میزان الحکمه با ترجمه فارسی جلد 6

مشخصات کتاب

سرشناسه : محمدی ری شهری، محمد، 1325 -

عنوان قراردادی : میزان الحکمه . فارسی - عربی

عنوان و نام پدیدآور : میزان الحکمه (با ترجمه فارسی)/ محمدی ری شهری ؛ ترجمه حمیدرضا شیخی ؛ مقابله و تصحیح علی حچیمی ... [و دیگران] ؛ ویراستار فارسی سعیدرضا علی عسکری، محمد باقری زاده اشعری، قاسم شیرجعفری ؛ ویراستار عربی کمال کاتب ... [و دیگران].

وضعیت ویراست : ویراست 2.

مشخصات نشر : قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1386-

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 5.

شابک : دوره 978-964-493-200-7 : ؛ دوره، چاپ نهم 978-964-493-350-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 1 978-964-493-201-4 : ؛ 850000 ریال: ج. 1، چاپ نهم 978-964-493-351-6 : ؛ 550000 ریال: ج.2 ٬ چاپ هفتم 978-964-493-202-1 : ؛ 850000 ریال: ج. 2، چاپ نهم 978-964-493-352-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 3، چاپ نهم 978-964-493-353-0 : ؛ 550000 ریال: ج. 4 978-964-493-204-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 4، چاپ نهم 978-964-493-354-7 : ؛ 55000 ریال (ج.5، چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 5، چاپ نهم 978-964-493-355-4 : ؛ 550000 ریال (ج.6 ٬ چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 6، چاپ نهم 978-964-493-356-1 : ؛ 85000 ریال: ج. 7، چاپ نهم 978-964-493-357-8 : ؛ 550000 ریال: ج. 8، چاپ هفتم 978-964-493-208-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 8، چاپ نهم 978-964-493-358-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 9، چاپ نهم 978-964-493-359-2 : ؛ 550000 ریال: ج. 10، چاپ هفتم 978-964-493-210-6 : ؛ 850000 ریال: ج. 10، چاپ نهم 978-964-493-360-8 : ؛ ج 10، چاپ دوازدهم 978-964-493-360-8 : ؛ 550000 ریال: ج.11، چاپ هفتم 978-964-493-200-7 : ؛ 700000 ریال: ج.11، چاپ هشتم 978-964-493-211-3 : ؛ 850000 ریال: ج. 11، چاپ نهم 978-964-493-361-5 : ؛ 550000 ریال: ج. 12، چاپ هفتم 978-964-493-212-0 : ؛ 850000 ریال: ج. 12، چاپ نهم 978-964-493-362-2 : ؛ 550000 ریال (ج. 13، چاپ هفتم) ؛ 700000 ریال: ج. 13، چاپ هشتم 978-964-493-200-7 : ؛ 85000 ریال: ج. 13، چاپ نهم 978-964-493-363-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 14، چاپ هفتم 978-964-493-214-4 : ؛ 700000 ریال (ج.14 ٬ چاپ هشتم) ؛ 850000 ریال: ج.14، چاپ نهم 978-964-493-364-6 :

یادداشت : فارسی - عربی.

یادداشت : چاپ هفتم.

یادداشت : ج. 1 - 8 ، 9 و 10 - 14(چاپ نهم: 1387).

یادداشت : ج.2 ٬ 4، 5 ، 6، 8 10٬ - 14 (چاپ هفتم: 1386).

یادداشت : ج. 8 و 10(چاپ دوازدهم: 1390).

یادداشت : ج. 11، 13 ٬ 14 (چاپ هشتم: 1386).

یادداشت : کتابنامه.

یادداشت : نمایه.

مندرجات : ج. 1. آ - ب.- ج. 2. ب - ح.- ج. 3. ح - خ.- ج. 4. د - ر.- ج. 5. ز - ش.- ج.6. ش - ظ.- ج. 7. ع.- ج. 8. ع - غ.- ج.11. م - ن.- ج. 12. ن - ه.- ج. 13. ه - ی.- ج. 14. فهرست ها

موضوع : احادیث

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 14

موضوع : احادیث اهل سنت -- قرن 14

شناسه افزوده : شیخی، حمیدرضا، 1337 -، مترجم

شناسه افزوده : علی عسکری، سعیدرضا، 1344 -، ویراستار

شناسه افزوده : کاتب، کمال، ویراستار

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP116/5/م3م9041 1386

رده بندی دیویی : 297/21

شماره کتابشناسی ملی : 1201714

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

حرف الشّین

274 - الشُّکر للَّه سبحانه

274 - سپاسگزاری از خداوند سبحان

اشاره

(1)

(2)

ص :5


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 18 باب 61 «الشُّکر» . کنز العمّال : 3 / 253 ، 736 «الشُّکر» . بحار الأنوار : 86 / 194 باب 44 «سجدة الشُّکر» .
2- انظر : عنوان 516 «النعمة» .

2040 - الحَثُّ عَلَی الشُّکرِ للَّهِِ
2040 - تشویق به سپاسگزاری از خداوند

الکتاب :

«فاذْکُرُونِی أذْکُرکُمْ و اشْکُرُوا لِی وَ لا تَکفُرُونِ». (1)

«قالَ یا مُوسَی إنِّی اصْطَفَیْتُکَ عَلَی النَّاسِ بِرِسالاتِی وَ بِکَلامِی فَخُذْ ما آتَیْتُکَ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ ». (2)

«بَلِ اللّهَ فاعبُدْ وَ کُنْ مِنَ الشَّاکِرِینَ». (3)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الشُّکرُ زِینَةُ الغِنی ، و الصَّبرُ زِینَةُ البَلوی . (4)

عنه علیه السلام :الشُّکرُ عِصمَةٌ مِن الفِتنَةِ . (5)

عنه علیه السلام :شُکرُ النِّعمَةِ أمانٌ من حُلُولِ النَّقِمَةِ . (6)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :الحَمدُ للّهِِ الذی لَو حَبَسَ عن عِبادِهِ مَعرفَةَ حَمدِهِ علی ما أبلاهُم مِن مِنَنِهِ المُتَتابِعَةِ ، و أسبَغَ علَیهِم مِن نِعَمِهِ المُتَظاهِرَةِ ، لَتَصَرَّفُوا فی مِنَنِهِ فلَم یَحمَدُوهُ ، و تَوَسَّعُوا فی رِزقِهِ فلَم یَشکُرُوهُ ، و لَو کانوا کذلکَ لَخَرَجُوا مِن حُدودِ الإنسانیّةِ إلی حَدِّ البَهِیمِیَّةِ، فکانوا کما وَصَفَ فی مُحکَمِ کِتابِهِ «إنْ هُمْ إلاّ کالأنعامِ بَلْ هُمْ أضَلُّ سَبِیلاً» (7) . (8)

2040

تشویق به سپاسگزاری از خداوند

قرآن :

«مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و مرا سپاس بگزارید و نا سپاسیم نکنید» .

«گفت : ای موسی! من تو را با رسالتها و سخن گفتنم [با تو ]بر مردم برگزیدم . پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاسگزاران باش» .

«بلکه خدا را بپرست و از سپاسگزاران باش» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :شکر، زیور توانگری است و شکیبایی، زیور گرفتاری .

امام علی علیه السلام :شکر گزاری ، مایه مصون ماندن از فتنه است .

امام علی علیه السلام :شکرِ نعمت ، موجب ایمن ماندن از انتقام [خداوند ]می شود .

امام زین العابدین علیه السلام :ستایش خدایی را که اگر شناختِ [ضرورت ]حمد خود در برابر احسانهای پیاپی و نعمتهای فراوانی را که به بندگانش عطا می کند از آنان باز می داشت ، از نعمتهایش بهره می گرفتند و ستایشش نمی کردند و از روزی او برخوردار می شدند و سپاسش نمی گفتند و در این صورت از مرزهای انسانیت، به مرز حیوانیت سقوط می کردند و در زمره آنان می شدند که خداوند در کتاب محکم خود می فرماید : «نیستند مگر مانند حیوانات و بلکه گمراه تر از آنان» .

ص :6


1- البقرة : 152 .
2- . الأعراف : 144 .
3- الزمر : 66 .
4- . الإرشاد : 1/300 .
5- بحار الأنوار : 78/53/86.
6- . غرر الحکم : 5666 .
7- الفرقان : 44 .
8- الصحیفة السجّادیّة : الدعاء 1 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عن أکرَمِ الخَلقِ عَلَی اللّهِ _: مَن إذا اُعطِیَ شَکَرَ ، و إذا ابتُلِیَ صَبَرَ . (1)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که : گرامی ترین مردمان نزد خدا کیست؟ _فرمود : کسی که چون نعمتی به او داده شود سپاس بگزارد ، و هرگاه گرفتار شود شکیب ورزد .

2041 - شُکرُ المُنعِمِ
2041 - شکر مُنعِم

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لَو لَم یَتَوَعَّدِ اللّهُ علی مَعصِیَتِهِ ، لَکانَ یَجِبُ ألاّ یُعصی شُکرا لِنِعَمِه . (2)

عنه علیه السلام :أقَلُّ ما یَجِبُ لِلمُنعِمِ أن لا یُعصی بِنِعمَتِهِ . (3)

2041

شکر مُنعِم

امام علی علیه السلام :اگر خداوند بندگان خود را در برابر نا فرمانیش وعده عذاب هم نمی داد ، باز واجب بود که به شکرانه نعمتهایش نافرمانی نشود . (4)

امام علی علیه السلام :کمترین وظیفه در قبال مُنعِم این است که با نعمتش نافرمانی نشود .

ص :7


1- التمحیص : 68/163 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 290 و من هنا أخذ القائل _ و قیل إنّها لأمیر المؤمنین علیه السلام _ : هَبِ البعثَ لم تُتِنا رسلُه و جاحمةَ النار لم تُضرَمِ أ لیسَ من الواجبِ المُستحقِّ حیاءُ العِباد من المُنعِمِ؟!
3- غرر الحکم : 3268 .
4- همین معنا در دو بیت زیر به قالب شعر در آمده است . بعضی آن را از امیر المؤمنین علیه السلام دانسته اند : گیرم که خداوند پیامبران خود را نمی فرستاد/ و آتش سوزان دوزخ هم در کار نبود ، آیا سزاوار نبود که/ بندگان از نعمت دهنده [به خود] شرم کنند؟

عنه علیه السلام :أقَلُّ ما یَلزَمُکُم للّهِِ ألاّ تَستَعِینُوا بِنِعَمِهِ علی مَعاصِیهِ . (1)

عنه علیه السلام :أوَّلُ ما یَجِبُ علَیکُم للّهِِ سبحانَهُ ، شُکرُ أیادِیهِ و ابتِغاءُ مَراضِیهِ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ قَوما عَبَدُوهُ [أیِ اللّهَ ]شُکرا ، فتِلکَ عِبادَةُ الأحرارِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :فی کُلِّ نَفَسٍ مِن أنفاسِکَ شُکرٌ لازِمٌ لکَ ، بَل ألفٌ و أکثَرُ . (4)

عنه علیه السلام :ما مِن عَبدٍ إلاّ و للّهِِ علَیهِ حُجّةٌ ، إمّا فی ذَنبٍ اقتَرَفَهُ ، و إمّا فی نِعمَةٍ قَصَّرَ عن شُکرِها . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :کمترین وظیفه شما در برابر خداوند این است که از نعمتهای او در راه نا فرمانیش استفاده نکنید .

امام علی علیه السلام :نخستین چیزی که بر شما در قبال خداوند سبحان واجب است، سپاسگزاری از نعمتهای او و فراهم آوردن موجبات خشنودی اوست .

امام علی علیه السلام :گروهی خدا را از سر سپاسگزاری می پرستند و این عبادت آزادگان است .

امام صادق علیه السلام :برای هر نَفَسی از نفسهایت شکری و بلکه هزار و بیشتر از هزار شکر بر تو واجب است .

امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای نیست، مگر آن که خدا را بر او حجّتی است؛ چه در گناهی که مرتکب می شود و چه در نعمتی که از شکر آن کوتاهی می کند .

2042 - الشّاکِرُ یَشکُرُ لِنَفسِهِ
2042 - سپاسگزار، از خود سپاسگزاری می کند

الکتاب :

«وَ مَنْ شَکَرَ فَإنَّما یَشکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَّ رَبِّی غَنِیٌّ کَرِیْمٌ». (7)

2042

سپاسگزار، از خود سپاسگزاری می کند

قرآن :

«هرکه سپاس گزارد ، تنها به سود خویش سپاس می گزارد و هرکه ناسپاسی کند، بی گمان پروردگار من بی نیاز و کریم است» .

ص :8


1- نهج البلاغة : الحکمة 330 .
2- غرر الحکم : 3329 .
3- بحار الأنوار : 78/69/18 .
4- بحار الأنوار : 71/52/77 .
5- الأمالی للطوسی : 211/366 .
6- (انظر) الحرام : باب 808 . الذنب : باب 1365 . النعمة : باب 3850 .
7- النمل : 40 .

«وَ لَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الحِکْمَةَ أنِ اشکُرْ للّهِِ وَ مَنْ یَشْکُرْ فَإنَّما یَشْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنِیٌّ حَمِیْدٌ» . (1)

(2)

«هر آینه به لقمان حکمت دادیم [و گفتیم که] خدا را سپاس گوی ؛ زیرا هرکه سپاس گوید ، به سود خود سپاس گفته و هرکه ناسپاسی کند ، خدا بی نیاز و ستوده است» .

2043 - فَضلُ الشّاکِرِ
2043 - فضیلت سپاسگزار

الکتاب :

«شاکِرا لِأنعُمِهِ اجتَباهُ وَهَداهُ إلی صِراطٍ مُستَقِیمٍ». (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الطاعِمُ الشاکِرُ لَهُ مِن الأجرِ کَأجرِ الصائمِ المُحتَسِبِ ، و المُعافَی الشاکِرُ لَهُ مِن الأجرِ کَأجرِ المُبتَلَی الصابِرِ ، و المُعطَی الشاکِرُ لَهُ مِن الأجرِ کَأجرِ المَحرومِ القانِعِ . (4)

الإمامُ الهادیُّ علیه السلام :الشاکِرُ أسعَدُ بالشُّکرِ مِنهُ بِالنِّعمَةِ التی أوجَبَتِ الشُّکرَ ؛ لأنَّ النِّعَمَ مَتاعٌ ، و الشُّکرَ نِعَمٌ و عُقبی . (5)

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :لا یَعرِفُ النِّعمَةَ إلاّ الشاکِرُ ، و لا یَشکُرُ النِّعمَةَ إلاّ العارِفُ . (6)

2043

فضیلت سپاسگزار

قرآن :

«[ابراهیم ] سپاسگزار نعمتهای او (خدا) بود . خداوند برگزیدش و به راهی راست هدایتش کرد» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سیرِ سپاسگزار، اجرش همانند روزه داری است که برای خدا گرسنگی می کشد ، تندرستِ سپاسگزار همانند آن اجری را دارد که بیمارِ شکیبا ، و متنعّم سپاسگزار همان اجر را دارد که تنگ دست قانع .

امام هادی علیه السلام :خوشبختیِ شکرگزاری برای شاکر ، بیشتر از خوشبختی او به نعمتی است که موجب شکر شده است ؛ زیرا نعمت متاعی [فانی] است اما شکر ، نعمت و عاقبت است .

امام عسکری علیه السلام :[قدر] نعمت را نشناسد مگر سپاسگزار، و شکر نعمت نگزارد مگر آن که [قدر ]نعمت را شناسد .

ص :9


1- لقمان : 12 .
2- (انظر) الجهاد (الاجتهاد فی طاعة اللّه ) : باب 603 . الإحسان : باب 872 .
3- النحل : 121 .
4- الکافی : 2/94/1 .
5- تحف العقول : 483 .
6- أعلام الدین : 313 .

2044 - کَثرَةُ مَن لا یَشکُرون
2044 - فراوانی ناسپاسان

الکتاب:

«اللّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ و النَّهارَ مُبْصِرا إنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَ لکِنَّ أکثَرَ النَّاسِ لا یَشْکُرُونَ». (1)

«وَ ما ظَنُّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللّهِ الکَذِبَ یَوْمَ القِیامَةِ إنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَی النَّاسِ وَ لکِنَّ أکْثَرَهُم لا یَشْکُرُونَ». (2)

«ثُمَّ لاَتِیَنَّهُم مِنْ بَینِ أیدِیهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أیْمانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائلِهِمْ وَ لا تَجِدُ أکثَرَهُمْ شاکِرِینَ». (3)

2044

فراوانی نا سپاسان

قرآن :

«خدا کسی است که شب را برایتان پدید آورد تا در آن بیارامید و روز را روشنی بخش [قرار داد] . آری ، خدا بر مردم بسیار منّت دارد ولی بیشتر مردم نا سپاسند» .

«و کسانی که بر خدا دروغ می بندند ، روز رستاخیز چه گمان دارند؟ در حقیقت ، خدا بر مردم دارای بخشش است ولی بیشترشان نا سپاسند» .

«سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپشان بر آنها می تازم . و بیشترشان را سپاسگزار ، نخواهی یافت» .

2045 - قِلَّةُ الشَّکورِ
2045 - اندک بودن سپاسگزاران

الکتاب :

«یَعْمَلُونَ لَهُ ما یَشاءُ مِنْ مَحارِیبَ وَ تَماثِیلَ وَ جِفانٍ کَالجَوابِ وَ قُدُورٍ راسِیاتٍ اعمَلُوا آلَ داوُدَ شُکْرا وَ قَلِیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ». (4)

«وَ لَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الْأرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیْها مَعایِشَ قَلِیلاً ما تَشْکُرُونَ». (5)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اُوصِیکُم بِتَقوَی اللّهِ ......... فما أقَلَّ مَن قَبِلَها ، و حَمَلَها حَقَّ حَملِها ! اُولئکَ الأقَلُّونَ عَدَدا ، و هُم أهلُ صِفَةِ اللّهِ سبحانَهُ إذ یقولُ : «و قَلیلٌ مِن عِبادِیَ الشَّکورُ» . (6)

2045

اندک بودن سپاسگزاران

قرآن :

«برای وی هر چه می خواست ، از نماز خانه ها و تندیسها و کاسه هایی چون حوضچه ها و دیگهای به زمین چسبیده می ساختند . ای خاندان داود! سپاسگزاری کنید و اندکی از بندگان من سپاس گزارند» .

«و قطعا شما را در زمین قدرت عمل دادیم و برای شما در آن وسایل معیشت نهادیم . اما چه اندک سپاس می گزارید» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :شما را به تقوای خدا سفارش می کنم . . . چه اندک اند کسانی که آن را بپذیرند و چنان که سزاوار است به آن عمل کنند! اینان اندک شمارند و مصداق این توصیف خداوند سبحان هستند که می فرماید : «و اندکی از بندگان من سپاس گزارند» .

ص :10


1- غافر : 61 .
2- یونس : 60 .
3- الأعراف : 17 .
4- سبأ : 13 .
5- الأعراف : 10 .
6- نهج البلاغة: الخطبة 191.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَو کانَ عندَ اللّهِ عِبادَةٌ تَعَبَّدُ بها عِبادَةُ المُخلِصینَ أفضَلَ مِن الشُّکرِ علی کُلِّ حالٍ لَأطلَقَ لَفظَهُ فیهِم مِن جَمیعِ الخَلقِ بها ، فَلمّا لَم یَکُن أفضَلُ مِنها خَصَّها مِن بَینِ العِباداتِ و خَصَّ أربابَها ، فقالَ : «و قَلیلٌ مِنْ عِبادِیَ الشَّکُورُ» . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :اگر نزد خداوند عبادتی بهتر از شکرگزاریِ در همه حال وجود داشت که بندگان مخلصش با آن عبادتش کنند ، هر آینه آن کلمه را درباره همه خلقش به کار می برد ؛ اما چون عبادتی بهتر از آن نبود از میان عبادات آن را خاص قرار داد و صاحبان آن را ویژه گردانید و فرمود : « و اندکی از بندگان من سپاس گزارند» .

2046 - دَورُ الشُّکرِ فِی الزِّیادَةِ
2046 - نقش شکرگزاری در افزایش نعمت

الکتاب :

«وَ إذْ تَأذَّنَ رَبُّکُمْ لَئنْ شَکَرْتُم لَأزِیْدَنَّکُمْ وَ لَئنْ کَفَرتُمْ إنَّ عَذابِی لَشَدِیدٌ». (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما فَتَحَ اللّهُ علی عَبدٍ بابَ شُکرٍ فَخَزَنَ عنهُ بابَ الزِّیادَةِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما أنعَمَ اللّهُ علی عَبدٍ نِعمَةً فَشَکَرَها بِقَلبِهِ ، إلاّ استَوجَبَ المَزِیدَ فیها قَبلَ أن یُظهِرَ شُکرَها عَلی لِسانِهِ . (5)

2046

نقش شکرگزاری در افزایش نعمت

قرآن :

«و آن گاه که پروردگارتان اعلام کرد که اگر سپاس گویید بر [نعمت ]شما می افزایم و اگر ناسپاسی کنید همانا عذاب من سخت خواهد بود» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند دَرِ شکر را بر روی بنده ای نگشود که دَرِ فزونی [نعمت ]را بر روی او ببندد .

امام علی علیه السلام :چون خداوند به بنده ای نعمتی دهد و بنده در دل شکر آن نعمت را بگزارد ، پیش از آن که سپاسگزاری از آن را به زبان آورد، مستوجب افزایش آن نعمت گردد .

ص :11


1- . بحار الأنوار: 71/52/77.
2- (انظر) الإیمان : باب 299 .
3- إبراهیم : 7 .
4- . الکافی : 2/94/2 .
5- الأمالی للطوسی : 580/1197 .

عنه علیه السلام :مَن اُعطِیَ الشُّکرَ لَم یُحرَمِ الزِّیادَةَ . (1)

عنه علیه السلام :لا تَکُن مِمَّن ......... یَعجِزُ عن شُکرِ ما اُوتِیَ ، و یَبتَغِی الزِّیادَةَ فیما بَقِیَ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا یَنقَطِعُ المَزِیدُ مِنَ اللّهِ حتّی یَنقَطِعَ الشُّکرُ مِنَ العِبادِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لمّا سُئلَ عن شُمولِ قَولِهِ تعالی : «لَئِنْ شَکَرْتُم لَأزِیْدَنَّکُمْ» لِلشُّکرِ عَلَی النِّعمَةِ الظاهِرَةِ _: نَعَم ، مَن حَمِدَ اللّهَ علی نِعَمِهِ و شَکَرَهُ ، و عَلِمَ أنّ ذلکَ مِنهُ لا مِن غَیرِهِ (زادَ اللّهُ نِعَمَهُ) . (4)

عنه علیه السلام :ما أنعَمَ اللّهُ علی عَبدٍ مِن نِعمَةٍ فَعَرَفَها بِقَلبِهِ ، و حَمِدَ اللّهَ ظاهِرا بِلِسانِهِ فَتَمَّ کلامُهُ ، حَتّی یُؤمَرَ لَهُ بالمَزِیدِ . (5)

عنه علیه السلام :مَکتوبٌ فی التَّوراةِ : اُشکُرْ مَن أنعَمَ علَیکَ و أنعِمْ علی مَن شَکَرَکَ ؛ فإنّهُ لا زَوالَ لِلنَّعماءِ إذا شُکِرَت و لا بَقاءَ لها إذا کُفِرَت ، و الشُّکرُ زیادَةٌ فی النِّعَمِ و أمانٌ مِنَ الغِیَرِ . (6)

امام علی علیه السلام :به کسی که توفیق شکرگزاری داده شود ، از فزونی یافتن [نعمت ]محروم نگردد .

امام علی علیه السلام :چونان کسی مباش که . . . از سپاسگزاری نعمتی که به او داده شده ، ناتوان است و[با این حال ]خواهان افزایش نعمت باقیمانده است .

امام باقر علیه السلام :افزایش نعمت از سوی خداوند قطع نگردد ، مگر آن گاه که شکرگزاری بندگان قطع شود .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که آیا آیه «اگر سپاس گویید نعمت شما را می افزایم» شامل شکر نعمت ظاهری می شود _فرمود : آری ، کسی که خدا را بر نعمتهایش ستایش کند و سپاس گوید و بداند که آن نعمتها از جانب خداست، نه دیگری [، خداوند بر نعمتهایش می افزاید] .

امام صادق علیه السلام :چون خداوند به بنده ای نعمتی دهد ، و او قلبا قدر آن را بشناسد و به زبان، خدا را ستایش کند ، هنوز سخنش به پایان نرسیده است که فرمان می رسد تا بر نعمت او افزوده شود .

امام صادق علیه السلام :در تورات نوشته شده است : از کسی که به تو نعمتی می دهد، تشکّر کن و به کسی که از تو سپاسگزاری می کند، نعمت عطا کن ؛ زیرا با وجود سپاسگزاری، نعمتها زوال نیابند و با وجود ناسپاسی، نعمتها پایدار نمانند . سپاسگزاری موجب افزایش نعمتها و جلوگیری از زوال آنهاست .

ص :12


1- نهج البلاغة : الحکمة 135 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 150 .
3- بحار الأنوار: 71 / 56 / 86 .
4- تفسیر العیّاشیّ : 2/222/5 .
5- الکافی : 2/95/9 .
6- الکافی : 2/94/3 .

2047 - عاقِبَةُ عَدَمِ الشُّکرِ
2047 - فرجام ناسپاسی

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ أنعَمَ علی قَومٍ بالمَواهِبِ، فلَم یَشکُرُوا، فَصارَتْ علَیهِم وَبالاً ، و ابتَلی قَوما بالمَصائبِ فَصَبَرُوا، فَصارَتْ علَیهِم نِعمَةً . (1)

الإمامُ الجوادُ علیه السلام :نِعمَةٌ لا تُشکَرُ کَسَیِّئَةٍ لا تُغفَرُ . (2)

(3)

2047

فرجام ناسپاسی

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ به مردمی نعمت داد، اما آنان شکرش را به جای نیاورند، و در نتیجه، آن نعمتها مایه وبال آنان شد . و مردمی را به مصیبتها گرفتار کرد ، لیکن آنان صبر کردند و در نتیجه ، آن مصائب به نعمت تبدیل شد .

امام جواد علیه السلام :نعمتی که سپاسگزاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نشود .

2048 - وُجوبُ الشُّکرِ عَلَی الشُّکرِ
2048 - وجوب شکر برای شکر

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن شَکَرَ اللّهَ سبحانَهُ وَجَبَ علَیهِ شُکرٌ ثانٍ ؛ إذ وَفَّقَهُ لِشُکرِهِ ، و هُو شُکرُ الشُّکرِ . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی المناجاةِ _: فکیفَ لی بتَحصیلِ الشُّکرِ ، و شُکرِی إیّاکَ یَفتَقِرُ إلی شُکرٍ ؟! فَکُلَّما قُلتُ : لکَ الحَمدُ ، وَجَبَ عَلَیَّ لذلکَ أن أقولَ : لکَ الحَمدُ . (5)

2048

وجوب شکر برای شکر

امام علی علیه السلام :کسی که خداوند سبحان را شکر گوید ، شکر دومی بر او واجب آید ؛ زیرا خداوند توفیق شکر گزاری از خود را به وی داده است و این است شکر برای شکر .

امام زین العابدین علیه السلام_ در مناجات با خدا _گفت : چگونه شکر تو توانم کرد وقتی شکرگزاری من از تو خود نیازمند شکرگزاری است؟ هر بار که بگویم : تو را سپاس . به خاطر همین سپاس گویی بر من واجب می آید که [بار دیگر ]بگویم : تو را سپاس .

ص :13


1- الأمالی للصدوق : 379/479 .
2- أعلام الدین : 309 .
3- (انظر) النعمة : باب 3855 .
4- غرر الحکم : 9119 .
5- بحار الأنوار : 94/146/21 .

2049 - تَفسیرُ حَقِّ الشُّکرِ
2049 - تفسیر حقّ شکر

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أوحَی اللّهُ تعالی إلی موسی علیه السلام : یا موسی ، اشکُرْنی حَقَّ شُکرِی ، فقالَ : یا ربِّ کیفَ أشکُرُکَ حَقَّ شُکرِکَ ، و لیسَ مِن شُکرٍ أشکُرُکَ بهِ إلاّ و أنتَ أنعَمتَ بهِ عَلَیَّ ؟ ! فقالَ : یا موسی شَکَرتَنی حَقَّ شُکری حینَ عَلِمتَ أنَّ ذلکَ مِنّی . (1)

مصب_اح الش_ریع_ة_ فیم_ا ن_س_ب إل_ی الصادق علیه السلام _: تَمامُ الشُّکرِ اعتِرافُ لِسانِ السِّرِّ خاضِعا للّهِِ تعالی بالعَجزِ عن بُلُوغِ أدنَی شُکرِهِ ؛ لأنّ التوفیقَ للشُّکرِ نِعمَةٌ حادِثةٌ یَجِبُ الشُّکرُ علَیها . (2)

2049

تفسیر حقّ شکر

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود که : ای موسی! مرا چنان که حقّ شکر من است ، شکر کن . موسی عرض کرد : پروردگارا! چگونه تو را چنان که حقّ شکر توست ، شکر گویم حال آن که هر شکری که تو را می گویم خود نعمتی است که تو به من ارزانی داشته ای؟ فرمود : ای موسی! وقتی که بدانی توفیق آن شکر را هم من به تو داده ام ، مرا چنان که حقّ شکر من است، شکر کرده ای .

مصباح الشریعة_ در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است _: شکر کامل ، اعتراف خاضعانه زبان باطنی در برابر خداوند متعال است به عجز و ناتوانی از به جا آوردن کمترین شکر او ؛ چرا که توفیقِ شکر، خود نعمت تازه ای است که باید شکر آن را به جای آورد .

2050 - مَعنی أداءِ الشُّکرِ
2050 - تفسیر شکرگزاری

1 _ مَعرِفَةُ النِّعمَةِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِن کتابٍ لَهُ إلَی الحارثِ الهَمْدانیِّ _: و أکثِرْ أن تَنظُرَ إلی مَن فُضِّلتَ علَیهِ ؛ فإنّ ذلکَ مِن أبوابِ الشُّکرِ . (3)

2050

تفسیر شکرگزاری

1 _ شناخت نعمت

امام علی علیه السلام_ در نامه خود به حارث هَمْدانی _نوشت : به کسی که بر او برتری داری بسیار بنگر، که این یکی از انگیزه های شکرگزاری است .

ص :14


1- قصص الأنبیاء : 161/178 .
2- مصباح الشریعة : 58 .
3- نهج البلاغة: الکتاب69.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن أنعَمَ اللّهُ علَیهِ بنِعمَةٍ فَعَرَفَها بقَلبِهِ ، فقد أدّی شُکرَها . (1)

عنه علیه السلام :ما مِن عَبدٍ أنعَمَ اللّهُ علَیهِ نِعمَةً فَعَرَفَ أنّها مِن عِندِ اللّهِ ، إلاّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ قبلَ أن یَحمَدَهُ . (2)

2 _ الثَّناءُ بِاللِّسانِ

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا وَرَدَ علَیهِ أمرٌ یَسُرُّهُ قالَ : الحَمدُ للّهِِ علی هذِهِ النِّعمَةِ ، و إذا وَرَدَ علَیهِ أمرٌ یَغتَمُّ بهِ قالَ : الحَمدُ للّهِِ علی کُلِّ حالٍ . (3)

عنه علیه السلام :ما أنعَمَ اللّهُ علی عَبدٍ بنِعمَةٍ صَغُرَت أو کَبُرَت فقالَ : الحمدُ للّهِِ ، إلاّ أدّی شُکرَها . (4)

3 _ إجتِنابُ المَحارِمِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شُکرُ کُلِّ نِعمَةٍ الوَرَعُ عن مَحارِمِ اللّهِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :شُکرُ النِّعمَةِ اجتِنابُ المَحارِمِ ، و تَمامُ الشُّکرِ قولُ الرجُلِ : الحَمدُ للّهِِ رَبِّ العالَمِینَ . (6)

امام صادق علیه السلام :کسی که خداوند نعمتی به وی ارزانی دارد و در دل آن را [به عنوان نعمت خدادادی ]بشناسد ، هر آینه شکر آن نعمت را گزارده است .

امام صادق علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که خداوند به او نعمتی دهد، و او آن را از جانب خدا بداند، مگر آن که خداوند پیش از سپاس گویی او ، وی را بیامرزد .

2 _ ستایش زبانی

امام صادق علیه السلام :رسول خدا هرگاه امر خوشحال کننده ای برایش پیش می آمد ، می فرمود : خدا را بر این نعمت سپاس، و هرگاه پیشامدی می کرد که از آن غمگین می شد ، می فرمود : در هر حال خدا را سپاس .

امام صادق علیه السلام :هر نعمتی ، خرد یا کلان ، که خداوند به بنده ای عطا کند ، و او بگوید : الحمد للّه ، بی گمان شکر آن نعمت را گزارده است .

3 _ دوری از گناهان

امام علی علیه السلام :شکر هر نعمتی، پرهیز کردن از حرامهای خداوند است .

امام صادق علیه السلام :شکر نعمت یعنی دوری کردن از حرامها، و شکر کامل این است که انسان بگوید : سپاس خدایی را که پروردگار جهان هاست .

ص :15


1- الکافی : 2/96/15 .
2- الکافی : 2/427/8 .
3- الکافی : 2/97/19 .
4- الکافی : 2/96/14 .
5- مشکاة الأنوار : 75/146 .
6- الکافی : 2/95/10 .

4 - العَمَلُ بالعِلمِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شُکرُ المؤمِنِ یَظهَرُ فی عَمَلِهِ ، شُکرُ المُنافِقِ لا یَتَجاوَزُ لِسانَهُ . (1)

عنه علیه السلام :شُکرُ العالِمِ علی عِلمِهِ : عَمَلُهُ بهِ ، و بَذلُهُ لِمُستَحِقِّهِ . (2)

5 - العَفوُ عِندَ القُدرَةِ عَلَی العَدُوِّ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا قَدَرتَ علی عَدُوِّکَ فَاجعَلْ العَفوَ عَنهُ شُکرا لِلقُدرَةِ علَیهِ . (3)

6 _ إستِکثارُ النِّعَمِ

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :اِستَکثِرْ لِنفسِکَ مِنَ اللّهِ قلیلَ الرِّزقِ تَخَلُّصا إلی الشُّکرِ . (4)

4 _ عمل کردن به دانش

امام علی علیه السلام :شکرگزاریِ مؤمن در کردار او آشکار می شود، و شکرگزاریِ منافق از زبانش در نمی گذرد .

امام علی علیه السلام :شکرگزاریِ عالِم بر علمش عبارت است از: عمل کردنش به آن علم، و گذاشتن آن در اختیار سزامندانش .

5 _ گذشت هنگام قدرت بر دشمن

امام علی علیه السلام :هر گاه بر دشمنت تسلّط یافتی ، گذشت از او را شکرانه چیره آمدنت بر وی قرار ده .

6 _ دست کم نگرفتن نعمت

امام باقر علیه السلام :روزی اندک خدا را برای خود ، فراوان شمار تا بدین وسیله شکرش را گزارده باشی .

2051 - حَدُّ الشُّکرِ
2051 - حدّ شکر

الکافی عن أبی بَصیرٍ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : هل لِلشُّکرِ حَدٌّ إذا فَعَلَهُ العَبدُ کانَ شاکِرا ؟ قالَ : نَعَم ، قلتُ : ما هُو ؟ قالَ : یَحمَدُ اللّهَ علی کُلِّ نِعمَةٍ علَیهِ فی أهلٍ و مالٍ ، و إن کانَ فیما أنعَمَ علَیهِ فی مالِهِ حَقٌّ أدّاهُ ، و مِنهُ قولُهُ جلَّ و عزَّ : «سُبْحانَ الذِی سَخَّرَ لَنا هذا و ما کُنّا لَهُ مُقْرِنِینَ» (5) . (6) (7)

2051

حدّ شکر

الکافی_ به نقل از ابو بصیر _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : آیا شکر را حدّی هست که چون بنده آن را به جای آورَد ، شاکر محسوب شود؟ حضرت فرمود : آری . عرض کردم : آن حدّ چیست؟ فرمود : خدا را بر هر نعمتی که در زمینه خانواده و مال به او می دهد، شکر گوید و چنانچه در نعمتی که به مال او می دهد [برای خدا ]حقّی باشد، آن را بپردازد . این است سخن خداوند عزّ و جلّ که «پاک است خدایی که این [مرکوب] را مسخّر ما کرد در حالی که ما توان آن را نداشتیم» .

ص :16


1- غرر الحکم : (5661 _ 5662) .
2- غرر الحکم : 5667 .
3- نهج البلاغة : الحکمة 11 .
4- تحف العقول : 285 .
5- الزخرف : 13 .
6- الکافی : 2/96/12 .
7- (انظر) بحار الأنوار : 71 / 33 ، 51 ، و ج 93/211 ، 214 .

2052 - أصنافُ الشُّکرِ
2052 - اقسام شکر

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شُکرُ إلهِکَ بِطُولِ الثَّناءِ ، شُکرُ مَنْ فَوقَکَ بِصِدقِ الوَلاءِ ، شُکرُ نَظِیرِکَ بِحُسنِ الإخاءِ ، شُکرُ مَن دُونَکَ بِسَیْبِ العَطاءِ . (1)

2052

اقسام شکر

امام علی علیه السلام :شکر از پروردگارت با ثنای بسیار است ، و شکر از بالا دستِ خود با پیروی صادقانه ، و شکر همتایت با حُسن برادری ، و شکر از فرو دستت با عطا و بخشش به او.

2053 - أدنَی الشُّکرِ
2053 - کمترین سپاسگزاری

مصباح الشریعة_ فیما نسبه إلی الصّادقِ علیه السلام _: أدنَی الشُّکرِ رُؤیَةُ النِّعمَةِ مِنَ اللّهِ مِن غَیرِ عِلّةٍ یَتَعَلَّقُ القَلبُ بها دُونَ اللّهِ و الرِّضا بما أعطاه، و أن لا تَعصِیَهُ بِنِعمَتِهِ و تُخالِفَهُ بِشیءٍ مِن أمرِهِ و نَهیِهِ بِسَبَبِ نِعمَتِهِ . (2)

(3)

2053

کمترین سپاسگزاری

مصباح الشریعة_ در آنچه به امام صادق علیه السلام نسبت داده است _: کمترین سپاسگزاری ، این است که انسان نعمت را [مستقیماً] از خدا بداند و جز او علّتی برای آن نداند و نیز به آنچه خداوند عطایش کرده ، خرسند باشد و با نعمت او مرتکب گناه وی نشود یا نعمت او را در راه مخالفت با هیچ یک از اوامر و نواهی خدا به کار نگیرد .

ص :17


1- غرر الحکم : (5653 ، 5654 ، 5655 ، 5656) .
2- مصباح الشریعة : 53 .
3- (انظر) النعمة : باب 3850 .

2054 - أشکَرُ النّاسِ
2054 - شاکرترین مردمان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أشکَرُ الناسِ أقنَعُهُم ، و أکفَرُهُم لِلنِّعَمِ أجشَعُهُم . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :أشکَرُکُم للّهِِ أشکَرُکُم للناسِ . (2)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :اِعْلَمُوا أنّکم لا تَشکُرونَ اللّهَ تعالی بِشیءٍ _ بعدَ الإیمانِ بِاللّهِ ، و بعدَ الاعتِرافِ بِحُقوقِ أولیاءِ اللّهِ مِن آلِ محمّدٍ رَسولِ اللّه صلی الله علیه و آله _ أحَبَّ إلَیه مِن مُعاوَنَتِکُم لإِخوانِکُم المؤمنینَ علی دُنیاهُم . (3)

2054

شاکرترین مردمان

امام علی علیه السلام :شاکرترین مردم، قانع ترین آنهاست، و نا سپاس ترین آنها نسبت به نعمتها آزمندترین آنان است .

امام زین العابدین علیه السلام :سپاس گزارترین شما از خدا ، سپاس گزارترین شما از مردم است .

امام رضا علیه السلام :بدانید که بعد از ایمان به خداوند متعال و بعد از اعتراف به حقوق اولیای الهی از آل محمّد ، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ، هیچ شکری نزد خدا دوست داشتنی تر از این نیست که برادران مؤمن خود را در کارهای دنیایی شان یاری رسانید .

2055 - سَجدَةُ الشُّکرِ
2055 - سجده شکر

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ فی سَفَرٍ یَسِیرُ علی ناقَةٍ لَهُ ، إذ نَزَلَ فَسَجَدَ خَمسَ سَجَداتٍ ، فلَمّا أن رَکِبَ قالوا : یا رسولَ اللّهِ ، إنّا رَأیناکَ صَنَعتَ شیئا لَم تَصنَعْهُ ! فقالَ : نَعَم ، اِستَقبَلَنی جَبرَئیلُ علیه السلام فَبَشَّرَنی بِبشاراتٍ مِنَ اللّهِ عَزَّ و جلَّ ، فَسَجَدتُ للّهِِ شُکرا لِکُلِّ بُشری سَجدَةً . (4)

2055

سجده شکر

امام صادق علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله در سفری بر ناقه خود سوار بود، که ناگاه فرود آمد و پنج بار سجده کرد و دوباره سوار ناقه شد . همسفران پرسیدند : ای رسول خدا! ما از شما رفتاری دیدیم که قبلاً ندیده بودیم؟ حضرت فرمود : آری ؛ جبرئیل علیه السلام نزد من آمد و مرا از جانب خداوند عزّ و جلّ بشارتهایی داد . از این رو برای هر بشارتی سجده شکری برای خدا به جای آوردم .

ص :18


1- الإرشاد : 1/304 .
2- الکافی : 2/99/30 .
3- عیون أخبار الرِّضا : 2/169/1.
4- الکافی : 2/98/24 .

عنه علیه السلام :إذا ذَکَرَ أحَدُکُم نِعمةَ اللّهِ عَزَّ و جلَّ فَلیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرابِ شُکرا للّهِ ، فإن کانَ راکِبا فَلْیَنزِلْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ عَلَی التُّرابِ ، و إن لَم یَکُن یَقدِرُ عَلَی النُّزولِ للشُّهرَةِ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ علی قَرَبُوسِهِ ، و إن لَم یَقدِرْ فَلْیَضَعْ خَدَّهُ علی کَفِّهِ ، ثُمّ لِیَحْمَدِ اللّهَ علی ما أنعَمَ اللّهُ علَیهِ . (1)

الکافی عن هِشامِ بنِ أحمَرَ :کنتُ أسِیرُ مَع أبی الحَسنِ علیه السلام فی بَعضِ أطرافِ المَدینةِ إذ ثَنی رِجلَهُ عن دابَّتِهِ فَخَرَّ ساجِدا ، فَأطالَ و أطالَ ، ثُمّ رَفَعَ رَأسَهُ و رَکِبَ دابَّتَهُ ، فقلتُ: جُعِلتُ فِداکَ ، قد أطَلتَ السُّجودَ ؟ ! فقالَ : إنَّنی ذَکَرتُ نِعمَةً أنعَمَ اللّهُ بها عَلَیَّ فَأحبَبتُ أن أشکُرَ رَبّی . (2)

امام صادق علیه السلام :هر گاه فردی از شما به یاد نعمت خداوند عزّ و جلّ افتاد، برای سپاسگزاری از خدا گونه اش را بر خاک گذارد . اگر سواره بود پیاده شود و گونه اش را بر خاک نهد، و اگر به خاطر [ترس از ]انگشت نما شدن نتوانست پیاده شود صورتش را بر کوهه زین بگذارد، و اگر باز هم نتوانست این کار را بکند گونه اش را بر کف دست خود بگذارد و آن گاه خدا را برای نعمتی که به او داده است حمد و سپاس گوید .

الکافی_ به نقل از هشام بن احمر _: با ابو الحسن علیه السلام در یکی از نواحی مدینه می رفتم که ناگاه از مرکب خود فرود آمد و به سجده افتاد و آن را بسیار طول داد . سپس سر از سجده برداشت و سوار مرکبش شد . عرض کردم : فدایت شوم سجده را طول دادید؟! فرمود : به یاد نعمتی افتادم که خداوند به من عطا کرده است و خواستم از پروردگارم سپاسگزاری کنم .

ص :19


1- الکافی : 2/98/25 .
2- الکافی : 2/98/26 .

ص :20

275 - الشُّکر للناس

275 - سپاسگزاری از مردم

اشاره

(1)

ص :21


1- و لمزید الاطّلاع راجع : وسائل الشیعة : 11/539 باب 8 «تحریم کفر المعروف، من اللّه کان أو من الناس».

2056 - الحَثُّ عَلی شُکرِ المُحسِنِ
2056 - تشویق به سپاسگزاری از نیکوکار

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الشُّکرُ أحَدُ الجَزاءَینِ . (1)

عنه علیه السلام :الشُّکرُ تَرْجُمانُ النِّیَّةِ و لِسانُ الطَّوِیَّةِ . (2)

عنه علیه السلام :أحسَنُ السُّمْعَةِ شُکرٌ یُنشَرُ . (3)

عنه علیه السلام :شُکرُکَ للرّاضِی عنکَ یَزِیدُهُ رِضا و وَفاءً ، شُکرُکَ للساخِطِ علَیکَ یُوجِبُ لکَ مِنهُ صَلاحا و تَعَطُّفا . (4)

عنه علیه السلام :الشُّکرُ أعظَمُ قَدرا مِن المَعروفِ ؛ لأنّ الشُّکرَ یَبقی و المَعروفَ یَفنی . (5)

عنه علیه السلام :مَن شَکَرَ علی غیرِ إحسانٍ ذَمَّ علی غَیرِ إساءَةٍ . (6)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :اللُّؤمُ أن لا تَشکُرَ النِّعمَةَ . (7)

2056

تشویق به سپاسگزاری از نیکوکار

امام علی علیه السلام :سپاسگزاری ، خود، یک پاداش دادن است .

امام علی علیه السلام :سپاسگزاری، بازگو کننده نیّت است و زبانِ درون .

امام علی علیه السلام :بهترین آوازه، تشکّری است که منتشر شود .

امام علی علیه السلام :سپاسگزاری تو از کسی که از تو راضی است ، موجب رضایت و وفاداری بیشتر او می شود، و سپاس گزاریت از کسی که از تو ناخشنود است ، سبب رفع ناراحتی و مهربانی او نسبت به تو می شود .

امام علی علیه السلام :تشکّر کردن، ارزشمندتر از نیکی کردن است ؛ زیرا تشکّر باقی می ماند و نیکی از بین می رود .

امام علی علیه السلام :هر کس بی آن که خوبی بیند، تشکّر کند ، بی آن که بدی بیند، نیز نکوهش کند .

امام حسن علیه السلام :پستی این است که سپاسگزار نعمت نباشی .

ص :22


1- غرر الحکم : 1686 .
2- غرر الحکم : 1300 .
3- غرر الحکم : 3013 .
4- غرر الحکم : (5668 _ 5669) .
5- غرر الحکم : 2176 .
6- غرر الحکم : 8693 .
7- تحف العقول : 233 .

2057 - تَفسیرُ الشُّکر
2057 - معنای سپاسگزاری

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حَقٌّ علی مَن اُنعِمَ علَیهِ أن یُحسِنَ مکافَأةَ المُنعِمِ ، فإن قَصُرَ عن ذلکَ وُسْعُهُ فعلَیهِ أن یُحسِنَ الثَّناءَ ، فإن کَلَّ عن ذلکَ لِسانُهُ فعلَیهِ بمَعرِفَةِ النِّعمَةِ و مَحَبَّةِ المُنعِمِ بها ، فإن قَصُرَ عن ذلکَ فلَیسَ للنِّعمَةِ بِأهلٍ . (1)

عنه علیه السلام :إذا اُخِذَت مِنکَ قَذاةٌ فَقُلْ : أماطَ اللّهُ عنکَ ما تَکرَهُ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :أمّا حَقُّ ذِی المَعروفِ علَیکَ فأن تَشکُرَهُ و تَذکُرَ مَعروفَهُ ، و تُکسِبَهُ المَقالَةَ الحَسَنَةَ ، و تُخلِصَ لَهُ الدعاءَ فیما بینَکَ و بینَ اللّهِ عَزَّ و جلَّ ، فإذا فَعَلتَ ذلکَ کنتَ قد شَکَرتَهُ سِرّا و عَلانِیَةً ، ثُمّ إن قَدَرْتَ علی مُکافَأتِهِ یَوما کافَیتَهُ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :مَن صَنَعَ مِثلَ ما صُنِعَ إلَیهِ فإنّما کافَأ ، و مَن أضعَفَ کانَ شاکِرا . (4)

الکافی عن فضل البقباق:سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قول اللّه عزّ و جلّ : «و أمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ» (5) قال: الذی أنعَمَ علَیکَ بما فَضَّلَکَ و أعطاکَ و أحسَنَ إلَیکَ ، ثُمّ قالَ فَحَدَّثَ بِدِینِهِ و ما أعطاهُ اللّهُ و ما أنعَمَ بهِ علَیهِ . (6)

2057

معنای سپاسگزاری

امام علی علیه السلام :کسی که به او نیکی شده ، وظیفه دارد نیکی کننده را به خوبی پاداش دهد . اگر توان این کار را نداشت ، باید به خوبی تشکّر کند و اگر زبانش از این کار هم قاصر بود ، وظیفه دارد که ارزش آن نیکی را بشناسد و خوبی کننده را دوست داشته باشد و چنانچه از این کار هم کوتاهی کرد ، لایق نیکی نیست .

امام علی علیه السلام :اگر کسی خاشاکی از بدن تو برداشت [دعایش کن و] بگو : خداوند آنچه را ناخوش می داری از تو دور گرداند .

امام زین العابدین علیه السلام :حقّ کسی که به تو نیکی می کند این است که از او تشکر کنی و نیکیش را به زبان آوری و از وی به خوبی یاد کنی و میان خود و خداوند عزّ و جلّ برایش خالصانه دعا کنی . اگر چنین کنی بی گمان پنهانی و آشکارا از او تشکر کرده باشی . وانگهی اگر روزی توانستی نیکی او را جبران کنی ، جبران کن .

امام باقر علیه السلام :هرکه در قبال خوبی ای که به وی شده همانند آن خوبی کند ، آن خوبی را جبران و اگر دو برابر آن خوبی کند، سپاسگزاری کرده است .

الکافی_ به نقل از فضل البقباق _: از امام صادق علیه السلام از آیه: «و اما نعمت خداوندگارت را بازگوی» سؤال کردم فرمود : یعنی کسی که با بخشش و دهش و احسانش به تو ، تو را نواخت . سپس فرمود : پس [باید ]دین خود را و عطا و نعمتی را که خداوند به او عنایت کرده است بازگو کند .

ص :23


1- الأمالی للطوسی : 501 / 1097 .
2- الخصال : 635/10 .
3- الخصال : 568/1 .
4- معانی الأخبار : 141/1 .
5- الضحی : 11 .
6- الکافی : 2/94/5 .

2058 - مَن لم یَشکُرِ المَخلوقَ لَم یَشکُرِ الخالِقَ
2058 - کسی که از مردم تشکّر نکند از خدا هم تشکّر نکرده است

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :یقولُ اللّهُ تبارکَ و تعالی لِعبدٍ مِن عَبِیدِهِ یَومَ القِیامَةِ : أ شَکَرتَ فُلانا ؟ فیقولُ : بَل شَکَرتُکَ یا ربِّ ، فیقولُ : لَم تَشکُرْنی إذ لَم تَشکُرْهُ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :مَن لَم یَشکُرِ المُنعِمَ مِنَ المَخلوقینَ لَم یَشکُرِ اللّهَ عَزَّ و جلَّ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ أمَرَ ......... بالشُّکرِ لَهُ و للوالِدَینِ ، فَمَن لم یَشکُرْ والِدَیهِ لم یَشکُرِ اللّهَ . (3)

2058

کسی که از مردم تشکّر نکند از خدا هم تشکّر نکرده است

امام زین العابدین علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی در روز قیامت به یکی از بندگان خود می فرماید : آیا از فلانی سپاسگزاری کردی؟ عرض می کند : [نه]، بلکه از تو سپاسگزاری کردم ای پروردگار من . خداوند می فرماید : چون از او تشکّر نکرده ای از من هم نیز تشکّر نکرده ای .

امام رضا علیه السلام :هرکه در قبال خوبی مردم تشکر نکند ، از خداوند عزّ و جلّ هم تشکّر نکرده است .

امام رضا علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ دستور . . . به سپاسگزاری از خود و از پدر و مادر داد ؛ پس کسی که از پدر و مادر خود سپاسگزاری نکند، از خداوند هم سپاس گزاری نکرده است.

2059 - المُؤمِنُ مُکَفَّرٌ
2059 - مؤمن ناسپاسی می شود

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یَدُ اللّهِ تعالی فَوقَ رُؤوسِ المُکَفَّرِینَ تُرَفرِفُ بالرَّحمَةِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :أفضَلُ الناسِ عِندَ اللّهِ مَنزِلَةً و أقرَبُهُم مِنَ اللّهِ وَسیلَةً المُحسِنُ یُکَفَّرُ إحسانُهُ . (5)

2059

مؤمن ناسپاسی می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست خداوند متعال ، رحمت را بر فرازِ سرِ کسانی که خوبیهایشان نادیده گرفته می شود ، می گستراند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در میان مردمان، کسی که منزلتش در نزد خدا از همه برتر و وسیله تقرّبش از همه بیشتر است ، نیکوکاری است که از نیکی او قدردانی نمی شود .

ص :24


1- الکافی : 2/99/30 .
2- عیون أخبار الرِّضا : 2/24/2 .
3- الخصال : 156/196 .
4- علل الشرائع : 560/2 .
5- النوادر للراوندیّ : 104/73 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُکَفَّرا لا یُشکَرُ مَعروفُهُ ......... و کذلکَ نَحنُ أهلَ البَیتِ مُکَفَّرُونَ لا یُشکَرُ مَعروفُنا ، و خِیارُ المُؤمنینَ مُکَفَّرُونَ لا یُشکَرُ مَعروفُهُم . (1)

عنه علیه السلام :لا یُزَهِّدَنَّکَ فی المَعروفِ مَن لا یَشکُرُهُ لکَ ، فقد یَشکُرُکَ علَیهِ مَن لا یَستَمتِعُ بِشیءٍ مِنهُ ، و قد تُدرِکُ مِن شُکرِ الشاکِرِ أکثَرَ مِمّا أضاعَ الکافِرُ ، «و اللّهُ یُحِبُّ المُحسِنِینَ» . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ المُؤمِنَ مُکَفَّرٌ ؛ و ذلکَ أنّ مَعروفَهُ یَصعَدُ إلی اللّهِ تعالی فلا یَنتَشِرُ فی الناسِ ، و الکافِرُ مَشهورٌ ؛ و ذلکَ أنَّ مَعروفَهُ لِلناسِ یَنتَشِرُ فی الناسِ و لا یَصعَدُ إلَی السَّماءِ . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله مورد ناسپاسی قرار می گرفت و از خوبی هایش قدردانی نمی شد . . . ما اهل بیت نیز احسانهایمان نادیده گرفته می شود و مورد تشکّر قرار نمی گیریم . مؤمنان نیک نیز ناسپاسی می شوند و کسی از خوبیهای آنان قدردانی نمی کند .

امام علی علیه السلام :تشکّر نکردنِ دیگران از تو ، نباید تو را به خوبی کردن بی رغبت سازد ؛ زیرا کسی که از آن نیکی، کمترین بهره ای نمی برد (خداوند) از تو قدردانی می کند و از سپاسگزاری این [خدای ]سپاسگزار، تو به بیش از آن چیزی می رسی که فرد ناسپاس فرو گذاشته است. «و خداوند نیکوکاران را دوست دارد» .

امام صادق علیه السلام :مؤمن ناسپاسی می شود ؛ و این از آن روی است که خوبی او به درگاه خداوند متعال بالا می رود و در میان مردم شایع نمی شود ، اما کافر، خوبی کردنهایش شهرت می یابد ؛ چون خوبی او برای [چشم ]مردم است و در بین مردم شیوع می یابد و به آسمان (درگاه الهی) بالا نمی رود.

2060 - قَطعُ سَبیلِ المَعروفِ
2060 - بستن راه نیکوکاری

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَعَنَ اللّهُ قاطِعِی سَبیلِ المَعروفِ ، و هُو الرجُلُ یُصنَعُ إلَیهِ المَعروفُ فَیَکفُرُهُ ، فَیَمنَعُ صاحِبَهُ مِن أن یَصنَعَ ذلکَ إلی غَیرِهِ . (5)

2060

بستن راه نیکوکاری

امام صادق علیه السلام :خدا لعنت کند کسانی را که راه نیکی کردن را می بندند ؛ یعنی کسی که به وی خوبی می شود ، اما او ناسپاسی می کند و در نتیجه ، نیکوکار را از نیکی کردن به دیگران باز می دارد .

ص :25


1- بحار الأنوار : 67/260/2 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 204 .
3- علل الشرائع : 560/1 .
4- (انظر) بحار الأنوار : 67 / 259 باب 13 .
5- الاختصاص : 241 .

2061 - مَن لا یَشکُرُ النِّعمَةَ
2061 - چه کسانی ناسپاسند؟

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن لَم یُنکِرِ الجَفوَةَ لَم یَشکُرِ النِّعمَةَ . (1)

عنه علیه السلام :مَنِ احتَمَلَ الجَفاءَ لَم یَشکُرِ النِّعمَةَ . (2)

عنه علیه السلام :مَن لَم تُغضِبْهُ الجَفوَةُ لَم یَشکُرِ النِّعمَةَ . (3)

2061

چه کسانی نا سپاسند؟

امام صادق علیه السلام :کسی که بدرفتاری را زشت نشمارد ، در برابر خوبی هم سپاس نگزارد .

امام صادق علیه السلام :کسی که بدرفتاری [دیگران ]را تحمّل کند ، از خوبیها هم سپاسگزاری نکند .

امام صادق علیه السلام :کسی که بدرفتاری او را به خشم نیاورد ، از خوبی نیز سپاسگزاری نکند .

ص :26


1- قرب الإسناد : 160/585 .
2- الخصال : 11/37 .
3- الخصال : 11/38 .

276 - شُکر اللَّه سبحانه

276 - سپاسگزاری خداوند سبحان

اشاره

ص :27

2062 - رَبُّنا غَفورٌ شَکورٌ
2062 - پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است

الکتاب :

«ما یَفْعَلُ اللّهُ بِعَذابِکُمْ إنْ شَکَرْتُمْ وَ آمَنْتُمْ وَ کانَ اللّهُ شاکِرا عَلِیْما». (1)

إ«نَّ الصَّفا و المَرْوَةَ مِنْ شَعائرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ البَیْتَ أوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیهِ أنْ یَطَّوَّفَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْرا فَإنَّ اللّهَ شاکِرٌ عَلِیْمٌ». (2)

«وَ قالُوا الْحَمْدُ للّهِ الَّذِی أذْهَبَ عَنَّا الحَزَنَ إنَّ رَبَّنا لَغَفُورٌ شَکُورٌ». (3)

«ذلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللّهُ عِبادَهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ قُلْ لا أسأَلُکُمْ عَلَیهِ أجْرا إلاَّ المَوَدَّةَ فِی القُرْبَی وَ مَنْ یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیْها حُسْنا إنَّ اللّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ». (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی الدعاءِ _: یا خَیرَ ذاکِرٍ و مَذکورٍ، یا خَیرَ شاکِرٍ و مَشکورٍ (5) . (6)

2062

پروردگار ما آمرزنده و سپاسگزار است

قرآن :

«اگر شکر کنید و ایمان ورزید خداوند را با عذاب شما چه کار؟ خدا سپاسگزار و داناست» .

«صفا و مروه از شعایر خداست . پس هرکه حجّ خانه خدا را به جای آورد یا عمره گذارد بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد ؛ پس هرکه افزون بر فریضه ، کار نیکی کند خداوند ، سپاسگزار و داناست» .

«و گفتند : سپاس خدایی را که اندوه از ما ببرد . همانا پروردگار ما بسیار بسیار آمرزنده و سپاسگزار است» .

«این است آنچه خدا آن گروه از بندگانش را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته کرده اند ، بدان مژده می دهد . بگو : بر این رسالت مزدی از شما نمی خواهم جز دوست داشتن خویشاوندان . و هرکه کار نیکی کند برای او در ثواب آن خواهیم افزود . همانا خداوند بسیار آمرزنده و سپاسگزار است» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در دعا _گفت : ای بهترین ذاکر و مذکور ، ای بهترین شاکر و مشکور . (7)

ص :28


1- النساء : 147 .
2- البقرة : 158 .
3- فاطر : 34 .
4- الشوری : 23 .
5- بحار الأنوار : 94/396/3 .
6- قال العلاّمة الطباطبائی رحمه الله : الشاکر و العلیم اسمان من أسماء اللّه الحسنی ، و الشّکر هو مقابلة من اُحسن إلیه إحسان المحسن بإظهاره لسانا أو عملاً ، کمن ینعم إلیه المنعم بالمال فیجازیه بالثناء الجمیل الدالّ علی نعمته ، أو باستعمال المال فیما یرتضیه و یکشف عن إنعامه ، و اللّه سبحانه و إن کان محسنا قدیم الإحسان ، و منه کل الإحسان ، لا ید لأحد عنده حتی یستوجبه الشکر ، إلاّ أنّه جلّ ثناؤه عدّ الأعمال الصالحة _ التی هی فی الحقیقة إحسانه إلی عباده _ إحسانا من العبد إلیه ، فجازاه بالشکر و الإحسان ، و هو إحسان علی إحسان ، قال تعالی : «هَلْ جَزاءُ الإحْسانِ إلاّ الإحْسانُ» . (الرحمن : 60) ، و قال تعالی: «إنَّ هذا کانَ لَکُمْ جَزاءً و کانَ سَعْیُکُم مَشکورا» . (الدهر : 22) ، فإطلاق الشاکر علیه تعالی علی حقیقة معنَی الکلمة من غیر مجاز (المیزان فی تفسیر القرآن: 1/386) .
7- علاّمه طباطبایی رحمه الله فرموده است : شاکر و علیم دو اسم از اسمهای نیکوی خداست . شکر و سپاسگزاری این است که کسی در برابر نیکی دیگری به خود ، با زبان یا در عمل ، آن را جبران کند ، مانند این که کسی به دیگری کمک مالی کند و او به پاداش آن کمک، از وی تعریف و ستایش کند یا آن مال را در جایی که مورد پسندِ کمک کننده و بیانگرِ کمک و خوبی اوست به مصرف برساند . خداوند سبحان، گر چه احسانش ازلی است و همه احسان و نیکیها از اوست و هیچ کس نسبت به خداوند، خوبی و احسانی نمی کند که مستوجب سپاسگزاری از جانب خداوند باشد، امّا خدای بزرگ، اعمال صالح و نیک را _ که همانها نیز در حقیقت احسان خود او به بندگانش می باشد _ احسان و نیکی بنده به خود به شمار آورده و در برابر آن از بندگان سپاسگزاری و به آنان احسان می کند و این خود احسانی است علاوه بر احسان [اوّل] . خداوند متعال فرموده است : «آیا پاداش خوبی جز خوبی است؟» و فرموده است : «این پاداش شماست و از کوشش شما سپاسگزاری شده است» . بنا بر این ، اطلاق نام شاکر (سپاسگزار) بر خداوند متعال اطلاق حقیقی است، نه مجازی .

ص :29

ص :30

277 - الشَّکّ

277 - شک

اشاره

(1)

(2)

ص :31


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 72 / 123 باب 100 «الشکّ فی الدین» .
2- انظر : عنوان 540 «الوسوسة» ، الکفر : باب 3437 ، الموت : باب 3661 . الاُصول : باب 101، العلم : باب 2835 .

2063 - الشَّکُّ
2063 - شکّ

الکتاب :

«إنَّما یُرِیْدُ اللّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجسَ أهْلَ البَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُم تَطْهِیْرا». (1)

(2)

الحدیث :

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «أمّا الَّذِینَ فی قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزادَتهُم رِجْسا إلی رِجْسِهِم» (3) _: شَکّا إلی شَکِّهِم . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ» _: الرِّجسُ هُو الشَّکُّ ، و اللّهِ لا نَشُکُّ فی رَبِّنا أبدا . (5)

عنه علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «الذینَ آمَنوا و لَم یَلْبِسُوا إیمانَهُم بِظُلْمٍ» (6) _: بِشَکٍّ . (7)

2063

شکّ

قرآن :

«همانا خداوند می خواهد که از شما اهل بیت هر پلیدی را بزداید و شما را چنانکه باید و شاید پاکیزه بدارد» .

حدیث :

امام باقر علیه السلام_ درباره آیه: «اما کسانی که در دلهایشان بیماری است پلیدی بر پلیدیشان بیفزود» _فرمود : یعنی شکّی بر شکّ آن ها [بیفزود] .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «می خواهد آلودگی را از شما بزداید» _فرمود : [مراد از ]آلودگی همان شکّ است . به خدا سوگند که ما هرگز درباره پروردگار خود شکّ نمی کنیم .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «کسانی که ایمان آوردند و ایمان خود را به ستم نیامیختند» _فرمود : یعنی به شکّ [آلوده نساختند] .

ص :32


1- الأحزاب : 33 .
2- (انظر) البقرة : 284 : الأنعام : 2، الحجّ : 11، سبأ : 3، غافر : 34، الشوری : 14 ، الدخان : 9 ، الحجرات : 15 ، النجم : 55 .
3- التوبة : 125 .
4- تفسیر العیّاشی : 2/118/164 .
5- الکافی : 1/288/1 .
6- الأنعام : 82 .
7- الکافی : 2/399/4 .

عنه علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «کذلکَ یَجْعَلُ اللّهُ الرِّجْسَ علی الذینَ لا یُؤْمِنُونَ» (1) _: هُو الشَّکُّ . (2)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ فی قولهِ تعالی : «و ما وَجَدْنا لِأکْثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ» (3) _: نَزَلَت فی الشّاکِّ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أهلَکُ شَیءٍ الشَّکُّ و الارتِیابُ ، وَ أملَکُ شَیءٍ الوَرَعُ و الاجتِنابُ . (5)

عنه علیه السلام :علَیکَ بِلُزُومِ الیَقینِ و تَجَنُّبِ الشَّکِّ ، فلَیسَ للمَرءِ شَیءٌ أهْلَکَ لِدِینِهِ مِن غَلَبَةِ الشَّکِّ علی یَقینِهِ . (6)

عنه علیه السلام :یَسِیرُ الشَّکِّ یُفسِدُ الیَقینَ . (7)

عنه علیه السلام :لَن یَضِلَّ المَرءُ حتّی یَغلِبَ شَکُّهُ یَقینَهُ . (8)

عنه علیه السلام :مَن أخیَبُ مِمَّن تَعَدَّی الیَقینَ إلَی الشَّکِّ و الحَیرَةِ ؟! (9)

عنه علیه السلام :أعلَمُ الناسِ مَن لَم یُزِلِ الشَّکُّ یَقینَهُ . (10)

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «این چنین خداوند پلیدی را برای کسانی که ایمان نمی آورند قرار می دهد» _فرمود : منظور ، شکّ است .

امام کاظم علیه السلام_ درباره آیه: «و در بیشتر آنان وفای به عهد را نیافتیم» _فرمود : این آیه درباره شکّ کننده نازل شده است .

امام علی علیه السلام :تباه کننده ترین چیز ، شکّ و تردید است ؛ نگه دارنده ترین چیز ، پارسایی و دوری کردن است .

امام علی علیه السلام :بر تو باد ملازمت با یقین و دوری جستن از شکّ ؛ زیرا برای دینِ انسان، چیزی نابود کننده تر از چیره آمدن شکّ بر یقین او نیست .

امام علی علیه السلام :اندکی شکّ ، یقین را تباه می کند .

امام علی علیه السلام :انسان هرگز گمراه نشود ، مگر آن گاه که شکّ او بر یقینش چیره آید .

امام علی علیه السلام :کیست نا کام تر از آن که از یقین [دست کشید و] به شکّ و حیرت روی آورد ؟!

امام علی علیه السلام :داناترین مردم ، کسی است که شکّ، یقین او را از بین نبرد .

ص :33


1- الأنعام : 125 .
2- بحار الأنوار : 72/128/14 .
3- الأعراف : 102 .
4- الکافی : 2/399/1 .
5- غرر الحکم : 3318 .
6- غرر الحکم : 6146 .
7- غرر الحکم : 10979 .
8- غرر الحکم : 7450 .
9- غرر الحکم : 8084 .
10- غرر الحکم : 3208 .

عنه علیه السلام :شَرُّ القُلوبِ الشاکُّ فی إیمانِهِ . (1)

عنه علیه السلام :الشَّکُّ کُفرٌ . (2)

عنه علیه السلام :أ لا تَرَونَ أنّ اللّهَ سبحانَهُ اختَبَرَ الأوَّلِینَ مِن لَدُنْ آدَمَ صلواتُ اللّهِ علَیهِ إلَی الآخِرِینَ مِن هذا العالَمِ بِأحجارٍ لا تَضُرُّ و لا تَنفَعُ ......... و لَو کانَ الأساسُ المَحمولُ علَیها ، و الأحجارُ المَرفوعُ بها ، بینَ زُمُرُّدَةٍ خَضراءَ ، و یاقوتَةٍ حَمراءَ ، و نورٍ و ضِیاءٍ، لَخَفَّفَ ذلکَ مُصارَعَةَ الشَّکِّ فی الصُّدورِ ، و لَوَضَعَ مُجاهَدَةَ إبلیسَ عَنِ القُلوبِ ، و لَنَفی مُعتَلَجَ الرَّیبِ مِنَ الناسِ ، و لکنَّ اللّهَ یَختَبِرُ عِبادَهُ بأنواعِ الشَّدائدِ . (3)

عنه علیه السلام :ثُمّ أسکَنَ سبحانَهُ آدَمَ دارا أرغَدَ فیها عَیشَهُ ، و آمَنَ فیها مَحَلَّتَهُ ، و حَذَّرَهُ إبلیسَ و عَداوَتَهُ ، فَاغتَرَّهُ عَدُوُّهُ ؛ نَفاسَةً علَیهِ بدارِ المُقامِ ، و مُرافَقَةِ الأبرارِ ، فَباعَ الیَقینَ بِشَکِّهِ ، و العَزیمَةَ بِوَهْنِهِ . (4)

امام علی علیه السلام :بدترین دلها ، دلی است که در ایمان خود شکّ کند .

امام علی علیه السلام :شکّ ، کفر است .

امام علی علیه السلام :آیا نمی بینید که خدای سبحان همه انسانها را ، از آدم، صلوات اللّه علیه، تا آخرین نفرِ این عالم ، با سنگهایی بیازمود که نه زیانی می رسانند و نه سودی . . . اگر پایه هایی که خانه (کعبه) بر آن بنا شده و سنگهایی که با آنها برافراشته گردیده است، از زمرّد سبز و یاقوت سرخ و نور و درخشندگی بود ، هر آینه از کشاکش شکّ در سینه ها می کاست و کوشش ابلیس را از دلها بر می داشت و از انباشت تردید و به تلاطم در آمدن آن در [اذهان] مردم جلوگیری می کرد ، اما خداوند بندگان خود را با سختیهای گوناگون می آزماید .

امام علی علیه السلام :سپس ، خداوند سبحان ، آدم را در سرایی جای داد که زندگیش را در آن جا فراخ و پر نعمت گردانید و جایگاهش را در آن سرای ایمن ساخت و او را از ابلیس و دشمنیش [نسبت به آدم] بر حذر داشت . پس دشمن آدم (ابلیس) از این که او را مقیم سرای جاویدان و همنشین نیکوکاران می دید حسادت ورزیده آدم را فریفت و در نتیجه ، آدم یقین را به شکّ و عزم و استواری را به سستی فروخت .

2064 - الاِفتِخارُ بِعَدَمِ الشَّکِّ فِی الحَقِّ
2064 - افتخار به شک نکردن در حق

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ بعدَ قتلِ طلحةَ و الزُّبیرِ _: الیومَ اُنطِقُ لَکُمُ العَجْماءَ ذاتَ البَیانِ ! عَزَبَ رَأیُ امرِئٍ تَخَلَّفَ عَنّی ، ما شَکَکتُ فی الحَقِّ مُذ اُرِیتُهُ . (5)

2064

افتخار به شک نکردن در حق

امام علی علیه السلام_ بعد از کشته شدن طلحه و زبیر _فرمود : امروز آشکار و رسا با شما سخن می گویم ؛ دور باد اندیشه کسی که از من سر پیچد . از زمانی که حق به من نمایانده شده، در آن شکّ نکرده ام .

ص :34


1- غرر الحکم : 5744 .
2- . غرر الحکم : 108 .
3- نهج البلاغة: الخطبة192.
4- . نهج البلاغة : الخطبة 1 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 4 .

عنه علیه السلام :ما شَکَکتُ فی الحَقِّ مُذ اُرِیتُهُ . (1)

عنه علیه السلام :إنّی لَعَلی یَقینٍ مِن رَبِّی ، و غَیرِ شُبهَةٍ مِن دِینی . (2)

امام علی علیه السلام :از زمانی که حق به من نشان داده شده، در آن شکّ نکرده ام .

امام علی علیه السلام :من به پروردگار خود یقین دارم و در دین خود شکّ و شبهه ای ندارم .

2065 - موجِباتُ الشَّکِّ
2065 - عوامل به وجود آمدن شک

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الشَّکُّ ثَمَرَةُ الجَهلِ . (3)

عنه علیه السلام :مَنَ عَمِیَ عمّا بینَ یَدَیهِ غَرَسَ الشَّکَّ بینَ جَنبَیهِ . (4)

عنه علیه السلام :مَن عَتا عن أمرِ اللّهِ شَکَّ ، و مَن شَکَّ تعالَی اللّهُ علَیهِ فَأذَلَّهُ بسُلطانِهِ ، و صَغَّرَهُ بجَلالِهِ کما اغتَرَّ بِرَبِّهِ الکَریمِ وَ فَرَّطَ فی أمرِهِ . (5)

عنه علیه السلام :مَن یَتَرَدَّدْ یَزدَدْ شَکّا . (6)

عنه علیه السلام :لا تَرتابُوا فَتَشُکُّوا ، و لا تَشُکُّوا فَتَکفرُوا ، و لا تُرَخِّصُوا لِأنفُسِکُم فَتُدهِنوا . (7)

2065

عوامل به وجود آمدن شک

امام علی علیه السلام :شکّ ، ثمره نادانی است .

امام علی علیه السلام :هرکه از دیدن آنچه در برابر اوست نابینا باشد ، نهال شکّ را در میان دو پهلوی خود (سینه اش) بنشاند .

امام علی علیه السلام :هرکه درباره خدا گردنکشی کند ، دستخوش شکّ شود و هرکه شکّ کند ، خداوند بر او چیره گردد و با قدرت خود وی را به خواری افکند و با جلال خود وی را حقیر گرداند ، همچنان که او به پروردگار مهربان و بزرگوار خود مغرور شد و در کار خداوند کوتاهی کرده بود .

امام علی علیه السلام :کسی که دستخوش تردید شود ، بر شکّ او افزوده گردد .

امام علی علیه السلام :تردید (شبهه) به خود راه ندهید که گرفتار شکّ می شوید، (8) و شک نکنید که به کفر گرفتار می آیید، و به نفْسهای خود رخصت ندهید که در این صورت [در دین ]سهل انگار می شوید .

ص :35


1- غرر الحکم : 9482 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 22 ، غرر الحکم : 3773 .
3- غرر الحکم : 725 .
4- غرر الحکم : 8855 .
5- الکافی : 2/392/1 .
6- غرر الحکم : 7989 .
7- بحار الأنوار : 2/54/24 .
8- در شرح مولی محمّد صالح مازندرانی بر اصول کافی ، ذیل این حدیث، آورده است: ارتیاب به معنای تشویش و اضطراب، سوء ظن و بد گمانی، و به معنای شکّ آمده است . و شاید مراد این باشد که خویشتن را به واسطه اندیشیدن در شبهات و تخیّلاتی که معارض حق هستند، دچار تشویش و اضطراب فکری نکنید زیرا این امر به شک کردن در حق می انجامد . وجوه دیگری نیز ذکر کرده است که علاقه مندان را به کتاب یاد شده ارجاع می دهیم.

2066 - آثارُ الشَّکِّ
2066 - آثار شک

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الشَّکُّ یُحبِطُ الإیمانَ . (1)

عنه علیه السلام :الشَّکُّ یُطفِئُ نورَ القَلبِ . (2)

عنه علیه السلام :ثَمرَةُ الشَّکِّ الحَیرَةُ . (3)

عنه علیه السلام :سَببُ الحَیرَةِ الشَّکُّ . (4)

عنه علیه السلام :بِدَوامِ الشَّکِّ یَحدُثُ الشِّرکُ . (5)

عنه علیه السلام :مَن کَثُرَ شَکُّهُ فَسَدَ دِینُهُ . (6)

عنه علیه السلام :و اللّهِ لَقدِ اعتَرَضَ الشَّکُّ و دَخِلَ الیَقینُ؛ حتّی کأنَّ الذی ضُمِنَ لَکُم قد فُرِضَ علَیکُم ، و کأنَّ الذی قد فُرِضَ علَیکُم قد وُضِعَ عنکُم . (7)

2066

آثار شک

امام علی علیه السلام :شکّ ، ایمان را بر باد می دهد .

امام علی علیه السلام :شکّ ، نور دل را خاموش می کند .

امام علی علیه السلام :ثمره شکّ ، سرگردانی است .

امام علی علیه السلام :علّت سرگردانی، شکّ کردن است.

امام علی علیه السلام :با استمرار شکّ ، شرک پدید آید .

امام علی علیه السلام :کسی که زیاد شکّ کند ، دینش تباه شود .

امام علی علیه السلام :به خدا سوگند که شکّ، عارض گشته و یقین، تباه شده است ، به طوری که آنچه برای شما تضمین گشته (روزی) گویا [تلاش در راه کسب آن ]بر شما واجب است و آنچه بر شما واجب گشته ، گویی از دوش شما برداشته شده است .

2067 - ما یَرفَعُ الشَّکَّ
2067 - آنچه شک را می زداید

الکتاب :

«وَ قالُوا إنّا کَفَرْنا بِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَ إنّا لَفِی شَکٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إلَیهِ مُرِیْبٍ * قالَتْ رُسُلُهُمْ أ فِی اللّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ و الْأَرْضِ». (8)

2067

آنچه شک را می زداید

قرآن :

«[ کفّار به پیامبرانشان ] گفتند : ما به آنچه برای آن فرستاده شده اید کافریم و در چیزی که ما را بدان می خوانید سخت در تردید هستیم . پیامبرانشان گفتند : آیا درباره خداوند آفریننده آسمانها و زمین تردیدی هست؟» .

ص :36


1- غرر الحکم : 723 .
2- غرر الحکم : 1242 .
3- غرر الحکم : 4619 .
4- غرر الحکم : 5540 .
5- غرر الحکم : 4272 .
6- غرر الحکم : 7997.
7- نهج البلاغة : الخطبة 114 .
8- إبراهیم : 9 ، 10 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بتَکَرُّرِ الفِکرِ یَنجابُ الشَّ_کُّ . (1)

عنه علیه السلام :عَجِبتُ لِمَن شَکَّ فی اللّهِ و هو یَری خَلقَ اللّهِ ! (2)

عنه علیه السلام :مَن قَوِیَ یَقینُهُ لَم یَرتَبْ . (3)

عنه علیه السلام :مَن صَدَقَ یَقینُهُ لَم یَرتَبْ . (4)

عنه علیه السلام :ما ارتابَ مُخلِصٌ و لا شَکَّ مُوقِنٌ . (5)

حدیث :

امام علی علیه السلام :با اندیشیدن پیاپی، شکّ ناپدید می شود .

امام علی علیه السلام :در شگفتم از کسی که آفرینش خدا را می بیند و با این حال در [وجود] او شکّ دارد !

امام علی علیه السلام :کسی که یقینش نیرومند باشد ، دچار شکّ نشود .

امام علی علیه السلام :کسی که یقین راستین داشته باشد ، گرفتار شکّ نشود .

امام علی علیه السلام :هیچ مخلصی دچار شبهه نشد ، و هیچ یقین مندی شکّ نکرد .

2068 - الشَّکُّ وَالارتِیابُ
2068 - شک و تردید

الکتاب :

«و إنَّهُمْ لَفِی شَکٍّ مِنْهُ مُرِیْبٍ». (6)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما أقرَبَ ......... الشَّکَّ مِن الارتیابِ . (7)

عنه علیه السلام :الشکُّ ارتِیابٌ . (8)

(9)

2068

شک و تردید

قرآن :

«همانا آنان درباره آن (کتاب موسی) در شکّی تردید انگیزند» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :چقدر نزدیک است . . . شکّ به تردید (شبهه) .

امام علی علیه السلام :شکّ ، [ موجب و یا ناشی شده ]تردید است .

(10)

ص :37


1- غرر الحکم : 4271 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 126 .
3- غرر الحکم : 8113 .
4- غرر الحکم : 8452 .
5- غرر الحکم : 9532 .
6- هود : 110 ، فصّلت : 45 .
7- غرر الحکم : 9689 .
8- غرر الحکم : 87 ، 184 .
9- (انظر) : موجبات الشکّ .
10- ر. ک : عوامل به وجود آمدن شکّ .

2069 - شُعَبُ الشَّکِّ
2069 - شاخه های شک

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الشَّکُّ علی أربَعِ شُعَبٍ : علی التَّمارِی ، و الهَولِ ، و التَّرَدُّدِ ، و الاستِسلامِ ، فَمَن جَعَلَ المِراءَ دَیدَنا لَم یُصبِحْ لَیلُهُ ، و مَن هالَهُ ما بَینَ یَدَیهَ نَکَصَ علی عَقِبَیهِ ، و مَن تَرَدَّدَ فی الرَّیبِ وَطِئَتهُ سَنابِکُ الشَّیاطینِ ، و مَنِ استَسلَمَ لِهَلَکَةِ الدُّنیا و الآخِرَةِ هَلَکَ فیهِما . (1)

2069

شاخه های شک

امام علی علیه السلام :شک چهار شاخه دارد : جدال کردن ، ترس ، سرگردانی، و تن دادن . کسی که جدال کردن را عادت خویش گرداند ، شب او صبح نشود ، و کسی که از آنچه رو یا رویش هست ، بترسد به عقب برگردد، و کسی که در [عالم ]تردید و تشویش سرگردان ماند پایمال سُمهای شیاطین شود، و کسی که به هلاکت دنیا و آخرت تن دهد در هر دو سرای هلاک گردد .

2070 - مُواجَهَةُ الإمامِ لِمَن شَکَّ فِی القُرآنِ
2070 - برخورد امام با کسی که در قرآن شک داشت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ إذ قالَ لَهُ رَجُلٌ : إنّی قد شَکَکتُ فی کتابِ اللّهِ المُنزَلِ _: ثَکَلَتکَ اُمُّکَ! و کیفَ شَکَکتَ فی کتابِ اللّهِ المُنزَلِ؟! ......... إنّ کِتابَ اللّهِ لَیُصَدِّقُ بَعضُهُ بَعضا و لا یُکَذِّبُ بَعضُهُ بَعضا وَ لکِنَّکَ لَم تُرزَقْ عَقلاً تَنتَفِعُ بِهِ ......... . (2)

2070

برخورد امام با کسی که در قرآن شک داشت

امام علی علیه السلام_ به مردی که عرض کرد : من در کتابی که خداوند فرو فرستاده دچار شکّ شده ام _فرمود : مادرت به عزایت نِشیند ! چگونه در کتاب فرو فرستاده خداوند شکّ کرده ای؟! . . . همانا کتاب خدا برخی از آن برخی دیگرش را تصدیق می کند و هیچ قسمتی از آن، قسمت دیگرش را تکذیب نمی کند ، امّا به تو عقلی روزی نشده که از آن بهره گیری . . . . (3)

ص :38


1- نهج البلاغة : الحکمة 31 .
2- التوحید : 255/5 ، انظر تمام الحدیث .
3- برای ملاحظه ادامه حدیث رجوع شود به کتاب توحید صدوق : 255 / 5 .

278 - الشَّکوی

278 - شکایت

اشاره

(1)

(2)

ص :39


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 72 / 325 باب 119 «ذمّ الشِّکایة من اللّه » . وسائل الشیعة : 2 / 631 باب 6 ، 6 / 312 باب 35 «جواز الشکوی إلی المؤمن» . وسائل الشیعة : 2 / 630 باب 5 «حدّ الشکوی التی تُکره للمریض» .
2- انظر : عنوان 191 «الرِّضا بالقضاء» ، المرض : باب 3618 ، 3619 . الصبر : باب 2146 .

2071 - الشَّکوی مِنَ اللَّهِ
2071 - شکایت از خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أوحَی اللّهُ إلی أخِی العُزَیرِ ، یا عُزَیرُ ، إن أصابَتکَ مُصِیبَةٌ فلا تَشْکُنی إلی خَلقِی ، فقد أصابَنی مِنکَ مَصائبُ کَثیرَةٌ و لَم أشکُکَ إلی مَلائکَتی . یا عُزَیرُ ، اِعصِنی بقَدرِ طاقَتِکَ عَلی عَذابی . (1)

الکافی عن جابِرٍ عن أبی جعفَرٍ علیه السلام :قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یَأتِی عَلی الناسِ زمانٌ یَشْکُونَ فیه رَبَّهُم ، قلتُ : و کیفَ یَشکُونَ فیه رَبَّهُم ؟ قالَ : یقولُ الرجُلُ : وَ اللّهِ ، ما رَبِحتُ شَیئا مُنذُ کذا و کذا ، و لا آکُلُ و لا أشرَبُ إلاّ مِن رَأسِ مالی، وَیحَکَ ! و هَل أصلُ مالِکَ و ذِروَتُهُ إلاّ مِن رَبِّکَ؟! (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حَسبُ المَرءِ ......... مِن صَبرِهِ قِلَّةُ شَکواهُ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :قالَ اللّهُ عَزَّ و جلَّ : عَبدِی المؤمنُ لا أصرِفُهُ فی شیءٍ إلاّ جَعَلتُهُ خَیرا لَهُ ، فَلْیَرضَ بِقَضائی ، و لْیَصبِرْ علی بَلائی ، و لْیَشکُرْ نَعمائی ، أکتُبْهُ یا محمّدُ مِن الصِّدِّیقِینَ عِندی . (4)

2071

شکایت از خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند به برادرم عُزَیر وحی فرمود که : ای عزیر! اگر مصیبتی به تو رسد، از من نزد آفریدگانم شکایت مکن ؛ زیرا که از جانب تو مصیبتهای زیادی به من رسیده و من نزد فرشتگانم از تو شکایت نکرده ام . ای عزیر! به اندازه تاب و توانت بر عذاب من ، مرا نافرمانی کن . (5)

الکافی_ به نقل از جابر از امام باقر علیه السلام _: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : روزگاری می آید که مردم از پروردگار خود شکایت می کنند . عرض کردم : چگونه از پروردگارشان شکایت می کنند؟ فرمود : [به این صورت که] شخص می گوید : به خدا سوگند که مدتهاست کمترین سودی نبرده ام و فقط از سرمایه ام می خورم . وای بر تو! آیا سر و ته مال تو، جز از پروردگار توست؟!

امام علی علیه السلام :در شکیبایی آدمی . . . همین بس که کمتر شکایت کند .

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ فرموده است : بنده مؤمن خود را به هیچ کاری وا ندارم، مگر این که آن کار را برای او خیر قرار دهم ؛ پس ، باید به قضای من خرسند باشد و بر بلای من صبر کند و از نعمتهایم سپاسگزار باشد تا او را ، ای محمّد ، از صدّیقانِ خودم قلمداد کنم .

ص :40


1- کنز العمّال : 32341 .
2- الکافی : 5/312/37 .
3- بحار الأنوار : 78/80/66 .
4- الکافی : 2/61/6 .
5- ظاهرا مقصود از مصیبت هایی که از انسان به خدا می رسد، گناهان است، و از آنجا که پیامبران معصومند این خطاب از باب «ایّاک أعنی و اسمعی یا جارة» است ؛ یعنی «به در می گویم که دیوار بشنود» .

تحف العقول :عنه علیه السلام _ و قد سُئلَ عن أبغَضِ الخَلقِ إلَی اللّهِ _ : مَن یَتَّهِمُ اللّهَ، [قالَ السائلُ:] قُلتُ: أحَدٌ یَتَّهِمُ اللّهَ ؟! قالَ علیه السلام : نَعَم ، مَنِ استَخارَ اللّهَ فجاءَتهُ الخِیَرَةُ بما یَکرَهُ فَیَسخَطُ فذلکَ یَتَّهِمُ اللّهَ . قُلتُ : و مَن ؟ قالَ : یَشکُو اللّهَ ، قلتُ : و أحَدٌ یَشکُوهُ ؟! قالَ علیه السلام : نَعَم ، مَن إذا ابتُلِیَ شَکا بِأکثَرَ مِمّا أصابَهُ . قلتُ : و مَن ؟ قالَ : إذا اُعطِیَ لَم یَشکُرْ، و إذا ابتُلِیَ لَم یَصبِرْ . (1)

(2)

تحف العقول :امام صادق علیه السلام در پاسخ به این پرسش که منفورترین خلق نزد خدا کیست فرمود : کسی که خدا را مُتّهم کند . [پرسش کننده گوید : ]عرض کردم : مگر کسی خدا را هم مُتّهم می کند؟ فرمود : آری ؛ کسی که از خدا طلب خیر کند و خداوند خیر او را در چیزی قرار دهد که وی ناخوش می دارد و در نتیجه ، ناراحت شود . چنین کسی خدا را متهم کرده است. عرض کردم : دیگر چه کسی؟ فرمود : کسی که از خدا شِکوه کند . عرض کردم : مگر کسی از خدا هم شِکوه می کند؟ فرمود : آری ؛ کسی که هرگاه گرفتار شود ، بیش از حدّ گرفتاری خود شکایت کند . عرض کردم : دیگر چه کسی؟ فرمود : کسی که هرگاه نعمتی به او داده شود سپاسگزاری نکند و هرگاه گرفتار شود شکیب نورزد .

2072 - الشَّکوی إلَی اللَّهِ
2072 - شکایت به خدا

الکتاب :

«قالَ إنَّما أشْکُو بَثِّی وَ حُزْنِی إلَی اللّهِ وَ أعْلَمُ مِنَ اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ». (3)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن شَکَا الحاجَةَ إلی مُؤمنٍ فکأنّهُ شَکاها إلَی اللّهِ ، و مَن شَکاها إلی کافِرٍ فکأنّما شَکا اللّهَ . (4)

2072

شکایت به خدا

قرآن :

«گفت : من از غم و اندوه خود تنها به خدا شکایت می برم و از [عنایت ]خدا آن می دانم که شما نمی دانید» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :هرکه از نیاز (مشکل) خود نزد مؤمنی شِکوه کند، گویی از آن، نزد خدا شِکوه کرده است و هرکه از آن نزد کافری شکوه کند، گویی از خدا شکوه کرده است .

ص :41


1- تحف العقول : 364 .
2- (انظر) الکرم : باب 3424 .
3- یوسف : 86 .
4- نهج البلاغة : الحکمة 427 .

عنه علیه السلام :إذا ضاقَ المسلمُ فلا یَشکُوَنَّ رَبَّهُ عَزَّ و جلَّ ، و لْیَشکُ إلی رَبِّهِ الذی بِیَدِهِ مَقالِیدُ الاُمورِ و تَدبِیرُها . (1)

عنه علیه السلام :اِجعَلْ شَکواکَ إلی مَن یَقدِرُ علی غِناکَ . (2)

عنه علیه السلام :اللّهَ اللّهَ أن تَشکُوا إلی مَن لا یُشْکِی شَجوَکُم ، و لا یَنقُضُ بِرَأیِهِ ما قد اُبرِمَ لَکُم . (3)

عنه علیه السلام :إلَی اللّهِ أشکُو مِن مَعشَرٍ یَعِیشُونَ جُهّالاً و یَمُوتُونَ ضُلاّلاً . (4)

عنه علیه السلام_ مِن دعائهِ إذا لَقِیَ العَدُوَّ مُحارِبا _: اللّهُمَّ إنّا نَشکُو إلَیکَ غَیبَةَ نَبِیِّنا ، و کَثرَةَ عَدُوِّنا ، و تَشَتُّتَ أهوائنا . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن شَکا إلی أخیهِ فقد شَکا إلَی اللّهِ ، و مَن شَکا إلی غَیرِ أخِیهِ فقد شَکَا اللّهَ . (6)

امام علی علیه السلام :هر گاه مسلمان در تنگنا و سختی افتد ، هرگز نباید از پروردگار عزّ و جلّ خود شکایت کند ، بلکه باید به درگاه پروردگار خویش، که زمام و تدبیر امور به دست اوست ، شکایت برد .

امام علی علیه السلام :شکایت خود را نزد کسی بَر که بر رفعِ نیاز تو توانا باشد .

امام علی علیه السلام :زنهار! زنهار! از این که پیش کسی درد دل کنید که اندوه و مشکل شما را بر طرف نمی کند و با اندیشه خود گره از کارتان نمی گشاید .

امام علی علیه السلام :به خدا شکایت می برم از جماعتی که نادان می زیَند و گمراه می میرند .

امام علی علیه السلام_ از دعای آن حضرت به هنگام رو به رو شدن با دشمن در میدان جنگ _: بار خدایا! به تو شکایت می بریم از فقدان پیامبرمان و فراوانی دشمنمان و پراکندگی خواستهایمان .

امام صادق علیه السلام :هرکه به برادر [دینیِ] خود شکایت برد به خدا شکایت برده است، و هرکه به غیر برادر خود شکایت برد ، از خدا شکایت کرده است .

ص :42


1- بحار الأنوار : 72/326/5 .
2- . غرر الحکم : 2473 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 105 .
4- . نهج البلاغة : الخطبة 17 .
5- نهج البلاغة : الکتاب 15 .
6- . بحار الأنوار : 72/325/1 .

279 - الشَّهادة فی القضاء

279 - شهادت در داوری

اشاره

(1)

ص :43


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 104 / 301 «أبواب الشهادات» . کنز العمّال : 7 / 12 _ 29 «کتاب الشهادات» . وسائل الشیعة : 18 / 225 «کتاب الشهادات» .

2073 - الشَّهادَةُ بِالقِسطِ
2073 - شهادت عادلانه

الکتاب :

«یا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِیْنَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ للّهِِ وَ لَوْ عَلی أنْفُسِکُمْ أوِ الوالِدَینِ و الْأقْرَبِیْنَ إنْ یَکُنْ غَنِیّا أوْ فَقِیرا فاللّهُ أوْلی بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الهَوَی أنْ تَعْدِلُوا وَ إنْ تَلْوُوا أو تُعْرِضُوا فَإنَّ اللّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرا». (1)

«یا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّامِینَ للّهِِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَی ألاَّ تَعْدِلُوا اعدِلُوا هُوَ أقْرَبُ لِلتَّقوَی وَ اتَّقُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ». (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّی عَدلٌ لا أشهَدُ إلاّ علی عَدلٍ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّی لا أشهَدُ علی جَورٍ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :القِسْطُ رُوحُ الشهادَةِ . (5)

2073

شهادت عادلانه

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت دهید ، هرچند به زیان خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندان [شما ]باشد . اگر [یکی از دو طرف دعوا ]توانگر یا نیازمند باشد ، باز خدا به آن دو [از شما ]سزاوارتر است . پس از هوای نفس پیروی نکنید که [در نتیجه از حق] عدول کنید . و اگر به انحراف گرایید یا اعراض نمایید ، قطعاً خدا به هرچه می کنید آگاه است» .

«ای کسانی که ایمان آورده اید! برای خدا به داد برخیزید و به عدالت گواهی دهید . دشمنی با گروهی دیگر وادارتان نکند که عدالت نورزید . عدالت ورزید که آن به تقوا نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا به هر کاری که می کنید آگاه است» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من عادل هستم و جز شهادت عادلانه نمی دهم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من به ناحق شهادت نمی دهم .

امام علی علیه السلام :عدالت ، روح شهادت دادن است.

ص :44


1- النساء : 135 .
2- المائدة : 8 .
3- کنز العمّال : 17735 .
4- کنز العمّال : 17734 .
5- غرر الحکم : 356 .

2074 - الحَثُّ عَلی أداءِ الشَّهادَةِ
2074 - ترغیب به شهادت دادن

الکتاب:

«و الَّذِینَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائمُونَ». (1)

«وَ أقِیْمُوا الشَّهادَةَ للّهِِ». (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن شَهِدَ شهادَةَ حَقٍّ لِیُحیِیَ بها حَقَّ امرِئٍ مُسلمٍ أتی یَومَ القِیامَةِ و لِوَجهِهِ نُورٌ مَدَّ البَصَرِ ، یَعرِفُهُ الخلایِقُ بِاسمِهِ و نَسَبِهِ . (3)

2074

ترغیب به شهادت دادن

قرآن :

«و آنان که به شهادتهای خود پایبندند» .

«و برای خدا شهادت را [به راستی] ادا کنید» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که برای زنده کردن حقّ یک نفر مسلمان شهادت حقّ بدهد ، روز قیامت در حالی آورده می شود که نور چهره اش تا چشم کار می کند دیده می شود و خلایق او را به نام و نسب می شناسد .

2075 - النَّهیُ عَنِ التَّقاعُسِ عَنِ الشَّهادَةِ
2075 - نهی از خودداری از شهادت دادن

الکتاب :

«وَ لا یَأبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا». (4)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی قوله تعالی : «و لا یَأْبَ الشُّهَداءُ إذا ما دُعُوا» _: أی مَن کانَ فی عُنُقِهِ شهادَةٌ ، فلا یَأبَ إذا دُعِیَ لإِقامَتِها ، وَ لْیُقِمْها وَ لْیَنصَحْ فیها ، و لا یَأخُذْهُ فِیها لَومَةُ لائمٍ ، و لْیَأمُرْ بِالمَعروفِ ، وَ لْیَنْهَ عنِ المُنْکَرِ . (5)

2075

نهی از خودداری از شهادت دادن

قرآن :

«و شاهدان چون [به شهادت دادن] فرا خوانده شوند نباید خودداری کنند» .

حدیث :

امام علی علیه السلام_ درباره آیه: «و شاهدان چون [به شهادت ]فرا خوانده شوند نباید خودداری کنند» _فرمود : یعنی کسی که شاهد بودن بر امری را پذیرفته باشد، نباید وقتی به شهادت دادن فراخوانده شد امتناع ورزد ، بلکه باید شهادت دهد و صادقانه هم شهادت دهد و از سرزنش هیچ سرزنشگری نترسد و باید به نیکی فرمان دهد و از بدی باز دارد .

ص :45


1- المعارج : 33 .
2- الطلاق : 2 .
3- بحار الأنوار : 104/311/9 .
4- البقرة : 282 .
5- بحار الأنوار : 104/313/22 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ أیضا _: لا یَنبَغِی لِأَحَدٍ إذا ما دُعِیَ للشهادَةِ شَهِدَ علَیها أن یَقولَ : لا أشهَدُ لَکُم . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ أیضا _: إذا دَعاکَ الرَّجُلُ تَشهَدُ علی دَینٍ أو حَقٍّ لا یَنبَغِی لأِحَدٍ أن یَتَقاعَسَ عنها . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :خَیرُ الشهادَةِ ما یَشهَدُ بها صاحِبُها قَبلَ أن یُسألَها . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا دُعِیتَ إلی الشهادَةِ فَأجِبْ . (4)

(5)

امام صادق علیه السلام_ نیز درباره همین آیه _فرمود : هرگاه فردی برای شهادت دادن دعوت شد ، سزاوار نیست بگوید : من برای شما شهادت نمی دهم .

امام کاظم علیه السلام_ نیز درباره همین آیه _فرمود : هر گاه شخصی از تو دعوت کرد که به دَینی یا حقّی شهادت دهی ، برای هیچ کس سزاوار نیست که از آن خودداری ورزد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین شهادت آن است که کسی پیش از آن که از وی درخواست شود ، شهادت دهد .

امام صادق علیه السلام :هرگاه برای شهادت دادن فرا خوانده شدی ، اجابت کن .

2076 - کِتمانُ الشَّهادَةِ
2076 - کتمان شهادت

الکتاب :

«وَ مَنْ أظْلَمُ مِمَّنْ کَتَمَ شَهادَةً عِندَهُ مِنَ اللّهِ». (6)

2076

کتمان شهادت

قرآن :

«کیست ستمکارتر از کسی که شهادتی از خدا را در نزد خویش پوشیده دارد؟» .

ص :46


1- تفسیر العیّاشیّ : 1/156/524 .
2- تفسیر العیّاشیّ : 1/156/523 .
3- کنز العمّال : 17731 .
4- تهذیب الأحکام : 6/275/752 .
5- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 225 باب 1 .
6- البقرة : 140 .

«لا تَکتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکتُمها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» . (1)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن کَتَمَها [ أی الشهادَةَ ]أطعَمَهُ اللّهُ لَحمَهُ علی رُؤوسِ الخَلائقِ ، و هُو قَولُ اللّهِ عَزَّ و جلَّ : «و لا تَکْتُمُوا الشَّهادَةَ وَ مَنْ یَکتُمها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللّهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ» . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن کَتَمَ شَهادَةً إذا دُعِیَ إلَیها کانَ کَمَن شَهِدَ بِالزُّورِ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «و مَنْ یَکْتُمْها فَإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» _: کافِرٌ قَلبُهُ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ : «و لا یَأْبَ الشُّهداءُ إذا ما دُعُوا» (5) _: قَبلَ الشهادَةِ ، و قولِهِ : «و مَنْ یَکْتُمْها فإنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» قالَ: بعدَ الشهادَةِ . (6)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن کَتَمَ شهادَةً ، أو شَهِدَ بها لِیُهدِرَ بها دَمَ امرِئٍ مسلمٍ ، أو لِیُتْوِیَ بها مالَ امرئٍ مُسلمٍ ، أتی یَومَ القِیامَةِ و لِوَجهِهِ ظُلمَةٌ مَدَّ البَصَرِ ، و فی وَجهِهِ کُدُوحٌ تَعرِفُهُ الخلائقُ بِاسمِهِ و نَسَبِهِ . (7) (8)

«شهادت را کتمان نکنید و هرکه آن را کتمان کند دلش گنهکار است . و خدا به آنچه می کنید داناست» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه شهادت را کتمان کند خداوند در برابر دیدگان مردم، گوشت او را به خوردَش دهد و این است سخن خداوند عزّ و جلّ که «و شهادت را کتمان نکنید ، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است ، و خداوند به آنچه انجام می دهید داناست» .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که چون برای شهادت دادن فراخوانده شود، آن را کتمان کند ، همانند کسی است که شهادت دروغ دهد .

امام باقر علیه السلام_ درباره آیه: «و هرکه شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است» _فرمود : [یعنی] دلش کافر است .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «و شاهدان چون به شهادت دادن فرا خوانده شوند نباید خودداری کنند» _فرمود : منظور پیش از شهادت است (9) و درباره آیه «و هرکه شهادت را کتمان کند دلش گنهکار است» فرمود : [منظور] بعد از شهادت است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه شهادتی را کتمان کند، یا شهادتی دهد که خون مسلمانی را پایمال کند، یا مال مسلمانی را از بین ببرد ، روز قیامت در حالی آورده شود که چهره اش تاریک است و ظلمتِ آن، تا جایی که چشم کار می کند کشیده شده است و در صورتش خراشهایی است و مردمان او را به نام و نسب می شناسند .

ص :47


1- البقرة : 283 .
2- بحار الأنوار : 104/310/5 .
3- کنز العمّال : 17743 .
4- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/ 58/330 .
5- البقرة : 282 .
6- وسائل الشیعة : 18/225/1 .
7- بحار الأنوار : 104/311/9 .
8- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 227 باب 2 .
9- یعنی اگر کسی را دعوت کنند که بیا شاهد باش ، ما می خواهیم فلان معامله را انجام دهیم ، آن شخص نباید خودداری کند و از شاهد شدن سرباز زند- م .

2077 - الرُّجوعُ عَنِ الشَّهادَةِ
2077 - برگشت از شهادت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن رَجَعَ عن شهادَتِهِ و کَتَمَها ، أطعَمَهُ اللّهُ لَحمَهُ علی رُؤوسِ الخَلائقِ ، و یَدخُلُ النارَ و هو یَلُوکُ لِسانَهُ . (1)

الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهما السلام_ فی الرُّجُوعِ عنِ الشهادَةِ و قد قُضِیَ علی الرَّجُلِ _: ضَمِنُوا ما شَهِدُوا بهِ و غُرِّمُوا ، و إن لَم یَکُن قُضِیَ طُرِحَت شَهادَتُهُم و لَم یُغَرَّمِ الشُّهودُ شیئا . (2)

(3)

2077

برگشت از شهادت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه از شهادت خود برگردد و آن را کتمان کند ، خداوند در حضور خلایق گوشتش را به وی بخوراند و در حالی که زبان خود را می جود به دوزخ رود .

امام باقر یا امام صادق علیهما السلام_ درباره کسانی که شهادت دهند و بر اساس شهادت آنها بر ضدّ کسی حکمی صادر شود و سپس از شهادت خود برگردند _فرمود : نسبت به آنچه درباره آن شهادت داده اند ، ضامن هستند و باید تاوان بدهند ، اما اگر هنوز حکم صادر نشده باشد ، شهادت آنها کنار گذاشته می شود و غرامتی نمی دهند .

2078 - شَهادةُ الزُّورِ
2078 - شهادت دروغ

الکتاب :

«وَ الَّذِینَ لا یَشْهَدُونَ الزُّورَ وَ إذَا مَرُّوا بِاللَّغوِ مَرُّوا کِراما». (4)

2078

شهادت دروغ

قرآن :

«و آنان که به دروغ شهادت نمی دهند و چون بر ناپسندی بگذرند ، کریمانه از آن بگذرند» .

ص :48


1- ثواب الأعمال : 333 .
2- الکافی : 7/383/1 .
3- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 238 باب 11 ، 240 باب 12 .
4- الفرقان : 72 .

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن شَهِدَ شهادَةَ زُورٍ علی رجُلٍ مُسلمٍ أو ذِمِّیّ أو مَن کانَ مِنَ الناسِ ، عُلِّقَ بِلِسانِهِ یومَ القیامةِ ، و هُو مَع المنافِقِینَ فی الدَّرَکِ الأسفَلِ مِنَ النارِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ أبغَضَکُم إلَیَّ و أبعَدَکُم مِنّی و مِنَ اللّهِ مَجلِسا شاهِدُ زُورٍ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :یُبعَثُ شاهِدُ الزُّورِ یَومَ القِیامَةِ یَدْلَعُ لِسانَهُ فی النارِ کما یَدْلَعُ الکلبُ لِسانَهُ فی الإناءِ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ما مِن رَجُلٍ یَشهَدُ شهادَةَ زُورٍ علی مالِ رَجُلٍ مُسلِمٍ لِیَقطَعَهُ إلاّ کَتَبَ اللّهُ عَزَّ و جلَّ لَهُ مَکانَهُ صَکّا إلَی النارِ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :شاهِدُ الزُّورِ لا تَزُولُ قَدَماهُ حتّی تَجِبَ لَهُ النارُ . (5)

(6)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه درباره مردی مسلمان یا ذمّی و یا هر انسانی شهادت دروغ دهد ، در روز قیامت به زبانش آویزان می شود و با منافقان، در پایین ترین طبقه دوزخ باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :منفورترین شما نزد من و دورترین شما از من و خدا ، کسی است که شهادت دروغ بدهد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز قیامت شهادت دهنده به دروغ، در حالی برانگیخته می شود که همانند سگ که ظرف غذا را زبان می زند ، آتش را زبان می زند .

امام باقر علیه السلام :هیچ کسی نیست که به منظور بُردن مال مسلمانی ، علیه او شهادت دروغ دهد ، مگر این که خداوند عزّ و جلّ به جای آن سندِ دوزخی بودن او را صادر کند .

امام صادق علیه السلام :شهادت دهنده به دروغ، هنوز قدم از جای خود بر نداشته است که آتش [دوزخ] بر او واجب می شود .

ص :49


1- بحار الأنوار : 104/310/3 .
2- جامع الأحادیث للقمّی : 203 .
3- تنبیه الخواطر : 2/7 .
4- بحار الأنوار : 104/310/7 .
5- بحار الأنوار : 104/310/ 6 .
6- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 236 باب 9 ، 584 باب 11 . بحار الأنوار : 104 / 309 باب 2 . کنز العمّال : 7 / 13 ، 18 ، 19 . الحبس : باب 691 . عنوان 456 «الکذب» .

2079 - مَن تَجوزُ شَهادَتُهُ
2079 - کسانی که شهادتشان پذیرفته است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ لِشُرَیحٍ _: اِعلَمْ أنّ المسلمینَ عُدولٌ بعضُهُم عَلی بَعضٍ ، إلاّ مَجلودا فی حَدٍّ لَم یَتُب مِنهُ، أو مَعروفاً بشهادَةِ الزُّورِ، أو ظَنِیناً . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن صَلّی خَمسَ صلواتٍ فی الیَومِ و اللَّیلَةِ فی جَماعَةٍ، فَظُنُّوا بهِ خَیرا، و أجِیزُوا شهادَتَهُ . (2)

الأمالی للصدوق عن عَلقمة :قلتُ لِلصّادق جَعفر بنِ محمّد علیهما السلام : یا بنَ رسولِ اللّهِ، أخبِرنی مَن تُقبَلُ شهادَتُهُ ، و مَن لا تُقبَلُ شَهادَتُه؟ قال : یا عَلقَمَةُ ، کُلُّ مَن کانَ علی فِطرَةِ الإسلامِ جازَتْ شهادَتُهُ ، قالَ : فقلتُ لَهُ : تُقبَلْ شهادَةُ المُقتَرِفِ لِلذُّنوبِ ؟ فقالَ : یا عَلقمَةُ ، لَو لَم تُقبَلُ شهادَةُ المُقتَرِفِینَ لِلذُّنوبِ لَما قُبِلَتْ إلاّ شَهاداتُ الأنبیاءِ و الأوصیاءِ صَلَواتُ اللّهِ عَلَیهم؛ لأنّهُم هُمُ المَعصُومُونَ دُونَ سائرِ الخَلقِ ، فَمَن لَم تَرَهُ بِعَینِکَ یَرتَکِبُ ذَنبا أو لَم یَشهَدْ علَیهِ بذلکَ شاهِدانِ، فهُو مِن أهلِ العَدالَةِ و السِّترِ، و شهادَتُهُ مَقبولَةٌ و إن کانَ فی نفسِهِ مُذنِبا ، و مَنِ اغتابَهُ بما فیهِ فهُو خارِجٌ عَن وَلایَةِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ، داخِلٌ فی وَلایَةِ الشَّیطانِ . (3)

2079

کسانی که شهادتشان پذیرفته است

امام علی علیه السلام_ به شریح _فرمود : بدان که مسلمانان نسبت به یکدیگر عادل به شمار می آیند مگر کسی که به کیفر گناهی حدّ خورده و توبه نکرده باشد، یا به شهادت دروغ دادن شهرت داشته باشد، یا مظنون باشد .

امام صادق علیه السلام :هرکه شبانه روز پنج بار با جماعت نماز خواند ، به او خوش گمان باشید و شهادتش را بپذیرید .

الأمالی للصدوق_ به نقل از علقمه _: به امام صادق علیه السلام گفتم : ای فرزند رسول خدا! چه کسانی شهادتشان پذیرفته است و چه کسانی پذیرفته نیست؟ حضرت فرمود : ای علقمه! هرکه بر آیین اسلام باشد می تواند شهادت دهد . عرض کردم : کسی هم که مرتکب گناهان شود، شهادتش پذیرفته است؟ فرمود : ای علقمه! اگر شهادت گنهکاران پذیرفته نبود، در آن صورت شهادت کسی جز پیامبران و اوصیا صلوات اللّه علیهم پذیرفته نمی شد ؛ زیرا فقط آنان معصوم هستند . بنا بر این ، اگر به چشم خود ندیدی که کسی گناه می کند، یا دو شاهد به گنهکاری او گواهی ندادند، چنین کسی عادل و آبرومند است و شهادتش پذیرفته می شود ، هر چند به واقع گنهکار باشد. و هرکه به آنچه در اوست او را غیبت کند، از ولایت خداوند عزّ و جلّ خارج شده ، به ولایت شیطان درآمده باشد .

ص :50


1- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/15/3243 .
2- الأمالی للصدوق : 418/556 .
3- الأمالی للصدوق : 163 / 163 .

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :کُلُّ مَن وُلِدَ علی الفِطرَةِ و عُرِفَ بِصَلاحٍ فی نفسِهِ جازَتْ شهادَتُهُ . (1)

(2)

امام رضا علیه السلام :هرکه مسلمان متولد شود و به خوبی و پاکی شهرت داشته باشد ، شهادتش پذیرفته است .

2080 - مَن لا تَجوزُ شَهادَتُهُ
2080 - کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست

الکتاب :

«و الَّذِینَ یَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَم یأتُوا بِأرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أبَدا وَ أُولئکَ هُمُ الفاسِقُونَ». (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تَجُوزُ شهادَةُ ذِی الظِّنَّةِ و لا ذِی الحِنَّةِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ العُلَماءِ بَعضِهم علی بَعضٍ ؛ لأنّهُم حُسُدٌ . (5)

2080

کسانی که شهادتشان پذیرفته نیست

قرآن :

«کسانی که به زنان پاکدامن تهمت [زنا] زنند و چهار شاهد نیاورند ، آنان را هشتاد تازیانه زنید و از آن پس شهادتشان را هرگز نپذیرید ، آنان مردمی فاسقند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادتِ شخص مظنون و صاحب عداوت پذیرفته نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت علما بر ضدّ یکدیگر پذیرفته نیست ؛ چون اینان [نسبت به هم] حسادت می ورزند .

ص :51


1- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/46/3298 .
2- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 288 باب 41 . العدل : باب 2511_2513 .
3- النور : 4 .
4- کنز العمّال : 17745 .
5- کنز العمّال : 17746 .

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ مَحدودٍ فی الإسلامِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، و لا خائنةٍ ، و لا ذِی غِمْرٍ (2) علی أخِیهِ ، و لا مُحْدِثٍ فی الإسلامِ ، و لا مُحدِثةٍ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَجوزُ شهادَةُ خائنٍ ، و لا خائنةٍ ، و لا ذِی حِقدٍ ، و لا ذِی غِمرٍ علی أخیهِ ، و لا ظَنینٍ فی وَلاءٍ، و لا قَرابَةٍ ، و لا القانِعِ مع أهلِ البَیتِ لَهُم . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :شهادَةُ الذی یَسألُ فی کَفِّهِ تُرَدُّ . (5)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا یُصَلّی خَلفَ مَن یَبتَغِی عَلَی الأذانِ وَ الصلاةِ الأجرَ ، و لا تُقبَلُ شَهادَتُهُ . (6)

عنه علیه السلام عن آبائهِ علیهم السلام: لا تُقبَلُ شهادَةُ ذِی شَحناءَ ، أو ذِی مُخْزِیَةٍ فی الدِّینِ . (7)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَجوزُ شهادَةُ المُرِیبِ ، و الخَص_مِ ، و دافِ_عِ مَغ_رَمٍ ، أو أجیرٍ ، أو شَریکٍ، أو مُتَّهَمٍ، أو تابِعٍ ، و لا تُقبَلُ شهادَةُ شارِبِ الخَمرِ، و لا شهادَةُ اللاّعِبِ بالشِّطْرَنجِ و النَّردِ ، و لا شهادَةُ المُقامِرِ . (8)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت دادن کسی که در اسلام حدّ خورده باشد ، پذیرفته نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت مردِ خائن و زنِ خائن و کسی که به برادر خود کینه دارد، و مرد بدعت گذار در اسلام و زن بدعت گذار ، پذیرفته نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت مرد خائن و زن خائن و کینه توز و کسی که به برادر خود دشمنی می ورزد و کسی که گمانِ وابستگی او می رود [مانند غلام و وابسته به یک قبیله] و خویشاوند و خدمتکار خانه پذیرفته نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت کسی که دست گدایی دراز می کند ، پذیرفته نیست .

امام باقر علیه السلام :پشت سر کسی که برای اذان و نماز مزد می طلبد ، نباید نماز خواند و شهادتش نیز پذیرفته نیست .

امام باقر_ به نقل از نیاکان بزرگوارش علیهم السلام _فرمود : شهادت کینه توز و شهادت کسی که سوء پیشینه دینی دارد ، پذیرفته نیست .

امام صادق علیه السلام :شهادت آدم مشکوک و خصم و مدّعی و غرامت پرداز، یا مزدور، یا شریک یا متّهم یا پیرو [مانند شاگرد یا نوکر یا وابسته به یک خانواده یا قبیله] پذیرفته نیست و شهادت شراب خوار و شهادت شطرنج باز و نَرد باز و شهادت قمارباز پذیرفته نیست .

ص :52


1- کنز العمّال : 17757 .
2- الغِمر _ بالکسرَ _ : الحقد (النهایة : 3/384 ) .
3- کنز العمّال : 17759 .
4- معانی الأخبار : 208/3 .
5- بحار الأنوار : 104 / 317 / 15 .
6- الکافی : 7/396/11 .
7- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/43/3288 .
8- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/43/3282 .

عنه علیه السلام :لا تُقبَلُ شهادَةُ صاحِبِ النَّردِ و الأربَعةَ عَشَرَ ، و صاحِبِ الشّاهَینِ . (1)

عنه علیه السلام :لا أقبَلُ شهادَةَ الفاسِقِ إلاّ علی نَفسِهِ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ أمیرَ المؤمنینَ علیه السلام کانَ لا یَقبَلُ شهادَةَ فَحّاشٍ، و لا ذِی مُخْزِیَةٍ فی الدِّینِ . (3)

کتاب من لا یحضره الفقیه عن عُبیدِ اللّهِ بنِ عَلیّ الحَلَبیّ :سُئِل أبو عَبدِ اللّه علیه السلام عَمّا یُرَدُّ مِن الشُّهودِ؟ قالَ : الظَّنینُ ، و المُتَّهَمُ ، و الخَصْمُ . قالَ : قلتُ : فالفاسِقُ و الخائنُ ؟ فقالَ : هذا یَدخُلُ فی الظَّنِینِ . (4)

(5)

امام صادق علیه السلام :شهادت نرد باز و کسی که هفت پر و دو شاه (شطرنج) بازی می کند ، پذیرفته نیست .

امام صادق علیه السلام :شهادت فاسق را جز بر ضد خودش نمی پذیرم .

امام صادق علیه السلام :امیر المؤمنین علیه السلام نَه شهادت آدم فحّاش و بد زبان را می پذیرفت و نه شهادت کسی را که سوء پیشینه دینی داشت .

کتاب من لا یحضره الفقیه_ به نقل از عبید اللّه بن علی حلبی _: از امام صادق علیه السلام سؤال شد : چه کسانی شهادتشان پذیرفته نیست؟ حضرت فرمود : مظنون ، متّهم (ذی نفع) و خصم . عرض کردم : پس فاسق و خائن چه؟ فرمود : اینها داخل عنوان مظنون هستند .

2081 - الحِکمَةُ فِی اعتِبارِ أربعةِ شُهودٍ فِی الزِّنا
2081 - فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :جُعِلَتِ الشهادَةُ أربَعةً فی الزِّنا و اثنانِ (6) فی سائرِ الحُقوقِ ؛ لِشِدَّةِ حَصْبِ المُحصَنِ ؛ لأنَّ فیهِ القتلَ ؛ فَجُعِلَتِ الشهادَةُ فیهِ مُضاعَفَةً مُغَلَّظَةً ، لِما فیهِ مِن قَتلِ نفسِهِ ، و ذَهابِ نَسَبِ وَلَدِهِ ، و لِفَسادِ المِیراثِ . (7) (8)

2081

فلسفه لزوم چهار شاهد در زنا

امام رضا علیه السلام :در زنا ، چهار شاهد و در سایر حقوق، دو شاهد تعیین شده است ؛ چون سنگسار کردن مُحصن ، کیفری سخت است . چرا که موجب کشته شدن می شود . از این رو ، شهادت بر زنا، دو برابر شاهد خواسته و سفت و سخت گرفته شده است ؛ زیرا در آن پای کشته شدنِ زناکار و از بین رفتن نسبِ فرزند او و ضایع شدن ارث و میراث در میان است .

ص :53


1- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/43/3291 .
2- الکافی : 7/395/5 .
3- الکافی : 7/396/7 .
4- کتاب من لا یحضره الفقیه : 3/40/3281 .
5- (انظر) وسائل الشیعة : 18 / 271 باب 27 و ص 273 _ 282 باب 29 _ 35 .
6- کذا فی المصدر بالرفع و الصحیح بالنصب .
7- بحار الأنوار : 79 / 38 / 16 .
8- (انظر) بحار الأنوار : 79 / 38 ، 104 / 302 .

2082 - أدَبُ الشَّهادَةِ
2082 - آداب شهادت دادن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ لابن عباس _: یا بنَ عبّاسٍ ، لا تَشهَدْ إلاّ علی ما یُضِیءُ لکَ کَضِیاءِ الشمسِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله_ لابن عباس _: أمّا أنتَ یا بنَ عبّاسٍ فلا تَشهَدْ إلاّ علی أمرٍ یُضِیءُ لکَ کَضِیاءِ هذِهِ الشمسِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله_ و قد سُئلَ عن الشهادَةِ _: هل تَرَی الشمسَ ؟ علی مِثلِها فَاشهَدْ أو دَعْ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَشهَدَنَّ بشهادَةٍ حتّی تَعرِفَها کما تَعرِفُ کَفَّکَ . (4)

2082

آداب شهادت دادن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به ابن عباس _فرمود : ای پسر عباس! فقط درباره چیزی شهادت بده که برایت مثل آفتاب روشن باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به ابن عباس _فرمود : اما تو ای پسر عباس! فقط موقعی شهادت بده که موضوع برایت مانند نور این خورشید روشن باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به پرسش از شهادت _فرمود : آفتاب را می بینی؟ هرگاه موضوع به همین روشنی بود شهادت بده و گرنه خودداری کن .

امام صادق علیه السلام :نباید شهادتی بدهی مگر آن گاه که آن را مانند کف دستت بشناسی .

ص :54


1- کنز العمّال : 17752 .
2- کنز العمّال : 17748 .
3- وسائل الشیعة : 18/250/3 .
4- الکافی : 7/383/3 .

2083 - إکرامُ الشُّهودِ
2083 - گرامی داشتن شهود

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أکرِمُوا الشُّهُودَ ؛ فإنَّ اللّهَ تعالی یَستَخرِجُ بِهِمُ الحُقُوقَ ، و یَدفَعُ بِهِمُ الظُّلمَ . (1)

2083

گرامی داشتن شهود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهود را گرامی دارید ؛ زیرا که خداوند متعال به واسطه آنان حقوق را به صاحبانش بر می گرداند و ستم را دفع می کند .

ص :55


1- کنز العمّال : 17733 .

ص :56

280 - الشَّهادة فی سبیل اللَّه

280 - شهادت در راه خدا

اشاره

(1)

ص :57


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 82 / 1 «أحکام الشهید» . کنز العمّال : 4 / 397 ، 593 «فی الشهادة الحقیقیّة» . کنز العمّال : 4 / 415 ، 598 «فی الشهادة الحُکمیّة» . بحار الأنوار : 42 / 190 _ 311 «أبواب شهادة الإمام علیّ علیه السلام » . بحار الأنوار : 44 / 134 باب 22 «شهادة الإمام الحسن المجتبی علیه السلام » . بحار الأنوار : 44 / 217 _ 394 و ج 45 «أبواب شهادة الإمام الحسین بن علیّ علیهما السلام» . بحار الأنوار : 46 / 147 باب 10 «شهادة الإمام علیّ بن الحسین علیهما السلام» . بحار الأنوار : 46 / 212 باب 1 «شهادة الإمام الباقر علیهما السلام» . بحار الأنوار : 47 / 1 باب 1 «شهادة الإمام الصادق علیه السلام » . بحار الأنوار : 48 / 206 باب 9 «شهادة الإمام الکاظم علیه السلام » . بحار الأنوار : 49 / 283 باب 19 «شهادة الإمام الرضا علیه السلام » . بحار الأنوار : 50 / 1 باب 1 «شهادة الإمام الجواد علیه السلام » . بحار الأنوار : 50 / 189 باب 4 «شهادة الإمام الهادی علیه السلام » . بحار الأنوار : 50 / 325 باب 5 «شهادة الإمام العسکریّ علیه السلام » .

2084 - فَضلُ الشَّهادَةِ
2084 - فضیلت شهادت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :فَوقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حتّی یُقتَلَ الرجُلُ فی سبیلِ اللّهِ ، فإذا قُتِلَ فی سبیلِ اللّهِ فلیسَ فَوقَهُ بِرٌّ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :أشرَفُ المَوتِ قَتلُ الشهادَةِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی دعائهِ لهاشمِ بنِ عُتبَةَ _: اللّهُمّ ارْزُقهُ الشهادَةَ فی سَبِیلِکَ ، و المُرافَقَةَ لِنَبِیِّکَ . (3)

عنه علیه السلام_ مِن دُعائهِ لَمّا عَزَمَ علی لِقاءِ القَومِ بِصِفِّینَ _: اللّهُمّ رَبَّ السَّ_قفِ المَرفوعِ ......... إن أظهَرتَنا علی عَدُوِّنا فَجَنِّبْنَا البَغیَ و سَدِّدْنا لِلحَقِّ ، و إن أظهَرتَهُم علَینا فَارزُقْنَا الشهادَةَ و اعصِمْنا مِنَ الفِتنَةِ . (4)

عنه علیه السلام_ فی خِتامِ کتابِهِ للأشتَرِ لَمّا وَلاّهُ مِصرَ _: و أنا أسألُ اللّهَ بسَعَةِ رَحمَتِهِ و عَظیمِ قُدرَتِهِ علی إعطاءِ کُلِّ رَغبَةٍ ، ......... أن یَختِمَ لی و لکَ بالسَّعادَةِ و الشَّهادَةِ . (5)

2084

فضیلت شهادت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بالای هر نیکوکاری، نیکوکار [دیگری] است تا آن گاه که مرد در راه خدا کشته شود . پس ، چون در راه خدا کشته شد، بالاتر از آن نیکی (ارزشی) وجود ندارد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شرافتمندانه ترین مرگ ، شهادت است .

امام علی علیه السلام_ در دعا برای هاشم بن عتبه _گفت : خدایا! شهادت در راه خودت و همجواری با پیامبرت را روزی او فرما .

امام علی علیه السلام_ در بخشی از دعای خود هنگامی که آهنگ رویارویی با سپاه معاویه را در صفین کرد _گفت : بار خدایا! ای پروردگارِ آسمانِ بر افراشته . . . اگر ما را بر دشمنمان چیره کردی، از ستمگری دورمان بدار و ما را به سوی حق، راهنمایی فرما ، و اگر آنان را بر ما چیرگی دادی ، شهادت را روزی ما کن و از فتنه نگاهمان دار .

امام علی علیه السلام_ در پایان عهدنامه خود به مالک اشتر _نوشت : من از خداوند ، به [حقّ ]رحمت گسترده و قدرت عظیمش بر برآوردن هر خواهشی ، مسألت دارم که . . . عاقبت من و تو را به سعادت و شهادت ختم فرماید .

ص :58


1- الکافی : 2/348/4 .
2- . بحار الأنوار : 100/8/4 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 182 .
4- . نهج البلاغة : الخطبة 171 .
5- نهج البلاغة : الکتاب 53 .

عنه علیه السلام :أزمَعَ التَّرحالَ عِبادُ اللّهِ الأخیارُ ، و باعُوا قَلیلاً مِنَ الدنیا لا یَبقی بکثیرٍ مِنَ الآخِرَةِ لا یَفنی ، ما ضَرَّ إخوانَنا الذین سُفِکَت دِماؤهُم _ وهم بِصِفِّینَ _ ألاّ یَکُونُوا الیومَ أحیاءً ......... أینَ إخوانِی الذین رَکِبُوا الطریقَ ، و مَضَوا عَلَی الحَقِّ ؟! ......... الذین تَعاقَدُوا عَلَی المَنِیَّةِ ، و اُبرِدَ بِرُؤوسِهِم إلی الفَجَرَةِ . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :ما مِن قَطرَةٍ أحَبَّ إلَی اللّهِ عَزَّ و جلَّ مِن قَطرَتَینِ : قَطرَةُ دَمٍ فی سَبیلِ اللّهِ ، و قَطرَةُ دَمعَةٍ فی سَوادِ اللَّیلِ لا یُرِیدُ بِها العَبدُ إلاّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ . (2)

عنه علیه السلام_ فی الدعاءِ _: ثُمّ لَهُ الحَمدُ . . . حَمدا نَسعَدُ بهِ فی السُّعَداءِ مِن أولیائهِ ، و نَصِیرُ بهِ فی نَظمِ الشُّهَداءِ بِسُیوفِ أعدائهِ . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :بندگان نیک خدا، عزم کوچیدن کردند و اندک متاع ناپایدار دنیا را به پاداش فراوانِ فنا نا پذیر آخرت ، فروختند . آن برادران ما که در صِفّین خونهایشان ریخته شد، از این که امروز زنده نیستند ، زیان نکردند . . . کجایند آن برادران من که به راه درآمدند و حق را به کار گرفتند ؟. . . آنان که بر مرگ هم پیمان شدند و سرهایشان نزد تبهکاران فرستاده شد .

امام زین العابدین علیه السلام :هیچ قطره ای نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر از دو قطره نیست : قطره خونی که در راه خدا ریخته شود، و قطره اشکی که در دل شبِ تار برای خداوند عزّ و جلّ می ریزد .

امام زین العابدین علیه السلام_ در دعا _گفت : و باز او را می ستایم ......... ستایشی که به واسطه آن ، در زمره اولیای نیکبخت او و در سلک شهیدانِ کشته شده به شمشیر دشمنان وی درآییم .

2085 - تَقدیرُ الشَّهادَةِ وَالمَوتِ
2085 - مقدّر شدن شهادت و مرگ

الکتاب :

«یَقُولُونَ لَو کانَ لَنا مِنَ الْأمْرِ شَیْءٌ ما قُتِلْنا هاهُنا قُلْ لَوْ کُنْتُمْ فِی بُیُوتِکُمْ لَبَرَزَ الَّذِینَ کُتِبَ عَلَیهِمُ القَتْلُ إلی مَضاجِعِهِم». (5)

2085

مقدّر شدن شهادت و مرگ

قرآن :

«می گویند : اگر ما را اختیاری بود این جا کشته نمی شدیم . بگو : اگر در خانه های خود هم می بودید ، کسانی که کشته شدن بر آنها مقرر شده است ، از خانه به قتلگاهشان بیرون می رفتند» .

ص :59


1- شرح نهج البلاغة : 10/99 .
2- بحار الأنوار : 100/10/16 .
3- الصحیفة السجّادیّة : الدعاء 1 .
4- (انظر) العلم : باب 2792 .
5- آل عمران : 154 .

یا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا لا تَکُونُوا کالَّذِینَ کَفَرُوا وَ قالُوا لإِخْوانِهِم إذا ضَرَبُوا فِی الْأرْضِ أوْ کانُوا غُزَّیً لَوْ کانُوا عِندَنا ما ماتُوا وَ ما قُتِلُوا لِیَجعَلَ اللّهُ ذلِکَ حَسْرَةً فِی قُلُوبِهِمْ و اللّهُ یُحْیِی وَ یُمِیْتُ». (1)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ الفارَّ لَغَیرُ مَزِیدٍ فی عُمرِهِ ، و لا مَحجوزٍ بَینَهُ و بَینَ یَومِهِ . (2)

شرح نهج البلاغة عن أبی روق :قال زیادُ بنُ نصرٍ الحارثیّ _ لعبدِ اللّهِ بنِ بُدیلٍ فی یَومِ صِفِّینَ _ : إنّ یومَنَا الیومُ عَصَبْصَبٌ (3) ما یَصبِرُ علَیهِ إلاّ کُلُّ مُشَیَّعِ (4) القَلبِ ، الصادِقِ النِیَّةِ، رابِطِ الجَأشِ . و أیمُ اللّهِ ، ما أظُنُّ ذلکَ الیومَ یُبقِی مِنهُم و لا مِنّا إلاّ الرُّذالَ .

فقالَ عبدُ اللّهِ بنُ بُدیلٍ : أنا وَ اللّهِ أظُنُّ ذلکَ ، فَبَلَغَ کلامُهُما علیّا علیه السلام ، فقالَ لَهُما : لِیَکُن هذا الکلامُ مَخزونا فی صُدُورِکُما لا تُظهِراهُ و لا یَسمَعْهُ مِنکُما سامِعٌ ، إنّ اللّهَ کَتَبَ القَتلَ علی قَومٍ و المَوتَ علی آخَرِینَ ، و کُلٌّ آتِیهِ مَنِیَّتَهُ کما کَتَبَ اللّهُ لَهُ ، فَطوبی للمُجاهِدِینَ فی سبیلِهِ ، و المَقتولِینَ فی طاعَتِهِ . (5) (6)

«ای کسانی که ایمان آورده اید! همانند آن کافران مباشید که درباره برادران خود که به سفر یا جنگ رفته بودند ، می گفتند : اگر نزد ما مانده بودند نمی مردند یا کشته نمی شدند . خدا این پندار را چون حسرتی در دل آنها نهاد . و خداست که زنده می کند و می میراند» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :کسی که از مرگ بگریزد، نه بر عمرش افزوده می شود و نه گریختن مانعِ فرا رسیدن روز مرگش می شود .

شرح نهج البلاغة_ به نقل از أبو روق _زیاد بن نصر حارثی _ در روز صِفّین به عبد اللّه بن بُدیل _ گفت : امروز روز سختی است و جز افراد نیرومندِ دلیر و پاک نیّت و ثابت قدم پایداری نورزند . به خدا سوگند، گمان نمی کنم که در امروز از آنها و از ما جز اندکی باقی بمانند .

عبد اللّه بن بُدیل گفت : به خدا قسم که من نیز همین گمان را می برم .

سخن این دو به گوش علی علیه السلام رسید ، حضرت به آنان فرمود : این سخن را در سینه های خود مخفی نگه دارید و آشکار نسازید و کسی آن را از شما نشنود . همانا خداوند برای گروهی کشته شدن را رقم زده است و برای گروهی مُردن [طبیعی] را و مرگ هر کس ، همچنان که خداوند مقدّر فرموده ، فرا می رسد . پس ، خوشا به حال مجاهدان در راه او و کشتگانِ راه طاعت وی .

ص :60


1- آل عمران : 156 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 124 .
3- العصبصب : الشدید . (کما فی هامش المصدر).
4- المشیّع القلب : القویّ الجادّ الشجاع. (کما فی هامش المصدر) .
5- شرح نهج البلاغة : 3/183. انظر نهج السعادة: 2/107 .
6- (انظر) عنوان 442 «القضاء و القدر» .

2086 - حُبُّ الشَّهادَةِ
2086 - شهادت دوستی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَوَدِدتُ أنّی أغزُو فی سَبیلِ اللّهِ فَأُقتَلُ ، ثُمّ أغزُو فَأُقتَلُ ، ثُمّ أغزُو فَأُقتَلُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :و الذی نَفسِی بِیَدِهِ لَوَدِدتُ أنّی اُقتَلُ فی سَبیلِ اللّهِ ثُمّ اُحیا ، ثُمّ اُقتَلُ ثُمّ اُحیا ، ثُمّ اُقتَلُ . (2)

2086

شهادت دوستی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوست دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم و باز بجنگم و کشته شوم و باز هم بجنگم و کشته شوم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سوگند به آن که جانم در دست اوست ، دوست دارم که در راه خدا کشته شوم و سپس زنده گردم و باز کشته شوم و بار دیگر زنده گردم و باز کشته شوم .

2087 - الشَّوقُ لِلشَّهادَةِ
2087 - شوق به شهادت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :قلتُ : یا رسولَ اللّهِ ......... أ وَ لَیسَ قد قُلتَ لی یَومَ اُحُدٍ حیثُ استُشهِدَ مَنِ استُشهِدَ مِن المسلمینَ ، و حِیزَتْ عنِّی الشهادَةُ ، فَشَقَّ ذلکَ عَلَیَّ فقلتَ لی : أبشِرْ فإنَّ الشهادَةَ مِن وَرائکَ ؟ فقالَ لی : إنَّ ذلکَ لکذلکَ ، فکیفَ صَبرُکَ إذا ؟ فقلتُ : یا رسولَ اللّهِ ، لیسَ هذا مِن مَواطِنِ الصَّبرِ ، و لکنْ مِن مَواطِنِ البُشری و الشُّکرِ ! (3)

2087

شوق به شهادت

امام علی علیه السلام :عرض کردم : ای رسول خدا ......... مگر در روز اُحد، که تعدادی از مسلمانان شهید شدند و من از شهادت محروم ماندم و این امر بر من گران آمد ، به من نفرمودی : مژده بادا تو را که شهادت پیش روی توست؟ رسول خدا به من فرمود : به راستی که همین طور است . حال در آن صورت صبر تو چگونه خواهد بود؟ عرض کردم : ای رسول خدا! این جا ، جای صبر نیست ، بلکه جای شادی و شکر است !

ص :61


1- صحیح مسلم : 3/1496/103 .
2- کنز العمّال : 10564 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 156 .

عنه علیه السلام :فإن أقُلْ ، یَقولوا : حَرَصَ عَلَی المُلْکِ ، و إن أسکُتْ ، یقولوا : جَزِعَ مِنَ المَوتِ ، هَیهاتَ ! بعدَ اللَّتَیا و الَّتی! و اللّهِ لاَبنُ أبی طالِبٍ آنَسُ بِالمَوتِ مِن الطِّفلِ بِثَدیِ اُمِّهِ . (1)

عنه علیه السلام_ عِند ما یُوَبِّخُ أصحابَهُ عَلَی التَّوانی عنِ الجِهادِ _: إنّ أحَبَّ ما أنا لاقٍ إلَیَّ المَوتُ . (2)

عنه علیه السلام :فو اللّهِ إنّی لَعَلَی الحَقِّ ، و إنّی للشهادَةِ لَمُحِبٌّ . (3)

عنه علیه السلام :و اللّهِ لولا رَجائی الشهادَةَ عِند لِقائی العَدُوَّ _ و لَو قد حُمَّ لی لقاؤهُ _ لَقَرَّبتُ رِکابی ، ثُمّ شَخَصتُ عَنکُم فلا أطلُبُکُم ، ما اختَلَفَ جَنوبٌ و شِمالٌ . (4)

امام علی علیه السلام :اگر سخن بگویم ، می گویند : برای حکومت حرص می زند و اگر خاموش مانم ، می گویند : از مرگ می ترسد . هیهات! به خدا سوگند که اُنس پسر ابو طالب با مرگ بیشتر از اُنس کودک با پستان مادرش می باشد .

امام علی علیه السلام_ آن جا که یاران خود را به دلیل سستی در امر جهاد توبیخ کرد _فرمود : برای من محبوبترین چیزی که ملاقاتش کنم، مرگ است .

امام علی علیه السلام :و به خدا سوگند که من بر حق هستم و عاشق شهادتم .

امام علی علیه السلام :به خدا سوگند، اگر نبود امید من به شهادت در میدان جنگ با دشمن _ البته اگر چنین مقدّر باشد _ هر آینه بر مرکب خویش می نشستم و تا باد شمال و جنوب می وزد، به سراغ شما نمی آمدم .

ص :62


1- . نهج البلاغة : الخطبة 5 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 180 .
3- . شرح نهج البلاغة : 6/100 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 119 .

عنه علیه السلام_ لَمّا ضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ _: فُزتُ و رَبِّ الکَعبَةِ . (1)

عنه علیه السلام_ بعد ما ضَرَبَهُ ابنُ مُلجَمٍ _: و اللّهِ ما فَجَأنی مِن المَوتِ وارِدٌ کَرِهتُهُ، و لا طالِعٌ أنکَرتُهُ، و ما کُنتُ إلاّ کَقارِبٍ وَرَدَ، و طالِبٍ وَجَدَ . (2)

عنه علیه السلام :مَن الرائِحُ إلی اللّهِ کالظَّمآنِ یَرِدُ الماءَ ؟! الجَنَّةُ تَحتَ أطرافِ العَوالی، الیومَ تُبلَی الأخبارُ، و اللّهِ لأَنا أشوَقُ إلی لِقائهِم مِنهُم إلی دِیارِهِم . (3)

امام علی علیه السلام_ پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم _فرمود : به خداوند کعبه سوگند که رستگار شدم .

امام علی علیه السلام_ بعد از ضربت خوردن به دست ابن ملجم _فرمود : به خدا سوگند، نه وارد شونده ای از سوی مرگ ناگهانی بر من وارد شد که آن را ناخوش داشته باشم و نه آینده ای که آن را نشناخته (نخواسته) باشم و [در علاقه مندی به مرگ ]نیستم، مگر همچون جویای آبی که به آب رسد و همانند جوینده ای که [مطلوب خود را ]دریابد .

امام علی علیه السلام :کیست که به سوی خدا رهسپار شود ، همانند تشنه ای که به آب می رسد؟! بهشت در زیر لبه نیزه هاست . امروز خبرها [ی پیش گفته ]آزموده و معلوم می شود . سوگند به خدا که اشتیاق من به رویارویی با آنها (دشمنان) بیشتر از اشتیاق آنان به خانه و کاشانه شان است .

2088 - کَرامَةُ الشَّهادَةِ
2088 - ارجمندی مقام شهادت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی التَّحریضِ عَلَی القِتالِ _: أیّها الناسُ ، إنَّ المَوتَ لا یَفُوتُهُ المُقِیمُ ، و لا یُعجِزُهُ الهارِبُ ، لیسَ عَنِ المَوتِ مَحِیدٌ و لا مَحِیصٌ، مَن لَم یُقتَلْ ماتَ، إنّ أفضَلَ المَوتِ القَتلُ، و الذی نفسُ عَلیٍّ بِیَدِهِ لَألفُ ضَربَةٍ بالسَّیفِ أهوَنُ مِن مَوتَةٍ واحِدَةٍ عَلَی الفِراشِ . (4)

2088

ارجمندی مقام شهادت

امام علی علیه السلام_ در ترغیب به جنگ _فرمود : هلا مردم! کسی که بایستد، از چنگ مرگ نرهد و کسی که از مرگ بگریزد، آن را عاجز نکند . از مرگ گریز و گزیری نیست ؛ کسی که کشته نشود ، می میرد . همانا برترین مرگ، کشته شدن است . سوگند به آن که جان علی در دست اوست ، هزار ضربت شمشیر آسانتر است از یک بار مردن در بستر.

ص :63


1- بحار الأنوار : 42/239/45 .
2- نهج البلاغة: الکتاب23.
3- . نهج البلاغة : الخطبة 124 .
4- شرح نهج البلاغة : 1/306 .

عنه علیه السلام :إنّ أکرَمَ المَوتِ القَتلُ ، و الذی نَفسُ ابنِ أبی طالبٍ بِیَدِهِ، لَألفُ ضَربَةٍ بالسَّیفِ أهوَنُ عَلَیَّ مِن مِیتَةٍ عَلَی الفِراشِ فی غَیرِ طاعَةِ اللّهِ . (1)

عنه علیه السلام :إنّکُم إن لا تُقتَلُوا تَمُوتُوا ، و الذی نَفسُ عَلِیٍّ بیدِهِ ، لَألفُ ضَربَةٍ بالسَّیفِ عَلَی الرَّأسِ أیسَرُ مِن مَوتٍ علی فِراشٍ . (2)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ لمّا سُئلَ عن قولِ أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام : لَضَربَةٌ بِالسَّیفِ أهوَنُ مِن مَوتٍ علی فِراشٍ _: فی سبیلِ اللّهِ . (3)

امام علی علیه السلام :همانا ارجمندترین مرگ ، کشته شدن است. سوگند به آن که جان پسر ابی طالب در دست اوست ، هزار ضربت شمشیر بر من آسانتر است از جان دادن در بستر که با طاعت خدا همراه نباشد .

امام علی علیه السلام :شما اگر هم کشته نشوید ، می میرید . سوگند به آن که جان علی در دست اوست ، فرود آمدن هزار ضربت شمشیر بر سر آسانتر است از مردن در بستر .

امام رضا علیه السلام_ در توضیح این فرموده امیر المؤمنین علیه السلام که ضربت شمشیر آسانتر از مردن در بستر است _فرمود : منظور [ضربت شمشیر خوردن ]در راه خداست .

2089 - الشَّهادَةُ وتَکفیرُ الذُّنوبِ
2089 - شهادت و پاک شدن گناهان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الشهادَةُ تُکَفِّرُ کُلَّ شَیءٍ إلاّ الدَّینَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :أوَّلُ ما یُهَراقُ مِن دمِ الشَّهیدِ یُغفَرُ لَهُ ذَنبُهُ کُلُّهُ إلاّ الدَّینَ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :یُغفَرُ للشَّهیدِ کُلُّ ذَنبٍ إلاّ الدَّینَ . (6)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :کُلُّ ذَنبٍ یُکَفِّرُهُ القَتلُ فی سَبیلِ اللّهِ عزّ و جلّ إلاّ الدَّینَ لا کَفّارَةَ لَهُ إلاّ أداؤهُ ، أو یَقضِی صاحِبُهُ ، أو یَعفُو الذی لَهُ الحَقُّ . (7)

2089

شهادت و پاک شدن گناهان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهادت، هر چیزی را پاک می کند ، مگر قرض را .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[با] نخستین قطره خونی که از شهید ریخته می شود ، همه گناهان او بخشوده می شود ، مگر قرض .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه گناهان شهید بخشوده می شود مگر قرض .

امام باقر علیه السلام :کشته شدن در راه خدا، هر گناهی جز قرض را پاک می کند ؛ زیرا قرض جز با ادا شدن پاک نشود . یا باید وام دار، وام خود را بپردازد و یا طلبکار از حقّ خود بگذرد .

ص :64


1- نهج البلاغة : الخطبة 123 .
2- . الإرشاد : 1/238 .
3- مشکاة الأنوار : 524/1759 .
4- کنز العمّال : 11098 .
5- . کنز العمّال : 11109 .
6- کنز العمّال : 11110 .
7- الکافی : 5/94/6 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن قُتِلَ فی سَبیلِ اللّهِ لَم یُعَرِّفهُ اللّهُ شیئا مِن سَیِّئاتِهِ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :هرکه در راه خدا کشته شود ، خداوند چیزی از گناهانش را به او نشان نمی دهد .

2090 - حَیاةُ الشَّهیدِ
2090 - زنده بودن شهید

الکتاب:

«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أمْواتا بَلْ أحْیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرْزَقُونَ». (3)

«وَ لا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللّهِ أمواتٌ بَلْ أحْیاءٌ وَ لکِنْ لا تَشْعُرُونَ». (4)

(5)

2090

زنده بودن شهید

قرآن :

«و کسانی را که در راه خدا کشته شده اند البته مرده مپندار ، بلکه زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می خورند» .

«و به کسانی که در راه خدا کشته می شوند مرده مگویید ، بلکه آنها زنده اند اما شما درک نمی کنید» .

2091 - عَدَمُ افتِتانِ الشَّهیدِ فِی القَبرِ
2091 - معذّب نبودن شهید در قبر

عَدَمُ افتِتانِ الشَّهیدِ فِی القَبرِ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن لَقِیَ العَدُوَّ فَصَبَرَ حتّی یُقتَلَ أو یَغلِبَ لَم یُفتَنْ فی قَبرِهِ . (6)

عنه صلی الله علیه و آله_ لَمّا سُئلَ عن عَدَمِ افتِتانِ الشهیدِ فی القَبرِ _: کَفی بِبارِقَةِ السُّیوفِ علی رَأسِهِ فِتنَةً . (7)

2091

معذّب نبودن شهید در قبر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که با دشمن رو به رو شود و پایداری ورزد تا کشته شود یا پیروز گردد ، در قبر خود معذّب نشود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به سؤال درباره گرفتار نبودن شهید در قبر _فرمود : درخشش برق شمشیرها بر فراز سر او برای عذاب وی کافی است .

ص :65


1- وسائل الشیعة : 11/9/19 .
2- (انظر) وسائل الشیعة : 13 / 83 باب 4 . الذنب : باب 1387 .
3- آل عمران : 169 .
4- البقرة : 154 .
5- (انظر) الموت : باب 3684 ، 3685 .
6- کنز العمّال : 10662 .
7- کنز العمّال : 11138 و 11741 .

2092 - تَمَنِّی الشَّهیدِ
2092 - آرزوی شهید

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما مِن نفسٍ تَموتُ لها عندَ اللّهِ خَیرٌ یَسُرُّها أنّها تَرجِعُ إلَی الدنیا ، و لا أنَّ لَهَا الدنیا و ما فیها ، إلاّ الشهیدَ ؛ فإنّهُ یَتَمَنّی أن یَرجِعَ فَیُقتَلَ فِی الدنیا ؛ لِما یَری مِن فَضلِ الشهادَةِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :ما مِن أحَدٍ یَدخُلُ الجَنَّةَ یُحِبُّ أن یَرجِعَ إلَی الدنیا ، و أنّ لَهُ ما عَلَی الأرضِ مِن شَیءٍ ، غیرَ الشهیدِ ؛ فإنّهُ یَتَمَنّی أن یَرجِعَ فَیُقتَلَ عَشرَ مَرّاتٍ ، لِما یَری مِنَ الکَرامَةِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :ما مِن نفسٍ تَموتُ لها عندَ اللّهِ خَیرٌ یَسُرُّها أن تَرجِعَ إلَی الدنیا ، و أنّ لَها الدنیا و ما فیها ، إلاّ الشهیدَ ؛ فإنّهُ یَتَمَنّی أن یَرجِعَ إلَی الدنیا فَیُقتَلَ مَرَّةً اُخری لِما یَری مِن فَضلِ الشهادَةِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله_ لجابرِ بنِ عبدِ اللّهِ الأنصاریّ _: إنّ اللّهَ لَم یُکَلِّمْ أحَدا إلاّ مِن وراءِ حِجابٍ ، و کَلَّمَ أباکَ مُواجِها فقالَ لَهُ : سَلْنی اُعطِکَ ! قالَ : أسألُکَ أن تَرُدَّنی إلَی الدنیا حتّی اُجاهِدَ مَرَّةً اُخری فَاُقتَلَ !فقال : أنا لا أردّ أحدا إلی الدنیا سلنی غیرها، قال : أخبِرِ الأحیاءَ بما نحن فیه مِنَ الثوابِ، حَتّی یجتهدوا فِی الجهاد لعلّهم یقتلون فیجیئون إلینا، فقال تعالی: أنا رسولک إلَی المؤمنین، فانزل : «و لا تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اللّه أمواتا» (4) . (5)

2092

آرزوی شهید

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس نیست که پس از مرگ نزد خداوند از خیر بهره مند باشد و در عین حال خوش داشته باشد که به دنیا برگردد ، گر چه همه دنیا به او داده شود ، مگر شهید که چون فضیلت شهادت را می داند ، آرزو می کند بر گردد تا در دنیا کشته شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس نیست که به بهشت رود و [در عین حال ]دوست داشته باشد به دنیا برگردد و از آنچه بر روی زمین است برخوردار شود ، مگر شهید ، که بر اثر مشاهده کرامت (شهادت) ، آرزو می کند برگردد و ده بار کشته شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس نیست که بمیرد و نزد خداوند از خیری که بدان خشنود است، برخوردار باشد و [با این حال ]دوست داشته باشد به دنیا برگردد ، گر چه دنیا و هرچه در آن است از آنِ او باشد ، مگر شهید ، که بر اثر مشاهده فضیلت شهادت ، آرزو می کند به دنیا برگردد تا یک بار دیگر کشته شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به جابر بن عبد اللّه انصاری _فرمود : خداوند با هیچ کس جز از ورای حجاب سخن نگفت اما با پدر تو روی در روی سخن گفت و به او فرمود از من بخواه تا عطایت کنم! پدرت گفت : از تو می خواهم که مرا به دنیا باز گردانی ، تا بار دیگر جهاد کنم و کشته شوم . خداوند فرمود: نه! من کسی را به دنیا باز نمی گردانم، از من چیز دیگری بخواه. او گفت: زندگان را از ثوابی که شامل حال ماست با خبر ساز تا در جهاد بکوشند، باشد که کشته شوند و به سوی ما آیند. خداوند متعال فرمود: من رساننده پیام تو به مؤمنان هستم. آنگاه آیه «و لا تحسبنّ الذین قتلوا فی سبیل اللّه أمواتا» را نازل فرمود .

ص :66


1- صحیح مسلم : 3/1498/108 .
2- صحیح مسلم : 3/1498/109 .
3- کنز العمّال : 10542 .
4- آل عمران : 169 .
5- مستدرک الوسائل:11/12/12290.

2093 - المَوتُ خَیرٌ مِنَ الذُّلِّ
2093 - مرگ بهتر از خواری است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ و هو یَذُمُّ أصحابَهُ _: ما ذا تَنتَظِرُونَ بِنَصرِکُم ، و الجِهادِ علی حَقِّکُم ؟! المَوتُ خَیرٌ مِن الذُّلَّ فی هذهِ الدنیا لغَیرِ الحَقِّ . (1)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام_ فی مَسِیرِه إلی کربلاءَ _: إنّی لا أرَی المَوتَ إلاّ سعادَةً ، و لاَ الحیاةَ مَع الظالِمینَ إلاّ بَرَما . (2)

(3)

2093

مرگ بهتر از خواری است

امام علی علیه السلام_ در نکوهش اصحاب خود _فرمود : برای یاری دادن و جهاد در راه حقّ خود منتظر چه هستید؟! مرگ بهتر از آن است که در این دنیا تن به خواری در برابر ناحق دهید .

امام حسین علیه السلام_ در مسیر خود به کربلا _فرمود : من مرگ را چیزی جز سعادت و زندگی در کنار ستمگران را چیزی جز ملالت نمی دانم .

ص :67


1- شرح نهج البلاغة : 6/90.
2- . تحف العقول : 245 .
3- (انظر) عنوان 172 «الذلّة» .

2094 - ثَوابُ طَلَبِ الشَّهادَةِ
2094 - ثواب شهادت طلبی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن طَلَبَ الشهادَةَ صادِقا اُعطِیَها ، و لَو لَم تُصِبْهُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن سَألَ اللّهَ الشهادَةَ بصِدقٍ بَلَّغَهُ اللّهُ مَنازِلَ الشُّهَداءِ و إن ماتَ علی فِراشِهِ . (2)

(3)

2094

ثواب شهادت طلبی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه براستی خواهان شهادت باشد ، [ثواب آن ]به او داده می شود ، هر چند به شهادت نرسد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه صادقانه از خداوند شهادت را مسألت کند ، خداوند او را به منزلتهای شهیدان برساند ، هر چند در بستر خود بمیرد .

2095 - دَورُ النِّیَّةِ فِی الشهادةِ
2095 - نقش نیّت در شهادت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کَم مِمَّن أصابَهُ السِّلاحُ لیسَ بشَهیدٍ و لا حَمیدٍ ، و کَم مِمَّن قد ماتَ علی فِراشِهِ حَتفَ أنفِهِ عندَ اللّهِ صِدِّیقٌ شَهیدٌ ! (4)

(5)

2095

نقش نیّت در شهادت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بسا کسانی که با جنگ افزار کشته شوند ، امّا نه شهید باشند و نه قابل ستایش . و بسا کسانی که در بستر خود به مرگ طبیعی بمیرند ، اما نزد خداوند صدّیق و شهید به شمار آیند .

2096 - أوَّلُ شَهیدٍ فِی الإسلامِ
2096 - نخستین شهید اسلام

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أوَّلُ مَن هَشَمَ مِن العَرَبِ جَمیعا جَدُّنا هاشِمٌ ، و أوَّلُ مَن عَرقَبَ جعفرُ بنُ أبی طالبٍ ذُو الجَناحَینِ یَومَ مُؤتَةَ ، و أوَّلُ مَنِ ارتَبَطَ فَرَسا فی سَبیلِ اللّهِ تبارکَ و تعالی المِقدادُ بنُ الأسوَدِ الکِنْدیُّ ، و أوَّلُ مَن رَمی سَهما فی سَبیلِ اللّهِ تبارکَ و تعالی سعدُ بنُ أبی وَقّاصٍ ، و أوّلُ شَهیدٍ فی الإسلامِ مهجعٌ . (6) (7)

2096

نخستین شهید اسلام

امام علی علیه السلام :نخستین عربی که به مردم خود ترید آبگوشت داد، جدّ ما هاشم است، و نخستین کسی که اسبش را پی نمود، جعفر بن ابی طالب ذو الجناحین (صاحب دو بال) است که در جنگ موته این کار را کرد، و نخستین کسی که در راه خداوند تبارک و تعالی اسبی را مجهّز و آماده کرد، مقداد بن اسود کِندی است، و نخستین کسی که در راه خداوند تبارک و تعالی تیری رها کرد سعد بن ابی وقّاص است، و نخستین شهید اسلام مهجع است .

ص :68


1- صحیح مسلم : 3/1517/156 .
2- صحیح مسلم : 3/1517/157 .
3- (انظر) کنز العمّال : 4 / 421 .
4- کنز العمّال : 11200 .
5- (انظر) الشهادة فی سبیل اللّه : باب 2097 .
6- الجعفریّات : 240 .
7- (انظر) الجهاد الأصغر : باب 581 .

2097 - الشَّهادَةُ الحُکمِیَّةُ
2097 - آنچه حکم شهادت دارد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن اُرِیدَ مالُهُ بغَیرِ حَقٍّ فَقاتَلَ فقُتِلَ فهُو شَهیدٌ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قُتِلَ دُونَ أهلِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ دُونَ جارِهِ ظُلما فهُو شَهیدٌ ، و مَن قُتِلَ فی ذاتِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ فهُو شَهیدٌ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قاتَلَ دُونَ نفسِهِ حتّی یُقتَلَ فهُو شَهیدٌ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قُتِلَ دُونَ مَظلِمَتِهِ فهُو شَهیدٌ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قُتِلَ دُونَ مالِهِ فهُو شَهیدٌ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :قاتِلْ دُونَ مالِکَ حتّی تَحُوزَ مالَکَ أو تُقتَلَ فَتَکُونَ مِن شُهَداءِ الآخِرَةِ . (6)

2097

آنچه حکم شهادت دارد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چنانچه بخواهند مال کسی را به ناحق بگیرند و او [در راه دفاع از آن ]بجنگد و کشته شود ، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه در راه دفاع از خانواده خود به ستم کشته شود، شهید است و هرکه در راه دفاع از مال خود مظلومانه کشته شود، شهید است، و هرکه در راه دفاع از همسایه خود به ستم کشته شود، شهید است، و هرکه به خاطر خداوند عزّ و جلّ کشته شود، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه در راه دفاع از جان خود بجنگد و کشته شود ، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه در راه دفع ستم از خود کشته شود ، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه در راه دفاع از مالِ خود کشته شود ، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در راه دفاع از مال و دارایی خود بجنگ تا آن را به دست آوری یا کشته شوی ، در این صورت از شهیدان آخرت خواهی بود .

ص :69


1- کنز العمّال : 11202 .
2- کنز العمّال : 11237 .
3- کنز العمّال : 11236 .
4- کنز العمّال : 11205 .
5- کنز العمّال : 11197 .
6- کنز العمّال : 11174 .

عنه صلی الله علیه و آله :نِعمَ المِیتَةُ أن یَمُوتَ الرَّجُلُ دُونَ حَقِّهِ (1) . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن عَشِقَ فَکَتَمَ و عَفَّ فَماتَ فهُو شَهیدٌ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :الشُّهَداءُ خَمسَةٌ: المَطعُونُ، و المَبطونُ، و الغَرِقُ ، و صاحِبُ الهَدْمِ ، و الشَّهیدُ فی سَبیلِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الطاعونُ شَهادَةٌ لِکُلِّ مُسلمٍ . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام عن رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی حدیثِ عِیادَتِهِ مَع أصحابِهِ لِعبدِ اللّهِ بنِ رَواحَةَ _: مَنِ الشهیدُ مِن اُمَّتی ؟ فقالوا : أ لیسَ هُو الذی یُقتَلُ فی سَبیلِ اللّهِ مُقبِلاً غَیرَ مُدبِرٍ ؟! فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إنَّ شُهَداءَ اُمَّتی إذا لَقلیلٌ ! الشهیدُ : الذی ذَکَرتُم ، و الطَّعِینُ ، و المَبطونُ ، و صاحِبُ الهَدْمِ و الغَرِقُ ، و المَرأةُ تَموتُ جَمْعا ، قالوا : و کیفَ تَموتُ جَمعا یا رسولَ اللّهِ ؟ قالَ : یَعتَرِضُ وَلَدُها فی بَطنِها . (6)

عنه علیه السلام :ما المُجاهِدُ الشَّهیدُ فی سَبیلِ اللّهِ بِأعظَمَ أجرا مِمَّن قَدَرَ فَعَفَّ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چه خوب مرگی است ، مُردن مَرد در راه دفاع از حقّ خویش .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه عاشق شود و عشق خود را بپوشاند و پاکدامنی ورزد و [از اندوه آن] بمیرد ، شهید است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شهدا پنج دسته اند : کسی که به بیماری طاعون درگذرد، و کسی که بر اثر قولنج بمیرد، و کسی که زیر آوار رود، و کسی که غرق شود یا در راه خداوند عزّ و جلّ به شهادت رسد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[مرگ با] طاعون، برای هر مسلمانی شهادت است.

امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله _ هنگام عیادت به همراه اصحابش از عبد اللّه بن رواحه _ فرمود : شهید امّت من کیست؟ اصحاب عرض کردند : همان کسی نیست که در راه خدا می جنگد و به دشمن پشت نمی کند تا کشته شود؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : در این صورت شهدای امّت من اندکند ! شهید کسی است که شما گفتید و نیز کسی که بر اثر طاعون در گذرد و کسی که بر اثر قولنج بمیرد و کسی که زیر آوار رَوَد یا غرق شود و زنی که جمعا بمیرد . عرض کردند : ای رسول خدا ! یعنی چه جمعا بمیرد؟ فرمود بچه اش در شکم او گیر کند [و بمیرد] .

امام علی علیه السلام :مجاهدی که در راه خدا به شهادت رسیده باشد ، پاداشش بیشتر از کسی نیست که بتواند [گناه کند] و پاکدامنی ورزد .

ص :70


1- کنز العمّال : 11209 .
2- (انظر) وسائل الشیعة : 11 / 91 باب 46 .
3- کنز العمّال : 11203 .
4- صحیح مسلم : 3/1521/164 .
5- صحیح مسلم : 3/1522/166 .
6- بحار الأنوار : 81/245/30 .
7- نهج البلاغة : الحکمة 474 .

2098 - المُؤمِنُ شَهیدٌ عَلی کُلِّ حالٍ
2098 - مؤمن در هر حالی شهید است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن ماتَ علی حُبِّ آلِ محمّدٍ ماتَ شَهیدا . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المؤمنُ علی أیِّ حالٍ ماتَ ، و فی أیِّ ساعَةٍ قُبِضَ ، فهُو شَهیدٌ . (2)

عنه علیه السلام :مَن ماتَ مِنکُم علی فِراشِهِ و هُو علی مَعرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ و حَقِّ رَسولِهِ و أهلِ بَیتِهِ ماتَ شَهیدا ، و وَقَعَ أجرُهُ عَلَی اللّهِ ، و استَوجَبَ ثَوابَ ما نَوی مِن صالِحِ عَمَلِهِ ، و قامَتِ النِّیَّةُ مَقامَ إصلاتِهِ (3) لِسَیفِهِ . (4)

بحار الأنوار عن زیدِ بنِ أرقم :قال الحسینُ بنُ علیٍّ علیه السلام : ما مِن شِیعَتِنا إلاّ صِدِّیقٌ شَهیدٌ قلتُ : أنّی یکونُ ذلکَ و هُم یَمُوتُونَ علی فُرُشِهِم ؟! فقالَ : أ ما تَتلُو کتابَ اللّهِ : «الذینَ آمَنُوا بِاللّهِ و رُسُلِهِ أُولئکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ و الشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم» (5) ؟! ثُمّ قالَ علیه السلام : لَو لَم تَکُنِ الشهادَةُ إلاّ لِمَن قُتِلَ بِالسَّیفِ لأَقَلَّ اللّهُ الشُّهَداءَ . (6)

2098

مؤمن در هر حالی شهید است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه بر دوستی آل محمّد بمیرد ، شهید مرده است .

امام علی علیه السلام :مؤمن، در هر حالی که بمیرد و در هر لحظه و ساعتی که جانش گرفته شود ، شهید است .

امام علی علیه السلام :هرکه در بستر خود بمیرد ، در حالی که به حق پروردگارش و حق رسول او و اهل بیت رسولش معرفت داشته باشد ، شهید مُرده است و اجرش با خداست و سزاوار پاداشِ کِردار نیکویی است که [انجام آن را] در نیّت داشته و این نیّت، جای شمشیر کشیدن او را می گیرد .

بحار الأنوار_ به نقل از زید بن اَرقم _: امام حسین علیه السلام فرمود : هیچ یک از شیعیان ما نیست ، مگر این که صدّیق و شهید است . عرض کردم : چگونه چنین چیزی ممکن است ، در حالی که آنان در بسترهای خود می میرند؟ حضرت فرمود : مگر کتاب خدا را نخوانده ای : «کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آورده اند همانان صدّیقان و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند»؟ سپس فرمود : اگر شهادت فقط اختصاص به کسانی داشت که با شمشیر کشته شوند در آن صورت خداوند شهدا را تقلیل داده بود.

ص :71


1- بحار الأنوار : 68/137/76 .
2- بحار الأنوار : 68/140/82 .
3- إصْلاتُ السیف : سَلّه .
4- نهج البلاغة : الخطبة 190.
5- الحدید : 19 .
6- بحار الأنوار: 82/173/6.

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَن ماتَ علی مُوالاتِنا فی غَیبةِ قائمِنا أعطاهُ اللّهُ أجرَ ألفِ شَهیدٍ مِثلِ شُهَداءِ بَدرٍ واُحُدٍ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن ماتَ منکُم علی هذا الأمرِ شهیدٌ بِمَنزِلَةِ الضارِبِ بِسَیفِهِ فی سَبیلِ اللّهِ . (2)

بحار الأنوار عن أبی بَصیرٍ :قالَ لی الصّادقُ علیه السلام : یا أبا محمّدٍ ، إنّ المَیِّتَ علی هذا الأمرِ شَهیدٌ . قلتُ : جُعِلتُ فِداکَ ، و إن ماتَ علی فِراشِهِ ؟ قالَ : و إن ماتَ علی فِراشِهِ ، فإنّهُ حَیٌّ یُرزَقُ . (3)

مجمع البیان عن مِنهالِ القَصّابِ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : اُدْعُ اللّهَ أن یَرزُقَنی الشهادَةَ ، فقالَ : إنّ المؤمنَ شَهیدٌ، وَ قَرأ هذهِ الآیةَ «و الذینَ آمَنُوا بِاللّهِ و رُسُلِهِ اُولئکَ همُ الصِّدِّیقُونَ و الشُّهَداءُ عِندَ رَبِّهِم» . (4)

امام زین العابدین علیه السلام :هرکه در زمان غیبت قائم ما بر موالات و دوستی ما بمیرد ، خداوند پاداش هزار شهید ، مانند شهیدان بدر و اُحد، به او عطا کند .

امام صادق علیه السلام :هرکه از شما با اعتقاد به این امر (ولایت) بمیرد شهید است و به منزله کسی است که در راه خدا شمشیر زند .

بحار الأنوار_ به نقل از ابو بصیر _: امام صادق علیه السلام به من فرمود : ای ابو محمّد! هرکه با اعتقاد به این امر (امامت و ولایت) بمیرد ، شهید است . عرض کردم : فدایت شوم ، حتی اگر در بسترش بمیرد؟ فرمود : حتی اگر در بسترش بمیرد . او زنده است و [نزد خدا] روزی می خورد .

مجمع البیان_ به نقل از منهال قصّاب _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : دعا کنید که خداوند شهادت را روزی من کند . حضرت فرمود : همانا مؤمن، شهید است . سپس این آیه را تلاوت فرمود : «و کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آورده اند همانان صدّیقان و شهیدان در نزد پروردگارشان هستند» .

2099 - أفضَلُ الشُّهَداءِ
2099 - برترین شهیدان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أفضَلُ الشُّهَداءِ الذین یُقاتِلُونَ فی الصفِّ الأوَّلِ ، فلا یَلفِتُونَ وُجوهَهُم حتّی یُقتَلُوا ، اُولئکَ یَتَلَبَّطُونَ (5) فی الغُرَفِ العُلی مِنَ الجَنَّةِ ، یَضحَکُ إلَیهِم ربُّکَ ، فإذا ضَحِکَ رَبُّکَ إلی عَبدٍ فی مَوطِنٍ فلا حِسابَ علَیهِ . (6)

2099

برترین شهیدان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین شهیدان، کسانی هستند که در صف مقدّم می جنگند و [از دشمن] روی بر نمی گردانند تا آن که کشته شوند . اینان در بالا خانه های بهشت می آرمند ، پروردگارشان به روی آنان می خندد و هرگاه پروردگارت، در جایی، به بنده ای لبخند زند ، حسابرسی ندارد .

ص :72


1- . بحار الأنوار : 82/173/6 .
2- فضائل الشیعة : 73/37 .
3- . بحار الأنوار : 68/142/86 .
4- مجمع البیان : 9/359 .
5- یَتَلَبَّطون : بفتح الیاء والتاء و اللام و تشدید الباء، معناه یتمرّغون. (النهایة: 4/226) .
6- کنز العمّال : 11120 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِن کتابِهِ إلی معاویةَ _: أ لا تَری _ غَیرَ مُخبِرٍ لکَ ، و لکنْ بِنِعمَةِ اللّهِ اُحَدِّثُ _ أنّ قَوما استُشهِدُوا فی سَبیلِ اللّهِ تعالی مِن المُهاجِرِینَ و الأنصارِ ، و لِکُلٍّ فَضلٌ ، حتّی إذَا استُشهِدَ شَهیدُنا قِیلَ : سَیّدُ الشُّهَداءِ، و خَصَّهُ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِسَبعِینَ تَکبیرَةً عندَ صلاتِهِ علَیهِ ؟! (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :علی قائمةِ العَرشِ مَکتوبٌ : حَمزةُ أسَدُ اللّهِ و أسَدُ رسولِهِ و سَیّدُ الشُّهَداءِ . (2)

امام علی علیه السلام_ در نامه خود به معاویه _نوشت: نه این که بخواهم به تو خبر دهم، بلکه به انگیزه یاد کردن نعمت خداوند می گویم _ مگر نمی بینی که گروهی از مهاجران و انصار در راه خداوند متعال شهید شدند و هر یک از آنان را [به جای خود ]ارزش و فضیلتی است ، اما وقتی شهید ما (حمزه) به شهادت رسید ، سید الشهدا نام گرفت و رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام نماز خواندن بر او، اختصاصا هفتاد تکبیر گفت .

امام باقر علیه السلام :بر ستون عرش نوشته شده است : حمزه، شیر خدا و شیر رسول خدا و سیّد شهیدان است .

2100 - ثَوابُ الجَریحِ فی سَبیلِ اللَّهِ
2100 - ثواب مجروحِ در راه خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن جُرِحَ فی سَبیلِ اللّهِ جاءَ یَومَ القِیامَةِ رِیحُهُ کَرِیحِ المِسکِ و لَونُهُ لَونُ الزَّعفَرانِ ، علَیهِ طابَعُ الشُّهَداءِ ، و مَن سَألَ اللّهَ الشهادَةَ مُخلِصا أعطاهُ اللّهُ أجرَ شَهیدٍ و إن ماتَ علی فِراشِهِ . (3)

2100

ثواب مجروحِ در راه خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در راه خدا مجروح شود ، در روز قیامت بویش همچون بوی مشک باشد و رنگش مانند رنگ زعفران و نشان شهیدان بر اوست و هر کس شهادت را خالصانه از خداوند بخواهد ، خداوند اجر شهید به وی دهد هر چند در بسترش بمیرد .

ص :73


1- نهج البلاغة : الکتاب 28 .
2- بحار الأنوار : 22/280/35 .
3- کنز العمّال : 11144 .

2101 - شُهداءُ أهلِ البَیتِ علیهم السلام
2101 - شهیدان اهل بیت علیهم السلام

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :لقد حَدَّثَنی حَبِیبی جَدّی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنّ الأمرَ یَملِکُهُ اثنا عَشَرَ إماما مِن أهلِ بیتِهِ و صَفوَتِهِ، ما مِنّا إلاّ مَقتولٌ أو مَسمومٌ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :و اللّه ما مِنّا إلاّ مَقتولٌ شَهیدٌ . (2)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :ما مِنّا إلاّ مَقتولٌ . (3)

(4)

2101

شهیدان اهل بیت علیهم السلام

امام حسن علیه السلام :جدّ محبوبم رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود که امر امامت را دوازده امام از اهل بیت و برگزیدگان او به عهده خواهند گرفت . هیچ یک از ما نیست مگر آن که یا کشته می شود یا مسموم .

امام صادق علیه السلام :به خدا سوگند که هیچ یک از ما نیست مگر این که کشته و شهید می شود .

امام رضا علیه السلام :هیچ یک از ما نیست مگر آن که کشته می شود .

ص :74


1- بحار الأنوار : 27/217/18 .
2- بحار الأنوار : 27/209/7 .
3- عیون أخبار الرِّضا : 2/203/5 .
4- (انظر) بحار الأنوار : 27 / 207 باب 9 .

281 - الشُّهرة

281 - شهرت

اشاره

(1)

(2)

ص :75


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 370 باب 91 «الذِّکر الجمیل» . بحار الأنوار : 70 / 108 باب 49 «العُزلة عن شِرار الخلق» .
2- انظر : عنوان 155 «الخمول» ، 174 «الرئاسة» ، 350 «العزَّة»، 351 «العزلة». الجاه : باب 656 ، الحیاة : باب 980 ، العزّة : باب 2667 .

2102 - الشُّهرَةُ المَحمودَةُ
2102 - شهرت ستوده

الکتاب :

«وَ رَفَعْنا لَکَ ذِکْرَکَ». (1)

«إنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحمنُ وُدّا». (2)

«و اجعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی الآخِرِینَ». (3)

(4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تَفَرَّغُوا مِن هُمومِ الدُّنیا ما استَطَعتُم ؛ فإنّهُ مَن أقبَلَ عَلَی اللّهِ تعالی بقَلبِهِ جَعَلَ اللّهُ قُلوبَ العِبادِ مُنقادَةً إلَیهِ بِالوُدِّ و الرَّحمَةِ ، و کانَ اللّهُ إلَیهِ بِکُلِّ خَیرٍ أسرَعَ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :_ لمّا سُئلَ عنِ الرجُلِ الذی یَعمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَیرِ، و یَحمَدُهُ الناسُ علَیهِ _: تلکَ عاجِلُ بُشرَی المؤمِنِ . (6)

2102

شهرت ستوده

قرآن :

«آیا تو را بلند آوازه نساختیم؟» .

«کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند ، بزودی [خدای ]رحمان برای آنان محبّتی [در دلها ]قرار می دهد» .

«و برای من در میان آیندگان آوازه نیکو قرار ده» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تا می توانید خود را از دغدغه های دنیا فارغ کنید ؛ زیرا کسی که با دلِ خود به خداوند متعال روی آورد ، خداوند زمام مِهر و محبّت دلهای بندگان را به دست او سپارد و خدا هر گونه خیر را به سوی او روان کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به سؤال درباره مردی که کار خوبی [برای آخرتش و نه ارائه به مردم] انجام می دهد و مردم او را می ستایند _فرمود : این همان بشارتی است که در دنیا به مؤمن می رسد .

ص :76


1- الانشراح : 4 .
2- مریم : 96 .
3- الشعراء : 84 .
4- (انظر) مریم : 50 ، طه : 39 ، العنکبوت : 27 ، الصافّات : 78 .
5- بحار الأنوار : 77/166/3 .
6- صحیح مسلم: 4/2034/166

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أحَبَّ اللّهُ عَبدا مِن اُمَّتِی قَذَفَ فی قُلوبِ أصفِیائهِ و أرواحِ ملائکَتِهِ و سُکّانِ عَرشِهِ مَحَبَّتَهُ لِیُحِبُّوهُ ، فذلکَ المُحَبُّ حقّا . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أحَبَّ اللّهُ تعالی عَبدا نادی مُنادٍ مِنَ السَّماءِ : ألا إنَّ اللّهَ تعالی قد أحَبَّ فُلانا فَأحِبُّوهُ ، فَتَعِیهِ القُلوبُ ، و لا یُلقی إلاّ حَبیبا مُحَبَّبا مُذاقا عِندَ الناسِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ علیه السلام _: إنّما یُستَدَلُّ عَلَی الصالِحِینَ بما یُجرِی اللّهُ لَهُم علی ألسُنِ عِبادِهِ ، فَلْیَکُنْ أحَبُّ الذَّخائرِ إلَیکَ ذَخیرَةَ العَمَلِ الصالِحِ. (3)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی دعائهِ _: اللّهُمّ اقذِفْ فی قُلوبِ عِبادِکَ مَحَبَّتی ......... و ألْقِ الرُّعبَ فی قُلوبِ أعدائکَ مِنّی ......... أحِبَّنی و حَبِّبْنی ، و حَبِّبْ إلَیَّ ما تُحِبُّ مِن القَولِ و العَمَلِ حتّی أدخُلَ فیهِ بِلَذَّةٍ ، و أخرُجَ مِنهُ بِنَشاطٍ . (4)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ثلاثٌ لَم یُسألِ اللّهُ عَزَّ و جلَّ بِمِثلِهِنَّ : أن تقولَ : اللّهُمّ فَقِّهْنی فی الدِّینِ ، و حَبِّبْنی إلَی المُسلِمینَ ، و اجعَلْ لی لِسانَ صِدقٍ فِی الآخِرینَ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند بنده ای از امّت مرا دوست بدارد ، محبّت او را در دلهای برگزیدگان خود و جانهای فرشتگان و ساکنان عرش خود بیفکند تا او را دوست بدارند . این است محبوب حقیقی .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند متعال بنده ای را دوست بدارد ، منادیی از آسمان ندا دهد : هان! خداوند متعال فلان را دوست دارد . پس شما نیز او را دوست بدارید . پس ، دلها او را در خود جای می دهند و با کسی برخورد نکند ، مگر آن که محبوب و دوست داشتنی و مورد رغبت او باشد .

امام علی علیه السلام_ در وصیّت خود به فرزندش حسن علیه السلام _فرمود : همانا نیکوکاران را از طریق آنچه خداوند بر زبانِ بندگانش جاری می کند ، می توان شناخت ؛ پس باید که محبوبترین و بهترین اندوخته ها در نظر تو ذخیره کردار شایسته باشد .

امام زین العابدین علیه السلام_ در دعا _گفت : بار خدایا! محبّت مرا در دلهای بندگانت بینداز . . . و ترس از مرا در دلهای دشمنانت بیفکن . . . مرا دوست بدار و نزد دیگران محبوبم گردان و گفتار و کرداری را که دوست داری ، نزد من محبوب گردان تا با لذّت آنها را شروع کنم و با نشاط و خوشی به انجامشان رسانم .

امام باقر علیه السلام :بهترین خواسته ها از خداوند عزّ و جلّ سه چیز است : این که بگویی : خدایا! مرا در دین فقیه و آگاه گردان ، و نزد مسلمانان محبوبم گردان ، و در میان آیندگان نیک نامم ساز .

ص :77


1- بحار الأنوار: 70/24/23.
2- . بحار الأنوار : 71/372/5 .
3- بحار الأنوار: 71/372/6.
4- . بحار الأنوار : 95/298/17 .
5- الأمالی للطوسی : 303/603 .

بحار الأنوار عن المفضَّلِ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : إنَّ مَن قِبَلَنا یقولونَ : إنّ اللّهَ تبارکَ و تعالی إذا أحَبَّ عَبدا نَوَّهَ به مُنَوِّهٌ مِنَ السماءِ أنَّ اللّهَ یُحِبُّ فُلانا فَأحِبُّوهُ ، فَتُلقی لَهُ المَحَبَّةُ فی قُلوبِ العِبادِ ، و إذا أبغَضَ اللّهُ عَبدا نَوَّهَ مُنَوِّهٌ مِنَ السماءِ أنَّ اللّهَ یُبغِضُ فُلانا فَأبغِضُوهُ ، قالَ : فَیُلقِی اللّهُ لَهُ البَغضاءَ فی قُلوبِ العِبادِ .

قالَ : و کانَ علیه السلام مُتَّکِئا فاستَوی جالِسا فَنَفَضَ یَدَهُ ثلاثَ مرّاتٍ یقولُ : لا لیسَ کما یقولونَ ، و لکنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ إذا أحَبَّ عبدا أغری بِهِ الناسَ فِی الأرضِ لِیَقُولوا فیهِ فَیُؤثِمُهُم و یَأجُرُهُ ، و إذا أبغَضَ اللّهُ عَبدا حَبَّبَهُ إلَی الناسِ لِیَقُولوا فیهِ لِیُؤثِمَهُم و یُؤثِمَهُ .

ثُمّ قالَ علیه السلام : مَن کانَ أحَبَّ إلَی اللّهِ مِن یَحیَی بنِ زکریّا علیه السلام ؟! أغراهُم بهِ حتّی قَتَلُوهُ ، و مَن کانَ أحَبَّ إلَی اللّهِ عَزَّ و جلَّ مِن عَلِیِّ بنِ أبی طالبٍ علیه السلام ؟! فَلَقِیَ مِنَ الناسِ ما قد عَلِمتُم ، و مَن کانَ أحَبَّ إلی اللّهِ تبارکَ و تعالی مِنَ الحسینِ بنِ علیٍّ صلواتُ اللّهِ علَیهِما ؟! فَأغراهُم بهِ حتّی قَتَلُوهُ (1) . (2) (3)

بحار الأنوار به نقل از مفضّل _ :به امام صادق علیه السلام عرض کردم : علمای شهر ما می گویند : خداوند تبارک و تعالی وقتی بنده ای را دوست داشته باشد ، آواز دهنده ای از آسمان فریاد زند که: خداوند فلان را دوست دارد، شما نیز او را دوست بدارید ؛ پس محبّت او در دلهای بندگان بیفتد و وقتی خداوند بنده ای را دشمن بدارد ، بانگ دهنده ای از آسمان بانگ برآورد که: خداوند فلان را دشمن می دارد، شما نیز او را دشمن بدارید ؛ پس ، خداوند نفرت از او را در دلهای بندگان افکند .

حضرت _ که تکیه داده بود _ راست نشست و سه بار دستش را [از گرد و خاک ]تکان داد و در همان حال فرمود : نه ، چنان نیست که آنها می گویند . بلکه خداوند عزّ و جلّ هرگاه بنده ای را دوست داشته باشد ، مردمِ روی زمین را علیه او تحریک می کند تا درباره اش بدگویی کنند و بدین سان آنان را به گناه افکند و او را پاداش دهد و هرگاه بنده ای را دشمن داشته باشد ، او را نزد مردم محبوب می گرداند تا از او تعریف و تمجید کنند و با این کار هم مردم و هم او را گنهکار کند . سپس فرمود : چه کسی پیش خداوند محبوبتر از یحیی بن زکریا علیه السلام بود؟ مردم را بر ضدّ او برانگیخت تا آن که وی را کشتند . چه کسی نزد خداوند عزّ و جلّ محبوبتر از علی بن ابی طالب علیه السلام بود؟ اما او از مردم آن دید که خود می دانید و چه کسی نزد خداوند تبارک و تعالی محبوبتر از حسین بن علی، صلوات اللّه علیهما، بود ؟ مردم را علیه آن حضرت برانگیخت، تا جایی که او را کشتند . (4)

ص :78


1- مقتضی الجمع بین الأحادیث هو أن احباء اللّه محبوبون عند أهل الصالحین و مبغوضون عند الطالحین .
2- بحار الأنوار: 71/371/2.
3- (انظر) الصدق : باب 2166 .
4- جمع میان این احادیث بدین صورت است که دوستان خدا نزد انسان های صالح ، محبوب و نزد انسان های نا شایسته مبغوضند .

2103 - الشُّهرَةُ المَذمومَةُ
2103 - شهرت نکوهیده

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :بِحَسْبِ المَرءِ مِن الشَّرِّ _ إلاّ مَن عَصَمَهُ اللّهُ مِن السُّوءِ _ أن یُشِیرَ الناسُ إلَیهِ بالأصابِعِ فی دِینِهِ و دُنیاهُ . (1)

کنز العمّال عن عِمرانَ بنِ حصینٍ عن رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کَفی بِالمَرءِ مِن الإثمِ أن یُشارَ إلَیهِ بالأصابِعِ . قالوا : یا رسولَ اللّهِ ، و إن کانَ خَیرا ؟ قالَ : و إن کانَ خَیرا فهُو شَرٌّ لَهُ ، إلاّ مَن رَحِمَهُ اللّهُ ، و إن کانَ شرّا فهُو شَرٌّ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی صفةِ المؤمنِ _: یَکرَهُ الرِّفعَةَ و لا یُحِبُّ السُّمعَةَ . (3)

عنه علیه السلام :مَن أحَبَّ رِفعَةَ الدُّنیا و الآخِرَةِ فَلْیَمقُتْ فی الدُّنیَا الرِّفعَةَ . (4)

2103

شهرت نکوهیده

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی را همین شرّ بس که در دین و دنیایش انگشت نمای خلق شود ؛ مگر کسی که خداوند از بدی نگاهش دارد .

کنز العمّال_ به نقل از عمران بن حصین _: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود :آدمی را همین گناه بس که انگشت نما شود . [اصحاب ]عرض کردند : ای رسول خدا ! اگر چه به خوبی و خوشنامی باشد؟ فرمود : اگر به خوبی باشد، باز برای او شرّ است ، مگر آن که خدا به او رحم کند و اگر به بدی باشد ، بدتر است .

امام علی علیه السلام_ در بیان اوصاف مؤمن _فرمود : بزرگی و رفعت را ناخوش دارد و انگشت نما شدن را دوست نمی دارد .

امام علی علیه السلام :هرکه رفعت در دنیا و آخرت را دوست دارد ، باید رفعتِ در دنیا را دشمن داشته باشد .

ص :79


1- . شرح نهج البلاغة : 2/181 .
2- کنز العمّال : 5949 .
3- . بحار الأنوار : 78/73/41 .
4- غرر الحکم : 8868 .

عنه علیه السلام :ما مِن عَبدٍ یُرِیدُ أن یَرتَفِعَ فِی الدُّنیا دَرَجةً ، فَارتَفَعَ فِی الدُّنیا دَرَجةً ، إلاّ وَضَعَهُ اللّهُ فِی الآخِرَةِ دَرَجَةً أکبَرَ مِنها و أطوَلَ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی صفةِ المؤمنِ _: لا یَرغَبُ فی عِزِّ الدُّنیا و لا یَجزَعُ مِن ذُلِّها ، لِلناسِ هَمٌّ قد أقبَلُوا علَیهِ، و لَهُ هَمٌّ قد شَغَلَهُ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :هیچ بنده ای نیست که خواهان بالا رفتن یک پله در دنیا [ی نکوهیده] باشد و آن یک پله را بالا رود ، مگر این که خداوند در آخرت پله ای بزرگتر و بلندتر از آن پایینش آورد .

امام صادق علیه السلام_ در وصف مؤمن _فرمود : خواهان عزّت دنیا نیست و از خواری آن نیز بی تابی نمی کند ؛ مردم را غم دنیایشان است و او را اندیشه آخرتش مشغول کرده است .

2104 - ذَمُّ شُهرَةِ اللِّباسِ وشُهرَةِ العِبادةِ
2104 - نکوهش شهرت لباس و شهرت عبادت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما أری شیئا أضَرَّ بِقُلوبِ الرِّجالِ من خَفْقِ النِّعالِ وَراءَ ظُهُورِهِم . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کَفی بِالمَرءِ خِزیا أن یَلبَسَ ثَوبا یَشهَرُهُ ، أو یَرکَبَ دابَّةً مَشهورَةً . (5)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ یُبغِضُ الشُّهرَتَینِ : شُهرَةَ اللِّباسِ و شُهرَةَ الصَّلاةِ . (6)

2104

نکوهش شهرت لباس و شهرت عبادت

امام علی علیه السلام :برای دلهای مردان چیزی زیانبارتر از بلند شدن صدای کفشها در پشت سر آنان ، نمی بینم .

امام صادق علیه السلام :آدمی را رسوایی همین بس که جامه ای بپوشد که باعث انگشت نمایی او گردد یا مرکبی انگشت نما سوار شود .

امام صادق علیه السلام :خداوند دو شهرت را دشمن می دارد : شهرت لباس و شهرت نماز .

ص :80


1- . کنز العمّال : 6144 .
2- بحار الأنوار : 67/271/3 .
3- (انظر) الآخرة : باب 30 . الخوف : باب 1148 .
4- . تنبیه الخواطر : 1/65 .
5- بحار الأنوار : 78/252/105 .
6- مشکاة الأنوار : 553/1864 .

عنه علیه السلام_ لمّا سُئلَ عن زیارةِ قَبرِ الحسینِ علیه السلام _: فی السَّنَةِ مرّةً ؛ إنّی أکرَهُ الشُّهرَةَ . (1)

عنه علیه السلام :الاشتِهارُ بِالعِبادَةِ رِیبَةٌ . (2)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ تَبارکَ و تَعالی یُبغِضُ شُهرَةَ اللِّباسِ . (3)

عنه علیه السلام :الشُّهرَةُ خَیرُها و شَرُّها فی النارِ . (4)

رجال الکشی عن حسین بن المختار:دَخَلَ عَبّادُ بنُ کثیرٍ البَصریّ علی أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام و عَلَیهِ ثیابُ الشُّهرَةِ غلاظ، فقالَ : یا عَبّادُ ، ما هذهِ الثِّیابُ ؟! فقالَ : یا أبا عبدِ اللّهِ ، تَعِیبُ هذا عَلَیَّ ؟! قالَ : نَعَم ، قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَن لَبِسَ ثیابَ شُهرَةٍ فِی الدُّنیا ألبَسَهُ اللّهُ ثیابَ الذُّلِّ یَومَ القِیامَةِ . (5)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :مَن شَهَرَ نفسَهُ بِالعِبادَةِ فاتَّهِمُوهُ علی دِینِهِ ؛ فإنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ یُبغِضُ شُهرَةَ العِبادَةِ و شُهرَةَ اللِّباسِ . (6)

(7)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از [تعداد ]زیارت قبر حسین علیه السلام _فرمود : سالی یک بار . من انگشت نما شدن را خوش ندارم .

امام صادق علیه السلام :شهرت یافتن به عبادت، موجب بد گمانی است .

امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی، لباسِ شهرت را دشمن می دارد .

امام صادق علیه السلام :شهرت ، خوب و بدش ، در آتش است .

رجال الکشی_ به نقل از حسین بن مختار _: عبّاد بن کثیر به امام صادق علیه السلام وارد شد در حالی که لباس شهرت ضخیمی پوشیده بود ، حضرت فرمود : ای عبّاد! این چه لباسی است؟ عرض کرد : ای ابا عبد اللّه ! این را برای من عیب می دانی؟ حضرت فرمود : آری . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هرکه در دنیا لباسی شهرت آور بپوشد ، خداوند در روز قیامت جامه خواری بر او بپوشاند .

امام رضا علیه السلام :هرکه خود را به عبادت شهره سازد ، به دین (دینداری) او بدگمان باشید ؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ از شهرتِ عبادت و شهرتِ لباس نفرت دارد .

ص :81


1- بحار الأنوار : 101/13/8 .
2- . بحار الأنوار : 72/297/27 .
3- الکافی : 6/445/1 .
4- . الکافی : 6/445/3 .
5- رجال الکشی : 2/690/737 .
6- بحار الأنوار : 70/252 /5 .
7- (انظر) وسائل الشیعة : 1 / 56 باب 17 ، و 3 / 354 باب 12 .

2105 - ما لا یَنبَغی تَرکُهُ لِخَوفِ الشُّهرَةِ
2105 - بیم از شهرت نباید موجب ترک برخی کارها شود

بحار الأنوار عن إسحاقِ بنِ عمّارٍ الصَّیرفیّ :کنتُ بالکوفةِ فَیَأتِینی إخوانٌ کَثیرَةٌ ، و کَرِهتُ الشُّهرَةَ فَتَخَوَّفتُ أن اُشتَهَرَ بِدِینی ، فَأمَرتُ غُلامی کُلَّما جاءَنی رَجلٌ مِنهُم یَطلُبُنی قالَ : لیسَ هُو ههنا ، فَحَجَجتُ تلکَ السَّنَةَ ، فَلَقِیتُ أبا عبدِ اللّهِ علیه السلام فَرَأیتُ منهُ ثِقلاً و تَغَیُّرا فیما بَینی و بینَهُ ، قلتُ : جُعِلتُ فِداکَ ما الذی غَیَّرَنی عندَک؟ قالَ : الذی غَیَّرَکَ لِلمُؤمِنِینَ ، قلتُ : جُعِلتُ فِداکَ ، إنّما تَخَوَّفتُ الشُّهرَةَ ، و قد عَلِمَ اللّهُ شِدَّةَ حُبّی لَهُم ، فقالَ : یا إسحاقُ ، لا تَمَلَّ زیارَةَ إخوانِکَ . (1)

بحار الأنوار عن فائدٍ عَنِ الإمامِ الکاظمِ علیه السلام :دخلتُ علَیهِ فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداکَ ، إنّ الحسینَ قد زارَهُ الناسُ مَن یَعرِفُ هذا الأمرَ و مَن یُنکِرُهُ ، و رَکِبَت إلَیهِ النِّساءُ ، و وَقَعَ حالُ الشُّهرَةِ، و قدِ انقَبَضتُ مِنهُ لِما رَأیتُ مِن الشُّهرَةِ. قالَ : فَمَکَثَ مَلِیّا لا یُجِیبُنی ، ثُمّ أقبَلَ عَلَیَّ فقالَ : یا عِراقِیُّ ، إن شَهَرُوا أنفسَهُم فلا تَشهَرْ أنتَ نَفسَکَ ، فوَ اللّهِ ما أتَی الحسینَ آتٍ عارِفا بِحَقِّهِ إلاّ غَفَرَ اللّهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِهِ و ما تَأخَّرَ . (2)

2105

بیم از شهرت نباید موجب ترک برخی کارها شود

بحار الأنوار_ به نقل از اسحاق بن عمّار صیرفی _: من در کوفه بودم و برادران زیادی به دیدن من می آمدند و من از شهرت بدم می آمد و ترسیدم که شهرت دینی پیدا کنم . از این رو به غلام خود دستور دادم که هر وقت کسی از آنها آمد و مرا خواست بگوید : او این جا نیست . اسحاق می گوید : در آن سال به حج رفتم و امام صادق علیه السلام را دیدار کردم ، اما دیدم حضرت نسبت به من سرسنگین و متغیّر است . عرض کردم : فدایت شوم ! چرا نسبت به من تغییر کرده اید؟ فرمود : چون رفتار تو با مؤمنان تغییر کرده است . عرض کردم : فدایت شوم ، من از شهرت ترسیدم و خدا می داند که من چقدر شما را دوست دارم . فرمود : ای اسحاق! از دیدار برادرانت ملول مشو .

بحار الأنوار_ به نقل از فائد _: خدمت امام کاظم علیه السلام رسیدم و عرض کردم : فدایت شوم ! مردم ، چه آنهایی که به این امر (امامت) معتقدند و چه آنان که منکرند ، به زیارت حسین علیه السلام می روند و [حتی ]زنان ، سواره برای زیارت، رهسپار می شوند و حالت شهرت به وجود آمده است و من به علّت ترس از شهرت، از رفتن به زیارت باز ایستاده ام . حضرت لختی درنگ کرد و جوابم را نداد . سپس رو به من کرد و فرمود : ای مرد عراقی! اگر آنها خودشان را شهره می کنند ، تو خود را شهره مساز . به خدا قسم هر کس با شناخت و آگاهی به حقِّ حسین، به زیارت او رود ، خداوند گناهان گذشته و آینده او را ببخشد .

ص :82


1- بحار الأنوار : 76/20/6 .
2- بحار الأنوار : 101/26/29 .

ص :83

ص :84

282 - الشُّوری

282 - مشورت

اشاره

(1)

(2)

ص :85


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 75 / 97 باب 48 . کنز العمّال : 3 / 409 و 789 . وسائل الشیعة : 8 / 424 _ 430 «المشورة» .
2- انظر : السفر : باب 1811 ، القضاء بین الناس : باب 3373 .

2106 - الحَثُّ عَلَی المَشورَةِ
2106 - تشویق به مشورت

الکتاب :

«وَ الَّذِینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِم وَ أقامُوا الصَّلاةَ وَ أمرُهُمْ شُورَی بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقناهُم یُنْفِقُونَ». (1)

«فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللّهِ لِنْتَ لَهُم وَ لَو کُنْتَ فَظّا غَلِیْظَ القَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُم وَ اسْتَغفِرْ لَهُمْ وَ شاوِرْهُم فِی الْأمْرِ فَإذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ إنَّ اللّهَ یُحِبُّ المُتَوَکِّلِینَ». (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا مُظاهَرَةَ أوثَقُ مِنَ المُشاوَرَةِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :ما مِن رَجُلٍ یُشاوِرُ أحَدا إلاّ هُدِیَ إلَی الرُّشدِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الحَزمُ أن تَستَشِیرَ ذَا الرَّأیِ و تُطِیعَ أمرَهُ . (5)

2106

تشویق به مشورت

قرآن :

«و آنان که دعوت پروردگارشان را اجابت کردند و نماز گزاردند و کارشان در میانشان [ بر پایه ]مشورت است و از آنچه روزیشان کرده ایم انفاق می کنند» .

«به سبب رحمت خداست که تو با آنان نرمخو شدی . اگر تندخو و سخت دل می بودی ، قطعا از گِرد تو پراکنده می شدند . پس بر آنها ببخشای و برایشان آمرزش بخواه و در کارها با ایشان مشورت کن و چون تصمیم گرفتی بر خدا توکّل کن ، که خدا توکّل کنندگان را دوست دارد» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ پشتیبانی و حمایتی استوارتر از مشورت نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ مردی نیست که با کسی مشورت کند ، مگر آن که به راه درست (حلّ مشکل خود) رهنمون شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :احتیاط و دور اندیشی آن است که با صاحب نظر مشورت کنی و به نظر او عمل نمایی .

ص :86


1- الشوری : 38 .
2- آل عمران : 159 .
3- المحاسن : 2/435/2509 .
4- مجمع البیان : 9/51 .
5- بحار الأنوار : 75/105/41 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بَعَثَنِی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله علی الیَمَنِ، فقالَ و هو یُوصِینی : یا عَلِیُّ ، ما حارَ مَنِ استَخارَ ، و لا نَدِمَ مَنِ استَشارَ . (1)

عنه علیه السلام :مَن شاوَرَ ذَوِی العُقولِ استَضاءَ بأنوارِ العُقولِ . (2)

عنه علیه السلام :المَشورَةُ تَجلِبُ لکَ صَوابَ غَیرِکَ . (3)

عنه علیه السلام :المُستَشِیرُ مُتَحَصِّنٌ مِنَ السَّقَطِ . (4)

عنه علیه السلام :المُستَشِیرُ علی طَرَفِ النَّجاحِ . (5)

عنه علیه السلام :المُشاوَرَةُ راحَةٌ لکَ و تَعَبٌ لِغَیرِکِ . (6)

عنه علیه السلام :الاستِشارةُ عَینُ الهِدایَةِ ، و قد خاطَرَ مَنِ استَغنی بِرَأیِهِ . (7)

عنه علیه السلام :لا ظَهِیرَ کالمُشاوَرَةِ . (8)

عنه علیه السلام :شاوِرْ قَبلَ أن تَعزِمَ ، و فَکِّرْ قَبلَ أن تُقدِمَ . (9)

عنه علیه السلام :إذا أنْکَرتَ مِن عَقلِکَ شیئا فاقتَدِ بِرَأیِ عاقِلٍ یُزِیلُ ما أنکَرتَهُ . (10)

امام علی علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا به [ اِمارت ]یمن فرستاد و در مقام سفارش به من فرمود : ای علی! کسی که از خدا طلب خیر کرد سرگردان نشد و کسی که مشورت نمود پشیمان نگشت .

امام علی علیه السلام :هرکه با خردمندان مشورت کند ، از پرتو خردها روشنایی گیرد .

امام علی علیه السلام :مشورت کردن ، اندیشه های درست دیگران را برای تو کسب می کند .

امام علی علیه السلام :کسی که مشورت کند ، از لغزیدن در خطاها مصون می ماند .

امام علی علیه السلام :مشورت کننده ، در آستانه موفّقیت است .

امام علی علیه السلام :مشورت کردن ، مایه راحتی تو و زحمت دیگری است .

امام علی علیه السلام :مشورت کردن ، دیده راهیابی است و کسی که به رأی و نظر خویش اکتفا کند ، خود را به خطر افکنده است .

امام علی علیه السلام :هیچ پشتیبانی چون مشاوره نیست .

امام علی علیه السلام :پیش از آن که تصمیم بگیری ، مشورت کن و پیش از آن که اقدام کنی ، بیندیش .

امام علی علیه السلام :هرگاه با فکر خود به جایی نرسیدی ، از اندیشه خردمندی که مشکل تو را حَلّ می کند پیروی کن .

ص :87


1- الأمالی للطوسی : 136/220 .
2- غرر الحکم : 8634 .
3- غرر الحکم : 1509 .
4- غرر الحکم : 1207 .
5- غرر الحکم : 1217 .
6- غرر الحکم : 1857 .
7- نهج البلاغة : الحکمة 211 .
8- نهج البلاغة: الحکمة54 .
9- غرر الحکم : 5754 .
10- غرر الحکم : 4156 .

عنه علیه السلام :لا یَستَغنِی العاقِلُ عَنِ المُشاوَرَةِ . (1)

عنه علیه السلام :حقٌّ عَلَی العاقِلِ أن یُضِیفَ إلی رَأیِهِ رَأیَ العُقَلاءِ ، و یَضُمَّ إلی عِلمِهِ عُلومَ الحُکَماءِ . (2)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :ما تَشاوَرَ قَومٌ إلاّ هُدُوا إلی رُشدِهِم . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :فی التوراةِ أربَعةُ أسطُرٍ : مَن لا یَستَشِیرُ یَندَمُ ......... . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَن یَهلِکَ امرُؤٌ عن مَشورَةٍ . (5)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :مَنِ استَشارَ لَم یَعدَمْ عِندَ الصَّوابِ مادِحا ، و عندَ الخَطَأِ عاذِرا . (6)

مکارم الأخلاق عن الحَسنِ بنِ الجَهمِ :کُنّا عند الرِّضا علیه السلام فَذَکرْنا أباهُ ، فقالَ : کانَ عَقلُهُ لا تُوازی بِهِ العُقولُ، و ربّما شاوَرَ الأسوَدَ مِن سُودانِهِ ، فقِیلَ لَهُ : تُشاوِرُ مِثلَ هذا ؟!

فقالَ : إنّ اللّهَ تبارکَ و تعالی ربّما فَتَحَ علی لِسانِهِ . (7)

(8)

امام علی علیه السلام :خردمند ، از مشورت کردن بی نیاز نیست .

امام علی علیه السلام :بر خردمند لازم است که رأی خردمندان را به رأی و نظر خود بیفزاید و دانش حکیمان را به دانش خود اضافه کند .

امام حسن علیه السلام :هیچ مردمی با هم مشورت نکردند، مگر آن که راه درست (حلّ مشکلات) خود را پیدا کردند .

امام باقر علیه السلام :در تورات چهار جمله آمده است : [از جمله:] کسی که مشورت نکند ، پشیمان شود ......... .

امام صادق علیه السلام :آدمی هیچ گاه از مشورت کردن هلاک نمی شود .

امام کاظم علیه السلام :کسی که مشورت کند، اگر کارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستایند و اگر اشتباه کند ، معذورش دارند .

مکارم الأخلاق_ به نقل از حسن بن جهم _در حضور امام رضا علیه السلام بودیم که از پدر بزرگوارش سخن به میان آمد. حضرت فرمود : هیچ خردی با خرد آن حضرت برابری نمی کرد ، ولی با این حال، گاه با یکی از غلامان سیاه خود مشورت می کرد . به ایشان عرض شد : با چنین کسی مشورت می کنی؟ فرمود : چه بسا که خداوند تبارک و تعالی [نظر درست را ]از زبان او جاری کند .

ص :88


1- غرر الحکم : 10693 .
2- غرر الحکم : 4920 .
3- تحف العقول : 233 .
4- المحاسن : 2/436/2510 .
5- المحاسن : 2/436/2512 .
6- الدرّة الباهرة : 34 .
7- مکارم الأخلاق : 2/99/2283 .
8- (انظر) الشرکة : باب 1979 .

2107 - حِکمَةُ المَشورَةِ
2107 - حکمت مشورت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما حُضَّ علی المُشاوَرَةِ لأنّ رَأیَ المُشیرِ صِرْفٌ ، و رَأیَ المُستَشِیرِ مَشُوبٌ بالهَوی. (1)

2107

حکمت مشورت

امام علی علیه السلام :به مشورت کردن تشویق شده است ؛ چون نظرِ طرفِ مشورت، خالص [از انگیزه های شخصی ]است و نظر مشورت کننده، آمیخته به هوس (خواهشها و انگیزه های فردی) می باشد .

2108 - الاِستِخارَةُ قَبلَ الاِستِشارَةِ
2108 - طلب خیر پیش از مشورت

مکارم الأخلاق :قالَ الصّادقُ علیه السلام : إذا أرَدتَ أمرا فلا تُشاوِرْ فیهِ أحَدا حتّی تُشاوِرَ رَبَّکَ. قالَ [الرّاوی] : قلتُ لَهُ : و کیفَ اُشاوِرُ رَبّی؟ قالَ : تقولُ: «أستَخِیرُ اللّهَ» مائةَ مرّةٍ ، ثُمّ تُشاوِرُ الناسَ ؛ فإنّ اللّهَ یُجرِی لکَ الخِیَرَةَ علی لِسانِ مَن أحَبَّ . (2)

(3)

2108

طلب خیر پیش از مشورت

مکارم الأخلاق :امام صادق علیه السلام فرمود : هرگاه اراده کاری کردی، پیش از مشورت با پروردگارت، با هیچ کس مشورت مکن . راوی می گوید : عرض کردم : چگونه با پروردگارم مشورت کنم؟ فرمود : صد مرتبه می گویی : از خدا خیر (راه درست) را می طلبم ، سپس با مردم مشورت می کنی . در این صورت خداوند خیر و صلاح تو را بر زبان هرکه دوست داشته باشد، جاری می سازد.

2109 - مَن لا یَنبَغی مُشاوَرَتُهُم
2109 - کسانی که شایسته مشورت نیستند

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ للامام علیّ علیه السلام _: یا علیُّ ، لا تُشاوِرْ جَبانا فإنّهُ یُضَیِّقُ علَیکَ المَخرَجَ ، و لا تُشاوِرِ البَخیلَ فإنّهُ یَقْصُرُ بکَ عن غایَتِکَ ، و لا تُشاوِرْ حَریصا فإنّهُ یُزَیِّنُ لکَ شَرَها . (4)

2109

کسانی که شایسته مشورت نیستند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به امام علی علیه السلام _: ای علی! با ترسو مشورت مکن ؛ زیرا او راه حل مشکل را بر تو تنگ می کند و با بخیل مشورت مکن ؛ زیرا او تو را از هدفت باز می دارد و با آدم حریص مشورت مکن ؛ زیرا او آزمندی را در نظرت نیکو جلوه می دهد .

ص :89


1- غرر الحکم : 3908 .
2- مکارم الأخلاق : 2/98/2279 .
3- (انظر) عنوان 159 «الاستخارة» .
4- علل الشرائع : 559/1 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِن کتابِهِ للأشتَرِ لَمّا وَلاّهُ مِصرَ _: لا تُدخِلَنَّ فی مَشورَتِکَ بَخِیلاً یَعِدلُ بکَ عَنِ الفَضلِ و یَعِدُکَ الفَقرَ ، و لا جَبانا یُضعِفُکَ عنِ الاُمورِ ، و لا حَریصا یُزَیِّنُ لکَ الشَّرَهَ بِالجَورِ . (1)

عنه علیه السلام :لا تُدخِلَنَّ فی مَشورَتِکَ بَخیلاً ؛ فَیَعدِلَ بکَ عَنِ القَصدِ و یَعِدَکَ الفَقرَ . (2)

عنه علیه السلام :لا تُشرِکَنَّ فی رَأیِکَ جَبانا ، یُضَعِّفْکَ عنِ الأمرِ ، و یُعَظِّمْ علَیکَ ما لَیسَ بِعَظیمٍ . (3)

عنه علیه السلام :لا تَستَشِرِ الکَذّابَ ؛ فإنّهُ کالسَّرابِ : یُقَرِّبُ علَیکَ البَعیدَ و یُبَعِّدُ علَیکَ القَریبَ . (4)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و مُشاوَرَةَ النِّساءِ إلاّ مَن جُرِّبَتْ بکَمالِ عَقلٍ ؛ فإنّ رَأیَهُنَّ یَجُرُّ إلَی الأفَنِ ، و عَزمَهُنَّ إلی وَهَنٍ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تُشاوِرْ أحمَقَ ، و لا تَستَعِنْ بِکَذّابٍ، و لا تَثِقْ بمَوَدَّةِ مَلولٍ ؛ فإنّ الکَذّابَ یُقَرِّبُ لکَ البَعیدَ و یُبَعِّدُ لکَ القَریبَ ، و الأحمَقَ یُجهِدُ لکَ نَفسَهُ و لا یَبلُغُ ما تُرِیدُ ، و المَلولَ أوثَقَ ما کُنتَ بهِ خَذَلَکَ ، و أوصَلَ ما کُنتَ لَهُ قَطَعَکَ . (6)

امام علی علیه السلام_ در فرمان حکومت مصر به مالک اشتر _نوشت : در مشورت خود نه بخیل را داخل گردان ؛ که او تو را از نیکی و بخشش کردن باز می دارد و از تنگدستی می ترساند ، و نه ترسو را ، چه او تو را در اقدام به کارها، سست می کند، و نه آزمند را ، چون طمع ورزی ستمگرانه را در نظرت بیاراید .

امام علی علیه السلام :در مشورت خود بخیل را داخل مگردان که تو را از حق و میانه روی باز می دارد و از فقر می ترساند.

امام علی علیه السلام :زنهار ، در [رأی و] اندیشه خود ترسو را شریک مگردان که اراده تو را در انجام کارها به ضعف می کشاند و آنچه را که بزرگ نیست در نظرت بزرگ می نمایاند .

امام علی علیه السلام :با دروغگو مشورت مکن ؛ چون دروغگو ، مانند سراب ، دور را در نظرت نزدیک نشان می دهد و نزدیک را دور .

امام علی علیه السلام :از مشورت کردن با زنان بپرهیز ، مگر آن که زنی به کمالِ عقل آزموده شده باشد ؛ چرا که رأی زنان به کاستی می کشاند ، و عزمشان به سستی .

امام صادق علیه السلام :با احمق مشورت مکن و از دروغگو کمک مگیر و به دوستی آدم افسرده تکیه مکن ؛ زیرا دروغگو دور را نزدیک و نزدیک را در نظرت دور جلوه می دهد، و احمق خودش را برای تو خسته می کند، امّا به آنچه می خواهی نمی رساندت، و آدم افسرده در زمانی که کاملاً به او اعتماد داری ، تنهایت می گذارد و در اوج ارتباطت با او ، از تو می بُرد .

ص :90


1- نهج البلاغة : الکتاب 53 .
2- غرر الحکم : 10348 .
3- غرر الحکم : 10349 .
4- غرر الحکم : 10351 .
5- بحار الأنوار : 103/253/56 .
6- تحف العقول : 316 .

عنه علیه السلام :لا تُشاوِرْ مَن لا یُصَدِّقُهُ عَقلُکَ ، و إن کانَ مَشهورا بالعَقلِ و الوَرَعِ . (1)

امام صادق علیه السلام :با کسی که اندیشه ات او را قبول ندارد، مشورت مکن ، هر چند به خردمندی و پارسایی شهرت داشته باشد .

2110 - مَن یَنبَغی مُشاوَرَتُهُم
2110 - افراد شایسته مشورت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اِستَرشِدُوا العاقِلَ ، و لا تَعصُوهُ فَتَندَمُوا . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مُشاوَرَةُ العاقِلِ الناصِحِ رُشدٌ و یُمنٌ و تَوفیقٌ مِنَ اللّهِ ، فإذا أشارَ عَلَیکَ الناصِحُ العاقِلُ فإیّاکَ و الخِلافَ ؛ فإنّ فی ذلکَ العَطَبَ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن شاوَرَ ذَوی الألبابِ ، دُلَّ عَلَی الصَّوابِ . (4)

عنه علیه السلام :شاوِرْ ذَوی العُقولِ ، تَأمَنِ الزَّلَلَ و النَّدَمَ . (5)

2110

افراد شایسته مشورت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خردمند راهنمایی بگیرید و با او مخالفت نکنید که پشیمان می شوید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مشورت کردن با خردمندِ خیرخواه ، مایه هدایت و میمنت است و توفیقی است از جانب خداوند ؛ پس هرگاه مشاور دلسوز و خردمند تو را راهنمایی کرد ، مبادا مخالفت کنی که موجب نابودی می شود .

امام علی علیه السلام :هر که با خردمندان مشورت کند ، به راه درست هدایت شود .

امام علی علیه السلام :با خردمندان مشورت کن تا از لغزش و پشیمانی در امان مانی .

ص :91


1- بحار الأنوار : 75/103/33 .
2- الأمالی للطوسی : 153/252 .
3- المحاسن : 2/438/2519 .
4- الإرشاد : 1/300 .
5- غرر الحکم : 5755 .

عنه علیه السلام :أفضَلُ مَن شاوَرتَ ذو التَّجارِبِ . (1)

عنه علیه السلام :خَیرُ مَن شاوَرتَ ، ذَوُو النُّهی و العِلمِ و اُولو التَّجارِبِ و الحَزمِ . (2)

عنه علیه السلام :شاوِر فی حَدِیثِکَ الذینَ یَخافُونَ اللّهَ . (3)

عنه علیه السلام :شاوِرْ فی اُمورِکَ الذینَ یَخشَونَ اللّهَ تَرشُدْ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :شاوِرْ فی أمرِکَ الذینَ یَخشَونَ اللّهَ عَزَّ و جلَّ . (5)

امام علی علیه السلام :بهترین کسان برای مشورتِ تو ، افراد با تجربه هستند .

امام علی علیه السلام :بهترین کسان برای مشورت ، صاحبان خرد و دانشند و افراد با تجربه و دوراندیش .

امام علی علیه السلام :در گفتارِ خود با کسانی مشورت کن که از خدا می ترسند .

امام علی علیه السلام :در کارهای خود با افراد خدا ترس مشورت کن تا راه درست را بیابی .

امام صادق علیه السلام :در کار خود با کسانی مشورت کن که از خداوند عزّ و جلّ می ترسند .

2111 - استِشارةُ الأعداءِ
2111 - مشورت با دشمنان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اِستَشِرْ أعداءَکَ تَعرِفْ مِن رَأیِهِم مِقدارَ عَداوَتِهِم و مَواضِعَ مَقاصِدِهِم . (6)

عنه علیه السلام :اِستَشِرْ عَدُوَّکَ العاقِلَ ، و احذَرْ رَأیَ صَدیقِکَ الجاهِلِ . (7)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :اِتَّبِعْ مَن یُبکِیکَ و هُو لکَ ناصِحٌ ، و لا تَتَّبِعْ مَن یُضحِکَکَ و هُو لکَ غاشٌّ . (8)

2111

مشورت با دشمنان

امام علی علیه السلام :با دشمنانت مشورت کن تا از نظرشان به اندازه عداوت و هدف و مقصودشان پی بری .

امام علی علیه السلام :با دشمن دانایِ خود مشورت کن و از نظر دوستِ نادان خود بپرهیز .

امام باقر علیه السلام :از کسی که تو را بگریاند ، امّا با تو صادق باشد، پیروی کن، و از کسی که تو را بخنداند ، اما با تو یکرنگ نباشد ، پیروی مکن .

ص :92


1- غرر الحکم : 3279 .
2- غرر الحکم : 4990 .
3- الأمالی للصدوق : 380/483 .
4- غرر الحکم : 5756 .
5- بحار الأنوار : 75/98/5 .
6- غرر الحکم : 2462 .
7- غرر الحکم : 2471 .
8- المحاسن : 2/440/2526 .

2112 - حُدودُ المَشورَةِ
2112 - مرزهای مشورت

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ المَشورَةَ لا تکونُ إلاّ بِحُدُودِها الأربَعةِ ......... فأوَّلُها أن یکونَ الذی تُشاوِرُهُ عاقِلاً ، و الثانیةُ أن یَکونَ حُرّا مُتَدَیِّنا ، و الثالثةُ أن یکونَ صَدیقا مُواخِیا ، و الرابعةُ أن تُطلِعَه علی سِرِّکَ فَیکونَ عِلمُهُ بهِ کَعِلمِکَ ثُمّ یُسِرَّ ذلکَ و یَکتُمَهُ . (1)

2112

مرزهای مشورت

امام صادق علیه السلام :مشورت جز با مرزهای چهارگانه آن صحیح نیست . . . نخستین مرز آن این است که کسی که با او مشورت می کنی خردمند باشد ، دوم این که آزاده و متدین باشد ، سوم این که دوست و برادر وار باشد، و چهارم این که راز خود را به او بگویی و او به اندازه خودت از آن راز آگاه باشد ، اما آن را بپوشاند و به کسی نگوید .

2113 - الحَثُّ عَلی إرشادِ المُستَشیرِ
2113 - تشویق به راهنمایی کردن مشورت خواه

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تَصَدَّقُوا علی أخِیکُم بِعِلمٍ یُرشِدُهُ و رَأیٍ یُسَدِّدُهُ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :إرشادُ المُستَشِیرِ قَضاءٌ لِحَقِّ النِّعمَةِ . (3)

عنه علیه السلام :حَقُّ المُستَشیرِ إنْ عَلِمتَ أنَّ لَهُ رَأیا (4) أشَرتَ علَیهِ ، و إن لَم تَعلَمْ أرشَدتَهُ إلی مَن یَعلَمُ . (5)

2113

تشویق به راهنمایی کردن مشورت خواه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با دانشی که برادر [دینی ]شما را راهنمایی می کند و با نظری که راه درست را به او نشان می دهد ، به وی صدقه بدهید .

امام زین العابدین علیه السلام :راهنمایی کردن مشورت خواه ، گزاردن حق نعمت است .

امام زین العابدین علیه السلام :حق مشورت کننده این است ، که اگر برای راهنمایی او نظری داری ، راهنماییش کنی و اگر اطلاعی نداشته باشی او را به کسی که [در آن زمینه ]آگاهی دارد ، راهنمایی کنی .

ص :93


1- مکارم الأخلاق : 2/98/2280 .
2- بحار الأنوار : 75/105/40 .
3- تحف العقول : 283 .
4- فی الأمالی للصدوق: 456/610 « ......... له رأیا حسنا» .
5- الخصال : 570/1 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اِعلَمْ أنّ ضارِبَ عَلِیٍّ علیه السلام بالسَّیفِ و قاتِلَهُ لَوِ ائتَمَنَنی و استَنصَحَنی و استَشارَنی ثُمّ قَبِلتُ ذلکَ مِنهُ لأَدَّیتُ إلَیهِ الأمانَةَ . (1)

امام صادق علیه السلام :بدان که [حتی] اگر ضارب و قاتل علی علیه السلام به من امانتی سپارد و از من راهنمایی و مشورت بخواهد و من هم خواست او را بپذیرم ، امانت را به او برمی گردانم .

2114 - آدابُ المُستَشارِ
2114 - آداب کسی که مورد مشورت قرار می گیرد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تکونَنَّ أوَّلَ مُشِیرٍ ، و إیّاکَ و الرأیَ الفَطِیرَ ، و تَجَنَّبِ ارتِجالَ الکلامِ ، و لا تُشِرْ علی مُستَبِدٍّ بِرَأیِهِ ، و لا علی وَغدٍ ، و لا علی مُتَلَوِّنٍ ، و لا علی لَجُوجٍ ، و خَفِ اللّهَ فی مُوافَقَةِ هَوَی المُستَشِیرِ ؛ فإنّ التِماسَ مُوافَقَتِهِ لُؤمٌ ، و سُوءَ الإسماعِ منهُ خیانَةٌ . (2)

2114

آداب کسی که مورد مشورت قرار می گیرد

امام علی علیه السلام :[در مشورت] نخستین کسی مباش که نظر می دهد و از اظهار رأی خام و ناپخته بپرهیز و از ناسنجیده گویی دوری کن و به آدمِ خودرأی و سست اندیش و دمدمی مزاج و لجوج مشورت مده و از خدا بترس و سعی نکن در مشورت، مطابق میل و هوس مشورت خواه نظر دهی؛ زیرا که باب میل او مشورت دادن پستی است؛ و خوب گوش ندادن به حرفهای او خیانت است .

2115 - التَّحذیرُ مِن خِیانَةِ المُستَشیرِ
2115 - پرهیز از خیانت در مشورت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن غَشَّ المسلمینَ فی مَشورَةٍ فقد بَرِئتُ مِنهُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :مَنِ استَشارَهُ أخُوهُ المؤمنُ فلَم یَمحَضْهُ النَّصیحَةَ سَلَبَهُ اللّهُ لُبَّهُ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :خِیانَةُ المُستَسلِمِ و المُستَشِیرِ مِن أفظَعِ الاُمورِ ، و أعظَمِ الشُّرورِ ، و مُوجِبُ عذابِ السَّعیرِ . (5)

2115

پرهیز از خیانت در مشورت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه به مسلمانان در مشورتی خیانت کند ، من از او بیزارم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه برادر مؤمنش با وی مشورت کند و او صادقانه راهنماییش نکند ، خداوند عقلش را از او بگیرد .

امام علی علیه السلام :خیانت کردن به فرد تسلیم شده و شخص مشورت خواه ، از شنیع ترین کارها و بزرگترین بدیهاست و موجب عذابِ آتشِ فروزان می شود .

ص :94


1- تحف العقول : 374 .
2- الدرّة الباهرة : 31 .
3- عیون أخبار الرِّضا : 2/66/296 .
4- بحار الأنوار : 75/104/36 .
5- غرر الحکم : 5075 .

عنه علیه السلام :ظُلمُ المُستَشیرِ ظُلمٌ و خِیانَةٌ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَنِ استَشارَ أخاهُ فَلَم یَنصَحْهُ مَحْضَ الرَّأیِ سَلَبَهُ اللّهُ رَأیَهُ . (2)

2116 - الشُّوری فی أمرِ الإمامَةِ
2116 - مشورت در امر امامت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :فَیا للّهَِ و لِلشُّوری ! متَی اعتَرَضَ الرَّیبُ فِیَّ مع الأوَّلِ مِنهُم ، حتّی صِرتُ اُقرَنُ إلی هذهِ النَّظائرِ ؟! (3)

عنه علیه السلام_ مِن کتابٍ لَهُ إلی معاویةَ _: إنّهُ بایَعَنی القَومُ الذینَ بایَعُوا أبا بکرٍ و عُمَرَ و عُثمانَ علی ما بایَعُوهُم علَیهِ ، فلَم یَکُن لِلشاهِدِ أن یَختارَ ، و لا للغائبِ أن یَرُدَّ ، و إنّما الشُّوری لِلمُهاجِرِینَ و الأنصارِ ، فإنِ اجتَمَعُوا علی رَجُلٍ و سَمَّوهُ إماما کانَ ذلکَ للّهِِ رِضا . (4)

عنه علیه السلام :أیُّها الناسُ ، إنّ أحَقَّ الناسِ بهذا الأمرِ أقواهُم علَیهِ ، و أعلَمَهُم (أعمَلَهم) بأمرِ اللّهِ فیهِ ......... لَئن کانتِ الإمامةُ لا تَنعَقِدُ حتّی یَحضُرَها عامَّةُ الناسِ فما إلی ذلکَ سَبیلٌ ، و لکنْ أهلُها یَحکُمُونَ علی مَن غابَ عَنها ، ثُمّ لیسَ للشاهِدِ أن یَرجِعَ ، و لا للغائبِ أن یَختارَ . (5)

امام علی علیه السلام :ستم کردن به مشورت خواه ، هم ستم است و هم خیانت .

امام صادق علیه السلام :هرکه با برادر خود مشورت کند و او خالصانه راهنماییش نکند ، خداوند اندیشه او را از وی بگیرد .

2116

مشورت در امر امامت

امام علی علیه السلام :ای داد از آن شورا! چگونه درباره من تردید کردند و با آن اوّلی (ابو بکر) برابرم دانستند، تا جایی که امروز با این اشخاص (شورای منتخب عمر) همردیف شده ام؟

امام علی علیه السلام_ در نامه خود به معاویه _نوشت : همان مردمی که با ابو بکر و عمر و عثمان بیعت کردند با من نیز بیعتی همان گونه کردند . بنا بر این ، آن که [در موقع بیعت با من] حاضر بوده است ، نسزد که [جز مرا ]انتخاب کند و آن که حاضر نبوده ، حق ندارد نپذیرد . مشورت، حق مهاجران و انصار است . اگر آنان درباره مردی توافق کردند و او را پیشوا نامیدند ، خشنودی خدا نیز در آن است .

امام علی علیه السلام :ای مردم! سزاوارترین مردمان به این امر (خلافت و پیشوایی) تواناترین آنها بر آن و داناترینشان [عمل کننده ترینشان] به فرمان خدا در زمینه آن است . . . اگر پیشواییْ، جز با حضور همه مردم تحقق نیابد ، در آن صورت هرگز این کار صورت نخواهد گرفت (چون حضور همه مردم برای تعیین خلیفه و رهبر در یک جا، ناشدنی است) ، اما کسانی که اهل آن هستند از طرف کسانی که حضور ندارند نظر می دهند . در این صورت ، آن که حضور داشته نباید از نظر خود برگردد [و بیعت شکند] و آن که حضور نداشته است ، حق انتخاب [کسی دیگر را] ندارد .

ص :95


1- غرر الحکم : 6037 .
2- المحاسن : 2/438/2521 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 3 .
4- نهج البلاغة : الکتاب 6 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 173 .

عنه علیه السلام_ عند تشکیلِ الشوری لتعیین الخلیفة بعد عمر _: لَن یُسرِعَ أحَدٌ قَبلی إلی دَعوَةِ حَقٍّ ، و صِلَةِ رَحِمٍ ، و عائدةِ کَرَمٍ ، فَاسمَعُوا قَولی ، و عُوا مَنطِقِی ، عسی أن تَرَوا هذَا الأمرَ مِن بعدِ هذَا الیَومِ تُنتَضی فیهِ السُّیوفُ ، و تُخانُ فیهِ العُهودُ ، حتّی یکونَ بعضُکُم أئمّةً لأِهلِ الضَّلالَةِ ، و شِیعَةً لأهلِ الجَهالَةِ . (1)

بحار الأنوار :_ کانَ مِن شروطِ الإمام الحسن علیه السلام فی مُعاهَدَتِهِ مَعَ معاویةَ _: لیسَ لِمُعاویةَ بنِ أبی سُفیانَ أن یَعهَدَ إلی أحَدٍ مِن بَعدِهِ عَهدا ، بَل یکونُ الأمرُ مِن بَعدِهِ شُوری بَینَ المسلمینَ (2) . (3)

(4)

امام علی علیه السلام_ هنگام شورا برای تعیین خلیفه پس از مرگ عمر _می فرمود : هیچ کس پیش از من به اجابتِ دعوتِ حق، و پیوند با خویشان، و احسان نشتافته است . پس ، سخنم را بشنوید و گفتارم را بفهمید ؛ چه بسا پس از امروز ، امر خلافت را خواهید دید که شمشیرها در آن کشیده و پیمانها شکسته خواهد شد ، تا جایی که بعضی از شما پیشوایِ گمراهان خواهید شد و پیرو نادانان .

بحار الأنوار :_ از جمله شروطی که امام حسن علیه السلام در صلح نامه اش برای معاویه گذاشت این بود _: معاویة بن ابی سفیان حق ندارد پس از خود احدی را به خلافت برگزیند ، بلکه پس از او موضوع خلافت به شورای مسلمانان وا گذار خواهد شد . (5)

ص :96


1- نهج البلاغة : الخطبة 139 .
2- . بحار الأنوار : 44/65/13 .
3- بما أن الروایات دلت _ و بنحو قطعی _ علی ان الإمامة لا تکون بالشوری ، و أن تعیین الإمام بعد النبیّ صلی الله علیه و آله لا یکون إلاّ من اللّه سبحانه و تعالی، فهذه الروایات من باب الجدال بالأحسن و من باب مماشاة الخصم (راجع : الإمامة العامّة: باب 155) .
4- (انظر) الإمامة العامة : باب 155 .
5- با عنایت به روایاتی که به طور قطع اثبات می کنند امامت شورایی نیست و انتخاب امام پس از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله باید از طرف خداوند متعال باشد، این روایات از باب جدال احسن و مماشات بر مبنای خصم صادر شده است (ر. ک : امامت عامّه : باب 155) .

2117 - مُشاوَرَةُ الإمامِ
2117 - مشورت کردن امام

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَکُفُّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ ، أو مَشورَةٍ بِعَدلٍ ؛ فإنّی لَستُ فی نَفسِی بِفَوقِ أن اُخطِئَ ، و لا آمَنُ ذلکَ مِن فِعلی ، إلاّ أن یَکفِیَ اللّهُ مِن نَفسِی ما هُو أملَکُ بهِ مِنّی . (1)

عنه علیه السلام_ لِعبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ و قد أشارَ علَیهِ فی شَیءٍ لم یُوافِقْ رَأیَهُ _: لکَ أن تُشِیرَ عَلَیَّ ، و أری ، فإن عَصَیتُکَ فَأطِعنی . (2)

عنه علیه السلام_ لِطَلحةَ و الزُّبیرِ بَعد بَیعَتِهِ بالخِلافَةِ ، و قد عَتَبا علَیهِ مِن تَرکِ مَشورَتِهِما ، و الاستِعانَةِ فی الاُمُورِ بِهِما _: و اللّهِ ، ما کانَت لی فِی الخِلافَةِ رَغبَةٌ ......... فلمّا أفضَتْ إلَیَّ نَظَرتُ إلی کتابِ اللّهِ و ما وَضَعَ لَنا و أمَرَنا بِالحُکمِ بهِ فَاتَّبَعتُهُ ، و ما استَنَّ النَّبِیُّ صلی الله علیه و آله فاقتَدَیتُهُ ، فلَم أحتَجْ فی ذلکَ إلی رَأیِکُما ، و لا رَأیِ غَیرِکُما ، و لا وَقَعَ حُکمٌ جَهِلتُهُ ، فَأستَشِیرَکُما و إخوانِی مِن المسلمینَ ، و لَو کانَ ذلکَ لَم أرغَبْ عَنکُما ، و لا عَن غَیرِکُما . (3)

2117

مشورت کردن امام

امام علی علیه السلام :از گفتن سخن حق ، یا مشورت دادن عادلانه ، خودداری نکنید ؛ زیرا من خود را بالاتر از این که خطا کنم نمی دانم و از اشتباهکاری ایمن نیستم ، مگر این که خدای بزرگ مرا حفظ کند که اختیاردار هموست .

امام علی علیه السلام_ به عبد اللّه بن عباس که ایشان را به چیزی راهنمایی کرد، که با نظر ایشان سازگاری نداشت _فرمود : تو حق داری نظرت را به من بگویی، و من هم نظر خاص خود را دارم . بنا بر این ، اگر بر خلاف [نظر] تو عمل کردم تو از من پیروی کن .

امام علی علیه السلام_ بعد از آن که با ایشان به خلافت بیعت شد و آنگاه که طلحه و زبیر از آن حضرت انتقاد کردند که با آنان مشورت نمی کند و در کارها از ایشان کمک نمی گیرد _فرمود : به خدا سوگند که من به خلافت رغبتی نداشتم . . . اما چون به من رسید ، به کتاب خدا و دستورها و تکالیف آن در زمینه حکومت نگریستم و از آن پیروی کردم و به روشی که پیامبر وضع کرده نیز نگاه کردم و آن را سرمشق قرار دادم . بنا بر این ، در این زمینه (حکومت) نه به نظر شما دو تن نیازی داشتم و نه به نظر غیر شما و هیچ حکمی هم پیش نیامده که آن را ندانم و در نتیجه با شما و برادران مسلمانم مشورت کنم . اگر چنین مسئله ای پیش می آمد ، نه از شما روی می گردانم و نه از دیگران .

ص :97


1- نهج البلاغة : الخطبة 216 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 321 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 205 .

ص :98

283 - مشیئة اللَّه

283 - خواست خدا

اشاره

(1)

(2)

ص :99


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 5 / 84 باب 3 «المشیئة و الإرادة» . بحار الأنوار : 76 / 304 باب 58 ، 71 / 98 باب 63 «الاستثناء بمشیئة اللّه » . کنز العمّال : 3 / 55 ، 679 «الاستثناء» .
2- انظر : عنوان 4 «الأجل» ، 442 «القضاء و القدر» ، 431 «القدر» .

2118 - الحَثُّ عَلَی الاستِثناءِ بِمَشیئَةِ اللَّهِ
2118 - ترغیب به ان شاء اللَّه گفتن

الکتاب :

«وَ لا تَقُوْلَنَّ لِشَیْءٍ إنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَدَا * إلاّ أنْ یَشاءَ اللّهُ و اذْکُرْ رَبَّکَ إذا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسَی أنْ یَهدِیَنِ رَبِّی لِأقرَبَ مِنْ هذا رَشَدا». (1)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ مِن تَمامِ إیمانِ العَبدِ أن یَستَثنِیَ فِی کُلِّ شَیءٍ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :و أیمُ اللّهِ _ یَمینا أستَثنِی فیها بِمَشیئَةِ اللّهِ _ لأَرُوضَنَّ نفسِی ریاضَةً تَهُشُّ مَعَها إلَی القُرصِ إذا قَدَرَت علَیهِ مَطعوما ، و تَقنَعُ بالمِلحِ مَأدُوما . (3)

عنه علیه السلام :إنّ قَوما مِن الیَهودِ سَألُوا النبیَّ صلی الله علیه و آله عَن شیءٍ ، فقالَ : ائتُونی غَدا _ و لم یَستَثنِ _ حتّی اُخبِرَکُم ، فَاحتَبَسَ عَنهُ جَبرَئیلُ علیه السلام أربَعینَ یَوما ، ثُمّ أتاهُ و قالَ : «و لا تَقُولَنَّ لِشَیْءٍ إنِّی فاعِلٌ ذلِکَ غَدَا * إلاّ أنْ یَشاءَ اللّهُ و اذْکُرْ رَبَّکَ إذا نَسِیْتَ وَ قُلْ عَسَی أنْ یَهدِیَنِ رَبِّی لِأقرَبَ مِنْ هذا رَشَدا » . (4)

2118

ترغیب به ان شاء اللّه گفتن

قرآن :

«هرگز در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد . مگر خداوند بخواهد . و چون فراموش کنی ، پروردگارت را به یاد آر و بگو : امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیکتر از این به صواب است ، هدایت کند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه کامل بودن ایمان بنده این است که در هر کاری «اِن شاء اللّه » بگوید .

امام علی علیه السلام :سوگند به خدا _ سوگندی که در آن مشیّت خدا را استثنا می کنم _ نفْس خود را چنان ریاضت دهم که اگر برای خوراک خود به قُرص نانی دست یابد ، شاد گردد و از نانخورش به نمک قناعت کند .

امام علی علیه السلام :گروهی از یهود چیزی از پیامبر صلی الله علیه و آله پرسیدند ، حضرت فرمود : فردا بیایید تا جوابتان را بدهم _ و اِن شاء اللّه نگفت _ ؛ پس تا چهل روز از آمدن جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر جلوگیری شد . و پس از آن، بر پیامبر فرود آمد و گفت : «هرگز در مورد چیزی مگوی که من آن را فردا انجام خواهم داد. مگر خداوند بخواهد، و چون فراموش کنی، پروردگارت را به یاد آور و بگو: امید که پروردگارم مرا به راهی که نزدیک تر از این به صواب است، هدایت کند» .

ص :100


1- الکهف : 23 ، 24 .
2- کنز العمّال : 5468 .
3- نهج البلاغة : الکتاب 45 .
4- تفسیر العیّاشیّ : 2/324/14 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عَن قولِهِ تعالی : «و اذْکُرْ رَبَّکَ إذا نَسِیتَ» _: أن تَستَثنِیَ ، ثُمّ ذَکَرتَ بَعدُ ، فَاستَثنِ حینَ تَذکُرُ . (1)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از آیه «و چون فراموش کنی ، پروردگارت را به یاد آر» _فرمود : یعنی اگر فراموش کردی «اِن شاء اللّه » بگویی و بعد یادت آمد ، همان زمان که به یادت آمد ، «اِن شاء اللّه » بگو .

ص :101


1- تفسیر العیّاشیّ : 2/325/19 .

ص :102

284 - الشَّیب

284 - پیری

اشاره

(1)

ص :103


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 75 / 136 باب 52 «إجلال ذی الشَّیبة» .

2119 - الشَّیبُ
2119 - پیری و موی سپید

الکتاب :

«قالَ رَبِّ إنِّی وَهَنَ العَظْمُ مِنِّی و اشْتَعَلَ الرَّأسُ شَیْبا وَ لَمْ أکُنْ بِدُعائِکَ رَبِّ شَقِیّا». (1)

«اللّهُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفا وَ شَیْبَةً یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ هُوَ العَلِیمُ القَدِیرُ». (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الشَّیخُ شابٌّ علی حُبِّ أنیسٍ ، و طُولِ حَیاةٍ ، و کَثرَةِ مالٍ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المَشِیبُ رسولُ المَوتِ . (4)

عنه علیه السلام :الشَّیبُ آخِرُ مَواعیدِ الفَناءِ . (5)

عنه علیه السلام :إذَا ابیَضَّ أسوَدُکَ ماتَ أطیَبُکَ . (6)

عنه علیه السلام :کَفی بالشَّیبِ نَذِیرا . (7)

عنه علیه السلام :وَقارُ الشَّیبِ نورٌ و زِینَةٌ . (8)

2119

پیری و موی سپید

قرآن :

«[زکریا] گفت : ای پروردگار من! استخوان من سست گشته و [موی ]سرم از پیری سفید شده است و _ ای پروردگار من _ هرگز در دعای تو ناامید نبوده ام» .

«خداست آن کس که شما را ابتدا ناتوان بیافرید ، آن گاه پس از ناتوانی نیرومند ساخت ، سپس بعد از نیرومندی ناتوانی و پیری داد . هر چه بخواهد می آفریند و او دانای تواناست» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیر ، در علاقه به همدم و زندگی دراز و مال فراوان ، جوان است .

امام علی علیه السلام :موی سپید، پیک مرگ است .

امام علی علیه السلام :موی سپید ، آخرین وعده گاه نیستی است .

امام علی علیه السلام :هرگاه [موی] سیاه تو سپید شود ، خوشترین [دوران عمر] تو از بین برود .

امام علی علیه السلام :موی سپید، برای هشدار دهی [مرگ ]بس است!

امام علی علیه السلام :وقارِ پیری ، روشنایی و زیور است .

ص :104


1- مریم : 4 .
2- الروم : 54 .
3- بحار الأنوار : 77/174/9 .
4- غرر الحکم : 1202.
5- غرر الحکم : 1456.
6- غرر الحکم : 4039.
7- غرر الحکم : 7019.
8- غرر الحکم : 10076 .

عنه علیه السلام :وَقارُ الشَّیبِ أحَبُّ إلَیَّ مِن نَضارَةِ الشَّبابِ . (1)

عنه علیه السلام :إذا شابَ العاقِلُ شَبَّ عَقلُهُ ، إذا شابَ الجاهِلُ شَبَّ جَهلُهُ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :أصبَحَ إبراهیمُ علیه السلام فَرَأی فی لِحیَتِهِ شَیبا شَعرَةً بَیضاءَ ، فقالَ : الحَمدُ للّهِِ رَبِّ العالَمینَ الذی بَلَّغَنی هذَا المَبلَغَ و لَم أعصِ اللّهَ طَرفَةَ عَینٍ . (3)

امام علی علیه السلام :وقار پیری ، نزد من دوست داشتنی تر از خرّمی جوانی است .

امام علی علیه السلام :هرگاه خردمند پیر شود، خرد او جوان گردد ، و هرگاه نادان پیر شود، نادانی او جوان گردد .

امام باقر علیه السلام :ابراهیم علیه السلام صبحگاه موی سفیدی در محاسن خود دید ، گفت : خداوند پروردگار جهانیان را سپاس که مرا به این سن رساند و لحظه ای معصیت او نکردم .

2120 - أوَّلُ مَن شابَ
2120 - نخستین کسی که مویش سپید شد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کانَ الرجُلُ یَموتُ و قد بَلَغَ الهَرَمَ و لَم یَشِبْ ، فکانَ الرجُلُ یَأتِی النادِیَ فیهِ الرجُلُ و بَنُوهُ فلا یَعرِفُ الأبَ مِنَ الابنِ ، فیقولُ : أیُّکُم أبُوکُم ؟ فلَمّا کانَ زمانُ إبراهیمَ فقالَ : اللّهُمّ اجعَلْ لی شَیبا اُعرَفُ بهِ ، قالَ : فَشابَ و ابیَضَّ رَأسُهُ و لِحیَتُهُ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانَ الناسُ لا یَشِیبُونَ ، فَأبصَرَ إبراهیمُ علیه السلام شَیبا فی لِحیَتِهِ ، فقالَ : یا رَبِّ ، ما هذا ؟ فقالَ : هذا وَقارٌ ، فقالَ : رَبِّ زِدنی وَقارا . (5)

2120

نخستین کسی که مویش سپید شد

امام علی علیه السلام :[در روزگاران گذشته] مَرد سالخورده می شد و می مُرد ، اما مویش سپید نمی گشت . به این سبب گاه کسی به محفلی که در آن پدر و پسرانش جمع بودند می آمد ، پدر را از پسر باز نمی شناخت و می پرسید : کدام یک پدر شماست؟ تا آن که روزگار ابراهیم فرارسید . او به درگاه خدا عرض کرد : بار خدایا! مرا پیر گردان تا بدان وسیله باز شناخته شوم . پس ابراهیم پیر شد و موی سر و صورتش سفید گشت .

امام صادق علیه السلام :[در روزگاران گذشته ]موی [سر و ریش] مردم سفید نمی شد . ابراهیم علیه السلام موی سپیدی در محاسن خود دید ، عرض کرد : پروردگارا! این چیست؟ خداوند فرمود : این وقار است . عرض کرد : پروردگارا! بر وقار من بیفزای .

ص :105


1- غرر الحکم : 10099 .
2- غرر الحکم : (4169 _ 4170) .
3- علل الشرائع : 104/2 .
4- علل الشرائع : 104/3 .
5- علل الشرائع : 104/1 .

عنه علیه السلام :ما رَأیتُ شَیئا أسرَعَ إلی شیءٍ مِن الشَّیبِ إلَی المؤمنِ ، و إنّهُ وَقارٌ للمؤمِنِ فی الدنیا ، و نورُ ساطِعٌ یَومَ القِیامَةِ ، بهِ وَقَّرَ اللّهُ تعالی خَلیلَهُ إبراهیمَ علیه السلام ، فقالَ : ما هذا یا رَبِّ ؟ قالَ لَهُ : هذا وَقارٌ ، فقالَ : یا رَبِّ زِدنی وَقارا . (1)

امام صادق علیه السلام :چیزی را ندیدم که به سوی چیزی شتابنده تر از سپیدی موی ، به سوی مؤمن باشد . موی سپید در دنیا برای مؤمن وقار است و در روز قیامت نوری درخشان . خداوند متعال با موی سپید به خلیل خود ابراهیم علیه السلام وقار بخشید . پس ابراهیم عرض کرد : پروردگارا! این چیست؟ خداوند به او فرمود : این وقار است . ابراهیم گفت : پروردگارا! بر وقار من بیفزای .

2121 - الحَثُّ عَلی إجلالِ الکَبیرِ
2121 - احترام نهادن به سالخوردگان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مِن إجلالِ اللّهِ إجلالُ ذی الشَّیبَةِ المُسلمِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ مِن إجلالِی تَوقِیرَ الشَّیخِ مِن اُمَّتی . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :عَظِّمُوا کِبارَکُم و صِلُوا أرحامَکُم . (4)

عنه علیه السلام :لیسَ مِنّا مَن لَم یُوَقِّرْ کبیرَنا و یَرحَمْ صَغِیرَنا . (5)

2121

احترام نهادن به سال خوردگان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :احترام نهادن به مسلمان سالخورده ، احترام به خداوند است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :احترام نهادن به سالخورده امّت من ، احترام نهادن به من است .

امام صادق علیه السلام :بزرگسالان خود را احترام کنید و صله ارحام به جای آورید .

امام صادق علیه السلام :از ما نیست کسی که به بزرگسالان ما حرمت ننهد و با خرد سالانمان مهربان نباشد .

ص :106


1- الأمالی للطوسی : 699/1492 .
2- الکافی : 2/165/1 .
3- کنز العمّال : 6013 .
4- الکافی : 2/165/3 .
5- الکافی : 2/165/2 .

285 - الشِّیعة

285 - شیعه

اشاره

(1)

(2)

ص :107


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 68 / 1 باب 15 «فضائل الشیعة» . کنز العمّال : 1 / 223 «أحادیث مجعولة فی ذمّ الشیعة» .
2- انظر : الصبر : باب 2148 .

2122 - فَضلُ الشِّیعَةِ
2122 - مقام شیعه

الکتاب :

«وَ إنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لإِبْراهِیمَ * إذْ جاءَ ربَّهُ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ». (1)

«فَوَجَدَ فِیْها رَجُلَیْنِ یَقْتَتِلانِ هذا مِنْ شِیْعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ». (2)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شَکَوتُ إلی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله حَسَدَ الناسِ إیَّایَ ، فقالَ : یا علیُّ ، إنّ أوَّلَ أربَعةٍ یَدخُلُونَ الجَنَّةَ أنا و أنتَ و الحَسنُ و الحُسینُ ، و ذُرِّیَّتُنا خَلفَ ظُهُورِنا ، و أحِبّاؤنا خَلفَ ذُرِّیَّتِنا ، و أشیاعُنا عَن أیمانِنا و شَمائلِنا . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :سُئلَت اُمُّ سَلَمَةَ زَوجُ النبیِّ صلی الله علیه و آله عن علِیّ بنِ أبی طالبٍ علیه السلام ، فقالَت : سَمِعتُ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یقولُ : إنّ علیّا و شِیعَتَهُ هُمُ الفائزونَ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَو أنَّ شیعَتَنا استَقامُوا لَصافَحَتهُمُ الملائکةُ ، و لأظَلَّهُمُ الغَمامُ ، و لأَشرَقُوا نَهارا ، و لأَکَلُوا مِن فَوقِهِم و مِن تَحتِ أرجُلِهِم، و لَما سَألُوا اللّهَ شیئا إلاّ أعطاهُم . (5)

2122

مقام شیعه

قرآن :

«و بی گمان ابراهیم از پیروان اوست . آن گاه که با دلی پاک به [پیشگاه ]پروردگارش آمد» .

«پس [موسی ] ، در شهر دو تن را دید که با هم زد و خورد می کنند : یکی از پیروان او و دیگری از دشمنانش» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :از حسد ورزی مردم نسبت به خودم نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله شِکوه کردم . آن حضرت فرمود : ای علی! نخستین چهار نفری که وارد بهشت می شوند، من هستم و تو و حسن و حسین ، و پشت سر ما ذریّه ما، وارد می شوند و پشت سر ذریه ما دوستداران ما و شیعیان ما از سمت راست و چپ ما .

امام باقر علیه السلام :از امّ سلمه ، همسر پیامبر صلی الله علیه و آله ، درباره علی بن ابی طالب علیه السلام سؤال شد ، گفت : از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرماید : علی و شیعیان او همان رستگارانند .

امام صادق علیه السلام :اگر شیعیان ما راست و استوار بودند فرشتگان با آنان دست می دادند و ابرها بر سرشان سایه می انداختند و در روز می درخشیدند و از بالای سر و زیر پای خود ، روزی می خوردند (برکت از آسمان و زمین بر آنان می بارید) و هر چه از خدا می خواستند به آنها می داد .

ص :108


1- الصافّات : 83 ، 84 .
2- القصص : 15 .
3- الإرشاد : 1/43 .
4- الإرشاد : 1/41 .
5- تحف العقول : 302 .

2123 - عَلاماتُ شیعَةِ أهلِ البَیتِ
2123 - ویژگیهای شیعه اهل بیت علیهم السلام

1 _ إتِّباعُ أهلِ البَیتِ علیهم السلام

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ شِیعَتَنا مَن شَیَّعَنا و اتَّبَعَ آثارَنا و اقتَدی بِأعمالِنا . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شِیعَتُنَا المُتَباذِلُونَ فی وَلاَیتِنا ، المُتَحابُّونَ فی مَوَدَّتِنا المُتَزاوِرُونَ فی إحیاءِ أمرِنا ، الذینَ إن غَضِبُوا لَم یَظلِمُوا ، و إن رَضُوا لَم یُسرِفُوا ، بَرَکَةٌ علی مَن جاوَرُوا ، سِلمٌ لِمَن خالَطُوا . (2)

عنه علیه السلام :إنّ اللّهَ تعالی اطَّلَعَ إلَی الأرضِ فَاختارَنا ، و اختارَ لَنا شِیعَةً یَنصُرُونَنا ، و یَفرَحُونَ لِفَرَحِنا ، و یَحزَنُونَ لِحُزنِنا ، و یَبذُلُونَ أنفُسَهُم و أموالَهُم فِینا ، فاُولئکَ مِنّا و إلَینا و هُم مَعَنا فی الجِنانِ . (3)

2123

ویژگیهای شیعه اهل بیت علیهم السلام

1 _ پیرویِ اهل بیت علیهم السلام

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شیعه ما کسی است که از ما پیروی کند و پا جای پای ما بگذارد و به کردار ما اقتدا نماید.

امام علی علیه السلام :شیعیان ما در راه ولایت ما به یکدیگر بذل و بخشش می کنند و در راه محبّت ما با یکدیگر دوستی می ورزند ، برای زنده کردن امر (ولایت)ما با یکدیگر دیدار می کنند ، همانان که اگر خشمگین شوند ، ستم نمی کنند و هرگاه خشنود شوند ، زیاده روی نمی کنند ، برای همسایگان خود برکتند و با معاشران خویش به صلح و صفا رفتار می کنند .

امام علی علیه السلام :خداوند متعال به زمین نگریست و ما را انتخاب کرد و برای ما پیروانی برگزید که یاریمان کنند و از شادی ما، شادمان شوند و از اندوه ما، اندوهناک ، و در راه ما جان و مال خود را نثار کنند ، آنان از مایند و رو به سوی ما دارند و در بهشت با ما هستند .

ص :109


1- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 307/149 .
2- الکافی : 2/236/24 .
3- غرر الحکم : 3554 .

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ فی جَوابِ رَجُلٍ قالَ لَهُ : إنّی مِن شِیعَتِکُم _: یا عبدَ اللّهِ ، إن کُنتَ لَنا فی أوامِرِنا و زَواجِرِنا مُطِیعا فقد صَدَقتَ ، و إن کُنتَ بخِلافِ ذلکَ فلا تَزِدْ فی ذُنوبِکَ بدَعواکَ مَرتَبةً شَرِیفَةً لَستَ مِن أهلِها ، لا تَقُلْ : أنا مِن شِیعَتِکُم ، و لکن قُل : أنا مِن مُوالِیکُم و مُحِبِّیکُم و مُعادِی أعدائکُم ، و أنتَ فی خَیرٍ و إلی خَیرٍ . (1)

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :شِیعَةُ علیٍّ علیه السلام هُمُ الذینَ لا یُبالُونَ فی سَبیلِ اللّهِ أ وَقَعَ المَوتُ علَیهِم أو وَقَعُوا عَلَی المَوتِ ، و شِیعَةُ عَلیٍّ علیه السلام هُمُ الذینَ یُؤثِرُونَ إخوانَهُم علی أنفُسِهِم و لَو کانَ بِهِم خَصاصَةٌ ، و هُمُ الذینَ لا یَراهُمُ اللّهُ حیثُ نَهاهُم ، و لا یَفقِدُهُم حیثُ أمَرَهُم ، و شِیعَةُ علیٍّ علیه السلام هُمُ الذینَ یَقتَدُونَ بِعلیٍّ علیه السلام فی إکرامِ إخوانِهِمُ المُؤمنینَ . (2)

2 _ الوَرَعُ وَ الإجتِهادُ فِی طاعَةِ اللّهِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شِیعَتِی و اللّهِ ، الحُلَماءُ ، العُلَماءُ بِاللّهِ و دِینِهِ ، العامِلونَ بطاعَتِهِ و أمرِهِ ، المُهتَدُونَ بِحُبِّهِ ، أنضاءُ عِبادَةٍ ، أحلاسُ زَهادَةٍ ، صُفرُ الوُجوهِ مِن التَّهَجُّدِ ، عُمشُ العُیونِ مِن البُکاءِ ، ذُبُلُ الشِّفاهِ مِن الذِّکرِ ، خُمصُ البُطونِ مِنَ الطِّوی ، تُعرَفُ الرَّبّانیَّةُ فی وُجُوهِهِم ، و الرَّهبانیَّةُ فی سَمتِهِم ، مَصابیحُ کُلِّ ظُلمَةٍ ......... إن شَهِدُوا لَم یُعرَفُوا ، و إن غابوا لَم یُفتَقَدُوا ، اُولئکَ شِیعَتِی الأطیَبُونَ و إخوانی الأکرَمُونَ ، ألا هاه شَوقا إلَیهِم ! (3)

امام حسن علیه السلام_ در جواب مردی که عرض کرد : من از شیعیان شما هستم _فرمود : ای بنده خدا! اگر مطیع اوامر و نواهی ما باشی ، راست می گویی ولی اگر چنین نباشی پس با ادعای چنین منزلت والایی که اهلش نیستی ، بر گناهانت میفزای . مگو : من از شیعیان شما هستم ، بلکه بگو : من از دوستداران شما و دشمن دشمنان شما هستم . در این صورت، تو آدم خوبی هستی و به خوبی گرایش داری.

امام عسکری علیه السلام :شیعیان علی علیه السلام آنانند که باکشان نیست در راه خدا مرگ به سراغ آنان آید، یا آنان به پیشواز مرگ روند . شیعیان علی علیه السلام آنانند که برادرانشان را بر خود ترجیح می دهند ، هر چند خود نیازمند باشند و آنانند که خداوند ایشان را در آن جا که نهی کرده، نمی بیند و در آن جا که امر کرده، همیشه حاضر می بیند . شیعیان علی علیه السلام آنانند که در گرامیداشت برادران مؤمن خویش به علی علیه السلام اقتدا می کنند .

2 _ پارسایی و کوشش در اطاعت از خدا

امام علی علیه السلام :به خدا سوگند که ، شیعیان من مردمانی بردبارند و خدا و دین او را می شناسند ، از خدا اطاعت می کنند و فرمانش را می برند ، به واسطه محبّت او رهیافته اند . تکیده عبادتند ، معتکف دیْرِ زهدند ، شب زنده داری، رخشان را زرد و گریه، چشمانشان را آبریزان کرده است ، لبانشان بر اثر ذکر گفتن خشکیده و شکمهایشان از گرسنگی به پشت چسبیده است . ربانیّت (خداپرستی) در رخسارشان معلوم است و خدا ترسی (پارسایی) در سیماشان ، چراغهای هر تاریکی و ظلمتی هستند . . . اگر در محفلی حاضر باشند، کسی آنها را نمی شناسد و اگر نباشند، فقدانشان احساس نمی شود . اینان پیروان پاک و برادران ارجمند من هستند ؛ وه که چه شوقی به آنان دارم !

ص :110


1- تنبیه الخواطر : 2/106 .
2- بحار الأنوار : 68/162/11 .
3- الأمالی للطوسی : 576/1189 .

عنه علیه السلام :شیعَتُنا هُمُ العارِفُونَ بِاللّهِ ، العامِلُونَ بِأمرِ اللّهِ ، أهلُ الفَضائلِ ، الناطِقُونَ بالصَّوابِ ، مَأکُولُهُم القُوتُ ، و مَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ ، و مَشیُهُمُ التَّواضُعُ ......... تَحسَبُهُم مَرضی و قد خُولِطُوا و ما هُم بذلکَ ، بَل خامَرَهُم مِن عَظَمَةِ رَبِّهم و شِدَّةِ سُلطانِهِ ما طاشَت لَهُ قُلُوبُهُم ، و ذَهِلَتْ مِنهُ عُقولُهُم ، فإذا اشتاقُوا مِن ذلکَ بادَرُوا إلَی اللّهِ تعالی بِالأعمالِ الزَّکِیَّةِ ، لا یَرضَونَ لَهُ بالقَلیلِ ، و لا یَستَکثِرُونَ لَهُ الجَزِیلَ . (1)

بحار الأنوار عن محمّد بن الحنفیة :لَمّا قَدِمَ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام البصرةَ بعدَ قِتالِ أهلِ الجَمَلِ دَعاهُ الأحنَفُ بنُ قیسٍ و اتَّخَذَ لَهُ طَعاما ، فَبَعَثَ إلَیهِ صلواتُ اللّهِ علَیهِ و إلی أصحابِهِ فَأقبَلَ ثُمّ قالَ : یا أحنَفُ ، ادعُ لی أصحابِی ، فَدَخَلَ علَیهِ قَومٌ مُتَخَشِّعُونَ کأنّهُم شِنانٌ بَوالِی، فقالَ الأحنَفُ بنُ قیسٍ: یا أمیرَ المؤمنینَ ، ما هذا الذی نَزَلَ بِهِم؟ أ مِن قِلَّةِ الطَّعامِ ؟ أو مِن هَولِ الحَربِ ؟!

فقالَ صَلواتُ اللّهِ علَیهِ : لا یا أحنَفُ ، إنّ اللّهَ سبحانَهُ أحَبَّ أقواما تَنَسَّکُوا لَهُ فی دارِ الدُّنیا تَنَسُّکَ مَن هَجَمَ عَلی ما عَلِمَ مِن قُربِهِم مِن یَومِ القِیامَةِ مِن قَبلِ أنِ یُشاهِدُوها ، فَحَمَلُوا أنفسَهُم علی مَجهُودِها . (2)

امام علی علیه السلام :شیعیان ما آنانند که خدا شناسند ، به فرمان خدا عمل می کنند ، اهل فضایلند ، زبانشان گویای راستی و درستی است ، خوراکشان، بخور نمیر است ، پوشاکشان، میانه است ، راه رفتنشان با فروتنی است . . . آنان را بیمار و دیوانه می پنداری، در حالی که چنین نیستند، بلکه عظمت پروردگارشان و شُکوه قدرت او چنان در آنان اثر گذاشته که دلهایشان دیوانه او و خردهایشان در برابرش حیران گشته است . شوق و اشتیاق آنان سبب گشته که با کارهای پاک و پاکیزه به سوی خداوند متعال بشتابند ، به عملِ اندک برای او رضایت نمی دهند و اعمال زیاد را برایش زیاد نمی شمارند .

بحار الأنوار_ به نقل از محمّد بن حنفیة _: وقتی امیر المؤمنین علیه السلام بعد از جنگ با اهل جمل به بصره آمد، احنف بن قیس آن حضرت را دعوت کرد . او غذایی تهیه نمود و در پی ایشان و یارانش فرستاد . حضرت [به منزل احنف] آمد و سپس به او فرمود : ای احنف! یارانم را صدا بزن . پس ، جماعتی خاکسار و افتاده مانند مشکهای فرسوده وارد شدند . احنف بن قیس عرض کرد : ای امیر المؤمنین! این چه وضعی است که به سر آنان آمده است؟ آیا از کمبود غذاست؟ یا از ترس جنگ؟ امیر المؤمنین، صلوات اللّه علیه، فرمود : نه ، ای احنف! بلکه خداوند سبحان مردمانی را دوست دارد که در سرای دنیا، او را همچون کسانی پرستیدند که می دانند به روز قیامت نزدیکند ، پیش از این که آن را مشاهده کنند ؛ از این رو ، خود را در راه آن به رنج در افکندند .

ص :111


1- بحار الأنوار : 78/29/96 ، انظر تمام الکلام .
2- بحار الأنوار : 7/219/132 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ما شِیعَتُنا إلاّ مَنِ اتَّقی اللّهَ و أطاعَهُ، و ما کانوا یُعرَفُونَ إلاّ بالتَّواضُعِ و التَّخَشُّعِ و أداءِ الأمانَةِ و کَثرَةِ ذِکرِ اللّهِ . (1)

عنه علیه السلام :لا تَذهَبْ بِکُمُ المَذاهِبُ ، فوَ اللّهِ ما شِیعَتُنا إلاّ مَن أطاعَ اللّهَ عَزَّ و جلَّ . (2)

تنبیه الخواطر عن أبی مریمَ عن أبی جعفرٍ علیه السلام :قالَ أبی علیه السلام یَوما و عِندَهُ أصحابُهُ : مَن مِنکُم تَطِیبُ نَفسُهُ أن یَأخُذَ جَمرَةً فی کَفِّهِ فَیُمسِکُها حتّی تَطْفی؟ فَکاعَ الناسُ کُلُّهم و نَکَلُوا ، فقُمتُ فقلتُ : یا أبتِ ، أ تَأمُرنی أن أفعَلَ ؟ قالَ : فلیسَ إیّاکَ عَنَیتُ ، إنّما أنتَ مِنّی و أنا مِنکَ ، بل إیّاهم أرَدتُ .

قالَ : فَکَرَّرَ هذا ثلاثا ، ثُمّ قالَ : ما أکثَرَ الوَصفَ و أقَلَّ الفِعلَ ! إنّ أهلَ الفِعلِ قَلیلٌ ، ألا و أنا أعرِفُ أهلَ الفِعلِ و الوَصفِ مَعا ، قالَ : فَو اللّهِ لَکأنَّما مادَت بِهِمُ الأرضُ حَیا (حَیاءً) . (3)

امام باقر علیه السلام :شیعه ما نیست مگر کسی که از خدا بترسد و او را فرمان برد ؛ آنان جز با فروتنی و خاکساری و امانتداری و بسیاری یاد خدا شناخته نمی شوند .

امام باقر علیه السلام :مذاهب گوناگون، شما را از راه بدر نبرد؛ به خدا قسم شیعه ما نیست، مگر کسی که از خداوند عزّ و جلّ اطاعت کند .

تنبیه الخواطر_ به نقل از ابو مریم از امام باقر علیه السلام _: روزی پدرم (امام زین العابدین علیه السلام ) در حضور اصحابش فرمود : کدام یک از شما حاضر است اخگری آتش در مُشت خود بگیرد و آن را نگه دارد تا خاموش شود؟ همه ترسیدند و هیچ کس حاضر به این کار نشد . من برخاستم و گفتم : پدر جان! امر می فرمایید من این کار را بکنم؟ پدرم فرمود : مقصودم تو نبودی . من و تو یکی هستیم ، بلکه مقصودم اینها بودند .

پدرم سه بار این جمله را تکرار کرد . سپس فرمود : چه بسیار است حرف و چه اندک است عمل؟ براستی که اهل عمل کم هستند . بدانید که من کسانی را که اهل کردار و گفتار ، هر دو ، هستند می شناسم .

به خدا سوگند [پس از این سخن، اصحاب حاضر ]گویی از شرم در زمین فرو رفتند .

ص :112


1- تحف العقول : 295 .
2- الکافی : 2/73/1 .
3- تنبیه الخواطر : 2/151 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :شِیعَتُن_ا أه_لُ ال_وَرَعِ و الاجتِهادِ ، و أهلُ الوَفاءِ و الأمانَةِ ، و أهلُ الزُّهدِ و العِبادَةِ ، أصحابُ إحدی و خَمسینَ رَکعَةً فی الیَومِ و اللَّیلَةِ ، القائمونَ بِاللَّیلِ ، الصائمونَ بِالنَّهارِ ، یُزَکُّونَ أموالَهُم ، و یَحُجُّونَ البَیتَ ، و یَجتَنِبُونَ کُلَّ مُحَرَّمٍ . (1)

عنه علیه السلام :شِیعَتُنا مَن قَدَّمَ مَا استُحسِنَ ، و أمسَکَ مَا استُقبِحَ ، و أظهَرَ الجَمیلَ ، و سارَعَ بالأمرِ الجَلیلِ ، رَغبَةً إلی رحمَةِ الجَلیلِ ، فذاکَ مِنّا و إلَینا و مَعَنا حیثُما کُنّا . (2)

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما اهل پارسایی و سخت کوشی [در عبادت] هستند ، اهل وفاداری و امانتداریند ، اهل زهد و عبادتند ، آنانند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می گزارند ، شبها را به عبادت سپری می کنند و روزها را به روزه داری ، زکات اموال خود را می پردازند و به حج می روند و از هر حرامی دوری می کنند .

امام صادق علیه السلام :شیعه ما کسی است که نیکی می کند و برای آخرتش پیش می فرستد و از زشت کاری خودداری می کند ، خوبیها را آشکار می سازد و از سرِ شوق به رحمت خدای بزرگ، به کارهای سترگ می شتابد ؛ پس ، او از ماست و رو به سوی ما دارد و هر جا که ما باشیم با ما خواهد بود .

ص :113


1- بحار الأنوار : 68/167/23 .
2- بحار الأنوار : 68/169/29 .

عنه علیه السلام :شِیعَتُنا هُمُ الشاحِبونَ الذابِلونَ الناحِلونَ ، الذینَ إذا جَنَّهُمُ اللَّیلُ استَقبَلُوهُ بِحُزنٍ . (1)

عنه علیه السلام :إنّما شِیعَةُ علیٍّ مَن عَفَّ بَطنُهُ و فَرجُهُ ، و اشتَدَّ جِهادُهُ ، و عَمِلَ لِخالِقِهِ ، و رَجا ثَوابَهُ ، و خافَ عِقابَهُ، فإذا رأیتَ اُولئکَ فاُولئکَ شِیعَةُ جعفرٍ . (2)

عنه علیه السلام :اِمتَحِنُوا شِیعَتَنا عِندَ ثَلاثٍ : عِندَ مَواقیتِ الصلَواتِ کیفَ مُحافَظَتُهُم علَیها ، و عِندَ أسرارِهِم کیفَ حِفظُهُم لَها عَن عَدُوِّنا ، و إلی أموالِ_هِم کیفَ مُواساتُهُم لإِخوانِهم فیها . (3)

عنه علیه السلام :إنّما شِیعَتُنا یُعرَفُونَ بخِصالٍ شَتّی : بالسَّخاءِ و البَذلِ لِلإخوانِ ، و بأن یُصَلُّوا الخَمسینَ لَیلاً و نهارا . (4)

صفات الشیعة:عن عبدِ اللّهِ بنِ زیادٍ : سَلَّمنا علی أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام بِمِنیً ، ثُمّ قلتُ : یا بنَ رسولِ اللّهِ ، إنّا قومٌ مُجتازُونَ لَسنا نُطِیقُ هذا المَجلِسَ مِنکَ کُلَّما أرَدناهُ ، فَأوصِنا . قالَ : علَیکُم بِتَقوَی اللّهِ ، و صِدقِ الحَدیثِ ، و أداءِ الأمانَةِ ، و حُسنِ الصُّحبَةِ لِمَن صَحِبَکُم ، و إفشاءِ السَّلامِ ، و إطعامِ الطَّعامِ ، صَلُّوا فی مساجِدِهم ، و عُودُوا مَرضاهُم ، و اتَّبِعُوا جَنائزَهم ، فإنَّ أبِی حَدَّثَنی أنَّ شیعَتَنا أهلَ البَیتِ کانوا خِیارَ مَن کانوا مِنهُم ، إن کانَ فَقیهٌ کانَ مِنهُم ، و إن کانَ مُؤَذِّنٌ کان مِنهُم ، و إن کانَ إمامٌ کانَ مِنهُم ، و إن کانَ صاحِبُ أمانَةٍ کانَ مِنهُم ، و إن کانَ صاحِبُ وَدیعَةٍ کانَ مِنهُم ، و کذلکَ کُونُوا أحببونا إلَی الناسِ و لا تُبَغِّضُونا إلَیهِم . (5)

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما[از خوف خدا ]رنگ پریده و پژمرده و تکیده اند ، همانان که چون تاریکی شب فرا رسد ، با غم و اندوه به استقبال آن می روند .

امام صادق علیه السلام :در حقیقت شیعه علی کسی است که عفّت بطن و فَرْج دارد ، سخت کوش است ، برای آفریدگار خود کار می کند ، به پاداش او امید دارد و از کیفرش بیمناک است ؛ هرگاه چنین افرادی را دیدی [بدان که] آنان شیعه جعفرند .

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید : در وقت نماز ، چگونگی مواظبتشان بر آن ، در نگهداری اسرارشان از دشمنان ما ، و در همدردی و کمک مالی به برادرانشان .

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما با چند خصلت شناخته می شوند : با سخاوت و بخشش به برادران و با گزاردن پنجاه رکعت نماز در شبانه روز .

صفات الشیعة_ به نقل از عبد اللّه بن زیاد _: در مِنا به امام صادق علیه السلام سلام کردیم و من عرض کردم: یا بن رسول اللّه ! ما جماعتی کوچ کننده ایم و نمی توانیم هر وقت بخواهیم در مجلس شما حاضر شویم ؛ بنا بر این ، ما را سفارشی بفرمایید؟ حضرت فرمود : بر شما باد تقوای خدا و راستگویی و امانتداری و حُسن معاشرت با معاشرانتان و سلام کردن به همگان و اطعام مردم . در مساجدشان (غیر شیعیان) نماز بخوانید و بیمارانشان را عیادت کنید و در تشییع جنازه هایشان شرکت نمایید ؛ زیرا پدرم به من حدیث فرمود که بهترین افراد همیشه از میان پیروان ما خاندان بوده اند . اگر فقیهی بوده از میان آنها بوده است ، اگر مؤذّنی بوده از آنان بوده است ، اگر امامی بوده از آنان بوده است ، اگر امانتداری بوده از میان ایشان بوده است ، اگر صاحب ودیعه ای بوده از آنان بوده است، و این چنین، ما را محبوب مردم گردانید و منفور ایشان مسازید .

ص :114


1- الکافی : 2/233/7 .
2- . الکافی : 2/233/9 .
3- بحار الأنوار : 83/22/40 .
4- . تحف العقول : 303 .
5- صفات الشیعة : 152/39 .

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام لِموسی بنِ بکرٍ الواسِطیِّ :لَو مَیَّزتُ شِیعَتی لَم أجِدْهُم إلاّ واصِفَةً ، و لَوِ امتَحَنتُهُم لَما وَجَدتُهُم إلاّ مُرتَدِّینَ ، و لَو تَمَحَّصتُهُم لَما خَلُصَ مِنَ الألفِ واحِدٌ ، و لَو غَربَلتُهُم غَربَلَةً لَم یَبقَ مِنهُم إلاّ ما کانَ لی ، إنّهُم طالَ مَا اتَّکَوا عَلَی الأرائکِ فقالوا : نحنُ شِیعَةُ عَلِیٍّ ! إنّما شِیعَةُ عَلِیٍّ مَن صَدَّقَ قَولَهُ فِعلُهُ . (1)

(2)

امام کاظم علیه السلام_ به موسی بن بکر واسطی _فرمود : اگر شیعیان خود را جدا و مشخص کنم، در میان آنان جز اهل حرف پیدا نکنم و اگر آنان را بیازمایم، همگی مرتدّ از کار در آیند و اگر آنان را سره و نا سره کنم ،از هر هزار نفر یک نفر خالص پیدا نشود و اگر ایشان را از غربال بگذرانم ، جز آن که متعلّق به من است کسی باقی نماند . آنها مدتهاست که بر اریکه ها لمیده اند و می گویند : ما شیعه علی هستیم ، در صورتی که شیعه علی فقط کسی است که کردار او مؤیّد گفتارش باشد .

ص :115


1- الکافی : 8/228/290 .
2- (انظر) الإیمان : باب 299 . الإمامة العامّة : باب 173 .

3 - رُهبانٌ بِاللَّیلِ اَسدٌ بُالنَّهارِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ لِنَوفٍ البَکالیِّ _: أ تَدرِی یا نَوفُ مَن شِیعَتی ؟ قالَ : لا وَ اللّهِ ، قالَ : شِیعَتی الذُّبُلُ الشِّفاهِ، الخُمصُ البُطُونِ ، الذینَ تُعرَفُ الرَّهبانیَّةُ فی وُجوهِهِم ، رُهبانٌ باللَّیلِ اُسْدٌ بالنَّهارِ . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ فی صِفةِ الشِّیعَةِ _: إنّهُم حُصونٌ حَصینَةٌ ، فی صُدورٍ أمینَةٍ ، و أحلامٌ رَزینَةٌ ، لَیسُوا بِالمذایِیعِ البُذُرِ ، و لا بالجُفاةِ المُرائینَ ، رُهبانٌ باللَّیلِ اُسْدٌ بالنَّهارِ . (2)

(3)

4 - أصحابُ الأربَعةِ الأعیُنِ

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّما شِیعَتُنا أصحابُ الأربَعةِ الأعیُنِ : عَینانِ فِی الرَّأسِ ، و عَینانِ فِی القَلبِ ، ألاَ و الخلائقُ کُلُّهُم کذلکَ إلاّ أنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ فَتَحَ أبصارَکُم و أعمی أبصارَهُم . (4)

3 _ پارسایان شبند و شیران روز

امام علی علیه السلام_ به نوف بکالی _فرمود : ای نوف! آیا می دانی شیعه من کیست؟ عرض کرد : نه ، به خدا . فرمود : شیعیان من آنانند که لبانشان [از تشنگی روزه داری ]خشکیده است و شکمهایشان [از گرسنگی] به پشت چسبیده ، آنان که پارسایی در رخسارشان پیداست . راهبان شب اند و شیران روز .

امام باقر علیه السلام_ در بیان اوصاف شیعه _فرمود : آنان دژهایی استوارند ، سینه هایشان امانتدار (راز نگه دار) است و اندیشه هایشان درست و صائب . نه دهانْ لَق و سخن چینند و نه جفاکار و دو رو ، راهبان شب اند و شیران روز .

4 _ بینایان چهار چشم

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما دارای چهار چشم هستند : دو چشم در سر و دو چشم در دل . بدانید که همه مردمان چنینند جز این که خداوند عزّ و جلّ چشمان شما را باز و بینا کرده و چشمهای آنان را کور ساخته است .

2124 - مُواساةُ الإخوانِ وَالإحسانُ إلَیهِم
2124 - مواسات نسبت به برادران دینی ونیکی به آنان

الکافی عن أبی اسماعیل :قلت لأبی جعفر علیه السلام : جُعلتُ فِداکَ إنَّ الشّیعةَ عِندنا کَثیر ، فقالَ : هَل یَعطِفُ الغَنیُّ عَلَی الفَقیرِ ، و هل یَتجاوَزُ المُحسِنُ عَنِ المُسِیءِ ، و یَتَواسَونَ ؟ فقلتُ : لا ، فقالَ علیه السلام : لیسَ هؤلاءِ شیعَةً ، شیعَةُ مَن یَفعَلُ هذا . (5)

2124

مواسات نسبت به برادران دینی و نیکی به آنان

الکافی_ به نقل از أبو اسماعیل _: به امام باقر علیه السلام عرض کردم : شیعه نزد ما فراوان است . حضرت فرمود : آیا توانگر به تهیدست توجه می کند؟ و آیا نیکی کننده از کسی که [در جواب خوبیش] به او بدی کرده گذشت می کند؟ آیا به یکدیگر کمک مالی می دهند؟ عرض کردم : خیر . فرمود : آنها شیعه نیستند ، شیعه کسی است که این کارها را بکند .

ص :116


1- بحار الأنوار : 78/28/95 .
2- . مشکاة الأنوار : 126/292 .
3- (انظر) عنوان 250 «السهر»
4- الکافی : 8/215/260 .
5- الکافی : 2/173/11 .

الکافی عن محمّدِ بنِ عجلان :کنتُ عِند أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام فَدخلَ رَجَلٌ فَسَلَّمَ، فَسألَهُ : کیفَ مَن خُلّفْتَ مِن إخوانِکَ؟ قالَ : فأحسنَ الثناءَ و زکّی و أطری . قالَ لهُ : کیفَ عِیادَةُ أغنِیائهِم علی فُقَرائهِم ؟ فقالَ : قَلیلَةٌ ، قالَ : و کیفَ مُشاهَدَةُ أغنیائهِم لِفُقَرائهِم ؟ قالَ : قَلیلةٌ ، قالَ : فکیفَ صِلَةُ أغنیائهِم لِفُقَرائهِم فی ذاتِ أیدِیهِم ، فقالَ : إنّک لَتَذکُرُ أخلاقا قَلَّ ما هِی فِیمَن عِندَنا . قالَ : فقالَ : فکیفَ تَزعُمُ هؤلاءِ أ نَّهُم شِیعَةٌ ؟! (1)

تنبیه الخواطر :عن الرّضا عن أبی جعفر علیهما السلام قال : یا إسماعیلُ ، أ رَأیتَ فیما قِبَلَکُم إذا کانَ الرجُلُ لیسَ لَهُ رِداءٌ و عِندَ بعضِ إخوانِهِ فَضلُ رِداءٍ یَطرَحُهُ علَیهِ حتّی یُصِیبَ رِداءً؟ فقلتُ : لا ، قالَ : فإذا کانَ لَهُ إزارٌ یُرسِلُ إلی بَعضِ إخوانِهِ بِإزارِهِ حتّی یُصِیبَ إزارا ؟ فقلتُ : لا ، فَضَرَبَ بِیدِهِ علی فَخِذِهِ ثُمّ قالَ : ما هؤلاءِ بِإخوَةٍ . (2)

الکافی_ به نقل از محمّد بن عجلان _: نزد امام صادق علیه السلام بودم که مردی وارد شد و سلام کرد حضرت از احوال برادران [مؤمنش] سؤال کرد ، آن مرد از آنها تعریف و تمجید کرد . حضرت فرمود : رسیدگی ثروتمندانشان به تهی دستانشان چگونه است؟ آن مرد عرض کرد : اندک . فرمود : دیدار و سرزدن ثروتمندانشان از تهی دستانشان چگونه است؟ مرد عرض کرد : اندک . فرمود : دستگیری و کمک مالی ثروتمندانشان به تهی دستانشان چگونه است؟ مرد عرض کرد : شما اخلاق و صفاتی را می فرمایید که در میان ما کمیاب است . حضرت فرمود : پس ، چگونه آنان خود را شیعه می دانند؟

تنبیه الخواطر_ امام رضا از امام باقر علیهما السلام نقل فرمود: ای اسماعیل! آیا در میان شما اگر مردی ردایی نداشته باشد و یکی از برادرانش ردای اضافی داشته باشد ، آن را به او می دهد، تا او هم صاحب ردایی شود؟ عرض کردم : خیر . فرمود : اگر ازاری داشته باشد ، آن را برای یکی از برادران خود می فرستد که او هم صاحب ازار شود؟ عرض کردم : خیر . حضرت دستش را روی ران پای خود زد و فرمود : اینها که برادر نیستند !

ص :117


1- الکافی : 2/173/10 .
2- تنبیه الخواطر : 2/85 .

2125 - مَن لَیسَ مِن شیعَةِ أهلِ البَیتِ
2125 - آنان که از شیعیان اهل بیت علیهم السلام نیستند

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَیسَ مِن شِیعَتِنا مَن قالَ بِلِسانِهِ و خالَفَنا فی أعمالِنا و آثارِنا . (1)

عنه علیه السلام :یا شِیعَةَ آلِ محمّدٍ ، إنّهُ لَیسَ مِنّا مَن لَم یَملِکْ نفسَهُ عِندَ الغَضَبِ ، و لَم یُحسِنْ صُحبَةَ مَن صَحِبَهُ ، و مُرافَقَةَ مَن رافَقَهُ ، و مُصالَحَةَ مَن صالَحَهُ ، و مُخالَفَةَ مَن خالَفَهُ . (2)

عنه علیه السلام :لَیسَ مِن شِیعَتِنا مَن یکونُ فی مِصرٍ یکونُ فیهِ آلافٌ و یکونُ فِی المِصرِ أورَعَ مِنهُ . (3)

عنه علیه السلام :قَومٌ یَزعُمُونَ أنّی إمامُهُم ، و اللّهِ ما أنا لَهُم بِإمامٍ ، لَعَنَهُمُ اللّهُ ، کُلَّما سَتَرتُ سِترا هَتَکُوهُ ، أقولُ : کذا و کذا ، فیقولونَ : إنّما یَعنی کذا و کذا ، إنّما أنا إمامُ مَن أطاعَنی . (4)

2125

آنان که از شیعیان اهل بیت علیهم السلام نیستند

امام صادق علیه السلام :شیعه ما نیست ، آن که به زبان دم [از تشیع] زند امّا در عمل برخلاف اعمال و کردار ما رفتار کند .

امام صادق علیه السلام :ای شیعیان آل محمّد! از ما نیست کسی که در هنگام خشم خود دار نباشد و در برخورد با همنشین و همسفر خود و کسی که با او دست آشتی داده ، و آن که با وی مخالف است، رفتاری نیکو در پیش نگیرد .

امام صادق علیه السلام :شیعه ما نیست کسی که در شهری چند هزار نفری به سر برد و در آن شهر پارساتر از او وجود داشته باشد .

امام صادق علیه السلام :گروهی می گویند که من امام آنها هستم . به خدا قسم که من امام آنها نیستم . خدا لعنتشان کند ، هر چه من پرده پوشی می کنم ، آنان پرده دری می کنند . من می گویم : چنین و چنان ، آنان می گویند : مقصودش فلان و بهمان است . من در حقیقت امامِ کسی هستم که اطاعتم کند .

ص :118


1- بحار الأنوار : 68/164/13 .
2- تحف العقول : 380 .
3- بحار الأنوار : 68/164/13 .
4- بحار الأنوار :2/80/76 .

عنه علیه السلام :إنَّ أصحابِی اُولو النُّهی و التُّقی ، فَمَن لَم یَکُن مِن أهلِ النُّهی و التُّقی فلیسَ مِن أصحابِی . (1)

عنه علیه السلام :لیسَ مِن شِیعَتِنا مَن أنکَرَ أربَعةَ أشیاءَ: المِعراجَ ، و المُساءَلَةَ فِی القَبرِ ، و خَلقَ الجَنَّةِ وَ النارِ ، وَ الشَّفاعَةَ . (2)

عنه علیه السلام :ما کانَ فی شِیعَتِنا فلا یکونُ فیهِم ثلاثةُ أشیاءَ : لا یکونُ فیهِم مَن یَسألُ بِکَفِّهِ ، و لا یکونُ فیهِم بَخِیلٌ ، و لا یکونُ فیهِم مَن یُؤتی فی دُبُرِهِ . (3)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لیسَ مِن شیعَتِنا مَن خَلا ثُمّ لَم یَرُعْ قلبُهُ . (4)

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :قالَ رَجُلٌ لرسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فلانٌ یَنظُرُ إلی حَرَمِ جارِهِ و إن أمکَنَهُ مُواقَعَةُ حَرامٍ لَم یَرِعْ عَنهُ ، فَغَضِبَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و قالَ : إیتُونی بهِ ، فقالَ رَجُلٌ آخَرُ : یا رسولَ اللّهِ ، إنّهُ مِن شِیعَتِکُم مِمَّن یَعتَقِدُ مُوالاتَکَ و مُوالاةَ علیٍّ علیه السلام و یَتَبَرَّأُ مِن أعدائکُما ! فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : لا تَقُلْ مِن شِیعَتِنا فإنّهُ کَذِبٌ ؛ إنَّ شیعَتَنا مَن شَیَّعَنا و تَبِعَنا فی أعمالِنا . (5)

امام صادق علیه السلام :اصحاب من مردمانی خردمند و پرهیزگارند . بنا بر این ، کسی که خردمند و پرهیزگار نباشد از اصحاب من نیست .

امام صادق علیه السلام :شیعه ما نیست کسی که چهار چیز را انکار کند : معراج ، سؤال قبر ، آفریده شدن بهشت و دوزخ ، و شفاعت .

امام صادق علیه السلام :شیعیان ما هر عیبی داشته باشند ، سه عیب ندارند : در بین آنها کسی که گدایی کند وجود ندارد ، در میانشان بخیل وجود ندارد ، در میانشان کسی که لواط دهد یافت نمی شود .

امام کاظم علیه السلام :شیعه ما نیست کسی که در تنهایی و خلوت ، دلش ترسان [از خدا ]نباشد .

امام عسکری علیه السلام :مردی به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض کرد : فلان کس به ناموس همسایه خود نگاه می کند و اگر دستش برسد از ارتکاب حرام هم ابایی ندارد . رسول خدا صلی الله علیه و آله عصبانی شد و فرمود : او را نزد من بیاورید . مرد دیگری عرض کرد : ای رسول خدا! او از شیعیان شماست و به دوستی شما و علی علیه السلام اعتقاد دارد و از دشمنان شما دو تن ، بیزاری می جوید! رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : نگو که او از شیعیان ماست ؛ زیرا دروغ است : همانا شیعه ما کسی است که از ما دنباله روی و از کردار ما پیروی کند .

ص :119


1- بحار الأنوار : 68/166/17 .
2- بحار الأنوار : 69/9/11 .
3- الخصال : 131/137 .
4- بصائر الدرجات : 247/10 .
5- تنبیه الخواطر : 2/105 .

2126 - أصنافُ الشِّیعَةِ
2126 - انواع شیعه

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :شِیعَتُنا ثلاثةُ أصنافٍ : صِنفٌ یَأکُلُونَ الناسَ بنا ، و صِنفٌ کالزُّجاجِ یَنُمُّ (1) ، و صِنفٌ کالذَّهَبِ الأحمَرِ کُلَّما اُدخِلَ النارَ ازدادَ جَودَةً . (2)

عنه علیه السلام :الشِّیعَةُ ثلاثةُ أصنافٍ : صِنفٌ یَتَزَیَّنُونَ بنا ، و صِنفٌ یَستَأکِلُونَ بنا ، و صِنفٌ مِنّا و إلَینا . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الشِّیعَةُ ثلاثٌ : مُحِبٌّ وادٌّ فهُو مِنّا ، و مُتَزَیِّنٌ بنا و نحنُ زَینٌ لِمَن تَزَیَّنَ بنا، و مُستَأکِلٌ بِنَا الناسَ ، و مَنِ استَأکَلَ بِنَا افتَقَرَ . (4)

عنه علیه السلام :افتَرَقَ الناسُ فِینا علی ثلاثِ فِرَقٍ : فِرقَةٌ أحَبُّونا انتِظارَ قائمِنا لِیُصِیبُوا مِن دُنیانا ، فقالوا و حَفِظُوا کَلامَنا و قَصَّرُوا عن فِعلِنا ، فَسَیَحشُرُهُم اللّهُ إلَی النارِ ، و فِرقَةٌ أحَبُّونا و سَمِعُوا کَلامَنا ، و لَم یُقَصِّرُوا عن فِعلِنا ، لِیَستَأکِلُوا الناسَ بنا ، فَیَملأَُ اللّهُ بُطُونَهُم نارا یُسَلِّطُ علَیهِمُ الجُوعَ و العَطَشَ ، و فِرقَةٌ أحَبُّونا و حَفِظُوا قَولَنا ، و أطاعُوا أمرنا ، و لَم یُخالِفوا فِعلَنا ، فاُولئکَ منّا و نحنُ مِنهُم . (5)

2126

انواع شیعه

امام باقر علیه السلام :شیعیان ما سه دسته اند : دسته ای به نام ما مردم را می چاپند، دسته ای مانند آبگینه اند که [هرچه را درونش هست] نمایان می سازند، (6) و دسته ای مانند زر سرخ هستند که هرچه بیشتر در آتش گداخته شود نابتر می شود .

امام باقر علیه السلام :شیعیان سه دسته اند : دسته ای به وسیله ما خود را می آرایند (با انتساب خود به ما کسب آبرو می کنند) و دسته ای با ما نان می خورند، و دسته ای از ما و با ما هستند .

امام صادق علیه السلام :شیعه سه نوع است : دوستدارِ مهر ورز [ نسبت به ما] . چنین شیعه ای از ماست، و شیعه ای که خود را به ما می آراید و ما مایه آراستگی کسی هستیم که خود را به ما بیاراید ، و شیعه ای که ما را وسیله ارتزاق خود قرار می دهد و کسی که به وسیله ما ارتزاق کند فقیر می شود .

امام صادق علیه السلام :مردم نسبت به ما ، سه گروهند : گروهی ما را دوست دارند، چون منتظر قائم ما هستند، تا از دنیای ما به نوایی برسند ، اینان سخنان ما را می گویند و آنها را حفظ می کنند، اما به کردار ما رفتار نمی کنند . بزودی خداوند این عده را در آتش محشور خواهد کرد . [دوم] آن گروهی که ما را دوست دارند و سخن ما را می شنوند و از رفتارها کوتاه نمی آیند، تا به نام ما مردم را بچاپند ، خداوند شکم این عده را از آتش پُر می کند و گرسنگی و تشنگی را بر ایشان مسلّط می گرداند . [سوم ]آن گروهی که ما را دوست دارند و گفتار ما را حفظ می کنند و امر ما را اطاعت می نمایند و برخلاف کردار ما رفتار نمی کنند ؛ اینان از ما هستند و ما از آنان .

ص :120


1- یعنی: لا یکتم السرّ و یذیع ما فی باطنه من الأسرار .
2- بحار الأنوار : 78/186/24 .
3- مشکاة الأنوار : 127/297 .
4- . الخصال : 103/61 .
5- تحف العقول : 514 .
6- یعنی، راز نگهدار نیستند بلکه هر رازی را فاش می سازند _ م.

تحف العقول :_ دَخَلَ عَلیهِ [ أی الإمام الصّادق علیه السلام ]رجلٌ فقالَ علیه السلام لَهُ: مِمّنِ الرَّجلُ؟ فقالَ : مِن مُحِبّیکُم و مُوالیکُم ......... ثمّ قال لَه : مِن أیِّ مُحِبِّینا أنتَ ؟ فَسَکَتَ الرجُلُ ، فَقالَ لَه سُدیرٌ : و کَم مُحِبُّوکم یا بنَ رسولِ اللّهِ ؟! فقالَ : علی ثَلاثِ طَبَقاتٍ : طَبَقةٌ أحَبُّونا فِی العَلانِیَةِ و لَم یُحِبُّونا فِی السِّرِّ ، و طَبَقةٌ یُحِبُّونا فِی السِّرِّ و لَم یُحِبُّونا فِی العَلانِیَةِ ، و طَبَقةٌ یُحِبُّونا فی السِّرِّ وَ العَلانِیَةِ هُمُ النَّمَطُ الأعلی شَرِبُوا مِنَ العَذبِ الفُراتِ و عَلِموا تَأویلَ الکِتابِ و فَصلَ الخِطابِ و سَبَبَ الأَسبابِ، فَهُمُ النَّمَطُ الأَعلی، الفَقرُ و الفَاقَةُ و أنواعُ البَلآءِ أسرَعُ إلَیهِم مِن رَکضِ الخَیلِ، مَسَّتهُمُ البَأساءُ و الضَّرّاءُ و زُلزِلوا و فُتِنوا، فَمِن بَینِ مَجروحٍ و مَذبوحٍ مُتَفَرِّقینَ فی کُلِّ بِلادٍ قاصِیَةٍ ، بِهِم یَشفِی اللّهُ السَّقیمَ و یُغنِی العَدیمَ و بِهِم تُنصَرونَ و بِهِم تُمطَرونَ و بِهِم تُرزَقونَ و هُمُ الأَقَلُّونَ عَدَدا، الأَعظَمونَ عِندَ اللّهِ قَدْرا و خَطَرا .

و الطَّبقَةُ الثانیةُ : النَّمَطُ الأسفَلُ ، أحَبُّونا فی العَلانِیَةِ و سارُوا بسِیرَةِ المُلُوکِ ، فَألسِنَتُهُم مَعَنا و سُیوفُهُم علَینا .

و الطَّبَقةُ الثالثةُ : النَّمَطُ الأوسَطُ ، أحَبُّونا فی السِّرِّ و لم یُحِبُّونا فی العَلانِیَةِ ، و لَعَمرِی لَئن کانُوا أحَبُّونا فی السِّرِّ دُونَ العَلانِیَةِ فهُم الصَّوّامُونَ بالنهارِ القَوّامُونَ بِاللیلِ تَری أثَرَ الرَّهبانیَّةِ فی وُجُوهِهِم ، أهلُ سِ_لمٍ وَ انقِیادٍ .

قالَ الرَّجُلُ : فأنا مِن مُحِبِّیکُم فِی السِّرِّ و العَلانِیَةِ ، قالَ جعفرٌ علیه السلام : إنّ لِمُحِبِّینا فی السِّرِّ وَ العَلانِیَةِ علاماتٍ یُعرَفُونَ بها ، قالَ الرجُلُ : و ما تِلکَ العَلاماتُ ؟ قالَ علیه السلام : تلکَ خِلالٌ أوَّلُها أ نَّهُم عَرَفُوا التَّوحیدَ حَقَّ مَعرِفَتِهِ و أحکَمُوا عِلمَ تَوحِیدِهِ ......... . (1) (2)

تحف العقول :مردی بر امام صادق علیه السلام وارد شد و ادعا کرد که من از دوستداران و علاقه مندان شما هستم ......... . حضرت فرمود : تو از کدام دوستداران ما هستی؟ مرد سکوت کرد . سُدیر پرسید : یا بن رسول اللّه ! مگر شما چند نوع دوستدار دارید؟ حضرت فرمود : دوستداران ما سه طبقه اند : طبقه ای که در ظاهر ما را دوست دارند ، اما در باطن دوستمان ندارند ؛ طبقه ای که در باطن دوستمان دارند اما در ظاهر ما را دوست ندارند و طبقه ای که هم در باطن و هم در ظاهر ما را دوست دارند . اینان طراز اولند از آب گوارای زلال نوشیدند و علم تأویل کتاب و تشخیص حق و باطل به دست آوردند و ریشه اسباب را شناختند. اینان زبده ترین گروهند. ناداری و بینوایی و گرفتاری های گوناگون، شتابان تر از تاخت اسب به آنان هجوم آورد. سختی و تنگدستی آنان را فرا گرفت و تزلزل و فتنه زده شدند. تعدادی از آن ها مجروح و تعدادی سر بریده شدند و در شهرهای دور افتاده پراکنده گردیدند. به وسیله آنان بیمار شفا می یابد و نادار توانگر می شود. به وسیله آن ها شما یاری می شوید و باران بر سرتان می بارد و روزی داده می شوید. آنان هرچند تعدادشان کم است، اما در پیشگاه خداوند قدر و منزلت بزرگی دارند.

طبقه دوم ، طراز پایینند ؛ در ظاهر دم از محبّت ما می زنند اما به شیوه پادشاهان زندگی می کنند . زبانهایشان با ماست و شمشیرهایشان بر ضدّ ما .

طبقه سوم ، در مرتبه متوسط جای دارند ؛ در دل ما را دوست دارند ، اما در ظاهر دوست ما نیستند . به جان خودم، اگر در باطن ما را دوست داشتند ، روزه داران روز و عابدان شب بودند و اثر عبادت را در چهره آنان می دیدی و تسلیم و فرمانبردار بودند .

مرد گفت : پس [بر اساس این تقسیم بندی ]من از دوستداران باطنی و ظاهری شما هستم . امام صادق علیه السلام فرمود : دوستداران باطنی و ظاهری ما نشانه هایی دارند که با آنها شناخته می شوند . مرد پرسید : آن نشانه ها چیست؟ حضرت فرمود : چند خصلتند . اولین خصلت آن است که خدای یگانه را چنان که باید شناخته اند و علم توحید او را خوب آموخته اند ......... .

ص :121


1- تحف العقول : 325 .
2- (انظر) المحبّة (حبّ النبیّ صلی الله علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام ) : باب 689 . معرفة اللّه : باب 2565.

ص :122

2127 - نَهیُ الشِّیعَةِ عَنِ الغُلُوِّ
2127 - بازداشتن شیعیان از غُلوّ

الکافی عن عَمرو بنِ خالدٍ عَن الإمامِ الباقرِ علیه السلام :یا مَعشرَ الشِّیعَةِ _ شِیعَةَ آلِ محمّدٍ _ کُونُوا النُّمْرُقَةَ الوُسطی ، یَرجِع إلیکُمُ الغالی ، و یَلحَق بِکُمُ التّالی ، فقالَ لَهُ رجُلٌ مِن الأنصارِ یقالُ لَهُ سعدٌ : جُعِلتُ فِداکَ ، مَا الغالِی ؟ قالَ : قومٌ یَقولُونَ فینا ما لا نَقُولُهُ فی أنفُسِنا ، فلیسَ اُولئکَ مِنّا و لَسنا مِنهُم . قالَ : فَمَا التّالِی ، قالَ : المُرتادُ یُرِیدُ الخَیرَ ، یُبَلِّغُهُ الخَیرُ یُوجَرُ علَیهِ . (1)

2127

بازداشتن شیعیان از غُلوّ

الکافی_ به نقل از عمرو بن خالد _: امام باقر علیه السلام فرمود : ای جماعت شیعه _ شیعه آل محمّد _ ! تکیه گاه میانه باشید تا تند رونده به سوی شما بازگردد و عقب مانده به شما رسد . مردی از انصار به نام سعد عرض کرد : فدایت شوم ، تند رونده کیست؟ حضرت فرمود : گروهی که درباره ما اعتقادی دارند که ما خود آن اعتقاد را درباره خودمان نداریم . اینها از ما نیستند و ما از آنها نیستیم . عرض کرد : عقب مانده کیست؟ فرمود : کسی که خواهان و جویای خیر (دین حق) است و [خداوند او را] به خیر (دین حق) می رساند و اجر آن را می یابد .

2128 - ما یَنبَغی لِلشِّیعةِ فی مُواجَهَةِ النَّاسِ
2128 - آنچه برای شیعه در برخورد با مردم زیبنده است

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :یا مَعشَرَ الشِّیعَةِ ، إنّکُم قد نُسِبتُم إلَینا ، کُونُوا لَنا زَینا ، و لا تَکُونُوا عَلَینا شَینا . (2)

عنه علیه السلام :رَحِمَ اللّهُ عَبدا حَبَّبَنا إلَی الناسِ و لَم یُبَغِّضْنا إلَیهِم ، أما وَ اللّهِ لو یَروُونَ مَحاسِنَ کلامِنا لَکانوا بِهِ أعَزَّ ، و مَا استَطاعَ أحَدٌ أن یَتَعَلَّقَ علَیهِم بشیءٍ ، و لکنَّ أحَدَهُم یَسمَعُ الکَلِمَةَ فَیَحُطُّ إلَیها عَشْرا . (3)

2128

آنچه برای شیعه در برخورد با مردم زیبنده است

امام صادق علیه السلام :ای گروه شیعیان! شما منسوب به ما هستید . پس مایه زینت ما باشید ، و مایه زشتی (بد نامی) ما نباشید .

امام صادق علیه السلام :رحمت خدا بر آن بنده ای باد که ما را محبوب مردم گرداند و منفور آنان نکند . هان! به خدا سوگند ، اگر سخنان زیبای ما را روایت می کردند ارجمندتر بودند و هیچ کس نمی توانست به آنان وصله ای بچسباند ؛ اما یکی از آنان جمله ای [از ما] را می شنود و ده جمله دیگر [از پیش خود] به آن اضافه می کند .

ص :123


1- الکافی : 2/75/6 .
2- مشکاة الأنوار : 134/305 .
3- الکافی : 8/229/293 .

عنه علیه السلام_ لعبد الأعلی _: یا عبدَ الأعلَی ......... فَأقرِئهُمُ السلامَ و رَحمَةَ اللّهِ _ یَعنِی الشِّیعَةَ _ و قُل : قالَ لَکُم : رَحِمَ اللّهُ عَبدا استَجَرَّ مَوَدَّةَ الناسِ إلی نفسِهِ و إلَینا ، بأن یُظهِرَ لَهُم ما یَعرِفُونَ و یَکُفَّ عَنهُم ما یُنکِرُونَ . (1)

عنه علیه السلام :مَعاشِرَ الشِّیعَةِ ، کُونُوا لنا زَینا ، و لا تَکُونُوا علَینا شَینا ، قُولُوا لِلناسِ حُسنا ، وَ احفَظُوا ألسِنَتَکُم ، و کُفُّوها عنِ الفُضُولِ و قَبیحِ القَولِ . (2)

الإمامُ الهادیُّ علیه السلام_ لِشیعَتِهِ _: اِتَّقُوا اللّهَ و کُونُوا زَینا و لا تَکُونوا شَینا ، جُرُّوا إلَینا کُلَّ مَوَدَّةٍ ، وَ ادفَعُوا عَنّا کُلَّ قَبِیحٍ . (3)

(4)

امام صادق علیه السلام_ به عبد الأعلی _: ای عبد الأعلی! ......... سلام و رحمت خدا را به شیعیان برسان و بگو : او (حضرت صادق) به شما می گوید : رحمت خدا بر آن بنده ای باد که با اظهار سخنانی که مردم درک می کنند، و با خودداری از بیان آنچه درک نمی کنند ، دوستی مردم را به سوی خودش و ما جلب کند .

امام صادق علیه السلام :ای جماعت شیعه! مایه آبروی ما باشید نه باعث بدنامی ما . سخنان خوب به مردم بگویید ، زبانهایتان را نگه دارید و آنها را از بیهوده گویی و سخنان زشت باز دارید .

امام هادی علیه السلام_ به شیعیان خود _فرمود : از خدا بترسید و مایه آبرو باشید نه مایه بدنامی . محبّتها را به سوی ما جلب کنید و هر گونه زشتی را از ما دور سازید .

ص :124


1- بحار الأنوار : 2/77/62 .
2- الأمالی للصدوق : 327/17 .
3- تحف العقول : 488 .
4- (انظر) الشیعة : باب 2123 الحدیث 10105 . مستدرک الوسائل : 2 / 59 باب 1 .

2129 - مَقامُ الشِّیعَةِ فِی القِیامَةِ
2129 - مقام شیعه در قیامت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا علیُّ ، ......... هذا حَبیبی جَبرَئیلُ یُخبِرُنی عنِ اللّهِ جَلَّ جلالُهُ أنّه قد أعطی مُحِبَّکَ و شِیعَتَکَ سَبعَ خِصالٍ : الرِّفقَ عِندَ المَوتِ ، و الاُنسَ عِندَ الوَحشَةِ ، و النورَ عندَ الظُّلمَةِ ، و الأمنَ عِندَ الفَزَعِ ، و القِسطَ عِندَ المِیزانِ (1) ، و الجَوازَ عَلَی الصِّراطِ ، و دُخولَ الجَنَّةِ قَبلَ سائرِ الناسِ مِن الاُمَمِ بثَمانینَ عاما . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :تُوضَعُ یَومَ القِیامَةِ مَنابِرُ حَولَ العَرشِ لِشِیعَتِی و شِیعَةِ أهلِ بَیتِی المُخلِصِینَ فی وَلایَتِنا ، و یقولُ اللّهُ عَزَّ و جلَّ : هَلُمُّوا یا عبادِی إلَیَّ لأَنشُرَنَّ علَیکُم کَرامَتی؛ فقد اُوذِیتُم فی الدُّنیا . (3)

الأمالی للطوسی :_ و قد سَألَ رسولَ اللّه صلی الله علیه و آله ابنُ عبّاسٍ عن قولِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ : «و السّابِقُونَ السابِقُونَ * أُولئکَ المُقَرَّبُونَ» (4) _فقال : قالَ لی جَبرَئیلُ : ذاکَ عَلِیٌّ و شِیعَتُهُ ، هُمُ السابِقونَ إلَی الجَنَّةِ المُقَرَّبُونَ مِنَ اللّهِ بکَرامَتِهِ لَهُم . (5)

2129

مقام شیعه در قیامت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! . . . این دوستم جبرئیل از جانب خداوند عزّ و جلّ به من خبر می دهد که به دوستدار و شیعه تو هفت خصلت داده است : نرمی با او هنگام مردن ، همدم داشتن در تنهایی ، نور در تاریکی ، امنیّت هنگام ترس ، برابری (6) کفه میزان اعمال ، گذر از صراط و وارد شدن به بهشتْ هشتاد سال پیش از ورود دیگر مردمان .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت برای شیعیان من و شیعیان اهل بیت من که در دوستی ما خالص اند ، منبرهایی پیرامون عرش گذاشته می شود و خداوند عزّ و جلّ می فرماید : ای بندگان من! سوی من آیید تا کرامت خود را در میانتان پخش کنم چرا که شما در دنیا آزار دیدید .

الأمالی للطوسی :ابن عبّاس از رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره این آیه پرسید : «و پیشتازان پیشی گیرنده، آنان مقرّبانند » ، حضرت فرمود : جبرئیل به من گفت : آنها علی و شیعیان اویند . آنان پیشتازانِ به سوی بهشتند و به لطف و کرامت خداوند ، به او نزدیکند .

ص :125


1- قال المجلسی : و القسط عند المیزان إمّا بمعنی العدل فاختصاصه بالشیعة لأنّ غیرهم یدخلون النار بغیر حساب ، أو بمعنی النصیب لأنّ لکلّ منهم نصیبا من الرحمة بحسب حاله و أعماله (بحار الأنوار : 68 / 11) .
2- بحار الأنوار : 68/9/4 .
3- عیون أخبار الرِّضا : 2/60/232 .
4- الواقعة : 10 و 11 .
5- الأمالی للطوسی : 72/104 .
6- علاّمه مجلسی می گوید: قسط در موقف میزان، یا به معنای عدل است که اختصاص به شیعه دارد ؛ چون دیگران بی حساب به آتش می روند و یا به معنای بهره بردن از رحمت الهی بر حسب حال و عمل است (بحار الأنوار : 68/ 11) .

عنه صلی الله علیه و آله :شِیعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الفائزُونَ یَومَ القِیامَةِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله_ لِعلیٍّ علیه السلام _: تَرِدُ شِیعَتُکَ یَومَ القِیامَةِ رِواءً غَیرَ عِطاشٍ ، و یَرِدُ عَدُوُّکُ عِطاشا یَستَسقُونَ فَلا یُسقَونَ . (2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در روز قیامت ، این شیعیان علی هستند که رستگارند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به علی علیه السلام _فرمود : در روز قیامت شیعیان تو سیراب و بدون تشنگی وارد [محشر ]می شوند ، و دشمنانت تشنه کام وارد می گردند و آب می طلبند و کسی به آنان آب نمی دهد .

2130 - الانتِسابُ إلَی التَّشَیُّعِ
2130 - انتساب به تشیّع

التفسیر المنسوب إلی الإمامِ العسکریِّ علیه السلام_ عَمّارٌ الدُّهْنیِّ: فی جَوابِ قاضِی الکوفَةِ لمّا سَألَهُ عَن سَبَبِ بُکائهِ حِینَ سَمّاهُ رافِضیّا _: بکیت علیک و علیّ ، أمّا بُکائی عَلی نَفسی فَإنّکَ نَسَبتَنی إلی رُتبَةٍ شَریفَةٍ لَستُ مِن أهلِها ، زَعَمتَ أنّی رافِضیٌّ ، وَیحَکَ لَقَد حَدَّثَنی الصّادِقُ علیه السلام : «إنَّ أوّلَ مَن سُمّیَ الرّافِضَةَ السَّحَرَةُ الّذینَ لَمّا شاهَدوا آیَةَ موسی علیه السلام فی عَصاه آمَنوا بِهِ و رَضُوا بهِ و اتَّبَعوهُ وَ رَفَضوا أمرَ فِرعَونَ ، و استَسلَمُوا لِکُلِّ ما نَزَلَ بِهِم ، فَسَمّاهُم فِرعَونُ الرّافِضَةَ لَمّا رَفَضوا دِینَهُ» .

فَالرافِضیّ مَن رَفَضَ کُلَّ ما کَرِهَهُ اللّهُ تَعالی ، وَ فَعَلَ کُلَّ ما أمَرَهُ اللّهُ ، فأینَ فِی الزَّمانِ مِثلُ هذا ؟!

فإنَّما بَکَیتُ عَلی نَفسی خَشیَةَ أن یَطَّلِعَ اللّهُ تَعالی عَلی قَلبی ، وَ قَد تَقَبَّلتُ هذا الاسمَ الشّریفَ عَلی نَفسی ، فَیُعاتِبَنی رَبّی عَزَّ و جلَّ و یَقولَ : یا عَمّارُ ، أ کُنتَ رافِضا للأباطیلِ ، عامِلاً للطّاعاتِ کَما قالَ لَکَ ؟ فَیَکونُ ذلِکَ تَقصِیرا بی فِی الدَّرَجات إن سامَحَنی ، و مُوجِبا لِشَدیدِ العِقابِ عَلَیَّ إن ناقَشَنی ، إلاّ أن یَتَدارَکَنِی مَوالیّ بِشَفاعَتِهِم .

و أمّا بُکائی عَلَیکَ ، فَلِعظمِ کِذْبِکَ فی تَسمِیَتی بِغَیر اسمی ، و شَفَقَتی الشَّدیدَةِ عَلیکَ مِن عَذابِ اللّهِ تَعالی أن صَرَفتَ أشرَفَ الأسماءِ إلی أن جَعَلتَهُ مِن أرذَلِها کَیفَ یَصبِرُ بَدَنُکَ عَلی عَذابِ اللّهِ، و عَذابِ کَلِمَتِکَ هذِهِ؟! (3)

2130

انتساب به تشیّع

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام :_ عمّار دُهنی ، وقتی قاضی کوفه او را رافضی خواند ، گریست و چون قاضی علّت گریه اش را پرسید _ : گفت هم برای خودم می گریم و هم برای تو ! اما گریه ام برای خودم از این روست که تو مرا به منزلتی ارجمند نسبت دادی که لایق آن نیستم . گفتی من رافضی هستم . وای بر تو ، حضرت صادق علیه السلام برایم حدیث گفت که : نخستین کسانی که رافضی نامیده شدند ساحرانی بودند که وقتی نشانه [نبوّت ]موسی علیه السلام را در عصایش دیدند به او ایمان آوردند و او را پسندیدند و از او پیروی و فرمان فرعون را ردّ کردند و به هر بلایی که بر سرشان آورد ، گردن نهادند . پس فرعون آنان را رافضی نامید ، چون دین او را رفض (ردّ) کردند .

پس ، رافضی کسی است که هر آنچه را خداوند متعال ناخوش می دارد، ردّ کند و هر آنچه را که خدا به آن فرمان داده است، به کار بندد . در این زمان ، کجا چنین کسی یافت می شود ؟

همانا برای خود می گریم چون می ترسم [خداوند متعال ]از قلبم آگاه شود ، و مرا که چنین نام (عنوان) شریفی را بر خود پذیرفته ام ، مورد عتاب قرار دهد و فرماید : ای عمّار ! آیا تو دست ردّ به سینه اباطیل زدی و به طاعات عمل کرده ای که او (قاضی) به تو چنین گفت ؟ پس ، این ، درجات مرا فرود آورد ، در صورتی که خداوند با من مدارا کند ، و موجب عذابی شدید گردد ، در صورتی که بخواهد بر من سخت گیرد ، مگر این که سروران من با شفاعتشان به فریادم برسند .

و اما گریه ام برای تو ، به خاطر دروغ بزرگی است که مرا به نامی غیر از نامم خواندی ، و ترس شدیدم از عذاب خداوند متعال بر توست که شریفترین نامها را به پست ترین نام تبدیل کردی . چگونه بدن تو عذاب [خدا ، و عذاب ]این سخنی را که گفتی تحمّل خواهد کرد ؟!

ص :126


1- عیون أخبار الرِّضا : 2/52/201 .
2- عیون أخبار الرِّضا : 2/60/238 .
3- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 311/157 .

ص :127

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ لمّا قیلَ لَهُ مَرَرنا بِرَجُل فِی السُّوقِ وَ هُوَ یُنادی : أنا مِن شیعَةِ مُحمّدٍ و آلِ مُحمّدٍ الخُلّصِ ، وَ هُوَ یُنادی علی ثِیابٍ یَبیعُها عَلی مَن یَزیدُ _: ما جَهِلَ و لا ضاعَ امرُؤٌ عَرَفَ قَدرَ نَفسِهِ ، أ تَدرونَ ما مَثَلُ هذا ؟ ( مَثَلُ) هذا کَمَن قالَ : أنا مِثلُ سَلمانَ و أبی ذَرٍّ و المِقدادِ و عَمّارٍ ، وَ هُو مَعَ ذلکَ یُباخِسُ فی بَیعِهِ ، و یُدلِّسُ عُیوبَ المَبیعِ عَلی مُشتَریهِ ، وَ یَشتَری الشَّیءَ بِثَمَنٍ فیُزایدُ الغَریبَ یَطلُبهُ فیُوجِبُ لَهُ ، ثُمّ إذا غابَ المُشتَری قالَ : لا اُریدُهُ إلا بِکَذا ، بِدُونِ ما کانَ یَطلُبُهُ مِنهُ ، أ یَکونُ هذا کَسَلمانَ و أبی ذَرٍّ و المِقدادِ و عَمّارٍ ؟! حاشَ للّهِ أن یَکونَ هذا کَهُم و لکِن لا نَمنَعُهُ مِن أن یَقولَ : أنا مِن مُحِبّی مُحمّدٍ و آل مُحمّدٍ ، و مِن مُوالی أولِیائهِم و مُعادی أعدائهِم . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ فی جَوابِ قَومٍ سَألُوهُ عَن سَبَبِ عَدَمِ إذنِهِ لَهُم فی الدُّخولِ یَومَینِ _: لِدَعواکُم أنَّکُم شِیعَةُ أمیرِ المُؤمنینَ علیِّ بنِ أبی طالبٍ علیه السلام . وَیحَکُم! إنَّما شِیعَتُهُ الحَسَنُ و الحُسَینُ علیهما السلام و سَلمانُ و أبو (2) ذَرٍّ و المِقدادُ و عَمّارٌ و مُحمّدُ بنُ أبی بَکرٍ ، الّذینَ لَم یُخالِفوا شَیئا مِن أوامِرِهِ ، وَ لَم یَرتَکِبوا شَیئا مِن فُنونِ زَواجِرِهِ .

فَأمّا أنتُم إذا قُلتُم إنّکُم شِیعَتُهُ ، و أنتُم فی أکثَرِ أعمالِکُم لَهُ مُخالِفونَ ، مُقَصِّرونَ فی کَثیرٍ مِنَ الفَرائضِ و مُتَهاوِنونَ بِعَظ_یمِ حُقوق إخوانِکُم فِی اللّهِ ، و تَتَّقونَ حَیثُ لا تَجِبُ التَّقِیَّةُ ، و تَترُکونَ التَّقِیَّةَ حَیثُ لا بُدَّ مِنَ التَّقِیَّةِ ......... . (3)

امام کاظم علیه السلام_ وقتی به ایشان گفته شد : در بازار بر مردی گذشتیم که داد می زد : من از شیعیان خالص محمّد و آل محمّدم . و جامه هایی را به مزایده گذاشته بود و جار می زد : کیست که به قیمت بالاتر بخرد؟ _فرمود : کسی که قدر خود را بشناسد، در ورطه جهل و تباهی نیفتد . آیا می دانید چنین کسی به چه می ماند ؟ او همانند کسی است که بگوید : «من مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار هستم» و با این حال کم فروشی می کند ، و عیبهای کالایش را از مشتری مخفی نگه می دارد ، و جنسی را [به قیمتی ارزان] می خرد و آن را به غریبه ای که طالب آن جنس است، به قیمت گران می فروشد ، و وقتی مشتری رفت، می گوید : من آن جنس را به کمتر از قیمتی هم که او می خواست می دادم . آیا چنین کسی مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار است ؟ حاشا که این شخص همانند آنان باشد . اما [با این حال] ما او را منع نمی کنیم از این که بگوید: «من از دوستداران محمّد و آل محمّد هستم ، و از دوستانِ دوستان آنان و دشمنِ دشمنانشان می باشم» .

امام رضا علیه السلام_ در پاسخ به گروهی که پرسیدند چرا دو روز اجازه ملاقات به ایشان نداد _فرمود : چون شما ادعا می کنید که شیعه امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام هستید . وای بر شما ، شیعه او ، در حقیقت ، حسن و حسین علیهما السلام و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار و محمّد بن ابی بکرند که با هیچ یک از دستورهای آن حضرت مخالفت نکردند ، و هیچ یک از نواهی وی را مرتکب نشدند .

اما شما که می گویید شیعه او هستید ، بیشتر اعمالتان برخلاف خواست اوست ، و در بسیاری از واجبات کوتاهی می ورزید ، به حقوق بزرگ برادران دینی خود بی اعتنایی می کنید ، و در جایی که تقیّه واجب نیست تقیّه در پیش می گیرید ، و در جایی که باید تقیّه کنید، تقیّه نمی کنید ......... .

ص :128


1- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 312/158 .
2- فی المصدر «و أبی» و هو تصحیف .
3- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 313/159 ،انظر تمام الحدیث .

التفسیر المنسوبِ إلی الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :قال [الإمام] علیه السلام : دَخَل رجل عَلی محمّد بن علیّ بن موسی الرّضا علیهم السلام ......... فقال : ......... أنا مِن شِیعَتِکُمُ الخُلَّصِ ، قالَ : ......... وَیحَکَ ! أ تَدری مَن شیعَتُنا الخُلَّصُ ؟ قالَ : لا. قالَ : شیعَتُنا الخُلَّصُ حِزْقیلُ المُؤمِنُ ؛ مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ ، و صاحِبُ یس الّذی قالَ اللّه تَعالی فیهِ : «و جاءَ مِن أقْصَا المَدینَةِ رَجُلٌ یَسْعی» (1) و سَلمانُ و أبو ذَرٍّ و المِقدادُ و عَمّارٌ ، أ سَوَّیتَ نَفسَکَ بِهؤلاءِ ؟! أ ما آذَیتَ بِهذا المَلائکَةَ ، و آذَیتَنا ؟!

فقالَ الرَّجُلُ : أستَغفِرُ اللّهَ و أتَوبُ إلَیهِ ، فَکَیفَ أقولُ ؟

قالَ : قُل : أنا مِن مُوالیکُم و مُحِبّیکُم ، و مُعادی أعدائکُم ، و مُوالی أولِیائکُم . (2)

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام :امام عسکری علیه السلام فرمود: فردی نزد امام رضا علیه السلام آمد ......... و گفت: ......... «من از شیعیان خالص شما هستم . فرمود :

......... وای بر تو ، آیا می دانی شیعیان خالص ما چه کسانی هستند ؟ عرض کرد : نه .

فرمود : شیعیان خالص ما حزقیل مؤمن ، مؤمن آل فرعون ، است و مردی که در سوره یاسین خداوند متعال درباره اش فرمود : «و مردی از دورترین جای شهر دوان دوان آمد» ، و سلمان و ابوذر و مقداد و عمّار . آیا تو خودت را با اینان برابر می کنی ؟ بدان که تو با این ادعایت هم فرشتگان را آزردی و هم ما را .

مرد عرض کرد : از خدا آمرزش می طلبم و به درگاه او توبه می برم . پس چه بگویم ؟ حضرت فرمود : بگو : من از دوستداران و علاقه مندان شما هستم ، و دشمنِ دشمنان شما و دوستِ دوستانتان می باشم .

ص :129


1- یس : 20 .
2- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 315/160 .

التفسیر المنسوبِ إلی الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :_ قال الحسن بن علی ( علیهما السلام ) لِلوالی فی رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقصدِ السَّرِقةِ و قَدِ ادّعی التَّشَیُّعَ _: مَعاذَ اللّهِ ما هذا من شِیعَةِ عَلِیٍ علیه السلام ، و إنّمَا ابتَلاهُ اللّهُ فی یَدِکَ لاعتِقادِهِ فی نَفسِهِ أنَّهُ من شِیعَةِ علیٍّ علیه السلام ......... . (1)

التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام :_ امام عسکری علیه السلام در مورد مردی که متّهم بود که قصد سرقت داشته و ادعای تشیّع می نمود ، به فرماندار فرمود_: پناه بر خدا ! این فرد از شیعیان علی علیه السلام نیست و خداوند تنها به خاطر آن که او فکر می کند شیعه علی علیه السلام است در دست تو گرفتارش نموده است . . . .

ص :130


1- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 316/161، انظر تمام الحدیث .

حرف الصاد

اشاره

الصُّبح (بامداد)

الصَّبر (صبر)

الصُّحبة (همنشینی)

الصِّحّة (تندرستی)

الصِّدق (راستی)

الصِّدِّیق (صِدّیق)

الصَّدِیق (دوست)

الصدقة (صدقه)

الصراط (صراط)

الصِّغَر (خردسالی)

المُصافحة (دست دادن)

الصُّلح 1 «المُسالمةُ فی الحربِ» (صلح 1 «صلح در جنگ»)

الصلح 2 «الإصلاحُ بینَ الناسِ» (صلح 2 «اصلاح دادن میان مردم»)

الصلاة (نماز)

صلاةُ الجماعةِ (نماز جماعت)

ص :131

صَلاةُ اللَّیل (نماز شب)

صلاةُ الجمعةِ (نماز جمعه)

الصلاةُ علی النبیِّ و آلهِ (درود فرستادن بر پیامبر و آل او)

الصَّمت (خاموشی)

الصناعة (صنعتگری)

المصیبة (مصیبت)

الصوت (صدا)

الصَّوم (روزه)

ص :132

286 - الصُّبح

286 - بامداد

اشاره

(1)

ص :133


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 76 / 15 باب 99 «فی جواب : کیف أصبحت ؟» .

2131 - الصُّبحُ
2131 - سپیده دم

الکتاب:

«وَ الصُّبْحِ إذا أسْفَرَ». (1)

«و الصُّبْحِ إذا تَنَفَّسَ». (2)

«فالِقُ الاْءصْباحِ وَ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَنا وَ الشَّمْسَ و الْقَمَرَ حُسْبانا ذلِکَ تَقْدِیْرُ العَزِیْزِ العَلِیْمِ». (3)

«قُلْ أ رَأیتُمْ إنْ جَعَلَ اللّهُ عَلَیْکُمُ اللَّیلَ سَرْمَدَا إلی یَوْمِ القِیامَةِ مَنْ إلهٌ غَیْرُ اللّهِ یَأتِیْکُمْ بِضِیاءٍ أ فَلا تَسْمَعُونَ». (4)

الحدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ بَعد أن ذَکَرَ اللیلَ و النهارَ _: لَو کانَ واحِدٌ مِنهُما سَرمَدا عَلی العِبادِ لَما قامَتْ لَهُم مَعایِشُ أبدا ، فَجَعَلَ مُدَبِّرُ هذِهِ الأشیاءِ و خالِقُها النهارَ مُبصِرا و اللیلَ سَکَنا . (5)

1231

سپیده دم

قرآن :

«و سوگند به صبح چون آشکار شود» .

«و سوگند به صبح چون بدمد» .

«شکافنده صبح دم است و شب را برای آرامش و خورشید و ماه را وسیله حساب قرار داد . این اندازه گیری آن توانای داناست» .

«بگو : هان ، چه می پندارید اگر خدا شب را تا روز قیامت بر شما جاودانه کند ، جز خداوند کدامین معبود برایتان روشنایی می آورد؟ آیا نمی شنوید؟» .

حدیث :

امام صادق علیه السلام_ بعد از سخن درباره شب و روز _فرمود : اگر یکی از این دو برای بندگان جاودانه می شد ، زندگیِ مردم هرگز سامان نمی یافت . پس مدبّر و آفریننده این چیزها ، روز را روشنی بخش قرار داد و شب را مایه آرامش .

2132 - ما قیلَ فی جَوابِ «کیفَ أصبَحتَ ؟»
2132 - آنچه در پاسخ «چگونه صبح کردی؟»گفته شده است

عیسی علیه السلام_ فی جوابِ کیفَ أصبَحتَ ؟ _: لا أملِکُ ما أرجُو ، و لا أستَطِیعُ ما اُحاذِرُ ، مَأمورا بالطاعَةِ ، مَنهیّا عنِ الخَطِیئَةِ ، فلا أری فَقیرا أفقَرَ مِنّی . (6)

2132

آنچه در پاسخ «چگونه صبح کردی؟» گفته شده است

عیسی علیه السلام_ در جواب «چگونه صبح کردی؟» _فرمود : به آنچه امید دارم، نرسیده ام و از آنچه می ترسم ، حذر نتوانم . به طاعت مأمور گشته ام و از معصیت نهی شده ام . بنا بر این ، فقیری فقیرتر از خود نمی بینم .

ص :134


1- المدّثر : 34 .
2- التکویر : 18 .
3- الأنعام : 96 .
4- القصص : 71 .
5- بحار الأنوار : 3/191 .
6- بحار الأنوار : 74/307/59 .

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ أیضا _: بخَیرٍ مِن رَجُلٍ لَم یُصبِحْ صائما ، و لَم یَعُدْ مَریضا ، و لَم یَشهَدْ جَنازَةً . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ أیضا _: أصبَحتُ و نَومی خَطَراتٌ ، و یَقَظَتی فَزَعاتٌ ، و فِکرَتی فی یَومِ المَماتِ. (2)

عنه علیه السلام_ أیضا _: أصبَحنا و بنا مِن نِعَمِ اللّهِ و فَضلِهِ ما لا نُحصِیهِ ، مَع کثیرِ ما نُحصِیهِ ، فما نَدرِی أیَّ نِعمَةٍ نَشکُرُ ، أ جَمِیلَ ما یَنشُرُ أم قَبیحَ ما یَستُرُ ؟! (3)

عنه علیه السلام_ أیضا لَمّا عادَهُ عبدُ اللّهِ بنُ جعفرٍ صَباحا و هُو مَریضٌ _: یا بُنَیَّ کیفَ أصبَحَ مَن یَفنی بِبَقائهِ ، و یَسقُمُ بدَوائهِ ، و یُؤتی مِن مَأمَنِهِ (4) ؟! (5)

عنه علیه السلام_ أیضا _: کیفَ یُصبِحُ مَن کانَ للّهِِ علَیهِ حافِظانِ ، و عَلِمَ أنّ خَطایاهُ مَکتوباتٌ فی الدِّیوانِ ؟! إن لَم یَرحَمْهُ رَبُّهُ فَمَرجِعُهُ إلَی النِیرانِ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ نیز در پاسخ به همین سؤال _فرمود : بهتر از کسی که روز را با روزه آغاز نکرده و به عیادت بیماری نرفته و در تشییع جنازه ای شرکت نکرده است .

امام علی علیه السلام_ نیز _فرمود : صبح خود را در حالی آغاز کردم که خوابیدنم [همراه ]با خطرات است و بیداریم با ترس و نگرانیها و اندیشه ام در روزِ مردن .

امام علی علیه السلام_ نیز _فرمود : صبح خود را در حالی آغاز کردیم که فضل و نعمتهای خدا بر ما بی شمار است ،با آن که بسیاری از آنها را برمی شماریم . پس نمی دانیم برای کدام نعمت شکر گزاریم ؛ برای کار خوبی که از ما در میان مردم پخش کرده ، یا برای کار زشتی که پوشانده است؟!

امام علی علیه السلام_ نیز در پاسخ به عبد اللّه بن جعفر که صبحگاهی به عیادت ایشان آمد و پرسید : چگونه صبح کردی؟ _فرمود : فرزندم! چگونه صبح کرده باشد کسی که حیاتش رو به زوال است و دارویش موجب بیماری اوست و از همان جا که احساس امنیت می کند ضربه می خورد .

امام علی علیه السلام_ نیز _فرمود: چگونه صبح خود را آغاز کرده باشد کسی که از جانب خداوند دو فرشته بر او گماشته شده اند و می داند که گناهانش در دفتر اعمالش نوشته می شود؟! و اگر پروردگارش به او رحم نکند، سرانجامش آتش دوزخ است .

ص :135


1- الأمالی للطوسی : 640/1323 .
2- بحار الأنوار : 76/18/3 .
3- بحار الأنوار : 41/164/58 .
4- فی المصدر «مأنِهِ» و الصحیح ما أثبتناه کما فی بحار الأنوار :76/18/3 .
5- الأمالی للطوسی : 641/1329 .
6- جامع الأخبار: 484/657.

الأمالی للطوسی عن جابرِ بنِ عبدِ اللّهِ الأنصاریُّ :لَقیتُ علیَّ بنَ أبی طالب علیه السلام ، فقُلتُ : کیفَ أصبحتَ یا أمیرَ المؤمنین؟ قالَ : بِنعمَةٍ مِنَ اللّهِ و فَضلٍ مِن رجُلٍ لَم یَزُرْ أخا ، و لَم یُدخِلْ علی مُؤمِنٍ سُرورا ، قلتُ : و ما ذلکَ السُّرورُ ؟ قالَ : یُفَرِّجُ عنهُ کَربا ، أو یَقضِی عَنهُ دَینا ، أو یَکشِفُ عَنهُ فاقَتَهُ . (1)

فاطمةُ الزَّهراءُ علیها السلام_ فی جواب کیف أصبحتِ؟ _: أصبَحتُ عائفةً لِدُنیاکُم ، قالِیَةً لِرِجالِکُم، لَفَظتُهُم بَعد إذ عَجَمتُهُم . (2)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ أیضا _: أصبَحتُ و لِی رَبٌّ فَوقِی ، و النارُ أمامِی ، و المَوتُ یَطلُبُنی ، و الحِسابُ مُحدِقٌ بی ، و أنا مُرتَهَنٌ بِعَمَلِی ، لا أجِدُ ما اُحِبُّ ، و لا أدفَعُ ما أکرَهُ، و الاُمورُ بیدِ غَیرِی ، فإنْ شاءَ عَذَّبَنی ، و إن شاءَ عَفا عَنّی ، فأیُّ فَقیرٍ أفقَرُ مِنّی؟! (3)

الأمالی للطوسی_ به نقل از جابر بن عبد اللّه انصاری _: امام علی علیه السلام را ملاقات کردم و گفتم : چگونه صبح کردی ای امیر مؤمنان؟ حضرت فرمود : با نعمت و فضل خداوند بر مردی که از برادری دیدار نکرده و مؤمنی را شاد نساخته است . عرض کردم : آن شادی چیست؟ فرمود : اندوهی از او بزداید ، یا قرضی از جانب او بپردازد ، یا نیازش را برطرف سازد .

فاطمه زهرا علیها السلام_ در جواب : چگونه صبح کردی؟ _فرمود : صبح کردم در حالی که دنیای شما را ناخوش دارم،و از مردان شما نفرت، و پس از آن که آنها را آزمودم دورشان افکندم .

امام حسن علیه السلام_ نیز _فرمود : در حالی صبح کردم که خداوندگاری بالای سرم می باشد و آتش رو برویم و مرگ به دنبالم و حسابرسی مرا در میان گرفته است و من گروگان عمل خویشم . نه می توانم آنچه را دوست دارم به دست آوردم و نه آنچه را ناخوش دارم، از خود دور کنم ، کارها به دست کسی جز من است ، اگر بخواهد عذابم می کند و اگر بخواهد مرا می بخشد . با چنین وضعی، کدامین فقیر فقیرتر از من است؟

ص :136


1- . الأمالی للطوسی: 640/1324.
2- جامع الأخبار: 237/606.
3- . بحار الأنوار: 78/113/7.

الإمامُ الحسینُ علیه السلام_ أیضا _: أصبَحتُ و لِیَ رَبٌّ فَوقِی ......... [ و قالَ مِثلَ ما قالَ أخُوهُ علیه السلام ] . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ أیضا _: أصبَحتُ مَطلُوبا بِثَمانٍ : اللّهُ تعالی یَطلُبُنی بِالفَرائضِ ، و النبیُّ صلی الله علیه و آله بالسُّنَّةِ ، و العِیالُ بالقُوتِ ، و النَّفسُ بالشَّهوَةِ ، و الشَّیطانُ بالمَعصیَةِ ، و الحافِظانِ بِصِدْقِ العَمَلِ ، و مَلَکُ المَوتِ بالرُّوحِ ، و القَبرُ بالجَسَدِ ، فأنا بینَ هذهِ الخِصالِ مَطلوبٌ . (2)

عنه علیه السلام_ أیضا _: أنتَ تَزعُمُ أنّکَ لَنا شِیعَةٌ ، و أنتَ لا تَعرِفُ صَباحَنا و مَساءَنا ؟! أصبَحنا فی قَومِنا بمَنزِلَةِ بَنی إسرائیلَ فی آلِ فِرعَونَ یُذَبِّحُونَ الأبناءَ ، و یَستَحیُونَ النِّساءَ ، و أصبَحَ خَیرُ البَرِیَّةِ بَعد نَبِیِّها صلی الله علیه و آله یُلعَنُ عَلَی المَنابِرِ ، و یُعطَی الفَضلُ و الأموالُ علی شَتمِهِ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ أیضا _: أصبَحنا غَرقی فِی النِّعمَةِ ، مَوفُورِینَ بالذُّنوبِ ، یَتَحَبَّبُ إلَینا إلهُنا بالنِّعَمِ ، و نَتَمَقَّتُ إلَیهِ بالمَعاصِی ، و نحنُ نَفتَقِرُ إلَیهِ و هو غَنِیٌّ عَنّا . (4)

امام حسین علیه السلام_ نیز _فرمود : صبح کردم در حالی که پروردگاری بالای سرم می باشد ......... [و نظیر آنچه برادر بزرگوارش فرموده بیان نمود] .

امام زین العابدین علیه السلام_ نیز _فرمود : در حالی صبح کردم که هشت چیز از من خواسته می شود : خداوند متعال عمل به فرایض از من می خواهد، پیامبر صلی الله علیه و آله عمل به سنّت ؛ خانواده ، روزی ؛ نفْس، شهوت ؛ شیطان، معصیت ؛ دو فرشته نگهبانِ اعمال ، درستیِ عمل ؛ فرشته مرگ، روح ؛ و قبر ، جسدم را . این چیزها از من خواسته می شود .

امام زین العابدین علیه السلام_ نیز _فرمود _ : تو خود را شیعه ما می پنداری و حال و روز ما را در هر صبح و شام نمی دانی؟ در حالی صبح کردیم که در میان قوم خود همچون بنی اسرائیلیم در میان خاندان فرعون . مردان را می کشند و زنان را زنده نگه می دارند و بهترین خلایق بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله بر فراز منبرها لعن می شود و برای دشنام دادن به او مال و منال می دهند .

امام باقر علیه السلام_ نیز _فرمود : در حالی صبح کردیم که غرق نعمتیم و آلوده به گناهان بسیار ، پروردگارمان با نعمتهایش به ما اظهار محبّت می کند و ما با گناهانمان با او دشمنی می ورزیم . در حالی که ما به او نیازمندیم و او از ما بی نیاز است .

ص :137


1- جامع الأخبار : 237/604 .
2- جامع الأخبار : 237/603 .
3- جامع الأخبار : 238/607 .
4- الأمالی للطوسی : 641/1331 .

2133 - ما یَنبَغی عِندَ الصُّبحِ وما لا یَنبَغی
2133 - آنچه در بامدادان سزاوار یاناسزاوار است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی التَّوراة _: مَن أصبَحَ عَلَی الدنیا حَریصا أصبَحَ و هُو عَلَی اللّهِ ساخِطٌ ، و مَن أصبَحَ یَشکُو مُصِیبَةً نَزَلَتْ بهِ فإنّما یَشکُو رَبَّهُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ لا یَهتَمُّ بِاُمُورِ المُسلمینَ فَلَیسَ بِمُسلمٍ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ مُعافیً فی جَسَدِهِ ، آمِنا فی سِرْبِهِ ، عِندَهُ قُوتُ یَومِهِ ، فکَأنَّما حِیزَت لَهُ الدنیا . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ و هِمَّتُهُ غَیرُ اللّهِ أصبَحَ مِنَ الخاسِرِینَ المُعتَدِینَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ مِن اُمَّتِی و هِمَّتُهُ غَیرُ اللّهِ فلیسَ مِنَ اللّهِ ، و مَن لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المؤمِنینَ فلیسَ مِنهُم . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن أصبَحَ عَلَی الدنیا حَزِینا فَقَد أصبَحَ لقَضاءِ اللّهِ ساخِطا ، و مَن أصبَحَ یَشکُو مُصِیبَةً نَزَلَتْ بهِ فقد أصبَحَ یَشکُو رَبَّهُ . (6)

2133

آنچه در بامدادان سزاوار یا نا سزاوار است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در تورات آمده است _: هرکه صبح خود را با آزمندی به دنیا آغاز کند، آن را با نارضایی از خدا آغاز کرده باشد، و هرکه صبح خود را با شِکوه از مصیبتی که بر او وارد شده بیاغازد ، در حقیقت از پروردگارش شِکوه کرده است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه صبح کند و به فکر گرفتاریهای مسلمانان نباشد ، مسلمان نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه صبح کند در حالی که تندرست و آسوده خاطر باشد و خوراک یک روز خود را داشته باشد ، چنان است که دنیا را داشته باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه صبح خود را بیاغازد در حالی که اندیشه ای جز خدا در سر داشته باشد ، از زیانکاران تجاوزگر باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر فردی از افراد امّت من که صبح کند و اندیشه ای جز خدا داشته باشد ، از خدا نیست و هرکه به کارهای (گرفتاریهای) مؤمنان اهتمام نورزد از مؤمنان نیست .

امام علی علیه السلام :هرکه صبح خود را با غم و اندوه دنیا آغاز کند ، با نارضایی از قضای خدا آغاز کرده باشد و هر که بامدادش را با شِکوه از مصیبتی که دامنگیرش شده بیاغازد ، با شِکوه از پروردگار خود آغاز کرده باشد .

ص :138


1- تحف العقول : 8 .
2- الکافی : 2/163/1 .
3- الخصال : 161/211 .
4- بحار الأنوار : 74/307/59 .
5- تحف العقول : 58 .
6- نهج البلاغة : الحکمة 228 .

عنه علیه السلام :مَن أصبَحَ و الآخِرَةُ هَمُّهُ استَغنی بغَیرِ مالٍ ، و استَأنَسَ بغَیرِ أهلٍ ، و عَزَّ بغَیرِ عَشِیرَةٍ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی التَّوراةِ _: مَن أصبَحَ عَلَی الدُّنیا حَزینا أصبَحَ عَلَی اللّهِ ساخِطا . (2)

عنه علیه السلام :مَ_ن أصبَ_حَ مَهموم_ا لِسوی فَکاکِ رَقَبَتِهِ ، فقد هَوَّنَ عَلَیهِ الجَلیلُ ، و رَغِبَ مِن رَبِّهِ فِی الرِّبحِ الحَقیرِ . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :هرکه صبح خود را با همّ و غم آخرت بیاغازد ، بی نیاز شود ، بی آن که مال و ثروتی داشته باشد ، و از تنهایی به درآید بی آن که اهل و عیالی داشته باشد ، و قدرت یابد بی آن که ایل و تباری داشته باشد .

امام صادق علیه السلام_ در تورات آمده است _: هرکه صبح خود را با غم دنیا [خواهی ]آغاز کند ، با نارضایتی از خدا آغاز کرده باشد .

امام صادق علیه السلام :هرکه صبح خود را با همّ و غمی جز آزاد کردن خود[از آتش دوزخ ]بیاغازد ، امر بزرگ (آخرت) را ناچیز شمرده و به خاطر بهره اندک (دنیا) از پروردگارش روی گردان شده باشد .

2134 - صِفَةُ المُؤمِنِ إذا أصبَحَ
2134 - ویژگی مؤمن در بامداد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ لأبی ذر _: یا أبا ذَرٍّ ، إذا أصبَحتَ فلا تُحَدِّثْ نَفسَکَ بِالمَساءِ ، و إذا أمسَیتَ فلا تُحَدِّثْ نفسَکَ بِالصَّباحِ ، و خُذ مِن صِحَّتِکَ قَبلَ سُقمِکَ ، و مِن حَیاتِکَ قَبلَ مَوتِکَ ؛ فإنّکَ لا تَدری مَا اسمُکَ غَدا . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی صفةِ المتّقینَ _: یُصبِحُ و شُغلُهُ الذِّکرُ ، و یُمسِی و هَمُّهُ الشُّکرُ ، یَبِیتُ حَذِرا مِن سِنَةِ الغَفلَةِ ، و یُصبِحُ فَرِحا بما أصابَ مِن الفَضلِ و الرَّحمَةِ . (6)

2134

ویژگی مؤمن در بامداد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به ابو ذر _فرمود : ای ابوذر! چون صبح کردی به خود وعده [زنده ماندن تا] شب مده و چون شب را آغازیدی به خود وعده صبح مده و پیش از آن که بیمار شوی ، از سلامت خود استفاده کن و پیش از آن که بمیری ، از زندگی خود بهره گیر ؛ زیرا نمی دانی که فردا نام تو چه خواهد بود [زنده یا مرده ، سالم یا بیمار] .

امام علی علیه السلام_ در وصف پرهیزگاران _فرمود : صبح را آغاز می کند در حالی که کارش یاد خداست ، و شب را می آغازد در حالی که همّ و غمش شکر خداست . شب را با ترسِ از خواب غفلت به سر می برد و روز هنگام از فضل و رحمت خدا که به او رسیده شادمان است .

ص :139


1- الأمالی للطوسی : 580/1198 .
2- الاختصاص : 226 .
3- تحف العقول : 302 .
4- (انظر) الآخرة : باب 29 .
5- مکارم الأخلاق : 2/364/2661 .
6- بحار الأنوار: 78/30/96.

عنه علیه السلام_ أیضا _: یُمسِی و هَمُّهُ الشُّکرُ ، و یُصبِحُ و هَمُّهُ الذِّکرُ ، یَبِیتُ حَذِرا و یُصبِحُ فَرِحا ، حَذِرا لِما حُذِّرَ مِنَ الغَفلَةِ ، و فَرِحا بما أصابَ مِنَ الفَضلِ و الرَّحمَةِ . (1)

عنه علیه السلام :إنَّ المؤمنَ لا یُصبِحُ إلاّ خائفا و إن کانَ مُحسِنا ، و لا یُمسِی إلاّ خائفا و إن کانَ مُحسِنا ؛ لأنَّهُ بینَ أمرَینِ : بینَ وَقتٍ قد مَضی لا یَدرِی مَا اللّهُ صانِعٌ بهِ ، و بینَ أجَلٍ قدِ اقتَرَبَ لا یَدرِی ما یُصِیبُهُ مِنَ الهَلَکاتِ . (2)

عنه علیه السلام :اِعلَمُوا _ عِبادَ اللّهِ _ أنَّ المؤمنَ لا یُصبِحُ و لا یُمسِی إلاّ و نَفسُهُ ظَنُونٌ عِندَهُ ، فلا یَزالُ زارِیا علَیها و مُستَزِیدا لَها . (3)

امام علی علیه السلام_ نیز در توصیف پرهیزگاران _فرمود : شب را می آغازد در حالی که همّ او شکرگزاری حق است و روز را آغاز می کند در حالی که همّ و غمش یاد خداست . شب را با ترس می گذراند و روز را با شادمانی ؛ ترس از غفلت خویش که از آن برحذر داشته شده است و شادمانی به سبب فضل و رحمت خدا که شامل حال او شده است .

امام علی علیه السلام :مؤمن صبح خود را نمی آغازد ، مگر آن که ترسان است هرچند نیکوکار باشد و شب خود را آغاز نمی کند مگر این که بیمناک است گر چه کارهای نیک کرده باشد ؛ زیرا او میان دو امر قرار دارد : زمانی که گذشته است و نمی داند خدا با او چه می کند، و اجلی که نزدیک است و نمی داند چه مسائل مهلکی دامن او را خواهد گرفت .

امام علی علیه السلام :بدانید _ ای بندگان خدا! _ که مؤمن شب را به روز و روز را به شب نمی رساند مگر آن که به نفْس خود بدگمان است . از این رو ، پیوسته بر آن خُرده می گیرد و عملِ بیشتر از او می طلبد .

2135 - الدُّعاءُ عِندَ الصَّباحِ
2135 - دعای بامدادان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِن دعاءٍ کانَ یَدعُو بهِ کثیرا _: الحَمدُ للّهِِ الذی لَم یُصبِحْ بی مَیِّتا ، و لا سَقِیما ، و لا مَضروبا علی عُرُوقی بِسُوءٍ ، و لا مَأخوذا بِأسوَإِ عَمَلِی ، و لا مَقطوعا دابِرِی ، و لا مُرتَدّا عن دِینِی ، و لا مُنکِرا لِرَبِّی ، و لا مُستَوحِشا مِن إیمانِی ، و لا مُلتَبِسا عَقلِی . (4)

2135

دعای بامدادان

امام علی علیه السلام_ در دعایی که بسیار می خواند _می گفت : ستایش خدایی را که شبم را به صبح رسانده در حالی که نه مُرده ام و نه بیمارم و نه رگهایم دچار آفت و بدی است و نه گرفتار کیفر بدترین اعمال خویشم ، و نه بی فرزندم و نه از دین برگشته و نه منکر پروردگارم و نه گریزان از ایمان و نه عقلم آشفته است .

ص :140


1- . نهج البلاغة : الخطبة 193 .
2- الأمالی للطوسی : 208/357 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 176 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 215 ، انظر تمام الدعاء .

عنه علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لکمیلِ بنِ زیادٍ _: یا کمیلَ بنَ زیادٍ ، سَمِّ کُلَّ یَومٍ بِاسمِ اللّهِ و لا حَولَ و لا قُوَّةَ إلاّ بِاللّهِ ، و تَوَکَّلْ عَلَی اللّهِ ، و اذکُرْنا و سَمِّ بأسمائنا ، و صَلِّ عَلَینا ، و استَعِذْ بِاللّهِ رَبِّنا ، وَ ادرَأْ [ بذلکَ] (1) عن نفسِکَ (2) و ما تَحُوطُهُ عِنایَتُکَ ، تُکْفَ شَرَّ ذلکَ الیَومِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَدَع أن تَدعُوَ بهذا الدعاءِ ثلاثَ مَرَّاتٍ إذا أصبَحتَ و ثلاثَ مَرّاتٍ إذا أمسَیتَ: اللّهُمّ اجعَلنی فی دِرعِکَ الحَصِینَةِ التی تَجعَلُ فیها مَن تُرِیدُ ؛ فإنّ أبِی علیه السلام کانَ یقولُ : هذا مِنَ الدعاءِ المَخزونِ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام_ در سفارش به کمیل بن زیاد _فرمود : ای کمیل بن زیاد! هر روز نام خدا را ببر و «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه » بگو و به خدا توکّل کن و ما را یاد کن و نام ما ببر و بر ما درود فرست و به پروردگارمان اللّه پناه به بر ، و بدین سان خود و هر آنچه را که تحت اختیار و سرپرستی توست ، از شرّ آن روز در امان دار .

امام صادق علیه السلام :هر صبحگاه و هر شامگاه این دعا را سه بار بخوان : «بار خدایا! مرا در زره محکم خود ، که هر کس را خواهی در آن جای می دهی ، قرار ده» ؛ زیرا پدرم می فرمود : این از دعاهایی است که در گنجینه است [و نااهلان بدان دسترسی ندارند] .

ص :141


1- ما بین المعقوفین أثبتناه من بحار الأنوار نقلاً عن المصدر .
2- فی تحف العقول [ ص 171] : و فی بعض النسخ من الکتاب «أدرْ بذلک علی نفسک» (هامش بحار الأنوار) .
3- بشارة المصطفی : 25 ، بحار الأنوار : 77/266/1 .
4- الکافی : 2/534/37 .
5- (انظر) وسائل الشیعة : 4 / 1235 باب 49 .

ص :142

287 - الصَّبر

287 - صبر

اشاره

(1)

(2)

ص :143


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 56 باب 62 «الصبر» . کنز العمّال : 3 / 271 ، 744 «الصبر» . وسائل الشیعة : 2 / 902 باب 76 «استحباب الصبر علی البلاء» .
2- انظر : عنوان 51 «البلاء» ، 278 «الشکوی» ، 306 «المصیبة» ، 67 «الجزع». الحساب : باب 844 ، الحقّ : باب 891 ،الشجاعة : باب 1942 . الدهر : باب 1276 ، الیقین : باب 4195 .

2136 - فَضلُ الصَّبرِ
2136 - فضیلت شکیبایی

الکتاب :

«وَ کَأیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیْرٌ فَما وَهَنُوا لِما أصابَهُمْ فِی سَبِیْلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ ما اسْتَکانُوا و اللّهُ یُحِبُّ الصَّابِرِیْنَ». (1)

«وَ أطِیْعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیْحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ». (2)

الحدیث :

عیسی علیه السلام :إنّکُم لا تُدرِکُونَ ما تُحِبُّونَ إلاّ بِصَبرِکُم علی ما تَکرَهُونَ . (3)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :فی الصَّبرِ علی ما یُکرَهُ خَیرٌ کثیرٌ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الصَّبرُ خَیرُ مَرکَبٍ ، ما رَزَقَ اللّهُ عَبدا خَیرا لَهُ و لا أوسَعَ مِن الصَّبرِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :الصَّبرُ سِترٌ مِن الکُرُوبِ، و عَونٌ علی الخُطُوبِ . (6)

2136

فضیلت شکیبایی

قرآن :

«بسا پیامبرانی که خدا پرستان بسیاری در کنارش جنگیدند و از آنچه در راه خدا بدانها رسید سست نشدند و ناتوان نگشتند و تسلیم [دشمن ]نشدند و خدا صابران را دوست دارد» .

«از خدا و رسول او فرمان برید و با هم کشمکش مکنید که سست می شوید و شُکوه و اقتدارتان از بین می رود و شکیبا باشید که خداوند با صابران است» .

حدیث :

عیسی علیه السلام :شما به آنچه دوست دارید نخواهید رسید ، مگر با صبر در برابر آنچه ناخوش می دارید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در شکیبایی بر ناملایمات ، خیر بسیاری نهفته است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی بهترین مرکب است . خداوند به هیچ بنده ای روزیی بهتر و فراختر از صبر نداده است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی ، سر پناهی در برابر گرفتاریهاست و یاور در برابر مشکلات است .

ص :144


1- آل عمران : 146 .
2- الأنفال : 46 .
3- مسکّن الفؤاد : 48 .
4- مسکّن الفؤاد : 48 .
5- مسکّن الفؤاد : 50 .
6- کنز الفوائد : 1/139 .

عنه صلی الله علیه و آله_ فی وصیَّتِهِ لأبی ذَرٍّ _: فإنِ استَطَعتَ أن تَعمَلَ للّهِِ عَزَّ و جلَّ بِالرِّضا فِی الیَقینِ فَافعَلْ ، و إن لَم تَستَطِعْ فإنَّ فِی الصَّبرِ علی ما تَکرَهُ خَیرا کثیرا . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مِن أقَلِّ ما اُوتِیتُمُ الیَقینُ ، و عَزیمَةُ الصَّبرِ ، و مَن اُعطِیَ حَظَّهُ مِنهُما لَم یُبالِ ما فاتَهُ مِن قِیامِ اللَّیلِ و صِیامِ النهارِ ، و لأَن تَصبِروا علی مِثلِ ما أنتُم عَلَیهِ أحَبُّ إلَیَّ مِن أن یُوافِیَنی کُلُّ امرِئٍ مِنکُم بمِثلِ عَمَلِ جَمِیعِکُم . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّبرُ فِی الاُمورِ بمَنزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ ، فإذا فارَقَ الرَّأسُ الجَسَدَ فَسَدَ الجَسَدُ ، و إذا فارَقَ الصَّبرُ الاُمورَ فَسَدَتِ الاُمورُ . (3)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ أحسَنُ حُلَلِ (4) الإیمانِ ، و أشرَفُ خَلایِقِ الإنسانِ . (5)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ شَجاعَةٌ . (6)

عنه علیه السلام :الشَّجاعَةُ صَبرُ ساعَةٍ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در سفارش به ابوذر _فرمود : اگر می توانی که با خرسندی و یقین برای خدا کار کنی ، بکن و اگر نتوانستی ، بدان که در شکیب بر آنچه ناخوش داری ، خیر فراوانی نهفته است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از چیزهایی که کمتر به شما داده شده یقین و شکیبایی است . به هر کس بهره اش از این دو داده شود ، دیگر برایش اهمیتی نداشته باشد که عبادتِ شب و روزه [مستحبی ]روز را از دست دهد . اگر بر وضعیتی که دارید شکیب ورزید ، برای من خوشتر است از این که یکی از شما ، با اعمالی به اندازه اعمال همه شما نزد من آید .

امام علی علیه السلام :صبر در کارها ، به منزله سر در بدن است . همچنان که اگر سر از بدن جدا شود ، بدن فاسد می گردد ، صبر نیز هرگاه از کارها جدا شود ، کارها تباه می گردد .

امام علی علیه السلام :صبر ، نیکوترین جامه ایمان و ارجمندترینِ خوی انسان است .

امام علی علیه السلام :شکیبایی، شجاعت است .

امام علی علیه السلام :شجاعت، ساعتی صبر کردن است.

ص :145


1- مکارم الأخلاق : 2/377/2661 .
2- مسکّن الفؤاد : 47 .
3- الکافی : 2/90/9 .
4- فی الطبعة المعتمدة «خلل» و الصحیح ما أثبتناه کما فی أکثر الطبعات.
5- غرر الحکم : 1893 .
6- نهج البلاغة : الحکمة 4 .
7- بحار الأنوار : 78/11/70 .

عنه علیه السلام :الصَّبرُ أعوَنُ شَیءٍ عَلَی الدَّهرِ . (1)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ جُنَّةٌ مِنَ الفاقَةِ . (2)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ مَطِیَّةٌ لا تَکبُو . (3)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ زِینَةُ البَلوی . (4)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ علی المَضَضِ یُؤَدِّی إلی إصابَةِ الفُرصَةِ . (5)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ عَلی مَضَضِ الغُصَصِ یُوجِبُ الظَّفَرَ بِالفُرَصِ . (6)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ یُرغِمُ الأعداءَ . (7)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ عُدَّةُ الفَقرِ . (8)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ عَونٌ علی کُلِّ أمرٍ . (9)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ یُمَحِّصُ الرَّزِیَّةَ . (10)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ أدفَعُ لِلبَلاءِ . (11)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ أدفَعُ لِلضَّرَرِ . (12)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ یُهَوِّنُ الفَجِیعَةَ . (13)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ أفضَلُ العُدَدِ . (14)

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، بهترین یاور در برابر روزگار است .

امام علی علیه السلام :صبر ، سپر ناداری است .

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، مرکبی است که سرنگون نمی شود .

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، زیور گرفتاری است .

امام علی علیه السلام :صبر در برابر رنج، به دست یابی به فرصت می انجامد .

امام علی علیه السلام :صبر در برابر دردِ اندوهها ، موجب دست یافتن به فرصتها می شود .

امام علی علیه السلام :شکیبایی، بینیِ دشمنان را به خاک می مالد .

امام علی علیه السلام :شکیبایی، ساز و برگ تهیدستی است .

امام علی علیه السلام :صبر، یاور در هر کاری است .

امام علی علیه السلام :صبر، از شدّت مصیبت بزرگ می کاهد .

امام علی علیه السلام :شکیبایی، بهترین دفع کننده بلا و گرفتاری است .

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، بهترین وسیله دفع ضرر است .

امام علی علیه السلام :صبر، مصیبت را آسان می کند .

امام علی علیه السلام :صبر، بهترین ساز و برگ است .

ص :146


1- غرر الحکم : 1248 .
2- تحف العقول : 90 .
3- کنز الفوائد : 1/139 .
4- الإرشاد : 1/300 .
5- غرر الحکم : 1334 .
6- غرر الحکم : 2096 .
7- غرر الحکم : 763 .
8- غرر الحکم : 765 .
9- غرر الحکم : 766 .
10- غرر الحکم : 654 .
11- غرر الحکم : 762 .
12- غرر الحکم : 764 .
13- غرر الحکم : 533 .
14- غرر الحکم : 767 .

عنه علیه السلام :الصَّبرُ عَلَی البَلاءِ أفضَلُ مِنَ العافیَةِ فِی الرَّخاءِ . (1)

عنه علیه السلام :المُصیبَةُ بِالصَّبرِ أعظَمُ المُصِیبَتَینِ . (2)

عنه علیه السلام :بالصَّبرِ تَخِفُّ المِحنَةُ . (3)

عنه علیه السلام :بالصَّبرِ یُناضَلُ الحَدَثانُ، الجَزَعُ مِن أنواعِ الحِرمانِ . (4)

عنه علیه السلام :العَقلُ خَلِیلُ المَرءِ ، و الحِلمُ وَزِیرُهُ، و الرِّفقُ والِدُهُ ، و الصَّبرُ مِن خَیرِ جُنُودِهِ . (5)

عنه علیه السلام :اِطرَح عنکَ الهُمومَ بعَزائمِ الصَّبرِ و حُسنِ الیَقینِ . (6)

عنه علیه السلام :مَن جُعِلَ لَهُ الصَّبرُ والیا لَم یَکُن بِحَدَثٍ مُبالِیا . (7)

عنه علیه السلام :فَصَبرا علی دُنیا تَمُرُّ بِلَأوائها کَلَیلَةٍ بأحلامِها تَنسَلِخُ . (8)

الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهما السلام :مَن لا یُعِدَّ الصَّبرَ لِنَوائبِ الدَّهرِ یَعجِزُ . (9)

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، در برابر گرفتاری بهتر است تا تن آسایی در رفاه .

امام علی علیه السلام :مصیبت از دست دادن شکیبایی، بزرگترین مصیبت است .

امام علی علیه السلام :با شکیبایی ، محنت کاهش می یابد .

امام علی علیه السلام :با شکیبایی می توان با سختیهای روزگار مبارزه کرد . بیتابی کردن یکی از انواع محرومیتهاست .

امام علی علیه السلام :خرد ، دوست آدمی است و بُردباری ، دستیار او و مدارا ، پدرش و صبر ، از بهترین لشکریانش .

امام علی علیه السلام :با قدرتِ صبر و یقینِ نیکو، اندوهها را از خود دور کن .

امام علی علیه السلام :هرکه شکیبایی را فرمانروای خود قرار دهد ، به هیچ مشکلی اعتنا نکند .

امام علی علیه السلام :در برابر دنیایی که سختی آن مانند خوابهای پریشان شب [زود ]می گذرد ، شکیبا باش .

امام باقر یا امام صادق علیهما السلام :کسی که شکیبایی را برای مصیبتهای روزگار آماده نکند ، عاجز شود .

ص :147


1- غرر الحکم : 1821 .
2- غرر الحکم : 1608 .
3- غرر الحکم : 4205 .
4- بحار الأنوار : 78/11/70 .
5- الأمالی للطوسی : 146/240 .
6- کنز الفوائد : 1/140 .
7- بحار الأنوار : 82/136/21 .
8- بحار الأنوار : 40/348/29 .
9- الکافی : 2/93/24 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا یَنبَغی ......... لِمَن لَم یَکُن صَبورا أن یُعَدَّ کامِلاً . (1)

عنه علیه السلام :لَم یُستَزَدْ فی مَحبوبٍ بمِثلِ الشُّکرِ ، و لَم یُستَنقَصْ مِن مَکروهٍ بِمِثلِ الصَّبرِ . (2)

عنه علیه السلام :المؤمنُ یُطبَعُ عَلَی الصَّبرِ عَلَی النَّوائبِ . (3)

عنه علیه السلام :إنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ أنعَمَ علی قَومٍ فلَم یَشکُرُوا فَصارَت علَیهِم وَبالاً ، و ابتَلی قَوما بِالمَصائبِ فَصَبَرُوا فَصارَت علَیهِم نِعمَةً . (4)

الإمامُ الجوادُ علیه السلام :الصَّبرُ عَلَی المُصیبَةِ ، مُصیبَةٌ عَلَی الشامِتِ بها . (5)

امام صادق علیه السلام :نسزد . . . کسی که شکیبا نیست کامل شمرده شود .

امام صادق علیه السلام :چیزی چون شُکر ، بر امورِ خوشایند نیفزاید و چیزی چون صبر از امورِ ناخوشایند نکاهد .

امام صادق علیه السلام :مؤمن بر صبر در برابر سختیها سرشته شده است .

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ به مردمی نعمت داد و آنها سپاسگزاری نکردند و بدین سبب آن نعمت بر آنان وبال شد، و مردمی را به مصیبتها مبتلا کرد و آنها صبر کردند و در نتیجه ، آن مصیبتها به نعمت تبدیل شد .

امام جواد علیه السلام :صبر کردن بر مصیبت ، مصیبتی است برای آن که از گرفتاری مصیبت دیده شاد می شود .

2137 - الصَّبرُ ومَعالِی الاُمورِ
2137 - شکیبایی و رسیدن به مقامات بلند

الکتاب :

«وَ تَمَّتْ کَلِمَةُ رَبِّکَ الْحُسْنَی عَلَی بَنِی إسْرائیْلَ بِما صَبَرُوا». (6)

«وَ جَعَلْنا مِنْهُم أئِمَّةً یَهْدُونَ بِأمْرِنا لَمّا صَبَرُوا وَ کانُوا بِآیاتِنا یُوقِنُونَ». (7)

2137

شکیبایی و رسیدن به مقامات بلند

قرآن :

«و به پاس آن که شکیب ورزیدند ، وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقّق یافت» .

«و چون شکیبایی کردند و به آیات ما یقین داشتند ، برخی از آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند» .

ص :148


1- تحف العقول : 364 .
2- تحف العقول : 363 .
3- مشکاة الأنوار : 59/72 .
4- الکافی : 2/92/18 .
5- کشف الغمّة : 3/139 .
6- الأعراف : 137 .
7- السجدة : 24 .

وَ ما یُلَقَّاها إلاّ الَّذِینَ صَبَرُوا وَ ما یُلَقَّاها إلاّ ذُوْ حَظٍ عَظِیمٍ». (1)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بالصَّبرِ تُدرَکُ الرَّغائبُ . (2)

عنه علیه السلام :بالصَّبرِ تُدرَکُ مَعالِی الاُمُورِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن صَبَرَ عَلَی اللّهِ وَصَلَ إلَیهِ . (4)

عنه علیه السلام_ مِن خُطبَتِهِ الشِّقْشِقِیَّةِ _: و طَفِقتُ أرتَئی بَینَ أن أصُولَ بِیَدٍ جَذّاءَ ، أو أصبِرَ علی طَخْیَةٍ (ظُلمَةٍ) عَمیاءَ ......... فَرَأیتُ أنَّْ الصَّبرَ علی هاتا أحجی، فَصَبَرتُ و فی العَینِ قَذیً ، و فی الحَلقِ شَجا ......... فَصَبَرتُ علی طُولِ المُدَّةِ ، و شِدَّةِ المِحنَةِ . (5)

عنه علیه السلام_ فی التَّظَلُّمِ مِن قُرَیشٍ _: ألا إنَّ فِی الحَقِّ أن تَأخُذَهُ ، و فِی الحقِّ أن تُمنَعَهُ ، فَاصبِرْ مَغموما ، أو مُتْ مُتَأسِّفا ......... فَأغضَیتُ عَلَی القَذی ، و جَرَعْتُ رِیقی عَلَی الشَّجا ، و صَبَرتُ مِن کَظمِ الغَیظِ علی أمَرَّ مِنَ العَلقَمِ ، و آلَمَ لِلقَلبِ مِن وَخزِ الشِّفارِ . (6)

«و آن خصلت و خوی [ نیکی کردن در برابر بدی ]داده نشود مگر به کسانی که شکیبایی کرده اند و آن را جز صاحب بهره ای بزرگ، نخواهد یافت» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :با شکیبایی خواسته ها دست یافتنی می شوند .

امام علی علیه السلام :با شکیبایی است، که مقامات بلند فراچنگ آیند .

امام علی علیه السلام :هرکه برای [وصال به] خدا شکیبایی ورزد، به او می رسد .

امام علی علیه السلام_ در خطبه شقشقیه _فرمود : و با خود اندیشیدم که آیا با دست تنها حمله کنم یا آن که بر شرّ این تیرگی شکیبا باشم . . . دیدم که شکیبایی در این جا خردمندانه تر است . پس ، صبوری کردم در حالی که گویا در چشمانم خاشاک و در گلویم استخوانی است . . . و بر این مدت دراز و این محنت سخت صبر کردم .

امام علی علیه السلام_ در شکایت از قریش _فرمود : [و قریش به من گفتند:] بدان که گاه حق را می گیری و گاهی هم از آن محروم می شوی . پس یا غمگنانه شکیبا باش و یا از اندوه بمیر . . . من هم چشمِ خاشاک گرفته را بر هم نهادم و آب دهانم را همچون کسی که استخوان در گلویش گیر کرده باشد، فرو بردم و با فرو خوردن خشم، صبر کردم ؛ صبری که از حنظل تلخ تر و برای دل، از تیزی شمشیر برّان، درد آورتر بود .

ص :149


1- . فصّلت : 35 .
2- غرر الحکم : 4227 .
3- . غرر الحکم : 4276 .
4- بحار الأنوار:71/95/60.
5- . نهج البلاغة : الخطبة 3 .
6- نهج البلاغة: الخطبة 217.

عنه علیه السلام_ عندَ مَسیرِ أصحابِ الجَمَلِ إلَی البَصرةِ _: إنَّ هَؤلاءِ قد تَمالَؤوا علی سَخطَةِ إمارَتِی ، و سَأصبِرُ ما لَم أخَفْ عَلی جَماعَتِکُم . (1)

امام علی علیه السلام_ آنگاه که اصحاب جمل به سوی بصره حرکت کردند _فرمود : اینان به خاطر ناخشنودی از خلافت من گِرد هم آمده اند . اما من تا زمانی که برای اجتماع شما خطری احساس نکنم ، شکیب می ورزم .

2138 - الصَّبرُ وَالإیمانُ
2138 - شکیبایی و ایمان

مسکّن الفؤاد:_ لَمّا سُئلَ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله ما الإیمانُ _: الصَّبرُ . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ الصَّبرَ نِصفُ الإیمانِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أیُّها الناسُ علَیکُم بالصَّبرِ ؛ فإنّهُ لا دِینَ لِمَن لا صَبرَ لَهُ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الصَّبرُ رَأسُ الإیمانِ . (5)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ مِن الإیمانِ بمَنزِلَةِ الرَّأسِ مِنَ الجَسَدِ ، فإذا ذَهَ_بَ ال_رَّأسُ ذَهَبَ الجَسَدُ ، کذلکَ إذا ذَهَبَ الصَّبرُ ذَهَبَ الإیمانُ . (6)

2138

شکیبایی و ایمان

مسکّن الفؤاد :رسول خدا صلی الله علیه و آله در پاسخ به این پرسش که ایمان چیست؟ _ فرمود : صبر .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی، نصف ایمان است.

امام علی علیه السلام :ای مردم! شکیبایی پیشه کنید زیرا هر که شکیبایی نداشته باشد ، دین ندارد .

امام صادق علیه السلام :شکیبایی ، سرِ ایمان است .

امام صادق علیه السلام :صبر برای ایمان ، به منزله سر است برای بدن . همچنان که اگر سر برود ، بدن هم از بین می رود ، اگر صبر از کف رفت ، ایمان نیز از کف می رود .

ص :150


1- . نهج البلاغة : الخطبة 169 .
2- مسکّن الفؤاد : 47 .
3- . شرح نهج البلاغة : 1/319 .
4- بحار الأنوار: 71/92/46.
5- . الکافی : 2/87/1 .
6- الکافی : 2/87/2 .

2139 - الصَّبرُ وَالنَّصرُ
2139 - شکیبایی و پیروزی

الکتاب :

«یا أیُّها النَّبِیُّ حَرِّضِ المُؤمِنِینَ عَلَی القِتالِ إنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ یَغْلِبُوا مِأتَینِ وَ إنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا ألْفا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأنَّهُم قَوْمٌ لا یَفْقَهُونَ». (1)

«کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِإذْنِ اللّهِ و اللّهُ مَعَ الصَّابِرِیْنَ». (2)

«إنْ تَمْسَسْکُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُم وَ إنْ تُصِبْکُمْ سَیِّئَةٌ یَفْرَحُوا بِها وَ إنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا لا یَضُرُّکُمْ کَیْدُهُمْ شَیْئا إنَّ اللّهَ بِما یَعْمَلُونَ مُحِیْطٌ». (3)

«بَلَی إنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکُم مِنْ فَورِهِمْ هذا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ مِن المَلائکَةِ مُسَوِّمِینَ». (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ النَّصرَ مَعَ الصَّبرِ ، و الفَرَجَ مع الکَربِ ، و إنّ مَعَ العُسرِ یُسرا . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن رَکِبَ مَرکَبَ الصَّبرِ اهتَدی إلی مِضمارِ النَّصرِ . (6)

2139

شکیبایی و پیروزی

قرآن :

«ای پیامبر! مؤمنان را به جهاد برانگیز ، اگر از شما بیست تن ، شکیبا باشند بر دویست تن چیره آیند و اگر از شما یکصد تن شکیبا باشند بر هزار تن از کافران غالب شوند؛ زیرا آنان مردمی هستند که نمی فهمند» .

«بسا گروهی اندک که ، به خواست خدا ، بر گروهی بسیار غلبه یافتند و خدا با شکیبایان است» .

«اگر به شما خوشی رسد آنان را ناراحت کند و اگر به شما گزندی رسد از آن شادمان شوند . اگر شکیب ورزید و پرهیزگاری نمایید نیرنگشان هیچ آسیبی به شما نرساند . خدا به آنچه می کنند احاطه دارد» .

«آری ، اگر شکیبا باشید و پرهیزگاری کنید و با همین جوش [و خروش ]بر شما بتازند ، پروردگارتان شما را با پنج هزار فرشته نشان دار مدد می کند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا پیروزی با صبر همراه است و گشایش با گرفتاری . و بی گمان با هر دشواری، آسانی هست .

امام علی علیه السلام :هرکه بر مرکب شکیبایی نشیند، به خطّ پایان پیروزی رسد .

ص :151


1- الأنفال : 65 .
2- البقرة : 249 .
3- آل عمران : 120 .
4- آل عمران : 125 .
5- بحار الأنوار : 77/88/2 .
6- بحار الأنوار : 78/79/56 .

2140 - الصَّبرُ وَالفَرَجُ وَالظَّفَرُ
2140 - شکیبایی و گشایش و کامیابی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :بِالصَّبرِ یُتَوَقَّعُ الفَرَجُ ، و مَن یُدمِنْ قَرعَ البابِ یَلِجْ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَعدَمُ الصَّبُورُ الظَّفَرَ ، و إن طالَ بهِ الزمانُ . (2)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ کَفِیلٌ بالظَّفَرِ . (3)

عنه علیه السلام :اِصبِرْ تَظفَرْ . (4)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ علی مَضَضِ الغُصَصِ یُوجِبُ الظَّفَرَ بِالفُرَصِ . (5)

عنه علیه السلام :حَلاوَةُ الظَّفَرِ تَمحُو مَرارَةَ الصَّبرِ . (6)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ مِفتاحُ الدَّرْکِ ، و النُّجْحُ عُقبی مَن صَبَرَ . (7)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الصَّبرُ یُعقِبُ خَیرا ، فَاصبِرُوا تَظفَرُوا . (8)

(9)

2140

شکیبایی و گشایش و کامیابی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با شکیبایی ، انتظار گشایش می رود و کسی که پیوسته دری را بکوبد [عاقبت] آن در به رویش باز می شود .

امام علی علیه السلام :آدم شکیبا، کامیابی را از دست نمی دهد ، هرچند زمان به درازا کشد .

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، ضامن کامیابی است .

امام علی علیه السلام :شکیب پیشه کن تا کامیاب شوی.

امام علی علیه السلام :شکیبایی در برابر درد و رنج غصّه ها ، موجب دست یابی به فرصتهاست .

امام علی علیه السلام :شیرینی کامیابی ، تلخی شکیبایی را از بین می برد.

امام علی علیه السلام :شکیبایی ، کلید رسیدن [به مطلوب ]است . و کامیابی ، فرجامِ کسی که شکیب ورزد .

امام صادق علیه السلام :شکیبایی ، پیامد نیک دارد ؛ پس شکیبا باشید تا کامیاب شوید .

2141 - ثَوابُ الصّابِرِ
2141 - پاداش شکیبا

الکتاب :

«وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الخَوْفِ و الجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمْوالِ و الْأنْفُسِ و الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ * الَّذِینَ إذا أصابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ قالُوا إنَّا للّهِِ وَ إنَّا إلَیهِ راجِعُونَ * أُولئکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحمَةٌ وَ أُولئکَ هُمُ المُهْتَدُونَ». (10)

2141

پاداش شکیبا

قرآن :

«قطعاً شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و محصولات امتحان خواهیم کرد و شکیبایان را نوید ده . همانان که چون مصیبتی به آنها رسد ، گویند : ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم . درودها و رحمتی از پروردگارشان بر آنها باد و همانان رهیافتگانند» .

ص :152


1- بحار الأنوار:71/96/61.
2- نهج البلاغة : الحکمة 153 .
3- غرر الحکم : 760 .
4- غرر الحکم : 2232 .
5- غرر الحکم : 2096 .
6- غرر الحکم : 4882 .
7- بحار الأنوار: 78/45/46.
8- مشکاة الأنوار : 58/65 .
9- (انظر) عنوان 328 «الظَفَر» .
10- البقرة : 155 _ 157 .

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ جَلَّ جَلالُهُ : إنّی أعطَیتُ الدُّنیا بینَ عِبادِی قَیضا ......... مَن لَم یُقرِضْنی مِنها قَرضا فَأخَذْتُ مِنهُ قَسرا، أعطَیتُهُ ثلاثَ خِصالٍ لَو أعطَیتُ واحِدَةً مِنهُنَّ مَلائکَتی لَرَضُوا : الصلاةُ و الهِدایَةُ و الرَّحمَةُ ، إنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ یقولُ : «الذینَ إذا أصابَتْهُم مُصِیبةٌ قالُوا إنَّا للّهِِ وَ إنَّا إلَیهِ راجِعُونَ * أُولئکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحمَةٌ وَ أُولئکَ هُمُ المُهْتَدُونَ» . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :عَجِبتُ لِلمؤمِنِ و جَزَعِهِ مِنَ السُّقمِ ، و لَو عَلِمَ ما لَهُ فی السُّقمِ لأَحَبَّ أن لا یَزالَ سَقیما حتّی یَلقی رَبَّهُ عَزَّ و جلَّ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لَو یَعلَمُ المؤمنُ ما لَهُ فی المَصائبِ مِنَ الأجرِ لَتَمَنّی أن یُقَرَّضَ بِالمَقارِیضِ . (3)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند جلّ جلاله فرمود : من دنیا را برای معاوضه به بندگان خود داده ام . . . هرکه چیزی از آن به من قرض ندهد و من به زور از او بستانم [و او صبر کند] سه نعمت به او عطا کنم ، که اگر یکی از آنها را به فرشتگانم دهم خرسند شوند : درود و هدایت و رحمت [من] . خداوند عزّ و جلّ می فرماید : «همانان که چون مصیبتی به آنها رسد ، گویند : ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم . درودها و رحمتی از پروردگارشان بر آنها باد و همانان رهیافتگانند» .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از مؤمن و نا شکیبی او در برابر بیماریها تعجّب می کنم . اگر می دانست که بیماری او برایش چه ثوابی دارد ، هر آینه دوست داشت که پیوسته بیمار باشد تا آن گاه که پروردگارش را ملاقات کند .

امام باقر علیه السلام :اگر مؤمن می دانست که در مصیبتها چه پاداشی برای او نهفته است ، آرزو می کرد که با قیچی تکّه تکّه شود .

ص :153


1- الخصال : 130/135 .
2- بحار الأنوار : 81/210/25 .
3- بحار الأنوار : 67/240/66 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَعُدَّنَّ مُصِیبةً اُعطِیتَ عَلَیهَا الصَّبرَ و استَوجَبتَ عَلَیها مِنَ اللّهِ ثَوابا بمُصیبَةٍ ، إنّما المُصیبَةُ الَّتی یُحرَمُ صاحِبُها أجرَها و ثَوابَها إذا لَم یَصبِرْ عندَ نُزولِها . (1)

عنه علیه السلام :أیُّما رَجُلٍ اشتَکی فَصَبَرَ و احتَسَبَ ، کَتَبَ اللّهُ لَهُ مِنَ الأجرِ أجرَ ألفِ شَهیدٍ . (2)

عنه علیه السلام :مَنِ ابتُلِیَ مِن شِیعَتِنا فَصَبَرَ علَیهِ کانَ لَهُ أجرُ ألفِ شَهیدٍ . (3)

امام صادق علیه السلام :مصیبتی را که نعمت شکیبایی در برابر آن به تو داده شده و به سبب آن مستوجب ثواب الهی هستی ، هرگز مصیبت به شمار میاور ؛ بلکه مصیبت آن است که مصیبت زده بر اثر نا شکیبی به هنگام آمدن مصیبت ، از اجر و ثواب آن محروم شود .

امام صادق علیه السلام :هر مردی که به دردی گرفتار شود و شکیبایی ورزد و آن را در راه خدا به شمار آورد ، خداوند اجر هزار شهید را برایش رقم زند .

امام صادق علیه السلام :هر یک از شیعیان ما که گرفتار شود و شکیبایی ورزد ، اجر هزار شهید دارد .

2142 - قَرینَةُ داوودَ فِی الجَنَّةِ
2142 - همسر داود در بهشت

قصص الأنبیاء عن الحلبی :قالَ الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : أوحَی اللّهُ تعالی إلی داوودَ: أنَّ خَلاّدةَ بنتَ أوسٍ بَشِّرْها بِالجَنَّةِ و أعلِمْها أنَّها قَرِینَتُکَ فی الجَنَّةِ ، فَانطَلَقَ إلَیها فَقَرَعَ البابَ عَلَیها ، فَخَرَجَت و قالَت : هَل نَزَلَ فِیَّ شَیءٌ؟ قالَ: نَعَم، قالَت: و ما هُو؟ قالَ: إنَّ اللّهَ تعالی أوحَی إلَیَّ و أخبَرَنی أنّکِ قَرِینَتی فی الجَنَّةِ ، و أن اُبَشِّرَکِ بالجَنَّةِ ، قالَت : أ وَ یَکونُ اسمٌ وافَقَ اسمی ؟! قالَ : إنّکِ لأنتِ هِی ! قالَت : یا نَبِیَّ اللّهِ ما اُکَذِّبُکَ ، و لا و اللّهِ ما أعرِفُ مِن نَفسِی ما وَصَفتَنی بهِ.

قالَ داوودُ : أخبِرِینی عن ضَمِیرِکِ و سَرِیرَتِکِ ما هُو؟ قالَت : أمّا هذا فَسَاُخبِرُکَ بهِ ، اُخبِرُکَ أنّه لَم یُصِبْنی وَجَعٌ قَطُّ نَزَلَ بی کائنا ما کانَ ، و لا نَزَلَ بی ضُرٌّ و حاجَةٌ و جُوعٌ کائنا ما کانَ ، إلاّ صَبَرتُ علَیهِ ، و لَم أسألِ اللّهَ کَشفَهُ عَنّی حتّی یُحَوِّلَهُ اللّهُ عنّی إلی العافیَةِ و السَّعَةِ ، و لَم أطلُبْ بَدَلاً ، و شَکَرتُ اللّهَ علَیها و حَمِدتُهُ ، فقالَ داوودُ علیه السلام : فبِهذا بَلَغتِ ما بَلَغتِ .

ثُمّ قالَ أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام : و هذا دِینُ اللّهِ الذی ارتَضاهُ لِلصّالِحِینَ . (4) (5)

2142

همسر داوود علیه السلام در بهشت

قصص الأنبیاء_ به نقل از الحلبی _: امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند متعال به داوود وحی فرمود : خلاده دختر اوس را نوید بهشت ده و به آگاهی او برسان که همسر تو در بهشت خواهد بود . داوود به طرف خلاده رهسپار شد و در خانه اش را کوبید . خلاده بیرون آمد و عرض کرد : آیا چیزی درباره من نازل شده است؟ داوود فرمود : آری . عرض کرد : چه چیز؟ داوود فرمود : خداوند متعال به من وحی فرمود و خبرم داد که تو همسر من در بهشت خواهی بود و فرمود تو را به بهشت مژده دهم . خلاده گفت : شاید تشابه اسمی میان من و کسی دیگر رخ داده است؟ داوود فرمود : آن خلاده ، خود تو هستی! عرض کرد : ای پیامبر خدا! گفته تو را تکذیب نمی کنم، اما ، به خدا قسم در خود چنین سزامندی نمی بینم.

داوود فرمود : از باطن و درونت به من خبر ده که در آن چه می گذرد . خلاده گفت : می گویم : همیشه به هر دردی که مبتلا شدم و هر گزند و نیاز و گرسنگیی که به من رسید ، در برابرش صبر کردم و از خداوند نخواستم آن را از من بر طرف سازد ، تا آن که او خود ، آن را از من دور کرد و عافیت و گشایش داد و به جای آن ، چیزی از خدا نخواستم و او را بر آن شکر و سپاس گفتم . داوود علیه السلام فرمود : بدین سبب است که به این مقام رسیده ای .

امام صادق علیه السلام سپس فرمود : این همان دین خداست که برای بندگان صالح خود برگزیده و پسندیده است .

ص :154


1- بحار الأنوار : 71/94/53 .
2- طبّ الأئمّة لابنی بسطام : 17 .
3- التمحیص : 59/125 .
4- قصص الأنبیاء : 206/268 .
5- (انظر) عنوان 191 «الرضا بالقضاء» .

2143 - مَن صَبرَ صَبَرَ قَلیلاً
2143 - هر که شکیبایی کند شکیبایی او اندک خواهد بود

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی صفةِ المتّقینَ _: صَبَرُوا أیّاما قَصِیرَةً ، أعقَبَتهُم راحَةٌ طَویلَةٌ . (1)

2143

هر که شکیبایی کند شکیبایی او اندک خواهد بود

امام علی علیه السلام_ در وصف پرهیزگاران _فرمود : چند صباحی شکیب ورزیدند و در پی آن به آسایشی طولانی دست یافتند .

ص :155


1- نهج البلاغة: الخطبة193.

عنه علیه السلام :مَن صَبَرَ ساعَةً حُمِدَ ساعاتٍ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ مَن صَبَرَ صَبَرَ قَلیلاً ، و إنَّ مَن جَزِعَ جَزِعَ قَلیلاً . (2)

عنه علیه السلام :کَم مِن صَبرِ ساعَةٍ قد أورَثَ فَرَحا طَویلاً ، و کَم مِن لَذَّةِ ساعَةٍ قد أورَثَت حُزنا طَویلاً ! (3)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لهِشامِ بنِ الحَکَمِ _: یا هِشامُ ، اِصبِرْ علی طاعَةِ اللّهِ ، و اصبِرْ عن مَعاصِی اللّهِ ؛ فإنّما الدنیا ساعَةٌ ، فما مَضی مِنها فلیسَ تَجِدُ لَهُ سُرورا و لا حُزنا ، و ما لَم یَأتِ مِنها فلیسَ تَعرِفُهُ ، فَاصبِرْ علی تلکَ الساعَةِ التی أنتَ فیها فکأنّکَ قدِ اغتَبَطتَ . (4)

امام علی علیه السلام :هرکه یک ساعت شکیبایی کند ، ساعتها ستوده شود .

امام صادق علیه السلام :هرکه شکیبایی کند ، اندکی شکیبایی کرده و هرکه نا شکیبی کند ، اندکی نا شکیبی کرده است [زیرا عمر کوتاه است و گرفتاریها زود گذر] .

امام صادق علیه السلام :بسا لحظه ای شکیبایی که شادی درازی را در پی آورَد و بسا لذّتی آنی که اندوهی طولانی بر جای گذارَد .

امام کاظم علیه السلام_ در سفارش به هشام بن حکم _فرمود : ای هشام! بر طاعت خدا شکیبایی بورز و در ترک معاصی او شکیبا باش ؛ زیرا دنیا لحظه ای بیش نیست . آنچه از آن گذشته ، جای شادی و غم ندارد و از آنچه نیامده نیز خبر نداری . پس لحظه ای را که در آن به سر می بری ، صبور باش چنان که گویی خوشبخت و نکو حالی .

2144 - تَفسیرُ الصَّبرِ
2144 - معنای شکیبایی

معانی الأخبار عن احمد بن أبی عبد اللّه عن أبیه فی حدیث مرفوع إلی النبی صلی الله علیه و آله :جاء جبرائیل علیه السلام إلی النبی صلی الله علیه و آله قال رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یا جَبرَئیلُ ! فما تَفسیرُ الصَّبرِ ؟ قالَ : تَصبِرُ فی الضَّرّاءِ کما تَصبِرُ فی السَّرّاءِ ، و فی الفاقَةِ کما تَصبِرُ فی الغَناءِ ، و فی البَلاءِ کما تَصبِرُ فی العافیَةِ ، فلا یَشکُو حالَهُ عندَ المَخلوقِ بما یُصِیبُهُ مِن البَلاءِ . (5)

2144

معنای شکیبایی

معانی الأخبار_ به نقل از احمد بن أبی عبد اللّه از پدرش در روایتی که آن را به پیامبر صلی الله علیه و آله رساند _: جبرائیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد ......... پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : ای جبرئیل! معنای شکیبایی چیست؟ جبرئیل گفت : این که در سختی شکیب ورزی ، همچنان که در [روزگار] آسایش صبر می کنی ؛ در تهیدستی صبر کنی ، همچنان که در توانگری صبر می کنی ، و در بیماری و گرفتاری صبر کنی ، همچنان که در زمان سلامت و عافیت صبر می کنی ، [آدم صبور] از بلایی که به او می رسد نزد مخلوق شِکوه نمی کند .

ص :156


1- . بحار الأنوار : 82/136/21 .
2- الکافی : 2/88/3 .
3- . الأمالی للطوسی : 153/251 .
4- بحار الأنوار : 78/311/1 .
5- معانی الأخبار : 261/1 .

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ حینَ قیلَ لَهُ : مَنِ الصابِرونَ؟ _: الذین یَصبِرُونَ علی طاعةِ اللّهِ و عن مَعصیَتِهِ ، الذینَ کَسَبُوا طَیِّبا ، و أنفَقُوا قَصدا ، و قَدَّمُوا فَضلاً ، فَأفلَحُوا و أنجَحُوا . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :الصَّبرُ رِضا . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّبرُ أن یَحتَمِلَ الرجُلُ ما یَنُوبُهُ ، و یَکظِمَ ما یُغضِبُهُ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لمّا سُئلَ عنِ الصابرینَ المُتَصَبِّرِینَ _: الصابِرونَ علی أداءِ الفرائضِ ، و المُتَصَبِّرُونَ علی اجتِنابِ المَحارِمِ . (4)

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تَعالی : «اِصْبِرُوا و صابِرُوا» (5) _: اِصبِرُوا علی الفرائضِ ، و صابِروا علی المصائبِ . (6)

عنه علیه السلام_ أیضا _: اِصبِرُوا علی المَصائبِ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در بیان معنای شکیبایان _فرمود : شکیبایان کسانی هستند که بر طاعت خدا و ترک معصیت او شکیبایی می کنند ؛ کسانی که مال حلال و پاکیزه به دست می آورند و به اعتدال خرج می کنند و اضافه آن را در راه خدا می بخشند و بدین سبب ، رستگار و کامیاب می شوند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی ، خرسندی است .

امام علی علیه السلام :شکیبایی آن است که آدمی گرفتاری و مصیبتی را که به او می رسد تحمل کند ، و خشم خود را فرو خورد .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از معنای صابران متصبّر _فرمود : صابر در انجام واجبات و متصبّر در اجتناب از محرّمات . (8)

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه «و شکیبا باشید و پایداری ورزید» _فرمود : در انجام فرایض شکیبا باشید و در برابر مصائب ، پایداری ورزید .

امام صادق علیه السلام_ نیز درباره همین آیه _فرمود : در برابر مصائب شکیبا باشید .

ص :157


1- بحار الأنوار : 77/93/1 .
2- کنز العمّال : 6499 ، 6518 .
3- غرر الحکم : 1874 .
4- بحار الأنوار : 71/83/25 .
5- آل عمران : 200 .
6- الکافی : 2/81/3 .
7- الکافی : 2/92/19 .
8- یعنی صبر در اجتناب از حرامها، سخت تر از صبر بر انجام واجبات است و به جهت کشش ها و غریزه های انسان، لازم است خود را وادار به صبر (تصبّر) کنیم .

عنه علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «و اسْتَعِینُوا بالصَّبْرِ» (1) _: یَعنِی بِالصَّبرِ الصَّومَ و قال: إذا نَزَلَت بالرجُلِ النازِلَةُ و الشِّدَّةُ فَلْیَصُمْ؛ فإنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ یقولُ : «و اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ» یعنی الصِّیامَ . (2)

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه «و از صبر مدد گیرید» _فرمود : مراد از صبر ، روزه است . هرگاه بلا و سختی دامنگیر کسی شد ، روزه بگیرد ؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ می فرماید : «و از صبر مدَد بگیرید»؛ یعنی از روزه .

2145 - أقسامُ الصَّبرِ
2145 - اقسام شکیبایی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصَّبرُ ثَلاثةٌ : صَبرٌ عندَ المُصیبَةِ ، و صَبرٌ علی الطاعَةِ ، و صَبرٌ عنِ المَعصیَةِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّبرُ صَبرانِ : صَبرٌ عندَ المُصیبَةِ حَسَنٌ جَمیلٌ ، و أحسَنُ مِن ذلکَ الصَّبرُ عندَ ما حَرَّمَ اللّهُ عَزَّ و جلَّ علَیکَ . (4)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ صَبرانِ : صَبرٌ علی ما تَکرَهُ ، و صَبرٌ عمّا تُحِبُّ . (5)

عنه علیه السلام :الصَّبرُ : إمّا صَبرٌ علی المُصیبَةِ ، أو علی الطاعَةِ ، أو عنِ المَعصیَةِ ، و هذا القِسمُ الثالثُ أعلی دَرجَةً مِنَ القِسمَینِ الأوَّلَینِ . (6)

2145

اقسام شکیبایی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :شکیبایی سه نوع است : شکیبایی در مصیبت ، شکیبایی در انجام طاعت ، و شکیبایی در ترک معصیت .

امام علی علیه السلام :شکیبایی بر دو گونه است : شکیبایی در برابر مصیبت که نیکو و زیباست ، و نیکوتر از آن شکیبایی در خودداری از چیزهایی است که خداوند عزّ و جلّ بر تو حرام کرده است .

امام علی علیه السلام :شکیبایی دو نوع است : شکیب در برابر آنچه ناخوشایند توست، و شکیب در (خویشتنداری از) از آنچه دوست داری [مانند لذتهای ناروا] .

امام علی علیه السلام :شکیبایی، یا شکیبایی در برابر مصیبت است یا در انجام طاعت و یا در ترک معصیت که نوع سوم آن از دو گونه نخست برتر است .

ص :158


1- البقرة : 45 .
2- . تفسیر نور الثقلین : 1/76/182 .
3- الکافی : 2/91/15 .
4- . الکافی : 2/90/11 .
5- نهج البلاغة: الحکمة 55 .
6- . شرح نهج البلاغة : 1/319 .

عنه علیه السلام :الصَّبرُ عنِ الشَّهوَةِ عِفَّةٌ ، و عنِ الغَضَبِ نَجدَةٌ ، و عنِ المَعصیَةِ وَرَعٌ . (1)

عنه علیه السلام :مَن آتاهُ اللّهُ مالاً فَلْیَصِلْ بِهِ القَرابَةَ ......... و لْیَصبِرْ نفسَهُ علی الحُقوقِ و النَّوائبِ . (2)

عنه علیه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ عندَ مُرِّ الفَجیعَةِ . (3)

عنه علیه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ الصَّبرُ عنِ المَحبوبِ . (4)

امام علی علیه السلام :شکیبایی در برابر شهوت ، عفّت و در برابر خشم ، شجاعت و در برابر معصیت ، پارسایی است .

امام علی علیه السلام :هرکه خداوند به او ثروتی دهد ، باید به خویشاوندان خود رسیدگی کند . . . و در ادای حقوق [مالی خود] و مصائب (گرفتاریها) ، خود را به شکیبایی وا دارد .

امام علی علیه السلام :برترین صبر ، صبر بر تلخی مصیبت است .

امام علی علیه السلام :برترین شکیبایی ، شکیبایی کردن ، در برابر چیزی است که محبوب [دل] است .

2146 - الصَّبرُ الجَمیلُ
2146 - شکیبایی نیکو

الکتاب :

«فَاصْبِرْ صَبْرا جَمِیْلاً». (5)

«وَ جاءُوا عَلَی قَمِیْصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَکُمْ أنْفُسُکُمْ أمرا فَصَبْرٌ جَمِیْلٌ و اللّهُ المُسْتَعانُ عَلَی ما تَصِفُونَ». (6)

الحدیث :

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عن الصَّبرِ الجمیلِ _: ذلکَ صَبرٌ لیسَ فیهِ شَکوی إلی الناسِ . (7)

2146

شکیبایی نیکو

قرآن :

«شکیبایی کن ؛ شکیبی، نیکو» .

«و پیراهن او را آغشته به خونی دروغین بیاوردند . گفت : بلکه نفسهایتان کاری [بد] را به نظرتان نیکو نمود . اینک شکیبی نیکو [پیش گیرم] و در برابر آنچه می گویید خدا یاور است» .

حدیث :

امام باقر علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از شکیب نیکو _فرمود : شکیبی که در آن نزد مردم شِکوه نمی کند .

ص :159


1- غرر الحکم : 1927 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 142 .
3- غرر الحکم : 2975 .
4- غرر الحکم : 3030 .
5- المعارج : 5 .
6- یوسف : 18 .
7- الکافی : 2/93/23 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «فَصَبْرٌ جَمِیلٌ» _: بلا شَکوی . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه «پس شکیبی نیکو [پیش گیرم]» _فرمود : شکیبی بدون شِکوه .

2147 - عَلامَةُ الصّابرِ
2147 - نشانه شکیبا

الکتاب:

«وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْءٍ مِنَ الْخَوْفِ و الجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمْوالِ و الْأنْفُسِ و الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ * الَّذِینَ إذا أصابَتْهُم مُصِیْبَةٌ قالُوا إنَّا للّهِ وَ إنَّا إلَیهِ راجِعُونَ». (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :عَلامةُ الصابِرِ فی ثلاثٍ : أوَّلُها أن لا یَکسَلَ ، و الثانیةُ أن لا یَضجَرَ ، و الثالثةُ أن لا یَشکُوَ مِن رَبِّهِ تعالی ؛ لأنّهُ إذا کَسِلَ فَقد ضَیَّعَ الحَقَّ ، و إذا ضَجِرَ لَم یُؤَدِّ الشُّکرَ ، و إذا شَکا مِن رَبِّهِ عَزَّ و جلَّ فقد عَصاهُ . (4)

2147

نشانه شکیبا

قرآن :

«و شما را به چیزی از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و نفوس و محصولات بیازماییم و شکیبایان را نوید ده . کسانی که چون مصیبتی به ایشان رسد گویند : ما از خداییم و به سوی او باز می گردیم» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه شکیبا سه چیز است : اوّل آن که تنبلی نمی وزرد ، دوم آن که افسرده و دلتنگ نمی شود ، و سوم آن که از پروردگار خود شِکوه نمی کند ؛ زیرا اگر تنبل باشد ، حق را فرو می گزارد و اگر افسرده و دلتنگ باشد ، شکر نمی گزارد و اگر از پروردگارش شکایت کند ، معصیت او را کرده است .

2148 - صَبرُ شیعَةِ أهلِ البَیتِ علیهم السلام
2148 - شکیبایی شیعیان اهل بیت علیهم السلام

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :نحنُ صُبَّرٌ و شِیعَتُنا أصبَرُ مِنّا؛ و ذلکَ أنّا صَبَرنا علی ما نَعلَمُ ، و صَبَرُوا هُم علی ما لا یَعلَمُونَ . (5)

2148

شکیبایی شیعیان اهل بیت علیهم السلام

امام صادق علیه السلام :ما شکیباییم اما شیعیان ما از ما شکیباترند ؛ زیرا ما بر چیزی شکیب می کنیم که می دانیم و آنها بر چیزی شکیب می ورزند که نمی دانند .

ص :160


1- بحار الأنوار : 71/87/37 .
2- (انظر) عنوان 278 «الشکوی» .
3- البقرة : 155 ، 156 .
4- علل الشرائع : 498/1 .
5- بحار الأنوار : 71/84/27 .

الکافی عن الوَشّاءُ عن بعضِ أصحابِهِ عن الإمامِ الصّادقِ علیه السلام :إنّا صُبَّرٌ و شِیعَتُنا أصبَرُ مِنّا ، قلتُ : جُعِلتُ فِداکَ، کیفَ صارَ شِیعَتُکُم أصبَرَ مِنکُم ؟ قالَ : لأنّا نَصبِرُ علی ما نَعلَمُ ، و شِیعَتُنا یَصبِرُونَ علی ما لا یَعلَمُونَ . (1)

الکافی_ به نقل از وشّاء از بعضی از یارانش _: امام صادق علیه السلام فرمود : ما صابریم اما شیعیان ما، از ما صابرترند . عرض کردم : فدایت شوم ، چگونه می شود که شیعیانتان از شما صابرتر باشند؟ فرمود : چون ما بر آنچه می دانیم صبر می کنیم و شیعیان ما بر آنچه نمی دانند صبر می کنند .

2149 - آثارُ الجَزَعِ
2149 - پیامدهای ناشکیبی کردن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فیما کَتَبَ إلی بَعضِ أصحابِهِ یُعَزِّیهِ بابنِهِ _: أمّا بعدُ ، فَعَظَّمَ اللّهُ جَلَّ اسمُهُ لکَ الأجرَ و ألهَمَکَ الصَّبرَ ......... فلا تَجمَعَنَّ أن یُحبِطَ جَزَعُکَ أجرَکَ ، و أن تَندَمَ غَدا علی ثَوابِ مُصِیبَتِکَ ؛ و إنّکَ لو قَدِمتَ علی ثَوابِها عَلِمتَ أنّ المُصیبَةَ قد قَصُرَتْ عَنها ، و اعلَمْ أنَّ الجَزَعَ لا یَرُدُّ فائتا ، و لا یَدفَعُ حُزنٌ قَضاءً ، فَلْیُذهِب أسَفَکَ ما هُو نازِلٌ بکَ مَکانَ ابنِکَ ، و السلامُ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ للأشعَثِ بن قیسٍ لَمّا عَزّاهُ بابنٍ لَهُ _: یا أشعَثُ إن تَحزَنْ علی ابنِکَ فَقدِ استَحَقَّتْ مِنکَ ذلکَ الرَّحِمُ ، و إن تَصبِرْ ففِی اللّهِ مِن کُلِّ مُصیبَةٍ خَلَفٌ ، یا أشعَثُ إن صَبَرتَ جَرَی علَیکَ القَدَرُ و أنتَ مَأجُورٌ ، و إن جَزِعتَ جَرَی علَیکَ القَدَرُ و أنتَ مَأزُورٌ . یا أشعَثُ ، ابنُکَ سَرَّکَ و هُو بَلاءٌ و فِتنَةٌ ، و حَزَنَکَ و هُو ثَوابٌ و رَحمَةٌ . (3)

2149

پیامدهای نا شکیبی کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ به یکی از اصحاب خود در مرگ فرزندش ، چنین تسلیت نوشت _: اما بعد ، خداوند، جل اسمه، اجر تو را زیاد گرداند و شکیبایی عطایت فرماید . . . مبادا نا شکیبی تو اجرت را از بین ببرد ، و فردا [ی قیامت ]برای از دست دادن ثوابِ مصیبتت پشیمان شوی . اگر ثواب آن را می دیدی ، در می یافتی که آن مصیبت در برابرش ناچیز است . بدان که بیتابی کردن ، آنچه را از دست رفته باز نمی گرداند و هیچ اندوهی قضای الهی را دفع نمی کند . پس آنچه به جای فرزندت به تو داده می شود ، سزاست که اندوه تو را بِبَرد . و السلام .

امام علی علیه السلام_ در دلداری به اشعث بن قیس در مرگ فرزندش _فرمود : ای اشعث! اگر برای از دست دادن فرزندت اندوهگین باشی ؛ البتّه حق پدری را به جا آورده ای و اگر صبر کنی، خدا هر مصیبتی را عوض می دهد . ای اشعث! اگر صبر کنی ، قضا و قدر الهی بر تو جاری گشته و اجر بُرده ای و اگر بیتابی ورزی ، باز هم قضا و قدر بر تو جاری شده و تو گناه کرده ای . ای اشعث! آمدن فرزندت که مایه آزمایش و گرفتاری است تو را شاد کرد و رفتنش که مایه ثواب و رحمت [برای توست ]اندوهگینت ساخت .

ص :161


1- الکافی : 2/93/25 .
2- أعلام الدین : 295 .
3- نهج البلاغة : الحکمة 291 .

عنه علیه السلام :إنّکَ إن صَبَرتَ جَرَت علَیکَ المَقادِیرُ و أنتَ مَأجُورٌ ، و إن جَزِعتَ جَرَت علَیکَ المَقادِیرُ و أنتَ مَأزُورٌ . (1)

عنه علیه السلام :مَن صَبَرَ صَبْرَ الأحرارِ ، و إلاّ سَلا سُلُوَّ الأغمارِ . (2)

عنه علیه السلام :إن صَبَرتَ صَبرَ الأکارِمِ ، و إلاّ سَلَوتَ سُلُوَّ البَهائمِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن لَم یُنْجِهِ الصَّبرُ أهلَکَهُ الجَزَعُ. (4)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :مَن صَبَرَ و استَرجَعَ و حَمِدَ اللّهَ عندَ المُصیبَةِ ، فقد رَضِیَ بما صَنَعَ اللّهُ ، و وَقَعَ أجرُهُ عَلَی اللّهِ ، و مَن لَم یَفعَلْ ذلکَ جَرَی علَیهِ القَضاءُ و هُو ذَمِیمٌ ، و أحبَطَ اللّهُ أجرَهُ . (5)

امام علی علیه السلام :اگر شکیبایی کنی ، مقدّرات الهی بر تو جاری می شود و مأجور خواهی بود و اگر نا شکیبی کنی ، بازهم مقدّرات خداوند بر تو جاری می شود اما تو گناهکار خواهی بود .

امام علی علیه السلام :هر که چون آزادگان صبر کند [زهی سعادت ]و گر نه ، مانند جاهلان نا آزموده کار، مصیبت را فراموش خواهد کرد .

امام علی علیه السلام :اگر همچون بزرگواران صبر کنی [چه بهتر] و گر نه همچون ستوران [رنج را] فراموش خواهی کرد .

امام علی علیه السلام :هرکه را شکیبایی نرهاند ، نا شکیبی هلاکش گرداند .

امام باقر علیه السلام :کسی که در هنگام مصیبت شکیبایی کند و اِنا للّه و اِنّا اِلَیه راجعُون بر زبان آورد و خدا را حمد و سپاس گوید ، بی گمان به آنچه خدا کرده رضایت داده است و اجرش با خداست و هرکه چنین نکند ، بازهم قضای الهی بر او جاری شود ، در حالی که نکوهیده باشد و خداوند اجرش را از بین ببرد .

ص :162


1- جامع الأخبار: 316/882 .
2- . نهج البلاغة : الحکمة 413 .
3- نهج البلاغة : الحکمة 414 .
4- نهج البلاغة : الحکمة 189 .
5- مشکاة الأنوار : 59/71 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اتَّقُوا اللّهَ و اصبِرُوا ؛ فإنّهُ مَن لَم یَصبِرْ أهلَکَهُ الجَزَعُ ، و إنّما هَلاکُهُ فی الجَزَعِ أنّه إذا جَزِعَ لَم یُؤجَرْ . (1)

عنه علیه السلام :قِلَّةُ الصَّبرِ فَضیحَةٌ . (2)

الکافی عن سماعَةِ بنِ مِهرانَ عن الإمامِ الکاظمِ علیه السلام :قالَ لی : ما حَبَسَکَ عَنِ الحَجِّ ؟ قالَ : قلتُ : جُعِلتُ فِداکَ ، وَقَعَ عَلَیَّ دَینٌ کثیرٌ ، و ذَهَبَ مالِی ، و دَینِیَ الذی قد لَزِمَنی هُو أعظَمُ مِن ذَهابِ مالی ، فَلولا أنَّ رجُلاً مِن أصحابِنا أخرَجَنی ما قَدَرتُ أن أخرُجَ .

فقالَ لی : إن تَصبِرْ تَغتَبِطْ ، و إلاّ تَصبِرْ یُنفِذِ اللّهُ مَقادِیرَهُ راضِیا کُنتَ أم کارِها . (3)

(4)

امام صادق علیه السلام :از خدا بترسید و شکیبا باشید ؛ زیرا هرکه شکیبایی نکند ، نا شکیبی کردن او را به هلاکت افکند و به هلاکت افتادن او بر اثر بی تابی، به این معناست که اگر نا شکیبی کند ، اجر نمی بیند .

امام صادق علیه السلام :کم صبری ، رسوایی به بار می آورد .

الکافی_ به نقل از سماعة بن مهران _: امام کاظم علیه السلام فرمود : چه چیز مانع حج رفتن تو شده است؟ عرض کردم : قربانت گردم ، بدهی زیادی پیدا کرده ام و مالم نیز از دست رفته است ، اما بدهکاریی که به گردنم هست، سخت تر از تلف شدن مالم می باشد و اگر یکی از دوستانمان [با تأمین مخارج حجّم] مرا راه نمی اندخت قادر به آمدن نبودم . حضرت به من فرمود : اگر شکیبایی کنی ، نکو حال خواهی شد و اگر شکیبایی نکنی ، خداوند مقدّرات خود را جاری می کند ، چه تو راضی باشی و چه ناراضی .

2150 - الصَّبرُ عِندَ المِحَنِ وَالحیلةُ فیها
2150 - صبر در محنت و چاره اندیشی برای آن

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ للنَّکَباتِ غایاتٍ لا بُدَّ أن یُنتَهی إلَیها ، فإذا حُکِمَ علی أحَدِکُم بها فَلْیَتَطأطأْ لَها و یَصبِرْ حتّی یَجُوزَ ؛ فإنَّ إعمالَ الحِیلَةِ فیها عندَ إقبالِها زائدٌ فی مَکروهِها . (5)

2150

صبر در محنت و چاره اندیشی برای آن

امام علی علیه السلام :همانا گرفتاریها را نهایتی است که ناگزیر در آن جا پایان می پذیرند . پس ، هرگاه یکی از شما گرفتار مصیبتی شد، باید در برابر آن سر خود را پائین بیاورد [تسلیم و شکیبا باشد ]تا بگذرد ؛ چه ، هرگاه گرفتاریها روی آورند ، چاره اندیشی، آن ها را نا خوشایندتر می گرداند .

ص :163


1- بحار الأنوار : 71/95/58 .
2- بحار الأنوار : 78/229/107 .
3- الکافی : 2/90/10 .
4- (انظر) الرضا بالقضاء : باب 1524 . المصیبة : باب 2308.
5- بحار الأنوار:71/95/57 .

عنه علیه السلام_ لِقَیسِ بنِ سَعدٍ و قد قَدِمَ علَیهِ مِن مِصرَ _: یا قیسُ ، إنَّ لِلمِحَنِ غایاتٍ لا بُدَّ أن تَنتَهِیَ إلَیها ، فَیَجِبُ علی العاقِلِ أن یَنامَ لَها إلی إدبارِها فإنَّ مُکابَدَتَها بالحِیلَةِ عندَ إقبالِها زیادَةٌ فیها . (1)

امام علی علیه السلام_ به قیس بن سعد که از مصر خدمت آن حضرت آمده بود _فرمود : ای قیس! محنتها را نهایتی است که ناگزیر در آن جا پایان می یابند . پس ، بر خردمند لازم است که تا رفتن آنها چشم برهم نهد ؛ زیرا به هنگام روی آوردن محنتها ، با چاره اندیشی به مقابله آنها رفتن بر شدّتشان می افزاید .

2151 - ما یورِثُ الصَّبرَ
2151 - آنچه شکیبایی می آورد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن یَتَصَبَّرْ یُصَبِّرْهُ اللّهُ ، و مَن یَستَعفِفْ یُعِفَّهُ اللّهُ ، و مَن یَستَغنِ یُغنِهِ اللّهُ ، و ما اُعطِیَ عَبدٌ عَطاءً هُو خَیرٌ و أوسَعُ مِن الصَّبرِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَتَحَقَّقُ الصَّبرُ إلاّ بمُقاساةِ ضِدِّ المَألُوفِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن تَوالَت علَیهِ نَکَباتُ الزَّمانِ أکسَبَتهُ فَضیلَةَ الصَّبرِ . (4)

2151

آنچه شکیبایی می آورد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه خود را به شکیبایی وا دارد خداوند او را شکیبا گرداند ، و هرکه طالب عفت باشد خداوند او را عفیف کند ، و هرکه بی نیازی جوید خداوند بی نیازش سازد ، و به هیچ بنده ای عطایی بهتر و گسترده تر از شکیبایی داده نشده است .

امام علی علیه السلام :صبر تحقّق نمی یابد ، مگر آن که سختی مخالفت با عادت را تحمّل کنی .

امام علی علیه السلام :هرکه گرفتاریهای زمانه پیاپی بر او رسد ، فضیلت صبر را به وی ارزانی می دارد .

ص :164


1- . بحار الأنوار: 78/79/55.
2- کنز العمّال : 6522 .
3- . غرر الحکم : 10872 .
4- غرر الحکم : 9144 .

عنه علیه السلام :أصلُ الصَّبرِ حُسنُ الیَقینِ بِاللّهِ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام :ریشه صبر ، داشتن یقین راستین به خداست .

2152 - الحَثُّ عَلَی التَّصَبُّرِ
2152 - واداشتن خود به شکیبایی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :عَوِّدْ نَفسَکَ التَّصَبُّرَ (الصَّبرَ) علی المَکروهِ ، و نِعمَ الخُلقُ التَّصَبُّرُ فی الحَقِّ. (3)

عنه علیه السلام :التَّصَبُّرُ علی المَکروهِ یَعصِمُ القَلبَ . (4)

عنه علیه السلام :أفضَلُ الصَّبرِ التَّصَبُّرُ . (5)

(6)

2152

واداشتن خود به شکیبایی

امام علی علیه السلام :خویشتن را در برابر آنچه ناخوشایند است به شکیب وادار که چه نیکو خصلتی است خود را به شکیب وا داشتن در راه حق .

امام علی علیه السلام :واداشتن خود به شکیبایی در برابر امور ناخوشایند ، دل را نگاه می دارد .

امام علی علیه السلام :برترین شکیبایی ، واداشتن خود به شکیبایی است .

2153 - شُعَبُ الصَّبرِ
2153 - شعبه های صبر

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصَّبرُ أربَعُ شُعَبٍ : الشَّوقُ ، و الشَّفَقَةُ ، و الزَّهادَةُ ، و التَّرَقُّبُ ، فَمَنِ اشتاقَ إلی الجَنَّةِ سَلا عنِ الشَّهَواتِ ، و مَن أشفَقَ عنِ النارِ رَجَعَ عنِ المُحَرَّماتِ ، و مَن زَهِدَ فی الدُّنیا تَهاوَنَ بِالمُصِیباتِ ، و مَنِ ارتَقَبَ المَوتَ سارَعَ فی الخَیراتِ . (7)

2153

شعبه های صبر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صبر چهار شعبه دارد : شوق و ترس و زهد و انتظار ؛ هرکه شوق بهشت داشته باشد از شهوات دست کشد ، و هرکه از آتش بترسد خویشتن را از حرامها نگه دارد و هرکه در دنیا زهد ورزد گرفتاریها را به چیزی نگیرد ، و هر که منتظر مرگ باشد در کارهای خیر بکوشد .

ص :165


1- غرر الحکم : 3084 .
2- (انظر) الصبر : باب 2152 . الیقین: باب 4195.
3- نهج البلاغة : الکتاب 31 .
4- بحار الأنوار: 77/207/1.
5- . غرر الحکم : 2897 .
6- (انظر) الصبر : باب 2151 حدیث : 10278.
7- کنز العمّال : 1389 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الإیمانُ علی أربَعِ دَعائمَ (شُعَبٍ) : علی الصَّبرِ ، و الیَقینِ ، و العَدلِ، و الجِهادِ .

و الصَّبرُ مِنها علی أربَعِ شُعَبٍ : علی الشَّوقِ ، و الشَّفَقِ ، و الزُّهدِ ، و التَّرَقُّبِ : فَمَنِ اشتاقَ إلی الجَنَّةِ سَلا عنِ الشَّهَواتِ ، و مَن أشفَقَ مِن النارِ اجتَنَبَ المُحَرَّماتِ ، و مَن زَهِدَ فی الدنیا استَهانَ بالمُصِیباتِ ، و مَنِ ارتَقَبَ المَوتَ سارَعَ إلی الخَیراتِ (1) . (2)

امام علی علیه السلام :ایمان دارای چهار ستون (شعبه) است : شکیبایی و یقین و عدالت و جهاد . شکیبایی نیز چهار شعبه دارد : شوق و ترس و زهد و انتظار ؛ کسی که شوق بهشت داشته باشد از شهوات باز ایستد ، کسی که از دوزخ بترسد ، از حرامها دوری کند و هرکه در دنیا زهد ورزد، مصیبتها را ناچیز شمارد ، و کسی که منتظر مرگ باشد به کارهای خیر بشتابد . (3)

2154 - طَلَبُ الصَّبرِ مِنَ اللَّهِ
2154 - شکیب خواستن از خدا

الکتاب :

«وَ لَمَّا بَرَزُوا لِجالُوتَ وَ جُنُودِهِ قالُوا رَبَّنا أفرِغْ عَلَیْنا صَبْرا وَ ثَبِّتْ أقْدامَنا و انْصُرْنا عَلَی الْقَوْمِ الکافِرِینَ». (4)

«وَ ما تَنْقِمُ مِنَّا إلاَّ أنْ آمَنَّا بِآیاتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أفْرِغْ عَلَیْنا صَبْرا وَ تَوَفَّنا مُسْلِمِینَ». (5)

2154

شکیب خواستن از خدا

قرآن :

«و چون [ سپاهیان طالوت ]با جالوت و سپاهیانش رویا رو شدند گفتند : ای پروردگار ما! بر [دلهای] ما شکیبایی فرو ریز و گامهایمان را استوار گردان و بر گروه کافران پیروزمان فرمای» .

«[ جادوگران فرعون به او گفتند: ] و تو تنها برای این ما را کیفر می دهی که ما به معجزات پروردگارمان _ وقتی برای ما آمد _ ایمان آوردیم . پروردگارا! بر ما شکیبایی فرو ریز و ما را مسلمان بمیران» .

ص :166


1- نهج البلاغة : الحکمة 31 .
2- الحدیث کما تری مرویّ عن النبیّ صلی الله علیه و آله و عن الإمام علیّ علیه السلام ، و الظاهر _ کما فی کنز العمّال : 1389 _ أنّ أمیر المؤمنین علیه السلام نقله عن النبیّ صلی الله علیه و آله ، فراجع .
3- چنان که ملاحظه می شود ، این حدیث از پیامبر و علی _ صلوات اللّه علیهما _ نقل شده است ، لیکن به نظر می رسد _ چنان که از حدیث شماره 1389 کنز العمّال بر می آید _ امیر المؤمنین علیه السلام آن را از پیامبر نقل کرده است .
4- البقرة : 250 .
5- الأعراف : 126 .

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ المَعُونَةَ تَأتِی مِنَ اللّهِ علی قَدرِ المَؤونَةِ ، و إنّ الصَّبرَ یَأتِی مِنَ اللّهِ علی قَدرِ البَلاءِ. (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یَنزِلُ الصَّبرُ علی قَدرِ المُصیبَةِ . (2)

عنه علیه السلام :أخَذَ اللّهُ بقلوبِنا و قُلوبِکُم إلی الحَقِّ ، و ألهَمَنا و إیّاکُمُ الصَّبرَ . (3)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کمک از جانب خداوند به اندازه هزینه می رسد، و شکیبایی از جانب خداوند به اندازه بلا می آید .

امام علی علیه السلام :صبر ، به اندازه مصیبت عطا می شود .

امام علی علیه السلام :خداوند دلهای ما و دلهای شما را به سوی حق متوجّه سازد و به ما و شما شکیبایی عطا فرماید .

ص :167


1- الترغیب و الترهیب : 3/64/13 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 144 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 173 .

ص :168

288 - الصُّحبة

288 - همنشینی

اشاره

(1)

(2)

ص :169


1- و لمزید الاطّلاع راجع : کنز العمّال : 9 / 3 «کتاب الصُّحبة» . کنز العمّال : 11 / 525 «ذکر صحابة النبیّ صلی الله علیه و آله » . کنز العمّال : 12 / 145 «النساء الصحابیّات» . کنز العمّال : 13 / 250 «جامع الصحابة» .
2- انظر : عنوان 6 «الأخ» ، 291 «الصدیق» ، 354 «العِشرة» ، الأخ : باب 46 . السفر : باب 1811 ، الصدیق : باب 2186 ، 2187 .

2155 - الصُّحبَةُ
2155 - همراهی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :صُحبَةُ الأشرارِ تُکسِبُ الشَّرَّ ، کالرِّیحِ إذا مَرَّت بِالنَّتِنِ حَمَلَت نَتِنا . (1)

عنه علیه السلام :صُحبَةُ الأحمَقِ عَذابُ الرُّوحِ . (2)

عنه علیه السلام :صُحبَةُ الوَلِیِّ اللَّبِیبِ حیاةُ الرُّوحِ. (3)

عنه علیه السلام :صُحبَةُ الأشرارِ تُوجِبُ سُوءَ الظَّنِّ بِالأخیارِ . (4)

عنه علیه السلام :فی کُلِّ صُحبَةٍ اختیارٌ . (5)

عنه علیه السلام :کَفی بِالصُّحبَةِ اختِبارا . (6)

عنه علیه السلام :کُلَّما طالَتِ الصُّحبَةُ تَأکَّدَتِ الحُرمَةُ . (7)

عنه علیه السلام :لیسَ شَیءٌ أدعی لِخَیرٍ ، و أنجی مِن شَرٍّ ، مِن صُحبَةِ الأخیارِ . (8)

عنه علیه السلام :مَنعُ خَیرِکَ یَدعُو إلی صُحبةِ غَیرِکَ . (9)

2155

همراهی

امام علی علیه السلام :همراهی با بدان ، بدی می آورد؛ مانند باد که هرگاه بر چیز بد بو بگذرد، بویش را با خود جا به جا می کند .

امام علی علیه السلام :همراهی با احمق ، مایه شکنجه روح است .

امام علی علیه السلام :همراهی با دوست خردمند ، روح را زندگی (طراوت) می بخشد .

امام علی علیه السلام :همراهی با بدان ، موجب بدگمانی به نیکان می شود .

امام علی علیه السلام :در هر مصاحبتی ، گزینشی [از اخلاق و رفتار ]وجود دارد .

امام علی علیه السلام :برای آزمودن [افراد] ، همنشینی بس است .

امام علی علیه السلام :هرچه همنشینی بیشتر به درازا کشد ، حرمت [دوستی] استوارتر شود .

امام علی علیه السلام :هیچ چیز به اندازه همنشینی با نیکان، آدمی را به خوبی فرا نمی خواند و از بدی نمی رهاند .

امام علی علیه السلام :دریغ داشتن خیرِ خود [از دیگری ]باعث همنشینی [اش] با دیگران می شود .

ص :170


1- غرر الحکم : 5839 .
2- غرر الحکم : 5841 .
3- غرر الحکم : 5842 .
4- غرر الحکم : 5868 .
5- غرر الحکم : 6462 .
6- غرر الحکم : 7034 .
7- غرر الحکم : 7206 .
8- غرر الحکم : 7518 .
9- غرر الحکم : 9783 .

289 - الصِّحّة

289 - تندرستی

اشاره

(1)

(2)

ص :171


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 81 / 170 باب 44 «العافیة و المرض» .
2- انظر : عنوان 317 «الطبّ» ، 363 «العافیة» ، 486 «المرض» . الصوم : باب 2320 ، العلم : باب 2866 ، 2870 . القلب : باب 3333 ، المرض : باب 3621.

2156 - الصِّحَّةُ
2156 - تندرستی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :خَصلَتانِ کثیرٌ مِنَ الناسِ مَفتونٌ فیهِما : الصِّحَّةُ و الفَراغُ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصِّحَّةُ أفضَلُ النِّعَمِ . (2)

عنه علیه السلام :الصِّحَّةُ أهنَأُ اللَّذَّتَینِ . (3)

عنه علیه السلام :صِحّةُ الأجسامِ مِن أهنَأِ الأقسامِ . (4)

عنه علیه السلام :أوفَرُ القِسمِ صِحَّةُ الجِسمِ . (5)

عنه علیه السلام :بالصِّحّةِ تُستَکمَلُ اللَّذَّةُ . (6)

عنه علیه السلام :بصِحّةِ المِزاجِ تُوجَدُ لَذَّةُ الطَّعمِ . (7)

عنه علیه السلام :زَکاةُ الصِّحّةِ السَّعیُ فی طاعَةِ اللّهِ . (8)

عنه علیه السلام :ألاَ و إنّ مِنَ البَلاءِ الفاقَةَ ، و أشَدُّ مِنَ الفاقَةِ مَرَضُ البَدَنِ ، و أشَدُّ مِن مَرَضِ البَدَنِ مَرَضُ القَلبِ ؛ ألاَ و إنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ المالِ، و أفضَلُ مِن سَعَةِ المالِ صِحَّةُ البَدَنِ ، و أفضَلُ مِن صِحَّةِ البَدَنِ تَقوَی القَلبِ . (9)

2156

تندرستی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو چیز است که بسیاری از مردم در آنها به تباهی کشیده می شوند (مورد آزمایش الهی قرار می گیرند) : تندرستی و بیکاری (آسایش) .

امام علی علیه السلام :تندرستی، برترین نعمتهاست.

امام علی علیه السلام :تندرستی دلپذیرترین لذّتهاست.

امام علی علیه السلام :سلامتِ تن ، از گواراترین نصیبهاست .

امام علی علیه السلام :کاملترین نصیب، تندرستی است.

امام علی علیه السلام :با تندرستی، لذّت کامل می شود.

امام علی علیه السلام :با سلامت مزاج است که لذّت خوراک دریافته می شود .

امام علی علیه السلام :زکاتِ تندرستی ، کوشیدن در طاعت خداست .

امام علی علیه السلام :بدانید که یکی از بلاها ناداری است و بدتر از ناداری ، بیماریِ تن است و سخت تر از بیماریِ تن ، بیماریِ دل است . بدانید که یکی از نعمتها گشایش در مال است و برتر از گشایش در مال، تندرستی است و برتر از تندرستی ، پرهیزگاریِ دل است .

ص :172


1- بحار الأنوار:81/170/2.
2- غرر الحکم : 1050 .
3- غرر الحکم : 1660 .
4- غرر الحکم : 5812 .
5- غرر الحکم : 2961 .
6- غرر الحکم : 4228 .
7- غرر الحکم : 4289 .
8- غرر الحکم : 5454 .
9- شرح نهج البلاغة : 19/337 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :النَّعیمُ فی الدنیا الأمنُ و صِحَّةُ الجِسمِ ، و تَمامُ النِّعمَةِ فی الآخِرَةِ دُخولُ الجَنَّةِ. (1)

عنه علیه السلام :خَمسُ خِصالٍ مَن فَقَدَ مِنهُنَّ واحِدَةً لَم یَزَلْ ناقِصَ العَیشِ ، زائلَ العَقلِ ، مَشغولَ القَلبِ : فَاُولاها صِحَّةُ البَدَنِ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :نعمتِ دنیا، امنیت و سلامت است و این نعمت در آخرت با رفتن به بهشت کامل می شود .

امام صادق علیه السلام :پنج چیز است که هر کس یکی از آنها را نداشته باشد ، پیوسته زندگیش تیره و عقلش آشفته و دلش گرفتار باشد : نخستین آنها تندرستی است .

ص :173


1- معانی الأخبار : 408/87 .
2- بحار الأنوار : 81 /171/4 .
3- (انظر) النعمة : باب 3847 .

ص :174

290 - الصِّدق

290 - راستی

اشاره

(1)

(2)

ص :175


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 1 باب 60 «الصدق» . وسائل الشیعة : 8 / 513 باب 108 «وجوب الصدق» . کنز العمّال : 3 / 344 ، 770 «صدق الحدیث» . المحجّة البیضاء : 8 / 102 «کتاب النیّة و الصدق و الإخلاص» .
2- انظر : التجارة : باب 449 ، 450 ، الدین : باب 1302 .

2157 - مَعنَی الصِّدقِ
2157 - معنای راستی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصِّدقُ مُطابَقَةُ المَنطِقِ للوَضعِ الإلهیِّ ، الکِذبُ زَوالُ المَنطِقِ عَنِ الوَضعِ الإلهیِّ . (1)

2157

معنای راستی

امام علی علیه السلام :راستی ، مطابقت گفتار است با نهاده (قانون) الهی، و دروغ دور شدن گفتار است از نهاده (قانون) الهی .

2158 - الحَثُّ عَلَی الصِّدقِ
2158 - تشویق به راستی

الکتاب :

«یا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ». (2)

(3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :علَیکُم بالصِّدقِ ؛ فإنّهُ بابٌ مِن أبوابِ الجَنَّةِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الجَمالُ صَوابُ القَولِ بِالحَقِّ ، و الکَمالُ حُسنُ الفِعالِ بالصِّدقِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :الصِّدقُ مُبارَکٌ، و الکِذبُ مَشؤومٌ. (6)

2158

تشویق به راستی

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بترسید و با راستان باشید» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد راستی که آن دری از درهای بهشت است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زیبایی [باطنی ]، به گفتار درست با حق است ، و کمال، به نیک کرداری است با صدق .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :راستی، مبارک است و دروغ، شوم .

ص :176


1- غرر الحکم : (1552 _ 1553) .
2- التوبة : 119 .
3- (انظر) المائدة : 119 ، یوسف : 70 ، الأنبیاء 63 ، الأحزاب : 23 ، 24 ، الزمر : 32 و 33، الحشر : 8 .
4- تاریخ بغداد : 11/82 .
5- کنز العمّال : 6853 .
6- بحار الأنوار : 77/67/6 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصِّدقُ رُوحُ الکلامِ . (1)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ کَمالُ النُّبلِ . (2)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ أخُو العَدلِ . (3)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ لِسانُ الحَقِّ . (4)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ خَیرُ القَولِ . (5)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ یُنجِیکَ و إن خِفتَهُ ، الکِذبُ یُردِیکَ و إن أمِنتَهُ . (6)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ صَلاحُ کُلِّ شیءٍ ، الکِذبُ فَسادُ کُلِّ شَیءٍ . (7)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ أمانةٌ ، الکِذبُ خِیانَةٌ . (8)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ألاَ فَاصدُقُوا ؛ فإنَّ اللّهَ مَعَ مَن صَدَقَ . (9)

عنه علیه السلام :تَعَلَّمُوا الصِّدقَ قَبلَ الحَدیثِ . (10)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الصِّدقُ عِزٌّ . (11)

عنه علیه السلام :زینَةُ الحَدیثِ الصِّدقُ . (12)

عنه علیه السلام :مَن صَدَقَ لِسانُهُ زَکا عَمَلُهُ . (13)

امام علی علیه السلام :راستی ، جان سخن است .

امام علی علیه السلام :راستی ، کمال بزرگواری است .

امام علی علیه السلام :راستی ، برادر عدالت است .

امام علی علیه السلام :راستی ، زبان حق است .

امام علی علیه السلام :راستی ، بهترین سخن است .

امام علی علیه السلام :راستی، تو را نجات می دهد ، هرچند از آن بیمناک باشی و دروغ، تو را نابود می کند ، گر چه از آن خطری برای خود حسّ نکنی .

امام علی علیه السلام :راستی، مایه درستی هر چیزی است ؛ دروغ، مایه تباهی هر چیزی است .

امام علی علیه السلام :راستی، امانتداری است ، و دروغ، خیانت .

امام باقر علیه السلام :هان! راستگو باشید ؛ زیرا خداوند با کسی است که راستگو باشد .

امام باقر علیه السلام :پیش از گفتار (آموختن حدیث) راستگویی را بیاموزید .

امام صادق علیه السلام :راستی ، ارجمندی است .

امام صادق علیه السلام :زیورِ سخن ، راستی است .

امام صادق علیه السلام :هرکه زبانش راست باشد ، کردارش پاکیزه است .

ص :177


1- غرر الحکم : 387 .
2- غرر الحکم : 1056 .
3- غرر الحکم : 265 .
4- غرر الحکم : 275 .
5- غرر الحکم : 304 .
6- غرر الحکم : (1118 _ 1119) .
7- غرر الحکم : (1115 _ 1116) .
8- غرر الحکم : 15 .
9- بحار الأنوار : 69/386/51 .
10- الکافی : 2/104/4 .
11- بحار الأنوار : 78/269/109 .
12- الأمالی للصدوق : 576/788 .
13- الکافی : 2/104/3 .

عنه علیه السلام :أحسَنُ مِنَ الصِدقِ قائلُهُ ، و خَیرٌ مِن الخَیرِ فاعِلُهُ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :مَن صَدَقَ الناسَ کَرِهُوهُ . (2)

امام صادق علیه السلام :از راستی بهتر ، گوینده آن است و از کار خوب خوبتر ، کننده آن .

امام رضا علیه السلام :هرکه با مردم رک و راست باشد ، مردم او را ناخوش دارند .

2159 - صِفَةُ الصّادِقِ
2159 - ویژگی راستگو

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ أشَدَّ الناسِ تَصدیقا للناسِ أصدَقُهُم حَدیثا ، و إنَّ أشَدَّ الناسِ تَکذیبا أکذَبُهُم حَدیثا . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :قَدرُ الرَّجُلِ علی قَدرِ هِمَّتِهِ ، و صِدقُهُ علی قَدرِ مُرُوءَتِهِ . (4)

عنه علیه السلام :لا تَکُ صادِقا حتّی تَکتُمَ بعضَ ما تَعلَمُ . (5)

2159

ویژگی راستگو

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی بیش از همه ، مردم را راستگو می داند که خودش با آنان راستگوتر باشد و کسی بیش از همه ، مردم را دروغگو می داند که خودش بیش از همه ، به آنان دروغ بگوید .

امام علی علیه السلام :ارزش مرد به اندازه همت اوست ، و راستی او به اندازه مردانگیش .

امام علی علیه السلام :راستگو نخواهی بود مگر آنکه پاره ای از آنچه را می دانی کتمان کنی .

2160 - الصِّدقُ مَعَ اللَّهِ
2160 - صداقت با خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن صَدَقَ اللّهَ نَجا . (6)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :تَزَیَّنْ للّهِِ عَزَّ و جلَّ بِالصِّدقِ فی الأعمالِ . (7)

(8)

2160

صداقت با خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرکه با خدا راست باشد، نجات یابد .

امام باقر علیه السلام :با راست کرداری ، خود را برای خداوند عزّ و جلّ بیارای .

ص :178


1- الأمالی للطوسی : 223/385 .
2- بحار الأنوار : 78/353/9 .
3- . کنز العمّال : 6854
4- نهج البلاغة : الحکمة 47 .
5- . بحار الأنوار : 78/9/64 .
6- الکافی : 2/99/29 .
7- . بحار الأنوار : 78/164/1 .
8- (انظر) الصِدِّیق : باب 2167 .

2161 - الصِّدقُ وَالإیمانُ
2161 - راستی و ایمان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الإیمانُ أن تُؤثِر الصِّدقَ حیثُ یَضُرُّکَ ، علی الکِذبِ حیثُ یَنفَعُکَ. (1)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ أقوی دَعائمِ الإیمانِ . (2)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ عِمادُ الإسلامِ ، و دِعامَةُ الإیمانِ . (3)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ رَأسُ الإیمانِ ، و زَینُ الإنسانِ . (4)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ جَمالُ الإنسانِ ، و دِعامَةُ الإیمانِ . (5)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ أمانَةُ اللِّسانِ ، و حِلیَةُ الإیمانِ . (6)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ لِباسُ الدِّینِ . (7)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ رَأسُ الدِّینِ . (8)

(9)

2161

راستی و ایمان

امام علی علیه السلام :ایمان آن است که راستی را ، اگر چه به زیانت باشد ، بر دروغ ، گر چه به سودت باشد ، ترجیح دهی .

امام علی علیه السلام :راستی، محکمترین ستون ایمان است.

امام علی علیه السلام :راستی ، ستون اسلام و پشتوانه ایمان است .

امام علی علیه السلام :راستی ، سر آمد ایمان و زیور انسان است .

امام علی علیه السلام :راستی ، جمال انسان و پشتوانه ایمان است .

امام علی علیه السلام :راستی ، امانتِ زبان و زیورِ ایمان است .

امام علی علیه السلام :راستی ، جامه دین است .

امام علی علیه السلام :راستی ، سرآمد دین است .

ص :179


1- نهج البلاغة : الحکمة 458 .
2- غرر الحکم : 1579 .
3- غرر الحکم : 1754 .
4- غرر الحکم : 1993 .
5- غرر الحکم : 2120 .
6- غرر الحکم : 1451 .
7- غرر الحکم : 458 .
8- غرر الحکم : 517 .
9- (انظر) الإیمان : باب 281 .

2162 - الصّادقُ
2162 - راستگو

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصادِقُ علی شَفا مَنجاةٍ و کَرامَةٍ ، و الکاذِبُ علی شَرَفِ مَهواةٍ و مَهانَةٍ . (1)

عنه علیه السلام :إنّ الصادِقَ لَمُکرَمٌ جَلِیلٌ ، و إنّ الکاذِبَ لَمُهانٌ ذَلیلٌ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ الصادِقَ أوَّلُ مَن یُصَدِّقُهُ اللّهُ عَزَّ و جلَّ یَعلَم أنّه صادِقٌ ، و تُصَدِّقُهُ نفسُهُ تَعلَمُ أنّه صادِقٌ . (3)

2162

راستگو

امام علی علیه السلام :راستگو ، در آستانه نجات و بزرگواری است ، و دروغگو بر لبه پرتگاه و خواری .

امام علی علیه السلام :راستگو ، محترم و ارجمند است ، و دروغگو ، بی حرمت و خوار .

امام صادق علیه السلام :راستگو را نخستین کسی که تصدیق می کند ، خداوند عزّ و جلّ است ، که می داند او راست گوست و نیز نفْسِ او تصدیقش می کند ، که می داند راست گوست .

2163 - أهَمِّیَّةُ صِدقِ الحَدیثِ
2163 - اهمیت راستگویی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تَنظُرُوا إلی کَثرَةِ صلاتِهِم و صَومِهِم و کَثرَةِ الحَجِّ و المَعروفِ وطَنطَنَتِهِم بِاللَّیلِ ، و لکنِ انظُرُوا إلی صِدقِ الحَدیثِ و أداءِ الأمانَةِ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَغتَرُّوا بِصلاتِهِم و لا بِصِیامِهِم ؛ فإنَّ الرجُلَ ربّما لَهِجَ بِالصلاةِ و الصومِ حتّی لَو تَرَکَهُ استَوحَشَ ، و لکنِ اختَبِرُوهُم عِند صِدقِ الحَدیثِ و أداءِ الأمانَةِ . (5)

2163

اهمیت راستگویی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به زیادی نماز و روزه و حج و احسان و وِرد و ذِکر شبانه مردم منگرید ، بلکه به راستگویی و امانتداری آنها توجّه کنید .

امام صادق علیه السلام :فریب نماز و روزه مردم را نخورید ؛ زیرا آدمی گاه چنان به نماز و روزه خو می کند که اگر آنها را ترک گوید ، احساس دلتنگی می کند ، بلکه آنها را به راستگویی و امانتداری بیازمایید .

ص :180


1- نهج البلاغة : الخطبة 86 .
2- غرر الحکم : 3409 .
3- الکافی : 2/104/6 .
4- بحار الأنوار : 71/9/13 .
5- الکافی : 2/104/2 .

عنه علیه السلام :إنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ لم یَبعَثْ نَبِیّا إلاّ بصِدقِ الحَدیثِ ، و أداءِ الأمانَةِ إلی البَرِّ و الفاجِرِ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ هیچ پیامبری را نفرستاد ، مگر با [دعوت به ]راستگویی ، و برگرداندن امانت به نیکوکار و بدکردار .

2164 - أصدَقُ الأقوالِ
2164 - راست ترین سخنان

الکتاب :

و الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِها الْأنْهارُ خالِدِینَ فِیْها أبَدا وَعْدَ اللّهِ حَقّا وَ مَنْ أصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِیْلاً». (3)

اللّهُ لا إلهَ إلاَّ هُوَ لَیَجْمَعَنَّکُمْ إلَی یَوْمِ القِیامَةِ لا رَیْبَ فِیهِ وَ مَنْ أصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِیْثا». (4)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عن أصدَقِ الأقوالِ _: شَهادَةُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ . (5)

عنه علیه السلام :أصدَقُ المَقالِ ما نَطَقَ بهِ لِسانُ الحالِ . (6)

2164

راست ترین سخنان

قرآن :

«و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند ، بزودی آنان را به بوستانهایی داخل می کنیم که در آنها رودها جاری است ، همیشه در آنها جاودانند . وعده خدا راست است و چه کسی از خدا راستگوتر است؟» .

«خدا کسی است که هیچ معبودی جز او نیست . قطعا در روز قیامت که هیچ شکّی در آن نیست ، شما را گرد می آورد و کیست راستگوتر از خدا؟» .

حدیث :

امام علی علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که : راست ترین سخن چیست؟ _فرمود : شهادت دادن به این که معبودی جز خدا نیست .

امام علی علیه السلام :راست ترین سخن ، سخن زبان حال است .

ص :181


1- الکافی : 2/104/1 .
2- (انظر) البدعة : باب 335 . الغرور : باب 2999 . الخشوع : باب 1026 .
3- النساء : 122 .
4- النساء : 87 .
5- بحار الأنوار:77/378/1.
6- غرر الحکم : 3302 .

عنه علیه السلام :لِسانُ الحالِ أصدَقُ مِن لِسانِ المَقالِ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام :زبان حال ، راستگوتر از زبان گفتار است .

2165 - ما لا یَنبَغی الصِّدقُ فیهِ
2165 - راستگویی های نابجا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ثلاثٌ یَقبُحُ فیهِنَّ الصِّدقُ : النَّمیمَةُ ، و إخبارُکَ الرَّجُلَ عن أهلِهِ بما یَکرَهُهُ ، و تَکذِیبُکَ الرَّجُلَ عنِ الخَبَرِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أیُّما مُسلمٍ سُئلَ عن مُسلمٍ فَصَدَقَ و أدخَلَ علی ذلکَ المسلمِ مَضَرَّةً کُتِبَ مِن الکاذِبِینَ،و مَن سُئلَ عن مُسلمٍ فَکَذَبَ فَأدخَلَ علی ذلکَ المسلمِ مَنفَعَةً کُتِبَ عندَ اللّهِ مِن الصّادِقِینَ . (4)

2165

راست گویی های نابجا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در سه جا راستگویی زشت است : سخن چینی ، خبر ناخوشایند دادن به مرد درباره خانواده اش ، و تکذیب کردن خبر کسی که به تو خبر می دهد . (5)

امام صادق علیه السلام :هر مسلمانی که از او درباره مسلمانی سؤال شود و او راست بگوید و به آن مسلمان زیانی رساند ، [نزد خداوند ]از دروغگویان قلمداد شود و هرکه از او درباره مسلمانی سؤال شود و دروغ بگوید و سودی به آن مسلمان رساند ، نزد خداوند از راستگویان به شمار آید .

2166 - لِسانُ الصِّدقِ
2166 - زبان راست یا نام نیک

الکتاب :

«و اجْعَلْ لِیْ لِسانَ صِدْقٍ فِی الآخِرِینَ». (6)

«وَ وَهَبْنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنا وَ جَعَلْنا لَهُمْ لِسانَ صِدْقٍ عَلِیّا». (7)

2166

زبان راست یا نام نیک

قرآن :

«و برای من در میان آیندگان زبان راست [نام نیک ]قرار ده» .

«و از رحمت خود به آنان بخشیدیم و برایشان زبان راست [نام نیک ]بلندی قرار دادیم» .

ص :182


1- غرر الحکم : 7636 .
2- (انظر) الموعظة : باب 4057 .
3- الخصال : 87/20 .
4- بحار الأنوار : 71/11/19 .
5- در تحف العقول عبارت «تکذیبک الرجل عن الخیر = مردی را در دعوی نیکوکاری تکذیب کردن» آمده است _ م .
6- الشعراء : 84 .
7- مریم : 50 .

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کیفَ تَعمَهُونَ و بَینَکُم عِترَةُ نَبِیِّکُم؟! و هُم أزِمَّةُ الحَقِّ ، و أعلامُ الدِّینِ ، و ألسِنَةُ الصِّدقِ . (1)

عنه علیه السلام :أیُّها الناسُ، إنّهُ لا یَستَغنِی الرَّجُلُ _ و إن کانَ ذا مالٍ _ عن عِترَتِهِ (عَشِیرَتِهِ) ، و دِفاعِهِم عنهُ بِأیدِیهِم و ألسِنَتِهِم ......... و لِسانُ الصِّدقِ یَجعَلُهُ اللّهُ لِلمَرءِ فی الناسِ خَیرٌ لَهُ مِن المالِ یَرِثُهُ غَیرُهُ (2) . (3)

(4)

حدیث :

امام علی علیه السلام :چگونه سرگردانید در حالی که خاندان پیامبرتان ، این زمام داران حق و نشانه های دین و زبان های راست ، در میان شما هستند ؟

امام علی علیه السلام :ای مردم! هیچ کس _ هر اندازه هم مال و ثروت داشته باشد _ از خاندان خود و دفاع جانی و زبانی آنها بی نیاز نیست . . . و زبان راست (5) (نام نیکی) که خداوند در میان مردمان از بهر کسی باقی می گذارد ، از مال و ثروتی که برای دیگران به ارث می نهد ، برای او بهتر است .

ص :183


1- نهج البلاغة : الخطبة 87 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 23 .
3- فی المیزان فی تفسیر القرآن : 15 / 287 فی قوله تعالی : «و اجْعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فی الآخِرِینَ» : «و فی صدق لسان الصدق علی الذکر الجمیل خفاء» . و هو کما تری فی کلام الإمام لا خفاء فیه .
4- (انظر) الشُهرة : باب 2102 .
5- در المیزان فی تفسیر القرآن ذیل آیه «و برای من در میان آیندگان لسان صدق (نام نیک) قرار ده» آمده است : «در صدق و انطباق لسان صدق بر نام نیک ، کمی ابهام است» ؛ اما همچنان که در کلام امام علیه السلام ملاحظه می کنید ، هیچ گونه ابهامی در آن وجود ندارد و به وضوح بر آن صدق می کند .

ص :184

291 - الصِّدِّیق

291 - صِدّیق

اشاره

(1)

ص :185


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 24 / 30 باب 26 «إنّ ولایة الأئمّة علیهم السلام الصدق ، و أ نّهم الصادقون و الصدّیقون و الشهداء الصالحون» .

2167 - الصِّدِّیقُ
2167 - صدّیق

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :علَیکُم بِالصِّدقِ ؛ فإنَّ الصِّدقَ یَهدِی إلی البِرِّ ، و إنَّ البِرَّ یَهدِی إلی الجَنَّةِ ، و ما یَزالُ الرَّجُلُ یَصدُقُ و یَتَحَرّی الصِّدقَ حتّی یُکتَبَ عندَ اللّهِ صِدِّیقا . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المَیِّتُ مِن شِیعَتِنا صِدِّیقٌ شَهیدٌ، صَدَّقَ بِأمرِنا ، و أحَبَّ فِینا ، و أبغَضَ فینا ......... قالَ اللّهُ عَزَّ و جلَّ : «و الذینَ آمَنوا بِاللّهِ و رُسُلِهِ أُولئکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ و الشُّهداءُ عندَ رَبِّهِم» (2) . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ الرَّجُلَ لَیَصدُقُ حتّی یَکتُبَهُ اللّهُ صِدِّیقا . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کُلُّ مُؤمِنٍ صِدِّیقٌ . (5)

2167

صدّیق (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر شما باد راستی ؛ زیرا که راستی به بِرّ (7) و نیکی رهنمون می شود و بِرّ و نیکی به بهشت . آدمی چندان راست می گوید و راستی می جوید ، تا آن که نزد خداوند از صدّیقان قلمداد می شود .

امام علی علیه السلام :شیعه ما اگر به مرگ طبیعی هم بمیرد ، صدّیق و شهید است ؛ [زیرا ]امر ما (ولایت و امامت) را تصدیق کرده و در راه ما دوستی و دشمنی ورزیده است . . . خداوند عزّ و جلّ می فرماید : «و کسانی که به خدا و رسولان او ایمان آورده اند ، همانان در نظر پروردگارشان صدّیق و شهیدند» .

امام باقر علیه السلام :آدمی آنقدر راستی را پی می گیرد تا آن که خداوند او را صِدّیق قلمداد می کند .

امام صادق علیه السلام :هر مؤمنی، صدّیق است.

ص :186


1- کنز العمّال : 6861 .
2- الحدید : 19 .
3- الخصال : 636/1 .
4- الکافی : 2/105/8 .
5- الکافی : 8/365/556 .
6- ابو حامد غزّالی می گوید : بدان که کلمه راستی در شش معنا به کار می رود : راستی در گفتار ، راستی در نیّت و اراده ، راستی در تصمیم ، راستی در به کار بستن تصمیم ، راستی در کردار و راستی در تحقق بخشیدن به همه مقامات دینی . بنا بر این ، هر کس راستی در همه این موارد را دارا باشد ، صدّیق است ؛ زیرا صدّیق صیغه مبالغه از صدق است .
7- در لسان العرب ، ذیل همین حدیث ، درباره معنای برّ می نویسد : علما در معنای برّ اختلاف کرده اند . بعضی آن را به معنای صلاح دانسته اند و بعضی به معنای خیر . اما این کلمه ، همه این معانی را در بردارد . بِرّ به معنای صدق و طاعت و تقوی و خیر دنیا و آخرت نیز آمده است _ م .

2168 - الصِّدِّیقونَ
2168 - صدّیقان

الکتاب :

«وَ مَنْ یُطِعِ اللّهَ و الرَّسُولَ فَأُولئکَ مَعَ الَّذِینَ أنْعَمَ اللّهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّیْنَ و الصِّدِّیْقِیْنَ و الشُّهَداءِ و الصَّالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولئکَ رَفِیْقا». (1)

«و الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّهِ وَ رُسُلِهِ أُولئکَ هُمُ الصِّدِّیْقُونَ وَ الشُّهَداءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أجْرُهُمْ وَ نُوْرُهُمْ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا وَ کَذَّبُوا بِآیاتِنا أُولئکَ أصْحابُ الجَحِیْمِ». (2)

«ما المَسِیْحُ ابنُ مَرْیَمَ إلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَ أُمُّهُ صِدِّیْقَةٌ کانا یَأکُلانِ الطَّعامَ انْظُرْ کَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الاْیاتِ ثُمَّ انْظُرْ أنَّی یُؤْفَکُونَ». (3)

«وَ اذْکُرْ فِی الکِتابِ إبْراهِیمَ إنَّهُ کانَ صِدِّیْقا نَبِیَّا». (4)

«و اذْکُرْ فِی الکِتابِ إدْرِیسَ إنَّهُ کانَ صِدِّیْقا نَبِیَّا». (5)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصِّدِّیقُونَ ثلاثةٌ : حِزقِیلُ مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ ، و حَبیبٌ النَّجّارُ صاحِبُ آلِ یاسینَ ، و علیُّ بنُ أبی طالبٍ علیه السلام . (6)

عنه صلی الله علیه و آله :الصِّدِّیقُونَ ثلاثةٌ : حَبیبٌ النَّجّارُ مُؤمِنُ آلِ یاسِینَ الذی یقولُ : «اتَّبِعُوا المُرْسَلِینَ * اتَّبِعُوا مَنْ لا یَسألُکُمْ أجْرا وَ هُمْ مُهْتَدُونَ» (7) و حِزقیلُ مُؤمِنُ آلِ فِرعَونَ ، و علیُّ بنُ أبی طالبٍ و هُو أفضَلُهُم . (8)

2168

صدّیقان

قرآن :

«آنان که از خدا و رسول اطاعت کنند ، همدم کسانی هستند که خداوند نعمتشان داده است از پیامبران و صدّیقان و شهیدان و صالحان و اینان نیکو همدمانی هستند» .

«و کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آوردند ، آنان همان صدّیقانند و نزد پروردگارشان گواه خواهند بود ، آنان را اجرشان است و نورشان و کسانی که کفر ورزیدند و آیات ما را دروغ شمردند همانان دوزخیانند» .

«مسیح پسر مریم ، جز پیامبری نبود که پیش از او نیز پیامبرانی بودند . و مادرش صدّیقه ای بود و هر دو غذا می خوردند . بنگر که چگونه آیات را برای آنان بیان می کنیم و باز بنگر که چگونه [از حقیقت] دور می افتند» .

«و در این کتاب ابراهیم را یاد کن ؛ زیرا او پیامبری صدّیق بود» .

«و در این کتاب ادریس را یاد کن ؛ زیرا او پیامبری صدّیق بود» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدّیقان سه نفرند : حزقیل ، مؤمن آل فرعون ، حبیب نجّار آل یاسین ، و علی بن ابی طالب علیه السلام .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدّیقان سه نفرند : حبیب نجّار ، مؤمن آل یاسین ؛ همو که گفت : «از رسولان تبعیّت کنید ، از کسانی تبعیّت کنید که از شما مزد نمی خواهند و خود هدایت یافتگانند» و حزقیل ، مؤمن آل فرعون ، و علی بن ابی طالب ، که از همه صدّیقان برتر است .

ص :187


1- النساء : 69 .
2- الحدید : 19 .
3- المائدة : 75 .
4- مریم : 41 .
5- مریم : 56 .
6- بحار الأنوار : 92/295/6 .
7- یس : 20 و 21 .
8- . بحار الأنوار : 38/212/14 .

عنه صلی الله علیه و آله :سُبّاقُ الاُمَمِ ثلاثةٌ لَم یَکفُرُوا بِاللّهِ طَرفَةَ عَینٍ : علیُّ بنُ أبی طالبٍ ، و صاحِبُ یاسِینَ ، و مُؤمنُ آلِ فِرعَونَ ، فهُمُ الصِّدِّیقُونَ و عَلِیٌّ أفضَلُهُم . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :أمّا خِیَرَتُهُ [ أیِ اللّهِ تعالی ] مِنَ الصِّدِّیقِینَ فیُوسُفُ الصِّدِّیقُ ، و حَبیبٌ النَّجّارُ ، و علیُّ بنُ أبی طالبٍ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :لِکُلِّ اُمَّةٍ صِدِّیقٌ و فارُوقٌ ، و صِدِّیقُ هذهِ الاُمَّةِ و فارُوقُها علیُّ بنُ أبی طالبٍ علیه السلام . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّی النَّبَأُ العَظِیمُ ، و الصِّدِّیقُ الأکبَرُ . (4)

عنه علیه السلام :إنّی لَمِن قَومٍ لا تَأخُذُهُم فِی اللّهِ لَومَةُ لائمٍ ، سِیماهُم سِیما الصِّدِّیقِینَ ، و کلامُهُم کلامُ الأبرارِ ، عُمّارُ اللَّیلِ و مَنارُ النهارِ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پیشتازان امّتها سه نفرند ، که آنی به خدا کفر نورزیدند : علی بن ابی طالب ، صاحب یاسین ، و مؤمن آل فرعون . اینان همان صدّیقانند و علی برترین آنهاست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدّیقانِ برگزیده خداوند متعال عبارتند از : یوسف صدّیق ، حبیب نجّار ، و علی بن ابی طالب .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر امّتی را صدّیق و فاروقی است و صدّیق و فاروق این امّت ، علی بن ابی طالب علیه السلام است .

امام علی علیه السلام :نبأ عظیم (خبر بزرگ) و صدّیق اکبر (بزرگترین صدّیق) من هستم .

امام علی علیه السلام :من از جمله مردمانی هستم که در راه خدا سرزنش هیچ سرزنشگری در آنان کارگر نمی افتد ، چهره شان چهره صدّیقان است ، و گفتارشان گفتار ابرار ، آباد کننده شبهایند و روشنی بخش روزها .

ص :188


1- بحار الأنوار : 67/205/4 .
2- . بحار الأنوار : 97/47/34 .
3- عیون أخبار الرِّضا : 2/13/30 .
4- الکافی : 8/30/4 .
5- . نهج البلاغة : الخطبة 192 .

292 - الصَّدِیق

292 - دوست

اشاره

(1)

(2)

ص :189


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 74 / 173 باب 11 «فضل الصدیق و حدود الصداقة» . بحار الأنوار : 74 / 183 باب 13 «من ینبغی مجالسته و مصاحبته و مصادقته» . بحار الأنوار : 74 / 190 باب 14 «من لا ینبغی مجالسته و مصادقته و مصاحبته» . کنز العمّال : 9 / 3 _ 233 «کتاب الصحبة» .
2- انظر : عنوان 6 «الأخ» ، 354 «العشرة» ، 339 «العداوة» ، الجهل : باب 613 . العقل : باب 2746 ، 2747 ، العمل : باب 2992 .

2169 - الصَّدِیقُ
2169 - دوست

الکتاب:

«فَما لَنا مِنْ شافِعِیْنَ * وَ لا صَدِیْقٍ حَمِیْمٍ». (1)

الحدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَقَد عَظُمَت مَنزِلَةُ الصَّدیقِ ؛ حتّی إنّ أهلَ النارِ یَستَغِیثُونَ بهِ و یَدعُونَهُ قَبلَ القَریبِ الحَمیمِ ، قالَ اللّهُ تعالی مُخبِرا : «فما لَنا مِنْ شافِعِینَ * و لا صَدِیقٍ حَمِیمٍ» . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّدیقُ أقرَبُ الأقارِبِ . (3)

عنه علیه السلام :الصَّدِیقُ أفضلُ الذُّخرَینِ . (4)

عنه علیه السلام :مَن لا صَدِیقَ لَهُ لا ذُخرَ لَهُ . (5)

عنه علیه السلام :الأصدِقاءُ نَفسٌ واحِدَةٌ فی جُسُومٍ مُتَفَرِّقَةٍ . (6)

2169

دوست

قرآن :

«و ما را شفاعت کنندگانی نیست و نه دوستی نزدیک» .

حدیث :

امام صادق علیه السلام :منزلت دوست چندان والاست ، که حتی دوزخیان نیز پیش از خویشاوند ، از او کمک می طلبند و او را صدا می زنند . خداوند از زبان دوزخیان می گوید : «ما را شفیعانی نیست و نه دوستی مهربان» .

امام علی علیه السلام :دوست ، نزدیکترین خویشاوند است .

امام علی علیه السلام :دوست، بهترینِ اندوخته ها ست .

امام علی علیه السلام :کسی که دوستی ندارد ، اندوخته ای ندارد .

امام علی علیه السلام :دوستان یک روحند ، در چند پیکر .

2170 - مَعرِفَةُ المَرءِ بِأصدِقائِهِ
2170 - شناخت فرد از طریق دوستان او

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :المَرءُ علی دِینِ خَلِیلِهِ ، فَلیَنظُر أحَدُکُم مَن یُخالِلُ . (7)

2170

شناخت فرد از طریق دوستان او

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی بر آیین دوست خود است ؛ پس هر یک از شما مواظب باشد که با چه کسی دوستی می کند .

ص :190


1- الشعراء : 100 ، 101 .
2- الأمالی للطوسی : 609/1259 .
3- غرر الحکم : 674 .
4- غرر الحکم : 1669 .
5- غرر الحکم : 8760 .
6- غرر الحکم : 2059 .
7- الأمالی للطوسی : 518/1135 .

عنه صلی الله علیه و آله :اختَبِرُوا الناسَ بأخدانِهِم؛ فإنّما یُخادِنُ الرَّجُلُ مَن یُعجِبُهُ نَحوَهُ . (1)

سلیمانُ علیه السلام :لا تَحکُمُوا علی رَجُلٍ بِشَیءٍ حتّی تَنظُرُوا إلی مَن یُصاحِبُ ، فإنّما یُعرَفُ الرَّجُلُ بأشکالِهِ و أقرانِهِ . (2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردم را با دوستانشان بیازمایید؛ زیرا آدمی با کسی که از رفتارش خوشش بیاید ، دوستی می کند .

سلیمان علیه السلام :درباره هیچ کس قضاوتی نکنید ، تا آن که ببینید با که همنشینی می کند ؛ زیرا آدمی از طریق همگنان و همتایانش شناخته می شود .

2171 - تَشاکُلُ النُّفوسِ
2171 - همانندی جان ها

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :النُّفُوسُ أشکالٌ ، فما تَشاکَلَ مِنها اتَّفَقَ ، و الناسُ إلی أشکالِ_هِم أمیَلُ . (3)

عنه علیه السلام :فَسادُ الأخلاقِ بمُعاشَرَةِ السُّفَهاءِ ، و صَلاحُ الأخلاقِ بمُنافَسَةِ العُقَلاءِ ، و الخَلقُ أشکالٌ فَکُلٌّ یَعمَلُ عَلی شاکِلَتِهِ ، و الناسُ إخوانٌ ، فَمَن کانَت اُخُوَّتُهُ فی غَیرِ ذاتِ اللّهِ فإنّها تَحُوزُ عَداوَةً ، و ذلکَ قَولُهُ تعالی : «الأَخِلاّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُم لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلاّ المُتَّقِینَ» (4) . (5)

عنه علیه السلام :الصاحِبُ کالرُّقعَةِ فَاتَّخِذْهُ مُشاکِلاً ، الرَّفیقُ کالصَّدِیقِ فَاختَرْهُ مُوافِقا . (6) (7)

2171

همانندی جان ها

امام علی علیه السلام :جان ها گونه گونند . پس آنهایی که همگون باشند با هم گرد آیند و مردم به همگنهای خود بیشتر گرایش دارند .

امام علی علیه السلام :بر اثر معاشرت با نابخردان ، اخلاق فاسد می شود و بر اثر همدمی با خردمندان ، اخلاق به درستی می گراید . مردمان گونه گونند و هر کس بر گونه [ساختار] خود عمل می کند . مردم با هم دوستی می کنند؛ پس هر کس دوستی او برای غیر خدا باشد ، آن دوستی به دشمنی می انجامد و این سخن خداوند متعال است که «دوستان در آن روز با هم دشمنند، مگر پرهیزگاران».

امام علی علیه السلام :همنشین، مانند وصله لباس است ؛ بنا بر این ، دوستِ همگون با خودت انتخاب کن [که وصله ناجور نباشد] ، همراه نیز چون دوست است ؛ پس ، همراه سازگار برگزین .

ص :191


1- تنبیه الخواطر : 2/249 .
2- بحار الأنوار : 74/188/17 .
3- بحار الأنوار : 78/92/100 .
4- الزخرف : 67 .
5- بحار الأنوار : 78/82/78 .
6- غرر الحکم : (1179 _ 1180) .
7- (انظر) الروح : باب 1564 . عنوان 517 «النفس» .

2172 - مَیلُ المَرءِ إلی أمثالِهِ
2172 - گرایش انسان به همگنان خود

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کُلُّ امرِئٍ یَمِیلُ إلی مِثلِهِ . (1)

عنه علیه السلام :کُلُّ طَیرٍ یَأوِی إلی شَکلِهِ . (2)

عنه علیه السلام :کُلُّ شَیءٍ یَمِیلُ إلی جِنسِهِ . (3)

عنه علیه السلام :لا یَصحَبُ الأبرارَ إلاّ نُظَراؤهُم . (4)

عنه علیه السلام :لا یُوادُّ الأشرارَ إلاّ أشباهُهُم . (5)

عنه علیه السلام :لا یَصْطَنِعُ اللِّئامَ إلاّ أمثالُهُم . (6)

عنه علیه السلام :اللئیمُ لا یَتبَعُ إلاّ شَکلَهُ ، و لا یَمِیلُ إلاّ إلی مِثلِهِ . (7)

2172

گرایش انسان به همگنان خود

امام علی علیه السلام :هر انسانی ، به همانند خود گرایش دارد .

امام علی علیه السلام :هر پرنده ای ، به همجنس خود می گراید .

امام علی علیه السلام :هر چیزی ، به همجنس خود گرایش دارد .

امام علی علیه السلام :با نیکان ، جز همگنانِ آنها همنشینی نکند .

امام علی علیه السلام :با بدان ، کسی جز همتایانِ ایشان دوستی نکند .

امام علی علیه السلام :فرومایگان را ، کسی جز امثالِ آنها برنگزیند .

امام علی علیه السلام :آدم فرومایه ، جز به دنبال هم سنخ خود نرود و جز به همانند خود میل نکند .

2173 - قَرینُ السَّوءِ
2173 - همنشین بد

الکتاب :

«قالَ قائِلٌ مِنْهُمْ إنِّی کانَ لِی قَرِیْنٌ * یَقُولُ أ ئِنَّکَ لَمِنَ المُصَدِّقِینَ * أَ إذا مِتْنا وَ کُنّا تُرابَا وَ عِظامَا أَ ئِنَّا لَمَدِیْنُونَ * قالَ هَلْ أنْتُمْ مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِی سَواءِ الجَحِیْمِ». (8)

2173

همنشین بد

قرآن :

«گوینده ای از آنها گفت : مرا [در دنیا] همنشینی بود که [به من ]می گفت : آیا واقعا تو از باور دارندگانی؟ آیا وقتی مردیم و خاک و استخوان شدیم آیا واقعا جزا می یابیم؟ [مؤمن ]می پرسد : آیا شما اطلاع دارید [کجاست]؟ پس ، بنگرد و او را در میان آتش بیند» .

ص :192


1- غرر الحکم : 6865 .
2- غرر الحکم : 6866 .
3- غرر الحکم : 6863 .
4- غرر الحکم : 10604 .
5- غرر الحکم : 10602 .
6- غرر الحکم : 10603 .
7- غرر الحکم : 1920 .
8- الصافّات : 51 _ 55 .

«حَتَّی إذا جاءَنا قالَ یا لَیْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بُعْدَ المَشْرِقَیْنِ فَبِئسَ القَرِیْن». (1)

«وَ قَیَّضْنا لَهُمْ قُرَناءَ فَزَیّنُوا لَهُمْ ما بَیْنَ أیدِیْهِم وَ ما خَلْفَهُمْ وَ حَقَّ عَلَیْهِمُ القَولُ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الجِنِّ و الاْءنْسِ إنَّهُمْ کانُوا خاسِرِینَ». (2)

«تا آن گاه که او [با دمسازش] به حضور ما آید [و خطاب به شیطان ]گوید : ای کاش میان من و تو فاصله شرق و غرب بود که بد همدمی بودی» .

«و بر آنها همدمانی گماشتیم که حال و آینده را در نظرشان بیاراستند و بر آنها نیز همانند پیشینیانشان از جنّ و انس ، عذاب مقرّر شد ؛ زیرا زیانکار بودند» .

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أوحَشُ الوَحشَةِ قَرِینُ السَّوءِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :الوَحدَةُ خَیرٌ مِن قَرِینِ السَّوءِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :احذَرْ مُجالَسَةَ قَرِینِ السَّوءِ ؛ فإنّهُ یُهلِکُ مُقارِنَهُ ، و یُردِی مُصاحِبَهُ . (5)

عنه علیه السلام :کُن بِالوَحدَةِ آنَسَ مِنکَ بقُرَناءِ السَّوءِ . (6)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنهاترین تنهایی ، داشتن همنشین بد است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنهایی ، بهتر از همنشین بد است .

امام علی علیه السلام :از همنشینی با یار بد بگریز ؛ زیرا که او همدم خود را هلاک می کند و همنشین خود را به نابودی می کشاند .

امام علی علیه السلام :با تنهایی بیشتر همدم باش تا با یاران بد .

2174 - مَن یَنبَغی مُصادَقَتُهُ
2174 - افراد شایسته دوستی

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن غَضِبَ علَیکَ مِن إخوانِکَ ثلاثَ مَرَّاتٍ فلَم یَقُلْ فیکَ شَرّا ، فاتَّخِذْهُ لنفسِکَ صَدِیقا . (7)

2174

افراد شایسته دوستی

امام صادق علیه السلام :هر یک از برادرانت که سه بار از تو خشمگین شد و درباره سخن تو بدی نگفت ، او را به دوستی خود برگزین .

ص :193


1- الزخرف : 38 .
2- فصّلت : 25 .
3- بحار الأنوار : 74 / 167 / 32 .
4- بحار الأنوار : 74/199/37 .
5- غرر الحکم : 2599 .
6- غرر الحکم : 7152 .
7- الأمالی للصدوق : 767/1034 .

عنه علیه السلام :لا تَعتَدَّ بِمَوَدَّةِ أحَدٍ حتّی تُغضِبَهُ ثلاثَ مَرَّاتٍ . (1)

عنه علیه السلام :لا تُسَمِّ الرَّجُلَ صَدِیقا سِمَةَ مَعرِفَةٍ حتّی تَختَبِرَهُ بثلاثٍ : تُغضِبُهُ فَتَنظُرُ غَضَبَهُ یُخرِجُهُ مِن الحَقِّ إلی الباطِلِ ، و عندَ الدِّینارِ و الدِّرهَمِ ، و حتّی تُسافِرَ مَعهُ . (2)

عنه علیه السلام :إذا أرَدتَ أن تَعلَمَ صِحَّةَ ما عندَ أخیکَ فَأغضِبْهُ ، فإن ثَبَتَ لکَ علی المَوَدَّةِ فهُو أخوکَ و إلاّ فلا. (3)

(4)

امام صادق علیه السلام :به دوستیِ هیچ کس بهایی نده ، مگر آن گاه که سه بار او را به خشم آوری .

امام صادق علیه السلام :هیچ کس را به دوستی مشناس ، مگر آن که در سه چیز او را بیازمایی : او را به خشم آوری و ببینی که آیا این خشم او را از حق به باطل می کشاند ، و در درهم و دینار (نیازهای اقتصادی) ، و در سفر کردن با او .

امام صادق علیه السلام :اگر می خواهی بدانی برادرت در دوستی با تو صداقت دارد ، او را عصبانی کن ؛ اگر در هنگام عصبانیت نیز بر دوستیِ خود پایدار ماند، او برادر توست ، و گر نه نیست .

2175 - مَن یَنبَغی مُصاحَبَتُهُ
2175 - افراد شایسته مصاحبت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أسعَدُ الناسِ مَن خالَطَ کِرامَ الناسِ . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أکثَرُ الصَّلاحِ و الصَّوابِ فی صُحبَةِ اُولِی النُهی و الألبابِ . (6)

2175

افراد شایسته مصاحبت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوش بخت ترین مردم کسی است که با مردمان بزرگوار بیامیزد .

امام علی علیه السلام :بیشترین صلاح و درستی ، در همنشینی با خردمندان و صاحبدلان است .

ص :194


1- بحار الأنوار:78/239/5.
2- الأمالی للطوسی : 646/1339 .
3- تحف العقول : 357 .
4- (انظر) الأخ : باب 31 .
5- بحار الأنوار : 74/185/2 .
6- غرر الحکم : 3129 .

عنه علیه السلام :صاحِبِ الحُکَماءَ ، و جالِسِ الحُلَماءَ ، و أعرِضْ عنِ الدُّنیا ، تَسکُنْ جَنَّةَ المَأوی . (1)

عنه علیه السلام :صاحِبِ العُقَلاءَ ، و جالِسِ العُلَماءَ ، و اغلِبِ الهَوی ، تُرافِقِ المَلأَ الأعلی . (2)

عنه علیه السلام :صُحبَةُ الوَلِیِّ اللَّبِیبِ حَیاةُ الرُّوحِ . (3)

عنه علیه السلام :عَجِبتُ لِمَن یَرغَبُ فی التَّکَثُّرِ مِنَ الأصحابِ کیفَ لا یَصحَبُ العُلَماءَ الألِبّاءَ الأتقِیاءَ الذین یَغنِمُ فَضائلَهم ، و تَهدِیهِ عُلُومُهُم ، و تُزَیِّنُهُ صُحبَتُهُم ؟! (4)

عنه علیه السلام :مَن دَعاکَ إلی الدارِ الباقیَةِ و أعانَکَ علی العَمَلِ لَها ، فهُو الصَّدیقُ الشَّفیقُ . (5)

عنه علیه السلام :قارِنْ أهلَ الخَیرِ تَکُن مِنهُم ، و بایِنْ أهلَ الشَّرِّ تَبِنْ عَنهُم . (6)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ فی وَصِیَّتِهِ لجُنادَةَ فی مَرَضِهِ الذی تُوُفِّیَ فیهِ _: اِصحَبْ مَن إذا صَحِبتَهُ زانَکَ ، و إذا خَدَمتَهُ صانَکَ ، و إذا أرَدتَ مِنهُ مَعونَةً أعانَکَ ، و إن قُلتَ صَدَّقَ قَولَکَ ، و إن صُلْتَ شَدَّ صَولَکَ ، و إن مَدَدتَ یَدَکَ بِفَضلٍ مَدَّها ، و إن بَدَت عنکَ ثُلمَةٌ سَدَّها ، و إن رَأی منکَ حَسَنةً عَدَّها ، و إن سَألتَهُ أعطاکَ ، و إن سَکَتَّ عَنهُ ابتَدَأکَ ، و إن نَزَلَت إحدَی المُلِمّاتِ بهِ ساءَکَ . (7)

امام علی علیه السلام :با حکیمان مصاحبت کن و با بردباران همنشین شو و از دنیا ، روی گردان ، تا در جنّة المأوی ساکن شوی .

امام علی علیه السلام :با خردمندان مصاحبت کن و با دانشمندان بنشین و بر هوس چیره آی ، تا فرشتگان مقرّب قرین گردی .

امام علی علیه السلام :مصاحبت با دوست خردمند ، زندگانی روح است .

امام علی علیه السلام :در شگفتم از کسی که رغبت به داشتن یاران بسیار دارد ، چگونه با دانشمندانِ خردمندِ پرهیزگار مصاحبت نمی کند، تا از فضایل آنها بهره گیرد و در پرتو دانش آنها هدایت شود و مصاحبت آنان ، او را آراسته گرداند؟!

امام علی علیه السلام :هرکه تو را به سرای جاویدان فرا خوانَد و در راه کار کردن برای رسیدن به آن سرا یاریت رساند ، همو دوستی دلسوز است .

امام علی علیه السلام :با نیکوکاران قرین شو تا از آنان باشی ، و از بدکاران دوری کن تا از زمره آنان جدا شوی .

امام حسن علیه السلام_ در سفارش به جُناده در بستر بیماری که به رحلت آن حضرت انجامید _فرمود : با کسی مصاحبت کن که هرگاه با او مصاحبت کنی مایه آراستگی تو شود و هرگاه خدمتش کنی تو را حفظ کند و هرگاه از او کمکی بخواهی ، کمکت کند و هرگاه سخنی بگویی ، سخنت را باور کند و هرگاه حمله کنی ، تقویتت کند و هرگاه دستت را به احسانی بگشایی ، او در این راه تو را کمک رساند و هرگاه عیبی از تو دیده شد ، آن را بپوشاند و هرگاه کار خوبی از تو دید ، آن را در نظر داشته باشد ، هرگاه چیزی از او خواستی به تو بدهد و هرگاه زبان به خواهش نگشودی ، او [در بخشش ]پیشدستی کند و هرگاه مصیبتی به او رسید تو ناراحت شوی .

ص :195


1- غرر الحکم : 5838 .
2- غرر الحکم : 5837 .
3- غرر الحکم : 5842 .
4- غرر الحکم : 6277 .
5- غرر الحکم 8775 .
6- نهج البلاغة : الکتاب 31 .
7- بحار الأنوار:44/139/6.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اِصحَبْ مَن تَتَزَیَّنُ بهِ ، و لا تَصحَب مَن یَتَزَیَّنُ بکَ (1) . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :با کسی مصاحبت کن که به او آراسته شوی ، و با کسی یار مشو که به تو آراسته شود . (4)

2176 - التَّحذیرُ مِن مُصاحَبَةِ الأشرارِ
2176 - پرهیز از همنشینی با بدان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :صُحبَةُ الأشرارِ تَکسِبُ الشَّرَّ ، کالرِّیحِ إذا مَرَّت بِالنَّتِنِ حَمَلَت نَتِنا . (5)

عنه علیه السلام :مُصاحِبُ الأشرارِ کَراکِبِ البَحرِ؛ إن سَلِمَ مِنَ الغَرَقِ لَم یَسلَمْ مِنَ الفَرَقِ . (6)

الإمامُ الجوادُ علیه السلام :إیّاکَ و مصاحَبَةَ الشِّرِّیرِ ؛ فإنّهُ کالسَّیفِ المَسلُولِ یَحسُنُ مَنظَرُهُ ، و یَقبُحُ أثَرُهُ . (7) (8)

2176

پرهیز از همنشینی با بدان

امام علی علیه السلام :همنشینی با بدان، بدی می آورد، همچون باد که هر گاه بر بوی بد بگذرد، بوی بد با خود می آورد .

امام علی علیه السلام :همنشینِ بدان، همچون مسافر دریاست که اگر از غرق شدن جان به سلامت برد، از ترس در امان نباشد .

امام جواد علیه السلام :زنهار از همنشینی با بدکار؛ زیرا او همچون شمشیر آخته است که ظاهرش زیباست و نشانی که می گذارد، زشت .

ص :196


1- بحار الأنوار : 76/267/9 .
2- الظاهر أنّ المراد : اصحب من مصاحبته زینة لک و له، و لا تصحب من یتزیّن بک و لا تتزیّن به .
3- (انظر) السفر : باب 1811 . الشعر : باب 2012 .
4- گویی مراد این باشد که : با کسی همنشینی کن که همنشینی اش مایه آراستگی هر دوی شماست و با کسی که می خواهد با تو کسب آبرو و آراستگی کند ولی او موجب آراستگی تو نمی شود ، همنشینی مکن .
5- غرر الحکم : 5839 .
6- غرر الحکم : 9835 .
7- بحار الأنوار : 74/198/34 .
8- (انظر) الشرّ : باب 1951 ، 1952 . الأمثال : باب 3565 .

2177 - مَن لا یَنبَغی مُصاحَبَتُهُ
2177 - کسانی که شایسته دوستی ومصاحبت نیستند

الکتاب :

«وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظّالِمُ عَلَی یَدَیْهِ یَقُولُ یا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبیْلاً * یا وَیلَتا لَیْتَنِی لَم أتَّخِذْ فُلانا خَلِیْلاً * لَقَدْ أضَلَّنِی عَنِ الذِّکْرِ بَعْدَ إذْ جاءَنِی وَ کانَ الشَّیْطانُ لِلاْءِنْسانِ خَذُولاً». (1)

«وَ إذا رَأیْتَ الَّذِینَ یَخُوْضُوْنَ فِی آیاتِنا فَأعرِضْ عَنهُمْ حَتَّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ إمَّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیطانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکرَی مَعَ الْقَومِ الظَّالِمِینَ». (2)

«الأخِلاّءُ یَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلاّ المُتَّقِینَ». (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن لَم تَنتَفِعْ بِدِینِهِ و دُنیاهُ فلا خَیرَ لکَ فی مُجالَسَتِهِ ، و مَن لَم یُوجِبْ لکَ فلا تُوجِبْ لَهُ و لا کَرامَةَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :لا خَیرَ لکَ فی صُحبَةِ مَن لا یَری لکَ مِثلَ الذی یَری لِنَفسِهِ . (5)

2177

کسانی که شایسته دوستی و مصاحبت نیستند

قرآن :

«و [روز قیامت] روزی است که ستمگر دستان خود را می گزد و می گوید: ای کاش با پیامبر همراهی می کردم. وای بر من! کاش فلان را به دوستی نمی گرفتم او [بود که] مرا به گمراهی کشانید، پس از آن که قرآن به من رسیده بود. و شیطان همواره فرو گذارنده انسان است» .

«و هر گاه کسانی را دیدی که به قصد انکار در آیات ما فرو می روند، از آنان روی بگردان تا در سخنی دیگر در آیند و اگر شیطان تو را به فراموشی انداخت، پس از یاد آوردن، با گروه ستمکاران منشین» .

«در آن روز دوستان، دشمن یکدیگر باشند مگر پرهیزگاران» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در همنشینی آن کس که از دین و دنیای او بهره ای نبری، خیری برای تو نیست و هر که برای تو حقّی قائل نبود، تو نیز برایش حقّی قائل نباش که این ارزش شمرده نمی شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همنشینی با کسی که آنچه برای خودش می بیند و می پسندد برای تو نمی بیند، خیری برای تو در بر ندارد .

ص :197


1- الفرقان : 27 _ 29 .
2- الأنعام : 68 .
3- الزخرف : 67 .
4- بحار الأنوار : 77/47/3 .
5- الدرّة الباهرة : 19 .

عنه صلی الله علیه و آله :تَوَقَّوا مُصاحَبَةَ کُلِّ ضَعِیفِ الخَیرِ ، قَوِیِّ الشَّرِّ ، خَبِیثِ النَّفسِ ، إذا خافَ خَنَسَ ، و إذا أمِنَ بَطَشَ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن لَم یَصحَبْکَ مُعِینا علی نفسِکَ فَصُحبَتُهُ وَبالٌ علَیکَ إن عَلِمتَ . (2)

عنه علیه السلام :احذَرْ مِمَّن إذا حَدَّثتَهُ مَلَّکَ ، و إذا حَدَّثَکَ غَمَّکَ ، و إن سَرَرتَهُ أو ضَرَرتَهُ سَلَکَ فیهِ مَعکَ سَبیلَکَ ، و إن فارَقَکَ ساءَکَ مَغِیبُهُ بِذِکرِ سَوأتِکَ ، و إن مانَعتَهُ بَهَتَکَ و افتَری ، و إن وافَقتَهُ حَسَدَکَ و اعتَدی ، و إن خالَفتَهُ مَقَتَکَ و ماری ، یَعجِزُ عن مُکافَأةِ مَن أحسَنَ إلَیهِ ، و یُفرِطُ علی مَن بَغی علَیهِ ، یُصبِحُ صاحِبُهُ فی أجرٍ ، و یُصبِحُ هُو فی وِزرٍ ، لِسانُهُ علَیهِ لا لَهُ ، و لا یَضبِطُ قَلبُهُ قَولَهُ ، یَتَعَلَّمُ لِلمِراءِ ، و یَتَفَقَّهُ لِلرِّیاءِ ، یُبادِرُ الدُّنیا و یُواکِلُ التَّقوی . (3)

عنه علیه السلام :اِحذَرْ مُصاحَبَةَ الفُسّاقِ و الفُجّارِ و المُجاهِرِینَ بِمَعاصِی اللّهِ . (4)

عنه علیه السلام :احذَرْ صَحابَةَ مَن یَفِیلُ رَأیُهُ و یُنکَرُ عَمَلُهُ ؛ فإنَّ الصاحِبَ مُعتَبَرٌ بِصاحِبِهِ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زنهار از همنشینی با کسی که خیرش، سست و شرّش، نیرومند و نفْسش، پلید است. هر گاه بترسید، خود را کنار می کشد و چون احساس ایمنی کند، حمله می آورد .

امام علی علیه السلام :هر که همنشینی اش با تو به مبارزه با نفست کمکی نکند، آن همنشینی وبال توست، اگر بدانی .

امام علی علیه السلام :زینهار از کسی که هر گاه با او سخن می گویی، تو را ملول گرداند و هرگاه او با تو سخن می گوید، غمگینت کند، و هرگاه به او شادی یا زیانی برسانی، متقابلاً با تو همان رفتار را کند، و هر گاه از تو جدا شود، جدایی او تو را بد آید چون پشت سرت بد گوید، هر گاه او را ممانعت کنی به تو تهمت و افترا زند و هرگاه سازگاری با او نشان دهی به تو حسادت ورزد و تعدّی کند و هرگاه ناسازگاری کنی با تو از در دشمنی و جدال بر آید، از جبران خوبی دیگران به خود ناتوان است، و نسبت به کسی که به او زور گفته است، افراط می کند. همنشین او مأجور است و خودش گنهکار، زبانش به زیانِ اوست، نه به دست سودش، دلش سخنش را نگه نمی دارد، علم را برای مجادله کردن می آموزد، و در دین برای خودنمایی تفقّه می کند به سوی دنیا می شتابد و تقوا را فرو می گذارد .

امام علی علیه السلام :از همنشینی با افراد فاسق و فاجر و متظاهر به معاصی خدا دوری کن .

امام علی علیه السلام :از همنشینی با کسی که اندیشه اش، سست و فاسد است و کردارش، زشت و ناپسند، دوری کن؛ زیرا یار، با یار سنجیده می شود .

ص :198


1- تنبیه الخواطر : 2/121 .
2- غرر الحکم : 9041 .
3- بحار الأنوار : 78/10/67 .
4- غرر الحکم : 2601 .
5- نهج البلاغة: الکتاب69.

عنه علیه السلام :اِتَّقُوا مَن تُبغِضُهُ قُلوبُکُم . (1)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و مُعاشَرَةَ مُتَتَبِّعِی عُیُوبِ الناسِ ؛ فإنّهُ لَم یَسلَمْ مُصاحِبُهُم مِنهُم . (2)

عنه علیه السلام :لا تُصاحِبْ هَمّازا فَتُعَدَّ مُرتابا . (3)

عنه علیه السلام :صَدِیقُ الجاهِلِ مَتعُوبٌ مَنکُوبٌ . (4)

عنه علیه السلام :عَدُوٌّ عاقِلٌ خَیرٌ مِن صَدِیقٍ أحمَقَ . (5)

عنه علیه السلام :لِلأخِلاّءِ نَدامَةٌ إلاّ المُتَّقِینَ . (6)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و مصاحَبَةَ أهلِ الفُسُوقِ ؛ فإنَّ الراضیَ بفِعلِ قَومٍ کالدّاخِلِ مَعهُم . (7)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و مُصاحَبَةَ الفُسّاقِ ؛ فإنَّ الشَّرَّ بالشَّرِّ مُلحَقٌ . (8)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و صُحبَةَ مَن ألهاکَ و أغراکَ ؛ فإنّهُ یَخذُلُکَ و یُوبِقُکَ . (9)

عنه علیه السلام :اِجتَنِبْ مُصاحَبَةَ الکَذّابِ ، فإن اضطُرِرْتَ إلَیهِ فلا تُصَدِّقْهُ ، و لا تُعلِمْهُ أنَّکَ تُکَذِّبُهُ ؛ فإنّهُ یَنتَقِلُ عَن وُدِّکَ و لا یَنتَقِلُ عَن طَبعِهِ . (10)

امام علی علیه السلام :از کسی که دلهایتان او را ناخوش دارد، بپرهیزید .

امام علی علیه السلام :از معاشرت با عیبجویانِ مردم بپرهیز؛ زیرا همنشینِ این گونه افراد نیز از عیبجویی آنان در امان نیست .

امام علی علیه السلام :با کسی که همواره غیبت می کند همنشینی مکن؛ زیرا تو نیز مورد بدگمانی واقع می شوی .

امام علی علیه السلام :دوستِ آدم نادان، در رنج و سختی است .

امام علی علیه السلام :دشمن دانا، بهتر از دوست نادان است .

امام علی علیه السلام :دوستان را [از دوستی با یکدیگر ]پشیمانی حاصل آید، مگر پرهیزگاران .

امام علی علیه السلام :از مصاحبت با اهل گناهان بپرهیز؛ زیرا کسی که از کردار گروهی راضی باشد، همانند کسی است که در جمع آنها باشد .

امام علی علیه السلام :از مصاحبت با فاسقان دوری کن؛ زیرا بدی به بدی می پیوندد .

امام علی علیه السلام :زنهار از مصاحبت با کسی که تو را [از یاد خدا و آخرت] غافل و [به دنیا ]شیفته گرداند؛ زیرا چنین کسی تو را تنها می گذارد و به هلاکتت می افکند .

امام علی علیه السلام :از مصاحبت با دروغگو دوری کن و اگر هم ناچار به این کار شدی، حرفهایش را باور مکن و به او مگو که حرفهایش را باور نمی کنی؛ چه او از دوستی با تو دست برمی دارد، اما از خوی خود دست نمی کشد .

ص :199


1- الدرّة الباهرة : 20 .
2- غرر الحکم : 2649 .
3- بحار الأنوار : 78/10/68 .
4- غرر الحکم : 5829 .
5- بحار الأنوار : 78/12/70 .
6- تفسیر القمّی : 2/287 .
7- غرر الحکم : 2702 .
8- بحار الأنوار : 74/199/36 .
9- غرر الحکم : 2692 .
10- غرر الحکم : 2416 .

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :إذا سَمِعتَ أحَدا یَتَناوَلُ أعراضَ الناسِ فاجتَهِدْ أن لا یَعرِفَکَ ؛ فإنَّ أشقَی الأعراضِ بهِ مَعارِفُهُ . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لابنِهِ الباقِرِ علیه السلام _: إیّاکَ و مصاحَبَةَ القاطِعِ لِرَحِمِهِ؛ فإنّی وَجَدتُهُ مَلعونا فی کتابِ اللّهِ عَزَّ و جلَّ فی ثلاثِ مَواضِعَ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اُنظُرْ إلی کُلِّ مَن لا یُفِیدُکَ مَنفعَةً فی دِینِکَ فلا تَعتَدَّنَّ بهِ و لا تَرغَبَنَّ فی صُحبَتِهِ ؛ فإنَّ کُلَّ ما سِوَی اللّهِ تبارکَ و تعالی مُضمَحِلٌّ وَخِیمٌ عاقِبَتُهُ . (3)

عنه علیه السلام :احذَرْ مِنَ الناسِ ثلاثةً : الخائنَ ، و الظَّلُومَ ، و النَمّامَ ؛ لأنَّ مَن خانَ لَکَ خانَکَ ، و مَن ظَلَمَ لَکَ سَیَظلِمُکَ ، و مَن نَمَّ إلَیکَ سَیَنِمُّ علَیکَ . (4)

عنه علیه السلام :ألا کُلُّ خُلَّةٍ کانَت فی الدُّنیا فی غَیرِ اللّهِ فإنّها تَصِیرُ عَداوَةً یَومَ القِیامَةِ . (5)

امام حسن علیه السلام :هرگاه دیدی کسی با آبروی مردم بازی می کند، سعی کن که تو را نشناسد؛ زیرا آبروی آشنایانش کمترین ارزش را نزد او دارد .

امام زین العابدین علیه السلام_ در سفارش به فرزند بزرگوارش حضرت باقر علیه السلام _فرمود : زنهار از مصاحبت با کسی که از خویشان خود می برد؛ زیرا من چنین کسی را در سه جای کتاب خداوند عزّ و جلّ لعنت شده یافتم .

امام صادق علیه السلام :بنگر، که هر کس برای تو سودِ دینی ندارد، به او بهایی مده و به همنشینیِ با وی رغبت مکن؛ زیرا هر چیزی جز خداوند تبارک و تعالی نابود شدنی و فرجامش ناگوار و زیانبار است .

امام صادق علیه السلام :از سه کس بر حذر باش: خیانتکار، ستمکار و سخن چین؛ زیرا کسی که به تو خاطر تو [به دیگری] خیانت کند، به تو نیز خیانت می کند و کسی که به خاطر تو [به دیگری] ستم کند، به تو نیز ستم می کند و کسی که برای تو تو سخن چینی کند، بر ضدّ تو نیز سخن چینی خواهد کرد . (6)

امام صادق علیه السلام :بدانید هر دوستیی که در دنیا برای غیر خداوند عزّ و جلّ باشد، در روز قیامت به دشمنی مبدّل می شود .

ص :200


1- بحار الأنوار : 74/198/34 .
2- الکافی : 2/377/7 .
3- بحار الأنوار : 74/191/5 .
4- بحار الأنوار : 78/229/11 .
5- تفسیر القمّی : 2/287 .
6- هر که عیب دگران پیش تو آورد و شمرد بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد. (سعدی)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و مُخالَطَةَ السَّفَلَةِ؛ فإنَّ مُخالَطَةَ السَّفَلَةِ لا تُؤَدِّی إلی خَیرٍ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :صَدیقُ الجاهِلِ فی تَعَبٍ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :از رفت و آمد با فرومایه بپرهیز؛ زیرا رفت و آمد با فرومایه خیری در پی ندارد .

امام رضا علیه السلام :دوستِ آدم نادان، در رنج است .

2178 - التَّحذیرُ مِن مُصاحَبَةِ الأحمَقِ
2178 - پرهیز از مصاحبت با احمق

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لابنِهِ الحَسنِ علیه السلام _: یا بُنَیَّ ، إیّاکَ و مُصادَقَةَ الأحمَقِ ؛ فإنّهُ یُرِیدُ أن یَنفَعَکَ فَیَضُرُّکَ . (4)

عنه علیه السلام :صُحبَةُ الأحمَقِ عَذابُ الرُّوحِ . (5)

عنه علیه السلام :قَطیعَةُ الأحمَقِ حَزمٌ . (6)

عنه علیه السلام :لا تَصحَبِ المائقَ ؛ فإنّهُ یُزَیِّنُ لَکَ فِعلَهُ، و یَوَدُّ أن تَکونَ مِثلَهُ . (7)

عنه علیه السلام :لا علَیکَ أن تَصحَبَ ذَا العَقلِ و إن لَم تَحْمَدْ (تَجِدْ) کَرَمَهُ ، و لکنِ انتَفِعْ بعَقلِهِ ، و احتَرِسْ مِن سَیِّءِ أخلاقِهِ ، و لا تَدَعَنَّ صُحبَةَ الکریمِ و إن لَم تَنتَفِعْ بِعَقلِهِ ، و لکنِ انتَفِعْ بِکَرَمِهِ بعَقلِکَ ، و افرِرْ کُلَّ الفِرارِ مِنَ اللَّئیمِ الأحمَقِ . (8)

2178

پرهیز از مصاحبت با احمق

امام علی علیه السلام_ در سفارش به فرزند بزرگوار خود حسن علیه السلام _فرمود : فرزندم! از دوستی با احمق بپرهیز؛ زیرا او می خواهد به تو سود رساند، اما زیان می زند .

امام علی علیه السلام :مصاحبت با احمق، شکنجه روح است .

امام علی علیه السلام :بریدن از احمق، دوراندیشی است .

امام علی علیه السلام :با احمق مصاحبت مکن؛ زیرا او کردار خود را در نظر تو می آراید و دوست دارد که تو نیز همانند او باشی .

امام علی علیه السلام :از مصاحبت با خردمند نگران مباش هر چند او را کریم و بخشنده نیابی، اما از خرد او بهره مند شو و از اخلاق بدش دوری کن، مصاحبت با آدم کریم و بخشنده را هرگز فرو مگذار، هر چند از خِرد او سودی نگیری، اما با عقل خود از

کَرَم او بهره مند شو و تا توانی از فرومایه نابخرد بگریز .

ص :201


1- بحار الأنوار : 78/249/85 .
2- بحار الأنوار: 78/352/9.
3- (انظر) الأخ : باب 45 . المحبّة : باب 659 .
4- بحار الأنوار : 74/ 198/35 .
5- غرر الحکم : 5841 .
6- غرر الحکم : 6732 .
7- بحار الأنوار : 74/199/36 .
8- الکافی : 2/638/1 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إیّاکَ و صُحبَةَ الأحمَقِ؛ فإنّهُ أقرَبُ ما یَکونُ مِنهُ ، أقرَبُ ما یکونُ إلی مَساءَتِکَ . (1)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و صُحبَةَ الأحمَقِ الکَذّابِ؛ فإنّهُ یُرِیدُ نَفعَکَ فَیَضُرُّکَ ، و یُقَرِّبُ مِنکَ البَعیدَ ، و یُبَعِّدُ منکَ القَریبَ ، إن اِئتَمَنتَهُ خانَکَ ، و إنِ اِئتَمَنَکَ أهانَکَ ، و إن حَدَّثَکَ کَذَبَکَ ، و إن حَدَّثتَهُ کَذَّبَکَ ، و أنتَ مِنهُ بِمَنزِلَةِ السَّرابِ الذی یَحسَبُهُ الظَّمآنُ ماءً حتّی إذا جاءَهُ لَم یَجِدْهُ شَیئا . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :زنهار از مصاحبت با احمق؛ زیرا هر چه به او نزدیکتر باشی، گزندش به تو نزدیکتر است .

امام صادق علیه السلام :زنهار از مصاحبت با احمقِ دروغگو؛ زیرا چنین کسی سود تو را می خواهد، اما به تو زیان می رساند، دور را به تو نزدیک و نزدیک را از تو دور نشان می دهد، اگر او به تو امانتی سپارد، خوارت می گرداند، اگر سخنی به تو بگوید، دروغ می گوید و اگر تو به او سخنی بگویی، سخنت را دروغ می شمارد، حکایت تو و او همچون سرابی است که آدم تشنه، آن را آب پندارد، اما وقتی نزدیک آن رَوَد چیزی نمی یابد .

2179 - تَفسیرُ الأصدِقاءِ وَالأعداءِ
2179 - معرّفی دوستان و دشمنان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :صَدِیقُ عَدُوِّ عَلِیٍّ عَدُوُّ عَلِیٍّ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :صَدِیقُ کُلُّ امرِئٍ عَقلُهُ ، و عَدُوُّهُ جَهلُهُ . (5)

2179

معرّفی دوستان و دشمنان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوستِ دشمنِ علی، دشمنِ علی است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوست هر انسانی، خرد اوست و دشمن او، نا بخردیش .

ص :202


1- الأمالی للطوسی : 39/42 .
2- بحار الأنوار : 74/193/13 .
3- (انظر) الحُمق : باب 955 .
4- بحار الأنوار : 77/174/9 .
5- بحار الأنوار : 77/ 174/9 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أصدِقاؤکَ ثلاثةٌ ، و أعداؤکَ ثلاثةٌ، فَأصدِقاؤکَ : صَدِیقُکَ ، و صَدِیقُ صَدِیقِکَ، و عَدُوُّ عَدُوِّکَ ، و أعداؤکَ : عَدُوُّکَ، و عَدُوُّ صَدِیقِکَ، و صَدِیقُ عَدُوِّکَ. (1)

عنه علیه السلام :لا تَتَّخِذَنَّ عَدُوَّ صَدِیقِکَ صَدیقا فَتُعادِیَ صَدِیقَکَ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :دوستان تو سه گروهند و دشمنانت نیز سه گروه . دوستانت عبارتند از : دوستِ تو و دوستِ دوست تو دشمنِ دشمنت و دشمنانت عبارتند از : دشمنِ تو دشمنِ دوست تو و دوستِ دشمنت .

امام علی علیه السلام :دشمن دوستت را به دوستی مگیر، که با این کار با دوستت دشمنی کرده ای .

2180 - ما یُفسِدُ الصَّداقَةَ
2180 - عوامل برهم زننده دوستی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا احتَشَمَ الرجُلُ أخاهُ فقد فارَقَهُ . (4)

عنه علیه السلام :مَن أطاعَ الواشِیَ ضَیَّعَ الصَّدیقَ . (5)

عنه علیه السلام :حَسَدُ الصَّدیقِ مِن سُقمِ المَوَدَّةِ . (6)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إن أرَدتَ أن یَصفُوَ لکَ وُدُّ أخِیکَ فلا تُمازِحَنَّهُ ، و لا تُمارِیَنَّهُ ، و لا تُباهِیَنَّهُ ، و لا تُشارَّنَّهُ . (7)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لا تُذْهِبِ الحِشمَةَ بینَکَ و بینَ أخیک و أبقِ مِنها ؛ فإنّ ذَهابَها ذَهابُ الحَیاءِ . (8)

2180

عوامل برهم زننده دوستی

امام علی علیه السلام :هر گاه مرد برادر خود را عصبانی (خجالت زده) (9) کند، او را از دست بدهد .

امام علی علیه السلام :هر کس گوش به حرف سخن چین سپارد، دوست را از دست بدهد .

امام علی علیه السلام :حسادت ورزیدن دوست، از ناسالم بودن دوستی است .

امام صادق علیه السلام :اگر می خواهی که دوستی برادرت برای تو خالص بماند، هرگز با او شوخی مَکن، با او ستیزه مَکن، به او فخر مفروش، و با وی خصومت مورز .

امام کاظم علیه السلام :احترام میان خود و برادرت را از بین مبر و چیزی از آن را بر جای نِه؛ زیرا با از بین رفتنِ حرمت، شرم نیز می رود .

ص :203


1- نهج البلاغة : الحکمة 295 .
2- بحار الأنوار : 77/209/1 .
3- (انظر) عنوان 339 «العداوة» .
4- بحار الأنوار : 74/165/28 .
5- بحار الأنوار : 73/160/7 .
6- نهج البلاغة : الحکمة 218 .
7- بحار الأنوار :78/291/2 .
8- تحف العقول : 409 .
9- در متن روایت واژه «احتشام» به کار رفته، این واژه در لغت به معنای خجالت دادن و نیز عصبانی کردن آمده است .

الإمامُ الهادیُّ علیه السلام :المِراءُ یُفسِدُ الصَّداقَةَ القَدیمَةَ ، و یُحَلِّلُ العُقدَةَ الوَثِیقَةَ ، و أقَلُّ ما فیهِ أن تَکونَ فیهِ المُغالَبَةُ ، و المُغالَبَةُ اُسُّ أسبابِ القَطیعَةِ . (1)

(2)

امام هادی علیه السلام :ستیزه کردن، دوستیِ دیرینه را بر هم می زند و گره محکم را می گشاید. کمترین چیزی که در ستیزه کردن هست، این است که هر یک می خواهد بر دیگری چیره آید و این چیره جویی، عامل اصلی بریده شدن پیوند دوستی است .

2181 - ما یوجِبُ قِلَّةَ الأصدِقاءِ
2181 - آنچه از شمار دوستان می کاهد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ لابنِهِ محمّدِ بنِ الحَنَفِیَّةِ _: إیّاکَ و العُجبَ و سُوءَ الخُلقِ و قِلَّةَ الصَّبرِ ؛ فإنّهُ لا یَستَقِیمُ لکَ علی هذهِ الخِصالِ الثلاثِ صاحِبٌ ، و لا یَزالُ لکَ علَیها مِن الناسِ مُجانِبٌ . (3)

عنه علیه السلام :لا یَغْلِبَنَّ علَیکَ سوءُ الظَّنِّ ؛ فإنّهُ لا یَدَعُ بینَکَ و بینَ صَدِیقٍ صَفْحا . (4)

عنه علیه السلام :مَنِ استَقصی علی صَدِیقِهِ انقَطَعَت مَوَدَّتُهُ . (5)

عنه علیه السلام :مَن ناقَشَ الإخوانَ قَلَّ صَدِیقُهُ . (6)

2181

آنچه از شمار دوستان می کاهد

امام علی علیه السلام_ در سفارش به فرزند خود محمّد بن حنفیّه _فرمود : زنهار از خودپسندی و بد خویی و کم صبری؛ زیرا با وجود این سه خصلت، دوستی برای تو باقی نمی ماند و مردم همواره از تو کناره می گیرند .

امام علی علیه السلام :زنهار که بدگمانی هرگز بر وجود تو چیره نشود؛ زیرا جایی برای دوستی تو با کسی باقی نمی گذارد .

امام علی علیه السلام :هر که از دوست خود پرس و جوی زیاد (حساب کشی) کند رشته دوستیش بگسلد .

امام علی علیه السلام :هر که با برادران مناقشه کند، دوستانش کم شود .

ص :204


1- أعلام الدین : 311 .
2- (انظر) الأخ : باب 38 .
3- الخصال : 147/178 .
4- بحار الأنوار : 77/207/1 .
5- غرر الحکم : 8582 .
6- غرر الحکم : 8772 .

عنه علیه السلام :مَن لَم یَرضَ مِن صَدِیقِهِ إلاّ بِإیثارِهِ علی نَفسِهِ دامَ سَخَطُهُ . (1)

عنه علیه السلام :مَن طَلَبَ صَدِیقَ صِدقٍ وَفِیّا طَلَبَ ما لا یُوجَدُ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الاستِقصاءُ فُرقَةٌ ، الانتِقادُ عَداوَةٌ . (3)

عنه علیه السلام :لا یَطمَعَنَّ ......... الخَبُّ فی کَثرَةِ الصَّدیقِ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام :هر که از دوست خود راضی نشود مگر زمانی که دوستش او را بر خودش ترجیح دهد، همواره ناراضی باشد .

امام علی علیه السلام :هر که جویایِ دوست راستین و وفادار باشد، جویای چیزی شده که یافت نمی شود .

امام صادق علیه السلام :باریک بینی و مو شکافی [نسبت به دوستان] مایه جدایی است، و خرده گیری، مایه دشمنی .

امام صادق علیه السلام :آدم حیله گر هرگز نباید به داشتن دوستان بسیار، چشم طمع، داشته باشد .

2182 - ما یوجبُ کَثرَةَ الأصدِقاءِ
2182 - آنچه بر شمار دوستان می افزاید

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن لانَت عَرِیکَتُهُ وَجَبَت مَحَبَّتُهُ ، مَن لانَ عُودُهُ کَثُفَت أغصانُهُ . (6)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ مِن مَواعِظِهِ للزُّهریِّ ، حینَ رَآهُ حَزِینا مِن تَوالِی الهُمومِ و الغُمومِ علَیهِ مِن جِهَةِ الحُسّادِ و مَن أحسَنَ إلَیهِم _: أما علَیکَ أن تَجعَلَ المُسلمینَ مِنکَ بمَنزِلَةِ أهلِ بَیتِکَ فَتَجعَلَ کبیرَهُم مِنکَ بمَنزِلَةِ والدِکَ ، و تَجعَلَ صَغِیرَهم مِنکَ بمَنزِلَةِ وَلَدِکَ ، و تَجعَلَ تِرْبَکَ بمَنزِلَةِ أخیکَ ؟! ، فَأیَّ هؤلاءِ تُحِبُّ أن تَظلِمَ؟! .........

و إن عَرَضَ لکَ إبلیسُ لَعَنَهُ اللّهُ أنَّ لکَ فَضلاً علی أحَدٍ مِن أهلِ القِبلَةِ ، فانظُرْ إن کانَ أکبَرَ مِنکَ فَقُلْ : قد سَ_بَقَنِی بالإیمانِ و العَمَلِ الص_الِحِ فَهُو خَیرٌ مِنّی ، و إن کانَ أصغَرَ مِنکَ فَقُلْ : قد سَبَقتُهُ بِالمعاصِی و الذُّنوبِ فهُو خَیرٌ مِنّی ، و إن کانَ تِربَکَ فَقُل : أنا علی یَقینٍ مِن ذَنبِی و فی شَکٍّ مِن أمرِهِ ، فما لی أدَعُ یَقِینی لِشَکّی ؟!

و إن رَأیتَ المُسلِمِینَ یُعَظِّمُونَکَ و یُوَقِّرُونَکَ و یُبَجِّلُونَکَ، فَقُلْ : هذا فَضلٌ أخَذُوا بهِ .

و إن رَأیتَ مِنهُم جَفاءً و انقِباضا عنکَ فَقُلْ : هذا لِذَنبٍ أحدَثتُهُ ، فإنّکَ إذا فَعَلتَ ذلکَ سَهَّلَ اللّهُ علَیکَ عَیشَکَ ، و کَثُرَ أصدِقاؤکَ ، و قَلَّ أعداؤکَ . (7)

2182

آنچه بر شمار دوستان می افزاید

امام علی علیه السلام :هر که نرمخو و فروتن باشد محبّتش [بر دلها] لازم آید، و هر که ساقه (آوندش) نرم باشد شاخه هایش انبوه شود .

امام زین العابدین علیه السلام_ هنگام افسرده دیدن زُهری از غم و ناراحتیهایی که پیاپی از جانب حسد ورزان و کسانی که به آنها خوبی کرده است؛ به او می رسید _فرمود : تو باید مسلمانان را چونان خانواده خود به شمار آوری؛ بزرگ آنان را به منزله پدر خویش دانی و کوچکشان را به منزله فرزندت و همسالانت را همچون برادرت . تو دوست داری به کدام یک از اینها (پدر و

برادر و فرزند) ستم کنی؟! .........

اگر ابلیس _ که لعنت خدا بر او باد _ ، به تو چنین وانمود کرد که بر فردی از مسلمانان برتری و فضیلتی داری، بنگر تا اگر از تو بزرگتر بود، به خود بگویی : او در ایمان و کردارِ شایسته، بر من پیشی دارد، پس از من بهتر است و اگر از تو کوچکتر بود بگو : در معاصی و گناهان، از او جلو هستم، پس او از من بهتر است و اگر همسال تو بود ، بگو : من به گنهکاری خود یقین دارم و در گنهکاری او تردید، پس چرا باید یقینم را بگذارم و به تردیدم چنگ زنم .

و اگر دیدی مسلمانان تو را بزرگ و گرامی و محترم می دارند بگو: این از خوبی خود آنان است.

و اگر از آنان نسبت به خودت بی مهری و دلگیری مشاهده کردی بگو: این گناه و تقصیر من است. اگر چنین کردی خداوند زندگی را بر تو آسان می کند و دوستانت بسیار می شوند و دشمنانت اندک .

ص :205


1- غرر الحکم : 8976 .
2- غرر الحکم : 9085 .
3- بحار الأنوار:78/229/1.
4- بحار الأنوار : 78/195/14 .
5- (انظر) الأخ : باب 44 ، 48 .
6- غرر الحکم : (8152 و 8391) .
7- بحار الأنوار : 74/156/1 ، انظر تمام الحدیث.

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ ، و الکَرَمُ طَبِیعَتَهُ ، و الحِلمُ خَلَّتَهُ ، کَثُرَ صَدِیقُهُ و الثَّناءُ علَیهِ ، و انتَصَرَ مِن أعدائهِ بِحُسنِ الثَّناءِ علَیهِ . (1) (2)

امام عسکری علیه السلام :هرکه پارسایی، خصلت او باشد و کرَم و بخشندگی، سرشتش و بردباری، خُویَش، دوستانش و ستایش [گویان] او بسیار گردند و با ستایش بسیار از وی، از دشمنانش انتقام بگیرد .

ص :206


1- بحار الأنوار:78/379/4.
2- (انظر) الأخ : باب 34 . المحبّة : باب 658 .

2183 - حُدودُ الصَّداقَةِ
2183 - مرزهای دوستی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یکونُ الصَّدیقُ صَدیقا حتّی یَحفَظَ أخاهُ فی ثلاثٍ : فی نَکبَتِهِ ، و غَیبَتِهِ ، و وَفاتِهِ . (1)

عنه علیه السلام :الصَّدیقُ مَن صَدَقَ غَیبُهُ . (2)

عنه علیه السلام :الصَّدیقُ الصَّدوقُ : مَن نَصَحَکَ فی عَیبِکَ، و حَفِظَکَ فی غَیبِکَ ، و آثَرَکَ علی نَفسِهِ . (3)

عنه علیه السلام :الصَّدیقُ مَن کانَ ناهیا عَنِ الظُّلمِ و العُدوانِ ، مُعِینا علی البِرِّ و الإحسانِ . (4)

عنه علیه السلام :إنّما سُمِّیَ الصَّدیقُ صَدیقا لأنّهُ یَصدُقُکَ فی نَفسِکَ و مَعایِبِکَ ، فَمَن فَعَلَ ذلکَ فاستَنِمْ إلَیهِ فإنَّهُ الصَّدِیقُ . (5)

عنه علیه السلام :أخوکَ الصَدِیقُ مَن وَقاکَ بِنَفسِهِ ، و آثَرَکَ علی مالِهِ و وُلدِهِ و عِرسِهِ . (6)

2183

مرزهای دوستی

امام علی علیه السلام :دوست، دوست نباشد مگر آن که در سه جا مراقب برادرش باشد : در گرفتاریش، در غیابش، و بعد از مردنش .

امام علی علیه السلام :دوست، کسی است که در نهانش راست باشد .

امام علی علیه السلام :دوست راستین، کسی است که تو را در بر طرف کردن عیبهایت راهنمایی کند، در غیابت مواظب تو باشد و تو را بر خودش ترجیح دهد .

امام علی علیه السلام :دوست، کسی است که بازدارنده از ستم و تجاوز باشد و یاری کننده بر نیکویی و احسان .

امام علی علیه السلام :صدیق (دوست راستین) را صدیق نامیده اند، چون با تو و عیبهایت، صادقانه برخورد می کند . هر که چنین باشد، به او اعتماد کن که او دوست راستین است .

امام علی علیه السلام :برادرِ راستین تو کسی است که خود را سپر تو گرداند و تو را بر مال و فرزند و زن خویش ترجیح دهد .

ص :207


1- بحار الأنوار : 74/163/28 .
2- غرر الحکم : 1151 .
3- غرر الحکم : 1904 .
4- غرر الحکم : 2078 .
5- غرر الحکم : 3877 .
6- غرر الحکم : 2014 .

عنه علیه السلام :صَدِیقُکَ مَن نَهاکَ ، و عَدُوُّکَ مَن أغراکَ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَکونُ الصَّداقَةُ إلاّ بِحُدُودِها، فَمَن کانَت فیهِ هذهِ الحُدودُ أو شَیءٌ مِنهُ ، و إلاّ فلا تَنسِبْهُ إلی شَیءٍ مِن الصَّداقَةِ ، فَأوَّلُها : أن تکونَ سَرِیرَتُهُ و عَلانِیَتُهُ لکَ واحِدَةً ، و الثانیةُ : أن یَری زَینَکَ زَینَهُ ، و شَینَکَ شَینَهُ ، و الثالثةُ : أن لا تُغَیِّرَهُ علَیکَ وِلایَةٌ و لا مالٌ ، و الرابعةُ : لا یَمنَعُکَ شَیئا تَنالُهُ مَقدُرَتُهُ ، و الخامسةُ _ و هی تَجمَعُ هذهِ الخِصالَ _ : أن لا یُسلِمَکَ عِندَ النَّکَباتِ . (2)

امام علی علیه السلام :دوستِ تو کسی است که [از بدیها ]بازَت دارد، و دشمنت کسی است که ترا [به کارهای بد ]تحریک کند .

امام صادق علیه السلام :دوستی مرزهایی دارد که هر کس همه یا برخی از آنها را داشته باشد، دوست است و گر نه او را اصلاً دوست مشمار: نخست این که ظاهر و باطنش با تو یکی باشد؛ دوم این که آبروی تو را آبروی خودش داند و عیب و بی آبرویی تو را عیب و بی آبرویی خودش؛ سوم این که مقام و مال او را نسبت به تو عوض نکند؛ چهارم این که هر کمکی از دستش بر می آید از تو دریغ نکند؛ و پنجم که در بردارنده همه این خصلتهاست، این که در هنگام گرفتاری ها تو را تنها نگذارد .

2184 - النَّهیُ عَنِ الاطمِئنانِ إلی أحَدٍ قَبلَ الاختِبارِ
2184 - پیش از آزمودن افراد نباید به آنهااعتماد کرد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الطُّمأنِینَةُ إلی کُلِّ أحَدٍ قَبلَ الاختِبارِ عَجزٌ . (3)

عنه علیه السلام :اُبذُلْ لِصَدِیقِکَ کُلَّ المَوَدَّةِ ، و لا تَبذُل لَهُ کُلَّ الطُمأنِینَةِ . (4)

عنه علیه السلام :اُبذُلْ لِصَدِیقِکَ کُلَّ المَوَدَّةِ ، و لا تَبذُلْ لَهُ کُلَّ الطمأنِینَةِ ، و أعْطِهِ مِن نَفسِکَ کُلَّ المُواساةِ ، و لا تَقُصَّ إلَیهِ بِکُلِّ أسرارِکَ . (5)

2184

پیش از آزمودن افراد نباید به آنها اعتماد کرد

امام علی علیه السلام :اعتماد کردن به هر کسی، پیش از آزمودن [او] ، ناتوانی است .

امام علی علیه السلام :هر چه محبّت داری نثار دوستت بکن، اما هر چه اطمینان داری به پای او مریز .

امام علی علیه السلام :همه محبّتت را نثار دوستت کن، اما همه اطمینانت را به پای او مریز، هر گونه همدردی و کمک مالی به او بکن، ولی همه اسرارت را با او در میان مگذار .

ص :208


1- غرر الحکم : 5857 .
2- بحار الأنوار : 78/249/90 .
3- بحار الأنوار : 103/86/21 .
4- بحار الأنوار : 74/165/29 .
5- غرر الحکم : 2463 .

عنه علیه السلام :لا تَرغَبَنَّ فی مَوَدَّةِ مَن لَم تَکشِفْهُ . (1)

عنه علیه السلام :لا تَثِقْ بِالصَّدِیقِ قَبلَ الخُبرَةِ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :تَجَنَّبْ عَدُوَّکَ ، و احذَرْ صَدیقَکَ مِنَ الأقوامِ ، إلاّ الأمِینَ مَن خَشِیَ اللّهَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا کانَ الزمانُ زمانَ جَورٍ ، و أهلُهُ أهلَ غَدرٍ ، فَالطُّمأنِینَةُ إلی کُلِّ أحَدٍ عَجزٌ . (4)

امام علی علیه السلام :هرگز به دوستی با کسی که او را خوب نشناخته ای، رغبت مکن .

امام علی علیه السلام :پیش از آزمودنِ دوست، به او اعتماد مکن .

امام باقر علیه السلام :از دشمنت دوری کن و از دوستت بر حذر باش، مگر آن دوستی که امین و خدا ترس باشد .

امام صادق علیه السلام :هرگاه زمانه، زمانه بیداد باشد و مردمش، اهل خیانت و پیمان شکنی، اعتماد کردن به هر کسی [از ]ناتوانی است .

2185 - ما یُختَبَرُ بِهِ الصَّدیقُ
2185 - راه آزمودن دوست

لقمانُ علیه السلام :لا تَعرِفُ أخاکَ إلاّ عندَ حاجَتِکَ إلَیهِ . (5)

سلیمانُ علیه السلام :لا تَحکُمُوا علی رَجُلٍ بِشیءٍ حتّی تَنظُرُوا إلی مَن یُصاحِبُ ، فإنّما یُعرَفُ الرَّجُلُ بِأشکالِهِ و أقرانِهِ ، و یُنسَبُ إلی أصحابِهِ و أخدانِهِ . (6)

2185

راه آزمودن دوست

لقمان علیه السلام :برادرت را نشناسی، مگر زمانی که به او نیاز پیدا کنی .

سلیمان علیه السلام :درباره کسی قضاوت نکنید، تا آن گاه که ببینید با چه کسی دوستی می کند؛ زیرا آدمی به همگنان و همدمانش شناخته می گردد و به یاران و دوستانش نسبت داده می شود.

ص :209


1- . غرر الحکم : 10167 .
2- غرر الحکم : 10257 .
3- . بحار الأنوار: 78/172/7 .
4- بحار الأنوار: 78/239/2.
5- . بحار الأنوار : 74/178/21 .
6- بحار الأنوار : 74/ 188/17 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :عِندَ زَوالِ القُدرَةِ یَتَبَیَّنُ الصَّدیقُ مِن العَدُوِّ . (1)

عنه علیه السلام :فی الشِّدَّةِ یُختَبَرُ الصَّدیقُ . (2)

عنه علیه السلام :لا یُعرَفُ الناسُ إلاّ بِالاختِبارِ ، فَاختَبِرْ أهلَکَ و وَلَدَکَ فی غَیبَتِکَ ، و صَدِیقَکَ فی مُصِیبَتِکَ ، و ذا القَرابَةِ عندَ فاقَتِکَ ، و ذا التَّوَدُّدِ و المَلَقِ عندَ عُطلَتِکَ ؛ لِتَعلَمَ بذلکَ مَنزِلَتَکَ عِندَهُم . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :یُمتَحَنُ الصَّدیقُ بثلاثِ خِصالٍ، فإن کان مُؤاتِیا فیها فهُو الصَّدیقُ المُصافِی ، و إلاّ کانَ صَدِیقَ رَخاءٍ لا صَدِیقَ شِدَّةٍ : تَبتَغِی مِنهُ مالاً ، أو تَأمَنُهُ علی مالٍ ، أو تُشارِکُهُ فی مَکروهٍ . (4)

عنه علیه السلام :مَن غَضِبَ علَیکَ مِن إخوانِکَ ثلاثَ مَرّاتٍ فلَم یَقُلْ فیکَ مَکروها فَأعِدَّهُ لِنَفسِکَ . (5)

عنه علیه السلام :إذا أرَدتَ أن تَعلَمَ صِحَّةَ ما عندَ أخِیکَ فَأغضِبْهُ، فإن ثَبَتَ لکَ علی المَودَّةِ فهُو أخُوکَ و إلاّ فلا. (6) (7)

امام علی علیه السلام :به هنگام از دست رفتن قدرت است که دوست از دشمن، بازشناخته می شود .

امام علی علیه السلام :در سختیهاست که دوست، آزموده می شود .

امام علی علیه السلام :مردم جز با آزمایش شناخته نمی شوند؛ پس زن و فرزند خود را در غیابت آزمایش کن و دوستت را در گرفتاریش و خویشاوندت را در تنگ دستیت و کسانی را که زبان مهر و محبّت و ثنا دارند در بیکاریت، تا بدین وسیله به موقعیت خود نزد آنان پی ببری .

امام صادق علیه السلام :دوست با سه چیز آزموده می شود؛ اگر در آنها همراهی کرد، دوست یکرنگ است و گر نه دوستِ دوران خوشی است، نه دوست دوران سختی: از او مالی بخواهی، یا او را بر مالی امین کنی، و یا در سختی و ناخوشی او را شریک خود گردانی .

امام صادق علیه السلام :هر یک از برادرانت که سه بار بر تو خشم گرفت و از تو بدی نگفت، او را برای خود نگه دار .

امام صادق علیه السلام :هرگاه خواستی از صداقت برادرت نسبت به خود آگاه شوی او را خشمگین کن؛ اگر بر دوستیش با تو پایداری ورزید، او برادر توست، و گر نه نیست .

ص :210


1- غرر الحکم : 6214 .
2- غرر الحکم : 6472 .
3- بحار الأنوار: 78/10/67.
4- تحف العقول : 321 .
5- تحف العقول : 368 .
6- بحار الأنوار: 78/239/4.
7- (انظر) الصدیق : باب 2174 . عنوان 482 «الامتحان» . الأخ : باب 47 ، 53 .

2186 - أفضلُ الأصحابِ
2186 - برترین یاران

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ لَمّ_ا سُئ_لَ : مَ_ن أفضَ_لُ الأصحابِ ؟ _: مَن إذا ذَکَرتَ أعانَکَ ، و إذا نَسِیتَ ذَکَّرَکَ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :خَیرُ الأصحابِ مَن قَلَّ شِقاقُهُ و کَثُرَ وِفاقُهُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أرادَ اللّهُ بِعَبدٍ خَیرا جَعَلَ لَهُ وَزیرا صالِحا ، إن نَسِیَ ذَکَّرَهُ ، و إن ذَکَرَ أعانَهُ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المُعِینُ علی الطاعَةِ خَیرُ الأصحابِ . (4)

(5)

2186

برترین یاران

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به سؤال از برترین یاران _فرمود : کسی که هرگاه [خدا را ]یاد کردی، تو را کمک کند و هرگاه [خدا را ]فراموش کردی، یاد آوریت نماید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین یاران کسی است که نا سازگاریش اندک باشد و سازگاریش بسیار .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند خوبی بنده ای را بخواهد، دستیاری شایسته و نیک برایش قرار می دهد، که اگر فراموش کرد به او یادآوری کند و اگر یاد کرد وی را یاری رساند .

امام علی علیه السلام :کسی که در راه طاعت خدا یاری کند، بهترین یاران است .

2187 - حَقُّ الصّاحِبِ
2187 - حقّ همنشین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَقطَعْ صَدیقا و إن کَفَرَ . (6)

2187

حقّ همنشین

امام علی علیه السلام :از هیچ دوستی مَبُر، هر چند ناسپاس باشد .

ص :211


1- . تحف العقول : 35 .
2- تنبیه الخواطر : 2/123 .
3- . بحار الأنوار: 77/164/2 .
4- غرر الحکم : 1142 .
5- (انظر) الأخ : باب 53 .
6- . غرر الحکم : 10196 .

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :أمّا حَقُّ الصاحِبِ : فَأن تَصحَبَهُ بِالتَفَضُّلِ و الإنصافِ ، و تُکرِمَهُ کما یُکرِمُکَ ، و لا تَدَعَهُ یَسبِقُ إلی مَکرُمةٍ ، فإن سَبَقَ کافَأتَهُ ، و تَوَدُّهُ کما یَوَدُّکَ ، و تَزجُرُهُ عمّا یَهُمُّ بهِ مِن مَعصیَةٍ ، و کُن علَیهِ رَحمَةً ، و لا تَکُن علَیهِ عَذابا . (1)

عنه علیه السلام :حَقُّ الخَلِیطِ أن لا تَغُرَّهُ، و لا تَغُشَّهُ، و لا تَخدَعَهُ، و تَتَّقِیَ اللّهَ تبارکَ و تعالی فی أمرِهِ . (2)

تنبیه الخواطر عن المفضّلِ بنِ عُمرَ الجُعفیُّ :دَخلتُ علی أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام فقالَ لی : مَن صَحِبَکَ ؟ فقلتُ : رَجُلٌ مِن إخوانی ، قالَ : فما فَعَلَ ؟ فقلتُ : منذُ دَخَلتُ المَدینةَ لَم أعرِفْ مَکانَهُ ، فقالَ لی : أ ما عَلِمتَ أنَّ مَن صَحِبَ مُؤمنا أربَعینَ خُطوَةً سَألَهُ اللّهُ عَنهُ یومَ القِیامَةِ ؟! (3)

(4)

امام زین العابدین علیه السلام :حقّ همنشین این است که با او به فضل و انصاف رفتار کنی و به اندازه ای که احترامت می کند، احترامش کنی . اجازه ندهی در هیچ بخششی پیشدستی کند و اگر پیشدستی کرد جبران کنی، همان قدر که دوست دارد دوستش بداری، اگر تصمیم به گناهی گرفت او را از آن بازداری، برای او مایه رحمت و مهر باش و باعث عذاب او مباش .

امام زین العابدین علیه السلام :حقّ کسی که با تو رفت و آمد دارد این است که او را نفریبی، با او یکرنگ باشی، او را گول نزنی و نسبت به او از خداوند تبارک و تعالی بترسی .

تنبیه الخواطر_ به نقل از مفضّل بن عمر جعفی _: در برگشت [از سفر] خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم حضرت فرمود : چه کسی همسفرت بود؟ عرض کردم : مردی از برادرانم . حضرت پرسید: پس او چه شد؟ عرض کردم : از وقتی وارد مدینه شده ام، نمی دانم کجاست . حضرت فرمود : مگر نمی دانی که هر کس با مؤمنی چهل گام همسفر شود، خداوند در روز قیامت راجع به او از وی می پرسد .

2188 - طَبَقاتُ الأصدِقاءِ
2188 - دوستان چند طبقه اند

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ الذینَ تَراهُم لَکَ أصدِقاءَ إذا بَلَوتَهُم وَجَدتَهُم علی طَبَقاتٍ شَتّی : فمِنهُم کالأسَدِ فی عِظَمِ الأکلِ و شِدَّةِ الصَّولَةِ ، و مِنهُم کالذِّئبِ فی المَضَرَّةِ ، و مِنهُم کالکَلبِ فی البَصبَصَةِ ، و مِنهُم کالثَّعلَبِ فی الرَّوَغانِ و السَّرِقَةِ ، صُوَرُهُم مُختَلِفَةٌ و الحِرفَةُ واحِدَةٌ ، ما تَصنَعُ غدا إذا تُرِکتَ فَردا وَحیدا لا أهلَ لکَ و لا وَلَدَ ، إلاّ اللّهَ رَبَّ العالَمِینَ ؟! (5) (6)

2188

دوستان چند طبقه اند

امام صادق علیه السلام :کسانی را که دوست می شماری، اگر امتحانش کنی می بینی که چند طبقه اند: بعضی از آنان مانند شیر، پُر خور و درنده خویند، برخی مانند گرگ، زیانبارند، برخی مانند سگ دم می جنبانند (چاپلوسند)، برخی مانند روباه، حیله گر و دزدند، شکلهایشان مختلف است، اما کارشان یکی است . فردای قیامت که یکّه و تنها مانی و تو را نه زنی باشد و نه فرزندی، جز خداوند، آن پروردگار جهانیان، چه خواهی کرد؟

ص :212


1- بحار الأنوار : 74/7/1 .
2- بحار الأنوار : 74/8/1 .
3- تنبیه الخواطر : 2/21 .
4- (انظر) المجالسة : باب 533 . المحبّة : باب 659 .
5- بحار الأنوار : 74/179/22 .
6- (انظر) الأخ : باب 43 . الناس : باب3909.

2189 - أخِلّاءُ المَرءِ
2189 - دوستان انسان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ لِلمَرءِ المسلمِ ثلاثةَ أخِلاّءَ : فَخَلِیلٌ یقولُ لَهُ : أنا مَعکَ حیّا و مَیِّتا و هُو عَمَلُهُ ، و خلیلٌ یقولُ لَهُ: أنا مَعَکَ حتّی تَموتَ و هُو مالُهُ ، فإذا ماتَ صارَ لِلوَرَثَةِ ، و خلیلٌ یقولُ لَهُ : أنا معکَ إلی بابِ قَبرِکَ ثُمّ اُخَلِّیکَ و هُو وَلَدُهُ . (1)

(2)

2189

دوستان انسان

امام علی علیه السلام :انسان مسلمان را سه دوست باشد : یک دوست به او می گوید: من با تو هستم، زنده باشی یا مُرده؛ این دوست همان عمل اوست؛ دوست دیگر به او می گوید: من تا زمانی که زنده هستی با تو هستم، آن همان مال و ثروت اوست که پس از مرگش به وارثان می رسد؛ و دوست سوم به او می گوید: من تا لب گور با تو هستم، سپس از تو جدا می شوم؛ او همان فرزند اوست .

ص :213


1- معانی الأخبار : 232/1 .
2- (انظر) القبر : باب 3213 . العمل : باب 2892 . کتاب الأعمال : باب 2916 . عنوان 551 «الوقف» .

ص :214

293 - الصدقة

293 - صدقه

اشاره

(1)

(2)

ص :215


1- و لمزید الاطّلاع راجع : کنز العمّال : 6 / 337 _ 466 «فی السخاء و الصدقة» . بحار الأنوار : 96 / 1 _ 182 «کتاب الصدقة و الزکاة» . وسائل الشیعة : 6 / 255 «أبواب الصدقة» .
2- انظر : عنوان 203 «الزکاة»، عنوان 519 «الإنفاق». 499 «المال»، التجارة : باب 442 .

2190 - فَضلُ الصَّدَقَةِ
2190 - فضیلت صدقه

الکتاب :

«خُذْ مِنْ أمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیْهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ». (1)

الحدیث :

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَمّا اُنزِلَت آیَةُ الزَّکاةِ «خُذْ مِنْ أمْوالِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهم و تُزَکِّیهِم بِها» و اُنزِلَت فی شَهرِ رَمَضانَ، فَأمَرَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مُنادِیَهُ فَنادی فِی الناسِ : إنّ اللّهَ فَرَضَ علَیکُمُ الزَّکاةَ کَما فَرَضَ علَیکُمُ الصَّلاةَ . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أرضُ القِیامَةِ نارٌ، ما خَلا ظِلَّ المؤمِنِ فإنَّ صَدَقَتَهُ تُظِلُّهُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ الصَّدَقَةَ لَتُطفِئُ عن أهلِها حَرَّ القُبورِ، و إنّما یَس_تَظِلُّ المُؤمِنُ یَومَ القِیامَةِ فی ظِلِّ صَدَقَتِهِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :کُلُّ امرِئٍ فی ظِلِّ صَدَقَتِهِ حتّی یُقضی بَینَ الناسِ . (5)

2190

فضیلت صدقه

قرآن :

«از اموال آنان صدقه ای بگیر تا به وسیله آن ایشان را پاک و پاکیزه سازی ، و برایشان دعا کن؛ زیرا دعا کردن تو برای آنان آرامشی است و خدا شنوای داناست» .

حدیث :

امام صادق علیه السلام :چون آیه زکات «از اموال آنان صدقه ای بگیر تا بدان وسیله آنها را پاک و پاکیزه گردانی» در ماه رمضان نازل شد ، رسول خدا صلی الله علیه و آله به جارچی خود فرمود تا در میان مردم جار زند که : خداوند زکات را نیز ، همچون نماز بر شما واجب فرمود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زمین قیامت [یکپارچه ]آتش است به جز سایه مؤمن؛ زیرا صدقه اش بر او سایه می افکند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه ، گرمای گورها را از صدقه دهنده دور می کند و روز قیامت، مؤمن در سایه صدقه خود پناه می گیرد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[روز قیامت] هر کسی در سایه صدقه خود است تا آنگاه که میان مردم داوری شود .

ص :216


1- التوبة : 103 .
2- الکافی : 3/497/2 .
3- الکافی : 4 / 3 / 6 .
4- کنز العمّال : 15996 .
5- کنز العمّال : 16068 .

عنه صلی الله علیه و آله :إنَ الصَّدَقَةَ لتُطفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ لَیَضحَکُ إلی الرجُلِ إذا مَدَّ یَدَهُ فی الصَّدَقةِ، و مَن ضَحِکَ اللّهُ إلَیهِ غَفَرَ لَهُ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّدقَةُ جُنَّةٌ مِن النارِ . (3)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه ، خشم پروردگار را فرو می نشاند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه انسان دست خود را به دادن صدقه دراز کند ، خداوند عزّ و جلّ به رویش لبخند می زند و هر که خدا بر او لبخند زند ، آمرزیده است .

امام علی علیه السلام :صدقه ، سپری در برابر آتش است .

2191 - تَلَقِّی اللَّهِ لِلصَّدَقاتِ
2191 - خداوند ، گیرنده صدقات است

الکتاب :

«أ لَمْ یَعْلَمُوا أنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَیَأْخُذُ الصَّدَقاتِ وَ أنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ». (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :خَلَّتانِ لا اُحِبُّ أن یُشارِکَنی فیهِما أحَدٌ : وُضُوئی فإنّهُ مِن صَلاتِی، و صَدَقَتی فإنّها مِن یَدِی إلی یَدِ السائلِ؛ فإنّها تَقَعُ فی یَدِ الرحمنِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ اللّهَ تبارَکَ و تعالی یقولُ : ما مِن شَیءٍ إلاّ و قد وَکَّلتُ مَن یَقبِضُهُ غَیرِی، إلاّ الصَّدَقةَ؛ فإنّی أتَلَقَّفُها بِیَدِی تَلَقُّ_فا . (6) (7)

2191

خداوند ، گیرنده صدقات است

قرآن :

«آیا ندانستند که تنها خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و صدقات را می گیرد و خداست که توبه پذیر مهربان است؟» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو چیز است که دوست ندارم کسی در آنها با من شریک شود : وضویم ، زیرا جزء نماز من است و صدقه ام، که باید از دست من به دست سائل برسد ؛ زیرا صدقه در دست خدای رحمان قرار می گیرد .

امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی می فرماید : هیچ چیزی نیست مگر این که کسی را مأمور گرفتن آن کرده ام بجز صدقه که آن را با دست خودم می قاپم .

ص :217


1- کنز العمّال : 16114 .
2- کنز العمّال : 16166 .
3- وسائل الشیعة : 6/258/17 .
4- التوبة : 104 .
5- بحار الأنوار : 80/329/2 .
6- بحار الأنوار : 96/134/68 .
7- (انظر) وسائل الشیعة : 6 / 283 باب 18 .

2192 - جَزاءُ الصَّدَقَةِ
2192 - پاداش صدقه

الکتاب :

«یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفَّارٍ أثِیمٍ». (1)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اِتَّقُوا النارَ و لَو بِشِقِّ التَّمرَةِ؛ فإنّ اللّهَ عَزَّ و جلَّ یُربِیها لِصاحِبِها کما یُرْبی أحَدُکُم فِلْوَهُ أو فَصِیلَهُ؛ حتّی یُوَفِّیَهُ إیّاها یَومَ القِیامَةِ، حتّی یکونَ أعظَمَ مِن الجَبَلِ العَظیمِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ لَیُربِی لأِحَدِکُم التَّمرَةَ و اللُّقمَةَ ، کما یُرْبِی أحَدُکُم فِلوَهُ أو فَصِیلَهُ؛ حتّی تَکونَ مِثلَ اُحُدٍ. (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :قالَ اللّهُ تعالی : إنَّ مِن عِبادِی مَن یَتَصَدَّقُ بِشِقِّ تَمرَةٍ، فَاُربِیها لَهُ کَما یُرْبی أحَدُکُم فِلْوَهُ، حتّی أجعَلَها لَهُ مِثلَ جَبَلِ اُحُدٍ . (4)

2192

پاداش صدقه

قرآن :

«خدا ربا را بی برکت می کند و بر صدقات می افزاید و خدا هیچ ناسپاس گنهکاری را دوست ندارد» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خود را از آتش نگه دارید هر چند با یک نصف خرما باشد ؛ زیرا همان طور که یکی از شما کُرّه اسب یا بچه شتر خود را می پروراند ، خداوند عزّ و جلّ نیز آن نصفِ خرما را برای صاحبش می پروراند و در روز قیامت آن را که بزرگتر از یک کوه عظیم شده است ، به او می دهد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همان گونه که فردی از شما کُرّه اسب یا بچّه شتر خود را می پروراند ، خداوند نیز یک دانه خرما یا لقمه نان [صدقه] را می پروراند چندان که به اندازه کوه اُحُد می شود .

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال فرمود : بعضی از بندگان من نصف خرمایی را صدقه می دهند و من ، همچنان که یکی از شما کُرّه اسب خود را می پروراند ، آن نصفِ خرما را برای او می پرورانم، تا جایی که آن را به بزرگی کوه اُحُد

می گردانم .

ص :218


1- البقرة : 276 .
2- بحار الأنوار : 96/122/29 .
3- کنز العمّال : 16002 .
4- الأمالی للطوسی : 125/195 .

2193 - الصَّدَقَةُ ودَفعُ البَلاءِ
2193 - صدقه و دفع بلا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصَّدَقةُ تَدفَعُ البَلاءَ، و هِی أنجَحُ دَواءٍ، و تَدفَعُ القَضاءَ و قد اُبرِمَ إبراما، و لا یَذهَبُ بالأدواءِ إلاّ الدعاءُ و الصَّدَقةُ . (1)

بحار الأنوار :عن رسولِ اللّه صلی الله علیه و آله : إنَّ اللّهَ لا إلهَ إلاّ هُو لَیَدفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدّاءَ، و الدُّبَیْلَةَ، و الحَرَقَ، و الغَرَقَ، و الهَدمَ، و الجُنونَ _ فَعَدَّ صلی الله علیه و آله سَبعینَ بابا مِنَ الشَّ_رِّ _ . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصَّدَقَةُ تَمنَعُ سَبعینَ نَوعا مِن أنواعِ البَلاءِ، أهوَنُها الجُذامُ و البَرَصُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :الصَّدَقةُ تَسُدُّ سَبعِینَ بابا مِن الشَّرِّ . (4)

(5)

2193

صدقه و دفع بلا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه ، بلا را دفع می کند و مؤثرترین داروست ؛ صدقه ، قضای حتمی را دفع می کند و چیزی جز دعا و صدقه درد و بیماریها را از بین نبرد .

بحار الأنوار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خدای یکتا درد و توده معده و آتش سوزی و غرق شدن و ویرانی و دیوانگی را با صدقه دفع می کند . _ رسول خدا صلی الله علیه و آله هفتاد بلا را برشمرد _ .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه ، هفتاد نوع بلا را دفع می کند که ساده ترین آنها جذام و پیسی است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه ، هفتاد دَرِ بلا را می بندد .

2194 - الصَّدَقَةُ ودَفعُ میتَةِ السُّوءِ
2194 - جلوگیری صدقه از مرگهای دلخراش

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الصَّدقَةُ تَمنَعُ مِیتَةَ السُّوءِ . (6)

2194

جلوگیری صدقه از مرگهای دل خراش

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه، از مردنِ بد و دل خراش جلوگیری می کند .

ص :219


1- بحار الأنوار : 96/137/71 .
2- بحار الأنوار : 62/269/61 .
3- کنز العمّال : 15982 .
4- بحار الأنوار : 96/132/64 .
5- (انظر) وسائل الشیعة : 6 / 268 باب 9 . الکافی : 4 / 2 _ 7 .
6- بحار الأنوار : 96/ 124/35 .

عنه صلی الله علیه و آله :الصَّدَقَةُ تَدفَعُ مِیتَةَ السُّوءِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إن اللّهَ لَیَدرَأُ بِالصَّدَقَةِ سَبعینَ مِیتةً مِنَ السُّوءِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :تَصَدَّقُوا و داوُوا مَرضاکُم بالصَّدَقَةِ؛ فإنَّ الصَّدَقةَ تَدفَعُ عنِ الأعراضِ و الأمراضِ، و هِیَ زیادَةٌ فی أعمارِکُم و حَسَناتِکُم . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنّ الصَّدَقَةَ لَتَدفَعُ سَبعینَ عِلَّةً مِن بَلایا الدنیا مَعَ مِیتَةِ السُّوءِ؛ إنَّ صاحِبَها لا یَموتُ مِیتةَ سُوءٍ أبدا . (4)

عنه علیه السلام :البِرُّ و الصَّدَقَةُ یَنفِیانِ الفَقرَ، و یَزِیدانِ فی العُمرِ، و یَدفَعانِ عن صاحِبِهِما سَبعینَ مِیتَةَ سُوءٍ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن تَصَدَّقَ فی یَومٍ أو لَیلةٍ ......... دَفَعَ اللّهُ عَزَّ و جلَّ عَنهُ الهَدمَ و السَّبُعَ و مِیتَةَ السُّوءِ . (6)

(7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه، مردن بد را دفع می کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند ، با صدقه هفتاد نوع مُردن دل خراش را [از انسان] دور می کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه بدهید و بیماران خود را با صدقه درمان کنید ؛ زیرا صدقه از پیشامدهای ناگوار و بیماریها جلوگیری می کند و بر عمر و حسنات شما می افزاید .

امام باقر علیه السلام :صدقه ، هفتاد بلا از بلایای دنیوی و مردن بد و دل خراش را دفع می کند . صدقه دهنده هرگز به مرگ دل خراش نمی میرد .

امام باقر علیه السلام :احسان و صدقه ، فقر را می زدایند و بر عُمر می افزایند و هفتاد نوع مرگ دل خراش را از صاحب خود دور می کنند .

امام صادق علیه السلام :هرکه در روز یا شب صدقه دهد . . . خداوند عزّ و جلّ او را از [ماندن زیر] آوار و [حمله حیوان ]درنده و مردن بد حفظ می کند .

ص :220


1- الکافی : 4/2/1 .
2- بحار الأنوار : 62/269/63 .
3- کنز العمّال : 16113 .
4- بحار الأنوار : 96/135/68 .
5- ثواب الأعمال : 169/11 .
6- بحار الأنوار : 96/124/34 .
7- (انظر) بحار الأنوار : 96 / 116 «إخبار عیسی علیه السلام بموت عروس تُهدی إلی زوجها و لم تمت لصدقتها» . کنز العمّال : 16116 .

2195 - مُداواةُ المَرضی بِالصَّدَقَةِ
2195 - درمان بیماران با صدقه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصَّدَقةُ دَواءٌ مُنجِحٌ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :داوُوا مَرضاکُم بِالصَّدَقَةِ. (2)

عنه علیه السلام :داوُوا مَرضاکُم بِالصَّدَقَةِ، و ما علی أحَدِکُم أن یَتَصَدَّقَ بِقُوتِ یَومِهِ ؟! إنَّ مَلَکَ المَوتِ یُدفَعُ إلَیهِ الصَّکُّ بِقَبضِ رُوحِ العَبدِ، فَیَتَصَدَّقُ فیقالُ لَهُ : رُدَّ علَیهِ الصَّکَّ . (3)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ لَمّا شَکا إلَیهِ رجُلٌ فی کَثرَةٍ مِنَ العِیالِ کُلِّهِم مَرضی _: داوُوهُم بِالصَّدَقةِ، فَلَیسَ شَیءٌ أسرَعَ إجابَةً مِنَ الصَّدَقةِ، و لا أجدی مَنفَعةً علی المَرِیضِ مِنَ الصَّدَقةِ . (4)

(5)

2195

درمان بیماران با صدقه

امام علی علیه السلام :صدقه ، دارویی مؤثر است .

امام صادق علیه السلام :بیماران خود را با صدقه درمان کنید .

امام صادق علیه السلام :بیمارانتان را با صدقه درمان کنید ، چه می شود که هر یک از شما قوت روزانه خود را صدقه دهد؟ گاه سندِ قبض روح بنده به فرشته مرگ داده می شود ، اما آن بنده صدقه می دهد و در نتیجه ، به آن فرشته گفته می شود : سند را بر گردان .

امام کاظم علیه السلام_ وقتی مردی از عیالواری خود و این که همه آنها بیمارند، شِکوه کرد _فرمود : آنها را با صدقه درمان کن ؛ زیرا هیچ چیز زودتر از صدقه به درگاه خدا پذیرفته نمی شود و برای بیمار دارویی سودمندتر از صدقه نیست .

2196 - الصَّدَقَةُ مِفتاحُ الرِّزقِ
2196 - صدقه کلید روزی است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أکثِرُوا مِنَ الصَّدَقَةِ تُرزَقُوا . (6)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ الصَّدَقَةَ تَزِیدُ صاحِبَها کَثرَةً ، فَتَصَدَّقُوا یَرحَمْکُمُ اللّهُ . (7)

2196

صدقه کلید روزی است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زیاد صدقه بدهید تا روزی داده شوید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صدقه بر روزی و دارایی صدقه دهنده می افزاید ؛ پس ، خدایتان رحمت کناد ، صدقه بدهید .

ص :221


1- نهج البلاغة: الحکمة7.
2- الکافی : 4/3/5 .
3- بحار الأنوار : 96/123/32 .
4- طبّ الأئمّة لابنی بسطام : 123 .
5- (انظر) وسائل الشیعة : 6 / 260 باب 3 .
6- أعلام الدین : 333 .
7- الأمالی للطوسی: 14/18.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اِستَنزِلُوا الرِّزقَ بِالصَّدَقةِ. (1)

عنه علیه السلام :إذا أملَقتُم فَتاجِرُوا اللّهَ بِالصَّدَقةِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّی لاَُملِقُ أحیانا، فَاُتاجِرُ اللّهَ بِالصَّدَقةِ . (3)

عنه علیه السلام :الصَّدَقةُ تَقضِی الدَّینَ و تُخلِفُ بِالبَرَکَةِ . (4)

الکافی عن هارون بن عیسی :قال أبو عبد اللّه علیه السلام لمحمّد ابنه: یا بُنَیَّ، کَم فَضَلَ مَعَکَ مِن تلکَ النَّفَقَةِ ؟ قالَ : أربَعونَ دِینارا، قالَ : اُخرُجْ فَتَصَدَّقْ بها، قالَ : إنّهُ لَم یَبقَ مَعِی غَیرُها! قالَ : تَصَدَّقْ بها؛ فَإنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یُخلِفُها، أ مَا عَلِمتَ أنَّ لِکُلِّ شَیءٍ مِفتاحا و مِفتاحُ الرِّزقِ الصَّدَقةُ؟ فَتَصَدَّقْ بها .

فَفَعَلَ ، فما لَبِثَ أبُو عبدِ اللّهِ علیه السلام عَشرَةَ أیّامٍ حتّی جاءَهُ مِن مَوضِعٍ أربَعَةُ آلافِ دِینارٍ . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :روزی را ، با صدقه فرود آورید .

امام علی علیه السلام :هرگاه نادار شدید ، با صدقه با خدا سودا کنید .

امام صادق علیه السلام :گاهی اوقات من تنگ دست می شوم و به وسیله صدقه ، با خدا سودا می کنم .

امام صادق علیه السلام :صدقه دادن قرض را ادا می کند و برکت بر جای می گذارد .

الکافی_ به نقل از هارون بن عیسی _: امام صادق علیه السلام به فرزند خود محمّد فرمود : فرزندم! از آن خرجی، چقدر اضافه آمده است؟ عرض کرد : چهل دینار . فرمود : برو و آنها را صدقه بده . عرض کرد : فقط همین چهل دینار باقی مانده است . حضرت فرمود : آنها را صدقه بده ؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ عوضش را می دهد . مگر نمی دانی که هر چیزی کلیدی دارد و کلید روزی، صدقه دادن است ، پس آن چهل دینار را صدقه بده .

محمّد چنین کرد ، و ده روز بیشتر بر ابو عبد اللّه (امام صادق) علیه السلام نگذشت که از جایی چهار هزار دینار به ایشان رسید .

ص :222


1- بحار الأنوار : 78/68/13 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 258 .
3- بحار الأنوار : 78/206/54 .
4- بحار الأنوار : 96/134/68 .
5- الکافی : 4 / 9 / 3 .
6- (انظر) الرزق : باب 1496 .

2197 - کُلُّ مَعروفٍ صَدَقَةٌ
2197 - هر کار نیکی صدقه است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کُلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :کلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ إلی غَنِیٍّ أو فَقیرٍ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :کُلُّ مَعروفٍ صَدَقةٌ، و ما وَقَی بهِ المَرءُ عِرضَهُ کُتِبَ لَهُ بهِ صَدَقةٌ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :تَصَدَّقُوا علی أخِیکُم بِعِلمٍ یُرشِدُهُ و رَأیٍ یُسَدِّدُهُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الکَلِمَةُ الطَّیِّبَةُ صَدَقةٌ، و کُلُّ خُطوَةٍ تَخطُوها إلی الصلاةِ صَدَقةٌ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :إسماعُ الأصَمِّ صَدَقَةٌ . (6)

عنه صلی الله علیه و آله :تَبَسُّمُکَ فی وَجهِ أخیکَ صَدَقةٌ ، و أمرُکَ بِالمَعروفِ صَدَقةٌ، و نَهیُکَ عنِ المُنکَرِ صَدَقةٌ، و إرشادُکَ الرَّجُلَ فی أرضِ الضَّلالِ لکَ صَدَقةٌ، و إماطَتُکَ الحَجَرَ و الشَّوکَ و العَظمَ عنِ الطَّریقِ لکَ صَدَقةٌ، و إفراغُکَ مِن دَلوِکَ فی دَلوِ أخیک صَدَقةٌ . (7)

2197

هر کار نیکی صدقه است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کار نیکی ، صدقه است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر احسانی، به توانگر یا به تهیدست ، صدقه است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کار نیکی صدقه است، و هر کاری که انسان به وسیله آن آبرویش را حفظ کند، برای او صدقه نوشته می شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با علمی که برادر شما را ارشاد و نظری که او را راهنمایی می کند ، به وی صدقه دهید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سخن نیکو و پاکیزه صدقه است، و هر گامی که به سویِ نماز برمی داری صدقه است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فهماندن سخن به ناشنوا ، صدقه است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لبخند زدن تو به روی برادرت صدقه است ، امر به معروف تو صدقه است ، نهی از منکر تو صدقه است و نشان دادن راه به کسی که راه بلد نیست صدقه است ، برداشتن سنگ و خار و استخوان از سر راه صدقه است ، و خالی کردن آب از دلو خود به دلو برادرت صدقه است .

ص :223


1- الخصال : 134/145 .
2- الأمالی للطوسی : 458/1023 .
3- بحار الأنوار : 96/182/29 .
4- بحار الأنوار : 75/105/40 .
5- بحار الأنوار : 83/369/30 .
6- کنز العمّال : 16303 .
7- کنز العمّال : 16305 .

بحار الأنوار :رُویَ عَنِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله أنَّه قالَ : إنَّ علی کُلِّ مُسلمٍ فی کلِّ یَومٍ صَدَقةً، قیلَ : مَن یُطِیقُ ذلکَ؟ قالَ صلی الله علیه و آله : إماطَتُکَ الأذی عنِ الطَّریقِ صَدَقةٌ، و إرشادُکَ الرَّجُلَ إلی الطَّریقِ صَدَقةٌ، و عِیادَتُکَ المَریضَ صَدَقةٌ، و أمرُکَ بالمَعروفِ صَدَقةٌ، و نَهیُکَ عنِ المُنکَرِ صَدَقةٌ، و رَدُّکَ السَّلامَ صَدَقَةٌ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :صَدَقةٌ یُحِبُّها اللّهُ : إصلاحٌ بینَ الناسِ إذا تَفاسَدُوا، و تَقارُبٌ بَینَهِم إذا تَباعَدُوا . (2)

عنه علیه السلام :إسماعُ الأصَمِّ مِن غَیرِ تَضَجُّرٍ صَدَقةٌ هَنِیئَةٌ . (3)

عنه علیه السلام :کانَ علیُّ بنُ الحسینِ علیهما السلام إذا أصبَحَ خَرَجَ غادِیا فی طَلَبِ الرِّزقِ، فقیلَ لَهُ : یا بنَ رسولِ اللّهِ ، أینَ تَذهَبُ ؟ فقالَ : أتَصَدَّقُ لِعِیالی ، قیلَ لَهُ : أ تَتَصَدَّقُ ؟ قال : مَ