Sayings of Nahj Albalaqa

ID Book

Wonderful Saying1

In English

1. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: During civil disturbance be like an adolescent camel (1) who has neither a back strong enough for riding nor udders for milking.

In Arabic

1. قَال عليه السلام: كُنْ فِي الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ (4428) ، لاَ ظَهْرٌ فَيُرْكَبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فَيُحْلَبَ.

In Persian

درود خدا بر او فرمود: در فتنه ها، چونان شتر دوساله باش، نه پشتي دارد كه سواري دهد، و نه پستاني تا او را بدوشند.

Footnote

(1). "labun" means a milch camel and "ibnu'l-labun" means its two year old young. In this age the young is neither suitable for riding nor does it has udders which could be milked. It is called "ibnu'l-labun" because in this period of two years its mother bears another young and begins yielding milk again.

The intention is that during civil disturbance or trouble a man should behave in such a manner that lie may be regarded of no consequence and ignored. No need should be felt for his participation in either party". This is because during mischief only dissociation can save from molestation. Of course, when the clash is between right and wrong it is not permissible to keep aloof nor can it be called civil disturbance: but on such occasions it is obligatory to rise up for the support of right and suppression of wrong. For example, (luring the battles of jamal and Siffin it was obligatory to support the right and to fight against the wrong.

p: 1

Wonderful Saying2

In English

2. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who adopts greed as a habit devalues himself; he who discloses his hardship agrees to humiliation; and he who allows his tongue to overpower his soul debases the soul.

In Arabic

2. وقَالَ عليه السلام: أَزْرَى (4429) بِنَفْسِهِ مَنِ اسْتَشْعَرَ (4430) الطَّمَعَ، وَرَضِيَ بِالذُّلِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّهُ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّرَ (4431) عَلَيْهَا لِسَانَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنكه جان را با طمع ورزي بپوشاند خود را پست كرده، و آنكه راز سختي هاي خود را آشكار سازد خود را خوار كرده، و آن كه زبان را بر خود حاكم كند خود را بي ارزش كرده است.

Wonderful Saying3

In English

3. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Miserliness is shame; cowardice is a defect; poverty disables an intelligent man from arguing his case; and a destitute person is a stranger in his home town.

In Arabic

3. وقَالَ عليه السلام: الْبُخْلُ عَارٌ، وَالْجُبْنُ مَنْقَصَةٌ، وَالفَقْرُ يُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّتِهِ، وَالْمُقِلُّ غَرِيبٌ فِي بَلْدَتِهِ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بخل ننگ، و ترس نقصان، و تهيدستي مرد زيرك را در برهان كند مي سازد، و انسان تهيدست در شهر خويش نيز بيگانه است.

Wonderful Saying4

In English

4. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Incapability is a catastrophe; endurance is bravery; abstinence is riches; self-restraint is a shield (against sin); and the best companion is submission (to Allah's will).

In Arabic

4. وقَالَ عليه السلام: الْعَجْزُ آفَةٌ، وَالصَّبْرُ شَجَاعَةٌ، وَالزُّهْدُ ثَرْوَةٌ، وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ (4433) ، وَنِعْمَ الْقَرِينُ الرِّضَى.

p: 2

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ناتواني آفت، و شكيبايي شجاعت، و زهد ثروت، و پرهيزكاري سپر نگهدارنده است، و چه همنشين خوبي است، راضي بودن و خرسندي.

Wonderful Saying5

In English

5. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Knowledge is a venerable estate; good manners are new dresses; and thinking is clear mirror.

In Arabic

5. وقَالَ عليه السلام: الْعِلْمُ وِرَاثَهٌ كَرِيمَةٌ، وَالْأَدَبُ حُلَلٌ مُجَدَّدَةٌ، وَالْفِكْرُ مِرْآةٌ صَافِيَةٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: علم ميراثي گرانبها، و آداب، زيورهاي هميشه تازه، و انديشه، آيينه اي شفاف است.

Wonderful Saying6

In English

6. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The bosom of the wise is the safe of his secrets; cheerfulness is the bond of friendship; effective forbearance is the grave of short-comings. It is narrated that Amir al-mu'minin said in expressing this meaning that: Mutual reconciliation is the covering for short - comings; and he who admires himself attracts many opponents against him. (1)

In Arabic

6. وقَالَ عليه السلام: صَدْرُ الْعَاقِلِ صُنْدُوقُ سِرِّهِ، وَالْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ (4434) الْمَوَدَّةِ، وَالْإِحْتِمالُ (4435) قَبْرُ العُيُوبِ. وروي عنه عليه السلام أنّه قال في العبارة عن هذا المعنى أيضاً: الْمُسَالََةُ خَبْاءُ الْعُيُوبِ، وَمَنْ رَضِيَ عَنْ نَفْسِهِ كَثُرَ السَّاخِطُ عَلَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سينه خردمند صندوق راز اوست، و خوشرويي وسيله دوست يابي، و شكيبايي، گورستان پوشاننده عيبهاست.و يا فرمود: پرسش كردن وسيله پوشاندن عيبهاست، و انسان از خود راضي، دشمنان او فراوانند.

Footnote

(1). In the last phrase, Amir al-mu'minin has described the consequences and effects resulting from self-admiration namely that it creates the feeling of hatred and humiliation-against others. Thus, the man who manifests his greatness by every pretext in order to make himself conspicuous is never regarded with esteem. People begin to despise him because of his mental condition in seeking self-conspicuity and are not prepared to accord him the worth which he really has, much less to regard him as he himself thinks to be.

p: 3

Wonderful Saying7

In English

7. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Charity is an effective cure, and the actions of people in their present life will be before their eyes in the next life. (2)

In Arabic

7. وقَالَ عليه السلام: َالصَّدَقَةُ دَوَاءٌ مُنْجِحٌ، وَأَعْمَالُ الْعِبَادِ فِي عَاجِلِهِمْ، نُصْبُ أَعْيُنِهِمْ فِي آجالِهِمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: صدقه دادن دارويي ثمربخش است، و كردار بندگان در دنيا، فردا در پيش روي آنان جلوه گر است.

Footnote

(2). This saying comprises of two phrases:-

The first sentence relates to charity and Amir al-mu'minin has described it as an effective cure, because when a man helps the poor and the destitute by alms they pray for his health and recovery from the depth of their hearts and therefore their prayer is granted and brings him cure. In this connection, there is the saying of the Holy Prophet that, "Cure your sick by charity."

The second sentence relates to the disclosure of actions on the Day of Judgement, namely that the good and bad deeds which a person performs in this world cannot be perceived by human senses because of the veil of material elements but on the Day of Judgement when material curtains will be lifted they will so appear before the eyes that there will be no possibility of denial by anyone. Thus, Allah has said:

On that day shall come out people (from their graves) in (scattered) groups, to be shown their own deeds. Then he who has done an atom-weight of good shall see it. And he who has done an atom-weight of evil shall see it. (Qur'an, 99:6-8)

p: 4

Wonderful Saying8

In English

8. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: How wonderful is man that he speaks with fat, talks with a piece of flesh, hears with a bone and breathes through a hole.

In Arabic

8. وقال عليه السلام: اعْجَبُوا لِهذَا الْإِنْسَانِ يَنْظُرُ بِشَحْمٍ (4436) ، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ (4437) ، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ (4438) ، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ!!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از ويژگيهاي انسان در شگفتي مانيد، كه با پاره اي (پي) مي نگرد، و با (گوشت) سخن مي گويد، و با (استخوان) مي شنود، و از (شكافي) نفس مي كشد!!

Wonderful Saying9

In English

9. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When this world advances towards anyone (with its favours) it attributes to him other's good; and when it turns away from him it deprives him of his own good. (1)

In Arabic

9. وقال عليه السلام: إِذَا أَقْبَلَتِ الدُّنْيَا عَلَى أحَد أَعَارَتْهُ مَحَاسِنَ غَيْرِهِ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ عَنْهُ سَلَبَتْهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چون دنيا به كسي روي آورد، نيكيهاي ديگران را به او عاريت دهد، و چون از او روي برگرداند خوبيهاي او را نيز بربايد.

Footnote

(1). The meaning is that when a man's fortune is helpful and the world is favourable to him then people describe his performances with exaggeration and give credit to him for others' actions as well, while if a man loses the favour of the world and the clouds of ill-luck and misfortune engulf him, they ignore his virtues and do not at all tolerate even to recall his name.

p: 5

They are friends of him whom the world favours and the foes of him whom the world hits.

Wonderful Saying10

In English

10. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Meet people in such a manner that if you die they should weep for you and if you live they should long for you. (2)

In Arabic

10. وقال عليه السلام: خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با مردم آنگونه معاشرت كنيد، كه اگر مرديد بر شما اشك ريزند، و اگر زنده مانديد، با اشتياق سوي شما آيند.

Footnote

(2). To the person who behaves with others with benignity and manner-liness, people extend their hand of cooperation, they honour and respect him and shed tears after his death. Therefore, a person should lead such an agreeable life that no one should have any complaint against him, nor should any harm be caused by him to anyone so that during life he should attract others and after death too he should be remembered in good words

Wonderful Saying11

In English

11. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you gain power over your adversary pardon him by way of thanks for being able to overpower him.(3)

In Arabic

11. وقال عليه السلام: إِذَا قَدَرْتَ عَلَى عَدُوِّكَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنْهُ شُكْراً لِلْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر بر دشمنت دست يافتي، بخشيدن او را شكرانه پيروزي قرار ده.

p: 6

Footnote

(3). The occasion for pardon and forgiveness is when there is power to take revenge. But when there is no such power, then pardon is just the result of helplessness, for which there is no credit. However, to practise pardon despite having power and the ability to avenge is the essence of human distinction and an expression of thanks to Allah for bestowing this power, because the feeling of gratefulness necessitates that man should bow before. Allah in humbleness and humiliation by which the delicate feeling of pity and kindness will arise in his heart and the rising flames of rage and anger will cool down after which there will be no urge to take revenge under the effect of which he would use his power and capability to satisfy his anger instead of using it properly.

Wonderful Saying12

In English

12. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The most helpless of all men is he who cannot find a few brothers during his life, but still more helpless. is he who finds such a brother but loses him. (1)

In Arabic

12. وقال عليه السلام: أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ اكْتِسَابِ الْإِخْوَانِ، وَأَعْجَزُ مِنْهُ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ناتوان ترين مردم كسي است كه در دوست يابي ناتوان است، و از او ناتوان تر آنكه دوستان خود را از دست بدهد.

Footnote

(1). It is not difficult to attract others by good manners and cheerfulness and to befriend them by sweet speech because no physical exertion or mental worry is required for this: and after making friends it is still easier to maintain the friendship and good relations because for making friends some effort or other is needed while for maintaining it no difficulty is to be surmounted. Therefore, no one can be more wretched than the man who cannot even retain a thing which could be retained just by keeping away a frown from the face.

p: 7

The intention is that a man should meet everyone with good manners and cheerfulness so that people may like to associate with him and extend a hand of friendship towards him.

Wonderful Saying13

In English

13. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you get (only) small favours do not push them away through lack of gratefulness.

In Arabic

13. وقال عليه السلام: إِذَا وَصَلَتْ إِليْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلاَ تُنْفِرُوا أَقْصَاهَا بِقِلَّةِ الشُّكْرِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چون نشانه هاي نعمت پروردگار آشكار شد، با ناسپاسي نعمتها را از خود دور نسازيد.

Wonderful Saying14

In English

14. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is abandoned by near ones is dear to remote ones.

In Arabic

14. وقال عليه السلام: مَنْ ضَيَّعَهُ الْأَقْرَبُ أُتِيحَ لَهُ (4441) الْأَبْعَدُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي را كه نزديكانش واگذارند، بيگانه او را پذيرا باشد.

Wonderful Saying15

In English

15. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every mischief monger cannot even be reproved. (2)

In Arabic

15. وقال عليه السلام: مَا كُلُّ مَفْتُونٍ يُعَاتَبُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هر فريب خورده اي را نمي شود سرزنش كرد.

Footnote

(2). Amir al-mu'minin uttered this sentence when Sa'd ibn Abi Waqqas, Muhammad ibn Maslamah and 'Abdullah ibn 'Umar refused to support him against the people of Jamal. He means to say that these people are so against me that neither have my words any effect on them nor do I need to reproof, rebuke or correct them.

p: 8

Wonderful Saying16

In English

16. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: All matters are subject to destiny, so much so that sometimes death results from effort.

In Arabic

16. وقال عليه السلام: تَذِلُّ الْأُمُورُ لِلْمَقَادِيرِ، حَتَّى يَكُونَ الْحَتْفُ في التَّدْبِيرِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كارها چنان رام تقدير است كه چاره انديشي به مرگ مي انجامد.

Wonderful Saying17

In English

17. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked to explain the saying of the Messenger of Allah that: Banish your old age (by hair-dye) and do not acquire resemblance to the Jews. Amir al-mu'minin replied: The Prophet (p.b.u.h.a.h.p.) said this at a time when the religion was confined to a few, but now that its expanse has widened and it is firmly settled everyone is free in his action. (1)

In Arabic

17. وسئل عليه السلام وعن قول النَّبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وَسلّم: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ (4444) ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ». فَقَال عليه السلام: إِنَّمَا قَالَ صلى الله عليه وآله ذلِكَ وَالدِّينُ قُلٌّ (4445) ، فَأَمّا الْآنَ وَقَدِ اتَّسَعَ نِطَاقُهُ (4446) ، وَضَرَبَ بِجِرَانِهِ (4447) ، فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند كه رسول خدا (ص) فرمود: موها را رنگ كنيد، و خود را شبيه يهود نسازيد يعني چه؟ فرمود:) پيامبر (ص) اين سخن را در روزگاري فرمود كه پيروان اسلام اندك بودند، اما امروز كه اسلام گسترش يافته، و نظام اسلامي استوارشده، هر كس آنچه را دوست دارد انجام دهد.

Footnote

(1). The intention is that since in the beginning of Islam the number of Muslims was limited it was necessary to keep them distinct from the Jews in order to maintain their collective entity, so the Prophet ordered the use of hair-dye which was not in use among the Jews. Besides, it was also the aim that when facing the enemy the people should not appear old in age and weak.

p: 9

Wonderful Saying18

In English

18. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about those who avoided fighting on his side: They abandoned right but did not support wrong.(2)

In Arabic

18. وقال عليه السلام: في الذين اعتزلوا القتال معه: خَذَلُوا الْحَقَّ، وَلَمْ يَنْصُرُوا الْبَاطِلَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (درباره آنان كه از جنگ كناره گرفتند) حق را خوار كرده، باطل را نيز ياري نكردند.

Footnote

(2). This saying is about those who claimed to be neutrals, such as 'Abdullah ibn 'Umar, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Musa al-Ash'ari, al-Ahnaf ibn Qays, Muhammad ibn Maslamah, Usamah ibn Zayd and Anas ibn Malik, etc. No doubt these people did not openly support wrong but not to support right is also a kind of support of wrong. Therefore, they will be counted among the opponents of right.

Wonderful Saying19

In English

19. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who gallops with loose rein collides with death.

In Arabic

19. وقال عليه السلام: مَنْ جَرَى فِي عِنَانِ (4448) أَمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ (4449) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس كه در پي آرزوي خويش تازد، مرگ او را از پاي درآورد.

Footnote

Wonderful Saying20

In English

20. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Forgive the shortcomings of considerate people because when they fall into error Allah raises them up.

In Arabic

20. وقال عليه السلام: أَقِيلُوا ذَوِي الْمُرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ (4450) ، فَمَا يَعْثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ إِلاَّ وَيَدُ اللهُ بِيَدِهِ يَرْفَعُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از لغزش جوانمردان درگذريد، زيرا جوانمردي نمي لغزد جز آنكه دست خدا او را بلندمرتبه مي سازد.

p: 10

Wonderful Saying21

In English

21. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The consequence of fear is disappointment and of bashfulness is frustration. Opportunity passes away like the cloud. Therefore, make use of good opportunities.(3)

In Arabic

21. وقال عليه السلام: قُرِنَتِ الْهَيْبَةُ بِالْخَيْبَةِ (4451) ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ (4452) ، وَالْفُرْصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ترس با نااميدي، و شرم با محروميت همراه است، و فرصتها چون ابرها مي گذرند، پس فرصتهاي نيك را غنيمت شماريد.

Footnote

(3). However had a thing may be regarded among the people and however it may be looked down upon, if it is not really bad then to feel bashful about it is quite foolish, because it will often cause deprival from things which are the source of successes and achievements in this as well as the next world. For example, if a man fears lest people may regard him to be ignorant and therefore feels bashful in asking an important and necessary issue then this misplaced bashfulness would result in his being deprived of knowledge. Therefore, no sane person should feel bashful about making enquiries. Thus, an old man who was learning despite old age was asked whether he did not feel ashamed of learning in old age and he replied: "I do not feel shame for ignorance during old age, then how can I feel shame for learning in old age." Of course, to feel shame in doing things which are really bad and mischievous is the essence of humanity and nobility; for instance, those immoral acts which are bad according to religion, intelligence and ethics. In any case, the first kind of bashfulness is bad and the second one is good. In this connection, the Holy Prophet's saying is that:

p: 11

Bashfulness is of two kinds, bashfulness of intelligence and bashfulness of foolishness. The bashfulness of intelligence is knowledge whereas the bashfulness of foolishness is ignorance.

Wonderful Saying22

In English

22. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said We have a right. If it is allowed to us well and good, otherwise, we will ride on the hind part of the camel (like lowly people) even though the night journey may be long.

as-Sayyid ar-Radi says: This is a very fine and eloquent expression. It means that if we are not allowed our right we will be regarded humble. This sense comes out from this expression because on the rear part of the camel only slaves, prisoners or other people of this type used to ride. (1)

In Arabic

22. وقال عليه السلام: لَنَا حَقٌّ، فَإِنْ أُعْطِينَاهُ، وَإِلاَّ رَكِبْنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ، وَإِنْ طَالَ السُّرَى.

قال الرضي: و هذا من لطيف الكلام وفصيحه، ومعناه: أنّا إن لم نعط حقّنا كنا أذلاّء، وذلك أن الرديف يركب عجُزَ البعير، كالعبد والْأَسير ومن يجري مجراهما.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ما را حقي است اگر به ما داده شود، وگرنه بر پشت شتران سوار شويم و براي گرفتن آن برانيم هر چند شب روي بطول انجامند. (اين از سخنان لطيف و فصيح است، يعني اگر حق ما را ندادند، خوار خواهيم شد و بايد بر ترك شتر چون بنده بنشينيم.)

Footnote

(1).The sense of the interpretation written by as-Sayyid ar- Radi is that Amir al-mu'minin intends to say that if our right, that lies with others in our position, as with the Imam whom it is obligatory to obey, is acknowledged and we are given the chance of worldly rule well and good, otherwise, we will have to bear all sorts of hardships and ignominies and we shall be compelled to live this life of ignominy and humiliation for a long time.

p: 12

Some commentators have stated a different meaning than this, namely that "If our position is belittled and put aside, and others are given precedence over us, we shall bear it patiently and agree to remain behind" and this is what is meant by riding on the hind part of the camel, because the person who rides on the hind part is on the rear while the person who sits on its back is in the fore. Some people take it to mean that if we are allowed our right we will accept it but if it is not given we shall not behave like the rider who gives over the rein of his animal into the hands of some other person who is free to take him wherever he likes but we shall stick to our right even though a long time may elapse and not surrender to the usurpers.

Wonderful Saying23

In English

23. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He whose deeds accord (him) a back position cannot be given a front position because of his lineage.

In Arabic

23. وقال عليه السلام: مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه كردارش او را بجايي نرساند، افتخارات خاندانش او را به جايي نخواهد رسانيد.

Wonderful Saying24

In English

24. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: To render relief to the grief-stricken and to provide comfort in hardship means the atonement of great sins.

In Arabic

24. وقال عليه السلام: مِنْ كَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ، وَالتَّنْفِيسُ عَنِ الْمكْرُوبِ.

p: 13

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از كفاره گناهان بزرگ، به فرياد مردم رسيدن، و آرام كردن مصيبت ديدگان است.

Wonderful Saying25

In English

25. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' son of Adam, when you see that your Lord, the Glorified, bestows His favours oil you while you are disobeying Him, you should fear Him. (1)

In Arabic

25. وقال عليه السلام: يَابْنَ آدَمَ، إِذَا رَأَيْتَ رَبَّكَ سُبْحَانَهُ

يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاحْذَرْهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم! زماني كه خدا را مي بيني انواع نعمتها را به تو مي رساند و تو معصيت كاري، بترس.

Footnote

(1). When a person goes On receiving favours despite sinfulness he develops the misunderstanding that Allah is pleased with him and that this is the result of His pleasure, because increase in favours arises out of gratefulness and in the event of ungratefulness the bestowal of favours stops, as Allah says:

And when declared your Lord: "If you be grateful I will increase (My favours) to you, and if you be ungrateful, verily My torment is indeed severe." (Qur'an, 14:7)

Nevertheless, continuous bestowal of favours, despite disobedience and ungratefulness, cannot be the result of Allah's pleasure, nor can it he said that in this way Allah has put him under the misconception that he should regard this exuberance of favours as the result of Allah's pleasure because when he knows that he is a sinner and disobedient and is commiting sins and vices, knowing them to be sins and vices, then there are no grounds for misconception on his part by assuming Allah 's pleasure and consent. He should rather think that this is a sort of trial and respite for when his sinfulness and high-handedness reaches its zenith he will be caught all at once. Therefore, in such a case he should keep waiting as to when Allah 's favours are taken away from him and he is punished with deprival and discomfiture.

p: 14

Wonderful Saying26

In English

26. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whenever a person conceals a thing in his heart it manifests itself through unintentional words from his tongue and (in) the expressions of his face. (2)

In Arabic

26. وقال عليه السلام: مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إِلاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِهِ، وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي چيزي را در دل پنهان نكند جز آنكه در لغزشهاي زبان، و رنگ رخسار، آشكار خواهد شد.

Footnote

(2). The things which a man wants to conceal from others do come out through his tongue sometime or another, and his effort at concealment is unsuccessful. This is because although the far-sighted mind desires to keep them concealed yet sometimes it gets entangled in some more important matter and becomes careless on this score when the concealed thing comes out in words through his tongue. When the mind becomes attentive, it is not possible to undo the matter just as an arrow cannot be got back after shooting. Even if this is not the case and mind is fully cautious and attentive, the thing cannot remain concealed because the lines of the face are indicative of mental feelings and reflect the heart's emotions, and consequently redness of face can easily point out to the sense of shame, and its yellowness fear.

Wonderful Saying27

In English

27. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Keep walking in your sickness as long as you can. (1)

In Arabic

27. وقال عليه السلام: امْشِ بِدَائِكَ مَا مَشَى بِكَ (4453) .

p: 15

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با درد خود بساز، چندان كه با تو سازگار است.

Footnote

(1). The intention is that as long as sickness does not become serious do not give it importance, because by giving importance the feelings get effected and the illness increases. Therefore, continued activity and regarding oneself well dispels sickness and also prevents the power of resistance from getting weak, and keeps up its psychological power, while the psychological power curbs small ailments by itself, provided it is not forced to give up resistance by the surrendering the imagination to the ailment.

Wonderful Saying28

In English

28. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The best abstemiousness is to conceal it.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَفْضَلُ الزُّهْدِ إِخْفَاءُ الزُّهْدِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: برترين زهد، پنهان داشتن زهد است.

Wonderful Saying29

In English

29. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you are running away from the world and death is approaching, there is no question of delay in the encounter.

In Arabic

29. وقال عليه السلام: إِذَا كُنْتَ فِي إِدْبَارٍ (4454) ، وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالٍ (4455) ، فَمَا أسْرَعَ الْمُلْتَقَى!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هنگامي كه تو زندگي را پشت سر مي گذاري و مرگ به تو روي مي آورد، پس ديدار با مرگ چه زود خواهد بود.

Wonderful Saying30

In English

30. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear! Fear! By Allah, He has hidden your sins so much so as though He has forgiven.

p: 16

In Arabic

وقال عليه السلام: في كلام له: الْحَذَرَ الْحَذَرَ! فَوَاللهِ لَقَدْ سَتَرَ، حتَّى كَأَنَّهُ قَدْ غَفَرَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هشدار! هشدار! به خدا سوگند چنان پرده پوشي كرده كه پنداري تو را بخشيده است.

Wonderful Saying31

In English

31. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about faith when he said:

Faith stands on four supports: on endurance, conviction, justice and jihad (fighting in the way of Allah).

Endurance again has four aspects: eagerness, fear, abstention (from the world) and anticipation (of death). So, whoever is eager for Paradise will ignore the passions; whoever fears the Fire (of Hell) will refrain from prohibited acts; whoever abstains from the world takes hardships lightly; and whoever anticipates death will hasten towards good deeds.

Conviction also has four aspects: prudent perception, intelligence and understanding, drawing lessons from instructive things and following the precedents of past people. So, whoever perceives with prudence, wise knowledge will be manifest to him, and to whomsoever wise knowledge becomes manifest he appreciates instructive objects, and whoever appreciates instructive objects he is just like past people.

Justice also has four aspects: keen understanding, deep knowledge, a good power of decision and firm forbearance. Therefore, whoever understands comes to acquire depth of knowledge; whoever acquires depth of knowledge drinks from the spring of judgement; and whoever exercises forbearance never commits evil actions in his affairs and leads a praiseworthy life among the people.

jihad also has four aspects: to ask others to do good, to keep away others from doing evil, to fight (in the way of Allah) sincerely and firmly on all occasions, and to detest the vicious. So, whoever asks others to do good provides strength to the believers; whoever desists others from evil humiliates the unbelievers; whoever fights sincerely on all occasions discharges all his obligations; and whoever detests the vicious and becomes angry for the sake of Allah, then Allah will be angry in favour of him and will keep him and will keep him pleased on the Day of Judgement.

p: 17

Unbelief stands on four supports: hankering after whims, mutual quarrelling, deviation from the truth, and dissension. So, whoever hankers after whims does not incline towards right: whoever quarrels much on account of ignorance remains permanently blinded from the right; whoever deviates from truth, for him good becomes evil and evil becomes good and he remains intoxicated with misguidance; and whoever makes a breach (with Allah and His Messenger), his path becomes difficult, his affairs become complicated and his way of escape becomes narrow. Doubt has also four aspects: unreasonableness, fear, wavering and undue submission to every thing. So, he who adopts unreasonableness as his way, for him there is no dawn after the night; he who is afraid of what befalls him has to run on his heels; he who wavers in doubt Satans trample him under their feet and he who submits to the destruction of this and tile next world succumbs to it.

as-Sayyid ar-Radi says: We have left out the remaining portion of this saying for fear of length and for being outside the purpose of this chapter.

In Arabic

وسُئِلَ عليه السلام عَنِ الْإِيمَانِ، فَقَالَ: الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى الصَّبْرِ، والْيَقِينِ، وَالْعَدْلِ، وَالْجَهَادِ: فَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَربَعَِ شُعَبٍ عَلَى الشَّوْقِ، وَالشَّفَقِ (4456) ، وَالزُّهْدِ، وَالتَّرَقُّبِ: فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلاَ عَنِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أشْفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ، وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ ألى الْخَيْرَاتِ . وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ، وَتَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ (4457) ، وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ (4458) ، وَسُنَّةِ (4459) الْأَوَّلِينَ: فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ، وَمَنْ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ. وَالْعَدْلُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى غائِصِ الْفَهْمِ، وَغَوْرِ الْعِلْمِ (4460) ، وَزُهْرَةِ الْحُكْمِ (4461) ، وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ: فَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ، وَمَنْ عَلِمَ غَوْرَ الْعِلْمِ صَدَرَ عَنْ شَرَائِعِ الْحُكْمِ (4462) ، وَمَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً. وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، وَالصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ (4463) ، وَشَنَآنِ (4464) الْفَاسِقيِنَ: فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظُهُورَ الْمُؤمِنِينَ، وَمَنْ نَهَىِ عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أُنُوفَ الْكَافِرِينَ ومَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَنِىءَ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَالْكُفْرُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمُّقِ (4465) ، وَالتَّنَازُعِ، وَالزَّيْغِ (4466) ، وَالشِّقَاقِ (4467) : فَمَنْ تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبْ (4468) إِلَى الْحَقِّ، وَمَنْ كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَاهُ عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاغَ سَاءَتْ عِنْدَهُ الْحَسَنَةُ وَحَسُنَتْ عِنْدَهُ السَّيِّئَةُ وَسَكِرَ سُكْرَ الضَّلاَلَةِ، وَمَنْ شَاقَّ وَعُرَتْ (4469) عَلَيْهِ طُرُقُهُ وَأَعْضَلَ (4470) عَلَيْهِ أَمْرُهُ وَضَاق عَلَيْه مَخْرَجُهُ. وَالشَّكُّ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الَّتمارِي (4471) ، وَالهَوْلِ (4472) ، وَالتَّرَدُّدِ (4473) والْإِسْتِسْلاَمِ (4474) : فَمَنْ جَعَلَ الْمِرَاءَ (4475) دَيْدَناً (4476) لَمْ يُصْبِحْ لَيْلُهُ (4477) ، وَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ (4478) ، وَمَن تَرَدَّدَ فِي الرَّيْبِ (4479) وَطِئَتْهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ (4480) ، وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لِهَلَكَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ هَلَكَ فِيهِمَا. قال الرضي: و بعد هذا كلام تركنا

p: 18

ذكره خوف الْإِطالة والخروج عن الغرض المقصود في هذا الباب .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از ايمان پرسيدند، جواب داد) 1- شناخت اقسام ايمان ايمان بر چهار پايه استوار است، صبر، يقين، عدل و جهاد. صبر نيز بر چهار پايه قرار دارد. شوق، هراس، زهد، انتظار. آن كس كه اشتياق بهشت دارد، شهوتهايش كاستي گيرد، و آن كس كه از آتش جهنم مي ترسد، از حرام دوري مي گزيند، و آن كس كه كه در دنيا زهد مي ورزد، مصيبتها را ساده پندارد، و آن كس كه مرگ را انتظار مي كشد در نيكيها شتاب مي كند. يقين نيز بر چهار پايه استوار است، بينش زيركانه، دريافت حكيمانه واقعيتها، پند گرفتن از حوادث روزگار، و پيمودن راه درست پيشينيان، پس آن كس كه هوشمندانه به واقعيتها نگريست، حكمت را آشكارا بيند، و آنكه حكمت را آشكارا ديد، عبرت آموزي را شناسد، و آنكه عبرت آموزي شناخت گويا چنان است كه با گذشتگان مي زيسته است. و عدل نيز بر چهار پايه برقرار است، فكري ژرف انديش، دانشي عميق و به حقيقت رسيده، نيكو داوري كردن، استوار بودن در شكيبايي. پس كسي كه درست انديشيد به ژرفاي دانش رسيده، و آن كس كه به حقيقت دانش رسد، از چشمه زلال شريعت نوشد، و كسي كه شكيبا باشد در كارش زياده روي نكرده با نيكنامي در ميان مردم زندگي خواهد كرد

. و جهاد نيز بر چهار پايه استوار است، امر به معروف، نهي از منكر، راستگويي در هر حال، و دشمني با فاسقان، پس هر كس به معروف امر كرد، پشتوانه نيرومند مومنان است، و آن كس كه از زشتي ها نهي كرد، بيني منافقان را به خاك ماليد، و آن كس كه در ميدان نبرد صادقانه پايداري كند حقي را كه بر گردن او بوده ادا كرده است، و كسي كه با فاسقان دشمني كند و براي خدا خشم گيرد، خدا هم براي او خشم آورد، و روز قيامت او را خشنود سازد.

p: 19

2- شناخت اقسام كفر و ترديد و كفر بر چهار ستون پايدار است، كنجكاوي دروغين، ستيزه جويي و جدل، انحراف از حق، و دشمني كردن، پس آن كس كه دنبال وهم و كنجكاوي دروغين رفت به حق نرسيد. و آن كس كه به ستيزه جويي و نزاع پرداخت از ديدن حق نابيناست، و آن كس كه از راه حق منحرف گرديد، نيكويي را زشت، و زشتي را نيكويي پندارد و سرمست گمراهي هاست، و آن كس كه دشمني ورزيد پيمودن راه حق بر او دشوار و كارش سخت، و نجات از مشكلات دشوار است، و شك چهار بخش دارد، جدال در گفتار، ترسيدن، دودل بودن، و تسليم حوادث روزگار شدن. پس آن كس كه جدال و نزاع را عادت خود قرار داد از تاريكي شبهات بيرون نخواهد آمد، و آن كس كه از هر چيزي ترسيد همواره در حال عقب گرد است، و آن كس كه در ترديد و دودلي باشد زير پاي شيطان كوبيده خواهد شد، و آن كس كه تسليم حوادث شد و به تباهي دنيا و آخرت گردن نهاد، هر دو جهان را از كف داد. (سخن امام طولاني است چون در اين فصل، حكمتهاي كوتاه را جمع آوري مي كنم از آوردن دنباله سخن خوددداري كردم)

Wonderful Saying32

In English

32. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The doer of good is better than the good itself, and the doer of evil is worse than the evil itself.

In Arabic

وقال عليه السلام: فَاعِلُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْهُ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرٌّ مِنْهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نيكوكار از كار نيك بهتر، و بدكار از كار بد بدتر است.

p: 20

Wonderful Saying33

In English

33. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Be generous but not extravagant; be thrifty but not miserly.

In Arabic

وقال عليه السلام: كُنْ سَمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذِّراً، وَكُنْ مُقَدِّراً (4481) وَلاَ تَكُنْ مُقَتِّراً (4482) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بخشنده باش اما زياده روي نكن، در زندگي حسابگر باش اما، سختگير مباش.

Wonderful Saying34

In English

34. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The best of riches is the abandonement of desires.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنى (4483) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بهترين بي نيازي ترك آرزوهاست.

Wonderful Saying35

In English

35. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If someone is quick in saying about people what they dislike, they speak about him that about which they have no knowledge.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أَسْرَعَ إِلَى النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَ، قَالُوا فِيهِ بما لاَ يَعْلَمُونَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي در انجام كاري كه مردم خوش ندارند شتاب كند، آنچه كه نمي دانند درباره او خواهند گفت.

Wonderful Saying36

In English

36. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever prolongs his desire ruins his actions.

In Arabic

36. وقال عليه السلام: مَنْ أَطَالَ الْأَمَلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه آرزوهايش طولاني، كردارش نيز ناپسند است.

Wonderful Saying37

In English

37. Once Amir al-mu'minin, peace be upon him, was proceeding towards Syria when the countrymen of a1-Anbar met him. Seeing him they began to walk on foot and then ran in front of him. He enquired why they were doing so and they replied that this was the way they respected their chiefs. Then he said: By Allah, this does not benefit your chiefs. You are belabouring yourself in this world and earning misery for the next world by it. How harmful is the labour in whose wake there is punishment and how profitable is the case with which there is deliverance from the Fire (of Hell).

p: 21

In Arabic

وقال عليه السلام وقد لقيه عند مسيره إلى الشام دهاقين الأنبار (4485) ، فترجّلوا له (4486) واشتدّوا بين يديه (4487) فقال:

مَا هذَا الَّذِي صَنَعْتُمُوهُ؟ فقالوا: خُلُقٌ مِنَّا نُعَظِّمُ بِهِ أُمَرَاءَنَا. فقال : وَاللهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهذَا أُمَرَاؤُكُمْ! وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ (4488) عَلَى أَنْفُسِكْمْ فِي دُنْيَاكُمْ، وَتَشْقَوْنَ (4489) بِهِ فِي آخِرَتِكُمْ، وَمَا أخْسرَ الْمَشَقَّةَ وَرَاءَهَا الْعِقَابُ، وَأَرْبَحَ الدَّعَةَ (4490) مَعَهَا الْأَمَانُ مِنَ النَّارِ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در سر راه صفين دهقانان شهر انبار تا امام را ديدند پياده شدند، و پيشاپيش آن حضرت مي دويدند، فرمود چرا چنين مي كنيد؟ گفتند عادتي است كه پادشاهان خود را احترام مي كرديم، فرمود:) بخدا سوگند! كه اميران شما از اين كار سودي نبردند، و شما در دنيا با آن خود را به زحمت مي افكنيد، و در آخرت دچار رنج و زحمت مي گرديد، و چه زيانبار است رنجي كه عذاب در پي آن باشد، و چه سودمند است آسايشي كه با آن امان از آتش جهنم باشد.

Wonderful Saying38

In English

38. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to his son al- Hasan:

O' my son, learn four things and (a further) four things from me. Nothing will harm you if you practise them. That the richest of riches is intelligence; the biggest destitution is foolishness; the wildest wildness is vanity and the best achievement is goodness of the moral character.

O' my son, you should avoid making friends with a fool because he may intend to benefit you but may harm you; you should avoid making friends with a miser because he will run away from you when you need him most; you should avoid making friends with a sinful person because he will sell you for nought; and you should avoid making friends with a liar because he is like a mirage, making you feel far things near and near things far.

p: 22

In Arabic

وقال عليه السلام: لِإِبنه الحسن عليه السلام: يَا بُنَيَّ، احْفَظْ عَنِّي أَرْبَعاً وَأَرْبَعاً، لاَ يَضُرَّكَ مَا عَمِلْتَ مَعَهُنَّ: إِنَّ أَغْنَى الْغِنَىُ الْعَقْلُ، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ، وَأَوحَشَ الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ (4491) ، وَأَكْرَمَ الْحَسَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ. يَا بُنَيَّ، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ، فَإِنَّهُ يُريِدُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرَّكَ. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، فَإِنَّهُ يَقْعُدُ عَنْكَ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ. وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ، فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ (4492) . وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَذَّابِ، فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ (4493) : يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ، وَيُبَعِّدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ.

In Persian

به فرزندش امام حسن (ع) فرمود: پسرم! چهار چيز از من يادگير (در خوبيها)، و چهار چيز به خاطر بسپار (هشدارها)، كه تا به آنها عمل كني زيان نبيني. الف: خوبيها 1- همانا ارزشمندترين بي نيازي عقل است، 2- و بزرگ ترين ترس بي خردي است، 3- ترسناك ترين تنهايي خودپسندي است 4- و گرامي ترين ارزش خانوادگي، اخلاق نيكوست. ب: هشدارها 1- پسرم! از دوستي با احمق بپرهيز، همانا مي خواهد به تو نفعي رساند اما دچار زيان مي كند. 2- از دوستي با بخيل بپرهيز، زيرا از آنچه كه سخت به آن نيازي داري از تو دريغ مي دارد. و از دوستي با بدكار بپرهيز، كه با اندك بهايي تو را مي فروشد. 4- و از دوستي با دروغگو بپرهيز، كه او به سراب ماند، دور را به تو نزديك، و نزديك را دور مي نماياند.

Wonderful Saying39

In English

Amir al-mu'minin, peace he upon him, said: Supererogatory worship cannot bring about nearness to Allah if it hampers the obligatory.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتْ بِالْفَرَائِضِ.

p: 23

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مستحبات به خدا نزديك نمي گرداند اگر به واجبات زيان رساند.

Wonderful Saying40

In English

Amir a'-mu'minin, peace be upon him, said: The tongue of the wise man is behind his heart, and the heart of the fool is behind his tongue.

as-Sayyid ar-Radi says: This sentence has a strange and beautiful meaning. It means that the wise man does riot speak with his tongue except after consulting his mind and exercising his imagination, but the fool quickly utters whatever comes to his tongue without thinking. In this way, the tongue of the wise man follows his heart while the heart of the fool follows his tongue.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبِهِ، وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَاءَ لِسَانِهِ.

قال الرضي: و هذا من المعاني العجيبة الشريفة، والمراد به أنّ العاقل لا يطلق لسانه إلاّ بعد مشاورة الرَّوِيّةِ ومؤامرة الفكرة. والأحمق تسبق حذفاتُ لسانه وفلتاتُ كلامه مراجعةَ فكره ومماخضة رأيه، فكأن لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب الأحمق تابع للسانه.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: زبان عاقل در پشت قلب اوست، و قلب احمق در پشت زبانش قرار دارد. (اين از سخنان ارزشمند و شگفتي آور است، كه عاقل زبانش را بدون مشورت و فكر و سنجش رها نمي ساز، اما احمق هرچه بر زبانش آيد مي گويد بدون فكر و دقت، پس زبان عاقل از قلب او و قلب احمق از زبان او فرمان مي گيرد).

Wonderful Saying41

In English

This very sense has been related from Amir al-mu'minin, peace be upon him, in a different version as follows:

p: 24

The heart of a fool is in his mouth while the tongue of the wise man is in his heart.

The meaning of both the sayings (40 and 41) is the same.

In Arabic

41.و قد روي عنه عليه السلام هذا المعني بلفظ، آخر و هو قوله :قَلْبُ الْأَحْمَقِ فِي فَيهِ، وَ لَسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ. و معناهما واحد.

In Persian

(حكمت 40 بگونه ديگري نيز نقل شد) و درود خدا بر او فرمود: قلب احمق در دهان او، و زبان عاقل در قلب او قرار دارد.

Wonderful Saying42

In English

42. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to one of his companions during his sickness:

May Allah make your illness a means for writing off your sins, because there is no reward for sickness but that it erases sins and makes them fall like (dried) leaves. Reward lies in saying by the tongue and doing something with the hands and feet. Certainly, Allah, the Glorified, admits into Paradise by virtue of truthfulness of intention and chastity of heart to whomsoever He wishes from among His creatures.

as-Sayyid ar-Radi says: Amir al-mu'minin is right in saying that. there is no reward for sickness as such because compensation is admissible in respect of the acts of Allah, the Sublime, towards his creatures such as grief, illness and the like, whereas reward and recompense becomes admissible against actions by the creature. This is the difference between the two and Amir al-mu'minin has clarified it through his lustrous knowledge and sound view.

p: 25

In Arabic

42. وقال عليه السلام لبعض أَصحابه في علّة اعتلّها: جَعَلَ اللهُ مَا كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حطّاً لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لاَ أَجْرَ فِيهِ، وَلكِنَّهُ يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ، وَيَحُتُّهَا حَتَّ (4498) الْأَوْرَاقِ، وَإِنَّمَا الْأَجْرُ فِي الْقَوْلِ بِالّلسَانِ، وَالْعَمَلِ بِالْأَيْدِي وَالْأَقْدَامِ، وَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يُدْخِلُ بِصِدْقِ النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ الْجَنَّةَ. قال الرضي: و أقول: صدق عليه السلام، إنّ المرض لا أجر فيه، لأنه ليس من قبيل ما يُستحَقّ عليه العوض، لأن العوض يستحق على ما كان في مقابلة فعل الله تعالى بالعبد، من الآلام والأمراض، وما يجري مجرى ذلك،الأجر والثواب يستحقان على ما كان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه عليه السلام، كما يقتضيه علمه الثاقب رأيه الصائب.

In Persian

و به يكي از يارانش كه بيمار بود فرمود: خدا! آنچه را كه از درد بيماري شكايت داري موجب كاستن گناهانت قرار داد، در بيماري پاداشي نيست اما گناهان را از بين مي برد، و آنها را چونان برگ پاييزي مي ريزاند، و همانا پاداش در گفتار به زبان، و كردار با دستها و قدمهاست، و خداي سبحان به خاطر نيت راست، و درون پاك، هر كس از بندگانش را كه بخواهد وارد بهشت خواهد كرد.

Wonderful Saying43

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about Khabbab ibn al-Aratt. (1)

May Allah have mercy on Khabbab ibn al-Aratt since he accepted Islam willingly, immigrated (from Mecca) obediently, remained content with what sufficed him, was pleased with Allah and lived the life of a mujahid (holy soldier).

In Arabic

43. وقال عليه السلام في ذكر خباب بن الارت : يرحم الله خباب بن الارت، فلقد أسلم راغبا، و هاجر طائعا، و قنع بالكفاف (4499) و رضي عن الله ، و عاش مجاهدا.

p: 26

In Persian

در ياد يكي از ياران، (خباب بن ارت) فرمود: خدا خباب بن ارت را رحمت كند، با رغبت مسلمان شد، و از روي فرمانبرداري هجرت كرد، و با قناعت زندگي گذراند، و از خدا راضي بود، و مجاهد زندگي كرد.

Footnote

(1). Khabbab ibn al-Aratt was a distinguished companion of the Holy Prophet and was one of the early muhajirun (immigrants). He suffered various sorts of hardships at the hands of the Quraysh. He was made to stand in the scorching sun, and to lie on fire but he did not for any reason abandon the side of the Holy Prophet. He accompanied the Holy Prophet in Badr and other battles. He supported Amir al-mu'minin in Siffin and Nahrawan. He had left Medina and settled in Kufah. Thus, he died here in 39 A.H. at the age of 73, Amir al-mu'minin led his funeral prayer and he was buried outside Kufah. Amir al-mu'minin uttered these mercy-invoking words standing on his grave.

Wonderful Saying44

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Blessed is the person who kept in mind the next life, acted so as to be able to render account, remained content with what sufficed him and remained pleased with Allah.

In Arabic

44. وقال عليه السلام طُوبَى لِمَنْ ذَكَرَ الْمَعَادَ، وَعَمِلَ لِلْحِسَابِ، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ ، وَ رَضِيَ عَنِ اللهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خوشا به حال كسي كه به ياد معاد باشد، براي حسابرسي قيامت كار كند، با قناعت زندگي كند، و از خدا راضي باشد.

p: 27

Wonderful Saying45

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Even if I strike the nose of a believer with this, my sword, for hating me he will not hate me, and even if I pile all the wealth of the world before a hypocrite (Muslim) for loving me he will not love me. This is because it is a verdict pronounced by the tongue of the revered Prophet, may Allah bless him and his descendants, as he said:

O' `Ali, a believer will never hate you arid a hypocrite (Muslim) will never love you. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: لَوْ ضَرَبْتُ خَيْشُومَ الْمُؤْمِنِ بِسَيْفِي هذَا عَلَى أَنْ يُبْغِضَنِي مَاأَبْغَضَنِي، وَلَوْ صَبَبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقِ عَلَى أَنْ يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي: وَذلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمِ أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِيُّ، لاَ يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر با شمشيرم بر بيني مومن بزنم، كه دشمن من باشد، با من دشمني نخواهد كرد، و اگر تمام دنيا را بر منافق به خشم تا مرا دوست بدارد، دوست من نخواهد شد، و اين بدان جهت است كه قضاي الهي جاري شد، و بر زبان پيامبر امي (ص) گذشت كه فرمود: (اي علي! مومن تو را دشمن نگيرد، و منافق تو را دوست نخواهد داشت.)

Footnote

(1). This is one of the authentic traditions (ahadith) of the Holy Prophet whose authenticity the scholars of traditions had never doubted. It was narrated by certain companions of the Holy Prophet such as 'Abdullah ibn al-'Abbas, 'Imran ibn al-Husayn, Umm al-mu'minin Umm Salamah and others, such as Amir al-mu'minin himself, also narrated that:

p: 28

By Him Who split the seed and created the soul, verily the Messenger of Allah, peace be upon him and his progeny, gave me a promise that no one but a (true) believer will love me, and none but a hypocrite will hate me. (as-Sahih., Muslim, vol.1, p.60; [Muslim, in his book, regards the love of 'Ali as an ingredient of iman or faith and one of its signs; and the hatred of 'Ali as the sign of dissemblance] al-Jami' as-sahih, vol.5, pp.635,643; as-Sunan, Ibn Majah, VOl.1, p.55; as-Sunan, an-Nasa'i, vol.8, pp.115- 116,117; al-Musnad, Ah mad ibn Hanbal, vol.1, pp.84,95,128; vol.6, p.292; ' Ilal al-hadith, Abu Hatim, vol.2, p.400; Hilyah al-awlya', Abu Nu'aym, vol4, p.l85; Jami' al-usul, Ibn al-Athir, vol.9, p.473; Majma' az-zawa'id, vol.9, p.133; Manaqib 'Ah ibn Abi Talib, Ibn al-Maghazili, pp.190-195; al-Isti'ab, vol.3, p.1100; Usd al-ghabah, vol.4, p.26; al-Isabah, vol.2, p.509: Tarikh Baghdad, vol.2, p.255; vol.8, p.417; vol.14, p.426; at-Tarikh, Ibn Kathir, vol.7, p.354)

It was in this way that the companions of the Holy Prophet used to test tile faith (iman) or hypocracy (nifaq) of the Muslims through their love or hatred towards Amir al-mu'minin, as is related from Abu Dharr al-Ghifari, Abu Sa`id al-Khudri, 'Abdullah ibn Mas'ud and Jabir ibn 'Abdullah that:

We (the companions of the Holy prophet) used to distinguish the hypocrites by their hatred of 'Ali ibn Abi Talib. (at-Tirmidhi, vol.5, p.635; al-Mustadrak, vol.3, p. 129; Hilyah al-awliya', vol.6, p.294; Majma' az-zawa'id, vol.9, pp.132 133; Jami' al-usul, vol.9, p. p.473; ad-Durr al-manthur, vol.6, pp.66-67; Tarikh Baghdad, vol.13, p. 153; ar-Riyad an-nadirah, vol. 2, pp.214, 215; al-Isti'ab, vol.3, p. 1110; Usd al-ghabah, vol.4, pp.29-30)

p: 29

Wonderful Saying46

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The sin that displeases you is better in the view of Allah than the virtue which makes you proud. (1)

In Arabic

46. و قال عليه السلام : سيئة تسوءك خير عند الله من حسنة تعجبك.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: گناهي كه تو را پشيمان كند بهتر از كار نيكي است كه تو رابه خودپسندي وادارد.

Footnote

(1). The person who feels ashamed and repentant after committing sin and offers repentance before Allah remains safe from the penalty of that sin and deserves the reward of repentance: while the person who after doing a virtuous deed begins to feel superiority over others, and being proud of his virtues thinks that he has no apprehension whatever, destroys his virtue and remains deprived of the reward of the virtuous deed. Obviously, he who has erased the blot of his sin by repentance will be better than he who has ruined his action by being proud of it, and having not repented of it either.

Wonderful Saying47

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The worth of a man is according to his courage, his truthfulness is according to his balanco of temper, his valour is according to his self-respect and his chasteness is according to his sense of shame.

In Arabic

وقال عليه السلام: قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ، وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ، عِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ارزش مرد به اندازه همت اوست، و راستگويي او به ميزان جوانمرديش، و شجاعت او به قدر ننگي است كه احساس مي كند، و پاكدامني او به اندازه غيرت اوست.

p: 30

Wonderful Saying48

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Victory is by determination; determination is by the turning over of thoughts. and thoughts are formed by guarding secrets.

In Arabic

الظفر بالحزم، والحزم باجاله الراي و الراي بتحصين الاسرار

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: پيروزي در دورانديشي، و دورانديشي در بكارگيري صحيح انديشه، و انديشه صحيح به رازداري است.

Wonderful Saying49

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear the attack of a noble person when he is hungry, and that of an ignoble person when he is satiated. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إذَا جَاعَ، واللَّئِيمِ إِذَا شَبِعَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از يورش بزرگوار به هنگام گرسنگي، و از تهاجم انسان پست به هنگام سيري، بپرهيز.

Footnote

(1). The meaning is that a man of prestige and esteem never tolerates humiliation or disgrace. If his honour is assailed he will leap like a hungry lion and break away the shackles of humiliation. If a low and narrow minded person is raised beyond his name he would not be able to contain himself but, regarding himself very high, will assail other's position.

Wonderful Saying50

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The hearts of the people are like wild beasts. Whoever tames them, they would pounce upon him .(2)

In Arabic

وقال عليه السلام : قُلُوبُ الرِّجَالِ وَحْشِيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دلهاي مردم وحشي است، به كسي روي آوردند كه خوشرويي كند.

p: 31

Footnote

This saying confirms the theory that by nature human hearts love wildness and that the feeling of love and affection in them is an acquired attribute. Consequently, when the factors and causes of love and affection crop up they get tamed hut when these factors disappear or the feelings of hatred are created against them, the people return to wildness, and thereafter they return to the path of love and affection with great difficulty.

Do not tease the heart because it is a wild bird. If once it flies away from the roof it would come down with great difficulty.

Wonderful Saying51

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: So long as your position is good, your defects Will remain covered.

In Arabic

وقال عليه السلام: عَيْبُكَ مَسْتُورٌ مَا أَسْعَدَكَ جَدُّكَ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: عيب تو تا آنجا كه روزگار با تو هماهنگ باشد، پنهان است.

Wonderful Saying52

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The most capable of pardoning is he who is the most powerful to punish.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَوْلَى النَّاسِ بِالْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَلَى الْعُقُوبَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود:سزاوارترين مردم به عفو كردن، تواناترينشان در كيفر دادن است.

Wonderful Saying53

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Generosity is that which is by one's own initiative, because giving on being asked is either out of self-respect or to avoid rebuke.

In Arabic

وقال عليه السلام: السَّخَاءُ مَا كَانَ ابْتِدَاءً، فَأَمَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْألَةٍِ فَحَيَاءٌ وَ تَذَمُّمٌ .

p: 32

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سخاوت آن است كه تو آغاز كني، زيرا آن چه با درخواست داده مي شود يا از روي شرم، و يا از بيم سخن ناپسند شنيدن است.

Wonderful Saying54

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is no wealth like wisdom, no destitution like ignorance, no inheritance like refinement and no support like consultation.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ غِنَى كَالْعَقْلِ، وَلاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ، وَلاَ مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَلاَ ظَهِيرَ كَالْمُشَاوَرَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هيچ بي نيازي چون عقل، و هيچ فقري چون ناداني نيست، هيچ ارثي چون

ادب، و هيچ پشتيباني چون مشورت نيست.

Wonderful Saying55

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Patience is of two kinds, patience over what pains you, and patience against what you covet.

In Arabic

وقال عليه السلام: الصَّبْرُ صَبْرَانِ: صَبْرٌ عَلَى مَا تَكْرَهُ، وَصَبْرٌ عَمَّا تُحِبُّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: شكيبايي دو گونه است، شكيبايي بر آنچه خوش نمي داري، و شكيبايي از آنچه دوست مي داري.

Wonderful Saying56

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: With wealth a strange land is a homeland, while with destitution even a homeland is a strange land. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بي نيازي در غربت، چون در وطن بودن، و تهيدستي در وطن غربت است.

Footnote

(1). A person who has wealth and riches will get friends and acquaintances wherever he may be and therefore he will not feel strange in a foreign land; but if he is poor and destitute he will have no friends even in his homeland because people do not like to make friends with the poor and the destitute, or to extend relations with them. He is therefore, a stranger even at home and has no friends or well-wishers.

p: 33

He who has no worldly successor remains unknown as a stranger even in his homeland.

Wonderful Saying57

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Contentment is wealth that does not diminish. (2)

as-Sayyid ar-Radi says: This saying has also been related from the Prophet, may Allah bless him and his descendants.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ. قال الرضي: و قد روي هذا الكلام عن النبي صلي اللّه عليه و آله و سلم .

In Persian

امام عليه السلام (در سود قناعت) فرموده است: قناعت دارائي است كه نابود نمي شود (زيرا قناعت و خرسند بودن به آنچه رسيده نيازمندي را دور مي سازد. سيدرضي (رحمه الله) فرمايد:) اين فرمايش از پيغمبر صلي الله عليه و آله (نيز) روايت شده است.

Footnote

(2). Contentment means that a man should remain satisfied with what he gets and should not complain if he gets less. if he is not so contented he will try to satisfy his greed by committing social crimes like misappropriation, cheating and deceiving others, because greed compels one to satisfy one's wants by any means whatever. Then the satisfaction 0f one's want opens the way for another want and as a man's wants get satisfied his craving increases and he can never get rid of his needs or of dissatisfaction. This increasing dissatisfaction can be stopped only by contentment which makes a man carefree from all wants except the most essential ones. This is that everlasting wealth that gives satisfaction for good.

Wonderful Saying58

In English

p: 34

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Wealth is the fountain head of passions.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْمَالُ مَادَّةُ الشَّهَوَاتِ.

In Persian

امام عليه السلام (در زيان دارائي) فرموده است: دارائي مايه و پايه شهوتها و خواهشها است (زيرا دارائي دست را براي رسيدن به آرزوهاي نفساني باز مي گذارد).

Wonderful Saying59

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever warns you is like one who gives you good tidings.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ حَذَّرَكَ كَمَنْ بَشَّرَكَ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره پنددهنده) فرموده است: كسي كه تو را بر حذر دارد (از بديها بيم دهد) مانند كسي است كه تو را (به خير و نيكي) مژده دهد (زيرا دفع شر سود است).

Wonderful Saying60

In English

60. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The tongue is a beast; if it is let loose, it devours.

In Arabic

وقال عليه السلام: الِّلسَانُ سَبُعٌ، إِنْ خُلِّيَ عَنْهُ عَقَرَ .

In Persian

امام عليه السلام (در زيان گفتار بي انديشه) فرموده است: زبان (مانند حيوان) درنده اي كه اگر به خود واگزار شود (بي انديشه و راهنمائي عقل هر چه بخواهد بگويد گوينده را) مي گزد (سبب تباهي او مي شود).

Wonderful Saying61

In English

61. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Woman is a scorpion whose grip is sweet.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْمَرْأَةُ عَقْرَبٌ حُلْوَةُ اللَّسْبَةِ .

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش زن) فرموده است: زن (چون) كژدم (آزار رساننده) است كه شيرين است گزيدن (آميزش با) او.

p: 35

Wonderful Saying62

In English

62. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If you are met with a greeting, give better greetings in return. If a hand of help is extended to you, do a better favour in return, although the credit would remain with the one who was first.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا حُيِّيْتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وَإِذَا أُسْدِيَتْ إِلَيْكَ يَدٌ فَكَافِئْهَا بِمَا يُرْبِي عَلَيْهَا، وَالْفَضْلُ مَعَ ذلِكَ لِلْبَادِىءِ.

In Persian

امام عليه السلام (در عوض دادن به كار نيك) فرموده است: هر گاه كسي به تو درود فرستد تو (در پاسخ) بهتر از آن درود بفرست، و هر گاه دستي به احسان و نيكي سوي تو دراز شد آن را به افزودن بر آن پاداش ده (نيكي را به نيكي بهتري تلافي كن) و گر چه فضيلت براي كسي است كه در ابتداء نيكي كرده (اين فرمايش در همه نسخ نهج البلاغه نيست و چون روش ما تنظيم نسخه كامله آن است لذا آن را از نسخه ابن ابي الحديد و يك نسخه خطي قديم نقل نموديم).

Wonderful Saying63

In English

63. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The interceder is the wing .of the seeker.

In Arabic

وقال عليه السلام: الشَّفِيعُ جَنَاحُ الطَّالِبِ.

In Persian

امام عليه السلام (در سود شفاعت) فرموده است: خواهشگر براي درخواست كننده (از ديگري مانند) بال است (براي پرنده كه به سبب آن به حاجت خود دست مي يابد).

Wonderful Saying64

In English

64. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said : The people of the world are like travellers who are being carried while they are asleep.

p: 36

In Arabic

وقال عليه السلام: أَهْلُ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ يُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ نِيَامٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره غفلت) فرموده است: اهل دنيا مانند كارواني هستند كه ايشان را مي برند در حالي كه خوابند (و آگاه نيستند كه ناگهان راه طي شده به جايگاه هميشگي رسيده اند و منادي فرياد مي كند: فرود آئيد و بار بگشائيد).

Wonderful Saying65

In English

65. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A lack of friends means strangeness.

In Arabic

وقال عليه السلام: فَقْدُ الْأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ.

In Persian

امام عليه السلام (در زيان بي كسي) فرموده است: از دست دادن دوستان غربت است (زيرا مانند دورماندگي از وطن است).

Wonderful Saying66

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: To miss what one needs is easier than to beg from an inappropriate person. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: فَوْتُ الْحَاجَةِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِهَا إِلَى غَيْرِأَهْلِهَا.

In Persian

امام عليه السلام است (در ترغيب زير بار ناكس نرفتن) فرموده است: از دست رفتن حاجت و نياز آسان تر است از خواستن آن از ناكس (زيرا از دست رفتن آن مستلزم اندوهي است ولي درخواست از ناكس روا بشود يا نشود موجب شرمندگي است).

Footnote

(1). The shame that is faced in putting a request before an inappropriate person gives more mental pain than the grief in not obtaining its fulfilment. That is why non-fulfilment of a request can be tolerated but the obligation of a low- and humble person is intolerable. Every self-respecting person would therefore prefer deprival to being under obligation to an inappropriate mail, and will not tolerate placing his request before a low and humble person.

p: 37

Wonderful Saying67

In English

67. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not fell ashamed for giving little. because refusal is smaller than that.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ تَسْتَحِ مِنْ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلُّ مِنْهُ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره بخشش) فرموده است: از بخشيدن اندك شرم مكن، زيرا نوميد كردن كمتر از آن (و به شرمندگي سزاوارتر) است.

Wonderful Saying68

In English

68. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Charity is the adornment of destitution . while gratefulness ( to Allah ) Is the adornment of riches.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، والشُّكْرُ زِينَةُ الغِنَى.

In Persian

امام عليه السلام (در پاكدامني و سپاسگزاري) فرموده است: پاكدامني زينت و آرايش بي چيز و درويش است، و سپاسگزاري (از نعمتهاي خداوند) آرايش توانگر.

Wonderful Saying69

In English

69. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If what you aim at does not come about then do not worry as to what you were.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا تُرِيدُ فَلاَ تُبَلْ مَا كُنْتَ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره آرزوها) فرموده است: هر گاه به آنچه مي خواهي نرسيدي پس به هر حال هستي باك نداشته باش (زيرا براي نرسيده اندوه به خود راه دادن بي خردي است).

Wonderful Saying70

In English

70. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: You will not find an ignorant person but at one extreme or the other (i.e. a person who neglects or a person who exaggerates).

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَتَرَى الْجَاهِلَ إِلاَّ مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطاً.

p: 38

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش نادان) فرموده است: ديده نمي شود نادان مگر آنكه تندرو است (از حد و اندازه خود مي گذرد) يا كندرو (به حد و اندزه خود نمي رسد).

Wonderful Saying71

In English

71. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: As intelligence increases, speech decreases. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِذَا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلاَمُ.

In Persian

امام عليه السلام (در نشانه عقل) فرموده است: چون عقل و خرد به مرتبه كمال رسد گفتار كم گردد (زيرا كمال مستلزم تسلط بر ضبط و نگاهداري قواي بدنيه است، پس در هر چه و هر كجا بيجا سخن نمي گويد).

Wonderful Saying72

In English

72. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Time wears our bodies, renews desires, brings death nearer and takes away aspirations. Whoever is successful with it encounters grief and whoever misses its favours also undergoes hardships.

In Arabic

وقال عليه السلام: الدَّهرُ يُخْلِقُ اللْأَبْدَانَ، وَيُجَدِّدُ الْآمَالَ، وَيُقَرِّبُ الْمَنِيَّةَ، ويُبَاعِدُ الْأَُمْنِيَّةَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ نَصِبَ (4508) ومَنْ فَاتَهُ تَعِبَ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره روزگار) فرموده است: روزگار بدنها را فرسوده مي سازد (پير مي نمايد) و (با كمي آسايش) آرزوها را تازه و نو مي كند، و (با گردش خود) مرگ را نزديك مي گرداند، و (با نزديك شدن مرگ) آرزوها را دور مي سازد، هر كه به روزگار فيروزي يافت (كالاي آن را به دست آورد براي نگاهداري وافزونيش) به رنج افتاد، و هر كه آن را نيافت (بر اثر نداشتن) به سختي گرفتار شد (خلاصه روزگار براي ناكام يا كامياب سراي رنج و آزار است، پس خردمند به آن دل نبندد و فريب نخورد).

p: 39

Wonderful Saying73

In English

73. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever places himself as a leader of the people should commence with educating his own self before educating others; and his teaching should be by his own conduct before teaching by the tongue. The person who teaches and instructs his own self is more entitled to esteem then he who teaches and instructs others.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً ْ فَلْيَبْدَأْ بِتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِيمِ غَيْرِهِ، وَلْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالْإِِجْلاَلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُؤَدِّبِهِمْ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره پيشوايان) فرموده است: هر كه خود را پيشواي مردم نمود بايد پيش از ياد دادن به ديگري نخست به تعليم نفس خويش بپردازد (زيرا اثر سخن كسي كه گفتار و كردارش يكسان باشد بيشتر است و مردم در مخالفت با او نمي كوشند) و بايد پيش از ادب كردن و آراسته ديگري به زبان، به روش خود او را ادب و آراسته سازد (مثلا پيش از آنكه به ديگري بگويد نماز بخوان تا رستگار شوي بايد خود نماز بخواند) و آموزنده و ادب كننده نفس خود از آموزنده و ادب كننده مردم به تعظيم و احترام سزاوارتر است (چون پيرو هوا نيست).

Wonderful Saying74

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The breath of a man is a step towards his death. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: نَفْسُ الْمَرْءِ خُطَاهُ إِلَى أَجَلِهِ .

In Persian

امام عليه السلام (در نزديكي مرگ) فرموده است: نفس كشيدن مرد گام او است به سوي مرگ خود (زيرا هر نفس از عمر او كم كرده و به مرگ نزديك مي نمايد مانند گام برداشتن كه شخص را به مقصدش نزديك مي گرداند).

p: 40

Footnote

That is just as each step makes way for the other and this exercise by steps is the means of nearing the goal, similarly every breath of life serves as, death-knell for the previous one and carries life towards death, as if the breath whose motion is regarded as a sign of life is in fact the sign of the passing away of one moment of life and a means of nearing the goal of death, because each breath is death for the previous one, and life is the name of those very death -carrying breaths.

Every breath is the dead body of the life that passed by. Life is the name of living by facing successive deaths.

Wonderful Saying75

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every countable thing is to pass away and every expected thing must come about.

In Arabic

وقال عليه السلام: كُلُّ مَعْدُودٍ مُنْقَضٍ، وَكُلُّ مُتَوَقَّعٍ آتٍ.

In Persian

امام عليه السلام (در شادي و افسردگي بيجا) فرموده است: هر چه به شمار آيد (پايان دارد چون خوشي و افسردگي و سود و زيان و تندرستي و بيماري) بسر آينده (از بين رونده) است، و هر چه بايد برسد (خير يا شر مقدر گشته) خواهد رسيد (پس خردمند در اين گونه امور شاد و افسرده نشود).

Wonderful Saying76

In English

76. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If matters get mixed up then the last ones should be appreciated according to the previous One. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ الْأَُمُورَ إذا اشْتَبَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بِأَوَّلِهَا .

p: 41

In Persian

امام عليه السلام (در انديشه پايان كار) فرموده است: هر گاه كارها مشتبه شد (نيكي و بدي پايان آنها دانسته نشد) انجام آنها به آغازشان مقايسه و برابري مي شود (پس اگر آغاز كار نيك يا بد باشد انجام آن نيك يا بد خواهد بود، زيرا سال نيكو از بهارش آشكار است).

Footnote

By looking at a seed a cultivator can say what plant will come out of it, what fruits, flowers or leaves it will have and what will be its expanse. In the same way, a guess can be made about the success of a student by looking at his labour and effort or about the failure of some other student by looking at his leisureliness and idleness, because the beginning is indicative of the end and the premises of the conclusion. Therefore, if the end of any matter is not visible then its beginning should be looked at. If its beginning is bad the end too would be bad and if tile beginning is good the end too would be good.

An auspicious river begins from the very spring.

Wonderful Saying77

In English

77. It is related that when Dirar ibn Hamzah (the correct: Damrah) ad-Dibabi (or as-Suda'i) (1) went to Mu'awiyah. and Mu`awiyah enquired from him about Amir al-mu'minin, peace he upon him, he said: I stand witness that I have seen him on several occasions when night had spread and he was standing in the niche (of the mosque) holding his heard, groaning like a man bitten by a snake and weeping as a grieved man, saying:

p: 42

O' world, O' world! Get away from me. Why do you present yourself to me? Or are you eager for me? You may not get that opportunity to impress me. Deceive some other person. I have no concern with you. I have divorced you thrice whereafter there is no restitution. Your life is short, your importance is little and your liking is humble. Alas! The provision is little, the way is long, the journey is far and the goal is hard to reach.

In Arabic

ومن خبر ضرار بن ضَمُرَةَ الضُّبابِيِّ عند دخوله على معاوية ومسألته له عن أميرالمؤمنين عليه السلام. قال: فأشهَدُ لقَدْ رَأَيْتُهُ في بعض مواقِفِهِ وقَد أرخى الليلُ سُدُولَهُ وهو قائمٌ في محرابِهِ قابِضٌ على لِحْيتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّليمِ ويبكي بُكاءَ الحَزينِ، ويقولُ:

يَا دُنْيَا يَا دُنْيَا، إِلَيْكِ عَنِّي، أَبِي تَعَرَّضْتِ؟ أَمْ إِلَيَّ تَشَوَّقْتِ؟ لاَ حَانَ حِينُكِ ! هيْهَات! غُرِّي غَيْرِي، لاَ حاجَةَ لِي فيِكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثاً لارِجْعَةَ فِيهَا! فَعَيْشُكِ قَصِيرٌ، وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ، وَأَمَلُكِ حَقِيرٌ. آهِ مِنْ قِلَّةِ الزَّادِ، وَطُولِ الطَّرِيقِ، وَبُعْدِ السَّفَرِ، وَعَظِيمِ الْمَوْرِدِ .

In Persian

از خبر ضرار ابن ضمره ضبابي (كه از خواص و نيكان اصحاب امام عليه السلام) است هنگامي كه نزد معاويه آمد و معاويه از اميرالمومنين عليه السلام از او پرسيد، گفت: گواهي مي دهم كه در بعضي از جاهائيكه عبادت مي كرد ديدم او را هنگامي كه شب پرده هاي تاريكي گسترده و آن حضرت در محراب عبادت ايستاده، ريش خويشتن در دست گرفته، مي پيچيد مانند پيچيدن مار گزيده، و گريه مي كرد مانند گريه كردن اندوه رسيده، و (درباره دنيا) مي فرمود: اي دنيا اي دنيا از من بگذر، آيا (براي فريب) خود را به من عرضه مي كني و مي نمائي؟ يا به من شوق داشته مرا خواهاني؟ نزديك مباد هنگام (فريب) تو، و چه دور است آرزوي تو! ديگري را بفريب كه مرا به تو نيازي نيست، و تو را سه بار طلاق گفته ام (از تو چشم پوشيده ام) كه در آن بازگشت نيست، پس زندگاني تو كوتاه، و اهميت تو اندك، و آرزوي تو پست است، آه از كمي توشه (عبادت و بندگي) و درازي راه، و دوري سفر (آخرت) و سختي ورودگاه (قبر و برزخ و قيامت. پس از اين معاويه گريست و گفت: خدا اباالحسن را رحمت كند چنين بود، اي ضرار اندوه تو بر آن حضرت چگونه است؟ گفت مانند اندوه زني كه فرزندش را كنارش سر ببرند).

p: 43

Footnote

Dirar ibn Damrah was one of the companions of Amir al-mu'minin. After the death of Amir al-mu'minin, he went to Syria (ash-Shim) where he met Mu'awiyah. Mu'awiyah asked him, "Describe 'Ah to me." He replied, "Would you please excuse me from answering this?" But Mu'awiyah insisted, "You must describe him." Whereupon Dirar said:

If there is no alternative, then you should know that 'Ali was a man whose personality knew no limits, terrible in power, his speech was decisive, his judgements based on justice, his knowledge spread out in all directions and wisdom was manifest in all his behaviour. Among the food he liked most was the coarse kind and among the clothes, the short (and humble) ones. By Allah, he was among us as one of us. He used to respond to our questions and fulfil all our requests. By Allah, although be used to let us get close to him and he himself was close to us, we did not dare address him due to our feeling of awe towards him nor did we dare to speak first due to his greatness in our hearts. His smile displayed a row of pearls. He used to honour the pious; to be kind to the needy, to feed the orphan, the near of kin or the needy man in misery on the day of huuger; to clothe the bare ones and to help the undefended person. He used to detest the world and its flowering. I stand witness that. . . (and so forth, as quoted above by as-Sayyid ar-Radi).

p: 44

When Mu'awiyah heard this from Dirar his eyes became full of tears and he said, "May Allah have mercy on Abu'l-Hasan. He really was so." Then, turning to Dirar he said, "How do you feel in his absence, O' Dirar!" Dirar replied, "My grief is like that of a woman whose only child is butchered in her arms." (al Isti'ib, vol.3, pp.1107-1108; Hilyah al-awlya', vol.2, p.84; Sifatu's-Safwah, Ibn al-Jawzi, vol.1, p.121;aI-Amali; Abu 'Ali al-Qali, vol.2. p.147: Zahr al-adab, al-Husri, vol.1, pp.40-41; Muruj adh-dhahab, vol.2, p.42l: ar-Riyad an-nadirah, al-Muhibb at-Tabari, vol.2, p.212; Ibn Abi'l-Hadid, vol.18, pp.225 -226)

Wonderful Saying78

In English

78. A man enquired from Amir al-mu'minin: Was our going to fight against the Syrians destined by Allah? Amir al-mu'minin, peace be upon him, gave a detailed reply, a selection from which is hereunder:

Woe to you. You take it as a final and unavoidable destiny (1) (according to which we are bound to act). If it were so, there would have been no question of reward or chastisement and there would have been no sense in Allah's promises or warnings. (On the other hand) Allah, the Glorified, has ordered ills people to act by free will and has cautioned them and refrained them (from evil). He has placed easy obligations on them and has not put heavy obligations. He gives them much (reward) in return for little (action). He is disobeyed, not because He is overpowered. He is obeyed but not under force. He did not send prophets just for fun. He did not send down the Book for the people without purpose. He did not create the skies, the earth and all that is in between them in vain. That is the imagination of those who disbelieve; then woe to those who disbelieve - because of the fire. (Qur'an, 38:27)

p: 45

In Arabic

ومن كلام له عليه السلام: للسائل الشامي لما سأله: أَكان مسيرنا إِلى الشام بقضاءٍ من الله وقدر؟ بعد كلام طويل هذا مختاره:

و َيْحَكَ! لَعَلَّكَ ظَنَنْتُ قَضَاءً (4517) لاَزِماً، وَقَدَراً (4518) حَاتِماً (4519) وَلَوْ كَانَ ذلِكَ كَذلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ والْعِقَابُ، وَسَقَطَ الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ. إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيراً، وَنَهَاهُمْ تَحْذِيراً، وَكَلَّفَ يَسِيراً، وَلَمْ يُكَلِّفْ عَسِيراً، وَأَعْطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيراً، وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوباً، وَلَمْ يُطَعْ مُكْرِهاً، وَلَمْ يُرْسِلِ الْأَنْبِيَاءَ لَعِباً، وَلَمْ يُنْزِلِ الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثاً، وَلاَ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلاً: (ذلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ).

In Persian

از سخنان آن حضرت عليه السلام است (درباره قضاء و قدر) به مرد شامي كه از آن بزرگوار (پس از بازگشت از جنگ صفين) پرسيد: آيا رفتن ما به (جنگ اهل) شام به قضاء و قدر از جانب خدا بود؟ (امام عليه السلام فرمود: سوگند به خدائي كه دانه را زير خاك شكافت و انسان را آفريد گام ننهاديم به جائي و بدره اي سرازير نشديم مگر به قضاء و قدر، شامي گفت: پس رنج ما در اين سفر پاداشي ندارد (چون به اختيار نبوده) امام عليه السلام فرمود: اي شيخ خدا بزرگ گردانيد پاداش شما را در رفتنتان كه مي رفتند و در بازگشتتان كه بر مي گشتيد و در هيچ حال مجبور نبوديد، شيخ گفت: چگونه است با اينكه قضاء و قدر ما را مي راند؟ امام عليه السلام) پس از (اين) سخن دراز كه آنچه را ما از آن اختيار نموده ايم اين است (فرمود): ويحك (خدا به تو رحم كند) شايد تو قضاء و قدر لازم و حتمي را (كه بايد انجام گيرد) گمان كردي، اگر چنين بود پاداش و كيفر نادرست بود، و نويد به خير و خوبي (بهشت) و بيم به شر و بدي (دوزخ) ساقط مي گشت (و از جانب خدا براي گناهكار كيفر و براي فرمانبر پاداش تعيين نمي شد، و نيكوكار به ستودن و بدكار به نكوهش سزاوار نبود، اين گفتار بت پرستان و پيروان شيطان و گواهان دروغ و كوران از راه صواب و حق است و ايشان قدريه و محبوس اين امتند. ناگفته نماند كه لفظ قدري در اخبار ما به جبري و تفويضي هر دو گفته مي شود، و مرا در اينجا جبري است كه مي گويد: كاري كه هر بنده اي انجام دهد به اراده و اختيار خود نيست بلكه به تقدير و مشيت خدا مجبور است بخلاف تقويضي كه قدرت خدايتعالي را منكر است و مي گويد: خداوند بنده را امر و نهي نمود و به خود واگذارد كه بكنند يا نكنند استقلال دارند، خلاصه امام عليه السلام فرمود:) خداوند سبحان بندگانش را امر كرده با اختيار و نهي فرموده با بيم و ترس (از عذاب) و تكليف كرده (به كار) آسان (كه به رغبت انجام مي دهند) و دستور نداده (به كار) دشوار (تا در انجام آن مجبور نباشند) و كردار اندك را پاداش بسيار عطاء فرموده (كه اين خود لازمه اختيار داشتن است) و او را نافرماني نكرده اند از جهت اينكه مغلوب شده باشد (زيرا بر بندگانش قاهر و غالب ميباشد) و فرمانش را نبرده اند از جهت اينكه مجبور كرده باشد (بلكه همه را اختيار داده و اسباب هر كار را آماده ساخته است) و پيغمبران را از جهت بازي نفرستاده (بلكه آنها را فرستاده تا اطاعت كنندگان را به بهشت مژده داده و نافرمانان را از دوزخ بترسانند) و كتابها (مانند توريه و انجيل و قرآن) را براي بندگان بيهوده نفرستاده (بلكه آنها را فرستاده تا به دستور خدا آشنا باشند) و آسمانها و زمين و آنچه در آنها است را بيجا نيافريده (بلكه همه آنها را به حكمت آفريده، پس چگونه مي شود كه حكيم درست كردار كسي را مجبور سازد، در قرآن كريم س 38 ي 27 مي فرمايد: ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار يعني) آن گمان كساني است كه كافر شدند و نگرويدند، پس واي بر آنان كه كافر شدند از آتش (پس شيخ گفت: قضاء و قدر چيست كه ما نرفتيم مگر به سبب آن؟ فرمود: آن دستور و حكم خداوند است پس از آن اين آيه را قرائت نمود س 17 ي 23: و قضي ربك الا تعبدوا الا اياه يعني پرودگار تو حكم فرموده كه جز او را نپرستيد. پس شيخ خشنود از جاي خود برخاسته گفت: يعني تو امام و پيشوائي هستي كه با پيروي از تو روز رستخيز رضاء و خشنودي خداوند بخشنده را اميدواريم، آنچه از دين و كيش ما پوشيده بود آشكار ساختي، پروردگارت از جانب ما در اين خدمت به تو پاداش نيكو عطاء فرمود).

p: 46

Footnote

(1). The' end of this story is that after this the man enquired, "What kind of destiny it was by which we had to go?" and Amir al-mu'minin said, "qada' (destiny)" means command of Allah. For example, He has said, "wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyihu" (And commanded your Lord has that you shall worship not [any one] but Him" [Qur'an, 17: 23]). Here "qada' " stands for commanded.

Wonderful Saying79

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Take wise points from wherever they may be, because if a wise saying is in the bosom of a hypocrite it flutters in his bosom till it comes out and settles with others of its own category in the bosom of the believer.

In Arabic

وقال عليه السلام: خُذِ الْحِكْمَةَ أَنَّى كَانَتْ، فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ في صَدْرِ الْمُنَافِقِ فَتَتَلَجْلَجُ (4520) فِي صَدْرِهِ حَتَّى تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَى صَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُؤْمِنِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره حكمت) فرموده است: حكمت (سخن درست و موافق حق) را فراگير هر جا باشد (خواه از نيكوكار خواه از بدكار) كه حكمت در سينه منافق و دورو هم هست و در آنجا (كه شايسته نگاهداري حكمت نيست) در اضطراب و نگراني است تا (از زبان او) بيرون آيد و در سينه صاحب خود مومن جا گيرد.

Wonderful Saying80

In English

80. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A wise saying is a lost article 4f the believer. Therefore, get wise sayings even though from people of hypocrisy.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْحِكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَخُذِ الْحِكْمَةَ وَلَوْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ.

p: 47

In Persian

امام عليه السلام مانند همين بيان (نيز درباره حكمت) فرموده است: حكمت گمشده مومن است (هميشه بايد در پي آن باشد) پس آن را فراگير اگر چه از مردم دور باشد.

Wonderful Saying81

In English

81. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The worth of every man is in his, attainments. (1)

as- Sayyid ar-Radi says: This is the sentence whose value cannot be assessed, with which no wise saying can be weighed and with which no other sentence can be matched.

In Arabic

وقال عليه السلام: قِيمَةُ كُلِّ امْرِىءٍ مَا يُحْسِنُهُ.

قال الرضي: وهي الكلمة التي لاتُصابُ لها قيمةٌ، ولا توزن بُها حكمةٌ، ولا تُقرنُ إِليها كلمةٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره هنر) فرموده است: ارزش هر مرد (مقام او نزد مردم به اندازه) چيزي (هنري) است كه آن را نيكو مي داند (و به كار مي برد، سيدرضي (عليه الرحمه) فرمايد:) براي اين سخن نمي توان بهائي تعيين كرد، و حكمت و اندرزي را با آن سنجيد، و سخني را با آن برابر نمود.

Footnote

(1). The real value of a person is his knowledge (and perfection of attainments). his worth and position would be in accordance with the position of knowledge and attainment he holds. Eyes that are conscious of real values do not look at the face, features, tallness of stature, size or worldly pomp and position but look at the attainments of a person and assess his worth according to these attainments. The conclusion is that a man should strive to acquire distinction and knowledge.

p: 48

The worth of every person U according to the extent of his knowledge.

Wonderful Saying82

In English

82. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I impart to you five things which, if you ride your camels fast in search of them, you will find them worth it.

No one of you should repose hope save in his Lord (Allah); no one of you should fear anything save his sin; no one should feel ashamed of saying "I do not know" when he is asked a matter which he does not know; no one should feel ashamed of learning a thing that he does not know; and you should practise endurance, because endurance is for belief what the head is for the body, so that just as there is no good in a body without the head there is no good in belief without endurance.

In Arabic

وقال عليه السلام: أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَيْهَا آبَاطَ الْإِِبِلِ (4521) لَكَانَتْ لِذلِكَ أَهْلاً: لاَ يَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ يَخَافَنَّ إِلاَّ ذَنْبَهُ، وَلاَ يَسْتَحْيِيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لاَ يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ: لاَ أَعْلَمُ، وَلاَ يَسْتَحْيِيَنَّ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعَلَمِ الشَّيْءَ أَنْ يَتَعَلَّمَهُ. وَ عَلَيْكُمْ َبِالصَّبْرِ، فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِِيمَانِ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، وَلاَ خَيْرَ فِي جَسَدٍ لاَ رأْسَ مَعَهُ، وَلاَ في إِيمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعَهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در اندرز) فرموده است: شما را به پنچ چيز سفارش مي كنم كه براي به دست آوردن آنها اگر (با پاشنه هاي خود) زير بغلهاي شترها بزنيد (به شتاب رفته رنج و سختي را بر خود هموار سازيد) سزاوار است: (اول) بايد هيچيك از شما اميدوار نباشد مگر به پرودگار خود (زيرا اميدواري و توجه به او مستلزم اخلاص در عمل و دوام عبادت و بندگي است، دوم) و نترسد مگر از گناه خود (زيرا بزرگترين ترسها از عذاب و كيفر خداوند است و به بنده نمي رسد مگر بر اثر گناه، سوم) و اگر چيزي را كه نمي داند از او بپرسند بايد شرم نكند كه بگويد نمي دانم (زيرا اگر شرم كند ندانسته مي گويد ديگري را گمراه مي سازد و آن موجب تباهي است، چهارم) و اگر چيزي را نمي دانيد بايد شرم ننمايد از اينكه آن را بياموزد (زيرا اگر شرم نمايد در جهل و ناداني باقي مي ماند و بيچاره مي شود، و بر شما باد به صبر و شكيبائي زيرا (هيچيك از فضائل و كمالات از صبر خالي نيست و) شكيبائي از ايمان مانند سراست از تن، و خير ونيكي نيست در تني كه سر نداشته باشد و در ايماني كه با آن شكيبائي نباشد.

p: 49

Wonderful Saying83

In English

83. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about a man who praised him much, although he did not admire him: I am below what you express and above what you feel in your heart.

In Arabic

. وقال عليه السلام لرجل أفرط في الثناء عليه، وكان له مُتَّهماً: أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ، وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ.

In Persian

امام عليه السلام به مردي كه در حالي كه به آن حضرت عقيده نداشت (روش فروتني را آموخته و) فرموده است: من كمترم از آنچه (مدح و ثناي لائق به خدا و رسول) كه تو مي گوئي و بالاترم از چيزي (اعتقاد و باور نداشتن تو به فضائل و مناقب من) كه در انديشه ميگذراني.

Wonderful Saying84

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The survivors of the sword (from getting killed) are large in number and have a large progeny.

In Arabic

وقال عليه السلام: بَقِيَّةُ السَّيْفِ (4522) أَبْقَى عَدَداً، وَأَكْثَرُ وَلَداً.

In Persian

امام عليه اسلام (در بقاي نسل و فرزندان نيكان) فرموده است: مانده از شمشير (كه در كارزار شرافت كشته شده اند) از شمار باقي تر و از فرزند بيشتر است (مانند فرزندان حضرت سيدالشهداء عليه السلام و پيروان آن بزرگوار كه بسيار و باقي و پايدارند به خلاف و دشمنان فرومايه اش كه با انبوهي اثر و نشانه اي از آنان باقي نماند).

Wonderful Saying85

In English

85. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever abandons saying, "I do not know" meets his destruction.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ تَرَكَ قَوْلَ: لاَ أَدْري، أُصِيبَتْ مَقَاتِلُهُ (4523) .

p: 50

In Persian

امام عليه السلام (در زيان نگفتن نمي دانم) فرموده است: كسي كه (از او بپرسند چيزي را كه نمي داند و) نمي دانم را نگويد كشتنگاههايش (مواضعي كه شخص هلاك مي شود) به او مي رسد (رسوا و تباه مي گردد).

Wonderful Saying86

In English

86. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I love the opinion of an old man more than the determination of a young man; (or according to another version) more than the martyrdom of a young man.

In Arabic

وقال عليه السلام: رَأْيُ الشَّيْخِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَلَدِ الْغُلاَمِ (4524) وَروي: مِنْ مَشْهَدِ الْغُلاَمِ (4525) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره راي پير) فرموده است: انديشه پيرمرد را (در جنگ و هر كار) از توانائي و دلاوري جوان بيشتر دوست دارم (زيرا جوان بر اثر كمي آزمايش ممكن است مغرور شده خود و يارانشان را تباه سازد). و (به جاي من جلد الغلام) روايت شده من مشهد الغلام يعني (راي و انديشه پير را بيشتر دوست دارم) از حضور جوان.

Wonderful Saying87

In English

87. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I wonder about the man who loses hope despite the possibility of seeking forgiveness.

In Arabic

وقال عليه السلام: عَجِبْتُ لِمَنْ يَقْنَطُ وَمَعَهُ الْإِِسْتِغْفَارُ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره استغفار) فرموده است: عجب دارم براي كسي كه (از آمرزش خداوند) نوميد مي شود در حالي كه با او (براي گناهانش) استغفار و طلب آمرزش هست (وليكن يا شرايط آن كه امام عليه السلام در سخن چهار صد و نهم در آخر كتاب بيان ميفرمايد).

p: 51

Wonderful Saying88

In English

88. (Imam) Abu Ja`far Muhammad ibn `Ali al-Baqir, peace be upon both of them, has related from Amir al-mu'minin, peace be upon him, that he said:

There were two sources of deliverance from the Allah's punishment, one of which has been raised up, while the other is before you. You should therefore adhere to it. The source of deliverance, which has been raised up is the Messenger of Allah (may He bless him and his descendants), while the source of deliverance that remains is the seeking of forgiveness. Allah, the Glorified, has said: And Allah is not to chastise them while you are among them, nor is Allah to chastise them while yet they seek forgiveness. (Qur'an, 8:33)

as-Sayyid ar-Radi says: This is one of the most beautiful way of deducing the meaning and the most delicate manner of interprctation.

In Arabic

وحكى عنه أبوجعفر محمد بن علي الباقر أَنّه قال:

كَانَ فِي الْأَرْضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَهُ، وَقَدْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا، فَدُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا بِهِ: أَمَّا الْأَمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمِ. وَأَمَّا الْأَمَانُ الْبَاقِي فَالْإِِسْتِغْفَارْ، قَالَ اللهُ تَعَالي: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ).

قال الرضي وهذا من محاسن الاستخراج ولطائف الاستنباط.

In Persian

حضرت ابوجعفر (امام) محمدباقر ابن علي (ابن الحسين) عليهماالسلام نقل كرده كه امام عليه السلام در ترغيب به استغفار) فرموده است: دو آسودگي و پناه از كيفر خداوند در زمين بود يكي از آنها از دست رفت و ديگري نزد شما است پس به آن چنگ زنيد (نگهداري كنيد) اما پناهي كه از دست رفت رسول خدا- صلي الله عليه و آله- بود (كه از بين شما رخت بر بست) و اما پناهي كه باقي است استغفار و درخواست آمرزش (گناهان) است، خدايتعالي (در قرآن كريم س 8 ي 33( فرموده: و ما كان الله ليغذبهم وانت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون يعني خدا مرد را عذاب نمي كند تا تو در بين ايشان هستي و خدا آنان را به كيفر نمي رساند و حال آنكه ايشان (از گناهانشان) آمرزش مي طلبند (سيدرضي عليه الرحمه فرموده:) اين بيان (گواه آوردن از قرآن كريم) از سخنان نيكو و از مو شكافيهاي درك حقائق مي باشد (كه امام عليه السلام آن را آشكار و بيان فرموده است).

p: 52

Wonderful Saying89

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If a man behaves properly in matters between himself and Allah, then Allah keeps proper the matters between him and other people; and if a man keeps proper tile affairs of his next life then Allah keeps proper for him the affairs of this world. Whoever is a preacher for himself is protected by Allah.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَنْ أَصْلَحَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصْلَحَ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ أَصْلَحَ أَمْرَ آخِرَتِهِ أَصْلَحَ اللهُ لَهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظٌ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره رسيدن به سعادت) فرموده است: هر كه آنچه را بين او و بين خدا است درست كند (به دستور خدا عمل نمايد) خدا آنچه را بين او و بين مردم است درست كند (او را از گرفتاريها رهائي دهد) و هر كه كار آخرتش را درست كند (كاري انجام دهد كه از عذاب رستخيز برهد و همه كوشش را در دنيا به كار نبرد) خدا كار دنياي او را درست نمايد (او را در امر زندگي سرگردان نكند، چنانكه در قرآن كريم س 65 ي 2 مي فرمايد: و من يتق الله يجعل له مخرجا ي 3 و يرزقه من حيث لايحتسب يعني هر كه از خدا ترسيده پرهيزكار شود خدا راه بيرون شدن (از گرفتاريها) را بر او بگشايد، و از جائي كه گمان نبرد و به او روزي عطاء فرمايد) و هر كه از جانب خود پنددهنده اي باشد (با انديشه نفس را از معاصي بازداشته و از عذاب دوزخ بترساند) از جانب خدا او را نگهباني خواهد بود (كه او را از هر بلاء و سختي حفظ مي نمايد).

p: 53

Wonderful Saying90

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The perfect jurist of Islam is he who does not let people lose hope from the mercy of Allah, does not make him despondent of Allah's kindness and does not make him feel safe from Allah's punishment.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْفَقِيهُ كُلُّ الْفَقِيهِ مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَمْ يُؤْيِسْهُمْ مِنْ رَوْحِ (4526) اللهِ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْرِ (4527) اللهِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره روش تبليغ) فرموده است: داناي فهميده و زيرك كسي است كه مردم را از رحمت و آمرزش خدا مايوس نكند، و ايشان را آسايش و خوشي از جانب خدا نوميد نسازد، و آنها را از مكر و كيفر خدا ايمن و آسوده ننمايد.

Wonderful Saying91

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The hearts get disgusted as bodies get disgusted; so look for beautiful wise saying for them.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ، فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَِ (4528) .

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش علم بي عمل) فرموده است: بيقدرترين دانش دانشي است كه بر زبان جا گرفته است (دانائي است كه سخص به آن رفتار نكند) و برترين علم علمي است كه در همه اندام هويدا باشد (دانائي است كه شخص به آن رفتار نمايد، و چنين عملي در آخرت سود دارد).

Wonderful Saying92

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The most humble knowledge is that which remains on the tongue and the most honourable one is that which manifests itself through (the action of) the limbs and the organs of the body.

p: 54

In Arabic

وقال عليه السلام: أَوْضَعُ الْعِلْمِ (4529) مَا وُقِفَ عَلَى اللِّسَانِ (4530) وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ (4531) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره به ستوده نيامدن از علم و دانش) فرموده است: اين دلها (از فكر و انديشه در يك موضوع) به ستوه آمده خسته مي شوند (به جهت يكنواخت بودن اجزاء آن با يكديگر) چنانكه بدنها و تن ها (از خوردن يك خورش و كار يكرنگ انجام دادن) به ستوه آمده خسته مي شوند، پس براي (رفع خستگي) آن دلها حكمتها و دانشهاي تازه و شگفت آور (كه به آنها لذت و خوشي مي برند مانند سخنان گوناگون پيشوايان دين و دانشمندان) را بطلبيد (تا در كسب حكمت و به دست آوردن دانش كوشش داشته خسته نشويد).

Wonderful Saying93

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: None of you should say, "O' Allah, I seek Your protection from trouble" because there is no one who is not involved in trouble, but whoever seeks Allah's protection he should seek it from misguiding troubles, because Allah, the Glorified, says: And know you! That your wealth and your children are a temptation. (Qur'an, 8:28) and its meaning is that He tries people with wealth and progeny in order to distinguish one who is displeased with his livelihood from the one who is happy with what he has been given. Even though Allah, the Glorified, knows them more than they know themselves yet He does so to let them perform actions with which they earn reward or punishment because some of them like to have male (children) and dislike to have female (children), and some like to amass wealth, and dislike adversity. as-Sayyid ar-Radi says: This is one of the wonderful interpretations related from him.

p: 55

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْفِتْنَةِ، لاََِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ، وَلكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّتِ الْفِتَنِ، فَإِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ)، وَمَعْنَى ذلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلاَدِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِط لِرِزْقِهِ وَالرَّاضِي بِقِسْمِهِ، وإِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَلكِن لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ، لاََِنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَيَكْرَهُ الْإِِنَاثَ، وَبَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ (4532) وَيَكْرَهُ انْثِلاَمَ الحَالِ (4533) . قال الرضي: وهذا من غريب ما سمع منه عليه السلام في التفسير.

In Persian

امام عليه السلام (درباره پناه بردن از فتنه به خدا) فرموده است: نبايد يكي از شما بگويد- خدايا از فتنه و آسايش به تو پناه مي برم، زيرا كسي نيست كه گرفتار فتنه نباشد، ولي كسي كه پناه مي برد بايد از فتنه هاي گمراه كننده (از راه حق) پناه ببرد، چون خداوند سبحان (در قرآن كريم س 8 ي 28 مي فرمايد: واعلموا انما اموالكم و اولادكم فتنه بعني بدانيد دارائيها و فرزندان شما فتنه هستند، و معني اين فرمايش اين است كه خداوند سبحان آنان را به دارائيها و فرزندان آزمايش مي نمايد تا آنكه خشمگين از روزي و راضي به بهره خود هويدا گردد و اگر چه خداوند سبحان از خود آنها به آنها داناتر است، ولي آزمايش براي آن است كه كردارهائي كه شايسته پاداش و كيفر است (به خود ايشان) آشكار گردد، زيرا برخي از فرزندان پسر را دوست دارند و از دختر برنجند، و بعضي از آنها بسيار نمودن مال و دارائي را دوست داشته و از كم شدن آن برنجند (سيدرضي عليه الرحمه فرمايد:) اين فرمايش از جمله سخنان شگفتي است كه از آن حضرت در تفسير (و بيان آيه شريفه) شنيده شده است.

p: 56

Wonderful Saying94

In English

94. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked what is good and he replied: Good is not that your wealth and progeny should be much, but good is that your knowledge should be much, your forbearance should be great, and that you should vie with other people in worship of Allah. If you do good deeds you thank Allah, but if you commit evil you seek forgiveness of Allah. In this world good is for two persons only; the man who commits sins but rectifies them by repentance; and the man who hastens towards good actions.

In Arabic

. وسئل عليه السلام وعن الخير ما هو؟ فقال: لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مَالُكَ وَوَلَدُكَ، وَلكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ، وَأَنْ يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنْ تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أَحْسَنْتَ حَمِدْتَ اللهَ، وَإِنْ أَسَأْتَ اسْتَغْفَرْتَ اللهَ. وَلاَ خَيْرَ فِي الدُّنْيَا إِلاَّ لِرَجُلَيْنِ: رَجُلٍ أَذْنَبَ ذُنُوباً فَهُوَ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَرَجُلٍ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ.

In Persian

از امام عليه السلام پرسيدند كه خير و نيكي چيست؟ آن حضرت (در تفسير آن) فرمود: خير و نيكي آن نيست كه دارائي و فرزندت بسيار گردد، بلكه خير آن است كه دانشت افزون و حلم و بردباريت بزرگ شود، و بر اثر اطاعت و بندگي پروردگارت به مردم سرفرازي كني، پس اگر نيكي كردي خدا را سپاسگزاري، و اگر بد كردي از خدا آمرزش بخواهي، و در دنيا خير و نيكي نيست مگر براي دو مرد: مردي كه گناهان به جا آورده را به تو به تلافي نمايد، و مردي كه در كارهاي خداپسند بشتابد (هر چند اندك باشد)

p: 57

Wonderful Saying95

In English

95. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Action accompanied by fear for Allah does not fail, and how can a thing fail that has been accepted. (10)

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَيَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقْوَى، وَكَيْفَ يَقِلُّ مَا يُتَقَبَّلُ ؟

In Persian

و كاري كه با تقوي و پرهيزكاري انجام گيرد اندك نيست، و چگونه عملي كه مقبول و پذيرفته مي شود اندك مي باشد؟

Footnote

(10). As Allah says:

. . . Verily, Verily, Allah do accept (an offering only) from those who guard (themselves against evil). (Qur'an, 5:27)

Wonderful Saying96

In English

96. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The persons most attached to the prophets are those who know most what the prophets have brought. Then Amir al-mu'minin recited the verse: Verily, of men the nearest to Abraham are surely those who followed him and this (Our) Prophet (Muhammad) and those who believe (Qur'an, 3:68). Then he said: The friend of Muhammad is he who obeys Allah, even though he may have no blood relationship, and the enemy of Muhammad is he who disobeys Allah even though he may have near kinship.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْأَنْبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاؤُوا بِهِ، ثُمَّ تَلاَ: (إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا واللهُ وَليُّ الْمُؤْمِنينَ). ثُمَّ قَالَ: إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللهَ وإِنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ (4534) وَإِنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللهَ وَإِنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ!

In Persian

امام عليه السلام (در فضيلت طاعت و بندگي) فرموده است: شايسته تر و نزديكتر مردم به پيغمبران داناترين ايشانند به آنچه را كه آنان (از جانب حقتعالي) آورده اند (زيرا شايستگي و نزديكي به پيغمبران بر اثر طاعت و بندگي است و طاعت و بندگي بر اثر دانستن احكام است كه ايشان از جانب خداوند آورده اند) پس امام عليه السلام (اين آيه س 3 ي 68 را) خواند: ان اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذا النبي و الذين امنوا يعني نزديكترين مردم به ابراهيم آنانند كه او و اين پيغمبر (حضرت مصطفي صلي الله عليه و آله) و كساني كه (به آن بزرگوار) ايمان آورده و گرويدند را پيروي نمودند، پس فرمود: دوست محمد كسي است كه خدا را فرمان برد اگر چه خويشاوندي او (با آن حضرت) دور باشد (مانند سلمان و ابوذر و مقداد) و دشمن محمد كسي است كه خدا را فرمان نبرد اگر چه خويشاوند نزديك به او باشد (مانند ابولهب و ابوجهل).

p: 58

Wonderful Saying97

In English

97. Amir al-mu'minin, peace be upon him, heard about a Kharijite who said the mid-night prayers and recited the Qur'an, then he said: Sleeping in a state of firm belief is better than praying in a state of doubtfulness.

In Arabic

وقد سمع عليه السلام رجلاً من الحرورية (4535) يتهجّد (4536) ويقرأ، فقال: نَوْمٌ عَلَى يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاَةٍ فِي شَكٍّ.

In Persian

امام عليه السلام شنيد كه مردي از حروريه (خوارج نهروان كه اجتماع آنان براي مخالفت با اميرالمومنين در صحراي حروراء نزديك كوفه بوده) نماز شب مي گزارد و قرآن مي خواند، پس آن حضرت (درباره سود نداشتن عبادت بي شناسائي امام زمان) فرمود: خوابي كه با يقين و باور (به امام زمان و خليفه بر حق) باشد بهتر است از نمازگزاردن با شك و ترديد (زيرا مبدا تعليم عبادات و كيفيت و چگونگي آنها و يكي از اركان دين امام وقت است و كسي كه در او ترديد داشته باشد نمازگزاردن و قرآن خواندنش درست نيست).

Wonderful Saying98

In English

98. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you hear a tradition test it according to the criterion of intelligence not that of mere hearing, because relaters of knowledge are numerous but those who guard it are few.

In Arabic

وقال عليه السلام: اعْقِلُوا الْخَبَرَ إِذَا سَمِعْتُمُوهُ عَقْلَ رِعَايَةٍ لاَ عَقْلَ رِوَايَةٍ، فَإِنَّ رُوَاةَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره انديشه در اخبار) فرموده است: چون خبري شنيديد آن را از روي تدبر و انديشه در آن دريابيد نه از روي نقل لفظ آن، زيرا نقل كنندگان علم بسيارند و انديشه كنندگان در آن اندك.

p: 59

Wonderful Saying99

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, heard a man recite: Verily we are Allah's and verily to Him shall we return (Qur'an, 2:156). Then he said: Our saying inna li'llah" (Verily we arc Allah's) is an admission of His Majesty over us and our saying "wa inna ilayhi raji 'un" (and verily to Him shall we return) is an admission of our being mortal.

In Arabic

. وسمع رجلاً يقول: (إنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ). فقال عليه السلام:

إِنَّ قَوْلَنا: (إِنَّا لله) إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمُلْكِ (4537) وقولَنَا: (وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهُلْكِ (4538) .

In Persian

امام عليه السلام شنيد مردي را كه مي گفت: انا لله و انا اليه راجعون (قرآن كريم س 3 ي 156 يعني ما به فرمان خدا آمده و به سوي او باز مي گرديم) آن حضرت (در تفسير آن) فرمود: گفتار انالله اعتراف ما است به پادشاهي خدا (و اينكه ما مملوك و بنده او هستيم) و گفتار و انا اليه راجعون اعتراف ما است به تباه شدن (و مردن خودمان و حاضر شدن در قيامت در روز رستخيز).

Wonderful Saying100

In English

Some people praised Amir al-mu'minin, peace be upon him, to his face, then he said: O' my Allah! You know me better than myself, and I know myself more than they know. O' my Allah! make us better than what they think and forgive us what they do not know.

In Arabic

وقال عليه السلام وقد مدحه قوم في وجهه: اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَعْلَمُ بِي مِنْ نَفْسِي، وَأَنَا أَعْلَمُ بِنَفْسِي مِنْهُمْ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ، وَاغْفِرْ لَنَا مَا لاَ يَعْلَمُونَ.

p: 60

In Persian

امام عليه السلام را گروهي در پيش رو ستودند، آن حضرت (در روش فروتني) فرمود: خدايا تو به من از من داناتري، و من به خود از آنها داناترم، خدايا قرار ده ما را بهتر از آنچه ايشان گمان مي برند (مي ستايند) و آنچه (زشتيهائي) را كه براي ما نمي دانند (و تو مي داني) بيامرز (استغفار و درخواست آمرزش حضرت معصومين عليهم السلام براي ياد دادن كيفيت چگونگي آن است به مردم، چنانكه در شرح سخن هفتاد و هفتم به اين نكته اشاره شد، و يا از جهت ترك اولي است يعني چيزي كه سزاوار بوده به جا بياورد و بجا نياورده است و ترك اولي از گناهاني نيست كه معصوم بايد از آن مبري باشد، چنانكه شارح بحراني (رحمه الله) در شرح خود در اينجا آن را فرموده است).

Wonderful Saying101

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fulfilment of (others') needs becomes a lasting virtue in three ways:-- regarding it small so that it attains bigness, concealing it so that it may manifest itself, and doing it quickly so that it becomes pleasant.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الْحَوَائِجِ إِلاَّ بِثَلاَثٍ: بِاسْتِصْغَارِهَا (4539) لِتَعْظُمَ، وَبِاسْتِكْتَامِهَا (4540) لِتَظْهَرَ، بِتَعْجِيلِهَا لِتَهْنَؤَ (4541) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره روا ساختن نيازها) فرموده است: شايسته نيست روا نمودن درخواستها مگر به سه چيز (نخست) به كوچك شمردن آن تا (نزد پروردگار) بزرگ گردد (دوم) بي نهان داشته آن تا (هنگام پاداش) آشكار شود (سوم) به شتاب در انجام آن تا (براي خواهنده) گوارا باشد.

p: 61

Wonderful Saying102

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Shortly a time will come for people when high positions will be given only to those who defame others, when vicious people will be regarded as witty and the just will be regarded as weak. People will regard charity as a loss, consideration for kinship as an obligation, and worship grounds for claiming greatness among others. At this time, authority will be exercised through the counsel of women, the posting of young boys in high positions and the running of the administration by eunuchs.

In Arabic

. وقال عليه السلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يُقَرَّبُ فِيهِ إِلاَّ الْمَاحِلُ (4542) وَلاَ يُظَرَّفُ (4543) فِيهِ إِلاَّ الْفَاجِرُ، وَلاَ يُضَعَّفُ (4544) فِيهِ إِلاَّ الْمُنْصِفُ، يَعِّدُونَ الصَّدَقَةَ فِيِه غُرْماً (4545) ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنّاً (4546) وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةً (4547) عَلَى النَّاسِ! فَعِنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ السُّلْطَانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، وَتَدْبِيرِ الْخِصْيَانِ!

In Persian

امام عليه السلام (درباره بعض پيش آمدها) فرموده است: روزگاري براي مردم خواهد آمد كه در آن مقرب نيست مگر سخن چين نزد پادشاه، و زيرك خوانده نشود مگر بدكار دروغگو، و ناتوان نشمارند مگر شخص باانصاف درستكار را، در آن زمان صدقه و انفاق در راه خدا را غرامت و تاوان (مالي كه به اكراه مي دهند) مي شمارند، و صله رحم و آمد و شد با خويشان را منت مي نهند (مثلا مي گويد من هستم كه چنين و چنان كردم) و بندگي خدا را سبب فزوني بر مردم مي دانند! پس (نتيجه اين كردارهاي زشت آن است كه) در آن هنگام پادشاه (در فرمانروائي) به مشورت و كنگاش با كنيزان (زنهاي بي سر و پا) و حكمراني كودكان (جوانان شهوتران بي تجربه) و انديشه خواجه سراها (مردان نالائق و پست) مي باشد (ابن ابي الحديد در شرح خود را در اينجا مي نويسد: فرمايش امام عليه السلام از جمله اخبار غيبي و يكي از آيات و معجزاتي است كه اختصاص به آن حضرت دارد).

p: 62

Wonderful Saying103

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was seen in worn-out clothes with patches and when it was pointed out to him he said: With it the heart fears, the mind feels humble and the believers emulate it. Certainly, this world and the next are two enemies against each other and two paths in different directions. Whoever likes this world and loves it hates the next arid is its enemy. These two are like East and West. If the walker between them gets near to one, he gets farther from the other. After all, they are like two fellow-wives.

In Arabic

ورئي عليه إزار خَلَقٌ مرقوع، فقيل له في ذلك, فقال: يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ، وَتَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ، وَيَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ. إِنَّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ عَدُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ، وَسَبِيلاَنِ مُخْتَلِفَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ الدُّنْيَا وَتَوَلاَّهَا أَبْغَضَ الْآخِرَةَ وَعَادَاهَا، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَاشٍ بَيْنَهُمَا، كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعُدَ مِنَ الْآخَرِ وَهُمَا بَعْدُ ضَرَّتَانِ!

In Persian

و جامه كهنه وصله داري بر تن امام (عليه السلام) ديدند پس درباره آن با آن حضرت گفتگو شد (پرسيدند چرا چنين جامه اي پوشيده اي؟) آن بزرگوار (درباره جامه كهنه) فرمود: با آن دل متواضع و نفس اماره رام مي شود، و مومنين از آن پيروي مي كنند (با كهنه جامه فروتني پيشه گرفته و به خواهشهاي نفس بي اعتنا مي شود به خلاف جامه نو و نيكو كه شخص را خودبين مي سازد و از حق غافل شده در گناه مي افتد). امام عليه السلام (درباره دنيا و آخرت) فرموده است: دنيا و آخرت دو دشمن ناجور و دو راه جدا (راه بهشت و راه دوزخ) هستند، پس كسي كه دنيا را دوست داشت و به آن دل بست آخرت را دشمن داشته و با آن دشمني نموده (از آن چشم پوشيده) است، و و آن دو مانند خاور و باختر مي باشند كه رونده بين آنها هر چه به يكي نزديك شود از ديگري دور گردد (دل بسته به دنيا هر چه به آن دل بندد همان اندازه از آخرت غافل ماند، و دل بسته به آخرت به دنيا بي رغبت باشد) و آنها پس از اين اختلافشان به دو زن مانند كه يك شوهر داشته باشند (كه هرگز با يكديگر سازگار نشوند، چون نزديكي و دوستي با هر يك مستلزم دوري و دشمني با ديگري است).

p: 63

Wonderful Saying104

In English

It is related by Nawf al-Bikali that: I saw that one night Amir al-mu'minin, peace be upon him, came out from his bed and looked at the stars, then he said to me: "O' Nawf, are you awake or sleeping?" I said: "I am awake, O, Amir al-mu'minin." Then he said:

O' Nawf! blessed be those who abstain from this world and are eager for the next world. They are the people who regard this earth as a floor; its dust as their bed-cloth; and its water as their perfume; they recite the Qur'an in low tones and supplicate in high tones and then they are cut off from the world like 'Isa (Jesus).

O' Nawf! The prophet Dawud (David), peace be upon him, rose up at a similar hour one night and said, "This is the hour when whatever a person prays for is granted to him unless he is a tax-collector, an intelligence man, a police officer, a lute player or a drummer.

as-Sayyid ar-Radi says: It is also said that " 'artabah" means tabl (drum) and "kubah" means 'lute'.

In Arabic

وعن نوفٍ البِكاليّ، قال: رأيت أميرالمؤمنين عليه السلام ذات ليلة، وقد خرج من فراشه، فنظر في النجوم فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ فقلت: بل رامق (4548) . قال: يَا نَوْفُ، طُوبَى لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبِينَ فِي الْآخِرَةِ، أُولئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا الْأَرْضَ بِسَاطاً، وَتُرَابَهَا فِرَاشاً، وَمَاءَهَا طِيباً، وَالْقُرْآنَ شِعَاراً (4549) وَالدُّعَاءَ دِثَاراً (4550) ثُمَّ قَرَضُوا (4551) الدُّنْيَا قَرْضاً عَلَى مِنْهَاجِ (4552) الْمَسِيحِ. يَا نَوْفُ، إِنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَامَ فِى مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ يَدْعُو فِيهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَشَّاراً (4553) أَوْ عَرِيفاً (4554) أَوْ شُرْطِيّاً (4555) أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَةٍ (وهي الطنبور) أَوْ صَاحِبَ كَوْبَةٍ (وهي الطبل، وقد قيل أيضاً: إنّ العَرْطَبَةَ: الطبلُ، والكوبةَ: الطنبور).

p: 64

In Persian

از نوف (ابن فضاله) بكالي (كه از خواص اصحاب امام عليه السلام مي باشد روايت شده) است كه گفته: شبي اميرالمومنين عليه السلام را ديدم كه از بستر خويش بيرون آمد و به سوي ستاره ها نگاه كرد و فرمود: اي نوف خوابيده اي يا بيداري؟ گفتم: يا اميرالمومنين بيدارم، فرمود اي نوف خوشا حال پارسايان در دنيا كه به آخرت دل بسته اند، ايشان گروهي هستند كه زمين را فرش و خاك آن را بستر و آب آن را شربت گوارا قرار داده اند (به لوازم زندگي بي اعتناء هستند) و قرآن را پيراهن (زينت و آرايش دل) و دعا و درخواست را جامه رو (جلوگير از حوادث و پيشامدها) گردانيده اند، پس به روش (حضرت) مسيح (كه به دنيا دلبستگي نداشت) دنيا را از خود جدا كردند. اي نوف، داوود عليه السلام در اين ساعت از شب (نزديك سحر براي راز و نياز با حقتعالي) برخاست و گفت: اين ساعتي است كه دعا و درخواست نمي كند در آن بنده اي مگر آنكه روا مي گردد مگر اينكه ده يك گير (باجگير و گمركچي و راهدار) يا كسي كه مردم را به ستمكاران بشناساند و اسرارشان را نزد آنها فاش نمايد، يا گزمه و همكاران داروغه يا نوازنده ساز يا نقاره چي و دهل زن باشد (زيرا گناه ايشان مانع است از اينكه درخواستشان روا گردد. سيدرضي (عليه الرحمه) فرمايد:) عرطبه بمعني طنبور (ساز) و كوبه به معني طبل (دهل و نقاره) است، و نيز گفته شده: عرطبه يعني طبل و كوبه يعني طنبور.

Wonderful Saying105

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah has placed on you some obligations which you should not ignore, has laid down for you limits which you should not transgress, has prohibited you from certain things which you should not violate, and has kept quiet about certain things, but He has not left them out by mistake so that you should not find them.

p: 65

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدُوداً فَلاَ تَعْتَدُوهَا، وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا (4556) وَسَكَتَ لَكُمْ عَنْ أَشْيَاءَ وَلَمْ يَدَعْهَا نِسْيَاناً فَلاَ تَتَكَلَّفُوهَا (4557) .

In Persian

امام عليه السلام (در پيروي از دستور خدا) فرموده است: خداوند بر شما امر كرده واجبات (مانند نماز و روزه و خمس و زكوه و حج) را پس آنها را تباه ننمائيد (در انجام آنها كوتاهي نكنيد كه به كيفر خواهيد رسيد) و حدودي (مانند احكام بيع و نكاح و طلاق وارث) براي شما تعيين نموده از آنها تجاوز ننمائيد ( به سليقه خودتان رفتار نكنيد كه بيچاره مي شويد) و شما را از چيزهائي (مانند زنا و لواط و قمار و شراب و رباخواري) باز داشته پرده حرمت آنها را ندريد (به جا نياوريد كه در دنيا زيان ديده در آخرت به عذاب جاويد گرفتار خواهيد شد) و براي شما از چيزهائي خاموشي گزيده (مانند تكليف كردن به تحصيل و دانشي كه براي آخرت سودي ندارد) و آنها را از روي فراموشي ترك نفرموده (چون خداوند منزه از فراموشي است) پس در به دست آوردن آنها خود رابه رنج نيندازيد.

Wonderful Saying106

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If people give up something relating to religion to set right their worldly affairs, Allah will inflict upon them something more harmful than that.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَتْرُكُ النَّاسُ شَيْئاً مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ لْإِسْتِصْلاَحِ دُنْيَاهُمْ إلاَّ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضَرُّ مِنْهُ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره بي اعتنائي بدين) فرموده است: مردم چيزي از كار و دينشان را براي به دست آوردن سود دنياشان از دست نمي دهند مگر آنكه خدا پيش مي آورد بر آنها چيزي را كه از آن سود زيانش بيشتر است (زيرا بي اعتنائي در امر دين مستلزم دوري از رحمت حقتعالي است).

p: 66

Wonderful Saying107

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Often the ignorance of a learned man ruins him while the knowledge he has does not avail him.

In Arabic

وقال عليه السلام: رُبَّ عَالِمٍ قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَعِلْمُهُ مَعَهُ لاَ يَنْفَعُهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در زمان جهل و احكام) فرموده است: بسا عالم (به علم سحر و حساب و نجوم و هيئت و انساب و مانند آنها) كه (بر اثر اشتغال به آنها از به دست آوردن علم دين بازمانده است) جهل و نادانيش (به علم دين) كه از ائمه معصومين عليهم السلام رسيده است) او را مي كشد (از نيكبختي جاويد بي بهره مي سازد) و علم و دانشي كه با او است او را سود نبخشد.

Wonderful Saying108

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: In man there is a piece of flesh attached to him with a vein and it is the strangest thing in him. It is the heart. It has a store of wisdom and things contrary to wisdom. If it sees a ray of hope, eagerness humiliates it and when eagerness increases, greed ruins it. If disappointment overtakes it, grief kills it. If anger rises in it, a serious rage develops. If it is blessed with pleasure, it forgets to be cautious. If it becomes fearing, it becomes heedless. If peace extends all round, it becomes neglectful. If it earns wealth, freedom from care puts it in the wrong. if trouble befalls it, impatience makes it humble. If it faces starvation, distress overtakes it. If hunger attacks it, weakness makes it sit down. If its eating increases, heaviness of stomach pains it. Thus, every shortness is harmful to it and every excess is injurious to it.

p: 67

In Arabic

وقال عليه السلام: لَقَدْ عُلِّقَ بِنِيَاطِ (4558) هذَا الْإِنْسَانِ بَضْعَةٌ " (4559) هِيَ أَعْجَبُ مَا فِيهِ: وَذلِكَ الْقَلْبُ، وَلَهُ مَوَادَّ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَضْدَادٌ مِنْ خِلاَفِهَا، فَإِنْ سَنَحَ (4560) لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وَإِنْ هَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ و اِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، وإِنْ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، وَإِنْ أَسْعَدَهُ الرِّضَى نَسِيَ التَّحَفُّظَ (4561) ، إِنْ غَالَهُ الْخَوْفُ شَغَلَهُ الْحَذَرُ، وَإِن اتَّسَعَ لَهُ الْأَمْرُ اسْتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ (4562) وَإِنْ أَفَادَ (4563) مَالاً أَطْغَاهُ الغِنَى، وَإِن أَصَابَتهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَزَعُ، وَإِنْ عَضَّتْهُ الْفَاقَةُ (4564) شَغَلَهُ الْبَلاَءُ، وَإِنْ جَهَدَهُ (4565) الْجُوعُ قَعَدَ بِهِ الضَّعْفُ، وإِنْ أَفْرَطَ بِهِ الشِّبَعُ كَظَّتْهُ (4566) الْبِطْنَةُ (4567) . فَكُلُّ تَقْصِيرٍ بِهِ مُضِرٌّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِدٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره قلب) فرموده است: برگي از (رگهاي) اين انسان پاره گوشتي آويخته شده كه آن شگفترين چيزي است كه در او است و آن قلب است كه براي آن اوصاف پسنديده و صفات ناپسنديده اي است برخلاف آنها: اگر اميد و آرزو به آن رو كند طمع و آز خوارش مي گرداند، و اگر طمع در آن به جوش آيد حرص تباهش سازد، و اگر نوميدي به آن دست يابد حسرت و اندوه مي كشدش، و اگر غضب و تندخوئي براي آن پيش آيد خشم به آن سخت گيرد، و اگر رضا و خشنودي آن را همراه شود خودداري (از ناپسنديده ها) را فراموش نمايد، و اگر ترس ناگهان آن را فرا گيرد دوري جستن (از كار) مشغولش سازد، و اگر ايمني و آسودگي آن فزوني گيرد غفلت آن را مي ربايد، اگر به آن مصيبت و اندوه رخ دهد بي تابي رسوايش نمايد، و اگر مالي بيابد توانگري ياغيش گرداند، و اگر به چيزي آن را بيازارد و بلاء و سختي گرفتارش كند، واگر گرسنگي بر آن سخت گير و ناتواني از پا در آوردش، و اگر سيري به آن بسيار گشته از حد بگذرد شكمپري به رنج اندازدش، پس هر كوتاهي از حد آن را زيان رساند، و هر بيشي در حد آن را تباه گرداند (بنابراين قلبي كه اعتدال و ميانه روي را از دست نداده به حكمت رفتار كند دارنده آن سود دنيا و آخرت را دريابد).

p: 68

Wonderful Saying109

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: We (the members of the Prophet's family) are like the pillow in the middle. He who lags behind has to come forward to meet it while he who has exceeded the bounds has to return to it.

In Arabic

وقال عليه السلام: نَحْنُ الْنُّمْرُقَهُ الْوُسْطَي (4568) , بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي، وَإِلَيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي (4569) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره دوازده امام) فرموده است: ما (اهلبيت چون) پشتي هستيم در ميانه (كه از دو جانب به آن تكيه دهند يعني ما راه راست مي باشيم بر حد اعتدال كه بايد مردم تدبير معاش و معادشان از ما بياموزند) آنكه وامانده (در شناسائي ما كوتاهي نموده) خود را به آن پشتي برساند (تا آسايش و نيكبختي را به دست آورد) و آنكه تجاوز كرده و پيشي گرفته (درباره ما زياده روي نموده از حد بشريت بيرون برده) به جانب آن پشتي بازگشت نمايد (تا از گمراهي برهد).

Wonderful Saying110

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: No one can establish the rule of Allah, the Glorified, except he who shows no relenting (in the matter of right), who does not behave like wrong doers and who does-not run after objects of greed.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يُقِيمُ أَمْرَ اللهِ سُبْحَانَهُ إلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ (4570) وَلاَ يُضَارِعُ (4571) وَلاَ يَتَّبِعُ الْمَطَامِعَ (4572) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره اجراء كننده حكم) فرموده است: حكم و فرمان خداوند سبحان را اجراء نمي كند مگر كسي كه (با آنكه مي خواهد حكم خدا را درباره اش اجرا نمايد) مداراه و همراهي نكند (يا از او رشوه نستاند) و (با او) فروتني ننمايد، و در پي طمعها و آزها نرود.

p: 69

Wonderful Saying111

In English

111. Sahl ibn Hunayf al-Ansari died at Kufah after his return from the battle of Siffin and he was very much loved by Amir al-mu'minin, peace be upon him. On this occasion Amir al-mu'minin said: Even if a mountain had loved me, it would have crumbled down.

as-Sayyid ar-Radi says: The meaning of this is that since the trial of the man who loves Amir al-mu'minin will be so, severe troubles would leap towards him, and this is not the case except with the God-fearing, the virtuous and select good. There is another similar saying of Amir al-mu'minin 's individuals, namely:

In Arabic

. وقال عليه السلام وقد توفي سهل بن حُنَيْفٍ الاَنصاري بالكوفة بعد مرجعه معه من صفين، وكان من أحبّ الناس إليه:

لَوْ أَحَبَّنِي جَبَلٌ لَتَهَافَتَ (4573) . معنى ذلك: أنّ المحنة تغلظ عليه، فتسرع المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلاَّ بالْأَتقياء الْأَبرار والمصطفين الْأَخيار، وهذا مثل قوله عليه السلام :

In Persian

امام عليه السلام هنگامي كه سهل ابن حنيف انصاري پس از برگشتن با آن حضرت از (جنگ) صفين در كوفه وفات نمود و آن بزرگوار او را از ديگران بيشتر دوست مي داشت (درباره گرفتاري دوستداران خود) فرموده است: اگر كوهي مرا دوست داشته باشد تكه تكه شده فرو ريزد (سيد رضوي عليه الرحمه فرمايد:) و معني اين فرمايش آن است كه آزمايش با گرفتاري و بيچارگي بر او سخت مي گيرد پس اندوهها به سوي او مي شتابد، و اين نمي شود مگر با پرهيزكاران نيكوكار و برگزيدگان بزرگوار.

Wonderful Saying112

In English

p: 70

112. Whoever loves us, members of the Household (of the Prophet), should be prepared to face destitution.

as-Sayyid ar-Radi says: This has been interpreted in a different way as well, but on this occasion is not fit to mention here. (1)

In Arabic

2. مَنْ أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً. وقد تُؤُوّل ذلك على معنى آخر ليس هذا موضع ذكره.

In Persian

و اين گفتار مانند فرمايش آن حضرت عليه السلام است: هر كه ما اهلبيت را دوست دارد بايد براي پوشيدن پيراهن (شكيبائي بر) فقر و پريشاني آماده شود (و اينكه شكيبائي بر بي چيزي را به پيراهن تشبيه نموده براي آن است كه شكيبائي بي چيزي را پنهان مي دارد چنانكه پيراهن تن را مي پوشاند) و فرمايش آن حضرت: (اگر گروهي مرا دوست داشته باشد تكه تكه شده فرو ريزد، يا فقر در فرمايش ديگر آن بزرگوار) بر معني ديگري (غير از معني ظاهري آن كه بي چيزي و تنگدستي است) تاويل شده كه اينجا جاي بيان آن نيست (و شايد مراد از معني ديگر براي فقر كه سيد (عليه الرحمه) بيان نفرموده بي اعتنائي به دنيا و قناعت در زندگي باشد، پس معني آن اينست: هر كه ما را دوست دارد بايد براي دنيا كوشش ننمايد و قناعت پيشه گيرد، و شايد مراد نيازمندي روز رستخيز باشد كه معني چنين مي شود: هر كه ما را دوست دارد براي نيازمندي و پريشاني روز قيامت آماده باشد يعني توشه طاعت و بندگي بردارد).

Footnote

(1). Perhaps the other meaning of this saying is that: "Whoever loves us should not hanker after worldly matters even though in consequence he may have to face destitution and poverty; but he should rather remain content and avoid seeking worldly benefits."

p: 71

Wonderful Saying113

In English

113. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: No wealth is more profitable than wisdom, no loneliness is more estranging than vanity, no wisdom is as good as tact, no honour is like fear from Allah, no companion is like the goodness of moral character, no inheritance is like civility, no guide is like promptitude, no trade is like virtuous acts, no profit is like Divine reward, no self- control is like inaction in time of doubt, no abstention is like that (which is) from prohibitions, no knowledge is like thinking, no worship is like the discharge of obligation, no belief is like modesty and endurance, no attainment is like humility, no honour is like knowledge, no power is like forbearance, and no support is more reliable than consultation.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلاَ وَحْدَةَ أَوْحَشُ مِنَ الْعُجْبِ ، وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبِيرِ، وَلاَ كَرَمَ كَالتَّقْوَى، وَلاَ قَرِينَ كَحُسْنَ الْخُلْقِ وَلاَ مِيرَاثَ كَالْأَدَبِ، وَلاَ قَائِدَ كَالتَّوْفِيقِ، وَلاَ تِجَارَةَ كَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَلاَ رِبْحَ كَالثَّوَابِ، وَلاَ وَرَعَ كالْوُقُوفِ عِنْدَ الشُّبْهَةِ، وَلاَ زُهْدَ كَالزُّهْدِ فِي الْحَرَامِ، ولاَ عِلْمَ كَالتَّفَكُّرِ، وَلاَ عِبَادَةَ كَأَدَاءِ الْفَرائِضِ، وَلاَ إِيمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبْرِ، وَلاَ حَسَبَ كَالتَّوَاضُعِ، وَلاَ شَرَفَ كَالْعِلْمِ، وَلاَ عِزَّ كَألْحَلْمِ. وَلاَ مُظَاهَرَةَ أَوْثَقُ مِن الْمُشَاوَرَةِ.

In Persian

امام عليه السلام (در ترغيب به صفات پسنديده و نكوهش خودپسندي) فرموده است: هيچ دارائي پر سودتر از خرد نيست (زيرا خرد سعادت دنيا و آخرت را در بردارد) و هيچ تنهائي ترسناكتر از خودپسندي نيست (زيرا خودپسند مردم را از خود پست تر پنداشته آنها هم از او دوري كنند و تنها ماند) و هيچ عقلي چون تدبير و انديشه نيست (زيرا انديشه را هر آماده و استوار مي سازد) و هيچ جوانمردي مانند پرهيزكاري نيست (زيرا پرهيزكار نزد خالق و خلق عزيز و ارجمند است) و هيچ همنشيني چون خوي نيكو نيست (زيرا خوي نيكو دلها را به دست آورد) و هيچ ميراثي مانند ادب و آراستگي نيست (زيرا آراستگي شخص را محبوب مي سازد) و هيچ پيشوائي مانند توفيق دوست يافتن به كار نيست (زيرا توفيق شخص را به راه راست و خداپسند مي كشاند) و هيچ تجارت و بازرگاني مانند كردار پسنديده نيست (زيرا نيكبختي هميشگي را در بردارد) و هيچ سودي مانند پاداش (الهي) نيست (زيرا سودي است هميشگي) و هيچ اجتناب و دوري چون ماندن در جلو شبهه (چيز نامعلوم) نيست (زيرا اقدام در شبهه به حرام مي كشاند) و هيچ پارسائي مانند بي رغبتي در حرام نيست (زيرا بي رغبتي در حرام مستلزم آراستگي و پاكي است) و هيچ دانشي مانند تفكر و پيش بيني نيست (زيرا بر اثر آن به مبدا و معاد راه برده از گمراهي برهد) و هيچ عبادتي مانند انجام واجبات نيست (زيرا پاداش آن بيشتر از مستحبات و در ترك آن عذاب و كيفر است) و هيچ ايماني مانند شرم و شكيبائي نيست (زيرا به اين دو ايمان كامل مي گردد) و هيچ بزرگواري و سرفرازي مانند فروتني نيست (زيرا فروتن را همه از دل دوست دارند) و هيچ شرافت و بزرگي مانند دانش نيست (زيرا دانش راهنماي شخص است) و هيچ ارجمندي مانند بردباري نيست (زيرا بردباري موجب سرفرازي است) و هيچ پشتيباني استوارتر از كنگاش كردن نيست (زيرا مشورت سبب پي بردن به پايان كار و سود و زيان آن است).

p: 72

Wonderful Saying114

In English

114. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: At a time when virtue is in vogue in the world and among people, if a person entertains an evil suspicion about another person from whom nothing evil has ever been seen, then he has been unjust. And at a time when vice is in vogue in the world and among people, if a man entertains a good idea about another person he has flung himself in peril.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِذَا اسْتَوْلَى الصَّلاَحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهْلِهِ, ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ لَمْ تَظْهَرْ مِنْهُ حَوْبَةٌ (4576) فَقَدْ ظَلَمَ! وَإِذَا اسْتَوْلَى الْفَسَادُ عَلَى الزَّمَانِ وأَهْلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ بِرَجُلٍ فَقَدْ غَرَّرَ (4577) !

In Persian

امام عليه السلام (درباره بدبيني و خوش بيني) فرموده است: هر گاه نيكوكاري روزگار و اهلش را فرا گرفت پس مردي به مردي كه رسوائي او آشكار نگشته (و در بعضي از نسخ لم تظهر منه حوبه ضبط شده يعني به مردي كه گناهي از او هويدا نگرديده) بدبين شود ستم نموده، و هر گاه تباهكاري بر روزگار و اهلش دست انداخت پس مردي به مردي خوش بين باشد خود را به خطر و تباهي انداخته (چون از كسي كه در زمان فساد تربيت شده و با مردم تباهكار معاشرت و آميزش داشته اميد نيكي نبايد داشت).

Wonderful Saying115

In English

115. It was said to Amir al-mu'minin, peace be upon him: How are you, O' Amir al-mu'minin? and he replied: How can he be whom life is driving towards death, whose state of healthiness can change into sickness any moment and who is to be caught (by death) from his place of safety.

p: 73

In Arabic

. وقيل له عليه السلام: كيف نجدك يا أميرالمؤمنين؟ فقال: كَيْفَ يَكُونُ مَنْ يَفْنَى بِبِقَائِهِ (4578) , وَيَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ (4579) وَيُؤْتَى مِنْ مَأْمَنِهِ (4580) .

In Persian

به امام عليه السلام گفتند: يا اميرالمومنين خود را چگونه مي يابي؟ آن حضرت (درباره گرفتاريهاي در دنيا) فرمود: چگونه است حال كسي كه به هستي خود نيست مي گردد (هستي به سوي نيستي مي كشاندش) و به تندرستيش بيمار مي شود (تندرستي به سوي بيماري پيري مي بردش) و مرگ او را از پناهگاهش (دنيا) دريابد.

Wonderful Saying116

In English

116. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There are many people who are given time (by Allah) through good treatment towards them, and many who are deceived because their sinful activities are veiled (by Allah), and many who are enamoured by good talk about themselves. And Allah does not try anyone as seriously as He tries him whom He allows time (to remain sinful).

In Arabic

وقال عليه السلام: كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ (4581) بِالْإِحْسَانِ إلَيْهِ، وَمَغْرورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ! وَمَا ابْتَلَى (4582) اللهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِمْلاَءِ لَهُ (4583) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره آزمايش بندگان) فرموده است: بسا كسي كه به احسان و بخشش (خداوند) به او كم كم به عذاب و كيفر نزديك شده (چون هر چند خدا به او احسان نمايد او به نافرماني بيفزايد و كفران كند) و بسا كسي كه به پنهان ماندن (بديها) بر او فريب خورده (زيرا هر چه كار زشت كرده رسوا نشده) و بسا كسي كه به جهت گفتار نيك (مردم) درباره او در فتنه و سختي افتاده (چون خودپسندي او را از سپاسگزاري نعمتهاي خدا كه جمله آنها گفتار نيك مردم است درباره او باز مي دارد و به عذاب و سختي گرفتار مي گردد) و خداوند كسي را مانند مهلت دادن او (در دنيا) آزمايش ننمود (زيرا نعمت زندگي بزرگترين نعمتي است كه بنده به آن آزمايش مي شود).

p: 74

Wonderful Saying117

In English

117. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Two categories of persons will face ruin on account of me: he who loves me with exaggeration, and he who hates me intensely.

In Arabic

وقال عليه السلام: هَلَكَ فِيَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ غَالٍ (4584) وَ مُبْغِضٌ قَالٍ (4585) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره دوست و دشمن خود) فرموده است: دو مرد در را من تباه شدند (يكي) دوستي كه (در دوستيش) زياده روي كند (مرا از مرتبه ولايت بالاتر بداند) و (ديگر) دشمني كه در دشمني زياده روي كند (مقام و منزلت مرا منكر باشد).

Wonderful Saying118

In English

118. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: To miss an apportunity brings about grief.

In Arabic

وقال عليه السلام: إضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّةٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره فرصت از دست دادن) فرموده است: از دست دادن فرصت (اقدام ننمودن به كار در وقت و مناسب باعث) غم و اندوه است.

Wonderful Saying119

In English

119. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The example of the world is like a serpent. It is soft to the touch but its inside is full of venom. An ignorant person who has fallen into deceit is attracted towards it but a wise and intelligent man keeps on his guard against it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَثَلُ الدُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنٌ مَسُّهَا،

وَالسُّمُّ النَّاقِعُ فِي جَوْفِهَا، يَهْوِي إِلَيْهَا الْغِرُّ الْجَاهِلُ، وَيَحْذَرُهَا ذُواللُّبِّ الْعَاقِلُ!

In Persian

امام عليه السلام (درباره دنيا) فرموده است: داستان دنيا چون داستان مار است كه دست بر آن بكشي نرم و در اندرزش زهر كشنده است، فريب خورده نادان برطرف آن مي رود، و خردمند پايان بين از آن دوري مي گزيند.

p: 75

Wonderful Saying120

In English

120. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about the Quraysh, when he replied: As for Banu Makhzum they are the blossoms of the Quraysh. It is delightful to talk to their men and to marry their women. As for Banu 'Abd Shams, they are farsighted and cautious about all that is hidden from them. As for ourselves (Banu Hashim) we spend whatever we get and are very generous in offering ourselves in death. Consequently, those people are more numerous, more contriving and more ugly while we are more eloquent, well-wishing and handsome.

In Arabic

. وقال عليه السلام وقد سئل عن قريش: أَمَّا بَنُو مَخْزُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشٍ، نُحِبُّ حَدِيثَ رِجَالِهِمْ، وَالنِّكَاحَ فِي نِسَائِهِمْ. وَأَمَّا بَنُو عَبْدِ شَمسٍ فَأَبْعَدُهَا رَأْياً، وَأَمْنَعُهَا لِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا. وَأَمَّا نَحْنُ فَأَبْذَلُ لِمَا فِي أَيْدِينَا، وَأَسْمَحُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا. وَهُمْ أَكْثَرُ وَأَمْكَرُ وَأَنْكَرُ، وَنَحْنُ أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُ.

In Persian

از امام عليه السلام از (اوصاف) قريش پرسيدند فرمود: اما بني مخزوم (طائفه اي از قريش) گل خوشبوي قريش هستند (زيرا مردانشان زيرك و زنانشان آراسته اند) سخنان مردانشان (به جهت شيرين زباني) و زناشوئي با زنانشان را (بر اثر آراستگي) دوست مي داري، و اما بني عبدشمس (طائفه ديگر از قريش) دوربين ترين قريش مي باشند از راي و انديشه و جلو گيرنده ترين آنانند چيزي را كه پشت سر ايشان است (در پيشامدها يگانه اند) و اما ما (بني هاشم، طائفه ديگر از قريش) بخشنده تريم آنچه را (دارائي) كه در دستمان است، و جوانمردتريم به جان دادن هنگام مرگ (در ميدان جنگ از كشته شدن باك نداريم) و ايشان (بني عبدشمس كه بني اميه از آنها هستند از روي شمار) بيشترند، و (در آميزش) بسيار فريبنده و زشت رو مي باشند، و ما (در گفتار) فصيح تر (رساتر) و نيكخواه تر و (در معاشرت) خوشروتر هستيم.

p: 76

Wonderful Saying121

In English

121. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: What a difference there is between two kinds of actions: an act whose pleasure passes away but its (ill) consequence remains, and. the act whose hardship passes away but its reward stays.

In Arabic

1. وقال عليه السلام: شَتَّانَ مَا بَيْنَ عَمَلَيْنِ: عَمَلٍ تَذْهَبُ لَذَّتُهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ، وَعَمَلٍ تَذْهَبُ مَؤُونَتُهُ وَيَبْقَى أَجْرُهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در ترغيب به بندگي) فرموده است: چه دور است بين دو عمل و كردار عملي (نافرماني) كه لذت و خوشي آن بگذرد و زيان (كيفر) آن بماند، و عملي (طاعت و بندگي) كه رنج آن بگذرد و پاداش و مزدش بماند.

Wonderful Saying122

In English

122. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was accompanying funeral when he heard someone laugh. Then He said : Is it that death has been ordained only for others? Is it that right is obligatory only on others? Is it that those whom we see departing on their journey of death will come back to us? We lay them down in their graves and then enjoy their estate (as if we will live for good after them). We have ignored every preacher, man or woman, and have exposed ourselves to every catastrophe.

In Arabic

. وتبع جنازة فسمع رجلاً يَضحك، فقال عليه السلام: كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَبَ، وَكَأَنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْأَمْوَاتِ سَفْرٌ (4586) عَمَّا قَلِيلٍ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ! نُبَوِّئُهُمْ (4587) أَجْدَاثَهُمْ (4588) نَأْكُلُ تُرَاثَهُمْ (4589) كَأَنَّا مُخَلَّدُونَ، بَعْدَهُمْ ! ثُمَّ قَدْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ وَوَاعِظَةٍ، وَرُمِينَا بِكُلِّ فَادِحٍ وَ جَائِحَةٍ (4590) !!

p: 77

In Persian

امام عليه السلام پي جنازه اي (كه به گورستان مي بردند) مي رفت شنيد كه مردي مي خندد، پس (در ترغيب به خوهاي پسنديده) فرمود: گويا مردن در دنيا بر غير ما نوشته شده، و گويا حق (مرگ) در دنيا بر غير ما لازم گشته، و گويا مرده هائي كه مي بينيم (هر روز مي روند) مسافريني هستند كه به زودي به سوي ما بر مي گردند! ايشان را در قبرهاشان مي گذاريم، و دارائيشان را مي خوريم، مانند آنكه ما پس از آنها جاويد خواهيم ماند كه پنددهنده ها (زن و مرد از مردگان) را فراموش كرديم، و به هر آفت و زياني گرفتار شديم.

Wonderful Saying123

In English

123. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Blessed be lie who humbles himself, whose livelihood is pure, whose heart is chaste, whose habits are virtuous, who spends his savings (in the name of Allah), who prevents his tongue from speaking nonsense, who keeps people safe from evil, who is pleased with the (Prophet's) sunnah, and who is unconnected with innovation (in religion).

as-Sayyid ar-Radi Says: Some people attribute this and the previous saying to the Messenger of Allah (may Allah bless him and his descendants).

In Arabic

وقال عليه السلام: طُوبَى لِمَنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَرِيرَتُهُ، وَحَسُنَتْ خَلِيقَتُهُ (4591) َوأَنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِهِ، وَأَمْسَكَ الْفَضْلَ مِنْ لِسَانِهِ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، وَوَسِعَتْهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ يُنْسَبْ إِلَى الْبِدْعَةِ.

قال الرضي: أقول: ومن الناس من ينسب هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذالك الذي قبله.

p: 78

In Persian

خوشا كسي كه نفسش رام گشت (فروتني پيشه نمود) و عمل كردارش پاك و شايسته، و نيتش (اعتقاداتش) پسنديده، و خويش نيكو بود، و فزوني از مال و دارائيش را (در راه خدا به مستمندان) انفاق نمود، و پرگوئي را از زبانش نگاهداشت (بيجا نگفت) و بديش را از مردم دور گردانيد (آزار نرسانيد) و سنت (روش پيغمبر اكرم) بر او سخت نيامد، و به بدعت نسبت داده نشد (سيدرضي عليه الرحمه فرمايد:) مي گويم: بعضي از مردم اين سخن و همچنين سخن پيش از آن را به رسول خدا صلي الله عليه و آله نسبت مي دهند.

Wonderful Saying124

In English

124. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The jealousy of a woman (with co-wives) is heresy, while the jealousy of a man is a part of belief.

In Arabic

. وقال عليه السلام: غَيْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ (4592) وَغْيْرَةُ الرَّجُلِ إيمَانٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره غيرت) فرموده است: غيرت زن (بر مرد) كفر است (زيرا مستلزم حرام دانستن دو زن يا بيشتر است براي يك مرد كه خدا آن را حلال نموده) و غيرت مرد (بر زن) ايمان است (چون موجب حرام دانستن اشتراك دو مرد است در يك زن كه خدا آن را حرام كرده).

Wonderful Saying125

In English

125. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I am defining Islam as no one has defined before me: Islam is submission, submission is conviction, conviction is affirmation, affirmation is acknowledgement, acknowledgement is discharge (of obligations), and discharge of obligations is action.

In Arabic

p: 79

وقال عليه السلام: لاَََنْسُبَنَّ الْإِسْلاَمَ نِسْبَةً لَمْ يَنسُبْهَا أَحَدٌ قَبْلِي. الْإِسْلاَمُ هُوَ التَّسْلِيمُ، وَالتَّسْلِيمُ هُوَ الْيَقِينُ، وَالْيَقِينُ هُوَ التَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ هُوَ الْإِقْرَارُ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْأَدَاءُ، وَالْأَدَاءُ هَوَ الْعَمَلُ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره اسلام حقيقي) فرموده است: اسلام را چنان وصف نمايم كه كسي پيش از من وصف ننموده باشد: اسلام زير بار رفتن (احكام خدا و رسول) است، و زير بار رفتن باور نمودن (آنها) است، و باور نمودن قبول كردن (آنها) است، و قبول كردن اعتراف (به آنها) است، و اعتراف نمودن آماده شدن براي به جا آوردن (آنها) است، و به جا آوردن عمل (به آنها) است (پس در حقيقت اسلام همان عمل به دستور خدا و رسول است).

Wonderful Saying126

In English

126. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I wonder at the miser who is speeding towards the very destitution from which he wants to run away and misses the very ease of life which he covets. Consequently, he passes his life in this world.like the destitute, but will have to render an account in the next world like the rich.

I wonder at the proud man who was just a drop of semen the other day and will turn into a corpse tomorrow. I wonder at the man who doubts Allah although he sees His creations. I wonder at him who has forgotten death although he sees people dying. I wonder at him who denies the second life although he has seen the first life. I wonder at him who inhabits this transient abode but ignores the everlasting abode.

p: 80

In Arabic

وقال عليه السلام: عَجِبْتُ لِلْبَخِيلِ يَسْتَعْجِلُ الْفَقْرَ (4593) الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِى إِيَّاهُ طَلَبَ، فَيَعِيشُ فِي الدُّنْيَا عَيْشَ الْفُقَرَاءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الْآخِرَةِ حِسَابَ الْأَغْنِيَاءِ. وَعَجِبْتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْأَمْسِ نُطْفَةً، وَيَكُونُ غَداً جِيفَةً. وَعَجِبْتُ لِمَنْ شَكَّ فِي اللهِ، وَهُوَ يَرَى خَلْقَ اللهِ. وَعَجِبْتُ لِمَنْ نَسِيَ الْمَوْتَ، وهُوَ يَرَى الْمَوْتَى. وَعَجِبْتُ لِمَن أَنْكَرَ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، وَهُوَ يَرَى النَّشْأَةَ الْأُولَى. وَعَجِبْتُ لِعَامِرٍ دَارَ الْفَنَاءِ، وَتَارِكٍ دَارَ الْبَقَاءِ.

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش خوهاي زشت و كردارهاي ناشايسته) فرموده است: شگفت دارم براي مرد بخيل و زفتي كه مي شتابد بد به فقر و تنگدستي كه از آن گريزان است (زيرا از آنچه دارد سود نمي برد پس با تهي دستان يكسان است) و توانگري را كه مي جويد از دست مي دهد (زيرا از مال و دارائيش بهره اي نمي برد) پس در دنيا مانند تنگدستان زندگي مي نمايد و در آخرت مانند توانگران به حسابش مي رسند (چون حساب اندوخته را بايد پس بدهد) و شگفت دارم براي گردنكشي كه ديروز نطفه بود و فردا مردار مي باشد (كه اگر خاك از روي جسدش بردارند مردم از گندش گريزانند) و شگفت دارم براي كسي كه در خدا دو دل باشد در حالي كه آفريده شده خدا را مي بيند (چون نمي شود بي آفريننده اي آفريده شده اي باشد) و شگفت دارم براي كسي كه مرگ را فراموش مي كند در حالي كه مي بيند كسي را كه مي ميرد، و شگفت دارم براي كسي كه زير بار پيدايش معاد و بازگشت در قيامت نمي رود و حال آنكه پيدايش از نطفه را مي بيند، و شگفت دارم براي كسي كه خانه نيستي را آباد مي كند (براي دنيا تلاش مي نمايد) و خانه هستي (آخرت) را رها مي سازد (در فكر آماده ساختن توشه اي براي آن نيست).

p: 81

Wonderful Saying127

In English

127. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever falls short of actions falls into grief, and Allah has nothing to do with him who spares nothing from his wealth in the name of Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ قَصَّرَ فِي الْعَمَلِ ابْتُلِيَ بِالْهَمِّ، وَلاَ

حَاجَةَ لِلَّهِ فِيمَنْ لَيْسَ لِلَّهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ نَصِيبٌ.

In Persian

امام عليه السلام (در زيان كوتاهي در بندگي) فرموده است: كسي كه در عمل و كار (بندگي خدا) كوتاهي كند (و وقت خود را صرف آبادي دنيا نمايد، براي به دست آوردن و هم براي بي نتيجه ماندن آن) به غم و اندوه دچار شود، و خدا را راهي نيست در كسي كه در دارائي و جانش بهره اي براي خدا نمي باشد (كسي كه از دارائيش در راه خدا ندهد و در ترويج دين او نكوشد اميدوار رحمت او نباشد).

Wonderful Saying128

In English

128. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Guard against cold in its (seasonal) beginning and welcome it towards its end because it effects bodies in the same way as it effects plants. In the beginning, it destroys them but in the end it gives them fresh leaves. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: تَوَقَّوا الْبَرْدَ فِي أَوَّلِهِ، وَتَلَقَّوْهُ فِي آخِرِهِ، فَإِنَّهُ يَفْعَلُ فِي الْأَبْدَانِ كَفِعْلِهِ فِي الْأَشْجَارِ، أَوَّلُهُ يُحْرِقُ وَ آخِرُهُ يُورقُ .

In Persian

امام عليه السلام (در نگاهداري تن) فرموده است: در اول سرما (پائيز) پرهيز كنيد (خود را بپوشانيد چون بدن با گرمي خو گرفته آزرده شود) و در آخرش (بهار) پيشباز آن رويد (بسيار خود را نپوشانيد چون بدن با سردي خو گرفته زياني نمي بيند) زيرا سرما در بدنها همان مي كند كه در درختها مي نمايد: اول آن مي سوزاند (برگشان مي ريزد) و آخرش (برگشان را) مي روياند.

p: 82

Footnote

(1). During autumn, protection from cold is necessary because with the change of weather the temperature of the body also changes and ailments such as flue, catarrh, cough etc., occur. This is because bodies are accustomed to hot weather and when suddenly cold comes on tissues become contracted and cold dryness increases in the body. Thus, bathing with cold water soon after bathing with hot water is harmful for this very reason that with hot water the tissues expand and so they at once admit the effect of cold water, and in consequence the natural heat of the body is effected. On the other hand, there is no need of protection from cold during spring season nor is it harmful for the health, because the body is already accustomed to cold. Thus, the temperate cold of the spring is not unpleasant to the body. Rather, with the decline of cold there is an increase of heat and dampness in the body as a result of which growth gets impetus, natural heat rises, the body grows, the temperament feels pleasant and the spirit is joyful.

Similarly, there is the same effect in the plant world. Thus, during autumn due to the prevalence of coldness and dryness, the leaves wither, the vegetative power decreases, the freshness of the plants fades and there is a death-like effect on the green areas. Spring brings the message of life for them. Then with the blowing of healthy winds the blossoms begin to sprout, plants become fresh and healthy, and forests and wildernesses acquire a green hue.

p: 83

Wonderful Saying129

In English

129. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Greatness of the Creator appreciated by you would belittle the creatures in your view.

In Arabic

وقال عليه السلام: عِظَمُ الخالِقِ عِنْدَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره بزرگي خدا) فرموده است: پي بردن تو به بزرگي آفريننده آفريده شده را در چشم تو كوچك مي نمايد (و بر اثر آن به آفريده شده اعتنا نكرده هميشه متوجه آفريدگار خود مي باشي و سعادت دنيا و آخرت را به دست مي آوري).

Wonderful Saying130

In English

130. When Amir al-mu'minin, peace be upon him, returned from (the battle of) Siffin and noticed the graves outside Kufah,he said: O' residents of houses which give a sense of loneliness, of depopulated areas and gloomy graves. O' people of the dust, O' victims of strangeness, O' people of loneliness and O' people of desolateness! You have gone ahead and preceded us while we are following you and will meet you. The houses (you left) have been inhabited by others; the wives (you left) have been married by others; the properties have been distributed (among heirs). This is the news about those around us; what is the news about things around you?

Then Amir al-mu'minin, peace be upon him, turned to his companions and said: Beware If they were allowed to speak they would inform you that: Verily, the best provision is fear of Allah. (Qur'an, 2:197)

In Arabic

. وقال عليه السلام وقد رجع من صفين، فأَشرف على القبور بظاهر الكوفة: يَا أَهْلَ الدِّيَارِ الْمُوحِشَةِ (4597) وَالْمَحَالِّ الْمُقْفِرَةِ (4598) وَالْقُبُورِ الْمُظْلِمَةِ, يَا أَهْلَ التُّرْبَةِ، يَا أَهْلَ الْغُرْبَةِ، يَا أَهْلَ الْوَحْدَةِ، يَا أَهْلَ الْوَحْشَةِ، أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ (4599) سَابِقٌ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ (4600) لاَحِقٌ. أَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ. هذَا خَبَرُ مَا عِنْدَنَا، فَمَا خَبَرُ مَا عِنْدَكُمْ؟ ثم التفت إِلى أَصحابه فقال: أَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُمْ فِي الْكَلاَمِ لِأَخْبَرُوكُمْ أَنَّ (خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى).

p: 84

In Persian

امام عليه السلام هنگامي كه از (جنگ) صفين بازگشت و به گورستان بيرون كوفه رسيد (درباره پرهيزكاري) فرمود: اي ساكنين سراهاي ترسناك، و جاهاي بي كس و بي آب و گياه، و گورهاي تاريك، اي ساكنين خاك، اي دورماندگان از وطن، اي بيكسان، اي ترسناكان، شما پيشرو مائيد كه جلو رفته ايد، و ما پيرو شمائيم كه به شما مي رسيم، اما خانه ها (تان) را ساكن شدند، و اما زنان (تان) را گرفتند، و اما دارائيها (تان) را پخش كردند، اين آگهي از چيزيست كه نزد ما است پس خبر آنچه نزد شما است چيست؟ پس از آن به سوي يارانش نظر افكنده فرمود: بدانيد اگر ايشان را در سخن اجازه و فرمان بود به شما خبر مي دادند كه بهترين توشه (در اين راه) تقوي و پرهيزكاري است.

Wonderful Saying131

In English

131. Amir al-mu'minin, peace be upon him, heard a man abusing the world and said: O' you who abuse the world, O' you who have been deceived by its deceit and cheated by its wrongs. Do you covet the world and then abuse it? Do you accuse it or it should accuse you? When did it bewilder you or deceive you whether by the decay and fall of your forefathers, or by the sleeping places of your mothers under the ground? How much you looked after them in their illness and nursed them during sickness, desiring them to be cured and consulting physicians for them in the morning when your medicine did not avail them and your wailing for them did not benefit them. Your mourning over them did not prove useful to them and you could not achieve your aims. You could not ward off (death) from them with all your power. In fact, through the dying man the world presented an illustration for you and showed you by the example of his falling down how you would (also) fall.

p: 85

Certainly, this world is a house of truth for him who appreciates it; a place of safety for him who understands it ; a house of riches for him who collects provision from it (for the next world); and a house of instructions for him who draws instruction from it. It is the place of worship for the lovers of Allah; the place of praying for the angels of Allah; the place where the revelation of Allah descends; and the marketing place for those devoted to Allah. Herein they earned mercy and herein they acquired Paradise by way of profit.

Therefore, who can abuse it when it has announced its departure and called out that it would leave! It had given news of its own destruction and the death of its people. By its hardship it set an example of their hardships. By its pleasures it created eagerness for the pleasures (of the next world). It brings ease in the evening and grief in the morning by way of persuasion, dissuasion, alarm and warning. People abuse it on the morning of their repentance but there are others who will praise it on the Day of Judgement. The world recalled to them the next life and they bore it in mind. It related to them (things of the next life) and they acknowledged them. It preached to them and they took lesson therefrom. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام وقد سمع رجلاً يذم الدنيا: أَيُّهَا الذَّامُّ لِلدُّنْيَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا، الْمَخْدُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا! أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْيَا ثُمَّ تَذُمُّهَا؟ أَنْتَ الْمُتَجَرِّمُ (4601) عَلَيْهَا، أَمْ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى اسْتَهْوَتْكَ (4602) أَمْ مَتى غَرَّتْكَ؟ أَبِمَصَارِعِ (4603) آبَائِكَ مِنَ الْبِلَى (4604) أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى (4605) ؟ كَمْ عَلَّلْتَ (4606) بِكَفَّيْكَ، وَكَمْ مَرَّضْتَ بِيَدَيْكَ! تَبْتَغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَتَسْتَوْصِفُ (4607) لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ ،غَدَاةَ لاَيُغْنِي عَنْهُمْ دَوَاؤُكَ، وَلاَ يُجْدِي عَلَيْهِمْ بُكَاؤُكَ. لَمْ يَنْفَعْ أَحَدَهُمْ إِشْفَاقُكَ (4608) وَلَمْ تُسْعَفْ فِيهِ بِطِلْبَتِكَ (4609) وَلَمْ تَدْفَعْ عَنْهُ بِقُوَّتِكَ! قَدْ مَثَّلَتْ لَكَ بِهِ الدُّنْيَا نَفْسَكَ (4610) وَبِمَصْرَعِهِ مَصْرَعَكَ. إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ صِدْقٍ لِمَنْ صَدَقَهَا، وَدَارُ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا، وَدَارُ غِنىً لِمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا (4611) وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِمَنْ اتَّعَظَ بِهَا. مَسْجِدُ أَحِبَّاءِ اللهِ، وَمُصَلَّى مَلاَئِكَةِ اللهِ، وَمَهْبِطُ وَحْيِ اللهِ، وَمَتْجَرُ أَوْلِيَاءِ اللهِ، اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّةَ. فَمَنْ ذَا يَذُمُّهَا وَقَدْ آذَنَتْ (4612) بِبَيْنِهَا (4513) وَنَادَتْ بِفِراقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا (4614) وَأَهْلَهَا، فَمَثَّلَتْ لَهُمْ بِبَلاَئِهَا الْبَلاَءَ،شَوَّقَتْهُمْ بِسُرُورِهَا إِلَى السُّرُورِ؟! رَاحَتْ بِعَافِيَةٍ (4615) وَابْتَكَرَتْ (4616) بِفَجِيعَةٍ (4617) , ترغِيباً وَتَرْهِيباً، وَتَخْوِيفاً وَتَحْذِيراً، فَذَمَّهَا رِجَالٌ غَدَاةَ النَّدَامَةِ، وَحَمِدَهَا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ذَكَّرَتْهُمُ الدُّنْيَا فتََذَكَرُوا، وَحَدَّثَتْهُمْ فَصَدَّقُوا، وَوَعَظَتْهُمْ فَاتَّعَظُوا.

p: 86

In Persian

امام عليه السلام هنگامي كه شنيد مردي دنيا را نكوهش مي نمود (در ستودن دنيا) فرمود: اي نكوهنده دنيا كه به نيرنگ او فريفته شده اي و به ناراستيهايش گول مي خوري! آيا به دنيا فريفته شده اي و آن را نكوهش مي نمائي، تو بر آن جرم و گناه مي نهي يا دنيا بر تو جرم مي نهد؟ از كجا و چه وقت دنيا تو را سرگردان نمود، يا كي فريبت داد؟ آيا به جاهاي برخاك افتادن پدرانت و پوسيده شدن آنها يا به خوابگاههاي مادرانت زير خاك؟ چه بسيار با دستهاي خود (به تنهائي براي بهبود درد بيمارانت) ياري نمودي، و چه بسيار با دستهايت (بيماران را) پرستاري كردي؟ براي آنان بهبودي طلبيدي، و (پس از تشخيص و به دست آوردن درد) از اطباء فائده دار و پرسيدي، بامداد داروي تو ايشان را بي نياز نمي كرد (بهبودي نمي داد) و گريه (رنج) تو بر آنان سود نداشت، و ترس تو هيچيك از آنها را فائده نبخشيد، و درباره او به خواست خود نرسيدي (شفاء نيافت) و به توانائي خويش (بيماري و مرگ را) از او دور ساختي! و دنيا او را (كه هر چند كوشش نمودي از چنگ مرگ نرست) براي تو سرمشق قرار داد، و هلاك شدن او را هلاك شدن تو (تا بداني با تو آن خواهد كرد كه با او نمود) محققا دنيا سراي راستي است براي كسي كه (گفتار) آن را باور دارد، و سراي ايمني (از عذاب الهي) است براي كسي كه فهميد و آنچه را كه خبر داد دريافت، و سراي توانگري است براي كسي كه از آن توشه بردارد (پيرو خدا و رسول باشد) و سراي پند است براي كسي كه از آن پند گيرد، جاي عبادت و بندگي دوستان خدا (پرهيزكاران) و جاي نماز گزاردن (يا درود فرستادن و طلب آمرزش نمودن) فرشتگان خدا، و جاي فرود آمدن وحي (پيغام) خدا، و جاي بازرگاني دوستاران خدا است كه در آن رحمت و فضل (او را) به دست آورده و سودشان بهشت بود، پس كيست دنيا را نكوهش مي كند در حالي كه (مردم را) به دوري خود (از آنها) آگاه ساخت، و به جدائي خويش نداء داد، و خود و اهلش (مردم) را به فناء و نيست شدن خبر داد، پس براي ايشان به گرفتاري خود گرفتاري (آخرت) را نشان داد، و آنان را به شادي خويش به شادي (آخرت) آرزومند گردانيد؟! شب مي كند با تندرستي (كه شخص بر اثر آن در آسايش و خوشي است) و بامداد كند درختي و اندوه براي ترغيب و خواستاري (طاعت و كار آخرت) و ترس و بيم و بر حذر بودن (از معصيت و نافرماني) پس در بامداد پشيماني (رستاخيز كه اعمال آشكار مي گردد) گروهي از مردم (بدكاران) آن را نكوهش مي نمايند (از آن در رنج و افسردگي باشند) و ديگران (نيكوكاران) روز قيامت آن را بستايند (از آن خشنودند) كه دنيا (آخرت را) يادآوريشان كرد و آنان هم (آن را) به ياد آوردند، و آنها را خبر داد و ايشان هم تصديق نمودند، و آنان را پند داد و آنها هم پذيرفتند (و به سعادت جاويد رسيدند).

p: 87

Footnote

(1). Every speaker and preacher manifests the force of his speaking in subjects in which he is well-versed. If he has to change the subject neither will his mind move nor will his tongue be able to speak out. But he whose intellect has the capability of adaptation and whose mind has the power of imagination can turn round his utterances in whatever manner he likes, and can show the excellence of speaking on whatever subject he desires. Consequently, when the tongue which had for so long been abusing the world and unveiling its deceitfulness starts praising the world it shows the same mastery of speaking and power of arguing that had ever been its chief distinction An I then, the use of commendatory words does not alter the principle and although the ways are different the object remains the same.

Wonderful Saying132

In English

132. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is an angel of Allah who calls out every day, "Beget children for death, collect wealth for destruction, and raise construction for ruin."

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكاً يُنَادِي فِي كُلِّ يَوْمٍ: لِدُوا (4618) لِلْمَوْتِ، وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ، وَابْنُوا لِلْخَرَابِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره پايان دنيا) فرموده است: خداوند را فرشته اي كه هر روز فرياد مي كند: بزائيد براي مردن، و جمع كنيد براي از بين رفتن، و بسازيد براي ويران گشتن

Wonderful Saying133

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: This world is a place for transit, not a place for stay. The people herein are of two categories. One is the man who sold away his self (to his passions) and thus ruined it, and the other is the man who purchased his self (by control against his passions) and freed it.

p: 88

In Arabic

وقال عليه السلام: الدُّنْيَا دَارُ مَمَرٍّ لاَ دَارِ مَقَرٍّ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلاَنِ: رَجُلٌ بَاعَ فِيهَا نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَا (4619) وَرَجُلٌ ابْتَاعَ نَفْسَهُ (4620) فَأَعْتَقَهَا.

In Persian

امام عليه السلام (درباره دنيا) فرموده است: دنيا سراي گذشتن است نه سراي ماندن، و مردم در آن دو دسته اند: دسته اي خود را در آن (به خواهشهاي نفس) بفروشد پس خويش را (به كيفر آنها) هلاك گرداند، و دسته اي خود را (به طاعت و بندگي) بخرد پس خود را (از عذاب رستخيز) برهاند.

Wonderful Saying134

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A friend is not a friend unless he affords protection to his comrade on three occasions: in his adversity, in his absence and at his death.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَكُونُ الصَّدِيقُ صَدِيقاً حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلاَثٍ: فِي نَكْبَتِهِ، وَغَيْبَتِهِ، وَوَفَاتِهِ.

In Persian

امام عليه السلام (در شرايط دوستي) فرموده است: دوست (در حقيقت) دوست نيست مگر آنكه رعايت نمايد برادر (دوست) خود را در سه وقت: در رنج و گرفتاري او (به جان و مال همراهي كند) و در نبودن او (از گفتن و شنيدن سخنان ناروا حفظش نمايد) و در وفات و بدرود زندگي او (به دعاء و استغفار يادش كند).

Wonderful Saying135

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is bestowed four things is not disallowed four things: he who is allowed to pray is not deprived of the response to it; he who is allowed to offer repentance is not deprived of its acceptance; he who is allowed to seek forgiveness is not deprived of forgiveness; and he who is allowed to be grateful is not deprived of furtherance of favours.

p: 89

as-Sayyid ar-Radi says: This is confirmed by the Book of Allah. About praying, Allah says: "Call you to Me, I will answer you" (Qur'an, 4:60). About forgiveness Allah says: "And whoever does evil, or wrongs his own self and thereafter seeks pardon of Allah, shall find Allah Oft-forgiving, Merciful" (Qur'an, 4:110). About gratefulness He says: "If you be grateful I will increase (my favours) to you" (Qur'an, 14:7). About repentance He says: "Verily, repentance (acceptable) with Allah is only for those who do evil ignorantly and then turn (to Allah) soon (after); these (are those) Allah will turn (merciful) to them; and Allah is All-knowing, All-wise" (Qur'an, 4: 17).

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أُعْطِيَ أَرْبعاً لَمْ يُحْرَمْ أَرْبَعاً: مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمْ يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الْإِسْتِغْفَارَ لَمْ يُحْرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ أُعْطِيَ الشُّكْرَ لَمْ يُحْرَمِ الزِّيَادَةَ. قال الرضي: وتصديقُ ذَلكَ في كتَابِ اللهِ، قَالَ اللهُ في الدّعَاء: (ادْعُونِي أسْتَجِبْ لَكُمْ)، وقال في الإِستغفار: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ غَفُوراً رَحِيماً)، وقال في الشكر: (لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاََزِيدَنّكُمْ)، وقال في التوبة: (إنّما التّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُم يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً).

In Persian

امام عليه السلام (در دعاء و توبه و استغفار و شكر) فرموده است: كسي را كه چهار چيز دادند از چهار چيز نوميد نگشته: كسي را كه امر به دعاء نمودند از روا ساختن درخواست نوميدش نگردانند، و كسي را كه دستور توبه دادند از پذيرفتن نوميدش نسازند، و كسي را كه به استغفار وادار نمودند از آمرزش نوميدش ننمايند، و كسي را كه شكر و سپاس ياد دادند از افزوني (نعمتها) نوميدش نكنند (سيدرضي رحمه الله فرمايد:) و تصديق و گواهي بر اين فرمايش در كتاب خدايتعالي است كه درباره دعاء (س 40 ي 60( فرموده است: ادعوني استجب لكم يعني بخوانيد مرا درخواست شما را روا مي سازم، و درباره استغفار (س 4 ي 110( فرموده است: و من يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يسغفر الله يجد الله غفورا رحيما يعني كسي كه كار زشت انجام دهد يا به خود ستم كند پس از آن از خدا آمرزش بخواهد خداوند را آمرزنده مهربان مي يابد، و درباره سپاسگزاري (س 14 ي 7( فرموده است: لئن شكرتم لازيدنكم يعني اگر شكر نعمت به جا آوريد نعمت شما را افزون مي سازم، و درباره توبه (س 4 ي 17( فرموده است: انما التوبه علي الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم و كان الله عليما حكيما يعني خدا توبه كساني را مي پذيرد كه كار زشت و ناشايسته از روي ناداني به جا آورده پس از آن به زودي (پيش از رسيدن مرگ) توبه كنند پس خدا آنها را مي بخشد و خدا (به توبه راستي) دانا و (درباره هر كس) درستكار است.

p: 90

Wonderful Saying136

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: For the God-fearing prayers is a means of seeking nearness to Allah; and for the weak the hajj (pilgrimage to Mecca) is as good as jihad (fighting in the way of Allah). For every thing there is a levy; and the levy of the body is fasting. The jihad of a woman is to afford pleasant company to her husband.

In Arabic

وقال عليه السلام: الصَّلاَةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَالْحَجُّ جِهَادُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ .

In Persian

امام عليه السلام (درباره اسرار بعضي از عبادات) فرموده است: نماز (سبب) تقرب و نزديكي هر پرهيزكاري است (به رحمت خدا) و حج جهاد (جنگيدن در راه خداي) هر ناتواني است (كه توانائي جهاد با كفار را ندارد، زيرا حج مشتمل به سختيهاي جهاد از قبيل دوري از زن و فرزند و برخوردن به سردي و گرمي و ترس و بيم است، و اين كه حج را جهاد ناتوانان فرمود براي آن است كه توانايان را به غير از حج جهاد هم لازم است) و براي هر چيز زكاتي است و زكاه و نمو بدن روزه داشتن است (اگر چه در ظاهر قوه بدن كم مي شود ولي در باطن با دوري گزيدن از شهوات نفس توانا مي گردد، چنانكه دارائي با زكوه دادن در ظاهر كم مي شود ولي در باطن بابركت و پر سود مي گردد) و جهاد زن خوشرفتاري با شوهر و اطاعت از او است (چون جهاد بر او روا نيست و مهمترين جهاد او زد و خورد با نفس اماره و پيروي از شوهر است).

p: 91

Wonderful Saying137

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Seek livelihood by giving alms.

In Arabic

وقال عليه السلام: اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَةِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره صدقه) فرموده است: رسيدن روزي را (از آسمان رحمت) با صدقه دادن بخواهيد (چون صدقه سبب رسيدن روزي است)

Wonderful Saying138

In English

138. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is sure of a good return is generous in giving.

In Arabic

. وقال عليه السلام: ومَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ.

In Persian

و كسي كه به گرفتن عوض يقين و باور داشته باشد به بخشيدن سخي و جوانمرد است (چون باور دارد كه از جانب خداوند عوض مي گيرد در بخشيدن بخل و زفتي نمي كند).

Wonderful Saying139

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Assistance is allowed according to need.

In Arabic

وقال عليه السلام: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَؤُونَةِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره روزي) فرموده است: كمك و ياري (روزي هر كس از جانب خدا) به اندازه نيازمندي (او) خواهد رسيد.

Wonderful Saying140

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is moderate does not become destitute.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا عَالَ (4622) مَنِ اقْتَصَدَ.

In Persian

امام عليه السلام (در ترغيب به ميانه روي) فرموده است: تنگدست نشد كسي كه (در زندگي) ميانه روي پيشه نمود (در قرآن كريم س 17 ي 29 مي فرمايد: و لاتجعل يدك مغلوله الي عنقك و لاتبسطها كل البس فتقعد ملوما محسورا يعني دست خود را به گردنت مبند (در صرف مال سختگير مباش) و نه بسيار باز و گشاده دار كه (هر كدام كني) به نكوهش و حسرت و اندوه بنشيني).

p: 92

Wonderful Saying141

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A small family is one of the ways of (securing) ease.

In Arabic

وقال عليه السلام: قِلَّةُ الْعِيَالِ أَحَدُ الْيَسَارَيْنِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره آسوده ماندن) فرموده است: كمي جيره خوار يكي از دو دست است (و دست ديگر به دست آوردن مال است)

Wonderful Saying142

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Loving one another is half of wisdom

In Arabic

وقال عليه السلام: التَّوَدُّدُ نِصْفُ الْعَقْلِ.

In Persian

و دوستي نمودن (با مردم) نيمي از خرد است (و نصف ديگر سائر صفات يا دور ماندن از شر و بدي ايشان است)

Wonderful Saying143

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Grief is half of old age.

In Arabic

وقال عليه السلام: وَالْهَمُّ نِصْفُ الْهَرَمِ.

In Persian

و گرفتاري و اندوه نصف پيري است (و نيم ديگر فزوني عمر مي باشد).

Wonderful Saying144

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Endurance comes according to the affliction. He who beats his hand on the thigh in his affliction ruins all his good actions.

In Arabic

وقال عليه السلام: يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ حَبِطَ (4623) عَمَلُهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در شكيبائي) فرموده است: شكيبائي به اندازه اندوه مي رسد (مصيبت هر چه بزرگ باشد خداوند برابر آن شكيبائي عطاء مي فرمايد) و كسي كه در مصيبت دست خويش به رانش زند (بيتابي كند) پاداشش (كه براي او در آن مصيبت مقرر گشته) تباه مي گردد.

p: 93

Wonderful Saying145

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is many a person who fasts whose fast is nothing but just hunger and thirst, and many an offerer of prayers whose prayer is no better than wakefulness and hardship. The sleep as well as the eating and drinking of the intelligent (God-knowing) person is far better.

In Arabic

وقال عليه السلام: كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ الْجُوعُ وَ الظَّمَأُ، وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلاَّ السَّهَرُ وَ الْعَنَاءُ، حَبَّذَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ (4624) وَإِفْطَارُهُمْ!

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش عمل بيجا) فرموده است: بسا روزه داري را كه از روزه داشتنش جز گرسنگي و تشنگي نمي ماند، و بسا نماز (شب) گزاري كه از ايستادن و نماز گزاردنش جز بيداري و رنج نيست (چون روزه و نماز را طبق دستور انجام نداده) چه نيك است خواب زيركان و روزه باز كردن ايشان (چون آنان آنچه كنند به جا و طبق دستور مي باشد).

Wonderful Saying146

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Protect your belief by charity; guard your wealth by paying Allah's share; and ward off the waves of calamity by praying.

In Arabic

وقال عليه السلام: سُوسُوا (4625) إِيمَانَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَادْفَعُوا أَمْواجَ الْبَلاَءِ بِالدُّعَاءِ.

In Persian

امام عليه اسلام (در ترغيب به صدقه و زكوه و دعاء) فرموده است: ايمانتان را با صدقه سياست و حفظ نمائيد (كه صدقه نشانه كمال ايمان است و مومن براي پاداش با نيت پاك به آن مي شتابد) و دارائيهاتان را با زكوه دادن در پناه در آوريد (چون اگر ندهيد به فقراء و مستمندان خيانت كرده ايد و شايسته است كه از بين برود) و گرفتاريهاي پي در پي را با دعاء و درخواست دور نمائيد.

p: 94

Wonderful Saying147

In English

147. Kumayl ibn Ziyad has related: Amir al-mu'minin, peace be upon him, caught hold of my hand and took me to the graveyard. When he had passed through the graveyard and left the city behind, he breathed a deep sigh and said:

O' Kumayl these hearts are containers. The best of them is that which preserves (its contents). So, preserve what I say to you.

People are of three types: One is the scholar and divine. Then, the seeker of knowledge who is also on the way to deliverance. Then (lastly) the common rot who run after every caller and bend in the direction of every wind. They seek no light from the effulgence of knowledge and do not take protection of any reliable support.

O' Kumayl, knowledge is better than wealth. Knowledge guards you, while you have to guard the wealth. Wealth decreases by spending, while knowledge multiplies by spending, and the results of wealth die as wealth decays.

O' Kumayl, knowledge is belief which is acted upon. With it man acquires obedience during his life and a good name after his death. Knowledge is the ruler while wealth is ruled upon. O' Kumayl, those who amass wealth are dead even though they may be living while those endowed with knowledge will remain as long as the world lives. Their bodies are not available but their figures exist in the hearts. Look, here is a heap of knowledge (and Amir al-mu'minin pointed to his bosom). I wish I could get someone to bear it. Yes, I did find (such a one); but either he was one who could not be relied upon. He would exploit the religion for worldly gains, and by virtue of Allah's favours on him he would domineer over the people and through Allah's pleas he would lord over His devotees. Or he was one who was obedient to the hearers of truth but {here was no intelligence in his bosom. At the first appearance of doubt he would entertain misgivings in his heart.

p: 95

So, neither this nor that was good enough. Either the man is eager for pleasures, easily led away by passions, or is covetous for collecting and hoarding wealth. Neither of them has any regard for religion in any matter. The nearest example of these is the loose cattle. This is the way that knowledge dies away with the death of its bearers.

O' my Allah! Yes; but the earth is never devoid of those who maintain Allah's plea either openly and reputedly or, being afraid, as hidden in order that Allah's pleas and proofs should not be rebutted. How many are they and where are they? By Allah, they are few in number, but they are great in esteem before Allah. Through them Allah guards His pleas and proofs till they entrust them to others like themselves and sow the seeds thereof in the hearts of those who are similar to them.

Knowledge has led them to real understanding and so they have associated themselves with the spirit of conviction. They take easy what the easygoing regard as hard. They endear what the ignorant take as strange. They live in this world with their bodies here but their spirits resting in the high above. They are the vicegerents of Allah on His earth and callers to His religion. Oh, oh, how I yearn to see them!

Go away now, O' Kumayl! wherever you wish.

In Arabic

لكُمَيْل بن زياد النخعي:

قال كُمَيْل بن زياد: أخذ بيدي أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فأخرجني إلى الجبّان (4626) فلمّا أصحر (4627) تنفّس الصّعَدَاء (4628) ثمّ قال: يَا كُمَيْل بْن زِيَادٍ، إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ أَوْعِيَةٌ (4629) فَخَيْرُهَا أَوْعَاهَا (4630) فَاحْفَظْ عَنِّي مَا أَقُولُ لَكَ: النَّاسُ ثَلاَثَةٌ: فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ (4631) وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ (4632) رَعَاعٌ (4633) أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ (4634) يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِيحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ، وَلَمْ يَلْجَؤُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ. يَا كُمَيْلُ، الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ, الْعِلْمُ يَحْرُسُكَ وَأَنْتَ تَحْرُسُ المَالَ. وَالْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ، وَالْعِلْمُ يَزْكُو (4635) عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوَالِهِ.

p: 96

يَا كُمَيْل بْن زِيَادٍ، مَعْرِفَةُ الَعِلْمِ دِينٌ يُدَانُ بِهِ، بِهِ يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي حَيَاتِهِ، وَجَمِيلَ الأُحْدُوثَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ. وَالْعِلْمُ حَاكِمٌ، وَالْمَالُ مَحْكُوم ٌعَلَيْهِ. يَا كُمَيْل بْن زِيادٍ، هَلَكَ خُزَّانُ الْأَمْوَالِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالْعَُلَمَاءُ بَاقُونَ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ: أَعْيَانُهُمْ مَفْقُودَةٌ، أَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ. هَا إِنَّ ها هُنَا لَعِلْماً جَمّاً (وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلى صَدره) لَوْ أَصَبْتُ لَهُ حَمَلَةً (4636) ! بَلَى أَصَبْتُ لَقِناً (4637) غَيْرَ مَأْمُونٍ عَلَيْهِ، مُسْتَعْمِلاً آلَةَ الدِّينِ لِلدُّنْيَا، وَمُسْتَظْهِراً بِنِعَمَ اللهِ عَلَى عِبادِهِ، وَبِحُجَجِهِ عَلَى أَوْلِيَائِهِ، أَوْ مُنْقَاداً لِحَمَلَةِ الْحَقِّ (4638) لاَ بَصِيرَةَ لَهُ فِي أَحْنَائِهِ (4639) يَنْقَدِحُ الشَّكُّ فِي قَلْبِهِ لِأَوَّلِ عَارِضٍ مِنْ شُبْهَةٍ. أَلاَ لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ! أَوْ مَنْهُوماً (4640) بِالَّلذَّةِ، سَلِسَ الْقِيَادِ (4641) للشَّهْوَةِ، أَوْ مُغْرَماً (4642) بِالْجَمْعِ وَالْإِدِّخَارِ (4643) لَيْسَا مِنْ رُعَاةِ الدِّينِ فِي شَيْءٍ، أَقْرَبُ شَيْءٍ شَبَهاً بِهِمَا الْأَنَعَامُ (4644) السَّائِمَةُ (4645) ! كَذلِكَ يَمُوتُ الْعِلْمُ بِمَوْتِ حَامِلِيهِ.

اللَّهُمَّ بَلَى! لاَ تَخْلُو الْأَرْضُ مِنْ قَائِمٍ لِلَّهِ بِحُجَّةٍ، إِمَّا ظَاهِراً مَشْهُوراً، وَ إَمَّا خَائِفاً مَغْمُوراً (4646) لِئَلاَّ تَبْطُلَ حُجَجُ اللهِ وَبَيِّنَاتُهُ. وَكَمْ ذَا وَأَيْنَ أُولئِكَ؟ أُولئِكَ _ وَاللَّهِ _ الْأَقَلُّونَ عَدَداً، وَالْأَعْظَمُونَ عِنْدَ اللّهِ قَدْراً، يَحْفَظُ اللهُ بِهِمْ حُجَجَهُ وَبَيِّنَاتِهِ، حَتَّى يُودِعُوهَا نُظَرَاءَهُمْ، وَيَزْرَعُوهَا فِي قُلُوبِ أَشْبَاهِهِمْ، هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَى حَقِيقَةِ الْبَصِيرَةِ، وَبَاشَرُ

وا رُوحَ الْيَقِينِ، وَاسْتَلاَنُوا (4647) مَا اسْتَوْعَرَهُ (4648) الْمُتْرَفُونَ (4649) وَأَنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ، وَصَحِبُوا الدُّنْيَا بِأَبْدَانٍ أَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى، أُولئِكَ خُلَفَاءُ اللهِ فِي أَرْضِهِ، وَالدُّعَاةُ إِلَى دِينِهِ. آهِ آهِ شَوْقاً إِلَى رُؤْيَتِهِمْ! انْصَرِفْ إذَا شِئْتَ.

In Persian

از سخنان آن حضرت عليه السلام است به كميل ابن زياد نخعي (كه از خواص و نيكان و ياران آن بزرگوار بوده) كميل ابن زياد گفته: اميرالمومنين علي ابن ابيطالب عليه السلام دست مرا گرفته به صحراء برد، چون به بيرون شهر رسيد آهي كشيد مانند آه كشيدن اندوه رسيده، پس از آن (درباره دانش و دانشمندان) فرمود: اي كميل ابن زياد، اين دلها ظرفها (ي علوم و حقائق و اسرار) است، و بهترين آن دلها نگاهدارنده تر آنها است (سپرده شده را خواب نگاهداري كرده بياد دارد) پس (هشيار باش و) از من نگاهدار و به ياد داشته باش آنچه به تو مي گويم: مردم سه دسته اند: عالم رباني (داناي خداشناسي كه به مبدا و معاد آشنا بوده به آن عمل نمايد) و طالب علم و آموزنده اي كه (از جهل و ناداني) به راه نجات و رهائي يافتن است، و مگسان كوچك و ناتوانند (نادان نفهم به انواع زشتيها آلوده) كه هر آواز كننده اي (به هر راهي) را پيروند، و با هر بادي مي روند (درست را از نادرست تميز نداده، و به مذهب و طريقه اي پايدار نيستند به هر راه كه پيش مي آيد مي روند) از نور دانش روشني نطلبيده اند (در تاريكي ناداني مانده اند) و به پايه استواري (عقايد حقه كه روي و پايه عقل و علم است) پناه نبرده اند (آنها را فرا نگرفته و پيرو و گمراه كنندگانند). اي كميل، علم بهتر از مال است (زيرا) علم تو را (از گرفتاريهاي دنيا و آخرت) نگاهدارد، و تو مال را (از تباه شدن) نگاه مي داري، مال را بخشيدن كم مي گرداند و علم بر اثر بخشيدن (ياد دادن به ديگري) افزوني مي يابد، و پرورده شده و بزرگي به دارائي با از بين رفتن آن از دست مي رود (و بزرگي به علم از بين رفتني نيست) اي كميل ابن زياد، آشنايي با علم و تحصيل آن دين است كه به سبب آن (در روز رستخيز) جزاء و پاداش داده مي شود، انسان در زندگي خود با علم طاعت و پيروي (از خدا و رسول و ائمه دين) و پس از مرگ پسنديده گوئيها (كه مردم درباره اش مي گويند) به دست مي آورد، و علم فرمانروا است و مال فرمانبر و مغلوب است (مال در معرض انتقال و زوال مي باشد و علم باقي و برقرار). اي كميل ابن زياد، گردآورندگان دارائيها تباه شده اند در حالي كه زنده هستند (اگر چه زنده اند ولي غرور و طغيان هلاكشان خواهد كرد) و دانشمندان پايدار مي باشند چندانكه روزگار بجا است، وجودشان (با بدرود گفتن از اين جهان) گمشده است و صورتهاشان (بر اثر جميل و پسنديده گوئي مردم از آنها) در دلها برقرار است، آگاه باش اينجا علم فراوان است و به دست مبارك به سينه خود اشاره فرمود اگر براي آن ياد گيرندگان مي يافتم (اگر بودند زيركاني كه توانائي فهم آن را داشتند آشكار مي نمودم، در اينجا امام عليه السلام از نبودن كساني كه لياقت توانائي فهم معارف الهيه را دارند تاسف مي خورد) آري مي يابم تيز فهم را كه از او (بر آن علوم) مطمئن نيستم (زيرا) دست افزار دين را براي دنيا به كار مي برد، و به نعمتهاي خدا (توفيق به دست آوردن علم و معرفت) بر بندگانش و به حجتهايش (عقل و خرد) بر دوستانش برتري مي جويد (چون چنين كس آراسته نيست اگر علم حقيقي را به دست آرد وسيله جاه و رونق بازار دنيا و برتري بر بندگان خدا قرار دهد، و به پشتيباني آن نعمتها و حجتها ابواب زحمت و گرفتاري به روي مردم بگشايد) يا مي يابم فرمانبري را براي ارباب دانش (مقلد و پيرو در گفتار و كردار) كه او را در گوشه و كنار خود (تقليد و پيروي از داننده) به بينائي نيست، به اولين شبهه اي كه رو دهد شك و گمان خلاف در دل او آتش مي افرزود (اين صفت كساني است كه پيرو دين حق هستند ولي فهمشان كوتاه است پس با آنها جز مسائل ظاهري از قبيل صورت نماز و روزه و بهشت و دوزخ نتوان گفت و در حقائق و معارف اعتماد به فهم آنان نيست) بدان كه نه اين (مقلد بي بصيرت) اهل (امانت و علم حقيقي) مي باشد و نه آن (تيز فهم) يا مي يابيم كسي را كه در لذت و خوشي زياده روي كرده و به آساني پيرو شهوت و خواهش نفس مي شود، يا كسي را كه شيفته گرد آوردن و انباشتن (دارائي و كالاي دنيا) است، اين دو هم از نگهدارندگان دين در كاري از كارها نيستند، نزديك ترين مانند به اين دو چهار پايان چرنده مي باشند، در چنين روزگار (كه حمله علم يافت نمي شود) علم به مرگ حمله و نگهدارش مي ميرد (از بين مي رود).

p: 97

بارخدايا آري (اللهم بلي در اينجا به منزله كلمه استثناء است) زمين خالي و تهي نمي ماند از كسي كه به حجت و دليل دين خدا را برپا دارد (و آنكس) يا آشكار و مشهور است (مانند يازده امام عليه السلام) يا (بر اثر فساد و تباهكاري) ترسان و پنهان (مانند امام دوازدهم عجل الله فرجه) تا حجتها و دليلهاي روشن خدا (آثار نبوت و احكام دين و علم و معرفت) از بين نرود (باقي و برقرار ماند، ابن ميثم رحمه الله مي فرمايد: اين فرمايش تصريح است به اينكه وجود امام در هر زماني بين مردم چندانكه تكليف باقي است واجب و لازم است) و ايشان چندند و كجايند (يا تا چه زماني ترسان و پنهانند)؟ به خدا سوگند از شمار بسيار اندك هستند، و از منزلت و بزرگي نزد خدا بسيار بزرگوارند، خداوند به ايشان حجتها و دليلهاي روشن خود را حفظ مي كند تا آنها را به مانندانشان سپرده و در دلهاشان كشت نمايند (تا دنيا از دين و علم و حكمت تهي نماند) علم و دانش با بينائي حقيقي به ايشان يكباره روآورده، و با آسودگي و خوشي يقين و باور به كار بسته اند، و سختي و دشواري اشخاص به ناز و نعمت پرورده را سهل و آسان يافته اند (براي خشنودي خدا با همه سختيهاي دنيا ساخته و پارسائي پيش گرفته و دلبستگي به دنيا ندارند) و به آنچه (بي كسي و رنج و تندگدستي و گرفتاري كه) نادانان دوري گزينند انس و خو گرفته اند، و با بدنهائيكه روحهاي آنها به جاي بسيار بلند (رحمت خدا) آويخته در دنيا زندگي مي كنند، آنانند در زمين خلفاء و نمايندگان خدا كه (مردم را) به سوي دين او مي خوانند، آه آه بسيار مشتاق و آرزومند ديدار آنان هستم (پس فرمود:) اي كميل اگر مي خواهي برگرد.

p: 98

Wonderful Saying148

In English

148. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Man is hidden under his tongue. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: الْمَرْءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره گفتار) فرموده است: مرد در زير زبان خود پنهان است (تا سخن نگويد شناخته نشود).

Footnote

(1). The meaning is that a man's worth can be known by his speech because the speech of every person is indicative of his mind and manners, and by virtue of it his feelings and temperament can be very easily assessed. Therefore, so long as he is silent his weakness as well as attainments are concealed but when he speaks his real self manifests itself.

A man is hidden under his tongue.

Unless he speaks you cannot know his worth and value.

Wonderful Saying149

In English

149. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who does not know his own worth is ruined.

In Arabic

وقال عليه السلام: هَلَكَ امْرُؤُ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره مقام و منزلت) فرموده است: تباه گشت مردي كه قدر و منزلت خود را نشناخت (ندانست كه چه گوهر گرانمايه است، يا از حد تجاوز كرده پا از گليمش درازتر نمود).

Wonderful Saying150

In English

150. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to a man who had requested him to preach:

Do not be like him who hopes for (bliss in) the next life without action, and delays repentance by lengthening desires, who utters words like ascetics in this world but acts like those who are eager for it; if he is allowed something from it he does not feel satisfied; if he is denied he is not content; he is not grateful for what he gets and covets for increase in whatever remains with him; he refrains others but not himself; he commands others for what he himself does not do; he loves the virtuous but does not behave like them; he hates the vicious but himself is one of them; he dislikes death because of the excess of his sins but adheres to that for which he is afraid of death.

p: 99

If he falls ill he feels ashamed; if he is healthy he feels secure and indulges in amusements; when he recovers from illness he feels vain about himself; when he is afflicted he loses hope; if distress befalls him he prays like a bewildered man; when he finds ease of life he falls into deceit and turns his face away; his heart overpowers him by means of imaginary things while he cannot control his heart by his conviction; for others he is afraid of small sins, but for himself he expects more reward than his performance; if he becomes wealthy he becomes self-conscious and falls into vice; if he becomes poor he despairs and becomes weak; he is brief when he is doing a good thing but goes too far when he is begging; when passion overtakes him he is quick in committing sin but delays repentance; if hardship befalls him he goes beyond the cannons of the (Islamic) community; he describes instructive events but does not take instruction himself; he preaches at length but does not accept any preaching for himself; he is tall in speaking but short in action; he aspires for things that will perish and ignores things that will last for good; he regards profit as loss and loss as profit; he fears death but does nothing in its anticipation.

He regards the sins of others as big but considers the same things for himself as small; if he does something in obedience to Allah he considers it much but if others do the same he considers it small; he therefore rebukes others but flatters himself; entertainment in the company of the wealthy is dearer to him than remembrance (of Allah) with the poor; he passes verdicts against others for his own interests and does not do so against himself for others' interests; he guides others but misguides himself; he is obeyed by others but he himself disobeys (Allah); he seeks fulfilment (of obligations towards himself) but does not fulfil his obligations (towards others); he fears the people (and acts) for other than his Lord (Allah) and does not fear his Lord in his dealings with the people. as-Sayyid ar-Radi says: If this hook had contained nothing save this short utterance it would have sufficed as a successful piece of preaching, a specimen of high philosophy, an object of wisdom for the onlooker and a source of instruction for the meditative watcher.

p: 100

In Arabic

وقال عليه السلام لرجلٍ سأَله أَن يعظه: لاَ تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَ يُرَجِّي التَّوْبَةَ (4650) بِطُولِ الْأَمَلِ. يَقُولُ فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ، وَيَعْمَلُ فِيهَا بَعَمَلِ الرَّاغِبِينَ، إِنْ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعْ، وَإِنْ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقْنَعْ، يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ، وَيَبْتَغِي الزِّيَادَةَ فِيَما بَقِيَ، يَنْهَى وَلاَ يَنْتَهِي، وَيَأْمُرُ بِمَا لاَ يَأْتِي، يُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلاَ يَعْمَلُ عَمَلَهُمْ، وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ لِكَثْرَةِ ذُنُوبِهِ، وَيُقِيمُ (4651) عَلَى مَا يَكْرَهُ الْمَوْتَ مِنْ أجْلِهِ , إِنْ سَقِمَ (4652) ظَلَّ نَادِماً، وَإِنْ صَحَّ أَمِنَ لاَهِياً، يُعْجَبُ بِنَفْسِهِ إِذَا عوفِيَ، وَيَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ، إِنْ أَصَابَهُ بَلاَءٌ دَعَا مُضْطَرّاً، وإِنْ نَالَهُ رَخَاءُ أَعْرَضَ مُغْتَرّاً، تَغْلِبُهُ نَفْسُهُ عَلَى مَا يَظُنُّ، وَلاَ يَغْلِبُهَا عَلَى مَا يَسْتَيْقِنُ (4653) يَخَافُ عَلَى غْيَرِهِ بِأَدْنىَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَيَرْجُو لِنَفْسِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ عَمَلِهِ، إِنْ اسْتَغْنَى بَطِرَ (4654) وَفُتِنَ، وَإِنِ افْتقَرَ قَنِطَ (4655) وَوَهَنَ (4656) يُقَصِّرُ إِذَا عَمِلَ، وَيُبَالِغُ إِذَا سَأَلَ، إِنْ عَرَضَتْ لَهُ شَهْوَةٌ أَسْلَفَ (4657) الْمَعْصِيَةَ وَسَوَّفَ (4658) التَّوْبَةَ، وَإِنْ عَرَتْهُ مِحْنَةٌ (4659) انْفَرَجَ (4660) عَنْ شَرَائِطِ الْمِلَّةِ (4661) يَصِفُ الْعِبْرَةَ (4662) وَلاَ يَعْتَبرُ، وَيُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلاَ يَتَّعِظُ، فَهُوَ بِالْقَوْلِ مُدِلٌّ (4663) . وَمِنَ الْعَمَلِ مُقِلٌّ، يُنَافِسُ فِيَما يَفْنَى، وَيُسَامِحُ فِيَما يَبْقَى، يَرَى الْغُنْمَ (4664) مغْرَماً (4665) . وَالْغُرْمَ مَغْنَماً، يخشَى الْمَوْتَ وَلاَ يُبَادِرُ (4666) الْفوْتَ (4667) , يَسْتَعْظِمُ مِنْ مَعْصِيَةِ غَيْرِهِ مَا يَسْتَقِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَسْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ مَا يَحْقِرُهُ مِنْ طَاعَةِ غَيْرِهِ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ، وَلِنَفْسِهِ مُدَاهِنٌ، اللَّهْوُ مَعَ الْأَغْنِيَاءِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ، يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ وَلاَ يَحْكُمُ عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ، يُرْشِدُ غَيْرَه ُيُغْوِي نَفْسَهُ، فَهُوَ يُطَاعُ وَيَعْصِي، وَيَسْتَوْفِي وَلا يُوفِي، وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهِ، وَلاَ يَخْشَى رَبَّهُ فِي خَلْقِهِ. قال الرضي: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلاّ هذا الكلام لكفى به موعظةً ناجعةً، وحكمةً بالغةً، وبصيرةً لمبصرٍ و، عبرةً لناظرٍ مفكّرٍ.

p: 101

In Persian

امام عليه السلام به مردي كه از آن حضرت درخواست پند و اندرز نمود (در نكوهش خوهاي ناشايسته) فرمود: مباش كسي كه بي عمل و كردار (عبادت و بندگي) به آخرت اميدوار است، و با اميد دراز توبه و بازگشت (از معصيت و نافرماني) را پس مي اندازد، در (باره) دنيا گفتارش گفتار پارسايان و رفتارش رفتار خواستاران است، اگر از (كالاي) دنيا به او داده شود سير نگردد، و اگر به او نرسد قناعت نكند (به بهره خود خرسند نماند) ناتوان است از سپاسگزاري آنچه (نعمتهائيكه) به او داده شده است و مي جويد زيادي را در آنچه نرسيده (به او داده نشده، از كار ناشايسته ديگران را) باز مي دارد و خود (از آنچه نهي مي نمايد) دست بر نمي دارد) و فرمان مي دهد به آنچه خود به جا نمي آورد، نيكوكاران را دوست دارد و كردارشان را انجام نمي دهد، و گناهكار را دشمن دارد و خود يكي از آنها است، از جهت زيادي گناهان از مرگ كراهت داشته بدش مي آيد و ايستادگي مي كند بر آنچه (گناهاني كه) سبب كراهت از مرگ شده، اگر بيمار شود (از بد رفتاريش) پشيمان گردد و چون تندرستي يابد آسوده و غافل ماند، هر گاه (از بيماري) آسايش بيند خودپسند شود و چون گرفتار گردد نوميد و پژمرده شود، اگر بلاء و سختي برايش آيد با نگراني دعاء و زاري نمايد، و چون راحتي و خوشي به او دست دهد از غرور و فريب (به كالاي دنيا از خدا) دوري گزيند، نفس (اماره) بر او مسلط است به آنچه (آمرزش گناهان كه) گمان دارد، و مسلط نيست به آنچه (مرگ و عذاب جاويد كه) باور دارد، بر ديگري به گناه به كمتر از گناه خود مي ترسد (طاعت خويش را بزرگ مي پندارد) چون به توانگري رسد شاد شده در فتنه و گمراهي افتد (پي هم گناه مي كند) و چون تنگدست گردد (از رحمت خدا) نوميد شده و (در عبادت و بندگي) سستي نمايد، و اگر طاعت و بندگي كند كوتاهي نمايد (درست انجام ندهد) و چون درخواست كند (از خدا حاجت طلبد) اصرار و كوشش دارد، اگر به او شهوت و خواهشي (آسايش و خوشي) رو آورد نافرماني پيش گرفته توبه و بازگشت را پشت سر اندازد، و اگر به او اندوهي برسد از دستورهاي دين (شكيبائي و بردباري و پناه به خدا بردن به هنگام سختي) دوري گزيند (براي مردم) عبرت و پند گرفتن از ديگران را بيان مي كند و خود عبرت نمي گيرد، و در اندرز دادن مي كوشد و خود پندپذير نيست، پس او به گفتار مي اندازد و عمل و كردارش اندك است، در آنچه (دنيا و كالاي آن كه) فاني و نابود گردد كوشش مي نمايد و در آنچه(آخرت و آنچه در آن است كه) باقي و جاويد است سهل انگاري مي كند، غنيمت و سود (معصيت و نافرماني) غنيمت و سود، از مرگ ترسان است و پيش از اينكه فرصت از دست برود (به اعمال صالحه و كردار خداپسند) نمي شتابد، بزرگ مي شمارد از نافرماني ديگري معصيتي را كه بزرگتر از آن را از خود خرد مي پندارد، و از بندگي خويش بسيار مي شمارد طاعتي را كه از ديگري اندك داند، پس او به مردم سختگير است و به خود سهل انگار، بيهوده گوئي با توانگران را بيشتر دوست دارد از ياد خدا با تنگدستان، براي سود خود به زيان ديگري حكم مي كند (اگر چه نادرست باشد) و براي سود ديگري به زيان خود حكم نمي كند (اگر چه درست باشد) ديگري را راهنمائي مي نمايد و خود را گمراه مي سازد پس از او پيروي مي كنند و خود معصيت مي نمايد، و (حق خود را) تمام مي ستاند و (حق ديگري را) تمام نمي دهد، و از مردم مي ترسد نه در راه پروردگارش (از ترس آنان كاري را انجام مي دهد كه خداپسند نيست) و در كار مردم از پروردگارش نمي ترسد (به آنان زيان مي رساند و از خدا بيمي ندارد. سيدرضي عليه الرحمه فرمايد:) اگر در كتاب نهج البلاغه جز اين فرمايش نبود همان براي پند سودمند و حكمت رسا و بينائي بينا و عبرت و پند انديشه كننده بس بود.

p: 102

Wonderful Saying151

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every human being has to meet the end, sweet or sour.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِكُلِّ امْرِىءٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره پايان هر كس) فرموده است: پايان هر كس شيرين (سعادت و خوشبختي) است يا تلخ (شقاوت و بدبختي).

Wonderful Saying152

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every comer has to return and after returning it is as though he never existed.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِكُلِّ مُقْبِلٍ إِدْبَارٌ، وَمَا أَدْبَرَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ.

In Persian

امام عليه السلام (در اينكه هر چيز نيست مي شود) فرموده است: براي هر پيشامدي برگشتني است و آنچه برگشت چنان است كه نبوده (خوشي و تلخي دنيا كه هر كس را به نوبت پيش آيد به زوال و نيستي مي گرايد به طوري كه چون بگذرد گويا چنين روز خوشي يا تلخي نبوده است).

Wonderful Saying153

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The endurer does not miss success although it may take a long time.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَعْدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ وَإِنْ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ.

In Persian

امام عليه السلام (در شكيبائي) فرموده است: فيروزي از شكيبا و بردبار جدا نمي شود هر چند روزگار (سختي) به او دراز گردد.

Wonderful Saying154

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who agrees with the action of a group of persons is as though he joins them in that action. And every one who joins in wrong commits two sins; one sin for committing the wrong and the other for agreeing with it.

p: 103

In Arabic

وقال عليه السلام: الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ، وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَإِثْمُ الرِّضَى بِهِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره راضي بودن به كار ديگري) فرموده است: كسي كه به كار گروهي خشنود باشد مانند آن است كه با ايشان در آن كار همراه بوده (چون رضاء به كار زشت مستلزم دوست داشتن آن است و آن از صفات رذيله و گناه و مستحق كيفر مي باشد) و (امتياز بين كننده كار و راضي به آن اين است كه) بر هر كننده كار باطل و نادرست دو گناه است (يكي) گناه به جا آوردن آن، و (ديگري) گناه رضاء و خشنودي به آن (كه در نيت و دل است).

Wonderful Saying155

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Adhere to contracts and entrust their fulfilment to steadfast persons.

In Arabic

وقال عليه السلام: اعْتَصِمُوا بِالذِّمَمِ فِي أَوْتَادِهَا .

In Persian

امام عليه السلام (درباره عهد و پيمان) فرموده است: ميخهاي عهد و پيمانها را بگيريد (در حفظ و وفاي به آنها بكوشيد، يا آنكه شرايط عهد و پيمان را محكم و استوار نمائيد، يا با وفادار پيمان بنديد نه با كسي كه شايسته نيست مانند كفار و منافقين، زيرا ايشان به عهد خود وفا نمي كنند چنانكه در قرآن كريم س 9 ي 10 مي فرمايد: لايرقبون في مومن الا و لاذمه يعني ايشان درباره اهل ايمان مراعات حق خويشاوندي و عهد و پيمان را نمي نمايند).

Wonderful Saying156

In English

156. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: On you lies ( the obligation of) obedience to the person about whom you cannot plead the excuse of ignorance.(1)

p: 104

In Arabic

وقال عليه السلام: عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لاَ تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ (4671) .

In Persian

امام عليه السلام (در ترغيب به پيروي از ائمه هدي عليهم السلام) فرموده است: بر شما باد پيروي كسي كه به نشناختن او معذور نيستيد (از ائمه عليهم السلام پيروي نمائيد و اگر بگوئيد ايشان را نشناختيم عذرتان پذيرفته نيست، زيرا قوانين و احكام دين را بايد از آنها آموخت).

Footnote

(1). Just as Allah sent down a series of prophets by way of Ills Justice and Mercy to guide and direct towards religion, in the same way He laid down the system of the Imamate to protect religion from alteration and change so that every Imam may in his time save the Divine teachings from the onslaught of personal desires and give directions about the correct precepts of Islam. And just as it is obligatory to know the originator of the religion (i.e., the Prophet) in the same way it is necessary to know the protector of the religion and lie who remains ignorant of him cannot be excused because tile issue of Imamate is supported by so many proofs and testimonies that no intelligent person can find any way to deny it. Thus, the holy Prophet has said:

Whoever dies without knowing the Imam of his time dies a pre-Islamic (jahiliyyah) death. (Sharh al-maqasid, at-Taftazini ash- Shafi'i, vol. 2, p.275; al-Jawahir al-mudiyyah, al-Khatib al-Hanafi, vol.2, pp. 457,509).

It has also been narrated by `Abdullah ibn 'Umar, Mu'awiyah ibn Abi Sufyan and `Abdullah ibn al-'Abbas that the Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants, said that:

p: 105

One who dies without (knowing his) Imam and binding himself by an oath of allegiance to him will die the death of one belonging to the days of jahiliyyah, and one who withdraws his hand from obedience (to the Imam) will find no argument (in his Defence) when he stands before Allah on the L)ay of Judgement. (al-Musnad, at1'ayliisi, p.259; as-Sahih, Muslim, vol.6, p.22; al-Musnad, Ahmad ibn Hanbal, vol.4, p.96; as-Sunan al-kubra, al-Bayhaqi, vol.8, p.156; at-Tafsir, Ibn Kathir, vol. 1, p.517; Majma' az-zawa'id, vol.5, pp.218, 224, 225)

Ibn Abi'l-Hadid also agrees that the personality about whom no one's ignorance can be excused is that of Amir al-mu'minin. He also acknowledges the obligation to obey him and holds that he who does not believe in the issue of Imamate will not achieve deliverance. In this connection he writes:

He who is ignorant of the position of 'Ali, peace be upon him, as Imam and denies its veracity or obligatory character would, according to our associates, remain in Hell for ever, his fasting or prayers being of no avail to him, because the knowledge of this matter is among the basic principles which constitute the foundations of religion. However, we do not regard one who denies his Imam ate as an unbeliever but only a sinner, a transgressor or a deviator, etc. (Shari, Nahj al-balaghah, vol.18, p.373)

Wonderful Saying157

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Surely, you have been made to see if (only) you care to see; surely, you have been guided if (only) you care to take guidance; and surely, you have been made to hear if (only) you care to lend your ears.

p: 106

In Arabic

وقال عليه السلام: قَدْ بُصّرْتُمْ إِنْ أَبْصَرْتُمْ (4672) وَقَدْ هُدِيتُمْ إِنِ اهْتَدَيْتُمْ، وأُسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَمَعْتُمْ.

In Persian

امام عليه السلام (در پند و اندرز) فرموده است: به شما بينائي داده اند اگر چشم بگشائيد، و راه نموده اند اگر راه بيابيد، و شنوائي بخشيده اند اگر بشنويد.

Wonderful Saying158

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Admonish your brother (comrade) by good behaviour towards him, and ward off his evil by favouring him. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: عَاتِبْ أَخَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره نيكي) فرموده است: برادر (دوست) خود را با نيكي سرزنش كن (به جاي سرزنش به او نيكي نما تا شرمنده شود چون شرمندگي از هر سرزنش اثرش بيشتر است) و بدي او را با بخشش بر او برطرف گردان (زيرا بخشش موجب دوستي است و بدي در برابر بدي سبب زياد كردن دشمني، در قرآن كريم س 23 ي 96 مي فرمايد: ادفع بالتي هي احسن السيئه يعني آزار و بدي امت را به آنچه نيكوتر است دفع كن).

Footnote

(1). If evil is done in return for evil, and abuse in return for abuse, the door for animosity and quarrel is opened. But if an evil-doer is met with kindness and gentleness he too would be compelled to change his behaviour. Thus, once Imam Hasan was passing through the market place of Medina when a Syrian noticing his majestic personality enquired from the people who he was and on being told that he was Hasan son of 'Ali (peac0e be upon him) he was exasperated and coming close to him began to abuse him. The Imam heard him quietly. When he finished the Imam said, "You seem to be a stranger here". He acknowledged this and the Imam continued, "Then you had better come with me and stay with me. If you have any need I shall fulfil it, and if you need financial assistance I shall render it." When he saw this kindness and fine manners in return for his harsh and hard words he was extremely ashamed, and admitting his fault sought his forgiveness. When he left the Imam, he did not have better regard for anyone else on the surface of the globe. (al-Kamil, al-Mubarrad, v61. 1, p.235; vol.2, p.63; Nihayah al-irab, an-Nuwayri, vol.6, p.52; Matalib as-sa'ul, Ibn Talhah ash-Shafi'i, vol. 2, pp.11 -12; al-Manaqib, Ibn Shahrashub, vol.4, p.19; al-Bihar, al-Majlisi, vol.43, p.344)

p: 107

If you are a proper human being do good to the evil-doer.

Wonderful Saying159

In English

159. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who puts himself in conditions of ill-repute should not blame those who entertain bad ideas about him.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ مَوَاضِعَ التُّهَمَةِ فَلاَ يَلُومَنَّ مَنْ أَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ.

In Persian

امام عليه السلام (در پرهيز از جاهاي تهمت) فرموده است: هر كه به جاهاي تهمت و بدگماني برود بدگمان به خود را نبايد سرزنش نمايد (زيرا خود سبب شده كه به او گمان بد برند).

Wonderful Saying160

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever obtains authority (usually) adopts partiality.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ مَلَكَ اسْتَأثَرَ (4673) .

In Persian

امام عليه السلام (درباره مشورت) فرموده است: هر كه (بر چيزي) دست يافت خود راي مي شود (به راي و انديشه ديگران بي اعتناء گردد)

Wonderful Saying161

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who acts solely according to his own opinion gets ruined, and he who consults other people shares in their understanding.

In Arabic

وقال عليه السلام: وَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَأْيِهِ هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارَكَهَا فِي عُقُولِهَا.

In Persian

و هر كه خودرايي نمود (در كار مشورت نكرد) تباه گشت، و هر كه با مردان (با تجربه) شور نمايد با خردهاشان شركت مي كند (و هويدا است كه حكم چند عقل در هر كار از حكم يك عقل سودمند و شايسته تر است).

Wonderful Saying162

In English

162. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who guards his secrets retains control in his own hands.

p: 108

In Arabic

وقال عليه السلام: َمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الْخِيرَةُ بِيَدِهِ.

In Persian

امام عليه السلام (در آشكار نكردن راز) فرموده است: هر كه را از خود را پنهان نمود خير و نيكوئي به دست او است (بر خير و صلاح خويش دست دارد به خلاف آنكه رازش را فاش نمايد).

Wonderful Saying163

In English

163. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Destitution is the greatest death.

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْفَقْرُ الْمَوْتُ الْأَكْبَرُ.

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش تنگدستي) فرموده است: فقر و تنگدستي مرگ بسيار بزرگست (زيرا سختي مرگ يكبار است و سختي بي چيزي هر آن مشاهده مي شود).

Wonderful Saying164

In English

164. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who fulfils the right of a man who does not fulfil his right, (is as though he) worships him.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ قَضَى حَقَّ مَنْ لاَ يَقْضِي حَقَّهُ فَقَدْ عَبَدَهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در نيكي به آنكه شايسته نيست) فرموده است: هر كه به جا آورد حق كسي را كه او حقش را به جا نمي آورد (احترام كند كسي را كه او درباره اش احترام نمي نمايد) او را بندگي نموده است (زيرا بندگي فروتني است درباره كسي كه بدون خواستن پاداش اعتراف به عظمت و بزرگي او شود پس احترام به كسي كه سود و زياني ندارد مانند عبادت و بندگي او است، و چون در بعضي از جاها احترام كردن ستوده شده پس منظور امام عليه السلام از اين فرمايش اين است كه شخص در احترام از حد تجاوز نكند يا كسي را كه شايسته نيست بزرگ نداند چنانكه در وصيت خود به امام حسن عليه السلام فرمود: احمل نفسك من اخيك عند صرمه علي الصله تا آنجا كه فرمود: و اياك ان تضع ذلك في غير موضعه او ان تفعله به غير اهله، براي ترجمه و شرح آن به جز پنجم اواخر نامه سي و يكم مراجعه شود. و در نسخه ابن ابي الحديد فقد عبده به تشديد باء ضبط شده يعني كسي كه به جا آورد حق كسي را كه او حقش را به جا نمي آورد او را بنده خويش گردانيده، زيرا در بجا آوردن حق او پاداشي در نظر نگرفته است بلكه خواسته به او احسان و نيكي كند).

p: 109

Wonderful Saying165

In English

165. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There should be no obeying anyone against Allah's commands.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ طَاعَةَ لَِمخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره اطاعت مخلوق) فرموده است: اطاعت و پيروي مخلوق سزاوار نيست جائي كه نافرماني خدا در آن باشد (يا عبادت و بندگي جائز نيست آنجا كه موجب معصيت باشد مانند نماز خواندن در زمين غصبي و جائي كه به ستم گرفته شده است).

Wonderful Saying166

In English

166. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: No person is to be blamed for delay in (securing) his own right but blame lies on him who takes what he is not entitled to.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يُعَابُ الْمَرْءُ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ، إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَخَذَ مَا لَيْسَ لَهُ .

In Persian

امام عليه السلام (درباره دست اندازي به حق ديگري) فرموده است: كسي كه درباره حق خود سهل انگاري كند سرزنش نمي شود بلكه سرزنش براي كسي است كه به حق ديگري دستبرد زده (زيرا كسي كه به حق ديگري دست اندازد ستم نموده بدترين زشتيها و ستمگر شايسته سرزنش است).

Wonderful Saying167

In English

167. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Vanity prevents progress. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: الْإِعْجَابُ يَمْنَعُ الْإِزْدِيَادَ .

In Persian

امام عليه السلام (در زيان خودپسندي) فرموده است: خودپسندي (شخص را) از به دست آوردن افزوني باز مي دارد (زيرا خودپسند در هر مقامي گمان دارد كه منتهي درجه آن را يافته و اين گمان او را از به دست آوردن مقام بالاتر باز مي دارد).

p: 110

Footnote

(1). A person who seeks perfection and believes that he is still in need of it can be expected to attain the aim of perfection, but a person who is under the illusion that he has reached the zenith of progress and perfection will not feel the need to strive to attain it, but according to his own view he has already traversed all the stages of perfection and now he has no stage in sight to strive for. Thus, this vain and illusioned man ill always remain deprived of perfection and this vanity will end all possibility of his rise.

Wonderful Saying168

In English

168. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The Day of Judgement is near and our mutual company is short.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْأَمْرُ قَرِيبٌ وَالْإِصْطِحَابُ قَلِيلٌ (4676) .

In Persian

امام عليه السلام (در دل نبستن به دنيا و اهل آن) فرموده است: امر (آخرت كه از مرگ شروع مي شود) نزديك است (براي برداشتن توشه بكوش) و با هم بودن (در دنيا) اندك (بزودي جدا مي شود پس دلبستگي را نشايد).

Wonderful Saying169

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: For the man who has eyes the dawn has already appeared.

In Arabic

وقال عليه السلام: قَدْ أَضَاءَ الصُّبْحُ لِذِي عَيْنَيْنِ.

In Persian

امام عليه السلام (در ستودن بينايان) فرموده است: محققا براي آنكه دو چشم دارد صبح روشن است (براي خردمند بينا دين حق و راه راست هويدا است و او مانند كوردلان در شك و دودلي نمي باشد).

Wonderful Saying170

In English

p: 111

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Abstention from sin is easier than seeking help afterwards. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: تَرْكُ الذَّنْبِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونَةِ .

In Persian

امام عليه السلام (در نافرماني نكردن) فرموده است: گناه نكردن آسان تر است از خواستن توبه و بازگشت (زيرا در گناه نكردن سختي و رنجي نيست بخلاف توبه كه محتاج نزديك شدن دل بنده به حق است و صلاحيت داشتن را براي پذيرفته شدن توبه اش).

Footnote

(2). It is not as difficult to keep aloof from sin the first time as it is after becoming familiar with it and tasting it, because a man does not feel difficulty in doing a thing to which he has become habituated, but it is really hard to give it up. As habits become confirmed, the conscience becomes weaker and difficulties crop up in the way of repentance. To console the heart by postponing repentance is therefore usually with out avail. Surely, when there is difficulty in keeping off sin even in the beginning the lengthening of the period of sins will make repentance still more difficult.

Wonderful Saying171

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Many a single eating prevents several eatings. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ مَنَعَتْ أَكَلاَتٍ!

In Arabic

امام عليه السلام (در خودداري) فرموده است: بسا يك خوردن كه خوردنيها را جلو گيرد (بسا شخص غذاي زيان رساني خورده يا در خوردن افراط نمايد كه بيمار گردد و زمان درازي از خوردنيها باز ماند، اين فرمايش مثلي است براي كسي كه پس سود كم رفته از سود بسيار باز ماند كه اگر خودداري مي نمود سود بسيار مي يافت).

p: 112

Footnote

(1). This is a proverb which is used when a man runs after one advantage so vehemently that he has to give up several other advantages, like the man who eats too much or against his appetite and has to go subsequently without several meals.

Wonderful Saying172

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: People are enemies of what they do not know. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش ناداني) فرموده است: مردم دشمنند آنچه را كه نمي دانند (زيرا نادانان آنچه مي دانند دانش پندارند و جز آن را نادرست، چنانكه در قرآن كريم س 10 ي 39 مي فرمايد: كذبوا بما لم يحيطوا يعني انكار مي كنند چيزي را كه به آن دست نيافته اند).

Footnote

(2). A man attaches great importance to the science and art which he knows and regards that science of no importance which he does not know, and belittles it. This is because whenever such a matter is discussed he is regarded not worthy of attention and is ignored, and thereby he feels slighted. This slight pains him, and a man naturally dislikes a thing that pains him and hates it. In this connection, Plato was asked, "What is the reason that he who does not know hates him who does know, but he who knows does not bear malice or hatred towards him who does not know?" Here plied, "He who does not know realizes that he suffers from a defect and thinks that he who knows must regard him low and humble on account of this defect, so he hates him. On the other hand he who knows does not have the idea that he who does not know should regard him low and so there Is no reason why he should hate him."

p: 113

Wonderful Saying173

In English

173. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who has several opinions understands the pitfalls.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنِ اسْتَقْبَلَ وُجُوهَ الْآرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الْخَطَاََ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره مشورت و كنگاش) فرموده است: كسي كه به راههاي انديشه ها رو آورد (از خردمندان كمك فكري بطلبد) جاهاي خطاء و اشتباه كاري را بشناسد (و از آنچه زيان دارد دوري گزيند).

Wonderful Saying174

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who sharpens the teeth of anger for the sake of Allah acquires the strength to kill the stalwarts of wrong .(3)

In Arabic

وقال عليه السلام: مَن أَحَدَّ (4677) سِنَانَ (4678) الْغَضَبِ لِلَّهِ قَوِيَ عَلَى قَتْلِ أَشِدَّاءِ الْبَاطِلِ.

In Persian

امام عليه السلام (در سود كار براي خدا) فرموده است: هر كس نيزه خشم (خود) را براي (رضاء و خشنودي) خدا تيز كند (در نهي از منكر بكوشد) بركشتن و از بين بردن سخت ترين نادرستيها توانا باشد (خدا او را در شكست اهل باطل هر چند توانا باشند ياريش خواهد نمود).

Footnote

(3). The person who rises to face wrong for the sake of Allah is afforded support and assistance from Allah and, despite lack of power and means, the forces of wrong cannot shake his determination or create a tremor in his steady feet. But if there is a tinge of personal benefit in his action he can be very easily prevented from his aim.

Wonderful Saying175

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you are afraid of something dive straight into it, because the intensity of abstaining from it is greater (worse) than what you are afraid of.

p: 114

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِيهِ، فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّيهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْهُ.

In Persian

امام عليه السلام (در اقدام به كار) فرموده است: هر گاه از كاري ترسيدي خود را در آن افكن، زيرا سختي حذر كردن و پائيدن بزرگتر است از آنچه از آن ترس داري (اگر در بلاء و گرفتاري باشي بهتر است كه در بيم و ترس آن بماني، و اين فرمايش راجع به امور دنيا است كه شنيدن آنها مهمتر از ديدن آنها است به خلاف آخرت كه آيات و اخبار و فرمايش امام عليه السلام در همين كتاب گويا است كه ديدن آنها مهمتر از شنيدن مي باشد).

Wonderful Saying176

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The means to secure high authority is breadth of chest (i.e., generosity).

In Arabic

وقال عليه السلام: آلَةُ الرِّيَاسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ.

In Persian

امام عليه السلام (در سروري) فرموده است: ابزار رئاست و سروري فراخي سينه (تحمل سختيها و شكيبائي در كارها و دادرسي و مانند آنها) است.

Wonderful Saying177

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Rebuke the evil-doer by rewarding the good-doer. (8)

In Arabic

وقال عليه السلام: ازْجُرِ الْمُسِيءَ بِثوَابِ الْمُحسِنِ .

In Persian

امام عليه السلام (در جلوگيري از بدكاري) فرموده است: بدكار را به پاداش نيكوكار (ارجمند داشتن و احسان و نيكوئي به او) رنجه دار (چون هيچ زجري براي بدكرداران سخت تر از ارجمند داشتن و نيكي نمودن با نيكان نمي باشد).

Footnote

(8). This means. that the giving of full reward to the virtuous for their good actions and appreciating them puts the evil-doers also on the right path. This is more effective than ethical preaching, warning and rebuke. This is because by temperament man inclines towards things from which benefits accrue to him, and his ears (yearn to) resound with eulogies in praise and admiration of him.

p: 115

Wonderful Saying178

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Cut away evil from the chest of others by snatching (it) away from your own chest . (9)

In Arabic

وقال عليه السلام: احْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ.

In Persian

امام عليه السلام (درباره بدخواه نبودن) فرموده است: درو كن (دورساز) بدي (كينه) را از سينه ديگري با كندن (دور ساختن) آن از سينه خود (چون هر كس براي ديگران بد انديشد براي او بد انديشند، و هر كه كينه ديگران در دل گيرد كينه او در دل گيرند).

Footnote

(9). This sentence can be interpreted in two ways. One is that if you bear malice against anyone, he too will bear malice against you. Therefore, destroy the malice from his heart by removing it from your heart, since your heart is the index of other's heart. If your heart will have no malice there will remain no malice in his heart too. That is why a man assesses the purity of another person's heart by the purity of his own heart. Thus, a man asked his friend, "How much do you love me?" and the reply was, your own heart." That is, "I love you as much as you love me."

The second interpretation is that if you want to dissuade another person from evil, first you should refrain yourself from that evil. In this way, your advice can be effective on others, otherwise it will remain ineffective.

Wonderful Saying179

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Stubbornness destroys (good) advice.

p: 116

In Arabic

وقال عليه السلام: اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ الرَّأْيَ (4682) .

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش ستيزگي) فرموده است: ستيزگي انديشه (شايسته) را دور مي سازد (شخص را از راه راست باز مي دارد و سود انديشه را از دست مي دهد).

Wonderful Saying180

In English

180. Amir al-mu'minin, peace be upon him said: Greed is a lasting slavery.

In Arabic

وقال عليه السلام: الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ.

In Persian

امام عليه السلام (در نكوهش آز) فرموده است: طمع بندگي هميشگي است (آزمند هميشه بنده و گرفتار است و تا از طمع چشم نپوشد آزاد نگشته رهائي نيابد).

Wonderful Saying181

In English

181. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The result of neglect is shame, while the result of far-sightedness is safety.

In Arabic

وقال عليه السلام: ثَمَرَةُ التَّفْرِيطِ النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الْحَزْمِ السَّلاَمَةُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: حاصل كوتاهي پشيماني، و حاصل دورانديشي سلامت است

Wonderful Saying182

In English

182. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is no advantage ill keeping quiet about an issue of wisdom, just as there is no good in speaking out an unintelligent thing.

In Arabic

. وقال عليه السلام: لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الْقوْلِ بِالْجَهْلِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنجا كه بايد سخن درست گفت در خاموشي خيري نيست، چنانكه در سخن ناآگاهانه نيز خيري نخواهد بود. ( اين حكمت با شماره كلمه قصار 471 در صفحه 228 نيز آمده است)

و درود خدا بر او فرمود: در آنجا كه بايد سخن گفت، خاموشي سودي ندارد، و آنجا كه بايد خاموش ماند سخن گفتن خيري نخواهد داشت. ( اين حكمت با شماره كلمه قصار 182 در صفحه 204 نيز آمده است)

p: 117

Wonderful Saying183

In English

183. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If there arc two different calls then one (of them) must be towards misguidance.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا اخْتَلَفَتْ دَعْوَتَانِ إِلاَّ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا ضَلاَلَةً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دو دعوت به اختلاف نرسد جز يكي باطل باشد.

Wonderful Saying184

In English

184. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I have never entertained doubt about right since I was shown it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا شَكَكْتُ فِي الْحَقِّ مُذْ أُرِيتُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از روزي كه حق براي من نمايان شد، هرگز دچار ترديد نشدم.

Wonderful Saying185

In English

185. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I have neither spoken a lie nor have I been told a lie. I have neither deviated nor have I been made to deviate (others).

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا كَذَبْتُ وَلاَ كُذِّبْتُ، وَلاَ ضَلَلْتُ وَلاَ ضُلَّ بِي.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگز دروغ نگفتم و به من دروغ نگفتند، و هرگز گمراه نشدم، و كسي به وسيله من گمراه نشده است.

Wonderful Saying186

In English

186. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who takes the lead in oppression has to bite his hand (in repentance) tomorrow.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِلظَّالِمِ الْبَادِي غَداً بِكَفِّهِ عَضَّةٌ (4683) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ستمگر آغازكننده در قيامت انگشت به دندان مي گزد.

Wonderful Saying187

In English

187. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The departure (from this world) is imminent.

p: 118

In Arabic

وقال عليه السلام: الرَّحِيلُ وَشِيكٌ (4684) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كوچ كردن نزديك است.

Wonderful Saying188

In English

188. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever turned away from right was ruined.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أَبْدَى صَفْحَتَهُ (4685) لِلْحَقِّ هَلَكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هر كس كه برابر حق بستيزد نابود مي گردد.

Wonderful Saying189

In English

189. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If patience does not give relief to a man impatience kills him.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ لَمْ يُنْجِهِ الصَّبْرُ أَهْلَكَهُ الْجَزَعُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي را كه شكيبايي نجات ندهد، بي تابي او را هلاك خواهد كرد.

Wonderful Saying190

In English

190. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: How strange? Could the caliphate be through the (Prophet's) companionship but not through (his) companionship and (his) kinship?

as-Sayyid ar-Radi says: Verses have also been related from Amir al-mu'minin on the same matter. They are: --

If you claim to have secured authority by consultation, how did it happen when those to be consulted were absent! If you have scored over your opponents by kinship then someone else has greater right for being nearer to the Holy Prophet . (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: وَاعَجَبَاهُ! أَتَكُونُ الْخِلاَفَةَ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ؟ قال الرضي: و روي له شعر في هذا المعنى:

فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ

فَكَيْفَ بِهذَا وَالْمُشِيرُونَ غُيَّبُ ؟

وَإِنْ كنْتَ بِالْقُرْبَى حَجَجْتَ خَصِيمَهُمْ

p: 119

فَغَيْرُكَ أَوْلَى بِالنَّبِيِّ وَأَقْرَبُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: شگفتا! آيا معيار خلافت صحابي پيامبر بودن است؟ اما صحابي بودن و خويشاوندي ملاك نيست؟ (از امام شعري در همين مسئله نقل شد كه به ابابكر فرمود) اگر ادعا مي كني با شوراي مسلمين به خلافت رسيدي، چه شورايي بود كه راي دهندگان حضور نداشتند؟ و اگر خويشاوندي را حجت مي آوري، ديگران از تو به پيامبر نزديك تر و سزاوارترند.

Footnote

(1). Ibn Abi'l-Hadid ( 'Izzu'd-Din 'Abd al-Hamid ibn Hibatul'llah al-Mu'tazili [586/1190-655/1257]) says:

"The saying of Amir al-mu'minin in the form of prose and poetry was intended for Abu Bakr and 'Umar. In his prose he addressed 'Umar, because when Abu Bakr asked 'Umar (on the day of Saqifah): 'Give me your hand so that I may swear allegiance to you.' 'Umar replied, 'You are the companion of the Messenger of Allah in all circumstances -- comfort and hardship. So, give me your hand.'

"'Ali, peace be upon him, says (with regard to the claim of 'Umar) that:

If you give arguments in favour of the Abu Bakr's deserving the caliphate on the basis of his being the companion of the Holy Prophet in all circumstances, then why did you not hand over the caliphate to one (i.e., Amir al-mu'minin) who shares with him (Abu Bakr) in this matter, and who had superiority over him by having a relation of kinship with the Holy Prophet?

"In his poetry, Amir al-mu'minin addressed Abu Bakr, because he argued with the ansar at Saqifah saying; "We (the Quraysh) are the kin of the Messenger of Allah and the seed from which he sprung, (therefore, we are the most deserving people to succeed him).'

p: 120

"After allegiance was sworn to Abu Bakr (by a small group at Saqifah) he used to argue with the Muslims that they must accept his caliphate since it had been accepted by the ahlu'1-halli Wa'1-'aqd (the group who can tie and untie a matter -- i.e., those who were present at Saqifah).

"'Ali, peace be upon him, says (with regard to the claim of Abu Bakr) that:

Regarding your argument with the ansar that you are from the seed from which the Messenger of Allah sprung, and one of his tribe, there

is other one (i.e. Amir al-mu'minin himself) who ha" the nearest relation of kinship to the Holy Prophet. And concerning your argument that you have been accepted by the consultation of the com panions of the Holy Prophet (whom you mean by ahlu'l-halli wa'1-`agd), how did it happen that most of the companions were absent (on the day of Saqifah) and did not swear allegiance to you.''(Sharh Nahj al-balaghah, vol.18, p.416)

Wonderful Saying191

In English

191. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: In this world man is the target towards which the arrows of death fly, and is like that wealth whose destruction is quickened by hard ships. (In this world) with every drink there is suffocation and with every morsel there is chocking. Here no one gets anything unless he loses something else, and not a day of his age advances fill a day passes out from his life. Thus, we are helpers of death and our lives are the targets of morality. How then can we expect everlasting life since the night and day do not raise anything high without quickly arranging for the destruction of whatever they have built and for the splitting asunder of whatever they have joined together.

p: 121

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّمَا الْمَرْءُ فِي الدُّنْيَا غَرَضٌ (4688) تَنْتَضِلُ (4689) فِيهِ الْمَنَايَا (4690) وَنَهْبٌ (4691) تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلِّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ (4692) وَفِي كُلِّ أَكْلَةٍ غَصَصٌ. وَلاَ يَنَالُ الْعَبْدُ نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أُخْرَى، وَلاَ يَسْتَقْبِلُ يَوْماً مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ بِفِرَاقِ آخَرَ مِنْ أَجَلِهِ. فَنَحْنُ أَعْوَانُ الْمَنُونِ (4693) وَأَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُوفِ (4694) فَمِنْ أَيْنَ نَرْجُوا الْبَقَاءَ وَهذَا اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ يَرْفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفاً (4695) . إِلاَّ أَسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي هَدْمِ مَا بَنَيَا، وَتَفْرِيقِ مَا جَمَعا؟!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همانا انسان در دنيا تخته نشان تيرهاي مرگ است، ثروتي كه دستخوش تاراج مصيبتهاست، با هر جرعه نوشيدني گلو رفتني، و در هر لقمه اي گلوگير شدني است، و بنده نعمتي به دست نياورد جز آن كه نعمتي از دست بدهد، و روزي به عمرش افزوده نمي گردد جز با كم شدن روزي ديگر، پس ما ياران مرگيم، و جانهاي ما هدف نابودي ها، پس چگونه به ماندن جاودانه اميدوار باشيم؟ در حالي كه گذشت شب و روز بنايي را بالا نبرده جز آنكه آن را ويران كرده، و به اطراف پراكند.

Wonderful Saying192

In English

192. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' son of Adam, whatever you earn beyond your basic needs you will only keep vigil over it for others.

In Arabic

وقال عليه السلام: يَابْنَ آدَمَ مَا كَسَبْتَ فَوْقَ قُوتِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ خَازِنٌ لِغَيْرِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم، آنچه را كه بيش از نياز خود فراهم كني، براي ديگران اندوخته اي.

Wonderful Saying193

In English

p: 122

193. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Hearts are imbued with passion and the power of advancing and retreating. Therefore, approach them for action at the time of their psssionateness and when they are in a mood for advancing, because if hearts are forced (to do a thing) they will be blinded.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ شَهْوَةً وَإِقْبَالاً وَإِدْبَاراً، فَأْتُوهَا مِنْ قِبَلِ شَهْوَتِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أُكْرِهَ عَمِيَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دلهارا روي آوردن و پشت كردني است، پس دلها را آنگاه به كار واداريد كه خواهشي دارند و روي آوردني، زيرا اگر دل را به اجبار بكاري واداري كور مي گردد.

Wonderful Saying194

In English

194. Amir al-mu'minin, peace be upon him, used to say: If I am angry when shall I vent my anger - when I am unable to take revenge and it be said to me, "better you endure" or when I have power to take revenge and it be said to me, "better forgive"?

In Arabic

وكان عليه السلام يقول: مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبْتُ؟ أَحِينَ أَعْجِزُ عَنِ الْإِنْتِقَامِ فَيُقَالُ لِي: لَوْ صَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقْدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالُ لي: لَوْ عَفَوْتَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چون خشم گيرم، كي آن را فرونشانم؟ در آن زمان كه قدرت انتقام ندارم؟ كه به من بگويند! (اگر صبر كني بهتر است.) يا آنگاه كه قدرت انتقام دارم؟ كه به من بگويند: (اگر عفو كني خوب است.)

Wonderful Saying195

In English

195. Amir al-mu'minin, peace be upon him, passed beside a dump of rubbish full of filth and remarked: This is what the misers used to be niggardly about.

p: 123

In another tradition it is related that he said: This is what you used to dispute with each other about until yesterday!

In Arabic

وقال عليه السلام وقد مرّ بقذر على مزبلة: هذا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ. و روي في خبر آخر أَنه قال: هذَا مَا كُنْتُمْ تَتَنَافَسُونَ فِيهِ بِالْأَمْسِ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در سر راه از كنار مزبله اي عبور مي كرد) اين همان است كه بخيلان به آن بخل مي ورزند. (و در روايت ديگري نقل شد كه) اين چيزي است كه ديروز بر سر آن رقابت مي كرديد.

Wonderful Saying196

In English

196. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The wealth that teaches you lesson does not go waste.(1)

In Arabic

وقال عليه السلام: لَمْ يَذْهَبْ مِنْ مَالِكَ مَا وَعَظَكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مالي كه نابودي آن تو را پند مي دهد، از دست نرفته است.

Footnote

(1). The person who gains a lesson and experience by spending money and wealth should not lament its loss but should deem the experience more valuable than the wealth because wealth is in any case wasted away while the experience will protect him against the dangers of the future. Thus, a scholar who had become destitute after having been wealthy was asked what had happened to his wealth and he replied: "I have purchased experiences with it and they have proved more useful than the wealth. After losing all that I had, I have not been in the loss."

Wonderful Saying197

In English

p: 124

197. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The hearts become tired as the bodies become tired. You should therefore search for beautiful sayings for them (to enjoy by way of refreshment).

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ هذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِكْمَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اين دلها همانند تن ها خسته مي شوند، براي نشاط آن به سخنان تازه حكيمانه روي بياوريد.

Wonderful Saying198

In English

198. When Amir al-mu'minin, peace be upon him, heard the slogan of the Kharijites: There is no verdict save of Allah-, he said: This sentence is true but it is interpreted wrongly.

In Arabic

وقال عليه السلام لما سمع قول الخوارج _ لا حُكْم إِلاَّ للهِ _ : كَلِمَةُ حَقٍّ يُرَادُ بِهَا بَاطِلٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (وقتي شنيد كه خوارج مي گويند، حكومت فقط از آن خداست) سخن حقي است كه از آن اراده باطل دارند.

Wonderful Saying199

In English

199. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about the crowd of people: These are the people who, when they assemble together, are overwhelming but when they disperse they cannot be recognized.

It is related that instead of this Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: These are the people who when they assemble together cause harm but when they disperse are beneficial. It was pointed out to him: We know their harm at the time of their assembling but what is their benefit at the time of their dispersal?

p: 125

Then he replied: The workers return to their work and people get benefit out of them, like the return of the mason to the building site, that of the weaver to his loom, and that of the baker to his bakery.

In Arabic

وقال عليه السلام في صفة الْغوغاء هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ يُعْرَفُوا. وقيل: بل قال عليه السلام: هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا. فقيل: قد عرفنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة افتراقهم؟ فقال: يَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهَنِهِمْ، فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ، وَالنَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ، وَالْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در تعريف جمع اوباش، فرمود) آنان چون گرد هم آيند پيروز شوند، و چون پراكنده شوند سود دهند (از امام پرسيدند چون اوباش گرد هم آيند زيان رسانند را دانستيم، اما چه سودي در پراكندگي آنان است فرمود:) صاحبان كسب و كار، و پيشه وران به كارهاي خود باز مي گردند، و مردم از تلاش آنان سود برند، بنا به ساختن ساختمان، و بافنده به كارگاه بافندگي، و نانوا به نانوايي روي مي آورد.

Wonderful Saying200

In English

200. An offender was brought before Amir al-mu'minin, peace be upon him, and there was a crowd of people with the man, so Amir al-mu'minin remarked: Woe to the faces who are seen only on foul occasions.

In Arabic

وقال عليه السلام وقد أُتي بجانٍ ومعه غوغاءُ: لاَ مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لاَ تُرى إِلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأَةٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (جنايتكاري را حضور امام آوردند كه جمعي اوباش همراه او بودند.) خوش مباد، چهره هايي كه جز به هنگام زشتيها ديده نمي شوند.

p: 126

Wonderful Saying201

In English

201. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: With every individual there are two angels who protect him; when destiny approaches they let it have its own way with him. Certainly, the appointed time is a protective shield (against the events which occur before it).

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ مَعَ كُلِّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحْفَظَانِهِ، فَإِذَا جَاءَ الْقَدَرُ خَلَّيَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، وَإِنَّ الْأَجَلَ (4697) جُنَّةٌ حَصِينَةٌ (4698) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با هر انساني دو فرشته است كه او را حفظ مي كنند، و چون تقدير الهي فرارسد، تنهايش مي گذارند، كه همانا مرگ سپري نگهدارنده است.

Wonderful Saying202

In English

202. When Talhah and az-Zubayr said to him: We are prepared to swear allegiance to you on condition that we have a share with you in this matter (of caliphate), Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: No, but you will have a share in strengthening (the caliphate) and in affording assistance and you will both be helping me at the time of need and hardship.

In Arabic

وقال عليه السلام، وقد قال له طلحة والزبير: نبايعك على أَنّا شركاؤُكَ في هذا الْأَمر. فقال: لاَ، وَلكِنَّكُمَا شَرِيكَانِ فِي الْقُّوَّةَ وَالْإِسْتَعَانَةِ، وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ وَالْأَوَدِ (4699) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (طلحه و زبير خدمت امام آمدند و گفتند با تو بيعت كرديم كه ما در حكومت شريك تو باشيم، فرمود:) نه، هرگز، بلكه شما در نيرو بخشيدن، و ياري خواستن شركت داريد، و دو ياوريد به هنگام ناتواني و درماندگي در سختيها

p: 127

Wonderful Saying203

In English

203. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O, people, fear Allah Who is such that when you speak He hears and when you conceal (a secret) He knows it. Prepare yourself to meet death which will overtake you even if you run away, catch you even if you stay and remember you even if you forget it.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ، اتّقُوا اللهَ الَّذِي إِنْ قُلْتُمْ سَمِعَ وَإِنْ أَضْمَرْتُمْ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّذِي إِنْ هَرَبْتُمْ مِنْهُ أَدْرَكَكُمْ، وَإِنْ أَقَمْتُمْ أَخَذَكُمْ، وَإِنْ نَسِيتُمُوهُ ذَكَرَكُمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي مردم! از خدايي بترسيد كه اگر سخني گوييد مي شنود، و اگر پنهان داريد مي داند، و براي مرگي آماده باشيد، كه اگر از آن فرار كنيد شما را مي يابد، و اگر بر جاي خود بمانيد شما را مي گيرد، و اگر فراموشش كنيد شما را از ياد نبرد.

Wonderful Saying204

In English

204. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If someone is not grateful to you, that should not prevent you from good actions, because (possibly) such a person will feel grateful about it who has not even drawn any benefit from it, and his gratefulness will be more than the ingratitude of the denier; And Allah loves those who do good. (Qur'an, 3:134,148; 5:93)

In Arabic

. وقال عليه السلام: لاَ يُزَهِّدَنَّكَ فِي الْمَعْرُوفِ مَنْ لاَ يَشْكُرُهُ لَكَ، فَقَدْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنْ لاَيَسْتَمْتِعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ، وَقَدْ تُدْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ، (وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ).

In Persian

p: 128

و درود خدا بر او فرمود: ناسپاسي مردم تو را از كار نيكو باز ندارد، زيرا هستند كساني، بي آنكه از تو سودي برند تو را مي ستايند، چه بسا ستايش اندك آنان براي تو سودمندتر از ناسپاسي ناسپاسان باشد. و خداوند نيكوكاران را دوست دارد.

Wonderful Saying205

In English

205. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every container gets narrower according to what is placed in it except knowledge which expands instea

In Arabic

. وقال عليه السلام: كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ الْأَ وِعَاءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هر ظرفي با ريختن چيزي در آن پر مي شود جز ظرف دانش كه هر چه در آن جاي دهي، وسعتش بيشتر مي شود.

Wonderful Saying206

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The first reward the exerciser of forbearance gets is that people become his helpers against the ignorant.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَوَّلُ عِوَضِ الْحَلِيمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أَنْصَارُهُ عَلَى الْجَاهِلِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نخستين پاداش بردبار از بردباريش آنكه مردم در برابر نادان پشتيبان او خواهند بود.

Wonderful Saying207

In English

207. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If you cannot forbear, feign to do so because it is seldom that a man likens himself to a group and does not become as one of them.(1)

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنْ لَمْ تَكُنْ حَلِيماً فَتَحَلَّمْ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بَقَوْمٍ الْأَ أَوْشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر بردبار نيستي، خود را به بردباري بنماي، زيرا اندك است كسي كه خود را همانند مردمي كند و از جمله آنان به حساب نيايد.

p: 129

Footnote

(1). It means that if a person is not temperamentally forbearant he should try to be so in the sense that he should put up a show of forbearance against his temperament. Although he may feel some difficulty in curbing his temperament, the result will be that by and by forbearance will become his temperamental trait and then no need to feign will remain, because habit slowly develops into second nature.

Wonderful Saying208

In English

208. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever takes account of his self is benefited, and whoever remains neglectful of it suffers. Whoever fears remains safe; whoever takes instruction (from things around) gets light; and whoever gets light gets understanding, and whoever gets understanding secures knowledge.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنْ غَفَلَ عَنْهَا خَسِرَ، وَمَنْ خَافَ أَمِنَ، وَمَنِ اعْتَبَرَ أَبْصَر وَ مَنْ أَبْصَرَ فَهِمَ، وَمَنْ فَهِمَ عَلِمَ

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه خود را حساب كشد، سود مي برد، و آن كه از خود غفلت كند زيان مي بيند، و كسي كه از خدا بترسد ايمن باشد، و كسي كه عبرت آموزد آگاهي يابد، و آنكه آگاهي يابد مي فهمد، و آن كه بفهمد دانش آموخته است.

Wonderful Saying209

In English

209. Amir al-mu'minin, peace be upon him said: The world will bend towards us after having been refractory as the biting she-camel bends towards its young. Then Amir al-mu'minin recited the verse; And intend We to bestow (Our) favour upon those who were considered weak in the land, and to make them the Imams (guides in faith), and to make them the heirs. (2) (Qur'an, 28:5)

p: 130

In Arabic

وقال عليه السلام: لَتَعْطِفَنَّ الدُّنْيَا عَلَيْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّرُوسِ عَلَى وَلَدِهَا. و تلا عقيب ذلك: (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دنيا پس از سركشي به ما روي مي كند، چونان شتر ماده بدخو كه به بچه خود مهربان گردد. (سپس اين آيه را خواند) و اراده كرديم بر مستضعفين زمين، منت گذارده آنان را امامان و وارثان حكومتها گردانيم.

Footnote

(2). This saying is about the awaited Imam who is the last of the series of Imams. On his emergence all states and governments will come to an end, and the complete picture referred to in the verse will appear before the eyes.

Whoever wants to may rule in this world but in the end the rule will be in the hands of the descendants of 'Ali (peace be upon them).

Wonderful Saying210

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear Allah like the one who prepares himself after extracting himself (from worldly affairs) and after getting ready in this way makes effort; then he acts quickly during the period of this life, hastens in view of the dangers (of falling into error) and has his eye on proceeding towards the goal, on the end of his journey and on the place of his (eventual) return.

In Arabic

وقال عليه السلام: اتَّقُوا اللهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَمَّرَ تَجْرِيداً، وَجَدَّ تَشْمِيراً، وَكَمَّشَ فِي مَهَلٍ، وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ نَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْئِلِ وَعَاقِبَةِ الْمَصْدَرِ، وَمَغَبَّةِ الْمَرْجِعِ .

p: 131

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از خدا بترسيد، ترسيدن انسان وارسته اي كه دامن به كمر زده و خود را آماده كرده، و در فرصتها كوشيده، و هراسان در اطاعت خدا تلاش كرده، و در دنياي زودگذر، و پايان زندگي و عاقبت كار، بدرستي انديشيده است.

Wonderful Saying211

In English

211. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Generosity is the protector of honour; forbearance is the bridle of the fool forgiveness is the levy of success; disregard is the punishment of him who betrays; and consultation is the chief way of guidance. He who is content with his own opinion faces danger. Endurance braves calamities while impatience is a helper of the hardships of the world. The best contentment is to give up desires. Many a slavish mind is subservient to overpowering longings. Capability helps preservation of experience. Love means well-utilized relationship. Do not trust one who is grieved.

In Arabic

211. وقال عليه السلام: الْجُودُ حَارِسُ الْأَعْرَاضِ، وَالْحِلْمُ فِدَامُ (4706) السَّفِيهِ، وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ، وَالسُّلُوُّ (4707) عِوَضُكَ مِمَّنْ غَدَرَ، وَالْإِسْتِشَارَةُ عَيْنُ الْهِدَايَةِ وَقَد خَاطَرَ مَنِ اسْتَغْنَى بِرَأْيِهِ، وَالصَّبْرُ يُنَاضِلُ الْحِدْثَانَ (4708) والْجَزَعُ (4709) مِنْ أَعْوَانِ الزَّمَانِ، وَأَشْرَفُ الْغِنَى تَرْكُ الْمُنَى (4710) وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسيِرٍ تَحْتَ هَوَى أَمِيرٍ! وَمِنَ التَّوْفِيقِ حِفْظُ التَّجْرِبَةِ، وَالْموَدَّةُ قَرَابَةٌ مُسْتَفَادَةٌ، وَلاَ تَأْمَنَنَّ مَلُولاً (4711) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بخشندگي نگاهدار آبروست، و شكيبايي دهان بند بي خردان، و عفو زكات پيروزي، و دوري كردن كيفر خيانتكار، و مشورت چشم هدايت است. و آن كس كه با راي خود احساس بي نيازي كند بكام خطرها افتد، شكيبايي، با مصيبتهاي شب و روز پيكار كند، و بي تابي، زمان را در نابودي انسان ياري دهد، و برترين بي نيازي ترك آرزوهاست، و چه بسا عقل كه اسير فرمانروايي هوس است، حفظ و بكارگيري تجربه رمز پيروزي است، و دوستي نوعي خويشاوندي به دست آمده است، و به آن كس كه به ستوه آمده و توان تحمل ندارد اعتماد نكن.

p: 132

Wonderful Saying212

In English

212. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A man's vanity for himself is one of the enemies of his intelligence. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: عُجْبُ (4712) الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ أَحَدُ حُسَّادِ عَقْلِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خودپسندي يكي از حسودان عقل است.

Footnote

(1). It means that just as an envious person cannot appreciate any good in him whom he envies, similarly, vanity cannot tolerate the emergence of intelligence or the prominence of good qualities as a result of which the envious person remains devoid of those qualities which are deemed to be good by human intellect.

Wonderful Saying213

In English

213. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Ignore pain otherwise you will never be happy. (Or according to another reading): Ignore pain and grief; you will ever be happy. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: أَغْضِ (4713) عَلَى الْقَذَى (4714) وَالْأَلَمِ تَرْضَ أَبَداً .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چشم از سختي خوار و خاشاك و رنجها فروبند تا همواره خشنود باشي.

Footnote

(1). Every individual has some shortcomings or other. If a person keeps aloof from others because of their faults and weakness, he will, by and by, lose all his friends and become lonely and forlorn in this world and thus his life will become bitter and his worries will multiply. At such a moment he should realize that in this society he cannot get angels with whom he may never have any cause of complaint, that he has to live among these very people and to pass his life with them. Therefore, as far as possible he should ignore their shortcomings and pay no regard to the troubles inflicted by them.

p: 133

Wonderful Saying214

In English

214. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The tree whose trunk is soft has thick branches. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَنْ لاَنَ عُودُهُ كَثُفَتْ أَغْصَانُهُ (4715) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه درخت شخصيت او نرم و بي عيب باشد، شاخ و برگش فراوان است.

Footnote

(1). The person who is haughty and ill-tempered can never succeed in making his surroundings pleasant. His acquaintances will feel wretched and sick of him. But if a person is good-tempered and sweet-tongued people will like to get close to him and befriend him. At the time of need they will prove to be his helpers and supporters whereby he can make his life a success.

Wonderful Saying215

In English

215. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Opposition destroys good counsel.

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْخِلاَفُ يَهْدِمُ الرَّأْيَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اختلاف نابودكننده انديشه است.

Wonderful Saying216

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who gives generously achieves position. (Or according to another interpretation): He who achieves position begins to make wrong use of it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ نَالَ (4716) اسْتَطَالَ (4717) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه به نوايي رسيد تجاوزكار شد.

Wonderful Saying217

In English

217. Amir 81-mu'minin, peace be upon him, said: Through change of circumstances the mettle of men is known.

In Arabic

. وقال عليه السلام: فِي تَقَلُّبِ الْأَحْوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ.

p: 134

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در دگرگوني روزگار گوهر شخصيت مردان شناخته مي شود.

Wonderful Saying218

In English

218. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: jealousy by a friend means defect in his love.

In Arabic

218. وقال عليه السلام: حَسَدُ الصَّدِيقِ مِنْ سُقْمِ الْمَوَدَّةِ (4718) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: حسادت بر دوست، از آفات دوستي است.

Wonderful Saying219

In English

219. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Most of the deficiency of intelligence occurs due to the flash of greed. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: أَكْثَرُ مَصَارِعِ الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: قربانگاه انديشه ها، زير برق آرزوهاست.

Footnote

(2). When a man falls into greed and avarice, he gets entangled in evils like bribery, theft, misappropriation, usury and other immoral acts of this type, while the mind is so dazzled with the brilliance of the evil desires that it fails to see the ill effects and consequences of those bad deeds and to prevent him from them or awaken him from his slumber of unmindfulness. Nevertheless, when he prepares to depart from this world and finds that whatever he had amassed was for this world only and that he cannot take it with him, then, and only then his eyes get opened.

Wonderful Saying220

In English

220. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is no justice in passing a verdict by relying on probability.

In Arabic

وقال عليه السلام: لَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ.

p: 135

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: داوري با گمان بر افراد مورد اطمينان، دور از عدالت است.

Wonderful Saying221

In English

221. Amir a'-mu'minin, peace be upon him, said: The worst provision for the Day of Judgement is high-handedness over people.

In Arabic

. وقال عليه السلام: بِئْسَ الزَّادُ إِلَى الْمَعَادِ الْعُدْوَانُ عَلَى الْعِبَادِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بدترين توشه قيامت، ستم بر بندگان است.

Wonderful Saying222

In English

222. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The highest act of a noble person is to ignore what he knows.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مِنْ أَشْرَفِ أَعْمَالِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعْلَمُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خود را به بي خبري نماياندن از بهترين كارهاي بزرگواران است.

Wonderful Saying223

In English

223. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whomever modesty clothes with its dress people cannot see his defects. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس را كه لباس حيا بپوشاند كسي عيب او را ننگرد

Footnote

(1). If a person adorns himself with the quality of modesty then it prevents him from committing evil acts. Therefore, he has no evil for the people to find in him. Even if a had act is ever committed by him he does not commit it openly because of his feeling of modesty lest the people notice him.

Wonderful Saying224

In English

224. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Excess of silence produces awe; justice results in more close friends; generosity hightens position; with humility blessings abound in plenty; by facing hardships leadership is achieved; by just behaviour the adversary is overpowered; and with forbearance against a fool there is increase of one's supporters against him.

p: 136

In Arabic

. وقال عليه السلام: بِكَثْرَةِ الصَّمْتِ تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَبِالنَّصَفَةِ (4719) يَكْثُرُ الْمُوَاصلُونَ (4720) وَبالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأَقْدَارُ، وَبِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ النِّعْمَةُ، وَبِاحْتَِمالِ الْمُؤَنِ (4721) ، يَجِبُ السُّؤْدَدُ (4722) وَبِالسِّيرَةِ الْعَادِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَاوِىءُ (4723) بِالْحِلْمِ عَنِ السَّفِيهِ تَكْثُرُ الْأَنْصَارُ عَليْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با سكوت بسيار، شكوه انسان بيشتر شود، و باانصاف بودن، دوستان را فراوان كند، و با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود، و با فروتني، نعمت كامل شود، و با پرداخت هزينه ها، بزرگي و سروري ثابت گردد، و روش عادلانه، مخالفان را درهم شكند، و با شكيبايي برابر بي خرد، ياران انسان زياد گردند.

Wonderful Saying225

In English

225. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is strange that the jealous do not feel jealous about bodily health. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ الْحُسَّادِ عَنْ سَلاَمَةِ الْأَجْسَادِ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: شگفتا كه حسودان از سلامتي خود غافل مانده اند!!

Footnote

(2). A jealous person feels jealous of the property and position of others but not of their health and physical power, although this blessing is the best of all others. The reason is that the effects of wealth and riches remain before the eyes through external pageantry and means of ease and comfort, whereas health is the victim of disregard for being a routine matter, and it is regarded so unimportant that a jealous person does not consider it worth his feeling of jealousy.

Thus, if he sees a labourer carrying a burden on his head all day he does not feel envious, as if health and energy is not an object of envy. Nevertheless, when he himself falls ill he realizes the value and worth of healthiness. It is now that he realizes that it was this health which till now carried no importance in his eyes but was the most deserving to be envied. The intention is that one should regard health as a highly valuable blessing and remain attentive towards its protection and care.

p: 137

Wonderful Saying226

In English

226. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The greedy is in the shackles of disgrace.

In Arabic

وقال عليه السلام: الطَّامِعُ فِي وِثَاقِ الذُّلِّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: طمعكار همواره زبون و خوار است.

Wonderful Saying227

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about belief (iman) when he said: Belief means appreciation with the heart, acknowledgement with the tongue, and action with the limbs.

In Arabic

. وسئل عن الْإِيمَانُ فقال: الْإِيمَانُ مَعْرِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْرَارٌ بِاللِّسَانِ، وعَمَلٌ بِالْأَرْكَانِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از ايمان پرسيدند) ايمان، بر شناخت با قلب، اقرار با زبان، و عمل با اعضا و جوارح استوار است.

Wonderful Saying228

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is sorrowful for this world is in fact displeased with the dispensation of Allah. He who complains of a calamity that befalls him complains of his Lord (Allah). He who approaches a rich man and bends before him on account of his riches then two-third of his religion is gone. If a man reads the Qur'an and on dying goes to Hell then it means that he was among those who treated Divine verses with mockery. If a man's heart gets attached to the world, then it catches three things, namely worry that never leaves him, greed that does not abandon him and desire which he never fulfils.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أَصْبَحَ عَلَى الدُّنْيَا حَزِيناً فَقَدْ أَصْبَحَ لِقَضَاءِ اللهِ سَاخِطاً، وَمَنْ أَصْبَحَ يَشَكُو مُصِيبَةً نَزَلَتْ بِهِ فَقَدْ أَصْبَحَ يَشْكُو رَبَّهُ، وَمَنْ أَتى غَنِيَّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينِهِ. وَمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ فَهُوَ مِمَّنْ كَانَ يَتَّخِذُ آيَاتِ اللهِ هُزُواً، وَمَنْ لَهِجَ قَلْبُهُ بِحُبِّ الدُّنْيَا الْتَاطَ (4724) قَلْبُهُ مِنْهَا بِثَلاَثٍ: هَمٍّ لاَ يُغِبُّهُ، وَحِرْصٍ لاَ يَتْرُكُه، وَأَمَلٍ لاَ يُدْرِكُهُ.

p: 138

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه از دنيا اندوهناك مي باشد، از قضاء الهي خشمناك است، و آن كس كه از مصيبت واردشده شكوه كند از خدا شكايت كرده، و كسي كه نزد توانگري رفته و به خاطر سرمايه اش برابر او كرنش كند، دو سوم دين خود را از دست داده است، و آن كس كه قرآن بخواند و وارد آتش جهنم شود پس او از كساني است كه آيات الهي را بازيچه قرار داده است، و آن كس كه قلب او با دنياپرستي پيوند خورد، همواره جانش گرفتار سه مشكل است، اندوهي رهانشدني، حرصي جدانشدني، و آرزويي نايافتني.

Wonderful Saying229

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Contentment is as good as estate, and goodness of moral character is as good as a blessing.

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about Allah's saying: (Whosoever did good,. whether male or female, and he be a believer, then); We will certainly make him live a life good and pure (and certainly We will give them their return with the best of what they were doing). (Qur'an, 16:97) when he said: that means contentment. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: كَفَى بِالْقَنَاعَةِ مُلْكاً، وَبِحُسْنِ الْخُلُقِ نَعِيماً. وسئل عليه السلام عن قوله تعالى: (فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً)، فَقَالَ: هِيَ الْقَنَاعَةُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آدمي را قناعت براي دولتمندي، و خوش خلقي براي فراواني نعمتها كافي است.آن زندگي با قناعت است.

Footnote

(1). The reason for calling goodness of moral character a blessing is that just as blessing brings forth pleasure, in the same way a man can make his environment pleasant by endearing others' hearts through goodness of moral character and can thus succeed in procuring ways for his happiness and ease. And contentment has been regarded as capital and estate for the reason that just as the estate and area under sway dispels need in the same way when a man adopts contentment and feels happy over his livelihood he becomes free of turning to others in the time of need. Whoever is contented with the morsel he gets, dry or wet, is the king of all the land and sea.

p: 139

Wonderful Saying230

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Be a sharer with him who has an abundant livelihood because he is more probable to get more riches and likely to secure an increase of the share therein.

In Arabic

. وقال عليه السلام: شَارِكُوا الَّذِي قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّزْقُ، فَإِنَّهُ أَخْلَقُ لِلْغِنَى، وَأَجْدَرُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با آن كس كه روزي به او روي آورده شراكت كنيد، كه او توانگري را سزاوارتر، و روي آمدن روزگار خوش را شايسته تر است.

Wonderful Saying231

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about Allah's saying: verily, Allah enjoins justice ('adi) and benevolence (ihsan), (Qur'an, 16:90). Here 'adi means equidistribution and ihsan means favour.

In Arabic

. وقال عليه السلام في قول الله تعالى (إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ): الْعَدْلُ الْإِنْصَافُ ،وَالْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در تفسير آيه 90 سوره نحل (خدا به عدل و احسان فرمان مي دهد) فرمود:) عدل، همان انصاف است، و احسان، همان بخشش

Wonderful Saying232

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who gives with his short hand is given by a long hand.

as-Sayyid ar-Radi says: The meaning of this saying is that even though what a man spends in charity from his possessions may be small, yet Allah, the Sublime, gives good reward for it. And the two hands referred to, here means two favours. Thus, Amir al-mu'minin has differentiated between the favour of man and the favour of the Lord (Allah) -- exalted be the mention of His name -- since he has described the first as small and the other as big. This is because the favours of Allah are ever multiplied manifold to the favours of man since Allah's favours are basic in the sense that every other favour springs from it and turns to it.

p: 140

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ يُعْطِ بِالْيَدِ الْقَصِيرَةِ يُعْطَ بِالْيَدِ الطَّوِيلَةِ.

قال الرضي: أقول: و معنى ذلك: أنّ ما ينفقه المرء من ماله في سبيل الخير والبر _ وإن كان يسيراً _ فإن الله تعالى يجعل الجزاء عليه عظيماً كثيراً، واليدان هاهنا عبارتان عن النعمتين، ففرّق عليه السلام بين نعمة العبد ونعمة الرب، فجعل تلك قصيرة وهذه طويلة، لأَن نعم الله أبداً تُضعف (4725) على نعم المخلوقين أَضعافاً كثيرة، إذ كانت النعم الله أصل النعم كلها، فكل نعمة إليها تَرجِعُ ومنها تنزع.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس كه با دست كوتاه ببخشد، از دستي بلند پاداش گيرد. (معني سخن اين است كه آنچه انسان از اموال خود در راه خير و نيكي انفاق مي كند، هر چند كم باشد، خداوند پاداش او را بسيار مي دهد، و منظور از (دو دست) در اينجا دو نعمت است، كه امام (ع) بين نعمت پروردگار، و نعمت از ناحيه انسان، را با كوتاهي و بلندي فرق گذاشته است كه نعمت و بخشش از ناحيه بنده را كوتاه، و از ناحيه خداوند را بلند قرار داده است، بدان جهت كه نعمت خدا هميشگي و چند برابر نعمت مخلوق است، چرا كه نعمت خداوند اصل و اساس تمام نعمتها است، بنابراين تمام نعمتها به نعمتهاي خدا باز مي گردد، و از آن سرچشمه مي گيرد)

Wonderful Saying233

In English

Amir al-mu'minin said to his son al-Hasan, peace be upon them both: Do not call out for fighting, but if you are called to it do respond, because the caller to fighting is a rebel and the rebel deserves destruction. (1)

p: 141

In Arabic

. وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السلام : لاَ تَدعُوَنَّ إِلَى مُبَارَزَةٍ (4726) وَإِنْ دُعِيتَ إِلَيْهَا فَأَجِبْ، فَإِنَّ الدَّاعِيَ إِلَيْهَا بَاغٍ، وَالبَاغِيَ مَصْرُوعٌ (4727) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به فرزندش امام مجتبي (ع) فرمود:) كسي را به پيكار دعوت نكن، اما اگر تو را به نبرد خواندند بپذير، زيرا آغازگر پيكار تجاوزكار، و تجاوزكار شكست خورده است.

Footnote

(1). The meaning of this is that if the enemy aims at fighting and takes the initiative in it, then one should advance to face him, but one should not initiate the attack because this would be clear high-handedness and excess, and whoever commits high-handedness and excess will be disgracefully vanquished and thrown down. That is why Amir al-mu'minin always entered the battlefield on being challenged by the enemy. He never offered the challenge from his side. In this connection, Ibn Abil'l-Hadid writes:

We have never heard that Amir al-mu'minin ever challenged anyone for confrontation. Rather, when either he was particularly challenged or the enemy flung a general challenge, then alone he would go out to meet the enemy and would kill him. (Sharh Nahj al-balaghah, vol.19, p.60)

Wonderful Saying234

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The best traits of women are those which are the worst traits of men, namely: vanity, cowardice and miserliness. Thus, since the woman is vain, she will not allow anyone access to herself; since she is miserly, she will preserve her own property and the property of her husband; and since she is weak-hearted, she will be frightened with everything that befalls her.

p: 142

In Arabic

. وقال عليه السلام: خِيَارُ خِصَالِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصَالِ الرِّجَالِ: الزَّهْوُ (4728) وَالْجُبْنُ وَالْبُخْلُ، فَإذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً (4729) لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بِخِيلَةً حَفِظَتْ مَا لَهَا وَمَالَ بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ (4730) مِنْ كُلِّ شِيْءٍ يَعْرِضُ لَهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: برخي از نيكوترين خلق و خوي زنان، زشت ترين اخلاق مردان است، مانند، تكبر و به خود باليدن، ترس، بخل، هرگاه زني متكبر باشد، بيگانه را به حريم خود راه ندهد، و اگر بخيل باشد اموال خود و شوهرش را نگهبان است، و چون ترسان باشد از هر چيزي كه به آبروي او زيان رساند فاصله مي گيرد.

Wonderful Saying235

In English

It was said to Amir a'-mu'minin, peace be upon him: Describe the wise to us; and he said: The wise is one who places things in their proper positions. Then, he was asked: Describe the ignorant to us; and he said: I have already done so.

As-Sayyid ar-Radi says: The meaning is that the ignorant is one who does not place things in their proper positions. In this way, Amir al-mu'minin's abstention from describing was a way of describing him because his attributes are just the opposite of the wise.

In Arabic

وقيل له عليه السلام: صف لنا العاقل. فقال عليه السلام : هُوَ الِّذِي يَضَعُ الشَّيْءَ مَوَاضِعَهُ. فقيل: فصف لنا الجاهل. قال: قَدْ فَعَلْتُ. قال الرضي: يعني: أنّ الجاهل هو الذي لا يضع الشيء مواضعه، فكأن ترك صفته صفة له، إذ كان بخلاف وصف العاقل.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به امام گفتند، عاقل را به ما بشناسان فرمود:) خردمند آنكه هر چيزي را در جاي خود مي نهد. (گفتند پس جاهل را تعريف كن فرمود:) با معرفي خردمند، جاهل را نيز شناساندم (يعني جاهل كسي كه هر چيزي را در جاي خود نمي گذارد، بنابراين با ترك معرفي مجدد، جاهل را شناساند.)

p: 143

Wonderful Saying236

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: By Allah, this world of yours is more lowly in my view than the (left over) bone of a pig in the hand of a leper.

In Arabic

وقال عليه السلام: وَاللهِ لَدُنْيَاكُمْ هذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنِي مِنْ عِرَاقِ (4731) خِنْزِيرٍ فِي يَدِ مَجْذُومٍ (4732) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: به خدا سوگند! اين دنياي شما كه به انواع حرام آلوده است، در ديده من از استخوان خوكي كه در دست بيماري جذامي باشد، پست تر است.

Wonderful Saying237

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A group of people worshipped Allah out of desire for reward surely, this is the worship of traders. Another group worshipped Allah out of fear, this is the worship of slaves. Still another group worshipped Allah out of gratefulness, this is the worship of free men.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: گروهي خدا را به اميد بخشش پرستش كردند، كه اين پرستش بازرگانان است، و گروهي او را از روي ترس عبادت كردند كه اين عبادت بردگان است، و گروهي خدا را از روي سپاسگذاري پرستيدند و اين پرستش آزادگان است.

Wonderful Saying238

In English

Amir a'-mu'minin, peace be upon him, said: Woman is evil, all in all; and the worst of it is that one cannot do without her.

p: 144

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْمَرْأَةُ شَرٌّ كُلُّهَا، وَشَرُّ مَا فِيهَا أَنَّهُ لاَبُدَّ مِنْهَا!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: زن و زندگي، همه اش دردسر است و زحمت بارتر اينكه از او چاره اي نيست.

Wonderful Saying239

In English

Amir a'-mu'minin, peace be upon him, said: He who is a sluggard loses his rights and he who believes in the backbiter loses his friend.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَنْ أَطَاعَ التَّوَانِيَ ضَيَّعَ الْحُقُوقَ، وَمَنْ أَطَاعَ الْوَاشِيَ ضَيَّعَ الصَّدِيقَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هر كس تن به سستي دهد، حقوق را پايمال كند، و هر كس سخن چين را پيروي كند دوستي را به نابودي كشاند.

Wonderful Saying240

In English

Amir al-mu'minin, peace be. upon him, said: One ill-gotten piece of stone in a house is a guarantee for its ruin.

as-Sayyid ar-Radi says: In one tradition this saying is attributed to the Prophet. It is no wonder that the two sayings should resemble each other because they are driven from the same source and dispersed through the same means.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْحَجَرُ الْغَصِيبُ (4733) فِي الدَّارِ رَهْنٌ عَلَى خَرَابِهَا. قال الرضي: و يروى هذا الكلام للنبي صلى الله عليه، ولا عجب أن يشتبه الكلامان، فإنّ مستقاهما من قليب (4734) ومفرغهما من ذَنوب (4735) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سنگ غصبي در بناي خانه، در گرو ويران شدن آن است (اين سخن از رسول خدا نقل شده است، و اينكه سخن پيامبر (ص) و علي (ع) شبيه يكديگرند جاي شگفتي نيست براي اينكه هر دو از يكجا سرچشمه گرفته و در دو ظرف ريخته شده است).

p: 145

Wonderful Saying241

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The day of the oppressed over the oppressor will be severer than the day of the oppressor over the oppressed. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: يَوْمُ الْمَظْلُومِ عَلَى الظَّالِمِ أَشدُّ مِنْ يَوْمِ الظَّالِمِ عَلَى الْمَظْلُومِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: روزي كه ستمديده از ستمكار انتقام كشد، سخت تر از روزي است كه ستمكار بر او ستم روا مي داشت.

Footnote

(1). It is easy to bear oppression in this world hut it is not easy to face its punishment in the next world, because the period of hearing oppression even though life-long is after all limited; but the punishment for oppression is Hell whose most fearful aspect is that life there will last for ever and death will not save from punishment. That is why, if an oppressor kills someone then with that killing the oppression comes to an end, and there is no further scope for any further oppression on the same person; but its punishment is that he is thrown in Hell where he suffers his punishment.

The Persian couplet says:

The effect of the oppression on us has passed away, but it will ever remain on the oppressor.

Wonderful Saying242

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear Allah to some degree (even) though it be little; and set a curtain between you and Allah (even) though it be thin.

In Arabic

وقال عليه السلام: اتَّقِ اللهَ بَعْضَ التُّقَى وَإِنْ قَلَّ، وَاجْعَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ سِتْراً وَإِنْ رَقَّ.

p: 146

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از خدا بترس هر چند اندك، ميان خود و خدا پرده اي قرار ده هر چند نازك.

Wonderful Saying243

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When replies are numerous the correct point remains obscure. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا ازْدَحَمَ الْجَوَابُ (4736) خَفِيَ الصَّوَابُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگاه پاسخها همانند و زياد باشد، پاسخ درست پنهان گردد.

Footnote

(1). If replies to a question begin to be given from all sides, every reply will raise another question and thus open the door for arguing, and as the number of replies will further necessitate search for the real truth, detection of the correct reply will become more and more arduous, because everyone will try to have his reply accepted as correct as a result of which he will try to collect arguments from here and there to have his reply accepted as correct as a result of which the whole matter will become confused and this dream will turn into an aimless one because of the multiplicity of interpretations.

Wonderful Saying244

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Surely in every blessing there is a right of Allah. If one discharges that right Allah increases the blessing, and if one falls short of doing so one stands in danger of losing the blessing.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ حَقّاً، فَمَنْ أَدَّاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهِ خَاطَرَ بِزَوَالِ نِعْمَتِهِ.

p: 147

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا را در هر نعمتي حق است، هر كس آن را بپردازد، فزوني يابد، و آن كس كه نپردازد و كوتاهي كند، در خطر نابودي قرار گيرد.

Wonderful Saying245

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When capability increases, desire decreases.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِذَا كَثُرَتِ الْمَقْدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهْوَةُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هنگامي كه توانايي فزوني يابد، شهوت كاستي گيرد.

Wonderful Saying246

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Keep on guard against the slipping away of blessings because not everything that runs away comes back.

In Arabic

وقال عليه السلام: احْذَرُوا نِفَارَ النِّعَمِ (4737) فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرْدُودٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از گريختن نعمتها بپرهيزيد زيرا هر گريخته اي باز نمي گردد.

Wonderful Saying247

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Generosity is more prompting to good than regard for kinship.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّحِمِ (4738) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بخشش بيش از خويشاوندي محبت آورد.

Wonderful Saying248

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If a person has a good idea about you make his idea be true.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ ظَنَّ بِكَ خَيْراً فَصَدِّقْ ظَنَّهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چون كسي به تو گمان نيك برد، خوشبيني او را تصديق كن.

Wonderful Saying249

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The best act is that which you have to force yourself to do.

p: 148

In Arabic

وقال عليه السلام: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ مَا أَكْرَهْتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بهترين كارها آن است كه با ناخشنودي در انجام آن بكوشي.

Wonderful Saying250

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I came to know Allah, the Glorified, through the breaking of determinations, change of intentions and losing of courage. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: عَرَفْتُ اللهَ سُبْحَانَهُ بِفَسْخِ الْعَزَائِمِ (4739) وَحَلِّ الْعُقُودَ, نَقْضِ الْهِمَم (4740) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا را از سست شدن اراده هاي قوي، گشوده شدن گره هاي دشوار، و درهم شكسته شدن تصميم ها، شناختم.

Footnote

The breaking of determinations and losing of courage can be argued to prove the existence of Allah in this way that, for example, a man determines to do a thing hut before the determination is transformed into action, it changes and some other idea takes its place. This alteration of ideas and determinations and the emergence of change therein is a proof that there is some higher controlling power over us which has the capacity to bring them from non-existence to existence and again from existence into non-existence, and this is what is beyond human power. Therefore, it is necessary to acknowledge a super authority who effects change and alteration in determinations.

and admission of His Singularity. When this iman takes root in the heart of a man then he does not agree to bow before any other being, nor is he over-awed or affected by any p9wer or authority. Rather, getting mentally freed of all ties he regards himself a devotee of Allah and the result of this adherence to the Unity is that he is saved from the pollution of polytheism.

p: 149

Prayer (salat) is the most important of all forms of worship. It consists of standing, sitting, bending and prostration, and these postures are a successful way of destroying the feeling of vanity and pride, erasing self-conceit and egotism and creating humility and submissiveness, because the actions and movements of a vain person produce pride and haughtiness while humble actions engender the quality of submissiveness and humbleness in the mind. With the exercise of these acts a man, by and by, acquires a humble temperament. This is how the Arabs who were so vain that if their whip fell off during riding they would not bend down to pick it up or if the strap of the shoe gave way they thought it insulting to bend down to mend it, began to rub their faces on dust during prostration in prayers, and place their foreheads in the position of others' feet during the congregational prayer, and in this way acquired the true spirit of Islam after abandoning the pre-Islamic vanity and partisanship.

zakat, namely that a person who is able to do so should pay annually out of his money or property a fixed share for those who are either destitute or do not have means of livelihood for a year, is an obligatory command of Islam, the purpose behind which is that no individual in the community should remain poor and they should remain safe from the evils that result from need and poverty. Besides, another objective is that wealth should keep rotating from one individual to another and should not be centred in a few persons.

p: 150

Fasting (siyam) is a form of worship in which there is not an iota of show, and no motive is active in it except that of pure intention. As a result, even in seclusion when hunger perturbs a man or thirst makes him uneasy he does not extend his hand for eating, nor does the longing for water make him lose his control although if something is eaten or drunk no one is to peep into his stomach, but the purity of conscience prevents his will from deflecting. This is the greatest good of fasting that it engenders purity of will in action.

The purpose of hajj (pilgrimage to the House of Allah) is that Muslims from all corners of the globe should assemble at one place so that this world assembly should prove to be an occasion for the manifestation of Islam's greatness, the renewal of the passion for worship and the creation of bonds of mutual brotherhood.

The purpose of jihad (fighting in the way of Allah) is to fight with all possible 'flight those forces which oppose Islam, so that Islam may achieve stability and progress. Although there are dangers for life in this course and difficulties crop up at every step, yet the tidings for eternal ease and everlasting life produce the courage to bear all these hardships.

The persuasion for good and dissuasion from evil are effective ways of showing others the correct path and preventing them from wrong; If a community has no persons to perform these duties nothing can save it from ruin and it falls to an extreme depth morally and socially. That is why Islam has laid great stress on it as compared to other matters, and held disregard to it as an unpardonable sin.

p: 151

Doing good for kinship means that a man should do favours to his relatives and at least should not stop mutual accosting and speaking with them so that spirits may become clean and family ties may develop, and the scattered individuals may render strength to one another.

Seeking vengeance is a right given to the survivors of the person killed. They can demand a life for a life so that for fear of punishment no one would dare kill any person, and at the same time the survivor's passion for revenge should not result in the killing of more than one person. No doubt forgiveness or pardon does carry weight in its own place but where it means trampling of an individual's right or a danger to world peace it cannot be regarded as good. Rather, on such an occasion revenge is the sole way of stopping bloodshed and killing for the safety of human life. Thus, Allah says:

And for you there is (security of) Retaliation O' you men of understanding, so that you may guard yourself (against evil). (Qur'an, 2:179)

The purpose behind the awarding of penalties is to make the offender appreciate the seriousness of violating the prohibitions of Allah so that he may keep off the prohibitions for fear of punishments.

Wine causes diffusion of thinking, dispersion of senses and weakness of understanding. As a result, a man commits such actions which would not be expected of him in the state of being in his senses. Besides, it ruins health and renders the body liable to catch infectious diseases while, sleeplessness, nervous weakness and rheumatism are its chief effects. The shari'ah has prohibited it in view of these ill-effects.

p: 152

Theft, that is, taking over someone else's property is an evil habit which is produced by the sway of greed and evil passions and since bringing down evil passions from the position of excess to the bounds of moderation means chastity the abstinence from theft by curbing greed and evil passions would produce chastity.

Adultery and sodomy have been prohibited in order that lineage may be regulated and the human race may continue and prosper, because the issues by adultery are not regarded legitimate for the purposes of lineage and consequently they are not entitled to inheritance, while there is no question of issues in the case of unnatural practices. Besides, as a consequence of these evil practices one contracts such diseases which cause ruination of life in addition to discontinuity of progeny.

The law of evidence is needed because if one party denies the right of another party the latter may establish it through evidence and safeguard it thereby.

Abstention from lies and falsehood has been commanded so that the standing and importance of its contrary namely truth may become prominent and in observing the benefits and advantages of truth the moral weakness of falsehood may be avoided.

salam means peace and peace-loving and it is obvious that peaceful attitude is a successful way of protection from dangers and prevention of war and fighting. Generally, commentators have taken the word salam to mean mutual greetings and well-wishing but the context and the fact that it has been mentioned in the series of obligations does not support this interpretation. However, according to this interpretation salam is a means of safety from dangers because it is regarded as a way of peace and peace-loving. When two Muslims meet each other they offer salam one to the other, it means that they announce the wishes of each for the welfare of the other whereafter each feels safe with the other.

p: 153

Imamate (imamah): This word has appeared in the same form in the correct copies of Nahj al-balaghah as well as in its commentaries like Ibn Abi'l-Hadid, vol.19, p.90; Ibn Maytham, vol.5, pp.367-368; Minhaj al-Bara'ah, vol.21, p.318; and other sources besides Nahj al-balaghah such as Nihayah al-irab by an-Nuwayri ash-Shafi'i, vol.8, p.183 and al-Bihar by al-Majlisi, vol.6, p.111.

In fact, this word of "imamah" has been distorted to "amanah" (trust) or "amanat" (trusts) in some copies such as those printed in Egypt. It is very surprising to note that the. word has appeared as amanah in the text of Nahj al-balaghah printed with the commentary of Ibn Abi'l-Hadid in Egypt in the. first edition vol.4, p.350 as well as in the second edition edited by Muhammad Abu'l-Fadl Ibrahim, vol.19, p.86; while he himself (Ibn Abi'l-Hadid) based his commentary on its correct reading namely imamah as did other commentators.

However, in explanation of this sentence, "Imamate for the orderliness of the community," as the theological scholars say:

Whoever has known dark experiences and has examined political principles knows, of necessity, that whenever men have among them a chief and a guide whom they obey, who restrains the oppressor from his oppression and the unjust man from his injustice and avenges the oppressed of his oppressor, and along with that leads them to rational principles and religious duties, and restrains them from the corruptions which cause the destruction of order in their worldly affairs, and from the evils which result in wretchedness in the world to come, so that every individual might fear that punishment, then because of this they will draw near to soundness and depart from corruption. (al-Babu'l-hadi 'ashar, EngI. transl. p. 63)

p: 154

The institution of Imamate is intended to cater for the unification of the nation and to protect the commandments of Islam from alteration and change, because if there is no head of the nation and no protector of religion neither can the order of the nation be maintained nor can the commandments of Islam remain safe from interference by others. This object can he achieved only when obedience to him is obligatory on the people, because if he is not obeyed and followed as an obligation he will neither be able to maintain justice and equity, nor secure the rights of the oppressed from the oppressor, nor issue and enforce the laws of the shari'ah and consequently the extinction of evil and mischief from the world cannot be expected.

Wonderful Saying251

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The sourness of this world is the sweetness of the next world while the sweetness of this world is the sourness of the next one.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَرَارَةُ الدُّنْيَا حَلاَوَةُ الْآخِرَةِ، وَحَلاَوَةُ الدُّنْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: تلخكامي دنيا، شيريني آخرت، و شيريني دنياي حرام، تلخي آخرت است.

Wonderful Saying252

In English

252. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah has laid down iman (belief) for purification from polytheism; salat (prayer) for purification from vanity; zakat (levy) as a means of livelihood; siyam (fasting) as a trial of the people; hajj (pilgrimage to the House of Allah in Mecca) as a support for religion; jihad (fighting in the way of Allah) for the honour of Islam; persuasion for good (al-amr bi'l-ma`ruf) for the good of the common people; dissuasion from evil (an-nahy 'ani'l-munkar) for the control of the mischievous; regard for kinship for increase of number; revenge for stoppage of bloodshed; the award of penalties for the realization of importance of the prohibitions; the abstinence from drinking wine for protection of the wit; the avoidance of theft for inculcating chastity; abstinence from adultery for safeguarding descent; abstinence from sodomy for increase of progeny; tendering evidence for furnishing proof against contentions; abstinence from the lie for increasing esteem for truth; maintenance of peace (salam) for protection from danger; imamah or Imamate mate (Divine Leadership) for the orderliness of the community and obedience (to Imams) as a mark of respect to the Imamate. (1)

p: 155

In Arabic

. وقال عليه السلام: فَرَضَ اللهُ الْإِِيمَانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّرْكِ، وَالصَّلاَةَ تَنْزِيهاً عَنِ الْكِبْرِ، وَالزَّكَاةَ تَسْبِيباً لِلرِّزْقِ، وَالصِّيَامَ ابْتِلاَءً لْإِِخْلاَصِ الْخَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقْرِبَةً لِلدِّينِ (4741) وَالْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلاَمِ، وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِّ، وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ رَدْعاً لِلسُّفَهَاءِ، وَصِلَةَ الرَّحِمِ مَنْماةً (4742) لِلْعَدَدِ، وَالْقِصَاصَ حَقْناً لِلدِّمَاءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِيناً لِلْعَقْلِ، وَمُجَانَبَةَ السَّرِقَةِ إِيجاباً لِلْعِفَّةِ، وَتَرْكَ الزِّنَى تَحْصِيناً لِلنَّسَبِ، وَتَرْكَ اللِّوَاطِ تَكْثِيراً لِلنَّسْلِ، وَالشَّهَادَاتِ (4743) اسْتِظهَاراً (4744) عَلَى الْمُجَاحَدَاتِ (4745) وَتَرْكَ الْكَذِبِ تَشْرِيفاً لِلصِّدْقِ، وَالسَّلاَمَ أَمَاناً مِنَ الْمَخَاوِفِ، وَالْإِمَانَةَ نِظَاماً لِلْأَُمَّةِ، وَالطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلْإِمَامَةِ

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا (ايمان) را براي پاكسازي دل از شرك، و (نماز) را براي پاك بودن از كبر و خودپسندي و (زكات) را عامل فزوني روزي، و (روزه) را براي آزمودن اخلاص بندگان، و (حج) را براي نزديكي و همبستگي مسلمانان، و (جهاد) را براي عزت اسلام، و (امر به معروف) را براي اصلاح توده ها ناآگاه، و (نهي از منكر) را براي بازداشتن بيخردان از زشتي ها، (صله رحم) را براي فراواني خويشاوندان، و (قصاص) را براي پاسداري از خونها، و اجراي (حدود) را براي بزرگداشت محرمات الهي، و ترك (ميگساري) را براي سلامت عقل، و دوري از (دزدي) را براي تحقق عفت، و ترك (زنا) را براي سلامت نسل آدمي، و ترك (لواط) را براي فزوني فرزندان، و (گواهي دادن) را براي به دست آوردن حقوق انكارشده، و ترك (دروغ) را براي حرمت نگهداشتن راستي، و (سلام كردن) را براي امنيت از ترسها، و (امامت) را براي سازمان يافتن امور امت، و (فرمانبرداري از امام) را براي بزرگداشت مقام رهبري، واجب كرد.

p: 156

Footnote

(1). Before describing some of the aims and good points of the commands of the shari'ah (i.e., religious law), Amir al-mu'minin has began with the aims and objects of Belief (iman), because iman serves as the basis of religious commands, and without it no need is felt for any religious code or jurisprudence. iman is the name of acknowledging the existence 6f the Creator

Wonderful Saying253

In English

253. Amir al-mu'minin, peace be upon him, used to say: If you want an oppressor to take an oath ask im to swear like this that he is out of Allah's might and His power, because if he swears falsely in this way he will be quickly punished, while if he swears by Allah Who is such that there is no god but He, he will not be quickly punished since he is expressing the Unity of Allah, the Sublime. (1)

In Arabic

وكان عليه السلام يقول: أَحْلِفُوا الظَّالِمَ. إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ. بِأَنَّهُ بَرِىءٌ مِنْ حَوْلِ اللهِ وَقُوَّتِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِباً عُوجِلَ الْعُقُوبَةَ، وَإِذَا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَمْ يُعَاجَلْ، لاََِنَّهُ قَدْ وَحَّدَهُ اللّهَ تَعَالَى .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنگاه كه خواستيد ستمكاري را سوگند دهيد از او بخواهيد كه بگويد از حول و قوت خدا بيزار است زيرا اگر به دروغ سوگند خورد، پس از بيزاري، در كيفر او شتاب شود، اما اگر در سوگند خود بگويد (به خدايي كه جز او خدايي نيست) در كيفرش شتاب نگردد، چه او خدا را به يگانگي ياد كرد.

p: 157

Footnote

(1). It is narrated that someone levied some charges against Imam Ja'far as-Sadiq before the 'Abbaside Caliph 'Abdullah ibn Muhammad al-Mansur. al-Mansur sent for the Imam and told him that such and such a person had told him such and such about him. The Imam said it was all wrong and there was not an iota of truth therein, and desired the man to he sent for and questioned before him. Consequently, he was sent for and questioned. He said that whatever he had said was true and correct. The Imam said to him, "if you are speaking the truth then you swear as I ask you to swear." Thereafter, the Imam made him swear by saying, "I am out of Allah's might and power and I rely on my own might and power." Soon after swearing like this he got an attack of paralysis and he became motionless. The Imam, returned with full honour and prestige. (al-Kafi, al-Kulayni, vol.6, pp. 445--446; al-Bihar, vol.47, pp.164 -- 165, 172-175, 203 -- 204; al-Fusul al-muhimmah, Ibn as-Sabbagh al-Maliki, pp.225 --226; as-sawa`iq al-muhriqah, Ibn Hajar ash-Shafi'i, p. 120; Jami' karamat al-awliya', an-Nabhani ash-Shafi'i, vol.2, p.4).

Such an event took place again during the reign of Harun ar-Rashid (149/766 - 193/809 - the grandson of al-Mansur) when 'Abdullah ibn Mus'ab (the grandson of 'Abdullah ibn az-Zubayr -- the well-known enemy of Ahlu'1-bayt of the Holy Prophet) slandered Yahya ibn 'Abdillah ibn al-Hasan ibn (al-Imam) al-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib before Harun ar-Rashid by saying that he was plotting a revolution against him (Harun). Then, Yahya made 'Abdullah swear before Harun in the same manner as the Imam had done. When 'Abdullah swore as he was required to, the symptom of leprosy soon appeared in him in the presence of Harun and he died after three days, while every part of his flesh cracked open and all the hair of his body fell out. After this, Harun used to say, "How soon Allah took revenge on 'Abdullah for Yahya!" (Maqatil at-talibiyyin, Abu'l-Faraj al-Isfahani, pp.472-478; Muruj adh-dhahab, al-Mas'udi, vol.3, pp.340-- 342; Tarikh Baghdad, al-Khatib, vol.14, pp.110-112; Ibn Abi'l-Hadid, vol.19, pp.91-94; at- Tarikh, Ibn Kathir, vol.10, pp.167-168; Tarikh al-khulafa', as-Suyuti:, p.287).

p: 158

Wonderful Saying254

In English

254. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' son of Adam, be your own representative in the matter of your property and do about it whatever you want to be done with it after your death. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: يَابْنَ آدَمَ، كُنْ وَصِيَّ نَفْسِكَ، فِي مَالِكَ وَاعْمَلْ فِيهِ مَا تُؤْثِرُ (4746) أَنْ يُعْمَلَ فِيهِ مِنْ بَعْدِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم! خودت وصي مال خويش باش، امروز بگونه اي عمل كن كه دوست داري پس از مرگت عمل كنند.

Wonderful Saying255

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Anger is a kind of madness because the victim to it repents afterwards. If he does not repent his madness is confirmed.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُونِ، لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْدَمُ، فَإِنْ لَمْ يَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْكِمٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: تندخويي بي مورد نوعي ديوانگي است، زيرا كه تندخو پشيمان مي شود، و اگر پشيمان نشد پس ديوانگي او پايدار است.

Wonderful Saying256

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Health of body comes from paucity of envy. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: صِحَّةُ الْجَسَدِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَدِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: تندرستي تن در دوري از حسادت است.

Footnote

(2). Envy produces such a poisonous matter in the body which destroys the natural heat of the body as a result of which the body weakens and the spirit withers. That is why an envious person never prospers and melts away in the heat of envy.

p: 159

Wonderful Saying257

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to Kumayl ibn Ziyad an-Nakha'i: O' Kumayl, direct your people to go out in the day to achieve noble traits and to go out in the night to meet the needs of those who might be sleeping, for I swear by Him Whose hearing extends to all voices if ever someone pleases another's heart, Allah will create a special thing out of this pleasing so that whenever any hardship befalls him it will come running like flowing water and drive away the hardship as wild camels are driven away.

In Arabic

وقال عليه السلام لِكُمَيْل بن زياد النخعي: يَا كُمَيْلُ، مُرْ أَهْلَكَ أَنْ يَرُوحُوا (4747) في كَسْبِ الْمَكَارِمِ، وَيُدْلِجُوا (4748) فِي حَاجَةِ مَنْ هُوَ نائِمٌ، فَوَالَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأَصْوَاتَ مَا مِنْ أَحَدٍ أَوْدَعَ قَلْباً سُرُوراً إِلاَّ وَخَلَقَ اللهُ لَهُ مِنْ ذلِكَ السُّرُورِ لُطْفاً، فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَائِبَةٌ (4749) جَرَى إلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي انْحِدَارِهِ حَتَّى يَطْرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطْرَدُ غَرِيبَةُ الْإِِبلِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي كميل! خانواده ات را فرمان ده كه روزها در به دست آوردن بزرگواري، و شبها در رفع نياز خفتگان بكوشند، سوگند به خدايي كه تمام صداها را مي شنود، هر كس دلي را شاد كند، خداوند از آن شادي لطفي براي او قرار دهد كه به هنگام مصيبت چون آب زلالي بر او باريدن گرفته و تلخي مصيبت را بزدايد چنانكه شتر غريبه را از چراگاه دور سازند.

Wonderful Saying258

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When you fall in destitution, trade with Allah through charity.

p: 160

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا أَمْلَقْتُمْ (4750) فَتَاجرُِوا اللهَ بِالصَّدَقَةِ.

In Persian

هرگاه تهيدست شديد با صدقه دادن، با خدا تجارت كنيد.

Wonderful Saying259

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Faithfulness with faithless people is faithlessness with Allah, while faithlessness with faithless people is faithfulness with Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْوَفَاءُ لِأَهْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِنْدَ اللهِ، وَالْغَدْرُ بَأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِنْدَ اللهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: وفاداري با خيانتكاران نزد خدا نوعي خيانت، و خيانت به خيانتكاران نزد خدا وفاداري است.

Wonderful Saying260

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is many a man being gradually brought towards punishment by good treatment with him; many a man who remains in deceit because his evils are covered; and many a man who is in illusion because of good talk about him, while there is no greater ordeal by Allah, the Glorified, than the giving of time.

as-Sayyid ar-Radi says: This saying has appeared earlier as well but here it contains a beautiful and useful addition.

In Arabic

وقال عليه السلام: كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَجٍ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَمَغْرُورٍ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ وِمَا ابْتَلَى اللهُ سُبْحَانَهُ أَحَداً بِمِثْلِ الْإِِمْلاَءِ لَهُ.

قال الرضي: و قد مَضى هذا الكلام فيما تقدم، إلاّ أن فيه هاهنا زيادة مفيدة.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با احسان پياپي خدا، گناهكار را گرفتار كند و پرده پوشي خدا او را مغرور سازد، و با ستايش مردم فريب خورد و خدا هيچ كس را همانند مهلت دادن، مورد آزمايش قرار نداد.

p: 161

Wonderful Saying261

In English

261. When the news of the attack of Mu'awiyah's men on al-Anbar reached Amir al-mu'minin, peace be upon him, he himself came out walking till he reached an-Nukhaylah, where people overtook him and said: "O' Amir al-mu'minin, we are enough for them," then he said:

You cannot be enough for me against yourselves, so how can you be enough for me against others? Before me the people used to complain of the oppression of their rulers but now I have to complain of the wrongful actions of my people; as though I am led by them and they are the leaders or that I am the subject and they are the rulers.

The narrator says: When Amir al-mu'minin, peace be upon him, uttered this during his long speech which we have included in the collection of sermons (No.27), two men from his companions advanced towards him and one of them said: I rule no one except myself and my brother (Qur'an, 5:25). So, order us with your command, O' Amir al-mu'minin and we will accomplish it. Thereupon, Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: How can you two accomplish what I aim at?

In Arabic

وقال عليه السلام لما بلغه إغارةُ أصحاب معاويةَ على الأَنبار، فخرج بنفسه ماشياً حتى أتى النُّخَيْلَةَ (4767) فأدركه الناسُ وقالوا: يا أميرالمؤمنين نحن نكفيكَهُمْ. فقال: وَاللهِ مَا تَكْفُونَنِي أَنْفُسَكُمْ، فَكَيْفَ تَكْفُونَنِي غَيْرَكُمْ؟ إِنْ كَانَتِ الرَّعَايَا قَبْلِي لَتَشْكُوا حَيْفَ رُعَاتِهَا، وَإِنَّنِي الْيَوْمَ لاَََشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي، كَأَنَّنِيَ الْمَقُودُ (4768) وَهُمُ الْقَادَةُ، أَوِ ألْمَوْزُوعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ (4769) . فلما قال عليه السلام هذا القول، في كلامٍ طويلٍ قد ذكرنا مختارَه في جملةِ الخُطَب، تقدّم إليه رجلان من أصحابه فقال أحدهما: إنّي لا أملك إلاّ نفسي وأخي، فَمُرْ بأمرك يا أميرالمؤمنين نُنْفِد له. فقال عليه السلام: وأَيْنَ تَقَعَانِ مِمَّا أُريدُ (4770) .

p: 162

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (آن هنگام كه تهاجم ياران معاويه به شهر انبار، و غارت كردن آن را شنيد، تنها و پياده به طرف پادگان نظامي كوفه (نخيله) حركت كرد، مردم خود را به او رسانده، گفتند اي امير مومنان ما آنان را كفايت مي كنيم، فرمود:) شما از انجام كار خود درمانده ايد! چگونه كار ديگري را برايم كفايت مي كنيد؟ اگر رعاياي پيش از من از ستم حاكمان مي ناليدند، امروز من از رعيت خود مي نالم، گويي من پيرو و آنان حكمرانند، يا من محكوم و آنان فرمانروايانند. (دو نفر از ياران جلو آمدند و يكي گفت: من جز خود و برادرم را در اختيار ندارم، اي امير مومنان فرمان ده تا هرچه خواهي انجام دهم، امام فرمود:) شما كجا؟ و آنچه من مي خواهم كجا؟

Wonderful Saying262

In English

262- It is said that al-Harith ibn Hawt came to Amir al-mu'minin, and said: Do you believe I can ever imagine that the people of Jamal were in the wrong? Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' al-Harith! You have seen below yourself but not above yourself, and so you have been confused. Certainly, you have not known right, so that you can recognize the righteous. And you have not known wrong, so that you can recognize the people of wrong! Then al-Harith said: In that case, I shall withdraw along with Sa'd ibn Malik and 'Abdullah: ibn 'Umar; whereupon Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Verily, Sa'd and 'Umar have neither sided with Right nor forsaken Wrong. (1)

p: 163

In Arabic

. وقيل: إنّ الحارث بن حَوْطٍ أتاه فقال: أتُراني (4771) أظنّ أصحابَ الجمل كانوا على ضلالة؟ فقال عليه السلام: يَا حَارِثُ، إِنَّكَ نَظَرْتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرْ فَوْقَكَ فَحِرْتَ (4772) إِنَّكَ لَمْ تَعْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ (4773) , وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاهُ. فقال الحارث: فإنّي أَعتزل مع سعيد بن مالك وعبد الله بن عمر. فقال عليه السلام: إِنَّ سَعِيداً وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَمْ يَنْصُرَا الْحَقَّ، وَلَمْ يَخْذُلاَ الْبَاطِلَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت: آيا چنين پنداري كه من اصحاب جمل را گمراه مي دانم؟ چنين نيست، امام فرمود:) اي حارث تو زير پاي خود را ديدي، اما به پيرامونت نگاه نكردي، پس سرگردان شدي، تو حق را نشناختي تا بداني اهل حق چه كساني مي باشند؟ و باطل را نيز نشناختي تا باطل گرايان را بداني. (حارث گفت من و سعيد بن مالك، و عبدالله بن عمر، از جنگ كنار مي رويم، امام فرمود:) همانا سعيد و عبدالله بن عمر، نه حق را ياري كردند، و نه باطل را خوار ساختند.

Footnote

(1). Sa'd ibn Malik (i.e. Sa'd ibn Abi Waqqas, the father of 'Umar ibn Sa'd who killed Imam Husayn) and 'Abdullah ibn 'Umar were among those who were keeping themselves away from Amir al-mu'minin's help and support. As for Sa'd ibn Abi Waqqas, after the killing of 'Uthman he retired to some wilderness and passed his life there, but did not agree to swear allegiance to Amir al-mu'minin (as Caliph). But after the death of Amir al-mu'minin he used to express his repentance, saying, "I held an opinion but it was a wrong opinion." (al-Mustadrak, al-Hakim, vol.3, p. 116). And when Mu`awiyah blamed him for not supporting him in his fight with Amir al-mu'minin, Sa'd said:

p: 164

I only repent for not having fought against the rebellious group (i.e. Mu'awiyah and his people). (Ahkam al-Qur'an, al-Jassas al-Hanafi, vol.2, pp.224,225; al-Furu', Ibn Muflih al-Hanbali, vol.3, p.542)

As for `Abdullah ibn 'Umar, although he had sworn allegiance, he refused to help Amir al-mu'minin in the battles putting forth the excuse: "I have sought seclusion to devote myself to worship and do not therefore want to involve myself in war and fighting."

A Persian couplet says:

Intelligence regards such excuses worse than the offence itself.

Abdullah ibn 'Umar also frequently used to express his repentance, even up to the last moments of his life, saying:

I do not find anything in myself to be distressed about in this world, except my not having fought alongside Ali ibn Abi Talib against the rebellious group as Allah, to Whom belongs Might and Majesty, had commanded me. (al-Mustadrak, vol.3, pp.115 - 116; as-Sunan al-kubra, al-Bayhaqi, vol.8, p.172; at-Tabaqat, Ibn Sa'd, vol.4, part l, pp.136, 137; aljst1.'ab, vol.3, p.953; Usd al-ghabah, vol.3, p.229; vol.4, p.33; Majma' az-zawa'id, vol.3, p.182; vol.7, p.242; al-Furu', vol.3, p.543; Ruh al-ma'ani; al-Alusi, vol.26, p.151).

Wonderful Saying263

In English

263- Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The holder of authority is like the rider on a lion - he is envied for his position but he well knows his position. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: صَاحِبُ السُّلْطَانِ كَرَاكِبِ الْأَسَدِ: يُغْبَطُ (4774) بِمَوْقِعِهِ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَوْضِعِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همنشين پادشاه، شيرسواري را ماند كه ديگران حسرت منزلت او را دارند، ولي خود مي داند كه در جاي خطرناكي قرار گرفته است

p: 165

Footnote

(1). The intention is that if a person holds high position in the royal court people look at his rank and position and honour and prestige with envy, but he himself has always the fear lest the royal pleasure turns against him and he falls in the pit of disgrace and dishonour or death and destruction, like the rider on a lion with by whom people are awed, but he himself is ever facing the danger lest the lion devours him, or throws him in some fatal pit.

Wonderful Saying264

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do good with the bereaved ones of others so that good is done to your bereaved ones also.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَيْرِكُمْ تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ (4775) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با بازماندگان ديگران نيكي كنيد، تا حرمت بازماندگان شما را نگاه دارند.

Wonderful Saying265

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When the utterance of the wise is to the point it serves as a cure, but if it is wrong it proves like an illness. (1)

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ كَلاَمَ الْحُكَمَاءِ إذَا كَانَ صَوَاباً كَانَ دَوَاءً، وَإِذَا كَانَ خَطَأً كَانَ دَاءً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: گفتار حكيمان اگر درست باشد درمان، و اگر نادرست، درد جان است

Footnote

(1). The group of the learned and reformers is responsible for improvement as well as deterioration because the common people are under their influence, and regard their words and action as correct and standard, rely on them and act upon them. In this way, If their teaching caters for improvement then thousands of individuals will acquire improvement and betterment thereby; but if there be evil in it then thousands of individuals will get involved in misguidance and get astrayed. That is why it is said: "When a scholar gets into evil the whole world gets into evil." to call upon Amir al-mu'minin for the solution of many unsolved problems and so as to benefit from his vast knowledge. But Abu Bakr, due to the short period of his caliphate, and 'Uthman, due to the special circumstances of his caliphate and his entourage, seldom used to call on Amir al-mu'minin and benefit from his advice. 'Umar used to praise Amir al-mu'minin very much for his vast knowledge, saying:

p: 166

The most knowledgeable person among us in jurisprudence and judgement is 'Ali. (as-Sahih, al-Bukhari, vol.6, p.23; al-Mu3nad, Ahmad ibn Hanbal, vol.5, p.113; al-Mustadrak, al-Hakim, vol.3, p.305; at- Tabaqat, Ibn Sa'd, vol.2, part 2, p.102; al-Isti'ab, vol.3, p.1102)

Certainly, there is no need for the evidence of 'Umar and others in this field when 'Umar himself and a group of the Companions confess that the Holy Prophet used to say:

'Ali is the most knowledgeable in jurisprudence and judgement among my ummah (Muslim community). (Akhbar al-qudat, Waki', vol.1, p.78; Masabih, as-sunnah, al-Baghawi, vol.2, p.203; al-Isti`ab, vol. 1, pp.16- 17: vol.3, p.1102; ar-Riyad-an-nadirah, vol.2, p.108; as-Sunan, Ibn Majah, vol.1, p.55)

In this connection, All mad ibn Hanbal narrates from Abu Hazim that a certain man approached Mu'awiyah and put to him some questions on religion. Mu'awiyah said, "Refer this question to 'All who possesses better knowledge." The man said, "But I would rather have your reply than that of `Ali." Mu'awiyah silenced him and said, "It is the worst thing I have heard from you. You have expressed hate towards the person whom the Messenger of Allah' used to coach and tutor as a mother bird feeds a nestling by putting grain after grain into the mouth of the nestling with its beak and to whom the Messenger of Allah said:

You hold the same position in relation to me as Harun held in relation to Musa except that there shall, in all certainty, be no prophet after me; and to whom 'Umar used to turn for the solution of unsolved problems." (Fayd al-qadir, al-Munawi, vol.3, p.46; ar-Riyad, an-nadirah, vol.2, p.l95: as-Sawa`iq al-muhriqah, p. 107; Fath al-bari, vol.17, p.105)

p: 167

Also 'Umar used to say frequently:

Women lack. the ability to give birth to such as 'Ali ibn Abi Talib. Had it not been for 'Ali, 'Umar would have been finished. (Ta'wil mukhtalaf al-hadith, Ibn Qutaybah, p.202; al-Isti'ab, vol.3, p.1103; Qudat al-Undulus, al-Maliqi, p.73; ar-Riyad an-nadirah, vol.2, p. 194; al-Manaqib, al-Khwarazmi, p.39; Yanabi' al-mawaddah, pp.75, 373: Fayd al-qadir, vol.4, p.356)

He also used to say:

I seek the protection of Allah from the problems in which Abu'l-Hasan ('Ali) is not present! (al-Isti'ab, vol.3, pp.1102-1103; a;-Tabaqat, vol.2, part 2, p.102; Sifatu 's-safwah, Ibn al-Jawzi, vol.1, p.121; Usd al-ghabah, vol.4, pp.22-23; al-Isabah, vol.2, p.509: at-Tarikh, Ibn Kathir, vol.7, p.360)

'Umar often addressed Amir al-mu'minin, thus:

O' Abu'l-Hasan, I seek the protection of Allah from being in a community among which you are not found. (al-Mustadrak, vol.1, pp. 457-458; at-Tafsir, Fakhr ad-Din ar-Razi, vol.32, p.10; ad-Durr al-manthur, as-Suyuti, vol.3, p.144; ar-Riyad an-nadirah, vol.2, p. 197; Fayd al-qadir, vol.3, p.46; vol.4, p. 356; as-Sawa'iq al-muhriqah, p. 107)

Above all these confessions is the acknowledgement by the Holy Prophet of Amir al-mu'minin as narrated by 'Umar ibn al-Khatib himself, Abu Sa'id al-Khudri and Mu'adh ibn Jabal that the Holy Prophet said:

O' 'Ali, I have exceeded you in prophethood, for there will be no prophet after me, and you exceed others in seven noble qualities. You are: i) the first who believed in Allah, ii) the best fulfiller of the promise made to Allah, iii) the best adherer to the commandments of Allah, iv) the most equitable distributor among the people, v) the best dispenser of justice (or the most clement) to the (Muslims) subjects, vi) the one who has the best insight into controversial cases, (or the most learned in judgement), and vii) the most conspicuous in virtue and honour before Allah. (Hilyah al-awliya', vol.1, pp.65, 66; ar-Riayd an-nadirah, vol.2, p.198; al-Manaqib, al-Khwarazmi, p.61; Kanz al-'ummal vol.12, p.214; Ibn Abi'l-Hadid, vol.13, p.230)

p: 168

It is also narrated by Amir al-mu'minin, Abu Ayyub al-Ansari, Ma'qil ibn Yasir and Buraydah ibn Husayb that the Messenger of Allah (p.b.u.h.a. h.p.) said to Fatimah (p.b.u.h.) that:

Are you not satisfied? Surely, I have married you to the foremost of my ummah who believes in Islam, and the most knowledgeable among them and superior among them in clemency. (al-Musnad, Ahmad ibn Hanbal, vol.5, p.26;al-Musannaf, as -San'ani, vol.5, p.490; al-Isti'ab, vol.3, p.1099; Usd al-ghabah, vol.5, p.520;Kanzal-'ummal vol .12, p.205; vol.15, p.99; Majma' az-zawa'id, vol.9, pp.101, 114; as-Sirah al-halabiyyah, vol.1, p.285)

After we read the following saying of the Holy Prophet, it is no surprise for us to note that the above acknowledgements of the vast knowledge of Amir al-mu'minin and his efficiency in the field of jurisprudence and judgement were made.

I am the city of knowledge and 'Ali is its gate; he who wants to acquire (my) knowledge must come through the gate. (al-Mustadrak, vol.3, pp.l26,127; al-Isti'ab, vol.3, p.1l02; Usd al-ghabah, vol.4, p.22; Tahdhib at-tahdhib, vol.6, pp.320-32l; vol.7, p.337; Majma' az-zawa'id, vol.9, p.114; Kanz al-'ummal, vol.12, pp.201, 212; vol.15, pp.l29-130)

Also, the Holy Prophet said:

I am the store-house of wisdom and 'Ali is its gate. He who wants to acquire wisdom must come through the gate. (al-Jami' as-sahih, at- Tirmidhi, vol.5, pp.637-638; Hilyah al-awliya', vol-i, p-64; Masabih. as-sunnah, al-Baghawi, vol.2, p.275; ar-Riyad an-nadirah, vol.2, p.193; Kanz al-'ummal, vol.12, p.201)

Wonderful Saying266

In English

Someone asked Amir al-mu'minin, peace be upon him, to define religion for him, so he said: Come to me tomorrow so that I enlighten you in the presence of all the people, so that if you forget what I say others might retain it, because an utterance is like a fluttering prey which may be grappled with by someone but missed by others. as- Sayyid ar- Radi says: We have already stated in the earlier chapter what Amir al-mu'minin replied to this man, namely his saying (no.31). "Faith stands on four supports."

p: 169

In Arabic

. وسأَله عليه السلام رجل أَن يعرّفه ما الْإِيمان. فقال: إِذَا كَانَ غَدٌ فَأْتِنِي حَتَّى أُخْبِرَكَ عَلَى أَسْمَاعِ النَّاسِ، فإِنْ نَسِيتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ، فَإِنَّ الْكَلاَمَ كَالشَّارِدَةِ، يَنْقُفُهَا (4776) هذَا وَيُخِْئُهَا هذَا. وقد ذكرنا ما أجابه به فيما تقدم من هذا الباب، وهو قوله: الاِيمان على أربع شعب.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي از امام پرسيد كه ايمان را تعريف كن:) فردا نزد من بيا تا در جمع پاسخ گويم، كه اگر تو گفتارم را فراموش كني ديگري آن را در خاطرش سپارد، زيرا گفتار چونان شكار رمنده است، يكي آن را به دست آورد، و ديگري آن را از دست مي دهد (پاسخ امام در حكمت 31 آمد كه ايمان را بر چهار شعبه تقسيم كرد.)

Wonderful Saying267

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' son of Adam, do not inflict the worry of the day that has not yet come on the day which has already come, because if that day be in your life Allah will bestow its livelihood also.

In Arabic

. وقال عليه السلام: يَابْنَ آدَمَ، لاَ تَحْمِلْ هَمَّ يَوْمِكَ الَّذِي لَمْ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَدْ أَتَاكَ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنْ عُمُرِكَ يَأْتِ اللهُ فِيهِ بِرِزْقِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم! اندوه روز نيامده را بر امروزت ميفزا، زيرا اگر روز نرسيده، از عمر تو باشد خدا روزي تو را خواهد رساند.

Wonderful Saying268

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Have love for your friend up to a limit, for it is possible that he may turn into your enemy some day; and hate your enemy up to a limit for it is possible that he may turn into your friend some day.

p: 170

In Arabic

وقال عليه السلام: أَحْبِبْ حَبِيبَكَ هَوْناً (4777) مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْماً مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْناً مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْماً مَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در دوستي با دوست مدارا كن، زيرا شايد روزي دشمن تو گردد، و در دشمني با دشمن نيز مدارا كن، زيرا شايد روزي دوست تو گردد.

Wonderful Saying269

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There are two kinds of workers in the world. One is a person who works in this world for this world and his work of this world keeps him unmindful of the next world. He is afraid of destitution for those he will leave behind but feels himself safe about it. So, he spends his life after the good of others. The other is one who works in this world for what is to come hereafter, and he secures his share of this world without effort. Thus, he gets both the benefits together and becomes the owner of both the houses together. In this way, he is prestigious before Allah. If he asks Allah anything He does not deny him.

In Arabic

وقال عليه السلام: النَّاسُ فِي الدُّنْيَا عَامِلاَنِ: عَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا، قَدْ شَغَلَتْهُ دُنْيَاهُ عَنْ آخِرَتِهِ، يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخْلُفُهُ الْفَقْرَ، وَيأْمَنُهُ عَلَى نَفْسِهِ، فَيُفْنِي عُمُرَهُ فِي مَنْفَعَةِ غَيْرِهِ. وَعَامِلٌ عَمِلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا بَعْدَهَا، فَجَاءَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَأَحْرَزَ الْحَظَّيْنِ مَعاً، وَمَلَكَ الدَّارَيْنِ جَمِيعاً، فَأَصْبَحَ وَجِيهاً (4778) عِنْدَاللهِ، لاَ يَسْأَلُ اللهَ حَاجَةً فَيَمْنَعَهُ.

In Persian

p: 171

و درود خدا بر او فرمود: مردم در دنيا دو دسته اند، يكي آن كس كه در دنيا براي دنيا كار كرد، و دنيا او را از آخرتش باز داشت، بر بازماندگان خويش از تهيدستي ترسان است، و از تهيدستي خويش در امان است، پس زندگاني خود را در راه سود ديگران از دست مي دهد و ديگري آنكه در دنيا براي آخرت كار مي كند، و نعمتهاي دنيا نيز بدون تلاش به او روي مي آورد، پس بهره هر دو جهان را چشيده، و مالك هر دو جهان مي گردد، و با آبرومندي در پيشگاه خدا صبح مي كند، و حاجتي را از خدا درخواست نمي كند جز آن كه روا مي گردد.

Wonderful Saying270

In English

It is related that during the days of (Caliph) 'Umar ibn al-Khattab, the question of the excess of the ornaments of the Ka'bah was mentioned to him and some people suggested: If you prepare with it an army of Muslims that will be a matter of great reward; and what would the Ka'bah do with the ornaments? 'Umar thought of doing so but asked Amir al-mu'minin, peace be upon him, when he said:

When the Qur'an was descended on the Prophet, peace be upon him and his descendants, there were four kinds of property. One, the property of Muslim individuals which he distributed among the successors according to fixed shares. Second, the tax (fay') which he distributed to those for whom it was meant. Third, the One-fifth (khums) levy for: which Allah had fixed the ways of disposal. Fourth, amounts of charity (sadaqat) whose disposal was also fixed by Allah. The ornaments of Ka'bah did exist in those days but Allah left them as they were, but did not leave them by omission, nor were they unknown to Him. Therefore, you retain them where Allah and His Prophet placed them.

p: 172

Thereupon, 'Umar ibn al-Khattab said: If you had not been here we would have been humiliated; and he left the ornaments as they were. (1)

In Arabic

وروي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب في أيامه حَلْي الكعبةِ وكثرتُهُ، فقال قوم: لو أخذته فجهزتَ به جيوش المسلمين كان أَعظم للاَجر، وما تصنع الكعبةُ بالْحَلْي؟ فهمّ عمر بذلك، وسأل عنه أميرالمؤمنين عليه السلام. فقال: إِنَّ القُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ سَلَّمَ. وَ الْأَمْوَالُ أَرْبَعَةٌ: أَمْوَالُ الْمُسْلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَرَائِضِ، وَالْفَيْءُ فَقَسَّمَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ، وَالْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللهُ حَيْثُ وَضَعَهُ، وَالصَّدَقَاتُ فَجَعَلَهَا اللهُ حَيْثُ جَعَلَهَا. وَكَانَ حَلْيُ الْكَعْبَةِ فِيهَا يَوْمَئِذٍ، فَتَرَكَهُ اللهُ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتْرُكْهُ نِسْيَاناً، وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ (4779) مَكَاناً، فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أَقَرَّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ. فقال له عمر: لولاك لافتضحنا. وترك الحَلْي بحاله.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در زمان حكومت عمر، نسبت به فراواني زيور و زينتهاي كعبه صحبت شد، گروهي گفتند آنها را براي لشكر اسلام مصرف كن، كعبه زر و زينت نمي خواهد، وقتي از اميرالمومنين (ع) پرسيدند، فرمود:) همانا قرآن بر پيامبر (ص) هنگامي نازل گرديد كه اموال چهار قسم بود، اموال مسلمانان كه آن را بر اساس سهم هر يك از وارثان تقسيم كرد، و غنيمت جنگي كه آن را به نيازمندانش مي رساند، و خمس، كه خدا جايگاه مصرف آن را تعيين فرمود، و صدقات، كه خداوند راه هاي بخشش آن را مشخص فرمود، و زيورآلات و زينت كعبه از اموالي بودند كه خدا آن را بحال خود گذاشت، نه از روي فراموشي آن را ترك كرد، و نه از چشم خدا پنهان بود، تو نيز آن را بحال خود واگذار چنانكه خدا و پيامبرش آن را بحال خود واگذاشتند. (عمر گفت: اگر تو نبودي رسوا مي شديم، و متعرض زيورآلات كعبه نشد.)

p: 173

Footnote

(10). Among the first three Caliphs, 'Umar ibn al-Khattab often used

Wonderful Saying271

In English

It is related that two persons were brought to Amir al-mu'minin, peace be upon him. They had committed theft of public property. One of them was a slave purchased from public money and the other had been purchased by someone among the people. Then Amir al-mu'minin said: As for this one who is the property of public money, there is no punishment for him for it means one property of Allah having taken another property of Allah. As for the other, he should get the punishment. Consequently, his hand was cut.

In Arabic

وروي أنه عليه السلام رُفع إليه رجلان سرقا من مال الله، أحدهما عبد من مال الله، والآخر من عُرُوضِ (4780) الناس. فقال عليه السلام: أَمَّا هذَا فَهُوَ مِنْ مَالِ اللهِ وَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ، مَالُ اللهِ أَكَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً، وَأَمَّا الْآخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، فقطع يده.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (دو نفر دزد را خدمت امام آوردند كه از بيت المال دزديدند، يكي برده مردم و ديگري برده اي جزو بيت المال بود، امام فرمود:) برده اي كه از بيت المال است حدي بر او نيست، زيرا مال خدا مقداري از مال خدا را خورده است، اما ديگري بايد حد دزدي با شدت بر او اجرا گردد. (سپس دست او را بريد.)

Wonderful Saying272

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If my steps acquire firmness out of these slippery places, I will alter several things. (1)

In Arabic

p: 174

. وقال عليه السلام: لَوْ قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هذِهِ الْمَدَاحِضِ (4781) لَغَيَّرْتُ أَشْيَاءَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر از فتنه ها و لغزشگاه استوار بگذرم، دگرگونيهاي بسيار پديد مي آورم.

Footnote

(1). It cannot be denied that after the Prophet of Islam changes came into existence in the religion when some people acting upon their imagination, amended or altered the commands of the shari'ah, although no one has the right to make alteration in the shari'ah, namely to ignore the clear commands of the Qur'an and the sunnah and enforce commands produced by his own imagination and thinking. Thus, the Qur'an contains this clear method of divorce that "(Revokable) Divorce (i.e. divorce in which resumption of conjugal relations is permissible without a marriage to another man taking place) may be twice" (Qur'an, 2:229). But in view of certain supposed advantages the Caliph 'Umar ordered three divorces to be pronounced on a single occasion. Similarly, he introduced the system of 'awl in inheritance and introduced four takbir in the funeral prayer. In the same way the Caliph 'Uthman added an adhan to the Friday prayer, ordered the offering of full prayers in place of qasr (shortened) ones, and allowed the sermon to precede the 'id prayer. In fact, hundreds of commands of this type were fabricated, as a result of which even correct commands got mixed with the wrong ones and lost their authenticity. (For changes made see: al-Ghadir, al-Amini [by Abu Bakr], vol.7, pp.74-236; [by 'Umar], vol.6, pp.83- 325; [by 'Uthman], vol.8, pp.98-387; an-Nass wa'l-ijtihad, Sharafu'd-Din [by Abu Bakr], pp.76-154; [by 'Umar], pp.155-276. [by 'Uth man], pp.284-289. See also Muqaddamah mir'atu 'l-'uqul, al-'Askari,vol.1 2).

p: 175

Amir al-mu'minin, who was the greatest scholar of the shari'ah, used to protest against these commands and had his own views as against the Companions. In this connection, Ibn Abi'l-Hadid writes:

There is no possibility for us to deny that Amir al-mu'minin had views on the commands of the shari'ah and opinions at variance with those of the Companions. (Sharh Nahj al-balaghah, vol.19, p.161)

When Amir al-mu'minin assumed charge of the formal caliphate, revolts soon cropped up on all sides and he did not get rid of these troubles up to the last moment. Consequently, the altered commands could not be fully corrected and many wrong or doubtful commands gained currency in areas far removed from the centre. Nevertheless, the group of people who were associated with Amir al-mu'minin used to enquire about the commands of the shad 'ah from him and recorded them, as a result of which the correct commands did not disappear and the wrong ones did not become unanimously accepted.

Wonderful Saying273

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Know with full conviction that Allah has not fixed for any person more livelihood than what has been ordained in the Book of Destiny, even though his means (of seeking it) may be great, his craving for it intense and his efforts for it acute; nor does the weakness of a person or the paucity of his means stand in the way between what is ordained in the Book of Destiny and himself. He who realizes it and acts upon it is the best of them all in point of comfort and benefit; while he who disregards it arid doubts it exceeds all men in disadvantages. Very often a favoured person is being slowly driven (towards punishment) through those favours; and very often an afflicted person is being done good through his affliction. Therefore, O' listener, increase your gratefulness, lessen your haste and stay within the bounds of your livelihood.

p: 176

In Arabic

وقال عليه السلام: اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللهَ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ _ وَإِنْ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ، وَاشْتَدَّتْ طِلْبَتُهُ، وَقَوِيَتْ مَكِيْدَتُهُ _ أَكْثَرَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ (4782) ، وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَقِلَّةِ حِيلَتِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُّمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ، وَالْعَارِفُ لِهذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ، وَالتَّارِكُ لَهُ الشَّاكُّ فِيهِ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلاً فِي مَضَرَّةٍ. وَرُبَّ مُنْعَمٍ عَلَيْهِ مُسْتَدْرَجٌ (4783) بِالنُّعْمَى، وَرُبَّ مُبْتَلىً (4784) مَصْنُوعٌ لَهُ بِالْبَلْوَى! فَزِدْ أَيُّهَا الْمُسْتَمِعُ فِي شُكْرِكَ، وَقَصِّرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقِفْ عِنْدَ مُنتَهَى رِزْقِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: به يقين بدانيد! خداوند براي بنده خود هرچند با سياست و سخت كوش و در طرح و نقشه نيرومند باشد، بيش از آنچه كه در قرآن وعده فرمود، قرار نخواهد داد، و ميان بنده، هر چند ناتوان و كم سياست باشد، با آنچه در قرآن براي او رقم زده حايلي نخواهد گذشت، هر كس اين حقيقت را بشناسد و بكار گيرد، از همه مردم آسوده تر، و سود بيشتر خواهد برد. و آنكه آن را واگذارد و در آن شك كند، از همه مردم گرفتارتر و زيانكارتر است، چه بسا نعمت داده شده اي كه گرفتار عذاب شود، و بسا گرفتاري كه در گرفتاري ساخته شده و آزمايش گردد، پس اي كسي كه از اين گفتار بهره مند مي شوي، در شكرگزاري بيفزاي، و از شتابت دست بردار، و به روزي رسيده قناعت كن.

Wonderful Saying274

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not turn your knowledge into ignorance or your conviction into doubt. When you gain knowledge act (upon it) and when you acquire conviction proceed (on its basis) .(1)

p: 177

In Arabic

. وقال عليه السلام: لاَ تَجْعَلُوا عِلْمَكُمْ جَهْلاً، وَيَقِينَكُمْ شَكّاً، إِذَا عَلِمْتُمْ فَاعْمَلُوا، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمْ فَأَقْدِمُوا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: علم خود را ناداني، و يقين خود را شك و ترديد مپنداريد، پس هرگاه دانستيد عمل كنيد، و چون به يقين رسيديد اقدام كنيد.

Footnote

(1). Knowledge and conviction require that they should be acted upon. If they are not acted upon they cannot be called knowledge and conviction. Consequently, if a man says he knows the dangers that exist on particular path but he adopts that very path for his journey instead of the path that has no dangers, then who can say that this man had full certainty about the dangers of that path, because the consequence of such certainty should have been that he would have avoided going on that path. Similarly, the person who has belief in the resurrection and revival of life or in chastisement and reward cannot be overpowered by those things of this world that make a man neglectful to the extent of disregarding the next life, nor can he fall short in good actions for fear of chastisement and evil consequences.

Wonderful Saying275

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Greed takes a person to the watering place but gets him back without letting him drink. It undertakes responsibility but does not fulfil it. Often the drinker gets choked before the quenching of his thirst. The greater the worth of a thing yearned for the greater is the grief for its loss. Desires blind the eyes of understanding. The destined share will reach him who does not approach it.

p: 178

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَيْرُ مُصْدِرٍ (4785) وَضَامِنٌ غَيْرُ وَفِيٍّ. وَرُبَّمَا شَرِقَ (4786) شَارِبُ الْمَاءِ قَبْلَ رِيِّهِ، كُلَّمَا عَظُمَ قَدْرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَسِ فِيهِ عَظُمَتِ الرَّزِيَّةُ لِفَقْدِهِ، وَالْأََمَانِيُّ تُعْمِي أَعْيُنَ الْبَصَائِرِ، وَالْحَظُّ يَأتِي مَنْ لاَ يَأْتِيهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: طمع به هلاكت مي كشاند و نجات نمي دهد، و به آنچه ضمانت كرد، وفادار نيست، و بسا نوشنده آبي كه پيش از سيراب شدن گلوگير شد، و ارزش آنچه كه رقابت مي كنند، هر چه بيشتر باشد، مصيبت از دست دادنش اندوهبارتر خواهد بود و آرزوها چشم بصيرت را كور مي كند، و آنچه روزي هر كسي است بي جستجو خواهد رسيد.

Wonderful Saying276

In English

276. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' my Allah, I seek Your protection from this that I may appear to be good in the eyes of the people whilst my inward self may be sinful before You, and that I may guard myself (from sins) only for show before the people although You are aware of all about me. Thus, I appear before the people in good shape although my evil deeds are placed before You. This means achieving nearness to Your creatures but remoteness from Your pleasure.

In Arabic

وقال عليه السلام: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تَحْسُنَ فِي لاَمِعَةِ الْعُيُونِ عَلاَنِيَتِي، وَتَقْبُحَ فِيَما أُبْطِنُ لَكَ سَرِيرَتيِ، مُحَافِظاً عَلَى رِيَاءِ النَّاسِ مِنْ نَفْسِي بِجَمِيعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ مِنِّي، فَأُبْدِيَ لِلنَّاسِ حُسْنَ ظَاهِرِي، وَأُفْضِيَ إِلَيْكَ بِسُوءِ عَمَلِي، تَقَرُّباً إلَى عِبَادِكَ، وَتَبَاعُداً مِنْ مَرْضَاتِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدايا به تو پناه مي برم كه ظاهر من در برابر ديده ها نيكو، و درونم در آنچه كه از تو پنهان مي دارم، زشت باشد، و بخواهم با اعمال و رفتاري كه تو از آن آگاهي، توجه مردم را به خود جلب نمايم، و چهره ظاهرم را زيبا نشان داده با اعمال نادرستي كه درونم را زشت كرده به سوي تو آيم، تا به بندگانت نزديك، و از خشنودي تو دور گردم.

p: 179

Wonderful Saying277

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I swear by Him Who let us pass the dark night after which there was a bright day that such and such (1) did not happen.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ وَالَّذِي أَمْسَيْنَا مِنْهُ فِي غُبْرِ (4787) لَيْلَةٍ دَهْمَاءَ (4788) تَكْشِرُ (4789) عَنْ يَوْمٍ أَغَرَّ (4790) مَا كَان كَذَاكَذا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نه، سوگند بخدايي كه به قدرت او در شب سياهي به سر برديم كه روز سپيدي را در پي خواهد داشت، چنين و چنان نبود

Footnote

(1). as-Sayyid ar-Radi has not written what it was that did not happen, leaving us only with the first part of the sentence.

Wonderful Saying278

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A small action which is continued with regularity is more beneficial than a long one performed with disgust.

In Arabic

وقال عليه السلام: قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ (4791) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كار اندكي كه ادامه يابد، از كار بسياري كه از آن به ستوه آيي اميدواركننده تر است.

Wonderful Saying279

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When optional issues stand in the way of obligatories, abandon them.

In Arabic

وقال عليه السلام: إذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگاه مستحبات به واجبات زيان رساند آن را ترك كنيد.

Wonderful Saying280

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever keeps in view the distance of the journey remains prepared.

p: 180

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ تَذَكَّرَ بُعْدَ السَّفَرِ اسْتَعَدَّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه به ياد سفر طولاني آخرت باشد خود را آماده مي سازد.

Wonderful Saying281

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Perception by the eyes is not real observation because the eyes sometimes deceive people; but wisdom does not deceive whomsoever it counsels.

In Arabic

وقال عليه السلام: لَيْسَتِ الرَّوِيَّةُ (4792) كَالْمُعَايَنَةِ مَعَ الْإِبْصَارِ، فَقَدْ تَكْذِبُ الْعُيُونُ أَهْلَهَا، وَلاَ يَغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتَنْصَحَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: انديشيدن همانند ديدن نيست، زيرا گاهي چشمها دروغ مي نماياند، اما آن كس كه از عقل نصيحت خواهد به او خيانت نمي كند.

Wonderful Saying282

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Between you and the preaching there is a curtain of deception.

In Arabic

. وقال عليه السلام: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِنَ الْغِرَّةِ (4793) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ميان شما و پندپذيري، پرده اي از غرور و خودخواهي وجود دارد.

Wonderful Saying283

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The ignorant among you get too much while the learned are just put off.

In Arabic

وقال عليه السلام: جَاهِلُكُمْ مُزْدَادٌ (4794) وَعَالِمُكُمْ مُسَوِّفٌ (4795) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نادان شما پرتلاش، و آگاهان شما تن پرور و كوتاهي ورزند.

Wonderful Saying284

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Knowledge dispels the excuse of those who advance excuses.

In Arabic

وقال عليه السلام: قَطَعَ الْعِلْمُ عُذْرَ الْمُتَعَلِّلِينَ.

p: 181

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دانش راه عذرتراشي را بر بهانه جويان بسته است.

Wonderful Saying285

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He whom death overtakes early seeks time while he whose death is deferred puts forth excuses for postponement (of doing good actions).

In Arabic

وقال عليه السلام: كُلُّ مُعَاجَلٍ يَسْأَلُ الْإِنْظَارَ (4796) وَكُلُّ مُؤَجَّلٍ (4797) يَتَعَلَّلُ بالتَّسْويفِ (4798) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنان كه وقتشان پايان يافت خواستار مهلت، و آنان كه مهلت دارند كوتاهي مي ورزند.

Wonderful Saying286

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: For every thing to which people say "how good!" there is an evil hidden in this world.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَا قَالَ النَّاسُ لِشَيْءٍ: طُوبَى لَهُ، إِلاَّ وَقَدْ خَبَأَ لَهُ الدَّهْرُ يَوْمَ سَوْءٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم چيزي را نگفتند خوش باد، جز آنكه روزگار، روز بدي را براي او تدارك ديد.

Wonderful Saying287

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about Destiny, when he said: It is a dark path -- do not tread upon it, it is a deep ocean - do not dive in it, and it is the secret of Allah -- do not take trouble about (knowing) it.

In Arabic

وسئل عن القدر، فقال: طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فَلاَ تَسْلُكُوهُ، وَبَحْرٌ عَمِيقٌ فَلاَ تَلِجُوهُ، وَسِرُّ اللهِ فَلاَ تَتَكَلَّفُوهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از قدر پرسيدند فرمود:) راهي است تاريك آن را مپيماييد، و دريايي است ژرف وارد نشويد، و رازي است خدايي خود را به زحمت نياندازيد.

p: 182

Wonderful Saying288

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When Allah intends to humiliate a person He denies him knowledge.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا أَرْذَلَ (4799) اللهُ عَبْداً حَظَرَ (4800) عَلَيْهِ الْعِلْمَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگاه خدا بخواهد بنده اي را خوار كند، دانش را از او دور سازد.

Wonderful Saying289

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: In the past I had a brother-in-faith ,(1) and he was prestigious in my view because the world was humble in his eyes, the needs of the stomach did not have sway over him, he did not long for what he did not get; if he got a thing he would not ask for more; most of his time he was silent, if he spoke he silenced the other speakers, he quenched the thirst of questioners, he was weak and feeble but at the time of fighting he was like the lion of the forest or the serpent of the valley, he would not put forth an argument unless it was decisive.

He would not abuse anyone in an excusable matter unless he had heard the excuse, he would not speak of any trouble except after its disappearance, he would say what he would do, and would not say what he would not do, even if he could be exceeded in speaking, he could not be excelled in silence, he was more eager for keeping quiet than speaking and if two things confronted him he would see which was more akin to the longing of the heart and he would oppose it.

p: 183

These qualities are incumbent upon you. So, you should acquire them and excel each other in them. Even if you cannot acquire them you should know that acquiring a part is better than giving up the whole.

In Arabic

وقال عليه السلام: كَانَ لِي فيَِما مَضَى أَخٌ فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُهُ فِي عَيْنِي صِغَرُ الدُّنْيَا فِي عَيْنِهِ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلاَ يَشْتَهِي مَا لاَ يَجِدُ وَلاَ يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ. وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرِهِ صَامِتاً،فإِنْ قَالَ بَذَّ (4801) الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ غَلِيلَ (4802) السَّائِلِينَ، وَكَانَ ضَعِيفاً مُسْتَضْعَفاً! فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَيْثُ غَابٍ (4803) وَصِلُّ (4804) وَادٍ لاَ يُدْلِي (4805) بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِيَ قَاضِياً، وَكَانَ لاَ يَلُومُ أَحَداً عَلَى مَا يَجِدُ الْعُذْرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْمَعَ اعْتِذَارَهُ، وَكَانَ لاَ يَشْكُو وَجَعاً إِلاَّ عِنْدَ بُرْئِهِ، وَكَانَ يقُولُ مَا يَفْعَلُ وَلاَ يَقُولُ مَا لاَ يَفْعَلُ، وَكَانَ إذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلاَمِ لَمْ يُغْلَبْ عَلَى السُّكُوتِ، وَكَانَ عَلَى مَا يَسْمَعُ أَحْرَصَ مِنْهُ عَلَى أَنْ يَتَكَلَّمَ، وَكَان إذَا بَدَهَهُ (4806) أَمْرَانِ نَظَرَ أَيُّهُمَا أَقْرَبُ إِلَى الْهَوَى فيَُخَالَفَهُ. فَعَلَيْكُمْ بِهذِهِ الْخَلاَئِقِ فَالْزَمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُوا أَنَّ أَخْذَ الْقلِيلِ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِ الْكَثِيرِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در راه خدا برادري داشتم كه در چشم من بزرگ مقدار بود چنان دنياي حرام در چشم او بي ارزش مي نمود، و از شكم بارگي دور بود، پس آنچه را نمي يافت آرزو نمي كرد، و آنچه را مي يافت زياده روي نداشت، در بيشتر عمرش ساكت بود، اما گاهي كه لب به سخن مي گشود بر ديگر سخنوران برتري داشت، و تشنگي پرسش كنندگان را فرو مي نشاند، بظاهر ناتوان و مستضعف مي نمود اما در برخورد جدي چونان شير بيشه مي خروشيد، يا چون مار بياباني به حركت درمي آمد، تا پيش قاضي نمي رفت دليلي مطرح نمي كرد، و كسي را كه عذري داشت سرزنش نمي نمود، تا آنكه عذر او را مي شنيد، از درد شكوه نمي كرد، مگر پس از تندرستي و بهبودي، آنچه عمل مي كرد مي گفت، و بدانچه عمل نمي كرد چيزي نمي گفت، اگر در سخن گفتن بر او پيشي مي گرفتند اما در سكوت مغلوب نمي گرديد. و بر شنيدن بيشتر از سخن گفتن حريص بود، اگر سر دو راهي دو كار قرار مي گرفت، مي انديشيد كه كدام يك با خواسته نفس نزديكتراست با آن مخالفت مي كرد، پس بر شما باد روي آوردن به اينگونه از ارزشهاي اخلاقي، و از يكديگر در كسب آنها رقابت كنيد، و اگر نتوانستيد، بدانيد كه به دست آوردن برخي از آن ارزشهاي اخلاقي بهتر از رها كردن بسيار است.

p: 184

Footnote

(1). The man whom Amir al-mu'minin has referred to as his brother and whose qualities he has stated, has been taken by some commentators to be Abu Dharr al-Ghifari by some 'Uthman ibn Maz'un al-Jumahi and by some al-Miqdad ibn al-Aswad al-Kindi; but it is not unlikely that no particular individual is referred to at all, because it is customary with Arabs for them to speak of a brother or a comrade although. they have no particular individual in mind.

Wonderful Saying290

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Even if Allah had not warned of chastisement on those disobedient to Him, it would be obligatory by way of gratefulness for His favours that He should not be disobeyed.

In Arabic

290. وقال عليه السلام: لَوْ لَمْ يَتَوَعَّدِ (4807) اللهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لاَ يُعْصَى شُكْراً لِنِعَمِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر خدا بر گناهان وعده عذاب هم نمي داد، لازم بود نافرماني نشود به خاطر سپاسگذاري از نعمتهاي او.

Wonderful Saying291

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said in condoling Ash'ath ibn Qays about (the death of) his son: O' Ash' ath, if you grieve over your son, certainly it is the consequence of the blood relationship; but if you endure, then Allah provides recompense for every affliction. O' Ash'ath, if you endure even then matters will move on as ordained by Allah but in that case you will deserve reward; while if you lose patience, matters will again move as ordained by Allah, but in this case you will be bearing the burden (of sins). 0' Ash'ath, your son (when he lived) gave you happiness while, at the same time, he was a trial and hardship and (when he died) he grieved you while, at the same time, he has proved a source of reward and mercy for you.

p: 185

In Arabic

. وقال عليه السلام ، وقد عزّى الاَشعثَ بن قيسٍ عن ابن له: يَا أَشْعَثُ، إِنْ تَحْزَنْ عَلَى ابْنِكَ فَقَدِ اسْتَحَقَّتْ ذلِكَ مِنْكَ الرَّحِمُ، وَإِنْ تَصْبِرْ فَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ. يَا أَشْعَثُ، إِنْ صَبَرْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْجُورٌ، وَإِنْ جَزِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَدَرُ وَأَنْتَ مَأْزُورٌ (4808) يَا أَشْعَثُ، ابْنُكَ سَرَّكَ وَهُوَ بَلاَءٌ وَفِتْنَةٌ، وَحَزَنَكَ (4809) وَهُوَ ثَوَابٌ وَرَحْمَةٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (جهت تسليت گفتن به اشعث بن قيس در مرگ فرزندش) اي اشعث! اگر بر پسرت اندوهناكي به خاطر پيوند خويشاوندي سزاوار است، اما اگر شكيبا باشي هر مصيبتي را نزد خدا پاداشي است. اي اشعث! اگر شكيبا باشي تقدير الهي بر تو جاري و تو پاداش داده خواهي شد و اگر بي تابي كني نيز تقدير الهي بر تو جاري و تو گناهكاري. اي اشعث! پسرت تو را شاد مي ساخت و براي تو گرفتاري و آزمايش بود، و مرگ او تو را اندوهگين كرد در حالي كه براي تو پاداش و رحمت است.

Wonderful Saying292

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said on the grave of the Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants, at the time of burial:

Certainly, endurance is good except about you; fretting is bad except over you; and the affliction about you is great while every other affliction before or after it is small.

In Arabic

92. وقال عليه السلام على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفنه: إِنَّ الصَّبْرَ لَجَمِيلٌ إِلاَّ عَنْكَ، وَإِنَّ الْجَزَعَ لَقَبِيحٌ إِلاَّ عَلَيْكَ، وَإِنَّ الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلٌ، وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعْدَكَ لَجَلَلٌ (4810) .

p: 186

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به هنگام دفن رسول خدا (ص) همانا شكيبايي نيكوست جز در غم از دست دادنت، و بي تابي ناپسند است جز در اندوه مرگ تو، مصيبت تو بزرگ، اما مصيبتهاي پيش از تو و پس از تو ناچيزند.

Wonderful Saying293

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not associate with a fool because he will beautify his actions before you and long that you too be like him. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ تَصْحَبِ الْمَائِقَ (4811) فَإِنَّهُ يُزَيِّنُ لَكَ فِعْلَهُ، وَيَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همنشين بي خرد مباش، كه كار زشت خود را زيبا جلوه داده، دوست دارد تو همانند او باشي.

Footnote

(1). A fool considers his ways of action appropriate, and wants his friend also to adopt the same ways, so that he should become as he himself is. This does not mean that he desires that his friend should become as foolish as he is. He cannot be thinking like this, because he does not consider himself foolish. If he in fact considered himself foolish, then he would not have been foolish. Instead, he considers his ways of action as correct, and desires his friend to be equally "wise". That is why he presents his view before him in an embellished form and desires him to act upon it. It is possible his friend may be influenced by his advice and tread on the. same path. Therefore, it is better to keep away from him.

p: 187

Wonderful Saying294

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about the distance between East and West when he replied: One day's travelling for the sun.

In Arabic

وقد سئل عن مسافة ما بين المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مَسِيرَةُ يَوْمٍ لِلشَّمْسِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از فاصله ميان مشرق و مغرب پرسيدند فرمود:) به اندازه يك روز رفتن خورشيد.

Wonderful Saying295

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Your friends are three and your enemies arc (also) three. Your friends are: your friend, your friend's friend and your enemy 's enemy. And your enemies are: your enemy, your friend's enemy and your enemy's friend.

In Arabic

. وقال عليه السلام: أَصْدِقَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ، وَأَعْدَاؤُكَ ثَلاَثَةٌ: فَأَصْدِقَاؤُكَ: صَدِيقُكَ، وَصَدِيقُ صَدِيقِكَ، وَعَدُوُّ عَدُوِّكَ. وَأَعْدَاؤكَ: عَدُوُّكَ، وَعَدُوُّ صَدِيقِكَ، وَصَدِيقُ عَدُوِّكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دوستان تو سه گروهند، و دشمنان تو نيز سه دسته اند، اما دوستانت، پس دوست تو و دوست دوست تو، و دشمن دشمن تو است. و اما دشمنانت، پس دشمن تو، و دشمن دوست تو، و دوست دشمن تو است.

Wonderful Saying296

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, saw a man busy against his enemy with what was harmful to himself too, so he said: You are like one who pierces a spear through himself in order to kill the person sitting behind him.

In Arabic

وقال عليه السلام لرجل رآه يسعى على عدوٍّ له بما فيه إِضرار بنفسه: إنَّمَا أَنْتَ كَالطَّاعِنِ نَفْسَهُ لِيَقْتُلَ رِدْفَهُ (4812) .

In Persian

p: 188

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي را ديد كه چنان بر ضد دشمنش مي كوشيد كه به خود زيان مي رسانيد، فرمود:) تو مانند كسي هستي كه نيزه در بدن خود فرو برد تا ديگري را كه در كنار اوست بكشد.

Wonderful Saying297

In English

97. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: How many are the objects of lessons, but how few the taking of lessons. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وأَقَلَّ الْإِِعْتِبَارَ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: عبرتها چقدر فراوانند و عبرت پذيران چه اندك؟

Footnote

(1). If the vicissitudes and changes of this world are observed, the circumstances and condition of the people attended to and their histories noted, then from every comer edifying stories can be heard which are fully capable of arousing the mind out of its forgetful slumber, of providing instruction and of imparting teaching and clear mindedness. Thus, the creation and dissolution of every thing in this world, the blossoming of flowers and their withering, the thriving of vegetation and its withering away and the subjugation of every atom to change are such instructive lessons that they are enough to curb any hope of attaining eternity in this deceitful life as long as the eyes and ears are not closed to these instructive events.

A Persian couplet says:

The world is full of stories of folk gone by, but unless one lends an ear to it, its call is weak.

Wonderful Saying298

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who goes too far in quarrelling is a sinner, but if one falls short in it, one is oppressed and it is difficult for a quarreller to fear Allah.

p: 189

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَن بَالَغَ فِي الْخُصوُمَةِ أَثِمَ، وَمَنْ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِيَ اللهَ مَنْ خَاصَمَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه در دشمني زياده روي كند گناهكار است، و آن كس كه در دشمني كوتاهي كند ستمكار است، و هر كس كه بي دليل دشمني كند نمي تواند باتقوا باشد.

Wonderful Saying299

In English

9. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I am not worried by a fault after which I get time to offer prayer in two units (rak 'ah) and beg safety from Allah.

In Arabic

9. وقال عليه السلام: مَا أَهَمَّنِي ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأسْأَلَ اللهَ الْعَافِيَة .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنچه كه بين من و خدا نارواست اگر انجام دهم و مهلت دو ركعت نماز داشته باشم كه از خدا عافيت طلبم، مرا اندوهگين نخواهد ساخت.

Wonderful Saying300

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked: How Allah would conduct the accounting of all persons despite their large number. He replied: just as He provides them livelihood despite their large number. Then it was said to him: How will He conduct their accounting without their seeing Him. He replied: just as He provides them livelihood although they do not see Him.

In Arabic

. وسئل عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كَثْرتهم؟ فقال عليه السلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَى كَثْرَتِهِمْ. فَقيل: كيف يُحاسِبُهُم ولا يَرَوْنَهُ؟ قال عليه السلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ وَلاَ يَرَوْنَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند چگونه خدا با فراواني انسانها به حسابشان رسيدگي مي كند؟ فرمود:) آن چنانكه با فراواني آنان روزيشان مي دهد. (و باز پرسيدند چگونه به حساب انسانها رسيدگي مي كند كه او را نمي بينيد فرمود:) همانگونه كه آنان را روزي مي دهد و او را نمي بينند.

p: 190

Wonderful Saying301

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Your messenger is the interpreter of your intelligence while your letter is more eloquent in expressing your true self.

In Arabic

وقال عليه السلام: رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا يَنْطِقُ عَنْكَ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: فرستاده تو بيانگر ميزان عقل تو، و نامه تو گوياترين سخنگوي تو است.

Wonderful Saying302

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The person who is afflicted with hardship is not in greater need of praying than the one who has been spared affliction but is not immune from it.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَا الْمُبْتَلَى الَّذِي قَدِ اشْتَدَّ بِهِ الْبَلاَءُ، بِأَحْوَجَ إِلَى الدُّعَاءِ الَّذِي لاَ يَأْمَنُ البَلاَءَ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس كه به شدت گرفتار بلايي است نيازش به دعا بيشتر از ديگري نيست كه از بلا در امان نمي باشد.

Wonderful Saying303

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: People are the progeny of the world and no one can be blamed for loving the mother.

In Arabic

وقال عليه السلام: النَّاسُ أَبْنَاءُ الدُّنْيَا، وَلاَ يُلْاَمُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم فرزندان دنيا هستند و هيچ كس را بر دوستي مادرش نمي توان سرزنش كرد.

Wonderful Saying304

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The destitute is the Messenger of Allah. Whoever denies him denies Allah and whoever gives him gives Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ الْمِسْكِينَ رَسُولُ اللهِ، فَمَنْ مَنَعَهُ فَقَدْ مَنَعَ اللهَ، وَمَنْ أَعْطَاهُ فَقَدْ أَعْطَى اللهَ.

p: 191

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نيازمندي كه به تو روي آورده فرستاده خداست، كسي كه از ياري او دريغ كند، از خدا دريغ كرده، و آن كس كه به او بخشش كند، به خدا بخشيده است.

Wonderful Saying305

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A self- respecting man never commits adultery.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَا زَنَى غَيُورٌ قَطُّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: غيرتمند هرگز زنا نمي كند.

Wonderful Saying306

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The fixed limit of life is enough to remain watchful.(1)

In Arabic

06. وقال عليه السلام: كَفَى بِالْأَجَلِ حَارِساً!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اجل، نگهبان خوبي است.

Footnote

(1). The idea here is that lighting may flash a hundred thousand times, tempests may rise, the earth may quake and mountains may collide with each other, but as long as the fixed period of life has yet to run its course no occurrence can cause any harm, nor the typhoon of death put out the flame of life; for there is a fixed hour for death, and nothing can cut it short before that time. In this way, obviously death itself is the watchman and guardian of life.

The hemistich of a verse says:

What is known as death is the watchman of life. love him who loves 'Ali and hate him who hates 'Ali". Consequently, numerous persons have testified to this saying but Arias kept quiet. Then, Amir al-mu'minin, said to him, "You too were present at Ghadir Khum, what is keeping you silent on this occasion?" and he said, "I have grown old and my memory does not serve me well". Then, Amir al-mu'minin, pronounced this curse. (Ansab al-ashraf, al-Baladhuri, [concerning the biography of Amir al-mu'minin], pp.156-157; al-A'laq an-nafisah, Ibn Rustah, p.221; Altai's al-ma'arif, ath-Tha'alibi, pp. 105 - 106; Muhadarat al-udaba', ar-Raghib, vol.3, p.293; Ibn Abi'l-Hadid, vol.4, p.74; Arjah al-matalib, ash-Shaykh 'Ubaydullah al-Hanafi, pp. 578, 579, 580).

p: 192

In this connection, Ibn Qutaybah ('Abdullah ibn Muslim ad-Dinawari [213/828 - 276/889] writes:

People have related that Amir al-mu'minin asked Arias ibn Malik about the Prophet's saying: "O' my Allah, love him who loves 'Ali and hate him who hates 'Ali," and he replied, "I have grown old and I have forgotten it." Then 'Ali said: "If you are a liar, Allah may afflict you with white spots which even the turban may not cover. (al-Ma'arif, p. 580)

Ibn Abi'l-Hadid has also supported this view and, denying the incident mentioned by as-Sayyid ar-Radi, writes:

The incident mentioned by as-Sayyid ar-Radi that Amir al-mu'minin sent Arias ibn Malik to Talhah and az-Zubayr is an unrecorded event. If Amir al-mu'minin had sent him particularly to recall to them the the Prophet's saying concerning them, then he could hardly have come back and said that he had forgotten it because when he left Amir al-mu'minin and went to these two persons he should have admitted and remembered the saying, and therefore how could he, on his return after an hour or a day, plead that he had forgotten it and deny it. This is something that cannot happen. (Sharh Nahj al-balaghah, vol.19, pp.217 - 218)

Wonderful Saying307

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A man can sleep on the death of his child, but cannot sleep at loss of property. as-Sayyid ar-Radi says: It means that a man keeps patience on the death of his children but does not do so on the loss of property.

p: 193

In Arabic

وقال عليه السلام: يَنَامُ الرَّجُلُ عَلَى الثُّكْلِ (4813) وَلاَ يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ (4814) . ومعنى ذلك: أنه يصبر على قتل الأَولاد، ولا يصبر على سلب الأَموال.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آدم داغدار مي خوابد، اما مال غارت شده نمي خوابد.

Wonderful Saying308

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Mutual affection between fathers creates a relationship between the sons. Relationship is more in need of affection than affection is of relationship.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَوَدَّةُ الْآبَاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الْأَبْنَاءِ، وَالْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَحْوَجُ مِنَ الْمَوَدَّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دوستي ميان پدران سبب خويشاوندي فرزندان است، و خويشاوندي به دوستي نيازمندتر است از دوستي به خويشاوندي.

Wonderful Saying309

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Be afraid of the ideas of believers, because Allah, the Sublime, has put truth on their tongues.

In Arabic

وقال عليه السلام: اتَّقُوا ظُنُونَ الْمُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از گمان مومنان بپرهيز كه خدا حق را بر زبان آنان قرار داده است.

Wonderful Saying310

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The belief of a person cannot be regarded as true unless his trust in what is with Allah is more than his trust in what he himself has.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَصْدُقُ إِيمَانُ عَبْدٍ، حَتّى يَكُونَ بِمَا فِي يَدِ اللهِ أَوْثَقَ مِنهُ بِمَا فِي يَدِهِ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ايمان بنده اي راست نباشد جز آنكه اعتماد او به آنچه در دست خداست بيشتر از آن باشد كه در دست اوست.

p: 194

Wonderful Saying311

In English

When Amir al-mu'minin, peace be upon him, came to Basrah he sent Anas ibn Malik to Talhah and az-Zubayr to make them recall what he (Anas) himself had heard the Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants, say concerning them both, but he avoided doing so and when he -came back to Amir al-mu'minin, he said that he had forgotten that matter. Thereupon, Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If you are speaking a lie Allah may afflict you with white spots (leucoderma) which even the turban may not cover.

as-Sayyid ar-Radi says: White spot means leucoderma. After sometime this disease did occur to Anas's face so much so that he was never seen without a veil. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام لأَنس بن مالك، وقد كان بعثه إلى طلحةَ والزبيرِ لما جاء إلى البصرة يذكرهما شيئاً سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معناهما، فلوى عن ذلك، فرجع إليه، فقال:

إِنِّي أُنْسِيتُ ذلِكَ الْأَمرَ. فَقال عليه السلام: إِنْ كُنْتَ كَاذِباً فَضَرَبَكَ اللهُ بِهَا بَيْضَاءَ لاَمِعَةً لاَ تُوَارِيهَا الْعِمَامَةُ.

قال الرضي: يعني البرص، فأصاب أَنَساً هذا الداء فيما بعدُ في وجهه، فكان لا يُرى إلا مُبَرقعاً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (چون به شهر بصره رسيد انس بن مالك را به سوي طلحه و زبير فرستاد تا آنچه از پيامبر (ص) درباره آنان شنيده يادشان آورد، انس، سر باز زد و گفت من آن سخن پيامبر (ص) را فراموش كردم، فرمود:) اگر دروغ مي گويي خداوند تو را به بيماري برص (سفيدي روشن) دچار كند كه عمامه آن را نپوشاند. (پس از نفرين امام انس به بيماري برص در سر و صورت دچار شد كه همواره نقاب مي زد.)

p: 195

Footnote

(2). The occasion and circumstances surrounding this saying as related by as-Sayyid ar-Radi were that when at the time of the Battle of Jamal Amir al-mu'minin sent Anas ibn Malik to Talhah and az-Zubayr with the purpose that he should recall them the Prophet's saying to the effect that: "You two will fight 'Ali and will commit excess over him", he came back and stated that he had forgotten to mention it. Then, Amir al-mu'minin uttered these words about him. However, it is said that Amir al-mu'minin said the sentence on the occasion when he wanted Anas to confirm the Prophet's saying. "Whosoever master I am, 'Ali is his master. O' my Allah,

Wonderful Saying312

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Sometimes the hearts move forward and sometimes they move backward. When they move forward get them to perform the optionals (as well), but when they move backward keep them confined to obligatories only.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إقْبَالاً وَإِدْبَاراً (4815) فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ، وَإذَا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِهَا عَلَى الْفَرَائِضِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دلها را روي آوردن و نشاط، و پشت كردن و فراري است، پس آنگاه كه نشاط دارند آن را بر انجام مستحبات واداريد، و آنگاه كه پشت كرده بي نشاط است، به انجام واجبات قناعت كنيد.

Wonderful Saying313

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The Qur'an contains news about the past, foretellings about the future and commandments for the present.

In Arabic

وقال عليه السلام: (وَفِي الْقُرْآنِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ ) (4816) .

p: 196

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و احكام مورد نياز زندگيتان وجود دارد.

Wonderful Saying314

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Throw a stone in return from where one comes to you because evil can be met only with evil.

In Arabic

وقال عليه السلام: رُدُّوا الْحَجَرَ (4817) مِنْ حَيْثُ جَاءَ، فَإِنَّ الشَّرَّ لاَ يَدْفَعُهُ إِلاَّالشَّرُّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سنگ دشمن را از همان جايي كه پرت كرده، باز گردانيد، كه شر را جز شر پاسخي نيست.

Wonderful Saying315

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to his secretary 'Ubaydullah ibn Abi Rafi': Put cotton flake in the inkpot, keep the nib of your pen long, leave space between lines and close up the letters because this is good for the beauty of the writing.

In Arabic

وقال عليه السلام لكاتبه عبيدالله بن أَبي رافع: أَلِقْ (4818) دَوَاتَكَ، وَأَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ (4819) ، وَفَرِّجْ بَيْنَ السُّطُورِ، وقَرْمِطْ (4820) بَيْنَ الْحُرُوفِ، فَإِنَّ ذلِكَ أَجْدَرُ بِصَباحَةِ الْخَطِّ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به نويسنده خود عبيدالله بن ابي رافع دستور داد) در دوات، ليقه بينداز، نوك قلم را بلند گير، ميان سطرها فاصله بگذار، و حروف را نزديك به يكديگر بنويس، كه اين براي زيبايي خط سزاوارتر است.

Wonderful Saying316

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: I am the ya'sub (leader) of the believers, while wealth is the leader of the wicked.

as-Sayyid ar-Radi says: It means that the believers follow me while the wicked follow wealth just as the bees follow their "ya'sub" who is their leader. (1)

p: 197

In Arabic

وقال عليه السلام: أَنا يَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْمَالُ يَعْسُوبُ الْفُجَّارِ.

قال الرضي: ومعنى ذلك أن المؤمنين يتبعونني، والفجار يتبعون المال، كما تتبع النحل يعسوبها، وهو رئيسها.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: من پيشواي مومنان، و مال، پيشواي تبهكاران است.

Footnote

(1). We have already explained the meaning of the word "ya'sub" in the foot-note of saying No.262-I, and pointed out that this title was given to Amir al-mu'minin by the Holy Prophet himself and we quoted some of his different utterances on this subject.

Here we quote one of the traditons in which this title appears. It is narrated by Abu Layla al-Ghifari, Abu Dharr, Salman, Ibn 'Abbas and Hudhayfah ibn al-Yaman that the Holy Prophet used to say: Soon after my death there will be discord. When it occurs, adhere to 'Ali ibn Abi Talib since he will be the first person to see me and the first person to shake hands with me on the Day of Judgement. He is the greatest man of truth (as-siddiq al-akbar), and he is the discriminator (faruq) from among this ummah who discriminates between right and wrong, and he is the ya'sub (leader) of the believers while wealth is the ya'sub of the hypocrites. (In addition to the references given in the above-mentioned foot-note, see also Fayd al-qadir, vol.4, p.358; Kanz al-'ummal, vol.12, p.214; Muntakhab al-kanz, vol.5, p.33; Ibn Abi'l-Hadid, vol.13, p.228; Tarikh ash-Sham, Ibn 'Asakir, (on the biography of Amir al-mu'minin), vol.1, pp. 74 - 78; as-Sirah al-halabiyyah, vol.1, p.380; Dhakha'ir al-'uqba, p.56; Yanabi' al-mawaddah, p. 62, 82, 201 and 251).

p: 198

Wonderful Saying317

In English

Some Jews said to Amir al-mu'minin, peace be upon him; You had not buried your Prophet when you picked up differences about him, when Amir al-mu'minin replied: We did not differ about him but we differed after him (i.e. about his succession); whereas you had not dried up your feet after coming out of the river (Nile) when you began asking your Prophet: Make you for us a god as they have gods of their own. Said he; 'Verily you are a people behaving ignorantly. ' (4) (Qur'an, 7:138)

In Arabic

وقال له بعض اليهود: ما دَفَنْتُم نَبِيَّكُم حتّى اختلفتم فيه! فقال عليه السلام له: إِنَّمَا اخْتَلَفْنَا عَنْهُ لاَ فِيهِ، وَلكِنَّكُمْ مَا جَفَّتْ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيِّكُمْ: (اجْعَلْ لَنَا إلهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي يهودي به امام گفت: هنوز پيامبرتان را دفن نكرده، درباره اش اختلاف كرديد امام فرمود:) ما درباره آن چه كه از او رسيده اختلاف كرديم، نه در خود او، اما شما يهوديان، هنوز پاي شما پس از نجات از درياي نيل خشك نشده بود كه به پيامبرتان گفتيد (براي ما خدايي بساز، چنانكه بت پرستان خدايي دارند) و پيامبر شما (گفت: شما مردمي نادانيد.)

Footnote

(4). The purpose behind this criticism by the Jews was to show that the prophethood of the Prophet Muhammad was a controversial matter, but Amir al-mu'minin clarified the exact focus of controversy by using the word "after him" as against "about him", namely that the controversy was not about his prophethood but about his succession and vicegerency. Then, commenting on the position of the Jews he pointed out that those who were today criticising the mutual differences among Muslims after the Prophet were of the same kind as those who had begun to waver about belief in the Unity of Allah even in the lifetime of Moses. Thus, when, on becoming free of the slavery of the Egyptians they reached the other side of the river and saw the figure of a calf in a temple in Sina', they asked Moses to get a similar figure for them, whereupon Moses rebuked them for being still as stubborn as they were in Egypt. This meant that a people who were so immersed in desire for idol-worship that even after being initiated into the belief in the Unity of Allah they became restless on seeing an idol and made the request for a similar idol to be made for themselves had no right to criticise any difference among Muslims.

p: 199

Wonderful Saying318

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked: With what did you overpower your adversaries? He answered: Whenever I confronted a person he helped me against himself.

as-Sayyid ar-Radi says: Amir al-mu'minin is pointing out his striking of awe in the hearts. (1)

In Arabic

وقيل له: بِأيِّ شيءٍ غَلَبْتَ الْأَقْرَان ؟ فقال عليه السلام: مَا لَقِيتُ رَجُلاً إِلاَّ أَعَانَنِي عَلَى نَفْسِهِ. قال الرضي: يومىء بذلك إلى تمكّن هيبته في القلوب.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند: با كدام نيرو بر حريفان خود پيروز شدي؟ فرمود:) كسي را نديدم جز آنكه مرا در شكست خود ياري مي داد. (سيد رضي گفت: امام به اين نكته اشاره كرد كه هيبت و ترس او در دلها جاي گرفته بود.)

Footnote

(1). The man who is over-awed by his adversary is sure to be defeated because in facing a foe physical prowess is not enough but steadfastness of heart and strength of courage is also necessary. When the adversary loses courage and feels sure that he will he defeated then he will certainly be defeated. This is what happened to the adversary of Amir al-mu'minin; he was so affected by his acknowledged reputation that he was sure of death, in consequence of which hi. spiritual power and self confidence came to an end and eventually this mental state dragged him to his death.

Wonderful Saying319

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to his son Muhammad ibn al-Hanafiyyah: O' my son, I fear lest destitution overtakes you. So, you should seek Allah's protection from it, because destitution is deficiency of religious belief, perplexity of intelligence, and it is conducive to hatred of obstinate people.

p: 200

In Arabic

وقال عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْه، فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ (4821) لِلدَّينِ، مَدْهَشَةٌ لِلْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ لِلْمَقْت!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به پسرش محمد حنيفه سفارش كرد) اي فرزند! من از تهيدستي بر تو هراسناكم، از فقر به خدا پناه ببر. كه همانا فقر، دين انسان را ناقص، و عقل را سرگردان مي كند، و عامل دشمني است.

Wonderful Saying320

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, replied to a man who had asked him a difficult question: Ask me for understanding but do not ask me for confusion, because the ignorant person who tries to learn is like the learned man, but the learned man who tries to create confusion is like the ignorant.

In Arabic

وقال عليه السلام لِسائل سأَله عن معضلة (4822) سَل تَفَقُّهاً وَلاَ تَسْأَلْ تَعَنُّتاً، فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِيهٌ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي مسئله پيچيده اي سوال كرد، فرمود:) براي فهميدن بپرس، نه براي آزار دادن، كه نادان آموزش گيرنده، همانند داناست، و همانا داناي بي انصافي چون نادان بهانه جو است.

Wonderful Saying321

In English

'Abdullah ibn al-'Abbas once advised Amir al-mu'minin peace be upon him, against his views, so he said: You have only to advise me but then I have to see (what to do); and if I act against your advice you have to follow me. (2)

In Arabic

وقال عليه السلام لعبدالله بن العباس، وقد أشار عليه في شيء لم يوافق رأيه:

p: 201

لَكَ أَنْ تُشِيرَ عَلَيَّ وَأَرَى، فَإِنْ عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (عبدالله بن عباس در مسئله اي نظر داد كه امام آن را قبول نداشت و فرمود:) بر تو است كه راي خود را به من بگويي، و من بايد پيرامون آن بينديشم، پس اگر خلاف نظر تو فرمان دادم بايد اطاعت كني.

Footnote

(2). 'Abdullah ibn al-'Abbas had advised Amir al-mu'minin to issue a letter of appointment to Talhah and az-Zubayr as the Governors of Kufah and to retain Mu'awiyah as the Governor of Syria till such time as his position became stabilized and the government gained strength. In reply to which Amir al-mu'minin said that he could not expose his own religion to danger for the sake of the worldly benefit of others, adding that "therefore instead of insisting on your own point you should listen to me and obey me.

Wonderful Saying322

In English

When Amir al-mu'minin, peace be upon him, returned to Kufah from Siffin he passed by the residences of the Shibamites (who belonged to the tribe of Shibam) and heard the women weeping over those killed in Siffin. At that time a Shibamite, Harb ibn Shurahbil ash-Shibami, who was one of the nobles of those people, came to him, and Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to him: Do your women have control over you as regards the weeping that I hear? Do you not refrain them from this crying? Harb began to walk with him while Amir al-mu'minin was on horseback, so Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to him: Get back because the walking of a man like you with one like me is mischief for the ruler and disgrace for the believer.

p: 202

In Arabic

وروي أنه عليه السلام لما ورد الكوفة قادماً من صفين مرّ بالشّباميين (4823) فسمع بكاء النساء على قتلى صفين، وخرج إليه حرب بن شُرَحْبِيل الشّبامي، وكان من وجوه قومه. فقال عليه السلام له: أَتَغْلِبُكُمْ نِسَاؤُكُمْ عَلَى مَا أسْمَعُ؟ أَلاَ تَنْهَوْنَهُنَّ عَنْ هذَا الرَّنِينِ (4824) ؟

و أقبل حرب يمشي معه، وهو عليه السلام راكب. فقال عليه السلام:

ارْجِعْ، فَإِنَّ مَشْيَ مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِتْنَةٌ لِلْوَالِي، وَمَذَلَّةٌ (4825) لِلْمُؤْمِنِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (وقتي امام از جنگ صفين باز مي گشت به محله شباميان رسيد، آواز گريه زنان بر كشتگان جنگ را شنيد، ناگاه حرب بن شر حبيل شبامي بزرگ قبيله شباميان خدمت امام رسيد به او فرمود:) چنانكه مي شنوم، زنان شما بر شما چيره شدند؟ چرا آنان را از گريه و زاري باز نمي داريد؟ (حرب پياده و امام سوار بر اسب مي رفتند به او فرمود:) باز گرد، كه پياده رفتن رئيس قبيله اي چون تو پشت سر من، موجب انحراف زمامدار و زبوني مومن است.

Wonderful Saying323

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, passed by the dead bodies of the Kharijites on the day of the battle of Nahrawan and said : Woe unto you! You have been harmed by him who deceived you. He was asked: O' Amir al-mu'minin, who deceived them? Then, he replied: Satan, the deceiver, and the inner spirit that leads one to evil deceived them through passions, made it easy for them to get into sins, promised them victory and eventually threw them into the Fire.

In Arabic

p: 203

وقال عليه السلام وقد مرّ بقتلى الخوارج يوم النَّهْرَوَان: بُؤْساً لَكُمْ، لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ. فقيل له: مَن غرّهم يا أميرالمؤمنين؟ فقال: الشَّيْطَانُ الْمُضِلُّ، وَ الْأَنْفُسُ الْأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ، غَرَّتْهُمْ بَالْأَََمَانِيِّ، وَفَسَحَتْ لَهُمْ فِي المَعَاصِيِ، وَوَعَدَتْهُمُ الْإِظْهَارَ، فَاقْتَحَمَتْ بِهِمُ النَّارَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در جنگ نهروان هنگامي كه از كنار كشتگان خوارج مي گذشت فرمود:) بدا به حال شما! آنكه شما را فريب داد به شما زيان رساند. شيطان گمراه كننده، و نفسي كه به بدي فرمان مي دهد، آنان را با آرزوها مغرور ساخت، و راه گناه را بر ايشان آماده كرد، و به آنان وعده پيروزي داد، و سرانجام به آتش جهنم گرفتارشان نمود.

Wonderful Saying324

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Beware of disobeying Allah in solitude, because the witness (of that situation) is also the judge.

In Arabic

وقال عليه السلام: اتَّقُوا مَعَاصِيَ اللهِ فِي الْخَلَوَاتِ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از نافرماني خدا در خلوتها بپرهيزيد، زيرا همان كه گواه است داوري كند.

Wonderful Saying325

In English

When the news of killing of Muhammad ibn Abi Bakr (1) reached Amir al-mu'minin, peace be upon him, he said: Our grief over him is as great as their (i.e. the enemy's) joy for it, except that they have lost an enemy and we have lost a friend.

In Arabic

. وقال عليه السلام ، لمّا بلغه قتل محمد بن أبي بكر:

إِنَّ حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَى قَدْرِ سُرُورِهِمْ بِهِ، إِلاَّ أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضاً، وَنَقَصْنَا حَبِيباً.

In Persian

p: 204

و درود خدا بر او فرمود: (آنگاه كه خبر كشته شدن محمد بن ابي بكر را به او دادند فرمود:) همانا اندوه ما بر شهادت او، به اندازه شادي شاميان است، جز آنكه از آنان دشمن، و از ما دوستي كاسته شد.

Footnote

(1). In the year 38 A.H. Mu'awiyah sent 'Amr ibn al-'As to Egypt with a large force. 'Amr ibn al-'As called Mu'awiyah ibn Hudayj for assistance.

They brought together the supporters of 'Uthman and waged a war against Muhammad ibn Abi Bakr and captured him. Mu'awiyah ibn Hudayj beheaded him and stitching his body into the belly of a dead ass, burnt it. Muhammad was at that time twenty-eight years old. It is reported that when the news of the tragedy reached his mother, she fell into a great rage and indignation. And `A'ishah, his paternal sister, took a vow that, as long as she was alive, she would never eat roasted meat. She cursed Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, 'Amr ibn al-'As and Mu'awiyah ibn Hudayj after every prayer.

When Amir al-mu'minin heard the news of Muhammad's martyrdom be became immensely sad. He wrote in very grieved language to Ibn 'Abbas who was at Basrah about the tragic death of Muhammad ibn Abi Bakr.

Hearing the news of Muhammad's martyrdom Ibn 'Abbas came from Basrah to Kufah to offer his condolences to Amir al-mu'minin.

One of the spies of Amir al-mu'minin came from Syria and said:

O' Amir al-mu'minin! When the news of Muhammad's murder reached Mu'awiyah, he went to the pulpit and praised the group who took part in his martyrdom. The people of Syria rejoiced so much at hearing the news that I had never seen them in such delight before.

p: 205

Then, Amir al-mu'minin uttered the above saying. He further said that although Muhammad was his stepson, he was like his own son. (at-Tabari, vol.1, pp.3400-3414; Ibn al-Athir, vol.3, pp.352-359; Ibn Kathir, vol.7, pp.313-317; Abu'l-Fida', vol.1, p.179; Ibn Abi'l-Hadid, vol.6, pp.82-100; Ibn Khaldun, vol.2, part2, pp.181-182;al-Isti'ab, vol.3, pp.1366-1367; al-Isabah, vol.3, ppA72-473; al-Gharat, ath-Thaqafi, vol.1, pp.276-322; Tarikh al-khamis, vol.2, pp.238 239)

We have written before (in the foot-note to Sermon No.67) concerning the biography of Muhammad ibn Abi Bakr.

Wonderful Saying326

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The age up to which Allah accepts any excuse for a human being is sixty years.

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْعُمْرُ الَّذِي أَعْذَرَ اللهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ آدَمَ سِتُّونَ سَنَةً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: عمري كه خدا از فرزند آدم پوزش را مي پذيرد شصت سال است.

Wonderful Saying327

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He whom sin overpowers is not victorious, and he who secures victory by evil is (in fact) vanquished.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا ظَفِرَ مَنْ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ، وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغْلُوبٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: پيروز نشد آن كس كه گناه بر او چيرگي يافت، و آنكه با بدي پيروز شد شكست خورده است.

Wonderful Saying328

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah, the Glorified, has fixed the livelihood of the destitute in the wealth of the rich. Consequently, whenever a destitute remains hungry it is because some rich person has denied (him his share). Allah, the Sublime, will question them about it.

p: 206

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ أَقْوَاتَ الْفُقَرَاءِ، فَمَا جَاعَ فَقِيرٌ إِلاَّ بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِي، وَاللهُ تَعَالَى سَائِلُهُمْ عَنْ ذلِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همانا خداي سبحان روزي فقراء را در اموال سرمايه داران قرار داده است، پس فقيري گرسنه نمي ماند جز به كاميابي توانگران، و خداوند از آنان نسبت به گرسنگي گرسنگان خواهد پرسيد.

Wonderful Saying329

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Not to be in need of putting forth an excuse is better than putting forth a true excuse. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: الْإِسْتِغْنَاءُ عَنِ الْعُذْرِ أَعَزُّ مِنَ الصِّدْقِ بِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بي نيازي از عذرخواهي، گرامي تر از عذر راستين است.

Footnote

(1). The meaning is that obligations should be so discharged that there is no occasion for putting forth excuses, because after all in making excuse there is a hint of shortcoming and humbleness, even though it may be true and correct.

Wonderful Saying330

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The least right of Allah on you is that you should not make use of His favours in committing His sins. (2)

In Arabic

. وقال عليه السلام: أَقَلُّ مَا يَلْزَمُكُمْ لله أَلاَّ تَسْتَعيِنُوا بِنِعَمِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كمترين حق خدا بر عهده شما اينكه از نعهمتهاي الهي در گناهان ياري نگيريد.

Footnote

(2). There are a few grades of denial of favours and ingratitude. The first is that a person may not be able to appreciate (the real significance of) a favour; for example, the sight of the eyes, the speech of the tongue, the hearing of the ears and the movements of the hands and feet. These are all favours bestowed by Allah but many people do not realize them to be favours, and do not entertain feelings of gratitude. The second. grade is that a person may see a favour and appreciate it but may not feel grateful for it. The third grade is that a person may oppose the Bestower of the favours. The fourth grade is that instead of using the favours granted by Him a person may use them in committing sins against Allah. This is the highest grade of denial of favours.

p: 207

Wonderful Saying331

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: When the disabled fall short in performing acts of obedience to Allah, the Glorified, it is a good opportunity given by Allah for the intelligent to perform such acts.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيمَةَ الْْأَكْيَاسِ (4826) عِنْدَ تَفْرِيطِ الْعَجَزَةِ (4827) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خداي سبحان طاعت را غنيمت زيركان قرار داد آنگاه كه مردم ناتوان كوتاهي كنند.

Wonderful Saying332

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The sovereign is the watchman of Allah on earth.

In Arabic

وقال عليه السلام: السُّلْطَانُ وَزَعَةُ (4828) اللهِ فِي أَرْضِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: حاكم اسلامي، پاسبان خدا در زمين اوست.

Wonderful Saying333

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said describing a believer: A believer has a cheerful face, a sorrowful heart, a very broad chest (full of generosity), and a very humble heart. He hates high position and dislikes renown. His grief is long, his courage is far-reaching, his silence is much and, his time is occupied. He is grateful, enduring, buried in his thoughts, sparing in his friendship (with others), of bright demeanour and of soft temperament. He is stronger than stone but humbler than a slave.

In Arabic

وقال عليه السلام في صفة المؤمن: الْمُؤْمِنُ بِشْرُهُ (4829) فِي وَجْهِهِ، َحُزْنُهُ فِي قَلْبِهِ، أَوْسَعُ شَيْءٍ صَدْراً، وَأَذَلُّ شَيْءٍ نَفْساً، يَكْرَهُ الرِّفْعَةَ، وَيَشْنَأُ السُّمْعَةَ، طَوِيلٌ غَمُّهُ، بَعِيدٌ هَمُّهُ، كَثِيرٌ صَمْتُهُ، مشْغولٌ وَقْتُهُ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مغْمُورٌ (4830) بِفِكْرَتِهِ، ضَنِينٌ (4831) بِخَلَّتِهِ (4832) سَهْلُ الْخَلِيقَةِ (4833) لَيِّنُ الْعَرِيكَةِ (4834) نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ (4835) ، وَهُوَ أَذَلُّ مِنَ الْعَبْدِ.

p: 208

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در توصيف مومن فرمود:) شادي مومن در چهره او، و اندوه وي در دلش پنهان است، سينه اش از هر چيزي فراخ تر، و نفس او از هر چيزي خوارتر است، برتري جويي را زشت، و رياكاري را دشمن مي شمارد، اندوه او طولاني، و همت او بلند است، سكوتش فراوان، و وقت او با كار گرفته است، شكرگزار و شكيبا و ژرف انديش است، از كسي درخواست ندارد و نرم خو و فروتن است، نفس او از سنگ خارا سخت تر اما در دينداري از بنده خوارتر است.

Wonderful Saying334

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If a man happens to see the end of (his) life and his final fate, he will begin hating desires and their deception.

In Arabic

. وقال عليه السلام: لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأَجَلَ وَمَسِيرَهُ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَغُرُورَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر بنده خدا اجل و پايان كارش را مي ديد، با آرزو و فريب آن دشمني مي ورزيد.

Wonderful Saying335

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There are two sharers in the property of every person - successors and accidents.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِكُلِّ امْرِىءٍ فِي مَالِهِ شَريِكَانِ: الْوَارِثُ، وَالْحَوَادِثُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: براي هر كسي در مال او دو شريك است، وارث، و حوادث.

Wonderful Saying336

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The person who is approached with a request is free until he promises.

p: 209

In Arabic

وقال عليه السلام: الْمَسْؤُولُ حُرُّ حَتَّى يَعِدَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه چيزي از او خواسته اند تا وعده نداده آزاد است.

Wonderful Saying337

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who prays but does not exert effort is like the one who shoots without a bow-string.

In Arabic

وقال عليه السلام: الدَّاعِي بِلاَ عَمَلٍ كَالرَّامِي بِلاَ وَتَرٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دعوت كننده بي عمل، چون تيرانداز بدون كمان است.

Wonderful Saying338

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Knowledge is of two kinds - that which is absorbed and that which is just heard. The one that is heard does not give benefit unless it is absorbed.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ (4836) وَلاَ يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَطْبُوعُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: علم دو گونه است، علم فطري و علم اكتسابي، علم اكتسابي اگر هماهنگ با علم فطري نباشد سودمند نخواهد بود.

Wonderful Saying339

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Correctness of decision goes together with power. The one emerges with the other's emergence and disappears when the other disappears. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: صَوَابُ الرَّأْيِ بِالدُّوَلِ: يُقْبِلُ بِإِقْبَالِهَا (4837) وَيَذْهَبُ بِذَهَابِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: استواري راي با كسي است كه قدرت دارد، با روي آوردن قدرت روي آورد، و با پشت كردن آن روي برتابد.

Footnote

(1). When anyone's star is auspicious and his luck is good, he steps automatically towards the goal in view, and his mind confronts no perplexity in determining the correct way of approach; but the person whose luck is about to ebb stumbles even in the light and his mental faculties become paralysed. Consequently, when the downfall of the Barmakids began, ten persons from among them assembled for consultation about a matter but were not able to take a decision even after long discussion. Seeing this Yahya said, "By Allah, it is a forerunner of our decline and a sign of our downfall that even ten of us have not been able to settle a matter, although while when we were in ascendancy one of us used to solve ten problems easily.

p: 210

Wonderful Saying340

In English

. Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The beauty of destitution is chastity and the beauty of riches is gratefulness.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعَفَافُ زِينَةُ الْفَقْرِ، وَالشُّكْرُ زِينَةُ الْغِنَى.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: پاكدامني زيور تهيدستي، و شكرگزاري زيور بي نيازي است.

Wonderful Saying341

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The day of justice will be severer on the oppressor than the day of oppression on the oppressed.

In Arabic

. وقال عليه السلام: يَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ يَومِ الْجَوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: روز انتقام گرفتن از ظالمان سخت تر از ستمكاري بر مظلوم است.

Wonderful Saying342

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The biggest wealth is that one should not have an eye on what others possess.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْغِنَى الْأَكْبَرُ الْيَأْسُ عَمَّا فِي أَيْدِى النَّاسِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: برترين بي نيازي، نوميدي از آنچه در دست مردم است.

Wonderful Saying343

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Utterances are preserved and actions are to be tried. Every soul, for what it earned, is held in pledge! (Qur'an, 74:38). People are to be made deficient (as regards their bodies) and meddled with (as regards their minds) except those whom Allah protects. The questioner among them aims at confusing and the answerer creates hardship. It is possible that the man who has the best views among them will be deviated from the soundness of his thinking by pleasure or displeasure, and it is possible that a single glance may affect even the man with the 'best wisdom among them or a single expression may transform him.

p: 211

In Arabic

. وقال عليه السلام: الْأَقَاوِيلُ مَحْفُوظَةٌ، وَالْسَّرَائِرُ مَبْلُوَّةٌ (4838) وَ(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، وَالنَّاسُ مَنْقوُصُونَ (4839) مَدْخُولُونَ (4840) إِلاَّ مَنْ عَصَمَ الله، سَائِلُهُمْ مُتَعَنِّتٌ، وَمُجِيبُهُمْ مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُمْ رَأْياً يَرُدُّهُ عَنْ فَضْلِ رَأْيِهِ الرِّضَى وَالسُّخْطُ، وَيَكَادُ أَصْلَبُهُمْ عُوداً (4841) تَنْكَؤُهُ (4842) اللَّحْظَةُ (4843) وَتَسْتَحِيلُهُ (4844) الْكَلِمَةُ الْوَاحِدَةُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: گفتارها نگهداري مي شود، و نهانها آشكار، و هر كسي در گرو اعمال خويش است، و مردم گرفتار كمبودها و آفت هايند جز آن را كه خدا نگهدارد، درخواست كنندگانشان مردم آزار، و پاسخگويان به زحمت و رنج دچارند، و آن كس كه در انديشه از همه برتر است با اندك خشنودي يا خشمي از راي خود باز گردد. و آنكس كه از همه استوارتر است از نيم نگاهي ناراحت شود يا كلمه اي او را دگرگون سازد.

Wonderful Saying344

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' groups of people, fear Allah, for there is many a man who aspires for what he does not get, many a builder of a house who does not live in it, and many a collector of that which he shall just leave behind. Possibly he may have collected it wrongfully or by denying a right. He acquired it unlawfully and had to bear the weight of sins on account of it. Consequently, he returned (from this world) with that weight and came before Allah with sorrow and grief. Loses he both this world and (also) the hereafter; that is a loss (which is) manifest. (Qur'an, 22:11)

p: 212

In Arabic

مَعَاشِرَ النَّاسِ، اتَّقُوا اللهَ، فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّلٍ مَا لاَ يَبْلُغُهُ، وَبَانٍ مَا لاَ يَسْكُنُهُ، وَجَامِعٍ مَا سَوْفَ يَتْرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ جَمَعهُ، وَمِنْ حَقٍّ مَنَعَهُ، أَصَابَهُ حَرَاماً، وَاحْتَمَلَ بِهِ آثَاماً، فَبَاءَ بِوِزْرهِ، وَقَدِمَ عَلَى رَبِّهِ، آسِفاً لاَهِفاً، قَدْ (خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي مردم از خدا بترسيد، چه بسا آرزومندي كه به آرزوي خود نرسيد، و سازنده ساختماني كه در ساخته خود نيارميد، و گردآورنده اي كه زود آنها را رها خواهد نمود، شايد كه از راه باطل گرد آورده، و يا حق ديگران را باز داشته، و با حرام به هم آميخته كه گناهش بر گردن اوست، و يا سنگيني بار گناه درگذشت، و با پشيماني و حسرت به نزد خدا رفت كه: (در دنيا و آخرت زيان كرده و اين است زيانكاري آشكار)

Wonderful Saying345

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Lack of access to sins is also a kind of chastity.

In Arabic

وقال عليه السلام: مِنَ الْعِصْمَةِ تَعَذُّرُ الْمَعَاصِي.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دست نيافتن به گناه نوعي عصمت است.

Wonderful Saying346

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The dignity of your face is solid but begging dissolves it away: therefore, look carefully before whom you dissolve it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّؤَالُ، فَانْظُرْ عِنْدَ مَنْ تُقْطِرُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آبروي تو چون يخي جامد است كه درخواست آن را قطره قطره بچكاند، پس بنگر كه آن را نزد چه كسي فرو مي ريزي؟

p: 213

Wonderful Saying347

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: To praise more than what is due is sycophancy; to do it less is either because of inability to speak or of envy.

In Arabic

وقال عليه السلام: الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْإِسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ (4845) وَالتَّقْصِيرُ عَنِ الْإِسْتِحْقَاقِ عِيٌّ أَوْ حَسَدٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: ستودن بيش از آنچه كه سزاوار است نوعي چاپلوسي، و كمتر از آن، درماندگي يا حسادت است.

Wonderful Saying348

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The most serious sin is that which the doer considers light. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: أَشدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سخت ترين گناه آن است كه گناهكار آن را كوچك شمارد.

Footnote

(1). The result of lack of restraint and care in respect of small sins is that a man becomes rather careless in the matter of sins, and, by and by, this habit produces boldness for larger sins. Then, he begins to commit them without hesitation. Therefore, one should regard small sins as a harbinger of bigger sins, and avoid them, so that the stage for committing big sins does not come.

Wonderful Saying349

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who sees his own shortcomings abstains from looking into other's shortcomings. He who feels happy with the livelihood with which Allah provides him does not grieve over what he misses. He who draws out the sword of revolt gets killed with it. He who strives without means perishes. He who enters the depths gets drowned. He who visits places of ill-repute receives blame.

p: 214

He who speaks more commits more errors. He who commits more errors becomes shameless. He who is shameless will have less fear of Allah. He whose fear of Allah is less, his heart dies. He whose heart dies enters the Fire. He who observes the shortcomings of others and disapproves of them and then accepts them for himself is definitely a fool. Contentment is a capital that does not dwindle. He who remembers death much is satisfied with small favours in this world. He who knows that his speech is also a part of his action speaks less except where he has some purpose.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ نَظَرَ فِي عَيْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَيْبِ غَيْرهِ، وَمَنْ رَضِيَ برِزْقِ اللهِ لَمْ يَحْزَنْ عَلَى مَا فَاتَهُ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ، وَمَنْ كَابَدَ الْأُمُورَ (4846) عَطِبَ (4847) وَمَنِ اقْتَحَمَ اللُّجَجَ غَرِقَ، وَمَنْ دَخَلَ مَدَاخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ، وَمَنْ كَثُرَ كَلاَمُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، وَمَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، مَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ، وَمَنْ مَاتَ قَلْبُهُ دَخَلَ النَّارَ، وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فذَاك الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ. وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَ يَنْفَدُ، وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ رَضِيَ مِنَ الدُّنْيَا بِالْيَسيرِ، مَنْ عَلِمَ أَنَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلاَمُهُ إِلاَّ فِيَما يَعْنيِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس كه در عيب خود بنگرد از عيب جويي ديگران باز ماند، و كسي كه به روزي خدا خشنود باشد بر آنچه از دست رود، اندوهگين نباشد، و كسي كه شمشير ستم بركشد با آن كشته خواهد شد، و آن كس كه در كارها خود را به رنج انداخت خود را هلاك ساخت، و هركس خود را در گردابهاي بلا افكند غرق خواهد شد، و هر كس كه به جاهاي بدنام قدم گذاشت متهم گرديد. و كسي كه سخن زياد مي گويد زياد هم اشتباه دارد، و هر كس كه بسيار اشتباه كرد، شرم و حياء او اندك است، و آنكه شرم او اندك، پرهيزكاري او نيز اندك خواهد بود، و كسي كه پرهيزكاري او اندك است دلش مرده، و آنكه دلش مرده باشد در آتش جهنم سقوط خواهد كرد. و آن كس كه زشتيهاي مردم را بنگرد، و آن را زشت بشمارد سپس همان زشتيها را مرتكب شود، پس او احمق واقعي است. قناعت مالي است كه پايان نيابد، و آن كس كه فراوان به ياد مرگ باشد در دنيا به اندك چيزي خشنود است، و هركس بداند كه گفتار او نيز از اعمال او به حساب آيد جز به ضرورت سخن نگويد.

p: 215

Wonderful Saying350

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The oppressor among the people has three signs: he oppresses his superior by disobeying him, and his junior by imposing his authority and he supports other oppressors.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِلظَّالِمِ مِنَ الرِّجَالِ ثَلاَثُ عَلاَمَاتٍ: يَظْلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيَةِ، َ مَنْ دُونَهُ بِالْغَلَبَةِ (4848) وَ يُظَاهِرُ (4849) الْقَوْمَ الظَّلَمَةَ (4850) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم ستمكار را سه نشان است، با سركشي به مافوق خود ستم روا دارد، و به زيردستان خود با زور و چيرگي ستم مي كند، و ستمكاران را ياري مي دهد.

Wonderful Saying351

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: At the extremity of hardship comes relief, and at the tightening of the chains of tribulation comes ease.

In Arabic

وقال عليه السلام: عِنْدَ تَنَاهِي الشِّدَّةِ تَكُونُ الْفَرْجَةُ، وَعِنْدَ تَضَايُقِ حَلَقِ الْبَلاَءِ يَكُونُ الرَّخَاءُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چون سختي ها به نهايت رسد، گشايش پديد آيد، و آن هنگام كه حلقه هاي بلا تنگ گردد آسايش فرا خواهد رسيد.

Wonderful Saying352

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to one of his companions: Do not devote much of your activity to your wife and your children, because if your wife and children are lovers of Allah then He will not leave His lovers uncared for, and if they be enemies of Allah then why should you worry and keep yourself busy about the enemies of Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام لبعض أصحابه: لاَ تَجْعَلَنَّ أَكْثَرَ شُغُلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَدِكَ: فَإِنْ يَكُنْ أَهْلُكَ وَوَلَدُكَ أَوْلِيَاءَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَوْلِيَاءَهُ، وَإِنْ يَكُونُوا أَعْدَاءَ اللهِ، فَمَا هَمُّكَ وَشُغُلُكَ بأَعْدَاءِ اللهِ؟!

p: 216

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به برخي از ياران خود فرمود:) بيشترين اوقات زندگي را به زن و فرزندت اختصاص مده، زيرا اگر زن و فرزندت از دوستان خدا باشند خدا آنها را تباه نخواهد كرد، و اگر دشمنان خدايند، چرا غم دشمنان خدا را مي خوري؟

Wonderful Saying353

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The greatest defect is to regard that defect (in others) which is present in yourself. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: أَكْبَرُ الْعَيْبِ أَنْ تَعِيبَ مَا فِيكَ مِثْلُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بزرگترين عيب آنكه چيزي را در خودداري بر ديگران عيب بشماري.

Footnote

(1). What worse defect can there be than that a man should criticise those defects in others which exist in himself. The requirement of justice is that before casting one's eye on the defects of others one should look at his own defects and realize that a defect is a defect whether it be in others or in oneself.

A Persian couplet Bays:

Looking at other's defects is neither property nor manliness. Better look at your own self since you are full of defects.

Wonderful Saying354

In English

Someone congratulated another person in the presence of Amir al-mu'minin, peace be upon him, on the birth of a son saying: Congratulations for getting a rider of horses. Then Amir al-mu'minin said: Do not say so; but say: You have occasion to be grateful to Allah, the Giver, and be blessed with what you have been given. May he attain full life and may you be blessed with his devotion.

p: 217

In Arabic

وهنَّأَ بحضرته رجل رجلاً بغلام ولد له فقال له: لِيَهْنِئْكَ الْفَارسُ. فقال عليه السلام : لاَ تَقُلْ ذلِكَ، وَلكِنْ قُلْ: شَكَرْتَ الْوَاهِبَ، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در حضور امام، شخصي با اين عبارت، تولد نوزادي را تبريك گفت: قدم دلاوري كه سوار مبارك باد.) چنين مگو! بلكه بگو: خداي بخشنده را شكرگزار باش، و نوزاد بخشيده بر تو مبارك، اميد كه بزرگ شود و از نيكوكاريش بهره مند گردي.

Wonderful Saying355

In English

One of the officers of Amir al-mu'minin, peace be upon him, built a stately house, about which Amir al-mu'minin said: This i, silver coins showing forth their faces. Certainly, this house speaks of your riches.

In Arabic

وبنى رجل من عمّاله بناءً فخماً (4851) فقال عليه السلام: أَطْلَعَتِ الْوَرِقُ (4852) رُؤُوسَهَا! إِنَّ الْبِنَاءَ لَيَصِفُ لَكَ الْغِنَى.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (وقتي يكي از كارگزاران امام خانه شكوهمند ساخت به او فرمود) سكه هاي طلا و نقره سر برآورده خود را آشكار ساختند، همانا ساختمان بي نيازي تو را مي رساند.

Wonderful Saying356

In English

It was said to Amir al-mu'minin, peace be upon him: If a man is left in his house and the door is closed, from where will his livelihood reach him. And he replied: From whatever way his death reaches him. (1)

In Arabic

وقيل له عليه السلام: لو سُدَّ على رجلٍ بَابُ بيته، وتُرِكَ فيه، من أَين كان يأتيه رزقُه؟ فقال عليه السلام: مِنْ حَيْثُ كَانَ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ.

p: 218

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند اگر در خانه مردي را به رويش بندند، روزي او از كجا خواهد آمد؟ فرمود) از آن جايي كه مرگ او مي آيد.

Footnote

(1). If Allah considers it appropriate to keep a man living while he is confined to a closed house, then He is certainly powerful enough to provide the means of living to him, and just as a closed door cannot prevent death in the same way it cannot prevent the entry of livelihood, because the Might of Allah, the Almighty is equally capable of either.

The meaning is that a man should be content in the matter of livelihood because whatever is destined for him will in any case reach him wherever he may be.

A Persian couplet says:

Livelihood like death will reach a man even if the door be closed, but greed keeps people (unnecessarily) anxious.

Wonderful Saying357

In English

Condoling with people among whom one had died, Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: This thing has not started with you nor does it end with you. This fellow of yours was used to journeying and therefore it is better to think himstill to be journeying. Either he will rejoin you or else you will rejoin him.

In Arabic

وعَزّى قوماً عن ميّتٍ فقال عليه السلام: إِنَّ هذَا الْأَمْرَ (4853) لَيْسَ بِكُمْ بَدَأَ، وَلاَ إِلَيْكُمُ انْتَهَى، وَقَدْ كَانَ صَاحِبُكُمْ هذَا يُسَافِرُ، فَعُدُّوهُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَإِنْ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلاَّ قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ.

p: 219

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (مردي را در مرگ يكي از خويشاندانش تسليت گفت) مردن از شما آغازنشده، و به شما نيز پايان نخواهد يافت، اين دوست شما به سفر مي رفت، اكنون پنداريد كه به يكي از سفرها رفته، اگر او بازنگردد شما به سوي او خواهيد رفت.

Wonderful Saying358

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' people, let Allah see you fearing at the time of happiness just as you fear Him at the time of distress. Certainly, he who is given ease (of life) and does not consider it as a means of slow approach towards tribulation (wrongly), considers himself safe against what is to be feared while he who is afflicted with straitened circumstances but does not perceive them to be a trial loses the coveted reward.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَيُّهَا النَّاسُ، لِيَرَكُمُ اللهُ مِنَ النِّعْمَةِ وَجِلِينَ (4854) كَمَا يَرَاكُمْ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِينَ (4855) إِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذلِكَ اسْتِدْرَاجاً فَقَدْ أَمِنَ مَخُوفاً، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذلِكَ اخْتِبَاراً (4856) فَقَدْ ضَيَّعَ مَأْمُولاً (4857) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي مردم، بايد خدا شما را به هنگام نعمت همانند هنگامه كيفر، ترسان بنگرد، زيرا كسي كه رفاه و گشايش را زمينه گرفتار شدن خويش نداند، پس خود را از حوادث ترسناك ايمن مي پندارد و آن كس كه تنگدستي را آزمايش الهي نداند پاداش اميدبخش را از دست خواهد داد.

Wonderful Saying359

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' slaves of desires, cut them short because he who leans on the world gets nothing out of it except the pain of hardships. O' people, take upon yourselves your own training and turn away from the dictates of your natural inclinations.

p: 220

In Arabic

وقال عليه السلام: يَا أَسْرَى الرَّغْبَةِ (4858) أَقْصِرُوا (4859) فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ (4860) عَلَى الدُّنْيَا لاَ يَروُعُهُ (4861) مِنْهَا إِلاَّ صَرِيفُ (4862) أَنْيَابِ الْحِدْثَانِ (4863) أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَلَّوا (4864) مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيبَهَا، وَاعْدِلُوا بِهَا عَنْ ضَرَاوَةِ (4865) عَادَاتِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي اسيران آرزوها، بس كنيد! زيرا صاحبان مقامات دنيا را تنها دندان حوادث روزگار به هراس افكند، اي مردم كار تربيت خود را خود بر عهده گيريد، و نفس را از عادتهايي كه به آن حرص دارد باز گردانيد.

Wonderful Saying360

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not regard an expression uttered by any person as evil if you can find it capable of bearing some good.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحَدٍ سَوءاً، وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَمَلاً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگز سخني را كه از كسي خارج شد با گمان بد مگير كه براي آن برداشت نيكويي مي توان داشت.

Wonderful Saying361

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If you have a need from Allah, the Glorified, then begin by seeking Allah's blessing on His Messenger, may Allah bless him and his descendants, then ask your need, because Allah is too generous to accept one (seeking His blessing on His Messenger) of the two requests made to Him and deny the other.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ حَاجَةٌ فَابْدَأْ بِمَسْأَلَةِ الصَّلاَةِ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، فَإِنَّ اللهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ حَاجَتَيْنِ (4866) فَيَقْضِيَ إِحْدَاهُمَا وَيَمْنَعَ الْأَُخْرَى.

p: 221

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هرگاه از خداي سبحان درخواستي داري، ابتدا بر پيامبر اسلام (ص) درود بفرست، سپس حاجت خود را بخواه، زيرا خدا بزرگوارتر از آن است كه از دو حاجت درخواست شده، يكي را برآورد و ديگري را باز دارد.

Wonderful Saying362

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: He who is jealous of his esteem should keep from quarrelling.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ ضَنَّ (4867) بِعِرْضِهِ فَلْيَدَعِ الْمِرَاءَ (4868) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هركس كه از آبروي خود بيمناك است از جدال بپرهيزد.

Wonderful Saying363

In English

Amir a1-mu'minin, peace be upon him, said: To make haste before the proper time or to delay after a proper opportunity, in either case is folly.

In Arabic

وقال عليه السلام: مِنَ الْخُرْقِ (4869) الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الْإِمْكَانِ، وَالْإَِناةُ (4870) بَعْدَ الْفُرْصَةِ (4871) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از بيخردي است، شتاب پيش از توانايي بر كار، و سستي پس از به دست آوردن فرصت.

Wonderful Saying364

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not ask about things which may not happen because you have enough to worry about with what happens.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَتَسْأَلْ عَمَّا لاَ يَكُونُ، فَفِي الَّذِي قَدْ كَانَ لَكَ شُغُلٌ (4872) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از آنچه پديد نيامد نپرس، كه آنچه پديد آمده براي سرگرمي تو كافي است.

Wonderful Saying365

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Imagination is a clear mirror, and the taking of lessons (from things around) provides warning and counsel. It is enough for improving yourself that you should avoid what you consider bad in others.

p: 222

In Arabic

وقال عليه السلام: الْفِكْرُ مرْآةٌ صَافِيَةٌ، وَالْإِعْتِبَارُ (4873) مُنْذِرٌ (4874) نَاصِحٌ، وَكَفى أَدَباً لِنَفْسِكَ تَجَنُّبُكَ (4875) مَا كَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: انديشه آيينه اي شفاف، و عبرت از حوادث بيم دهنده اي خيرانديش است، و تو را در ادب كردن نفس همان بس كه از آنچه انجام دادنش را براي ديگران نمي پسندي بپرهيزي.

Wonderful Saying366

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Knowledge is associated with action. Therefore, he who knows should act, because knowledge calls for action; if there is a response well and good, otherwise it (i.e., knowledge) departs from him.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعِلْمُ مَقْرُونٌ بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ ِالْعَمَلِ (4876) فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: علم و عمل پيوندي نزديك دارند، و كسي كه دانست بايد به آن عمل كند، چرا كه علم، عمل را فرا خواند، اگر پاسخش داد مي ماند وگرنه كوچ مي كند.

Wonderful Saying367

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: O' people, the wealth of this world is broken orts that brings an epidemic; therefore keep off this grazing land, leaving it is a greater favour than peacefully staying in it, and its part enough for subsistence is more blissful than its riches. Destitution has been ordained for those who are rich here, while comfort has been destined for those who keep away from it. If a person is attracted by its dazzle, it blinds both his eyes; and if a person acquires eagerness towards it, then it fills his heart with griefs which keep alternating in the black part of his heart, some grief worrying him and another giving him pain. This goes on till the suffocation of death overtakes him. He is flung in the open while both the shrines of his heart are severed. It is easy for Allah to cause him to die and for his comrades to put him in the grave.

p: 223

The believer sees the world with eyes that derive instruction, and takes from it food enough for his barest needs. He hears in it with ears of hatred and enmity. If it is said (about someone) that he has become rich, it is also said that he has turned destitute; and if pleasure is felt on one's living, grief is felt over his death. This is the position, although the day has not yet approached when they will be disheartened.

In Arabic

وقال عليه السلام: يَا أيُّها النَّاسُ، مَتَاعُ الدُّنْيَا حُطَامٌ (4877) مُوبِىءٌ (4878) فَتَجَنَّبُوا مَرْعَاهُ (4879) ! قُلْعَتُهَا (4880) أَحْظَى (4881) مِنْ طُمَأْنِينَتِهَا (4882) وَبُلْغَتُهَا (4883) أَزْكَى (4884) مِنَ ثَرْوَتِهَا، حُكِمَ عَلَى مُكْثِرٍ مِنْهَا بِالْفَاقَةِ (4885) وَأُعيِنَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا (4886) بِالرَّاحَةِ. مَنْ رَاقَهُ (4887) زِبْرِجُهَا (4888) أَعْقَبَتْ (4889) نَاظِرَيْهِ كَمَهاً (4890) وَمَنِ اسْتَشْعَرَا لشَّغَفَ (4891) بِهَا مَلاَََتْ ضَمِيرَهُ أَشْجاناً (4892) لَهُنَّ رَقْصٌ (4893) عَلى سُوَيْدَاءِ قَلْبِهِ (4894) هَمٌّ يَشْغَلُهُ، وَغَمٌّ يَحْزُنُهُ، كَذلِكَ حَتَّى يُؤْخَذَ بِكَظَمِهِ (4895) فَيُلْقَى (4896) بِالْفَضاءِ، مُنْقَطِعاً أَبْهَرَاهُ (4897) ، هَيِّناً عَلى اللهِ فَناؤُهُ، وَعَلَى الْإِخْوَانِ إِلْقَاؤهُ (4898) وَإِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إِلَى الدُّنْيَا بَعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ (4899) وَيَقْتاتُ مِنْهَا (4900) بِبَطْنِ الْأِضْطِرَارِ (4901) وَيَسْمَعُ فِيهَا بِأُذُنِ الْمَقْتِ (4902) وَالْإِبْغَاضِ، إِنْ قِيلَ أَثْرى (4903) قِيلَ أَكْدَى (4904) ! وَإِنْ فُرِحَ لَهُ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ! هذَا وَلَمْ يَأْتِهِمْ ( يَوْمٌ فِيهِ يُبْلِسُونَ ) (4905) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي مردم، كالاي دنياي حرام چون برگهاي خشكيده وباخيز است، پس از چراگاه آن دوري كنيد، كه دل كندن از آن لذت بخش تر از اطمينان داشتن به آن است، و به قدر ضرورت از دنيا برداشتن بهتر از جمع آوري سرمايه فراوان است آن كس كه از دنيا زياد برداشت به درويشي محكوم است و آن كس كه خود را بي نياز دانست در آسايش است. و آن كس كه زيور دنيا ديدگانش را خيره سازد دچار كوردلي گردد، و آن كس كه به دنياي حرام عشق ورزيد، درونش پر از اندوه شد، و غم و اندوهها در خانه دلش رقصهاي ويژه دارند، كه از سويي سرگرمش سازند، و از سويي ديگر رهايش نمايند، تا آنجا كه گلويش را گرفته در گوشه اي بميرد، رگهاي حيات او قطع شده، و نابود ساختن او بر خدا آسان، و به گور انداختن او به دست دوستان است. اما مومن با چشم عبرت به دنيا مي نگرد، و از دنيا به اندازه ضرورت برمي دارد، و سخن دنيا را از روي دشمني مي شنود، دنيايي كه تا گويند سرمايه دار شد، گويند تهيدست گرديد، و تا در زندگي شاد مي شوند، با مرگ غمگين مي گردند، و اين اندوه چيزي نيست كه روز پريشاني و نوميدي هنوز نيامده است.

p: 224

Wonderful Saying368

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah, the Glorified, has laid down reward for obedience to Him and punishment for committing sins against Him in order to save men from His chastisement and to drive them towards Paradise.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَضَعَ الثَّوَابَ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، ذِيَادَةً (4906) لِعِبَادِهِ عَنْ نِقْمَتِهِ، وَحِيَاشَةً (4907) لَهُمْ إلَى جَنِّتِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همانا خداوند پاداش را بر اطاعت، و كيفر را بر نافرماني قرار داد، تا بندگان را از عذابش برهاند، و به سوي بهشت كشاند.

Wonderful Saying369

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A time will come when nothing will remain of the Qur'an except its writing, and nothing of Islam except its name. The mosques in those days will be busy with regards to construction but desolate with regard to guidance. Those staying in them and those visiting them will be the worst of all on earth. From them mischief will spring up and towards them all wrong will turn. If anyone isolates himself from it (mischief) they will fling him back to it and if anyone steps back from it they will push him towards it. Says Allah, the Glorified, (in hadith qudsi -- i.e., the tradition in which Allah- Himself speaks): I swear by Myself that I shall send upon them an evil wherein the endurer would be bewildered, and He would do so. We seek Allah's pardon from stumbling through neglect.

In Arabic

p: 225

وقال عليه السلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقى فِيهِمْ مِنَ الْقُرآنِ إِلاَّ رَسْمُهُ، وَمِنَ الْإِِسْلاَمِ إِلاَّ اسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ مِنَ البُنَى، خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى، سُكَّانُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ، مِنْهُمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ، وَإِلَيْهِمْ تَأوِي الْخَطِيئَةُ، يَرُدُّونَ مَنْ شَذَّ عَنْهَا فِيهَا،

وَيَسُوقوُنَ مَن تأَخَّرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، يَقُولُ اللهُ: فَبِي حَلَفْتُ لَأََبْعَثَنَّ عَلَى أُولَئِكَ فِتْنَةً تُتْرُك الْحَلِيمَ فِيهَا حَيْرَانَ، وَقَدْ فَعَلَ، وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ اللهَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: روزگاري بر مردم خواهد آمد كه از قرآن جز نشاني، و از اسلام جز نامي، باقي نخواهد ماند، مسجدهاي آنان در آن روزگار آبادان، اما از هدايت ويران است. مسجدنشينان و سازندگان بناهاي شكوهمند مساجد، بدترين مردم زمين مي باشند، كه كانون هر فتنه، و جايگاه هر گونه خطاكاري اند، هر كس از فتنه بركنار است او را به فتنه باز گردانند، و هر كس كه از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها كشانند، كه خداي بزرگ فرمايد: (به خودم سوگند، بر آنان فتنه اي بگمارم كه انسان شكيبا در آن سرگردان ماند.) و چنين كرده است، و ما از خدا مي خواهيم كه از لغزش غفلت ها درگذرد.

Wonderful Saying370

In English

It is related that it was seldom that Amir al-mu'minin, peace be upon him, ascended the pulpit and did not utter the following before his sermon: O' people, fear Ahab for man has not been created for naught so that he may waste himself, nor has he been left uncared for so that he may commit nonsensical acts. This world which appears beautiful to him cannot be the replacement of the next world which appears bad in his eyes, nor is the vain person who is successful in this world through his high courage like him who is successful in the next world eyen to a small extent.

p: 226

In Arabic

. وروي أنه عليه السلام قلما اعتدل به المنبر إِلاّ قال أَمام خطبته: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللهَ، فَمَا خُلِقَ امْرءٌ عَبَثاً فَيَلْهُوَ (4908) وَلاَ تُرِكَ سُدىً فَيَلْغُوَ (4909) وَمَا دُنْيَاهُ الَّتي تَحَسَّنَتْ لَهُ بِخَلَفٍ (4910) مِنَ الْآخِرَةِ الَّتي قَبَّحَها سُوءُ النَّظَرِ عِنْدَهُ، وَمَا الْمَغْرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ الدُّنْيَا بأَعْلَى هِمَّتِهِ كَالْآخِرَ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ كَالْآخِرةَِ بِأَدْنَى سُهْمَتِهِ (4911) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (نقل كردند كه امام (ع) كمتر بر منبري مي نشست كه پيش از سخن اين عبارت را نگويد) اي مردم! از خدا بترسيد، هيچ كس بيهوده آفريده نشده تا به بازي پردازد، و او را به حال خود وانگذاشته اند تا خود را سرگرم كارهاي بي ارزش نمايد، و دنيايي كه در ديده ها زيباست، جايگزين آخرتي نشود كه آن را زشت مي انگارند، و مغروري كه در دنيا به بالاترين مقام رسيده، چون كسي نيست كه در آخرت به كمترين نصيبي رسيده است.

Wonderful Saying371

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is no distinction higher than Islam; no honour more honourable than fear of Allah; no asylum better than self restraint; no intercessor more effective than repentance; no treasure more precious than contentment; and no wealth is a bigger remover of destitution than being satisfied with mere sustenance. He who confines himself to what is just enough for maintenance achieves comfort and prepares abode in ease. Desire is the key of grief and the conveyance of distress. Greed, vanity and jealousy are incentives to falling into sins and mischief-mongering is the collection of all bad habits.

p: 227

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ شَرَفَ أَعْلَى مِنَ الْإِسْلاَمِ، وَلاَ عِزَّ أَعَزُّ مِنَ التَّقْوَى، وَلاَ مَعْقِلَ أَحْصَنَ مِنَ الْوَرَعِ،لاَ شَفِيعَ أَنْجَحُ مِنَ التّوْبَةِ، وَلاَ كَنْزَ أَغْنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ، وَلاَ مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مَنَ الرِّضَى بِالْقُوتِ، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى بُلْغَةِ الْكَفَافِ فَقَدِ انْتَظَم (4912) الرَّاحَةَ وَتَبَوَّأَ (4913) خَفْضَ الدَّعَةِ (4914) . وَالرَّغْبَةُ (4915) مِفْتَاحُ النَّصَبِ (4916) ، وَمَطِيَّةُ (4917) التَّعَبِ، وَالْحِرْصُ وَالْكِبْرُ وَالْحَسَدُ دَوَاعٍ إِلَى التَّقَحُّمِ فِي الذُّنُوبِ، وَالشَّرُّ جَامِعُ مَسَاوِىءِ الْعُيُوبِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هيچ شرافتي برتر از اسلام، و هيچ عزتي گرامي تر از تقوا، و هيچ سنگري نيكوتر از پارسايي، و هيچ شفاعت كننده اي كارسازتر از توبه، و هيچ گنجي بي نيازكننده تر از قناعت، و هيچ مالي در فقرزدايي، از بين برنده تر از رضايت دادن به روزي نيست. و كسي كه به اندازه كفايت زندگي از دنيا بردارد به آسايش دست يابد، و آسوده خاطر گردد، در حالي كه دنياپرستي كليد دشواري، و مركب رنج و گرفتاري است، و حرص ورزي و خود بزرگ بيني و حسادت، عامل بي پروايي در گناهان است، و بدي جامع تمام عيبها است.

Wonderful Saying372

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to Jabir ibn 'Abdullah al-Ansari': O' Jabir, the mainstay of religion and the world are four persons: The scholar who acts on his knowledge; the ignorant who does not feel ashamed of learning; the generous who is not niggardly in his favours; and the destitute who does not sell his next life for his worldly benefits. Consequently, when the scholar wastes his knowledge, the ignorant feels shame in learning; and when the generous is niggardly with his favours, the destitute sells his next life for the worldly benefits.

p: 228

O' Jabir, if favours of Allah abound on a person the people's needs towards him also abound. Therefore, he who fulfils for Allah all that is obligatory on him in this regard will preserve them (Allah's favours) in continuance and perpetuity, while he who does not fulfil those obligations will expose them to decay and destruction.

In Arabic

وقال عليه السلام لجابر بن عبدالله الْأَنصاري: يَا جَابِرُ، قِوَامُ الدِّينِ وَ الدُّنْيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعْمِلٍ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ لاَ يَسْتَنْكِفُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَجَوَادٍ لاَ يَبْخَلُ بِمَعْرُوفِهِ، وَفَقِيرٍ لاَ يَبِيعُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ؛ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اسْتَنْكَفَ (4918) الْجَاهِلُ أَنْ يَتَعَلَّمَ، وَإِذَا بَخِلَ الْغَنِيُّ بِمَعْرُوفِهِ بَاعَ الْفَقِيرُ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ.

يَا جَابِرُ، مَنْ كَثُرَتْ نِعَمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُرَتْ حَوَائِجُ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَمَنْ قَامَ لله فِيهَا بِمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا (4919) لِلدَّوَامِ وَالْبَقَاءِ، وَمَنْ لَمْ يَقُمْ فِيهَا بمَا يَجِبُ عَرَّضَهَا لِلزَّوَالِ وَالْفَنَاءِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به جابر بن عبدالله انصاري فرمود:) اي جابر! استواري دنيا به چهار چيز است، عالمي كه به علم خود عمل كند، و جاهلي كه از آموختن سر باز نزند، و بخشنده اي كه در بخشش بخل نورزد، و فقيري كه آخرت خود را به دنيا نفروشد، پس هرگاه عالم علم خود را تباه كند، نادان به آموختن روي نياورد، هرگاه بي نياز در بخشش بخل ورزد، تهيدست آخرت خويش را به دنيا فروشد. اي جابر! كسي كه نعمتهاي فراوان خدا به او روي آورد، نيازهاي فراوان مردم نيز به او روي آورد، پس اگر صاحب نعمتي حقوق واجب الهي را بپردازد، خداوند نعمتها را بر او جاودانه سازد. و آن كس كه حقوق واجب الهي در نعمتها را نپردازد، خداوند آن را به زوال و نابودي كشاند.

p: 229

Wonderful Saying373

In English

Ibn Jarir at-Tabari has, in his history (vol.2, p.1086; also Ibn al-Athir in his history, vol.4, p.478), related from 'Abd ar-Rahman ibn Abi Layla, al-faqih (the theologian), who was one of those who had risen with ('Abd' ar-Rahman ibn Muhammad) Ibn al-Ash'ath to fight al-Hajjaj (ibn Yusuf ath-Thaqafi), that he (Ibn Abi Layla) was exhorting people to jihad by recalling: On the occasion of encounter with the people of Syria I heard Amir al-mu'minin, may Allah exalt his degree of rank among the righteous and may He reward him the reward of martyrs and men of truth, saying:

O' believers, whoever observes excesses being committed and people being called towards evil and disapproves it with his heart is safe and free from responsibility for it, and whoever disapproves of it with his tongue would be rewarded and he is in a higher position than the former 'but whoever disapproves it with his sword in order that the word of Allah may remain superior and the word of the oppressors may remain inferior, catches hold of the path of guidance and stands on the right way, while his heart is lighted with conviction.

In Arabic

وروى ابن جرير الطبري في تاريخه عن عبدالرحمن بن أبي ليلى الفقيه. وكان ممن خرج لقتال الحجاج مع ابن الاَشعث. أنه قال فيما كان يحضُّ به الناسَ على الجهاد: إني سمعتُ علياً عليه السلام يقول يوم لقينا اهل الشام :أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَمُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ، فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَبَرِىءَ (4920) وَمَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَهُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَمَنْ أَنْكرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ (كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا) وَكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى، فَذلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبيلَ الْهُدَى، وَقَامَ عَلَى الطَّريق، وَنَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ.

p: 230

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (ابن جرير طبري در تاريخ خود از عبدالرحمان بن ابي ليلي فقيه نقل كرد، كه براي مبارزه با حجاج به كمك ابن اشعث برخاست، براي تشويق مردم گفت من از علي (ع) (كه خداوند درجاتش را در ميان صالحان بالا برد، و ثواب شهيدان و صديقان به او عطا فرمايد) در حالي كه با شاميان روبرو شديم شنيدم كه فرمود:) اي مومنان! هركس تجاوزي را بنگرد، و شاهد دعوت به منكري باشد، و در دل آن را انكار كند خود را از آلودگي سالم داشته است، و هركس با زبان آن را انكار كند پاداش داده خواهد شد، و از اولي برتر است، و آن كس كه با شمشير به انكار برخيزد تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد، او راه رستگاري را يافت و نور يقين در دلش تابيد.

Wonderful Saying374

In English

Another saying in the same strain runs as follows: So, among them (the Muslim community) there is he who disapproves evil with his hand, tongue and heart. This man has perfectly attained the virtuous habits. And among them there is he who disapproves evil with his tongue and heart but not with his hand. This man has attained only two virtuous habits but lacks one. And among them there is the third one who disapproves evil with his heart but not with his tongue and hand. This is the one who lacks the two better qualities out of three and holds only one. Then, among them there is also he who does not disapprove evil either with his tongue, heart or hand. He is just a dead man among the living.

p: 231

All the virtuous deeds including war in the way of Allah as compared to the persuasion for good and dissuasion from evil are just like spitting in the deep ocean. The persuasion for good and dissuasion from evil do not bring death nearer nor do they lessen the livelihood. And better than all this is to utter a just expression before the tyrannical ruler.

In Arabic

و في كلام آخر له يجري هذا المجرى: فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ للْمُنْكَرِ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلْبهِ وَالتَّارِكُ بِيَدِهِ فَذلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتيَنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً، وَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بيَدِهِ وَلِسَانِهِ فَذلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ (4921) مِنَ الثَّلاَثِ وَتَمَسَّكَ بوَاحِدَةٍ، وَمِنْهُمْ تَارِكٌ لْإِِنْكَارِ الْمُنكَرِ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ وَيَدِهِ فَذلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ. وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، عِنْدَ الْأَمْرِ بالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، إِلاَّ كَنَفْثَةٍ (4922) فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ (4923) وَإِنَّ الْأَمْرَ بالْمَعْروُفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنكَرِ لاَ يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ، وَلاَ يَنْقصَانِ مِنْ رِزْقٍ، وَأَفضَلُ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (و همانند حكمت گذشته، سخن ديگري از امام نقل شد) گروهي، منكر را با زبان و قلب انكار مي كنند، پس آنان تمامي خصلتهاي نيكو را در خود گرد آورده اند. گروهي ديگر، منكر را با زبان و قلب انكار كرده، اما دست به كاري نمي برند، پس چنين كسي دو خصلت از خصلتهاي نيكو را گرفته و ديگري را تباه كرده است. و بعضي منكر را تنها با قلب انكار كرده، و با دست و زبان خويش اقدامي ندارند، پس دو خصلت را كه شريف تر است تباه ساخته و يك خصلت را به دست آورده اند. و بعضي ديگر منكر را با زبان و قلب و دست رها ساخته اند كه چنين كسي از آنان، مرده اي ميان زندگان است. و تمام كارهاي نيكو، و جهاد در راه خدا، برابر امر به معروف و نهي از منكر، چونان قطره اي بر درياي مواج و پهناور است، همانا امر به معروف و نهي از منكر نه اجلي را نزديك مي كنند، و نه از مقدار روزي مي كاهند، و از همه اينها برتر، سخن حق در پيش روي حاكمي ستمكار است.

p: 232

Wonderful Saying375

In English

It I. related from Abu Juhayfah who said: I heard Amir al-mu'minin, peace be upon him, saying:

The first fighting with which you will be overpowered is the fighting with hands, thereafter with your tongues and then with your hearts. Consequently, he who does not recognize virtue with his heart or does not disapprove evil will be turned upside down. Thus, his upside will be turned downwards and his lowside will be turned upwards.

In Arabic

وعن أبي جُحَيْفَةَ قال: سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول: أَوَّلُ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ (4924) مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ، ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ، ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ؛ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً، وَلَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً، قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلاَهُ أَسْفَلَهُ، وَأَسَفَلُهُ أَعْلاَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از ابي جحيفه نقل شد، گفت از امير مومنان شنيدم كه فرمود:) اولين مرحله از جهاد كه در آن باز مي مانيد، جهاد با دستهاي شما، سپس در جهاد با زبان، و آنگاه در جهاد با قلبهايتان مي باشد، پس كسي كه با قلب معروفي را نشناسد، و منكري را انكار نكند، قلبش واژگون گشته، بالاي آن پايين، و پايين قلب او بالا قرار خواهد گرفت.

Wonderful Saying376

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Certainly, right is weighty and wholesome while wrong is light and epidemical.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ الْحَقَّ ثَقِيلٌ مَرِيءٌ (4925) وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِيءٌ (4926) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: حق سنگين اما گواراست، و باطل سبك اما كشنده است.

Wonderful Saying377

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him said: Do not feel safe from the punishment of Allah even about the best man in the whole community because Allah, the Sublime, says: But no one feels secure against the plan of Allah save the people (who are the) losers. (Qur'an, 7:99). Again, do not lose hope even for the worst man of the community because Allah-, the Sublime says: Verily, despairs not of Allah's mercy but the disbelieving people. (Qur'an, 12:87).

p: 233

In Arabic

. وقال عليه السلام: لاَ تَأْمَنَنَّ عَلَى خَيْرِ هذِهِ الْأَُمَّةِ عَذَابَ اللهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالى: (فَلاَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ). وَلاَ تَيْأَسَنَّ لِشَرِّ هذِهِ الْأَُمَّةِ مِنْ رَوْحِ اللهِ (4927) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (إِنَّهُ لاَ يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافرُونَ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بر بهترين افراد اين امت از عذاب الهي ايمن مباشيد زيرا كه خداي بزرگ فرمود: (از كيفر خدا ايمن نيستند جز زيانكاران.) و بر بدترين افراد اين امت از حمت خدا نوميد مباشيد زيرا كه خداي بزرگ فرمود: (همانا از رحمت خدا نوميد نباشند جز كافران.)

Wonderful Saying378

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Miserliness contains all other evil vices and is the rein with which one can be led to every evil.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْبُخْلُ جَامعٌ لِمَسَاوِىءِ الْعُيُوبِ، وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بهِ إِلَىكُلِّ سُوءٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بخل ورزيدن كانون تمام عيبها، و مهاري است كه انسان را به سوي هر بدي مي كشاند.

Wonderful Saying379

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: 0' son of Adam, livelihood is of two kinds: the livelihood which you seek and the livelihood which seeks you; if you do not reach it, it will come to you Therefore, do not turn your one day's worry into a year's worry. Whatever you get every day should be enough for you for the day. If you have a whole year of your life even then Allah, the Sublime, will give you every next day what He has destined as your share. If you do not have a year in your life then why should you worry for what is not for you. No seeker will reach your livelihood before you nor will anyone overpower you in the matter of livelihood. Similarly, whatever has been destined as your share will not be delayed for you.

p: 234

as-Sayyid ar-Radi says: This saying has already appeared elsewhere in this chapter except that here it is clearer and more detailed. This is why we have repeated it according to the principle laid down in the beginning of the book.

In Arabic

وقال عليه السلام:يَا بْنَ آدَمُ الرِّزْقُ رِزْقَانِ: رِزْقٌ تَطْلُبُهُ، وَرِزْقٌ يَطْلُبُكَ، فَإِنْ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ، فَلاَ تَحْمِلْ هَمَّ سَنَتِكَ عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ! كَفَاكَ كُلُّ يَوْمٍ عَلَي مَا فيِهِ، فَإِنْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى سَيُؤْتِيكَ فِي كُلِّ غَدِ جَدِيدٍ مَاقَسَمَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ فيِمَا لَيْسَ لَكَ، وَلَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى رِزْقِكَ طَالِبٌ، وَلَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَنْ يُبْطِىءَ عَنْكَ مَا قَدْ قُدِّرَ لَكَ. قال الرضي: وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب، إلاّ أنه ها هنا أوضح وأشرح، فلذلك كررناه على القاعدة المقررة في أول هذا الكتاب.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اي فرزند آدم! روزي دو گونه است، روزيي كه تو آن را جويي، و روزيي كه تو را مي جويد، كه اگر به سراغش نروي به سوي تو آيد، پس اندوه سال خود را بر اندوه امروزت منه، كه برطرف كردن اندوه هر روز از عمر تو را كافي است، پس اگر سال آينده، در شمار عمر تو باشد همانا خداي بزرگ در هر روز سهم تو را خواهد داد، و اگر از شمار عمرت نباشد تو را با اندوه آنچه كار است؟ كه هرگز جوينده اي در گرفتن سهم روزي تو بر تو پيشي نگيرد، و چيره شونده اي بر تو چيره نگردد، و آن چه براي تو مقدر گشته بي كم و كاست به تو خواهد رسيد.

p: 235

Wonderful Saying380

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Many a man faces a day after which he finds no day and many a man is in an enviable position in the earlier part of the night but is wept over by bewailing women in its later part.

In Arabic

وقال عليه السلام: رُبَّ مُسْتَقْبِلٍ يَوْماً لَيْسَ بِمُسْتَدْبِرِهِ (4928) وَمَغْبُوطٍ (4929) فِي أَوَّلِ لَيْلِهِ قَامَتْ بَوَاكِيهِ فِي آخِرِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چه بسيار كساني كه در آغاز روز بودند و به شامگاه نرسيدند، و چه بسيار كساني كه در آغاز شب بر او حسد مي بردند و در پايان شب عزاداران به سوگشان نشستند.

Wonderful Saying381

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Words are in your control until you have not uttered them; but when you have spoken them out you are under their control. Therefore, guard your tongue as you guard your gold and silver, for often one expression snatches away a blessing and invites punishment.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْكَلاَمُ فِي وَثَاقِكَ (4930) مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ بِهِ، فَإذَا تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فِي وَثَاقِهِ، فَاخْزُنْ (4931) لِسَانَكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَبَكَ وَوَرِقَكَ (4932) فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً وَجَلَبَتْ نِقْمَةً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سخن در بند توست، تا آن را نگفته باشي، و چون گفتي، تو در بند آني، پس زبانت را نگهدار چنانكه درهم و دينار را نگه مي داري، زيرا چه بسا سخني كه نعمتي را طرد يا نعمتي را جلب نمود.

Wonderful Saying382

In English

p: 236

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not say what you do not know; rather do not say all that you know, because Allah has laid down some obligations for all your limbs by means of which He will put forth arguments against you on the Day of Judgment.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ تَقُلْ مَا لاَ تَعْلَمُ، بَلْ لاَ تَقُلْ كُلَّ مَا تَعْلَمُ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَى جَوَارِحِكَ كُلِّهَا فَرَائِضَ يَحْتَجُّ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آنچه نمي داني مگو، بلكه همه آنچه را كه مي داني نيز مگو، زيرا خداوند بزرگ بر اعضاء بدنت چيزهايي را واجب كرده كه از آنها در روز قيامت بر تو حجت آورد.

Wonderful Saying383

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear lest Allah sees you while committing His sins or misses you when it is time to obey Him and as a result thereof you become a loser. Therefore, when you are strong be strong in obeying Allah and when you are weak be weak in committing sins of Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: احْذَرْ أَنْ يَرَاكَ اللهُ عِنْدَ مَعْصِيَتِهِ، وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وَإِذَا قَوِيتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَإِذَا ضَعُفْتَ فاضْعُفْ عَنْ مَعْصِيَةِ اللهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بترس كه خداوند تو را به هنگام گناهان بنگرد، و در طاعت خويش نيابد، پس آنگاه از زيانكاراني، هرگاه نيرومند شدي توانت را در طاعت پروردگار بكار گير، و هرگاه ناتوان گشتي، ناتواني را در نافرماني خدا قرار ده.

p: 237

Wonderful Saying384

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Leaning towards this world despite what you see of it, is folly, and lagging behind in good deeds when you are convinced of good reward for them is obvious loss, while trusting in every one before trying is weakness.

In Arabic

. وقال عليه السلام: الرُّكُونُ إِلَى الدُّنْيَا مَعَ مَا تُعَايِنُ (4933)مِنْهَا جَهْلٌ، وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ (4934) وَالطُّمَأْنِينَةُ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ قَبْلَ الْإِِخْتِبَار عَجْزٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: به دنيا آرميدن در حالي كه ناپايداري آن مشاهده مي گردد، از ناداني است، و كوتاهي در اعمال نيكو با وجود يقين به پاداش آن، زيانكاري است، و قبل از آزمودن اشخاص، اطمينان پيدا كردن از عجز و ناتواني است.

Wonderful Saying385

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is (the proof of the) humbleness of the world before Allah- that He is disobeyed only herein and His favours cannot be achieved except by abandoning it.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مِنْ هَوَانِ الدُّنْيَا عَلَى اللهِ أَنَّهُ لاَ يُعْصَى إِلاَّ فِيهَا، وَلاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِتَرْكِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از خواري دنيا نزد خدا همان بس كه جز در دنيا، نافرماني خدا نكنند، و جز با رها كردن دنيا به پاداش الهي نتوان رسيد.

Wonderful Saying386

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, Said: One who is in search of something will obtain it, at least a Fart of it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ طَلَبَ شَيْئاً نَالَهُ أَوْ بَعْضَهُ.

p: 238

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: جوينده چيزي يا به آن يا به برخي از آن، خواهد رسيد.

Wonderful Saying387

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: That good is no good after which there is the Fire, and that hardship is no hardship after which there is Paradise. Every bliss other than Paradise is inferior and every calamity other than the Fire is comfort.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا خَيْرٌ بِخَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارُ، وَمَا شَرٌّ بِشَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةُ، وَكُلُّ نَعِيمٍ دوُنَ الْجَنَّةِ مَحْقُورٌ (4935) كُلُّ بَلاَءٍ دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خيري كه در پي آن آتش باشد، خير نخواهد بود، و شري كه در پي آن بهشت است شر نخواهد بود، و هر نعمتي بي بهشت ناچيز است، و هر بلايي بي جهنم، عافيت است.

Wonderful Saying388

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, Said: Beware that destitution is a calamity, but worse than destitution is ailment of the body, while worse than bodily ailment is the disease of the heart. Beware that plenty of wealth is a blessing, but better than plenty of wealth is the health of the body, while still better than the health of the body is the chastity of heart.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَلاَ وإِنَّ مِنَ الْبَلاَءِ الْفَاقَةَ (4936) وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ، وَأشدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. أَلاَ وإِنَّ مِنْ صِحَّةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آگاه باشيد كه فقر نوعي بلاست، و سخت تر از تنگدستي بيماري تن، و سخت تر از بيماري تن، بيماري قلب است، آگاه باشيد كه همانا عامل تندرستي تن، تقوا دل است.

p: 239

Wonderful Saying389

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whomever his action .detains behind, his lineage cannot put him forward. hi another version it is thus: Whoever misses personal attainment cannot be benefited by his forefathers' attainments.

In Arabic

وقال عليه السلام: ( مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ). وفي رواية أُخْرى: مَنْ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمْ يَنْفَعْهُ حَسَبُ آبَائِهِ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آن كس كه كردارش او را به جايي نرساند، بزرگي خاندانش، او را به پيش نخواهد راند. (در نقل ديگري آمد كه) آن كس كه ارزش خويش از دست بدهد، بزرگي خاندانش او را سودي نخواهد رساند.

Wonderful Saying390

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The believer's time has three periods: The period when he is in communion with Allah; the period when he manages for his livelihood; and the period when he is free to enjoy what is lawful and pleasant. It does not behove a wise person to be away (from his house) save for three matters, namely for purposes of earning, or going for something for the next life or for enjoying what is not prohibited.

In Arabic

وقال عليه السلام: لِلْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَات: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ يَرُمُّ (4937) _ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيَما يَحِلُّ وَيَجْمُلُ. وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ:مَرَمَّةٍ (4938) لِمَعَاشٍ، أَوْ خُطْوَةٍ فِي مَعَادٍ (4939) _، أَوْ لَذَّةٍ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مومن بايد شبانه روز خود را به سه قسم تقسيم كند، زماني براي نيايش و عبادت پروردگار، و زماني براي تامين هزينه زندگي، و زماني براي واداشتن نفس به لذتهايي كه حلال و زيباست. خردمند را نشايد جز آنكه در پي سه چيز حركت كند، كسب حلال براي تامين زندگي، يا گام نهادن در راه آخرت، يا به دست آوردن لذتهاي حلال.

p: 240

Wonderful Saying391

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Abstain from the world so that Allah may show you its real evils and do not be neglectful because (in any case) you will not be neglected.

In Arabic

وقال عليه السلام: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُبَصِّرْكَ اللهُ عَوْرَاتِهَا، وَلاَ تَغْفُلْ فَلَسْتَ بِمَغْفُولٍ عَنْكَ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از حرام دنيا چشم پوش، تا خدا زشتيهاي آن را به تو نماياند، و غافل مباش كه لحظه اي از تو غفلت نشود

Wonderful Saying392

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Speak so that you may be known, since man is hidden under his tongue.

In Arabic

وقال عليه السلام: تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا، فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسَانِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سخن گوييد تا شناخته شويد، زيرا كه انسان در زير زبان خود پنهان است.

Wonderful Saying393

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Take off the favours of the world whatever comes to you and keep away from what keeps away from you. If you cannot do so be moderate in your seeking.

In Arabic

. وقال عليه السلام: خُذْ مِنَ الدُّنيَْا مَا أَتَاكَ، وَتَوَلَّ عَمَّا تَوَلَّى عَنْكَ، فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَأَجْمِلْ فِي الطَّلَبِ (4940) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: از دنيا آن مقدار كه به تو مي رسد بردار، و از آنچه روي گرداند، روي گردان، و اگر نتواني، در جستجوي دنيا نيكو تلاش كن.

Wonderful Saying394

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Many an expression is more effective than an attack.

p: 241

In Arabic

وقال عليه السلام: رُبَّ قَوْلٍ أَنْفَذُ مِنْ صَوْلٍ (4941) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بسا گفته اي كه از حمله كارگرتر است.

Wonderful Saying395

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Every small thing that is contented upon, suffices.

In Arabic

وقال عليه السلام: كُلُّ مُقْتَصَرٍ (4942) عَلَيْهِ كَافٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هر مقدار كه قناعت كني كافي است.

Wonderful Saying396

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Let it be death but not humiliation. Let it be little but not through others. He who does not get while sitting will not get by standing either. The world has two days one for you and the other against you. When the day is for you, do not feel proud but when it is against you endure it.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْمَنِيَّةُ (4943) وَلاَ الدَّنِيَّةُ (4944) وَالتّقَلُّلُ (4945) وَلاَ التَّوَسُّلُ (4946) وَمَنْ لَمْ يُعْطَ قَاعِداً لَمْ يُعْطَ قَائِماً (4947) وَالدَّهْرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ؛ فَإذَا كَانَ لَكَ فَلاَ تَبْطَرْ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرْ!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مرگ بهتر از تن به ذلت دادن، به اندك ساختن بهتر از دست نياز به سوي مردم داشتن است، اگر به انسان نشسته در جاي خويش چيزي ندهند، با حركت و تلاش نيز نخواهند داد، روزگار دو روز است، روزي به سود تو، و روزي به زيان تو است، پس آنگاه كه به سود تو است به خوشگذراني و سركشي روي نياور، و آنگاه كه به زيان تو است شكيبا باش.

p: 242

Wonderful Saying397

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The best scent is musk; its weight is light while its smell is scentful.

In Arabic

. وقال عليه السلام: نِعْمَ الطِّيبُ الْمِسْكُ، خَفِيفٌ مَحْمِلُهُ، عَطِرٌ رِيحُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چه خوب است عطر مشك، تحمل آن سبك و آسان، و بوي آن خوش و عطرآگين است.

Wonderful Saying398

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Put off boasting, give up self-conceit and remember your grave.

In Arabic

وقال عليه السلام: ضَعْ فَخْرَكَ، وَاحْطُطْ كِبْرَكَ، وَاذْكُرْ قَبْرَكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: فخرفروشي را كنار بگذار، تكبر و خود بزرگ بيني را رها كن، به ياد مرگ باش.

Wonderful Saying399

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The child has a right on the .father while the father too has a right on the child. The right of the father on the child is that the latter should obey the former in every matter save in committing sins of Allah, the Glorified, while the right of the child on the father is that he should give him a beautiful name, give him good training and teach him the Qur'an.

In Arabic

. وقال عليه السلام: إِنَّ لِلْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً، وَإِنَّ لِلْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقّاً: فَحَقُّ الْوَالِدِ عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يُطِيعَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلاَّ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقُّ الْوَلَدِ عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ وَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ وَيُعَلِّمَهُ الْقُرْآنَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همانا فرزند را به پدر، و پدر را به فرزند حقي است، پس حق پدر بر فرزند اين است كه فرزند در همه چيز جز نافرماني خدا، از پدر اطاعت كند، و حق فرزند بر پدر آنكه نام نيكو بر فرزند نهد، خوب تربيتش كند، و او را قرآن بياموزد.

p: 243

Wonderful Saying400

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Evil effect of sight is right; charm is right; sorcery is right, and fa'l (auguring good) is right, while tiyarah (auguring evil) (1) is not right, and spreading of a disease from one to the other is not right. Scent gives pleasure, honey gives pleasure, riding gives pleasure and looking at greenery gives pleasure.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعَيْنُ حَقٌّ، وَالرُّقَى حَقٌّ، وَالسِّحْرُ حَقٌّ، وَالْفَأْلُ (4948) حَقٌّ، وَالطِيَرَةُ (4949) _ لَيْسَتْ بِحَقٍّ، وَالْعَدْوَى لَيْسَتْ بِحَقٍّ، والطِّيبُ نُشْرَةٌ (4950) وَالْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَالرُّكُوبُ نُشْرَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چشم زخم راست است، استفاده از نيروهاي مرموز طبيعت و افسون راست است، سحر و جادو راست است، و فال نيك راست است، و رويداد بد را بدشگون دانستن، درست نيست، بوي خوش درمان و نشاطآور، عسل درمان و نشاطآور، سواري درمان و نشاطآور، و نگاه به سبزه زار درمان و نشاطآور است.

Footnote

(1). "fa'l" means something from which one augurs well while "tiyarah" means something from which one augurs evil. From the point of view of religious law auguring evil from anything has no basis and it is just the product of whim.

however, auguring well is not objectionable. For example, when after the immigration of the Prophet (from Mecca to Medina), the Quraysh announced that whoever apprehended the Prophet would be given one hundred camels as prize. Thereupon, Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami set off in his search with seventy of his men arid when they met at a halting place the Prophet asked him who he was and he said he was Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami. Buraydah said: "The Holy Prophet was not auguring evil instead lie used to augur good." On hearing this, the Prophet remarked: "barada amruna wa salaha" (our consequence will be wholesome). Then he asked him what tribe he came from and on his replying that he was from Aslam, the Prophet remarked: "salimna" (we would be safe). Then he asked from which scion he was and when he replied that he was from Banu Sahm, the Prophet remarked: "kharaja sahmuka" (your arrow has missed the aim). Buraydah was much impressed by this pleasing conversation and inquired from the Prophet who he was. The Prophet replied, "Muhammad ibn 'Abdillah". Hearing this, he spontaneously exclaimed, "I do stand witness that you are the Messenger of Allah", and forsaking the prize announced by the Quraysh acquired the wealth of Belief. (al-Isti'ab, vol.1, pp.185-186: Usd al-ghabah, vol. 1, pp.175-176).

p: 244

Wonderful Saying401

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Nearness with people in their manners brings about safety from their evil.

In Arabic

وقال عليه السلام: مُقَارَبَةُ النَّاسِ فِي أَخْلاَقِهِمْ أَمْنٌ مِنْ غَوَائِلِهِمْ (4951) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هماهنگي در اخلاق و رسوم مردم، ايمن ماندن از دشمني و كينه هاي آنان است.

Wonderful Saying402

In English

Someone uttered an expression above his position, then Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to him: You have started flying soon after growing feathers (shakir) and commenced grumbling before attaining youth (saqb).as-Sayyid ar-Radi says: Here "shakir" means the first feathers that grow on a bird before it is strong enough to fly. And saqb means the young camel who does not grumble unless it becomes major.

In Arabic

وقال عليه السلام لبعض مخاطبيه، وقد تكلم بكلمة يُسْتَصْغَرُ مثلُه عن قول مثلها: لَقَدْ طِرْتَ شَكيِراً ،هَدَرْتَ سَقْباً. والشكير هاهنا: أول ما ينبت من ريش الطائر قبل أن يقوى ويستحصف، والسقب: الصغير من الإِبل ولا يهدر إلا بعد أن يستفحل.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي در حضور امام سخني بزرگتر از شان خود گفت، فرمود،) پر درنياورده پرواز كردي، و در خردسالي آواز بزرگان سر دادي (شكير، نخستين پرهايي است كه بر بال پرنده مي رويد قبل از آن كه قوي و محكم شود، و سقب، شتر خردسال است زيرا شتر بانگ در نياورد تا بالغ شود.)

Wonderful Saying403

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever hankers after contraries gets no means of success.

p: 245

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أَوْمَأَ (4952) إِلَى مُتَفَاوِتِ (4953) خَذَلَتْهُ الْحِيَلُ (4954) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه به كارهاي گوناگون پردازد، خوارشده، پيروز نمي گردد.

Wonderful Saying404

In English

On being asked the meaning of the expression: "la hawla wala quwwata illa bi'llah " (there is no strength nor power but by means of Allah) . Amir al-mu'minin, peace be upon him, said : We are not master of anything along with Allah, and we are not master of anything save what He makes us master of. So, when lie makes us master of anything of which lie is a superior Master over us He also assigns some duties to us; and when lie takes it away He will take away those duties as well. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام وَقَدْ سُئِلَ عن معنى قولهم: ( لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ): إِنَّا لاَ نَمْلِكُ مَعَ اللهِ شَيْئاً، وَلاَ نَمْلِكُ إِلاَّ مَا مَلَّكَنَا، فَمَتَى مَلَّكَنَا مَا هُوَ أَمْلَكُ بِهِ مِنَّا (4955) كَلَّفَنَا، وَمَتى أَخَذَهُ مِنَّا وَضَعَ تَكْلِيفَهُ عَنَّا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام معني لا حول و لا قوه الا بالله، را پرسيدند) ما برابر خدا مالك چيزي نيستيم، و مالك چيزي نمي شويم جز آنچه او به ما بخشيده است، پس چون خدا چيزي به ما ببخشد كه خود سزاوارتر است، وظائفي نيز بر عهده ما گذاشته، و چون آن را از ما گرفت تكليف خود را از ما برداشته است.

Footnote

(1). What Amir al-mu'minin means is that man does not enjoy regular mastery over anything, hut such mastery as he is assigned by Allah, and so long as this mastery lasts the obligations of the shari'ah also continue, whereas when the mastery is taken away the obligations too are lifted off, since in such a case the laying of obligations would mean placing of responsibility beyond capacity which cannot be allowed by any wise or prudent person. This is why Allah has placed the responsibility of performing various acts after having conferred the necessary energy in the limbs. It follows that this responsibility would remain only so long as the energy subsists and that on the disappearance of the energy the responsibility for action would also disappear. For example, the obligation to pay zakat (tax) applies only when there is wealth; but when Allah would take away the wealth He would lift off the liability to pay zakat because in such a case the laying of obliga. tion is against prudence.

p: 246

Wonderful Saying405

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, heard 'Ammar ibn Yasir (may Allah have mercy on him) conversing with al- Mughirah ibn Shu'bah and said: Let him alone O' 'Ammar, for he has entered religion only to the extent of his deriving advantage of the world, and he has wilfully involved himself in misgivings in order to adopt them as cover for his shortcomings.

In Arabic

وقال عليه السلام لعمار بن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلاماً: دَعْهُ يَا عَمَّارُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الدِّينِ إِلاَّ مَا قَارَبَتْهُ الدُّنْيَا، وَعَلَى عَمدٍ لَبَسَ عَلَى نَفْسِهِ (4956) لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِراً لِسَقَطَاتِهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (چون عمار پسر ياسر با مغيره بن شعبه بحث مي كرد و پاسخ او را مي داد، امام به او فرمود:) اي عمار! مغيره را رهاكن، زيرا او از دين به مقداري كه او را به دنيا نزديك كند، برگرفته، و به عمد حقائق را بر خود پوشيده داشت، تا شبهات را بهانه لغزشهاي خود قرار دهد.

Wonderful Saying406

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is good for the rich to show humility before the poor to seek reward from Allah, but better than that is the haughtiness of the poor towards the rich with trust in Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا أَحْسَنَ تَوَاضُعَ الْأَغْنِيَاءِ لِلْفُقَرَاءِ طَلَباً لِمَا عِنْدَ اللهِ! وأَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَرَاءِ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ اتِّكَالاً عَلَى الله.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چه نيكو است فروتني توانگران برابر مستمندان، براي به دست آوردن پاداش الهي، و نيكوتر از آن خويشتنداري مستمندان برابر توانگران براي توكل به خداوند است.

p: 247

Wonderful Saying407

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah does not grant wisdom to a person except that some day He will save him from ruin with its help.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا اسْتَوْدَعَ اللهُ امْرَأً عَقْلاً إِلاَّ اسْتَنْقَذَهُ (4957) بِهِ يَوْماً مَا!

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا عقل را به انساني نداد جز آنكه روزي او را با كمك عقل نجات بخشيد.

Wonderful Saying408

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever clashes with Truth would be knocked down by it.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ صَارَعَ الْحَقَّ صَرَعَهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هركس با حق درافتاد نابود شد.

Wonderful Saying409

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The heart is the book of the eye.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْقَلْبُ مُصْحَفُ الْبَصَرِ (4958) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: قلب كتاب چشم است (آنچه چشم بنگرد در قلب نشيند.)

Wonderful Saying410

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Fear of Allah is the chief trait of human character.

In Arabic

وقال عليه السلام: التُّقَى رَئِيسُ الْأَخْلاَقِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: تقوي در راس همه ارزشهاي اخلاقي است.

Wonderful Saying411

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do not try the sharpness of your tongue against Him Who gave you the power to speak, nor the eloquence of your speaking against Him Who set you on the right path.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ (4959) لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ، وَبَلاَغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ (4960) .

p: 248

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: با آن كس كه تو را سخن آموخت به درشتي سخن مگو، و با كسي كه راه نيكو سخن گفتن، به تو آموخت لاف بلاغت مزن.

Wonderful Saying412

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is enough for your own discipline that you abstain from what you dislike from others.

In Arabic

وقال عليه السلام: كَفَاكَ أَدَباً لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَا تَكْرَهُهُ مِنْ غَيْرِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در تربيت خويش تو را بس كه از آنچه در ديگران نمي پسندي دوري گزيني.

Wonderful Saying413

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: One should endure like free people, otherwise one should keep quite like the ignorant.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْأَحْرَارِ، وَإِلاَّ سَلاَ (4961) سُلُوَّ الْأَغْمَارِ (4962) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: در مصيبتها يا چون آزادگان بايد شكيبا بود، و يا چون ابلهان خود را به فراموشي زد.

Wonderful Saying414

In English

In another tradition it is related that Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to al-Ash'ath ibn Qays by way of condolence on the death of his son: Either endure like great people or else you will forget like animals.

In Arabic

وفي خبرٍ آخر أنّه عليه السلام قال للأَشعث بن قيس معزياً عن ابن له: إِنْ صَبَرْتَ صَبْرَ الْأَكَارِمِ، وَإِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در روايت ديگري آمد كه اشعث بن قيس را در مرگ فرزندش اينگونه تسليت داد) يا چون مردان بزرگوار شكيبا، و يا چون چهارپايان بي تفاوت باش.

p: 249

Wonderful Saying415

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said about the world: It deceives, it harms and it passes away. Allah, the Sublime, did not approve it as a reward for His lovers nor as a punishment for His enemies. In fact, the people of this world are like those riders that as soon as they alighted the driver called out to them and they marched off.

In Arabic

. وقال عليه السلام في صفة الدنيا: تَغُرُّ وَتَضُرُّ وَتَمُرُّ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأَوْلِيَائِهِ، وَلاَ عِقَاباً لِأَعْدَائِهِ، وَإِنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا كَرَكْبٍ بَيْنَا هُمْ حَلُّوا إِذْ صَاحَبِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا (4963) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در توصيف دنياي حرام) فريب مي دهد، زيان مي رساند، تند مي گذرد، از اين رو خدا دنيا را پاداش دوستان خود نپسنديد، و آن را جايگاه كيفر دشمنان خود قرار نداد، و همانا مردم دنيا چون كارواني باشند كه هنوز بارانداز نكرده كاروانسالار بانگ كوچ سر دهد تا بار بندند و برانند.

Wonderful Saying416

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to his son al-Hasan (peace be upon him): O' my son, do not leave anything of this world behind you, because you will be leaving it for either of two sorts of persons: Either a person who uses it in obeying Allah, in this case he will acquire virtue through what was evil for you, or it will be a person who uses it in disobeying Allah and in that case he will be earning evil with what you collected for him, and so you will be assisting him in his sinfulness; and neither of these two deserves to be preferred by you over yourself

p: 250

as-Sayyid ar-Radi says: This saying is also related in another version namely:

Whatever of this world is now with you was with others before you and it will pass to some others after you. Thus, you are collecting things for either of two sorts of men: either a man who uses whatever you collected in obedience of Allah and so acquires virtues with what was evil for you, or a man who uses it in disobedience of Allah and so you will be getting evil for what you collected. And neither of these two is such that you may prefer him over yourself or you may burden yourself for him. Therefore, hope for the mercy of Allah for him who has passed away and for Divine livelihood for him who survives.

In Arabic

. وقال لابنه الحسن عليهما السلام : لاَ تُخَلِّفَنَّ وَرَاءَكَ شَيْئاً مِنَ الدُّنْيَا، فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: إِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، وَإِمَّا رَجُلٌ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَشَقِيَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ فَكُنْتَ عَوْناً لَهُ عَلى مَعْصِيَتِهِ، وَلَيْسَ أَحَدُ هذَيْنِ حَقِيقاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَىُ نَفْسِكَ. قال الرضي: و يروى هذا الكلام على وجه آخر، وهو: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا قَدْ كَانَ لَهُ أَهْلٌ قَبْلَكَ، وَهُوَ صَائِرٌ إِلَى أَهْلٍ بَعْدَكَ، وَإِنَّمَا أَنْتَ جَامعٌ لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ: رَجُلٍ عَمِلَ فِيَما جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِدَ بِمَا شَقِيتَ بِهِ، أَوْ رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَشَقِيَتَ بِمَا جَمَعْتَ لَهُ، وَلَيْسَ أَحَدُ هذَيْنِ أَهْلاً أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَفْسِكَ تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ، فارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللهِ، لِمَنْ بَقِيَ رِزْقَ اللهِ.

p: 251

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به فرزندش امام مجتبي (ع) فرمود) چيزي از دنياي حرام براي پس از مرگت باقي مگذار، زيرا آنچه از تو مي ماند نصيب يكي از دو تن خواهد شد، يا شخصي است كه آن را در طاعت خدا بكار گيرد، پس سعادتمند مي شود به چيزي كه تو را به هلاكت افكنده است، و يا شخصي كه آن را در نافرماني خدا بكار گيرد، پس هلاك مي شود به آنچه كه تو جمع آوري كردي، پس تو در گناه او را ياري نموداي، كه هيچ يك از اين دو نفر سزاوار آن نيستيد تا بر خود مقدم داري. (اين حكمت بگونه ديگري نيز نقل شد)

پس از ستايش پروردگار! آنچه از دنيا هم اكنون در دست تو است، پيش از تو در دست ديگران بود، و پس از تو نيز به دست ديگران خواهد رسيد، و همانا تو براي دو نفر مال خواهي اندوخت، يا شخصي كه اموال جمع شده تو را در طاعت خدا بكار گيرد پس سعادتمند مي شود به آنچه كه تو را نگون بخت ساخت، يا كسي است كه آن را در گناه بكار اندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاك خواهد شد، كه هيچ يك از اين دو نفر سزاوار نيستند تا بر خود مقدمشان بداري، و بار آنان را بر دوش كشي، پس براي گذشتگان رحمت الهي، و براي بازماندگان روزي خدا را اميدوار باش.

Wonderful Saying417

In English

Someone said before Amir al-mu'minin, peace be upon him: "astaghfiru 'llah" I ask Allah's forgiveness), then Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Your mother may lose you! Do you know what "istighfar" (asking Allah's forgiveness) is? "istighfar" is meant for people of a high position. It is a word that stands on six supports. The first is to repent over the past; the second is to make a firm determination never to revert to it; the third is to discharge all the rights of people so that you may meet Allah- quite clean with nothing to account for; the fourth is to fulfil every obligation which you ignored (in the past) so that you may now do justice with it; the fifth is to aim at the flesh grown as a result of unlawful earning, so that you may melt it by grief (of repentance) till the skin touches the bone and a new flesh grows between them; and the sixth is to make the body taste the pain of obedience as you (previously) made it taste the sweetness of disobedience. On such an occasion you may say "astaghfiru 'llah".

p: 252

In Arabic

وقال عليه السلام لقائل قال بحضرته:( أَسْتَغْفِرُ اللهَ). ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، أَتَدْرِي مَا الْإِِسْتِغْفَارُ؟ الْإِسْتِغْفَارَ دَرَجَةُ الْعِلِّيِّينَ، وَهُوَ اسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعَانٍ: أَوَّلُهَا: النَّدَمُ عَلَى مَا مَضَى. وَالثَّانِي: الْعَزْمُ عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهِ أَبَداً, وَالثَّالِثُ: أَنْ تُؤَدِّيَ إِلَى الْمَخْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى اللهَ أَمْلَسَ لَيْسَ عَلَيْكَ تَبِعَةٌ, وَالرَّابِعُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيَّعْتَهَا فَتُؤَدِّيَ حَقَّهَا, وَالْخَامِسُ: أَنْ تَعْمِدَ إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي نَبَتَ عَلَى السُّحْتِ (4964) فَتُذِيبَهُ بِالْأَحْزَانِ، حَتَّى يَلْصِقَ الْجِلْدُ بِالْعَظْمِ، وَيَنْشَأَ بَيْنَهُمَا لَحْمٌ جَدِيدٌ, وَالسَّادِسُ: أَنْ تُذِيقَ الْجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهُ حَلاَوَةَ الْمَعْصِيَةِ, فَعِنْدَ ذلِكَ تَقُولُ: ( أَسْتَغْفِرُاللهَ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (شخصي در حضور امام (ع) بدون توجه لازم گفت: استغفرالله) مادرت بر تو بگريد، مي داني معناي استغفار چيست؟ استغفار درجه والامقامان است، و داراي شش معنا است، اول: پشيماني از آن چه گذشت، دوم: تصميم به عدم بازگشت، سوم: پرداختن حقوق مردم چنانكه خدا را پاك ديدار كني كه چيزي بر عهده تو نباشد، چهارم: تمام واجب هاي ضايع ساخته را به جا آوري، پنجم: گوشتي كه از حرام بر اندامت روييده، با اندوه فراوان آب كني، چنانكه پوست به استخوان چسبيده و گوشت تازه برويد، ششم: رنج طاعت را به تن بچشاني چنانكه شيريني گناه را به او چشانده بودي، پس آنگاه بگويي، استغفرالله.

Wonderful Saying418

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Clemency is (like) a kinsfolk.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْحِلْمُ عَشِيرَةٌ (4965) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: حلم و بردباري، خويشاوندي است.

Wonderful Saying419

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: How wretched the son of Adam (man) is! His death is hidden, his ailments are concealed, his actions are preserved, the bite of a mosquito pains him, choking causes his death and sweat gives him a bad smell.

p: 253

In Arabic

. وقال عليه السلام: مِسْكِينٌ ابْنُ آدَمَ: مَكْتُومُ الْأَجَلِ، مَكْنُونُ (4966) الْعِلَلِ، مَحْفُوظُ الْعَمَلِ، تَؤْلِمُهُ الْبَقَّةُ، وَتَقْتُلُهُ الشَّرْقَةُ (4967) وَتُنْتِنُهُ (4968) الْعَرْقَةُ (4969) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بيچاره فرزند آدم! اجلش پنهان، بيماريهايش پوشيده، اعمالش همه نوشته شده، پشه اي او را آزار مي دهد، جرعه اي گلوگيرش شده او را از پاي درآورد، و عرق كردني او را بدبو سازد.

Wonderful Saying420

In English

It is related that Amir al-mu'minin, peace be upon him, was sitting with his companions when a beautiful woman passed by them and they began to look at her whereupn Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The eyes of these men are covetous and this glancing is the cause of their becoming covetous. Whenever anyone of you sees a woman who attracts him, he should meet his wife because she is a woman like his wife.

Then, one of the Kharijites said: Allah may kill this heretic. How logical he is! The people then leapt towards him to kill him but Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Wait a bit. There should either be abuse for abuse or else pardon from the offence.

In Arabic

وروي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه، فمرّت بهم امرأة جميلة، فرمقها القوم بأبصارهم. فقال عليه السلام: إِنَّ أَبْصَار هذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ (4970) وَإِنَّ ذلِكَ سَبَبُ هَبَابِهَا (4971) فإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرَأَةٍ تُعْجِبُهُ فَلْيُلاَمِسْ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَهٌ كَامْرَأَةٍ. فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافراً ما أفقهه. فوثب القوم لِيقتلوه. فقال عليه السلام: رُوَيْداً (4972) إِنَّمَا هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ، أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ!

p: 254

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (اصحاب امام پيرامونش نشسته بودند كه زني زيبا از آنجا گذشت، حاضران ديده به آن زن دوختند) همانا ديدگان اين مردم به منظره شهوت آميز دوخته شده و به هيجان آمده اند، هرگاه كسي از شما با نگاه به زني به شگفتي آمد، با همسرش بياميزد كه او نيز زني چون زن وي باشد. (مردي از خوارج گفت: خدا اين كافر را بكشد چقدر فقه مي داند، مردم براي كشتن او برخاستند، امام فرمود:) آرام باشيد، دشنام را با دشنام بايد پاسخ داد يا بخشيدن از گناه.

Wonderful Saying421

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is enough if your wisdom distinguishes for you the ways of going astray from those of guidance.

In Arabic

وقال عليه السلام: كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: عقل تو را كفايت كند كه راه گمراهي را از رستگاري نشانت دهد.

Wonderful Saying422

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Do good and do not regard any part of it small because its small is big and its little is much. No one of you should say that another person is more deserving than I in doing good. Otherwise, by Allah, it would really be so. There are people of good and evil. When you would leave either of the two, others will perform them.

In Arabic

وقال عليه السلام: افْعَلُوا الْخَيْرَ وَلاَ تَحْقِرُوا مِنْهُ شَيْئاً، فَإِنَّ صَغِيرَهُ كَبِيرٌ وَقَلِيلَهُ كَثِيرٌ، وَلا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنَّ أَحَداً أَوْلَى بِفِعْلِ الْخَيْرِ مِنِّي فَيَكُونَ وَاللهِ كَذلِكَ، إِنَّ لِلْخَيْرِ وَالشَّرِّ أَهْلاً، فَمَهْمَا تَرَكْتُمُوهُ مِنْهُمَا كَفَاكُمُوهُ أَهْلُهُ (4973) .

p: 255

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كار نيك بجا آوريد، و آن را هر مقدار كه باشد كوچك نشماريد، زيرا كوچك آن بزرگ، و اندك آن فراوان است، و كسي از شما نگويد كه: ديگري در انجام كار نيك از من سزاوارتر است. گرچه سوگند به خدا كه چنين است، همانا خوب و بد را مرداني طرفداري مي كنند كه هر گاه هر كدام از آن دو را واگذاريد، انجامشان خواهند داد.

Wonderful Saying423

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever set right his inward self, Allah sets right his outward self Whoever performs acts for his religion, Allah accomplishes his acts of this world. Whoever's dealings between himself and Allah are good, Allah turns the dealings between him and other people good.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلاَنِيَتَهُ، وَمَنْ عَمِلَ لِدِينِهِ كَفَاهُ اللهُ أَمْرَ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَحْسَنَ فِيَما بَيْنَهُ وبَيْنَ اللهِ كَفَاهُ اللهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه نهان خود را اصلاح كند، خدا آشكار او را نيكو گرداند، و كسي كه براي دين خود كار كند، خدا دنياي او را كفايت فرمايد، و كسي كه ميان خود و خدا را نيكو گرداند، خدا ميان او و مردم را اصلاح خواهد كرد.

Wonderful Saying424

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Forbearance is a curtain for covering, and wisdom is a sharp sword. Therefore, conceal the weaknesses in your conduct with forbearance and kill your desires with your wisdom.

In Arabic

424. وقال عليه السلام: الْحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ، فَاسْتُرْ خَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْمِكَ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ.

p: 256

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بردباري پرده اي است پوشاننده، و عقل شمشيري است بران، پس كمبودهاي اخلاقي خود را با بردباري بپوشان، و هواي نفس خود را با شمشير عقل بكش.

Wonderful Saying425

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There are some creatures of Allah whom Allah particularizes with favours for the benefit of the people, therefore He stays them in their hands so long as they give them to others; but when they deny them to others He takes away the favours from them and sends them to others.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً يَخْتَصُّهُمْ اللهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ، فَيُقِرُّهَا (4974) فِي أَيْدِيهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا نَزَعَهَا مِنْهُمْ، ثُمَّ حَوَّلَهَا إِلَى غَيْرِهِمْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا را بندگاني است براي سود رساندن به ديگران، نعمتهاي خاصي به آنان بخشيده، تا آنگاه كه دست بخشنده دارند نعمتها را در دستشان باقي مي گذارد، و هرگاه از بخشش دريغ كنند، نعمتها را از دستشان گرفته و به دست ديگران خواهد داد.

Wonderful Saying426

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon them, said: It does not behove a man to have trust in two positions, health and riches, because there is many a man whom you see healthy but he soon falls sick and many a man whom you see rich but soon turns destitute.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَثِقَ بِخَصْلَتَيْنِ: الْعَافِيَةِ، وَالْغِنَى: بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافىً إِذْ سَقِمَ، وَغَنِيّاً إِذِ افْتَقَرَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سزاوار نيست كه بنده خدا به دو خصلت اعتماد كند، تندرستي، و توانگري، زيرا در تندرستي ناگاه او را بيمار بيني، و در توانگري ناگاه او را تهيدست.

p: 257

Wonderful Saying427

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever complains about a need to a believer, it is as though he has complained about it to Allah; but whoever complains about it to an unbeliever it is as though he complained about Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ شَكَا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللهِ، وَمَنْ شَكَاهَا إلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّمَا شَكَا اللهَ .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه از نياز خود نزد مومني شكايت برد، گويي به پيشگاه خدا شكايت برده است، و كسي كه از نيازمندي خود نزد كافري شكوه نمايد، گويي از خدا شكوه كرده است.

Wonderful Saying428

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said on the occasion of an 'id (Muslim feast day): It is an 'td for him whose fasting Allah accepts and for whose prayers He is grateful; and (in fact) every day wherein no sin of Allah is committed is an 'id. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام في بعض الأَعيَاد: إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبلَ اللهُ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ، وَكُلُّ يَوْمٍ لاَ يُعْصَى اللهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در يكي از روزهاي عيد) اين عيد كسي است كه خدا روزه اش را پذيرفته، و نماز او را ستوده است، و هر روز كه خدا را نافرماني نكنند، آن روز عيد است.

Footnote

(1). If feeling and conscience is alive even the remembrance of a sin destroys peace of mind because tranquility and happiness are achieved only when the spirit is free from the burden of sin and one's robe is not polluted with disobedience. And this real happiness is not bound by time, but on whatever day a man desires he can avoid sin and enjoy this happiness, and this very happiness will be the real happiness and the harbinger of 'id.

p: 258

Wonderful Saying429

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: On the Day of judgement the greatest regret will be felt by the man who earned wealth through sinful ways, although it is inherited by a person who spends it in obeying Allah, the Glorified, and he will be awarded Paradise on that account while the first one will go into the Fire on account of it.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ أَعْظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالاً فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ، فَوَرَّثَهُ رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، فَدَخَلَ بِهِ الْجَنَّةَ، وَدَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّارَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بزرگترين حسرتها در روز قيامت، حسرت خوردن مردي است كه مالي را به گناه گرد آورده، و آن را شخصي به ارث برده كه در اطاعت خداي سبحان بخشش نمود، و با آن وارد بهشت شد، و گردآورنده اولي وارد جهنم گرديد.

Wonderful Saying430

In English

Amir al-mu'minin, peace b~ upon him, said: The worst in bargaining and the most unsuccessful in striving is the man who exerts himself in seeking riches although fate does not help him in his aims and consequently he goes from this world in a sorrowful state while in the next world too he will face its ill consequences. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ صَفْقَةً (4975) وَأَخْيَبَهُمْ سَعْياً، رَجُلٌ أَخْلَقَ بَدَنَهُ (4976) فِي طَلَبِ مَالِهِ، وَلَمْ تُسَاعِدْهُ الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَسْرَتِهِ، وَقَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِهِ (4977) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: همانا زيانمندترين مردم در معاملات، و نوميدترين مردم در تلاش، مردي است كه تن در گردآوري مال فرسود، اما تقديرها با خواست او هماهنگ نبود، پس با حسرت از دنيا رفت، و با بار گناه به آخرت روي آورد.

p: 259

Footnote

(1). Despite efforts throughout life a man does not always achieve all the successes of life. If on some occasions he succeeds as a result of effort and seeking, on many others he has to face defeat and to give up his objectives admitting defeat before fate. A little thinking can lead to the conclusion that when things of this world cannot be achieved despite effort and seeking how can the success of the next world be achieved without striving and seeking.

A Persian couplet says:

You hankered after the world but did not attain the object. O' Allah, what would be the result when the good of the next world has not even been sought.

Wonderful Saying431

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Livelihood is of two kinds: the seeker and the sought. Therefore, he who hankers after this world death traces him till it turns him out of it; but he who hankers after the next world, worldly ease itself seeks him till he receives his livelihood from it.

In Arabic

وقال عليه السلام: الرِّزْقُ رِزْقَانِ: طَالِبٌ، وَمَطْلُوبٌ، فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: روزي بر دو قسم است، آنكه تو را جويد، و آنكه تو او را مي جويي، پس كسي كه دنيا را جويد، مرگ نيز او را مي طلبد تا از دنيا بيرونش كند، و كسي كه آخرت جويد، دنيا او را مي طلبد تا روزي او را به تمام پردازد.

p: 260

Wonderful Saying432

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The lovers of Allah are those who look at the inward side of the world while the other people look at its outward side, they busy themselves with its remoter benefits while the other people busy themselves in the immediate benefits. They kill those things which they feared would have killed them, and they leave here in this world what they think would leave them. They took the amassing of wealth by others as a small matter and regarded it like losing. They are enemies of those things which others love while they love things which others hate. Through them, the Qur'an has been learnt and they have been given knowledge through the Qur'an. With them the Qur'an is staying while they stand by the Qur'an. They do not see any object of hope above what they hope and no object of fear above what they fear.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ هُمُ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى بَاطِنِ الدُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَاشْتَغَلُوا بِآجِلِهَا (4978) إِذَا آشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنْ يُمِيتَهُمْ (4979) وَتَرَكُوا مِنْهَا مَا عَلِمُوا أَنَّهُ سَيَتْرُكُهُمْ، وَرَأَوُا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمْ مِنْهَا اسْتِقْلالاً، وَدَرَكَهُمْ لَهَا فَوْتاً، أَعْدَاءُ مَا سَالَمَ النَّاسُ، وَسِلْمُ (4980) مَا عَادَى النَّاسُ! بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوا وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا، لاَ يَرَوْنَ مَرْجُوّاً فَوْقَ مَا يَرْجُونَ، وَلاَ مَخُوفاً فَوْقَ مَا يَخَافُونَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دوستان خدا آنانند كه به درون دنيا نگريستند آنگاه كه مردم به ظاهر آن چشم دوختند، و سرگرم آينده دنيا شدند آنگاه كه مردم به امور زودگذر دنيا پرداختند، پس هواهاي نفساني كه آنان را از پاي درمي آورد، كشتند، و آنچه كه آنان را به زودي ترك مي كرد، ترك گفتند، و بهره مندي دنياپرستان را از دنيا، خوار شمردند، و دست يابي آنان را به دنيا زودگذر دانستند با آنچه مردم آشتي كردند، دشمني ورزيدند، و با آنچه دنياپرستان دشمن شدند آشتي كردند، قرآن به وسيله آنان شناخته مي شود، و آنان به كتاب خدا آگاهند، قرآن به وسيله آنان پا برجاست و آنان به كتاب خدا استوارند، به بالاتر از آنچه اميدوارند چشم نمي دوزند، و بيش از آنچه را كه مي ترسند هراس ندارند.

p: 261

Wonderful Saying433

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Remember that pleasures will pass away while the consequences will stay.

In Arabic

وقال عليه السلام: اذْكُرُوا انْقِطَاعَ الَّلذَّاتِ، وَبَقَاءَ التَّبِعَاتِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: پايان لذتها، و بر جاي ماندن تلخي ها را به ياد آوريد.

Wonderful Saying434

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Try (a man) and you will hate him.

as- Sayyid ar- Radi says: Some people say this saying is of the Prophet (p.b.u.h.a.h.p), but what confirms that it is the saying of Amir al-mu'minin (p.b.u.h.), is the statement related by Tha'lab from Ibn al-A'rabi namely that (Caliph) al-Ma'mun said: "If 'Ali had not said 'ukhbur taqlihi' (Try a man and you will hate him)," I would have said, "aqlihi takhbur (Hate a man in order to try him)."

In Arabic

وقال عليه السلام: اخْبُرْ تَقْلِهِ (4981) قال الرضي: ومن الناس من يروي هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، ومما يُقوّي أنه من كلام أميرالمؤمنين عليه السلام ما حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي قال: قال المأمون: لولا أنّ علياً قال: «اخبُر تَقْلِهِ» لقلت: اقْلِهِ تَخْبُرْ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم را بيازماي، تا دشمن گردي. (بعضي از رسول خدا (ص) نقل كردند، و نقل ثعلب از ابن اعرابي را تاييد مي كند كه اين كلام از علي (ع) است، اعرابي از مامون نقل كرد. اگر علي (ع) نگفته بود (بيازماي تا دشمن گردي) من مي گفتم كه (دشمن دار تا بيازمايي.)

Wonderful Saying435

In English

p: 262

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: It is not that Allah-, to Whom belongs Might and Majesty, may keep the door of gratitude open for a person and close the door of plenty upon him, or to open the door of prayer to a person and close the door of acceptance upon him, or to open the door of repentance on a person and close the door of forgiveness upon him.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا كَانَ اللهُ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّكْرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الزِّيَادَةِ، وَلاَ لِيَفْتَحَ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ، وَلاَ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا در شكرگزاري را بر بنده اي نمي گشايد كه در فزوني نعمتها را بر او ببندد، و در دعا را بر روي او باز نمي كند كه در اجابت كردن را نگشايد، و در توبه كردن را باز نگذاشته كه در آمرزش را بسته نگهدارد.

Wonderful Saying436

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The most appropriate person for an honourable position is he who descends from the people of honour.

In Arabic

وقال عليه السلام: أوْلَى النَّاسِ بِالْكَرَمِ مَنْ عُرِفَتْ بِهِ الْكِرَامُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: شايسته ترين مردم به بزرگواري آن كه، بزرگواران را با او بسنجند.

Wonderful Saying437

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked: Which of the two is better; justice or generosity? Amir al-mu'minin, peace be upon him, replied: Justice puts things in their places while generosity takes them out from their directions; justice is the general caretaker while generosity is a particular benefit. Consequently, justice is superior and more distinguished of the two.

p: 263

In Arabic

وسئل عليه السلام أَيّهُما أَفضل: العدل، أَو الجود؟ فقال: الْعَدْلُ يَضَعُ الْأَُمُورَ مَوَاضِعَهَا، والْجُودُ يُخْرِجُهَا عَنْ جِهَتِهَا، وَالْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ، وَالْجُودُ عَارضٌ خَاصٌّ، فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند عدل يا بخشش، كدام يك برتر است، فرمود:) عدالت هر چيزي را در جاي خود مي نهد، در حالي كه بخشش آن را از جاي خود خارج مي سازد، عدالت تدبير عمومي مردم است، در حالي كه بخشش گروه خاصي را شامل است، پس عدالت شريف تر و برتر است.

Wonderful Saying438

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: People are enemies of what they do not know.

In Arabic

وقال عليه السلام: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم دشمن آنند كه نمي دانند.

Wonderful Saying439

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The whole of asceticism is confined between two expressions of the Qur'an. Allah, the Glorified says: Lest distress you yourselves for what escapes you, and be overjoyous for what He has granted you (Qur'an, 57:23). Whoever does not grieve over what he misses and does not revel over what comes to him acquires asceticism from both its sides.

In Arabic

وقال عليه السلام: الزُّهْدُ كُلُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَينِ مِنَ الْقُرْآنِ: قَالَ اللهُ سبحانه: (لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ)، فَمَنْ لَمْ يَأْسَ (4982) عَلَى الْمَاضِي، وَلَمْ يَفْرَحْ بالْآتِي، فَقَدْ أَخَذَ الزُّهْدَ بِطَرَفَيْهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود:زهد بين دو كلمه از قرآن است، كه خداي سبحان فرمود: (تا بر آنچه از دست شما رفته حسرت نخوريد، و به آنچه به شما رسيده شادمان مباشيد.) و كسي كه بر گذشته افسوس نخورد، و به آينده شادمان نباشد، همه جوانب زهد را رعايت كرده است.

p: 264

Wonderful Saying440

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: What a breaker is sleep for resolutions of the day!

In Arabic

وقال عليه السلام: ما أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ (4983) !

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خواب ديدنها چه بسا تصميم هاي روز را نقش بر آب كرده است.

Wonderful Saying441

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Governmg power is the proving ground for people.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْوِلاَيَاتُ مَضَامِيرُ الرِّجَالِ (4984) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: فرمانروايي، ميدان مسابقه مردان است.

Wonderful Saying442

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: No town has greater right on you than the other. The best town for you is that which bears you.

In Arabic

. وقال عليه السلام: لَيْسَ بَلَدٌ بأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَدٍ، خَيْرُ الْبِلاَدِ مَا حَمَلَكَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هيچ شهري براي تو از شهر ديگر بهتر نيست، بهترين شهرها آن است كه پذيراي تو باشد.

Wonderful Saying443

In English

When the news of the death of (Malik) al-Ashtar (may Allah~ have mercy on him), reached Amir al-mu'minin, peace be upon him, he said: Malik, what a man Malik was! By Allah, if he had been a mountain he would have been a big one (find), and if he had been a stone he would have been hard; no horseman could have reached it and no bird could have flown over it. as-Sayyid ar-Radi says: "find" means a lonely mountain (rising in height above the range).

p: 265

In Arabic

وقال عليه السلام: وقد جاءه نعي الْأَشتر رحمه الله: مَالكٌ (4985) وَمَا مَالِكٌ! وَاللهِ لَوْ كَانَ جَبَلاً لَكَانَ فِنْداً، وَلَوْ كَانَ حَجَراً لَكَانَ صَلْداً، لاَ يَرْتَقِيهِ الْحَافِرُ، وَلاَ يُوفِي عَلَيْهِ (4986) الطَّائِرُ. قال الرضي: الفند: المنفرد من الجبال.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (وقتي خبر شهادت مالك اشتر كه رحمت خدا بر او باد، به امام رسيد فرمود) مالك! چه مالكي؟ به خدا اگر كوه بود، كوهي كه در سرفرازي يگانه بود، و اگر سنگ بود، سنگي سخت و محكم بود، كه هيچ رونده اي به اوج قله او نمي رسيد، هيچ پرنده اي بر فراز آن پرواز نمي كرد. (فند: كوهي است از ديگر كوهها ممتاز و جدا افتاده)

Wonderful Saying444

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A little that lasts is heifer than much that brings grief.

In Arabic

وقال عليه السلام: قَلِيلٌ مَدُومٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چيز اندك كه با اشتياق تداوم يابد، بهتر از فراوان رنج آور است.

Wonderful Saying445

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If a man possesses a revealing quality wait and see his other qualities. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: إذَا كَانَ في رَجُلٍ خَلَّةٌ (4987) رَائِقَةٌ فَانْتَظِرْ أَخَوَاتِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: اگر در كسي خصلتي شگفت ديديد، همانند آن را انتظار كشيد.

Footnote

(1). The good or bad quality that is found in a man springs from his natural temperament. If the temperament produces one quality, his other qualities will also be akin to this one because the dictates of temperament will be equally effective in either. Thus, if a man pays zakat and khums it means that his temperament is not miserly. Therefore, it is expected that he would not be niggardly in spending in other items of charity as well. Similarly, if a man speaks a lie it can be expected that he will indulge in backbiting too, because these two habits are similar to each other.

p: 266

Wonderful Saying446

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said to Ghalib ibn Sa'sa'ah, the father of al-Farazdaq (the famous Arabic poet) during a conversation between them: What about the large num her of your camels? The man replied: They have been swept away by (discharging of) obligations, O' Amir al-mu'minin! Whereupon Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: That is the most praiseworthy way of (losing) them.

In Arabic

وقال عليه السلام لغالب بن صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دار بينهما: مَا فَعَلَتْ إِبِلُكَ الْكثِيرَةُ؟ قال: دَغْدَغََتْها الحُقُوقُ (4988) يا أميرالمؤمنين فَقال عليه السلام: ذَاكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (امام به پدر فرزدق، غالب بن صعصعه فرمود:) شتران فراوانت چه شده اند؟ (پاسخ داد، اي امير مومنان، پرداخت حقوق آنها را پراكنده ساخت امام فرمود:) اين بهترين راه مصرف آن بود.

Wonderful Saying447

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever trades without knowing the rules of religious law will be involved in usury.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنِ اتَّجَرَ بِغَيْرِ فِقْهٍ ارْتَطَمَ (4989) فِي الرِّبَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه بدون آموزش فقه اسلامي تجارت كند، در رباخواري آلوده شود.

Wonderful Saying448

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever regards small distresses as big, Allah involves him in big ones.

In Arabic

. وقال عليه السلام: مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْمَصَائِبِ ابْتَلاَهُ اللهُ بِكِبَارِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه مصيبتهاي كوچك را بزرگ شمارد خدا او را به مصيبتهاي بزرگ مبتلا خواهد كرد.

p: 267

Wonderful Saying449

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whoever maintains his own respect in view, his desires appear light to him.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: كسي كه خود را گرامي دارد، هوا و هوس را خوار شمارد.

Wonderful Saying450

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Whenever a man cuts a joke he separates away a bit from his wit.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا مَزَحَ (4990) امْرُؤٌ مَزْحَةً إِلاَّ مَجَّ (4991) مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: هيچ كس شوخي بيجا نكند جز آنكه مقداري از عقل خويش را از دست بدهد.

Wonderful Saying451

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Your turning away from him who inclines towards you is a loss of your share of advantage while your inclining towards him who turns away from you is humiliation for yourself.

In Arabic

وقال عليه السلام: زُهْدُكَ فِي رَاغِبٍ فِيكَ نُقْصَانُ حَظٍّ، وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيكَ ذُلُّ نَفْسٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دوري تو از آن كس كه خواهان تو است نشانه كمبود بهره تو در دوستي است، و گرايش تو به آن كس كه تو را نخواهد، سبب خواري تو است.

Wonderful Saying452

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Riches and destitution will follow presentation before Allah.

In Arabic

وقال عليه السلام: الغِنَى والْفَقْرُ بَعْدَ الْعَرْضِ (4992) عَلَى اللهِ.

In Persian

p: 268

و درود خدا بر او فرمود: فقر و بي نيازي ما پس از عرضه شدن بر خدا آشكار خواهد شد.

Wonderful Saying453

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: az-Zubayr remained a man from our house till his wretched son 'Abdullah came forth. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا زَالَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَ ابْنُهُ الْمَشْؤُومُ عَبْدُ اللهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: زبير همواره با ما بود تا آنكه فرزند نامباركش عبدالله، پا به جواني گذاشت.

Footnote

(1). 'Abdullah ibn az-Zubayr ibn al-'Awwam (1/622-73/692), whose mother was Asma', sister of A'ishah (daughter of Abu Bakr),, had grown in his dislike of the Banu Hashim especially towards Amir al-mu'minin to such a stage that he was able to change the opinion of his father, az-Zubayr, against Amir al-mu'minin although the latter was the son of his father's aunt. That is why Amir al-mu'minin said:

az-Zubayr had always been from us the Ahlu 'l-bayt (our household), until his ill-owned son 'Abdullah grew up. (al-Isti'ab, vol.3, p.906; Usd al-ghabah, vol.3, pp.162-163; Ibn 'Asakir, vol.7, p.363; Ibn Abi'l-Hadid, vol.2, p.167; vol.4, p.79; vol.20, p.104)

'Abdullah was one of the instigators of the battle of Jamal. His aunt 'A'ishah, his father, az-Zubayr, and the son of his mother's uncle Talhah, had fought against Amir al-mu'minin.

Thus, Ibn Abi'l-Hadid writes:

It was 'Abdullah who urged az-Zubayr to fight (in the battle of Jamal), and made the march to Basrah seem attractive to 'A'ishah. (Sharh Nahj al-balaghah, vol.4 p.79)

p: 269

'A'ishah loved her nephew 'Abdullah very much. To her he was like the only child of a mother, and none in those days was more beloved to her than him. (al-Aghani, Abu'l-Faraj, vol.9, p.142, Ibn Abi'l-Hadid, vol.20, p.120; Ibn Kathir, vol.8, p.336).

Hashim ibn 'Urwah relates:

I have not heard her ('A'ishah) praying for anyone as she used to pray for him ('Abdullah). She gave ten thousand Dirhams (as a gift) to the one who informed her of 'Abdullah's safety from getting killed (by al-Ashtar in the fight of the battle of Jamal), and prostrated to Allah in thanks-giving for his safety. (Ibn 'Asakir, vol.7, pp.400,402; Ibn Abi'l-Hadid, vol.20, p.111)

This was the reason of 'Abdullah's authority over her and his complete command over her affairs. He was the one who directed and guided her in the direction he wished.

However, 'Abdullah's hatred against the Banu Has him had reach such a stage that according to the narrations of a group of historians:

During his ('Abdullah's) Caliphate (in Mecca) he did not send blessings on the Holy Prophet in his Friday prayer speech (khutbah) for forty Fridays. He used to say: "Nothing prevents me from mentioning the Prophet's name except that there are a certain men (i.e. Banu Hashim) who become proud (when his name is mentioned).

In another interpretation:

Nothing prevents . . . except that the Prophet has a bad household who will shake their heads on the mention of his name (Maqatil at- talibiyyin, pA74; Muruj adh-dhahab, vol .3, p.79; at- Tarikh, al-Ya'qubi, vol.2, p.261; a1-'Iqd al-farid, vol.4, p.413; Ibn Abi'l-Hadid, vol 4, p.62; vol19, pp.91-92; vol.20, pp.127-129)

p: 270

'Abdullah ibn az-Zubayr said to 'Abdullah ibn al-'Abbas:

I have been concealing my hatred toward you, the people of this house (i.e. the Household of the Prophet) for the last forty years. (al-Mas'udi, vol.3, p.80; Ibn Abi'l-Hadid, vol.4, p.62; vol.20, p.148)

He also used to hate Amir al-mu'minin in particular, defame his honour, abuse and curse him. (al-Ya'qubi, vol.2, pp.261 -262; al-Mas'udi, vol.3, p.80: Ibn Abi'l-Hadid, vol.4, pp.61, 62-63,79)

He gathered Muhammad ibn al-Hanafiyyah (the son of Amir al-mu'minin) and 'Abdullah ibn al-'Abbas with seventeen men from the Banu Hashim including al-Hasan ibn al-Hasan ibn 'Ali ibn Abi Talib and imprisoned them in the shi'b (a small mountain valley) of 'Arim. He intended to burn them with fire, so he placed plenty of wood at the entrance of the shi'b. Meanwhile, al-Mukhtar ibn Abi 'Ubayd ath-Thaqafi dispatched four thousand soldiers to Mecca. On their arrival, they attacked 'Abdullah ibn az-Zubayr unexpectedly and rescued the Banu Hashim. 'Urwah ibn az-Zubayr made an excuse for his brother's ('Abdullah) deed saying that this action of his brother's was a result of the Banu Hashim's refusal to swear allegiance to him ('Abdullah),like the action of 'Umar ibn al-Khattab towards the Banu Hashim when they gathered in the house of Fatimah and refused to swear allegiance to Abu Bakr. So, 'Umar brought wood and intended to burn the house on them. (Maqatil at-talibiyyin, p.474; al-Mas'udi, vol.3, pp.76- 77: al-Ya'qubi, vol.2, p.261; Ibn Abi'l-Hadid, vol.19, p.91; vol.20, pp.123- 126:146-148; Ibn 'Asakir, vol.7, p.408; al-'Iqd al-farid, vol.4, p.413; Ibn Sa'd, vol.5, pp.73 -81; at-Tabari, vol.2, pp.693-695; Ibn al-Athir, vol.4, pp.249-254; Ibn Khaldun, vol.3, pp.26-28)

p: 271

In this connection, Abu'l-Faraj al-Isfahani writes:

'Abdullah ibn az-Zubayr always instigated others against the Banu Hashim and persued them (in his aim) by every worst method; he inspired against them and spoke against them on the pulpits; and remonstrated against them. Sometime Ibn 'Abbas or someone else from them (Banu Hashim) raised an objection against him. But afterwards, he changed his way and imprisoned Ibn al-Hanafiyyah in a prison at the shi'b 'Arim. Then, he gathered Ibn al-Hanafiyyah along with other members of the Banu Hashim who were present (in Mecca) in a prison and collected wood to set fire to it. This was because of the news that had reached him that Abu 'Abdillah al-Jadali and other followers of Ibn al-Hanafiyyah had arrived (in Mecca) to support Ibn al- Hanafiyyah and fight 'Abdullah ibn az.Zubayr. Therefore, he hastened to do away with the prisoners. But when this news reached Abu "Abdillah al-Jadali, he came there at the time when the fire was already set on them, then he put out the fire and rescued them. (al-Aghani, p.15)

So, all these prove the word of Amir al-mu'minin about him.

Wonderful Saying454

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: What has a man to do with vanity. His origin is semen and his end is a carcass while he cannot feed himself nor ward off death. (1)

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا لاِبْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، وَلاَ يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلاَ يَدفَعُ حَتْفَهُ.

p: 272

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: فرزند آدم را با فخرفروشي چه كار؟ او كه در آغاز نطفه اي گنديده، و در پايان مرداري بدبو است، نه مي تواند روزي خويش را فراهم كند، و نه مرگ را از خود دور نمايد.

Footnote

(1). If a man ponders over his original condition and the eventual bred' king up and ruining of his body he Will be compelled to admit his lowliness and humble position instead of being proud and vain, because he will see that there was a time when he did not exist and Allah originated his existence with a humble drop of semen which took the shape of a piece of flesh in the mother's womb and continued feeding and growing on thick blood. When on completion of the body he set foot on the earth he was so helpless and incapable that he had neither control over his hunger and thirst nor on sickness and health, nor any command over benefit or harm, or any authority over life and death, not knowing when the energy of limbs may exhaust, feeling and sense may leave, eyesight may be taken away, power of hearing may be snatched and when death may separate the spirit from the body and leave the latter to be cut into pieces by vultures and kites or for worms to eat it in the grave.

An Arabic couplet says:

How does one whose origin is semen and whose end is a carcass are be vain?

Wonderful Saying455

In English

p: 273

Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked about the greatest poet and he said: The whole group of them did not proceed on the same lines in such a way that we can know the height of their glory; but if it has to be done then it is the "al-Malik ad-dillil" (the mislead king).

as-Sayyid ar-Radi says: Amir al-mu'minin means Imiru'l-Qays. (2)

In Arabic

وسئل: من أشعر الشعراء؟ فقال عليه السلام:

إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ يَجْرُوا فِي حَلبةٍ (4993) تُعْرَفُ الْغَايَةُ عِنْدَ قَصَبَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَ لاَبُدَّ فَالْمَلِكُ الضِّلِّيلُ (4994) .

يريد امرأ القيس.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام پرسيدند بزرگترين شاعر عرب كيست؟ فرمود:) شاعران در يك وادي روشني نتاختند تا پايان كار معلوم شود، و اگر ناچار بايد داوري كرد، پس پادشاه گمراهان بزرگترين شاعر است (امروالقيس، كه كافر و شعر او از همه برتر بود.)

Footnote

(2). This means that a comparison can be made among the poets when their imagination runs in the same field; but when the expression of one differs from the other, and the style of one varies from that of the other it is difficult to decide who is. defeated and who has won the field. Consequently, from various considerations one is preferred over the other and someone is considered greater for one consideration and the other for other consideration, as the famous saying goes: The greatest poet of Arabia is Imiru'l-Qays when he rides; al-A'sha when he is eager for something and an-Nabighah when he is afraid.

p: 274

Nevertheless, despite this categorization Imiru'l-Qays is regarded to be in a high position among poets of the first era because of the beauty of his imagination, the excellence of his description, his inimitable similes and rare metaphors, although many of his couplets are below moral standards and speak about obscene subjects. But in spite of this obscenity the greatness of his art cannot be denied, because an artist looks at a poetic production from the point of view of art ignoring the other factors which do not affect art.

Wonderful Saying456

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Is there no free man who can leave this chewed morsel (of the world) to those who like it? Certainly, the only price for yourselves is Paradise. Therefore, do not sell yourself except for Paradise.

In Arabic

وقال عليه السلام: أَلاَ حُرٌّ يَدَعُ هذِهِ اللُّمَاظَةَ (4995) لِأََهْلِهَا؟ إِنَّهُ لَيْسَ لِأََنْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ، فَلاَ تَبِيعُوهَا إِلاَّ بِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: آيا آزادمردي نيست كه اين لقمه جويده حرام دنيا را به اهلش واگذارد؟ همانا بهايي براي جان شما جز بهشت نيست، پس به كمتر از آن نفروشيد.

Wonderful Saying457

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Two greedy persons never get satiated, the seeker of knowledge and the seeker of this world.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَنْهُومَانِ (4996) لاَ يَشْعَبَانِ: طَالِبُ عِلْمٍ، وَطَالِبُ دُنْيَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دو گرسنه اي كه هرگز سير نشوند، جوينده علم و جوينده مال.

Wonderful Saying458

In English

p: 275

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Belief means that you should prefer truth (even) when it harms you rather than falsehood (even) when it benefits you; that your words should not be more than your action and that you should fear Allah when speaking about others.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْإِِيمَانِ أَنْ تُؤثِرَ الصِّدْقَ حَيْثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِبِ حَيْثُ يَنْفَعُك وَأَلاَّ يَكُونَ فِي حَديِثِكَ فَضْلٌ عَنْ عِلْمِكَ (4997) وَأَنْ تَتَّقِيَ اللهَ فِي حَدِيثِ غَيْرِكَ (4998) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: نشانه ايمان آن است كه راست بگويي آنگاه كه تو را زيان رساند، و دروغ نگويي آنگاه كه تو را سود دهد، و آنكه بيش از مقدار عملت سخن نگويي، و چون از ديگران سخن گويي از خدا بترسي.

Wonderful Saying459

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Destiny holds sway over (our) predetermination till effort itself brings about ruin.

as-Sayyid ar-Radi says: Something of this meaning has already appeared earlier though in words different from these.

In Arabic

وقال عليه السلام: يَغْلِبُ الْمِقْدَارُ (4999) عَلَى التَّقْديرِ (5000) حَتَّى تَكُونَ الْآفَةُ فِي التَّدْبِيرِ. قال الرضي: وقد مضى هذا المعنى فيما تقدم برواية تخالف بعض هذه الأَلفاظ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: تقدير الهي چنان بر محاسبات ما چيره شود كه تدبير، سبب آفتزدگي باشد.

Wonderful Saying460

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Forbearance and endurance are twins and they are the product of high courage.

In Arabic

وقال عليه السلام: الْحِلْمُ (5001) وَالْأَنَاةُ (5002) تَوْأَمَانِ (5003) يُنْتِجُهُمَا عُلُوُّ الْهِمَّةِ.

p: 276

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بردباري و درنگ با هم اند و نتيجه آن بلندهمتي است.

Wonderful Saying461

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Backbiting is the tool of the helpless.

In Arabic

461. وقال عليه السلام: الْغِيبَةُ (5004) جُهْدُ (5005) الْعَاجِِزِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: غيبت كردن تلاش ناتوان است.

Wonderful Saying462

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Many a man gets into mischief because of being spoken well about.

In Arabic

وقال عليه السلام: رُبَّ مَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيهِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چه بسا كساني كه با ستايش ديگران فريب خوردند.

Wonderful Saying463

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: This world has been created for other than itself and has not been created for itself.

In Arabic

وقال عليه السلام: الدُّنْيَا خُلِقَتْ لِغَيْرِهَا، ولَمْ تُخْلَقْ لِنَفْسِهَا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دنيا براي رسيدن به آخرت آفريده شد، نه براي رسيدن به دنيا.

Wonderful Saying464

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The Banu Umayyah (Umayyids) have a fixed period (mirwad) wherein they are having their way. But when differences arise among them then even if the hyena attacks them it will overpower them.

as-Sayyid ar-Radi Says: Herein "mirward" is a form derived from "mirwad" which means to allow time, to wait for. It is an extremely eloquent and wonderful expression. It is as though Amir al-mu'minin, peace be upon him, has likened the period of Banu Umayyah to a limited area meant for the training of horses for racing where they are running towards the limit, so that when they reach its extremity their organization will be destroyed . (1)

p: 277

In Arabic

وقال عليه السلام: إِنَّ لِبَنِي أُمَيَّةَ مِرْوَدَاً يَجْرُونَ فِيهِ، وَلَوْ قَدِ اخْتَلَفُوا فِيَما بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتْهُمُ (5006) الضِّبَاعُ لَغَلَبَتْهُمْ.

قال الرضي: وَالْمِرْوَدُ هنا مفعَل من الإِرْوَاد، وهو الإِمهال والأظهار , وهذا من أفصح الكلام وأغربه، فكأنه عليه السلام شبّه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذى يجرون فيه إلى الغاية، فاذا بلغوا مُنقَطَعا انتقضَ نظامُهم بعدها.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بني اميه را مهلتي است كه در آن مي تازند، پس آنگاه كه ميانشان اختلاف افتد پس كفتارها بر آنان دهان گشايند و بر آنان پيروز خواهند شد. (مرود، يعني فرصت دادن، كه از فصيح ترين و شگفتي آورترين كلام است)

Footnote

(1). This is the prophecy about the decline and fall of the Umayyads that proved true, word for word. This rule was founded by Mu'awiyah ibn Abi Sufyan and ended with Marwan ibn Muhammad al-Himar in 132 A. H. after a life of ninety years, eleven months and thirteen days. The Umayyads period was second to none in tyranny, oppression, harshness and despotism. The despotic rulers of this period perpetrated such tyranny that it put blots on Islam, blackened the pages of history and injured the spirit of humanity. They allowed every kind of ruin and destruction only to retain their own personal authority. They led armies to Mecca, hurled fire on the Ka'bah, made Medina the victim of their brute passions, and shed streams of Muslim blood. At last, this bloodshed and ruthlessness resulted in revolts and conspiracies from all sides and their internal strife and agitation and their mutual fighting paved the way for their ruin. Although political unrest had set in among them earlier yet during the days of al-Walid ibn Yazid open disturbances began to occur. On the other side Banu al-'Abbas (the 'Abbasids) also started preparations and during the reign of Marwan al-Himar they started a movement under the name of "al-khilafah al-Ilahiyyah" (the Caliphate of Allah).

p: 278

For successful piloting of this movement they got a martial leader Abu Muslim al-Khurasani who, in addition to his knowledge of political events and occurrences, was also an expert in the art of warfare. making Khurasan as the base he spread a whole net against the Umayyads and succeeded in bringing the 'Abbasids to power.

In the beginning this man was quite unknown and it is for this unknowness and low position that Amir al-mu'minin likened him and his associates to the hyena as this simile is used for low and humble people.

Wonderful Saying465

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said eulogizing the ansar : By Allah, they nurtured Islam with their generous hands and eloquent tongues as a year old calf is nurtured.

In Arabic

وقال عليه السلام في مدح الأَنَصار: هُمْ وَاللهِ رَبَّوُا (5007) الْإِسْلاَمَ كَمَا يُرَبَّى الْفِلْوُ

(5008) مَعَ غَنَائِهِمْ (5009) بَأَيْدِيهِمُ السِّبَاطِ (5010) وَأَلْسِنَتِهِمُ السِّلاَطِ (5011) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در ستايش انصار فرمود:) بخدا سوگند! آنها اسلام را پروراندند، چونان مادري كه فرزندش را بپروراند، با توانگري، با دستهاي بخشنده، و زبانهاي برنده و گويا.

Wonderful Saying466

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The eye is the strap of the rear.

as-Sayyid ar-Radi says: This is a wonderful metaphor, it is as though Amir al-mu'minin has likened the rear part of the body with a bag and the eye with a strap. When the strap is let loose the bag cannot retain anything. According to the well-known and reputed view it is the saying of the Prophet but some people have stated it to be of Amir al-mu'minin. al-Mubarrad has mentioned it in his book al-Muqtadab under the chapter 'Words of single letters'. We too have discussed this metaphor in our book named Majazat al-athar an-nabawiyyah.

p: 279

In Arabic

وقال عليه السلام: الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ. قال الرضي: وهذه من الاستعارات العجيبة، كأنه شبّه السّهَ بالوعاء، والعين بالوكاء، فإذا أُطلق الوكاءُ لم ينضبطِ الوعاءُ و هذا القول في الأَشهر الأَظهر من كلام النبي صلي عليه و آله وسلم، وقد رواه قوم لأَميرالمؤمنين عليه السلام ، ذكر ذلك المبرّد في كتاب (المقتضب) في باب (اللفظ بالحروف). وقد تكلمنا على هذه الاستعارة في كتابنا الموسوم: (بمجازات الآثار النبوية).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: چشم، بند ظرف حوادث است.

Wonderful Saying467

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said in one of his speeches: A ruler came into position over them. He remained upright and made them upright till the entire religion put its bosom on the ground.

In Arabic

وقال عليه السلام في كلام له: وَوَلِيَهُمْ وَالٍ فأَقَامَ واسْتَقَامَ، حَتَّى ضَرَبَ الدِّينُ بِجِرَانِهِ (5012) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بر آنان فرمانروايي حاكم شد، كه كارها را بپا داشت، و استقامت ورزيد، تا دين استوار شد.

Wonderful Saying468

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: A severe time will come upon the people wherein the rich will seize their possessions with their teeth (by way of miserliness) although they have not been commanded to do so. Allah the Glorified, says: Forget not generosity among yourselves (Qur'an, 2:237). During this time the wicked will rise up while the virtuous will remain low and purchases will be made from the helpless although the Prophet, peace be upon him and his descendants, has prohibited purchasing from the helpless. (1)

p: 280

In Arabic

وقال عليه السلام: يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ (5013) يَعَضُّ الْمُوسِرُ (5014) فِيهِ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذلِكَ، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ: (وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)، تَنْهَدُ فِيهِ

(5015) الْأَشْرَارُ، وَتُسْتَذَلُّ الْأَخْيَارُ، ويُبَايعُ الْمُضْطَرُّونَ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِيَعِ (5016) الْمُضْطَرِّينَ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مردم را روزگاري دشوار در پيش است كه توانگر اموال خود را سخت نگهدارد، كه به اين بخل ورزي فرمان داده نشده است، خداي سبحان فرمود: (بخشش ميان خود را فراموش نكنيد.) بدان در آن روزگار، بلندمقام، و نيكان خوار گردند، و با درماندگان به ناچاري خريد و فروش مي كنند در حالي كه رسول خدا (ص) از معامله با درماندگان نهي فرمود.

Footnote

(1). Generally purchases are made from helpless people in such a way that taking advantage of their need and necessity, things are purchased from them at cheap rates and are sold to them at high prices. No religion allows taking advantage of such helplessness and extreme need, nor is it permissible in ethics that profiteering should he resorted to at the time of others' helplessness. And whoever hurts 'Ali, he surely hurts me, and whoever hurts me, he surely hurts Allah, (surely, those who hurt Allah and His Messenger, Allah has cursed them in the present world and the world to come, and has prepared for them a humbling chastisement [Qur'an, 33:57]). (al-Mustadrak, vol.3, pp.127-128; 130; Hilyah al-awliya', vol.1, pp.66-67; al-Isti'ab, vol.3, p.1101; Usd al-ghabah, vol.4, p. 383; al-Isabah, vol.3, pp.496-497; Majma' az-zawa'id, vol.9, pp. 108-109, 129,131,132, 133; Kanz al-'ummal, vol.12, pp.202,209, 218-219; vol.15, pp.95-96; vol.17, p.70; ar-Riyad an-nadirah, vol.2, PP] 66, 167, 209, 214; al-Manaqib, Ibn al-Maghazili, pp.103, 196,382)

p: 281

At the same time, the Holy Prophet used to caution the ummah against exaggeration in (Amir al-mu'minin's) love of him in exceeding the bounds of Islam in love for him. One who does so is called ghali; i.e. he who believes that the Holy Prophet or Amir al-mu'minin or any of the Shi'ite Imams is god, or attributes to them the special attributes of Allah, or believes that the twelve Imams are prophets, or makes any claim which they (the Holy Prophet and Imams) did not make about themselves.

On the contrary, the Holy Prophet had also forbidden any offence or denigration concerning them (Imams); and he used to blame those who lay false and baseless accusations against them as well as those who hate and bear malice.

it was for this reason that the Holy Prophet sometimes used to refrain from mentioning some of the excellent qualities of Amir al-mu'minin as Jabir ibn 'Abdillah al-Ansari narrates:

When Amir al-mu'minin approached the Holy Prophet with the news of the conquering of Khaybar by himself (Amir al-mu'minin), the Holy Prophet said to him: "O' 'Ali, had it not been for some groups of my ummah who may say about you, what the Christians say about 'Isa, son of Maryam. I would have said (something) about you so that you would not pass before any Muslim but that he would seize the dust from the tracks of your feet demanding blessing from it. But it suffices to say that you hold the same position in relation to me as Harun held in relation to Musa except that there shall, in all certainty, be no prophet after me." (Majma' az-zawa'id, vol.9, p. 131; Ibn Abi'l-Hadid, vol.5, p.4; vol.9, p.168; vol.18, p.282; Manaqib 'Ali ibn Abi Talib, Ibn al-Maghazili, pp.237-239; Manaqib 'Ali ibn Abi Talib, al-Khwarazmi, pp.75-76, 96, 220; Kifayah at Talib fi

p: 282

( 787 )

manaqib 'Ali ibn Abi Talib, al-Ganji, pp.264-265; Arjah al-matlib, pp.448, 454; Yanabi' al-mawaddah, pp. 63-64, 130-131)

The Holy Prophet had also informed the Muslim ummah that there will appear two types of deviated groups among the Muslims who will exceed the bounds of Islamic principles towards understanding Amir al-mu'minin, as he himself has related:

The Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants, called upon me and said: "O' 'Ali, there is a resemblance between you and '151 son of Maryam, whom the Jews hated so much that they laid a false accusation against his mother, and whom the Christians loved so much that they assigned to him the position which is not for him."

(Then, Amir al-mu'minin continues) Beware! two types of persons will fall into ruin over me: The one who loves (me) who will eulogize me for what is not in me; and the one who hates (me) whose detestation against me will lead him to lay false and baseless accusations on me. Beware! I am not a prophet, and nothing has been revealed to me. But I act according to the Book of Allah and the sunnah of His Prophet as far as I can. (al-Musnad, Ah mad ibn Hanbal, vol.1, p.160; a!-Mustadrak, al-Hakim, vol.3, p.123; Mishkat al-masabih, vol.3, pp.245 - 246; Majma' az-zawa'id, vol.9, p.133; Kanz al-'ummal, vol.12, p.219; vol.15, p. 110; Ibn Kathir, vol.7, p.356)

The above mentioned sayings of Amir al-mu'minin (in this foot-note) as well as in the text have been reported from the Holy Prophet when he said to Amir al-mu'minin:

p: 283

O' 'Ali, two types of persons will fall into ruin over you: The one who loves exaggeratingly and the liar who lays false accusation. (al-Isti'ab, vol.3, p.1101)

Also, he said to him:

Two categories will be ruined over you: The one who loves exaggeratingly and the hater who bears malice. (Ibn Abi'l-Hadid, vol.5, p.6)

The famous scholar of tradition 'Amir ibn Sharahil ash-Sha'bi (19/ ==640 - 103 / 721) has confirmed this saying that these two categories appeared and both became disbelievers and were ruined. (al-Isti'ab, vol.3, p.ll3O; al-'Iqd al-farid, vol.4, p.312)

Wonderful Saying469

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Two types of persons will fall into ruin over me: The one who loves exaggerates and the other who lays false and baseless blames.

as-Sayyid ar-Radi says: This is on the lines of Amir al-mu'minin as own saying which runs as: "Two categories of persons will be ruined over me: the one who loves exaggeratingly and the hater and malice-bearer." (2)

In Arabic

وقال عليه السلام: يَهْلِكُ فِيَّ رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ مُفْرِطٌ، وَبَاهِتٌ (5017) مُفْتَرٍ (5018) .

قال الرضي: وهذا مثل قوله عليه السلام: هَلَكَ فِي رَجُلاَنِ: مُحِبٌّ غَالٍ، وَمُبْغِضٌ قَالٍ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: دو كس نسبت به من هلاك مي گردند، دوستي كه زياده روي كند، و دروغ پردازي كه به راستي سخن نگويد. (اين كلام مانند سخن ديگري است كه فرمود) دو تن نسبت به من هلاك گردند، دوستي كه از حد گذراند، و دشمني كه بيهوده سخن گويد.

p: 284

Footnote

(2). The Holy Prophet used often to urge and order the ummah to love Amir al-mu'minin and forbid them to bear any hatred against him. Moreover, the Holy Prophet used to regard the love of Amir al-mu'minin as the sign of Faith (iman) and the hatred of him as the sign of hypocracy (nifaq) (as we have already mentioned on the foot-note of No.45).

Now, we quote one of the traditions of the Holy Prophet with regard to this subject. It has been narrated through fourteen companions that the Holy Prophet said:

Whoever loves 'Ali, he surely loves me; and whoever loves me, he surely loves Allah, And whoever loves Allah, He will cause him to enter Paradise.

Whoever hates 'Ali, he surely hates me; and whoever hates me, he surely hates Allah, and whoever hates Allah, He will cause him to enter the Fire.

Wonderful Saying470

In English

470. Amir al-mu'minin, peace be upon him, was asked on the Unity of Allah and His justice, when he replied: Unity means that you do not subject Him to the limitations of your imagination and justice means that you do not lay any blame on Him. (1)

In Arabic

. وسئل عليه السلام عن التوحيد والعدل فقال: التَّوْحِيدُ أَلاَّ تَتَوَهَّمَهُ (5019) وَالْعَدْلُ أَلاَّ تَتَّهِمَهُ (5020) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (از امام نسبت به توحيد و عدل پرسيدند فرمود:) توحيد آن است كه خدا را در وهم نياري، و عدل آن است كه او را متهم نسازي.

p: 285

Wonderful Saying471

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: There is no good in silence over matters involving wisdom just as there is no good in speaking with ignorance.

In Arabic

وقال عليه السلام: لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.

In Persian

در سكوت از حكمت و دانش خيري نيست چنانكه در گفتار از روي ناداني خيري نيست.

Wonderful Saying472

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said in his prayer for seeking rain: O' my Allah, send us rain by submissive clouds not by unruly ones. as-Sayyid ar-Radi says: This is an expression of wonderful eloquence, because Amir al-mu'minin, peace be upon him, has likened the cloud which is accompanied by thunder, lighting, wind and flashes with unruly camels who throw away their saddles and throw down their riders, and likened the clouds free from these terrible things to the submissive camels which are easy to milk and obedient to ride.

In Arabic

وقال عليه السلام في دعاء استسقى به:

اللَّهُمَّ اسْقِنَا ذُلُلَ السَّحَابِ دُونَ صِعَابِهَا.

قال الرضي: وهذا من الكلام العجيب الفصاحة، وذلك أنه عليه السلام شبّه السحاب ذوات الرُّعود والبوارق والرياح والصواعق بالإِبل الصّعاب التي تَقْمُصُ (5021) برحالها (5022) وتقِصُّ (5023) بركبانها، وشبّه السحاب خاليةً من تلك الروائع (5024) بالإِبل الذُّلُلِ التي تُحْتَلَبُ (5025) طَيِّعَةً (5026) وتُقْتَعَدُ (5027) مُسْمِحَةً (5028) .

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (در دعا به هنگام طلب ياران فرمود:) خدايا ما را با ابرهاي رام سيراب كن، نه ابرهاي سركش. (اين كلمات از فصيح ترين و شگفتي آورترين كلمات اديبانه است كه ابرهاي سركش همراه با رعد و برق را به شتران چموش تشبيه كرد كه بار از پشت مي افكنند و سواري نمي دهند، و ابرهاي رام به شتران رام تشبيه كرد كه به راحتي شير داده، و سواري مي دهند.)

p: 286

Wonderful Saying473

In English

It was said to Amir al-mu'minin, peace be upon him: We wish you had changed your grey hair, O' Amir al-mu'minin Then he said: Dye is a way of adornment while we are in a state of grief.

as-Sayyid ar-Radi says: Amir al-mu'minin, peace be upon him, is referring to the death of the Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants.

In Arabic

وقيل له عليه السلام: لو غيَّرتَ شيبك يا أميرالمؤمنين. فقال عليه السلام: الْخِضَابُ زِينَةٌ، وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ! ( يريد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله ).

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (به امام گفتند چه مي شد موي خود را رنگ مي كردي؟ فرمود:) رنگ كردن مو، آرايش است، اما ما، در عزاي پيامبر (ص) به سر مي بريم.

Wonderful Saying474

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The fighter in the way of Allah who gets martyred would not get a greater reward than he who remains chaste despite means. It is possible that a chaste person may become one of the angels.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا الْمُجَاهِدُ الشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْراً مِمَّنْ قَدَرَ فَعَفَّ، لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنْ يَكُونَ مَلَكاً مِنَ الْمَلاَئِكَةِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: مجاهد شهيد در راه خدا، پاداش او بزرگتر از پاداش عفيف پاكدامني نيست كه قدرت بر گناه دارد و آلوده نمي گردد، همانا عفيف پاكدامن، فرشته اي از فرشته هاست.

Wonderful Saying475

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Contentment is a wealth that does not exhaust.

p: 287

as-Sayyid ar-Radi says: Some people have related that this is the saying of the Messenger of Allah, peace be upon him and his descendants.

In Arabic

وقال عليه السلام: ( الْقَنَاعَةُ مَالٌ لاَيَنْفَدُ ). قال الرضي: وقد رَوى بعضُهم هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: قناعت مالي است كه پايان نمي پذيرد.

Wonderful Saying476

In English

When Amir al-mu'minin, peace be upon him, put Ziyad ibn Abih in place of 'Abdullah ibn al-'Abbas over Fars (in Persia) and its revenues, he had a long conversation with him in which he prohibited him from advance recovery of revenue. Therein he said: Act on justice and keep aloof from violence and injustice because violence will lead them to forsake their abodes while injustice will prompt them to take up arms.

In Arabic

وقال عليه السلام لزياد بن أبيه. _وقد استخلفَهُ لعبد الله بن العباس على فارس وأَعمالها، في كلامٍ طويلٍ كان بينهما، نهاه فيه عن تقدم الخَراج (5029) _ : اسْتَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَاحْذَرِ الْعَسْفَ (5030) والْحَيْفَ (5031) فَإِنَّ الْعَسْفَ يَعُودُ بِالْجَلاَءِ، وَالْحَيْفَ يَدْعُو إِلَى السَّيْفِ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: (چون زياد بن ابيه را به جاي عبدالله بن عباس، به فارس و شهرهاي پيرامون آن حكومت داد، او را در دستورالعمل طولاني از گرفتن ماليات نابهنگام نهي فرمود) عدالت را بگستران، و از ستمكاري پرهيز كن، كه ستم رعيت را به آوارگي كشاند، و بيدادگري به مبارزه و شمشير مي انجامد.

Wonderful Saying477

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The worst sin is that which the committer takes lightly.

p: 288

In Arabic

وقال عليه السلام: أَشَدُّ الذُّنُوبِ مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: سخت ترين گناهان، گناهي است كه گناهكار آن را سبك شمارد.

Wonderful Saying478

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: Allah has riot made it obligatory on the, ignorant to learn till He has made it obligatory on the learned to teach.

In Arabic

وقال عليه السلام: مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: خدا از مردم نادان عهد نگرفت كه بياموزند، تا آنكه از دانايان عهد گرفت كه آموزش دهند.

Wonderful Saying479

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: The worst comrade is he for whom formality has to be observed. (1)

as-Sayyid ar-Radi says: This is because formality is inseparable from hardship and it is an evil that is caused by a comrade for whom formality is observed. Consequently, he is the worst of all comrades.

In Arabic

وقال عليه السلام: شَرُّ الْإِخْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ. قال الرضي: لأَن التكليف مستلزمٌ للمشقة، وهو شرٌ لازمٌ عن الأَخ المتَكلّفِ له، فهو شرُّ الإِخوان.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: بدترين دوست آنكه براي او به رنج و زحمت افتي.

Footnote

(1). The friendship that is based on love and sincerity makes a man free from ceremonial formalities, but the friendship for which formalism is necessary is unstable and such a friend is not a true friend, because true friendship requires that a friend should not be a cause of trouble for the friend. If he is a cause of trouble he will prove tedious and harmful and this harmfulness is a sign of his being the worst friend.

p: 289

Wonderful Saying480

In English

Amir al-mu'minin, peace be upon him, said: If a believer enrages (i4tashama) his brother, it means that he leaves him.

as-Sayyid ar-Radi says: It is said "hashamahu" or "ahshamahu" to mean "He enraged him". According to another view it means "He humi~liated him". While "ihtashamahu" means "He sought these for him", and that is most likely to cause him to separate.

In Arabic

وقال عليه السلام: إِذَا احْتَشَمَ الْمُؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ.

قال الرضي: يقال: حشمه وأحشمه: إذا أغضبه، وقيل: أخجله، ( أواحتشمه): طلب ذلك له، وهو مَظِنّة مفارقته.

In Persian

و درود خدا بر او فرمود: وقتي مومن برادرش را به خشم آورد، به يقين از او جداشده است.

About center

In the name of Allah

هَلْیَسْتَوِیالَّذِینَیَعْلَمُونَوَالَّذِینَلَایَعْلَمُونَ
Are those who know equal to those who do not know?
al-Zumar: 9
For several years now, the ghaemiyeh Computer Research Center has been producing mobile software, digital libraries, and offering them for free. This center is completely popular and is supported by gifts, vows, endowments and the allocation of the blessed share of Imam PBUH. For more service, you can also join the center's charitable people wherever you are.
Do you know that not every money deserves to be spent in the way of the Ahl al-Bayt (as)?
And not every person will have this success?
Congratulations to you.
card number :
6104-3388-0008-7732
Bank Mellat account number:
9586839652
Sheba account number:
IR390120020000009586839652
Named: (Ghaemieh Computer Research Institute)
Deposit your gift amounts.

Address of the central office:
Isfahan, Abdorazaq St, Haj Mohammad JafarAbadei Alley, Shahid Mohammad HasanTavakkoly Alley, Number plate 129, first floor
Website: www.ghbook.ir
Email: Info@ghbook.ir
Central office Tel: 03134490125
Tehran Tel: 88318722 ـ 021
Commerce and sale: 09132000109
Users’ affairs: 09132000109

Introduction of the Center – Ghaemiyeh Digital Library