فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 8

مشخصات کتاب

سرشناسه:صدرایی خویی، علی، - 1342

عنوان و نام پدیدآور:فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 8/ مولف علی صدرایی خویی

مشخصات نشر:قم: دار الحدیث، - 1382.

شابک:964-7489-14-525000ریال:(ج.1)

وضعیت فهرست نویسی:فهرستنویسی قبلی

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:حدیث -- علم الدرایه -- نسخه های خطی -- فهرستگانها

موضوع:محدثان شیعه -- نسخه های خطی -- فهرستها

موضوع:حدیث -- علم الرجال -- کتابشناسی

موضوع:محدثان شیعه -- کتابشناسی

رده بندی کنگره:Z7835 /الف5ص 43

رده بندی دیویی:016/297264

شماره کتابشناسی ملی:م 82-37070

ص :1

اشاره

فهرستگان نسخه های خطی حدیث و علوم حدیث شیعه جلد 8

مولف علی صدرایی خویی

ص :2

بخش ششم :ادعیۀ شیعه «الف - ح»

اشاره

(ش کتاب 3287 - 3849)

ص:3

ص:4

الف

3287 . آداب اذکار و احراز برای قضاء حوائج

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

نسخه ها:

19876 - تهران، دانشکده الهیات: 78، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله نهم مجموعه، «112ر - 115ر» 4 برگ [فهرست الهیات تهران: 713/1].

3288 . آداب اعتکاف و ریاضت ، فایده در...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

19877 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14150، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق [فهرست آستان قدس: 436/15].

3289 . آداب الجمعة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای مفصل در اعمال وارده در شب و روز جمعه است که به نام شاهزاده محمد ولی میرزا و به درخواست وی نگاشته شده و در دو باب و یک خاتمه با این عناوین تنظیم گردیده است : باب اول : دارای یک مقدمه و دو فصل (مقدمه : در فضیلت شب جمعه ؛ فصل اول: در ذکر تلاوت سور قرآن و اذکار مخصوص شب

ص:5

جمعه ؛ فصل دوم: در اعمال و نوافل و ادعیه شب جمعه تا طلوع صبح) ؛ باب دوم :

دارای یک مقدمه و سه فصل (مقدمه : در فضیلت روز جمعه و بعضی اعمال آن ؛ فصل اول : در اذکار و ادعیه موقته روز جمعه و تعقیب نمازها ؛ فصل دوم: در ذکر تلاوت سور قرآنی و ادعیه و صلوات ؛ فصل سوم : در آداب نوافل و ادعیه مخصوصه بعد از نوافل) ؛ خاتمه : در ذکر برخی زیارات شب و روز جمعه .

آغاز: الحمد لله الذی اصطفانا ببرکات یوم الجمعة .

نسخه ها:

19878 - قم، مسجد اعظم: 2356، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ذی قعده 1256ق، 213 برگ، 22 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 4؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

1 آداب الداعی

از: احمد بن محمد بن فهد حلی ، جمال الدین ابو العباس

رجوع کنید به: نبذة الداعی فی مختصر عدة الداعی

3290 . آداب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله مختصری است در بیان فضیلت دعا و فواید آن و توضیح مجملی از شرایط و آداب دعا و شرایط استجابت آن با استفاده از احادیث شیعی.

آغاز: بسمله. در بیان فضیلت دعا و فواید آن است بدان که افضل عبادات و نزدیکترین راههای قرب بنده به جناب قاضی الحاجات طریقه دعا.

نسخه ها:

19879 - قم، گلپایگانی: 39/147، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، انجام:

پس اگر نماز بی وضو بکند نماز نکرده است، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده و متن کتاب خط خوردگی دارد ، رساله اول مجموعه، 14 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:6

3291 . آداب دعا (استجابت دعا)

(فارسی)

از: محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی ، سید (م 1127ق)

رسالۀ کوتاهی است در آداب و چگونگی دعا نمودن و طلب کردن حاجت که آن را به درخواست شاه سلطان حسین صفوی تألیف، و در شب جمعه دهم رمضان 1115 به پایان رسانده است.

آغاز: طوطی فصیح مقال دعا را در قفس افواه مؤمنان هنگامی پر و بال صدق نیت در آید.

نسخه ها:

1/19880 - تهران، ملی تهران: /2599ف، عنوان معرفی: آداب طلب مسائل، نسخ ، محمد باقر بن اسماعیل حسینی خاتون آبادی (مؤلف)، 1115 ق، رساله اول مجموعه، «1 - 15» 15 برگ [فهرست ملی تهران: 133/6].

2/19881 - قم، مرعشی: 660، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1118ق، رساله اول مجموعه، «1ر - 20ر» 20 برگ [فهرست مرعشی: 254/2].

3/19882 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8689، عنوان معرفی: ادعیه، آغاز: برابر نمونه، محمد صفی بن رفیع الدین محمد رضوی قاینی، 1137ق، به ضمیمه جنة الواقیة کفعمی، 132 برگ [فهرست آستان قدس: 280/6].

4/19883 - تهران، دانشکده الهیات: 804د، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با حواشی «منه دام ظله» ، 108 برگ [فهرست الهیات تهران: 1/1].

5/19884 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 345، از انجام افتادگی دارد، آغاز:

فنحمد الله العظیم و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم و آله البررة، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 4 ربیع الاول 1278ق، «95پ - 118پ» 24 برگ، 14 سطر، 16*21 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 1 / 305].

6/19885 - قم، مرعشی: 5560، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1پ - 27پ» 27 برگ [فهرست مرعشی:

322/14].

7/19886 - تهران، سپهسالار: 1844، عنوان معرفی: استجابت دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «59پ - 68پ» 10 برگ [فهرست سپهسالار:

120/3].

ص:7

3292 . آداب دعا

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

بخشی از یک کتاب و از آغاز ارشاد پنجم آن است که با عناوین «کفایة - کفایة» مطالبی در مورد دعا آورده است.

نسخه ها:

19887 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5210، آغاز: الارشاد الخامس در بیان فضلیت دعا نمودن و آداب آن و قرائت قرآن و آداب، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مجلس: 42/16].

3293 . آداب الدعاء

(فارسی)

از: عبد الرشید

در آداب دعا مشتمل بر یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه با این عناوین:

مقدمه: در بیان تحریص و ترغیب بر خواندن ادعیه و اذکار و بیان بعضی از شرایط دعا و حالات داعی و اوقات آن ؛

باب اول: در بیان آداب طهارت و کیفیت و اقسام ادعیه آنها ؛

باب دوم: در بیان آداب واجبات ضروری نماز و تعقیبات ؛

باب سوم: در بیان ثواب فرزند داشتن و آداب ادعیه طلب آن ؛

خاتمه: در بیان دستور العملی که امام صادق علیه السلام جهت عبد الله نجاشی در باب حکومت اهواز نوشته اند .

مؤلف زمانی که برای ارشاد ایل های مقدّم و افشار به ارومیه رفته بود به در خواست جمعی این کتاب را نوشته است.

آغاز:. .. و سپاس قایم الاساس و شکر و ثنای خارج از حد و قیاس .

نسخه ها:

19888 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12844، از آغاز تا آخر باب دوم (خاتمه را ندارد)، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، ترجمه زیرنویس ، پنج

ص:8

برگ در آداب نماز میت و دعای رؤیت هلال سجادیه علیه السلام ضمیمه است، 86 برگ [فهرست آستان قدس: 1/15].

3294 . آداب الدعاء

(فارسی)

از: قاسم بن محمود سبزواری (قرن 10ق)

رسالۀ نسبتاً مفصلی در فضیلت و آداب و چگونگی دعا و شرایط استجابت آن است مؤلف آن را با انشاء ادبی و عرفانی تألیف نموده و در اثنا اشعاری به فارسی (که گویا سرودۀ خودش می باشد) درج نموده است. او می گوید که مطالب کتابش را از کتابهای معتبر انتخاب نموده و در یک مقدمه و هشت فصل - به ازای درهای بهشت - و یک خاتمه تنظیم نموده و در روز جمعه هشتم جمادی الآخر 950ق، آن را به پایان رسانده است. عنوان فصل های آن چنین است:

مقدمه: در بیان احتیاج به دعا و افتقار به آداب ؛

فصل اول: در بیان اقوال و مذاهب ؛

فصل دوم: در فضیلت دعا ؛

فصل سوم: در تعریف دعا و صفت و تقسیم آن و معنی اجابت ؛

فصل چهارم: در اوقات دعا ؛

فصل پنجم: در شرایط داعی و آداب دعا ؛

فصل ششم: در اسباب تأخیر اجابت و حکمت آن ؛

فصل هفتم: در آنکه داعی چه دعا خواند ؛

فصل هشتم: در فوائد تلاوت دعوات ؛

خاتمه: در نصیحتی شایسته و وصیتی بایسته .

آغاز: الحمد لله الذی أمر عباده لطفا علیهم بدعائه... اما بعد این مختصری است مفید.

نسخه ها:

19889 - قم، مرعشی: 10113، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، 53 برگ [فهرست مرعشی: 80/26].

ص:9

3295 . آداب الدعاء

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ مختصری در آداب دعا و مشتمل بر چند حرف است که در نسخۀ موجود حرف اول در شرایط دعا و حرف دوم در مراتب دعوات آمده است.

آغاز: أحمدک یا مجیب دعوة المضطرین و أصلی علی أشرف الداعین.

نسخه ها:

19890 - قم، مرعشی: 2802، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، جمادی الثانی 1314ق، کامل ، رساله سوم مجموعه، 68 برگ [فهرست مرعشی: 6/8].

3296 . آداب الدعاء

(عربی)

از: محمد بن علی بن حسن موسوی ، سید نور الدین (قرن 13 یا 14ق)

رسالۀ مختصری در آداب دعا، با استفاده از آیات و روایات و کلمات علما، که در شانزده امر، تنظیم شده است. مؤلف در پایان رساله نسب سیادت خود را ذکر نموده است.

چاپ : میراث حدیث شیعه، دفتر نوزدهم، ص 191، با تحقیق فارس حسون کریم.

آغاز: هذه نبذة فی آداب الدعا تألیف جناب سیدنا الهمام..السید محمد نور الدین..بسمله حمد له و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین...اعلم أن المستفاد من الآیات الشریفة و الاخبار الواردة عن الأئمة الأطهار و من کلام العلماء الأخیار أنه ینبغی لمن أراد الدعاء و التوسل.

نسخه ها:

1/19891 - قم، گلپایگانی: 6371/32/71، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1301ق، این نسخه عکسی است، 20 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/19892 - ایتالیا *، رم، واتیکان: 1739، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1301ق، از روی خط مؤلف ، رساله چهارم مجموعه، «35 - 73» 39 برگ، سابقه :

مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 1119 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 401/3].

ص:10

3297 . آداب الدعاء

(فارسی)

از: محمد علی بن ابی طالب حزین لاهیجی گیلانی ، شیخ (م 1181ق)

رساله ای در تشویق به دعا و آداب دعا کردن و بعضی دعاهای مجرب است.

مؤلف کتابی به نام «آداب دعوة الأسماء و أقسام معانیها» و «الدعوات و الاسماء الحسنی» دارد که در الذریعه (18/1 و 347/4 و 202/8) معرفی شده، که گویا همین کتاب است.

آغاز: الحمد لله و السلام علی عباده... پوشیده نیست که معنی دعا طلب حاجت است .

نسخه ها:

19893 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [دلیل المخطوطات: 89].

3298 . آداب دعای اولاد

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله. طرق آداب و شرایطی که در دعای اولاد لازم الرعایه است.

نسخه ها:

19894 - تهران، دانشکده الهیات: 303د، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، «37پ - 39پ» 3 برگ [فهرست الهیات تهران: 278/1].

3299 . آداب دعای حزب البحر و دعای سیفی و خواص برخی از اسمای حسنی

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

19895 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 511، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 75/5].

ص:11

3300 . آداب زیارت امام رضا علیه السلام

(فارسی)

از: علی بن محمد علی میبدی یزدی، سید (1313)

مولف پس از مدتی اقامت در کرمانشاه تصمیم می گیرد به مشهد مقدس سفر کرده و امام رضا علیه السلام را زیارت کند . او برای این سفر با عجله شروع به تألیف کتاب حاضر در آداب و زیارت آن حضرت نمود و گویا موفق به اتمام آن نشده و فقط سه فصل آغاز آن را تحریر نموده است که عناوین آنها چنین است. فصل اول: در فضیلت زیارت قبور ائمه علیهم السلام ؛ فصل دوم: در خصوص فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام ؛ فصل سوم: در آداب زیارت هر یک از ائمه علیهم السلام .

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... چون بعد از مجاورت متمادی به جهت اصلاح بدن به کرمانشاه آمدم از قضای خداوند اسباب ماندن فراهم آمد.

نسخه ها:

19896 - مشهد، خاندان میبدی (مشهد): 9، نستعلیق، سید علی بن محمد علی میبدی یزدی (مولف)، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، مختلف سطر، 10*18 [فهرست خاندان میبدی: 142].

3301 . آداب زیارت پیامبر و ائمه علیهم السلام

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در بیان زیارت حضرات معصومین علیهم السلام ، که در چهار فصل تنظیم شده است.

آغاز: در زیارت حضرت رسالت پناه (صلی الله علیه و آله) و حضرت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام و ایام مولود ایشان و وفات ایشان.

نسخه ها:

19897 - خوی، مدرسه نمازی: 342، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 169].

ص:12

3302 . آداب زیارت حضرت امام رضا علیه السلام

(فارسی)

از: حسن بن یوسف هروی مشهدی (بعد از 1342ق)

در آداب و کیفیت زیارت حضرت امام رضا علیه السلام چنانچه در کتب معتبره نقل شده، که به نام مقرب السلطنة تألیف شده ، تا زایران هنگام تشرف به حرم مطهر درست و صحیح زیارت نامه بخوانند. در آغاز آن احکام نماز و تعقیب و بعضی از دعاها آمده است . چون در اثنای تألیف این رسالۀ ، مقرب السلطنة معزول گردیده ، لذا تالیف کتاب نا تمام مانده است.

آغاز: الحمد لله راحم عبرات المتضرعین و رافع درجات المخلصین... وبعد فیقول المتمسک بولاء اهل بیت نبیه المفتقر الی شفاعتهم.

نسخه ها:

19898 - مشهد، خاندان میبدی (مشهد): 45، کتاب ناتمام مانده است، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق دعا ها نسخ، حسن بن یوسف هروی مشهدی (مولف)، 1342ق، مشهد مقدس، 82 برگ، مختلف سطر، 13*22 [فهرست خاندان میبدی: 175].

3303 . آداب زیارت عاشورا

از: مؤلف ناشناخته

یکی از عالمان سوالی در بارۀ کیفیت و آداب زیارت عاشورا از ملاعلی بروجردی و میرزا مسیح نموده و آنها به سوال وی به صورت کوتاه پاسخ داده اند.

نسخه ها:

19899 - مشهد، ادبیات مشهد: 326، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رسالۀ و دوم مجموعه، «2 صفحه» 1 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 190].

3304 . آداب الزیارة الرضویة

(فارسی)

از: قاضی بن کاشف الدین محمد اردکانی یزدی، میرزا (زنده در 1057ق)

ص:13

مؤلف این کتاب را به واسطۀ سفر شاه عباس صفوی به مشهد مقدس نگاشته و آن را در یک مقدمه و یک مقاله و یک خاتمه تنظیم نموده است ، با این عناوین:

مقدمه: در بیان احادیث مروی از اهل بیت علیهم السلام در فضل زیارت آن مشهد مقدس و ترجمۀ آنها به فارسی؛ مقاله: در بیان آداب زیارت آن حضرت و ادعیه متعلق به آن و تفسیر و ترجمه ادعیه به فارسی؛ خاتمه: در بیان زیارت نامه مشهوره در ماه رجب و ترجمه آن به فارسی و آداب زیارت امام رضا علیه السلام از دور.

آغاز:. .. و بعد چنین گوید معتکف زاویه دعا قاضی بن کاشف الدین محمد الیزدی... که چون ثواب زیارت مرقد منور و مشهد ازهر.

انجام: و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی اطیب المرسلین محمد و اله الطاهرین.

نسخه ها:

19900 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3800، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11 یا 12ق، تصحیح شده، دارای حواشی، برخی از ادعیه ترجمه نشده، 124 برگ، 7 سطر، 13/5*20/5 [فهرست مرکز احیاء:

10 / مخطوط].

3305 . آداب سفر

(فارسی)

از: حسن موسوی عسکری ، سید

دعاها و آداب سفر است، مشتمل بر یک مقدمه و چهار فصل، بدین ترتیب:

الفصل الاول: الطلول عن البلد و الشروع فی المقصد ؛

الفصل الثانی: فی اختیار الطریق و الاعتزاز بالرفیق ؛

الفصل الثالث: فی نزول المنازل و حلول المراحل ؛

الفصل الرابع: فی دخول المقام و دخول الحمام.

[ فهرست مرعشی: 144/28 ]

آغاز: حمد بی حد واهب العطائی را سزد که نوع انسان را به تاج وهاج.

ص:14

نسخه ها:

1/19901 - قم، مرعشی: 11094، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمدیان، صفر 1110ق، 41 برگ، 12 سطر [فهرست مرعشی: 144/28].

2/19902 - مشهد، آستان قدس رضوی: 1878، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست الفبایی آستان قدس: 10].

3/19903 - قم، گلپایگانی: 1667/9/217، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح دارد ، رساله سوم مجموعه، 27 برگ، 14 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجله تراثنا: 127/4].

1 آداب السفر المنتخب من امان الاخطار

از: اسد الله بن علی بن محمد حسینی مرعشی ، شاهمیر

رجوع کنید به: منتخب أمان الأخطار.

3306 . آداب الصالحین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در اسرار نماز واذکار و افعال آن است.

آغاز: بدان أیدک الله تعالی فی الدارین که خداوند عالم مطلع است بر قدر هر کس.

انجام: و از جمله نمازهای سنتی نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است.

نسخه ها:

19904 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 90، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 90 برگ، 16 سطر [فهرست مؤید:

1273].

ص:15

3307 . آداب صلاة اللیل

(فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

مؤلف در این رساله آداب نماز شب و دعاهایی که درآن خوانده می شود را از روایات معتبر به صورت بسیار مختصر استخراج و درج نموده است.

چاپ: مشهد ، بنیاد پژوهشهای اسلامی ، 1367 ش ، تحقیق مهدی رجائی.

[ الذریعه: 22/1 ؛ کتابشناسی مجلسی: 69 ؛ فهرست مرعشی: 231/4 ]

آغاز: الحمد لله مکرم العابدین و الصلوة علی سید المتهجدین محمد و عترته.

نسخه ها:

1/19905 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7410، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد باقر بن محمد تقی مجلسی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 6 برگ [فهرست آستان قدس: 200/6].

2/19906 - قم، مرعشی: 3034، نسخ، بدون نام کاتب، 1121ق، رساله سوم مجموعه، 5 برگ، 12*18 [فهرست مرعشی: 225/8].

3/19907 - تهران، حسین مفتاح: 1289، نسخ، محمد هزار جریبی، 1 رجب 1177ق، رساله هفتم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 275/7].

4/19908 - قم، گلپایگانی: 6/166، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله پنجم مجموعه، 4 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

5/19909 - تهران، سپهسالار: 2918، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، رضی الدین محمد صادق بن محمد خوانساری، 1229ق [فهرست سپهسالار: 20/3].

6/19910 - قم، آستان معصومیه (س): 92 - 8291، شکسته نستعلیق، نجف قلی بن عبد الکریم تبریزی، 1241ق، رساله دوم مجموعه، 5 برگ، 24 سطر [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 125].

7/19911 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 246، بدون نام کاتب، قرن 13ق، کاتب نسخه با کمک علی نقی و علی محمد فرزندان آقا محمد نسخه را در دوم ربیع الاول 1270ق مقابله کرده است ، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 933/12].

8/19912 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1495، عنوان معرفی: إحیاء اللیل بالصلاة، سید احمد بن محمد رضا حسینی خوانساری، 1328ق، رساله دوازدهم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 385].

ص:16

9/19913 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20931، آغاز: بسمله بدانکه سنت است نماز شب به استحباب مؤکد و احادیث در فضیلت آن بسیار است، نستعلیق، احمد بن محمد رضا حسینی، 1328ق، 2برگ، 22سطر،17/5*21/5 [فهرست آستان قدس:

3/21].

10/19914 - قم، مرعشی: 1443، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد شفیع بن ملا محمد باقر نیشابوری، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 3 برگ، 19 سطر، 12*22 [فهرست مرعشی: 231/4].

11/19915 - یزد، وزیری: 3082، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «201 - 202» 2 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1526/5].

12/19916 - یزد، وزیری: 3420، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله یازدهم مجموعه، «141 - 188» 48 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1647/5].

3308 . آداب صلاة اللیل و أعمالها (آداب نماز شب)

(فارسی)

از: علی اکبر بن محمد باقر ایجی اصفهانی ، مولا (م 1232ق)

رساله ای در بیان آداب نماز شب و فضائل آن است.

چاپ: مشار عربی: 4.

[ الذریعه: 23/1 ]

نسخه ها:

19917 - قم، گلپایگانی: 19/165، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 78 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 314/1].

3309 . آداب صلاة اللیل

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

چند برگ از کتابی در آداب صلاة اللیل است .

آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین... اما بعد بدانکه قیام در اسحار که بعد از گذشتن نصف شب تا صبح که اشرف اوقات است.

ص:17

نسخه ها:

19918 - قم، مرعشی: 12101، از انجام نا تمام است، آغاز: برابر نمونه، انجام: اللهم ان اعدائنا عابوا علیهم خروجهم فلهم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با تصحیح و اندکی حاشیه نویسی، رساله اول مجموعه، 7 برگ، 16 سطر، 8*14 [فهرست مرعشی: 30 / 528].

3310 . آداب الصلاة و تعقیباتها

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مختصری در آداب نماز و توضیحی کوتاه از برخی ذکرها و تعقیبات است که در برخی از مباحث مثل بحث نیت، مؤلف به صورت فتوائی سخن گفته است و عناوین فصل به فصل برگزار شده است.

نسخه ها:

19919 - قم، مسجد اعظم: 4016، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الأول...

الحسن و الذکر الجمیل بین من یتأخر عنه من الاُمم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، حواشی به امضای «منه»، 56 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3311 . آداب عباسی (ترجمه مفتاح الفلاح)

(فارسی و عربی)

از: محمد بن محب علی تبریزی ، مولا صدر الدین (قرن 11ق)

ترجمه ای روان و نیکو از کتاب «مفتاح الفلاح» شیخ بهایی به ترتیب اصل است و به شاه عباس صفوی تقدیم شده است. مؤلف از شاگردان شیخ بهایی است.

[ الذریعه: 24/1 و 138/4 ؛ فهرست مرعشی: 336/10 ؛ مجلۀ علوم حدیث فارسی: /11 109 ]

آغاز: تسبیح و تقدیس پادشاه قادری را که خلص عبادش به مفتاح فلاح.

ص:18

نسخه ها:

1/19920 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3304، نستعلیق، میرزا علی، سلخ رمضان 1062ق [فهرست آستان قدس: 200/6].

2/19921 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13713، نسخ معرب و نستعلیق، مقصود علی شیرازی، 1069ق، عبارات عربی نسخ معرب، 71 برگ [فهرست مجلس: 23937].

3/19922 - قم، گلپایگانی: 7200/36/200، آغاز: برابر نمونه، نسخ، رضی بن قاسم حسینی رودسری، شنبه ذی حجه 1078ق، در حاشیه تصحیح شده ، مهر تملک سردار کابلی در آخر نسخه مشهود است، 261 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/19923 - تهران، سپهسالار: 2176، نسخ و نستعلیق، محمد رفیع بن عبد الرحمن، 1078ق، ادعیه به نسخ، 179 برگ [فهرست سپهسالار: 13/1 و 15/3].

5/19924 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 45، آغاز: مفتاح فلاح دنیا و عقبی و مقدمه نجاح اخری، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، یکشنبه 6 شوال 1083ق، با تصحیح و حاشیه، 207 برگ، 15 سطر، 12/5*19 [فهرست سازمان مدارک: 43].

6/19925 - تهران، دانشگاه تهران: 3510، نستعلیق، حسن علی بن حیدر شیرازی، 1083ق، کامل ، در هامش مفتاح الفلاح و پراکنده ، رساله دوم مجموعه، 204 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2516/12].

7/19926 - قم، مرعشی: 3953، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و نستعلیق، میر هادی بن میر مهدی حسینی لنگرودی، 22 جمادی الثانی 1091ق، 118 برگ [فهرست مرعشی: 336/10].

8/19927 - قم، مسجد اعظم: 2001، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد تقی بن محمد زمان تفرشی، پنجشنبه 11 رمضان المبارک 1093ق، احمد آباد هند، 111 برگ، 15 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 5؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

9/19928 - تهران، ملک: 5480، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 167 برگ [فهرست ملک: 2/2].

10/19929 - مشهد، گوهر شاد: 1186، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، ملک محمد بن عباس، 1113ق [فهرست گوهر شاد: 1644/3].

ص:19

11/19930 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3193، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده ، در پنج برگ اول یادداشتی در فضل دعای سمات و متن دعاء با علامت بلاغی در آخر و دعای شب شنبه به سال 1176ق کتابت شده است ، رساله اول مجموعه، 106 برگ، 15 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

12/19931 - قم، مرعشی: 8988، نسخ، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مؤلف، رساله اول مجموعه، 184 برگ [فهرست مرعشی: 151/23].

13/19932 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3135، فقط باب ششم است، آغاز: باب ششم در بیان آنچه از نصف شب تا طلوع فجر باید، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دو برگ ادعیه ماه رجب و رمضان و مغفرت والدین و قنوت نماز عید ضمیمه است، 58 برگ [فهرست آستان قدس: 13/2 و 2/15].

14/19933 - تهران، ملی تهران: /835ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 215 برگ [فهرست ملی تهران: 368/2].

15/19934 - قم، گلپایگانی: 5507/27/177، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 192 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

16/19935 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2180، آغاز: برابر نمونه، انجام: از خزانه کرم وجود روا کن، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده ، چند برگ آخر در جمادی الثانی 1264ق بازنویسی شده است، 174 برگ، 14 سطر، 13*21 [فهرست مرکز احیاء: /6مخطوط].

17/19936 - قم، مسجد اعظم: بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، ابو طالب بن محمد حسن آرانی، 1247ق، رساله دوم مجموعه، 63 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

18/19937 - تهران، ملی تهران: /2215ع، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1253ق، رساله سیزدهم مجموعه، «161پ - 170» 10 برگ [فهرست ملی تهران: 552/11].

19/19938 - تهران، سپهسالار: 5747، خاتمه را ندارد، نسخ، ابو طالب بن محمد شریف خافی، 1333ق، 96 برگ [فهرست سپهسالار: 16/3].

ص:20

20/19939 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12460، تا آداب نماز شب، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی مؤلف، 128 برگ [فهرست آستان قدس: 2/15].

21/19940 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12422، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «129پ - 140پ» 12 برگ [فهرست مجلس: 379/35].

22/19941 - قم، گلپایگانی: 1898/10/208، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، عبارات عربی نسخ معرب و فارسی نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 167 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

23/19942 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 6، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «372صفحه» 186 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 3].

24/19943 - قم، مدرسه فیضیه: 2059، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه فیضیه: 6/2].

25/19944 - قم، حسن شریعتی: 44، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و دعاهای آنها و روش خوابیدن و بر خاستن از خواب و دعاهای آنها، انجام: و تملأ الارض و السماء و صلی الله علیه حتی یرضی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 123 برگ، 11 سطر، 13/5*20/5 [فهرست شریعتی قم: 82].

3312 . آداب عید قربان و عید فطر

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: در بیان اعمال ضروریه عید قربان که شب آن و روز آن.

نسخه ها:

19945 - تهران، ملک: 6138، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر - 8پ» 8 برگ [فهرست ملک: 188/9].

ص:21

3313 . آداب المتهجدین

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در آداب نماز شب شامل مقدمه و سه فصل و خاتمه است که فصل اول در فضیلت نماز شب و خواص بیدار بودن در شب و فصل دوم در آداب بیدار شدن و فصل سوم در آداب نماز شب و کیفیت آن می باشد.

آغاز: سپاس و ستایش بی قیاس معبودی را سزاست که از راه تفضل و رحمت و مرحمت بندگان خود را به تهجد و قیام در شب ترغیب نموده.

نسخه ها:

19946 - قم، گلپایگانی: 845/5/135، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در حاشیه تصحیح شده است ، رساله دوم مجموعه، 27 برگ، 15 - 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3314 . آداب مساجد کوفه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله کوتاهی در مورد اعمال و آداب در مساجد کوفه است.

آغاز: بدانکه حق سبحانه و تعالی از شهرها چهار شهر را اختیار فرموده و التین و الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین تین مدینه طیبه است زیتون بیت المقدس است و طور سینین کوفه است.

نسخه ها:

19947 - قم، گلپایگانی: 353/2/173، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح و نسخه بدل دارد، 45 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:22

3315 . آداب نماز شب

(فارسی)

از: محمد حسن بن محمد ابراهیم بن عبد الغفور (زنده 1276ق)

رساله ای در کیفیت و آداب نماز شب است که مؤلف به سال 1276ق در سن چهل و چهار سالگی آن را در هفت فصل تنظیم نموده است.

آغاز: الحمد لله الذی من علینا بمحمد نبیه.

نسخه ها:

19948 - قم، مسجد اعظم: 2792، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1302ق، 49 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 5؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

3316 . آداب نماز شب

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

1/19949 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3315، از اول افتادگی دارد، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1139ق [فهرست آستان قدس: 201/6].

2/19950 - قم، گلپایگانی: 425/3/45، آغاز: بسمله در بیان آداب نماز شب چون بنده مومن شب از خواب بیدار شود اول چیزی که باید بکند آن است که، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1273ق، رساله کوتاهی است در آداب نماز شب و ادعیه و سوری که خواندن آنها در نماز شب مطلوب است ، رساله چهارم مجموعه، 4 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3/19951 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13569، آغاز: از فراغ از نماز شفع است تا طلوع صبح صادق واکثر در عرف شرع، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه عدة الداعی چهار باب کتاب را شامل است [فهرست آستان قدس: 399/15].

4/19952 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9165، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه سراج القلوب [فهرست آستان قدس: 292/15].

ص:23

5/19953 - قم، گلپایگانی: 1410/8/120، عنوان معرفی: اعمال مستحبه اول ماه و کیفیت نماز شب، آغاز: بسمله اعمالی که در اول هر ماه مستحب است به طریق اجمال بیان فرمایید در روز اول هر ماه دو رکعت نماز مستحب است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ای مختصر در بیان اعمال مستحب اول هر ماه که به طریق اجمال نگاشته شده است ، رساله پنجم مجموعه، 5 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

6/19954 - تبریز، تربیت: 80، عنوان معرفی: ساله در بیان ثواب و فضیلت و آداب نماز شب و نمازهای فاضله، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه تربیت: 71].

3317 . آداب نماز شب

(فارسی)

از: حسین بن محمد ، علاء الدین (سلطان العلماء ، خلیفه سلطان) (م 1064ق)

رساله کوتاهی در آداب و مستحبات نماز شب مشتمل بر یک مقدمه و سه فصل است.

آغاز: الحمد لخالق اللیل و النهار و الصلوة و السلام علی شفیع أهل العثار فی یوم الإعسار.. اما بعد این رساله ای است در بیان ثواب و کیفیت نماز شب.

انجام: در نصف اول شب بعد از نماز خفتن کرده شود به نیت ادا یا به نیت تقدیم اما قضای آن افضل است از تقدیم و الله اعلم بالصواب.

نسخه ها:

19955 - قم، گلپایگانی: 5319/26/199، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رسالۀ هفتم مجموعه ، در فهرست قدیم عنوان این کتاب «رساله در ثواب و کیفیت نماز شب» است، «27ر - 38ر» 12 برگ، 14 سطر، 11*15 [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 197/3؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:24

3318 . آداب نماز شب

(فارسی)

از: محمد بن جابر انصاری

در آداب و اعمال و دعاهای نماز شب به طریقی که در اخبار اهل بیت علیهم السلام آمده است تنظیم شده به روشی آسان که برای عموم قابل استفاده است.

کتاب حاضر در یک مقدمه و پنج فصل و یک خاتمه به ترتیب ذیل تدوین شده است. مقدمه در فضیلت نماز شب ؛ فصل اول: در آداب وقت بیدار شدن ؛ فصل دوم در وقت نماز شب ؛ فصل سوم: در کمیت و عدد رکعات این نماز ؛ فصل چهارم: در کیفیت و چگونگی نماز شب ؛ فصل ژنجم در نماز شفع و وتر ؛ خاتمه:

در نافله صبح.

[ فهرست خاندان میبدی: ص 72 ]

انجام: کسی که سعی کند در حاجت برادر مسلمان خود ثواب کسی دارد که در روز روزه داشته و شب را به عبادت به سر برده باشد.

نسخه ها:

19956 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 96، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: کلمات و وفق ده بازار بی مقدار ابن جابر محمد انصاری یکی از اخوان دین و خلاق یقین، انجام: برابر نمونه، نسخ، سید احمد موسوی جواهری، اوایل قرن 14ق، بعد از کتاب چند دعای چاپی صحافی شده، 49 برگ، 11 سطر، 10/5*14/5 [فهرست خاندان میبدی: 72].

3319 . آداب نماز شب

(فارسی)

از: عبد النبی بن مفید بن حسن شیرازی بحرانی (قرن 12ق)

رساله کوتاهی در آداب ، آثار و شیوه نماز شب است. این رساله در پنج دقیقه تنظیم شده که به این شرح می باشد: 1 - در بیان اوقات سیزده رکعت مذکوره 2 - در کیفیت هشت رکعت 3 - در کیفیت دو رکعت شفع و با مفرده وتر 4 - در کیفیت نافله فجر 5 - در بیان چند مسأله در احکام نماز شب خاتمه در ادعیه قضای مهمات.

ص:25

آغاز: الحمد لله الذی لا یواری عنه... بعد چنین گوید...که چون عالیحضرت.

نسخه ها:

19957 - قم، مسجد اعظم: 2682، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 14 برگ، 19 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1 آداب نماز شب

از: علی اکبر بن محمد باقر ایجی اصفهانی ، مولا

رجوع کنید به: آداب صلاة اللیل و أعمالها.

3320 . آداب و اعمال نوروز

(فارسی)

از: احمد بن محمد شفیع وصال شیرازی ، وقار (م 1298ق)

مشتمل بر آداب و اعمال مستحبه عید نوروز منقول از کتاب اقبال الأعمال و سوره های یس و فاطر و قصیده ای در تهنیت عید نوروز و مدح میرزا یوسف خان مستوفی الممالک آشتیانی است.

[ فهرست آستان قدس رضوی: 4/15 ]

آغاز:. .. و بعد این مختصری است در بیان آداب و اعمال نوروز و وقت تحویل سال.

نسخه ها:

19958 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10300، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی (مؤلف)، 1281ق، 24 برگ [فهرست آستان قدس: 4/15].

3321 . الآداب و الادعیه ، فصول فی...

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

چهارده فصل است در آداب و سنن به صورت کوتاه و جمع آوری شده از روایات معصومین با حذف سند با این عنوانها: 1 - فی ذکر آداب الملابس ؛ 2 - فی آداب

ص:26

الحمام ؛ 3 - فی آداب یستریح الشعر و ما جاء فیه ؛ 4 - فی آداب الاخذ من الاطراف ؛ 5 - فی السواک ؛ 6 - فیما یتعلق بالنظر؛ 7 - فیما یتعلق بالسمع ؛8 - فی آداب الاکل و الشرب ؛ 9 - فی آداب التجارة ؛ 10 - فی المناکحة و المباشرة ؛ 11 - فی الولادة المولود ؛ 12 - فی النوم و الیقظة ؛ 13 - فی ذکر ما یتعلق بالسفر ؛ 14 - فی ذکر آداب یختم بها الکتاب.

آغاز: الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفی محمد و آله الطاهرین...فان نعم الله ذی الجلال و الاکرام علی عباده الخاص و العام اکثر و اوفر من ان یستطاع احصاوه.

نسخه ها:

19959 - قم، گلپایگانی: 3143/16/153، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، 51 برگ، 11 - 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3322 . آداب و تعقیبات نماز

(فارسی)

از: محمد کاظم بن محمد فاضل شریف

رساله ای مشتمل بر آداب و بعضی تعقیبات نماز به صورت اجمال با ترجمه آنها است که به آقا جبه دار باشی هدیه شده و مرتب بر سه مطلب و یک خاتمه است.

1 - در فضیلت مسواک کردن و حث بر آن و بیان منافع و آداب آن 2 - در فضیلت با وضو بودن و کیفیت وضو و ذکر ادعیه و اذکار آن 3 - در کیفیت نماز و ترجمه اذکار آن و ذکر سوره فاتحة الکتاب و سوره قدر و توحید و ترجمه آنها. خاتمه: در فضیلت تعقیب و ذکر بعضی از تعقیبات اجمالا و فضیلت سجده شکر و اذکار متعلقه به آن.

[ فهرست آستان قدس رضوی: 5/15 ]

آغاز: الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء.

ص:27

نسخه ها:

19960 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3282، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تصحیح شده، 69 برگ [فهرست آستان قدس: 5/15].

3323 . الآداب و الزیارة

(عربی)

از: عبد الحسین بن محمد مهدی خوانساری (قرن 11ق)

مقالۀ رابعه و گویا آخرین قسم کتاب مفصل مؤلف است که در این مقاله آداب و سنن مأثوره را بیان کرده و در آغاز بحثی پیرامون تسامح در ادله سنن دارد و سپس: فصل اول: فی ما ینبغی الأخذ به والعمل علیه من حین إرادته السفر قبل الخروج من المسکن و الدار؛ فصل دوم: فی ما ینبغی أن یتخده الإنسان فی أسفاره للسلامة؛ فصل سوم: فی ما ینبغی العمل علیه من حین إرادته الخروج؛ فصل چهارم: فی ما ینبغی العمل به من الأدعیة إذا کان سفره فی السفینة؛ فصل پنجم: فی ما ینبغی التنبیه علیه لکونه نافعاً لدفع الأخطار. پایان تألیف کتاب به تاریخ سه شنبه 25 ربیع الثانی 1097ق است و کتاب، شامل دعایی که بعد از زیارت هر یک از ائمه علیهم السلام باید خواند نیز می شود. مؤلف در آخر می گوید که چون حین نگارش این رساله عزم زیارت امام رضا علیه السلام را داشتم رساله را با ذکر پاره ای از فضائل زیارت آن حضرت و برخی از زیارات آن حضرت به پایان می برم.

آغاز: الحمد لله الذی وعظنا بالناطق و الصامت... و بعد فنقول المقالة الرابعة فیما وعدنا فی بدو الرسالة من اختتامها بالسنن و الآداب المأثورة الآمنة للأخطار.

نسخه ها:

19961 - قم، گلپایگانی: 344/2/162، آغاز: برابر نمونه، نسخ، اسماعیل بن عبد الله، سه شنبه 25 ربیع الثانی 1097ق، در اول نسخه زیارت نامه حضرت معصومه سلام الله علیها در چهار صفحه نوشته شده است ، با حواشی «منه» و «منه غفر الله له»، در آخر نسخه اشعاری درباره امام رضا علیه السلام و رقعه استغاثه به امام زمان علیه السلام نوشته احمد در 1343ق، 94 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:28

3324 . آداب و سنن

(فارسی)

از: محمد اصفهانی خراسانی

نسخه ها:

19962 - قم، گلپایگانی: 18/59، محمد اصفهانی خراسانی (مؤلف)، قرن 13ق، 373 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3325 . آگهی گستر

(فارسی)

از: محمد بن محمد محسن فیض کاشانی ، علم الهدی (م 1115ق)

در انواع ذکر و دارای چند فصل است و به سال 1102ق در قمصر کاشان تألیف شده است.

آغاز: سپاس حق شناس و ستایش نیایش اساس آفریننده آشکار.

نسخه ها:

19963 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4741، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علم الهدی محمد بن محمد محسن فیض کاشانی (مؤلف)، 1102ق، رساله سوم مجموعه، «186صفحه» 93 برگ [فهرست مجلس: 1725/10].

3326 . آمال العارفین فی شرح صحیفة سید الساجدین علیه السلام (شرح الصحیفه السجادیة)

(عربی)

از: عبد الوهاب بن محمد صالح برغانی قزوینی ، میرزا (حدود 1295ق)

شرح مزجی بسیار مفصلی بر صحیفه سجادیه با در نظر گرفتن مطالب و نظرات سید علی خان کبیر در کتاب «ریاض السالکین» است، شامل نقل احادیث و روایات و آوردن گفته های فلاسفه و عرفای معروف و گفتگو در آنها و سعی در پیوند دادن مبانی فلسفی با اعتقادات دینی. جلد اول کتاب که مشتمل بر شرح سه دعای اول صحیفه می باشد در چهارم رمضان 1291ق به پایان رسیده است.

[ فهرست مرعشی: 41/23 ]

ص:29

آغاز: الحمد لله رب العالمین... هذا ما یؤمله العالم البصیر و یشتاقه العامل الخبیر من شرح الصحیفة الکاملة علی سبیل المزج و الامتزاج.

نسخه ها:

19964 - قم، مرعشی: 8854، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عبد الوهاب بن محمد صالح برغانی قزوینی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 284 برگ [فهرست مرعشی:

42/23].

3327 . ابتداء تکسیرات

(فارسی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام/منسوب

نسخه ها:

19965 - مشهد، دانشکده الهیات: 1266، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هجدهم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 410/2].

3328 . أبواب الجنان وبشائر الرضوان

(عربی)

از: خضر بن شلال آل خدام عفکاوی نجفی (م 1255ق)

در آداب زیارت حضرات معصومین علیهم السلام و زیارت مرقد آنان و پاره ای از اعمال و ادعیه ماهها و اعمال مکه و مدینه است، در یک مقدمه و هشت باب به عدد دربهای بهشت و دارای فصول. کتاب را در اثنای تألیف کتاب بزرگ خود «التحفة الغرویة» با همان قلمی که گوید در خواب حضرت حجت علیه السلام به وی داده و بیشتر آن کتاب را با آن قلم نگاشته بود ، تألیف نموده و شب شنبه 2 شعبان 1242ق به پایان رسانده است. عناوین کتاب چنین است: المقدمة: فی فضل مکة و المسجدین و سائر المشاهد؛ الباب الأول: فی فضل الزیارات و آدابها ، دارای دو فصل؛ الباب الثانی: فیما یتعلق بالمدینة ، دارای 11 فصل؛ الباب الثالث: فی زیارة النجف و الکوفه ، دارای 12 فصل؛ الباب الرابع: فی زیارة الحائر الشریف ، دارای 12 فصل؛ الباب الخامس: فی زیارة الکاظمیة و سامراء ، دارای هفت فصل؛ الباب

ص:30

السادس: فی الزیارات الجامعة ، دارای هفت فصل؛ الباب السابع: فی إعمال الشهور ، دارای 12 فصل؛ الباب الثامن: فی النوادر ، دارای سه فصل.

چاپ: در مشهد مقدس از سوی مؤسسه پژوهش و مطالعات عاشورا ، بوسیله آقای قیس عطار ، در دست تحقیق و تصحیح قرار دارد.

[ الذریعه: 74/1 ؛ فهرست مرعشی: 55/17 ؛ فهرست آستان قدس: 6/15 ]

آغاز: الحمد لله اللطیف بعباده حیث أمرهم.

نسخه ها:

1/19966 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3107، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ذی قعده 1242ق، 343 برگ، سابقه: مرعشی: عکس 828 [فهرست آستان قدس:

42 و 6/15؛ فهرست عکسی مرعشی: 303/2].

2/19967 - قم، مرعشی: 6453، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1244ق، 284 برگ [فهرست مرعشی: 55/17].

3/19968 - تهران، دانشگاه تهران: 75، برگ اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: علی الفصل التاسع فی فضیلة مساجد مشهده، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 237 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2/1].

3329 . ابواب الدعاء (وسیلة النجاة)

(فارسی)

از: محمد نصیر بن حسن نجفی اصفهانی (زنده در 1111ق)

کتابی است در ادعیه و اذکار مشتمل بر مقدمه و نه باب و خاتمه. نام کتاب در برگ اول «ابواب الدعاء» آمده و در برگ آخر نیز چنین آمده «الملحقات هذا الکتاب المسمی بوسیلة النجاة» و نام مؤلف نیز در پایان کتاب آمده که «قد وفقنی الله... فی اتمام هذا الکتاب و تألیفه» و در روز سه شنبه 8 شوال 1111ق به پایان رسیده است. عناوین کتاب چنین است: مقدمه: در شرایط دعا و اوقات استجابت آن و امکنه آن. باب اول: در تعقیبات عقیب هر فریضه، مشتمل بر پنج فصل. باب دوم:

در دعاهایی که هر یک به اسم معینی موسومند. باب سوم: در ادعیه جهت دفع اعداء. باب چهارم: در ادعیه جهت دفع امراض. باب پنچم: در احراز شریفه. باب

ص:31

ششم: در حجاب های شریفه و هیاکل مبارکه. باب هفتم: در ادعیه جهت دفع شیاطین جن و انس. باب هشتم: در ادعیه جهت خلاصی از حبس و زندان. باب نهم: در ادعیه حاجات. خاتمه: در ادعیه متفرقه و اوراد و اذکار.

نسخه ها:

19969 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3931، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: باشد و دعا از روی اخلاص کند با دل پاک از کدورات و صفات بد و با توجه تمام باشد، انجام: و منا الهم و هو عظیمها و من ذلک بول المرء فی الماء واکدا و اکلک سؤر الفأر و تمیمها، نسخ، محمد نصیر بن امین الدین حسن نجفی اصفهانی (ظاهرا مولف)، سه شنبه 8 شوال 1111ق، تصحیح شده، با حواشی، 211 برگ، 12 سطر، 11*18 [فهرست مرکز احیاء: 10 / مخطوط].

3330 . أبواب الرحمة

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: سپاس و ستایش مختص خداوندی است که ابواب رحمت را بر خلق گشود.

نسخه ها:

19970 - قم، مدرسه حجتیه: 594، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست مدرسه حجتیه: 1].

3331 . أبواب السعادة

(عربی)

از: علی اکبر محمد تقی

در ادعیۀ روزهای هفته مشتمل بر هشت باب و خاتمه است که در جمادی الثانی 1298ق در کرمانشاهان تألیف شده است.

نسخه ها:

19971 - تهران، دانشگاه تهران: 8486، نسخ، محمد نبی بن محمد تقی، شعبان 1298ق، 191 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 146/17].

ص:32

3332 . الاثنی عشریة (زیارت مطلقه)

(عربی)

از: محمد بن حسین عاملی ، بهاء الدین (شیخ بهایی) (م 1030ق)

زیارت نامۀ مطلقه ای است که در 24 فقرهء 12 حرفی جهت زیارت هر یک از دوازده امام علیهم السلام به وسیله مؤلف انشا شده است.

آغاز: زیارة مطلقة یزار بها کل واحد من الأئمة الإثنی عشر علیهم السلام .

نسخه ها:

1/19972 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 426، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد مؤمن حسینی، 1094ق، رساله ششم مجموعه، «36پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 178/22].

2/19973 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13610، آغاز: سلام الله علیکم أهل بیت العصمة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «9ر» 1 برگ [فهرست مجلس: 131/37].

3/19974 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14232، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، آغاز: سلام الله علیکم أهل بیت العصمة و مفاتیح الرحمة و الأوصیاء بالحق والهادون للخلق سلام الله علیکم معادن دین الله ، رساله سوم مجموعه، «39پ» 1 برگ [فهرست مجلس: 343/38].

4/19975 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3455، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهل و دوم مجموعه، «صفحه48» 1 برگ [فهرست مجلس: 1340/10].

5/19976 - مشهد، فرهنگ و هنر: ج - 6، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست فرهنگ و هنر مشهد: 41].

3333 . الاجزاء

(فارسی)

از: محمد بن عبد المهدی حسینی مرعشی شوشتری ، صدرالدین (قرن 13ق)

خواص اسماء الله و سور قرآنی و ادعیه و شرح دائره جنة الاسماء و... ، تألیف در سال 1298 ق .

ص:33

نسخه ها:

19977 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13512، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 504/15].

3334 . احتجاب النبی صلی الله علیه و آله

(عربی)

دعایی است منسوب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که در کتاب مهج الدعوات ابن طاووس با عنوان حجاب رسول الله صلی الله علیه و آله آمده است.

آغاز: بسمله و جعلنا علی قلوبهم أکنة أن یفقهوه و فی آذانهم وقراً.

نسخه ها:

19978 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1101، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1262ق، «24صفحه» 12 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 7].

3335 . احراز ائمه اطهار(علیه السلام)

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

حرزهایی است منسوب به ائمه علیه السلام ، که از مهج الدعوات سید بن طاووس حلی، انتخاب و نقل شده است.

نسخه ها:

1/19979 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10824، بدون نام کاتب، 1285ق، رساله سوم مجموعه [فهرست آستان قدس: 430/15].

2/19980 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12450، آغاز: بسمله بسم الله استر عنک ربک بالواحد من شر کل حاسد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق [فهرست آستان قدس:

7/15].

3336 . احسن الدعوات

(فارسی)

از: وزیر احسن الله (ظفر خان) (قرن 11ق)

ص:34

گروهی از دانشمندان، شروح مختصری به فارسی در فوائد و طریقه ادعیه برای وزیر احسن الله مخاطب به ظفر خان از وزرای قرن یازدهم هندوستان نگاشته بودند و او آن دعاها را در رسالۀ حاضر بدون ترتیب خاصی جمع آوری کرده است. پس از آن، علی رضا حسینی - که از علمای امامیه بوده و در آن زمان در هندوستان حضور داشته - به درخواست وزیر دیباچه ای بر آن نوشته و متذکر شده که: «خواستم این کتاب را چون مؤلفات علما در ابواب و فصولی تقسیم و مرتب کنم؛ ولی وزیر اجازه چنین کاری را نداد تا فرقی بین کتاب وی با کتب علماء وجود داشته باشد». این کتاب مشتمل بر ادعیه و اذکاری است که از اهل بیت عصمت علیهم السلام علیهم السلام نقل شده است.

[ فهرست مجلس: 44/3 ]

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء... اما بعد برهمگنان ظاهر است که کلب آستان علی.

نسخه ها:

19981 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 824، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1108ق، 609 برگ [فهرست مجلس: 44/3].

3337 . احکام ایام ، رساله در...

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

19982 - شیراز، ملی فارس: 87، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 147 برگ [فهرست ملی فارس: 77/1].

3338 . احکام غالب و مغلوب ، رساله در...

از: مؤلف ناشناخته

ص:35

نسخه ها:

19983 - تهران، ملی تهران: /2051ع، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 33 برگ، 11 سطر [فهرست ملی تهران: 191/11].

3339 . احکام و ادعیه قنوت

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

19984 - قم، گلپایگانی: 3/88، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 5 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3340 . اخبار ثواب زیارت از کتاب مفتاح البکاء محمد صالح برغانی

نسخه ها:

19985 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 982، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 317].

3341 . اخبار و ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

نسخه ها:

19986 - کاشان، مدرسه سلطانی: 2/119، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه سلطانی ، قدیم: 6].

3342 . اختریه

(فارسی)

از: ابو القاسم موسوی گلپایگانی ، سید (قرن 14ق)

زیارات مختلفی که در روزهای مخصوص ماهها خوانده می شود به اضافه

ص:36

بعضی از زیارات متفرقه در این کتاب گرد آوری شده است. این زیارات از ماه محرم شروع و به ماه ذی حجه ختم می گردد و کتاب به دستور زهرا سلطان خانم تألیف شده است.

[ فهرست مرعشی: 298/4 ]

آغاز: دعای رؤیت هلال که در صحیفه کامله است بخواند و نماز اول ماه را بخواند و بعد صدقه دهد.

نسخه ها:

19987 - قم، مرعشی: 1492، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو القاسم موسوی گلپایگانی (مؤلف)، قرن 14ق، 110 برگ [فهرست مرعشی: 298/4].

1 اختصار مصباح کفعمی

از: مسعود بن فضل الله حسنی حسینی ، سید

رجوع کنید به: ضوء المصباح

3343 . اختلاج اعضاء

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام/منسوب (م 148ق)

گفتار کوتاهی درباره اختلاج اعضا به نقل از حدیث عبد الله بن جعفر علیه السلام است.

[ فهرست مجلس: 1132/10 ]

آغاز: بسمله الاختلاج فی الأعضاء المروی عن سیدنا و مولانا سید الإمام أبی عبد الرحمن عبد الله بن جعفر... إذا اختلج وسط الرأس.

نسخه ها:

19988 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3334، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «صفحه297» 149 برگ [فهرست مجلس:

113210].

ص:37

3344 . اختیار الاُسبوع

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ادعیه و سوره هایی است که در روزهای مختلف هفته خوانده می شود به اضافه دعای ذبح عقیقه و دعای منقول از خواجه نصیر که هر مهمی را فائده دهد و صورت نماز عیدین.

نسخه ها:

19989 - قائن، مدرسه جعفریه: 115، نسخ و نستعلیق، عبد البدیع بن غیاث الدین طباطبایی، 1008ق، رساله اول مجموعه، «ص1 - 21» 11 برگ، 13*23/5 [فهرست مدرسه جعفریه].

3345 . اختیار ایام الشهر

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام/منسوب (م 148ق)

احادیثی است روایت شده از حضرت صادق علیه السلام در بارۀ اختیارات ایام و نیک و بد آنها که به ترتیب ماههای قمری تنظیم شده است.

آغاز: در اختیارات ایام فرس... الیوم الأول من الشهر عن الصادق انه خلق آدم فهو یوم مبارک محمود لطلب الحوائج .

انجام: و من ضلت له ضالة وجد و من أقرض فیه أدی.

نسخه ها:

1/19990 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 777، آغاز: بسمله اختیار أیام الشهر رواه الثقاة عن الإمام أبی جعفر محمد الصادق، نسخ، محمد باقر بن محمد هاشم اصفهانی، 1139ق، رساله دهم مجموعه، «237پ - 240ر» 4 برگ [فهرست مجلس: 86/23].

2/19991 - قم، مرعشی: 10021، عنوان معرفی: اختیارات الأیام، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، محمد ابراهیم بن محمد صادق موسوی، قرن 13ق، کامل ، رساله دوم مجموعه، «107پ - 109پ» 3 برگ [فهرست مرعشی: 19/26].

ص:38

3346 . اختیار ایام هفته (عربی و فارسی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین علیه السلام /منسوب (40ق)

هفت بیت عربی است در بارهء احکام روزهای هفته و ترجمه هر بیت با یک بیت به فارسی.

آغاز:

لنعم الیوم یوم السبت حقاً لصید ان اردت بلا امتراء

آغاز ترجمه:

چه خوش روزی است حقا روز شنبه برای صید کردن سوی صحرا

نسخه ها:

1/19992 - تهران، دانشگاه تهران: 164، محمد افضل بن قیصر علی تفرشی، ربیع الثانی 1098ق، رسالۀ یازدهم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 234/2].

2/19993 - تهران، دانشگاه تهران: 124، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سلیمان قاضی بن محمد مکری، ربیع الاول و ربیع الثانی 1195ق، رساله سیزدهم مجموعه، 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 234/2].

3/19994 - قم، مسجد اعظم: 797، عنوان معرفی: اشعاری در خوب و بد ایام با ترجمه فارسی به نظم، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، 1 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 477].

3347 . اختیار الدعوات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 8ق)

در آداب دعا و پاره ای از ادعیه و اذکار معتبر است، انتخاب شده از کتاب دعای «حکیم الله و الدین محمد بن علی ناموسی حواری فریومدی» با افزودن آنچه لازم بود و انداختن آنچه لازم نبود ، در دو قسم علمی و عملی و هر قسم دارای ده باب و به تاریخ شعبان 782 به پایان رسیده است. فهرست مطالب کتاب چنین است: القسم الأول: فی المباحث العلمیة: 1 - فی تعریفه و صیغته و

ص:39

أقسامه؛ 2 - فی مذهب من یترک الدعا و مذهب من یدعو؛ 3 - فی معنی الأجابه و أنواعها؛ 4 - فی زمانه؛ 5 - فی مکانه؛ 6 - فی آداب الداعی؛ 7 - فی شرائط الدعاء؛ 8 - فی فضیلة الدعاء و الذکر؛ 9 - فی فضیلة التسبیح و التحمید و التهلیل و التکبیر؛ 10 - فی بیان الإسم الأعظم؛ القسم الثانی: فی المباحث العملیة: 1 - فی الأدعیة الموظفة علی ساعات الأیام و اللیالی؛ 2 - فی وظائف الشهور؛ 3 - فی الأدعیة فی الحالات تقع؛ 4 - فی الصلوات النافلة؛ 5 - فی دعوات مستجابة؛ 6 - فی الأحراز؛ 7 - فی التعاویذ؛ 8 - فی الأدعیة الأنبیاء؛ 9 - فی أدعیة الأئمة و الصلحاء؛ 10 - فی المتفرقات.

آغاز: اللهم لک الحمد حمدا یلیق بکتاب قدسک فطوبی لمن استطاع إلیه سبیلا...

اما بعد مدتی مدید بود.

انجام: و اجعل إلی رحمتک مصیرنا و مآلنا برحمتک یا أرحم الراحمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.. ..

نسخه ها:

19995 - قم، مرعشی: 2827، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی بن مطهر بن محمد حسینی، 20 شعبان 791ق، 322 برگ [فهرست مرعشی: 33/8].

3348 . اختیار من المصباح

(عربی)

از: علی بن حسین بن حسان بن حسین بن باقی قرشی ، سید (ابن باقی) (قرن 7ق)

انتخاب و تلخیص کتاب مصباح المتهجد کبیر، تألیف شیخ طوسی در سال 653ق است.

آغاز: الحمد لله ولی الحمد و مستحقه و صلاته و سلامه علی خیر خلقه.

نسخه ها:

1/19996 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3303، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1093ق، تصحیح شده، 191 برگ [فهرست آستان قدس: 201/6].

ص:40

2/19997 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14137، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 234 برگ [فهرست آستان قدس: 7/15].

3/19998 - تهران، دانشگاه تهران: 33، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، آقای هبة الله شهرستانی استظهار داشته که نسخه به خط مؤلف است، 208 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3/1].

3349 . اختیارات ایام

(عربی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام/منسوب (م 148ق)

گفتار مختصری است در سعد و نحس ایام و شهور منسوب به حضرت صادق علیه السلام .

آغاز: هذه اختیارات الایام مرویة عن جعفر... اذا دخل الشهر فصل.

نسخه ها:

1/19999 - مشهد، آستان قدس رضوی: 1652، نسخ، بدون نام کاتب، 1060ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 29].

2/20000 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2859، آغاز: الیوم الاول من الشهر خلق الله آدم فیه وهو یوم محمود، نسخ، بدون نام کاتب، 1089ق، رساله بیست و نهم مجموعه، «ص96 - 97» 1 برگ [فهرست مجلس: 199/10].

3/20001 - قم، گلپایگانی: 1119/7/19، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن بن عبد الله، چهارشنبه 6 شوال 1120ق، رساله دوم مجموعه، 2 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

4/20002 - قم، گلپایگانی: 7320/37/110، بدون نام کاتب، قرن 11 و 12ق، عربی و در ضمن مجموعه، 2 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

5/20003 - تهران، دانشگاه تهران: 7019، عنوان معرفی: اختیار ایام الشهر عن الصادق علیه السلام، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12، رساله چهارم مجموعه [فهرست دانشگاه تهران: 431/16].

6/20004 - تهران، ملک: 5712، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهل و سوم مجموعه، «146پ - 147پ» 2 برگ [فهرست ملک: 479/8].

ص:41

7/20005 - شیراز، ملی فارس: 248، آغاز: بسمله اختیارات الایام عن الامام جعفر الصادق علیه السلام فی دلالات ایام النوروز، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 2 برگ [فهرست ملی فارس: 222/1].

8/20006 - شیراز، ملی فارس: 248، عنوان معرفی: اختیارات ایام الشهر الثلاثین، آغاز:

بسمله رواه الثقاة عن الامام ابی عبد الله جعفر بن محمد الصادق علیه و علی بابه الکرام افضل الصلوة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 3 برگ [فهرست ملی فارس: 223/1].

3350 . اختیارات ایام

(فارسی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام/منسوب (م 148ق)

اختیارات خوب و بد روزهای سال را به نقل از امام صادق علیه السلام با استفاده از کتاب «المجموع الرائق فی ازهار الحدائق» آورده و ظاهراً ترجمه همان رساله قبل باشد.

آغاز: اختیارات ایام و تمییز ممدوح از مذموم و صالح از فاسد در کتاب المجموع الرائق فی ازهار الحدائق منقول است.

نسخه ها:

20007 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 649، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «65ر - 68ر» 4 برگ [فهرست مجلس: 346/22].

3351 . اختیارات الأیام

(فارسی)

از: امام جعفر بن محمد صادق علیهما السلام/منسوب (م 148ق)

برگرفته از «الدروع الواقیة» سید بن طاووس به روایت از امام صادق علیه السلام است.

آغاز: اما بعد بدانکه این رساله منقول است از حضرت امام جعفر صادق علیه الصلاة والسلام که فرمودند.

ص:42

نسخه ها:

1/20008 - قم، قائنی: 11، آغاز: برابر نمونه، محمد مؤمن بن عبد الرضا موسوی بفرویی، 1026 [مجله تراثنا: 127/49].

2/20009 - قم، مرعشی: 1003، بدون نام کاتب، 1077ق، رساله سوم مجموعه، خشتی [فهرست مرعشی: 198/3].

3/20010 - تهران، سپهسالار: 5656، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله دوم مجموعه، «99پ - 107ر» 9 برگ [فهرست سپهسالار: 72/3].

4/20011 - قم، مرعشی: 171، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، نستعلیق نازیبا و بسیار قدیم ، رساله اول مجموعه، «9پ - 11پ» 3 برگ [فهرست مرعشی: 187/1].

5/20012 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12255، آغاز: عن جعفر بن محمد بن علی بن حسین عن رسول الله صلی الله علیه وآله أنه قال من دبر النجوم، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «54پ - 65ر» 12 برگ [فهرست مجلس: 251/35].

6/20013 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12504، آغاز: در احکام اختیارات و ماه فارسیه گویند بدانکه فصل اول از سید جلیل علی بن طاووس رحمه الله وغیر او از حضرت امام بحق ناطق جعفر بن، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «صفحه382 - 403» 11 برگ [فهرست مجلس: 8/36].

7/20014 - خوی، مدرسه نمازی: 342، آغاز: فصل در اختیارات... علی بن طاووس علیه الرحمه از امام ناطق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 169].

8/20015 - همدان، مدرسه غرب: 829، آغاز: فصل اول در اختیارات است و ایام ماه ، علی بن طاووس علیه الرحمه از حضرت امام بحق ناطق جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روایت نموده که روز، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «صفحه85 - 153» 35 برگ [فهرست مدرسه غرب: 282].

9/20016 - تهران، مجلس سنا: 603، نسخ عربی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهاردهم مجموعه، «474 - 501» 28 برگ [فهرست مجلس سنا: 391/1].

ص:43

10/20017 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 145، آغاز: من کتاب الدروع الواقیة من الاخطار فی الاسفار لابن طاووس رحمه الله، انجام: قال سلمان یوم مبارک یصلح لکل شی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، 8 برگ [فهرست مؤید: 139/1].

3352 . اختیارات ایام

(فارسی)

از: محمد بن حسین خوانساری ، جمال الدین (آقا جمال) (م 1125ق)

رساله ای مختصر در اختیارات ایام مشتمل بر سه فصل و خاتمه است که تألیف آن به نام سلطان حسین صفوی می باشد.

[ الذریعه: 367/1 ]

نسخه ها:

20018 - یزد، وزیری: 2412، نسخ و نستعلیق، اسماعیل بن محمد ندوشنی، 1019ق، رساله ششم مجموعه [فهرست کتابخانه وزیری: 1285/4].

3353 . اختیارات ایام

(عربی)

از: موصلی

نسخه ها:

20019 - یزد، وزیری: 2783، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 115 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1425/4].

3354 . اختیارات ایام

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله های مختصری در اختیارات ایام می باشد که مؤلفان آنها شناسایی نشده است.

ص:44

نسخه ها:

1/20020 - قم، گلپایگانی: 5514/27/184، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و المشتری فی السلطان و الشمس فی الحمل فی العاشر من الطالع فی وسط فالنهار خلق قبل المشتری و قال علیه السلام فی قوله تعالی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، بخشی از رسالۀ مفصلی است در اختیارات ایام با استناد به احادیث ائمه علیهم السلام که مؤلف ابتدا درباره سال قمری و شمسی و مبدأ هر کدام و نیز روز نوروز و اقوال علمای شیعه در آن (که در این بخش از احمد بن فهد حلی با دعای طاب ثراه و محمد بن ادریس) دو قول را نقل کرده است و کتابش را در چند مقاله قرار داده با این عناوین قرار داده است: المقالة الأولی: فی الأخبار المرویة عن الائمة الاطهار سلام الله علیهم ؛ مطلبان: الأول فیما ورد فی أحوال الأیام بالنسبة إلی الحوائج؛ الثانی فیما ورد فی أحوال الحوائج بالنسبة إلی الأیام. و مطلب اول را در سه فصل با این عنوانها قرار داده است: فصل اول فی الأیام الشهور الفارسیة؛ در این فصل منظومه خواجه نصیر به فارسی که در آن احادیث مروی از امام صادق علیه السلام را درباره نحوست و سعادت ایام به نظم کشیده درج نموده است و پس از آن به نقل از الدروع الواقیة ابن طاووس احادیث دربارهء هر روز از ماه نقل نموده است ، همچنین در آخر این فصل از کتاب لوایح قمر کاشفی نقل می کند که منظور از شمارهء ایام در این احادیث ایام ماههای شمسی است؛ فصل إثنان فی أیام الشهور العربیة؛ فصل الثالث فی أیام الأسابیع (فی أحوال الحوائج بالنسبة إلی الأیام و الساعات)؛ المقالة الثانیة فی ما أردنا من أحکام النجوم و فیه مقدمة و مطلبان، رساله دوم مجموعه، 16 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

2/20021 - تهران، دانشگاه تهران: 6358، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «2پ - 7ر» 6 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 249/16].

3/20022 - تهران، دانشگاه تهران: 229، آغاز: بسمله اختیار روزها ، سعد و نحس، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 4 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2123/6].

4/20023 - قم، گلپایگانی: 2421/13/101، آغاز: الحمد لله...بعد بدانکه این رساله ای است در خواص طالع و احکام سال مشتمل است بر دوازده برج حمل و آن سالی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 26 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:45

5/20024 - تهران، ملک: 3175، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، روایات نبوی و سعد و نحس ایام به روایت امام علی علیه السلام و اذکار هر روزه و... است ، رساله دوازدهم مجموعه، «277ر - 286ر» 10 برگ [فهرست ملک: 256/6].

6/20025 - تهران، مدرسه مروی: 906، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه مروی: 325].

7/20026 - قم، مدرسه حجازیها: 9199/60/139، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: از برای جمیع مرضها که در هیچ چیز علاج نباشد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ای کوتاه در بیان اوقاتی است که برای کارهای مختلف سعد و نیکو است، 8 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

8/20027 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 549، آغاز: اختیارات الأیام عن سعید رضی الله عنه قال دخلت علی مولای أبا عبد الله علیه السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 6 برگ [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

3355 . اختیارات ایام

(فارسی)

از: عبد الکریم بن محمد هادی شهابی طبسی مشهور به ابوعلی محمد

آغاز: نافع ترین اختیاراتی در ساعات و لیالی و ایام و شهور و سنین که پرتوی اشعۀ آن بر زبان .

انجام: و عترته الاماجد صلاة تدوم بدوام السنین.

نسخه ها:

20028 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1284، به ضمیمه ترجمه حدیث خسوف و کسوف، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 53 برگ، 13 سطر، 10/5*18/5 [فهرست مؤید: 237/3].

3356 . اختیارات ایام از قصص الانبیاء راوندی (محرم نامه)

(فارسی)

از: سعید بن هبة الله راوندی ، ابو حسین (قطب الدین) (م 573ق)

حدیثی در اختیارات ایام است که از قصص الانبیاء قطب راوندی نقل شده است.

ص:46

آغاز: بسمله اما بعد این رساله به جهت حوادث هر سال و احکام آن از محرم تا محرم آینده.

نسخه ها:

1/20029 - تهران، دانشگاه تهران: 723، آغاز: در ترجمه حدیث در احکام خوف و کسوف و حوادث هر سال ، شیخ، نسخ، بدون نام کاتب، 1104ق، رساله سوم مجموعه، 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1214/3].

2/20030 - قم، مدرسه حجازیها: 7985/54/75، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، سه شنبه شعبان 1238ق، رساله دوم مجموعه، 4 برگ، 20 سطر، 13*22 [فهرست مدرسه حجازیها].

3/20031 - تهران، ملک: 1755، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1255ق، عربی ، اختیارات از قصص الانبیای راوندی و اختصاص مفید در احکام نجوم و محرم نامه و ملاحم و اختیارات از خصال و عیون صدوق و مجالس ابن الشیخ و صحیفة الرضا در باره سعد ونحس و روزهای هفته و ماه، 63 برگ [فهرست ملک: 358/5].

4/20032 - تهران، ملک: 4719، عنوان معرفی: ترجمه حدیثی در احکام نجوم به روایت از قطب الدین راوندی، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست ملک:

8 / 67].

5/20033 - ری، آستان عبد العظیم: 263، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله چهارم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 447/3].

6/20034 - تبریز، ملی تبریز: 2790، آغاز: بسمله حمد له و الصلوة... و بعد بدانکه محرم نامه ایست از قول امام اعظم امام جعفر صادق علیه السلام چون خواهی بدانی، نستعلیق، محمد علی بن میرزا خلیل تبریزی، 1308ق، 24 برگ [فهرست ملی تبریز: 12453].

7/20035 - تهران، دانشگاه تهران: 2260، نسخ و نستعلیق، ضیاء الدین حسینی، 1318، 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 912/9].

8/20036 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12504، آغاز: بسمله در باب محرم نامه این در ترجمه حدیث صحیح و شریف که مشتمل بر احکام کسوف و خسوف هر سال، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «ص366 - 382» 9 برگ [فهرست مجلس: 7/36].

ص:47

9/20037 - تهران، دانشگاه تهران: 2553، عنوان معرفی: خاتمه محرمنامه در ترجمه حدیث احکام کسوف و خسوف و... ، نسخ، ابو الحسن بن محمد حسن بن ابو الحسن بن عبد الله موسوی، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، به نقل از قصص الانبیای راوندی از ابن بابویه ، رساله سوم مجموعه، «ص221 - 231» 6 برگ، 17 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 1347/9].

10/20038 - قم، گلپایگانی: 4852/24/152، آغاز: بسمله بدانکه شیخ بزرگوار قطب الدین راوندی در کتاب قصص الانبیاء روایت کرده اند بسند خود از شیخ صدوق، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 8 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3357 . اختیارات ایام به نظم

(فارسی)

از: امام علی بن ابی طالب ، امیرالمؤمنین علیه السلام /منسوب (40ق)

حدیثی در اختیارات ایام است که از امام علی علیه السلام نقل گردیده ، و در نسخۀ حاضر به نظم فارسی شرح و توضیح داده شده است .

آغاز: بسمله اما بعد این رساله به جهت حوادث هر سال و احکام آن از محرم تا محرم آینده.

نسخه ها:

20039 - اصفهان، سید محمد علی روضاتی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، 55 برگ [نشریه نسخه های خطی: 149/5].

3358 . اختیارات الایام صغیر

(عربی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

رسالۀ کوتاهِ مؤلف در اختیارات ایام است . او این کتاب آنچه راجع به سعادت و نحوست ایام می باشد را از احادیث معتبره ائمه علیهم السلام در سه فصل گرد آورده است.

[ ذریعه:367/1 ؛ کتابشناسی مجلسی:78 ]

آغاز: الحمد لله رب العالمین و الصلوة علی سید المرسلین محمد و عترته

ص:48

الطاهرین المعصومین اما بعد چنین گوید احقر عباد الله محمد باقر... عفی الله عن جرائمهما که این رساله ای است در بیان آنچه که از احادیث معتبره اهل بیت.

انجام: هر سال که در ماه ذی حجه ماه بگیرد مرد بزرگی در مغرب بمیرد و مرد فاجر و فاسقی دعوی پادشاهی کند الی هاهنا انتهی ما أردناه الحمد لله أولا و آخرا.

نسخه ها:

1/20040 - قم، دار الحدیث: 355، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بسیار پیر و معمر شود و فراخ روزی باشد و نیک است برای خرید و فروخت و سفر کردن، انجام: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن حاجی مبارک (از خدمه دختر حسین خان والی کردستان)، جمعه اول رمضان المبارک 1009ق، رساله دوم مجموعه، «13ر - 41پ» 28 برگ، 10 سطر [فهرست دار الحدیث].

2/20041 - تهران، دانشگاه تهران: 1997، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله یازدهم مجموعه، «36پ - 45ر» 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 607/8].

3/20042 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 107، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد هادی احمد خطیر بالا تجنی، 1182ق، «114پ - 120پ» 7 برگ، 16*22/5 [فهرست سازمان مدارک: 100].

4/20043 - قم، گلپایگانی: 1912/11/12، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، 8 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

5/20044 - قم، گلپایگانی: 3361/17/141، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد تقی بن محمد مقیم موسوی رضا توفیقی، غره شوال 1230ق، 31 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

6/20045 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 485، آغاز: برابر نمونه، زین العابدین بن محمد حسینی، دوشنبه 17 رجب 1259ق، رساله دوم مجموعه، «161ر - 167ر» 7 برگ، 21 سطر، 17*22 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 1 / 420].

7/20046 - قم، دار الحدیث: 89، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، رسالۀ دوم مجموعه، «84پ - 108ر» 12 برگ، 15 سطر [فهرست دار الحدیث].

ص:49

8/20047 - قم، مرعشی: 11252، آغاز: برابر نمونه، انجام: و مرد فاسق فاجر دعوی پادشاهی کند، شکسته نستعلیق، حسن بن مرتضی، 6 شوال 1262ق، رساله چهارم مجموعه، 29 برگ، 12 سطر [فهرست مرعشی: 367/28].

9/20048 - قم، دار الحدیث: 321، آغاز: برابر نمونه، انجام: و از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام منقول است که ترک مکن حجامت را و اگر نکنی چهاردهم البته ترک مکن الله یعلم، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «13ر - 21ر» 9 برگ، 12 سطر [فهرست دار الحدیث].

10/20049 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1187، بدون نام کاتب، ق 13، «70ص» 35برگ، 11/5*21 [فهرست مجلس: 685/23].

11/20050 - قم، گلپایگانی: 3353/17/133، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در پایان کتاب16 برگ در ادعیه و زیارات متفرقه است ، رساله دوم مجموعه، 31 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

12/20051 - قم، گلپایگانی: 39/184، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: به توفیق حق تعالی و هر چه در این روز کم شود به زودی پیدا شود و برای همه کار خوب است خصوصا زراعت کردن، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، یادداشتهای پراکنده ای قبل و بعد از این رساله درج شده است، 50 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

13/20052 - قم، طبسی حائری: 233، آغاز:برابر نمونه،نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و سوم مجموعه، 14 برگ، 13 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

14/20053 - قم، مدرسه حجازیها: 8935/59/155، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 33 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

15/20054 - قم، مدرسه حجازیها: 9026/59/246، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 8 برگ، 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:50

3359 . اختیارات الایام کبیر (عربی و فارسی)

از: محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ، علامه (م 1110ق)

در فهرستی که میر محمد حسین خاتون آبادی برای تألیفات مجلسی نوشته - و از مهمترین منابع این بحث به شمار می رود - نامی از «اختیارات ایام کبیر» مجلسی با این حجم برده نشده است. صاحب روضات نیز انتساب «اختیارات» را به مجلسی صحیح نمی داند و آن را از آثارِ محمد باقر بن محمد تقی لاهیجی می داند. محدث نوری اجازه مجلسی را در پایان مجموعه ای از رسائل مجلسی برای مولی ابراهیم جیلانی گزارش کرده که «اختیارات الایام و الساعات» نیز ضمن آنها است. در «اختیارات الایام صغیر» مباحث ساعات وجود ندارد ولی در «اختیارات کبیر» آمده است. ممکن است این مطلب مؤید انتساب کتاب به مجلسی باشد. آغاز کتاب تفاوت چندانی با آغاز «اختیارات الایام صغیر» ندارد و مهمترین وجه ممیز و اختلاف این دو رساله در حجم و در انجام آنها است. اگر چه در بسیاری از فهارس بین این دو عنوان خلط صورت گرفته است. در فهرست آستان قدس (36/26) نسخه ای از اختیارات معرفی شده که انجام آن با هر دو رساله مورد بحث متفاوت است که در این صورت اختیارات سومی برای مجلسی دانسته شده است.

مؤلف در این کتاب آنچه راجع به سعادت و نحوست ایام ماه و هفته و ساعات می باشد را از احادیث معتبره ائمه علیهم السلام گرد آوری کرده است. او مباحث مربوط به شناخت زوال و قبله و محرم نامه و نوروز نامه را به کتاب ملحق کرده و در چهل و دو فصل ارائه نموده است. عناوین برخی از فصول کتاب چنین است: فصل اول:

در اختیارات ایام ماه و نیک و بد آن است؛ فصل دوم: در اختیارات ایام هفته است؛ فصل سوم: در اختیار ماه های دوازده گانه عربی است؛ فصل چهارم: در بیان ماه های فارسی است؛ فصل پنجم: در بیان ماه های ترکی است؛ فصل دهم: در احکام خسوف و کسوف؛ فصل بیستم: در بیان آنکه در هر ماه چند روز نحس است؛ فصل سی ام: در آداب قبرستان رفتن؛ فصل چهلم: در احوال رجال الغیب؛ فصل چهل و یکم: در احوال اختلاجات؛ فصل چهل و دوم: در سهو و شک نماز؛ تتمه:

در دیدن هر ماه. خاتمه : در بیان دایرۀ هندیه.

ص:51

چاپ: مشار فارسی: 189/1 ، که مشخصات 18 چاپ آن را ذکر نموده است.

[ الذریعه: 367/1 و 316/5 و 367 ؛ کتابشناسی مجلسی: 75 ؛ منزوی:/1 218 - 220 ؛ فهرست تالیفات مجلسی، خاتون آبادی، ضمن کتابشناسی مجلسی ؛ روضات الجنات، 83/2 ؛ الذریعه: 367/1 و 316/5 ؛ کتابشناسی مجلسی: 75 ؛ منزوی:/1 218 - 220 .]

آغاز: الحمد لله رب العالمین... اما بعد چنین گوید احقرعباد... که این رساله ای است در بیان آنچه از احادیث معتبره اهل بیت.

انجام: باید گذاشت و کشید تا هر دو بهم رسند آنجا غره ماه است...والله یعلم .

نسخه ها:

1/20055 - قم، مسجد اعظم: 11، بدون نام کاتب، 1079ق، رساله دوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 428].

2/20056 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، ابو طالب بن نور الدین محمد حسینی، ربیع الثانی 1082ق، رساله چهارم مجموعه [دلیل المخطوطات: 261].

3/20057 - تبریز، ملی تبریز: 663، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1083ق، شماره دفتر: 3414 ، رساله دوم مجموعه، 11 برگ [فهرست ملی تبریز: 713/2].

4/20058 - تهران، دانشگاه تهران: 1968، نستعلیق، قاضی محمد مقیم بن ابی البقا شریف سپاهانی، 1086ق، رساله پنجم مجموعه، «219پ - 226پ» 8 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 581/8].

5/20059 - تهران، دانشگاه تهران: 4934، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد بن محمد رضا کاشانی، 1088ق، 14 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 4049/14].

6/20060 - قم، مسجد اعظم: 3772، محمد تقی بن حیدر شوشتری، 1088ق، رساله دهم مجموعه، رحلی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 120].

7/20061 - قم، گلپایگانی: 336/2/156، آغاز: برابر نمونه، عبد الرضا مامقانی، 12 ربیع الثانی 1090ق، در آخر نسخه یادادشتی پیرامون زلزله در ایروان به تاریخ یکشنبه اول محرم 1090ق و دوشنبه نوروز 1090ق که 6000 نفر مردند و زلزله 21 جمادی 1090ق در تبریز ، رساله سوم مجموعه، 12 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:52

8/20062 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15314، از آخر افتادگی دارد، نسخ، محمد رشید بن محمد علی، 1094ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 620].

9/20063 - همدان، مدرسه غرب: 10212، نسخ، محمد زمان سمنانی، 1096، رساله نهم مجموعه، «صفحه449 - 470» 11 برگ، سطر، [فهرست مدرسه غرب: 447].

10/20064 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6686، نستعلیق، میرزا بیک بن فضل الله خویی، 1099ق، با نسخه اصل مقابله شده، 14 برگ [فهرست آستان قدس: 10/5].

11/20065 - تهران، دانشگاه تهران: 7339، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله چهارم مجموعه، «34پ - 45پ» 12 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

51516].

12/20066 - قم، مدرسه فیضیه: 1922، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1106ق، رساله اول مجموعه، 15 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 150/2].

13/20067 - قم، قائنی: 12، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف [مجله تراثنا: 127/49].

14/20068 - قم، مدرسه فیضیه: 1223، نسخ، بدون نام کاتب، 1110ق، رساله اول مجموعه، 22 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 71/2].

15/20069 - قم، گلپایگانی: 35/4، محمد صالح بن عباس، 1111ق، رساله دوم مجموعه، 10 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

16/20070 - قم، گلپایگانی: 29/189، بدون نام کاتب، 1115ق، رساله دوم مجموعه، 29 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

17/20071 - تهران، ملک: 3095، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1127ق، رساله دوم مجموعه، «42پ - 51پ» 10 برگ [فهرست ملک: 211/6].

18/20072 - قم، مدرسه فیضیه: 1747، نستعلیق، میرزا علی بن علی محمد براوری سبزواری، 1127ق، رساله سوم مجموعه، 128 برگ [فهرست مدرسه فیضیه:

1282].

19/20073 - قم، گلپایگانی: 4315/22/35، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد شفیع بن محمد زمان جوناقاینی، جمادی الاول 1132ق، 50 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 6/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

20/20074 - یزد، وزیری: 2164، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1141ق، رساله اول مجموعه، «1 - 50» 50 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1186/4].

ص:53

21/20075 - تهران، مدرسه چهل ستون: 195، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عماد حسنی، 1176ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 343].

22/20076 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12413، آغاز: ابن الحسین را درین روز در کوفه بر دار آویختند، نستعلیق، جعد بن کطکر سهی قنادجوی، 1183ق، 142 برگ [فهرست آستان قدس: 19/14].

23/20077 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 6367، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1195ق، رساله اول مجموعه، «صفحه2 - 203» 101 برگ [فهرست مجلس: 438/19].

24/20078 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12927، آغاز: بسمله ، الحمد لله رب العالمین ... اما بعد چنین گوید الراجی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 140 برگ [فهرست آستان قدس: 20/14].

25/20079 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14189، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 29 برگ [فهرست آستان قدس: 21/14].

26/20080 - قم، گلپایگانی: 25/55، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله پنجم مجموعه، 34 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

27/20081 - قم، گلپایگانی: 27/70، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 65 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

28/20082 - قم، گلپایگانی: 38/130، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله هفتم مجموعه، 5 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

29/20083 - قم، گلپایگانی: 5056/25/146، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله پنجم مجموعه، 34 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

30/20084 - تهران، دانشکده الهیات: 575د، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 111 برگ [فهرست الهیات تهران: 6/1].

31/20085 - قم، مدرسه رضویه: 40، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، رساله سوم مجموعه، «79ر - 92پ» 14 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 45].

32/20086 - تهران، دانشگاه تهران: 4354، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1200ق، رساله پنجم مجموعه، «192 - 207» 16 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3310/13].

ص:54

33/20087 - قم، مسجد اعظم: 3003، بدون نام کاتب، 1216ق، رساله دوم مجموعه، 3 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 605].

34/20088 - یزد، وزیری: 809، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1219ق، رساله دوم مجموعه، 13 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 688/2].

35/20089 - مشهد، گوهر شاد: 1413، نسخ، بدون نام کاتب، 1221ق، رساله دوم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1995/4].

36/20090 - خوی، مدرسه نمازی: 372، بدون نام کاتب، 1231ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 189].

37/20091 - یزد، وزیری: 3227، نسخ، محمد تقی یزدی، 1231ق، 126 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1579/5].

38/20092 - قم، گلپایگانی: 2670/14/120، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق و تحریری، بدون نام کاتب، جمعه 10 شوال 1235ق، رساله ششم مجموعه، 13 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

39/20093 - قم، مسجد اعظم: 3408، بدون نام کاتب، 1235ق، رساله هفتم مجموعه، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 627].

40/20094 - قم، طبسی حائری: 460، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 4 ذی حجه 1236ق، رساله اول مجموعه، 22 برگ، 14 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

41/20095 - قم، گلپایگانی: 12/162، بدون نام کاتب، 1236ق، رساله سوم مجموعه، 16 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

42/20096 - ری، آستان عبد العظیم: 139، نستعلیق، آقا بابا مصرقان، 1236ق، رساله پنجم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 440/3].

43/20097 - تهران، حسین مفتاح: 462، نسخ، سید محمود بن ابی الحسن یزدی موسوی، شوال 1241ق [نشریه نسخه های خطی: 99/7].

44/20098 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10899، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1241ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 29].

ص:55

45/20099 - قم، گلپایگانی: 3301/17/81، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 20 شعبان 1242ق، 82 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

46/20100 - تبریز، محقق: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1242ق [نشریه نسخه های خطی: 332/4].

47/20101 - قم، گلپایگانی: 39/193، آغاز: و غیر او از امام بحق ناطق ابی عبدالله جعفر صادق روایت کرده اند که روز اول ماه روز ظهور، نستعلیق، علی اکبر قریشی، 3 رجب 1243ق، قبل از رساله چند برگ دربارهء اسماء الحسنی و خواص آنها به نقل از شهاب الدین، 165 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

48/20102 - تهران، دانشگاه تهران: 6799، نسخ، مرتضی بن مرتضی حسینی اردکانی یزدی، 1247ق، رساله دوم مجموعه، «11ر - 58ر» 48 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 362/16].

49/20103 - همدان، مدرسه غرب: 4573، نستعلیق، نصر الله، 1248ق [فهرست مدرسه غرب: 3].

50/20104 - مشهد، دانشکده الهیات: 982، نسخ، بدون نام کاتب، 1252ق، رساله اول مجموعه، 91 برگ [فهرست الهیات مشهد: 134/2].

51/20105 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 120، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حسن خان بن بهرام خان، بدون تاریخ کتابت، با تملکی در 1252ق، 97 برگ، 14 سطر [میراث اسلامی ایران: 567/10؛ فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 25/1].

52/20106 - قم، گلپایگانی: 6773/34/143، شامل سی وهشت فصل، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و به اختیار ساعات نجومیه که به حسب شرع مذموم است محتاج نباشند و بدین بابها نظر کرده، نستعلیق، بدون نام کاتب، 29 شوال 1255ق، پس از اتمام رساله روایات و حکایات مذهبی در سی و سه برگ درج شده است، 115 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

53/20107 - تهران، سپهسالار: 631، از آخر افتادگی دارد، مسیح نوری واری، 1256ق، رساله اول مجموعه، «1پ - 79پ» 79 برگ [فهرست سپهسالار: 73/3].

54/20108 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 919، بدون نام کاتب، 1257ق، رساله دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 308].

ص:56

55/20109 - قم، گلپایگانی: 4984/25/74، آغاز: برابر نمونه، تحریری، محمد اسماعیل بن محمد جعفر سنجانی (زنجانی)، 1257ق، رساله اول مجموعه، 62 برگ، 21 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

56/20110 - تهران، دانشگاه تهران: 9322، نسخ، بدون نام کاتب، 1258ق، 56 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 347/17].

57/20111 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3321، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 25 ربیع الاول 1259ق، در پایان نسخه اشعاری بعضا به خط «محمود وزیری ملقب به میر حضور» به سال 1348ق و وقایع تاریخی مهم تبریز درج شده است [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

58/20112 - تهران، دانشگاه تهران: 2964، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، رساله دوم مجموعه، 52 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 1864/10].

59/20113 - یزد، وزیری: 2319، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، 74 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1248/4].

60/20114 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 134، نستعلیق، محمد رضا بن کربلایی فرج الله زاج فروش، جمادی الثانی 1260ق، 95 برگ، 15 سطر [میراث اسلامی ایران: 567/10؛ فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 25/1].

61/20115 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12198، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1260ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 29].

62/20116 - قم، مسجد اعظم: 883، بدون نام کاتب، 1261ق [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 13].

63/20117 - تهران، دانشگاه تهران: 2786، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1262ق، رساله دوم مجموعه، «97 - 105» 9 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

163910].

64/20118 - مشهد، مدرسه آیة الله خویی: 115، نسخ، بدون نام کاتب، 1262ق، رساله اول مجموعه، «13ر - 91پ» 79 برگ [فهرست مدرسه آیة الله خویی: 74].

65/20119 - تهران، عبد العظیم قریب گرکانی: 93، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1263ق [نشریه نسخه های خطی: 618/5].

ص:57

66/20120 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1330، نستعلیق، محمد کاظم بن ملا میر علی بن ملا موسی خان قزوینی، رجب 1264ق، 165 برگ، 11 سطر، 14/5*20/5 [فهرست مؤید: 273/3].

67/20121 - خوی، مدرسه نمازی: 361، نسخ، اسد الله خویی، 1264ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 182].

68/20122 - تهران، حسین مفتاح: 380، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق [نشریه نسخه های خطی: 99/7].

69/20123 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 246(23176)، نسخ، موسوی، ذی حجه 1268ق [نشریه نسخه های خطی: 933/11].

70/20124 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، علی اکبر بن عبد العلی کرمانی، 1268ق، رساله دوم مجموعه [دلیل المخطوطات: 275].

71/20125 - قم، گلپایگانی: 26/128، محمد طاهر بن محمد کریم دهدشتی، 1269ق، 53 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 6/2؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

72/20126 - قم، مدرسه فیضیه: 1919، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1269ق، 23 برگ [فهرست مدرسه فیضیه: 10/2].

73/20127 - قم، مدرسه حجازیها: 7741/52/81، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، عزیز بن حسین جیلانی، دوشنبه 28 شوال 1270ق، 58 برگ، 15و16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

74/20128 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 696، اسماعیل خوانساری، 1273ق، رساله چهارم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 285].

75/20129 - قم، گلپایگانی: 35/22، حسن بن عبد المجید حسنی، 1283ق، رساله اول مجموعه، 82 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

76/20130 - مشهد، گوهر شاد: 435، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1294ق، 122 برگ [فهرست گوهر شاد: 541/2].

77/20131 - تهران، ملی تهران: /3936ع، آغاز: الحمد لله حمد الشاکرین... از قول بو معشر بلخی نوشته میشود، نسخ، مهدی بن احمد لاهیجی موسوی جیلانی، 1295ق، رساله 35 مجموعه، 3 برگ، 17 سطر، 15*21 [فهرست ملی تهران:

21617].

ص:58

78/20132 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 723، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «1پ - 99پ» 99 برگ [فهرست مجلس:

31/23].

79/20133 - تهران، دانشگاه تهران: 6987، انجام در فصل 40 افتاده، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، 147 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 420/16].

80/20134 - تهران، ملی تهران: /2207ف، آغاز: برابر نمونه، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «1 - 143» 143 برگ [فهرست ملی تهران:

3005].

81/20135 - قم، گلپایگانی: 3935/20/55، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 170 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

82/20136 - قم، گلپایگانی: 4217/21/137، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: طور موسی علیه السلام است در این روز دعای حضرت خضر علیه السلام مستجاب شد حضرت ادریس علیه السلام داخل بهشت شد و در این روز حضرت یوسف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 107 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

224/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

83/20137 - قم، گلپایگانی: 4350/22/70، از اول افتادگی دارد، آغاز: علیه الرحمة و غیر او از حضرت امام بحق جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیهما روایت کرده اند که روز اول ماه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 65 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 6/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

84/20138 - قم، گلپایگانی: 4590/23/110، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 99 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

204/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

85/20139 - قم، گلپایگانی: 589، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 5/2].

86/20140 - قم، گلپایگانی: 7461/38/81، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 117 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:59

87/20141 - تهران، سپهسالار: 5261، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 87 برگ [فهرست سپهسالار: 74/3].

88/20142 - قم، مسجد اعظم: 2614، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 572].

89/20143 - قم، مسجد اعظم: 2756، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 13].

90/20144 - قم، مسجد اعظم: 2891، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 9 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 13].

91/20145 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 91، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 46 برگ [فهرست دائرة المعارف: 11/1].

92/20146 - قم، رضا استادی: 3، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 4 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 68].

93/20147 - قم، مدرسه حجازیها: 7633/51/93، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: در این روز زراعت کند و درخت نشاند و خرید و فروخت کند، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در نور علم با شماره 19 معرفی شده است ، رساله اول مجموعه، 67 برگ، 12 و 14 سطر [مجله نور علم: 266/52؛ فهرست مدرسه حجازیها].

94/20148 - همدان، قاسم برنا: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 371/5].

95/20149 - قم، دار الحدیث: 94، آغاز: برابر نمونه، انجام: و ضرور باشد اختیار کردن رعایت نیکی و بدی ایام هفته اولی است زیرا که احادیث آنها معتبرتر است و الله اعلم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، «22ر - 30پ» 9 برگ، 17 سطر [فهرست دار الحدیث].

96/20150 - مشهد، مرتضوی: 3، بدون نام کاتب، قرن 13ق [مجله تراثنا: 68 / 103].

97/20151 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 492، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 58 برگ، 21 سطر، 21*33/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 2 / 182].

98/20152 - رشت، فرهنگ: 125الف، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1300ق، 122 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 5].

ص:60

99/20153 - قم، شیخ حیدر علی مؤید: 1198، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، 1317ق، رساله اول مجموعه، «2پ - 118پ» 117 برگ، 14*19/5 [فهرست مؤید: 170/3].

100/20154 - یزد، وزیری: 110، نسخ، محمد حسین کرمانی، 1327ق، رساله پانزدهم مجموعه، «143 - 160» 18 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 148/1].

101/20155 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10003، نستعلیق، عبد العلی، 1341ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 29].

102/20156 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13582، نستعلیق، جعفر حسین بنگشی، 1363ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 29].

103/20157 - رشت، فرهنگ: 148الف، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 126].

104/20158 - رشت، فرهنگ: 326، نسخ، ملا اسماعیل اردوبادی، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 139].

105/20159 - رشت، فرهنگ: 304ر، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 135].

106/20160 - خوانسار، فاضل خوانساری: 113، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «95پ - 105ر» 11 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری:

82/1].

107/20161 - خوانسار، فاضل خوانساری: 259، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «7پ - 9ر» 3 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری:

2331].

108/20162 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 929، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 308].

109/20163 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12626، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست مجلس: 189/36].

110/20164 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14462، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «53ر - 75پ» 23 برگ [فهرست مجلس: 607/38].

ص:61

111/20165 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2793، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «صفحه535 - 556» 11 برگ [فهرست مجلس:

5110].

112/20166 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4900، بخشی از رساله است، آغاز: من رسالة ملا محمد باقر بن محمد تقی فی اختیارات الأیام، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «8ر - 9ر» 2 برگ [فهرست مجلس: 54/14].

113/20167 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه خویی 9، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «صفحه146 - 181» 18 برگ [فهرست مجلس: 6/7].

114/20168 - تهران، دانشگاه تهران: 2848، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 16 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 169310].

115/20169 - قم، گلپایگانی: 1069/6/159، از انجام ناتمام مانده است، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 6 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

116/20170 - قم، گلپایگانی: 2217/12/107، از اول افتادگی دارد، آغاز: علی بن طاووس علیه الرحمة و غیره از حضرت امام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله علیها روایت کرده اند که روز اول ماه روز طور حضرت موسی علیه السلام است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 113 برگ، 19 - 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

117/20171 - قم، گلپایگانی: 39/145، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: و آن سال مبارک باشد و پادشاه در مغرب ظفر یابد و هر سال که در ماه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 46 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

118/20172 - قم، گلپایگانی: 4576/23/96، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه(حاشیه و متن)، 55 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 214/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:62

119/20173 - قم، گلپایگانی: 7528/38/148، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در آخر رساله ای در علوم غریبه درج شده است، 35 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

120/20174 - تهران، سپهسالار: 2134، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «140پ - 155پ» 16 برگ [فهرست سپهسالار: 74/3].

121/20175 - تهران، سپهسالار: 5385، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «18پ - 25پ» 8 برگ [فهرست سپهسالار:

75/3].

122/20176 - قم، مسجد اعظم: 1056، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، وزیری [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 495].

123/20177 - قم، مسجد اعظم: 1239، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سیزدهم مجموعه، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 503].

124/20178 - قم، مسجد اعظم: 1304، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سیزدهم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 507].

125/20179 - قم، مسجد اعظم: 1420، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 516].

126/20180 - قم، مسجد اعظم: 1899، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، خشتی ، رساله ششم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 529].

127/20181 - قم، مسجد اعظم: 2682، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 579].

128/20182 - قم، مسجد اعظم: 2730، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 583].

129/20183 - قم، مسجد اعظم: 2933، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 601].

130/20184 - قم، مسجد اعظم: 2950، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 602].

ص:63

131/20185 - خوی، مدرسه نمازی: 516، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 265].

132/20186 - تهران، ملک: 4165، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه [فهرست ملک: 223/7].

133/20187 - تهران، ملک: 420، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 79 برگ [فهرست ملک: 25/5].

134/20188 - تهران، ملک: 888، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «206پ - 213پ» 8 برگ [فهرست ملک:

213/5].

135/20189 - یزد، وزیری: 1407، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1 - 60» 60 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 951/3].

136/20190 - یزد، وزیری: 2671، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 94 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1384/4].

137/20191 - یزد، وزیری: 3208، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 31 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1572/5].

138/20192 - یزد، وزیری: 3556، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «40 - 48» 9 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1695/5].

139/20193 - یزد، وزیری: 3869، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 129 برگ [فهرست کتابخانه وزیری].

140/20194 - همدان، مدرسه غرب: 830، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «210 - 284» 75 برگ [فهرست مدرسه غرب: 285].

141/20195 - مشهد، دانشکده الهیات: 1156، افتادگی دارد، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «4صفحه» 2 برگ [فهرست الهیات مشهد: 284/2].

142/20196 - مشهد، گوهر شاد: 832، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1128/3].

143/20197 - تهران، دانشکده الهیات: 68د، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «179 - 182ر» 4 برگ [فهرست الهیات تهران: 6/1].

ص:64

144/20198 - قم، مدرسه فیضیه: 1771، افتادگی دارد، آغاز: باب اول از مقالت چهارم اختیارات سعادت، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 132/2].

145/20199 - قم، مدرسه فیضیه: 1989، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست مدرسه فیضیه: 161/2].

146/20200 - تهران، خانقاه نور بخش: 50، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله شانزدهم مجموعه، «صفحه164 - 215» 52 برگ [فهرست خانقاه نوربخش: 681].

147/20201 - مشهد، ادبیات مشهد: 4، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ادبیات مشهد: 6].

148/20202 - قم، طبسی حائری: 477، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [مجله نور علم: 97/14].

149/20203 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [نشریه نسخه های خطی: 769/7].

150/20204 - تهران، حسین مفتاح: 290، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 232/7].

151/20205 - قم، مدرسه حجازیها: 8238/56/88، از ابتدا تا استخاره ذات الرقاع، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در نسخه حاضر دو نسخه از اختیارات علامه مجلسی موجود می باشد اول برگ های 1 تا 71 که تا استخاره ذات الرقاع را در بر دارد و دیگری از برگ 72 تا 91 که آغاز و انجام آن افتاده است، 91 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

152/20206 - قم، مدرسه حجازیها: 8982/59/202، از اواسط فصل اول تا فصل سی و هشتم، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: کرده اند که روز اول ماه روز طور موسی علیه السلام است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 117 برگ، 18 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

153/20207 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [دلیل المخطوطات: 269].

154/20208 - قم، دار الحدیث: 278، از انجام افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، چاپ سنگی ، رساله اول مجموعه، «1پ - 51پ» 51 برگ [فهرست دار الحدیث].

ص:65

155/20209 - پاکستان *، کراچی، گنج بخش: 777، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، سابقه: دانشگاه تهران: میکرو فیلم 6218 [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 211/3].

156/20210 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 594، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 63 برگ، 21 سطر، 15*20 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 1 / 507].

3360 . اختیارات ایام و ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای است شامل نیک و بد ایام و خواص سور و دعایی که جبرئیل برای تب نمودن حسنین علیهما السلام آورد و چند دعای دیگر است.

نسخه ها:

20211 - قم، طبسی حائری: 77، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: دیده شود تا شیرش هم در آن روز ظاهر شود دهم روز ولادت حضرت، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 36 برگ، 12 - 17 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

3361 . اختیارات و وقایع ایام(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

در فهرست چنین معرفی شده است: «رساله ای است در سی باب در اختیارات ایام از لحاظ سعد و نحس بر پایه روایات و همچنین ذکر وقایع مهم تاریخی از قبیل موالید و وفیات ائمه علیهم السلام و رخدادهای مهم دیگر از تاریخ صدر اسلام، گزیده از کتابهای: الدروع الواقیه، مکارم الاخلاق، کتاب معلی بن خنیس، تفسیر ابو الفتوح، مصباح کفعمی، ثواب الاعمال، مسار الشیعه، تحریر علامه، دروس شهید، مجموع الدعوات، عدة الداعی، بشارة المصطفی،سر العالمین، من لا یحضره الفقیه، مثالب النواصب، و از آثار قطب راوندی، و یحیی بن معاذ رازی.

ص:66

در این رساله از نقل احکام نجوم اجتناب شده به جای آن از روایات و احادیث اهل بیت سود جسته است. ویژگی دیگر این رساله از رساله های دیگر در همین موضوع منابع معتبر و کهن آن در ذکر تواریخ و وقایع است که از جمله آن رساله معلی بن خنیس و کتابهای دیگر از یحیی بن معاذ رازی است که نام آن ذکر نشده است. مولف را نشناختیم و لی به دلیل نقل از مثالب النواصب اثر قاضی نور الله شهید به سال 1019ق و تاریخ نسخه که در 1072ق می باشد، در سده 11ق می زیسته است.

[ فهرست مرعشی: 186/29 ]

آغاز: باب اول در شب و روز اول ماه در کتاب دروع الواقیه که از مصنفات سید سند اجل افضل السند رضی الدین علی بن طاووس الحسینی رضوان الله علیه مذکور شده.

انجام: و در جامع السیر چنین مذکور است.

نسخه ها:

20212 - قم، مرعشی: 11529، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نستعلیق، محمد نصیر، 1072ق، 36 برگ، 15 سطر، 4/5*10 [فهرست مرعشی: 29 / 186].

3362 . اخلاق و آداب مذهبی و ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای در اخلاق و آداب و ادعیه که در دوازده باب، تنظیم شده و نسخۀ موجود از آغاز و انجام افتادگی دارد.

نسخه ها:

20213 - یزد، وزیری: 631، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: طاهرین و ذریت طیبین و اتباع ایشان از مؤمنین. فصل چهارم در فضایل معروف و احسان، انجام: و چون خواهد بر اهل مقابر سلام کند بگوید... رحم الله المتقدمین و المتأخرین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 168 برگ، 21 سطر، 7*17 [فهرست کتابخانه وزیری: 533/2].

ص:67

3363 . اداء الدین و سعة الرزق ، رسالة فی...

(عربی)

از: ابراهیم بن سلیمان قطیفی حلی نجفی (م 950ق)

مؤ لف در این رساله دعاهایی را که در ادای دین و گشایش و زیادی روزی و نعمتها مؤثر هستند ، جمع آوری نموده است.

آغاز: هذه وریقات فیها أسرار أدعیة یختص بأداء الدین و سعة الرزق.

نسخه ها:

20214 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8292، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، تاج الدین حسین صاعد، 986ق، 18 برگ [فهرست آستان قدس: 240/6].

3364 . أدب الجمعة و الجماعة

(فارسی)

از: محمد بن مرتضی کاشانی ، نور الدین (قرن 12ق)

رساله ای در فضیلت شب و روز جمعه و احکام و آداب نماز جمعه و جماعت، که در ده باب مرتب شده، با این عنوانها:

1 - در فضیلت شب جمعه و روز آن؛ 2 - در بیان وجوب نماز جمعه؛ 3 - در ذکر اقوال فقها در وجوب نماز جمعه؛ 4 - در ترغیب به نماز جمعه و ترهیب از ترک آن؛ 5 - در احکام متعلقه به نماز جمعه؛ 6 - در آداب متعلقه به روز جمعه؛ 7 - در مختصری از اعمال شب جمعه و روز آن؛ 8 - در فضیلت نماز جمعه؛ 9 - در شرایط نماز جماعت و آداب آن؛ 10 - در احکام نماز جماعت.

[ فهرست آستان قدس رضوی: 218/15 ]

آغاز: شکر مر خداوندی که از راه شفقت ومرحمت بندگان خود را مرخص نموده.

نسخه ها:

20215 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15728، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست آستان قدس: 218/15].

ص:68

3365 . ادب الدعاء

(عربی)

از: محمد بن مرتضی کاشانی ، نور الدین (قرن 12ق)

رساله ای مختصر در بیان فضیلت و کیفیت ذکر و دعا و متعلقات آنها است که در رجب 1082ق تألیف شده و دارای دوازده باب با این عناوین است: 1 - فی فضیلة الذکر و مجالسه؛ 2 - فی فضیلة التهلیل؛ 3 - فی فضیلة سائر الأذکار؛ 4 - فی کیفیة الذکر و أقسامه و مراتبه؛ 5 - فی فضیلة الاستغفار؛ 6 - فی فضیلة الصلاة علی محمد و أهل بیته؛ 7 - فی فضیلة الدعاء؛ 8 - فی أن الدعا یرد القضاء و تحقیق القول فیه و فی ذکر بعض فوائده و سبب منع الإجابة؛ 9 - فی اسباب الاجابة؛ 10 - فی الداعی؛ 11 - فی کیفیة الدعاء؛ 12 - فی الحث علی مراقبة الأوقات و عمارتها بالطاعات.

[ فهرست آستان قدس رضوی: 218/15 ]

آغاز: الحمد لله الذی ألهمنا ذکره و أوزعنا شکره و أذن لنا تسبیحه.

نسخه ها:

20216 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15728، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست آستان قدس: 218/15].

3366 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: محمد بن محمد علی قاینی (قرن 13ق)

مجموعه ای است در دعا، مشتمل بر استعاذه و سوره های: حمد ، فلق ، توحید ، آیة الکرسی ، صف ، یس و احراز دفع شر ، هفت آیه ، دعای عدیله ، عهد ، حریق مروی از امام صادق علیه السلام و ادعیه دفع شرور و اعدا ، فتح و فرج و حفظ.

آغاز: به جهت استعاذه از بلاها بخواند.

نسخه ها:

20217 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13404، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن محمد علی قاینی (مؤلف)، 1237ق، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 28/15].

ص:69

3367 . ادعیه

(عربی)

از: ابو القاسم کرمانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، مشتمل بر سورهای واقعه و نبأ و نوزده دعای منتخب از صحیفه سجادیه و سور یس و الرحمن و زیارت وداع و دعای کمیل و سوره ملک.

آغاز: سورة الواقعة ست و تسعون آیة.

نسخه ها:

20218 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3283، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابو القاسم کرمانی (مؤلف)، 1243ق، 80 برگ [فهرست آستان قدس: 28/15].

3368 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: عبد الکریم بن ابو الحسن حسینی مازندرانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل تعدادی از ادعیه مروی به طریق امامیه مانند اعمال و ادعیه روز و شب عرفه ، کمیل ، عشرات ، سمات ، صباح و مساء علوی علیه السلام ، مشلول و در پایان فصلی در اسماء حسنی به نقل از «الجواهر فی الخبر» و ادعیه دیگر در قضای حوائج و کفایت مهمات.

آغاز: و از حضرت صادق منقول است که هر که در روز عرفه پیش از آن که متوجه دعا شود.

نسخه ها:

20219 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11338، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الکریم بن ابو الحسن حسینی مازندرانی (مؤلف)، 1246ق، 123 برگ [فهرست آستان قدس:

30/15] .

3369 . ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:70

رساله کوتاهی در ادعیه و اذکار و ختومات است که مؤلف خود آنها را تجربه کرده و در سه فصل تنظیم نموده، با این عنوانها: فصل اول: در بیان نمازهایی که محققین علما در قضای حوائج روایت کرده اند؛ فصل دویم: در ذکر بعضی از اوراد مجربه؛ فصل سیم: در ذکر چند دعای مجرب و بیان مجملی از آداب دعا.

آغاز: مخفی نماناد که این مجموعه ای است از اوراد و ادعیه مأثوره از اصحاب عصمت که در کتب معتبره علمای دین و ارباب یقین مذکور و مسطورند.

نسخه ها:

20220 - قم، مسجد اعظم: 2954، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1260ق، رساله پنجم مجموعه، 12 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3370 . ادعیه

(عربی و فارسی)

از: علی نقی بن سید محمد کاظم حسینی طبسی حائری (معاصر)

دو باب در ادعیه است: اول در تعقیبات نمازهای پنجگانه، و دوم در ادعیه و زیارات ایام هفته برگرفته از مفاتیح الجنان محدث قمی.

آغاز: الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره... وبعد چنین گوید... این مجموعه را ذکر نمودم.

نسخه ها:

20221 - قم، طبسی حائری: 628، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی نقی بن سید محمد کاظم حسینی طبسی حائری (مؤلف)، قرن 14ق، در آخر نسخه مطالب متفرقه ای تحریر شده است، 15 برگ، 10 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

3371 . ادعیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

بخشی از کتاب مفصلی است در دعا، که شامل چند مقاله بوده و نسخۀ موجود مشتمل بر مقاله اول است که دارای دوازده باب می باشد با این عناوین:

ص:71

مقاله اول: در ادعیه و اعمالی که در عرض شبانه روز باید به جا آورد و در آن دوازده باب و یک خاتمه است:

باب اول: در ادعیه و اعمالی که متعلق به مقدمات نماز است؛ باب دوم: در تعقیبات مشترکه میان فرائض خمس یومیه است؛ باب سوم: در آداب و ادعیه نافله و فریضه صبح؛ باب چهارم: در ادعیه صباح و مساء؛ باب پنجم: در ادعیه ای که هر روز باید خواند؛ باب ششم: در ادعیه ساعات دوازده گانه روز؛ باب هفتم: در آداب و ادعیه نافله و فریضه ظهر؛ باب هشتم: در آداب و ادعیه نافله و فریضه عصر؛ باب نهم: در آداب و ادعیه فریضه عشاء و نوافل بعد از آن؛ باب یازدهم: در ادعیه و اعمال وقت خواب و بیدار شدن از خواب؛ باب دوازدهم: در آداب و ادعیه نماز شب و نماز شفع و وتر؛ خاتمه: در ادعیه و آدابی که به میت متعلق است از وقت احتضار تا وقت دفن.

آغاز: بسم الله و بالله و من الله و هذا الکتاب و الله من الله العلی العظیم و من نقش خاتم سلیمان بن داوود.

نسخه ها:

20222 - قم، مدرسه حجازیها: 8546/57/216، از وسط و آخر افتادگی دارد، آغاز:

برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 188 برگ، 10*16 [فهرست مدرسه حجازیها].

3372 . ادعیه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته (قرن 11ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل آیات و ادعیه قضای حوائج و صلوات خواجه نصیر و دعای عدیله و غیره. مؤلف از علمای قرن 11ق بوده است.

نسخه ها:

20223 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7420، افتادگی دارد، نسخ، محمد ابراهیم بن احمد طباطبایی، 1084ق، 255 برگ [فهرست آستان قدس: 277/6].

ص:72

3373 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: ابن نظر علی

مجموعۀ دعایی است، شامل سور قرآنی ، دوازده امام خواجه نصیر طوسی و تعقیبات یومیه.

آغاز: تبارک الذی بیده الملک.

نسخه ها:

20224 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16825، آغاز: برابر نمونه، نسخ، ابن نظر علی (مؤلف)، 1127، 45 برگ [فهرست آستان قدس: 14/15].

3374 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الکریم اشراق بیرجندی

مجموعه ای در دعا است، شامل: دعاهای کمیل ، سمات ، مشلول ، دوازده امام خواجه نصیر ، صنمی قریش ، جوشن کبیر است.

آغاز: هذا دعای کمیل.

نسخه ها:

20225 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12442، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الکریم بیرجندی متخلص به اشراق و شاگرد آقا محمد بید آبادی (مؤلف)، 1193ق، 151 برگ [فهرست آستان قدس: 19/15].

3375 . ادعیه

(عربی و فارسی)

از: احمد نیریزی ، میرزا (قرن 12ق)

میرزا احمد نیریزی از خوشنویسان شهیر عهد صفوی است. او مجموعه های مختلفی را در دعا و اوراد و اذکار شبانه روز برای شاهان و حاکمان صفوی جمع آوری و تحریر نموده، که نسخه های شناخته شده از آنها در ذیل معرفی می گردد.

ص:73

نسخه ها:

1/20226 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2010، دعای احتجاب و ادعیه دیگر، نسخ، احمد نیریزی، 1100ق، 11 سطر، «21صفحه» 11 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

339].

2/20227 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1156، نسخ، احمد نیریزی، 1101ق، شامل«:سوره یس ، تعقیبات نمازها ، دعای مهمات ، جوشن صغیر» ، 51 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی : 655] .

3/20228 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 826، نسخ، احمد نیریزی، 1103، «صفحه 421» و «صفحه 45 - 58» 28 برگ [فهرست مجلس: 523/3].

4/20229 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6455، نسخ، احمد نیریزی، 1104ق، فارسی [فهرست آستان قدس: 278/6].

5/20230 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1132، نسخ و ثلث، بدون نام کاتب، 1112ق، 58 صفحه به خط احمد نیریزی و 16 صفحه به خط فرد دیگر، شامل دوازده امام و سوره یس، «76صفحه» 38 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 655].

6/20231 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1184، دعای جوشن صغیر و دعای استجابت دعا و دعای عدیله صغیر و شرح آیات استکفا، آغاز: بسمله إلهی کم من عدو انتضی علی سیف عداوته، نسخ، احمد نیریزی، 1112ق، «86صفحه» 43 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 377].

7/20232 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 655، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، دعاهای روزهای هفته، نسخ و رقاع، احمد نیریزی/منسوب به وی، 1112ق [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

8/20233 - قم، گلپایگانی: 7163/36/163، آغاز: بسمله الحمد لله رب العالمین الرحمان الرحیم...بعد از آن سوره قل اعوذ برب الناس و، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1113ق، در آخر نسخه آمده است: «این دعوات از خطوط استادی مرحوم میرزا احمد نیریزی است که به شیوه استادان قدیم نوشته است رحمة الله علیه» ، 9 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

9/20234 - تهران، ملک: 130، دعای صبح و شام و تعقیبات نماز، نسخ، احمد نیریزی، 1113ق، 19 برگ [فهرست ملک: 4/5].

ص:74

10/20235 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1089، نسخ، احمد نیریزی، 1113ق، سوره فتح و تعقیبات نمازهای یومیه، «14صفحه» 7 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی:

639].

11/20236 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1152، دعای ایام هفته و تعقیبات نمازهای یومیه و... ، نسخ، احمد نیریزی، 1114ق، «31صفحه» 16 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 361].

12/20237 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1158، شامل: «دعای احتجاب ، حرز امام سجاد علیه السلام ، آیات سته ، دفع شر ، دفع سحر ، زیارت امام زمان علیه السلام ، زیارت جامعه صغیره» ، آغاز: بسمله احتجبت بنور وجه الله القدیم، نسخ، احمد نیریزی، 1115ق، «38صفحه» 19 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 337].

13/20238 - تهران، سپهسالار: 1118، شامل: «دعاهای احتجاب ، کفایة ، صاحب الزمان علیه السلام و...»، نسخ، احمد نیریزی، 1116، 14 برگ[فهرست سپهسالار:4374].

14/20239 - قم، مرعشی: 9928، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: حرز مبارک علی بن ابی طالب علیه السلام (تحصنت بذی...)، متن نسخ معرب و ترجمه به نستعلیق، احمد نیریزی، 1116ق، 17 برگ [فهرست مرعشی: 212/25].

15/20240 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12223، نسخ جلی معرب، احمد نیریزی، 1116ق، عربی ، شامل: «سوره یس ، فتح و... و دعای ایام هفته و ...» ، 34 برگ [فهرست مجلس: 214/35].

16/20241 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5082، جوشن صغیر و دعای کمیل، نسخ، احمد نیریزی، 1116ق، 45 برگ [فهرست مجلس: 48/15].

17/20242 - تهران، ملک: 136، دعای احتجاب و... ، نسخ و شکسته نستعلیق، احمد نیریزی، 1116ق، 6 برگ [فهرست ملک: 219/1].

18/20243 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1118، دعای کمیل و ایام هفته ، جوشن صغیر و چند دعای دیگر، نسخ، احمد نیریزی، 1116ق، 9 سطر، «92صفحه» 46 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 453].

19/20244 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1129، دعای احتجاب و تعقیبات نمازها، آغاز: بسمله احتجبت بنور وجه الله القدیم الکامل، احمد نیریزی، 1118ق، «14صفحه» 7 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 335].

ص:75

20/20245 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2027، آغاز: بسمله بسم الله الذی لاأرجو إلا فضله، نسخ، احمد نیریزی، 1118ق، «46صفحه» 23 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 366].

21/20246 - قم، مرعشی: 9082، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: الحمد لله الذی جعل المناجاة سبباً لقضاء الحاجات... و بعد، نسخ معرب زیبا، احمد نیریزی، محرم 1119ق، 36 برگ [فهرست مرعشی: 236/23].

22/20247 - تهران، ملک: 55، تعقیبات و دوازده امام خواجه نصیر، نسخ، احمد نیریزی، 1120، 25 برگ [فهرست ملک: 1/5].

23/20248 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1095، دعای احتجاب و ادعیه ایام هفته و تعقیبات نمازهای یومیه، نسخ، احمد نیریزی، 1120ق، «14صفحه» 7 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 349].

24/20249 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1889، شامل دعای ایام هفته و زیارت امام حسین علیه السلام و جمیع المهمات، آغاز: بسمله الحمد لله الذی اطیع فشکر، نسخ، احمد نیریزی، 1120ق، «12صفحه» 6 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 499].

25/20250 - تهران، دانشکده الهیات: 535د، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، احمد نیریزی، 1120ق، 36 برگ، سطر، [فهرست الهیات تهران: 637/1].

26/20251 - تهران، دانشکده الهیات: 793د، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، احمد نیریزی، 1121ق، 10 برگ [فهرست الهیات تهران: 637/1].

27/20252 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12425، شامل ادعیه ای از صحیفه سجادیه ، دعای رفع شر از امام صادق علیه السلام و دعای کمیل و غیره است ؛ آغاز: سورة الکهف مئة و عشر آیات، نستعلیق، احمد نیریزی، 1122ق، 73 برگ [فهرست آستان قدس:

1315].

28/20253 - تهران، مینوی: 37، سوره دخان و تعقیبات، نسخ، احمد نیریزی سلطانی، جمادی الاول 1124ق [فهرستواره مینوی: 21].

29/20254 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12453، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی، نسخ جلی، احمد نیریزی، 1125ق، شامل: «دعای کمیل با ترجمه ، تعقیبات ، دعای صباح و دعای سلمان» ، 61 برگ [فهرست مجلس: 408/35].

ص:76

30/20255 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4188، آغاز: شرح دعای صباح حضرت امیر المؤمنین علیه السلام نقل کرد سید حبیب، نسخ و ترجمه نستعلیق، میرزا احمد نیریزی، 1126ق، فارسی، شامل: «دعای صباح با شرحش، اسم اعظم، تعقیبات نمازها، دعای توسل، دعای علوی مصری، شرح آیة الکرسی و ...»، 153 برگ [فهرست مجلس: 11 / 192].

31/20256 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6454، عنوان معرفی: آیات و ادعیه، آغاز:

لدفع الأعادی بسم الله الرحمن الرحیم قل لن، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1128ق، 9 برگ [فهرست آستان قدس: 201/6].

32/20257 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8612، نسخ، احمد نیریزی، 1128ق، فارسی ، سوره یس و تعقیبات نمازها و حرزها و... ، 81 برگ [فهرست آستان قدس:

279/6].

33/20258 - تهران، ملک: 67، دعای صباح وهلال، نسخ، احمد نیریزی، 1128ق، 15 برگ [فهرست ملک: 217/1].

34/20259 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1125، نسخ، احمد نیریزی، 1128ق، شامل: «سوره دخان ، ملک و مفتاح الفتوح ، رموز الکنوز ، دعای صباح ، حرز امام سجاد علیه السلام ، دفع شر و...» ، «52صفحه» 26 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 627].

35/20260 - تهران، دانشکده الهیات: 511د، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، احمد نیریزی، 1128ق، 28 برگ [فهرست الهیات تهران: 636/1].

36/20261 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1186، دعای صباح واستعاذه ، صبح و شام ، سریع الاجابة ، طلب سعادت ودعا به جهت مقهور گردانیدن، نسخ، احمد نیریزی، 1129ق، «18صفحه» 9 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 415].

37/20262 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3307، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1130ق، «14صفحه» 7 برگ [فهرست آستان قدس: 202/6].

38/20263 - مشهد، دانشکده الهیات: 494، نسخ، احمد نیریزی، 1130ق، 56 برگ [فهرست الهیات مشهد: 251/1].

39/20264 - تهران، مجلس سنا: 344، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعاهای ایام هفته و تعقیبات نماز، نسخ معرب، احمد نیریزی، 1130ق، 15 برگ [فهرست مجلس سنا: 175/1].

ص:77

40/20265 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12417، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، احمد نیریزی، 1132ق، دعای کمیل با ترجمه و... ، 14 برگ [فهرست مجلس: 373/35].

41/20266 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4616، عنوان معرفی: مجموعه دعا، شامل: «سور قرآنی ، دعای صباح با ترجمه فارسی و ادعیه ای از صحیفه سجادیه با ترجمه» ، نسخ و نستعلیق، احمد نیریزی، 1132ق، 82 برگ [فهرست مجلس:

713].

42/20267 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1082، شامل: دعای اعتصام ، دوازده امام خواجه نصیر ، حرز امام صادق علیه السلام و غیره با ترجمه فارسی ؛ نسخ جلی و ترجمه نستعلیق خوش، احمد نیریزی (مؤلف)، 1132ق، «408ص» 204 برگ، 9 سطر، قطع رحلی [فهرست سلطنتی ، دینی: 531].

43/20268 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 39، صباح ، مفتاح الفتوح و رموز الکنوز، نسخ، احمد نیریزی، 1133ق، «20صفحه» 10 برگ [فهرست مجلس:

7621].

44/20269 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1444، آغاز: بسمله چون ماه نو بینند باید اسم محمد علی فاطمه وحسن وحسین و... ، نسخ، احمد نیریزی، 1133ق، شامل:

دعای رؤیت هلال ، دعای صباح امام علی علیه السلام ، ایام هفته ، رفع غم ، دعای «تحصیل خیر دنیا و آخرت ، دعای عافیت ، زیارت امام حسین علیه السلام » ، «35 صفحه برگ»، 9 سطر، [فهرست سلطنتی ، دینی: 902].

45/20270 - تهران، مدرسه چهل ستون: 83، احمد نیریزی، 1134ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

46/20271 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1587، دعای اعتصام و دفع شمس و فتح ابواب الرزق، آغاز: بسمله هر روز پیش از شروع ده مرتبه صلوات و چهل مرتبه یا الله یک نفس بگوید، نسخ، احمد نیریزی، 1135ق، «16صفحه» 8 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 909].

47/20272 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2029، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

اللهم إنی أعوذ بک من صلاة لا ترفع، نسخ، احمد نیریزی، 1136ق، «26 صفحه» برگ [فهرست مجلس: 27/6].

ص:78

48/20273 - قم، گلپایگانی: 5250/26/130، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ، احمد نیریزی، 1136ق، شامل: «سوره یس ، دعای جوشن صغیر ، مشلول ، حجب ، سمات ، کمیل ، رؤیت ماه نو» ، 55 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 34/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

49/20274 - تهران، ملی تهران: /690ف، آغاز: اللهم إنی إعوذ بک من ملمات نوازل البلاء، نسخ، احمد، 1137، فارسی ، رساله اول مجموعه، «صفحه1 - 100» 50 برگ [فهرست ملی تهران: 193/2].

50/20275 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1138، نسخ، احمد نیریزی، 1137ق، شامل: «سوره یس ، دعای دفع بلا ، تعقیب نمازها ، دعای دفع شر ، دعای فرج و ...»، «58صفحه» 29 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 651].

51/20276 - تهران، ملک: 127، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، احمد نیریزی، 1139ق، 15 برگ [فهرست ملک: 219/1].

52/20277 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12401، نسخ، احمد نیریزی، 1140ق، شامل: «سوره واقعه ، تعقیبات نماز ، دعاهای ایام هفته و زیارت چهارده معصوم علیهم السلام» ، 16 برگ [فهرست مجلس: 355/35].

53/20278 - تهران، ملی تهران: /1082ع، شامل سوره واقعه و دعای صباح و دعای احتجاب، آغاز: بسمله إذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1140ق، 19 برگ [فهرست ملی تهران: 76/9].

54/20279 - تهران، ملی تهران: /1094ع، عنوان معرفی: ادعیه وآیات، شامل دعای صبح و شام و دعای سیفی و آیات قرآنی، آغاز: یا من دلع لسان الصباح بنطق، نسخ، احمد نیریزی، 1140ق، 32 برگ [فهرست ملی تهران: 89/9].

55/20280 - تهران، ملک: 158، نسخ و نستعلیق، احمد نیریزی، 1142ق، 20 برگ [فهرست ملک: 220/1].

56/20281 - مشهد، دانشکده الهیات: 493، نسخ، احمد نیریزی، 1142ق، 27 برگ [فهرست الهیات مشهد: 251/1].

57/20282 - تهران، سپهسالار: 1113، شامل: «دعای احتجاب ، چند آیه ، دعای ذمة الله و دعای قبل کل شیء» ، نسخ، احمد نیریزی، 1143ق، 6 برگ [فهرست سپهسالار: 4364].

ص:79

58/20283 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2026، نسخ و شکسته نستعلیق، احمد نیریزی، 1143ق، 7 سطر دعا و 7 سطر ترجمه، «20صفحه» 10 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 420].

59/20284 - تهران، دانشگاه تهران: 2152، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ خوش، احمد نیریزی، 1144ق، 34 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 849/9].

60/20285 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1143، نسخ، احمد نیریزی، 1144ق، شامل دعای ایام هفته و دعای منسوب به امام علی علیه السلام و دعا به جهت کلیه مهمات، «12صفحه» 6 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 362].

61/20286 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 51، تعقیبات نمازهای روزانه و دفع امراض و... ، آغاز: تعقیبات صلوة یومیه این است، نسخ ونستعلیق، احمد نیریزی، 1144ق، «197صفحه» 99 برگ، 12 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 523].

62/20287 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 113، نسخ، احمد نیریزی، 1146 ق، دوازده امام خواجه و سوره فتح و دعای توسل و حاجات، «34صفحه» 17 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 631].

63/20288 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 34، نسخ، احمد نیریزی، 1146ق، شامل:

«سوره یاسین و آیات حفظ و استکفا و حاجات و دعای برکة السباع ، اوراد و تعقیبات نمازها ، مناجات پیامبر صلی الله علیه و آله ، زیارت امام حسین علیه السلام » ، «150صفحه» 75 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 643].

64/20289 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12406، آغاز:بسم الله... الم ذلک الکتاب ... از حضرت پیغمبر مأثور است که کسی، نسخ، احمد نیریزی، 1149ق، عربی، 28 برگ [فهرست مجلس: 358/35].

65/20290 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 366، دعای صباح ، احزاب و دوازده امام خواجه، نسخ، احمد نیریزی، 1149ق، «46صفحه» 23 برگ [فهرست مجلس: 78/21].

66/20291 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 52، شامل : « دعای احتجاب ، حجب ، زیارت جامعه کبیره و صغیره ، زیارت عاشورا ، دعای سمات» ، آغاز: بسمله احتجبت بنور وجه الله القدیم الکامل، نسخ، احمد نیریزی، 1149ق، «118صفحه» 59 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 521].

ص:80

67/20292 - تهران، موزه هنرهای تزئینی: 7688، عنوان معرفی: کتاب دعاء، نسخ، احمد نیریزی، 1149ق [نشریه نسخه های خطی: 130/3].

68/20293 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12433، نسخ، احمد نیریزی، 1150ق، شامل: «سوره های فاتحه ، واقعه ، جمعه و نبأ ، آداب رؤیت هلال ، دعای عدیله و ...» ، 80 برگ [فهرست مجلس: 387/35].

69/20294 - مشهد، آستان قدس رضوی: 2، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه، نسخ، میرزا احمد نیریزی، 1151، 42 برگ [فهرست آستان قدس: 1/2].

70/20295 - تهران، ملی تهران: /989ف، عنوان معرفی: ادعیه و سوره های قرآن، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، احمد نیریزی، 1151ق، 190 برگ، سابقه:

معارف: 9 [فهرست ملی تهران: 540/2؛ فهرست معارف: 9/1].

71/20296 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 49، آغاز: بسمله تعقیب بعد از هر نماز فریضه، نسخ، احمد نیریزی، 1160ق، «160ص» 80 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 158].

72/20297 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3089، شامل: تسبیحات ، ادعیه مأثوره قدح و مهمات علوی ، استغفار و عهد آغاز: سبحانک اللهم و حنانیک ، ثلث و نستعلیق، احمد نیریزی (مؤلف)، قرن 12ق، 42 برگ [فهرست آستان قدس: 18/15].

73/20298 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3131، عنوان معرفی: تعقیبات عامه (در جلد2)، ، مجموعه ای است شامل دو مقصد: مقصد اول: در تعقیبات پنج نماز؛ مقصد ثانی: در ادعیه و اذکار و زیارات... از جمله دوازده امام خواجه و دعای صنمی قریش ؛ آغاز: بسمله بدانکه این مختصر ادعیه تعقیبات ضروریه نماز است، نسخ و نستعلیق، احمد نیریزی (مؤلف)، قرن 12ق، 159 برگ [فهرست آستان قدس: 12/2 و 60/15].

74/20299 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3322، نسخ، میرزا احمد نیریزی، قرن 12ق، فارسی ، «سور قرآنی ، شرح مهر نبوت ، دعای عدیله و جوشن و مقالید و تعقیبات نمازها» ، 150 برگ [فهرست آستان قدس: 281/6].

75/20300 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3406، آغاز: در صباح و مساء بسم الله الرحمن الرحیم إنی أسألک خیر الصباح و خیر المساء، نسخ، میرزا احمد نیریزی، قرن 12ق، «تعقیبات فرائض ، ادعیه و آیات قضای حوائج» ، 24 برگ [فهرست آستان قدس: 203/6].

ص:81

76/20301 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12431، نسخ، احمد نیریزی، قرن 12ق، «دعای صباح ، مناجات خمسة عشر ، زیارت جامعه کبیره و ...» ، 237 برگ [فهرست مجلس: 386/35].

77/20302 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 432، نسخ، احمد نیریزی، قرن 12ق، ترجمه نستعلیق [نشریه نسخه های خطی: 57/5].

78/20303 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 433، نسخ، احمد نیریزی، قرن 12ق، ترجمه نستعلیق [نشریه نسخه های خطی: 58/5].

79/20304 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 434، احراز و دعوات، نسخ، احمد نیریزی، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی: 58/5].

80/20305 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 23، عنوان معرفی: الدعاء و الزیارات، نسخ، میرزا احمد نیریزی، قرن 12ق، با ترجمه فارسی [نشریه نسخه های خطی: 178/3].

81/20306 - تهران، ملی تهران: /1145ع، عنوان معرفی: قرآن و ادعیه، آغاز: سورة الأنعام مکیة و هی مئة و خمسون و ستون آیة بسمله الحمد لله الذی خلق، نسخ، احمد نیریزی، زین العابدین، 1288ق، 87 برگ [فهرست ملی تهران: 136/9].

82/20307 - تهران، دانشگاه تهران: 2222، عنوان معرفی: دعا و سور قرآنی، نسخ، میرزا احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت، 30 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 894/9].

83/20308 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2048، تعقیبات نمازهای پنجگانه، آغاز:

بسمله قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولینا، نسخ وشکسته نستعلیق، احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت، «14صفحه» 7 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 511].

3376 . ادعیه (دعا و زیارات)

از: عبد القادر

نسخه ها:

20309 - یزد، وزیری: 1392، عنوان معرفی: دعا و زیارات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [فهرست کتابخانه وزیری: 947/3].

ص:82

3377 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: علی اکبر بن محمد شفیع کرمانی (قرن 12ق)

ادعیه و زیارات شیعی است شامل اعمال و ادعیه شب و روز عید فطر و ادعیه و آداب زیارت ماههای مختلف ، مناجات خمس عشر همراه با ترجمه فارسی.

نسخه ها:

20310 - قم، گلپایگانی: 7350/37/140، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و اغفرلی کل ذنب احصیته و هو عندک فی کتاب مبین بیامرز برای من گناهی را که شمرده تو آنرا، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، علی اکبر بن محمد شفیع حسینی کرمانی (مؤلف)، 4 ربیع الثانی 1104ق، در حاشیه تصحیح شده است، 151 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3378 . ادعیه

از: عبد العلی نواب یزدی ، میرزا (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل ادعیه و آیات و تعقیبات نماز.

آغاز: تعقیب نماز صبح بسم الله الرحمن الرحیم لا إله إلا الله إلها واحدا.

نسخه ها:

20311 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3130، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میرزا عبد العلی نواب یزدی (مؤلف)، 1221ق، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 11/2 و 24/15].

3379 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد رحیم بن محمد شریف کرمانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی و زیارات: امام علی علیه السلام ، عاشورا، ایام هفته، جامعه کبیره، مفجعه و صاحب الامر علیه السلام و دعاهای: صنمی قریش، دوازده امام خواجه، جوشن کبیر، عدیله و کمیل است.

ص:83

نسخه ها:

20312 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3259، آغاز: الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة، نسخ، محمد رحیم بن محمد شریف کرمانی (مؤلف)، 1227ق، 77 برگ [فهرست آستان قدس: 25/15].

3380 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد حسین مازندرانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعاهای: احتجاب، سمات، صباح علوی، قاموس و تعقیبات فرائض.

آغاز: احتجبت بنور وجه الله القدیم.

نسخه ها:

1/20313 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3262، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین مازندرانی (مؤلف)، 1227ق، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 24/15].

2/20314 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 522، آغاز: اعتصام دعای سیفی است بسمله اعتصمت بالله و افر الی الله،نسخ،محمد حسین مازندرانی (مؤلف)،9 محرم 1268ق، 51 برگ، 16 سطر، 14*22 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 447/1].

3381 . ادعیه

(عربی و فارسی)

از: جعفر بن محمد ابراهیم خوشنویس (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی، دعای کمیل، یستشیر، احراز ائمه علیهم السلام و دعای رؤیت هلال.

آغاز: سورة واقعة و هی سبع و سبعون.

نسخه ها:

20315 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13405، آغاز: برابر نمونه، نسخ، جعفر بن محمد ابراهیم خوشنویس (مؤلف)، 1228ق، 36 برگ [فهرست آستان قدس: 25/15].

ص:84

3382 . ادعیه

(عربی)

از: محمد علی بن محمد جعفر

نسخه ها:

20316 - قم، گلپایگانی: 3476/17/256، آغاز: روایت شده است که در شب نیمه شعبان سه مرتبه سوره یس بخواند...سوره یس ثلاث و ثمانون آیات، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 12 رجب 1308ق، بیاضی شامل: «سوره یس ، نبأ ، دعای عرفه ، دعای ندبه ، سوره دهر و ملک ، زیارت عاشورا ، دعای حجب و دعای دیگر»، 131 برگ، 13 - 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3383 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: محمد ، سید (قرن 13ق)

نسخه ها:

20317 - قم، گلپایگانی: 3479/17/259، عنوان معرفی: دعا و زیارات، سید محمد (مؤلف) ، 1249ق، نسخه عالی ، فارسی و عربی، 31 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3384 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد صادق مشهدی (قرن 13ق)

نسخه ها:

20318 - تهران، ملی تهران: /717ف، آغاز: چون خواهد شروع به خواندن نماید سوره مبارکه حمد، نسخ، محمد صادق مشهدی (مؤلف) و صمد، 1246ق، 32 برگ [فهرست ملی تهران: 223/2].

ص:85

3385 . ادعیه

(فارسی)

از: علی رضا بن محمد جعفر یزدی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل دعاهای: کمیل ، مشلول ، عدیله ، سمات ، جوشن کبیر ، دوازده امام خواجه ، تعقیبات نمازها و....

آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء.

نسخه ها:

20319 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9425، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی رضا بن محمد جعفر یزدی (مؤلف)، 1253، 189 برگ [فهرست آستان قدس: 32/15].

3386 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الله محلاتی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی ، دعای کمیل ، عدیله ، صباح و مساء ، تعقیبات نمازها و زیارت عاشورا.

نسخه ها:

20320 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16215، نسخ، عبد الله محلاتی (مؤلف)، 1255ق، 232 برگ [فهرست آستان قدس: 33/15].

3387 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الجواد (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: زیارت عاشورا و وارث و دوازده امام خواجه ، دعای کمیل ، جوشن کبیر و صغیر و....

آغاز: زیارت عاشورا و آداب آن روز.

نسخه ها:

20321 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9351، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الجواد (مؤلف)، 1256ق، 167 برگ [فهرست آستان قدس: 34/15].

ص:86

3388 . ادعیه

(فارسی)

از: زین العابدین سلطانی اصفهانی (قرن 13ق)

رسالۀ مفصلی است در دعا شامل دو بخش: بخش اول در ادعیه و اعمال ماه مبارک رمضان ، و بخش دوم در زیارات.

آغاز: اللهم إنی أسألک من بهائک بأبهاه.

نسخه ها:

20322 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10506، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین سلطانی اصفهانی (مؤلف)، 1261ق، 158 برگ [فهرست آستان قدس: 36/15].

3389 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الصمد بن ملا محمد رضا قلعه میدانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: زیارت ششم حضرت علی علیه السلام ، عاشورا ، اربعین ، جامعه و سور قرآنی و دعاهای کمیل ، عشرات ، سمات ، دوازده امام خواجه ، ایام هفته سجادیه و تعقیبات و دعای عهد.

آغاز: السلام علیک یا رسول الله.

نسخه ها:

20323 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3181، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الصمد بن محمد رضا قلعه میدانی (مؤلف)، 1262ق، 95 برگ [فهرست آستان قدس:

37/15].

3390 . ادعیه

(فارسی)

از: علی رضا خوشنویس (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعای صباح ، مناجات سجادیه ، ادعیه عکاشه ، عدیله و یستشیر.

آغاز: قبل از دعای صباح بخواند.

ص:87

نسخه ها:

20324 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17738، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علی رضا خوشنویس (مؤلف)، 1263ق، 37 برگ [فهرست آستان قدس: 37/15].

3391 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد بن محمد صادق شریف موسوی خوانساری (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: مناجات خمسة عشر ، منتخب ادعیه صحیفه سجادیه ، دعای یستشیر ، کمیل ، مشلول ، دوازده امام به نقل از مصباح طوسی ، زیارت جامعه کبیره و صغیره و....

آغاز: بسمله إلهی ألبستنی الخطایا ثوب مذلتی.

نسخه ها:

20325 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10627، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد بن محمد صادق شریف موسوی خوانساری (مؤلف)، 1267ق، 153 برگ [فهرست آستان قدس: 39/15].

3392 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد امین بن محمد قاسم ، ملا (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: ادعیه ماه رمضان ، دعای گنج العرش ، تهلیلات ، دعای جوشن صغیر ، کمیل ، عکاشه و تعقیبات نمازها.

نسخه ها:

20326 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15549، آغاز: سختی جان کندن او را سؤال نکیر و منکر را ثابت گرداند ایمان او را، نسخ و نستعلیق، ملا محمد امین بن محمد قاسم (مؤلف)، 1267ق، 55 برگ [فهرست آستان قدس: 39/15].

ص:88

3393 . ادعیه

از: چنگیز میرزا کاتب السلطان (قرن 13ق)

آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء.

نسخه ها:

20327 - تهران، ملی تهران: /1421ف، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، چنگیز میرزا کاتب السلطان (مؤلف)، 1268ق، 38 برگ [فهرست ملی تهران: 479/3].

3394 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد حسین بن احمد محمدیه نائینی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی و ادعیه: کمیل ، مشلول ، سمات ، حجب ، تعقیبات نمازها و ادعیه ایام هفته.

آغاز: سورة یس صلی الله علیه و آله ثلاث و ثمانون.

نسخه ها:

20328 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12728، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن احمد محمدیه نائینی (مؤلف)، 1269ق، 113 برگ [فهرست آستان قدس:

90/15].

3395 . ادعیه

(فارسی)

از: غلام رضا بن مهدی خراسانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: زیارت ششم علوی ، عاشورا ، وارث ، اربعین ، جامعه کبیره ، سور قرآنی ، دعای کمیل ، عشرات ، سمات ، مشلول ، دوازده امام خواجه ، ادعیه ایام هفته ، زیارات ایام هفته ، دعای مجیر ، صنمی قریش ، عدیله و....

آغاز: بسمله السلام علیک یا رسول الله.

ص:89

نسخه ها:

20329 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3257، آغاز: برابر نمونه، نسخ، غلام رضا بن مهدی خراسانی (مؤلف)، 1271ق، 55 برگ [فهرست آستان قدس: 40/15].

3396 . ادعیه

از: محمد علی محلاتی (قرن 13ق)

آغاز: هو الله تعالی سورة الفاتحة الکتاب و هی مکیة.

نسخه ها:

20330 - تهران، ملی تهران: /903ف، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی محلاتی (مؤلف)، 1274ق، 58 برگ [فهرست ملی تهران: 438/2].

3397 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: محمد حسین بن محمد یزدی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: تعقیبات نماز ، ادعیه حفظ و وسعت رزق ، ادعیه شب جمعه ، مکروهات چهارشنبه سوری و احراز....

آغاز: بسمله بنام خداوند بخشاینده مهربان.

نسخه ها:

20331 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10420، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد حسین بن محمد یزدی (مؤلف)، 1275ق، 70 برگ [فهرست آستان قدس: 41/15].

3398 . ادعیه

(عربی)

از: کاظم کشمیری جدیبلی ، سید (قرن 13 ق)

آغاز: الحمد لله الذی قال فی کتابه المجید ادعونی.

ص:90

نسخه ها:

20332 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8120، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید کاظم کشمیری جدیبلی (مؤلف)، 1285ق، 20 برگ [فهرست آستان قدس: 204/6].

3399 . ادعیه

(فارسی)

از: حبیب الله بن آقا محمد حسن (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: زیارات عاشورا ، ششم علوی ، وارث ، ادعیه ماه رمضان ، رجب ، صفر و....

آغاز: السلام علیک یا أبا عبد الله.

نسخه ها:

20333 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3189، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حبیب الله بن آقا محمد حسن (مؤلف)، 1286 ق، 76 برگ [فهرست آستان قدس: 42/15].

3400 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الصمد بن حسین محلاتی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دوازده امام منظوم و منثور مسجع ، تعقیبات نمازها ، استخارهء مروی از امام زمان (عج) ، اسم اعظم ، زیارات ایام هفته ، اعمال و ادعیه تحویل سال ، ادعیه و تعویذات و احراز.

آغاز: دوازده امام :

صل یا رب علی ذی امة خیر البشر الذی فی حقه أنزلت و انشق القمر

نسخه ها:

20334 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19578، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الصمد بن حسین محلاتی (مؤلف)، 1289ق، اهدایی رهبری [فهرست آستان قدس:

43/15].

ص:91

3401 . ادعیه

(فارسی)

از: نصر الله (خادم روضه رضوی علیه السلام ) (زنده در 1292ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: ادعیه ایام هفته و تعقیبات نمازهای روزانه.

آغاز: الحمد لله الذی اطیع فشکر و عصی فغفر.

نسخه ها:

20335 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3090، آغاز: برابر نمونه، نسخ، نصر الله (مؤلف)، 1292ق، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 44/15].

3402 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: عبد الله بن علی رضا بن رستم بن محمد صالح بیک نوری ، میرزا

آغاز: در مهج الدعوات روایت کرده است که محمد بن عبد الله اسکندری گفت.

نسخه ها:

20336 - تهران، ملی تهران: /2318ع، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد بن عبد الله نوری مشهور به فضل الله، 1295ق [فهرست ملی تهران: 30/12].

3403 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد باقر خلخالی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعای کمیل ، دعای سمات با تعقیبات آن ، دعای مشلول که امام حسین از حضرت علی علیهما السلام نقل نموده است.

آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء.

نسخه ها:

20337 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3108، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد باقر خلخالی (مؤلف)، قرن 13ق، 103 برگ [فهرست آستان قدس: 73/15].

ص:92

3404 . ادعیه

(فارسی)

از: احمد علی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: زیارت ششم علوی ، عاشورا ، دعای علقمه ، جامعه کبیره ، سور یس و الرحمن ، ادعیه ایام هفته سجادیه ، کمیل ، صنمی قریش ، سمات و عشرات.

آغاز: السلام علیک یا رسول الله.

نسخه ها:

20338 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3182، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد علی (مؤلف)، قرن 13ق، 64 برگ [فهرست آستان قدس: 76/15].

3405 . ادعیه

(فارسی)

از: بابا تاجر شیرازی ، میرزا (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعای سیفی ، جوشن صغیر ، حرز امام صادق علیه السلام ، دعای صباح امام باقر علیه السلام ، دعای سهم اللیل ، مشلول ، حجب ، صحیفه یا صد تسبیح ، معراج ، عدیله ، عهد ، کمیل ، تحیات ، زیارت وارث و جوشن کبیر.

آغاز: الحمد لله رب العالمین.

نسخه ها:

20339 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8976، آغاز: برابر نمونه، نسخ، حاج میرزا بابا تاجر شیرازی (مؤلف)، قرن 13ق، 204 برگ [فهرست آستان قدس: 78/15].

3406 . ادعیه

(فارسی)

از: احمد عراقی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: حزب البحر ، اعتصام ، حرز یمانی.

ص:93

آغاز: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم.

نسخه ها:

20340 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11621، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، احمد عراقی (مؤلف)، قرن 13ق، 85 برگ [فهرست آستان قدس: 86/15].

3407 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد امین سبزواری ، امیر (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی ، تعقیبات نمازها ، ادعیه قاموس ، احتجاب ، زیارت اهل قبور ، دوازده امام خواجه.

آغاز: هو له الأسماء الحسنی.

نسخه ها:

20341 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14992، آغاز: برابر نمونه، نسخ، امیر محمد امین سبزواری (مؤلف)، قرن 13ق، 129 برگ [فهرست آستان قدس: 93/15].

3408 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد شفیع بن محمد قلی نخجوانی (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: حدیث کساء ، ادعیه صباح و مساء ، دعای حفظ و نجات منسوب به یوسف علیه السلام ، سور قرآنی....

آغاز: فی المنتخب الکبیر عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها.

نسخه ها:

20342 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11487، آغاز: برابر نمونه، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد شفیع بن محمد قلی نخجوانی (مؤلف)، 1310ق، 56 برگ [فهرست آستان قدس: 47/15].

ص:94

3409 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد العلی (مصحح کتابخانه آستان قدس رضوی) (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعای کمیل ، صباح ، مناجات خمسة عشر ، دوازده امام خواجه ، زیارت امام رضا و پیامبر و حضرت علی علیهم السلام و عاشورا و اربعین و اعمال شعبان.

نسخه ها:

20343 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13199، نسخ، عبد العلی (مؤلف)، 1312ق، 111 برگ [فهرست آستان قدس: 48/15].

3410 . ادعیه

(فارسی)

از: اسد الله صفوی ، سید (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: حدیث کساء یمانی ، ادعیه صباح و مساء ، دفع شر ، قضای حاجات ، عکاشه ، زیارت وارث و تعقیبات نمازها.

آغاز: روی عن فاطمة الزهراء صلوات الله علیها قالت دخل علی أبی رسول الله.

نسخه ها:

20344 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16560، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید اسد الله صفوی (مؤلف)، 1314ق، 29 برگ [فهرست آستان قدس: 71/15].

3411 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد جعفر خوشنویس (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سور قرآنی و دعاهای حجب ، سمات ، سهم اللیل ، کید الاعداء ، دفع سحر ، صباح و....

آغاز: سورة الواقعة سبع و سبعون آیة.

ص:95

نسخه ها:

20345 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10455، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد جعفر خوشنویس (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، با تصحیح و شرح صدر المعالی ملا باشی در 1325ق، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 22/15].

3412 . ادعیه

(فارسی)

از: هاشم بن علی موسوی حائری شهرستانی (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، مشتمل بر: ادعیه و تحیّات شبانه روز جمعه و سُور شریفه (یس، الرحمن، واقعه، دخان، جمعه و ملک)، دعاء رفع بلیات و در پایان حدیث شریف کساء.

آغاز: دعای ندبه که مشتمل است بر عقاید حقه.

انجام: سعدوا فی الدنیا و الآخرة و ربّ الکعبة.

نسخه ها:

20346 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3112، آغاز: برابر نمونه، نسخ، هاشم بن علی موسوی حائری شهرستانی خوشنویس نیمۀ اول سدۀ 14 ق (مؤلف)، سه شنبه سوم جمادی الاول 1329ق، 200 برگ [فهرست آستان قدس: 49/15].

3413 . ادعیه

(فارسی)

از: عماد الکتاب (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: مناجات امام سجاد علیه السلام ، سور قرآنی ، دعای صباح ، دوازده امام خواجه ، حدیث کساء ، تعقیبات نمازها ، زیارت عبد العظیم ، عاشورا ، حرزها و ....

آغاز: ومن دعائه أعنی سید الساجدین علیه السلام فی المناجات.

نسخه ها:

20347 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10267، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عماد الکتاب (مؤلف)، 1335ق، 157 برگ [فهرست آستان قدس: 83/15].

ص:96

3414 . ادعیه

(فارسی)

از: عبد الباقی اشکوری کاکرودی (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: اوراد فتحیه ، دعای آوار ، دعای قدح ، بازوبند امام علی علیه السلام ، دعای سوسن با مطلع «بسمله یحبهم و یحبونهم کحب الله» ، دعای مجیر ، دعای ادای دین و زیارت عاشورا.

آغاز: بسمله استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم.

نسخه ها:

20348 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12608، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الباقی اشکوری کاکرودی (مؤلف)، 1339ق، 73 برگ [فهرست آستان قدس: 51/15].

3415 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد اصفهانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سوره فتح ، دعای صباح ، مهمات ، قضای حوائج و... که به نام فتحعلیشاه قاجار جمع آوری شده است.

آغاز: سورة الفتح و هی مدنیة.

نسخه ها:

20349 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10553، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ترجمه به نستعلیق، محمد حسین بن محمد اصفهانی (مؤلف)، قرن 13ق، 22 برگ [فهرست آستان قدس: 31/15].

3416 . ادعیه

(عربی)

از: منیر الدین تجلیل ، سید ، مشهور به مهدوی خراسانی (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: جوشن کبیر به ضمیمه نسخه چاپی دعا.

آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک یا الله.

ص:97

نسخه ها:

20350 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11624، آغاز: برابر نمونه، نسخ، سید منیر الدین تجلیل معروف به مهدوی خراسانی (مؤلف)، قرن 14ق، 75 برگ [فهرست آستان قدس: 52/15].

3417 . ادعیه

(عربی)

از: حسین شریف گلپایگانی

مجموعۀ دعایی است، شامل: دعای جوشن کبیر ، حرز امام جواد علیه السلام و ادعیه معروف امامیه.

آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک یا الله.

نسخه ها:

20351 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11803، آغاز: برابر نمونه، حسین شریف گلپایگانی (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 49/15].

3418 . ادعیه

(فارسی)

از: حسن بن میرزا محمد علی حسینی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: دوازده امام خواجه ، دعای سمات ، مناجات سجادیه ، تعقیبات نماز ، طریق ختم صلوات ، ادعیه ماه رمضان ، زیارت جامعه کبیره ، اربعین ، دعای صباح ، کمیل ، عدیله ، مشلول ، جوشن و....

نسخه ها:

20352 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15549، آغاز: بک إلی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، نسخ، حسن بن میرزا محمد علی حسینی (مؤلف)، 1272ق، 201 برگ [فهرست آستان قدس: 41/15].

ص:98

3419 . ادعیه

(فارسی)

از: رضا (قرن 14ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: اصول دین ، ثواب سوره ها ، مناجات منظوم ، ادعیه ، حرزها ، طلسمات ، تعویذات ، دعای سیفی ، هیاکل سبعه و....

آغاز: سؤال دنیا قدیم است یا حادث ، جواب دنیا حادث است.

نسخه ها:

20353 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16803، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، رضا (مؤلف)، بدون تاریخ کتابت، 136 برگ [فهرست آستان قدس: 103/15].

3420 . ادعیه

(عربی)

از: محمد حسن بن محمد باقر خراسانی

مجموعۀ دعایی است، شامل: ادعیه قاموس ، دعای سهم اللیل ، احراز شر اعداء و ابی دجانه و ....

آغاز: بسمله إلهی أسئلک أن تغمسنی فی قاموس کرمک.

نسخه ها:

20354 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10057، آغاز: برابر نمونه، نسخ، زین العابدین خراسانی، غره شعبان 1331ق، در صفحه آخر مهر مؤلف به تاریخ 1276ق آمده است، 35 برگ، 7 سطر [فهرست آستان قدس: 50/15].

3421 . ادعیه

از: عبد العلی بن محمد محسن خراسانی (قرن 13ق)

مجموعۀ دعایی است، مقدمه ای از کتاب دعاست و برای فتحعلیشاه قاجار تدوین شده است.

آغاز: الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة لنیل المطالب.

ص:99

نسخه ها:

20355 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1183، ثلث، عبد العلی بن محمد محسن خراسانی (مؤلف)، قرن 13ق، «5صفحه» 3 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 998].

3422 . ادعیه

(عربی)

از: احمد بن زین الدین احسایی ، شیخ (م 1241ق)

آغاز: بسمله هذه فوائد متفرقة مأخوذة من نسخة طومار شیخنا... أحمد بن.

نسخه ها:

1/20356 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3922، عنوان معرفی: المعالجات بالأدعیة والطلسمات (فوائد فی...)، ثابت علی، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «صفحه111» 5 برگ [فهرست مجلس: 1975/10].

2/20357 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5443، عنوان معرفی: نسخة طومار فی الأدعیة النافعة المجربة، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و سوم مجموعه، «180پ - 185ر» 6 برگ [فهرست مجلس:

35316].

3423 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

منتخبی از ادعیه شیعی است و در برخی موارد با ترجمه و شرح فارسی از جمله:

دعایی که جبرئیل به پیامبر تعلیم نموده و پیامبر آن را به سلمان آموخته است ، دعایی به نقل از نزهة الزاهد ، دعایی به جهت رفع اعداء و سایر مطالب ، تعویذ حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، شرح دعای شب نیمه شعبان ، شرح دعای ناد علی ، شرح دعای قدح و متن آن ، شرح و متن دعای عظیم القدر و المنزلة به نقل از شیخ شهاب الدین سهرودی ، دعای روز عاشورا ، دعای طمطام ، دوازده امام خواجه نصیر الدین طوسی ، دعای سمات و ادعیه دیگر.

ص:100

آغاز: الحمد لله الذی لا إله إلا هو الملک الحق المبین الحی القیوم الدائم المدبر بلا وزیر.

نسخه ها:

20358 - قم، گلپایگانی: 1430/8/140، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 82 برگ، 7 - 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3424 . ادعیه

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه ادعیه شیعی است، شامل ادعیه ای چون دوازده امام (انشاء الصلوات و التحیات) خواجه نصیر طوسی ، دعای جوشن صغیر ، دعای تسخیر اعداء ، دعای بعد از هر نماز ، دعای حضرت امیر علیه السلام در فراش النبی صلی الله علیه و آله ، دعای قبل از دعای سمات ، دعای سمات و دعای بعد از دعای سمات.

آغاز: اللهم صل و سلم و زد و بارک علی النبی الاُمی العربی المکی المدنی.

نسخه ها:

20359 - قم، گلپایگانی: 1070/6/160، آغاز: برابر نمونه، نسخ و ترجمه نستعلیق، علی اشرف بن حسن علی بن محمد صالح مازندرانی، 28 ذی قعده 1126ق، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل آورده شده است ، 59 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3425 . ادعیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی مشتمل بر ادعیه مختلف از جمله: دعای جعفر طیار ، ایام هفته ، دعای منقول از امام صادق علیه السلام ، دعا برای رفع مشکل به نقل از علی علیه السلام ، تعقیب نماز عصر ، دعای منقول از مقاتل ، دعای دفع سحر ، دعای رفع وبا ، دفع چشم زخم ، دعای دفع صرع و اوارد شیخ علی می باشد.

ص:101

آغاز: بسمله الله أکبر أهل الکبریاء و العظمة و منتهی الجبروت و العزة و ولی الغیث و الرحمة و مالک الدنیا و الآخرة.

نسخه ها:

20360 - قم، گلپایگانی: 899/5/189، عنوان معرفی: ادعیه اسبوع و... ، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 27 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3426 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعۀ دعایی است، شامل: ادعیه کمیل ، جوشن ، دوازده امام خواجه نصیر ، صباح ، عدیله ، سمات ، زیارت عاشورا و وارث ، زیارت علی بن الحسین و زیارت شهدا ، دعای مکارم اخلاق ، مجیر ، عشرات ، مشلول ، سهام اللیل ، صنمی قریش ، توبه ، حقوق والدین ، حرز جناب رسول و فاطمه و حسنین و به جهت حفظ از بلا و شر اعداء و بر آمدن حاجات و عقد اللسان و حرز دیگر و دعای سیفی و طاعون و رؤیت هلال و اسامی هفته و تعقیبات و آداب سفر و دعای افتتاح و دعای سحر.

نسخه ها:

20361 - قم، گلپایگانی: 516/3/136، دعای کمیل و جوشن، از انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: بدانکه سید جلیل ابن طاووس در کتاب اقبال روایت کرده است که کمیل ابن زیاد گفت روزی با مولای خود حضرت امیر المومین علیه السلام در مسجد بصره، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با حواشی مختصر ، 142 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3427 . ادعیه

(فارسی و عربی)

از: حسن بن حسین حسینی خویی ، سید (قرن 14ق)

ص:102

رساله مفصلی در ادعیه یومیه و نوافل و تعقیبات نمازها است که مؤلف از کتابهای منهاج العارفین ، مصباح کفعمی و مفتاح الفلاح استخراج نموده است و فهرست موضوعات آن چنین است: ادعیه در عقب فرائض یومیه ، ادعیه وقت خواب ، آداب نماز شب ، ادعیه صباح و مساء ، ادعیه ساعات ، ادعیه ایام هفته و دعای ندبه.

آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین بدانکه این مجموعه ایست مشتمل بر بعضی آداب فرائض یومیه.

نسخه ها:

20362 - خوی، موزه خوی: 7، آغاز: برابر نمونه، متن نستعلیق و ادعیه نسخ، سید حسن بن حسین حسینی خویی (مؤلف)، قرن 14ق، این نسخه طبق برگ شمار اصل که در فهرست آن آمده 203 برگ بوده ولی فقط 126 برگ آن باقی مانده است ، شماره ثبت: 36، 126 برگ، 19 سطر [فهرست موزه خوی].

3428 . ادعیه

(عربی)

از: اسکندر بن محمد رفیع سالیانی (قرن 13ق)

مجموعه ای از ادعیه مختلف است که مؤلف از مصادر جمع آوری کرده است.

برخی از مطالب این مجموعه عبارتند از: سوره یس ، تعقیبات ، ادعیه هفته ، زیارت عاشورا ، دعای کمیل ، دعای صباح ، دعای سمات ، مناجات امام سجاد علیه السلام ، دعای احتجاب و....

آغاز: سورة یس.

نسخه ها:

20363 - قم، مدرسه حجازیها: 7758/52/98، آغاز: برابر نمونه، نسخ زیبای معرب، اسکندر بن محمد رفیع سالیانی (مؤلف)، جمادی الثانی 1281ق، 119 برگ، 9 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:103

3429 . ادعیه

(فارسی)

از: رضا قلی بن شاهرخ بن نادر شاه افشار (قرن 13ق)

مؤلف گفته است که در سال 1210ق از میرزا محمد مهدی حسینی فرزند میرزا هدایت الله تقاضای کتابی در ادعیه کرده است و چون وی اجابت ننموده خودش اقدام به تألیف این مجموعه نموده و در آن دعاهای ماه رمضان و ایام هفته را جمع آوری کرده است.

نسخه ها:

20364 - قم، مدرسه حجازیها: 8461/57/131، از آغاز و انجام و وسط افتادگی دارد، آغاز: مواظبت به طاعات و اشتغال به عبادات است، نسخ زیبای معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با صفحات مجدول مذهب، 83 برگ، 15 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

3430 . ادعیه

(فارسی)

از: محمد هاشم بن محمد حسین کاشانی (قرن 13ق)

مجموعه دعایی است، شامل: جوشن کبیر ، دعای روزهای ماه رمضان ، کمیل ، شرح اذکار ایام هفته ، مناجات حضرت سجاد علیه السلام ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعایی که جبرئیل به پیامبر اکرم هدیه نمود ، شرح دعای نور و اعمال شبهای قدر است.

نسخه ها:

20365 - قم، مدرسه حجازیها: 9046/59/266، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

انت الغوث الغوث الغوث خلصنا من النار یارب، نسخ، محمد هاشم بن محمد حسین کاشانی (مؤلف)، پنجشنبه 24 شعبان 1253ق، 129 برگ، بیاض [فهرست مدرسه حجازیها].

3431 . ادعیه

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

ص:104

مجموعه ای در دعا است شامل: چند سوره از قرآن کریم ، دعای جوشن کبیر ، جوشن صغیر به نقل از مهج الدعوات ، دعای روز نوروز و مختصری در اصول دین به صورت سؤال و جواب به فارسی در سه برگ.

آغاز: سوره یس.

انجام: کلها فی کل حال إنه جل ثناؤه لما یشاء قدیر فعال لما یرید و هو حسبی و نعم الوکیل فی المبدء و المعاد.

نسخه ها:

20366 - قم، دار الحدیث: 312، آغاز: برابر نمونه، انجام: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 86 برگ، 9*16 [فهرست دار الحدیث].

3432 . ادعیه

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعۀ دعایی است، شامل: وردی جهت ترقی حال و رسیدن به جاه و منصب ، طریقه ختم سوره یس ، دعای عشرات ، دعای سریع الاجابه ، اعمال روز عاشورا ، در کیفیت وصیت ، دعای سهم اللیل مروی از امام زمان علیه السلام ، نماز حاجت ، ختم ناد علی ، خواص حروف تهجی ، طریقه ختم سورهء ماعون ، دعای ساعت آخر روز جمعه ، دو طریقه در ختم اسمای حسنی ، نماز رد مظالم ، شرح دعای قاموس ، طریق آب نیسان و دعای زبان بند و....

نسخه ها:

20367 - قم، دار الحدیث: 60، نسخ، بدون نام کاتب، شنبه ربیع الاول 1126ق، رساله دوم مجموعه، «14پ - 47پ» 33 برگ، 17 سطر [فهرست دار الحدیث].

3433 . ادعیه ، بیاض در...

(فارسی و عربی)

از: نعمت الله بن محمد رضا بن آقا حبیب الله وزیر (قرن 14ق)

مجموعه ای در ادعیه است شامل: سوره های یس و الرحمن ، دعای کمیل ، دعای

ص:105

فرج در امور ، دعای صباح ، زیارت عاشورا و دعای علقمه ، زیارت اربعین ، تعقیبات نماز ، دعای عدیله ، اعمال ماه رمضان و دعای جوشن کبیر.

نسخه ها:

20368 - قم، دار الحدیث: 361، از انجام افتادگی دارد، آغاز: سوره یس، انجام: یا من علمه سابق و وعده صادق یا من لطفه ظاهر یا من أمره غالب یا من کتابه محکم، نسخ، نعمت الله بن محمد رضا بن حبیب الله وزیر(مؤلف)، ربیع الاول 1306ق، 184 برگ، 9 سطر، 7*13 [فهرست دار الحدیث].

3434 . أدعیة الاُسبوع

(عربی)

از: عبد الله یزدی خوشنویس (قرن 12ق)

آغاز: بسمله الله أکبر أهل الکبریاء و العظمة و منتهی الجبروت و العزة.

نسخه ها:

1/20369 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3088، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله یزدی خوشنویس (مؤلف)، قرن 12ق، 8 برگ [فهرست آستان قدس: 104/15 و 1/2].

2/20370 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1092، آغاز: برابر نمونه، نسخ، عبد الله یزدی خوشنویس (مؤلف)، قرن 12ق، «14صفحه» 7 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 353].

1 أدعیة الاُسبوع

از: علی اصغر بن علی رضا کربلایی

رجوع کنید به: دعاهای ایام هفته

3435 . أدعیة الاُسبوع و أحکامها

(فارسی)

از: محمد علی بن محمد نصیر گیلانی مدرسی چهاردهی (م 1334ق)

بعضی از اعمال و ادعیه که در روزهای هفته می توان انجام داد را در یک مقدمه

ص:106

و هفت فصل و یک خاتمه گرد آورده است. مقدمه در تعقیب نمازهای فریضه و هر یک از فصول مخصوص دعاهای روزی از روزهای هفته و خاتمه در اعمال و ادعیه متفرقه در هشت باب است. این کتاب در 25 شوال 1306ق به پایان رسیده است.

[ فهرست مرعشی: 307/22 ]

آغاز: الحمد لله رب العالمین فبعد چنین گوید سرگردان وادی ضلالت و گمشده از راه هدایت... که هر ذی شعور و صاحب ذکاوت.

نسخه ها:

1/20371 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6107، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، محمد علی بن محمد نصیر گیلانی چهاردهی (مؤلف)، 25 شوال 1305ق، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 105/15].

2/20372 - قم، مرعشی: 8773، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، در عصر مؤلف، 176 برگ [فهرست مرعشی: 308/22].

3436 . ادعیه امام سجاد علیه السلام

(عربی)

دعاهای امام زین العابدین علیه السلام شامل مناجات خمسة عشر و دو دعای دیگر است.

آغاز: إلهی ألبستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعة منک لباس مسکنتی.

نسخه ها:

20373 - قم، گلپایگانی: 2687/14/137، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 21 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

3437 . ادعیه امام صادق علیه السلام عند المنصور به نقل از فضل بن ربیع

(عربی)

نسخه ها:

20374 - قم، گلپایگانی: 15/138، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 19 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:107

3438 . أدعیة أیام الاُسبوع

(عربی)

از: امام علی بن الحسین زین العابدین علیهما السلام

از ملحقات صحیفه سجادیه است.

نسخه ها:

1/20375 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3306، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، آغاز:

دعای یوم الأحد، نسخ، میرزا احمد نیریزی، قرن 12ق، با ترجمه فارسی، «31صفحه» 16 برگ [فهرست آستان قدس: 203/6].

2/20376 - تهران، سپهسالار: 984، عنوان معرفی: دعای روزهای هفته، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، 1208ق، 13 برگ، 9 سطر، 12*18 [فهرست سپهسالار:

25/1 و 433/4].

3/20377 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3305، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1226ق [فهرست آستان قدس: 208/6].

4/20378 - قم، مرعشی: 4048، نسخ، احمد نیریزی، 1233ق، در اصفهان از روی خط محمد حسن اصفهانی، 19 برگ، 8 سطر، 8/5*14/5 [فهرست مرعشی: 50/11].

5/20379 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7030، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 15 برگ [فهرست آستان قدس: 209/6].

3439 . أدعیة الأیام السبعة

(عربی)

ادعیه مربوط به روزهای هفته است.

نسخه ها:

1/20380 - تهران، دانشگاه تهران: میکروفیلم 5156، عنوان معرفی: دعای روزهای هفته، نسخ و ثلث، حاجی محمد تبریزی، 942ق، 427 برگ [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 139/3].

2/20381 - تهران، دانشگاه تهران: 2184، نسخ خوش، محمد حسین کازرونی، 1013ق، 27 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 872/9].

3/20382 - تهران، مجلس سنا: 201، عنوان معرفی: أدعیة الاُسبوع، نسخ معرب، عبد الله بن محمد محسن یزدی، 1109، 10 برگ [فهرست مجلس سنا: 95/1].

ص:108

4/20383 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8883، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، نسخ، سید محمد جعفر خان حسینی، 1153ق، آیات منتخبه مخصوص به هر روزی از ایام هفته، 69 برگ [فهرست آستان قدس: 203/6].

5/20384 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1086، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، آغاز:

صلوات الله و صلوات ملائکته و أنبیائه و رسله، نسخ، محمد رفیع سالیانی، 1251، «24صفحه» 12 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 513].

6/20385 - تهران، سپهسالار: 2150، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه ایام هفته، محمد صادق، بدون تاریخ کتابت، برای نجفعلی خان در بیجار نوشته شده است، 20 برگ، 6 سطر، 8/5*12 [فهرست سپهسالار: 58/1 و 440/4].

7/20386 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1092، عنوان معرفی: دعای ایام هفته و ادعیه دیگر، آغاز: بسمله بسم الله کلمة المعتصمین ومقالة المحترزین و أعوذ بالله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «114صفحه» 57 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 373].

8/20387 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1190، آغاز: بسمله الحمد لله الذی لا من شیء کان و لا من شیء کون، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «80صفحه» 40 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 515].

9/20388 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1198، عنوان معرفی: دعای ایام هفته از امام علی علیه السلام ، آغاز: بسمله الحمد لله الذی لا من شیء کان و لا من شیء کون، نسخ، عبد الله یزدی، بدون تاریخ کتابت، «66صفحه» 33 برگ، 12 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 364].

3440 . أدعیة الأیام السبعة

(عربی)

آغاز: الدعاء فی یوم الأحد بسم الله الرحمان الرحیم اللهم إنک أذنت لی.

نسخه ها:

1/20389 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2021، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، آغاز:

برابر نمونه، نسخ، یاقوت مستعصمی، 693ق، «52صفحه» 26 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 28].

ص:109

2/20390 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12446، آغاز: برابر نمونه، احمد سهروردی (یاقوت ثانی)، 697ق، 60 برگ [فهرست مجلس: 397/35].

3/20391 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3093، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد کاتب، 971ق، 21 برگ [فهرست آستان قدس: 106/15 و 2/2].

3441 . أدعیه الأیام السبعة

(عربی)

مجموعۀ دعایی است، شامل ادعیه مختلفی است که در روزهای هفته خوانده می شود.

آغاز: الحمد لله الذی اطیع فشکر.

نسخه ها:

1/20392 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11973، آغاز: برابر نمونه، ثلث و خط کوفی، بدون نام کاتب، وقف در 407ق، 14 برگ [فهرست آستان قدس: 107/15].

2/20393 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12395، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 524ق، برای سید سدید الدین ظهر الدوله امیر الملک فخر الکتاب ابی سعد عباد بن ابن طاهر بن معبد قرشی نگاشته شده است، 14 برگ [فهرست آستان قدس: 106/15].

3/20394 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12407، به ضمیمه تسبیحات وادعیه متفرقه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 6ق، فارسی و عربی، 14 برگ [فهرست آستان قدس: 108/15].

4/20395 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12314، عنوان معرفی: ادعیه روزهای هفته، آغاز: برابر نمونه، نسخ، علاء الدین، 984ق، 11 برگ [فهرست مجلس: 276/35].

5/20396 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1131، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته و دعای بزرگوار، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، محمد مهدی طهرانی، 1213ق، «12صفحه» 6 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 25].

6/20397 - تهران، ملک: 56، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1248ق، 6 برگ، 8 سطر، 12/5*19/5 [فهرست ملک: 20/1].

ص:110

7/20398 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1552، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، آغاز:

برابر نمونه، مرقع به نسخ، محمد حسین حسینی، 1251ق، «9صفحه» 5 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 885].

8/20399 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1142، عنوان معرفی: دعای ایام هفته و تعقیبات نمازهای یومیه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، غلام علی اصفهانی، 1284ق، «36صفحه» 18 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 357].

9/20400 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میرزا نصر الله خادم، 1291ق، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 1/2].

10/20401 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1134، عنوان معرفی: دعای ایام هفته، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمد اسماعیل تبریزی، 1301ق، «10صفحه» 5 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 355].

11/20402 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 8، عنوان معرفی: دعاهای ایام هفته و ادعیه دیگر، آغاز: برابر نمونه، نسخ، احمد نیریزی، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 77/21].

12/20403 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2054، عنوان معرفی: دعای ایام هفته، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «36صفحه» 18 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 369].

3442 . ادعیه شب و روز جمعه

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رسالۀ مفصلی است در دعاهای که مستحب است در شب و روز جمعه خوانده شود، در دو باب: باب اول: ادعیه شب جمعه (دعاهای: کمیل ، سلمان ، اویس ، عکاشه ، جامع ، عدیله ، حجب و ...)؛ باب دوم: ادعیه روز جمعه (دعاهای: ندبه ، دوازده امام خواجه ، عشرات ، سمات و...).

آغاز: الحمد لله ما هم الجود و الکرم و خالق اللوح و القلم... فهذه رسالة وجیزة و مقالة عزیزة یذکر فیها ما یدعی به فی لیلة الجمعة و یومها دون سائر ما یستحب.

ص:111

نسخه ها:

20404 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10309، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، 114 برگ [فهرست آستان قدس: 83/15].

3443 . ادعیه شب و روز جمعه

(عربی و فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء.

نسخه ها:

20405 - قم، طبسی حائری: 420، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای کمیل ، دعای حجب ، دعای اویس قرنی ، دعای سر از امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعای شب عرفه و جمعه ، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام در شب جمعه ، دعای شب جمعه از کفعمی ، دعای شش قفل ، دعای شب جمعه به جهت دفع دشمن ، دعای سحر شب جمعه ، دعای صبح جمعه و تعقیب نماز صبح روز جمعه و نمازهای شب جمعه به نقل از ربیع الاسابیع» ، 63 برگ، 9 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

3444 . ادعیه شهور ثلاثه (أعمال الأشهر الثلاثة)

(فارسی)

از: دوست محمد بن عبد الرحیم حسینی ، سید (قرن 10ق)

رسالۀ معروفی است دراعمال ماههای رجب ، شعبان و رمضان. مؤلف مطالب این رساله را از کتابهای ابن طاووس و علمای دیگر، انتخاب و به نام شاه طهماسب صفوی در یک مقدمه و سه باب و یک خاتمه تنظیم نموده است. مقدمه در فضیلت نماز و روزه و اعمال اول هر ماه و سه باب در اعمال سه ماه مذکور و خاتمه در اعمال نوروز است.

[ الذریعه: 243/2 ؛ فهرست مرعشی: 378/27 ]

آغاز: شکر و سپاس بی قیاس مر آن معبودی را که عبادتش موجب فیروزی عابدان.

ص:112

نسخه ها:

1/20406 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، بدون نام کاتب، 1042ق، تصحیح شده، «308ص» 154 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 105 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 127/1].

2/20407 - مشهد، دانشکده الهیات: 1292، عنوان معرفی: دعا، آغاز: برابر نمونه، نسخ، میرزا علی، 1059ق [فهرست الهیات مشهد: 431/2].

3/20408 - تهران، ملک: 1802، عنوان معرفی: دعا، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 130 برگ [فهرست ملک: 248/2].

4/20409 - قم، قائنی: 24، محمد محسن بن تقی حسینی قورطانی، 1116ق، با بلاغ و تصحیح [مجله تراثنا: 132/49].

5/20410 - قم، مرعشی: 10968، از آخر افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 97 برگ [فهرست مرعشی: 378/27].

6/20411 - قم، مرعشی: 12059، عنوان معرفی: اعمال الاشهر الثلاثة، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ، 11 سطر، 7*12 [فهرست مرعشی: 30 / 448].

7/20412 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14260، آغاز: و گویند بیا تا آنچه خدای بتو وعده کرده است بتو بنمایم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 131 برگ [فهرست آستان قدس: 115/15].

8/20413 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14827، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 148 برگ [فهرست آستان قدس: 113/15].

9/20414 - قم، مسجد اعظم: 2459، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 89 برگ، 13 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 28؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

10/20415 - قم، مسجد اعظم: 3347، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، برگ اول و آخر نونویس است، 158 برگ، 12 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 28؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:113

11/20416 - قم، مسجد اعظم: 3354، آغاز: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، این نسخه در هامش نسخه ای از روضة الأذکار مجذوب تبریزی تحریر شده است ، رساله دوم مجموعه، 152 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

12/20417 - قم، مدرسه حجازیها: 8259/56/109، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن کربلایی دوست محمد قراچون آبنادان کوهی، یکشنبه سلخ رمضان المبارک 1233ق، 133 برگ، 11 و 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها؛ مجله نور علم: 26752].

13/20418 - مشهد، آستان قدس رضوی: 1453، نسخ، محمد باقر تبریزی، 1241ق، 73 برگ [فهرست آستان قدس: 115/15].

14/20419 - قم، مدرسه حجازیها: 8368/57/38، از اواسط فصل اول در اعمال ماه رجب تا آخر کتاب، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فرماید که ببرید این بنده را به سوی بهشت و استقبال کنند، نسخ، حسین بن ملا محمد باقر، جمادی الاول 1297ق، 140 برگ، 17 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

15/20420 - قم، مرعشی: 12124، عنوان معرفی: اعمال الاشهر الثلاثة، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، 165 برگ، 10 سطر، 9*18/5 [فهرست مرعشی: 30 / 571].

16/20421 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14560، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ده برگ اول از امیر دوست محمد حسینی و الباقی از زاد المعاد المجلسی، 185 برگ [فهرست آستان قدس: 116/15].

17/20422 - زنجان، امام جمعه زنجان (سید عزالدین): بدون شماره، آغاز: برابر نمونه، حق نظر، 3 محرم 1402ق [دلیل المخطوطات: 90].

18/20423 - قم، گلپایگانی: 19/131، عنوان معرفی: اعمال رجب و شعبان و رمضان، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 269/1؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

19/20424 - تهران، سپهسالار: 2163، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه ، «2ر - 48پ» 47برگ، 210 برگ [فهرست سپهسالار: 169/3].

ص:114

20/20425 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1726، عنوان معرفی: عمل سه ماهه، آغاز:

برابر نمونه، انجام: اللهم لا تجعلنی اخسر من سألک فیه و اجعلنی ممن اعتقته فی...، نسخ درشت نزدیک به ثلث، بدون نام کاتب، نزدیک عصر مولف، با تصحیح، 195 برگ، 9 سطر، 17*24/5 [فهرست مرکز احیاء: 5 / 129].

21/20426 - قم، سید مهدی لاجوردی: بدون شماره، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [آشنایی با چند نسخه خطی: 107].

22/20427 - قم، مدرسه حجازیها: 8726/57/176، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و هر که هفت روز از آن روزه بدارد هفت در جهنم بر روی او، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 102 برگ، 20 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

23/20428 - قم، مدرسه حجازیها: 8745/58/195، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: یا ذا الجلال و الإکرام یا ذا النعماء و الجود یا ذا المن و الطول حرم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 128 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها] .

3445 . ادعیه الصباح

(عربی)

نسخه ها:

20429 - تهران، ملک: 6361، عنوان معرفی: ادعیه تفال فی الصباح، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست ملک: 354/9].

3446 . ادعیه قضای حاجات

(فارسی)

از: حسن دبیر سیاقی ، میر (قرن 14ق)

آغاز: الحمد لله الذی جعل الحمد مفتاحاً لذکره.

نسخه ها:

20430 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11955، آغاز: برابر نمونه، ثلث و نسخ، میر حسن دبیر سیاقی (مؤلف)، قرن 14ق، 29 برگ [فهرست آستان قدس: 100/15].

ص:115

3447 . ادعیه ماه رمضان

(فارسی و عربی)

نسخه ها:

1/20431 - یزد، وزیری: 1463، عنوان معرفی: دعاها و اعمال ماه رمضان، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد، 1280ق، 121 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 966/3].

2/20432 - قم، گلپایگانی: 6625/33/175، عنوان معرفی: دعاهای ایام صیام، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: شب سیم دراین شب دو رکعت نماز کند و در هر رکعت، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، نمازهای شب های ماه رمضان و ادعیه روزهای آن ماه و دعای سحر و برخی از ادعیه متفرقه همچون دعا برای تب و تعقیبات نمازها، 9 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3448 . ادعیه ماه رمضان و تعقیبات نماز

(عربی)

از: محمد مهدی اردکانی یزدی (قرن 14ق)

نسخه ها:

20433 - همدان، مدرسه غرب: 5313، نسخ، محمد مهدی اردکانی یزدی (مؤلف)، 1314ق [فهرست مدرسه غرب: 4].

3449 . ادعیه مجرّبه

از: محمد باقر بن محمد حسین حسینی استرآبادی (میر داماد) (م 1040ق)

در سال 1039ق تألیف شده است.

نسخه ها:

20434 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3188، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در ضمن این نسخه آمده است [فهرست آستان قدس: 62/15].

ص:116

3450 . ادعیه مجربه

(فارسی)

از: محمد حسین بن محمد یزدی (قرن 13ق)

چند دعاست که گرد آورنده مدعی است همه آنها را خود تجربه کررده و برای دفع دشمن و حصول مقاصد نفع عظیم دارد. وی کتاب را برای پادشاه هم عصر خودش تالیف کرده ولی به نام پادشاه در دیباچه کتاب تصریح نکرده است. وی در پایان کتاب اختیارات ایام مخصوصاً روزهای نیک و بد برای جنگ از ماههای عربی و فارسی را آورده است و پس از پایان رسالۀ دعایی به نقل از «مهج الدوات» ابن طاووس افزوده است. گرد آوری این مجموعه در ماه شعبان 1267ق به پایان رسیده است.

آغاز: الحمد لله کما ینبغی لکرم وجهه وعز جلاله و عظمته و کبریائه... وبعد کمترین داعیان خلود دولت ابد توأمان.

نسخه ها:

20435 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1602، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد حسین بن محمد یزدی (مؤلف)، شعبان 1267ق، 80 برگ، 7 سطر، 11*17 [فهرست مرکز احیاء: 5 / 10].

3451 . ادعیه مسنونه وضو

(فارسی)

از: علی بن حسین کرمانی کربلائی ، شیخ (م 1135ق)

نسخه ها:

20436 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3316، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 40 برگ [فهرست آستان قدس: 209/6].

3452 . ادعیه منتخبه

(فارسی)

از: محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی ، سید/احتمالا (م 1300ق)

ص:117

در ادعیه و اوراد مأثوره مشتمل بر چند باب است. باب اول این کتاب تعقیبات نماز صبح با عنوان «وسیله» است.

آغاز: بسمله... و بعد چنین گوید راقم این کلمات احقر عباد الله که از جهت نیل مقاصد کلیه.

نسخه ها:

20437 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1194، آغاز: برابر نمونه، انجام: اگر بنده مؤمن از سر صدق بخواند دعای او مستجاب گردد، نسخ، سید محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی (مؤلف)، ق 13، رساله بیست و یکم، «10ص» 5برگ، 11*17/5 [فهرست مجلس: 699/23].

3453 . ادعیه منتخبه از امام موسی بن جعفر علیهما السلام

(عربی)

نسخه ها:

20438 - خوانسار، فاضل خوانساری: 267، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهاردهم مجموعه، «95ر - 101ر» 7 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری:

2471].

3454 . الأدعیة المنقولة من الأئمة علیهم السلام

(عربی)

از: محمد بن محمد باقر رضوی قمی ، سید صدر الدین (م 1160ق)

نسخه ها:

20439 - خوانسار، فاضل خوانساری: 267، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1ر - 10ر» 10 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 245/1].

3455 . ادعیه میمونه مبارکه

(فارسی و عربی)

از: علی اکبر خویی (زنده در 1252ق)

رسالۀ ای در بیان ادعیه و اذکار مهمه است بدین ترتیب: دعای صباح، نادعلی

ص:118

کبیر ، دعای رؤیت هلال ، ادعیه ایام هفته ، دعای کمیل ، جوشن کبیر ، دوازده امام خواجه نصیر طوسی ، لعنیه خواجه نصیر طوسی ، دعای صنمی قریش ، جوشن صغیر ، تعقیبات نمازهای پنجگانه ، دعای سمات ، عشرات ، دعای روز جمعه و دعای اداء دین.

آغاز: یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم بغیاهب تلجلجه.

نسخه ها:

20440 - قم، گلپایگانی: 576/4/46، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، علی اکبر خویی (مؤلف)، 26 رجب 1252ق، 113 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3456 . ادعیه و آداب ماه مبارک رمضان

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

رساله ای است در هشت باب شامل: فضایل ، آداب ، احکام و ادعیه ماه مبارک رمضان.

آغاز: بسمله در بیان مجملی از فضایل و اعمال ماه مبارک رمضان.

نسخه ها:

20441 - قم، مدرسه حجازیها: 9030/59/250، از انجام افتادگی دارد، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 63 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

3457 . الادعیه و الاحراز

(عربی)

از: علی بن احمد جواهری بروجردی (م 1415ق)

مولف در این کتاب چند دعا و حرز را بدوم ترتیب خاصی گرد آورده تا مجموعه ای سبک باشد و همگان بتوانند از آن استفاده کنند. این جنگ دعا در شب چهارم ربیع الاول 1365ق پایان یافته است.

[ فهرست نسخه های خطی مر کز احیاء: 183/2 ]

ص:119

آغاز: الحمد لله الذی هدانا الی الدین القویم و اتباع سنة خیر المرسلین و سبب لنا اسباب النجاة و هیأ الوسائل.

نسخه ها:

20442 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 552، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، علی بن احمد جواهری بروجردی (مولف)، 4 ربیع الاول 1365ق، 62 برگ، 11 سطر، 7/5*10/5 [فهرست مرکز احیاء: 2 / 183].

3458 . ادعیه و ادویه

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

کتابی است در دعا برای رفع بیماریها و گرفتاریها، برگرفته از احادیث و فرمایشات ائمه اطهار علیهم السلام و بعضی بزرگان. مؤلف از کتابهای مکارم الأخلاق طبرسی ، خواص الآیات ، بحرالمنافع ، جواهر الأسرار و طب الأئمة نقل مطلب کرده، و کتاب شامل چند باب و هر باب در چند فصل است.

نسخه ها:

20443 - قم، مسجد اعظم: 906، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: انسان بیرون می آید این آیه و نقش را بنویسد و در گردن بندد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 70 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

3459 . ادعیه و اذکار

(فارسی و عربی)

از: محمد علی (قرن 12ق)

نسخه ها:

20444 - قم، گلپایگانی: 23/107، از اول و آخر افتادگی دارد، محمد علی (مؤلف)، قرن 12ق، 165 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:120

3460 . ادعیه و اذکار و تعقیبات

(فارسی)

از: محمد صادق بن محمد حافظ (قرن 11ق)

آغاز: الحمد لله الذی أنزل الکتاب علی عبده الذی بعثه بشیرا.

نسخه ها:

20445 - مشهد، دانشکده الهیات: 1020، نسخ، محمد صادق بن حاجی محمد حافظ (مؤلف)، 1061ق، 254 برگ [فهرست الهیات مشهد: 178/2].

3461 . ادعیه و الاوراد

(عربی)

از: یعقوب بن ابراهیم بن جمال الدین بن ابراهیم بختیاری حویزی (م 1147ق)

رساله متوسطی است در دعا و تعویذهای کوتاه ماثوره برای رفع دردها و آلام ، مؤلف در اثنا متذکر برخی دردها و سبب و روش علاج آنها نیز شده که گویا آنها را از کتاب الاسباب و العلامات اخذ نموده است ، تالیف کتاب در 11 ربیع الثانی 1108ق پایان یافته است.

نسخه ها:

20446 - قم، گلپایگانی: 5032/25/122، عنوان معرفی: در فهرست قدیم و رایانه ای «ادعیه وادویه مجربه» ، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: انها عقوبة و کذا لیس له الابتلاء بحبه فیبذل منها الفتنة یجوز ان یکون، نسخ، یعقوب بن ابراهیم بختیاری (مؤلف)، 11 ربیع الثانی 1108ق، رساله اول مجموعه، 46 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 102/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3462 . الأدعیة و التعقیبات (عربی و فارسی)

از: محمد علی بن حسن حائری سنقری (م 1378ق)

ادعیه و تعقیبات است که از کتبی چون فلاح السائل ، بحار و مصباح کفعمی و...

گرد آوری شده است.

آغاز: فی ثواب التعقیب و رجحانه سیما بالفجر بالإسناد یابن آدم اذکرنی بعد الغد

ص:121

ساعة و بعد العصر ساعة أکفیک ما یهمک.

نسخه ها:

20447 - قم، طبسی حائری: 784، آغاز: برابر نمونه، نسخ معرب، محمد علی بن حسن حائری سنقری (مؤلف)، قرن 14ق، در حاشیه تصحیح و اضافاتی دارد، 66 برگ، 20 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

3463 . ادعیه و ختومات

(فارسی)

از: مؤلف ناشناخته

منتخبی از کتابهای اوراد فتحیه میر سید علی همدانی (768ق) و صحیفه سجادیه و مناجات منسوب به حضرت علی علیه السلام و جواهر القرآن تمیمی و دیگر کتب، که بیشتر به روش عرفانی است.

آغاز: الحمد لله علی نعمائه و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین اما بهد منقول از مولانا نور الحق و الدین جعفر نور الله مرقده.

نسخه ها:

20448 - قم، آستان معصومیه (س): 274، آغاز: برابر نمونه، نستعلیق زیبا و دعاها نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، 65 برگ [ فهرست آستان معصومیه(س): 271/1].

3464 . ادعیه و دعوات

(عربی)

از: عبد الصمد حسینی موسوی بحرینی ، نور الدین/احتمالا

آغاز: من تلا هذا الإسم فتح الله تعالی علیه من الغیب یا غنی الغنی هو الغنی من کل الأغنیاء.

نسخه ها:

20449 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17780، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست آستان قدس: 412/15].

ص:122

3465 . ادعیه و زیارات

از: مسکین بن محمد رضا امامی ، ملا

نسخه ها:

20450 - قم، مرعشی: شماره موقت 8761، نستعلیق، بدون نام کاتب، دوشنبه 18 ذی حجه 1305ق [مجله میراث شهاب: 19/21].

3466 . ادعیه و زیارت نامه

(فارسی و عربی)

از: محمد علی بن محمد جعفر (زنده در 1310ق)

مجموعۀ دعایی است، شامل: سوره حمد و دهر ، ادعیة السر ، زیارت مفجعه ، زیارت اربعین ، زیارت وداع ، دعای صباح و مساء ، نماز جعفر طیار ، دعای قنوت ، زیارت ناحیه مقدسه ، دعای توسل ، دعای استغاثات ، دعای رؤیت هلال ، دوازده امام خواجه نصیر و چند دعای دیگر.

آغاز: الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إیاک نعبد و إیاک نستعین.

نسخه ها:

20451 - قم، گلپایگانی: 3412/17/192، آغاز: برابر نمونه، نسخ، محمد علی بن محمد جعفر (مؤلف)، 12 ربیع الثانی 1310ق، 91 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

3467 . ادعیه و سنن ماه رمضان

(فارسی)

از: احمد خان محلاتی ، میرزا (زنده در 1303ق)

آغاز: سنت است روز اول ماه مبارک رمضان این دعا را بخواند.

نسخه ها:

20452 - تهران، ملی تهران: /1447ف، نسخ، ابن العابدین محلاتی، 1303ق، 69 برگ [فهرست ملی تهران: 25/3 - 408].

ص:123

3468 . ادعیه و سور

(عربی)

از: معصوم حسینی (زنده در 1256ق)

آغاز: الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب.

نسخه ها:

20453 - تهران، ملی تهران: /24ع، نسخ، معصوم حسینی (مؤلف)، 1256ق، 80 برگ [فهرست ملی تهران: 25/7].

3469 . ادعیه و طلسمات و علوم غریبه

(فارسی)

از: کاظم بن قاسم حسینی رشتی ، سید (م 1259ق)

نسخه ها:

20454 - قم، گلپایگانی: 38/152، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 41 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

3470 . ادعیه و عوذات

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ادعیه و عوذات به نقل از رساله «اعمال الیوم و اللیلة» تألیف سید عبد الله شبر است.

نسخه ها:

20455 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1132، سید محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی، قرن 13ق، در ضمن مجموعه ای است که غالب آن به خط سید محمد صادق طباطبایی سنگلجی می باشد [فهرست مجلس: 596/23].

3471 . الأدعیة و المزار

(عربی)

از: مؤلف ناشناخته

ادعیه ای که روزها و ساعات مختلف و نیز زیارتی که در مشاهد مشرفه ائمه

ص:124

معصومین علیهم السلام خوانده می شود ، در این مجموعه بطور متفرق از کتب معتبر گرد آمده است و ظاهراً مؤلف قصد داشته کتابی در این باب بنگارد ، ولی ناتمام مانده است.

نسخه ها:

20456 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3495، آغاز: ما یقال فی کل صباح فمنه ما فی اصول الکافی فی باب القول عند الصباح و المساء عن علی بن إبراهیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده ، برخی اوراق سفید مانده، 198 برگ، 17 سطر، 15*21 [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

3472 . ادعیة الوسائل الی المسائل

(عربی)

از: امام محمد بن علی التقی الجواد علیهما السلام (م 220ق)

دعاهایی منقول از امام جواد علیه السلام که می گویند امام رضا علیه السلام آن را به عنوان مهریه در ازدواج امام جواد علیه السلام با دختر مأمون قرار دادند و مشتمل است بر مناجات دهگانه قضای حاجات و کفایت مهمات: المناجات بالاستخاره ، بالاستقالة ، بالسفر ، بطلب الرزق ، بالاستعاذة ، بطلب التوبة ، بطلب الحج ، بکشف الظلم ، بالشکر لله تعالی ، بطلب الحاجة. کفعمی آن را در کتاب بلد الامین آورده و در آخر کتابش آن را از مآخذ کتاب بلد الامین می شمارد.

[ الذریعه: 401/1 ]

آغاز: بسمله اللهم ان خیرتک فی ما استخیرک.. ..

انجام: المناجاة بطلب الحاجة بسمله اللهم جدیر من امرته بالدعاء... و انت عل کل شیء قدیر و بکل شیء محیط و بعبادک خبیر بصیر.

نسخه ها:

1/20457 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3301، آغاز: حکایة نسخة الوسائل الی المسائل یقول العبد المذنب علی بن محمد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 8ق، به روایت علی بن محمد بن زین العرب الحسینی با وسائط از حضرت ثامن الائمه علی بن موسی الرضا علیه السلام ، سلسله روات در اول نسخه آمده است و علی بن محمد بن زین العرب با

ص:125

نه واسطه از امام رضا علیه السلام نقل می نماید ، مقابله نسخه توسط عبد الله بن حسین بن حماد الواسطی اللیثی الحیری وفرد دیگر ، ضمن 13 برگ ضمیمه ادعیه سر آمده است ، وقفی ابن خاتون در 1067ق، 20 برگ [فهرست آستان قدس: 529/15 و 3002].

2/20458 - تهران، ملی تهران: /3028ع، آغاز: و لنتبع ذلک بادعیة الوسائل الی المسائل...

بسمله اللهم ان خیرتک فی ما استخیرک، انجام: برابر نمونه، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 11ق، «358 - 361پ» 4 برگ، 20 سطر [فهرست ملی تهران: 142/14].

3/20459 - قم، مرعشی: 11308، آغاز: و لنتبع ذلک بادعیة الوسائل الی المسائل المرویة عن الجواد علیه السلام ، انجام: برابر نمونه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 7 برگ، 17 سطر [فهرست مرعشی: 472/28].

3473 . ادعیه (کتابهای مجهول)

(فارسی و عربی)

از: مؤلف ناشناخته

مجموعه هایی در دعا که مؤلف آنها شناسایی نشده است ، اغلب این مجموعه توسط دانشمندان و بزرگان ، برای استفاده خود آنها جمع آوری و کتابت شده وبه همین دلیل نظم و ترتیب خاصی ندارند . این مجموعه ها - چون اغلب به خط بزرگان تحریر شده - اهمیت و ویژگی خاصی دارند و برای نمایاندن اهمیت و ارزش هر کدام از آنها ، بازشناسی مجدد تک تک آنها ضروری است . در این فهرستگان سعی شده تمامی اطلاعاتی که در فهارس در بارۀ این مجموعه ها ذکر شده - بی کم و کاستی - در ذیل هر نسخه درج گردد تا محققان از مراجعه به فهارس برای شناسایی آنها ، بی نیاز باشند . ولی باید توجه نمود که اطلاعات مندرج در فهارس بخش اندکی از ویژگیهای این نسخه ها را نمایانده است ، و در مواردی که محققی بخواهد دربارۀ هریک از این مجموعه ها اظهار نظری نماید مراجعه به اصل نسخه بایسته و ضروری است .

نسخه ها:

1/20460 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12396، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 6 ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

ص:126

2/20461 - تهران، ملک: 5930، نسخ، یاقوت مستعصمی، 681ق، بخشی از نسخه به دست محمد ابراهیم قمی در 1103ق نو نویس شده است ، عربی و فارسی ، شامل:

سوره فتح و دعاهای روزهای هفته وصباح ...» ، 17 برگ [فهرست ملک: 221/1].

3/20462 - قم، مرعشی: 7880، بدون نام کاتب، قرن 7ق، 89 برگ [فهرست مرعشی:

21420].

4/20463 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12397، آغاز: بسمله دعاء النبی صلی الله علیه یوم الأحزاب مرجوه اللهم إنی أعوذ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 7ق، 10 برگ [فهرست آستان قدس: 9/15].

5/20464 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3349، آغاز: أدعیة الأیام السبعة لمولانا الحسین بن علی صلوات الله علیه و علی آبائه... دعاء یوم الأحد، ثلث، بدون نام کاتب، قرن 6 یا 7ق، مشتمل بر دعای امام حسین علیه السلام در ایام هفته و دعاء المظلوم علی الظالم از امام سجاد و امام باقر علیهما السلام و ادعیه مختلف دیگر وآداب و حرزها و تعویذات گوناگون به نقل از ائمه اطهار علیهم السلام ، تصحیح شده، 55 برگ، 22 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

6/20465 - قم، مرعشی: بدون شماره، عنوان معرفی: مجموعه در ادعیه، عبد الله صیرفی (شاگرد برجسته یاقوت مستعصمی)، پنجشنبه 7 ذی حجه 730ق، از روی نسخه خط یاقوت کتابت شده [مجله میراث شهاب: 150/17].

7/20466 - تهران، ملک: 480، عنوان معرفی: دعای ابراهیم و تعیین اسم اعظم و ادعیه دیگر، نسخ، عبد الله بن محمد بن مجاهد، 790ق، 11 برگ [فهرست ملک:

35/5].

8/20467 - تهران، دانشگاه تهران: 2305، دعای جوشن کبیر است و چند دعای دیگر، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، سده 7 و8ق [فهرست دانشگاه تهران: 9399].

9/20468 - تهران، مجلس سنا: 262، شامل: «اوراد ، دعای توبه ، دعای سال نو ، ادعیه از بزرگان صوفیه» ، نسخ و نستعلیق، عبد الله هروی، 860ق، 52 برگ [فهرست مجلس سنا: 128/1].

10/20469 - قم، گلپایگانی: 27/98، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 9ق، 144 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:127

11/20470 - تهران، ملک: 604، بدون نام کاتب، قرن 9ق، شامل دعاهایی از امام سجاد و ائمه معصومین علیهم السلام ، رساله هفتادم مجموعه، «صفحه181 - 306» 63 برگ [فهرست ملک: 110/5].

12/20471 - تهران، ملک: 604، عنوان معرفی: حرز من کل هم و غم و ادعیه، بدون نام کاتب، قرن 9ق، رساله بیست و هشتم و بیست و نهم و سی و یکم مجموعه [فهرست ملک: 108/5].

13/20472 - تهران، ملک: 604، دعاء السمات و دعاء الصباح و بندی از مهج الدعوات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 9ق، رساله نهم و دهم و سیزدهم مجموعه [فهرست ملک: 106/5].

14/20473 - یزد، وزیری: 1131، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 9ق، 110 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 868/3].

15/20474 - تهران، ملی تهران: /2320ع، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 900ق، فارسی و عربی ، رساله دوم تا دهم مجموعه، «39 - 228» 190 برگ [فهرست ملی تهران: 37/12].

16/20475 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3408، نسخ، بدون نام کاتب، 953ق، شامل:« دعای صباح ، تعقیبات فرائض ، ادعیه ایام هفته و دعای سمات» ، 20 برگ [فهرست آستان قدس: 202/6].

17/20476 - تهران، ملک: 5949، آغاز: الله و لا سواه هو الله الذی لا إله إلا هو، نستعلیق، شاه محمود نیشابوری، 958ق، 5 برگ [فهرست ملک: 221/1].

18/20477 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1133، عنوان معرفی: ادعیه حفظ بدن و دفع اعادی وشفای امراض، آغاز: بسمله الحمد لله الذی اطیع فشکر وعصی فغفر، نسخ،علاءالدین،981ق، «13صفحه» 7برگ، 7سطر [فهرست سلطنتی، دینی: 486].

19/20478 - تهران، مجلس سنا: 1121، عنوان معرفی: فصل فی زیارة النبی و... أهل البقیع، علاء الدین بن محیی الدین بن علی حریری، 983ق، رساله دوم مجموعه، «144140» 5 برگ [فهرست مجلس سنا: 124/2].

20/20479 - قم، مرعشی: بدون شماره، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، قاسم علی بن حیدر، 993ق، نسخه هنری [مجله میراث شهاب: 10/20].

ص:128

21/20480 - قم، مرعشی: 9430، از اول افتادگی دارد، آغاز: واقسام آن باب هشتم در ادعیه جهت ادای قرض و طلب رزق، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 512 برگ [فهرست مرعشی: 197/24].

22/20481 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3276، آغاز: وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا، ثلث و نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، عربی ، شامل: «سور قرآنی ، تسبیحات ، مناجات و اسماء الحسنی» ، 153 برگ [فهرست آستان قدس: 10/5].

23/20482 - تهران، ملی تهران: /1957ف، عنوان معرفی: ادعیه وآداب، نسخ، شاه ولی بن محمد امین سمنانی، قرن 10ق، رساله دهم مجموعه، «صفحه 183 - 216» 17 برگ [فهرست ملی تهران: 432/4].

24/20483 - تهران، ملی تهران: /1957ف، عنوان معرفی: ادعیه ومناجات مرویه از ائمه علیهم السلام، نسخ، شاه ولی بن محمد امین سمنانی، قرن 10ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1 - 58» 29 برگ [فهرست ملی تهران: 425/4].

25/20484 - تهران، ملی تهران: /1957ف، عنوان معرفی: ادعیه و وصایا، نسخ، شاه ولی بن محمد امین سمنانی، قرن 10ق، رساله هشتم مجموعه، «صفحه 159 - 179» 11 برگ [فهرست ملی تهران: 431/4].

26/20485 - قم، مسجد اعظم: 2451، آغاز: اسناد دعاء بزرگوار دعاء قدح انس بن مالک، نستعلیق، میرزا شیخ علی، قرن 10ق، فارسی و عربی ، رساله دوم مجموعه، 26 برگ، 14 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 88؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

27/20486 - قم، مسجد اعظم: 2958، از انجام افتادگی دارد، آغاز: اللهم افتح لنا أبواب خیرک و فضلک و رأفتک، جلال حسنی و غیاث الدین بن جلال الدین، قرن 10ق، شامل : «دعاهای فتحیه ، شرح و شأن نزول سی و یک آیه از قرآن کریم ، دعای حضرت مهدی علیه السلام ، حرز امام کاظم علیه السلام ، آیات الشفاء فی القرآن ، شرح دعای بازو بند ، الدعاء المخمس و اسناده ، کیفیت نماز شب نیمه شعبان ، دعاء أمیر المؤمنین التی علمه علیه السلام الاُویس القرنی ، دعای قنوت الوتر ، دعاء الخضر و حرز علوی خضری» ، رساله اول مجموعه، 31 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

28/20487 - یزد، وزیری: 1628، عنوان معرفی: جامع الدعوات، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 74 برگ، 16 سطر [فهرست کتابخانه وزیری: 1006/3].

ص:129

29/20488 - یزد، وزیری: 499، آغاز: بدانکه احصای انواع صلوات که علماء مشایخ بر حضرت پیغمبر (صلی الله علیه و آله) فرستاده اند از طریق بشر خارج است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، 190 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 436/1].

30/20489 - مشهد، گوهر شاد: 787، شامل: «حرز دافعه ، دعای سریع الاجابة ، چند مناجات، دعای طمطام ، احتجاب ، صباح و مساء ، طریق ختم دعاء و چند دعای منقول از صحیفه سجادیه» ، بدون نام کاتب، قرن 10ق، قسمتی از این مجموعه دعا به خط محمد اسماعیل در 1139ق است [فهرست گوهر شاد: 898/2].

31/20490 - تهران، دانشکده الهیات: 27د، برای قضای حوائج با طلسمات ودعاها برای آخرت، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، سده 9 و10ق، رساله اول مجموعه، «1ر - 98پ» 98 برگ [فهرست الهیات تهران: 270/1].

32/20491 - مشهد، مدرسه باقریه: 323، عنوان معرفی: النصائح والادعیه، بدون نام کاتب، قرن 10ق، رساله چهاردهم مجموعه، «4صفحه» 2 برگ [مجله تراثنا:

119/26].

33/20492 - قم، رضا استادی: 5، عنوان معرفی: برخی ادعیه ماه رمضان، نسخ، احمد بن نصیر بن عضد الدین دویس، 1004ق، 5 برگ [فهرست یکصد و شصت نسخه خطی: 62].

34/20493 - تهران، ملی تهران: /2573ع، دعای مستجاب و دعای عشرات، آغاز:

یروی أنه لمولانا أبی إبراهیم موسی بن جعفر الصادق ما دعا به، نسخ و نستعلیق، بهاء الدین علی حسینی، 1008ق، رساله دوم مجموعه، «108 - 115» 8 برگ [فهرست ملی تهران: 502/12].

35/20494 - یزد، وزیری: 2412، عنوان معرفی: ادعیه مختلفه و دوازده امام خواجه نصیر، نسخ و نستعلیق، محمد مؤمن موسوی، 1014ق، «19 - 21» 3، «52 - 133» 82 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1284/4].

36/20495 - یزد، وزیری: 2146، نسخ، بدون نام کاتب، 1015ق، 118 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1179/4].

37/20496 - قم، مرعشی: 629، عنوان معرفی: أدعیة الهلال، آغاز: الحمد لله الذی خلق الکواکب السیارة لیهدی بها المسافر والمقیم، نستعلیق، بدون نام کاتب، ذی حجه 1036ق، رساله اول مجموعه، «2پ - 15ر» 14 برگ [فهرست مرعشی:

230/2].

ص:130

38/20497 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12605، عنوان معرفی: دعای سبحانک لا إله إلا أنت یا رب کل شیء و کیفیت دعوات، بدون نام کاتب، 1036ق، رساله دوم وسوم مجموعه، «77پ - 82ر» 6 برگ [فهرست مجلس: 159/36].

39/20498 - تهران، ملی تهران: /2609ع، آغاز: بسمله و به نستعین و یذکره بنشره الصدور، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1047ق، رساله دوم مجموعه، «107 - 157» 51 برگ [فهرست ملی تهران: 156/6].

40/20499 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8609، نستعلیق، محسن چلاق و دیگران، قسمتی از نسخه در 1052ق نوشته شده، فارسی ، شامل: «سور قرآنی ، دعای صباح ، مشلول ، زیارت ششم امام علی علیه السلام ، زیارت وارث ، انتخاب از زاد المعاد ، زیارت جامعه و...» ، 169 برگ [فهرست آستان قدس: 282/6].

41/20500 - قم، مرعشی: 8688، نسخ معرب، محمد حسن بن فخر الدین زنجانی، 11 ربیع الاول 1053ق، 151 برگ [فهرست مرعشی: 236/22].

42/20501 - قم، گلپایگانی: 995/6/85، عنوان معرفی: عیون المجتهدین، نسخ، زکریا بن عبد الله، 19 صفر 1063ق، نسخه در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، در حواشی از اقبال ابن طاووس و از ابن ادریس و کتاب مصباح کفعمی نقل شده است ، در اول نسخه دعای ناد علیا مظهر العجائب و برخی مطالب دیگر نیز درج شده است ، کتابی است در ادعیه و حرزها شامل تعقیبات نمازها و ادعیه ایام هفته و ساعات روز و عبادات ماهیانه و سالانه و پاره ای از دعاها و احتجابات و عوذات و مجربات و صلوات که از کتب ادعیه شیعی از جمله مصباح المتهجد جمع آوری شده است ، در یکی از تملکات آغاز نسخه این کتاب به عنوان عیون المجتهدین معرفی شده است، 396 برگ، 13 - 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

43/20502 - تهران، ملی تهران: /1668ع، عنوان معرفی: دعا و زیارت، نسخ، بدون نام کاتب، 1067ق، عربی ، رساله سوم مجموعه [فهرست ملی تهران: 249/10].

44/20503 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13292، آغاز: بسمله روایت است از حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، 1068ق، فارسی و عربی ، شامل: «تسبیحات ایام هفته و تعویذات ، دعای احتجاب ، عدیله ، حزب البحر ، سور قرآنی ، اشعار ، اعمال ماه رجب از دوست محمد حسینی» ، 177 برگ [فهرست آستان قدس: 12/15].

ص:131

45/20504 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14150، نسخ، محمد یحیی بن محمد گرمرودی، 1068ق، حزب البحر و دعای گلوبند پیامبر صلی الله علیه وآله و حرز یمانی [فهرست آستان قدس: 436/15].

46/20505 - آران و بیدگل، امامزاده هلال بن محمد: 169، آغاز: شرح تهلیل قرآن که ورد رسول علیه الصلاة والسلام بوده و پیوسته، نسخ، محمد صالح، ربیع الثانی 1069ق، رساله دوم مجموعه، 42 برگ، 9 سطر، 13*18 [فهرست امامزاده هلال].

47/20506 - شیراز، شاه چراغ: 1284، از وسط افتادگی دارد، آغاز: بسمله و به ثقتی الفصل العشرون عن الباقر علیه أفضل الصلوة و السلام قال من أنعم الله علیه نعمة فیؤدی شکرها، بدون نام کاتب، 1073ق، شماره ثبت: 54، 181 برگ [فهرست شاه چراغ: 1 / 274].

48/20507 - قم، گلپایگانی: 5077/25/167، عنوان معرفی: دعا و قرآن، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ و نستعلیق، محمد نصیر بن همایون محمد وانشانی، 1074ق، شامل: «چند سوره از قرآن ، اوراد فتحیه منسوب به میر سید علی همدانی ، دعای جوشن کبیر ، حزب البحر» ، رساله اول مجموعه، 124 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

49/20508 - تهران، سپهسالار: 5723، نسخ، محمد طاهر بن حیدر شوشتری، 1074ق [فهرست سپهسالار: 449/4].

50/20509 - قم، دار الحدیث: 76، آغاز: بسمله لا إله إلا الله إلها واحدا و نحن له مسلمون لا إله إلا الله و لا نعبد إلا إیاه، انجام: اللهم إلیک التجأت و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، نسخ، خواجه کلان بن محمد محسن فندرسکی، جمعه 28 ربیع الاول 1081ق، مجموعه مهمی است شامل: «اوراد نماز که عالی حضرت شیخ الاسلام شیخ علی عبد العال رحمه الله ترتیب داده است ، اوراد هفته ، دعای صباح ، دعای صاحب الزمان علیه السلام ، چند دعای کوتاه ، دعای جوشن کبیر و در حواشی نسخه مطالبی به نقل از الفرج بعد از الشدة تحریر شده است» ، 73 برگ، 15 سطر، 9*17 [فهرست دار الحدیث].

ص:132

51/20510 - قم، گلپایگانی: 7527/38/147، آغاز: بسمله چنین آورده اند راویان اخبار که خاصیت این دعا بسیار است اول آنکه از دنیا با ایمان رود اگر چه کار ناکردنی کرده باشد، داود مازندرانی، دوشنبه 14 جمادی الثانی 1084ق، کتابی در ادعیه شامل: « حرز یمانی ، قصیده برده و شرح آن ، شرح دعای اعرابی به نقل از کتاب المجتبی و ادعیه دیگر» ، 156 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

52/20511 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1487، آقا محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی، 1084ق، رساله چهاردهم مجموعه، «3صفحه» 2 برگ [فهرست اهدایی رهبری: 376].

53/20512 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12498، عنوان معرفی: دعای جوشن کبیر و دعای رفع هم وغم و دعای سیفی، بدون نام کاتب، 1084ق، رساله دوم و سوم و چهارم مجموعه [فهرست مجلس: 442/35].

54/20513 - رشت، فرهنگ: 74م، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1085ق، 25 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 39].

55/20514 - قم، گلپایگانی: 6782/34/152، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: شفاعتهم شیئا و لا ینقذون إنی لفی ضلال مبین، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، محمد امین بن نظام الدین نائینی، 1085ق، شامل: «سوره یس و صافات و فتح و سوره های دیگر ، ادعیه شیعی چون دعای جوشن کبیر و صغیر ، ادعیه ایام هفته از امام سجاد ، دوازده امام خواجه نصیر طوسی ، عدیله کبیر ، هفت هیکل ، هفت حصار ، دعای استغفار و معراج به نقل از مهج الدعوات» ، 134 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

56/20515 - قم، گلپایگانی: 31/175، آغاز: دعاء الوبا بسمله بسم الله ما شاء الله کان ثلاث مرات بسم الله ذی الشأن عظیم البرهان شدید السلطان، نسخ، بدون نام کاتب، پنجشنبه 20 صفر 1086ق، بخشی نیز در 10 ربیع الاول 1086ق تحریر شده ، مجموعه ای است شامل: «ادعیه و زیارات شیعی از جمله دعای وبا ، دعایی که در جمعه آخر ماه رمضان خوانده می شود به نقل از مصباح کفعمی ، دعایی به نقل از خط میرداماد و دعایی به نقل از من لا یحضره الفقیه و کیفیت تناول تربت سید الشهداء علیه السلام و فضل آن به نقل از المصباح الکبیر و تهذیب و دعایی به نقل از خط شیخ

ص:133

بهایی ، عمل ام داود و پس از آن زیارت عاشورا و زیارت اربعین و زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام در روز غدیر» ، در حاشیه تصحیح دارد، 13 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

57/20516 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 246، نسخ، اسماعیل ذبیحی، 1089ق [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

58/20517 - تهران، سپهسالار: 5688، نسخ، بدون نام کاتب، 1093ق [فهرست سپهسالار: 4 / 445].

59/20518 - قم، مسجد اعظم: 919، آغاز: یا سید یا صمد یا من إلیه المستند، نسخ جلی، بدون نام کاتب، 1096ق، شامل: «ادعیه ایام و ساعات مختلف ، تعقیبات ، معراج نامه ، صلوات کبیر ، ناد علی در روز جمعه و مجموعه ده نام برای دفع و رفع امراض و مصائب» ، 129 برگ، 7 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

60/20519 - مشهد، دانشکده الهیات: 492، آغاز: بسمله لا إله إلا الله الها واحدا و نحن له مسلمون، نسخ، عبد الله یزدی (استاد احمد نیریزی)، 1097ق، 32 برگ، سابقه:

عبد الحمید مولوی: 430 [فهرست الهیات مشهد: 250/1؛ نشریه نسخه های خطی:

575 ].

61/20520 - مشهد، عبد الحمید مولوی: 430، نسخ، عبد الله یزدی (استاد احمد نیریزی)، 1097ق، 30 برگ [نشریه نسخه های خطی: 57/5].

62/20521 - قم، مرعشی: 11770، عنوان معرفی: الادعیه، آغاز: اللهم انی استخیرک بعلمک فصل علی محمد و آله و اقض لی بالخیرة، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، مجموعه ای از ادعیه به نقل از صحیفه سجادیه و غیر آن است، با تصحیح و حواشی، رساله سوم مجموعه، «115 - 155» 41 برگ، 18 سطر، 7/5*15 [فهرست مرعشی: 567/29].

63/20522 - قم، مرعشی: شماره موقت 8764، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، تصحیح و مقابله شده [مجله میراث شهاب: 20/21].

64/20523 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12622، آغاز: بسمله إذا زلزلت الأرض زلزالها، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، عربی ، شامل: «سور قرآنی ، هفت حصار ، درود حضوری ، دعای عکاشه و ...» ، 76 برگ [فهرست آستان قدس: 56/15].

ص:134

65/20524 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14087، آغاز: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان و هو محمد المصطفی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، عربی ، شامل«:سوره الرحمن ، دعای صباح با ترجمه ، اعتصام ، دوازده امام ، نماز جعفر طیار و ...» ، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 57/15].

66/20525 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15591، عنوان معرفی: ادعیه واوراد وخواص اسماء الحسنی واحراز و تعویذات، شامل: «ادعیه و اوراد و خواص اسماء الحسنی و احراز و تعویذات از جمله جوشن کبیر ، مناجات سجادیه ، شرح دعای ابوذر غفاری ، آداب دعای سیفی ، شرح دعای هفت حصار ، شرح ناد علی ، زیارت امامزادگان ، ادعیه ایام هفته ، دعای صباح» ، آغاز: سبحانک لا إله إلا أنت یا رب کل شیء، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل:، 237 برگ [فهرست آستان قدس:

57/15].

67/20526 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16513، آغاز: در کافی به سندی حسن از حضرت باقر علیه السلام که دعای بعد از نماز، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، فارسی ، شامل: «تعقیبات نماز ، آداب نماز شب ، ختومات ، حرزها ، مناجات خمسة عشر و ...» ، 93 برگ [فهرست آستان قدس: 58/15].

68/20527 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3287، آغاز: سورة یس ثلاث و ثمانون آیة مکیة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 107 برگ [فهرست آستان قدس: 55/15].

69/20528 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9186، شامل: «دعای سمات ، دعای کمیل ، شرح و خواص دعای ام الصبیان» ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، با ضمائم، 80 برگ [فهرست آستان قدس: 425/15].

70/20529 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9191، آغاز: سورة یس ثمانون و ثلاث آیه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، عربی ، شامل: «سور قرآنی ، ادعیه حزب البحر ، اعتصام ، عشرات ، جوشن صغیر ، دفع اعداء ، صباح ، علوی مصری ، اسماء الحسنی، احراز صبح و شام ، جوشن کبیر ، طریق ختم سوره فتح از علی شولستانی، به ضمیمه 42 برگ اذکار یومیه ، دعای قربانی ، ادعیه ایام هفته سجادیه ، زیارات ، دعای کمیل و ...» ، 160 برگ [فهرست آستان قدس: 11/15].

71/20530 - تهران، ملی تهران: /1971ف، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه، «صفحه1 - 28» 14 برگ [فهرست ملی تهران: 459/4].

ص:135

72/20531 - تهران، ملی تهران: /3649ع، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، آغاز: بسمله إلهی ألبستنی الخطایا ثوب مذلتی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل مناجات خمسة عشر و دعای کمیل و چند دعای دیگر ، با تصحیح در حاشیه ، رساله سوم مجموعه، 42 برگ، 7 - 16 سطر [فهرست ملی تهران: 245/16].

73/20532 - قم، گلپایگانی:20/157، بدون نام کاتب، سده 10 و 11ق [فهرست گلپایگانی، قدیم: 75/2].

74/20533 - قم، گلپایگانی: 2279/12/169، عنوان معرفی: اوراد و ادعیه، آغاز: از گفتار علامی فهامی شیخ عبدالهادیا/ الهی بحق الرسول الکریم * محمد عطوف رؤوف رحیم، خطوط مختلف، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 157 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

75/20534 - قم، گلپایگانی: 2320/12/210، آغاز: بدانکه مروی است از حضرت سید کائنات و خلاصه موجودات و رحمت عالمیان محمد المصطفی صلی الله علیه و آله که هر مؤمنی که این دعا را بعد از فریضه در صباح و رواح، ثلث معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل: «چند دعای کوتاه از ائمه علیهم السلام به ترتیب از هر امام ، هیاکل سبعه ، دعای عدیله ، دعای عهد ، تعقیبات نماز به نقل از عدة الداعی ، دعای فراش ، دعاهای ایام هفته ، صلواتیه (دوازده امام) ، دعای صباح امام علی علیه السلام و خواص برخی از آیات» ، 75 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

76/20535 - قم، گلپایگانی: 4044/20/164، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: إلا هو و إن یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر و هو القاهر فوق، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل: «ادعیه ایام هفته از امام موسی بن جعفر علیه السلام ، دعای سمات ، آیات التوکلات برای هر روز» ، 52 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

77/20536 - قم، گلپایگانی: 5551/27/221، عنوان معرفی: اعمال شهر رمضان، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: لک الأسماء الحسنی و الأمثال العلیاء و الکبریا و الآلاء أسألک أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تجعل اسمی فی هذه اللیلة فی السعداء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله کوچکی است در دعای ماه رمضان و برخی نمازها و اعمال وارده در این ماه، 38 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:136

78/20537 - تهران، سپهسالار: 5646، دعای جوشن کبیر و مجیر و مشلول با ترجمه فارسی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 93 برگ [فهرست سپهسالار: 444/4].

79/20538 - تهران، سپهسالار: 5712، از اول افتادگی دارد، آغاز: خده علی التراب ویستحب أن یجعل، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، گویا برگرفته از مصباح المتهجد، 189 برگ [فهرست سپهسالار: 446/4].

80/20539 - تهران، سپهسالار: 5721، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 83 برگ [فهرست سپهسالار: 448/4].

81/20540 - قم، مسجد اعظم: 1450، آغاز: سوره حمد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 230 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

82/20541 - قم، مسجد اعظم: 2898، آغاز: یافت شده است در مهد آن حضرت صلی الله علیه و آله در زیر سر مبارک، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 92 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

83/20542 - قم، مسجد اعظم: 2924، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: ثم یقول ثلاث مرات أستغفر الله الذی لا إله إلا هو، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 151 برگ، 10 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

84/20543 - قم، مسجد اعظم: 2932، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و لم تکن له فئة ینصرونه من دون الله و ما کان منتصرا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 138 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

85/20544 - قم، مسجد اعظم: 2997، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بدانکه شیخنا المعظم شیخ زین الدین دفع دشمنان و هلاک ایشان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، مجموعه ای از حرزهای مختلف و ادعیه و مناجات، 77 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

86/20545 - قم، مسجد اعظم: 3000، آغاز: منقول است از ابن طاووس که این دعا را بعد از زیارت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل: «دعای پس از زیارت

ص:137

ائمه علیهم السلام ، جامعه کبیره ، ادعیه ایام هفته ، ادعیه ماه رمضان ، سوره انعام و مناجات عینیه امیرالمؤمنین علیه السلام » ، رساله دوم مجموعه، 44 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

87/20546 - تهران، ملک: 2009، دعای جوشن کبیر و ادعیة السر با سند روایت به فارسی، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 130 برگ [فهرست ملک:

220/1].

88/20547 - تهران، ملک: 80، عنوان معرفی: تعقیبات نماز ، دعای احتجاب و صبح و شام، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 44 برگ [فهرست ملک: 2/5].

89/20548 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1756، نسخ معرب، عبد العلی ایروانی، قرن 11ق، در فهرست چنین معرفی شده است: « دارای سوره های یس و الفتح و واقعه و الرحمن و تبارک و جمعه و عم ومناجات حضرت امیر المومنین علیه السلام و دعای مشلول و عدیله و دوازده امام و عشرات و مجیر و آداب نماز شب و دعاهای کوتاه دیگر.» ، با ترجمه فارسی، 131 برگ، 10 سطر، 8/5*17 [فهرست مرکز احیاء:

159/5].

90/20549 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3814، آغاز: روی عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیه السلام قال ادع بهذا الدعا فی شهر رمضان مستقبل دخول السنة، انجام: سبحانک و بحمدک علمت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر لی انه لا یغفر الذنوب الا انت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، شامل: «دعای ماه رمضان، دعای خضر، تسبیحات ایام ماه رمضان و صلوات آنها، ادعیه افطار ماه رمضان، ادعیه لیالی و ایام هر یک از روزهای ماه مبارک رمضان، ادعیه در رفع امراض و اعدا و برخی طلسمات و عوذات»، 151 برگ، 11 سطر، 16*25 [فهرست مرکز احیاء: 10 مخطوط].

91/20550 - یزد، وزیری: 1171، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 164 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 880/3].

92/20551 - یزد، وزیری: 1427، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 268 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 957/3].

93/20552 - یزد، وزیری: 631، عنوان معرفی: اخلاق و آداب و ادعیه، در دوازده باب، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: طاهرین و ذریت طیبین و اتباع ایشان از مؤمنین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 168 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 533/2].

ص:138

94/20553 - تهران، دانشکده الهیات: 266د، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 87 برگ [فهرست الهیات تهران: 635/1].

95/20554 - تهران، مؤسسه لغتنامه دهخدا: 283، عنوان معرفی: دعا و زیارت، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 11ق، فارسی ، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 406/3].

96/20555 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 373، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 116/2].

97/20556 - تهران، محمود فرهاد معتمد: 19، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11ق، 278 برگ [نشریه نسخه های خطی: 177/3].

98/20557 - کاشان، حسن عاطفی: بدون شماره، عنوان معرفی: ادعیه و اذکار، در 14 باب، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 11ق [نشریه نسخه های خطی: 7237].

99/20558 - مشهد، اصغر زاده: بدون شماره، بدون نام کاتب، 1100ق [نشریه نسخه های خطی: 769/7].

100/20559 - کرمانشاه، سید مرتضی نجومی: بدون شماره، قاسم بن محمد شیرازی، رجب 1101ق [دلیل المخطوطات: 246].

101/20560 - مشهد، دانشکده الهیات: 945، نسخ، سید احمد طباطبایی، 1102ق، فارسی و عربی ، شامل: «دعای ماه رجب، عدیله ، استخاره ذات الرقاع و ...» ، رساله دوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 95/2].

102/20561 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3431، نسخ، محمد ابراهیم قمی (خوشنویس عهد صفوی)، 1107ق، فارسی ، شامل: «مناجات خمسة عشر ، ایام هفته ، استغفار ... ، دعای عهد و دعای ایام البیض» [فهرست آستان قدس: 279/6].

103/20562 - کاشان، مدرسه سلطانی: 3/316، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1107ق [فهرست مدرسه سلطانی ، قدیم: 20].

104/20563 - خوی، مدرسه نمازی: 609، ادعیه و سور قرآنی، نسخ معرب زیبا، عبد اللطیف، 1108ق، «69صفحه» 35 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی:

عکس 1199 [فهرست عکسی مرکز احیاء: 487/3].

ص:139

105/20564 - تهران، سازمان مدارک فرهنگی: 19، از جمله دعای کمیل و اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان و زیارت امام حسین علیه السلام ، آغاز: و بفرمود حضزت امیر المومنین علیه السلام این دعا که مشهور به کمیل است، نسخ و نستعلیق، ابراهیم، 1108ق، رساله اول مجموعه، «1ر - 49ر» 49 برگ، 14 سطر، 7/5*11 [فهرست سازمان مدارک15].

106/20565 - مشهد، دانشکده الهیات: 1002، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1109ق، فارسی و عربی ، شامل: «زیارت حضرت رسول صلی الله علیه وآله و حضرت زهرا علیها السلام و امام علی علیه السلام و... ، ادعیه منقول از کافی و صحیفه علویه ، اعمال روزها و ماهها ، زیارت عاشورا...» ، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 152/2].

107/20566 - تهران، مجلس سنا: 346، دعای صباح و أدعیة الأسبوع و دعای طمطام، نسخ معرب، عبد الله یزدی، 1109ق، 36 برگ [فهرست مجلس سنا: 175/1].

108/20567 - قم، گلپایگانی: 19/190، اسماعیل ادهم نائینی، 1112ق، 141 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2].

109/20568 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1178، نسخ و ثلث، بدون نام کاتب، 1112ق، دوازده امام خواجه و دعای صباح و قنوت و سوره فتح و ملک، «38صفحه» 19 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 633].

110/20569 - مشهد، گوهر شاد: 1022، آغاز: بسمله سبحانک اللهم و حنانیک سبحانک اللهم و تعالیت... ، نسخه معرب، بدون نام کاتب، 1112ق، عربی ، شامل:« سبحانک اللهم وحنانیک ، چهل اسم باری تعالی ، دعای اختتام ، 99 اسم حق ، دعای سیفی و اجازه آن از ملا محمد تقی مجلسی» ، در آخر نسخه دعای روز عاشورا به خط محمد حسین بن محمد صالح حسینی 1136ق [فهرست گوهر شاد: 1394/3].

111/20570 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20798، آغاز: بسمله اللهم أنت الله الملک الحق المبین، نسخ، بدون نام کاتب، 1113ق، فارسی و عربی ، شامل: «دعای سیفی ، عشرات ، علوی مصری ، تعویذات ، مناجات خمسة عشر و ...» ، 132 برگ [فهرست آستان قدس: 13/15].

112/20571 - قم، گلپایگانی: 35/4، عنوان معرفی: ادعیه وأسماء ادریسیه و... ، محمد صالح بن عباس، 1113ق، رساله بیست و سوم مجموعه، 18 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:140

113/20572 - قم، گلپایگانی: 35/4، عنوان معرفی: دعای شبمخ و قرثیا، محمد صالح بن عباس،1113ق،رساله بیست و دوم مجموعه، 2برگ [فهرست گلپایگانی،رایانه ای].

114/20573 - مشهد، گوهر شاد: 361، از اول و آخر افتادگی دارد، علی اصغر حسینی، 1113ق، باب چهاردهم، 249 برگ [فهرست گوهر شاد: 296/1].

115/20574 - قم، گلپایگانی: 1866/10/176، از آخر افتادگی دارد، آغاز: مناجات حضرت سید الساجدین زین العابدین بسم الله الرحمن الرحیم... أن تعصمنی حتی لا أعصیک فإنی...تحیرت من کثرة الذنوب مع العصیان، نسخ معرب، عبد الله، شوال 1118ق، شامل: «دو مناجات از سید الساجدین علیه السلام ، دعای اویس قرنی ، تهلیل ماه ذی حجة ، تعقیب نماز ، دعای هلال صحیفه سجادیه ، دعای سمات ، دعای ایمنی از بلایا ، اوارد فتحیه ، رساله ترجمه دعای کمیل از علامه مجلسی ، دعایی از مهج الدعوات ، سوره الرحمن ، جوشن کبیر و اینکه هر بند آن جهت کدام حاجت خوانده می شود و چه اثری دارد ، آیاتی که در تعقیب نماز صبح خوانده می شود ، دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة ، دعای بعد از قرائت قرآن و دعایی در استغفار» ، 110 برگ، 8 - 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

116/20575 - تهران، ملی تهران: /2400ع، افتادگی دارد، نسخ، محمد باقر، 1118، عربی ، دعای جوشن کبیر و... ، 90 برگ [فهرست ملی تهران: 175/12].

117/20576 - قم، گلپایگانی: 2534/13/214، عنوان معرفی: دعای هیاکل سبعه، آغاز:

الحمد لله رب العالمین و العاقبة للمتقین و لا عدوان إلا علی الظالمین الحمد لله الذی لا ینسی من ذکره و لا یخیب من دعاه، نسخ، بدون نام کاتب، 1118ق، در این نسخه دعای هیاکل سبعه بدون هیچ توضیحی تحریر شده است، 34 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

118/20577 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3331، عنوان معرفی: تعقیبات، آغاز: بسمله و صلی الله علی محمد و علی اهل بیته، نسخ، بدون نام کاتب، 1119ق، 18 برگ [فهرست آستان قدس: 224/6].

119/20578 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5101، ادعیه ائمه علیهم السلام و ادعیه ایام هفته و تعقیبات نمازها، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک و أتوجه إلیک بنبی الرحمة محمد صلی الله علیه وآله، نسخ و ثلث، محمد حسین ضیاء ارجائی، 1125ق، 35 برگ [فهرست مجلس: 64/15].

ص:141

120/20579 - خوی، مدرسه نمازی: 565، نسخ، شیخ ابراهیم شعرانی مصری، 1125ق، شامل: «دعای حفظ زرع ، خواص اسماء الهی ، صلواتیه ، احادیثی در اسماء الهی»، رساله چهارم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 295].

121/20580 - قم، مدرسه حجازیها: 8767/58/217، آغاز: بسمله روایت است یوسف بن طاهر رحمه الله که در اصفهان مردی بود نامش محمد، نسخ، محمد طاهر تویسرکانی، 1125ق، شامل : «ختم محمد اسامه به نقل از یوسف بن طاهر که در اصفهان زندانی بود و به وسیله این حرز که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او تعلیم فرمودند آزاد شد در 61 برگ ، آداب نیمه رجب ، دعایی که جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلیم نمود ، صلواتیه ، دعای صباح حضرت امیر و دعای صباح پیامبر اکرم صلوات الله علیهما ، دعای هفت حصار و دعای گشایش» ، 146 برگ، 10 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

122/20581 - یزد، وزیری: 3667، نسخ و نستعلیق، محمد جعفر قاری، 1126ق، سور قرآنی و زیارات و ادعیه، 150 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1743/5].

123/20582 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14699، آغاز: قالوا حدثنا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب شیبانی، نسخ و نستعلیق، ابو طالب بن رجب بن تقی الدین حسن بن داود، 1129ق، فارسی و عربی ، شامل: «جوشن صغیر با شرح خواص آن از ابو طالب بن رجب بن تقی الدین حسن بن داود ، طلب حوائج سجادیه علیه السلام ، طیر ابیض رومی ، عهد ، نماز جعفر طیار ، دعای سمات با ترجمه و حواشی از علامه محمد باقر مجلسی» ، 159 برگ [فهرست آستان قدس: 15/15].

124/20583 - تهران، سپهسالار: 1115، شامل: «دعای سیفی منسوب به سیف ذی یزن شاه یمن ، عزت ، حق حق و ترعرع» ، نسخ، بدون نام کاتب، 1130ق، 63 برگ [فهرست سپهسالار: 437/4].

125/20584 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 33، شامل: «سوره کهف ، یس ، ملک ، نبأ ، عبس ، و دعاهای دفع الهم ، صباح ، کمیل با ترجمه فارسی ، دعای عزیمت و چند دعا از امام سجاد علیه السلام » ، آغاز: سورة الکهف بسمله الحمدلله الذی أنزل علی عبده، نسخ و نستعلیق، حاج محمد رضا بن حاج محمد سعید، 1130ق، «258صفحه» 129 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 37].

ص:142

126/20585 - تهران، سپهسالار: 5720، عنوان معرفی: اذکار ایام هفته، آغاز: بسمله روایت است از یونس بن طاهر... که گفت در اصفهان مردی بود نام او محمد اسامه، نسخ، زین العابدین طالقانی، 1131ق، رساله دوم مجموعه، «34پ - 77ر» 44 برگ [فهرست سپهسالار: 94/3].

127/20586 - قم، مدرسه حجازیها: 8610/58/60، آغاز: در بیان شکیات نماز... دعای جوشن کبیر، نسخ، محمد شریف بن محمد زمان طیب شریف حسینی، 1131ق، دعاهای مختلفی است که از منابع مختلف جمع آوری شده است و برخی از آنها در لابلای سطور به فارسی ترجمه شده است ، رساله سوم مجموعه، 50 برگ، 22 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

128/20587 - قم، گلپایگانی: 29/246، عنوان معرفی: معرفت رجال الغیب و ادعیه، بدون نام کاتب، 1135ق، رساله سوم مجموعه، 70 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

129/20588 - قم، مدرسه حجازیها: 8728/57/178، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: لبلاغ المبین قالوا إنا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا، نسخ، محمد مهدی، اواخر ذی قعده 1136ق، 76 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

130/20589 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12218، نسخ معرب، محمد بن احمد بن شمس الدین نیریزی، 1137، فارسی ، سوره یس و دعای برای حوائج و شفا و... ، 21 برگ [فهرست مجلس: 211/35].

131/20590 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10447، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1141ق، ترجمه نستعلیق ، عربی و فارسی ، دعای کمیل و صباح، 17 برگ [فهرست آستان قدس:

16/15].

132/20591 - قم، گلپایگانی: 1859/10/159، آغاز: دعای اعتقاد بسم الله الرحمن الرحیم إلهی إن ذنوبی و کثرتها قد غبرت وجهی عندک، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، محمد هاشم بن محمد باقر اصفهانی، ذی حجه 1144ق، با حواشی ، شامل: «دعای اعتقاد ، دعای إلهی بوحدانیتک و سلطانک ، دعای الحمد لله الذی اطیع فشکر ، دعای الحمد لله جبار السموات علام الغیوب ، دعای الحمد لله الواحد

ص:143

القهار العزیز الغفار ، دعای اللهم إنی أعوذ بک من ملمات نوازل البلاء و چند دعای دیگر که در ایام هفته خوانده می شود» ، 21 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

133/20592 - مشهد، آستان قدس رضوی: 189، عنوان معرفی: مجموعه از سور قرآنی و ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در سال 1145ق، 153 برگ [فهرست آستان قدس: 292/2].

134/20593 - تهران، سپهسالار: 979، سوره یس و تعقیبات نماز با ترجمه فارسی، نسخ، ملا خداداد بختیاری، 1151ق [فهرست سپهسالار: 47/1 و 432/4].

135/20594 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1090، شامل : «دعای صباح ، حفظ بدن ، کفایت مهمات ، دعای امام عسکری ، تعقیبات نمازها» ، نسخ، بدون نام کاتب، 1151ق، 12 سطر، «46صفحه» 23 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 434].

136/20595 - چالوس، مدرسه امام صادق علیه السلام : 309، نسخ، محمد علی، 1153ق، مجموعه ای از دعاهای مختلف که بدون نظم خاصی آورده شده اند، 155 برگ [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام ].

137/20596 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11896، نسخ، بدون نام کاتب، 1154ق [فهرست الفبایی آستان قدس: 250].

138/20597 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 424، خطی از غرب اسلامی کوفی نما، بدون نام کاتب، 1155ق، 123 برگ [فهرست دائرة المعارف: 200/1].

139/20598 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1199، آغاز: بسمله یس والقرآن الحکیم، نسخ و ترجمه شکسته نستعلیق، محمد علی بن محمد رفیع شریف و محمد یوسف حافظ، 1157ق، «198صفحه» 99 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 20].

140/20599 - قم، مرعشی: 9221، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ زیبا، خداداد، 1160ق، فارسی، 87 برگ [فهرست مرعشی: 22/24].

141/20600 - مشهد، دانشکده الهیات: 675، عنوان معرفی: مجموعه ای حاوی چند دعا، بدون نام کاتب، 9 جمادی الثانی 1163ق، عربی، 78 برگ [فهرست الهیات مشهد: 1 / 486].

ص:144

142/20601 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12750، آغاز: بسمله در شبانه روز این ذکر را ده مرتبه بخواند، نسخ، بدون نام کاتب، 1164ق، عربی و فارسی ، شامل: «اذکار یومیه ، اوراد ایام هفته ، مناجات منظوم سجادیه ، دعای عدیله ، دوازده امام خواجه نصیر ، زیارت عاشورا ، جامعه ، رجبیه و ...» ، 115 برگ [فهرست آستان قدس:

17/15].

143/20602 - مشهد، آستان قدس رضوی: 187، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه متفرقه، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1166ق، 101 برگ [فهرست آستان قدس: 292/2].

144/20603 - مشهد، آستان قدس رضوی: 194، آغاز: محمد غزالی در آخر جواهر القرآن آورده، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1166ق، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 2942].

145/20604 - قم، مدرسه حجازیها: 9164/60/104، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: استغفار کند نمیرد تا مکان خود را در بهشت، نسخ، بدون نام کاتب، 1169ق، بخشی از رساله ای در دعا است شامل: «نیمه اعمال ماه محرم تا پایان اعمال ماه رجب با عناوین: تفضّل ششم در اعمال ماه صفر ، تفضّل هفتم در اعمال ماه ربیع الاول ، تفضّل نهم در اعمال ماه جمادی الاول ، تفضّل دهم در اعمال ماه جمادی الثانی و تفضّل یازدهم در اعمال ماه رجب» ، 62 برگ، 13 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

146/20605 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13399، نسخ و نستعلیق، ثروی بن ملا علی عجم و محمد علی بن محمد طاهر هروی، 1172ق، به ضمیمه مفتاح الفلاح این ادعیه آمده است: «دعای حفظ اسب ، نماز هدیه میت ، مناجات منظوم حضرت علی علیه السلام با ترجمه ، دعای وسعت رزق ، دوازده امام طوسی ، زیارت امام رضا و امام حسین علیهما السلام ، سور قرآنی ، حرز النجات فی نظم الواجبات تونی و ...» ، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 484/15].

147/20606 - یزد، وزیری: 3210، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، آغاز:

و عن النبی صلی الله علیه و آله من صلی أول لیلة منه، نسخ، میر ابراهیم حسینی، 1180ق، 140 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1573/5].

148/20607 - قم، مدرسه حجازیها: 9032/59/252، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: من اشتدت فاقته و أنزل بک عند الشدائد حاجته و عظم، نسخ، بدون نام کاتب، 14

ص:145

رجب 1186ق، ادعیه شامل: «کمیل ، دعای فاتحة الکتاب ، أوراد الفتوحات من کلام الله ، دعای بیداری از خواب ، دعای خواب دیدن ، دعای قرثیا قرثیا ، دعای اللهم یا لطیف أغثنی ، طریق ختم ناد علی ، دعای درد چشم ، دعای خواب دیدن رسول اکرم و حضرت امیر علیهما السلام ، سلام الله الکامل التام ، دستور شیخ شرف الدین نبوی در مورد شب جمعه ای که شب چهاردهم ماه باشد ، اعمال وقت خواب ، دعای ادای قرض ، جنة الأسماء ، فصلی که مؤلف از قول استادش رضا قلی بیک (شاگرد شیخ بهائی) در مورد ناد علی ذکر کرده است و قصیده ای به عربی و شعری به فارسی» ، 45 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

149/20608 - قم، مدرسه حجازیها: 8707/58/157، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: فدای تو شوم گفت خواص آن زیاده از آن است که در دفتر گنجد، نستعلیق، محمد زمان بن محمد رضا بن ابو القاسم بن امیر یوسف بن شاه حسین فخر الدین بن بدر الدین بن کازرونی، 26 ذی قعده 1186ق، شامل : «چند ختم در ایام هفته ، دعای اعتصام ، دوازده امام خواجه نصیر ، کمیل ، زیارت جامعه مختصر» ، رساله اول مجموعه، 20 برگ، 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

150/20609 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1563، آغاز: بسمله اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء، نسخ و ثلث، محمد هاشم، 1188ق، مرقع شامل: «دوازده امام خواجه و ...» ، «16صفحه» 8 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 891].

151/20610 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6889، نسخ، بدون نام کاتب، 1189ق، دعای کمیل و سمات و تعقیبات نمازها، 26 برگ [فهرست آستان قدس: 204/6].

152/20611 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1139، شامل: «سور قرآنی ، شرح دعای صباح ، دعای استغفار ، دعای قدر ، دعای ختم شریف ، دعای شرح فرس ، شرح دعای حزب البحر» ، نسخ، مصطفی بن عثمان کسیکین، 1189ق، «101صفحه» 51 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 326].

153/20612 - قم، گلپایگانی: 1991/11/91، آغاز: اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعدک شیء یا کائنا قبل کل شیء، ادعیه ثلث و ترجمه شکسته نستعلیق، عباس قلی، 1190ق، با علامت بلاغ ، شامل: «دعای اعتصام (دوازده امام) ، دعای یوشع بن نون و حضرت عیسی و دعا و حرز امام کاظم و حرز امام صادق و حرز امام زمان علیهم السلام ، دعای اعتقاد ، صباح ، کمیل ، قاموس و مغفرت» ، 51 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:146

154/20613 - تهران، دانشکده الهیات: 176د، عنوان معرفی: نخبه ای از اوراد ناجحه و ادعیه صالحه، آغاز: بسمله الحمد لله الذی جعل الدعاء وسیلة إلی الفوز بنعمته، نسخ، بدون نام کاتب، 1190ق، 204 برگ [فهرست الهیات تهران: 434/1].

155/20614 - قم، مدرسه حجازیها: 9026/59/246، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: ترضیه عنی بما شئت و تهب لی من عندک رحمة إنه لا تنقصه المغفرة، نسخ، محمد باقر بن کربلایی محمد کریم فهمیدی، 1190ق، شامل: «دعاهای ایام هفته ، صیغه توبه ، دعای اعتصام ، اختتام ، کمیل ، عالیة المضامین و سحر» ، 50 برگ، 13 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

156/20615 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 36، شامل: «سوره یاسین و منافقون ، دعای دفع شر و ضرر ، دعای فرج ، تعقیبات نماز ، سوره جمعه ، احتجاب ، قضای حاجت و ...» ، نسخ، محمد هاشم اصفهانی، 1192ق، بخشی به خط احمد نیریزی در 1129ق [فهرست سلطنتی ، دینی: 488].

157/20616 - مشهد، آستان قدس رضوی: 188، عنوان معرفی: مجموعه در ادعیه متفرقه، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1193ق، 25 برگ [فهرست آستان قدس: 292/2].

158/20617 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3275، برگ اول افتادگی دارد، آغاز: و تمت نعماؤه و صلاة صلوات الزاکیات و تحف تحیات نامیات بر سید کائنات، نسخ، بدون نام کاتب، 1194ق، فارسی ، شامل: «تعقیبات نماز ، مناجات ائمه ، گنج العرش ، اربعین در فضیلت ادعیه ، دعای عدیله ، مشلول و آداب عقیقه» ، 250 برگ [فهرست آستان قدس: 19/15].

159/20618 - یزد، وزیری: 3559، نسخ، محمد هاشم اصفهانی، 1194ق، 207 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1697/5].

160/20619 - یزد، وزیری: 3602، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، 1199ق، 199 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1716/5].

161/20620 - رشت، فرهنگ: 2د، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [فهرست فرهنگ رشت: 39].

162/20621 - خوانسار، فاضل خوانساری: 395، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دعای احتجاب و صباح و دعای حجب، 31 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 78/2].

ص:147

163/20622 - قم، مرعشی: 10852، نسخ معرب نیکو، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 46 برگ [فهرست مرعشی: 268/27].

164/20623 - قم، مرعشی: 11517، آغاز: ماه صفر از ائمه معصومین علیهم السلام روایت است که در هر سالی هزار بلا نازل می شود یکی در جمیع ماهها و نهصد و نود و نه در ماه صفر، انجام: و اشهد انکم اعلام الدین و نجوم العالمین، نسخ معرب، نعمت الله، قرن 12ق، ادعیه و زیاراتی است که به گونه متفرقه نقل شده و فاقد سر آغاز و انجام است، رساله سوم مجموعه، «83 - 119» 37 برگ، 11 سطر، 7*10/5 [فهرست مرعشی: 158/29].

165/20624 - قم، مرعشی: 11593، انجام: اللهم انی اعلم ان لک نسمات لطف اذا هبت علی مریض غفلته شفیته، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با تصحیح، رساله هفتم مجموعه، «246 - 251» 6 برگ، 11 سطر، 7*14 [فهرست مرعشی: 320/29].

166/20625 - قم، مرعشی: 9236، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، ترکی، 88 برگ [فهرست مرعشی: 32/24].

167/20626 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10366، آغاز: هر که در اول روز باین اسماء عظام، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، شامل اسماء الحسنی و ادعیه رفع هم و غم و دفع اعداء و تعقیبات نمازها، 38 برگ [فهرست آستان قدس: 62/15].

168/20627 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11878، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم لا إله إلا الله الجلیل الجبار، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، شامل سور قرآنی و ادعیه طول عمر و حفظ و... ، 59 برگ [فهرست آستان قدس: 64/15].

169/20628 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11887، آغاز: و رحمة الله و برکاته السلام علی صاحب السکینة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، شامل: «زیارت نامه اعتاب عراق و امام رضا علیه السلام ، ادعیه استغفار ، حریق ، حفظ ، مجیر و ...» ، 49 برگ [فهرست آستان قدس: 64/15].

170/20629 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12633، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی و عربی ، «سور قرآنی ، ادعیه ایام هفته و صباح سجادیه و علوی ، شرح خواص عدیله ، دوازده امام خواجه نصیر و خواصش ، جوشن کبیر و صغیر و کمیل و سمات و حرز و ...» ، 180 برگ [فهرست آستان قدس: 65/15].

ص:148

171/20630 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12756، آغاز: این سوره را در هر صباح بخواند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، ضمیمه به خط محمد بن عبد الله حسینی سید الشریعه در 1325ق ، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای عشرات ، اسماء الحسنی ، دعای کمیل ، ناد علی ، حدیث کساء» ، 66 برگ [فهرست آستان قدس: 65/15].

172/20631 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14050، آغاز: سورة یس ثلث و ثمانون آیة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «سور قرآنی ، ادعیه صحیفه سجادیه ، سهم اللیل ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعاء صنمی قریش ، صحیفه مروی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله ، دعای عدیله و ...» ، 262 برگ [فهرست آستان قدس: 67/15].

173/20632 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14704، آغاز: إلا البلاغ المبین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «سور قرآنی ، تعقیبات نمازها ، هفت حصار ، حرزها ، ادعیه یومیه ، اعمال و ادعیه چهارشنبه سوری و تحویل سال ، ادعیه ماه رمضان و رجب ، ناد علی ، صباح علوی ، حجب و زیارت عاشورا» ، 147 برگ [فهرست آستان قدس: 68/15].

174/20633 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15025، آغاز: بسمله قل یا أیها الکافرون، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «رفع ملمات و قضای حاجات ، جوشن صغیر ، عدیله کبیره و صغیره ، نماز عیدین ، تحفة الغرائب هروی ، هفت حصار ، ام الصبیان ، دعای سمات و ...» ، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 68/15].

175/20634 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15345، آغاز: یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «سور قرآنی و ادعیه عدیله ، کمیل ، تعقیبات نمازها ، ادعیه ماه رمضان ، صباح علوی ، زیارت عاشورا ، وارث ، دوازده امام خواجه نصیر»، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 90/15].

176/20635 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16599، آغاز: علی بن عبد الله بن المغیرة الکوفی عن أبیه... یقولون سمعنا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «ادعیه هنگام خواب ، شفاء امراض ، بخشی از ادعیة السر ، حرز ابی دجانه ، آداب نماز شب، نمازهای مستحبی به نقل از بیاض میرزا رضی» ، 21 برگ [فهرست آستان قدس: 70/15].

177/20636 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16812، آغاز: و من دعائه فی الأیام السبعة، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «ایام هفته سجادیه ، تذلل ، رفع

ص:149

هم و غم علوی ، احتجاب ، دوازده امام خواجه نصیر و تعقیبات نمازها ، زیارات ، ادعیه سفر ، مناجات علی علیه السلام ، دعای فتح نامه ، دعای صباح و مساء ، اعمال ماه رمضان ، کمیل ، عدیله ، سور قرآنی ، ختومات» ، 202 برگ [فهرست آستان قدس:

71/15].

178/20637 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19878، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی و فارسی ، «سور قرآنی ، دعاهای علوی مصری ، ناد علی ، سیفی ، انجیلیه ، حرز امام هادی علیه السلام ، دعای قدح و احتجاب ، دعای صباح ، دعای سمات ، اسم اعظم و... ، دعای کمیل ، ادعیه صحیفه سجادیه ، دعای عهد و شرح هفت حصار» ، 224 برگ [فهرست آستان قدس: 20/15].

179/20638 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3113، آغاز: سورة یس بسم الله الرحمن الرحیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «سور قرآنی ، زیارت پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام در ایام هفته ، آداب دفن میت ، ادعیه قاموس ، جوشن کبیر ، ناد علی ، فرج و تعویذات» ، 133 برگ [فهرست آستان قدس: 74/15].

180/20639 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3136، آغاز: من فضلک وانشر علی من رحمتک، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی و فارسی ، «تعقیبات نمازها و دعای عشرات ، دعای سر ، مناجات سجادیه و علویه و ...» ، 179 برگ [فهرست آستان قدس: 61/15].

181/20640 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3180، آغاز: بسمله السلام علیک یا رسول الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی ، «زیارت ششم علوی ، ادعیه جوشن کبیر و کمیل ، سوره های قرآنی ، ادعیه و زیارات ایام هفته» ، 42 برگ [فهرست آستان قدس: 75/15].

182/20641 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3188، آغاز: چون نزدیک بدر روضه مقدسه برسد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، «زیارت پنجم جامعه ، ادعیه منتخبه از صحیفه سجادیه، ادعیه مجربه میرداماد» ، 82 برگ [فهرست آستان قدس:

62/15].

183/20642 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3272، آغاز: بسمله الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، سور قرآنی و ادعیه قضای حوائج، 114 برگ [فهرست آستان قدس: 53/15].

ص:150

184/20643 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14425، آغاز: شرح دعای اسم اعظم مشهور به چهل و یک اسم هر اسمی را یک خاصیت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «شرح دعای اسم اعظم و چهل و یک اسم ، دعای توسل ، جمیل ، گنج العرش ، شرح صلوات کبیر ، زیارت نامه ائمه علیهم السلام ، دوازده امام خواجه نصیر ، ادعیه ماه رجب و رمضان و ...» ، 115 برگ [فهرست مجلس: 561/38].

185/20644 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4666، عنوان معرفی: دعا و تعقیبات، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 17 برگ [فهرست مجلس:

13 / 50].

186/20645 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5141، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

فصل اول در اعمال ماه محرم و در آن دو مطلب است مطلب اول در فضیلت گریستن، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فصل هفتم این کتاب در ماه رمضان و مطلب دوم از این فصل در اعمال روز عید است، 159 برگ [فهرست مجلس:

212/15].

187/20646 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5222، «دعای روز آخر صفر ، جوشن کبیر ، دعای حاجت به نقل از منهاج الصلاح با چند ورد دیگر» ، آغاز: بسمله اللهم یا ذا العرش العظیم والعطاء الکریم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه، «7پ - 30پ» 24 برگ [فهرست مجلس: 54/16].

188/20647 - تهران، دانشگاه تهران: 10039، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، دعا با ترجمه فارسی ، رساله اول مجموعه، «1ر - 112ر» 112 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 531/17].

189/20648 - تهران، دانشگاه تهران: 1559، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی ، دعای صباح و دعای علوی مصری و دعاهای امام سجاد علیه السلام [فهرست دانشگاه تهران:

1808].

190/20649 - تهران، دانشگاه تهران: 1577، از اول افتادگی دارد، آغاز: و ربک الله اللهم أهله علینا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 236 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

189/8].

191/20650 - تهران، دانشگاه تهران: 2224، دعای صباح وکمیل واعتصام وسمات و اختتام، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 40 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 895/9].

ص:151

192/20651 - تهران، دانشگاه تهران: 3697، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق، 51 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2702/12].

193/20652 - تهران، دانشگاه تهران: 4854، جوشن کبیر و... ، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 113 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 387414].

194/20653 - تهران، دانشگاه تهران: 7037، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 31 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 435/16].

195/20654 - تهران، دانشگاه تهران: 7236، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 115 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 496/16].

196/20655 - تهران، دانشگاه تهران: 7239، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 147 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 496/16].

197/20656 - تهران، دانشگاه تهران: 7540، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق، قسمتی از نسخه به خط عبد الرحیم نجفی در 1134ق [فهرست دانشگاه تهران:

619/16].

198/20657 - تهران، دانشگاه تهران: 8990، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 70 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 269/17].

199/20658 - تهران، دانشگاه تهران: 9035، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 104 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 279/17].

200/20659 - تهران، دانشگاه تهران: 9070، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 286/17].

201/20660 - تهران، دانشگاه تهران: 9486، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 164 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 383/17].

202/20661 - تهران، دانشگاه تهران: 9494، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 57 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 384/17].

203/20662 - تهران، دانشگاه تهران: 9772، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 16 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 480/17].

204/20663 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 365، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در خواص آیات ، دارای عناوین فصل و نمط است [فهرست ادبیات تهران: 88/3].

ص:152

205/20664 - تهران، ملی تهران: /1034ع، شامل دعای اعتصام و ادعیه طلب رزق و سوره های قرآنی، آغاز: هذا دعاء اعتصام بسمله اللهم انت الاول فلیس قبلک شیء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 68 برگ [فهرست ملی تهران: 35/9].

206/20665 - تهران، ملی تهران: /1044ع، آغاز: بسمله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی ، بیاض ادعیه و سور قرآنی، 97 برگ [فهرست ملی تهران: 43/9].

207/20666 - تهران، ملی تهران: /1340ع، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، آغاز: زیارت صاحب الامر علیه السلام السلام علیک یا بقیة الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 120 برگ [فهرست ملی تهران: 334/9].

208/20667 - تهران، ملی تهران: /1646ع، آغاز: دعاء صباح بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی ، «دعای صباح ، عدیله ، کمیل ، سمات ، مشلول ، دعای ایام هفته و ...» ، 69 برگ [فهرست ملی تهران: 223/10].

209/20668 - تهران، ملی تهران: /17ع، آغاز: اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعدک شیء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 36 برگ [فهرست ملی تهران: 19/7].

210/20669 - تهران، ملی تهران: /1722ع، عنوان معرفی: دعا و زیارت و سور، آغاز:

بسمله یس والقرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ [فهرست ملی تهران: 310/10].

211/20670 - تهران، ملی تهران: /1743ع، عنوان معرفی: جنگ ادعیه، آغاز: بعد الرضا صلاة لا حد لها لامنتهی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی ، دعای استخاره امام زین العابدین علیه السلام و چند دعای دیگر از آن حضرت و چند دعا از صحیفه سجادیه، 71 برگ [فهرست ملی تهران: 323/10].

212/20671 - قم، گلپایگانی: 11/207، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 47 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

213/20672 - قم، گلپایگانی: 14/170، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 288 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

214/20673 - قم، گلپایگانی: 18/182، عنوان معرفی: اوراد و اذکار، تقی بیدگلی، قرن 12ق، رساله دوم مجموعه، 7 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:153

215/20674 - قم، گلپایگانی: 2088/11/188، آغاز: بسمله تعقیب نماز که شیخ علی بن عبدالعال از حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل کرده است، نسخ و ثلث، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مجموعه ادعیه ای است که در اول نسخه نام آن بحر الغرائب آمده است ، شامل تعقیبات نماز به نقل از محقق کرکی و جوشن کبیر همراه با ذکر خواص هر بخش آن، 44 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

216/20675 - قم، گلپایگانی: 2090/11/190، آغاز: و کان من دعائه علیهم السلام فی دفاع کید الاعداء و رد بأسهم إلهی هدیتنی فلهوت و وعظت فقسوت و أبلیت الجمیل فعصیت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «دعائه فی دفاع کید الاعداء و له علیه السلام فی استکشاف الهموم ، سیفی یمانی ، دعاء جلیل شریف عن النبی (اللهم أنت الله و أنت الرحمن و أنت الرحیم) ، دعای جوشن و صباح ، دعای امام زمان ، علی علیه السلام بعد از هر نماز ، دعای اعتصام ، دعاء فی الاستعاذه من المکاره ، دعاء الاشتیاق إلی طلب المغفرة ، دعاهایی از صحیفه سجادیه ، دعای ایام هفته» ، 92 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

217/20676 - قم، گلپایگانی: 23/107، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 73/2].

218/20677 - قم، گلپایگانی: 2550/13/230، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «سوره های یس و فتح و واقعه و ملک ، دوازده امام خواجه نصیر (اعتصام) ، دعای صباح و شام ، دعای رفع المکاره ، دعای ما فیه الدنیا و الآخرة ، دعای مشلول ، دعای دیدن ماه نو ، در رفع آزار اعضا من مؤلفات فیض ، معرفة رجال الغیب ، معرفت ستاره سکزیلدوز ، حرز ائمه علیهم السلام ، تعقیقب نمازها ، دعای عهدنامه ، دعای توسل ، دعای شش نامه ، تقرب بالنبی و الائمه علیهم السلام ، خطبه آدم علیه السلام و دعای عشرات» ، 92 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

219/20678 - قم، گلپایگانی: 27/247، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 154 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

220/20679 - قم، گلپایگانی: 2786/15/26، از آخر افتادگی دارد، آغاز: و کان من دعائه علیه السلام فی التأوه و المناجاة آه و انفساه کیف لی بمعالجة الأغلال، نسخ، بدون نام

ص:154

کاتب، قرن 12ق، «دعای امام سجاد علیه السلام در تلاوت و مناجات ، دعای جوشن کبیر با توضیحی در آغاز در هشت برگ در خواص آن و با ترجمه فارسی در لابلای سطور ، دعای مشلول و خواص آن به فارسی در پنج برگ ، دعای عشرات و دعای کمیل»، رساله دوم مجموعه، 71 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

221/20680 - قم، گلپایگانی: 3033/16/43، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: ضعفی فی طاعتک و ترزقنی الراحة و الکرامة و قرة العین و اللذة و برد العیش من بعد الموت، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، بخشی از کتابی است در دعا که در این بخش تعقیبات نماز و اعمال هفته و ماهها بیان شده است. اوراق کتاب به هم خورده و از وسط نیز مقدار زیادی افتادگی دارد. عنوان بابها و فصل های موجود در نسخه چنین است: فصل ششم در بیان فریضه نماز خفتن ، فصل هفتم در خواص ادعیه متفرقه ، فصل ششم در فضیلت نماز شب و آداب آن ، فصل نهم در دو رکعت نافله بامداد ، قسم دوم در بیان ادعیه و اورادی که در هفته تکرار می شود ، فصل سوم در باب آن که سر ماهها خوانده می شود ، نوع ثانی در اعمال شهور ، 159 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

222/20681 - قم، گلپایگانی: 4076/20/196، آغاز: بسمله روایت است از راویان صحیح القول معتبر که روزی حضرت رسالت پناه محمدی صلی الله علیه و آله در مسجد نشسته بود مردی خوش محاوره خوب روی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «دعای سیفی که در اول آن چهل خاصیت برای آن ذکر شده ، دعای امام صادق علیه السلام ، دعای حضرت فاطمه زهراء بنت رسول الله علیهما السلام ، دعای علوی مصری ، دعای کوتاه در روای حاجات ، منتخبی از اختیارات ایام علامه مجلسی ، دعای سیف کبیر» ، 81 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 112/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

223/20682 - قم، گلپایگانی: 4446/22/166، آغاز: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فی دعائی برکة تطهر بها قلبی و تؤمن بها روعی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «دعایی بدون ذکر نام ، دعای احتجاب ، آیات فتح ، فصل دوم در اعمال روز و شب جمعه از کتابی در دعا ، ترجمه دعای کمیل از ملا محمد باقر مجلسی ، شرایط استجابت دعا از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، دعای سیفی ، در حواشی نسخه نیز دعاهایی ذکر شده است» ، 62 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:155

224/20683 - قم، گلپایگانی: 4626/23/146، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بدوام ذکر لا إله إلا الله و صلی الله...بسمله الحمد لله علی عظمة جلاله و له الشکر علی جسیم إحسانه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «صلواتیه عبدالله بن محمد مومن به خط خودش ، چند سوره از قرآن ، دعای علوی مصری ، حرز یمانی و پس از آن اجازه میر محمد هاشم روایت این دعا را و جوشن صغیر» ، 109 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

225/20684 - قم، گلپایگانی: 4652/23/172، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: کلها و أعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الآخرة و من أهوال یوم القیامة و أعوذ بک بوجهک الکریم و عزتک التی لا ترام، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل:

«تعقیبات نماز ، دعای آیت الکرسی ، احتجاب ، رد سحر ، دعاهایی از صحیفة سجادیه ، دعاهای ایام هفته ، دعای قوت نور بصر ، زیارت عاشورا ، اعمال شب جمعه و دعاهای دیگر» ، 312 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

226/20685 - قم، گلپایگانی: 4910/24/210، آغاز: فصل و بعد فراغک مما یتعلق بالرکعتین الاُولیین فی نافلة المغرب نشرع فی الرکعتین الاُخریین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، بخشهایی پراکنده از چند کتاب دعا است که در نسخه حاضر جمع شده است ، عنوان این بخش ها عبارتند از: «تعقیبات نمازها ، دعاهای وضو ، نمازهای متفرق و دعاهای متفرقه ، جوشن کبیر» ، 125 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

227/20686 - قم، گلپایگانی: 5084/25/174، عنوان معرفی: دعا و قرآن، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: رحیم تعالیت یا رؤوف أجرنا من النار یا مجیر سبحانک یا أول تعالیت یا آخر أجرنا من النار یا مجیر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل این دعاها: «مجیر ، عکاشه ، ریح الحمراء ، نورانیت ، سمات ، عدیله ، شش آیه از قرآن ، دعای سیفی و عدیله صغیر» ، 125 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

228/20687 - قم، گلپایگانی: 5908/29/248، آغاز: ملخص حکایت این دعا این است که مردی است که امام حسین علیه الصلاة و السلام فرموده است که مردی آمد و

ص:156

رخصت طلبید که به خدمت حضرت امیرالمؤمنین صلوات الله علیه مشرف شود، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، «دعای سیفی و خواص آن ، اجازه محمد تقی مجلسی به محمد هاشم برای قرائت دعای سمات ، زیارت ائمه علیهم السلام که از مزار شیخ مفید و شهید نقل شده» ، رساله سوم مجموعه، 91 برگ [فهرست گلپایگانی ، جدید].

229/20688 - قم، گلپایگانی: 7208/36/208، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ معرب و ترجمه زیرنویس نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، بیاضی است شامل سوره های قرآنی و ادعیه، 127 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

230/20689 - قم، گلپایگانی: 7320/37/110، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک صبرا جمیلا و فرجا قریبا و أجرا عظیما و توبة نصوحا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11 یا 12ق، شامل: «دعای عدیله ، فال نامه منسوب به امام صادق علیه السلام ، دعای سمات ، نمازهای حاجت و نماز حضرت زهرا سلام الله علیها ، مطالبی به نقل از سید علی همدانی ، بخشی از رساله آغاز و انجام خواجه نصیر طوسی و بخشی از نان و حلوای شیخ بهایی» ، 115 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

231/20690 - قم، گلپایگانی: 7371/37/161، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: کثیراً أبدا اختتام دعا سیفی بعد از اتمام آن دعا بخواند بسم الله الرحمن الرحیم اللهم تقبل دعائی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «دعای سیفی ، علوی مصری ، ده اسم اعظم ، صلواتیه ، دعای سمات و ادعیه دیگر» ، 145 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

232/20691 - قم، گلپایگانی: 7566/38/186، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: إلا من بعد ما جاء هم العلم بغیاً بینهم إن ربک یقضی بینهم یوم القیامة، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل دعای سمات و سیفی و جوشن کبیر، 86 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

233/20692 - تهران، سپهسالار: 5725، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 58 برگ [فهرست سپهسالار: 449/4].

ص:157

234/20693 - تهران، سپهسالار: 5731، عنوان معرفی: دعا و زیارت جامعه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 177 برگ [فهرست سپهسالار: 450/4].

235/20694 - تهران، سپهسالار: 5733، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 185 برگ [فهرست سپهسالار: 451/4].

236/20695 - تهران، سپهسالار: 5734، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 80 برگ [فهرست سپهسالار: 451/4].

237/20696 - قم، مسجد اعظم: 3038، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:بسم الله تعالی فی کیفیة الوضوء فلیقال إذا نظر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مجموعه مفصلی از ادعیه و اذکار بلند و کوتاه از ائمه اطهار علیهم السلام است و بعد از هر فقره لغات مشکله دعا ترجمه شده و با عنوان «قوله - قوله» تنظیم شده است، 222 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

238/20697 - قم، مسجد اعظم: 3197، آغاز: دعاء لیلة جمعة و یومها و لیلة عرفة و یومها، نسخ عالی، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 53 برگ، 9 سطر، وزیری [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

239/20698 - قم، مسجد اعظم: 706، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و هزم الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد، نسخ جلی و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق، شامل: «حرزهای مختلف ، مناجات خمسة عشر ، دعای «شمخ»بزرگوار مشهور به دعای دوازده نام اسرار و دعاهای ایام هفته به نقل از مصباح کفعمی» ، 163 برگ، 11 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

240/20699 - تهران، ملک: 1943، آغاز: باب سوم در اعمال ماه مبارک رمضان است و آن در ده فصل است، به خط مؤلف، قرن 12ق، در اواسط نسخه عنوان مطلب سوم در اعمال مخصوص شب بیست و سوم دیده می شود، 98 برگ [فهرست ملک:

249/2].

241/20700 - تهران، ملک: 2551، عنوان معرفی: دعاء و طلسم، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی ، رساله چهارم مجموعه [فهرست ملک: 43/6].

ص:158

242/20701 - تهران، ملک: 5856، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، دعای کمیل با ترجمه فارسی و... ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی و فارسی، 97 برگ [فهرست ملک: 2211].

243/20702 - تهران، ملک: 5857، دعای مشلول و کمیل و ادعیه نمازها، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 234 برگ [فهرست ملک: 249/2].

244/20703 - تهران، ملک: 6123، عنوان معرفی: کتاب دعاء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی وعربی، 91 برگ [فهرست ملک: 222/1].

245/20704 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1330، عنوان معرفی: دعا، کتاب...

(فارسی)، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، به ضمیه اجازه مهدی قلی به مهد علی شیرازی به عبد اللطیف شیرازی، در فهرست چنین معرفی شده است: «مشتمل بر تعقیبات نمازهای پنجگانه، دعاء حضرت سجاد در وداع ماه رمضان، دعای ساعتهای روز، اعمال ما بین غروب و وقت خواب، آداب نماز شب و اعمال پس از نیمه شب، دعاء صباح حضرت امیر علیه السلام ، دعاء حضرت رضا علیه السلام ، آداب داعی در سه باب که فصل ژنجاهم دانسته شده است، دعای علوی مصری، سوره واقعه سوره ملک، سوره عم، سوره صافات، دعاء سمات دعاء صبح و شام حضرت سجاد و چند دعای دیگر آن حضرت، دعاء کمیل. در متن و حاشیه توضیحات سودمندی آمده است و حاشیه ها با نشانی توضیح می باشد.»، 160 برگ، 11*17 [فهرست مرکز احیاء: 158/4].

246/20705 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1544، عنوان معرفی: دعا، کتاب...

(فارسی)، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست چنین معرفی شده است:

دعاهای پراکنده و چند طلسم و منترهایی است بیشتر شبیه به آنچه دعا نویسان دوره گرد می نویسند بدون ترتیب و تنظیم در این مجموعه گرد آورده شده است.» ، قبل و بعد از مجموعه دعاهایی به خط دیگر افزوده شده، 93 برگ، 18 سطر، 14*21/5 [فهرست مرکز احیاء: 396/4].

247/20706 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1610، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست چنین معرفی شده است «مشتمل برچند حرز و دعا به نقل از خط شهید دوم و میر داماد و دعای صباح حضرت امیر المومنین علیه السلام و

ص:159

تعقیب نمازهای پنج گانه و زیارت ششم حضرت امیر و تسبیح ایام هفته و دعای سیفی و دعاهای کوتاه متفرقه دیگر.»، 75 برگ، 10 سطر، 8*12 [فهرست مرکز احیاء: 18/5].

248/20707 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1616، آغاز: آغاز دعای کمیل، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «دارای چند سوره و دعای کمیل و صباح حضرت امیر المومنین علیه السلام و زیارات حضرات معصومین و زیارت جامعه کبیره و دعاهای سمات و مشلول و عشرات و دعای روزهای ماه صفر و چند دعای کوتاه دیگر.» ، نسخه بیاضی است، 139 برگ، 13 سطر، 11/5*22 [فهرست مرکز احیاء: 22/5].

249/20708 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1755، عنوان معرفی: کتاب، دعا...، آغاز:

آغاز سوره یس، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «دارای سوره های یس و فتح و رحمن و واقعه و جمعه و ملک و نبأ، و دعای کمیل و صباح و سمات و مشلول و عدیله و دعای روز اول ماه و توسل و دعاهای روزهای هفته و چند دعای متفرقه دیگر. و زیارت ششم حضرت امیر المومنین علیه السلام و زیارت عاشورا و نیمه شعبان.» ، نسخه بیاضی است، 186 برگ، 9/5*15/5 [فهرست مرکز احیاء: 157/5].

250/20709 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3309، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

أعزنی بطاعتک و أذل أعدائی بمعصیتک و اقصمهم یا قاصم کل جبار، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11 یا 12ق، دعا ها و حرزهای مختلف برای ایام و اوقات خاص که برخی از آنها عبارتند از : «تسبیح یوم الخمیس ، عوذة یوم الخمیس ، دعاء السمات ، حرز أبی دجانة الأنصاری ، دعاء الصباح» ، تصحیح شده ، دارای حواشی که برخی از محمد مهدی بن علی اصغر حسینی جوزانی است، 158 برگ، 9 سطر [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

251/20710 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3454، آغاز: إلهی کم من عدو انتضی علی سیف عداوته، انجام: اسرع اسرع و صلی الله علی محمد و آله أجمعین، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، مشتمل بر دعای حاجات و شرح قل هو الله احد و تسخیر آن و دعای علوی مصری و احتجاب امیرالمؤمنین و... ، تصحیح شده، با حواشی بسیار، 141 برگ [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

ص:160

252/20711 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3521، عنوان معرفی: ادعیه و سور، آغاز:

سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 11 یا 12ق، 222 برگ، 14 سطر، 13*22 [فهرست مرکز احیاء: /9مخطوط].

253/20712 - یزد، وزیری: 1322، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی، 88 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

928/3].

254/20713 - یزد، وزیری: 1353، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 138 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 937/3].

255/20714 - یزد، وزیری: 725، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، فارسی، 72 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

615/2].

256/20715 - تهران، دانشکده حقوق: 90 - د، سور قرآنی و ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 112 برگ [فهرست حقوق تهران: 108].

257/20716 - مشهد، گوهر شاد: 1189، «تعقیب نماز از محقق کرکی ، دعای توبه ، چند سوره قرآن ، دعای عشرات و شرح آن» ، آغاز: از حضرت رسالت پناه (صلی الله علیه و آله) منقول است که هر کس نماز قضا داشته باشد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد: 1647/3].

258/20717 - مشهد، گوهر شاد: 260، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق [فهرست گوهر شاد: 1 / 228].

259/20718 - مشهد، گوهر شاد: 260، «صلوات کبیر و فضلیت و شرح ثواب آن و شرح دعای درود اکبر ، شرح خاصیت ناد علیا ، دعای مفتاح سعادة الدارین ، خواص سور قرآنی ، شرح دعای سیفی ، فضیلت دوازده امام خواجه ، اوراد فتحیه نور بخش و دعای منقول از شیخ بهایی» ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [فهرست گوهر شاد: 225/1].

260/20719 - مشهد، گوهر شاد: 813، عنوان معرفی: ادعیه وادویه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1104/3].

261/20720 - تهران، دانشکده الهیات: 410د، عنوان معرفی: کتاب الدعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 135 برگ [فهرست الهیات تهران: 636/1].

ص:161

262/20721 - تهران، دانشکده الهیات: 771د، عنوان معرفی: کتاب الدعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 16 برگ [فهرست الهیات تهران: 637/1].

263/20722 - تهران، دانشکده الهیات: 813د، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 110 برگ [فهرست الهیات تهران: 105/1].

264/20723 - تهران، دانشکده الهیات: 849د، شامل: «سور قرآنی و اختصاص آنها به نمازهای یومیه ، زیارت عاشورا، دعای اعتصام، دوازده امام خواجه نصیر ، کمیل ، سمات ، عصر جمعه ، شب و روز ماه رمضان ، دعای عدیله و صلوات کبیر» ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، 97 برگ [فهرست الهیات تهران: 12/2].

265/20724 - قم، طبسی حائری: 669، آغاز: بسمله چون کسی قصد سفر کند وضو بسازد و روی به قبله بایستد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، شامل: «دعای سفر ، ام الصبیان ، قدح و دعا جهت دفع درد سر و درد چشم» ، رساله سوم مجموعه [مجله نور علم: 102/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

266/20725 - قم، طبسی حائری: 759، از مقصد چهارم از باب اول تا اواخر باب پنجم، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: علی جمیع خلقک یا أرحم الراحمین یا من تسمی بالغفور الرحیم یا من، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، تعدادی از عناوین کتاب چنین است : «باب اول مقصد چهارم در آداب زیارت اولاد ائمه و انبیای سالفین علیهم السلام و زیارت به نیابت ، مقصد پنجم در اعمال مشهد امام رضا علیه السلام به نقل از مزار علی بن حسن زواره ای؛ باب دوم در اعمال اماکن متبرکه واقعه در مدینه شامل سه مقصد؛ باب سوم در اعمال اماکن متبرکه نجف و کوفه؛ باب چهارم دراعمال کربلای معلی و آداب أخذ تربت؛ باب پنجم در اعمال مقابر قریش و اعمال سر من رأی در سه مقصد»، 132 برگ، 16 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

267/20726 - تهران، مجلس سنا: 1178، عنوان معرفی: عزایم و ادعیه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله چهل و پنجم مجموعه، «594 - 610» 17 برگ [فهرست مجلس سنا: 159/2].

268/20727 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 351، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

ص:162

269/20728 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 387، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

270/20729 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 579، عنوان معرفی: کتاب الدعاء با ترجمه فارسی، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

271/20730 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 580، نسخ، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق [نشریۀ نسخه های خطی: 167/2].

272/20731 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 648، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

273/20732 - تهران، مدرسه چهل ستون: 306، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و12ق، رساله سوم مجموعه [آشنایی با چند نسخه خطی: 379].

274/20733 - ری، آستان عبد العظیم: 120، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12ق [نشریه نسخه های خطی:

434/3].

275/20734 - همدان، قاسم برنا: بدون شماره، بدون نام کاتب، قرن 12ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 377/5].

276/20735 - قم، آستان معصومیه (س): 4:136 - 5864، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 11 و 12ق، 115 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 119].

277/20736 - خوی، موزه خوی: 4، آغاز: و من بلغ أنکم تشهدون أن جمع، انجام: و لکل ذنب أستغفر الله و لکل مصیبة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12ق، سور قرآنی و اسماء حسنی ، شماره ثبت 34، 66 برگ، 7 سطر [فهرست موزه خوی].

278/20737 - قم، مرعشی: 6293، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: باید دانست شروط که قبل از دعا و بعد از آن و در آن اثنا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، جمادی الاول 1200ق، فارسی، 99 برگ [فهرست مرعشی: 264/16].

279/20738 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9183، آغاز: در دانستن آفتاب و ماه تاب که در آن روزگار چون باشد، نسخ و نستعلیق، محمد صحاف، 1200ق، فارسی ،

ص:163

«خواص آیات ، ادعیه طلب حوائج ، دوازده امام ، ادعیه صباح و مساء ، مناجات سجادیه ، دعای چهارشنبه سوری ، ناد علی ، اعتصام ، خواص دعای سیفی» ، 178 برگ [فهرست آستان قدس: 21/15].

280/20739 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9559، نسخ و نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، 1200ق، فارسی ، «سور قرآنی ، دوازده امام خواجه ، حرز رضوی علیه السلام ، دعای نور و کمیل ، ادعیه منقول از صحیفه سجادیه ، زیارات ائمه علیهم السلام و ادعیه ایام هفته ، زیارت صاحب الامر علیه السلام در جمعه ، دعای عشرات و سمات و مشلول ، دفع شرور به نقل از میرداماد ، عدیله ، ادعیه منقول از ابو العباس بونی ، اسماء الله ، ادعیه سر نبوی ، حرز ابی دجانه ، دعای اعتجم ، جوشن کبیر ، صنمی قریش ، دعای صباح علوی و مناجات علوی ، زیارت شاه عبد العظیم ، گنج العرش» ، 398 برگ [فهرست آستان قدس: 80/15].

281/20740 - کرمانشاه، مدرسه آیت الله بروجردی: 110، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، با ترجمه فارسی زیر نویس، در فهرست چنین معرفی شده است: «شامل دعاهای صنمی قریش و صباح و ذخیره و اعمال شب و روزها و دعای عدیله و اعمال ایام هفته و چند دعای کوتاه دیگر می باشد»، 84 برگ، 8 سطر، 11/5*17 [فهرست مدرسه آیت الله بروجردی: 81].

282/20741 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 523، عنوان معرفی: جنگ ادعیه (عربی)، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 12ق، در فهرستچنین معرفی شده است: «مشتمل بر دعاهایی از صحیفه سجادیه، شرح دعای عشرات، اسناد دعای عبرات، اسناد دعای اعتقاد، دعای صبح برای رفع بلا و سختی ها، دعای مبارک و اسناد آن، شرح حرز دعای ابو دجانه انصاری، شرح دعای هفت حصار، شرح دعای نور، شرح دعای لیلة المعراج، اسناد دعای سحر، دعای توسل، شرح آیات استکفاء، خواص آیات ششگانه، و متفرقاتی دیگر.» ، تمام ادعیه با زیر نویس فارسی، با تصحیح و حواشی مفصل، 148 برگ، 18 سطر، 13*20 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 2032].

283/20742 - قم، مرعشی: 3315، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: تحصنت بذی الملک والملکوت واعتصمت بذی العز، نسخ، علی تبریزی، 1203ق، فارسی، 21 برگ [فهرست مرعشی: 95/9].

ص:164

284/20743 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12635، آغاز: فاتحة الکتاب بسم الله الرحمن الرحیم، نسخ، بدون نام کاتب، 1204ق، فارسی ، «سور قرآنی ، تعقیبات نمازها ، ادعیه ایام هفته سجادیه ، دعای سمات ، ادعیه و اعمال ماه رمضان ، جوشن کبیر و دعای کمیل» ، 109 برگ [فهرست آستان قدس: 22/15].

285/20744 - قم، گلپایگانی: 1094/6/184، آغاز: یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم، نسخ، محمد بن ابراهیم اصفهانی، 1205ق، شامل: «دعای صباح ، زیارت رسول الله و امیرالمؤمنین و صاحب الزمان علیهم السلام ، زیارت عاشورا و دعای بعد از آن و ادعیه دیگر ، به همراه ملحقاتی در ادعیه به چاپ سنگی» ، 119 برگ، 6 - 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

286/20745 - قم، گلپایگانی: 5903/29/243، عنوان معرفی: دعا و زیارات، آغاز: هذا دعای سیفی و یمنی برای هلاک دشمن مجرب است بسمله الله إنک أنت الملک المعتزز بالکبریاء المتفرد بالبقاء الحی القیوم، نسخ، بدون نام کاتب، 1205ق، شامل:

«دعای سیفی ، دعای مشلول ، دعای مجیر ، دعای امان ، زیارت کاظمین ، زیارت نرجس خاتون ، زیارت سرداب مبارکه ، دعای عهد ، زیارت امام حسین علیه السلام و شهدای کربلاء ، زیارت حضرت عباس علیه السلام ، زیارت قاتل و مقتول ، زیارت مفجعه ، زیارت نجف اشرف ، زیارت امین الله ، مناجات سجادیه ، ذکر ایام هفته» ، 174 برگ، 11 و 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

287/20746 - شیراز، شاه چراغ: 1300، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، حسن علی بن محمد ابراهیم حسینی سبزواری، 1207ق، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 162، 88 برگ [فهرست شاه چراغ: 283/1].

288/20747 - مشهد، دانشکده الهیات: 496، نسخ، زین العابدین اصفهانی، 1208ق، 20برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 435 [فهرست الهیات مشهد: 253/1؛ نشریه نسخه های خطی: 58/5].

289/20748 - قم، گلپایگانی: 3375/17/155، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الحمد حمدا یدوم بدوامک و لک الحمد حمدا خالدا بنعمتک و لک الحمد حمدا یوازی صنعک و لک الحمد حمدا یزید علی رضاک، نسخ، بدون نام کاتب، چهارشنبه 23 ذی حجه 1212ق، شامل چند دعا بدون ذکر نام ادعیه، 45 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:165

290/20749 - شیراز، شاه چراغ: 1325، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، محمد شریف بن محمد قاری، 1213ق، شماره ثبت: 311، 47 برگ [فهرست شاه چراغ: 295/1].

291/20750 - قم، گلپایگانی: 36/80، بدون نام کاتب، 1214ق، فارسی ، رساله دوم مجموعه، 28 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

292/20751 - تهران، دانشگاه تهران: 4634، نسخ راسته و چلیپا، ابو القاسم بن محمد حسینی، 1215ق، 49 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3570/14].

293/20752 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16807، آغاز: فال نامه از کلام حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام ، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1218ق، فارسی ، شامل:

هیاکل سبعه ، اسماء الله تعالی ، فالنامه ، خوابنامه منسوب به ائمه علیهم السلام و دعای ام الصبیان، 266 برگ [فهرست آستان قدس: 23/15].

294/20753 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 78، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، محمد علی، 1218ق، فارسی، 51 برگ [فهرست مرکز احیاء: 113/1].

295/20754 - تهران، ملک: 65، عنوان معرفی: کتاب دعا، دعاهای روزهای هفته، نسخ، احمد شاملو، 1220ق، 5 برگ [فهرست ملک: 217/1].

296/20755 - تهران، ملک: 84، نسخ، احمد شاملو، 1220ق، سوره یس و الصافات و ادعیه ایام هفته و دعای کمیل ، با ترجمه فارسی، 39 برگ [فهرست ملک: 2/5].

297/20756 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1592، مرقع و نسخ، محمد علی سبزواری، 1220ق، «ادعیه ایام هفته ، صباح ، حجب و شرحش و سوره یس» ، «62صفحه» 31 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 894].

298/20757 - قم، طبسی حائری: 719، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و اگر تواند که روز یکشنبه و چهارشنبه نیز ننماید شاید بهتر باشد، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، 1220ق، شامل: «ادعیه سفر و آداب حج ، تعقیبات نمازها ، در فضیلت صلوات ، لعنیه خواجه نصیر ، جوشن کبیر ، کمیل و صلواتیه خواجه نصیر» ، 244 برگ، 10 سطر [مجله نور علم: 108/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

299/20758 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1122، محمد علی خوانساری، 1222ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

300/20759 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5099، «سور قرآنی ، دعای مجربات میرداماد وسید علی خان و حرز امام علی علیه السلام » ، نسخ اعلا، زین العابدین، 1222ق، 22 برگ [فهرست مجلس: 62/15].

ص:166

301/20760 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1595، آغاز: الله ذو فضل عظیم، مرقع به نسخ، محمد علی خراسانی سبزواری، 1222ق، «آیات حفظ ، تعقیبات نمازها ، دعای دفع ظلم ، احتجاب ، شرح دعای تهلیلات و...» ، 66 قطعه ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 896].

302/20761 - قم، آستان معصومیه (س): 4:162 - 5849، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1222ق، 170 برگ [فهرست آستان معصومیه(س)، دانش پژوه: 119].

303/20762 - قم، مدرسه حجازیها: 9053/59/273، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الله و سلام ملائکته المقربین و المسلمین لک بقلوبهم یا أمیرالمؤمنین، نسخ، بدون نام کاتب، 22 شعبان 1223ق، شامل: «لعنیه خواجه نصیر، خواص و طریقه ختم آن ، دعای صباح ، دعای مشلول ، عشرات ، یستشیر ، عکاشه ، دعای استغفار ، دعای رؤیت هلال ، زیارت عاشورا ، عدیله ، دعای سحر ، کمیل و جوشن کبیر» ، 182 برگ، 12 سطر، بیاض [فهرست مدرسه حجازیها].

304/20763 - مشهد، خاندان میبدی (مشهد): 64، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ معرب، جعفر علی بن قطب الدوله هندی، 1224ق، در فهرست: «مشتمل بر چند دعا و بعضی از سوره های قرآن کریم.»، 23 برگ، 7 سطر، 12/5*20 [فهرست خاندان میبدی: 187].

305/20764 - قم، گلپایگانی: 3180/16/190، از اول افتادگی دارد، آغاز: دنی منه و یا من یدعو إلی نفسه من أدبر عنه و یا من لا یغیر النعمة و لا یبادر بالنقمة و یا من یثمر الحسنة حتی یمنیها، نسخ معرب، محمد صادق بن محمد حسین اصفهانی کرمانشاهی، اول ذی حجه 1226ق، مؤلف در این رساله مناجات های امامان را بدون ذکر نام امام و سند و مأخذ با عنوانهای للائذین ، للمتفزعین ، للتائبین ، للمستغفرین و... جمع آوری نموده است، 260 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

306/20765 - تهران، ملی تهران: /1792ع، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی، نسخ، محمد رفیع سالیانی، 1226ق، فارسی و عربی، 51 برگ [فهرست ملی تهران:

373/10].

ص:167

307/20766 - مشهد، آستان قدس رضوی: 172، عنوان معرفی: مجموعه زیارات و ادعیه، از اول افتادگی دارد، نسخ، محمد رحیم کرمانی، 1227ق، 77 برگ [فهرست آستان قدس: 288/2].

308/20767 - مشهد، آستان قدس رضوی: 175، نسخ، محمد حسین مازندرانی، 1227ق، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 289/2].

309/20768 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1119، شامل: «دفع بلا ، توسل ، حاجات ، مهمات ، صحت وعافیت با ذکر اسناد و روایات» ، آغاز: بسمله قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولینا، نسخ، محمد بن ابی القاسم اصفهانی، 1227ق، «34صفحه» 17 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 483].

310/20769 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1176، شامل:>ادعیه دفع بلاء ، صبح ، توسل، دفع کید اعداء ، دعای بعد از فرایض و ...» ، آغاز: بسمله یا کبیر کل کبیر یا من لا شریک له و لا وزیر یا خالق الشمس والقمر المنیر، نسخ و ثلث و نستعلیق و رقاع، محمد اصفهانی، 1227ق، «42صفحه» 21 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 491].

311/20770 - شیراز، شاه چراغ: 1275، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1228ق، شماره ثبت: 330 ، شامل: «سور قرآنی ، ادعیه کمیل ، ایام هفته ، جوشن کبیر ، روزهای ماه رمضان ، عدیله و ...»، عربی و فارسی، 62 برگ [فهرست شاه چراغ: 269/1].

312/20771 - قم، مرعشی: 3، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم، نسخ معرب، محمد شفیع بن احمد اصفهانی، 1229ق، 113 برگ [فهرست مرعشی: 18/1].

313/20772 - قم، گلپایگانی: 24/142، ابو الحسن بن محمد رحیم بقال، 1229ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2].

314/20773 - تهران، دانشکده الهیات: 509د، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: هر روز از ایام هفته قبل از شروع در سیفی، نسخ، محمد حسین حسینی اردستانی، 1229ق، فارسی ، رساله دهم مجموعه، «127پ - 190پ» 64 برگ [فهرست الهیات تهران:

/1 105 و 316].

ص:168

315/20774 - تهران، دانشکده الهیات: 814د، عنوان معرفی: کتاب دعا و زیارت، نسخ، محمد رضا خراسانی، 1229ق، 59 برگ [فهرست الهیات تهران: 105/1].

316/20775 - تهران، ملک: 68، عنوان معرفی: کتاب دعا، دعای صباح و عشرات و سمات و روزهای هفته و زیارت معصومین و نماز چهارده معصوم علیه السلام ، نسخ، محمد جواد بن ابی القاسم، 1230ق، عربی، 117 برگ [فهرست ملک: 218/1].

317/20776 - تهران، ملک: 78، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل: «دعای روزهای هفته و تعقیبات نماز و حرزها» ، نسخ، عبد العلی نواب، 1230ق، عربی، 30 برگ [فهرست ملک: 218/1].

318/20777 - قزوین، مدرسه امام صادق علیه السلام : 7، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

الفصل الاول من الباب الاول فیما یتعلق بالصلوة الیومیة الاذان و الاقامة، نسخ، بدون نام کاتب، با تملکی در 1230ق، در حاشیه تصحیح دارد، 33 سطر [فهرست مدرسه امام صادق علیه السلام : 204/1؛ میراث اسلامی ایران: 621/10].

319/20778 - قم، مسجد اعظم: 2954، عنوان معرفی: ادعیه واوراد مأثوره، آغاز: اللهم یا من یسمع أصوات الداعین و یجیب دعوات المضطرین، نسخ، بدون نام کاتب، 23 شعبان 1231ق، رساله اول مجموعه، 12 برگ، 12 سطر، قطع جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 602؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

320/20779 - قم، مرعشی: 8726، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، محمد علی بن محمد صادق اصفهانی، شعبان 1232ق، فارسی، 34 برگ [فهرست مرعشی:

262/22].

321/20780 - قم، مسجد اعظم: 847، شامل: «دعای کمیل با ترجمه، دعای هفت گنج، ناد علی کبیر، دعای نور با شرحی در باره آن، دعای احتجاب، دوازده امام خواجه نصیر با شرح خواص آن از سید نعمت الله حسینی» ، بدون نام کاتب، 1232ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174].

322/20781 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1141، سوره ملک و دعای نور، آغاز:

بسمله تبارک الذی بیده الملک، نسخ، طهماسب، 1232ق، «13ص» 7 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 625].

323/20782 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 360، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد بن ابی القاسم اصفهانی، 1232ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

ص:169

324/20783 - قم، گلپایگانی: 6815/34/185، از آغاز و وسط افتادگی دارد، آغاز: و لا هماً إلا فرجته و لا کرباً ألا کشفته..و ده بار بگوید بالله اعتصمت و بالله أثق و علی الله أتوکل، نسخ معرب، قباد بن شاه قباد، 15 محرم 1233ق، کتابی است در ادعیه شیعی شامل: «فصل اول در تعقیبات پنج نماز فریضه ، فصل دوم در اوراد لیلیه ، خاتمه در ذکر بعضی ادعیه مأثوره از انبیاء و ائمه علیهم السلام ، 50 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

325/20784 - قم، مرعشی: 6795، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 8 جمادی الثانی 1233ق، 166 برگ [فهرست مرعشی: 333/17].

326/20785 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1185، شامل سوره یس و دعای صبح و چند دعای دیگر، نسخ و ثلث، عبد العلی خراسانی، 1233ق، «18صفحه» 9 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 494].

327/20786 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 453، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد حسن اصفهانی، 1234ق [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

328/20787 - قم، مسجد اعظم: 3847، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: آنچه به جا می آوری بعد از مشخص شدن زوال این است، نسخ جلی، محمد باقر بن حاج علی عسکر شیرازی، ربیع الاول 1235ق، 49 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

329/20788 - تهران، سپهسالار: 5710، آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین... اما چون به توفیق الله تعالی باتمام رسید مقاله اول و دوم و سوم شروع میرود در مقاله چهارم در اعمال متفرقه که مخصوص به وقتی نیست، نسخ، محمد علی اردبیلی، 1235، 166 برگ [فهرست سپهسالار: 446/4].

330/20789 - تهران، ملک: 63، عنوان معرفی: کتاب دعا، مشتمل بر دعاهای روزهای هفته و تعقیبات، نسخ، ابو القاسم بن علی رضا شیرازی، 1235، عربی، 17 برگ [فهرست ملک: 217/1].

331/20790 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15577، آغاز: شده است برای روزه داران امت، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1235ق، فارسی ، شامل ادعیه و اعمال ماه رمضان و شوال و دعای جوشن کبیر و زیارات ائمه اطهار علیهم السلام ، 69 برگ [فهرست آستان قدس: 27/15].

ص:170

332/20791 - خوی، مدرسه نمازی: 433، شامل: زیارت قبور ائمه علیه السلام و اختیارات الأیام السبعة مروی از امام صادق علیه السلام و دعای مروی از علی علیه السلام ، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1235ق، رساله هشتم مجموعه، «265 - 281» 17 برگ، سابقه: مرکز احیاء میراث اسلامی: عکس 947 [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 217؛ فهرست عکسی مرکز احیاء: 169/3].

333/20792 - تهران، ملک: 156، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعاهای نماز، نسخ، بدون نام کاتب، 1235ق، عربی، 156 برگ [فهرست ملک: 220/1].

334/20793 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1102، آغاز: بسمله لا اله الا الله العظیم الحکیم لا اله الا الله رب العرش الکریم، نسخ، محمد حسن حسینی تبریزی، 1235ق، «18ص» 9 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 153].

335/20794 - مشهد، آستان قدس رضوی: 174، عنوان معرفی: مجموعه دعوات و زیارات، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1236ق، 124 برگ [فهرست آستان قدس:

288/2].

336/20795 - تهران، مجلس سنا: 248، عنوان معرفی: دعاهای هفته و ادعیه دیگر، مرقع به نسخ، محمد صادق بن محمد اسماعیل شیرازی، 1236ق، عربی، 19 برگ [فهرست مجلس سنا: 123/1].

337/20796 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 99، عنوان معرفی: بیاض زیارات ائمه علیهم السلام وادعیه واشعار، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد حسین بن جعفر مقیمی، 1236ق، 76 برگ [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 15/1].

338/20797 - قم، مرعشی: 8444، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، احمد بن محمد مهدی اصفهانی، 1237ق، فارسی، 124 برگ [فهرست مرعشی: 36/22].

339/20798 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14048، آغاز: الحصار یوم الجمعة بسمله، نسخ، بدون نام کاتب، 1237ق، عربی ، «هفت حصار ، رؤیت هلال ، تعقیبات نمازها ، دعای صباح علوی و تذلل» ، 49 برگ [فهرست آستان قدس: 27/15].

340/20799 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1140، دعای سمات و تعقیبات نماز یومیه و اوراد شب و روز جمعه و دعای ایام هفته، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک باسمک العظیم الأعظم الأعز الأجل، نسخ، محمد خوانساری، 1237ق، 8 سطر، «74صفحه» 37 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 392].

ص:171

341/20800 - قم، مرعشی: 9274، عنوان معرفی: تعقیب نمازهای یومیه، کامل است، نسخ معرب زیبا، محمد شفیع تبریزی، 1238ق، 6 برگ [فهرست مرعشی: 65/24].

342/20801 - تهران، دانشگاه تهران: 4663، نسخ و ترجمه به خط نستعلیق، زین العابدین سپاهانی، 1238ق، زیارت عاشورا که به صورت طومار تحریر شده، 234 سطر، 8/5*20/3 [فهرست دانشگاه تهران: 3611/14].

343/20802 - تهران، ملی تهران: /1021ع، شامل دعای صباح و مساء و ادعیه هفته و... ، آغاز: دعای مساء وصباح ، بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح، نسخ، حسن بن محمد گلپایگانی، 1238ق، 24 برگ [فهرست ملی تهران: 22/9].

344/20803 - قم، گلپایگانی: 3124/16/134، عنوان معرفی: ادعیه ماه رمضان، آغاز:

بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و بقوتک التی قهرت بها کل شیء، نسخ و نستعلیق، محمد حسین حسینی کاشانی، 1238ق، 124 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

345/20804 - قم، گلپایگانی: 6718/34/88، آغاز: رب صل علی محمد و آل محمد و بارک و سلم و بک أستغیث و علیک توکلت فاکفنی یا کافی أمر الدنیا و الآخرة، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1238ق، مجموعه ای شامل دعاهای شیعی چون: «دعای سیفی و طریقه خواندن آن و ادعیه قبل و بعد از آن ، اعتصام و اختتام آن ، دعای علوی مصری و شرح آن به فارسی» ، نسخه بدل در حاشیه ذکر شده است، 64 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

346/20805 - قم، مسجد اعظم: 3235، بدون نام کاتب، 1238ق، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177].

347/20806 - یزد، وزیری: 3541، نسخ، نواب آقا میرزا عبد العلی، 1238ق، «سور قرآنی ، ادعیه صحیفه سجادیه ، زیارات و ...» ، 199 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

168/95].

348/20807 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1123، نسخ، ام سلمه، 1238ق، «سوره یس ، دعای سمات ، صباح ، ایام هفته ، شفای امراض ، سحر و حاجات» ، «76صفحه» 38 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 658].

349/20808 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1127، دعای احتجاب ودفع سحر و شر و دعای مهمات از تفسیر امام علیه السلام ، نسخ، زین العابدین اصفهانی، 1238ق، «11صفحه» 6 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 347].

ص:172

350/20809 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1172، دعای صباح و دعای سجده ، قاموس ، شب جمعه، نسخ و ثلث، ام سلمه، 1238ق، 7 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 410].

351/20810 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2، عنوان معرفی: ادعیه ماه رمضان، آغاز:

بسمله و الحمد... و الصلاة علی خیر خلقه، نسخ و نستعلیق، محمد علی خوانساری، 1238ق، «236صفحه» 118 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 33].

352/20811 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2011، تعقیبات نمازها، آغاز: بسمله لا اله الا الله العظیم الحلیم، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1238ق، «10صفحه» 5 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 503].

353/20812 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 576، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد اسماعیل، 1238ق [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

354/20813 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 647، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد اصفهانی، 1238ق [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

355/20814 - تهران، معارف: 41، آغاز: دعای صباح و مساء بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح، نسخ و ثلث، میر محمد حسین جرفادقانی، 1238ق، شامل: «دعای صباح و مساء و ایام هفته و ...» ، «23صفحه» 12 برگ [فهرست معارف: 53/1].

356/20815 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 441، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الثانی 1239ق، فارسی و عربی، 128 برگ [فهرست دائرة المعارف: 200/1].

357/20816 - یزد، وزیری: 3682، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، سید سلطان حسین حسینی بلگرامی، 1239ق، 41 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1747/5].

358/20817 - قم، طبسی حائری: 276، نسخ، بدون نام کاتب، بخش ششم رساله در 1239ق تحریر شده، مجموعه ادعیه و احادیث و مطالب متفرقه شامل: «1 - دعای مشلول و ادعیه ایام هفته از صحیفه سجادیه؛ 2 - صلاة الخاشعین؛ 3 - ترجمه جنة الامان الواقیه؛ 4 - دعای صباح؛ 5 - تحفه شاهی استر آبادی؛ 6 - دعای چشم زخم و عقیقه و آداب آشامیدن تربت و دعای خلاصی از زندان به خط اسماعیل قریسینی

ص:173

در 1239ق؛ 7 - رساله مختصری در شکیات نماز از محمد بن علی در سال 1219ق در کرمانشاه؛ 8 - منورة القلوب از محمد بن علی کرمانشاهی.» ، 143 برگ، 15 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

359/20818 - شیراز، شاه چراغ: 1334، عنوان معرفی: ادعیه و رمل، «دعای ام داود و دعای صباح با ترجمه» ، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، رجب علی بن کریم، 1240ق، شماره ثبت: 723 [فهرست شاه چراغ: 300/1].

360/20819 - تهران، سپهسالار: 2161، «دعای احتجاب ، عوذه ، کفایه» ، نسخ، محمد حسینی، 1240ق، 7 برگ [فهرست سپهسالار: 442/4].

361/20820 - تهران، ملک: 129، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد اصفهانی، 1240ق، 24 برگ [فهرست ملک: 219/1].

362/20821 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1105، آغاز: بسمله بسم الله و صلی الله علی محمد و آل محمد افوض امری الی الله، نسخ، محمد محسن بن ملک احمد قاضی عسکر سلطانی، 1240ق، «26ص» 13 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 148].

363/20822 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1115، نسخ و نستعلیق، سید حسن نیاز طباطبایی، 1240ق، «سوره واقعه ، ملک ، قضای حاجات و مهمات و دفع بلایا» ، «40 صفحه» 20 برگ، 7 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 641].

364/20823 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 50، عنوان معرفی: دعای دفع دشمن و قضای حاجات و فرج منقول از ابن طاووس، آغاز: مروی است از ائمه دین صلوات الله علیهم اجمعین به جهت دفع شر دشمنان، نسخ، محمد بن محمد مهدی طبیب اصفهانی، 1240ق، «16صفحه» 8 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 388].

365/20824 - قم، گلپایگانی: 4415/22/135، عنوان معرفی: ادعیه و سور قرآن، آغاز:

بسمله یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الأرض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث، نسخ معرب، زین العابدین یزدی، 1241ق، شامل: «سوره جمعه ، انعام ، دعایی از صحیفه که در وقت اندوه خوانده می شود ، دعای صباح و زیارت وارث» ، 29 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

366/20825 - قم، مسجد اعظم: 675، آغاز: اللهم صل علی محمد و آل محمد و العن صنمی قریش و جبتیها و طاغوتیها، نسخ جلی با ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب،

ص:174

1241ق، شامل : «تعقیبات ، دعای کمیل ، روزهای هفته ، جوشن کبیر ، سمات ، صباح و زیارت عاشورا» ، 85 برگ، 20 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

367/20826 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2015، دعای احتجاب و دعای کمیل با ترجمه فارسی و رؤیت هلال، نسخ، بدون نام کاتب، 1241ق، «51صفحه» 26 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 34].

368/20827 - تهران، مجلس سنا: 410، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، علی رضا بن محمد جعفر، 1241ق، عربی و فارسی، 262 برگ [فهرست مجلس سنا: 247/1].

369/20828 - مشهد، دانشکده الهیات: 501، عنوان معرفی: مجموعه دعا، نسخ معرب، محمد بن محمد علی قاینی، 11 ربیع الاول 1242ق، 130 برگ [فهرست الهیات مشهد: 255/1].

370/20829 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15529، آغاز: تعقیب نماز ظهر، به خط محمد شفیع بن محمد علی تبریزی در 1243ق و محمد صادق بلاقلابادی در 1245ق و محمود، سده 13ق ، شامل: «تعقیبات نمازها ، دعای کمیل و صباح ، جوشن کبیر ، حرز الأمان ، حزب النصر منسوب به ابو الحسن شاذلی ، اسماء الحسنی ، صباح علوی ، دوازده امام منظوم ، قاموس و دعای روز عاشورا» ، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 29/15].

371/20830 - تهران، ملک: 70، عنوان معرفی: کتاب دعا، «دعای صباح و ...» ، نسخ، ام سلمه دختر فتحعلی شاه، 1243ق، عربی، 15 برگ [فهرست ملک: 218/1].

372/20831 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1180، دعای سمات و اعتصام و تعقیب نماز صبح و ظهر و مغرب و دعای صباح و حاجات، آغاز: بسمله سبحانک لا إله إلا أنت یا حنان یا منان یا بدیع السموات، نسخ، ابو القاسم بن علی رضا شیرازی، 1243ق، «39صفحه» 20 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 394].

373/20832 - یزد، وزیری: 2464، شامل دعای جوشن کبیر و ادعیه دیگر، نسخ، بدون نام کاتب، محرم 1244ق، «84 - 111» و «173 - 218» 74 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1304/4].

374/20833 - تهران، مینوی: 97، نسخ، بدون نام کاتب، ربیع الاول 1244ق، رساله پنجم مجموعه [فهرستواره مینوی47 /].

ص:175

375/20834 - قم، گلپایگانی: 5902/29/242، آغاز: بسمله این مختصری است در کیفیت و آداب نماز شب بدانکه نماز شب هشت رکعت است، نسخ، ابو القاسم، شنبه 9 ربیع الثانی 1244ق، شامل: «مناجات خمسة عشر ، کیفیت و آداب نماز شب ، دعاهایی از امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام ، نماز جعفر طیار ، کیفیت نماز استسقاء و نماز عید فطر و قربان» ، 50 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

376/20835 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12438، از اول افتادگی دارد، ثلث، محمد علی خوانساری، 1244ق، عربی ، اعمال ماه رمضان و دعای کمیل، 143 برگ [فهرست مجلس: 390/35].

377/20836 - تهران، ملی تهران: /13ع، عنوان معرفی: ادعیه وسور، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، بدون نام کاتب، 1244ق، 176 برگ [فهرست ملی تهران: 16/7].

378/20837 - یزد، وزیری: 2771، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد ابراهیم یزدی خطاط، 1244ق، 140 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1421/4].

379/20838 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز95، دعای کمیل و سدرة المنتهی و زیارت عاشوراء ودوازده امام خواجه و ادعیه ایام ماه رمضان، نسخ، محمد صادق بن محمد اسماعیل شیرازی، 1245ق، «105صفحه» 53 برگ [فهرست مجلس: 21 / 78].

380/20839 - قم، مسجد اعظم: 505، عنوان معرفی: جامع الدعوات، آغاز:بسم الله الذی لا أرجو إلا فضله و لا أعتمد إلا قوله، نسخ جلی، حسن بن قربان علی حسینی مازندرانی ساروی، 1245ق، 107 برگ، 22 سطر، خشتی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

381/20840 - تهران، ملک: 6466، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، مؤمن الملک، 1245ق، عربی، 8 برگ [فهرست ملک: 222/1].

382/20841 - یزد، وزیری: 2439، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: طریق نماز غفیله، نسخ، بدون نام کاتب، 1245ق، 124 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1294/4].

383/20842 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1149، آغاز: بسمله الحمد لله الذی عرفنی نفسه و لم یترکنی عمیان القلب، نسخ، ام سلمه دختر فتحعلی شاه، 1245ق، «18ص» 9 برگ، 11 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 150].

ص:176

384/20843 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 630، شامل: «تعقیب نماز صبح و دعای احتجاب و دعای رؤیت هلال و دعای صباح و مناجات خواجه عبد الله انصاری» ، آغاز: بسمله لا إله إلا الله إلها واحدا و نحن له مسلمون، نسخ و نستعلیق و رقاع، میرزا محمد شفیع وصال شیرازی، 1245ق، «56ص» 28 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 156].

385/20844 - تهران، مجلس سنا: 197، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، محمد علی بن محمد صادق اصفهانی، 1245ق، عربی، 54 برگ [فهرست مجلس سنا:

94/1].

386/20845 - قم، مدرسه حجازیها: 9027/59/247، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: أن أصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، نسخ، بدون نام کاتب، در 1245ق مقابله شده، شامل: «سوره کهف ، دعای کمیل ، دعای افتتاح ، دعاهای مخصوص هر شب ماه رمضان ، اعمال شب قدر ، زیارت عاشورا ، علقمه ، جامعه ، ندبه ، جوشن کبیر ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعاهای ایام هفته ، دعا ی برآورده شدن حاجات ، سمات ، صباح ، چند دعا از حضرت سجاد علیه السلام ، زیارت حضرت امیر علیه السلام ، مکارم الاخلاق ، دعای رؤیت هلال و دوازده امام سید نور الدین»، این نسخه توسط محمود بن محمد بن عبد الکریم موسوی از نوادگان سید نورالدین در 23 جمادی الثانی 1245ق مقابله شده است و دوازده امام سید نور الدین نیز توسط او کتابت گردیده است، 178 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

387/20846 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1159، «دعای کمیل ، تعقیبات نماز ، ادعیه دفع اعداء ، هلال ، ماه صفر ، دعای چهارشنبه سوری و ایام هفته با ترجمه فارسی» ، نسخ و نستعلیق، مرتضی قلی، 1246، «115صفحه» 58 برگ، 14 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 449].

388/20847 - شیراز، شاه چراغ: 1293، عنوان معرفی: ادعیه ایام هفته، آغاز: دعای یوم الأحد بسمله الحمد لله الذی، نسخ، زین العابدین اصفهانی، 1246ق، عربی ، شماره ثبت: 124، 23 برگ [فهرست شاه چراغ: 279/1].

389/20848 - تهران، ملی تهران: /1177ع، نستعلیق، محمد حسین اصفهانی، 1246ق، عربی ، «دعای عدیله ، دعای ابوذر غفاری و ...» ، 13 برگ [فهرست ملی تهران:

1629].

ص:177

390/20849 - قم، مسجد اعظم: 2503، آغاز: بسمله از امیرالمؤمنین علیه السلام حسنه و فضائل عظیم، نسخ و نستعلیق، قربان علی، 1246ق، مجموعه ای از اذکار و ادعیه مختلف، 258 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

391/20850 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 196، عنوان معرفی: کتاب دعا، «دعاهای ایام هفته و دعای سمات و جوشن صغیر و زیارت صاحب الامر علیه السلام » ، نسخ معرب، اسماعیل حسینی، 1246ق، فارسی، 84 برگ [فهرست مرکز احیاء: 285/1].

392/20851 - قم، مدرسه حجازیها: 9048/59/268، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در نسخه تملکی با تاریخ 1246ق موجود است ، شامل : «دعای طاعون و وبا ، دوازده امام خواجه نصیر ، نماز میت ، شرایط دعا ، عمل روز مباهله ، تعویذ حفظ ، دعای ماه صفر ، دعای قربانی بیمار ، مناجات خمسة عشر،دعای حفظ ایمان ، چهل سوره منتخبه از تورات ، طریقه ختم سوره انشراح ، سوره های مزمل ، شمس و لیل ، دستور خواب دیدن ، دعا برای شفای بعضی امراض ، رفع چله زنان و دوازده لعن» ، 168 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

393/20852 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12634، آغاز: الحمد لله رب العالمین، نسخ، بدون نام کاتب، 1247ق، فارسی ، شامل: «سور قرآنی ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای کمیل ، صباح ، جوشن کبیر ، عدیله ، سمات ، صنمی قریش ، ادعیه هفته ، تعقیبات نمازها ، زیارت عاشورا و ...» ، 119 برگ [فهرست آستان قدس: 30/15].

394/20853 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5108، شامل: «سور قرآنی ، دعای کمیل و جوشن کبیر ، زیارت ششم حضرت امیر علیه السلام ، زیارت عاشورا ، وارث ، دعای عدیله ، سمات ، صباح ، ایام هفته ، مشلول ، صنمی قریش ، سحر ، ایام رمضان» ، نسخ، محمد مهدی، 1247ق، 167 برگ [فهرست مجلس: 67/15].

395/20854 - قم، گلپایگانی: 3478/17/258، عنوان معرفی: دعا و زیارات، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: إلیه و التحلل منه فأسألک یا من یملک الحاجات و هی مستجیبة لمشیته، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1247ق، بیاضی شامل: «دعای ایام هفته ، دعای مشلول ، دعای عشرات ، تعقیبات نمازها ، زیارت مفجعه ، اعمال مولود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، اعمال مبعث ، اعمال شبهای قدر ، اعمال روز غدیر ، زیارت ششم حضرت امیر علیه السلام ، زیارت عاشورا ، زیارت اول رجب و نیمه شعبان ، اعمال شب عرفه ، زیارت حضرت عباس» ، 265 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:178

396/20855 - تهران، مجلس سنا: 1333، تعقیبات نماز، نسخ، عبد الشکور بن عبد الله سالیانی، 1247ق، 7 برگ [فهرست مجلس سنا: 225/2].

397/20856 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 568، عنوان معرفی: کتاب دعاء، نسخ، عبد الله محالاتی، 1247ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

398/20857 - قم، گلپایگانی: 39/249، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و سلم تسلیما کثیرا کثیرا دعاء یوم الخمیس اللهم إنی أسألک الهدی و التقی و العفاف، نسخ معرب، سید علی بن عبدالله طباطبایی، آخر رمضان 1248ق، ادعیه و حرزهای است از جمله شرح دعای سلمان ، در آخر پس از ادعیه چند حکایت و حدیث در نسخه درج شده است، 40 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

399/20858 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1200، شامل: «سوره مزمل ، دعای مهمات ، مناجات امام علی ، زیارت پیامبر و امام حسین علیهم السلام ، دعای فتح و ...» ، نسخ و ثلث، محمد علی، 1248ق، «44صفحه» 22 برگ، 8 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 618].

400/20859 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 37، شامل: «سوره یس ، دعای قنوت، دعای بعد از فریضه ، زیارت جامعه صغیره ، زیارت پیغمبر صلی الله علیه و آله ، زیارت امام حسین علیه السلام ، دعای صبح ، دعاء للمهمات» ، نسخ، محمد علی، 1248ق، «64صفحه» 32 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 481].

401/20860 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 370، عنوان معرفی: کتاب دعا، دعاهای توسل پیامبران و امامان علیهم السلام ، نسخ، عبد الله، 1248ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 1662].

402/20861 - همدان، عباس زند: بدون شماره، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1248ق، فارسی و عربی [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1706].

403/20862 - قم، گلپایگانی: 3479/17/259، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، سید محمد، غره شعبان 1249ق، بیاضی شامل: «سوره هایی از قرآن ، دعای جوشن کبیر ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای استغفار ، دعای کمیل ، دعای صباح ، دعای عهد نامه ، دعای مجیر ، دعای عشرات ، دعای ایام هفته ، دعای سمات ، دعای قدح ، دعای نور ، تعقیبات نمازها ، دعای عدیله ، اعمال ماه رجب ، زیارت عاشورا و طلسم خواجه نصیر در ماه دیدن» ، 248 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 9/1؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:179

404/20863 - قم، مرعشی: 9485، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، زین العابدین اصفهانی، 1249، فارسی، 100 برگ [فهرست مرعشی: 243/24].

405/20864 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20520، نسخ، بدون نام کاتب، 1249ق، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 168/15].

406/20865 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3313، نسخ، بدون نام کاتب، 1249ق، فارسی ، «سوره مزمل ، دعا برای مهمات ، دعای قنوت و تعقیب» ، «20صفحه» 10 برگ [فهرست آستان قدس: 280/6].

407/20866 - تهران، ملی تهران: /712ف، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات و تعقیبات، نسخ، سید هاشم بن محمد موسوی خوانساری، 1249ق، 245 برگ [فهرست ملی تهران: 219/2].

408/20867 - یزد، وزیری: 3296، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، حسن بن رضا حسینی، 1249ق، فارسی ، رساله چهارم مجموعه، «35 - 108» 74 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1606/5].

409/20868 - مشهد، دانشکده الهیات: 497، نسخ، بدون نام کاتب، 1249ق، 8 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 436 [فهرست الهیات مشهد: 253/1؛ نشریه نسخه های خطی: 58/5].

410/20869 - قم، مسجد اعظم: 3401، آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک بسم الله الرحمن الرحیم، نسخ عالی، بدون نام کاتب، 20 رجب 1250ق، شامل: «دعای یستشیر ، احتجاب ، جوشن ، سمات و عشرات»، رساله دوم مجموعه، 45 برگ، 10 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

411/20870 - مشهد، آستان قدس رضوی: 200، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه و زیارات و سور قرآن، نسخ، بدون نام کاتب، وقف در 1250ق، 107 برگ [فهرست آستان قدس: 296/2].

412/20871 - تهران، ملک: 216، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، 1250ق، عربی، 136 برگ [فهرست ملک: 219/1].

413/20872 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1191، نسخ، عبد الله شیرازی نور بخشی، 1250ق، شامل: «سوره یس ، دعای تعقیب نماز صبح ، ایام هفته ، دفع هم و غم ، استغفار ، صباح و ...» ، «104صفحه» 52 برگ، 10 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی:

647].

ص:180

414/20873 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2045، تعقیبات نمازهای یومیه، آغاز:

بسمله لا اله الا الله العظیم الحلیم، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1250ق، «14صفحه» 7 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 517].

415/20874 - قم، مدرسه حجازیها: 9058/59/278، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و جریرته و هو یضج إلیک بربوبیتک یا مولای، نسخ، بدون نام کاتب، در برگ آخر نوشته ای به تاریخ 1250ق موجود است، «دعای سحر ، کمیل ، دوازده امام خواجه نصیر ، مشلول ، دعای روز و شب ماه رمضان ، دستور دفع مزاحم و دشمن و ایجاد الفت ، دعای ام الصبیان ، آیات المحبة» ، 60 برگ، 10 سطر، بیاض [فهرست مدرسه حجازیها].

416/20875 - قم، گلپایگانی: 3473/17/253، عنوان معرفی: دعا و زیارات، آغاز:

بسمله السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا صفوة الله السلام علیک یا امین الله، نسخ معرب، بدون نام کاتب، غره صفر 1251ق، 130 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

417/20876 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1083، آغاز: بسمله سبحان الذی أسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام، نسخ، محمد ابراهیم یزدی، 1251ق، «264صفحه» 132 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 15].

418/20877 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1122، آغاز: بسمله بسم الله الذی لاأرجو إلا فضله، نسخ، محمد حسین حسینی کاشانی، 1251ق، شامل: دعای ایام هفته ، صباح و مساء ، مکارم الاخلاق ، سمات و اختتام آن ، احتجاب» ، «94صفحه» 47 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 471].

419/20878 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1553، مرقع به نسخ، محمد علی، 1251ق، شامل: «سوره فتح ، دعای مهمات ، قنوت و ...» ، «10صفحه» 5 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 887].

420/20879 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1596، عنوان معرفی: دعای رفع حاجات، آغاز: اللهم إنی أسألک بعزیز تعزیز اعتزاز عزتک و بطول حول شدید، نسخ، محمد باقر تهرانی، 1251ق، «10صفحه» 5 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 913].

ص:181

421/20880 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 142، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

بسمله در خبر آمده، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1251ق، فارسی و عربی ، رساله اول و سوم مجموعه، «73+25» 98 برگ [فهرست دائرة المعارف: 200/1 و 290].

422/20881 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1155، عنوان معرفی: تعقیبات نمازهای یومیه، آغاز: بسمله لا اله الا الله الها واحدا و نحن له مسلمون، نسخ و ترجمه به نستعلیق، مرتضی قلی قاجار، 1252ق، «30ص» 15 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 160].

423/20882 - قم، مدرسه حجازیها: 9037/59/257، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، در نسخه نوشته ای به تاریخ 1252ق موجود است، «سوره یس ، دعای صباح ، تعقیبات ، اعمال ماه رجب ، کمیل ، اعمال ماه رمضان ، شب قدر ، دهه اول ذی حجه ، اعمال روز عاشورا، زیارت عاشورا ، عدیله ، جوشن کبیر و دعا برای درد های مختلف» ، 165 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

424/20883 - تهران، سپهسالار: 2168، «دعای عدیله ، جوشن صغیر ، زیارت مفجعه ، ناد علی ، دعای صبح» ، نسخ، علی اکبر خویی، 1253ق، 93 برگ [فهرست سپهسالار: 4 / 443].

425/20884 - مشهد، دانشکده الهیات: 498، عنوان معرفی: مجموعه دعا، نسخ، بدون نام کاتب، 1253ق، عربی، 8 برگ، سابقه: عبد الحمید مولوی: 437 [فهرست الهیات مشهد: 254/1؛ نشریه نسخه های خطی: 58/5].

426/20885 - تهران، ملی تهران: /1389ع، آغاز: الحمد لله الأول بلا أول ما کان قبله، نسخ، بدون نام کاتب، 1254ق، عربی ، رساله اول مجموعه، «ص1 - 64» 32 برگ [فهرست ملی تهران: 398/9].

427/20886 - قم، مدرسه حجازیها: 9034/59/254، از آغاز افتادگی دارد، محمد رشید بن آقا حسن، 20 رمضان المبارک 1255ق، شامل: «دعای کمیل ، زیارت حضرت امیر ، سید الشهداء ، حضرت ابوالفضل ، حضرت کاظم ، حضرت جواد ، عسکریین و حضرت حجت علیهم السلام ، جامعه کبیره و صغیره ، زیارت عاشورا و دعای علقمه ، زیارت اربعین ، زیارت هفدهم ربیع الاول ، زیارت شب قدر و عید فطر و قربان و عرفه ...» ، 235 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:182

428/20887 - قم، مرعشی: 3347، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای افتتاح و جوشن کبیر، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1255ق، فارسی، 60 برگ [فهرست مرعشی: 123/9].

429/20888 - تهران، ملک: 81، عنوان معرفی: کتاب دعا، «دعای صباح و دعای امام حسین علیه السلام» ، نسخ، محمد علی بن محمد شفیع تبریزی، 1255ق، عربی، 14 برگ [فهرست ملک: 219/1].

430/20889 - قم، طبسی حائری: 653، آغاز: بسمله الحمد لله الذی غنائی هو الله الذی لا إله إلا هو، نسخ معرب، حاج عبد الله، یکشنبه ذی قعده 1256ق، شامل: «ادعیه سهم اللیل ، طمطام ، سیفی ، جلجلوت و شرح توضیحی درباره دعاهای مذکور به فارسی از جمله می گوید دعای سیفی را از روی نسخه ای که به خط مجلسی اول بوده تحریر کرده است» ، 16 برگ، 11 سطر [مجله نور علم: 101/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

431/20890 - تهران، ملی تهران: /1249ف، آغاز: بسمله شهد الله أنه لا إله إلا هو و الملائکة و أولوا العلم، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد علی، 1256ق، فارسی و عربی ، رساله سوم مجموعه، «ص 132 - 258» 64 برگ [فهرست ملی تهران:

306/3].

432/20891 - تهران، ملی تهران: /1249ف، آغاز: جاء فی الأخبار أنه وقع فی بلدة، نسخ و شکسته نستعلیق، محمد علی، 1256ق، فارسی ، رساله اول مجموعه، «ص1 - 75» 38 برگ [فهرست ملی تهران: 304/3].

433/20892 - یزد، وزیری: 2553، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: در بیان آداب دخول ماه مبارک رمضان است و سنت است طلب هلال، نسخ، عبد الله گرجی، 1256ق، فارسی، 196 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1340/4].

434/20893 - قم، مسجد اعظم: 1481، آغاز: سوره یس، نسخ جلی، محمد صادق بن یحیی مراغی الاصل، غره محرم 1257ق، شامل: «چند سوره از قرآن ، عدیله ، کمیل ، صباح ، عاشورا ، زیارت ششم حضرت امیر علیه السلام و چند دعای دیگر» ، 79 برگ، 10 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:183

435/20894 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15660، آغاز: و سنت است که مهری از تربت حضرت امام حسین در برابر روی او بگذارند، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1257ق، فارسی ، شامل: «آداب تدفین ، مناجات منظوم ، حرز یمانی و خواصش ، ادعیه ایام هفته سجادیه ، زیارات ، دعای حزب البحر با اسنادش ، صنمی قریش ، سهم اللیل و فوائدش ، مناجات خمسة عشر ، دعای ندبه ، زیارت جامعه و ختومات و دعای یستشیر» [فهرست آستان قدس: 35/15].

436/20895 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3258، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، 1257ق، فارسی ، شامل: «سور قرآنی ، زیارت جامعه کبیره ، مفجعه ، زیارت حضرت علی و امام رضا علیهما السلام ، ادعیه ایام ماه رمضان ، تعقیبات نمازها ، دعای کمیل و سمات و مجیر و ...» ، 80 برگ [فهرست آستان قدس: 288/2 با شمارۀ 171 معرفی شده و 35/15].

437/20896 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12432، ثلث، بدون نام کاتب، 1257ق، فارسی و عربی ، «دعای احتجاب ، تعقیبات ، فالنامه امام صادق و زیارت ائمه علیهم السلام و ...» ، 193 برگ [فهرست مجلس: 386/35].

438/20897 - تهران، دانشکده الهیات: 517د، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد شفیع بن محمد علی تبریزی، 1236 و 1257ق، عربی، 18 برگ [فهرست الهیات تهران: 1 / 636].

439/20898 - تهران، دکتر علی اکبر فیاض: 23، نستعلیق ونسخ، زین العابدین، 1257ق [نشریه نسخه های خطی: 695/7].

440/20899 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 259، نسخ، ادعیه معرب، حسین بن محمد کاظم ارسنجانی، 1257ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «مشتمل بر ادعیه ایام هفته و عوذات و تسبیحات هر روز، ادعیة الارزاق، ادعیة الاوجاع، ادعیة السجون و الضالة و الآبق، الدعاء علی العدو، خواص الاسماء الحسنی، ما یصلی فی کل شهر، معرفة القمر، ادعیه و طلسمات متفرقه، دعای ام الصبیان، محرم نامه، نوروز نامه، دعای بازوبند امام حسن و حسین علیهم السلام ، اسامی بروجات دوازده گانه، دعاهایی از صحیفه سجادیه، آداب صلاة عیدین، چند حرز متفرقه، التربة الحسینیه و ما یتعلق بها، ذکر الشهور الاثنی عشر و النبی و الائمه علیهم السلام ، دعای کمیل، خواص برخی آیات، زیارت عاشورا، دفع ترسیدن در خواب دعای سلمان فارسی.، 218 برگ، 15/5*21/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 224/1].

ص:184

441/20900 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3334، عنوان معرفی: تعقیبات، آغاز: تعقیب نماز ظهر بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله العظیم الحلیم، نسخ، میرزا محمد شفیع تبریزی، 1258ق [فهرست آستان قدس: 224/6].

442/20901 - تهران، ملی تهران: /1674ع، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، شامل :

زیارت عاشورا ، دعای عدیله ، کمیل و ...» ، آغاز: زیارت عاشورا السلام علیک یا أبا عبد الله، نسخ، محمد صادق بن سید علی موسوی اصفهانی، 1258ق، 60 برگ [فهرست ملی تهران: 256/10].

443/20902 - قم، مدرسه حجازیها: 8884//59/104، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، در حاشیه یکی از صفحات تاریخ 1258ق موجود است، «آیة الکرسی ، دعای هیاکل ، سوره یس ، چند دعا ، زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام ، جوشن کبیر و شرح دعای جمعه» ، 85 برگ، 11 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

444/20903 - تهران، مسعود محتشمی: بدون شماره، آغاز: یا من تحل به عقد المکاره، نسخ، بدون نام کاتب، 1258ق [نشریه نسخه های خطی: 672/5].

445/20904 - قم، گلپایگانی: 7191/36/191، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء و بقوتک التی قهرت بها کل شیء و خضع لها کل شیء، نسخ معرب و ترجمه زیر نویس نستعلیق، میرزا محمد شفیع وصال شیرازی، رمضان المبارک 1259ق، شامل: «دعای کمیل ، صباح ، ادعیه هفته ، دعای حضرت صاحب الامر علیه السلام ، دعای احتجاب و دعای اللهم إنی أصبحت اشهدک و اشعاری از علی علیه السلام با ترجمه فارسی» ، 28 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

446/20905 - تهران، ملی تهران: /2598ع، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: بسمله در تعقیب نماز صبح و نماز شام است به سند معتبر از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام ، نسخ، مصطفی، 1259، فارسی و عربی، 35 برگ [فهرست ملی تهران: 557/12].

447/20906 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8376، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، فارسی ، شامل: «آداب دعای سیفی ، ختم انعام ، تعقیبات نمازها و ...» ، 189 برگ [فهرست آستان قدس: 281/6].

448/20907 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 215، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سوره یس و ادعیه ایام هفته و تعقیبات با ترجمه، نسخ، علی اکبر خاور زمینی، 1259ق، «88صفحه» 44 برگ [فهرست مجلس: 78/21].

ص:185

449/20908 - تهران، دانشگاه تهران: 3526، عنوان معرفی: کتاب دعا، از دعای کمیل است تا دعای روز شنبه، نسخ، بدون نام کاتب، 1259ق، عربی، 85 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 2541/12].

450/20909 - قم، مسجد اعظم: 2733، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: بسمله یس و القرآن الکریم إنک لمن المرسلین، نسخ ممتاز با ترجمه نستعلیق، نجف قلی (علی) انجدانی، 1259ق، مجموعه ای از سور آخر قرآن و بعضی از ادعیه به همراه زیارت عاشورا با نظر مرحوم ملا جعفر، 52 برگ، 18 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ، قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

451/20910 - قم، گلپایگانی: 4480/22/200، آغاز: هذا دعای عشرات سید بن طاووس و دیگران به سندهای صحیح معتبر از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده اند که روزی حضرت امیرالمومنین با حضرت امام حسین، نسخ و نستعلیق شکسته، علی اصغر بن ملا حسین خزی الاصل استرآبادی المسکن، یکشنبه 19 ربیع الاول 1260ق، شامل: «دعای عشرات ، سمات ، صد صلوات ، هفت حصار ، سیفی ، فوایدی در علوم غریبه و اوراد مخصوصه و سؤال و جواب رمل» ، 133 برگ، 10 - 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

452/20911 - تهران، ملک: 90، نسخ، میرزا محمد شفیع وصال شیرازی، 1260، «دعای کمیل ، صباح ، سمات و ...» [فهرست ملک: 3/5].

453/20912 - تهران، ملی تهران: /2697ف، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1260ق، رساله دوازدهم مجموعه، «334 - 340» 7 برگ [فهرست ملی تهران: 280/6].

454/20913 - قم، گلپایگانی: 34/130، عنوان معرفی: ادویه و ادعیه، بدون نام کاتب، 1260ق، رساله دوم مجموعه، 56 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

455/20914 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 382، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای هلال و تعقیبات نماز، نسخ، بدون نام کاتب، 1260ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 1662].

456/20915 - قم، گلپایگانی: 5920/29/260، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط تنزیل العزیز الرحیم، سلیمان بن حمزه فارسانی، جمعه 22 محرم 1261ق، شامل: «لعنیه ، سوره یس و چند سوره دیگر ، چند حرز به نقل از ائمه علیهم السلام » ، رساله اول مجموعه، 68 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:186

457/20916 - خوی، موزه خوی: 2، آغاز: سوره یس، انجام: بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله أجمعین یا أرحم الراحمین، نسخ، بدون نام کاتب، 1261، فارسی و عربی ، بیاض کوچکی است شامل: «سوره یس و دعای عکاشه و کمیل و اعمال شب قدر و دعای روزهای ماه مبارک رمضان و جوشن کبیر و سوره جمعه» ، شماره ثبت 32، 200 برگ، 8 سطر [فهرست موزه خوی].

458/20917 - قم، گلپایگانی: 3455/17/235، آغاز: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا و ما أنزل الرحمن من شیء إن أنتم إلا تکذبون، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، 21 محرم 1262ق، بیاضی شامل: «سوره یس ، دعای کمیل با زیر نویس به فارسی ، زیارت عاشورا ، جوشن کبیر و اعمال ماه رمضان» ، 188 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

459/20918 - خوانسار، فاضل خوانساری: 371، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، 1262ق، شامل: «سورۀ فتح و تعقیبات نماز ، دعای عدیله و علوی مصری و.. . ، 76 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 62/2].

460/20919 - یزد، وزیری: 3853، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، احمد آقا جانی، 1262ق، 37 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1821/5].

461/20920 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 979، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، آغاز: لا اله اله الا الله واحدا و نحن له مسلمون لا اله الا الله لا نعبد الا ایاه، نسخ معرب، ابو القاسم شریف یزدی، دهه آخر جمادی الاخر، شامل: «تعقیب نماز، دعای سیفی، دعای صباح حضرت امیر المومنین، ادعیه ایام هفته، دعای عدیله، دعای رویت ماه، دعای یستشیر»، 81 برگ، 7 سطر، 10*16/5 [فهرست مرکز احیاء: 198/3].

462/20921 - تهران، ملک: 5677، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل ادعیه ایام هفته و ماههای سال و ایام شهر رجب و شعبان و... ، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، 1263ق، رساله اول مجموعه [فهرست ملک: 452/8].

463/20922 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1188، شامل: «ادعیه ایام هفته ، دعای تربت امام حسین علیه السلام ، دعا جهت روای حوائج، دعای احتجاب ، دعای دفع معاند و ادعیه دیگر» ، نسخ، محمد علی خوانساری، 1263ق، «60صفحه» 30 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 497].

ص:187

464/20923 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16847، آغاز: یسبح لله ما فی السموات وما فی الارض الملک القدس العزیز الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، 1264ق، فارسی ، شامل: «سور قرآنی ، دعای سمات ، عدیله ، زیارت عاشورا و اربعین ، دوازده امام خواجه ، اعمال نیمه شعبان و رمضان ، جوشن کبیر و صغیر ، مشلول ، نماز خسوف و کسوف ، مجیر ، عرفه و کمیل» ، 155 برگ [فهرست آستان قدس: 98/15].

465/20924 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 58، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ معرب، اسماعیل حسینی، ذی قعده 1265ق، درفهرست چنین معرفی شده است: «شامل دعای کمیل و دعای صباح حضرت امیر المومنین علیه السلام و دوازده امام خواجه نصیر الدین طوسی و دعای صباح و مساء امام سجاد علیه السلام و دعای صنمی قریش و دعای عدیله و چند دعای کوتاه دیگر.»، 90 برگ، 8 سطر، 11*20 [فهرست خاندان میبدی: 48].

466/20925 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9179، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشاینده مهربان، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1265ق، فارسی ، شامل: «سوره یس ، دعای کمیل ، ادعیه ماه رمضان ، زیارات جامعه کبیره و صغیره و عاشورا و علویه و سجادیه و دعای سمات و صباح و عهد و عشرات و دوازده امام خواجه ، دعای مشلول و عدیله و زیارت اربعین و مفجعه و ...» ، 190 برگ [فهرست آستان قدس: 38/5].

467/20926 - تهران، دانشگاه تهران: 9488، دعای صباح و عدیله و تعقیب نمازها، نسخ، احمد بن محمد تبریزی، 1265ق، 28 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 383/17].

468/20927 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1165، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ، احمد بن محمد خوشنویس تبریزی، محمد علی بن علی قلی تبریزی (ترجمه)، 1265ق، دارای دعای صباح و عدیله و تعقیب نمازهای پنجگانه با ترجمه فارسی زیر نویس، نسخه چاپ سنگی است که در چاپخانهء حاج غفار تبریزی چاپ شده و پس از چاپ تزیین شده است، 28 برگ، 6 سطر، 10*17/5 [فهرست مرکز احیاء:

407/3].

469/20928 - یزد، وزیری: 3542، نستعلیق، علی نقی، 1265ق، 82 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1690/5].

ص:188

470/20929 - تهران، حسین مفتاح: 1098، شامل سوره یس و چند دعا و در پایان دعای عدیله و مهمات، نسخ، محمد حسن گنجوی، 1265ق [نشریه نسخه های خطی:

1527].

471/20930 - مشهد، مرتضوی: 82، عبد الوهاب بن محمد مهدی موسوی اصفهانی، اصفهان، منتخبی است از کتب ادعیه مشهور که مولف در ضمن کتاب خلاصة الاذکار مولی محسن فیض را آورده است [مجله تراثنا: 131/68؛ فهرست مکتبه مرتضوی: 26].

472/20931 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 741، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله، نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، محمد تقی، 1266ق، دارای سوره فتح و دعای کمیل و زیارت جامعه کبیره و زیارت امام رضا و اما حسین و زیارت عاشورا و چند دعای دیگر برای دفع مهمات و قضای حاجات، ترجمه فارسی بین سطور، 81 برگ، 13/5*19 [فهرست مرکز احیاء: 397/2].

473/20932 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2013، تعقیبات نمازهای پنجگانه، نسخ، محمد علی بن محمد شفیع تبریزی، 1266ق، «14صفحه» 7 برگ، 5 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 505].

474/20933 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 569، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، تملکی در سال 1266ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

475/20934 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1049، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ معرب، بدون نام کاتب، 1267ق، دارای چند دعای معروف و بعضی نمازهای مستحبی و ادعیه متفرقه و زیارت حضرت امام رضا علیه السلام و زیارت عاشورا و دعای علقمه، 130 برگ، 19 سطر، 14*22/5 [فهرست مرکز احیاء: 283/3].

476/20935 - تهران، دانشگاه تهران: 9299، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب و عبارتهای فارسی به نستعلیق، محمد تقی بن کربلایی محمد فاضل هزارجریبی، صفر 1268ق، 83 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 342/17].

477/20936 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 704، نسخ، میرزا احمد نیریزی، احمد وقار شیرازی، 1268ق، 30 برگ، 9 سطر، 13*21 [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 8/2].

ص:189

478/20937 - قم، گلپایگانی: 3432/17/212، آغاز: سوره فاتحة الکتاب سبع آیات بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، محرم 1270ق، شامل: «سوره های فاتحه ، نصر ، کافرون ، اخلاص ، فلق ، ناس ، آیة الکرسی و چند آیه دیگر ، نادعلی و جوشن کبیر» ، 77 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

479/20938 - قم، مسجد اعظم: 2987، آغاز: اللهم یا من دلع لسان الصباح بقدرته، نسخ عالی، محمد هادی بن بهرام طالقانی، سلخ شعبان 1270ق، شامل: «صباح با ترجمه، مناجات ، تعقیبات و صنمی قریش» ، 32 برگ، 7 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

480/20939 - رشت، فرهنگ: 126خ، عنوان معرفی: خواص ادعیه، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، 1270ق، رساله اول مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 124].

481/20940 - مشهد، آستان قدس رضوی: 170، غلام رضا خراسانی، 1271ق، 80 برگ [فهرست آستان قدس: 288/2].

482/20941 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3332، آغاز: لا إله إلا الله إلها واحداً ونحن له مسلمون، نسخ، محمد علی خوانساری، 1271ق، تعقیبات و زیارت سید الشهداء علیه السلام، 16 برگ [فهرست آستان قدس: 204/6].

483/20942 - مشهد، دانشکده الهیات: 986، شامل: «مناجات خمسة عشر ، دعای اعتصام ، دوازده امام خواجه نصیر ، زیارت جامعه کبیره» ، نسخ معرب، عبد الرحیم بن محمد تقی، 1271ق، 74 برگ [فهرست الهیات مشهد: 138/2].

484/20943 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 646، نسخ و رقاع، محمد حسین حسینی قاینی، 1271ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

485/20944 - تهران، ملک: 57، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سوره یس و دعای سمات و کمیل و عهد وتعقیبات، نسخ، ابو القاسم بن میرزا محمد حسین اصفهانی، 1272ق، عربی، 57 برگ [فهرست ملک: 217/1].

486/20945 - خوی، موزه خوی: 23، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: إحسانک و فضلک..

هذا عدیلة صغیرة پس اگر خواهد، نسخ و نستعلیق، ابو طالب بن استاد قاسم معمار مشکینی الاصل ایروانی الوصل، 1272ق، فارسی و عربی ، مجموعه ای است شامل

ص:190

دعای عدیله و کمیل و جوشن کبیر با ذکر خواص برای هر بند آن و دعای صباح و ادعیة السر و دعای معراج و سمات و دعای صباح امام حسین علیه السلام و سوره واقعه و دهر و نبأ و ناد علی ، شماره ثبت: 39، 135 برگ، 7 سطر [فهرست موزه خوی].

487/20946 - قم، گلپایگانی: 7098/36/98، آغاز: هذا کتاب دعوات و ملمیات غریبه بسمله باید این چهارده آیه سوره قرآنی را خواند که استخراج نموده شد هر آینه، نستعلیق، بدون نام کاتب، سه شنبه جمادی الاول 1273ق، دعاهایی است که برای برآمدن حاجات مختلف خوانده می شود و بیشتر ادعیه ای است که مربوط به علوم غربیه است چون دعای یاسین مغربی و دعای قرشیا ، رساله اول مجموعه، 59 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

488/20947 - قم، گلپایگانی: 3433/17/213، آغاز: و کرمته و شرفته و فضلته علی الشهور و هو الشهر الذی فرضت صیامه علی، نسخ، بدون نام کاتب، 22 شعبان 1273ق، در پایان آداب قربانی از امام صادق علیه السلام نقل شده است، 18 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

489/20948 - تهران، سپهسالار: 1124، نسخ، محمد حسین سالک اصفهانی، 1273ق، 6 برگ [فهرست سپهسالار: 439/4].

490/20949 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1173، آغاز: اللهم ارزقنا توفیق الطاعة، نسخ، محمد اسماعیل بن وصال (توحید)، 1274ق، «18صفحه» 9 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 18].

491/20950 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1148، دعای صباح ، حریق ، بعد از نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء و دعای حفظ و حرز الامان از امام علیه السلام ، نسخ و شکسته نستعلیق و ثلث، محمد حسین بردی، 1275، «54صفحه» 27 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 430].

492/20951 - تهران، دانشگاه تهران: 7623، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: شرح دعای صباح از علی بن موسی الرضا علیه السلام حدیثی به نظر رسیده... إلا أولکم علی الذخیرة العظمی، نسخ، بدون نام کاتب، 1275ق، 87 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

657/16].

493/20952 - تهران، مجلس سنا: 345، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای کمیل و سوره واقعه، نسخ، ادریس میرزا بن ابی الملوک میرزا قاجار، 1275ق، عربی، 28 برگ [فهرست مجلس سنا: 175/1].

ص:191

494/20953 - تهران، دانشگاه تهران: 4473، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد علی خوانساری، ذی حجه 1276ق، فارسی، 34 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

342513].

495/20954 - شیراز، شاه چراغ: 1305، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1276ق، شماره ثبت: 176، 16 برگ [فهرست شاه چراغ: 285/1].

496/20955 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 615، عنوان معرفی: ادعیه و سور و زیارات، بدون نام کاتب، 1276ق، 33 برگ [فهرست مجلس: 367/2].

497/20956 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 105، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سورهای یس و فتح و نبأ و تعقیب نمازها و دوازده امام خواجه و... ، نسخ، محمد باقر خلخالی، 1277ق، عربی، 96 برگ [فهرست مرکز احیاء: 149/1].

498/20957 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 377، نسخ معرب، بدون نام کاتب، با تملکی به تاریخ 1277ق، شامل دعاهای متفرقه، 174 برگ [فهرست مرکز احیاء:

493/1].

499/20958 - قم، گلپایگانی: 5286/26/166، عنوان معرفی: کتاب الدعوات، آغاز:

بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، نسخ، بدون نام کاتب، 1279ق، شامل: «سوره یس و چند سوره دیگر ، دعای صباح ، عشرات ، خمسة عشر ، دعاهای ایام هفته ، کمیل ، مشلول ، علوی ، سمات ، احتجاب ، مکارم اخلاق و دعایی از صحیفه در حق پدر و مادر و چند دعای دیگر» ، 180 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 191/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

500/20959 - مشهد، ادبیات مشهد: 287، شامل: «مناجات خمسة عشر ، دعای عدیله ، دعای یا من تحل به عقد المکاره» ، نسخ، بدون نام کاتب، 1279ق، 13 برگ [فهرست ادبیات مشهد: 158].

501/20960 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 2514، عنوان معرفی: ادعیه و آیات، آغاز:

بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، محمد حسن شریف رازی، 1280، عربی ، شامل سوره های یس و نبأ و فتح و واقعه و ملک و دعاهای کمیل و صنمی قریش و حجب، 36 برگ، 9 سطر [فهرست مرکز احیاء: 7 مخطوط].

ص:192

502/20961 - شیراز، شاه چراغ: 1299، آغاز: در ره منزل لیلی چه خطرهاست در آن * شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1280ق، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 156، 7 برگ [فهرست شاه چراغ: 282/1].

503/20962 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5106، نسخ، ابو طالب مدرس همدانی، 1281ق، 34 برگ [فهرست مجلس: 66/15].

504/20963 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 389، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، محمد باقر بن عبد الحسین خان صدر اصفهانی، 1281ق، عربی [نشریه نسخه های خطی:

1662].

505/20964 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 643، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ وترجمه نستعلیق، محمد اسماعیل بن وصال (توحید)، 1281ق [نشریه نسخه های خطی: 2 / 167].

506/20965 - قم، مدرسه حجازیها: 1، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، 1281ق [مجله نور علم: 276/52].

507/20966 - قم، مسجد اعظم: 2701، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ ممتاز، احمد بن میرزا محمد رضا طباطبایی اردستانی، 1282ق، شامل: «اوراد و اذکار ، دعای کمیل ، سمات ، اعتصام ، صباح ، عدیله و ...» ، 43 برگ، 9 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

508/20967 - تهران، ملک: 66، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای صباح و تعقیبات و... ، نسخ، محمد حسین بن میرزا مهدی خان، 1282ق، 15 برگ [فهرست ملک:

2171].

509/20968 - قم، مرعشی: 2829، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، 14 محرم 1283ق، فارسی، 53 برگ [فهرست مرعشی: 35/8].

510/20969 - قم، گلپایگانی: 6630/33/180، عنوان معرفی: بیاض سور قرآنی و ادعیه شیعی، نسخ معرب، محمد هادی اصطخری، شعبان 1283ق، بیاضی است شامل :

«سور مختلف قرآنی و ادعیه مشهور شیعی از جمله قبور مؤمنین ، شرح نماز اول هر ماه ، دعای رؤیت هلال ماه ، چند سوره از قرآن کریم ، دعای کمیل ، سمات ،

ص:193

عدیله ، مجیر ، زیارت عاشورا ، دعای علقمه و مطالب دیگر» ، در حاشیه تصحیح دارد، 208 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

511/20970 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10637، مجموعه ادعیه و ختومات وعلوم غریبه و... ، آغاز: فائدة مجربة تبسط المطلب حروفا، نسخ و نستعلیق، سید هاشم بن محمد موسوی خوانساری، 1283ق، 157 برگ [فهرست آستان قدس: 429/15].

512/20971 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3333، آغاز: لا إله إلا الله إلها واحداً، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1284ق، «تعقیب فرائض ، دعای صباح ، دعای احتجاب ، دعاهای مختصری در دفع شرور» ، 24 برگ [فهرست آستان قدس: 204/6].

513/20972 - تهران، ملی تهران: /1180ع، عنوان معرفی: ادعیه و سور قرآنی، شامل سوره یس و دعای صباح و... ، نسخ، قاسم مهاجر، 1284ق، 34 برگ [فهرست ملی تهران: 166/9].

514/20973 - قم، مدرسه حجازیها: 8887/59/107، آغاز: بسمله اذن دخول در حرم بخواند الحمد لله الذی، نستعلیق، بدون نام کاتب، 1284ق، شامل: «سوره یس ، تعقیبات ، سوره جمعه ، دعای صباح ، عدیله ، کمیل ، زیارت عاشورا و حضرت حجت علیه السلام ، زیارت نامه همه امام زاده ها از ملا محمد جعفر استر آبادی ، زیارت حضرت معصومه علیها السلام ، زیارت حضرت عبد العظیم علیه السلام ، زیارت مفجعه ، زیارت اربعین ، مختصری از اعمال ماه رمضان ، آداب نمازهای مستحبی ، آداب سفر ، زیارت جامعه ، دعای سمات ، زیارت چهارده معصوم ، دوازده امام خواجه نصیر ، جوشن کبیر و دعای رؤیت هلال» ، 112 برگ، 10 تا 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

515/20974 - قم، گلپایگانی: 5574/27/244، آغاز: لعادوا لما نهوا عنه و إنهم لکاذبون، نسخ، ملا علی طالقانی، 21 شوال 1285ق، شامل: «سور قرآنی ، دعای سحر ماه رمضان ، صیغه توبه و تلقین میت» ، 103 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

516/20975 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10824، بدون نام کاتب، 1285ق، شامل :

« دعای صباح و مساء ، مناجات شعبانیه ، ابو حمزه ثمالی ، قاموس ، زیارات سید

ص:194

الشهداء و صاحب الامر علیهما السلام ، ختم دعای مهمات ، تعویذات ، اذکار هفته و حدیث سلسلة الذهب» [فهرست آستان قدس: 431/15].

517/20976 - تهران، ملک: 2690، نسخ، بدون نام کاتب، 1286ق، فارسی و عربی ، دعاهای هفته و قضاء حوائج ، رساله سوم مجموعه، «43پ - 64پ» 22 برگ [فهرست ملک: 91/6].

518/20977 - مشهد، دانشکده الهیات: 491، نسخ معرب، محمد تقی بن آخوند ملا محمد باقر پیش نماز، 18 ذی حجه 1287ق، 9 برگ [فهرست الهیات مشهد:

250/1].

519/20978 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 9، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1287ق، «37صفحه» 19 برگ [فهرست مجلس: 77/21].

520/20979 - تهران، دانشگاه تهران: 5538، «شرح خواص دعای سیفی ، دعای اعتصام ، طمطام و مناجات وصل» ، نسخ، مهدی بن عبد الله خان، 1287ق، 56 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 31/16].

521/20980 - قم، گلپایگانی: 1445/8/155، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ معرب، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، بخش اول در دار الخلافه تهران در سال 1287ق و بخش دوم در ذی قعده 1304ق، بخش اول شامل: «سوره یس و دعای فتح مکه و چند دعای دیگر» و بخش دوم شامل: «دعای صباح و دوازده امام خواجه نصیر طوسی و سبب ساختن آن توسط خواجه به فارسی در حاشیه آن و تعریف علما از آن از جمله میر داماد و اختتام صلواتیه مذکور» ، 32 برگ، 9 - 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

522/20981 - قم، گلپایگانی: 19/110، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: الحمد لله رب العالمین... فصل فی دفع عموم الهمومات، نسخ، بدون نام کاتب، ذی قعده 1288ق، فارسی ، رساله نهم مجموعه، «167پ - 199پ» 33 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 283/1].

523/20982 - تهران، ملی تهران: /451ف، افتادگی دارد، آغاز: اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعدک شیء، نسخ، میر سید علی موسوی، 1288ق، فارسی و عربی ، شامل دوازده امام خواجه و زیارت بقیع و... ، 157 برگ [فهرست ملی تهران: 437/1].

ص:195

524/20983 - قم، گلپایگانی: 19/110، بدون نام کاتب، 1288ق، رساله هشتم مجموعه، 32 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

525/20984 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2030، آغاز: بسمله لا اله الا الله العظیم الحلیم، نسخ، محمد علی، 1288ق، «10ص» 5 برگ، 6 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 154].

526/20985 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 573، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، 1289ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

527/20986 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 2037، شامل دعای احتجاب و دفع اعدا و صباح و... ، نسخ، محمد علی، 1289ق، «30صفحه» 15 برگ، 9 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 343].

528/20987 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3347، آغاز: شرح دعای کمیل بن زیاد، نسخ، محمد حسن بن میرزا محمد حسین شریف شیرازی، 1290ق، دعای کمیل و ندبه و... ، 36 برگ [فهرست آستان قدس: 205/6].

529/20988 - تهران، مدرسه چهل ستون: 91، عبد الله بن حکیم، 1290ق [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

530/20989 - قم، مسجد اعظم: 2751، بدون نام کاتب، 1291ق، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176].

531/20990 - قم، مسجد اعظم: 3371، از انجام افتادگی دارد، آغاز: سوره یس، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تملکی با تاریخ 1291ق در نسخه موجود است، 85 برگ، 12 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

532/20991 - قم، مسجد اعظم: 3880، آغاز: احتجبت بنور وجه الله القدیم الکامل و تحصنت، نسخ جلی، محمد صادق شیرازی، 1291ق، 20 برگ، 9 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

533/20992 - قم، مدرسه حجازیها: 8687/58/137، آغاز: بسمله بدانکه افضل اعمال قیام لیل و صلاة لیل است، نستعلیق، بدون نام کاتب، 27 صفر 1292ق، مجموعه ای در دعا است شامل دو بخش چاپ سنگی و خطی که بخش سنگی شامل ادعیه صباح

ص:196

و عدیله و تعقیبات نماز است و قسمت خطی آن مطالبی در فضیلت نماز شب و ترجمه چند روایت در این باب است در ده صفحه، 37 برگ، 6 تا 14 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

534/20993 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14149، آغاز: برکة الزرع و غیره روایت است از شیخ ابو سعید ابو الخیر که روزی عزم، نسخ، بدون نام کاتب، 1292ق، فارسی ، شامل: «تعویذات و اذکار ، دعای برکت ، شرح اسماء الله ، ادعیه و آداب نوروز ، دعای گنج العرش ، شرح حوزه حضرت رضا علیه السلام ، دعای سیفی و ...» ، 87 برگ [فهرست آستان قدس: 44/15].

535/20994 - تهران، ملی تهران: /697ف، نسخ، محمد بن جلال حسینی تبریزی، 1292ق، عربی ، «دعای هفت حصار و شرح آن ، دعای قدح ، دعای چشم زخم» ، 37 برگ [فهرست ملی تهران: 203/2].

536/20995 - قم، آستان معصومیه (س): 84، عنوان معرفی: الدعاء و الذکر، آغاز: قال الشیخ الجلیل و... فی کتابه المسمی بعدة الداعی و... ، نسخ، بدون نام کاتب، 2 محرم 1293ق، رساله دوم مجموعه، 9 برگ [فهرست آستان معصومیه(س): 104/1].

537/20996 - قم، مرعشی: 9004، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و ترجمه نستعلیق، علی عسکر بن محمد شفیع ارسنجانی شیرازی، جمادی الاول 1293ق، 97 برگ [فهرست مرعشی: 163/23].

538/20997 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7093، عنوان معرفی: فوائد طبی و حدیثی و ادعیه و رساله خواص اشیاء، آغاز: اما بعد چنین گوید که چون هارون الرشید علیه اللعنه بناحق بر تحت خلافت، نسخ، اسد الله بن علی اکبر، 1293ق، 131 برگ [فهرست آستان قدس: 281/6].

539/20998 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه فیروز 32، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای صباح و عدیله و تعقیبات نماز و اسامی چهارده معصوم علیهم السلام ، نسخ و ترجمه نستعلیق، حسین قلی نوری، 1293ق، «54صفحه» 27 برگ [فهرست مجلس: 75/21].

540/20999 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 177، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: یا من تحل به عقد المکاره، نسخ معرب، محمد حسین بن میرزا نصر الله خوشنویس اهری، 1293ق، عربی، 26 برگ [فهرست مرکز احیاء: 250/1].

ص:197

541/21000 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 59، عنوان معرفی: بیاض، نسخ معرب، میرزا علی رضا شیرازی، رمضان المبارک 1294ق، در فهرست چنین معرفی شده است:

«در نسخه حاضر عناوین ذیل آمده است: دعای اعتصام دوازده امام، دوازده امام خوجه نصیر، دعای صباح، دعای کمیل، دعای بعد از نماز ایام ماه مبارک رمضان و ادعیه هر روز این ماه، دعای سحر، ادعیه رفع حاجات، ادعیه بعد از قرائت نماز، دعای سمات، دعا ایام هفته به نقل از صحیفه سجادیه، دعای فراش، مناجات سید الساجدین.» ، در دو برگ اول یادداشتی از محمد حسین بن علی علی آبادی مازندرانی منشی در دار العلم شیراز در باره کاتب و اینکه کتاب را به وی هدیه داده، در برگ آخر دعایی در وسعت رزق، 72 برگ، 10 سطر، 9*15 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 64].

542/21001 - قم، مدرسه حجازیها: 9038/59/258، از وسط افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، پنجشنبه 25 صفر 1295ق، حاوی دو بخش، بخش اول شامل:« سوره های یس و جمعه و نبأ ودعای جوشن کبیر» و بخش دوم شامل: «ایام نحس ، اعمال ماه رمضان ، زیارت حضرت امیر در دروازه نجف ، زیارت حضرت سید الشهداء ، حضرت ابوالفضل ، حضرت کاظم ، حضرت جواد و حضرت حجت علیهم السلام ، زیارت عاشورا ، جامعه کبیره ، امین الله ، زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ، زیارت اربعین و عسکریین علیهما السلام ، تلقین میت ، نماز میت ، اعمال ذی الحجه ، دعای رموز الکنوز ، نماز و دعای اول هر ماه ، دعای طول عمر ، اعمال رجب ، ادعیه دردهای مختلف ، دعای سحر ، زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دو برگ شعر در بارۀ زلزلۀ سال 1243ق در گلپایگان زلزله و فوت 82 نفر در اثر آن» ، 171 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

543/21002 - گلپایگان، محمد حسن امام جمعه: 69، عنوان معرفی: بیاض، نسخ و نستعلیق، میر سید علی، 1296ق، در فهرست:«متفرقاتی است کشتمل بر دعای کمیل با زیر نویس فارسی و ادعیه و اوراد و طلسمات.» ، نام کاتب در پایان دعای کمیل آمده، 41 برگ، 6*11 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 178].

544/21003 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1136، شامل: «مناجات خمسة عشر و کمیل و سمات و عشرات ، صباح وعدیله و مشلول و صنمی قریش ، قاموس قدرت وعبودیت و فضل و کرم ، حجب ، سلمان و احتجاب» ، با ترجمه فارسی، نسخ و نستعلیق، ابو طالب اصفهانی، 1295ق، «185صفحه» 93 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 1018].

ص:198

545/21004 - تهران، دانشگاه تهران: 8379، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، رمضان المبارک 1297ق، 25 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 125/17].

546/21005 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 206، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

احتجبت بنور وجه الله القدیم الکامل، نسخ، احمد وقار بن محمد شفیع وصال شیرازی، 1296 و 1297ق، «28صفحه» 14 برگ [فهرست مجلس: 24/6].

547/21006 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1555، آغاز: در کتاب سلاح المؤمنین ذکر نموده اند که از جمله مجربات است در دفع شدائد، مرقع به نسخ، محمد علی بن میرزا شفیع محمد تبریزی، 1297ق، «10صفحه» 5 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 889].

548/21007 - قم، گلپایگانی: 7581/38/201، آغاز: بسمله اللهم صل علی محمد و آله مختلف الملوان و تعاقب العصران و کر الجدیدان، نسخ، بدون نام کاتب، 1298ق، مجموعه ادعیه چون دعای جوشن کبیر و صلواتیه و چند دعای دیگر، 207 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

549/21008 - رشت، فرهنگ: 1د، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست فرهنگ رشت: 39].

550/21009 - رشت، فرهنگ: 42م، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست فرهنگ رشت: 39].

551/21010 - قم، مرعشی: 11308، عنوان معرفی: الادعیة و المناجات، آغاز: دعاء قاف مروی عن النبی صلی الله علیه و آله و هذا الدعا رفیع الشأن عظیم المنزلة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه، 30 برگ، 20 سطر [فهرست مرعشی: 472/28].

552/21011 - قم، مرعشی: 11524، آغاز: سوره یس ثلاث و ثمانون آیه مکیة بسم الله الرحمن الرحیم یس و القرآن الحکیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «3 - 62» 60 برگ، 10 سطر، 5*9 [فهرست مرعشی: 178/29].

553/21012 - قم، مرعشی: 8304، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: جرمه وضعفت قوته دعاء من لا یجد لفاقته، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 133 برگ [فهرست مرعشی: 267/21].

ص:199

554/21013 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10023، آغاز: سورة یس ثلاث و ثمانون آیة و هی مکیة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، آداب و اعمال ماه رمضان ، دعای سحر ، زیارت امام حسین و سجاد علیهما السلام و شهدا ، جوشن کبیر با خواص فصول صدگانه اش» ، 62 برگ [فهرست آستان قدس:

82/15].

555/21014 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10479، آغاز: یا من دلع لسان الصباح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «دعای صباح علوی ، زیارت وارث ، حضرت علی اکبر و سایر شهدا» ، 17 برگ [فهرست آستان قدس: 88/15].

556/21015 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10605، آغاز: سورة یس ثلاث و ثمانون آیة، نسخ و ثلث، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی ، «سور قرآنی و ادعیه کمیل ، سمات ، صباح ، دوازده امام خواجه ، جوشن کبیر ، عدیله ، ادعیه ماه رمضان ، تعقیبات نمازها ، دعای ایام هفته ، دعای اسرافیل» ، 134 برگ [فهرست آستان قدس:

84/15].

557/21016 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10672، آغاز: دعای کمیل بن زیاد بسم الله الرحمن الرحیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «دعاهای کمیل ، مشلول، شب جمعه ، عرفه ، معراج ، امان ، جامع ، عدیله ، یومیه ، عشرات ، صنمی قریش ، ایام هفته علویه و سجادیه ، علقمه ، ختم قاموس و ...» ، 95 برگ [فهرست آستان قدس: 85/15].

558/21017 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12177، آغاز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائکة و اولو العلم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «دعای عدیله ، حفظ ، حصول مطالب ، رؤیت هلال و صیغه توبه» ، 38 برگ [فهرست آستان قدس:

8615].

559/21018 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12438، آغاز: دعای عظیم الشأن رفیع القدر مشلول، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «دعای مشلول ، دوازده امام خواجه ، عکاشه ، استغفار ، عدیله ، سیفی ، حزب البحر ، یستشیر ، بازو بند علی علیه السلام ، زیارت مفجعه ، دعای ام داود ، دعای قاف ، مجیر ، حجب ، عروج ، عشرات ، سمات ، تعقیبات نمازها و ...» ، 131 برگ [فهرست آستان قدس: 88/15].

ص:200

560/21019 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12465، دعای ابو حمزه و دعای سحر و مناجات حضرت علی علیه السلام در ماه شعبان، آغاز: إلهی لا تؤدبنی بعقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ترجمه نستعلیق ، فارسی و عربی، 60 برگ [فهرست آستان قدس: 196/15].

561/21020 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12619، آغاز: إنما تنذر من اتبع الذکر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای کمیل ، جوشن صغیر و کبیر ، زیارت رضا علیه السلام ، مشلول و ...» ، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 89/15].

562/21021 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12633، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «قضای حاجات بالاخص در شب و روز جمعه ، مناجات خمسة عشر و مناجات منظوم علوی» ، 89 برگ [فهرست آستان قدس: 90/15].

563/21022 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1445، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

564/21023 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14736، آغاز: سورة یس ثلاث و ثمانون آیة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی ، «سور قرآنی ، دعای کمیل ، سمات ، جوشن صغیر ، مشلول ، اسماء الحسنی مروی از پیامبر صلی الله علیه وآله ، مجیر ، صحیفه مروی از پیامبر صلی الله علیه وآله ، عشرات ، تعقیبات نمازها ، زیارت جامعه کبیره ، صنمی قریش ، ادعیه ماه رمضان ، اسم اعظم» ، 332 برگ [فهرست آستان قدس: 101/15].

565/21024 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15559، گنج عرش و احراز و تعویذات و خطبه آدم علیه السلام و دعای عکاشه و سوره یس، آغاز: یا من لا ملک إلا ملکه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 56 برگ [فهرست آستان قدس: 26/15].

566/21025 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15584، آغاز: شهد الله أنه لا إله إلا هو، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «تهلیلات ، سور قرآنی ، دعای سمات ، کمیل ، صباح علوی ، عشرات ، دوازده امام خواجه ، دعای جوشن کبیر و صغیر» ، 184 برگ [فهرست آستان قدس: 94/15].

ص:201

567/21026 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15744، آغاز: ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعیناً، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «ادعیه ماه رمضان و رجب ، جوشن صغیر ، مناجات منظوم علوی ، شرح خواص اسماء الحسنی ، دعای سهم اللیل حضرت صاحب الزمان علیه السلام و خواص سور قرآن» ، 122 برگ [فهرست آستان قدس: 96/15].

568/21027 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16206، شامل: «فصولی در معرفت آداب و سنن و ادعیه مروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و وصایای لقمان و فرزندش به نقل از صحیفه رضویه و عدة الداعی ، شرح و خواص دعای سیفی با اختتام و اعتصام آن ، احتجاب ، ختومات سور ، شرح دعای صباح علوی ، مستشیر ، ادعیه سجادیه ، دعای سمات ، طلب حوائج و ...» ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در ضمن مجموعه [فهرست آستان قدس: 439/15].

569/21028 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16218، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای کمیل ، عدیله ، اعمال ماه رمضان ، اسماء الحسنی و خواصش ، زیارت عاشورا ، دعای مجیر و ...» ، 118 برگ [فهرست آستان قدس:

59/15].

570/21029 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16312، آغاز: للشیخ البهائی قدس سره عن النبی صلی الله علیه وآله للحفظ یکتب سبع آیات، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «ادعیه و ختومات منقول از مهج الدعوات ، بلد الأمین ، مقباس المصابیح ، ربیع الأسابیع ، مصباح کفعمی ، صحیفه سجادیه و آداب دعای آب نیسان به نقل از زاد العابدین حسین کاشغری» ، 153 برگ [فهرست آستان قدس: 97/15].

571/21030 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16802، آغاز: اینها بعضی از آیات قرآنی هستند از جهت حفظ نمودن خودم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، ادعیه صاحب الامر علیه السلام ، صنمی قریش ، تعویذات و ختومات و ...» ، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 97/15].

572/21031 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16810، آغاز: شرح دعای اذا جاء مغربی را روایت می کند از حضرت امیرالمؤمنین، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، فارسی ، «احراز ، تعویذات ، عزایم ، ادعیه قاموس ، سیفی ، پنج گنج و احتجابات و صلوات نامه کبیر» ، 154 برگ [فهرست آستان قدس: 70/15].

ص:202

573/21032 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16839، آغاز: آمنوا یخرجهم من الظلمات إلی النور، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «تعقیبات نمازها ، حرز امام سجاد علیه السلام ، دعای مشلول ، سمات ، کمیل ، عدیله ، صد صلوات ، دوازده امام خواجه ، دعای شب عرفه ، دعای رفع هم و غم از مهج الدعوات» ، 96 برگ [فهرست آستان قدس: 99/15].

574/21033 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19614، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای کمیل ، عدیله ، تعقیبات نماز ، ادعیه هفته سجادیه ، دعای صباح ، ادعیه ماه رمضان ، زیارات ائمه علیهم السلام» ، 110 برگ [فهرست آستان قدس: 47/15].

575/21034 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19619، آغاز: بسمله إذا وقعت الواقعة... ، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سوره واقعه ، آداب سفر ، تعقیبات نماز ، احراز و ختومات ، دعای توسل ، ختوم منقول از عبد الخالق غجدوانی ، دعای فراش و معراج ، رقعة الحبیب ، ناد علی و ...» ، 93 برگ [فهرست آستان قدس: 47/15].

576/21035 - مشهد، آستان قدس رضوی: 20881، آغاز: دعاء الجوشن الکبیر رفیع الشأن مروی عن السجاد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «جوشن کبیر و صغیر ، تعریف نماز و دعا» ، 47 برگ [فهرست آستان قدس: 46/15].

577/21036 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3091، آغاز: سورة الفاتحة الکتاب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای کمیل ، مشلول ، دوازده امام خواجه ، سمات ، مجیر ، علقمه ، زیارات و ختوم ، ایام هفته سجادیه ، حرزها و تعویذات» ، 213 برگ [فهرست آستان قدس: 72/15].

578/21037 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3111، آغاز: با کمال خضوع بدرب شمشاد بایست و بگو، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «زیارت جامعه کبیره و صغیره و عاشورا ، دعای کمیل و صباح و تعقیبات نمازها و مناجات خمسة عشر» ، 169 برگ [فهرست آستان قدس: 73/15].

579/21038 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3114، آغاز: به جهت دفع وبا و طاعون بسمله یا خالق یا رازق، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، هفت دعای مأثور در دفع وبا و طاعون و شدائد و بلیات، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 74/15].

ص:203

580/21039 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3115، آغاز: سوره مبارکه یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «سور قرآنی ، تعقیبات نمازها ، ادعیه و اعمال ایام و لیالی هفته ، دعای صباح ، توسل ، مشلول ، قدح ، کمیل و سمات ، دوازده امام خواجه نصیر و محیی الدین» ، 121 برگ [فهرست آستان قدس: 75/15].

581/21040 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3184، آغاز: السلام علیک یا رسول الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «زیارات ششم علوی ، جامعه کبیره ، دعای علقمه ، کمیل ، سمات ، جوشن کبیر ، ایام هفته سجادیه ، زیارت حضرت رضا علیه السلام ، سوره یس و الرحمن» ، 96 برگ [فهرست آستان قدس: 76/15].

582/21041 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3261، آغاز: یس و القرآن الحکیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «سوره های یس و الرحمن و کهف ، زیارت حضرت رضا علیه السلام و زیارت جامعه هشتگانه به نقل از تحفة الزائر ، دعای کمیل و سمات و عشرات ، زیارت ششم علوی ، عاشورا ، اربعین و ...» ، 124 برگ [فهرست آستان قدس: 77/15].

583/21042 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3280، آغاز: سید بن طاووس و دیگران به سندهای معتبر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، «دعای عشرات ، مشلول ، سمات ، ایام هفته سجادیه ، زیارات ایام هفته ، صنمی قریش ، دعای عدیله ، تعقیبات نمازها و ...» ، 46 برگ [فهرست آستان قدس: 77/15].

584/21043 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3281، عنوان معرفی: مجموعه در تعقیبات نماز، آغاز: محمد غزالی در آخر جواهر القرآن آورده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 30 برگ [فهرست آستان قدس: 53/15 و54/2].

585/21044 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3296، آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک یا الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، شامل دعای جوشن کبیر و جوشن صغیر و کمیل، 70 برگ [فهرست آستان قدس: 78/15].

586/21045 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3311، نسخ، محمد حسن بن میرزا محمد حسین شریف شیرازی، قرن 13ق، 79 برگ [فهرست آستان قدس: 205/6].

587/21046 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3312، متن به نسخ و ترجمه به نستعلیق، میرزا شفیع تبریزی، قرن 13ق، «دعای کمیل ، مشلول ، ادعیه ماه مبارک رمضان و...»، 106 برگ [فهرست آستان قدس: 206/6].

ص:204

588/21047 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 571، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

589/21048 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 705، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

590/21049 - مشهد، آستان قدس رضوی: 791، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

591/21050 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 913، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

592/21051 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 914، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

593/21052 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 915، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

594/21053 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9184، آغاز: آیة لهم اللیل نسلخ منه النهار، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 163 برگ [فهرست آستان قدس: 79/15].

595/21054 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1194، عنوان معرفی: الأدعیة المتفرقة لحصول المطالب الخاصة، بخشی از یک کتاب است که «عنوان معرفی» متعلق به یکی از ابواب آن است، آغاز: باب الأدعیة المتفرقة لحصول المطالب الخاصة و العامة... یترک الحیوانی سبعة أیام، نسخ، سید محمد صادق بن مهدی طباطبایی سنگلجی، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، 3 برگ [فهرست مجلس: 691/23].

596/21055 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز12، چند سوره قرآنی و ادعیه و دوازده امام خواجه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «320صفحه» 160 برگ [فهرست مجلس: 77/21].

597/21056 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2908، عنوان معرفی: جنگ ادعیه و اذکار، «دعای صباح ، سهم اللیل ، حرز حضرت زهرا و حرز حضرت علی علیهما السلام ، دعای سجده شکر ، اسماء الحسنی ، تعقیب نماز صبح ، دعای استغفار» ، آغاز: اللهم یا من دلع لسان الصباح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «40صفحه» 20 برگ [فهرست مجلس: 306/10].

ص:205

598/21057 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 3449، آغاز: بسمله یس والقرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تا ص 66 ترجمه فارسی بین سطور، «338صفحه» 169 برگ [فهرست مجلس: 1306/10].

599/21058 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5002، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سوره یس و ادعیه و اعمال ماه رمضان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی، 27 برگ [فهرست مجلس: 300/14].

600/21059 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5200، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

بسمله لا إله إلا الله إلها واحدا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 124 برگ [فهرست مجلس: 29/16].

601/21060 - تهران، دانشگاه تهران: 4622، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای احتجاب و تعقیبات نمازهای روزانه و... ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی و فارسی، 22 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3555/14].

602/21061 - تهران، دانشگاه تهران: 4661، نسخ، ملا علی، سده 12 و 13ق، زیارت عاشورا با دستور خواندن آن به زبان فارسی که به صورت طومار تحریر شده، طوماری به طول 333/5 و عرض 8/5 سانتی متر شامل 382 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 3610/14].

603/21062 - تهران، دانشگاه تهران: 7419، عنوان معرفی: کتاب دعاء و حرز، آغاز:

الفصل الثالث فی سجدتی الشکر و صفتها، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی، 81 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 556/16].

604/21063 - تهران، دانشگاه تهران: 8784، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سوره یس و دعای جوشن کبیر تا نماز عید فطر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 123 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 219/17].

605/21064 - تهران، دانشگاه تهران: 9702، عنوان معرفی: پراکنده های دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله نهم مجموعه ، «145ر - 146ر» و «151ر - 158پ» 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 456/17].

606/21065 - تهران، دانشگاه تهران: 9702، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، رساله چهارم مجموعه، «19ر - 88ر» 70 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 455/17].

ص:206

607/21066 - تهران، دانشگاه تهران: 9702، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، رساله ششم مجموعه، «103پ - 117پ» 15 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 455/17].

608/21067 - تهران، دانشگاه تهران: 9764، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی به روش هندی، 58 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 479/17].

609/21068 - تهران، دانشگاه تهران: 9999، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیشتر برگها در نیمه دوم سفید مانده، 68 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 522/17].

610/21069 - تهران، دانشکده ادبیات: امام جمعه 336، عنوان معرفی: رساله در دعا و سعد و نحس، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 12و13ق، (75641) [فهرست ادبیات تهران: 16/3].

611/21070 - تهران، ملی تهران: /1036ف، آغاز: بسمله بیان احادیث که از کتاب مستطاب ربیع الاسابیع، نسخ و نستعلیق، اسد الله اسراری، قرن 13ق، فارسی، 287 برگ [فهرست ملی تهران: 43/3].

612/21071 - تهران، ملی تهران: /1049ف، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، رساله اول مجموعه، «صفحه4 - 101» 49 برگ، 18 سطر، [فهرست ملی تهران: 59/3].

613/21072 - تهران، ملی تهران: /1420ف، عنوان معرفی: ادعیه وتعقیبات نماز، آغاز:

بسمله لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 48 برگ [فهرست ملی تهران: 478/3].

614/21073 - تهران، ملی تهران: /1429ف، آغاز: بسمله فاتحه اوراق ثنا و فاتحه اوراد دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 57 برگ [فهرست ملی تهران: 488/3].

615/21074 - تهران، ملی تهران: /1453ف، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 83 برگ [فهرست ملی تهران: 509/3].

616/21075 - تهران، ملی تهران: /1457ف، افتادگی دارد، آغاز: احیاء کند و دعای حضرت خضر علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 102 برگ [فهرست ملی تهران: 516/3].

ص:207

617/21076 - تهران، ملی تهران: /1927ف، آغاز: به جهت خنازیر بگیرد و بعد هر گرهی بیضه از مرغ سیاه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 167 برگ [فهرست ملی تهران: 385/4].

618/21077 - تهران، ملی تهران: /2706ف، عنوان معرفی: ادعیه طبی، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله نوزدهم مجموعه، «ص 108 - 111» 2 برگ [فهرست ملی تهران: 301/6].

619/21078 - تهران، ملی تهران: /2753ف، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم بعد از سلام نماز سه مرتبه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی، 86 برگ [فهرست ملی تهران: 364/7].

620/21079 - تهران، ملی تهران: /2767ف، عنوان معرفی: ادعیه وطلسمات، آغاز:

بسمله و به نستعین در بیان طریق استشفا بدعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله چهارم مجموعه، «276 - 298» 23 برگ [فهرست ملی تهران:

387/7].

621/21080 - تهران، ملی تهران: /719ف، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی ، دعاهای ایام هفته و دیدن هلال و صباح و... ، همراه با شرح دعاها، 80 برگ [فهرست ملی تهران: 224/2].

622/21081 - تهران، ملی تهران: /1715ع، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، آغاز: السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا صفوة الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 24 برگ [فهرست ملی تهران: 306/10].

623/21082 - تهران، ملی تهران: /1966ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی ، «دوازده امام خواجه ، زیارت عاشورا ، دعای سمات ، مناجات خمس عشر و ...» ، 180 برگ [فهرست ملی تهران: 646/10].

624/21083 - تهران، ملی تهران: /1967ع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی ، دعای مشلول و ادعیه هفته و ماه رمضان و... ، 140 برگ [فهرست ملی تهران:

647/10].

625/21084 - قم، گلپایگانی: 1260، عنوان معرفی: دعا و تعقیبات، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2].

ص:208

626/21085 - قم، گلپایگانی: 1472، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 75/2].

627/21086 - قم، گلپایگانی: 1522، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 2 / 75].

628/21087 - قم، گلپایگانی: 17/173، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 71 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

629/21088 - قم، گلپایگانی: 19/198، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 161 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

630/21089 - قم، گلپایگانی: 20/252، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 122 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

631/21090 - قم، گلپایگانی: 2097/11/197، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله السلام علیکم یا أهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة و مهبط الوحی، ثلث و ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، زیارت جامعه و زیارت عاشورا و دعای علقمه که در لابلای سطور به فارسی ترجمه شده اند، 138 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

632/21091 - قم، گلپایگانی: 21/176، عنوان معرفی: ادعیه و طالع نامه، از اول وآخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 14 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

633/21092 - قم، گلپایگانی: 2277/12/167، آغاز: اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعدک شیء یا کائنا قبل کل شیء، ثلث معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دوازده امام خواجه نصیر ، دعای کمیل ، دعای امام سجاد علیه السلام اذا عرضت له مهمة و دعائه فی طلب الحوائج و چند دعای دیگر» ، 75 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

634/21093 - قم، گلپایگانی: 2302/12/192، آغاز: الغریب أیها الإمام و رحمة الله و برکاته زیارت نامه حضرت امام رضا علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل:

«زیارت نامه امام رضا علیه السلام ، دعای درود اکبر ، دعای بزرگوار ، افسون مار و عقرب ،

ص:209

دعای کوتاه برای حوائج گوناگون ، دعای چهل اسم اعظم و آیات و سوره هایی از قرآن کریم» ، 118 برگ، 12 - 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

635/21094 - قم، گلپایگانی: 2303/12/193، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بخش اول این نسخه چاپ سنگی است و بعدها در لابلای سطور به فارسی ترجمه شده است ، شامل: «دعای های عدیله ، کمیل ، تعقیبات نماز ، برخی قوانین جفر ، اسماء حسنی و دعاهای دیگر» ، 109 برگ، 13 - 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

636/21095 - قم، گلپایگانی: 2442/13/122، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بسمله اه وانفساه کیف حالی بمعالجة الأغلال غدا آه وانفساه مما حملتنی علیه جوارحی، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه مفصلی است در ادعیه مأثور و غیر مأثور که عنوان برخی از آنها چنین است: «دعای اسم اعظم ، دعای هزار حاجت ، دعای تاج نامه ، عدیله ، اوراد سه ماه رجب و شعبان و رمضان ، ختم سوره یس ، اوارد ایام هفته» ، 256 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

637/21096 - قم، گلپایگانی: 2458/13/138، آغاز: بسمله اگر خواهی که دزد را بدانی هر که را ظن می بری نام های ایشان را جدا جدا بنویس و در خمیر گیر و خمیرها را همه به یک وزن برابر کن و این طلسم را، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عنوان دعا ها چنین است: «پیدا کردن دزد ، دعای گوسفند ، ادای قرض ، جهت گریخته ، طریقه گنج البلاغه و غیره» ، 20 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

638/21097 - قم، گلپایگانی: 2464/13/144، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: اگر این دعا را بر تختهای آهن بخوانند گداخته شود و فرمود که به حق آن خدایی که من را به حق به پیغمبری فرستاد که اگر این دعا را بر آب روان بخوانند بسته گردد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 198 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

639/21098 - قم، گلپایگانی: 25/206، عنوان معرفی: دعا و علوم غریبه، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 58 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

ص:210

640/21099 - قم، گلپایگانی: 2505/13/185، آغاز: و اشارات مکتوب می گرداند قبل از فقرات دعای بزرگوار سیفی این اسماء الحسنی را... نماید هو الله الذی لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن، ثلث، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای سیفی ، مدخل صغیر اسم ، جوشن کبیر با ذکر خواص برای هر قطعه آن ، مناجات خمسه عشر ، دعای سمات ، دعای روز عاشورا ، زیارت نامه هر روز هفته ، ام الصبیان ، عدیله ، حزب البحر ، دعای مفتاح الفتوح به نقل از یحیی بن قاسم علوی یمنی که به دعای صباح مشهور است ، حرز چهارده معصوم علیهم السلام ، تعقیبات نمازها و چند دعای کوتاه دیگر» ، 190 برگ، 11 سطر، 9*16 [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

641/21100 - قم، گلپایگانی: 2538/13/218، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: و إذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا عالیهم ثیاب سندس خضر و إستبرق و حلوا أساور من فضة و سقیهم ربهم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ای است شامل ادعیه گوناگون که عناوین آنها چنین است: «آیاتی از قرآن کریم (سوره های یس ، جمعه ، رحمن) ، دوازده امام خواجه نصیر ، عدیله ، سوره نباء ، دعای احتجاب ، مناجات نامه ، نادعلی کبیر ، دوازده امام منظوم ، چند دعای کوتاه ، دعای ماه رمضان ، دعای مجیر ، دعای قاموس ، دعای عکاشه ، دعای قدح بزرگوار ، دعای ابوذر که استغفار می نامند ، دعای هر روز ماه رمضان ، شرح الاسماء ، چهل و یک نام خدای تعالی و دعاها و طلمسات دیگر» ، 249 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

642/21101 - قم، گلپایگانی: 29/95، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی، 48 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

643/21102 - قم، گلپایگانی: 2959/15/199، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله حصار برای دفع ضرر رسانندگان هر صبح و شام بخواند آمنت بربی و هو الله الذی لا إله إلا هو إله کل شیء و اشهد الله علی نفسی بالعبودیة و الذل و الصغار، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای حصار ، دعای کیمیای سعادت ، عهد نامه ، دعا به جهت دفع مرض ، دعا به جهت فتوح و سربلندی ، هفت آیه که خواص بسیار دارد برای هر روز ، دعای یستشیر ، چهل اسم بزرگوار ، دعای کلاه بر سر هر بیمار ، دعای سریانی (أنا الموجود فاطلبنی) ، دعای روزی ، دعای جوشن ،

ص:211

دعای منقول از امیرالمؤمنین علیه السلام (اللهم إنی أسألک یا من احتجب بشعاع نوره) ، دعای گلوبند حضرت رسول صلی الله علیه و آله (اللهم انصرنا علی کل) ، دعای مصطفی برای جمیع مرادات (اللهم ارزقنا من المصطفی و أمان المصطفی) ، دعای گنج العرش و غیره» ، 85 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

644/21103 - قم، گلپایگانی: 2970/15/210، آغاز: بسمله یا من دلع لسان الصباح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای صباح ، کمیل ، افتتاح ، دعاهای ماه رمضان و دعای سحر» ، 52 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

645/21104 - قم، گلپایگانی: 2998/16/8، آغاز: شرح دعای کمیل بن زیاد علیه الرحمه سید بن طاووس و کفعمی رحمة الله علیهما روایت کرده اند از کمیل بن زیاد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای کمیل ، تعقیبات نماز ، دعای الحاح ، دعای اسم اعظم ، دعایی که جبرئیل به پیامبر علیهم السلام یاد داده ، صلواتیه ، جوشن کبیر ، دو دعا از امام سجاد علیه السلام » ، 72 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

646/21105 - قم، گلپایگانی: 3135/16/145، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله السلام علیکم یا أهل بیت النبوة و موضع الرسالة و مختلف الملائکة ومهبط الوحی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «زیارت جامعه کبیره ، زیارت حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، زیارت عاشورا ، زیارت امام حسین علیه السلام مشهور به زیارت اربعین ، دعای کمیل ، دعای سحر ماه رمضان ، دعاهای هر روز ماه رمضان ، اعمال شب قدر ، دعای عشرات ، زیارت کاظمین و زیارت امام زمان علیهم السلام » ، 102 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

647/21106 - قم، گلپایگانی: 3139/16/149، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 108 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

648/21107 - قم، گلپایگانی: 3143/16/153، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، آغاز:

بسمله آه وانفساه کیف لی بمعالجة الأغلال غدا آه وانفساه مما حملتنی علیه

ص:212

جوارحی من البلایا، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 72 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

649/21108 - قم، گلپایگانی: 3161/16/171، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: یا علام الغیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دوازده امام ، اوراد حضرت داوود علیه السلام ، قصیده عینیه منسوب به امام علی علیه السلام با ترجمه فارسی ، دعای عشرات ، دعای سیفی ، عدیله صغیر ، دعای وقت احتضار ، تلقین میت ، مطلبی از طب الأئمة ، فاتحة الکتاب فقراء ، حرز البحر شیخ ابو الحسن شاذلی و دعای حزب البحر» ، 99 برگ، 9 - 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

650/21109 - قم، گلپایگانی: 3207/16/217، آغاز: اللهم إنی أسألک یا من لا تراه العیون و لا تخالطه الظنون و لا تصفه الواصفون و لا تغیره الحوادث، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «چند باب از کتابی در دعا است. مؤلف بعد از هر فصل از خود چنین تعبیر می کند «صاحب الکتاب علیه الرحمة و الغفران» . این کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل برگزار شده و عنوان بابهای موجود چنین است: باب سیزدهم در بیان استخارات و رقاع استغاثات مشتمل بر دو فصل ، باب پانزدهم در زیارات ، باب شانزدهم در ذکر ادعیه ماه شعبان و رجب و رمضان شامل سه فصل» ، 130 برگ، 12 - 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

651/21110 - قم، گلپایگانی: 3326/17/106، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله الحمد لله الذی خلق السموات و الأرض و جعل الظلمات، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، چند برگ متفرقه در چند دعا و بخشی از خطبه ای از نهج البلاغه، 8 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

652/21111 - قم، گلپایگانی: 3397/17/177، آغاز: بسمله إنا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفرلک الله ما تقدم...هو الذی أنزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا إیمانا مع إیمانهم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره های فتح و جمعه ، دعای کمیل ، فصل در آداب و احکام حال احتضار و دوازده امام خواجه نصیر» ، 56 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

653/21112 - قم، گلپایگانی: 3402/17/182، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی شامل: «سوره های

ص:213

یس ، نبأ ، فتح و نوح و دعای جوشن کبیر و ذکر خواصی برای هر بند آن» ، 13 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

654/21113 - قم، گلپایگانی: 3404/17/184، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ای از ادعیه و سور قرآن شامل: «سوره یس ، فتح ، واقعه ، جمعه ، ملک ، نبأ ، تعقیبات نمازها ، دعای یا من تحل ، دعای صباح ، عدیله ، احتجاب ، جوشن کبیر ، جوشن صغیر ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای سمات ، مشلول ، صنمی قریش ، عشرات ، دعاهای ایام هفته ، دعای هلال ، اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان و ذی قعده و ذی حجه و محرم ، آداب مسافر ، احکام میت ، اختیارات ایام به نظم ، طریق استخاره و چند دعای دیگر» ، 344 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

655/21114 - قم، گلپایگانی: 3418/17/198، آغاز: هر که خواهد که امور عجیبه بر او ظاهر گردد و گردنهای جباران بر او خاضع شود پس باید بنویسد این دعا را و بر خود بندد و باید که مداومت نماید برخواندنش بعد از هر نماز به تجربه رسیده است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل چند دعا و مطالب دیگر با این عناوین: «سوره یس ، دعای کمیل ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای صباح ، دعای صباح و مساء ، دعای احتجاب ، گنج ، لعنیه خواجه نصیر ، دعای سمات ، طریق تصدق گندم ، حدیث قدسی ، قصیده عینیه در مناجات» ، 86 برگ، 11 - 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

656/21115 - قم، گلپایگانی: 3434/17/214، آغاز: دعای چهل کلید با خود دارد از جهت دوستی و مهربانی از جهت آفات و بلیات...بسمله إنا فتحنا لک فتحا مبینا سلام علیکم طبتم فادخلوها لقد جاءکم رسول من، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای چهل کلید ، دعای تاج کلاه ، دعای باز و بند ، دعای زبان بند ، آیة الکرسی مغربی» ، 33 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

657/21116 - قم، گلپایگانی: 3436/17/216، آغاز: شب جمعه سورة بنی إسرائیل مئة و إحدی عشر آیة و هی مکیة بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذی أسری لیلاً بعبده من المسجد الحرام إلی المسجد الأقصی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق،

ص:214

بیاضی است که در آن سوره هایی از قرآن کریم و زیارات ایام هفته تحریر شده است، 74 برگ، 14 - 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

658/21117 - قم، گلپایگانی: 3449/17/229، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل: «سوره یس و چند سوره دیگر ، دعای کمیل ، سحر ، سمات و چند دعای دیگر» ، 146 برگ، 9 - 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

659/21118 - قم، گلپایگانی: 3465/17/245، از آخر افتادگی دارد، آغاز: و قد یسمی بدعاء الخضر علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قد روی هذا الدعاء کمیل بن زیاد فی لیالی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل دعای کمیل و خطبه عقد و نکاح و خطبه عید اضحی و زیارت مطلقه حضرت امیر علیه السلام و زیارت عاشورا، 63 برگ، 10 - 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

660/21119 - قم، گلپایگانی: 3466/17/246، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و الله ذو الفضل العظیم مثل الذین حملوا التوارة ثم لم یحملوها، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل: «سوره هایی از قرآن ، دعای جوشن کبیر ، دعای صباح و چند دعای دیگر» ، 72 برگ، 8 - 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

661/21120 - قم، گلپایگانی: 3467/17/247، آغاز: الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله ثم علی أهل بیت رسول الله ثم علی رواة أحکام الله...و بعد فهذه وجیزة من أحادیث التی ورد لشهر رمضان، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل: «احادیث وارده درباره ماه رمضان ، دعاهای ماه رمضان ، عدیله ، صباح ، دعاهایی از صحیفه ، زیارات ائمه علیهم السلام ، دعای کمیل و سمات و شرح کوتاه دعا به عربی بعد از دعا» ، 154 برگ، 13 - 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

662/21121 - قم، گلپایگانی: 3472/17/252، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی شامل سوری از قرآن و زیارت مطلقه حضرت امیر و امام حسین علیهما السلام و زیارات دیگر، 192 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:215

663/21122 - قم، گلپایگانی: 3475/17/255، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: ثم لا یجدون ولیا و لا نصیرا سنة الله التی قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلا و هو الذی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی شامل: «سوره یس ، دعای حجب ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای توسل ، کمیل ، مشلول ، زیارت وارث و چند زیارت دیگر ، دعای عشرات ، سمات ، جوشن کبیر ، صباح ، عدیله و چند دعای دیگر» ، 135 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

664/21123 - قم، گلپایگانی: 37/120، عنوان معرفی: فالنامه دعا، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 79 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

665/21124 - قم، گلپایگانی: 37/81، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 104 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

666/21125 - قم، گلپایگانی: 39/271، آغاز: شیخ طوسی و کفعمی و سید بن طاووس به سندهای صحیح از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده اند که در تعقیب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه ای است به نقل از کتب شیعی و دعای علوی مصری به نقل از کنوز النجاح طبرسی نقل شده است ، رساله چهارم مجموعه، 54 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

667/21126 - قم، گلپایگانی: 39/286، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: بک إلی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا فی الدنیا و الآخرة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 12 یا 13ق، بیاضی است شامل ادعیه و زیارات و اشعار از جمله: «صلواتیه ، دعای مختصر سحر ، زیارت عاشورا ، فال نامه منسوب به امام علی علیه السلام ، مدخل منظوم که به خواجه نصیر طوسی و خجندی نسبت داده شده است ، اعمال مسجد سهله و کوفه» ، 90 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

668/21127 - قم، گلپایگانی: 4058/20/178، آغاز: بسمله إلهی ألبستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی و أمات قلبی عظیم جنایتی فأحیه بتوبة منک، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «مناجات خمسة عشر با ترجمه زیر نویس فارسی ، دعای عدیله ، دعای قنوت ، جوشن صغیر و جوشن کبیر» ، 104 برگ، 108 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:216

669/21128 - قم، گلپایگانی: 4060/20/180، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ای است شامل دعا و اغلب بدون ذکر نام برای قضای حاجات و رفع بلیات و آفات، 86 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 180/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

670/21129 - قم، گلپایگانی: 4268/21/188، آغاز: بسمله در کتاب مهج الدعوات مذکور است آن چه معنیش بدین راجع است که روایت کرد حسن ابن علی ابن حماد المصری که خبر داد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای علوی مصری با اعتصام اول و اختتام آخر آن و جوشن کبیر وجوشن صغیر هر سه با ترجمه زیر نویس فارسی ، هفت آیه ، ختم سوره اخلاص ، صلاة یوم الجمعة» ، 136 برگ، 7 - 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

671/21130 - قم، گلپایگانی: 4833/24/133، آغاز: بسمله طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقی إلا تذکرة لمن یخشی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه مفصلی است در دعا شامل: «سوره هایی از قرآن کریم و پس از آن دعاهای مشهور نظیر دعای کمیل ، جوشن صغیر ، اعمال ماه رمضان و دعاهای دیگری و در پایان صلواتیه خواجه نصیر» ، 206 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

672/21131 - قم، گلپایگانی: 4898/24/198، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «چند سوره از قرآن کریم ، دعای استغفار، نادعلی ، دعاهایی از امام سجاد علیه السلام ، دعای صبح ، دعای تربت ، مجیر ، ادعیه ماهها ، جوشن کبیر ، عدیله ، صلواتیه کبیر ، دعای کمیل ، سوره هایی از جزء سی ام قرآن» ، 186 برگ، 19 - 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

673/21132 - قم، گلپایگانی: 5016/25/106، از اول افتادگی دارد، آغاز: ألطافها و عد علی بعفوک یا کریم و لا تؤاخذنی بجهلی یا رحیم اللهم ارحم من اکتنفه سیئاته، نسخ، محمد باقر، قرن 13ق، «مناجات خمسة عشر ، دعای مشلول ، دعای علوی مصری ، زیارت امام حسین علیه السلام ، دعای اعتقادات با ترجمه زیر نویس فارسی ، دعای جوشن صغیر» ، 105 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:217

674/21133 - قم، گلپایگانی: 5105/25/195، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 234 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 215/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

675/21134 - قم، گلپایگانی: 5120/25/210، آغاز: یا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب فصل دوم یا سید السادات یا مجیب الدعوات یا رفیع الدرجات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای جوشن کبیر ، جوشن صغیر و دعای کمیل با ترجمه زیر نویس فارسی» ، 138 برگ، 6 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

676/21135 - قم، گلپایگانی: 5257/26/137، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: معادن حکمة الله و خزنة علم الله و حفظة سر الله و حملة کتاب الله و إوصیاء نبی الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «زیارت ائمه علیهم السلام ، دعای عهد ، دعای کمیل ، جوشن کبیر ، دعای سیفی ، چند نماز مستحبی و بیان فضیلت و کیفیت آنها ، دعای مشلول و چند دعای دیگر» ، رساله اول مجموعه، 114 برگ، 15 [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

1263؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

677/21136 - قم، گلپایگانی: 5313/26/193، از آخر افتادگی دارد، آغاز: مقدر کل قدر یا عالی المکان یا شدید الأرکان و یا مبدل الزمان یا قابل القربان یا ذاالمن و الإحسان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای سمات ، جوشن کبیر ، سوره یس ، دعایی که در تعقیب نمازها خوانده می شود ، اختیارات ایام به نقل از علی علیه السلام ، ناد علی» ، 47 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 198/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

678/21137 - قم، گلپایگانی: 5318/26/198، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل« :سوره یس و چند سوره دیگر ، دعای دیدن ماه نو ، دعای دفع و رفع هم و غم ، دفع دشمن و آداب سفر کردن» ، 69 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

679/21138 - قم، گلپایگانی: 5323/26/203، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره یس و چند سوره دیگر از قرآن ، دعای صباح حضرت علی و ادعیه صبح امام صادق و دعای معراج و احتجاب پیامبر و چند دعا از امام سجاد علیهم السلام ، دعای کمیل ، دعای عدیله» ، 63 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 209/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:218

680/21139 - قم، گلپایگانی: 5455/27/125، آغاز: بسلمه إذا وقعت الواقعة لیس لوقعتها کاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا و بست الجبال بسا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «سوره یس ، دعای صباح ، تعقیبات نمازها ، ناد علی کبیر ، صنمی قریش ، زیارت پیامبر و امام زمان علیهما السلام ، زیارت عاشورا و دعای فرج» ، 36 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 220/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

681/21140 - قم، گلپایگانی: 5546/27/216، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: صلی الله علی محمد نبیه و آله و سلم دوازده شیخ و دیگران این دعا را نیز در تعقیب عصر آورده اند اللهم إنی أعوذ بک من نفس لاتقنع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «بخشی از کتابی در دعا است. این بخش در چند فصل بوده و شمارۀ فصول تکرار شده است. عنوان این فصلها که هر کدام شامل چندین دعا و با شماره مشخص شده ، چنین است:فصل پنجم در تعقیب مخصوص فریضه مغرب است (12 شماره) ، فصل نهم در بیان تعقیبات مخصوص نماز خفتن (12 شماره) ، فصل هشتم در تعقیبات مخصوص نماز صبح است (38 شماره) ، فصل هشتم در بیان فضیلت و کیفیت سجده شکر است ( 41 شماره) ، فصل نهم در بیان دعاها که در صباح و مسا باید خواند (نانوشته)» ، 140 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

682/21141 - قم، گلپایگانی: 5580/27/250، از آخر افتادگی دارد، آغاز: شرح دعای سمات بسمله حمد له اما بعد بدانکه دعای سمات از ادعیه مشهور است و اکثر علمای سلف بر این دعا مواظبت می نموده اند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای سمات با توضیحی درباره سند و خواص آن در سه برگ ، جوشن صغیر ، دعای سریع الإجابة ، دعای احتجاب ، چند سوره از قرآن ، تعیبات نمازها ، دعای رؤیت هلال و دوازده امام خواجه نصیر» ، 44 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

683/21142 - قم، گلپایگانی: 5869/29/209، آغاز: بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم خداوندا ای آن کسی که بیرون آورد زبان صباح یعنی صبح اول روشن شدن او و روشن کرد تارهای شب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای صباح با ترجمه زیر نویس ، دعای ایام هفته ، دعای

ص:219

کمیل با ترجمه زیر نویس ، دعای سمات ، عدیله کبری و زیارت عاشورا با ترجمه زیر نویس» ، 56 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 220/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

684/21143 - قم، گلپایگانی: 5885/29/225، از انجام ناتمام است، آغاز: کفعمی از حضرت رسالت صلی الله علیه و آله روایت کرده که مردی به آن حضرت شکایت کرد از بیماری و پریشانی و تنگدستی فرمود بعد از هر نماز فریضه بگو توکلت علی الحی الذی لا یموت، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی شامل: «سوره یس و چند سوره دیگر ، اعمال ماه رمضان ، زیارت عاشورا ، زیارت اربعین و دعای جوشن کبیر» ، 105 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 216/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

685/21144 - قم، گلپایگانی: 5889/29/229، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: من کتابک و بما لو أن ما فی الأرض من شجرة أقلام و البحر یمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت کلمات الله... دعای صباح، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل: «دعای صباح و مساء ، یس مغربی ، اسمای حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و دعای ایام هفته» ، 38 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

686/21145 - قم، گلپایگانی: 5893/29/233، آغاز: بسمله الحمد لله علی نعمائه و الصلاة ...منقول است از مولانا نور الحق و الدین جعفر نورالله مرقده که کیفیت اوراد و اوقات سلسله کامل المحقق الصمدانی علی الثانی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «اوراد فتحیه به نقل از سید علی همدانی ، سوره یس ، دعای ایام هفته ، چند سوره از قرآن کریم ، دعای سمات و دعای ایام شهور از صحیفه علویه» ، 101 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

687/21146 - قم، گلپایگانی: 5907/29/247، آغاز: شرح دعای عدیله صغیر است هذا نقل است از حضرت امیرالمؤمنین و امام المتقین و یعسوب الدین علی بن ابی طالب علیه الصلاة و السلام که چون بنده مؤمن را اجل برسد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای عدیله صغیر ، مناجاتی در هجده برگ تماما به صورت «یا

ص:220

من ...یامن ...» به نقل از امیرالمؤمنین با ذکر خواص آن از آن حضرت ، دعای همه آفات ، دعای گوسفند عقیقه ، دعای چهار کیش به جهت همزاد طفلی که نماند ، شرح استغفار عبدالرحمن ، دعای حرز ابودجانه ، دعای ام صبیان ، دعای مجیر و خود آن ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای طاعون ، دعای وبا ، مهر نبوت» ، 133 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

688/21147 - قم، گلپایگانی: 5910/29/250، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و الأمر تبارک الله رب العالمین ادعو ربکم تضرعا و خفیة إنه لایحب المعتدین، تحریری، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است در دعاهای غیر مشهوره با این عنوانها : « دعای اعظم ، دعای بزرگوار ، دعای شش قفل ، دعای چشم زخم و چند دعای دیگر و در آخر قصیده ای به فارسی در مدح علی علیه السلام » ، 64 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

689/21148 - قم، گلپایگانی: 5911/29/251، از آغاز و انجام افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره های قرآن ، دعای احتجاب ، صباح ، تعقیب نمازهای یومیه ، دعای کمیل ، اعتصام سمات ، دعای سمات ، مناجات خمسة عشر ، دعای صنمی قریش ، زیارات نیمه شعبان ، زیارت عاشورا و دعای پس از آن ، زیارت جامعه کبیره ، دعای سحر ابوحمزه ثمالی ، دعاهای سی روز ماه رمضان ، دعای روزهای هفته ، دوازده امام خواجه نصیر طوسی ، استغفار کبیر و دعای مشلول» ، 210 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

690/21149 - قم، گلپایگانی: 5914/29/254، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: که نزد من برای شکر آنچه من بر او انعام کرده ام ای ملائکه من او را چه باید داد گویند...در سجده شکر بدرستی که اصحاب ما اختلاف کرده اند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله نسبتاً مفصلی است در بیان تعقیبات نمازهای یومیه که برای هر نماز چندین تعقیب ذکر نموده است، 54 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

691/21150 - قم، گلپایگانی: 5917/29/257، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل :

ص:221

« سوره های قرآن ، دعاهای جوشن کبیر و صغیر ، کمیل ، شرح یس مغربی ، دعای سحر ، شرح اسماء الله و بعضی ادعیه دیگر» ، 160 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 75/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

692/21151 - قم، گلپایگانی: 5923/29/263، از انجام افتادگی دارد، آغاز: روایت است از حضرت رسول ص که روزی بر حال امت خود می گریست و می گفت الهی بر امت عاصی من رحم کن در ساعت جبرئیل فرود آمد، نسخ و نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «سوره یس و خواص آن ، خطبه حضرت آدم علیه السلام و چند دعای دیگر همراه با خواص آنها» ، 127 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

693/21152 - قم، گلپایگانی: 5929/29/269، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم، نسخ معرب و نستعلیق شکسته، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی شامل: «سوره یس ، دعای کمیل ، دعای سمات ، دعای آمرزش کبائر ، دعای مشلول ، دعای عظیم الشأن ، دعای قاموس ، مناجات امیرالمؤمنین در مسجد کوفه ، زیارت عاشورای معروفه و دعای پس از آن ، دعای شمخ و دعاهای دیگر جهت قضای حوائج» ، 129 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم:

220/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

694/21153 - قم، گلپایگانی: 5998/30/68، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: الله من خلقه حسبی الله الذی یکفی و لا یکتفی منه شیء حسبی الله و نعم الوکیل... حرز دیگر برای حضرت امام زین العابدین علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل چند حرز است به نقل از امام زین العابدین و امام باقر علیهما السلام و در آخر نسخه داستان تصمیم منصور بر قتل امام صادق علیه السلام و منصرف شدن وی پس از رؤیت تهدید الهی بر مجازات آورده شده که ظاهرا مقدمه برای بیان حرز امام صادق علیه السلام بوده که از نسخه افتاده است، 12 برگ، 9 و 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

695/21154 - قم، گلپایگانی: 6249/30/129، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 87 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:222

696/21155 - قم، گلپایگانی: 6628/33/178، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره مبارکه یس، دعاهای سمات ، عشرات ، مشلول ، صباح ، افتتاح ، سحر ، ادعیه ایام هفته ، زیارت وارث ، زیارت ماه رجب ، زیارت عاشورا ، جامعه کبیره ، ادعیه ماه رمضان ، تعقیبات نمازهای پنجگانه ، دعای کمیل با ترجمه فارسی به صورت زیر نویس» ، 129 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

697/21156 - قم، گلپایگانی: 7209/36/209، از آغاز افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است شامل سور قرآنی و ادعیه و زیارات شیعی و نیز برخی از مطالب اعتقادی و احکام فقهی همچون شکیات نماز و از جمله ادعیه موجود در نسخه حاضر دعای کمیل و ادعیه ایام هفته و ناد علی کبیر و غیره را می توان نام برد، 186 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

698/21157 - قم، گلپایگانی: 7366/37/156، از وسط افتادگی دارد، آغاز: بسمله أعوذ بالله الحنان الحلیم من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول و لا قوة إلا بالله، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ادعیه ای به نقل از کتب محاسن و کافی و غیره شامل دوازده امام خواجه نصیر و... ، در حاشیه تصحیح شده، 88 برگ، 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

699/21158 - قم، گلپایگانی: 9518/29/258، آغاز: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله جاء بالحق من عنده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «زیارت امیرالمؤمنین ، زیارت کاظمین ، زیارت عسکریین ، زیارت آل یاسین علیهم السلام ، زیارت جامعه کبیره ، دعای کمیل» ، 86 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

700/21159 - تهران، سپهسالار: 5707، خواص دعاها و سوره ها و طلسمات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 77 برگ [فهرست سپهسالار: 445/4].

701/21160 - تهران، سپهسالار: 5713، آغاز: زنة ذر السماوات و الأرضین والرمال والتلال والجبال، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 315 برگ [فهرست سپهسالار:

447/4].

ص:223

702/21161 - تهران، سپهسالار: 5724، نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه به نقل از میر داماد و مولا احمد اردبیلی و صدر الدین تبریزی (شاگرد شیخ بهایی)، 188 برگ [فهرست سپهسالار: 449/4].

703/21162 - قم، مسجد اعظم: 1896، آغاز: سوره یس، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 142 برگ، 16 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

704/21163 - قم، مسجد اعظم: 2416، آغاز: بسمله ساعات ایام هفته بدین تفصیل است روز شنبه، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 209 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

705/21164 - قم، مسجد اعظم: 2480، از انجام افتادگی دارد، آغاز: تعویذ حضرت کاظم علیه السلام که در برکه سباع خواندند، نسخ ممتاز، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ای است از تعویذات مختلف از ائمه اطهار علیهم السلام ، 37 برگ، 16 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

706/21165 - قم، مسجد اعظم: 2572، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175].

707/21166 - قم، مسجد اعظم: 2586، از انجام افتادگی دارد، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 57 برگ، 7 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

708/21167 - قم، مسجد اعظم: 2663، بدون نام کاتب، قرن 13ق، نسخه فرسوده و بهم ریخته است، 189 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

709/21168 - قم، مسجد اعظم: 2668، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ عالی و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، با ترجمه لابلای سطور و تصحیح در برخی صفحات، 68 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

710/21169 - قم، مسجد اعظم: 2766، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و بعد از دعا خواندن این دعا سنت است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 69 برگ، 19 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:224

711/21170 - قم، مسجد اعظم: 2828، آغاز: اللهم إنی أسألک ایمانا تباشر به قلبی و یقینا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 111 برگ، 14 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

712/21171 - قم، مسجد اعظم: 2894، آغاز: اما نمازهای سنتی بدان که نماز سنتی بسیار است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه نوافل و ادعیه و اذکار مختلف، 48 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

713/21172 - قم، مسجد اعظم: 2905، تعقیبات و غیره، از انجام افتادگی دارد، آغاز:

الحمد للّه المجیب للدعوات الخالطات و الرافع للکلمات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 49 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

714/21173 - قم، مسجد اعظم: 2921، ختومات و اختیارات و ادعیه، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176].

715/21174 - قم، مسجد اعظم: 2934، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: اللهم لک الحمد حمدا کثیرا دائما متوالیا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 204 برگ، 11 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

716/21175 - قم، مسجد اعظم: 2942، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم إذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبة، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 67 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

717/21176 - قم، مسجد اعظم: 2955، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176].

718/21177 - قم، مسجد اعظم: 2978، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176].

719/21178 - قم، مسجد اعظم: 2991، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و سواء علیهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 107 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

720/21179 - قم، مسجد اعظم: 2998، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 176].

ص:225

721/21180 - قم، مسجد اعظم: 3015، آغاز: بعضی از ارباب دین قدس الله ارواحهم نقل کرده اند که من در نزد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای اعتصام ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای سمات ، ادعیه ایام و برخی از ادعیه صحیفه سجادیه» ، 62 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

722/21181 - قم، مسجد اعظم: 3028، آغاز: یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، نسخ عالی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای صباح ، ادعیة فی أیام السبعة ، دعای حفظ ، تعویذ حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، و حرزهای ائمه علیهم السلام و زیارت عاشورا» ، 49 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

723/21182 - قم، مسجد اعظم: 3053، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 611].

724/21183 - قم، مسجد اعظم: 3061، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الغوث الغوث خلصنا من النار یارب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 119 برگ، 11 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

725/21184 - قم، مسجد اعظم: 3090، آغاز: در درب حرم محترم چنین اذن بخواهند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای اذن دخول ، زیارت مفجعه ، زیارت أنا عبدکم ، جامعه کبیره ، جامعه صغیره ، وارث ، زیارت سید الشهداء علیه السلام ، زیارت ششم حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ،زیارت عاشورا ، علقمه و زیارت اربعین با ترجمه فارسی» ، 185 برگ، 10 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

726/21185 - قم، مسجد اعظم: 3094، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الحمد لله الأول قبل الإنشاء و الإحیاء و الآخر بعد فناء الأشیاء، نسخ پخته، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 95 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

727/21186 - قم، مسجد اعظم: 3096، آغاز: شب جمعه الحمد لله من أول الدنیا إلی فنائها و من الآخرة إلی، نستعلیق، پدرمرحوم رمضانی (واقف بخش زیادی از کتب کتابخانه مسجد اعظم)، قرن 14ق، 15 برگ، 12 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:226

728/21187 - قم، مسجد اعظم: 3098، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: حق تعالی بفرماید تا بنا کنند به نام او در بهشت قبه ای، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل:

«اسناد هفت هیکل ، ادعیه ایام هفته ، شرح صلوات کبیر ، نود و نه نام امیرالمؤمنین علیه السلام ، ادعیه ماه های سال و اوراد فتحیه» ، 223 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

729/21188 - قم، مسجد اعظم: 3357، آغاز: اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه شامل: «صباح ، عشرات ، مشلول ، عهد نامه چهل صباح ، صنمی قریش ، جوشن صغیر و کبیر ، یستشیر و عدیله» ، 116 برگ، 7 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

730/21189 - قم، مسجد اعظم: 3394، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178].

731/21190 - قم، مسجد اعظم: 3452، آغاز: زیارت جامعه کبیره ابن بابویه و دیگران به سند معتبر، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 168 برگ، 10 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

732/21191 - قم، مسجد اعظم: 3936، بدون نام کاتب، قرن 13ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178].

733/21192 - قم، مسجد اعظم: 398، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: بدان که شرط استجابت دعا یکی این است که اگر طالب منفعت است، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه و شرح و ختوم و نماز و تعقیبات و بعضی حرزها ، مؤلف از بعضی کتب همچون کنوز النجاح ابو علی طبرسی و کافی کلینی و عدة و از سید ابوالحسن شاذلی و غیر آن نقل کرده است، 261 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

734/21193 - قم، مسجد اعظم: 534، محمد مهدی بن میرزا محمد تقی، قرن 13ق، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 173].

735/21194 - قم، مسجد اعظم: 685، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقنا هم من طین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه روز جمعه، 75 برگ، 14 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:227

736/21195 - قم، مسجد اعظم: 687، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و خواص این آیات در آن اجزاء زیاد بود اما در نسخه به این قدر، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تعقیبات و چند دعا برای رفع گرفتاری و امراض، 67 برگ، 14 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

737/21196 - قم، مسجد اعظم: 700، آغاز: سوره یس، نسخ جلی، محمد حسن شریف رازی، قرن 13ق، سوره یس و چند دعا، 22 برگ، 9 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

738/21197 - قم، مسجد اعظم: 815، آغاز: لا إله إلا الله إلها واحدا و نحن له مسلمون، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 32 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

739/21198 - قم، مسجد اعظم: 857، دعای کمیل، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174].

740/21199 - قم، مسجد اعظم: 874، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل دعای کمیل و ایام هفته و سمات و صنمی قریش، 70 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

741/21200 - تهران، ملک: 1053، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: مقال چهارم در اعمال متفرقه که مخصوص به وقتی نیست و مشتمل است بر پانزده باب، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 159 برگ [فهرست ملک: 220/1].

742/21201 - تهران، ملک: 2035، دعا و زیارات و دوازده امام، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی و فارسی، 165 برگ [فهرست ملک: 221/1].

743/21202 - تهران، ملک: 4038، دعاهای روزهای هفته و دعای عرفه و زیارتنامه، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم و سوم مجموعه، «3پ - 63» 61 برگ [فهرست ملک: 156/7].

744/21203 - تهران، ملک: 5777، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی، 246 برگ [فهرست ملک: 221/1].

745/21204 - تهران، ملک: 5817، مشتمل بر زیارت و استخاره ذات الرقاع و دعای کمیل و دعاهای دیگر، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 147 برگ [فهرست ملک:

263/1].

ص:228

746/21205 - تهران، ملک: 5851، عنوان معرفی: ادعیه وحرزها و خواص آنها، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله سوم مجموعه [فهرست ملک: 71/9].

747/21206 - تهران، ملک: 5862، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی، 166 برگ [فهرست ملک: 221/1].

748/21207 - تهران، ملک: 6344، عنوان معرفی: دعا و زیارت، آغاز: زیارت جامع صغیر، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 16 برگ [فهرست ملک:

2492].

749/21208 - تهران، ملک: 6345، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل: «سور قرآن ، مناجات امام علی علیه السلام ، دعای کمیل و ...» ، آغاز: اللهم إنی أسألک باسمک، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، فارسی و عربی، 127 برگ [فهرست ملک:

222/1].

750/21209 - تهران، ملک: 6347، عنوان معرفی: کتاب دعا، صلوات صاحب الزمان علیه السلام و دعای عدیله و کمیل، آغاز: پس به سجده برود بگوید اللهم لک الحمد، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، عربی وفارسی، 85 برگ [فهرست ملک: 222/1].

751/21210 - تهران، ملک: 6413، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 67 برگ [فهرست ملک: 249/2].

752/21211 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1612، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، درفهرست چنین معرفی شده است: « دارای سوره یس و سوره های کوتاه دیگر و چند دعا برای طلب حاجات و دفع مهمات و رفع گرفتاری ها که در اوقات و حالات مختلف خوانده می شود.»، 78 برگ، 7 سطر، 7/5*15 [فهرست مرکز احیاء:

19/5].

753/21212 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3167، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای کمیل با ترجمه فارسی ، تعقیبات نماز های پنجگانه ، دعای مشلول ، دعای ایام هفته» ، 49 برگ، 8 سطر [فهرست مرکز احیاء: /8مخطوط].

754/21213 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3826، آغاز: لا اله الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السموات و الارض، انجام: و عند مسألتی منکر و نکیر برحمتک یا ارحم

ص:229

الراحمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، تصحیح شده، ادعیه معرب، 287 برگ، 21 سطر، 14*21 [فهرست مرکز احیاء:

/10مخطوط].

755/21214 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 559، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست: «دعاها و احراز و عوذاتی است پراکنده و بدون نظم مخصوص و احتمالا انتخاب شده از کتاب «المجتنی» سید بن طاووس باشد، برای رفع مشکلات و دفع مهمات با بعضی از زیارات و تعقیبات نمازهای روزانه»، 107 برگ، 11 سطر، 14*22/5 [فهرست مرکز احیاء: 189/2].

756/21215 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 634، عنوان معرفی: دعا، کتاب، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل «دعای علوی مصری، دعای مشلول، مناجات خمسة عشر، دوازده امام خواجه نصیر الدین طوسی، دعای عدیله دعای سیفی، دعاهای ایام هفته، دعای کمیل، دعای مکارم الاخلاق، حرز امام صادق علیه السلام ، دعای عشرات، مناجات انجیلیه و جز اینها، 149 برگ، 13 سطر، 10/5*15 [فهرست مرکز احیاء: 290/2].

757/21216 - یزد، وزیری: 1024، عنوان معرفی: کتاب دعا و اخلاق، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 85 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 826/2].

758/21217 - یزد، وزیری: 1367، عنوان معرفی: کتاب دعا، از آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی، 140 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 940/3].

759/21218 - یزد، وزیری: 1885، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: الفصل الأول فی أدعیة لها أسماء معروفة فمن ذلک دعاء الجوشن الکبیر، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه، «1 - 87» 87 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1084/3].

760/21219 - مشهد، دانشکده الهیات: 1052، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله دوم مجموعه، 5 برگ [فهرست الهیات مشهد: 217/2].

761/21220 - مشهد، دانشکده الهیات: 1816، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای سیفی ، طمطام ، مناجات حضرت امیر علیه السلام ، دعای صحیفه و ختم ها و دعای صباح و حرزها» ، رساله سوم مجموعه، «92 - 141» 49 برگ [فهرست الهیات مشهد: 887/3].

ص:230

762/21221 - مشهد، گوهر شاد: 1115، «زیارت جامعه کبیره و صغیره ، دعای امام سجاد و زیارت امام رضا علیهما السلام» ، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گوهر شاد: 1548/3].

763/21222 - مشهد، گوهر شاد: 1140، «ادعیه ایام هفته ، نماز شب ، نماز جعفر طیار و ...» ، آغاز: بسمله یوم الأحد بسم الله الذی لا أرجو إلا فضله، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گوهر شاد: 1583/3].

764/21223 - مشهد، گوهر شاد: 1578، «تعقیبات نمازها ، صلوات ، مناجات امام سجاد علیه السلام ، دعای عدیله و عدیله صغیره ، حرز کافی ، دعای توسل ، شرح دعای صباح ، دعای کمیل ، سمات ، شرح دوازده امام خواجه ، دعای مجیر ، رساله نماز شب از ملا محمد تقی مجلسی و ملا محمد باقر مجلسی» ، آغاز: بسمله المناجات این دعایی است عظیم القدر و الشأن، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [فهرست گوهر شاد: 2126/4].

765/21224 - مشهد، گوهر شاد: 505، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، قرن 13ق، ادعیه و خطب حضرت آدم علیه السلام و شرح دعای تمخیث و معرفت قلب ، رساله ششم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 613/2].

766/21225 - مشهد، گوهر شاد: 527، دعای اعتصام و سیفی و قاموس، نسخ خوش و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی و عربی، 42 برگ [فهرست گوهر شاد: 2 / 630].

767/21226 - تهران، دانشکده الهیات: 106ج، عنوان معرفی: کتاب دعاء، آغاز: تسبیح یوم الجمعة بسمله وقل سبحان من لبس العز والوقار، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق، عربی، 362 برگ [فهرست الهیات تهران: 635/1].

768/21227 - تهران، دانشکده الهیات: 364د، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل: «نقل از تعویذ آخوند ملا محمد تقی (گویا مجلسی) به عربی با ترجمه فارسی ، دعای جوشن صغیر و... و ختم تبری خواجه طوسی» ، نسخ و نستعلیق، محمد هادی بن محمد زمان اصفهانی، سده 12 و 13ق، رساله اول و دوم مجموعه، «2پ - 73ر» 72 برگ [فهرست الهیات تهران: 287/1].

769/21228 - تهران، دانشکده الهیات: 391د، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، عربی، 39 برگ [فهرست الهیات تهران: 105/1].

ص:231

770/21229 - تهران، مدرسه مروی: 960، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 182 برگ [فهرست مدرسه مروی: 134].

771/21230 - قم، طبسی حائری: 337، آغاز: لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 206 برگ، 5 - 9 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

772/21231 - قم، طبسی حائری: 647، آغاز: و سبحان الله بکرة و...الحمد لله الذی هدانا لهذا و ما کنا، نسخ جلی معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 210 برگ، 6 سطر [مجله نور علم: 100/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

773/21232 - قم، طبسی حائری: 650، آغاز: شرح دعای علوی مصری بسمله در کتاب مهج الدعوات و منهج العنایات، نسخ زیبای معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 95 برگ، 12 سطر [مجله نور علم: 101/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

774/21233 - قم، طبسی حائری: 689، آغاز: بسمله و الذاریات ذروا فالحاملات وقرا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره ذاریات ، زیارت عاشورا ، دعای منسوب به امام صادق علیه السلام برای قضاء حاجات و دفع کربات و زیارت هفتم امیرالمؤمنین علیه السلام و دعای بعد از زیارت» ، 25 برگ، 13 سطر [مجله نور علم: 10614؛ فهرست کتابخانه طبسی].

775/21234 - قم، طبسی حائری: 690، آغاز: بسمله و إن یمسسک الله بضر فلا کاشف له إلا هو و إن یردک بخیر، نسخ معرب جلی، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل :

آیاتی از قرآن ، زیارت حضرت سید الشهداء و حضرت رضا علیهما السلام ، طریق صلوات ، روزهای تولد چهارده معصوم علیهم السلام ، جوشن کبیر ، افتتاح ، توسل به معصومین علیهم السلام ، دوازده امام خواجه نصیر طوسی ، دعای طلب توبه ، دعای فراخی معیشت ، شکیات نماز مطابق رساله محمد باقر بهبهانی ، غفیله ، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعای سمات و نماز آخرین جمعه ماه رمضان» ، 212 برگ، 7 سطر [مجله نور علم: 10614؛ فهرست کتابخانه طبسی].

776/21235 - قم، طبسی حائری: 718، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و لا تفضحنی بخفی ما اطلعت علیه من سری و رسوا مکن مرا به، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای کمیل با ترجمه فارسی ، دعای روزهای ماه رمضان ، دعای سحر ، ادعیه جهت فراخی روزی و خشنودی خدا و دفع دردهای مختلف ، شرح نود و نه

ص:232

نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و دعای نود و نه نام ، جوشن صغیر ، شرح دعای خواجه نصیر و صلواتیه او» ، 83 برگ، 13 سطر [مجله نور علم: 107/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

777/21236 - قم، طبسی حائری: 728، از آغاز افتاگی دارد، آغاز: صل علی محمد و آل محمد و ارزقنی قلبا خاشعا خاضعا ضارعا و بدنا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «در احضار جن از حاجی محمد صادق و دعای قاموس القدرة ، اعتصام سیفی ، احضار چهار ارواح ، نسخه ادعیه از آقا خلیل و میرزا کوچک و اشعار از مولوی و دیگران» ، 37 برگ، بیاض [مجله نور علم: 109/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

778/21237 - قم، طبسی حائری: 736، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و ألجمت و تنقبت لقتالک بأبی أنت و أمی لقد عظم مصابی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 307 برگ، 12 سطر [مجله نور علم: 113/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

779/21238 - قم، طبسی حائری: 739، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: احکم بیننا و بین قومنا بالحق فإنهم غرونا و خدعونا و غدرونا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، زیارات ائمه اطهار علیهم السلام و ادعیه ماه رمضان و مطالب متفرقه همچون واقعه شهادت حضرت قاسم علیه السلام ، 72 برگ، 16 سطر، بیاض [مجله نور علم: 97/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

780/21239 - قم، طبسی حائری: 743، از آغاز و انجام افتادگی دراد، آغاز: و الآخرة و من شر الأوجاء کلها و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای حفظ بدن ، شرح خواص سوره یس و متن سوره ، دعای رفع هم و غم ، شرح سوره نبأ ، دعای یا من أظهر الجمیل ، تعقیب نماز عصر ، شرح خواص سوره فتح و سوره فتح ، تعقیبات نمازهای یومیه ، سوره واقعه ، سوره ملک و خواص آن ، الرحمن ، جمعه ، الذاریات ، منافقون ، روم... و دعای جوشن کبیر» ، 109 برگ، 10 سطر، بیاض [فهرست کتابخانه طبسی].

781/21240 - قم، طبسی حائری: 756، آغاز: مما نقل حیدر علی فی مزاره قال الشیخ فی المصباح روی محمد بن اسماعیل بن بزیع، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام در روزهای عاشورا ، اربعین ، اول رجب ، عید

ص:233

فطر ، اضحی و عرفه ،زیارت حضرت امیر و کاظمین علیهم السلام ، جامعه کبیره ، کمیل به نقل از تحفة الزائر و مزار حیدر علی و در پایان نیز یک صفحه نظم به عربی» ، تملکی با تاریخ 1296ق در نسخه موجود است و همچنین تاریخ وفات شیخ محمد طه نجف در 14 شوال 1222ق ثبت شده است، 120 برگ، 12 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

782/21241 - قم، طبسی حائری: 760، عنوان معرفی: بیاض ادعیه و علوم غریبه، آغاز:

بسمله به جهت درد سر بنویسد بر سر بندد دل دل دل ص، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «حرزهای مختلف در درمان امراض و دفع شیاطین و اجنه ، ریاضت از استادان اوراد همچون عبد الوهاب گیلانی ، طلسمات ، نادعلی کبیر ، تسخیر ارواح و آداب نوشتن دعا» ، 84 برگ [فهرست کتابخانه طبسی].

783/21242 - تهران، مؤسسه لغتنامه دهخدا: 262، دعای قاموس القدرة و جنة الأسماء، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [نشریه نسخه های خطی: 421/3].

784/21243 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 388، عنوان معرفی: کتاب دعا، متن نسخ و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، سده 12 و 13ق [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

785/21244 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 390، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

786/21245 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 565، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

787/21246 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 577، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای صباح و سمات و هفته، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 122/2].

788/21247 - تهران، حسین مفتاح: 1101، تعقیبات نمازها و... ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 152/7].

789/21248 - تهران، حسین مفتاح: 1127، عنوان معرفی: صلوات صاحب الزمان (عج) به روایت از مصباح شیخ طوسی، نسخ، بدون نام کاتب، سده 12 و13ق، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 268/7].

790/21249 - شیراز، مدرسه امام عصر (عج): 280، عنوان معرفی: اوراد و اذکار و ادعیه (رساله در...)، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، رساله اول مجموعه [فهرست مدرسه امام عصر(عج): 114/1].

ص:234

791/21250 - مشهد، عمومی امام هادی علیه السلام : 101، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 197 برگ [فهرست کتابخانه امام هادی علیه السلام : 74].

792/21251 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 566(1350)، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق [نشریه نسخه های خطی: 11 و 897/12].

793/21252 - اصفهان، دانشگاه اصفهان: 246(23176)، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «شرح خواص اسماء الحسنی از الجنة الواقیة ، بندی از زاد المعاد ، دعای کمیل با ترجمه ، دعاء الافتتاح ، بندی از تحفة الزائر در زیارت جامعه و ...» ، رساله های نهم تا چهاردهم [نشریه نسخه های خطی: 933/11].

794/21253 - قم، مدرسه حجازیها: 9028/59/248، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «سوره یس ، دعای کمیل ، جامعه کبیره ، زیارت ششم و مطلقه حضرت امیر ، زیارت حضرت سید الشهداء ، زیارت پیامبر و ائمه بقیع علیهم السلام ، زیارت کاظمین و عسکریین و حضرت حجت علیهم السلام ، زیارت سید الشهداء علیه السلام در شب قدر و اول رجب و روز عاشورا ، زیارت حضرت امیر علیه السلام در عید غدیر و هفده ربیع ، زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در مبعث ، جامعه صغیره ، زیارت عرفه ، زیارت اربعین ، ادعیه و حرز برای دفع بلیات ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعایی که جبرئیل برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان هدیه آورد و خواص آن» ، 169 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

795/21254 - قم، مدرسه حجازیها: 9031/59/251، آغاز: عصیان نمی کند و کاهیده اند بس که گریه می کنند از ترس حق تعالی، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل : « جوشن کبیر ، سمات ، دعای حضرت صاحب الامر علیه السلام ، عشرات ، دوازده امام خواجه نصیر ، لعنیه خواجه نصیر ، دعای تربت ، عدیله ، کمیل با ترجمه ، دعای مجیر ، زیارت عاشورا ، دعای ام الصبیان و دعای صلوات کبیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله» ، 142 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

796/21255 - قم، مدرسه حجازیها: 9040/59/260، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

مجرب است و دعا این است بسمله اللهم یا خالق السقف المرفوع، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای سحر ، تعقیبات ، دعای جلیل القدر ، سوره های

ص:235

بروج ، اعلی ، فیل ، زیارت حضرت امیر علیه السلام ، دعای عشرات ، عاشورا ، علقمه ، جامعه کبیره ، عدیله ، دوازده امام خواجه نصیر ، صباح ، جوشن کبیر ، مناجات خمسه عشر ، دعای حزب البحر ، کمیل و دعای علوی مصری» ، 165 برگ، 13 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

797/21256 - قم، مدرسه حجازیها: 9044/59/264، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

نفسی أبدا و آنس فی قبری وحشتی و اجعل لی عندک عهدا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعاهای ایام هفته ، سمات ، جوشن کبیر ، دعاهای روزها و شبهای ماه رمضان ، دعای سحر ، زیارت وارث ، زیارت حضرت امیر ، حضرت سید الشهداء ، حضرت عباس ، امام کاظم ، امام جواد ، عسکریین و حضرت رسول علیهم السلام ، زیارت عاشورا ، دعای نور و دعای قدح» ، 185 برگ، 12 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

798/21257 - قم، مدرسه حجازیها: 9045/59/265، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: حبا لک إلا حین باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، نسخ زیبای معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعای صباح ، دعای مجرب ، دعاهای ایام هفته ، زیارت ائمه علیهم السلام در ایام هفته ، عدیله ، سمات ، تعقیب نمازهای یومیه ، دعاهایی به جهت دفع کید اعداء و فرج از شدائد و دفع طاعون» ، 74 برگ، 10 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

799/21258 - قم، مدرسه حجازیها: 9047/59/267، از آغاز افتادگی دارد، آغاز:

همچنان به روی سجاده با قلب سلیم متوجه قبله شود، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل«:دعای عید نوروز و نماز آن ، کمیل ، زیارت هفت حدیث ، زیارت وارث ، دعای سمات ، دعای مشلول ، دوازده آیه ، دعایی جهت رفع هم و غم ، دفع چشم زخم ، زیارت عاشورا ، اربعین ، دعای ماه رجب ، عدیله و طریقه نماز شب» ، 117 برگ، بیاض [فهرست مدرسه حجازیها].

800/21259 - قم، مدرسه حجازیها: 9050/59/270، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «چند سوره قرآن ، دعای کمیل ، صباح ، تعقیبات نماز ، مجیر ، دعای ایام هفته ، شرح سوره ای از زبور ، قصیده أنا المطلوب با ترجمه منظوم فارسی و آداب ماه رمضان» ، 105 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

ص:236

801/21260 - قم، مدرسه حجازیها: 9051/59/271، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

بدانکه مجملی است در بیان اعمال ماه مبارک رمضان که بر سبیل، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «اعمال ماه رمضان ، زیارات ائمه اطهار علیهم السلام ، دعای قنوت عیدین ، دستور برای گشایش کارها و دعای اعتصام خواجه نصیر (دوازده امام)» ، 162 برگ، 11 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

802/21261 - قم، مدرسه حجازیها: 9060/59/280، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

و یغلب الباطل علی أهله و لا یقول أحد لولا أرسلت إلینا رسولا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، «دعای ندبه ، طریقه صلوات فرستادن ، عشرات ، زیارت حضرت مهدی علیه السلام در روز جمعه ، زیارت امین الله ، زیارت پیامبر اکرم و حضرت امیر سلام الله علیهما ، دعای مشلول ، دوازده امام خواجه نصیر و دعای شب عرفه» ، 90 برگ، بیاض [فهرست مدرسه حجازیها].

803/21262 - قم، مدرسه حجازیها: 9195/60/135، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

اللهم إنی أسألک یا من لا تراه العیون و لا تخالطه الظنون، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، شامل: «دعا برای برآورده شدن حاجات ، امن از شیاطین ، در بیان استخارات و استعانات ، در ذکر خواص بعضی از سور و آیات قرآن ، زیارت ائمه علیهم السلام و ادعیه ماه شعبان و رجب و رمضان» ، 73 برگ، 16 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

804/21263 - قم، مدرسه حجازیها: 9197/60/137، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

لا إله إلا الله وحده لا شریک له إلها واحدا فردا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 55 برگ، 11 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

805/21264 - همدان، حبیب جواهری: 54، عنوان معرفی: ادعیه وسور، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، فارسی وعربی [فهرست کتابخانه های رشت و همدان: 1685].

806/21265 - قم، دار الحدیث: 94، از آغاز و انجام نانوشته مانده است، بدون نام کاتب، قرن 13ق، مجموعه ای از دعاها و حرزها، بدین ترتیب : «دعای طایر رومی ، یس مغربی ، ذکر ایام هفته ، جهت بستن مرد ، جهت چله بری ، جهت ادای قرض و وسعت رزق ، تعبیر نامۀ حضرت یوسف ، دعای حمد ، دعای سریع الاجابه ، دعای روز جمعه با این سر آغاز : «بسم اللّه و باللّه أخذت الأولین و أخذت الأخرین و أخذت القائمین» ، دعا جهت محبت ، دعای هفت وسیله ، دعای ابو دجانۀ قاری ،

ص:237

دعای ام الصبیان صغیر و کبیر ، شرح دوازده آیه ، دعای تهلیل ، نوشتۀ بازوبند حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام ، چندین دعا به جهت دفع مهمات و بر آمدن حاجات و ادای دین و وسعت رزق و غیره ، دعای اوراد هفته ، دعای اسم اعظم عیسی علیه السلام ، دعای سمات ، دعای قدح عظیم ، دعای سدرة المنتهی ، دعای عکاشه ، دعای نور ، الرحمن مغربی ، دعای مبارک قدح ، دعای استغفار ، دعای توسل ، دعای امیرالمؤمنین 7 ، دعای کمربند رسول اللّه صلی الله علیه و آله ، دعا به جهت بخشش گناهان کبیره ، دعای بازو بند امام حسین علیه السلام ، دعا برای آسانی مرگ ، دعای جلیل القدر ، دعای دفع طاعون ، دعای سمات ، دعای عشرات ، دعای قلنسوه ، دعای اسم اعظم ، دعای ابطال السحر ، دعای چشم زخم ، دعای مشلول ، دعای جلب محبت ، زیارت عاشورا و دعای علقمه و دعاهای دیگر» ، 229 برگ [فهرست دار الحدیث].

807/21266 - قم، دار الحدیث: 98، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: صل علی محمد و آله و امنن بغناک علی فقری و بحلمک علی جهلی و بقوتک علی ضعفی یا قوی یا عزیز، انجام: زیارت را که علقمه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام برای روز عاشورا کرده است پس دو رکعت نماز نزد سر امیرالمؤمنین علیه السلام و وداع کرد بعد از نماز امیرالمؤمنین علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 202 برگ، 10 سطر، 10*15 [فهرست دار الحدیث].

808/21267 - تبریز، خادم حسینی: 38، آغاز افتاده، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاض دعایی است شامل دعای کمیل و ادعیه ایام هفته و دعای جوشن کبیر و صلواتیه و زیارت عاشورا و دعای صباح، 86 برگ، 10 سطر [فهرست کتابخانه خادم حسینی].

809/21268 - خوی، موزه خوی: 3، آغاز و انجام افتاده، آغاز: به مشک و زعفران و بر بازوی راست بندد و این را، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است در دعا شامل طالع بروج در دوازده باب کوتاه و دعای اول ماه و دعا جهت دفع آفت زراعت و خطبه آدم علیه السلام و دعاهای کوتاه دیگر برای حوائج مختلف ، شماره ثبت 33، 160 برگ، 11 سطر [فهرست موزه خوی].

810/21269 - خوی، موزه خوی: 5، آغاز: بسمله السلام علیکم یا رجال الله السلام علیکم یا امناء الله، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 13ق، بیاضی است در دعاهای

ص:238

مأثوره و غیر مأثوره از جمله خواص حروف تهجی و عقد اللسان و عقد النوم و خواص سوره توحید و سوره نصر و رجال الغیب و برخی دعاها و طلسمات دیگر ، شماره ثبت: 35، 76 برگ، 13 سطر [فهرست موزه خوی].

811/21270 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 132، از آغاز و انجام افتاده است، نستعلیق و دعاها نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، 291 برگ، 12 سطر، 13*18/5 [فهرست خاندان میبدی: 93].

812/21271 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 129، عنوان معرفی: بیاض، نسخ، ادعیه معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «در این بیاض مطالب ذیل آمده است: اشعاری در مراثی ائمه معصومین و وقایع کربلا به نظم و نثر، زیارت امین الله، زیارت عاشورا، دعای سحر، سوره یس، زیارت امام حسین علیه السلام ، اعمال ماه رمضان، ادعیه روزهای ماه مبارک رمضان.»، 157 برگ، 11/5*22 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 119/1].

813/21272 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 550، عنوان معرفی: بیاض (عربی و فارسی)، نستعلیق، ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 13ق، در فهرست چنین معرفی شده است « :مشتمل بر سوره یس، دوازده امام ملا شریف شیروانی به نظم، دعای کمیل، ادعیه ماه مبارک رمضان، و برخی از اعمال این ماه، زیارت امام حسین علیه السلام ، دعای توسل، دوازده امام خواجه نصیر طوسی، کیفیت خواندن نماز میت، شرایط و آداب نماز عیدین، و ادعیه متفرقه دیگر، و در پایان رساله ای در بیان اعمال ماه مبارک رمضان مشتمل بر چندین فصل آمده است.»، 112 برگ، 9 سطر، 8/5*15 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 235/2].

814/21273 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 76، نسخ معرب، بدون نام کاتب، اواخر قرن 13ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «در این بیاض مطالب ذیل جمع آوری شده است: چهل حدیث علوی، زیارت امین الله، زیارت عاشورا با مقدمات و موخرات آن، زیارت اربعین، زیارت امام حسین علیه السلام در آخر روز عاشورا، زیارت جامعه کبیره، زیارت وارث، زیارت شهدای کربلا، زیارت امام حسین علیه السلام ، زیارت امام رضا علیه السلام ، دعای سحر، زیارت امیر المومنین علیه السلام ، استغاثه به صاحب العصر علیه السلام ، زیارت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه زهرا سلام الله علیها و زیارت

ص:239

ائمه بقیع علیهم السلام ، اعمال مقابر قریش و سر من رأی، ریارت المفجوعه، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و دعای عدیله.» ، با تصحیح، مابین برخی ادعیه متفرقاتی ذکر شده، 175 برگ، 11 سطر، 7*15/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی:

79/1].

815/21274 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3349، آغاز: اللهم إنی أسألک برحمتک، نسخ، حاج محمد جعفر، 1300ق، دعای کمیل و تعقیبات و... ، 29 برگ [فهرست آستان قدس: 205/6].

816/21275 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 407، نسخ معرب، محمد علی بن محمد اسماعیل تبریزی، 1300ق، در فهرست: «دارای سوره یس، سوره الرحمن، سوره عنکبوت، سوره روم، دعای حضرت سجاد علیه السلام ، دعای کمیل، دعای صباح، مناجات خمسة عشر، دعای حضرت سجاد در توبه، دعای آن حضرت در هم و غم، دعای مکارم الاخلاق، دعای سحر ماه رمضان دعای ابو حمزه ثمالی».، 52 برگ، 15 سطر، 14*21 [فهرست مرکز احیاء: 10/2].

817/21276 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 366، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، علی اکبر طباطبایی، 1300ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 166/2].

818/21277 - قم، مسجد اعظم: 1356، آغاز: سوره یس، نسخ جلی، میرزا عبد الله، 25 جمادی الثانی 1301ق، 63 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

819/21278 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1142، بدون نام کاتب، 1302ق [فهرست اهدایی رهبری: 123].

820/21279 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 575، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، 1305، عربی [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

821/21280 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1112، «سوره یس ، دعای صباح ، عدیله کبری و صغری ، ناد علی کبیر ، اعتصام ، دوازده امام خواجه» ، آغاز: بسمله یس والقرآن الحکیم، نسخ، محمد اسماعیل، 1305ق، «278صفحه» 139 برگ [فهرست سلطنتی ، دینی: 39].

822/21281 - تهران، سلطنتی (کاخ گلستان): 1124، نسخ، احمد تبریزی، 1305ق، «28ص» 14 برگ، 15 سطر [فهرست سلطنتی ، دینی: 536].

ص:240

823/21282 - قم، مرعشی: 7110، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، آغاز:

نصر عبده و أعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملک و له الحمد، نسخ معرب و زیر نویس نستعلیق، سید محمد موسوی، 1306ق، فارسی، 177 برگ [فهرست مرعشی: 264/18].

824/21283 - قم، مسجد اعظم: 1533، آغاز: بدانکه کلام شیخ ذکرش به هر مهم که بخوانی بی شک روا گردد، نستعلیق، بدون نام کاتب، جمعه 5 جمادی الاول 1307ق، دعای سریع الاجابه و کمیل، 106 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

825/21284 - قم، گلپایگانی: 5416/27/86، آغاز: یس و القرآن الحکیم، نسخ، محمد علی بن محمد اسماعیل تبریزی، 1307ق، «سوره یس ، تعقیبات نمازها ، دعای روزهای هفته ، زیارت عاشورا ، کیفیت نماز شب» ، 61 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 34/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

826/21285 - قم، گلپایگانی: 4595/23/115، شامل زیارت عاشورا و دعای عدیله و کمیل و افتتاح و سحر، آغاز: بسمله السلام علیک یا ابا عبد الله السلام علیک یابن رسول الله السلام علیک یا بن أمیر المؤمنین، نسخ، محمد شفیع بن محمد قلی نخجوانی، 20 ذی قعده 1308ق، 24 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

827/21286 - شیراز، شاه چراغ: 1294، آغاز: هو الکریم من دعاء الصحیفة السجادیة فی طلب الحوائج، نسخ، بدون نام کاتب، 1308ق، شماره ثبت: 125 ، «دعای صحیفه ، اعتصام دوازده امام ، دعای سمات ، حدیث کسا» ، فارسی و عربی، 57 برگ [فهرست شاه چراغ: 279/1].

828/21287 - مشهد، آستان قدس رضوی: 208، ادعیه و زیارات، آغاز: چنان از آتش عشقت دل ناشاد می سوزد، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، وقف در 1309ق [فهرست آستان قدس: 298/2].

829/21288 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 31، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای کمیل و عدیله و صباح و... ، نسخ، بدون نام کاتب، 1309ق، فارسی، 75 برگ [فهرست مرکز احیاء: 49/1].

ص:241

830/21289 - قم، مسجد اعظم: 1484، آغاز: این دعا را سیفی گویند و حرز یمانی گویند، نسخ، سید حسن بن سید ابراهیم حکیم حسینی نائینی، ربیع الثانی 1310ق، «حرز یمانی ، اعتصامات ، حصار سبعه ، دعای ایام ، کنز العرش ، صلوات کبیر ، صباح صغیر و نادعلی» ، 77 برگ، 10 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

831/21290 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 629، نسخ معرب، زین العابدین بن محمد علی محلاتی، جمعه اوایل شوال 1310ق، در فهرست: «شامل دعای صباح حضرت امیر المومنین و دعای کمیل و دوازده امام خواجه نصیر طوسی و اعمال شب و روز جمعه و مناجات خمسة عشر حضرت امام زین العابدین علیه السلام و دعای اویس قرنی»، 60 برگ، 12 سطر، 10/5*17 [فهرست مرکز احیاء: 285/2].

832/21291 - شیراز، شاه چراغ: 1280، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، 1310ق، شماره ثبت: 117 ، شکیات و دعای صد صلوات و سور قرآنی و ادعیه، 90 برگ [فهرست شاه چراغ: 271/1].

833/21292 - تبریز، ملی تبریز: 1077، آغاز: در خبر است که حضرت رسول در محراب عبادت نشسته بود که جبرئیل نازل شد، نسخ و نستعلیق، حسن زرین قلم، 1310ق، شماره ثبت: 3226، 24 برگ [فهرست ملی تبریز: 1066/3].

834/21293 - تهران، دکتر اصغر مهدوی: 582، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، 1310ق، عربی [نشریه نسخه های خطی: 167/2].

835/21294 - قم، مسجد اعظم: 2628، آغاز: کتاب مستطاب بعضی از زیارات و ادعیه و تعقیبات نماز، نسخ، محمود بن حاج محمد جعفر سرابی، 22 محرم 1311ق، 83 برگ، 10 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

836/21295 - قم، مرعشی: 8699، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، اسماعیل منشی بن ملا محمود ملا باشی، ربیع الثانی 1312ق، فارسی، 7 برگ [فهرست مرعشی: 24322].

837/21296 - قم، گلپایگانی: 3372/17/152، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، نسخ معرب، محمد رضا شهیر به حاجی آقا،

ص:242

شوال 1312ق، «سوره یس ، تعقیبات نماز ، سوره فتح و واقعه و ملک و جمعه و الرحمن ، دعای کمیل با ترجمه فارسی در بین سطور» ، 41 برگ، 8 - 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

838/21297 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3295، «مناجات منظوم علوی ، زیارت جامعه و ...» ، آغاز: بسمله لک الحمد یا ذاالجود و المجد و العلی، بدون نام کاتب، 1312ق، کاتب سوره فاتحه اصغر بن محمد علی فراش کتابخانه مبارکه، 168 برگ [فهرست آستان قدس: 424/15].

839/21298 - یزد، وزیری: 2566، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، 1312ق، 67 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1345/4].

840/21299 - مشهد، دانشکده الهیات: 1782، نسخ معرب، سید محمد علی حسینی حائری، 1312ق، «مجیر ، کمیل ، ناد علی ، یا من تحل ...» ، 33 برگ، سابقه: کاظم مدیر شانه چی [فهرست الهیات مشهد: 858/3؛ نشریه نسخه های خطی: 601/5].

841/21300 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 692، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:

بسمله اللهم صل علی محمد و آل محمد و اهدنی لما اختلف فیه من الحق باذنک انک تهتدی، نسخ معرب، سید هاشم طوبی، 1313ق، دارای تعقیبات نمازهای واجب پنجگانه است، 15 برگ، 9 سطر، 12/5*20 [فهرست مرکز احیاء: 352/2].

842/21301 - قم، طبسی حائری: 226، عنوان معرفی: دعا و زیارات، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ زیبای معرب، ابراهیم بن میرزا محمد جعفر سرابی، 25 صفر 1314ق، 18 برگ، 7 سطر [فهرست کتابخانه طبسی].

843/21302 - تهران، دانشگاه تهران: 2158، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، سلطان الکتاب محمد علی سپاهانی، شعبان 1314ق، 10 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

851/9].

844/21303 - قم، گلپایگانی: 5829/29/169، آغاز: شرح یس مغربی راویان صحیح الاخبار روایت کرده اند که هر گاه کسی خواهد عمل او خطا نشود هفت مرتبه بر کاسه آب بخواند و بدمد و آن را بخورد، نسخ، سید محمد حسین اصفهانی، 1314ق، شامل «:یس مغربی و خواص آن ، نماز شب و برخی آداب آن ، دعایی که در شب معراج به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله داده اند ، طریقه ختم نادعلی» ، 56 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 212/3؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:243

845/21304 - قم، طبسی حائری: 722، از انجام ناتمام مانده است، آغاز: شرح دعای الامان از حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه منقول است که این دعای، نسخ معرب، علی اکبر کاتب، 1316ق، شامل : «شرح دعای الامان و متن دعا ، شرح دعای مجیر و متن آن ، شرح درود کبیر یا صلواتیه و متن آن ، مناجات نامه به شعر فارسی ، استغفار نامه ، زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام ،زیارت وارث و زیارت ائمه اطهار علیهم السلام» ، 109 برگ، 7 سطر [مجله نور علم: 108/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

846/21305 - قم، گلپایگانی: 2520/13/200، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک بعدد خلقک بعزة عرشک برضی نفسک بنور وجهک بمبلغ حلمک علمک ببقاء قدرک ببسط قدرتک بمنتهی رحمتک، نسخ و شکسته نستعلیق، زند ملک حسین بیک (وکیل باشی فوج سیلاخوری) و هادی (وکیل باشی فوج سیلاخوری)، 14 ذی قعده 1317ق، 145 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

847/21306 - قم، مرعشی: 1700، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل سوره یس و حدیث کساء و هفت آیه و تعقیبات نمازها، نستعلیق، محمد حسن قشقائی، 16 ربیع الاول 1320ق، عربی، 18 برگ [فهرست مرعشی: 94/5].

848/21307 - شیراز، شاه چراغ: 1326، آغاز: دعای صلوات حضرت صاحب العصر علیه السلام بسمله اللهم صل علی محمد سید المرسلین، نسخ، محمد رحیم، 1320ق، شماره ثبت: 499 ، عربی ، شامل صلوات حضرت صاحب العصر علیه السلام و... ، 12 برگ [فهرست شاه چراغ: 295/1].

849/21308 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12402، آغاز: شرح دعای خواجه نصیر الدین طوسی علیه الرحمة الحمد لله مجیب الدعوات، نسخ، یحیی تفرشی، 1320ق، فارسی، 49 برگ [فهرست مجلس: 356/35].

850/21309 - قم، گلپایگانی: 7663/39/43، آغاز: در ادعیه که خواندنش در جانب سر قبر هر مزوری مناسب است از آن جمله در این مقام پانزده دعا مذکور می شود، نسخ معرب، فضل الله بن بدیع موسوی، جمعه 2 شعبان 1321ق، ادعیه ای است که بعد از زیارت ائمه علیهم السلام خوانده می شود ، رساله اول مجموعه، 26 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:244

851/21310 - قم، مدرسه حجازیها: 8983/59/203، آغاز: طریقه ختم انعام عبد الله بن عباس از حضرت رسول روایت، نسخ، بدون نام کاتب، سه شنبه ذی حجه 1321ق، 47 برگ [فهرست مدرسه حجازیها].

852/21311 - تهران، مدرسه چهل ستون: 85، شامل دعای کمیل و سمات و دوازده امام، نسخ، یوسف بن نور الدین حسینی نیریزی، 1321ق [آشنایی با چند نسخه خطی:

321].

853/21312 - قم، گلپایگانی: 1590/9/140، آغاز: یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم، نسخ، علی نقی موسوی ارسنجانی، 13 ربیع الثانی 1322ق، «دعای صباح ، حدیث کساء ، زیارت عاشورا و دعای علقمه» ، 31 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

854/21313 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 3298، آغاز: به جهت برآورده شدن حاجت در شب جمعه بدون تلکم بخواند بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی خلق السماوات و الأرض، نسخ، محمد حسین، 16 ربیع الثانی 1322ق، شامل :

دعای حاجات از منتخب الدعوات ، جهت محافظت ، حدیث کساء ، ختم شیخ بهایی در قضاء حاجات ، ختم نادعلی ، اوراد هفته» ، 54 برگ، 9 سطر [فهرست مرکز احیاء: 9مخطوط].

855/21314 - قم، مرعشی: 10193، عنوان معرفی: کتاب دعا، دارای دعای صباح و دوازده امام خواجه وچند دعای متفرقه کوتاه دیگر، نسخ معرب، محمد موسوی، 1323ق، فارسی، 36 برگ [فهرست مرعشی: 154/26].

856/21315 - قم، مدرسه حجتیه: 630، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه و اوراد، نسخ، حبیب الله بن محمود قمی، 1323ق [فهرست مدرسه حجتیه: 80].

857/21316 - قم، مسجد اعظم: 1490، آغاز: اگر خواهی که از حب و بغض و عقد اللسان و عقد الرجال، نستعلیق، بدون نام کاتب، شب سه شنبه 23 ذی قعده 1324ق، 32 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

858/21317 - قم، مسجد اعظم: 3925، آغاز: سوره حمد، نسخ، بدون نام کاتب، 1324ق، 15 برگ، 11 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:245

859/21318 - تهران، عبد الحسین بیات: بدون شماره، عنوان معرفی: ادعیه و مناجات، آغاز:بسم الله الأحد الفرد المتعالی عن المکان والزمان، رضا بن عبد الله نجم آبادی، جمادی الثانی 1325ق، رساله دوم مجموعه [نشریه نسخه های خطی: 73/6].

860/21319 - قم، مسجد اعظم: 3088، آغاز: نوزده نام حضرت باری تعالی بسمله اللهم انت الملک الحق، نسخ، بدون نام کاتب، 1325ق، 45 برگ، 7 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

861/21320 - تهران، دانشگاه تهران: 4725، عنوان معرفی: درر الدعوات، نسخ و نستعلیق، محمد شفیع بن محمد قلی نخجوانی، شوال 1328ق، سوره یس و چند سوره دیگر و دعای سمات و چند دعای دیگر و حدیثی نبوی در باره دیدن روی علی علیه السلام ، 242 برگ، 8 سطر [فهرست دانشگاه تهران: 3672/14].

862/21321 - مشهد، گوهر شاد: 1527، «سور قرآنی ، دعای عدیله ، توسل ، مشلول ، مناجات انجیلیه ، دعای عهد ، صنمی قریش ، دعای عقیقه و ...» ، آغاز: بسمله یس والقرآن الحکیم، نسخ معرب، محمد مهدی بن محمد حسین اصفهانی، 1328ق [فهرست گوهر شاد: 2086/4].

863/21322 - مشهد، آستان قدس رضوی: 25، عنوان معرفی: ادعیه متفرقات، نسخ، بدون نام کاتب، 1329ق، 200 برگ [فهرست آستان قدس: 6/2].

864/21323 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10057، نسخ، زین العابدین خراسانی، 1331ق، 35 برگ [فهرست آستان قدس: 50/15].

865/21324 - تهران، مجلس سنا: 341، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، ملا زین العابدین محلاتی، 1331ق، عربی، 48 برگ [فهرست مجلس سنا: 174/1].

866/21325 - تهران، دانشکده الهیات: 807د، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، میرزا آقا، محرم 1332ق، عربی، 16 برگ [فهرست الهیات تهران: 638/1].

867/21326 - قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی: 217، عنوان معرفی: دعا در دفع طاعون، نسخ، محمد رشید، 1332ق، قریه بیاره، دو دعا در دفع طاعون یکی به نقل از مصباح الهدایة و دیگری از شیخ حسن مولان آبادی که کاتب تحریر نموده است، رساله هشتم مجموعه، «151پ - 157پ» 7 برگ [فهرست مرکز مطالعات و تحقیقات: 188/1].

ص:246

868/21327 - قائن، مدرسه جعفریه: 101، معصوم بن رضی حسینی، سه شنبه 23 شعبان 1333ق، دعایی از امام علی علیه السلام که در برگ برگ آخر نسخه البهجة المرضه تحریر شده [فهرست کتابخانه های قائن: 88].

869/21328 - آشتیان، مدرسه صاحب الامر (عج): 14، شامل 43 سوره قرآن و 15 فقره دعا از جمله دعای عدیله و جوشن کبیر، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا و ما أنزل الرحمن من شیء، نسخ، بدون نام کاتب، 12 ذی حجه 1335ق، 105 برگ [میراث اسلامی ایران: 705/10].

870/21329 - قم، مدرسه حجازیها: 8515/57/185، آغاز: بسمله فی حدیث طولانی است که بیرون آمد از ناحیه مقدس، نسخ، بدون نام کاتب، 22 ذی حجه 1335ق، 34 برگ، 13 تا 19 سطر [فهرست مدرسه حجازیها].

871/21330 - تهران، دائرة المعارف بزرگ اسلامی: 452، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ خوش و روشن، احمد بن فتح الله (آخوند احمد بهبهانی)، ذی حجه 1335ق، عربی و فارسی، 143 برگ [فهرست دائرة المعارف: 200/1].

872/21331 - شیراز، شاه چراغ: 1274، عنوان معرفی: دعا و زیارات، آغاز: رؤیت هلال فصل در دیدن هر ماه از شهوراثنی عشریه و روی آنچه مذکور می شود نظر کند، نسخ، محمد باقر مؤذن، 1335ق، فارسی وعربی ، شماره ثبت: 306، 268 برگ [فهرست شاه چراغ: 268/1].

873/21332 - قم، مسجد اعظم: 3076، شامل خاصیت 40 اسم سهروردی، آغاز:

مختصر من شرح أبو الفتوح شهاب الدین السهروردی، نستعلیق، نجم الدین عراقی، سده 13 و14ق، این مجموعه به امر حاج سید احمد مجتهد عراقی تدوین شده است، 38 برگ، 10 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

874/21333 - یزد، وزیری: 3478، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دوازده امام خواجه نصیر و دعای عدیله، آغاز: بسمله اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء، نسخ، بدون نام کاتب، 1336ق، 23 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1668/5].

875/21334 - قم، مسجد اعظم: 3934، آغاز: یس و القرآن الحکیم، نسخ جلی، عبد العلی، ذی حجه 1337ق، شامل : «سوره یس، اعمال ماه رمضان، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای عهد ، دعای رؤیت هلال ، افتتاح ، دعای سحر ، کمیل ، جامعه کبیره ،

ص:247

عاشورا ، علقمه ، امین الله و وارث» ، در پایان آمده است که کتاب جهت هدیه به ظهیر الاسلام متولی باشی آستان قدس رضوی علیه السلام تحریر شده است، 114 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

876/21335 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 1611، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ، عبدالعلی (مصحح کتابخانه رضوی)، 1339ق، در فهرست چنین معرفی شده است : «مشتمل بر سوره یس و واقعه و ادعیه روزهای هفته و دوازده امام خواجه نصیر طوسی و تعقیب نمازهای یومیه و زیارت عاشورا و دعاء صباح حضرت امیر علیه السلام و دعاء کمیل و زیارت جامعه کبیره.»، 115 برگ، 9 سطر، 9*13 [فهرست مرکز احیاء: 19/5].

877/21336 - قم، گلپایگانی: 23/68، از آخر افتادگی دارد، عبد الله بخار، 1342ق، رساله اول مجموعه [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

878/21337 - قم، مرعشی: 8450، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، عبد العلی (مصحح کتابخانه رضوی)، 1343ق، فارسی، 84 برگ [فهرست مرعشی: 41/22].

879/21338 - تهران، ملک: 101، عنوان معرفی: کتاب دعا، مشتمل بر دعای اویس قرنی و دعای سمات، نسخ، سید یوسف شیرازی نیریزی، 1343ق، عربی، 19 برگ [فهرست ملک: 219/1].

880/21339 - قم، مسجد اعظم: 2601، آغاز: سوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، 14 جمادی الاول 1344ق، 48 برگ، 9 سطر، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

881/21340 - یزد، وزیری: 2053، آغاز: یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا حی یا قیوم، نسخ، عبد الله حسین حایری، 1344ق، 12 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1142/4].

882/21341 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9182، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه و زیارات و سور قرآنی، شامل: «سور قرآنی ، زیارت جامعه کبیره ، ایام هفته ، عاشورا ، نیمه شعبان ، زیارت رضوی علیه السلام ، وارث ، پیامبر صلی الله علیه و آله ، دعای عهد ، صنمی قریش و ...» ، نسخ، محمد حسن نجف آبادی، 1349ق [فهرست آستان قدس: 42415].

ص:248

883/21342 - قم، مسجد اعظم: 2220، آغاز: یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، محسن بن محمد هادی بن مراد موسوی خلخالی، 1356ق، 92 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید؛ فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 175].

884/21343 - رشت، فرهنگ: 3د، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق [فهرست فرهنگ رشت: 39].

885/21344 - رشت، فرهنگ: 766د، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق [فهرست فرهنگ رشت: 40].

886/21345 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12627، آغاز: بسمله بدانکه این دعای عقد المحبت را خواننده از چهارده سور قرآن استخراج کرده اند، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، فارسی ، شامل: «دعای عقد المحبة ، لیالی قدر ، تسبیحات ، صنمی قریش ، تعویذات ، گنج العرش» ، 40 برگ [فهرست آستان قدس: 100/15].

887/21346 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15160، آغاز: اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء، نسخ، میرزا حسن ملا باشی، قرن 14ق، فارسی ، «دوازده امام خواجه نصیر ، دعای صباح ، کمیل و عدیله» ، 68 برگ [فهرست آستان قدس: 51/15].

888/21347 - مشهد، آستان قدس رضوی: 19502، آغاز: بسمله الحمد لله الذی خلق السموات، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، فارسی ، «ختم سوره انعام ، دعای سحر و افتتاح و عدیله و کمیل و زیارت عاشورا ، دوازده امام خواجه ، ادعیه ختم قرآن ، مطاعن ، دعای فرج ، حدیث کسا و تعقیبات» ، 82 برگ [فهرست آستان قدس:

10315].

889/21348 - تهران، دانشگاه تهران: 4690، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل مناجات خمسة عشر و جوشن صغیر و... ، نسخ، بدون نام کاتب، سده 13 و 14ق، عربی، 57 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3636/14].

890/21349 - تهران، دانشگاه تهران: 4712، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای کمیل و سمات و صباح و عدیله و... ، نسخ راسته، محمد کاظم گلپایگانی، سده 13 و14ق، فارسی، 37 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3658/14].

891/21350 - تهران، دانشگاه تهران: 6074، شامل دعای سیفی واعتصام با دیباچه هر دو به فارسی با اجازه محمد تقی مجلسی به امیر محمد هاشم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق [فهرست دانشگاه تهران: 191/16].

ص:249

892/21351 - تهران، ملی تهران: /2239ع، «سور قرآنی ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای سمات ، زیارت وارث و دعای قاموس قدرت» ، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، ترجمه و شرح فارسی نستعلیق [فهرست ملی تهران: 623/11].

893/21352 - قم، گلپایگانی: 2833/15/73، آغاز: توکلت و هو رب العرش العظیم و هذا دعاء علمنی رسول الله صلی الله علیه و آله و کان یدعو به فی کل صباح دعای صباح مولانا أمیر المؤمنین علیه السلام بسمله یا من دلع لسان الصباح، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، شامل: «دعای صباح با ترجمه زیرنویس فارسی ، دعا جهت زیادتی حفظ ، دعای تعقیب نماز صبح و دو دعای دیگر» ، 22 برگ، 5 - 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

894/21353 - قم، گلپایگانی: 29/215، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 16 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

895/21354 - قم، گلپایگانی: 3284/17/64، از آخر افتادگی دارد، آغاز: روی عن فاطمة الزهراء سلام الله علیها قالت دخل علی أبی رسول الله صلی الله علیه و آله فی بعض الأیام و قال لی یا فاطمة إنی لأجد، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، شامل: «برخی سور و ادعیه چون سوره های یس ، قدر ، حدیث کساء ، زیارت نامه های کوتاه ائمه علیهم السلام ، اسم اعظم از شیخ بهایی» ، 18 برگ، 14 - 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

896/21355 - قم، گلپایگانی: 3447/17/227، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: له قبلی مظلمة ظلمتها ایاه فی نفسه او فی عرضه او فی ماله او فی اهله و ولده او غیبة اغتبته بها او تحامل علیه بمیل، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، بیاضی است که در آن به صورت پراکنده و خط بد دعاهایی تحریر شده از جمله دعای ایام هفته ، دعای توسل و دعاهای دیگر، 251 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

897/21356 - قم، گلپایگانی: 4456/22/176، عنوان معرفی: دعا و زیارات، از آخر افتادگی دارد، آغاز: سورة مبارکة یس مکیة ثلاث و ثمانون آیة بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، مجموعه دعای شامل: «سوره های از قرآن کریم ، مناجات امام زمان علیه السلام ، زیارت عاشورا ، حجب ، صنمی قریش ، وداع شهر رمضان ، زیارت اربعین ، زیارت خاتم ، زیارت رجب ، زیارت علی اکبر ،

ص:250

زیارت امیرالمؤمنین» ، 144 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید ] .

898/21357 - قم، گلپایگانی: 4698/23/218، آغاز: بسمله این خطبه ای است که حضرت شاه اولیا و سرور اتقیاء و خلاصه آل عبا امیرالمؤمنین علی مرتضی...حمدت من عظمت منته و سبغت نعمته و سبقت غضبه رحمته و تمت کلمته، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، مجموعه ای است شامل چند دعا و حدیث که در لابلای سطور به فارسی ترجمه شده اند ، عنوان دعاها و احادیث چنین است: «خطبه بی الف امیرالمؤمنین ، استغفار امیرالمؤمنین و امام سجاد ، مناجات امیرالمؤمنین ، مناجات امیرالمومنین بر حسب حروف تهجی مخمس، مناجات امام حسین ، ختمها و دعاها متفرقه ، دعای صباح ، دعای سمات، صنمی قریش ، مناجات خواجه عبدالله انصاری ، ترجمه منظوم مناجات امیرالمؤمنین» ، رساله اول مجموعه، 164 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

899/21358 - قم، گلپایگانی: 4866/24/166، انجام: بسمله الفف جهت کیسه بر کاغذ زرد نویسد در کیسه اندازد ، بدانکه این مهر را خواص بسیار است، تحریری، بدون نام کاتب، قرن 14ق، مجموعه پراکنده ای است شامل دعاها و طلسماتی در روای حوایج که اغلب آنها غیر مأثور هستند در ضمن آن مطالبی در فالنامه و رمل نیز درج شده است، 101 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

900/21359 - قم، گلپایگانی: 5880/29/220، عنوان معرفی: ادعیه و زیارتنامه، از اول افتادگی دارد، آغاز: تمور أامنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، بدون نام کاتب، قرن 14ق، شامل: «سوره های ملک ، دهر ، هل اتی ، نبأ ، زیارت مطلقه امیرالمؤمنین ، زیارت آدم و نوح ، زیارت پیغمبر ، زیارت حضرت فاطمة زهراء ، زیارت جامعه کبیره ، دعای صباح ، دعای عدیله ، دعای سمات ، ادعیه متفرقه برای حوائج مهمه ، طریق ختم فاتحه و انعام ، دعاهایی برای غنا و ادای دین و توسعه و ضاله و چشم زخم ، طریق ختم سوره های فتح و الم نشرح ، تعبیر الرویاء» ، رساله اول مجموعه، 81 برگ، 7 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:251

901/21360 - قم، گلپایگانی: 5912/29/252، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: آلاء ربکما تکذبان مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لایبقیان، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، شامل: «سوره هایی از قرآن ، دعای عظیم الشان ، دعای قرثیا ، نماز حضرت صاحب ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای توسل و چند دعای دیگر» ، 122 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

902/21361 - قم، گلپایگانی: 8/147، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 79 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

903/21362 - قم، مسجد اعظم: 1358، بدون نام کاتب، قرن 14ق، با زیارت نامه چاپی، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 174].

904/21363 - قم، مسجد اعظم: 2739، آغاز: بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 55 برگ، 8 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

176؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

905/21364 - قم، مسجد اعظم: 3067، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بسمله مرتبه روح بعد از فرائض، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 11 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

906/21365 - قم، مسجد اعظم: 3070، بدون نام کاتب، قرن 14ق، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177].

907/21366 - قم، مسجد اعظم: 3074، از انجام افتادگی دارد، آغاز: بسمله از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله منقول است، نستعلیق، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 92 برگ، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 177؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

908/21367 - قم، مسجد اعظم: 797، عنوان معرفی: ادعیه وآیات متفرقه، بدون نام کاتب، قرن 14ق، رساله هفتم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 478].

909/21368 - خوی، مدرسه نمازی: 796، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، قرن 14ق، رساله دوم مجموعه، «40ر - 58پ» 19 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد دوم].

910/21369 - تهران، ملک: 3438، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، فارسی ، رساله اول مجموعه، «3ر - 18پ» 16 برگ [فهرست ملک: 417/6].

ص:252

911/21370 - مشهد، گوهر شاد: 1154، عنوان معرفی: بندی جهت حفظ، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، سده 13 و14ق، رساله دوم مجموعه [فهرست گوهر شاد: 1605/3].

912/21371 - تهران، دانشکده الهیات: 382د، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، قرن 14ق، عربی، 41 برگ [فهرست الهیات تهران: 635/1].

913/21372 - قم، طبسی حائری: 657، از آخر ناتمام مانده است، آغاز: بسمله در اخذ و استعمال تربت حضرت ابی عبد الله الحسین به جهت شفای دردها، نسخ، شیخ غلام حسین حائری مسئله گو، قرن 14ق، در زیارات، 50 برگ، 11 سطر [مجله نور علم: 101/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

914/21373 - قم، طبسی حائری: 733، آغاز: بسمله السلام علیک یا أبا عبد الله السلام علیک یا أبن رسول الله، نسخ معرب، سید محمد بن جواد موسوی، قرن 14ق، شامل: «عاشورا و علقمه ، یس ، الرحمن ، زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعای سحر ، زیارت مفجعه ، سوره انسان ، زیارت امین الله و دعای عهد» ، 83 برگ، 9 سطر [مجله نور علم: 113/14؛ فهرست کتابخانه طبسی].

915/21374 - تهران، مدرسه چهل ستون: 94، بدون نام کاتب، قرن 14ق، 76 برگ [آشنایی با چند نسخه خطی: 321].

916/21375 - کرمانشاه، خاندان میبدی (کرمانشاه): 144، عنوان معرفی: دعا، کتاب...، نسخ، به خط مؤلف، قرن 14ق، در فهرست چنین معرفی شده است: «دارای دعاهای مختلف و چند طلسم و مناجات منظوم گاهی با عناوین فصل فصل از دعاهای اهل سنت است.، 123 برگ، 13*19 [فهرست خاندان میبدی: 104].

917/21376 - گلپایگان، مسجد جامع: 26، عنوان معرفی: ادعیه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، ادعیه و طلسمات متفرقه (فارسی و عربی)، 53 برگ، 17 سطر، 10/5*17 [فهرست کتابخانه های گلپایگان: 205].

918/21377 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 265، عنوان معرفی: جنگ (فارسی)، نسخ و نستعلیق، ادعیه نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در فهرست چنین معرفی شده است « :مشتمل بر ادعیه متفرقه ای با این عناوین: دعا فرج، تعقیبات نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشاء، دعای عهد، خواص سوره یس، ادعیه متفرقه برای دفع امراض، برخی از ختومات و ادعیه متفرقه دیگر.»، 93 برگ، 9*11 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 229/1].

ص:253

919/21378 - یزد، میرزا محمد کاظمینی: 54، عنوان معرفی: ادعیه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، قرن 14ق، در فهرست چنین معرفی شده: «در این مجموعه صلواتی به نقل از دلائل الخیرات و اسماء پیامبر گرامی اسلام و اسماء حسنای الهی آمده»، 16 برگ، 10 سطر، 10/5*16/5 [فهرست کتابخانه میرزا محمد کاظمینی: 59/1].

920/21379 - رشت، فرهنگ: 322ج، عنوان معرفی: دعا و ذکر، از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله اول مجموعه [فهرست فرهنگ رشت: 136].

921/21380 - رشت، فرهنگ: 1443م، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «37صفحه» 19 برگ [فهرست فرهنگ رشت: 40].

922/21381 - خوانسار، فاضل خوانساری: 204، عنوان معرفی: ادعیه مأثوره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و دوم مجموعه، «130پ - 139پ» 10 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 156/1].

923/21382 - خوانسار، فاضل خوانساری: 496، آغاز:بسم الله... إلهی ألبستنی الخطایا ثوب مذلتی و جللنی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 14 برگ [فهرست کتابخانه فاضل خوانساری: 142/2].

924/21383 - شیراز، شاه چراغ: 1213، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 104، 11 برگ [فهرست شاه چراغ: 220/1].

925/21384 - شیراز، شاه چراغ: 1226، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 865، 40 برگ [فهرست شاه چراغ: 227/1].

926/21385 - شیراز، شاه چراغ: 1230، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 101 ، رساله دوم مجموعه [فهرست شاه چراغ: 230/1].

927/21386 - شیراز، شاه چراغ: 1231، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 278، 128 برگ [فهرست شاه چراغ: 231/1].

928/21387 - شیراز، شاه چراغ: 1232، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 534، 446 برگ [فهرست شاه چراغ: 232/1].

929/21388 - شیراز، شاه چراغ: 1234، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 694/1، سطر، [فهرست شاه چراغ: 235/1].

ص:254

930/21389 - شیراز، شاه چراغ: 1234، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

694/3، 28 برگ [فهرست شاه چراغ: 236/1].

931/21390 - شیراز، شاه چراغ: 1238، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 773، 170 برگ [فهرست شاه چراغ: 241/1].

932/21391 - شیراز، شاه چراغ: 1240، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 781، 90 برگ [فهرست شاه چراغ: 244/1].

933/21392 - شیراز، شاه چراغ: 1241، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

783، 57 برگ [فهرست شاه چراغ: 245/1].

934/21393 - شیراز، شاه چراغ: 1246، عنوان معرفی: ادعیه و تسخیرات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 158/2، «18صفحه» 9 برگ [فهرست شاه چراغ: 2491].

935/21394 - شیراز، شاه چراغ: 1255، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 133 [فهرست شاه چراغ: 259/1].

936/21395 - شیراز، شاه چراغ: 1256، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 134، 91 برگ [فهرست شاه چراغ: 260/1].

937/21396 - شیراز، شاه چراغ: 1257، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 138، 129 برگ [فهرست شاه چراغ: 260/1].

938/21397 - شیراز، شاه چراغ: 1258، عنوان معرفی: بیاض ادعیه و طلسمات، آغاز:

هو الله تعالی نسأله العزیز نسخه جات ملا عبد الله بسمله قانون مداومت، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 139 ، 96 برگ است که 45 صفحه آن سفید است [فهرست شاه چراغ: 261/1].

939/21398 - شیراز، شاه چراغ: 1259، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 140، 196 برگ [فهرست شاه چراغ: 261/1].

940/21399 - شیراز، شاه چراغ: 1260، آغاز: قل همته (کذا) المرء قیمته بسمله وهو المستعان حضرت حق سبحانه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 141 ، سور قرآنی و ادعیه ، فارسی و عربی، 115 برگ [فهرست شاه چراغ:

262/1].

ص:255

941/21400 - شیراز، شاه چراغ: 1261، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 142، 50 برگ [فهرست شاه چراغ: 262/1].

942/21401 - شیراز، شاه چراغ: 1262، آغاز: بسمله لک الحمد مر تو راست سپاس و ستایش ای، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 143 ، مناجات حضرت امیر علیه السلام و سور قرآنی، 117 برگ [فهرست شاه چراغ: 263/1].

943/21402 - شیراز، شاه چراغ: 1263، آغاز: جهت وضع حمل بنویسد وبرران او بندند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 145 ، برای دفع بلیات و برآمدن حاجات، 54 برگ [فهرست شاه چراغ:

263/1].

944/21403 - شیراز، شاه چراغ: 1264، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 146 [فهرست شاه چراغ: 264/1].

945/21404 - شیراز، شاه چراغ: 1265، آغاز: دعای کمیل بن زیاد بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 147 ، «دعای کمیل ، جوشن کبیر و زیارات و ...» ، 161 برگ [فهرست شاه چراغ: 264/1].

946/21405 - شیراز، شاه چراغ: 1266، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، شماره ثبت: 150 ، «دستورهای طبی ، اشعار ، دعا و طلسمات» ، 72 برگ [فهرست شاه چراغ: 265/1].

947/21406 - شیراز، شاه چراغ: 1267، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 152، 65 برگ [فهرست شاه چراغ: 265/1].

948/21407 - شیراز، شاه چراغ: 1268، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 153 ، فارسی و عربی، 76 برگ [فهرست شاه چراغ: 266/1].

949/21408 - شیراز، شاه چراغ: 1269، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ای طبی و ادعیه و طلسمات ، شماره ثبت: 154، 28 برگ [فهرست شاه چراغ:

266/1].

ص:256

950/21409 - شیراز، شاه چراغ: 1270، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 160، 26 برگ [فهرست شاه چراغ:

267/1].

951/21410 - شیراز، شاه چراغ: 1271، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 179 ، حرزها و اشعار ، عربی و فارسی، 8 برگ [فهرست شاه چراغ:

267/1].

952/21411 - شیراز، شاه چراغ: 1272، عنوان معرفی: دعا و طلسم، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 217، 228 برگ [فهرست شاه چراغ: 267/1].

953/21412 - شیراز، شاه چراغ: 1273، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 284، 58 برگ [فهرست شاه چراغ:

268/1].

954/21413 - شیراز، شاه چراغ: 1276، آغاز: از اول افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، «دعای عدیله ، صباح و ...» ، شماره ثبت: 497، 87 برگ [فهرست شاه چراغ: 269/1].

955/21414 - شیراز، شاه چراغ: 1277، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 98 ، عربی ، ادعیه روزهای ماه رمضان، 10 برگ [فهرست شاه چراغ: 270/1].

956/21415 - شیراز، شاه چراغ: 1278، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 107 ، فارسی و عربی، 14 برگ [فهرست شاه چراغ: 270/1].

957/21416 - شیراز، شاه چراغ: 1279، آغاز: کفعمی در کتاب بلد الامین از حضرت امام رضا علیه السلام روایت کرده است، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 116 ، فارسی و عربی، 125 برگ [فهرست شاه چراغ: 271/1].

958/21417 - شیراز، شاه چراغ: 1281، آغاز: بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق، نسخ، محمد رضا تبریزی، بدون تاریخ کتابت، عربی ، شماره ثبت: 500 ، «سور قرآنی ، دعای صباح ، کمیل ، زیارت عاشورا و ...» ، 44 برگ [فهرست شاه چراغ:

272/1].

ص:257

959/21418 - شیراز، شاه چراغ: 1282، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 741 ، فارسی و عربی، 99 برگ [فهرست شاه چراغ: 273/1].

960/21419 - شیراز، شاه چراغ: 1283، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 768 ، شرح و اصل دوازده امام خواجه نصیر و طلسمات و... ، 93 برگ [فهرست شاه چراغ: 273/1].

961/21420 - شیراز، شاه چراغ: 1286، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله هر روز بعد از نماز صبح بلا فاصله قبل از سخن گوید بجهت مهمات کلی، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 100 ، فارسی و عربی، 13 برگ [فهرست شاه چراغ: 275/1].

962/21421 - شیراز، شاه چراغ: 1287، آغاز: ای ذات تو سر دفتر اسرار وجود * نقش صفتت بر در و دیوار وجود، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 102 ، فارسی و عربی، 26 برگ [فهرست شاه چراغ: 276/1].

963/21422 - شیراز، شاه چراغ: 1288، عنوان معرفی: ادعیه وطلسمات، از آخر افتادگی دارد، آغاز: ایضا زیارت حضرت صاحب امر علیه السلام که به یک نوع توسل، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 103 ، عربی و فارسی، 35 برگ [فهرست شاه چراغ: 276/1].

964/21423 - شیراز، شاه چراغ: 1289، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، آغاز: بسمله یس والقرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 106، 66 برگ [فهرست شاه چراغ: 277/1].

965/21424 - شیراز، شاه چراغ: 1290، آغاز: دعایی که بعد از هر نماز یومیه در ماه مبارک رمضان باید بخواند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 112 ، ادعیه روزهای ماه رمضان و... ، 4 برگ [فهرست شاه چراغ:

277/1].

966/21425 - شیراز، شاه چراغ: 1291، افتادگی دارد، آغاز: بسند صحیح منقول است هر که در هر شب از ماه رمضان، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 115 ، ادعیه شبهای ماه رمضان ، فارسی وعربی، 12 برگ [فهرست شاه چراغ: 278/1].

ص:258

967/21426 - شیراز، شاه چراغ: 1295، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 126 ، «دوازده امام ، جوشن کبیر ، صلوات کبیر و ...» ، 124 برگ [فهرست شاه چراغ: 280/1].

968/21427 - شیراز، شاه چراغ: 1296، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 131 ، شرح کلمات و جملات دعاهای مختلف ، عربی، 73 برگ [فهرست شاه چراغ: 281/1].

969/21428 - شیراز، شاه چراغ: 1297، افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 137، 160 برگ [فهرست شاه چراغ: 281/1].

970/21429 - شیراز، شاه چراغ: 1298، آغاز: خوابنامه بسمله در باب تعبیر خواب از نسخه حضرت امام ناطق جعفر الصادق، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 155 ، «خوابنامه امام صادق علیه السلام ، اندرزهای پیامبر به علی علیهما السلام ، ادعیه و زیارت» ، 33 برگ [فهرست شاه چراغ: 282/1].

971/21430 - شیراز، شاه چراغ: 1301، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

165، «56صفحه» 28 برگ [فهرست شاه چراغ: 283/1].

972/21431 - شیراز، شاه چراغ: 1302، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 169 ، فارسی و عربی، «54صفحه» 27 برگ [فهرست شاه چراغ: 284/1].

973/21432 - شیراز، شاه چراغ: 1303، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله سورة الفتح از حضرت رسول صلی الله علیه وآله منقول است که فرمود، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 170 ، فارسی ، خواص دو سوره قرآن و بعض ادعیه، 5 برگ [فهرست شاه چراغ: 284/1].

974/21433 - شیراز، شاه چراغ: 1304، آغاز: بسمله الحمد للّه ربّ العالمین و الصلوة...

اما بعد اسرار و شرح سوره مبارکه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 174 ، فارسی ، سور قرآنی و چند دعا، 31 برگ [فهرست شاه چراغ: 285/1].

975/21434 - شیراز، شاه چراغ: 1306، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 182 ، فارسی، 5 برگ [فهرست شاه چراغ:

286/1].

ص:259

976/21435 - شیراز، شاه چراغ: 1307، عنوان معرفی: ادعیه وطلسم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت 183 ، فارسی و عربی، 6 برگ [فهرست شاه چراغ: 286/1].

977/21436 - شیراز، شاه چراغ: 1308، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات وفالنامه و طالع بینی، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 187، 50 برگ [فهرست شاه چراغ: 286/1].

978/21437 - شیراز، شاه چراغ: 1309، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، از اول و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 190، 11 برگ [فهرست شاه چراغ: 287/1].

979/21438 - شیراز، شاه چراغ: 1310، عنوان معرفی: ادعیه وطلسم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 193 ، فارسی وعربی، 24 برگ [فهرست شاه چراغ: 287/1].

980/21439 - شیراز، شاه چراغ: 1312، عنوان معرفی: دعا و طلسم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

196، 7 برگ [فهرست شاه چراغ: 288/1].

981/21440 - شیراز، شاه چراغ: 1313، عنوان معرفی: ادعیه و طلسم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

197، 53 برگ [فهرست شاه چراغ: 289/1].

982/21441 - شیراز، شاه چراغ: 1314، عنوان معرفی: ادعیه و طلسم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

198، 32 برگ [فهرست شاه چراغ: 289/1].

983/21442 - شیراز، شاه چراغ: 1315، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، آغاز: بسمله نصیحت های حضرت لقمان است بفرزند ارجمندش، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 201، 17 برگ [فهرست شاه چراغ: 290/1].

984/21443 - شیراز، شاه چراغ: 1316، عنوان معرفی: ادعیه و عزائم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

219، 23 برگ [فهرست شاه چراغ: 290/1].

ص:260

985/21444 - شیراز، شاه چراغ: 1317، عنوان معرفی: ادعیه و عزائم، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

220، 18 برگ [فهرست شاه چراغ: 291/1].

986/21445 - شیراز، شاه چراغ: 1321، عنوان معرفی: ادعیه وطلسمات، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: دعوت یوم الأحد تقول أجب، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 286، 46 برگ [فهرست شاه چراغ: 293/1].

987/21446 - شیراز، شاه چراغ: 1322، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، آغاز: کشف شاه نعمت الله ولی/ مدت سی سال کردم فکر آن * تا که بر من کشف شد سر نهان، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 287، 91 برگ [فهرست شاه چراغ: 293/1].

988/21447 - شیراز، شاه چراغ: 1323، آغاز: هفت قل جهت محبت بسمله بسم الله الخالق، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 288 ، فارسی و عربی ، دعای گنج العرش، 61 برگ [فهرست شاه چراغ: 294/1].

989/21448 - شیراز، شاه چراغ: 1324، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، از اول افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 310 ، عربی و فارسی، 155 برگ [فهرست شاه چراغ: 294/1].

990/21449 - شیراز، شاه چراغ: 1328، عنوان معرفی: ادعیه و ترجمه خطبه ای از حضرت علی علیه السلام ، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 709، 131 برگ [فهرست شاه چراغ: 296/1].

991/21450 - شیراز، شاه چراغ: 1329، عنوان معرفی: ادعیه واوراد وطلسمات، آغاز:

صورت اعداد آیه های مبارک آیه کریمه و اللهم الله واحد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، شماره ثبت: 711، 143 برگ [فهرست شاه چراغ:

2971].

992/21451 - شیراز، شاه چراغ: 1333، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 719 ، فارسی و عربی ، اعمال روزهای ماه رمضان و... ، 60 برگ [فهرست شاه چراغ: 300/1].

993/21452 - شیراز، شاه چراغ: 1335، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 725، 103 برگ [فهرست شاه چراغ: 301/1].

ص:261

994/21453 - شیراز، شاه چراغ: 1336، عنوان معرفی: ادعیه و ختم قرآن و حرزها و طلسمات، آغاز: بسمله طریق ختم الله الصمد آن است که در محل خلوتی نشسته، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، شماره ثبت: 729، 69 برگ [فهرست شاه چراغ: 303/1].

995/21454 - شیراز، شاه چراغ: 1337، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

734، 52 برگ [فهرست شاه چراغ: 303/1].

996/21455 - شیراز، شاه چراغ: 1338، آغاز: منقول است که هر که این دعا را هر روز یک بار بخواند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

738 ، فارسی ، دعاهای قرآنی و دوازده امام خواجه نصیر، 78 برگ [فهرست شاه چراغ: 304/1].

997/21456 - شیراز، شاه چراغ: 1340، آغاز: بسمله بجهت توانگری دو رکعت نماز کند و نیت چنین کند که نماز، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 766 ، فارسی و عربی، 14 برگ [فهرست شاه چراغ: 305/1].

998/21457 - شیراز، شاه چراغ: 1341، آغاز: وبحق اسمائک العظام وبحق قبر نبیک محمد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 801 ، عربی، 22 برگ [فهرست شاه چراغ: 305/1].

999/21458 - شیراز، شاه چراغ: 1342، عنوان معرفی: ادعیه و اشعار، آغاز: کاش بیرون فتد از سینه دل زار مرا * کشت نالیدن این مرغ گرفتار مرا، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، شماره ثبت: 815، 94 برگ [فهرست شاه چراغ:

307/1].

1000/21459 - شیراز، شاه چراغ: 1343، آغاز: هذا دعای زبان بند باطل السحر بسمله حسبی الله فی قلوب المؤمنین، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 1010 ، فارسی ، «دعای باطل السحر و ام الصبیان و ...» ، 22 برگ [فهرست شاه چراغ: 306/1].

1001/21460 - شیراز، شاه چراغ: 1344، عنوان معرفی: تعویذات و طلسمات، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: جهت گشادن بخت دختران و زنان این دعا را بنویسید، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، شماره ثبت 1018، 14 برگ [فهرست شاه چراغ: 307/1].

ص:262

1002/21461 - شیراز، شاه چراغ: 1354، عنوان معرفی: ادعیه و حدیث، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: وترسانیده اند همین فصول است پس قدری ضروری، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، شماره ثبت: 1020، 93 برگ [فهرست شاه چراغ: 307/1].

1003/21462 - شیراز، شاه چراغ: 237، آغاز: أسناد دعاء الصباح و المساء قال الشریف یحیی بن قاسم العلوی الیمنی، نسخ و نستعلیق، ابو القاسم، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 2075 ، با حواشی ، «دعای صباح با ترجمه ، دعای مباهله و نیمه شعبان و اسم اعظم و علوی مصری ، جوشن کبیر ، عدیله ، دوازده امام ، ادعیة السر ، نور ، چهل اسم ، زیارت پیامبر و ائمه علیهم السلام » ، 258 برگ [فهرست شاه چراغ: 263/2].

1004/21463 - شیراز، شاه چراغ: 318، عنوان معرفی: ادعیه وطلسمات، آغاز: بسمله باب دیگر طریق جن گرفتن و احضار نمودن، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت: 254، 47 برگ [فهرست شاه چراغ: 291/1].

1005/21464 - شیراز، شاه چراغ: 319، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت : 280 ، فارسی و عربی، 11 برگ [فهرست شاه چراغ: 292/1].

1006/21465 - شیراز، شاه چراغ: 475، عنوان معرفی: سوره یس و ادعیه، آغاز: تنزیل العزیز الرحیم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شماره ثبت:

230، 27 برگ [فهرست شاه چراغ: 94/1].

1007/21466 - قم، مرعشی: 300، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: دعاء باطل السحر ودرجه اعلی یافتن بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إنی أسألک، نستعلیق زیبا و نسخ زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله اول مجموعه، 152 برگ [فهرست مرعشی: 343/1].

1008/21467 - قم، مرعشی: 31، عنوان معرفی: اعمال دوازده ماه ایام سال، آغاز: شکر و سپاس و ستایش مر خداوندی راکه بندگان خود را استجابت دعا وعده نموده، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «35پ - 99پ» برگ [فهرست مرعشی: 43/1].

1009/21468 - قم، مرعشی: 310، عنوان معرفی: مجموعه دعا، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 102 برگ [فهرست مرعشی: 309/1] .

ص:263

1010/21469 - قم، مرعشی: 3487، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، آغاز:

و الآخر کالصلوات المرغب فیها مثل صلاة التسبیح و غیر ذلک، نسخ، به خط مؤلف، بدون تاریخ کتابت، عربی، 280 برگ [فهرست مرعشی: 286/9].

1011/21470 - قم، مرعشی: 3845، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: منقول است که به جهت برآمدن حاجات خصوصاً دفع اعداء بعد از نماز، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 191 برگ [فهرست مرعشی: 230/10].

1012/21471 - قم، مرعشی: 4352، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: استاد نقش بزرگوار مهر نبوت معظم ومکرم حضرت رسالت پناه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 48 برگ [فهرست مرعشی: 350/11].

1013/21472 - قم، مرعشی: 596، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و وسط و آخر افتادگی دارد، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 279 برگ [فهرست مرعشی: 188/2].

1014/21473 - قم، مرعشی: 600، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: در باب شرائط الأنبیاء والمرسلین واقض حاجاتی فی الدنیا و الآخرة، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 86 برگ [فهرست مرعشی: 190/2].

1015/21474 - قم، مرعشی: 642، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول افتادگی دارد، آغاز:

اللهم ربنا ولک الحمد أنت الحی القیوم الأول الکائن، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 108 برگ [فهرست مرعشی: 241/2].

1016/21475 - قم، مرعشی: 7022، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 266 برگ [فهرست مرعشی: 188/18].

1017/21476 - قم، مرعشی: 715، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: هذا الدعاء منقول عن علی بن أبی طالب علیه السلام فی التذلل إلهی، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعاهای متفرقه ، فارسی ، رساله اول مجموعه، «1ر - 43پ» 43 برگ [فهرست مرعشی: 310/2].

1018/21477 - قم، مرعشی: 8690، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترکی، 55 برگ [فهرست مرعشی: 237/22].

1019/21478 - قم، مرعشی: 8968، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 68 برگ [فهرست مرعشی: 137/23].

ص:264

1020/21479 - قم، مرعشی: 9018، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 58 برگ [فهرست مرعشی: 171/23].

1021/21480 - قم، مرعشی: 9073، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 56 برگ [فهرست مرعشی: 227/23].

1022/21481 - قم، مرعشی: 9820، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: الحمد لله رب العالمین... در بیان ادعیه وادویه اوجاع وادعیه رد ضاله و ادعیه احراز و حجب، نسخ و اواخر نسخه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 112 برگ [فهرست مرعشی: 147/25].

1023/21482 - مشهد، مدرسه فاضلیه: 2 ادعیه، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی [فهرست مدرسه فاضلیه: 156].

1024/21483 - مشهد، مدرسه فاضلیه: 3 ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعا به نقل از مفتاح الفلاح و دعای صباح و... ، 48 برگ [فهرست مدرسه فاضلیه:

156].

1025/21484 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10606، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 74 برگ ادعیه که ضمیمه صحیفه سجادیه شده و مشتمل است بر: «ایام هفته و صباح از ابی الحسن العسکری علیه السلام ، تهلیل فاضل ، سمات ، عشرات ، حجب نبوی ، صباح و مساء از امام حسین علیه السلام ، الطیرالأبیض ، حجاب الصادق علیه السلام ، صباح ، عهد ، حرز امام صادق علیه السلام ، ادعیه ساعات روز و دعاء تحصن من الاعداء» ، 74 برگ [فهرست آستان قدس: 346/15].

1026/21485 - مشهد، آستان قدس رضوی: 10607، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم احتجبت بنور وجه الله القدیم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، دعای احتجاب و ادعیه هفته سجادیه و... ، 10 برگ [فهرست آستان قدس: 63/15].

1027/21486 - مشهد، آستان قدس رضوی: 11754، عنوان معرفی: دعای قاموس وادعیه دیگر منقول از البلد الامین، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست آستان قدس: 331/15].

1028/21487 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1230، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله دوم مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 359].

ص:265

1029/21488 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12435، آغاز:بسم الله الرحمن الرحیم یس، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «یس و سور دیگر ، تعقیبات نماز صبح و ظهر ، دعای کمیل ، ادعیه ماه رمضان و زیارت عاشورا» ، 117 برگ [فهرست آستان قدس: 87/15].

1030/21489 - مشهد، آستان قدس رضوی: 12940، آغاز: بسمله إنا أعطیناک الکوثر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، «سور قرآنی ، زیارت عاشورا ، جامعه کبیره ، امین الله ، دعای توسل و ...» ، 92 برگ [فهرست آستان قدس:

66/15].

1031/21490 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13285، آغاز: سورة یس ثلاث و ثمانون آیة، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، «سور قرآنی ، دعای عشرات ، دوازده امام خواجه ، کمیل ، سمات ، اعتصام» ، 91 برگ [فهرست آستان قدس:

91/15].

1032/21491 - مشهد، آستان قدس رضوی: 13412، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، شامل: «حرز و سور قرآنی و دعای قدح» ، به صورت طومار است [فهرست آستان قدس: 92/15].

1033/21492 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14086، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای رؤیت هلال سجادیه ، صباح علوی ، حرز امام تقی علیه السلام ، تعقیبات نماز صبح ، اختیارات ایام به نقل از مکارم الاخلاق ، ذکر ایام نحس و ...» ، 48 برگ [فهرست آستان قدس: 435/15].

1034/21493 - مشهد، آستان قدس رضوی: 14241، افتادگی دارد، آغاز: نمایی غسل بکن و دو جامه پاک بپوش، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «زیارات به نقل از تحفة الزائر و دعای توسل ، سمات ، عدیله ، کمیل ، مشلول و ...» ، 98 برگ [فهرست آستان قدس: 111/15].

1035/21494 - مشهد، آستان قدس رضوی: اهدایی رهبری 1482، عنوان معرفی: کتاب دعا، سید مصطفی صفایی خوانساری، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست اهدایی رهبری: 374].

ص:266

1036/21495 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15023، عنوان معرفی: تعقیبات صلاة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به روایت از امیر اسماعیل حسین بیگ بن سلیمان جابری انصاری و او از شیخ حاجی مکی در 1093ق ، به ضمیمه دو برگ ادعیه حفظ و تسخیر اعداء [فهرست آستان قدس: 437/15].

1037/21496 - مشهد، آستان قدس رضوی: 15402، آغاز: تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوماً ما انذر آباؤهم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «سور قرآنی ، دوازده امام خواجه ، عدیله ، کمیل ، صنمی قریش ، دعای ماه رمضان ، مناجات قرآنی ، مشلول و شش قفل» ، 201 برگ [فهرست آستان قدس: 94/15].

1038/21497 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16197، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «نماز حاجات ، ختومات ، ابطال سحر ، اوراد هفته مروی از ائمه علیهم السلام و دعای تعلیمی جبرئیل به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله» [فهرست آستان قدس: 152/15].

1039/21498 - مشهد، آستان قدس رضوی: 16811، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، به ضمیمه نخبة الدعوات شامل: «دعای منقول از مفاتیح النجاة ، اسماء الحسنی ، مناجات خمسة عشر سجادیه ، صلوات بر ائمه اطهار علیهم السلام و جوشن کبیر و صغیر ، مشلول ، قاموس ، خواص البروج ، حرزها و تعویذات» ، 275 برگ [فهرست آستان قدس: 525/15].

1040/21499 - مشهد، آستان قدس رضوی: 177، عنوان معرفی: مجموعه زیارات و ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 147 برگ [فهرست آستان قدس:

289/2].

1041/21500 - مشهد، آستان قدس رضوی: 17706، آغاز: بطلبد و هر که... کرده باشد یا اذیتی رسانده باشد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «آداب تکفین و تدفین ، حرزهای ائمه علیهم السلام از مهج الدعوات ، احتجاب ، ادعیه ایام هفته از صحیفه سجادیه و ...» ، 100 برگ [فهرست آستان قدس: 99/15].

1042/21501 - مشهد، آستان قدس رضوی: 178، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 50 برگ [فهرست آستان قدس: 289/2].

1043/21502 - مشهد، آستان قدس رضوی: 185، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 114 برگ [فهرست آستان قدس: 291/2].

ص:267

1044/21503 - مشهد، آستان قدس رضوی: 192، عنوان معرفی: مجموعه زیارات و ادعیه متفرقه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 62 برگ [فهرست آستان قدس: 2 / 293].

1045/21504 - مشهد، آستان قدس رضوی: 193، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 46 برگ [فهرست آستان قدس: 293/2].

1046/21505 - مشهد، آستان قدس رضوی: 196، عنوان معرفی: مجموعه متفرقه از سور قرآنی و ادعیه مأثوره، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست آستان قدس: 294/2].

1047/21506 - مشهد، آستان قدس رضوی: 197، عنوان معرفی: مجموعه ادعیه متفرقه، آغاز: عبد الله عباس گفت که رسول خدا، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، وقفی خواجه شیر احمد، 97 برگ [فهرست آستان قدس: 295/2].

1048/21507 - مشهد، آستان قدس رضوی: 209، جوشن کبیر و صغیر و کمیل، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 70 برگ [فهرست آستان قدس: 298/2].

1049/21508 - مشهد، آستان قدس رضوی: 21، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه، نسخ، محمد باقر خلخالی، بدون تاریخ کتابت، 103 برگ [فهرست آستان قدس: 5/2].

1050/21509 - مشهد، آستان قدس رضوی: 22، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه، آغاز: بسمله یوم الخامس و العشرین منه و حیث فیه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مأخوذ از مصباح التهجد شیخ طوسی [فهرست آستان قدس: 5/2].

1051/21510 - مشهد، آستان قدس رضوی: 23، عنوان معرفی: ادعیه صبح، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 23 برگ [فهرست آستان قدس: 5/2].

1052/21511 - مشهد، آستان قدس رضوی: 2309، عنوان معرفی: ادعیه امامیه، آغاز: من کتاب المستوفی إذا أردت، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 45 برگ [فهرست آستان قدس: 282/6].

1053/21512 - مشهد، آستان قدس رضوی: 24، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه وزیارات، آغاز: بسمله الله اکبر الله اکبر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 169 برگ [فهرست آستان قدس: 6/2].

ص:268

1054/21513 - مشهد، آستان قدس رضوی: 26، عنوان معرفی: ادعیه متفرقه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 33 برگ [فهرست آستان قدس: 6/2].

1055/21514 - مشهد، آستان قدس رضوی: 27، عنوان معرفی: ادعیه وباء و طاعون، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 12 برگ [فهرست آستان قدس: 6/2].

1056/21515 - مشهد، آستان قدس رضوی: 28، عنوان معرفی: ادعیه و صلوات، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 121 برگ [فهرست آستان قدس: 7/2].

1057/21516 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3126، آغاز: تعقیبات صلوات یومیه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «تعقیبات نمازها ، استغفار ، جوشن کبیر ، احزاب ، عدیله ، کمیل ، زیارت صاحب الامر علیه السلام ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای سمات» ، 129 برگ [فهرست آستان قدس: 59/15].

1058/21517 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3308، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، دعای دفع وبا و طاعون، 3 برگ [فهرست آستان قدس: 208/6].

1059/21518 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3314، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی و فارسی ، «تعقیبات نمازها و سور قرآنی و دعای کمیل و سمات و صباح و رؤیت هلال از صحیفه سجادیه» ، 103 برگ [فهرست آستان قدس: 207/6].

1060/21519 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3405، آغاز: دعاء الجوشن الکبیر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 56 برگ [فهرست آستان قدس:

206/6].

1061/21520 - مشهد، آستان قدس رضوی: 3409، عنوان معرفی: ادعیه در قضاء حوائج، آغاز: الحمد للّه ربّ العالمین والصلوة وبعد این دعائی چند است جامع اکثر مطالب، نسخ، ملا علاء بیک تبریزی، بدون تاریخ کتابت، 24 برگ [فهرست آستان قدس:

282/6].

1062/21521 - مشهد، آستان قدس رضوی: 4، عنوان معرفی: ادعیه متفرقات، آغاز: سوره حمد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 213 برگ [فهرست آستان قدس:

2/2].

ص:269

1063/21522 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6626، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای سمات و تعقیبات مشترکه و مختصه نمازها ، دعای عدیله ، احتجاب ، ام الصبیان ، رؤیت هلال ، دعای صباح» ، 75 برگ [فهرست آستان قدس:

207/6].

1064/21523 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6848، عنوان معرفی: ادعیه وادویه، افتادگی دارد، آغاز: و قوت و عظمت دارند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 106 برگ [فهرست آستان قدس: 283/6].

1065/21524 - مشهد، آستان قدس رضوی: 6915، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ادعیه ایام هفته و رؤیت هلال از صحیفه سجادیه، 13 برگ [فهرست آستان قدس: 207/6].

1066/21525 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7341، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، «جامعه کبیره و صغیره و امین الله و دعای کمیل و سمات و توسل و صلواتیه و تعقیبات نمازها و دعای عهد» ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 92 برگ [فهرست آستان قدس: 283/6].

1067/21526 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7421، آغاز: اللهم إنی أسألک، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای کمیل و تعقیبات نمازها و ادعیه ایام هفته ، دعای یا من تحل به نقل از صحیفه سجادیه ، دعای جوشن و زیارات عاشورا و زیارات ششم حضرت امیر علیه السلام » ، 93 برگ [فهرست آستان قدس: 208/6].

1068/21527 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7422، افتادگی دارد، آغاز: الذی أضاء له کل شیء، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای کمیل و ادعیه ماه رمضان و... ، 70 برگ [فهرست آستان قدس: 208/6].

1069/21528 - مشهد، آستان قدس رضوی: 7652، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «دعای سیفی ، حزب البحر ، ختم دعای یا من تحل ، دعای علوی» ، 34 برگ [فهرست آستان قدس: 208/6].

1070/21529 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8338، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست آستان قدس: 276/6].

1071/21530 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8342، آغاز: دعائه فی یوم الأحد بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الذی لا أرجو إلا فضله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، از صحیفه سجادیه و تعقیبات نماز، 23 برگ [فهرست آستان قدس: 206/6].

ص:270

1072/21531 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8641، آغاز: و کان و من دعائه علیه السلام إذا نظر إلی الهلال، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «رؤیت هلال ، هلال ماه رمضان و وداع شهر رمضان ، عرفه و توبه از صحیفه سجادیه ، دعای سمات و عشرات و مکارم الاخلاق و جوشن کبیر و صغیر و دعای سیفی و صباح و عدیله و صنمی قریش و فرج و تعقیبات نمازها و زیارات و ...» ، 84 برگ [فهرست آستان قدس: 283/6].

1073/21532 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8721، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «سور قرآنی ، دعای سمات ، دعای تذلل از صحیفه سجادیه» ، 47 برگ [فهرست آستان قدس: 283/6].

1074/21533 - مشهد، آستان قدس رضوی: 8828، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، «دعای صباح ، دوازده امام خواجه ، دعای رؤیت هلال صحیفه سجادیه و دعای کمیل و اعمال شب قدر و عید فطر» ، 66 برگ [فهرست آستان قدس: 207/6].

1075/21534 - مشهد، آستان قدس رضوی: 9262، آغاز: دعاء یوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی اطیع فشکر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، «دعای ایام هفته ، دوازده امام خواجه نصیر ، اعتصام و دعای کمیل» ، 31 برگ [فهرست آستان قدس: 80/15].

1076/21535 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1202، عنوان معرفی: دعای بخت و طلسمات دیگر، نستعلیق، بدون نام کاتب، ق13، رساله ششم مجموعه، «4 ص» 2 برگ [فهرست مجلس: 714/23].

1077/21536 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12255، عنوان معرفی: دعای روز استفتاح و چند زیارت و دعای روزهای ماه رمضان، آغاز: بدانکه روز استفتاح عبارت از روز منتصف ماه رجب، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «65ر - 99پ» 35 برگ [فهرست مجلس: 252/35].

1078/21537 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12311، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، سوره های یس و دخان و دعای صباح و ایام هفته و... ، 78 برگ [فهرست مجلس: 274/35].

ص:271

1079/21538 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12327، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز:

روایت کنند علما و ائمه رحمهم الله تعالی که پیغمبر را صلوات الله علیه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 258 برگ [فهرست مجلس: 288/35].

1080/21539 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12330، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، سوره یس و دعای صباح و تعقیبات نماز و دعای ایام هفته، 62 برگ [فهرست مجلس: 291/35].

1081/21540 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12332، آغاز: عزمت علیکم یا أصحاب... ، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای سیفی و افتتاح علوی و اعتصام علوی مصری، 57 برگ [فهرست مجلس: 292/35].

1082/21541 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12347، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، تعقیبات نمازها ، رساله سوم مجموعه، «37ر - 119پ» 83 برگ [فهرست مجلس: 306/35].

1083/21542 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12355، آغاز: فصل سی و دوم از مصباح کفعمی در بیان اسماء حسنی لله تعالی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخش هایی از مصباح کفعمی و... ، 200 برگ [فهرست مجلس: 313/35].

1084/21543 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12359، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مجلس: 319/35].

1085/21544 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12368، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «سوره یس ، دوازده امام خواجه ، دعای کمیل ، سحر ، دعاهای ایام هفته و بعد از نماز و ...» ، رساله اول مجموعه [فهرست مجلس: 329/35].

1086/21545 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12400، آغاز: السلام علیک یا رسول الله السلام علیک یا صفوة الله، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، زیارت نامه و دعاهای ماه رمضان و دعای کمیل و جوشن کبیر، 88 برگ [فهرست مجلس:

355/35].

1087/21546 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12403، آغاز: یا منفس الغموم اللهم إنی أسألک باسمک یا جلیل، نسخ، حسین بن حسن خوانساری، بدون تاریخ کتابت، عربی ، دعاهای جوشن کبیر و عدیله و ایام هفته و... ، 68 برگ [فهرست مجلس:

356/35].

ص:272

1088/21547 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12437، آغاز: در دخول ماه مبارک رمضان ابن عقیل این دعا را، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای افتتاح و دعاهای هر شب و روز ماه رمضان و... ، 66 برگ [فهرست مجلس: 390/35].

1089/21548 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12439، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «زیارت عاشورا ، دعای اعتصام ، سمات ، کمیل ، مناجات خمسة عشر ، خواص اسماء الله و ...» [فهرست مجلس: 391/35].

1090/21549 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12443، آغاز: روایت است از عبد الله انصاری رضی الله عنه که نقل کرده، نسخ چلیپایی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 66 برگ [فهرست مجلس: 394/35].

1091/21550 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12469، نسخ جلی معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، «دعای کمیل ، سمات ، تعقیبات و ...» ، 116 برگ [فهرست مجلس: 423/35].

1092/21551 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12483، دعای عدیله و سمات و عشرات و مشلول، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «40پ - 68ر» 29 برگ [فهرست مجلس: 439/35].

1093/21552 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12499، عنوان معرفی: دعاهای قرآنی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه، «141پ - 145پ» 5 برگ [فهرست مجلس: 448/35].

1094/21553 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 12504، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «صفحه410 - 414» 3 برگ [فهرست مجلس: 8/36].

1095/21554 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13443، دعای اعتصام و مناجات سیفی و چند حرز و خطبه حضرت آدم علیه السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتاد و سوم مجموعه، «صفحه394 - 441» 24 برگ [فهرست مجلس: 388/36].

1096/21555 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13674، دعای بعد از فریضه و وقت خواب و رفع حاجت، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سی و هشتم مجموعه، «118ر» 1 برگ [فهرست مجلس: 200/37].

1097/21556 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 13794، عنوان معرفی: چند حزب (دعا)، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «17پ - 18ر» 2 برگ [فهرست مجلس: 336/37].

ص:273

1098/21557 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14199، دعای ترس و ادعیه دیگر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم و هفدهم مجموعه ، «85ر - 90ر» و «107ر108ر» 8 برگ [فهرست مجلس: 274/38].

1099/21558 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14373، آغاز: دعای شرح فضل - خواندن و با خود داشتن ثواب بسیار دارد و...بسم الله الرحمن الرحیم یا سید و یا سند یا من إلیه المستند، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای شرح فضل ، صد سبحان ، هفت هیکل ، حرز خضر علیه السلام ، حرز امام زمان علیه السلام ، دعای نور ، دعای صباح با ترجمه فارسی ، دعای معراج ، دعای افتتاح و ...» ، 73 برگ [فهرست مجلس: 501/38].

1100/21559 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14393، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله سیزدهم مجموعه، «254ر - 291پ» 38 برگ [فهرست مجلس: 529/38].

1101/21560 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 14462، عنوان معرفی: دعای سوره یاسین، دعای سوره یس به همراه چند دعای دیگر برای شفای مریض، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «76ر - 79ر» 4 برگ [فهرست مجلس: 38 / 607].

1102/21561 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 16، عنوان معرفی: ادعیه و اذکار، آغاز: یا رب الأرباب یا مالک الرقاب، محمد علی خوشنویس تبریزی، بدون تاریخ کتابت، 20 برگ [فهرست مجلس: 8/2].

1103/21562 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 17، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای حجب و سمات و مناجات الشاکین، 98 برگ [فهرست مجلس: 9/2].

1104/21563 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 1932، دعای صباح و ابو حمزه ثمالی و علوی مصری و روایت معلی بن خنیس درباره نوروز، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «صفحه62 - 79» 9 برگ [فهرست مجلس: 432/5].

1105/21564 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2027، عنوان معرفی: کتاب دعا، «سوره یس و دعای کمیل و عدیله ومشلول و صباح و سمات و ادعیه ماه رمضان و دعای صباح سجادیه و ...» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «188صفحه» 94 برگ [فهرست مجلس: 25/6].

ص:274

1106/21565 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2028، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: بکل شیء و بنور وجهک الذی أضاء، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «378صفحه» 189 برگ [فهرست مجلس: 26/6].

1107/21566 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 206، عنوان معرفی:

ادعیه وتعویذات وختوم متفرقه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، رساله نوزدهم مجموعه، «22 - 237ر» 216 برگ [فهرست مجلس: 77/22].

1108/21567 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2745، عنوان معرفی: ثواب ادعیه و اذکار، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: او را و باطل سازید علمهای خود را و مردی است از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام که فرمودند، انجام: کسی که منع کند قیراطی از زکات پس می گویند به او در وقت مردن خواهی به دین یهود بمیر و خواهی به دین نصاری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از ترجمه کتابی در ادعیه از فضیلت استغفار و تهلیل و صلوات و نظایر آنهاست ، رساله چهارم مجموعه، «صفحه181 - 200» 10 برگ [فهرست مجلس: 100/9].

1109/21568 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2859، دعای سرتراشیدن و حدیث از انس بن مالک و احادیث امام رضا علیه السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «137 - 158» 12 برگ [فهرست مجلس: 202/10].

1110/21569 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2883، عنوان معرفی: ادعیه واذکار، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترکی ، رساله چهارم مجموعه، «صفحه62 - 138» 39 برگ [فهرست مجلس: 266/10].

1111/21570 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 2885، عنوان معرفی: ادعیه و ختوم، «ترتیب صلاة الأشراف و نماز چاشت و طریق صلاة التهجد» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، رساله چهارم مجموعه، «صفحه34 - 37» 2 برگ [فهرست مجلس: 271/10].

1112/21571 - تهران، مجلس شورای اسلامی: فیروز 302، دعای ختم تلاوت قرآن و صلوات منظوم دوازده امام علیهم السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «صفحه 435 - 437» و «صفحه 441 - 445» 5 برگ [فهرست مجلس: 151/21].

1113/21572 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4042، عنوان معرفی: و سعد ایام به نقل از امیرالمؤمنین علیه السلام به نثر و نظم، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست مجلس: 45/11].

ص:275

1114/21573 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4636، عنوان معرفی: دعا و اشعار، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «49ر - 68پ» 20 برگ [فهرست مجلس: 27/13].

1115/21574 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 4942، عنوان معرفی: دعا، آغاز: سبحانک اللهم و بحمدک یا ودود، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، منقول از میر داماد ، رساله چهل و ششم مجموعه [فهرست مجلس: 190/14].

1116/21575 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5089، ادعیه و سور قرآنی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، قطع بیاضی [فهرست مجلس: 55/15].

1117/21576 - تهران، مجلس شورای اسلامی: مجموعه طباطبایی 532، عنوان معرفی:

کتاب دعا، شامل تعقیبات و مناجات و... ، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: إلهی آنسنی بتلقین حجتی * إذا کان لی فی القبر مثوی و مضجع، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله هفتم مجموعه، «35ر - 81پ» 47 برگ [فهرست مجلس: 243/22].

1118/21577 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5445، الأدعیة النافعة المجربة به نقل از الأنوار سید نعمت الله جزایری، آغاز: بسمله رقبة الصداع اشتکی رجل إلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «124 - 126» 3 برگ [فهرست مجلس: 347/16].

1119/21578 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 5633، دعای اعتصام و چند دعای دیگر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و نهم مجموعه [فهرست مجلس:

86/17].

1120/21579 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7571، عنوان معرفی: ادعیه قضاء حوائج مشروعه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفدهم مجموعه، «صفحه138 - 140» 2 برگ [فهرست مجلس: 65/26].

1121/21580 - تهران، مجلس شورای اسلامی: 7571، عنوان معرفی: ادعیه وحرزها، شامل چندین حرز و معقد اللسان و... ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه، «صفحه85 - 90» 3 برگ [فهرست مجلس: 64/26].

ص:276

1122/21581 - تهران، دانشگاه تهران: 1033، عنوان معرفی: ادعیه دفع سختیها، آغاز:

بحذف الإسناد عن حارث بن روح عن أبیه عن جده أنه قال، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی به نستعلیق و عربی به نسخ، «6صفحه» 3 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 5/1].

1123/21582 - تهران، دانشگاه تهران: 1192، عنوان معرفی: دعا و خبر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، «42الف - 43الف» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

2347/6].

1124/21583 - تهران، دانشگاه تهران: 2137، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، آقا هاشم اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، عربی، 194 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 777/9].

1125/21584 - تهران، دانشگاه تهران: 2218، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای صباح و ... ، نسخ خوش، محمد حسین فدای سپاهانی، بدون تاریخ کتابت، عربی، 14 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 892/9].

1126/21585 - تهران، دانشگاه تهران: 4157، عنوان معرفی: دعا و حرز، نستعلیق، میر جلال الدین مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، عربی ، به نقل از مهج الدعوات و منهج العبادات و کتابهای دیگر ، رساله اول مجموعه، «صفحه1 - 29» 15 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3128/13].

1127/21586 - تهران، دانشگاه تهران: 4157، عنوان معرفی: دعا و حدیث، نستعلیق، میر جلال الدین مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، به نقل از خصال و امالی و... ، رساله پنجم مجموعه، «صفحه 62 - 90» 15 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3128/13].

1128/21587 - تهران، دانشگاه تهران: 4157، شامل دعاهای پراکنده و حدیث از جمله صنمی قریش با ترجمه فارسی و دعای صباح، نستعلیق، میر جلال الدین مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، «صفحه 156 - 267» 66 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 3128/13].

1129/21588 - تهران، دانشگاه تهران: عکس 5100، عنوان معرفی: دعای اذن نامه، علی امیری، بدون تاریخ کتابت، شماره 812 ، رساله پنجم مجموعه [فهرست میکروفیلمهای دانشگاه تهران: 233/3].

1130/21589 - تهران، دانشگاه تهران: 5876، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «15ر - 36پ» 22 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

1181/6].

ص:277

1131/21590 - تهران، دانشگاه تهران: 7387، عنوان معرفی: دعا و طلسم، نسخ و نستعلیق، آقا محمد هادی بن محمد صالح مازندرانی، بدون تاریخ کتابت، رساله صد و پنجاه و نهم مجموعه، «صفحه763 - 834» 36 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

538/16].

1132/21591 - تهران، دانشگاه تهران: 8399، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 103 برگ [فهرست دانشگاه تهران: 129/17].

1133/21592 - تهران، دانشگاه تهران: 9628، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «21 - 22پ» 2 برگ [فهرست دانشگاه تهران:

440/17].

1134/21593 - تهران، ملی تهران: /2706ف، عنوان معرفی: ادعیه و مناجات، آغاز:

بسمله إلهی کم من نعمة أقبلت علی بإنشائها، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم مجموعه، 366 برگ [فهرست ملی تهران: 2977].

1135/21594 - تهران، ملی تهران: /2706ف، آغاز: بسمله ، اللهم انی قد صدقت بربوبیتک وبمحمد (صلی الله علیه و آله)، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه، «195 - 196» 1 برگ [فهرست ملی تهران: 295/7].

1136/21595 - تهران، ملی تهران: /2200ع، آغاز: بسمله اللهم إنی أسألک یا من احتجب بشعاع نوره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم مجموعه، «172 - 173» 2 برگ [فهرست ملی تهران: 508/11].

1137/21596 - تهران، ملی تهران: /2212ع، عنوان معرفی: دعای استغاثه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «10 - 11» 2 برگ [فهرست ملی تهران:

537/11].

1138/21597 - تهران، ملی تهران: /2407ع، آغاز: تفصیل ادعیه بیاض... بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 395 برگ [فهرست ملی تهران: 1891/12].

1139/21598 - تهران، ملی تهران: /2697ع، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: آیات جهت حفظ بدن (بسمله و إنا نحن نزلنا)، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، رساله سوم مجموعه، «72پ - 107» 36 برگ [فهرست ملی تهران: 132/13].

ص:278

1140/21599 - تهران، ملی تهران: /2697ع، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، آغاز: از جمله دعاها و نمازهایی که منقول است از مهج الدعوات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی ، رساله اول مجموعه، «59 - 66» 8 برگ [فهرست ملی تهران: 131/13].

1141/21600 - تهران، ملی تهران: /2853ع، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: دعاهای هر روز ماه مبارک صیام و به مناسبت، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله چهارم مجموعه، «109 - 122» 14 برگ [فهرست ملی تهران: 364/13].

1142/21601 - تهران، ملی تهران: /3016ع، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز:... وله الحمد یحیی و یمیت و هو حی لایموت بیده الخیر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 206 برگ [فهرست ملی تهران: 126/14].

1143/21602 - تهران، ملی تهران: /3662ع، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، آغاز: روی السید الحسیب النسیب رضی الدین علی بن طاووس قدس الله سره فی کتاب مصباح الزائر قال روی بشر و بشیر الأسدیان، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل دعای عرفه به نقل از مصباح الزائر و تسبیح بعد از آن و صلوات بر پیامبر و ائمه و دعا در غیبت قائم علیهم السلام و کیفیت نماز پیامبر و علی و فاطمه زهرا علیهم السلام ، رساله دوم مجموعه، 38 برگ، 13 سطر [فهرست ملی تهران: 261/16].

1144/21603 - تهران، ملی تهران: 3496ع، عنوان معرفی: مناجات، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: الهی انت المدعو بکل لسان و المقصود فی کل مکان، انجام: و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم ثم یقوم الی الوتر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مناجاتی است با عنوانهای «الهی الهی» و دعای ستاری با عنواهای «اللهم اللهم»، 36 برگ، 6 سطر، 11*16/5 [فهرست ملی تهران: 304/15].

1145/21604 - قم، گلپایگانی: 1267، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 180/3].

1146/21605 - قم، گلپایگانی: 1436/8/146، آغاز: لک الحمد إلهی فکما غذیتنا بلطفک و ربیتنا بصنعک....هفتم مناجات مطیعین است بسمله إلهی، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مجموعه ای است در ادعیه از جمله: «مناجات خمسة عشر امام سجاد علیه السلام ، کیفیت نماز شب ، تعقیبات مشترکه ، دعای صباح

ص:279

امام علی ، دعای عدیله ، ادعیه ایام هفته ، دعای کمیل ، دعای مشلول ، دعای توسل ، ادعیه روزهای ماه رمضان و سحرهای آن و دعای وداع با ماه رمضان ، زیارت امام حسین علیه السلام ، استخاره ذات الرقاع ، ادعیه احراز و حجب هیاکل ، نماز میت» ، 190 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1147/21606 - قم، گلپایگانی: 1654/9/204، آغاز: بسمله اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه و سرح قطع اللیل المظلم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 83 برگ، 9 سطر، سابقه: حاج اسماعیل هدایتی [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید؛ مجله تراثنا: 89/3].

1148/21607 - قم، گلپایگانی: 1788/10/98، آغاز: شرح دعای صد صلوات مروی است که هر که این صلوات را بخواند در امان حق تعالی باشد و اگر کسی را حاجتی پیش آید، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای صد صلوات و شرح آن ، ناد علی کبیر و طریقه نماز اول ماه» ، رساله پنجم مجموعه، 3 برگ، 16 - 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1149/21608 - قم، گلپایگانی: 1869/10/179، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله بدانکه سید جلیل ابن طاووس در کتاب اقبال روایت کرده است که کمیل بن زیاد گفت روزی با مولای خود حضرت امیرالمؤمنین...بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إنی أسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، نسخ معرب و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «دعای کمیل ، عشرات ، سمات ، زیارت جامعه کبیره ، زیارت سید الشهداء علیه السلام ، دعای علقمه ، شرح دوازده امام خواجه نصیر ، دعای بعد از تسبیح حضرت زهراء علیها السلام به نقل از سید ، دعای بعد از نماز ، به جهت فتح مهمات ، اذکار ایام هفته ، دعایی که حضرت امیر علیه السلام به سلمان تعلیم داد ، صلوات کبیر ، دعای اویس قرنی ، شرح دعای احتجاب ، دعای صنمی قریش ، دعای فرح ، شرح گناهان کبیره ، دعای طمطام ، دعا جهت توانگر شدن ، مناجات خمسة عشر ، دعای مشلول ، سهام اللیل و بسیاری ادعیه دیگر از جمله ادعیه و مناجاتی به صورت اشعار فارسی دارد» ، 252 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:280

1150/21609 - قم، گلپایگانی: 19/205، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: الحمد لله رب العالمین... وبعد این رساله ای است در اعمال، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 467 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 220/1؛ فهرست گلپایگانی ، رایانه ای].

1151/21610 - قم، گلپایگانی: 19/27، عنوان معرفی: کتاب دعا، دارای دعای صباح و حرز امیرالمؤمنین علیه السلام ودعاهای کوتاه دیگر، نسخ زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 19 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 308/1].

1152/21611 - قم، گلپایگانی: 1971/11/71، آغاز: فصل اول جهت فتح و نصرت بر اعداء بسم الله الرحمن الرحیم اللهم إنی أسألک باسمک یا الله یا رحمن یا رحیم، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دعای جوشن کبیر با ذکر خواصی برای هر بند آن ، دعای مجیر ، دعای سمات و دعای عشرات» ، 24 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1153/21612 - قم، گلپایگانی: 2048/11/148، از انجام ناتمام مانده است، آغاز: مروی است از امیر مؤمنان و مولای متقیان علی بن ابی طالب...که آن حضرت فرمود رسول خدا ص فرمود که مرا دعایی به جهت، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل دعای عالی مقام به نقل از علی علیه السلام و دعای قاموس و دعای سحر ، رساله دوم مجموعه، 13 برگ، 16 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1154/21613 - قم، گلپایگانی: 22/68، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 25 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 74/2].

1155/21614 - قم، گلپایگانی: 2215، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 196/3].

1156/21615 - قم، گلپایگانی: 2398، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 103 برگ [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 245/3].

1157/21616 - قم، گلپایگانی: 25/82، عنوان معرفی: کتاب در طب و ادعیه، از آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 94/3].

1158/21617 - قم، گلپایگانی: 26/199، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 197/3].

ص:281

1159/21618 - قم، گلپایگانی: 29/247، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست گلپایگانی ، قدیم: 217/3].

1160/21619 - قم، گلپایگانی: 3335/17/115، عنوان معرفی: دعا و احراز، آغاز: بسمله اللهم صل علی محمد و آل محمد بعدد فضل الله اللهم صلی علی محمد و آل محمد بعدد کل ذرة ألف ألف مرة و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین ناد علیا، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «حرز دافعه علی علیه السلام ، توقیعی از حضرت حجت و حرزهای ائمه علیهم السلام و برخی دعاهای کوتاه دیگر» ، رساله پنجم مجموعه، 103 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1161/21620 - قم، گلپایگانی: 3373/17/153، از اول افتادگی دارد، آغاز: چهارم حسن ظن در اجابت به حضرت عزت داشتن پنجم اظهار خضوع نمودن ششم در اول بسمله و حمد له گفتن هفتم در ابتدا و انتها صلوات بر محمد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله متوسطی شامل دعاهایی در تعقیبات نماز و برآورده شدن حاجات و رفع گرفتاریها، 186 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1162/21621 - قم، گلپایگانی: 3405/17/185، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم بسم الله الملک الحق المبین من العبد الذلیل إلی المولی الجلیل، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «جوشن کبیر با ذکر خواصی برای هر بند آن ، زیارت عاشورا ، شش آیه شفا ، ترجمه دعای کمیل از ملا محمد باقر مجلسی ، سوره یس ، فتح ، دهر ، واقعه و اعلی ، دعای علوی مصری ، جوشن صغیر ، حرز امام رضا و دعای صباح حضرت علی علیهما السلام ، دعای صنمی قریش ، دوازده امام خواجه نصیر الدین طوسی» ، 97 برگ، 12 - 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1163/21622 - قم، گلپایگانی: 3420/17/200، عنوان معرفی: دعای سمات وادعیه دیگر، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: لنا عند الله اللهم صل علی قمر الأقمار و نور الأنوار و قائد الأخیار و سید الأبرار الطهر الطاهر و النجم الزاهر و البدر الباهر، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «دوازده امام ، دعای مشلول ، سمات و چند دعای دیگر» ، 92 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:282

1164/21623 - قم، گلپایگانی: 3421/17/201، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: مستأذن رسولک صلواتک علیه وآله أأدخل یا الله أأدخل یا رسول الله صلی الله علیه و آله، نسخ و تحریری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است پراکنده شامل چند دعا از جمله یس مغربی، 88 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1165/21624 - قم، گلپایگانی: 3422/17/202، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: بلند کن دستها را و بگو اللهم اغفرلی مغفرة عزما لاتغادر ذنبا و لا أرتکب بعدها محرما أبدا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل تعقیبات نمازها و دعا و زیارت هر روز هفته، 117 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1166/21625 - قم، گلپایگانی: 3430/17/210، از اول افتادگی دارد، آغاز: یا حبیب یا بدیع یا منیع یا سمیع یا علیم یا حکیم یا کریم یا حلیم یا قدیم یا علی یا عظیم با حنان یا منان یا دیان یا مستعان، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله کوچکی است شامل چندین دعا از جمله دعای احتجاب حضرت امیر علیه السلام و دعای قاموس قدرت، 126 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1167/21626 - قم، گلپایگانی: 3450/17/230، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: و جعلته هادیا لمن شئت من خلقک و الدلیل علی من بعث برسالاتک و دیان الدین بعدلک بفضل قضائک بین خلقک، سید علی بن سید محمد حسینی، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل: «زیارات ائمه علیهم السلام و چند دعا از جمله جوشن کبیر ، جوشن صغیر ، دعای مشلول ، عدیله» ، 118 برگ، 8 - 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1168/21627 - قم، گلپایگانی: 3451/17/231، از آخر ناتمام مانده است، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل سوره یس و صلواتیه و دعای یستشیر و زیارات دیگر، 53 برگ، 10 - 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:283

1169/21628 - قم، گلپایگانی: 3452/17/232، از اول افتادگی دارد، آغاز: نعمره ننکسه فی الخلق أفلا یعقلون و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له إن هو إلا ذکر و قرآن مبین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی شامل: «سوره یس ، دعای کمیل ، جوشن کبیر ، عدیله ، دوازده امام خواجه نصیر ، دوازه امام میرزا قوام قزوینی ، دوازده امام جامی ، دعای وقت افطار و اختیارات» ، 74 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1170/21629 - قم، گلپایگانی: 3454/17/234، از اول افتادگی دارد، آغاز: فاجر من شر ما ذرأ و من شر ما برأ و من شر کل دابة هو آخذ بناصیتها إن ربی علی صراط مستقیم و در حدیث معتبر دیگر فرمود، نسخ و تحریری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل دعاهای کوتاه مأثور و غیر مأثور برای روا شدن حاجات و دفع آفات و رفع بلیات، 97 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1171/21630 - قم، گلپایگانی: 3461/17/241، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: لا أجد مفراً مما کان منی و لا مفزعا...نمی یابم گریز گاهی از آنچه صادر شد از من و نه پناهی که رو آورم به سوی او از کار خود جز قبول کردن تو عذر مرا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل: «دعای کمیل ، جوشن کبیر ، جوشن صغیر ، عدیله ، ام داود ، دعاهای ایام هفته ، اعمال شبهای ماه رمضان و دعای صباح» ، 147 برگ، 10 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1172/21631 - قم، گلپایگانی: 3463/17/243، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: اللهم اغفرلی الذنوب التی تغیر النعم اللهم اغفرلی الذنوب التی تحبس الدعاء، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل: «دعاهای کمیل ، سمات ، اعمال ماه رجب و شعبان و رمضان ، دعای ایام هفته و چند زیارت نامه ائمه علیهم السلام در عتبات و بقیع» ، 131 برگ، 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1173/21632 - قم، گلپایگانی: 3464/17/244، از آخر افتادگی دارد، آغاز: بسمله یس و القرآن الحکیم إنک لمن المرسلین، نسخ و تحریری، بدون نام کاتب، بدون تاریخ

ص:284

کتابت، بیاضی است شامل: «سوری از قرآن ، دعای عدیله و عشرات ، دعای صباح ، دعای ایام هفته ، دعای مشلول ، زیارت عاشورا ، دعای ایام هفته و دوازه امام» ، 160 برگ، 10 - 11 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1174/21633 - قم، گلپایگانی: 3477/17/257، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

تبعدنی أم مع رجائی لرحمتک و صفحک تحرمنی أو مع استجارتی بعفوک تسلمنی حاشا لوجهک الکریم، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بیاضی است شامل: «مناجات خمسة عشر ، جوشن کبیر ، دعای ایام هفته ، دعای مجیر ، هیاکل سبعه ، دعای کمیل ، جامعه کبیر ، دعاهایی از صحیفه ، دعای حضرت رسول صلی الله علیه و آله ، زیارت عاشورا ، دعای سیفی ، هفت حصار و دعاهای دیگر» ، 208 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1175/21634 - قم، گلپایگانی: 39/135، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و اگر در هفته اول آن مهم کفایت نشود تا سه هفته بخواند البته به مراد و مقصد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مجموعه ای از ادعیه از کتب مصباح کفعمی و غیره ، چند برگ از کتابی در اصول فقه شیعی ضمیمه شده است، 45 برگ، 20 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1176/21635 - قم، گلپایگانی: 39/210، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: یک روز از این ماه روزه دارد و یک شب به عبادات برخیزد خدای تعالی ثواب یک ساله روزه، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، اعمال و ادعیه شیعی مربوط به ماه های رجب و شعبان است ، رساله دوم مجموعه، 31 برگ، 15 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1177/21636 - قم، گلپایگانی: 39/213، آغاز: دعای برای حفظ از اعدا و این دعا مشهور بلیلة المبیت، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، از دعاهای این مجموعه می توان به دعای ابوذر غفاری ، مناجات منظوم امام سجاد علیه السلام ، جوشن کبیر و غیره اشاره کرد، 81 برگ، 11 - 13 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1178/21637 - قم، گلپایگانی: 4727/24/27، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل«:

گفتگوی موسی با شبان ، دعای ماه رجب ، ادعیه السر مروی از حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله ، دوازده امام خواجه نصیر ، دعای صباح» ، رساله دوم مجموعه، 29 برگ [فهرست گلپایگانی ، جدید].

ص:285

1179/21638 - قم، گلپایگانی: 4909/24/209، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز:

هجرانک و ضمیر انعقد علی مودتک کیف تحرقه بحرارة نیرانک الهی اجرنی دوری خود و دلی که بپاشده بر دوستی تو چگونه می سوزانی او را بگرمی آتش خود خدایا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مناجات خمسة عشر و دعای عدیله صغیر و سمات و مجیر، 67 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1180/21639 - قم، گلپایگانی: 5560/27/230، از اول افتادگی دارد، آغاز: و من محاسن آلاء الجواد إکمال آلائه إلهی لولا ما جهلت من أمری لم استقلک، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «صلواتیه خواجه نصیر ، دعای وسائل ، زیارات کوتاه معصومین علیهم السلام ، جوشن کبیر و دعای حجب» ، 66 برگ، 14 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1181/21640 - قم، گلپایگانی: 6159/31/75، آغاز: بسمله البقرة رب اجعل هذا بلدا آمنا و ارزق أهله من الثمرات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «ادعیه قرآنی از سوره بقره تا نوح ، دعای نبوی (اللهم إنی أسألک یا من أقر له بالعبودیة کل معبود) ، صلواتیه ثناء المعصومین علیهم السلام ، دعایی به نقل از مهج الدعوات ، دعایی به نقل از مصباح کفعمی و دعایی به نقل از ادعیة الوسائل الی المسائل»، رساله سوم مجموعه، 18 برگ، 18 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1182/21641 - قم، گلپایگانی: 6312/32/12، آغاز: و ایضا سنت است در نیروز خواندن دعایی که شیخ طوسی در متهجد روایت کرده از حضرت امام زین العابدین که بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انت الله رب العالمین و انت الله الرحمن الرحیم و انت، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، این نسخه عکسی است ، در حاشیه تحصیح شده و نسخه بدل ذکر شده است ، ادعیه ای است به نقل از امام سجاد علیه السلام که از مصباح المتهجد شیخ طوسی نقل شده است، 16 برگ، 17 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1183/21642 - قم، گلپایگانی: 6358/32/58، از آغاز و انجام افتاده است، آغاز: ما تکسبون و ما تاتیهم من آیة من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «سوره انعام و چند دعا از جمله دعای حزب

ص:286

البحر ، شرح مهر سلیمان ، دعای حسن و حسین علیمها السلام با شرح آن»، این نسخه عکسی است، 68 برگ [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1184/21643 - قم، گلپایگانی: 6406/32/106، آغاز: بسمله اللهم أنت الأول فلیس قبلک شیء و أنت الآخر فلیس بعدک شیء و یا کائنا قبل کل شیء، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دوازده امام (انشاء الصلوات و التحیات) خواجه نصیر الدین طوسی ، دعای تسخیر اعداد و دعای طمطام به نقل از امام علی علیه السلام ، دعای رفع کید اعداء از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ، دعای سامری مشهور به سریع الإجابة ، دعای کمیل ، دعای شب جمعه و تعقیب نماز صبح» ، 40 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1185/21644 - قم، گلپایگانی: 7114/36/114، عنوان معرفی: دعا و زیارات، آغاز:

بسمله السلام علیک یا أبا عبدالله السلام علیک یابن رسول الله علیک منی، ادعیه نسخ معرب و ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل : زیارت مفجعه امام حسین علیه السلام ، مناجات علی علیه السلام ، ناد علی کبیر ، مناجات خمس عشر ، دعای صباح ، زیارت عاشورا و علقمه ، زیارت وارث و دیگر ادعیه» ، رساله اول مجموعه، 63 برگ، 8 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1186/21645 - قم، گلپایگانی: 7119/36/119، آغاز: بسمله باب اول در بیان دعوت نصاب و زکات و عشر و قفل، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «در ابتدا بیست و هفت باب دارد در ادعیه و تسخیرات ، باب اول در بیان دعوت نصاب و زکات و عشر و قفل... باب دهم در بیان مسخر کردن انس و جن و دیو و پری... باب بیست و هفتم در بیان کرامات مختلفه ، پس از آن محرم نامه است که احکام محرم ها را با نظر به اینکه ابتدای آنها در چه روزی از ایام هفته باشد بیان می کند» ، رساله دوم مجموعه، 13 برگ، 19 سطر [فهرست گلپایگانی ، جدید].

1187/21646 - قم، گلپایگانی: 7157/36/157، آغاز: بسمله الحمد لله الذی أنزل علی عبده الکتاب و لم یجعل لو عوجا قیما لینذر باسا شدیدا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در اول نسخه مهر و تملک سردار کابلی مشهود است ، «کتابی است دارای ادعیه و سور مختلف قرآنی از جمله چند صلواتیه خواجه نصیر ، دعای قدح ،

ص:287

صنمی قریش ، زیارات صاحب الامر و عهد نامه حضرت حجت علیه السلام » ، 122 برگ، 9 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1188/21647 - قم، گلپایگانی: 7369/37/159، آغاز: اواراد هفته دعای روز جمعه بسمله مرحبا بخلق الله الجدید و بکما من کاتبین و شاهدین، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، حواشی از احمد بن حسن ، در آخر چند قطعه صلواتیه با عناوین «تحیة ریحانیة ، تحیة یاسمینیة ، تحیة مسکیة» درج شده است، 46 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1189/21648 - قم، گلپایگانی: 7500/38/120، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: و أنا تائب اختیارا و اضطرارا لأنی ضعیف عاجز من غضبه و عقابه، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، در حاشیه تصحیح و نسخه بدل دارد ، ادعیه ای است همراه با توضیحات فارسی شامل: «دعای صباح ، خواص حروف تهجی ، دعای سمات با شرح آن ، رساله دفع آفات و رفع بلیات از ملا محسن فیض و ادعیه دیگر» ، 92 برگ، 12 سطر [فهرست گلپایگانی ، رایانه ای؛ فهرست گلپایگانی ، جدید].

1190/21649 - تهران، سپهسالار: 1109، دعای صباح و دعاهای هفته و تعقیب نمازها، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 32 برگ [فهرست سپهسالار: 435/4].

1191/21650 - تهران، سپهسالار: 1110، نسخ، آقا محمد تویسرکانی، بدون تاریخ کتابت، 107 برگ [فهرست سپهسالار: 435/4].

1192/21651 - تهران، سپهسالار: 1116، «حرز یمانی ، دعای صباح ، عشرات ، سمات ، دوازده امام خواجه ، کمیل ، مشلول ، جوشن کبیر ، جوشن صغیر ، زیارت عاشورا ، زیارت اربعین ، جامعه کبیره ، دعای سحر و ...» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 242 برگ [فهرست سپهسالار: 437/4].

1193/21652 - تهران، سپهسالار: 1120، «دعای عشرات ، سمات ، صباح ، مشلول ، ندبه ، مباهله» ، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه نستعلیق، 58 برگ [فهرست سپهسالار: 438/4].

1194/21653 - تهران، سپهسالار: 1121، شامل سوره فتح و دعاهای عوذه و حاجت و هم و غم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 24 برگ [فهرست سپهسالار:

438/4] .

ص:288

1195/21654 - تهران، سپهسالار: 1122، دعای کمیل ، سوره یاسین و 15 دعای دیگر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 26 برگ [فهرست سپهسالار: 438/4 و 49/1].

1196/21655 - تهران، سپهسالار: 1123، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 52 برگ [فهرست سپهسالار: 439/4].

1197/21656 - تهران، سپهسالار: 2129، «چهار سوره ، دعای صباح ، یاسین ، تعقیب نماز ، دعای کمیل ، زیارت عاشورا ، دعای سمات و مجیر و عشرات و دوازده امام خواجه ، دعای خمسه عشر ، دعای عدیله ، صنمی قریش ، دعای جوشن کبیر ، مسجد کوفه و ...» ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 266 برگ [فهرست سپهسالار: 439/4].

1198/21657 - تهران، سپهسالار: 2149، «هشت سوره از قرآن ، دعای هفته ، تعقیبات نماز ، دعای کمیل با ترجمه ، دعای مشلول ، عدیله ، سمات ، دوازده امام خواجه ، دعای سحر ، دعای عقیقه ، دعای شفا» ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 209 برگ [فهرست سپهسالار: 440/4].

1199/21658 - تهران، سپهسالار: 2151، «ده سوره از قرآن ، دعای جوشن کبیر و صغیر ، دعای هفته ، عدیله ، دوازده امام خواجه» ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 106 برگ [فهرست سپهسالار: 441/4].

1200/21659 - تهران، سپهسالار: 2154، دعای ایام هفته و احتجاب و طلب السعادة، نسخ، احمد خوانساری، بدون تاریخ کتابت، 68 برگ [فهرست سپهسالار 441/4].

1201/21660 - تهران، سپهسالار: 2155، دعای کمیل، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه نستعلیق، 35 برگ [فهرست سپهسالار: 441/4].

1202/21661 - تهران، سپهسالار: 2158، دعای کمیل و تعقیبات و... ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 18 برگ [فهرست سپهسالار: 442/4؛ فهرست سپهسالار:

52/1].

1203/21662 - تهران، سپهسالار: 2870، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، 147 برگ [فهرست سپهسالار: 443/4].

ص:289

1204/21663 - تهران، سپهسالار: 2913، شامل : «دعای سیفی ، علوی ، قدسیه ، مشلول ، صنمی قریش ، مناجات امیرالمؤمنین علیه السلام ، دعای صباح ، ابو حمزه ثمالی ، دوازده امام خواجه»، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «صفحه2 - 37» 18 برگ [فهرست سپهسالار: 63/4 و 444].

1205/21664 - تهران، سپهسالار: 5714، دعاهای حاجات، نسخ و ترجمه به نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، با ترجمه فارسی ،، 135 برگ [فهرست سپهسالار: 447/4].

1206/21665 - تهران، سپهسالار: 5729، شامل ده باب، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز:

که مشتمل بر طلب باران (اواخر باب اول)، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 155 برگ [فهرست سپهسالار: 450/4].

1207/21666 - تهران، سپهسالار: 5976، آغاز: الباب العاشر فی الادعیة و ما یتعلق بها هو خمسة فصول بسمله ان لمولای و ولی نعمتی ابی... مجموعات جامعة فی الدعوات ... الفصل الاول فی فضل الدعاء، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «148پ - 160» 13 برگ [فهرست سپهسالار: 451/4].

1208/21667 - تهران، سپهسالار: 981، شامل : «دعای طلب السعادة ، لیلة الفراش ، احتجاب و ...» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 55/1 و 432/4].

1209/21668 - تهران، سپهسالار: 982، شامل : «زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام ، عاشورا ، دعای علقمه ، زیارت اربعین ، دعای ماه محرم و صفر و هر ماه و چند آیه» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 432/4].

1210/21669 - تهران، سپهسالار: 983، دعاهای معراج و توسل و استکفا وعهد و عدیله ورؤیت ماه وتعقیب های نماز و مناجات حضرت امیر علیه السلام و... ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 433/4].

1211/21670 - تهران، سپهسالار: 988، دعای کمیل و دعای مشلول، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4 و 28/1].

1212/21671 - تهران، سپهسالار: 990، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4].

ص:290

1213/21672 - تهران، سپهسالار: 991، تعقیبات نماز و دعای کمیل و دعای شب جمعه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4].

1214/21673 - تهران، سپهسالار: 992، دعاهای سی روز ماه رمضان و دعای کمیل و تعقیبات نمازهای پنج گانه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار:

434/4].

1215/21674 - تهران، سپهسالار: 994، «دعای حفظ جان ، احتجاب ، حجب ، کمیل ، رؤیت ماه ، جوشن صغیر ، دوازده امام خواجه ، دعای سیفی ، جامعه صغیره ، زیارت عاشورا و ...» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست سپهسالار: 434/4].

1216/21675 - قم، مسجد اعظم: 1267، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: سبحانک یا معبود تعالیت یا موجود اجرنا من النار یا مجیر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، بخشی از دعای مجیر و دعای سمات را دارد، 3 برگ، 15 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1217/21676 - قم، مسجد اعظم: 1326، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: هر گاه شخصی را غم و یا المی روی نماید این دعا را، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «ادعیه و مواعظ برگرفته از ثواب الاعمال ، مصباح الشریعه ، جامع عباسی و انیس الصالحین و الذخیرة» ، 145 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1218/21677 - قم، مسجد اعظم: 1374، آغاز: هذا دعاء صباح امیرالمؤمنین علیه السلام یا من دلع لسان الصباح، نسخ جلی، ابو القاسم بن حسن گرگانی، بدون تاریخ کتابت، شامل« :دعای صباح ، عدیله ، مناجات خمسة عشر و ادعیه ماه رمضان» ، 88 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1219/21678 - قم، مسجد اعظم: 1403، عنوان معرفی: خواص السور والادعیة، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 80 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

167].

1220/21679 - قم، مسجد اعظم: 1480، عنوان معرفی: بیاض زیارتنامه، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: زیارت جناب امیرالمؤمنین علیه السلام در نجف اشرف چون به، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 95 برگ، 7 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:291

1221/21680 - قم، مسجد اعظم: 1483، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعا و شعر و غیره [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49].

1222/21681 - قم، مسجد اعظم: 1485، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «تعقیبات ، دعای گنج العرش ، صباح و اعتصام» ، 137 برگ، 12 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1223/21682 - قم، مسجد اعظم: 1486، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49].

1224/21683 - قم، مسجد اعظم: 1496، آغاز: در ذکر بعضی اقوال و روایات در ذکر اسم اعظم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل ادعیه اسم اعظم و برخی از ادعیه سریع الاجابه و نماز استدعا و ترکیب دواجات و... ، 48 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 49؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1225/21684 - قم، مسجد اعظم: 1517، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50].

1226/21685 - قم، مسجد اعظم: 1534، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «چند سوره قرآن ، دعای اعتصام ، صباح با ترجمه فارسی و کمیل» ، 111 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1227/21686 - قم، مسجد اعظم: 1535، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: بتصدیقنا ایاکم فبلغ بکم اشرف محل المکرمین، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل :

جامعه کبیره ، عاشورا ، زیارت امیرالمؤمنین علیه السلام ، ادعیه ماه رمضان و ...» ، 153 برگ، 10 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1228/21687 - قم، مسجد اعظم: 1537، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: ءأدخل یا رسول الله ءأدخل یا أمیر المؤمنین، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «زیارات اهل البیت علیهم السلام ، دعای کمیل ، اعتصام و ...» ، از اقبال سید مطالبی را نقل کرده است [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ، جدید].

ص:292

1229/21688 - قم، مسجد اعظم: 1538، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: هفتم چهاردهم بیست دوم بیست نهم در مشرق، نسخ و سیاق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعاهای ماه صفر و دعای نور و چند سوره از قرآن، 59 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1230/21689 - قم، مسجد اعظم: 1539، آغاز: در خبر است که هر که این تاج نامه را بخواند، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، مشتمل بر دو تاج نامه و دعای بشمخ و علوم غریبه و حرزها در ازدیاد حافظه و... ، 77 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1231/21690 - قم، مسجد اعظم: 1540، آغاز: و کان من دعائه علیه السلام عند الصباح، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «صباح ، عاشورا ، جامعه ، تعقیبات و ...» ، 170 برگ، 11 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 50؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1232/21691 - قم، مسجد اعظم: 1544، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 51].

1233/21692 - قم، مسجد اعظم: 1545، آغاز: طریقه ختم دوازده امام خواجه نصیر طوسی علیه الرحمه، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «دوازده امام خواجه نصیر ، طلسمات ، توسل ، دعای مجاب از حرز امیرالمؤمنین علیه السلام ، طریق استشفاء به تربت حضرت سید الشهداء علیه السلام ، ختوم سوره یس و فتح ، رفع زهر ، ابطال سحر ، دفع شر جن و شیاطین و حرز امام صادق علیه السلام و ...» ، 100 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1234/21693 - قم، مسجد اعظم: 1548، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: علی اکثرهم فهم لا یومنون انا جعلنا فی اعناقهم، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل : «چند سوره قرآن ، دعای اعتصام ، دوازده امام خواجه نصیر ، قاموس فضل و شرح آن ، طریقه ختوم و از جمله ختم ناد علی ، مناجات خمسة عشر ، دعای استشفاع ، توسل ، حرزهای مختلف و ...» ، 214 برگ، 14 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 51؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1235/21694 - قم، مسجد اعظم: 1554، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: منسوبست به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و رئیس محدثین در، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل ادعیه مختلف، 104 برگ [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

51؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:293

1236/21695 - قم، مسجد اعظم: 1556، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 51].

1237/21696 - قم، مسجد اعظم: 1574، عنوان معرفی: ادعیه و خواص حروف، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 521].

1238/21697 - قم، مسجد اعظم: 1988، از انجام افتادگی دارد، آغاز: بسمله الملک الحق المبین من العبد الذلیل الی المولی الجلیل، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 14 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1239/21698 - قم، مسجد اعظم: 2391، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، خشتی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 555].

1240/21699 - قم، مسجد اعظم: 2570، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم:

568].

1241/21700 - قم، مسجد اعظم: 263، عنوان معرفی : کتاب دعا و خواص سوره ها و اسماء حسنی، آغاز: در بیان شرح اسماء حسنای الهی است، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، 42 برگ، 21 سطر [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 437؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1242/21701 - قم، مسجد اعظم: 3064، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 612].

1243/21702 - قم، مسجد اعظم: 3097، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: شرح دعای روز اکبر این است در خبر است از رسول، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 106 برگ، 7 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1244/21703 - قم، مسجد اعظم: 3442، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله سوم مجموعه، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 630].

1245/21704 - قم، مسجد اعظم: 3691، عنوان معرفی: طب مروی، آغاز: در حفظ صحت و آنچه باعث طول عمر و اعاده شباب می شود در مکارم اخلاق مسطور است، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، روایات وارد شده در خواص برخی از خوراکها و علاج امراض در این رساله آمده است و نیز برخی از ادعیه و تعویذها برای رفع و دفع امراض و از کتاب مکارم الاخلاق و کتاب خواص الاشیاء یاد کرده است، 8 برگ [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

ص:294

1246/21705 - قم، مسجد اعظم: 3895، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 117 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 178].

1247/21706 - قم، مسجد اعظم: 3929، عنوان معرفی: متفرقات و دعا و غیره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، جیبی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 647].

1248/21707 - قم، مسجد اعظم: 3989، از آغاز و انجام افتادگی دارد، آغاز: مصائده و کل بی تفقد رعایته و اضباء الی، نسخ جلی و زیبا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 26 برگ، 8 سطر [فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1249/21708 - قم، مسجد اعظم: 561، عنوان معرفی: متفرقات (دعا - حدیث - شعر)، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 457].

1250/21709 - قم، مسجد اعظم: 682، آغاز: سوره یس، نسخ جلی با ترجمه نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل چند سوره قرآن با ترجمه فارسی و دعای کمیل ، در نسخه تاریخ 1316ق موجود است، 42 برگ، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1251/21710 - قم، مسجد اعظم: 684، از آغاز افتادگی دارد، آغاز: الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ادعیه شامل:

تعقیبات ، دعاهای هفته ، اعمال ماههای قمری ، دعا برای برآورده شدن حاجات ، حرزهای ائمه علیهم السلام و خاتمه در آداب زیارت مشاهد مشرفه است، 124 برگ، 11 سطر، رقعی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 173؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1252/21711 - قم، مسجد اعظم: 994، کتاب شامل دعا منقول از حلیة المتقین و غیره، آغاز: مستحب است که بعد از اقامه بگوید اللهم رب هذه الدعوة التامة، نسخ جلی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، 32 برگ، 9 سطر، رحلی [فهرست مسجد اعظم ،قدیم: 490؛ فهرست مسجد اعظم ،جدید].

1253/21712 - خوی، مدرسه نمازی: 318، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ندبه ، مناجات خمسة عشر با ترجمه فارسی ، رساله دوم مجموعه [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 159].

ص:295

1254/21713 - خوی، مدرسه نمازی: 517، عنوان معرفی: کتاب دعا، دعای کمیل و دعای جوشن صغیر و کبیر با ترجمه، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 265].

1255/21714 - خوی، مدرسه نمازی: 582، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای معراج ، عدیله ، زیارت امام علی علیه السلام و زیارت عاشورا، 10 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 308].

1256/21715 - خوی، مدرسه نمازی: 722، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، مناجات خمسة عشر ، سور قرآنی ، ادعیه ماه رمضان و چند دوازده امام [فهرست مدرسه نمازی ، جلد اول: 389].

1257/21716 - خوی، مدرسه نمازی: 794، بخشی از یکی کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 7 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد دوم].

1258/21717 - خوی، مدرسه نمازی: 795، عنوان معرفی: کتاب دعا، بیاض شامل سور قرآنی و ادعیه وزیارات، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 130 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد دوم].

1259/21718 - خوی، مدرسه نمازی: 830، عنوان معرفی: دعا و طلب و مطالبی در... ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه، «6ر - 8ر» 3 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد دوم].

1260/21719 - خوی، مدرسه نمازی: 848، عنوان معرفی: دعای ذبح قربانی و عقد اخوت و طریق کشف عدد مضمر، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و هشتم مجموعه، «147ر و پ» 2 برگ [فهرست مدرسه نمازی ، جلد دوم].

1261/21720 - تهران، ملک: 139، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، عبد الله یزدی، بدون تاریخ کتابت، عربی، 25 برگ [فهرست ملک: 220/1].

1262/21721 - تهران، ملک: 1420، دعاء اللهم انی اسألک باسمائک... والعافیة یا خالق العافیة، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه [فهرست ملک:

266/5].

1263/21722 - تهران، ملک: 2182، عنوان معرفی: فضل الصلوات و حدیث المعراج، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «15پ - 17پ» 3 برگ [فهرست ملک: 443/5].

ص:296

1264/21723 - تهران، ملک: 2252، عنوان معرفی: ادعیه و زیارت، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «34ر - 41پ» 8 برگ [فهرست ملک: 448/5].

1265/21724 - تهران، ملک: 2720، عنوان معرفی: ادعیه شیعی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «هامش106 - 114پ» 8 برگ [فهرست ملک: 102/6].

1266/21725 - تهران، ملک: 3163، عنوان معرفی: کتاب الخواص، خواص سور قرآنی و دعاها و وردها، آغاز:... و اما ذکر بعض الخواص فنذکرها من کتاب الخواص ورأیت فی بعض النسخ انها مرویة عن الصادق علیه السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه، «86ر - 121پ» 36 برگ [فهرست ملک: 251/6].

1267/21726 - تهران، ملک: 3175، عنوان معرفی: اذکار امام زمان و باقر وادعیه و ختومات و روایات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دهم مجموعه، «245پ - 258ر» 14 برگ [فهرست ملک: 256/6].

1268/21727 - تهران، ملک: 3445، عنوان معرفی: دعای فارسی کهن و به عربی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «128پ - 129ر» 2 برگ [فهرست ملک: 420/6].

1269/21728 - تهران، ملک: 3563، مناجات و زیارتها و دعاهای رفع مشکلات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه [فهرست ملک: 491/6].

1270/21729 - تهران، ملک: 3630، دعاء الاسبوع واوراق منتخبة من عدة کتب فیها ادعیة، نسخ، قاسم عبد الله، بدون تاریخ کتابت، رساله دوازدهم و سیزدهم مجموعه [فهرست ملک: 7/7].

1271/21730 - تهران، ملک: 3781، عنوان معرفی: دعای تحمید و استغفار و تسبیح ایام هفته و ورد محمد اسامه... ، دعای تحمید و استغفار و تسبیح ایام هفته و ورد محمد اسامه متعلق به ایام هفته، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله شانزدهم و هفدهم مجموعه [فهرست ملک: 38/7].

1272/21731 - تهران، ملک: 3963، عنوان معرفی: کتاب دعا، افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، رساله اول مجموعه، «1ر - 5ر» 5 برگ [فهرست ملک: 118/7].

1273/21732 - تهران، ملک: 3995، آغاز: بسمله بسم الله فاتح الوجود والحمد لله مظهر کل موجود، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه [فهرست ملک: 136/7].

ص:297

1274/21733 - تهران، ملک: 4057، عنوان معرفی: اذکاری از عرفا وانبیاء وائمه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله صد و بیست و هشتم مجموعه، «238پ - 240پ» 3 برگ [فهرست ملک: 193/7].

1275/21734 - تهران، ملک: 4637، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 443/7].

1276/21735 - تهران، ملک: 4657، عنوان معرفی: ترتیب نماز جعفر بن ابی طالب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سی و نهم مجموعه [فهرست ملک: 480/7].

1277/21736 - تهران، ملک: 4675، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم مجموعه [فهرست ملک: 15/8].

1278/21737 - تهران، ملک: 50، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، شامل دعای کمیل و صباح و روزهای هفته و زیارت عاشورا و دعای سحر و ابو حمزه و افتتاح و سمات و اختتام و عشرات و مشلول با ترجمه فارسی، نسخ، محمد رفیع ارسنجانی، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 166 برگ [فهرست ملک: 216/1].

1279/21738 - تهران، ملک: 5422، عنوان معرفی: ادعیه مجرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سیم و پنجم مجموعه [فهرست ملک: 369/8].

1280/21739 - تهران، ملک: 5712، عنوان معرفی: ادعیه و اعمال حج و زیارت وداع قبور ائمه علیهم السلام ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، رساله بیست و پنجم مجموعه، «145ر - 169ر» 25 برگ [فهرست ملک: 478/8].

1281/21740 - تهران، ملک: 5712، عنوان معرفی: دعای تسلیم و دعا در طلب رزق و روزی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله بیست و هفتم مجموعه و رساله سی و نهم مجموعه [فهرست ملک: 478/8].

1282/21741 - تهران، ملک: 6075، عنوان معرفی: دعای ابطال سحر، آغاز: منقول است از خط شیخ بهایی، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، رساله بیست و هفتم مجموعه، «80ر» 1 برگ، سطر، [فهرست ملک: 136/9].

1283/21742 - تهران، ملک: 6138، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، «خواص بسم الله ، دعای مغنی ، حرز یمانی» [فهرست ملک: 190/9].

1284/21743 - تهران، ملک: 6339، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 90 برگ [فهرست ملک: 222/1].

ص:298

1285/21744 - تهران، ملک: 6410، ختومات و زیارات و ادعیه وطلسمات، آغاز:

روایت است از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآله که اگر کس خواهد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله دوم مجموعه، «19پ - 190ر» 172 برگ، سطر، [فهرست ملک: 371/9].

1286/21745 - تهران، ملک: 6422، «خواص چهل اسم ادریس، شرح دعای سباسب ، ادعیه رفع وبا و طاعون» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست ملک:

383/9].

1287/21746 - تهران، ملک: 675، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ذیل رساله دهم مجموعه، یک صفحه برگ [فهرست ملک: 144/5].

1288/21747 - تهران، ملک: 720، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، شامل دعای فتح و... ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله دوم مجموعه، «13پ - 19پ» 7 برگ [فهرست ملک: 158/5].

1289/21748 - تهران، ملک: 79، عنوان معرفی: کتاب الدعاء، شامل دعای روز جمعه و دوازده امام و دعای عشرات و سمات و... ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 116 برگ [فهرست ملک: 218/1].

1290/21749 - تهران، ملک: 86، نسخ، محمد هاشم اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، «دعای کمیل ، جوشن کبیر ، دوازده امام ، زیارت عاشورا و ...» ، رساله دوم مجموعه [فهرست ملک: 2/5].

1291/21750 - تهران، ملک: 888، عنوان معرفی: دعاها پراکنده، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، شامل: «دعای خواجه نصیر ، دعای صنمی قریش ، عشرات ، دوازده امام خواجه و سمات و ...» ، رساله دهم مجموعه، «214ر - 226پ» 33 برگ [فهرست ملک: 213/5].

1292/21751 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 27، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای کمیل و صباح و سمات و... ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 60 برگ [فهرست مرکز احیاء: 46/1].

1293/21752 - قم، مرکز احیاء میراث اسلامی: 82، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل دعای سیفی و سمات و عرفه و علوی و علوی مصری و... ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی [فهرست مرکز احیاء: 119/1].

ص:299

1294/21753 - یزد، وزیری: 1305، عنوان معرفی: کتاب دعا، ثلث، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 923/3].

1295/21754 - یزد، وزیری: 1372، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم و ششم مجموعه، 22 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 941/3].

1296/21755 - یزد، وزیری: 1407، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم مجموعه، «71 - 112» 42 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

952/3].

1297/21756 - یزد، وزیری: 1452، شامل فضیلت صلوات بر نبی صلی الله علیه و آله و اخبار متفرقه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله پنجم مجموعه، «124 - 174» 51 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 963/3].

1298/21757 - یزد، وزیری: 2103، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: وعظمة الله وسلطان الله وبجلال الله وبجمع الله، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 148 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1166/4].

1299/21758 - یزد، وزیری: 2274، آغاز: لا اله الا الله الهاً واحداً ونحن له مسلمون، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، تعقیب نمازها، 35 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1268/4].

1300/21759 - یزد، وزیری: 2301، از اول افتادگی دارد، آغاز: و اولاده و عترته و احبائه اما بعد این نسخه تحفه ایست از خزانه امام، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله اول مجموعه، «1 - 46» 46 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1240/4].

1301/21760 - یزد، وزیری: 2312، عنوان معرفی: رساله در دعا، آغاز: دعای امیرالمؤمنین علیه السلام فی الصباح، نسخ، محمد، بدون تاریخ کتابت، 67 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1245/4].

1302/21761 - یزد، وزیری: 2433، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 7 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1292/4].

1303/21762 - یزد، وزیری: 2442، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: فله الملک وله الحمد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی [فهرست کتابخانه وزیری: 1295/4].

ص:300

1304/21763 - یزد، وزیری: 2466، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 218 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 4 / 1305].

1305/21764 - یزد، وزیری: 2472، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 86 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1307/4].

1306/21765 - یزد، وزیری: 2503، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 52 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1320/4].

1307/21766 - یزد، وزیری: 2546، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 104 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1337/4].

1308/21767 - یزد، وزیری: 2554، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 85 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1341/4].

1309/21768 - یزد، وزیری: 2555، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 102 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1341/4].

1310/21769 - یزد، وزیری: 2561، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 126 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1343/4].

1311/21770 - یزد، وزیری: 2574، از اول افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 115 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1348/4].

1312/21771 - یزد، وزیری: 2711، «زیارت عاشورا ، دعاهای مشلول ، سمات ، عشرات و دعاهایی از صحیفه سجادیه» ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 47 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1400/4].

1313/21772 - یزد، وزیری: 2735، عنوان معرفی: رساله در ادعیه و احراز و اوراد و طلسمات و ادویه، آغاز: در علاج زکام و نزله، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، «111 - 180» 70 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 408/4].

ص:301

1314/21773 - یزد، وزیری: 2742، عنوان معرفی: جنگ ادعیه، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه ، «1 - 98» 98 برگ، و «111 - 142» 32 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1411/4].

1315/21774 - یزد، وزیری: 2863، آغاز: یا سلطان یا رضوان یا غفران، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه، «1 - 64» 64 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1454/4].

1316/21775 - یزد، وزیری: 2864، آغاز: لقضاء الدین چون ثلثی از شب بگذرد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 152 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1454/4].

1317/21776 - یزد، وزیری: 2931، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله دوم مجموعه، «157 - 274» 118 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1477/4].

1318/21777 - یزد، وزیری: 2942، از اول افتادگی دارد، آغاز: الهی فان تعفو فعفوک منقذی، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری:

1480/4].

1319/21778 - یزد، وزیری: 3024، عنوان معرفی: دعا و طب، از اول و آخر افتادگی دارد، آغاز: باب سیم و چهارم در ذکر ادویه مرکبه و این بیست و دو باب است، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست کتابخانه وزیری: 1509/5].

1320/21779 - یزد، وزیری: 3158، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی، 211 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1553/5].

1321/21780 - یزد، وزیری: 3168، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 221 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1557/5].

1322/21781 - یزد، وزیری: 3206، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 110 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1571/5].

1323/21782 - یزد، وزیری: 3240، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: در جمیع ماه بگوید خدا هزار حسنه برای او کرامت فرماید، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 101 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1583/5].

ص:302

1324/21783 - یزد، وزیری: 3256، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی ، رساله اول مجموعه «1 - 79» 79 برگ و رساله سوم مجموعه ، 51 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1589/5].

1325/21784 - یزد، وزیری: 3287، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 41 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1602/5].

1326/21785 - یزد، وزیری: 3324، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی و فارسی، 128 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1615/5].

1327/21786 - یزد، وزیری: 3327، عنوان معرفی: کتاب دعا، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 17 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1616/5].

1328/21787 - یزد، وزیری: 3362، آغاز: الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 65 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1627/5].

1329/21788 - یزد، وزیری: 3379، آغاز: شرح دعای حمید روایت شده از حضرت رسول صلی الله علیه وآله که فرمود، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 110 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1633/5].

1330/21789 - یزد، وزیری: 3464، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 113 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1663/5].

1331/21790 - یزد، وزیری: 3465، عنوان معرفی: دعا و طلسمات، آغاز: بسمله لا اله الا الله الهاً واحداً ونحن له مسلمون، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 31 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1663/5].

1332/21791 - یزد، وزیری: 3486، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: هذا دعای اسم اعظم این است یا الله یا حمید، نسخ، سید مرتضی، بدون تاریخ کتابت، 96 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1671/5].

1333/21792 - یزد، وزیری: 3487، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 83 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1671/5].

1334/21793 - یزد، وزیری: 3488، عنوان معرفی: کتاب دعا، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 50 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1671/5].

ص:303

1335/21794 - یزد، وزیری: 3493، آغاز: والارض وما بینهما الرحمن لایملکون منه خطاباً، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 104 برگ [فهرست کتابخانه وزیری:

1673/5].

1336/21795 - یزد، وزیری: 3496، بدون نام کاتب، 1263ق، 122 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1674/5].

1337/21796 - یزد، وزیری: 3503، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 197 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1677/5].

1338/21797 - یزد، وزیری: 3505، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 41 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1678/5].

1339/21798 - یزد، وزیری: 3511، عنوان معرفی: بیاض دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، سور قرآنی و دعا و زیارات ، فارسی، 115 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1679/5].

1340/21799 - یزد، وزیری: 3512، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 40 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1680/5].

1341/21800 - یزد، وزیری: 3513، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 134 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1680/5].

1342/21801 - یزد، وزیری: 3514، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 91 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1680/5].

1343/21802 - یزد، وزیری: 3515، افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای کمیل با ترجمه، 158 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1680/5].

1344/21803 - یزد، وزیری: 3516، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 87 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1681/5].

1345/21804 - یزد، وزیری: 3517، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 95 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1681/5].

1346/21805 - یزد، وزیری: 3518، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 136 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1681/5].

1347/21806 - یزد، وزیری: 3519، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 194 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1681/5].

ص:304

1348/21807 - یزد، وزیری: 3520، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 169 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1681/5].

1349/21808 - یزد، وزیری: 3556، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله ششم و یازدهم مجموعه ، «54 - 74» 21 برگ، و «106 - 121» 16 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 5 / 1695].

1350/21809 - یزد، وزیری: 3603، نسخ، میر اشرف اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، 206 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1716/5].

1351/21810 - یزد، وزیری: 3617، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 175 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1721/5].

1352/21811 - یزد، وزیری: 3648، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 223 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1735/5].

1353/21812 - یزد، وزیری: 3724، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 204 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1763/5].

1354/21813 - یزد، وزیری: 3736، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله سوم و پنجم و نهم مجموعه ، «55 - 74» 20 برگ و «85 - 110» 26 برگ، و «130 - 137» 8 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1772/5].

1355/21814 - یزد، وزیری: 3776، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، ترجمه دعاها به شنگرف بین سطور، 123 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1792/5].

1356/21815 - یزد، وزیری: 3777، عنوان معرفی: کتاب دعا، نسخ، ابو طالب اصفهانی، بدون تاریخ کتابت، 114 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1792/5].

1357/21816 - یزد، وزیری: 3792، عنوان معرفی: کتاب دعا، رساله در باطل نمودن سحر و خواص آیة الکرسی، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی، 72 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1798/5].

1358/21817 - یزد، وزیری: 3794، عنوان معرفی: کتاب دعا، آغاز: یا رحیم کل مسترحم، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 115 برگ [فهرست کتابخانه وزیری: 1798/5].

ص:305

1359/21818 - همدان، مدرسه غرب: 10552، عنوان معرفی: ادعیه و ختومات، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله چهارم مجموعه، «صفحه127 - 170» 22 برگ [فهرست مدرسه غرب: 448].

1360/21819 - همدان، مدرسه غرب: 10574، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 56].

1361/21820 - همدان، مدرسه غرب: 10669، عنوان معرفی: ادعیه وتوسلات، از اول و آخر افتادگی دارد، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، رساله اول مجموعه، «صفحه1 - 36» 18 برگ [فهرست مدرسه غرب: 449].

1362/21821 - همدان، مدرسه غرب: 11155، عنوان معرفی: ادعیه و علوم غریبه، شامل« :دعای سیفی و خواصش ، عقد اللسان ، جفر مرتضوی ، خواص اسماء الحسنی ، حرز ذو القرنین و شرحش ، حرزهای مختلف و خواص معاجین» ، نسخ ونستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، قطع بیاضی [فهرست مدرسه غرب: 6].

1363/21822 - همدان، مدرسه غرب: 11160، عنوان معرفی: ادعیه و علوم غریبه، «جفر کامل ، اسرار مکتومه ، ادعیه مخزونه و غریبه و بخش هایی از فوائد المواید شیخ مفید در ختومات مجربه» ، نسخ و شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 7].

1364/21823 - همدان، مدرسه غرب: 11164، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 56].

1365/21824 - همدان، مدرسه غرب: 12396، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 56].

1366/21825 - همدان، مدرسه غرب: 153، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه ، ادعیه مأثور و خواص اسماء الحسنی، «176 - 217» 42 برگ [فهرست مدرسه غرب: 221].

1367/21826 - همدان، مدرسه غرب: 153، عنوان معرفی: کتاب دعا، شامل ادعیه واعمال مأثوره و تعقیبات، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله نهم مجموعه، «259224» 35 برگ [فهرست مدرسه غرب: 221].

1368/21827 - همدان، مدرسه غرب: 1674، عنوان معرفی: ادعیه وسوره یس، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 4].

ص:306

1369/21828 - همدان، مدرسه غرب: 210، عنوان معرفی: ادعیه مأثوره، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 56].

1370/21829 - همدان، مدرسه غرب: 2625، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات ائمه علیهم السلام ، از اول و آخر افتادگی دارد، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی [فهرست مدرسه غرب: 5].

1371/21830 - همدان، مدرسه غرب: 4792، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 4].

1372/21831 - همدان، مدرسه غرب: 488، عنوان معرفی: ادعیه و طلسمات (در ختومات و خواص دعاها و داروها)، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 5].

1373/21832 - همدان، مدرسه غرب: 5335، عنوان معرفی: ادعیه وعلوم غریبه، از اول افتادگی دارد، آغاز: شرح آیة الکرسی مغربی هر که خواهد هفت روز آیة الکرسی، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 6].

1374/21833 - همدان، مدرسه غرب: 5374، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات، آغاز: الفصل الثالث فی زیارة مولانا و مقتدانا امیرالمؤمنین علیه السلام ، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، قطع بیاضی [فهرست مدرسه غرب: 56].

1375/21834 - همدان، مدرسه غرب: 5375، عنوان معرفی: ادعیه و خواص ادویه، آغاز:

تعقیب نماز ظهر در بعضی از ادعیه متبرکه مأثوره مروی است، شکسته نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 5].

1376/21835 - همدان، مدرسه غرب: 5376، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت [فهرست مدرسه غرب: 4].

1377/21836 - همدان، مدرسه غرب: 5383، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، دعای صباح و یا من تحل و سیفی وشرح آن و دوازده امام خواجه و زیارت ائمه علیهم السلام [فهرست مدرسه غرب: 4].

1378/21837 - همدان، مدرسه غرب: 761، عنوان معرفی: ادعیه و زیارات و ختومات، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی [فهرست مدرسه غرب: 5].

ص:307

1379/21838 - همدان، مدرسه غرب: 7702، عنوان معرفی: دعاهای پراکنده، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هفتم و یازدهم مجموعه [فهرست مدرسه غرب:

425].

1380/21839 - همدان، مدرسه غرب: 830، عنوان معرفی: دعاها و خواص آیه های قرآن، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله هشتم مجموعه، «290 - 339» 50 برگ [فهرست مدرسه غرب: 285].

1381/21840 - مشهد، دانشکده الهیات: 1009، عنوان معرفی: ادعیه و خواص آیات، نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله دوم مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 163/2].

1382/21841 - مشهد، دانشکده الهیات: 1131، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 82 برگ [فهرست الهیات مشهد: 264/2].

1383/21842 - مشهد، دانشکده الهیات: 1137، عنوان معرفی: دعای جوشن کبیر و چند دعای دیگر، نسخ، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 53 برگ [فهرست الهیات مشهد: 270/2].

1384/21843 - مشهد، دانشکده الهیات: 1162، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، رساله اول مجموعه [فهرست الهیات مشهد: 293/2].

1385/21844 - مشهد، دانشکده الهیات: 495، عنوان معرفی: مجموعه دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، عربی ، یکی از شاهزادگان این کتاب را به تقلید از خط احمد نیریزی نگاشته است، 24 برگ [فهرست الهیات مشهد: 252/1].

1386/21845 - مشهد، دانشکده الهیات: 499، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 62 برگ [فهرست الهیات مشهد: 254/1].

1387/21846 - مشهد، دانشکده الهیات: 500، آغاز: سید بن طاووس در کتاب اقبال روایت کرده است، نسخ خوش، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، 238 برگ [فهرست الهیات مشهد: 254/1].

1388/21847 - مشهد، دانشکده الهیات: 502، عنوان معرفی: مجموعه دعا، نسخ معرب، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کتابت، فارسی و عربی، 125 برگ [فهرست الهیات مشهد: 256/1].

ص:308

1389/21848 - مشهد، دانشکده الهیات: 503، نسخ و نستعلیق، بدون نام کاتب، بدون تاریخ کت