پایه 7

مشخصات کتاب

سرشناسه : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1398

عنوان و نام پدیدآور : دروس حوزه پایه اول تا دهم/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

مشخصات نشر : اصفهان : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 1398.

مشخصات ظاهری : نرم افزار تلفن همراه و رایانه

موضوع : حوزه و دانشگاه.

موضوع : حوزه های علمیه-- ایران.

موضوع : دانشگاه ها و مدارس عالی-- ایران.

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

توضیح : مجوعه حاضر،متن کتب متداول حوزه از پایه اول تا دهم می باشد.

ص: 1

اصول

فرائد الاصول المجلد 1 (قطع و ظن)

اشارة

سرشناسه : انصاری، مرتضی بن محمدامین، 1214 - 1281ق.

عنوان و نام پدیدآور : فرائد الاصول/ لمرتضی الانصاری؛ اعداد لجنه تحقیق تراث الشیخ الاعظم؛ للموتمر العالمی بمناسبه الذکری للمئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الانصاری.

مشخصات نشر : قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419ق.= 1377.

مشخصات ظاهری : 4 ج.

موضوع : اصول فقه شیعه

رده بندی کنگره : BP159/الف 8ف 4 1377

رده بندی دیویی : 297/312

شماره کتابشناسی ملی : م 77-12047

توضیح : فرائد الأصول یا الرسائل یا الدلائل تألیف شیخ اعظم مرتضی بن محمد امین انصاری تستری نجفی (متوفای 1281 قمری) است.

کتاب فرائد الأصول (رسائل) یکی از مهم ترین کتاب های درسی حوزه های علمیّه از زمان شیخ اعظم به بعد می باشد و بسیاری از علمای اصولی بر این کتاب تعلیقه زده اند. از مهم ترین این افراد میرزا موسی تبریزی (متوفای 1305 قمری)، میرزا حسن آشتیانی (متوفای 1319 قمری)، شیخ حسن مامقانی (متوفای 1323 قمری)، شیخ ملا محمد کاظم خراسانی (متوفای 1329 قمری)، شیخ آقا رضا همدانی (متوفای 1322 قمری) می باشند.

کتاب فرائد الأصول (رسائل)، مباحث عقلی اصول فقه می باشد. به تعبیر مؤلف، کتاب شامل سه مقصد است. مقصد اول قطع، مقصد دوّم ظن و مقصد سوّم شک (اصول عملیّه) و در خاتمه نیز تعادل و تراجیح می باشد.به تعبیر دیگری کتاب را رسائل خمس نیز می گویند (أعیان الشیعة ج 10 ص 118) که شامل پنج بحث اصلی قطع، ظن، اصل برائت، استصحاب و تعادل و تراجیح می باشد. (الذریعة ج 16 ص 132).

بسیاری از مباحث حجج و امارات که در کتب پیشینیان مورد توجه بود، در ساختار منطقی و نظام تعلیمی خاصی قرار نداشت. شیخ اعظم در آغاز فرائد الأصول این بخش از مباحث اصولی را در تقسیمی منطقی به سه بخش قطع و ظن و شک تقسیم نموده و در خاتمه نیز بحث تعادل و تراجیح را مطرح نموده اند.اصول عملیّه در کلام پیشینیان دارای انسجام دقیق منطقی نبود؛ ولی مرحوم شیخ اعظم به آن حصر عقلی داده، یعنی اصول عملی کمتر و بیشتر از چهار اصل نمی تواند باشد.

یکی دیگر از خصوصیات کتاب وسعت تتبع در نظریات علمای اصولی می باشد. حجم جستجو در اندیشه های دیگران از معیارهای ارزشیابی پژوهش ها و تحقیقات است. شیخ انصاری از این نگاه نیز محققی برجسته و بنام است. منابع مورد استفادۀ وی در فرائد الأصول، بالغ بر صد عنوان است؛ مثلا در بحث انسداد کلمات شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه، سید مرتضی در رسائل، شیخ طوسی در عدة، محقق حلی در معتبر، علامۀ حلی در نهج المسترشدین، فاضل مقداد در شرح باب حادی عشر، محقق خوانساری، صاحب وافیة، محدث بحرانی در الحدائق الناظرة، عضدی و حاجبی در مختصر الأصول را نقل و به نتیجه گیری می پردازند. یا در بحث شبهۀ تحریمیه یکی از دلائل قائلان به برائت اجماع است. شیخ به نقل آرای علما پرداخته اند و بطلان این سخن را که برائت در شبهۀ موضوعیه نظریۀ عالمان متأخر امامیه است، روشن می سازد و بدین منظور، سخن کلینی (در مقدمۀ کافی)، شیخ صدوق (در العقائد)، سید مرتضی، ابن زهره، شیخ طوسی، شیخ مفید، ابوالصلاح حلبی، محقق، علامه، شهید اول و شهید ثانی را نقل می کند.

*نسخه حاضر همراه با صوت استاد حیدری فسایی تا بحث اجماع می باشد*

ص: 1

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 1]

[شماره صفحه واقعی : 2]

ص: 2

[شماره صفحه واقعی : 3]

ص: 3

[شماره صفحه واقعی : 4]

ص: 4

[شماره صفحه واقعی : 5]

ص: 5

[شماره صفحه واقعی : 6]

ص: 6

بسم اللّه الرحمن الرحیم

تقدیم:

الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمّد و آله الطیّبین الطاهرین.

لم تکن الثورة الإسلامیّة بقیادة الإمام الخمینی رضوان اللّه علیه حدثا سیاسیّا تتحدّد آثاره التغییریّة بحدود الأوضاع السیاسیّة إقلیمیّة أو عالمیّة،بل کانت و بفعل التغییرات الجذریّة التی أعقبتها فی القیم و البنی الحضاریّة التی شیّد علیها صرح الحیاة الإنسانیّة فی عصرها الجدید حدثا حضاریّا إنسانیّا شاملا حمل إلی الإنسان المعاصر رسالة الحیاة الحرّة الکریمة التی بشّر بها الأنبیاء علیهم الصلاة و السلام علی مدی التأریخ و فتح أمام تطلّعات الإنسان الحاضر افقا باسما بالنور و الحیاة،و الخیر و العطاء.

و کان من اولی نتائج هذا التحوّل الحضاری الثورة الثقافیّة الشاملة التی شهدها مهد الثورة الإسلامیّة إیران و التی دفعت بالمسلم الإیرانی إلی اقتحام میادین الثقافة و العلوم بشتّی فروعها،و جعلت من إیران،و من قم المقدّسة بوجه خاصّ عاصمة للفکر الإسلامی و قلبا نابضا بثقافة القرآن و علوم الإسلام.

و لقد کانت تعالیم الإمام الراحل رضوان اللّه تعالی علیه و وصایاه و کذا

[شماره صفحه واقعی : 7]

ص: 7

توجیهات قائد الثورة الإسلامیّة و ولیّ أمر المسلمین آیة اللّه الخامنئی المصدر الأوّل الذی تستلهم الثورة الثقافیّة منه دستورها و منهجها،و لقد کانت الثقافة الإسلامیّة بالذات علی رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان اللّه علیه و قد أولاها سماحة آیة اللّه الخامنئی حفظه اللّه تعالی رعایته الخاصّة،فکان من نتائج ذاک التوجیه و هذه الرعایة ظهور آفاق جدیدة من التطوّر فی مناهج الدراسات الإسلامیّة بل و مضامینها،و انبثاق مشاریع و طروح تغییریّة تتّجه إلی تنمیة و تطویر العلوم الإسلامیّة و مناهجها بما یناسب مرحلة الثورة الإسلامیّة و حاجات الإنسان الحاضر و تطلّعاته.

و بما أنّ العلوم الإسلامیّة حصیلة الجهود التی بذلها عباقرة الفکر الإسلامیّ فی مجال فهم القرآن الکریم و السنّة الشریفة فقد کان من أهمّ ما تتطلّبه عملیّة التطویر العلمی فی الدراسات الإسلامیّة تسلیط الأضواء علی حصائل آراء العباقرة و النوابغ الأوّلین الذین تصدّروا حرکة البناء العلمی لصرح الثقافة الإسلامیّة،و القیام بمحاولة جادّة و جدیدة لعرض آرائهم و أفکارهم علی طاولة البحث العلمی و النقد الموضوعی،و دعوة أصحاب الرأی و الفکر المعاصرین إلی دراسة جدیدة و شاملة لتراث السلف الصالح من بناة الصرح الشامخ للعلوم و الدراسات الإسلامیّة و روّاد الفکر الإسلامیّ و عباقرته.

و بما أنّ الإمام المجدّد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس اللّه نفسه یعتبر الرائد الأوّل للتجدید العلمی فی العصر الأخیر فی مجالی الفقه و الاصول -و هما من أهمّ فروع الدراسات الإسلامیّة-فقد اضطلعت الأمانة العامّة لمؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری-بتوجیه من سماحة قائد الثورة الإسلامیّة آیة اللّه الخامنئی و رعایته-بمشروع إحیاء الذکری المئویّة

[شماره صفحه واقعی : 8]

ص: 8

الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه و لیتمّ من خلال هذا المشروع عرض مدرسة الشیخ الأنصاری الفکریّة فی شتّی أبعادها و علی الخصوص إبداعات هذه المدرسة و إنتاجاتها المتمیّزة التی جعلت منها المدرسة الامّ لما تلتها من مدارس فکریّة کمدرسة المیرزا الشیرازی و الآخوند الخراسانی و المحقّق النائینی و المحقّق العراقی و المحقّق الأصفهانی و غیرهم من زعماء المدارس الفکریّة الحدیثة علی صعید الفقه الإسلامی و اصوله.

و تمهیدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامّة أن تقوم لجنة مختصّة من فضلاء الحوزة العلمیّة بقم المقدّسة بمهمّة إحیاء تراث الشیخ الأنصاری و تحقیق ترکته العلمیّة و إخراجها بالاسلوب العلمی اللائق و عرضها لروّاد الفکر الإسلامیّ و المکتبة الإسلامیّة بالطریقة التی تسهّل للباحثین الاطّلاع علی فکر الشیخ الأنصاری و نتاجه العلمی العظیم.

و الأمانة العامّة لمؤتمر الشیخ الأنصاری إذ تشکر اللّه سبحانه و تعالی علی هذا التوفیق تبتهل إلیه فی أن یدیم ظلّ قائد الثورة الإسلامیّة و یحفظه للإسلام ناصرا و للمسلمین رائدا و قائدا و أن یتقبّل من العاملین فی لجنة التحقیق جهدهم العظیم فی سبیل إحیاء تراث الشیخ الأعظم الأنصاری و أن یمنّ علیهم بأضعاف من الأجر و الثواب.

أمین عام مؤتمر الشیخ الأعظم الأنصاری الشیخ محسن العراقی

[شماره صفحه واقعی : 9]

ص: 9

[شماره صفحه واقعی : 10]

ص: 10

مقدمة

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمّد و أهل بیته الطاهرین،و اللّعن الدائم علی أعدائهم أجمعین.

من الواضح لدی من له أدنی إلمام بعلم الاصول و بالکتب الاصولیة المؤلّفة علی ید المحقّقین من علماء الاصول من الإمامیّة فی القرنین الأخیرین،أنّ للشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سرّه دورا تأسیسیا فی بعض أبحاث علم الاصول،و تطویریا فی أغلبها،و بخاصّة فی بحوث القطع،و الظن،و الاصول الجاریة فی مرحلة الشک،کالبراءة و الاشتغال و التخییر و الاستصحاب،و مباحث تعارض الأدلّة و علاجه.

و کان بودّنا أن نقوم بدراسة موضوعیة،تقارن اصول الشیخ الأعظم قدّس سرّه بأبحاث من تقدّم علیه أو عاصره و مقدار تأثّره بهم، و تحقیق میادین ریادته،سواء فی نفس الموضوعات الاصولیة أو فی اسلوب طرحها و منهجیة البحث عنها،و لکن لم نوفّق لذلک فاکتفینا فی هذه المقدمة ببیان کیفیة تحقیق الکتاب،تارکین تلک الدراسة إلی فرصة اخری،إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 11]

ص: 11

مراحل تحقیق الکتاب:

تمّ تحقیق الکتاب-کسائر الکتب الاخری-ضمن مراحل،و قبل بیانها نشیر إلی النسخ التی اعتمدنا علیها فی تحقیق الکتاب.

النسخ المعتمدة فی التحقیق

طبع کتاب«فرائد الاصول»فی حیاة المؤلف قدّس سرّه-لذلک لم نبحث کثیرا عن مخطوطاته و إن استفدنا من بعضها-و تعدّدت طبعاته حتی بلغت أکثر من عشرین طبعة،قام بدراستها سماحة حجة الإسلام و المسلمین الشیخ غلام رضا فیّاضی،فانتخبنا من تلک النسخ المطبوعة عشر نسخ أولا،ثم استغنینا عن خمس منها إلاّ فی بعض الموارد.

و فیما یلی تعریف بالنسخ الرئیسیة-المخطوطة و المطبوعة-التی استندنا إلیها:

1-صورة فوتوغرافیة عن مخطوطة مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم 162/63300:

و تتکون من 154 ورقة،کتبت فی حیاة المؤلف،و هی واضحة، مصحّحة،خالیة من بعض إضافات النسخ الاخری،ابتدأت من أول مبحث القطع إلی آخر الظن،ورد فی بدایتها:«بسم اللّه الرحمن الرحیم، الحمد للّه رب العالمین،و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.فاعلم أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم...»و فی نهایتها:«...و الحمد للّه أوّلا و آخرا و صلی اللّه علی محمد و آله باطنا و ظاهرا.تمت فی ثامن و العشرین من شهر شعبان

[شماره صفحه واقعی : 12]

ص: 12

المعظّم سنة 1263».

و رمزنا لها ب«م».

2-صورة فوتوغرافیة عن مخطوطة مکتبة المسجد الأعظم فی قم برقم 3230:

ضمّت الکتاب کلّه من أوّل القطع الی آخر التراجیح فی 526 صفحة،و هی ناقصة الأوّل بمقدار نصف صفحة،جیّدة الخط،قد تفرّدت بقسم من العبارات،و احتوت علی بعض الأخطاء الواضحة،تأریخ تدوین موضوع الظنّ فیها سنة 1266 ه ق،ابتدأت بقوله:«...کان کذلک فهو حرام،هذا بخلاف القطع...».

و رمزنا لها ب«ظ».

3-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة فی حیاة المؤلف قدّس سرّه عثرنا علیها فی بعض مکتبات دزفول الخاصة:

و هی أوّل نسخة مطبوعة،اشتملت علی 320 صفحة بالقطع الوزیری، احتوت علی القطع و الظن فقط،مع مقدمة للتعریف بالکتاب و المؤلف بقلم عبد الحسین التستری،ورد فی آخرها:«قد اتفق الفراغ من تسوید هذه النسخة الموسومة بحجّیة المظنة من تصنیفات العالم الفاضل العارف الکامل الشیخ مرتضی منّ اللّه علی المسلمین بطول بقائه،و نوّر ساحة الإسلام بشعشعة شمس جماله فی ثالث عشر شهر ربیع الثانی من شهور سنة ثمان و ستین و مائتین من بعد ألف من الهجرة...قوبلت النسخة مع ما صحّحه المصنّف بنظره الشریف من أوّلها إلی آخرها،و لا نسخة أصحّ منها بظاهرها،و للّه الحمد علی کلّ حال،فإنّه العلیّ المتعال».

و رمزنا لها ب«ل».

[شماره صفحه واقعی : 13]

ص: 13

4-نسخة مطبوعة فی تبریز سنة 1302 ه ق:

من أصحّ النسخ-مع النسخة التالیة علی ما یقال-حصلنا علیها من بعض الأفاضل،طبعت بالقطع الوزیری،جاء فی نهایتها:«...قوبل مع النسختین الصحیحتین قبالا کاملا إلاّ[ما]زاغ البصر[عنه]،و أنا العبد هاشم بن الحسین فی سنة 1302».

و رمزنا لها ب«ه».

5-نسخة مطبوعة فی تبریز سنة 1314 ه ق:

طبعت بالقطع الرحلی،ورد فی آخرها:«قد تمت النسخة الشریفة التی لم یطبع إلی الآن مثلها فی المطبعة المخصوصة...و أنا العبد محمد علی التبریزی،فی شهر ربیع الأوّل من شهور 1314».و قدّم لنا هذه النسخة بعض الأفاضل أیضا.

و رمزنا لها ب«ت».

6-نسخة رحمة اللّه:

معروفة متداولة بین الأساتذة و الطلاب منذ سنین،طبعت سنة 1326 ه ق بالقطع الرحلی.

و رمزنا لها ب«ر».

7-نسخة مطبوعة فی طهران بالقطع الرحلی،و علیها تصحیحات بعض العلماء الأجلاّء فی أصفهان.حصّلنا هذه النسخة من مکتبة بعض السادة الأجلاّء.

و رمزنا لها ب«ص».

أمّا النسخ الثانویة التی استفدنا منها،فقد أشرنا إلیها فی الکتاب بعنوان«بعض النسخ»أو بذکر رموزها الخاصة،و هی کما یأتی:

[شماره صفحه واقعی : 14]

ص: 14

1-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم /2059 15/8/8 فی مکتبة السید المرعشی.

کاملة،لم یذکر اسم مستنسخها و لا تأریخ التدوین و الطبع.

و رمزنا لها ب«آ».

2-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم /3542 22/8/94 فی مکتبة السید المرعشی:

لم یذکر اسم مستنسخها و لا تاریخ التدوین و الطبع،و یبدو أنّها طبعت أیام ناصر الدین شاه القاجاری.

و رمزنا لها ب«ع».

3-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم 36804 8/7/128/ فی مکتبة السید المرعشی:

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،تأریخ تدوینها سنة 1315 ه ق، یبدو من بعض حواشیها أنّ النسخة المصحّحة بید المؤلف کانت عند مصحّحی هذه النسخة.

و رمزنا لها ب«خ».

4-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم /66688 6/3/214 فی مکتبة السید المرعشی:

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،دوّنت سنة 1315 ه ق،یبدو من مقدمة المصححین أنّها قوبلت بعدة نسخ مصححة.

و رمزنا لها ب«ن».

5-صورة فوتوغرافیة عن نسخة مطبوعة تحمل الرقم /56528 33/7/185 فی مکتبة السید المرعشی:

[شماره صفحه واقعی : 15]

ص: 15

طبعت فی طهران بالقطع الوزیری،تأریخ تدوینها سنة 1323 ه ق، قوبلت ببعض النسخ المصححة کما جاء فی مقدمتها.

و رمزنا لها ب«ف».

6-نسخة مطبوعة فی قم بالقطع الوزیری سنة 1376 ه ق،و فی مقدمتها ترجمة لحیاة الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.

و رمزنا لها ب«د».

مراحل التحقیق
اشارة

شکّلت عدة لجان ذات کفاءة عالیة لإنجاز مراحل تحقیق الکتاب وفقا للبیان الآتی:

أ-مقابلة النسخ

سجّلت اللجنة المختصة بذلک موارد الاختلاف بدقة فائقة،و تکوّنت من:

-حجة الإسلام و المسلمین السید یحیی الحسینی.

-حجة الإسلام و المسلمین السید جواد شفیعی.

-حجة الإسلام الشیخ محمد تقی راشدی.

-حجة الإسلام السید هادی عظیمی.

-الشیخ صادق الحسون(تبریزیان).

ب-استخراج مصادر النصوص

اسند هذا الأمر إلی:

-حجة الإسلام و المسلمین السید یحیی الحسینی.

-حجة الإسلام و المسلمین السید جواد شفیعی.

[شماره صفحه واقعی : 16]

ص: 16

-حجة الإسلام و المسلمین الشیخ محمد حسین أحمدی الشاهرودی.

استخرج الأوّلان مصادر القطع و الظن و البراءة و الاشتغال،و دقّقها الأخیر الذی تولّی استخراج مصادر الاستصحاب و التعادل و التراجیح و دقّقها حجة الإسلام و المسلمین الشیخ محمد باقر حسن پور.

ج-تقویم النص

عملیة التقویم من أهمّ مراحل تحقیق الکتاب،لأنّها تتصدی لانتقاء النصّ الصحیح من بین نسخ عدیدة اشتملت علی اختلافات تغیّر المعنی أحیانا،و خاصّة بالنسبة إلی کتاب مثل«فرائد الاصول»الذی أجری علیه المؤلف نفسه و آخرون عدّة تصحیحات اختلط بعضها ببعض و بتعلیقات توضیحیة أحیانا،فتعقد الأمر و صارت مهمة هذه اللجنة صعبة جدا.

و قد قیّض لها اللّه تعالی شخصین فاضلین یطمأن إلیهما،مارسا تدریس هذا الکتاب قبل القیام بتحقیقه،و هما:

-حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ علی رضا إسلامیان الذی تصدّی لتقویم نصوص القطع و الظن و البراءة و الاشتغال.

-حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ محمد حسین أحمدی الشاهرودی الذی تصدّی لتقویم نصوص الاستصحاب و التعادل و التراجیح،إضافة إلی قیامه بکتابة العناوین الجانبیة.

د-المراجعة العامة للکتاب

انبری لذلک حجة الإسلام و المسلمین السید محمد جواد الحسینی الجلالی،و حجّة الإسلام و المسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

ه-تنظیم الفهارس

قام بهذا الأمر حجة الإسلام السید هادی عظیمی.

[شماره صفحه واقعی : 17]

ص: 17

و-نضد الحروف

تمّ ذلک علی ید الأخ محمّد خازن بنحو دقیق،روعیت فیه الجوانب الفنیّة و الجمالیّة.

و کنت إلی جانب کل هؤلاء الإخوة الأفاضل اقدّم ما تیسّر لی من خدمات متواضعة فی سبیل تحقیق هذا التراث الثمین،إضافة إلی مراجعتی للکتاب عدّة مرّات و فی عدّة مراحل.

و هکذا تظافرت جهود هذه المجموعة من الفضلاء و ذوی الخبرة لإخراج الکتاب بنحو علمی دقیق،و بصیاغة حدیثة أنیقة لتوفیر فرص قیّمة للاستفادة منه،راجین من العلماء و الفضلاء و بخاصة الذین مارسوا تدریسه أن یتحفونا بآرائهم و إرشاداتهم رفدا للمسیرة العلمیة المزهرة و وفاء للعلماء المتقدمین علینا.

ختاما نرجو اللّه العلی القدیر أن یوفّق کلّ من شارکنا فی تحقیق هذا الکتاب الجلیل لمزید من الخدمات لمذهب أهل البیت علیهم السلام،إنّه قریب مجیب.

و آخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمین.

مسئول لجنة التحقیق محمّد علی الأنصاری

[شماره صفحه واقعی : 18]

ص: 18

نماذج مصوّرة من بعض النسخ المعتمد علیها فی تحقیق الکتاب

صورة الصفحة الأولی من نسخة«م»

[شماره صفحه واقعی : 19]

ص: 19

صورة الصفحة الأخیرة من نسخة«ل»

[شماره صفحه واقعی : 20]

ص: 20

صورة الصفحة الاولی من نسخة«ه»

[شماره صفحه واقعی : 21]

ص: 21

صورة الصفحة الاولی من نسخة«ت»

[شماره صفحه واقعی : 22]

ص: 22

[شماره صفحه واقعی : 23]

ص: 23

[شماره صفحه واقعی : 24]

ص: 24

تمهید

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحیم

المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ

صوت

[*حیدری فسایی]

اعلم (1):أنّ المکلّف إذا التفت إلی حکم شرعیّ،فإمّا أن یحصل له (2)الشکّ فیه،أو القطع،أو الظنّ.

فإن حصل له (3)الشکّ،فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیّة الثابتة للشاکّ فی مقام العمل،و تسمّی ب«الاصول العملیّة»،

الأصول العملیة الأربعة و مجاریها

و هی منحصرة فی أربعة؛

[*حیدری فسایی]

لأنّ الشکّ: إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أم لا.

و علی الثانی: فإمّا أن یمکن الاحتیاط أم لا.

و علی الأوّل: فإمّا أن یکون الشکّ فی التکلیف أو فی المکلّف به.

فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی (4)مجری التخییر،و الثالث

[شماره صفحه واقعی : 25]

ص: 25


1- کذا فی(ت)،(ص)و(ل)،و فی غیرها:«فاعلم».
2- العبارة فی(ه)هکذا:«فیحصل له إمّا الشکّ...».
3- لم ترد«له»فی(ل)و(م).
4- فی نسخة بدل(ص):«و الثانی مجری أصالة البراءة،و الثالث مجری قاعدة الاحتیاط،و الرابع مجری قاعدة التخییر».

مجری أصالة البراءة،و الرابع مجری قاعدة الاحتیاط.

تقریر آخر لمجاری الاصول العملیّة

و بعبارة اخری:الشکّ إمّا أن یلاحظ فیه الحالة السابقة أو لا (1)، فالأوّل مجری الاستصحاب،و الثانی:إمّا أن یکون الشکّ فیه فی التکلیف أو لا،فالأوّل مجری أصالة البراءة،و الثانی:إمّا أن یمکن الاحتیاط فیه أو لا،فالأوّل مجری قاعدة الاحتیاط،و الثانی مجری قاعدة التخییر (2).

و ما ذکرنا هو المختار فی مجاری الاصول الأربعة،و قد وقع الخلاف فیها،و تمام الکلام فی کلّ واحد موکول إلی محلّه.

مقاصد الکتاب

صوت

فالکلام یقع فی مقاصد ثلاثة:

الأوّل:فی القطع.

و الثانی:فی الظنّ.

و الثالث:فی الشکّ (3).

[شماره صفحه واقعی : 26]

ص: 26


1- لم ترد عبارة«و علی الثانی-إلی-السابقة أو لا»فی(ه).
2- عبارة«و بعبارة اخری-إلی-قاعدة التخییر»من(ر)و نسخة بدل(ص). و وردت فی(ه)أیضا مع اختلاف یسیر،و لم ترد فیها:«و بعبارة اخری».
3- کذا فی(ل)و(م)،و فی(ت)،(ر)،(ص)،و(ه):«و الثالث فی الاصول العملیة المذکورة التی هی المرجع عند الشکّ».

المقصد الأوّل فی القطع

[شماره صفحه واقعی : 27]

ص: 27

[شماره صفحه واقعی : 28]

ص: 28

المقصد الأوّل : فی القطع

اشارة

(1)

وجوب متابعة القطع

صوت

[*حیدری فسایی]

فنقول:لا إشکال فی وجوب متابعة القطع و العمل علیه ما دام موجودا؛لأنّه بنفسه طریق إلی الواقع،و لیس طریقیّته قابلة لجعل الشارع إثباتا أو نفیا (2).

إطلاق الحجّة علی القطع و المراد منه

صوت

و من هنا یعلم:أنّ إطلاق«الحجّة»علیه لیس کإطلاق«الحجّة» علی الأمارات المعتبرة شرعا؛لأنّ الحجّة عبارة عن:الوسط الذی به یحتجّ علی ثبوت الأکبر للأصغر،و یصیر واسطة للقطع بثبوته له،کالتغیّر لإثبات حدوث العالم،فقولنا:الظنّ حجّة،أو البیّنة حجّة،أو فتوی المفتی حجّة،یراد به کون هذه الامور أوساطا لإثبات أحکام متعلّقاتها، فیقال:هذا مظنون الخمریّة،و کلّ مظنون الخمریّة یجب الاجتناب عنه.

و کذلک قولنا:هذا الفعل ممّا أفتی المفتی بتحریمه،أو قامت البیّنة علی کونه محرّما،و کلّ ما کان کذلک فهو حرام.

و هذا بخلاف القطع؛لأنّه إذا قطع بوجوب شیء،فیقال: هذا

[شماره صفحه واقعی : 29]

ص: 29


1- کذا فی(ل)و(م)،و فی غیرهما:«أمّا الکلام فی المقصد الأوّل».
2- فی(ص):«و نفیا».

واجب،و کلّ واجب یحرم ضدّه أو یجب مقدّمته.

[*حیدری فسایی]

و کذلک العلم بالموضوعات،فإذا قطع بخمریة شیء،فیقال:هذا خمر،و کلّ خمر یجب الاجتناب عنه،و لا یقال:إنّ هذا معلوم الخمریّة، و کلّ معلوم الخمریّة حکمه کذا؛لأنّ أحکام الخمر إنّما تثبت للخمر، لا لما علم أنّه خمر.

و الحاصل:أنّ کون القطع حجّة غیر معقول؛لأنّ الحجّة ما یوجب القطع بالمطلوب،فلا یطلق علی نفس القطع.

انقسام القطع إلی طریقی و موضوعی:
اشارة

صوت

هذا کلّه بالنسبة إلی حکم متعلّق القطع و هو الأمر المقطوع به، و أمّا بالنسبة إلی حکم آخر،فیجوز أن یکون القطع مأخوذا فی موضوعه،فیقال:إنّ الشیء المعلوم بوصف کونه معلوما حکمه کذا، و حینئذ فالعلم یکون وسطا لثبوت ذلک الحکم (1)و إن لم یطلق علیه الحجّة؛إذ المراد ب«الحجّة»فی باب الأدلّة:ما کان وسطا لثبوت أحکام (2)متعلّقه شرعا،لا لحکم آخر (3)،کما إذا رتّب الشارع الحرمة علی الخمر المعلوم کونها خمرا،لا علی نفس الخمر،و کترتّب وجوب الإطاعة عقلا (4)علی معلوم الوجوب،لا الواجب الواقعی (5).

و بالجملة:فالقطع قد یکون طریقا للحکم،و قد یکون مأخوذا فی

[شماره صفحه واقعی : 30]

ص: 30


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«لمتعلّقه».
2- فی نسخة بدل(ص):«حکم».
3- لم ترد عبارة«و إن لم یطلق-إلی-لا لحکم آخر»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- لم ترد«عقلا»فی(ر)و(ص).
5- لم ترد عبارة«و کترتّب-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م).

موضوع الحکم.

خواص القسمین:
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ ما کان منه طریقا لا یفرّق فیه بین خصوصیّاته،من حیث القاطع و المقطوع به و أسباب القطع و أزمانه؛إذ المفروض کونه طریقا إلی متعلّقه،فیترتّب علیه أحکام متعلّقه،و لا یجوز للشارع أن ینهی عن العمل به؛لأنّه مستلزم للتناقض.

1-عدم جواز النهی عن العمل فی الطریقی و جوازه فی الموضوعی
اشارة

فإذا قطع بکون (1)مائع بولا-من أیّ سبب کان-فلا یجوز للشارع أن یحکم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه؛لأنّ المفروض أنّه بمجرّد القطع یحصل له صغری و کبری،أعنی قوله:«هذا بول،و کلّ بول یجب الاجتناب عنه،فهذا یجب الاجتناب عنه»فحکم الشارع بأنّه لا یجب الاجتناب عنه مناقض له،إلاّ إذا فرض عدم کون النجاسة و وجوب الاجتناب من أحکام نفس البول،بل من أحکام ما علم بولیّته علی وجه خاصّ من حیث السبب أو الشخص أو غیرهما،

القطع الموضوعی تابع فی اعتباره مطلقا او علی وجه خاص لدلیل الحکم

فیخرج العلم عن (2)کونه طریقا (3)،و یکون مأخوذا (4)فی الموضوع، و حکمه أنّه یتّبع فی اعتباره-مطلقا أو علی وجه خاصّ-دلیل ذلک الحکم الثابت الذی اخذ العلم فی موضوعه.

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر مطلقا:

فقد یدلّ علی ثبوت الحکم لشیء بشرط العلم به،بمعنی انکشافه للمکلّف من غیر خصوصیّة للانکشاف،کما فی حکم العقل بحسن إتیان

[شماره صفحه واقعی : 31]

ص: 31


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«کون».
2- کذا فی(ت)،و فی(ل)و(م):«فخرج عن».
3- لم ترد عبارة«فیخرج العلم عن کونه طریقا»فی(ر)،(ص)و(ه).
4- فی(ص)و(ه):«فیکون العلم مأخوذا»،و فی(ر):«فیکون مأخوذا».

ما قطع العبد بکونه مطلوبا لمولاه،و قبح ما یقطع بکونه مبغوضا؛فإنّ مدخلیّة القطع بالمطلوبیّة أو المبغوضیّة فی صیرورة الفعل حسنا أو قبیحا عند العقل لا یختصّ ببعض أفراده.و کما فی حکم الشارع (1)بحرمة ما علم أنّه خمر أو نجاسته بقول مطلق (2)،بناء علی أنّ الحرمة و النجاسة الواقعیّتین إنّما تعرضان مواردهما بشرط العلم-لا فی نفس الأمر-کما هو قول بعض (3).

أمثلة للقطع الموضوعی المعتبر علی وجه خاص:

و قد یدلّ دلیل ذلک الحکم علی ثبوته لشیء بشرط حصول القطع به من سبب خاصّ أو شخص خاصّ،مثل ما ذهب إلیه بعض الأخباریین (4):من عدم جواز العمل فی الشرعیات بالعلم الغیر (5)الحاصل من الکتاب و السنّة-کما سیجیء-،و ما ذهب إلیه بعض:من منع عمل القاضی بعلمه فی حقوق اللّه تعالی (6).

[شماره صفحه واقعی : 32]

ص: 32


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الشرع».
2- لم ترد«بقول مطلق»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).
3- کالمحدّث البحرانی فی الحدائق 5:249.
4- کالأمین الأسترابادی و السیّد المحدّث الجزائری و غیرهما،و سیجیء کلامهم فی الصفحة:52-55.
5- فی(ر):«غیر».
6- ذهب إلیه ابن حمزة فی الوسیلة:218،و نسبه فی المسالک و الریاض إلی الحلّی أیضا،و لکن لم نعثر علیه فی السرائر،بل ذهب فیه إلی الجواز فی جمیع الأشیاء،انظر المسالک(الطبعة الحجریّة)2:289،و الریاض(الطبعة الحجریّة) 2:390،و السرائر 2:179.
أمثلة للقطع الموضوعی بالنسبة إلی حکم غیر القاطع:

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمثلة ذلک بالنسبة إلی حکم (1)غیر القاطع کثیرة (2)،کحکم الشارع علی المقلّد بوجوب الرجوع إلی الغیر فی الحکم الشرعی إذا علم به من الطرق الاجتهادیّة المعهودة،لا من مثل الرمل و الجفر؛فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب علی القاطع الأخذ به فی عمل نفسه، إلاّ أنّه لا یجوز للغیر تقلیده فی ذلک،و کذلک العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غیر الإمامیّ من الطرق الاجتهادیّة المتعارفة،فإنّه لا یجوز للغیر العمل بها (3)،و کحکم الشارع علی الحاکم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس،إلی غیر ذلک.

2-قیام الأمارات و بعض الأصول مقام القطع الموضوعی و الطریقی:
اشارة

صوت

ثمّ من خواصّ القطع الذی هو طریق إلی الواقع:قیام الأمارات الشرعیّة و بعض (4)الاصول العملیّة مقامه فی العمل،بخلاف المأخوذ فی الحکم علی وجه الموضوعیّة؛فإنّه تابع لدلیل الحکم (5).

فإن ظهر منه أو من دلیل خارج (6)اعتباره علی وجه الطریقیة للموضوع-کالامثلة المتقدّمة (7)-قامت الأمارات و بعض (8)الاصول مقامه.

[شماره صفحه واقعی : 33]

ص: 33


1- لم ترد«حکم»فی(ت).
2- لم ترد عبارة«مثل ما ذهب-إلی-کثیرة»فی(ظ)و(م).
3- کذا فی النسخ،و الأنسب:«به»؛لرجوع الضمیر إلی«العلم»لا«الطرق».
4- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ل)و(م).
5- فی«ص»:«ذلک الحکم».
6- لم ترد«أو من دلیل خارج»فی(ظ)،(ل)و(م).
7- لم ترد«کالأمثلة المتقدّمة»فی(ت)،(ر)و(ه).
8- لم ترد«بعض»فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م).
عدم قیامها مقام القطع الموضوعی الصفتی:

و إن ظهر من دلیل الحکم (1)اعتبار القطع (2)فی الموضوع من حیث کونها صفة خاصّة قائمة بالشخص لم یقم مقامه غیره،کما إذا فرضنا أنّ الشارع اعتبر صفة القطع علی هذا الوجه فی حفظ عدد الرکعات الثنائیّة و الثلاثیّة و الاولیین من الرباعیّة (3)؛فإنّ غیره-کالظنّ بأحد الطرفین أو أصالة عدم الزائد-لا یقوم مقامه إلاّ بدلیل خاصّ خارجیّ غیر أدلّة حجّیة مطلق الظنّ فی الصلاة و أصالة عدم الأکثر.

[*حیدری فسایی]

و من هذا الباب:عدم جواز أداء الشهادة استنادا إلی البیّنة أو الید-علی قول-و إن جاز تعویل الشاهد فی عمل نفسه بهما إجماعا؛ لأنّ العلم بالمشهود به مأخوذ (4)فی مقام العمل علی وجه الطریقیّة، بخلاف مقام أداء الشهادة،إلاّ أن یثبت من الخارج:أنّ کلّ ما یجوز العمل به من الطرق الشرعیّة یجوز الاستناد إلیه فی الشهادة؛کما یظهر من روایة حفص الواردة فی جواز الاستناد إلی الید (5).

و ممّا ذکرنا یظهر:أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق کلّ یوم بدرهم ما دام متیقّنا بحیاة ولده،فإنّه لا یجب التصدّق عند الشکّ فی الحیاة لأجل استصحاب الحیاة،بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحیاة،فإنّه یکفی فی الوجوب الاستصحاب.

[شماره صفحه واقعی : 34]

ص: 34


1- فی(ر):«و إن ظهر منه».
2- فی(ر)و(ص):«صفة القطع».
3- لم ترد«من الرباعیّة»فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م).
4- لم ترد«مأخوذ»فی(ر)و(ه).
5- الوسائل 18:215،الباب 25 من أبواب کیفیة الحکم،الحدیث 2.
انقسام الظنّ کالقطع إلی طریقی و موضوعی:
اشارة

صوت

ثمّ إنّ هذا الذی ذکرنا-من (1)کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیّة و اخری علی وجه الموضوعیّة-جار فی الظنّ أیضا؛فإنّه (2)و إن فارق العلم فی کیفیّة الطریقیّة-حیث إنّ العلم طریق بنفسه،و الظنّ المعتبر طریق بجعل الشارع،بمعنی کونه وسطا فی ترتّب أحکام متعلّقه، کما أشرنا إلیه سابقا-إلاّ أنّه (3)أیضا:قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة،و قد یؤخذ موضوعا لحکم (4).

فلا بدّ من ملاحظة دلیل ذلک،ثمّ الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبرة مقامه،لکن الغالب فیه الأوّل.

[شماره صفحه واقعی : 35]

ص: 35


1- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«فی».
2- لم ترد«فإنّه»فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ص)،(ظ)،و(ه)بدل«إلاّ أنّه»:«لکن الظنّ».
4- وردت عبارة:«قد یؤخذ طریقا مجعولا-إلی-موضوعا لحکم»فی(ت)، (ر)،(ه)و مصحّحة(ص)هکذا: «قد یؤخذ طریقا مجعولا إلی متعلّقه(*)،سواء کان موضوعا علی وجه الطریقیة لحکم متعلّقه أو لحکم آخر یقوم مقامه سائر الطرق الشرعیّة،فیقال: إنّه حجّة. و قد یؤخذ موضوعا لا علی وجه الطریقیّة لحکم متعلّقه أو لحکم آخر،و لا یطلق علیه الحجّة»،و فی بعضها زیادة یسیرة. (*)فی طبعة جماعة المدرّسین-هنا-زیادة:«و قد یؤخذ موضوعا للحکم»،لکنّها لم ترد فی ما بأیدینا من النسخ.

[شماره صفحه واقعی : 36]

ص: 36

صوت

[*حیدری فسایی]

و ینبغی

التنبیه علی امور:
الامر الأوّل : الکلام فی التجرّی و أنّه حرام أم لا؟
اشارة

أنّه قد عرفت (1):أنّ القاطع لا یحتاج فی العمل بقطعه إلی أزید من الأدلّة المثبتة لأحکام مقطوعه،فیجعل ذلک کبری لصغری قطع بها، فیقطع بالنتیجة،فإذا قطع بکون شیء خمرا،و قام الدلیل علی کون حکم الخمر فی نفسها هی الحرمة،فیقطع بحرمة ذلک الشیء.

هل القطع حجّة مطلقا أو فی خصوص صورة مصادفته للواقع؟

لکنّ الکلام فی أنّ قطعه هذا هل هو حجّة علیه من الشارع و إن کان مخالفا للواقع فی علم اللّه،فیعاقب علی مخالفته،أو أنّه حجّة علیه إذا صادف الواقع؟بمعنی أنّه لو شرب الخمر الواقعیّ عالما عوقب علیه فی مقابل من شربها جاهلا،لا أنّه یعاقب علی شرب ما قطع بکونه خمرا و إن لم یکن خمرا فی الواقع.

الاستدلال علی حرمة التجرّی بالإجماع

ظاهر کلماتهم فی بعض المقامات:الاتّفاق علی الأوّل؛کما یظهر من دعوی جماعة (2)الإجماع علی أنّ ظانّ ضیق الوقت إذا أخّر الصلاة عصی و إن انکشف بقاء الوقت؛فإنّ تعبیرهم بظنّ الضیق لبیان أدنی

[شماره صفحه واقعی : 37]

ص: 37


1- فی الصفحة 29-30.
2- منهم:العلاّمة فی المنتهی 4:107،و الفاضل الهندی فی کشف اللثام 3: 109،و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 2:61.

فردی الرجحان،فیشمل القطع بالضیق.

نعم،حکی عن النهایة (1)و شیخنا البهائی (2)التوقّف فی العصیان، بل فی التذکرة:لو ظنّ ضیق الوقت عصی لو أخّر إن استمرّ الظنّ، و إن انکشف خلافه (3)فالوجه عدم العصیان (4)،انتهی (5).و استقرب العدم سیّد مشایخنا فی المفاتیح (6).

و کذا لا خلاف بینهم-ظاهرا-فی أنّ سلوک الطریق المظنون الخطر أو مقطوعه معصیة یجب إتمام الصلاة فیه و لو بعد انکشاف عدم الضرر فیه (7).

تأیید الحرمة ببناء العقلاء

صوت

و یؤیّده:بناء العقلاء علی الاستحقاق،و حکم العقل بقبح التجرّی.

الاستدلال علی الحرمة بالدلیل العقلی

صوت

و قد یقرّر دلالة العقل علی ذلک (8):بأنّا إذا فرضنا شخصین قاطعین،بأن قطع أحدهما بکون مائع معیّن خمرا،و قطع الآخر بکون

[شماره صفحه واقعی : 38]

ص: 38


1- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبدة:التوقّف،و عن النهایة قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبدة:41،و نهایة الوصول(مخطوط):11 و 94.
2- حکی السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن الزبدة:التوقّف،و عن النهایة قولین فی موضعین،انظر مفاتیح الاصول:308،و الزبدة:41،و نهایة الوصول(مخطوط):11 و 94.
3- فی(ظ)،(ل)و المصدر:بطلانه.
4- التذکرة 2:391.
5- لم ترد عبارة«بل فی التذکرة-إلی:-انتهی»فی(م)،و کتب علیها فی(ص): أنّها زائدة،إلاّ أنّه اضیف فیهما تصحیحا بعد قوله:«فی المفاتیح»ما یلی: «تبعا للعلاّمة فی التذکرة».
6- مفاتیح الاصول:308.
7- فی(ر)زیادة:«فتأمّل».
8- المقرّر هو المحقّق السبزواری فی الذخیرة.

مائع (1)آخر خمرا،فشرباهما،فاتّفق مصادفة أحدهما للواقع و مخالفة الآخر:فإمّا أن یستحقّا العقاب،أو لا یستحقّه أحدهما،أو یستحقّه من صادف قطعه الواقع دون الآخر،أو العکس.

لا سبیل إلی الثانی و الرابع،و الثالث مستلزم لإناطة استحقاق العقاب بما هو خارج عن الاختیار،و هو مناف لما یقتضیه العدل،فتعیّن الأوّل (2).

و یمکن الخدشة فی الکلّ:

المناقشة فی الإجماع

أمّا الإجماع،فالمحصّل منه غیر حاصل،و المسألة عقلیّة،خصوصا مع مخالفة غیر واحد،کما عرفت من النهایة (3)و ستعرف من قواعد الشهید قدّس سرّه (4)،و المنقول منه لیس حجّة فی المقام.

المناقشة فی بناء العقلاء

و أمّا بناء العقلاء،فلو سلّم فإنّما هو علی مذمّة الشخص من حیث إنّ هذا الفعل یکشف عن وجود صفة الشقاوة فیه،لا علی نفس فعله،کمن انکشف لهم من حاله أنّه بحیث لو قدر علی قتل سیّده لقتله؛ فإنّ المذمّة علی المنکشف،لا الکاشف.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یظهر الجواب عن قبح التجرّی؛فإنّه لکشف ما تجرّی به عن خبث الفاعل (5)،لا عن کون الفعل مبغوضا للمولی.

و الحاصل:أنّ الکلام فی کون هذا الفعل-الغیر المنهیّ عنه واقعا- مبغوضا للمولی من حیث تعلّق اعتقاد المکلّف بکونه مبغوضا،لا فی أنّ

[شماره صفحه واقعی : 39]

ص: 39


1- فی(ت)و نسخة بدل(ه)زیادة:«معیّن».
2- انظر ذخیرة المعاد:209 و 210.
3- راجع الصفحة السابقة.
4- انظر الصفحة 49-50.
5- فی(ر)و(ص)زیادة:«لکونه جریئا عازما علی العصیان و التمرّد».

هذا الفعل-المنهی عنه باعتقاده ظاهرا (1)-ینبئ عن سوء سریرة العبد مع سیّده و کونه فی مقام الطغیان و المعصیة (2)؛فإنّ هذا غیر منکر فی المقام (3)،لکن لا یجدی فی کون الفعل محرّما شرعیّا؛لأنّ استحقاق المذمّة علی ما کشف عنه الفعل لا یوجب استحقاقه علی نفس الفعل، و من المعلوم أنّ الحکم العقلی باستحقاق الذمّ إنّما یلازم استحقاق العقاب شرعا إذا تعلّق بالفعل،لا بالفاعل.

المناقشة فی الدلیل العقلی

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا ما ذکر من الدلیل العقلی،فنلتزم باستحقاق من صادف قطعه الواقع؛لأنّه عصی اختیارا،دون من لم یصادف.

و (4)قولک:إنّ التفاوت بالاستحقاق و العدم لا یحسن أن یناط بما هو خارج عن الاختیار،ممنوع؛فإنّ العقاب بما لا یرجع بالأخرة إلی الاختیار قبیح،إلاّ أنّ عدم العقاب لأمر لا یرجع إلی الاختیار قبحه غیر معلوم؛

[*حیدری فسایی]

کما یشهد به الأخبار الواردة فی أنّ:من سنّ سنّة حسنة کان له مثل أجر من عمل بها،و من سنّ سنّة سیّئة کان له مثل وزر من عمل بها (5).

فإذا فرضنا أنّ شخصین سنّا سنّة حسنة أو سیّئة،و اتّفق کثرة

[شماره صفحه واقعی : 40]

ص: 40


1- لم ترد عبارة:«المنهیّ عنه باعتقاده ظاهرا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد کلمة«ظاهرا»فی(ر)و(ص).
2- فی(ر)و(ص)زیادة:«و عازما علیه».
3- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«کما سیجیء».
4- «الواو»من(ه)و(ت).
5- انظر الوسائل 11:16،الباب 5 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1، و البحار 100:7،ضمن الحدیث 1،و کنز العمّال 15:780،الحدیث 43078.

العامل بإحداهما و قلّة العامل بما سنّه الآخر،فإنّ مقتضی الروایات کون ثواب الأوّل أو عقابه أعظم،و قد اشتهر:«أنّ للمصیب أجرین و للمخطئ أجرا واحدا» (1).و الأخبار فی أمثال ذلک فی طرف (2)الثواب و العقاب بحدّ التواتر.

فالظاهر:أنّ العقل إنّما یحکم بتساویهما فی استحقاق المذمّة من حیث شقاوة الفاعل و خبث سریرته مع المولی،لا فی استحقاق المذمّة علی الفعل المقطوع بکونه معصیة.

و ربما یؤیّد ذلک:أنّا نجد من أنفسنا الفرق فی مرتبة الذمّ (3)بین من صادف قطعه (4)الواقع و بین من لم یصادف.

إلاّ أن یقال:إنّ ذلک إنّما هو فی المبغوضات العقلائیّة؛من حیث إنّ زیادة العقاب (5)من المولی و تأکّد الذمّ (6)من العقلاء بالنسبة إلی من صادف اعتقاده الواقع لأجل التشفّی،المستحیل فی حقّ الحکیم تعالی،فتأمّل.

تفصیل صاحب الفصول فی التجرّی:

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و قد یظهر من بعض المعاصرین (7):التفصیل فی صورة القطع

[شماره صفحه واقعی : 41]

ص: 41


1- لم نجده بعینه،و یدلّ علیه ما فی کنز العمّال 6:7،الحدیث 14597.
2- فی(ص):«طرفی».
3- کذا فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«العقاب»بدل «الذمّ».
4- کذا فی(ت)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«فعله»بدل«قطعه».
5- کذا فی(ل)،(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها:«الذمّ»بدل«العقاب».
6- کذا فی(ر)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«تأکّده».
7- هو صاحب الفصول،کما سیأتی.

بتحریم شیء غیر محرّم واقعا،فرجّح استحقاق العقاب بفعله،إلاّ أن یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصد القربة،فإنّه لا یبعد عدم استحقاق العقاب علیه مطلقا أو فی بعض الموارد؛نظرا إلی معارضة الجهة الواقعیّة للجهة الظاهریّة؛فإنّ قبح التجرّی عندنا لیس ذاتیّا،بل یختلف بالوجوه و الاعتبار.

فمن اشتبه علیه مؤمن ورع عالم بکافر واجب القتل،فحسب أنّه ذلک الکافر و تجرّی فلم یقتله،فإنّه لا یستحقّ الذمّ علی هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع،و إن کان معذورا لو فعل.

و أظهر من ذلک:ما لو جزم بوجوب قتل نبیّ أو وصیّ،فتجرّی و لم یقتله.

أ لا تری:أنّ المولی الحکیم إذا أمر عبده بقتل عدوّ له،فصادف العبد ابنه و زعمه ذلک العدوّ فتجرّی و لم یقتله،أنّ المولی إذا اطّلع علی حاله لا یذمّه علی هذا التجرّی،بل یرضی به و إن کان معذورا لو فعل.

و کذا لو نصب له طریقا غیر القطع إلی معرفة عدوّه،فأدّی الطریق إلی تعیین ابنه فتجرّی و لم یفعل.

و هذا الاحتمال حیث یتحقّق عند المتجرّی لا یجدیه إن لم یصادف الواقع؛و لذا یلزمه العقل بالعمل بالطریق المنصوب؛لما فیه من القطع بالسلامة من العقاب،بخلاف ما لو ترک العمل به،فإنّ المظنون فیه عدمها.

و من هنا یظهر:أنّ التجرّی علی الحرام فی المکروهات الواقعیّة أشدّ منه فی مباحاتها،و هو فیها أشدّ منه فی مندوباتها،و یختلف باختلافها ضعفا و شدّة کالمکروهات،و یمکن أن یراعی فی الواجبات الواقعیّة

[شماره صفحه واقعی : 42]

ص: 42

ما هو الأقوی من جهاته و جهات التجرّی (1).انتهی کلامه،رفع مقامه.

المناقشة فی تفصیل صاحب الفصول:

صوت

[*حیدری فسایی]

أقول:یرد علیه:

أوّلا:منع ما ذکره من عدم کون قبح التجرّی ذاتیّا؛لأنّ التجرّی علی المولی قبیح ذاتا-سواء کان لنفس الفعل أو لکشفه عن کونه جریئا (2)-کالظلم،بل هو قسم من الظلم،فیمتنع عروض الصفة المحسّنة له،و فی مقابله الانقیاد للّه سبحانه و تعالی،فإنّه یمتنع أن یعرض له جهة مقبّحة.

و ثانیا (3):لو سلّم أنّه لا امتناع فی أن یعرض له جهة محسّنة، لکنّه باق علی قبحه ما لم یعرض له تلک الجهة،و لیس ممّا لا یعرض له فی نفسه حسن و لا قبح إلاّ بعد ملاحظة (4)ما یتحقّق فی ضمنه.

و بعبارة اخری:لو سلّمنا عدم کونه علّة تامّة للقبح کالظلم، فلا شکّ فی کونه مقتضیا له کالکذب،و لیس من قبیل الأفعال التی لا یدرک العقل بملاحظتها فی أنفسها حسنها و لا قبحها،و حینئذ فیتوقّف ارتفاع قبحه علی انضمام جهة یتدارک بها قبحه،کالکذب المتضمّن لإنجاء نبیّ.

و من المعلوم أنّ ترک قتل المؤمن بوصف أنّه مؤمن فی المثال الذی ذکره-کفعله-لیس من الامور التی تتّصف بحسن أو قبح؛للجهل

[شماره صفحه واقعی : 43]

ص: 43


1- الفصول:431-432.
2- لم ترد عبارة«سواء-إلی-جریئا»فی(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ر)و(ص)زیادة:«أنّه».
4- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بملاحظة».

بکونه قتل مؤمن؛و لذا اعترف فی کلامه بأنّه لو قتله کان معذورا،فإذا لم یکن هذا الفعل الذی تحقّق التجرّی فی ضمنه ممّا یتّصف بحسن أو قبح،لم یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی القبح،کما لا یؤثّر فی اقتضاء ما یقتضی الحسن لو فرض أمره بقتل کافر فقتل مؤمنا معتقدا کفره؛فإنّه لا إشکال فی مدحه من حیث الانقیاد و عدم مزاحمة حسنه بکونه فی الواقع قتل مؤمن.

[*حیدری فسایی]

و دعوی:أنّ الفعل الذی یتحقّق به التجرّی و إن لم یتّصف فی نفسه بحسن و لا قبح-لکونه مجهول العنوان-لکنّه لا یمتنع أن یؤثّر فی قبح ما یقتضی القبح بأن یرفعه،إلاّ أن نقول بعدم مدخلیّة الامور الخارجة عن القدرة فی استحقاق المدح و الذمّ،و هو محلّ نظر،بل منع.

و علیه یمکن ابتناء منع الدلیل العقلی السابق (1)فی قبح التجرّی.

مدفوعة-مضافا إلی الفرق بین ما نحن فیه و بین ما تقدّم من الدلیل العقلی،کما لا یخفی علی المتأمّل-:بأنّ العقل مستقلّ بقبح التجرّی فی المثال المذکور،و مجرّد تحقّق ترک قتل المؤمن فی ضمنه-مع الاعتراف بأنّ ترک القتل لا یتّصف بحسن و لا قبح-لا یرفع قبحه؛ و لذا یحکم العقل بقبح الکذب و ضرب الیتیم إذا انضمّ إلیهما ما یصرفهما إلی المصلحة إذا جهل الفاعل بذلک.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ذکر هذا القائل فی بعض کلماته:أنّ التجرّی إذا صادف المعصیة الواقعیّة تداخل عقابهما (2).

[شماره صفحه واقعی : 44]

ص: 44


1- راجع الصفحة 38-39.
2- الفصول:87.

و لم یعلم معنی محصّل لهذا الکلام؛إذ مع کون التجرّی عنوانا مستقلا فی استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن ارید به وحدة العقاب؛ فإنّه ترجیح بلا مرجّح (1)،و إن ارید به عقاب زائد علی عقاب محض التجرّی،فهذا لیس تداخلا؛لأنّ کلّ فعل اجتمع فیه عنوانان من القبح یزید عقابه علی ما کان فیه أحدهما.

عدم الإشکال فی القبح الفاعلی:

و التحقیق:أنّه لا فرق فی قبح التجرّی بین موارده،و أنّ المتجرّی لا إشکال فی استحقاقه الذمّ من جهة انکشاف خبث باطنه و سوء سریرته بذلک (2).

الإشکال فی القبح الفعلی:

و أمّا استحقاقه للذمّ من حیث الفعل المتجرّی فی ضمنه، ففیه إشکال،کما اعترف به الشهید قدّس سرّه فیما یأتی (3)من کلامه (4).

[شماره صفحه واقعی : 45]

ص: 45


1- فی(ر)و(ص)زیادة العبارة التالیة:«و سیجیء فی الروایة أنّ علی الراضی إثما،و علی الداخل إثمین»،انظر الصفحة 47.
2- لم ترد«بذلک»فی(ت)،(ر)و(ص)،و فی(ر)و(ص)زیادة:«و جرأته».
3- فی الصفحة 49-50.
4- وردت-هنا-زیادة فی(ت)،(ه)و هامش(ص)-مع اختلاف یسیر-، و کتب بعدها فی(ص):«منه قدّس سرّه»،و الزیادة هکذا:«بل یظهر منه قدّس سرّه:أنّ الکلام فی تأثیر نیّة المعصیة إذا تلبّس بما یراه معصیة،لا فی تأثیر الفعل المتلبّس به إذا صدر عن قصد المعصیة،فتأمّل.نعم،یظهر من بعض الروایات حرمة الفعل المتجرّی به؛لمجرّد الاعتقاد،مثل موثّقة سماعة:فی رجلین قاما إلی الفجر،فقال أحدهما:هو ذا،و قال الآخر:ما أری شیئا،قال علیه السلام:فلیأکل الذی لم یبن له،و حرّم علی الذی زعم أنّه طلع الفجر؛ إنّ اللّه تعالی قال: کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ.
دلالة الأخبار الکثیرة علی العفو عن التجرّی بمجرّد القصد إلی المعصیة

صوت

نعم،لو کان (1)التجرّی علی المعصیة بالقصد (2)إلی المعصیة فالمصرّح به فی الأخبار الکثیرة العفو عنه (3)،و إن کان یظهر من أخبار أخر العقاب علی القصد أیضا (4)،مثل:

قوله صلوات اللّه علیه:«نیّة الکافر شرّ من عمله» (5).

و قوله:«إنّما یحشر الناس علی نیّاتهم» (6).

دلالة بعض الأخبار علی العقاب فی القصد:

و ما ورد من تعلیل خلود أهل النار فی النار،و خلود أهل الجنّة فی الجنّة؛بعزم کلّ من الطائفتین علی الثبات علی ما کان علیه من المعصیة و الطاعة لو خلّدوا فی الدنیا (7).

و ما ورد من أنّه:«إذا التقی المسلمان بسیفهما فالقاتل و المقتول فی النار،قیل:یا رسول اللّه،هذا القاتل،فما بال المقتول؟!قال:لأنّه أراد قتل صاحبه» (8).

[شماره صفحه واقعی : 46]

ص: 46


1- فی(ت)،(ص)و(ه)بدل«نعم لو کان»:«و أمّا».
2- فی(ص)و(ه)بدل«بالقصد»:«بسبب القصد».
3- انظر الوسائل 1:36-40،الباب 6 من أبواب مقدمة العبادات،الحدیث 6،7،8،10،20 و 21.
4- لم ترد«أیضا»فی(ظ)و(م).
5- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 3.
6- الوسائل 1:34،الباب 5 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 5،إلاّ أنّ فیه:«إنّ اللّه یحشر...».
7- الوسائل 1:36،الباب 6 من أبواب مقدّمات العبادات،الحدیث 4.
8- الوسائل 11:113،الباب 67 من أبواب جهاد العدوّ،الحدیث 1،إلاّ فیه بعد قوله«بسیفهما»:«علی غیر سنّة».

و ما ورد فی العقاب علی فعل بعض المقدّمات بقصد ترتّب الحرام، کغارس الخمر (1)و الماشی لسعایة مؤمن (2).

و فحوی ما دلّ علی أنّ الرضا بفعل کفعله (3)،مثل ما عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:أنّ (4)«الراضی بفعل قوم کالداخل فیه معهم،و علی الداخل إثمان:إثم الرضا،و إثم الدخول (5)» (6).

و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی: فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ کُنْتُمْ صٰادِقِینَ (7):من أنّ نسبة القتل إلی المخاطبین مع تأخّرهم عن القاتلین بکثیر؛لرضاهم (8)بفعلهم (9).

[*حیدری فسایی]

[*حیدری فسایی]

و یؤیّده:قوله تعالی: إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ (10)،و قوله تعالی: إِنْ تُبْدُوا مٰا فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ

[شماره صفحه واقعی : 47]

ص: 47


1- الوسائل 12:165،الباب 55 من أبواب ما یکتسب به،الحدیث 4 و 5.
2- انظر الوسائل 19:9،الباب 2 من أبواب القصاص فی النفس،الحدیث 3 و 5.
3- فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخة بدل(ه):«کالفعل».
4- فی(ل)و(م):«مثل قوله علیه السّلام:الراضی...».
5- لم ترد عبارة«و علی الداخل-إلی-الدخول»فی(م).
6- نهج البلاغة:الحکمة 154،مع اختلاف،و الوسائل 11:411،الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 12.
7- آل عمران:183.
8- فی(ت)،(ر)و(ظ):«رضاهم»،و فی(ه):«برضاهم».
9- الکافی 2:409،الحدیث 1،و الوسائل 11:509،الباب 39 من أبواب الأمر و النهی،الحدیث 6.
10- النور:19.

تُخْفُوهُ یُحٰاسِبْکُمْ بِهِ اللّٰهُ

(1)

،و ما ورد من أنّ:«من رضی بفعل فقد لزمه و إن لم یفعل» (2)،و قوله تعالی: تِلْکَ الدّٰارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهٰا لِلَّذِینَ لاٰ یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لاٰ فَسٰاداً (3).

الجمع بین أخبار العفو و العقاب:

و یمکن حمل الأخبار الأول علی من ارتدع عن قصده بنفسه،و حمل الأخبار الأخیرة علی من بقی علی قصده حتّی عجز عن الفعل لا باختیاره.

أو یحمل الأول علی من اکتفی بمجرّد القصد،و الثانیة علی من اشتغل بعد القصد ببعض المقدّمات؛کما یشهد له حرمة الإعانة علی المحرّم،حیث عمّمه بعض الأساطین (4)لإعانة نفسه علی الحرام؛و لعلّه لتنقیح المناط،لا بالدلالة اللفظیة.

أقسام التجرّی:

صوت

ثمّ اعلم:أنّ (5)التجرّی علی أقسام،یجمعها عدم المبالاة بالمعصیة أو قلّتها (6).

أحدها:مجرّد القصد إلی المعصیة.

ثانیها:القصد مع الاشتغال بمقدّماته.

و ثالثها:القصد مع التلبّس بما یعتقد کونه معصیة.

[شماره صفحه واقعی : 48]

ص: 48


1- البقرة:284.
2- لم نعثر علیه بلفظه،و یدلّ علیه ما تقدّم آنفا،و ما فی الوسائل 11:410، الباب 5 من أبواب الأمر و النهی،الحدیثان 4 و 5.
3- القصص:83.
4- هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد(مخطوط):الورقة 16.
5- کذا فی(ت)و(ه)،و فی(ظ)،(ل)،(م)و نسخة بدل(ص):«و قد علم ممّا ذکرنا أنّ»،و فی(ص)و(ر):«ثمّ إنّ».
6- لم ترد عبارة«یجمعها عدم المبالاة بالمعصیة أو قلّتها»فی(ظ)و(م).

و رابعها:التلبّس بما یحتمل کونه معصیة رجاء لتحقّق المعصیة به.

و خامسها:التلبّس به لعدم المبالاة بمصادفة الحرام.

و سادسها (1):التلبّس برجاء (2)أن لا یکون معصیة،و خوف أن یکون معصیة.

و یشترط فی صدق التجرّی فی الثلاثة الأخیرة:عدم کون الجهل عذرا عقلیّا أو شرعیّا-کما فی الشبهة المحصورة الوجوبیّة أو التحریمیّة-؛ و إلاّ لم یتحقّق احتمال المعصیة و إن تحقّق احتمال المخالفة للحکم الواقعی، کما فی موارد أصالة البراءة و استصحابها.

ثمّ إنّ الأقسام الستّة کلّها مشترکة فی استحقاق الفاعل للمذمّة من حیث خبث ذاته و جرأته (3)و سوء سریرته،و إنّما الکلام فی تحقّق العصیان بالفعل المتحقّق فی ضمنه التجرّی.و علیک بالتأمّل فی کلّ من الأقسام.

ما أفاده الشهید حول بعض الأقسام المذکورة:

صوت

[*حیدری فسایی]

قال الشهید قدّس سرّه فی القواعد:

لا یؤثّر نیّة المعصیة عقابا و لا ذمّا ما لم یتلبّس بها،و هو (4)ما (5)ثبت فی الأخبار العفو عنه (6).

و لو نوی المعصیة و تلبّس بما یراه معصیة،فظهر خلافها،ففی

[شماره صفحه واقعی : 49]

ص: 49


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«و الثانی،و الثالث،و الرابع،و الخامس،و السادس».
2- فی(ه)و مصحّحة(ت)بدل«التلبّس برجاء»:«التلبّس به رجاء».
3- لم ترد«و جرأته»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».
5- کذا فی(ظ)و المصدر،و فی غیرهما:«ممّا».
6- الوسائل 1:35،الباب 6 من أبواب مقدّمة العبادات،الأحادیث 6،8، 10،20 و 21.

تأثیر هذه النیّة نظر:

من أنّها لمّا لم تصادف المعصیة صارت کنیّة مجرّدة،و هو (1)غیر مؤاخذ بها.

و من دلالتها علی انتهاک الحرمة و جرأته علی المعاصی.و قد ذکر بعض الأصحاب (2):أنّه لو شرب المباح تشبّها بشرب المسکر فعل حراما، و لعلّه لیس لمجرّد النیّة،بل بانضمام فعل الجوارح.

و یتصوّر محلّ النظر فی صور:

منها:ما لو وجد امرأة فی منزل غیره،فظنّها أجنبیّة فأصابها، فبان أنّها زوجته أو أمته.

و منها:ما لو وطئ زوجته بظنّ أنّها حائض،فبانت طاهرة.

و منها:ما (3)لو هجم علی طعام بید غیره فأکله،فتبیّن أنّه ملکه.

و منها:ما (4)لو ذبح شاة بظنّها للغیر بقصد العدوان،فظهرت ملکه.

و منها:ما إذا قتل نفسا بظنّ أنّها معصومة،فبانت مهدورة.

و قد قال بعض العامّة:نحکم بفسق المتعاطی ذلک؛لدلالته علی عدم المبالاة بالمعاصی،و یعاقب فی الآخرة-ما لم یتب-عقابا متوسّطا بین الصغیرة و الکبیرة.و کلاهما تحکّم و تخرّص علی الغیب (5)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 50]

ص: 50


1- کذا فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر،و فی(ت)و(ه):«و هی».
2- هو أبو الصلاح الحلبی فی کتابه(الکافی فی الفقه):279.
3- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و المصدر.
4- لم ترد«ما»فی(ر)،(ظ)،(م)و المصدر.
5- القواعد و الفوائد 1:107-108.
الأمر الثانی : عدم حجّیة القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة عند الأخباریّین
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّک قد عرفت (1):أنّه لا فرق فیما یکون العلم فیه کاشفا محضا بین أسباب العلم،و ینسب إلی غیر واحد من أصحابنا الأخباریّین (2)عدم الاعتماد علی القطع الحاصل من المقدّمات العقلیّة القطعیّة (3)الغیر الضروریّة؛لکثرة وقوع الاشتباه و الغلط فیها،فلا یمکن الرکون إلی شیء منها.

مناقشة الأخباریّین:

فإن أرادوا عدم جواز الرکون بعد حصول القطع،فلا یعقل ذلک فی مقام اعتبار العلم من حیث الکشف؛و لو أمکن الحکم بعدم اعتباره لجری مثله فی القطع الحاصل من المقدّمات الشرعیّة طابق النعل بالنعل.

و إن أرادوا عدم جواز الخوض فی المطالب العقلیّة لتحصیل المطالب الشرعیّة؛لکثرة وقوع الغلط و الاشتباه فیها،فلو سلّم ذلک و اغمض عن المعارضة بکثرة ما یحصل من الخطأ فی فهم المطالب من الأدلّة الشرعیّة،فله وجه،و حینئذ:فلو خاض فیها و حصل القطع بما

[شماره صفحه واقعی : 51]

ص: 51


1- راجع الصفحة 31.
2- کالأمین الأسترابادی،و المحدّث الجزائری،و المحدّث البحرانی،کما سیأتی.
3- لم ترد«القطعیّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

لا یوافق الحکم الواقعی لم یعذر فی ذلک؛لتقصیره فی مقدّمات التحصیل.

إلاّ أنّ الشأن فی ثبوت کثرة الخطأ أزید ممّا یقع فی فهم المطالب من الأدلّة الشرعیّة.

[*حیدری فسایی]

و قد عثرت-بعد ما ذکرت هذا-علی کلام یحکی عن المحدّث الأسترابادی فی فوائده المدنیّة،قال-فی عداد ما استدلّ به علی انحصار الدلیل فی غیر الضروریّات الدینیّة فی السماع عن الصادقین علیهم السّلام- (1):

کلام المحدّث الأسترابادی فی المسألة

الدلیل التاسع مبنیّ علی مقدّمة دقیقة شریفة تفطّنت لها بتوفیق اللّه تعالی،و هی:

أنّ العلوم النظریة قسمان:

قسم ینتهی إلی مادّة هی قریبة من الإحساس،و من هذا القسم علم الهندسة و الحساب و أکثر أبواب المنطق،و هذا القسم لا یقع فیه الخلاف بین العلماء و الخطأ فی نتائج الأفکار؛و السبب فی ذلک أنّ الخطأ فی الفکر إمّا من جهة الصورة أو من جهة المادّة،و الخطأ من جهة الصورة لا یقع من العلماء؛لأنّ معرفة الصورة من الامور الواضحة عند الأذهان المستقیمة،و الخطأ من جهة المادّة لا یتصوّر فی هذه العلوم؛ لقرب الموادّ فیها إلی الإحساس.

و قسم ینتهی إلی مادّة هی بعیدة عن الإحساس،و من هذا القسم الحکمة الإلهیّة و الطبیعیة و علم الکلام و علم اصول الفقه و المسائل النظریة الفقهیّة و بعض القواعد المذکورة فی کتب المنطق؛و من ثمّ وقع الاختلافات و المشاجرات بین الفلاسفة فی الحکمة الإلهیّة و الطبیعیّة،و بین

[شماره صفحه واقعی : 52]

ص: 52


1- فی(ر)،(ص)،(ل)و(م)زیادة:«قال».

علماء الإسلام فی اصول الفقه و المسائل الفقهیّة و علم الکلام،و غیر ذلک.

و السبب فی ذلک:أنّ القواعد المنطقیّة إنّما هی عاصمة من الخطأ من جهة الصورة،لا من جهة المادّة (1)،و لیست فی المنطق قاعدة بها یعلم أنّ کلّ مادّة مخصوصة داخلة فی أیّ قسم من الأقسام،و من المعلوم امتناع وضع قاعدة تکفل بذلک.

[*حیدری فسایی]

ثمّ استظهر ببعض الوجوه تأییدا لما ذکره،و قال بعد ذلک:

فإن قلت:لا فرق فی ذلک بین العقلیّات و الشرعیّات؛و الشاهد علی ذلک ما نشاهد من کثرة الاختلافات الواقعة بین أهل الشرع فی اصول الدین و فی الفروع الفقهیّة.

قلت:إنّما نشأ ذلک من ضمّ مقدّمة عقلیّة باطلة بالمقدّمة النقلیّة الظنیّة أو القطعیّة.

و من الموضحات لما ذکرناه-من أنّه لیس فی المنطق قانون یعصم عن الخطأ فی مادّة الفکر-:أنّ المشّائیین ادّعوا البداهة فی أنّ تفریق ماء کوز إلی کوزین إعدام لشخصه و إحداث لشخصین آخرین،و علی هذه المقدّمة بنوا إثبات الهیولی،و الإشراقیین ادّعوا البداهة فی أنّه لیس إعداما للشخص الأوّل (2)و إنّما انعدمت صفة من صفاته،و هو الاتصال.

ثمّ قال:

إذا عرفت ما مهّدناه من (3)الدقیقة الشریفة،فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 53]

ص: 53


1- فی(ر)و المصدر و نسخة بدل(ص)زیادة ما یلی:«إذ أقصی ما یستفاد من المنطق فی باب موادّ الأقیسة تقسیم الموادّ علی وجه کلّی إلی أقسام».
2- فی(ص)و المصدر زیادة:«و فی أنّ الشخص الأوّل باق».
3- فی(ن)،(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«المقدّمة».

إن تمسّکنا بکلامهم علیهم السّلام فقد عصمنا من الخطأ،و إن تمسّکنا بغیرهم لم نعصم عنه (1)،انتهی کلامه.

و المستفاد من کلامه:عدم حجّیة إدراکات العقل فی غیر المحسوسات و ما تکون مبادئه قریبة من الإحساس.

[*حیدری فسایی]

و قد استحسن ما ذکره-إذا لم یتوافق علیه العقول (2)-غیر واحد ممّن تأخّر عنه،منهم السیّد المحدّث الجزائری قدّس سرّه فی أوائل شرح التهذیب علی ما حکی عنه.قال بعد ذکر کلام المحدّث المتقدّم بطوله:

کلام المحدث الجزائری فی المسألة:

و تحقیق المقام یقتضی ما ذهب إلیه.فإن قلت:قد عزلت العقل عن الحکم فی الاصول و الفروع،فهل یبقی له حکم فی مسألة من المسائل؟

قلت:أمّا البدیهیّات فهی له وحده،و هو الحاکم فیها.و أمّا النظریات:فإن وافقه النقل و حکم بحکمه قدّم حکمه علی النقل وحده، و أمّا لو تعارض هو و النقلی (3)فلا شکّ عندنا فی ترجیح النقل و عدم، الالتفات إلی ما حکم به العقل.

قال:

و هذا أصل یبتنی علیه مسائل کثیرة،ثمّ ذکر جملة من المسائل

[شماره صفحه واقعی : 54]

ص: 54


1- الفوائد المدنیّة:129-131.
2- کذا فی(ص)،(ل)و(م)،و لم ترد عبارة«إذا لم یتوافق علیه العقول»فی (ه)،و شطب علیها فی(ت)،و وردت فی(ر)قبل قوله:«و قد استحسن»،و فی نسخة بدل(ص)بدل«العقول»:«النقل».
3- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)و نسخة بدل(ص)،و فی(ص)،(ه)و(م):«تعارضا».

المتفرّعة (1).

مناقشة ما أفاده المحدث الجزائری:

أقول:لا یحضرنی شرح التهذیب حتّی الاحظ ما فرّع علی ذلک، فلیت شعری!إذا فرض حکم العقل علی وجه القطع بشیء،کیف یجوز حصول القطع أو الظنّ من الدلیل النقلی علی خلافه؟و کذا لو فرض حصول القطع من الدلیل النقلی،کیف یجوز حکم العقل بخلافه علی وجه القطع؟

کلام المحدث البحرانی فی المسألة:

صوت

و ممّن وافقهما علی ذلک فی الجملة:المحدّث البحرانی فی مقدّمات الحدائق،حیث نقل کلاما للسیّد المتقدّم فی هذا المقام و استحسنه،إلاّ أنّه صرّح بحجّیة العقل الفطری الصحیح،و حکم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له.ثمّ قال:

لا مدخل للعقل فی شیء من الأحکام الفقهیّة من عبادات و غیرها،و لا سبیل إلیها إلاّ السماع عن المعصوم علیه السّلام؛لقصور العقل المذکور عن الاطّلاع علیها.

[*حیدری فسایی]

ثمّ قال:

نعم،یبقی الکلام بالنسبة إلی ما لا یتوقّف (2)علی التوقیف،فنقول:

إن کان الدلیل العقلی المتعلّق بذلک بدیهیّا ظاهر البداهة-مثل:

الواحد نصف الاثنین-فلا ریب فی صحّة العمل به،و إلاّ:

فإن لم یعارضه دلیل عقلیّ و لا نقلیّ فکذلک.

و إن عارضه دلیل عقلیّ آخر:فإن تأیّد أحدهما بنقلی کان

[شماره صفحه واقعی : 55]

ص: 55


1- شرح التهذیب(مخطوط):47.
2- فی(ص)و المصدر:«یتوقّف»،و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ و الدرر النجفیة لصاحب الحدائق،انظر الدرر النجفیة:147-148.

الترجیح له (1)،و إلاّ فإشکال.

و إن عارضه دلیل نقلیّ:فإن تأیّد ذلک العقلی بدلیل نقلی کان الترجیح للعقلی-إلاّ أنّ هذا فی الحقیقة تعارض فی النقلیّات- و إلاّ فالترجیح للنقلی،وفاقا للسیّد المحدّث المتقدّم ذکره،و خلافا للأکثر.

هذا بالنسبة إلی العقلی بقول مطلق،أمّا لو ارید به المعنی الأخصّ، و هو الفطریّ الخالی عن شوائب الأوهام الذی هو حجّة من حجج الملک العلاّم-و إن شذّ وجوده فی الأنام-ففی ترجیح النقلیّ علیه إشکال (2)،انتهی.

مناقشة ما أفاده المحدث البحرانی:

صوت

و لا أدری کیف جعل الدلیل النقلی فی الأحکام النظریّة مقدّما علی ما هو فی البداهة من قبیل«الواحد نصف الاثنین»؛مع أنّ ضروریّات الدین و المذهب لم یزد فی البداهة علی ذلک؟! (3)

و العجب ممّا ذکره فی الترجیح عند تعارض العقل و النقل،کیف یتصوّر الترجیح فی القطعیّین،و أیّ دلیل علی الترجیح المذکور؟!

و أعجب من ذلک:الاستشکال فی تعارض العقلیّین من دون

[شماره صفحه واقعی : 56]

ص: 56


1- کذا فی(ل)،(م)و(ه)،و فی(ر)و(ص)بدل«له»:«للمتأیّد بالدلیل النقلی»،و فی(ت)هکذا:«له،للتأیید النقلی»،و فی نسخة بدل(ه)زیادة: «للتأیّد بالدلیل النقلی».
2- الحدائق 1:126-133.
3- لم ترد عبارة«و لا أدری-إلی-علی ذلک»فی(ه)و(ت)،و کتب علیها فی (ص):«زائد».

ترجیح؛مع أنّه لا إشکال فی تساقطهما (1)،

[*حیدری فسایی]

و (2)فی تقدیم العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام علی الدلیل النقلی (3)؛مع أنّ العلم بوجود (4)الصانع جلّ ذکره إمّا أن یحصل من هذا العقل الفطری،أو ممّا دونه من العقلیّات البدیهیة،بل النظریات المنتهیة إلی البداهة.

نظریة المصنف فی المسألة:

و الذی یقتضیه النظر-وفاقا لأکثر أهل النظر-أنّه:

کلّما حصل القطع من دلیل عقلی فلا یجوز أن یعارضه دلیل نقلی،و إن وجد ما ظاهره المعارضة فلا بدّ من تأویله إن لم یمکن طرحه.

و کلّما حصل القطع من دلیل نقلی-مثل القطع الحاصل من إجماع جمیع الشرائع علی حدوث العالم زمانا-فلا یجوز أن یحصل القطع علی خلافه من دلیل عقلی،مثل استحالة تخلّف الأثر عن المؤثّر،و لو حصل منه صورة برهان کانت شبهة فی مقابلة البدیهة،لکن هذا لا یتأتّی فی العقل (5)البدیهی من قبیل:«الواحد نصف الاثنین»،و لا فی (6)الفطری (7)

[شماره صفحه واقعی : 57]

ص: 57


1- لم ترد عبارة«فی تعارض-إلی-تساقطهما و»فی(ظ)و(م).
2- فی(ت)و(ه)زیادة:«کذا الاستشکال».
3- وردت فی(ت)،(ر)و(ه)بدل عبارة«فی تقدیم العقلی-إلی-النقلی» عبارة:«فی تقدیم النقلی علی العقلی الفطری الخالی عن شوائب الأوهام».
4- فی(ل)بدل«بوجود»:«بصفات».
5- فی(ت)و(ص):«العقلی».
6- لم ترد عبارة«البدیهی-إلی-و لا فی»فی(ه).
7- ورد فی(ت)بدل عبارة«العقل البدیهی-إلی-الفطری»عبارة:«العقلی البدیهی أو العقل الفطری».

الخالی عن شوائب الأوهام،فلا بدّ فی مواردهما (1)من التزام عدم حصول القطع من النقل علی خلافه؛لأنّ الأدلّة القطعیّة النظریّة فی النقلیّات مضبوطة محصورة لیس فیها شیء یصادم العقل (2)البدیهی أو الفطری.

فإن قلت:لعلّ نظر هؤلاء فی ذلک (3)إلی ما یستفاد من الأخبار -مثل قولهم علیهم السّلام:«حرام علیکم أن تقولوا بشیء ما لم تسمعوه منّا» (4)،و قولهم علیهم السّلام:«لو أنّ رجلا قام لیله،و صام نهاره،و حجّ دهره،و تصدّق بجمیع ماله،و لم یعرف ولایة ولیّ اللّه؛فیکون أعماله بدلالته فیوالیه،ما کان له علی اللّه ثواب» (5)،و قولهم علیهم السّلام:«من دان اللّه بغیر سماع من صادق فهو کذا و کذا...» (6)،إلی غیر ذلک-:من أنّ الواجب علینا هو امتثال أحکام اللّه تعالی التی بلّغها حججه علیهم السّلام، فکلّ حکم لم یکن الحجّة واسطة فی تبلیغه لم یجب امتثاله،بل یکون من قبیل:«اسکتوا عمّا سکت اللّه عنه (7)» (8)؛فإنّ معنی سکوته عنه

[شماره صفحه واقعی : 58]

ص: 58


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«مواردها»و فی(ه):«موارده».
2- فی(ص):«العقلی».
3- لم ترد«فی ذلک»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- الوسائل 18:47،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25،و فیه: «شرّ»بدل«حرام».
5- الوسائل 1:91،الباب 29 من أبواب مقدّمة العبادات،الحدیث 2.
6- الوسائل 18:51،الباب 7 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
7- لم ترد«عنه»فی(ت)،(ل)و(ه).
8- لم نعثر علیه بعینه،نعم جاء فی نهج البلاغة هکذا:«و سکت عن أشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلّفوها»،نهج البلاغة،الحکمة:105.

عدم أمر أولیائه بتبلیغه،و حینئذ فالحکم المستکشف (1)بغیر واسطة الحجّة ملغی (2)فی نظر الشارع و إن کان مطابقا للواقع؛کما یشهد به تصریح الإمام علیه السّلام بنفی الثواب علی التصدّق بجمیع المال،مع القطع بکونه محبوبا و مرضیّا عند اللّه.

[*حیدری فسایی]

و وجه الاستشکال فی تقدیم النقلی علی العقلی (3)الفطری السلیم (4):

ما ورد من النقل المتواتر علی حجّیة العقل،و أنّه حجّة باطنة (5)،و أنّه ممّا (6)یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان (7)،و نحوها ممّا یستفاد منه کون العقل السلیم أیضا حجّة من الحجج،فالحکم المستکشف به حکم بلّغه الرسول الباطنی،الذی هو شرع من داخل،کما أنّ الشرع عقل من خارج (8).

و ممّا یشیر إلی ما ذکرنا من قبل هؤلاء:ما ذکره السیّد الصدر رحمه اللّه فی شرح الوافیة-فی جملة کلام له فی حکم ما یستقلّ به العقل-ما لفظه:

[شماره صفحه واقعی : 59]

ص: 59


1- کذا فی(م)،و فی غیرها:«المنکشف».
2- فی(ت)،(ظ)و(م):«یلغی».
3- فی(ر)و(ه):«العقل».
4- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة«النقلی علی العقلی الفطری السلیم» عبارة:«العقل الفطری السلیم علی الدلیل النقلی».
5- کذا فی(ر)و مصحّحة(م)،و فی غیرهما:«باطنیّة».
6- فی(ل):«ما».
7- انظر الکافی 1:16 و 11،الحدیث 12 و 3 من کتاب العقل و الجهل.
8- الکافی 1:16،الحدیث 12،و البحار 1:137،الحدیث 4.
کلام السید الصدر فی المسألة:

إنّ المعلوم هو أنّه یجب فعل شیء أو ترکه (1)أو لا یجب إذا حصل الظنّ أو القطع بوجوبه أو حرمته أو غیرهما من جهة نقل قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره،لا أنّه یجب فعله أو ترکه أو لا یجب مع حصولهما من أیّ طریق کان (2)،انتهی موضع الحاجة.

قلت:

أوّلا:نمنع مدخلیّة توسّط تبلیغ الحجّة فی وجوب إطاعة حکم اللّه سبحانه؛کیف!و العقل بعد ما عرف أنّ اللّه تعالی لا یرضی بترک الشیء الفلانی،و علم بوجوب إطاعة اللّه،لم یحتج ذلک إلی توسّط مبلّغ.

تفسیر الأخبار الدالّة علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة

صوت

[*حیدری فسایی]

و دعوی:استفادة ذلک من الأخبار،ممنوعة؛فإنّ المقصود من أمثال الخبر المذکور عدم جواز الاستبداد فی الأحکام (3)الشرعیّة بالعقول الناقصة الظنیّة-علی ما کان متعارفا فی ذلک الزمان من العمل بالأقیسة و الاستحسانات-من غیر مراجعة حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام (4)؛ و إلاّ فإدراک العقل القطعی للحکم المخالف للدلیل النقلی علی وجه لا یمکن الجمع بینهما (5)فی غایة الندرة،بل لا نعرف وجوده،فلا ینبغی

[شماره صفحه واقعی : 60]

ص: 60


1- لم ترد«أو ترکه»فی(ل)،(م)و المصدر.
2- شرح الوافیة(مخطوط):215.
3- کذا فی(ت)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«بالأحکام».
4- لم ترد عبارة«من غیر مراجعة حجج اللّه،بل فی مقابلهم علیهم السّلام»فی(ظ)، (ل)و(م).
5- ورد فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة«القطعی-إلی-بینهما»العبارة التالیة: «البدیهی لحکم شرعیّ نظری».

الاهتمام به فی هذه الأخبار الکثیرة،مع أنّ ظاهرها ینفی حکومة العقل و لو مع عدم المعارض (1).و علی ما ذکرنا یحمل ما ورد من:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (2).

و أمّا نفی الثواب علی التصدّق مع عدم کون العمل (3)بدلالة ولیّ اللّه، فلو ابقی علی ظاهره دلّ علی عدم الاعتبار بالعقل الفطری الخالی عن شوائب الأوهام،مع اعترافه بأنّه حجّة من حجج الملک العلاّم،فلا بدّ من حمله علی التصدّقات الغیر المقبولة،مثل التصدّق علی المخالفین لأجل تدیّنهم بذلک الدین الفاسد-کما هو الغالب فی تصدّق المخالف علی المخالف، کما فی تصدّقنا علی فقراء الشیعة؛لأجل محبّتهم لأمیر المؤمنین علیه السّلام و بغضهم لأعدائه-،أو علی أنّ المراد حبط ثواب التصدّق؛من أجل عدم المعرفة لولیّ اللّه،أو علی غیر ذلک.

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:سلّمنا مدخلیّة تبلیغ الحجّة فی وجوب الإطاعة،لکنّا إذا علمنا إجمالا بأنّ حکم الواقعة الفلانیة لعموم الابتلاء بها قد صدر یقینا من الحجّة-مضافا إلی ما ورد من قوله صلّی اللّه علیه و آله فی خطبة حجّة الوداع (4):

«معاشر الناس ما من شیء یقرّبکم إلی الجنّة و یباعدکم عن النار إلاّ أمرتکم به،و ما من شیء یقرّبکم إلی النار و یباعدکم عن الجنّة إلاّ و قد

[شماره صفحه واقعی : 61]

ص: 61


1- لم ترد عبارة«مع أنّ ظاهرها-إلی-المعارض»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- کمال الدین:324،الحدیث 9،و عنه فی البحار 2:303،الحدیث 41، و فیه:«بالعقول الناقصة».
3- فی غیر(م):«العمل به».
4- لم ترد عبارة«فی خطبة حجّة الوداع»فی(ظ)و(م).

نهیتکم عنه» (1)-ثمّ أدرکنا ذلک الحکم إمّا بالعقل المستقلّ و إمّا بواسطة مقدّمة عقلیّة،نجزم من ذلک بأنّ ما استکشفناه بعقولنا صادر عن الحجّة صلوات اللّه علیه،فیکون الإطاعة بواسطة الحجّة.

إلاّ أن یدّعی:أنّ الأخبار المتقدّمة و أدلّة وجوب الرجوع إلی الأئمة صلوات اللّه علیهم أجمعین تدلّ علی مدخلیّة تبلیغ الحجّة و بیانه فی طریق الحکم،و أنّ کلّ حکم لم یعلم من طریق السماع عنهم علیهم السّلام و لو بالواسطة فهو غیر واجب الإطاعة،و حینئذ فلا یجدی مطابقة الحکم المدرک لما صدر عن الحجّة علیه السّلام.

لکن قد عرفت عدم دلالة الأخبار (2)،و مع تسلیم ظهورها فهو أیضا من باب تعارض النقل الظنّی مع العقل القطعی؛و لذلک لا فائدة مهمّة فی هذه المسألة؛إذ بعد ما قطع العقل بحکم و قطع بعدم رضا اللّه جلّ ذکره بمخالفته،فلا یعقل ترک العمل بذلک ما دام هذا القطع باقیا، فکلّ ما دلّ علی خلاف ذلک فمؤوّل أو مطروح.

عدم جواز الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بمناطات الأحکام:

نعم،الإنصاف أنّ الرکون إلی العقل فیما یتعلّق بإدراک مناطات الأحکام لینتقل منها إلی إدراک نفس الأحکام،موجب للوقوع فی الخطأ کثیرا فی نفس الأمر،و إن لم یحتمل ذلک عند المدرک، کما یدلّ علیه الأخبار الکثیرة الواردة بمضمون:«أنّ دین اللّه لا یصاب بالعقول» (3)،و«أنّه لا شیء أبعد عن دین اللّه من عقول

[شماره صفحه واقعی : 62]

ص: 62


1- الوسائل 12:27،الباب 12 من أبواب مقدّمات التجارة،الحدیث 2.
2- راجع الصفحة 60.
3- تقدّم الحدیث فی الصفحة السابقة.

الناس» (1).

[*حیدری فسایی]

و أوضح من ذلک کلّه:روایة أبان بن تغلب عن الصادق علیه السّلام:

«قال:قلت:رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة،کم فیها من الدیة؟ قال:عشر من الإبل.قال:قلت:قطع إصبعین؟قال:عشرون.قلت:

قطع ثلاثا؟قال:ثلاثون.قلت:قطع أربعا؟قال:عشرون.قلت: سبحان اللّه!یقطع ثلاثا فیکون علیه ثلاثون،و یقطع أربعا فیکون علیه عشرون؟!کان یبلغنا هذا و نحن بالعراق،فقلنا:إنّ الذی جاء به شیطان!قال علیه السّلام:مهلا یا أبان،هذا حکم رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله،إنّ المرأة تعاقل الرجل إلی ثلث الدیة،فإذا بلغت الثلث رجعت (2)إلی النصف، یا أبان،إنّک أخذتنی بالقیاس،و السنّة إذا قیست محق الدین» (3).

و هی و إن کانت ظاهرة فی توبیخ أبان علی ردّ الروایة الظنّیة -التی سمعها فی العراق-بمجرّد استقلال عقله بخلافه،أو علی تعجّبه ممّا حکم به الإمام علیه السّلام؛من جهة مخالفته لمقتضی القیاس (4)،إلاّ أنّ مرجع الکلّ إلی التوبیخ علی مراجعة العقل فی استنباط الأحکام،فهو توبیخ علی المقدّمات المفضیة إلی مخالفة الواقع.

[شماره صفحه واقعی : 63]

ص: 63


1- لم نعثر علی هذا المضمون فی المجامیع الحدیثیة،نعم ورد فی الوسائل ما یقرب منه،انظر الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 69 و 73.
2- کذا فی المصادر الحدیثیة،و فی النسخ:«بلغ الثلث رجع».
3- الوسائل 19:268،الباب 44 من أبواب دیات الأعضاء،الحدیث الأوّل.
4- فی(ظ)و(م)بدل«لمقتضی القیاس»:«للقیاس».

صوت

و قد أشرنا هنا و فی أوّل المسألة (1)إلی:عدم جواز الخوض لاستکشاف الأحکام الدینیّة،فی المطالب العقلیّة،و الاستعانة بها فی تحصیل مناط الحکم و الانتقال منه إلیه علی طریق اللّم؛لأنّ انس الذهن بها یوجب عدم حصول الوثوق بما یصل إلیه من الأحکام التوقیفیّة،فقد یصیر منشأ لطرح الأمارات النقلیّة الظنّیة؛لعدم حصول الظنّ له منها بالحکم.

ترک الخوض فی المطالب العقلیّة فیما یتعلّق باصول الدین:

صوت

و أوجب من ذلک:ترک الخوض فی المطالب العقلیّة النظریّة لإدراک ما یتعلّق باصول الدین؛فإنّه تعریض للهلاک الدائم و العذاب الخالد،و قد اشیر إلی ذلک عند النهی عن الخوض فی مسألة القضاء و القدر،و عند نهی بعض أصحابهم صلوات اللّه علیهم عن المجادلة فی المسائل الکلامیّة (2).

لکنّ (3)الظاهر من بعض تلک الأخبار:أنّ الوجه فی النهی عن الأخیر عدم الاطمئنان بمهارة الشخص المنهیّ فی المجادلة،فیصیر مفحما عند المخالفین،و یوجب ذلک وهن المطالب الحقّة فی نظر أهل الخلاف (4).

[شماره صفحه واقعی : 64]

ص: 64


1- انظر الصفحة 51.
2- انظر التوحید؛للشیخ الصدوق:365،الباب 60(باب القضاء و القدر و الفتنة)، الحدیث 3،و الصفحة:454،الباب 67(باب النهی عن الکلام و الجدال و المراء فی اللّه عزّ و جلّ)،و انظر البحار 5:110،الحدیث 35،و 3:257،باب النهی عن التفکّر فی ذات اللّه و الخوض فی مسائل التوحید.
3- فی(ت)و(ه):«و لکنّ».
4- انظر البحار 2:125،الحدیث 2.
الأمر الثالث : المشهور عدم اعتبار قطع القطّاع
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

قد اشتهر فی ألسنة المعاصرین:أنّ قطع القطّاع لا اعتبار به.

و لعلّ الأصل فی ذلک ما صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه-بعد الحکم بأنّ کثیر الشکّ لا اعتبار بشکّه-قال:

کلام کاشف الغطاء فی المسألة:

و کذا من خرج عن العادة فی قطعه أو (1)فی ظنّه،فیلغو اعتبارهما فی حقّه (2)،انتهی.

مناقشة ما أفاده کاشف الغطاء

أقول:أمّا عدم اعتبار ظنّ من خرج عن العادة فی ظنّه؛ فلأنّ أدلّة اعتبار الظنّ-فی مقام یعتبر فیه-مختصّة بالظنّ الحاصل من الأسباب التی یتعارف حصول الظنّ منها لمتعارف الناس لو وجدت تلک الأسباب عندهم علی النحو الذی وجد عند هذا الشخص،فالحاصل من غیرها یساوی الشکّ فی الحکم.

و أمّا قطع من خرج قطعه عن العادة:فإن ارید بعدم اعتباره عدم اعتباره فی الأحکام التی یکون القطع موضوعا لها-کقبول شهادته

[شماره صفحه واقعی : 65]

ص: 65


1- فی(ت)و المصدر:«و فی».
2- کشف الغطاء:64.

و فتواه و نحو ذلک-فهو حقّ؛لأنّ أدلّة اعتبار العلم فی هذه المقامات لا تشمل هذا قطعا،لکن ظاهر کلام من ذکره فی سیاق کثیر الشکّ إرادة غیر هذا القسم.

[*حیدری فسایی]

و إن ارید (1)عدم اعتباره فی مقامات یعتبر القطع فیها من حیث الکاشفیّة و الطریقیّة إلی الواقع:

فإن ارید بذلک أنّه حین قطعه کالشاکّ،فلا شکّ فی أنّ أحکام الشاکّ و غیر العالم لا تجری فی حقّه؛و کیف یحکم علی القاطع بالتکلیف بالرجوع إلی ما دلّ علی عدم الوجوب عند عدم العلم،و القاطع بأنّه صلّی ثلاثا بالبناء علی أنّه صلّی أربعا،و نحو ذلک.

و إن ارید بذلک وجوب ردعه عن قطعه و تنزیله (2)إلی الشکّ،أو تنبیهه علی مرضه لیرتدع بنفسه،و لو بأن یقال له:إنّ اللّه سبحانه لا یرید منک الواقع-لو فرض عدم تفطّنه لقطعه بأنّ اللّه یرید الواقع منه و من کلّ أحد-فهو حقّ،لکنّه یدخل فی باب الإرشاد،و لا یختصّ بالقطّاع،بل بکلّ من قطع بما یقطع بخطئه فیه من الأحکام الشرعیّة و الموضوعات الخارجیّة المتعلّقة بحفظ النفوس و الأعراض،بل الأموال فی الجملة،و أمّا فی ما عدا ذلک ممّا یتعلّق بحقوق اللّه سبحانه،فلا دلیل علی وجوب الردع فی القطّاع،کما لا دلیل علیه فی غیره.

و لو بنی علی وجوب ذلک فی حقوق اللّه سبحانه من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر-کما هو ظاهر بعض النصوص و الفتاوی-

[شماره صفحه واقعی : 66]

ص: 66


1- فی(ر)زیادة:«به».
2- فی(ت)و(ه):«بتنزیله»،و فی(ل):«و تنزّله».

لم یفرّق أیضا بین القطّاع و غیره.

[*حیدری فسایی]

و إن ارید بذلک أنّه بعد انکشاف الواقع لا یجزی ما أتی به علی طبق قطعه،فهو أیضا حقّ فی الجملة؛لأنّ المکلّف إن کان تکلیفه حین العمل مجرّد الواقع من دون مدخلیّة للاعتقاد،فالمأتیّ به المخالف للواقع لا یجزی عن الواقع،سواء القطّاع و غیره.و إن کان للاعتقاد مدخل فیه -کما فی أمر الشارع بالصلاة إلی ما یعتقد کونها قبلة-فإنّ قضیّة هذا کفایة القطع المتعارف،لا قطع القطّاع،فیجب علیه الإعادة و إن لم تجب علی غیره.

توجیه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع:

صوت

ثمّ إنّ بعض المعاصرین (1)وجّه الحکم بعدم اعتبار قطع القطّاع -بعد تقییده بما إذا علم القطّاع أو احتمل أن یکون حجیّة قطعه مشروطة بعدم کونه قطّاعا-:بأنّه یشترط فی حجّیة القطع عدم منع الشارع عنه

[*حیدری فسایی]

و إن کان العقل أیضا قد یقطع بعدم المنع،إلاّ أنّه إذا احتمل المنع یحکم بحجّیة القطع ظاهرا ما لم یثبت المنع.

مناقشة التوجیه المذکور:

و أنت خبیر بأنّه یکفی فی فساد ذلک عدم تصوّر القطع بشیء و عدم ترتیب آثار ذلک الشیء علیه مع فرض کون الآثار آثارا له.

و العجب أنّ المعاصر مثّل لذلک بما إذا قال المولی لعبده:لا تعتمد فی معرفة أوامری علی ما تقطع به من قبل عقلک،أو یؤدّی إلیه حدسک،بل اقتصر علی ما یصل إلیک منّی بطریق المشافهة أو المراسلة (2).و فساده یظهر ممّا سبق من أوّل المسألة إلی هنا.

[شماره صفحه واقعی : 67]

ص: 67


1- هو صاحب الفصول فی الفصول:343.
2- کذا فی(م)،و فی غیرها:«و المراسلة».

[شماره صفحه واقعی : 68]

ص: 68

الأمر الرابع : الکلام فی اعتبار العلم الإجمالی،و فیه مقامان:
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ المعلوم إجمالا هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی الاعتبار،أم لا؟

و الکلام فیه یقع:

تارة فی اعتباره من حیث إثبات التکلیف به،و أنّ الحکم المعلوم بالإجمال هل هو کالمعلوم بالتفصیل فی التنجّز علی المکلّف،أم هو کالمجهول رأسا؟

و اخری فی أنّه بعد ما ثبت التکلیف بالعلم التفصیلی أو الإجمالی المعتبر،فهل یکتفی فی امتثاله بالموافقة الإجمالیة و لو مع تیسّر العلم التفصیلی،أم لا یکتفی به إلاّ مع تعذّر العلم التفصیلی،فلا یجوز إکرام شخصین أحدهما زید مع التمکّن من معرفة زید بالتفصیل،و لا فعل الصلاتین فی ثوبین مشتبهین مع إمکان الصلاة فی ثوب طاهر؟

و الکلام (1)من الجهة الاولی یقع من جهتین؛لأنّ اعتبار العلم الإجمالی له مرتبتان:

الاولی:حرمة المخالفة القطعیّة.

[شماره صفحه واقعی : 69]

ص: 69


1- فی(ص)و(ه)زیادة:«فیه».

و الثانیة:وجوب الموافقة القطعیّة.

و المتکفّل للتکلّم فی المرتبة الثانیة هی مسألة البراءة و الاشتغال عند الشکّ فی المکلّف به،فالمقصود فی المقام الأوّل التکلّم فی المرتبة الاولی.

[شماره صفحه واقعی : 70]

ص: 70

المقام الثانی: هل یکفی العلم الإجمالی فی الامتثال؟
اشارة

(1)

و لنقدّم الکلام فی المقام الثانی (2)،و هو کفایة العلم الإجمالی فی الامتثال،فنقول:

مقتضی القاعدة:جواز الاقتصار فی الامتثال بالعلم (3)الإجمالی بإتیان المکلّف به؛

الامتثال الإجمالی فی العبادات:

أمّا فیما لا یحتاج سقوط التکلیف فیه إلی قصد الإطاعة ففی غایة الوضوح،و أمّا فیما یحتاج إلی قصد الإطاعة،فالظاهر أیضا تحقّق الإطاعة إذا قصد الإتیان بشیئین یقطع بکون أحدهما المأمور به.

و دعوی:أنّ العلم بکون المأتیّ به مقرّبا معتبر حین الإتیان به و لا یکفی العلم بعده بإتیانه،ممنوعة؛إذ لا شاهد لها بعد تحقّق الإطاعة بغیر ذلک أیضا.

فیجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم التفصیلی بأداء العبادات العمل بالاحتیاط و ترک تحصیل العلم التفصیلی.

لکن الظاهر-کما هو المحکیّ عن بعض (4)-:ثبوت الاتّفاق علی

[شماره صفحه واقعی : 71]

ص: 71


1- العنوان منّا.
2- و سیأتی البحث فی المقام الأوّل فی الصفحة 77.
3- فی(ه):«علی العلم».
4- هو صاحب الحدائق،کما سیشیر إلیه المصنّف قدّس سرّه فی مبحث الاشتغال 2: 409-410،انظر الحدائق 5:401.

عدم جواز الاکتفاء بالاحتیاط إذا توقّف علی تکرار العبادة،بل ظاهر المحکیّ عن الحلّی (1)-فی مسألة الصلاة فی الثوبین-:عدم جواز التکرار للاحتیاط حتّی مع عدم التمکّن من العلم التفصیلی،و إن کان ما ذکره من التعمیم (2)ممنوعا،و حینئذ (3)فلا یجوز لمن تمکّن من تحصیل العلم بالماء المطلق،أو بجهة القبلة،أو فی ثوب طاهر،أن یتوضّأ وضوءین یقطع بوقوع أحدهما بالماء المطلق،أو یصلّی إلی جهتین یقطع بکون أحدهما القبلة،أو فی ثوبین یقطع بطهارة أحدهما.

[*حیدری فسایی]

لکنّ الظاهر من صاحب المدارک قدّس سرّه:التأمّل-بل ترجیح الجواز- فی المسألة الأخیرة (4)،و لعلّه متأمّل فی الکلّ؛إذ لا خصوصیّة للمسألة الأخیرة.

لو لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار:

و أمّا إذا لم یتوقّف الاحتیاط علی التکرار-کما إذا أتی بالصلاة مع جمیع ما یحتمل أن یکون جزءا-فالظاهر عدم ثبوت اتّفاق علی المنع و وجوب تحصیل الیقین التفصیلی،لکن لا یبعد ذهاب المشهور إلی ذلک،بل ظاهر کلام السیّد الرضیّ رحمه اللّه-فی مسألة الجاهل بوجوب القصر-و ظاهر تقریر أخیه السیّد المرتضی (5)رحمه اللّه له:ثبوت الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 72]

ص: 72


1- انظر السرائر 1:185.
2- «من التعمیم»من(ر)و(ص).
3- لم ترد عبارة«و إن کان-إلی-حینئذ»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- المدارک 2:356.
5- لم نقف علیه،و حکاه الشهیدان فی الذکری(الطبعة الحجریّة):209،و روض الجنان:398 عن السیّد المرتضی،نعم یوجد نظیر هذا فی أجوبة المسائل الرسیّة الثانیة للسیّد المرتضی،انظر رسائل الشریف المرتضی 2:383-384.

علی بطلان صلاة من لا یعلم أحکامها.

هذا کلّه فی تقدیم العلم التفصیلی علی الإجمالی.

هل یقدّم الظنّ التفصیلی المعتبر علی العلم الإجمالی؟

و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظنّ التفصیلی المعتبر،فیقدّم علی العلم الإجمالی،أم لا؟

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بدلیل الانسداد:

التحقیق أن یقال:إنّ الظنّ المذکور إن کان ممّا لم یثبت اعتباره إلاّ من جهة دلیل الانسداد-المعروف بین المتأخّرین لإثبات حجّیة الظنّ المطلق-فلا إشکال فی جواز ترک تحصیله و الأخذ بالاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار.

و العجب ممّن (1)یعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق،ثمّ یذهب إلی عدم صحّة عبادة تارک طریق الاجتهاد و التقلید و الأخذ بالاحتیاط، و لعلّ الشبهة من جهة اعتبار قصد الوجه.

و لإبطال هذه الشبهة،و إثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر (2).

[*حیدری فسایی]

و أمّا لو توقّف الاحتیاط علی التکرار،ففی جواز الأخذ به و ترک تحصیل الظنّ بتعیین المکلّف به أو عدم الجواز، وجهان:

من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم یثبت إلاّ جوازه و عدم وجوب تقدیم الاحتیاط علیه،أمّا تقدیمه علی الاحتیاط فلم یدلّ علیه دلیل.

و من أنّ الظاهر أنّ تکرار العبادة احتیاطا فی الشبهة الحکمیّة مع ثبوت الطریق إلی الحکم الشرعی-و لو کان هو الظنّ المطلق-خلاف السیرة المستمرّة بین العلماء،

مع أنّ جواز العمل بالظنّ إجماعیّ،فیکفی

[شماره صفحه واقعی : 73]

ص: 73


1- هو المحقّق القمی،انظر القوانین 1:440،و 2:144.
2- الکلام فی ذلک موکول إلی الفقه،انظر کتاب الطهارة للمؤلف 2:35.

فی عدم جواز الاحتیاط بالتکرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التفصیلی فی الامتثال.

و الحاصل:أنّ الأمر دائر بین تحصیل الاعتقاد التفصیلی و لو کان ظنّا،و بین تحصیل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالا،فمع قطع النظر عن الدلیل الخارجی یکون الثانی مقدّما علی الأوّل فی مقام الإطاعة؛بحکم العقل و العقلاء،لکن بعد العلم بجواز الأوّل و الشکّ فی جواز الثانی فی الشرعیّات-من جهة منع جماعة من الأصحاب عن ذلک و إطلاقهم اعتبار نیّة الوجه (1)-فالأحوط ترک ذلک و إن لم یکن واجبا؛لأنّ نیّة الوجه لو قلنا باعتباره (2)فلا نسلّمه إلاّ مع العلم بالوجه أو الظنّ الخاصّ،لا الظنّ المطلق الذی لم یثبت القائل به جوازه إلاّ بعدم وجوب الاحتیاط،لا بعدم جوازه،فکیف یعقل تقدیمه علی الاحتیاط؟

لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص:

و أمّا لو کان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص،فالظاهر أنّ تقدیمه علی الاحتیاط إذا لم یتوقّف علی التکرار مبنیّ علی اعتبار قصد الوجه،و حیث قد رجّحنا فی مقامه (3)عدم اعتبار نیّة الوجه؛فالأقوی جواز ترک تحصیل الظنّ و الأخذ بالاحتیاط.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد إذا أخذ بالاحتیاط و ترک التقلید،إلاّ أنّه خلاف

[شماره صفحه واقعی : 74]

ص: 74


1- کالسیّد ابن زهرة فی الغنیة:53،و الحلّی فی السرائر 1:98،و المحقّق فی الشرائع 1:20 و 78،و العلاّمة فی نهایة الإحکام 1:29 و 447،و التذکرة 1:140،و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1:201 و غیرهم.
2- کذا فی النسخ.
3- راجع کتاب الصلاة 1:268-270،و کتاب الطهارة 2:39-45.

الاحتیاط؛من جهة وجود القول بالمنع من جماعة (1).

و إن توقّف الاحتیاط علی التکرار فالظاهر-أیضا-جواز التکرار، بل أولویّته علی الأخذ بالظنّ الخاصّ؛لما تقدّم (2):من أنّ تحصیل الواقع بطریق العلم و لو إجمالا أولی من تحصیل الاعتقاد الظنّی به و لو کان تفصیلا.و أدلّة الظنون الخاصّة إنّما دلّت علی کفایتها عن الواقع،لا تعیّن (3)العمل بها فی مقام الامتثال.

إلاّ أنّ شبهة اعتبار نیّة الوجه-کما هو قول جماعة،بل المشهور بین المتأخّرین (4)-جعل (5)الاحتیاط فی خلاف ذلک،مضافا إلی ما عرفت من مخالفة التکرار للسیرة المستمرّة.

مع إمکان أن یقال:إنّه إذا شکّ-بعد القطع بکون داعی الأمر هو التعبّد بالمأمور به،لا حصوله بأیّ وجه اتّفق-فی أنّ الداعی هو التعبّد بإیجاده و لو فی ضمن أمرین أو أزید،أو التعبّد بخصوصه متمیّزا عن غیره،فالأصل عدم سقوط الغرض الداعی إلاّ بالثانی،

و هذا لیس تقییدا فی دلیل تلک العبادة حتّی یدفع بإطلاقه،کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

و حینئذ:فلا ینبغی،بل لا یجوز ترک الاحتیاط-فی جمیع موارد

[شماره صفحه واقعی : 75]

ص: 75


1- منهم:الشهید الأوّل فی الألفیّة و النفلیّة:39،و الشهید الثانی فی المقاصد العلیّة:32،و روض الجنان:248.
2- فی الصفحة السابقة.
3- کذا فی(ر)و(م)،و فی غیرهما:«تعیین».
4- تقدّمت الإشارة إلیهم فی الصفحة السابقة،الهامش(1).
5- الأنسب:«جعلت»؛لأنّ الضمیر یعود إلی«شبهة».

إرادة التکرار-بتحصیل الواقع أوّلا بظنّه المعتبر،من التقلید أو الاجتهاد بإعمال الظنون الخاصّة أو المطلقة،و إتیان الواجب مع نیّة الوجه،ثمّ الإتیان بالمحتمل الآخر بقصد القربة من جهة الاحتیاط.

و توهّم:أنّ هذا قد یخالف الاحتیاط؛من جهة احتمال کون الواجب ما أتی به بقصد القربة،فیکون قد أخلّ فیه بنیّة الوجوب.

مدفوع:بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتیاط ممّا لا بدّ منه؛إذ لو أتی به بنیّة الوجوب کان فاسدا قطعا؛لعدم وجوبه ظاهرا علی المکلّف بعد فرض الإتیان بما وجب علیه فی ظنّه المعتبر.

و إن شئت قلت:إنّ نیّة الوجه ساقطة فیما یؤتی به من باب الاحتیاط إجماعا حتّی من القائلین باعتبار نیّة الوجه؛لأنّ لازم قولهم باعتبار نیّة الوجه فی مقام الاحتیاط عدم مشروعیّة الاحتیاط و کونه لغوا،و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک عدا السیّد أبی المکارم فی ظاهر کلامه فی الغنیة فی ردّ الاستدلال علی کون الأمر للوجوب:ب:أنّه أحوط (1)،و سیأتی ذکره(2)عند الکلام علی الاحتیاط فی طیّ مقدّمات دلیل الانسداد (3).

[شماره صفحه واقعی : 76]

ص: 76


1- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):463.
2- انظر الصفحة 416-418.
3- لم ترد عبارة«عدا السیّد-إلی-الانسداد»فی(ل)،و لم نعثر علی کلام للسیّد فی الموضع الذی أشار إلیه المصنّف،و یؤیّده ما قاله فی أوثق الوسائل: «لا یذهب علیک:أنّه لم یتعرّض المصنّف رحمه اللّه عند الکلام علی الاحتیاط فی مقدّمات دلیل الانسداد،للکلام علی عدم مشروعیّة الاحتیاط و لا لکلام السیّد، مع إطنابه الکلام ثمّة فی وجوب الاحتیاط و منعه»أوثق الوسائل:44.
المقام الأوّل : هل تحرم المخالفة القطعیّة للعلم الإجمالی؟
اشارة

(1)

[*حیدری فسایی]

أمّا (2)المقام الأوّل و هو کفایة العلم الإجمالی فی تنجّز التکلیف، و اعتباره کالتفصیلی،فقد عرفت (3):أنّ الکلام فی اعتباره بمعنی وجوب الموافقة القطعیّة و عدم کفایة الموافقة الاحتمالیّة راجع إلی مسألة البراءة و الاحتیاط،و المقصود هنا بیان اعتباره فی الجملة الذی أقلّ مرتبته (4)حرمة المخالفة (5)القطعیّة،فنقول:

صور العلم الإجمالی:

إنّ للعلم الإجمالی صورا کثیرة؛لأنّ الإجمال الطارئ:

إمّا من جهة متعلّق الحکم مع تبیّن نفس الحکم تفصیلا،کما لو شککنا أنّ حکم الوجوب فی یوم الجمعة یتعلّق (6)بالظهر أو الجمعة، و حکم الحرمة یتعلّق بهذا الموضوع الخارجی من المشتبهین أو بذاک.

و إمّا من جهة نفس الحکم مع تبیّن موضوعه،کما لو شکّ فی أنّ هذا الموضوع المعلوم الکلّی أو الجزئی یتعلّق به الوجوب أو الحرمة.

و إمّا من جهة الحکم و المتعلّق جمیعا،مثل أن نعلم أنّ حکما من

[شماره صفحه واقعی : 77]

ص: 77


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ)و(م):«و أمّا».
3- راجع الصفحة 70.
4- کذا فی(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرهما:«مراتبه».
5- فی(ظ)و(م):«مخالفته».
6- فی(ت)،(ل)و(ه):«متعلّق».

الوجوب و التحریم تعلّق بأحد هذین الموضوعین.

ثمّ (1)الاشتباه فی کلّ من الثلاثة:

إمّا من جهة الاشتباه فی الخطاب الصادر عن الشارع،کما فی مثال الظهر و الجمعة.

و إمّا من جهة اشتباه مصادیق متعلّق ذلک الخطاب،کما فی المثال الثانی.

و الاشتباه فی هذا القسم:إمّا فی المکلّف به کما فی الشبهة المحصورة،و إمّا فی المکلّف.

و طرفا الشبهة فی المکلّف:إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطب واحد کما فی الخنثی،و إمّا أن یکونا احتمالین فی مخاطبین،کما فی واجدی المنی فی الثوب المشترک.

العلم الإجمالی الطریقی و الموضوعی

صوت

[*حیدری فسایی]

و لا بدّ قبل التعرّض لبیان حکم الأقسام من التعرّض لأمرین:

الأوّل (2):أنّک قد عرفت فی أوّل مسألة اعتبار العلم (3):أنّ اعتباره قد یکون من باب محض الکشف و الطریقیّة،و قد یکون من باب الموضوعیة بجعل الشارع.

و الکلام هنا فی الأوّل؛إذ اعتبار العلم الإجمالی و عدمه فی الثانی تابع لدلالة ما دلّ علی جعله موضوعا،فإن دلّ علی کون العلم التفصیلی داخلا فی الموضوع-کما لو فرضنا أنّ الشارع لم یحکم بوجوب

[شماره صفحه واقعی : 78]

ص: 78


1- فی(ص):«ثمّ إنّ».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».
3- راجع الصفحة 30.

الاجتناب إلاّ عمّا علم تفصیلا نجاسته-فلا إشکال فی عدم اعتبار العلم الإجمالی بالنجاسة.

إذا تولّد من العلم الإجمالی علم تفصیلی بالحکم الشرعی:

صوت

الثانی:أنّه إذا تولد من العلم الإجمالی العلم التفصیلی بالحکم الشرعی فی مورد،وجب اتّباعه و حرمت مخالفته؛لما تقدّم:من اعتبار العلم التفصیلی من غیر تقیید بحصوله من منشأ خاصّ،فلا فرق بین من علم تفصیلا ببطلان صلاته بالحدث،أو بواحد مردّد بین الحدث و الاستدبار،أو بین ترک رکن و فعل مبطل،أو بین فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة إمامه-بناء علی اعتبار وجود شرائط الإمام فی علم المأموم-،إلی غیر ذلک.

عدم الفرق بین هذا العلم التفصیلی و غیره من العلوم التفصیلیّة:

و بالجملة:فلا فرق بین هذا العلم التفصیلی و بین غیره من العلوم التفصیلیّة.

الموارد التی توهم خلاف ذلک

إلاّ أنّه قد وقع (1)فی الشرع موارد توهم خلاف ذلک:

منها:ما حکم به بعض (2)فیما إذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل:من أنّه یطرح القولان و یرجع إلی مقتضی الأصل؛فإنّ إطلاقه یشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضی الأصل للحکم الواقعی المعلوم وجوده بین القولین،بل ظاهر کلام الشیخ رحمه اللّه القائل

[شماره صفحه واقعی : 79]

ص: 79


1- فی(ت)و مصحّحة(ه):«ورد».
2- لم نقف علی من حکم بذلک،نعم حکاه الشیخ فی العدّة 2:636،و المحقّق فی المعارج:133،و تبعهما صاحبا المعالم و القوانین فی المعالم:179،و القوانین 1:383،و قال المحقّق النراقی:إنّه الظاهر فی بادئ النظر،انظر مناهج الأحکام:204.

بالتخییر (1):هو التخییر الواقعی المعلوم تفصیلا مخالفته لحکم اللّه الواقعی فی الواقعة.

[*حیدری فسایی]

*دوجلسه بعدی ضبط نشده است*

و منها:حکم بعض (2)بجواز ارتکاب کلا المشتبهین فی الشبهة المحصورة دفعة أو تدریجا؛فإنّه قد یؤدّی إلی العلم التفصیلی بالحرمة أو النجاسة،کما لو اشتری بالمشتبهین بالمیتة جاریة؛فإنّا نعلم تفصیلا بطلان البیع فی تمام الجاریة؛لکون بعض ثمنها میتة،فنعلم تفصیلا بحرمة وطئها،مع أنّ القائل بجواز الارتکاب لم یظهر من کلامه إخراج هذه الصورة.

و منها:حکم بعض (3)بصحّة ائتمام أحد واجدی المنی فی الثوب المشترک بینهما بالآخر،مع أنّ المأموم یعلم تفصیلا ببطلان صلاته من جهة حدثه أو حدث إمامه.

و منها:حکم الحاکم بتنصیف العین التی تداعاها رجلان،بحیث یعلم صدق أحدهما و کذب الآخر؛فإنّ لازم ذلک جواز شراء ثالث للنصفین من کلّ منهما،مع أنّه یعلم تفصیلا عدم انتقال تمام المال إلیه من مالکه الواقعی.

[شماره صفحه واقعی : 80]

ص: 80


1- العدّة 2:637.
2- هو العلاّمة المجلسی فی أربعینه(الصفحة 582)،علی ما فی القوانین 2:27، و سیجیء فی مبحث الاشتغال(2:225)نسبة ذلک إلی صاحب المدارک،انظر المدارک 1:108.
3- و هو العلاّمة فی التذکرة 1:224،و نهایة الإحکام 1:101،و التحریر 1: 12،و السیّد العاملی فی المدارک 1:270.

و منها:حکمهم فیما (1)لو کان لأحد درهم و لآخر (2)درهمان،فتلف أحد الدراهم من عند الودعی:أنّ (3)لصاحب الاثنین واحدا و نصفا و للآخر نصفا (4)؛فإنّه قد یتّفق إفضاء ذلک إلی مخالفة تفصیلیة،کما لو أخذ الدرهم المشترک بینهما ثالث،فإنّه یعلم تفصیلا بعدم انتقاله من مالکه الواقعی إلیه.

[*حیدری فسایی]

[*حیدری فسایی]

و منها:ما لو أقرّ بعین لشخص ثمّ أقرّ بها لآخر (5)،فإنّه یغرم للثانی قیمة العین بعد دفعها إلی الأوّل؛فإنّه قد یؤدّی ذلک إلی اجتماع العین و القیمة عند واحد و یبیعهما (6)بثمن واحد،فیعلم عدم انتقال تمام الثمن إلیه؛لکون بعض مثمنه مال المقرّ فی الواقع.

و منها:الحکم بانفساخ العقد المتنازع فی تعیین ثمنه أو مثمنه علی وجه یقضی فیه بالتحالف،کما لو اختلفا فی کون المبیع بالثمن المعیّن عبدا أو جاریة؛فإنّ ردّ الثمن إلی المشتری بعد التحالف مخالف للعلم التفصیلی بصیرورته ملک البائع ثمنا للعبد أو الجاریة.و کذا لو اختلفا فی کون ثمن الجاریة المعیّنة عشرة دنانیر أو مائة درهم؛فإنّ الحکم بردّ

[شماره صفحه واقعی : 81]

ص: 81


1- فی(ظ)،(ل)و(م)بدل«فیما»:«بأنّه».
2- فی(ظ)و(م):«للآخر».
3- فی(ت)و(ر):بأنّ.
4- کما فی الشرائع 2:121،و نهایة الإحکام:314،و قواعد الأحکام 1:186، و الدروس 3:333.
5- کذا فی(م)،و فی غیرها:«للآخر».
6- فی(ظ)و(م):«بیعهما».

الجاریة مخالف للعلم التفصیلی بدخولها فی ملک المشتری.

و منها:حکم بعضهم (1)بأنّه (2)لو قال أحدهما:بعتک الجاریة بمائة، و قال الآخر: وهبتنی إیّاها:أنّهما (3)یتحالفان و تردّ الجاریة إلی صاحبها، مع أنّا نعلم تفصیلا بانتقالها عن ملک صاحبها إلی الآخر.

إلی غیر ذلک من الموارد التی یقف علیها المتتبّع.

الجواب عن الموارد المذکورة:

فلا بدّ فی هذه الموارد من التزام أحد امور علی سبیل منع الخلوّ:

الأوّل (4):کون العلم التفصیلی فی کلّ من أطراف الشبهة موضوعا للحکم،بأن یقال:إنّ الواجب الاجتناب عمّا علم کونه بالخصوص بولا،فالمشتبهان طاهران فی الواقع.و کذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصیلا من مکلّف خاصّ،فالمأموم و الإمام متطهّران فی الواقع.

الثانی:أنّ الحکم الظاهری فی حقّ کلّ أحد نافذ واقعا فی حقّ الآخر،بأن یقال:إنّ من کانت صلاته بحسب الظاهر صحیحة عند نفسه،فللآخر أن یرتّب علیها آثار الصحّة الواقعیّة،فیجوز له الائتمام به (5).و کذا من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إلیه نصفه،إذا لم یعلم

[شماره صفحه واقعی : 82]

ص: 82


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«حکم بعضهم»:«الحکم».انظر التذکرة 1: 576،و جامع المقاصد 4:453،و مفتاح الکرامة 4:766.
2- فی(ت)و(ه)بدل«بأنّه»:«فیما».
3- فی(ت)و مصحّحة(ه):«بأنّهما».
4- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدها».
5- لم ترد«به»فی غیر(ت)،(ر)و(ه).

کذبه فی الدعوی-بأن استند إلی بیّنة،أو إقرار،أو اعتقاد من القرائن- فإنّه یملک هذا النصف فی الواقع،و کذلک إذا اشتری النصف الآخر، فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع.و کذا الأخذ ممّن وصل إلیه نصف الدرهم فی مسألة الصلح،و (1)مسألتی التحالف.

الثالث:أن یلتزم: بتقیید الأحکام المذکورة بما إذا لم یفض إلی العلم التفصیلی بالمخالفة،و المنع ممّا یستلزم المخالفة المعلومة تفصیلا،کمسألة اختلاف الامّة علی قولین.

و حمل أخذ المبیع فی مسألتی التحالف علی کونه تقاصّا شرعیا قهریّا عمّا یدّعیه من الثمن،أو انفساخ البیع بالتحالف من أصله،أو من حینه.

و کون أخذ نصف الدرهم مصالحة قهریّة.

و علیک بالتأمّل فی دفع الإشکال عن کلّ مورد بأحد الامور المذکورة؛فإنّ اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمة مخالفته ممّا لا یقبل التخصیص بإجماع أو نحوه.

أقسام مخالفة العلم الإجمالی

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت هذا،فلنعد إلی حکم مخالفة العلم الإجمالی،فنقول:

مخالفة الحکم المعلوم بالإجمال یتصوّر علی وجهین:

الأوّل (2):مخالفته من حیث الالتزام،کالالتزام بإباحة وطء المرأة المردّدة بین من حرم وطؤها بالحلف و من وجب وطؤها به مع اتّحاد

[شماره صفحه واقعی : 83]

ص: 83


1- فی(ت)و(ه)زیادة:«کذا فی».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«أحدهما».

زمانی الوجوب و الحرمة،و کالالتزام بإباحة موضوع کلیّ مردّد أمره بین الوجوب و التحریم مع عدم کون أحدهما المعیّن تعبّدیا یعتبر فیه قصد الامتثال؛فإنّ المخالفة فی المثالین لیست (1)من حیث العمل؛لأنّه لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب و الترک الموافق للحرمة،فلا قطع بالمخالفة إلاّ من حیث الالتزام بإباحة الفعل.

الثانی:مخالفته من حیث العمل،کترک الأمرین اللذین یعلم بوجوب أحدهما،و ارتکاب فعلین یعلم بحرمة أحدهما،فإنّ المخالفة هنا من حیث العمل.

و بعد ذلک،نقول (2):

جواز المخالفة الالتزامیّة للعلم الإجمالی:

أمّا المخالفة الغیر العملیّة،فالظاهر جوازها فی الشبهة الموضوعیّة و الحکمیة معا،سواء کان الاشتباه و التردید بین حکمین لموضوع واحد کالمثالین المتقدّمین،أو بین حکمین لموضوعین،کطهارة البدن و بقاء الحدث لمن توضّأ غفلة بمائع مردّد بین الماء و البول.

[*حیدری فسایی]

أمّا فی الشبهة الموضوعیّة؛فلأنّ الأصل فی الشبهة الموضوعیّة إنّما یخرج مجراه عن موضوع التکلیفین،فیقال:الأصل عدم تعلّق الحلف بوطء هذه و عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فتخرج المرأة بذلک عن موضوع حکمی التحریم و الوجوب،فیحکم (3)بالإباحة؛لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة،لا لأجل طرحهما.و کذا الکلام فی

[شماره صفحه واقعی : 84]

ص: 84


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«لیس».
2- فی غیر(ت)و(ه):«فنقول».
3- فی(ت)،(ص)،(ل)و(ه):«فنحکم».

الحکم بطهارة البدن و بقاء الحدث فی الوضوء بالمائع المردّد.

و أمّا الشبهة الحکمیّة؛فلأنّ الاصول الجاریة فیها و إن لم تخرج مجراها عن موضوع الحکم الواقعی،بل کانت منافیة لنفس الحکم (1)-کأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة؛فإنّ الاصول فی هذه منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا،لا مخرجة عن موضوعه-إلاّ أنّ الحکم الواقعی المعلوم إجمالا لا یترتّب علیه أثر إلاّ وجوب الإطاعة و حرمة المعصیة (2)،و المفروض أنّه لا یلزم من إعمال الاصول مخالفة عملیّة له لیتحقّق المعصیة.

[*حیدری فسایی]

و وجوب الالتزام بالحکم الواقعی مع قطع النظر عن العمل غیر ثابت؛لأنّ الالتزام بالأحکام الفرعیّة إنّما یجب مقدّمة للعمل، و لیست کالاصول الاعتقادیة یطلب فیها الالتزام و الاعتقاد من حیث الذات.

و لو فرض ثبوت الدلیل-عقلا أو نقلا-علی وجوب الالتزام بحکم اللّه الواقعی،لم ینفع؛لأنّ (3)الاصول تحکم فی مجاریها بانتفاء الحکم الواقعی،فهی-کالاصول فی الشبهة الموضوعیّة-مخرجة لمجاریها عن موضوع ذلک الحکم،أعنی وجوب الأخذ (4)بحکم اللّه.

[شماره صفحه واقعی : 85]

ص: 85


1- فی(ظ)و(م)زیادة:«الواقعی».
2- فی(ظ)و(ه)و نسخة بدل(ص):«وجوب الموافقة و حرمة المخالفة».
3- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«...الواقعی لم ینفع لأنّ»عبارة:«...الواقعی إلاّ أنّ»،نعم وردت العبارة فی نسخة بدل(م)کما فی المتن.
4- فی نسخة بدل(ص)بدل«الأخذ»:«الالتزام».

هذا،و لکنّ التحقیق:أنّه لو ثبت هذا التکلیف-أعنی وجوب الأخذ بحکم اللّه و الالتزام به (1)مع قطع النظر عن العمل-لم تجر الاصول؛لکونها موجبة للمخالفة العملیّة للخطاب التفصیلی أعنی وجوب الالتزام بحکم اللّه،و هو (2)غیر جائز حتّی فی الشبهة الموضوعیّة-کما سیجیء (3)-فیخرج عن المخالفة الغیر العملیّة.

فالحقّ:منع فرض قیام الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (4).

فالتحقیق (5):أنّ طرح (6)الحکم الواقعی و لو کان معلوما تفصیلا لیس محرّما إلاّ من حیث کونها معصیة دلّ العقل علی قبحها و استحقاق العقاب بها (7)،فإذا فرض العلم تفصیلا بوجوب شیء (8)فلم یلتزم به المکلّف إلاّ أنّه (9)فعله لا لداعی الوجوب،لم یکن علیه شیء.نعم،لو

[شماره صفحه واقعی : 86]

ص: 86


1- «به»من(ص)و(ل).
2- کذا،و المناسب:«هی».
3- انظر الصفحة 93.
4- لم ترد«فالحقّ-إلی-الشارع»فی غیر(ت)و(ه)،نعم وردت بدلها فی(ر) و(ص)عبارة«فالحقّ مع فرض عدم الدلیل علی وجوب الالتزام بما جاء به الشارع علی ما جاء به».
5- لم ترد«فالتحقیق»فی(ر)و(ص).
6- فی(ر)و نسخة بدل(ص):«ترک».
7- فی نسخة بدل(ص):«علیها».
8- کذا فی(م)،و فی غیرها:«الشیء».
9- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«إلاّ أنّه»:«لکنّه».

اخذ فی ذلک الفعل نیّة (1)القربة،فالإتیان به لا للوجوب مخالفة عملیّة و معصیة؛لترک المأمور به؛و لذا قیّدنا الوجوب و التحریم فی صدر المسألة (2)بغیر ما علم کون أحدهما المعیّن تعبّدیّا (3).

[*حیدری فسایی]

فإذا کان هذا حال العلم التفصیلی،فإذا علم إجمالا بحکم مردّد بین الحکمین،و فرضنا إجراء الأصل فی نفی الحکمین اللذین علم بکون أحدهما حکم الشارع،و المفروض أیضا عدم مخالفتهما (4)فی العمل، فلا معصیة و لا قبح،بل و کذلک لو فرضنا عدم جریان الأصل؛لما عرفت من ثبوت ذلک فی العلم التفصیلی (5).

المخالفة الالتزامیّة لیست مخالفة:

فملخّص الکلام:أنّ المخالفة من حیث الالتزام لیست مخالفة، و مخالفة الأحکام الفرعیّة إنّما هی فی العمل،و لا عبرة بالالتزام و عدمه.

دلیل الجواز بوجه أخصر:

و یمکن أن یقرّر دلیل الجواز بوجه أخصر،و هو:أنّه لو وجب الالتزام:

فإن کان بأحدهما المعیّن واقعا فهو تکلیف من غیر بیان، و لا یلتزمه أحد (6).

[شماره صفحه واقعی : 87]

ص: 87


1- فی(ت)،(ظ)و(م):«لو اخذ فی ذلک،الفعل بنیّة».
2- راجع الصفحة 84.
3- لم ترد عبارة«و لذا قیّدنا-إلی-تعبّدیا»فی(م).
4- فی(ت)و(ه):«مخالفته».
5- فی(ت)زیادة العبارة التالیة:«مع قطع النظر عن وجوب تصدیق النبیّ صلّی اللّه علیه و آله».
6- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«واقعا فهو-إلی-أحد»عبارة:«فلا یلتزمه أحد؛لأنّه تکلیف من غیر بیان».

و إن کان بأحدهما المخیّر فیه (1)فهذا لا یمکن أن یثبت بذلک الخطاب الواقعی المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلی أو نقلی (2)، و هو-مع أنّه لا دلیل علیه-غیر معقول؛لأنّ الغرض من هذا الخطاب المفروض کونه توصّلیا،حصول مضمونه-أعنی إیقاع الفعل أو الترک تخییرا-و هو حاصل من دون الخطاب التخییری،فیکون الخطاب طلبا للحاصل،و هو محال.

إلاّ أن یقال:إنّ المدّعی للخطاب التخییری إنّما یدّعی ثبوته بأن یقصد منه التعبّد بأحد الحکمین،لا مجرّد حصول مضمون أحد الخطابین الذی هو حاصل،فینحصر دفعه حینئذ بعدم (3)الدلیل،فافهم (4).

و أمّا دلیل (5)وجوب الالتزام بما جاء به النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فلا یثبت إلاّ الالتزام بالحکم الواقعی علی ما هو علیه،لا الالتزام بأحدهما تخییرا عند الشکّ (6)،فافهم (7).

[شماره صفحه واقعی : 88]

ص: 88


1- فی(ل):«بأحدهما علی وجه التخییر»،و لم ترد فی(م):«فیه».
2- لم ترد عبارة«عقلی أو نقلی»فی(ر)،(ص)و(ظ).
3- فی(ت):«فی عدم».
4- لم ترد«فافهم»فی(ت)،(ر)و(ه).
5- لم ترد«دلیل»فی(ت)و(ه).
6- وردت فی(ت)و(ه)بدل عبارة«تخییرا عند الشکّ»:«المخیّر».
7- وردت فی(ل)و(م)بدل عبارة«المجمل،فلا بدّ له من خطاب آخر-إلی- فافهم»العبارة التالیة:«المعیّن المردّد بین الأمر و النهی،فلا بدّ له من خطاب آخر عقلیّ أو نقلی،و المفروض عدم ثبوته. مع أنّ ذلک الخطاب حیث فرض کونه توصّلیا،فالغرض منه-و هو واحد من الفعل و الترک-حاصل بدونه،فهو محال؛لأنّه طلب للحاصل،إلاّ أن یلتزم بأنّ الخطاب التخییری المدّعی ثبوته لیس الغرض منه ما هو حاصل بدونه،بل المقصود منه صدور واحد من الفعل أو الترک مع الالتزام بالحکم،لا علی وجه عدم المبالاة و التقیید بالمعلوم إجمالا من الشارع،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر،و ما أثبتناه مطابق لنسخة(م).

صوت

[*حیدری فسایی]

و لکن الظاهر من جماعة من الأصحاب (1)-فی مسألة الإجماع المرکّب-:إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلی حکم علم عدم کونه حکم الإمام علیه السّلام فی الواقع؛و علیه بنوا عدم جواز الفصل فیما علم کون الفصل فیه طرحا لقول الإمام علیه السّلام.

نعم،صرّح غیر واحد من المعاصرین (2)-فی تلک المسألة- فیما إذا اقتضی الأصلان حکمین یعلم بمخالفة أحدهما للواقع،بجواز العمل بکلیهما،و قاسه بعضهم (3)علی العمل بالأصلین المتنافیین فی الموضوعات.

لکن القیاس فی غیر محلّه؛لما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات حاکمة علی أدلّة التکلیف؛فإنّ البناء علی عدم تحریم المرأة لأجل البناء-بحکم الأصل-علی عدم تعلّق الحلف بترک وطئها،فهی

[شماره صفحه واقعی : 89]

ص: 89


1- کالمحقّق فی المعارج:131،و صاحب المعالم فی المعالم:178،و المحقّق القمی فی القوانین 1:378،و صاحب الفصول فی الفصول:256،و الفاضل النراقی فی مناهج الأحکام:202.
2- منهم صاحب الفصول فی الفصول:256-257،و الفاضل النراقی فی المناهج:204.
3- هو صاحب الفصول،نفس المصدر.

خارجة عن موضوع الحکم بتحریم وطء من حلف علی ترک وطئها و کذا الحکم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء علی عدم الحلف علی وطئها،فهی خارجة عن موضوع الحکم بوجوب وطء من حلف علی وطئها.و هذا بخلاف الشبهة الحکمیّة؛فإنّ الأصل فیها معارض لنفس الحکم المعلوم بالإجمال،و لیس مخرجا لمجراه عن موضوعه حتّی لا ینافیه جعل (1)الشارع.

لکن هذا المقدار من الفرق غیر مجد؛إذ اللازم من منافاة الاصول لنفس الحکم الواقعی،حتّی مع العلم التفصیلی و معارضتها له، هو کون العمل بالاصول موجبا لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، فإذا فرض جواز ذلک-لأنّ العقل و النقل (2)لم یدلاّ (3)إلاّ علی حرمة المخالفة العملیّة-فلیس الطرح من حیث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافیة فی الواقع.

[*حیدری فسایی]

و لا یبعد حمل إطلاق کلمات العلماء فی عدم جواز طرح قول الإمام علیه السّلام فی مسألة الإجماع،علی طرحه من حیث العمل؛إذ هو المسلّم المعروف من طرح قول الحجّة،فراجع کلماتهم فیما إذا اختلفت الامّة علی قولین و لم یکن مع أحدهما دلیل؛فإنّ ظاهر الشیخ رحمه اللّه (4)الحکم بالتخییر الواقعی،و ظاهر المنقول عن بعض طرحهما و الرجوع إلی

[شماره صفحه واقعی : 90]

ص: 90


1- فی(ر)،(ظ)و(م):«بجعل».
2- لم ترد«و النقل»فی(ر)،و شطب علیها فی(ص).
3- کذا فی(ه)و مصحّحة(ت)،و فی غیرهما:«لم یدلّ».
4- انظر العدّة 2:637.

الأصل (1)،و لا ریب أنّ فی کلیهما طرحا للحکم الواقعی؛لأنّ التخییر الواقعی کالأصل حکم ثالث.

نعم،ظاهرهم فی مسألة«دوران الأمر بین الوجوب و التحریم»:

الاتّفاق علی عدم الرجوع إلی الإباحة،و إن اختلفوا بین قائل بالتخییر (2)،و قائل بتعیین الأخذ بالحرمة (3).

و الإنصاف:أنّه لا یخلو عن قوّة؛لأنّ المخالفة العملیّة التی لا تلزم فی المقام هی المخالفة دفعة و (4)فی واقعة (5)،و أمّا المخالفة تدریجا و (6)فی واقعتین فهی لازمة البتة،و العقل کما یحکم بقبح المخالفة دفعة عن قصد و عمد (7)،کذلک یحکم بحرمة المخالفة فی واقعتین تدریجا عن قصد إلیها من غیر تعبّد (8)بحکم ظاهری عند کلّ واقعة،و حینئذ فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک؛إذ فی عدمه ارتکاب لما هو مبغوض للشارع یقینا عن قصد.

و تعدّد الواقعة إنّما یجدی مع الإذن من الشارع عند کلّ واقعة،

[شماره صفحه واقعی : 91]

ص: 91


1- نقله الشیخ فی العدّة 2:636.
2- کصاحب الفصول فی الفصول:356.
3- کالعلاّمة فی نهایة الوصول(مخطوط):460.
4- لم ترد«الواو»فی(ر).
5- فی(ر)و(ص)زیادة:«عن قصد و علم»،و فی نسخة بدل(ت):«عن قصد و عمد»،و لم ترد«و فی واقعة»فی(ظ).
6- لم ترد«الواو»فی(ت)و(ر).
7- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل)بدل«عمد»:«علم».
8- کذا فی(ت)،(ه)و محتمل(ص)،و فی غیرها:«تقیید».

کما فی تخییر الشارع للمقلّد بین قولی المجتهدین تخییرا مستمرّا یجوز معه الرجوع عن أحدهما إلی الآخر،و أمّا مع عدمه فالقادم علی ما هو مبغوض للشارع یستحقّ عقلا العقاب علی ارتکاب ذلک المبغوض،

أمّا لو التزم بأحد الاحتمالین قبح عقابه علی مخالفة الواقع لو اتّفقت.

[*حیدری فسایی]

و یمکن استفادة الحکم أیضا من فحوی أخبار التخییر عند التعارض.

لکن هذا الکلام لا یجری فی الشبهة الواحدة التی لم تتعدّد فیها الواقعة حتّی تحصل المخالفة العملیّة تدریجا،فالمانع فی الحقیقة هی المخالفة العملیة القطعیة و لو تدریجا مع عدم التعبّد بدلیل ظاهریّ،فتأمّل جدّا (1).

هذا کلّه فی المخالفة القطعیّة للحکم المعلوم إجمالا من حیث الالتزام،بأن لا یلتزم به أو یلتزم بعدمه فی مرحلة الظاهر إذا اقتضت الاصول ذلک (2).

[شماره صفحه واقعی : 92]

ص: 92


1- وردت بدل عبارة«و العقل کما یحکم-إلی-ظاهری»فی(ل)و(م)العبارة التالیة: «و العقل یقبّح المخالفة التدریجیّة إذا کان عن قصد إلیها و من غیر تقیید بحکم ظاهریّ عند کلّ واقعة؛لأنّ ارتکاب ما هو مبغوض للمولی من قصد قبیح -و لو کان فی واقعتین-إذا لم یکن له عند کلّ واقعة ما هو بدل ظاهرا للمعلوم إجمالا فی الواقعتین،و حینئذ:فیجب بحکم العقل الالتزام بالفعل أو الترک، و بقبح عقابه لو اتّفق مخالفة ما التزم للحکم الواقعی؛لأنّ هذا الالتزام غایة الإمکان فی الانقیاد لذلک التکلیف المجهول،فافهم». و بین النسختین اختلاف یسیر غیر مخلّ.
2- لم ترد عبارة«هذا کلّه-إلی-ذلک»فی(م).
المخالفة العملیّة للعلم الإجمالی:
اشارة

و أمّا المخالفة العملیّة:

لو کانت المخالفة لخطاب تفصیلی:

فإن کانت لخطاب تفصیلیّ،فالظاهر عدم جوازها،سواء کانت فی الشبهة الموضوعیّة،کارتکاب الإناءین المشتبهین المخالف لقول الشارع:

«اجتنب عن النجس»،و (1)کترک القصر و الإتمام فی موارد اشتباه الحکم؛ لأنّ ذلک معصیة لذلک الخطاب؛لأنّ المفروض وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بین الإناءین،و وجوب صلاة الظهر و العصر-مثلا- قصرا أو إتماما (2)،و کذا لو قال:أکرم زیدا،و اشتبه بین شخصین؛فإنّ ترک إکرامهما معصیة.

فإن قلت:إذا أجرینا أصالة الطهارة فی کلّ من الإناءین و أخرجناهما عن موضوع النجس بحکم الشارع،فلیس فی ارتکابهما -بناء علی طهارة کلّ منهما-مخالفة لقول الشارع:«اجتنب عن النجس».

قلت:أصالة الطهارة فی کلّ منهما بالخصوص إنّما یوجب جواز ارتکابه من حیث هو،و أمّا الإناء النجس الموجود بینهما فلا أصل یدلّ علی طهارته؛لأنّه نجس یقینا،فلا بدّ إمّا من اجتنابهما؛تحصیلا للموافقة القطعیّة،و إمّا أن یجتنب أحدهما؛فرارا عن المخالفة القطعیّة، علی الاختلاف المذکور فی محلّه (3).

[شماره صفحه واقعی : 93]

ص: 93


1- فی(خ)،(ع)،(ف)و(ن)زیادة:«أو فی الشبهة الحکمیّة».
2- لم ترد عبارة«و وجوب صلاة الظهر-إلی-إتماما»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد عبارة«مثلا قصرا أو إتماما»فی(ر).
3- انظر مبحث الاشتغال 2:210.

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،مع أنّ حکم الشارع بخروج مجری الأصل عن موضوع التکلیف الثابت بالأدلّة الاجتهادیّة لا معنی له إلاّ رفع حکم ذلک الموضوع،فمرجع أصالة الطهارة إلی عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله:«اجتنب عن النجس»،فافهم (1).

لو کانت المخالفة لخطاب مردّد،ففیها وجوه:

و إن کانت المخالفة مخالفة لخطاب مردّد بین خطابین-کما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة،أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤیة هلال شهر (2)رمضان أو بوجوب الصلاة عند ذکر النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم-

ففی المخالفة القطعیّة حینئذ وجوه:

أحدها:الجواز مطلقا؛لأنّ المردّد بین الخمر و الأجنبیّة لم یقع النهی عنه فی خطاب من الخطابات الشرعیّة حتّی یحرم ارتکابه،و کذا المردّد بین الدعاء و الصلاة؛فإنّ الإطاعة و المعصیة عبارة عن موافقة الخطابات التفصیلیّة و مخالفتها.

الثانی:عدم الجواز مطلقا؛لأنّ مخالفة الشارع قبیحة عقلا مستحقّة للذمّ علیها،و لا یعذر فیها إلاّ الجاهل بها.

الثالث:الفرق بین الشبهة فی الموضوع و الشبهة فی الحکم،فیجوز فی الاولی دون الثانیة (3)؛لأنّ المخالفة القطعیّة فی الشبهات الموضوعیّة فوق حدّ الإحصاء،بخلاف الشبهات الحکمیّة،کما یظهر من کلماتهم فی مسائل الإجماع المرکّب.

[شماره صفحه واقعی : 94]

ص: 94


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«فافهم»:«فتأمّل».
2- «شهر»من(ت)و(ه).
3- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«الأوّل دون الثانی».

صوت

[*حیدری فسایی]

و کأنّ الوجه ما تقدّم:من أنّ الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات أدلّة التکلیف،بخلاف الاصول فی الشبهات الحکمیّة؛فإنّها منافیة لنفس الحکم الواقعی المعلوم إجمالا.

و قد عرفت ضعف ذلک،و أنّ مرجع الإخراج الموضوعی إلی رفع الحکم المترتّب (1)علی ذلک،فیکون الأصل فی الموضوع فی الحقیقة منافیا لنفس الدلیل الواقعی،إلاّ أنّه حاکم علیه لا معارض له،فافهم.

الرابع:الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدا بالنوع-کوجوب أحد الشیئین-و بین اختلافه،کوجوب الشیء و حرمة آخر.

و الوجه فی ذلک:أنّ الخطابات فی الواجبات الشرعیّة بأسرها فی حکم خطاب واحد بفعل الکلّ،فترک البعض معصیة عرفا،کما لو قال المولی:افعل کذا و کذا و کذا،فإنّه بمنزلة افعلها جمیعا،فلا فرق فی العصیان بین ترک واحد منها معیّنا أو واحد غیر معیّن عنده.

نعم،فی وجوب الموافقة القطعیّة بالإتیان بکلّ واحد من المحتملین کلام آخر مبنیّ علی:أنّ مجرّد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءة الیقینیة (2)عنه،أو یکتفی بأحدهما؛حذرا عن المخالفة القطعیّة التی هی بنفسها مذمومة عند العقلاء و یعدّ (3)معصیة عندهم و إن لم یلتزموا الامتثال الیقینی لخطاب مجمل.

[شماره صفحه واقعی : 95]

ص: 95


1- فی(م)و(ه):«المرتّب».
2- فی(ظ)و(م):«الیقینیّة العلمیّة».
3- کذا فی النسخ.
الأقوی عدم الجواز مطلقا:

و الأقوی من هذه الوجوه:هو الوجه الثانی،ثمّ الأوّل،ثمّ الثالث.

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلّف به.

الاشتباه من حیث شخص المکلّف

و أمّا الکلام فی اشتباهه من حیث الشخص المکلّف بذلک الحکم، فقد عرفت أنّه:

یقع تارة فی الحکم الثابت لموضوع واقعیّ مردّد بین شخصین، کأحکام الجنابة المتعلّقة بالجنب المردّد بین واجدی المنی.

و قد یقع فی الحکم الثابت لشخص من جهة تردّده بین موضوعین، کحکم الخنثی المردّد بین الذکر و الانثی.

أمّا الکلام فی الأوّل،فمحصّله:

لو تردّد التکلیف بین شخصین

أنّ مجرّد تردّد التکلیف بین شخصین لا یوجب علی أحدهما شیئا؛ إذ العبرة فی الإطاعة و المعصیة بتعلّق الخطاب بالمکلّف الخاصّ، فالجنب (1)المردّد بین شخصین غیر مکلّف بالغسل و إن ورد من الشارع:

أنّه یجب الغسل علی کلّ جنب؛فإنّ کلا منهما شاکّ فی توجّه هذا الخطاب إلیه،فیقبح عقاب واحد من الشخصین یکون جنبا بمجرّد هذا الخطاب الغیر المتوجّه (2)إلیه.

لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب إلیه:

صوت

نعم،لو اتّفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجّه خطاب (3)إلیه دخل فی اشتباه متعلّق التکلیف الذی تقدّم حکمه بأقسامه.

[شماره صفحه واقعی : 96]

ص: 96


1- فی(ت)و(ر):«و الجنب».
2- فی(ر)و(م):«الموجّه».
3- فی(ص):«الخطاب».
بعض فروع المسألة:

و لا بأس بالإشارة إلی بعض فروع المسألة؛لیتّضح انطباقها علی ما تقدّم فی العلم الإجمالی بالتکلیف.

فمنها:حمل أحدهما الآخر و إدخاله فی المسجد للطواف أو لغیره، بناء علی تحریم إدخال الجنب أو إدخال النجاسة الغیر المتعدّیة:

[*حیدری فسایی]

فإن قلنا:إنّ الدخول و الإدخال متحقّقان بحرکة واحدة،دخل فی المخالفة (1)المعلومة تفصیلا و إن تردّد بین کونه من جهة الدخول أو الإدخال.

و إن جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن:

فإن جعلنا الدخول و الإدخال راجعین إلی عنوان محرّم واحد -و هو القدر المشترک بین إدخال النفس و إدخال الغیر-کان من المخالفة المعلومة للخطاب التفصیلی،نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس.

و إن جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا،دخل فی المخالفة للخطاب المعلوم بالإجمال الذی عرفت فیه الوجوه المتقدّمة.

و کذا من جهة دخول المحمول و استئجاره الحامل-مع قطع النظر عن حرمة الدخول و الإدخال علیه أو فرض عدمها (2)-؛حیث إنّه علم (3)إجمالا بصدور أحد المحرّمین:إمّا دخول المسجد جنبا (4)،أو استئجار جنب للدخول فی المسجد.

[شماره صفحه واقعی : 97]

ص: 97


1- کذا فی(م)،و فی غیرها زیادة:«القطعیّة».
2- لم ترد عبارة«مع قطع النظر-إلی-عدمها»فی(ظ)،(ل)و(م).
3- فی(ت)و(ه):«یعلم».
4- لم ترد«جنبا»فی(ظ)،(ل)و(م).

صوت

إلاّ أن یقال بأنّ الاستئجار تابع لحکم الأجیر،فإذا لم یکن (1)فی تکلیفه محکوما بالجنابة و ابیح له الدخول فی المسجد،صحّ استئجار الغیر له.

و منها:اقتداء الغیر بهما فی صلاة أو صلاتین:

فإن قلنا بأنّ عدم جواز الاقتداء من أحکام الجنابة الواقعیّة،کان الاقتداء بهما فی صلاة واحدة موجبا للعلم التفصیلی ببطلان الصلاة، و الاقتداء بهما فی صلاتین من قبیل ارتکاب الإناءین،و الاقتداء بأحدهما فی صلاة واحدة کارتکاب أحد الإناءین.

و إن قلنا:إنّه یکفی فی جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص فی حکم نفسه،صحّ الاقتداء فی صلاة فضلا عن صلاتین؛لأنّهما طاهران بالنسبة إلی حکم الاقتداء.

و الأقوی:هو الأوّل؛لأنّ الحدث مانع واقعی لا علمی.

[*حیدری فسایی]

نعم،لا إشکال فی استئجارهما لکنس المسجد فضلا عن استئجار أحدهما؛لأنّ صحّة الاستئجار تابعة لإباحة الدخول لهما لا للطهارة الواقعیّة،و المفروض إباحته لهما.

و قس علی ما ذکرنا جمیع ما یرد علیک،ممیّزا بین الأحکام المتعلّقة بالجنب من حیث الحدث الواقعی،و بین الأحکام المتعلّقة بالجنب من حیث إنّه مانع ظاهریّ للشخص المتّصف به.

أحکام الخنثی:
اشارة

صوت

و أمّا الکلام فی الخنثی:

فیقع تارة فی معاملتها مع غیرها من معلوم الذکوریّة و الانوثیّة أو

[شماره صفحه واقعی : 98]

ص: 98


1- فی(ر)و(ص)زیادة:«هو».

مجهولهما،و حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکلّ من الفریقین،و تارة فی معاملة الغیر معها.و حکم الکلّ یرجع إلی ما ذکرنا فی الاشتباه المتعلّق بالمکلّف به (1).

معاملتها مع الغیر:

أمّا معاملتها مع الغیر،فمقتضی القاعدة احترازها عن غیرها مطلقا؛للعلم الإجمالی بحرمة نظرها إلی إحدی الطائفتین،فتجتنب عنهما مقدّمة.

و قد یتوهّم:أنّ ذلک من باب الخطاب الإجمالی؛لأنّ الذکور مخاطبون بالغضّ عن الإناث و بالعکس،و الخنثی شاکّ فی دخوله فی أحد الخطابین.

و التحقیق:هو الأوّل؛لأنّه علم تفصیلا بتکلیفه بالغضّ عن إحدی الطائفتین،و مع العلم التفصیلی لا عبرة بإجمال الخطاب،کما تقدّم فی الدخول و الإدخال فی المسجد لواجدی المنی.

مع أنّه یمکن إرجاع الخطابین إلی خطاب واحد،و هو تحریم نظر کلّ إنسان إلی کلّ بالغ لا یماثله فی الذکوریة و الانوثیّة عدا من یحرم نکاحه.

[*حیدری فسایی]

و لکن یمکن أن یقال:إنّ الکفّ عن النظر إلی ما عدا المحارم مشقّة عظیمة،فلا یجب الاحتیاط فیه،بل العسر فیه أولی من الشبهة الغیر المحصورة.

أو یقال:إنّ رجوع الخطابین إلی خطاب واحد فی حرمة المخالفة القطعیّة،لا فی وجوب الموافقة القطعیة،فافهم.

[شماره صفحه واقعی : 99]

ص: 99


1- فی(ت)،(ه)و نسخة بدل(ص):«اشتباه متعلّق التکلیف».
حکمها بالنسبة إلی التکالیف المختصّة بکل من الفریقین

و هکذا حکم لباس الخنثی؛حیث إنّه یعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصّات الرجال کالمنطقة و العمامة أو مختصّات النساء علیه،فیجتنب عنهما.

و أمّا حکم ستارته فی الصلاة:فیجتنب الحریر و یستر جمیع بدنه.

و أمّا حکم الجهر و الإخفات:

فإن قلنا بکون الإخفات فی العشاءین و الصبح رخصة للمرأة جهر الخنثی بهما (1).

و إن قلنا:إنّه عزیمة لها فالتخییر إن قام الإجماع علی عدم وجوب تکرار الصلاة فی حقّها.

و قد یقال بالتخییر مطلقا (2)؛من جهة ما ورد:من أنّ الجاهل فی (3)الجهر (4)و الإخفات معذور (5).

و فیه-مضافا إلی أنّ النصّ إنّما دلّ علی معذوریّة الجاهل بالنسبة إلی لزوم الإعادة لو خالف الواقع،و أین هذا من تخییر الجاهل من أوّل الأمر بینهما؟بل الجاهل لو جهر أو أخفت متردّدا بطلت صلاته؛ إذ یجب علیه الرجوع إلی العلم أو العالم-:أنّ الظاهر من الجهل فی الأخبار غیر هذا الجهل.

[شماره صفحه واقعی : 100]

ص: 100


1- فی(ر)و(م):«بها».
2- انظر الذکری(الطبعة الحجریّة):190،و الفصول:363.
3- فی(ه)زیادة:«القصر و الإتمام و».
4- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«الجهر»:«القصر».
5- انظر الوسائل 4:766،الباب 2 من أبواب القراءة،الحدیث 1.

صوت

و أمّا تخییر قاضی الفریضة المنسیّة من (1)الخمس فی ثلاثیّة و رباعیّة و ثنائیّة؛فإنّما هو بعد ورود النصّ بالاکتفاء (2)بالثلاث (3)، المستلزم لإلغاء الجهر و الإخفات بالنسبة إلیه،فلا دلالة فیه علی تخییر الجاهل بالموضوع مطلقا.

معاملة الغیر معها

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا معاملة الغیر معها،فقد یقال بجواز نظر کلّ من الرجل و المرأة إلیها؛لکونها شبهة فی الموضوع،و الأصل الإباحة (4).

و فیه:أنّ عموم وجوب الغضّ علی المؤمنات إلاّ عن نسائهنّ أو الرجال المذکورین فی الآیة (5)،یدلّ علی وجوب الغضّ عن الخنثی؛و لذا حکم فی جامع المقاصد بتحریم نظر الطائفتین إلیها،کتحریم نظرها إلیهما (6)،بل ادّعی سبطه الاتّفاق علی ذلک (7)،فتأمّل جدّا (8).

ثمّ إنّ جمیع ما ذکرنا إنّما هو فی غیر النکاح.و أمّا التناکح، فیحرم بینه و بین غیره قطعا،فلا یجوز له تزویج امرأة؛لأصالة عدم ذکوریّته-بمعنی عدم ترتّب أثر الذکوریّة من جهة النکاح و وجوب

[شماره صفحه واقعی : 101]

ص: 101


1- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«عن».
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فی الاکتفاء».
3- انظر الوسائل 5:364،الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات.
4- انظر الفصول:363.
5- النور:31.
6- جامع المقاصد 12:42.
7- هو المحقّق الداماد فی رسالة ضوابط الرضاع(کلمات المحقّقین):45.
8- لم ترد عبارة«و لذا-إلی-فتأمّل جدّا»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد: «فتأمّل جدّا»فی(ت).

حفظ الفرج إلاّ عن الزوجة و ملک الیمین (1)-و لا التزوّج (2)برجل؛ لأصالة عدم کونه امرأة،کما صرّح به الشهید (3)،لکن ذکر الشیخ مسألة فرض الوارث الخنثی المشکل زوجا أو زوجة (4)،فافهم (5).

هذا تمام الکلام فی اعتبار العلم.

[شماره صفحه واقعی : 102]

ص: 102


1- لم ترد عبارة«بمعنی-إلی-الیمین»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- فی(ص)و(م):«التزویج».
3- الدروس 2:380.
4- المبسوط 4:117.
5- لم ترد عبارة«کما صرّح-إلی-فافهم»فی(ظ)،(ل)و(م).

المقصد الثّانی : فی الظّنّ

اشارة

[شماره صفحه واقعی : 103]

ص: 103

[شماره صفحه واقعی : 104]

ص: 104

صوت

[*حیدری فسایی]

المقصد الثانی فی الظنّ و الکلام فیه یقع فی مقامین:

أحدهما:فی إمکان التعبّد به عقلا،

و الثانی:فی وقوعه عقلا أو شرعا.

أمّا المقام الأوّل : ففی إمکان التعبّد بالظنّ و عدمه:
اشارة

أمّا المقام الأوّل (1)

فاعلم:أنّ المعروف هو إمکانه،و یظهر من الدلیل المحکیّ (2)عن ابن قبة (3)-فی استحالة العمل بخبر الواحد-:عموم المنع لمطلق الظنّ؛ فإنّه استدلّ علی مذهبه بوجهین:

أدلّة ابن قبة علی الامتناع:

الأوّل:أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد فی الإخبار عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لجاز التعبّد به فی الإخبار عن اللّه تعالی،و التالی باطل إجماعا.

و الثانی:أنّ العمل به موجب لتحلیل الحرام و تحریم الحلال؛

[شماره صفحه واقعی : 105]

ص: 105


1- سیأتی الکلام فی المقام الثانی فی الصفحة 125.
2- حکاه المحقّق فی المعارج:141.
3- هو أبو جعفر محمّد بن عبد الرحمن بن قبة الرازی،من متکلّمی الإمامیّة، و کان معتزلیّا،ثمّ تبصّر،انظر رجال النجاشی:375.

إذ لا یؤمن أن یکون ما أخبر بحلّیته حراما و بالعکس.

و هذا الوجه-کما تری-جار فی مطلق الظنّ،بل فی مطلق الأمارة الغیر العلمیّة و إن لم یفد الظنّ.

استدلال المشهور علی الإمکان:
اشارة

و استدلّ المشهور علی الإمکان:بأنّا نقطع بأنّه لا یلزم من التعبّد به محال (1).

و فی هذا التقریر نظر؛إذ القطع بعدم لزوم المحال فی الواقع موقوف علی إحاطة العقل (2)بجمیع الجهات المحسّنة و المقبّحة و علمه (3)بانتفائها، و هو غیر حاصل فیما نحن فیه.

الأولی فی وجه الاستدلال:

فالأولی أن یقرّر هکذا:إنّا لا نجد فی عقولنا بعد التأمّل ما یوجب الاستحالة،و هذا طریق یسلکه العقلاء فی الحکم بالإمکان.

المناقشة فی أدلّة ابن قبة
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و الجواب عن دلیله الأوّل:أنّ الإجماع إنّما قام علی عدم الوقوع، لا علی الامتناع.

مع أنّ عدم الجواز قیاسا علی الإخبار عن اللّه تعالی-بعد تسلیمه (4)-إنّما (5)هو فیما إذا بنی تأسیس الشریعة اصولا و (6)فروعا علی

[شماره صفحه واقعی : 106]

ص: 106


1- انظر العدّة 1:103.
2- کذا فی(ر)و(ص)،و فی غیرهما:«العقول».
3- فی(ت)و(ه):«علمها».
4- فی(ر)و(ص):«بعد تسلیم صحّة الملازمة».
5- وردت فی(ظ)،(ل)و(م)بدل عبارة:«مع أنّ-إلی-إنّما»:«مع أنّ الإجماع علی عدم الجواز إنّما».
6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«أو».

العمل بخبر الواحد (1)،لا مثل (2)ما نحن فیه ممّا ثبت أصل الدین و جمیع فروعه بالأدلّة القطعیّة،لکن عرض اختفاؤها (3)من جهة العوارض و (4)إخفاء الظالمین للحقّ.

و أمّا دلیله الثانی،فقد اجیب عنه (5):

تارة:بالنقض بالامور الکثیرة الغیر المفیدة للعلم،کالفتوی و البیّنة و الید،بل القطع أیضا؛لأنّه قد یکون جهلا مرکّبا.

و اخری:بالحلّ،بأنّه إن ارید تحریم الحلال الظاهری أو عکسه فلا نسلّم لزومه،و إن ارید تحریم الحلال الواقعی ظاهرا فلا نسلّم امتناعه.

الأولی فی الجواب عن دلیله الثانی:

صوت

و الأولی أن یقال:إنّه إن أراد امتناع التعبّد (6)بالخبر فی المسألة التی انسدّ فیها باب العلم بالواقع،فلا یعقل المنع عن العمل به،فضلا عن امتناعه؛إذ مع فرض عدم التمکّن من العلم بالواقع إمّا أن یکون للمکلّف حکم فی تلک الواقعة،و إمّا أن لا یکون له فیها حکم، کالبهائم و المجانین.

[شماره صفحه واقعی : 107]

ص: 107


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«عن اللّه سبحانه»،و فی(ه)زیادة:«عن اللّه».
2- فی(ت)و(ه)بدل«مثل»:«فی».
3- فی(ص)و(ل)زیادة:«فی الجملة».
4- لم ترد«العوارض و»فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فی نسخة بدل (ت).
5- انظر الفصول:271.
6- فی(ظ)و(م):«امتناع العمل».

فعلی الأوّل،فلا مناص عن إرجاعه إلی ما لا یفید العلم من الاصول أو الأمارات الظنیّة التی منها خبر (1)الواحد.

[*حیدری فسایی]

و علی الثانی،یلزم ترخیص فعل الحرام الواقعی و ترک الواجب الواقعی،و قد فرّ المستدلّ منهما.

فإن التزم أنّ مع عدم التمکّن من العلم لا وجوب و لا تحریم؛ لأنّ الواجب و الحرام ما علم بطلب فعله أو ترکه.

قلنا:فلا یلزم من التعبّد بالخبر تحلیل حرام أو عکسه.

و کیف کان:فلا نظنّ بالمستدلّ إرادة الامتناع فی هذا الفرض،بل الظاهر أنّه یدّعی الانفتاح؛لأنّه أسبق من السیّد و أتباعه الذین ادّعوا انفتاح باب العلم.

و ممّا ذکرنا ظهر:أنّه لا مجال للنقض علیه بمثل الفتوی؛لأنّ المفروض انسداد باب العلم علی المستفتی،و لیس له شیء أبعد من تحریم الحلال و تحلیل الحرام من العمل بقول المفتی،حتّی أنّه لو تمکّن من الظنّ الاجتهادی فالأکثر علی عدم جواز العمل بفتوی الغیر (2).

و کذلک نقضه بالقطع مع احتمال کونه فی الواقع جهلا مرکّبا؛فإنّ باب هذا الاحتمال منسدّ علی القاطع.

و إن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم و التمکّن منه فی مورد العمل بالخبر،فنقول:

التعبّد بالخبر علی وجهین:الطریقیّة و السببیّة:

إنّ التعبّد بالخبر حینئذ یتصوّر علی وجهین:

[شماره صفحه واقعی : 108]

ص: 108


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«الخبر».
2- لم ترد«حتّی أنّه-إلی-بفتوی الغیر»فی(ظ)،(ل)و(م).

أحدهما (1):أن یجب العمل به لمجرّد کونه طریقا إلی الواقع و کاشفا ظنیّا عنه،بحیث لم یلاحظ فیه مصلحة سوی الکشف عن الواقع، کما قد یتّفق ذلک حین انسداد باب العلم و تعلّق الغرض بإصابة الواقع؛ فإنّ الأمر بالعمل بالظنّ الخبری او غیره لا یحتاج إلی مصلحة سوی کونه کاشفا ظنیّا عن الواقع.

[*حیدری فسایی]

الثانی:أن یجب العمل به لأجل أنّه یحدث فیه-بسبب قیام تلک الأمارة-مصلحة راجحة علی المصلحة الواقعیّة التی تفوت عند مخالفة تلک الأمارة للواقع،کأن یحدث فی صلاة الجمعة-بسبب إخبار العادل بوجوبها-مصلحة راجحة علی المفسدة فی فعلها علی تقدیر حرمتها واقعا.

عدم الامتناع بناء علی الطریقیّة:

صوت

أمّا إیجاب العمل بالخبر علی الوجه الأوّل،فهو و إن کان فی نفسه قبیحا مع فرض انفتاح باب العلم-لما ذکره المستدلّ من تحریم الحلال و تحلیل الحرام-لکن لا یمتنع أن یکون الخبر أغلب مطابقة للواقع فی نظر الشارع من الأدلّة القطعیّة التی یستعملها المکلّف للوصول إلی الحرام و الحلال الواقعیّین،أو یکونا متساویین فی نظره من حیث الإیصال إلی الواقع.

إلاّ أن یقال:إنّ هذا رجوع إلی فرض انسداد باب العلم و العجز عن الوصول إلی الواقع؛إذ لیس المراد انسداد باب الاعتقاد و لو کان جهلا مرکّبا،کما تقدّم سابقا (2).

[شماره صفحه واقعی : 109]

ص: 109


1- فی(ظ)و نسخة بدل(ص):«الأوّل».
2- فی الصفحة السابقة.

فالأولی:الاعتراف بالقبح مع فرض التمکّن من الواقع.

عدم الامتناع بناء علی السببیّة:

و أمّا وجوب العمل بالخبر علی الوجه الثانی،فلا قبح فیه أصلا، کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

قال فی النهایة فی هذا المقام-تبعا للشیخ قدّس سرّه فی العدّة-:إنّ الفعل الشرعی إنّما یجب لکونه مصلحة،و لا یمتنع أن یکون مصلحة إذا فعلناه و نحن علی صفة مخصوصة،و کوننا ظانّین بصدق الراوی صفة من صفاتنا،فدخلت فی جملة أحوالنا التی یجوز کون الفعل عندها مصلحة (1)، انتهی موضع الحاجة.

فإن قلت:إنّ هذا إنّما یوجب التصویب؛لأنّ المفروض علی هذا أنّ فی صلاة الجمعة التی اخبر بوجوبها مصلحة راجحة علی المفسدة الواقعیّة،فالمفسدة الواقعیّة سلیمة عن المعارض الراجح بشرط عدم إخبار العادل بوجوبها،و بعد الإخبار یضمحلّ المفسدة؛لعروض المصلحة الراجحة،فلو ثبت مع هذا الوصف تحریم ثبت بغیر مفسدة توجبه؛لأنّ الشرط فی إیجاب المفسدة له خلوّها عن معارضة المصلحة الراجحة، فیکون إطلاق الحرام الواقعیّ حینئذ بمعنی أنّه حرام لو لا الإخبار،لا أنّه حرام بالفعل و مبغوض واقعا،فالموجود بالفعل فی هذه الواقعة عند الشارع لیس إلاّ المحبوبیّة و الوجوب،فلا یصحّ إطلاق الحرام علی ما فیه المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة علیها.

و لو فرض صحّته فلا یوجب ثبوت حکم شرعیّ مغایر للحکم المسبّب عن المصلحة الراجحة.

[شماره صفحه واقعی : 110]

ص: 110


1- نهایة الوصول(مخطوط):290،و العدّة 1:103.

و التصویب و إن لم ینحصر فی هذا المعنی،إلاّ أنّ الظاهر بطلانه أیضا؛کما اعترف به العلاّمة فی النهایة فی مسألة التصویب (1)،و أجاب به صاحب المعالم-فی تعریف الفقه (2)-عن قول العلاّمة:بأنّ ظنّیة الطریق لا تنافی قطعیّة الحکم.

[*حیدری فسایی]

قلت:لو سلّم کون هذا تصویبا مجمعا علی بطلانه و أغمضنا النظر (3)عمّا سیجیء من عدم کون ذلک تصویبا (4)،کان الجواب به عن ابن قبة من جهة أنّه أمر ممکن غیر مستحیل،و إن لم یکن واقعا لإجماع أو غیره،و هذا المقدار یکفی فی ردّه.

إلاّ أن یقال:إنّ کلامه قدّس سرّه بعد الفراغ عن بطلان التصویب،کما هو ظاهر استدلاله:من تحلیل الحرام الواقعی (5).

[شماره صفحه واقعی : 111]

ص: 111


1- نهایة الوصول(مخطوط):439.
2- المعالم:27.
3- لم ترد«النظر»فی(ت)،(ر)و(ل).
4- انظر الصفحة 121.
5- لم ترد«إلاّ أن یقال-إلی-الواقعی»فی(ظ)،(ل)و(م)،و لم ترد«من تحلیل الحرام الواقعی»فی(ر)و(ص).
التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة
اشارة

[التعبّد بالأمارات غیر العلمیّة] (1)علی وجهین:

و حیث انجرّ الکلام إلی التعبّد بالأمارات الغیر العلمیّة،فنقول فی توضیح هذا المرام و إن کان خارجا عن محلّ الکلام:إنّ ذلک یتصوّر علی وجهین:

1-مسلک الطریقیّة:

الأوّل:أن یکون ذلک من باب مجرّد الکشف عن الواقع،فلا یلاحظ فی التعبّد بها إلاّ الإیصال إلی الواقع،فلا مصلحة فی سلوک هذا الطریق وراء مصلحة الواقع،کما لو أمر المولی عبده عند تحیّره فی طریق بغداد بسؤال الأعراب عن الطریق،غیر ملاحظ فی ذلک إلاّ کون قول الأعراب موصلا إلی الواقع دائما أو غالبا،و الأمر بالعمل (2)فی هذا القسم لیس إلاّ للإرشاد.

2-مسلک السببیّة:

الثانی:أن یکون ذلک لمدخلیّة سلوک الأمارة فی مصلحة العمل (3)و إن خالف الواقع،فالغرض إدراک مصلحة سلوک هذا الطریق التی هی مساویة لمصلحة الواقع أو أرجح منها.

وجوه الطریقیّة:

أمّا القسم الأوّل،فالوجه فیه لا یخلو من امور:

أحدها:کون الشارع العالم بالغیب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة (4)للواقع و إن لم یعلم بذلک المکلّف.

[شماره صفحه واقعی : 112]

ص: 112


1- العنوان منّا.
2- لم ترد«بالعمل»فی(ظ)و(م).
3- فی(ص)و(ه)زیادة:«بها».
4- کذا فی(ظ)،(م)و(ه)،و فی غیرها:«الأمارات».

الثانی:کونها فی نظر الشارع غالب المطابقة.

الثالث:کونها فی نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمکلّف بالواقع؛لکون أکثرها فی نظر الشارع جهلا مرکّبا.

و الوجه الأوّل و الثالث یوجبان الأمر بسلوک الأمارة و لو مع تمکّن المکلّف من الأسباب المفیدة للقطع.و الثانی لا یصحّ إلاّ مع تعذّر باب العلم؛لأنّ تفویت الواقع علی المکلّف-و لو فی النادر-من دون تدارکه بشیء،قبیح.

وجوه السببیّة
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا القسم الثانی،فهو علی وجوه:

أحدها : أن یکون الحکم-مطلقا

أحدها:أن یکون الحکم-مطلقا (1)-تابعا لتلک الأمارة

،بحیث لا یکون فی حقّ الجاهل-مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة و عدمها-حکم،فتکون الأحکام الواقعیّة مختصّة فی الواقع بالعالمین بها، و الجاهل-مع قطع النظر عن قیام أمارة عنده علی حکم العالمین- لا حکم له أو محکوم بما یعلم اللّه أنّ الأمارة تؤدّی إلیه،و هذا تصویب باطل عند أهل الصواب من التخطئة (2)،و قد تواتر بوجود الحکم المشترک بین العالم و الجاهل الأخبار و الآثار (3).

[شماره صفحه واقعی : 113]

ص: 113


1- فی(ت)،(ل)و(ه)بدل«مطلقا»:«من أصله»،و شطب فی(ص)علی «من أصله».
2- فی(ه):«المخطئة».
3- انظر الفصول:406-407،و راجع الکافی 1:40،باب سؤال العالم و تذاکره، و الصفحة 58،الحدیث 19،و الصفحة 59،الحدیث 2،و الصفحة 199،الحدیث الأوّل،و البحار 1:178،الحدیث 58.
الثانی : أن یکون الحکم الفعلی تابعا لهذه الأمارة

صوت

،بمعنی:أنّ للّه فی کلّ واقعة حکما یشترک فیه العالم و الجاهل لو لا قیام الأمارة علی خلافه،بحیث یکون قیام الأمارة المخالفة مانعا عن فعلیّة ذلک الحکم؛ لکون مصلحة سلوک هذه الأمارة غالبة علی مصلحة الواقع،فالحکم الواقعیّ فعلیّ فی حقّ غیر الظانّ بخلافه،و شأنیّ فی حقّه،بمعنی وجود المقتضی لذلک الحکم لو لا الظنّ علی خلافه.

[*حیدری فسایی]

و هذا أیضا کالأوّل فی عدم ثبوت الحکم الواقعیّ للظانّ بخلافه؛ لأنّ الصفة المزاحمة بصفة اخری لا تصیر منشأ للحکم (1)،فلا یقال للکذب النافع:إنّه قبیح واقعا.

الفرق بین هذین الوجهین:

و الفرق بینه و بین الوجه الأوّل-بعد اشتراکهما فی عدم ثبوت الحکم الواقعی (2)للظانّ بخلافه-:أنّ العامل بالأمارة المطابقة حکمه حکم العالم،و لم یحدث فی حقّه بسبب ظنّه حکم،نعم کان ظنّه مانعا عن المانع،و هو الظنّ بالخلاف.

الثالث : المصلحة السلوکیّة

صوت

الثالث:أن لا یکون للأمارة القائمة علی الواقعة تأثیر فی الفعل الذی تضمّنت الأمارة حکمه و لا تحدث فیه مصلحة،إلاّ أنّ العمل (3)

[شماره صفحه واقعی : 114]

ص: 114


1- فی(ص)،(ل)و(ه):«الحکم»،و فی(ظ)و(م):«لحکم».
2- فی(ظ)و(م):«حکم واقعی».
3- فی(ص)و النسخة الموجودة عند المحقّق الهمدانی قدّس سرّه-علی ما هو ظاهر تعلیقته علی الرسائل-:«الأمر بالعمل»،انظر حاشیة الهمدانی:33. و للمحقّق النائینی قدّس سرّه هنا تنبیه ینفعنا فی المقام،فقد جاء فی فوائد الاصول: «تنبیه:نقل شیخنا الاستاذ(مدّ ظلّه):أنّ العبارة التی صدرت من الشیخ قدّس سرّه فی الوجه الثالث کانت هکذا:...»ثمّ قال-بعد نقل العبارة کما أوردناه فی المتن-:«و لم یکن فی أصل العبارة لفظ"الأمر"و إنّما أضافها بعض أصحابه، و علی ذلک جرت نسخ الکتاب»،فوائد الاصول 3:98.

علی طبق تلک الأمارة و الالتزام به فی مقام العمل علی أنّه هو الواقع و ترتیب (1)الآثار الشرعیّة المترتّبة علیه واقعا،یشتمل علی مصلحة، فأوجبه الشارع.

و معنی إیجاب العمل علی الأمارة:وجوب تطبیق العمل علیها، لا وجوب إیجاد عمل علی طبقها؛إذ قد لا تتضمّن الأمارة إلزاما علی المکلّف،فإذا تضمّنت استحباب شیء أو وجوبه تخییرا أو إباحته (2)، وجب علیه إذا أراد الفعل أن یوقعه علی وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنی حرمة قصد غیرهما،کما لو قطع بهما (3).

و تلک المصلحة لا بدّ أن تکون ممّا یتدارک بها ما یفوت من مصلحة الواقع لو کان الأمر بالعمل به مع التمکّن من العلم (4)؛و إلاّ کان تفویتا لمصلحة الواقع،و هو قبیح،کما عرفت فی کلام ابن قبة (5).

[*حیدری فسایی]

فإن قلت:ما الفرق بین هذا الوجه الذی مرجعه إلی المصلحة فی

[شماره صفحه واقعی : 115]

ص: 115


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».
2- العبارة فی(ظ)هکذا:«استحباب شیء أو وجود تخییر أو إباحة».
3- لم ترد«و معنی-إلی-کما لو قطع بهما»فی(ه)،و فی(ت)أنّها«غلط»، و کتب فی(ص)علیها:«زیادة».
4- لم ترد«لو کان-إلی-من العلم»فی(ت)و(ه).
5- راجع الصفحة 109.

العمل (1)بالأمارة (2)و ترتیب (3)أحکام الواقع علی مؤدّاها،و بین الوجه السابق الراجع إلی کون قیام الأمارة سببا لجعل مؤدّاها (4)علی المکلّف؟

مثلا:إذا فرضنا قیام الأمارة علی وجوب صلاة الجمعة مع کون الواجب فی الواقع هی الظهر،فإن کان فی فعل الجمعة مصلحة یتدارک بها ما یفوت بترک صلاة الظهر،فصلاة الظهر فی حقّ هذا الشخص خالیة عن المصلحة الملزمة،فلا صفة تقتضی وجوبها الواقعی،فهنا وجوب واحد-واقعا و ظاهرا-متعلّق (5)بصلاة الجمعة.و إن لم تکن فی فعل الجمعة صفة کان الأمر بالعمل بتلک الأمارة قبیحا؛لکونه مفوّتا للواجب مع التمکّن من إدراکه بالعلم.

فالوجهان مشترکان فی اختصاص الحکم الواقعیّ بغیر من قام عنده الأمارة علی وجوب صلاة الجمعة،فیرجع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی،و هو کون الأمارة سببا لجعل مؤدّاها هو الحکم الواقعی لا غیر و انحصار الحکم فی المثال بوجوب (6)صلاة الجمعة،و هو التصویب الباطل.

الفرق بین الوجهین الأخیرین:

صوت

قلت:أمّا رجوع الوجه الثالث إلی الوجه الثانی فهو باطل؛لأنّ

[شماره صفحه واقعی : 116]

ص: 116


1- فی(ص)و(ه):«فی الأمر بالعمل».
2- فی(ت)و(ه):«علی الأمارة».
3- فی(ظ)،(ل)و(م):«ترتّب».
4- فی(ت)و(ه)زیادة:«هو الحکم الواقعی».
5- فی(ظ)و(م):«یتعلّق»،و فی(ر)و(ه):«متعلّقا».
6- فی نسخة بدل(ص):«فی وجوب».

مرجع جعل مدلول الأمارة فی حقّه-الذی هو مرجع الوجه الثانی- إلی أنّ صلاة الجمعة واجبة (1)علیه واقعا،کالعالم بوجوب صلاة الجمعة، فإذا صلاّها فقد فعل الواجب الواقعی،فإذا انکشف مخالفة الأمارة للواقع فقد انقلب موضوع الحکم واقعا إلی موضوع آخر،کما إذا صار المسافر بعد فعل (2)صلاة القصر حاضرا إذا قلنا بکفایة السفر فی أوّل الوقت لصحّة القصر واقعا.

معنی وجوب العمل علی طبق الأمارة:

و معنی وجوب العمل (3)علی طبق الأمارة (4):وجوب ترتیب (5)أحکام الواقع (6)علی (7)مؤدّاها من دون أن یحدث فی الفعل مصلحة علی تقدیر مخالفة الواقع-کما یوهمه ظاهر عبارتی العدّة و النهایة المتقدّمتین (8)- فإذا أدّت إلی وجوب صلاة الجمعة واقعا،وجب ترتیب أحکام الوجوب الواقعی و تطبیق العمل علی وجوبها الواقعی،

[*حیدری فسایی]

فإن کان فی أوّل الوقت جاز الدخول فیها بقصد الوجوب و جاز تأخیرها،فإذا فعلها جاز له فعل النافلة و إن حرمت فی وقت الفریضة المفروض کونها فی الواقع هی

[شماره صفحه واقعی : 117]

ص: 117


1- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«هی واجبة»،و فی(ص):«هی الواجبة».
2- لم ترد«فعل»فی(ر)،(ظ)و(م).
3- فی(ه):«و معنی الأمر بالعمل».
4- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة:«علی أنّ مضمونها هو الحکم الواقعی».
5- فی(ص)بدل«وجوب ترتیب»:«الرخصة فی ترتیب».
6- فی(ت)و(ه):«أحکام الواجب الواقعی».
7- لم ترد«الواقع علی»فی(م).
8- لم ترد«من دون-إلی-المتقدّمتین»فی(ظ)،(ل)و(م).

الظهر؛لعدم وجوب الظهر علیه فعلا و رخصته فی ترکها.و إن کان فی آخر وقتها حرم تأخیرها و الاشتغال بغیرها.

ثمّ إن استمرّ هذا الحکم الظاهریّ-أعنی الترخیص فی ترک الظهر إلی آخر وقتها-وجب کون الحکم الظاهریّ بکون ما فعله فی أوّل الوقت هو الواقع-المستلزم لفوت (1)الواقع علی المکلّف (2)-مشتملا علی مصلحة یتدارک بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر؛لئلاّ یلزم تفویت الواجب الواقعی علی المکلّف مع التمکّن من إتیانه بتحصیل العلم به.

و إن لم یستمرّ،بل علم بوجوب الظهر فی المستقبل،بطل وجوب العمل علی طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا،و وجب العمل علی طبق عدم وجوبه فی نفس الأمر من أوّل الأمر؛لأنّ المفروض عدم حدوث الوجوب النفس الأمری،و إنّما عمل علی طبقه ما دامت أمارة الوجوب قائمة،فإذا فقدت بانکشاف وجوب الظهر و عدم وجوب الجمعة،وجب حینئذ ترتیب ما هو کبری لهذا المعلوم-أعنی وجوب الإتیان بالظهر- و نقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلاّ ما فات منها؛فقد تقدّم أنّ مفسدة فواته متدارکة بالحکم الظاهریّ المتحقّق فی زمان الفوت.

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر،فقد تقدّم أنّ حکم الشارع بالعمل بمؤدّی الأمارة-اللازم منه ترخیص ترک الظهر فی الجزء

[شماره صفحه واقعی : 118]

ص: 118


1- فی(ت)،(ر)و(ه):«لفوات».
2- لم ترد«بکون-إلی-المکلّف»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها عبارة: «بجواز ترکها إلی آخر وقتها-و کان الحکم الظاهریّ المستمرّ-»،مع اختلاف یسیر بینها.

الأخیر-لا بدّ أن یکون لمصلحة یتدارک بها مفسدة ترک الظهر.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إن قلنا:إنّ القضاء فرع صدق الفوت المتوقّف علی فوات الواجب من حیث إنّ فیه مصلحة،لم یجب فیما نحن فیه؛لأنّ الواجب و إن ترک إلاّ أنّ مصلحته متدارکة،فلا یصدق علی هذا الترک الفوت.

و إن قلنا:إنّه متفرّع علی مجرّد ترک الواجب،وجب هنا؛لفرض العلم بترک صلاة الظهر مع وجوبها علیه واقعا.

إلاّ أن یقال:إنّ غایة ما یلزم فی المقام،هی المصلحة فی معذوریّة هذا الجاهل مع تمکّنه من العلم و لو کانت لتسهیل الأمر علی المکلّفین،و لا ینافی ذلک صدق الفوت،فافهم (1).

ثمّ إنّ هذا کلّه علی ما اخترناه من عدم اقتضاء الأمر الظاهری للإجزاء،واضح.

و أمّا علی القول باقتضائه له،فقد یشکل (2)الفرق بینه و بین القول بالتصویب،و ظاهر شیخنا فی تمهید القواعد استلزام القول بالتخطئة لعدم الإجزاء،قال قدّس سرّه (3):من فروع مسألة التصویب و التخطئة،لزوم الإعادة للصلاة بظنّ القبلة و عدمه (4).و إن کان تمثیله لذلک بالموضوعات محلّ نظر.

[شماره صفحه واقعی : 119]

ص: 119


1- لم ترد«فافهم»فی(ت)و(ه).
2- فی(ت)و(ه)بدل«باقتضائه له فقد یشکل»:«بالاقتضاء فیشکل».
3- لم ترد عبارة«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و وردت بدلها:«و لأجل ما ذکرنا ذکر فی تمهید القواعد»،نعم وردت عبارة«إلاّ أن یقال-إلی-قدّس سرّه»فی هامش(ل)تصحیحا.
4- تمهید القواعد:322-323.

صوت

[*حیدری فسایی]

فعلم من ذلک:أنّ ما ذکره من وجوب کون فعل الجمعة مشتملا علی مصلحة تتدارک مفسدة ترک الواجب و معه یسقط عن الوجوب،ممنوع؛ لأنّ فعل الجمعة قد لا یستلزم إلاّ ترک الظهر فی بعض أجزاء وقته.

فالعمل علی الأمارة معناه:الإذن فی الدخول فیها علی قصد الوجوب،و الدخول فی التطوّع بعد فعلها.

نعم،یجب فی الحکم بجواز فعل النافلة اشتماله علی مصلحة تتدارک مفسدة فعل التطوّع فی وقت الفریضة لو شمل دلیله الفریضة الواقعیّة المأذون فی ترکها ظاهرا؛و إلاّ کان جواز التطوّع فی تلک الحال حکما واقعیّا لا ظاهریّا.

و أمّا قولک:إنّه مع تدارک المفسدة بمصلحة الحکم الظاهری یسقط الوجوب،فممنوع أیضا؛إذ قد یترتّب علی وجوبه واقعا حکم شرعیّ و إن تدارک مفسدة ترکه مصلحة فعل آخر،کوجوب (1)قضائه إذا علم بعد خروج الوقت بوجوبه واقعا (2).

و بالجملة:فحال الأمر بالعمل بالأمارة القائمة علی حکم شرعیّ حال الأمر بالعمل بالأمارة (3)القائمة علی الموضوع الخارجی،کحیاة زید و موت عمرو،فکما أنّ الأمر بالعمل (4)فی الموضوعات لا یوجب جعل

[شماره صفحه واقعی : 120]

ص: 120


1- فی(ظ)و(م):«لوجوب».
2- وردت عبارة«فعلم من ذلک-إلی-بوجوبه واقعا»فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م) و نسخة بدل(ص)مع اختلافات یسیرة،و لم ترد فی(ت)،(ص)و(ه).
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخة بدل(ت)و(ص):«علی الأمارة».
4- فی(ص)زیادة:«بها»،و فی(ر)زیادة:«بالأمارة».

نفس الموضوع،و إنّما یوجب جعل أحکامه،فیترتّب علیه الحکم ما دامت الأمارة قائمة علیه،فإذا فقدت الأمارة و حصل العلم بعدم ذلک الموضوع،ترتّب علیه فی المستقبل جمیع أحکام عدم ذلک الموضوع من أوّل الأمر،فکذلک حال الأمر بالعمل علی الأمارة القائمة علی الحکم.

[*حیدری فسایی]

و حاصل الکلام فی الفرق:ثبوت الفرق الواضح بین جعل مدلول الأمارة حکما واقعیّا و الحکم بتحقّقه واقعا عند قیام الأمارة،و بین الحکم واقعا بتطبیق العمل علی الحکم الواقعی المدلول علیه بالأمارة،کالحکم واقعا بتطبیق العمل علی طبق الموضوع الخارجی الذی قامت علیه الأمارة.

و أمّا قولک (1):إنّ مرجع تدارک مفسدة مخالفة الحکم الواقعی بالمصلحة الثابتة فی العمل علی طبق مؤدّی الأمارة إلی التصویب الباطل؛ نظرا إلی خلوّ الحکم الواقعی حینئذ عن المصلحة الملزمة التی تکون فی فوتها المفسدة،ففیه:

منع کون هذا تصویبا؛کیف و المصوّبة یمنعون حکم اللّه فی الواقع، فلا یعقل عندهم إیجاب العمل بما جعل طریقا إلیه و التعبّد بترتیب آثاره فی الظاهر،بل التحقیق عدّ مثل هذا من وجوه الردّ علی المصوّبة.

إشکال الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری:
اشارة

و أمّا ما ذکر (2):من أنّ الحکم الواقعی إذا کان مفسدة مخالفته متدارکة بمصلحة العمل (3)علی طبق الأمارة،فلو بقی فی الواقع کان حکما بلا صفة،و إلاّ ثبت انتفاء الحکم فی الواقع،و بعبارة اخری:إذا

[شماره صفحه واقعی : 121]

ص: 121


1- فی(ص)بدل«قولک»:«توهّم».
2- فی(ت):«و أمّا ما ذکره».
3- کذا فی(ص)و فی غیرها:«الفعل».

فرضنا الشیء فی الواقع واجبا و قامت أمارة علی تحریمه،فإن لم یحرم ذلک الفعل لم یجب العمل بالأمارة،و إن حرم،فإن بقی الوجوب لزم اجتماع الحکمین المتضادّین،و إن انتفی ثبت انتفاء الحکم الواقعیّ،ففیه:

جواب الإشکال

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ المراد بالحکم الواقعیّ الذی یلزم بقاؤه،هو الحکم المتعیّن (1)المتعلّق بالعباد (2)الذی یحکی عنه الأمارة و یتعلّق به العلم أو (3)الظنّ و امر السفراء بتبلیغه،و إن لم یلزم امتثاله فعلا فی حقّ من قامت عنده أمارة علی خلافه،إلاّ أنّه یکفی فی کونه حکمه (4)الواقعی:أنّه لا یعذر فیه إذا کان عالما به أو جاهلا مقصّرا،و الرخصة فی ترکه عقلا کما فی الجاهل القاصر،أو شرعا کمن قامت عنده أمارة معتبرة علی خلافه.

حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة:

و ممّا ذکرنا یظهر حال الأمارة علی الموضوعات الخارجیّة؛فإنّها من هذا (5)القسم الثالث.

و الحاصل:أنّ المراد بالحکم الواقعی،هی (6):مدلولات الخطابات الواقعیّة الغیر المقیّدة بعلم المکلّفین و لا بعدم قیام الأمارة علی خلافها، و (7)لها آثار عقلیّة و شرعیّة تترتّب علیها عند العلم بها أو قیام أمارة

[شماره صفحه واقعی : 122]

ص: 122


1- فی(ت)و(ل)زیادة:«المنزل»،و فی نسخة بدل(ص)و(م)بدل«المتعیّن»: «المنزل».
2- لم ترد«المتعلّق بالعباد»فی(ت)و(ل)،نعم وردت فی نسخة بدل(ل).
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م)بدل«أو»:«و».
4- فی(ر)و(ه)و مصحّحة(ت):«الحکم».
5- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).
6- فی(ت)،(ر)و(ظ):«هو».
7- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).

حکم الشارع بوجوب البناء علی کون مؤدّاها هو الواقع،نعم هذه لیست أحکاما فعلیّة بمجرّد وجودها الواقعی.

و تلخّص من جمیع ما ذکرنا:أنّ ما ذکره ابن قبة-من استحالة التعبّد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغیر العلمیّة-ممنوع علی إطلاقه، و إنّما یقبح (1)إذا ورد التعبّد علی بعض الوجوه،کما تقدّم تفصیل ذلک.

القول بوجوب التعبّد بالأمارة و المناقشة فیه

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما ینسب إلی بعض (2):إیجاب التعبّد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة علی اللّه تعالی،بمعنی قبح ترکه منه،فی مقابل قول ابن قبة.

فإن أراد (3)به وجوب إمضاء حکم العقل بالعمل به عند عدم التمکّن من العلم و بقاء التکلیف،فحسن.

و إن أراد (4)وجوب الجعل بالخصوص فی حال الانسداد،فممنوع؛ إذ جعل الطریق بعد انسداد باب العلم إنّما یجب علیه إذا لم یکن هناک طریق عقلیّ و هو الظنّ،

إلاّ أن یکون لبعض الظنون فی نظره خصوصیّة (5).

و إن أراد حکم صورة الانفتاح:

[شماره صفحه واقعی : 123]

ص: 123


1- فی(ص)و(ظ):«یصحّ»،و فی غیرهما و نسخة بدل(ص)ما أثبتناه.
2- حکی هذا المذهب عن ابن سریج و غیره،انظر العدّة 1:98،و المعتمد للبصری 2:106،و الإحکام للآمدی 2:65.
3- فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«ارید».
4- فی(ظ)و(م):«ارید».
5- لم ترد«إلاّ أن-إلی-خصوصیّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

فإن أراد وجوب التعبّد العینیّ فهو غلط؛لجواز تحصیل العلم معه قطعا.

و إن أراد وجوب التعبّد به تخییرا،فهو ممّا لا یدرکه العقل؛إذ لا یعلم العقل بوجود مصلحة فی الأمارة یتدارک بها مصلحة الواقع التی تفوت بالعمل بالأمارة.

اللهمّ إلاّ أن یکون فی تحصیل العلم حرج یلزم فی العقل رفع إیجابه بنصب أمارة هی أقرب من غیرها إلی الواقع أو أصحّ فی نظر الشارع من غیره فی مقام البدلیّة عن الواقع،و إلاّ فیکفی إمضاؤه للعمل بمطلق الظنّ کصورة الانسداد (1).

[شماره صفحه واقعی : 124]

ص: 124


1- لم ترد فی(ظ)و(م):«و إلاّ فیکفی-إلی-الانسداد»،و لم ترد فی(ل):«عن الواقع-إلی-الانسداد»،و فی(ه)زیادة:«أو فی الجملة».
المقام الثانی : فی وقوع التعبّد بالظنّ
اشارة

[المقام الثانی] (1)

[*حیدری فسایی]

ثمّ إذا تبیّن عدم استحالة تعبّد الشارع بغیر العلم،و عدم القبح فیه و لا فی ترکه،فیقع الکلام فی المقام الثانی (2)فی وقوع التعبّد به فی الأحکام الشرعیّة مطلقا،أو فی الجملة.

و قبل الخوض فی ذلک،لا بدّ من تأسیس الأصل الذی یکون علیه المعوّل عند عدم الدلیل علی وقوع التعبّد بغیر العلم مطلقا أو فی الجملة،فنقول:

أصالة حرمة العمل بالظنّ للأدلّة الأربعة:

التعبّد بالظنّ الذی لم یدلّ علی التعبّد به دلیل،محرّم بالأدلّة الأربعة.

و یکفی من الکتاب:قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (3).

دلّ علی أنّ ما لیس بإذن من اللّه من إسناد الحکم إلی الشارع، فهو افتراء.

[شماره صفحه واقعی : 125]

ص: 125


1- العنوان منّا.
2- تقدّم الکلام فی المقام الأول فی الصفحة 105.
3- یونس:59.

و من السنّة:قوله علیه السّلام فی عداد القضاة من أهل النار:«و رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (1).

و من الإجماع:ما ادّعاه الفرید البهبهانی فی بعض رسائله:من کون عدم الجواز بدیهیّا عند العوامّ فضلا عن العلماء (2).

و من العقل:تقبیح العقلاء من یتکلّف من قبل مولاه بما لا یعلم بوروده عن المولی و لو کان جاهلا (3)مع التقصیر.

[*حیدری فسایی]

نعم،قد یتوهّم متوهّم:أنّ الاحتیاط من هذا القبیل.

و هو غلط واضح؛إذ فرق بین الالتزام بشیء من قبل المولی علی أنّه منه مع عدم العلم بأنّه منه،و بین الالتزام بإتیانه لاحتمال کونه منه أو رجاء کونه منه،و شتّان ما بینهما؛لأنّ العقل یستقلّ بقبح الأوّل و حسن الثانی.

و الحاصل:أنّ المحرّم هو العمل بغیر العلم متعبّدا به و متدیّنا به، و أمّا العمل به من دون تعبّد بمقتضاه:

فإن کان لرجاء إدراک الواقع،فهو حسن ما لم یعارضه احتیاط آخر و لم یثبت من دلیل آخر وجوب العمل علی خلافه،کما لو ظنّ الوجوب و اقتضی الاستصحاب الحرمة؛فإنّ الإتیان بالفعل محرّم و إن لم یکن علی وجه التعبّد بوجوبه و التدیّن به.

و إن لم یکن لرجاء إدراک الواقع:

[شماره صفحه واقعی : 126]

ص: 126


1- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.
2- انظر الرسائل الاصولیّة:12.
3- کذا فی(ظ)،(ل)،(م)،(ه)و نسخة بدل(ت)،و فی غیرها:«عن جهل».

فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدلیل علی وجوب الأخذ به حتّی یعلم خلافه،کان محرّما أیضا؛لأنّ فیه طرحا للأصل الواجب العمل، کما فیما ذکر من مثال کون الظنّ بالوجوب علی خلاف استصحاب التحریم.

و إن لم یلزم منه ذلک جاز العمل،کما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بین الحرمة و الوجوب،فإنّ الالتزام بطرف الوجوب لا علی أنّه حکم اللّه المعیّن جائز.لکن فی تسمیة هذا عملا بالظنّ مسامحة،و کذا فی تسمیة الأخذ به من باب الاحتیاط.

و بالجملة:فالعمل بالظنّ إذا لم یصادف الاحتیاط محرّم إذا وقع علی وجه التعبّد به و التدیّن،سواء استلزم طرح الأصل أو الدلیل الموجود فی مقابله أم لا،و إذا وقع علی غیر وجه التعبّد به فهو محرّم إذا استلزم طرح ما یقابله من الاصول و الأدلّة المعلوم وجوب العمل بها (1).

تقریر هذا الأصل بوجوه أخر و المناقشة فیها

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و قد یقرّر الأصل هنا بوجوه أخر:

منها:أنّ الأصل عدم الحجّیة،و عدم وقوع التعبّد به و إیجاب العمل به.

و فیه:أنّ الأصل و إن کان ذلک،إلاّ أنّه لا یترتّب علی مقتضاه شیء؛فإنّ حرمة العمل (2)یکفی فی موضوعها عدم العلم بورود التعبّد،

[شماره صفحه واقعی : 127]

ص: 127


1- لم ترد فی(ه):«المعلوم وجوب العمل بها»،و شطب علیها فی(ت)،و وردت بدلها فیهما:«الموجودة فی مورده»،و فی هامش(ص):«الموجودة فی مورده،خ».
2- فی(ر)و(ص)زیادة:«بالظنّ»،و شطب علیها فی(ت).

من غیر حاجة إلی إحراز عدم ورود التعبّد به لیحتاج فی ذلک إلی الأصل،ثمّ إثبات الحرمة.

و الحاصل:أنّ أصالة عدم الحادث إنّما یحتاج إلیها فی الأحکام المترتّبة علی عدم ذلک الحادث،و أمّا الحکم المترتّب علی عدم العلم بذلک الحادث فیکفی فیه الشکّ فیه،و لا یحتاج إلی إحراز عدمه بحکم الأصل.

و هذا نظیر قاعدة الاشتغال الحاکمة بوجوب الیقین بالفراغ؛فإنّه لا یحتاج فی إجرائها إلی إجراء أصالة عدم فراغ الذمّة،بل یکفی فیها عدم العلم بالفراغ،فافهم.

و منها:أنّ الأصل هی إباحة العمل بالظنّ؛لأنّها الأصل فی الأشیاء،حکاه بعض عن السیّد المحقّق الکاظمی (1).

و فیه-علی تقدیر صدق النسبة-:

أوّلا:أنّ إباحة التعبّد بالظنّ غیر معقول؛إذ لا معنی لجواز التعبّد و ترکه لا إلی بدل،غایة الأمر التخییر بین التعبّد بالظنّ و التعبّد بالأصل أو الدلیل الموجود هناک (2)

فی مقابله (3)الذی یتعیّن الرجوع إلیه لو لا الظنّ،فغایة الأمر وجوب التعبّد به أو بالظنّ تخییرا،فلا معنی للإباحة التی هی الأصل فی الأشیاء.

[شماره صفحه واقعی : 128]

ص: 128


1- حکاه عنه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:452،و انظر الوافی للمحقّق الکاظمی(مخطوط):الورقة 29.
2- لم ترد«هناک»فی(ل)،وردت بدلها فی(ت)،(ظ)،(م)و(ه):«هنالک».
3- لم ترد«فی مقابله»فی(ظ)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».

صوت

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:أنّ أصالة الإباحة إنّما هی فیما لا یستقلّ العقل بقبحه، و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبّد بالظنّ من دون العلم بوروده من الشارع.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و التحریم،و مقتضاه التخییر أو ترجیح جانب التحریم؛بناء علی أنّ دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة.

و فیه:منع الدوران؛لأنّ عدم العلم بالوجوب کاف فی ثبوت التحریم؛لما عرفت (1):من إطباق الأدلّة الأربعة علی عدم جواز التعبّد بما لم یعلم (2)وجوب التعبّد (3)به من الشارع؛أ لا تری:أنّه إذا دار الأمر بین رجحان عبادة و حرمتها،کفی عدم ثبوت الرجحان فی ثبوت حرمتها.

و منها:أنّ الأمر فی المقام دائر بین وجوب تحصیل مطلق الاعتقاد بالأحکام الشرعیّة المعلومة إجمالا،و بین وجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی،فیرجع إلی الشکّ فی المکلّف به و تردّده بین التخییر و التعیین،فیحکم بتعیین تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی؛ تحصیلا للیقین بالبراءة،خلافا لمن لم یوجب ذلک فی مثل المقام.

[*حیدری فسایی]

و فیه:

أوّلا:أنّ وجوب تحصیل الاعتقاد بالأحکام مقدّمة عقلیّة للعمل

[شماره صفحه واقعی : 129]

ص: 129


1- راجع الصفحة 125.
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعلم».
3- لم ترد عبارة:«بما لم یعلم وجوب التعبّد»فی(ه).

بها و امتثالها،فالحاکم بوجوبه هو العقل،و لا معنی لتردّد العقل فی موضوع حکمه،و أنّ الذی حکم هو بوجوبه تحصیل مطلق الاعتقاد أو خصوص العلم،بل إمّا أن یستقلّ بوجوب تحصیل خصوص الاعتقاد القطعی-علی ما هو التحقیق-،و إمّا أن یحکم بکفایة مطلق الاعتقاد.و لا یتصوّر الإجمال فی موضوع الحکم العقلی؛لأنّ التردّد فی الموضوع یستلزم التردّد فی الحکم،و هو لا یتصوّر من نفس الحاکم،و سیجیء الإشارة إلی هذا فی ردّ من زعم أنّ نتیجة دلیل الانسداد مهملة مجملة،مع عدّه دلیل الانسداد دلیلا عقلیّا و حکما یستقلّ به العقل.

و أمّا ثانیا:فلأنّ العمل بالظنّ فی مورد مخالفته للاصول و القواعد -الذی هو محلّ الکلام-مخالفة قطعیّة لحکم الشارع بوجوب الأخذ بتلک الاصول حتّی یعلم خلافها،فلا حاجة فی ردّه إلی مخالفته لقاعدة الاشتغال الراجعة إلی قدح المخالفة الاحتمالیّة للتکلیف المتیقّن.

مثلا:إذا فرضنا أنّ الاستصحاب یقتضی الوجوب،و الظنّ حاصل بالحرمة،فحینئذ یکون العمل بالظنّ مخالفة قطعیّة لحکم الشارع بعدم نقض الیقین بغیر الیقین،فلا یحتاج إلی تکلّف أنّ التکلیف بالواجبات و المحرّمات یقینیّ،و لا نعلم کفایة تحصیل مطلق الاعتقاد الراجح فیها، أو وجوب تحصیل الاعتقاد القطعیّ و أنّ فی تحصیل الاعتقاد الراجح مخالفة احتمالیّة للتکلیف المتیقّن،فلا یجوز،فهذا أشبه شیء بالأکل من القفا.

[*حیدری فسایی]

فقد تبیّن ممّا ذکرنا:أنّ ما ذکرنا فی بیان الأصل هو الذی ینبغی أن یعتمد علیه،و حاصله:

[شماره صفحه واقعی : 130]

ص: 130

أنّ التعبّد بالظنّ مع الشکّ فی رضا الشارع بالعمل به فی الشریعة تعبّد بالشکّ،و هو باطل عقلا و نقلا،و أمّا مجرّد العمل علی طبقه،فهو محرّم إذا خالف أصلا من الاصول اللفظیّة أو العملیّة الدالّة علی وجوب الأخذ بمضمونها حتّی یعلم الواقع (1).

للحرمة فی العمل بالظنّ جهتان:

فالعمل بالظنّ قد تجتمع فیه جهتان للحرمة،کما إذا عمل به ملتزما أنّه حکم اللّه و کان العمل (2)مخالفا لمقتضی الاصول.

و قد تتحقّق فیه جهة واحدة،کما إذا خالف الأصل و لم یلتزم بکونه حکم اللّه،أو التزم و لم یخالف مقتضی الاصول.

و قد لا یکون فیه عقاب أصلا،کما إذا لم یلتزم بکونه حکم اللّه و لم یخالف أصلا،و حینئذ قد یستحقّ علیه (3)الثواب،کما إذا عمل به علی وجه الاحتیاط.

هذا،و لکن حقیقة العمل بالظنّ هو الاستناد إلیه فی العمل و الالتزام بکون مؤدّاه حکم اللّه فی حقّه،فالعمل علی ما یطابقه بلا استناد إلیه لیس عملا به،فصحّ أن یقال:إنّ العمل بالظنّ و التعبّد به حرام مطلقا، وافق الاصول أو خالفها،غایة الأمر أنّه إذا خالف الاصول یستحقّ العقاب من جهتین:من جهة الالتزام (4)و التشریع،و من جهة طرح الأصل المأمور بالعمل به حتّی یعلم بخلافه.

[شماره صفحه واقعی : 131]

ص: 131


1- کذا فی(ص)و(ظ)و ظاهر(ل)،و فی غیرها:«الرافع».
2- فی(ر)،(ص)و(ظ)زیادة:«به».
3- فی(ت)و(ه):«عمله».
4- فی(ظ):«الافتراء».

صوت

و قد اشیر فی الکتاب و السنّة إلی الجهتین:

الإشارة إلی هاتین الجهتین فی الکتاب و السنّة:

فممّا اشیر فیه إلی الاولی قوله تعالی: قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ (1)بالتقریب المتقدّم،و قوله علیه السّلام:«رجل قضی بالحقّ و هو لا یعلم» (2).

و ممّا اشیر فیه إلی الثانیة قوله تعالی: إِنَّ الظَّنَّ لاٰ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً (3)،و قوله علیه السّلام:«من أفتی الناس بغیر علم کان ما یفسده أکثر ممّا یصلحه» (4)،و نفس أدلّة الاصول.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ ما ذکرنا من الحرمة من جهتین مبنیّ علی ما هو التحقیق:

من أنّ اعتبار الاصول-لفظیّة کانت أو عملیّة-غیر مقیّد بصورة عدم الظنّ علی خلافها،و أمّا إذا قلنا باشتراط عدم کون الظنّ علی خلافها، فلقائل أن یمنع أصالة حرمة العمل بالظنّ مطلقا،لا علی وجه الالتزام و لا علی غیره.

أمّا مع عدم تیسّر العلم فی المسألة؛فلدوران الأمر فیها بین العمل بالظنّ و بین الرجوع إلی الأصل الموجود فی تلک المسألة علی خلاف الظنّ،و کما لا دلیل علی التعبّد بالظنّ کذلک لا دلیل علی التعبّد بذلک الأصل؛لأنّه المفروض،فغایة الأمر التخییر بینهما،أو تقدیم الظنّ؛ لکونه أقرب إلی الواقع،فیتعیّن بحکم العقل.

[شماره صفحه واقعی : 132]

ص: 132


1- یونس:59.
2- الوسائل 18:11،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 6.
3- یونس:36.
4- المستدرک 17:248،الباب 4 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.

و أمّا مع التمکّن من العلم فی المسألة؛فعدم (1)جواز الاکتفاء فیها بتحصیل الظنّ و وجوب تحصیل الیقین،مبنیّ علی القول بوجوب تحصیل الواقع علما،أمّا إذا ادّعی أنّ العقل لا یحکم بأزید من وجوب تحصیل الظنّ،و أنّ الضرر الموهوم لا یجب دفعه،فلا دلیل علی لزوم تحصیل العلم مع التمکّن.

الاستدلال علی أصالة الحرمة بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه ربما یستدلّ علی أصالة حرمة العمل بالظنّ بالآیات الناهیة عن العمل بالظنّ (2)،و قد أطالوا الکلام فی النقض و الإبرام فی هذا المقام (3)بما لا ثمرة مهمّة فی ذکره بعد ما عرفت.

لأنّه إن ارید الاستدلال بها علی حرمة التعبّد و الالتزام و التدیّن بمؤدّی الظنّ،فقد عرفت (4)أنّه من ضروریّات العقل،فضلا عن تطابق الأدلّة الثلاثة النقلیّة علیه.

و إن ارید دلالتها علی حرمة العمل المطابق للظنّ و إن لم یکن عن استناد إلیه:

فإن ارید حرمته إذا خالف الواقع مع التمکّن من العلم به،فیکفی فی ذلک الأدلّة الواقعیة.

و إن ارید حرمته إذا خالف الاصول مع عدم التمکّن من العلم، فیکفی فیه-أیضا-أدلّة الاصول؛بناء علی ما هو التحقیق:من أنّ

[شماره صفحه واقعی : 133]

ص: 133


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«فلأنّ عدم».
2- یونس:36،و الإسراء:36.
3- انظر مفاتیح الاصول:453،و مناهج الأحکام:255.
4- راجع الصفحة 125-126.

مجاریها صور عدم العلم الشامل للظنّ.

و إن ارید حرمة العمل المطابق للظنّ من دون استناد إلیه و تدیّن به،و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمکّن منه و لا لمقتضی الاصول مع العجز عن الواقع،فلا دلالة فیها و لا فی غیرها علی حرمة ذلک،و لا وجه لحرمته أیضا.

و الظاهر:أنّ مضمون الآیات هو التعبّد بالظنّ و التدیّن به،و قد عرفت أنّه ضروریّ التحریم،فلا مهمّ فی إطالة الکلام فی دلالة الآیات و عدمها.

موضوع هذه الرسالة هی الظنون المعتبرة الخارجة عن الأصل المتقدّم

إنّما المهمّ-الموضوع له هذه الرسالة (1)-بیان ما خرج أو قیل بخروجه من هذا الأصل،من الامور الغیر العلمیّة الّتی اقیم الدلیل علی اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذی جعلوه موجبا للرجوع إلی الظنّ مطلقا أو فی الجملة،و هی امور:

[شماره صفحه واقعی : 134]

ص: 134


1- فی(ه)بدل«هذه الرسالة»:«هذا المقصد».
الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام من ألفاظ الکتاب و السنّة
اشارة

[الأمارات المستعملة فی استنباط الأحکام] [من ألفاظ الکتاب و السنّة] (1)

[*حیدری فسایی]

منها:الأمارات المعمولة فی استنباط الأحکام الشرعیّة من ألفاظ الکتاب و السنّة.

و هی علی قسمین:

القسم الأوّل : ما یعمل لتشخیص مراد المتکلّم
اشارة

عند احتمال إرادته خلاف ذلک،کأصالة الحقیقة عند احتمال إرادة المجاز،و أصالة العموم و الإطلاق،و مرجع الکلّ إلی أصالة عدم القرینة الصارفة عن المعنی الذی یقطع بإرادة المتکلّم الحکیم له لو حصل القطع بعدم القرینة، و کغلبة استعمال المطلق فی الفرد الشائع بناء علی عدم وصوله إلی حدّ الوضع،و کالقرائن المقامیّة التی یعتمدها أهل اللسان (2)فی محاوراتهم، کوقوع الأمر عقیب توهّم الحظر،و نحو ذلک،و بالجملة:الامور المعتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم بحیث لو أراد المتکلّم القاصد للتفهیم خلاف مقتضاها من دون نصب قرینة معتبرة،عدّ ذلک منه قبیحا.

[شماره صفحه واقعی : 135]

ص: 135


1- العنوان منّا.
2- فی(ظ)و(م)بدل«أهل اللسان»:«العقلاء»،و فی(ت)و(ه):«عقلاء أهل اللسان».

صوت

و (1)القسم الثانی: ما یعمل لتشخیص أوضاع الألفاظ،و تمییز (2)مجازاتها من حقائقها،و ظواهرها عن خلافها،کتشخیص أنّ لفظ «الصعید»موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص؟و تعیین أنّ وقوع الأمر عقیب توهّم الحظر هل یوجب ظهوره فی الإباحة المطلقة؟

[*حیدری فسایی]

و أنّ الشهرة فی المجاز المشهور هل توجب احتیاج الحقیقة إلی القرینة الصارفة عن الظهور العرضی المسبّب من الشهرة،نظیر احتیاج المطلق المنصرف إلی بعض أفراده؟

و بالجملة:فالمطلوب فی هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر فی هذا المعنی أو غیر ظاهر؟و فی القسم الأوّل أنّ الظاهر المفروغ عن کونه ظاهرا مراد أو لا؟

و الشکّ فی الأوّل مسبّب عن الأوضاع اللغویة و العرفیة،و فی الثانی عن اعتماد المتکلّم علی القرینة و عدمه.

فالقسمان من قبیل الصغری و الکبری لتشخیص المراد (3).

[شماره صفحه واقعی : 136]

ص: 136


1- لم ترد«و»فی(ر)،(ظ)و(م).
2- کذا فی(ت)،(ظ)و(ه)،و فی غیرها:«تشخیص».
3- لم ترد«فالقسمان-إلی-المراد»فی(ت)و(ه)،و کتب علیها فی(ص): «زائد».

صوت

[*حیدری فسایی]

أمّا القسم الأوّل:

فاعتباره فی الجملة ممّا (1)لا إشکال فیه و لا خلاف؛لأنّ المفروض کون تلک الامور معتبرة عند أهل اللسان فی محاوراتهم المقصود بها التفهیم،و من المعلوم بدیهة أنّ طریق محاورات الشارع فی تفهیم مقاصده للمخاطبین لم یکن طریقا مخترعا مغایرا لطریق محاورات أهل اللسان فی تفهیم مقاصدهم.

و إنّما الخلاف و الإشکال وقع فی موضعین:

أحدهما:جواز العمل بظواهر الکتاب.

و الثانی:أنّ العمل بالظواهر مطلقا فی حقّ غیر المخاطب بها قام الدلیل علیه بالخصوص-بحیث لا یحتاج إلی إثبات انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّة-أم لا؟

و الخلاف الأوّل ناظر إلی عدم کون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا.

و الخلاف الثانی ناظر إلی منع کون المتعارف بین أهل اللسان اعتماد غیر من قصد إفهامه بالخطاب علی ما یستفیده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرینة عند التخاطب.

فمرجع کلا الخلافین إلی منع الصغری.و أمّا الکبری-أعنی کون الحکم عند الشارع فی استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهیم، ما هو المتعارف عند أهل اللسان فی الاستفادة-فممّا لا خلاف فیه و لا إشکال.

[شماره صفحه واقعی : 137]

ص: 137


1- لم ترد«ممّا»فی(ت)،(ر)و(ل).

[شماره صفحه واقعی : 138]

ص: 138

1-حجّیة ظواهر الکتاب
اشارة

[1-حجّیة ظواهر الکتاب] (1)

[*حیدری فسایی]

أمّا الکلام فی الخلاف الأوّل،فتفصیله:

عدم حجّیة ظواهر الکتاب عند جماعة من الأخباریین:
اشارة

أنّه ذهب جماعة من الأخباریّین (2)إلی المنع عن العمل بظواهر الکتاب من دون ما یرد التفسیر و کشف المراد عن الحجج المعصومین صلوات اللّه علیهم.

و أقوی ما یتمسّک لهم علی ذلک وجهان:

الدلیل الاول : الاستدلال علی ذلک بالأخبار:
اشارة

أحدهما:الأخبار المتواترة المدّعی ظهورها فی المنع عن ذلک:

مثل النبویّ صلّی اللّه علیه و آله:«من فسّر القرآن برأیه فلیتبوّأ مقعده من النار» (3).

و فی روایة اخری:«من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوّأ...» (4).

[شماره صفحه واقعی : 139]

ص: 139


1- العنوان منّا.
2- انظر الفوائد المدنیّة:17 و 128،و شرح الوافیة(مخطوط):137-150، و الحدائق:27-35،و الدرر النجفیّة:169-174،و الفوائد الطوسیّة:186.
3- عوالی اللآلی 4:104،الحدیث 154.
4- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 35.

و فی نبویّ ثالث:«من فسّر القرآن برأیه فقد افتری علی اللّه الکذب» (1).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«من فسّر القرآن برأیه إن أصاب لم یؤجر،و إن أخطأ سقط (2)أبعد من السماء» (3).

و فی النبویّ العامّی:«من فسّر القرآن برأیه فأصاب فقد أخطأ» (4).

و عن مولانا الرضا علیه السّلام،عن أبیه،عن آبائه،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، قال:«قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فی الحدیث القدسیّ:

ما آمن بی من فسّر کلامی برأیه،و ما عرفنی من شبّهنی بخلقی، و ما علی دینی من استعمل القیاس فی دینی» (5).

و عن تفسیر العیاشی،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«قال:من حکم برأیه بین اثنین فقد کفر،و من فسّر برأیه آیة من کتاب اللّه فقد کفر» (6).

و عن مجمع البیان:أنّه قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و عن الأئمة القائمین

[شماره صفحه واقعی : 140]

ص: 140


1- الوسائل 18:140،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
2- فی(م)بدل«سقط»:«لقد»،و فی الوسائل:«خرّ».
3- الوسائل 18:149،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 66.
4- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 79، و فیه:«فأصاب الحقّ».
5- الوسائل 18:28،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 22.
6- تفسیر العیاشی 1:18،الحدیث 6،و الوسائل 18:39،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 45.

مقامه:أنّ تفسیر القرآن لا یجوز إلاّ بالأثر الصحیح و النصّ الصریح (1).

و قوله علیه السّلام:«لیس شیء أبعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن؛إنّ الآیة یکون أولها فی شیء و آخرها فی شیء،و هو کلام متّصل ینصرف إلی وجوه» (2).

و فی مرسلة شبیب (3)بن أنس،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،أنّه قال لأبی حنیفة:«أنت فقیه أهل العراق؟قال:نعم،قال:فبأیّ شیء تفتیهم؟ قال:بکتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،قال:یا أبا حنیفة،تعرف کتاب اللّه حقّ معرفته،و تعرف الناسخ من المنسوخ؟قال:نعم،قال علیه السّلام:

یا أبا حنیفة،لقد ادّعیت علما!ویلک،ما جعل اللّه ذلک إلاّ عند أهل الکتاب الذین انزل علیهم،ویلک،و لا هو إلاّ عند الخاصّ من ذرّیة نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله،و ما ورّثک اللّه من کتابه حرفا» (4).

و فی روایة زید الشحّام،قال:«دخل قتادة علی أبی جعفر علیه السّلام، فقال له:أنت فقیه أهل البصرة؟فقال:هکذا یزعمون،فقال علیه السّلام:

بلغنی أنّک تفسّر القرآن،قال:نعم...»-إلی أن قال له-:«یا قتادة،

[شماره صفحه واقعی : 141]

ص: 141


1- مجمع البیان 1:13،و الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 78.
2- تفسیر العیاشی 1:12،الحدیث 8،و قریب منه فی الوسائل 18:150، الباب 12 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 73.
3- کذا فی(ل)و(م)و نسخة بدل(ص)و(ه)و المصدر،و فی(ت)،(ر)،(ص) و(ه):«شعیب».
4- الوسائل 18:30،الباب 6 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27.

إن کنت قد فسّرت القرآن من تلقاء نفسک فقد هلکت و أهلکت،و إن کنت قد فسّرته من الرجال فقد هلکت و أهلکت، ویحک یا قتادة،إنّما یعرف القرآن من خوطب به» (1).

إلی غیر ذلک ممّا ادّعی فی الوسائل-فی کتاب القضاء-تجاوزها عن حدّ التواتر (2).

و حاصل هذا الوجه یرجع إلی:أنّ منع الشارع عن ذلک یکشف عن أنّ مقصود المتکلّم لیس تفهیم مطالبه بنفس هذا الکلام،فلیس من قبیل المحاورات العرفیّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

صوت

[*حیدری فسایی]

و الجواب عن الاستدلال بها:

أنّها لا تدلّ علی المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنی بعد الفحص عن نسخها و تخصیصها و إرادة خلاف ظاهرها فی الأخبار؛إذ من المعلوم أنّ هذا لا یسمّی تفسیرا؛فإنّ أحدا من العقلاء إذا رأی فی کتاب مولاه أنّه أمره بشیء بلسانه المتعارف فی مخاطبته له-عربیّا أو فارسیّا أو غیرهما-فعمل به و امتثله،لم یعدّ هذا تفسیرا؛إذ التفسیر کشف القناع.

ثمّ لو سلّم کون مطلق حمل اللفظ علی معناه تفسیرا،لکن الظاهر أنّ المراد بالرأی هو الاعتبار العقلیّ الظنّی الراجع إلی الاستحسان، فلا یشمل حمل ظواهر الکتاب علی معانیها اللغویّة و العرفیّة.

لمراد من التفسیر بالرأی:

و حینئذ:فالمراد بالتفسیر بالرأی:إمّا حمل اللفظ علی خلاف

[شماره صفحه واقعی : 142]

ص: 142


1- الوسائل 18:136،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 25.
2- الوسائل 18:151،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،ذیل الحدیث 80.

ظاهره أو أحد احتمالیه؛لرجحان ذلک فی نظره القاصر و عقله الفاتر.

و یرشد إلیه:المرویّ عن مولانا الصادق علیه السّلام،قال فی حدیث طویل:«و إنّما هلک الناس فی المتشابه؛لأنّهم لم یقفوا علی معناه و لم یعرفوا حقیقته،فوضعوا له تأویلا من عند أنفسهم بآرائهم، و استغنوا بذلک عن مسألة الأوصیاء علیهم السّلام فیعرّفونهم» (1).

[*حیدری فسایی]

و إمّا الحمل علی ما یظهر له فی بادئ الرأی من المعانی العرفیّة و اللغویّة،من دون تأمّل فی الأدلّة العقلیّة و من دون تتبّع فی القرائن النقلیّة،مثل الآیات الأخر الدالّة علی خلاف هذا المعنی،و الأخبار الواردة فی بیان المراد منها و تعیین ناسخها من منسوخها.

و ممّا یقرّب هذا المعنی الثانی و إن کان الأوّل أقرب عرفا:أنّ المنهیّ فی تلک الأخبار المخالفون الذین یستغنون بکتاب اللّه تعالی عن أهل البیت علیهم السّلام،بل یخطّئونهم به،و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقدیم نصّ الإمام علیه السّلام علی ظاهر القرآن،کما أنّ المعلوم ضرورة من مذهبهم العکس.

و یرشدک إلی هذا:ما تقدّم (2)فی ردّ الإمام علیه السّلام علی أبی حنیفة حیث إنّه یعمل بکتاب اللّه،و من المعلوم أنّه إنّما کان یعمل بظواهره، لا أنّه کان یؤوّله بالرأی؛إذ لا عبرة بالرأی عندهم مع الکتاب و السنّة.

[شماره صفحه واقعی : 143]

ص: 143


1- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62، و لیس فیه:«فیعرّفونهم».
2- راجع الصفحة 141.

و یرشد إلی هذا:قول أبی عبد اللّه علیه السّلام فی ذمّ المخالفین:«إنّهم ضربوا القرآن بعضه ببعض،و احتجّوا بالمنسوخ و هم یظنّون أنّه الناسخ، و احتجّوا بالخاصّ و هم یظنّون أنّه العامّ،و احتجّوا بأوّل الآیة و ترکوا السنّة فی تأویلها،و لم ینظروا إلی ما یفتح (1)الکلام و إلی ما یختمه، و لم یعرفوا موارده و مصادره،إذ لم یأخذوه عن أهله فضلّوا و أضلّوا» (2).

و بالجملة:فالإنصاف یقتضی عدم الحکم بظهور الأخبار المذکورة فی النهی عن العمل بظاهر الکتاب بعد الفحص و التتبّع فی سائر الأدلّة، خصوصا الآثار الواردة عن المعصومین علیهم السّلام؛کیف و لو دلّت علی المنع من العمل علی هذا الوجه،دلّت علی عدم جواز العمل بأحادیث أهل البیت علیهم السّلام.

ففی روایة سلیم بن قیس الهلالی،عن أمیر المؤمنین علیه السّلام:«إنّ أمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله مثل القرآن،منه ناسخ و منسوخ،و خاصّ و عامّ،و محکم و متشابه،و قد کان یکون من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله الکلام (3)له وجهان، و کلام عامّ و کلام خاصّ،مثل القرآن» (4).

و فی روایة ابن مسلم:«إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن» (5).

الأخبار الدالّة علی جواز التمسّک بظاهر القرآن

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا کلّه،مع معارضة الأخبار المذکورة بأکثر منها ممّا یدلّ علی

[شماره صفحه واقعی : 144]

ص: 144


1- کذا فی المصدر و فی النسخ زیادة:«به».
2- الوسائل 18:148،الباب 13 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 62.
3- کذا فی المصدر،و فی النسخ زیادة:«یکون».
4- الوسائل 18:153،الباب 14 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
5- الوسائل 18:77،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 4.

جواز التمسّک بظاهر القرآن،مثل خبر الثقلین-المشهور بین الفریقین (1)- و غیرها ممّا دلّ علی الأمر بالتمسّک بالقرآن و العمل بما فیه (2)،و عرض الأخبار المتعارضة بل و مطلق الأخبار علیه (3)،و ردّ الشروط المخالفة للکتاب فی أبواب العقود (4)،و الأخبار الدالّة-قولا و (5)فعلا و (6)تقریرا- علی جواز التمسّک بالکتاب.

مثل قوله علیه السّلام لمّا قال زرارة:من أین علمت أنّ المسح ببعض الرأس؟فقال علیه السّلام:«لمکان الباء» (7)،فعرّفه علیه السّلام مورد استفادة الحکم من ظاهر الکتاب.

و قول الصادق علیه السّلام فی مقام نهی الدوانیقیّ عن قبول خبر النّمام:

«إنّه فاسق؛و قال اللّه: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا... الآیة» (8).

[شماره صفحه واقعی : 145]

ص: 145


1- الوسائل 18:19،الباب 5 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 9،و مسند أحمد بن حنبل 3:14،و انظر کتاب حدیث الثقلین للسیّد علی الحسینی المیلانی.
2- مثل ما فی الوسائل 11:130،الباب 2 من أبواب جهاد النفس،الحدیث 7.
3- الوسائل 18:75-80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1، 11،18 و 19.
4- الوسائل 12:353،الباب 6 من أبواب الخیار،الحدیث 2.
5- فی(م):«أو».
6- فی(ظ)،(ل)و(م):«أو».
7- الوسائل 1:291،الباب 23 من أبواب الوضوء،الحدیث الأوّل.
8- الوسائل 8:619،الباب 164 من أبواب أحکام العشرة،الحدیث 10، و الآیة من سورة الحجرات:6.

و قوله علیه السّلام لابنه إسماعیل:«إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ،فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم» (1).

و قوله علیه السّلام لمن أطال الجلوس فی بیت الخلاء لاستماع الغناء، اعتذارا بأنّه لم یکن شیئا أتاه برجله:«أما سمعت قول اللّه عزّ و جلّ:

إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً » (2).

و قوله علیه السّلام فی تحلیل العبد للمطلّقة ثلاثا:«إنّه زوج؛قال اللّه عزّ و جلّ: حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ » (3)،و فی عدم تحلیلها بالعقد المنقطع:

«إنّه تعالی قال: فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا » (4).

[*حیدری فسایی]

و تقریره علیه السّلام التمسّک بقوله تعالی: وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ، و أنّه نسخ بقوله تعالی: وَ لاٰ تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ (5).

و قوله علیه السّلام فی روایة عبد الأعلی-فی حکم من عثر،فوقع ظفره، فجعل علی إصبعه مرارة-:«إنّ هذا و شبهه یعرف من کتاب اللّه

[شماره صفحه واقعی : 146]

ص: 146


1- الوسائل 13:230،الباب 6 من أحکام الودیعة،الحدیث الأوّل،و الآیة من سورة التوبة:61.
2- الوسائل 2:957،الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة،الحدیث الأوّل، و الآیة من سورة الإسراء:36.
3- الوسائل 15:370،الباب 12 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث الأوّل، و الآیة من سورة البقرة:230.
4- الوسائل 15:369،الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق،الحدیث 4،و الآیة من سورة البقرة:230.
5- الوسائل 14:410،الباب الأوّل من أبواب ما یحرم بالکفر و نحوه،الحدیث 3،و الآیتان من سورتی المائدة:5،و البقرة:221.

مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ،ثمّ قال:امسح علیه» (1)، فأحال علیه السّلام معرفة حکم المسح علی إصبعه المغطّی بالمرارة إلی الکتاب، مومیا إلی أنّ هذا لا یحتاج إلی السؤال؛لوجوده فی ظاهر القرآن.

و لا یخفی:أنّ استفادة الحکم المذکور من ظاهر الآیة الشریفة ممّا لا یظهر إلاّ للمتأمّل المدقّق؛نظرا إلی أنّ الآیة الشریفة إنّما تدلّ علی نفی وجوب الحرج،أعنی المسح علی نفس الإصبع،فیدور الأمر فی بادئ النظر بین سقوط المسح رأسا،و بین بقائه مع سقوط قید «مباشرة الماسح للممسوح»،فهو بظاهره لا یدلّ علی ما حکم به الإمام علیه السّلام،لکن یعلم عند المتأمّل:أنّ الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة فی المسح؛فهو الساقط دون أصل المسح،فیصیر نفی الحرج دلیلا علی سقوط اعتبار المباشرة فی المسح،فیمسح علی الإصبع المغطّی.

فإذا أحال الإمام علیه السّلام استفادة مثل هذا الحکم إلی الکتاب، فکیف یحتاج نفی وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشدید المستفاد من ظاهر الآیة المذکورة،أو غیر ذلک من الأحکام التی یعرفها کلّ عارف باللسان من ظاهر القرآن،إلی ورود التفسیر بذلک من أهل البیت علیهم السّلام.

و من ذلک:ما ورد من أنّ المصلّی أربعا فی السفر إن قرئت علیه آیة القصر وجب علیه الإعادة،و إلاّ فلا (2)،و فی بعض الروایات:«إن

[شماره صفحه واقعی : 147]

ص: 147


1- الوسائل 1:327،الباب 39 من أبواب الوضوء،الحدیث 5.و الآیة من سورة الحج:78.
2- مستدرک الوسائل 6:539،الباب 12 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث الأوّل.

قرئت علیه و فسّرت له» (1).

[*حیدری فسایی]

و الظاهر-و لو بحکم أصالة الإطلاق فی باقی الروایات-:أنّ المراد من تفسیرها له بیان أنّ المراد من قوله تعالی: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا (2)بیان الترخیص فی أصل تشریع القصر و کونه مبنیّا علی التخفیف،فلا ینافی تعیّن القصر علی المسافر و عدم صحّة الإتمام منه، و مثل هذه المخالفة للظاهر یحتاج إلی التفسیر بلا شبهة.

و قد ذکر زرارة و محمّد بن مسلم للإمام علیه السّلام:«إنّ اللّه تعالی قال: فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ (3)،و لم یقل:افعلوا،فأجاب علیه السّلام بأنّه من قبیل قوله تعالی: فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاٰ جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا » (4).

و هذا-أیضا-یدلّ علی تقریر الإمام علیه السّلام لهما فی التعرّض لاستفادة الأحکام من الکتاب و الدخل و التصرّف فی ظواهره.

و من ذلک:استشهاد الإمام علیه السّلام بآیات کثیرة،مثل الاستشهاد لحلّیة بعض النسوان بقوله تعالی: وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و فی

[شماره صفحه واقعی : 148]

ص: 148


1- الوسائل 5:531،الباب 17 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث 4.
2- النساء:101،و فی النسخ وردت الآیة هکذا:«لا جناح علیکم أن تقصروا».
3- فی النسخ بدل«فلیس علیکم جناح»:«لا جناح».
4- الوسائل 5:538،الباب 22 من أبواب صلاة المسافر،الحدیث 2،و الآیة من سورة البقرة:158.
5- الوسائل 14:377،الباب 30 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة،الحدیث 11، و الآیة من سورة النساء:24.

عدم جواز طلاق العبد بقوله: عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (1).

و من ذلک:الاستشهاد لحلّیّة بعض الحیوانات بقوله تعالی: قُلْ لاٰ أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً... الآیة (2)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

الدلیل الثانی : علی عدم حجّیة ظواهر الکتاب و الجواب عنه
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الثانی من وجهی المنع:

أنّا نعلم بطروّ التقیید و التخصیص و التجوّز فی أکثر ظواهر الکتاب،و ذلک ممّا یسقطها عن الظهور.

و فیه:

أوّلا:النقض بظواهر السنّة؛فإنّا نقطع بطروّ مخالفة الظاهر فی أکثرها.

و ثانیا:أنّ هذا لا یوجب السقوط،و إنّما یوجب الفحص عمّا یوجب مخالفة الظاهر.

فإن قلت:العلم الإجمالیّ بوجود مخالفات الظواهر لا یرتفع أثره -و هو وجوب التوقّف-بالفحص؛و لذا لو تردّد اللفظ بین معنیین،أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرین لظاهره (3)-کما فی العامّین من وجه و شبههما-وجب التوقّف فیه و لو بعد الفحص.

قلت:هذه شبهة ربما تورد علی من استدلّ علی وجوب الفحص

[شماره صفحه واقعی : 149]

ص: 149


1- الوسائل 15:341،الباب 43 من أبواب مقدّمات الطلاق،الحدیث 2، و الآیة من سورة النحل:75.
2- الوسائل 16:324،الباب 4 من أبواب کراهة لحوم الخیل و البغال،الحدیث 6،و الآیة من سورة الأنعام:145.
3- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی(ر):«لظاهر الآخر».

عن المخصّص فی العمومات بثبوت العلم الإجمالیّ بوجود المخصّصات؛ فإنّ العلم الإجمالیّ إمّا أن یبقی أثره و لو بعد العلم التفصیلیّ بوجود عدّة مخصّصات،و إمّا أن لا یبقی،فإن بقی فلا یرتفع بالفحص،و إلاّ فلا مقتضی للفحص.

[*حیدری فسایی]

و تندفع هذه الشبهة:بأنّ المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات کثیرة فی الواقع فیما بأیدینا بحیث تظهر تفصیلا بعد الفحص،و أمّا وجود مخالفات فی الواقع زائدا علی ذلک فغیر معلوم،فحینئذ لا یجوز (1)العمل قبل الفحص؛لاحتمال وجود مخصّص یظهر بالفحص (2)،و لا یمکن (3)نفیه بالأصل؛لأجل العلم الإجمالیّ،و أمّا بعد الفحص فاحتمال وجود المخصّص فی الواقع ینفی بالأصل السالم عن العلم الإجمالیّ.

و الحاصل:أنّ المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر (4)الکتاب و السنّة، لا (5)قبل الفحص و لا (6)بعده.

ثمّ إنّک قد عرفت (7):أنّ العمدة فی منع الأخباریّین من العمل بظواهر الکتاب هی الأخبار المانعة عن تفسیر القرآن،إلاّ أنّه یظهر من

[شماره صفحه واقعی : 150]

ص: 150


1- فی(ص)،(ر)و(ل):«فلا یجوز».
2- کذا فی(ت)،(ل)،(ه)و نسخة بدل(ص)،و فی(ص)،(ر)،(ظ)و(م)بدل «بالفحص»:«بعد الفحص».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و لا یمکنه».
4- فی(ت)،(ل)و(ه):«ظاهر».
5- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).
6- لم ترد«لا»فی(ظ)،(ل)و(م).
7- راجع الصفحة 139.

کلام السیّد الصدر-شارح الوافیة-فی آخر کلامه:أنّ المنع عن العمل بظواهر الکتاب هو مقتضی الأصل،و العمل بظواهر الأخبار خرج بالدلیل؛حیث قال-بعد إثبات أنّ فی القرآن محکمات و ظواهر،و أنّه ممّا لا یصحّ إنکاره،و ینبغی النزاع فی جواز العمل بالظواهر،

و أنّ الحقّ مع الأخباریّین-ما خلاصته:

[*حیدری فسایی]

أنّ التوضیح یظهر بعد مقدّمتین:

الاولی:أنّ بقاء التکلیف ممّا لا شکّ فیه،و لزوم العمل بمقتضاه موقوف علی الإفهام،و هو یکون فی الأکثر بالقول،و دلالته فی الأکثر تکون ظنّیّة؛إذ مدار الإفهام علی إلقاء الحقائق مجرّدة عن القرینة و علی ما یفهمون،و إن کان احتمال التجوّز و خفاء القرینة باقیا.

الثانیة:أنّ المتشابه کما یکون فی أصل اللغة کذلک یکون بحسب الاصطلاح،مثل أن یقول أحد:أنا استعمل العمومات،و کثیرا ما ارید الخصوص من غیر قرینة،و ربما اخاطب أحدا و ارید غیره،و نحو ذلک، فحینئذ لا یجوز لنا القطع بمراده،و لا یحصل لنا الظنّ به،و القرآن من هذا القبیل؛لأنّه نزل علی اصطلاح خاصّ،لا أقول علی وضع جدید، بل أعمّ من أن یکون ذلک أو یکون فیه مجازات لا یعرفها العرب، و مع ذلک قد وجدت فیه کلمات لا یعلم المراد منها کالمقطّعات.

ثمّ قال (1):

قال سبحانه: مِنْهُ آیٰاتٌ مُحْکَمٰاتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ أُخَرُ مُتَشٰابِهٰاتٌ... الآیة (2)،ذمّ علی اتّباع المتشابه،و لم یبیّن لهم المتشابهات

[شماره صفحه واقعی : 151]

ص: 151


1- لم ترد«قال»فی غیر(ص).
2- آل عمران:7.

ما هی؟و کم هی؟بل لم یبیّن لهم المراد من هذا اللفظ،و جعل البیان موکولا إلی خلفائه،و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله نهی الناس عن التفسیر بالآراء، و جعلوا الأصل عدم العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

[*حیدری فسایی]

إذا تمهّدت (1)المقدّمتان،فنقول:مقتضی الاولی العمل بالظواهر، و مقتضی الثانیة عدم العمل؛لأنّ ما صار متشابها لا یحصل الظنّ بالمراد منه،و ما بقی ظهوره مندرج فی الأصل المذکور،فنطالب بدلیل جواز العمل؛لأنّ الأصل الثابت عند الخاصّة هو عدم جواز العمل بالظنّ إلاّ ما أخرجه الدلیل.

لا یقال:إنّ الظاهر من المحکم،و وجوب العمل بالمحکم إجماعیّ.

لأنّا نمنع الصغری،إذ المعلوم عندنا مساواة المحکم للنصّ،و أمّا شموله للظاهر فلا.

إلی أن قال:

لا یقال:إنّ ما ذکرتم-لو تمّ-لدلّ علی عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أیضا؛لما فیها من الناسخ و المنسوخ،و المحکم و المتشابه، و العامّ (2)المخصّص،و المطلق (3)المقیّد.

لأنّا نقول:إنّا لو خلّینا و أنفسنا،لعملنا بظواهر الکتاب و السنّة مع عدم نصب القرینة علی خلافها،و لکن منعنا من ذلک فی القرآن؛ للمنع من اتّباع المتشابه و عدم بیان حقیقته،و منعنا رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن تفسیر القرآن،و لا ریب فی أنّ غیر النصّ محتاج إلی التفسیر.

[شماره صفحه واقعی : 152]

ص: 152


1- کذا فی(ص)،و فی غیرها:«تمهّد».
2- فی غیر(ل)و(م)زیادة«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.
3- فی غیر(ل)و(م)زیادة«و»،و ما أثبتناه مطابق للمصدر.

و أیضا:ذمّ اللّه تعالی علی اتّباع الظنّ و کذا الرسول صلّی اللّه علیه و آله و أوصیاؤه علیهم السّلام،و لم یستثنوا ظواهر القرآن.

إلی أن قال:

و أمّا الأخبار،فقد سبق أنّ أصحاب الأئمّة علیهم السّلام کانوا عاملین بأخبار الآحاد (1)من غیر فحص عن مخصّص أو معارض ناسخ أو مقیّد،و لو لا هذا لکنّا فی العمل بظواهر الأخبار أیضا من المتوقّفین (2)، انتهی.

أقول:و فیه مواقع للنظر،سیّما فی جعل العمل بظواهر الأخبار من جهة قیام الإجماع العملیّ،و لولاه لتوقّف فی العمل بها أیضا؛

[*حیدری فسایی]

إذ لا یخفی أنّ عمل أصحاب الأئمّة علیهم السّلام بظواهر الأخبار لم یکن لدلیل شرعیّ خاصّ وصل إلیهم من أئمّتهم،و إنّما کان أمرا مرکوزا فی أذهانهم بالنسبة إلی مطلق الکلام الصادر من المتکلّم لأجل الإفادة و الاستفادة، سواء کان من الشارع أم غیره،

و هذا المعنی جار فی القرآن أیضا علی تقدیر کونه ملقی للإفادة و الاستفادة،علی ما هو الأصل فی خطاب کلّ متکلّم.

نعم،الأصل الأوّلی هی حرمة العمل بالظنّ،علی ما عرفت مفصّلا،لکنّ الخارج منه لیس خصوص ظواهر الأخبار حتّی یبقی الباقی،بل الخارج منه هو مطلق الظهور الناشئ عن کلام کلّ متکلّم القی إلی غیره للإفهام.

[شماره صفحه واقعی : 153]

ص: 153


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«واحد».
2- شرح الوافیة(مخطوط):140-146.

ثمّ إنّ ما ذکره-من عدم العلم بکون الظواهر من المحکمات و احتمال کونها من المتشابهات-ممنوع:

أوّلا:بأنّ المتشابه لا یصدق علی الظواهر لا لغة و لا عرفا،بل یصحّ سلبه عنه،فالنهی الوارد عن اتّباع المتشابه لا یمنع؛کما اعترف به فی المقدّمة الاولی،من أنّ مقتضی القاعدة وجوب العمل بالظواهر.

و ثانیا:بأنّ احتمال کونها من المتشابه لا ینفع فی الخروج عن الأصل الذی اعترف به.

و دعوی اعتبار العلم بکونها من المحکم هدم لما اعترف به من أصالة حجّیة الظواهر؛لأنّ مقتضی ذلک الأصل جواز العمل إلاّ أن یعلم کونه (1)ممّا نهی الشارع عنه.

و بالجملة:فالحقّ ما اعترف به قدّس سرّه،من أنّا لو خلّینا و أنفسنا لعملنا بظواهر الکتاب،و لا بدّ للمانع من إثبات المنع.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّک قد عرفت ممّا ذکرنا:أنّ خلاف الأخباریّین فی ظواهر الکتاب لیس فی الوجه الذی ذکرنا،من اعتبار الظواهر اللفظیّة فی الکلمات الصادرة لإفادة المطالب (2)و استفادتها (3)،و إنّما یکون خلافهم فی أنّ خطابات الکتاب لم یقصد بها استفادة المراد من أنفسها،بل بضمیمة تفسیر أهل الذکر،أو أنّها لیست بظواهر بعد احتمال کون محکمها من المتشابه،کما عرفت من کلام السیّد المتقدّم (4).

[شماره صفحه واقعی : 154]

ص: 154


1- فی(ظ):«کونها».
2- فی(ص)و(ل):«المطلب».
3- فی(ص):«استفادته».
4- أی السیّد الصدر المتقدّم کلامه فی الصفحة 151.

صوت

و ینبغی التنبیه علی امور:

الأمر الأوّل : توهّم عدم الثمرة فی الخلاف فی حجّیة ظواهر الکتاب
اشارة

أنّه ربما یتوهّم (1)بعض (2):أنّ الخلاف فی اعتبار ظواهر الکتاب قلیل الجدوی؛إذ لیست آیة متعلّقة بالفروع أو الاصول (3)إلاّ و (4)ورد فی بیانها أو فی الحکم الموافق لها خبر أو أخبار کثیرة،بل انعقد الإجماع علی أکثرها.مع أنّ جلّ آیات الاصول و الفروع-بل کلّها- ممّا تعلّق الحکم فیها بامور مجملة لا یمکن العمل بها إلاّ بعد أخذ تفصیلها من الأخبار (5)،انتهی.

الجواب عن التوهّم المذکور:

أقول:و لعلّه قصّر نظره علی (6)الآیات الواردة فی العبادات؛ فإنّ أغلبها من قبیل ما ذکره،و إلاّ فالإطلاقات الواردة فی المعاملات ممّا یتمسّک بها فی الفروع الغیر المنصوصة أو المنصوصة بالنصوص المتکافئة،کثیرة جدّا،مثل: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (7)،و أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ (8)،

[شماره صفحه واقعی : 155]

ص: 155


1- فی(م)و(ه):«توهّم».
2- و هو الفاضل النراقی.
3- فی(ت)،(ر)و(ه):«و الاصول».
4- «و»من(م)و(ه).
5- مناهج الأحکام:156.
6- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«إلی».
7- المائدة:1.
8- البقرة:275.

و تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ (1)،و فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ (2)،و لاٰ تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ (3)،و لاٰ تَقْرَبُوا مٰالَ الْیَتِیمِ (4)،و أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ (5)،و إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا (6)،و فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ (7)،و فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ (8)،و عَبْداً مَمْلُوکاً لاٰ یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْءٍ (9)،و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ (10)،و غیر ذلک ممّا لا یحصی.

[*حیدری فسایی]

بل و فی العبادات أیضا کثیرة،مثل قوله تعالی: إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ (11)،و آیتی (12)التیمّم و الوضوء و الغسل (13).

[شماره صفحه واقعی : 156]

ص: 156


1- النساء:29.
2- البقرة:283.
3- النساء:5.
4- الأنعام:152،و الإسراء:34.
5- النساء:24.
6- الحجرات:6.
7- التوبة:122.
8- النحل:43،و الأنبیاء:7.
9- النحل:75.
10- التوبة:91.
11- التوبة:28.
12- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«آیات».
13- النساء:43،و المائدة:6.

و هذه العمومات و إن ورد فیها أخبار فی الجملة،إلاّ أنّه لیس کلّ فرع ممّا یتمسّک فیه بالآیة ورد فیه خبر سلیم عن المکافئ،فلاحظ و تتبّع.

الامر الثانی : لو اختلفت القراءة فی الکتاب

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّه إذا اختلفت (1)القراءة فی الکتاب علی وجهین مختلفین فی المؤدّی،کما فی قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ (2)،حیث قرئ بالتشدید من التطهّر الظاهر فی الاغتسال،و بالتخفیف (3)من الطهارة الظاهرة فی النّقاء من الحیض،فلا یخلو:إمّا أن نقول بتواتر القراءات کلّها کما هو المشهور (4)،خصوصا فی ما کان الاختلاف فی المادّة،و إمّا أن لا نقول کما هو مذهب جماعة (5).

فعلی الأوّل:فهما بمنزلة آیتین تعارضتا،لا بدّ من الجمع بینهما بحمل الظاهر علی النصّ أو علی الأظهر،و مع التکافؤ لا بدّ من الحکم بالتوقّف و الرجوع إلی غیرهما (6).

[شماره صفحه واقعی : 157]

ص: 157


1- کذا فی(خ)،(د)،(ف)و(ن)،و فی نسخنا:«اختلف».
2- البقرة:222.
3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«و التخفیف».
4- انظر القوانین 1:406،و مفاتیح الاصول:322،و مناهج الأحکام:150، و شرح الوافیة(مخطوط):153-154.
5- ذکرهم فی القوانین و مفاتیح الاصول،و ذهب إلیه الفاضل النراقی فی المناهج أیضا.
6- فی هامش(م)زیادة العبارة التالیة:«قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی: حَتّٰی یَطْهُرْنَ: إنّ القراءتین آیتان یعمل بهما،ثمّ فرّع علی ذلک ما لا یخلو تفرّعه عن بحث».

و علی الثانی:فإن ثبت جواز الاستدلال بکلّ قراءة-کما ثبت بالإجماع جواز القراءة بکلّ قراءة-کان الحکم کما تقدّم،و إلاّ فلا بدّ من التوقّف فی محلّ التعارض و الرجوع إلی القواعد مع عدم المرجّح،أو مطلقا بناء علی عدم ثبوت الترجیح هنا (1)،فیحکم باستصحاب الحرمة قبل الاغتسال؛إذ لم یثبت تواتر التخفیف،أو بالجواز بناء علی عموم قوله تعالی: فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ (2)من حیث الزمان خرج منه أیّام الحیض علی الوجهین فی کون المقام من استصحاب حکم المخصّص أو العمل بالعموم الزمانیّ.

الثالث : وقوع التحریف فی القرآن لا یمنع من التمسّک بالظواهر

صوت

[*حیدری فسایی]

أنّ وقوع التحریف فی القرآن-علی القول به-لا یمنع من التمسّک بالظواهر؛لعدم العلم الإجمالیّ باختلال الظواهر بذلک.مع أنّه لو علم لکان من قبیل الشبهة الغیر المحصورة.مع أنّه لو کان من قبیل الشبهة المحصورة أمکن القول بعدم قدحه؛لاحتمال کون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغیر المتعلّقة بالأحکام الشرعیّة العملیّة التی امرنا بالرجوع فیها إلی ظاهر الکتاب،فافهم.

الامر الرابع : توهّم و دفع

قد یتوهّم (3):أنّ وجوب العمل بظواهر الکتاب بالإجماع مستلزم لعدم جواز العمل بظواهره (4)؛لأنّ من تلک الظواهر ظاهر الآیات

[شماره صفحه واقعی : 158]

ص: 158


1- فی(ص)و(ه)زیادة:«کما هو الظاهر».
2- البقرة:223.
3- ذکره المحقّق القمّی فی القوانین 2:109.
4- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بظاهره».

الناهیة عن العمل بالظنّ مطلقا حتّی ظواهر الکتاب.

و فیه:أنّ فرض وجود الدلیل علی حجّیة الظواهر موجب لعدم ظهور الآیات الناهیة فی حرمة العمل بالظواهر.

مع أنّ ظواهر الآیات الناهیة لو نهضت للمنع عن ظواهر الکتاب لمنعت عن حجّیة أنفسها،إلاّ أن یقال:إنّها لا تشمل أنفسها،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

و بإزاء هذا التوهّم توهّم:أنّ خروج ظواهر الکتاب عن الآیات الناهیة لیس من باب التخصیص،بل من باب التخصّص؛لأنّ وجود القاطع علی حجّیتها یخرجها عن غیر العلم إلی العلم.

و فیه ما لا یخفی.

[شماره صفحه واقعی : 159]

ص: 159

2-حجّیة الظواهر بالنسبة إلی من لم یقصد إفهامه
اشارة

(1)

تفصیل صاحب القوانین بین من قصد إفهامه و غیره:
اشارة

صوت

و أمّا التفصیل الآخر:

فهو الذی یظهر من صاحب القوانین-فی آخر مسألة حجّیة الکتاب (2)،و فی أوّل مسألة الاجتهاد و التقلید (3)-و هو:الفرق بین من قصد إفهامه بالکلام،فالظواهر حجّة بالنسبة إلیه من باب الظنّ الخاصّ -سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات الشفاهیّة،أم لا کما فی الناظر فی الکتب المصنّفة لرجوع کلّ من ینظر إلیها-و بین من لم یقصد إفهامه بالخطاب،کأمثالنا بالنسبة إلی أخبار الأئمّة علیهم السّلام الصادرة عنهم فی مقام الجواب عن سؤال السائلین،و بالنسبة إلی الکتاب العزیز بناء علی عدم کون خطاباته موجّهة إلینا و عدم کونه من باب تألیف المصنّفین، فالظهور اللفظیّ لیس حجّة حینئذ لنا،إلاّ من باب الظنّ المطلق الثابت حجّیته عند انسداد باب العلم.

توجیه هذا التفصیل

صوت

[*حیدری فسایی]

و یمکن توجیه هذا التفصیل:بأنّ الظهور اللفظیّ لیس حجّة إلاّ من باب الظنّ النوعیّ،و هو کون اللفظ بنفسه-لو خلّی و طبعه-مفیدا للظنّ بالمراد،فإذا (4)کان مقصود المتکلّم من الکلام إفهام من یقصد

[شماره صفحه واقعی : 160]

ص: 160


1- العنوان منّا.
2- القوانین 1:398-403.
3- القوانین 2:103.
4- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«فإن».

إفهامه،فیجب علیه إلقاء الکلام علی وجه لا یقع معه الملقی إلیه فی خلاف المراد (1)،بحیث لو فرض وقوعه فی خلاف المقصود کان إمّا لغفلة منه فی الالتفات إلی ما اکتنف به الکلام الملقی إلیه (2)،و إمّا لغفلة من المتکلّم فی إلقاء الکلام علی وجه یفی بالمراد،و معلوم أنّ احتمال الغفلة من المتکلّم أو (3)السامع احتمال مرجوح فی نفسه،مع انعقاد الإجماع من العقلاء و العلماء علی عدم الاعتناء باحتمال الغفلة فی جمیع امور العقلاء، أقوالهم و أفعالهم.

و أمّا إذا لم یکن الشخص مقصودا بالإفهام،فوقوعه فی خلاف المقصود لا ینحصر سببه فی الغفلة؛فإنّا إذا لم نجد فی آیة أو روایة ما یکون صارفا عن ظاهرها،و احتملنا أن یکون المخاطب قد فهم المراد بقرینة قد اختفت (4)علینا،فلا یکون هذا الاحتمال لأجل غفلة من المتکلّم أو منّا؛إذ لا یجب علی المتکلّم إلاّ نصب القرینة لمن یقصد إفهامه.

مع أنّ عدم تحقّق الغفلة من المتکلّم فی محلّ الکلام مفروض؛ لکونه معصوما،و لیس اختفاء القرینة علینا مسبّبا عن غفلتنا عنها،بل لدواعی الاختفاء الخارجة عن مدخلیّة المتکلّم و من القی إلیه الکلام.

[شماره صفحه واقعی : 161]

ص: 161


1- کذا فی(م)،و فی(ر)،(ص)و(ل):«علی وجه لا یقع المخاطب معه فی خلاف المراد»،و فی(ه):«علی وجه لا یقع المخاطب الملقی إلیه معه فی خلاف المراد»،و فی(ت)و(ظ):«علی وجه لا یقع الملقی إلیه فی خلاف المراد».
2- لم ترد«الملقی إلیه»فی(ظ)،(ل)و(م)،و کتب علیها فی(ت):«زائد».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«و».
4- فی(ر)،(ص)و(ل):«اخفیت».

فلیس هنا شیء یوجب بنفسه الظنّ بالمراد حتّی لو فرضنا الفحص،

[*حیدری فسایی]

فاحتمال وجود القرینة حین الخطاب و اختفائه علینا،لیس هنا ما یوجب مرجوحیّته حتّی لو تفحّصنا عنها و لم نجدها؛إذ لا یحکم العادة-و لو ظنّا-بأنّها لو کانت لظفرنا بها؛إذ کثیر (1)من الامور قد اختفت علینا،بل لا یبعد دعوی العلم بأنّ ما اختفی علینا من الأخبار و القرائن أکثر ممّا ظفرنا بها.

مع أنّا لو سلّمنا حصول الظنّ بانتفاء القرائن المتّصلة،لکنّ القرائن الحالیّة و ما اعتمد علیه المتکلّم من الامور العقلیّة أو النقلیّة الکلیّة أو الجزئیّة المعلومة عند المخاطب الصارفة لظاهر الکلام،لیست ممّا یحصل الظنّ بانتفائها بعد البحث و الفحص.

و لو فرض حصول الظنّ من الخارج بإرادة الظاهر من الکلام لم یکن ذلک ظنّا مستندا إلی الکلام،کما نبّهنا علیه فی أوّل المبحث (2).

و بالجملة:فظواهر الألفاظ حجّة-بمعنی عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلافها-إذا کان منشأ ذلک الاحتمال غفلة المتکلّم فی کیفیّة الإفادة أو المخاطب فی کیفیّة الاستفادة؛لأنّ احتمال الغفلة ممّا هو مرجوح فی نفسه و متّفق علی عدم الاعتناء به فی جمیع الامور،دون ما إذا (3)کان الاحتمال مسبّبا عن اختفاء امور لم تجر العادة القطعیّة أو الظنّیة بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

[شماره صفحه واقعی : 162]

ص: 162


1- فی(ظ)،(ل)و(م):«کثیرا».
2- راجع الصفحة 161.
3- لم ترد«إذا»فی(ت)،(ر)و(ل).

صوت

[*حیدری فسایی]

و من هنا ظهر:أنّ ما ذکرنا سابقا (1)-من اتّفاق العقلاء و العلماء علی العمل بظواهر الکلام فی الدعاوی،و الأقاریر،و الشهادات، و الوصایا،و المکاتبات-لا ینفع فی ردّ هذا التفصیل،إلاّ أن یثبت کون أصالة عدم القرینة حجّة من باب التعبّد،و دون إثباتها خرط القتاد.

و دعوی:أنّ الغالب اتّصال القرائن،فاحتمال اعتماد المتکلّم علی القرینة المنفصلة مرجوح لندرته.

مردودة:بأنّ من المشاهد المحسوس تطرّق التقیید و التخصیص إلی أکثر العمومات و الإطلاقات مع عدم وجوده فی الکلام،و لیس إلاّ لکون الاعتماد فی ذلک کلّه علی القرائن المنفصلة،سواء کانت منفصلة عند الاعتماد کالقرائن العقلیّة و النقلیّة الخارجیّة،أم کانت مقالیّة متّصلة لکن عرض لها الانفصال بعد ذلک؛لعروض التقطیع للأخبار،أو (2)حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنی،أو غیر ذلک،فجمیع ذلک ممّا لا یحصل الظنّ بأنّها لو کانت لوصلت إلینا.

[*حیدری فسایی]

مع إمکان أن یقال:إنّه لو حصل الظنّ لم یکن علی اعتباره دلیل خاصّ.نعم،الظنّ الحاصل فی مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتکلّم ممّا أطبق علیه العقلاء فی جمیع أقوالهم و أفعالهم.

هذا غایة ما یمکن من التوجیه لهذا التفصیل.

المناقشة فی التفصیل المذکور:

و لکنّ الإنصاف:أنّه لا فرق فی العمل بالظهور اللفظیّ و أصالة عدم الصارف عن الظاهر بین من قصد إفهامه و من لم یقصد؛فإنّ جمیع

[شماره صفحه واقعی : 163]

ص: 163


1- راجع الصفحة 161.
2- فی(ه):«و».

ما دلّ من إجماع العلماء و أهل اللسان علی حجّیة الظاهر بالنسبة إلی من قصد إفهامه جار فی من لم یقصد؛لأنّ أهل اللسان إذا نظروا إلی کلام صادر من متکلّم إلی مخاطب،یحکمون بإرادة ظاهره منه إذا لم یجدوا قرینة صارفة بعد الفحص فی مظانّ وجودها،و لا یفرّقون فی استخراج مرادات المتکلّمین بین کونهم مقصودین بالخطاب و عدمه،فإذا وقع المکتوب الموجّه من شخص إلی شخص بید ثالث،فلا یتأمّل فی استخراج مرادات المتکلّم من الخطاب الموجّه (1)إلی المکتوب إلیه،فإذا فرضنا اشتراک هذا الثالث مع المکتوب إلیه فیما أراد المولی منه (2)، فلا یجوز له الاعتذار فی ترک الامتثال بعدم الاطّلاع علی مراد المولی، و هذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفیّة.

هذا حال أهل اللسان فی الکلمات الواردة إلیهم،و أمّا العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع إلی أصالة الحقیقة فی الألفاظ المجرّدة عن القرائن الموجّهة من متکلّم إلی مخاطب،سواء کان ذلک فی الأحکام الجزئیّة،کالوصایا الصادرة عن الموصی المعیّن إلی شخص معیّن،ثمّ مسّت الحاجة إلی العمل بها مع فقد الموصی إلیه؛فإنّ العلماء لا یتأمّلون فی الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلک الکلام الموجّه إلی الموصی إلیه المفقود (3).و کذا فی الأقاریر.

أم کان فی الأحکام الکلّیّة،کالأخبار الصادرة عن الأئمّة علیهم السّلام

[شماره صفحه واقعی : 164]

ص: 164


1- فی(ت)،(ر)و(ص):«المتوجّه».
2- فی غیر(ت)و(ه):«منهم».
3- کذا فی(ص)،(ظ)،(م)و نسخة بدل(ر)،و فی غیرها:«المقصود».

مع کون المقصود منها تفهیم مخاطبیهم (1)لا غیر؛فإنّه لم (2)یتأمّل أحد من العلماء فی استفادة الأحکام من ظواهرها معتذرا بعدم الدلیل علی حجّیة أصالة عدم القرینة بالنسبة إلی غیر المخاطب و من قصد إفهامه.

[*حیدری فسایی]

و دعوی:کون ذلک منهم للبناء علی کون الأخبار الصادرة عنهم علیهم السّلام من قبیل تألیف المصنّفین،واضحة الفساد.

مع أنّها لو صحّت لجرت فی الکتاب العزیز؛فإنّه أولی بأن یکون من هذا القبیل،فترتفع ثمرة التفصیل المذکور؛لأنّ المفصّل معترف (3)بأنّ ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلّفین حجّة بالخصوص،لا لدخوله فی مطلق الظنّ،و إنّما کلامه فی اعتبار ظهور الکلام الموجّه إلی مخاطب خاصّ بالنسبة إلی غیره.

و الحاصل:أنّ القطع حاصل لکلّ متتبّع فی طریقة فقهاء المسلمین، بأنّهم یعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلک علی حجّیة الظنّ المطلق الثابتة بدلیل الانسداد،بل یعمل بها من یدّعی الانفتاح و ینکر العمل بأخبار الآحاد؛مدّعیا کون معظم الفقه معلوما بالإجماع و الأخبار المتواترة.

و یدلّ علی ذلک أیضا:سیرة أصحاب الأئمّة علیهم السّلام؛فإنّهم کانوا یعملون بظواهر الأخبار الواردة إلیهم من الأئمّة الماضین علیهم السّلام (4)،

[شماره صفحه واقعی : 165]

ص: 165


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«مخاطبهم».
2- فی(ر)،(ص)و(ل):«لا».
3- فی(ر)،(ص)و ظاهر(ل):«اعترف».
4- لم ترد عبارة«من الأئمّة الماضین علیهم السّلام»فی(ر)،(م)،(ص)و(ظ)،و لم ترد «الماضین»فی(ت).

کما (1)یعملون بظواهر الأقوال التی یسمعونها (2)من أئمّتهم علیهم السّلام،لا یفرّقون بینهما إلاّ بالفحص و عدمه،کما سیأتی (3).

[*حیدری فسایی]

و الحاصل:أنّ الفرق فی حجّیة أصالة الحقیقة و عدم القرینة بین المخاطب و غیره مخالف للسیرة القطعیّة من العلماء و أصحاب الأئمّة علیهم السّلام.

هذا کلّه،مع أنّ التوجیه المذکور لذلک التفصیل-لابتنائه علی الفرق بین أصالة عدم الغفلة و الخطأ فی فهم المراد،و بین مطلق أصالة عدم القرینة-یوجب عدم کون ظواهر الکتاب من الظنون المخصوصة و إن قلنا بشمول الخطاب للغائبین؛لعدم جریان أصالة عدم الغفلة فی حقّهم مطلقا.

فما ذکره-من ابتناء کون ظواهر الکتاب ظنونا مخصوصة علی شمول الخطاب للغائبین-غیر سدید؛لأنّ الظنّ المخصوص إن کان هو الحاصل من المشافهة الناشئ عن ظنّ عدم الغفلة و الخطأ،فلا یجری فی حقّ الغائبین و إن قلنا بشمول الخطاب لهم،و إن کان هو الحاصل من أصالة عدم القرینة فهو جار فی الغائبین و إن لم یشملهم الخطاب.

[*حیدری فسایی]

و ممّا یمکن أن یستدلّ به أیضا-زیادة علی ما مرّ من اشتراک أدلّة حجّیة الظواهر،من إجماعی العلماء و أهل اللسان-:ما ورد فی الأخبار المتواترة معنی،من الأمر بالرجوع إلی الکتاب و عرض الأخبار

[شماره صفحه واقعی : 166]

ص: 166


1- فی(ص)زیادة:«کانوا».
2- فی(ظ)و(م):«سمعوها».
3- انظر الصفحة 347.

علیه (1)؛فإنّ هذه الظواهر المتواترة حجّة للمشافهین بها،فیشترک غیر المشافهین و یتمّ (2)المطلوب،کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا تعرف النظر فیما ذکره المحقّق القمّی رحمه اللّه-بعد ما ذکر من عدم حجّیة ظواهر الکتاب بالنسبة إلینا بالخصوص-بقوله:

فإن قلت:إنّ أخبار الثقلین تدلّ علی کون ظاهر الکتاب حجّة لغیر المشافهین بالخصوص.

فأجاب عنه:بأنّ روایة الثقلین ظاهرة فی ذلک؛لاحتمال کون المراد التمسّک بالکتاب بعد ورود تفسیره عن الأئمّة علیهم السّلام کما یقوله الأخباریّون،و حجّیة ظاهر روایة الثقلین بالنسبة إلینا مصادرة؛إذ لا فرق بین ظواهر الکتاب و السنّة فی حقّ غیر المشافهین بها (3).

[*حیدری فسایی]

توضیح النظر:أنّ العمدة فی حجّیة ظواهر الکتاب غیر خبر الثقلین من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحکام من ظواهر الکتاب (4)،و هذه الأخبار تفید القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الکتاب بعد ورود تفسیرها من الأئمّة صلوات اللّه علیهم،و لیست ظاهرة فی ذلک حتّی یکون التمسّک بظاهرها لغیر المشافهین بها مصادرة.

[شماره صفحه واقعی : 167]

ص: 167


1- انظر الوسائل 4:828،الباب 3 من أبواب قراءة القرآن،و 18:75- 89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الأحادیث 1،10،12،14،15، 18،29،35 و 37،و الکافی 1:59،باب الردّ إلی الکتاب و السنّة.
2- فی(ت)و(ر):«فیتمّ».
3- القوانین 2:104.
4- تقدّمت الإشارة إلی کثیر منها فی الصفحة 145-149.

صوت

بل یمکن أن یقال:إنّ خبر الثقلین لیس له ظهور (1)إلاّ فی وجوب إطاعتهما و حرمة مخالفتهما،و لیس فی مقام اعتبار الظنّ الحاصل بهما فی تشخیص الإطاعة و المعصیة،فافهم.

احتمال التفصیل المتقدّم فی کلام صاحب المعالم

ثمّ إنّ لصاحب المعالم رحمه اللّه فی هذا المقام کلاما یحتمل التفصیل المتقدّم (2)،لا بأس بالإشارة إلیه،قال-فی الدلیل الرابع من أدلّة حجّیة خبر الواحد،بعد ذکر انسداد باب العلم فی غیر الضروریّ من الأحکام؛ لفقد الإجماع و السنّة المتواترة،و وضوح کون أصل البراءة لا یفید غیر الظنّ،و کون الکتاب ظنّی الدلالة-ما لفظه:

لا یقال:إنّ الحکم المستفاد من ظاهر الکتاب مقطوع لا مظنون؛ و ذلک بضمیمة مقدّمة خارجیّة،و هی قبح خطاب الحکیم بما له ظاهر و هو یرید خلافه من غیر دلالة تصرف عن ذلک الظاهر.

[*حیدری فسایی]

سلّمنا،و لکن ذلک ظنّ مخصوص،فهو من قبیل الشهادة لا یعدل عنه إلی غیره إلاّ بدلیل.

لأنّا نقول:أحکام الکتاب-کلّها-من قبیل خطاب المشافهة، و قد مرّ أنّه مخصوص بالموجودین فی زمن الخطاب،و أنّ ثبوت حکمه فی حقّ من تأخّر إنّما هو بالإجماع و قضاء الضرورة باشتراک التکلیف بین الکلّ،و حینئذ:فمن الجائز أن یکون قد اقترن ببعض تلک الظواهر ما یدلّهم علی إرادة خلافها؛و قد وقع ذلک فی مواضع علمناها بالإجماع

[شماره صفحه واقعی : 168]

ص: 168


1- وردت العبارة فی(ص)،(ل)و نسخة بدل(ه)هکذا:«و أمّا خبر الثقلین فیمکن منع ظهوره».
2- المتقدّم فی الصفحة 160.

و نحوه،فیحتمل الاعتماد فی تعریفنا لسائرها علی الأمارات المفیدة للظنّ القویّ،و خبر الواحد من جملتها،

و مع قیام هذا الاحتمال ینفی القطع بالحکم.

و یستوی حینئذ:الظنّ المستفاد من ظاهر الکتاب و الحاصل من غیره بالنظر إلی إناطة التکلیف به؛لابتناء الفرق بینهما علی کون الخطاب متوجّها إلینا،و قد تبیّن خلافه.و لظهور اختصاص الإجماع و الضرورة-الدالّین علی المشارکة فی التکلیف المستفاد من ظاهر الکتاب-بغیر صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتیة المفیدة للظنّ (1)(2)، انتهی کلامه،رفع مقامه.

و لا یخفی:أنّ فی کلامه قدّس سرّه-علی إجماله و اشتباه المراد منه؛کما یظهر من المحشّین-مواقع للنظر و التأمّل.

***

عدم الفرق فی حجّیة الظواهر بین ما یفید الظنّ بالمراد و غیره:

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّک قد عرفت:أنّ مناط الحجّیة و الاعتبار فی دلالة الألفاظ هو الظهور العرفیّ،و هو کون الکلام بحیث یحمل عرفا علی ذلک المعنی و لو بواسطة القرائن المقامیّة المکتنفة بالکلام،فلا فرق بین إفادته الظنّ بالمراد و عدمها،و لا بین وجود الظنّ الغیر المعتبر علی خلافه و عدمه؛ لأنّ ما ذکرنا من الحجّة علی العمل بها جار فی جمیع الصور المذکورة.

و ما ربما یظهر من العلماء:من التوقّف فی العمل بالخبر الصحیح المخالف لفتوی المشهور أو طرحه،مع اعترافهم بعدم حجّیة الشهرة، فلیس من جهة مزاحمة الشهرة لدلالة الخبر الصحیح من عموم أو

[شماره صفحه واقعی : 169]

ص: 169


1- فی المصدر و هامش(ص)زیادة:«الراجح بأنّ التکلیف بخلاف ذلک الظاهر».
2- المعالم:193-194.

إطلاق،بل من جهة مزاحمتها للخبر من حیث الصدور؛بناء علی أنّ ما دلّ من الدلیل علی حجّیة الخبر (1)من حیث السند لا یشمل المخالف للمشهور؛و لذا لا یتأمّلون فی العمل بظواهر الکتاب و السنّة المتواترة إذا عارضها الشهرة.

فالتأمّل فی الخبر المخالف للمشهور إنّما هو إذا خالفت الشهرة نفس الخبر،لا عمومه أو إطلاقه،فلا یتأمّلون فی عمومه إذا کانت الشهرة علی التخصیص.

نظریّة المحقّق الکلباسی و المناقشة فیها:

نعم،ربما یجری علی لسان بعض متأخّری المتأخّرین من المعاصرین (2)،عدم الدلیل علی حجّیة الظواهر إذا لم تفد الظنّ،أو إذا حصل الظنّ الغیر المعتبر علی خلافها.

[*حیدری فسایی]

لکنّ الإنصاف:أنّه مخالف لطریقة أرباب اللسان و العلماء فی کلّ زمان؛و لذا عدّ بعض الأخباریّین (3)-کالاصولیّین (4)-استصحاب حکم العامّ و المطلق حتّی یثبت المخصّص و المقیّد من الاستصحابات المجمع علیها،و هذا و إن لم یرجع إلی الاستصحاب المصطلح إلاّ بالتوجیه،إلاّ أنّ الغرض من الاستشهاد به بیان کون هذه القاعدة إجماعیّة.

تفصیل صاحب هدایة المسترشدین و المناقشة فیه:

صوت

و ربما فصّل بعض من المعاصرین (5)تفصیلا یرجع حاصله إلی؛أنّ

[شماره صفحه واقعی : 170]

ص: 170


1- فی(ت)،(ر)،(ه)و نسخة بدل(ص)زیادة:«الواحد».
2- قیل:هو المحقّق الکلباسی،و سیأتی من المصنّف فی الصفحة 591 أنّه حکاه له بعض معاصریه عن شیخه.
3- هو المحدّث البحرانی فی الدرر النجفیّة:34.
4- انظر تمهید القواعد:271،و القواعد و الفوائد 1:133.
5- هو الشیخ محمد تقی فی هدایة المسترشدین:40.

الکلام إن کان مقرونا بحال أو مقال یصلح أن یکون صارفا عن المعنی الحقیقیّ،فلا یتمسّک فیه بأصالة الحقیقة،و إن کان الشکّ فی أصل وجود الصارف أو کان هنا أمر منفصل یصلح لکونه صارفا،فیعمل علی أصالة الحقیقة.

و هذا تفصیل حسن متین،لکنّه تفصیل فی العمل بأصالة الحقیقة عند الشکّ فی الصارف،لا فی حجّیة الظهور اللفظیّ،

[*حیدری فسایی]

بل مرجعه (1)إلی تعیین الظهور العرفیّ و تمییزه عن موارد الإجمال؛فإنّ اللفظ فی القسم الأوّل یخرج عن الظهور إلی الإجمال بشهادة العرف؛و لذا توقّف جماعة فی المجاز المشهور،و العامّ المتعقّب بضمیر یرجع إلی بعض أفراده، و الجمل المتعدّدة المتعقّبة للاستثناء،و الأمر و النهی الواردین فی مظانّ الحظر و الإیجاب (2)،إلی غیر ذلک ممّا احتفّ اللفظ بحال أو مقال یصلح لکونه صارفا،و لم یتوقّف أحد فی عامّ بمجرّد احتمال دلیل منفصل یحتمل کونه مخصّصا له،بل ربما یعکسون الأمر فیحکمون بنفی ذلک الاحتمال و ارتفاع الإجمال لأجل ظهور العامّ؛و لذا لو قال المولی:أکرم العلماء، ثمّ ورد قول آخر من المولی:إنّه لا تکرم زیدا،و اشترک زید بین عالم و جاهل،فلا یرفع الید عن العموم بمجرّد الاحتمال،بل یرفعون الإجمال بواسطة العموم،فیحکمون بإرادة زید الجاهل من النهی.

تفصیل السیّد المجاهد فی المسألة:
اشارة

صوت

و بإزاء التفصیل المذکور تفصیل آخر ضعیف،و هو:أنّ احتمال

[شماره صفحه واقعی : 171]

ص: 171


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«و مرجعه».
2- انظر المعالم:53،90،137 و 121،و القوانین 1:88،89،136،283 و 300.

إرادة خلاف مقتضی اللفظ إن حصل من أمارة غیر معتبرة،فلا یصحّ رفع الید عن الحقیقة،و إن حصل من دلیل معتبر فلا یعمل بأصالة الحقیقة،و مثّل له بما إذا ورد فی السنّة المتواترة عامّ،و ورد فیها أیضا خطاب مجمل یوجب الإجمال فی ذلک العامّ و لا یوجب الظنّ بالواقع.

قال:فلا دلیل علی لزوم العمل بالأصل تعبّدا.ثمّ قال:

و لا یمکن دعوی الإجماع علی لزوم العمل بأصالة الحقیقة تعبّدا؛

[*حیدری فسایی]

فإنّ أکثر المحقّقین توقّفوا فی ما إذا تعارض الحقیقة المرجوحة مع المجاز الراجح (1)،انتهی.

المناقشة فی هذا التفصیل

و وجه ضعفه یظهر ممّا ذکر؛فإنّ التوقّف فی ظاهر خطاب لأجل إجمال (2)خطاب آخر-لکونه معارضا-ممّا لم یعهد من أحد من العلماء، بل لا یبعد ما تقدّم (3):من حمل المجمل فی أحد الخطابین علی المبیّن فی الخطاب الآخر.

و أمّا قیاس ذلک علی مسألة تعارض الحقیقة المرجوحة مع المجاز الراجح،فعلم فساده ممّا ذکرنا فی التفصیل المتقدّم:من أنّ الکلام المکتنف بما یصلح أن یکون صارفا قد اعتمد علیه المتکلّم فی إرادة خلاف الحقیقة لا یعدّ من الظواهر،بل من المجملات،و کذلک المتعقّب بلفظ یصلح للصارفیّة،کالعامّ المتعقّب بالضمیر،و شبهه ممّا تقدّم.

[شماره صفحه واقعی : 172]

ص: 172


1- هذا التفصیل للسیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:35-36.
2- فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«احتمال».
3- فی الصفحة السابقة.
و أمّا القسم الثانی : ما یستعمل لتشخیص الظواهر
حجیة قول اللغوی
اشارة

(1)

و هو الظنّ الذی یعمل لتشخیص الظواهر،کتشخیص أنّ اللفظ المفرد الفلانیّ کلفظ«الصعید»أو صیغة«افعل»،أو أنّ المرکّب الفلانیّ کالجملة الشرطیّة،ظاهر بحکم الوضع فی المعنی الفلانیّ،و أنّ الأمر الواقع عقیب الحظر ظاهر-بقرینة وقوعه فی مقام رفع الحظر-فی مجرّد رفع الحظر دون الإلزام.

هل قول اللغویین حجّة فی الأوضاع اللغویّة،أم لا؟

و الظنّ الحاصل هنا یرجع إلی الظنّ بالوضع اللغویّ أو الانفهام العرفیّ،و الأوفق بالقواعد عدم حجّیة الظنّ هنا؛لأنّ الثابت المتیقّن هی حجّیة الظواهر،و أمّا حجّیة الظنّ فی أنّ هذا ظاهر فلا دلیل علیه،عدا وجوه ذکروها فی إثبات جزئیّ من جزئیّات (2)هذه المسألة،و هی حجّیة قول اللغویّین فی الأوضاع.

[*حیدری فسایی]

فإنّ المشهور کونه من الظنون الخاصّة التی ثبتت (3)حجّیّتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم فی الأحکام الشرعیّة و إن کانت الحکمة فی اعتبارها انسداد باب العلم فی غالب مواردها؛فإنّ الظاهر أنّ حکمة اعتبار أکثر الظنون الخاصّة-کأصالة الحقیقة المتقدّم ذکرها (4)و غیرها- انسداد باب العلم فی غالب مواردها من العرفیّات و الشرعیّات.

[شماره صفحه واقعی : 173]

ص: 173


1- تقدّم الکلام فی القسم الأوّل فی الصفحة 137.
2- «جزئیّات»من(ت)و(ه).
3- کذا فی(م)،و فی غیرها:«ثبت».
4- تقدّم ذکرها فی الصفحة 164.

و المراد بالظنّ المطلق ما ثبت اعتباره من أجل انسداد باب العلم بخصوص الأحکام الشرعیّة،و بالظنّ الخاصّ ما ثبت اعتباره،لا لأجل الاضطرار إلی اعتبار مطلق الظنّ بعد تعذّر العلم.

الاستدلال علی الحجیّة بإجماع العلماء و العقلاء:

و کیف کان:فاستدلّوا علی اعتبار قول اللغویّین:باتّفاق العلماء بل جمیع العقلاء علی الرجوع إلیهم فی استعلام اللغات و الاستشهاد بأقوالهم فی مقام الاحتجاج،و لم ینکر ذلک أحد علی أحد،و قد حکی عن السیّد رحمه اللّه فی بعض کلماته:دعوی الإجماع علی ذلک (1)،بل ظاهر کلامه (2)المحکیّ اتّفاق المسلمین.

قال الفاضل السبزواریّ-فیما حکی عنه فی هذا المقام (3)-ما هذا لفظه:

صحّة المراجعة إلی أصحاب الصناعات البارزین فی صنعتهم البارعین فی فنّهم فی ما اختصّ بصناعتهم،ممّا اتفق علیه العقلاء فی کلّ عصر و زمان (4)،انتهی.

المناقشة فی الإجماع

صوت

[*حیدری فسایی]

و فیه:أنّ المتیقّن من هذا الاتّفاق هو الرجوع إلیهم مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلک،لا مطلقا؛أ لا تری أنّ أکثر علمائنا علی اعتبار العدالة فیمن یرجع إلیه من أهل الرجال،بل

[شماره صفحه واقعی : 174]

ص: 174


1- لم نعثر علیه فی کلمات السید المرتضی،و لا علی الحاکی،نعم حکاه السید المجاهد عن السید الاستاذ،انظر مفاتیح الاصول:61.
2- لم ترد«کلامه»فی(م).
3- حکاه عنه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:62.
4- رسالة فی الغناء(مخطوطة)للفاضل السبزواری،لا توجد لدینا.

و بعضهم علی اعتبار التعدّد،و الظاهر اتّفاقهم علی اشتراط التعدّد و العدالة فی أهل الخبرة فی مسألة التقویم و غیرها.

هذا،مع أنّه لا یعرف الحقیقة عن المجاز بمجرّد قول اللغویّ-کما اعترف به المستدلّ فی بعض کلماته-فلا ینفع فی تشخیص الظواهر.

مختار المصنّف فی المسألة:

فالإنصاف:أنّ الرجوع إلی أهل اللغة مع عدم اجتماع شروط الشهادة:

إمّا فی مقامات یحصل العلم بالمستعمل فیه من مجرّد ذکر لغویّ واحد أو أزید له علی وجه یعلم کونه من المسلّمات عند أهل اللغة،کما قد یحصل العلم بالمسألة الفقهیّة من إرسال جماعة (1)لها إرسال المسلّمات.

و إمّا فی مقامات یتسامح فیها؛لعدم التکلیف الشرعیّ بتحصیل العلم بالمعنی اللغویّ،کما إذا ارید تفسیر خطبة أو روایة لا تتعلّق بتکلیف شرعیّ.

و إمّا فی مقام انسدّ فیه طریق العلم و لا بدّ من العمل،فیعمل بالظنّ بالحکم الشرعیّ المستند بقول أهل اللغة.

[*حیدری فسایی]

و لا یتوهّم:أنّ طرح قول اللغویّ الغیر المفید للعلم فی ألفاظ الکتاب و السنّة مستلزم لانسداد طریق الاستنباط فی غالب الأحکام.

لاندفاع ذلک:بأنّ أکثر موادّ اللغات إلاّ ما شذّ و ندر-کلفظ «الصعید»و نحوه (2)-معلوم من العرف و اللغة،کما لا یخفی.و المتّبع فی الهیئات هی القواعد العربیّة المستفادة من الاستقراء القطعیّ و اتّفاق أهل

[شماره صفحه واقعی : 175]

ص: 175


1- فی(ل)و نسخة بدل(ص)زیادة:«بل فقیه واحد».
2- لم ترد«کلفظ الصعید و نحوه»فی(ظ)و(م).

العربیة،أو التبادر بضمیمة أصالة عدم القرینة،فإنّه قد یثبت به الوضع الأصلیّ الموجود فی الحقائق،کما فی صیغة«افعل»أو الجملة الشرطیّة أو الوصفیّة؛و من هنا یتمسّکون (1)-فی إثبات مفهوم الوصف-بفهم أبی عبیدة فی حدیث:«لیّ الواجد» (2)،و نحوه غیره من موارد الاستشهاد بفهم أهل اللسان (3).و قد یثبت به الوضع بالمعنی الأعمّ الثابت فی المجازات المکتنفة بالقرائن المقامیّة،کما یدّعی أنّ الأمر عقیب الحظر بنفسه-مجرّدا عن القرینة-یتبادر منه مجرّد رفع الحظر دون الإیجاب و الإلزام.و احتمال کونه لأجل قرینة خاصّة،یدفع بالأصل،فیثبت به کونه لأجل القرینة العامّة،و هی الوقوع فی مقام رفع الحظر؛فیثبت بذلک ظهور ثانویّ لصیغة«افعل»بواسطة القرینة الکلّیة.

و بالجملة:فالحاجة إلی قول اللغویّ الذی لا یحصل العلم بقوله -لقلّة مواردها-لا تصلح سببا للحکم باعتباره لأجل الحاجة.

[*حیدری فسایی]

نعم،سیجیء (4):أنّ کلّ من عمل بالظنّ فی مطلق الأحکام الشرعیّة الفرعیّة یلزمه العمل بالظنّ بالحکم الناشئ من الظنّ بقول اللغویّ،لکنّه لا یحتاج إلی دعوی انسداد باب العلم فی اللغات،بل

[شماره صفحه واقعی : 176]

ص: 176


1- انظر القوانین:178،و الفصول:152.
2- نصّ الحدیث:«قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله:لیّ الواجد بالدّین یحلّ عرضه و عقوبته،ما لم یکن دینه فیما یکره اللّه عزّ و جلّ»الوسائل 13:90،الباب 8 من أبواب الدین و القرض،الحدیث 4.
3- لم ترد فی(م):«أو الوصفیّة-إلی-أهل اللسان».
4- انظر الصفحة 538.

العبرة عنده بانسداد باب العلم فی معظم الأحکام؛فإنّه یوجب الرجوع إلی الظنّ بالحکم الحاصل من الظنّ باللغة و إن فرض انفتاح باب العلم فیما عدا هذا المورد من اللغات،و سیتّضح هذا زیادة علی هذا إن شاء اللّه تعالی.

هذا،و لکنّ الإنصاف:أنّ مورد الحاجة إلی قول اللغویّین أکثر من أن یحصی فی تفاصیل المعانی بحیث یفهم دخول الأفراد المشکوکة أو خروجها،و إن کان المعنی فی الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغویّ،کما فی مثل ألفاظ«الوطن»،و«المفازة»،و«التمر»،و«الفاکهة»، و«الکنز»،و«المعدن»،و«الغوص»،و غیر ذلک من متعلّقات الأحکام ممّا لا یحصی،و إن لم تکن الکثرة بحیث یوجب التوقّف فیها محذورا، و لعلّ هذا المقدار (1)مع الاتّفاقات المستفیضة کاف فی المطلب،فتأمّل (2).

[شماره صفحه واقعی : 177]

ص: 177


1- لم ترد«المقدار»فی(ت)و(ه).
2- لم ترد«هذا و لکن الإنصاف-إلی-فتأمّل»فی(ظ)،(ل)و(م).

[شماره صفحه واقعی : 178]

ص: 178

حجیّة الإجماع المنقول
اشارة

[الإجماع المنقول](1)

هل الإجماع المنقول حجّة،أم لا؟

صوت

و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل:

الإجماع المنقول بخبر الواحد،عند کثیر ممّن یقول باعتبار الخبر بالخصوص (2)؛نظرا إلی أنّه من أفراده،فیشمله أدلّته.

و المقصود من ذکره هنا-مقدّما علی بیان الحال فی الأخبار-هو التعرّض للملازمة بین حجّیة الخبر و حجّیته،فنقول:

إنّ ظاهر أکثر القائلین باعتباره بالخصوص:أنّ الدلیل علیه هو الدلیل علی حجّیة خبر العادل،فهو عندهم کخبر صحیح عالی السند؛ لأنّ مدّعی الإجماع یحکی مدلوله و یرویه عن الإمام علیه السّلام بلا واسطة.

و یدخل الإجماع ما یدخل الخبر من الأقسام،و یلحقه ما یلحقه من الأحکام.

الکلام فی الملازمة بین حجّیة الخبر الواحد و حجّیة الإجماع المنقول
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و الذی یقوی فی النظر:هو عدم الملازمة بین حجّیة الخبر و حجّیة

[شماره صفحه واقعی : 179]

ص: 179


1- العنوان منّا.
2- منهم صاحب المعالم فی المعالم:180،و صاحب الفصول فی الفصول:258، و المحقّق القمّی فی القوانین 1:384.

الإجماع المنقول،و توضیح ذلک یحصل بتقدیم أمرین:

الأمر الأوّل : عدم حجّیة الإخبار عن حدس
اشارة

أنّ الأدلّة الخاصّة التی أقاموها علی حجّیة خبر العادل لا تدلّ إلاّ علی حجّیة الإخبار عن حسّ؛لأنّ العمدة من تلک الأدلّة هو الاتّفاق الحاصل من عمل القدماء و أصحاب الأئمّة علیهم السّلام،و معلوم عدم شموله (1)إلاّ للروایة المصطلحة.

و کذلک الأخبار الواردة فی العمل بالروایات.

اللهمّ إلاّ أن یدّعی:أنّ المناط فی وجوب العمل بالروایات هو کشفها عن الحکم الصادر عن المعصوم،و لا یعتبر فی ذلک حکایة ألفاظ الإمام علیه السّلام؛و لذا یجوز النقل بالمعنی،فإذا کان المناط کشف الروایات عن صدور معناها عن الإمام علیه السّلام و لو بلفظ آخر،و المفروض أنّ حکایة الإجماع-أیضا-حکایة حکم صادر عن المعصوم علیه السّلام بهذه العبارة التی هی معقد الإجماع أو بعبارة اخری،وجب العمل به.

لکن هذا المناط لو ثبت دلّ علی حجّیة الشهرة،بل فتوی الفقیه إذا کشف عن صدور الحکم بعبارة الفتوی أو بعبارة غیرها،کما عمل بفتاوی علیّ بن بابویه قدّس سرّه؛لتنزیل فتواه منزلة روایته،بل علی حجّیة مطلق الظنّ بالحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،و سیجیء توضیح الحال (2)إن شاء اللّه تعالی.

الاستدلال بآیة النبأ علی حجّیة الإجماع المنقول:

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا الآیات:فالعمدة فیها من حیث وضوح الدلالة هی آیة النبأ (3)،

[شماره صفحه واقعی : 180]

ص: 180


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«شمولها».
2- انظر الصفحة 357-359.
3- الحجرات:6.

و هی إنّما تدلّ علی وجوب قبول خبر العادل دون خبر الفاسق، و الظاهر منها-بقرینة التفصیل بین العادل حین الإخبار و الفاسق، و بقرینة تعلیل اختصاص التبیّن بخبر الفاسق بقیام احتمال الوقوع فی الندم احتمالا مساویا؛لأنّ الفاسق لا رادع له عن الکذب-هو:عدم الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه،لا وجوب البناء علی إصابته و عدم خطائه فی حدسه؛لأنّ الفسق و العدالة حین الإخبار لا یصلحان مناطین (1)لتصویب المخبر و تخطئته بالنسبة إلی حدسه،و کذا احتمال الوقوع فی الندم من جهة الخطأ فی الحدس أمر مشترک بین العادل و الفاسق،فلا یصلح لتعلیل الفرق به.

فعلمنا من ذلک:أنّ المقصود من الآیة إرادة نفی احتمال تعمّد الکذب عن العادل حین الإخبار دون الفاسق؛لأنّ هذا هو الذی یصلح لإناطته بالفسق و العدالة حین الإخبار.

[*حیدری فسایی]

و منه تبیّن:عدم دلالة الآیة علی قبول الشهادة الحدسیّة إذا قلنا بدلالة الآیة علی اعتبار شهادة العدل.

فإن قلت:إنّ مجرّد دلالة الآیة علی ما ذکر لا یوجب قبول (2)الخبر؛لبقاء احتمال خطأ العادل فیما أخبر و إن لم یتعمّد الکذب،فیجب التبیّن فی خبر العادل أیضا؛لاحتمال خطائه و سهوه،و هو خلاف الآیة المفصّلة بین العادل و الفاسق،غایة الأمر وجوبه فی خبر الفاسق من وجهین و فی العادل من جهة واحدة.

[شماره صفحه واقعی : 181]

ص: 181


1- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«لا تصلح مناطا».
2- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«قبولیّة»،و فی(م):«مقبولیّة».

قلت:إذا ثبت بالآیة عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمّد کذبه، ینفی احتمال خطائه و غفلته و اشتباهه بأصالة عدم الخطأ فی الحسّ؛و هذا أصل علیه إطباق العقلاء و العلماء فی جمیع الموارد.

نعم،لو کان المخبر ممّن یکثر علیه الخطأ و الاشتباه لم یعبأ بخبره؛ لعدم جریان أصالة عدم الخطأ و الاشتباه؛و لذا یعتبرون فی الراوی و الشاهد (1)الضبط،

[*حیدری فسایی]

و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الإجماع،إلاّ أنّ المنصف یشهد:أنّ (2)اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیة النبأ و نحوها ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل،بل لما ذکرنا:من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الکذب،لا تصویبه و عدم تخطئته أو غفلته (3).

و إن کان ربما یتوهّم الجاهل ثبوت ذلک من الإجماع،إلاّ أنّ المنصف یشهد:أنّ (4)اعتبار هذا فی جمیع موارده لیس لدلیل خارجیّ مخصّص لعموم آیة النبأ و نحوها ممّا دلّ علی وجوب قبول قول العادل،بل لما ذکرنا:من أنّ المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمّده الکذب،لا تصویبه و عدم تخطئته أو غفلته (5).

و یؤیّد ما ذکرنا:أنّه لم یستدلّ أحد من العلماء علی حجّیة فتوی الفقیه علی العامّی بآیة النبأ،مع استدلالهم علیها بآیتی النفر و السؤال (6).

و الظاهر:أنّ ما ذکرنا-من عدم دلالة الآیة و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-هو الوجه فیما

[شماره صفحه واقعی : 182]

ص: 182


1- فی(ر)،(ص)و(ه):«الشاهد و الراوی».
2- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بأنّ».
3- لم ترد«أو غفلته»فی(م).
4- کذا فی(ظ)،(ل)و(م)،و فی غیرها:«بأنّ».
5- لم ترد«أو غفلته»فی(م).
6- منهم المحقّق فی المعارج:198،و صاحب الفصول فی الفصول:411،و المحقّق القمّی فی القوانین 1:325،و السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول:594.

ذهب إلیه المعظم (1)،بل أطبقوا علیه کما فی الریاض (2):من عدم (3)اعتبار الشهادة فی المحسوسات إذا لم تستند إلی الحسّ،و إن علّله فی الریاض بما لا یخلو عن نظر:من أنّ الشهادة من الشهود و هو الحضور، فالحسّ مأخوذ فی مفهومها.

عدم عمومیّة آیة«النبأ»لکلّ خبر

صوت

[*حیدری فسایی]

و الحاصل:أنّه لا ینبغی الإشکال فی أنّ الإخبار عن حدس و اجتهاد و نظر لیس حجّة إلاّ علی من وجب علیه تقلید المخبر فی الأحکام الشرعیّة،و أنّ الآیة لیست عامّة لکلّ خبر و دعوی (4)خرج ما خرج.

فإن قلت:فعلی هذا إذا أخبر الفاسق بخبر یعلم بعدم تعمّده للکذب فیه،تقبل شهادته فیه؛لأنّ احتمال تعمّده للکذب منتف بالفرض،و احتمال غفلته و خطائه منفیّ بالأصل المجمع علیه،مع أنّ شهادته مردودة إجماعا.

قلت:لیس المراد ممّا ذکرنا عدم قابلیّة العدالة و الفسق لإناطة (5)الحکم بهما وجودا و عدما تعبّدا،کما فی الشهادة و الفتوی و نحوهما،بل

[شماره صفحه واقعی : 183]

ص: 183


1- کالمحقّق فی الشرائع 4:132،و الشهید فی الدروس 2:134،و الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 4:310.
2- الریاض(الطبعة الحجریة)2:446.
3- فی(م)بدل عبارة«و الظاهر أنّ-إلی-من عدم اعتبار»العبارة التالیة: «و لعلّ لما ذکرنا-من عدم دلالة الآیة و أمثالها من أدلّة قبول قول العادل،علی وجوب تصویبه فی الاعتقاد-ذهب المعظم،بل أطبقوا کما فی الریاض علی عدم اعتبار...».
4- فی(ر):«بدعوی».
5- فی(ظ)و(ل)بدل«لإناطة»:«لاشتراط».

المراد أنّ الآیة المذکورة لا تدلّ إلاّ علی مانعیّة الفسق من حیث قیام احتمال تعمّد الکذب معه،

[*حیدری فسایی]

فیکون مفهومها عدم المانع فی العادل من هذه الجهة،فلا یدلّ علی وجوب قبول خبر العادل إذا لم یمکن نفی خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصّة بالأخبار الحسیّة،فالآیة (1)لا تدلّ أیضا علی اشتراط العدالة و مانعیّة الفسق فی صورة العلم بعدم تعمّد (2)الکذب،بل لا بدّ له من دلیل آخر،فتأمّل (3).

الأمر الثانی : الإجماع فی مصطلح الخاصّة و العامّة
اشارة

صوت

أنّ الإجماع فی مصطلح الخاصّة،بل العامّة-الذین هم الأصل له و هو الأصل لهم-هو (4):اتّفاق جمیع العلماء فی عصر؛کما ینادی بذلک تعریفات کثیر من (5)الفریقین (6).

قال فی التهذیب:الإجماع هو اتّفاق أهل الحلّ و العقد من أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله (7).

و قال صاحب غایة البادئ (8)-شارح المبادئ،الذی هو أحد علمائنا

[شماره صفحه واقعی : 184]

ص: 184


1- فی(ظ)و(ل)بدل«فالآیة»:«و».
2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ص):«تعمّده».
3- لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«فتأمّل».
4- فی(ت)و(ه)زیادة:«عبارة عن».
5- فی(م):«کثیر من تعریفات».
6- انظر المستصفی للغزالی 1:173،و الإحکام للآمدی 1:254،و شرح مختصر الاصول 1:122،و ستأتی الإشارة إلی کلمات الخاصّة.
7- تهذیب الوصول للعلاّمة الحلّی:65.
8- هو الشیخ محمّد بن علی بن محمّد الجرجانی الغروی،تلمیذ العلاّمة الحلّی. انظر الذریعة إلی تصانیف الشیعة 16:10.

المعاصرین للعلاّمة قدّس سرّه-:الإجماع فی اصطلاح فقهاء أهل البیت علیهم السّلام هو:اتّفاق أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله علی وجه یشتمل علی قول المعصوم (1)، انتهی.

و قال فی المعالم:الإجماع فی الاصطلاح:اتّفاق خاصّ،و هو اتّفاق من یعتبر قوله من الامّة (2)،انتهی.

و کذا غیرها من العبارات المصرّحة بذلک (3)فی تعریف الإجماع و غیره من المقامات،کما تراهم یعتذرون کثیرا عن وجود المخالف بانقراض عصره (4).

وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة:

صوت

ثمّ إنّه لمّا کان وجه حجّیة الإجماع عند الإمامیّة اشتماله علی قول الإمام علیه السّلام،کانت الحجّیة دائرة مدار وجوده علیه السّلام فی کلّ جماعة هو أحدهم؛و لذا قال السیّد المرتضی:

إذا کان علّة کون الإجماع حجّة کون الإمام فیهم،فکلّ جماعة -کثرت أو قلّت-کان قول الإمام فی أقوالها،فإجماعها حجّة،و أنّ خلاف الواحد و الاثنین إذا کان الإمام أحدهما-قطعا أو تجویزا- یقتضی عدم الاعتداد بقول الباقین و إن کثروا،

[*حیدری فسایی]

و أنّ الإجماع بعد الخلاف

[شماره صفحه واقعی : 185]

ص: 185


1- غایة البادئ فی شرح المبادئ(مخطوط):الورقة 73،و فیه:«اتّفاق جمع من أمّة محمّد».
2- المعالم:172.
3- انظر المعارج:125،و الوافیة:151.
4- انظر إیضاح الفوائد 3:318،و حاشیة الشرائع للمحقّق الثانی(مخطوط): 99،و الجواهر 2:10.

کالمبتدإ فی الحجّیة (1)،انتهی.

و قال المحقّق فی المعتبر-بعد إناطة حجّیة الإجماع بدخول قول الإمام علیه السّلام-:إنّه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم یکن قولهم حجّة،و لو حصل فی اثنین کان قولهما حجّة (2)،انتهی.

و قال العلاّمة رحمه اللّه-بعد قوله:إنّ الإجماع عندنا حجّة لاشتماله علی قول المعصوم-:و کلّ جماعة قلّت أو کثرت کان قول الإمام علیه السّلام فی جملة أقوالها فإجماعها حجّة لأجله،لا لأجل الإجماع (3)،انتهی.

هذا،و لکن لا یلزم من کونه حجّة تسمیته إجماعا فی الاصطلاح، کما أنّه لیس کلّ خبر جماعة یفید العلم متواترا فی الاصطلاح.

و أمّا ما اشتهر بینهم:من أنّه لا یقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أکثر،فالمراد أنّه لا یقدح فی حجّیة اتّفاق الباقی،لا فی تسمیته إجماعا،کما علم من فرض المحقّق قدّس سرّه الإمام علیه السّلام فی اثنین.

نعم،ظاهر کلمات جماعة (4)یوهم تسمیته إجماعا (5)؛حیث تراهم یدّعون الإجماع فی مسألة ثمّ یعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب.

[شماره صفحه واقعی : 186]

ص: 186


1- الذریعة 2:630،632 و 635.
2- المعتبر 1:31.
3- نهایة الوصول(مخطوط):241.
4- مثل:الشهید الثانی فی المسالک 1:389،و صاحب الریاض فی الریاض 2: 346.
5- فی(ر)زیادة:«اصطلاحا»،و فی(ص)زیادة:«فی الاصطلاح».

لکنّ التأمّل الصادق یشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف فی الحجّیة،لا فی التسمیة.

المسامحة فی إطلاق الإجماع:

نعم،یمکن أن یقال:إنّهم قد تسامحوا فی إطلاق الإجماع علی اتّفاق الجماعة التی علم دخول الإمام علیه السّلام فیها؛لوجود مناط الحجّیة فیه،و کون وجود المخالف غیر مؤثّر شیئا.و قد شاع هذا التسامح بحیث کاد أن (1)ینقلب اصطلاح الخاصّة عمّا وافق اصطلاح العامّة إلی ما یعمّ اتّفاق طائفة من الإمامیّة،کما یعرف من أدنی تتبّع لموارد الاستدلال.

بل إطلاق لفظ«الإجماع»بقول مطلق علی إجماع الإمامیّة فقط -مع أنّهم بعض الامّة لا کلّهم-لیس إلاّ لأجل المسامحة؛من جهة أنّ وجود المخالف کعدمه من حیث مناط الحجّیة.

[*حیدری فسایی]

و علی أیّ تقدیر:فظاهر إطلاقهم إرادة دخول قول الإمام علیه السّلام فی أقوال المجمعین بحیث یکون دلالته علیه بالتضمّن،فیکون الإخبار عن الإجماع إخبارا عن قول الإمام علیه السّلام،و هذا هو الذی یدلّ علیه کلام المفید (2)و المرتضی (3)و ابن زهرة (4)و المحقّق (5)و العلاّمة (6)

[شماره صفحه واقعی : 187]

ص: 187


1- لم ترد«أن»فی(ه)،و شطب علیها فی(ت).
2- أوائل المقالات(مصنّفات الشیخ المفید)4:121.
3- الذریعة 2:605.
4- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):477.
5- المعتبر 1:31،و المعارج:132.
6- نهایة الوصول(مخطوط):241،و تهذیب الوصول:65 و 70.

و الشهیدین (1)و من تأخّر عنهم (2).

و أمّا اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام بحیث یکشف عن صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام بقاعدة اللطف کما عن الشیخ رحمه اللّه (3)،أو التقریر کما عن بعض المتأخّرین (4)،أو بحکم العادة القاضیة باستحالة توافقهم علی الخطأ مع کمال بذل الوسع فی فهم الحکم الصادر عن الإمام علیه السّلام،

فهذا لیس إجماعا اصطلاحیّا،إلاّ أن ینضمّ قول الإمام علیه السّلام-المکشوف عنه باتّفاق هؤلاء-إلی أقوالهم (5)فیسمّی المجموع إجماعا؛بناء علی ما تقدّم (6):

من المسامحة فی تسمیة اتّفاق جماعة مشتمل علی قول الإمام علیه السّلام إجماعا و إن خرج عنه الکثیر أو الأکثر.

[*حیدری فسایی]

فالدلیل فی الحقیقة هو اتّفاق من عدا الإمام علیه السّلام،و المدلول الحکم الصادر عنه علیه السّلام،نظیر کلام الإمام علیه السّلام و معناه.

فالنکتة فی التعبیر عن الدلیل بالإجماع-مع توقّفه علی ملاحظة انضمام مذهب الإمام علیه السّلام الذی هو المدلول إلی الکاشف عنه،و تسمیة المجموع دلیلا-:هو التحفّظ علی ما جرت علیه (7)سیرة أهل الفنّ،من

[شماره صفحه واقعی : 188]

ص: 188


1- الذکری 1:49،و القواعد و الفوائد 1:217،و تمهید القواعد:251.
2- منهم:صاحب المعالم فی المعالم:173،و الفاضل التونی فی الوافیة:151.
3- العدّة 2:631 و 637.
4- هو المحقّق التستری فی کشف القناع:164.
5- فی(م):«قولهم».
6- راجع الصفحة السابقة.
7- لم ترد«علیه»فی غیر(ت)و(ه).

إرجاع کلّ دلیل إلی أحد الأدلّة المعروفة بین الفریقین،أعنی الکتاب و السنّة و الإجماع و العقل،ففی إطلاق الإجماع علی هذا مسامحة فی مسامحة.

مسامحة اخری فی إطلاق الإجماع:

و حاصل المسامحتین:إطلاق الإجماع علی اتّفاق طائفة یستحیل بحکم العادة خطأهم و عدم وصولهم إلی حکم الإمام علیه السّلام.

و الاطّلاع علی تعریفات الفریقین و استدلالات الخاصّة و أکثر العامّة علی حجّیة الإجماع،یوجب القطع بخروج هذا الإطلاق عن المصطلح و بنائه علی المسامحة؛لتنزیل وجود من خرج عن هذا الاتّفاق منزلة عدمه،کما قد عرفت من السیّد و الفاضلین قدّست أسرارهم (1):من أنّ کلّ جماعة-قلّت أو کثرت-علم دخول قول الإمام علیه السّلام فیهم، فإجماعها حجّة.

و یکفیک فی هذا:ما سیجیء (2)من المحقّق الثانی فی تعلیق الشرائع:من دعوی الإجماع علی أنّ خروج الواحد من علماء العصر قادح فی انعقاد الإجماع.مضافا إلی ما عرفت (3):من إطباق الفریقین علی تعریف الإجماع باتّفاق الکلّ.

لا ضیر فی المسامحتین

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ المسامحة من الجهة الاولی أو الثانیة فی إطلاق لفظ «الإجماع»علی هذا من دون قرینة لا ضیر فیها؛لأنّ العبرة فی الاستدلال بحصول العلم من الدلیل للمستدلّ (4).

[شماره صفحه واقعی : 189]

ص: 189


1- راجع الصفحة 185-186.
2- انظر الصفحة 196.
3- راجع الصفحة 184.
4- لم ترد«للمستدلّ»فی(ه).

نعم،لو کان نقل الإجماع المصطلح حجّة عند الکلّ (1)کان إخفاء القرینة فی الکلام الذی هو المرجع للغیر تدلیسا،أمّا لو لم یکن نقل الإجماع حجّة،أو کان نقل مطلق الدلیل القطعیّ حجّة،لم یلزم تدلیس أصلا.

کلام صاحب المعالم رحمه اللّه و المناقشة فیه:

و یظهر من ذلک:ما فی کلام صاحب المعالم رحمه اللّه،حیث إنّه بعد ما (2)ذکر أنّ حجّیة الإجماع إنّما هی لاشتماله علی قول المعصوم، و استنهض بکلام المحقّق الذی تقدّم (3)،و استجوده،قال:

و العجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل و تساهلهم فی دعوی الإجماع عند احتجاجهم به للمسائل الفقهیّة،حتّی جعلوه عبارة عن اتّفاق جماعة من الأصحاب،فعدلوا به عن معناه الذی جری علیه الاصطلاح من دون نصب قرینة جلیّة،و لا دلیل لهم علی الحجّیة یعتدّ به (4)،انتهی.

و قد عرفت (5):أنّ مساهلتهم و تسامحهم فی محلّه؛بعد ما کان مناط حجّیة الإجماع الاصطلاحیّ موجودا فی اتّفاق جماعة من الأصحاب.و عدم تعبیرهم عن هذا الاتّفاق بغیر لفظ«الإجماع»؛لما عرفت (6)من التحفّظ علی عناوین الأدلّة المعروفة بین الفریقین.

[شماره صفحه واقعی : 190]

ص: 190


1- فی(ص)و(ه)زیادة:«أو الأکثر».
2- لم ترد«ما»فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م)،و ورد بدلها فی(ظ):«أن».
3- أی کلام المحقّق فی المعتبر المتقدّم فی الصفحة 186.
4- المعالم:174.
5- راجع الصفحة السابقة.
6- راجع الصفحة 188.

صوت

[*حیدری فسایی]

إذا عرفت ما ذکرنا،فنقول:

أنحاء حکایة الإجماع:

إنّ الحاکی للاتّفاق قد ینقل الإجماع بقول مطلق،أو مضافا إلی المسلمین،أو الشیعة،أو أهل الحقّ،أو غیر ذلک ممّا یمکن أن یراد به دخول الإمام علیه السّلام فی المجمعین.

و قد ینقله مضافا إلی من عدا الإمام علیه السّلام،کقوله:أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو فقهاؤنا أو فقهاء أهل البیت علیهم السّلام؛فإنّ ظاهر ذلک من عدا الإمام علیه السّلام،و إن کان إرادة العموم محتملة بمقتضی المعنی اللغویّ، لکنّه مرجوح.

فإن أضاف الإجماع إلی من عدا الإمام علیه السّلام فلا إشکال فی عدم حجّیة نقله؛لأنّه لم ینقل حجّة،و إن فرض حصول العلم للناقل بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام من جهة هذا الاتّفاق،إلاّ أنّه إنّما نقل سبب العلم،و لم ینقل المعلوم و هو قول الإمام علیه السّلام حتّی یدخل فی نقل الحجّة و حکایة السنّة بخبر الواحد.

نعم،لو فرض أنّ السبب المنقول ممّا یستلزم عادة موافقة قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل ظنّیّ معتبر حتّی بالنسبة إلینا،أمکن إثبات ذلک السبب المحسوس بخبر العادل،و الانتقال منه إلی لازمه،لکن سیجیء بیان الإشکال فی تحقّق ذلک (1).

و فی حکم الإجماع المضاف إلی من عدا الإمام علیه السّلام:الإجماع المطلق المذکور فی مقابل الخلاف،کما یقال:خرء الحیوان الغیر المأکول غیر الطیر نجس إجماعا،و إنّما اختلفوا فی خرء الطیر،أو یقال:إنّ محلّ

[شماره صفحه واقعی : 191]

ص: 191


1- انظر الصفحة 202 و 217.

الخلاف هو کذا،و أمّا کذا فحکمه کذا إجماعا؛فإنّ معناه فی مثل هذا کونه قولا واحدا.

و أضعف ممّا ذکر:نقل عدم الخلاف،و أنّه ظاهر الأصحاب،أو قضیّة المذهب،و شبه ذلک.

و إن أطلق الإجماع أو أضافه علی وجه یظهر منه إرادة المعنی المصطلح المتقدّم (1)-و لو مسامحة؛لتنزیل وجود المخالف منزلة العدم؛ لعدم قدحه فی الحجّیة-فظاهر الحکایة کونها حکایة للسنّة،أعنی حکم الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (2):من أنّ الإجماع الاصطلاحیّ متضمّن لقول الإمام علیه السّلام فیدخل فی الخبر و الحدیث،

مستند العلم بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:
اشارة

صوت

إلاّ أنّ مستند علم الحاکی بقول الإمام علیه السّلام أحد امور:

أحدها : الحسّ

،کما إذا سمع الحکم من الإمام علیه السّلام فی جملة جماعة لا یعرف أعیانهم فیحصل له العلم بقول الإمام علیه السّلام.

[*حیدری فسایی]

و هذا فی غایة القلّة،بل نعلم جزما أنّه لم یتّفق لأحد من هؤلاء الحاکین للإجماع،کالشیخین و السیّدین و غیرهما؛و لذا صرّح الشیخ فی العدّة-فی مقام الردّ علی السیّد حیث أنکر الإجماع من باب وجوب اللطف-:بأنّه لو لا قاعدة اللطف لم یمکن التوصّل إلی معرفة موافقة الإمام للمجمعین (3).

الثانی : قاعدة اللطف
اشارة

صوت

،علی ما ذکره الشیخ فی العدّة (4)و حکی

[شماره صفحه واقعی : 192]

ص: 192


1- فی الصفحة 184.
2- راجع الصفحة 187-188.
3- العدّة 2:631.
4- العدّة 2:631 و 637.

القول به عن غیره من المتقدّمین (1).

عدم صحّة الاستناد إلی اللطف:

و لا یخفی أنّ الاستناد إلیه غیر صحیح علی ما ذکر فی محلّه (2)، فإذا علم استناد الحاکی إلیه فلا وجه للاعتماد علی حکایته،و المفروض أنّ إجماعات الشیخ کلّها مستندة إلی هذه القاعدة؛لما عرفت من کلامه المتقدّم من العدّة،و ستعرف منها و من غیرها من کتبه (3).

فدعوی مشارکته للسیّد قدّس سرّه فی استکشاف قول الإمام علیه السّلام من تتبّع أقوال الامّة و اختصاصه بطریق آخر مبنیّ علی قاعدة«وجوب (4)اللطف»،غیر ثابتة و إن ادّعاها بعض (5)؛فإنّه قدّس سرّه قال فی العدّة-فی حکم ما إذا اختلفت الإمامیّة علی قولین یکون أحد القولین قول الإمام علیه السّلام علی وجه لا یعرف بنفسه،و الباقون کلّهم علی خلافه-:

إنّه متی اتّفق ذلک،فإن کان علی القول الذی انفرد به الإمام علیه السّلام دلیل من کتاب أو سنّة مقطوع بها،لم یجب علیه الظهور و لا الدلالة علی ذلک؛لأنّ الموجود من الدلیل کاف فی إزاحة التکلیف،و متی لم یکن علیه دلیل وجب علیه الظهور،أو إظهار من یبیّن الحقّ فی تلک المسألة-إلی أن قال-:

[شماره صفحه واقعی : 193]

ص: 193


1- حکاه السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول عن جماعة،منهم الحلبی فی ظاهر الکافی،انظر مفاتیح الاصول:496،و الکافی:507-510.
2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.
3- انظر الصفحة الآتیة.
4- کذا فی(ص)،(ظ)و(م)،و فی غیرها:«وجوب قاعدة».
5- هو المحقّق القمّی فی القوانین 1:350.

صوت

[*حیدری فسایی]

و ذکر المرتضی علیّ بن الحسین الموسویّ أخیرا:أنّه یجوز أن یکون الحقّ عند الإمام علیه السّلام و الأقوال الأخر کلّها باطلة،و لا یجب علیه الظهور؛لأنّا إذا کنّا نحن السبب فی استتاره،فکلّ ما یفوتنا من الانتفاع به و بما (1)معه من الأحکام یکون (2)قد فاتنا من قبل أنفسنا، و لو أزلنا سبب الاستتار لظهر و انتفعنا به و أدّی إلینا الحقّ الذی کان عنده.

قال:و هذا عندی غیر صحیح؛لأنّه یؤدّی إلی أن لا یصحّ الاحتجاج بإجماع الطائفة أصلا؛لأنّا لا نعلم دخول الإمام علیه السّلام فیها إلاّ بالاعتبار الذی بیّنّاه،و متی جوّزنا انفراده بالقول و أنّه لا یجب ظهوره،منع ذلک من الاحتجاج بالإجماع (3)،انتهی کلامه.

و ذکر فی موضع آخر من العدّة:أنّ هذه الطریقة-یعنی طریقة السیّد المتقدّمة-غیر مرضیّة عندی؛لأنّها تؤدّی إلی أن لا یستدلّ بإجماع الطائفة أصلا؛لجواز أن یکون قول الإمام علیه السّلام مخالفا لها و مع ذلک لا یجب علیه إظهار ما عنده (4)،انتهی.

و أصرح من ذلک فی انحصار طریق الإجماع عند الشیخ فیما ذکره من قاعدة اللطف:ما حکی عن بعض (5)أنّه حکاه عن کتاب التمهید للشیخ:

[شماره صفحه واقعی : 194]

ص: 194


1- فی غیر(ل)و(م)زیادة:«یکون».
2- لم ترد«یکون»فی(ر)،(ص)و(ه).
3- العدّة 2:631.
4- العدّة 2:637.
5- حکاه المحقّق التستری عن الشیخ الحمصی فی التعلیق العراقی،راجع کشف القناع:118.

أنّ سیّدنا المرتضی قدّس سرّه کان یذکر کثیرا:أنّه لا یمتنع أن یکون هنا امور کثیرة غیر واصلة إلینا علمها مودع عند الإمام علیه السّلام و إن کتمها الناقلون،و لا یلزم مع ذلک سقوط التکلیف عن الخلق...إلی أن قال:

و قد اعترضنا علی هذا فی کتاب العدّة فی اصول الفقه،و قلنا:

هذا الجواب صحیح لو لا ما نستدلّ فی أکثر الأحکام علی صحّته بإجماع الفرقة،فمتی جوّزنا أن یکون قول الإمام علیه السّلام خلافا لقولهم و لا یجب ظهوره،جاز لقائل أن یقول:ما أنکرتم أن یکون قول الإمام علیه السّلام خارجا عن قول من تظاهر بالإمامة و مع هذا لا یجب علیه الظهور؛ لأنّهم أتوا من قبل أنفسهم،فلا یمکننا الاحتجاج بإجماعهم أصلا (1)، انتهی.

[*حیدری فسایی]

فإنّ صریح هذا الکلام أنّ القادح فی طریقة السیّد منحصر فی استلزامها رفع التمسّک بالإجماع،و لا قادح فیها سوی ذلک؛و لذا صرّح فی کتاب الغیبة بأنّها قویّة تقتضیها الاصول (2)

فلو کان لمعرفة الإجماع و جواز الاستدلال به طریق آخر غیر قاعدة وجوب إظهار الحقّ علیه، لم یبق ما یقدح فی طریقة السیّد؛لاعتراف الشیخ بصحّتها لو لا کونها مانعة عن الاستدلال بالإجماع.

[شماره صفحه واقعی : 195]

ص: 195


1- تمهید الاصول(مخطوط)،لا یوجد لدینا،و هو شرح علی«جمل العلم و العمل»للسیّد المرتضی،یوجد منه نسخة فی الخزانة الرضویّة،کما فی الذریعة إلی تصانیف الشیعة 4:433،و انظر العدّة 2:631.
2- کتاب الغیبة:97.
ظهور الاستناد إلی قاعدة اللطف من کلام جماعة:

ثمّ إنّ الاستناد إلی هذا الوجه ظاهر من کلّ من اشترط فی تحقّق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر،کفخر الدین و الشهید و المحقّق الثانی.

قال فی الإیضاح فی مسألة ما یدخل فی المبیع:إنّ من عادة المجتهد أنّه إذا تغیّر اجتهاده إلی التردّد أو الحکم بخلاف ما اختاره أوّلا،لم یبطل ذکر الحکم الأوّل،بل یذکر ما أدّاه إلیه اجتهاده ثانیا فی موضع آخر؛لبیان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأوّل علی خلافه،و عدم انعقاد إجماع أهل العصر الثانی علی کلّ واحد منهما،

[*حیدری فسایی]

و أنّه لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبطل للأوّل،بل معارض لدلیله مساو له (1)،انتهی.

و قد أکثر فی الإیضاح من عدم الاعتبار بالخلاف؛لانقراض عصر المخالف (2)،و ظاهره الانطباق علی هذه الطریقة،کما لا یخفی.

و قال فی الذکری:ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول المیّت؛ محتجّین بأنّه لا قول للمیّت؛و لهذا ینعقد الإجماع علی خلافه میّتا (3).

و استدلّ المحقّق الثانی فی حاشیة الشرائع علی أنّه لا قول للمیّت:

بالإجماع علی أنّ خلاف الفقیه الواحد لسائر أهل عصره یمنع من انعقاد الإجماع؛اعتدادا بقوله و اعتبارا بخلافه،فإذا مات و انحصر أهل العصر فی المخالفین له انعقد و صار قوله غیر منظور إلیه،و لا یعتدّ به (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 196]

ص: 196


1- إیضاح الفوائد 1:502.
2- انظر ایضاح الفوائد 3:318.
3- الذکری 1:44.
4- حاشیة الشرائع(مخطوط):99.

و حکی عن بعض:أنّه حکی عن المحقّق الداماد،أنّه قدّس سرّه قال فی بعض کلام له فی تفسیر«النعمة الباطنة» (1):إنّ من فوائد الإمام عجّل اللّه فرجه أن یکون مستندا لحجّیة إجماع أهل الحلّ و العقد من العلماء علی حکم من الأحکام-إجماعا بسیطا فی أحکامهم الإجماعیّة،و حجّیة إجماعهم المرکّب فی أحکامهم الخلافیّة-فإنّه عجّل اللّه فرجه لا ینفرد بقول،بل من الرحمة الواجبة فی الحکمة الإلهیّة أن یکون فی المجتهدین المختلفین فی المسألة المختلف فیها من علماء العصر من یوافق رأیه رأی إمام عصره و صاحب أمره،و یطابق قوله قوله و إن لم یکن ممّن نعلمه بعینه و نعرفه بخصوصه (2)،انتهی.

و کأنّه لأجل مراعاة هذه الطریقة التجأ الشهید فی الذکری (3)إلی توجیه الإجماعات التی ادّعاها جماعة فی المسائل الخلافیّة مع وجود المخالف فیها:بإرادة غیر المعنی الاصطلاحیّ من الوجوه التی حکاها عنه فی المعالم (4)،و لو جامع الإجماع وجود الخلاف-و لو من معلوم النسب-لم یکن داع إلی التوجیهات المذکورة،مع بعدها أو أکثرها.

الثالث : الحدس
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

الثالث من طرق انکشاف قول الإمام علیه السّلام لمدّعی الإجماع: الحدس،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل له ذلک من طریق لو علمنا به ما خطّأناه فی

[شماره صفحه واقعی : 197]

ص: 197


1- الواردة فی قوله تعالی: وَ أَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظٰاهِرَةً وَ بٰاطِنَةً لقمان:20.
2- الحاکی عن البعض هو المحقّق التستری فی کشف القناع:145.
3- الذکری 1:51.
4- المعالم:174.

استکشافه،و هذا علی وجهین:

أحدهما:أن یحصل (1)الحدس الضروریّ من مبادئ محسوسة بحیث یکون الخطأ فیه من قبیل الخطأ فی الحسّ،فیکون بحیث لو حصل لنا تلک الأخبار لحصل (2)لنا العلم کما حصل له.

ثانیهما:أن یحصل الحدس له من إخبار جماعة اتّفق له العلم بعدم اجتماعهم علی الخطأ،لکن لیس إخبارهم ملزوما عادة للمطابقة لقول الإمام علیه السّلام بحیث لو حصل لنا علمنا بالمطابقة أیضا.

[*حیدری فسایی]

الثانی:أن یحصل ذلک من مقدّمات نظریّة و اجتهادات کثیرة الخطأ،بل علمنا بخطإ بعضها فی موارد کثیرة من نقلة الإجماع؛علمنا ذلک منهم بتصریحاتهم فی موارد،و استظهرنا ذلک منهم فی موارد أخر، و سیجیء جملة منها (3).

لا یصلح للاستناد إلاّ الحدس

إذا عرفت أنّ مستند خبر المخبر بالإجماع المتضمّن للإخبار من الإمام علیه السّلام لا یخلو من الامور الثلاثة المتقدّمة،و هی:السماع عن الإمام علیه السّلام مع عدم معرفته بعینه،و استکشاف قوله من قاعدة«اللطف»، و حصول العلم من«الحدس»،و ظهر لک أنّ الأوّل هنا غیر متحقّق عادة لأحد من علمائنا المدّعین للإجماع،و أنّ الثانی لیس طریقا للعلم، فلا یسمع دعوی من استند إلیه؛فلم یبق ممّا یصلح أن یکون المستند

[شماره صفحه واقعی : 198]

ص: 198


1- فی(ر)و(ص)زیادة:«له».
2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«یحصل».
3- انظر الصفحة 204-208.

فی الإجماعات المتداولة علی ألسنة ناقلیها:إلاّ«الحدس» (1).

و عرفت أنّ الحدس قد یستند إلی مبادئ محسوسة ملزومة عادة لمطابقة قول الإمام علیه السّلام،نظیر العلم الحاصل من الحواسّ الظاهرة، و نظیر الحدس الحاصل لمن أخبر بالعدالة و الشجاعة لمشاهدته آثارهما المحسوسة الموجبة للانتقال إلیهما بحکم العادة،أو إلی مبادئ محسوسة موجبة لعلم المدّعی بمطابقة قول الإمام علیه السّلام من دون ملازمة عادیّة، و قد یستند إلی اجتهادات و أنظار.

و حیث لا دلیل علی قبول خبر العادل المستند إلی القسم الأخیر من الحدس،بل و لا المستند إلی الوجه الثانی،و لم یکن هناک ما یعلم به کون الإخبار مستندا إلی القسم الأوّل من الحدس؛وجب التوقّف فی العمل بنقل الإجماع،کسائر الأخبار المعلوم استنادها إلی الحدس المردّد بین الوجوه المذکورة.

فإن قلت:ظاهر لفظ«الإجماع»اتّفاق الکلّ،فإذا أخبر الشخص بالإجماع فقد أخبر باتّفاق الکلّ،و من المعلوم أنّ حصول العلم بالحکم من اتّفاق الکلّ کالضروریّ؛فحدس المخبر مستند إلی مباد محسوسة ملزومة لمطابقة قول الإمام علیه السّلام عادة؛فإمّا أن یجعل الحجّة نفس ما استفاده من الاتّفاق نظیر الإخبار بالعدالة،و إمّا أن یجعل الحجّة إخباره بنفس الاتّفاق المستلزم عادة لقول الإمام علیه السّلام،و یکون نفس المخبر به حینئذ محسوسا،نظیر إخبار الشخص بامور تستلزم العدالة

[شماره صفحه واقعی : 199]

ص: 199


1- العبارة فی(ظ)،(ل)و(م)هکذا:«فلا یسمع دعوی من استند إلیه،تعیّن کون المستند فی الإجماعات المتداولة علی ألسنة ناقلیها هو الحدس».

أو (1)الشجاعة عادة.

[*حیدری فسایی]

و قد أشار إلی الوجهین بعض السادة الأجلّة (2)فی شرحه علی الوافیة؛فإنّه قدّس سرّه لمّا اعترض علی نفسه:بأنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلی إحدی الحواسّ،و المخبر بالإجماع إنّما رجع إلی بذل الجهد، و مجرّد الشکّ فی دخول مثل ذلک فی الخبر یقتضی منعه،أجاب عن ذلک:

بأنّ المخبر هنا-أیضا-یرجع إلی السمع فیما یخبر عن العلماء و إن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر،کوجوب اللطف و غیره.

[*حیدری فسایی]

ثمّ أورد:بأنّ المدار فی حجّیة الإجماع علی مقالة المعصوم علیه السّلام، فالإخبار إنّما هو بها،و لا یرجع إلی سمع.

فأجاب عن ذلک:

أوّلا:بأنّ مدار الحجّیة و إن کان ذلک،لکن استلزام اتّفاق کلمة العلماء لمقالة المعصوم علیه السّلام معلوم لکلّ أحد لا یحتاج فیه إلی النقل، و إنّما الغرض من النقل ثبوت الاتّفاق،فبعد اعتبار خبر الناقل-لوثاقته و رجوعه فی حکایة الاتّفاق إلی الحسّ-کان الاتّفاق معلوما،و متی ثبت ذلک کشف عن مقالة المعصوم؛للملازمة المعلومة.

و ثانیا:أنّ الرجوع فی حکایة الإجماع إلی نقل مقالة المعصوم علیه السّلام لرجوع الناقل فی ذلک إلی الحسّ؛باعتبار أنّ الاتّفاق من آثارها، و لا کلام فی اعتبار مثل ذلک،کما فی الإخبار بالإیمان و الفسق

[شماره صفحه واقعی : 200]

ص: 200


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه)بدل«أو»:«و».
2- هو السیّد المحقّق الکاظمی المعروف بالسیّد الأعرجی.

و الشجاعة و الکرم و غیرها من الملکات،و إنّما لا یرجع إلی الأخبار فی العقلیّات المحضة،فإنّه لا یعوّل علیها و إن جاء بها ألف من الثقات حتّی یدرک مثل ما أدرکوا.

ثمّ اورد علی ذلک:بأنّه یلزم من ذلک الرجوع إلی المجتهد؛لأنّه و إن لم یرجع إلی الحسّ فی نفس الأحکام إلاّ أنّه رجع فی لوازمها و آثارها إلیه،و هی أدلّتها السمعیّة،فیکون روایة،فلم لا یقبل إذا جاء به الثقة.

و أجاب:بأنّه إنّما یکفی الرجوع إلی الحسّ فی الآثار إذا کانت الآثار مستلزمة له عادة،و بالجملة إذا أفادت الیقین،کما فی آثار الملکات و آثار مقالة الرئیس و هی مقالة رعیّته،و هذا بخلاف ما یستنهضه المجتهد من الدلیل علی الحکم.

ثمّ قال:علی أنّ التحقیق فی الجواب عن السؤال الأوّل هو الوجه الأوّل،و علیه فلا أثر لهذا السؤال (1)،انتهی.

قلت:إنّ الظاهر من الإجماع اتّفاق أهل عصر واحد،لا جمیع الأعصار کما یظهر من تعاریفهم و سائر کلماتهم،و من المعلوم أنّ إجماع أهل عصر واحد-مع قطع النظر عن موافقة أهالی الأعصار المتقدّمة و مخالفتهم-لا یوجب عن طریق الحدس العلم الضروریّ بصدور الحکم عن الإمام علیه السّلام؛و لذا قد یتخلّف؛لاحتمال مخالفة من تقدّم علیهم أو أکثرهم.نعم یفید العلم من باب وجوب اللطف الذی لا نقول بجریانه فی المقام،کما قرّر فی محلّه (2).

[شماره صفحه واقعی : 201]

ص: 201


1- الوافی فی شرح الوافیة(مخطوط):الورقة 150.
2- انظر القوانین 1:353،و الفصول:245-246.

صوت

[*حیدری فسایی]

مع أنّ علماء العصر إذا کثروا-کما فی الأعصار السابقة-یتعذّر أو یتعسّر الاطّلاع علیهم حسّا بحیث یقطع بعدم من سواهم فی العصر، إلاّ إذا کان العلماء فی عصر قلیلین یمکن الإحاطة برأیهم فی المسألة فیدّعی الإجماع،إلاّ أنّ مثل هذا الأمر المحسوس لا یستلزم عادة لموافقة المعصوم علیه السّلام.

فالمحسوس المستلزم عادة لقول الإمام علیه السّلام مستحیل التحقّق للناقل،و الممکن المتحقّق له غیر مستلزم عادة.

محامل دعوی إجماع الکلّ:
اشارة

صوت

و کیف کان:فإذا ادّعی الناقل الإجماع خصوصا إذا کان ظاهره اتّفاق جمیع علماء الأعصار أو أکثرهم إلاّ من شذّ-کما هو الغالب فی إجماعات مثل الفاضلین و الشهیدین-انحصر محمله فی وجوه:

أحدها : أن یراد به اتّفاق المعروفین بالفتوی

،دون کل قابل للفتوی من أهل عصره أو مطلقا.

الثانی : أن یرید إجماع الکلّ

،و یستفید ذلک من اتّفاق المعروفین من أهل عصره.

و هذه الاستفادة لیست ضروریّة و إن کانت قد تحصل؛لأنّ اتّفاق أهل عصره-فضلا عن المعروفین منهم-لا یستلزم عادة اتّفاق غیرهم و من قبلهم،خصوصا بعد ملاحظة التخلّف فی کثیر من الموارد لا یسع هذه الرسالة لذکر معشارها.و لو فرض حصوله للمخبر کان من باب الحدس الحاصل عمّا لا یوجب العلم عادة.

[*حیدری فسایی]

نعم هی (1)أمارة ظنّیة علی ذلک؛لأنّ الغالب فی الاتّفاقیّات عند أهل عصر کونه من الاتّفاقیّات

[شماره صفحه واقعی : 202]

ص: 202


1- فی(ه):«هو».

عند من تقدّمهم.

و قد یحصل العلم بضمیمة أمارات أخر،لکنّ الکلام فی کون الاتّفاق مستندا إلی الحسّ أو إلی حدس لازم عادة للحسّ.

و الحق بذلک:ما إذا علم اتّفاق الکلّ من اتّفاق جماعة لحسن ظنّه بهم،کما ذکره (1)فی أوائل المعتبر،حیث قال:«و من المقلّدة من لو طالبته بدلیل المسألة ادّعی الإجماع؛لوجوده فی کتب الثلاثة قدّست أسرارهم،و هو جهل إن لم یکن تجاهلا» (2).

فإنّ فی توصیف المدّعی بکونه مقلّدا مع أنّا نعلم أنّه لا یدّعی الإجماع إلاّ عن علم،إشارة إلی استناده فی دعواه إلی حسن الظنّ بهم و أنّ جزمه فی غیر محلّه (3)،فافهم.

الثالث : أن یستفید اتّفاق الکلّ علی الفتوی من اتّفاقهم علی العمل بالأصل عند عدم الدلیل
اشارة

،أو بعموم دلیل عند عدم وجدان المخصّص،أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض،أو اتّفاقهم علی مسألة اصولیّة-نقلیّة أو عقلیّة-یستلزم القول بها الحکم (4)فی المسألة المفروضة،و غیر ذلک من الامور المتّفق علیها التی یلزم باعتقاد المدّعی من القول بها-مع فرض عدم المعارض-القول بالحکم المعیّن فی المسألة.

و من المعلوم:أنّ نسبة هذا الحکم إلی العلماء فی مثل ذلک

[شماره صفحه واقعی : 203]

ص: 203


1- فی(ه):کما ذکر.
2- المعتبر 1:62.
3- لم ترد عبارة«و أنّ جزمه فی غیر محلّه»فی(م).
4- فی(ظ)و(م):«لحکم».

لم تنشأ (1)إلاّ من مقدّمتین أثبتهما المدّعی باجتهاده:

إحداهما:کون ذلک الأمر المتّفق علیه مقتضیا و دلیلا للحکم لو لا المانع.

و الثانیة:انتفاء المانع و المعارض.و من المعلوم أنّ الاستناد إلی الخبر المستند إلی ذلک غیر جائز عند أحد من العاملین بخبر الواحد.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرین أو متقاربی العصر (2)،و رجوع المدّعی عن الفتوی التی ادّعی الإجماع فیها،و دعوی الإجماع فی مسائل غیر معنونة فی کلام من تقدّم علی المدّعی،و فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدّعی بل فی زمانه بل فی ما قبله،کلّ ذلک مبنیّ علی الاستناد فی نسبة القول إلی العلماء علی هذا الوجه.

ذکر موارد تدلّ علی الوجه الأخیر

صوت

و لا بأس بذکر بعض موارد (3)صرّح المدّعی بنفسه أو غیره فی مقام توجیه کلامه فیها بذلک.

[*حیدری فسایی]

فمن ذلک:ما وجّه المحقّق به دعوی المرتضی (4)و المفید (5)-أنّ من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغیر الماء من المائعات-قال:

[شماره صفحه واقعی : 204]

ص: 204


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«لا تنشأ».
2- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«العصرین».
3- فی(ت)،(ر)و(ه):«الموارد».
4- الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنّفات السیّد المرتضی،و هی مفقودة.
5- مسائل الخلاف من مصنّفات الشیخ المفید،و هی مفقودة أیضا.

و أمّا قول السائل:کیف أضاف المفید و السیّد ذلک إلی مذهبنا و لا نصّ فیه؟فالجواب:أمّا علم الهدی،فإنّه ذکر فی الخلاف:أنّه إنّما أضاف ذلک إلی مذهبنا؛لأنّ من أصلنا العمل بالأصل ما لم یثبت الناقل،و لیس فی الشرع ما یمنع الإزالة بغیر الماء من المائعات،ثمّ قال:

و أمّا المفید،فإنّه ادّعی فی مسائل الخلاف:أنّ ذلک مرویّ عن الأئمّة علیهم السّلام (1)،انتهی.

فظهر من ذلک:أنّ نسبة السیّد قدّس سرّه الحکم المذکور إلی مذهبنا من جهة الأصل.

و من ذلک:ما عن الشیخ فی الخلاف،حیث إنّه ذکر فیما إذا بان فسق الشاهدین بما یوجب القتل،بعد القتل:بأنّه (2)یسقط القود و تکون الدیة من بیت المال.قال:

دلیلنا إجماع الفرقة؛فإنّهم رووا:أنّ ما أخطأت القضاة ففی بیت مال المسلمین (3)،انتهی.

فعلّل انعقاد الإجماع بوجود الروایة عند الأصحاب.

و قال بعد ذلک،فیما إذا تعدّدت الشهود فی من أعتقه المریض و عیّن کلّ غیر ما عیّنه الآخر و لم یف الثّلث بالجمیع:إنّه یخرج السابق (4)بالقرعة،قال:

[شماره صفحه واقعی : 205]

ص: 205


1- المسائل المصریة(الرسائل التسع):215 و 216،و أمّا مسائل الخلاف فهی من مصنّفات الشیخ المفید المفقودة.
2- الأنسب:«أنّه»،کما فی نسخة(د).
3- الخلاف 6:290،المسألة 36.
4- لم ترد«السابق»فی(ه)،و کتب علیه فی(ص):«زائد».

دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم؛فإنّهم أجمعوا علی أنّ کلّ أمر مجهول فیه القرعة (1)،انتهی.

و من الثانی (2):ما عن المفید فی فصوله،حیث إنّه سئل عن الدلیل علی أنّ المطلّقة ثلاثا فی مجلس واحد یقع منها واحدة؟فقال:

الدلالة علی ذلک من کتاب اللّه عزّ و جلّ و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و إجماع المسلمین،ثمّ استدلّ من الکتاب بظاهر قوله تعالی: اَلطَّلاٰقُ مَرَّتٰانِ (3)، ثمّ بیّن وجه الدلالة،و من السنّة قوله صلّی اللّه علیه و آله:«کلّ ما لم یکن علی أمرنا هذا فهو ردّ» (4)،و قال:«ما وافق الکتاب فخذوه،و ما لم یوافقه فاطرحوه» (5)،و قد بیّنا أنّ المرّة لا تکون مرّتین أبدا و أنّ الواحدة لا تکون ثلاثا،فأوجب السنّة إبطال طلاق الثلاث.

و أمّا إجماع الامّة،فهم مطبقون علی أنّ ما خالف الکتاب و السنّة فهو باطل،و قد تقدّم وصف خلاف الطلاق بالکتاب و السنّة،فحصل الإجماع علی إبطاله (6)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 206]

ص: 206


1- الخلاف 6:290،المسألة 37.
2- فی(ص):«و من الأوّل»،و فی غیرها و نسخة بدل(ص)ما أثبتناه.
3- البقرة:229.
4- لم نقف علیه بلفظه،و ورد ما یقرب منه فی کنز العمّال 1:219-220، الحدیث 1101 و 1109.
5- الوسائل 14:356،الباب 20 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة،الحدیث 4، مع تفاوت یسیر.
6- الفصول المختارة(مصنّفات الشیخ المفید)2:175-177.

صوت

[*حیدری فسایی]

و حکی عن الحلّی فی السرائر الاستدلال بمثل هذا (1).

و من ذلک:الإجماع الذی ادّعاه الحلّی علی المضایقة فی قضاء الفوائت-فی رسالته المسمّاة بخلاصة الاستدلال-حیث قال:

أطبقت علیه الإمامیّة خلفا عن سلف و عصرا بعد عصر و أجمعت علی العمل به،و لا یعتدّ بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین؛فإنّ ابنی بابویه،و الأشعریین کسعد بن عبد اللّه-صاحب کتاب الرحمة-و سعد ابن سعد و محمّد بن علیّ بن محبوب-صاحب کتاب نوادر الحکمة (2)-، و القمیّین أجمع کعلیّ بن إبراهیم بن هاشم و محمّد بن الحسن بن الولید، عاملون بأخبار المضایقة؛لأنّهم ذکروا أنّه لا یحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته،و حفظتهم (3)الصدوق ذکر ذلک فی کتاب من لا یحضره الفقیه، و خرّیت هذه الصناعة و رئیس الأعاجم الشیخ أبو جعفر الطوسی مودع أخبار المضایقة فی کتبه،مفت بها،و المخالف إذا علم باسمه و نسبه لم یضرّ خلافه (4)،انتهی.

[شماره صفحه واقعی : 207]

ص: 207


1- السرائر 2:682-684.
2- کذا فی النسخ،و یبدو أنّ الصحیح«نوادر المصنّف»کما فی غایة المراد 1: 102،و السرائر 3:601،أو«نوادر المصنّفین»کما فی الوسائل 20:47،و أمّا کتاب نوادر الحکمة فإنّه من تألیفات محمّد بن أحمد بن یحیی،کما ستأتی الإشارة إلیه فی الصفحة 324،و انظر الذریعة إلی تصانیف الشیعة 24:346 و 349.
3- رجل حفظة کهمزة،أی کثیر الحفظ،تاج العروس 5:251.
4- رسالة خلاصة الاستدلال من مؤلّفات الحلّی قدّس سرّه،و هی مفقودة،و حکاه عنه الشهید قدّس سرّه فی غایة المراد 1:102.

صوت

و لا یخفی:أنّ إخباره بإجماع العلماء علی الفتوی بالمضایقة مبنیّ علی الحدس و الاجتهاد من وجوه:

أحدها:دلالة ذکر الخبر علی عمل الذاکر به.و هذا و إن کان غالبیّا إلاّ أنّه لا یوجب القطع؛لمشاهدة التخلّف کثیرا.

الثانی:تمامیّة دلالة تلک الأخبار عند اولئک علی الوجوب؛إذ لعلّهم فهموا منها بالقرائن الخارجیّة تأکّد الاستحباب.

الثالث:کون رواة تلک الروایات موثوقا بهم عند اولئک؛لأنّ وثوق الحلّی بالرواة لا یدلّ علی وثوق اولئک.

مع أنّ الحلّی لا یری جواز العمل بأخبار الآحاد و إن کانوا ثقات،و المفتی إذا استند فتواه إلی خبر واحد،لا یوجب اجتماع أمثاله القطع بالواقع،خصوصا لمن یخطّئ العمل بأخبار الآحاد.

[*حیدری فسایی]

و بالجملة:فکیف یمکن أن یقال:إنّ مثل هذا الإجماع إخبار عن قول الإمام علیه السّلام،فیدخل فی الخبر الواحد؟مع أنّه فی الحقیقة اعتماد علی اجتهادات الحلّی مع وضوح فساد بعضها؛فإنّ کثیرا ممّن ذکر أخبار المضایقة قد ذکر أخبار المواسعة أیضا (1)،و أنّ المفتی إذا علم استناده إلی مدرک لا یصلح للرکون (2)إلیه-من جهة الدلالة أو المعارضة-لا یؤثّر فتواه فی الکشف عن قول الإمام علیه السّلام.

و أوضح حالا فی عدم جواز الاعتماد:ما ادّعاه الحلّی من الإجماع

[شماره صفحه واقعی : 208]

ص: 208


1- کالشیخ الصدوق فی الفقیه 1:358،و 434،الحدیث 1031 و 1264، و الشیخ الطوسی فی التهذیب 2:171 و 273،الحدیث 680 و 1086.
2- فی(ظ)و(ه):«الرکون».

علی وجوب فطرة الزوجة و لو کانت ناشزة علی الزوج (1)،و ردّه المحقّق بأنّ أحدا من علماء الإسلام لم یذهب إلی ذلک (2).

فإنّ الظاهر أنّ الحلّی إنّما اعتمد فی استکشاف أقوال العلماء علی تدوینهم للروایات الدالّة بإطلاقها علی وجوب فطرة (3)الزوجة علی الزوج (4)؛متخیّلا أنّ الحکم معلّق علی الزوجة من حیث هی زوجة، و لم یتفطّن لکون الحکم من حیث العیلولة،أو وجوب الانفاق.

فکیف یجوز الاعتماد فی مثله علی الإخبار بالاتّفاق الکاشف عن قول الإمام علیه السّلام،و یقال:إنّها سنّة محکیّة؟

و ما أبعد ما بین ما استند إلیه الحلّی فی هذا المقام و بین ما ذکره المحقّق فی بعض کلماته المحکیّة،حیث قال:

إنّ الاتّفاق علی لفظ مطلق شامل لبعض أفراده الذی وقع فیه الکلام،لا یقتضی الإجماع علی ذلک الفرد؛لأنّ المذهب لا یصار إلیه من إطلاق اللفظ ما لم یکن معلوما من القصد؛لأنّ الإجماع مأخوذ من قولهم:«أجمع علی کذا»إذا عزم علیه،فلا یدخل فی الإجماع علی الحکم إلاّ من علم منه القصد إلیه.کما أنّا لا نعلم مذهب عشرة من الفقهاء الذین لم ینقل مذهبهم لدلالة عموم القرآن و إن کانوا قائلین به (5)،انتهی کلامه.

[شماره صفحه واقعی : 209]

ص: 209


1- السرائر 1:466.
2- المعتبر 2:601-602.
3- فی(ظ)،(ل)و(م):«نفقة».
4- انظر الوسائل 6:228،الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة،الحدیث 3 و 4.
5- المسائل العزیّة(الرسائل التسع):144-145.

و هو فی غایة المتانة.لکنّک عرفت (1)ما وقع من جماعة من المسامحة فی إطلاق لفظ«الإجماع»،

[*حیدری فسایی]

و قد حکی فی المعالم عن الشهید:

أنّه أوّل کثیرا من الاجماعات-لأجل مشاهدة المخالف فی مواردها- بإرادة الشهرة،أو بعدم الظفر بالمخالف حین دعوی الإجماع،أو بتأویل الخلاف علی وجه لا ینافی الإجماع،أو بإرادة الإجماع علی الروایة و تدوینها فی کتب الحدیث (2)،انتهی.

و عن المحدّث المجلسیّ قدّس سرّه فی کتاب الصلاة من البحار بعد ذکر معنی الإجماع و وجه حجّیّته عند الأصحاب:

إنّهم لمّا رجعوا إلی الفقه کأنّهم نسوا ما ذکروه فی الاصول-ثمّ أخذ فی الطعن علی إجماعاتهم إلی أن قال:-فیغلب علی الظنّ أنّ مصطلحهم فی الفروع غیر ما جروا علیه فی الاصول (3)،انتهی.

و التحقیق:أنّه لا حاجة إلی ارتکاب التأویل فی لفظ«الإجماع» بما ذکره الشهید،و لا إلی ما ذکره المحدّث المذکور (4)قدّس سرّهما،من تغایر مصطلحهم فی الفروع و الاصول،بل الحقّ:أنّ دعواهم للاجماع فی الفروع مبنیّ علی استکشاف الآراء و رأی الإمام علیه السّلام إمّا من حسن الظنّ بجماعة من السلف،أو من امور تستلزم-باجتهادهم-إفتاء العلماء بذلک و صدور الحکم عن الإمام علیه السّلام أیضا.

[شماره صفحه واقعی : 210]

ص: 210


1- راجع الصفحة 186-187.
2- انظر المعالم:174،و الذکری 1:51.
3- البحار 89:222.
4- لم ترد فی(م):«المذکور».

و لیس فی هذا مخالفة لظاهر لفظ«الإجماع»حتّی یحتاج إلی القرینة،و لا تدلیس؛لأنّ دعوی الإجماع لیست (1)لأجل اعتماد الغیر علیه و جعله دلیلا یستریح إلیه فی المسألة.

نعم،قد یوجب التدلیس من جهة نسبة الفتوی إلی العلماء، الظاهرة فی وجدانها فی کلماتهم،لکنّه یندفع بأدنی تتبّع فی الفقه،لیظهر أنّ مبنی ذلک علی استنباط المذهب،لا علی وجدانه مأثورا.

و الحاصل:أنّ المتتبّع فی الاجماعات المنقولة یحصل له القطع من تراکم أمارات کثیرة،باستناد دعوی الناقلین للاجماع-خصوصا إذا أرادوا به اتّفاق علماء جمیع الأعصار کما هو الغالب فی إجماعات المتأخّرین-إلی الحدس الحاصل من حسن الظنّ بجماعة ممّن تقدّم علی الناقل،أو من الانتقال من الملزوم إلی لازمه (2)،مع ثبوت الملازمة باجتهاد الناقل و اعتقاده.

و علی هذا ینزّل الإجماعات المتخالفة من العلماء مع اتّحاد العصر أو تقارب العصرین،و عدم المبالاة کثیرا بإجماع الغیر و الخروج عنه للدلیل،و کذا دعوی الإجماع مع وجود المخالف؛فإنّ ما ذکرنا فی مبنی الإجماع من أصحّ المحامل لهذه الامور المنافیة لبناء دعوی الإجماع علی تتبّع الفتاوی فی خصوص المسألة.

[*حیدری فسایی]

و ذکر المحقّق السبزواری فی الذخیرة،بعد بیان تعسّر العلم بالاجماع:

[شماره صفحه واقعی : 211]

ص: 211


1- فی غیر(ت):«لیس».
2- فی(ه):«اللازم».

أنّ مرادهم بالإجماعات المنقولة فی کثیر من المسائل بل فی أکثرها،لا یکون محمولا علی معناه الظاهر،بل إمّا یرجع إلی اجتهاد من الناقل مؤدّ-بحسب القرائن و الأمارات التی اعتبرها-إلی أنّ المعصوم علیه السّلام موافق فی هذا الحکم،أو مرادهم الشهرة،أو اتّفاق أصحاب الکتب المشهورة،أو غیر ذلک من المعانی المحتملة.

ثمّ قال بعد کلام له:و الذی ظهر لی من تتبّع کلام المتأخّرین، أنّهم کانوا ینظرون إلی کتب الفتاوی الموجودة عندهم فی حال التألیف، فإذا رأوا اتّفاقهم علی حکم قالوا:إنّه إجماعیّ،ثمّ إذا اطّلعوا علی تصنیف آخر خالف مؤلّفه الحکم المذکور،رجعوا عن الدعوی المذکورة، و یرشد إلی هذا کثیر من القرائن التی لا یناسب هذا المقام تفصیلها (1)، انتهی.

حاصل الکلام فی المسألة

صوت

[*حیدری فسایی]

و حاصل الکلام من أوّل ما ذکرنا إلی هنا:أنّ الناقل للإجماع إن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی من ادّعی اتّفاقهم حتّی الإمام الذی هو داخل فی المجمعین،فلا إشکال فی حجّیّته و فی إلحاقه بالخبر الواحد؛إذ لا یشترط فی حجّیّته معرفة الإمام علیه السّلام تفصیلا حین السماع منه.

لکن هذا الفرض ممّا یعلم بعدم وقوعه،و أنّ المدّعی للإجماع لا یدّعیه علی هذا الوجه.

و بعد هذا،فإن احتمل فی حقّه تتبّع فتاوی جمیع المجمعین، و المفروض أنّ الظاهر من کلامه هو (2)اتّفاق الکلّ المستلزم عادة لموافقة

[شماره صفحه واقعی : 212]

ص: 212


1- ذخیرة المعاد:50-51.
2- لم ترد:«هو»فی(ظ)،(ل)و(م).

قول الإمام علیه السّلام،فالظاهر حجّیّة خبره للمنقول إلیه،سواء جعلنا المناط فی حجّیته تعلّق خبره بنفس الکاشف،الذی هو من الامور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسی و هو قول الإمام علیه السّلام،أو جعلنا المناط تعلّق خبره بالمنکشف و هو قول الإمام علیه السّلام؛لما عرفت (1):من أنّ الخبر الحدسیّ المستند إلی إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة، کالخبر الحسّی فی وجوب القبول.و قد تقدّم الوجهان فی کلام السیّد الکاظمی فی شرح الوافیة (2).

لکنّک قد عرفت سابقا (3):القطع بانتفاء هذا الاحتمال،خصوصا إذا أراد الناقل اتّفاق علماء جمیع الأعصار.

نعم،لو فرضنا قلّة العلماء فی عصر بحیث یحاط بهم،أمکن دعوی اتّفاقهم عن حسّ،لکن هذا غیر مستلزم عادة لموافقة قول الإمام علیه السّلام.نعم،یکشف عن موافقته بناء علی طریقة الشیخ المتقدّمة (4)التی لم تثبت عندنا و عند الأکثر (5).

ثمّ إذا علم عدم استناد دعوی اتّفاق العلماء المتشتّتین فی الأقطار -الذی یکشف عادة عن موافقة الإمام علیه السّلام-إلاّ إلی الحدس الناشئ عن أحد الامور المتقدّمة التی مرجعها إلی حسن الظنّ أو الملازمات

[شماره صفحه واقعی : 213]

ص: 213


1- راجع الصفحة 198-199.
2- راجع الصفحة 200.
3- راجع الصفحة 202.
4- فی الصفحة 192.
5- فی(ت)،(ر)و(ص):«الأکثرین».

الاجتهادیّة،فلا عبرة بنقله؛لأنّ الإخبار بقول الإمام علیه السّلام حدسیّ غیر مستند إلی حسّ ملزوم له عادة لیکون نظیر الإخبار بالعدالة المستندة إلی الآثار الحسیّة،و الإخبار بالاتّفاق أیضا حدسیّ.

فائدة نقل الإجماع

صوت

[*حیدری فسایی]

نعم،یبقی هنا شیء،و هو:أنّ هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فیها إلی الحسّ یکون خبره حجّة فیها؛لأنّ ظاهر الحکایة محمول علی الوجدان إلاّ إذا قام هناک صارف،و المعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلی الوجدان و الحسّ فی نسبة الفتوی إلی جمیع من ادّعی إجماعهم،و أمّا استناد نسبة الفتوی إلی جمیع أرباب الکتب المصنّفة فی الفتاوی إلی الوجدان فی کتبهم بعد التتبّع،فأمر محتمل لا یمنعه عادة و لا عقل.

و ما تقدّم من المحقّق السبزواری (1)-من ابتناء دعوی الإجماع علی ملاحظة الکتب الموجودة عنده حال التألیف-فلیس علیه شاهد،بل الشاهد علی خلافه.و علی تقدیره،فهو ظنّ لا یقدح فی العمل بظاهر النسبة؛فإنّ نسبة الأمر الحسّیّ إلی شخص ظاهر فی إحساس الغیر إیّاه من ذلک الشخص.

و حینئذ:فنقل الإجماع غالبا-إلاّ ما شذّ-حجّة بالنسبة إلی صدور الفتوی عن جمیع المعروفین من أهل الفتاوی.

و لا یقدح فی ذلک:أنّا نجد الخلاف فی کثیر من موارد دعوی الإجماع؛إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف،فتتبّع کتب من عداه و نسب الفتوی إلیهم،بل لعلّه اطّلع علی رجوع من نجده مخالفا،

[شماره صفحه واقعی : 214]

ص: 214


1- راجع الصفحة 212.

فلا حاجة إلی حمل کلامه علی من عدا المخالف.

و هذا المضمون المخبر به عن حسّ و إن لم یکن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام علیه السّلام،إلاّ أنّه قد یستلزمه (1)بانضمام أمارات أخر یحصّلها المتتبّع،أو بانضمام أقوال المتأخّرین دعوی الإجماع.

مثلا:إذا ادّعی الشیخ قدّس سرّه الإجماع علی اعتبار طهارة مسجد الجبهة،فلا أقلّ من احتمال أن یکون دعواه مستندة إلی وجدان الحکم فی الکتب المعدّة للفتوی-و إن کان بإیراد الروایات التی یفتی المؤلّف بمضمونها-فیکون خبره المتضمّن لإفتاء جمیع أهل الفتوی بهذا الحکم حجّة فی المسألة،فیکون کما لو وجدنا الفتاوی فی کتبهم،بل سمعناها منهم،و فتواهم و إن لم تکن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام علیه السّلام، إلاّ أنّا إذا ضممنا إلیها فتوی من تأخّر عن الشیخ من أهل الفتوی، و ضمّ إلی ذلک أمارات أخر،

لو حصل من نقل الإجماع و ما انضمّ إلیه القطع بالحکم

فربما حصل من المجموع القطع بالحکم؛ لاستحالة تخلّف هذه جمیعها عن قول الإمام علیه السّلام.

و بعض هذا المجموع-و هو اتّفاق أهل الفتاوی المأثورة عنهم- و إن لم یثبت لنا بالوجدان،إلاّ أنّ المخبر قد أخبر به عن حسّ،فیکون حجّة کالمحسوس لنا.

و کما أنّ مجموع ما یستلزم عادة لصدور (2)الحکم عن الإمام علیه السّلام -إذا أخبر به العادل عن حسّ-قبل منه و عمل بمقتضاه،فکذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حسّ.

[شماره صفحه واقعی : 215]

ص: 215


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«یستلزم».
2- فی(ت)و(ه):«صدور».

صوت

[*حیدری فسایی]

و توضیحه بالمثال الخارجیّ أن نقول:إنّ خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشیء مع شدّة احتیاطهم فی مقام الإخبار یستلزم عادة ثبوت المخبر به فی الخارج،فإذا أخبرنا عادل بأنّه قد أخبر ألف عادل بموت زید و حضور دفنه،فیکون خبره بإخبار الجماعة بموت زید حجّة، فیثبت به لازمه العادیّ و هو موت زید،و کذلک إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء،و حصّلنا إخبار الباقی بالسماع منهم.

نعم،لو کانت الفتاوی المنقولة إجمالا بلفظ«الإجماع»علی تقدیر ثبوتها لنا بالوجدان،ممّا لا یکون بنفسها أو بضمیمة أمارات أخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام علیه السّلام-و إن کانت قد تفیده-لم یکن معنی لحجیّة خبر الواحد فی نقلها تعبّدا؛لأنّ معنی التعبّد بخبر الواحد فی شیء ترتیب لوازمه الثابتة له و لو بضمیمة امور أخر،فلو أخبر العادل بإخبار عشرین بموت زید،و فرضنا أنّ إخبارهم قد یوجب العلم و قد لا یوجب،لم یکن خبره حجّة بالنسبة إلی موت زید؛إذ لا یلزم من إخبار عشرین بموت زید موته.

و بالجملة:فمعنی حجّیّة خبر العادل وجوب ترتیب ما یدلّ علیه المخبر به-مطابقة،أو تضمّنا،أو التزاما عقلیّا أو عادیّا أو شرعیّا- دون ما یقارنه أحیانا.

ثمّ إنّ ما ذکرنا لا یختصّ بنقل الإجماع،بل یجری فی لفظ (1)«الاتّفاق»و شبهه،و (2)یجری فی نقل الشهرة،و نقل الفتاوی عن

[شماره صفحه واقعی : 216]

ص: 216


1- فی(ص)بدل«لفظ»:«نقل».
2- فی(ر)و(ه)بدل«و»:«بل».

أربابها تفصیلا.

لو حصل من نقل الإجماع القطع بوجود دلیل ظنیّ معتبر

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّه لو لم یحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل و ما حصّله المنقول إلیه بالوجدان من الأمارات و الأقوال القطع بصدور الحکم الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،لکن حصل منه القطع بوجود دلیل ظنّیّ معتبر بحیث لو نقل إلینا لاعتقدناه تامّا من جهة الدلالة و فقد المعارض،کان هذا المقدار-أیضا-کافیا فی إثبات المسألة الفقهیّة،بل قد یکون نفس الفتاوی-التی نقلها الناقل للإجماع إجمالا-مستلزما لوجود دلیل معتبر، فیستقلّ الإجماع المنقول بالحجّیة بعد إثبات حجیّة خبر العادل فی المحسوسات.

إلاّ إذا منعنا-کما تقدّم سابقا (1)-عن استلزام اتّفاق أرباب الفتاوی عادة لوجود دلیل لو نقل إلینا لوجدناه تامّا،و إن کان قد یحصل العلم بذلک من ذلک،إلاّ أنّ ذلک شیء قد یتّفق،و لا یوجب ثبوت الملازمة العادیّة التی هی المناط فی الانتقال من المخبر به إلیه.

أ لا تری:أنّ إخبار عشرة بشیء قد یوجب العلم به،لکن لا ملازمة عادیّة بینهما،بخلاف إخبار ألف عادل محتاط فی الإخبار.

و بالجملة:یوجد فی الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقّق (2)المخبر به، لکن ما یوجب العلم أحیانا قد لا یوجبه،و فی الحقیقة لیس هو بنفسه الموجب فی مقام حصول العلم؛و إلاّ لم یتخلّف.

[شماره صفحه واقعی : 217]

ص: 217


1- راجع الصفحة 191.
2- فی(ت)و(ه):«تحقّق».

صوت

ثمّ إنّه قد نبّه علی ما ذکرنا-من فائدة نقل الإجماع-بعض المحقّقین فی کلام طویل له،و ما ذکرنا و إن کان محصّل کلامه علی ما نظرنا فیه،لکنّ الأولی نقل عبارته بعینها،فلعلّ الناظر یحصّل منها غیر ما حصّلنا،فإنّا قد مررنا علی العبارة مرورا،و لا یبعد أن یکون قد اختفی علینا بعض ما له دخل فی مطلبه.

کلام المحقّق التستری فی فائدة نقل الإجماع:

قال قدّس سرّه فی کشف القناع و فی رسالته التی صنّفها فی المواسعة و المضایقة،ما هذا لفظه:

و لیعلم أنّ المحقّق فی ذلک،هو:أنّ الإجماع الذی نقل بلفظه المستعمل فی معناه المصطلح أو بسائر الألفاظ علی کثرتها،إذا لم یکن مبتنیا علی دخول المعصوم بعینه أو ما فی حکمه فی المجمعین،فهو إنّما یکون حجّة علی غیر الناقل باعتبار نقله السبب الکاشف عن قول المعصوم أو عن الدلیل القاطع أو مطلق الدلیل المعتدّ به و حصول الانکشاف للمنقول إلیه و التمسّک به بعد البناء علی قبوله،لا باعتبار ما انکشف منه لناقله بحسب ادّعائه.

فهنا مقامان:

[*حیدری فسایی]

الأوّل:حجیّته بالاعتبار الأوّل،و هی مبتنیة من جهتی الثبوت و الإثبات علی مقدّمات:

الاولی:دلالة اللفظ علی السبب،و هذه لا بدّ من اعتبارها، و هی متحقّقة ظاهرا فی الألفاظ المتداولة بینهم ما لم یصرف عنها صارف.

و قد یشتبه الحال إذا کان النقل بلفظ«الإجماع»فی مقام الاستدلال.

[شماره صفحه واقعی : 218]

ص: 218

لکن من المعلوم أنّ مبناه و مبنی غیره لیس علی الکشف الذی یدّعیه جهّال الصوفیّة،و لا علی الوجه الأخیر الذی إن وجد فی الأحکام ففی غایة الندرة،مع أنّه علی تقدیر بناء الناقل علیه و ثبوته واقعا کاف فی الحجّیّة،

فإذا انتفی الأمران تعیّن سائر الأسباب المقرّرة، و أظهرها غالبا عند الإطلاق حصول الاطّلاع-بطریق القطع أو الظنّ المعتدّ به-علی اتّفاق الکلّ فی نفس الحکم؛و لذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنی الإجماع عند الفریقین،و جعلوه مقابلا للشهرة،و ربما بالغوا فی أمرها بأنّها کادت تکون إجماعا و نحو ذلک،و ربما قالوا:إن کان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعیّة.

و إذا لوحظت القرائن الخارجیّة من جهة العبارة و المسألة و النّقلة، و اختلف الحال فی ذلک،فیؤخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

و کیف کان:فحیث دلّ اللفظ و لو بمعونة القرائن علی تحقّق الاتّفاق المعتبر کان معتبرا،و إلاّ فلا.

[*حیدری فسایی]

الثانیة:حجّیّة نقل السبب المذکور و جواز التعویل علیه؛و ذلک لأنّه لیس إلاّ کنقل فتاوی العلماء و أقوالهم و عباراتهم الدالّة علیها لمقلّدیهم و غیرهم،و روایة ما عدا قول المعصوم و نحوه من سائر ما تضمّنه الأخبار،کالأسئلة التی تعرف (1)منها (2)أجوبته،و الأقوال و الأفعال التی یعرف منها تقریره،و نحوها ممّا تعلّق بها،و ما نقل عن سائر الرواة المذکورین فی الأسانید و غیرها،و کنقل الشهرة و اتّفاق سائر

[شماره صفحه واقعی : 219]

ص: 219


1- فی(ظ)و المصدر:«یعرف».
2- فی(ظ)و(م):«بها».

اولی الآراء و المذاهب و ذوی الفتوی أو جماعة منهم،و غیر ذلک.

و قد جرت طریقة السلف و الخلف من جمیع الفرق علی قبول أخبار الآحاد فی کلّ ذلک ممّا کان النقل فیه علی وجه الإجمال أو التفصیل،و ما تعلّق بالشرعیّات أو غیرها،حتّی أنّهم کثیرا ما ینقلون شیئا ممّا ذکر معتمدین علی نقل غیرهم من دون تصریح بالنقل عنه و الاستناد إلیه؛لحصول الوثوق به و إن لم یصل إلی مرتبة العلم،

فیلزم قبول خبر الواحد فیما نحن فیه أیضا؛لاشتراک الجمیع فی کونها نقل قول غیر معلوم من غیر معصوم و حصول الوثوق بالناقل،کما هو المفروض.

[*حیدری فسایی]

و لیس شیء من ذلک من الاصول حتّی یتوهّم عدم الاکتفاء فیه بخبر الواحد،مع أنّ هذا الوهم فاسد من أصله،کما قرّر فی محلّه.

و لا من الامور المتجدّدة التی لم یعهد الاعتماد فیها علی خبر الواحد فی زمان النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمّة علیهم السّلام و الصحابة.و لا ممّا یندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض،مع أنّ هذا لا یمنع من التعویل علی نقل العارف به؛لما ذکر.

و یدلّ علیه مع ذلک:ما دلّ علی حجّیّة خبر الثقة العدل بقول مطلق.و ما اقتضی کفایة الظنّ فیما لا غنی عن معرفته و لا طریق إلیه غیره غالبا؛إذ من المعلوم شدّة الحاجة إلی معرفة أقوال علماء الفریقین و آراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتّی لا محیص عنها،کمعرفة المجمع علیه و المشهور و الشاذّ من الأخبار و الأقوال،و الموافق للعامّة أو أکثرهم و المخالف لهم،و الثقة و الأوثق و الأورع و الأفقه،و کمعرفة اللغات و شواهدها المنثورة و المنظومة،و قواعد العربیّة التی علیها یبتنی استنباط

[شماره صفحه واقعی : 220]

ص: 220

المطالب الشرعیّة،و فهم معانی الأقاریر و الوصایا و سائر العقود و الایقاعات المشتبهة،و غیر ذلک ممّا لا یخفی علی المتأمّل.

و لا طریق إلی ما اشتبه من جمیع ذلک-غالبا-سوی النقل الغیر الموجب للعلم،و الرجوع إلی الکتب المصحّحة ظاهرا،و سائر الأمارات الظنّیة،فیلزم جواز العمل بها و التعویل علیها فیما ذکر.

فیکون خبر الواحد الثقة حجّة معتمدا علیها فیما نحن فیه،و لا سیّما إذا کان الناقل من الأفاضل الأعلام و الأجلاّء الکرام کما هو الغالب، بل هو أولی بالقبول و الاعتماد من أخبار الآحاد فی نفس الأحکام؛ و لذا بنی علی المسامحة فیه من وجوه شتّی بما لم یتسامح فیها،کما لا یخفی.

[*حیدری فسایی]

الثالثة:حصول استکشاف الحجّة المعتبرة من ذلک السبب.

و وجهه:أنّ السبب المنقول بعد حجّیّته،کالمحصّل فی ما یستکشف منه و الاعتماد علیه و قبوله و إن کان من الأدلّة الظنّیة باعتبار ظنّیة أصله؛و لذا کانت النتیجة فی الشکل الأوّل تابعة-فی الضروریّة و النظریّة و العلمیّة و الظنیّة و غیرها-لأخسّ مقدمتیه مع بداهة إنتاجه.

فینبغی حینئذ:أن یراعی حال الناقل حین نقله من جهة ضبطه، و تورّعه فی النقل،و بضاعته فی العلم،و مبلغ نظره و وقوفه علی الکتب و الأقوال،و استقصائه لما تشتّت منها،و وصوله إلی وقائعها؛فإنّ أحوال العلماء مختلف فیها اختلافا فاحشا.

و کذلک حال الکتب المنقول فیها الإجماع،فربّ کتاب لغیر متتبّع موضوع علی مزید التتبّع و التدقیق، و ربّ کتاب لمتتبّع موضوع علی المسامحة و قلّة التحقیق.

و مثله الحال فی آحاد المسائل؛فإنّها تختلف أیضا فی ذلک.

[شماره صفحه واقعی : 221]

ص: 221

و کذا حال لفظه بحسب وضوح دلالته علی السبب و خفائها، و حال ما یدلّ علیه من جهة متعلّقه و زمان نقله؛لاختلاف الحکم بذلک،کما هو ظاهر.

و یراعی أیضا وقوع دعوی الإجماع فی مقام ذکر الأقوال أو الاحتجاج؛فإنّ بینهما تفاوتا من بعض الجهات،و ربما کان الأوّل الأولی (1)بالاعتماد بناء علی اعتبار السبب کما لا یخفی.

و إذا (2)وقع التباس فیما یقتضیه و یتناوله کلام الناقل بعد ملاحظة ما ذکر،اخذ بما هو المتیقّن أو الظاهر.

[*حیدری فسایی]

ثمّ لیلحظ مع ذلک:ما یمکن معرفته من الأقوال علی وجه العلم و الیقین؛إذ لا وجه لاعتبار المظنون المنقول علی سبیل الاجمال دون المعلوم علی التفصیل.مع أنّه لو کان المنقول معلوما لما اکتفی به فی الاستکشاف عن ملاحظة سائر الأقوال التی لها دخل فیه،فکیف إذا لم یکن کذلک؟

و یلحظ أیضا:سائر ما له تعلّق فی الاستکشاف بحسب ما یعتمد علیه (3)من تلک الأسباب-کما هو مقتضی الاجتهاد-سواء کان من الامور المعلومة أو المظنونة،و من الأقوال المتقدّمة علی النقل أو المتأخّرة أو المقارنة.

و ربما یستغنی المتتبّع بما ذکر عن الرجوع إلی کلام ناقل الإجماع؛

[شماره صفحه واقعی : 222]

ص: 222


1- کذا فی المصدر،و الأنسب:«کان الأوّل أولی».
2- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«فإذا».
3- «علیه»من المصدر.

لاستظهاره عدم مزیّة (1)علیه فی التتبّع و النظر،و ربما کان الأمر بالعکس و أنّه إن تفرّد بشیء کان نادرا لا یعتدّ به.

فعلیه أن یستفرغ وسعه و یتبع نظره و تتبّعه،سواء تأخّر عن الناقل أم عاصره،و سواء أدّی فکره إلی الموافقة له أو المخالفة،کما هو الشأن فی معرفة سائر الأدلّة و غیرها ممّا تعلّق بالمسألة،فلیس الإجماع إلاّ کأحدها.

[*حیدری فسایی]

فالمقتضی للرجوع إلی النقل هو مظنّة وصول الناقل إلی ما لم یصل هو إلیه من جهة السبب،أو احتمال ذلک،فیعتمد علیه فی هذا خاصّة بحسب ما استظهر من حاله و نقله و زمانه،و یصلح کلامه مؤیّدا فیما عداه مع الموافقة؛لکشفه عن توافق النسخ و تقویته للنظر.

فإذا لوحظ جمیع ما ذکر،و عرف الموافق و المخالف إن وجد، فلیفرض المظنون منه کالمعلوم؛لثبوت حجّیته بالدلیل العلمیّ و لو بوسائط.

ثمّ لینظر:فإن حصل من ذلک استکشاف معتبر کان حجّة ظنّیّة، حیث کان متوقّفا علی النقل الغیر الموجب للعلم بالسبب أو کان المنکشف غیر الدلیل القاطع،و إلاّ فلا.

و إذا تعدّد ناقل الإجماع أو النقل،فإن توافق الجمیع لوحظ کلّ (2)ما علم علی ما فصّل و اخذ بالحاصل،و إن تخالف لوحظ جمیع ما ذکر و اخذ فیما اختلف فیه النقل بالأرجح بحسب حال الناقل،و زمانه،

[شماره صفحه واقعی : 223]

ص: 223


1- فی(ظ)و(ه):«عدم مزیّته».
2- فی(ت)،(ر)،(ل)و(م)زیادة«مع»،و شطب علیها فی(ص).

و وجود المعاضد و عدمه،و قلّته و کثرته،ثمّ لیعمل بما هو المحصّل، و یحکم علی تقدیر حجّیته بأنّه دلیل واحد و إن توافق النقل و تعدّد الناقل.

و لیس ما ذکرناه مختصّا بنقل الإجماع المتضمّن لنقل الأقوال إجمالا،بل یجری فی نقلها تفصیلا أیضا،و کذا فی نقل سائر الأشیاء التی یبتنی علیها معرفة الأحکام.و الحکم فیما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترک بین الجمیع،کما هو ظاهر.

[*حیدری فسایی]

و قد اتّضح بما بیّناه:وجه ما جرت علیه طریقة معظم الأصحاب:

من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول علی وجه الاعتماد و الاستدلال غالبا،و ردّه بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف و نحوهما،فإنّه المتّجه علی ما قلنا،و لا سیّما فیما شاع فیه النزاع و الجدال،أو عرفت (1)فیه الأقوال، أو کان من الفروع النادرة التی لا یستقیم فیها دعوی الإجماع؛لقلّة المتعرّض (2)لها إلاّ علی بعض الوجوه التی لا یعتدّ بها،أو کان الناقل ممّن لا یعتدّ بنقله؛لمعاصرته،أو قصور باعه،أو غیرهما ممّا یأتی بیانه،فالاحتیاج إلیه مختصّ بقلیل من المسائل بالنسبة إلی قلیل من العلماء و نادر من النقلة الأفاضل (3)،انتهی کلامه،رفع مقامه.

الفائدة المذکورة لنقل الإجماع بحکم المعدومة:

لکنّک خبیر:بأنّ هذه الفائدة للإجماع المنقول کالمعدومة؛لأنّ القدر الثابت من الاتّفاق بإخبار الناقل-المستند إلی حسّه-لیس ممّا

[شماره صفحه واقعی : 224]

ص: 224


1- فی(ر)و(ص):«إذ عرفت».
2- فی(ظ):«التعرّض».
3- کشف القناع:400-405.

یستلزم عادة موافقة الإمام علیه السّلام،و إن کان هذا الاتّفاق لو ثبت لنا أمکن أن یحصل العلم بصدور مضمونه،لکن لیس علّة تامّة لذلک،بل هو نظیر إخبار عدد معیّن فی کونه قد یوجب العلم بصدق خبرهم و قد لا یوجب.و لیس أیضا ممّا یستلزم عادة وجود الدلیل المعتبر حتّی بالنسبة إلینا؛لأنّ استناد کلّ بعض منهم إلی ما لا نراه دلیلا،لیس أمرا مخالفا للعادة.

أ لا تری:أنّه لیس من البعید أن یکون القدماء القائلون بنجاسة البئر،بعضهم قد استند إلی دلالة الأخبار الظاهرة فی ذلک مع عدم الظفر بما یعارضها،و بعضهم قد ظفر بالمعارض و لم یعمل به؛لقصور سنده،أو لکونه من الآحاد عنده،أو لقصور دلالته،أو لمعارضته لأخبار النجاسة و ترجیحها علیه (1)بضرب من الترجیح،فإذا ترجّح فی نظر المجتهد المتأخّر أخبار الطهارة فلا یضرّه اتّفاق القدماء علی النجاسة المستند إلی الامور المختلفة المذکورة.

[*حیدری فسایی]

و بالجملة:الإنصاف (2)-بعد التأمّل و ترک المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع کما هو متعارف محصّلی عصرنا-أنّ اتّفاق من یمکن تحصیل فتاواهم علی أمر کما لا یستلزم عادة موافقة الإمام علیه السّلام، کذلک لا یستلزم وجود دلیل معتبر عند الکلّ من جهة أو من جهات شتّی.

استلزام الإجماع قول الإمام علیه السّلام أو الدلیل المعتبر إذا انضمّ إلی أمارات أخر

فلم یبق فی المقام إلاّ أن یحصّل المجتهد أمارات أخر من أقوال

[شماره صفحه واقعی : 225]

ص: 225


1- کذا فی(ت)و(ه)،و فی غیرهما:«علیها».
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«فالإنصاف».

باقی العلماء و غیرها لیضیفها إلی ذلک،فیحصل من مجموع المحصّل له و المنقول إلیه-الذی فرض بحکم المحصّل من حیث وجوب العمل به تعبّدا (1)-القطع فی مرحلة الظاهر باللازم،و هو قول الإمام علیه السّلام أو وجود دلیل معتبر الذی هو أیضا یرجع إلی حکم الإمام علیه السّلام بهذا الحکم الظاهری المضمون لذلک الدلیل،لکنّه أیضا مبنیّ علی کون مجموع المنقول من الأقوال و المحصّل من الأمارات ملزوما عادیّا لقول الإمام علیه السّلام أو وجود الدلیل المعتبر،و إلاّ فلا معنی لتنزیل المنقول منزلة المحصّل بأدلّة حجّیة خبر الواحد،کما عرفت سابقا (2).

[*حیدری فسایی]

و من ذلک ظهر:أنّ ما ذکره هذا البعض لیس تفصیلا فی مسألة حجّیة الإجماع المنقول،و لا قولا بحجّیته فی الجملة من حیث إنّه إجماع منقول،و إنّما یرجع محصّله إلی:أنّ الحاکی للإجماع (3)یصدّق فیما یخبره عن حسّ،فإن فرض کون ما یخبره عن حسّه ملازما-بنفسه أو بضمیمة أمارات أخر-لصدور الحکم الواقعی أو مدلول الدلیل المعتبر عند الکلّ،کانت حکایته حجّة؛لعموم أدلّة حجّیة الخبر فی المحسوسات، و إلاّ فلا،و هذا یقول به کلّ من یقول بحجّیة الخبر (4)فی الجملة،و قد اعترف بجریانه فی نقل الشهرة و فتاوی آحاد العلماء.

***

[شماره صفحه واقعی : 226]

ص: 226


1- لم ترد فی(م):«تعبّدا».
2- راجع الصفحة 180.
3- فی(م)زیادة:«إنّما».
4- فی(ت)و(ه)زیادة:«الواحد».
حکم المتواتر المنقول:

صوت

و من جمیع ما ذکرنا یظهر الکلام فی المتواتر المنقول،و أنّ نقل التواتر فی خبر لا یثبت حجّیته و لو قلنا بحجّیة خبر الواحد؛لأنّ التواتر صفة فی الخبر تحصل بإخبار جماعة تفید العلم للسامع،و یختلف عدده باختلاف خصوصیّات المقامات،و لیس کلّ تواتر ثبت لشخص ممّا یستلزم فی نفس الأمر عادة تحقّق المخبر به،فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع،و قبول هذا الخبر لا یجدی شیئا؛لأنّ المفروض أنّ تحقّق مضمون المتواتر لیس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل.

نعم،لو أخبر بإخبار جماعة یستلزم عادة تحقّق المخبر به،بأن یکون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة-کأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزید بموت زید و حضور جنازته-کان اللازم من قبول خبره الحکم بتحقّق الملزوم و هو إخبار الجماعة،فیثبت اللازم و هو تحقّق موت زید.

[*حیدری فسایی]

إلاّ أنّ لازم من یعتمد علی الإجماع المنقول-و إن کان إخبار الناقل مستندا إلی حدس غیر مستند إلی المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به-هو القول بحجّیة التواتر المنقول.

معنی قبول نقل التواتر:

صوت

لکن لیعلم:أنّ معنی قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زید مثلا،یتصوّر علی وجهین:

الأوّل:الحکم بثبوت الخبر المدّعی تواتره أعنی موت زید،نظیر حجّیة الإجماع المنقول بالنسبة إلی المسألة المدّعی علیها الإجماع،و هذا هو الذی ذکرنا:أنّه یشترط (1)فی قبول خبر الواحد فیه کون ما أخبر

[شماره صفحه واقعی : 227]

ص: 227


1- فی(ر)،(ص)و(ل)بدل«أنّه یشترط»:«أنّ الشرط».

به مستلزما عادة لوقوع متعلّقه.

الثانی:الحکم بثبوت تواتر الخبر المذکور لیترتّب (1)علی ذلک الخبر آثار المتواتر و أحکامه الشرعیّة،کما إذا نذر أن یحفظ أو یکتب کلّ خبر متواتر.ثمّ أحکام التواتر،منها ما ثبت لما تواتر فی الجملة و لو عند غیر هذا الشخص،و منها ما ثبت لما تواتر بالنسبة إلی هذا الشخص.

و لا ینبغی الاشکال فی أنّ مقتضی قبول نقل التواتر العمل به علی الوجه الأوّل،و أوّل وجهی الثانی،کما لا ینبغی الاشکال فی عدم ترتّب آثار تواتر المخبر به عند نفس هذا الشخص.

الکلام فی تواتر القراءات:

و من هنا یعلم:أنّ الحکم بوجوب القراءة فی الصلاة إن کان منوطا بکون المقروء قرآنا واقعیّا قرأه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فلا إشکال فی جواز الاعتماد علی إخبار الشهید رحمه اللّه بتواتر القراءات الثلاث (2)،أعنی قراءة أبی جعفر و أخویه (3)،لکن بالشرط المتقدّم،و هو کون ما أخبر به الشهید من التواتر ملزوما عادة لتحقّق القرآنیّة.

و کذا لا إشکال فی الاعتماد من دون شرط إن کان الحکم منوطا بالقرآن المتواتر فی الجملة؛فإنّه قد ثبت تواتر تلک القراءات عند الشهید بإخباره (4).

[شماره صفحه واقعی : 228]

ص: 228


1- فی(ر)،(ل)و(ه):«لیرتّب».
2- الذکری(الطبعة الحجریّة):187.
3- فی(ت)و(ل)زیادة:«یعقوب و خلف».
4- فی(ظ)و(م):«بإخبار».

و إن کان الحکم معلّقا علی القرآن المتواتر عند القارئ أو مجتهده،فلا یجدی إخبار الشهید بتواتر تلک القراءات.

و إلی أحد الأوّلین نظر (1)حکم المحقّق و الشهید الثانیین (2)بجواز القراءة بتلک القراءات؛مستندا إلی أنّ الشهید (3)و العلاّمة (4)قدّس سرّهما قد ادّعیا تواترها و أنّ هذا لا یقصر عن نقل الإجماع.

و إلی الثالث نظر صاحب المدارک (5)و شیخه المقدّس الأردبیلی (6)قدّس سرّهما، حیث اعترضا علی المحقّق و الشهید:بأنّ هذا رجوع عن اشتراط التواتر فی القراءة.

و لا یخلو نظرهما عن نظر،فتدبّر.

و الحمد للّه،و صلّی اللّه علی محمّد و آله،و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین.

[شماره صفحه واقعی : 229]

ص: 229


1- فی(ر)،(ص)،(ل)،(ه)و نسخة بدل(ت):ینظر.
2- انظر جامع المقاصد 2:246،و روض الجنان:262،و المقاصد العلیّة:137.
3- الذکری(الطبعة الحجریّة):187.
4- لم نعثر علیه فی کتب العلاّمة،بل وجدنا خلافه،انظر نهایة الإحکام 1: 565،و لم ینسبه المحقّق و الشهید الثانیان فی الکتب المذکورة إلاّ إلی الشهید، و یبدو أنّ المصنّف اعتمد فی ذلک علی ما نقله السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: 326.
5- المدارک 3:338.
6- مجمع الفائدة 2:217-218.

[شماره صفحه واقعی : 230]

ص: 230

حجّیّة الشهرة الفتوائیة
اشارة

[الشهرة الفتوائیة] (1)

[*حیدری فسایی]

هل الشهرة الفتوائیّة حجّة،أم لا؟

صوت

و من جملة الظنون التی توهّم حجّیّتها بالخصوص:

الشهرة فی الفتوی،الحاصلة بفتوی جلّ الفقهاء المعروفین،سواء کان فی مقابلها فتوی غیرهم بالخلاف (2)أم لم یعرف الخلاف و الوفاق من غیرهم.

ثمّ إنّ المقصود هنا لیس التعرّض لحکم الشهرة من حیث الحجّیّة فی الجملة،بل المقصود إبطال توهّم کونها من الظنون الخاصّة،و إلاّ فالقول بحجّیّتها من حیث إفادة المظنّة بناء علی دلیل الانسداد غیر بعید.

منشأ توهّم الحجّیة:
اشارة

ثمّ إنّ منشأ توهّم کونها من الظنون الخاصّة أمران:

أحدهما : الاستدلال بمفهوم الموافقة:
اشارة

ما یظهر من بعض (3):من أنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد تدلّ علی حجّیّتها بمفهوم الموافقة؛لأنّه ربما یحصل منها الظنّ الأقوی من

[شماره صفحه واقعی : 231]

ص: 231


1- العنوان منّا.
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«بخلاف».
3- انظر مفاتیح الاصول:480 و 499-501.

الحاصل من خبر العادل.

المناقشة فی هذا الاستدلال

و هذا خیال ضعیف تخیّله بعض فی بعض رسائله،و وقع نظیره من الشهید الثانی فی المسالک (1)،حیث وجّه حجّیة الشیاع الظنّی بکون الظنّ الحاصل منه أقوی من الحاصل من شهادة العدلین.

[*حیدری فسایی]

وجه الضعف:أنّ الأولویّة الظنّیة أوهن بمراتب من الشهرة، فکیف یتمسّک بها فی حجّیتها؟!مع أنّ الأولویّة ممنوعة رأسا؛للظنّ بل العلم بأنّ المناط و العلّة فی حجّیة الأصل لیس مجرّد إفادة الظنّ.

و أضعف من ذلک:تسمیة هذه الأولویّة فی کلام ذلک البعض مفهوم الموافقة؛مع أنّه ما کان استفادة حکم الفرع من الدلیل اللفظیّ الدالّ علی حکم الأصل،مثل قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ (2).

الأمر الثانی : دلالة مرفوعة زرارة و مقبولة ابن حنظلة علی ذلک
اشارة

الأمر (3)

ففی الاولی:«قال زرارة:قلت:جعلت فداک،یأتی عنکم الخبران أو (4)الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما نعمل؟قال:خذ بما اشتهر بین أصحابک،ودع الشّاذّ النادر،قلت:یا سیّدی،إنّهما معا مشهوران مأثوران عنکم؟قال:خذ بما یقوله أعدلهما...الخبر» (5).

[شماره صفحه واقعی : 232]

ص: 232


1- المسالک(الطبعة الحجریة)2:327.
2- الإسراء:23.
3- لم ترد فی(ت)،(ر)و(ه):«الأمر».
4- کذا فی(ص)و المصدر،و فی غیرهما:«و».
5- مستدرک الوسائل 17:303،الحدیث 2.

بناء علی أنّ المراد بالموصول مطلق المشهور روایة کان أو فتوی، أو أنّ إناطة الحکم بالاشتهار تدلّ علی اعتبار الشهرة فی نفسها و إن لم تکن فی الروایة.

و فی المقبولة بعد فرض السائل تساوی الراویین فی العدالة،قال علیه السّلام:

«ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک-الذی حکما به- المجمع علیه بین أصحابک،فیؤخذ به،و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابک؛فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه،و إنّما الامور ثلاثة:أمر بیّن رشده فیتّبع،و أمر بیّن غیّه فیجتنب،و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و رسوله؛قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:حلال بیّن،و حرام بیّن،و شبهات بین ذلک،فمن ترک الشّبهات نجا من المحرّمات،و من أخذ بالشّبهات وقع فی المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.

قلت:فإن کان الخبران عنکم مشهورین قد رواهما الثقات عنکم...إلی آخر الروایة» (1).

[*حیدری فسایی]

بناء علی أنّ المراد بالمجمع علیه فی الموضعین هو المشهور؛بقرینة إطلاق المشهور علیه فی قوله:«و یترک الشاذّ الذی لیس بمشهور» فیکون فی التعلیل بقوله:«فإنّ المجمع علیه...الخ»دلالة علی أنّ المشهور مطلقا ممّا یجب العمل به،و إن کان مورد التعلیل الشهرة فی الروایة.

و ممّا یؤیّد إرادة الشهرة من الإجماع:أنّ المراد لو کان الإجماع الحقیقیّ لم یکن ریب فی بطلان خلافه،مع أنّ الإمام علیه السّلام جعل مقابله ممّا فیه الریب.

[شماره صفحه واقعی : 233]

ص: 233


1- الوسائل 18:75،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث الأوّل.
الجواب عن الاستدلال بالمرفوعة:

و لکن فی الاستدلال بالروایتین ما لا یخفی من الوهن:

أمّا الاولی:فیرد علیها-مضافا إلی ضعفها،حتّی أنّه ردّها من لیس دأبه الخدشة فی سند الروایات کالمحدّث البحرانی (1)-:أنّ المراد بالموصول هو (2)خصوص الروایة المشهورة من الروایتین دون مطلق الحکم (3)المشهور؛أ لا تری أنّک لو سألت عن أنّ أیّ المسجدین أحبّ إلیک،فقلت:ما کان الاجتماع فیه أکثر،لم یحسن للمخاطب أن ینسب إلیک محبوبیّة کلّ مکان یکون الاجتماع فیه أکثر،بیتا کان أو خانا أو سوقا،و کذا لو أجبت عن سؤال المرجّح لأحد الرمّانین فقلت:ما کان أکبر.

و الحاصل:أنّ دعوی العموم فی المقام لغیر الروایة ممّا لا یظنّ بأدنی التفات (4).

مع أنّ الشهرة الفتوائیّة ممّا لا یقبل أن یکون فی طرفی المسألة، فقوله:«یا سیّدی،إنّهما معا (5)مشهوران مأثوران»أوضح شاهد علی أنّ المراد بالشهرة الشهرة فی الروایة الحاصلة بأن یکون الروایة (6)ممّا

[شماره صفحه واقعی : 234]

ص: 234


1- الحدائق 1:99.
2- فی(ت)،(ظ)،(ل)و(م):«هی».
3- فی(ت)،(ل)و(ه):«حکم».
4- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«ملتفت».
5- لم ترد«معا»فی(ر)،(ص)،(ل)و(م).
6- کذا فی(ص)،و فی(ر)،(ظ)،(ل)و(م):«أنّ المراد بالشهرة فی الروایة الحاصلة بأن یکون الروایة»،إلاّ أنّ فی(ر)بدلی«بالشهرة»:«الشهرة»،و فی (ت)و(ه):«أنّ المراد بالشهرة فی الروایة الظهور بأن یکون الروایة».

اتّفق الکلّ علی روایته أو تدوینه،و هذا ممّا یمکن اتّصاف الروایتین المتعارضتین به.

الجواب عن الاستدلال بالمقبولة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من هنا یعلم الجواب عن التمسّک بالمقبولة،و أنّه لا تنافی بین إطلاق المجمع علیه علی المشهور و بالعکس حتّی تصرف أحدهما عن ظاهره بقرینة الآخر؛فإنّ إطلاق المشهور فی مقابل الإجماع إنّما هو إطلاق حادث مختصّ بالاصولیّین،و إلاّ فالمشهور هو الواضح المعروف، و منه:شهر فلان سیفه،و سیف شاهر.

فالمراد أنّه یؤخذ بالروایة التی یعرفها جمیع أصحابک و لا ینکرها أحد منهم،و یترک ما لا یعرفه إلاّ الشاذّ و لا یعرفه (1)الباقی،فالشاذّ مشارک للمشهور فی معرفة الروایة المشهورة،و المشهور لا یشارکون (2)الشاذّ فی معرفة الروایة الشاذّة؛و لهذا کانت الروایة المشهورة من قبیل بیّن الرشد،و الشاذّ من قبیل المشکل الذی یردّ علمه إلی أهله؛و إلاّ فلا معنی للاستشهاد بحدیث التثلیث.

و ممّا یضحک الثّکلی فی هذا المقام،توجیه قوله:«هما معا مشهوران»بإمکان انعقاد الشهرة فی عصر علی فتوی و فی عصر آخر علی خلافها،کما قد یتّفق بین القدماء و المتأخّرین،فتدبّر.

[شماره صفحه واقعی : 235]

ص: 235


1- کذا فی(ت)،و فی غیرها:«و لا یعرفها».
2- فی(ر)و(ص):«لا یشارک».

[شماره صفحه واقعی : 236]

ص: 236

حجیة خبر الواحد
اشارة

[حجیة خبر الواحد] (1)

و من جملة الظنون الخارجة (2)بالخصوص عن أصالة حرمة العمل بغیر العلم:

خبر الواحد-فی الجملة-عند المشهور،بل کاد أن یکون إجماعا.

إثبات الحکم الشرعی بالأخبار یتوقّف علی مقدّمات:

اعلم:أنّ إثبات الحکم الشرعیّ بالأخبار المرویّة عن الحجج علیهم السّلام (3)موقوف علی مقدّمات ثلاث:

الاولی:کون الکلام صادرا عن الحجّة.

الثانیة:کون صدوره لبیان حکم اللّه،لا علی وجه آخر،من تقیّة أو (4)غیرها.

الثالثة:ثبوت دلالته (5)علی الحکم المدّعی،و هذا یتوقّف:

[شماره صفحه واقعی : 237]

ص: 237


1- العنوان منّا.
2- کذا فی(ت)و(ر)،و فی غیرهما:«الخارج».
3- فی(ت)،(ص)و(ه)زیادة:«الحاکیة لقولهم».
4- فی غیر(م):«و».
5- فی غیر(ت):«دلالتها».

أوّلا:علی تعیین أوضاع ألفاظ الروایة.

و ثانیا:علی تعیین المراد منها،و أنّ المراد مقتضی وضعها أو غیره.

[*حیدری فسایی]

فهذه امور أربعة:

قد (1)أشرنا (2)إلی کون الجهة الثانیة من المقدّمة الثالثة من الظنون الخاصّة،و هو المعبّر عنه بالظهور اللفظیّ،و إلی أنّ الجهة الاولی منها ممّا لم یثبت کون الظنّ الحاصل فیها بقول اللغوی من الظنون الخاصّة، و إن لم نستبعد الحجّیة أخیرا (3).

و أمّا المقدّمة الثانیة:فهی أیضا ثابتة بأصالة عدم صدور الروایة لغیر داعی بیان الحکم الواقعیّ،و هی حجّة؛لرجوعها إلی القاعدة المجمع علیها بین العلماء و العقلاء:من حمل کلام المتکلّم علی کونه صادرا لبیان مطلوبه الواقعیّ،لا لبیان خلاف مقصوده من تقیّة أو خوف؛و لذا لا یسمع دعواه ممّن یدّعیه إذا لم یکن کلامه محفوفا بأماراته.

و (4)أمّا المقدّمة الاولی:فهی التی عقد لها مسألة حجّیّة أخبار الآحاد،فمرجع هذه المسألة إلی أنّ السنّة-أعنی قول الحجّة أو فعله أو تقریره-هل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت إلاّ بما یفید القطع من التواتر و القرینة؟

[شماره صفحه واقعی : 238]

ص: 238


1- فی(ت)،(ص)و(ل):«و قد»،لکن شطب علی«و»فی(ص).
2- راجع الصفحة 137.
3- راجع الصفحة 177،و لم ترد فی(ظ)،(ل)و(م):«و إن لم نستبعد الحجّیّة أخیرا».
4- لم ترد«و»فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه).

و من هنا یتّضح دخولها فی مسائل اصول الفقه الباحثة عن أحوال الأدلّة،و لا حاجة إلی تجشّم دعوی:أنّ البحث عن دلیلیّة الدلیل بحث عن أحوال الدلیل (1).

[*حیدری فسایی]

ثمّ اعلم:أنّ أصل وجوب العمل بالأخبار المدوّنة فی الکتب المعروفة ممّا اجمع علیه فی هذه الأعصار،بل لا یبعد کونه ضروریّ المذهب.

الخلاف فی الأخبار المدوّنة فی مقامین:
اشارة

و إنّما الخلاف فی مقامین:

أحدهما : کونها مقطوعة الصدور أو غیر مقطوعة؟

فقد ذهب شرذمة من متأخّری الأخباریّین (2)-فیما نسب إلیهم- إلی کونها قطعیّة الصدور.

و هذا قول لا فائدة فی بیانه و الجواب عنه،إلاّ التحرّز عن حصول هذا الوهم لغیرهم کما حصل لهم؛و إلاّ فمدّعی القطع لا یلزم بذکر ضعف مبنی قطعه.و قد کتبنا فی سالف الزمان فی ردّ هذا القول رسالة (3)تعرّضنا فیها لجمیع ما ذکروه،و بیان ضعفها بحسب ما أدّی إلیه فهمی القاصر.

الثانی : أنّها مع عدم قطعیّة صدورها معتبرة بالخصوص أم لا؟

[شماره صفحه واقعی : 239]

ص: 239


1- هذه الدعوی من صاحب الفصول فی الفصول:12.
2- منهم:صاحب الوسائل فی الوسائل 18:52 و 75،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایة الأبرار:17.
3- الظاهر أنّ هذه الرسالة مفقودة.

صوت

فالمحکیّ عن السیّد (1)و القاضی (2)و ابن زهرة (3)و الطبرسی (4)و ابن إدریس قدّس اللّه أسرارهم:المنع (5)،و ربما نسب إلی المفید (6)قدّس سرّه؛حیث حکی عنه فی المعارج (7)أنّه قال:«إنّ خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضی بالنظر إلی العلم،و ربما یکون ذلک إجماعا أو شاهدا من عقل» (8)،و ربما ینسب إلی الشیخ،کما سیجیء عند نقل کلامه (9)،و کذا إلی المحقّق،بل إلی ابن بابویه (10)،بل فی الوافیة:أنّه لم یجد القول بالحجّیّة صریحا ممّن تقدّم علی العلاّمة (11)،و هو عجیب.

ما هو المعتبر منها؟

و أمّا القائلون بالاعتبار،فهم مختلفون من جهة:أنّ المعتبر منها کلّ ما فی الکتب المعتبرة (12)-کما یحکی عن بعض

[شماره صفحه واقعی : 240]

ص: 240


1- الذریعة 2:528،رسائل الشریف المرتضی 3:309.
2- حکاه عنه صاحب المعالم فی المعالم:189.
3- الغنیة(الجوامع الفقهیة):475.
4- مجمع البیان 5:133.
5- السرائر 1:51.
6- فی(ظ)و(م):«ینسب».
7- المعارج:187.
8- التذکرة بأصول الفقه(مصنّفات الشیخ المفید)9:44.
9- انظر الصفحة 319،و ما بعدها.
10- نسبه إلیهم الفاضل التونی فی الوافیة:158.
11- الوافیة:158.
12- لم ترد«المعتبرة»فی(ر)و(ظ)،و شطب علیها فی(ل)،و وردت بدلها فی(ر) و(ظ):«الأربعة»،و فی(ت)و نسخة بدل(ص)و(ه)زیادة:«الأربعة».

الأخباریّین (1)أیضا،و تبعهم بعض المعاصرین من الاصولیّین (2)بعد استثناء ما کان مخالفا للمشهور-،أو أنّ المعتبر بعضها،و أنّ المناط فی الاعتبار عمل الأصحاب کما یظهر من کلام المحقّق (3)،أو عدالة الراوی،أو وثاقته، أو مجرّد الظنّ بصدور الروایة من غیر اعتبار صفة فی الراوی،أو غیر ذلک من التفصیلات (4)(5).

و المقصود هنا:بیان إثبات حجّیّته بالخصوص فی الجملة فی مقابل السلب الکلّی.

و لنذکر-أوّلا-ما یمکن أن یحتجّ به القائلون بالمنع،ثمّ نعقّبه بذکر أدلّة الجواز،

فنقول:

[شماره صفحه واقعی : 241]

ص: 241


1- منهم:المحدّث العاملی فی الوسائل 18:52 و 75،و المحدّث البحرانی فی الحدائق 1:25،و الشیخ حسین الکرکی فی هدایة الأبرار:17.
2- و هو المحقّق النراقی فی المناهج:165.
3- المعتبر 1:29.
4- انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:357-371.
5- فی(ت)،(ر)و(ص)زیادة:«فی الأخبار»،و شطب علیها فی(م)،و فی (ص)کتب فوقها:نسخة.
أمّا حجّة المانعین،فالأدلّة الثلاثة
أمّا الکتاب

فالآیات الناهیة عن العمل بما وراء العلم (1)،و التعلیل المذکور فی آیة النبأ (2)علی ما ذکره أمین الإسلام:من أنّ فیها دلالة علی عدم جواز العمل بخبر الواحد (3).

و أمّا السنّة
اشارة

فهی أخبار کثیرة تدلّ علی المنع من العمل بالخبر الغیر المعلوم الصدور إلاّ إذا احتفّ بقرینة معتبرة من کتاب أو سنّة معلومة:

مثل:ما رواه فی البحار عن بصائر الدرجات،عن محمّد بن عیسی،قال:

«أقرأنی داود بن فرقد الفارسیّ کتابه إلی أبی الحسن الثالث علیه السّلام و جوابه علیه السّلام بخطّه،فکتب:نسألک عن العلم المنقول عن آبائک و أجدادک صلوات اللّه علیهم أجمعین قد اختلفوا علینا فیه،فکیف العمل به علی اختلافه؟فکتب علیه السّلام بخطّه-و قرأته-:ما علمتم أنّه قولنا فالزموه،و ما لم تعلموه فردّوه إلینا» (4).و مثله عن مستطرفات السرائر (5).

[شماره صفحه واقعی : 242]

ص: 242


1- الإسراء:36،یونس:36،الأنعام:116.
2- الحجرات:6.
3- مجمع البیان 5:133.
4- بصائر الدرجات:524،الحدیث 26،و البحار 2:241،الحدیث 33.
5- السرائر 3:584.

صوت

[*حیدری فسایی]

و الأخبار الدالّة علی عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلاّ إذا وجد له شاهد من کتاب اللّه أو من السنّة المعلومة،فتدلّ علی المنع عن العمل بالخبر (1)المجرّد عن القرینة:

مثل:ما ورد فی غیر واحد من الأخبار:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال:

«ما جاءکم عنّی لا یوافق القرآن فلم أقله» (2).

و قول أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام:«لا یصدّق علینا إلاّ ما یوافق کتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله» (3).

و قوله علیه السّلام:«إذا جاءکم حدیث عنّا فوجدتم علیه شاهدا أو شاهدین من کتاب اللّه فخذوا به،و إلاّ فقفوا عنده،ثم ردّوه إلینا حتّی نبیّن لکم» (4).

و روایة ابن أبی یعفور قال:«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن اختلاف الحدیث،یرویه من نثق به و من لا نثق به؟قال:إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فخذوا به،و إلاّ فالذی جاءکم به أولی به» (5).

[شماره صفحه واقعی : 243]

ص: 243


1- فی(ت)و(ه)زیادة:«الواحد».
2- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15،و فیه بدل«لا یوافق القرآن»:«یخالف کتاب اللّه».
3- الوسائل 18:89،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47،و فیه بدل«لا یصدّق»:«لا تصدّق».
4- الوسائل 18:80،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 18.و فیه: «حتّی یستبین».
5- الوسائل 18:78،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 11.

و قوله علیه السّلام لمحمّد بن مسلم:«ما جاءک من روایة-من برّ أو فاجر-یوافق کتاب اللّه فخذ به،و ما جاءک من روایة-من برّ أو فاجر-یخالف کتاب اللّه فلا تأخذ به» (1).

و قوله علیه السّلام:«ما جاءکم من حدیث لا یصدّقه کتاب اللّه فهو باطل» (2).

و قول أبی جعفر علیه السّلام:«ما جاءکم عنّا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به،و إن لم تجدوه موافقا فردّوه،و إن اشتبه الأمر عندکم فقفوا عنده و ردّوه إلینا حتّی نشرح من ذلک ما شرح لنا» (3).

و قول الصادق علیه السّلام:«کلّ شیء مردود إلی کتاب اللّه و السنّة، و کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (4).

و صحیحة هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا حدیثا إلاّ ما وافق الکتاب و السنّة،أو تجدون معه شاهدا من أحادیثنا المتقدّمة؛فإنّ المغیرة بن سعید لعنه اللّه دسّ فی کتب أصحاب أبی أحادیث لم یحدّث بها أبی،فاتّقوا اللّه و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا و سنّة نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله» (5).

[شماره صفحه واقعی : 244]

ص: 244


1- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 5.
2- مستدرک الوسائل 17:304،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 7.و فیه:«ما أتاکم».
3- الوسائل 18:86،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 37.
4- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 14.
5- البحار 2:250،الحدیث 62.

و الأخبار الواردة فی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة و لو مع عدم المعارض متواترة جدّا.

وجه الاستدلال بالأخبار:

صوت

وجه الاستدلال بها:

أنّ من الواضحات:أنّ الأخبار الواردة عنهم صلوات اللّه علیهم فی مخالفة ظواهر الکتاب و السنّة فی غایة الکثرة،و المراد من المخالفة للکتاب فی تلک الأخبار-الناهیة عن الأخذ بمخالف (1)الکتاب و السنّة- لیس هی المخالفة علی وجه التباین الکلّی بحیث یتعذّر أو یتعسّر الجمع؛ إذ لا یصدر من الکذّابین علیهم ما یباین الکتاب و السنّة کلیّة؛إذ لا یصدّقهم أحد فی ذلک،

[*حیدری فسایی]

فما کان یصدر عن الکذّابین (2)من الکذب لم یکن إلاّ نظیر ما کان یرد من الأئمّة صلوات اللّه علیهم فی مخالفة ظواهر الکتاب و السنّة،فلیس المقصود من عرض ما یرد من الحدیث علی الکتاب و السنّة إلاّ عرض ما کان منها غیر معلوم الصدور عنهم، و أنّه إن وجد له قرینة و شاهد معتمد فهو،و إلاّ فلیتوقّف فیه؛لعدم إفادته العلم بنفسه،و عدم اعتضاده بقرینة معتبرة.

ثمّ إنّ عدم ذکر الإجماع و دلیل العقل من جملة قرائن الخبر فی هذه الروایات-کما فعله الشیخ فی العدّة (3)-لأنّ مرجعهما إلی الکتاب و السنّة،کما یظهر بالتأمّل.

و یشیر إلی ما ذکرنا-من أنّ المقصود من عرض الخبر علی

[شماره صفحه واقعی : 245]

ص: 245


1- فی غیر(م):«بمخالفة».
2- فی(ت)و(ه)زیادة:«علیهم».
3- العدّة 1:143 و 145.

الکتاب و السنّة هو فی غیر معلوم الصدور-:تعلیل العرض فی بعض الأخبار بوجود الأخبار المکذوبة فی أخبار الإمامیّة.

و أمّا الإجماع:

فقد ادّعاه السیّد المرتضی قدّس سرّه فی مواضع من کلامه،و جعله فی بعضها بمنزلة القیاس فی کون ترک العمل به معروفا من مذهب الشیعة (1).

و قد اعترف بذلک الشیخ علی ما یأتی فی کلامه (2)،إلاّ أنّه أوّل معقد الإجماع بإرادة الأخبار التی یرویها المخالفون.

و هو ظاهر المحکیّ عن الطبرسیّ فی مجمع البیان،قال:لا یجوز العمل بالظنّ عند الإمامیّة إلاّ فی شهادة العدلین و قیم المتلفات و اروش الجنایات (3)،انتهی (4).

و الجواب:

الجواب عن الاستدلال بالآیات

أمّا عن الآیات،فبأنّها-بعد تسلیم دلالتها-عمومات مخصّصة بما سیجیء من الأدلّة.

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

و أمّا عن الأخبار:

فعن الروایة الاولی،فبأنّها خبر واحد لا یجوز الاستدلال بها علی المنع عن الخبر الواحد.

[شماره صفحه واقعی : 246]

ص: 246


1- رسائل الشریف المرتضی 1:24،و 3:309.
2- انظر الصفحة 313.
3- مجمع البیان 4:57،ذیل آیة 79 من سورة الأنبیاء.
4- لم ترد«انتهی»فی(ت)،(ر)و(ه).

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا أخبار العرض علی الکتاب،فهی و إن کانت متواترة بالمعنی إلاّ أنّها بین طائفتین:

إحداهما:ما دلّ علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب.

و الثانیة:ما دلّ علی طرح الخبر الذی لا یوافق الکتاب.

أمّا الطائفة الاولی،فلا تدلّ علی المنع عن الخبر الذی لا یوجد مضمونه (1)فی الکتاب و السنّة.

فإن قلت:ما من واقعة إلاّ و یمکن استفادة حکمها من عمومات الکتاب المقتصر فی تخصیصها علی السنّة القطعیّة،مثل قوله تعالی:

خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً

(2)

،و قوله تعالی: إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةَ... الخ (3)،و فَکُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلاٰلاً طَیِّباً (4)،و یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاٰ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ (5)،و نحو ذلک،فالأخبار المخصّصة لها-کلّها- و لکثیر (6)من عمومات السنّة القطعیّة مخالفة للکتاب و السنّة (7).

[*حیدری فسایی]

قلت:

أوّلا:إنّه لا یعدّ مخالفة ظاهر العموم-خصوصا مثل هذه

[شماره صفحه واقعی : 247]

ص: 247


1- لم ترد«مضمونه»فی(ظ)و(م).
2- البقرة:29.
3- البقرة:173.
4- الأنفال:69.
5- البقرة:185.
6- فی(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«کثیر».
7- لم ترد«و السنّة»فی(ظ)،(ل)و(م).

العمومات-،مخالفة؛و إلاّ لعدّت الأخبار الصادرة یقینا عن الأئمّة علیهم السّلام المخالفة لعمومات الکتاب و السنّة النبویّة،مخالفة للکتاب و السنّة،غایة الأمر ثبوت الأخذ بها مع مخالفتها لکتاب اللّه و سنّة نبیّه صلّی اللّه علیه و آله،فتخرج عن عموم أخبار العرض،مع أنّ الناظر فی أخبار العرض علی الکتاب و السنّة یقطع بأنّها تأبی عن التخصیص.

و کیف یرتکب التخصیص فی قوله علیه السّلام:«کلّ حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو زخرف» (1)،و قوله:«ما أتاکم من حدیث لا یوافق کتاب اللّه فهو باطل» (2)،و قوله علیه السّلام:«لا تقبلوا علینا خلاف القرآن؛ فإنّا إن حدّثنا حدّثنا بموافقة القرآن و موافقة السنّة» (3)،

و قد صحّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال:«ما خالف کتاب اللّه فلیس من حدیثی (4)،أو لم أقله» (5)،مع أنّ أکثر عمومات الکتاب قد خصّص بقول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله؟

و ممّا یدلّ علی أنّ المخالفة لتلک العمومات لا تعدّ مخالفة:ما دلّ من الأخبار علی بیان حکم ما لا یوجد حکمه فی الکتاب و السنّة النبویّة؛إذ بناء علی تلک العمومات لا یوجد واقعة لا یوجد حکمها فیهما.

فمن تلک الأخبار:ما عن البصائر و الاحتجاج و غیرهما (6)

[شماره صفحه واقعی : 248]

ص: 248


1- تقدّم الحدیثان فی الصفحة 244.
2- تقدّم الحدیثان فی الصفحة 244.
3- البحار 2:250،ضمن الحدیث 62.
4- البحار 2:227،الحدیث 5.
5- الوسائل 18:79،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15.
6- کما فی معانی الأخبار 1:156.

مرسلا (1)عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،أنّه قال:

«ما وجدتم فی کتاب اللّه فالعمل به لازم و (2)لا عذر لکم فی ترکه،و ما لم یکن فی کتاب اللّه تعالی و کانت فیه سنّة منّی فلا عذر لکم فی ترک سنّتی (3)،و ما لم یکن فیه سنّة منّی،فما قال أصحابی فقولوا به؛فإنّما مثل أصحابی فیکم کمثل النجوم،بأیّها اخذ اهتدی،و بأیّ أقاویل أصحابی أخذتم اهتدیتم،و اختلاف أصحابی رحمة لکم،قیل:یا رسول اللّه،و من أصحابک؟قال:أهل بیتی...الخبر» (4).

فإنّه صریح فی أنّه قد یرد من الأئمّة علیهم السّلام ما لا یوجد فی الکتاب و السنّة.

و منها:ما ورد فی تعارض الروایتین:من ردّ ما لا یوجد فی الکتاب و السنّة إلی الأئمّة علیهم السّلام.

مثل:ما رواه فی العیون عن ابن الولید،عن سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن عبد اللّه المسمعی،عن المیثمیّ،و فیها:

«فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللّه» -إلی أن قال:-«و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه (5)علی سنن

[شماره صفحه واقعی : 249]

ص: 249


1- فی غیر(م):«مرسلة».
2- لم ترد«و»فی(ظ)و البصائر.
3- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ إلاّ(ظ)بدل«سنّتی»:«شیء»،و فی(ص) زیادة:«منه».
4- بصائر الدرجات 1:11،الحدیث 2،و الاحتجاج 2:105.
5- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«فاعرضوهما».

رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»-إلی أن قال:-«و ما لم تجدوه (1)فی شیء من هذه فردّوا إلینا علمه،فنحن أولی بذلک...الخبر» (2).

و الحاصل:أنّ القرائن الدالّة علی أنّ المراد بمخالفة الکتاب لیس مجرّد مخالفة عمومه أو إطلاقه کثیرة،تظهر لمن له أدنی تتبّع.

[*حیدری فسایی]

و من هنا یظهر:ضعف التأمّل فی تخصیص الکتاب بخبر الواحد لتلک الأخبار،بل منعه لأجلها کما عن الشیخ فی العدّة (3).أو لما ذکره المحقّق:من أنّ الدلیل علی وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع علی استعماله فیما لا یوجد فیه دلالة،و مع الدلالة القرآنیّة یسقط وجوب العمل به (4).

و ثانیا:إنّا نتکلّم فی الأحکام التی لم یرد فیها عموم من القرآن و السنّة،ککثیر من أحکام المعاملات بل العبادات التی لم ترد فیها إلاّ آیات مجملة أو مطلقة من الکتاب؛إذ لو سلّمنا أنّ تخصیص العموم یعدّ مخالفة،أمّا تقیید المطلق فلا یعدّ فی العرف مخالفة،بل هو مفسّر، خصوصا علی المختار:من عدم کون المطلق مجازا عند التقیید (5).

[*حیدری فسایی]

فإن قلت:فعلی أیّ شیء تحمل تلک الأخبار الکثیرة الآمرة

[شماره صفحه واقعی : 250]

ص: 250


1- کذا فی المصدر،و فی جمیع النسخ:«و ما لم تجدوا».
2- عیون أخبار الرضا علیه السّلام 2:21،ضمن الحدیث 45،و الوسائل 18:82، الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث 21.
3- العدّة 1:145.
4- المعارج:96.
5- انظر مطارح الأنظار:216.

بطرح مخالف الکتاب؟فإنّ حملها علی طرح ما یباین الکتاب کلیّة حمل علی فرد نادر بل معدوم،فلا ینبغی لأجله هذا الاهتمام الذی عرفته فی الأخبار.

قلت:هذه الأخبار علی قسمین:

منها:ما یدلّ علی عدم صدور الخبر المخالف للکتاب و السنّة عنهم علیهم السّلام،و أنّ المخالف لهما باطل،و أنّه لیس بحدیثهم.

و منها:ما یدلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر المحکیّ عنهم علیهم السّلام إذا خالف الکتاب و السنّة.

أمّا الطائفة الاولی-فالأقرب حملها علی الأخبار الواردة فی اصول الدین،مثل مسائل الغلوّ و الجبر و التفویض التی ورد فیها الآیات و الأخبار النبویّة،و هذه الأخبار غیر موجودة فی کتبنا الجوامع؛لأنّها اخذت عن الاصول بعد تهذیبها من تلک الأخبار.

و أمّا الثانیة-فیمکن حملها علی ما ذکر فی الاولی.و یمکن حملها علی صورة تعارض الخبرین؛کما یشهد به مورد بعضها.و یمکن حملها علی خبر غیر الثقة؛لما سیجیء من الأدلّة علی اعتبار خبر الثقة.

هذا کلّه فی الطائفة الدالّة علی طرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة.

و أمّا الطائفة الآمرة بطرح ما لا یوافق (1)الکتاب أو لم یوجد علیه شاهد من الکتاب و السنّة:

[شماره صفحه واقعی : 251]

ص: 251


1- فی(ظ)و(م):«لم یوافق».

فالجواب عنها-بعد ما عرفت (1)من القطع بصدور الأخبار الغیر الموافقة لما یوجد فی الکتاب منهم علیهم السّلام،کما دلّ علیه روایتا الاحتجاج و العیون المتقدّمتان (2)المعتضدتان بغیرهما من الأخبار (3)-:

أنّها محمولة علی ما تقدّم فی الطائفة الآمرة بطرح الأخبار المخالفة للکتاب و السنّة.

و أنّ ما دلّ منها علی بطلان ما لم یوافق و کونه زخرفا محمول علی الأخبار الواردة فی اصول الدین،مع احتمال کون ذلک من أخبارهم الموافقة للکتاب و السنّة علی (4)الباطن الذی یعلمونه منهما (5)؛ و لهذا کانوا یستشهدون کثیرا بآیات لا نفهم دلالتها.

و ما دلّ علی عدم جواز تصدیق الخبر الذی لا یوجد علیه شاهد من کتاب اللّه،علی خبر غیر الثقة أو صورة التعارض؛کما هو ظاهر غیر واحد من الأخبار العلاجیّة.

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ الأخبار المذکورة-علی فرض تسلیم دلالتها-و إن کانت کثیرة،إلاّ أنّها لا تقاوم الأدلّة الآتیة؛فإنّها موجبة للقطع بحجّیّة خبر الثقة،فلا بدّ من مخالفة الظاهر فی هذه الأخبار.

الجواب عن الاستدلال بالإجماع:

و أمّا الجواب عن الإجماع الذی ادّعاه السیّد و الطبرسی قدّس سرّهما:

[شماره صفحه واقعی : 252]

ص: 252


1- راجع الصفحة 48.
2- فی الصفحة 249-250.
3- انظر الوسائل 18:84،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 29.
4- فی(ظ)و(م):«و علی».
5- فی(ر)،(ص)،(ظ)و(ل):«منها».

فبأنّه لم یتحقّق لنا هذا الإجماع،و الاعتماد علی نقله تعویل علی خبر الواحد،مع معارضته بما سیجیء (1):من دعوی الشیخ-المعتضدة بدعوی جماعة اخری-الإجماع علی حجّیّة خبر الواحد فی الجملة، و تحقّق الشهرة علی خلافها بین القدماء و المتأخّرین (2).

و أمّا نسبة بعض العامّة-کالحاجبیّ و العضدیّ (3)-عدم الحجّیّة إلی الرافضة،فمستندة إلی ما رأوا من السیّد:من دعوی الإجماع بل ضرورة المذهب علی کون خبر الواحد کالقیاس عند الشیعة.

[شماره صفحه واقعی : 253]

ص: 253


1- انظر الصفحة 311 و 333.
2- لم ترد فی(ظ):«بین القدماء و المتأخّرین»،و شطب علیها فی(م).
3- انظر شرح مختصر الاصول 1:160-161،المتن للحاجبی،و الشرح للعضدی.
أدلّة القائلین بالحجیّة
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و أمّا المجوّزون فقد استدلّوا علی حجّیّته بالأدلّة الأربعة:

الأول : الکتاب
الاستدلال بالکتاب:
اشارة

أمّا الکتاب،فقد ذکروا منه آیات ادّعوا دلالتها:

منها:

الآیة الاولی : آیة«النبأ»
اشارة

قوله تعالی فی سورة الحجرات:

یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ (1).

الاستدلال بها من طریقین:
الطریق الاول : الاستدلال بمفهوم الآیة علی حجیة خبر الواحد
اشارة

و المحکیّ فی وجه الاستدلال بها وجهان:

أحدهما : من طریق مفهوم الشرط

أنّه سبحانه علّق وجوب التثبّت علی مجیء الفاسق، فینتفی عند انتفائه-عملا بمفهوم الشرط-و إذا لم یجب التثبّت عند مجیء غیر الفاسق،فإمّا أن یجب القبول و هو المطلوب،أو الردّ و هو باطل؛ لأنّه یقتضی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق،و فساده بیّن.

الثانی : من طریق مفهوم الوصف

أنّه تعالی أمر بالتثبّت عند إخبار الفاسق،و قد اجتمع فیه و صفان،ذاتیّ و هو کونه خبر واحد،و عرضیّ و هو کونه خبر فاسق، و مقتضی التثبّت هو الثانی؛للمناسبة و الاقتران؛فإنّ الفسق یناسب عدم القبول،فلا یصلح الأوّل للعلّیّة؛و إلاّ لوجب الاستناد إلیه؛إذ التعلیل بالذاتیّ الصالح للعلّیّة أولی من التعلیل بالعرضیّ؛لحصوله قبل حصول العرضیّ،فیکون الحکم قد حصل قبل حصول العرضیّ،و إذا لم یجب التثبّت عند إخبار العدل،فإمّا أن یجب القبول،و هو المطلوب،أو الردّ، فیکون حاله أسوأ من حال الفاسق،و هو محال.

[*حیدری فسایی]

أقول:الظاهر أنّ أخذهم للمقدّمة الأخیرة-و هی أنّه إذا لم یجب

[شماره صفحه واقعی : 254]

ص: 254


1- الحجرات:6.

التثبّت وجب القبول؛لأنّ الردّ مستلزم لکون العادل أسوأ حالا من الفاسق-مبنیّ علی ما یتراءی من ظهور الأمر بالتبیّن فی الوجوب النفسیّ،فیکون هنا امور ثلاثة،الفحص عن الصدق و الکذب،و الردّ من دون تبیّن،و القبول کذلک.

لکنّک خبیر:بأنّ الأمر بالتبیّن هنا مسوق لبیان الوجوب الشرطیّ،و أنّ التبیّن شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل،فالعمل بخبر العادل غیر مشروط بالتبیّن،فیتمّ المطلوب من دون ضمّ مقدّمة خارجیّة،و هی کون العادل أسوأ حالا من الفاسق.

و الدلیل علی کون الأمر بالتبیّن للوجوب الشرطیّ لا النفسیّ -مضافا إلی أنّه المتبادر عرفا فی أمثال المقام،و إلی أنّ الإجماع قائم علی عدم ثبوت الوجوب النفسیّ للتبیّن فی خبر الفاسق،و إنّما أوجبه من أوجبه عند إرادة العمل به،لا مطلقا-هو:

أنّ التعلیل فی الآیة بقوله تعالی: أَنْ تُصِیبُوا... الخ (1)لا یصلح (2)أن یکون تعلیلا للوجوب النفسیّ؛لأنّ حاصله یرجع إلی أنّه:لئلاّ تصیبوا قوما بجهالة بمقتضی العمل بخبر الفاسق فتندموا علی فعلکم بعد تبیّن الخلاف،و من المعلوم أنّ هذا لا یصلح إلاّ علّة لحرمة العمل بدون التبیّن،فهذا هو المعلول،و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبیّن.

[*حیدری فسایی]

مع أنّ فی الأولویّة (3)المذکورة فی کلام الجماعة بناء علی کون

[شماره صفحه واقعی : 255]

ص: 255


1- الحجرات:6.
2- فی(م):«لا یصحّ».
3- فی(ص):«الأسوئیّة».

وجوب التبیّن نفسیّا،ما لا یخفی؛لأنّ الآیة علی هذا ساکتة عن حکم العمل بخبر الواحد-قبل التبیّن أو بعده (1)-فیجوز اشتراک الفاسق و العادل فی عدم جواز العمل قبل التبیّن،کما أنّهما یشترکان قطعا فی جواز العمل بعد التبیّن و العلم بالصدق؛لأنّ العمل-حینئذ-بمقتضی التبیّن لا باعتبار الخبر.

[*حیدری فسایی]

فاختصاص الفاسق بوجوب التعرّض لخبره و التفتیش عنه دون العادل،لا یستلزم کون العادل أسوأ حالا،بل مستلزم لمزیّة کاملة للعادل علی الفاسق،فتأمّل.

و کیف کان:فقد اورد علی الآیة إیرادات کثیرة ربما تبلغ إلی نیّف و عشرین،إلاّ أنّ کثیرا منها قابلة للدفع،فلنذکر أوّلا ما لا یمکن الذبّ عنه،ثمّ نتبعه بذکر بعض ما اورد من الإیرادات القابلة للدفع.

أمّا ما لا یمکن الذبّ عنه فإیرادان:

ما أورد علی الاستدلال بالآیة بما لا یمکن دفعه
أحدهما : عدم اعتبار مفهوم الوصف
اشارة

أنّ الاستدلال إن کان راجعا إلی اعتبار (2)مفهوم الوصف-أعنی الفسق-،ففیه:أنّ المحقّق فی محلّه عدم اعتبار المفهوم فی الوصف،خصوصا فی الوصف الغیر المعتمد علی موصوف محقّق کما فیما نحن فیه؛فإنّه أشبه بمفهوم اللقب.

و لعلّ هذا مراد من أجاب عن الآیة-کالسیّدین (3)و أمین الإسلام (4)

[شماره صفحه واقعی : 256]

ص: 256


1- فی(ظ)بدل«بعده»:«مع تعذّره».
2- لم ترد«اعتبار»فی(ظ).
3- الذریعة 2:535،و الغنیة(الجوامع الفقهیّة):475.
4- مجمع البیان 5:133.

و المحقّق (1)و العلاّمة (2)و غیرهم (3)-:بأنّ هذا الاستدلال مبنیّ علی دلیل الخطاب،و لا نقول به.

عدم اعتبار مفهوم الشرط فی الآیة لأنّه سالبة بانتفاء الموضوع

صوت

و إن کان باعتبار مفهوم الشرط،کما یظهر من المعالم (4)و المحکیّ عن جماعة (5)،ففیه:

أنّ مفهوم الشرط عدم مجیء الفاسق بالنبإ،و عدم التبیّن هنا لأجل عدم ما یتبیّن،فالجملة الشرطیّة هنا مسوقة لبیان تحقّق الموضوع، کما فی قول القائل:«إن رزقت ولدا فاختنه»،و«إن رکب زید فخذ رکابه»،و«إن قدم من السفر فاستقبله»،و«إن تزوّجت فلا تضیّع حقّ زوجتک»،و«إذا قرأت الدرس فاحفظه»،قال اللّه سبحانه:

وَ إِذٰا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا

(6)

،و إِذٰا حُیِّیتُمْ بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهٰا أَوْ رُدُّوهٰا (7)،إلی غیر ذلک ممّا لا یحصی.

[*حیدری فسایی]

و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما یقال تارة:إنّ عدم مجیء الفاسق یشمل ما لو جاء العادل بنبإ،فلا یجب تبیّنه،فیثبت المطلوب.

و اخری:إنّ جعل مدلول الآیة هو عدم وجوب التبیّن فی خبر الفاسق

[شماره صفحه واقعی : 257]

ص: 257


1- معارج الاصول:145.
2- انظر نهایة الوصول(مخطوط):294.
3- کالشیخ الطوسی فی العدّة 1:111.
4- معالم الاصول:191.
5- حکاه السید المجاهد عن جماعة،انظر مفاتیح الاصول:354.
6- الأعراف:204.
7- النساء:86.

لأجل عدمه،یوجب حمل السالبة علی المنتفیة بانتفاء الموضوع،و هو خلاف الظاهر.

وجه الفساد:أنّ الحکم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجیء الفاسق به،کان المفهوم-بحسب الدلالة العرفیّة أو العقلیّة-انتفاء الحکم المذکور فی المنطوق عن الموضوع المذکور فیه عند انتفاء الشرط المذکور فیه،ففرض مجیء العادل بنبإ عند عدم الشرط-و هو مجیء الفاسق بالنبإ-لا یوجب انتفاء التبیّن عن خبر العادل الذی جاء به؛لأنّه لم یکن مثبتا فی المنطوق حتّی ینتفی فی المفهوم،فالمفهوم فی الآیة و أمثالها لیس قابلا لغیر السالبة بانتفاء الموضوع،و لیس هنا قضیّة لفظیّة سالبة دار الأمر بین کون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع.

الثانی : تعارض المفهوم و التعلیل
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

ما أورده فی محکیّ (1)العدّة (2)و الذریعة (3)و الغنیة (4)و مجمع البیان (5)و المعارج (6)و غیرها (7):من أنّا لو سلّمنا دلالة المفهوم علی قبول خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن نقول:إنّ مقتضی

[شماره صفحه واقعی : 258]

ص: 258


1- حکی عنهم فی مفاتیح الاصول:355.
2- العدّة 1:113.
3- الذریعة 2:536.
4- الغنیة(الجوامع الفقهیّة):475.
5- مجمع البیان 5:133.
6- معارج الاصول:146.
7- انظر شرح زبدة الاصول للمولی صالح المازندرانی(مخطوط):166.

عموم التعلیل وجوب التبیّن فی کلّ خبر لا یؤمن الوقوع فی الندم من العمل به و إن کان المخبر عادلا،فیعارض المفهوم،و الترجیح مع ظهور التعلیل.

لا یقال:إنّ النسبة بینهما و إن کان عموما من وجه،فیتعارضان فی مادّة الاجتماع و هی خبر العادل الغیر المفید للعلم،لکن یجب تقدیم عموم المفهوم و إدخال مادّة الاجتماع فیه؛إذ لو خرج عنه و انحصر مورده فی خبر العادل المفید للعلم لکان (1)لغوا؛لأنّ خبر الفاسق المفید للعلم أیضا واجب العمل،بل الخبر المفید للعلم خارج عن المنطوق و المفهوم معا،فیکون المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل.

لأنّا نقول:ما ذکره أخیرا-من أنّ المفهوم أخصّ مطلقا من عموم التعلیل-مسلّم،إلاّ أنّا ندّعی التعارض بین ظهور عموم التعلیل فی عدم جواز (2)العمل بخبر العادل الغیر العلمیّ و ظهور الجملة الشرطیّة أو الوصفیّة فی ثبوت المفهوم،فطرح المفهوم (3)و الحکم بخلوّ الجملة الشرطیّة عن المفهوم أولی من ارتکاب التخصیص فی التعلیل.و إلیه أشار فی محکیّ العدّة بقوله:لا یمنع ترک دلیل الخطاب لدلیل،و التعلیل دلیل (4).

و لیس فی ذلک منافاة لما هو الحقّ و علیه الأکثر:من جواز

[شماره صفحه واقعی : 259]

ص: 259


1- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ه):«کان».
2- فی(ت)و(ه):«عدم وجوب»،و الأنسب ما أثبتناه.
3- لم ترد فی(ظ):«فطرح المفهوم».
4- العدّة 1:113.

تخصیص العامّ بمفهوم المخالفة؛لاختصاص ذلک-أوّلا-بالمخصّص المنفصل،و لو سلّم جریانه فی الکلام الواحد منعناه فی العلّة و المعلول؛ فإنّ الظاهر عند العرف أنّ المعلول یتبع العلّة فی العموم و الخصوص.

[*حیدری فسایی]

فالعلّة تارة تخصّص مورد المعلول و إن کان عامّا بحسب اللفظ، کما فی قول القائل:«لا تأکل الرمّان؛لأنّه حامض»،فیخصّصه بالأفراد الحامضة،فیکون عدم التقیید فی الرمّان لغلبة (1)الحموضة فیه.

و قد توجب عموم المعلول و إن کان بحسب الدلالة اللفظیّة خاصّا، کما فی قول القائل:«لا تشرب الأدویة التی تصفها لک النسوان»،أو «إذا وصفت لک امرأة دواء فلا تشربه؛لأنّک لا تأمن ضرره»،فیدلّ علی أنّ الحکم عامّ فی کلّ دواء لا یؤمن ضرره من أیّ واصف کان، و یکون تخصیص النسوان بالذکر من بین الجهّال لنکتة خاصّة أو عامّة لاحظها المتکلّم.

و ما نحن فیه من هذا القبیل،فلعلّ النکتة فیه التنبیه علی فسق الولید،کما نبّه علیه فی المعارج (2).

و هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ المراد بالتبیّن هو التبیّن العلمیّ کما هو مقتضی اشتقاقه.

و یمکن أن یقال:إنّ المراد منه ما یعمّ الظهور العرفیّ الحاصل من الاطمئنان الذی هو مقابل الجهالة،و هذا و إن کان یدفع الإیراد المذکور عن المفهوم؛من حیث رجوع الفرق بین الفاسق و العادل فی وجوب

[شماره صفحه واقعی : 260]

ص: 260


1- فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م):«لعلّة».
2- معارج الاصول:146.

التبیّن إلی:أنّ العادل الواقعیّ یحصل منه غالبا الاطمئنان المذکور بخلاف الفاسق؛فلهذا وجب فیه تحصیل هذا (1)الاطمئنان من الخارج،لکنّک خبیر بأنّ الاستدلال بالمفهوم علی حجّیة خبر العادل المفید للاطمئنان غیر محتاج إلیه؛إذ المنطوق علی هذا التقریر (2)یدلّ علی حجّیة کلّ ما یفید الاطمئنان کما لا یخفی،فیثبت اعتبار مرتبة خاصّة من مطلق الظنّ (3).

ما اجیب به عن إیراد تعارض المفهوم و التعلیل

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ إنّ المحکی عن بعض (4):منع دلالة التعلیل علی عدم جواز الإقدام علی ما هو مخالف للواقع؛بأنّ المراد بالجهالة السفاهة و فعل ما لا یجوز فعله،لا مقابل العلم؛بدلیل قوله تعالی: فَتُصْبِحُوا عَلیٰ مٰا فَعَلْتُمْ نٰادِمِینَ (5)؛و لو کان المراد الغلط فی الاعتقاد لما جاز الاعتماد علی الشهادة و الفتوی.

المناقشة فی هذا الجواب:

و فیه-مضافا إلی کونه خلاف ظاهر لفظ«الجهالة»-:أنّ الإقدام علی مقتضی قول الولید لم یکن سفاهة قطعا؛إذ العاقل بل جماعة من العقلاء لا یقدمون علی الامور من دون وثوق بخبر المخبر بها؛فالآیة تدلّ علی المنع عن العمل بغیر العلم لعلّة:هی کونه فی معرض المخالفة للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 261]

ص: 261


1- لم ترد«هذا»فی(ر)و(ص).
2- فی(ظ)و(م):«التقدیر».
3- لم ترد«فیثبت-إلی-مطلق الظنّ»فی(ظ)،(ل)و(م).
4- حکاه ابن التلمسانی عن القاضی،انظر مفاتیح الاصول:356.
5- الحجرات:6.

و أمّا جواز الاعتماد علی الفتوی و الشهادة،فلا یجوز القیاس به (1)؛ لما تقدّم فی توجیه کلام ابن قبة:من أنّ الاقدام علی ما فیه مخالفة الواقع أحیانا قد یحسن؛لأجل الاضطرار إلیه و عدم وجود الأقرب إلی الواقع منه کما فی الفتوی،و قد یکون لأجل مصلحة تزید علی مصلحة إدراک الواقع،فراجع (2).

الأولی فی التخلّص عن هذا الإیراد:

فالأولی لمن یرید التفصّی عن هذا الإیراد:التشبّث بما ذکرنا،من أنّ المراد ب«التبیّن»تحصیل الاطمئنان،و ب«الجهالة»:الشکّ أو الظنّ الابتدائیّ الزائل بعد الدقّة و التأمّل،فتأمّل.

[*حیدری فسایی]

و فیها (3)إرشاد إلی عدم جواز مقایسة الفاسق بغیره و إن حصل منهما الاطمئنان؛لأنّ (4)الاطمئنان الحاصل من الفاسق یزول بالالتفات إلی فسقه و عدم مبالاته بالمعصیة و إن کان متحرّزا عن الکذب.

و منه یظهر الجواب عمّا ربما یقال:من أنّ العاقل لا یقبل الخبر من دون اطمئنان بمضمونه-عادلا کان المخبر أو فاسقا-،فلا وجه للأمر بتحصیل الاطمئنان فی الفاسق.

الإیرادات القابلة للدفع:
اشارة

و أمّا ما اورد علی الآیة بما (5)هو قابل للذبّ عنه فکثیر:

١ - تعارض مفهوم الآیة مع الآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم
اشارة

منها : معارضة مفهوم الآیة بالآیات الناهیة عن العمل بغیر العلم

[شماره صفحه واقعی : 262]

ص: 262


1- فی(ظ)و(م):«بهما»،و فی(ر)،(ص)و(ل):«بها».
2- راجع الصفحة 108-110.
3- فی(ت)،(ظ)و(ل):«ففیها».
4- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«إلاّ أنّ».
5- فی(ت)،(ظ)و(م)بدل«بما»:«ممّا».

و النسبة عموم من وجه،فالمرجع إلی أصالة عدم الحجّیّة.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فیه:أنّ المراد ب«النبأ»فی المنطوق ما لا یعلم صدقه و لا کذبه، فالمفهوم أخصّ مطلقا من تلک الآیات،فیتعیّن تخصیصها؛بناء علی ما تقرّر:من أنّ ظهور الجملة الشرطیّة فی المفهوم أقوی من ظهور العامّ فی العموم.

و أمّا منع ذلک فیما تقدّم من التعارض بین عموم التعلیل و ظهور المفهوم؛فلما عرفت:من منع ظهور الجملة الشرطیّة المعلّلة بالتعلیل الجاری فی صورتی وجود الشرط و انتفائه،فی إفادة الانتفاء عند الانتفاء،فراجع (1).

و ربما یتوهّم:أنّ للآیات الناهیة جهة خصوص،إمّا من جهة اختصاصها بصورة التمکّن من العلم،و إمّا من جهة اختصاصها بغیر البیّنة العادلة و أمثالها ممّا خرج عن تلک الآیات قطعا.

و یندفع الأوّل-بعد منع الاختصاص-:بأنّه یکفی المستدلّ کون الخبر حجّة بالخصوص عند الانسداد.

[*حیدری فسایی]

و الثانی (2):بأنّ خروج ما خرج من أدلّة حرمة العمل بالظنّ لا یوجب جهة عموم فی المفهوم؛لأنّ المفهوم-أیضا-دلیل خاصّ، مثل الخاصّ الذی خصّص أدلّة حرمة العمل بالظنّ،فلا یجوز تخصیص العامّ بأحدهما أوّلا ثمّ ملاحظة النسبة بین العامّ بعد ذلک التخصیص و بین الخاصّ الأخیر (3).

[شماره صفحه واقعی : 263]

ص: 263


1- راجع الصفحة 259.
2- لم ترد«الأوّل بعد-إلی-و الثانی»فی(ظ)،(ل)،(م)و(ه).
3- فی(م):«الآخر».

فإذا ورد:أکرم العلماء،ثمّ قام الدلیل علی عدم وجوب إکرام جماعة من فسّاقهم،ثمّ ورد دلیل ثالث علی عدم وجوب إکرام مطلق الفسّاق منهم،فلا مجال لتوهّم تخصیص العامّ بالخاصّ الأوّل أوّلا،ثمّ جعل النسبة بینه و بین الخاصّ الثانی عموما من وجه،و هذا أمر واضح نبّهنا علیه فی باب التعارض (1).

٢ - شمول الآیة لخبر السیّد المرتضی
اشارة

صوت

ومنها : أنّ مفهوم الآیة لو دلّ علی حجّیّة خبر العادل لدلّ علی حجّیّة الإجماع الذی أخبر به السیّد المرتضی وأتباعه قدّست أسرارهم : من عدم حجّیّة خبر العادل ؛ لأنّهم عدول أخبروا بحکم الإمام علیه السلام بعدم حجّیّة الخبر.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فساد هذا الإیراد أوضح من أن یبیّن؛إذ بعد الغضّ عمّا ذکرنا سابقا (2)فی عدم شمول آیة النبأ للاجماع المنقول،و بعد الغضّ عن أنّ إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشیخ قدّس سرّه،

نقول:إنّه لا یمکن دخول هذا الخبر تحت الآیة.

أمّا أوّلا:فلأنّ دخوله یستلزم خروجه-لأنّه خبر عادل (3)- فیستحیل دخوله.

و دعوی:أنّه لا یعمّ نفسه،مدفوعة:بأنّه و إن لم یعمّ (4)نفسه -لقصور دلالة اللفظ علیه-إلاّ أنّه یعلم أنّ الحکم ثابت لهذا الفرد (5)؛

[شماره صفحه واقعی : 264]

ص: 264


1- انظر مبحث انقلاب النسبة فی مبحث التعادل و التراجیح 4:102.
2- راجع الصفحة 180.
3- فی(ص)،(ل)و(ه):«العادل».
4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«لا یعمّ».
5- فی(ص)زیادة:«أیضا».

للعلم بعدم خصوصیّة مخرجة له عن الحکم؛و لذا لو سألنا السیّد عن أنّه إذا ثبت إجماعک لنا بخبر واحد هل یجوز الاتّکال علیه؟فیقول:

لا.

[*حیدری فسایی]

و أمّا ثانیا:فلو (1)سلّمنا جواز دخوله،لکن نقول:إنّه وقع الإجماع علی خروجه من النافین لحجّیّة الخبر و من المثبتین،فتأمّل.

و أمّا ثالثا:فلدوران الأمر بین دخوله و خروج ما عداه و بین العکس،و لا ریب أنّ العکس متعیّن،لا لمجرّد قبح انتهاء التخصیص إلی الواحد؛بل لأنّ المقصود من الکلام حینئذ (2)ینحصر (3)فی بیان عدم حجّیّة خبر العادل،و لا ریب أنّ التعبیر عن هذا المقصود بما یدلّ علی عموم حجّیّة خبر العادل قبیح فی الغایة و فضیح إلی النهایة؛کما یعلم من قول القائل:«صدّق زیدا فی جمیع ما یخبرک»،فأخبرک زید بألف من الأخبار،ثمّ أخبر بکذب جمیعها،فأراد القائل من قوله:«صدّق...

الخ»خصوص هذا الخبر.

و قد أجاب بعض من لا تحصیل له (4):بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار و ظاهر الکتاب مقطوع الاعتبار.

٣ - عدم شمول الآیة للأخبار مع الواسط
اشارة

و منها:أنّ الآیة لا تشمل الأخبار مع الواسطة؛لانصراف النبأ إلی الخبر بلا واسطة،فلا یعمّ الروایات المأثورة عن الأئمّة علیهم السّلام؛

[شماره صفحه واقعی : 265]

ص: 265


1- فی(ت):«فلأنّا لو».
2- لم ترد«حینئذ»فی(ت)،(ر)و(ه).
3- فی(ظ)و(م):«منحصر».
4- لم نقف علیه.

لاشتمالها علی وسائط.

الجواب عن هذا الإیراد:

و ضعف هذا الإیراد علی ظاهره واضح؛لأنّ کلّ واسطة من الوسائط إنّما یخبر خبرا بلا واسطة؛فإنّ الشیخ قدّس سرّه إذا قال:حدّثنی المفید،قال:حدّثنی الصدوق،قال:حدّثنی أبی،قال:حدّثنی الصفّار، قال:کتب إلیّ العسکریّ علیه السّلام بکذا (1)،فإنّ هناک (2)أخبارا متعدّدة بتعدّد الوسائط،فخبر الشیخ قوله:حدّثنی المفید الخ،و هذا خبر بلا واسطة یجب تصدیقه،فإذا حکم بصدقه و ثبت (3)شرعا أنّ المفید حدّث الشیخ بقوله:حدّثنی الصدوق،فهذا الإخبار-أعنی قول المفید الثابت بخبر الشیخ:حدّثنی الصدوق-أیضا خبر عادل و هو المفید، فنحکم بصدقه و أنّ الصدوق حدّثه،فیکون کما لو سمعنا من الصدوق إخباره بقوله:حدّثنی أبی،و الصدوق عادل،فیصدّق فی خبره،فیکون کما لو سمعنا أباه یحدّث بقوله:حدّثنی الصفّار،فنصدّقه؛لأنّه عادل، فیثبت خبر الصفّار:أنّه کتب إلیه العسکری علیه السّلام،و إذا کان الصفّار عادلا وجب تصدیقه و الحکم بأنّ العسکریّ علیه السّلام کتب إلیه ذلک القول، کما لو شاهدنا الإمام علیه السّلام یکتبه إلیه،فیکون المکتوب حجّة،فیثبت بخبر کلّ لاحق إخبار سابقه؛و لهذا یعتبر العدالة فی جمیع الطبقات؛لأنّ کلّ واسطة مخبر بخبر مستقل.

[شماره صفحه واقعی : 266]

ص: 266


1- لم ترد«بکذا»فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه).
2- فی(ر)و(ص)زیادة:«بمقتضی الآیة».
3- کذا فی(ر)،(ظ)و(م)،و لم ترد«و»فی(ص)و(ه)،و فی(ت)و(ص): «یثبت».
إشکال تقدّم الحکم علی الموضوع

صوت

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکن قد یشکل الأمر (1):بأنّ ما یحکیه الشیخ عن المفید صار خبرا للمفید بحکم وجوب التصدیق،فکیف یصیر موضوعا لوجوب التصدیق الذی لم یثبت موضوع الخبریّة إلاّ به (2)؟

[شماره صفحه واقعی : 267]

ص: 267


1- اضطربت النسخ فی تقریر الاشکال و فی بیان جوابه الحلّی،کما سیوافیک.و ما اخترناه مطابق لنسخة(ه)،(ت)،و مصحّحة(ص)،مع اختلاف یسیر بینها.
2- فی(ه)بدل«لم یثبت موضوع الخبریّة إلاّ به»:«أثبت موضوع المخبر به»، و لم ترد عبارة«ما یحکیه-إلی-الخبریة إلاّ به»فی(ظ)،(ص)،(ل)و(م)، و ورد بدلها ما یلی: «بأنّ الآیة إنّما تدلّ علی وجوب تصدیق کلّ مخبر،و معنی وجوب تصدیقه لیس إلاّ ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی صدقه علیه،فإذا قال المخبر:إنّ زیدا عدل،فمعنی وجوب تصدیقه:وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی عدالة زید،من جواز الاقتداء به و قبول شهادته،و إذا قال المخبر:أخبرنی عمرو أنّ زیدا عادل فمعنی تصدیق المخبر-علی ما عرفت-وجوب ترتیب الآثار الشرعیّة المترتّبة علی إخبار عمرو بعدالة زید،و من الآثار الشرعیّة المترتّبة علی إخبار عمرو بعدالة زید-إذا کان عادلا-و إن کان هو وجوب تصدیقه فی عدالة زید،إلاّ أنّ هذا الحکم الشرعیّ لإخبار عمرو إنّما حدث بهذه الآیة،و لیس من الآثار الشرعیّة الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآیة حتّی یحکم بمقتضی الآیة بترتیبه علی إخبار عمرو به. و الحاصل:أنّ الآیة تدلّ علی ترتیب الآثار الشرعیّة الثابتة للمخبر به الواقعی علی إخبار العادل،و من المعلوم أنّ المراد من الآثار غیر هذا الأثر الشرعی الثابت بنفس الآیة،فاللازم علی هذا دلالة الآیة علی ترتیب جمیع آثار المخبر به علی الخبر إلاّ الأثر الشرعی الثابت بهذه الآیة للمخبر به إذا کان خبرا. و بعبارة اخری:الآیة لا تدلّ علی وجوب قبول الخبر الذی لم یثبت موضوع الخبریّة له إلاّ بدلالة الآیة علی وجوب قبول الخبر؛لأنّ الحکم لا یشمل الفرد الذی یصیر موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر. و من هنا یتّجه أن یقال:إنّ أدلّة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة علی الشهادة؛لأن الأصل لا یدخل فی موضوع الشاهد إلاّ بعد قبول شهادة الفرع». و هذه العبارة بزیادة:«و یشکل»فی أوّلها موجودة فی(ر)أیضا.

صوت

و لکن یضعّف هذا الإشکال:

أوّلا:بانتقاضه بورود مثله فی نظیره الثابت بالإجماع کالإقرار بالإقرار،و إخبار العادل بعدالة مخبر،فإنّ الآیة تشمل الإخبار بالعدالة بغیر إشکال (1).

[*حیدری فسایی]

و ثانیا:بأنّ (2)عدم قابلیّة اللفظ العامّ لأن یدخل فیه الموضوع

[شماره صفحه واقعی : 268]

ص: 268


1- فی(ت)و مصحّحة(ص)زیادة:«و عدم قبول الشهادة علی الشهادة-لو سلم-لیس من هذه الجهة».
2- لم ترد عبارة«و إخبار العادل-إلی-و ثانیا بأنّ»فی(ر)،(ظ)،(ص)،(ل) و(م)،و ورد بدلها فی غیر(ر)ما یلی: «و کرفع الید عن الیقین السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة بالیقین الاستصحابی بطهارته. و ثانیا بالحل:و هو أنّه لا مانع من ترتب أفراد العام فی الوجود الخارجی،و کون وجود بعضها موقوفا علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر.و هذا لا ینافی کون أفراد العام متساویة الأقدام فی شمول الحکم لها فی نظر المتکلّم،لا فی الوجود الخارجی حتّی لا یکون لبعضها تقدّم علی بعض فی الوجود.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و وردت بدلها فی(ر):«و مخالفة قبول الشهادة علی الشهادة لیست من هذه الجهة.و ثانیا بالحلّ:و هو أن الممتنع هو توقّف فردیّة بعض أفراد العام علی إثبات الحکم لبعضها الآخر،کما فی قول القائل:«کلّ خبری صادق أو کاذب»،أمّا توقّف العلم ببعض الأفراد و انکشاف فردیّته علی ثبوت الحکم لبعضها الآخر-کما فیما نحن فیه-فلا مانع منه.و أمّا ثالثا:فلأنّ». و ورد هذا الجواب الحلّی فی مصحّحة(ص)أیضا.

الذی لا یتحقّق و لا یوجد إلاّ بعد ثبوت حکم هذا العامّ لفرد آخر، لا یوجب التوقّف فی الحکم إذا علم المناط الملحوظ فی الحکم العامّ و أنّ المتکلّم لم یلاحظ موضوعا دون آخر (1)؛لأنّ هذا الخروج مستند إلی قصور العبارة و عدم قابلیّتها لشموله،لا للفرق بینه و بین غیره فی نظر المتکلّم حتّی یتأمّل فی شمول حکم العامّ له.

بل لا قصور فی العبارة بعد ما فهم منها أنّ هذا المحمول وصف

[شماره صفحه واقعی : 269]

ص: 269


1- فی(ظ)،(ل)و(م)زیادة ما یلی: «فإنّ موضوع الیقین بطهارة الثوب الناقض للیقین بنجاسته إنّما یحدث بحکم الشارع باستصحاب طهارة الماء،فیثبت الحکم لذلک الموضوع،الموجود بعد تحقّق الحکم و إن لم یکن کلام المتکلّم قابلا لإرادة ذلک الموضوع الغیر الثابت إلاّ بعد الحکم العام.فوجوب تصدیق قول المخبر:«أخبرنی عمرو بعدالة زید»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العامّ-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...الخ». و فی(ر)وردت الزیادة هکذا:«فإخبار عمرو بعدالة زید فیما لو قال المخبر: «أخبرنی عمرو بأنّ زیدا عادل»و إن لم یکن داخلا فی موضوع ذلک الحکم العالم-و إلاّ لزم تأخیر الموضوع وجودا عن الحکم-إلاّ أنّه معلوم أنّ هذا الخروج...».

لازم لطبیعة الموضوع و لا ینفکّ عن مصادیقها،فهو مثل ما لو أخبر زید بعض عبید المولی بأنّه قال:لا تعمل بأخبار زید،فإنّه لا یجوز له العمل به و لو اتّکالا علی دلیل عامّ یدلّ علی الجواز؛لأنّ عدم شموله له لیس إلاّ لقصور اللفظ و عدم قابلیّته للشمول،لا للتفاوت بینه و بین غیره من أخبار زید فی نظر المولی (1).و قد تقدّم فی الإیراد الثانی من هذه الإیرادات ما یوضح لک (2)،فراجع (3).

4 - عدم إمکان العمل بمفهوم الآیة فی الأحکام الشرعیّة
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها : أنّ العمل بالمفهوم فی الأحکام الشرعیّة غیر ممکن؛ لوجوب التفحّص عن المعارض لخبر العدل فی الأحکام الشرعیّة،فیجب تنزیل الآیة علی الإخبار فی الموضوعات الخارجیّة؛فإنّها هی التی لا یجب التفحّص فیها عن المعارض،و یجعل المراد من القبول فیها هو القبول فی الجملة،فلا ینافی اعتبار انضمام عدل آخر إلیه،فلا یقال:إنّ قبول خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیّة مطلقا یستلزم قبوله فی الأحکام بالإجماع المرکّب و الأولویّة (4).

الجواب عن هذا الإیراد

صوت

و فیه:أنّ وجوب التفحّص عن المعارض غیر وجوب التبیّن فی الخبر،فإنّ الأوّل یؤکّد حجّیّة خبر العادل و لا ینافیها؛لأنّ مرجع التفحّص عن المعارض إلی الفحص عمّا أوجب الشارع العمل به کما أوجب العمل بهذا،و التبیّن المنافی للحجّیّة هو التوقّف عن العمل

[شماره صفحه واقعی : 270]

ص: 270


1- لم ترد عبارة«بل لا قصور-إلی-فی نظر المولی»فی(ظ)،(ل)و(م).
2- فی(ه)بدل«لک»:«ذلک».
3- راجع الصفحة 265.
4- فی(ظ)زیادة:«القطعیّة».

و التماس دلیل آخر،فیکون ذلک الدلیل هو المتّبع و لو کان أصلا من الاصول.فإذا یئس عن المعارض عمل بهذا الخبر،و إذا وجده أخذ بالأرجح منهما.و إذا یئس عن التبیّن توقّف عن العمل و رجع إلی ما یقتضیه الاصول العملیّة.

فخبر الفاسق و إن اشترک مع خبر العادل فی عدم جواز العمل بمجرّد المجیء،إلاّ أنّه بعد الیأس عن وجود المنافی یعمل بالثانی دون الأوّل،و مع وجدان المنافی یؤخذ به فی الأوّل و یؤخذ بالأرجح فی الثانی.

فتتبّع الأدلّة فی الأوّل لتحصیل المقتضی الشرعیّ للحکم (1)الذی تضمّنه خبر الفاسق،و فی الثانی لطلب المانع عمّا اقتضاه الدلیل الموجود.

٥ - عدم العمل بمفهوم الآیة فی مورده
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها : أنّ مفهوم الآیة غیر معمول به فی الموضوعات الخارجیّة التی منها مورد الآیة و هو إخبار الولید بارتداد طائفة،و من المعلوم أنّه لا یکفی فیه خبر العادل الواحد (2)،بل لا أقلّ من اعتبار العدلین، فلا بدّ من طرح المفهوم؛لعدم جواز إخراج المورد.

الجواب عن هذا الإیراد

و فیه:أنّ غایة الأمر لزوم تقیید المفهوم-بالنسبة إلی الموضوعات- بما إذا تعدّد المخبر العادل،فکلّ واحد من خبری (3)العدلین فی البیّنة لا یجب التبیّن فیه.

[شماره صفحه واقعی : 271]

ص: 271


1- فی(ظ):«المقتضی للحکم الشرعیّ».
2- کذا فی نسخة بدل(ص)،و لم ترد«الواحد»فی غیرها.
3- فی(ت)و(ل):«خبر العدلین».

و أمّا لزوم إخراج المورد فممنوع؛لأنّ المورد داخل فی منطوق الآیة لا مفهومها.

و جعل أصل خبر الارتداد موردا للحکم بوجوب التبیّن إذا کان المخبر به فاسقا و بعدمه (1)إذا کان المخبر به عادلا،لا یلزم منه إلاّ تقیید لحکمه (2)فی طرف المفهوم و إخراج بعض أفراده،و هذا لیس من إخراج المورد المستهجن فی شیء.

٦ - مفهوم الآیة لا یستلزم العمل والجواب عنه

صوت

و منها: ما عن غایة البادئ (3):من أنّ المفهوم یدلّ علی عدم وجوب التبیّن،و هو لا یستلزم العمل؛لجواز وجوب التوقّف (4).

و کأنّ هذا الایراد مبنیّ علی ما تقدّم (5)فساده:من إرادة وجوب التبیّن نفسیّا،و قد عرفت ضعفه،و أنّ المراد وجوب التبیّن لأجل العمل عند إرادته،و لیس التوقّف حینئذ واسطة.

٧ - کون المسألة اصولیّة وجوابه

و منها: أنّ المسألة اصولیّة،فلا یکتفی فیها بالظنّ.

و فیه:أنّ الظهور اللفظیّ لا بأس بالتمسّک به فی اصول الفقه، و الاصول التی لا یتمسّک فیها (6)بالظنّ مطلقا هو اصول الدین لا اصول

[شماره صفحه واقعی : 272]

ص: 272


1- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«لعدمه».
2- فی(ت)و(ل):«الحکم»،و فی(ص):«للحکم».
3- فی النسخ:«غایة المبادی»،و الصحیح ما أثبتناه.
4- حکاه عنه فی مفاتیح الاصول:356،و لکنّه لا یوجد فیه،انظر غایة البادئ (مخطوط):الورقة 89.
5- راجع الصفحة 255.
6- کذا فی(ظ)و(ت)،و فی غیرهما:«لها».

الفقه،و الظنّ الذی لا یتمسّک به فی الاصول مطلقا هو مطلق الظنّ، لا الظنّ الخاصّ.

8 - انحصار مفهوم الآیة فی المعصوم علیهم السلام ومن دونه
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و منها: أنّ المراد بالفاسق مطلق الخارج عن طاعة اللّه و لو بالصغائر،فکلّ من کان کذلک أو احتمل فی حقّه ذلک وجب التبیّن فی خبره،و غیره ممّن یفید قوله العلم؛لانحصاره فی المعصوم أو من هو دونه،فیکون فی تعلیق الحکم بالفسق إشارة إلی أنّ مطلق خبر المخبر غیر المعصوم لا عبرة به؛لاحتمال فسقه؛لأنّ المراد الفاسق الواقعیّ لا المعلوم.

فهذا وجه آخر لإفادة الآیة حرمة اتّباع غیر العلم،لا یحتاج معه إلی التمسّک فی ذلک بتعلیل الآیة،کما تقدّم (1)فی الإیراد الثانی من الإیرادین الأوّلین.

الجواب عن هذا الإیراد:

و فیه:أنّ إرادة مطلق الخارج عن طاعة اللّه من إطلاق الفاسق خلاف الظاهر عرفا،فالمراد به:إمّا الکافر،کما هو الشائع إطلاقه فی الکتاب،حیث إنّه یطلق غالبا فی مقابل المؤمن.

[*حیدری فسایی]

و إمّا الخارج عن طاعة اللّه بالمعاصی الکبیرة الثابتة تحریمها فی زمان نزول هذه الآیة،فالمرتکب للصغیرة غیر داخل تحت إطلاق الفاسق فی عرفنا المطابق للعرف السابق.

مضافا إلی قوله تعالی: إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ (2).

[شماره صفحه واقعی : 273]

ص: 273


1- راجع الصفحة 259.
2- النساء:31.

مع أنّه یمکن فرض الخلوّ عن الصغیرة و الکبیرة،کما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق،و به یندفع الإیراد المذکور،حتّی علی مذهب من یجعل کلّ ذنب کبیرة (1).

و أمّا احتمال فسقه بهذا الخبر-لکذبه فیه-فهو غیر قادح؛لأنّ ظاهر قوله: إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ (2)تحقّق الفسق قبل النبأ لا به، فالمفهوم یدلّ علی قبول خبر من لیس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ و احتمال فسقه به.

هذه جملة ممّا أوردوه علی ظاهر الآیة،و قد عرفت (3)أنّ الوارد منها إیرادان،و العمدة الایراد الأوّل الذی أورده جماعة من القدماء و المتأخّرین (4).

الطریق الثانی : الاستدلال بمنطوق الآیة علی حجیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه
اشارة

ثمّ إنّه کما استدلّ بمفهوم الآیة علی حجّیّة خبر العادل،کذلک قد یستدلّ بمنطوقها علی حجّیّة خبر غیر العادل إذا حصل الظنّ بصدقه؛ بناء علی أنّ المراد ب«التبیّن»:ما یعمّ تحصیل الظنّ،فإذا حصل من الخارج ظنّ بصدق خبر الفاسق کفی فی العمل به.

و من التبیّن الظنّیّ:تحصیل شهرة العلماء علی العمل بالخبر أو علی مضمونه أو علی (5)روایته،و من هنا تمسّک بعض (6)بمنطوق الآیة علی

[شماره صفحه واقعی : 274]

ص: 274


1- کالحلّی فی السرائر 2:118،و انظر تفصیل ذلک فی مفاتیح الاصول:554.
2- الحجرات:6.
3- راجع الصفحة 256.
4- تقدّم ذکرهم فی الصفحة 256-257.
5- لم ترد«علی»فی(ت)،(ر)و(ظ).
6- انظر الفوائد الحائریّة:489،و مفاتیح الاصول:475.

حجّیّة الخبر الضعیف المنجبر بالشهرة،و فی حکم الشهرة أمارة اخری غیر معتبرة.

و لو عمّم التبیّن للتبیّن الاجمالیّ-و هو تحصیل الظنّ بصدق مخبره-دخل خبر الفاسق المتحرّز عن الکذب؛فیدخل الموثّق و شبهه بل الحسن أیضا.

و علی ما ذکر،فیثبت من آیة النبأ-منطوقا و مفهوما-حجّیّة الأقسام الأربعة للخبر:الصحیح،و الحسن،و الموثّق،و الضعیف المحفوف بقرینة ظنّیّة.

المناقشة فی الاستدلال المذکور:

صوت

و لکن فیه من الإشکال ما لا یخفی؛لأنّ التبیّن ظاهر فی العلمیّ؛ کیف و لو کان المراد مجرّد الظنّ لکان الأمر به فی خبر الفاسق لغوا،إذ العاقل لا یعمل بخبر إلاّ بعد رجحان صدقه علی کذبه.

إلاّ أن یدفع اللغویّة بما ذکرنا سابقا:من أنّ المقصود التنبیه و الارشاد علی أنّ الفاسق لا ینبغی أن یعتمد علیه،و أنّه لا یؤمن من کذبه و إن کان المظنون صدقه.

و کیف کان:فمادّة«التبیّن»و لفظ«الجهالة»و ظاهر التعلیل -کلّها-آبیة عن (1)إرادة مجرّد الظنّ.

[*حیدری فسایی]

نعم،یمکن دعوی صدقه علی الاطمئنان الخارج عن التحیّر و التزلزل بحیث لا یعدّ فی العرف العمل به تعریضا للوقوع فی الندم؛ فحینئذ لا یبعد انجبار خبر الفاسق به.

لکن،لو قلنا بظهور المنطوق فی ذلک کان دالا علی حجّیّة الظنّ

[شماره صفحه واقعی : 275]

ص: 275


1- فی غیر(ظ)و(م):«من».

الاطمئنانیّ المذکور و إن لم یکن معه خبر فاسق؛نظرا إلی أنّ الظاهر من الآیة أنّ خبر الفاسق وجوده کعدمه،و أنّه لا بدّ من تبیّن الأمر من الخارج،و العمل علی ما یقتضیه التبیّن الخارجیّ.

نعم،ربما یکون نفس الخبر من الأمارات التی یحصل من مجموعها التبیّن.

فالمقصود:الحذر عن الوقوع فی مخالفة الواقع،فکلّما حصل الأمن منه جاز العمل،فلا فرق حینئذ بین خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الاطمئنان بصدقه و بین الشهرة المجرّدة إذا حصل الاطمئنان بصدق مضمونها.

و الحاصل:أنّ الآیة تدلّ علی أنّ العمل یعتبر فیه التبیّن من دون مدخلیّة لوجود خبر الفاسق و عدمه،سواء قلنا بأنّ المراد منه العلم أو الاطمئنان أو مطلق الظنّ،حتّی أنّ من قال (1)بأنّ (2)خبر الفاسق یکفی فیه مجرّد الظنّ بمضمونه-لحسن (3)أو توثیق أو غیرهما من صفات الراوی-فلازمه القول بدلالة الآیة علی حجّیّة مطلق الظنّ بالحکم الشرعیّ و إن لم یکن معه خبر أصلا،فافهم و اغتنم و استقم.

هذا،و لکن لا یخفی:أنّ حمل التبیّن علی تحصیل مطلق الظنّ أو الاطمئنان یوجب خروج مورد المنطوق،و هو الإخبار بالارتداد (4).

[شماره صفحه واقعی : 276]

ص: 276


1- کالمحقّق القمّی فی القوانین 1:223.
2- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«إنّ».
3- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«بحسن».
4- لم ترد«هذا و لکن-إلی-بالارتداد»فی(ظ)،(ل)و(م).
الآیة الثانیة : آیة«النفر»
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من جملة الآیات:قوله تعالی فی سورة براءة:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ (1).

وجه الاستدلال بها:

دلّت علی وجوب الحذر عند إنذار المنذرین،من دون اعتبار إفادة خبرهم العلم لتواتر أو قرینة،فیثبت وجوب العمل بخبر الواحد.

أمّا وجوب الحذر،فمن وجهین:

أحدهما:أنّ لفظة«لعلّ»بعد انسلاخها عن معنی الترجّی ظاهرة فی کون مدخولها محبوبا للمتکلّم،و إذا تحقّق حسن الحذر ثبت وجوبه؛ إمّا لما ذکره فی المعالم:من أنّه لا معنی لندب الحذر؛إذ مع قیام المقتضی یجب و مع عدمه لا یحسن (2)،و إمّا لأنّ رجحان العمل بخبر الواحد مستلزم لوجوبه بالإجماع المرکّب؛لأنّ کلّ من أجازه فقد أوجبه.

الثانی:أنّ ظاهر الآیة وجوب الإنذار؛لوقوعه غایة للنفر الواجب بمقتضی کلمة«لو لا»،فإذا وجب الإنذار أفاد وجوب الحذر لوجهین:

أحدهما:وقوعه غایة للواجب؛فإنّ الغایة المترتّبة علی فعل الواجب ممّا لا یرضی الآمر بانتفائه،سواء کان من الأفعال المتعلّقة للتکلیف أم لا،کما فی قولک:«تب لعلّک تفلح»،و«أسلم لعلّک تدخل الجنّة»،و قوله تعالی: فَقُولاٰ لَهُ قَوْلاً لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ (3).

[شماره صفحه واقعی : 277]

ص: 277


1- التوبة:122.
2- المعالم:47.
3- طه:44.

الثانی:أنّه إذا وجب الإنذار ثبت وجوب القبول؛و إلاّ لغی الإنذار.

[*حیدری فسایی]

و نظیر ذلک:ما تمسّک به فی المسالک علی وجوب قبول قول المرأة و تصدیقها فی العدّة،من قوله تعالی: وَ لاٰ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحٰامِهِنَّ (1)،فاستدلّ بتحریم الکتمان و وجوب الإظهار علیهنّ،علی قبول قولهنّ بالنسبة إلی ما فی الأرحام (2).

فإن قلت:المراد بالنفر النفر إلی الجهاد،کما یظهر من صدر الآیة و هو قوله تعالی: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً، و من المعلوم أنّ النفر إلی الجهاد لیس للتفقّه و الإنذار.

نعم ربما یترتّبان علیه،بناء علی ما قیل (3):من أنّ المراد حصول البصیرة فی الدین من مشاهدة آیات اللّه و ظهور أولیائه علی أعدائه و سائر ما یتّفق فی حرب المسلمین مع الکفّار من آیات عظمة اللّه و حکمته،فیخبروا بذلک عند رجوعهم (4)الفرقة المتخلّفة الباقیة فی المدینة؛فالتفقّه و الإنذار من قبیل الفائدة،لا الغایة حتّی تجب بوجوب ذیها.

قلت:

[شماره صفحه واقعی : 278]

ص: 278


1- البقرة:228.
2- المسالک 9:194.
3- قاله الحسن و أبو مسلم،انظر تفسیر التبیان 5:321،و مجمع البیان 3:83 -84.
4- فی(ر)،(ص)و(ه)زیادة:«إلی»،و شطب علیه فی(ت).

أوّلا:إنّه لیس فی صدر الآیة دلالة علی أنّ المراد النفر إلی الجهاد،و ذکر الآیة فی آیات الجهاد لا یدلّ علی ذلک.

و ثانیا:لو سلّم أنّ المراد النفر إلی الجهاد،لکن لا یتعیّن أن یکون النفر من کلّ قوم طائفة لأجل مجرّد الجهاد؛بل لو کان لمحض الجهاد لم یتعیّن أن ینفر من کلّ قوم طائفة،فیمکن أن یکون التفقّه غایة لإیجاب النفر علی طائفة من کلّ قوم،لا لإیجاب أصل النفر.

و ثالثا:إنّه قد فسّر الآیة بأنّ المراد نهی المؤمنین عن نفر جمیعهم إلی الجهاد (1)؛کما یظهر من قوله: وَ مٰا کٰانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کَافَّةً (2)، و أمر بعضهم بأن یتخلّفوا عند النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و لا یخلّوه وحده،فیتعلّموا مسائل حلالهم و حرامهم حتّی ینذروا قومهم النافرین إذا رجعوا إلیهم.

ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار:

و الحاصل:أنّ ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار ممّا لا ینکر، فلا محیص عن حمل الآیة علیه و إن لزم مخالفة الظاهر فی سیاق الآیة أو بعض ألفاظها.

الأخبار التی استشهد فیها الإمام علیه السّلام بآیة«النفر»علی وجوب التفقّه

صوت

[*حیدری فسایی]

و ممّا یدلّ علی ظهور الآیة فی وجوب التفقّه و الإنذار:استشهاد الإمام بها علی وجوبه فی أخبار کثیرة.

منها:ما عن الفضل بن شاذان فی علله،عن الرضا علیه السّلام فی حدیث،قال:

[شماره صفحه واقعی : 279]

ص: 279


1- فسّره بذلک الشیخ الطبرسی فی مجمع البیان 3:83.
2- التوبة:122.

«إنّما امروا بالحجّ؛لعلّة الوفادة إلی اللّه،و طلب الزیادة،و الخروج عن کلّ ما اقترف العبد»-إلی-أن قال-:«و لأجل (1)ما فیه من التفقّه و نقل أخبار الأئمّة علیهم السّلام إلی کلّ صقع و ناحیة؛کما قال اللّه عزّ و جلّ:

فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ... الآیة» (2).

و منها:ما ذکره فی دیباجة المعالم (3):من روایة علیّ بن أبی حمزة،قال:

«سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:تفقّهوا فی الدّین؛فإنّه من لم یتفقّه منکم فی الدین فهو أعرابیّ؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ » (4).

و منها:ما رواه فی الکافی-فی باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام علیه السّلام-من صحیحة یعقوب بن شعیب،قال:

«قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إذا حدث علی الإمام حدث کیف یصنع الناس؟قال:أین قول اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ... ؟قال:

هم فی عذر ما داموا فی الطلب،و هؤلاء الذین ینتظرونهم فی عذر حتّی یرجع إلیهم أصحابهم» (5).

و منها:صحیحة عبد الأعلی،قال:

[شماره صفحه واقعی : 280]

ص: 280


1- لم ترد«و لأجل»فی(ظ)و(م).
2- الوسائل 18:69،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 65.
3- معالم الاصول:25.
4- الکافی 1:31،باب فرض العلم،الحدیث 6.
5- الکافی 1:378،الحدیث 1.

«سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن قول العامّة:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:من مات و لیس له إمام مات میتة جاهلیّة؟قال:حقّ و اللّه، قلت:فإنّ إماما هلک،و رجل بخراسان لا یعلم من وصیّه،لم یسعه ذلک؟قال:لا یسعه؛إنّ الإمام إذا مات وقعت (1)حجّة وصیّه علی من هو معه فی البلد،و حقّ النفر علی من لیس بحضرته إذا بلغهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ... الآیة» (2).

و منها:صحیحة محمّد بن مسلم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،و فیها:

«قلت:أ فیسع الناس إذا مات العالم أن لا یعرفوا الذی بعده؟فقال:

أمّا أهل هذه البلدة فلا-یعنی أهل المدینة-و أمّا غیرها من البلدان فبقدر مسیرهم؛إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » (3).

و منها:صحیحة البزنطیّ المرویّة فی قرب الإسناد،عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام (4).

و منها:روایة عبد المؤمن الأنصاریّ الواردة فی جواب من سأل عن قوله صلّی اللّه علیه و آله:«اختلاف امّتی رحمة»،قال:«إذا کان اختلافهم رحمة

[شماره صفحه واقعی : 281]

ص: 281


1- کذا فی الکافی،و فی(ص)،(ظ)،(ل)،(م)و(ه):«دفعت»،و فی(ت) و(ر):«رفعت».
2- الکافی 1:378،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،الحدیث 2.
3- الکافی 1:380،باب ما یجب علی الناس عند مضیّ الإمام،ضمن الحدیث 3.
4- قرب الإسناد:348-350،الحدیث 1260.

فاتّفاقهم عذاب؟!لیس هذا یراد،إنّما یراد الاختلاف فی طلب العلم، علی ما قال اللّه عزّ و جلّ: فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ » (1)، الحدیث منقول بالمعنی و لا یحضرنی ألفاظه.

و جمیع هذا هو السرّ فی استدلال أصحابنا بالآیة الشریفة علی وجوب تحصیل العلم و کونه کفائیّا.

هذا غایة ما قیل أو یقال فی توجیه الاستدلال بالآیة الشریفة.

المناقشة فی الاستدلال بهذه الآیة من وجوه

لکنّ الإنصاف:عدم جواز الاستدلال بها من وجوه:

الأوّل:أنّه لا یستفاد من الکلام إلاّ مطلوبیّة الحذر عقیب الإنذار بما یتفقّهون فی الجملة،لکن لیس فیها إطلاق وجوب الحذر،بل یمکن أن یتوقّف وجوبه علی حصول العلم،فالمعنی:لعلّه یحصل لهم العلم فیحذروا،فالآیة مسوقة لبیان مطلوبیّة الإنذار بما یتفقّهون،و مطلوبیّة العمل من المنذرین بما انذروا،

[*حیدری فسایی]

و هذا لا ینافی اعتبار العلم فی العمل؛ و لهذا صحّ ذلک فیما یطلب فیه العلم.

فلیس فی هذه الآیة تخصیص للأدلّة الناهیة عن العمل بما لم یعلم؛ و لذا استشهد الإمام-فیما سمعت من الأخبار المتقدّمة (2)-علی وجوب النفر فی معرفة الإمام علیه السّلام و إنذار النافرین للمتخلّفین،مع أنّ الإمامة لا تثبت إلاّ بالعلم.

الثانی:أنّ التفقّه الواجب لیس إلاّ معرفة الامور الواقعیّة من الدین،فالإنذار الواجب هو الإنذار بهذه الامور المتفقّه فیها،فالحذر

[شماره صفحه واقعی : 282]

ص: 282


1- الوسائل 18:101،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 10.
2- فی نفس هذه الصفحة و الصفحتین السابقتین.

لا یجب إلاّ عقیب الإنذار بها،فإذا لم یعرف المنذر-بالفتح-أنّ الإنذار هل وقع بالامور الدینیّة الواقعیّة أو بغیرها خطأ أو تعمّدا من المنذر-بالکسر-لم یجب الحذر حینئذ،فانحصر وجوب الحذر فیما إذا علم المنذر صدق المنذر فی إنذاره بالأحکام الواقعیّة،فهو نظیر قول القائل:أخبر فلانا بأوامری لعلّه یمتثلها (1).

فهذه الآیة (2)نظیر ما ورد من الأمر (3)بنقل الروایات (4)؛فإنّ المقصود من هذا الکلام لیس إلاّ وجوب العمل بالامور الواقعیّة، لا وجوب تصدیقه فیما یحکی و لو (5)لم یعلم مطابقته للواقع،و لا یعدّ هذا ضابطا لوجوب العمل بالخبر الظنّیّ الصادر من المخاطب فی الأمر الکذائیّ.

و نظیره:جمیع ما ورد،من بیان الحقّ للناس و وجوب تبلیغه إلیهم؛فإنّ المقصود منه اهتداء الناس إلی الحقّ الواقعیّ،لا إنشاء حکم ظاهریّ لهم بقبول کلّ ما یخبرون به و إن لم یعلم مطابقته للواقع.

[شماره صفحه واقعی : 283]

ص: 283


1- فی(ظ)و(م)بدل«بأوامری لعلّه یمتثلها»:«بکذا لعلّه یقبل منک».
2- فی(ل)بدل«فهذه الآیة»:«لأنّه».
3- یأتی بعضها فی الصفحة 308.
4- لم ترد«فهذه-إلی-الروایات»فی(ظ)و(م)،و فی(ص)کتب أنّها زائدة.
5- فی(ظ)و(م)بدل«العمل بالامور-إلی-فیما یحکی و لو»:«قبول الخبر الکذائی بالخصوص لا قبول کلّ ما یخبر فلان بأنّه کذا و إن».

صوت

[*حیدری فسایی]

ثمّ الفرق بین هذا الإیراد و سابقه:أنّ هذا الإیراد مبنیّ علی أنّ الآیة ناطقة باختصاص مقصود المتکلّم بالحذر عن الامور الواقعیّة، المستلزم لعدم وجوبه إلاّ بعد إحراز کون الإنذار متعلّقا بالحکم الواقعیّ، و أمّا الإیراد الأوّل فهو مبنیّ علی سکوت الآیة عن التعرّض لکون الحذر واجبا علی الإطلاق أو بشرط حصول العلم.

[*حیدری فسایی]

الثالث:لو سلّمنا دلالة الآیة علی وجوب الحذر مطلقا عند إنذار المنذر و لو لم یفد العلم،لکن لا تدلّ علی وجوب العمل بالخبر من حیث إنّه خبر؛لأنّ الإنذار هو الإبلاغ مع التخویف،فإنشاء التخویف مأخوذ فیه،و الحذر هو التخوّف الحاصل عقیب هذا التخویف الداعی إلی العمل بمقتضاه فعلا،و من المعلوم أنّ التخویف لا یجب إلاّ علی الوعّاظ فی مقام الإیعاد علی الامور التی یعلم المخاطبون بحکمها من الوجوب و الحرمة،کما یوعد علی شرب الخمر و فعل الزنا و ترک الصلاة، أو (1)علی المرشدین فی مقام إرشاد الجهّال،فالتخوّف لا یجب إلاّ علی المتّعظ أو (2)المسترشد،و من المعلوم أنّ تصدیق الحاکی فیما یحکیه من لفظ الخبر الذی هو محلّ الکلام خارج عن الأمرین.

توضیح ذلک:أنّ المنذر إمّا أن ینذر و یخوّف علی وجه الإفتاء و نقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده،و إمّا أن ینذر و یخوّف بلفظ الخبر حاکیا له عن الحجّة.

فالأوّل،کأن یقول:«یا أیّها الناس اتّقوا اللّه فی شرب العصیر؛

[شماره صفحه واقعی : 284]

ص: 284


1- فی(ر):«و».
2- فی(ت)و(ظ):«و».

فإنّ شربه یوجب المؤاخذة».و الثانی،کأن یقول فی مقام التخویف (1):

قال الإمام علیه السّلام:«من شرب العصیر فکأنّما شرب الخمر».

أمّا الإنذار علی الوجه الأوّل،فلا یجب الحذر عقیبه إلاّ علی المقلّدین لهذا المفتی.

و أمّا الثانی،فله جهتان:إحداهما:جهة تخویف و إیعاد.و الثانیة:

جهة حکایة قول من الإمام علیه السّلام.

و من المعلوم أنّ الجهة الاولی ترجع إلی الاجتهاد فی معنی الحکایة،فهی لیست حجّة إلاّ علی من هو مقلّد له؛إذ هو الذی یجب علیه التخوّف عند تخویفه.

و أمّا الجهة الثانیة،فهی التی تنفع المجتهد الآخر الذی یسمع منه هذه الحکایة،لکن وظیفته مجرّد تصدیقه فی صدور هذا الکلام عن الإمام علیه السّلام،و أمّا أنّ مدلوله متضمّن لما یوجب التحریم الموجب للتخوّف (2)أو الکراهة،فهو ممّا لیس فهم المنذر حجّة فیه بالنسبة إلی هذا المجتهد.

فالآیة الدالّة علی وجوب التخوّف عند تخویف المنذرین مختصّة بمن یجب علیه اتّباع المنذر فی مضمون الحکایة و هو المقلّد له؛للإجماع علی أنّه لا یجب علی المجتهد التخوّف عند إنذار غیره.إنّما الکلام فی أنّه هل یجب علیه تصدیق غیره فی الألفاظ و الأصوات التی یحکیها عن المعصوم علیه السّلام أم لا؟و الآیة لا تدلّ علی وجوب ذلک علی من لا یجب

[شماره صفحه واقعی : 285]

ص: 285


1- لم ترد«فی مقام التخویف»فی(ص)،(ل)و(ه).
2- کذا فی(ظ)،و فی غیرها:«للخوف».

علیه التخوّف عند التخویف.

الأولی الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد و التقلید:

فالحقّ:أنّ الاستدلال بالآیة علی وجوب الاجتهاد کفایة و وجوب التقلید علی العوامّ،أولی من الاستدلال بها علی وجوب العمل بالخبر.

و ذکر شیخنا البهائیّ قدّس سرّه فی أوّل أربعینه:

أنّ الاستدلال بالنبویّ المشهور:«من حفظ علی أمّتی أربعین حدیثا بعثه اللّه یوم القیامة فقیها عالما» (1)علی حجّیّة الخبر،لا یقصر عن الاستدلال علیها بهذه الآیة (2).

و کأنّ فیه إشارة إلی ضعف الاستدلال بها؛لأنّ الاستدلال بالحدیث المذکور ضعیف جدّا،کما سیجیء (3)إن شاء اللّه عند ذکر الأخبار.

[*حیدری فسایی]

هذا،و لکن ظاهر الروایة المتقدّمة (4)عن علل الفضل یدفع هذا الإیراد.لکنّها من الآحاد؛فلا ینفع فی صرف الآیة عن ظاهرها فی مسألة حجّیّة الآحاد.مع إمکان منع دلالتها علی المدّعی؛لأنّ (5)الغالب تعدّد من یخرج إلی الحجّ من کلّ صقع بحیث یکون الغالب حصول القطع من حکایتهم لحکم اللّه الواقعیّ عن الإمام علیه السّلام،و حینئذ فیجب

[شماره صفحه واقعی : 286]

ص: 286


1- انظر الوسائل 18:66-67،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 54،58،59،60 و 62.
2- الأربعون حدیثا:71.
3- انظر الصفحة 307.
4- فی الصفحة 280.
5- فی(ت)،(ص)،(ظ)و(م)بدل«لأنّ»:«و أنّ».

الحذر عقیب إنذارهم،فإطلاق الروایة منزّل علی الغالب.

الآیة الثالثة : آیة«الکتمان»
اشارة

صوت

و من جملة الآیات التی استدلّ بها جماعة (1)-تبعا للشیخ فی العدّة (2)-علی حجّیّة الخبر،قوله تعالی:

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ مٰا أَنْزَلْنٰا مِنَ الْبَیِّنٰاتِ وَ الْهُدیٰ مِنْ بَعْدِ مٰا بَیَّنّٰاهُ لِلنّٰاسِ فِی الْکِتٰابِ أُولٰئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّٰعِنُونَ (3).

وجه الاستدلال بها:

و التقریب فیه:نظیر ما بیّناه فی آیة النفر:من أنّ حرمة الکتمان تستلزم وجوب القبول عند الإظهار.

المناقشة فی الاستدلال:

و یرد علیها (4):ما ذکرنا من الإیرادین الأوّلین فی آیة النفر،من سکوتها و عدم التعرّض فیها لوجوب القبول و إن لم یحصل العلم عقیب الاظهار،أو اختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذی یحرم کتمانه و یجب إظهاره؛فإنّ من أمر غیره بإظهار الحقّ للناس لیس مقصوده إلاّ عمل الناس بالحقّ،و لا یرید بمثل هذا الخطاب تأسیس حجّیّة قول المظهر تعبّدا و وجوب العمل بقوله و إن لم یطابق الحقّ.

و یشهد لما ذکرنا:أنّ مورد الآیة کتمان الیهود لعلامات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بعد ما بیّن اللّه لهم ذلک فی التوراة (5)،و معلوم أنّ آیات (6)النبوّة

[شماره صفحه واقعی : 287]

ص: 287


1- منهم:المحقّق القمّی فی القوانین 1:438،و صاحب الفصول فی الفصول: 276.
2- انظر العدّة 1:113.
3- البقرة:159.
4- فی نسخة بدل(ل):«علیه».
5- انظر مجمع البیان 1:241.
6- لم ترد«آیات»فی(ظ).

لا یکتفی فیها بالظنّ.

[*حیدری فسایی]

نعم،لو وجب الإظهار علی من لا یفید قوله العلم غالبا أمکن جعل ذلک دلیلا علی أنّ المقصود العمل بقوله و إن لم یفد العلم؛لئلاّ یکون إلقاء هذا الکلام کاللغو.

و من هنا یمکن الاستدلال بما تقدّم (1):من آیة تحریم کتمان ما فی الأرحام علی النساء علی وجوب تصدیقهنّ،و بآیة وجوب إقامة الشهادة (2)علی وجوب قبولها بعد الإقامة.

مع إمکان کون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحقّ من تعدّد المظهرین.

الآیة الرابعة : آیة«السؤال من أهل الذکر»
اشارة

و من جملة الآیات التی استدلّ بها بعض المعاصرین (3)،قوله تعالی:

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ (4).

وجه الاستدلال بها:
اشارة

بناء علی أنّ وجوب السؤال یستلزم وجوب قبول الجواب؛و إلاّ لغی وجوب السؤال،و إذا وجب قبول الجواب وجب قبول کلّ ما یصحّ أن یسأل عنه و یقع جوابا له؛لأنّ خصوصیّة المسبوقیّة بالسؤال لا دخل فیه قطعا،فإذا سئل الراوی الذی هو من أهل العلم عمّا سمعه عن الإمام علیه السّلام فی خصوص الواقعة،فأجاب بأنّی سمعته یقول کذا،وجب القبول بحکم الآیة،فیجب قبول قوله ابتداء:إنّی سمعت الإمام علیه السّلام

[شماره صفحه واقعی : 288]

ص: 288


1- راجع الصفحة 278.
2- البقرة:282.
3- هو صاحب الفصول فی الفصول:276.
4- النحل:43،الأنبیاء:7.

یقول کذا؛لأنّ حجّیّة قوله هو الذی أوجب السؤال عنه،لا أنّ وجوب السؤال أوجب قبول قوله،کما لا یخفی.

المناقشة فی الاستدلال:

و یرد علیه:

أوّلا (1):أنّ الاستدلال إن کان بظاهر الآیة،فظاهرها بمقتضی السیاق إرادة علماء أهل الکتاب،کما عن ابن عباس و مجاهد (2)و الحسن و قتادة (3)؛فإنّ المذکور فی سورة النحل: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا مِنْ قَبْلِکَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ بِالْبَیِّنٰاتِ وَ الزُّبُرِ، و فی سورة الأنبیاء: وَ مٰا أَرْسَلْنٰا قَبْلَکَ إِلاّٰ رِجٰالاً نُوحِی إِلَیْهِمْ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لاٰ تَعْلَمُونَ.

من هم أهل الذکر؟

و إن کان مع قطع النظر عن سیاقها،ففیه: (4)أنّه ورد فی الأخبار المستفیضة:أنّ أهل الذکر هم الأئمّة علیهم السّلام،و قد عقد فی اصول الکافی بابا لذلک (5)،و أرسله فی المجمع عن علیّ علیه السّلام (6).

و ردّ بعض مشایخنا (7)هذه الأخبار بضعف السند؛بناء علی اشتراک بعض الرواة فی بعضها و ضعف بعضها فی الباقی.

[شماره صفحه واقعی : 289]

ص: 289


1- لم ترد«أوّلا»فی(ت)،(ظ)و(ه).
2- مجمع البیان 3:362.
3- مجمع البیان 4:40.
4- فی جمیع النسخ زیادة:«أوّلا»،و لکن شطب علیها فی(ص)و(ل).
5- الکافی 1:210.
6- مجمع البیان 4:40.
7- هو السید المجاهد فی مفاتیح الاصول:597.

و فیه نظر؛لأنّ روایتین منها صحیحتان،و هما روایتا محمّد بن مسلم و الوشّاء (1)،فلاحظ،و روایة أبی بکر الحضرمیّ (2)حسنة أو موثّقة.

نعم ثلاث روایات أخر منها (3)لا تخلو من ضعف،و لا تقدح قطعا.

و ثانیا:أنّ الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصیل العلم،لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبّدا،کما یقال فی العرف:سل إن کنت جاهلا.

و یؤیّده:أنّ الآیة واردة فی اصول الدین و علامات النبیّ صلّی اللّه علیه و آله التی لا یؤخذ فیها بالتعبّد إجماعا.

[*حیدری فسایی]

و ثالثا:لو سلّم حمله علی إرادة وجوب السؤال للتعبّد بالجواب لا لحصول العلم منه،قلنا:إنّ المراد من أهل العلم لیس مطلق من علم و لو بسماع روایة من الإمام علیه السّلام؛و إلاّ لدلّ علی حجّیّة قول کلّ عالم بشیء و لو من طریق السمع و البصر،مع أنّه یصحّ سلب هذا العنوان عن (4)مطلق من أحسّ شیئا بسمعه أو بصره،و المتبادر من وجوب سؤال أهل العلم-بناء علی إرادة التعبّد بجوابهم-هو سؤالهم عمّا هم عالمون به و یعدّون من أهل العلم فی مثله،فینحصر مدلول الآیة فی التقلید؛

استدلال جماعة بالآیة علی وجوب التقلید

و لذا تمسّک به جماعة (5)علی وجوب التقلید علی العامّی.

[شماره صفحه واقعی : 290]

ص: 290


1- الکافی 1:210-211،باب أنّ أهل الذکر هم الأئمّة علیهم السّلام،الحدیث 7 و 3.
2- المصدر المتقدّم،الحدیث 6.
3- المصدر المتقدّم،الأحادیث 1،2 و 8.
4- فی(ت)،(ر)،(ل)و(ه):«من».
5- منهم:الشهید الثانی فی تمهید القواعد:319،و المحقّق القمّی فی القوانین 2: 155،و صاحب الفصول فی الفصول:411.

و بما ذکرنا یندفع ما یتوهّم:من أنّا نفرض الراوی من أهل العلم، فإذا وجب قبول روایته وجب قبول روایة من لیس من أهل العلم بالإجماع المرکّب.

حاصل وجه الاندفاع:أنّ سؤال أهل العلم عن الألفاظ التی سمعوها (1)من الإمام علیه السّلام و التعبّد بقولهم (2)فیها،لیس سؤالا من أهل العلم من حیث هم أهل العلم؛أ لا تری أنّه لو قال:«سل الفقهاء إذا لم تعلم أو الأطبّاء»،لا یحتمل أن یکون قد أراد ما یشمل المسموعات و المبصرات الخارجیّة من قیام زید و تکلّم عمرو،و غیر ذلک؟

الآیة الخامسة : آیة«الاذن»
اشارة

صوت

[*حیدری فسایی]

و من جملة الآیات،قوله تعالی فی سورة براءة:

وَ مِنْهُمُ الَّذِینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ (3).

وجه الاستدلال بها:

مدح اللّه عزّ و جلّ رسوله صلّی اللّه علیه و آله بتصدیقه للمؤمنین،بل قرنه بالتصدیق باللّه جلّ ذکره،فإذا کان التصدیق حسنا یکون واجبا.

تأیید الاستدلال،بالروایة الواردة فی حکایة إسماعیل
اشارة

و یزید تقریب الاستدلال وضوحا:ما رواه فی فروع الکافی فی الحسن ب"ابن هاشم" (4)،أنّه کان لاسماعیل بن أبی عبد اللّه دنانیر، و أراد رجل من قریش أن یخرج إلی الیمن،فقال له أبو عبد اللّه علیه السّلام:

«یا بنیّ أما بلغک أنّه یشرب الخمر؟قال:سمعت الناس یقولون،

[شماره صفحه واقعی : 291]

ص: 291


1- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«سمعها».
2- فی(ر)،(ص)،(ظ)،(ل)و(م):«بقوله».
3- التوبة:61.
4- فی(ص)و(ظ):«بابراهیم بن هاشم».

فقال:یا بنیّ،إنّ اللّه عزّ و جلّ یقول: یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ، یقول:یصدّق اللّه و یصدّق للمؤمنین؛فإذا شهد عندک المسلمون فصدّقهم» (1).

المناقشة فی الاستدلال:
اشارة

و یرد علیه:

أوّلا : أنّ المراد بالاذن سریع التصدیق و الاعتقاد بکلّ ما یسمع

، لا من یعمل تعبّدا بما یسمع من دون حصول الاعتقاد بصدقه،فمدحه صلّی اللّه علیه و آله بذلک؛لحسن ظنّه بالمؤمنین و عدم اتّهامهم.

و ثانیا : المراد من«تصدیق المؤمنین»

أنّ المراد من التصدیق فی الآیة لیس جعل المخبر به واقعا و ترتیب جمیع آثاره علیه؛إذ لو کان المراد به ذلک لم یکن اذن خیر لجمیع الناس؛إذ لو أخبره أحد بزنا أحد،أو شربه،أو قذفه،أو ارتداده،فقتله النبیّ أو جلده،لم یکن فی سماعه (2)ذلک الخبر خیر للمخبر عنه،بل کان محض الشرّ له،خصوصا مع عدم صدور الفعل منه فی الواقع.

[*حیدری فسایی]

نعم،یکون (3)خیرا للمخبر من حیث متابعة قوله و إن کان منافقا مؤذیا للنبیّ صلّی اللّه علیه و آله؛علی ما یقتضیه الخطاب فی«لکم»؛ فثبوت الخیر لکلّ من المخبر و المخبر عنه لا یکون إلاّ إذا صدّق المخبر، بمعنی إظهار القبول عنه و عدم تکذیبه و طرح قوله رأسا،مع العمل فی نفسه بما یقتضیه الاحتیاط التامّ بالنسبة إلی المخبر عنه،فإن کان المخبر به ممّا یتعلّق بسوء حاله لا یؤذیه (4)فی الظاهر،لکن یکون علی حذر منه

[شماره صفحه واقعی : 292]

ص: 292


1- الوسائل 13:230،الباب 6 من أبواب أحکام الودیعة،الحدیث الأوّل.
2- فی(ت)و(ه):«لسماعه».
3- فی(ظ)و(م):«کان».
4- فی(ل)بدل«لا یؤذیه»:«لا یؤذنه»،و فی(ظ):«لا یؤذن به».

فی الباطن،کما کان هو مقتضی المصلحة فی حکایة اسماعیل المتقدّمة.

و یؤیّد هذا المعنی:ما عن تفسیر العیاشیّ،عن الصادق علیه السّلام:من أنّه یصدّق المؤمنین؛لأنّه صلّی اللّه علیه و آله کان رءوفا رحیما بالمؤمنین (1)؛فإنّ تعلیل التصدیق بالرأفة و الرحمة علی کافّة المؤمنین ینافی إرادة قبول قول أحدهم علی الآخر بحیث یرتّب (2)علیه آثاره و إن أنکر المخبر عنه وقوعه؛إذ مع الإنکار لا بدّ من تکذیب أحدهما،و هو مناف لکونه «اذن خیر»و رءوفا رحیما بالجمیع (3)،فتعیّن إرادة التصدیق بالمعنی الذی ذکرنا.

و یؤیّده أیضا:ما عن القمّی رحمه اللّه فی سبب نزول الآیة:

«أنّه نمّ منافق علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخبره اللّه بذلک (4)،فأحضره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سأله،فحلف:أنّه لم یکن شیء ممّا ینمّ (5)علیه،فقبل منه النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فأخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبیّ صلی اللّه علیه و آله و یقول:إنّه یقبل کلّ ما یسمع،أخبره اللّه أنّی أنمّ علیه و أنقل أخباره فقبل، و أخبرته أنّی لم أفعل فقبل،فردّه اللّه تعالی بقوله لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله: قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ » (6).

[شماره صفحه واقعی : 293]

ص: 293


1- تفسیر العیاشی 2:95،و حکاه عنه الفیض الکاشانی فی تفسیر الصافی 2: 354.
2- کذا فی(ه)،و فی غیرها:«یترتّب».
3- فی(ه):«لجمیع المؤمنین»،و فی(ت):«بجمیع المؤمنین».
4- کذا فی(ظ)و(م)،و فی غیرهما:«ذلک».
5- فی(ظ)و(م):«نمّ».
6- تفسیر القمّی 1:300.

و من المعلوم:أنّ تصدیقه صلّی اللّه علیه و آله للمنافق لم یکن بترتیب آثار الصدق علیه مطلقا.

و هذا التفسیر (1)صریح فی أنّ المراد من«المؤمنین»:المقرّون (2)بالإیمان من غیر اعتقاد،فیکون الإیمان لهم علی حسب إیمانهم.

[*حیدری فسایی]

و یشهد بتغایر معنی الإیمان فی الموضعین-مضافا إلی تکرار لفظه-:تعدیته فی الأوّل بالباء و فی الثانی باللام،فافهم.

توجیه روایة إسماعیل:

و أمّا توجیه الروایة،فیحتاج إلی بیان معنی التصدیق،فنقول:إنّ المسلم إذا أخبر بشیء فلتصدیقه معنیان:

أحدهما:ما یقتضیه أدلّة تنزیل (3)فعل المسلم علی الصحیح و الأحسن؛فإنّ الإخبار من حیث إنّه فعل من أفعال المکلّفین،صحیحه ما کان مباحا،و فاسده ما کان نقیضه،کالکذب و الغیبة و نحوهما،فحمل الإخبار علی الصادق حمل (4)علی أحسنه.

و الثانی:هو حمل إخباره من حیث إنّه لفظ دالّ علی معنی یحتمل مطابقته للواقع و عدمها،علی کونه مطابقا للواقع و ترتیب (5)آثار الواقع علیه.

و (6)المعنی الثانی هو الذی یراد من العمل بخبر العادل.و أمّا المعنی

[شماره صفحه واقعی : 294]

ص: 294


1- فی(ل)بدل«التفسیر»:«التعبیر»،و فی(م):«التفصیل».
2- فی(ه)بدل«المقرّون»:«المقرونون».
3- فی(ه)بدل«تنزیل»:«حمل».
4- فی(ظ)،(ل)و(م):«حمله».
5- فی(ر)،(ص)و(ه):«بترتیب».
6- فی(ص)،(ظ)و(م)زیادة:«الحاصل أنّ».

الأوّل،فهو الذی یقتضیه أدلّة حمل فعل المسلم علی الصحیح و الأحسن، و هو ظاهر الأخبار الواردة فی:أنّ من حقّ المؤمن علی المؤمن أن یصدّقه و لا یتّهمه (1)،خصوصا مثل قوله علیه السّلام:«یا أبا محمّد،کذّب سمعک و بصرک عن أخیک،فإن شهد عندک خمسون قسامة:أنّه قال قولا،و قال:لم أقله،فصدّقه و کذّبهم...الخبر» (2).

فإنّ تکذیب القسامة مع کونهم أیضا مؤمنین،لا یراد منه إلاّ عدم ترتیب آثار الواقع علی کلامهم،لا ما یقابل تصدیق المشهود علیه؛ فإنّه ترجیح بلا مرجّح،بل ترجیح المرجوح.

نعم،خرج من ذلک مواضع (3)وجوب قبول شهادة المؤمن علی المؤمن و إن أنکر المشهود علیه.

و أنت إذا تأمّلت هذه الروایة و لاحظتها مع الروایة المتقدّمة (4)فی حکایة إسماعیل،لم یکن لک بدّ من حمل التصدیق علی ما ذکرنا.

[*حیدری فسایی]

و إن أبیت إلاّ عن ظهور خبر إسماعیل فی وجوب التصدیق بمعنی ترتیب آثار الواقع،فنقول:إنّ الاستعانة بها علی دلالة الآیة خروج عن الاستدلال بالکتاب إلی السنّة،و المقصود هو الأوّل.غایة الأمر کون هذه الروایة فی عداد الروایات الآتیة (5)إن شاء اللّه تعالی.

[شماره صفحه واقعی : 295]

ص: 295


1- یأتی بعضها فی مبحث الاستصحاب 3:346-347.
2- الوسائل 8:609،الباب 157 من أحکام العشرة،الحدیث 4.و فیه:«یا محمّد»،کما یأتی فی مبحث الاستصحاب 3:347.
3- فی(ت)و(ه):«موضع».
4- راجع الصفحة 291.
5- الآتیة فی الصفحة 297،فما بعد.
مدلول الآیات المستدلّ بها علی حجیّة الخبر الواحد

صوت

ثمّ إنّ هذه الآیات،علی تقدیر تسلیم دلالة کلّ واحدة منها علی حجّیّة الخبر،إنّما تدلّ-بعد تقیید المطلق منها الشامل لخبر العادل و غیره بمفهوم (1)آیة النبأ-علی حجّیّة خبر العادل الواقعیّ أو من أخبر عدل واقعیّ بعدالته،بل یمکن انصراف المفهوم-بحکم الغلبة و شهادة التعلیل بمخافة الوقوع فی الندم (2)-إلی صورة إفادة خبر العادل الظنّ الاطمئنانیّ بالصدق،کما هو الغالب مع القطع بالعدالة؛فیصیر حاصل مدلول الآیات اعتبار خبر العادل الواقعیّ بشرط إفادته (3)الظنّ الاطمئنانیّ و الوثوق،بل هذا أیضا منصرف سائر الآیات،و إن لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غیره حتّی لا یعارض (4)المنطوق (5).

[شماره صفحه واقعی : 296]

ص: 296


1- کذا فی(ظ)و(م)و نسخة بدل(ص)،و فی غیرها بدل«بمفهوم»: «بمنطوق».
2- لم ترد عبارة«و شهادة-إلی-الندم»فی(ص)و(ه)و النسخة المصحّحة الموجودة عند المحقّق الآشتیانی قدّس سرّه علی ما ذکره فی بحر الفوائد 1:160، و شطب علیها فی(ل).
3- فی(ت)،(ر)،(ص)و(ل):«إفادة».
4- فی(ص)و(ل):«یعارض».
5- کذا فی(ه)و هامش(ت)و(ل)،و لم ترد عبارة«و الوثوق-إلی-المنطوق» فی(ت)،(ر)،(ظ)،(ل)و(م)،نعم وردت فیها العبارة التالیة:«و هو المعبّر عنه بالوثوق،نعم لو لم نقل بدلالة آیة النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر علی منصرف سائر الآیات و هو الخبر المفید للوثوق و إن لم یکن المخبر عادلا»، و لکن شطب علیها فی(ل)،و کتب علیها فی(ت):«زائد»،و وردت کلتا العبارتین فی(ص)و کتب علی الثانیة:«زائد».
الثانی : السنّة
اشارة

(1)

الاستدلال علی حجیّة الخبر الواحد بطوائف من الأخبار:
اشارة

و أمّا السنّة،فطوائف من الأخبار:

منها : ما ورد فی الخبرین المتعارضین:

من الأخذ بالأعدل و الأصدق (2)أو (3)المشهور،و التخییر عند التساوی:

مثل مقبولة عمر بن حنظلة، (4)حیث یقول:«الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث» (5).

و موردها و إن کان فی الحاکمین،إلاّ أنّ ملاحظة جمیع الروایة تشهد:بأنّ المراد بیان المرجّح للروایتین اللتین استند إلیهما الحاکمان.

و مثل روایة عوالی اللآلی المرویّة عن العلاّمة،المرفوعة إلی زرارة:

«قال:یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان،فبأیّهما آخذ؟قال:

خذ بما اشتهر بین أصحابک ودع الشاذّ النّادر،قلت:إنّهما معا مشهوران؟قال:خذ بأعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک» (6).

[شماره صفحه واقعی : 297]

ص: 297


1- العنوان منّا.
2- لم ترد فی(ظ)و(م):«و الأصدق».
3- فی(ر)و(ص):«و».
4- فی(ت)،(ر)،(ص)،(ظ)و(م)زیادة:«و هی و إن وردت فی الحکم».
5- الوسائل 18:75 و 76،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،ضمن الحدیث الأوّل.
6- عوالی اللآلی 4:133،الحدیث 229،و مستدرک الوسائل 17:303، الحدیث 2.

و مثل روایة ابن الجهم (1)عن الرضا علیه السّلام:«قلت:یجیئنا الرجلان -و کلاهما ثقة-بحدیثین مختلفین،فلا نعلم أیّهما الحقّ،قال:إذا لم تعلم فموسّع علیک بأیّهما أخذت» (2).

و روایة الحارث بن المغیرة عن الصادق علیه السّلام،قال:«إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلّهم ثقة،فموسّع علیک حتّی تری القائم» (3).

و غیرها من الأخبار (4).

[*حیدری فسایی]

و الظاهر:أنّ دلالتها علی اعتبار الخبر الغیر المقطوع الصدور واضحة،إلاّ أنّه لا إطلاق لها؛لأنّ السؤال عن الخبرین اللذین فرض السائل کلا منهما حجّة یتعیّن العمل بها لو لا المعارض؛کما یشهد به السؤال بلفظة (5)«أیّ»الدالّة علی السؤال عن المعیّن (6)مع العلم بالمبهم، فهو کما إذا سئل عن تعارض الشهود أو أئمّة الصلاة،فأجاب ببیان المرجّح،فإنّه لا یدلّ إلاّ علی أنّ المفروض تعارض من کان منهم مفروض القبول لو لا المعارض.

[شماره صفحه واقعی : 298]

ص: 298


1- کذا فی(ظ)و(م)و فی المصدر:«الحسن بن الجهم»،و فی(ل):«أبی الجهم»،و فی غیرها:«ابن أبی جهم».
2- الوسائل 18:87،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 40.
3- الوسائل 18:87،الباب 9 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 41.
4- انظر مبحث التعادل و التراجیح 4:57-66.
5- فی(ر)،(ل)و(ه):«بلفظ».
6- فی(ر)،(ل)و(ه):«التعیین».

نعم،روایة ابن المغیرة (1)تدلّ علی اعتبار خبر کلّ ثقة،و بعد ملاحظة ذکر الأوثقیّة و الأعدلیّة فی المقبولة و المرفوعة یصیر الحاصل من المجموع اعتبار خبر الثقة،بل العادل.

لکنّ الإنصاف:أنّ ظاهر مساق الروایة أنّ الغرض من العدالة حصول الوثاقة،فیکون العبرة بها.

و منها : ما دلّ علی إرجاع آحاد الرواة إلی آحاد أصحابهم علیهم السلام

، بحیث یظهر منه عدم الفرق بین الفتوی و الروایة،مثل:إرجاعه علیه السّلام إلی زرارة بقوله علیه السّلام:«إذا أردت حدیثا فعلیک بهذا الجالس»مشیرا إلی زرارة (2).

و قوله علیه السّلام فی روایة اخری:«أمّا ما رواه زرارة عن أبی علیه السّلام فلا یجوز ردّه» (3).

و قوله علیه السّلام لابن أبی یعفور بعد السؤال عمّن یرجع إلیه إذا احتاج أو سئل عن مسألة:«فما یمنعک عن الثقفیّ؟-یعنی محمّد بن مسلم-فإنّه سمع من أبی أحادیث،و کان عنده وجیها» (4).

و قوله علیه السّلام-فیما عن الکشّیّ-لسلمة بن أبی حبیبة (5):«ائت أبان

[شماره صفحه واقعی : 299]

ص: 299


1- فی نسخة بدل(ت)بدل«ابن المغیرة»:«ابن جهم».
2- الوسائل 18:104،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 19.
3- الوسائل 18:104،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 17.
4- الوسائل 18:105،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 23.
5- کذا فی(ت)،(ر)،(ظ)،(م)و(ه)،و فی(ص)،(ل)و نسخة بدل(ت): «سلمة بن أبی حبلة»و کتب فی(ص)فوق«حبلة»:«حبیبة»،و فی المصدر: «مسلم بن أبی حیّة»،و فی رجال النجاشی:«سلیم بن أبی حیّة».

ابن تغلب؛فإنّه قد سمع منّی حدیثا کثیرا،فما روی لک عنّی فاروه عنّی» (1).

و قوله علیه السّلام لشعیب العقرقوفیّ بعد السؤال عمّن یرجع إلیه:

«علیک بالأسدیّ»یعنی أبا بصیر (2).

و قوله علیه السّلام لعلیّ بن المسیّب بعد السؤال عمّن یأخذ عنه معالم الدین:«علیک بزکریا بن آدم المأمون علی الدّین و الدّنیا» (3).

و قوله علیه السّلام لمّا قال له عبد العزیز بن المهتدی (4):«ربما أحتاج و لست ألقاک فی کلّ وقت،أ فیونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم دینی؟قال:نعم» (5).

و ظاهر هذه الروایة:أنّ قبول قول الثقة کان أمرا مفروغا عنه عند الراوی،فسأل عن وثاقة یونس،لیرتّب (6)علیه أخذ المعالم منه.

و یؤیّده فی إناطة وجوب القبول بالوثاقة:ما ورد فی العمریّ و ابنه اللذین هما من النوّاب و السفراء،ففی الکافی فی باب النهی عن التسمیة،عن الحمیریّ،عن أحمد بن إسحاق،قال:«سألت أبا الحسن علیه السّلام

[شماره صفحه واقعی : 300]

ص: 300


1- اختیار معرفة الرجال،المعروف برجال الکشّی 2:623.
2- الوسائل 18:103،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 15.
3- الوسائل 18:106،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 27، اختیار معرفة الرجال 2:784.
4- کذا فی الوسائل و اختیار معرفة الرجال،و لکن فی جمیع النسخ:«عبد العزیز ابن المهدیّ».
5- الوسائل 18:107،الباب 11 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 33.
6- فی أکثر النسخ:«لیترتّب».

و قلت له:من اعامل،أو عمّن آخذ،و قول من أقبل؟فقال علیه السّلام له:

العمریّ ثقتی؛فما أدّی إلیک عنّی فعنّی یؤدّی،و ما قال لک عنّی فعنّی یقول،فاسمع له و أطع؛فإنّه الثقة المأمون» (1).

و أخبرنا أحمد بن إسحاق:أنّه سأل أبا محمّد علیه السّلام عن مثل ذلک، فقال له:«العمریّ و ابنه ثقتان،فما أدّیا إلیک عنّی فعنّی یؤدّیان،و ما قالا لک فعنّی یقولان،فاسمع لهما و أطعهما؛فإنّهما الثّقتان المأمونان...

الخبر» (2).

و هذه الطائفة-أیضا-مشترکة مع الطائفة الاولی فی الدلالة علی اعتبار خبر الثقة المأمون.

و منها : ما دلّ علی وجوب الرجوع إلی الرواة و الثقات و العلماء

صوت

[*حیدری فسایی]

علی وجه یظهر منه:عدم الفرق بین فتواهم بالنسبة إلی أهل الاستفتاء، و روایتهم بالنسبة إلی أهل العمل (3)بالروایة،مثل:قول الحجّة،عجّل اللّه فرجه،لإسحاق بن یعقوب-علی ما فی کتاب الغیبة للشیخ،و کمال الدین (4)للصدوق،و الاحتجاج للطبرسی-:«و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا؛فإنّهم حجّتی علیکم،و أنا حجّة اللّه علیهم» (5).

[شماره صفحه واقعی : 301]

ص: 301


1- الکافی 1:330،باب تسمیة من رآه علیه السّلام،الحدیث الأوّل.
2- نفس المصدر،ذیل الحدیث.
3- فی(ل):«العلم».
4- فی غیر(ظ)،(ل)و(م):«إکمال الدین».
5- کمال الدین:484،ضمن الحدیث 4،و الغیبة للطوسی:291،ضمن الحدیث 247،و الاحتجاج 2:283.

فإنّه لو سلّم أنّ ظاهر الصدر الاختصاص بالرجوع فی حکم الوقائع إلی الرواة أعنی الاستفتاء منهم،إلاّ أنّ التعلیل بأنّهم حجّته علیه السّلام یدلّ علی وجوب قبول خبرهم.

و مثل الروایة المحکیّة عن العدّة،من قوله علیه السّلام:

«إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما روی عنّا،فانظروا إلی ما رووه عن علیّ علیه السّلام» (1).

دلّ علی الأخذ بروایات الشیعة و روایات العامّة مع عدم وجود المعارض من روایات الخاصّة.

و مثل ما فی الاحتجاج عن تفسیر العسکری علیه السّلام-فی قوله تعالی: وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ لاٰ یَعْلَمُونَ الْکِتٰابَ... الآیة (2)-من أنّه قال رجل للصادق علیه السّلام:

«فإذا کان هؤلاء القوم من الیهود و النصاری لا یعرفون الکتاب إلاّ بما یسمعون من علمائهم،لا سبیل لهم إلی غیره،فکیف ذمّهم بتقلیدهم و القبول من علمائهم؟و هل عوامّ الیهود إلاّ کعوامّنا یقلّدون علماءهم؟فإن لم یجز لاولئک القبول من علمائهم لم یجز لهؤلاء القبول من علمائهم».

فقال علیه السّلام:«بین عوامّنا و علمائنا و بین عوامّ الیهود و علمائهم فرق من جهة و تسویة من جهة:أمّا من حیث استووا؛فإنّ اللّه تعالی ذمّ

[شماره صفحه واقعی : 302]

ص: 302


1- الوسائل 18:64،الباب 8 من أبواب صفات القاضی،الحدیث 47،و انظر العدّة 1:60.
2- البقرة:78.

عوامنا بتقلیدهم علماءهم کما ذمّ عوامهم بتقلیدهم علماءهم،و أمّا من حیث افترقوا فلا.

قال:بیّن لی یا بن رسول اللّه؟

قال:إنّ عوامّ الیهود قد عرفوا علماءهم بالکذب الصریح و بأکل الحرام و الرشاء،و بتغییر الأحکام عن وجهها بالشفاعات و النسابات و المصانعات،و عرفوهم بالتعصّب الشدید الذی یفارقون به أدیانهم، و أنّهم إذا تعصّبوا أزالوا حقوق من تعصّبوا علیه،و أعطوا ما لا یستحقّه من تعصّبوا له من أموال غیرهم و ظلموهم من أجلهم (1)،و علموهم یقارفون