: محمد بن عبد الوهاب بن داود همدانی، امام الحرمین 5674

ص:253

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

زین العابدین بن عبد الله بن محمد تقی مجلسی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5275

زین العابدین بن علی بن نصیر الدین هزار جریبی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 6203

زین العابدین بن محمد علی مقیم مشهد رضوی

از: رضی الدین بن محمد بن محمد حیدر حسینی (قرن 12ق) 5276

زین العابدین بن محمد کاظم

از: یوسف بن احمد درازی بحرانی (م 1186ق) 5277

زین العابدین بن ملا قار پوز قلی سلماسی

از: محمد بن علی بن شیخ جعفر کاشف الغطاء (م 1267ق) 5274

زین العابدین بن نور الدین بن مراد بن علی حسنی، امیر (قرن 11ق)

به: عبد الرزاق مازندرانی 5361

زین العابدین حائری

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5278

زین العابدین طباطبایی

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) (سه اجازه) 6176

زین العابدین مازندرانی

به: محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی 5736

زین العابدین مازندرانی حائری، شیخ (م 1309ق)

به: ابو القاسم نجم الدین نراقی 5095

به: عبد الرحیم بن محمد مهدی خلخالی 5358

به: محمد تقی طالقانی تهرانی 5747

به: ؟ 6119

ص:254

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی (م 1313ق)

به: محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی 6006

زین العابدین هزار جریبی

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

ساروی. حسین بن مرتضی

حسین بن مرتضی بن ابراهیم حسینی ساروی

ساروی. محمد

محمد ثقة الاسلام ساروی

ساروی. مهدی

مهدی مازندرانی ساروی

سالم بن بدران بن علی مازنی مصری، شیخ معین الدین (قرن 7ق)

به: محمد بن محمد بن حسن طوسی 5704

سالم بن زکی جزایری

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5279

ساوه ای. محمد بن عبدالملک بن علی

محمد بن عبدالملک بن علی بن علی بن مبارکشاه ساوه ای

ساوی. عیسی بن عبد الرحمان

عیسی بن عبد الرحمان بن محمد علی ساوی

سبزواری. حسن بن محمد علی

حسن بن محمد علی سبزواری

سبزواری. حسین بن علی

حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی سبزواری، کمال الدین

سبزواری. حیدر بن علاء الدین

حیدر بن علاء الدین بن علی بن حسن حسینی بیروی

ص:255

سبزواری. حیدر بن منور بن حیدر

حیدر بن منور بن حیدر سبزواری

سبزواری. عبد الباقی

عبد الباقی سبزواری

سبزواری. قاسم علی بن حسن علی

قاسم علی بن حسن علی برارقی سبزواری

سبزواری. محمد باقر بن محمد مؤمن

محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری)

سبزواری. محمد رحیم بن محمد جعفر

محمد رحیم بن محمد جعفر بن محمد باقر شریف سبزواری

سبزواری. محمد کاظم بن محمد علی

محمد کاظم بن محمد علی سبزواری

سبزواری. محمد مقیم

محمد مقیم سبزواری

سبزواری. محمد مؤمن بن شاه قاسم

محمد مؤمن بن شاه قاسم سبزواری

سبزواری. محمد مهدی

محمد مهدی سبزواری

سپاهانی. محمد صادق بن محمد کاظم

محمد صادق بن محمد کاظم خوانساری سپاهانی

سپهر ثانی. عباس قلی خان

عباس قلی خان لسان الملک سپهر ثانی

سدید الدین بن حسین بن الیاس الخازن بالمشهد الشریف الحائری

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

ص:256

سراب تنکابنی. محمد بن عبد الفتاح

محمد بن عبد الفتاح سراب تنکابنی، فاضل سراب

سرابشنوی. حسن بن محمد بن ابی المجد

حسن بن محمد بن ابی المجد سرابشنوی

سرابشنوی. علی بن حسن بن رضی

علی بن حسن بن رضی علوی حسینی سرابشنوی

سرابی. حسن علی

حسن علی سرابی

سراج الدین بن عبد الرحمن بلادی

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق) 5281

سراوسی. حسن بن حسین

حسن بن حسین سراوسی

سردار کابلی. حیدر قلی خان

حیدر قلی خان سردار کابلی

سعد بن حاج علی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

سعد بن شمس الدین بن بهاء الدین استرآبادی

از: علی بن هلال جزایری غروی (م 909ق) 5282

سعید

از: ابو الحسن شریف، شیخ (قرن 12ق) 5284

سعید بن درویش بن علی گجراتی

از: علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید صدرالدین (1118 یا 1120ق) 6204

سعید بن عمر

از: عبد الله بن جعفر حمیری، ابو العباس (قرن 4ق) 5285

ص:257

سعیدی عراقی. عبد الله بن محمد

عبد الله بن محمد سعیدی عدوی قرشی شافعی عراقی

سعیدی عراقی. محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود

محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود سعیدی عراقی، تاج سعیدی ابو الفتح

سکری. ابراهیم بن علی

ابراهیم بن علی سکری

سلام الله بن علی بن مطهر بکری کرمانی کوبنانی شافعی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

سلامی قزوینی مدنی. یحیی بن عماد بن محمد

یحیی بن عماد بن محمد سلامی شافعی قزوینی مدنی

سلطان العلماء اراکی. محمد

محمد سلطان العلماء اراکی

سلطان العلماء. محمد بن دلدار علی

محمد بن دلدار علی نقوی نصیر آبادی، سید، سلطان العلماء

سلطان العلماء مرعشی. حسین

حسین سلطان العلماء علاء الدین خلیفه سلطان مرعشی

سلطان بن حسن بن سلطان حسینی علوی شجری قمی

از: علی بن حسن بن محمد استرآبادی (زنده در 834ق) 5286

سلطان محمد بن تاج الدین حسن کاشانی

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق) 5287

از: محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی قمی (م 1098ق) 5288

سلطان محمود بن غلام علی طبسی

از: احمد بن عبد السلام بن ناصر بن حسن بحرانی (قرن 11ق) 5113و5289

سلطان محمود خان

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5290

ص:258

سلماسی خویی. محمد رضا

محمد رضا سلماسی خویی

سلماسی. زین العابدین بن ملا قار پوز قلی

زین العابدین بن ملا قار پوز قلی سلماسی

سلماسی. محمد باقر

محمد باقر سلماسی خویی

سلمی یزدی. حسین

حسین سلمی یزدی

سلیمان بن اسد الله طباطبایی (قرن 13ق)

به: علی رضا بن ابراهیم یزدی 5493

سلیمان بن صالح بحرانی (زنده در 1074ق)

به: یوسف بن صالح بحرانی 6106

سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی (م 1121ق)

به: احمد بن ابراهیم بحرانی (پدر شیخ یوسف بحرانی) 5100

به: عبد الله بن صالح سماهیجی 5323

به: محمد حسین بن محمد صالح خاتون آبادی 5787

سلیمان بن محمد شدقمی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5291

سلیمان بن نصیر الدین بن علم الهدی بن محمد محسن فیض کاشانی (قرن 12ق)

گواهی قرائت وافی فیض کاشانی 6271

سلیمی. محمد حسین بن محمود

محمد حسین بن محمود سلیمی

سماهیجی. عبد الله بن صالح

عبد الله بن صالح سماهیجی بحرانی

ص:259

سمنانی. محمد حسین

محمد حسین سمنانی

سمنانی. محمد خان بن عزیز الله

محمد خان بن عزیز الله طباطبایی خیر سمنانی

سمنانی. محمد صالح بن فضل الله

محمد صالح بن فضل الله حائری مازندرانی، علامه سمنانی

سمنانی. محمد مؤمن بن محب علی

محمد مؤمن بن محب علی صحاف سمنانی

سمیطاری. محمد بن احمد

محمد بن احمد سمیطاری

سوراوی. علی بن محمد بن حمزه

علی بن محمد بن حمزه حسینی سوراوی

سورکی. محمد ابراهیم بن اسماعیل

محمد ابراهیم بن اسماعیل سورکی

سهروردی شیرازی خنجی سپاهانی. محمود بن احمد

محمود بن احمد محمود سهروردی شیرازی خنجی سپاهانی، نجم شهابی

سهلاولی. محمد بن حسن بن احمد

محمد بن حسن بن احمد اوالی سهلاولی

سهیل یمانی. یحیی

یحیی سهیل یمانی

سیبی. محمد بن احمد بن صالح

محمد بن احمد بن صالح سیبی، جمال الدین

سید شریف مرتضی. علی بن حسین بن موسی

علی بن حسین بن موسی، سید شریف مرتضی، علم الهدی

ص:260

سید میرزا استرآبادی. محمد مؤمن بن دوست محمد

محمد مؤمن بن دوست محمد حسینی استرآبادی

سید میرزا جزایری. محمد بن علی

محمد بن علی بن نعمت الله موسوی (سید میرزا جزایری)

سیفی قزوینی. محمد بن محمد مهدی

محمد بن محمد مهدی حسینی سیفی قزوینی، قوام الدین

سیوری حلی. مقداد بن عبد الله

مقداد بن عبد الله سیوری حلی، فاضل مقداد

شاگرد شیخ انصاری (قرن 13ق)

به: محمد علی 5889

به: نصر الله بن رضا بن اخوی تهرانی 6082

شاگرد شیخ محمد حسین عاملی و شیخ محمد فتونی (قرن 13ق)

مسودۀ اجازه 6282

شاگرد علامه بحرالعلوم (محمد مهدی بن مرتضی طباطیایی) (قرن 13ق)

به: محمد بن عاشور کرمانشاهی 5669

شاگرد محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (قرن 11ق)

به: محمد بن محمد باقر تبریزی 5698

شامی. حسین بن حسن

حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق)

شامی. محمد بن احمد بن عمران

محمد بن احمد بن عمران شامی

شامی. یوسف بن حاتم بن فوز

یوسف بن حاتم بن فوز بن مهند شامی

شاه آبادی. محمد علی

محمد علی شاه آبادی

ص:261

شاه حسین طالشی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5293

شاه حسینی تستری. شریف بن نور الله

شریف بن نور الله بن محمد شاه حسینی تستری

شاهرخ بیکا

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 6071

شاهرودی. محمود

محمود حسینی شاهرودی

شاه عبد العظیمی. جواد

جواد شاه عبد العظیمی

شاهمیر بن فخر الدین حسینی هزارجریبی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 6205

شاهمیر. کمال الدین

کمال الدین شاهمیر حسینی

شبانکاره ای. حسن بن محمد

حسن بن محمد ایجی شبانکاره ای

شبر. عبد الله بن محمد رضا

عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی

شبر. علی بن محمد

علی بن محمد شبر حسینی

شبر. محمد بن علی

محمد بن علی بن حسین بن سید عبد الله شبر نجفی

شجری قمی. سلطان بن حسن بن سلطان

سلطان بن حسن بن سلطان حسینی علوی شجری قمی

ص:262

شخص. محمد باقر بن علی

محمد باقر بن علی شخص موسوی

شدقمی. سلیمان بن محمد

سلیمان بن محمد شدقمی

شرف الدین حسینی موسوی. محمد

محمد شرف الدین حسینی موسوی

شرف الدین عاملی. عبد الحسین

عبد الحسین شرف الدین عاملی

شریعتمدار استر آبادی. محمد جعفر بن سیف الدین

محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی

شریعتمدار رشتی. ابو الحسن

ابو الحسن شریعتمدار رشتی

شریعتمدار رشتی گیلانی. محمد رفیع بن علی

محمد رفیع بن علی شریعتمدار رشتی گیلانی

شریعتمدار. علی بن محمد جعفر

علی بن محمد جعفر شریعتمدار استر آبادی

شریف العلما. محمد شریف بن حسن

محمد شریف بن حسن آملی حائری مازندرانی، شریف العلماء (م 1245ق)

شریف امامی. عبد الصمد

عبد الصمد شریف امامی

شریف بن بهاء الدین علی رامدی حسنی

از: حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (پدر شیخ بهایی) (م 984ق) 5295

شریف بن نور الله بن محمد شاه حسینی تستری

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق) 5296

ص:263

شریف رازی. عباس علی

عباس علی شریف رازی

شریف رازی. محمد علی

محمد علی شریف رازی

شریف سبزواری. محمد رحیم بن محمد جعفر

محمد رحیم بن محمد جعفر بن محمد باقر شریف سبزواری

شریف قاری. علی

علی شریف قاری، عماد الدین

شریف یزدی. عبد الجواد بن محمد تقی

عبد الجواد بن محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی

شریف یزدی. محمد اسد الله بن محمد تقی

محمد اسد الله بن محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی

شریف یزدی. محمد تقی بن محمد باقر

محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی

شعبان گیلانی (م 1348ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

شفتی. اسدالله بن محمد باقر

اسدالله بن محمد باقر موسوی شفتی

شفتی. حسن بن سید علی بن محمد باقر

حسن بن سید علی بن محمد باقر (گویا نوۀ حجة الاسلام شفتی)

شفتی. محمد باقر بن محمد نقی شفتی

محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی)

شفتی. محمد علی بن محمد باقر

محمد علی بن محمد باقر شفتی اصفهانی

ص:264

شفیع نجل میرزا جعفر تبریزی

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی، سید (م 1259ق) 5297

شقطی. حسن بن نور الدین

حسن بن نور الدین حسینی شقطی

شمس الدین بحرانی

از: حسین بن حسن موسوی حسینی مجتهد کرکی عاملی (قرن 10ق) 5300

شمس الدین تهرانی

از: محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی نجفی (صاحب جواهر الکلام) (م 1266ق) 5298

شوشتری. جعفر

جعفر شوشتری

شوشتری. حسن علی بن عبد الله

حسن علی بن عبد الله شوشتری

شوشتری. شریف بن نور الله

شریف بن نور الله بن محمد شاه حسینی تستری

شوشتری. عبد الکریم

عبد الکریم مرعشی تستری

شوشتری. عبد الله بن حسین

عبد الله بن حسین شوشتری اصفهانی

شوشتری. علی

علی شوشتری، سید

شوشتری. محمد باقر

محمد باقر شوشتری

شوشتری. محمد بن حسن علی

محمد بن حسن علی بن عبد الله بن حسین شوشتری

ص:265

شوشتری. محمد حسین بن حیدر علی

محمد حسین بن حیدر علی شوشتری

شوشتری. محمد علی بن جعفر

محمد علی بن جعفر شوشتری

شوشتری. محمد کریم

محمد کریم شوشتری

شولستانی. علی بن حجت الله

علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی

شولستانی. علی رضا بن علی

علی رضا بن علی شولستانی

شولستانی. محمد بن حسن

محمد بن حسن خفرلی شولستانی

شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق)

به: عزیز الدین نجفی 5414

به: حاج شیخ محمد رشتی 6169

به: محمد علی شریف رازی 5913

به: محمد علی طبرسی حائری 5914

به: مهدی تهرانی 6065

الاجازة الکبیرة (اجازه به محمود بن شهاب الدین مرعشی) 6144

الثبت الکافی (اجازه به محمد رشتی) 6169

الطرق و الاسانید الی مرویات اهل البیت علیهم السلام 6182

المسلسلات فی الاجازات 6280

از: سید آقا امام تستری (م 1384ق) 6280

از: شیخ آقا بزرگ تهرانی (م 1389ق) 6280

ص:266

از: حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی (م 1380ق) 6280

از: سید ابراهیم راوی (م 1365ق) 6280

از: ابوالحسن موسوی اصفهانی، سید (م 1365ق) 5302و6280

از: میرزا ابو الحسن انگجی (م 1357ق) 6280

از: میرزا ابو الحسن شریعتمدار رشتی (م 1368ق) 6280

از: میرزا ابو الحسن مشکینی اردبیلی (م 1358ق) 6280

از: سید ابو الحسن نقوی لکنهوی (م 1355ق) 6280

از: سید ابو القاسم حسینی کاشانی (حدود 1360ق) 6280

از: سید ابو القاسم دهکردی اصفهانی (م 1353ق) 6280

از: میرزا ابو الهدی کلباسی اصفهانی (م 1356ق) 6280

از: میرزا ابو عبد الله زنجانی (م 1360ق) 6280

از: سید احمد صفایی خونساری (م 1359ق) 6280

از: قاضی احمد صیاغی صنعانی (م 1404ق) 6280

از: شیخ احمد مقبول اهدل (م 1357ق) 6280

از: شیخ اسماعیل اصفهانی (م 1371ق) 6280

از: شیخ اسماعیل معزی (م 1363ق) 6280

از: سید اسناغیل مختفی (زنده در 1395ق) 6280

از: سید جعفر بحر العلوم نجفی ( م 1377ق) 6280

از: شیخ جواد شاه عبد العظیمی (م 1355ق) 6280

از: شیخ حبیب آل ابراهیم عاملی (م 1384ق) 6280

از: شیخ حبیب الله آیت اللهی خراسانی (م 1371ق) 6280

از: حاج میرزا حسن حائری شیرازی (زنده در 1358ق) 6280

از: سید حسن صدر کاظمی (م 1354ق) 6280

از: شیخ حسن علامی اصفهانی (م 1394ق) 6280

ص:267

از: شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی (م 1361ق) 6280

از: شیخ حسن لنکرانی (م 1361ق) 6280

از: سید حسین حاج سید جوادی حسینی قزوینی (م 1352ق) 6280

از: سید حسین رضوی کاشانی (م 1358ق) 6280

از: سید حسین سلمی یزدی (بعد از 1358ق) 6280

از: سید حسین طباطبایی قمی (م 1366ق) 6280

از: میرزا حیدر قلی خان سردار کابلی (م 1372ق) 6280

از: شیخ خلف آل عصفور بحرانی (م 1355ق) 6280

از: سید راحت حسین رضوی (م 1376ق) 6280

از: شیخ آقا رضا مسجد شاهی اصفهانی (م 1362ق) 6280

از: شیخ شعبان گیلانی (م 1348ق) 6280

از: میرزا صادق آقا تبریزی (1351ق)؛ 6280

از: سید صادق حسینی رشتی (م 1354ق) 6280

از: آقا ضیاء الدین عراقی (م 1361ق) 6280

از: شیخ عباس قمی (م 1359ق) 6280

از: حاج میرزا عبد الباقی مشهور به ملا باشی شیرازی (1354ق)؛ 6280

از: شیخ عبد الحسین بغدادی (م 1365ق) 6280

از: شیخ عبد الحسین شیرازی (م 1370ق) 6280

از: سید عبد الحسین شرف الدین (م 1377ق) 6280

از: سید عبد الحسین نور الدین عاملی (م 1370ق) 6280

از: شیخ عبد الحفیظ فاسی (م 1383ق) 6280

از: قاضی عبد الرزاق رقیحی (حدود 1405ق) 6280

از: شیخ عبد الغنی الحر (م 1385ق) 6280

از: شیخ عبد الکریم حائری یزدی (م 1355ق) 6280

ص:268

از: سید عبد الله برهان سبزواری (م 1380ق) 6280

از: سید عبد الله ثقة الاسلام صادقی اصفهانی (م 1382ق) 6280

از: قاضی عبد الله جرافی صنعانی (م 1397ق) 6280

از: قاضی عبد الله رقیحی (م 1402ق). 6280

از: قاضی عبد الله سرحی صنعانی (م 1409 ق) 6280

از: شیخ عبد الله مامقانی (م 1351ق) 6280

از: سید عبد الله موسوی بلادی (م 1382ق) 6280

از: شیخ عبد المحسن خاقانی (م1372ق) 6280

از: قاضی عبد الواسع واسعی (م 1379ق) 6280

از: سید علوی حداد حضرمی (م 1382ق) 6280

از: شیخ علی ابو الوردی شیرازی (م 1368ق) 6280

از: شیخ علی اکبر نهاوندی (م 1369ق) 6280

از: سید علی جزایری (م 1354ق) 6280

از: شیخ علی دامغانی (م 1362ق) 6280

از: شیخ علی زاهد قمی (م 1371ق) 6280

از: شیخ علی کاشف الغطاء(م 1350ق) 6280

از: سید علی کوهکمری (م 1360ق) 6280

از: سید علی نقی نقوی لکنهوی (م 1408ق) 6280

از: سید علی یثربی کاشانی (م 1379ق) 6280

از: میرزا عنایت الله اخباری نیشابوری ( زنده در 1357ق) 6280

از: شیخ عیسی لواسانی (م 1364ق) 6280

از: سید فخر الدین امامت کاشانی (م 1392ق) 6280

از: میرزا فخر الدین طاهری قمی (م 1363ق) 6280

از: شیخ فدا حسین قرشی لکنهوی (م 1353ق) 6280

ص:269

از: حاج میرزا فضل الله زنجانی (م حدود 1370ق) 6280

از: میرزا فضل الله مازندرانی (م 1344ق) 6280

از: شیخ فیاض الدین دیزجی زنجانی (م 1360ق) 6280

از: سید قاسم بن ابراهیم علوی (م 1406ق) 6280

از: سید محسن امین عاملی (م 1371ق) 6280

از: شیخ محمد باقر بیرجندی (م 1353ق) 6280

از: سید محمد باقر قزوینی (م 1365ق) 6280

از: شیخ محمد بخیت مطیعی مصری (م 1354ق) 6280

از: سید محمد بن حسین جلال صنعانی (زنده در 1395ق) 6280

از: سید محمد بن منصور صنعانی (زنده در 1395ق) 6280

از: شیخ محمد بهجت بیطار دمشقی (م 1396ق) 6280

از: سید محمد ثقة الاسلام ساروی (م 1342ق) 6280

از: شیخ محمد جواد صافی گلپایگانی (م 1378ق) 6280

از: میرزا محمد جولانی همدانی (م 1361ق) 6280

از: سید محمد حجت کوهکمری (م 1372ق) 6280

از: شیخ محمد حرز الدین نجفی (م 1365) 6280

از: میرزا محمد حسن علیاری تبریزی (م 1358ق) 6280

از: شیخ محمد حسن عمرو آبادی (م 1363ق) 6280

از: شیخ محمد حسین آیتی (م 1392ق) 6280

از: شیخ محمد حسین اصفهانی (م 1361ق) 6280

از: شیخ محمد حسین تنکابنی (م 1354ق) 6280

از: سید محمد حسین علوی (م 1352ق) 6280

از: شیخ محمد حسین فشارکی (م 1353ق) 6280

از: شیخ محمد حسین کاشف الغطاء(م 1373ق) 6280

ص:270

از: شیخ محمد حسین مشاط (زنده در 1370ق) 6280

از: میرزا محمد حسین نائینی (م 1355ق) 6280

از: شیخ محمد حسین نجفی (م 1409ق) 6280

از: شیخ محمد خطیب حائری (1380ق)؛ 6280

از: شیخ محمد رضا طبسی (م 1405ق) 6280

از: میرزا محمد رضا کرمانی (زنده در 1357ق) 6280

از: شیخ محمد رضا معزی دزفولی (م 1352ق) 6280

از: سید محمد رضا یثربی کاشانی (م 1347ق) 6280

از: سید محمد زباره صنعانی (م 1380ق) 6280

از: شیخ محمد سلطان العلماء اراکی (م 1383ق) 6280

از: سید محمد صادق بحر العلوم (م 1399ق) 6280

از: شیخ محمد صالح حائری مازندرانی مشهور به علامه (م 1391ق) 6280

از: شیخ محمد طاهر ابن عاشور (م 1393ق ) 6280

از: میرزا محمد عسکری تهرانی (م 1371ق) 6280

از: سید محمد عصار تهرانی (م 1365ق) 6280

از: سید محمد علم الهدی کابلی (م 1368ق) 6280

از: سید محمد علوی بروجردی (م 1362ق) 6280

از: شیخ محمد علی اردوبادی (م 1380ق) 6280

از: سید محمد علی ابطحی اصفهانی (م 1371ق) 6280

از: سید محمد علی امام جزایری (م 1394ق) 6280

از: سید محمد علی تفرشی ( زنده در 1350ق) 6280

از: میرزا محمد علی شاه آبادی (م 1369ق) 6280

از: شیخ محمد کاظم شیرازی (م 1367ق) 6280

از: سید محمد کاظم عصار تهرانی (م 1394ق) 6280

ص:271

از: سید محمد موسوی اصفهانی (م 1355ق) 6280

از: سید محمد موسوی خلخالی (م 1364ق) 6280

از: سید محمد موسوی زنجانی (م 1355ق) 6280

از: سید محمد مولانا تبریزی (م 1363ق) 6280

از: سید محمد مهدی اصفهانی (م 1391ق) 6280

از: میر سید محمد نجف آبادی (م 1358ق) 6280

از: میرزا محمود شیرازی (م 1378ق) 6280

از: سید محمود حسینی حسنی مرعشی نجفی (م 1337ق) 6206

از: شیخ مرتضی چهرقانی تبریزی (م 1381ق) 6280

از: شیخ مرتضی طالقانی (م 1363ق) 6280

از: سید مرتضی موحد ابطحی اصفهانی (م 1413ق) 6280

از: شیخ منصور انصاری دزفولی (م 1392ق) 6280

از: شیخ مهدی حکمی قمی (م 1360ق) 6280

از: شیخ مهدی مسجد شاهی (م 1393ق) 6280

از: سید مهدی موسوی غریفی بحرانی نجفی (م 1343ق) 6280

از: سید میر احمد علی مفتی (م 1388ق) 6280

از: سید میرزا آقا اصطهباناتی (م 1378ق) 6280

از: سید ناصر حسین لکنهوی (م 1361ق) 6280

از: سید نجم حسن لکنهوی (م 1360ق) 6280

از: سیده علویه نصرت امین مجتهده اصفهانی (م 1403 ق) 6280

از: سید یوسف دجوی (م 1365ق) 6280

از: سید هادی خراسانی بجستانی حائری (1368ق)؛ 6280

از: شیخ هادی کاشف الغطاء(م 1361ق) 6280

از: سید هبة الدین شهرستانی (م 1386ق) 6280

ص:272

از: میرزا هدایت الله شهیدی قزوینی (م 1368ق) 6280

از: حاج میرزا یحیی امام جمعه خویی (م1364ق) 6280

از: شیخ یحیی حمید الدین (م 1367ق) 6280

از: شیخ یحیی سهیل یمانی (م 1408ق) 6280

شهرستانی. محمد تقی بن محمد حسین

محمد تقی بن محمد حسین شهرستانی

شهرستانی. محمد حسین

محمد حسین شهرستانی

شهرستانی. محمد علی

محمد علی شهرستانی

شهرستانی. محمد علی

محمد علی شهرستانی، هبة الدین

شهرستانی. محمد مهدی بن ابی القاسم

محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری

شهمرزادی کهدمی اردبیلی. محمد رضا بن درویش

محمد رضا بن درویش شهمرزادی کهدمی اردبیلی

شهید اول. محمد بن مکی

محمد بن مکی عاملی، ابو عبد الله، شمس الدین (شهید اول)

شهید ثالث. محمد مهدی بن هدایت الله

محمد مهدی بن هدایت الله موسوی مشهدی اصفهانی (شهید ثالث)

شهید ثانی. زین الدین بن علی بن احمد

زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی)

شهیدی قزوینی. هدایت الله

هدایت الله شهیدی قزوینی

ص:273

شیبانی. احمد بن محمد بن محمد زراری

احمد بن محمد بن محمد زراری شیبانی، ابو غالب

شیبانی. حسین بن یوسف بن حسن

حسین بن یوسف بن حسن شیبانی قاضی مکه، نجم الدین

شیخ آقا بزرگ تهرانی. محمد محسن بن علی

محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی)

شیخ الشریعه. فتح الله بن محمد جواد

فتح الله بن محمد جواد نمازی اصفهانی، شیخ الشریعه

شیخ العراقین. عبد الحسین بن علی

عبد الحسین بن علی حائری تهرانی (شیخ العراقین)

شیخ انصاری. مرتضی بن محمد امین

مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری)

شیخ صدوق. محمد بن علی بن حسین

محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)

شیخ طوسی. محمد بن حسن

محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

شیرازی. ابراهیم حسینی اصطهباناتی

ابراهیم حسینی اصطهباناتی شیرازی، سید میرزا آقا

شیرازی. احمد بن جار الله

احمد بن جار الله صیمری شیرازی

شیرازی باغنوی. عبدالرحمن بن جنید

عبدالرحمن بن جنید معمری شیرازی باغنوی

شیرازی. باقر بن ابراهیم

باقر بن ابراهیم شیرازی

ص:274

شیرازی. حسن

حسن حائری شیرازی

شیرازی خنجی سپاهانی. محمود بن احمد

محمود بن احمد محمود سهروردی شیرازی خنجی سپاهانی، نجم شهابی

شیرازی. صالح بن عبد الکریم

صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی

شیرازی. عبد الباقی

عبد الباقی مشهور به ملا باشی شیرازی

شیرازی. عبد الحسین

عبد الحسین شیرازی

شیرازی. عبد الرزاق

عبد الرزاق لاهیجی گیلانی شیرازی

شیرازی. عبد الکریم بن شهباز

عبد الکریم بن شهباز شیرازی

شیرازی. عبد اللطیف

عبد اللطیف شیرازی

شیرازی. عبد النبی بن مفید

عبد النبی بن مفید شیرازی

شیرازی. عبد الواجد بن محمد امین

عبد الواجد بن محمد امین شیرازی

شیرازی. علی

علی ابو الوردی شیرازی

شیرازی. علی بن احمد

علی بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید علی خان

ص:275

شیرازی. علی بن زین الدین

علی بن زین الدین شیرازی

شیرازی. فضل الله بن محب الله

فضل الله بن محب الله دست غیب حسینی شیرازی

شیرازی، قطب الدین. محمود بن مسعود

محمود بن مسعود شیرازی، قطب الدین

شیرازی. ماجد بن هاشم

ماجد بن هاشم صادقی بحرانی شیرازی اصفهانی

شیرازی. محمد

محمد شیرازی، صفی الدین

شیرازی. محمد ابراهیم بن عبد الله

محمد ابراهیم بن عبد الله بواناتی شیرازی

شیرازی. محمد بن ابی بکر علی بن محمود

محمد بن ابی بکر علی بن محمود قنات شیرینی میبدی شیرازی

شیرازی. محمد بن اسماعیل

محمد بن اسماعیل فدشکویی شیرازی (آخوند مسیحا)

شیرازی. محمد بن حسین مفید

محمد بن حسین مفید شیرازی

شیرازی. محمد بن محمد تقی

محمد بن محمد تقی حسینی نجفی شیرازی تفرشی

شیرازی. محمد بن محمد حسین

محمد بن محمد حسین قزوینی شیرازی

شیرازی. محمد تقی

محمد تقی شیرازی

ص:276

شیرازی. محمد تقی بن محمود

محمد تقی بن محمود انصاری شیرازی

شیرازی. محمد حسن

محمد حسن شیرازی

شیرازی. محمد حسین

محمد حسین شیرازی

شیرازی. محمد حسین بن محمد مؤمن

محمد حسین بن محمد مؤمن شیرازی

شیرازی. محمد صادق

محمد صادق شیرازی

شیرازی. محمد صالح

محمد صالح شیرازی

شیرازی. محمد طاهر بن محمد حسین

محمد طاهر بن محمد حسین شیرازی قمی

شیرازی. محمد کاظم

محمد کاظم شیرازی

شیرازی. محمد معصوم بن محمد مؤمن

محمد معصوم بن محمد مؤمن عقیلی شیرازی

شیرازی. محمود

محمود شیرازی

شیرازی. محمود

محمود شیرازی

شیرازی. محمود بن حسن

محمود بن حسن بن یعقوب بن نصر بن حسن حسینی آملی شیرازی شافعی

ص:277

شیرازی (ملا صدرا). محمد بن ابراهیم

محمد بن ابراهیم قوامی شیرازی (ملا صدرا)

شیرازی. مهدی قلی بن محمد علی

مهدی قلی بن محمد علی شیرازی

شیروانی. حیدر علی بن محمد بن حسن

حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی

شیروانی. فیض الله

فیض الله دربندی شیروانی

شیروانی. محمد بن حسن

محمد بن حسن شیروانی

شیفکی. علی بن عبد الله بن محمود

علی بن عبد الله بن محمود شیفکی

صائغ قمی. فضل الله بن محمد

فضل الله بن محمد صائغ قمی

صاحب جامع الرواة. محمد بن علی

محمد بن علی اردبیلی حائری (صاحب جامع الرواة)

صاحب جواهر الکلام. محمد حسن بن محمد باقر

محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی نجفی (صاحب جواهر الکلام)

صاحب روضات الجنات. محمد باقر بن زین العابدین

محمد باقر بن زین العابدین خوانساری اصفهانی (صاحب روضات الجنات)

صاحب ریاض. علی بن محمد علی

علی بن محمد علی طباطبایی، صاحب ریاض

صاحب قصص العلماء. محمد بن سلیمان

محمد بن سلیمان تنکابنی، صاحب قصص العلماء

ص:278

صاحب مدارک. محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن

محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی عاملی

صاحب مستدرک الوسائل

حسین بن محمد تقی نوری طبرسی، میرزا (صاحب مستدرک)

صاحب مفتاح الکرامة. محمد جواد بن محمد حسینی

محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامة)

صاحب وسائل. محمد بن حسن

محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی)

صادق آقا تبریزی، میرزا (م 1351ق)؛

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

صادق حسینی رشتی (م 1354ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

صادقی اصفهانی. عبد الله ثقة الاسلام

عبد الله ثقة الاسلام صادقی اصفهانی

صاعد. حسین

حسین صاعد، شیخ تاج الدین

صاعدی. حسین بن شمس الدین

حسین بن شمس الدین صاعدی، تاج الدین

صافی گلپایگانی. محمد جواد

محمد جواد صافی گلپایگانی

صالح بن ابی عبد الله بن العظیم

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

صالح بن جابر بن فاضل عسکری اوالی موالی (زنده در 1009ق)

به: مبارک بن کتاب بن حسین بن مفلح عسکری 5544

ص:279

صالح بن حسن جزائری، شیخ

از: شیخ بهایی 5305

از: میرداماد 5305

از: شیخ عبدالنبی بن سعد جزائری 5305

صالح بن سلیمان عاملی

از: محمد امین بن محمد علی بن فرج الله کاظمی (قرن 12ق) 5306

صالح بن عبد الائمه انجدانی (زنده در 1082ق)

به: احمد 5098

صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق)

به: حسن شاه بن ملک اسماعیل اصطهبانی 5193

به: حسین بن محمد بن مسلم بحرانی 5222

به: حمزه بن شمس الدین نجفی 5246

به: زین العابدین حائری 5278

به: سلطان محمود خان 5290

به: عبد الله 5316

به: عبد الرشید بن عبد الرحیم کرمانی 5364

به: عبد الصمد بن عبد القادر حسینی عریضی بحرانی 5375

به: عبد الواجد بن محمد امین شیرازی 5403

به: علی بن احمد بن محمد بن احمد احسائی بحرانی الوادی 5433

به: علی بن محمد بن غیاث 5472

به: علی بن محمد جزائری تمامی 5473

به: قوام الدین عبد الله 5530

به: محمد ابراهیم بن عبد الله بواناتی شیرازی 5559

به: محمد امین 5568

ص:280

به: محمد بن حسن خفرلی شولستانی 5649

به: محمد تقی بن محمد حسین اصفهانی 5738

به: محمد تقی شیرازی 5745

به: محمد حسین شیرازی 5807

به: محمد صادق رازی 5864

به: محمد کریم شوشتری 5945

به: محمد محسن بن محمد امین 5954

به: محمد مقیم سبزواری 5973

به: محمد مهدی 5981

به: محمد نبی 5991

به: ملک حسین 6048

به: نجم الدین 6076

به: نجیب الدین محمد 6080

به: ؟ 6128و6129و6130و6131

گواهی قرائت به نعمت الله جزائری 6248

گواهی قرائت الکافی 6265

از: نور الدین بن علی حسینی موسوی عاملی (م 1068ق) 5307

اجازات صالح بن عبد الکریم شیرازی بحرانی 5030

صحاف سمنانی. محمد مؤمن بن محب علی

محمد مؤمن بن محب علی صحاف سمنانی

صدر. اسماعیل

اسماعیل صدر کاظمینی

صدر الاسلام همدانی. علی اکبر بن شیر محمد

علی اکبر بن شیر محمد همدانی، صدر الاسلام

ص:281

صدر الدین

به: علم الهدی محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی 5793

صدر الدین بن شمس الدین کاشانی (قرن 10ق)

به: حسن بن محمد بن جامع 5183

صدر الدین بن علی اکبر همدانی

از پدرش: صدر الاسلام علی اکبر بن شیر محمد همدانی 6186

صدر. حسن بن هادی

حسن بن هادی صدر کاظمینی

صدیق بن ابراهیم بن ناصر احمد آبادی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

صفایی. احمد

احمد صفایی خوانساری

صفایی خوانساری. مصطفی بن احمد

مصطفی بن احمد صفایی خوانساری

صفهانی. حبیب الله

حبیب الله اصفهانی

صفی الدین بن فخر الدین طریحی (زنده در 1100ق)

اجازه روایت کتاب مجمع البحرین 6118

صقر بن عباس

از: محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (پسر صاحب معالم) (م 1030ق) 5311

صنعانی حضرمی. ابراهیم بن محمد بن علی

ابراهیم بن محمد بن علی بن نزار صنعانی حضرمی

صنعانی. عبد الله

عبد الله جرافی صنعانی

ص:282

صنعانی. عبد الله

قاضی عبد الله سرحی صنعانی

صنعانی. قاضی احمد

قاضی احمد صیاغی صنعانی

صنعانی. محمد

محمد زباره صنعانی

صنعانی. محمد بن حسین جلال

محمد بن حسین جلال صنعانی

صنعانی. محمد بن منصور

محمد بن منصور صنعانی

صوفی قزوینی. محمد

محمد مشهور به نقی صوفی قزوینی

صوفی قزوینی. محمد تقی بن مظفر

محمد تقی بن مظفر صوفی قزوینی

صهیونی. محمد بن احمد بن محمد

محمد بن احمد بن محمد صهیونی

صیمری. احمد بن جار الله

احمد بن جار الله صیمری شیرازی

صیمری. مفلح بن حسن

مفلح بن حسن صیمری

صیمری. یونس بن حسن

یونس بن حسن صیمری جزایری

ضیایی زنجانی. ابو عبد الله بن نصر الله

ابو عبد الله بن نصر الله ضیایی زنجانی

ص:283

ضیاء الدین عراقی (م 1361ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ضیاء الدین علم الهدی، سید

به: ابو نصر علی بن ابی سعد بن حسن بن ابی سعد طبیب 5043

طائی. عبد الضامن بن حیار

عبد الضامن بن حیار نبیلی طائی

طالب طباطبایی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5312

طالشی. شاه حسین

شاه حسین طالشی

طالقانی تهرانی. محمد تقی

محمد تقی طالقانی تهرانی

طالقانی. عبد المطلب

عبد المطلب طالقانی

طالقانی. محمد جعفر بن محمد کاظم

محمد جعفر بن محمد کاظم طالقانی

طالقانی. محمد حسین بن مقصود علی

محمد حسین بن مقصود علی طالقانی

طالقانی. محمد صالح

محمد صالح طالقانی

طالقانی. محمود بن علاء الدین

محمود بن علاء الدین بن جلال الدین طالقانی

طالقانی. مرتضی

مرتضی طالقانی

ص:284

طالقانی. مطیع بن محمد هادی

مطیع بن محمد هادی طالقانی

طاهر بن عرب بن ابراهیم حافظ

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

طاهری قمی. فخر الدین

فخر الدین طاهری قمی

طباخ حلبی. راغب

راغب طباخ حلبی

طباطبایی. ابو طالب بن ابی المعالی

ابو طالب بن ابی المعالی حسنی حسینی طباطبایی اصفهانی

طباطبایی تبریزی. محمد سعید بن عبد الوهاب

محمد سعید بن عبد الوهاب طباطبایی تبریزی

طباطبایی. جعفر بن علی نقی

جعفر بن علی نقی طباطبایی حائری

طباطبایی. زین العابدین

زین العابدین طباطبایی

طباطبایی. زین العابدین بن حسین

زین العابدین بن حسین بن محمد طباطبایی حائری

طباطبایی. سلیمان بن اسد الله

سلیمان بن اسد الله طباطبایی

طباطبایی. طالب

طالب طباطبایی

طباطبایی. عبد الله بن ابی تراب

عبد الله بن ابی تراب حسینی طباطبایی

ص:285

طباطبایی. عبد الوهاب بن محمد سعید

عبد الوهاب بن محمد سعید طباطبایی تبریزی

طباطبایی. علی

علی طباطبایی تبریزی

طباطبایی. علی بن محمد علی

علی بن محمد علی طباطبایی، صاحب ریاض

طباطبایی. علی نقی بن حسن بن محمد مجاهد

علی نقی بن حسن بن محمد مجاهد طباطبایی حائری

طباطبایی. قاسم بن محمد

قاسم بن محمد حسنی حسینی طباطبایی

طباطبایی. محمد

محمد مجاهد طباطبایی حائری

طباطبایی. محمد باقر طباطبایی

محمد باقر طباطبایی اصفهانی

طباطبایی. محمد بن سعید بن قاسم

محمد بن سعید بن قاسم حسنی حسینی طباطبایی

طباطبایی. محمد خان بن عزیز الله

محمد خان بن عزیز الله طباطبایی خیر سمنانی

طباطبایی. محمد شریف بن عبد الوهاب

محمد شریف بن عبد الوهاب بن محمد سعید طباطبایی

طباطبایی. محمد معصوم

محمد معصوم طباطبایی کاشانی

طباطبایی. محمد یوسف بن عبد الفتاح

محمد یوسف بن عبد الفتاح حسنی حسینی موسوی رضوی طباطبایی تبریزی

ص:286

طباطبایی. مهدی بن محمد تقی

مهدی بن محمد تقی طباطبایی قاضی تبریزی

طبرسی حائری. محمد علی

محمد علی طبرسی حائری

طبری. علی بن ابی طالب

علی بن ابی طالب طبری، زین الدین

طبری. هارون بن حسن

هارون بن حسن بن علی بن محمد طبری

طبسی. حسین بن روح الله

حسین بن روح الله حسینی طبسی (سید امیر صدر جهان)

طبسی. سلطان محمود بن غلام علی

سلطان محمود بن غلام علی طبسی

طبسی. عبد الکریم بن محمد

عبد الکریم بن محمد طبسی

طبسی. محمد ابراهیم

محمد ابراهیم طبسی

طبسی. محمد ابراهیم بن محمد علی

محمد ابراهیم بن محمد علی طبسی خراسانی

طبسی. محمد بن محمود

محمد بن محمود طبسی کیلکی

طبسی. محمد رضا

محمد رضا طبسی خراسانی

طبسی. محمد رضا

محمد رضا طبسی

ص:287

طبسی. محمد رضا بن عباس

محمد رضا بن عباس طبسی

طبسی. محمود

محمود طبسی

طبیب اردبیلی. محمد صالح

محمد صالح طبیب اردبیلی

طرابلسی مدنی. عبد القادر خطیب

عبد القادر خطیب طرابلسی مدنی

طریحی. صفی الدین بن فخر الدین

صفی الدین بن فخر الدین طریحی

طریحی. فخر الدین بن محمد علی

فخرالدین بن محمدعلی طریحی رماحی نجفی

طسوجی. علی نقی بن عبد النبی

علی نقی بن عبد النبی طسوجی خویی

طسوجی. محمد

محمد طسوجی

طغائی. علی نقی بن محمد هاشم

علی نقی بن محمد هاشم طغائی فراهانی، زین الدین

طوسی. حسن بن محمد بن حسن

حسن بن محمد بن حسن طوسی

طوسی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن علی علوی حسینی طوسی

طوسی. محمد

محمد مشهدی طوسی

ص:288

طوسی. محمد بن حسن

محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

طوسی. محمد بن محمد

محمد بن محمد بن حسن طوسی

طهرانی

تهرانی

طیبی. فضل بن یحیی بن علی

فضل بن یحیی بن علی طیبی

عابد حسینی اردبیلی، میر (قرن 13ق)

به: محمد علی بن میرم حسینی اردبیلی 5909

عاشوری قمی. عین العارفین بن محمد مقیم

عین العارفین بن محمد مقیم حسینی عاشوری قمی

عاشوری قمی. محمد حسین بن محمد

محمد حسین بن محمد حسینی عاشوری قمی

عاملی. ابراهیم بن جعفر

ابراهیم بن جعفر عاملی فراهی

عاملی. ابراهیم بن حسین بن علی

ابراهیم بن حسین بن علی عاملی

عاملی، ابن ابی جامع. محیی الدین بن علی بن احمد

محیی الدین بن علی بن احمد جامعی عاملی، ابن ابی جامع

عاملی. ابو الحسن شریف

ابو الحسن شریف عاملی اصفهانی، مدرس

عاملی. احمد بن حسن

احمد بن حسن حر عاملی

ص:289

عاملی. احمد بن خاتون عیناثی عاملی، ابو العباس

احمد بن خاتون عیناثی عاملی، ابو العباس

عاملی. احمد بن زین العابدین

احمد بن زین العابدین علوی حسینی موسوی عاملی

عاملی. احمد بن محمد

احمد بن محمد بن ابی جامع عاملی

عاملی. احمد بن محمد بن علی بن خاتون

احمد بن محمد بن علی بن خاتون عاملی

عاملی. احمد بن نعمت الله بن احمد بن خاتون

احمد بن نعمت الله بن احمد بن خاتون عاملی

عاملی. بدر الدین بن احمد

بدر الدین بن احمد حسینی عاملی

عاملی. جعفر بن لطف الله

جعفر بن لطف الله عاملی اصفهانی

عاملی. جعفر بن محمد

جعفر بن محمد عاملی

عاملی. حبیب

حبیب آل ابراهیم عاملی

عاملی. حسن بن حداد

حسن بن حداد عاملی

عاملی. حسن بن زین الدین

حسن بن زین الدین عاملی، ابو منصور (صاحب معالم)

عاملی. حسن بن سلیمان

حسن بن سلیمان عاملی

ص:290

عاملی. حسن بن علی بن احمد

حسن بن علی بن احمد عاملی حانینی

عاملی. حسینا

حسینا عاملی فتونی

عاملی. حسین بن حسن

حسین بن حسن موسوی حسینی مجتهد کرکی عاملی

عاملی. حسین بن حسن

حسین بن حسن شامی عاملی مشغری، شیخ (قرن 11ق)

عاملی. حسین بن حیدر بن قمر

حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی، سید عزالدین

عاملی. حسین بن عبد الصمد

حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (پدر شیخ بهایی)

عاملی. حسین بن علی

حسین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی

عاملی. رضی الدین بن محمد بن علی

رضی الدین بن محمد بن علی حسینی عاملی

عاملی. زین الدین بن علی

زین الدین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین

عاملی. زین الدین بن علی بن احمد

زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی)

عاملی. صالح بن سلیمان

صالح بن سلیمان عاملی

عاملی. عبد الحسین

عبد الحسین نور الدین عاملی

ص:291

عاملی. عبد الصمد بن حسین

عبد الصمد بن حسین عاملی(برادر شیخ بهایی)

عاملی. عبد اللطیف بن علی

عبد اللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع حارثی عاملی

عاملی. عبد الله بن محمد

عبد الله بن محمد عاملی

عاملی. علی بن احمد

علی بن احمد بن ابی جامع عاملی

عاملی. علی بن احمد

علی بن احمد بن خاتون عاملی، نعمت الله

عاملی. علی بن احمد بن صالح

علی بن احمد بن صالح عاملی

عاملی. علی بن حسن بن زین الدین

علی بن حسن بن زین الدین شهید ثانی

عاملی. علی بن حسین

علی بن حسین بن محمد صائغ حسینی موسوی عاملی جزینی (ابن صائغ)

عاملی. علی بن حسین بن ابی الحسن

علی بن حسین بن ابی الحسن عاملی

عاملی. علی بن علی بن حسین

علی بن علی بن حسین موسوی عاملی

عاملی. علی بن محمد بن حسن

علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی، نوۀ صاحب معالم

عاملی. علی بن محمد بن مکی

علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی

ص:292

عاملی. علی بن محمد بن مکی

علی بن محمد بن مکی بن عیسی بن حسن بن عیسی عاملی

عاملی عیناثی

حسینی عاملی عیناثی

عاملی. کمال الدین بن حیدر بن نورالدین

کمال الدین بن حیدر بن نورالدین حسینی عاملی

عاملی. لطف الله بن عبد الکریم

لطف الله بن عبدالکریم میسی عاملی اصفهانی

عاملی. محمد باقر بن علی رضا

محمد باقر بن علی رضا حسینی عاملی اصفهانی (پیشنماز)

عاملی. محمد بن احمد بن نعمت الله علی

محمد بن احمد بن نعمت الله علی بن خاتون عاملی

عاملی. محمد بن جابر بن عباس

محمد بن جابر بن عباس مشغری عاملی نجفی

عاملی. محمد بن حسن

محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی)

عاملی. محمد بن حسن بن زین الدین

محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (پسر صاحب معالم)

عاملی. محمد بن حسین (شیخ بهایی)

محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی)

عاملی. محمد بن صالح بن محمد

محمد بن صالح بن محمد موسوی عاملی

عاملی. محمد بن علی

محمد بن علی بن خاتون عاملی، شمس الدین

ص:293

عاملی. محمد بن علی

محمد بن علی تبنینی عاملی

عاملی. محمد بن علی بن احمد

محمد بن علی بن احمد حرفوشی عاملی شامی

عاملی. محمد بن علی بن حسام

محمد بن علی بن حسام ظهیری عیثانی عاملی

عاملی. محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن

محمد بن علی بن حسین بن ابی الحسن موسوی عاملی

عاملی. محمد بن علی بن حیدر

محمد بن علی بن حیدر حسینی عاملی

عاملی. محمد بن عیسی

محمد بن عیسی بن محمد بن عیسی عاملی

عاملی. محمد بن محمد

محمد بن محمد بن حسن حولانی عاملی

عاملی. محمد بن مکی

محمد بن مکی عاملی، ابو عبد الله، شمس الدین (شهید اول)

عاملی. محمد جواد بن محمد حسینی

محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامة)

عاملی. محمد حسن بن زین الدین

محمد حسن بن زین الدین عاملی

عاملی. محمد مهدی بن بهاء الدین محمد

محمد مهدی بن بهاء الدین محمد فتونی عاملی

عاملی. محیی الدین بن احمد

محیی الدین بن احمد بن تاج الدین میسی عاملی

ص:294

عاملی. نور الدین بن ابی الحسن

نور الدین بن ابی الحسن حسینی موسوی عاملی

عاملی. نور الدین بن علی

نور الدین بن علی حسینی موسوی عاملی

عباس بن حسن بن عباس بن محمد علی بلاغی نجفی (قرن 12ق)

به: رجب علی بن جمال الدین 5263

عباس بن محمد رضا قمی، شیخ (م 1359ق)

به: سید حسن قمی 6166

به: محمد رضا بن عباس طبسی 5822

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

به: محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری 6285

عباس علی شریف رازی

از: حسن علی رازی، شیخ (قرن 14ق) 5315

عباس قلی خان لسان الملک سپهر ثانی

از: فیض الله دربندی شیروانی، ملا (قرن 14ق) 5313

عباس قمی

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق) 5314

عبد الائمه نجفی جزایری

از: نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری، سید (م 1112ق) 5336

عبد الباقی بن عبد الباقی بن محمد حسینی آرتیمانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5338و5337

عبدالباقی بن محمد حسین بن محمد صالح خاتون آبادی

به: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

از: حیدر علی بن عزیز الله مجلسی (م 1214ق) 5339

ص:295

عبد الباقی حسینی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

عبد الباقی سبزواری

از: محمد بن عبد الفتاح سراب تنکابنی، فاضل سراب (م 1124ق) 5340

عبد الباقی کاشانی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

عبد الباقی مشهور به ملا باشی شیرازی

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الجبار اعظمی خطیب جامع وزیر بغداد

از: آقا بزرگ تهرانی 6166

عبد الجلیل حسینی قاری

از: یحیی بن حسین بن عشیره بحرانی (م 933ق) 5341

عبد الجواد بن محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی

از: محمد حسن نجفی 5736

عبد الجواد بن یوسف رضوی

از: محمد بن محمد حسین قزوینی شیرازی (قرن 13ق) 5342

عبد الحسین

از: رفیعا، ملا (قرن 13ق) 5343

عبد الحسین بغدادی (م 1365ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الحسین بن احمد اصبعی

از: حسن بن محمد بن علی دمستانی بحرانی، شیخ (قرن 12ق) 5036و5344

عبد الحسین بن علی حائری تهرانی (شیخ العراقین) (م 1286ق)

به: ؟ 6133

ص:296

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

از: شیخ حسنعلی بن نوروز علی تویسرکانی 6188

از: شیخ حسن بن محمد باقر نجفی (صاحب جواهر) 6188

از: شیخ عیسی معروف به زاهد 6188

از: شیخ حسن بن شیخ جعفر 6188

از: محمد شفیع موسوی 6188

از: چند اجازه دهنده 5345

از: مولی حسن علی (حسین علی) بن نوروز تویسرکانی 5346

از: محمد حسن بن محمد باقر نجفی (صاحب جواهر) 5346

از: شیخ عیسی زاهد 5346

از: شیخ حسن به جعفر کاشف الغطاء 5346

از: محمد شفیع موسوی 5346

عبد الحسین بن محمد باقر خاتون آبادی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5346

عبد الحسین بن ناصر بحرانی (زنده در 1135ق)

به: احمد بن محمد بحرانی 5117

عبد الحسین شرف الدین عاملی (م 1377ق)

به: محمد هادی بن سید جعفر بن سید احمد حسینی میلانی 5998

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ثبت الاثبات فی سلسلة الرواة 6167

به: آیت الله سید محمد هادی میلانی 6167

عبد الحسین شیرازی (م 1370ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الحسین مازندرانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5347

ص:297

عبد الحسین نجفی

از: جعفر بن کمال الدین محمد بحرانی اوالی (م 1088ق) 5348

عبد الحسین نجفی لاری

از: باقر بن ابراهیم شیرازی (زنده در 1329ق) 5349

عبد الحسین نور الدین عاملی (م 1370ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الحسین همدانی

از: محمد بن محمد باقر ایروانی، فاضل (م 1306ق) 5350

عبد الحفیظ فاسی (م 1383ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الحق بن علی بن محمد بن عیسی حسینی، سید (زنده در 987)

به: حسن بن علی بن عبد الله بن باقر 5176

عبد الحمید بن هبة الله مدائنی معتزلی (ابن ابی الحدید) (م 655ق)

به: محمد بن احمد علقمی و پسرش 5635

عبد الحی

از: علی بن حسین استر آبادی (قرن 10ق) 5351

عبد الحی الکتانی. محمد

محمد عبد الحی الکتانی

عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی، ملا (م 1268ق)

به: عبد الصاحب دوانی 5372

از: احمد بن زین الدین احسایی، شیخ (م 1241ق) 5352

از: عبد الله بن محمد رضا شبر حسینی کاظمینی (م 1242ق) 5353

از: محمد مجاهد طباطبایی حائری، سید (م 1242ق) 5354

از: محمد شریف بن حسن آملی حائری مازندرانی، شریف العلما (م 1245ق) 5355

ص:298

عبدالرحمن بن جنید معمری شیرازی باغنوی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی، کمال الدین (م 788ق)

گواهی قرائت به علی بن محمد بن محمد علی بن رشید الدین 6214

عبد الرحمن علیّش حنفی مصری

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) 6172

عبد الرحیم

از: محمد باقر بن حسن بن خلیفه سلطان (قرن 12ق) 5356

عبد الرحیم اصفهانی

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

عبد الرحیم بن محمد موسوی

از: محمد صالح بن عبد الواسع حسینی خاتون آبادی، میر (م 1126ق) 5357

عبد الرحیم بن محمد مهدی خلخالی

از: زین العابدین مازندرانی حائری، شیخ (م 1309ق) 5358

عبد الرزاق

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5359

عبد الرزاق بن مختار گیلانی (جیلی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5360

عبد الرزاق رقیحی، قاضی (حدود 1405ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الرزاق لاهیجی گیلانی شیرازی (زنده در 1084ق)

به: محمد ابراهیم بن عبد الله بواناتی 5558

عبد الرزاق مازندرانی

از: زین العابدین بن نور الدین بن مراد بن علی حسنی،امیر (قرن 11ق) 5361

ص:299

عبد الرزاق یزدی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5362

عبد الرسول بن محمد حسن حسینی زنوزی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5363

عبد الرشید بن عبد الرحیم کرمانی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5364

عبد الرضا

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5365

عبد الرضا کاشانی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5366و5367

عبد الستار حسنی عراقی

به: علی بن جلیل صدرایی خویی 5439

عبد الصاحب بن علی اکبر همدانی

از پدرش: صدر الاسلام علی اکبر بن شیر محمد همدانی 6186

عبد الصاحب دوانی

از: محمد حسن آل عصفور بحرانی، شیخ (قرن 13ق) 5368

از: خلف بن عبد علی بن حسین آل عصفور بحرانی، شیخ (قرن 13ق) 5369

از: محمد بن احمد بن حسین آل عصفور، ابو ابراهیم (قرن 13ق) 5370

از: محمد تقی بن امیر مؤمن حسینی قزوینی، سید (م 1270ق) 5371

از: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی، ملا (م 1268ق) 5372

عبد الصاحب نراقی. محمد بن احمد

محمد بن احمد نراقی، عبد الصاحب

عبد الصمد

از: محمد بن عبد النبی اخباری نیشابوری، ابو محمد (م 1232ق) 5373

ص:300

عبد الصمد بن حسین عاملی (برادر شیخ بهایی)

از: پدرش حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (م 984ق) 5304

از: برادرش محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5374

عبد الصمد بن عبد القادر حسینی عریضی بحرانی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5375

عبد الصمد شریف امامی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5376

عبد الضامن بن حیار نبیلی طائی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5377

عبد العالی بن علی بن حسین بن علی بن محمد بن عبد العالی کرکی (م 993ق)

به: محمد باقر بن محمد استر آبادی (میر داماد) 5590

به: نصر الله موسوی 6084

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

عبد العالی بن محمد بن علی بن ناصر حویزی

از: حسین بن کمال الدین ابزر حسینی حلی (قرن 11ق) 5378

عبد العظیم بن عباس حسینی مازندرانی

از: محمد بن احمد خراسانی تونی، ناصر الدین (نصر تونی) (قرن 11ق) 5379

عبد العظیم کاشانی (قرن 11ق)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 6207

گواهی قرائت به محمد صالح 6237

عبد العلی بن احمد بن محمد استر آبادی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5380

عبد العلی بن علی استرآبادی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5381

ص:301

عبد العلی بیهقی

از: حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی سبزواری، کمال الدین (م 910ق) 5383

عبد العلی و عبد الرحیم

از: علی بن محمد علی طباطبایی، سید، صاحب ریاض (م 1231ق) 5384

عبد الغفار بن محمد بن ملا یحیی رشتی

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 5385

عبدالغفار بن محمد حسین حسینی تویسرکانی

از: محمد باقر بن زین العابدین خوانساری (صاحب روضات الجنات) (م 1313ق) 5039

عبد الغفور انصاری

از: محمد بن عبد النبی اخباری نیشابوری، ابو محمد (م 1232ق) 5386

عبد الغنی الحر (م 1385ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد القائم بن کافی الدین کاشانی، شرف الدین

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5294

عبد القادر خطیب طرابلسی مدنی

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) 6172

عبد الکریم

از: احمد شریف بن جبرئیل 5387

عبد الکریم بن ابراهیم میسی

از: ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی (قرن 10ق) 5388

عبد الکریم بن احمد بن موسی بن طاووس حسنی حلی

از: یحیی بن احمد بن یحیی بن سعید هذلی حلی (689 یا 690ق) 5389

عبد الکریم بن شهباز شیرازی

از: محمد بن صالح بن محمد موسوی عاملی، صدر الدین (م 1263ق) 5392

ص:302

عبدالکریم بن محمد جعفر حائری یزدی (م 1355ق)

به: حبیب الله بن زین العابدین قمی (م 1359ق) 5164

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبدالکریم بن محمد جواد موسوی جزائری

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

عبد الکریم بن محمد طبسی (قرن 11ق)

به: محمد شفیع بن محمد مقیم 5853

از: ماجد بن هاشم صادقی بحرانی شیرازی اصفهانی (م 1028ق) 5390

از: محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی) (م 1137ق) 5391

عبدالکریم خوانساری

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

عبد الکریم دولت آبادی

از: محمد بن محمد زمان کاشانی اصفهانی (زنده در 1172ق) 5393

عبد الکریم مرعشی تستری

از: محمد بن محمد زمان کاشانی اصفهانی (زنده در 1172ق) 5394

عبد اللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع حارثی عاملی (م 1050ق)

به: عز الدین بن محی الدین بن عبد اللطیف ابن ابی الجامع 5407

به: محمد بن سرایا بن حامد مزرعاوی حویزی 5660

عبد اللطیف شیرازی

از: مهدی قلی بن محمد علی شیرازی (زنده در 1277ق) 5395

عبد الله

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5316

عبد الله افندی، ملا

به: عبد الله بن صالح سماهیجی 5322

ص:303

عبد الله اکمل بن محمود شریف

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

عبد الله برهان سبزواری (م 1380ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله بن ابراهیم مساعد نعامی حویزاوی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5317

عبد الله بن ابو القاسم مراغی، سید

از: ابراهیم 5319

از: اسماعیل 5319

عبد الله بن ابی تراب حسینی طباطبایی

از: محمد یوسف بن عبد الفتاح حسنی حسینی طباطبایی تبریزی (م 1242ق) 5318

عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسی دوریستی (زنده در 575 ق)

به: محمد بن احمد بن محمد وزیری (ابو الفتوح الهمدانی) 5634

عبد الله بن جعفر حمیری، ابو العباس (قرن 4ق)

به: سعید بن عمر 5285

عبد الله بن حسین شوشتری اصفهانی (م 1021ق)

به: حسن علی بن عبد الله شوشتری 5194

به: عیسی دزماری 5507

از: احمد بن نعمت الله بن احمد بن خاتون عاملی (قرن 10ق) 5320

از: علی بن احمد بن خاتون عاملی، نعمت الله (قرن 11ق) 5321

عبد الله بن صالح سماهیجی بحرانی (م 1135ق)

به: سید محمد بن علی حسینی حائری 5036

به: محمد بن علی حسینی 5688

به: ناصر بن محمد جارودی خطی (الاجازة الکبیرة) 6074

ص:304

از: عبد الله افندی، ملا/احتمالا 5322

از: سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی (م 1121ق) 5323

از: محمد قاسم بن محمد رضا هزار جریبی (حدود 1133ق) 5324

از: ابراهیم بن حسین بن علی عاملی (زنده در 1134ق) 5325

عبد الله بن علی بن احمد بن سلیمان بلادی بحرانی (قرن 12ق)

به: حسین 5198

به: نصر الله بن محمد بن علی بن مظفر نوری 6083

عبد الله بن علی بن نعمت بن مشلوب

از: محمد بن یحیی فتونی (قرن 11ق) 5327

از: احمد بن حسن حر عاملی (قرن 12ق) 5326

عبد الله بن علی حسینی همدانی (میر میران)

از: محمد بن احمد خراسانی تونی، ناصر الدین (نصر تونی) (قرن 11ق) 5328

از: ناصر الدین محمد بن احمد خراسانی تونی 5036

عبد الله بن علی خواری ورامینی، شیخ (قرن 7ق)

به: زین الدین علی بن حسن عمادی حلی 5273

عبد الله بن فاخر بن اسعد حسینی

گواهی قرائت ثواب الاعمال شیخ صدوق 6258

عبد الله بن محمد تقی مجلسی (م 1084ق)

از: عبد الوهاب بن محمد سعید طباطبایی تبریزی (زنده در 1137ق) 5329

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5330

گواهی قرائت به خان محمد اردبیلی 6199

عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

به: سید محمد تقی قزوینی 5026

به: محمد تقی بن مؤمن حسینی قزوینی 5742

ص:305

به: محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی 5875

به: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی 5353

اجازات عبد الله بن محمد رضا شبر 5031

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5331

عبد الله بن محمد سعیدی عدوی قرشی شافعی عراقی، فخر الاسلام

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

عبد الله بن محمد عاملی (زنده در 1073ق)

به: عزیز بن مطلب موسوی حسینی جزایری 5413

عبد الله بن محمد مهدی تبریزی نجفی

از: مهدی قلی بن محمد علی شیرازی (زنده در 1277ق) 5332

عبد الله بن نور الدین بن نعمت الله جزایری (م 1173ق)

الاجازة الکبیرة (اجازه به دانشمندان حویزه) 6145

به: شیخ محمد بن کرم الله حویزی 6145

به: شیخ ابراهیم بن خواجه عبد الله بن کرم الله 6145

به: شیخ ابراهیم بن شیخ عبد الله بن ناصر حویزی الهمیلی 6145

به: شیخ محمد مقیم بن شیخ درویش محمد اصفهانی غروی 6145

عبد الله ثقة الاسلام صادقی اصفهانی (م 1382ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله جرافی صنعانی (م 1397ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله حسینی زنوزی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5333

عبد الله رقیحی، قاضی (م 1402ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ص:306

عبد الله سرحی صنعانی، قاضی (م 1409 ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله، قوام الدین

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5530

عبد الله مامقانی (م 1351ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله موسوی ایروانی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5334

عبد الله موسوی بلادی (م 1382ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الله یزدی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5335

عبد المجید

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق) 5396

عبد المحسن خاقانی (م1372ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد المحمود ابن امیر الحاج المجاور (قرن 9ق)

به: محمد بن احمد فقیه لحساوی 5643

عبد المختار حسینی موسوی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5397

عبد المطلب

از: محمد بن شاه ابو تراب محمد علی حسینی گلستانه، علاء الدین (م 1110ق) 6208

عبد المطلب بن عبد الله بن محمد طاهر کلیددار

از: ابو الحسن بن محمد طاهر فتونی شریف عاملی سپاهانی غروی (م 1138ق) 5398

ص:307

عبد المطلب حسینی

از: محمد بن شاه ابو تراب حسینی گلستانه، سید علاء الدین (م 1110ق) 5399

عبد المطلب طالقانی

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق) 5400

عبد المهدی بن علی بن احمد عمدی حسینی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 6209

عبد النبی

از: محمد رضا بافقی (زنده در 1093ق) 5401

عبد النبی بن سعد جزایری غروی حائری (م 1021ق)

به: شیخ صالح بن حسن جزائری 5305

به: ؟ 6132

عبد النبی بن مفید شیرازی

از: احمد بن اسماعیل جزائری اوالی، شیخ (م 1151ق) 5402

عبد النبی قزوینی یزدی

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

عبد الواجد بن محمد امین شیرازی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5403

عبد الواسع

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

عبد الواسع واسعی، قاضی (م 1379ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عبد الوهاب بن عبد الله هوقیر مکی شافعی

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ) 6172

ص:308

عبد الوهاب بن محمد سعید طباطبایی تبریزی (زنده در 1137ق)

به: عبد الله بن محمد تقی مجلسی 5329

به: محمد تقی بن کاظم مجلسی الماسی 5735

به: محمد رضا بن محمد مومن اصفهانی، مدرس امامی 5828

به: محمد شریف بن عبد الوهاب بن محمد سعید طباطبایی 5843

به: محمد سعید بن عبد الوهاب طباطبایی تبریزی 5839

عبد الوهاب بن محمد صالح برغانی قزوینی

از: محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی (م 1275ق) 5404

عبد الوهاب بن محمد علی قزوینی

از: محمد جواد بن محمد حسینی عاملی (صاحب مفتاح الکرامة) (م 1226ق) 5405

عبد الوهاب قزوینی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

عبد علی بن جمعه عروسی حویزی (م 1112ق)

به: حسین دهدشتی 5236

عبد علی بن محمد بحرانی

از: بحر العلوم محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی 5022

عبد علی بن ناصر بن رحمت حویزی (م 1075ق)

به: محمد صالح شیرازی 5878

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5382

عذاقه. علی بن قاسم

علی بن قاسم معروف به عذاقه

عراقی. ضیاء الدین

ضیاء الدین عراقی

ص:309

عراقی. عبد الستار

عبد الستار حسنی عراقی

عراقی. عبد الله بن محمد

عبد الله بن محمد سعیدی عدوی قرشی شافعی عراقی

عراقی. محمد حسین

محمد حسین عراقی

عراقی. محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود

محمد هادی بن ابی نصر محمود بن سعید مسعود سعیدی عراقی، تاج سعیدی ابو الفتح

عراقی. محمود

محمود عراقی

عربشاهی. محمد خادم بن مخدوم

محمد خادم بن مخدوم حسینی عربشاهی، سیف الدین

عروسی حویزی. عبد علی بن جمعه

عبد علی بن جمعه عروسی حویزی

عریضی. حسن بن ابی الفتوح

حسن بن ابی الفتوح حسینی عریضی، زکی الدین

عریضی. داود بن ابی الفتوح

داود بن ابی الفتوح حسینی عریضی

عریضی. عبد الصمد بن عبد القادر

عبد الصمد بن عبد القادر حسینی عریضی بحرانی

عریضی. علی بن قاسم

علی بن قاسم حسینی عریضی یزدی

عریضی. محمد بن ابی الفتوح

محمد بن ابی الفتوح عریضی حسینی، شمس الدین

ص:310

عریضی. محمد ربیع بن احمد

محمد ربیع بن احمد عریضی حسینی امامی اصفهانی

عز الدین بن علوی مرقی بحرینی

از: محمد بن علی بن عبد النبی بن محمد بن سلیمان مقابی بحرانی (قرن 12ق) 5406

عز الدین بن محی الدین بن عبد اللطیف ابن ابی الجامع

از: عبد اللطیف بن علی بن احمد بن ابی جامع حارثی عاملی (م 1050ق) 5407

عزیز الدین نجفی

از: شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی، آیة الله (م 1411ق) 5414

عزیز الله

از: علی بن احمد بن ابی جامع عاملی (قرن 10ق) 5410

عزیز الله بن حیدر علی بن عزیز الله مجلسی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 6210

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 5409

از: پدرش حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم مجلسی 6116

از: محمد بن جابر بن عباس مشغری عاملی نجفی (قرن 11ق) 5411

از: علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی، سید شرف الدین (زنده در 1062ق) 5412

عزیز الله بن مطلب موسوی

گواهی قرائت به علی اصطهباناتی 6211

عزیز بن مطلب موسوی حسینی جزایری

از: عبد الله بن محمد عاملی (زنده در 1073ق) 5413

عزیزی. حسن بن ترکی

حسن بن ترکی عزیزی

عسکری اوالی موالی. صالح بن جابر بن فاضل

صالح بن جابر بن فاضل عسکری اوالی موالی

ص:311

عسکری تهرانی. محمد

محمد عسکری تهرانی ساکن سامرا

عسکری. مبارک بن کتاب بن حسین

مبارک بن کتاب بن حسین بن مفلح عسکری

عسکری. محمد بن یوسف

محمد بن یوسف قزوینی بحرانی عسکری

عسکری. نجم الدین بن محمد عسکری

نجم الدین بن محمد عسکری

عصار تهرانی. محمد

محمد عصار تهرانی

عصار تهرانی. محمد کاظم

محمد کاظم عصار تهرانی

عطاء الله بن حسن حسینی موسوی

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5415

عطاء الله بن معین الدین بن نصر الله سروی استرآبادی

از: محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی (زنده در 909ق) 5416

عطاء الله تبریزی

از: محمد بن سلیمان تنکابنی، صاحب قصص العلماء (م 1302ق) 5417

عطیة بن غنام بن علی بن یوسف اسدی

از: علی بن قاسم معروف به عدلعه (قرن 10ق) 5418

عقیلی شیرازی. محمد معصوم بن محمد مؤمن

محمد معصوم بن محمد مؤمن عقیلی شیرازی

علامه حلی. حسن بن یوسف بن مطهر

حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور

ص:312

علامه سمنانی. محمد صالح بن فضل الله

محمد صالح بن فضل الله حائری مازندرانی، علامه سمنانی

علامه مجلسی. محمد باقر بن محمد تقی

محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (علامه مجلسی)

علامی اصفهانی. حسن

حسن علامی اصفهانی

علاء الدوله

از: علی بن جعفر بن علی بحرانی (قرن 12ق) 5419

علاء الملک بن ابو طالب علوی موسوی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 5421

علقمی. محمد بن احمد

محمد بن احمد علقمی

علم الهدی. ضیاء الدین

ضیاء الدین علم الهدی

علم الهدی. علی بن حسین بن موسی

علی بن حسین بن موسی، سید شریف مرتضی، علم الهدی

علم الهدی. محمد

محمد علم الهدی کابلی

علم الهدی. محمد بن محمد محسن

محمد بن محمد محسن فیض کاشانی (علم الهدی)

علم الهدی. محمد حسین بن هبة الله

محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی

علم الهدی. محمد حسین بن هبة الله

محمد حسین بن هبة الله رضوی کاشانی (علم الهدی)

ص:313

علوی. ابراهیم بن عمر بن عقیل

ابراهیم بن عمر بن عقیل علوی مفتی وادی تعز

علوی. ابو هاشم

ابو هاشم علوی حسینی

علوی. احمد بن زین العابدین

احمد بن زین العابدین علوی حسینی موسوی عاملی

علوی بن عباس علوی

به: سیدمحمدحسین بن سیدمحسن حسینی جلالی 6166

علوی حداد حضرمی (م 1382ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علوی. حسین بن علی بن اسعد

حسین بن علی بن اسعد علوی حسینی، شرف الدین

علوی. حسین بن محمد

حسین بن محمد بن علی علوی حسینی طوسی

علوی. حضر موت

حضر موت علوی بن طاهر بن عبد الله الحداد علوی

علوی. حمزه بن حمزه بن محمد

حمزه بن حمزه بن محمد علوی حسینی

علوی. علی بن احمد بن ابی هاشم

علی بن احمد بن ابی هاشم

علوی. علی بن عرفه

علی بن عرفه علوی حسنی مدنی، شمس الدین

علوی. علی بن محمد بن ابی الغنائم

علی بن محمد بن ابی الغنائم علوی حسینی

ص:314

علوی. علی بن محمد بن احمد

علی بن محمد بن احمد بن ابی الفضل علوی حسینی

علوی. قاسم بن ابراهیم

قاسم بن ابراهیم علوی

علوی. محمد

محمد علوی بروجردی

علوی. محمد اشرف بن عبد الحسیب

محمد اشرف بن عبد الحسیب علوی عاملی اصفهانی

علوی. محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا

محمد بن حسن بن محمد بن ابی الرضا علوی

علوی. محمد بن محمد

محمد بن محمد علوی حسینی آوی، زین الدین ابوطالب

علوی. محمد بن محمد بن جعفری

محمد بن محمد بن جعفری علوی حسینی حائری

علوی. محمد حسین

محمد حسین علوی

علوی. محمود

محمود نقیب علوی

علی

از: قاسم بن محمد کاظمی نجفی (م 1100ق) 5422

علی آل بحر العلوم غروی طباطبایی

به: سید آغا میرزا جعفر بن میرزا علی نقی طباطبایی حائری 5153

علی ابو الوردی شیرازی (م 1368ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

ص:315

علیاری تبریزی. محمد حسن

محمد حسن علیاری تبریزی

علی اصطهباناتی

از: عزیز الله بن مطلب موسوی 6211

علی اصغر بن محمد شفیع جاپلقی

از: پدرش سید محمد شفیع بن علی اصغر حسینی جاپلقی 6173

حسینی رضوی. علی اصغر بن یحیی

علی اصغر بن یحیی حسینی رضوی (زنده در 983ق)

علی اصغر بن یحیی حسینی رضوی (زنده در 983ق)

به: علی بن محمود بن رفیع حسینی 5487

علی اصغر یزدی حایری

به: محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی 5736

علی اکبر

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5427

علی اکبر بن شیر محمد همدانی، ابو المکارم دبیر الدین صدر الاسلام

به: فرزندش عبد الصاحب بن علی اکبر همدانی 6186

به: فرزندش کمال الدین بن علی اکبر همدانی 6186

به: فرزندش جمال الدین بن علی اکبر همدانی 6186

به: فرزندش صدرالدین بن علی اکبر همدانی 6186

از: محمد بن هاشم بن شجاعت علی رضوی موسوی نجفی هندی (م 1323ق) 5428

از: مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری) (م 1281ق) 5429

از: حسین بن خلیل رازی تهرانی نجفی، حاج میرزا (م 1326ق) 5430

الفهرس الصدریة فی الاجازات العلیة 6186

علی اکبر بن محمد شفیع جاپلقی ملقب به آقا کوچک

از: پدرش سید محمد شفیع بن علی اصغر حسینی جاپلقی 6173

ص:316

علی اکبر بید آبادی

به: حسن بن محمد صادق موسوی گلپایگانی امام جمعه 5187

علی اکبر خوانساری

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

علی اکبر نهاوندی (م 1369ق)

به: محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری 6285

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی اکبر یزدی

به: محمد تقی بن محمد باقر شریف یزدی 5736

از: محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی خوانساری اصفهانی 5041

علی (امیر سید علی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5423و5424و5425

علی بن ابراهیم بوری

از: محمد بن احمد بن ابراهیم بوری (قرن 11ق) 5431

علی بن ابراهیم قمی

به: محمد کاظم بن احمد بن محمد جعفر موسوی جزائری 6285

علی بن ابی سعد بن حسن بن ابی سعد طبیب، ابو نصر

از: ضیاء الدین علم الهدی، سید 5043

علی بن ابی طالب طبری، زین الدین

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5272

علی بن احمد بن ابی جامع عاملی (قرن 10ق)

به: حسین بن محمد حسینی موسوی 5225

به: عزیز الله 5410

علی بن احمد بن ابی هاشم علوی حسینی

از: احمد بن محمد موصلی (قرن 7ق) 5432

ص:317

علی بن احمد بن حجة، نور الدین (پدر شهید ثانی) (قرن 10ق)

به: نجم الدین بن احمد موسوی تراکیشی مشغری 6077

علی بن احمد بن حسین اکوع (قرن 7ق)

به: ؟ 6139

علی بن احمد بن خاتون عاملی، نعمت الله (قرن 11ق)

به: عبد الله بن حسین شوشتری اصفهانی 5321

به: محیی الدین بن علی جامعی عاملی (ابن ابی جامع) 6033

به: ؟ 6141

علی بن احمد بن صالح عاملی (قرن 11ق)

به: محمد بن یعقوب جزایری قطرانی 5726

به: ؟ 6140

علی بن احمد بن محمد بن احمد احسائی بحرانی الوادی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5433

علی بن احمد بن وزیر، رضی الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن احمد بن هلال منشار کرکی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5434

علی بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید علی خان کبیر (1118 یا 1120ق)

به: ابراهیم بن مراد حسینی حسنی 5063

گواهی قرائت به سعید بن درویش بن علی گجراتی 6204

علی بن احمد مشهدی غروی معبر بن قاشانی

از: محمد بن سعید بن هبة الله راوندی، ابو الفضل، ظهیرالدین (قرن 7ق) 5435

علی بن احمد نباطی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5436

ص:318

علی بن اسماعیل بن ابراهیم بن فتوح غروی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5437

علی بن ایوب

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن جعفر بن علی بحرانی (قرن 12ق)

به: علاء الدوله 5419

علی بن جلیل صدرایی خویی

از: سید محمد رضا حسینی جلالی 5439

از: سید ابو الحسن مولانا تبریزی 5439

از: سید مرتضی نجومی 5439

از: شیخ محمود ارگانی بهبهانی حائری 5439

از: سید محمد علی روضاتی 5439

از: سید عبد الستار حسنی عراقی 5439

علی بن حبیب الله بن محمد جوزدانی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5440

علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی، سید شرف الدین (زنده در 1062ق)

به: احمد شریف بن جبرئیل 5131

به: عزیز الله بن محمد تقی مجلسی 5412

به: علی رضا بن علی شولستانی 5494

به: محمد بن محمدرضا آرتیمانی، جمال الدین 5708

به: محمد تقی بن مقصود علی مجلسی 5740

به: محمد تقی بن محمود انصاری شیرازی 5743

به: محمد رضا بن شجاع الدین نجفی 5821

علی بن حسن بن احمد بن مظاهر حلی

از: محمد بن حسن حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5441و5442و5443

ص:319

علی بن حسن بن رضی علوی حسینی سرابشنوی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5444

علی بن حسن بن زین الدین شهید ثانی (قرن 11ق)

به: کمال الدین بن حیدر بن نورالدین حسینی عاملی 5534

علی بن حسن بن شدقم حسینی مدنی (اجازات الائمة الزیدیة)

از: محمد بن قاسم بن محمد زیدی، المؤید بالله (قرن 11ق) 5445

علی بن حسن بن علی بن شیخ سلیمان بلادی بحرانی

به: سید محمد بن سید علی بن سید حسین بن سید عبد الله شبر نجفی 6275

به: سید مهدی بن علی بن محمد بن علی بحرانی نجفی 6275

علی بن حسن بن محمد استرآبادی (زنده در 834ق)

به: احمد بن علاء الدین عمادی نیلی 5114

به: حسن بن حمزه بن محسن حسینی موسوی 5171

به: سلطان بن حسن بن سلطان حسینی علوی شجری قمی 5286

به: فضل الله بن محمد صائغ قمی 5521

علی بن حسن بن محمد خازن حائری، زین الدین ابو الحسن (ابن خازن) (قرن 8ق)

به: احمد بن محمد بن فهد حلی 5121

از: محمد بن مکی عاملی، ابو عبد الله، شمس الدین (شهید اول) (م 786ق) 5446

علی بن حسن عمادی حلی، زین الدین

از: عبد الله بن علی خواری ورامینی، شیخ (قرن 7ق) 5273

علی بن حسین استر آبادی (قرن 10ق)

به: عبد الحی 5351

علی بن حسین بن ابی الحسن عاملی (قرن 10ق)

به: محمد بن حیدر آقا جانی 5657

علی بن حسین بن ابی الحسین وارانی

از: حسن بن حسین بن علی درویستی، قاضی، سدید الدین، ابو محمد (قرن 6ق) 5447

ص:320

علی بن حسین بن عبد العالی کرکی

علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی

علی بن حسین بن علی بن حسن زاهد حسینی عیناثی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5438

علی بن حسین بن محمد صائغ حسینی موسوی عاملی جزینی (ابن صائغ)(980ق)

از: زین الدین بن علی بن احمد شامی عاملی (شهید ثانی) (م 965ق) 5451

گواهی قرائت به: محمد بن احمد بن محمد علی 6226

علی بن حسین بن موسی، سید شریف مرتضی، علم الهدی (م 436ق)

به: محمد بن محمد بصروی 5702

علی بن حسین معروف بالحسام، شمس الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن حمزه بن ابی مضمر حسینی

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن حیدر بن منعل قمی

از: ابراهیم بن علی بن عبد العالی میسی (قرن 10ق) 5452

علی بن دبیس بن حماد

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن زین الدین بن محمد بن حسن بن شهید ثانی

علی بن زین الدین بن محمد بن حسن بن شهید ثانی

علی بن زین الدین بن محمد بن حسن بن شهید ثانی

از: علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی جبل عاملی (1103 یا 1104ق) 5453

علی بن زین الدین شیرازی

از: محمد بن حسن عاملی مشغری (شیخ حر عاملی) (م 1104ق) 6212

ص:321

علی بن سلیمان بحرانی، شیخ (قرن 11ق)

به: خمیس بن عامر جزائری 5256

به: محمد بن حمدان جزائری 5656

به: نجیب محمد بن عماد الدین محمود 6081

علی بن سلیمان حسینی (زنده در 975ق)

گواهی قرائت به خزام بن ابراهیم بن محمد بن ابی الخیر اوالی 6200

علی بن صدیق حسنی

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

علی بن عبد الحمید نیلی نجفی حسینی، بهاء الدین (قرن 8ق)

به: احمد بن محمد بن فهد حلی 5122

علی بن عبد الصمد جبعی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5455

علی بن عبد العالی (قرن 10ق)

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

به: ؟ 6142

علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی و محقق کرکی (م 940ق)

به: ابی محمد حسن بن ترکی عزیزی 5036

به: ابراهیم بن علی بن یوسف خانیساری 5060

به: احمد بن محمد بن ابی جامع عاملی 5118

به: احمد بن محمد بن خاتون عاملی و دو فرزندش 5120

به: حسن بن ترکی عزیزی 5169

به: حسن بن غیاث الدین استرآبادی 5179

به: حسین بن محمد حر بن محمد بن مکی 5224

به: شرف الدین عبد القائم بن کافی الدین کاشانی 5294

ص:322

به: شهید ثانی (زین الدین بن علی عاملی) 5303

به: عبد العلی بن احمد بن محمد استر آبادی 5380

به: عبد العلی بن علی استرآبادی 5381

به: علی بن احمد بن هلال منشار کرکی 5434

به: علی بن بن حسین بن علی بن حسن زاهد حسینی عیناثی 5438

به: علی بن حبیب الله بن محمد جوزدانی 5440

به: علی بن عبد الصمد جبعی 5455

به: علی بن عبد العالی میسی عاملی و فرزندش ابراهیم 5456

به: عیسی بن عبد الرحمان بن محمد علی ساوی 5506

به: قاسم بن ابو الفتح اصفهانی 5526

به: کمال بن بخشی بن محمد تونی 5533

به: محمد بن ابی طالب استر آبادی 5625

به: محمد مهدی بن محسن رضوی مشهدی 5985

گواهی قرائت به درویش محمد اصفهانی 6201

گواهی قرائت به عبد المهدی بن علی بن احمد عمدی حسینی 6209

گواهی قرائت به عماد الدین بن مساعد حسینی حائری 6218

گواهی قرائت به فخر الدین بن اشرف حسینی استرآبادی 6221

از: محمد بن علی بن محمد بن خاتون عاملی (قرن 10ق) 5448

از: علی بن هلال جزایری غروی (م 909ق) 5450

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق) 5449

علی بن عبد العالی میسی عاملی، زین الدین ابو القاسم (ابن مفلح) (م 938ق)

به: جعفر و ابراهیم میسی و زین الدین شهید ثانی 5154

به: حسین بن محمد انصاری استرآبادی 5217

به: زین الدین بن علی بن احمد (شهید ثانی) 5270

ص:323

از: محمد بن محمد بن داود بن مؤذن جزینی، شمس الدین (ابن مؤذن) (قرن 9ق) 5457

از: محمد بن احمد بن محمد صهیونی (قرن 9ق) 5458

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5456

علی بن عبد العزیز جرجانی

از: حسین بن علی بن حسام عیناثی عاملی، عز الدین (قرن 9ق) 5459

علی بن عبد الله بن محمود شیفکی، شرف الدین

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

علی بن عبد الله حلی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5454

علی بن عرفه علوی حسنی مدنی، شمس الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن علی موسوی عاملی، نور الدین (برادر صاحب مدارک) (م 1068ق)

به: محمد محسن بن محمد مؤمن استر آبادی 5955

علی بن علی بن محمد بن طی جبعی (قرن 9ق)

به: محمد بن علی بن حسن جبعی 5678

به: محمد بن علی بن علی بن محمد بن طی جبعی 5685

علی بن عمید حسینی

از: محمد بن یحیی بن احمد بن یحیی بن حسن بن سعید هذلی حلی (قرن 7ق) 6213

علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی، بهاء الدین (م 692ق)

به: فضل بن یحیی بن علی طیبی (گواهی قرائت کشف الغمة) 5523

علی بن عین علی خوانساری، زین الدین (زین العابدین)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی، سید (م 1151ق) 6284

علی بن فرج بن علی (قرن 6ق)

به: علی بن محمد بن احمد بن ابی الفضل علوی حسینی 5464

ص:324

علی بن فضل الله راوندی، سید عز الدین (زنده در 597ق)

به: مرتضی بن عبد الله بن علی بن عبد الله جعفری و برادرش 6036

علی بن قاسم حسینی عریضی یزدی

از: محمد بن منصور حسینی دشتکی شیرازی (صدرالدین رابع)(زنده در 973ق) 5461

علی بن قاسم معروف به عذاقه (قرن 10ق)

به: عطیة بن غنام بن علی بن یوسف اسدی 5418

از: محمد بن علی بن ابی جمهور احسایی (ابن ابی جمهور) (م 909ق) 5460

علی بن قصیر بن عبد الرحمن المطرّز، شمس الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن محمد

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق) 5462

علی بن محمد، ابی نصر

از: محمد بن ابی نصر بن محمد بن علی (قرن 6ق) 5463

علی بن محمد بن ابی الغنائم علوی حسینی، بدر الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

علی بن محمد بن احمد بن ابی الفضل علوی حسینی

از: علی بن فرج بن علی (قرن 6ق) 5464

علی بن محمد بن حسام (قرن 9ق)

گواهی قرائت به احمد بن محمد بن حسن بن مصیرد بلدایی 6195

علی بن محمد بن حسن بن ابی سعد طبیب قمی

از: محمد بن ابی نصر بن محمد بن علی (قرن 6ق) 5465

از: فضل الله بن علی حسنی راوندی،سید ضیاء الدین ابو الرضا (حدود 582ق) 5466

علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی (1103 یا 1104ق)

به: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی 5602

ص:325

به: زین الدین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین 5271

به: علی بن زین الدین بن محمد بن حسن بن شهید ثانی 5453

به: محمد تقی بن محمد حسین شهرستانی 5737

به: محمد مقیم بن ابی البقا شریف اصفهانی 5970

به: حسین بن علی بن محمد بن حسن بن زین الدین شهید ثانی 5215

به: کمال الدین بن حیدر بن نور الدین موسوی عاملی 5535

گواهی قرائت الرعایة فی شرح درایة الحدیث 6260

علی بن محمد بن حسین حائری

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق) 5467

علی بن محمد بن حسین متطبب، شرف الائمة

از: محمد بن نصر بن محمد بن علی 5043

علی بن محمد بن حمزه حسینی سوراوی

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق) 5468

علی بن محمد بن رشید آوی

از: حسن بن یوسف بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق) 5469

علی بن محمد بن سعید

از: جعفر بن حسن هذلی، نجم الدین ابو القاسم (محقق حلی) (672 یا 676ق) 5470

علی بن محمد بن علی جاسبی

از: محمد بن سعید بن هبة الله راوندی، ابو الفضل، ظهیرالدین (قرن 7ق) 5471

علی بن محمد بن علی حافظ وجیه

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

علی بن محمد بن غیاث

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5472

علی بن محمد بن محمد علی بن رشید الدین

از: عبد الرحمن بن محمد بن ابراهیم بن عتایقی حلی، کمال الدین (م 788ق) 6214

ص:326

علی بن محمد بن مکی بن عیسی بن حسن بن عیسی عاملی

به: حسین بن حیدر بن قمر کرکی عاملی معروف به مفتی 5201

علی بن محمد بن مکی شامی عاملی جبیلی، نجیب الدین (زنده در 1038ق)

به: ابو طالب بن کنعان تبریزی 5081

به: حسن بن عز الدین بن زین الدین 5175

به: حسین بن حیدر حسینی کرکی عاملی 5204

علی بن محمد بن نصر بن محمد بن علی، ابو نصر

از: پدرش محمد بن نصر بن محمد بن علی 5043

علی بن محمد بن یونس بیاضی بقاعی (قرن 9ق)

به: ناصر بن ابراهیم بویهی لحساوی 6072

علی بن محمد جزائری تمامی

از: صالح بن عبد الکریم کرزکانی شیرازی بحرانی، شیخ (م 1098ق) 5473

علی بن محمد جعفر شریعتمدار استر آبادی

از: مرتضی بن محمد امین دزفولی شوشتری (شیخ اعظم انصاری) (م 1281ق) 5474و5475

از: محمد قاسم بن محمد بن علی مشهدی نجفی، شیخ (م 1290ق) 5476

علی بن محمد حسن حسینی زنوزی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5477

علی بن محمد رشتی

از: محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی، آقا (م 1216ق) 5478

از: جعفر بن خضر جناجی نجفی، کاشف الغطاء (م 1227ق) 5479

از: علی بن محمد علی طباطبایی، سید، صاحب ریاض (م 1231ق) 5480

از: محمد مهدی بن مرتضی طباطبایی بحر العلوم نجفی، سید (م 1212ق) 5022و5481

از: احمد بن زین الدین احسایی، شیخ (م 1241ق) 5482

علی بن محمد رضا طباطبایی غروی، سید، آل بحر العلوم (م 1298ق)

به: محمد تقی طالقانی تهرانی 5746

ص:327

علی بن محمد شبر حسینی (قرن 14ق)

به: مرتضی بن عبد الکریم حائری یزدی 6038

علی بن محمد علی طباطبایی، سید، صاحب ریاض (م 1231ق)

به: ابو القاسم 5088

به: عبد العلی و عبد الرحیم 5384

به: علی بن محمد رشتی 5480

به: فرزند ملا رضا 5517

به: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استرآبادی 5753

به: محمد قاسم نراقی و فرزندش محمد جعفر 5931

به: محمد کاشانی 5937

به: غفران مآب سید دلدار علی نصیر آبادی لکهنویی 5028

از: محمد باقر بن محمد اکمل (وحید بهبهانی) (م 1206ق) 5484

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5483

علی بن محمد موسوی، نظام الدین (قرن 11ق)

به: محمد صادق بن قربانعلی خراسانی ملا امامی 5856

علی بن محمد نخجوانی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

علی بن محمد هاشم مشهدی (زنده در 1060ق)

به: مرتضی بن مصطفی آذربایجانی تبریزی 6042

علی بن محمد یزدی

از: حسن بن غیاث الدین بن عبد الحمید جرجانی استرآبادی (قرن 10ق) 5485

از: محمد خادم بن مخدوم حسینی عربشاهی، سیف الدین (قرن 10ق) 5486

علی بن محمود بن رفیع حسینی

از: علی اصغر بن یحیی حسینی رضوی (زنده در 983ق) 5487

ص:328

علی بن منشار بن احمد بن محمد بن هلال

علی بن هلال کرکی اصفهانی (علی بن منشار بن احمد بن محمد بن هلال)

علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس)

به: زکی الدین حسن بن ابی الفتوح حسینی عریضی و برادرش داود 6117

به: سید شمس الدین علی بن عرفه علوی حسنی مدنی 6117

به: سید زین الدین ابوطالب محمد بن محمد علوی حسینی آوی 6117

به: سید محمد بن شرف شاه علوی قمی 6117

به: سید نجم الدین حسین بن یوسف بن حسن شیبانی قاضی مکه 6117

به: علی بن دبیس بن حماد 6117

به: عزالدین حسن بن علی بن البغدادیة 6117

به: حاج علی بن ایوب 6117

به: سدید الدین بن حسین بن الیاس الخازن بالمشهد الشریف الحایری 6117

به: شیخ رضی الدین علی بن احمد بن وزیر شافعی 6117

به: سید شمس الدین محمد بن ابی الفتوح عریضی حسینی 6117

به: سید نجم الدین ابو طالب بن ابی الفایز حایری حسینی 6117

به: سید یافث بن یافث مدنی حسینی 6117

به: سید علی بن حمزه بن ابی مضمر حسینی 6117

به: حسن بن علی بن محمد بن الابزر حسینی 6117

به: شمس الدین علی بن حسین معروف به حسام 6117

به: شمس الدین علی بن قصیر بن عبد الرحمن المطرّز 6117

به: نور الدین عمر بن صالح اسدی 6117

به: حاج حسین بن محمد بن شجاع 6117

به: سید شرف الدین حسین بن علی بن اسعد علوی حسینی 6117

به: جمال الدین محمد بن احمد بن صالح سیبی 6117

ص:329

به: سید بدر الدین علی بن محمد بن ابی الغنائم علوی حسینی 6117

به: سید صفی الدین محمد بن علی بن نقی 6117

به: رضی الدین علی بن احمد بن وزیر 6117

به: صالح بن ابی عبد الله بن العظیم 6117

به: محمد بن یوسف بن محمد 6117

به: احمد 6117

به: یوسف بن حاتم بن فوز بن مهند شامی 6105

اجازه روایت کتاب التشریف به شاگردان 6117

علی بن نصر الله لیثی جزائری (زنده در 1047ق)

گواهی قرائت به محمد مقیم 6241

علی بن هاشم

از: محمود بن محمد بن علی بن حمزه لاهیجانی گیلانی (قرن 10ق) 5488

علی بن هلال جزایری غروی (م 909ق)

به: احمد بن رجب مشهدی غروی 5106

به: سعد بن شمس الدین بن بهاء الدین استرآبادی 5282

به: علی بن حسین بن عبد العالی کرکی (محقق کرکی) 5450

علی بن هلال کرکی اصفهانی (علی بن منشار بن احمد بن محمد بن هلال) (م 984ق)

به: ملک محمد بن سلطان حسین اصفهانی 6052

علی بن یحیی تاروتی خطی

از: حسین بن علی بلادی بحرانی 6275

علی بن یوسف بن الحسن، علاء الدین

از: محمد بن سعید بن هبة الله راوندی، ابو الفضل، ظهیرالدین (قرن 7ق) 5420

علی بن یوسف بن عبد الجلیل نیلی

از: محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین (م 771ق) 5489

ص:330

علی بن یوسف بن علی بن سعد

از: حسن بن یوسف بن احمد (زنده در 856ق) 6215

علی بن یونس بن بهاء الدین حسینی غروی تفرشی افسطی، بهاء الدین

از: محمد بن حسن بن زین الدین عاملی (پسر صاحب معالم) (م 1030ق) 5490

از: محمد حسن بن زین الدین عاملی 5036

علی تونی

از: محمد بن حسن شیروانی، میرزا (م 1098ق) 5491

علی جزایری (م 1354ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی جیلانی

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق) 5492

علی خان

از: محمدصادق نیشابوری،مولانا (قرن12ق) 5505

علی دامغانی (م 1362ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی رضا

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 6217

علی رضا بن ابراهیم یزدی

از: سلیمان بن اسد الله طباطبایی (قرن 13ق) 5493

علی رضا بن حسن گیلانی

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول (م 1070ق) 6216

علی رضا بن علی شولستانی

از: علی بن حجت الله طباطبایی شولستانی، سید شرف الدین (زنده در 1062ق) 5494

علی رضا بن محمد آقا جانی

از: محمد بن علی استرآبادی، میرزا (م 1025ق) 5495

ص:331

علی رضا بیرجندی

از: ابراهیم حسینی اصطهباناتی، سید (میرزا آقا) (قرن 14ق) 5496

علی زاهد قمی (م 1371ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی شریف قاری، عماد الدین

به: محمد بن محمد بن اسحاق بحر آبادی حموی، سالک الدین 6283

علیّش مصری. عبد الرحمن

عبد الرحمن علیّش حنفی مصری

علی شوشتری، سید

به: محمد بن عبد الوهاب همدانی، امام الحرمین (ابن داود) 6176

علی طباطبایی تبریزی

به: سید محمد حسین بن سید محسن حسینی جلالی (دو اجازه) 6166

علی کاشف الغطاء (م 1350ق)

به: محمد حسین بن علی اکبر خوانساری 5781

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

از: محمد رضا بن موسی بن جعفر کاشف الغطاء/گویا 5497

علی کشمیری حائری

از: ابو الحسن اصفهانی 6166

علی کنی (ملا علی کنی تهرانی)

به: محمد نبی بن احمد تویسرکانی 5992

از: محمد حسن بن محمد باقر اصفهانی نجفی (صاحب جواهر الکلام) (م 1266ق) 5498

علی کوهکمری (م 1360ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی کیا. امیر علی کیا

از: جعفر بن محمد عاملی (قرن 10ق) 5143

ص:332

علی مازندرانی لاریجانی

از: محمد مهدی بن محمد ابراهیم کلباسی (م 1278ق) 5499

علی محمد حسینی زنوزی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5500

علی نقی

از: ابو تراب (قرن 11ق) 5501

علی نقی بن حسن بن محمد مجاهد طباطبایی حائری، سید (م 1289ق)

به: محمد علی بن محمد مهدی نراقی 5908

به: ؟ 6143

علی نقی بن رمضان علی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5502

علی نقی بن عبد النبی طسوجی خویی

از: محمد مهدی بن ابی القاسم موسوی شهرستانی حائری (م 1216ق) 5503

علی نقی بن محمد زیر آبادی

از: حسن بن محمد بن علی دمستانی بحرانی، شیخ (قرن 12ق) 5036و5344

علی نقی بن محمد هاشم طغائی فراهانی، زین الدین (م 1060ق)

به: محمد بن محمود طبسی 5719

علی نقی تبریزی

از: محمد بن محمد مهدی حسینی سیفی قزوینی، قوام الدین (م 1150ق) 5504

علی نقی نقوی لکنهوی (م 1408ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

علی یثربی کاشانی (م 1379ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عماد الدین بن مساعد حسینی حائری

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 6218

ص:333

عمادی حلی. علی بن حسن

علی بن حسن عمادی حلی، زین الدین

عمادی نیلی. احمد بن علاء الدین

احمد بن علاء الدین عمادی نیلی

عمدی حسینی. عبد المهدی بن علی

عبد المهدی بن علی بن احمد عمدی حسینی

عمر بن صالح اسدی، نور الدین

از: علی بن موسی بن جعفر حلی، رضی الدین (ابن طاووس) 6117

عمرو آبادی. محمد حسن

محمد حسن عمرو آبادی

عمید الرؤساء. هبة الله بن حامد

هبة الله بن حامد بن احمد، عمید الرؤساء

عنایت الله اخباری نیشابوری ( زنده در 1357ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عیاجی. ابراهیم بن موسی

ابراهیم بن موسی عیاجی

عیثانی عاملی. محمد بن علی بن حسام

محمد بن علی بن حسام ظهیری عیثانی عاملی

عید بن حسین بن عبد الله بن قاسم نجفی

از: محمد بن علی بنائی (زنده در 1044ق) 6219

از: عیسی بن محمد (زنده در 1044ق) 6220

عیسی بن عبد الرحمان بن محمد علی ساوی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5506

عیسی بن محمد (زنده در 1044ق)

گواهی قرائت به عید بن حسین بن عبد الله بن قاسم نجفی 6220

ص:334

عیسی دزماری

از: عبد الله بن حسین شوشتری (م 1021ق) 5507

از: محمد امین بن محمد شریف اخباری استر آبادی (م 1036ق) 5508

عیسی زاهد

به: شیخ العراقین عبد الحسین بن علی تهرانی 5346

به: عبد الحسین بن ملا علی تهرانی 6188

از: محمد حسن بن محمد باقر نجفی (صاحب جواهر الکلام) (م 1266ق) 5509

عیسی لواسانی (م 1364ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

عیناثی

حسینی عاملی عیناثی

عیناثی احسایی. محمد حسین بن محمد بن علی

محمد حسین بن محمد بن علی عیناثی احسایی

عیناثی. احمد بن خاتون

احمد بن خاتون عیناثی عاملی، ابو العباس

عیناثی. حسین بن علی بن حسام

حسین بن علی بن حسام عیناثی عاملی، عز الدین

عیناثی. علی بن حسین بن علی بن حسن

علی بن حسین بن علی بن حسن زاهد حسینی عیناثی

عین العارفین بن محمد مقیم حسینی عاشوری قمی

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5510و5511

غروی. احمد بن رجب

احمد بن رجب مشهدی غروی

غروی. علی بن اسماعیل

علی بن اسماعیل بن ابراهیم بن فتوح غروی

ص:335

غروی. محمد بن ترکی

محمد بن ترکی غروی، شمس الدین

غروی. منصور بن محمد

منصور بن محمد بن ترکی غروی

غریفی بحرانی نجفی. مهدی

مهدی موسوی غریفی بحرانی نجفی

غزنوی. محمد بن حسن بن محمد

محمد بن حسن بن محمد غزنوی

غفاری. حسین بن محمد

حسین بن محمد غفاری

غلام حسین بن محمد اسماعیل مازندرانی

از: حیدر علی بن عزیز الله بن محمد تقی بن محمد کاظم مجلسی 5512و6116

غلام رضا آرانی کاشانی

از: محمد تقی بن عبد الحی حسینی کاشانی، پشت مشهدی (زنده در 1255ق) 5513

فارسی آباده ای. محمد جعفر بن محمد صفی

محمد جعفر بن محمد صفی فارسی آباده ای

فاسی. عبد الحفیظ فاسی

عبد الحفیظ فاسی

فاضل ایروانی. محمد بن محمد باقر

محمد بن محمد باقر ایروانی

فاضل مقداد. مقداد بن عبد الله

مقداد بن عبد الله سیوری حلی، فاضل مقداد

فاضل هندی. محمد بن حسن

محمد بن حسن اصفهانی، بهاء الدین (فاضل هندی)

ص:336

فتح الله بن محمد جواد نمازی اصفهانی، شیخ الشریعه (م 1339ق)

به: محمد محسن بن علی تهرانی (شیخ آقا بزرگ تهرانی) 5953

به: محمدحسین خوانساری 5804

از: محمد باقر خوانساری (صاحب روضات الجنات) (م 1313ق) 5039 و 5515

از: چند اجازه دهنده 5515

از: سید محمد هاشم چهار سوقی 5515

فتح الله بن محمد مهدی تبریزی نجفی

از: مهدی قلی بن محمد علی شیرازی (زنده در 1277ق) 5516

فتونی. ابو الحسن بن محمد طاهر

ابو الحسن بن محمد طاهر فتونی شریف عاملی سپاهانی

فتونی. حسینا

حسینا عاملی فتونی

فتونی. محمد بن یحیی

محمد بن یحیی فتونی

فتونی. محمد مهدی بن بهاء الدین محمد

محمد مهدی بن بهاء الدین محمد فتونی عاملی

فتونی. محمد مهدی بن محمد صالح

محمد مهدی بن محمد صالح فتونی نجفی

فخر الدین امامت کاشانی (م 1392ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فخر الدین بن اشرف حسینی استرآبادی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 6221

فخرالدین بن جمال الدین موسوی خوانساری

از: محمد هاشم بن زین العابدین چهارسوقی خوانساری اصفهانی 5041

ص:337

فخر الدین بن محمد علی طریحی رماحی نجفی (م 1087ق)

به: محمد امین بن محمد علی کاظمی 5576

به: محمد بن اسماعیل بن محمد حسینی نجفی 5637

به: محمود بن فتحی 6020

فخر الدین طاهری قمی (م 1363ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فخر المحققین. محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر

محمد بن حسن بن یوسف بن مطهر حلی، فخر المحققین

فدا حسین قرشی لکنهوی (م 1353ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فدشکویی شیرازی (آخوند مسیحا). محمد بن اسماعیل

محمد بن اسماعیل فدشکویی شیرازی (آخوند مسیحا)

فرج بن حسن آل عمران قطیفی

از: شیخ آقا بزرگ تهرانی 6275

از: حسین بن علی بلادی بحرانی 6275

فرزند ملا رضا

از: علی بن محمد علی طباطبایی، سید، صاحب ریاض (م 1231ق) 5517

فسائی. یوسف

یوسف آقا فسائی

فشارکی. محمد باقر بن محمد تقی

محمد باقر بن محمد تقی فشارکی اصفهانی

فشارکی. محمد حسین

محمد حسین فشارکی

فضل الله استر آبادی

از: محمد باقر بن محمد نقی شفتی اصفهانی (حجة الاسلام شفتی) (م 1260ق) 5023

ص:338

فضل الله بن علی حسنی راوندی، ضیاء الدین ابو الرضا (حدود 582ق)

به: علی بن محمد بن حسن بن ابی سعد طبیب قمی 5466

فضل الله بن محب الله دست غیب حسینی شیرازی

از: ماجد بن هاشم صادقی بحرانی شیرازی اصفهانی (م 1028ق) 5520

فضل الله بن محمد صائغ قمی

از: علی بن حسن بن محمد استرآبادی (زنده در 834ق) 5521

از: محمد بن حسن بن محمد استرآبادی (قرن 9ق) 5522

فضل الله زنجانی (م حدود 1370ق )

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فضل الله مازندرانی (م 1344ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فضل بن یحیی بن علی طیبی

از: علی بن عیسی بن ابی الفتح اربلی، بهاء الدین (م 692ق) 5523

فضل علی بیک

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق) 5524

فقیه لحساوی. محمد بن احمد

محمد بن احمد فقیه لحساوی

فندرسکی. ابو طالب بن جلال الدین

ابو طالب بن جلال الدین میرزا بیگ موسوی فندرسکی

فوعی. داود بن حسن

داود بن حسن فوعی

فوعی. محمد بن اسماعیل بن احمد

محمد بن اسماعیل بن احمد فوعی

فومنی گیلانی. محمد قاسم بن محمد

محمد قاسم بن محمد بن شمس الدین فومنی گیلانی

ص:339

فیاض الدین دیزجی زنجانی (م 1360ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

فیروز آبادی. احمد

احمد فیروز آبادی کرمانی

فیروز کوهی. محمد بن مظفر حسینی

محمد بن مظفر حسینی دریاباری فیروز کوهی

فیض الله دربندی شیروانی، ملا (قرن 14ق)

به: عباس قلی خان لسان الملک سپهر ثانی 5313

فیض کاشانی. محمد محسن بن مرتضی

محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی

فؤاد چلبی

مهدی بن حسن قزوینی حلی نجفی

قائنی. ابو طالب بن ابی تراب

ابو طالب بن ابی تراب حسینی خراسانی قائنی

قائنی. حسن بن ولی الله بن هدایت الله رضوی قائنی حائری

حسن بن ولی الله بن هدایت الله رضوی قائنی حائری

قائنی. محمد باقر بن محمد حسن

محمدباقر بن محمدحسن آیتی بیرجندی قائنی

قائنی. محمد جعفر بن سلیمان

محمد جعفر بن سلیمان بن محمد تقی دشت بیاضی قائنی

قاری. حسن بن علی بن بغدادیة

حسن بن علی بن بغدادیة، قاری عزالدین

قاری. عبد الجلیل

عبد الجلیل حسینی قاری

ص:340

قاری. علی

علی شریف قاری، عماد الدین

قاری. محمد مهدی بن مصطفی

محمد مهدی بن مصطفی قاری

قاسم

از: حسین بن عبد الصمد حارثی عاملی، عزالدین (پدر شیخ بهایی) (م 984ق) 5525

قاسم بن ابراهیم علوی (م 1406ق)

به: آیت الله شهاب الدین بن محمود مرعشی نجفی 6280

قاسم بن ابو الفتح اصفهانی

از: علی بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق) 5526

قاسم بن حسن بن محمد بن حسن بن معیة

از: هبة الله بن حامد، عمید الرؤساء رضی الدین ابو منصور (609 یا 610ق) 5527

قاسم بن محمد بن قاسم بن طویل الصعدی

از: ابراهیم بن محمد بن علی بن نزار صنعانی حضرمی (قرن 8ق) 5528

قاسم بن محمد حسنی حسینی طباطبایی (قرن 11ق)

به: حسن بن عبد الکریم بحرانی 5174

قاسم بن محمد کاظمی نجفی (م 1100ق)

به: علی 5422

قاسم علی بن حسن علی برارقی سبزواری (زنده در 1092ق)

به: احمد بن محمد 5116

از: احمد بن محمد بشرویی تونی، ملا (م 1083ق) 5529

قاسمی خویی. اسد الله بن حسین قلی

اسد الله بن حسین قلی قاسمی خویی

قاضی سعید قمی، حکیم کوچک. محمد سعید بن محمد مفید

محمد سعید بن محمد مفید قمی (قاضی سعید قمی، حکیم کوچک)

ص:341