فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 10

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 10/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 10

مولف علی صدرایی خویی

ص :2

بخش ششم :ادعیۀ شیعه «ک - ی»

(ش کتاب 4529 - 4897)

ملحق بخش ششم:ادعیۀ اهل سنت

(ش کتاب 4898 - 5020)

ص:3

ص:4

بخش ششم :ادعیۀ شیعه

ک

4529 . کاشف الاسرار (شرح دعای کمیل)

(عربی)

از: ابو الحسن بن اسماعیل شریف اصطهباناتی لاری، محقق (م 1338ق)

شرح متوسطی بر دعای کمیل ، که مؤلف آن را به نام شاهزاده اویس میرزا ، نگاشته ، و در ذی حجه 1308 ق در شیراز، در آن باز نگری نموده است.

چاپ: سنگی، در حاشیه زاد المعاد؛ میراث حدیث شیعه، دفتر سوم، ص 199-264، با تحقیق علی اوسط ناطقی.

آغاز: الحمد لله الذی لم یقنطنا من فضله بالجریمه و لم یمنعنا اذ اسانا من التوبه.

نسخه ها:

1/27922 - شیراز، ملی فارس: 277، آغاز: برابر نمونه، ابو الحسن بن اسماعیل شریف اصطهباناتی لاری (مؤلف)، 1302ق، رساله اول مجموعه، 66 برگ [فهرست ملی فارس: 258/1].

2/27923 - اصفهان، کشفی: بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1309ق، رساله اول مجموعه [دلیل المخطوطات: 51].

3/27924 - یزد، وزیری: 886، نسخ، بدون نام کاتب، 1321ق، 94 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 734/2].

4/27925 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 307، آغاز: بسمله اشتهار هذا الدعاء الشریف بین الفحول و تلقیه العلماء بالقبول، نسخ، محمد مهدی بن محمد شفیع موسوی کازرونی، 1323، 55 برگ، 16 سطر، 11*18 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 274/1].

5/27926 - قم، دفتر تبلیغات اسلامی: 307، محمد مهدی موسوی کازرونی، 1323ق [رؤیت نسخه].

ص:5

6/27927 - قم، دفتر تبلیغات اسلامی: 518، محمد تقی موسوی، 1324ق [رؤیت نسخه].

7/27928 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 518، نسخ، محمد تقی بن محمد شفیع موسوی، 1324ق، به ضمیمه کتاب نور العرفان مرجوم مجلسی، 32 برگ، 18 سطر، 17*25 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 445/1].

4530 . کاشف الاسرار

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

این کتاب شامل ادعیه و عزائم و طلسمات است برای طلب حاجات و غیره .

آغاز: بسمله . اول به جهت محبت که اثر عظیم دارد باید بگیرد زوجات خاتم .

نسخه ها:

27929 - شیراز، شاه چراغ: 1220، نسخ و نستعلیق، محمد شریعتی اندراقی، 1370ق، شماره ثبت: 268، 23 برگ [فهرست شاه چراغ: 223/1].

4531 . کامل الزیارات

(عربی)

از: جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن قولویه قمی، ابو القاسم (م 367 یا 368ق)

کتاب معروفی در صد و هشت باب است ، مشتمل بر احادیث فضائل زیارت حضرات معصومین علیهم السلام و چگونگی زیارت هر یک از ایشان . مؤلف در این کتاب روایات مسند مورد اعتماد خود را آورده و از غیر معصومین یا اصحاب غیر موثق آنان روایتی نقل نمی کند . این کتاب بارها به چاپ رسیده است.

[ مشار عربی: ص 242؛ الذریعه: 255/17؛ فهرست مجلس: 36/4]

آغاز: الحمد لله اهل الحمد وولیه والدال علیه والجازی به والمثیب عنه.

انجام: فاذا حشر قیل له لک بکل درهم عشرة آلاف درهم و ان الله تبارک و تعالی قد ذخر لک عنده هذا آخر ...

ص:6

نسخه ها:

1/27930 - خوانسار، فاضل خوانساری: 176، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 9ق، 276 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 129/1].

2/27931 - قم، مرعشی: 9724، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 152 برگ [فهرست مرعشی: 79/25].

3/27932 - تهران، فخر الدین نصیری: 132، عنوان معرفی: جامع الزیارات، بدون نام کاتب، 1059ق [ معهد المخطوطات: 49/3].

4/27933 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12430، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1068ق، 199 برگ [فهرست مجلس: 385/35].

5/27934 - تهران، ملک: 2966، نسخ، عبد اللطیف نجفی، 1069ق، 211 برگ [فهرست ملک: 429/1].

6/27935 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3057، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رمضان علی بن محمد قاسم الموتی، سه شنبه 21 صفر 1087ق، تصحیح شده، 224 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

7/27936 - قم، مرعشی: 11252، عنوان معرفی: منتخب کامل الزیارات، شامل فضل کربلا از کامل الزیارات، آغاز: حدثنا محمد بن جعفر القرشی الزرار عن محمد بن الحسین عن محمد بن سنان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، 5 برگ، 17 سطر [فهرست مرعشی: 366/28].

8/27937 - قم، مرعشی: موقت 8764، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح و مقابله دارد [مجله میراث شهاب: 20/21].

9/27938 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14548، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 165 برگ [فهرست آستان قدس: 413/15].

10/27939 - تهران، دانشگاه تهران: 6991، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 313 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 421/16].

11/27940 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3601، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

باب فضل اتیان المشاهد بالمدینه و ثواب ذلک حدثنی محمد بن الحسن بن علی بن مهزیار، انجام: و عظمه و لحمه الی السماء و انما تؤتی مواضع آثارهم و یبلغونهم

ص:7

من بعید السلام و..، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10 یا 11ق، تصحیح شده، 204 برگ، 15 سطر، 12*18/5 [فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

12/27941 - مشهد، گوهر شاد: 643، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 193 برگ [فهرست گوهر شاد: 756/2].

13/27942 - قم، آستان معصومیه (س): 1:110-6059، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 212 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 154].

14/27943 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3894، نسخ، محمد رضا، 1284ق، «282صفحه» 141 برگ [فهرست مجلس: 1981/10].

15/27944 - قم، گلپایگانی: 797/5/87، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، زین العابدین، یکشنبه 26 ذی قعده 1302ق، در حاشیه تصحیح شده است، 147 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

16/27945 - قم، مرعشی: بدون شماره، نستعلیق، ملا محمد جعفر بهاری همدانی، 1302ق [مجله میراث شهاب: 68/12].

17/27946 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 473، آغاز: برابر نمونه، نسخ، مومن بن روح الله سالی، سه شنبه 18 شعبان 1307ق، 192 برگ، 17 سطر، 14*20 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 399/1].

18/27947 - قم، مفتی الشیعة: 53، نسخ، سید ابو القاسم محرر نجفی اصفهانی، 20 رمضان المبارک 1341ق، از روی نسخه قدیمی که میرزا حسین نوری طبرسی آنرا خونده و تصحیح کرده بود، کاتب نسخه را تصحیح کرده، 139 برگ، 16 سطر، 15*21 [فهرست مفتی الشیعه: 58؛ مجله تراثنا: 223/67؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 20].

19/27948 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7862، نسخ، محمد حسین بن زین العابدین ارموی، 1351ق، 169 برگ [فهرست آستان قدس: 275/6].

20/27949 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7861، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 176 برگ [فهرست آستان قدس: 275/6].

21/27950 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12127، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 273 برگ [فهرست مجلس: 130/35].

ص:8

22/27951 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1257، نسخ، محمد شفیع کرمانی، بدون تاریخ کتابت، «688صفحه» 344 برگ [فهرست مجلس: 34/4].

23/27952 - تهران، ملی تهران: /4068ع، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: الا المودة فی القربی فامر النبی (صلی الله علیه و آله) بحبهم و حث علی التقرب الیهم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 173 برگ، 22 سطر [فهرست ملی تهران: 395/17].

24/27953 - قم، دار الحدیث: 72، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عناوین به شنگرف، یک برگ از اول و دو برگ از آخر نسخه نونویس است، 214 برگ، 17 سطر، 9*18 [فهرست دار الحدیث].

25/27954 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 335، از اواسط باب 3 تا اواسط باب 107، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با بلاغ و تصحیح در حاشیه، 144 برگ، 19 سطر، 14/5*21 [فهرست مؤید: 286/1].

کبریت احمر

از: محمد تقی بن محمد کاظم نعمة اللهی کرمانی (مظفر علیشاه)

رجوع کنید به: اوراد موظفه.

ص:9

4532 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است در دعا، شامل چند فصل و هر فصل در چند باب، بدین ترتیب: فصل اول: در تعقیبات نماز ، مشتمل بر شش باب؛ فصل دوم: در اعمال هفته، اعمال ماههای رجب و شعبان و رمضان، دعای عدیله و ادعیه ایام هفته؛ فصل سوم: در احوال ایام و لیالی متبرکه سال؛ خاتمه در زیارت ائمه معصومین علیهم السلام .

آغاز: الحمد لمن جعل الدعاء وسیلة إلی المغفرة و التضرع و الإلحاح ذریعة إلی المرحمة و أمر عباده بالدعاء ... باب اول در تعقیب نماز صبح.

انجام: اللهم اجعل قبره روضة من ریاض الجنة و لاتجعل قبره حفرة من حفرات النیران برحمتک یا أرحم الراحمین.

نسخه ها:

27955 - قم، گلپایگانی: 4269/21/189، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 229 برگ، 10 سطر، 11*17 [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4533 . کتاب دعا

از: محمد مهدی حسینی (قرن 12ق)

بیاضی در دعا ، که مؤلف به دستور میرزا زین العابدین تنظیم نموده است. او در این بیاض ادعیه مختلفی را با ذکر مصادر جمع آوری کرده است ، مانند دعاهای:

مشلول، فَرَج، سهم اللیل، معراج، کمیل، سمات، عشرات، علوی مصری و طلسمها و نمازهای مستحبی و اسماء حسنی و ....

نسخه ها:

27956 - تهران، ملی تهران: 3584ع، آغاز: بسرعة اجابتک متوکلا علی ما لم ازل اعرفه من حسن دفاعک، محمد مهدی حسینی (مؤلف)، 1167ق، 195 برگ، 12-19 سطر، [فهرست ملی تهران: 151/16].

ص:10

4534 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای است در دعا شامل: مقدمه و دوازده باب و خاتمه در اعمال نوروز. گویا نسخه ای از کتاب تحفة الناسکین و زاد السالکین از: لطف الله بن کمال الدین حسین بن لطف الله تیمجانی گیلانی (زنده 1104ق) ، است که قبلاً معرفی گردید .

نسخه ها:

27957 - یزد، وزیری: 3009، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده، 218 برگ، 16 سطر [فهرست کتابخانه وزیری: 1504/5].

4535 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

مقالۀ چهارم از کتابی در دعاست در اعمال متفرقه و شامل 14 باب است.

گویا مقالۀ چهارم از کتاب «سفینة النجاة» اثرِ علی اصغر بن محمد یوسف قزوینی (قرن 12ق) است که قبل از این معرفی گردید .

نسخه ها:

27958 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، اسماعیل بن محمد رضا طاقبری فشکل، 20 رجب 1100ق [دلیل المخطوطات: 124].

4536 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

گویا ترجمۀ مفتاح الفلاح شیخ بهایی است.

نسخه ها:

27959 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، از اول وآخر افتاده، آغاز: و گاهی دلالت می کنند بر نهایت هستی، انجام: و اما غیر حیوانات از جمادات پس جماعتی

ص:11

بسیار را، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مجدول است و در حاشیه بلاغاتی به چشم می خورد [دلیل المخطوطات: 246].

4537 . کتاب دعا

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شامل دعای سیفی و اعتصامات آن و ادعیه متفرقه دیگر است.

نسخه ها:

27960 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، محمد بن مهدی اصفهانی نجفی، 3 صفر 1316ق [دلیل المخطوطات: 247 ].

4538 . کتاب دعا

(عربی)

از: اسد الله بن هادی (قرن 14ق)

نسخه ها:

27961 - تهران، دانشکده الهیات: 361، نستعلیق، اسد الله بن هادی (مؤلف)، ربیع الاول 1344ق، 47 برگ [فهرست الهیات تهران: 105/1].

4539 . کتاب دعا

(فارسی)

از: لطف الله (قرن 13ق)

کتابی در دعا ، مشتمل بر تعقیبات و دعاهای روزهای هفته ، است.

آغاز: اکمل المحامد لله الذی جری بامره القلم .

نسخه ها:

27962 - یزد، وزیری: 2244، آغاز: برابر نمونه، نسخ، لطف الله (مؤلف)، 1271ق، 89 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1216/4].

ص:12

4540 . کتاب دعا

(فارسی)

از: محمد تقی بن مقصود علی اصفهانی، مجلسی اول /احتمالا (م 1070ق)

نسخه ها:

27963 - تهران، دانشکده الهیات: 364د، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات تهران: 638/1 ].

4541 . کتاب دعا

(فارسی)

از: حسین تبریزی مسأله گو، سید

نسخه ها:

27964 - یزد، وزیری: 3289، نسخ و نستعلیق، زین العابدین، 1312ق، 87 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1603/5].

4542 . کتاب دعا

(فارسی)

از: عبد الکریم بن محمد یحیی بن محمد شفیع قزوینی (م 1135ق)

مؤلف در این رساله دعاهایی که از طرق اهل بیت علیهم السلام برای دفع دشمنان دین و حفظ حدود و ثغور ممالک مسلمین و سرداران و لشگریان را به کار آید جمع آوری نموده است .

او کتابش را در یک مقدمه و سه باب تنظیم و به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم کرده است . فهرست عناوین آن چنین است: مقدمه: در شرایط استجابت دعا ، شامل چهار فصل؛ باب اول: در بیان تاثیر بعض آیات بیّنات و دعوات صالحاتی که در اخبار و آثار وارد شده که مشتمل بر اسم اعظم است؛ باب دوم:

در دفع ضرر اعادی و خصوم و خوفهای عظیمه و خلاصی از محاصره دشمنان و غیر آن؛ باب سوم: عوذه ای چند که در رفع جمیع شرور و بلایای دنیویه باید بخوانند و با خود دارند؛ خاتمه: در آدابی که دعا کننده باید پس از انجام مراسم دعا به جای آورد.

ص:13

[ الذریعه: 203/8 با عنوان «الدعوات و الاحراز»]

آغاز: درة التاج زیب و زیور کتاب دعا و واسطة العقد جواهر گرانبهای استجابت دعوات بی ریا سپاس و ستایش قاضی الحاجات.

نسخه ها:

27965 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 63، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1124ق، 82 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 284].

4543 . کتاب دعا

(عربی و فارسی)

از: محمد کریم بن محمد صادق مجلسی (قرن 12ق)

مؤلف در این کتاب ، دعاهای مختلف را بدون نظم و ترتیبی از مصادر متفرقه با دستور خواندن و ثواب آنها به عربی و گاهی به فارسی گرد آورده است.

آغاز: قال رسول الله صلی الله علیه وآله وجاءنی جبرئیل علیه السلام وقال یا محمد ربک یقرئک السلام و یقول.

نسخه ها:

27966 - قم، مرعشی: 1981، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کریم بن محمد صادق بن مجلسی عاملی، قرن 12ق، 130 برگ [فهرست مرعشی: 353/5].

4544 . کتاب دعا

(عربی)

از: هدایت الله بن محمد مهدی حسینی

نسخه ها:

27967 - قم، مدرسه حجازیها: 519، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله نور علم:

276/52].

ص:14

4545 . کتاب دعا

(فارسی و عربی)

از: محمد بن محمد رضا سنابادی مشهدی قمی، میرزا (قرن 11 و 12ق)

رساله ای است شامل: زیارت امام رضا علیه السلام و علی علیه السلام با ترجمه فارسی و دعاهای بالا سر و مصافحه و زیارت رجبیه با ترجمه میان سطرها و شرح آن از میرزا محمد بن محمد رضا مشهدی خیاط و دعای صباح.

نسخه ها:

27968 - تهران، مجلس سنا: 128، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 66 برگ [فهرست مجلس سنا: 66/1].

4546 . کتاب دعا

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی در دعای ماه رمضان برای حفظ از فتنه و زیان و دعای رویت با ترجمه فارسی زیر سطور است.

نسخه ها:

27969 - تهران، دانشکده الهیات: 809د، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 11 و12ق، 14 برگ [فهرست الهیات تهران: 105/1].

4547 . کتاب دعا

از: محمد استرآبادی، میرزا

کتابی است در دعا شامل این مطالب: تعقیبات نمازهای روزانه ، دعای روزهای هفته به ترتیب از میرزا محمد استرآبادی ، عمل شهر رجب منقول از مصباح و از مهج الدعوات و مصباح کبیر و دعاهای دیگر .

نسخه ها:

27970 - تهران، دانشگاه تهران: 7701، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11

ص:15

و12ق، 114 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 678/16].

4548 . کتاب دعا

(فارسی)

از: محمد ابراهیم تمیمی

آغاز: روایت می کند حضرت امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب.

انجام: یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین یا امیر المؤمنین ادرکنی.

نسخه ها:

27971 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1079، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، سید فرج الله بن محمد علی حسینی زنوزی، 1287ق، 93 برگ، 14 سطر [فهرست مؤید: 83/3].

4549 . کتاب دعا

(فارسی)

از: محمد مؤمن تائب بن شمس الدین محمد اصفهانی (زنده در 1021ق)

کتاب مفصلی در دعا ، شامل دوازده مطلب و یک خاتمه در حرزها و حجابها و ادعیه و آداب و سنن است .

آغاز نسخه: و آله الطاهرین حرز الباقر علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم یا دیان .

انجام: واسانید بیافکندیم تا بتطویل نیانجامد و خواننده را ملال نگردد والله اعلم بالصواب.

نسخه ها:

27972 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1231، از مطلب هفتم، از آغاز افتادگی دارد، آغاز:

برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد مؤمن تائب بن شمس الدین محمد اصفهانی (مؤلف)، ربیع الثانی 1021ق، در حاشیه تصحیح شده است، 227 برگ، 15 سطر [فهرست مؤید: 196/3].

ص:16

4550 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ متوسطی در اعمال ماهها که از علامه حلی و ابن طاووس نقل می کند.

آغاز: حمد و شکری که حامدان و شاکران بارگاه احدیت و عابدین و مقربان.

انجام: از فضیحت و رسوایی روز قیامت نگاه دارد و از ناامیدی در این روز انه جواد کریم و علی کل شی علیم.

نسخه ها:

27973 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1261، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 5 جمادی الاول 1072ق، 54 برگ، 15 سطر [فهرست مؤید: 218/3].

4551 . کتاب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی در دعا ، شامل دعای سیفی و حزب البحر و دعای صباح است .

آغاز: نسخه مولانا فخر الدین ابدال نوشته شد هر که خواهد که دعای سیفی.

انجام: یا حلیم و یا وهاب یا ارحم الراحمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین

نسخه ها:

27974 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1354، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، 124 برگ، 11 سطر [فهرست مؤید:

291/3].

4552 . کتاب دعا

(عربی و فارسی)

از: ابن محمد هلال (قرن 10ق)

کتاب مفصل و مهمی که مؤلف آن را در سدۀ دهم تنظیم نموده و در آن از محقق

ص:17

کرکی با دعای «سلمه الله» یاد می کند، او از چند کتاب مفقود شیعه مانند خصایص نطنزی و نزهة العابدین و کتاب دعای حسین بن سعید مطالبی را نقل می کند.

همچنین او از خود مطالبی در آداب و سنن به فارسی در لابلای نسخه آورده، که نشانه تبحر وی در حدیث شناسی است. مؤلف در اثنای کتاب به مناسبت از پدرش محمد هلال یاد می کند که به دست اهل ضلال شهید شده است. برخی عنوانهای مهم مطالب این کتاب عبارتند از:

در خواص حروف منقول از خط مولینا یحیی سلمه الله؛ من کتاب نزهة العابدین؛ مندوبات روز جمعه به نقل از مکارم اخلاق و نفلیۀ شهید اول؛ اعمال ماه رمضان؛ دعای عدیله؛ توسلات حضرات ائمه اثنی عشر علیهم السلام ؛ زیارت امام حسین؛ دعای افتتاح لفتح الغیب؛ مما وقع لوالد السعید الشهید قتیل اهل الضلال محمد هلال رحمه الله تعالی؛ الدعا یزیل لمرض الخنازیر روینا من کتاب الدعاء للحسین بن سعید ؛ من المجتنی لابن طاووس العلوی؛ دعای سفر مروی است از خاتم المجتهدین؛ در کتاب امان الاخطار من تصنیف شیخ جعفر طوسی؛ دعای فاضل بزرگوار؛ مناجات منظوم حضرت علی علیه السلام ؛ در آداب خوردن؛ الخصایل الحمیده هشت صفت مومن به فارسی؛ در تعریف نمازها؛ هذه اسماء امیر المومنین علی بن ابی طالب فی القرآن؛ خواص ناد علی؛ حافظ ابوعبدالله نطنزی محدث آورده در کتاب خصائص؛ حرز ائمه علیهم السلام ؛ مناجات منظوم علی علیه السلام غیر از مناجات مشهور؛ دعای ایام هفته؛ دعای عهد؛ دوازده امام خواجه نصیر؛ دعای توبه.

آغاز نسخه: الذی بمکة یعنی قسم به خانه خدا که نه از قدیم است بل بشارت دهم ترا از وقایع و وقایع این روز یا معلی...الست بربکم قالوا بلی و ایمان برسول و ائمه آورند .

نسخه ها:

27975 - قم، گلپایگانی: 5805/29/145، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 286 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:18

4553 . کتاب دعا

(عربی و فارسی)

از: اسماعیل عمادی حائری مازندرانی، سید (م 1350ق)

کتابی در ادعیه ، که ناتمام مانده است. مؤلف در نظر داشته کتابش را در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم نماید که بابهای موجود در تنها نسخۀ موجود از آن چنین است:

باب . . . (فقط دو فصل از این باب در نسخه موجود است و عنوان باب ذکر نشده)؛ باب الحفظ ، شامل پنج فصل؛ باب النّجاة، شامل دو فصل؛ باب فی أعمال مختلفة؛ باب المراد؛ باب الزّیارات.

[ میراث حدیث شیعه ، دفتر یازدهم ، ص 527 -537 که در کتاب مذکور به تفصیل معرفی شده است .]

نسخه ها:

27976 - بابل، عمادی حائری: بدون شماره، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ و شکسته نستعلیق، سید اسماعیل عمادی حائری مازندرانی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 102 برگ، 12 سطر، 12*7/5 [میراث حدیث شیعه: 527/11].

4554 . کتاب الدعاء

(عربی)

از: جابر بن حیان کوفی (م 200ق)

نسخه ها:

27977 - تهران، فخر الدین نصیری: 117، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه [ معهد المخطوطات: 3 / 47].

4555 . کشف الحجاب عن الدعاء المستجاب

(عربی)

از: عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

شرح مختصری است بر دعای سمات با مقدمه کوتاهی در معرفی این دعا

ص:19

و فضل دعا و نیایش، این شرح به صورت مزجی و توضیح ادبی با استفاده از احادیث اهل بیت علیهم السلام ، بر گزار شده و تألیف آن در سال 1241ق صورت گرفته است .

[ الذریعه: 25/18]

آغاز: الحمد لله الذی علت سمات جلاله من ان یعتریها نقص او زوال.

نسخه ها:

1/27978 - قم، مرعشی: 9513، آغاز: حمد له... لما نان الدعا المشهور بدعاء السمات ذا فضائل، نستعلیق، علی بن محمد یوسف کیومری، جمعه 27 رجب 1261ق، رساله پنجم مجموعه، «130پ-152پ» 23 برگ [فهرست مرعشی: 267/24].

2/27979 - تهران، دانشکده الهیات: 2 مج 224، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست الهیات تهران: 794/1].

4556 . کشف الکربة فی شرح دعاء الندبة

(عربی)

از: جلال الدین بن میر قاسم حسینی ارموی (محدث ارموی) (1358 ش)

شرح مفصلی است بر دعای ندبه، شارح در ابتدا بحث مبسوطی درباره سند دعا ارائه نموده و پس از آن به شرح متن دعا پرداخته است. ارموی شرح دیگری نیز بر دعای ندبه نگاشته که به «معالم القربة» موسوم و از شرح حاضر کوتاه تر است . نسخۀ خطی منحصر این شرح در کتابخانۀ مرکز احیاء میراث اسلامی در قم نگهداری می شود و تاکنون در فهارس آن کتابخانه معرفی نشده است .

[ الذریعه: 400/18؛ مجله علوم حدیث: 135/13]

آغاز: الحمد لله الذی ندب الی دعائه کل مجیب الی ندائه من عباده.

ص:20

4557 . کشف المهمات

(عربی)

از: محمد علی بن محمد رضا اسدی هاشمی سمنانی (قرن 11ق)

کتاب مفصلی در ادعیه که به نام سارو خان پسر مرتضی قلی خان ملقب به سعد ، در چند مقصد به سال 1079ق ، تألیف شده است.

آغاز: الحمد لله الذی اذا سأله عبده اعطاه واذا امل ما عنده بلغه مناه.

نسخه ها:

27980 - تهران، ملک: 2891، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 272 برگ [فهرست ملک: 439/1].

4558 . کشکول لطائف المعارف

(فارسی)

از: علی احمدی بن ابراهیم لیلی آبادی تبریزی، بدرالدین ابوالحسن (قرن 14ق)

کشکولی در دعا و رمل و طلسمات است ، شامل این مطالب: طلسم منظوم از ابن سینا ، ادعیۀ قدسیه از زاد المعاد مجلسی ، طلسم منظوم منسوب به علی علیه السلام ، بعضی از احکام رمل از کتاب انوار الرمل عبدالغنی شیروانی ، در خواص چهل اسم ادریسی ، مطلبی از کتاب بلد الامین کفعمی ، طلسمات و ادعیه ای به نقل از شیخ جمال الدین اصفهانی ، و مطالبی دیگر در رمل و طلسمات .

آغاز: الحمد لله الذی لم یتخذ صاحبة و لا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک .

نسخه ها:

27981 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12530، نستعلیق، علی احمدی بن ابراهیم لیلی آبادی تبریزی (مؤلف)، 1367ق، رساله سوم مجموعه ، «19پ - 94 ر و 139پ» 77 برگ [فهرست مجلس: 60/36].

ص:21

4559 . کفایة الزوار فی زیارة النبی والائمة الاطهار علیهم السلام

(فارسی)

از: عبد الحی بن محمد رفیع

کتابی در عمده آداب زیارت مشاهد مشرفه مکه و عتبات معصومین علیهم السلام ، که از روایات صحیح منقول در کتاب های معتبر علما گرفته شده است . مؤلف کتابش را در یک مقدمه و چهارده باب و یک خاتمه ، تنظیم نموده که عنوانهای آن چنین است: مقدمه: در آداب زائر و مسافر، و هر یک از باب های چهارده گانه در زیارت یکی از معصومین علیهم السلام ، و خاتمه: در آداب زیارت اولاد ائمه و قبور مؤمنین.

آغاز: الحمد لله الذی اشرق اقطاب العالم بنور قباب الائمه علیهم السلام ... و بعد چون خاطر فیض مآثر.

نسخه ها:

1/27982 - مشهد، گوهر شاد: 1062، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تا باب چهارم [فهرست گوهر شاد: 1455/3].

2/27983 - قم، مرعشی: 4395، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 132 برگ [فهرست مرعشی: 394/11].

4560 . کفایة الطلاب ونهایة مرام الاحباب

(عربی)

از: محمد تقی بن مظفر صوفی قزوینی (قرن 11ق)

کتابی در دعا مشتمل بر یک مقدمه و چند مقصد و یک خاتمه است.

نسخه ها:

27984 - یزد، وزیری: 3064، نسخ، عبد المطلب بن غیاث الدین محمد، 1101ق، 141 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1520/5].

4561 . الکلام فی ادعیة شهر الصیام

(فارسی)

از: محمد باقر

کتاب مفصلی در دعای ماه های رمضان ، شامل یک مقدمه و چهل مجلس ، که در

ص:22

سال 1283ق تألیف شده است .

[فهرست سازمان مدارک: 122]

آغاز: بسمله... سرور اولیا علی مرتضی فرمودند چهار چیز آدمی را به حد کمال می رساند.

نسخه ها:

27985 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 132، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 255 برگ، 20 سطر، 17*22/5 [فهرست سازمان مدارک: 122].

4562 . الکلم الطیب و العمل الصالح و الغیث الصیب و المیزان الراجح

(عربی)

از: عبد الله بن صالح سماهیجی، شیخ (م 1135ق)

کتاب مختصری در تعقیبات مشترکه و مختصه نمازها و دعاهای صبح و شام ، که مؤلف از کتاب «جواهر البحرین» خود و مصباح شیخ طوسی انتخاب نموده است . او برای نام مصادر رموزی قرار داده و توضیحات خود را با عنوان «بیان - بیان» و اشارات فقهی را با عنوان «مسألة -مسألة» آورده است . سماهیجی این کتاب را در یک مقدمه و شش فصل و یک تذییل و یک خاتمه ، تنظیم نموده و در روز دوشنبه بیست و ششم ماه رجب 1132ق آن را به پایان رسانیده است. او این اثر را به درخواست شیخ احمد بن شیخ علی بن سلیمان کاتب حمری بحرینی و پس از کتاب فارسی خود «العمل الصالح و المیزان الراجح» ، نگاشته است.

فهرست مطالب کتاب چنین است: المقدمة: فی حقیقة التعقیب و فضله و آدابه؛ الفصل الاول: فی تعقیب کلّ فریضة؛ الفصل الثانی: فی تعقیب صلاة الظهر؛ الفصل الثالث: فی تعقیب صلاة العصر؛ الفصل الرابع: فی تعقیب صلاة المغرب؛ الفصل الخامس: فی تعقیب صلاة العشاء؛ الفصل السادس: فی تعقیب صلاة الصبح؛ تذییل: فی ما یقال فی الصباح و المساء؛ الخاتمة: فی سجدة الشکر.

آغاز: الحمد لله الذی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه والصلاة و السلام علی محمد و آله .

ص:23

نسخه ها:

27986 - قم، مرعشی: 6042، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست مرعشی: 45/16].

4563 . الکلم الطیب والغیث الصیب

(عربی)

از: علی خان بن احمد مدنی دشتکی شیرازی، سید صدرالدین، کبیر (1118 یا 1120ق)

رسالۀ مختصری در دعاها و حرزهایی که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام وارد شده است و در حالات و اوقات مختلف خوانده می شود و ترتیب خاصی ندارد.

چاپ: مشار عربی 748: طهران، 1326ق، سنگی، رقعی، 150صفحه.

[ الذریعه: 127/18]

آغاز: الحمد لله الذی الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه ومن لدیه ینزل الغیث الصیب.

نسخه ها:

1/27987 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8972، آغاز: برابر نمونه، نسخ، آقا ابراهیم قمی، قرن 12ق، به ضمیمه دعای علوی مصری با شرح و اختتام آن در 4 برگ، 76 برگ [فهرست آستان قدس: 414/15].

2/27988 - تهران، ملی تهران: /2399ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق، 43 برگ [فهرست ملی تهران: 175/12].

3/27989 - قم، آستان معصومیه (س): 321، نسخ، بدون نام کاتب، 1272ق، 75 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 316/1].

4/27990 - قم، آستان معصومیه (س): 99، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1274ق، رساله سوم مجموعه، 7 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 123/1].

5/27991 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 297، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد رضا قزوینی، صفر 1280ق، 55 برگ، 12 سطر [میراث اسلامی ایران: 622/10؛ فهرست

ص:24

مدرسه امام صادق علیه السلام : 211/1].

6/27992 - قم، مرعشی: 8963، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 108 برگ [فهرست مرعشی: 132/23].

7/27993 - تهران، دانشکده الهیات: 194ج، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «60پ-91پ» 32 برگ [فهرست الهیات تهران: 179/1].

8/27994 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 168، از اول افتادگی دارد، آغاز: بسمله هذا الدعاء علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و هو دعاء، نسخ و نستعلیق، محمد حسین، 1301ق، 48 برگ، 12 سطر [میراث اسلامی ایران: 623/10؛ فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام :

212/1].

9/27995 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 142، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی دزفولی، چهارشنبه 2 ذی حجه 1314ق، مسجد بلد دزفول، 74 برگ، 9 سطر، 11*16/5 [فهرست مرکز احیاء: 142/2].

10/27996 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 558، نسخ، محمد صادق بن محمد باقر موسوی غفاری دزفولی، 3 جمادی الثانی 1331ق، 97 برگ، 7 سطر، 16*21/5 [فهرست مرکز احیاء: 188/2].

11/27997 - تهران، محمد تقی حکیم: 85، نسخ، محمد کاظم بن احمد جزائری، 1336ق [کتابداری و اطلاع رسانی: 96/12].

12/27998 - تهران، ملی تهران: /11ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد اسماعیل بن حاج علی، سده 13 و 14ق، 64 برگ [فهرست ملی تهران: 14/7].

13/27999 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12365، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «158پ-183پ» 26 برگ [فهرست مجلس: 326/35].

14/28000 - تهران، ملی تهران: 3406ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 30 برگ، 10 سطر، 10*17/5 [ فهرست ملی تهران: 216/15].

15/28001 - قم، گلپایگانی: 1667/9/217، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 31 برگ، 15 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 127/4].

ص:25

16/28002 - قم، گلپایگانی: 7205/36/205، آغاز: برابر نمونه، نسخ و عبارات عربی نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 37 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

17/28003 - قم، گلپایگانی: 7564/38/184، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 29 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4564 . کلمات مخزونه (شرح الصحیفة السجادیة)

از: علی محمد بن محمد حسن میانجی آذربایجانی (قرن 13ق)

شرح دعای «الهی اخلصت بانقطاعی الیک» ، که دعای بیست و هشت از صحیفۀ سجادیه است . این شرح را مؤلف به نام ناصر الدین شاه و میرزا محمد سعید خان مؤتمن السطان ، در آذربایجان نگاشته است.

نسخه ها:

28004 - تهران، دانشگاه تهران: 8881، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 65 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 242/17].

4565 . کلید نجات

(فارسی)

از: محمد کاظم جزائری، سید (قرن 14ق)

کتابی همانند «در النظیم» است و مشتمل بر یک مقدمه در شرائط تأثیر سور قرآنی و ختومات و دو فصل و یک خاتمه و یک تبصره. فصل اول: در خواص سور و ثواب خواندن آنها طبق احادیث وارده از ائمه اطهار علیهم السلام ؛ فصل دوم: در خواص بعضی از آیات قرآن به ترتیب سوره ها؛ خاتمه: در بعضی از ختومات و مطالب مفید متفرقه از قرآن کریم؛ تبصرة: در معرفت ساعات شب و روز . تألیف این کتاب در روز هشتم ذیقعده 1379ق در تهران ، به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد وآله الطاهرین ولعنة الله علی اعدائهم و منکری فضالهم الی قیام یوم الدین.

ص:26

نسخه ها:

28005 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10243، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه انوار الکلام، 261 برگ [فهرست آستان قدس:

415/15].

4566 . کمال الاسبوع

(عربی)

از: خلف بن عبد علی بن حسین آل عصفور بحرانی، شیخ (قرن 13ق)

کتابی در اعمال و نماز ها و ادعیه و اورادی که شبها و روزهای هفته انجام داده می شود، در هفت باب - و هر باب مشتمل بر چند فصل - که برای هر روز هفته بابی قرار داده و از روز و شب جمعه شروع نموده است. این کتاب شب سوم ماه صفر 1273ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل یوم الجمعة لعباده المقربین عیدا.

نسخه ها:

28006 - قم، مرعشی: 10633، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، میرزا حسین کازرونی، عصر مؤلف [فهرست مرعشی: 96/27].

4567 . کنز الاخبار

(عربی)

از: محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی (م 1275ق)

کتابی است در ادعیه که در 3 ربیع الثانی 1259ق تألیف آن به پایان رسیده است.

نسخه ها:

28007 - قم، طبسی حائری: 532، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: من الشهر و الیوم الحادی والعشرین منه صالحة للاستغفار، نسخ و زیارات نسخ معرب، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1261ق، نسخه بدل ها در حاشیه ذکر شده، 382 برگ، 23 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

ص:27

4568 . کنز الزائرین فی زیارات سادتنا الاکرمین

(فارسی و عربی)

از: محمد صالح بن محمد برغانی قزوینی (م 1275ق)

مؤلف چون کتاب «کنز الاخیار» را به عربی نوشته بود ، برای استفاده فارسی زبانان این کتاب را در یک مقدمه و هجده کنز و یک خاتمه تألیف نموده است.

عناوین کتاب به این شرح است: کنز اول: در زیارات رسول خدا و ائمه بقیع و حضرت زهرا علیهم السلام ؛ کنز دوم: در اعمال مسجد کوفه و زیارت مسلم و هانی؛ کنز سوم: در اعمال مسجد سهله و سایر مساجد کوفه؛ کنز چهارم: در زیارات حضرت امیر علیه السلام ؛ کنز پنجم: در زیارات مخصوصه حضرت امیر علیه السلام ؛ کنز ششم: در زیارات حضرت سید الشهداء علیه السلام ؛ کنز هفتم: در زیارات مخصوصه سید الشهداء علیه السلام ، در هفت مقام؛ کنز هشتم: در فضیلت کربلا و و تربت آن؛ کنز نهم:

در زیارت حضرت کاظم و جواد علیهما السلام ؛ کنز دهم: در زیارت حضرت رضا علیه السلام ؛ کنز یازدهم: در زیارت حضرت عسکریین علیهما السلام ؛ کنز دوازدهم: در زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام ؛ کنز سیزدهم: در زیارت جامعه؛ کنز چهاردهم: در ادعیه بعد از زیارت؛ کنز پانزدهم: در زیارت اولاد ائمة علیهم السلام ، در چهار فصل؛ کنز شانزدهم: در کیفیت توسل به ائمه معصومین علیهم السلام ؛ کنز هفدهم: در کیفیت صلوات بر معصومین علیهم السلام ؛ کنز هجدهم: در زیارت نیابت؛ خاتمه: در زیارت برادر مؤمن.

[ الذریعه: 157/18؛ فهرست مرعشی:324/4]

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... اما بعد چنین گوید بندهء... چون کتاب کنز الاخبار بنده ذلیل در زیارات به لغت عربی بود.

نسخه ها:

1/28008 - قم، مرعشی: 1522، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد حسین بن جعفر حسینی، 23 محرم 1276ق، 126 برگ [فهرست مرعشی: 324/4].

2/28009 - قم، طبسی حائری: 163، از آغاز کتاب تا بخشی از خاتمه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در سال 1276ق وقف شده، 128 برگ، 19 سطر، 16*21 [فهرست کتابخانه طبسی].

3/28010 - قم، طبسی حائری: 637، بخشی از کنز دوم تا آخر کتاب، از آغاز افتادگی

ص:28

دارد، آغاز: واشهدانک بلغت رسالات ربک و نصحت لأمتک و جاهدت فی سبیل الله، نسخ، حسن بن علی بن مصطفی حسینی حائری استرآبادی، سلخ شوال1301/ق، این کتاب در مجله نور علم به شماره 93 معرفی شده است، 161 برگ، 20 سطر [مجله نور علم: 103/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

4569 . کنز الصالحین

(فارسی)

از: عبد الله بن ملا عظیم خوانساری (قرن 13ق)

کتابی است در دعا ، همانند زاد المعاد علامه مجلسی ، شامل یک مقدمه و چهارده باب که باب هشتم آن در 1206ق به پایان رسیده است.

نسخه ها:

1/28011 - مشهد، آستان قدس رضوی: 486، بدون نام کاتب، 1211ق [فهرست اهدایی رهبری: 201].

2/28012 - تهران، محمد تقی حکیم: 94، نسخ و نستعلیق، سید علی اکبر بن احمد حکیم، 1357ق، رساله اول مجموعه [ کتابداری و اطلاع رسانی: 96/12].

4570 . کنز الواعظین

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد علی آرانی کاشانی (قرن 13ق)

کتاب مفصل و مبسوطی در ادعیه و اذکار و آداب و فضیلت اخلاق پسندیده، در یک مقدمه و سی باب و یک خاتمه است.

نسخه ها:

28013 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 169، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: ای گشاینده در روزی و ای بر آرنده صبح فیروزی ای دلیل هر سرگشته ای داعی هر گمگشته، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 274 برگ [فهرست امامزاده هلال].

ص:29

4571 . کنوز الاسرار

(فارسی)

از: محمد بن محمد باقر موسوی دزفولی، صدر الدین، سید (م 1258ق)

رسالۀ کوتاهی در ذکر دعاهای مأثوره و غیر آن و خواص مترتبه بر آن ، و شامل دو باب و یک خاتمه است.

آغاز: الحمد لله خالق الارض و السماء و المصور فی الارحام ما یشاء.

انجام: و هشتاد و دو بار بخواند عن قریب بمراد رسد و اگر ورد کند هرگز نامراد نشود

نسخه ها:

28014 - قم، مرعشی: 11091، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1216ق، رساله دوم مجموعه، 65 برگ، 9 سطر [فهرست مرعشی: 141/28].

4572 . کنوز المعرفة فی شرح دعاء العرفه (شرح دعای عرفه)

(فارسی)

از: علی اکبر بن نصر الله شیرازی (متخلص به مولوی) (قرن 13ق)

شرح مفصل و نکویی است با عناوین «قوله -قوله» و «بیان -بیان» بر دعای عرفۀ سید الشهداء علیه السلام ، مشتمل بر مسائل ادبی و نکات لغوی و بلاغی و امثال و حکم و بعضی از آیات و روایات مناسب موضوعات، با مقدماتی در معنای عرفه و حدود آن با عنوان «غرة». این کتاب به دستور معتمد الدوله فرهاد میرزا به مناسبت سفر حج وی و مؤلف نگاشته شده و در آن ذکری از قصیده مؤلف که در مدح وی به سال 1271ق سروده، رفته است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعا مرتقی یترقی به الی ذری المآرب.

نسخه ها:

1/28015 - قم، مرعشی: 8430، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف، 271 برگ [فهرست مرعشی: 24/22].

2/28016 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1254، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «540 صفحه» 270 برگ [فهرست مجلس: 34/4].

ص:30

4573 . کهف المؤمنین

از: علی محمد بن احمد مبارکه لنجانی اصفهانی

رسالۀ متوسطی شامل ادعیه، احراز و ختوم است .

نسخه ها:

28017 - شیراز، شاه چراغ: 1210، نسخ، علی محمد بن احمد مبارکه لنجانی اصفهانی (مؤلف)، 1344ق، شماره ثبت 681، 92 برگ [فهرست شاه چراغ: 218/1].

4574 . کیفیت استشفاء به تربت سید الشهدا علیه السلام

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

نسخه ها:

28018 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16280، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، یک برگ از نسخه موجود است ضمن سلاح المؤمنین [فهرست آستان قدس: 298/15].

4575 . کیفیت زیارت عاشورا

(عربی)

از: محمد محسن بن محمد سمیع (نواده فیض کاشانی) (قرن 13ق)

[ الذریعه: 213/7]

آغاز: ستایش و ثنا خداوندی راست که راه هدایت را واضح فرمود.

نسخه ها:

28019 - قم، گلپایگانی: 26/199، بدون نام کاتب، قرن 14ق، ضمیمه اول، 4 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 197/3].

4576 . کیفیت زیارت عاشورا

از: محمد حسین قمشه ای

نسخه ها:

28020 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 518/7].

ص:31

کیفیت نماز شب

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید

رجوع کنید به: أنیس المتهجدین.

4577 . کیفیت نماز شب ( - آداب)

از: محمد علی بن محمد باقر کرمانشاهی بهبهانی (م 1216ق)

نسخه ها:

28021 - قم، گلپایگانی: 26/199، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست گلپایگانی، قدیم: 197/3].

کیفیة الزیارة (عربی)

از: حسین بن عبدالله (ابو علی سینا، ابن سینا، شیخ الرئیس)

رجوع کنید به: سبب اجابة الدعا و کیفیة الزیارة وتأثیرها.

4578 . کیفیة زیارة القبور و اجابة الدعوات

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

آغاز: من السید الاجل الافخم الملقب بالداماد فی کیفیة زیارة القبور.

نسخه ها:

28022 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1202، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهل و ششم مجموعه، «2ص» 1 برگ، 17*22 [فهرست مجلس:

729/23].

گزیده مقباس المصابیح مجلسی

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: مفتاح الفلاح.

ص:32

گ

4579 . گل همیشه بهار

(فارسی)

از: زین العابدین بن محمد علی بن عبد المجید قزوینی (ابن الشریفین) (زنده در 1243ق)

رساله ای مختصر در اعیه ، مشتمل بر دو گلدسته است.

آغاز: بسم الله الفیاض، جهان آفرین فیاض را شکر گزاری موقوف است بر معرفت.

نسخه ها:

28023 - یزد، وزیری: 2300، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1239/4].

4580 . گنج زر

(فارسی)

از: حسین بن مهدی منشی باشی طهرانی، میرزا

آغاز: الحمد لله و هو الذی له الاسماء الحسنی ... اما بعد.

نسخه ها:

28024 - قم، مرعشی: 10986، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 126 برگ [فهرست مرعشی: 397/27].

4581 . گنج الشفاء و رافع الدعاء

(فارسی)

از: محمد کاظم بن محمد شفیع هزار جریبی، ملا (م 1234ق)

آغاز: بسمله حمد له صلاة اما بعد چنین گوید حقیر جانی ... که این کلمات چندی است که در این اوراق نوشتم.

انجام: وحاجت خود را ذکر کند که برآورده است انشاءالله تعالی.

نسخه ها:

28025 - قم، طبسی حائری: 600، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و ادعیه معرب، بدون نام کاتب، حدود 1224ق، رساله دهم مجموعه، 3 برگ، 15 سطر، 15*21 [فهرست کتابخانه طبسی].

ص:33

4582 . گنجینه خطوط

از: محمد مؤمن بیک، حاجی (قرن 12ق)

شامل: چند حدیث، دعای قضاء دین از صحیفه سجادیه، حرز، خطبه ای از امام علی علیه السلام ، دعای حجب، دعای امام علی علیه السلام در لیلة المبیت، دعای امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ، دعای ناد علی، صلوات عصر جمعه، آخر دعای صباح، خطبه همام با ترجمه فارسی از گلستانه.

نسخه ها:

28026 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14190، نسخ و ثلث و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به خط عده ای از علمای قرن 12ق [فهرست مجلس:

251/38-263].

4583 . گوهر شب چراغ

(فارسی)

از: زین العابدین حسینی

رسالۀ کوتاهی در بارۀ نماز شب است در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه ، که مؤلف ماده تاریخ تألیف آن را به نظم چنین گفته: پی سال تاریخ از کلک غیب «مفاتیح دعوات» آمد رقم

کلمۀ «مفاتیح دعوات» به حساب ابجد برابر با 1020 می شود که سال تألیف این رساله است .

[ الذریعه: 250/18]

آغاز: حمد و سپاس پروردگاری را که بندگان را به خطاب فانّی قریب اجیب نواخت.

نسخه ها:

1/28027 - تهران، دانشکده الهیات: 194ج، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه ، «32ر44ر» 13 برگ [فهرست الهیات تهران:

178/1].

ص:34

2/28028 - قم، مرعشی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در عصر صفوی نگاشته شده است [مجله میراث شهاب: 92/12].

3/28029 - تهران، ملک: 2130، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «39پ-48ر» 10 برگ [فهرست ملک: 427/5].

ل

4584 . اللآلی السنیة و الصحیفة الجعفریة والادعیة المرویة عن الامام الصادق علیه السلام

(عربی)

از: محمد حسین بن محمد حسن تبریزی، شیخ، شریعتمدار (حدود 1320ق)

[ الذریعه: 259/18]

کتاب مفصلی که در آن دعاهای نقل شده از امام صادق علیه السلام به روش صحیفۀ سجادیه جمع آوری شده است . مؤلف این دعاها را از کتابهای معتبر با حذف سند جمع آوری و در دو جلد تنظیم نموده و جلد اول آن را در روز شانزدهم ربیع الثانی 1318 ق ، به پایان رسانده و در مقدمۀ آن ، داستان مشروطه و ذکری از مظفرالدین شاه را آورده است .

آغاز: اللهم یا داعم المسموکات و جاعلها سبع طرائق مسلوکات.

نسخه ها:

28030 - قم، مرعشی: 5223، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن محمد حسن تبریزی شریعتمدار (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، ادامه کتاب در این نسخه نیآمده، 222 برگ [فهرست مرعشی: 22/14].

لآلی مخزونه

از: مصطفی بن محمد خویی

رجوع کنید به: جواهر مکنونه.

4585 . اللآلی المنثورة

(فارسی)

از: عباس بن محمد رضا قمی، شیخ (م 1359ق)

رساله ای در احراز و تعویذها و دعاهای کوتاه است که در احادیث و روایات

ص:35

اهل بیت علیهم السلام آمده و برای رفع مهمات و قضای حاجات و دیگر مقاصد دنیا و آخرت خوانده می شوند مؤلف این رساله را به عنوان تتمۀ کتابش «هدیة الزائر» در ماه ذی قعدة 1326ق در قم تألیف نموده و ابواب آن به این ترتیب است: باب اول: در احراز و عوذات مأثورة؛ باب دوم در اذکار مأثوره؛ باب سوم: در ادعیه و اذکار متعلقه به عادات و احوال؛ خاتمه: در بعضی از آداب دعا و معاشرت .

آغاز: الحمد لله الذی ندبنا الی ذکره و ثنائه... و بعد چنین گوید این احقر بی بضاعت و متمسک به احادیث اهل بیت رسالت.

نسخه ها:

28031 - مشهد، خاندان میبدی (مشهد): 9، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید محمد میبدی، 1347، رساله دهم مجموعه، مختلف سطر، 10*18 [ فهرست خاندان میبدی:

146].

4586 . لب الحسنات

(فارسی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

رسالۀ مفصلی در بیان دعاهای کوتاه که انسان میتواند در روز، شب، هفته و ماه از آنها بهره معنوی ببرد . شامل سه باب ، با این عنوانها: باب اول: اوراد متکرره؛ باب دوم: اوراد ایام هفته؛ باب سوم: ادعیه ماهها. تألیف این کتاب در سال 1037 ق و به درخواست شاه عباس دوم صورت گرفته است.

[ الذریعه: 286/18؛ فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی: 234]

آغاز: منت خدای را عزوجل که دعای بندگان می شنود.

انجام: این بود آنچه ذکر آن در این رساله موعود بود و الحمد لله... تمت بعون الله تعالی .

نسخه ها:

1/28032 - قم، مرعشی: 10347، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، رساله اول مجموعه، «1پ-68پ» 68 برگ [فهرست مرعشی: 289/26].

ص:36

2/28033 - قم، مرعشی: 8236، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 139 برگ [فهرست مرعشی: 196/21].

3/28034 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 19، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، ابراهیم، شوال 1108ق، رساله دوم مجموعه، «55پ-99ر» 45 برگ، 14 سطر، 7/5*11 [فهرست سازمان مدارک: 16].

4/28035 - کاشان، مدرسه سلطانی: 363، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن غلام حسین کاشانی، 13 رمضان المبارک 1218ق، رساله اول مجموعه، 46 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید؛ فهرست مدرسه سلطانی، قدیم: 37].

5/28036 - قم، مرعشی: 11524، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، «63-156» 94 برگ، 11 سطر، 5*9 [ فهرست مرعشی: 178/29].

6/28037 - تهران، دانشگاه تهران: 932، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 54 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 185/1].

7/28038 - یزد، وزیری: 670، عنوان معرفی: دعا و اعمال عبادی، آغاز: أرکان کل شیء و بعلمک الذی أحاط بکل شیء، انجام: این بود آنچه ذکر آن در این رساله موعود بود الحمد لله... تمت بعون الله تعالی تمام، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «صفحه1-99» 50 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 575/2 ].

8/28039 - یزد، وزیری: 670، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «صفحه99-175» 38 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 575/2].

9/28040 - قم، آستان معصومیه (س): 384، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «116ر-175ر» 60 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 364/1].

4587 . لب رسالۀ تذکرة العابدین

(فارسی)

از: محمد تقی بن محمد صالح (قرن 13ق)

کتاب مفصلی که از «تذکرة العابدین» گزینش و انتخاب شده است . کتاب تذکرة العابدین - آنچنان که در اول این کتاب ذکر شده - کتابی بوده در دعا که مطالب آن از

ص:37

سه کتاب زاد المعاد علامه مجلسی و اقبال ابن طاووس و جامع الدعوات ، جمع آوری شده است . مؤلف این کتاب (لب رسالۀ تذکرة العابدین) را در یک مقدمه در اعمال مشترکه سه ماه رجب و شعبان و رمضان و دوازده مقاله (هر مقاله در بیان اعمال یک ماه قمری که از ماه رجب شروع و به ماه جمادی الثانی ختم می شود و هر مقاله کتاب شامل چند تذکره و خاتمه در بیان ذکر و اعمال هر ماه که در آن چند بیان است ، تألیف نموده است .

آغاز: الحمد لله الذی هدانا الی طریق النجاة وارشادنا الی ما یوجب رفع الدرجات.

نسخه ها:

28041 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13067، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد صالح طهرانی، 1257ق، 291 برگ [فهرست آستان قدس: 417/15].

4588 . لسان العارفین

(فارسی و عربی)

از: موسی موسوی خرم آبادی، سید (قرن 13 ق)

نسخه ها:

28042 - قم، گلپایگانی: 1/125، سید موسی موسوی خرم آبادی (مؤلف)، قرن 13ق، 224 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

4589 . لغات صحیفه

(عربی)

از: محمد عبد الباقی بن حسین (قرن 12ق)

شرحی بر صحیفه سجادیه با عناوین «قوله -قوله» ، که در بامداد روز سه شنبه محرم 1116ق در کشمیر به اتمام رسیده ، و بیشتر به توضیح لغات پرداخته است.

[نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفۀ سجادیه ، سید محمد حسین حکیم: 184-185؛ الذریعه: 357/13]

آغاز: اما بعد حمد اللّه علی آلائه و الصلاة و السلام علی نبینا محمد و آله . . . و الباء للملابسة او للسببیة و الاضافة بیانیة.

ص:38

انجام:

هزار شکر که شرح صحیفه گشت تمام

نسخه ها:

28043 - یزد، مدرسه عبد الرحیم خان(سریزدی): 134، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، محمد عبد الباقی (مؤلف)، محرم 1116ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 428/4].

4590 . لمعات الانوار فی فضل الصلوات المؤکدة من الاذکار

(فارسی)

از: ابو القاسم بن محمد علی حسینی سدهی اصفهانی، سید (م 1329ق)

رسالۀ مختصری شامل سه لمعه و یک خاتمه ، که در سال 1301ق تدوین و در سال 1311ق ، به چاپ رسیده است.

[ الذریعه: 344/18]

نسخه ها:

28044 - یزد، وزیری: 857، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1-42» 42 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 717/2].

4591 . اللمعات فی شرح دعاء السمات

(عربی)

از: ابو القاسم بن محمد باقر حسینی علوی فاطمی دهکردی (م 1353ق)

شرح مفصل دعای سمات ، که در سال 1349ق تألیف شده ، و اخیراً دوبار در قم و اصفهان به چاپ رسیده است .

[ ذریعه: 346/18]

چاپ: اصفهان ، انتشارات نشر ، 1381 ش؛ قم ، بوستان کتاب ، 1385 ش ، با تحقیق محمد جواد دهکردی .

ص:39

آغاز: الحمد لله الذی شرح صدورنا بلمعات انوار الملکوت.

نسخه ها:

28045 - قم، مسجد اعظم: 345، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمد رفیع بن محمد ابراهیم نائینی، صفر 1352ق، 103 برگ، 18 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 340؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4592 . اللمعة فی اعمال الجمعة

(عربی)

از: مهدی بن ابو القاسم اسفراینی، سید

کتابی در بیان اعمال روز جمعه ، شامل دوازده فصل و شش مقصد و چهار بحث است.

آغاز: الحمد لله الذی فضل یوم الجمعة علی غیره من الایام .

نسخه ها:

28046 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4307، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد باقر بن کربلایی حسن، 1271ق، 196 برگ [فهرست مجلس: 2/12].

4593 . لوامع الانوار العرشیة فی شرح الصحیفة السجادیة

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد موسوی حسینی شیرازی، ملا باشی سید میرزا (م 1240ق)

شرح مفصلی بر صحیفه در پنجاه و چهار «لمعه» ، که شارح هر دعا را در یک «لمعه» ، شرح نموده است . ملاباشی لمعه اول این شرح را در شب دوشنبه 24 صفر 1229 ق و لمعه آخر را در عصر شنبه 12 شعبان 1232ق به پایان رسانیده است . شارح قبل از هر دعا سند صحیفه را مفصلاً مورد بحث قرار داده و برای هر لمعه خطبه ای مستقل انشا کرده است .

چاپ: اصفهان، مرکز رایانه ای حوزه علمیۀ اصفهان، 1425ق، 6 جلد.

[نسخه های خطی شروح و ترجمه های صحیفۀ سجادیه ، سید محمد حسین حکیم: 185- 188؛ الذریعه: 362/18، 347/13]

ص:40

آغاز: الحمد لله الذی کان مخفیا فی غیب الهویة فی مرتبة الاحدیة.

نسخه ها:

1/28047 - تهران، ملک: 1220، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، جلد اول، 325 برگ [فهرست ملک: 457/1 ].

2/28048 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7163، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن محمد طاهر بهبهانی، 15 شوال 1232ق، 560 برگ [فهرست مجلس: 171/25].

3/28049 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9320، برگ اول افتادگی دارد، نسخ، علی بن محمد طاهر بهبهانی، 1233ق، مصحح و مقابله شده، 407 برگ [فهرست آستان قدس: 418/15].

4/28050 - قم، مرعشی: عکس 184، نسخ، ابو طالب شیرازی، 1245ق، جلد اول، 285 برگ، 29 سطر، سابقه: سید محمد باقر آیة اللهی، حاج عالم [فهرست عکسی مرعشی: 166/1].

5/28051 - قم، مرعشی: عکس 184، نسخ، ابو طالب شیرازی، 1245ق، 251 برگ، 29 سطر، سابقه: سید محمد باقر آیة اللهی، حاج عالم [فهرست عکسی مرعشی: 167/1].

6/28052 - قم، مسجد اعظم: 62، از لمعه اول تا لمعه 26 را در بر دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نظر علی بن محمد تقی، 24 جمادی الاول 1260ق، 233 برگ، 33 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 341؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

7/28053 - قم، مسجد اعظم: 61، از لمعه 27 تا آخر (جلد دوم کتاب)، آغاز: الحمد لله الذی حصن ثغور المسلمین بحبیبه اشرف المرسلین، نسخ، نظر علی بن محمد تقی، دوشنبه 26 ذی حجه 1260ق، (چهار باغ اصفهان)، 160 برگ، 33 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 341؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

8/28054 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9531، نسخ، زین العابدین بن محمد علی محلاتی، 1279ق، جلد اول از اول تا لمعه 27، 320 برگ [فهرست آستان قدس:

419/15].

9/28055 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 258، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1280ق، از لمعه 27 تا آخر به خط ابو القاسم شریف، «418صفحه» 209 برگ [فهرست مجلس: 423/7].

ص:41

10/28056 - تهران، ملک: 1311، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جلد اول، 339 برگ [فهرست ملک: 458/1].

11/28057 - تهران، ملک: 1312، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جلد دوم، از لمعه 36 تا آخر، 257 برگ [فهرست ملک: 458/1].

12/28058 - قم، مرعشی: 5054، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 462 برگ [فهرست مرعشی: 251/13].

13/28059 - تهران، سپهسالار: 5680، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد علی کرمانشاهی، بدون تاریخ کتابت، 278 برگ [فهرست سپهسالار: 486/5].

4594 . اللؤلؤ المکنون

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

دعاهایی است که مؤلف از کتابهای مختلف و اغلب از کتابهای جدّ خود میرداماد و ابن طاووس جمع آوری نموده است . او در این کتاب ، حدیث معراج ، دعای سیفی ، و برخی حرزهای دیگر را جمع کرده است . در آن چنین آمده: «حدثنی بعض اقوامی عن اقاربی هم امیر احمد العلوی و امیر الداماد و الشیخ زین الملة و الدین و ابنه و السید محمد صاحب المدارک و الشیخ علی الکرکی و الشیخ عبدالعالی رضوان اللّه علیهم اجمعین عمن حدثهم قال حدثنی ابوالحسن بن محمد البصری». و در اول حدیث معراج آمده: «من الادعیة التی ذکرها بعض اقاربی اعنی منه السید رضی الدین علی بن طاووس . . . تولاه ثالث المعلمین بل اولهما لو کشف الحجب و الأستارالغطاء» . از این تعابیر می توان یقین نمود که مؤلف کتاب از نوادگان میر احمد عاملی داماد میرداماد بوده است . می دانیم که سید احمد را پسری به نام میرزا عبدالحسیب (م 1121 ق) و او دارای سه پسر بوده به نامهای: صدرالدین محمد علوی ، میرزا اشرف علوی و میرزا زین العابدین علوی و مؤلف نسخۀ حاضر باید یکی از این سه نفر باشد .

[طبقات اعلام الشیعة (الکواکب المنتثرة فی القرن الثالث بعد العشرة) ، ص 68 و 300 و 381؛فهرست کتب خطی کتابخانه های اصفهان،روضاتی، ص157-165]

ص:42

آغاز: الادعیة القدسیة المرویة عن رسول الله صلی الله علیه و آله بسمله انی جمعت ما وجدت من الاذکار ...مسمیا بلؤلؤ المکنون حدثنی بعض اقوامی هم امیر احمد العلوی و امیر الداماد و الشیخ زین الملة و الدین و البلد و السید محمد صاحب المدارک.

انجام: و اگر قبل از اتمام ختم مطلب حاصل شود ختم را تمام کند تا دوام مطلب به عمل آید و السلام .

نسخه ها:

1/28060 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5187، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 174 برگ [فهرست مجلس: 13/16].

2/28061 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12337، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 175 برگ [فهرست مجلس: 298/35].

4595 . اللئالی المخزونة

(فارسی)

از: احمد بن عباس بن علی یزدی (قرن 13ق)

کتاب مختصری است مشتمل بر ختومی چند که به جهت وسعت رزق و توانگری و دفع فقر و غیره موثر می باشد . مؤلف این کتاب را در هشت باب و یک خاتمه ، تنظیم نموده ، با این عناوین: 1 . در بیان ختمهای سریع الاجابة که به جهت توسعه رزق و توانگری است ؛ 2 . در بیان ختوم و اوراد مجربی که مداومت کردن بر آنها محفوظ می باشد؛ 3 . در بیان ختوم و اورادی که به جهت دفع اعادی و هلاکت ایشان وارد شده است؛ 4 . در ادعیه و ختوم و اوراد مجربی که به جهت دفع سحر وارد شده است؛ 5 . در ادعیه و ختوم و اورادی که به جهت دفع بیماری و شفای آن وارد شده است؛ 6 . در ادعیه و اوراد و ختوم مجربه صحیحه که به جهت اداء دیون وارد شده است؛ 7 . در بعضی خواصات مجرب و اسرار کلمات تامات که از جبرئیل امین صادر شده؛ 8 . در کیفیت ختم صلوات و فتح است؛ خاتمه: در آداب دعا و شرایط آن . تألیف این کتاب بین سالهای 1231ق تا 1271ق ، انجام گرفته است .

ص:43

چاپ: ایران و بمبئی، 1271ق، در حاشیه مفتاح الجنان.

[ الذریعه: 262/18]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد این رساله ایست.

نسخه ها:

1/28062 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9926، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، علی نقی بن محمد کاظم جاجرمی، 1275ق، 64 برگ، 12 سطر [فهرست آستان قدس: 416/15].

2/28063 - تهران، ملی تهران: /791ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر، 1290ق، «صفحه1-138» 69 برگ [فهرست ملی تهران: 316/2].

3/28064 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [مجله میراث شهاب: 12/20].

4/28065 - قم، آستان معصومیه (س): 346، آغاز: برابر نمونه، اسد الله تفریشی، 5 شعبان 1324ق، 65 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 333/1].

5/28066 - قم، گلپایگانی: 515/3/135، آغاز: برابر نمونه، عبارات فارسی نستعلیق وعبارات عربی نسخ، حسن خوش بخت، پنجشنبه 14 فروردین 1296ش، کاتب نسخه را به جهت آقا محمد قلیخان نائب کتابت کرده است، 92 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

6/28067 - قم، طبسی حائری: 665، از آغاز و وسط افتادگی دارد، آغاز: هم خوانده شود خوب است و اگر نتواند در یک مجلس بخواند، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر نسخه سه برگ از ختومات مرحوم ملا محسن فیض آمده است، 38 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4596 . اللیلیة

(فارسی)

از: شاه صفی الدین موسوی حسینی فاطمی ، سید (جدّ پادشاهان صفوی)

کتاب متوسطی در بیان فضائل و نتائج و کیفیات و قواعد و آداب و شرایط نماز شب و تصحیح بعضی از مسائل و دعوات و تحقیق برخی از فوائد و نکات است

ص:44

مشتمل بر مقدمه و دو مقاله و یک خاتمه، با این عنوانها:

مقدمه: در فضیلت قیام لیل و نتیجۀ نماز شب؛ مقاله اول: در شرایط و آداب و کیفیت نماز شب؛ مقالۀ دوم: در شرائط حقیقی و ادبی و عرفانی نماز شب؛ خاتمه:

در وصیت مؤلف.

تاکنون سه نسخه از این اثر شناسایی شده، که در دو نسخه نام مؤلف ذکر نشده، و در یک نسخه (مرعشی نسخۀ ش 886)، مقدمه ای اضافه شده، و در آن مقدمه محمد باقر بن اسماعیل حسینی می نویسد که کتاب از مؤلفات سید شاه صفی الدین موسوی حسینی فاطمی (سر سلسلۀ پادشاهان صفوی) می باشد و به دستور سلطان حسین صفوی، رساله را ملاحظه و مقابله و بعضی از فقرات عربیه را فارسی و برخی را ترجمه نموده است.

[ الذریعه: 391/18]

آغاز: الحمد لله الذی جعل صلاة اللیل نوراً فی ظلامه للعابدین و دعاءه حضوراً فی قیامه للقانتین.

انجام:

که مال و ملک و فرزند و زن و زور همه هستند با هم تا لب گور

نسخه ها:

1/28068 - قم، مرعشی: 846، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ زیبا، حسن بن محمد محسن جزایری، 1129ق، ترجمه دعاها در بین سطور به فارسی، در اول کتاب وقف نسخه به دستور شاه سلطان حسین صفوی در ذی حجه 1131ق با مهر مربعی وی، 75 برگ، 20 سطر، 24*39/5 [فهرست مرعشی: 42/3].

2/28069 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 739، آغاز: برابر نمونه، انجام: و انت یا عین اهجری طیب الکری عند الصباح یحمد القوم السری، نسخ، بدون نام کاتب، 1233ق، 85 برگ، 18 سطر، 14*21 [ فهرست مرکز احیاء: 395/2].

3/28070 - قم، مرعشی: 886، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و دعاها نسخ معرب، محمد حسین بن عبد الله راثی تبریزی قمی، چهارشنبه 27 ذی قعده 1341ق، 102 برگ، 11 سطر، 10/5*17 [فهرست مرعشی: 83/3].

ص:45

4/28071 - مشهد، دانشکده الهیات: 1132، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «225صفحه» 113 برگ [فهرست الهیات مشهد: 264/2].

م

4597 . مائدة الأسحار لخلّص المؤمنین الأخیار

(فارسی)

از: محمد بن ابی طالب (قرن 13 ق)

شرح مفصلی است به نظم و نثر بر دعای مشهور سحر - که توصیه شده در سحرهای ماه رمضان خوانده شود - ، در یک مقدمه و بیست و سه فصل و یک خاتمه که آن را به نام آخوند ملا حسینقلی تالیف نموده و گویا خود از شاگردان او بوده است، او در اثنای رساله اشعار زیادی از خود با عنوان «لمؤلفه» آورده است.

چاپ : میراث حدیث شیعه، دفتر چهاردهم، ص 157-326، با تحقیق سید جعفر حسینی اشکوری .

نسخه ها:

1/28072 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1507، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، عبارتهای عربی و عناوین نسخ، بدون نام کاتب، 1270ق، 63 برگ، 19 سطر، 16*22/5 [فهرست مرکز احیاء: 360/4].

2/28073 - قم، گلپایگانی: 5768/29/108، از اول یک برگ افتادگی دارد، آغاز: افضال و انعام او * زهر چیز که قدرت او وجود پذیرفت و بگرفت او رنگ بود...بعد چنین گوید اضعف خلایق و احقر بندگان حضرت خالق العبد الاثیم المذنب، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 63 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

3/28074 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 19، عنوان معرفی: مائدة الاسحار لخلص المؤمنین الاخیار، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد بن ابی طالب (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 163 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 61].

4598 . مائدة الزائرین

(عربی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

مؤلف در این کتاب مفصل زیارتهای معصومین علیهم السلام را گرد آورده است. این کتاب

ص:46

پس از کتاب بزرگ مؤلف که به همین نام موسوم بوده در کربلا تألیف شده ، و مشتمل بر یک مقدمه و هشت باب به عدد درهای بهشت و یک خاتمه است ، با این عناوین است: مقدمه: در آداب سفر؛ باب اول: در زیارت پیغمبر اکرم و حضرت زهرا و ائمه بقیع علیهم السلام ؛ باب دوم: در زیارت امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب سوم: در زیارت امام حسین علیه السلام ؛ باب چهارم: در زیارت کاظمین علیهما السلام ؛ باب پنجم: در زیارت عسکریین و حضرت حجت علیهم السلام ؛ باب ششم: در زیارت حضرت رضا علیه السلام ؛ باب هفتم: در زیارات جامعه؛ باب هشتم: در زیارت مؤمنین و اهل قبور؛ خاتمه: در کیفیت توسل به ائمه علیهم السلام .

[ الذریعه: 9/19]

نسخه ها:

1/28075 - تهران، دانشگاه تهران: 1180، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نجف قلی (علی) انجدانی، 1257، 257 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2336/6].

2/28076 - قم، مرعشی: 1440، نسخ، آقا بابا بن ملا محمد مهدی بهمن زادی، 11 جمادی الاول 1260ق، 235 برگ [فهرست مرعشی: 225/4].

3/28077 - قم، مرعشی: 3760، نسخ معرب، آقا بابا بن ملا محمد مهدی شهمیرزادی (شاهمیرزایی)، 11 شعبان 1261ق، 210 برگ [فهرست مرعشی: 247/10].

4/28078 - قم، مرعشی: 3853، نسخ معرب، محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استرآبادی (مؤلف)، قبل از 1263ق، 327 برگ [فهرست مرعشی: 242/10].

5/28079 - همدان، مدرسه غرب: 5367، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 179].

4599 . مائده سماویه

(فارسی)

از: حسین بن عبد العلی (قرن 13ق)

منتخبی از اثرِ دیگر مؤلف به نام «مائدة العارفین» ، که آن هم اختصار تألیف دیگرش «زاد المسافرین» است . این کتاب مشتمل بر معانی ادعیه ماه مبارک رمضان و مواعظ اخلاقی در 29 مجلس ، با این عناوین است: در بیان روزه و آداب

ص:47

آن، در فضیلت قرآن و ثواب تلاوت آن، در فضیلت عقل و مذمت ضد آن از حمق و جهل، در محبت حق تعالی و ذکر نعمتهای آن مولی، در ذکر توبه و شرایط استغفار و انابه، در ظلم نکردن بر زیر دست خود از عجزه و اذله، در فضیلت نماز و روزه و زکاة و خمس، در ترحم بر یتیمها و در مدح اطعام طعام و افشاء سلام، در ذکر براهین اصول دین، در بیان توکل و بعضی از آداب آن، در فضیلت احسان و سخاوت است، در مدح زینت و فضیلت عدل و انصاف و قناعت، در بیان تطهیر از نجاستها و در ذکر صبر بر بلاها و مصیبتها، در بیان گناهان کبیره، در معنی شرح صدر، در مدح همنشین خوب و مذمت همنشین بد، در بیان آن که صالح اعمال چیست و مذمت دنیای دنی، در فضیلت وقت سحر، در ذکر بهشت و جهنم، در مذمت شیطان ملعون، در مذمت آن چهار نفری است که در شب قدر آمرزیده نمی شود، در بیان گناهان اعضای هفت گانه، در مذمت نفس اماره، در بیان بعضی مستحبات و مکروهات، در ذکر کافه مردمان، در ذکر بعضی از صفات بندگان شایسته، در بیان فضیلت دعا و کیفیت توسل، در ذکر غنیمت دانستن بقیه عمر، در شرایط قبول روزه، و یک خاتمه در ذکر عیدین.

آغاز: الحمد لله الذی من علی عباده بارسال الرسل.

نسخه ها:

28080 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9002، برگهای آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 285 برگ [فهرست آستان قدس: 420/15].

4600 . مائدة العارفین

(فارسی)

از: حسین بن عبد العلی (قرن 13ق)

شرح دعای روزهای ماه مبارک رمضان مشتمل بر 15 مجلس است که از اثرِ دیگر مؤلف موسوم به «زاد المسافرین» گزیده شده است .

آغاز: الحمد لله الذی من علی عباده بارسال الرسل.

ص:48

نسخه ها:

28081 - یزد، وزیری: 2634، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد باقر، 1281ق، 134 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1370/4].

4601 . مبهجة الاخبار (شرح دعای شعبانیه)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح مفصلی است بر دعایی که حضرت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در ماه شعبان می خواندند که آغاز آن چنین است: «اللهم اقسم لنا من خشیتک مایحول بیننا و بین معصیتک و من طاعتک» . شارح ابتدا پنج مقدمه در اهمیت دعا ذکر نموده و پس از آن دعا را قطعه قطعه آورده و شرح نموده و برای شرح هر قطعه، عنوانی ذکر کرده است.

تألیف این شرح در شب پنج شنبه 20 ذیقعده 1285ق پایان یافته و نام کتاب ماده تاریخ پایان تألیف نیز می باشد

آغاز: سبحانک اللهم لک الحمد یا الهی علی جمیل آلائک و لک الشکر یا مولای علی جزیل عطائک خلقتنی سویاً .

نسخه ها:

28082 - قم، گلپایگانی: 2285/12/175، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 51 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4602 . مثنوی انسان کامل فی معرفة الاواخر والاوائل (نظم دعای کمیل)

(فارسی)

از: حسینی کبریائی مفتون همدانی، میزرا آقا (م 1374ق)

[ الذریعه: 1085/9؛ فرهنگ سخنوران: 557]

نسخه ها:

28083 - قم، آستان معصومیه (س): 1: 128-8831، نستعلیق، سید مهدی امیر جوانبخت، 1344ق، 149 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 161].

ص:49

4603 . مجالس

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است شامل چهل مجلس، با این موضوعات: سی مجلس در شرح دعاهای کوتاه سی روز ماه مبارک رمضان؛ چند مجلس به مناسبت شبهای قدر؛ چهار مجلس در موعظۀ سحر شب عیدفطر و روز آن و شب نیمۀ شعبان و روز عاشورا. در این مجالس از آیات و احادیث بهره برده شده و در پایان هر مجلسی اشاره به مصیبت حضرت سید الشهداء علیه السلام می شود.

نسخه ها:

28084 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 267، از اول افتادگی دارد، نسخ، اسد الله بن علی محمد، 1304 و 1305ق، 211 برگ، 16 سطر [فهرست مرکز احیاء: 366/1].

4604 . مجالس

(فارسی)

از: علی بن عبد الرسول تهرانی (قرن 14ق)

کتابی مختصر مشتمل بر بیان اعمال و فضایل لیالی قدر ، در دو بخش: بخش اول:

در سه مجلس: 1 . در نصوص وارده در فضیلت دعا و قضاء حوائج و حصول مطالب؛ 2 . در تقریر شبهه مغایرت دعا با قضا و قدر الهی و تفسیر و تأویل روایات وارده در این موضوع؛ 3 . در شرایط استجابت دعا . بخش دوم: در سه مجلس: 1 . بیان اقوال در مصداق شب قدر؛ 2 . در کیفیت نزول قرآن در شب قدر؛ 3 . تتمه در کیفیت نزول قرآن. مؤلف این کتاب را به دستور میر سید زین العابدین داماد ناصر الدین شاه و امام جمعه تهران نگاشته است.

آغاز: الحمد لله الذی علا بحوله ودنی بطوله مانع کل غنیمة.

نسخه ها:

28085 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15962، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن عبد الرسول تهرانی (مؤلف)، 1317ق، 40 برگ [فهرست آستان قدس: 421/15].

4605 . مجتمع التبیان فی اعمال شهر رمضان

(فارسی)

از: ابن اصفهانی (قرن 12ق)

کتاب مفصلی در اعمال و آداب و ادعیه ماه مبارک رمضان ، که در سی فصل تدوین شده است.

[ الذریعه: 24/20]

آغاز: الحمد لله الذی فضل شهره علی کل شهر ... وبعد تشنه لب فیوضات ربانی.

نسخه ها:

28086 - قم، مرعشی: 9349، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، ابن اصفهانی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 416 برگ [فهرست مرعشی: 140/24].

4606 . المجتنی من الدعاء المجتبی

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حلی، رضی الدین (ابن طاووس) (م 664ق)

رسالۀ کوتاه و معروفی مشتمل بر چهارده فصل در ادعیه کفایت مهمات و قضاء حوائج به نقل از مآخذ معتبر است .

چاپ: بمبئی ، 1317ق و ایران ، همراه با کتاب مهج الدعوات ، 1323 ق؛ طهران ، 1333ق، سنگی، وزیری، 400 صفحه؛ بمبئی، 1305ق، سنگی، به اهتمام شیخ علی محلاتی.

[مشار عربی : ستون 787؛ الذریعه: 1/20؛ التراث العربی : 440/4]

آغاز: یقول مولانا ... أحمد الله جل جلاله بحسب ما یهدینی الیه و یقوینی علیه و اشهد ان لا اله الا الله.

نسخه ها:

1/28087 - تهران، دانشگاه تهران: 2004، نسخ، حسین بن عماد بصری، جمعه 7 جمادی الثانی 662ق، رساله اول مجموعه، «312-334پ» 22 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 627/8].

ص:50

2/28088 - قم، مرعشی: 11360، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسین بن محمد بن محمود، محرم 931ق، 20 برگ، 20 سطر [فهرست مرعشی: 600/28].

3/28089 - تهران، ملی تهران: /2537ع، نستعلیق، امیر، 963ق، 45 برگ [فهرست ملی تهران: 12 / 427].

4/28090 - قم، مرعشی: 442، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 964ق، رساله اول مجموعه، «1پ-18پ» 18 برگ [فهرست مرعشی: 44/2].

5/28091 - تهران، سپهسالار: 5706، نسخ و نستعلیق، محمد علی بن حسین اصفهانی کرمانشاهی، 1031ق، رساله اول مجموعه، «1پ-37پ» 37 برگ [فهرست سپهسالار: 506/5].

6/28092 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11179، محمد مؤمن بن محب علی صحاف سمنانی، 1037ق، به ضمیمه مهج الدعوات، 29 برگ [فهرست آستان قدس:

515/15].

7/28093 - خوی، مدرسه نمازی: 9، ثلث، ابو مسلم بن محمد علی جشوقانی، 1040ق، به ضمیمه مهج الدعوات، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 24].

8/28094 - قم، مرعشی: 560، نسخ، ولی بن حافظ مرتضی قلی خان، رجب 1059ق، رساله دوم مجموعه، «180پ-197» 18 برگ [فهرست مرعشی: 161/2].

9/28095 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13118، نسخ، بدون نام کاتب، 1062ق، در ضمن مجموعه [فهرست الفبایی آستان قدس: 494].

10/28096 - قم، آستان معصومیه (س): 2:16-5986، نسخ، محمد کاظم بن حاج شهمیرزادی، 1068-1066ق [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 189].

11/28097 - مشهد، دانشکده الهیات: 1745، نسخ، محمد مؤمن شهمیرزادی، 1071ق، بضمیمه مهج الدعوات [فهرست الهیات مشهد: 833/3].

12/28098 - قم، مرعشی: 3481، نستعلیق، رضی الدین محمد بن محمد امین بن اسماعیل اصفهانی، 1072ق، رساله دوم مجموعه، «187پ-205پ» 19 برگ [فهرست مرعشی: 277/9].

13/28099 - قم، مرعشی: 8498، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 20 محرم 1075ق، رساله اول مجموعه، «9پ-32پ» 24 برگ [فهرست مرعشی: 86/22].

ص:51

14/28100 - تهران، دانشگاه تهران: 896، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 14 ربیع الاول 1081ق، 13 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 194/1].

15/28101 - تهران، دانشکده الهیات: 562، نسخ، محمد حسن بن محمد علی سمنانی، ربیع الثانی 1085ق، رساله اول مجموعه، «2پ-60ر» 59 برگ [فهرست الهیات تهران: 329/1].

16/28102 - تهران، ملی تهران: /256ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد عیسی حسینی مرعشی، 1093ق، رساله سوم مجموعه، «صفحه299-331» 17 برگ [فهرست ملی تهران: 228/7].

17/28103 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3255، نسخ، محمد بن منصور طاووسی، 1099ق، به ضمیمه مهج الدعوات [فهرست آستان قدس: 517/15].

18/28104 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3267، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 422/15].

19/28105 - تهران، ملک: 112، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 4/5].

20/28106 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3865، نستعلیق، مرتضی بن محمد حسینی مازندرانی ساروی، قرن 11ق، در دو برگ اول چند یادداشت متفرقه در دعا آمده، رساله دوم مجموعه، «194پ-209ر» 16 برگ، 19 سطر، 17/5*26 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

21/28107 - تهران، سپهسالار: 2141، نسخ، محمد شفیع، 1103ق، رساله دوم مجموعه [فهرست سپهسالار: 506/5 و 65/1].

22/28108 - قم، مدرسه حجازیها: 8731/58/181، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن عبد الله الحسینی الحائری، ربیع الثانی 1112ق، 63 برگ، 11 سطر [فهرست مدرسه حجازیها؛ مجله تراثنا: 291/52].

23/28109 - تهران، سپهسالار: 2162، محمد محسن بیرجندی، 1114ق، رساله دوم مجموعه [فهرست سپهسالار: 506/5 و 64/1].

24/28110 - قم، مرعشی: 4209، نسخ، عبد الله بن سراج الدین شوشتری، 3 شعبان 1119ق، رساله دوم مجموعه، «366پ-399ر» 34 برگ [فهرست مرعشی:

210/11].

ص:52

25/28111 - تهران، ملی تهران: /942ع، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1141ق، رساله دوم مجموعه، «صفحه719-793» 38 برگ، سابقه: معارف: 39 [فهرست ملی تهران:

438/8؛ فهرست معارف: 52/1].

26/28112 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1349، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، رساله دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 366].

27/28113 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5319، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 23 برگ [فهرست مجلس: 233/16].

28/28114 - تهران، دانشگاه تهران: 8824، نسخ، محمد زمان بن محمد شفیع کاتب شیرازی، سده 11 و 12ق، رساله دوم مجموعه، «208پ-268ر» 61 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 229/17].

29/28115 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 286، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، «196پ-215ر» 10 برگ [فهرست مرکز احیاء: 389/1].

30/28116 - تهران، دانشگاه تهران: 1398، نسخ، بدون نام کاتب، 1220ق، رساله دوم مجموعه، «74پ-92ر» 17 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 72/8].

31/28117 - یزد، وزیری: 3883، نسخ و نستعلیق، محمد علی بن استاد محمود، 1257ق، رساله دوم مجموعه، «146-160» 15 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1832/5].

32/28118 - مشهد، آستان قدس رضوی: 180، نسخ، بدون نام کاتب، 1262ق، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 290/2].

33/28119 - بشرویه، مدرسه امیر المومنین (علیه السلام) بشرویه: 153، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حمزه بشرویه گی، وسط جمادی الثانی 1263ق، رساله دوم مجموعه، «171ر-202ر» 32 برگ، 19 سطر، 15*21 [ فهرست مدرسه امیر المؤمنین بشرویه (مخطوط)].

34/28120 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 433، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی، محمد نبی بن عبد العلی دینایی نوری اوزرودی، 1264ق، در زاویه مدرسه ارک طهران کتابت شده است، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

35/28121 - تهران، دانشگاه تهران: 5882، نسخ، بدون نام کاتب، 1269ق، رساله دوم مجموعه، «صفحه298-327» 15 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 122/16].

ص:53

36/28122 - قم، گلپایگانی: 373/2/193، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، علی اصغر، جمادی الاول 1278ق، رساله دوم مجموعه، 20 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

37/28123 - تهران، دانشگاه تهران: 1631، نسخ، علی اکبر بن عبد الوهاب، 20 ذی حجه 1289ق، رساله اول مجموعه، «2پ-54پ» 53 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

214/8].

38/28124 - قم، گلپایگانی: 811/5/101، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده است، 20 برگ، 15-18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

39/28125 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3403، نسخ، محمد حسن بن محمد علی سمنانی، 1300ق، 17 برگ [فهرست آستان قدس: 276/6].

40/28126 - قم، گلپایگانی: 7140/36/140، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسن بن محمد علی عامری سمنانی، روز عرفه 1304ق، با حواشی، رساله دوم مجموعه، 26 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

41/28127 - تهران، ملک: 4183، نسخ، محمد نجف آبادی، 1308ق، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 231/7].

42/28128 - قم، مرعشی: 669، نسخ، حسین بن غلام حسین بن علی بن محمد رضا قمی، شوال 1370ق، رساله دوم مجموعه، «39پ-72ر» 34 برگ [فهرست مرعشی: 264/2].

43/28129 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10030، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بضمیمه مهج الدعوات [فهرست آستان قدس: 516/15].

44/28130 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11206، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بضمیمه مهج الدعوات [فهرست آستان قدس: 517/15].

45/28131 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3254، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بضمیمه مهج الدعوات [فهرست آستان قدس: 518/15].

46/28132 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3404، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 56 برگ [فهرست آستان قدس: 276/6].

ص:54

47/28133 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2007، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن ابراهیم اوالی بحرانی، 17ربیع الثانی 957، رساله چهارم مجموعه [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

48/28134 - یزد، وزیری: 1372، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «8-52» 44 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 941/3].

49/28135 - مشهد، دانشکده الهیات: 1282، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 421/2].

50/28136 - تهران، دانشکده الهیات: 1 مج 574د، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات تهران: 652/1].

51/28137 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [دلیل المخطوطات: 253].

52/28138 - تهران، فخر الدین نصیری: 198، علی بن موسی بن جعفر (مولف)، بدون تاریخ کتابت، نسخه اصل به خط مولف [ معهد المخطوطات: 55/3].

4607 . مجمع الاقوال

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

احادیث مروی از ائمه علیهم السلام و ادعیه و حرزها و فوائد متفرقه ای است که بدون ترتیب جمع آوری شده است.

آغاز: هذه مجموعة جامعة لبعض الاخبار الشریفه و الاقاویل اللطیفة ... ابی رحمه الله تعالی قال سعد بن عبد الله .

نسخه ها:

28139 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، ابو طالب بن نور الدین محمد حسینی، ربیع الثانی 1082ق، رساله اول مجموعه [دلیل المخطوطات: 261].

4608 . مجمع الدعوات

(فارسی و عربی)

از: محمد اشرف بن زین العابدین حسینی استرآبادی (قرن 10ق)

مجموعه ای است در دعاهای مختلف، با این عنوانها: اعمال ماههای رجب و

ص:55

شعبان و رمضان به نقل از مهج الدعوات و المجتنی، رساله در خواص اسماء الحسنی (ناقص)، دستور خواندن دعای سیفی، رساله در اختلاجات اعضا منسوب به امام صادق علیه السلام و ادعیۀ صحیفه سجادیه.

آغاز: حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام این ماه روزه داشتی.

نسخه ها:

28140 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8338، محمد اشرف بن زین العابدین حسینی استرآبادی (مؤلف)، 970ق و 985ق، 330 برگ [فهرست آستان قدس: 276/6].

4609 . مجمع الدعوات

(فارسی)

از: عبد المطلب بن غیاث الدین محمد، مولی

کتاب معروفی در دعا و حرزها که برای رفع گرفتاری ها و روا شدن حاجات توصیه شده اند. مؤلف اثرِ دیگری در همین موضوع به نام «تسهیل الدواء و الداء لتحصیل الشفاء و دفع المرض بالدعاء» دارد. این کتاب بارها با نام «مجمع الدعوات کبیر» به چاپ رسیده و اغلب مورد استفاده دعانویسان می باشد. نسخۀ چاپ شده دارای یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه است ، با این عنوانها:

مقدمه: در مداوای جمیع علل و امراض و اوجاع و در آن چند فصل است؛ باب اول: در دفع علل مشوّهه مستکرهه و رفع آن ، مشتمل بر چند فصل است؛ باب سوم: در دفع شرور و بلیات و در آن چند فصل است؛ باب سوم: در دفع اقسام تب؛ باب چهارم: در دفع دردهای اعضاء؛ باب پنچم: در دفع ضرر و ترسها؛ باب ششم:

در دفع هموم و غموم؛ باب هفتم: در دفع ضرر دواب و هوام؛ باب هشتم: در دفع امراض اطفال و زنان؛ خاتمه: در ذکر بعضی از تجارب حکما و در معرفت احوال مریض .

[ مشار فارسی: 4535/4؛ الذریعه: 28/20]

آغاز: چنین گوید حقیر فقیر صاحب التقصیر المسیئ المذنب ابن غیاث الدین محمد عبدالمطلب که چون بعضی از اسرار که در افشای آن چندان مفسده مترتب نمی شود.

ص:56

نسخه ها:

1/28141 - قم، گلپایگانی: 5740/29/80، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1333ق، چاپ سنگی است و تمامی صفحات یک رو تحریر شده است و به اهتمام سید حسین مشهور به مصدق در 1333ق منتشر شده است [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

2/28142 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12451، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه منهاج العارفین چاپ شده با تفاوت، 34 برگ [فهرست آستان قدس: 422/15].

4610 . مجمع الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در این کتاب ادعیه ای که در روزها و هفته و ماه و دیگر ایام خاص خوانده می شود و نیز بعضی از طلسمات واحراز که در مواقعی به کار آیند جمع آوری شده است.

علامه مجلسی از این کتاب به عنوان کتاب عتیق یاد کرده است.

[ الذریعه:54/20]

نسخه ها:

28143 - قائن، مدرسه جعفریه: 88، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: لسان حالهما قبل بیان مقالهما ان الانوار الساکنة فی ذاتها و الاسرار الکامنة و لو ستر ابن آدم وجوهنا بتراب فطرته، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 280 برگ، 15 سطر، 24/5*15 [فهرست مدرسه جعفریه: مخطوط].

4611 . مجمع الدعوات

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

دعاهای مختلفی که جهت قضای حاجات و روا شدن مطالب ، مهم و مؤثر هستند در رساله حاضر جمع آوری شده است.

ص:57

نسخه ها:

28144 - قم، مدرسه حجازیها: 8724/58/174، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: پنجشنبه دو رکعت نماز کند بان نیت و در هر رکعت بعد از حمد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 95 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

4612 . مجمع الصلوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ای از فضایل الصلوات سید احمد اردکانی یزدی است که در فهرست کتابخانۀ گلپایگانی (ج 1 ، ص 115 نسخۀ ش 18/81) با عنوان بالا و مجهول المؤلف معرفی شده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد چونکه در حدیث و اخبار.

4613 . مجمع الکلمات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مختصری است در ادعیه و تعقیبات نماز که از کتاب های اربعین شهید ، نهایۀ علامه ، جوامع طبرسی ، نفلیۀ شهید ، نهج البلاغه سید رضی و جز اینها ، گرد آوری شده است.

آغاز: در بیان آنچه سزاوار است گفته شود بعد از نماز واجب .

نسخه ها:

28145 - قم، آستان معصومیه (س): 30، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «9پ-48پ» 39 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 47/1].

4614 . مجمع النوادر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ مفصلی در بیان برخی نسخه های پزشکی برای درمان برخی امراض و

ص:58

همچنین دعاها و طلسماتی برای روا شدن حاجتهاست .

نسخه ها:

28146 - قم، گلپایگانی: 2974/15/214، آغاز: و موی دم دراز گوش خسته یهمره را سوراخ کرده و این هر دو موی را در خسته مذکور مستور کرده دراز کند، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 2 ذی حجه 1234ق، با جداولی در اثناء نسخه، 74 برگ، 9-11 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4615 . مجمع النوافل

(فارسی)

از: محمد مؤمن بن عبد الرضا موسوی بفرویی یزدی خطیب (قرن 11ق)

رساله ای است در کیفیت نماز های نافله شبانه روز و ذکر بعضی از تعقیبات مأثوره، شامل یک مقدمه و پنج باب و خاتمه . تاریخ اتمام تألیف در پایان نسخه چنین بیان شده است: «الیوم الثانی من الشهر الثانی من السنة السادسة من العشر الثالث من القرن الاول من المائة الحادیة عشر من هجر». و گویا منظور از آن 2 صفر 1026 ق می باشد .

[ تراثنا: 115/52]

آغاز: الحمد لله الذی دلنا علی جادة النجاة.

نسخه ها:

28147 - قم، قائنی: 275، آغاز: برابر نمونه، محمد مؤمن بن عبد الرضا موسوی بفروئی یزدی (مؤلف)، 1036ق [مجله تراثنا: 115/52].

4616 . مجموع الدعوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مفصلی است در بیان دعاها و اعمالی که برای دفع آفات و بلیات و روا شدن حاجات مفید هستند ، مؤلف از اقبال سید بن طاووس، مصباح کفعمی و عدة الداعی ابن فهد حلی نقل میکند و کتاب را در چهارده باب قرار داده ، با این

ص:59

عنوانها:

باب اول (در نسخه موجود نیست)؛ باب دوم: در ذکر بعضی از ادعیۀ مأثوره؛ باب سوم: در اعمال توبه؛ باب چهارم: در اعمالی که برای روای حاجت ها بجا باید آورد؛ باب پنجم: در اعمال طلب رزق و ادای قرض؛ باب ششم: در آداب نفرین کردن بر دشمن؛ باب هفتم: در اعمال و ایمنی از حاکم جائر؛ باب هشتم: در ادعیه و اعمالی که باعث دفع هم و غم و خوف می گردد؛ باب نهم: در ادعیه و اعمال پناه جستن از شیاطین جن و انس و از چشم بد و از سحر؛ باب دهم: در ادعیه و اعمالی که باعث علتها و مرض هاست؛ باب یازدهم: در ادعیه و اعمالی که باعث رفع نسیان و ازدیاد حافظه است؛ باب دوازدهم: در آداب استخاره و ادعیه گم شده و گریخته؛ باب سیزدهم: در ادعیه و اعمال وقت ارادۀ تزویج و زفاف؛ باب چهاردهم: در ادعیه و اعمال سفر و اعمال پناه جستن از دزد و قاطع طریق و شیر و سایر درندگان و عقرب و سایر گزندگان .

نسخه ها:

28148 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14327، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 145 برگ [فهرست مجلس:

455/38].

4617 . مجموعه

مجموعه ارزشمندی است در دعا که در آن دعاهای مختلف جمع آوری و تحریر شده است. مطالب مندرج در این مجموعه عبارت است از: تعقیب شیخ الاسلام و المسلمین شیخ علی علیه الرحمة ، تعقیب حضرت میرزا محمد استر آبادی، دعاء التعجیل، مفتاح چهل اسم، دعای سیفی، دعای علوی مصری، حزب البحر، دعای سمات، زیارت نامه امام حسین علیه السلام .

نسخه ها:

28149 - قم، دار الحدیث: 100، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 152 برگ، 14 سطر، 8*13 [فهرست دار الحدیث].

ص:60

4618 . مجموعه ادعیه

(عربی)

از: علی اکبر فیض قمی (زنده در 1300ق)

مجموعه ای است در دعا که مؤلف برای خود فراهم نموده ، و چون در اواخر عمر خود ضعف بصر داشته ، به خط درشت و زیبا تحریر نموده است ، شامل: دعای کمیل ، دعای عصر و صبح و چند دعای دیگر.

نسخه ها:

28150 - قم، گلپایگانی: 2160/12/50، آغاز: دعای کمیل، ثلث، علی اکبر فیض قمی (مؤلف)، جمادی الاول 1296ق، 60 برگ، 6-7 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4619 . مجموعه ادعیه

(فارسی و عربی)

از: احمد قندهاری، میر

مشتمل بر ادعیه و زیارات و تعقیبات و حرزها و اخبار و نکات تفسیری،انتخاب شده از کتب مصباح کبیر ، تفسیر گازر و تفسیر علی بن ابراهیم قمی ، راحة الارواح ، و کتب معتبر دیگر. در نسخه یادداشتی به خط میرزا عبد الله افندی در معرفی مطالب مجموعه موجود است.

آغاز: عبدالله عباس گفت که رسول(صلی الله علیه و آله) فرمود که نامهای اصحاب کهف.

نسخه ها:

28151 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3284، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، وقف در تاریخ 1014ق، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 423/15].

4620 . مجموعه ادعیه

(فارسی)

از: محمد کاظم بن ابراهیم تفرشی، مولا (قرن 12ق)

مشتمل است بر ادعیه و اذکار مشترک ایام هفته و مرتب در سه مقاله و یک خاتمه:

مقاله اول: در دعای شبها و روزها و در ادعیه که هر شب خوانده می شود؛ مقاله

ص:61

دوم: در بیان احکام و ادعیه و ادعیه لیالی و ایام اسبوع و در آن چهارده باب است؛ مقاله سوم: در احکام و ادعیه سی روز از ماه و آنچه منصوص و مخصوص شبانه روز ایام هفته و ماه است؛ خاتمه کتاب: در شرح طریقه حرز یمانی به نقل از عین مرقومه علامۀ مجلسی.

[ الذریعه: 74/20 و 475/2]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة لنیل المرام.

نسخه ها:

28152 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3273، آغاز: برابر نمونه، نسخ، هادی بن محمد رفیع حسینی، 1170ق، به ضمیمه مناجات منسوب به ائمه علیهم السلام و دعای کیسه، 310 برگ [فهرست آستان قدس: 440/15؛ فهرست آستان قدس: 292/2].

4621 . مجموعه ادعیه و احادیث (دعوات)

(عربی)

از: محمد عبد الحسیب بن احمد علوی عاملی، سید (م 1121ق)

در فهرست چنین معرفی شده: «مجموعه، کتاب دعوات میر سید محمد عبد الحسیب علوی فاطمی عاملی است، گویا با خط میر، شرح صحیفه ای هم در آن هست، 65 گ، ص 1-76 و 77-152 از میانۀ کتابی است. و ص 153-186 و ص 185-222. بدینگونه:

1. ادعیه و شرح دعاء صباح، از میر عبدالحسیب؛

2. رساله ای در دعا در وقت دیدن ماه و بحث در بارۀ کسوف و خسوف و هیأت از میرداماد؛

3. دعاهای میر عبدالحسیب؛

4. چند حدیث با شرح آنها از میر داماد با نشانۀ «م ح ق»؛

5 زیارت دوازده امام از همو؛

6. کلمات قصار و مواعظ از همو با نشانۀ «م ح ق»؛

7. نماز حاجت مشکل از کتاب من لایحضره الفقیه؛

8. خطبه های نماز آدینه از میرداماد؛

ص:62

9. چند مطلب و شرح چند حدیث، از میرداماد با نشانۀ «م ح ق».

[ فهرست میکرو فیلمهای دانشگاه تهران: 108/2-109 ]

میر عبدالحسیب دو کتاب دیگر دارد به نامهای «مخزن الدعوات» و «الجواهر المنثورة فی الادعیة المأثورة» که در ذیل عنوانهای خود معرفی شده اند ، گویا این مجموعه بخش هایی از آن دو کتاب است.

نسخه ها:

28153 - تهران، دانشگاه تهران: میکروفیلم 3254، سید محمد عبد الحسیب علوی فاطمی عاملی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 65 برگ [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 108/2].

4622 . المجموعة النادرة

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین علیه السلام /منسوب (40ق)

مجموعه ای از کلمات امام علی علیه السلام که در نسخه به «المجموعة النادرة» نامگذاری شده است حاوی این مطالب: 1 . سند صحیفة الرضا و برخی روایات آن؛ 2 .

المناجات المرتضویه؛ 3 . الوصایا من امیرالمومنین علیه السلام ؛ 4 . وصیت امیر المومنین به امام حسین علیه السلام ؛ 5 . نثراللئالی طبرسی؛ 6 . صد کلمهء جاحظ؛ 7 . المناجات المرتضویه منظوم؛ 8 . وصایای منظوم؛ 9 . اشعاری از امیر المومنین که اول بیت و آخرش حرف الف است و همین طور تا حرف یا؛ 10 . مراثی از علی علیه السلام .

نسخه ها:

28154 - تهران، مدرسه مروی: 803، حسن بن علی محمد خطاط، قرن 8ق، 60 برگ [فهرست مدرسه مروی: 309].

4623 . مجموعه دعاهای مختصر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در این مجموعه تعقیبات نمازها، دعاهای وقت خواب، دعای نور و شرح آن، شمایل و شرح آن، تاج نامه و شرح آن، هفت آیه، شش قفل، جوان عرب، مجیر،

ص:63

قرض، گنج العرش، روزهای ماه رمضان، استغاثه، دوازده امام علیهم السلام به نظم و جز آنها آمده است.

[ فهرست آستان معصومیه: 364/1]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد بر لوح برادران ایمانی می رساند که این مختصری است مفید.

نسخه ها:

28155 - قم، آستان معصومیه (س): 384، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 96 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 364/1].

4624 . مجموعه دعائی

(عربی)

از: عبد الکریم بن ابو الحسن خوراسکانی (قرن 13ق)

نسخه ها:

28156 - تهران، دانشگاه تهران: 903، نسخ و نستعلیق، عبد الکریم بن ابو الحسن خوراسکانی، 6 محرم 1214ق، 179 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 196/1].

4625 . مجموعه دعائی

(فارسی و عربی)

از: محمد بن سعد الله

نسخه ها:

28157 - تهران، دانشگاه تهران: 1015، نستعلیق ترکی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 177 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 197/1].

4626 . مجموعة الدعوات

(فارسی و عربی)

از: محمد ابراهیم قراگوزلو

دعاهای شیعی است در شصت و دو فصل، ماخوذ از کتاب های معتبر، فصل اول:

ص:64

در ادعیه اعدا، فصل دوم: در ادعیه حفظ از شر سلاطین، فصل سوم: در احتجاجات... فصل شصت و دوم: در اعمال ماه جمادی الآخر.

آغاز: الحمد لله الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد و لم یولد ...اما بعد بر ضمایر زاکیه اهل طاعت و خواطر صافیه اصحاب دعوت و عبادت... بعد الحمد و الصلوة نموده می شود که حرز سیف یمانی اعظم الادعیه.

نسخه ها:

28158 - قم، گلپایگانی: 6854/35/34، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 602 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4627 . مجموعه زیارات

(فارسی)

از: کاظم گلپایگانی، سید

آغاز: بسمله در دهم شهر رجب من شهور سنه 1283 در خدمت ذی سعادت .

نسخه ها:

28159 - مشهد، آستان قدس رضوی: 203، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، سید کاظم گلپایگانی (مؤلف)، 1283ق، 66 برگ [فهرست آستان قدس: 296/2].

4628 . مجموعه زیارات

(فارسی)

از: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی، ملا (م 1268ق)

نسخه ها:

28160 - مشهد، آستان قدس رضوی: 176، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، سال وقف 1269، 51 برگ [فهرست آستان قدس: 289/2].

4629 . مجموعة السعادة

(فارسی)

از: محمد علی رمال اصفهانی، میرزا

مجموعه مفصلی است شامل دعاهای مختلف و مطالبی در علوم غریبه، فهرست

ص:65

دعاهای آن عبارت است از: دعاهای متفرقه، اسماء و اولاد ائمه علیهم السلام ، حلیۀ رسول به نقل از علی علیه السلام ، دعای عدیله، زیارت نامه حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، دعای عشرات، مناجات خمسة عشرة که از روی خط ملا محمد تقی مجلسی نقل و مقابله شده است، دعای استغفار با ترجمه فارسی در لابلای سطور، دعای مشلول با ترجمه زیرنویس، جوشن صغیر، بخشی از سوره یس، خواص الحروف منقول از امام صادق، دعای حرز یمانی، حزب البحر، دعای عبرات، جوشن کبیر، دعای سمات، دوازده امام خواجه نصیر، چهارده لعنیه خواجه، اعمال ماه رجب و شعبان و ماه رمضان و دعاهای دیگر.

نسخه ها:

28161 - قم، گلپایگانی: 4995/25/85، آغاز: بعد از نماز صبح بی آنکه سخنی گفته باشد سه بار بخواند بسمله یا مفتح الابواب یا مسبب الاسباب یا مقلب القلوب و الابصار، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12 و 13ق، در اول نسخه انتقال نسخه از میرزا محمد علی رمال اصفهانی به سید علی بن محمد مهدی حسین خروشانی ماربینی اصفهانی که گویا مالک اول و مؤلف کتاب بوده است، تحریر شده است، 275 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید ].

4630 . مجموعة فی الدعاء

(عربی)

از: محمد بن عبد الرحمن بن علی بن عبد الرحمن عیدروس زیدی (زنده در 1188ق)

مجموعه ای در دعا که تألیف آن در 6 ذی حجه 1188ق ، به پایان رسیده است .

نسخه ها:

28162 - تهران، دانشگاه تهران: 1963، محمد بن عبد الرحمن بن علی بن عبد الرحمن عبدروس زیدی (مؤلف)، 6 ذی حجه 1188ق، 123 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

577/8].

ص:66

مجیب الدعوات

از: عبد الکریم بن عبد الحی

رجوع کنید به: دعا.

4631 . محرم نامه (غرّه نامه ، اختیارات ایام)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند رسالۀ مختلف در بیان احکام آغاز سالها به روایت از معصومان علیهم السلام ، که مؤلف آنها شناسایی نشده است .

نسخه ها:

1/28163 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 378، نسخ، زین العابدین، قرن 11ق، رساله بیست و سوم مجموعه، «حاشیه 107پ» 1 برگ [فهرست مجلس:

135/22].

2/28164 - قم، گلپایگانی: 25/58، عنوان معرفی: محرم نامه بروایت از رسول خدا(صلی الله علیه و آله)، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 79/3].

3/28165 - قم، مسجد اعظم: 1591، عنوان معرفی: محرم نامه (فصل ششم در ترجمه حدیث شریفی)، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 6 برگ [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 522].

4/28166 - تهران، ملک: 720، عنوان معرفی: محرم نامه و خسوف و کسوف، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، گویا از مجلسی باشد و مطالب از قصص الانبیاء قطب راوندی، رساله سوم مجموعه، «21ر-32پ» 12 برگ [فهرست ملک:

158/5].

محرم نامه

از: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین صلوات الله علیه

رجوع کنید به: ملحمة.

ص:67

محرم نامه

از: سعید بن هبة الله راوندی، ابو حسین (قطب الدین)

رجوع کنید به: اختیارات ایام از قصص الانبیاء راوندی.

مختصر تحفة الصلوات

از: حسین بن علی واعظ کاشفی بیهقی سبزواری، کمال الدین

رجوع کنید به: فضل الصلوات.

مختصر جمال الصالحین

از: حسن بن عبد الرزاق لاهیجی قمی

رجوع کنید به: تحفة المسافر.

4632 . مخازن المطالب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است: «بیشتر این جنگ ادعیه و ختومات و احراز و اختر بینی است که پراکنده با چند خط نوشته شده و پاره ای از آنها را از روایات اهل بیت علیهم السلام گرفته اند» .

نسخه ها:

28167 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1486، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، اواخر قرن 13ق، 79 برگ، 11*18 [ فهرست مرکز احیاء: 4 / 327].

4633 . مختصر الدعوات

(فارسی)

از: محمد ابراهیم بن درویش محمد کازرونی شیرازی، ملا (م 1334ق)

کتاب مفصلی در ادعیه و اوراد و آداب شرعی و فوائد بعضی از اعمال و دفع مضار

ص:68

و دستورهایی از علم اعداد و ساختن مربعات ، که ضمن یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه دارای فصول ، با عناوین «افلاک، نجوم، کواکب، فواید» گردآوری شده ، و در روز دوشنبه 29 محرم 1305ق به پایان رسیده است. عناوین کتاب چنین است: مقدمه: در چیزهایی که قبل از شروع مطالب لازم است؛ باب اول: در بعضی قواعد در اعداد؛ باب دوم: در بعضی ادعیه و اوراد و ادویه؛ باب سوم: در آداب سفر و استخاره؛ باب چهارم: در ادعیه و ادویه شفای علل اعضاء؛ خاتمه: در بعضی از قواعد جفر از جهت قضای حوائج.

آغاز: الحمد لله الذی هو واحد لا من عدد ودائم لا بأمد ... اما بعد بر الواح ارواح زاکیه.

نسخه ها:

28168 - قم، مرعشی: 10707، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، محمد ابراهیم بن درویش محمد کازرونی شیرازی (مؤلف)، 29 محرم 1305ق، 200 برگ [فهرست مرعشی: 153/27].

4634 . مختصر الدعوات و الزیارات

(فارسی)

از: محمد رضا طبسی حائری، سید

نسخه ها:

28169 - قم، طبسی حائری: 17، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «116صفحه» 58 برگ [فهرست کتابخانه طبسی: 100/14].

مختصر عدة الداعی

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس

رجوع کنید به: نبذة الداعی فی مختصر عدة الداعی.

ص:69

4635 . مختصر کتاب عصمة الکرامة فی الصلوة علی اهل بیت النبوة والامامة

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

دو مختصر جداگانه ایست که مؤلف از اثر دیگر خود (عصمة الکرامة فی الصلوة علی اهل بیت النبوة والامامة) ، ساخته است .

نسخه ها:

1/28170 - تهران، ملک: 2596، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله چهارم مجموعه، «31پ-33پ» 3 برگ [فهرست ملک: 64/6].

2/28171 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله نهم مجموعه، «61پ-66پ» 6 برگ [فهرست ملک: 65/6].

4636 . مختصر مصباح الصغیر

(عربی)

از: محمد

تلخیصی از مصباح صغیر شیخ طوسی ، که مؤلف ترتیب اصل کتاب را بر هم زده و بر اصل آن نیز زیارتهای ماثوره را اضافه نموده و آن را در شش باب قرار داده است و در باب ششم آداب حج را ذکر نموده است .

[ الذریعه:209/20]

نسخه ها:

28172 - قم، گلپایگانی: 4509/23/29، از اول افتادگی دارد، آغاز: بلی قال تدعون ربکم باللیل و النهار فان سلاح المومن الدعاء و قد رایت المصباح الصغیر من مؤلفات...الباب الاول فی مقدمات الصلوة، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 244 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

مختصر مصباح الکبیر

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

رجوع کنید به: مختصر المصباح المتهجد.

ص:70

4637 . مختصر المصباح المتهجد

(عربی)

از: حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی (قرن 12ق)

[ الذریعه: 209/20؛ التراث العربی: 19/5]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء مفتاحاً لخزائن رحمته و سبباً للمزید من فضله.

نسخه ها:

28173 - قم، مرعشی: 3949، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 176 برگ [فهرست مرعشی: 331/10].

4638 . مختصر المصباح المتهجد (مصباح صغیر، مختصر مصباح الکبیر)

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر (م 460ق)

اختصاری از کتاب مصباح المتهجد خود مؤلف ، که در آن دعاهایی که در هر روز و هر هفته و ماه و سال باید خواند آورده است. این مختصر کمتر از یک سوم حجم مصباح المتهجد را در بر دارد و ترجمه های متعددی از آن در دست است.

[ الذریعه: 209/20؛التراث العربی:19/5]

آغاز: حمد له ... اما بعد اعلموا رحمکم الله انی لما عملت عبادات السنة فی الکتاب الذی سمیته بمصباح المتهجد.

نسخه ها:

1/28174 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13547، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، مؤید الدین ابی طالب محمد بن علقمی، صفر 578ق، مقابله با نسخه اصل به ضمیمه دعای حج از روضة العابدین کراجکی، 240 برگ [فهرست مجلس: 43/37].

2/28175 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9607، دو برگ آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، دارای تاریخ قرائت 607ق، 213 برگ [فهرست آستان قدس: 441/15].

3/28176 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3415، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 388 برگ [فهرست آستان قدس: 284/6].

ص:71

4/28177 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1256، عنوان معرفی: مصباح المتهجد صغیر، آغاز: الحمد لله رب العالمین والصلوة علی خیر خلقه محمد وآله الطیبین، نسخ، عبد الحی صوفی تبریزی، 787ق، «400صفحه» 200 برگ [فهرست مجلس:

35/4].

5/28178 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 513، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، شنبه ربیع الاول 965ق، 225 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام :

247/1].

6/28179 - یزد، وزیری: 2276، عبد الله بن عبد الکریم، 966ق، رساله اول مجموعه، «1-274» 274 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1228/4].

7/28180 - قم، مرعشی: 2082، نسخ معرب، ابو القاسم عبد العظیمی، 30 ذی حجه 991ق، 157 برگ [فهرست مرعشی: 94/6].

8/28181 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12303، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، علی طبسی نجفی، 997ق، 331 برگ [فهرست مجلس: 268/35].

8/28182 - قم، مرعشی: 7359، از اول افتادگی دارد، آغاز: ورأیت أن أختصر ذلک وأجمع منه جملا لایستثقلها، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 229 برگ [فهرست مرعشی: 161/19].

10/28183 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12997، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، با ضمیمه، 302 برگ [فهرست آستان قدس: 444/15].

11/28184 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13986، افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 205 برگ [فهرست آستان قدس: 444/15].

12/28185 - تهران، دانشگاه تهران: 7118، نسخ و نستعلیق، جلال الدین محمد بن حافظ علی گرگانی، 1004ق، 206 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 459/16].

13/28186 - تهران، دانشگاه تهران: 31، از آخر افتادگی دارد، آغاز: منتخب فی المصباح، مما لاد منه فی الادعیه علی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 272 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 204/1].

14/28187 - دامغان، حسینیه قمر بنی هاشم: 71، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، احمد بن محمد زمان قهی، جمادی الثانی 1025ق، عناوین شنگرف، در برگ اول

ص:72

چند یادداشت متفرقه مشهود است، چند برگ اول به خط دیگری است، در چهار برگ آخر شرح تسبیح در ایام رمضان و شرح صلوات و چند دعا آمده است، 108 برگ، 22*17 [فهرست کتابخانه قمر بنی هاشم: مخطوط].

15/28188 - کاشان، مدرسه سلطانی: 79، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الطریقة و سهل الله اتمامه ذکرت فی انه ربما استقل الناظر، نسخ، محمد طاهر، ربیع الثانی 1030ق، 287 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

16/28189 - قم، مرعشی: 10663، نسخ، عرب حسین بن مولا میران کوبنانی، 12 ذی قعده 1035ق، 261 برگ [فهرست مرعشی: 116/27].

17/28190 - قم، رضا استادی: بدون شماره، نسخ معرب، حسین بن مولانا، 1035ق، 260 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 34].

18/28191 - قزوین، فحول قزوینی: بدون شماره، عنایت الله بن اشرف بن حبیب الله بن زین العابدین حسینی، 18 جمادی الثانی 1039ق [مجله تراثنا: 90/2].

19/28192 - تهران، سپهسالار: 8434، نسخ، محمد تقی خماینی، 1051ق، 239 برگ [فهرست سپهسالار: 529/5].

20/28193 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12325، نسخ، شمس الدین محمد بن اخضر شاه نائینی، 1058ق، 178 برگ [فهرست مجلس: 286/35].

21/28194 - قم، مرعشی: 11515، آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... فصل فی ذکر عبادة الشرع عبادات خمس الصلاة و الزکوة و الصوم و الحج و الجهاد، نسخ، میزان علی قمی، یکشنبه رجب 1099ق، با تصحیح، 208 برگ، 16 سطر، 7*13 [ فهرست مرعشی: 156/29].

22/28195 - تهران، سپهسالار: 8066، آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین... فصل فی ذکر عبادات الشرع، عبادات الشرع خمس، نسخ، بدون نام کاتب، 1082ق، 154 برگ [فهرست سپهسالار: 585/5].

23/28196 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13132، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 129 برگ [فهرست آستان قدس: 445/15].

24/28197 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16116، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، مصحح [فهرست آستان قدس: 445/15].

ص:73

25/28198 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6106، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تا آخر دعای ساعت دوازدهم هر روز، 177 برگ [فهرست آستان قدس: 442/15].

26/28199 - تهران، سپهسالار: 5709، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 143 برگ [فهرست سپهسالار: 529/5].

27/28200 - قم، مسجد اعظم: 3181، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 148 برگ، 15 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 354؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

28/28201 - تهران، ملک: 780، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 303 برگ [فهرست ملک: 502/1].

29/28202 - مشهد، گوهر شاد: 383، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 238 برگ [فهرست گوهر شاد: 313/1 ].

30/28203 - مشهد، مدرسه نواب: 24، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 183 برگ، سابقه:

مدرسه فاضلیه: 25 [فهرست دو کتابخانه مشهد: 555؛ فهرست مدرسه فاضلیه:

166].

31/28204 - قم، مدرسه فیضیه: 1159، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 10 و 11ق، 95 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 233/1].

32/28205 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1349، بدون نام کاتب، 1110ق، رساله اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 366].

33/28206 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9996، نسخ، محمد جعفر بن حق نظر کلوری شاهرودی، 1126ق، فاقد خطبه است و نواقص دارد به ضمیمه دعای رفع وبا و طاعون و زیارت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و ائمه علیه السلام و دعای سمات [فهرست آستان قدس:

443/15].

34/28207 - کاشان، مدرسه سلطانی: بدون شماره، از وسط افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، شوال 1136ق، در ابتدا و انتهای نسخه فوائدی درباره ادعیه و اذکار آمده است، 173 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

35/28208 - قم، گلپایگانی: 6226/30/106، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده، این نسخه با نسخه ای که

ص:74

از روی نسخه ابن ادریس نوشته شده دوبار مقابله شده است و در حاشیه محل بلاغهای آن از روی نسخه ابن ادریس که مقابله شده آورده است و همچنین در حاشیه موارد تفاوت نسخه با نسخه شیخ علی بن سکون به چشم می خورد، 250 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

36/28209 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2219، آغاز: الحمد لله رب العالمین...اما بعد اعلموا رحمکم الله انی لما علمت عبادات السنة فی الکتاب الذی سمیته بمصباح المتهجد، انجام: و اکثر یا ذی الجلال و الاکرام، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 278 برگ، 14 سطر، 12*17 [فهرست مرکز احیاء:

/6مخطوط].

37/28210 - قم، مرعشی: 7، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1240ق، 441 برگ [فهرست مرعشی: 21/1].

38/28211 - قم، مدرسه حجازیها: 7577/51/37، نسخ، محمد صادق، جمعه شعبان 1247ق، ش 279، 350 برگ، 12 سطر [مجله نور علم: 292/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

39/28212 - قم، مرعشی: 11763، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد تقی بن رفیع الدین بن علی غفاری کاشانی، 16 محرم 1302ق، با تصحیح و حواشی اندک و مقابله و انضمام برخی ادعیه در پایان نسخه، در برگ پایان علامت ی دال بر تصحیح به تاریخ 21 ربیع الاول 1032ق آمده، 186 برگ، 18 سطر، 5*13 [ فهرست مرعشی: 558/29].

40/28213 - قم، مسجد اعظم: 2219، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، خشتی، 152 برگ، 18 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 354؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

41/28214 - قم، مرعشی: 2341، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: من اول البقره و من وسط السورة والهکم اله واحد الی قوله، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیم و نفیس، 92 برگ [فهرست مرعشی: 318/6].

42/28215 - قم، مرعشی: 505، از آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 195 برگ [فهرست مرعشی: 112/2].

ص:75

43/28216 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14086، آغاز: اذا اصبحت ثلثا واذا امسیت ثلثا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 435/15].

44/28217 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3412، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 288 برگ [فهرست آستان قدس: 284/6].

45/28218 - قم، مرعشی: 9750، آغاز: منتخب فی المصباح مما لاد منه فی الادعیه علی، نسخ معرب، محمد اشرف یزدی،1094ق، 190 برگ [فهرست مرعشی: 98/25].

46/28219 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12371، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 230 برگ [فهرست مجلس: 331/35].

47/28220 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12405، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 203 برگ [فهرست مجلس: 358/35].

48/28221 - قم، گلپایگانی: 6558/33/108، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: هذا کتاب مختصر مصباح..فالطهارت بالماء هی الاصل و انما تنقل الی التراب عند فقد الماء، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده است، 245 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

49/28222 - تهران، سپهسالار: 8434، آغاز: از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 529/5 ].

50/28223 - مشهد، مدرسه نواب: 23، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 205 برگ، سابقه: مدرسه فاضلیه: 24 [فهرست دو کتابخانه مشهد: 555؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 166].

51/28224 - شیراز، ملی فارس: 401، عنوان معرفی: گویا از شیخ طوسی، آغاز: بسمله و به نستعین الحمد لله رب العالمین والصلوة علی خیر خلقه محمد النبی وآله، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 21 برگ [فهرست ملی فارس: 1/2].

52/28225 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 433، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

ص:76

4639 . مختصر منهاج العارفین

(فارسی)

از: محمد بن اسد الله بن محمد حسین (قرن 14ق)

کتاب مفصلی در ادعیه و اذکار، که مطالب آن از کتاب «منهاج العارفین» و «تسهیل الدواء» ، انتخاب و در چند فصل ، تنظیم شده است .

آغاز: الحمد للّه رب العالمین و الصلوة و السلام علی منبع الجود و الاحسان و مطلع نور الایمان ...اما بعد چنین گوید حقیر سراپا تقصیر محمد بن عبدالله ...که چون در کتاب منهاج العارفین و تسهیل الدواء از ادعیه بسیار.

نسخه ها:

28226 - قم، گلپایگانی: 6790/34/160، آغاز: برابر نمونه، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، مرتضی تهرانی ولد ملا آقا بزرگ روضه خوان، 11 شعبان 1305ق، رساله اول مجموعه، 273 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4640 . مختصر مهج الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مختصری از کتاب «مهج الدعوات و منهج العنایات» ابن طاووس است.

آغاز: ذکر ما نختاره من ادعیة مولانا علی بن موسی الرضا علیه السلام فمن ذلک عوذة وجدت فی ثیابه علیه السلام .

نسخه ها:

28227 - قائن، مدرسه جعفریه: 115، از آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، عبد البدیع بن غیاث الدین طباطبایی، 13 شوال 1008ق، رساله سوم مجموعه، «39-243» 204 برگ، 23/5*13 [فهرست مدرسه جعفریه: مخطوط].

4641 . مختصر نفحة المهج فی الصلوة علی الحجج

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

صلواتیه ای که مؤلف از صلواتیۀ دیگر خود «نفحة المهج فی الصلوة علی الحجج»

ص:77

اقتباس و تلخیص نموده است .

آغاز: اللهم یا من جلت آیات جبروت عظمته عن نعت الناعتین.

نسخه ها:

28228 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله هشتم مجموعه [فهرست ملک: 65/6].

4642 . مختصر وسیلة القبول فی الصلوة علی آل الرسول علیهم السلام (1)

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

صلواتیه ای که مؤلف از صلواتیۀ دیگر خود «وسیلة القبول فی الصلوة علی آل الرسول علیهم السلام » اقتباس و تلخیص نموده است .

آغاز: بسمله اللهم صل علی خاتم الانبیاء و امام الاصفیاء محمد عبدک المقدام.

نسخه ها:

28229 - تهران، ملک: 2596، آغاز: ومن املائه حشره الله مع مقربیه و اولیائه عند لقائه، بسمله اللهم صل علی خاتم الانبیاء...، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل، رساله سوم مجموعه، «29پ-31ر» 3 برگ [فهرست ملک: 64/6].

4643 . مختصر وسیلة القبول فی الصلوة علی آل الرسول علیهم السلام (2)

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

تلخیص دیگری که مؤلف ، از صلواتیۀ خود «وسیلة القبول فی الصلوة علی آل الرسول علیهم السلام » اقتباس نموده است .

آغاز: بسمله اللهم یا من تفرد فی ملوک مملکته لوجوب الازلیة و البقاء.

نسخه ها:

28230 - تهران، ملک: 2596، آغاز: و من املائه وفقه الله للعمل علی وفق رضاه و حشره مع اصفیائه عند لقائه بسمله اللهم یا من تفرد فی ملوک مملکته، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل، رساله هفتم مجموعه، «42پ-46پ» 5 برگ [فهرست ملک: 65/6].

ص:78

4644 . مخزن الدعوات

(فارسی)

از: محمد عبد الحسیب بن احمد علوی عاملی، سید (م 1121ق)

چون مؤلف دعواتی به عربی جمع کرده بود که برای فارسی زبانان مشکل می نمود این کتاب را پرداخت تا فارسی زانان نیز بتوانند از آن بهره برند . در این مجموعه دعواتی چند برای قضاء حاجات و کفایت مهمات ، بدون ترتیب گرد آورده شده است .

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... و بعد چنین گوید محرر این دعوات و مقرر این اشارات.

نسخه ها:

1/28231 - قم، مرعشی: 6029، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، محمد زمان بن حاجی محمد قاسم، 7 ذی حجه 1130ق، 235 برگ [فهرست مرعشی: 33/16].

2/28232 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1082، آغاز: برابر نمونه، سید احمد خوانساری، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 40 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 333].

4645 . مخزن الشطار

(فارسی)

از: محمد شطاری، عماد الدین

کتابی در دعا ، که در پانزده فصل تنظیم شده است.

نسخه ها:

28233 - قم، مسجد اعظم: 1125، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 157 برگ، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 357].

4646 . مخزون الدعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

دعایی است برگرفته از سور قرآنی که ابن عباس آن را روایت می کند و آثار و

ص:79

نتایج مهمی برای تلاوت و همراه داشتن آن بر می شمارد.

آغاز: بسمله روایت است از ابن عباس رضی الله عنه که گفت.

نسخه ها:

28234 - قم، طبسی حائری: 579، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1322ق، در پایان نسخه آمده است: تمام شد کتاب مخرن الدعا حسب الفرمایش جناب شیخ اسماعیل همدانی المسکن، 21 برگ، 11 سطر، 15*11 [فهرست کتابخانه طبسی].

4647 . مخصوصة الزائرین

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی شامل آداب سفر و زیارت حضرت رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام است .

نسخه ها:

28235 - قم، طبسی حائری: 704، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: ساخته بکرامات آن بزرگواران... مسمی... مشتمل بر فاتحه آداب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح در حاشیه، 258 برگ، 10 سطر ، سابقه: قم ، طبسی حائری: 372 [مجله نور علم: 111/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

مخمس مناجات امیر المؤمنین علی علیه السلام

از: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین صلوات الله علیه

رجوع کنید به: دعای «یا سامع الدعاء و یا رافع السماء ...».

4648 . مرآت الصفا

(فارسی)

از: محمد بن محمد باقر موسوی دزفولی، صدر الدین، سید (م 1258ق)

مجموعه ای است ، شامل: خواص سوره های قرآن، اسماء حسنی ، بعضی از

ص:80

دعاهای مأثوره ، ادویۀ مرکبه و مفرده و غیره.

[ الذریعه: 276/20]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... بعد بر ضمیر منیر ارباب دانش و اصحاب بینش.

انجام: اعظم همه شروط و آداب است، این است مختصر آداب اسماء ادریس علیه السلام .

نسخه ها:

1/28236 - قم، مرعشی: 11091، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، سید صدر الدین بن محمد باقر موسوی دزفولی (مؤلف)، سه شنبه 22 شعبان 1216ق، رساله اول مجموعه، 96 برگ، 9 سطر [فهرست مرعشی: 140/28].

2/28237 - تهران، محمد تقی حکیم: 90، نسخ، سید احمد بن علی حکیم، 1332ق [کتابداری و اطلاع رسانی: 97/12].

3/28238 - تهران، محمد تقی حکیم: 94، نستعلیق، سید علی اکبر بن احمد حکیم، قرن 14ق [ کتابداری و اطلاع رسانی: 97/12].

4649 . مرآة الخواتین

(فارسی)

از: محسن آقا بابای همدانی (قرن 13ق)

همدانی این کتاب را به نام مهد علیا خدیجه سلطان خانم در دوازده باب تألیف نموده ، با این عنوانها:

1.در بیان خلقت ابو البشر آدم و حواء؛ 2.در بیان احوال حضرت آدم بعد از بیرون آمدن از بهشت و خلقت اولاد او؛ 3.در بیان ثواب تزویج و متعه و آداب شب زفاف و دعاهای آن؛ 4.در اختیارات ساعات و اوقات؛ 5.در بیان قواهای باطنی و ادعیه آن؛ 6.در بیان آداب حمام و ادعیه آن؛ 7.در بیان اقسام سفر و ساعات استخارات و ادعیه آن و آداب سواری. 8.در بیان ذکر تعقیبات هر یک از نمازهای یومیه پنج گانه؛ 9.در بیان ذکر تعقیبات مطلق نماز و استغفار؛ 10.در بیان ذکر ادعیه وارده در خصوص علل و اسقام؛ 11.در بیان ذکر ادعیه وارده در خصوص گریخته و گم شده؛ 12.در بیان ذکر ادعیه و آیات وارده در خصوص امن از شیطان رجیم و حجب و هیاکل.

ص:81

آغاز: بسم الله الحمد لله الذی خلق ... وبعد چنین گوید بنده عاصی جانی محسن.

نسخه ها:

28239 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 195، نستعلیق، محسن مدعو به آقا بابای همدانی (مؤلف)، قرن 13ق، 212 برگ [فهرست مجلس: 317/21].

4650 . مرآة الشروط

از: اسکندر حسین آملی، نجم الدین (قرن 11ق)

مؤلف در این رساله 28 شرط خواندن دعا را بیان نموده است.

نسخه ها:

28240 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 277، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، (75582)، رساله پنجم مجموعه [فهرست ادبیات تهران: 43/3].

4651 . مرآة الصالحین

(فارسی)

از: کلب حسین بن فضل علی تبریزی (قرن 11ق)

کتاب مفصلی شامل یک مقدمه در هفت منهج و دوازده باب در دعا و ذکر و ورد هفته و ماه و سال و زیارتهای امامان علیهم السلام است.

[ الذریعه: 274/20]

آغاز: مصباح نور بخش گوشه نشینان صوامع دعا.

نسخه ها:

1/28241 - تهران، دانشگاه تهران: 3813، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 216 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2793/12].

2/28242 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3644، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، ادعیه نسخ معرب، 200 برگ، 14 سطر، 15*21/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

3/28243 - قم، مدرسه حجتیه: 639، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 25].

ص:82

4652 . مرآة الصفا

(فارسی)

از: علی بن حسن زواره ای اصفهانی، ابو الحسن، مولی (قرن 10ق)

کتاب مفصلی در بیان معرفت قبله و مناسک حج و مزارات است . مؤلف این کتاب را در یک مقدمه و پنج فصل و یک خاتمه تنظیم و در تبریز آن را تألیف نموده است. عنوان مطالب آن چنین است:

مقدمه: در بیان معرفت قبله ، مزیّن به جداول طول و عرض بلاد برای سهولت معرفت جهت قبله ؛ فصل اول: در شرافت و مزیت مکه معظمه؛ فصل دوم: در توجه و اقسام حج و حالات احرام و افعال و مناسک عمره تمتع؛ فصل سوم: در بیان چیزهایی که بر محرم حرام است؛ چهارم: در احرام و وقوف به عرفه و مشعر و کیفیت آن؛ فصل پنجم: در کفارات؛ خاتمه: در بیان مزار ، دارای چهارده مطلب در زیارات چهارده معصوم علیهم السلام و در انتها تتمه ای در بیان اولاد ائمه اطهار و سلمان فارسی و زیارت قبور شیعیان .

[ الذریعه: 276/20]

آغاز: الحمد لله رب العالمین .. . و بعد بدانکه این رساله ای است در بیان زیارت .

نسخه ها:

1/28244 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13223، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، ابراهیم بن جبرئیل، 976ق، 168 برگ [فهرست آستان قدس: 446/15].

2/28245 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13893، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، مصحح، از اواسط مقدمه تا اواخر مطلب نهم از خاتمه، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 448/15].

3/28246 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13987، نسخ و نستعلیق، ابو القاسم اردبادی، قرن 10ق، از اواسط مطلب اول از خاتمه تا آخر کتاب ضمن 8 برگ دعای عدیله و اعمال رجب و شعبان و زیارت امام حسین علیه السلام در عیدین، 118 برگ، سابقه: مدرسه فاضلیه: 27، مدرسه نواب: 26 [فهرست آستان قدس: 447/15؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 167؛ فهرست دو کتابخانه مشهد: 555].

4/28247 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12358، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، خاتمه کتاب را شامل است در زیارت چهارده معصوم علیهم السلام [فهرست مجلس: 317/35].

ص:83

4653 . مراد مرید (ترجمه مزار شهید اول)

(فارسی - زیارت)

از: علی بن حسین کرمانی کربلائی، شیخ (م 1135ق)

ترجمه مزار شهید اول (محمد بن مکی عاملی) ، که برای شاه سلطان حسین صفوی انجام گرفته است.

[ الذریعه: 296/20]

آغاز ترجمه: خداوندا ای آنکه گردانید حاضر شدن در مشهد های.

آغاز خطبه مترجم: الحمد لله الذی جعل زیارة اولیائه من اقرب القربات.

نسخه ها:

1/28248 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3326، آغاز: برابر آغاز خطبه مترجم، نسخ، احمد نیریزی، 1108ق، 164 برگ [فهرست آستان قدس: 220/6].

2/28249 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7137، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1129ق، ترجمه به نستعلیق، 138 برگ [فهرست آستان قدس: 221/6؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 513].

3/28250 - تهران، دانشگاه تهران: 52، آغاز: برابر آغاز ترجمه، نسخ و نستعلیق، علی اکبر عرف میرزا خان، 24 رمضان المبارک 1241ق، 210 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 206/1].

4654 . مراد المسافر در ترجمه و تلخیص امان الاخطار فی الاسفار

(فارسی)

از: علی شریفی حائری، سیف الدین

ترجمه و منتخبی از «امان الاخطار فی الاسفار» ابن طاووس ، که در چهل فصل - فصل اول: در عزم بر سفر، فصل چهلم: در طلب آب هنگام کمبود آن - تنظیم شده است.

[ الذریعه: 296/20 (با عنوان مراد المسافر) و 375/22 (با عنوان منتخب امان الاخطار) و 216/23]

آغاز: حمد و درود و ثنا نثار بارگاه علیمی که زبان عوام را بتشریف اداء ترجمه الفاظ.

ص:84

نسخه ها:

28251 - تهران، دانشکده الهیات: 443د، علی رضا بن محمد علی، یکشنبه 2 ربیع الثانی 1307ق، رساله چهارم مجموعه، «96ر-127ر» 32 برگ [فهرست الهیات تهران:

300/1].

4655 . مرشد الخواص

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی مشهدی (م 1257ق)

رساله ای در شرح آیات و اخبار مشکله ، که مؤلف نخست آیات و سپس اخبار نبوی و آنگاه اخبار رسیده از ائمه اطهار علیهم السلام را شرح می کند.

[ الذریعه:306/20]

آغاز: فیقول الفقیر الی ربه الغنی محمد بن حسن ... هذا یا اخوانی .

نسخه ها:

1/28252 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1588، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، زین العابدین محمد صالح قهلاریجانی لنجانی، 1237ق، «131صفحه» 66 برگ [فهرست مجلس: 422/4].

2/28253 - قم، مرعشی: 11321، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده است، رساله دوم مجموعه، «98-224» 127 برگ، 16 سطر، 7*13/5 [فهرست مرعشی: 512/28].

4656 . مرقاة الجنان الی روضات الجنان

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

در دعاهای شب و روز و ایام هفته و ماه و بعضی از احراز و آداب و سنن که در تمام اوقات انجام داده می شود . مؤلف این اثر را از کتاب دیگرش «عروة الاخبات فیما یقال عند الاحوال و الاوقات» ، تلخیص نموده است. این کتاب مشتمل بر هشت درجه می باشد و در دهۀ آخر ماه رمضان 1087ق در کاشان به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 312/20]

ص:85

آغاز: الحمد لله المدعو بکل لسان المذکور فی کل جنان یجیب دعوة الداع .

نسخه ها:

1/28254 - قم، مرعشی: 4990، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سلطان محمد بن تاج الدین حسن، 16 شعبان 1089ق، 281 برگ [فهرست مرعشی: 183/13].

2/28255 - قم، مرعشی: 5823، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 242 برگ [فهرست مرعشی: 209/15].

3/28256 - تهران، سپهسالار: 2135، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله و تصحیح از مؤلف، مؤلف این نسخه را در 1112ق به فرزندش جمال الدین اسحاق اهدانموده است، 90 برگ، 19 سطر، 13*20 [فهرست سپهسالار: 65/1].

4657 . مرقع ادعیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مرقعات متعددی که در آنها دعاهایی با خطوط خوش خطاطان ممتاز ، کتابت شده است.

نسخه ها:

1/28257 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4117، دعای بعد از نماز صبح، دعای احتجاب، صباح، کمیل و دعای شب جمعه، نسخ، احمد نیریزی، 1127ق، 26 قطعه [فهرست مجلس: 179/11].

2/28258 - یزد، وزیری: 5، آغاز: بسمله رب لا تذرنی فردا، نسخ و نستعلیق، محمد هاشم اصفهانی، 1188ق [فهرست کتابخانه وزیری: 1861/5].

3/28259 - یزد، وزیری: 78، آغاز: هو اللهم احرسنا بعینک التی لا تنام، نسخ، محمد هاشم، 1208ق [فهرست کتابخانه وزیری: 1877/5].

4/28260 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13363، عنوان معرفی: مرقعات، آیه نور آیة الکرسی و چند دعا، نسخ معرب، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1264ق، 14 قطعه [فهرست مجلس: 311/36].

5/28261 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13345، محمد علی خوانساری، 1271ق [فهرست مجلس: 298/36].

ص:86

6/28262 - یزد، وزیری: 41، آغاز: یا ولی الله یا حجة الله یا باب الله، نسخ، احمد حسینی، 1301ق [فهرست کتابخانه وزیری: 1869/5].

7/28263 - تهران، دانشگاه تهران: بدون شماره، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 5 برگ، سطر [فهرست دانشگاه تهران: 3859/14].

8/28264 - یزد، وزیری: 139 تا 149 ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، [فهرست کتابخانه وزیری: 1888/5].

9/28265 - یزد، وزیری: 150، آغاز: صل یا رب علی الشمس الضحی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1890/5].

10/28266 - یزد، وزیری: 161، آغاز: ذکرناه من الشروط والصفات، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1892/5].

11/28267 - یزد، وزیری: 203، آغاز: الهی عبدک العاصی اتاکا، ثلث، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1901/5].

12/28268 - یزد، وزیری: 26، عنوان معرفی: مرقع صلوات، اللهم صل علی محمد وآل محمد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، طغرا با قلم زر [فهرست کتابخانه وزیری: 1865/5].

13/28269 - یزد، وزیری: 37، عنوان معرفی: قسمتی از دعای ندبه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1868/5].

14/28270 - یزد، وزیری: 38، سی قطعه متصل، آغاز: برحمتک یا ارحم الراحمین، نسخ ونستعلیق تحریری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری:

1868/5].

15/28271 - یزد، وزیری: 39، آغاز: هذه السنة و قناشر ما قضیت، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1868/5].

16/28272 - یزد، وزیری: 42، یک صفحه از زاد المعاد، آغاز: ایراد نموده ام و اکثر خلق را، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1869/5].

17/28273 - یزد، وزیری: 44، عنوان معرفی: مرقع دعای استغفار، آغاز: استغفر الله الذی لا اله الا هو، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1869/5].

ص:87

18/28274 - یزد، وزیری: 47، آغاز: اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم ان رسولک الصادق المصدق، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1870/5].

19/28275 - مشهد، ادبیات مشهد: 354، عنوان معرفی: مرقع ادعیه وآیات قرآنی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ادبیات مشهد: 221].

4658 . مزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ای در زیارات شامل: زیارات معصومین علیهم السلام برای هریک فصلی وآداب سفر و حضور در مشاهد مقدسه ، زیارات جامعه و چند دعای مأثور .

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... و بعد فانی جامع لک فی هذا المزار زیارت النبی المختار و الائمة الابرار.

انجام: بالرد الی اوطانهم سالمین غانمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آله الطاهرین.

نسخه ها:

28276 - قم، مرعشی: 4062، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 17 ذی حجه 1231ق، 139 برگ [فهرست مرعشی: 66/11].

4659 . مزار

(فارسی)

از: محمد بن حسین خوانساری، جمال الدین (آقا جمال) (م 1125ق)

مزار مختصری شامل بعضی زیارات مخصوصه، منقول از «سفینة النجاة» قزوینی و «تحفة الزائر» علامه مجلسی ، که به فرمان شاه سلطان حسین صفوی به هنگام تشرف به مشهد رضوی نگاشته است. این کتاب در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه مرتب شده ، با این عنوانها: مقدمه: در ثواب زیارات حضرت رضا علیه السلام ؛ فصل اول: در آداب سفر؛ فصل دوم: در زیارات مخصوصه امام رضا علیه السلام ؛ فصل سوم: در زیارات جامعه ای که با آن جمیع ائمه را بتوان زیارت نمود؛ خاتمه: در

ص:88

زیارات حضرت معصومه و عبد العظیم علیهما السلام .

چاپ : به همراه اربعه ایام میرداماد در ضمن آثار کنگرۀ خوانساری ، با تصحیح رضا استادی.

[ الذریعه: 317/20]

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... صحف تحمیدات بلا نهایات ورسایل تمجیدات ازکیات.

نسخه ها:

1/28277 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20086، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل موسوی عظیمی خوانساری، 1357ق، 49 برگ [فهرست آستان قدس: 452/15؛ فهرست اهدایی رهبری: 214].

2/28278 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13297، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، از انجام افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 33].

4660 . المزار (ترجمه أنیس الزائرین)

(فارسی)

از: عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

ترجمه ای است از کتاب «انیس الزائرین» خود مؤلف که در آداب دعا و کیفیت زیارت حضرات معصومین علیهم السلام تألیف شده و توضیحات اندکی با عنوان «مؤلف گوید» دارد. کتاب دارای یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه می باشد بدین تفصیل: مقدمه: در بیان آداب سفر؛ باب اول: در ثواب تعمیر قبور پیامبر و ائمه هدی علیهم السلام ؛ باب دوم: در فضیلت و کیفیت زیارت حضرت رسول و فاطمه زهرا و ائمه علیهم السلام ؛ باب سوم: در فضیلت و کیفیت زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب چهارم: در فضیلت کوفه و اعمال مساجد آن؛ باب پنجم: در فضیلت زیارت سید الشهداء علیه السلام ؛ باب ششم: در زیارت مطلقه آن حضرت و اعمال روضه مبارکه؛ باب هفتم: در فضیلت زیارات مخصوصه و کیفیت آن ها؛ باب هشتم: در زیارت امام کاظم و رضا و جواد علیهم السلام ؛ باب نهم: در فضیلت و کیفیت زیارت عسکریین علیهما السلام ؛ باب

ص:89

دهم: در آداب و کیفیت زیارت صاحب الامر علیه السلام ؛ باب یازدهم: در زیارات جامعه؛ باب دوازدهم: در اعمال بالای سر حرم های ائمه هدی علیهم السلام ؛ خاتمه: در زیارت بعضی از مقربان و اولاد ائمه علیهم السلام . این ترجمه شب پنجشنبه 24 شوال 1225ق به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 319/20]

نسخه ها:

28279 - قم، مرعشی: 10125، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین بن جعفر حسینی، بدون تاریخ کتابت، کاظمین، 178 برگ [فهرست مرعشی: 91/26].

4661 . مزار

(عربی)

گویا از: محمد بن احمد بن داود بن علی، شیخ ابو الحسن (م 368ق)

از کتاب مزار شیخ ابوالحسن محمد بن احمد قمی در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی و اقبال سید بن طاوس و فرحة الغری سید عبد الکریم بن طاووس، یاد شده و از مآخذ کفعمی در بلد الامین است.

نسخه ای که در اینجا معرفی می شود گویا همین مزار است. در برگ بدرقه این نسخه نوشته شده: «ظاهراً از شیخ ابی الحسن محمد بن احمد بن داود بن علی باشد، چنانچه در امل الآمل است».

عنوان فصول کتاب چنین است:

الفصل الاول: فی زیارة النبی صلی الله علیه و آله ، در چهار باب (1. فی زیارته صلی الله علیه و آله ، 2. فی وداعه، 3 . فی زیارة فاطمة علیها السلام ، 4. فی زیارة الائمة البقیع علیهم السلام فی البقیع)؛

الفصل الثانی: فی التوجه الی زیارة امیر المؤمنین علیه السلام ، در سه باب و یک تتمه (1. فی زیارته فی الیوم السابع عشر من ربیع الاول، 2. فی زیارته فی لیلة السابع و العشرین من رجب، 3. فی زیارته فی یوم الغدیر، تتمة: فی وداع سیدنا امیر المؤمنین علیه السلام )

الفصل الثالث: فی التوجه الی زیارة الحسین بن علی علیهما السلام ، در هفت باب و یک تتمه (1. فی زیارته فی اول یوم من رجب، 2. فی زیارته فی یوم نصف من الرجب و

ص:90

تسمی الغفیلة، 3. فی زیارته فی نصف من الشعبان، 4. فی زیارته فی لیلة الفطر و الاضحی، 5. فی زیارته فی یوم عرفة و الاضحی، 6. فی زیارته فی یوم عاشورا، 7.

فی زیارته فی یوم العشرین من الصفر، تتمة: فی وداعه علیه السلام )؛

الفصل الرابع: فی زیارة الکاظمین ، در دو باب و یک تتمه (1. فی زیارة موسی بن جعفر علیهما السلام ، 2. فی زیارة ابی جعفر محمد بن علی الجواد علیهما السلام ، تتمة: فی وداعهما)؛

الفصل الخامس: فی زیارة الرضا علیهم السلام در دو باب (1. فی زیارته، 2. فی وداعه)؛

الفصل السادس: فی زیارة الائمة علیهم السلام بسر من رأی ، در سه باب و یک تتمه (1. فی الاذن لزیارة الائمة علیهم السلام ، 2. فی زیارة ابی محمد الحسن العسکری علیه السلام ، 3. فی وداعهما [کذا]، تتمة: فی زیارة ام القائم علیهما السلام )؛

الفصل السابع: فی زیارة القائم عجل الله فرجه؛

الفصل الثامن: فی ما یقول الزائر عن غیره بالاجرة و ما یقول عن اخیه تطوعاً و عن أمه و أبیه و زیارة قبور الشیعة ، در سه باب (1. اذا خرجت زائراً عن اخ او ام او اب لک او حاجاً بالاجرة، 2. فی ما تفعله عن امّک و ابیک و اخیک تطوعاً، 3. فی زیارة قبور الشیعة) ؛

الفصل التاسع: فی التوجة الی العمل فی جامع الکوفة و کیفیة العمل بها ، در چندین فصل (1. فی زیارة میثم التمار، 2. فی زیارة اولاد زین العابدین علیه السلام ، فی الکوفه و هما محمد و فاطمة، 3. فی زیارة اولاد الائمة علیهم السلام ، که خود به چندین فصل و یک تتمة تقسیم شده بدین ترتیب: الاول: فی ذکر العمل فی جامع الکوفه، الثانی: فی زیارة مسلم بن عقیل، .... الخامس: فی زیارة یونس بن متی علیه السلام ، تتمة: فی العمل فی باقی المساجد، آخرین فصل: زیارة مطلقة ابا عبد الله الحسین علیه السلام ).

[ الذریعة: 320/20؛ مصفی المقال: 393]

آغاز: الحمد لله کما هو اهله ... اما بعد فیقول جامع هذا الکتاب بانی قد جمعت فیه زیارة النبی محمد صلی الله علیه و آله و زیارة فاطمة فی بقیع.

نسخه ها:

28280 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3271، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد معصوم رضوی قاینی، 1095ق، 131 برگ [فهرست آستان قدس: 291/2 و 451/15؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 513].

ص:91

4662 . المزار

(عربی)

از: محمد حسنی طباطبائی، سید (قرن 12ق)

در آداب و کیفیت زیارة حضرت رسول اکرم و ائمه هدی علیهم السلام و همچنین برخی امام زادگان، صلحا و مؤمنین با ذکر بعضی از فضائل و مقدمات زیارتها و مشتمل بر یک مقدمه و شش مقصد و دارای فصول ، که در کربلا در اواخر ماه رمضان 1140ق پایان یافته است. فهرست مطالب کتاب چنین است: المقدمة: فیها فوائد؛ المقصد الاول: فی زیارة النبی و سائر المشاهد بالمدینة؛ المقصد الثانی: فی زیارة امیر المؤمنین و ما یتبعها؛ المقصد الثالث: فی زیارة الحسین و ما یتبعها؛ المقصد الرابع: فی زیارة الامامین الکاظمین و ما یتبعها؛ المقصد الخامس: فی زیارة الامام الرضا و ما یتبعها؛ المقصد السادس: فی زیارة العسکریین و ما یتبعها؛ تتمة المقاصد: فی الزیارات الجامعة (در این بخش زیارات جامعه را با عناوین «قوله - قوله» شرح کرده است)؛ الخاتمة: فی زیارة اولاد الائمة علیهم السلام و المؤمنین.

آغاز: الحمد لله الذی حبب الینا مشاهد اولیائه و احبائه الذین بزیارتهم یصعد الی مدارج العز و الکرامة.

نسخه ها:

1/28281 - قم، مرعشی: 6070، عنوان معرفی: منتخب الزیارات، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رضا بن یعقوب بن ابو تراب بن علی نقی بن جواد بن محمد، 22 رجب 1319ق، رساله اول مجموعه، 206 برگ [فهرست مرعشی: 71/16].

2/28282 - قم، مرعشی: 3331، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، شب پنجشنبه غره رمضان 1351ق، در حاشیه تصحیح شده، با حواشی از مؤلف، 151 برگ [فهرست مرعشی: 108/9].

4663 . المزار

(عربی)

از: محمد بن محمد بن نعمان بغدادی (شیخ مفید) (م 413ق)

مزار معروفی که در آن ، شیخ مفید زیارات ائمه معصومین علیهم السلام را به صورت

ص:92

اختصار گرد آورده ، و از اعمال کوفه و زیارت حضرت امیر علیه السلام آغاز و سپس زیارات سائر امامان و آنگاه زیارت جامعه را آورده است. او اکثر روایات کتاب را از ابن قولویه با عنوان «حدثنی ابو القاسم» با ذکر سند یا بدون آن نقل نموده است.

چاپ: قم ، کنگره هزاره شیخ مفید، 1413ق، وزیری، 234 صفحه.

[ الذریعه: 325/20]

آغاز: الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد وآله الطاهرین و رحمة الله وبرکاته اما بعد فانی قد اعتزمت علی ترتیب مناسک زیارة الامامین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب والحسین بن علی صلوات الله علیهما ووصف ما یجب من العمل عند الخروج الیها ... باب فضل الکوفة حدثنی ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولویه.

نسخه ها:

1/28283 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3413، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 957ق، 77 برگ [فهرست آستان قدس: 284/6].

2/28284 - مشهد، گوهر شاد: 1077، عنوان معرفی: مزار کبیر، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 957ق، 122 برگ [فهرست گوهر شاد: 1483/3].

3/28285 - قم، مرعشی: 2452، آغاز: قل الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصفی الله محمد وآله الابرار، نسخ، حسن بن علی حسینی بحرانی، 8 ذی قعده 971ق، «116ر-178ر» برگ [فهرست مرعشی: 271/1].

4/28286 - قم، مرعشی: 4622، نسخ معرب، جعفر، 1000ق، 150 برگ [فهرست مرعشی: 213/12].

5/28287 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2683، آغاز افتاده، آغاز: حق جهاده الداعی الی طاعته و زاجرا عن معصیته، نستعلیق، بدون نام کاتب، 20 شعبان 1004ق، با تملک سردار کابلی در 23 رجب 1350ق در برگ اول نسخه، 142 برگ، 14 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

6/28288 - قم، مرعشی: 7811، نسخ معرب، محمد بن عبد النبی نجفی محاویلی، 13 شوال 1075ق، 155 برگ [فهرست مرعشی: 169/20].

ص:93

7/28289 - قم، مرعشی: 3314، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با تصحیح محمد باقر بهاری همدانی، 155 برگ [فهرست مرعشی: 95/9؛ مجله میراث شهاب: 2/13].

8/28290 - قم، مرعشی: 4675، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 123 برگ [فهرست مرعشی: 261/12].

9/28291 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3062، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: علیک یا خیرة الله السلام علیک یا حبیت الله السلام علیک یا نجیب الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده و چند برگ آخر در حاشیه ترجمه شده است، 109 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

10/28292 - قم، مرعشی: 950، نسخ، محمد علی بن اسماعیل ترشیزی، 1285ق، 204 برگ [فهرست مرعشی: 141/3].

11/28293 - قم، گلپایگانی: 5889/29/199، عنوان معرفی: زیارت نامه، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: و مذاهب الرسالة فلم یطع لکم امر و لم تضع لکم امر اذن فصلوات الله علی ارواحکم و اجسادکم ثم تنکب علی القبر و تقول، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 56 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

12/28294 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ، محمد باقر بن محمد جعفر بهاری همدانی، 1311ق، 95 برگ [مجله میراث شهاب: 68/12].

13/28295 - قم، مرعشی: 3342، نسخ، بدون نام کاتب، 1359ق، 193 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 118].

14/28296 - قم، مرعشی: 4938، نسخ، ابو طالب بن حاجی ابو تراب، بدون تاریخ کتابت، 127 برگ [فهرست مرعشی: 137/13 ].

15/28297 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2454، انجام: السلام علیک یا ابا محمد الحسن بن علی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13، 133 برگ [فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

16/28298 - قم، مدرسه فیضیه: 1894، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 170 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 241/1].

ص:94

4664 . مزار (مزار ابن المشهدی، المزار الکبیر)

(عربی)

از: محمد بن جعفر حائری مشهدی، ابو عبد الله (حدود 574ق)

مزار معروف و مفصلی که مشهدی در آن زیارات ائمه اطهار علیهم السلام را همراه با ادعیه ای که برای کشف مهمات و قضاء حوائج خوانده می شود ، جمع آوری نموده است . او این کتاب را برای قاضی مجد الدین ابو القاسم هبة الله بن سلمان ، تألیف نموده و در آن از شاذان بن جبرئیل قمی روایت می کند. این کتاب شامل یک مقدمه و هشت قسم - و هر قسم مشتمل بر چند باب - می باشد ، و با ابواب زیارة النبی و ائمة البقیع علیهم السلام شروع می شود و بعد زیارات و اعمال نجف و کوفه، کربلا، کاظمین، و مشهد الرضا علیهم السلام و آنگاه زیارات سامرا و در پایان اضافاتی را داراست.

چاپ: قم، نشر قیوم، 1419ق، وزیری، 704 ص، تحقیق جواد قیومی.

[ الذریعة: 324/20]

آغاز: الحمد لله القدیم احسانه، الظاهر امتنانه، العالی سلطانه النیر برهانه، اما بعد فانی قد جمعت فی کتاب هذا من فنون الزیارات للمشاهد المشرفات وماورد فی الترغیب فی المساجد المبارکات والادعیه المختارات... القسم الاول فیما جاء فی فضل زیارتهم علیهم السلام ، باب ما جاء فی زیارة النبی والائمه صلی الله علیهم وما لزائرهم من الثواب اخبرنی الشیخان الجلیلان ابو محمد عبد الله بن جعفر.

نسخه ها:

28299 - قم، مرعشی: 4903، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، «964صفحه» 482 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 292 [فهرست مرعشی: 83/13؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 346/1].

4665 . المزار

(عربی)

از: محمد بن مکی عاملی، ابو عبد الله، شمس الدین (شهید اول) (م 786ق)

مزار معروفی ، شامل دو باب ، با این عنوانها: الباب الاول: فی الزیارات و هو

ص:95

مرتب علی فصول و خاتمه؛ الباب الثانی: یشتمل علی سبعة فصول وخاتمة (الفصل الاول فی العمل عند ورود الکوفة ...)؛ الخاتمة: و فیها ثلاثة فصول .

چاپ : قم، موسسة المعارف الاسلامیة، 1416ق، 332 صفحه و وزیری؛ قم، موسسه امام مهدی علیه السلام ، 1410ق، 292صفحه، وزیری.

[ الذریعه: 322/20]

آغاز: اللهم یا من جعل الحضور فی مشاهد اصفیائه ذریعة الی الفوز بدرجات احبائه ... وبعد فهذا المنتخب موضوع لبیان ما ینبغی ان یعمل فی المشاهد المقدسة ... الفصل الاول فی زیارة النبی من بعد او قرب فاذا اردت زیارته من البعد فمثل.

نسخه ها:

1/28300 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2412، آغاز: اللهم یا من جعل الحضور فی مشاهد اصفیائه ذریعة الی الفوز بدرجة احبائه نسالک ان تصلی، نسخ، بدون نام کاتب، 974ق، تصحیح شده، 151 برگ، 12 سطر، 12/5*18/5 [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

2/28301 - قم، مرعشی: 10713، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 138 برگ [فهرست مرعشی: 158/27].

3/28302 - قم، مرعشی: 10885، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 102 برگ [فهرست مرعشی: 307/27].

4/28303 - قم، طبسی حائری: 492، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، ناصر بن میرک حسینی، 17 رمضان المبارک 1053ق، دارای علامت بلاغ مقابله در حاشیه، نسخه توسط شیخ نظام الدین ساوجی مؤلف نظام الاقوال فی الرجال تصحیح شده است، 149 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

5/28304 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 765، نسخ، بدون نام کاتب، 1054ق، رساله دوم مجموعه، «3پ-75پ» 73 برگ [فهرست مجلس: 48/23].

6/28305 - قم، گلپایگانی: 5259/26/139، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابراهیم بن مظفر دماوندی نجفی، جمعه 8 جمادی الثانی 1075ق، 132 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 221/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:96

7/28306 - شیراز، ملی فارس: 721، عنوان معرفی: منتخب الزیارة، آغاز: برابر نمونه، نظیر الدین محمد بن حاجی میرزا بابا، ذی قعده 1092ق، در فهرست ملی فارس مؤلف شناسایی نشده است، 128 برگ [فهرست ملی فارس: 314/2].

8/28307 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3289، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 127 برگ [فهرست آستان قدس: 450/15؛ فهرست آستان قدس:

296/2].

9/28308 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 495، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 214].

10/28309 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 748، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، «3پ-168ر» 166 برگ [فهرست مجلس: 38/23].

11/28310 - تهران، دانشگاه تهران: 76، آغاز: برابر نمونه، نسخ متوسط، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 152 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 207/1].

12/28311 - قم، گلپایگانی: 5091/25/181، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، 25 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

13/28312 - تهران، ملک: 1619، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 189 برگ [فهرست ملک: 490/1].

14/28313 - تهران، ملک: 759، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 167 برگ [فهرست ملک: 489/1].

15/28314 - تهران، دانشکده الهیات: 122 د، عنوان معرفی: منتخب الزیارات، آغاز:

برابر نمونه، نسخ، یعقوب بن محمد کشمیری، اواخر جمادی الاول 1117ق، در فهرست الهیات مؤلف شناسایی نشده است، 121 برگ [فهرست الهیات تهران:

677/1].

16/28315 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 722، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق [فهرست اهدایی رهبری: 214].

17/28316 - تهران، دانشکده الهیات: 107، عنوان معرفی: جامع الزیارات، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1231ق، در فهرست الهیات مؤلف شناسایی نشده است [فهرست الهیات تهران: 761/1].

ص:97

18/28317 - قم، طبسی حائری: 245، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 13ق [مجله نور علم: 107/14].

19/28318 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 624، سید احمد صفایی خوانساری، سیدمصطفی صفایی خوانساری،قرن 14ق [فهرست اهدایی رهبری: 214].

20/28319 - قم، مرعشی: 490، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 130 برگ [فهرست مرعشی: 100/2].

21/28320 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12307، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 201 برگ [فهرست مجلس: 271/35].

22/28321 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12335، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 213 برگ [فهرست مجلس: 294/35].

23/28322 - قم، گلپایگانی: 1304/8/114، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 187 برگ، 10-13 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

24/28323 - قم، قائنی: 289، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیمی [مجله تراثنا: 52 / 121].

4666 . مزار

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند مزار (زیارت نامه) مختلف ، که مؤلفان آنها شناسایی نشده اند.

نسخه ها:

1/28324 - تهران، دانشگاه تهران: 7274، نسخ و نستعلیق، سلطان میرکی، محمد جعفر بن محمد باقر حسینی، محمد حسین بن جبرئیل استرآبادی، جمادی الثانی 1023ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 503/16].

2/28325 - قم، مرعشی: 8342، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: باب فی الامر بزیارة النبی من البعد وکیفیتها روی عنه، نسخ، بدون نام کاتب، 2 شوال 1036ق، 173 برگ [فهرست مرعشی: 303/21].

ص:98

3/28326 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 680، بخشی از یک کتاب که از مزار زواره ای نقل می کند، زیارت امام رضا و امام جواد علیه السلام ، آغاز: مقصد پنجم در اعمال مشهد امام رضا صلوات الله علیه، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 215].

4/28327 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2850، آغاز: باب چهارم در اعمال کربلای معلی مقدمات زیارت امام حسین علیه السلام ، نسخ، صادق بن حاجی امام قلی، قرن 12ق، تصحیح شده، در چند برگ آخر سوره احزاب و یس و الرحمن و دعای سریع الاجابه آمده است، رساله دوم مجموعه، 36 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء:

/7مخطوط].

5/28328 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12333، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز:

زیارت جامعه کبیره چون بدرگاه برسی بایست، نسخ، بدون نام کاتب، 1254ق، 191 برگ [فهرست مجلس: 293/35].

6/28329 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12321، آغاز: بدانکه زیارت سایر ائمه علیهم السلام از نزدیک، نسخ معرب، محمد بن علی حسن خوانساری، 1255ق، 200 برگ [فهرست مجلس: 280/35].

7/28330 - یزد، وزیری: 1464، از اول افتادگی دارد، آغاز: نماز غفیله، نسخ، بدون نام کاتب، 1271ق، 258 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 966/3].

8/28331 - رشت، فرهنگ: 48م، آغاز: زیارت روز عید غدیر زیارتی است که شیخ مفید علیه الرحمه و غیر ایشان روایت کرده اند که، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «143صفحه» 72 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 88].

9/28332 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12398، آغاز: فصل در زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله از دور یا نزدیک، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 157 برگ [فهرست مجلس: 354/35].

10/28333 - قم، گلپایگانی: 1685/9/235، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، آغاز:

بسمله اذا اردت الدخول الی مشهد من مشاهد المشرفة الائمة المعصومین علیهم السلام فقف عند الباب و قل اللهم انی قد وقفت علی باب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آمده است، شامل: «ادعیه اذن دخول

ص:99

مشاهد ائمه معصومین علیهم السلام و زیارت ایشان (زیارت جامعه کبیره) و وداع با ایشان، زیارت پیامبر اکرم و ائمه بقیع علیهم السلام ، زیارت فاطمه علیها السلام، زیارت امیر المومنین در روز غدیر، زیارت مخصوص ایام و شهور ابا عبدالله علیه السلام ، زیارت عقیله، زیارت حضرت عباس، زیارت امام موسی کاظم و امام محمد تقی علیهما السلام ، زیارت امام رضا علیه السلام ، زیارت امام علی النقی و امام حسن عسکری علیهما السلام و زیارت آل یاسین از ناحیه مقدسه»، 138 برگ، 9 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 131/4].

11/28334 - یزد، وزیری: 2248، عنوان معرفی: منتخب مفید من المزار، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 229 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1217/4].

12/28335 - قم، آستان معصومیه (س): 301، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 170 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 298/1].

4667 . المزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در ادعیه و زیاراتی که در مشاهد مشرفه خوانده می شود ، شامل: چند زیارت امیر المؤمنین علیه السلام ، صلاة لیلة الغدیر و فضل یوم الغدیر، باب الزیارات الکاملة لابی عبد الله علیه السلام ، باب زیارة علی بن الحسین علیه السلام ، باب الزیارات الجامعة و دعای ندبه.

نسخه ها:

28336 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2284، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: عزو جل کلمة باقیة فی عقبه، انجام: اللهم آمن به البلاد و اهد به العباد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10 و 11، در برگ اول تملکی با مهر بیضوی الراجی احمد بن محمد رضا الحسینی در محرم 1328ق و یادداشتی به خط شیخ آقا بزرگ تهرانی آمده است، در برگ دوم مهر مستطیل کتابخانه مجد الدین مشهود است، 92 برگ، 17 سطر، 12*17 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

ص:100

4668 . مزار

(فارسی)

از: حسین بن حسن گیلانی اصفهانی لبنانی (1129ق)

زیارتنامه ای دارای 14 فصل ، در هر فصل زیارت نامه های یک معصوم ، آورده شده و خاتمه در اعمال مسجد کوفه است . مؤلف این کتاب را برای حاج سلیمان قلی بیک امیر آخور تألیف کرده است.

[ الذریعه: 317/20]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاه و السلام علی محمد و آله اجمعین.

انجام: اله الحق آمین یا ذا الجلال و الاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.

نسخه ها:

28337 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 289، از آخر افتاده، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح در حاشیه، رساله اول مجموعه، 45 برگ [فهرست مؤید: 257/1].

4669 . المزار

(عربی)

از: حیدر علی بن محمد بن حسن شیروانی (قرن 12ق)

شیروانی در این کتاب زیارات معصومین علیهم السلام را ، از منابع صحیح جمع آوری کرده و الفاظ مشکل را که احتیاج به توضیح داشته ، شرح داده است .

[ الذریعه: 318/20]

آغاز: الحمد لله رب العالمین ...اعلم ان المشاهد المقدسة الطاهرة.

نسخه ها:

1/28338 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2854، نسخ، محمد اسحاق بن خمایسی، ربیع الثانی 1102ق در سال طاعون کتابت شده، تصحیح شده از روی نسخه مؤلف، 154 برگ، 11 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

2/28339 - قم، مرعشی: 129، آغاز: برابر نمونه، نسخ، جمال الدین بن ملا ابو الوفا، 8 رجب 1170ق، 113 برگ [فهرست مرعشی: 150/1].

ص:101

3/28340 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2765، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، در برگ اول یک دعا و در برگ آخر یک انشاء و نسب نامه امامزاده عبد العظیم حسنی علیه السلام و دعایی مکتوبست، بعضی دعاها با زیر نویس فارسی، 104 برگ، 11 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

4670 . المزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مؤلف این زیارت نامه ، از مجاورین مشهد رضوی و از فضلای سده یازدهم هجری بوده که شناخته نشد و انتساب کتاب به امیر معز الدین محمد بن ابی الحسن موسوی عالم نیمۀ اول قرن یازدهم هجری معلوم نیست. این کتاب مشتمل بر چندین باب است با این عنوانها: باب المواعظ و الوصایا للمسافر؛ باب فضل الصدقة فی السفر و اوقات السفر و ساعاته؛ باب العصاء و الحنک؛ باب القول عند الخروج من بیته؛ باب القول اذا خرج الرجل من بیته؛ باب الدعاء فی الطریق؛ باب فضل زیارتهم صلوات الله علیهم؛ باب زیارة النبی صلی الله علیه و آله ؛ باب الصلوة و الدعاء بالمدینه؛ باب زیارة امیر المومنین علیه السلام ؛ باب دعاء یدعی بها عند قبر امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب فضل المساجد التی حول النجف؛ باب زیارة فاطمة علیها السلام؛ باب زیارة ابی محمد حسن بن علی علیهما السلام ؛ باب زیارة ابی عبد الله علیه السلام . تنها نسخۀ شناخته شده از این کتاب، تا اواخر باب پانزدهم را شامل است.

آغاز: الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله .

نسخه ها:

28341 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14032، تا باب 15 کتاب را شامل است، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، سابقه: مدرسه فاضلیه: 26، مدرسه نواب: 25 ادعیه [فهرست آستان قدس: 453/15؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 166؛ فهرست دو کتابخانه مشهد: 555].

ص:102

4671 . المزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 6ق)

مؤلف در این کتاب زیارتهای مشاهد مشرفه را بدون ذکر سند در چند باب گرده آورده ، که عناوین بعضی از ابواب آن چنین است: باب القول و العمل عند ورود الکوفة؛ باب القول و العمل عند ورود الکوفة بروایة اخری؛ باب زیارة مسلم بن عقیل؛ باب زیارة هانی بن عروة؛ باب ذکر ما ورد فی المساجد بالکوفة؛ باب الصلاة و الدعا بمسجد السهلة؛ باب ما ورد من الفضل فی مسجد صعصعة بن صوحان العبدی؛ باب زیارة یونس بن متی علیه السلام ؛ باب وداعه علیه السلام ؛ باب زیارة النبی محمد صلی الله علیه و آله من بعد او قرب؛ باب الائمة الاربعة بالبقیع؛ باب التوجه الی مولانا امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب زیارة المصافقة لسائر الائمة علیهم السلام ؛ باب زیارة الاذن له علیه السلام ؛ باب وداع امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب الصلاة و الدعاء فی یوم الغدیر؛ باب الزیارة الکاملة لمولانا ابی عبد الله الحسین علیه السلام ؛ باب دعاء یوم عرفة؛ باب زیارة علی بن الحسین علیه السلام ؛ باب الزیارات الجامعة للائمة علیهم السلام ؛ باب الوداع لسائر الائمة علیهم السلام .

مؤلف در ضمن زیارتهای حضرت امیر علیه السلام خطبه غدیر را، از طریق استادش ابو جعفر مهدی بن ابی حرب حسینی نقل نموده، لذا از دانشمندان قرن ششم هجری و معاصر با طبرسی صاحب احتجاج است. زیرا طبرسی نیز از همین استاد در کتابش نقل روایت کرده است.

[ الذریعه 322/20 با عنوان «مزار قدیم»؛ التراث العربی: 50/5 و 51]

آغاز: الحمد لله رافع السماوات المبنیات و ساطع الارضین المدحوات.. وبعد فانی مؤلف فی هذا الکتاب و سمیناه بالمزار من الزیارات للنبی و الائمة علیهم افضل الصلوات.

نسخه ها:

1/28342 - تهران، ملک: 723، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، احمد بن جمال احمد خلخالی، 957ق، از روی نوشته علی بن محسن بن ابی الغنائم در 701ق در جامع حله [فهرست ملک: 159/5].

ص:103

2/28343 - قم، مرعشی: 462، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 181 برگ [فهرست مرعشی: 70/2].

4672 . المزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در آداب زیارت و ادعیه وارده در زیارات معصومین علیهم السلام ، مؤلف در این کتاب از اقوال قدمای اصحاب نظیر شیخ طوسی و شیخ صدوق و شیخ مفید و ابن مشهدی و ابن طاووس و متأخرین نظیر علامه مجلسی در «تحفه الزائر» و میرزا حیدر علی شیروانی در مزارش مطالبی را نقل نموده است.

نسخه ها:

28344 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3481، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: عن شماله و لکن جزه ثم استقبله بوجهک، انجام: و قو ناصریه و بلغه افضل امله و اعطه سؤله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، با حواشی مختصر، 242 برگ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

4673 . مزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

بخشی از یک کتاب مزار است که در آن اعمال مسجد کوفه و مسجد زید بن صوحان و زیارت نامه شهدای کربلا تحریر شده است.

نسخه ها:

28345 - قم، دار الحدیث: 310، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: ثم توجه بعد ذلک لدخول الکوفة فقد روی انها حرم الله و حرم رسوله و حرم امیر المومنین علیهم السلام ، انجام: انتم لنا فرط و نحن لکم خلطاء فی دار البقاء و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته و افضل تحیاته، نسخ، علی بن علی بن اسد الله بن عبد الله خویی، قرن 13ق، رساله پنجم مجموعه، «96ر-118ر» 23 برگ، 14 سطر [فهرست دار الحدیث].

ص:104

4674 . مزار

(فارسی و عربی)

از: محمد حسن نجف آبادی، مولی (قرن 13ق)

بیاضی است که در آن زیارات سید الشهداء و حضرت ابو الفضل علیهما السلام و اعمال مسجد کوفه تحریر شده است. در مقدمه آن آداب مسافرت در نه برگ ، ذکر شده است.

آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین اما بعد بدان ای طالب طریق سداد هدیکم الله تعالی و ایانا الفلاح و الرشاد اهم امور نسبت بقاطبه افراد انسان آنست.

نسخه ها:

28346 - قم، دار الحدیث: 364، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: پس بیرون میآیی در حالیکه پشت بضریح نباشی تا آنکه ضریح از نظر تو پنهان شود، نسخ، حاج ملا محمد حسن نجف آبادی (مؤلف) و پسرش، قرن 13ق، عناوین و نشانیها شنگرف، 89 برگ، 15 سطر، 7*13 بیاض [فهرست دار الحدیث].

مزار

از: کاظم رضوی گلپایگانی، سید

رجوع کنید به: زیارات.

مزار ابن المشهدی

از: محمد بن جعفر حائری مشهدی، ابو عبد الله

رجوع کنید به: مزار.

4675 . مزار رضوی

(فارسی)

از: فضل علی بن شاهوردی بیک قرامانلو توشمال باشی (قرن 11ق)

در آداب زیارات حضرات معصومین علیهم السلام و کیفیت زیارت ایشان از راه دور و

ص:105

زیارت های حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام از دور و نزدیک ، با ترجمه فارسی نیکوی آنها در بین سطور. این کتاب به نام شاه سلیمان صفوی تألیف شده و دارای یک مقدمه و هشت باب و یک خاتمه است ، به این تفصیل: مقدمه: در نبذه ای از آداب سفر؛ باب دوم: در زیارت حضرت خاتم النبیین صلی الله علیه و آله ؛ باب سوم: در زیارت چهارده معصوم علیهم السلام ؛ باب چهارم: در زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام ؛ باب پنجم:

در زیارت حضرت امام حسین علیه السلام ؛ باب ششم: در زیارت جامعه؛ باب هفتم: در زیارت حضرت صاحب الزمان علیه السلام ؛ باب هشتم: در فضیلت و زیارت حضرت رضا علیه السلام ؛ خاتمه: در زیارتها و اعمال مختلف.

آغاز: مسامحه ومساهله مفضی به آن شده که تغییر در آداب.

نسخه ها:

28347 - قم، مرعشی: 10470، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، محمد علی نیشابوری، 1083ق، 101 برگ [فهرست مرعشی: 385/26].

المزار الکبیر

از: محمد بن جعفر حائری مشهدی، ابو عبد الله

رجوع کنید به: مزار.

4676 . مزار و زیارت نامه

(فارسی و عربی)

از: محمد اشرف بن عبد الحسیب حسینی (م 1145ق)

رسالۀ مفصلی در زیارات چهارده معصوم علیهم السلام ، که مؤلف آن را در یک مقدمه و چهارده فصل و یک خاتمه ، تنظیم نموده است.

آغاز: الحمد لله الحسیب الذی جعل زیارة المقربین عبادة للمتعبدین.

نسخه ها:

28348 - قم، گلپایگانی: 3925/20/45، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 103 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ فهرست گلپایگانی، قدیم: 166/2].

ص:106

4677 . مزیل النکبات ومنجح الحاجات

(فارسی)

از: حسن بن عبد الله بن محمد باقر بن محمد علی نوری عیزدهی (1) (حدود 1326 ق)

کتاب بسیار مفصلی است در سه جلد که شامل یک مقدمه و دوازده نور و یک خاتمه است . مؤلف از شاگردان حاجی اشرفی بوده و بعداً برای تحصیل به نجف رفته است و پس از بازگشت به تألیف این کتاب پرداخته است . از این کتاب تاکنون فقط جلد سوم آن شناسایی شده - که کاتب ، دیباچۀ آن را ننوشته - است ، این جلد نور هفتم تا دوازدهم و خاتمه کتاب را شامل است ، با این عنوانها:

نور هفتم: دعاهای وارده در شب و روز جمعه ، شامل 14 زجاجه؛ نور هشتم: در بیان بعضی از مناجات مأثوره ، مشتمل بر چهار کوکب درّی؛ نور نهم: بعضی از صلوات مستحبه ، شامل 12 شجره؛ نور دهم: در بیان ثواب و فضیلت بعضی از سور و آیات و فضیلت صلوات و خواص آب نیسان ، شامل ده زیت مضیء؛ نور یازدهم: در آداب و احکام سفر ، شامل ده سراج؛ نور دوازدهم: در آداب احکام تزویج ، شامل ده مشعل؛ خاتمه: در بیان بعضی از ادعیه و اوراد و اذکار مجربه .

تألیف جلد سوم این کتاب در 20 صفر 1313 ق در بارفروش (بابل) به پایان رسیده است .

نسخه ها:

28349 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8695، جلد سوم از اوائل زجاجۀ سیزدهم از نور هفتم تا آخر این جلد، آغاز: در مصباح کفعمی و سفینة النجاة روایت شده که بخوان، نسخ، بدون نام کاتب، 1313ق، 417 برگ [فهرست آستان قدس: 286/6].

4678 . مسلک النجاة

(عربی)

از: محمد علی بن ابی تراب طباطبائی حسنی، سید (قرن 13ق)

در آداب دعا و اسماء حسنای الهی و آداب و تعقیبات نماز و دعاهای ماه ها و

ص:107


1- (1) . عیزدهی: کاتب نسخه اسم مؤلف را اشتباه نوشته و صحیح آن «ایزدهی» هست که در اصل «ایزددهی» بوده و در اثرکثرت استعمال ایزدهی شده است .

مشتمل بر مطالب لغوی و بحث های مفید در شرح بعضی از دعاها و بیان آنچه احتیاج به بیان دارد، در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه و گویا فقط چند برگ آغاز کتاب نوشته شده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد فیقول المفتاق الی رحمة ربه الوهاب.

نسخه ها:

28350 - قم، مرعشی: 9288، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید محمد علی بن ابی تراب طباطبایی حسنی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، فقط چند برگ آغاز کتاب نوشته شده که در این نسخه آمده است، رساله اول مجموعه، «20پ-32ر» 13 برگ [فهرست مرعشی: 74/24].

4679 . مسیر رجال الغیب در روزهای ماه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح جهات مسیر رجال الغیب به نقل از امام جعفر صادق علیه السلام با دایره ای در زیر شرح است .

[ فهرست مجلس: 1801/10]

نسخه ها:

28351 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3802، نستعلیق و ترکی، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله یازدهم مجموعه، «ص107» 1 برگ [فهرست مجلس: 1801/10].

4680 . مشکاة الارواح (شرح دعای صباح)

(عربی)

از: جعفر بن عبد الله حسینی شبر، سید (قرن 13ق)

شرحی توضیحی است بر دعای معروف صباح علی علیه السلام ، که به درخواست شیخ یوسف کجوری مازندرانی نگاشته شده و عمده مطالب آن از کتب فیض کاشانی و شیخ احمد احسائی و در برخی موارد از میر داماد نقل شده است.

آغاز: یا من بذکره تطمئن القلوب و بذائه و دعائه تزول البلایا و المکروب.

ص:108

نسخه ها:

28352 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14821، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 232 برگ [فهرست آستان قدس: 454/15].

4681 . مشکاة الانوار

(عربی)

از: محمد امین بن جمال الدین محمد خوانساری (قرن 13ق)

کتاب مفصلی است در دعاهای شبانه روز و اعمال ایام هفته و ماه و سال و سایر آداب و سنن، این کتاب را مؤلف در دو جلد و در چند باب و فصل تنظیم نموده و تالیف جلد دوم آن را در شعبان 1128ق به پایان رسانده است.

نسخه ها:

28353 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 312، جلد دوم، نسخ معرب، زلفعلی بن کربلائی محمد صادق آشتیانی قمی، 1232ق، 261 برگ، 17 سطر، 21*33 [فهرست مرکز احیاء: 417/1].

4682 . مشکاة الانوار

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

رسالۀ معروفی در فضیلت و آداب خواندن قرآن و دعا ، که به نام شاه سلطان سلیمان صفوی نوشته شده است . این کتاب دارای سه تنویر و هر تنویر منقسم بر چند کوکب و باب و فصل است ، با این عنوانها: تنویر اول: در فضیلت و کیفیت قرائت قرآن ، تنویر دوم: در بیان فضیلت دعا و شرایط و آداب آن مشتمل بر چند نجم؛ تنویر سوم: در ذکر بعضی از اذکار و دعوات و تعقیبات، شامل چند باب (باب اول در بیان فضیلت اذکار شامل چند فصل ، باب دوم در بیان اذکاری که مخصوص وقتی چندند، شامل چند فصل).

چاپ: تهران، 1311ق، سنگی، وزیری، بدون شماره صفحه؛ بمبئی، سنگی؛ تبریز، 1308ق، سنگی؛ قم ، انتشارات مسجد جمکران ، 1384 ش ، 242ص.

[ مشار فارسی: 4767/4؛ الذریعه: 54/21، فهرست مرعشی: 217/1، کتابشناسی مجلسی: 288]

ص:109

آغاز: حمدی بسان نعمت های بخشنده وجود و حیات بی انتها .

نسخه ها:

1/28354 - یزد، وزیری: 1632، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 169 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1007/3].

2/28355 - قم، گلپایگانی: 19/133، نسخ معرب و نستعلیق، محمد معین بن محمد فصیح، جمادی الثانی 1119ق، دعاها نسخ معرب، 64 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 270/1].

3/28356 - قم، مرعشی: 187، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1125ق، رساله سی و چهارم مجموعه، 63 برگ [فهرست مرعشی: 217/1].

4/28357 - قم، گلپایگانی: 1655/9/205، آغاز: برابر نمونه، عبارات عربی نسخ معرب و فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، حواشی دارد، 77 برگ، 15-16 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 133/4].

5/28358 - تهران، سپهسالار: 5735، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1206ق، 92 برگ [فهرست سپهسالار: 573/5 ].

6/28359 - یزد، وزیری: 809، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد علی یزدی، 1219، رساله چهارم مجموعه [فهرست کتابخانه وزیری: 688/2].

7/28360 - مشهد، ادبیات مشهد: 363، نسخ، حسن علی جوانشیر، 1231ق [فهرست ادبیات مشهد: 277].

8/28361 - تهران، ملک: 2905، نستعلیق، نصر بن مرتضی قلی، 1249ق، 87 برگ [فهرست ملک: 750/4].

9/28362 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3669، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: و احادیث معتبره وارد شده که هر که این نماز را بکند چون فارغ شود میان او و خدا گناهی نمانده باشد، نسخ، بدون نام کاتب، 20 رمضان المبارک 1277ق، 128 برگ، 15 سطر، 16*21/5 [فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

10/28363 - قم، مسجد اعظم: 2377، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 90 برگ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید؛ فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 363].

ص:110

11/28364 - قم، مسجد اعظم: 2630، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:... و این رساله فرد مایه را بعرض رسانید، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 69 برگ، 16 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 574؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

12/28365 - مشهد، آستان قدس رضوی: 265، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 520].

13/28366 - قم، گلپایگانی: 1901/11/1، از آغاز افتادگی دارد، ، عنوان معرفی: کتاب دعا ، آغاز نسخه: را بر رویش می گشاید و از انواع جواهر حقایق آنچه دیده اش تاب آورد...سیم با طهارت بودن است در هنگام تلاوت چنانچه از محمد بن الفضیل منقول است ، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ، رساله دوم مجموعه، 26 برگ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید ].

14/28367 - یزد، وزیری: 3570، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «41-132» 92 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1704/5].

15/28368 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بعد از رساله مشکاة الانوار ادعیه دیگری نیز در نسخه موجود است . [دلیل المخطوطات: 287].

4683 . مشکاة البهیة فی شرح المناجاة العلویة

(عربی)

از: نصر الله بن محمد باقر شیرازی (قرن 13ق)

شرحی است بر مناجات علی علیه السلام ، که در سال 1266ق، تألیف شده است .

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعوات الحقة والمناجات الخفیة.

نسخه ها:

28369 - تهران، ملک: 154، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نصر الله بن محمد باقر شیرازی (مؤلف)، 1266ق، 116 برگ، 15 سطر، 15*21 [فهرست ملک: 498/1].

ص:111

4684 . مشکاة الزائرین

(فارسی)

از: ابراهیم بن ابی الحسن حسنی، سید

زیارت نامه ای شامل یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه است ، که در آن از مزار علی زواره ای (مرآة الصفا ، مولی ابوالحسن علی بن حسن زواره ای اصفهانی) یاد شده است.

[ الذریعه: 57/21]

نسخه ها:

28370 - قم، مدرسه حجتیه: 324، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 26].

4685 . مصابیح المتهجد

(عربی)

از: محمد باقر حسینی (قرن 13ق)

رسالۀ متوسطی در بیان آداب نماز شب ، مشتمل بر یک مقدمه و سه منهج و یک خاتمه ، با این عناوین: مقدمه: در ثواب نماز شب و فضیلت مناجات و دعا و شرافت خضوع و خشوع و بکا و آنچه مستحب است بجای آوردن آن در وقت خواب؛ منهج اول: در بیان وقت نماز شب؛ منهج دوم: در بیان کیفیت و ادعیۀ هشت رکعت نماز شب؛ منهج سوم: در بیان وقت نماز وتر و آداب و کیفیت و ادعیۀ آن؛ خاتمه: در بیان مسایل چند که متعلق است به نماز شب و بعضی از تعقیبات نماز صبح .

آغاز: الحمد لله الذی جعل العبادة وسیلة لارتباط العباد بعالم .

نسخه ها:

28371 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 126، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، علی رضا بن محمد مومن کران سواد کوهی، دوشنبه 25 جمادی الثانی 1213ق، 67 برگ، 12 سطر، 10*15 [فهرست سازمان مدارک: 118].

ص:112

4686 . مصاریع النجاح فی شرح دعاء الصباح

(عربی)

از: محمد مهدی بن اسد الله فومنی گیلانی، جلال الدین (زنده در 1241ق)

گزارشی است به شیوه حکما و عرفا بر دعای صباح علی علیه السلام ، که تألیف آن در روز جمعه دوم رجب 1241ق به پایان رسیده ، و به فتحعلی شاه قاجار هدیه گردیده است.

[ نشریه نسخه های خطی: 292/7]

آغاز: لک الحمد یا من لا یحیط علی جذر اصم حمده تحقیقا الاعلمه القدیم.

نسخه ها:

1/28372 - تهران، حسین مفتاح: 1314، نسخ، جلال الدین محمد مهدی بن اسد الله فومنی گیلانی (مؤلف)، 1241ق [نشریه نسخه های خطی: 292/7].

2/28373 - مشهد، دانشکده الهیات: 1283، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الهیات مشهد: 422/2].

مصباح الفلاح فی شرح دعاء الصباح

از: هادی بن مهدی سبزواری، ملا

رجوع کنید به: شرح دعاء الصباح.

4687 . مصباح الجنان و مفتاح الجنان (شرح جنة الامان الواقیة کفعمی)

(فارسی)

از: شرف الدین بن شاه حسین بیرمی لاری (قرن 12ق)

شرح، ترجمه، تهذیب و تلخیصی است از کتاب «جنة الامان الواقیة» شیخ کفعمی که به درخواست میرزا محمد رفیع مستوفی رشت در ربیع الاول 1140ق نگاشته شده است. مترجم مقدمه ای در بیان مقدمات صلوات و خاتمه ای در بیان بعضی از سور قرآنی و تعقیبات نماز های یومیه شامل دو فصل ، بر اصل کتاب افزوده است. وی ابتدا فهرست فصول چهارگانه کتاب را ذکر نموده و اسامی کتب ادعیه را به صورت برائت استهلال در خطبه کتاب آورده است.

[ الذریعة: 105/21]

ص:113

آغاز: جبه آرایش حمد نامعدودی که مجاهدات معارک عبودیت.

نسخه ها:

1/28374 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17496، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 174 برگ [فهرست آستان قدس:

455/15].

2/28375 - مشهد، مدرسه باقریه: 350، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه زیرنویس [مجله تراثنا: 128/26].

4688 . مصباح الزائر و جناح المسافر

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حلی، رضی الدین (ابن طاووس) (م 664ق)

این کتاب از اولین تألیفات سید بن طاووس است که در آن زیارت های پیامبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام را با حذف سند در بیست فصل گرد آورده است. فصل اول در مقدمات سفر و آداب آن و فصل بیستم در زیارت اولاد ائمة علیهم السلام و مؤمنین است.

چاپ : قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام ، 1417 ق.

[ الذریعه: 107/21؛ التراث العربی: 106/5]

آغاز: الحمد لله المتفرد بداومه وجلاله والصلاة علی محمد والخیرة من خلقه اشهد له جل جلاله بالوحدانیة.

نسخه ها:

1/28376 - قم، مرعشی: 4946، نسخ معرب، حسن بن احمد بن سنبغه عاملی، 1024ق، 418 برگ [فهرست مرعشی: 143/13].

2/28377 - تبریز، ثقة الاسلام تبریزی: بدون شماره، حسن بن احمد بن سنبغه عاملی، 1024ق [نشریه نسخه های خطی: 541/7 ].

3/28378 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، رمضان علی بن محمد علی رازانی، پنجشنبه 6 ذی قعده 1078ق [دلیل المخطوطات: 162].

4/28379 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2144، آغاز: برابر نمونه، انجام: و شغلنا بما هو اعود علینا، نسخ، محمد رفیع بن عبد الرحمن اشرفی، غره جمادی الاول

ص:114

1085ق، تصحیح شده، در برگ اول یک یادداشت و تملک «حسین بن مهدی حسینی طباطبائی» با مهر بیضوی «حسین الطباطبائی» آمده که این مهر در برگ آخر نیز آمده است، در سه برگ آخر یادداشتی درباره این که ابتدای سال در سال های قمری کدام ماه است مشهود است، دارای حواشی مختصر، 318 برگ، 15 سطر، 11*18/5 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

5/28380 - قم، مرعشی: 160، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، خلف بن یوسف نجفی، جمعه 18 ربیع الاول 1087ق، 206 برگ [فهرست مرعشی: 180/1].

6/28381 - تهران، دانشکده الهیات: 179، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 10 و 11ق [فهرست الهیات تهران: 800/1].

7/28382 - مشهد، مدرسه سلیمان خان: 69، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، وزیری [فهرست چهار کتابخانه مشهد: 21].

8/28383 - تهران، سپهسالار: 8437، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 261 برگ [فهرست سپهسالار: 581/5].

9/28384 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2266، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11 و 12ق، تصحیح شده و دارای حواشی مختصر، در چهار برگ اول اشعاری به فارسی به سال 1321ق و چند حدیث در فضل امام علی علیه السلام و تملک محمد حسین بن محمد صالح حسینی در سال 1121ق و مهر بیضوی عبده علی نقی الحسینی و در چند برگ آخر دعایی از امام حسین علیه السلام که در اقبال ابن طاووس نقل شده و چند روایت در مدح مولی علی علیه السلام آمده است، 412 برگ، 14 سطر، 12*19 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

10/28385 - قم، مرعشی: 597، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 328 برگ [فهرست مرعشی: 189/2].

11/28386 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3414، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 301 برگ [فهرست آستان قدس: 524].

12/28387 - تهران، علی اکبر غفاری خوانساری: 141، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله نور علم: 119/16].

13/28388 - قم، مدرسه حجازیها: 8504/57/174، از آغاز و وسط افتادگی دارد، آغاز:

الاولی الحمد و سورة الاحزاب و فی الثانیة الحمد و سورة المنافقین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در نور علم در ردیف 650 معرفی شده است، 183 برگ، 11 سطر [مجله نور علم: 292/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

ص:115

مصباح صغیر

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

رجوع کنید به: مختصر المصباح المتهجد.

4689 . مصباح الصلاح ومفتاح النجاح

(عربی)

از: احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین (قرن 11ق)

کتابی است در ادعیه و اعمال و عبادات مهمی که در ایام سال به جا آورده می شود و همچنین آثاری که بر بعضی از عبادات و اذکار مترتب می شود در یک مقدمه و شش مصباح و یک خاتمه و تذنیب، مؤلف کتاب را به سال 1089ق در قریه ادکان از قراء اسفراین به پایان رسانده است.

[ فهرست دانشگاه تهران: 404/8]

آغاز: احمدک یا من خلقنا للعبادة للفوز بالسعادة و اشکرک یا مجیب دعوة السائل.

نسخه ها:

28389 - تهران، دانشگاه تهران: 1814، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، پایان سده 11ق، رساله سوم مجموعه، «30-180» 150 برگ، سابقه: مرعشی: عکس 72 [فهرست عکسی مرعشی: 74/1؛ فهرست دانشگاه تهران: 404/8].

4690 . مصباح العابدین

(فارسی)

از: زین العابدین حسینی، سید (قرن 11ق)

کتاب مفصلی در اعمال روز و شب ، که به نام شاه صفی حسینی موسوی در یک مقدمه و دوازده مطلب و یک خاتمه ، نگاشته شده ، با این عنوانها: مقدمه: در اعمال شب و روز جمعه و اول ماه؛ و دوازده مطلب در بیان اعمال دوازده ماه - هر کدام در اعمال یک ماه - که از ماه رجب شروع می شود؛ خاتمه: در سه فصل (1 . ادعیه و اعمال نوروز، 2 . ادعیه هفته و زیارات هر روز از هفته ، 3 . توسلات به پیامبر و ائمه علیهم السلام ).

[ الذریعه: 113/21]

ص:116

آغاز: حمد وسپاس پروردگاری را که بندگی و پرستش اوست زین العابدین و فخر الساجدین.

نسخه ها:

1/28390 - قم، مرعشی: 6367، نسخ، بدون نام کاتب، 1038ق، 217 برگ [فهرست مرعشی: 16 / 329].

2/28391 - قم، مرعشی: 12020، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و السلامة و الاسلام و العافیة المحللة و الرزق الواسع و دفع الاسقام، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، پنجشنبه ذی قعده 1049ق، تصحیح شده، 166 برگ، 12 سطر، 4/5*10/5 [فهرست مرعشی: 372/30].

3/28392 - قم، مرعشی: 2537، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد امین کشمیری بارهموی، 14 صفر 1079ق، 209 برگ [فهرست مرعشی: 121/7].

4/28393 - قم، مرعشی: 6177، نسخ زیبا و معرب، محمد محسن بن علی رضا شیرازی، 16 ذی حجه 1082ق، رساله سوم مجموعه، «160پ-286پ» 127 برگ [فهرست مرعشی: 177/16].

5/28394 - مشهد، گوهر شاد: 117، آغاز: بهره مند گشته ثواب آن را به روزگار فرخنده آثار، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 312 برگ [فهرست گوهر شاد: 100/1].

6/28395 - قم، گلپایگانی: 877/5/167، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد سعید، قرن 12 یا 13ق، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، در چند برگ آخر نسخه مطالبی راجع به ائمه علیهم السلام آمده است، 151 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

7/28396 - قم، مسجد اعظم: 1176، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: میانه نماز شام و خفتن در هر رکعت یک بار الحمد، نسخ، ملا محمد زمان، قرن 13ق، 217 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 367؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

8/28397 - قم، مرعشی: 2633، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 141 برگ [فهرست مرعشی: 206/7].

9/28398 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1414، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «338صفحه» 169 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 367].

ص:117

10/28399 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 314، چند برگ از آخر افتادگی دارد، آغاز:

الحمد لله... و بعد این اوراق چندی است در اعمال هر روز، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی، 185 برگ، 18 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

4691 . مصباح العارفین

(فارسی)

از: محمد بن محمد باقر موسوی دزفولی، صدر الدین، سید (م 1258ق)

رساله مفصلی است در آداب نماز شب که مؤلف مطالب آن را از کتابهای «مفتاح الفلاح» شیخ بهایی و مصباح کفعمی و دیگر کتابها انتخاب و به فارسی ترجمه نموده و در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه ، تنظیم نموده است .

چاپ: اهواز، با مقدمه ظهیر الدین دزفولی، 1333ش، 141 ص.

[ الذریعه:114/21؛ منزوی:1389/2]

آغاز: الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی سیما محمد المصطفی و علی المرتضی و آلهما و ...اما بعد چون در این ایام بعض ارباب هدایت را توفیق نماز شب مساعد گردید.

نسخه ها:

28400 - قم، گلپایگانی: 3073/16/83، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق شکسته، آقا جان لنگرودی، یکشنبه 5 ذی قعده 1257ق، 62 برگ، 13-17 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

مصباح کبیر

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

رجوع کنید به: مصباح المتهجد.

مصباح کفعمی

از: ابراهیم بن علی کفعمی عاملی، تقی الدین

رجوع کنید به: جنة الأمان الواقیة و جنة الإیمان الباقیة.

ص:118

4692 . مصباح المتهجد (مصباح کبیر)

(عربی)

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر (م 460ق)

از نخستین و مهمترین تألیفات شیعی در ادعیه ، شامل ادعیه و اعمال مستحبه ای که در هر روز از ایام سال انجام می شود. مؤلف ابتدا احکام طهارت و نماز و مستحبات آن ها و نماز های مستحبی را بیان نموده و سپس ادعیه و اعمال روزهای هفته و سپس ماه ها را از ماه مبارک رمضان تا ماه شعبان آورده و در ضمن آن اعمال مکه و مدینه و برخی زیارات معصومین علیهم السلام را درج نموده و در پایان مختصری از احکام جهاد و زکات را ذکر فرموده است. مؤلف خود این کتاب را مختصر نموده که به مختصر مصباح معروف است .

چاپ: طهران، 39-1338، سنگی، وزیری، در هامش آن ترجمه مصباح، 600ص.

[مشار عربی: 854؛ الذریعه: 118/21؛ کشف الحجب: 497 و 528؛ التراث العربی: 110/5-111]

آغاز: الحمد لله ولی الحمد و مستحقه و صلی الله علی خیرته من خلقه محمد وآله من عترته و سلم تسلیماً سألتم ایدکم الله.

نسخه ها:

1/28401 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8822، نسخ، عبد الجبار بن علی بن منصور نقاش رازی، 502ق، به ضمیمه اجازات وگواهی مقابله، 208 برگ [فهرست آستان قدس:

289/6].

2/28402 - قم، مرعشی: شماره موقت 8323، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 6ق [مجله میراث شهاب: 5/20].

3/28403 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2039، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لکل شی، انجام: و قد وفینا بما شرطناه من صدر هذا الکتاب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 7 یا 8ق، تصحیح شده با حاشیه نویسی مختصر، در برگ اول یادداشتی به سال 1324ق با مهر بیضوی «نصیر الملک» و در برگ آخر یادداشتی در نام کتاب و مولف به تاریخ 1092ق که پاک شده مشهود است، 203 برگ، 23 سطر، 15*22/5 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

ص:119

4/28404 - تهران، دانشکده ادبیات: 41- ج، نسخ، محمود بن حسن بیهقی، 20 صفر 756ق، 150 برگ [فهرست ادبیات تهران: 427/1].

5/28405 - قم، مرعشی: 7309، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 8ق، برگ اول این نسخه افتاده بوده شخصی آن را تکمیل کرده و سرآغازی برای آن ساخته که ربطی به کتاب ندارد، 240 برگ [فهرست مرعشی: 101/19].

6/28406 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 21، نسخ، بدون نام کاتب، سده 8 و 9ق، با حواشی [نشریه نسخه های خطی: 243/3].

7/28407 - تهران، دانشگاه تهران: 2312، نسخ، بخشی بن حاجی محمد تونی، پنجشنبه 12 جمادی الاول 899ق، «41پ-424پ» 382 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

945/9].

8/28408 - قم، مرعشی: 6716، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 9ق، 242 برگ [فهرست مرعشی: 273/17].

9/28409 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1391، محمد بن علاء الدین محمد خوافی، 932ق [فهرست اهدایی رهبری: 221].

10/28410 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، حسین بن علی اصفهانی، رمضان المبارک 942ق، تصحیح و مقابله در 1061ق [نشریه نسخه های خطی: 523/7].

11/28411 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3247، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن جلال الدین علاء بیک، 951ق، در ضمیمه یک برگ اعمال و ادعیه نوروز، تصحیح شده، 329 برگ [فهرست آستان قدس: 464/15و 285/2].

12/28412 - تهران، ملک: 163، نسخ، بدون نام کاتب، 952ق، 233 برگ [فهرست ملک:

503/1] .

13/28413 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12460، نسخ، فتح الله بن شکر الله قاسانی، 957ق، 245 برگ [فهرست مجلس: 412/35].

14/28414 - تهران، دانشگاه تهران: 1564، نسخ، لطف الله بن شکر الله کاشانی، 959ق، 227 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 183/8].

15/28415 - تهران، دانشگاه تهران: 32، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میر همایون بن محمد سلیم حسنی موسوی، 14 جمادی الاول 969ق، 356 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

210/1].

ص:120

16/28416 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2915، نسخ، منتهی بن امیر حسنی زوینی، سه شنبه 17 ذی قعده 974ق، تصحیح شده، 292 برگ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

17/28417 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3246، جزء دوم کتاب است، نسخ، علاء الدین استرآبادی، 17 رمضان المبارک 980ق، تصحیح شده، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 467/15و 285/2].

18/28418 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3686، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و کیفیة اقسامها و بیان ما یتکرر منها و ما لا یتکرر و ما یقف منها علی شرط و ما لا یقف، نسخ، احمد بن حسن بن مشرف بن احمد بن ابراهیم الجدحفصی، 6 رجب 999ق، صفحات مجدول، تصحیح شده و در پایان جزء اول علامت مقابله ای از کاتب آمده است، 453 برگ، 17 سطر، 19*28/5 [ فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

19/28419 - قم، مرعشی: 2173، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 622 برگ [فهرست مرعشی: 175/6].

20/28420 - قم، مرعشی: 6837، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 455 برگ [فهرست مرعشی: 31/18].

21/28421 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3245، برگ آخر نسخه افتاده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 240 برگ [فهرست آستان قدس: 467/15و 284/2].

22/28422 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3248، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، تصحیح و مقابله شده، 571 برگ [فهرست آستان قدس: 465/15و 285/2].

23/28423 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2830، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، «380صفحه» 190 برگ [فهرست مجلس: 153/10].

24/28424 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 303، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 271 برگ، 20 سطر، 21*31 [فهرست مرکز احیاء: 410/1].

25/28425 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 71، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، تصحیح شده، 297 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 134/1].

26/28426 - کاشان، مدرسه سلطانی: 115، نسخ، بدون نام کاتب، 1004ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه سلطانی، قدیم: 41].

ص:121

27/28427 - قم، مدرسه فیضیه: 72، نسخ، محمد زمان بن شمس الدین علی یافعی، 23 رجب 1011ق، 335 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 252/1].

28/28428 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3244، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1014ق، تصحیح شده، از اوائل طهارت تا ادعیه نیمه شعبان، 328 برگ [فهرست آستان قدس: 467/15و 284/2].

29/28429 - خوی، مدرسه نمازی: 41، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان بن محمد طاهر کاتب اصفهانی، 1016ق [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 37].

30/28430 - تهران، سپهسالار: 1036، نسخ، عبد المؤمن قنبر علی، 1025ق، 167 برگ، 19 سطر [فهرست سپهسالار: 585/5و68/1].

31/28431 - مشهد، گوهر شاد: 45، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد صادق بن حاجی، 1036ق، 408 برگ [فهرست گوهر شاد: 45/1].

32/28432 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 857، نسخ، سهیل بن عبد الله، 1036ق [نشریه نسخه های خطی: 172/2].

33/28433 - قم، طبسی حائری: 186، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد هاشم کاتب مشهدی، 1038ق، این نسخه در مجله نور علم به شماره 79 معرفی شده است، در حاشیه تصحیح شده است، 433 برگ، 20 سطر [مجله نور علم: 102/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

34/28434 - تهران، دانشکده الهیات: 82، نسخ، اسحاق بن محمد حکیم تونی، جمادی الثانی 1043ق [فهرست الهیات تهران: 801/1].

35/28435 - تهران، دانشگاه تهران: 2353، نسخ، عین الدین علی بن عنایت سپاهانی، 27 ربیع الثانی 1044ق، 271 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 961/9].

36/28436 - مشهد، گوهر شاد: 277، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، ابو القاسم بن محمد دامغانی، 1052ق، 240 برگ [فهرست گوهر شاد: 238/1].

37/28437 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 765، بدون نام کاتب، 1054ق، رساله اول مجموعه، «3پ-613ر» 611 برگ [فهرست مجلس: 47/23].

38/28438 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1151، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1056ق، «1056ص» 528 برگ، 14 سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 931].

ص:122

39/28439 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1057ق [نشریه نسخه های خطی: 523/7].

40/28440 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7952، نسخ، پیر محمد مقیم بن پیر نور، 1059ق، 175 برگ [فهرست آستان قدس: 291/6].

41/28441 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7953، نسخ، بدون نام کاتب، 1060ق، تصحیح شده، 192 برگ [فهرست آستان قدس: 291/6].

42/28442 - قم، مرعشی: 11023، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن خان احمد نهاری، شنبه 9 ذی قعده 1062ق، روستای تومان مشکین اهر، مقابله و تصحیح شده، رساله اول مجموعه، 219 برگ، 23 سطر [فهرست مرعشی: 45/28].

43/28443 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3564، نسخ، بدون نام کاتب، 25 ربیع الاول 1063ق، تصحیح شده، 183 برگ، 30 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

44/28444 - قم، آستان معصومیه (س): 1: 66-6346، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 28 جمادی الثانی 1063ق، 306 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 168].

45/28445 - قم، مرعشی: 6514، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن خان محمد نهالدی، دهه اول رمضان المبارک 1063ق، 256 برگ [فهرست مرعشی: 17 / 97].

46/28446 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13968، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1065ق، 183 برگ [فهرست آستان قدس: 468/15].

47/28447 - قم، مرعشی: 10042، نسخ معرب، عنایت الله حسینی تبریزی، جمعه 15 رجب 1068ق، 434 برگ [فهرست مرعشی: 33/26].

48/28448 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 149، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، اسماعیل بن مظفر دماوندی، 1068ق، 322 برگ [فهرست مرکز احیاء: 215/1].

49/28449 - قم، مسجد اعظم: 366، آغاز: برابرنمونه، علی رضا بن اسماعیل سمنانی، 1071ق، 364 برگ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 366؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

50/28450 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 5، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، ابو الفتح بن شاهمیر حسینی تونی، 20 جمادی الثانی 1072ق، 308 برگ، 19 سطر، 18*26 [فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط)].

ص:123

51/28451 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1415، نسخ معرب، محمد فاضل بن سلطان محمد تونی، جمعه دهه اول رجب 1075ق، دارای تصحیح و حواشی اندک، در آخر صفحه شخصی نوشته کتاب را با نسخه بن ادریس که با نسخه طوسی مقابله شده بود مقابله کرده است، 263 برگ، 19 سطر، 18/5*25 [ فهرست مرکز احیاء:

247/4].

52/28452 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17495، نسخ، هاشم بن شاه محمود ارسکی، 1075ق، 292 برگ [فهرست آستان قدس: 466/15].

53/28453 - قم، گلپایگانی: 1343/8/53، جزء اول و دوم، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین، چهارشنبه 12 ذی قعده 1076ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، با علامت بلاغ و مقابله در حاشیه، با بعضی حواشی و معنی لغات در حاشیه، 270 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

54/28454 - مشهد، گوهر شاد: 302، بخش دوم کتاب، نسخ، حسین بن شمس الدین محمد اصفهانی، 1076ق، تصحیح شده، 189 برگ [فهرست گوهر شاد: 256/1].

55/28455 - مشهد، گوهر شاد: 337، بخش اول کتاب، نسخ، حسین بن شمس الدین محمد اصفهانی، 1076ق، 164 برگ [فهرست گوهر شاد: 278/1].

56/28456 - تهران، دانشگاه تهران: 30، نسخ، محمد محسن بن قاسم علی سبزواری، 18 ربیع الثانی 1078ق [فهرست دانشگاه تهران: 210/1].

57/28457 - تهران، مدرسه مروی: 563، محمد مؤمن بن شیخ علی کاظمی، 1082ق [فهرست مدرسه مروی: 228].

58/28458 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15393، نسخ، محمد علی بن نوری علی طبسی، 1083ق، جزء دوم، 183 برگ [فهرست آستان قدس: 466/15].

59/28459 - مشهد، گوهر شاد: 178، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1084ق، 316 برگ [فهرست گوهر شاد: 151/1].

60/28460 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 861، محمد کاظم بن علی ازناوی، 1085ق [فهرست اهدایی رهبری: 221].

61/28461 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12322، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، حسین بن حاجی اردکانی، 1085ق، 332 برگ [فهرست مجلس: 281/35].

ص:124

62/28462 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12372، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1086ق، 263 برگ [فهرست مجلس: 331/35].

63/28463 - تهران، دانشگاه تهران: 9602، نسخ، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، ربیع الاول 1087ق، 216 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 433/17].

64/28464 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12379، نسخ، محمد شریف بن خواجه نور، 1089ق، 236 برگ [فهرست مجلس: 335/35].

65/28465 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 203، نسخ، حسن بن محمود شیرازی، 1089ق، «265صفحه» 133 برگ [فهرست مجلس: 356/7].

66/28466 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 247، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میر محمد بن میر محمد باقر حسینی، شنبه 12 ربیع الثانی 1091ق، با تصحیح در حاشیه، 313 برگ، 23 سطر [فهرست مؤید: 224/1].

67/28467 - قم، گلپایگانی: 6865/35/45، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد بن محمد کاظم مشهور به سنجر، چهارشنبه دهه اول صفر 1093ق، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه، 305 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

68/28468 - تهران، دانشگاه تهران: 6250، نسخ معرب، حسین بن صالح حسین محتشمی، 1093ق، 262 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 227/16].

69/28469 - مشهد، دانشکده الهیات: 1552، نسخ، زین العابدین، 1093ق [فهرست الهیات مشهد: 691/2].

70/28470 - مشهد، مرتضوی: 115، محمد صفی بن محمد صالح یزدی، 1094ق، نجف [مجله تراثنا: 146/68؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 40].

71/28471 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2125، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمود بن احمد جدیدی، چهارشنبه ربیع الثانی 1096ق، عناوین شنگرف، تصحیح شده، در برگ اول مهر بیضوی «عبده الاقل علی اشرف» و در برگ آخر مهر بیضوی «شمس الدین» مشهود است، 268 برگ، 23 سطر، 13/5*23 [فهرست مرکز احیاء:

/6مخطوط].

72/28472 - تهران، ملک: 1256، نسخ، محمد یوسف بن محمود رقی مشهدی، 1099ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 252/5].

ص:125

73/28473 - قم، مرعشی: 7438، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 248 برگ [فهرست مرعشی: 245/19].

74/28474 - قم، مرعشی: 7756، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 217 برگ [فهرست مرعشی: 127/20].

75/28475 - قم، مرعشی: 9178، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 300 برگ [فهرست مرعشی: 294/23].

76/28476 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 860، بدون نام کاتب، سده 10 و 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 221].

77/28477 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2030، با ترجمه فارسی در لا به لای سطور، آغاز: الحمد لله ولی الحمد ومستحقه... سپاس مر خدای را که سزاوار سپاس، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، «764صفحه» 382 برگ [فهرست مجلس:

28/6].

78/28478 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4408، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 358 برگ [فهرست مجلس: 107/12].

79/28479 - تهران، ملی تهران: /1115ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 375 برگ [فهرست ملی تهران: 109/9].

80/28480 - قم، گلپایگانی: 4729/24/29، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 233 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 173/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

81/28481 - قم، گلپایگانی: 5563/27/233، عنوان معرفی: کتاب دعا، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: در آن خانه و عبادت کنند و روز دیگر بیرون آیند و هرگز نوبت به ایشان نرسد که بدهد خدای تعالی به آن کس مثل ثواب ایشان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، در آغاز نسخه عبارتهایی از متن کتاب در چند برگ به فارسی ترجمه شده است، 196 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 115/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

82/28482 - تهران، ملک: 143، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 300 برگ [فهرست ملک: 503/1].

ص:126

83/28483 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3241، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، در پایان نسخه علامت مقابله کتاب با نسخه شیخ علی بن زین الدین آمده است، 323 برگ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

84/28484 - یزد، وزیری: 1610، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 446 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1001/3].

85/28485 - مشهد، گوهر شاد: 1318، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست گوهر شاد: 1919/4].

86/28486 - قم، سید احمد زنجانی: 45، نسخ، بدون نام کاتب، سده 10 و 11ق، 387 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 205].

87/28487 - ری، آستان عبد العظیم: 288، نیمه اول کتاب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، قطع وزیری [نشریه نسخه های خطی: 477/3].

88/28488 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10217، برگ اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1102ق، تصحیح شده، 482 برگ [فهرست آستان قدس: 468/15].

89/28489 - همدان، سید نصر الله بنی صدر: بدون شماره، بدون نام کاتب، ذی حجه 1103ق، با حواشی ونسخه بدلها [نشریه نسخه های خطی: 380/5].

90/28490 - تهران، دانشگاه تهران: 4445، نسخ، محمد علی بن اختیار، ربیع الثانی 1105ق، 228 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3405/13].

91/28491 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3419، نسخ، بدون نام کاتب، تصحیح و مقابله در 1108ق، 347 برگ [فهرست آستان قدس: 290/6].

92/28492 - تهران، ملی تهران: /3104ع، نسخ، اسماعیل بن موسی حمیری نجفی، 1108ق، 280 برگ [فهرست ملی تهران: 229/14].

93/28493 - قم، گلپایگانی: 1487/9/37، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد باقر بن محمد مهدی مشهدی، شعبان 1109ق، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد، 382 برگ، 19 سطر، 17/5*29/5، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 133/4].

94/28494 - قم، مرعشی: 8660، نسخ، مقیم بن نظام، 18 جمادی الاول 1112ق، 370 برگ [فهرست مرعشی: 214/22].

ص:127

95/28495 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3420، نسخ، محمد علی بیات، 1113ق، تصحیح و مقابله شده، 276 برگ [فهرست آستان قدس: 290/6].

96/28496 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 109، از آغاز افتادگی دارد، آغاز:

الحسین و یذکر الائمه علیهم السلام واحدا بعد واحد، نسخ، محمد حسین بن محمد علی، سه شنبه 2 ربیع الاول 1115ق، 437 برگ، مختلف سطر، 20*29/5 [فهرست خاندان میبدی: 82].

97/28497 - قم، گلپایگانی: 1477/9/27، آغاز: برابر نمونه، متن نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، 20 محرم 1116ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدلها ذکر شده است، علامت بلاغ دارد، یادداشت مقابله از محمد عبدالکریم بن محمد هادی طبسی، 359 برگ، 19 سطر، 18*30، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 133/4].

98/28498 - تهران، ملک: 3563، محمد بن تاج الدین جزایری مشهدی، 1121ق، رساله هشتم مجموعه، «38ر-101ر» 64 برگ [فهرست ملک: 491/6].

99/28499 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3374، جزء دوم کتاب از ادعیة الاسبوع، آغاز: ادعیة الاسبوع دعاء لیلة السبت بسم الله الرحمن الرحیم، نسخ، هادی، صفر 1123ق، 111 برگ، 24 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

100/28500 - تهران، مدرسه مروی: 562، محمد جعفر دماوندی، 1128ق [فهرست مدرسه مروی: 228].

101/28501 - کاشان، مدرسه سلطانی: 144، نسخ، بدون نام کاتب، 1164ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه سلطانی، قدیم: 39].

102/28502 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3789، جزء دوم کتاب، آغاز: ادعیة الاسبوع دعاء لیلة السبت بسم الله الرحمن الرحیم سبحانک اللهم ربنا و لک الحمد، نسخ، ملا محمد جعفر مشهور به ترک، محرم 1173ق، تصحیح شده، در برخی اوراق علامت تصحیح برخی از دعوات با کتب ادعیه مشهور آمده، درچهار برگ آخر ادعیه متفرقه آمده، 157 برگ، 21 سطر، 15*20/5 [فهرست مرکز احیاء:

/10مخطوط].

103/28503 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3189، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «573ص» 287 برگ [فهرست مجلس: 771/10].

ص:128

104/28504 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4887، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 316 برگ [فهرست مجلس: 29/14].

105/28505 - تهران، ملی تهران: /487ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، جلد اول و دوم، 345 برگ [فهرست ملی تهران: 406/7].

106/28506 - تهران، سپهسالار: 5736، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ [فهرست سپهسالار: 585/5].

107/28507 - تهران، سپهسالار: 7944، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 260 برگ [فهرست سپهسالار: 585/5].

108/28508 - یزد، وزیری: 1623، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 344 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1005/3].

109/28509 - قم، طبسی حائری: 612، از آغاز تا عمل یوم النیروز، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی و تصحیح و ذکر نسخه بدلها و علامت بلاغ، 273 برگ، 22 سطر، 18*22/5 [فهرست کتابخانه طبسی].

110/28510 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3234، نسخ، بدون نام کاتب، 1221ق، 265 برگ [فهرست آستان قدس: 465/15و 284/2].

111/28511 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2395، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، جمادی الثانی 1225ق به جهت نواب امیر علی رضا خان، 185 برگ، 15 سطر، 13*20 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

112/28512 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 901، از نماز زیارات تا دعای رؤبة الهلال را شامل است، آغاز: و نذیرک و امینک و مکینک... ثم صل صلاة الزیارة رکعتین و اقرء فیها ما شئت... اللهم انک قلت لنبیک محمد صلواتک علیه، نسخ، بدون نام کاتب، جمعه رمضان المبارک 1234ق، 326 برگ، 12 سطر، 11*17 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 164/2].

113/28513 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3418، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 249 برگ [فهرست آستان قدس: 290/6].

114/28514 - قم، گلپایگانی: 7262/37/52، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 28 ربیع الاول 1320ق، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه، 231 برگ، 23 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:129

115/28515 - شیراز، شاه چراغ: 1199، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 405، 267 برگ [فهرست شاه چراغ: 208/1].

116/28516 - قم، مرعشی: 1420، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیم و نفیس، 222 برگ [فهرست مرعشی: 4 / 205].

117/28517 - قم، مرعشی: 253، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیم و نفیس، 132 برگ [فهرست مرعشی:

279/1].

118/28518 - قم، مرعشی: 4867، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، قطعه ای از کتاب بدون اول و آخر، نسخه قدیم و نفیس، 97 برگ [فهرست مرعشی:

52/13].

119/28519 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6231، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 431 برگ [فهرست آستان قدس: 291/6].

120/28520 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7954، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحصیح شده، 302 برگ [فهرست آستان قدس: 290/6].

121/28521 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8512، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، 332 برگ [فهرست آستان قدس: 290/6].

122/28522 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1255، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «422ص» 211 برگ [فهرست مجلس: 35/4].

123/28523 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 202، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «638صفحه» 319 برگ [فهرست مجلس: 355/7].

124/28524 - قم، گلپایگانی: 7054/36/54، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 336 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

125/28525 - تهران، سپهسالار: 1035، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 154 برگ، 19 سطر [فهرست سپهسالار: 585/5 و67/1].

126/28526 - یزد، وزیری: 2314، عنوان معرفی: رساله در دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: واجبرنی من السیئات، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 175 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1246/4].

ص:130

127/28527 - یزد، وزیری: 3216، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 210 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1575/5].

128/28528 - یزد، وزیری: 3743، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه یک برگ تسبیح حضرت سلمان، 358 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1778/5].

129/28529 - یزد، وزیری: 3894، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 344 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1836/5].

130/28530 - مشهد، مدرسه خیرات خان: 18، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ادعیه معرب، 319 برگ [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1765].

131/28531 - قم، قائنی: 298، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیمی، با حواشی به خط کفعمی [مجله تراثنا: 124/52].

132/28532 - شیراز، ملی فارس: 106، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 214 برگ [فهرست ملی فارس: 92/1].

133/28533 - تهران، خانقاه نور بخش: 198، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «814صفحه» 412 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 195/1].

134/28534 - شیراز، خانقاه احمدیه: 77، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 226/5].

135/28535 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه قدیمی و نفیس است . [دلیل المخطوطات: 163].

136/28536 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 6، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 414 برگ، 17 سطر، 17*26 [ فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط) ].

مصباح المتهجد الصغیر

از: محمد بن حسن طوسی، شیخ الطائفه ابو جعفر

رجوع کنید به: مختصر مصباح المتهجد.

ص:131

4693 . مصباح المتهجدین

از: محمد حسین بن محمد محسن کرمانشاهی (قرن 13ق)

رساله ای در آداب نماز و بیان اسرار آن و دارای یک مقدمه و چند فصل و یک خاتمه است.

آغاز: الحمد لله الذی متعنا بارواح الحیاة و اثبت فینا جوارح الاعمال و غذانا من طیبات الرزق اغنانا بفضله الحلال.

نسخه ها:

28537 - کرمانشاه، فیض مهدوی: 117، آغاز: برابر نمونه، محمد حسین بن محمد محسن کرمانشاهی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت [مجله تراثنا: 173/62].

4694 . مصباح المتهجدین

(فارسی)

از: علی بن مرتضی طبیب دزفولی، سید (قرن 12ق)

رسالۀ متوسطی در آداب سحر خیزی و ادای نماز شب و بعضی اعمال بین الطلوعین و ساعات آغاز روز، با ترجمه دعاها به فارسی در زیر نویس سطرها و بعضی توضیحات در حواشی، تالیف شده به نام علی قلی خان با تجلیل فراوان از وی ، مشتمل بر دوازده مصباح که در روز 21 ماه شوال 1184ق به پایان رسیده است. فهرست مصابیح آن چنین است: مصباح اول: در آداب و ادعیه وقت خواب؛ مصباح دوم: در بیان بر خواستن از خواب و کیفیت و آداب آن؛ مصباح سوم: در ثواب برخواستن به نماز شب و طریق آن؛ مصباح چهارم: در اعمالی که بعد از بیدار شدن از خواب باید انجام داد؛ مصباح پنجم: در معرفت نوافل شبها و آداب آن؛ مصباح ششم: در تحدید و کمیت عدد نوافل؛ مصباح هفتم: در آداب نماز شفع و وتر؛ مصباح هشتم: در کیفیت آنها و ادعیه مختص به ایشان؛ مصباح نهم: در آداب گذراندن نافله صبح؛ مصباح دهم: در قضای نوافل؛ مصباح یازدهم:

در بعضی از آداب متفرقه؛ مصباح دوازدهم: در بعضی مواعظ مناسبه در این مقام.

آغاز: مصباحی که انیس دل مجتهد تواند بود و مفتاحی که ابواب الجنان فتح و

ص:132

فیروزی بروی سحر خیزان تواند گشود.

انجام: چنانکه خطاهای آنان را به پرده حفظ الغیب مستور سازند و حقیر را از اثر کیمیا اثر نیاندازند.

نسخه ها:

28538 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 67، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مولف، 143 برگ، 9 سطر، 13/5*20 [ فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 51].

4695 . مصباح المستخیر

(فارسی)

از: محمود بن محمد علوی فاطمی حافظ تبریزی (سلطان القراء) (زنده در 1298ق)

رساله ای در انواع استخاره از کلام الله مجید، موافق اخبار و روایات اهل البیت علیهم السلام که مؤلف آن را در سال 1298 ق تألیف و به ناصرالدین شاه قاجار هدیه کرده است.

آغاز: الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه ما حیر مقل العقول من عجائب عظمته .

نسخه ها:

28539 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 960، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمود بن محمد علوی فاطمی حافظ تبریزی (مؤلف)، 1298ق، «109صفحه» 55 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 932].

4696 . مصباح النجاح

(فارسی)

از: ابو علی بن محمد باقر حسینی (قرن 12ق)

دعاها و حرزهایی برای برآوردن حاجات، برگرفته از کتابهای مختلف، مانند «زاد المعاد» که به سلطان حسین صفوی تقدیم شده است . مؤلف این کتاب را در هشت باب و دوازده حصن و یک اختتام قرار داده ، با این عناوین: باب اول: در فضیلت و آداب و شرائط دعا؛ باب دوم: در خواص بعضی از سور قرآنی و آیات فرقانی؛ باب سوم: در ادعیه فتح و فیروزی؛ باب چهارم: در ادعیه منسوبه به انبیاء

ص:133

و ائمه هدی علیهم السلام ؛ باب پنجم: در ادعیه مأثوره از اهل بیت طاهرین علیهم السلام به جهت دفع اعادی و ظالمین؛ باب ششم: در ادعیه استکشاف از هموم و غموم و کروب و رد مظالم؛ باب هفتم: در ادعیه طلب عافیت و طول عمر و وسعت رزق و رفع فقر؛ باب هشتم: در ادعیه قضای حوائج و مطالب غیر مناهی و ادعیه مزید قوت حافظه و رفع نسیان از ساهی. حصن اول: در ادعیه و احراز و عوذات مطلقه که مقید به وقتی از اوقات و ساعتی از ساعات نیست؛ حصن ثانی: در ادعیه و احراز و عوذات متعلقه به اول سنه و این محتوی بر سه برج است؛ حصن ثالث: در ادعیه و احراز و عوذات متعلقه به شهور و اخذ باران نیسان به طریق مأثور و این مبتنی بر دو برج است؛ حصن رابع: در ادعیه و احراز و عوذات مختصه به ایام اسبوع؛ حصن خامس: در ادعیه و احراز و عوذات متعلقه به روز و شب و این مشتمل بر دو برج است؛ حصن سادس: در ادعیه و احراز و عوذات متعلقه به صبح و شام و طلوع و غروب و افعال مناسب این مقام و این محتوی بر دو برج است؛ حصن سابع: در ادعیه و احراز و عوذات که از جمله تعقیبات مشترکه نماز یومیه است و سجده شکر؛ حصن ثامن: در ادعیه و احراز و عوذات که از جمله تعقیبات نماز ظهر است؛ حصن تاسع: در ادعیه و احراز و عوذات که از جمله تعقیبات نماز عصر است؛ حصن عاشر: در ادعیه و عوذات که از جمله تعقیبات نماز مغرب است؛ حصن حادی عشر: در ادعیه و احراز و عوذات که از جمله تعقیبات نماز عشاء است؛ حصن ثانی عشر: در ادعیه و احراز و عوذات که از جمله تعقیبات نماز صبح است؛ اختتام: در ذکر اسماء حسنی و خواص بعضی از آن اسماء که به جهت استجابت دعا و حفظ وکلاء و رفع بلاء و ... نافع است.

[ فهرست مجلس: 338/35]

آغاز: مصباح نجاح متهجدان مساجد عبودیت و بندگی، حمد مجیب الدعواتی است که به حکم مشکاة سینه بنی آدم به زینت عرفان و نور ایمان طوری منور نموده.

نسخه ها:

28540 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12393، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 286 برگ [فهرست مجلس: 348/35].

ص:134

4697 . مصباح الهدی

(فارسی)

از: فضل علی بن شاهوردی بیک توشمال باشی (قرن 12ق)

مؤلف در هنگام تنظیم کتاب «الأوفی» - که موسوعۀ حدیثی بوده - دعاها را در کتاب مستقلی به نام «کنز الحق» جمع آوری کرده و در کتاب حاضر (مصباح الهدی) تلخیص نموده است. بعد از آن به درخواست بعضی مومنین کتاب «عروة الوثقی» را که شامل ادعیه مأثوره است با حذف اسانید از کتاب «مصباح الهدی» استخراج نموده و در سال 1008ق آن را به پایان رسانیده است.

نسخه ها:

1/28541 - یزد، وزیری: 3655، آغاز: باب سیم در ادعیه و اعمال روز و شب و آن مفصل شده به دو فصل و هر فصلی منوع شده بر پنج نوع، انجام: و اجعل لی عند قبر رسولک مستقرا و قرارا، نستعلیق تحریری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «100-356» 257 برگ، 17 سطر، 7*13 [فهرست کتابخانه وزیری: 1738/5].

2/28542 - یزد، وزیری: 3790، از آغاز و وسط و انجام افتادگی دارد، آغاز: الحقه نبیه بعد از تفرق حضار قبر اولی بمیراث بگذارد، انجام: در ادعیه و طریق اکل و شرب و مقاربت و ادعیه و اوقات آن و علاج امراض به دعا که آن منوع شد بر پنج نوع اول، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 63 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1797/5].

4698 . مطالب العابدین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در بیان ادعیه و زیارات و غیر آنها ، مشتمل بر دو تبصره و بیست و دو مطلب و خاتمه ، با این عناوین: تبصره اول: در بیان آبها؛ تبصره دوم: در شرائط دعا؛ مطلب اول: در ادعیه خلاء و وضو و غسل؛ مطلب دوم: در اذان و اقامه؛ مطلب سوم: در دخول مسجد و پنجاه و یک رکعت نماز شبانه روزی، مشتمل بر هشت معراج؛ مطلب چهارم: در تعقیب نماز ها، مشتمل بر سه سعادت؛ مطلب پنجم: در ادعیه

ص:135

صباح و مساء؛ مطلب ششم: در ادعیه هر روز؛ مطلب هفتم: در نماز آیات و نماز استسقاء؛ مطلب هشتم: در نماز های مستحبی؛ مطلب نهم: در اعمال هفته، مشتمل بر سه نشأه؛ مطلب دهم: در اعمالی که تعلق دارد به مجموع ماه ها، مشتمل بر دو تذکره؛ مطلب یازدهم: در اعمال و ادعیه توبه کردن؛ مطلب دوازدهم: در ادعیه ای چند؛ مطلب سیزدهم:در حصول مآرب و حصول مطالب، مشتمل بر پنج خیر؛ مطلب چهاردهم: در رزق و دفع غم و خلاص از بند و ادای دین، مشتمل بر چهار فائده؛ مطلب پانزدهم: در علاج امراض، مشتمل بر هشت شفاء؛ مطلب شانزدهم: در آداب سفر، مشتمل بر شش مرحله؛ مطلب هفدهم: در آنچه تعلق به بدن دارد، مشتمل بر نه زینت؛ مطلب هجدهم: در بیان تزویج و آنچه متعلق به اوست، مشتمل بر ده بهجت؛ مطلب نوزدهم: در ادعیه مشتمله بر خواص متفرقه در وقت خواب، مشتمل بر دو بستر؛ مطلب بیستم: در امن از سحر و جن و شیاطین و انس و ترسها، مشتمل بر پنج پناه؛ مطلب بیست و یکم: در زیارات، مشتمل بر چهارده شرف؛ مطلب بیست و دوم: در ادعیه ای که متعلق به میت است، مشتمل بر چهار رحلت؛ خاتمه: در دعاهای متفرقه ، مشتمل بر یک تتمه و انجام که انجام آن در بیان کتبی است که این کتاب از آنها استخراج شده است. تألیف این رساله در 1097ق به پایان رسیده است.

آغاز نسخه : امید از خداوند مجید این که توفیق دهد که این مختصر چنان اتمام یابد که ارباب عرفان چون ایمان.

انجام : چنان که باید نظام یافته به انجام رسید. تاریخ این رساله ز کرم های خداوند مجید ، در هزار و نود و هفت به اتمام رسید.

نسخه ها:

28543 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2416، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه ، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد زمان بن حسن طالقانی، 1099ق، 286 برگ [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

ص:136

4699 . مظهر الغرائب و مظهر العجائب (شرح دعاء العرفة)

(عربی)

از: خلف بن عبد المطلب موسوی حویزی مشعشعی، سید (م 1074ق)

شرحی بر دعای عرفه حضرت سید الشهداء علیه السلام ، که به درخواست میرزا محمد استرآبادی صاحب منهج المقال نگاشته شده است. مؤلف پس از پایان شرح دعا، خاتمه ای شامل فوائدی چند از جمله در بیان فضائل امام حسین علیه السلام ، آورده است.

آقای دکتر محمد باقر حجتی در مقاله ای با عنوان «نسخه ای نفیس در شرح دعای عرفه» که در مجلۀ علوم حدیث فارسی (ش 1 ، پائیز 1375 ش ، ص 127-152) نسخه ای از این شرح را که در کتابخانۀ ایشان است معرفی نموده و بخشهایی از آن را چاپ کرده است .

[ الذریعه: 168/21]

آغاز: الحمد لله الذی فوض امور عباده الی من طهرهم ... قال سبط رسول الله(صلی الله علیه و آله) الحمد لله الذی لیس لقضائه دافع الحمد لله لغة.

نسخه ها:

28544 - مشهد، مدرسه خیرات خان: 19، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 201 برگ [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1765].

4700 . معالم القربة فی شرح دعاء الندبة

(عربی)

از: جلال الدین بن میر قاسم حسینی ارموی (محدث ارموی) (1358 ش)

شرحی است بر دعای ندبه که در آن بین دو شرح دیگر این دعا («وسیلة القربة» و«عقد الجمان لندبة صاحب الزمان») جمع کرده و آنچه که لازم دانسته بر آن افزوده است. ارموی شرح مفصل دیگری بر دعای ندبه، موسوم به «کشف الکربة» دارد . نسخۀ این کتاب در کتابخانۀ مرکز احیای میراث اسلامی نگهداری می شود ولی درفهارس آن کتابخانه تاکنون (دی ماه 1387ش) معرفی نشده است .

[ الذریعه: 400/18]

ص:137

4701 . معراج الاعمال المأجورة فی الأدعیة والأذکار المأثورةو الأعمال المبرورة

(فارسی)

از: عبد الله بن عبد الرحمن حسینی، سید اصیل الدین واعظ (زنده در 837ق)

شامل چهل و یک حدیث است با شرح آنها و ادعیه و اذکار بسیار به تناسب احادیث . مؤلف این کتاب را به نام جلال الدین امیر فیروز شاه ، تألیف نموده است .

آغاز: الوف حمد و ستایش و صنوف سپاس بی آلایش هدیۀ بارگاه حضرت احدیت خداوندی که لطف جمیلش رقاع دعوات ارباب حاجات به توقیع اجابت موشح فرمود.

انجام: و دیگر ادعیه و اوراد که از صلحا و اولیا و اقطاب منقولست در نسخۀ دیگر مؤلف خواهد شد انشااللّه . . . انه مجیب الدعوات و قاضی الحاجات و دافع الملمات و کافی المهمات و ماحی السیبات و معطی الحسنات . . .».

نسخه ها:

28545 - تبریز، ملی تبریز: 1292، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه ، نسخ، سید اصیل الدین عبد الله بن عبد الرحمن حسینی واعظ (مؤلف)، 837ق، شماره دفتر ثبت: 3189، 204 برگ ، 15 سطر [فهرست ملی تبریز: 1289/3].

4702 . معراج العابدین

(فارسی)

از: محمد جعفر بن محمد صالح بن رضا قلی قاری (قرن 12 ق)

کتاب در فضل اعمال ماه های رجب و شعبان و رمضان است احادیث را به فارسی روانی ترجمه نموده و آن را به نام شاه سلطان حسین صفوی معنون داشته است .

کتاب مرتب است بر یک مقدمه و سه باب و خاتمه ، مقدمه: در بیان حدیث من بلغ و تسامح در ادلۀ سنن و غیره؛ باب اول: در فضائل و اعمال ماه رجب ، در دوازده فصل؛ باب دوم: در فضائل و اعمال ماه شعبان ، در نه فصل؛ باب سوم: در فضائل و اعمال ماه مبارک رمضان ، در هفده فصل؛ خاتمه: در فضائل و اعمال شب عید رمضان .

ص:138

آغاز: الحمد للّه الذی هدانا بفضله الی طریق . . . بطوله الی ما یوجب رفع الدرجات و بتبدیل السئیات باضعافها من الحسنات .

نسخه ها:

28546 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3421، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 333 برگ [فهرست آستان قدس: 291/6].

معراج العابدین وانیس الذاکرین

از: عبد الله بن محمد رضا شبّر حسینی کاظمینی، سید (م 1242ق)

رجوع کنید به: سلاح العابدین و أنیس الذاکرین .

4703 . معراج المؤمنین

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: حمد و ستایش خداوندی را سزاست که هدایت کرده ما را به راه نجات.

نسخه ها:

28547 - یزد، وزیری: 495، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 204 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 430/1].

4704 . معراج المؤمنین فی صلاة اللیل و آدابها و ادعیتها

(فارسی)

از: رستم خان بن صفی قلیخان (قرن 11ق)

فضیلت دعا و آداب شب زنده داری و کیفیت نماز شب و بعضی از نوافل دیگر در این کتاب گزارش شده و مؤلف کتاب را به شاه سلیمان صفوی تقدیم نموده است .

این کتاب دارای یک مقدمه و شش منهج و یک خاتمه است ، به این تفصیل:

مقدمه: در آداب دعا و ذکر و فضیلت آن؛ منهج اول: در فضیلت بیداری و نماز شب؛ منهج دوم: در آداب و ادعیه پیش از نماز شب؛ منهج سوم: در آداب و ادعیه

ص:139

نماز شب؛ منهج چهارم: در آداب و ادعیه نماز شفع و وتر؛ منهج پنجم: در آداب و ادعیه نافله نماز صبح؛ منهج ششم: در فضیلت و آداب شب جمعه و شبهای متبرکه دیگر؛ خاتمه: در ادعیه و مناجات های سحر و صبح.

[ الذریعه: 234/21]

آغاز: معراج پایه والای شکرگزاری اقرار به عجز و قصور از گلدسته ازهار محامد نامحصور آفریدگاری است.

نسخه ها:

28548 - قم، مرعشی: 10245، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 186 برگ [فهرست مرعشی: 206/26].

4705 . معین الزائر

(فارسی)

از: احمد بن محمد حسینی اردکانی یزدی (زنده در 1238ق)

کتابی در ادعیه و زیارات ، شامل یک مقدمه و دو مقاله ، که به نام محمد ولی میرزا قاجار ، نگاشته شده است.

[ الذریعه: 285/21]

آغاز: حمدی مشتمل بر شکرگزاری و ستایش مقترن به سپاس داری لایق کبریا.

نسخه ها:

28549 - یزد، وزیری: 918، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، احمد بن محمد حسینی اردکانی یزدی (مؤلف)، 1238ق، 115 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 756/2].

4706 . معین الطلاب

(فارسی)

از: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی (م 1268ق)

مولف در این رساله دعاها و اعمالی که برای تقویت حافظه و از بین بردن نسیان موثرند ، را در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه ، بیان نموده است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... و بعد چنین گوید عبد الخالق... هداهما الله الصراط

ص:140

المستقیم و اسکنهما فی جنات النعیم که چون دید.

انجام: حیاً قیوماً بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.

نسخه ها:

28550 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 302، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 153 برگ، 12 سطر، 11*17 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 1 / 270].

4707 . مفاتح الغیب

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

اخبار و آدابی است راجع به استخاره و کیفیت آن ، که در یک فاتحه و هشت مفتاح و یک خاتمه گرد آوری و تنظیم و در ماه مبارک رمضان سال 1104ق به پایان رسیده است.

چاپ:تهران، سنگی،جیبی، به ضمیمۀ ارشاد المستبصرین؛تهران، 1306ش،جیبی؛ مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، با تصحیح سید مهدی رجایی.

[ الذریعه: 304/21؛ کتابشناسی مجلسی: 291-293؛ مشار فارسی: 4842/4]

آغاز: الحمد لله الذی لا یعلم خیر عباده سواه و من استخاره هداه ... و بعد مستمد فیوض قدسی ... بر الواح ارواح برادران ایمانی.

نسخه ها:

1/28551 - مشهد، گوهر شاد: 676، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسین قلی بن محمد یوسف، 1015ق [فهرست گوهر شاد: 785/2 ].

2/28552 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17196، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل بن ابراهیم عامری سبزواری، رمضان المبارک 1104ق، ضمیمه تحفة الزائر علامه مجلسی است [فهرست آستان قدس: 140/15].

3/28553 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8222، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف)، 1104ق، 38 برگ [فهرست آستان قدس: 523/14؛ فهرست الفبایی آستان قدس: 539].

ص:141

4/28554 - تبریز، تربیت: 76، محمد مهدی اصفهانی، 1107ق، شماره 86، تألیف در 1104ق [فهرست کتابخانه تربیت: 67].

5/28555 - قم، گلپایگانی: 4661/23/181، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، غره ذی قعده 1108ق، رساله دوم مجموعه، 69 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

6/28556 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5900، نسخ، بدون نام کاتب، 1114ق، «190صفحه» 95 برگ [فهرست مجلس: 292/17].

7/28557 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 292، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد طاهر طالقانی، 10 ربیع الاول 1118ق، 68 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 262/1].

8/28558 - قم، مرعشی: 187، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، 1125ق، رساله بیست و چهارم مجموعه، 22 برگ [فهرست مرعشی: 214/1].

9/28559 - قم، مسجد اعظم: 1419، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: روایت کرده اند که فرمود که بعضی از پدران، نستعلیق، محمد بن آقا اسکندر حسابادی، چهارشنبه 6 جمادی الاول 1128ق، 45 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

10/28560 - تهران، دانشگاه تهران: 9078، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، «1پ-10پ» 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 287/17].

11/28561 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 219، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 97/2].

12/28562 - مشهد، گوهر شاد: 1015، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1252ق، رساله اول مجموعه، 14 برگ [فهرست گوهر شاد: 1386/3].

13/28563 - قم، طبسی حائری: 655، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 40 برگ، 17 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

14/28564 - گلپایگان، ملازین العابدین گلپایگانی: 127، نسخ و نستعلیق، زین العابدین گلپایگانی، قرن 13ق، رساله پنجم مجموعه، «122پ-138پ» 17 برگ، 15*21/5 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 110].

15/28565 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13568، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن محمد کاظم، 1300ق، رساله هفتم مجموعه، «ص67-129» 32 برگ [فهرست مجلس: 65/37].

ص:142

4708 . مفاتیح الجنان

(فارسی و عربی)

از: عباس بن محمد رضا قمی، شیخ (م 1359ق)

کتاب معروفی شامل ادعیۀ مأثوره و اعمال و آداب ماه ها و روز های سال و زیارات ائمه اطهار علیهم السلام است . این کتاب - چنانچه مؤلف در مقدمه آن متذکر شده - بازنویسی همراه با اضافاتی از کتاب مفتاح الجنان» می باشد . کلام مؤلف در این رابطه چنین است: «بعضی از اخوان مؤمنین از این داعی درخواست نمودند که کتاب مفتاح الجنان را که متداول شده بین مردم مطالعه نمایم و آنچه از ادعیه آن کتاب که سند دارد ذکر نمایم و آنچه را که سندش به نظرم نرسیده ذکر ننمایم و اضافه کنم بر آن بعض ادعیه و زیارات معتبره که در آن کتاب ذکر نشده ، پس حقیر خواهش ایشان را اجابت نموده و این کتاب را به همان ترتیب جمع آورده و . . .» .

این کتاب مشتمل بر سه باب و هر باب شامل چند فصل است ، که عنوان بابهای آن چنین است:

باب اول: در تعقیب نمازها و دعاهای هفته و اعمال شب و روز جمعه و بعض ادعیۀ مشهور و مناجات خمس عشره و غیره ، شامل هشت فصل؛ باب دوم: در اعمال ماههای سال و فضیلت و اعمال روز نوروز و اعمال ماههای رومی ، شامل یازده فصل؛ باب سوم: در زیارات و آنچه مناسب آن بابست ، شامل یازده فصل .

[ الذریعه: 301/21]

نسخه ها:

1/28566 - تهران، دانشگاه تهران: 969، طاهر خوشنویس، 1361ق ، 301 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 215/1 ].

2/28567 - یزد، وزیری: 715، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 343 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 607/2].

4709 . مفاتیح الدعوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در قواعد علم حروف و ادعیه و ختومات که در 1085ق تألیف شده

ص:143

است. مؤلف از شاگردان محمود دهدار بوده است.

[ الذریعه: 302/21]

نسخه ها:

28568 - تهران، سپهسالار: 2142، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 145 برگ، 15 سطر [فهرست سپهسالار: 618/5].

4710 . مفاتیح الزیارات

(عربی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

از آثار منسوب به فیض است در چهار باب و هر باب دارای چند مفتاح. باب اول در اصناف طاعات؛ باب دوم در اصناف معاصی و مکروهات؛ باب سوم در نذور؛ باب چهارم در یمین. مؤلف در آغاز کتاب مطالبی درباره زیارات و نماز در مسجدالنبی صلی الله علیه و آله آورده است.

[ فهرستهای خودنوشت فیض کاشانی: 315]

آغاز: قال ابو الحسن الرضا علیه السلام ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه.

نسخه ها:

28569 - تهران،ملی تهران: /1602ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عباس علی اسدآبادی، 1219ق، رساله هشتم مجموعه، «صفحه290-321» 16 برگ [فهرست ملی تهران: 137/10].

4711 . مفاتیح الغیب

(فارسی)

از: محمد بن مهدی حسینی تبریزی (1264ق)

رساله متوسطی است در آداب و طریقه استخاره و استشاره، در یک فاتحه و هشت مفتاح و یک خاتمه، که در 1252ق تألیف شده ، با این عناوین: فاتحه: در فضیلت و کیفیت استخاره؛ مفتاح اول: در استشاره با مؤمنان؛ مفتاح دوم: در آداب و نماز و ادعیه استخاره؛ مفتاح سیم: در استخاره به قلب؛ مفتاح چهارم: در استخاره بنادق؛ مفتاح پنجم: در استخاره ذات الرقاع؛ مفتاح ششم: استخاره به

ص:144

رقاع؛ مفتاح هفتم: استخاره به تسبیح؛ مفتاح هشتم: استخاره به مصحف؛ خاتمه:

در بعضی امور نادره.

آغاز: منعمی را سپاس و شکر سزاست که زبان ها به حمد او گویاست.

انجام: بل طخ فی لوح طخ و بعد از این چندان لازم و ضرور نبود بدین اکتفا شد.

نسخه ها:

28570 - قم، مسجد اعظم: 3042، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1255ق، رساله اول مجموعه، 63 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4712 . مفاتیح النجاة عباسی

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد مؤمن سبزواری (محقق سبزواری) (م 1090ق)

کتاب مرتب است بر یک مقدمه در بیان فضیلت دعا و ذکر آداب و شرایط دعا و اوقات استجابت دعا و بیست و هشت باب. ظاهراً این کتاب دارای چند تحریر بوده و در تحریرهای بعدی مقدمه و ابواب دیگری در مابین ابواب قبلی به آن افزوده شده است و به همین دلیل این کتاب در بعضی از نسخه ها دارای بیست و یک باب و بدون مقدمه و در بعضی از نسخه ها دارای بیست و هشت باب است.

عنوان مطالب آن چنین است: مقدمه: در بیان فضیلت دعا و ذکر آداب و شرایط دعا و اوقات استجابت؛ باب اول: در ذکر بعضی از دعاهای شریف که هر یک به اسمی معین شهرت یافته اند؛ باب دویم: در ذکر بعضی دعاهای شریف که به اسمی معین مشهور نشدند؛ باب سیم: در ذکر بعضی دعاهای شریفه که در وقت سختی ها و نزول حادثه ها وبلا ها خواندن آن مناسب است؛ باب چهارم: در ذکر بعضی دعاهای شریف که جهت دفع دشمنان مفید است؛ باب پنجم: در حرزها و تعویذها که از آفت ها و شرها و ضررها نگاه دارد؛ ... باب دهم: در دعاها جهت دفع علل و امراض و استشفا به تربت شریف حضرت امام حسین علیه السلام و آب نیسان و تصدق؛ ... باب بیستم: در فضیلت ثواب بعضی سور قرآنی شریفه؛ ... باب

ص:145

بیست و هشتم: در زیارات. این کتاب به نام شاه عباس صفوی ، نوشته شده است.

[ الذریعه: 308/21؛ فهرست آستان قدس: 469/15]

آغاز: حمد و ستایش معبودی را زیبنده و سزاست که به مفاتیح دعوات اجابت آیات بند از کار بسته بندگان گشاید.

نسخه ها:

1/28571 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 902، آغاز: برابر نمونه، نسخ، شاه محمد بن محمد حسین اشرفی، 1069ق [فهرست سلطنتی، دینی: 956].

2/28572 - یزد، مدرسه عبد الرحیم خان(سریزدی): بدون شماره، نسخ، امین یزدی، محرم 1071ق [نشریه نسخه های خطی: 432/4].

3/28573 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2031، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن آقا کمال محمد سعید ابهری، 1085 [فهرست مجلس: 28/6].

4/28574 - قم، مسجد اعظم: 111، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 333 برگ، 22 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 378؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

5/28575 - مشهد، مرتضوی: 117، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با تصحیح [ مجله تراثنا:

14768؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 41].

6/28576 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3422، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1114ق، 219 برگ [فهرست آستان قدس: 292/6].

7/28577 - قم، گلپایگانی: 6644/34/14، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1115ق، در حاشیه تصحیح شده است، 472 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

8/28578 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2524، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کاظم بن محمد معصوم رازی سبزواری اصفهانی مشهدی، 11 ربیع الاول 1123ق، کتابت نسخه در مدرسه سمیعیه مشهور به مدرسه ملا محمد باقر در مشهد رضوی، تصحیح شده، در برگ اول تملک «حیدر قلی بن نور محمد خان کابلی» به سال 1321ق، 317 برگ، 23 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

9/28579 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1113، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید روح الامین بن محمد حسینی تبریزی، 19 ربیع الاول 1129ق، مقابله توسط محمد شفیع کاشانی در 1159ق، 391 برگ، 19 سطر [فهرست مؤید: 106/3].

ص:146

10/28580 - تهران، دانشکده ادبیات: حکمت 254، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، وقف در 1130ق [فهرست ادبیات تهران: 63/2].

11/28581 - قم، مرعشی: 11422، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی و تصحیحات، 338 برگ، 23 سطر، 11/5*14/5 [ فهرست مرعشی: 30/29] .

12/28582 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15407، برگ اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 364 برگ [فهرست آستان قدس: 469/15].

13/28583 - تهران، ملی تهران: /1854ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملی تهران: 312/4].

14/28584 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2610، از آخر افتادگی دارد، انجام: و ابلغ ارواحهم و اجسادهم منی السلام و السلام علیه و علیهم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 548 برگ، 19 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

15/28585 - مشهد، گوهر شاد: 123، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 329 برگ [فهرست گوهر شاد: 104/1 ].

16/28586 - یزد، ابو الفضل سعیدی ریحان یزدی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 462/4].

17/28587 - قم، مرعشی: 5522، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1263ق، 420 برگ [فهرست مرعشی: 293/14].

18/28588 - شیراز، شاه چراغ: 1212، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 1208، 337 برگ [فهرست شاه چراغ: 219/1].

19/28589 - قم، مرعشی: 1623، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 388 برگ [فهرست مرعشی: 27/5].

20/28590 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2047، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «626صفحه» 313 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 959].

4713 . مفتاح الباب الی رب الارباب

(عربی)

از: علی بن کاظم حسینی کاظمی همدانی

ص:147

نسخه ها:

28591 - قم، مرعشی: بدون شماره، محمد حسین بن محمد هادی بن مرتضی تألهی همدانی، 1352ق [مجله میراث شهاب: 19/20].

4714 . مفتاح الجنان

(فارسی)

از: محمد مجیر (مجیب)

کتاب مفصلی در ادعیه و استغفار و ذکر و ورد ، و مشتمل بر 25 باب است و مؤلف از تفسیر مغنی عموی خود ضیاء الدین نام برده است. نام مؤلف در فهرست مجلس «محمد مجیر» و در فهرست وزیری یزد «محمد مجیب» و در الذریعه «محمد بن مجیر بن وجیه الدین» ذکر شده است.

آغاز: حمد بی حد وثنای بی عدد ومر خالق ... اما بعد می گوید ... محمد مجیر و بصیر ادیب ... اصغر واحقر خدام درگاه سلطان المشایخ .

نسخه ها:

1/28592 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2805، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الحکیم بن مولانا جلبی رومی، پنجشنبه جمادی الثانی 961ق، «322ص» 161 برگ [فهرست مجلس: 10 / 88].

2/28593 - یزد، وزیری: 3712، نستعلیق، ابن یوسف، بدون تاریخ کتابت، 241 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1759/5].

مفتاح الجنان

از: محمد جعفر بن محمد تقی مجلسی

رجوع کنید به: مفتاح النجاح.

4715 . مفتاح الصلاح فی الفوز بالنجاح

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی در ادعیه مشتمل بر یک مقدمه و هشت باب و خاتمه ، با این عنوانها:

ص:148

مقدمه: در بیان تعریف و تخویف نماز و دعا و بیان شرایط دعا و سبب تاخیر حاجت ها؛ باب اول: شامل پنج فصل (فصل اول: در آداب رفتن بیت الخلاء ... فصل پنجم: در واجبات غسل)؛ باب دویم شامل هشت فصل و یک خاتمه (فصل اول: در بیان مسائل و ادعیه وصیت ... فصل هشتم در پاره مسائل که تعلق به میت دارد، خاتمه: سنت است تعزیه دادن پیش از دفن)؛ باب سیم: شامل دوازده فصل و یک خاتمه (فصل اول: در بیان ثواب مؤذن و اذان ... فصل دوازدهم: در مسائلی که تعلق به نماز صبح دارد، خاتمه: در بیان تعقیب)؛ باب چهارم: در نماز شب ، در چهار فصل؛ باب پنجم: شامل چهارده فصل (فصل اول:

در بیان نماز جمعه ... فصل چهاردهم: در نماز استخاره و نماز شکر)؛ باب ششم:

در بیان فضیلت روزه ماه رجب و عمل ایام مشرفه و لیالی متبرکه و ادعیه که تعلق به آن دارد؛ باب هفتم: در بیان اعمال ماه شعبان؛ باب هشتم: در بیان اعمال ماه رمضان و فضیلت آن؛ خاتمه: در بیان اموری که دانستن آن همه کس را ضروری است. تألیف این کتاب در روز دوشنبه هشتم شوال 1072ق در مشهد رضوی به پایان رسیده است.

آغاز نسخه: و الاوصیاء المرضیین و الاتقیاء الطاهرین و النجباء الانجبین.

نسخه ها:

28594 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10578، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست آستان قدس: 427/15].

4716 . مفتاح الفتوح و النجاح (شرح دعای صباح)

(فارسی)

از: قاضی زاده (1)

ترجمه و شرح مختصری بر دعای صباح حضرت علی علیه السلام ، که به شاه سلیمان صفوی تقدیم شده است. در بارهء مؤلف این شرح اختلاف وجود دارد. در پایان

ص:149


1- (1) . گویا همان قاضی علاء الدین عبد الخالق کرهرودی معروف به قاضی زادۀ کرهرودی و قاضی علاء کرهرودی ، که شاگرد شیخ بهایی بوده است . (طبقات اعلام الشیعة ، الروضة النضرة فی علماء المأة الحادیة عشرة ، ص 456)

نسخۀ مدرسۀ حجازیها این شرح به جمال الدین محمد بن حسین خوانساری معروف به آقاجمال (م 1121ق) نسبت داده شده است و در ضمن آثار کنگرۀ خوانساریها منسوب به وی منتشر شده است. در برگ اول نسخۀ کتابخانۀ دانشکدۀ الهیات دانشگاه تهران - که آقا حسین خوانساری به خط خود تقریظی بر آن نوشته - نام مؤلف ، قاضی زاده نوشته شده است. در الذریعه (ج13، ص 253، رقم 922) و نسخۀ مجلس (طباطبایی 309) این شرح به میر محمد اشرف بن عبدالحسیب بن احمد علوی عاملی (م 1145ق) مؤلف فضائل السادات نسبت داده شده است.

[ الذریعه: 253/13]

آغاز خطبه: مفتاح الابواب خزائن بر و نوال ومصباح طریق وصول به مقاصد و آمال چه تواند بود جز افتتاح به حمد.

آغاز شرح: اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه کلمه اللهم در بعضی از نسخ دعا واقع شده و در اصل آن بنابر مشهور نزد ادبا یا الله بوده حرف ندا را از جهت تعظیم محذوف و میم مشدده عوض آن در آخر زیاده نموده اند

انجام: یا از این جهت که رد نمی فرمایی مرا از مواهب سنیه خود نومید و بی بهره.

نسخه ها:

1/28595 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12689، آغاز: برابر آغاز شرح، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، دو برگ ضمیمه فضیلت دعای صباح به نقل از حضرت رضا علیه السلام ، 43 برگ [فهرست آستان قدس: 307/15].

2/28596 - تهران، دانشکده الهیات: 681د، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن11ق، رساله اول مجموعه،با تقریظ آقا حسین خوانساری، در این نسخه نام مؤلف قاضی زاده ذکر شده است، «2پ-54ر» 53 برگ [فهرست الهیات تهران: 361/1].

3/28597 - قم، گلپایگانی: 6667/34/37، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و وثیقه حصول هر مدعا و ذریعه وصول به مراتب و درجات علیا نتواند بود جز... و بعد بر کافه انام از خاص و عام واضح و لایح است، انجام: برابر نمونه، نسخ، مراد بن رستم، شنبه 1 شعبان 1122ق، در فهرست از مؤلف ناشناس معرفی شده است، دارای حواشی با امضای «منه»، رساله دوم مجموعه، 36 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:150

4/28598 - قم، مرعشی: 1130، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و نسخ معرب، عبد الائمه بن عبد الحسین نجفی، 3 ذی حجه 1125ق، در فهرست مؤلف شناسایی نشده است، رساله چهارم مجموعه، «43پ-90» 48 برگ [فهرست مرعشی: 304/3].

5/28599 - قم، مسجد اعظم: 1570، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، محمد رضا، 25 رجب 1273ق، در فهرست مؤلف شناسایی نشده است، در پایان نسخه اشعاری از حارثه و ابن المعتز و صفی الدین حلی آمده است، رساله هشتم مجموعه، 31 برگ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 521؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

6/28600 - قم، مدرسه حجازیها: 8162/56/12، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 8 ذی قعده 1290ق، رساله دوم مجموعه، 9 برگ، 29 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

7/28601 - قم، مدرسه حجازیها: 8162/56/12، آغاز: برابر آغاز شرح، بدون نام کاتب، 1290ق، در آخر این نسخه نام مؤلف جمال الدین محمد بن حسین خوانساری معروف به آقا جمال ذکر شده است. [مجله نور علم: 283/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

8/28602 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبائی 309، آغاز: برابر آغاز شرح، بدون نام کاتب، قرن 99ق، رساله پنجم مجموعه، «43-46» 4 برگ [فهرست مجلس: 99/22].

9/28603 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12473، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر آغاز شرح، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «14پ-36ر» 23 برگ [فهرست مجلس: 427/35].

10/28604 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1 12481/، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، (1 پ -ر13 ) برگ [فهرست مجلس: 435/35].

4717 . مفتاح الفرج

(فارسی)

از: محمدحسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی اصفهانی، سید (م 1151ق)

بازنویسی همراه با اضافاتی است از کتاب «مفتاح الغیب» علامه ملا محمد باقر

ص:151

مجلسی ، که در موضوع احکام و کیفیت استخاره ها ، نگاشته است . خاتون آبادی این کتاب را در هشت مفتاح تنظیم و به شاه سلطان حسین صفوی تقدیم و در ربیع الاول 1127ق تألیف آن را به اتمام رسانده است .

چاپ: میراث حدیث شیعه،دفتر بیستم ، ص 7-100 ، با تصحیح حمید احمدی جلفایی.

آغاز: الحمد لله دلیل المتحیرین و کاشف البأساء و الضراء عن المکروبین.

نسخه ها:

1/28605 - قم، مرعشی: 4424، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 43 برگ [فهرست مرعشی: 22/12].

2/28606 - قم، مسجد اعظم: 569، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 33 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4718 . مفتاح الفلاح

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در دعا - که غیر از مفتاح الفلاح شیخ بهایی و محمد اسماعیل خواجویی است - در یک فاتحه و سه صحیفه و یک خاتمه ، با این عنوانها:

فاتحه: در احوال عمل صلات و دعا؛ صحیفه اول: در اعمال یومیه؛ صحیفه دوم: در اعمال هفته؛ صحیفه سوم: در اعمال مشهور؛ خاتمه: در اعمال مطلقه.

آغاز: مفتاح الفلاح فاتحه در احوال صلات و دعا ... اما فاتحه در احوال عمل نماز و دعا مشتمل بر سه قول. قول اول در ماهیت و فضیلت و اقسام نماز.

نسخه ها:

28607 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 276، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق تحریری و نسخ معرب ومشکول، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله یازدهم مجموعه، «79ر-132پ» 54 برگ [فهرست دائرة المعارف: 239/1 و 306].

ص:152

4719 . مفتاح الفلاح

(عربی)

از: محمد بن حسین عاملی، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

از کتب معتبر و معروف در ادعیه شیعی ، که در بیان اعمال و دعاهای مستحب شبانه روز نوشته شده است. مؤلف اوقات روز و شب را به شش بخش تقسیم کرده و آداب و اعمال هر بخش را در یک باب بیان نموده ، و در برخی موارد توضیحاتی دربارۀ لغات مشکل و ادعیه ذکر نموه است. عنوان بابهای کتاب چنین است: الباب الاول: فی ما یعمل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس؛ الباب الثانی:

فی ما یعمل ما بین طلوع الشمس الی الزوال؛ الباب الثالث: فی ما یعمل بین الزوال الی الغروب؛ الباب الرابع: فی ما یعمل ما بین الغروب الی وقت النوم؛ الباب الخامس: فی ما یعمل ما بین وقت النوم الی انتصاف اللیل؛ الباب السادس: فی ما یعمل بین انتصاف اللیل الی طلوع الفجر؛ الخاتمة: ینبغی للمصلی ملاحظة معانی اذکار الصلوة و ادعیتها. شیخ بهایی در پایان این کتاب تفسیر سورۀ فاتحه را نیز آورده است. مؤلف این کتاب را در دهۀ سوم صفر سال 1015ق در شهر گنجه به پایان رسانیده است .

چاپ: مشار عربی، ص 880: طهران، 1317ق، سنگی، جیبی؛ مصر، 1324ق، سربی، جیبی؛ بمبئی، 1304ق، سنگی.

[ الذریعه: 339/21 و 137/4؛ فهرست دانشگاه تهران: 216/1؛ التراث العربی:

178/5؛ مجله علوم حدیث، ش11، مقاله ترجمه های مفتاح الفلاح]

آغاز: الحمد لله الذی دلنا علی جادة النجاة و هدانا الی ما یوجب علو الدرجات.

انجام: و ان لایؤاخذنا بسوء اعمالنا یوم الدین انه ارحم الراحمین و اکرم الاکرمین ... ببلدة کنجة و انا الاقل المشتهر ببهاء الدین ... و الحمد لله اولا و آخرا.

نسخه ها:

1/28608 - یزد، وزیری: 468، نسخ، بدون نام کاتب، 1012ق (1)، دو جا علامت مقابله دارد با نشان «بلغ سماعاً ایده اللّه تعالی» و در برگ 64 خط شیخ بهایی را دارد ، حواشی دارد با نشانۀ «منه» و برخی به نقل از کتابهای «کفعمی»، 89 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 411/1].

ص:153


1- (1) . این تاریخ مورد تردید است چون تاریخ تألیف کتاب سال 1015 ق است .

2/28609 - تهران، ملک: 976، نسخ، گویا به خط محمد بن حسین عاملی، شیخ بهایی (مؤلف)، 1015ق، 82 برگ [فهرست ملک: 523/1].

3/28610 - قم، گلپایگانی: 7190/36/190، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: طلوع الفجر فیما یعمل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس و فیه مقدمة و فصول، نسخ، محمد امین بن سلطان علی اسفراینی، یکشنبه 3 ذی قعده 1015ق، رساله اول مجموعه، چلیپایی، 137 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4/28611 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3293، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، زین العابدین بن مهدی حسینی سمنانی طبیب، 1015ق، 91 برگ [فهرست آستان قدس: 470/15و297/2].

5/28612 - تهران، دانشگاه تهران: 918، نستعلیق، محمد امین تاری، 1015ق، 136 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 216/1].

6/28613 - تهران، ملی تهران: /3046ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1015ق، 100 برگ [فهرست ملی تهران: 165/14].

7/28614 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 636، نستعلیق، جلال الدین محمد بن علی خان جرباد قانی، چهارشنبه 26 محرم 1016ق، مدرسه فاطمیه قم، به ضمیمه اجازه مؤلف، رساله اول مجموعه، «2پ-99ر» 98 برگ، 15 سطر، 13*18/5 [فهرست مرکز احیاء: 291/2].

8/28615 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10578، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1016ق، به ضمیمه «دعای سهم اللیل، عدیله، رؤیت هلال، حرزها و تسبیحات[» فهرست آستان قدس: 428/15].

9/28616 - قم، مرعشی: 8977، نسخ، تقی الدین محمد بن محسن حسینی، 2 صفر 1018ق، رساله دوم مجموعه، «7پ-121پ» 115 برگ [فهرست مرعشی:

143/23].

10/28617 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3318، نسخ، بدون نام کاتب، 1024ق، «399صفحه» 200 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 309/1].

11/28618 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13048، برگ اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1026ق، حواشی به خط محمود بن میر علی میمندی در 1076ق، 115 برگ [فهرست آستان قدس: 483/15].

ص:154

12/28619 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2995، آغاز: برابر نمونه، نسخ، یعقوب، 3 شعبان 1028ق، در حاشیه تصحیح شده و دارای حواشی مختصر می باشد، رساله اول مجموعه، «1پ-108ر» 108 برگ، 16 سطر، 13*18/5 [فهرست مرکز احیاء:

/8مخطوط].

13/28620 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17526، نسخ، محمد رضا الموتی، 1029ق، 222 برگ [فهرست آستان قدس: 471/15].

14/28621 - شیراز، ملی فارس: 709، نسخ، نعمت الله بن فتح الله، 1029ق، رساله اول مجموعه، 66 برگ [فهرست ملی فارس: 301/2].

15/28622 - قم، مرعشی: 8953، دعاها نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، 171 برگ [فهرست مرعشی: 125/23].

16/28623 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13683، نسخ، بدون نام کاتب، با حواشی مؤلف به امضای «منه دام ظله»، در دو برگ ضمیمه دعای ختم قرآن و تسبیحات، 143 برگ [فهرست آستان قدس: 485/15].

17/28624 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 239، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، رساله دوم مجموعه، «5ر-99پ» 95 برگ [فهرست مرکز احیاء: 334/1].

18/28625 - قم، گلپایگانی: 1204/7/104، آغاز: برابر نمونه، ثلث، ابراهیم بن حاجی عبد الجلیل شیروانی، شعبان 1031ق، در حاشیه تصحیح شده است، با حواشی «منه»، فوایدی حدیثی و ابیاتی منسوب به امام علی علیه السلام آمده است، 107 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

19/28626 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 753، نسخ، بدون نام کاتب، چهارشنبه 20 رمضان المبارک 1031ق، 185 برگ، 14 سطر، 13*22/5 [ فهرست مرکز احیاء:

413/2].

20/28627 - مشهد، دانشکده الهیات: 1075، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1034ق، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 228/2].

21/28628 - مشهد، گوهر شاد: 509، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن ملا ابی القاسم، 1037ق، 145 برگ [فهرست گوهر شاد: 616/2].

ص:155

22/28629 - قم، قائنی: 307، احمد بن شکر الله اصفهانی، 1037ق [مجله تراثنا:

129/52].

23/28630 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1219، علی رضا، 1038ق، «504صفحه» 252 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 966 ].

24/28631 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12350، نسخ، محمد باقر حافظ، 1039ق، 203 برگ [فهرست مجلس: 310/35].

25/28632 - کاشان، مدرسه سلطانی: 296، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد کاظم بن بابا محمد شیربرنجی سرای، اول جمادی الثانی 1040ق، با حواشی و تصحیحات، 129 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید؛ فهرست مدرسه سلطانی، قدیم: 38].

26/28633 - قم، گلپایگانی: 5432/27/102، آغاز: برابر نمونه، عنبر منجمله نواب حسین بیک ناظر، رجب 1040ق، 161 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

27/28634 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 577، نسخ، محمد بن عبد الحی حسینی، در ذی حجه 1042ق مقابله و تصحیح شده است، 103 برگ، 15 سطر [فهرست مؤید:

74/2].

28/28635 - مشهد، ادبیات مشهد: 373، نسخ، ابراهیم بن حاجی عبد الجلیل شروانی، 1042، مقابله شده [فهرست ادبیات مشهد: 232].

29/28636 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: بدون شماره، نسخ، ابراهیم بن حاجی عبد الجلیل شروانی، 1042ق [نشریه نسخه های خطی: 700/7].

30/28637 - مشهد، دانشکده الهیات: 734، نسخ، حبیب الله، 24 صفر 1043ق، 133 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 614 [فهرست الهیات مشهد: 572/1؛ نشریه نسخه های خطی: 99/5].

31/28638 - قم، مسجد اعظم: 3317، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابو تراب بن شرف الدین حسن عبد المطلبی بیابانکی، 1044ق، از روی نسخه خط مؤلف استنساخ شده است، 95 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:156

32/28639 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 401، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، جمعه دهه سوم رجب 1045ق، با توضیحات و حواشی «منه» و علامت بلاغ در حاشیه، 132 برگ، 16 سطر [فهرست مؤید: 35/1].

33/28640 - خوی، جواد شریف: 55، آغاز: برابر نمونه، حمد الله بن اسد الله دزماری، غره ذی قعده 1047ق در مسجد شاه طهماسب تبریز، 130 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه شریف خویی].

34/28641 - مشهد، آستان قدس رضوی: 205، نسخ، بدون نام کاتب، 1048ق، 150 برگ [فهرست آستان قدس: 297/2].

35/28642 - بابل، مدرسه صدر: 282، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد قاسم بن احمد بارفروشی، 1049ق، مقابله شده [فهرست مدرسه صدر: 201].

36/28643 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 51، نسخ، مسعود بن صالح بن احمد اوالی، دهه سوک ربیع الثانی 1051ق، کتاب را مطر بن شعبان بن حمزه محمد بن حمزه ماحوزی با سلیمان بن علی به دستور شیخ احمد ماحوزی تصحیح کرده و این کار در 6 جمادی الاول 1051ق به پایان رسیده، در دو برگ قبل و بعد فواید و روایات مختلفی نوشته شده، 130 برگ، 14 سطر، 14*20 [ فهرست خاندان میبدی: 44].

37/28644 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11242، برگ اول و دوم افتادگی دارد، نسخ، محمد کاظم، 1052ق، با حواشی محمد طاهر بار فروشی مازندرانی، 180 برگ [فهرست آستان قدس: 472/15].

38/28645 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3425، نسخ، احمد شریف بن شمس الدین محمد کازرونی، 1053ق، تصحیح شده، 203 برگ [فهرست آستان قدس: 292/6].

39/28646 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3427، نسخ، بدون نام کاتب، 1053ق، با حواشی، 203 برگ [فهرست آستان قدس: 293/6].

40/28647 - قم، گلپایگانی: 4648/23/168، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد فصیح، یکشنبه 3 ربیع الاول 1055ق، 181 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای:

176/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

41/28648 - تهران، سپهسالار: 5744، نسخ، حسن شولستانی، 1055ق، 237 برگ [فهرست سپهسالار: 626/5].

ص:157

42/28649 - قم، گلپایگانی: 356/2/176، از وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و ادعیه نسخ، محمد بن بدیع الزمان قهپائی، شنبه ذی قعده 1056ق، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد، 124 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

43/28650 - یزد، وزیری: 496، نسخ، بدون نام کاتب، 1056ق، 200 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 433/1].

44/28651 - مشهد، مرتضوی: 118، محمد قلی رزمی، 1057، به کتاب ادعیه زیادی ملحق شده [ مجله تراثنا: 147/68؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 41].

45/28652 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 360، نسخ، ادعیه معرب، بدون نام کاتب، دهه سوم جمادی الثانی 1059ق، با تصحیح و حواشی مختصر، 254 برگ، 11 سطر، 10*18 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 18/2].

46/28653 - قم، گلپایگانی: 5006/25/96، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد زمان بن ابی طالب نصیر طوسی، جمعه 18 جمادی الثانی 1060ق، 176 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 106/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

47/28654 - قم، مرعشی: 10451، نستعلیق، حسین بن عبد الصمد (پسر برادر شیخ بهائی)، 22 رمضان المبارک 1061ق، 136 برگ [فهرست مرعشی: 371/26].

48/28655 - یزد، وزیری: 1247، نسخ، فرج الله جزایری، 1061ق، مقابله از عبد النبی نباطی در 1065ق، 124 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 905/3].

49/28656 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، عبد الله سمامی، رمضان المبارک 1063ق [دلیل المخطوطات: 164].

50/28657 - قم، مسجد اعظم: 3426، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الباب الاول فی ما یعمل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، نسخ، محمد کاظم بن درویش علی بیدختی جنابذی، 6 جمادی الثانی 1064ق، رساله اول مجموعه، 127 برگ، 16 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 628؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

51/28658 - قم، گلپایگانی: 180/1/180، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبا و ادعیه نسخ معرب، محمد بن محمد رضا شمس الدین بسطامی، یکشنبه 22 جمادی الاول 1066ق، دارای علامت مقابله، 251 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:158

52/28659 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13621، نسخ، محمد ابراهیم بن محمد تقی تبریزی، 1066ق، ضمیمه سه برگ اشعار، با حواشی مؤلف و محمد اسماعیل خواجویی، تصحیح و مقابله شده، 92 برگ [فهرست آستان قدس: 472/15].

53/28660 - خوی، مدرسه نمازی: 673، نسخ، جلال طالقانی، 1066ق، رساله اول مجموعه، 242 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 858 [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 366؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 47/3].

54/28661 - تهران، ملک: 2501، نسخ، جمال الدین محمد هزار جریبی، 1066ق، 202 برگ [فهرست ملک: 523/1].

55/28662 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12942، نسخ، بدون نام کاتب، 1067ق، تصحیح شده، 265 برگ [فهرست آستان قدس: 473/15].

56/28663 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8000، نسخ، قاسم دیوانه، 1067ق، 50 برگ [فهرست آستان قدس: 293/6].

57/28664 - تهران، ملی تهران: /1559ع، نسخ، شمس الدین بن محمد رضا بسطامی، 1067ق، 246 برگ [فهرست ملی تهران: 82/10].

58/28665 - قم، مسجد اعظم: 3324، آغاز: برابر نمونه، نسخ، فتح الله بن مهدی بن عبد الهادی حمامی، 23 محرم 1068ق، 161 برگ، 15 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

59/28666 - قم، مسجد اعظم: 2014، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کاظم، 20 شعبان 1068ق، رساله دوم مجموعه، 90 برگ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

534؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

60/28667 - قم، آستان معصومیه (س): 5787، از اول افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، محرم 1069ق، 168 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه:

171].

61/28668 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 258، از آغاز افتادگی دارد، آغاز:

الباب الاول فیما یعمل ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس، نسخ، بدون نام کاتب، 4 ربیع الثانی 1069ق، 145 برگ، 14 و 15 سطر [فهرست امامزاده هلال].

62/28669 - قم، مرعشی: 1445، نسخ، باقر بن حاجی محمد علی خوانساری، 24 ذی حجه 1069ق، 116 برگ [فهرست مرعشی: 232/4].

ص:159

63/28670 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12428، بدون نام کاتب، 1069ق، رساله دوم مجموعه، «34پ-143پ» 110 برگ [فهرست مجلس: 384/35].

64/28671 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13399، 8 برگ اول افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، محمد معصوم بن شاه علی سم الچاولی، 1070ق، به ضمیمه 30 برگ ادعیه، 241 برگ [فهرست آستان قدس: 484/15].

65/28672 - بروجرد، مدرسه امام صادق علیه السلام : 241، درویش عباس بغدادی، محرم 1071ق [مجله وقف میراث جاویدان: 128/21].

66/28673 - قم، مدرسه فیضیه: 1994، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1071ق، 102 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

67/28674 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 90، از اواسط افتادگی دارد، نسخ، ابو البقاء حسینی، جمعه 4 ذی حجه 1072ق، هرات، 132 برگ، 14 سطر، 12/5*19/5 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 69].

68/28675 - تهران، دانشگاه تهران: 7169، نسخ، عبد اللطیف خراسانی، اواخر 1072ق، 135 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 472/16].

69/28676 - قم، مدرسه حجازیها: 8543/57/213، از آغاز و وسط افتادگی دارد، آغاز:

الشمس فایاکم تلک النومة و روی ایضا فی الکتاب المذکور، نسخ، لطف الله بن فتح الله، 1072ق، در نور علم در ردیف 679 معرفی شده است، 152 برگ، 13 سطر [مجله نور علم: 294/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

70/28677 - دامغان، مدرسه فتحعلی بیگ(صادقیه): 73، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و ادعیه نسخ معرب، عین علی، ربیع الاول 1073ق، تصحیح شده، با حواشی مختصر، در دو برگ آخر اشعاری فارسی به تاریخ اول رمضان 1167ق آمده است، 125 برگ، 15 سطر، 15*23/5 [فهرست مدرسه فتحعلی بیگ: مخطوط].

71/28678 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17527، نسخ، صفی الله بن صدر الدین محمد، 1073ق، با حواشی مؤلف، 158 برگ [فهرست آستان قدس: 474/15].

72/28679 - یزد، وزیری: 2027، نسخ، مشرف نقشبند، 1073ق، 109 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1133/4].

73/28680 - مشهد، مدرسه باقریه: 370، نسخ، صفی الله بن صدر الدین محمد، 1073ق [مجله تراثنا: 134/26].

ص:160

74/28681 - قم، گلپایگانی: 866/5/156، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 15 صفر 1075ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آمده است، با حواشی به امضاء «منه»، 193 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

75/28682 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2056، نسخ، محمد علی بن سلمان شیرازی، 1076ق، «378صفحه» 189 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 973].

76/28683 - تهران، حسین مفتاح: 1024، نستعلیق، محمد مؤمن شریف کرمانی، 1076ق [نشریه نسخه های خطی: 297/7].

77/28684 - قم، مرعشی: 9679، نسخ، محمد رشید بن پیرپوز، اوایل جمادی الاول 1077ق، 170 برگ [فهرست مرعشی: 49/25].

78/28685 - قم، گلپایگانی: 312/2/132، آغاز: برابر نمونه، نسخ، خسرو، پنجشنبه 18 ذی قعده 1077ق، با حواشی فارسی، 197 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

79/28686 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15607، برگ اول افتادگی دارد، نسخ، محمد علی طالقانی، 1077ق، 176 برگ [فهرست آستان قدس: 484/15].

80/28687 - تهران، ملی تهران: /1087ع، نسخ، محمد بن علاء الدین سبزواری، 1077ق، 212 برگ [فهرست ملی تهران: 79/9 ].

81/28688 - قم، مسجد اعظم: 2765، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بالفلق النور و اللیل و ما وسق ای وما جمع و ستر، نسخ، بدون نام کاتب، 22 رجب 1078ق، 139 برگ، 13 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

82/28689 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14240، نستعلیق، امان الله، 1078ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 542].

83/28690 - قم، آستان معصومیه (س): 4: 149-5872، نسخ، عبد العلی بن زامل، 1078ق، 155 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 171].

84/28691 - تهران، دانشگاه تهران: 6427، نستعلیق، محمد کاظم بن محمد معصوم اصفهانی، دهه اول جمادی الاول 1081ق، 175 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

264/16].

85/28692 - تهران، دانشگاه تهران: 7257، نسخ، مظفر دماوندی قاضی، 1082ق، 121 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 500/16].

ص:161

86/28693 - قم، مرعشی: 9706، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1083ق، 128 برگ [فهرست مرعشی: 67/25].

87/28694 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7204، نسخ، محمد صادق، 1083ق، با حواشی، تصحیح توسط محمد رفیع واعظ قزوینی، 158 برگ [فهرست آستان قدس:

293/6].

88/28695 - تهران، دانشگاه تهران: 3510، نستعلیق، حسن علی بن حیدر شیرازی، 1083ق، رساله اول مجموعه، 204 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2516/12].

89/28696 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 291، نسخ، شاه قلی بن محمد، اول ربیعالثانی 1084ق، (75596)، رساله اول مجموعه، همراه با فهرست [فهرست ادبیات تهران: 443].

90/28697 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2014، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و ان یجعله من احسن الذخایر لیوم الدین و رتبته علی ستة ابواب متوکلا علی ملهم الصواب، نسخ، بدون نام کاتب، 1084ق، تصحیح شده، با حواشی نسبتا مفصل، در برگ 51 حاشیه ای در محرم 1096ق در قریه نصر آباد مشهود است، در چند برگ آخر ادعیه و یادداشتهای متفرقه ای بعضا به سال 1095ق مکتوب است، 108 برگ [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

91/28698 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3292، نسخ، ملا رستم بن کربلایی آقا بیگ هزار جریبی، 1084ق، به ضمیمه دعای صباح و مساء و صلوات بر ائمه علیهم السلام ، 150 برگ [فهرست آستان قدس: 474/15].

92/28699 - تهران، ملی تهران: /4045ع، نسخ، محمد مؤمن سبزواری، 1085ق، 129 برگ، 17 سطر [فهرست ملی تهران: 352/17].

93/28700 - مشهد، گوهر شاد: 882، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد امین، 1085ق [فهرست گوهر شاد: 1195/3].

94/28701 - شیراز، شاه چراغ: 1223، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1086، شماره ثبت: 513، 248 برگ [فهرست شاه چراغ: 225/1].

95/28702 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1955، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابراهیم بن طیفور بسطامی، 10 جمادی الثانی 1087ق، با حواشی مولف و انهاء ابراهیم بن علی صدر الدین حسینی حسنی به تاریخ 18 شوال 1097ق که احتمالا برای کاتب نوشته

ص:162

و به ضمیمه دعای سمات به خط کاتب، 256 برگ، 10 سطر، 8/5*13/5 [فهرست مرکز احیاء: 384/5].

96/28703 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1309، نسخ، علی نقی بن محمد تقی اصفهانی مشهدی، دهه دوم شوال 1087ق، تصحیح شده، 107 برگ، 18 سطر، 10*16/5 [فهرست مرکز احیاء: 138/4].

97/28704 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 214، نسخ، محمد جعفر قهپایی، 1087ق، «278صفحه» 139 برگ [فهرست مجلس: 363/7].

98/28705 - تهران، ملک: 121، نسخ، محمد اسماعیل شیرازی، 1087ق، 214 برگ [فهرست ملک: 523/1].

99/28706 - قم، مرعشی: 2496، نسخ، بدون نام کاتب، 1089ق، 228 برگ [فهرست مرعشی: 7 / 86].

100/28707 - تهران، ملی تهران: 3649، نسخ، علی اکبر بن علی رضا مازندرانی، 1089ق، با تصحیح و حواشی، رساله اول مجموعه، 109 برگ، 17 سطر [فهرست ملی تهران:

243/16].

101/28708 - قم، مدرسه فیضیه: 1319، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1089ق، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 79/2 ].

102/28709 - قم، مسجد اعظم: 2732، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1091ق، با مقابله و تصحیح دقیق، 106 برگ، 17 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

103/28710 - قم، مسجد اعظم: 2001، فقط بخش آخر کتاب (تفسیر سوره حمد)، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الباء اما للاستعانه او المصاحبه و قد ترجح الاولی باشعارها، نستعلیق، محمد تقی بن محمد زمان تفرشی، پنجشنبه 14 رمضان المبارک 1093ق، رساله دوم مجموعه، 10 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

104/28711 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 278، نسخ، محمد رضا بن یوسف، 1093ق، (75583) [فهرست ادبیات تهران: 107/3].

105/28712 - قم، مدرسه حجتیه: 173، نسخ، محمد مهدی بن غیاث الدین رضوی، 1093ق [فهرست مدرسه حجتیه: 89].

ص:163

106/28713 - قم، مسجد اعظم: 1003، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 2 ذی حجه 1095ق، خشتی، 120 برگ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

107/28714 - ری، آستان عبد العظیم: 312، نسخ و نستعلیق، شیخ افضل بن شیخ زاهد، ذی حجه 1096ق [نشریه نسخه های خطی: 478/3].

108/28715 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3424، نسخ، عبد الله حداد، 1096ق، با حواشی، تصحیح شده، 146 برگ [فهرست آستان قدس: 293/6].

109/28716 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11945، نسخ و نستعلیق، معین الدین، 1097ق، به ضمیمه دعای صباح ودوازده کلمه مختار تورات، 212 برگ [فهرست آستان قدس: 475/15].

110/28717 - مشهد، مدرسه نواب: 35 ادعیه، نسخ، محمد باقر بن محمد مهدی مشهدی، 1097ق، با حواشی «منه، قواعد»، تئسط محمد امین بن سلطان محمود تصحیح شده [فهرست دو کتابخانه مشهد: 555].

111/28718 - تبریز، ملی تبریز: 1309، نسخ، ابن حق ویردی ملک فنقری، 1097ق، شماره دفتر ثبت: 3144، 194 برگ [فهرست ملی تبریز: 1301/3].

112/28719 - تهران، دانشکده الهیات: 383د، نسخ، علی دامغانی، صفر 1098ق، 206 برگ [فهرست الهیات تهران: 670/1].

113/28720 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14527، نسخ، بدون نام کاتب، 1098ق، به ضمیمه ادعیه رفع تب و دعوات پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و شرح دعای حمید به نقل از مصباح کفعمی و دعای عدیله و مهمات، 213 برگ [فهرست آستان قدس:

475/15].

114/28721 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 990، غیاث الدین محمد بن سیف الله، 1098ق [فهرست اهدایی رهبری: 318].

115/28722 - تهران، ملک: 94، نسخ، محمد حسن بن محمد صالح مازندرانی، 1098ق، در حاشیه، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 3/5].

116/28723 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3291، نسخ، محمد صالح بن محمد مؤمن تونی، 1099ق، 145 برگ [فهرست آستان قدس: 476/15].

ص:164

117/28724 - قم، مرعشی: 8489، نسخ معرب، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 156 برگ [فهرست مرعشی: 78/22].

118/28725 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12495، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با حواشی از مؤلف و میرداماد، 171 برگ [فهرست آستان قدس: 478/15].

119/28726 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12577، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 148 برگ [فهرست آستان قدس: 478/15].

120/28727 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13689، برگ اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با حواشی مؤلف، 217 برگ [فهرست آستان قدس: 485/15].

121/28728 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14224، نسخ، خان محمد بن آقا محمد، قرن 11ق، با حواشی مؤلف، به ضمیمه دعای سمات، 146 برگ [فهرست آستان قدس:

480/15].

122/28729 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14756، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 165 برگ [فهرست آستان قدس: 476/15].

123/28730 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15150، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با حواشی مؤلف و محمد جعفر یزدی و سید عبد العظیم امام، 107 برگ [فهرست آستان قدس: 15 / 480].

124/28731 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17528، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، به ضمیمه اشعار و حدیث حقیقت کمیل، 102 برگ [فهرست آستان قدس: 477/15].

125/28732 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 578، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 229].

126/28733 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 642، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با ملحقات [فهرست اهدایی رهبری: 229].

127/28734 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 644، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 229].

128/28735 - تهران، دانشگاه تهران: 7150، نسخ، حکیم بن محمد رضا تونی، عصر مولف، 196 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 866/16].

129/28736 - قم، گلپایگانی: 4819/24/119، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فی کل یوم و لیلة من واجب العبادات و مندوبها و محمود الآداب و مزعوبها مقتصرا، نسخ، بدون نام

ص:165

کاتب، قرن 11ق، 195 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

130/28737 - قم، گلپایگانی: 998/6/88، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده، رساله دوم مجموعه، «88پ-190» 102 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

131/28738 - تهران، سپهسالار: 2186، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 101 برگ [فهرست سپهسالار: 625/5و74/1].

132/28739 - قم، مسجد اعظم: 2854، آغاز: برابر نمونه، نسخ پخته، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، 141 برگ، 15 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

133/28740 - تهران، ملک: 2076، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 168 برگ [فهرست ملک: 523/1].

134/28741 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1664، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح از کاتب، 183 برگ، 14 سطر، 11*21 [ فهرست مرکز احیاء: 79/4].

135/28742 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3133، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، دارای حواشی «منه دام ظله»، 147 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

136/28743 - یزد، وزیری: 1217، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 140 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 898/3].

137/28744 - مشهد، گوهر شاد: 1144، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1586/3].

138/28745 - تهران، دانشکده الهیات: 186، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، «2پ-106پ» 105 برگ [فهرست الهیات تهران: 724/1].

139/28746 - تهران، دانشکده الهیات: 271د، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 175 برگ [فهرست الهیات تهران: 670/1].

140/28747 - تهران، دانشکده الهیات: 831د، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست الهیات تهران: 86/1].

ص:166

141/28748 - مشهد، مدرسه نواب: 30 ادعیه، از آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست دو کتابخانه مشهد: 555].

142/28749 - قم، مدرسه فیضیه: 1846، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 182 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

143/28750 - قم، طبسی حائری: 687، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: متلقیا بکفیک الارض قبل رکبیک و تجنح فی سجودک بیدیک باسطا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با تصحیح در حاشیه و ذکر نسخه بدلها و علامت بلاغ و حواشی «منه عفی عنه» و «منه ره»، 121 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

144/28751 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 690، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [نشریه نسخه های خطی: 172/2].

145/28752 - ری، آستان عبد العظیم: 123، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [نشریه نسخه های خطی: 478/3].

146/28753 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 381(1162)، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق [نشریه نسخه های خطی: 915/11 ].

147/28754 - قم، مدرسه حجتیه: 568، نسخ، ابراهیم بن هاشم حسینی عمیدی، 1100ق [فهرست مدرسه حجتیه: 89].

148/28755 - قم، مدرسه فیضیه: 1907، نسخ، بدون نام کاتب، 1104ق، 226 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

149/28756 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12383، نسخ، سید محمد علی بن ادریس خان آل دراج، 1105ق، 313 برگ [فهرست مجلس: 338/35].

150/28757 - مشهد، دانشکده الهیات: 1105، از اول افتادگی دارد، نسخ، علی اصغر بن محمد جعفر سبزواری، 1107ق [فهرست الهیات مشهد: 242/2].

151/28758 - تهران، دانشگاه تهران: 8991، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، درویش بن محمد نجفی، جمادی الثانی 1109ق، رساله اول مجموعه، «1ر-141ر» 141 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 269/17].

152/28759 - قم، مدرسه فیضیه: 2011، نسخ، بدون نام کاتب، 1109ق، 115 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

ص:167

153/28760 - قم، مرعشی: 501، نسخ، ابو الفضل بن محمد شریف حسینی مرعشی، 11 شعبان 1111ق، 161 برگ [فهرست مرعشی: 109/2].

154/28761 - تبریز، خادم حسینی: 58، آغاز افتاده، آغاز: اذان الفجر متطهرا و لنذکر هنا صفة الوضوء الکامل، نسخ، خواجه ملک محمد بن محمد نصیر جوهری تبریزی، رمضان المبارک 1111ق، کاتب تصرفاتی در کتاب کرده و تغییراتی داده است، 167 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه خادم حسینی].

155/28762 - قم، طبسی حائری: 478، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و الجنة و اعلم ان اکثر الافعال و جمیع الاذکار، نسخ، بدون نام کاتب، 28 ذی حجه 1112ق، در پایان دعاهایی چون سمات و آیات استغفار آمده است، 196 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

156/28763 - قم، گلپایگانی: 4655/23/175، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1112ق، در سال 1112ق مقابله شده است، 198 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

157/28764 - یزد، وزیری: 1069، نسخ، محمد سامع بن محمد نصیر یزدی، 1112ق، رساله اول مجموعه، «1-151» 151 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 843/3].

158/28765 - قم، مدرسه فیضیه: 1696، نسخ، محمد مقیم بن حاج غلام علی، 9 رجب 1114ق، 210 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

159/28766 - قم، مفتی الشیعة: 36، نسخ، محمد قلی، 19 جمادی الاول 1117ق، تصحیح شده، با حواشی مؤلف، 110 برگ، 16 سطر، 12*18/5 [ فهرست مفتی الشیعه: 44؛ مجله تراثنا: 251/67؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 44].

160/28767 - تهران، دانشکده الهیات: 514د، نسخ، محمد قاسم بن عبد الکریم، اول ذی قعده 1117ق، 137 برگ [فهرست الهیات تهران: 670/1].

161/28768 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3294، نسخ، محمد صادق بن محمد شفیع، 1117ق، 170 برگ [فهرست آستان قدس: 476/15و297/2].

162/28769 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8687، نسخ، محمد معصوم بن علی حسنی حسینی طباطبائی بهبهانی، 1117ق، مقابله و تصحیح شده، با حواشی [فهرست آستان قدس: 293/6].

ص:168

163/28770 - تهران، دانشگاه تهران: 4969، نسخ، رکن الدین بن تاج الدین حسن حسینی، 1118ق، 114 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 4071/15].

164/28771 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3355، نسخ، بدون نام کاتب، 1120ق، «184صفحه» 92 برگ [فهرست مجلس: 1179/10].

165/28772 - یزد، وزیری: 2163، نسخ، محمد بن سعید ممقانی بحرانی، 1121ق، 154 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1185/4].

166/28773 - یزد، جواد مدرسی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1122ق [میراث اسلامی ایران: 446/8].

167/28774 - تهران، ملی تهران: /3182ع، نسخ و نستعلیق، حسین بن علی، 1123ق، 85 برگ [فهرست ملی تهران: 293/14].

168/28775 - تهران، ملی تهران: /4018ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن میرزا حسین، 1123ق، 90 برگ، 18 سطر [فهرست ملی تهران: 312/17].

169/28776 - قم، مسجد اعظم: 2692، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1124ق، 135 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

170/28777 - شیراز، خانقاه احمدیه: 190، علم الهدی بن داعی بن علم الهدی بن داعی بن ملک اردشیر بن عبد اللطیف بن زین الدین شهید ثانی، محرم 1127ق [نشریه نسخه های خطی: 227/5].

171/28778 - شیراز، خانقاه احمدیه: 79، محمد علی دماوندی، رجب 1129ق [نشریه نسخه های خطی: 227/5].

172/28779 - قم، مدرسه رضویه: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 11 و 12ق، در 1132ق وقف شده است، طبق آنچه در فهرست آمده این نسخه هم اکنون در مدرسه رضویه موجود نیست. [آشنایی با چند نسخه خطی: 64].

173/28780 - قم، گلپایگانی: 6799/34/169، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 4 جمادی الثانی 1133ق، در حاشیه تصحیح شده و فهرست کتاب در آغاز نسخه درج شده است، 182 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

174/28781 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1170، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد محسن اصفهانی، 1137ق، «319صفحه» 160 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 964].

ص:169

175/28782 - قم، مرعشی: 6323، نسخ، مؤمن بن محمد الموتی، صفر 1149ق، 115 برگ [فهرست مرعشی: 293/16].

176/28783 - قم، مرعشی: 4980، آغاز: بعد حمد من بیده مفتاح الفلاح و مصباح النجاة و الصلاة، نسخ، حافظ علی بن ابی طالب شهدایی، 5 صفر 1152ق، 146 برگ [فهرست مرعشی: 175/13].

177/28784 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17525، نستعلیق، بدون نام کاتب، وقف نسخه در 1176ق، تصحیح شده، 115 برگ [فهرست آستان قدس: 482/15].

178/28785 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 429، آغاز: برابر نمونه، نسخ جلی، گدا علی بن محمد زمان اصفهانی، قبل از 1186ق، نسخه توسط محمد اسماعیل بن صالح مدرس آملی در ربیع الاول 1186ق بررسی شده است، با حواشی، رساله اول مجموعه، 120 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

179/28786 - رشت، فرهنگ: 183م، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست فرهنگ رشت: 96].

180/28787 - قم، مرعشی: 4944، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 130 برگ [فهرست مرعشی: 142/13].

181/28788 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12620، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 316 برگ [فهرست آستان قدس: 481/15].

182/28789 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14349، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به ضمیمه سه برگ شرح ادعیه سر، 201 برگ [فهرست آستان قدس: 481/15].

183/28790 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14801، برگ اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 176 برگ [فهرست آستان قدس: 486/15].

184/28791 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15227، برگ اول افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی مؤلف، 94 برگ [فهرست آستان قدس: 486/15].

185/28792 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15592، برگ اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی مؤلف، 226 برگ [فهرست آستان قدس: 486/15].

186/28793 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15808، از اوائل باب اول تا اواسط خاتمه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ [فهرست آستان قدس: 488/15].

ص:170

187/28794 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19571، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به ضمیمه ادعیه صباح ومساء واستغاثه به امام زمان و سه برگ مقدمه آقا جمال خوانساری بر کتاب، با حواشی مؤلف، 239 برگ [فهرست آستان قدس: 483/15].

188/28795 - تهران، دانشگاه تهران: 1596، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 166 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 196/8].

189/28796 - تهران، دانشگاه تهران: 7513، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوازدهم مجموعه، «صفحه267-367» 51 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

605/16].

190/28797 - تهران، دانشگاه تهران: 7998، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 153 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 759/16].

191/28798 - تهران، ملی تهران: /1031ع، نسخ، محمد ابراهیم قمی، قرن 12ق، 255 برگ، سابقه: معارف: 38 [فهرست ملی تهران: 33/9؛ فهرست معارف: 50/1].

192/28799 - تهران، ملی تهران: /1205ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 138 برگ [فهرست ملی تهران: 192/9].

193/28800 - تهران، ملی تهران: /1716ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 156 برگ [فهرست ملی تهران: 307/10].

194/28801 - تهران، ملی تهران: /45ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 161 برگ [فهرست ملی تهران: 44/7].

195/28802 - قم، گلپایگانی: 2095/11/195، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ثلث و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 194 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

196/28803 - قم، گلپایگانی: 6234/31/114، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح شده، 215 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

197/28804 - قم، مسجد اعظم: 1852، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 157 برگ، 13 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:171

198/28805 - قم، مسجد اعظم: 2972، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 87 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

199/28806 - قم، مسجد اعظم: 2982، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حاشیه و تصحیح در بیشتر صفحات، 168 برگ، 15 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

200/28807 - قم، مسجد اعظم: 3018، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 174 برگ، 14 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

201/28808 - قم، مسجد اعظم: 585، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دارای حواشی با امضای «منه»، 90 برگ، 17 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

202/28809 - تهران، مدرسه مروی: 857، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست مدرسه مروی: 238].

203/28810 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3297، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «328صفحه» 164 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان:

308/1].

204/28811 - اصفهان، عمومی اصفهان: 3310، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، «256صفحه» 128 برگ [فهرست کتابخانه عمومی اصفهان: 309/1].

205/28812 - قم، طبسی حائری: 161، بخشی از خطبه کتاب افتاده است، آغاز: الدین و خلان الیقین تالیف... لاهل الدیانه من الاتیان به، ثلث، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در آغاز نسخه نوشته است: من کتب میرزا محمد تقی شیرازی، با حواشی فارسی و عربی به امضای «منه»، 163 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

206/28813 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 644، متن نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، ترجمه از آخوند ملا علی نیشابوری در 1286ق [نشریه نسخه های خطی: 172/2].

207/28814 - تهران، حسین مفتاح: 1039، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 297/7].

ص:172

208/28815 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: 108، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 699/7].

209/28816 - تهران، مینوی: 34، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرستواره مینوی: 53].

210/28817 - تهران، علی اکبر غفاری خوانساری: 65، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [مجله نور علم: 107/16].

211/28818 - قم، مدرسه حجازیها: 8265/56/115، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 104 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

212/28819 - قم، مدرسه حجازیها: 8907/59/127، از ما قبل «فصل فان لم تکن عند طلوع الفجر علی وضوء . . .» تا اواخر کتاب، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: انه نور الشمس لکان المنیر مما یلی الشمس دون ما یبعد منه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 156 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

213/28820 - شیراز، خانقاه احمدیه: 6، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 227/5].

214/28821 - قم، دار الحدیث: 349، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عناوین و نشانیها شنگرف، 190 برگ، 12 سطر، 9*14 [فهرست دار الحدیث].

215/28822 - قم، آستان معصومیه (س): 500، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 96 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 119/2].

216/28823 - قم، آستان معصومیه (س): 3: 134-5783، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، رساله اول مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 202].

217/28824 - قم، آستان معصومیه (س): 4:72-5798، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 190 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 171].

218/28825 - قم، آستان معصومیه (س): 1: 93-6180، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 190 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 171].

219/28826 - قم، گلپایگانی: 743/5/33، نسخ و ترجمه نستعلیق، حاجی محمد صالح، 15 محرم 1222ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده است، با حواشی «جم»، 186 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:173

220/28827 - تهران، دانشگاه تهران: 1694، نسخ، بدون نام کاتب، 22 ربیع الاول 1226ق، 115 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 249/8].

221/28828 - قم، مرعشی: 42، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میر عبد الوهاب، فقط2برگ اول و7برگ آخرتوسط کاتب مذکوردر1226/1/13، 220 برگ [فهرست مرعشی:

54/1].

222/28829 - مشهد، مرتضوی: 118، خداداد بن محمد تاجوانی اصفهانی، 20 جمادی الثانی 1229ق [ فهرست مکتبه مرتضوی: 41؛ مجله تراثنا: 148/68].

223/28830 - تبریز، مدرسه ولی عصر (عج): 21، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 13 شوال 1234ق، 170 برگ، 4 سطر [فهرست مدرسه ولی عصر(عج)].

224/28831 - تهران، ملی تهران: /1268ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1236ق، 162 برگ [ فهرست ملی تهران: 256/9].

225/28832 - تهران، سپهسالار: 2173، بدون نام کاتب، بخش نونویس توسط تبریزی در 1240ق [ فهرست سپهسالار: 625/5و72/1].

226/28833 - قم، مسجد اعظم: 3264، بدون نام کاتب، 1247ق، رساله دوم مجموعه، وزیری [ فهرست مسجد اعظم،قدیم: 618].

227/28834 - تهران، سپهسالار: 2174، بدون نام کاتب، قبل از 1253ق [ فهرست سپهسالار: 625/5].

228/28835 - قم، گلپایگانی: 6989/35/169، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1254ق، حواشی «منه» دارد، در اول نسخه دعایی به نقل از بلد الامین کفعمی درج شده است، 127 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

229/28836 - خوی، مدرسه نمازی: 361، نسخ، احد الله بن مصطفی خویی، 1264ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 181].

230/28837 - مراغه، عمومی مراغه: 90، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عزیز الله بن اسماعیل، 1265ق، 138 برگ، 17 سطر [فهرست کتابخانه عمومی مراغه: 149].

231/28838 - قم، مرعشی: 10588، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1266ق، 101 برگ [فهرست مرعشی: 61/27].

ص:174

232/28839 - مشهد، واعظ زاده خراسانی: 1، محمد علی بن حاج محمد بن شیخ نعمت الله جیلانی لاهیجی، وقف در 1267ق [مجله مشکوة: 210/47].

233/28840 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 25، نستعلیق و دعاها نسخ معرب، علی نقی بن محمد رضا انصاری کرمرودی اشلقی، 18 رمضان المبارک 1279ق، 110 برگ، 15 سطر، 14*21 [فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 26].

234/28841 - تهران، ملی تهران: /1621ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1279ق، 167 برگ [ فهرست ملی تهران: 174/10].

235/28842 - قم، قائنی: 308، عبد الله بن محمد رضا اصفهانی، 1280ق [ مجله تراثنا:

129/52].

236/28843 - قم، طبسی حائری: 129، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، با تملکی در 1283ق، 138 برگ، 13 سطر [مجله نور علم: 106/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

237/28844 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 79، نسخ، مرتضی خویی، شنبه 20 شعبان 1285ق، در سه برگ پس از کتاب دعاهای متفرقه، 102 برگ، 11*18 [ فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 68].

238/28845 - شیراز، ملی فارس: 747، علی اکبر بن محمد حسین حسینی، 1285ق، 146 برگ [ فهرست ملی فارس: 333/2].

239/28846 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15518، نسخ، محمد تقی بن اسماعیل آهنگر کلائی بارفروشی، 1286ق، 185 برگ [فهرست آستان قدس: 477/15].

240/28847 - قم، مدرسه حجازیها: 8951/59/171، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، علی بن محمد رضا الحسینی، سلخ شعبان 1290ق، رساله اول مجموعه، 187 برگ، 12 و13 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

241/28848 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 280، برگ اول افتاده است، آغاز:

سائلا من الله سبحانه أن ینفع به الطالبین و أن یجعله من أحسن الذخائر، نسخ، محمد حسین، 27 شعبان 1292ق، با تصحیح و نسخه بدل، 146 برگ، 12 سطر، 12*20 [ فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 249/1].

242/28849 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15517، نسخ، محمد حسین بن محمد حسن روضه خوان، 1299ق، 108 برگ [فهرست آستان قدس: 477/15 ].

ص:175

243/28850 - رشت، فرهنگ: 77م، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [ فهرست فرهنگ رشت: 96].

244/28851 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15588، بدون نام کاتب، قرن 13ق، به ضمیمه 15 برگ شامل «دعای صباح، کمیل، کیفیت نماز شب و رساله در محبت»، تصحیح و مقابله شده، 207 برگ [ فهرست آستان قدس: 482/15].

245/28852 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 939، بدون نام کاتب، قرن 13ق [ فهرست اهدایی رهبری: 229].

246/28853 - تهران، دانشگاه تهران: 1585، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 192/8].

247/28854 - تهران، ملی تهران: /1620ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 140 برگ [ فهرست ملی تهران: 173/10].

248/28855 - تهران، ملی تهران: /1953ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 169 برگ [ فهرست ملی تهران: 637/10].

249/28856 - قم، گلپایگانی: 20/73، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 122 برگ [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

250/28857 - قم، گلپایگانی: 39/236، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده است، با حواشی «منه ره»، 146 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

251/28858 - قم، گلپایگانی: 4604/23/124، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 72 برگ، 17 سطر [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

252/28859 - قم، مسجد اعظم: 2945، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 126 برگ، 16 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

253/28860 - قم، مسجد اعظم: 3806، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 163 برگ، 17 سطر [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 379؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:176

254/28861 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1304، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با تصحیح و دارای حواشی مولف، رساله دوم مجموعه، «14ر-192پ» 189 برگ، 15 سطر، 11*18 [فهرست مرکز احیاء: 135/4].

255/28862 - تهران، مدرسه مروی: 1038، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [ فهرست مدرسه مروی: 238].

256/28863 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 193، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 143 برگ، 17 سطر [مجله وقف میراث جاویدان: 66/3؛ فهرست امامزاده هلال].

257/28864 - تبریز، خادم حسینی: 33، آغاز افتاده، آغاز: وسمیته بمفتاح الفلاح سائلا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 127 برگ، 14 سطر [ فهرست کتابخانه خادم حسینی].

258/28865 - خوی، موزه خوی: 28، آغاز و انجام افتاده، آغاز: قلیل المؤنة کثیر المعونة...

و سمیته مفتاح الفلاح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 80 برگ، 14 سطر [فهرست موزه خوی].

259/28866 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7049، نسخ، بدون نام کاتب، 1304ق، برگهای آخر به خط محمد علی خراسانی، رساله ششم مجموعه، 262 برگ [فهرست آستان قدس: 6 / 294].

260/28867 - خوانسار، فاضل خوانساری: 391، نسخ، محمد علی بن احمد مراغی، 1305ق، 162 برگ [ فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 73/2].

261/28868 - یزد، وزیری: 1859، نسخ و نستعلیق، سید حسین، 1305ق، 86 برگ [ فهرست کتابخانه وزیری: 1076/3].

262/28869 - قم، سید احمد زنجانی: 93، نستعلیق، میرزا آقا محمد باقر موسوی، 1310ق [ آشنایی با چند نسخه خطی: 230].

263/28870 - قم، دار الحدیث: 82، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، چهارشنبه از ربیع الاول 1312ق (برگ نونویس)، تمام صفحات جدول شنگرف، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده، برگ آخر نونویس است، 157 برگ، 14 سطر، 10*17 [ فهرست دار الحدیث].

ص:177

264/28871 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12315، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1318ق، 121 برگ [فهرست مجلس: 277/35].

265/28872 - تهران، ملی تهران: /2236ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1318ق، 128 برگ [ فهرست ملی تهران: 620/11].

266/28873 - تهران، دانشگاه تهران: 1668، نسخ، کربلایی عبد الحسین سنقری، جمادی الاول 1321ق، 154 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 234/8].

267/28874 - قم، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره، محمد طباطبایی، 10 ذی حجه 1322ق [ مجله تراثنا: 162/7].

268/28875 - همدان، حبیب جواهری: 52 (49)، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 13 و 14ق [ فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1685].

269/28876 - قم، مرعشی: 697، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 185 برگ [ فهرست مرعشی: 292/2].

270/28877 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 385، نسخ، ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 80 برگ، 20 سطر، 15/5*22 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی:

882].

271/28878 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11201، 6 برگ افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه صحیفه سجادیه [ فهرست آستان قدس: 345/15].

272/28879 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12018، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه حاشیه مفتاح الفلاح از سلیمان بن عبد الله بحرانی و تصحیح وی در 1104ق، 193 برگ [فهرست آستان قدس: 479/15].

273/28880 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13204، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی مؤلف، 236 برگ [ فهرست آستان قدس: 487/15].

274/28881 - مشهد، آستان قدس رضوی: 204، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بعضی اوراق ترجمه شده، 145 برگ [فهرست آستان قدس: 297/2].

275/28882 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3423، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله توسط محمد طاهر حسنی طباطبایی، 58 برگ [فهرست آستان قدس:

293/6].

ص:178

276/28883 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3426، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد العظیم بن عباس حسینی مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، 128 برگ [فهرست آستان قدس:

292/6].

277/28884 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3428، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 142 برگ [ فهرست آستان قدس: 294/6].

278/28885 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9126، برگ آخر و دو برگ اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی مؤلف، 140 برگ [فهرست آستان قدس: 487/15].

279/28886 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12366، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 127 برگ [ فهرست مجلس: 327/35].

280/28887 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12408، نسخ، درویش مصطفی رومی، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-126ر» 126 برگ [فهرست مجلس:

360/35].

281/28888 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3721، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «302صفحه» 151 برگ [فهرست مجلس: 1701/10].

282/28889 - تهران، دانشگاه تهران: 1806، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 97 برگ [ فهرست دانشگاه تهران: 390/8].

283/28890 - تهران، ملی تهران: /2440ع، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 136 برگ [ فهرست ملی تهران: 250/12].

284/28891 - تهران، ملی تهران: /4004ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 95 برگ، 15 سطر [فهرست ملی تهران: 300/17 ].

285/28892 - قم، گلپایگانی: 1056/6/146، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است، حواشی از «صی دام ظله» و «ق»، 162 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

286/28893 - قم، گلپایگانی: 2065/11/165، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 143 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:179

287/28894 - قم، گلپایگانی: 6610/33/160، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد، 223 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

288/28895 - قم، گلپایگانی: 6963/35/143، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل دارد، دارای حواشی با امضای «منه رحمه الله»، در اول و آخر نسخه مهر بیضوی بنده آل محمد میرزا 1025 مشهود است، 253 برگ، 12 سطر [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

289/28896 - قم، گلپایگانی: 6998/35/178، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده است، 193 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

290/28897 - قم، گلپایگانی: 7149/36/149، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد، حواشی از سردار کابلی، 234 برگ، 12 سطر [ فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

291/28898 - تهران، سپهسالار: 2172، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ فهرست سپهسالار: 625/5 و 73/1].

292/28899 - تهران، سپهسالار: 2175، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ فهرست سپهسالار: 625/5].

293/28900 - تهران، سپهسالار: 2177، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ فهرست سپهسالار: 625/5و72/1].

294/28901 - خوی، مدرسه نمازی: 354، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی از ملا محمد صادق و محمد علی استرآبادی، تصحیح شده [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 177].

295/28902 - خوی، مدرسه نمازی: 843، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 173 برگ [ فهرست مدرسه نمازی، جلد دوم].

296/28903 - تهران، ملک: 109، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 143 برگ [فهرست ملک: 523/1].

ص:180

297/28904 - یزد، وزیری: 2435، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با مهری به سجع «خلف مصطفی حسنعلی[» فهرست کتابخانه وزیری: 1292/4].

298/28905 - یزد، وزیری: 3082، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه به شنگرف، رساله اول مجموعه، «1-167» 167 برگ [ فهرست کتابخانه وزیری:

1526/5].

299/28906 - یزد، وزیری: 3243، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه زیارات چهارده معصوم علیهم السلام در روزهای هفته و نماز لیلة الرغایب، 194 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1584/5].

300/28907 - یزد، وزیری: 3595، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 211 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1714/5].

301/28908 - یزد، وزیری: 3834، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 159 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1815/5].

302/28909 - همدان، مدرسه غرب: 10333، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 195].

303/28910 - همدان، مدرسه غرب: 186، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 195].

304/28911 - تهران، دانشکده الهیات: 186، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [ فهرست الهیات تهران: 803/1].

305/28912 - مشهد، مدرسه خیرات خان: 20، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 150 برگ [ فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1767].

306/28913 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 260، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و هذه المسئلة من یحملها فلعل الامام علیه السلام اجاب السائل، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 145 برگ، 15 و 16 سطر [فهرست امامزاده هلال].

307/28914 - قم، مدرسه فیضیه: 1318، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 123 برگ [ فهرست مدرسه فیضیه: 266/1].

308/28915 - قم، مدرسه فیضیه: 1905، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 150 برگ [ فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

ص:181

309/28916 - قم، مدرسه فیضیه: 1959، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 150 برگ [ فهرست مدرسه فیضیه: 267/1].

310/28917 - شیراز، ملی فارس: 108، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 166 برگ [ فهرست ملی فارس: 93/1].

311/28918 - تهران، خانقاه نور بخش: 266، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «63صفحه» 32 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 13/2].

312/28919 - تهران، خانقاه نور بخش: 298، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «218صفحه» 109 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 37/2].

313/28920 - مشهد، مدرسه میرزا جعفر: 161، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، جیبی [ فهرست چهار کتابخانه مشهد: 42].

314/28921 - مشهد، مدرسه حاج حسن: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده [ نشریه نسخه های خطی: 764/7].

315/28922 - قم، مدرسه حجازیها: 8723/58/173، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

رحمه الله ان المستقر فی الدنیا کما قال الله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 148 برگ، 11 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

316/28923 - کاشان، حسن عاطفی: بدون شماره، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ نشریه نسخه های خطی: 745/7].

317/28924 - شیراز، خانقاه احمدیه: 216، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ نشریه نسخه های خطی: 227/5].

318/28925 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [ دلیل المخطوطات: 164].

319/28926 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 886، از انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح و نسخه بدل، 160 برگ، 14 سطر، 11*18 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 148/2].

320/28927 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 53، نستعلیق ادعیه معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 178 برگ، 12 سطر، 12/5*19 [ فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 61 ].

ص:182

321/28928 - تهران، محمد امین خنجی: 50، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [معهد المخطوطات: 62/3].

4720 . مفتاح الفلاح (گزیده مقباس المصابیح مجلسی)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده ای از مقباس المصابیح علامه محمد باقر مجلسی در دعا و تعقیبات مشترکه ، شامل هشت فصل و یک خاتمه ، است.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین ... اما بعد بدان که این مختصری است از ادعیه مقباس که از مصنفات مرحوم مجلسی است.

نسخه ها:

1/28929 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 291، نسخ، شاه قلی بن محمد، اول جمادی الثانی 1084ق، رساله دوم مجموعه [فهرست ادبیات تهران: 44/3].

2/28930 - تهران، سپهسالار: 5745، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 145 برگ [فهرست سپهسالار: 626/5 ].

4721 . مفتاح الفلاح و مصباح النجاح فی شرح دعاء الصباح

(عربی)

از: اسماعیل بن محمد حسین خواجویی اصفهانی مازندرانی (م 1173ق)

شرح مفصل مزجی است بر دعای صباح امام علی علیه السلام ، که در آن مباحث کلامی و فلسفی بسیاری مطرح شده است . شارح در آغاز جوانی این شرح را مسوده نموده است و هنگام کهن سالی به تحریر و پاک نویس آن پرداخته است.

چاپ : انتشارات آستان قدس رضوی، 1414ق، با تصحیح سید مهدی رجایی.

[ الذریعه: 339/21، 253/13؛ التراث العربی:310/3]

آغاز: نحمدک اللهم یا من اذهب اللیل مظلما بقدرته ... و بعد یقول العبد الحقیر الآنس بمولاه الجلیل.

ص:183

نسخه ها:

1/28931 - قم، مرعشی: 1120، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، اسماعیل بن محمد حسین خواجویی اصفهانی مازندرانی (مؤلف)، با مهر بیضوی «عبده محمد بن محمد علی»، 147 برگ [فهرست مرعشی: 291/3].

2/28932 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 120 (17025)، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 904/11].

3/28933 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12305، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عبد الله زنوزی، 1224ق، 106 برگ [فهرست مجلس: 270/35].

4/28934 - تهران، دانشکده الهیات: 811د، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد کاظم بن محمد نصیر هزارجریبی، 1227ق، 47 برگ [فهرست الهیات تهران: 108/1].

5/28935 - یزد، وزیری: 3848، نسخ، محمد جعفر بن محمد ولی داراشینی، 1235ق، رساله اول مجموعه، «1-80» 80 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1819/5].

6/28936 - قم، مدرسه حجتیه: 474، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد مهدی بن کربلا آستانه قلی مرازادی، 1238ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه حجتیه: 109].

7/28937 - قم، مرعشی: 6654، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1246ق، 86 برگ [فهرست مرعشی: 217/17].

8/28938 - تهران، دانشگاه تهران: 55، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد صالح واعظ بیدگلی، 1258ق، 125 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 137/1].

9/28939 - تهران، دانشگاه تهران: 7004، نستعلیق، محمد موسوی، 1268ق، 339 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 425/16].

10/28940 - قم، مرعشی: 7300، نستعلیق، محمد خلیل موسوی، سه شنبه 18 محرم 1274ق، 80 برگ [فهرست مرعشی: 90/19].

11/28941 - تهران، ملی تهران: /876ع، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، احمد بن عبد الحسین اصفهانی، 1276ق، 101 برگ [فهرست ملی تهران: 386/8].

12/28942 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 1148، علی اصغر بن علی اکبر طالقانی، 1280ق، رساله اول مجموعه، «286ص» 143 برگ، 13و16 سطر، 11*18 [فهرست مجلس: 619/23].

ص:184

13/28943 - قم، مرعشی: 3345، نسخ، بدون نام کاتب، شوال 1287ق، 142 برگ [فهرست مرعشی: 121/9].

14/28944 - قم، مرعشی: 4908، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، ذی قعده 1292ق، رساله دوم مجموعه، «124پ-129پ» 6 برگ [فهرست مرعشی: 88/13].

15/28945 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3152، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو طالب بن احمد موسوی، پنجشنبه 8 محرم 1296ق، رساله اول مجموعه، 86 برگ، 21 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

16/28946 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 613، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 152].

17/28947 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3388، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «214صفحه» 107 برگ [فهرست مجلس: 1245/10].

18/28948 - تهران، دانشگاه تهران: 2056، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «37پ-133پ» 97 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

685/8].

19/28949 - تهران، ملک: 1737، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 352/5].

20/28950 - تهران، دانشکده الهیات: 224د، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، 106 برگ [فهرست الهیات تهران: 670/1].

21/28951 - تهران، ملی تهران: /2921ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر ورامینی، 1300ق، 135 برگ [فهرست ملی تهران: 25/14].

22/28952 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3376، آغاز: نحمدک اللهم یا من اذهب اللیل مظلما بقدرته و جار بالنهار، نسخ، محمد جواد بن محمد علی موسوی، 1308، 133 برگ [فهرست آستان قدس: 252/6].

23/28953 - تهران، دانشگاه تهران: 2702، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد حسین، 1310ق، رساله اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 1583/10].

24/28954 - قم، مدرسه حجازیها: 9130/60/70، آغاز: برابر نمونه، نسخ، یحیی بن احمد بن معین حسینی کبودرآهنگی همدانی، 15 صفر 1313ق، 112 برگ، 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها؛ مجله نور علم: 283/52].

ص:185

25/28955 - تهران، دانشگاه تهران: 4277، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن محمد صادق، شوال 1315ق، رساله اول مجموعه، «1-275» 275 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3243/13].

26/28956 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1158، آغاز: برابر نمونه، سید احمد خوانساری، 1316ق [فهرست اهدایی رهبری: 349].

27/28957 - خوانسار، فاضل خوانساری: 366، نسخ، ابو القاسم بن محمد اسماعیل خوانساری، 1320ق، 153 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 59/2].

28/28958 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3891، نسخ، عبد العلی مشهدی، 1334ق، «423صفحه» 212 برگ [فهرست مجلس: 1916/10].

29/28959 - قم، مرعشی: 7364، نسخ، علی بن عبد الله علیاری، 1342ق، 107 برگ [فهرست مرعشی: 165/19].

30/28960 - مشهد، دانشکده الهیات: 1669، جزء اول، نسخ، سید عبد الجبار تهرانی، 1360ق، 145 برگ [فهرست الهیات مشهد: 776/3].

31/28961 - مشهد، دانشکده الهیات: 1670، جزء دوم، نسخ، سید عبد الجبار تهرانی، 1360ق، «146-351» 205 برگ [فهرست الهیات مشهد: 777/3].

32/28962 - قم، مرعشی: 6414، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 78 برگ [فهرست مرعشی: 22/17].

33/28963 - قم، مرعشی: 7065، از آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 32 برگ [فهرست مرعشی: 230/18].

34/28964 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12452، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید اسماعیل طباطبایی، بدون تاریخ کتابت، 209 برگ [فهرست مجلس: 406/35].

35/28965 - تهران، ملک: 5766، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-134ر» 134 برگ [فهرست ملک: 33/9].

36/28966 - تهران، ملک: 6329، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم مجموعه، «179پ-242ر» 64 برگ [فهرست ملک: 343/9].

37/28967 - تهران، دانشکده الهیات: 811د، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، کشکول [فهرست الهیات تهران: 670/1].

ص:186

4722 . مفتاح المتعبد

(عربی)

از: سعید بن هبة الله راوندی، ابو حسین (قطب الدین) (م 573ق)

رسالۀ کوتاهی در دعای شب های ماه رمضان است.

آغاز: رسالة مفتاح المتعبد عن الشیخ . . . قطب الدین . . . (دو کلمه پاک شده) ابی الحسن ابن ابی الفضل الراوندی قدس سره . الحمد لله الذی جعل الدعاء افضل العبادة.

انجام: یا ذالجلال و الاکرام .

نسخه ها:

28968 - تهران، دانشگاه تهران: 4157، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، میر جلال الدین مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «91-114» 22 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3128/13].

4723 . مفتاح المراد فی شرح دعای کمیل بن زیاد

(فارسی)

از: جمال الدین بن علی خوانساری، ملا (قرن 13ق)

شرح متوسطی است بر دعای کمیل ، شارح جهت تشویق بر خواندن دعا ، و با توجه به این که کسی را قبل از خود نیافته است که این دعا را شرح کرده باشد به شرح این دعا پرداخته و آن را در چهارم ماه رجب 1285 ق به پایان رسانیده است.

[ الذریعه 348/21]

آغاز: حمد بی حد و ستایش بی عد مر خداوندی را سزد که درگاه رحمتش پناه درماندگان و ملجأ بیچارگان.

نسخه ها:

1/28969 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1178، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1285ق، ظاهرا نسخه اصل، 150 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 231].

2/28970 - قم، گلپایگانی: 906/5/196، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با حواشی «منه رحمه الله»، رساله اول مجموعه، 103 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:187

3/28971 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 61، عنوان معرفی: شرح دعای کمیل، آغاز:

برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد حسن بن محمد رضا خوانساری، 1322، با تصحیح و حواشی، 122 برگ، 17 سطر، 7/5*14 [ فهرست سازمان مدارک: 58].

4/28972 - خوانسار، فاضل خوانساری: 439، آغاز: برابر نمونه، حسین علی بن محمد حسین، 1361ق، با تصحیح و حواشی از مؤلف، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی:

عکس 203 [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 105/2؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 226/1].

4724 . مفتاح النجاح (ترجمه عدة الداعی)

(فارسی)

از: علی بن حسن زواره ای اصفهانی، ابو الحسن، مولی (قرن 10ق)

ترجمۀ عدة الداعی ابن فهد حلی است ، مترجم متن ادعیه کتاب را محتاج به ترجمه ندانسته و دعای عدیله را به آخر متن اصلی اضافه نموده است.

[ الذریعه: 355/21؛ مرعشی: 248/1؛ آستان قدس رضوی: 488/15]

آغاز: ستایش و سپاس بی قیاس حضرت قاضی الحاجات را رواست.

نسخه ها:

1/28973 - قم، مرعشی: 1231، نستعلیق، بدون نام کاتب، 3 شعبان 974ق، 243 برگ [فهرست مرعشی: 31/4].

2/28974 - قم، گلپایگانی: 18/56، نستعلیق، علی بن عبد الرحیم قمشه ای، شعبان 981ق، 238 برگ، 21 سطر، 12*22 [فهرست گلپایگانی، قدیم: 107/1].

3/28975 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3296، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1055ق، به اضافه دعای عدیله، 304 برگ [فهرست آستان قدس:

488/15و290/2].

4/28976 - تهران، دانشگاه تهران: 5724، آغاز: برابر نمونه، نسخ، مسیب بن شمس الدین کاتب، 1056ق، 259 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 76/16].

5/28977 - قم، مرعشی: 3546، نسخ، عبد النبی بن حاجی صدرا، 19 شعبان 1061ق، 132 برگ [فهرست مرعشی: 339/9].

ص:188

6/28978 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1034، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد جعفر بن محمد یحیی عقیلی، ذی قعده 1072ق، 201 برگ، 17 سطر، 13*20 [فهرست مرکز احیاء: 263/3 ].

7/28979 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3270، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1089ق، 290 برگ [فهرست آستان قدس: 489/15و291/2].

8/28980 - تهران، ملی تهران: /2195ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 210 برگ [فهرست ملی تهران: 281/5].

9/28981 - قم، گلپایگانی: 6909/35/86، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: عنی قریب دوم غایت عنایت الهی است به مسارعت و شتاب اجابت وی که جواب را موقوف نفرمود بر تبلیغ از رسول، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح شده است، 245 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

10/28982 - قم، مرعشی: 220، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 196 برگ [فهرست مرعشی: 249/1 ].

11/28983 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12623، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «138پ-149پ» 12 برگ [فهرست مجلس: 185/36].

12/28984 - تهران، دانشگاه تهران: 967، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک سده 11ق، 182 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 217/1].

4725 . مفتاح النجاح (مفتاح الجنان)

(فارسی)

از: محمد جعفر بن محمد تقی مجلسی (قرن 11 و 12ق)

در آداب نماز و بعضی از مستحبات وضو و طهارت و تعقیبات مشترکه و مخصوصه و دعاها و احراز متفرقه در پایان کتاب ، که به نام شاه سلیمان صفوی (م 1105ق) تألیف شده و مشتمل بر یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه می باشد.

چنانچه آقا بزرگ در الذریعه ذیل همین عنوان فرموده است، برای ملا محمد تقی

ص:189

مجلسی فرزندی به نام محمد جعفر نمی شناسیم بلکه مجلسی دوم - محمد باقر بن محمد تقی مجلسی - فرزندی به این نام داشته است.

چاپ: بمبئی، سال 1318ق، به مباشرت ملک الکتاب.

[ الذریعه: 355/21]

آغاز: الحمد لله الذی اجزل لنا الحباء و اکمل لنا العطاء فاوردنا مناهل الرجاء و فتح لنا باب الدعاء.

نسخه ها:

28985 - قم، مرعشی: 5153، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 143 برگ [فهرست مرعشی: 362/13].

مفتاح النجاح در شرح دعاء صباح

از: محمد مفید بن محمد سعید لاهیجانی

رجوع کنید به: شرح دعاء صباح.

4726 . مفتاح النجاح فی شرح دعاء الصباح

(فارسی)

از: محمد هادی بن احمد موسوی استرآبادی، سید (قرن 13ق)

شرح مزجی نسبتا مفصلی بر دعای صباح حضرت امیر المؤمنین علیه السلام با بیان جنبه های ادبی و کلامی آن است. این کتاب به نام یکی از پادشاهان نوشته شده که نامش در مقدمه نیامده و در ماه شعبان 1240ق به پایان رسیده است. در فهرست کتابخانه ملی، زمان شرح 1251ق درج شده و آمده است: کتاب به سید محمد باقر حجة الاسلام اهداء شده ولی نام مؤلف ذکر نشده است.

آغاز: زیباترین کلامی که طوطی ناطقه را در پس آینه بندگی دست آموز سخن تواند نمود.

نسخه ها:

1/28986 - قم، مرعشی: 2047، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق و دعا نسخ معرب، صفر علی بن افراسیاب استرآبادی، شعبان 1246ق، 106 برگ [فهرست مرعشی: 57/6].

ص:190

2/28987 - تهران، ملی تهران: /1958ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1251ق، 111 برگ [فهرست ملی تهران: 434/4].

4727 . مفتاح النجاح فی شرح دعاء الصباح

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

شرح دعای صباح منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام است که در سال 908ق تألیف شده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل دعائنا مفتاح النجاح .

نسخه ها:

28988 - تهران، مدرسه چهل ستون: 286، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، رساله اول مجموعه، 20 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 372].

4728 . مفتاح النجاة فی شرح دعاء السمات (شرح دعای سمات)

(فارسی)

از: محمود بن محمد علی بن وحید بهبهانی ، آقا (م 1269ق)

ترجمه و شرح مفصلی است بر دعای «سمات» ، که در آغاز چند مقدمه دربارۀ دعا و آداب داعی و سند دعای سمات آورده است. در این شرح ابتدا قطعه ای از دعا نقل شده، پس از آن با عنوان «الترجمه» و «اللغة» و «الشرح» ، مطالب آورده می شود. این کتاب در سال 1238ق پایان یافته است.

[ الذریعه: 355/21 و249/13؛ منزوی: 632/7 و 251/6]

آغاز: الحمد لله الذی لا یخیب من دعاه و لایرد من ناداه و یکشف الضر و البلوی...

چون دعای سمات بین الادعیة المأثورة.

نسخه ها:

1/28989 - تهران، خانقاه نور بخش: 30، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد صالح بن محمد رضا طالقانی، 1238ق، «291صفحه» 146 برگ [فهرست خانقاه نوربخش:

40/1].

ص:191

2/28990 - قم، مرعشی: موقت 8938، نسخ، بدون نام کاتب، 1244ق [مجله میراث شهاب: 232/1].

3/28991 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3254، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نجف قلی (علی) انجدانی، 1245ق، «ص2-197» 98 برگ [فهرست مجلس: 835/10].

4/28992 - قم، مرعشی: 7332، نستعلیق، اسد الله بن هادی بن محمود بن محمد علی آل آقا، سه شنبه 23 ربیع الثانی 1368ق، 84 برگ [فهرست مرعشی: 123/19].

5/28993 - قم، مرعشی: 2861، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 122 برگ [فهرست مرعشی: 65/8].

6/28994 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3374، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 187 برگ [فهرست آستان قدس: 252/6].

مفتتح الشهور

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه

رجوع کنید به: حساب الاهلة.

4729 . مفزع المکروبین

(فارسی)

از: اسد الله بن محمد ابراهیم قزوینی، میرزا (زنده در 1306ق)

کتابی است در ادعیه ، شامل مقدمه ای در هشت فائده در فضیلت و آداب دعا به مشرب عرفانی، پس از آن هزار دستور ذکر برای صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و خواب و سحر، تألیف کتاب در روز نهم محرم 1287ق در کربلا به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد چنین گوید ذره بی مقدار و خاکسار بی اعتبار ابن الواصل الی رحمة الملک الرحیم.

نسخه ها:

28995 - قم، مرعشی: 10127، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 230 برگ [فهرست مرعشی: 93/26].

ص:192

4730 . مفید المحتاجین

(فارسی)

از: محمد اسماعیل بن محمد حسین آقا بابای رازی طهرانی(ذبیح) (قرن 13ق)

کتاب مجموعه یادداشتهای پراکنده ای است در ادعیه، احراز، تعویذات، نسخه های طبی و رخدادهای تاریخی، بخش هایی از کتاب که مشتمل است بر وقایع عصر مؤلف قابل توجه است. تبویب و فصل بندی کتاب ناتمام مانده است. عناوین مهم متن کتاب چنین است: اول در باب ادعیه و معالجات مجرب، ختومات آیات شریفه، علاجات، شعبده ها، معجونها، در صفت حیوانات موذی، مسافت بلاد، گرفتن خون از بدن در ایام ماه، خواص اسماء الله، اسامی بانیان مکه، شرح احوال چهارده معصوم علیهم السلام ، کیفیت یأجوج و مأجوج، در ذکر کیفیت و اسامی سلاطین صفوی، معانی اسامی ائمه اطهار علیهم السلام ، دعای جوشن کبیر و فواید متفرقه فقرات آن، دعای کمیل مترجم، دعای جوشن صغیر، طلسمات، تسمیه فرزند بر اساس ایام تولد، در دانستن خسوف و کسوف در شهور قمری، احکام زلزله، در تعبیر خواب، در احکام بانگ حیوانات، در احکام جستن اعضای بیمار، ادعیه سمات، عشرات و عدیله، فرزند نامه مؤلف جهت عبد الباقی، منازعه علم و فهم و اصل و نسب. برخی از عناوین حواشی کتاب عبارتند از: صفات ثبوتیه و سلبیه، معالجات، اسامی اولاد و دامادهای فتحعلیشاه، معاجین و طلسمات، صحابه و ازواج پیامبر صلی الله علیه و آله ، علائم ظهور قائم آل محمد علیهم السلام ، در ماده تاریخ وفات کریم خان و فتحعلیشاه و شهید اول و دیگران، معنی صوفی و تصوف، تواریخ احداث ابنیه تاریخی مانند: چهار باغ، ایوان طلای رضوی، قلعه تبریز، مسجد شاه اصفهان، غزلیات و رباعیات مؤلف.

نسخه ها:

28996 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10466، نسخ و نستعلیق، محمد اسماعیل بن محمد حسین آقا بابای رازی طهرانی متخلص به ذبیح (مؤلف)، قرن 13ق، همراه با برخی مطالب دیگر در ضمیمه، 243 برگ [فهرست آستان قدس: 489/15].

ص:193

4731 . مقاصد الصالحین فی الادعیة والزیارات

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد موسوی شیرازی، ملا باشی (قرن 13ق)

در اعمال ماه و سال و هفته و بعضی از زیارتها و تعقیبات نمازها و اوراد و استخاره ها به نام فتحعلیشاه قاجار، در یک مقدمه و چهارده مقصد و یک خاتمه، تألیف آن قبل از سال 1229ق بوده است. عناوین کتاب چنین است:

مقدمه: در مجملی از اصول و فروع دین ، دارای سه قسم؛ مقصد اول: در اعمال شبانه روزی، دارای چهار مقاله؛ مقصد دوم: در اعمال ایام هفته، دارای نه فصل؛ مقصد سوم: در نوافل و نمازهای متفرقه، دارای دو فصل؛ مقصد چهارم: در استخارات، دارای چهار فصل؛ مقصد پنجم: در اعمال ماهها، دارای پنج فصل؛ مقصد ششم: در اعمال سال، دارای دوازده فصل؛ مقصد هفتم: در زیارات، دارای دوازده فصل؛ مقصد هشتم: در توسلات، دارای سه فصل؛ مقصد نهم: در ادعیۀ مشهوره، دارای یازده فصل؛ مقصد دهم: در احراز، دارای شش فصل؛ مقصد یازدهم: در ادعیۀ مشهوره، دارای دو فصل؛ مقصد دوازدهم: در آداب نکاح، دارای دوازده فصل؛ مقصد سیزدهم: در ادعیۀ سفر، دارای دو فصل؛ مقصد چهاردهم: در ادعیۀ علل و امراض، دارای شانزده فصل؛ خاتمه: در احکام اموات ، شش فصل .

[ الذریعه: 381/21]

آغاز: الحمد لله الذی وقف علی مقاصد عباده و جزی بکثیر نعمائه علی وفق معتقد انامه.

انجام : و اکلیل کرامت بر سر داشته باشد و بگویند لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی ولی اللّه .

نسخه ها:

1/28997 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2147، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل بن ابراهیم حسینی، 1236ق، «604 صفحه» 302 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 975].

2/28998 - مشهد، دانشکده الهیات: 738، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل بن ابراهیم حسینی، 9 جمادی الاول 1256ق، در نشریه نسخه های خطی این کتاب از آثار

ص:194

حجة الاسلام سید محمد باقر شفتی ذکر شده که صحیح نیست، 269 برگ، سابقه:

عبد الحمید مولوی: 618 [فهرست الهیات مشهد: 574/1؛ نشریه نسخه های خطی:

99/5].

3/28999 - قم، مرعشی: 2671، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه ، نسخ، محمد علی بن محمد اسماعیل، ربیع الاول 1274ق، 283 برگ [فهرست مرعشی: 249/7].

4/29000 - قم، مرعشی: عکس 188، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1292ق، این عکس از روی نسخۀ کتابخانه خاندان مؤلف در شیراز تهیه شده است، 374 برگ [فهرست عکسی مرعشی: 171/1].

4732 . مقاصد العابدین و زاد الزاهدین (تلخیص منهاج العارفین)

(فارسی)

از: محمد حسن بن محمد عسکری حسنی سمنانی (قرن 13ق)

مؤلف چون کتاب «منهاج العارفین» خود را به پایان برد، آن را در این کتاب اختصار نمود. این کتاب در دو جلد و هر کدام دارای چند مقصد مشتمل بر ابواب تألیف شده: جلد اول: در ادعیه و اوراد نمازها و ایام هفته و ساعات و مناجات و دعاهای حاجات، جلد دوم: در ادعیه ماههای عربی.

آغاز: الحمد لمحمود علمنا حمده فی قرآنه و دلنا طریق عبادته فی احسن بیانه.

نسخه ها:

1/29001 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 13، جلد اول، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل بن علی اصغر حسینی، 1249ق، «935صفحه» 468 برگ، 17 سطر، 19*30 [فهرست سلطنتی، دینی: 979].

2/29002 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2018، عنوان معرفی: مقاصد العابدین، جلد اول و دوم، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1250ق، «826صفحه» 413 برگ، 15 سطر، 18*29 [فهرست سلطنتی، دینی: 977].

3/29003 - قم، مرعشی: 7600، جلد دوم، از آخر افتادگی دارد، آغاز: الحمد لله رب العالمین... غرض از تألیف این رساله و تصنیف، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 134 برگ [فهرست مرعشی: 412/19].

ص:195

مقالات

از: علی اصغر بن محمد یوسف قزوینی

رجوع کنید به: سفینة النجاة.

4733 . مقالید الغنی

(عربی)

از: محمد بن محمد صادق حسنی

کتابی در ادعیه ، شامل مقدمه و ده باب و یک خاتمه است .

آغاز: الحمد لله الذی جعل الارزاق فی السماء لندعوها من الرزاق.

نسخه ها:

29004 - مشهد، دانشکده الهیات: 741، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد محسن، 1133ق، 222 برگ [فهرست الهیات مشهد: 576/1].

4734 . مقالید الفلاح (مختصر مصباح الهدی)

(فارسی)

از: فضل علی بن شاهوردی بیک توشمال باشی (قرن 12ق)

مؤلف در هنگام تنظیم کتاب «الأوفی» که - موسوعۀ حدیثی بوده - دعاها را در کتاب مستقلی به نام «کنز الحق» جمع آوری کرده و سپس آن را در کتاب «مصباح الهدی» تلخیص نموده است. بعد از آن با حذف سند دعاها کتاب حاضر (مقالید الفلاح) را پرداخته است . این کتاب مشتمل بر ادعیه ایام و شهور و آداب زیارت و سفر منقول از کتب معتمد امامیه است ، که در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه ، تنظیم شده ، با این عناوین:

مقدمه: در اوقات و اماکن و اشخاص و طریق دعا؛ باب اول: در طهارت و زینت؛ باب دوم: درنمازها؛ باب سوم: ادعیه شب و روز؛ باب چهارم:ادعیه و اعمال مسجد؛ باب پنجم: آداب سفر و زیارت؛ باب ششم: ادعیه شهر؛ باب هفتم: ادعیه انبیاء و اوصیاء؛ باب هشتم: ادعیه توحید و مناجات و ادعیه عظیمه موسومه؛ باب نهم: ادعیه خوف؛ باب دهم: ادعیه حفظ قرآن و فتح و ختم آن و بعضی از خواص

ص:196

سور و آیات؛ باب یازدهم:ادعیه اکل و شرب و مقاربت؛ باب دوازدهم: معالجات؛ خاتمه: در احوال موت و بعد از فوت. مؤلف از «مصباح الهدی» اختصار دیگری هم انجام داده که موسوم به «العروة الوثقی» است و آن را در سال 1008ق نگاشته ، که قبل از این معرفی گردیده است .

آغاز: حمد بی حد مجیب الدعواتی را سزد که زبان شکر گزاری یکدلان بساط عبادت از گلشن ابداعش گلی است همیشه بهار.

نسخه ها:

29005 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11355، افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، در عصر مولف، ادعیه ترجمه شده، 340 برگ [فهرست آستان قدس: 494/15].

4735 . مقالید النجاة

(فارسی)

از: محمد عباس نجات بن میرزا بهادر علی بن نواب شجاع الدوله هندی (قرن 13ق)

در بعضی از احراز و عوذات به روش علم اعداد و مربعات دوازده در دوازده به جهت برآورده شدن حاجات و مهمات، در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه.

این کتاب به درخواست میر سید محمد صادق ساکن شهر اوده نوشته شده و در سرآغاز آن از جناب میر صفدر علی با تجلیل فراوان یاد می شود. فهرست کتاب چنین است: مقدمه: در بیان قدری موافق ضرور از علم تکثیر و رفتار و طرح و تقسیم؛ باب اول: در تعویذات گشایش رزق؛ باب دوم: در تعویذات امراض؛ باب سوم: در تعویذات حب و سازش؛ باب چهارم: در تعویذات تخریب اعدا؛ باب پنجم: در تعویذات طلب فرزند؛ خاتمه: در فوائد متفرقه.

[ الذریعه: 4/22]

آغاز: حمد لاتعد صانعی را سزد که طرح نقش ذی جهات به یک لفظ کن بر صفحه هستی انداخته.

ص:197

نسخه ها:

29006 - قم، مرعشی: 2454، تا باب سوم کتاب را دارد در تعویذات حب و سازش، آغاز:

برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 21 برگ [فهرست مرعشی: 50/7].

4736 . مقام امین

(فارسی)

از: محمد بن میر علی میمدی

مؤلف در این رساله دعاهایی را که برای شفای درد و رفع رنج و بلا مؤثر و مفیدند از کتب حدیث با حذف سند در دو باب جمع آوری نموده است. نسخۀ موجود از این رساله از آخر افتادگی دارد و فقط شش فصل از باب اول کتاب را شامل است با عناوین: باب اول: در ادعیه و صلواتی که غالبا هر شبانه روز به عمل باید آورد و در این باب شش فصل است به شرح ذیل: فصل اول: در ادعیه صبح و شام و دعای چراغ و زوال؛ فصل دوم: در ادعیه هر شبانه روز و نمازی که حضرت صادق علیه السلام به جهت والدین می کرده؛ فصل سوم: در تعقیب فرایض و سجده شکر و دعای آن؛ فصل چهارم: در ادعیه رفتن به مسجد و بیرون آمدن از آن؛ فصل پنجم: در ادعیه اکل و شرب و لباس؛ فصل ششم: در نماز جعفر طیار و نماز حضرت امیر علیه السلام و نماز امام صادق علیه السلام .

آغاز: بسم الله و الحمد لله والصلوات بعدد کلمات الله علی قوام دین الله.

نسخه ها:

29007 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12385، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «98پ-193پ» 96 برگ [فهرست مجلس: 340/35].

4737 . مقباس المصابیح

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

کتاب معروفی مشتمل بر تعقیبات فرائض یومیه که به نام شاه سلیمان صفوی

ص:198

ساخته شده است. مجلسی در این کتاب بیشتر بر مصباح شیخ طوسی و کفعمی اعتماد و ادعیه مشترک آن دو را ذکر نموده ، و بر همین اساس نام کتابش را انتخاب کرده است. فصول دهگانه آن عبارت است از: فصل اول: در فضیلت تعقیب و شرایط و آداب آن؛ فصل دوم: در بیان تعقیبات است که مستحب است که بعد از هر نماز خوانده شود؛ فصل سوم: در تعقیب مخصوص فریضه ظهر؛ فصل چهارم: در تعقیبات مخصوص نماز عصر؛ فصل پنجم: در تعقیب مخصوص فریضه مغرب است و بعضی مشترک است میان نماز مغرب و نماز صبح؛ فصل ششم: در بیان تعقیب نماز خفتن؛ فصل هفتم: در بیان تعقیبات مخصوص نماز صبح؛ فصل هشتم: در بیان فضیلت و کیفیت سجده شکر؛ فصل نهم: در بیان دعاها که در صباح و مساء باید خواند؛ فصل دهم: در دعاهایی که در ساعات روز باید خواند و دعاهای هر روز که خصوصیتی به ساعتی ندارد. تألیف این کتاب در رمضان 1096ق پایان یافته است.

چاپ: تهران، 1267ق، سنگی، خشتی، خط ابو القاسم، بدون شماره صفحه؛ تهران، 1262ق، سنگی؛ بمبئی، سنگی؛ ایران، بدون تاریخ، سنگی، جیبی، 359 ص؛ تبریز، 1311ق، سنگی، خط عبد الصمد سلماسی.

[ مشار فارسی: 4881/4؛ الذریعه: 17/22؛ فهرست مجلس: 269/35؛ کتابشناسی مجلسی: 295]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الصلاة للمؤمنین معراجا و التعقیب لصعودها علی مدارج القبول منهاجا.

انجام: سبحان الملک القدوس سبحان رب الملائکة و الروح سبحان العلی الاعلی سبحانه و تعالی برحمتک یا ارحم الراحمین.

نسخه ها:

1/29008 - قم، مرعشی: 9871، شامل سه فصل آخر کتاب، نستعلیق، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف) و دیگران، متن به خط مؤلف و دعاها به خط دیگر، 57 برگ [فهرست مرعشی: 174/25].

2/29009 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1162، محمد مؤمن بن آقا طالب اصفهانی، 1104ق، رساله اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 352].

ص:199

3/29010 - تهران، علی اکبر غفاری خوانساری: 45، بدون نام کاتب، 1108ق، رساله اول مجموعه [مجله نور علم: 105/16].

4/29011 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3447، نسخ، بدون نام کاتب، 10 ربیع الاول 1110ق، تصحیح شده، 230 برگ، 13 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

5/29012 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3004، نسخ و نستعلیق، شیخ ابوطالب، اواخر شعبان 1110ق، تصحیح شده و در پایان امضای بلاغی آمده است، 194 برگ، 16 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

6/29013 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 793، محمد ابراهیم نصیری طوسی، 1110ق [فهرست اهدایی رهبری: 232].

7/29014 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2111، نسخ، مهدی بن ضیاء الدین طباطبایی، 1111ق، «533صفحه» 267 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 996].

8/29015 - قم، مسجد اعظم: 2731، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 15 جمادی الاول 1112ق، 237 برگ، 14 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم:

382؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

9/29016 - قم، مرعشی: 2911، دعا ها نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، اواخر ربیع الاول 1114ق، 184 برگ [فهرست مرعشی: 105/8].

10/29017 - قم، مسجد اعظم: 2889، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد تقی بن عبد الفتاح حسینی ایرنی سبزواری، 11 صفر 1123ق، 126 برگ، 19 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 382؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

11/29018 - قم، مدرسه فیضیه: 916، نسخ، علی اصغر بن لطف الله قمی، 1123ق، 275 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 103/2].

12/29019 - قم، آستان معصومیه (س): 261، آغاز: برابر نمونه، دعا ها به نسخ خوش و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، 14 محرم 1124ق، 107 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 260/1].

13/29020 - قم، گلپایگانی: 1028/6/118، آغاز: برابر نمونه، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، علی اکبر شریف، صفر 1125ق، در حاشیه تصحیح شده است، 199 برگ، 14و15 سطر، 12/5*18/5 [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:200

14/29021 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 98، نسخ، علی نقی بن علی بیک ابهری جی اصفهانی، 28 جمادی الاول 1125ق، تصحیح شده، 168 برگ، 14 سطر، 11*18 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 74].

15/29022 - یزد، مدرسه عبد الرحیم خان(سریزدی): 39، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1126ق [نشریه نسخه های خطی: 432/4].

16/29023 - قم، مرعشی: 8693، نسخ معرب، خضر علی بن محمد کاظم امیر لاریجانی، جمادی الاول 1126ق، 114 برگ [فهرست مرعشی: 239/22].

17/29024 - یزد، وزیری: 3613، نسخ، عبد الرضا طباطبایی، 1127ق، 126 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1720/5].

18/29025 - قم، مرعشی: 10362، از اول افتادگی دارد، آغاز: قاصر جمیع آنها در کتاب بحار الانوار بطرق متعدده، نسخ، علی بن محمد حسینی الموتی، 1128ق، 119 برگ [فهرست مرعشی: 303/26].

19/29026 - قم، دار الحدیث: 99، از وسط افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، رشید بن مولانا عاشور قلی بواناتی، 7 ربیع الاول 1130ق، عناوین و نشانیها شنگرف، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل آورده شده، رساله اول مجموعه، «1پ-279ر» 279 برگ، 11 سطر، 10*13 [فهرست دار الحدیث].

20/29027 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3892، نسخ، عبد الله، 1130ق، «318صفحه» 159 برگ [فهرست مجلس: 1917/10].

21/29028 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 447، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: ارحم ضعفی و قلة حیلتی و عافنی من وجعی نوزدهم در بلد الامین از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله روایت کرده است، نسخ، ادعیه معرب، محمد علی بن عرب علی استر آبادی، رمضان المبارک 1131ق، کاتب تصحیح کرده، در دو برگ آخر چند دعای متفرقه، 167 برگ، 16 سطر، 11*18 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی:

134/2].

22/29029 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 564، نسخ، فضل الله بن محمد شفیع، 1134ق [نشریه نسخه های خطی: 131/2].

23/29030 - قم، مسجد اعظم: 654، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد هادی بن عبد الله هاشمی، جمادی الثانی 1141ق، 144 برگ، 18 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 382؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:201

24/29031 - قم، مدرسه فیضیه: 1299، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، محمد باقر، 1141ق، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 78/2].

25/29032 - ری، آستان عبد العظیم: 329، عنوان معرفی: دعاء، نسخ، محمد تقی بن ملک محمد طاهر کازرونی، پنجشنبه 23 جمادی الاول 1147ق، عنوان فصل دوم در بیان تعقیبات است [نشریه نسخه های خطی: 436/3؛ فهرست عبد العظیم حسنی:

616/2، شمارۀ نسخه 389 با عنوان: مقباس المصابیح].

26/29033 - قم، مرعشی: 9566، نسخ معرب و دعاها نستعلیق، محمد رضا، اوایل ربیع الاول 1151ق، 204 برگ [فهرست مرعشی: 308/24].

27/29034 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 41، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد امین حسینی سبزواری، سه شنبه 7 ذی حجه 1151ق، 17 سطر، 7/5*15/5 [ فهرست سازمان مدارک: 40 ].

28/29035 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 402، بدون نام کاتب، 1152ق، مقابله با نسخه اصل [فهرست اهدایی رهبری: 232].

29/29036 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: 50، نسخ، محمد علی اصفهانی، 1154ق [نشریه نسخه های خطی: 700/7].

30/29037 - قم، آستان معصومیه (س): 529، آغاز: برابر نمونه، دعاها ثلث معرب و ترجمه نستعلیق، عنایت الله، 1176ق، 128 برگ [فهرست آستان معصومیه(س):

148/2].

31/29038 - قم، مرعشی: 10646، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 173 برگ [فهرست مرعشی: 103/27].

32/29039 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11341، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به انضمام دعای عدیله، 147 برگ [فهرست آستان قدس:

493/15].

33/29040 - تهران، دانشگاه تهران: 3769، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 105 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3816/14].

34/29041 - تهران، دانشگاه تهران: 3807، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 296 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2788/12].

ص:202

35/29042 - تهران، ملی تهران: /1854ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله چهارم مجموعه، «ص35-86» 21 برگ [فهرست ملی تهران: 314/4].

36/29043 - قم، گلپایگانی: 3201/16/211، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در آخر نسخه مهر مربعی به سجع «محمد باقر العلوم» که گفته می شود مهر علامه مجلسی است، دعای جوشن صغیر و کبیر همراه با خواص هر بند آن نیز در آخر نسخه کتابت شده است، 114 برگ، 25 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

37/29044 - قم، گلپایگانی: 4760/24/60، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 181 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 177/2؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

38/29045 - قم، گلپایگانی: 5309/26/189، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: سید سلاطین دوران السطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان السطان سلیمان الموسوی الحسینی بهادر خان شد الله اطناب دولته، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 111 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 192/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

39/29046 - قم، گلپایگانی: 700/4/170، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در حاشیه تصحیح شده است، 233 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

40/29047 - تهران، سپهسالار: 5747، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 113 برگ [فهرست سپهسالار: 640/5].

41/29048 - یزد، وزیری: 1354، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 165 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 937/3].

42/29049 - مشهد، دانشکده الهیات: 1705، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 190 برگ [فهرست الهیات مشهد: 806/3].

43/29050 - مشهد، گوهر شاد: 845، آغاز: و مورث ثواب بی انتها و منقولست که در ابتدا حضرت فاطمه علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 238 برگ [فهرست گوهر شاد: 1147/3].

44/29051 - مشهد، گوهر شاد: 982، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد: 1346/3].

ص:203

45/29052 - قم، طبسی حائری: 15، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [مجله نور علم: 100/14].

46/29053 - قم، طبسی حائری: 352، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و در روایت دیگر وارد شده که هر که این، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 229 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

47/29054 - قم، طبسی حائری: 371، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: بهشت را و پناه برد به او از جهنم و سؤال کند، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دعایی در آخر نسخه آمده است با عنوان دعای عظیم الشأن و کثیر الفائده، 223 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

48/29055 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 96، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 230 برگ، 13 سطر، 12*18 [ فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 73].

49/29056 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 202، نسخ، ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در برگ آخر تاریخ کتابت 1015ق آمده که نونویس است و ربطی به نسخه ندارد، 183 برگ، 14 سطر، 11/5*19 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی:

177/1].

50/29057 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 358، نسخ، ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح، 248 برگ، 12 سطر، 17/5*27 [ فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 65/2].

51/29058 - تهران، دانشکده الهیات: 521د، نسخ، محمد بن محمد حسین رهقی، 1200ق، 213 برگ [فهرست الهیات تهران: 674/1].

52/29059 - تهران، دانشکده الهیات: 161د، نسخ، حسین بن جعفر ندوشنی، 1202ق، 167 برگ [فهرست الهیات تهران: 674/1].

53/29060 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1160، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، رجب علی بن غلام علی خان، 4 ذی قعده 1225ق، 170 برگ، 17 سطر [فهرست مؤید:

138/3].

54/29061 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9930، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی کرمانشاهی، 1228ق، 246 برگ [فهرست آستان قدس: 491/15].

ص:204

55/29062 - یزد، وزیری: 1821، نسخ، بدون نام کاتب، 1232ق، 178 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1064/3].

56/29063 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 155، نسخ، محمد اسماعیل بن عبد اللطیف، 1239ق، «659صفحه» 330 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 991].

57/29064 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3750، نستعلیق، بدون نام کاتب، سلخ جمادی الثانی 1240ق، در خانه سید محمد مهدی زنجانی، عبارات عربی نسخ معرب، تصحیح شده، 122 برگ، 19 سطر، 15*21 [ فهرست مرکز احیاء:

/10مخطوط ].

58/29065 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6931، نسخ، ابو تراب بن محمد سعید، 1248ق، 168 برگ [فهرست آستان قدس: 294/6].

59/29066 - مشهد، ادبیات مشهد: 374، نسخ و نستعلیق، زین العابدین، 1257ق [فهرست ادبیات مشهد: 240].

60/29067 - قم، آستان معصومیه (س): 532، نسخ، میرزا محمد بن محمد علی تبریزی، 1257ق، 190 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 155/2].

61/29068 - مشهد، گوهر شاد: 997، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1258ق [فهرست گوهر شاد: 1363/3].

62/29069 - قم، مسجد اعظم: 600، آغاز: برابرنمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1262ق، 198 برگ، 15 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 382؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

63/29070 - تهران، دانشکده الهیات: 460د، نسخ و نستعلیق، محمد رضا محمد آبادی، 1262ق، مترجم ادعیه این نسخه میر محمود حسینی است، 254 برگ [فهرست الهیات تهران: 674/1].

64/29071 - قم، مفتی الشیعة: 79، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1262ق، 140 برگ، 16 سطر، 10/5*16 [ فهرست مفتی الشیعه: 83؛ مجله تراثنا: 251/67؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 44].

65/29072 - قم، گلپایگانی: 1690/9/240، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نسخ معرب، محمد رضا بن میرزا کوچک نجف آبادی اصفهانی، 1266ق، در حاشیه نسخه بدل آمده است، 202 برگ، 12 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید؛ مجله تراثنا: 137/4].

ص:205

66/29073 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 246 (23176)، بدون نام کاتب، شوال 1268ق، رساله ششم [نشریه نسخه های خطی: 933/11].

67/29074 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 820، نسخ، زین العابدین محلاتی، 1270ق، «402صفحه» 201 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 994].

68/29075 - مشهد، گوهر شاد: 1156، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الوهاب بن ملا محمد حسن، 1272ق [فهرست گوهر شاد: 1610/3].

69/29076 - قم، گلپایگانی: 6767/34/137، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1277ق، در حاشیه تصحیح شده است، 268 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

70/29077 - مشهد، گوهر شاد: 1568، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1282ق [فهرست گوهر شاد: 2121/4].

71/29078 - مشهد، دانشکده الهیات: 950، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1291ق، 208 برگ [فهرست الهیات مشهد: 97/2 ].

72/29079 - قم، مرعشی: 9599، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 182 برگ [فهرست مرعشی: 330/24].

73/29080 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2672، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، برگ هایی در اواسط و دو برگ از اواخر کتاب افتاده بود و آنها را حسن بن احمد در دوره تلمذ در مدرسه نجات به تاریخ سلخ محرم 1351ق تکمیل نموده است، 134 برگ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء: /7مخطوط].

74/29081 - یزد، وزیری: 1154، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 222 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 875/3].

75/29082 - شیراز، خانقاه احمدیه: 78، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 227/5].

76/29083 - قم، مرعشی: 37، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 290 برگ [فهرست مرعشی: 48/1].

77/29084 - قم، مرعشی: 4226، نستعلیق، محمد حسین شریف شیرازی، بدون تاریخ کتابت، 150 برگ [فهرست مرعشی: 229/11].

ص:206

78/29085 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13141، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، 34 برگ [فهرست آستان قدس: 493/15].

79/29086 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17540، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 158 برگ [فهرست آستان قدس: 492/15].

80/29087 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7263، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده، 163 برگ [فهرست آستان قدس: 294/6].

81/29088 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12304، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 276 برگ [فهرست مجلس: 269/35].

82/29089 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12423، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 143 برگ [فهرست مجلس: 379/35].

83/29090 - قم، گلپایگانی: 4140/21/60، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: علیه السلام مروی است که چون بنده از نماز فارغ شود و زود پی کار خود رود حق تعالی می گوید که مگر این بنده نمی داند که برآوردن حاجتها، نسخ، گوهر ملک دختر حاجی شیخ نور الدین (از اولاد شیخ ابوذر غفاری)، بدون تاریخ کتابت، 300 برگ، 12 سطر، 16*21 [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

84/29091 - تهران، سپهسالار: 7527، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «253پ-275پ» 23 برگ [فهرست سپهسالار: 640/5].

85/29092 - قم، مسجد اعظم: 2999، منتخبی از کتاب، از انجام افتادگی دارد، آغاز:

فصل در دعاهای هر روز ابن بابویه ره به سند صحیح از حضرت، نسخ، محمد تقی، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 36 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 605؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

86/29093 - خوی، مدرسه نمازی: 355، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 178].

87/29094 - تهران، ملک: 773، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 145 برگ [فهرست ملک: 776/4].

88/29095 - یزد، وزیری: 2501، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 145 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1320/4].

ص:207

89/29096 - یزد، وزیری: 2773، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 133 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1422/4].

90/29097 - یزد، وزیری: 3184، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 197 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1563/5].

91/29098 - یزد، وزیری: 3217، از آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 180 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1575/5].

92/29099 - یزد، وزیری: 3458، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 147 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1661/5].

93/29100 - مشهد، دانشکده الهیات: 742، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 154 برگ [فهرست الهیات مشهد: 576/1].

94/29101 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 156، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «395صفحه» 198 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 989].

95/29102 - قم، مدرسه فیضیه: 1647، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 137 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 103/2].

96/29103 - قم، مدرسه فیضیه: 649، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 171 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 103/2].

97/29104 - تهران، مدرسه چهل ستون: 273، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 367].

98/29105 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 468، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 66/5].

99/29106 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 622، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 100/5].

100/29107 - قم، مدرسه حجازیها: 7627/51/87، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

سالکان مسالک عبادت و دعا و طالبان قرب جناب حق، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره نور علم 682، 159 برگ، 14 تا 17 سطر [مجله نور علم:

294/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

101/29108 - قم، مدرسه حجازیها: 7740/52/80، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 84 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:208

102/29109 - قم، مدرسه حجازیها: 8666/58/116، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 200 برگ، 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

103/29110 - قم، مدرسه حجازیها: 9078/60/18، از اول تا فصل دهم، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 162 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

104/29111 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخه خوش خط و مجدول است . [دلیل المخطوطات: 289].

105/29112 - قم، دار الحدیث: 78، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: به دعای خیر در حیات و بعد از وفات یاد نمایند و الله الموفق و چون در اثنای تألیف به خدمت نواب کامیاب فلک جناب انجم سپاه... سلطان سلیمان الموسوی الحسینی بهادر خان، انجام: فانا اشهد بانک انت الله لا رافع لما وضعت و لا واضع لما رفعت و لا معز لمن اذللت و لامذل لمن، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عناوین شنگرف، در حاشیه تصحیح شده و نسخه بدل ذکر گردیده است، 243 برگ، 12 سطر، 11*17 [فهرست دار الحدیث].

106/29113 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1436، از اول افتادگی دارد، آغاز: درجات و حط سیئات و حصول مطالب می کردند، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 200 برگ، 14 سطر [فهرست مؤید: 351/3].

107/29114 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 63، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مؤید: 611/3 ].

108/29115 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 117، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «99پ-164پ» 66 برگ، مختلف سطر، 10/5*15 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 89].

4738 . مقدمة الدعوات

(فارسی)

از: محمد بن حسن علی بن عبد الله شوشتری، بهاء الدین (قرن 12ق)

رسالۀ کوتاهی در آداب و شرایط دعا و چگونگی دعا کردن ، برگرفته از کتب

ص:209

معتبره ، که ظاهراً تألیف آن ناتمام مانده است.

آغاز: الحمد لله الذی دلنا علی جادة النجاة و ارشدنا بمناهج الحق.

نسخه ها:

29116 - قم، مرعشی: 3921، آغاز: برابر نمونه، نسخ و عبارتهای فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مطالب فارسی نستعلیق، رساله سوم مجموعه، 20 برگ [فهرست مرعشی: 300/10].

4739 . مقلاد (مقالید) النجاح

(عربی)

از: عباس بن محمد رضا قمی، شیخ (م 1359ق)

کتابی است در دعاها و اعمال شبانه روز در شش باب که در آخر ذی حجه 1316ق تألیف آن به اتمام رسیده است.

[ الذریعه: 120/22؛ مفاخر اسلام، علی دوانی: 485/11]

آغاز: الحمد لله الذی هدانا للصراط المستقیم... فهذه رسالة.

نسخه ها:

1/29117 - قم، مرعشی: بدون شماره، شیخ عباس قمی (مؤلف)، 1316ق، قطع جیبی [مجله میراث شهاب: 11/20].

2/29118 - تهران، دانشگاه تهران: 57، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد بن شیخ جعفر بحرینی، 1318ق، «220ص» 110 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 223/1].

3/29119 - قم، آستان معصومیه (س): 6278، نستعلیق، مهدی بن علی رضا قمی، 1320ق، رساله اول مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 227].

4740 . مقلاد الرشاد

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

مؤلف در کتاب حاضر دعاهایی را که مکلف در هر هفته باید بخواند، در شش باب بدون توضیح و شرحی جمع آوری نموده است. عنوان ابواب کتاب چنین

ص:210

است: الباب الاول: فی ما یتعلق باقامة الصلوات من المقدمات و المقارنات؛ الباب الثانی: فی ما یتعلق بادبار الرواتب من الصلوات المفروضات منها و المسنونات؛ الباب الثالث: فی ما یتعلق بدخول الاوقات و حلول الساعات؛ الباب الرابع: فی ما یتعلق بصنوف العادات و ما یجری مجراها من القربات؛ الباب الخامس: فی ما یتعلق بایام الاسابع؛ الباب السادس: فی ما یتعلق بما یتکرر من الحوائج و المهمات.

آغاز: سبحانک اللهم ما افشی فینا نعمتک وما اسبغ علینا منتک.

نسخه ها:

29120 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12394، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 178 برگ [فهرست مجلس: 351/35].

4741 . ملاذ الداعی و معاذ الساعی

(فارسی)

از: لطف علی بن احمد بن لطف علی مغانی تبریزی، میرزا (م 1262ق)

رسالۀ متوسطی در ادعیه، احراز و استغاثات مأثوره از ائمه هدی علیهم السلام که به حسب سند به نظر مؤلف معتبر بوده اند، که از مقباس المصابیح، بلد الامین و غیر آنها ، جمع آوری و در ده باب تنظیم نموده است ، با این عنوانها: باب اول: برای وصول به سعادت و رفع درجات و محو سیئات؛ باب دوم: برای طلب حوائج و مهمات؛ باب سوم: برای دفع هموم و احزان؛ باب چهارم: برای توقی از بلیات؛ باب پنجم:

برای امن از مخاوف و احتراز از شر اعادی؛ باب ششم: برای نجات یافتن از بلیات؛ باب هفتم: برای انتقام از اعادی و ظلمه؛ باب هشتم: برای دفع علل و اسقام؛ باب نهم: برای وسعت رزق و ادای قرض؛ باب دهم: در فوائد متفرقه.

[ الذریعه: 192/22]

آغاز: الحمد لله الذی اذا ناجاه المکظوم ازال وجومه و اذا استغاثه المظلوم ... و بعد چون محصول مهمات و وصول بر سعادات.

نسخه ها:

1/29121 - قم، مرعشی: 1245، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد جعفر بن احمد انصاری قراچه داغی، شعبان 1273ق، رساله سوم مجموعه، 65 برگ [فهرست مرعشی:

43/4].

ص:211

2/29122 - تهران، دانشکده الهیات: 433د، نسخ و نستعلیق، محمد بن لطفعلی، 23 ذی حجه 1285ق، در فهرست نام مؤلف محمد بن لطفعلی ذکر شده که کاتب نسخه است و احتمال دارد فرزند مؤلف باشد، 90 برگ [فهرست الهیات تهران: 409/1].

3/29123 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16801، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رضا بن موسی دزفولی، 1295ق، سه برگ ضمیمه تعقیبات زیارت عاشورا، 166 برگ [فهرست آستان قدس: 495/15].

4742 . ملحقات الصحیفة السجادیة

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

ملحقاتی است که مؤلف به صحیفۀ سجادیه افزوده است . این ملحقات شامل دو دعا از کتاب «بلد الامین» کفعمی و نه دعا از نسخه ای از صحیفه سجادیه قدیمی که سند آن جز سند نسخه معروف صحیفه بود، می باشد . در پایان آن مجلسی سند روایت خود را به صحیفه آورده است. علاوه بر نسخه های معرفی شده در ذیل ، اغلب نسخه های معرفی شده در ذیل صحیفه سجادیه این ملحقات را دارند .

[ الذریعه: 200/22؛ کتابشناسی مجلسی: 301]

آغاز: الحمد لله کما هو اهله و صلی الله علی نبیه المصطفی محمد ... انی لما وجدت فی الروایة التی اوردها.

انجام: فاغفرها لی و عرفت حوائجی فاقضها لی و اصلحنی بعلمک الذی لایعلمه احد من الناس غیرک یا ارحم الراحمین.

نسخه ها:

1/29124 - تهران، دانشگاه تهران: 29، آغاز: برابر نمونه، نسخ عالی، زین العابدین بن محمد قاسم ساوجبلاغی، 1099ق، 13 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 224/1].

2/29125 - قم، دار الحدیث: 59، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، نسخه آبدیدگی دارد و رنگهای مشکی و شنگرف در برخی صفحات مخلوط شده است، رساله دوم مجموعه، «101ر-119پ» 19 برگ، 9 سطر، 12*19 [فهرست دار الحدیث].

ص:212

3/29126 - قم، مرعشی: 5444، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 3 شعبان 1300ق، رساله پنجم مجموعه، 7 برگ [فهرست مرعشی: 228/14].

4/29127 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11983، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، با حواشی، آغاز ترجمه: الحمد لله ولی الحمد و مستحقه والصلاة علی محمد وعترته، ترجمه توسط محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی (م 1151ق) [فهرست آستان قدس: 431/15].

4743 . ملحقات الصحیفة السجادیة

(عربی)

از: محمد تقی بن مظفر صوفی قزوینی (قرن 11ق)

مؤلف پس از آنکه صحیفه سجادیه را نزد استادش شیخ بهایی خواند، به درخواست بعضی از مؤمنین دعاهایی که از حضرت سجاد علیه السلام روایت شده و در صحیفه نیآمده بود، در این کتاب گرد آورده و این کار را روز چهار شنبه 25 صفر 1023ق در سمنان به پایان برده است.

آغاز: الحمد لله وسلام علی عباده الذین اصطفی ... لما وفقت بقراءة الصحیفة الکاملة لسید العابدین.

نسخه ها:

1/29128 - قم، مرعشی: 9944، نسخ معرب، محمد مؤمن بن محب علی صحاف سمنانی، 20 جمادی الاول 1025ق، رساله دوم مجموعه، «75پ-179ر» 105 برگ [فهرست مرعشی: 224/25].

2/29129 - قم، مرعشی: 8370، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد تقی بن عنایت الله قاضی شوشتری، ربیع الاول 1129ق، 105 برگ [فهرست مرعشی: 336/21].

4744 . ملحقات مصباح کفعمی (ذیل جنة الامان الواقیة و جنة الایمان الباقیة)

(عربی)

از: ابراهیم بن علی کفعمی عاملی، تقی الدین (م 905ق)

دعاهایی است که مؤلف بعد از تألیف کتابش «مصباح کفعمی» به آن الحاق نموده

ص:213

است. در فهرست مسجد اعظم به طور احتمال این اثر را از کاتب نسخه دانسته اند و در جلد هفتم فهرست مجلس نیز تصریح به نام مؤلف نشده است؛ ولی در دو نسخه دیگر مجلس از تألیفات کفعمی دانسته شده است.

[ مجلس 342/35]

آغاز: الحمد لله الحق الحقیق المبدی المعید الذی اید حزب الحمد بحسن المعونة و التأیید.

نسخه ها:

1/29130 - قم، مسجد اعظم: 170، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد عیسی حسینی مرعشی شوشتری، پنجشنبه 21 رمضان المبارک 1061ق، رساله دوم مجموعه، 42 برگ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

2/29131 - تهران، ملی تهران: /1321ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد ابراهیم بن محمد تقی ظهیر استرآبادی، 1065ق، رساله دوم مجموعه، «صفحه881-945» 33 برگ [فهرست ملی تهران: 307/9].

3/29132 - تهران، دانشگاه تهران: 44، آغاز: برابر نمونه، نسخ بسیار خوب، محمد امین بن فتح الدین، شعبان 1073ق، 41 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 224/1].

4/29133 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 65، آغاز: برابر نمونه، نسخ، مجد الدین علی شوشتری، 1077ق، رساله دوم مجموعه، «ص790-882» 47 برگ [فهرست مجلس: 371/7].

5/29134 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12382، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «367پ-406ر» 40 برگ [فهرست مجلس: 342/35].

6/29135 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12416، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 373/35].

4745 . ملحمة (محرم نامه)

(عربی)

منسوب به: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین صلوات الله علیه (40ق)

آغاز: کتاب الملحمة المرویة عن امیر المؤمنین ... بسمله قال اذا اهل المحرم البست .

ص:214

نسخه ها:

29136 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2721، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «صفحه313-327» 8 برگ [فهرست مجلس: 49/9].

4746 . ملحمه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

29137 - قم، رضا استادی: 13، نسخ، احمد بن نصیر بن عضد الدین دویس، 1004ق، 1 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 61].

ملحمه امام جعفر صادق علیه السلام

از: حبیش بن ابراهیم تفلیسی، ابو الفضل

رجوع کنید به: اصول ملاحم.

4747 . ملحمة الامام الصادق علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: خبر الملحمة المرویة ... رواه ابو بصیر قال حضرت مجلس الامام ابی عبدالله جعفر بن محمد الصادق .

نسخه ها:

29138 - اصفهان، مهدی نجفی: بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مکتبة النجفی: 241].

ملحمه دانیال

از: حبیش بن ابراهیم تفلیسی، ابو الفضل

رجوع کنید به: اصول ملاحم.

ص:215

4748 . ملحمه دانیال و امام جعفر صادق علیه السلام

(فارسی)

از: حبیش بن ابراهیم تفلیسی، ابو الفضل

رسالۀ متوسطی در دوازده باب برای دوازده برج از میزان تا ایلول ، و هر باب در 25 فصل ، با استفاده از سخنان دانیال و امام صادق علیه السلام ، که مؤلف پس از کتابش «قانون الادب» تألیف نموده است. در بعضی فهارس ذکر شده که این کتاب از یونانی به فارسی برگردانده شده است.

[فهرست نسخه های خطی فارسی: 355/1؛ الذریعه: 201/22]

آغاز: بدان که کتاب ملحمه دانیال پیغمبر علیه السلام نهاده است .

نسخه ها:

29139 - تهران، ملک: 3147، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1018ق، 95 برگ [فهرست ملک: 780/4].

4749 . ملحمة الصادق علیه السلام (محرم نامه)

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام /منسوب (م 148ق)

رسالۀ کوتاهی در بیان احکام نجومی اول ماه محرم که مطابق با هر یک از روزهای هفته باشد . در این رساله احکامی نجومی هر سال بر اساس روز اول شروع آن سال ذکر کرده است.

[التراث العربی 215/5؛ الذریعه: 202/22]

آغاز: کتاب الملحمة المرویة عن الامام الهمام ... قال اذا کان اول المحرم .

نسخه ها:

1/29140 - خوی، مدرسه نمازی: 532، آغاز: برابر نمونه، نسخ، مهدی بن کیقباد گرجی الاصل، 1108ق، با حواشی از شیخ محمد شاهی، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 272].

2/29141 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 860، آغاز: بسمله اذا کان المحرم السبت یکون الشتا، شدید البر وکثیر الریاح، بدون نام کاتب، 1111، نمازی خوی: 532، رساله دوم مجموعه، «273-284» 12 برگ [فهرست عکسی مرکز احیاء: 49/3].

ص:216

3/29142 - قم، مرعشی: 937، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، مسیح نوری واری، 1237ق، کامل، رساله پنجم مجموعه، 6 برگ [فهرست مرعشی: 125/3].

4750 . مناجات

(فارسی)

از: عبد الخالق بن عبد الرحیم یزدی، ملا (م 1268ق)

کتابی است در ادعیه، مناجات و زیارات مختلفه که حسب الامر آصف الدوله نگاشته است و آن مشتمل است بر مناجات دهگانه: اول: در طریقۀ بعضی از سیرتهای موحدین؛ دوم: در تفکر کردن احوال دنیا و فنای آن؛ سوم: در طریقه محاسبه نفس؛ چهارم: در استغفار از بدیها؛ پنجم: در واگذاشتن امور است به خداوند؛ ششم: در خواستن حوایج از خداوند؛ هفتم: مناسب وقت سحر و پس از نماز شب؛ هشتم: در خوشحالی قبول توبه؛ نهم: در طریقه پناه بردن به درگاه پروردگار؛ دهم: در پناه بردن به انوار محمد و آله الطاهرین. این کتاب مصدّر است به: آیه شریفه «تلک عشرة کاملة» و ادعیه کمیل، شب عرفه، سمات، مناجات علوی، نماز اول ماه، اعمال لیالی قدر، زیارت ششم حضرت امیر و عاشورا، دوازده امام خواجه نصیر الدین طوسی با اعتصام و اختتام آن.

آغاز: حمد و سپاس مر خداوندی را سزاست که اسم مقدس او همه دردها را دواست.

نسخه ها:

29143 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3268، نسخ، بدون نام کاتب، قبل از 1266ق، 157 برگ [فهرست آستان قدس: 497/15 و 290/2].

4751 . مناجات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه مناجاتهای عارفانه و عابدانه که با عناوین مختلف و متناسب با اقتضای حال دعا کنندگان مشابه آنچه در مناجات خمسة عشر آمده تحریر و در یک دفتر

ص:217

گردآوری شده است . مانند: «مناجات المتضرعین، المستکین، الشاکرین، العارفین و ...» .

نسخه ها:

29144 - آران و بیدگل، میثم نمکی: 6، آغاز و انجام افتاده، آغاز: للمتضرعین اللهم یا من برحمته یستغیث المذنبون، انجام: عن کبیر جرمی عند ما کان من خطایای و عمدی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 128 برگ، 16 سطر [فهرست میثم نمکی].

4752 . مناجات با ترجمه فارسی

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه های مختلفی ، شامل مناجات و دعای مختلف از ائمه علیهم السلام است.

نسخه ها:

1/29145 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13772، عنوان معرفی: مناجات، دعای اعظم (در روز جمعه)، آغاز: الهنا تعاظمت علی الکبراء والعظماء فانت العظیم وتکرمت، نسخ، بدون نام کاتب، 850ق، رساله چهار و پنجم مجموعه، «51پ-53پ» 3 برگ [فهرست مجلس: 311/37].

2/29146 - مشهد، مدرسه نواب: 31ادعیه، خمسة عشر ومناجاتهای امام علی علیه السلام و مناجات انجیلیه و مناجات ابن طاووس، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1267ق [فهرست دو کتابخانه مشهد: 556].

3/29147 - مشهد، گوهر شاد: 1154، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 13 و 14ق، رساله ششم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1606/2].

4/29148 - تهران، ملک: 4057، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهلم مجموعه [فهرست ملک: 185/7].

5/29149 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 152، نسخ و نسعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 10 برگ [فهرست مرکز احیاء: 217/1].

ص:218

4753 . المناجات الالهیات

(عربی)

از: فضل الله بن علی حسنی راوندی،سید ضیاء الدین ابو الرضا (حدود 582ق)

مناجات مفصلی است از امیر المؤمنین علی علیه السلام که از طرق متعدد شیعه و سنی روایت شده است. ضیاء الدین ابو الرضا سید فضل الله بن علی حسنی راوندی روای این مناجات از عالمان شیعی در قرن ششم هجری است. این مناجات در مصادر روایی به شکلهای گوناگون نقل شده و در برخی از مصادر قطعه هایی از این دعا آمده و به سایر امامان نسبت داده شده است. همچنین بخش هایی از این مناجات در صحیفه سجادیه، کامل الزیارات، دستور معالم الحکم، اقبال الاعمال، مزار شهید اوّل، بلد الامین و صحیفه علویه درج شده است. قطعات دعا با کلمۀ «الهی» شروع می شود و مجموعا 114 قطعه است.

چاپ: تهران ، چاپ فاکس میله ، به کوشش فخرالدین نصیری؛ میراث حدیث شیعه، دفتر دوم، ص 53-88، با تحقیق سعید رضا علی عسکری .

آغاز: اللهم صل علی محمد و آل محمد و ارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری و انمحی من المخلوقین ذکری .

نسخه ها:

1/29150 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 20، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، معین بن رفیع الدین منشی شیرازی ادهمی، 909ق، تبریز، رساله هشتم مجموعه، «367پ-376ر» 10 برگ، مختلف سطر، 18*25 [ فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط) ].

2/29151 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11983، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست آستان قدس: 432/15].

3/29152 - تهران، دانشگاه تهران: 2398، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، کامل، رساله دوازدهم مجموعه، «1059-1079» 21 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1003/9].

4/29153 - تهران، حسین مفتاح: 260، عنوان معرفی: مناجات الهی الهی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 1055 برگ [نشریه نسخه های خطی:

231/7].

ص:219

4754 . مناجات امام حسن علیه السلام

(عربی)

از: امام حسن بن علی علیهما السلام /منسوب

آغاز: بسمله سورة الفاتحة بسملة مالک یوم الدین یا من جعل الارض فراشا و السماء بناء.

نسخه ها:

29154 - تبریز، ملی تبریز: 1334، نسخ، درویش علی طالب زاده، 1176ق، دفتر ثبت:

3254، 56 برگ [فهرست ملی تبریز: 1322/3].

4755 . مناجات امام زین العابدین علیه السلام

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

چند مناجات مختلف ، که از امام سجاد علیه السلام ، نقل شده است.

نسخه ها:

1/29155 - تهران، مجید موقر: 1، ابی سعد رافع بن نوح بن ادریس غنوی، صفر 299ق [معهد المخطوطات: 12/3].

2/29156 - تهران، حسین مفتاح: 135، عنوان معرفی: مناجات تبارک ذو العلی با ترجمهء فارسی، افتادگی دارد، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 9ق، رسالهء هشتم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 230/7].

3/29157 - فردوس (تون)، مدرسه حبیبیه: 20، آغاز: الم تسمع بفضلک یا منایی * دعاء من ضعیف مبتلایی، معین بن رفیع الدین منشی شیرازی ادهمی، 909ق، تبریز، رساله سی و دوم در حاشیه مجموعه، 413ر برگ، مختلف سطر، 18*25 [ فهرست مدرسه حبیبیه فردوس (مخطوط)].

4/29158 - تهران، دانشکده الهیات: 186، عنوان معرفی: مناجات امام زین العابدین به عربی با ترجمه زیر سطور، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله دوم مجموعه، «108پ-119پ» 12 برگ [فهرست الهیات تهران: 724/1 و 804].

5/29159 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12359، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رسالهء چهاردهم: مناجاتی از امام زین العابدین و رسالهء پانزدهم: مناجات خمسة

ص:220

عشر و رسالهء بیست و یکم: شرح مناجات انجیلیه و رسالهء بیست و دوم: مناجات امام سجاد [فهرست مجلس: 319/35].

6/29160 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3266، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 552].

7/29161 - تهران، دانشگاه تهران: 2398، عنوان معرفی: مناجات الم تسمع بفضلک یا منای، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و هشتم مجموعه، 236 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1006/9].

4756 . المناجات الانجیلیة

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

مناجاتی است منسوب به امام سجاد علیه السلام که به دو صورت مفصل و مختصر نقل شده است، روایت مفصل آن را علامه مجلسی در جلد 108 بحارالانوار به نقل از کتاب «انیس العابدین» و روایت مختصر آن را افندی در «صحیفه ثالثه» ، نقل نموده اند.

[ الذریعه: 239/22؛ مشار فارسی: 4952/4: با عنوان مناجات های حضرت سجاد یا سخنان امام زین العابدین علیه السلام ، تهران، سربی، رقعی، شرکت سهامی طبع کتاب، 114صفحه]

آغاز: اللهم بذکرک استفتح مقالی وبسرک استنجح سؤالی.

نسخه ها:

1/29162 - قم، مرعشی: 9448، آغاز: برابر نمونه، نسخ، صالح بن سلیمان عاملی، دوشنبه ذی حجه 1105ق، کامل، رساله پنجم مجموعه، «154پ-171پ» 18 برگ [فهرست مرعشی: 214/24].

2/29163 - قم، دار الحدیث: 60، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1126ق، رساله اول مجموعه، «1پ-14پ» 14 برگ، 17 سطر [فهرست دار الحدیث].

3/29164 - یزد، وزیری: 3420، نسخ، محمد تقی، 1126ق، رساله دوم مجموعه، «12-22» 11 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1646/5].

ص:221

4/29165 - مشهد، آستان قدس رضوی: 764-16768، عنوان معرفی: مناجات انجیلیه و علوی با ترجمه فارسی، آغاز: اللهم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1276ق، ترجمه نستعلیق، 62 برگ [فهرست آستان قدس: 498/15].

5/29166 - خوانسار، فاضل خوانساری: 269، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «25ر-31ر» 7 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 252/1].

6/29167 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10417، عنوان معرفی: مناجات انجیلیه کبری مروی از امام سجاد علیه السلام ، آغاز: اللهم بذکرک استفتح مقالی وبشکرک استنج سؤالی وعلیک توکلی، نسخ، محمد علی اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، 28 برگ [فهرست آستان قدس: 498/15].

7/29168 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12432، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه نستعلیق، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 500/15].

8/29169 - مشهد، آستان قدس رضوی: 179، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، سال وقف 1145ق، 10 برگ [فهرست آستان قدس: 290/2].

9/29170 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12359، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و یکم مجموعه، «ص352» 1 برگ [فهرست مجلس: 320/35].

4757 . مناجات حضرت علی علیه السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است: «مسمطی است از مقری در 62 بیت، مناجات دیگری در 9 بیت با مطلع: لبیک لبیک انت مولیه... ، اشعار امام علی در اعمال نیک هفته در هشت بیت با مطلع: لنعم الیوم یوم السبت حقا لصید ان اردت بلا امتراء

و اشعار آن حضرت در سی بیت در وصیت به امام حسین علیه السلام با مطلع: احسین انی واعظ و مؤدب فافهم فانی العاقل المتأدب

و اشعار دیگری در هفت بیت با مطلع: الناس من جهة التمثال اکفاء ابوهم آدم و الامّ حواء»

نسخه ها:

29171 - مشهد، گوهر شاد: 260، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 226/1].

4758 . مناجات خمسة عشر

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

پانزده قطعه مناجات که از امام سجاد علیه السلام ، نقل گردیده ، و علامه محمد باقر مجلسی در ملحقات صحیفۀ سجادیه آورده است . هریک از این مناجاتها عنوان خاصی دارد ، بدین ترتیب: 1 . مناجات التائبین؛ 2 . مناجات الشاکین؛ 3 . مناجات الخائفین؛ 4 . مناجات الراجین؛ 5 . مناجات الراغبین؛ 6 . مناجات الشاکرین؛ 7 .مناجات المطیعین لله؛ 8 . مناجات المریدین؛ 9 . مناجات المحبین؛ 10 .

مناجات المتوسلین؛ 11 . مناجات المفتقرین؛ 12 . مناجات العارفین؛ 13 . مناجات الذاکرین؛ 14 . مناجات المعتصمین؛ 15 . مناجات الزاهدین .

[ الذریعه 239/22]

آغاز: الاولی مناجاة التائبین: الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی .

نسخه ها:

1/29172 - تهران، دانشگاه تهران: 7198، عنوان معرفی: مناجات العباد مع المعبود، نسخ، محمود بن محمد بن یوسف طیبی، 12 ذی حجه 832ق، رساله سوم مجموعه، «57ر-66ر» 10 برگ، سابقه: شیخ علی علومی: 620 [فهرست دانشگاه تهران:

484/16؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 695/1].

2/29173 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12595، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، مصحح، دو برگ ضمیمه ادعیه خوف، قرطاس، ادعیه لیالی قدر، 28 برگ [فهرست آستان قدس: 496/15].

3/29174 - تهران، دانشگاه تهران: 1559، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست دانشگاه تهران: 180/8].

4/29175 - قم، گلپایگانی: 5834/29/174، آغاز: بسمله روی المفضل بن عمر قال سمعت مولای الصادق علیه السلام یقول فیما ناجی الله عزوجل موسی بن عمران علیه السلام قال له

ص:222

ص:223

یابن عمران...المناجات الاولی للتائبین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، در نسخه حاضر مناجات خمسه عشر بدون هیچ توضیحی تحریر شده است، رساله دوم مجموعه، 12 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

5/29176 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1174، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد نیریزی، 1111ق، «52صفحه» 26 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1011].

6/29177 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1177، نسخ، محمد حسین کازرونی، 1111ق، «78صفحه» 39 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1012].

7/29178 - قم، مسجد اعظم: 2195، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 541].

8/29179 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 180، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 26 برگ [فهرست مرکز احیاء: 254/1].

9/29180 - تهران، مدرسه مروی: 912، ابو القاسم، 1229ق [فهرست مدرسه مروی:

243].

10/29181 - تهران، سپهسالار: 5752، نسخ، محمد حسین موسوی عاملی، 1251ق، 64 برگ [فهرست سپهسالار: 451/4].

11/29182 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1235، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، احمد خوانساری، 1254ق، «96صفحه» 48 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1008].

12/29183 - تهران، دانشگاه تهران: 4632، نسخ، عبد الشکور بن عبد الله سالیانی، 1258ق، 62 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3568/14].

13/29184 - قم، آستان معصومیه (س): 152، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسین بن محمد رضوی، 1284ق، رساله اول مجموعه، «1ر-28ر» 28 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 171/1].

14/29185 - قم، گلپایگانی: 36/198، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق و زیر نویس، محمد علی بن محمد اسماعیل تبریزی، ذی قعده 1295ق، دعای صباح به صورت چاپ سنگی ضمیمه آورده شده است، 65 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

15/29186 - قم، گلپایگانی: 5817/29/157، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در نسخه حاضر مناجات خمسة عشر بدون هیچ توضیحی تحریر

ص:224

شده است، 14 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

16/29187 - قم، مسجد اعظم: 3888، آغاز: الهی البستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعد منک، نسخ و نستعلیق، محمد حسین بن محمد حسن سلیمی مازندرانی، قرن 13ق، 28 برگ، 20 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

17/29188 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11983، آغاز: الهی صل علی محمد و آل محمد وارحمنی اذا انقطع من الدنیا اثری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مناجات خمسه عشر سجادیه و مناجات علوی و مناجات سجادیه دیگر [فهرست آستان قدس: 433/15].

18/29189 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8313، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 47 برگ [فهرست آستان قدس: 296/6].

19/29190 - قم، گلپایگانی: 1681/9/231، آغاز: برابر نمونه، عبارت عربی نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح دارد، 47 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

20/29191 - تهران، ملک: 2157، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 438/5 ].

21/29192 - تهران، ملک: 6128، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، همراه با مناجات علوی و مناجات سجادیه، رساله دوم مجموعه، «40-78» 38 برگ [فهرست ملک:

186/9].

22/29193 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1179، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «70صفحه» 35 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1014].

23/29194 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1242، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تأبین، شاکین، خائفین، «16صفحه» 8 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1004].

24/29195 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2029، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «89صفحه» 45 برگ، 8 سطر، [فهرست سلطنتی، دینی: 1016].

ص:225

25/29196 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 395(1176)، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 946/11].

26/29197 - قم، آستان معصومیه (س): 681، آغاز: اللهم یا من یسمع اصوات الداعین و مجیب دعوات المضطرین، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-11ر» 11 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 321/2].

مناجات عینیه حضرت امیر المؤمنین علیه السلام

از: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین علیه السلام /منسوب

رجوع کنید به: قصیدۀ عینیه.

4759 . مناجات منظومه و ادعیه

(فارسی و عربی)

از: محمد مؤمن بن محمد زمان حسینی تنکابنی (حکیم مؤمن) (حدود 1086ق)

در فهرست ، توضیحی دربارۀ محتوای این کتاب داده نشده است .

آغازنسخه : ... و عترت ابرار و ذریت سید مختار که هدات شارع شرع مبین اند و راهنمایان راه دین سید مرسلین و ائمه معصومین ... و شرح فضیلة هذه المناجات . بسمله . روی الامام ابوعلی الفضل بن الحسین بن فضل الطبرسی .

نسخه ها:

29198 - تبریز، ملی تبریز: 1337، نسخ ونستعلیق، محمد مؤمن بن محمد رضا حسینی تنکابنی حکیم مؤمن (مؤلف)، 1106ق، رؤوس مطالب را با شنگرف نوشته اند و جابجا مؤلف ذیل بعضی ادعیه و در خاتمه نام خود را با عبارت میر محمد مؤمن حسینی به صراحت نوشته است ، دفتر ثبت: 3241، 223 برگ ، 18-27 سطر [فهرست ملی تبریز: 1322/3].

4760 . مناجات علی بن ابی طالب علیه السلام

(عربی)

از: امام علی بن ابی طالب، امیر المؤمنین صلوات الله علیه (40ق)

مناجات مختلفی به نظم و نثر ، منسوب به امام علی علیه السلام ، در این نسخه ها تحریر

ص:226

شده است.

نسخه ها:

1/29199 - قم، مرعشی: 3670، عنوان معرفی: مناجاة امیر الموالمنین کرم الله وجهه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 7ق، کامل، رساله دوم مجموعه، «171پ-175ر» 5 برگ [فهرست مرعشی: 62/10].

2/29200 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15493، آغاز: الهی امرتنا ان نعتق من شاب من عبیدنا، نسخ، بدون نام کاتب، 752ق، 16 برگ [فهرست آستان قدس: 501/15].

3/29201 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3467، عنوان معرفی: اسناد یا سامع الدعاء منسوب به امام علی علیه السلام ، محمد، قرن 10ق، رساله سوم مجموعه، از شرح الوظایف نقل شده است، «صفحه 107» 1 برگ [فهرست مجلس: 1535/10 ].

4/29202 - قم، مسجد اعظم: 3016، بدون نام کاتب، سده 10 و11ق، رساله دوم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 607].

5/29203 - قم، آستان معصومیه (س): 4:78-5779، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله هفتم مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 212].

6/29204 - تهران، دانشگاه تهران: 124، مناجات منظوم با قافیهء یاء در شش بیت، نسخ عربی، سلیمان قاضی بن محمد مکری، ربیع الاول وربیع الثانی 1195ق، رساله یازدهم مجموعه، 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 233/2].

7/29205 - قم، گلپایگانی: 15/156، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله سوم مجموعه، 17 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

8/29206 - تهران، دانشگاه تهران: 7499، نسخ، عبد الله حسینی، ربیع الاول 1230ق، رساله ششم مجموعه، «صفحه94-104» 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 594/16].

9/29207 - مشهد، دانشکده الهیات: 1027، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1305ق، رساله دوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 186/2].

10/29208 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 658، نستعلیق، علی نقی بن میرزا یوسف مذهب، 1310ق، «20صفحه» 10 برگ [نشریه نسخه های خطی: 129/2].

11/29209 - تهران، دانشگاه تهران: 4575، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 18 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3509/13].

ص:227

12/29210 - قم، گلپایگانی: 14/203، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 18 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

13/29211 - خوانسار، فاضل خوانساری: 267، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و دوم مجموعه، «164پ-165ر» 2 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 248/1].

14/29212 - خوانسار، فاضل خوانساری: 269، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «22پ-23ر» 2 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری:

252/1].

15/29213 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9322، عنوان معرفی: مناجات حضرت علی علیه السلام وامام سجاد ودعای علوی مصری و...، آغاز: اللهم انت الملک الحق، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، وقف در 1044ق، 173 برگ [فهرست آستان قدس:

502/15].

16/29214 - قم، گلپایگانی: 8402/57/72، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، مناجات حضرت علی علیه السلام که ابوذر نقل کرده و در پایان آن حضرت از حال رفته و ابوذر سراسیمه به خانهء فاطمه علیه السلام آمده است، متن مناجات با ترجمهء منظوم فارسی، 3 برگ، 16*20 [فهرست گلپایگانی، جدید].

17/29215 - تهران، سپهسالار: 1112، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 28 مناجات است، 37 برگ [فهرست سپهسالار: 436/4].

18/29216 - تهران، سپهسالار: 2159، عنوان معرفی: مناجات امام علی علیه السلام در 28 بیت شعر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 6 برگ [فهرست سپهسالار: 442/4].

19/29217 - تهران، ملک: 5859، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم و چهاردهم مجموعه [فهرست ملک: 78/9].

20/29218 - همدان، مدرسه غرب: 4812، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «صفحه18-21» 2 برگ [فهرست مدرسه غرب: 417].

21/29219 - شیراز، ملی فارس: 346، آغاز: و کم لله من لطف خفی * یدق خفاه عن فهم زکی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 4 برگ [فهرست ملی فارس: 1 / 329].

ص:228

22/29220 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، عنوان معرفی: مناجات حضرت امیر علیه السلام ، قوام، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 771/7].

23/29221 - قائن، مدرسه جعفریه: 186، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بعد از رساله دوم مجموعه، 20*13 [ فهرست کتابخانه های قائن: 161].

4761 . المنارات الظاهرة فی الاستخارات المأثورة عن العترة الطاهرة

(عربی)

از: سلیمان بن عبد الله ماحوزی بحرانی (م 1121ق)

رسالۀ کوتاهی در آداب و کیفیت و انواع استخاره که در احادیث ائمه طاهرین علیهم السلام روایت شده است . مؤلف آنچه را که به نظرش به توضیح نیاز داشته با عناوین «بیان» آورد و این رساله را به درخواست بعضی مؤمنین تألیف و روز اول ذی قعده 1103ق به پایان رسانده است . این رساله مرتب شده در یک مقدمه و سه فصل است: بدین تفصیل: المقدمة: فی ماهیة الاستخارة و بیان حسنها؛ الفصل الاول: فی آدابها و فضلها؛ الفصل الثانی: فی کیفیاتها؛ الفصل الثالث: فی دعواتها.

[ الذریعه: 244/22]

آغاز: نحمدک یا مرشد العقول عند تفویض الامر الیک.

نسخه ها:

29222 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 194، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «24پ-39پ» 16 برگ [فهرست مرکز احیاء:

274/1].

4762 . المنتخب

(عربی)

از: محمد بن محمد کریم بن ابراهیم کرمانی (قرن 14ق)

رسالۀ متوسطی در دعا ، در هشت باب و هر باب در چند فصل است.

آغاز: سلام علی آل ابراهیم و بعد یقول العبد الاثیم محمد بن محمد کریم.

ص:229

نسخه ها:

29223 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 504، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، چهارشنبه 28 ذی حجه 1292ق، با تصحیح در حاشیه، رساله دوم مجموعه، 45 برگ، 16 سطر [فهرست مؤید: 7/2].

4763 . منتخب الادعیه

(فارسی)

از: حیدر بن حسین علی طبسی (قرن 10ق)

رسالۀ متوسطی در اعمال شبانه روز و بعضی از صلوات واجبه و مستحبه و پاره ای اعمال که در روزهای متبرک انجام داده می شود . مؤلف مطالب این رساله را از کتابهای معتبر چون «مصباح» و «عمل السنة» و جز اینها ، انتخاب و در پنج باب تنظیم نموده و در روز ششم ربیع الاول 979 ق به پایان رسانده است. عناوین ابواب چنین است: باب اول: در اعمال یومیه؛ باب دوم: در اعمال ایام و لیالی هفته؛ باب سوم: در اعمال شهور دوازده گانه؛ باب چهارم: در اعمال غیر مختصه به اوقات معینه؛ باب پنجم: در بعضی ادعیه متفرقه.

آغاز: الحمد لله الذی احبّ عمل الصالحین و قبل صلاة المؤمنین.

نسخه ها:

29224 - قم، مرعشی: 2083، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، حیدر بن حسین علی طبسی (مؤلف)، 6 ربیع الاول 979ق، 89 برگ [فهرست مرعشی: 95/6].

4764 . منتخب الاعمال

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (1)

رسالۀ مفصلی است در ادعیه ، حاوی دوازده باب و هر باب در چند بخش با عنوان های مختلف. مؤلف این رساله را برای محمد ولی میرزا حکمران یزد،

ص:230


1- (1) . قبل از این کتابی با نام «تذکرة العابدین» از: محمد بن علی اصغر طوسی ، معرفی گردید که آن را در اعمال ماهها به دستور شاهزاده محمد ولی میرزا ، تألیف نموده بود گویا این کتاب نیز از آثار او می باشد .

تألیف نموده است و مطالب آن را از صحیفه سجادیه، تحفة الزائر، کافی، مصباح المتهجد، مصباح کفعمی، بحر المغفرة محمد رضا حسینی، زاد المعاد و مفتاح الفلاح شیخ بهائی جمع آوری کرده است ، عناوین بابهای این کتاب عبارتند از:

مقدمه: در بیان فضیلت و شرائط دعا و ذکر ادعیه وضو و غسل؛ باب اول: در ادعیه خروج از منزل و دخول آن و دخول مساجد و خروج از آن؛ باب دوم: در تعقیبات مشترکه نماز و سجده شکر، شامل سه عطیه؛ باب سوم: در ادعیه صباح و مساء و ادعیه متعلق به هر روز، شامل دو فیض؛ باب چهارم: در ادعیه متعلق به قرائت قرآن؛ باب پنجم: در آداب وقت خواب و بیدار شدن؛ باب ششم: در نماز شب و ادعیه رؤیت هلال و نماز اول ماه و نمازها و ادعیه ای که مخصوص وقت خاصی نیست، شامل سه رحمت؛ باب هفتم: در ادعیه و اعمال هر ماه، شامل دوازده مغفرت؛ باب هشتم: در زیارات حضرت رسول اکرم و ائمه و اولاد ایشان و انبیاء گذشته سلام الله علیهم، شامل دوازده سعادت؛ باب نهم: در استخارات و صلوات و دعوات جهت حصول حوائج؛ باب دهم: در ادعیه و اعمال سفر؛ باب یازدهم:

در ادعیه و اعمال طلب رزق و ادای دین، شامل هفت فرج؛ باب دوازدهم: در ادعیه و اعمال دفع علت ها و مرض ها، شامل سه نجات؛ خاتمه: در اعمال روز نوروز و تزویج و نو پوشیدن، شامل سه زینت.

نسخه ها:

29225 - قم، مدرسه حجازیها: 8969/59/189، از ابتدا تا مغفرت هفتم از باب هفتم، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و ضلالت و وصول بمغفرت باعمال و اذکار پردازند بنابر آن از کتب، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 115 برگ، 21 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

4765 . منتخب الامامی

(فارسی - زیارت)

از: محمد کاظم بن یوسف مجتهد امامی طباطبایی (قرن 14ق) (1)

مؤلف در بارۀ کتابش چنین می نویسد: «... و بعد چون برای زائرین کتابی که جامع

ص:231


1- (1) . محمد کاظم بن میرزا یوسف مجتهد بن میرزا باقر قاضی بن میرزا محمد تقی قاضی امامی طباطبایی .

کلیه زیارات حضرت رسول صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام و سایر امامزادگان و غیر امامزادگان باشد، تألیف نشده و کتب زیاراتی که فعلاً موجود است به واسطه شرح روات مفصل و پیدا نمودن مورد زیارات مطلقه و مختصه وقفات خالی از اشکال نبود، حقیر این مجموعه شریفه را از کتب معتبره انتخاب و آن را منتخب الامامی نامیدم. ابتدا زیارات مطلقه بعد زیارات وقفات و امامزادگان و غیر آن، در خاتمه اعمال ماه مبارک رمضان و ادعیه لازمه را قید نمودم».

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا محمد (صلی الله علیه و آله) خاتم النبیین و علی وصیه.

نسخه ها:

29226 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13473، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، احتمالا مسوده اصلی و به خط مؤلف است، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 502/15].

4766 . منتخب أمان الأخطار (ترتیب امان الاخطار، آداب السفر)

(عربی)

از: اسد الله بن علی بن محمد حسینی مرعشی، شاهمیر (قرن 10ق)

رساله ای در هشت باب و هر باب در چند فصل در انتخاب و تلخیص و ترتیب أمان الاخطار سید بن طاووس در آداب سفر است. مؤلف که متولی آستان قدس رضوی بوده این رساله را در 955ق به پایان رسانده است.

آغاز: نحمدک اللهم باشرف ثنائک و اعلی صفات جلالک و بهائک.

انجام: قال افضل الدعاء ما جری علی لسانک هذا آخر ما اردنا ایراده فی هذا المنتخب.

نسخه ها:

1/29227 - قم، مدرسه فیضیه: 1998، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 23 رمضان المبارک 986ق، 84 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه فیضیه:

231/1].

2/29228 - تهران، حسین مفتاح: 1318، نسخ، شریف محمد بن برکات شریف رازی، قرن 10ق، با حواشی لغوی [نشریه نسخه های خطی: 97/7].

ص:232

3/29229 - قم، مسجد اعظم: 3900، خطبه ندارد، آغاز: مواجب الطاعات الموجب لسعادة النجاة و اکتساب معالی الدرجات، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1066ق، 131 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4/29230 - تهران، سپهسالار: 2134، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح کرمانی، 19 جمادی الثانی 1092ق، دارای بلاغ مقابله به خط حیدر بن علی در ربیع الاول 1094ق در کرمان، رساله اول مجموعه، «2پ-72ر» 71 برگ [فهرست سپهسالار: 658/5].

5/29231 - تهران، ملی تهران: 3228ع، عنوان معرفی: آداب السفر المنتخب من کتاب أمان الاخطار، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تصحیح شده، 96 برگ، 15 سطر، 13/5*21 [ فهرست ملی تهران: 33/15].

4767 . منتخب انیس الصالحین

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

منتخبی از کتاب «انیس الصالحین» میر معزالدین محمد بن ابی الحسن موسوی مجاور مشهد رضوی است . کتاب «انیس الصالحین» در چهار فصل تنظیم شده ، بدین ترتیب: 1 . تعقیبات الفرائض و النوافل؛ 2 . اعمال الاسبوع؛ 3 . اعمال ایام و لیالی متبرکه؛ 4 . دعاها و حرزهای ائمه علیهم السلام و دعاهایی برای رفع حوائج. میر معزالدین موسوی این کتاب را در 1017ق به پایان رسانده است. در این منتخب ابتدا اعمال ایام و لیالی متبرکه و پس از آن تعقیبات فرایض و نوافل آمده است.

[ الذریعه 458/2]

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین اما بعد این کتاب منتخبی است از انیس الصالحین در بیان اعمال ایام و لیالی متبرکه سنه.

نسخه ها:

29232 - قم، مدرسه حجازیها: 8088/55/58، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن ملک مشرف ملقب به رواج، ربیع الاول 1094ق، در نور علم در ردیف 695 معرفی شده است، 315 برگ، 16 سطر [مجله نور علم: 294/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

ص:233

4768 . منتخب الاوراد

(عربی)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

گزیده ای از کتاب «خلاصة الاذکار» مؤلف ، شامل اذکار و ادعیه ای که مؤمن باید بخواند تا تقرب الهی حاصل شود. این رساله را فیض به درخواست علم الهدی به سال 1066 ق در اصفهان نگاشته است.

[ فهرست های خودنوشت فیض کاشانی: 266]

آغاز: نحمدک اللهم علی ما مننت به علینا من اجابة دعائنا.

نسخه ها:

29233 - تهران، دانشگاه تهران: 2847، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، 1106ق، 164 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1691/10].

4769 . منتخب تحفة الزائر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده و منتخبی از «تحفةالزائر» علامه محمد باقر مجلسی است .

نسخه ها:

1/29234 - یزد، وزیری: 3604، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 311 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1717/5].

2/29235 - یزد، وزیری: 3605، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه زیارات و ادعیه به شنگرف در بین سطور، 315 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1717/5].

4770 . منتخب تحفة الزائر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده و منتخبی از «تحفةالزائر» علامه محمد باقر مجلسی است . مؤلف این منتخب را در یک مقدمه و دوازده فصل و یک خاتمه ، تنظیم نموده که دارای

ص:234

ترتیبی غیر از ترتیب علامه مجلسی در «تحفة الزائر» است.

آغاز: الحمد لله و کفی ... اما بعد چون به مقتضای اخبار بسیار و احادیث بی شمار زیارت رسول مختار و ائمه ابرار.

انجام: التماس دعا و زیارت دارم در حال حیات این مجرم و بعد از وفات و الحمد لله أولا و آخرا کما هو أهله ...

نسخه ها:

29236 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 59، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق و زیارات نسخ معرب، محمد هادی بن محمد عزیز طبیب، جمادی الثانی 1136ق، 178 برگ، 17 سطر [فهرست مرکز احیاء: 86/1].

4771 . منتخب التسهیل

(فارسی)

از: محمد بن عبد المهدی بن عبد الباقی حسینی مرعشی شوشتری، صدر الدین (زنده در 1284ق)

این کتاب منتخبی است از «تسهیل الدواء لتحصیل الشفاء و دفع المرض بالدعاء» تألیف عبد المطلب بن غیاث الدین محمد ، و مرتب است در هشت باب: (اول: در ادعیه جمیع امراض و علل و اوجاع؛ ... هشتم: در دفع امراض زنان و اطفال). این منتخب در 28 شوال 1284ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمدلله الذی لا یضر مع اسمه سم و لا داء و جعل حمده دواء و ذکره شفاء .

نسخه ها:

29237 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13512، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، صدر الدین محمد بن عبد المهدی حسینی مرعشی شوشتری (مؤلف)، 28 شوال 1284ق، به ضمیمه ادعیه طلب حوائج و اسماء الله و... و به ضمیمه رساله الاجزاء از همو، 130 برگ [فهرست آستان قدس: 503/15].

ص:235

4772 . منتخب جمال الصالحین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

مختصری است از کتاب «جمال الصالحین» میرزا حسن لاهیجی قمی، که در آن ترتیب اصل رعایت نشده و در حاشیه احادیثی بر آن افزوده شده است . این منتخب در یک مقدمه و شش باب و یک خاتمه تنظیم شده ، بدین تفصیل: مقدمه:

در احادیثی که باعث رغبت به طاعت می شود؛ باب اول: در فضل عقل و علم و مکارم اخلاق، دارای چهارده فصل؛ باب دوم : در تنظیف بدن و جامه ، دارای ده فصل ؛ باب سوم: در آداب عادات و مجاری احوال، دارای دوازده فصل؛ باب چهارم: در حقوق اموال و رعایت عیال، دارای ده فصل؛ باب پنجم: در تزویج و احکام متعلق به آن، دارای دوازده فصل؛ باب ششم: در آداب سفر، دارای ده فصل؛ خاتمه: در مواعظ و نصایح و فوائد متفرقه.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... اما بعد این منتخبی است از کتاب جمال الصالحین.

نسخه ها:

29238 - قم، مرعشی: 3388، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست مرعشی: 173/9].

منتخب جمال الصالحین

از: حسن بن عبد الرزاق لاهیجی قمی

رجوع کنید به: تحفة المسافر.

4773 . منتخب حلیة الاهتداء فی الصلاة علی اهل بیت الاصفیاء (1)

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

علم الهدی صلواتیه ای دارد موسوم به «حلیة الاهتداء فی الصلاة علی اهل بیت الاصفیاء» که دو بار آن را مختصر نموده است. رسالۀ حاضر یکی از این گزیده ها،

ص:236

و طولانی تر از اختصار دیگر است .

آغاز: بسمله اللهم یا من لایحیط به محض العقول و لایحویه غوص الفکر و لایبلغه غور الظنون.

نسخه ها:

29239 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل، رساله دوم مجموعه، «14پ-27ر» 14 برگ [فهرست ملک: 64/6].

4774 . منتخب حلیة الاهتداء فی الصلاة علی اهل بیت الاصفیاء(2)

(عربی - صلواتیه)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

دومین اختصار «حلیة الاهتداء فی الصلاة علی اهل بیت الاصفیاء» است که کوتاهتر از آن یکی هست .

آغاز: بسمله اللهم یا من لایحویه غوص الفکر و یا من لایدرکه لحظ البصر و یا رب العین و الاثر.

نسخه ها:

29240 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل، رساله اول مجموعه، «3پ-12پ» 10 برگ [فهرست ملک: 64/6].

4775 . منتخب الختوم

(فارسی)

از: ابراهیم بن محسن کاشانی (م 1345ق)

رسالۀ کوتاهی در ادعیه و ختوم جهت توسعه رزق و دفع بلایا و بیماری ها و رفع سحر است.

چاپ: در هامش الصحیفة الهادیة به چاپ رسیده است.

[ الذریعه: 399/22؛ فهرست خود نوشت فیض کاشانی: 315]

آغاز: بدان که این رساله مشتمل است بر ختومی چند از برای توسعه رزق.

ص:237

نسخه ها:

29241 - قم، مسجد اعظم: 3952، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، 4 برگ [فهرست مسجد اعظم ، جدید].

4776 . منتخب الختوم

(فارسی)

از: شکر الله بن لطف الله لواسانی (1319 ق)

رسالۀ متوسطی در ختوم و اوراد است ، مشتمل بر سه باب و یک خاتمه ، با این عنوانها: باب اول: در ختوم متعلقه به آیات و سور؛ باب دوم: در ختوم متعلقه به کلمات و دعوات مأثوره از حضرت ائمه طاهرین علیهم السلام ؛ باب سوم: در ختوم متعلقه به نمازهای وارده از پیشوایان دین مبین؛ خاتمه: در بیان مطلوب دعوات و اذکار دیگر.

[ الذریعه: 399/22]

چاپ: تهران، 1281ق، سنگی، در حاشیه کتاب بحرالغرائب.

آغاز: الحمد لله الذی لا یکشف السوء من سواه و لا یفرج الهم و الغم من عداه.

نسخه ها:

29242 - قم، گلپایگانی: 8920، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمد رضا، قرن 13ق، 61 برگ، 14-16 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4777 . منتخب الختوم

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

29243 - تهران، محمد تقی حکیم: 80، نسخ و نستعلیق، محمد یوسف تبریزی، 1287ق [کتابداری و اطلاع رسانی: 12 / 98].

4778 . منتخب الدعوات

(فارسی)

از: امیر علی بن اسد الله حسینی (قرن 10ق)

کتاب متوسطی در ادعیه و اعمال که به جهت سلطان ابراهیم میرزا ولد شاه

ص:238

طهماسب نوشته است. مؤلف این کتاب را در یک مقدمه و پنج مطلب مرتب ، و تألیف آن را در زمان مجاورت در مشهد رضوی انجام داده است . فهرست عناوین کتاب چنین است: مقدمه: در بیان معنی دعا و فضیلت آن و بعضی از نصوص و اخبار مرغبه در آن و شطری از شرایط اجابت و برخی از اسباب تأخیر و تراخی استجابت؛ مطلب اول: در ادعیه اجابت فرجام که مکرر می شود به تکرار لیالی؛ مطلب دویم: در دعوات موقته در هر روزی؛ مطلب سیوم: در دعاهای مأثوره که مکرر می شود به تکرار شهور؛ مطلب چهارم: در ادعیه و اعمال که مکرر می شود به تکرار سال و در آن دو مقصد است(مقصد اول: در روز نوروز که اختصاص ندارد به بعضی از ماه و روز؛ مقصد دویم: در ایام سنه که مختص اند به شهور معینه)؛ مطلب پنجم: در دعوات متعلقه به امور متفرقه؛ خاتمه: در دعای رسایل که از اشرف ادعیه است.

آغاز نسخه: سلطانه خاطر فیض مقاطر اعلی حضرت فلک رتبت خورشید طلعت بهرام صولت.

نسخه ها:

29244 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3278، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه، از آغاز یک برگ و از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، دارای وقف 1014ق، 174 برگ [فهرست آستان قدس: 505/15 و 293/2].

4779 . منتخب الدعوات (منتخب مصباح الناسکین)

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند دعا است برای رفع گرفتاری ها و قضای حاجات، که از کتاب «مصباح الناسکین» و بدون ترتیب و تنظیم ، انتخاب شده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... دعا به جهت دفع کل بلیات.

نسخه ها:

29245 - قم، مرعشی: 10395، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد کریم بن ملا احمد میاندهی رانگوئی، 1236ق، 63 برگ [فهرست مرعشی: 327/26].

ص:239

4780 . منتخب الدعوات

(عربی)

از: فخر الدین بن مرتضی حسنی افطسی تفرشی (قرن 11ق)

در فهرست چنین معرفی شده است: «این کتاب متضمن جمله ای از تعقیبات نماز و ادعیه روز و شب و اعمال ماه ها و سال است که از کتب معتبره نقل کرده و گاهی به ذکر نکات فقهی پرداخته است. مطالب را بیشتر در عنوان «فصل» ذکر نموده و در چند مورد از آن جمله «فضل دعای عدیله» عبارت فارسی آورده است. ترتیب مطالب به تبویب کتاب چنین است: مقدمه: در ترغیب به تعقیب؛ فصل: ذکر برخی از تعقیبات فرائض و نوافل؛ فصل: ادعیه مخصوصه ایام هفته؛ فصل: ادعیه عامه آداب و ادعیه سفر (متضمن جمله ای از ادعیۀ صحیفه سجادیه و منتخبی از ادعیه مذکوره در مهج الدعوات سید بن طاووس)؛ فصل: استخارات؛ فصل: صلوة استغفار و استرزاق و غیرهما از نمازهای وارده در توسلات و حاجات؛ فصل: اعمال جمعه؛ فصل: اعمال و ادعیه ماهها (ابتدا به ماه رمضان و اختتام به ماه شعبان)؛ فصل: صلوات و تحیات دوازده امام خواجه نصیر. مؤلف در سال 1051ق در شهر برهانپور شروع به تألیف این کتاب نموده است». صاحب الذریعه (249/2 و 404/22) و همچنین مؤلف اعیان الشیعه، مؤلف کتاب حاضر را همان مؤلف «اغاثة الداعی» دانسته اند که کفعمی از وی نقل نموده است که این اشتباه ناشی از عبارت «منتخب الدعوات» است که جایی آورده: «قد ذکرنا فی اغاثة الداعی» . در صورتی که این عبارت را مؤلف از مهج الدعوات ابن طاووس نقل نموده است. بنا بر این مؤلف از دانشمندان سدۀ یازدهم است.

[ الذریعه: 402/22]

آغازنسخه: یوم القرار بحرمة النبی وآله الاطهار اما بعد فیقول الفقیر الراجی الی شفاعة نبی الامی القرشی و آله.

نسخه ها:

29246 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3435، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 329 برگ، 16 سطر، 15*25 [فهرست آستان قدس: 297/6].

ص:240

4781 . منتخب الدعوات

(فارسی)

از: محمد باقر بن ابو القاسم شیرازی

مؤلف در این کتاب ، دعاها و طلسمها و بعضی از داروهایی را - که بنا به گفته وی به تجربه رسیده - در یک مقدمه و نه باب و یک خاتمه ، گرد آورده است، بدین تفصیل: مقدمه: در مداواة علل و امراض و اوجاع؛ باب اول: در بیان ساعات اختیارات؛ باب دوم: در علل مشوهه و مستکرهه؛ باب سوم: در رفع بلیات؛ باب چهارم: در رفع اقسام تبها؛ باب پنجم: در رفع دردهای اعضاء؛ باب ششم: در رفع ضرر و ترسها؛ باب هفتم: در رفع هموم و غموم؛ باب هشتم: در رفع ضرر دواب؛ باب نهم: در رفع امراض اطفال؛ خاتمه: در ذکر بعضی تجارب حکما. در فهرست مرعشی عنوان شده که گویا این کتاب غیر از کتاب «منتخب الدعوات و بعض السور» شیخ الاسلام محمد باقر بن محمد حسین بن ابی القاسم شیرازی می باشد که در الذریعة (402/2) معرفی شده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... این نسخه غریب و عجیب در ادعیه مجربه از کتب معتبره و ادویه مرکبه.

نسخه ها:

29247 - قم، مرعشی: 2091، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 194 برگ [فهرست مرعشی: 107/6].

4782 . منتخب الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه دعاهایی که برای برخی حاکمان تهیه شده ، شامل این مطالب: چند سوره مبارکه از قرآن مجید ، منتخبی از اعمال ماه رمضان، دعای ابو حمزه ثمالی، دعای روزانه، نمازهای شب، دعای کمیل، دعای جوشن کبیر، دعای توبه، دعای والدین، دعای ایام هفته و چند دعای دیگر.

ص:241

نسخه ها:

29248 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 38، نسخ، محمد بن علی اصغر سمنانی، 1269ق، این نسخه در زمان ناصر الدین شاه به دستور میرزا محمد خان سرکشیک حاکم وقت سمنان و دامغان به سرپرستی امامقلی خان به رشته تحریر درآمده است، «410 صفحه» 205 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1034].

4783 . منتخب الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه مفصلی است از ادعیه و ختوم مختلف که در یک مقدمه، چهارده فصل و یک خاتمه تنظیم شده است.

آغاز: الحمد لله الذی دلنا علی الطرق الواضحة الزاهرة و هدانا لاقتفاء الشریعة الطاهرة.

نسخه ها:

29249 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 226، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 178 برگ، 15 سطر [فهرست امامزاده هلال].

4784 . منتخب الدعوات

(فارسی)

از: مهدی قلی بن محمد حسن خان طبیب خلخالی (زنده در 1295ق)

ادعیه مختلفی است که مؤلف از منابع جمع آوری کرده است. وی در آغاز متذکر شده که از میرزا احمد مجتهد تبریزی در سال 1295ق اجازه استخاره گرفته است.

کتاب دارای مقدمه ای در بیان فضیلت دعا و تمجید است و پس از مقدمه، فهرست ادعیه و اعمال مندرج در آن چنین است: ادعیه پیش از دعا، تعقیبات مشترک فرائض پنج گانه، تعقیبات مخصوص هر نماز، سجده شکر، دعاهای هفته، کمیل و عشرات با زیر نویس فارسی، سمات، اعمال شب رغائب (شب جمعه اول ماه رجب)، اعمال شب نیمه شعبان، اعمال ماه رمضان و عید فطر،

ص:242

اعمال و اذکار روز نوروز، عرفه، عید قربان، عید غدیر، عاشورا، اربعین، صنمی قریش، دعای قرض از صحیفه، توسل، دوازده امام خواجه نصیر، صباح، دعاهایی از صحیفه، آیات قرآنی، توسل صغیر، عدیله، احتجاب، و ادعیه و اورادی در دفع اعداء و شر ظلمه.

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین در بیان فضیلت دعا و تمجید در کتاب مکارم الاخلاق از حضرت رسول (صلی الله علیه و آله) مروی است که فرمودند هیچ چیز گرامی تر و بهتر نیست نزد حق تعالی از دعا.

نسخه ها:

29250 - قم، مدرسه حجازیها: 8594/58/44، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب زیبا و خوانا، مهدی قلی بن محمد حسن خان طبیب خلخالی (مؤلف)، 1295ق، 340 برگ، 15 و 16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

4785 . منتخب زاد المعاد

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

دو منتخب از کتاب «زاد المعاد» علامه محمد باقر مجلسی ، مؤلف آنها شناسایی نشده است.

نسخه ها:

1/29251 - قم، مدرسه رضویه: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 12ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 64].

2/29252 - خوانسار، فاضل خوانساری: 443، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «66ر-70پ» 5 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 108/1].

4786 . منتخب زاد المعاد

(فارسی)

از: کریم بن جعفر حسینی (زنده در 1222ق)

گزیده و مختصری از کتاب «زاد المعاد» علامه محمد باقر مجلسی است.

ص:243

آغاز: حمد بی حد و ثنای بی نهایت مر خداوندی را سزاست.

انجام: و لکن ذکر کرده مطلق باب چهاردهم از جهت آن که این رساله مقاومت ذکر اینها ندارد تمت المختصر.

نسخه ها:

29253 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3277، از اول تا آغاز باب چهارم، آغاز: برابر نمونه، نسخ، کریم بن جعفر حسینی (مؤلف)، شنبه 16 محرم 1222ق، به ضمیمه 4 برگ در دعای مشترک لیالی ماه رمضان، 172 برگ، 16 سطر، 14/6*21 [فهرست آستان قدس: 506/15 و293/2].

4787 . منتخب عدة الداعی

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده کتاب «عدةالداعی» که غیر از نبذةالداعی است. این مختصر به ترتیب اصل مرتب شده و در حدود یک سوم اصل کتاب است.

آغاز: الحمد لله سامع الدعا و دافع البلا و مفیض الضیاء.

نسخه ها:

29254 - قم، مرعشی: 31، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-35پ» 35 برگ [فهرست مرعشی: 42/1].

منتخب مصباح الناسکین

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: منتخب الدعوات.

4788 . منتخب مفاتح الغیب

(فارسی)

از: کرامت حسین موسوی (قرن 14ق)

منتخبی از «مفاتح الغیب» علامه محمد باقر مجلسی ، در موضوع استخاره است ،

ص:244

که برای چاپ در مطبع اثنا عشری میر عابد علی صاحب در لکنهو آماده شده است و در اول آن نوشته شده است: «هدیه احقر کرامت حسین به زائر حضرات ائمه معصومین علیهم السلام ».

آغاز: بسمله مفتاح اول در استخاره مطلقه و سید کفعمی و دیگران به چندین سند از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده اند.

نسخه ها:

29255 - قم، طبسی حائری: 701، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، کرامت حسین موسوی (مؤلف)، 17 شوال 1325ق، 8 برگ، 9 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4789 . منتخب مفتاح الفلاح

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 11ق)

مختصری است از کتاب «مفتاح الفلاح» شیخ بهایی، این تلخیص در عصر شیخ بهایی صورت گرفته است.

آغاز: الحمد لله الذی وفقنا معرفة الواجب والمندوب.

نسخه ها:

29256 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12462، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست مجلس: 414/35].

4790 . منتخب مقباس المصابیح

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

خلاصه ای از «مقباس المصابیح» علامه محمد باقر تقی مجلسی ، که در نه فصل تنظیم شده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل الصلاة للمؤمنین معراجاً و التعقیب لصعودها علی مدارج القبول منهاجاً.

ص:245

نسخه ها:

1/29257 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3437، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی اکبر، 1192ق، با حواشی، 42 برگ [فهرست آستان قدس: 298/6].

2/29258 - یزد، وزیری: 2490، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن محمد باقر، 1288ق، رساله اول مجموعه، «1-43» 43 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1315/4].

4791 . منتخب منهاج الصلاح

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده ای از «منهاج الصلاح» علامه حلی است.

[ مکتبة العلامة الحلی: 199]

آغاز: بسمله یستحب فی منتصف شهر رجب زیارة ابی عبد الله الحسین علیه السلام .

نسخه ها:

29259 - مشهد، دانشکده الهیات: 1017، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق، چهارم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 175/2].

4792 . منتخب مهج الدعوات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

گزیده ای از «مهج الدعوات» ابن طاووس است.

نسخه ها:

29260 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 433، نسخ جلی، محمد نبی بن عبد العلی دینایی نوری اوزرودی، 1264ق، رساله اول مجموعه [ فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

4793 . منتخب مهج الدعوات

از: حسین، سید (قرن 14ق)

منتخبی از «مهج الدعوات» ابن طاووس ، که مؤلف در سال 1343ق به درخواست

ص:246

فتح الله انتخاب و تحریر نموده ولی از انجام ناتمام مانده است.

آغاز: حرز عن مولینا و مقتدانا امیرالمومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیه السلام عن علی بن عبدالصمد قال.

نسخه ها:

29261 - قم، گلپایگانی: 5236/26/116، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید حسین (مؤلف)، اواخر رمضان المبارک 1343ق، 115 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4794 . منتخب نفحة المهج

(عربی - صلواتیه)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

منتخبی از کتاب خود مؤلف موسوم به «نفحة المهج فی الصلوة علی الحجج» در صلوات بر چهارده معصوم علیهم السلام ، است.

آغاز: اللهم یا اجود من رفعت الیه ایدی السائلین.

نسخه ها:

29262 - تهران، ملک: 2596، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، نسخه اصل، رساله دهم مجموعه، «67ر-70ر» 4 برگ [فهرست ملک: 66/6].

4795 . منتخب و ترجمه زوائد الفوائد

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ترجمه و تلخیص و منتخبی از کتاب «زوائد الفوائد» علی بن علی بن طاووس حلی (پسر سید بن طاووس) است.

آغاز: الحمد لله الذی فرض علینا الصیام و الصلاة علی محمد و آله مصابیح الظلام اما بعد این کلمه چند است منقول از کتاب.

نسخه ها:

29263 - قم، گلپایگانی: 4824/24/124، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، این نسخه حاوی اعمال ماه رمضان و عید فطر است،

ص:247

رساله سوم مجموعه، 21 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4796 . منتخباتی از کتاب دعوات

(فارسی)

از: محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی، سید (م 1300ق)

دعاهای ماثوره ای که مؤلف از کتاب یکی از علمای شیعه به نام «کتاب دعوات» برگزیده و با ذکر خواص ، آنها را در این مجموعه گرد آورده است. وی هر یک از قطعات کتاب را با عنوان «نور» آورده است.

آغاز: اعلم یا اخی انی قد وجدت هذه النسخات فی کتاب لبعض علمائنا ... نور، از جمله ادعیه کثیر الفائده که به جهت.

نسخه ها:

29264 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1194، نسخ، سید محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی (مؤلف)، قرن 13ق، رساله شانزدهم مجموعه، «12گ» 6ص برگ، 11*17/5 [فهرست مجلس: 696/23].

4797 . منظومه در شأن صحیفه سجادیه

(عربی)

از: محمد بن محمد مهدی حسینی سیفی قزوینی، قوام الدین (م 1150ق)

سه بیت شعر در وصف صحیفه سجادیه است ، که عبارتند از: تلک الصحیفة صبح انوار الهدی

نسخه ها:

29265 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9748، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمن ریاض السالکین [فهرست آستان قدس: 227/15].

ص:248

4798 . منورة القلوب

(فارسی)

از: محمد بن علی کرمانشاهی (زنده در 1219ق) (1)

آغاز: بسمله . عظایم حمد و ثنای از حد افزون و جسایم شکر و سپاس اخلاص مقرون.

نسخه ها:

29266 - قم، طبسی حائری: 276، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله هشتم مجموعه، 37 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

4799 . منهاج السالکین

(عربی - آداب)

از: علی نقی بن احمد بن زین الدین احسایی (قرن 13ق)

کتاب مفصلی در اعیه که مؤلف آن را به نام طهماسب میرزا فرزند سلطان محمد علی میرزا ، تألیف و در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه تنظیم نموده است . مؤلف مطالب کتاب را از روایات منقوله حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام جمع آوری نموده و موضوعات آن در خصوص صبر در مقابل بلیات و آنچه که در این باب از اولیاء رسیده، شکر و حقیقت آن، تواضع و فروتنی و مضرات تکبر، و همچنین ذکر ادعیۀ معتبره و طریق زهد و عبادت و مواعظ متفرقه دیگر می باشد.

[ الذریعه: 161/23]

آغاز: الحمد لله رب العالمین الذی خلق الانسان من ماء مهینا فجعله سمیعا بصیرا.

نسخه ها:

29267 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1243، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن محمد شریف، 1245ق، «422 صفحه» 211 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1039].

ص:249


1- (1) . مؤلف رساله حاضر رساله ای در شکیات دارد که در سال 1219ق تألیف نموده و با همین رساله در یک مجموعه قرار دارد.

4800 . منهاج الصلاح

(عربی)

از: محمد بن علی رضا گیلانی، رفیع الدین (قرن 12ق)

دعاهای متفرقی است که مؤلف بدون ترتیب خاصی از کتاب های معتبر مانند کتاب های سید بن طاووس و کفعمی و شیخ طوسی، گرد آورده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... فبعد ... فیقول ... ان هذه مجموعة فی ادعیة معتبرة اخذتها من کتب معتبرة.

نسخه ها:

29268 - قم، مرعشی: 1369، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد رفیع الدین بن علی رضا گیلانی، 1110ق، 224 برگ [فهرست مرعشی: 142/4].

4801 . منهاج الصلاح فی اختصار المصباح

(عربی)

از: حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، جمال الدین ابو منصور (علامه حلی) (م 726ق)

علامه حلی به درخواست خواجه عز الدین محمد بن محمد قوهدی، کتاب «مصباح المتهجد» شیخ طوسی را مختصر و در یازده باب - هر باب شامل چند فصل - مرتب نموده است: الباب الاول: فی المقدمات (در ماهیت و آداب و شرایط و اقسام دعا)؛ الباب الثانی: فی الطهارة و انواعها؛ الباب الثالث: فی الصلوات؛ الباب الرابع: فی کیفیة الصلاة الیومیة؛ الباب الخامس: فی الادعیة عقیب النوافل و الفرائض؛ الباب السادس: فی ما یقال فی کل صباح و مساء؛ الباب السابع:

فی ادعیة الساعات و الایام؛ الباب الثامن: فی ما ینبغی فعله فی شهور السنة؛ الباب التاسع: فی ما لایختص بوقت من العبادات؛ الباب العاشر: فی دعوات الحوائج؛ الباب الحادیعشر: فی الاعتقادات.

تألیف این کتاب در 11 ذی حجه 723ق به پایان رسیده است .

باب یازدهم این کتاب به صورت جداگانه کتاب درسی در حوزه های علمیۀ شیعه در موضوع کلام و اعتقادات قرار گرفته و به نام «باب حادیعشر» به صورت کتاب

ص:250

مستقلی در آمده و منتشر گردیده و شروح و حواشی متعدد بر آن نوشته شده است.

[ الذریعه: 164/23؛ مکتبة العلامة الحلی: 198]

آغاز: الحمد لله علی جزیل نعمائه و جمیل آلائه و حسن صنیعه و بلائه المتطول بارسال انبیائه و المتفضل بنصب اوصیائه.

نسخه ها:

1/29269 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12362، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن علی طبری، 732ق، رساله اول مجموعه، «1پ-227پ» 227 برگ [فهرست مجلس: 322/35].

2/29270 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 30، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن علی طبری، 733ق، 234 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 100].

3/29271 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8019، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد شریف خادم، 984ق، از روی نسخه اصل نوشته شده و مقابله شده است، 223 برگ [فهرست آستان قدس: 298/6].

4/29272 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2154، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد شریف، 10 شعبان 988ق، تصحیح شده با حواشی نسبتا مفصل و بعضا با عنوان «حسن الواعظ»، در برگ اول و چند برگ آخر ادعیه متفرقه ای مشهود است، 243 برگ، 15 سطر، 11/5*17/5 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

5/29273 - تهران، حسین مفتاح: 250، یک صفحه اول افتادگی دارد، نسخ معرب، محمد بن ناصر بن حسن، قرن 10ق [نشریه نسخه های خطی: 302/7].

6/29274 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 110(17024)، نسخ، محمد علی بن سلیمان طالقانی، 1058ق، تصحیح در 1061ق [نشریه نسخه های خطی: 919/11].

7/29275 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4405، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1079ق، 348 برگ [فهرست مجلس: 105/12 ].

8/29276 - قم، مدرسه فیضیه: 531، نسخ، میرزا محمد بن جهانبخش مازندرانی، 13 جمادی الاول 1080ق، 258 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 279/1].

9/29277 - قم، مرعشی: 1157، آغاز: برابر نمونه، حسن بن ولی الدین، 1089ق، 107 برگ [فهرست مرعشی: 328/3].

ص:251

10/29278 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 31، نسخ، بدون نام کاتب، 1095ق، بدون باب حادی عشر، 205 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 106].

11/29279 - قم، مرعشی: 10719، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 216 برگ [فهرست مرعشی: 162/27].

12/29280 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3288، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 207 برگ [فهرست آستان قدس: 506/15].

13/29281 - تهران، دانشگاه تهران: 9603، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 172 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 433/17 ].

14/29282 - تهران، علی اکبر غفاری خوانساری: 88، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 11ق [مجله نور علم: 112/16].

15/29283 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1429، بدون نام کاتب، 1103ق [فهرست اهدایی رهبری: 240].

16/29284 - تهران، ملک: 110، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 177 برگ [فهرست ملک: 551/1].

17/29285 - تهران، ملی تهران: /2844ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 281 برگ [فهرست ملی تهران: 353/13].

18/29286 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12997، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ضمیمه مصباح المتهجد صغیر، به ضمیمه دعای سمات و شبور، 27 برگ [فهرست آستان قدس: 444/15].

19/29287 - مشهد، آستان قدس رضوی: 201، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 200 برگ [فهرست آستان قدس: 296/2].

20/29288 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1932، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «صفحه45-48» 2 برگ [فهرست مجلس: 631/9].

21/29289 - همدان، مدرسه غرب: 4643، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه غرب: 362].

22/29290 - مشهد، دانشکده الهیات: 1017، بخشی از کتاب است از فصل دوم از باب اول تا آخر باب دوم را شامل است ، آغاز: الفصل الثانی فی الاستعداد للدعاء الفصل الثالث فی آداب الدعاء، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 174/2].

ص:252

4802 . منهاج العارفین و معراج العابدین

(فارسی)

از: محمد حسن بن محمد عسکری حسنی سمنانی، سید (م 1251ق)

کتابی است مفصل و جامع در ادعیه ایام و لیالی و شهور و سنه و مشتمل بر ذکر آداب و سنن و فرائض ضروریه که به نام بهمن میرزا بهاء الدوله فرزند فتحعلیشاه معنون شده و مرتب است بر دوازده مقصد - هر مقصد شامل چند باب و مجموعاً هفتاد و پنج باب - و یک خاتمه: مقصد اول: در بیان معرفت اصول دین و مذهب و مشتمل است ، بر پنج باب؛ مقصد دوم: در بیان وجوب تقلید است در عبادات و در بیان آداب و شرایط دعاء و داعی و در بیان شناختن زوال شمس و احکام طهارت و خلوت و کیفیت وضو ، شامل یک مقدمه و پنج باب و خاتمه و یک ختام؛ مقصد سیم: در بیان ادعیه تعقیبات نمازهای هر روز و هر شب است ، مشتمل بر شش باب؛ مقصد چهارم: در بیان ادعیه و اعمال ساعات هفته و ایام است ، مشتمل بر سه باب؛ مقصد پنجم: در بیان ادعیه و اعمال ماهها و سال است ، مشتمل بر شانزده باب؛ مقصد ششم: در بیان زیارات و مناجات و استغفار و خواص و شرح اسماء الله و در بیان استخارات و رقاع استغاثات و حاجات و ثواب و خواص سور قرآن و دعای افتتاح و اختتام قرآن است ، در هشت باب؛ مقصد هفتم: در بیان ادعیه قدسیه و دعا برای والدین و اولاد و اخوان و ادعیه ارزاق و دیون و محبوس و مسجون و دفع هم و غم است ، در پنج باب؛ مقصد هشتم: در بیان ادعیه اسقام و اوجاع و رد گمشده و ادعیه احراز و حجب و هیاکل و دعاء بر اعداء و امن از سحر و جن و شیاطین و سلاطین است در پنج باب؛ مقصد نهم: در بیان ادعیه دفع جانوران و حیوانات گزنده و گیرنده و دفع سموم و آفات زراعات و باغات و ادعیه امراض حیوانات است در چهار باب؛ مقصد دهم: در بیان ادعیه تربت و ادعیه وبا و طاعون و قحط و زلزله و چشم زخم و دعاء کمی شیر زنان و دفع گریه کودکان و رفع احتلام و ادعیه دیدن مرده ها در منام و ادعیه حفظ آیات و اخبار است در شش باب؛ مقصد یازدهم: در بیان احکام اموات و اعتکاف و کفارات و زکات و خمس و حج است در پنج باب؛ مقصد دوازدهم: در بیان آداب اکل و شرب و لباس و انگشتری و شانه زدن و آینه نگاه کردن و آداب نکاح و طلب اولاد

ص:253

و حمام و نوره و ادعیه سفر ، در هفت باب؛ خاتمه: در بیان خطب و ذکر کتبی است که از آنها ادعیه این رساله جمع گردیده. تألیف این کتاب در 1248ق به اتمام رسیده است.

چاپ: تهران، 1266ق، سنگی، رحلی، 670ص؛ تهران، 1323ق، سنگی، رحلی، 312ص؛ تهران، 1282ق، سنگی، رحلی، چاپ حاج موسی، 319ص؛ تهران، 1260ق، سنگی، رحلی؛ تبریز، 1391ق، رحلی؛ تهران، 1273ق، سنگی، رحلی، 647ص؛ تهران، 1270ق، سنگی، رحلی.

[مشار فارسی: 5037/4؛ الذریعه: 167/23]

آغاز: الحمد لله الذی خلقنا لجوده و دلنا علی وجوده.. اما بعد چنین گوید بنده خاطی.. که چون حکمت در وجود بنی نوع انسان.

نسخه ها:

1/29291 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4177، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 156 برگ [فهرست مجلس: 184/11].

2/29292 - یزد، وزیری: 3521، نسخ، محمد حسن بن عبد الجبار، 1248ق، 501 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1683/5].

3/29293 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3242، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ترجمه نستعلیق، اسماعیل بن علی اصغر حسینی، 1251ق، 520 برگ [فهرست آستان قدس: 509/15و284/2].

4/29294 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9563، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن محمد جعفر جیلانی، 1251ق، 486 برگ [فهرست آستان قدس: 507/15].

5/29295 - تهران، حسین مفتاح: 1283، نسخ، محمد هادی طالقانی، 1252ق [نشریه نسخه های خطی: 302/7].

6/29296 - قم، مرعشی: 5972، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، رجب 1258ق، 479 برگ [فهرست مرعشی: 350/15 ].

7/29297 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 128، نسخ، ملا محمد مهدی آقا بابا شهمیرزادی، 1258ق، 502 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 140/1].

ص:254

8/29298 - قم، گلپایگانی: 216/2/36، از آغاز کتاب تا اواسط مقصد پنجم (در اعمال ماهها)، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در برگ اول نوشته ای به تاریخ 1267ق وجود دارد، 180 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

9/29299 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 14، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «412صفحه» 106 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1043].

4803 . منهاج الفلاح

(فارسی)

از: علی بن شاه محمود بافقی (قرن 11ق)

مؤلف که شاگرد شیخ بهایی و معاصر شیخ حر عاملی است این کتاب را در اعمال و ادعیه سال در یک مقدمه و هفت باب و یک خاتمه ، تألیف نموده ، با این عنوانها:

مقدمه: در بیان تعریف و ترغیب و تخویف نماز و دعا و بیان شرایط دعا و سبب تعویق حاجتها؛ باب اول: در سه فصل (1 . در بعضی مسئله و ادعیه که تعلق به وضو و غسل و غیر آن دارد؛ 2 . در بیان وصیت؛ 3 . در ذکر بعضی از آن چیزهایی که تعلق به اذان و اقامه دارد)؛ باب دوم: در بیان پنجاه و یک رکعت نماز شبانه روزی و بعضی ادعیه که تعلق به آن دارد؛ باب سیم: در بیان تعقیب نماز؛ باب چهارم: در بیان نماز عید فطر و عید اضحی و نماز جمعه و کسوف و زلزله و غیر آن و در بیان بعضی از ادعیه که تعلق به آن دارد؛ باب پنجم: در بیان نمازهای غیر مرتبه؛ باب ششم: در اعمال هفته؛ باب هفتم: در بیان اعمالی که تعلق به مجموع ماهها و روزها و شب های متبرک دارد و در آن دو مقصد است (1 . در عمل هر روز و روز اول هر ماه؛ 2 . در عمل هر ماه بخصوص ، شامل دوازده فصل ، به تعداد ماهها و از ماه محرم شروع می شود)؛ خاتمه: در حصول مآرب و وصول به مطالب و رفع بلیات و رفع اسقام در 22 فایده و سپس زیارت. تألیف این کتاب در دهم ذی حجه 1040ق در مشهد رضوی به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 170/23]

آغاز: الحمد لله الذی دل عباده علی الطاعات و هداهم الی ما یوجب علو

ص:255

الدرجات.

انجام: للمواظبة علی العمل بما فیها و ان یجعلها من احسن الذخائر لیوم الحساب و قد فرغت ...

نسخه ها:

1/29300 - قائن، مدرسه جعفریه: 107، از اول افتادگی دارد، آغاز: ان شفاعتنا لا ینال مستخفا بالصلاة و اما تعریف دعا بدانکه دعا در لغت خواستن و طلب کردن است، نسخ، غلام رضا بن فرخ حسین قائنی، 1016ق (1)، در برگ اول نام مولف به خط سید معصوم قهستانی آمده، در برگ های آخر ادعیه ای متفرقه مکتوب است، 280 برگ، 12 سطر، 17*12 [فهرست مدرسه جعفریه].

2/29301 - قم، گلپایگانی: 4727/24/27، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نوروز علی عصار اصفهانی، 1054ق، رساله اول مجموعه، 230 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم: 165/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

3/29302 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ و نستعلیق، محمد مقیم بن اسحاق بافقی، 1068ق، مقابله و تصحیح شده با نسخه خط مؤلف [مجله میراث شهاب: 20/20].

4/29303 - مشهد، مدرسه نواب: 40ادعیه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1071ق، با دستور نماز میت و تلقین و کفارات و دعاهای پراکنده و اعمال ماههای رومی و شرح زیارت اربعین [فهرست دو کتابخانه مشهد: 556].

5/29304 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 924، نسخ، محمد مومن بن قطب الدین جرفادقانی (گلپایگانی)، پنجشنبه 20 صفر 1078ق، تصحیح شده، 175 برگ، 16 سطر، 13*23 [فهرست مرکز احیاء: 144/3].

6/29305 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16004، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، اسماعیل بن ابراهیم هروی، 1083ق، 144 برگ [فهرست آستان قدس: 509/15].

7/29306 - تهران، ملک: 2068، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عاشور محلاتی، 1087ق، 306 برگ [فهرست ملک: 796/4].

8/29307 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12384، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد رضا بن محمد قلی غلام، 1092ق، 261 برگ [فهرست مجلس: 339/35].

ص:256


1- (1) . این تاریخ با توجه به تاریخ تألیف کتاب - سال 1040 ق -، قابل تأمل است . و ظاهراً 1106 درست باشد .

9/29308 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 4، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صادق، 1095ق، «700صفحه» 350 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 828].

10/29309 - قم، مرعشی: 11623، از آغاز تا فایده هفده از خاتمه، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، 227 برگ، 15 سطر، 14*21 [فهرست مرعشی: 389/29].

11/29310 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10578، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست آستان قدس: 428/15].

12/29311 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13122، از اول تا آخر فایده هفدهم از خاتمه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 102 برگ [فهرست آستان قدس:

512/15].

13/29312 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 665، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست اهدایی رهبری: 240].

14/29313 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9931، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح شده، با حواشی به امضای «ص»، به ضمیمه معانی الاخبار، 318 برگ [فهرست آستان قدس: 512/15].

15/29314 - تهران، ملک: 2404، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 256 برگ [فهرست ملک: 796/4].

16/29315 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 61، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 11ق، قسمتی پایانی نسخه به خط محمد بن زین العابدین موسوی، 171 برگ [فهرست کتابخانه روضاتی: 276].

17/29316 - قم، مدرسه حجتیه: 641، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست مدرسه حجتیه: 29].

18/29317 - قم، مدرسه حجتیه: 642، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست مدرسه حجتیه: 29].

19/29318 - قم، مدرسه حجتیه: 681، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست مدرسه حجتیه: 29].

20/29319 - مشهد، دانشکده الهیات: 945، نسخ، سید احمد طباطبایی، 1102ق، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 94/2].

ص:257

21/29320 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 38، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، محراب بن خسرو، 1102ق، 260 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 141/1].

22/29321 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3350، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن ملا علی یار شبستری، رمضان المبارک 1110ق، تصحیح شده، 155 برگ، 19 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

23/29322 - قم، مرعشی: 6852، نسخ و ترجمه نستعلیق، ابو الحسن بن ابی القاسم نیشابوری، 3 صفر 1112ق، 256 برگ [فهرست مرعشی: 44/18].

24/29323 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17731، نسخ و نستعلیق، ملا محمد باقر واعظ (عرفان)، 1115ق، با ضمائم وادی مقدس و مناجات از کاتب، 170 برگ [فهرست آستان قدس: 510/15].

25/29324 - مشهد، دانشکده الهیات: 876، عنوان معرفی: مفتاح الفلاح، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو الفتح خوانساری، 1118ق [فهرست الهیات مشهد: 50/2].

26/29325 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 870، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1132ق، با تصحیح، به ضمیمه اجازه خواندن دعای سیفی از میرزا محمد مهدی شهرستانی به سید محمد زنوزی به تاریخ 1212ق، 1693 برگ، 17 سطر، 22/5*14/5 [فهرست مرکز احیاء: 87/3].

27/29326 - قم، مرعشی: شماره موقت 8960، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [مجله میراث شهاب: 19/21].

28/29327 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15392، از باب دوم تا فائده دوازدهم از خاتمه، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، در حاشیه ادعیه شفای امراض و...، 245 برگ [فهرست آستان قدس: 513/15].

29/29328 - قم، گلپایگانی: 4324/22/44، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: بلغه و غرض از جمع و ترتیب این مسائل و ادعیه آن است که تا بر عباد آسان گردد...موسوم شد به منهاج الفلاح مرتب بر مقدمه و هفت باب و خاتمه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 368 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

30/29329 - تهران، ملک: 6446، نسخ و نستعلیق، علی محمد بن الله بخش فراهی، 1220ق [فهرست ملک: 797/4].

ص:258

31/29330 - قم، طبسی حائری: 494، خاتمه کتاب، آغاز: منهاج الفلاح ملا محمود بافقی در حصول مآرب و وصول به مطالب، نستعلیق، بدون نام کاتب، پنجشنبه 26 جمادی الاول 1259ق، 54 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

32/29331 - قم، مرعشی: 4050، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، رساله اول مجموعه، «1پ-163پ» 163 برگ [فهرست مرعشی: 52/11].

33/29332 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 491، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 240].

34/29333 - قم، دار الحدیث: 327، فصل دوم تا پنجم ( اعمال ماه صفر تا جمادی الاولی)، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: فصل دوم از کتاب منهاج الفلاح در عمل ماه صفر است بدان که صفر را از صفر گرفته اند و صفر به معنی خالی بودن مکان، انجام: و من یعمل مثقال ذرة شرا یره و زلزلوا زلزالا شدیدا قلب فلان بن فلان علی حب فلان بن فلان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 16 برگ، 12 سطر، 10*15 [فهرست دار الحدیث].

35/29334 - قم، مرعشی: 9495، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 163 برگ [فهرست مرعشی: 252/24].

36/29335 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9253، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 176 برگ [فهرست آستان قدس: 513/15].

37/29336 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12385، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-98ر» 98 برگ [فهرست مجلس: 339/35].

38/29337 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12395، نسخ، سید الحسینی میر عبد الله بن میر غیاث الدین، بدون تاریخ کتابت، 153 برگ [فهرست مجلس: 352/35].

39/29338 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12461، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 214 برگ [فهرست مجلس: 413/35].

40/29339 - تهران، سپهسالار: 5708، عنوان معرفی: دعا، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 137 برگ [فهرست سپهسالار: 445/4].

41/29340 - یزد، وزیری: 2729، عنوان معرفی: دعا و آداب و زیارات، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: اللهم اعطنی کتابی بیمینی، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 169 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1406/4].

ص:259

42/29341 - یزد، وزیری: 3625، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 192 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1725/5].

43/29342 - تبریز، ملی تبریز: 1383، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دفتر ثبت: 3149، 103 برگ [فهرست ملی تبریز: 1356/3].

44/29343 - کاشان، اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 102، از انجام افتادگی، آغاز: برابر نمونه، انجام: و از خدای تعالی بخواهد که باز توفیق زیارت دهد او را، نسخ معرب، محمد بن زین العابدین زضوی مشهدی، نزدیک عصر مولف، پایان نسخه چند دعای متفرقه به خط کاتب افزوده شده، 127 برگ، 21 سطر، 12*20/5 [ فهرست اداره فرهنگ و ارشاد کاشان: 95] .

4804 . منهاج المتوسلین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است در دعاهایی برای طلب حاجت و مقاصد دیگر، و چند حرز و طلسم و جز این ها، بدون ترتیب و نظم خاصی ، که برخی از دعاها به فارسی ترجمه شده است.

آغاز: ذکر آنچه اختیار نموده ایم او را از دعاهای مولای ما حضرت موسی کاظم صلوات الله علیه.

نسخه ها:

29344 - قم، گلپایگانی: 18/65، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 262 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 102/1].

4805 . منهاج المتهجدین

(فارسی و عربی)

از: محمد حسنی، امیر جلال الدین (قرن 11ق)

مؤلف از فضلای سده یازدهم و از جمله شاگردان شیخ بهایی (م 1030 ق) است، وی این کتاب را در حیات استاد به جهت فرزندش به نام عسگری نگاشته و مشتمل بر یک مقدمه و سه مقصد است با این عنوان ها: مقدمه: فی اخبار الذی ورد

ص:260

عن اهل العصمة سلام الله تعالی علیهم فی ترغیبه و تحریصه؛ المقصد الاول: فی کیفیة صلاة اللیل و الشفع بطریق یفهم من کلام الفقهاء الامامیة؛ المقصد الثانی: فی ما یفهم من الروایات فی کیفیة صلاة اللیل و کیفیة صلاة الشفع؛ المقصد الثالث: فی کیفیة صلاة الوتر و الفجر.

[ الذریعه: 175/23]

آغاز: الحمد لله الذی جعل النوافل باعثاً لمحبته.

نسخه ها:

29345 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3285، از اول کتاب تا اوایل ترجمه مقصد سوم، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، وقفی ابن خاتون عاملی در 1067ق، با حواشی مؤلف، 19 برگ [فهرست آستان قدس: 514/15 و 295/2].

4806 . منهاج المستخیر

(فارسی)

از: محمد حسین بن کاظم حسینی تبریزی، حاج میرزا (م 1350ق)

رساله ای در بارۀ استخاره ، شامل یک مقدمه در فضیلت و کیفیت استخاره و هشت منهاج (منهاج اول: در استشاره با مؤمنان . . . منهاج هشتم: در استخارۀ مصحف)؛ و یک خاتمه در بیان بعضی از امور نادره و اوقات استخاره است .

مؤلف این رساله را به نام احمد شاه قاجار در سال 1322 ق ، نگاشته و به ظهیر الاسلام حاج سید جواد بن امام جمعه اصفهانی در تهران هدیه نموده است.

در الذریعه تاریخ تألیف این کتاب سال 1334ق ذکر شده ، ولی در نسخۀ آستان قدس - که به خط مؤلف است - تاریخ تألیف سال 1322ق ذکر شده است.

[ الذریعه: 175/23]

آغاز: الحمد لله الذی اظهر من آثار سلطانه ... العقول من عجائب.

نسخه ها:

29346 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3438، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن کاظم حسینی تبریزی (مؤلف)، 1322ق، 69 برگ [فهرست آستان قدس: 298/6].

ص:261

4807 . منهاج المؤمنین

(فارسی)

از: ابو تراب بن ابو المحسن (ابو الحسن) حسینی ازغدی (زنده در 992ق)

کتاب مفصلی در دعاها و اعمال شبانه روز و ایام هفته و ماه و سال و تعقیبات نمازها، به نقل از کتابهای معتبر که با اسم صریح و رمز خاص از آنها نقل می کند و دارای یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه است و هر کدام دارای چند فصل که در ماه رمضان 992ق شروع به تألیف آن کرده است. فهرست اجمالی کتاب چنین است: مقدمه: در ترغیب بر دعا و شرایط آن؛ باب اول: در فضیلت دعا و تعقیبات نمازها، دارای هشت فصل؛ باب دوم: در اعمال شبانه روز، دارای چهار فصل؛ باب سوم: در اعمال ماهها، دارای چهارده فصل؛ باب چهارم: در قضای حاجات، دارای چهار فصل؛ باب پنجم: در دفع شداید، دارای سه فصل؛ باب ششم: در آداب اکل و شرب، دارای بیست و یک فصل؛ باب هفتم: در آداب زواج، دارای بیست و پنج فصل؛ باب هشتم: در آداب سفر، دارای نه فصل؛ باب نهم: در دیدن حکام و سلاطین، دارای سه فصل؛ باب دهم: در احراز و تعویذات، دارای پنج فصل؛ باب یازدهم: در فواید متفرقه، دارای پنج فصل؛ باب دوازدهم: در آداب مریض، دارای یازده فصل؛ خاتمه: در اعتقادات فرقه ناجیه که ترجمه اعتقادات صدوق است.

[ الذریعه: 177/23]

آغاز: الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد الذی ... اما بعد چون به مؤدای و اذا سألک عبادی عنی فانی غریب.

نسخه ها:

1/29347 - قم، مدرسه فیضیه: 301، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، روح الامین بن محمد اشتهاردی، 1249ق، 220 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 105/2].

2/29348 - قم، مرعشی: 5219، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، دعاها نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 446 برگ [فهرست مرعشی:

17/14].

ص:262

4808 . منهاج النجاة

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

29349 - یزد، وزیری: 2428، از اول افتادگی دارد، نسخ، غلام رضا یزدی، 1264، 92 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1290/4].

4809 . منهج الزائرین سلیمانی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی در زیارت معصومین علیهم السلام که به نام سلطان حسینی موسوی صفوی (شاه سلیمان صفوی) ، در یک مقدمه و نه باب ، بدین تفصیل: مقدمه: در تفصیل زیارات در ایام سال؛ باب اول: در آداب سفر؛ باب دوم: در زیارت حضرت رسول صلی الله علیه و آله ؛ باب سوم: در زیارت حضرت فاطمه و ائمه بقیع علیهم السلام ؛ باب چهارم: در زیارت حضرت امیر علیه السلام ؛ باب پنجم: در زیارت حضرت امام حسین علیه السلام ؛ باب ششم:

در زیارت کاظمین علیهما السلام ؛ باب هفتم: در زیارت حضرت رضا علیه السلام ؛ باب هشتم: در زیارات سامرا؛ باب نهم: در زیارات جامعه. در الذریعه اتمام تألیف کتاب در 1086ق درج شده است .

[ الذریعه: 188/23]

آغاز: حمد مبرا از شک و ریب و ثنای معرا از نقص و عیب مر عالم الغیبی را سزد.

نسخه ها:

29350 - قم، مرعشی: 2767، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صادق لنکرکنانی اردبیلی، آخر جمادی الثانی 1246ق، 236 برگ [فهرست مرعشی: 326/7].

4810 . المواهب الرضویة (شرح دعای شب جمعه)

(عربی)

از: محمد بن سلیمان تنکابنی، صاحب قصص العلماء (م 1302ق)

شرحی است بر دعای شب جمعه که مؤلف در بازگشت از سفر مشهد مقدس در

ص:263

قریه درود نوشته است. این رساله شامل 14 موهبت است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء ... و بعد فالعبد ... یقول انی لما تشرفت.

نسخه ها:

29351 - قم، مدرسه حجازیها: 8540/57/210، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد بن سلیمان تنکابنی (مؤلف)، جمعه 20 صفر 1282ق، رساله چهارم مجموعه، 17 برگ، 11 و 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

4811 . المواهب السنیة فی شرح الصحیفة السجادیة الکاملة

(عربی)

از: عبد الواسع بن علامی تونی (قرن 12ق)

نسخه ای از این شرح تاکنون گزارش نشده و فقط نسخه ای از فقره ای از شرح دعای «انت یا الهی وحدانیة العدد» ، است.

نسخه ها:

29352 - تهران، دانشگاه تهران: 6217، نستعلیق، عبد الواسع بن علامی (مؤلف)، 1100ق، رساله دهم مجموعه، «27پ» 1 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 220/16].

4812 . المواهب الشریفة فی شرح دعاء التوبة من الصحیفة

(عربی)

از: محمد محسن بن عبد اللطیف، میرزا (زنده 1179ق)

شرحی است بر دعای سی و یکم صحیفه سجادیه موسوم به دعای توبه که مؤلف به درخواست برخی از اخوان دینی، آن را تألیف و در 11 ذی حجه 1179ق به پایان رسانده است.

آغاز: سبحانک اللهم یا من شرح صدورنا بانوار معرفته ... و بعد فیقول ... انه قد استعد.

نسخه ها:

29353 - تهران، دانشگاه تهران: 2065، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میر اسماعیل بن حاجی میر ابو الهادی قاینی، اول ذی حجه 1206ق، در تملک سردار کابلی بوده است، 95 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 694/8].

ص:264

4813 . مواهب غیبیه

(عربی)

از: محمد علی بن قوام الدین محمد حسین

شرح دعای هشتم صحیفۀ سجادیه (و کان من دعائه علیه السلام فی الاستعاذة من المکاره و سیئ الاخلاق و مذم الافعال) است ، مرتب بر یک مقدمه و مقاله و خاتمه، که آن را به اعتضاد السلطنه علی خان، هدیه کرده است.

آغاز: الحمد للّه الذی جعل الدعاء سلماً یرتقی به الی اعلی مدارج الکمال .

نسخه ها:

29354 - شیراز، علامه طباطبایی: 505، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست علامه طباطبایی: مخطوط].

4814 . موائد المتسحرین

(فارسی)

از: احمد بن حسن یزدی مشهدی (حدود 1310ق)

ترجمه و شرحی است بر دعای سحر ، با این سر آغاز: «اللهم انی اسألک من بهائک بأبهاه» ، در یک مقدمه و پنج شمع و بیست و سه مائده و چهار شربت و خاتمه، با شواهد بسیار از آیات و روایات.

آغاز: الحمد لله الذی ببهائه حسرت الاوهام عن کنه معرفته ... و بعد چنین گوید عبد عاصی و غریق بحر معاصی.

نسخه ها:

29355 - قم، مرعشی: 2407، نسخ، احمد بن حسن یزدی مشهدی (مؤلف)/احتمالا، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 108 برگ [فهرست مرعشی: 8/7].

مونس العابدین

از: محمود بن علی

رجوع کنید به: ترجمه نیک بختیه.

ص:265

4815 . مونس القلوب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در دعا که در سال 899ق ، تألیف شده است .

نسخه ها:

29356 - تهران، خانقاه نور بخش: 514، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ملا حسین واعظ کاشفی (م 910ق) این نسخه را با نسخه اصل مقابله کرده با بلاغ وی، «252صفحه» 126 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 179/2].

4816 . مهج الدعوات و منهج العنایات

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر طاووس حلی (ابن طاووس) (م 664ق)

کتاب معروفی در دعا ، مؤلف در مقدمه کتاب تصریح می کند که دعاهایی که گرد آورده شده بدون ترتیب است، اما ابتدا احراز، بعد دعاهای قنوت، بعد دعاهای وقت ترس، بعد دعاهای حجاب، بعد دعاهایی که مؤلف خودش انشاء کرده و بعد ادعیه متفرقه را آورده است . تألیف این کتاب در روز جمعه 7 جمادی الاول سال 662ق به پایان رسیده است.

چاپ: تبریز، 1318ق، سنگی، خشتی، خط عبد الصمد، در مقدمۀ آن تراجم آل طاووس به قلم شمس الدین سید محمود بن علی تبریزی، 450 ص؛ بمبئی، 1299ق، سنگی؛ طهران، 1323ق، سنگی، وزیری، به تصحیح شیخ محمد حسن کرمانی، 400 ص.

[ مشار عربی: ص 937؛ الذریعه: 287/23؛ التراث العربی: 319/5]

آغاز: یقول مولانا افضل العالم ... ابن طاوس ... نور الله ضریحه احمد الله الذی ابتدأ بالاحسان و دعا عباده الی معرفته بلسان ذلک البرهان ... و بعد فاننی کنت علقت فی اوقات ریاض العقول.

نسخه ها:

1/29357 - تهران، دانشگاه تهران: 2004، نسخ، حسین بن عماد بصری، جمعه 7 جمادی الاول 662ق، رساله اول مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 627/8].

ص:266

2/29358 - قم، مرعشی: 8893، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 9ق، 208 برگ [فهرست مرعشی: 80/23].

3/29359 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 15، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز:

القدر و الاقدار و الهمم و الهمام عجل فرج عبدک و ولیک، نسخ کهن و معرب، بدون نام کاتب، قرن 9ق، با تصحیح و نونویسی بعضی صفحات، 188 برگ، 19 سطر، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 152 [مجله وقف میراث جاویدان:

67/3؛ فهرست امامزاده هلال؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 172/1].

4/29360 - قم، مرعشی: 11360، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسین بن محمد بن محمود، 931ق، مقابله و تصحیح شده از روی نسخه خط سید حیدر آملی، رساله اول مجموعه، 193 برگ، 20 سطر [فهرست مرعشی: 599/28].

5/29361 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3253، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی حکاک حسینی استرآبادی، 948ق، به ضمیمه ادعیه مهمات وادعیة السر، 260 برگ [فهرست آستان قدس: 514/15و 287/2].

6/29362 - قم، مرعشی: 59، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، عبد الرزاق بن عبد الفتاح هروی، 11 محرم 956ق، 252 برگ [فهرست مرعشی: 71/1].

7/29363 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 133، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن مؤمن کاشانی، 14 محرم 972ق، دارای تصحیح و نسخه بدل در حاشیه و نونویسی بعضی صفحات، 424 برگ، 12 سطر، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 303 [مجله وقف میراث جاویدان: 67/3؛ فهرست امامزاده هلال؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 362/1].

8/29364 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12412، نسخ، محمد طاهر بن حاجی قاسم اصفهانی، 982ق، 233 برگ [فهرست مجلس: 367/35].

9/29365 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1216، نسخ، شیخ علاء الدین بن عبد الرحمن بن نور الله شریف گیلانی، شنبه 15 رمضان المبارک 986ق، در حاشیه توسط کاتب تصحیح شده و دعاهایی به خط نستعلیق جز خط اصل مناسب با دعاهای کتاب افزوده شده، 154 برگ، 21 سطر، 17*25/5 [ فهرست مرکز احیاء: 23/4].

10/29366 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، نعمت الله حمزه عمیدی نجفی حسینی، شعبان 990ق [دلیل المخطوطات: 167].

ص:267

11/29367 - قم، مرعشی: شماره موقت 8814، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق [مجله میراث شهاب: 26/21].

12/29368 - یزد، وزیری: 1940، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 149 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1101/3].

13/29369 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 790، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق [نشریه نسخه های خطی: 173/2].

14/29370 - قم، مرعشی: 4209، نسخ، محمد زمان حسینی، آخر ماه رمضان 1024ق، رساله اول مجموعه، «6پ-365پ» 360 برگ [فهرست مرعشی: 210/11].

15/29371 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3899، نسخ، عبد النبی بن شیخ علی جبل عاملی، 1032ق، «686صفحه» 343 برگ [فهرست مجلس: 1925/10].

16/29372 - قم، گلپایگانی: 742/5/32، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 10 شعبان 1035ق، در حاشیه تصحیح شده و با حواشی از کتب لغت، 280 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

17/29373 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11179، محمد مؤمن بن محب علی صحاف سمنانی، 1037ق، به ضمیمه المجتنی من الدعاء المجتبی، با حواشی، 304 برگ [فهرست آستان قدس: 515/15].

18/29374 - خوی، مدرسه نمازی: 9، ثلث، محمد علی جشوقانی، 1040ق، به ضمیمه المجتنی والدروع الواقیه، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول:

23].

19/29375 - یزد، وزیری: 1495، عنوان معرفی: مجمع الدعوات، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن موسی، 1044ق، 143 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 974/3].

20/29376 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3865، نستعلیق، مرتضی بن محمد حسینی مازندرانی ساروی، 26 رمضان المبارک 1045ق، (شروع کتابت 14 رمضان 1045ق)، تصحیح شده، دارای حواشی نسبتا مفصل، در شش برگ اول یادداشت های متفرقه در ادعیه آمده، در برگ آخر علامت مقابله از کاتب با نسخه ملا احمد اردبیلی تصحیح شده به سال 1046ق آمده، رساله اول مجموعه، «7پ-192ر» 186 برگ، 17 سطر، 17/5*26 [فهرست مرکز احیاء: /10مخطوط].

ص:268

21/29377 - تهران، ملی تهران: /2518ع، نسخ، عبد الله بن محمد مؤمن یزدی، 1048ق، 227 برگ [فهرست ملی تهران: 388/12].

22/29378 - قم، گلپایگانی: 212/2/32، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سعد الله بن مسیح الله، رمضان المبارک 1055ق، نسخه در حاشیه دارای علامات تصحیح و نسخه بدل می باشد، 205 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

23/29379 - تبریز، ثقة الاسلام تبریزی: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1055ق [نشریه نسخه های خطی: 542/7].

24/29380 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3256، نسخ، محمد حسین اصفهانی، اول شعبان 1057ق، 272 برگ [فهرست آستان قدس: 516/15و 287/2].

25/29381 - قم، مرعشی: 560، نسخ، ولی بن حافظ مرتضی قلی خان، رجب 1059ق، رساله اول مجموعه، «1پ-179پ» 179 برگ [فهرست مرعشی: 161/2].

26/29382 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10030، محمد یوسف نجفی، 1059ق، به ضمیمه المجتنی، مقابله توسط محمد جعفر حسینی در 1059ق، 248 برگ [فهرست آستان قدس: 516/15].

27/29383 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13118، از اوائل حرز سوم امیر المومنان تا آخر، نسخ، بدون نام کاتب، 1062ق، به ضمیمه رساله المجتنی که ناقص است، 321 برگ [فهرست آستان قدس: 521/15].

28/29384 - شیراز، دانشکده پزشکی: بدون شماره، مطر بن شعبان بحرانی موالی غریفی، 1063ق [میراث اسلامی ایران: 416/1].

29/29385 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 46، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میر ابراهیم طباطبایی، 1064ق، 359 برگ [فهرست مرکز احیاء: 68/1].

30/29386 - قم، آستان معصومیه (س): 2: 16-5982، نسخ، محمد کاظم بن حاجی محمد معلم شهمیرزادی، 19 شعبان 1066ق، رساله سوم مجموعه [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 189].

31/29387 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1850، نسخ معرب، احمد بن محمد بن احمد بن الولید، 8 صفر 1070ق، با نشان بلغ از کاتب، در پایان نسخه چند دعای کوتاه از خط ابن طاووس افزوده شده است، 311 برگ، 16 سطر، 14*24/5 [فهرست مرکز احیاء: 268/5 ].

ص:269

32/29388 - مشهد، دانشکده الهیات: 1745، نسخ، محمد مؤمن بن حاجی محمد معلم شهمیرزادی، 1071ق، به ضمیمه المجتنی، 275 برگ [فهرست الهیات مشهد:

833/3].

33/29389 - قم، مرعشی: 3481، نستعلیق، رضی الدین محمد بن محمد امین بن اسماعیل اصفهانی، 1072ق، رساله اول مجموعه، «1پ-186پ» 186 برگ [فهرست مرعشی: 9 / 277].

34/29390 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11206، نسخ، محمد مؤمن بن محمد صالح، 1073ق، بضمیمه المجتنی، تصحیح و مقابله شده، 245 برگ [فهرست آستان قدس: 517/15].

35/29391 - تهران، سپهسالار: 5759، نسخ، محمد رضا بن شاه لطیف قصری، 1078ق، 194 برگ [فهرست سپهسالار: 690/5 ].

36/29392 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12376، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1079ق، 113 برگ [فهرست مجلس: 334/35].

37/29393 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4356، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی، 1080ق، 262 برگ [فهرست مجلس: 68/12].

38/29394 - تهران، دانشگاه تهران: 896، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 13 جمادی الثانی 1081ق، رساله اول مجموعه، 135 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

226/1].

39/29395 - قم، مدرسه فیضیه: 411، نسخ، محمد علی بن عبد الکریم، 1082ق، 258 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 284/1].

40/29396 - شیراز، خانقاه احمدیه: 282، علی رضا بن محمد صالح، 1085ق [نشریه نسخه های خطی: 228/5].

41/29397 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 108(17022)، نسخ معرب، مؤمن بن قطب الدین محمد جرفادقانی، ذی قعده 1087ق [نشریه نسخه های خطی: 919/11].

42/29398 - قم، مدرسه حجازیها: 8022/54/112، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ملا صالح، سه شنبه 29 شعبان 1091ق، در نور علم با ردیف 734 معرفی شده است، 154 برگ، 22 سطر [مجله نور علم: 296/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

ص:270

43/29399 - تهران، ملی تهران: /256ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد عیسی حسینی مرعشی، 1093ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1-291» 146 برگ [فهرست ملی تهران: 227/7].

44/29400 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1030، لطف الله جزائری، 1098 [فهرست اهدایی رهبری: 242].

45/29401 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3255، نسخ، محمد بن منصور بن حسین بن علی طاووسی، 1099ق، به ضمیمه المجتنی و ادعیه روز عاشورا وادعیه ایام هفته موسویه و ادعیه رفع هموم وغموم، مقابله شده، 253 برگ [فهرست آستان قدس:

517/15و 287/2].

46/29402 - تبریز، سید محمد علی قاضی طباطبایی: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1099ق [نشریه نسخه های خطی: 523/7].

47/29403 - قم، مرعشی: 1815، نسخ، حسین بن محمد شیرازی، قرن 11ق، 375 برگ [فهرست مرعشی: 198/5].

48/29404 - قم، مرعشی: 7864، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 223 برگ [فهرست مرعشی: 223/20].

49/29405 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11891، نسخ، محمد طاهر بن محمد کریم تبریزی، قرن 11ق، 215 برگ [فهرست آستان قدس: 519/15].

50/29406 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15412، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 258 برگ [فهرست آستان قدس: 520/15].

51/29407 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16834، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با حواشی، تصحیح و مقابله شده، 342 برگ [فهرست آستان قدس: 520/15].

52/29408 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8918، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 349 برگ [فهرست آستان قدس: 519/15].

53/29409 - تهران، دانشگاه تهران: 7319، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 76 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 512/16].

54/29410 - قم، گلپایگانی: 5374/27/44، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 211 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:271

55/29411 - تهران، سپهسالار: 5760، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 334 برگ [فهرست سپهسالار: 690/5].

56/29412 - تهران، ملک: 112، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، توسط سید علی خان مدنی مقابله شده است، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 4/5].

57/29413 - یزد، وزیری: 1659، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 295 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1014/3].

58/29414 - یزد، وزیری: 1721، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 224 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1037/3 ].

59/29415 - یزد، وزیری: 791، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 179 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 665/2].

60/29416 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 25، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با حواشی، 149 برگ [نشریه نسخه های خطی: 247/3].

61/29417 - قم، مدرسه حجازیها: 58، بدون نام کاتب، قرن 11ق [مجله نور علم:

301/52].

62/29418 - تهران، سپهسالار: 2141، نسخ، محمد شفیع، 1103ق، تصحیح و مقابله شده، 255 برگ، 17 سطر [فهرست سپهسالار: 690/5 و 77/1].

63/29419 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1441، بدون نام کاتب، 1108ق [فهرست اهدایی رهبری: 243].

64/29420 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3254، نسخ، بدون نام کاتب، 1108ق، به ضمیمه دعای صباح و کتاب المجتنی، با حواشی، 319 برگ [فهرست آستان قدس:

518/15و 287/2].

65/29421 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3439، نسخ، بدون نام کاتب، قبل از 1108ق، 230 برگ [فهرست آستان قدس: 299/6 ].

66/29422 - قم، مسجد اعظم: 2024، آغاز: برابر نمونه، نسخ، درویش علی بن حسین خادم کربلائی، رمضان المبارک 1111ق، 256 برگ، 17 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 402؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

67/29423 - قم، مدرسه فیضیه: 1471، نسخ، یاقوت غلامزاده آقایی محمد تقی پیکا، جمادی الاول 1113ق، 341 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 285/1].

ص:272

68/29424 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3354، نسخ، محمد اسماعیل بن محمد صلاح حسینی اعرجی، 1113ق، مقابله شده و حواشی دارد، 195 برگ [فهرست آستان قدس: 300/6].

69/29425 - تهران، سپهسالار: 2162، نسخ، محمد محسن بیرجندی، 1114ق، 312 برگ، 16 سطر [فهرست سپهسالار: 690/5و77/1].

70/29426 - تهران، دانشکده حقوق: 238- ج، نسخ، محمد حسین بن محمد علی عباسی، 1116ق، 283 برگ [فهرست حقوق تهران: 489].

71/29427 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4740، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1118ق [فهرست مجلس: 120/13].

72/29428 - مشهد، دانشکده الهیات: 1447، نسخ، بدون نام کاتب، 1119ق [فهرست الهیات مشهد: 593/2].

73/29429 - تهران، دانشگاه تهران: 46، نسخ، محمد جعفر بن حاج کریم گنجه، جمادی الاول 1124ق، 238 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 40/1].

74/29430 - همدان، مدرسه غرب: 195، نسخ، بدون نام کاتب، 1137ق [فهرست مدرسه غرب: 200].

75/29431 - تهران، ملی تهران: /942ع، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1141ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1-719» 360 برگ، سابقه: معارف: 39 [فهرست ملی تهران:

437/8؛ فهرست معارف: 51/1].

76/29432 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12645، نسخ، بدون نام کاتب، 1145ق، بعض ادعیه ترجمه شده، 273 برگ [فهرست آستان قدس: 518/15].

77/29433 - خوی، مدرسه نمازی: 356، نسخ، بدون نام کاتب، 1181ق، تملک در 1181ق [فهرست مدرسه نمازی، جلد اول: 178].

78/29434 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1426، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 243 ].

79/29435 - تهران، دانشگاه تهران: 8824، نسخ، محمد زمان بن محمد شفیع کاتب شیرازی، سده 11 و 12ق، رساله اول مجموعه، «1پ-26ر» 26 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 229/17].

ص:273

80/29436 - قم، گلپایگانی: 58/1/58، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل ذکر شده است، در اول نسخه تملک محمد صادق رضوی در یزد در ربیع الاول 1280ق با مهر بیضوی، سه صفحه جدول فهرست کتاب از محمد ابراهیم بن محمد اسماعیل که برای محمد علی به تاریخ 24 رمضان 1274ق نگاشته است، 267 برگ، 17 سطر، 17*24 [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید] .

81/29437 - تهران، سپهسالار: 5757، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 375 برگ [فهرست سپهسالار: 690/5].

82/29438 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 286، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، «1پ-195ر» 195 برگ [فهرست مرکز احیاء: 389/1].

83/29439 - یزد، وزیری: 1731، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 219 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1039/3].

84/29440 - یزد، وزیری: 792، نسخ، محمد علی، قرن 12ق، 189 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 665/2].

85/29441 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 323، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 173/2].

86/29442 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 807، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 173/2].

87/29443 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 51، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 283 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 142/1].

88/29444 - قم، آستان معصومیه (س): 757، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «597صفحه» 299 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 385/2].

89/29445 - قم، آستان معصومیه (س): 3:139-8133، نسخ معرب، عبد العلی بن عبد العلی، سده 11 و 12ق، 251 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 179].

90/29446 - تهران، حسین مفتاح: 1009، نسخ، محمد علی بن احمد، 1239ق [نشریه نسخه های خطی: 304/7].

91/29447 - قم، مدرسه حجازیها: 8069/55/39، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن عبد الله، جمعه 20 شوال 1250ق، در نور علم در ردیف 734 معرفی شده است، 203 برگ، 19 سطر [مجله نور علم: 296/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

ص:274

92/29448 - یزد، وزیری: 3883، نسخ و نستعلیق، محمد علی بن استاد محمود، 1257ق، رساله اول مجموعه، «1-146» 146 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1832/5].

93/29449 - تهران، ملی تهران: /1371ع، نسخ، بدون نام کاتب، 1266ق، 19 برگ [فهرست ملی تهران: 371/9].

94/29450 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 769، بدون نام کاتب، 1270ق [فهرست اهدایی رهبری: 242].

95/29451 - قم، آستان معصومیه (س): 99، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1274ق، رساله دوم مجموعه، 367 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 123/1].

96/29452 - قم، گلپایگانی: 373/2/193، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، علی اصغر، جمادی الاول 1278ق، با علامت بلاغ، رساله اول مجموعه، 252 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

97/29453 - قم، گلپایگانی: 7267/37/57، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با تصحیح و نسخه بدل در حاشیه، 216 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

98/29454 - شیراز، شاه چراغ: 1200، نسخ، محمد حسین بن محمد باقر، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 434، 209 برگ [فهرست شاه چراغ: 209/1].

99/29455 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 232، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 488 برگ [فهرست مجلس: 382/7].

100/29456 - تهران، دانشگاه تهران: 5882، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «صفحه1-298» 149 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 122/16].

101/29457 - همدان، مدرسه غرب: (1061)10178، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نسخ کهن [فهرست مدرسه غرب: 200 ].

102/29458 - مشهد، دانشکده الهیات: 1282، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مقابله شده در 1087ق و دو بار توسط علامه محمد باقر مجلسی در 1088ق مقابله شده، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 421/2].

103/29459 - مشهد، دانشکده الهیات: 764، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 138 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 587/].

ص:275

104/29460 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1088، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «442صفحه» 221 برگ [فهرست سلطنتی، دینی: 1053].

105/29461 - قم، علامه محمد حسین طباطبایی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [مجله تراثنا: 163/7].

106/29462 - تهران، مدرسه مروی: 941، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه مروی: 253].

107/29463 - قم، مدرسه فیضیه: 445، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 265 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 285/1].

108/29464 - کاشان، مدرسه سلطانی: 148، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ و ثلث، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح و تحشیه، 270 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه سلطانی، جدید].

109/29465 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، خوش خط، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [دلیل المخطوطات: 253].

110/29466 - بشرویه، مدرسه امیر المومنین (علیه السلام) بشرویه: 153، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فقلت له لو شرفتنی بها فقال عوذة من امسکها فی جیبه کان مدفوعا عنه البلاء، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر نسخه نوشته شده: «فرغ من نسخته و تعلیقه العبد الفقیر الی الله الغنی محمد بن منصور بن حسین بن علی الطاووسی»، رساله اول مجموعه، «1ر-170پ» 170 برگ، 19 سطر، 15*21 [فهرست مدرسه امیر المؤمنین بشرویه (مخطوط)].

4817 . المهمات و التتمات

(عربی)

از: علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمد طاووس حلی، رضی الدین، ابو القاسم (سید بن طاووس) (م 664ق)

نام کامل این کتاب «مهمات فی صلاح المتعبد و تتمات لمصباح المتهجد» است.

ابن طاووس این کتاب را در ده جلد تألیف کرده و برای هر کدام نام خاصی نهاده است ، بدین ترتیب:

ص:276

المجلد الاول و الثانی: فلاح السائل و نجاح المسائل؛

المجلد الثالث: زهرة الربیع فی ادعیة الاسابیع؛

المجلد الرابع: جمال الاسبوع بکمال العمل المشروع؛

المجلد الخامس: الدروع الواقیة عن الاخطار فیما یعمل مثله کل شهر علی التکرار؛

المجلد السادس: المضمار للسباق و اللحاق بصوم شهر اطلاق الارزاق؛

المجلد السابع: مسالک المحتاج الی معرفة مناسک الحاج؛

المجلد الثامن و التاسع: الاقبال بالاعمال الحسنة فیما یعمل میقاتاً واحداً فی کل سنة؛

المجلد العاشر: السعادات بالعبادات التی لیس لها وقت معلوم فی الروایات.

از کتابهای فوق مجلد سوم و ششم و هفتم و دهم تالیف نشده، و نسخ خطی بقیه در ذیل عنوان هر یک معرفی شده است.

ن

4818 . ناد علی کبیر

نسخه ها:

29467 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبر 977، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست اهدایی رهبری: 315].

4819 . النافعة فی اعمال شهر رمضان

(عربی)

از: احمد بن عبد الرضا بصری خراسانی، مهذب الدین (قرن 11ق)

رساله ای است در ادعیه و اعمالی که در ماه مبارک رمضان مستحب است به جا آورده شود. مؤلف این رساله را به درخواست حاجی شعبان مسلم که از اخیار بوده نوشته است.

آغاز: ... اما بعد فیقول الجانی الراجی عفو ربه العفو والرضا احوج خلیقته الیه المشتهر بالمهذب احمد بن عبد الرضا.

ص:277

نسخه ها:

29468 - تهران، دانشگاه تهران: 1814، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، «1پ-21پ» 21 برگ، سابقه: مرعشی: عکس 72 [فهرست دانشگاه تهران: 403/8؛ فهرست عکسی مرعشی: 73/1].

4820 . نبذة الداعی فی مختصر عدة الداعی (آداب الداعی)

(عربی)

از: احمد بن محمد بن فهد حلی، جمال الدین ابو العباس (م 841ق)

مختصری از «عدة الداعی» خود مؤلف است . مؤلف در این مختصر آداب دعا کننده را در سه باب آورده ، با این عناوین: 1 . فی اسباب الاستجابة؛ 2 . فی الداعی؛ 3 . فی کیفیة الدعاء.

چاپ: در مجله تراثنا به چاپ رسیده است.

آغاز: الحمد لله موضح الرشاد و مرشد العباد و الصلاة علی سیدنا محمد الهادی الی السداد ... و بعد فهذه نبذة یسیرة.

نسخه ها:

1/29469 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12324، آغاز: برابر نمونه، نسخ، قاسم علی بن محمد تقی خوانساری، 802ق، «177پ-185ر» 9 برگ [فهرست مجلس:

284/35].

2/29470 - تهران، دانشگاه تهران: 1879، نسخ، بدون نام کاتب، 4 ذی قعده 813ق، رساله دوم مجموعه، «153پ-158پ» 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 485/8].

3/29471 - تهران، محمد امین خنجی: 12، حسین بن علی حسینی مشهدی، 930ق، در فهرست نام مولف ذکر نشده است [ معهد المخطوطات: 57/3].

4/29472 - تهران، دانشگاه تهران: 5380، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 28 ربیع الثانی 952ق، رساله دوم مجموعه، «38پ-45پ» 8 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

4227/15].

5/29473 - قم، قائنی: 280، محمد بن عبد الله خوانساری اصفهانی، 952ق [مجله تراثنا: 118/52].

ص:278

6/29474 - تهران، ملی تهران: 3383ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 980ق، رساله دوم مجموعه، «124-129» 6 برگ، 19 سطر، 11*19/5 [ فهرست ملی تهران: 192/15].

7/29475 - قزوین، میر حسینا: بدون شماره، نسخ، محمود بن عبد الرحمن بن شیخ جلال محمد قادری انصاری، شوال 992ق، رساله سوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 349/6].

8/29476 - یزد، وزیری: 1162، نسخ، بدون نام کاتب، مقابله و تصحیح در 1015ق، 119 برگ، 10*16 سطر [فهرست کتابخانه وزیری: 877/3].

9/29477 - قم، مرعشی: 8977، نسخ، تقی الدین محمد بن محسن حسینی قمی، آخر صفر 1019ق، رساله اول مجموعه، «2پ-6پ» 5 برگ [فهرست مرعشی:

143/23].

10/29478 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 361، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، پنجشنبه 7 صفر 1020ق، رساله دوم مجموعه، با تصحیح در حاشیه، 6 برگ، 19 سطر [فهرست مؤید: 303/1].

11/29479 - مشهد، مدرسه نواب: ادعیه 18، نسخ، محمد جعفر حسینی، 1070ق، 9 برگ، 15 سطر، قطع جیبی، سابقه: مدرسه فاضلیه: 18 [فهرست دو کتابخانه مشهد:

554؛ فهرست مدرسه فاضلیه: 164].

12/29480 - قم، گلپایگانی: 5425/27/95، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 18 ربیع الاول 1081ق، رساله دوم مجموعه، 9 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

13/29481 - قم، مرعشی: 35، آغاز: برابر نمونه، محمد مقیم بن محمد شفیع خوانساری، 1083ق، رساله دوم مجموعه، «207ر-213پ» 7 برگ [فهرست مرعشی: 47/1].

14/29482 - تهران، ملی تهران: /1474ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد امین بن پیر عنایت الله هنجابور، 1099ق، رساله دوم مجموعه، «صفحه129-134» 3 برگ [فهرست ملی تهران: 498/9].

15/29483 - قم، مرعشی: 10123، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، «173پ-180پ» 8 برگ [فهرست مرعشی: 89/26].

ص:279

16/29484 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2987، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، سه شنبه ربیع الثانی 1120ق، تصحیح شده و دارای حواشی مفصل، رساله دوم مجموعه، «183پ-191ر» 8 برگ، 16 سطر، 12*18 [فهرست مرکز احیاء:

/8مخطوط].

17/29485 - تهران، ملک: 3175، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، محمد حسین اصفهانی، 1258ق، رساله نهم مجموعه، «236پ-245ر» 10 برگ [فهرست ملک:

256/6].

18/29486 - قم، مرعشی: 2644، نستعلیق، عبد الله بن حسن بن عبد الله، 1279، رساله دوازدهم مجموعه، «144ر-146ر» 4 برگ [فهرست مرعشی: 222/7].

19/29487 - قم، گلپایگانی: 12/117، محمد بن عبد النبی، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، 8 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

20/29488 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14088، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه عده الداعی [فهرست آستان قدس: 402/15].

21/29489 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6722، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 199/6].

22/29490 - تهران، ملی تهران: 2575، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «185-188» 4 برگ [فهرست ملی تهران: 511/12].

23/29491 - مشهد، دانشکده الهیات: 1034، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 11 برگ [فهرست الهیات مشهد: 191/2].

4821 . نتائج المأثور فی ترجمة جنة السرور فی کیفیة زیارة العاشور

(فارسی)

از: علی بن محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی طهرانی (1315ق)

مؤلف در این رساله روشهای مختلف به جا آوردن زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام را ، با شرح و بسط و رد و ایراد ، بیان کرده است . مؤلف خود این رساله را تلخیص ، و «نتیجة النتایج» نام نهاده است.

[ الذریعه: 47/24]

ص:280

آغاز نسخه: دبرهما امیر المؤمنین و اومی الی الحسین منصرفا بوجهه نحوه و ودع محل دلالت آن جاست که پس از نقل زیارت.

نسخه ها:

29492 - قم، مرعشی: 3090، از اول افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-22ر» 22 برگ [فهرست مرعشی: 313/8].

4822 . نثر الولاء الی خیر الدعاء (ادعیۀ علم الهدی کاشانی)

(عربی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی، علم الهدی (م 1115ق)

این مجموعه مشتمل است بر بیست قطعه دعا و توسل به ائمه علیهم السلام ، علم الهدی این دعاها را در سنوات مختلف از سال 1103 تا 1106 ق ، در قمصر کاشان انشاء نموده است . در آغاز قطعۀ دهم در بارۀ کتاب های دعایی خود و این کتاب چنین می نویسد: «الحمد للّه الذی جعل افئدتنا تهوی الی اهل بیت نبیه . . . وبعد یقول الفقیر . . . لما الّفت کتاب حلیة الاهتداء فی الصلاة علی اهل بیت النبوة و الاصطفاء . . . ثنیّته بکتاب بهجة المهج فی الصلاة علی الحجج . . . و عززتهما بثالث سمیتُه وسیلة القبول فی الصلاة علی آل الرسول . . . و رابع یدعی عصمة الکرامة و خامس و سادس و سابع لیس له ثامن . . . ثم ازمعت علی جمع شملها فالحقت بها ما الفیته علی شکلها فی کتاب سرور صدور الاولیاء . . . و سئلت الان ان استخرج نخبة وجیزة من ذلک الکتاب للذین همههم قاصرة . . . فانتزعت من تلک الهدایا اربع عشر . . .» . پس این رساله مختصر کتاب «سرور صدور الاولیاء» می باشد که در سال 1106ق ، تألیف شده است.

[ الذریعه: 55/24]

آغاز: اولین قطعه از قطعات بیستگانه چنین است: اللهم یا من لا یحویه غوص الفکر ، و یا لا یبلغه غور الظنون و لا یدرکه لحظ البصر .

نسخه ها:

29493 - تهران، دانشگاه تهران: 1057، نسخ، محمد رضا بن محمد مفید شریف قمی، بدون تاریخ کتابت، کاتب این نسخه را برای مؤلف کتابت کرده است، 127 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5/1].

ص:281

4823 . نجات المؤمنین (شرح دعای عدیله)

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد صادق نجفی نیشابوری (قرن 12ق)

شرح مزجی مفصلی بر دعای عدیله است که مؤلف از تألیف آن در روز چهارشنبه 14 شعبان (لیلة البرات) سال 1152ق - مطابق با «تحفه مؤمنین و باب نجات» - فارغ شده است.

[فهرست نسخه های خطی فارسی ، منزوی: 1002/2]

آغاز: الحمد لله الذی خلق السموات بقدرته.

نسخه ها:

1/29494 - تبریز، خادم حسینی: 47، از اول افتادگی دارد، آغاز: عیب و بدیهای خلق خود را نگاه دارند و مستوجب طرد درگاه الهی نشوند، نستعلیق، اسماعیل دارانی، شنبه 23 ذی حجه 1222ق، کاتب نسخه را برای خلیل نصیری نوشته است، 105 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه خادم حسینی].

2/29495 - قم، گلپایگانی: 5155/26/35، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1251ق، رساله دوم مجموعه، 157 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی، قدیم:

88/3؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4824 . نجاح الطالب و نجاة الراغب

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مؤلف به درخواست فرزندش ابوالحسن محمد، دعاهای مأثوره را از کتب معتبره علمای اعلام (کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) با حذف اسناد، در یک مقدمه و 20 باب ،جمع آوری نموده است. با این عناوین: مقدمة: فی فضیلة الدعاء و شرائطه؛ باب اول: فیما یقال عند الخلاء؛ باب دوم: فیما یقال عند الوضوء و الغسل؛ باب سوم: فیما یقال عند الغسل و فی الحمام؛ باب چهارم: فیما یقال عند القیام الی الصلاة؛ باب پنجم: فیما یقال فی الرکوع و السجود و القنوت؛ باب ششم:

فیما یقال بعد کل صلاة؛ باب هفتم: فیما یقال فی الصباح و المساء؛ باب هشتم: فیما یقال فی کل صباح؛ باب نهم: فیما یقال بعد الزوال الی غروب الشمس؛ باب دهم:

ص:282

فیما یقال فی اللیل من حین النوم الی طلوع الفجر؛ باب یازدهم: فیما یقال فی سجدتی الشکر؛ باب دوازدهم: فیما یقال عند الخروج من المنزل؛ باب سیزدهم:

فیما یقال للحوائج؛ باب چهاردهم: فیما یقال للفرج و کشف الضر و دفع العدو؛ باب پانزدهم: فیما امر به لدفع العلل و الامراض؛ باب شانزدهم: فیما یقال لحفظ القرآن و العلم؛ باب هفدهم: فیما یقال عند التزویج و لطلب الولد و علی العقیقة. (1)

آغاز: الحمد لله جاعل الدعاء نجاحا للطالبین.

نسخه ها:

29496 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12339، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 87 برگ [فهرست مجلس: 299/35].

4825 . نجاح المهمات فی رفع الحادثات

(فارسی)

از: سلطان محمد بن تاج الدین حسن (زنده در 1096ق)

مؤلف دعاهای مربوط به رفع بلا را جمع کرده و در بیست باب و یک خاتمه در کیفیت استخاره، تنظیم نموده و تاریخ فراغت از تألیف، صفر 1092ق می باشد.

آغاز: نحمدک اللهم علی ما انعمت به علینا من سلامة اجسامنا.

نسخه ها:

29497 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 75، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین بن المیسی بن محمد الخطیب، 1092ق، 185 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج):

143/1].

4826 . نجاة الخافقین فی ثواب زیارة الحسین علیه السلام

(فارسی)

از: نوروز علی بن محمد باقر فاضل واعظ بسطامی (م 1309ق)

این کتاب در فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام و مرتب بر یک مقدمه و هشت باب، که مؤلف هنگام سفر کربلاء به تألیف آن پرداخته است. عنوان بابهای

ص:283


1- (1) . در فهرست مجلس ، فقط عنوان هفده باب ذکر شده است .

کتاب چنین است: مقدمه: در بیان وجوب یا استحباب زیارت آن حضرت؛ باب اول: در بیان فضیلت زیارت آن سرور است به طریق اطلاق؛ باب دوم: در فضیلت زیارت آن سرور است در روز عرفه؛ باب سوم: در فضیلت زیارت آن حضرت در روز عاشورا؛ باب چهارم: در بیان فضیلت زیارت آن سرور عالمیان است در روز اربعین؛ باب پنجم: در بیان فضیلت زیارت آن سرور است در شب عید فطر و اضحی؛ باب ششم: در فضیلت زیارت آن سرور است در شب اول ماه رجب و شب نیمۀ آن؛ باب هفتم: در فضیلت زیارت آن سرور است در شب نیمۀ شعبان؛ باب هشتم: در فضیلت زیارت آن سرور است در ماه مبارک رمضان؛ خاتمه:

توضیحاتی در توصیف مرقدهای ناسوت و ملکوت اباعبدالله علیه السلام و نقل دو زیارت مختلف حائر منور حضرتش.

[ الذریعه: 57/24]

آغاز: الحمد لله الذی جعل ارواحنا تحفة للروضة الحسینیة ... اما بعد چنین گوید ... شروع به جمع اخباری و آثاری که.

نسخه ها:

1/29498 - قم، مسجد اعظم: 3046، نستعلیق، محمد رضا بن محمد حسین یزدی طهرانی، 12 رجب 1261ق، 73 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

2/29499 - مشهد، مدرسه نواب: 44 ادعیه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد موسوی، 1277ق [فهرست دو کتابخانه مشهد: 556].

3/29500 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12934، آغاز: وهر ذاکر وواعظ وچاوشی که از ذکر احادیث این نسخه شریفه خروشی بر آورد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح و مقابله شده، 83 برگ [فهرست آستان قدس: 521/15].

4/29501 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3340، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق [فهرست مجلس: 1138/10].

5/29502 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 103، آغاز: نحمدک اللهم یا من شرفنا بحضور روضة الامام الذی لا یدرک ثاره الا الله، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مولف، 75 برگ، 15 سطر، 10/5*17 [ فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 77].

ص:284

4827 . نجاة المذنبین

(فارسی)

از: علی آقا ایپک چی تاجر تبریزی (م 1354ق)

کتابی مختصر در تعقیب نمازها و دعاهای دیگر که مؤلف به جهت سهولت آنها را از کتاب های معتبر ، جمع آوری نموده است.

[ الذریعه: 62/24]

آغاز: الحمد لله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله ... و بعد این مختصر مجموعه ای است از ادعیه معتبره مشهوره و منتخب از کتب موثوقه.

نسخه ها:

29503 - قم، مرعشی: 30، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، علی آقا ایپک چی تاجر تبریزی (مؤلف)، 1335ق، در آخر دعاهای متفرقه ای دارد به خط علی ابن هادی الدری به تاریخ 10 رجب 1335 و محمد رضا و سید علی حسینی به تاریخ 1336، حاشیه نویسی از عباس علی کوچه باغی، 90 برگ [فهرست مرعشی: 42/1].

4828 . نجم الثاقب

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی، سید (م 1151ق)

در آداب و شرائط ذکر ، شامل یک مقدمه و پنج مطلع و یک خاتمه ، که در محرم 1137ق تألیف شده است.

نسخه ها:

29504 - قم، مسجد اعظم: 569، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و قرص مهر در کف بی نوائی که از سفره مائده امتناعش کرده بردارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم،جدید].

4829 . نخبة الاعمال

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده:

ص:285

«نخبة الاعمال، در ادعیه و اعمال روزهای سال است که ابتدا از غرۀ ماه محرم کرده تا آخر ذی الحجه و در کاغذ ترمه و به خط بسیار خوب، و عناوین با جوهر سرخ نوشته و تمام صفحات جدول طلا کشیده و در اول کتاب که کمی محو شده این عبارت خوانده می شود عمل السنة فاضل طبرسی و در دو صفحۀ اول کتاب جدولهای مربع با جوهر قرمز کشیده و فهرست محتویات کتاب نوشته شده و در آخر کتاب با جوهر می نویسد: حرره فی مشهد علی علیه السلام من شهر رمضان المبارک من سنة 1267 ق من الهجرة النبویة و کاتب نام خود را ننوشته».

[ فهرست تربیت: 21]

نسخه ها:

29505 - تبریز، تربیت: 20، بدون نام کاتب، 1267ق، شماره ثبت: 74، در نجف [فهرست کتابخانه تربیت: 21].

4830 . نخبه در تعقیبات نماز

(فارسی)

از: محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی (م 1288ق)

ترجمه ای از کتاب «النخبة فی الادعیة» مؤلف است.

چاپ: به چاپ رسیده است.

[ فهرست مشایخ:226/2]

نسخه ها:

29506 - یزد، وزیری: 3601، نسخ، لطف الله تبریزی، 1270، «1-54» 54 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1716/5].

4831 . نخبة الدعوات

(فارسی)

از: محمد صادق بن احمد، مولی (قرن 12ق)

کتاب مفصلی است در ادعیه و زیارات که تألیف آن در روز پنج شنبه 15 جمادی الاول 1140ق به پایان رسیده و مرتب است بر یک مقدمه و ده باب و یک خاتمه.

ص:286

مؤلف پس از خطبه در معرفی کتاب آورده است: «چون اشتغال به دعا به نص کتاب مجید و فرقان حمید و صحاح احادیث معصومین سلام الله علیهم اجمعین از اهمّ مهمات بلکه افضل عبادات ، دائماً مرکوز خواطر قاصر او بود که دعواتی مشتمل بر بعضی از تعقیبات صلوات یومیه و اعمال ایام و لیالی و سایر اوقات و آداب و ادعیه از برای مطالب مختلفه ترتیب دهد تا این هنگام نیک فرجام که شوق داعی به مرتبه کمال رسیده و توفیق الهی مساعدت و معاضدت نموده استعانت از حضرات ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین و هداة راه یقین نموده طلباً لمرضات الله و رجاء أن ینتفع بها المؤمنین ، از روی کتب معتبره متقدمین و صحف و رسائل متأخرین مختصری مشتمل بر اعمال مأثوره و ادعیه و صلوات ... ترتیب داد». فهرست بابهای کتاب چنین است:

مقدمه: در آداب داعی ، شامل پنج مقصد؛ باب اول: در اعمال هر روز ، دارای هفت فصل؛ باب دوم: در سعد و نحس و اعمال ایام هفته ، دارای هفت فصل؛ باب سوم: در اعمال هر ماه ، دارای سه فصل؛ باب چهارم: در اعمال سال ، دارای هفت فصل؛ باب پنجم: در زیارات معصومین ، دارای پنج فصل؛ باب ششم: در بعضی از ادعیۀ عظیمه ، دارای سه فصل؛ باب هفتم: در ادعیۀ انبیاء و ائمه ، دارای پنج فصل؛ باب هشتم: در دعاها و نمازهای حاجت ، دارای سه فصل؛ باب نهم: در بعضی از احراز و هیاکل ، دارای پنج فصل؛ باب دهم: در دعاها و نمازهای متفرقه؛ خاتمه:

در آداب و اعمال و احکام و اخبار متفرقه .

[ الذریعه: 90/24]

آغاز: الحمد لله مجیب الدعوات مفیض الخیرات کاشف الکربات کافی المهمات.

نسخه ها:

1/29507 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3298، نسخ، محمد شریف تربتی، 1211، به ضمیمه «ادعیه عدیله، تعویذات و تعقیبات، زیارت جامعه»، 295 برگ [فهرست آستان قدس: 524/15؛ فهرست آستان قدس: 299/2].

2/29508 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16816، جلد اول (از باب اول تا باب پنجم)، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الرحیم بن محمد طاهر جیلانی، 1235ق، 214 برگ [فهرست آستان قدس: 522/15].

ص:287

3/29509 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16817، جلد دوم (باب ششم تا آخر)، نسخ، عبد الرحیم بن محمد طاهر جیلانی، 1235ق، به ضمیمه 19 برگ شامل «ادعیه عدیله، قاموس، عهد، طمطام، ایام هفته و ایام ماه رمضان» و...، 230 برگ [فهرست آستان قدس: 523/15].

4/29510 - قم، مرعشی: 4564، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد محسن خادم، 1 ربیع الاول 1252ق، 531 برگ [فهرست مرعشی: 139/12].

5/29511 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3297، نسخ، محمد بن علی اکبر (فراش کتابخانه رضوی)، 1275ق، ضمن 11 برگ ادعیه عدیله، قاموس، عهد، ریح الاحمر، زیارت جامعه ختوم و تعویذات، 314 برگ [فهرست آستان قدس: 524/15؛ فهرست آستان قدس: 298/2].

6/29512 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3440، نسخ، محمد بن محمد نبی تربتی، 1288ق، 351 برگ [فهرست آستان قدس: 300/6].

7/29513 - تهران، ملی تهران: /2257ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 333 برگ [فهرست ملی تهران: 377/5].

8/29514 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16811، از ابتدای مقدمه تا انتهای باب سوم، نسخ، بدون نام کاتب، 1337ق، 379 برگ [فهرست آستان قدس: 525/15].

9/29515 - مشهد، ادبیات مشهد: 390، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 557 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 240].

10/29516 - مشهد، فرخ: 149، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 97/3].

4832 . نخبة الزاد لمعاد العباد

(فارسی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

گزیده ای است از «زاد المعاد» علامه محمد باقر مجلسی در اعمال سال و فضایل ایام و لیالی شریفه به ترتیب ماههای سال عربی در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه. مقدمه: در بیان بعضی اعمال هر ماه و روز جمعه، بابها هریک در اعمال یک ماه (باب اول: در اعمال ماه محرم... باب دوازدهم: در بیان اعمال ماه ذیحجه) ،

ص:288

خاتمه: مشتمل بر چند مطلب است از جمله نمازهای سنتی و اعمال روز نوروز و ماههای رومی.

آغاز: الحمد لله علی نواله والصلاة علی رسوله وآله اما بعد پس می گوید خادم بساتین مذهب جعفری.

نسخه ها:

29517 - مشهد، گوهر شاد: 1234، آغاز: برابر نمونه، نسخ، صالح بن محمد کریم قمی الاصل دماوندی المسکن، 1257ق [فهرست گوهر شاد: 1865/4].

4833 . النخبة فی الادعیة

(عربی)

از: محمد کریم خان بن ابراهیم کرمانی (م 1288ق)

رسالۀ کوتاهی در تعقیبات نماز ، که در 1274ق ، تألیف شده است. این کتاب به فارسی ترجمه ، و به چاپ رسیده است.

[ فهرست کتب مشایخ: 226/2]

نسخه ها:

1/29518 - قم، گلپایگانی: 17/179، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عالی، 58 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

2/29519 - تهران، دانشگاه تهران: 8922، نستعلیق، محمد رضا طباطبایی، 1350ق، رساله سوم مجموعه، «39پ-46پ» 8 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 250/17].

4834 . ندبة الامام السجاد علیه السلام الاولی

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

مناجات حضرت امام سجاد علی بن حسین علیهما السلام ، که به ندبه معروف شده است .

این مناجات در محاسبه نفس و مناجات با خدای متعال و مذمت دنیا و بی اعتباری آن است.

چاپ: میراث حدیث شیعه، دفتر پنجم ، ص 165-204. به روایت حسن بن محمد

ص:289

بن ابی الحسن آوی (قرن 8ق) ، با تحقیق محمد الکاظم .

[ الذریعه: 103/24]

آغاز: اخبرنا السید الامام العالم العلامة غیاث الدین عبد الکریم بن احمد بن موسی بن طاووس الحسنی ... زهری، قال سمعت علی بن الحسین سید العابدین علیه السلام یحاسب نفسه و یناجی ربه و یقول: یا نفس، حتی م الی الحیاة سکونک و الی الدنیا و عمارتها رکونک اما اعتبرت ممن مضی من اسلافک.

نسخه ها:

1/29520 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 228، نسخ، حسن بن محمد بن ابی الحسن آوی، ربیع الثانی 708ق، رساله اول مجموعه [فهرست عکسی مرکز احیاء:

253/1].

2/29521 - تهران، ملک: 1864، عنوان معرفی: رسالة فی الموعظة، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن یوسف ابی عقیل نو قارینی بیهقی، 725ق، رساله هفدهم مجموعه، 3 برگ [فهرست ملک: 392/5].

3/29522 - تهران، دانشگاه تهران: 8633، عنوان معرفی: ندبة مولانا سید الساجدین علی بن الحسین بروایة الزهری، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1293ق، رساله اول مجموعه، «4پ-7پ» 4 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: میکروفیلم 2887 [فهرست دانشگاه تهران: 183/17؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 739/1].

4/29523 - قم، دار الحدیث: 46، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، «13ر-18پ» 6 برگ، 18 سطر [فهرست دار الحدیث].

5/29524 - قم، گلپایگانی: 1810/10/120، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این نسخه منقول از البلد الامین کفعمی است و توضیحاتی درباره ندبه دارد، رساله سوم مجموعه، 10 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی، جدید].

4835 . ندبة الامام السجاد علیه السلام الثانیة

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

مناجات دیگری از حضرت امام سجاد علی بن حسین علیهما السلام ، که به ندبۀ ثانیه معروف

ص:290

شده است . این مناجات را زهری از امام زین العابدین روایت نموده است.

[ الذریعه: 103/24]

آغاز: قال شاکر بن غنیمة بن ابی الفضل عن عبد الجبار الهاشمی قال سمعت هذه الندبة من الشیخ ابی بشر بن ابی طالب الکندی یرویها عن ابن عیینه عن الزهری قال کان علی بن الحسین علیهما السلام و یناجی و یقول قل لمن قل عزائه و طال بکائه و دام عنائه.

انجام: اتق الله و جد و لا تشتغل الزاد و فالموت طارق و اتقوا الله یوما ترجعون فیه الی الله ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون.

نسخه ها:

1/29525 - قم، دار الحدیث: 46، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، «10ر-12پ» 3 برگ، 18 سطر [فهرست دار الحدیث].

2/29526 - قم، گلپایگانی: 1810/10/120، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست گلپایگانی، جدید].

4836 . نزهة الزاهد و نهزة العابد

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

اثری دینی، ادبی و دعایی از قرن پنجم یا ششم هجری ، که مؤلف آن - که از عالمان شیعی قرن ششم است - شناسایی نشده است . مؤلف با استفاده از مآخذ معتبر شیعی، مجموعه حاضر را در اعمال سالانه عبادی فراهم آورده و به تناسب، برای ایام هفته، ماههای سال و دعاهای سالانه و همچنین تعقیبات نماز و آداب رمضان و نمازهای مستحبی و احیانا واجب مانند نماز کسوف و جز آن، احکام و دعاهای وارده را نقل کرده است. وی در هر بخش، افزون بر دعاها، توضیحاتی به زبان پارسی آن روزگار که به طور عمده ترجمه کلمات روح بخش امامان معصوم علیهم السلام است، نقل کرده است. این کتاب پس از مصباح المتهجد و احتمالاً ذخیرة الآخرة ، از کهن ترین کتابهای دعایی شیعه به شمار می رود که به دست ما رسیده است و از

ص:291

این جهت در ادب و فرهنگ دعایی شیعه جایگاه ویژه ای دارد. مؤلف این اثر از کتاب گرانسنگ مصباح المتهجد بهره برده است و کتاب حاضر به لحاظ توضیحات پارسی و نیز تنظیم و تبویب و اختصار، حایز اهمیت است. در نسخه اصل نام کتاب «نزهة الزاهد و نهزة العابد» آمده است. در نسخه الهیات مشهد از آن با عنوان «نزهة الزاهد و نهبة العابد» یاد شده و در نسخه دوم دانشگاه از آن با عنوان «نزهة الزاهد و نزهة العابد» نام برده شده است. با تفسیری که مؤلف در شرح نام کتاب آورده باید پذیرفت که نام درست کتاب همان «نزهة الزاهد و نهزة العابد» است.

این کتاب در پنج قسم دارای فصول متعدد تنظیم شده است: قسم اول: در بیان نمازهای شبانه روزی، مقدمات و تعقیبات آن؛ قسم دوم: در اورادی که در هفته مکرر می شود؛ قسم سوم: در اورادی که در سر ماهها مکرر می شود؛ قسم چهارم:

در آنچه به سال مکرر می شود؛ قسم پنجم: در آن که به حادثه ها مکرر می شود.

این کتاب در سال 596 هجری قمری تألیف شده است . این مطلب را محمد محسن بن عمادی الرب محمد حسینی جنابذی در مقدمه کتابش عمل السنة که در سال 1126 ق تألیف نموده ، تذکر داده ، آنجا که در ذکر منابعش گفته: «دوم کتاب مسمی به نزهة الزاهد و نهضة العابد که تا تاریخ حال پانصد و سی سال از تألیف آن گذشته است» .

چاپ : تهران: نشر میراث مکتوب، با تصحیح رسول جعفریان، 1376ش؛ متن فارسی نزهة الزاهد ، تصحیح رسول جعفریان ، میراث اسلامی ایران ، دفتر ششم ، ص 277 .

[ الذریعه: 117/24]

آغاز: خدایا ترا خوانم ترا دانم و بتو نازم و حاجت به تو پردازم ... اما بعد بدان ای سپرنده راه هدی.

نسخه ها:

1/29527 - تهران، دانشگاه تهران: 4646، نسخ و نستعلیق، حسین بن حسن حسینی، شوال 980ق، 272 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3580/14].

2/29528 - قم، مدرسه فیضیه: 453، افتادگی دارد، آغاز: ان الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 156 برگ [فهرست مدرسه فیضیه:

107/2].

ص:292

3/29529 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی114، عنوان معرفی: کتاب دعا، فارسی و عربی، آغاز: در رکعت اول إنا أنزلناه خوانی و در دوم قل هو الله... پس نماز کننده ایشان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «300صفحه» 150 برگ [فهرست مجلس: 120/7].

4/29530 - مشهد، دانشکده الهیات: 774، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 222 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 649 [فهرست الهیات مشهد:

591/1؛ نشریه نسخه های خطی: 102/5].

4837 . نسخة الواعظین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای شامل دعاها و مناجات با ترجمه و شرح سخنان و ابیاتی از حضرت علی علیه السلام به نظم و نثر است. آغاز و انجام نسخۀ موجود افتاده و نام کتاب «نسخة الواعظین» به خط کاتب دیگری در صفحه عنوان نسخه نوشته شده است . در این رساله هر یک از سخنان حضرت علی علیه السلام با یک رباعی گزارش شده است. در آغاز شرح ابیات این رباعی آمده است: ای نام تو سر دفتر دیوان کمال

نسخه ها:

29531 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5236، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: زحلوفة است و زحلوفة لغزیدن و زمن بمعنی زمانست و معنی کلام آن است که رحمت کند خداوند بر کسی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر-65پ» 65 برگ [فهرست مجلس: 67/16].

4838 . نفایس الدعوات

(فارسی)

از: محمد حسن بن زین العابدین قزوینی

مؤلف در این رساله ، دعاهایی را که دایی اش - سید محمد تقی - جمع آوری نموده

ص:293

بود ، در چند باب تنظیم نموده است . نسخۀ موجود از این کتاب ، شامل دو بابِ اول از کتاب ، با این عنوانها است: باب اول: شامل دو مقصد ، مقصد اول: در مناجاة الاسحار و صلاة اللیل ، مقصد دوم: فی الدعوات التی قبل طلوع الفجر و عنده؛ باب دوم: در تعقیبات .

آغاز: الحمد لله الذی هدانا الی وجوده و عرفنا توحیده بآیاته و ارشدنا الی سبیل الرشاد و طریق السداد.

نسخه ها:

29532 - قم، مرعشی: 5361، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 45 برگ [فهرست مرعشی: 143/14].

4839 . نفحات اللاهوت فی لعن الجبت والطاغوت

(عربی)

از: علی بن حسین بن عبد العالی کرکی عاملی، محقق ثانی (م 940ق)

رسالۀ معروفی در مورد لعن به دشمنان خدا و اهل بیت علیهم السلام است ، شامل یک مقدمه در چند مبحث از جمله در معنی لعن، و هفت فصل و یک خاتمه شامل دو بحث.مؤلف این رساله را در شب جمعه 16 ذی حجه 917ق به پایان رسانده است.

چاپ: همراه با ترجمه فارسی چاپ شده است.

[ الذریعه: 250/24؛ التراث العربی: 380/5]

آغاز: اللهم فاطر السماوات و الارض عالم الغیب و الشهادة انت تحکم بین عبادک.

نسخه ها:

1/29533 - قم، مرعشی: 2560، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد مؤمن بن عبد الرضا موسوی خطیب بفروئی یزدی، اواخر ذی قعده 1026ق، رساله سوم مجموعه، «105پ-169پ» 65 برگ [فهرست مرعشی: 144/7].

2/29534 - قم، مرعشی: 4593، نسخ، محمد سعید بن محمد صالح کاشانی، 8 ربیع الثانی 1040ق، رساله دوم مجموعه، «19پ-28ر» 10 برگ [فهرست مرعشی: 162/12].

3/29535 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1095، سید احمد خوانساری، 1330ق، رساله پنجم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 337].

ص:294

4/29536 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8049، نسخ، محمد حسین، 1332ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 585].

5/29537 - مشهد، آستان قدس رضوی: 283، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 585].

6/29538 - مشهد، آستان قدس رضوی: 284، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 585].

7/29539 - مشهد، آستان قدس رضوی: 946، احمد، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 585].

8/29540 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1395(1220)، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 141/4].

4840 . نماز شب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مختصری دربارۀ نماز شب و فضیلت آن است.

آغاز: منقولست از حضرت امیر المؤمنین ... فرمود که هر که شب.

نسخه ها:

29541 - تهران، سپهسالار: 5791، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه تعبیر خواب از قول یوسف پیغمبر و شرح رمل حضرت علی علیه السلام به شعر فارسی، رساله هفتم مجموعه، «38پ-53» 16 برگ [فهرست سپهسالار:

729/5].

4841 . نماز شب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

قطعه ای از کتابی ، در بیان آداب نماز شب و ادعیه آن است.

آغاز: مطلب نهم در بیان آداب نماز شب است.

ص:295

نسخه ها:

29542 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، جمعه 16 ذی حجه 1260ق، رساله دوم نسخه [دلیل المخطوطات: 267].

4842 . نوادر نماز (الصلوات)

(فارسی)

از: عبد الله

در فهرست چنین معرفی شده است: « شامل دعاهایی است که هنگام نماز جهت استخاره، حل مشکلات، و بر آورده شدن حاجات خوانده می شود. نماز عفو، نماز حدیث نفس، نماز استعفار و طلب رزق، نماز کفایت، نماز هم و غم، نماز فرج، نماز مکروب، نماز بتول، نماز استغاثه، نماز صرف فقر، نماز استعلا، نماز عسرت، نماز جهت مهمات، نماز مصیبت، نماز جهت رزق، نماز والد برای ولد، نماز ولد برای والدین، نماز طلب مال، نماز طلب ولد، نماز کفایت، نماز ضاله و غیر آن و نماز شدت.

آغاز: در بیان نوادر نمازها که از ائمه معصومین علیهم السلام منقول است در استخواره امام جعفر صادق علیه السلام فرمود که چون قصد کنید.

انجام: کذلک الله ربی صل علی محمد و آل محمد الصادقین و افعل بی کذا و کذا و مرادی که دارد بطلبد تمت هذه الصلوات .

نسخه ها:

29543 - قم، مرعشی: 12037، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با تصحیح رساله چهارم مجموعه، «55-72» 18 برگ، 13 سطر، 7*13 [فهرست مرعشی: 30 / 401].

4843 . نواصیص العجب فی شرح زیارة رجب

(فارسی)

از: احمد بن حسن یزدی مشهدی (حدود 1310ق)

شرح مفصلی است بر زیارت معروف به رجبیه «الحمد لله الذی اشهدنا

ص:296

مشهد اولیائه فی رجب ...» با توضیحات لغوی و اعتقادی ، استفاده شده از روایتها و آیات، دارای یک مقدمه در ثواب روزه ماه رجب و وقایع آن ماه، پس از آن سی و یک نص در شرح زیارت مذکور و پس از آن خاتمه ای در اعمال ماه رجب.

چاپ: تهران، سنگی.

[ الذریعه: 350/24، مشار فارسی: 5324/5]

آغاز: الحمد لله علی نعمائه و الشکر علی آلائه ... اما بعد چنین گوید.

نسخه ها:

29544 - قم، مرعشی: 2432، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن حسن یزدی (مؤلف)/احتمالا، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-92پ» 92 برگ [فهرست مرعشی: 26/7].

4844 . نوافل یومیه

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی، علامه (م 1110ق)

رساله ای در آداب نمازهای مستحبی شبانه روز و دعاهای بعد از آنها ، در دو بخش ، بخش اول در آداب نماز شب ، بخش دوم: در بیان سایر نمازهای مستحبی ، از قبیل: نماز حضرت رسول (صلی الله علیه و آله)، نماز حضرت امیر، حضرت فاطمه، جعفر طیار، اعرابی، طلب باران، عید غدیر، اول هر ماه، نافله ماه رمضان، روز مبعث، شب مبعث، روز مباهله، نماز زیارت حضرت رسول، رغائب، شب نیمه رجب، شب نیمه شعبان، شب عید ماه رمضان، نماز ساعت غفلت، نماز مستحبی سفر، نماز توبه و هدیه میت و روز عاشورا و نوروز.

آغاز: و سنت است و آن سی و چهار رکعت هشت رکعت نافله ظهر است.

نسخه ها:

29545 - مشهد، گوهر شاد: 1171، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد:

162/63].

ص:297

4845 . نوامیس العرفان فی شرح صلوات شعبان

(عربی)

از: احمد بن حسن یزدی مشهدی (حدود 1310ق)

شرح دعای معروف به «صلوات شجرة النبوة» که در ماه شعبان خوانده می شود:

«اللهم صل علی محمد و آل محمد شجرة النبوة ...» دارای یک مقدمه در فضیلت ماه شعبان و روزه آن و سی و سه ناموس در شرح دعای مذکور و خاتمه ای در اعمال ماه شعبان.

چاپ: این کتاب به چاپ رسیده است .

[ الذریعه: 352/24]

آغاز: الحمد لله الرحمن الرحیم و الصلاة والسلام علی مصباح الحقایق .

نسخه ها:

29546 - قم، مرعشی: 2432، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن حسن یزدی (مؤلف)/احتمالا، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 96 برگ [فهرست مرعشی: 27/7].

4846 . نور الانوار فی شرح (ایضاح) کلام خیر الاخیار (شرح الصحیفة السجادیة)

(عربی)

از: نعمت الله بن عبد الله موسوی تستری جزایری، سید (م 1112ق)

شرح صحیفه سجادیه است که مؤلف آن را از شرح مفصل خود بر صحیفه که در جوانی نگاشته بود، انتخاب و به سال 1078ق در خرم آباد به پایان رسانده است. او ملحقات صحیفه را نیز شرح کرده که شرح ملحقات در عصر شنبه 9 جمادی الاول 1102ق در شوشتر به پایان رسیده است.

چاپ: طهران 15-1317ق، سنگی، وزیری، 298ص، در هامش آن حاشیه میرداماد، شرح ملا محسن فیض، شرح حدیقۀ هلالیه، شرح فوائد میرداماد بر صحیفه .

[ مشار عربی: 969؛ الذریعه: 359/24؛ التراث العربی:398/5]

آغاز: الحمد لله الذی اطلع ابناء التراب علی اسرار ملکوته الخفیة و نور قلوبهم.

ص:298

نسخه ها:

1/29547 - تهران، ملی تهران: /1543ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن عبد الرشید، 1093ق، 214 برگ [فهرست ملی تهران: 43/10].

2/29548 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3299، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، بدون ملحقات، وقف در 1145ق، 223 برگ، 19 [فهرست آستان قدس:

527/15و229/2].

3/29549 - تهران، دانشگاه تهران: 3250، نسخ، محمد صالح بن عبد علی شوشتری، رجب 1102ق، 268 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2207/11].

4/29550 - قم، مسجد اعظم: 2550، آغاز: برابر نمونه، نسخ بی نقطه، بدون نام کاتب، 1102ق، 107 برگ، 20 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 412؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

5/29551 - قم، مرعشی: 3616، نسخ، محمد طاهر بن کمال الدین شوشتری، اواخر جمادی الاخر 1103ق، 263 برگ [فهرست مرعشی: 15/10].

6/29552 - قم، گلپایگانی: 7168/36/168، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، با حواشی «منه عفی عنه»، در آخر نسخه یادداشتی از مؤلف مبنی بر تصحیح توسط خودش در شوال 1104ق درج شده است، با ملحقات، آغاز ملحقات: الحمد لله و صلی الله علی عباره الذین اصطفی محمد و اهل بیته... شرح ملحقاتها ما اردنا تألیفه... قد عرفت اوائل الصحیفة، رساله اول و دوم مجموعه، 268 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

7/29553 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9139، نسخ، بدون نام کاتب، 1107ق، تصحیح و مقابله شده، حواشی شارح، 275 برگ [فهرست آستان قدس: 528/15].

8/29554 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3300، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن اسماعیل بحرانی، رجب 1108ق، با ملحقات، کاتب اوراق ضمیمه علی بن عبد الله بن محمد بن عبد الله اوالی به تاریخ 1115ق، 165 برگ [فهرست آستان قدس:

526/15و299/2].

9/29555 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2131، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن اسماعیل بن صالح بن احمد بن سعید حمیری بحرانی، در حیات مولف، بعضی

ص:299

صفحات به خط محمد باقر بن محمد علی اصفهانی در رمضان 1276ق بازنویسی شده است، در برگ اول مهر بیضوی بزرگ کتابخانه ضیاء الدین نوری مشهود است، تصحیح شده با حواشی مختصر، 212 برگ، 20 سطر، 14/5*20/5 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

10/29556 - همدان، مدرسه غرب: 312، نسخ، محمد ربیع بن محمد علی، 1126ق، با افزوده هایی بر چاپ شده در برخی از جاها [فهرست مدرسه غرب: 201].

11/29557 - تهران، دانشگاه تهران: 1300، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 23 شوال 1138ق، 224 برگ، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 6202 [فهرست دانشگاه تهران: 2802/7؛ فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 209/3].

12/29558 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12581، نستعلیق، محمد طاهر بن محمد مؤمن بهبهانی، 1147ق، با حواشی شارح، 187 برگ [فهرست آستان قدس: 527/15].

13/29559 - مشهد، مدرسه نواب: 34 ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست دو کتابخانه مشهد: 556].

14/29560 - تهران، دانشگاه تهران: 6830، نسخ، کاظم بن محمد بن نور الدین بن نعمة الله موسوی حسینی جزایری شوشتری، ربیع الاول 1209ق [فهرست دانشگاه تهران: 373/16].

15/29561 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1605، آغاز: برابر نمونه، انجام: و ادخلنا فی شفاعة ائمتنا الطیبین الطاهرین و اجعل هذه التعلیقات خالصة لوجهک الکریم موجبة لثوابک الجسیم بمحمد و آله الطاهرین، نسخ، بدون نام کاتب، یکشنبه 8 ربیع الاول 1228ق، خانه میر مسعود بن میر ابوالحسن طباطبایی، 238 برگ، 15 سطر، 11*15/5 [ فهرست مرکز احیاء: 14/5].

16/29562 - تهران، ملی تهران: /2783ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد صالح بن عبد الرشید، قرن 13ق، 336 برگ [فهرست ملی تهران: 261/13].

17/29563 - قم، مرعشی: 1980، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 266 برگ [فهرست مرعشی: 352/5].

18/29564 - قم، مدرسه حجتیه: 471، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه حجتیه: 95].

ص:300

19/29565 - قم، مفتی الشیعة: 8، نسخ، عوض بن ملا حسین شوشتری، در عصر مولف، 281 برگ، 18 سطر، 11/5*19 [ فهرست مفتی الشیعه: 24؛ مجله تراثنا: 253/67؛ مخطوطات مکتبه الاردبیلی: 46].

4847 . نور الانوار فی شرح دعاء الاسحار

(فارسی)

از: هدایت الله بن محمد حسین آشتیانی، وزیر دفتر ، پدر دکتر مصدق (م 1310ق)

چهارمین رساله از مجموعه ای عرفانی است که دیگر رساله های آن «کشف و اشراق»، «دُرّ مخزون» و «سرّ مکتوم» نامیده می شود. این رساله که شرح دعای سحر است در الذریعه با عنوان «سرّ مکتوم» معرفی شده است. این رساله در ذی قعده 1288ق تألیف شده است.

چاپ: به چاپ رسیده است.

آغاز: رساله رابع موسوم به ... الحمد لله الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا ... اما بعد.

نسخه ها:

1/29566 - تهران، ملک: 772، نسخ، میرزا کوچک ساوجی، 1288ق، رساله چهارم مجموعه، «242ر-303ر» 62 برگ [فهرست ملک: 172/5].

2/29567 - تهران، دانشگاه تهران: 3216، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 58 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2174/11].

4848 . نور الحقیقة

(فارسی)

از: حسین اولیاء بن اسماعیل بن رضا بافقی، شیخ (م 1311ش)

رسالۀ مختصری در اذکار مستحبه و تعقیبات نمازهای روزانه و آداب نماز شب است .

آغاز: الحمد لله الذی جعل الصلاة معراج المؤمنین.

ص:301

نسخه ها:

29568 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7298، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، به خط مؤلف، بدون تاریخ کتابت، 24 برگ [فهرست آستان قدس: 300/6].

4849 . نور المناجاة

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

دعایی است که در آن از سوره های قرآن کریم به ترتیب سوره ها آیاتی انتخاب شده و پشت سر هم تحریر شده است، در آغاز نسخه گفته شده که این آیات را حضرت علی علیه السلام از قرآن انتخاب و به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله تقدیم نموده و آن حضرت تأیید کرده است. در اول نسخه خواصی برای این دعا ذکر شده است.

آغاز: هو الله تعالی شأنه العزیز روایت است از حضرت امیر المؤمنین و امام المتقین علی بن ابی طالب علیه السلام که چون آن حضرت قرآن را جمع می کردند.

نسخه ها:

29569 - قم، گلپایگانی: 5454/27/124، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد بن کربلایی عبد الله خیاط، 1310ق، 22 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

4850 . نوروز نامه (نوروزیه)

(فارسی)

از: محمد جعفر بن محمد باقر شریف سبزواری (قرن 12ق)

رساله ای در فضیلت نوروز و آداب آن که به نام سلطان حسین صفوی ، در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه نگاشته ، و در دیباچه سخنان پدر خود را درباره نوروز آورده است، باب اول: وجه تسمیه نوروز، باب دوم: فضیلت روز نوروز، باب سوم: نیایش و آداب آن روز، خاتمه: در احکام آن بر حسب قرار گرفتن آن در هر یک از روزهای هفته.

[ الذریعه: 382/24؛ فهرستواره کتابهای فارسی، منزوی 3104/4]

ص:302

آغاز: حمد بی حد و ثنای بی عد مبدعی را سزد که گلهای رنگارنگ بهار در بوستان کائنات ذره ای از پرتو احسان اوست.

نسخه ها:

29570 - تهران، ملک: 453، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1232ق، 51 برگ [فهرست ملک: 836/4].

4851 . نوروز نامه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

1/29571 - قم، گلپایگانی: 18/182، تقی بیدگلی، قرن 12ق، رساله سوم مجموعه، 8 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

2/29572 - قم، گلپایگانی: 25/58، احمد، 1252ق، رساله دوم مجموعه، 2 برگ [فهرست گلپایگانی، رایانه ای].

نوروز نامه

از: محمد بن حسن قزوینی، رضی الدین، آقا

رجوع کنید به: نوروزیه، رساله ....

4852 . نوروزیه

(فارسی)

از: اسماعیل بن محمد باقر حسینی خاتون آبادی (1116ق)

آغاز: بسمله نوروز عالم افروز قلوب اهل عرفان و شاهد بزم آرای عید اهل ایقان حمد صانعی است.

نسخه ها:

29573 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3053، شش باب اول کتاب، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست مجلس: 500/10].

ص:303

4853 . نوروزیه

(فارسی)

از: احمد بن محمد، ابن خاتون ملکی عاملی (قرن 11ق)

آغاز: من صورة خط شیخنا الکامل میرزا محمد الاسترآبادی قدس الله روحه نقلت کیفیة عمل روز نوروز، حضرت امام جعفر صادق فرمود که چون نوروز درآمد غسل کن و جامه پاک در پوش.

انجام: حرر هذا الاحرف بیده الفانیة الجانیة الراجی عفو ربه الغنی احمد بن محمد بن احمد الشهیر بابن خاتون الملکی العاملی امتثالا لامر صاحب هذا الکتاب مد الله فی عمره ...

نسخه ها:

29574 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5138، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد بن محمد بن احمد (ابن خاتون عاملی)، 1047ق، رساله صدم مجموعه، «ص397» 1 برگ [فهرست مجلس: 179/15].

4854 . نوروزیه

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی، سید (م 1151ق)

رساله مختصری است شامل یک مقدمه و دو فصل و یک خاتمه، با این عنوانها:

مقدمه: در تعیین نوروز، فصل اول: در فضیلت این روز، فصل دوم: در آنچه در کتب غیر معتبره مذکور است، خاتمه: در وجه تسمیه این روز به نوروز.

[ الذریعه: /24 366 و 383؛ نسخه های خطی فارسی، منزوی: 366/1]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و بعد این رساله ای است مختصره در بیان فضیلت روز نوروز.

نسخه ها:

1/29575 - ری، آستان عبد العظیم: 308، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 448/3و453].

2/29576 - قم، مرعشی: 4593، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «16ر-19ر» 4 برگ [فهرست مرعشی: 162/12].

ص:304

4855 . نوروزیه

(فارسی)

از: محمد تقی بن محمد رضا رازی (قرن 11ق)

رساله ای است در آداب نوروز که به نام شاه صفی (1038-1052ق) ، در یک مقدمه و سه فصل و یک خاتمه نگاشته است. مقدمه: در شرافت نوروز؛ فصل اول: نماز و دعا برای این روز؛ فصل دوم: آداب نوشتن آیات هفت سلام و آنچه آن روز باید خورد؛ فصل سوم: جامه نو پوشیدن و آداب آن؛ خاتمه: در آنچه در وقت تحویل به کار دارند از منسوبات کواکب صاحب حد.

[ الذریعه: 282/24؛ نسخه های خطی فارسی، منزوی: 366/1]

آغاز: جواهر حمد و سپاس و زواهر ثنای بی قیاس قادری را ... اما بعد بعضی از اخوان الصفا و خلان الوفا.

نسخه ها:

1/29577 - تهران، دانشگاه تهران: 3511، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1091ق، رساله سوم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 2517/12].

2/29578 - تهران، ملک: 1472، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله پنجم مجموعه [فهرست ملک: 47/9].

3/29579 - تهران، دانشگاه تهران: 1929، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «118پ-121پ» 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 8 / 546].

نوروزیه

از: محمد جعفر بن محمد باقر شریف سبزواری

رجوع کنید به: نوروز نامه.

4856 . نوروزیه، رساله ...

(فارسی)

از: محمد مهدی بن هدایت الله خراسانی، میرزا، شهید (م 1217ق)

رساله ای در تعیین نوروز و بیان اختلاف نوروز کنونی سلطانی با نوروزی که در

ص:305

خبر معلی بن خنیس یاد شده ، و همچنین بیان تاریخچۀ نوروز وضع ملکشاه است . مؤلف همچنین به ردّ مطالب نوروزیه ملا اسماعیل خواجویی با عناوین «قال - اقول» پرداخته است. با توجه به اینکه هنوز نسخه ای از رسالۀ نوروزیه خواجویی شناسایی نشده است نوروزیه خراسانی به جهت حاوی بودن رساله خواجویی نیز دارای اهمیت است.

[ الذریعه: 384/24]

آغاز: بعد حمد بیحد خدا را و نعت بیعد مصطفی (صلی الله علیه و آله) و ائمه علیه السلام .

نسخه ها:

29580 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1804، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، «صفحه211-264» 27 برگ [فهرست مجلس: 322/9].

4857 . نوروزیه، رساله ...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی در بیان احکام نوروز ، که در سه فصل تألیف شده است.

آغاز: فایده، نحمدک یا رحمن و نحمدک یا رحیم این مجملیست در بیان شرافت روز نوروز از قول ائمه الاطهار و علماء الاخیار و فقهاء عالی مقدار.

نسخه ها:

29581 - تهران، دانشگاه تهران: 1929، نستعلیق، حسینی، 1186ق، رساله چهارم مجموعه، 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 545/8].

4858 . نوروزیه، رساله ... (نوروز نامه)

(فارسی)

از: محمد بن حسن قزوینی، رضی الدین، آقا (م 1096ق)

شرحی است بر دعاهایی که معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام درباره نوروز

ص:306

نقل نموده است. همچنین آداب این روز و تطبیق آن با دیگر ماه ها و سال ها و تقاویم دربارۀ آن را دارد و گویا در سال 1062 ق تألیف شده است. مؤلف از نوروز یزدگردی در برابر نوروز جلالی دفاع کرده است و گفته که نوروز یزدگردی غیر از روز اول بهار است. عده ای از دانشمندان بر این رساله ردیّه نوشته اند.

[ الذریعه: 383/24]

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین و بعد اقل خلق الله رضی الدین محمد قزوینی بر طالبان حق عرض می کند.

نسخه ها:

1/29582 - تهران، دانشگاه تهران: 4727، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله سیزدهم مجموعه، «294-299» 6 برگ، 9*18 [فهرست دانشگاه تهران:

3677/14].

2/29583 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4767، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد صالح بن محمد رضا، رمضان المبارک 1100ق، «51پ-53پ» 3 برگ [فهرست نسخه های خطی فارسی: 366/1].

3/29584 - تهران، سپهسالار: 1844، نسخ، محمد ابراهیم بن محمد علی طباخی، 1130ق، رساله اول مجموعه، «2پ-8پ» 7 برگ [فهرست سپهسالار: 732/5].

4/29585 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4767، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «51پ-53پ» 3 برگ [فهرست مجلس: 156/13].

5/29586 - تهران، سپهسالار: 617، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «53-58» 6 برگ [فهرست سپهسالار: 732/5].

6/29587 - یزد، آتشی: بدون شماره، عنوان معرفی: دعاهای روز نوروز، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 703/7].

4859 . نهایة المقال فی شرح دعاء الهلال

(عربی)

از: محمد حسن بن محمد حسین سردرودی (قرن 14ق)

شرحی بر دعای هلال از صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام ، که تألیف آن در

ص:307

قریۀ سردرود در روز دوشنبه 10 رمضان المبارک 1326ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله الذی فضلنا لسوابغ الانعام و تطول علینا بالمنن الجسام فجعل الأهلة مواقیت للأنام.

نسخه ها:

29588 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12328، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد حسن بن محمد حسین سردرودی (مؤلف)، 1326ق، رساله دوم مجموعه، «70پ-159ر» 90 برگ [فهرست مجلس: 290/35].

4860 . نهج البر فی ادعیة السر

(فارسی)

از: عبد المطلب بن حسن بن محمد اصفهانی، ملا (زنده در 1089ق)

ترجمه و شرح کوتاهی است بر سی و یک دعای معروف به «ادعیة السر» که پروردگار متعال به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به رسم هدیه اعطا فرموده است. این ادعیه را ابن طاووس حلی از سید فضل الله راوندی کاشانی روایت نموده است.

آغاز: بسمله حمد بی حد و ثنای بی عد قادری را سزاست که به کیفیت چاشنی مواظبت اذکار منقوله و اوراد مرویه مذاق جان را.

انجام: و لم یکن له کفوا احد ونیست یکی همتا مر او را .

نسخه ها:

29589 - قم، مؤسسه امام صادق (علیه السلام): 40، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ دعاها معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با ترجمه زیر نویس دعاها، رساله اول مجموعه، «1پ-70پ» 70 برگ، 14 سطر، 11*19/5 [ فهرست موسسه امام صادق علیه السلام : 42].

4861 . نهج السالکین

(فارسی)

از: محمد قورجی افشار

مجموعه ای است شامل ادعیه ای که بیشتر به آن نیاز است، چنانکه مؤلف در

ص:308

مقدمه می گوید: «ادعیۀ ضروریه که اکثر اوقات در سفر و حضر به آن احتیاج افتد به تاریخ دوازدهم شهر جمادی الثانی سنه ثلاث و خمسون بعد الالف از کتب معتبره انتخاب کرده ... و این مجموعه را مسمی به نهج السالکین گردانید مشتمل بر مقدمه و سه باب و خاتمه» .

آغاز: سبحانک اللهم و بحمدک ثنا و ستایش خداوندی را جلت عظمته سزاست.

نسخه ها:

29590 - تهران، دانشگاه تهران: 1167، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 107 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2389/6].

وجهة العارفین و مقصد العابدین

از: مؤلف ناشناخته

رجوع کنید به: جامع مؤیدی و فیض مؤبدی.

و

4862 . وجهة المقبلین و کعبة العارفین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی مفصل در ادعیه و زیارات و اذکار و حرزهای وارده از ائمه معصومین علیهم السلام ، که در چند کتاب تنظیم شده و نسخۀ کتاب سوم آن در دست است - که شامل چند باب و فصل است. در این کتاب از «بحار الانوار» علامه محمد باقر مجلسی و «سفینة النجاة» میرزا علی اصغر قزوینی یاد شده است.

آغاز: کتاب سیم از کتاب مستطاب ... در ادعیه و اذکار صادره از ائمه اطهار.

نسخه ها:

29591 - قم، مسجد اعظم: 3123، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 123 برگ، 25 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 418؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

ص:309

4863 . وجیزه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ کوتاهی که در آن مؤلف برخی از ادعیه و ختومی را که آزمایش نموده ، ذکر کرده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا.

نسخه ها:

29592 - قم، آستان معصومیه (س): 309، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 4 رجب 1329ق، رساله دوم مجموعه، «84پ-90پ» 7 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 1 / 308].

4864 . وجیزة فی زیارة ابا عبد الله علیه السلام

(عربی)

از: محمد جعفر بن سیف الدین شریعتمدار استر آبادی (م 1263ق)

رساله مختصری است در بیان زیارات وارده برای امام حسین علیه السلام ، با توضیحات اندکی از مؤلف. مؤلف رساله ای فارسی نیز در این موضوع نگاشته که با عنوان «هدایة السعداء فی زیارة سید الشهداء علیه السلام » معرفی خواهد شد. در الذریعه «رسالة فی زیارة عاشوراء» از همین مؤلف معرفی شده ، که گویا منظور این رساله است.

[ الذریعه:79/12]

آغاز: الحمد لله علی نواله و السلام علی رسوله و آله اما بعد فیقول خادم البساتین المذاهب الجعفری و الشرع المحمدی محمد جعفر الاسترآبادی هذه رسالة وجیزة فی ذکر بعض الزیارات الواردة.

نسخه ها:

1/29593 - تهران، مینوی: 45، نسخ، محمد حسن بن محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی (فرزند مؤلف)، 1268ق [فهرستواره مینوی: 56].

2/29594 - قم، گلپایگانی: 1896/10/206، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح شده است، رساله دوم مجموعه، 8 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی، جدید].

ص:310

4865 . وجیزة لتسهیل امور الزوار لقبور الائمة الاطهار علیهم السلام

(فارسی)

از: غلام حسین حائری، مسئله گو (قرن 14ق)

وجیزه ای است در زیارت کاظمین و عسکریین علیهم السلام و سرداب مبارک ، شامل یک مقدمه در بیان معنی زیارت و چند باب و خاتمه ، که از «تحفة الزائر» علامه محمد باقر مجلسی ، اخذ شده است.

آغاز: هذه وجیزة فی تسهیل امور زوار لقبور الائمة الاطهار علیهم سلام الله الملک الغفار.

نسخه ها:

29595 - قم، طبسی حائری: 751، آغاز: برابر نمونه، نسخ، غلام حسین حائری مسئله گو (مؤلف)، قرن 14ق، 91 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

4866 . الوسائل الی المسائل

(فارسی)

از: عبد الله بن محمد بن محمد تقی گنجوی (زنده در 1327ق)

رسالۀ متوسطی در ادعیه و اذکار روز و شب و تعقیبات نمازها و اعمال ماهها، که اغلب از «بحارالانوار» و کتابهای علامه محمد باقر مجلسی، اخذ شده است . این رساله در یک مقدمه در فضل دعا و چند باب و خاتمه ، تنظیم شده ، و در روز دوازدهم ربیع الاول 1327ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین ... و بعد این مختصری است المسمی ... مشتمل بر مقدمه و چند باب و خاتمه.

نسخه ها:

29596 - قم، مرعشی: 7307، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله بن محمد بن محمد تقی گنجوی (مؤلف)، 12 ربیع الثانی 1327ق، 106 برگ [فهرست مرعشی: 98/19].

4867 . وسیلة الخیر

(فارسی)

از: محسن بن محمد رفیع رشتی اصفهانی (قرن 13ق)

در فهرست چنین معرفی شده است: «در آغاز این رساله جمله ای از علوم غریبه

ص:311

آمده است در هفت فصل و یک خاتمه که خاتمه را به نام ولوج البروج نامیده، پس از آن دعاها و طلسمها و متن هایی آورده با فالنامه ای به نقل از حضرت صادق علیه السلام به نام «زبور صادقیه» این مجموع به جهت سید جواد فرزند حاج سید احمد عرب گرد آورده شده است» .

آغاز: و بعد فیقول العبد الجانی... الاول بدان نور چشم من که اسانید علوم در برابر هر حرفی از حروف تهجی.

نسخه ها:

29597 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1390، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ-62ر» 62 برگ، مختلف سطر، 16/5*21 [فهرست مرکز احیاء: 4 / 223].

4868 . وسیلة السالکین و ذخر الطالبین

(عربی)

از: محمد تقی بن مظفر صوفی قزوینی (قرن 11ق)

مؤلف از دانشمندان سدۀ یازدهم هجری بوده و از شیخ بهایی و سید معز الدین محمد موسوی و حاجی بابا قزوینی و شیخ نظام الدین عامر بن فیاض جزایری اجازه روایت داشته است. این کتاب مشتمل است بر ادعیه و اعمال ایام و شهور، بدون ذکر ترتیب فصول، و فصولی به عنوان مقدمه در فضل و آداب دعا، اسباب الاجابة، صفات داعی، کیفیت دعا و ذکر اخلاص و مذمت ریا دارد.

آغاز: یا من دعاه المضطرون فأجابهم و رجاه المستغفرون فأنابهم.

نسخه ها:

29598 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11375، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، عصر مؤلف، تصحیح و مقابله شده در 1199ق، 146 برگ [فهرست آستان قدس:

530/15].

ص:312

4869 . وسیلة السعادة و ذریعة الشفاعة (ترجمۀ مهج الدعوات)

(فارسی)

از: محمد مهدی بن محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی (زنده در 1123ق)

ترجمه فارسی «مهج الدعوات» سید بن طاووس در یک مقدمه و خاتمه و 14 باب دارای فصول است و تألیف آن در 1123ق به پایان رسیده است.

[ الذریعه: 79/25]

آغاز: حمد و سپاس و شکر و ستایش خداوندگاری است که بندگان خود را.

نسخه ها:

29599 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3441، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین بن محمد علی خطیب، 1125ق، 179 برگ [فهرست آستان قدس: 301/6].

4870 . وسیلة الشفاء

(فارسی)

از: محمد صالح بن محمد باقر رضوی ، میر (قرن 12ق)

دعاهایی که جهت شفا و عافیت از بلاها خوانده می شود و از ائمه اطهار علیهم السلام نقل شده را در یک مقدمه و دوازده باب و یک خاتمه گردآورده است. ترجمه فارسی دعاها بین سطرها نقل شده و بعضی جمله ها در حاشیه شرح داده می شوند.

عنوان مطالب کتاب چنین است:

مقدمه: در بیان احادیث چند در باب مریض و ثواب صبر مریض؛ باب اول: در بیان احادیث چند در باب اجر عیادت مریض؛ باب دوم: ادعیه ای چند که در وقت عیادت باید خواند؛ باب سوم: ادعیه ای چند که بیمار در وقت بیماری باید بخواند؛ باب چهارم: احادیث چند در باب ترغیب به ادعیه و صدقه و غیر آن؛ باب پنجم:

ادعیه ای چند که به جهت شفای بیمار دیگری باید بخواند و بنویسد؛ باب ششم:

نمازی چند که وارد شده است به جهت استشفا؛ باب هفتم: احادیث چند که در باب استشفا به آیات و سور قرآنی و اسماء اللّه واقع شده است؛ باب هشتم: طریق استشفا به تربت مبارکۀ امام حسین علیه السلام ؛ باب نهم: طریق استشفا به آب نیسان؛ باب دهم: احادیث چند مشتمل بر دواهای نافعه و حجامت و دعای آن؛ باب یازدهم:

ص:313

ادعیه و دوائی چند که به جهت انواع تب واقع است ، شامل پنج فصل؛ باب دوازدهم: ادعیه و دوائی چند که واقع است به جهت درد هریک از اعضا عموماً و خصوصاً و غیر آن از نفخ و ورم و زکام و سرفه و غیر آن ، شامل بیست و یک فصل؛ خاتمه: در بیان ادعیه و دوائی چند که وارد است به جهت گزندگان و دفع زهر و آزار آنها ، شامل هفت فصل .

[ الذریعه: 79/25]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و العاقبه للمتقین و الصلاة علی اشرف الموجودین و سید المرسلین و آله الطیبین.

نسخه ها:

1/29600 - قم، مرعشی: بدون شماره، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [مجله میراث شهاب: 12/20].

2/29601 - قم، گلپایگانی: 25/146، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، «25-96» 72 برگ [فهرست گلپایگانی، قدیم: 111/3].

3/29602 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: 6، آغاز: برابر نمونه، نسخ عالی، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 124 برگ، 18 سطر، 12*19 [فهرست کتابخانه روضاتی: 18/1؛ فهرست نسخه های خطی فارسی: 609/1].

4/29603 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 486، دیباچه کتاب افتاده، آغاز: الحمد لله و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و اله اجمعین اما بعد بدانکه این مقدمه، نستعلیق، بدون نام کاتب، پنجشنبه 20 رجب 1264ق، چند باب در پایان افزوده شده شاید تغییرات دیگری هم داده شده باشد، 77 برگ، 20 سطر، 11*18 [ فهرست مرکز احیاء: 101/2].

5/29604 - قم، مرعشی: 871، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 335 برگ [فهرست مرعشی: 61/3].

4871 . وسیلة القبول فی الصلوة علی آل الرسول علیهم السلام

(عربی - صلواتیه)

از: محمد محسن بن مرتضی فیض کاشانی (م 1091ق)

سومین صلواتیه ای که در صلوات بر پیامبر و اهل بیت علیهم السلام ، انشاء نموده و در کتاب

ص:314

سرور صدور الاولیاء ، آن را درج نموده است .

آغاز: اللهم یا من فطر الارض و السماء و جعل الظلمة و الضیاء.

نسخه ها:

1/29605 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2720، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «صفحه 123-129» 4 برگ [فهرست مجلس: 45/9].

2/29606 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7028، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «صفحه48-62» 8 برگ [فهرست مجلس: 37/25].

4872 . وسیلة القربة فی شرح دعاء الندبة

(عربی)

از: علی بن علی رضا خاکمردانی خویی (م 1350ق)

شرح نیکویی است بر دعای ندبه با ترجمه آن به فارسی در هشت فصل که در هر فصل قطعه ای از دعا نقل و به عربی با عناوین «اللغه -الاعراب -البلاغه -المعنی» با استفاده از آیات و روایات شرح ، پس از آن با عناوین «الترجمه» به فارسی برگردانده می شود. این شرح را مؤلف به درخواست شاگردش «میر جلال الدین محدث ارموی» تالیف نموده و ابتدا مقدمه ای کوتاه در فضیلت و اهمیت دعا و منابع دعای ندبه و خاتمه ای در بداء آورده و در سوم ماه شعبان 1345ق به پایان رسانده است .

آغاز: الحمد لله علی آلائه و الصلاة علی سید رسله و خاتم انبیائه... وبعد لقد سألنی بعض من لا یسعنی رده.

انجام: جعلنا الله من المستعدین لشرف لقائه بحق اجداده الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.

نسخه ها:

29607 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1159، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، علی بن علی رضا خاکمردانی خویی (مؤلف)، 3 شعبان 1345ق، 72 برگ، 11*17 [فهرست مرکز احیاء: 3 / 402].

ص:315

4873 . وسیلة النجاة

(فارسی)

از: حسن بن عبد الرسول زنوزی خویی، میرزا، متخلص به فانی (م 1223ق)

رسالۀ متوسطی در تعقیبات نمازهای پنجگانه و اوراد ایام هفته و اذکار صبح و شام و اعمال ماههای سال و بعضی از ادعیه متعلق به ساعات شب و روز، در یک مقدمه و پنج باب و یک خاتمه ، مشتمل بر چند فصل که به نام فتحعلی شاه قاجار و با تشویق نواب اسماعیل خان قاجار حاکم خوی تألیف شده است. مختصر عناوین کتاب چنین است: مقدمه: در ثواب نماز و آداب طهارت؛ باب اول: در تعقیبات نمازهای پنجگانه؛ باب دوم: در اعمال صبح و شام؛ باب سوم: در اعمال ایام هفته؛ باب چهارم: در اعمال ماههای دوازده گانه؛ باب پنجم: در اعمال متفرقه؛ خاتمه: (در فهرست ذکر نشده است).

[ الذریعه: 86/25]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة النجاة للصالحین ... بر هوشمندان دیندار و عاقلان صاحب استبصار.

نسخه ها:

29608 - قم، مرعشی: 8745، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، ذی حجه 1241ق، رساله اول مجموعه، 79 برگ [فهرست مرعشی: 277/22].

4874 . وسیلة النجاة

(عربی)

از: محمد باقر بن عبد الله

کتاب مفصلی در ادعیه و اعمال ایام و تعقیبات نمازها و بعضی زیارات، برگرفته از کتابهای معتبر، در یک مقدمه و بیست و هفت فصل و یک خاتمه ، با این عناوین: المقدمة: فیها مطالب فی آداب الداعی و غیرها؛ الفصل الاول: فی تعقیب کل فریضة؛ الفصل الثانی: فی تعقیب صلاة الفجر؛ الفصل الثالث: فی تعقیب صلاة الظهر؛ الفصل الرابع: فی تعقیب صلاة العصر؛ الفصل الخامس: فی تعقیب صلاة المغرب؛ الفصل السادس: فی تعقیب صلاة العشاء؛ الفصل السابع: فی سجدة الشکر؛ الفصل الثامن: فی صلوات مسنونة موقتة؛ الفصل التاسع: فی ادعیة لیالی

ص:316

الاسبوع؛ الفصل العاشر: فیما یقال عند النوم؛ الفصل الحادی عشر: فیما یقال کل یوم؛ الفصل الثانی عشر: فی ادعیة الایام و تسابیحها و عوذها؛ الفصل الثالث عشر:

فی اوراد الایام؛ الفصل الرابع عشر: فی زیارات الایام و من نأت داره؛ الفصل الخامس عشر: فیما یعمل فی لیلة الجمعة؛ الفصل السادس عشر: فی المناجاة؛ الفصل السابع عشر: (در فهرست ذکر نشده)؛ الفصل الثامن عشر: فی ادعیة الرزق؛ الفصل التاسع عشر: فی ادعیة الدیون؛ الفصل العشرون: فی ادعیة العلل و السقم؛ الفصل الحادی و العشرون: فی الحجب و الهیاکل؛ الفصل الثانی و العشرون: فی الامن من المخاوف؛ الفصل الثالث و العشرون: فی ادعیة الانتقام؛ الفصل الرابع و العشرون: فیما یعمل فی السنة؛ الفصل الخامس و العشرون: فی ادعیة لبس الثوب و آداب الاکل و الشرب؛ الفصل السادس و العشرون: فی الاذکار و الادعیة المختلفة؛ الفصل السابع والعشرون: فی ذکر مایتعلق بالاموات؛ الخاتمة: فیما یتعلق باصول الدین.

آغاز: الحمد لله المنزه ذاته عن الامثال والاشباه المقدس صفاته عن ان یحتاج الی ما سواه.

نسخه ها:

29609 - قم، مرعشی: 5752، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 222 برگ [فهرست مرعشی: 144/15].

4875 . وسیلة النجاة

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد صالح حسینی خاتون آبادی، سید (م 1151ق)

رسالۀ کوتاهی در آداب زیارت از راه دور ، در یک مقدمه و چهار باب و یک خاتمه ، که در رجب 1116ق تألیف شده است.

[ الذریعه: 85/25؛ کتابشناسی مجلسی: 38]

آغاز: زینت چهره شاهد زیبای سخن و زیب رخسار عروس دلربای گفتار سپاس و ستایش ایزد رحیمی است.

ص:317

نسخه ها:

29610 - قم، مسجد اعظم: 569، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پانزدهم مجموعه، 16 برگ، 21 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم،قدیم: 459؛ فهرست مسجد اعظم،جدید].

4876 . وسیلة النجاة فی شرح دعاء السمات

(عربی)

از: عبد الواسع بن علامی تونی (قرن 12ق)

شرح مزجی مختصری است بر دعای سمات با ذکر مطالب ادبی و لغوی در سه قسم، و در اوائل دهه دوم از ماه ربیع الاول 1111ق در قمصر به پایان رسیده است.

اقسام کتاب چنین است: القسم الاول: فی آداب الداعی و صفاته، القسم الثانی: فی معنی السمات و الشبور، القسم الثالث: فی مقاصد الدعاء و شرحه.

چاپ: به صورت عکس از روی نسخه خطی به کوشش رضا استادی در قم؛ همچنین در دفتر دهم میراث حدیث شیعه با تحقیق قاسم شیر جعفری به چاپ رسیده است.

[ الذریعه: 90/25]

آغاز: الحمدلله الذی تجلی لذاته بذاته و لخلقه بخلقه و صفاته و کلیمه بکلامه.

نسخه ها:

29611 - قم، مرعشی: 3917، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 51 برگ، سابقه: رضا استادی [فهرست مرعشی:

296/10؛ فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 42].

4877 . وسیلة الوصول فی الصلاة و السلام علی الرسول صلی الله علیه و آله

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در نه فصل ، در چگونگی مدح و ثنا و صلوات و سلام بر نبی مکرم اسلام است .

ص:318

آغاز: الحمد لله الذی جعل الصلوات علی حبیبه سببا لنجح الحوائج و نیل المقاصد.

انجام: و حسبنا الله تعالی وحده و نعم الوکیل و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.

نسخه ها:

29612 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 918، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، احمد بن محمود بن یوسف بن شیخ بالشدری، 1274ق، قریه شیخان، با تصحیح و حواشی، رساله چهارم مجموعه، «31ر-76پ» 46 برگ، 10*16/5 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 2 / 185].

4878 . وصیة الاخوان

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله کوتاهی است در معرفت آداب دین و ادعیه که مؤلف از روایات استخراج و به فارسی ترجمه نموده است.

آغاز: الحمد لله رب العالمین.. اما بعد فصلی چند نوشته می شود در معرفت آداب دین و ادعیه از حضرت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام .

انجام: ای پسر خدای عزوجل را بشناس و از وی بترس و بعد از آن خود را بشناس و هر چه گوئی از پند و نصیحت اول خود بدان وکار کن و سخن به اندازه خود گوی.

نسخه ها:

29613 - قم، گلپایگانی: 3355/17/135، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رسالهء سوم مجموعه، 5 برگ، 21-24 سطر، 11*17 [فهرست گلپایگانی، جدید].

ه

4879 . الهادیة فی زیارة النبی و العترة الطاهرة علیهم السلام

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتاب مفصلی است در بیان آداب و کیفیت زیارت ائمه اطهار علیهم السلام ، شامل یک فاتحه

ص:319

و 12 باب و یک خاتمه، و در برخی موارد الفاظ دعا شرح شده است. مؤلف از معاصرین علامه مجلسی بوده و از «مجمع البحرین» طریحی (1087ق) نقل می کند. طبق گفته علامه تهرانی، نسخه خوانساری برگ آغاز را نداشته و خوانساری از جانب خود خطبه ای برای کتاب انشاء نموده است. لذا آغاز کتاب که در الذریعه نقل شده متفاوت با آغازی است که در فهرست فاضل خوانسار آمده است.

[ الذریعه: 155/25]

آغاز: الحمد لله کما یستحقه حمدا متواترا متسقا و متوالیا مستوسقا.

نسخه ها:

29614 - خوانسار، فاضل خوانساری: 169، آغاز: نحمدک اللهم علی ما هدیتنا لزیارة الهادین و وسائلک المهتدین حمداً متوالیاً متسقاً، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 216 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 168 [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 1251؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 188/1].

4880 . هبة الوصال فی ادعیة رؤیة الهلال

(فارسی)

از: عبد المطلب بن حسن بن محمد اصفهانی، ملا (زنده در 1089ق)

کتاب مفصلی شامل دو فصل و یک خاتمه ، که در 9 ذیقعده 1089ق تألیف آن به پایان رسیده است. مؤلف خود این کتاب را تلخیص نموده و نام آن را «هدیة الاجلة فی ادعیة رؤیة الاهلة» نهاده است.

[ الذریعه: 159/25]

آغاز: حمد و ثنا وسپاس وشکر بی نهایت متقن الاساس علیمی را جل ثناوه سزد که قامت قابلیت انسانی را به تشریف شریف دانش بیاراست .

نسخه ها:

1/29615 - تهران، حسین مفتاح: 171، نستعلیق، عبد المطلب بن حسن بن علی اصفهانی (مؤلف)، 9 ذی قعده 1089ق [نشریه نسخه های خطی: 309/7].

2/29616 - قم، مسجد اعظم: 1055، آغاز: برابر نمونه