میزان الحکمه با ترجمه فارسی جلد 4

مشخصات کتاب

سرشناسه : محمدی ری شهری، محمد، 1325 -

عنوان قراردادی : میزان الحکمه . فارسی - عربی

عنوان و نام پدیدآور : میزان الحکمه (با ترجمه فارسی)/ محمدی ری شهری ؛ ترجمه حمیدرضا شیخی ؛ مقابله و تصحیح علی حچیمی ... [و دیگران] ؛ ویراستار فارسی سعیدرضا علی عسکری، محمد باقری زاده اشعری، قاسم شیرجعفری ؛ ویراستار عربی کمال کاتب ... [و دیگران].

وضعیت ویراست : ویراست 2.

مشخصات نشر : قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1386-

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 5.

شابک : دوره 978-964-493-200-7 : ؛ دوره، چاپ نهم 978-964-493-350-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 1 978-964-493-201-4 : ؛ 850000 ریال: ج. 1، چاپ نهم 978-964-493-351-6 : ؛ 550000 ریال: ج.2 ٬ چاپ هفتم 978-964-493-202-1 : ؛ 850000 ریال: ج. 2، چاپ نهم 978-964-493-352-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 3، چاپ نهم 978-964-493-353-0 : ؛ 550000 ریال: ج. 4 978-964-493-204-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 4، چاپ نهم 978-964-493-354-7 : ؛ 55000 ریال (ج.5، چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 5، چاپ نهم 978-964-493-355-4 : ؛ 550000 ریال (ج.6 ٬ چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 6، چاپ نهم 978-964-493-356-1 : ؛ 85000 ریال: ج. 7، چاپ نهم 978-964-493-357-8 : ؛ 550000 ریال: ج. 8، چاپ هفتم 978-964-493-208-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 8، چاپ نهم 978-964-493-358-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 9، چاپ نهم 978-964-493-359-2 : ؛ 550000 ریال: ج. 10، چاپ هفتم 978-964-493-210-6 : ؛ 850000 ریال: ج. 10، چاپ نهم 978-964-493-360-8 : ؛ ج 10، چاپ دوازدهم 978-964-493-360-8 : ؛ 550000 ریال: ج.11، چاپ هفتم 978-964-493-200-7 : ؛ 700000 ریال: ج.11، چاپ هشتم 978-964-493-211-3 : ؛ 850000 ریال: ج. 11، چاپ نهم 978-964-493-361-5 : ؛ 550000 ریال: ج. 12، چاپ هفتم 978-964-493-212-0 : ؛ 850000 ریال: ج. 12، چاپ نهم 978-964-493-362-2 : ؛ 550000 ریال (ج. 13، چاپ هفتم) ؛ 700000 ریال: ج. 13، چاپ هشتم 978-964-493-200-7 : ؛ 85000 ریال: ج. 13، چاپ نهم 978-964-493-363-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 14، چاپ هفتم 978-964-493-214-4 : ؛ 700000 ریال (ج.14 ٬ چاپ هشتم) ؛ 850000 ریال: ج.14، چاپ نهم 978-964-493-364-6 :

یادداشت : فارسی - عربی.

یادداشت : چاپ هفتم.

یادداشت : ج. 1 - 8 ، 9 و 10 - 14(چاپ نهم: 1387).

یادداشت : ج.2 ٬ 4، 5 ، 6، 8 10٬ - 14 (چاپ هفتم: 1386).

یادداشت : ج. 8 و 10(چاپ دوازدهم: 1390).

یادداشت : ج. 11، 13 ٬ 14 (چاپ هشتم: 1386).

یادداشت : کتابنامه.

یادداشت : نمایه.

مندرجات : ج. 1. آ - ب.- ج. 2. ب - ح.- ج. 3. ح - خ.- ج. 4. د - ر.- ج. 5. ز - ش.- ج.6. ش - ظ.- ج. 7. ع.- ج. 8. ع - غ.- ج.11. م - ن.- ج. 12. ن - ه.- ج. 13. ه - ی.- ج. 14. فهرست ها

موضوع : احادیث

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 14

موضوع : احادیث اهل سنت -- قرن 14

شناسه افزوده : شیخی، حمیدرضا، 1337 -، مترجم

شناسه افزوده : علی عسکری، سعیدرضا، 1344 -، ویراستار

شناسه افزوده : کاتب، کمال، ویراستار

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP116/5/م3م9041 1386

رده بندی دیویی : 297/21

شماره کتابشناسی ملی : 1201714

ص: 1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

حرف الدال

اشاره

المداراة (مدارا کردن)

الدعاء (دعا)

الدنیا (دنیا)

الدَّنیة (فرومایگی)

الدهر (روزگار)

المُداهَنةُ (سازشکاری)

الدَّولة (دولت)

الدَّواء (دارو و درمان)

الدِّین (دین)

الدَّین (وام)

ص :5

ص :6

161 - المداراة

اشاره

(1)

(2)

ص :7


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 75 / 393 باب 87 «التقیّة و المداراة» . وسائل الشیعة : 8 / 539 باب 121 «استحباب مداراة الناس» .
2- انظر : عنوان 193 «الرِّفق» ، 354 «العِشرة» . العداوة : باب 2525 ، التقیّة : باب 4116 ، العشرة : باب 2684 .

161 - مدارا کردن

1194 - المُداراةُ
1194 - مدارا کردن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أمَرَنی رَبّی بِمُداراةِ النّاسِ کَما أمَرَنی بِأداءِ الفَرائضِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مُداراةُ النّاسِ نِصفُ الإیمانِ ، و الرِّفقُ بِهِم نِصفُ العَیشِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ الأنبِیاءَ إنّما فَضَّلَهُمُ اللّهُ عَلی خَلْقِهِ بِشِدَّةِ مُداراتِهِم لِأعداءِ دِینِ اللّهِ ، و حُسنِ تَقِیَّتِهِم لِأجلِ إخوانِهِم فی اللّهِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :ثَلاثٌ مَن لَم یَکُن فِیه لِمَ یَتِمَّ لَهُ عَمَلٌ : وَرَعٌ یَحجُزُهُ عَن مَعاصِی اللّهِ ، و خُلُقٌ یُدارِی بِهِ النّاسَ ، و حِلْمٌ یَرُدُّ بِهِ جَهلَ الجاهِلِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المُداراةُ أحمَدُ الخِلالِ . (5)

عنه علیه السلام :ثَمَرَةُ العَقلِ مُداراةُ النّاسِ . (6)

عنه علیه السلام :رَأسُ الحِکمَةِ مُداراةُ النّاسِ . (7)

1194

مدارا کردن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پروردگارم، همان گونه که مرا به انجام واجبات فرمان داده ، به مدارا کردن با مردم نیز فرمان داده است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و نرمی و مهربانی کردن با آنان نصف زندگی است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از این رو پیامبران را بر دیگر مردمان برتری داد که با دشمنان دین خدا بسیار با مدارا رفتار می کردند و برای حفظ برادران همکیش خود، نیکو تقیه می کردند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که هر کس نداشته باشد هیچ عملی از او تمام و کامل نیست: پاکدامنی و ورعی که او را از نافرمانی خدا بازدارد و خویی که به سبب آن با مردم مدارا کند و بردباری و حلمی که به وسیله آن رفتار جاهلانه نادان را دفع کند.

امام علی علیه السلام :مدارا کردن، پسندیده ترین خصلت است .

امام علی علیه السلام :میوه خرد مدارا کردن با مردم است .

امام علی علیه السلام :مدارا کردن با مردم، سرآمد حکمت است .

ص :8


1- الکافی : 2/117/4 .
2- الکافی : 2/117/5 .
3- بحار الأنوار : 75/401/42 .
4- الکافی : 2/116/1 .
5- غرر الحکم : 1313 .
6- غرر الحکم : 4629 .
7- غرر الحکم : 5252 .

عنه علیه السلام :عُنوانُ العَقلِ مُداراةُ النّاسِ . (1)

عنه علیه السلام :مُداراةُ الرِّجالِ مِن أفضَلِ الأعمالِ . (2)

عنه علیه السلام :لَیسَ الحَکیمُ مَن لَم یُدارِ مَن لا یَجِدُ بُدّاً مِن مُداراتِهِ . (3)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ عِندَ ما سُئلَ عن العَقلِ _: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ ، و مُداهَنَةُ الأعداءِ . (4)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :فِی التَّوراةِ مَکْتوبٌ فیما ناجَی اللّهُ عزّ و جلّ بِه موسَی بنَ عِمرانَ علیه السلام : یا موسی ، اُکتُمْ مَکتومَ سِرّی فی سَریرَتِکَ ، و أظهِرْ فی عَلانِیَتِکَ المُداراةَ عَنّی لِعَدُوّی و عَدُوِّکَ مِن خَلْقی ، و لا تَستَسِبَّ لی عِندَهُم بِإظهارِ مَکتومِ سِرّی فَتُشرِکَ عَدُوَّکَ و عَدُوّی فی سَبّی . (5)

المحاسن عن أبی بَکرٍ الحَضرَمیِّ:قالَ عَلقَمَةُ أخی لِأبی جَعفَرٍ علیه السلام : إنّ أبا بَکرٍ قالَ : یُقاتِلُ النّاسُ فی عَلیٍّ ، فَقالَ لی أبو جَعفَرٍ علیه السلام : إنّی أراکَ لَو سَمِعتَ إنسانا یَشتِمُ عَلیّاً فاستَطَعتَ أن تَقطَعَ أنفَهُ فَعَلْتَ . قُلتُ : نَعَم ، قالَ : فَلا تَفعَلْ . ثُمَّ قالَ : إنّی لَأَسمَعُ الرَّجُلَ یَسُبُّ عَلیّاً و أستَتِرُ مِنهُ بِالسّارِیَةِ ، فَإذا فَرَغَ أتَیتُهُ فَصافَحتُهُ . (6)

امام علی علیه السلام :مدارا کردن با مردم، سر لوحه خِرد است .

امام علی علیه السلام :مدارا کردن با مردمان، از بهترین کارهاست .

امام علی علیه السلام :فرزانه نیست آن که مدارا نکند با کسی که چاره ای جز مدارا کردن با او نیست .

امام حسن علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که : عقل چیست؟ _فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه نوشیدن و سازش و نرمی با دشمنان .

امام باقر علیه السلام :از جمله نجواهای خداوند عزّ و جلّ با موسی بن عمران که در تورات نوشته شده است [این است که] : ای موسی! رازِ پنهانِ مرا در دل خویش نهان دار و در آشکار با دشمن من و دشمن خودت مدارا کن و با فاش کردن رازِ نهان من، باعث ناسزاگویی آنان به من مشو، که در آن صورت در ناسزاگویی به من، با دشمن من و دشمن خودت شریک گشته ای .

المحاسن_ به نقل از ابو بکر حضرمی _: برادرم علقمه به امام باقر علیه السلام عرض کرد که من می گویم : برای علی، با مردم باید جنگید . امام باقر علیه السلام به من فرمود : به نظرم اگر تو بشنوی که کسی علی علیه السلام را دشنام می دهد و بتوانی بینی اش را قطع کنی، این کار را می کنی. عرض کردم : آری . حضرت فرمود : امّا این کار را مکن . سپس فرمود : من می شنوم کسی به علی ناسزا می گوید . از او در پناه ستونی پنهان می شوم و چون ناسزا گوییهایش تمام شد ، پیش او می روم و با وی دست می دهم .

ص :9


1- غرر الحکم : 6321.
2- غرر الحکم : 9786 .
3- بحار الأنوار : 78/57/121 .
4- الأمالی للصدوق : 770/1042 .
5- الکافی : 2/117/3 .
6- المحاسن : 1/405/918 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :جاءَ جَبرَئیلُ علیه السلام إلی النَّبیِّ صلی الله علیه و آله فَقالَ : یا مُحمَّدُ ، رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلامَ وَ یَقولُ لکَ : دارِ خَلْقِی . (1)

عنه علیه السلام_ فی قولِهِ تَعالی : «وَ قولُوا لِلنَّاسِ حُسْنا» (2) _: أی للنّاسِ کُلِّهِم مُؤمِنِهِم و مُخالِفِهِم ، أمَّا المُؤمِنونَ فَیَبسُطُ لَهُم وَجهَهُ ، و أمَّا المُخالِفونَ فَیُکَلِّمُهُم بالمُداراةِ لاِجتِذابِهِم إلی الإیمانِ ، فإنَّهُ بِأیسَرَ مِن ذلِکَ یَکُفُّ شُرورَهُم عَن نَفسِهِ ، و عَن إخوانِهِ المُؤمِنِینَ . (3)

عنه علیه السلام :إنَّ مُداراةَ أعداءِ اللّهِ مِن أفضَلِ صَدَقَةِ المَرءِ عَلی نَفسِهِ و إخوانِهِ . (4)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ عِندَ ما سُئلَ عَنِ العَقلِ _: التَّجَرُّعُ لِلغُصَّةِ ، و مُداهَنَةُ الأعداءِ ، و مُداراةُ الأصدِقاءِ. (5)

امام صادق علیه السلام :جبرئیل علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت : ای محمّد! پروردگارت تو را سلام می رساند و می فرماید : با بندگانم مدارا کن .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه : «و با مردم نیک سخن گویید» _فرمود : مقصود، همه مردمان اعم از مؤمن و مخالفان است . اما با مؤمنان، باید گشاده رو بود و اما با مخالفان باید به نرمی و مدارا سخن گفت ، تا به سوی ایمان کشیده شوند و کمترین ثمرش این است که خود و برادران مؤمنش را از گزند آنان مصون می دارد .

امام صادق علیه السلام :مدارا کردن با دشمنان خدا از بهترینِ صدقه هایی است که انسان برای خود و برادرانش می دهد .

امام رضا علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که عقل چیست _فرمود : جام اندوه را جرعه جرعه نوشیدن ، با دشمنان مسامحه کردن و با دوستان مدارا نمودن .

ص :10


1- الکافی : 2/116/2 .
2- البقرة : 83 .
3- بحار الأنوار : 75/401/42 .
4- التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکریّ علیه السلام : 354/241 .
5- الأمالی للصدوق: 358/441 .

1195 - ثَمَرَةُ المُداراةِ
1195 - ثمره مدارا کردن

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :دَارِ النّاسَ تَستَمتِعْ بِإخائهِم ، و القَهُم بِالبِشرِ تَمُتْ أضْغانُهُم . (1)

عنه علیه السلام :دَارِ النّاسَ تَأمَنْ غوائلَهُم ، و تَسلَمْ مِن مَکائدِهِم . (2)

عنه علیه السلام :سَلامَةُ الدِّینِ وَ الدُّنیا فی مُداراةِ النّاسِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن دَاری أضدادَهُ أمِنَ المُحارِبَ . (4)

الخصال عن حذیفة بن منصور :سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام : إنَّ قَوما مِن قُرَیشٍ قَلَّتْ مُداراتُهُم لِلنّاسِ فَنُفُوا مِن قُرَیشٍ ، و ایْمُ اللّهِ ما کانَ بِأحسابِهِم بَأسٌ . و إنَّ قَوما مِن غَیرِهِم حَسُنَت مُداراتُهُم فَاُلحِقوا بِالبَیتِ الرَّفیعِ .

قال : ثُمَّ قالَ : مَن کَفَّ یَدَهُ عَنِ النّاسِ فَإنّما یَکُفُّ عَنهُم یَدا واحِدَةً ، و یَکُفُّونَ عَنه أیادِیَ کَثِیرَةً . (5)

1195

ثمره مدارا کردن

امام علی علیه السلام :با مردم مدارا کن، تا از برادری آنان بهره مند شوی و با روی خوش با آنان برخورد کن، تا کینه هایشان بمیرد .

امام علی علیه السلام :با مردم مدارا کن ، تا از گزندهایشان ایمن شوی و از نیرنگهایشان سالم مانی .

امام علی علیه السلام :سلامت دین و دنیا ، در مدارا کردن با مردم است .

امام علی علیه السلام :هر که با دشمنان خود مدارا کند ، از جنگجو در امان ماند .

الخصالبه نقل از حذیفة بن منصور : شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود : گروهی از قریش با مردم کمتر راه مدارا پیش گرفتند و از این رو از قریش رانده شدند ، حال آن که به خدا سوگند، از نظر نژاد مشکلی نداشتند اما گروهی از غیر قریش با مردم، نیکو مدارا کردند و در نتیجه به خاندان بلند پایه پیوستند .

سپس فرمود : کسی که دست [آزارِ ]خود را از مردم باز دارد ، تنها یک دست از آنها بازداشته است، ولی مردم دستهای بسیاری را از او باز می دارند .

1196 - عاقِبَةُ مَن لَم تُصلِحهُ المُداراةُ
1196 - فرجام کسی که با مدارا اصلاح نشود

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن لَم یُصلِحْهُ حُسنُ المُداراةِ أصلَحَهُ سُوءُ المُکافاةِ . (6)

1196

فرجام کسی که با مدارا اصلاح نشود

امام علی علیه السلام :کسی که حُسن مدارا اصلاحش نکند ، مکافات بد او را درست گرداند .

ص :11


1- غرر الحکم : 5129 .
2- غرر الحکم : 5128 .
3- غرر الحکم : 5610 .
4- غرر الحکم : 8539 .
5- الخصال : 17/60 .
6- غرر الحکم : 8202 .

عنه علیه السلام_ مِن کَلامٍ لَهُ یُوَبِّخُ فِیهِ أصحابَهُ _: کَم اُداریکُم کَما تُدارَی البِکارُ العَمِدَةُ ، وَ الثِّیابُ المُتَداعِیَةُ ، کُلَّما حِیصَت مِن جانِبٍ تَهَتَّکتْ مِن آخَرَ ......... و إنّی لَعالِمٌ بِما یُصلِحُکُم و یُقِیمُ أوَدَکُم ، و لکِنّی لا أری إصلاحَکُم بِإِفسادِ نَفْسی . (1)

عنه علیه السلام_ مِن کَلامٍ لَهُ فی سُحْرَةِ الیَومِ الّذی ضُرِبَ فِیهِ _: مَلَکَتْنی عَیْنی و أنا جالِسٌ ، فَسَنَحَ لی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فَقُلتُ: یا رسولَ اللّهِ ، ما ذا لَقِیتَ مِن اُمَّتِکَ مِن الأوَدِ و اللَّدَدِ ؟ فَقالَ : اُدْعُ عَلَیهِم ، فَقُلتُ : أبدَلَنِی اللّهُ بِهِم خَیرا مِنهُم ، و أبدَلَهُم بی شَرّاً لَهُم مِنّی . (2)

امام علی علیه السلام_ در سخنان خویش در سرزنش اصحابش _فرمود : تا چند با شما مانند شتران جوان زخمین پشت و جامه های پوسیده مدارا کنم! جامه هایی که چون از یک سو آنها را می دوزند از سوی دیگر پاره می شود . . . من می دانم که چه چیز شما را اصلاح می کند و کجی و انحراف شما را راست می گرداند ، اما من اصلاح شما را با تباه کردن خودم روا نمی دانم .

امام علی علیه السلام_ در سخنان خویش در سحرگاه روزی که ضربت خورد _فرمود : نشسته بودم که خواب چشمانم را رُبود و در این هنگام پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر من آشکار گشت . عرض کردم : ای رسول خدا! از امّت تو چه کژیها و دشمنیها که ندیدم؟ فرمود : نفرینشان کن . من گفتم : خداوند به جای آنها، بهترین افراد را به من دهاد و به جای من بدترین کس را بر آنان مسلّط کناد .

ص :12


1- نهج البلاغة : الخطبة 69 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 70 .

162 - الدُعاء

اشاره

(1)

(2)

ص :13


1- و لمزید الاطّلاع راجع : نهج الدّعاء . بحار الأنوار : 93 / 286 _ 394 و ج 94 و 95 «أبواب الدعاء» . وسائل الشیعة : 4 / 1083 «أبواب الدعاء» . بحار الأنوار : 86 / 339 باب 46 «أدعیة الساعات» . بحار الأنوار : 97 / 132 و ج 98 «کتاب أعمال السنین و الشهور و الأیّام» . کنز العمّال : 2 / 62 _ 239 ، 612 _ 701 ، 7 / 69 _ 80 «فی الدعاء» .
2- انظر : الحرب : باب 767 ، الاستخارة : باب 1189 ، الرزق : باب 1494 . الصُبح : باب 2135 ، الظلم : باب 2432 .

1197 - دعا

1197 - الدُّعاءُ
1197 - دعا

الکتاب :

«قُل ما یَعْبَأُ بِکُم رَبِّی لَولا دُعاؤُکُم فَقَد کَذَّبتُم فَسَوفَ یَکونُ لِزاماً» . (1)

«وَ قالَ رَبُّکُمُ ادعُونِی أَستَجِبْ لَکُمْ إنَّ الَّذِینَ یَسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ» . (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تَرکُ الدُّعاءِ مَعصِیَةٌ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :الدُّعاءُ مُخُّ العِبادَةِ ، و لا یَهلِکُ مَعَ الدُّعاءِ أحَدٌ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :الدُّعاءُ سِلاحُ المُؤمِنِ وَ عَمودُ الدّینِ وَ نورُ السَّماواتِ و الأرضِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :ما مِن شَیءٍ أکرَمَ عَلَی اللّهِ تَعالی مِنَ الدُّعاءِ . (6)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ أعجَزَ النّاسِ مَن عَجَزَ عَنِ الدُّعاءِ . (7)

1197

دعا

قرآن :

«بگو : اگر دعای شما نباشد ، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند ، در حقیقت شما به تکذیب پرداخته اید و به زودی [ عذاب با شما ]قرین خواهد بود» .

«پروردگارتان گفت : بخوانید مرا ، تا شما را پاسخ گویم . آنهایی که از عبادت من سرکشی می کنند زودا که با خواری به جهنم درآیند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ترک دعا گناه است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعا مغز عبادت است و با وجود دعا هیچ کس هلاک نمی شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعا سلاح مؤمن ، ستون دین، و نور آسمانها و زمین است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد خداوند متعال چیزی گرامیتر از دعا نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نا توانترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد .

ص :14


1- الفرقان : 77 .
2- غافر : 60 .
3- تنبیه الخواطر : 2/120 .
4- بحار الأنوار : 93/300/37 .
5- الکافی : 2/468/1 .
6- بحار الأنوار : 93/294/23 .
7- الأمالی للطوسی : 89/136 .

عنه صلی الله علیه و آله :أفضَلُ العِبادَةِ الدُّعاءُ ، فإذا أذِنَ اللّهُ لِلعَبدِ فی الدُّعاءِ فَتَحَ لَهُ بابَ الرَّحمَةِ ، إنّهُ لَن یَهلِکَ مَعَ الدُّعاءِ أحَدٌ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :أفضَلُ العِبادَةِ الدُّعاءُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :عَمَلُ البِرِّ کُلُّهُ نِصفُ العِبادَةِ ، وَ الدُّعاءُ نِصفٌ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :یَدخُلُ الجَنَّةَ رَجُلانِ کانا یَعمَلاَنِ عَمَلاً واحِدا ، فَیَری أحَدُهُما صاحِبَهُ فَوقَهُ ، فَیَقولُ : یا رَبِّ، بِما أعطَیتَهُ وَ کانَ عَمَلُنا واحِدا ؟ فَیَقولُ اللّهُ تَبارَکَ و تَعالی : سَألَنی وَ لَم تَسألْنی . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ ف_ی وَصِیَّتِ_هِ لاِبنِهِ الحَسَنِ علیه السلام _: اِعلَمْ أنَّ الَّذی بِیَدِهِ خَزائنُ مَلَکُوتِ الدُّنیا وَ الآخِرَةِ قَد أذِنَ لِدُعائکَ ، و تَکَفَّلَ لإِجابَتِکَ ، وَ أمَرَکَ أن تَسألَهُ لِیُعطِیَکَ ، وَ هُوَ رَحیمٌ کَریمٌ ، لَم یَجعَلْ بَینَکَ وَ بَینَهُ مَن یَحجُبُکَ عَنهُ ، وَ لَم یُلْجِئْکَ إلی مَن یَشفَعُ لَکَ إلَیهِ ......... ثُمَّ جَعَلَ فی یَدِکَ مَفاتیحَ خَزائنِهِ بِما أذِنَ فیهِ مِن مَسألَتِهِ ، فَمَتی شِئتَ استَفتَحتَ بِالدُّعاءِ أبوابَ خَزائنِهِ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین عبادت دعاست . هرگاه خداوند به بنده اذن (توفیق) دعا دهد درِ رحمت را به روی او بگشاید . با وجود دعا هرگز کسی هلاک نمی شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین عبادت، دعاست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه اعمال نیک، نیمی از عبادت است و نیم دیگر عبادت دعاست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو نفر، که هر دو یک کار کرده اند، به بهشت می روند ، اما یکی از آن دو، دیگری را برتر از خود می بیند و می گوید : پروردگارا! عمل ما هر دو یکسان بود، پس برای چه او را مقام بالاتری دادی؟ خداوند تبارک و تعالی می فرماید : او از من درخواست کرد و تو نکردی .

امام علی علیه السلام_ در وصیّت به فرزند خود حسن علیه السلام _فرمود : بدان که آن کسی که ملکوت و خزاین دنیا و آخرت در دست اوست به تو اجازه داده است تا او را بخوانی و اجابت دعای تو را ضمانت کرده و به تو فرمان داده است که از او بخواهی تا به تو عطا کند و او مهربان و بخشنده است . میان تو و خودش حجابی ننهاده و تو را به آوردن واسطه و میانجی وادار نکرده است . . . سپس کلیدهای خزائن و گنجینه هایش را که همان دعا کردن و خواستن از اوست ، در اختیار تو نهاده است ؛ پس هر گاه تو بخواهی ، با دعا کردن درهای گنجینه های او را می گشایی .

ص :15


1- تنبیه الخواطر : 2/237 .
2- کنز العمّال : 3134 .
3- کنز العمّال : 3137 .
4- بحار الأنوار : 93/302/39 .
5- بحار الأنوار : 77/204/1 .

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ مفاتیحُ النَّجاحِ و مَقالِیدُ الفَلاحِ . (1)

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ مَقالیدُ الفَلاحِ وَ مَصابیحُ النَّجاحِ . (2)

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ مِفتاحُ الرَّحمَةِ وَ مِصباحُ الظُّلمَةِ . (3)

عنه علیه السلام :أحَبُّ الأعمالِ إلی اللّهِ عزّ و جلّ فِی الأرضِ الدُّعاءُ . (4)

عنه علیه السلام :أکثِرِ الدُّعاءَ تَسلَمْ مِن سَوْرَةِ الشَّیطانِ . (5)

عنه علیه السلام :أعلَمُ النّاسِ بِاللّهِ سُبحانَهُ أکثَرُهُم لَهُ مَسألَةً . (6)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ : کَثرَةُ القِراءَةِ أفضَلُ أو کَثرَةُ الدُّعاءِ ؟ _: الدُّعاءُ ، أ ما تَسمَعُ لِقَولِهِ تَعالی : «قُلْ ما یَعْبَأُ بِکُمْ ......... » . (7)

الکافی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یَقولُ : «إنّ الَّذینَ یَستَکبِرونَ عَن عِبادَتی سَیَدخُلونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ» قالَ : هُوَ الدُّعاءُ ، وَ أفضَلُ العِبادَةِ الدُّعاءُ . قُلتُ : «إنّ إبراهیمَ لَأَوَّاهٌ حَلیمٌ» (8) ؟ قال : الأوَّاهُ هُوَ الدَّعّاءُ . (9)

امام علی علیه السلام :دعا، کلید کامیابی و رستگاری است .

امام علی علیه السلام :دعا، کلید رستگاری و چراغ موفّقیت است .

امام علی علیه السلام :دعا کلید رحمت و چراغ تاریکی است .

امام علی علیه السلام :محبوبترین کار نزد خداوند عزّ و جلّ در روی زمین دعاست .

امام علی علیه السلام :بسیار دعا کن، تا از گزند شیطان در امان بمانی .

امام علی علیه السلام :خدا شناس ترین انسان ها کسانی اند که بیشتر از دیگران، دست مسئلت به سوی خدا دراز می کنند .

امام باقر علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که زیاد قرآن خواندن بهتر است یا زیاد دعا کردن؟ _فرمود : دعا کردن . مگر نشنیده ای این سخن خداوند متعال را که فرمود : «بگو : پروردگار من از [عذاب ]شما چه باک دارد [اگر دعای شما نباشد] . . .» ؟

الکافی_ به نقل از زراره _از امام باقر علیه السلام : خداوند عزّ و جلّ می فرماید: «آنان که از عبادت من کبر می ورزند، زودا که با خواری به جهنّم درآیند» . حضرت فرمود : منظور از عبادت، دعاست ؛ دعا برترین عبادت است . عرض کردم : مقصود از «اوّاه» در آیه «همانا ابراهیم اوّاه و بردبار بود» چیست؟ حضرت فرمود : اوّاه ، یعنی کسی که بسیار دعا کند .

ص :16


1- بحار الأنوار : 93/ 341/11 .
2- تنبیه الخواطر : 2/154 .
3- بحار الأنوار : 93/300/37 .
4- الکافی : 2/467/8 .
5- بحار الأنوار : 78/9/64 .
6- غرر الحکم : 3260 .
7- بحار الأنوار : 93/299/30 .
8- التوبة : 114 .
9- الکافی : 2/466/1 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ما مِن شَیءٍ أحَبَّ إلَی اللّهِ مِن أن یُسألَ . (1)

الکافی عن میسّر بن عبد العزیز عن أبی عبد اللّه علیه السلام :قال لی : یا میسّر اُدعُ و لا تَقُلْ : إنَّ الأمرَ قَد فُرِغَ مِنهُ ، إنَّ عِندَ اللّهِ عزّ و جلّ مَنزِلَةً لا تُنالُ إلاّ بِمَسألَةٍ. (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :وَ اللّهُ مُصَیِّرٌ دُعاءَ المُؤمِنینَ یَومَ القِیامَةِ لَهُم عَمَلاً یَزیدُهُم بِهِ فِی الجَنَّةِ . (3)

عنه علیه السلام :کانَ أمیرُ المُؤمِنینَ علیه السلام رَجُلاً دَعَّاءً . (4)

الکافی عن زرارة عن رجل :قال ابو عبد اللّه علیه السلام : اُدعُ اللّهَ عزّ و جلّ وَ لا تَقُلْ : إنَّ الأمرَ قَد فُرِغَ مِنهُ .

قال زرارة : إنّما یعنی لا یمنعک إیمانک بالقضاء و القدر أن تبالغ بالدعاء و تجتهد فیه _ أو کما قال _ . (5)

(6)

امام باقر علیه السلام :نزد خدا چیزی محبوبتر از این نیست که از او درخواست شود .

الکافی_ به نقل از میسّر بن عبد العزیز _: امام صادق علیه السلام به من فرمود : ای میسّر دعا کن و مگو : کار از کار گذشته است [و آنچه مقدّر شده همان می شود] ، همانا نزد خداوند عزّ و جلّ مقام و منزلتی است که جز با درخواست به دست نمی آید .

امام صادق علیه السلام :خداوند دعای مؤمنان را برای آنان تبدیل به عمل می کند و به سبب آن، در بهشت به ایشان فزونی می دهد .

امام صادق علیه السلام :امیر المؤمنین مردی بود که بسیار دعا می کرد .

الکافی_ به نقل از زرارة از مردی _: امام صادق علیه السلام فرمود : خداوند عزّ و جلّ را بخوان و مگو : کار از کار گذشته است .

زراره می گوید : مقصود آن حضرت این است که ایمان تو به قضا و قدر، مانع از این نشود که در دعا کردن اصرار و پافشاری کنی _ یا آن گونه که [زراره ]گفته است _ .

ص :17


1- بحار الأنوار : 69/393/72 .
2- الکافی : 2/466/3 .
3- بحار الأنوار : 78/294/3 .
4- الکافی : 2/468/8 .
5- الکافی : 2/467/7 .
6- (انظر) کنز العمّال : 2 / 62 .

1198 - الدُّعاءُ سِلاحُ الأنبِیاءِ
1198 - دعا، سلاح پیامبران است

فلاح السائل عن السکونی عن الإمام الصّادق عن أبیه علیهما السلام :قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أ لاَ أدُلُّکُم عَلی سِلاحٍ یُنجِیکُم مِن عدوکم ، وَ یُدِرُّ أرزاقَکُم ؟ قالوا : بَلی . قالَ : تَدعُونَ رَبَّکُم بِاللَّیلِ و النَّهارِ، فَإنّ الدُّعاءُ سِلاحَ المؤمنین. (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :نِعمَ السِّلاحُ الدُّعاءُ . (2)

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ تُرْسُ المُؤمِنِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الدُّعاءُ أنفَذُ مِنَ السِّنانِ . (4)

عنه علیه السلام :إنَّ الدُّعاءَ أنفَذُ مِنَ السِّلاحِ الحَدیدِ . (5)

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ أنفَذُ مِنَ السِّنانِ الحَدیدِ . (6)

الکافی عن الإمامِ الرِّضا علیه السلام :عَلَیکُم بِسِلاحِ الأنبِیاءِ . فَقیلَ : و ما سِلاحُ الأنبِیاءِ؟ قالَ : الدُّعاءُ . (7)

1198

دعا، سلاح پیامبران است

فلاح السائل_ به نقل از سکونی _از امام صادق از پدرش [ امام باقر] علیه السلام : پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : آیا سلاحی را به شما نشان دهم که از دشمنان نجاتتان می دهد و روزی تان را زیاد می کند؟ عرض کردند : آری.فرمود: شب و روز به درگاه پروردگارتان دعا کنید ؛ زیرا سلاح مؤمنین دعاست .

امام علی علیه السلام :چه خوب سلاحی است دعا .

امام علی علیه السلام :دعا سپر مؤمن است .

امام صادق علیه السلام :دعا، کاری تر از نیزه است .

امام صادق علیه السلام :دعا، کاری تر از سلاح تیز است .

امام صادق علیه السلام :دعا از نیزه تیز کاری تر است .

الکافی :امام رضا علیه السلام فرمود : بر شما باد سلاح پیامبران . عرض شد : سلاح پیامبران چیست؟ فرمود : دعا .

1199 - الدُّعاءُ یَرُدُّ القَضاءَ المُبرَمَ
1199 - دعا، قضای حتمی را برمی گرداند

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا یَرُدُّ القَضاءَ إلاَّ الدُّعاءُ . (8)

1199

دعا، قضای حتمی را برمی گرداند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قضا را چیزی جز دعا بر نمی گرداند .

ص :18


1- فلاح السلائل : 72/5 ، مکارم الأخلاق : 2/8/1980 .
2- غرر الحکم : 9938 .
3- الکافی : 2/468/4 .
4- مکارم الأخلاق : 2/12/2005 .
5- بحار الأنوار : 93/297/25 .
6- الکافی : 2/469/7 .
7- الکافی : 2/468/5 .
8- مکارم الأخلاق : 2/7/1978 .

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ الحَذَرَ لا یُنجی مِنَ القَدَرِ ، وَ لکِن یُنجِی مِنَ القَدَرِ الدُّعاءُ . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :الدُّعاءُ یَدفَعُ البَلاءَ النّازِلَ وَ ما لَم یَنزِلْ . (2)

الکافی عن زُرارَة عَن أبی جَعفَرٍ علیه السلام ، قال :قالَ لی: أ لاَ أدُلُّکَ عَلی شَیءٍ لَم یَسْتَثنِ فیهِ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ؟ قُلتُ : بَلی ، قالَ : الدُّعاءُ؛ یَرُدُّ القَضاءَ وَ قَد اُبرِمَ إبراما _ وَ ضَمَّ أصابِعَهُ _ . (3)

مکارم الأخلاق عن هِشام بنِ سالِمٍ :قالَ أبو عَبدِ اللّهِ علیه السلام : هَل تَعرِفونَ طولَ البَلاءِ مِن قِصَرِهِ ؟ قُلنا : لا ، قالَ : إذا اُلْهِمَ أحَدُکُمُ الدُّعاءَ عِندَ البَلاءِ فاعْلَموا أنَّ البَلاءَ قَصیرٌ . (4)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :عَلَیکُم بِالدُّعاءِ ، فَإنَّ الدُّعاءَ للّهِِ ، وَ الطَّلَبَ إلی اللّهِ یَرُدُّ البَلاءَ وَ قَد قُدِّرَ وَ قُضِیَ وَ لَم یَبقَ إلاّ إمضاؤهُ ، فإِذا دُعِیَ اللّهُ عزّ و جلّ و سُئلَ صَرْفَ البَلاءِ صَرَفَهُ . (5)

الکافی عن عُمَرَ بنِ یَزید :سَمِعتُ أبا الحَسَنِ علیه السلام یَقولُ : إنَّ الدُّعاءَ یَرُدُّ ما قَد قُدِّرَ وَ ما لَم یُقَدَّرْ ، قُلتُ : وَ ما قَد قُدِّرَ عَرَفتُهُ فَما لَم یُقَدَّرْ ؟ قالَ : حَتّی لا یَکُونَ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پرهیز و حذر کردن، [انسان را ]از تقدیر نجات نمی دهد، اما دعا از تقدیر نجات می دهد .

امام زین العابدین علیه السلام :دعا ، بلای نازل شده و نازل نشده را دفع می کند .

الکافی_ به نقل از زراره _: امام باقر علیه السلام به من فرمود : آیا تو را به چیزی راهنمایی نکنم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در آن استثنا نزده است؟ عرض کردم : آری . فرمود : دعا، قضا را _ گر چه حتمی و قطعی شده باشد _ بر می گرداند . حضرت [برای تشبیه و بیان قضای محتوم] انگشتانش را به هم چسباند .

مکارم الأخلاق_ به نقل از هشام بن سالم _: امام صادق علیه السلام خطاب به اصحاب خود _ فرمود : آیا طولانی بودن بلا را از کوتاه بودن آن باز می شناسید؟ عرض کردیم : خیر . فرمود : هرگاه به یکی از شما در بلا و گرفتاری، دعا کردن الهام شد، بدانید که بلا کوتاه است [و به زودی رفع می شود] .

امام کاظم علیه السلام :بر شما باد دعا کردن؛ زیرا دعا به درگاه خدا و مسئلت کردن از او، بلایی را که قضا و قدر الهی به آن تعلق گرفته و فقط مانده که قطعی شود، دفع می کند . پس ، چون خداوند عزّ و جلّ خوانده شود و از او دفع بلا مسئلت گردد، آن را بر می گرداند .

الکافی_ به نقل از عمر بن یزید _: از حضرت ابو الحسن (امام کاظم) علیه السلام شنیدم که می فرمود : دعا آنچه را که مقدّر شده و آنچه را که مقدّر نشده است بر می گرداند . عرض کردم : مقدّر شده را دانستم، اما آنچه را مقدّر نشده چگونه دفع می کند؟ فرمود : [دعا می کند] تا مقدّر نشود .

ص :19


1- بحار الأنوار : 93/300/37 ، کنز العمّال : 3123 نحوه .
2- الکافی : 2/469/5 .
3- الکافی : 2/470/ 6 .
4- مکارم الأخلاق : 2/9/1989 .
5- الکافی : 2/470/8 .
6- الکافی : 2/469/2 .

1200 - الدُّعاءُ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ
1200 - دعا، شفای هر دردی است

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :عَلَیکَ بِالدُّعاءِ ، فإنَّ فیهِ شِفاءً مِن کُلِّ داءٍ . (1)

بحار الأنوار عن محمّدِ بنِ مُسلمٍ:قُلتُ لأبی جَعفَرٍ علیه السلام : قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فی هذِهِ الحَبَّةِ السَّوداءِ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ إلاّ السَّامَ ؟ فَقالَ : نَعَم ، ثُمَّ قالَ : أ لاَ اُخبِرُکَ بِما فیهِ شِفاءٌ مِن کُلِّ داءٍ و سامٍ ؟ قُلتُ : بَلی ، قالَ : الدُّعاءُ . (2)

1200

دعا، شفای هر دردی است

امام صادق علیه السلام :بر تو باد دعا کردن که آن شفای هر دردی است .

بحار الأنوار_ به نقل از محمّد بن مسلم _: به امام باقر علیه السلام عرض کردم :] آیا [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرموده است این سیاه دانه ، هر دردی را شفا می دهد بجز مرگ؟ فرمود : آری ؛ سپس فرمود : آیا تو را خبر ندهم از چیزی که در آن شفای هر درد و مرگی است؟ عرض کردم : بفرمایید ؛ فرمود : دعا .

1201 - الدُّعاءُ یَدفَعُ أنواعَ البَلاءِ
1201 - دعا انواع بلاها را دفع می کند

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اِدفَعوا أبوابَ البَلاءِ بِالدُّعاءِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :اِدفَعوا أبوابَ البَلاءِ بِالاستغِفارِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اِدفَعوا أمواجَ البَلاءِ عَنکُم بِالدُّعاءِ قَبلَ وُرودِ البَلاءِ ، فَوَالَّذی فَلَقَ الحَبَّةَ و بَرَأ النَّسَمَةَ ، لَلبَلاءُ أسرَعُ إلَی المُؤمنِ مِنِ انحِدارِ السَّیلِ مِن أعلَی التَّلْعَةِ إلی أسفَلِها ، وَ مِن رَکْضِ البَراذینِ . (5)

1201

دعا انواع بلاها را دفع می کند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انواع بلاها را با دعا برطرف کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انواع بلاها را با استغفار برطرف کنید .

امام علی علیه السلام :موجهای بلا را پیش از آن که بلا سر رسد، از خود دفع کنید ؛ سوگند به آن که دانه را شکافت و مردمان را بیافرید، شتاب بلا به سوی مؤمن بیشتر است تا شتاب سیلاب از فراز تپه به پایین آن و از تاخت اسبهای تاتاری .

ص :20


1- . مکارم الأخلاق: 2/12/2008.
2- بحار الأنوار : 93/299/32 .
3- بحار الأنوار:93/288/3.
4- . الاُصول الستّة عشر : 77 .
5- الخصال : 621/10 .

عنه علیه السلام :اِدفَعُوا أمواجَ البَلاءِ بِالدُّعاءِ ، ما المُبتَلَی الَّذی استَدَرَّ بِهِ البَلاءُ بِأحوَجَ إلَی الدُّعاءِ مِنَ المُعافَی الَّذی لا یَأمَنُ البَلاءَ . (1)

عنه علیه السلام :إنَّ للّهِِ سُبحانَهُ سَطَواتٍ وَ نَقَماتٍ ، فَإذا نَزَلَت بِکُم فَادفَعوها بِالدُّعاءِ ، فَإنَّهُ لا یَدفَعُ البَلاءَ إلاّ الدُّعاءُ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :الدُّعاءُ بَعدَ ما یَنزِلُ البَلاءُ لا یُنتَفَعُ بِهِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن تَخَوَّفَ بَلاءً یُصیبُهُ فَتَقَدَّمَ فیهِ بِالدُّعاءِ لَم یُرِهِ اللّهُ عزّ و جلّ ذلکَ البَلاءَ أبَدا . (4)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إنَّ الدُّعاءَ یَستَقبِلُ البَلاءَ فَیَتَواقَفانِ إلی یَومِ القِیامَةِ . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :امواج بلا را با دعا پس زنید ؛ بلا دیده ای که بلا جانش را به لب رسانده است نیازش به دعا بیشتر از عافیت چشیده ای نیست که از بلا در امان نیست.

امام علی علیه السلام :همانا خداوند سبحان را خشمها و کیفرهایی است ؛ پس هرگاه بر شما فرود آمدند ، آنها را با دعا دور سازید ؛ زیرا که بلا را چیزی جز دعا دور نمی کند .

امام زین العابدین علیه السلام :دعا کردن بعد از نازل شدن بلا، ]چندان] فایده ای ندارد .

امام صادق علیه السلام :هر که نگران رسیدن بلایی به خود باشد و پیش از رسیدن بلا دعا کند ، خداوند عزّ و جلّ هرگز آن بلا را به او نرساند .

امام کاظم علیه السلام :همانا دعا به مقابله بلا می رود و تا روز قیامت در برابر هم می ایستند .

ص :21


1- بحار الأنوار : 93/301/37 .
2- غرر الحکم : 3512 .
3- بحار الأنوار : 93/314/19 .
4- مکارم الأخلاق : 2/10/1992 .
5- بحار الأنوار : 93/300/35 .
6- (انظر) البلاء : باب 417 .

1202 - التَّقَدُّمُ فِی الدُّعاءِ
1202 - پیشدستی در دعا

الکتاب :

«وَ إذا مَسَّ الاْءنْسانَ ضُرٌّ دَعا رَبَّهُ مُنِیبَاً إلَیْهِ ثُمّ إذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنهُ نَسِیَ ما کانَ یَدعُوا إلَیهِ مِن قَبلُ وَ جَعَلَ للّهِِ أندَادا لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِهِ قُل تَمَتَّعْ بِکُفْرِکَ قَلِیلاً إنَّکَ مِنْ أصْحَابِ النَّارِ» . (1)

«وَ إذا مَسَّ الاِْنْسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنْبِهِ أوْ قاعِدا أوْ قائِما فَلَمّا کَشَفْنا عَنهُ ضُرَّهُ مَرَّ کَأنْ لَم یَدعُنا إلی ضُرٍّ مَسَّهُ کَذلِکَ زُیِّنَ لِلْمُسرِفِینَ ما کَانُوا یَعْمَلُونَ» . (2)

«أمَّنْ یُجِیبُ الْمُضطَرَّ إذا دَعاهُ وَ یَکْشِفُ السُّوءَ وَ یَجْعَلُکُم خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أ إِلهٌ مَّعَ اللّهِ قَلِیلاً ما تَذَکَّرُونَ» . (3)

(4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تَعَرَّفْ إلَی اللّهِ فِی الرَّخاءِ یَعرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا ذَکَرَ العبدُ رَبَّهُ فی الرَّخاءِ أنْجاهُ اللّهُ مِن البلاءِ . (6)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی مُناجاتِهِ _: لا تَجعَلْنی مِمَّن یُبطِرُهُ الرَّخاءُ و یَصرَعُهُ البلاءُ ، فلا یَدعُوَکَ إلاّ عِندَ حُلولِ نازِلَةٍ ، و لا یَذکُرَکَ إلاّ عِندَ وُقوعِ جائحَةٍ ، فَیصرَعُ لَکَ خَدَّهُ ، و تُرفَعُ بالمَسألَةِ إلَیکَ یَدُهُ . (7)

1202

پیشدستی در دعا

قرآن :

«چون به آدمی گزندی رسد به پروردگارش روی می آورد و او را می خواند . آن گاه چون به او نعمتی بخشد همه آن دعاها را که پیش از این کرده بود از یاد می برد و برای خدا همتایانی قرار می دهد تا مردم را از طریق او گمراه کند . بگو : اندکی از کفرت بهره مند شو ، که تو از دوزخیانی» .

«چون به آدمی گزندی رسد ، [در همه حال] ما را به دعا می خواند، چه بر پهلو خفته باشد و چه نشسته یا ایستاده و چون آن گزند را از او دور سازیم ، چنان می گذرد که گویی ما را برای دفع آن گزندی که به او رسیده بود هرگز نخوانده است . اعمال اسرافکاران اینچنین در نظرشان آراسته شده است» .

«یا آن که درمانده را چون بخواندش پاسخ می دهد و گرفتاری را او دور می کند و شما را در زمین، جانشین پیشینیان می سازد . آیا معبودی همراه خدا هست؟ چه اندک پند می گیرید» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هنگام آسایش، خود را به خدا بشناسان تا هنگام گرفتاری و سختی، تو را بشناسد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه بنده در روزگار خوشی به یاد پروردگارش باشد ، خداوند او را از بلا می رهاند .

امام زین العابدین علیه السلام_ در مناجات خویش _گفت : مرا از آنان قرار مده که خوشی، سرمستشان می کند و بلا و گرفتاری، از پایشان در می آورد . اینان فقط زمانی تو را می خوانند که گرفتار شوند و تنها هنگامی به یاد تو می افتند که به مصیبتی سخت دچار گردند ؛ در این هنگام در برابر تو به خاک می افتند و دست خواهش به سویت دراز می کنند .

ص :22


1- الزمر : 8 .
2- یونس : 12 .
3- النمل : 62 .
4- (انظر) الزمر: 49 ، یونس: 22 ، العنکبوت: 65 ، الروم: 33 ، لقمان: 32 ، الأنعام: 40 و 41 و 63 ، الإسراء: 67 .
5- بحار الأنوار : 77/87/3 .
6- کنز العمّال : 5899 .
7- بحار الأنوار : 94/130/19 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :یَنبَغی للمُؤمِنِ أن یَکونَ دُعاؤهُ فِی الرَّخاءِ نَحْوا مِن دُعائهِ فِی الشِّدَّةِ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن تَقَدَّمَ فی الدُّعاءِ استُجیبَ لَهُ إذا نَزَلَ بِهِ البَلاءُ ، و قالَتِ المَلائکَةُ : صَوْتٌ مَعروفٌ ، وَ لَم یُحجَبْ عَنِ السَّماءِ ، وَ مَن لَم یَتَقَدَّمْ فی الدُّعاءِ لَم یُستَجَبْ لَهُ إذا نَزَلَ بِهِ البَلاءُ وَ قالَتِ المَلائکَةُ : إنَّ ذَا الصَّوتَ لا نَعرِفُهُ . (2)

عنه علیه السلام :أوْحَی اللّهُ تَبارَکَ و تَعالی إلی داوود علیه السلام : اُذکُرْنی فی سَرَّائکَ أستَجِبْ لَکَ فی ضَرَّائکَ . (3)

امام باقر علیه السلام :سزاوار است که مؤمن هنگام آسایش همان گونه دعا کند که هنگام گرفتاری .

امام صادق علیه السلام :کسی که در دعا کردن پیشدستی کند (همیشه دعا کند نه فقط موقع بلا و گرفتاری) ، هرگاه بلا بر او نازل شود، دعایش اجابت گردد و فرشتگان گویند : صدایی آشناست و از آسمان (درگاه خدا) پوشیده نمانَد . اما کسی که در دعا کردن پیشدستی نکند ، چون بلا به او رسد، دعایش مستجاب نشود و فرشتگان گویند : ما این صدا را نمی شناسیم .

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال به داوود علیه السلام وحی فرمود که : در زمان آسایشت به یاد من باش ، تا من هنگام گرفتاری ات دعای تو را اجابت کنم .

1203 - الحَثُّ عَلَی الدُّعاءِ فی کُلِّ حاجَةٍ
1203 - تشویق به دعاکردن برای هر حاجتی

بحار الأنوار :فیما أوحَی اللّهُ إلی موسی علیه السلام : یا موسی ، سَلْنی کلَّ ما تَحتاجُ إلَیهِ ، حتّی عَلَفَ شاتِکَ ، و مِلحَ عَجینِکَ . (4)

1203

تشویق به دعا کردن برای هر حاجتی

بحار الأنوار :در آنچه خداوند به موسی وحی کرده است : ای موسی! هر چه نیاز داری از من بخواه ، حتّی علوفه گوسفند و نمک خمیرت را .

ص :23


1- الکافی : 2/488/1 .
2- الکافی : 2/472/1 .
3- مکارم الأخلاق : 2/10/1991 .
4- بحار الأنوار : 93/303/39 .

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :سَلُوا اللّهَ عزّ و جلّ ما بدا لَکُم مِن حوائجِکُم حتّی شِسعَ النَّعلِ ؛ فإنّهُ إنْ لَم یُیَسِّرْهُ لَم یَتَیسَّرْ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لِیَسألْ أحدُکُم رَبَّه حاجَتَهُ کُلَّها حتّی یسألَهُ شِسْعَ نَعلِهِ إذا انقَطَعَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :لِیَسألْ أحدُکُم ربَّهُ حاجَتَهُ، حتّی یَسألَهُ المِلحَ و حتّی یَسألَهُ شِسْعَهُ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا تُحَقِّرُوا صَغیرا مِن حَوائجِکُم ؛ فإنّ أحَبَّ المؤمنینَ إلَی اللّهِ تَعالی أسألُهُم. (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :علَیکُم بِالدُّعاءِ ، فإنَّکُم لا تَقَرَّبونَ إلَی اللّهِ بمِثلِهِ ، و لا تَترُکوا صَغیرةً لِصِغَرِها أنْ تَدْعُوا بِها ، إنَّ صاحِبَ الصِّغارِ هو صاحِبُ الکِبارِ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای هر حاجتی که دارید ، حتی اگر بند کفش باشد ، دست خواهش به سوی خداوند عزّ و جلّ دراز کنید؛ زیرا تا او آن را آسان نگرداند آسان [برآورده] نشود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما باید تمام نیازهای خود را از خدا درخواست کند ؛ حتّی اگر بندِ کفشش پاره شد، آن را از خدا بخواهد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر یک از شما باید [همه] حاجت خویش را از پروردگارش بخواهد ، حتّی نمک را از او بخواهد و حتّی بندِ کفش خود را از او بخواهد .

امام باقر علیه السلام :حاجتهای کوچک خود را خرد و کم اهمیت مشمارید ؛ زیرا محبوبترین مؤمنان نزد خداوند متعال کسی است که بیشترین درخواست را داشته باشد .

امام صادق علیه السلام :بر شما باد دعا کردن؛ زیرا با هیچ چیز به مانند دعا، به خدا نزدیک نمی شوید . دعا کردن برای هیچ امر کوچکی را ، به خاطر ناچیز بودنش، رها نکنید ؛ زیرا حاجتهای کوچک نیز به دست همان کسی است که حاجتهای بزرگ به دست اوست .

1204 - الدُّعاءُ مِفتاحُ الإجابَةِ
1204 - دعا، کلید اجابت است

الکتاب :

وَ إذا سَألَکَ عِبادِی عَنِّی فَإنِّی قَرِیبٌ اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعانِ فَلْیَستَجیبُوا لِی وَ لْیُؤمِنوا بِی لَعَلَّهُم یَرْشُدُونَ» . (6)

1204

دعا، کلید اجابت است

قرآن :

«چون بندگان من درباره من از تو بپرسند ، بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم . پس، باید به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا راه راست یابند» .

ص :24


1- بحار الأنوار : 93/295/23 .
2- بحار الأنوار : 93/295/23 .
3- کنز العمّال : 3140 .
4- مکارم الأخلاق : 2/97/2275 .
5- بحار الأنوار : 93/303/39 .
6- البقرة : 186 .

وَ قالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أسْتَجِبْ لَکُم إنَّ الَّذِینَ یَسْتَکبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِینَ» . (1)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی ......... کانَ إذا بَعَثَ نبیّاً قالَ لَهُ : إذا أحزَنَکَ أمرٌ تَکرَهُهُ فادْعُنی أستَجِبْ لَکَ ، و إنّ اللّهَ أعطَی اُمَّتی ذلکَ حیثُ یقولُ : «اُدعُونی أستَجِبْ لکم» . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن فُتِحَ له مِن الدُّعاءِ مِنکُم فُتِحَت لَهُ أبوابُ الإجابَةِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :ما کانَ اللّهُ لِیَفتَحَ لعبدٍ الدُّعاءَ فیُغلِقَ عَنهُ بابَ الإجابةِ ، اللّهُ أکرَمُ مِن ذلکَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أرادَ اللّهُ أن یَستَجِیبَ لعبدٍ أذِنَ لَهُ فی الدُّعاءِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن تَمَنّی شَیئا و هُو للّهِِ عزّ و جلّ رِضا لم یَخرُجْ مِن الدّنیا حتّی یُعْطاهُ . (6)

«پروردگارتان گفت : بخوانید مرا تا شما را پاسخ گویم . آنهایی که از پرستش من کبر می ورزند سرکشی می کنند زودا که با خواری به جهنم درآیند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی ......... هرگاه پیامبری را می فرستاد به او می فرمود : هرگاه امر ناخوشایندی تو را اندوهگین ساخت مرا بخوان، تا پاسخت را بدهم . خداوند این را به امّت من نیز ارزانی داشته است ، آن جا که می فرماید : «مرا بخوانید تا شما را پاسخ گویم» .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از شما که درِ دعا به رویش گشوده شد ، درهای اجابت نیز به رویش گشوده شده است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا را نسزد که درِ دعا را برای بنده ای بگشاید ولی درِ اجابت را به رویش ببندد . خدا کریمتر از آن است که چنین کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند بخواهد که خواهش بنده ای را برآورد، اجازه (توفیق) دعا کردن به او عطا فرماید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که چیزی را آرزو کند و آن چیز مورد رضای خداوند عزّ و جلّ باشد ، از دنیا نرود، تا آن که خداوند آن چیز را بدو عطا فرماید .

ص :25


1- غافر : 60 .
2- قرب الإسناد : 84/277 .
3- کنز العمّال : 3154 .
4- کنز العمّال : 3155 .
5- کنز العمّال : 3156 .
6- الخصال : 4/7 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَنِ استأذَنَ عَلَی اللّهِ أذِنَ لَهُ . (1)

عنه علیه السلام :مَن قَرَعَ بابَ اللّهِ سبحانَهُ فُتِحَ لَهُ . (2)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :ما فَتَحَ اللّهُ عزّ و جلّ علی أحدٍ بابَ مسألةٍ فَخَزنَ عَنهُ بابَ الإجابةِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِ اللّهِ تبارکَ و تَعالی : «ما یَفْتَحِ اللّهُ لِلنّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِکَ لَها» (4) _: الدُّعاءُ . (5)

عنه علیه السلام :الدُّعاءُ کَهفُ الإجابَةِ کما أنّ السَّحابَ کَهفُ المَطَرِ . (6)

عنه علیه السلام :لَیسَ مِن بابٍ یُقرَعُ إلاّ یُوشِکُ أنْ یُفتَحَ لِصاحِبِهِ . (7)

عنه علیه السلام :أکثِرْ مِن الدُّعاءِ ، فإنّهُ مفتاحُ کلِّ رحمةٍ ، و نجاحُ کلِّ حاجةٍ ، و لا یُنالُ ما عِندَ اللّهِ إلاّ بالدُّعاءِ ، و لیسَ بابٌ یَکثُرُ قَرعُهُ إلاّ یُوشِکُ أنْ یُفتَحَ لِصاحِبِهِ . (8)

قرب الإسناد عن البَزَنطیِّ :قلتُ للرِّضا علیه السلام : جُعِلتُ فداکَ ، إنّی قد سألتُ اللّهَ تبارکَ و تعالی حاجةً منذُ کذا و کذا سنةً و قد دَخَلَ قلبی مِن إبطائها شیءٌ ......... فقال لی : أخبِرْنی عنکَ لو أنّی قلتُ قولاً کُنتَ تَثِقُ بِهِ مِنّی ؟ قلتُ : جعلتُ فداکَ ، و إذا لم أثِقْ بقَولِکَ فَبِمَن أثِقُ ؟ ! ......... قالَ : فکُنْ باللّهِ أوثَقَ ، فإنَّک عَلی مَوعِدٍ مِن اللّهِ ، أ لیسَ اللّهُ تبارکَ و تعالی یقولُ: «و إذا سَأَلَکَ عبادِی عَنِّی فَإنِّی قَرِیبٌ اُجیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إذا دَعانِ فَلْیَستَجیبُوا لِی وَ لْیُؤمِنوا بِی لَعَلَّهُم یَرْشُدُونَ» (9) . (10)

امام علی علیه السلام :هر که از خدا [ برای سخن گفتن با او] اجازه بخواهد، خداوند به او اجازه دهد .

امام علی علیه السلام :هر که درِ [رحمت] خدای سبحان را بکوبد، آن در به رویش باز شود .

امام حسن علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ باب مسئلت (دعا) را به روی هیچ کس نگشود، که باب اجابت را به روی او بسته باشد .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «هر رحمتی که خدا بر مردم بگشاید، بازدارنده ای برای آن نیست» _فرمود : آن رحمت، دعاست .

امام صادق علیه السلام :دعا، مخزن اجابت است ، همچنان که ابر مخزن باران است .

امام صادق علیه السلام :هیچ دری نیست که کوبیده شود ، مگر آن که به زودی به روی کوبنده باز گردد .

امام صادق علیه السلام :بسیار دعا کن ؛ زیرا دعا کلید هر رحمتی است و مایه روا شدن هر حاجتی و آنچه نزد خداست جز با دعا به دست نمی آید . هیچ دری نیست که بسیار کوبیده شود، مگر آن که به زودی به روی کوبنده در باز گردد .

قرب الإسناد_ به نقل از بزنطی _: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم : فدایت شوم ، من چند سال است که از خدا حاجتی می خواهم و از تأخیر در اجابتش در دلم شبهه ای پدید آمده است . . . حضرت به من فرمود : بگو بدانم اگر من سخنی به تو بگویم، آیا به آن اعتماد می کنی؟ عرض کردم : فدایت شوم ، اگر به سخن شما اعتماد نکنم، به [سخن] چه کسی اعتماد کنم؟! . . . حضرت فرمود : پس ، به خدا بیشتر اعتماد داشته باش ؛ زیرا خداوند به تو [به اجابت] وعده داده است . مگر نه این که خدای تبارک و تعالی می فرماید : «هرگاه بندگانم درباره من از تو پرسند ، بگو که من نزدیکم و به ندای کسی که مرا بخواند پاسخ می دهم. پس ، باید به ندای من پاسخ دهند و به من ایمان آورند تا راه راست یابند»؟

ص :26


1- غرر الحکم : 8291 .
2- . غرر الحکم : 8292 .
3- بحار الأنوار:78/113/7.
4- . فاطر : 2 .
5- بحار الأنوار : 93/299/31 .
6- بحار الأنوار : 93/295/23 .
7- الکافی : 2/467/3 .
8- . بحار الأنوار: 93/295/23.
9- البقرة : 186.
10- قرب الإسناد : 385/1358 .

1205 - شَرائِطُ استِجابَةِ الدُّعاءِ
1205 - شرایط استجابت دعا

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اِحفَظْ آدابَ الدُّعاءِ ......... فإنْ لَم تَأتِ بشَرطِ الدّعاءِ فلا تَنتَظِر الإجابَةَ ......... و اعلَمْ أنّهُ لَو لَم یَکُنِ اللّهُ أمَرَنا بِالدُّعاءِ لکُنّا إذا أخلَصْنا الدُّعاءَ تَفَضَّلَ علَینا بالإجابَةِ ، فَکَیفَ و قَد ضَمِنَ ذلکَ لِمَن أتَی بِشرائطِ الدُّعاءِ ؟! (1)

1205

شرایط استجابت دعا

امام صادق علیه السلام :آداب دعا را رعایت کن . . . اگر شرایط دعا را به جا نیاوردی، منتظر اجابت مباش . . . و بدان که اگر خدا ما را به دعا کردن فرمان نداده بود، ولی ما خالصانه او را می خواندیم ، باز از روی فضل و کرم اجابت می کرد ، پس، چه رسد به این که خودش اجابت دعای کسی را که شرایط آن را به جا آورد ضمانت کرده است .

ص :27


1- بحار الأنوار : 93/322/36 .

1206 - أهَمُّ شَرائِطِ الاستِجابَةِ
1206 - مهمترین شرایط استجابت دعا

1 _ المعرفةُ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یقولُ اللّهُ عزّ و جلّ : مَن سَألَنی و هو یَعلَمُ أنّی أضُرُّ و أنفَعُ أستَجِیبُ لَهُ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و قَد سَألَهُ قومٌ : نَدعو فلا یُستَجابُ لَنا ؟! _: لأنَّکُم تَدعونَ مَن لا تَعرِفونَهُ . (2)

عنه علیه السلام_ فی قَولِهِ : «فَلْیَستَجِیبُوا لِی وَ لْیُؤْمِنُوا بِی» (3) _: یَعلَمُونَ أنِّی أقدِرُ عَلَی أنْ اُعطِیَهُم ما یَسألُونِّی . (4)

(5)

2 _ العملُ بما تقتضیهِ المعرفةُ

الکتاب :

یا بَنِی إِسْرائیلَ اذْکُرُوا نِعْمَتِیَ الَّتِی أنعَمْتُ عَلَیکُم وَ أوْفُوا بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُم و إیّایَ فارْهَبونِ» . (6)

الحدیث :

بحار الأنوار :فِیما أوحَی اللّهُ إلی موسی علیه السلام : یا موسی ، اُدْعُنی بِالقَلبِ النَّقِیِّ و اللِّسانِ الصّادقِ . (7)

1206

مهمترین شرایط استجابت دعا

1 _ شناخت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عزّ و جلّ می فرماید : هر کس با آگاهی از این نکته که سود و زیان به دست من است ، از من چیزی بخواهد، اجابتش می گویم .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به گروهی که از ایشان پرسیدند : چرا ما دعا می کنیم اما مستجاب نمی شود؟ _فرمود : چون کسی را می خوانید که نمی شناسیدش.

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «پس ، دعوت مرا اجابت کنند و به من ایمان آورند» _فرمود : یعنی بدانند که من می توانم آنچه را از من می خواهند به آنان بدهم .

2 _ عمل کردن به مقتضای شناخت

قرآن :

«ای بنی اسرائیل ! نعمتی را که به شما ارزانی داشتم ، به یاد بیاورید و به عهد من وفا کنید تا به عهد شما وفا کنم و از من بترسید» .

حدیث :

بحار الأنوار :خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود که: ای موسی! مرا با دل پاک و زبان راست بخوان .

ص :28


1- عدّة الداعی : 131 .
2- بحار الأنوار : 93/368/4 .
3- البقرة : 186 .
4- بحار الأنوار : 93/323/37 .
5- (انظر) الدعاء : باب 1215 ، حدیث 5938 .
6- البقرة : 40 .
7- بحار الأنوار : 93/341/11 .

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدَّاعی بلا عَمَلٍ کالرّامِی بِلاَ وَتَرٍ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :یَکْفِی مِن الدُّعاءِ مَعَ البِرِّ ما یَکفِی الطعامَ مِن المِلْحِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عن قولِ اللّهِ تَعالی: «أُدْعُونِی أسْتَجِبْ لَکُم» (3) فما بالُنا نَدعو فلا نُجابُ ؟ _: لأنَّ قُلوبَکُم خانَتْ بِثَمانی خصالٍ : أوّلُها أنَّکُم عَرَفتُمُ اللّهَ فلَم تُؤَدُّوا حَقَّهُ کما أوجَبَ علَیکُم، فما أغنَتْ عنکُم مَعرِفَتُکُم شَیئا ......... فأیُّ دُعاءٍ یُستَجابُ لَکُم مَع هذا و قد سَدَدْتُم أبوابَهُ و طُرُقَهُ؟! (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ أیضا _: لأنّکُم لا تَفونَ للّهِِ بِعَهْدِهِ و أنّ اللّهَ یقولُ : «أوْفُوا بِعَهْدِی أُوْفِ بِعَهْدِکُم» ، و اللّهِ لَو وَفَیْتُم للّهِِ لَوَفی اللّهُ لَکُم . (5)

عنه علیه السلام :إنَّ العبدَ إذا دَعا اللّهَ تَبارَکَ و تَعالی بِنِیَّةٍ صادِقَةٍ و قَلبٍ مُخلِصٍ اُستُجِیبَ لَهُ بعدَ وَفائهِ بِعَهدِ اللّهِ عزّ و جلّ ، و إذا دَعا اللّهَ عزّ و جلّ لِغَیرِ نِیَّةٍ و إخلاصٍ لم یُستَجَبْ لَهُ ، أ لَیسَ اللّهُ تَعالی یقولُ : «وَ أوْفُوا بِعَهْدِی اُوفِ بِعَهْدِکُم» ؟ فَمَن وَفَی اُوفِیَ لَه . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که دعا کند و عمل نکند ، مانند کسی است که با کمانِ بی زه، تیر اندازد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به مقداری که نمک برای غذا لازم است، دعا کردن با کار نیک لازم است.

امام علی علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که خداوند فرموده است : «مرا بخوانید ، اجابتتان می کنم»، پس، چرا دعا می کنیم ولی دعایمان اجابت نمی شود _فرمود : زیرا دلهای شما هشت خیانت کرده است : نخستین آنها این است که شما خدا را شناختید اما حقّ او را چنان که بر شما واجب کرده است ادا نکردید ؛ بنا بر این ، شناخت شما به کارتان نیامد . . . وقتی درها و راههای دعا را بسته اید چه دعایی از شما مستجاب می شود؟!

امام صادق علیه السلام_ نیز در پاسخ به همین پرسش _فرمود : زیرا شما به عهد و پیمان خدا وفا نمی کنید . خداوند می فرماید : «به عهد من وفا کنید به عهد شما وفا می کنم» . به خدا قسم اگر به عهدتان با خدا وفا می کردید، خداوند به عهدش با شما وفا می کرد .

امام صادق علیه السلام :هرگاه بنده با نیّتی راست و درست، و دلی با اخلاص ، خداوند تبارک و تعالی را بخواند و به عهد خداوند عزّ و جلّ نیز وفا کند، دعایش مستجاب می شود. اما اگر خداوند عزّ و جلّ را بدون نیّت و اخلاص بخواند، دعایش اجابت نشود . مگر نه این که خداوند متعال می فرماید : «به عهد من وفا کنید، به عهد شما وفا می کنم» ؟ پس کسی که وفا کند، وفا بیند .

ص :29


1- بحار الأنوار : 93/312/17 .
2- بحار الأنوار : 93/305/1 .
3- . غافر : 60 .
4- أعلام الدین : 269 ، انظر تمام الحدیث .
5- بحار الأنوار : 93/368/3 .
6- الاختصاص : 242 .

3 _ طِیبُ القلب

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :خَیرُ الدُّعاءِ ما صَدَرَ عن صَدرٍ تَقیٍّ و قَلبٍ نَقِیٍّ . (1)

4 _ طِیبُ المَکسَبِ

بحار الأنوار :فی الحدیث القدسیِّ : فمِنکَ الدُّعاءُ و عَلَیَّ الإجابةُ ، فلا تُحجَبُ عنّی دَعوَةٌ إلاّ دعوةُ آکِلِ الحرامِ . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ العبدَ لَیَرفَعُ یَدَهُ إلی اللّهِ و مَطعَمُهُ حَرامٌ، فکیفَ یُستَجابُ لَهُ و هذا حالُهُ ؟! (3)

عنه صلی الله علیه و آله_ لِمَن قالَ لَهُ : اُحِبُّ أنْ یُستَجابَ دُعائی _: طَهِّرْ مَأکَلَکَ و لا تُدخِلْ بَطنَکَ الحَرَامَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :أطِبْ کَسبَکَ تُستَجَبْ دَعوَتُکَ ، فإنَّ الرّجلَ یَرفَعُ اللُّقْمَةَ إلی فِیهِ (حَراما) (5) فما تُستَجابُ له دَعوَةٌ أربَعینَ یوما . (6)

3 _ پاکی دل

امام علی علیه السلام :بهترین دعا، دعایی است که از سینه ای پرهیزگار و دلی پاک برخیزد .

4 _ پاکی درآمد

بحار الأنوار :در حدیث قدسی آمده است : از تو دعا کردن است و از من اجابت نمودن ؛ هیچ دعایی از من پوشیده و در حجاب نماند، مگر دعای حرام خوار .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا بنده دستش را [برای دعا] به درگاه خدا بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است ؛ با چنین حالی ، چگونه دعایش مستجاب شود ؟

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به کسی که عرض کرد : دوست دارم دعایم پذیرفته شود _فرمود : خوراکت را پاک گردان و حرام وارد شکمت مکن.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :درآمدت را پاک کن تا دعایت مستجاب شود؛ زیرا هرگاه آدمی لقمه[ای حرام] به دهان خود ببرد تا چهل روز دعایی از او پذیرفته نمی شود .

ص :30


1- تنبیه الخواطر : 2/154 .
2- بحار الأنوار : 93/373/16 .
3- إرشاد القلوب : 149 .
4- عدّة الداعی : 128 .
5- ما بین القوسین أثبتناه من بحار الأنوار : 93/358/16 نقلاً عن المصدر .
6- مکارم الأخلاق : 2/20/2045 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن سَرَّهُ أن یُستَجابَ دُعاؤهُ فَلیُطَیِّبْ کَسبَهُ . (1)

عنه علیه السلام :إذا أرَادَ أحدُکُم أن یُستَجابَ لَهُ فَلیُطَیِّبْ کَسبَهُ و لْیَخرُجْ مِن مَظالِمِ الناسِ ، و إنَّ اللّهَ لا یُرفَعُ إلَیهِ دُعاءُ عبدٍ و فی بَطنِهِ حرامٌ أو عندَهُ مَظلِمَةٌ لِأحَدٍ مِن خَلقِهِ . (2)

الدعوات :رُویَ أنّ موسی علیه السلام رَأی رَجُلاً یَتَضرَّعُ تَضَرُّعا عظیما ، و یَدعو رافعا یَدیهِ و یَبتَهِلُ ، فَأوحَی اللّهُ إلی موسی علیه السلام : لو فَعَلَ کذا و کذا لَما اُسْتُجیبَ دُعاؤهُ ، لأنَّ فی بطنِهِ حراما ، و علی ظَهرِهِ حراما ، و فی بیتِهِ حراما . (3)

5 _ حضورُ القلبِ و رقّتُهُ عِندَ الدُّعاءِ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اِعلَموا أنّ اللّهَ لا یَستجیبُ دُعاءً مِن قلبٍ غافِلٍ لاهٍ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :اِعلَموا أنّ اللّهَ لا یَقبلُ دعاءً مِن قلبٍ غافِلٍ . (5)

امام صادق علیه السلام :هر که دوست دارد دعایش مستجاب گردد، باید کسب و کار خود را پاک گرداند .

امام صادق علیه السلام :هر یک از شما که می خواهد دعایش مستجاب شود درآمد خود را پاک کند و حقّ مردم را بپردازد . دعای هیچ بنده ای که مال حرامی در شکمش باشد یا مظلمه کسی به گردنش باشد ، به درگاه خدا بالا نمی رود .

الدعوات :روایت شده است که موسی علیه السلام مردی را دید که به شدّت زاری می کند و دستهایش را به سوی آسمان بالا برده، دعا و تضرّع می کند . پس، خداوند به موسی علیه السلام وحی کرد : اگر او چنین و چنان هم می کرد دعایش مستجاب نمی شد ؛ زیرا در شکمش [خوراک] حرام جای دارد و بر پشتش حرام و در خانه اش حرام .

5 _ حضور و رقّت قلب در هنگام دعا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که خداوند ، دعایی را که از دلی غافل و بی خبر باشد نمی پذیرد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که خداوند از دلِ غافل، دعایی را نمی پذیرد .

ص :31


1- بحار الأنوار : 93/373/16 .
2- بحار الأنوار : 93/321/31 .
3- الدعوات : 24/34 .
4- بحار الأنوار : 93/321/31 .
5- أعلام الدین : 295 .

عنه صلی الله علیه و آله_ و قد سُئلَ عنِ اسمِ اللّهِ الأعظمِ _: کُلُّ اسمٍ مِن أسماءِ اللّهِ أعظَمُ ، فَفَرِّغْ قَلبَکَ مِن کُلِّ ما سِواهُ و ادْعُهُ بِأیِّ اسمٍ شِئتَ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :اغتَنِموا الدُّعاءَ عند الرِّقَّةِ فإنَّها رحمةٌ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَقبَلُ اللّهُ دُعاءَ قَلبٍ لاهٍ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ لا یَستَجِیبُ دُعاءً بِظَهرِ قلبٍ ساهٍ ، فإذا دَعَوتَ فَأقبِلْ بقلبِکَ ، ثمّ استَیقِنْ بالإجابَةِ . (4)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ لا یَستَجِیبُ دُعاءً بظَهرِ قلبٍ قاسٍ . (5)

عنه علیه السلام :إذا اقشَعَرَّ جِلدُکَ و دَمَعَتْ عَیناکَ و وَجِلَ قلبُکَ فَدُونَکَ دُونَکَ فقد قُصِدَ قَصدُکَ . (6)

عنه علیه السلام :إذا رَقَّ أحدُکُم فَلیَدعُ ، فإنَّ القلبَ لا یَرِقُّ حَتّی یَخلُصَ (7) . (8)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به این پرسش که اسم اعظم خدا چیست _فرمود : همه اسمهای خدا اعظمند . پس ، دل خود را از هر چه جز اوست خالی گردان و آن گاه به هر نامی که خواهی بخوانش .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعا کردن را هنگام رقّت قلب غنیمت شمرید که رقّت قلب ، رحمت است .

امام علی علیه السلام :خداوند دعای دلِ غافل را نمی پذیرد .

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ دعایی را که از دلی غافل و بی توجه سرزند، اجابت نمی کند . پس ، هرگاه دعا کردی، با دلت [به خدا] روی آر، و یقین بدان که در این صورت دعایت مستجاب می شود .

امام صادق علیه السلام :خداوند دعایی را که از پشت قلب با قساوت برخیزد مستجاب نمی کند .

امام صادق علیه السلام :هر زمان که بدنت به لرزه درآمد و چشمانت گریان شد و دلت تپیدن گرفت، آن لحظه را [برای دعا کردن ]غنیمت شمار که به خواسته ات عنایت شده است .

امام صادق علیه السلام :هر زمان که به یکی از شما رقّت قلب دست داد ، دعا کند ؛ زیرا قلب تا خالص و پاک نشود رقّت نمی یابد .

ص :32


1- بحار الأنوار : 93/322/36 .
2- الدعوات : 30/60 .
3- بحار الأنوار : 93/314/19 .
4- الکافی : 2/473/1 .
5- الکافی : 2/474/4 .
6- بحار الأنوار : 93/344/5 .
7- الکافی : 2/477/5 .
8- و یأتی ما یناسب هذا الباب .

1207 - مَوانِعُ الإجابَةِ
1207 - موانع اجابت دعا

1 _ الذنب

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ العبدَ یسألُ اللّهَ الحاجةَ فیکونُ من شَأنِهِ قضاؤها إلی أجلٍ قریبٍ أو إلی وقتٍ بَطیءٍ ، فیُذنِبُ العبدُ ذنبا فیقولُ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی للمَلَکِ : لا تَقضِ حاجَتَهُ و احرِمْهُ إیَّاها ، فإنَّهُ تَعَرَّضَ لِسَخَطی و استَوجَبَ الحِرمانَ مِنّی . (1)

(2)

2 _ الظُّلمُ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ أوحی إلی عیسَی بنِ مَریَمَ علیه السلام : قُلْ لِلمَلإ مِن بَنی إسرائیلَ ......... إنّی غَیرُ مُستَجِیبٍ لِأحَدٍ مِنکُم دَعوَةً و لِأحَدٍ من خَلْقی قِبَلَهُ مَظلِمَةٌ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یَقولُ : وَ عِزَّتی وَ جَلالی ، لا اُجِیبُ دَعوَةَ مَظلومٍ دَعانی فی مَظلِمَةٍ ظُلِمَها و لأحدٍ عندَهُ مثلُ تِلک المَظلِمَةِ . (4)

عنه علیه السلام :إذا ظُلِمَ الرَّجُلُ فَظَلَّ یَدعو عَلی صاحِبِهِ، قال اللّهُ جَلَ جلالُهُ : إنَّ هاهُنا آخَرَ یَدعو عَلَیکَ ، یَزعُمُ أنّکَ ظَلَمتَهُ ، فإنْ شِئتَ أجَبتُکَ و أجَبتُ عَلَیکَ ، و إنْ شِئتَ أخَّرتُکُما فَیُوسِعُکُما عَفْوی . (5)

1207

موانع اجابت دعا

1 _ گناه

امام باقر علیه السلام :[گاه] بنده حاجتی را از خداوند می خواهد و از شأن خداست که آن را در آینده ای نزدیک یا با تأخیر برآورده سازد ؛ اما بنده بعدا مرتکب گناهی می شود . پس، خداوند تبارک و تعالی به فرشته می گوید : حاجت او را بر میاور و او را از آن محروم گردان ؛ زیرا او خود را در معرض خشم من نهاد و مستوجب محرومیت از سوی من شد .

2 _ ستم

امام علی علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ به عیسی بن مریم علیه السلام وحی فرمود : به اشراف بنی اسرائیل بگو : . . . من دعای هیچ یک از شما و هیچ یک از کسانی را که مظلمه ای به گردن دارند اجابت نمی کنم .

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ می فرماید: سوگند به عزّت و جلالم که نفرین ستمدیده ای را در حقّ ستم کننده بدو اجابت نمی کنم اگر خود نسبت به دیگری چنان ستمی را روا داشته است .

امام صادق علیه السلام :هر گاه مردی ستم بیند و به نفرین ستمگرِ خود پردازد ، خداوند عزّ و جلّ فرماید : کس دیگری هم هست که می گوید تو به او ستم کرده ای و تو را نفرین می کند ؛ اگر می خواهی نفرین هر دوی شما را مستجاب کنم، و اگر می خواهی به تأخیر اندازم، تا مشمول عفوم شوید .

ص :33


1- بحار الأنوار : 73/329/11 .
2- (انظر) الدعاء : باب 1213 . الذنب : باب 1387 .
3- الخصال : 337/40 .
4- بحار الأنوار : 75/312/20 .
5- الأمالی للصدوق : 396/509 .

بحار الأنوار :فیما وَعَظَ اللّهُ بِهِ عیسی علیه السلام : یا عیسی ، قُلْ لِظَلَمَةِ بَنی إسرائیلَ : لا تَدعُونی و السُّحتُ تحتَ أقدامِکُم و الأصنامُ فی بُیوتِکُم ، فإنّی آلَیتُ أن اُجِیبَ مَن دَعانی ، و إنَّ إجابَتی إیَّاهُم لَعنٌ لَهُم حَتّی یَتَفَرَّقوا . (1)

(2)

3 _ مُناقَضَةُ المسألة لِلحِکمَة

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ کَرَمَ اللّهِ سُبحانَهُ لا یَنقُضُ حِکمَتَهُ ، فَلِذلِکَ لا یَقَعُ الإجابَةُ فی کُلِّ دَعوَةٍ (3) . (4)

بحار الأنوار :از جمله اندرزهای خداوند متعال به عیسی علیه السلام است که : ای عیسی! به ستمگران بنی اسرائیل بگو : در حالی که زیر پاهای شما حرام قرار دارد و در خانه هایتان بت ، مرا مخوانید ؛ زیرا من سوگند خورده ام که هر کس مرا بخواند پاسخش را بدهم، و پاسخ من به آنان، تا زمانی که [از محفل دعا] پراکنده شوند ، نفرین کردن بر ایشان است .

3 _ ناسازگاری درخواست، با حکمت خداوند

امام علی علیه السلام :کرم خدای سبحان حکمتش را نقض نمی کند ؛ از این روست که هر دعایی مستجاب نمی شود . (5)

ص :34


1- بحار الأنوار : 93/373/16 .
2- (انظر) الدعاء : باب 1213 .
3- غرر الحکم : 3478 .
4- قال ابن سینا : سبب إجابة الدعاء توافی الأسباب معا لحکمة إلهیّة ، و هو أن یتوافی سبب دعاء رجل فیما یدعو فیه ، و سبب وجود ذلک الشیء معا عن الباری . فإن قیل : فهل یصحّ وجود ذلک الشیء من دون الدعاء ، و موافاته لذلک الدعاء ؟ قلنا : لا ، لأنّ علّتهما واحدة ، و هو الباری الذی جعل سبب وجود ذلک الشیء الدعاء ، کما جعل سبب صحّة المریض شرب الدواء ، و ما لم یشرب الدواء لم یصحّ ، و کذلک الحال فی الدّعاء . و موافاة ذلک الشیء فلحکمةٍ ما توافیا معا علی حسب ما قدّر و قضی ، فالدّعاء واجب و توقّع الإجابة واجب ......... . (بحار الأنوار : 93/361/23 ، انظر تمام الکلام) .
5- ابن سینا می نویسد : علت اجابت دعا تلاقی و توافق اسباب و علل است با هم، بنا به حکمتی الهی ، به این معنا که دعای کسی که درباره چیزی دعا می کند و سبب تحقق آن چیز از سوی آفریدگار با هم تلاقی می کنند. بنا بر این ، اگر سؤال شود : آیا ممکن است آن چیز بدون دعا و توافق و سازگاری اش با دعا تحقق پیدا کند؟ می گوییم : خیر ؛ زیرا آن دو علت، یکی است و آن، آفریدگاری است که سبب هستی یافتن آن چیز را دعا قرار داده است. همچنان که سبب سالم شدن بیمار را خوردن دارو قرار داده است و تا بیمار دارو مصرف نکند، بهبود نمی یابد ، دعا نیز این گونه است . چیزی که برای تحقق یافتنش دعا می کنیم ، بنا به حکمتی ، بر حسب قضا و قدر الهی با علت وجودی آن چیز تلاقی می کند. پس ، دعا کردن لازم است و انتظار اجابت دعا نیز ضروری است . . . .

1208 - آدابُ الدُّعاءِ
1208 - آداب دعا کردن

1 _ البَسْمَلَةُ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا یُرَدُّ دُعاءٌ أوَّلُهُ بِسمِ اللّهِ الرّحمنِ الرَّحیمِ . (1)

2 _ التَّمجید

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ کُلَّ دُعاءٍ لا یَکونُ قَبلَهُ تَمجیدٌ فَهُوَ أبتَرُ . (2)

بحار الأنوار عن مُحمّدِ بنِ مُسلمٍ عن الإمامِ الصّادقِ علیه السلام :إنَّ فی کِتابِ أمیرِ المُؤمِنینَ علیه السلام : إنَّ المِدحَةَ قَبلَ المَسألَةِ ، فإذا دَعَوتَ اللّهَ عزّ و جلّ فَمَجِّدْهُ . قالَ : قلتُ : کَیفَ اُمَجِّدُهُ ؟ قالَ : تَقولُ : یا مَن هُوَ أقرَبُ إلَیَّ مِن حَبلِ الوَریدِ ، یا مَن یَحولُ بَینَ المَرءِ و قَلبِهِ ، یا مَن هُوَ بِالمَنظَرِ الأعلی ، یا مَن لَیسَ کَمِثلِهِ شَیءٌ . (3)

1208

آداب دعا کردن

1 _ بسم اللّه گفتن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعایی که با بسم اللّه الرحمن الرحیم آغاز گردد رد نمی شود .

2 _ تمجید خداوند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر دعایی که پیش از آن ستایش [خدا ]نشود نا فرجام است .

بحار الأنوار_ به نقل از محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام _: در کتاب امیر المؤمنین علیه السلام آمده است: ستایش پیش از خواهش . پس ، هرگاه خداوند عزّ و جلّ را خواندی [ابتدا ]او را تمجید کن . عرض کردم: چگونه تمجیدش کنم؟ حضرت فرمود : می گویی : ای کسی که از رگ گردن به من نزدیکتری ، ای کسی که میان انسان و دلش حائل می شوی ، ای کسی که در بالاترین چشم اندازی، ای کسی که مثل و مانندی نداری .

ص :35


1- الدعوات : 52/131 .
2- بحار الأنوار : 93/317/21 .
3- بحار الأنوار : 93/315/20 .

3 _ الصَّلاةُ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِه

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :صَلاَتُکُم عَلَیَّ إجابَةٌ لِدُعائکُم و زَکاةٌ لِأعمالِکُم . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کُلُّ دُعاءٍ مَحجوبٌ عَنِ السَّماءِ حَتّی یُصَلّی عَلی مُحَمَّدٍ وَعَلی آلِ مُحَمَّدٍ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا یَزالُ الدُّعاءُ مَحجوبا حَتّی یُصَلّی عَلی مُحَمَّدٍ و عَلی آلِ مُحَمَّدٍ . (3)

عنه علیه السلام :مَن کانَت لَهُ حاجَةٌ إلی اللّهِ عزّ و جلّ فَلْیَبدَأ بِالصَّلاةِ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِهِ ، ثُمَّ یَسألْ حاجَتَهُ ، ثُمَّ یَختِمْ بِالصَّلاةِ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ ، فإنَّ اللّهَ عزّ و جلّ أکرَمُ مِن أن یَقبَلَ الطَّرَفَینِ و یَدَعَ الوَسَطَ إذ کانَتِ الصَّلاةُ عَلی مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ لا تُحجَبُ عَنهُ . (4)

4 _ الاِستِشفاعُ بِالصَّالِحینَ

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ للّهِِ رُسُلاً مُسْتَعلِنِینَ و رُسُلاً مُستَخْفِینَ ، فإذا سَألتَهُ بِحَقِّ المُستَعْلِنِینَ فَسَلْهُ بِحَقِّ المُستَخْفِینَ . (5)

3 _ صلوات بر محمّد و خاندانش

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :صلوات فرستادن شما بر من ، دعای شما را مستجاب می گرداند و زکات (مایه پاکیزگی) اعمال شماست .

امام علی علیه السلام :هر دعایی ، تا در آن بر محمّد و آل محمّد، صلوات فرستاده نشود ، از [ورود به ]آسمان ممنوع است .

امام صادق علیه السلام :دعا پیوسته در حجاب است تا آن گاه که بر محمّد و بر خاندان محمّد صلوات فرستاده شود .

امام صادق علیه السلام :هر که می خواهد از خداوند عزّ و جلّ حاجتی طلب کند ، به صلوات فرستادن بر محمّد و خاندان او آغاز نماید ، سپس حاجتش را بخواهد و در پایان نیز بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستد ؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ کریمتر از آن است که آغاز و انجام دعا را بپذیرد و وسط را وا گذارد ؛ چرا که صلوات بر محمّد و آل محمّد از خداوند پوشیده نمی ماند .

4 _ شفیع قرار دادن صالحان

امام صادق علیه السلام :همانا خداوند را فرستادگانی آشکار و فرستادگانی پنهان است . پس، هر گاه به حقِّ فرستادگانِ آشکار خدا از او چیزی خواستی به حقِّ فرستادگانِ پنهانش نیز بخواه .

ص :36


1- بحار الأنوار: 94/54/22.
2- . کنز العمّال : 3988 .
3- الکافی : 2/491/1 .
4- . مکارم الأخلاق:2/19/2040.
5- بحار الأنوار : 93/311/13 .

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إذا کانَت لَکَ حاجَةٌ إلی اللّهِ فَقُل : اللّهُمَّ إنّی أسألُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ و عَلِیٍّ ، فَإنّ لَهُما عِندَکَ شَأنا مِنَ الشَّأنِ . (1)

الدعوات :فی دُعائهِم علیهم السلام : اللّهُمَّ إنْ کانَت ذُنُوبی قَد أخلَقَتْ وَجْهی عِندَکَ و حَجَبَتْ دُعائی عَنکَ فَصَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ، و استَجِبْ لی یا رَبِّ بِهِم دُعائی . (2)

5 _ الإِقرارُ بِالذَّنب

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّما هِیَ المِدحَةُ ، ثُمَّ الإقرارُ بِالذَّنبِ ، ثُمَّ المَسألَةُ . (3)

6 _ التَّضرُّعُ و الاِبتِهالُ

بحار الأنوار :فِیما أوحَی اللّهُ إلی موسی علیه السلام : یا موسی ، کُنْ إذا دَعَوتَنِی خائفا مُشفِقا وَجِلاً ، و عَفِّرْ وَجهَکَ فی التُّرابِ ، و اسجُد لی بِمَکارِمِ بَدَنِکَ ، و اقنُتْ بَینَ یَدَیَّ فی القِیامِ ، و ناجِنی حَیثُ تُناجِینی بِخَشیَةٍ من قَلبٍ وَجِلٍ . (4)

بحار الأنوار :فیما وَعَظَ اللّهُ بِهِ عیسی علیه السلام : یا عیسی ، اُدعُنی دُعاءَ الحَزینِ الغَریقِ الّذی لَیسَ لَهُ مُغِیثٌ ......... و لا تَدْعُنی إلاَّ مُتَضَرِّعا إلَیَّ و هَمُّکَ هَمّاً واحِدا ، فَإنَّکَ مَتی تَدْعُنی کَذلِکَ أجَبتُکَ . (5)

امام کاظم علیه السلام :هرگاه خواستی از خداوند حاجتی طلب کنی ، بگو : خدایا! به حقّ محمّد و علی از تو مسئلت می کنم ؛ زیرا آن دو را نزد تو منزلتی است .

الدعوات :در دعای معصومان علیهم السلام آمده است : خدایا! اگر گناهان من، آبروی مرا نزد تو برده و دعایم را از تو محجوب کرده است ، پس، بر محمّد و خاندان محمّد صلوات فرست و به آبروی آنان ، ای پروردگار من ، دعایم را اجابت فرما .

5 _ اعتراف به گناه

امام صادق علیه السلام :[در دعا] ابتدا باید خدا را ستود ، سپس به گناه اعتراف نمود و آن گاه حاجت خواست .

6 _ تضرّع و ابتهال (6)

بحار الأنوار :خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود که : ای موسی! هرگاه مرا می خوانی ، ترسان و هراسان و بیمناک باش و چهره بر خاک بگذار و با اعضای شریف بدنت در برابرم سجده کن و در پیشگاه من با خواری و فروتنی بِایست و هرگاه با من راز و نیاز می کنی ، با دلی هراسان و ترسان، راز و نیاز کن .

بحار الأنوار :از جمله اندرزهای خداوند متعال به عیسی علیه السلام است که : ای عیسی! مرا چون شخص اندوهگین و در حال غرق که فریادرسی ندارد ، بخوان . . . مرا جز با خواری و زاری و خلوص مخوان ، که هر گاه با چنین حالی مرا بخوانی اجابتت کنم .

ص :37


1- الدعوات : 51/127 .
2- الدعوات : 30/62 .
3- بحار الأنوار : 93/318/23 .
4- بحار الأنوار : 93/305/1 .
5- بحار الأنوار : 93/314/19 .
6- تضرّع به معنای خضوع و خاکساری و فروتنی و اصرار در خواهش است ، و ابتهال نیز به معنای دعا کردن با سماجت و خلوص نیّت است و به همان معانی تضرّع هم آمده است _ م .

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :کانَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَرفَعُ یَدَیهِ إذا ابتَهَلَ و دَعا کَما یَستَطعِمُ المِسکینُ . (1)

7 _ أن یُصَلِّیَ رَکعَتَینِ

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ رَجُلاً دَخَلَ المَسجِدَ فَصَلّی رَکعَتَینِ ثُمَّ سَألَ اللّهَ عزّ و جلّ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أعجَلَ العبدُ رَبَّهُ . و جاءَ آخَرُ فَصَلّی رَکعَتَینِ ثُمَّ أثْنی عَلَی اللّهِ عزّ و جلّ و صَلّی عَلَی النَّبیِّ وَ آلِهِ ، فَقالَ صلی الله علیه و آله : سَلْ تُعطَ . (2)

عنه علیه السلام :مَن تَوَضَّأ فَأحسَنَ الوُضوءَ ، ثُمَّ صَلّی رَکعَتَینِ ، فَأتَمَّ رُکوعَهُما وَ سُجودَهُما ، ثُمَّ سَلَّمَ ، و أثنی عَلَی اللّهِ عزّ و جلّ و عَلی رَسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، ثُمَّ سَألَ حاجَتَهُ ، فَقَد طَلَبَ فی مَظانِّهِ ، وَ مَن طَلَبَ الخَیرَ فی مَظانِّهِ لَم یَخِبْ . (3)

امام حسین علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله در هنگام ابتهال و دعا مانند بینوایی که غذا می طلبد ، دستانش را بالا می برد .

7 _ به جا آوردن دو رکعت نماز

امام صادق علیه السلام :مردی وارد مسجد شد و دو رکعت نماز خواند و سپس از خداوند عزّ و جلّ درخواست کرد . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : این بنده از پروردگارش زود خواهش کرد . مرد دیگری آمد و دو رکعت نماز خواند و سپس خداوند عزّ و جلّ را ثنا گفت و بر پیامبر و خاندانش درود فرستاد . در این هنگام رسول خدا صلی الله علیه و آله [به او ]فرمود : [اکنون] بخواه ، که به تو داده می شود .

امام صادق علیه السلام :هرکه درست وضو بگیرد و دو رکعت نماز بگزارد و رکوع و سجود آنها را به طور کامل به جا آورد ، سپس سلام گوید و خداوند عزّ و جلّ و رسول خدا را مدح کند و آن گاه حاجتش را بخواهد هر آینه آن را در جای خود جسته است و هر که خیر را در جایگاهش بجوید ناکام برنگردد .

ص :38


1- مکارم الأخلاق : 2/8/1981 .
2- بحار الأنوار : 93/315/21 .
3- بحار الأنوار : 93/314/20 .

8 _ أنْ لا یَستَصغِرَ شَیئا مِنَ الدُّعاءِ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی أخْفی ......... إجابَتَهُ فی دَعوَتِهِ ، فَلا تَستَصغِرَنَّ شَیئا مِن دُعائهِ ، فَرُبَّما وَافَقَ إجابَتَهُ و أنتَ لا تَعلَمُ . (1)

9 _ أنْ لا یَستَکثِرَ مَطلوبَهُ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ یَقولُ : ......... وَ لَو أنَّ قُلوبَ عِبادِی اجتَمَعَتْ عَلی قَلبِ أسعَدِ عَبدٍ لی ما زَادَ ذلِکَ إلاّ مِثلَ إبْرَةٍ جاءَ بِها عَبدٌ مِن عِبادِی فَغَمَسَها فی بَحرٍ ، و ذلِکَ أنَّ عَطائی کَلامٌ ، و عُدَّتی کَلامٌ ، و إنّما أقولُ لِلشَّیءِ : کُنْ ، فَیَکونُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ تَعالی : لَو أنَّ أوّلَکُم و آخِرَکُم و حَیَّکُم و مَیِّتَکُم و رَطْبَکُم و یابِسَکُمُ اجتَمَعوا فَتَمَنَّی کُلُّ واحِدٍ ما بَلَغَتْ اُمنِیَّتُهُ فَأعطَیتُهُ لَم یَتَبَیّنْ ذلِکَ فی مُلکی . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :أوحَی اللّهُ إلی بَعضِ أنبِیائهِ : ......... لو أنَّ أهلَ سَبعَ سَماواتٍ و أرَضِینَ سَألونی جَمیعا و أعطیتُ کُلَّ واحدٍ مِنهُم مَسألَتَهُ ما نَقَصَ ذلک من مُلْکی مثلَ جَناحِ البَعوضَةِ ، و کیفَ یَنقُصُ مُلْکٌ أنا قَیِّمُهُ ؟ ! (4)

8 _ کوچک نشمردن هیچ دعایی

امام علی علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی . . . اجابت خود را در دل دعا پنهان کرده است . پس هیچ دعایی را کوچک مشمار ؛ زیرا بسا که اجابت شود و تو ندانی .

9 _ بسیار نشمردن خواسته

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند می فرماید : ......... اگر دلهای [همه] بندگانم آرزویی همچون آرزوی دل خوش بخت ترین بنده مرا بکنند [و من آرزوی آنان را برآورم ]این آرزوها همچون سوزنی است که بنده ای از بندگان من ، آن را در آب دریا فرو برد ؛ زیرا عطای من با یک کلام است و ابزار من نیز یک کلام و آن به این است که من به چیزی بگویم: «هست شو» هست می شود (به محض این که هستی یافتنِ چیزی را اراده کنم هستی می یابد).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال فرموده است: اگر اولین و آخرین و زنده و مرده و تر و خشکتان جمع شوند و هر یک هر چه خواهش دارد بخواهد و من آنها را برآورم در ملک من کمترین اثر نگذارد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند به یکی از پیامبرانش وحی فرمود : . . . اگر اهلِ هفت آسمان و زمین همگی از من خواهشی کنند و خواهش یکایک آنان را برآورم، به اندازه پَرِ پشه ای از ملک من کم نشود . چگونه کاستی یابد ملکی که من سرپرست و خداوندگار آنم؟

ص :39


1- الخصال : 209/31 .
2- الأمالی للطوسی : 675/1424 .
3- بحار الأنوار : 92/253/48 .
4- بحار الأنوار : 93/303/39 .

عنه صلی الله علیه و آله :سَلُوا اللّهَ و أجزِلُوا ، فإنَّهُ لا یَتَعاظَمُهُ شیءٌ . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا تَستَکثِرُوا شَیئا ممّا تَطلُبُونَ ، فما عِندَ اللّهِ أکثَرُ مِمّا تُقدِّرونَ . (2)

10 _ أنْ یکونَ عالی الهِمَّةِ فیما یَطلُبُ

بحار الأنوار عن ربیعةِ بنِ کعبٍ :قالَ لی ذاتَ یومٍ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یا ربیعةُ ، خَدَمْتَنی سَبعَ سِنِینَ أ فلا تَسألُنی حاجةً ؟ فقلتُ : یا رسولَ اللّهِ أمهِلنی حتّی اُفَکِّرَ ، فلمّا أصْبحتُ و دخلتُ علیه قال لی : یا رَبیعَةُ هاتِ حاجَتَکَ ، فَقُلتُ : تَسألُ اللّهَ أن یُدخِلَنی مَعَکَ الجَنَّةَ ، فَقالَ لی : مَن عَلَّمَکَ هذا ؟ فَقُلتُ : یا رَسولَ اللّهِ ما عَلَّمَنی أحَدٌ ، لکِنّی فَکَّرتُ فی نَفْسی و قلتُ : إن سَألتُهُ مالاً کانَ إلی نَفادٍ ، و إن سألتُهُ عُمُرا طویلاً و أولادا کانَ عاقِبَتُهُم الموتَ . قال ربیعةُ : فَنَکَسَ رأسَهُ ساعةً ، ثمّ قال : أفعَلُ ذلکَ ، فَأعِنّی بکَثرَةِ السُّجودِ . (3)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از خداوند بخواهید؛ و زیاد بخواهید؛ زیرا هیچ چیز برای او زیاد و بزرگ نیست .

امام باقر علیه السلام :هیچ خواسته ای را زیاد مشمارید ؛ زیرا آنچه نزد خداست بیش از آن است که می پندارید .

10 _ بلند همّتی در خواستن

بحار الأنوار_ به نقل از ربیعة بن کعب _: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود: ای ربیعه! هفت سال به من خدمت کردی، آیا از من حاجتی نمی خواهی؟ من عرض کردم: ای رسول خدا ! مرا فرصتی ده تا بیندیشم . صبح روز بعد که خدمت پیامبر رسیدم ، فرمود : ای ربیعه! حاجتت را بگو . عرض کردم : از خداوند بخواه که مرا با تو به بهشت برد . حضرت فرمود : چه کسی این را به تو یاد داد؟ عرض کردم : ای رسول خدا! هیچ کس به من یاد نداد ، بلکه با خودم اندیشیدم و گفتم : اگر از ایشان ثروت بخواهم ، عاقبتش نابودی است و اگر عمر طولانی و اولاد بخواهم، عاقبت همه آنان مرگ است. آن حضرت لحظاتی سرش را پایین انداخت و سپس فرمود : این کار را می کنم . تو نیز با سجده زیاد ، مرا [در برآورده شدن این خواهش از خدا] یاری رسان .

ص :40


1- بحار الأنوار : 93/302/39 .
2- مکارم الأخلاق : 2/97/2275 .
3- بحار الأنوار : 93/326/10 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وصیَّتِهِ إلی ابنِهِ الحسنِ علیه السلام _: و لتَکُن مَسألَتُکَ فیما یَعنِیکَ مِمّا یَبقی لَکَ جَمالُهُ و یُنفی عنکَ وبالُهُ ، و المالُ لا یَبقی لک و لا تَبقی لَهُ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :قَدِمَ رجلٌ علی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَسَلَّمَ علیه و أسلَمَ ، ثمّ قال له : تَعرِفُنی یا رسولَ اللّهِ ؟ قال : و مَن أنتَ ؟ قال : أنا رَبُّ المنزِلِ الذی نَزَلتَ به بالطائفِ فی الجاهلیّةِ یومَ کذا و کذا فَأکرَمْتُکَ ، فقال له رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مَرحبا بکَ، سَلْ حاجَتَکَ . فَقالَ : أسألُکَ مِائَتَی شاةٍ برُعاتِها ، فَأمَرَ لَهُ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بما سَألَ . ثُمّ قالَ لأصحابِهِ : ما کانَ علی هذا الرّجُلِ أن یَسْألَنِی سؤالَ عَجوزِ بنی إسرائیلَ لموسی علیه السلام ؟ ! (2)

عنه علیه السلام_ فی خَبَرِ عجوزِ بنی إسرائیلَ وَ قَد سَألَها موسی علیه السلام أن تُدِلَّه عَلی قَبرِ یوسُفَ علیه السلام _: قالت : لا أفعَلُ حتّی تُعْطِیَنی خِصالاً : تُطلِقُ رِجْلی ، و تُعِیدَ إلَیَّ بَصَری ، و تَرُدَّ إلَیَّ شَبابِی ، و تَجعَلَنی معکَ فی الجَنَّةِ . (3)

امام علی علیه السلام_ در وصیت خود به فرزندش حسن علیه السلام _فرمود : باید برای خود ، آن چیزی را [از خدا] بخواهی که جمال و نیکی آن برایت بماند و وبال و آزارش از تو دور ماند . مال و ثروت برای تو نمی ماند و تو نیز برای آن نخواهی ماند .

امام صادق علیه السلام :مردی خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد و سلام کرد و مسلمان شد و سپس عرض کرد : ای رسول خدا ، مرا می شناسی؟ حضرت فرمود : تو کیستی؟ عرض کرد : من صاحب همان منزلی هستم در طائف که شما در فلان روز از دوره جاهلیت بر من وارد شدید و من گرامی تان داشتم . پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : خوش آمدی ، حالا حاجتت را بخواه. آن مرد عرض کرد : دویست گوسفند با چوپانان آنها . رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داد به او بدهند ، آن گاه به اصحابش فرمود : این مرد آن همّتِ بلند را نداشت تا چیزی را از من بخواهد که آن پیر زن بنی اسرائیل از موسی علیه السلام خواست . (4)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که درخواست پیر زن بنی اسرائیلی از موسی علیه السلام در قبال نشان دادن قبر یوسف علیه السلام چه بود؟ _فرمود : آن پیر زن گفت : این کار را نمی کنم مگر آن که چند کار برایم بکنی: پایم را چابک گردانی ، بینایی مرا به من بازگردانی ، جوانی ام را به من برگردانی ، و مرا با خودت در بهشت جای دهی .

ص :41


1- بحار الأنوار : 77/205/1 .
2- الکافی : 8/155/144 انظر تمام الخبر .
3- کتاب من لا یحضره الفقیه : 1/193/594 .
4- وقتی موسی علیه السلام از آن پیر زن خواست تا قبر یوسف را به او نشان دهد، به این شرط نشانش داد که ضمانت کند تا وی در بهشت هم رتبه موسی باشد.

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :بَکی أبو ذرٍّ مِن خَشیَةِ اللّهِ حتَّی اشتَکی بَصَرُهُ ، فقیلَ لَهُ : لو دَعَوتَ اللّهَ یَشفِی بَصَرَکَ ؟! فقال : إنّی عن ذلکَ مَشغولٌ و ما هو بِأکبَرِ هَمّی ، قالوا : و ما یَشغَلُکَ عَنهُ ؟! قالَ : العَظِیمَتانِ الجَنَّةُ و النّارُ . (1)

11 _ تعمیمُ الدُّعاءِ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إذا دَعا أحَدٌ فَلْیُعِمَّ فإنّه أوجَبُ للدُّعاءِ ، و مَن قَدَّمَ أربعینَ رَجُلاً مِن إخوانِهِ قَبلَ أن یَدعُوَ لِنفسِهِ استُجِیبَ لَهُ فیهِم و فی نفسِهِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن قَدَّمَ أربعینَ مِن المؤمنینَ ثُمَّ دَعا استُجِیبَ لَهُ . (3)

12 _ الإسرارُ بالدُّعاءِ

الکتاب :

وَ اذکُر ربَّکَ فی نَفسِکَ تَضَرُّعا وَ خِیفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الاْصالِ وَ لا تَکُنْ مِنَ الْغافِلِینَ» . (4)

امام کاظم علیه السلام :ابوذر از خوف خدا چندان گریست که چشمش آسیب دید ؛ به او گفته شد : کاش دعا می کردی که خدا چشمت را شفا دهد؟! ابوذر گفت : از این غافل شده ام و مهم ترین مشغله فکری ام نیست . گفتند : چه چیز تو را از آن باز داشته است؟ گفت : دو امر بسیار بزرگ : بهشت و دوزخ .

11 _ دعا کردن برای همه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یک نفر دعا می کند، برای همه دعا کند ؛ زیرا این دعا به اجابت نزدیکتر است . کسی که پیش از دعا کردن برای خود برای چهل نفر از برادرانش دعا کند ، آن دعا در حقّ آنان و در حقّ خودش مستجاب شود .

امام صادق علیه السلام :هر کس پیش از دعا کردن برای خودش ، چهل مؤمن را دعا کند، دعایش مستجاب شود .

12 _ دعای پنهانی

قرآن :

«پروردگارت را در دل خود به تضرّع و ترس، بی آن که صدایت را بلند کنی ، هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش».

ص :42


1- بحار الأنوار : 78/451/16 .
2- بحار الأنوار : 93/313/17 .
3- بحار الأنوار : 93/317/21 .
4- الأعراف : 205 .

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :دَعوةٌ فی السِّرِّ تَعدِلُ سبعینَ دَعوةً فی العَلاَنِیَةِ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما یَعلَمُ عِظَمَ ثوابِ الدُّعاءِ و تَسْبیحِ العبدِ فیما بینَهُ و بَینَ نفسِهِ إلاّ اللّهُ تبارَکَ و تعالی. (2)

(3)

13 _ الاجتماعُ فی الدُّعاءِ

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما اجتَمَعَ أربعةُ رَهطٍ قَطُّ علی أمرٍ واحدٍ فَدَعَوا اللّهَ إلاّ تَفَرَّقُوا عن إجابَةٍ . (4)

عنه علیه السلام :کان أبی إذا حَزَبَهُ أمرٌ جَمَعَ النّساءَ و الصِّبیانَ ثمّ دَعا و أمَّنُوا (5) . (6)

(7)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :یک دعای پنهانی برابر است با هفتاد دعای آشکار .

امام صادق علیه السلام :عظمتِ ثوابِ دعا و تسبیحی را که بنده در خلوت خویش کند، جز خداوند تبارک و تعالی کسی نداند .

13 _ دعای گروهی

امام صادق علیه السلام :هیچ گاه چهار نفر گرد نیامدند و برای مطلبی به درگاه خدا دعا نکردند ، مگر این که با اجابت آن دعا از هم پراکنده شدند .

امام صادق علیه السلام :هرگاه امر دشوار و ناگواری برای پدرم پیش می آمد، زنان و کودکان را گرد می آورد و سپس دعا می کرد و آنها آمین می گفتند . (8)

ص :43


1- الدعوات : 18/7 .
2- بحار الأنوار : 93/319/25 .
3- (انظر) الذکر : باب 1356 .
4- الکافی : 2/487/2 .
5- بحار الأنوار : 93/341/11 .
6- یمکن الجمع بین الطائفتین من الأخبار بحمل الاُولی علی الموارد التی لم یکن فی الاجتماع أثر اجتماعیّ ، أو الموارد التی یکون الانفراد فیها مطلوباً شرعا کصلاة اللّیل ، و الثانیة علی ما إذا کان فی الاجتماع أثر اجتماعیّ ، أو الموارد الخاصّة التی وردت فی الأحادیث .
7- (انظر) الریاء : باب 1423 .
8- میان این گونه خبرها و خبرهای بند پیشین، مبنی بر فضیلت دعای پنهانی می توان این گونه جمع کرد که احادیث قبلی بر مواردی حمل می شود که در جمع شدن برای دعا، تأثیر اجتماعی وجود ندارد، یا مواردی که شرع تنهایی و خلوت در آنها را مطلوب دانسته است، مانند نماز شب ، اما احادیث دسته دوم، مربوط به جاهایی می شود که جمع شدن، اثر اجتماعی دارد یا اختصاص به موارد خاصی دارد که در احادیث ذکر شده اند .

14 _ حُسنُ الظَّنِّ بِالإِجابَة

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اُدْعُوا اللّهَ و أنتُم مُوقِنونَ بالإجابَةِ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا دَعَوتَ فَأقبِلْ بقَلبِکَ ، و ظُنَّ حاجَتَکَ بالبابِ . (2)

عنه علیه السلام :إذا دَعَوْتَ فَظُنَّ أنّ حاجَتَکَ بالبابِ . (3)

15 _ اختیارُ الأوقاتِ المناسِبَةِ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن أدّی فَریضَةً فَلَهُ عِندَ اللّهِ دَعوَةٌ مُستَجابَةٌ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ثلاثةُ أوقاتٍ لا یُحجَبُ فیها الدُّعاءُ عن اللّهِ : فی أثَرِ المکتوبةِ ، و عند نُزُولِ القَطْرِ ، و ظُهورِ آیةٍ معجزةٍ للّهِ فی أرضِهِ . (5)

عنه علیه السلام :قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله خیرُ وقتٍ دَعَوتُم اللّهَ عزّ و جلّ فیهِ الأسحارُ ، و تلا هذهِ الآیةَ فی قولِ یعقوبَ علیه السلام : «سَوْفَ أسْتَغْفِرُ لَکُمْ رَبِّی» (6) و قال : أخَّرَهُم إلی السَّحَرِ . (7)

14 _ خوش بینی به اجابت دعا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند را با حال یقین به اجابت بخوانید .

امام صادق علیه السلام :هر گاه دعا می کنی با دل [به خدا] روی آر و چنین پندار که حاجت و خواسته تو بر در خانه است .

امام صادق علیه السلام :چون دعا می کنی چنین خیال کن که حاجتت بر در خانه است .

15 _ انتخاب زمان مناسب

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که نمازی واجب به جای آورد ، نزد خداوند دعایی مستجاب دارد .

امام صادق علیه السلام :در سه زمان دعا از خداوند پوشیده نمی ماند : بعد از ادای فریضه ، هنگام بارش باران، و هنگام پدیدار شدن نشانه ای از اعجاز خدا در زمین.

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : بهترین زمان برای این که خداوند عزّ و جلّ را بخوانید سحرگاهان است. سپس این آیه را که نقل سخن یعقوب علیه السلام است تلاوت کرد : «بزودی از پروردگار خود برای شما آمرزش می خواهم» . و فرمود : [دعا کردن برای] آنها را به وقت سحر موکول کرد .

ص :44


1- بحار الأنوار : 93/305/1 .
2- الکافی : 2/473/3 .
3- الکافی : 2/473/1 .
4- عیون أخبار الرِّضا : 2/28/22 .
5- بحار الأنوار : 85/321/8 .
6- یوسف : 98 .
7- الکافی : 2/477/6 .

عنه علیه السلام :مَن عادَ مریضا فی اللّهِ لم یَسْألِ المریضُ للعایدِ شیئا إلاّ استَجابَ اللّهُ لَهُ . (1)

16 _ الإلحاح

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ یُحِبُّ السائلَ اللَّحُوحَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :رَحِمَ اللّهُ عبدا طَلَبَ مِن اللّهِ عزّ و جلّ حاجةً فَألَحَّ فی الدُّعاءِ ، اُستُجِیبَ لَهُ أو لم یُستَجَبْ لَهُ . (3)

بحار الأنوار :فیما ناجَی اللّهُ تَعالی به موسی : یا موسی ......... اُدعُ دُعاءَ الطامِعِ الراغِبِ فیما عِندی ، النادمِ علی ما قَدَّمَتْ یَداهُ . (4)

بحار الأنوار :أیضا : اُنظُرْ حینَ تَسألُنی کَیفَ رَغبَتُکَ فیما عِندی؟ (5)

بحار الأنوار :مَکتوبٌ فی التَّوراةِ : ألِحُّوا فی الدُّعاءِ تَشْمَلکُمُ الرَّحمةُ بالإجابَةِ و تُهَنِّیکُمُ العافِیةُ . (6)

امام صادق علیه السلام :هر کس برای خدا از بیماری عیادت کند ، هر دعایی که آن بیمار برای او بکند، خداوند اجابت فرماید .

16 _ پافشاری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند ، حاجت خواه اصرار کننده را دوست دارد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا رحمت کند بنده ای را که از خداوند عزّ و جلّ حاجتی بخواهد و در دعا [برای آن حاجت] پافشاری کند ، خواه دعایش اجابت شود و یا نشود .

بحار الأنوار :از نجواهای خداوند متعال با موسی است که : ای موسی! . . . مانند آن کسی دعا کن که به آنچه نزد من است طمع بسته و رغبت دارد و از کرده خویش پشیمان است .

بحار الأنوار :از نجواهای خداوند متعال با موسی است که : بنگر که وقتی از من درخواست می کنی، رغبت تو به آنچه نزد من است ، چگونه می باشد ؟

بحار الأنوار :در تورات آمده است : در دعا پافشاری می کنید ، تا با اجابتِ دعا ، رحمت [خدا] شما را فراگیرد و عافیت به شما شاد باش گوید .

ص :45


1- بحار الأنوار : 81/217/10 .
2- بحار الأنوار : 93/374/16 .
3- الکافی : 2/475/6 .
4- الکافی : 8/49/8 .
5- الکافی : 8/47/8 .
6- بحار الأنوار:77/42/11.

بحار الأنوار :أیضا : مَن رجا مَعروفی ألَحَّ فی مَسألَتی . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :فَألْحِحْ علَیهِ فی المَسألَةِ یَفتَحْ لکَ أبوابَ الرَّحمَةِ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ کَرِهَ إلْحاحَ النّاسِ بَعضِهِم علی بعضٍ فی المَسألَةِ و أحَبَّ ذلکَ لنفسِهِ . (3)

عنه علیه السلام :و اللّهِ لا یُلِحُّ عبدٌ مُؤمِن علَی اللّهِ عزّ و جلّ فی حاجتِهِ إلاّ قضاها لَهُ . (4)

(5)

بحار الأنوار :در تورات آمده است : کسی که به احسان و خوبی من امیدوار باشد ، در خواهش از من پافشاری می کند .

امام علی علیه السلام :در مسئلت از خدا پافشاری کن، تا درهای رحمت به رویت گشوده شود .

امام باقر علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ پافشاری مردمان در خواهش از یکدیگر را ناخوش می دارد، امّا این کار را نسبت به خودش دوست دارد .

امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند هیچ بنده مؤمنی در حاجت خود به درگاه خداوند عزّ و جلّ اصرار نورزد، مگر آن که حاجتش را بر آورد .

1209 - ما یَنبَغی عَلَی الدَّاعی تَرکُهُ
1209 - اموری که باید دعا کننده ترک کند

1 _ الدُّعاءُ لِما لا یَکونُ و لا یَحِلُّ

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یا صاحِبَ الدُّعاءِ ، لا تَسأل عَمّا لا یَکونُ و لا یَحِلُّ . (6)

عنه علیه السلام_ عِندَ ما سُئلَ عَن أضَلِّ الدَّعَواتِ _: الدَّاعی بِما لا یَکونُ . (7)

1209

اموری که باید دعا کننده ترک کند

1 _ دعا برای چیزهای ناشدنی و ناروا

امام علی علیه السلام :ای کسی که دعا می کنی! آنچه را ناشدنی و نارواست از خدا مخواه .

امام علی علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که بی اثرترین دعاها کدام است _فرمود : دعا برای چیزهای ناشدنی .

ص :46


1- . بحار الأنوار: 77/42/11.
2- بحار الأنوار: 77/204/1.
3- . الکافی : 2/475/4 .
4- الکافی : 2/475/3 .
5- (انظر) المناجاة : باب 3795 .
6- . الخصال : 635/10 .
7- معانی الأخبار: 198/4.

عنه علیه السلام :قُلتُ : اللّهُمَّ لا تُحْوِجْنی إلی أحَدٍ مِن خَلقِکَ ، فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : یا عَلیُّ ، لا تَقولَنَّ هکَذا فَلَیسَ مِن أحَدٍ إلاّ وَ هُوَ مُحتاجٌ إلی النّاسِ . قالَ : فَقُلتُ : کَیفَ یا رَسولَ اللّهِ ؟ قالَ : قُل : اَللّهُمَّ لا تُحْوِجْنی إلی شِرارِ خَلقِکَ . (1)

عنه علیه السلام_ وَ قَد سَمِعَ رَجُلاً یَقولُ : اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ مِنَ الفِتنَةِ _: أراکَ تَتَعَوَّذُ مِن مالِکَ وَ وُلدِکَ ، یَقولُ اللّهُ تَعالی : «إِنَّما أمْوالُکُم و أوْلادُکُم فِتنَةٌ» (2) و لکِن قُل : اللّهُمَّ إنّی أعوذُ بِکَ مِن مُضِلاَّتِ الفِتَنِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عَن قَولِهِ تَعالی : «وَ لاَ تَتَمَنَّوا ما فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَکُمْ عَلَی بَعْضٍ» (4) _: لا یَتَمَنَّی الرَّجُلُ امرَأةَ الرَّجُلِ و لاَ ابْنَتَهُ ، و لکنْ یَتَمَنّی مِثْلَهما . (5)

2 _ الاِستِعجالُ

تنبیه الخواطر عن رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا یَزالُ النّاسُ بِخَیرٍ ما لَم یَستَعجِلُوا ، قیلَ : یا رَسولَ اللّهِ صَلَّی اللّهُ عَلَیکَ وَ کَیفَ یَستَعجِلُونَ ؟ قالَ : یَقولونَ : دَعَوْنا فَلَم یُستَجَبْ لَنا . (6)

امام علی علیه السلام :عرض کردم : پروردگارا ! مرا محتاج هیچ یک از آفریدگانت مگردان . رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : ای علی! چنین مگو ؛ زیرا هیچ کس نیست که محتاج دیگران نباشد . عرض کردم : پس ، چه بگویم ، ای رسول خدا؟ فرمود : بگو : خدایا! مرا محتاج آفریدگانِ بدِ خود مفرما .

امام علی علیه السلام_ آنگاه که شنید مردی می گوید : خدایا! از فتنه به تو پناه می برم _فرمود : می بینم که از مال و فرزندت به خدا پناه می بری . خداوند متعال می فرماید : «همانا داراییها و فرزندان شما فتنه (مایه آزمایش) هستند» . [این گونه مگو ]بلکه بگو : خدایا! من از فتنه های گمراه کننده به تو پناه می برم .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از آیه «آن چیزهایی را که خدا بعضی از شما را به آنها بر بعضی دیگر برتری داده است، آرزو مکنید» _فرمود : نباید انسان آرزوی زن و دختر کسی را بکند ، بلکه باید مانند آنها را آرزو کند [که خدا به او بدهد] .

2 _ شتاب داشتن

تنبیه الخواطر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : مردم تا زمانی که شتاب به خرج ندهند، پیوسته در خیر و خوبی خواهند بود . عرض شد : ای رسول خدا ! درود خدا بر تو ، چگونه شتاب به خرج می دهند؟ فرمود : به این که بگویند : دعا کردیم، اما مستجاب نشد .

ص :47


1- بحار الأنوار : 93/325/6 .
2- التغابن : 15 .
3- بحار الأنوار : 93/325/7 .
4- النساء : 32 .
5- تفسیر العیّاشی : 1/239/115 .
6- تنبیه الخواطر : 1/6 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ العَبدَ إذا دَعا لَم یَزَلِ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی فی حاجَتِهِ ما لَم یَسْتَعجِلْ . (1)

عنه علیه السلام :إنَّ العَبدَ إذا عَجَّلَ فَقامَ لِحاجَتِهِ یَقولُ اللّهُ تَعالی: اِستَعجَلَ عَبدِی ، أ تَراهُ یَظُنُّ أنَّ حَوائجَهُ بِیَدِ غَیری ؟! (2)

الکافی عن أبی بصیر عن الإمام الصّادقِ علیه السلام :لا یَزالُ المُؤمِنُ بِخَیرٍ و رَجاءَ رَحمَةٍ مِنَ اللّهِ ما لَم یَستَعجِلْ فَیَقنَطُ وَ یَترُکُ الدُّعاءَ . قُلتُ لَهُ : کَیفَ یَستَعجِلُ ؟ قالَ : یَقولُ : قَد دَعَوتُ مُنذُ کَذا و کَذا و ما أرَی الإجابَةَ ! (3)

3 _ أنْ لا یُعَلِّمَ اللّهَ ما یُصلِحُهُ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ تَبارَکَ و تَعالی : یا بنَ آدَمَ ، أطِعْنی فیما أمَرتُکَ ، و لا تُعَلِّمْنی ما یُصلِحُکَ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :قالَ اللّهُ عزّ و جلّ مِن فَوقِ عَرشِهِ : یا عِبادِی ، اُعبُدُونی فیما أمَرتُکُم بِهِ ، وَ لا تُعَلِّمُونی ما یُصلِحُکُم ، فَإنّی أعلَمُ بِهِ و لا أبخَلُ علیکم بِمَصالِحِکُم . (5)

امام صادق علیه السلام :هرگاه بنده دعا کند ، خداوند تبارک و تعالی پیوسته در فکر حاجت اوست، به شرط آن که بنده شتاب به خرج ندهد .

امام صادق علیه السلام :هر گاه بنده شتاب کند و از حاجتْ خواهی خود [از خدا] دست بکشد، خداوند متعال فرماید : بنده ام عجله کرد ؛ گویی می پندارد که نیازهای او را کسی جز من برآورده می کند .

الکافی_ به نقل از أبو بصیر _از امام صادق علیه السلام : مؤمن پیوسته در خیر و امیدواری و رحمت خداست مادام که عجله نشان ندهد و نومیدانه دست از دعا نکشد . [راوی می گوید : ]عرض کردم : چگونه عجله نشان می دهد؟ فرمود : می گوید: مدّتهاست دعا می کنم و اجابتی نمی بینم.

3 _ صلاح کار خود را به خدا نیاموزد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی فرموده است : ای آدمیزاد! از فرمانی که به تو داده ام اطاعت کن و صلاح کار خود را به من نیاموز .

امام علی علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ از فراز عرش خود فرمود: ای بندگان من! مرا عبادت کنید بر اساس آنچه به شما دستور داده ام و به من نیاموزید که چه چیز به صلاح شماست ؛ زیرا من به آن داناترم و آنچه را به صلاح شماست از شما دریغ نمی کنم .

ص :48


1- الکافی : 2/474/1 .
2- بحار الأنوار : 93/374/16 .
3- الکافی : 2/490/8 ، بحار الأنوار : 93/374/16 .
4- بحار الأنوار : 71/178/24 .
5- تنبیه الخواطر : 2/108 .

1210 - مَن تُقضی حاجَتُهُ بِلا سُؤالٍ
1210 - کسی که حاجتش بی درخواست برآورده می شود

بحار الأنوار :إنَّ اللّهَ أوحَی إلی داوود علیه السلام : یا داوود ، إنّه لَیسَ عبدٌ مِن عبادِی یُطِیعُنی فیما آمُرُهُ إلاّ أعطَیتُهُ قَبلَ أن یَسألَنی ، و أستَجِیبُ له قَبلَ أن یَدعُوَنی . (1)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ تَعالی : مَن شَغَلَهُ ذِکری عن مَسألَتی أعطَیتُهُ أفضَلَ ما اُعطِی السائلینَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن شَغَلَتهُ عِبادةُ اللّهِ عن مَسألَتِهِ أعطاهُ اللّهُ أفضَلَ ما یُعطِی السائلینَ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ تَعالی : مَن شَغَلَهُ ذِکری عن مَسألَتی أعطَیتُهُ قَبلَ أنْ یَسألَنی . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :یقولُ اللّهُ : مَن شَغَلَهُ ذِکری عن مَسألَتی أعطَیتُهُ فوقَ ما اُعْطِی السائلینَ . (5)

فاطمةُ الزَّهراءُ علیها السلام :مَن أصعَدَ إلی اللّهِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّهُ عزّ و جلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِهِ . (6)

1210

کسی که حاجتش بی درخواست برآورده می شود

بحار الأنوار :خداوند به داوود علیه السلام وحی فرمود که : ای داوود! هیچ بنده ای نیست که از فرمان من اطاعت کند ، مگر آن که خواسته او را پیش از آن که بگوید برآورم و پیش از آن که مرا بخواند پاسخش گویم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند می فرماید : کسی که یاد من او را از خواهش از من بازدارد، بالاتر از آن چیزی که به سائلان می دهم او را عطا کنم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس عبادت خدا او را از مسئلت از او غافل سازد، خداوند بهترین چیزی را که به سائلان خود می دهد، عطایش فرماید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال فرموده است : هر کس یاد من او را از مسئلت از من غافل کند ، پیش از آن که از من بخواهد به او عطا می کنم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال فرموده است : هر کس چنان به یاد من باشد که فراموش کند چیزی از من بخواهد، بالاترین چیزی را که به سؤال کنندگان می دهم، به او عطا کنم .

فاطمه زهرا علیها السلام :هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد ، خداوند عزّ و جلّ بهترین کاری را که به صلاح اوست برایش فرو فرستد .

ص :49


1- بحار الأنوار : 93/376/16 .
2- بحار الأنوار : 93/323/36 .
3- بحار الأنوار : 93/342/11 .
4- کنز العمّال : 1873 .
5- کنز العمّال : 1874 .
6- تنبیه الخواطر : 2/108 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ العبدَ لَیَکونُ لَهُ الحاجَةُ إلَی اللّهِ عزّ و جلّ فیَبدأُ بالثناءِ و الصلاةِ علی محمّدٍ و آلِ محمّدٍ حتّی یَنْسَی حاجَتَهُ فَیَقضِیها اللّهُ لَهُ مِن قَبلِ أنْ یَسألَهُ . (1)

عنه علیه السلام :لقد دَعَوتُ اللّهَ مَرَّةً فاستَجابَ و نَسِیتُ الحاجَةَ ، لأنّ استجابَتَهُ بِإِقبالِهِ علی عبدِهِ عند دَعوَتِهِ أعظَمُ و أجَلُّ مِمّا یُریدُ مِنهُ العبدُ و لَو کانَت الجَنَّةَ و نَعِیمَها الأبَدَ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :هرگاه بنده را به درگاه خداوند عزّ و جلّ حاجتی باشد و پیش از طلب حاجتِ خود، زبان به ستایش [خدا ]و درود فرستادن بر محمّد و خاندان محمّد بگشاید، چندان که یادش برود حاجتی نیز داشته است، خداوند حاجت او را ، پیش از آن که بخواهد ، برآورد .

امام صادق علیه السلام :یک بار خدای را خواندم و او پاسخم را داد، من حاجت خود را از یاد بردم ؛ زیرا پاسخ دهی خدا از روی اقبالِ او به بنده اش در هنگام دعا، بسی بزرگتر و ارزشمندتر است از آنچه بنده از او می خواهد ، حتی اگر خواسته اش بهشت و نعمتهای جاویدان آن باشد .

1211 - مَن تُستَجابُ دَعوَتُهُ
1211 - آن که دعایش مستجاب می شود

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :أنا الضَّامِنُ لِمَن لَم یَهجُسْ فی قلبِهِ إلاّ الرّضا أن یَدعُوَ اللّهَ فَیُستَجابَ لَهُ . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَن لم یَرجُ النّاسَ فی شیءٍ و رَدَّ أمرَهُ إلی اللّهِ عزّ و جلّ فی جمیعِ اُمورِهِ استَجابَ اللّهُ عزّ و جلّ لَهُ فی کلِّ شیءٍ . (5)

1211

آن که دعایش مستجاب می شود

امام حسن علیه السلام :کسی که در دلش هوایی جز خشنودی [خدا] نگذرد، من ضمانت می کنم که خداوند دعایش را مستجاب کند .

امام زین العابدین علیه السلام :هر که در هیچ کاری به مردم امید نبندد و همه کارهای خود را به خداوند عزّ و جلّ وا گذارد، خداوند هر خواسته ای که او داشته باشد اجابت کند .

ص :50


1- بحار الأنوار : 93/342/11 .
2- بحار الأنوار : 93/323/36 .
3- (انظر) العبادة : باب 2464 .
4- بحار الأنوار : 43/351/25 .
5- بحار الأنوار : 75/110/16 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا أرادَ أحدُکُم أن لا یَسألَ رَبَّهُ شیئا إلاّ أعطاهُ فَلْیَیأسْ مِن النّاسِ کُلِّهِم، و لا یکونُ لَهُ رجاءٌ إلاّ عندَ اللّهِ، فإذا عَلِمَ اللّهُ عزّ و جلّ ذلکَ مِن قلبِهِ لم یَسألِ اللّهَ شیئا إلاّ أعطاهُ . (1)

عنه علیه السلام :تبَحَّروا (2) قلوبَکم ، فإنْ أنقاها اللّهُ مِن حرکةِ الواجسِ لسخطِ شیءٍ مِن صنعِهِ ، فإذا وجدتُموها کَذلِکَ فاسألوهُ ما شِئتُم . (3)

(4)

امام صادق علیه السلام :هر گاه یکی از شما بخواهد که هر چه از خداوند طلب کند به او بدهد، باید از همه مردم چشم امید برکند و جز به خدا امید نبندد . پس ، چون خداوند عزّ و جلّ دانست که او براستی از ته قلب چنین است، هر چه از خدا بخواهد عطایش کند .

امام صادق علیه السلام :دلهای خود را وارسی کنید . اگر دیدید که خداوند آنها را از خطور هر گونه ناخشنودی نسبت به کارهایی که او می کند پاک ساخته است (جز رضایت و خشنودی از خدا و کرده های او در دلتان نمی یابید) در این صورت هر چه می خواهید از او طلب کنید .

1212 - الدَّعَواتُ المُستَجابَةُ
1212 - دعاهایی که مستجاب می شود

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أربَعةٌ لا تُرَدُّ لَهُم دَعوَةٌ : إمامٌ عادلٌ ، و والدٌ لولدِهِ ، و الرّجُلُ یَدعو لأخیهِ بظَهْرِ الغیبِ ، و المظلومُ ؛ یقولُ اللّهُ جلّ جلالُهُ : و عِزَّتی و جلالی لأنتَصِرَنَّ لکَ و لَو بَعدَ حِینٍ . (5)

1212

دعاهایی که مستجاب می شود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعای چهار نفر رد نمی شود : پیشوای دادگر ، پدر برای فرزندش ، دعای انسان برای برادرش در غیاب او، و ستمدیده . خداوند جلّ جلاله می فرماید : به عزّت و جلالم سوگند که گر چه به طول انجامد ، اما عاقبت انتقام تو (ستمدیده) را بگیرم .

ص :51


1- الکافی : 2/148/2 .
2- تَبَحَّرَ : أی اتّسع (النهایة : 1/99) ، و فی بعض النسخ «تبحّروا قلوبکم فإن أنقاها من حرکة الواحش لسخط شیء من صنع اللّه » (هامش المصدر) .
3- الأمالی للمفید : 54/1 .
4- (انظر) بحار الأنوار : 46 / 51 دعاء علیّ بن الحسین علیه السلام «سیّدی بحبّک لی إلاّ سقیتهم الغیث» و استجابته و أیضا : 53 دعاؤه علیه السلام علی حرملة و استجابته .
5- بحار الأنوار: 77/47/3.

عنه صلی الله علیه و آله :إیَّاکُم و دَعوَةَ الوالِدِ ، فإنَّها أحَدُّ مِن السَّیفِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :دعاءُ أطفالِ اُمَّتی مُستَجابٌ ما لَم یُقارِفوا الذُّنوبَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أحسَنَ إلی قومٍ فلَم یُقبِلوهُ بالشُّکرِ فدَعا عَلَیهِمُ استُجِیبَ لَهُ فیهِم . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أربَعةٌ لا تُرَدُّ لَهُم دَعوَةٌ : الإمامُ العادلُ لرعیَّتِهِ ، و الوالدُ البارُّ لولدِهِ ، و الولدُ البارُّ لوالدِهِ ، و المظلومُ ، یقولُ اللّهُ عزّ اسمُهُ : و عِزَّتی و جَلالی لأنتصِرَنَّ لکَ و لو بَعدَ حِینٍ . (4)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :مَن قَرَأ القرآنَ کانَت لَهُ دعوةٌ مُجابةٌ إمّا مُعَجَّلَةً و إمّا مُؤَجَّلةً . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ثلاثُ دَعَواتٍ لا یُحجَبنَ عن اللّهِ تَعالی : دعاءُ الوالدِ لولدِهِ إذا بَرَّهُ ، و دعوتُهُ علَیهِ إذا عَقَّهُ . و دعاءُ المظلومِ علی ظالِمهِ ، و دعاؤهُ لِمَن انتصَرَ لَهُ مِنهُ . و رجلٌ مؤمنٌ دعا لأخٍ لَهُ مؤمنٍ وَاساهُ فینا ، و دعاؤهُ علَیهِ إذا لَم یُواسِهِ مع القُدرَةِ علیهِ و اضطِرارِ أخیهِ إلَیهِ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نفرین پدر بترسید که آن از شمشیر برنده تر است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دعای کودکان امّت من ، در صورتی که به گناهان آلوده نشده باشند ، مستجاب می شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر کسی به مردمی خوبی کند و آنها از وی تشکّر نکنند و او نفرینشان کند نفرینش در حقّ آنان مستجاب می شود .

امام علی علیه السلام :دعای چهار کس رد نمی شود : پیشوای دادگر در حقّ ملّتش، و پدر صالح در حقّ فرزندش، و فرزند صالح در حقّ پدرش، و ستمدیده . خداوند ، عزّ اسمه ، می فرماید : به عزّت و جلالم سوگند که حتی اگر زمانی هم بگذرد، سرانجام انتقام تو (ستمدیده) را خواهم گرفت .

امام حسن علیه السلام :کسی که قرآن بخواند دعایی مستجاب دارد ، زود یا دیر .

امام صادق علیه السلام :دعای سه کس از خداوند متعال پوشیده نمی ماند (مستجاب می شود) : [اول ]دعای پدر در حقّ فرزندش، هرگاه نسبت به او نیکوکار [و فرمانبردار] باشد و نفرین پدر در حقّ او، هرگاه وی را بیازارد و نافرمانی کند ، [دوم ]نفرین ستمدیده به ستمگر ، و دعای ستمدیده در حقّ کسی که انتقام او را از ستمگر گرفته باشد ، [سوم] دعای مرد مؤمن در حقّ برادر مؤمن خود که به خاطر ما او را کمک مالی کرده باشد، و نفرین او در حقّ کسی که برادرش به وی محتاج شده و او می توانسته است نیازش را برطرف سازد و نکرده است .

ص :52


1- بحار الأنوار : 74/84/94 .
2- بحار الأنوار : 93/357/14 .
3- بحار الأنوار : 93/349/15 .
4- الإرشاد : 1/304 .
5- بحار الأنوار : 93/313/17 .
6- الأمالی للطوسی : 280/541 .

عنه علیه السلام :إیَّاکُم أن تُعینوا علی مسلمٍ مظلومٍ فَیدعُوَ اللّهَ علَیکُم و یُستَجابَ لَهُ فیکُم ، فإنَّ أبانا رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ یقولُ: إنَّ دعوةَ المسلمِ المظلومِ مُستَجابةٌ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :مبادا ستمگری را در ستم کردن به مسلمانی ستمدیده، یاری رسانید ؛ زیرا اگر شما را نفرین کند نفرینش مستجاب می شود . جدّ ما رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود : همانا نفرینِ مسلمانِ ستمدیده اجابت می شود .

1213 - الدَّعَواتُ غَیرُ المُستَجابَةِ
1213 - دعاهایی که مستجاب نمی شود

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :قالَ اللّهُ عزّ و جلّ : ما مِن مَخلوقٍ یَعتَصِمُ بمخلوقٍ دُونی إلاّ قَطَعتُ أسبابَ السماواتِ و أسبابَ الأرضِ مِن دُونِهِ ، فإن سَألَنی لَم اُعطِهِ و إن دَعانی لَم اُجِبْهُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :لتأمُرُنّ بالمعروفِ و لَتَنهُنَّ عَنِ المُنکَرِ ، أو لَیُسلِّطَنَّ اللّهُ شِرارَکُم علیَ خِیارِکُم ، فیَدعو خِیارُکُم فلا یُستجابُ لَهُم . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :سألتُ اللّهَ أن لا یَستَجیبَ دعاءَ حبیبٍ علی حبیبِهِ . (5)

1213

دعاهایی که مستجاب نمی شود

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عزّ و جلّ فرموده است : هر مخلوقی که به کسی جز من متوسل شود ، دستش را از اسباب آسمانها و زمین کوتاه کنم و آن گاه چون چیزی از من بخواهد، عطایش نکنم و چون مرا بخواند، پاسخش ندهم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خداوند بدهای شما را بر خوبانتان مسلّط می گرداند و در این صورت نیکانتان دعا می کنند ولی دعایشان مستجاب نمی شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من از خداوند خواهش کردم که نفرین دوست را در حقّ دوستش مستجاب نکند .

ص :53


1- الکافی : 8/8/1 .
2- (انظر) الظلم : باب 2432 .
3- بحار الأنوار : 93/304/39 .
4- بحار الأنوار : 93/378/21 .
5- بحار الأنوار : 93/378/21 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ نَبیَّ اللّهِ صلی الله علیه و آله خرجَ ذاتَ لیلةٍ فنَظَرَ إلَی السماءِ فقالَ : إنّها الساعةُ الّتی لا یُرَدُّ فیها دعوةٌ إلاّ دعوةُ عریفٍ ، أو دعوةُ شاعرٍ ، أو شرطیٍّ ، أو صاحبِ عرطبةٍ ، أو صاحبِ کُوبةٍ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أربعٌ لا یُستَجابُ لَهُم دعاءٌ : الرجلُ جالسٌ فی بَیتِهِ یقولُ : یا ربِّ ارزُقْنی ، فیقولُ لَهُ : أ لَم آمُرْکَ بالطَّلَبِ ؟ ! و رجلٌ کانَت لَهُ امرأةٌ فَدَعا علَیها ، فیقولُ : أ لَم أجعَلْ أمرَها بیدِکَ ؟! و رجلٌ کانَ لَهُ مالٌ فأفسَدَهُ فیقولُ : یا ربِّ ارزُقْنی ، فیقولُ لَهُ : أ لَم آمُرْکَ بالاقتِصادِ ؟! ......... و رجلٌ کانَ لَهُ مالٌ فأدانَهُ بغیرِ بَیِّنَةٍ فَیَقولُ : أ لَم آمُرْکَ بِالشَّهادَةِ ؟! (2)

عنه علیه السلام :مَرَّ موسی بنُ عِمرانَ علیه السلام برجلٍ مِن أصحابِهِ و هُو ساجِدٌ فانصَرَفَ مِن حاجَتِهِ و هو ساجدٌ علی حالِهِ ، فقالَ لَهُ موسی علیه السلام : لَو کانت حاجتُکَ بیَدِی لَقَضَیتُها لکَ ! فأوحَی اللّهُ عزّ و جلّ إلَیهِ : یا موسی ، لَو سَجَدَ حتّی یَنقَطِعَ عُنُقُهُ ما قَبِلتُهُ حتّی یَتَحَوّلَ عمّا أکرَهُ إلی ما اُحِبُّ . (3)

امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شبی از خانه بیرون آمد و به آسمان نگاه کرد و فرمود : این ساعتی است که در آن هیچ دعایی رد نمی شود مگر دعای مباشر (4) ، یا شاعر ، یا گزمه ، یا طنبور و دهل زن .

امام صادق علیه السلام :دعای چهار کس مستجاب نمی شود : مردی که در خانه اش بنشیند و بگوید: خدایا! روزی مرا برسان. پس خداوند به او می فرماید: مگر به تو دستور نداده ام که در طلب کسب روزی برآیی؟ و مردی که زنش را نفرین کند ؛ پس خداوند می فرماید : مگر کار او را به تو وا گذار نکرده ام؟ نیز مردی که مال و ثروتی داشته باشد و آن را هدر دهد و بگوید : خدایا! مرا روزی ده ؛ پس خداوند پاسخش دهد: مگر به تو دستور ندادم که صرفه جو باش؟ ......... و مردی که مال خود را بدون مدرک و گواه به کسی وام دهد ؛ پس خداوند به او گوید : مگر به تو دستور ندادم که [هنگام وام دادن] گواه [و مدرک ]بگیری؟

امام صادق علیه السلام :موسی بن عمران بر یکی از یاران خود که در حال سجده بود گذشت و کارش را که انجام داد و برگشت دید او همچنان در حال سجده است . موسی علیه السلام به او گفت : اگر حاجتت به دست من بر آورده می شد، آن را روا می ساختم . خداوند عزّ و جلّ به موسی وحی فرمود که : ای موسی! اگر چندان سجده کند که گردنش بشکند، خواهشش را نپذیرم، مگر آن که از آنچه من ناخوش دارم دست کشیده به آنچه دوست دارم روی آورد (کارهای زشت را رها کرده، کارهای خدا پسند انجام دهد) .

ص :54


1- بحار الأنوار : 75/342/30 .
2- الدعوات : 33/75 .
3- الکافی : 8/129/98 .
4- در متن حدیث ، «عریف» آمده است ، که به معنای مباشر و کارگزار رئیس قبیله است که اوضاع و احوال و امور قبیله را به رئیس گزارش می دهد. در این جا مراد ، همین معناست . برخی این واژه را به معنای خبر چین و جاسوس گرفته اند که این معنا در معنایی که از کارگزار قبیله آوردیم، به طور ضمنی هست _ م.

عنه علیه السلام :مَن عَذَرَ ظالما بظُلمِهِ سَلَّطَ اللّهُ علَیهِ مَن یَظلِمُهُ فإنْ دعا لَم یُستَجَبْ لَهُ ، و لَم یَأجُرْهُ اللّهُ علی ظُلامَتِهِ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :هر که برای ستمِ ستمکاری عذر بتراشد (کارهای او را توجیه کند) خداوند کسی را بر او مسلّط گرداند که به وی ستم کند و در این صورت چنانچه [برای رفع ستم از خود] دعا کند، دعایش مستجاب نشود و خداوند در برابر ستمدیدگی اش به او اجر و پاداش ندهد .

1214 - أسبابُ بُطءِ الاستِجابَةِ
1214 - علل تأخیر در استجابت دعا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یُقَنِّطَنَّکَ إبطاءُ إجابتِهِ ، فإنَّ العطیَّةَ علی قَدْرِ النِّیَّةِ ، و ربّما اُخِّرَتْ عنکَ الإجابةُ لِیَکونَ ذلکَ أعظَمَ لِأجرِ السائلِ و أجزَلَ لِعَطاءِ الآمِلِ ، و ربّما سألتَ الشیءَ فلم تُؤْتاهُ و اُوتیتَ خیرا مِنهُ عاجِلاً أو آجِلاً ، أو صُرِفَ عنکَ لِما هُوَ خیرٌ لکَ ، فَلَرُبَّ أمرٍ قد طَلِبْتَهُ و فیهِ هلاکُ دینِکَ لو اُوتیتَهُ . (3)

عنه علیه السلام :لا یُقَنِّطَنَّکَ تأخیرُ إجابةِ الدُّعاءِ ، فإنَّ العطیّةَ علی قَدْرِ النِّیّةِ . (4)

عنه علیه السلام :لا تَستَبطِئْ إجابَةَ دُعائکَ و قد سَدَدتَ طریقَهُ بِالذُّنوبِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ العبدَ لَیَدعو فیَقولُ اللّهُ عزّ و جلّ لِلمَلَکینِ : قد اِستَجَبتُ لَهُ و لکنِ احبِسوهُ بحاجتِهِ ، فإنّی اُحِبُّ أن أسمَعَ صوتَهُ ، و إنَّ العبدَ لَیَدعو فیَقولُ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی : عَجِّلُوا لَهُ حاجَتَهُ فإنّی اُبغِضُ صوتَهُ . (6)

1214

علل تأخیر در استجابت دعا

امام علی علیه السلام :تأخیر در اجابت دعا تو را نومید نگرداند ؛ زیرا بخشش [خداوند] بسته به نیّت [او ]است ؛ چه بسا که در برآوردن خواهشت تأخیر شود تا بدین وسیله خواهنده را پاداش بزرگتر و امیدوار [به بخشش الهی] را بخشش بیشتر دهد ؛ بسا باشد که چیزی بخواهی و به تو داده نشود اما دیر یا زود بهتر از آن به تو داده شود ، یا برای خیر و مصلحت تو از تو دریغ شده است . و بسا خواسته ای که اگر برآورده شود موجب نابودی و تباهی دین تو گردد .

امام علی علیه السلام :تأخیر در اجابت دعا تو را نومید نگرداند ؛ زیرا بخشش بستگی به نیّت دارد .

امام علی علیه السلام :وقتی با گناهان خود راه را بر دعایت بسته ای ، تأخیر در اجابت آن را دیر مشمار.

امام صادق علیه السلام :بُوَد که بنده دعا کند و خداوند عزّ و جلّ به دو فرشته فرماید : من دعای او را مستجاب کردم اما حاجتش را نگه دارید ؛ زیرا دوست دارم صدای او را بشنوم . و شود که بنده دعا کند و خداوند تبارک و تعالی فرماید : زود خواسته اش را برآورید که من خوش ندارم صدای او را بشنوم .

ص :55


1- الکافی : 2/334/18 .
2- (انظر) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر : باب 2648 .
3- کشف المحجّة : 228 .
4- غرر الحکم : 10356 .
5- غرر الحکم : 10329 .
6- الکافی : 2/489/3 .

عنه علیه السلام :کانَ بینَ قولِ اللّهِ عزّ و جلّ «قد اُجِیبَتْ دعوتُکُما» (1) و بینَ أخذِ فِرعَونَ أربعینَ عاما . (2)

بحار الأنوار عن إسحاق بنِ عمّارٍ :قلتُ لأبی عبدِ اللّه علیه السلام : یُستَجابُ للرجلِ الدُّعاءُ ثمّ یُؤَخَّرُ ؟ قال : نَعَم عِشرونَ سَنةً . (3)

امام صادق علیه السلام :از زمانی که خداوند عزّ و جلّ [در پاسخ به خواسته موسی و هارون برای هلاک فرعون] فرمود : «هر آینه دعای شما اجابت شد» تا زمانی که فرعون نابود شد، چهل سال طول کشید .

بحار الأنوار_ به نقل از اسحاق بن عمّار _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : آیا می شود دعای کسی مستجاب شود و برآورده شدن آن به تأخیر افتد؟ فرمود : آری ، بیست سال [ممکن است به تأخیر افتد] .

1215 - أسبابُ عَدَمِ الاستِجابَةِ
1215 - علل مستجاب نشدن دعا

الکتاب :

«کُتِبَ عَلَیکُمُ الْقِتالُ وَ هُوَ کُرهٌ لَّکُمْ وَ عسی أنْ تَکْرَهُوا شَیْئا وَ هُوَ خَیرٌ لَکُمْ وَ عَسی أنْ تُحِبُّوا شَیْئا وَ هُوَ شرٌّ لَکُمْ وَ اللّهُ یَعْلَمُ وَ أنتُم لا تَعْلَمونَ» . (4)

الحدیث :

عدّة الداعی :فی زَبورِ داوود علیه السلام : یقولُ اللّهُ تعالی : یَا بنَ آدمَ ، تَسألُنی و أمنَعُکَ لِعِلمی بما یَنفَعُکَ ، ثُمّ تُلِحُّ عَلَیَّ بالمسألةِ فَاُعطِیکَ مَا سألتَ فتَستَعینُ به علی مَعصِیَتی ، فَأهُمُّ بهَتکِ سِترِکَ ، فتَدعُونی فأستُرُ عَلیکَ ، فکَم مِن جمیلٍ أصنَعُ مَعکَ ، و کَم مِن قَبیحٍ تَصنَعُ معی ! یوشِکُ أن أغضَبَ علَیکَ غَضبةً لا أرضی بَعدَها أبدا . (5)

1215

علل مستجاب نشدن دعا

قرآن :

«جنگ بر شما مقرّر شد ، در حالی که آن را ناخوش دارید . شاید چیزی را ناخوش بدارید و در آن خیر شما باشد و شاید چیزی را دوست داشته باشید و برایتان ناپسند باشد . خدا می داند و شما نمی دانید» .

حدیث :

عدّة الداعی :در زبور داوود علیه السلام آمده است : خداوند متعال می فرماید : ای پسر آدم! تو از من خواهشی می کنی و من برای مصلحت تو آن را برآورده نمی کنم ، اما در خواهشت اصرار می ورزی و من خواسته ات را می دهم و تو از آن در گناه و نافرمانی از من کمک می گیری . پس ، من بر آن می شوم تا آبرویت را ببرم، لیک مرا می خوانی و من پرده پوشی می کنم . چه خوبیها که به تو نکرده ام و چه بدیها که تو، به من نکرده ای . کم مانده است که بر تو چنان خشمی گیرم که دیگر هرگز خشنود نشوم .

ص :56


1- یونس : 89 .
2- الکافی : 2/489/5 .
3- بحار الأنوار : 93/375/16 .
4- البقرة : 216 .
5- عدّة الداعی : 198 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :رُبَّما سألتَ الشَّیءَ فلا تُؤْتاهُ و اُوتیتَ خیرا منه عاجلاً أو آجِلاً ، أو صُرِفَ عنکَ لِما هُوَ خیرٌ لکَ ، فَلَرُبَّ أمرٍ قد طَلِبتَهُ فیهِ هلاکُ دینِکَ لو اُوتیتَهُ ، فلتَکُنْ مسألتُکَ فیما یَبقَی لَکَ جَمالُهُ و یُنفی عنکَ وَبالُهُ . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یُعطِی الدنیا مَن یُحِبُّ و یُبغِضُ ، و لا یُعطِی الآخرةَ إلاّ مَن أحَبَّ ، و إنَّ المؤمنَ لَیسألُ الرَّبَّ موضِعَ سَوطٍ فی الدنیا فلا یُعطِیهِ إیَّاهُ و یسألُهُ الآخِرةَ فیُعطِیهِ ما شاءَ ، و یُعطی الکافرَ فی الدنیا ما شاءَ ، و یسألُ فی الآخرةِ موضعَ سَوطٍ فلا یُعطِیهِ إیَّاهُ . (2)

امام علی علیه السلام :گاه چیزی را [از خدا ]می خواهی اما به تو داده نمی شود، و دیر یا زود بهتر از آن به تو داده می شود ، یا به خاطر آنچه خیر و مصلحت تو در آن است، از برآورده شدن خواسته ات دریغ می شود ؛ زیرا بسا خواسته ای که اگر بر آورده شود به نابودی دین تو می انجامد . پس ، چیزی بخواه که زیبایی و نیکی اش برایت می ماند و پیامد سوئی ندارد .

امام باقر علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد اما آخرت را جز به کسی که دوستش دارد نمی دهد . همانا مؤمن از پروردگار به اندازه جای یک تازیانه در دنیا طلب می کند و خداوند به او نمی دهد اما آخرت را می طلبد و خداوند هرچه خواهد به او دهد ؛ و کافر را در دنیا هرچه خواهد بدهد ولی در آخرت به اندازه جای یک تازیانه می طلبد و به او نمی دهد .

ص :57


1- نهج البلاغة : الکتاب 31 .
2- المؤمن : 27/47 .

الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهما السلام :إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی یقولُ : إنَّ مِن عبادِی مَن یسألُنی الشیءَ مِن طاعتی لِأُحِبَّهُ فَأصرِفُ ذلِکَ عَنهُ لِکی لا یُعجِبَهُ عَمَلُهُ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :جاءَ رجلٌ إلی أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام فقال : إنّی دَعَوتُ اللّهَ فلَم أرَ الإجابةَ ! فقالَ : لقد وَصَفتَ اللّهَ بغیرِ صِفاتِهِ ، و إنَّ للدُّعاءِ أربعَ خصالٍ : إخلاصُ السَّریرةِ ، و إحضارُ النِّیّةِ ، و مَعرفةُ الوسیلةِ ، و الإنصافُ فی المسألةِ ، فهل دَعَوتَ و أنتَ عارفٌ بهذهِ الأربعةِ ؟ قالَ : لا ، قالَ : فاعرِفْهُنَّ . (2)

عنه علیه السلام :قالَ اللّهُ تعالی : و عِزَّتی و جلالی و عَظَمَتی و بَهائی ، إنّی لَأَحمِی وَلیّی أن اُعطِیَهُ فی دارِ الدنیا شیئا یشغَلُهُ عن ذِکری حتّی یَدعُوَنی فأسمَعَ صوتَهُ ، و إنّی لَأُعطی الکافرَ مُنیَتَهُ حتّی لا یَدعُوَنی فَأسمَعَ صوتَهُ بُغضا لَهُ . (3)

(4)

امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی می فرماید : همانا یکی از بندگانم از من [توفیق انجام ]طاعتی را می طلبد تا بدان سبب او را دوست بدارم، اما من از او دریغ می کنم تا مبادا بر اثر عمل خود دچار عُجْب شود.

امام صادق علیه السلام :مردی خدمت امیر المؤمنین علیه السلام آمد و عرض کرد : من خدا را می خوانم ولی اجابتی نمی بینم؟ حضرت فرمود : چون تو خدا را با صفاتی جز صفات او وصف می کنی (می خوانی) همانا دعا را چهار خصلت باشد : اخلاص باطنی ، حضور نیّت (قلب) ، شناخت وسیله، و انصاف داشتن در خواسته . آیا تو با آگاهی از این چهار نکته دعا می کنی؟ عرض کرد : خیر . حضرت فرمود : پس ، آنها را بشناس [و با توجه به این چهار نکته دعا کن] .

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال فرموده است : به عزّت و جلال و عظمت و شکوهم سوگند که من دریغم می آید در دنیا به دوست خود چیزی دهم که او را از یاد من غافل کند ؛ زیرا می خواهم مرا بخواند تا صدایش را بشنوم و کافر را به آرزویش می رسانم ؛ زیرا از او نفرت دارم و نمی خواهم مرا بخواند و صدایش را بشنوم .

ص :58


1- بحار الأنوار : 6/114/8 .
2- . تنبیه الخواطر : 1/302 .
3- التمحیص : 33/17 .
4- (انظر) بحار الأنوار : 93 / 326 / 10 حکایة الرجل الذی اُوحی إلی بعض الأنبیاء أنّ له ثلاث دعوات مستجابة و أضاعها لعدم علمه بما فیه صلاحه ،و یأتی ما یناسب ذلک .

1216 - التَّحذیرُ مِنَ الدُّعاءِ بِغَیرِ عِلمٍ
1216 - بر حذر داشتن از دعای ناآگاهانه

الکتاب:

«وَ یَدْعُ الاِْنْسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالْخَیْرِ وَ کانَ الاِْنْسانُ عَجُولاً» . (1)

قالَ یا نوحُ إنّهُ لَیْسَ مِن أهلِکَ إنّهُ عَمَلٌ غَیْرُ صالِحٍ فَلا تَسْألْنِ ما لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إنِّی أعِظُکَ أنْ تَکونَ مِنَ الجاهِلِینَ» . (2)

الحدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اِعرِفْ طُرُقَ نجاتِکَ و هلاکِکَ کی لا تدعُوَ اللّهَ بشیءٍ منهُ هلاکُکَ و أنتَ تَظُنُّ فیهِ نجاتَکَ ، قالَ اللّهُ عزّ و جلّ: «و یَدْعُ الإِنسانُ بِالشَّرِّ دُعاءَهُ بِالخَیرِ وَ کَانَ الإنسانُ عَجولاً» . (3)

1216

بر حذر داشتن از دعای ناآگاهانه

قرآن :

«و آدمی به دعا شرّی را می طلبد چنان که گویی به دعا خیری را می جوید . و آدمی شتاب زده است» .

«گفت : ای نوح! او از خاندان تو نیست ، آن عملی است نا صالح که از سر ناآگاهی از من چیزی بخواهی . بر حذر می دارم تو را که از مردم نادان باشی» .

حدیث :

امام صادق علیه السلام :راههای نجات و نابودی خودت را بشناس، تا مبادا از خدا چیزی را به گمان این که نجات تو در آن است بخواهی ، حال آن که سبب نابودی تو می شود. خداوند عزّ و جلّ فرموده است : «انسان به دعا شرّی را می طلبد چنان که گویی به دعا خیری را می جوید . و آدمی شتابزده است».

1217 - النَّهیُ عَنِ الدُّعاءِ لِلظّالِمینَ وَالکُفَّارِ
1217 - نهی از دعاکردن برای ستمگران و کافران

الکتاب :

«ما کانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أن یَستَغْفِرُوا لِلْمُشرِکِینَ وَ لَوْ کانُوا اُولی قُرْبی مِن بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُم أنَّهُمْ أصْحابُ الجَحِیمِ * وَ ما کانَ استِغْفارُ إِبراهِیمَ لِأبِیهِ إلاَّ عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَها إیَّاهُ فَلَمّا تَبَیَّنَ لَهُ اَنَّه عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأ مِنهُ إنّ إبراهیمَ لَأَوَّاهٌ حَلِیمٌ» . (4)

1217

نهی از دعا کردن برای ستمگران و کافران

قرآن :

«نباید پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند برای مشرکان ، هر چند خویشاوندان باشند _ پس از آن که دانستند به جهنم می روند _ طلب آمرزش کنند . آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش ، نبود مگر به خاطر و عده ای که به او داده بود . و چون برای او آشکار شد که پدرش دشمن خداست از او بیزاری جست ؛ زیرا ابراهیم بسیار دعا کننده و بردبار بود» .

ص :59


1- الإسراء : 11 .
2- هود : 46 .
3- بحار الأنوار : 93/322/36 .
4- التوبة : 113 و 114 .

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن دَعا لظالمٍ بالبقاءِ فقد أحَبَّ أن یُعصَی اللّهُ فی أرضِهِ . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ و قد سَألَهُ أخوهُ علیُّ بنُ جعفرٍ عن رجلٍ مسلمٍ و أبَواهُ کافرانِ : هل یَصلُحُ أن یَستغفرَ لهما فی الصلاةِ ؟ _: إنْ کانَ فارَقَهُما و هو صغیرٌ لا یَدرِی أسْلَما أم لا فلا بَأسَ ، و إن عَرَفَ کُفرَهُما فلا یَستَغفِرْ لَهُما ، و إن لم یَعرِفْ فَلیَدْعُ لَهُما . (2)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که برای بقای ستمگری دعا کند، هر آینه دوست دارد که خداوند در زمینش نافرمانی شود .

امام کاظم علیه السلام_ در پاسخ به برادرش علی بن جعفر ، که از ایشان پرسید: آیا رواست مردی مسلمان برای پدر و مادر کافر خود در نماز آمرزش بخواهد؟ _فرمود : اگر در کودکی آنها را از دست داده و نمی داند که مسلمان شده اند یا نه اشکالی ندارد ، اما اگر بداند که کافر بوده اند، نباید برایشان آمرزش بطلبد و اگر نمی داند ، برایشان دعا کند .

1218 - عَدَمُ خُلُوِّ الدُّعاءِ مِنَ التَّأثیرِ
1218 - دعا، بی تأثیر نیست

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما مِن مُسلمٍ دَعا اللّهَ تعالی بدعوةٍ لَیسَ فیها قَطیعَةُ رَحِمٍ و لا استِجلابُ إثمٍ إلاّ أعطاهُ اللّهُ تَعالی بها إحدَی خصالٍ ثلاثٍ : إمّا أن یُعَجِّلَ لَهُ الدَّعوةَ ، و إمّا أن یَدَّخِرَها لَهُ فی الآخِرَةِ ، و إمّا أن یَرفَعَ عَنهُ مِثلَها مِن السُّوءِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :فإذا أتَیتَ بما ذکرتُ لَکَ مِن شرائطِ الدُّعاءِ و أخلَصتَ بِسِرِّکَ لوجهِهِ فَأبشِرْ بِإِحدَی الثلاثِ : إمّا أن یُعجِّلَ لکَ ما سَألتَ ، و إمّا أن یَدَّخِرَ لکَ ما هُو أعظَمُ مِنهُ ، و إمّا أن یَصرِفَ عنکَ مِن البلاءِ ما إن لو أرسَلَهُ عَلیکَ لهَلَکتَ . (4)

1218

دعا، بی تأثیر نیست

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر مسلمانی که خدا را به دعایی بخواند و آن دعا برای قطع رحم یا رسیدن به گناهی نباشد، خداوند متعال یکی از این سه کار را در حقّ او می کند : یا دعایش را در دنیا برآورَد ، یا آن را ذخیره آخرت او قرار دهد، و یا بدی و گزندی را از او دور سازد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه این شرایط دعا را که گفتم، رعایت کردی و نیّت و درونت را برای خدا پاک و خالص گردانیدی، بشارت باد تو را به یکی از این سه چیز : یا خواهشت بزودی برآورده می شود ، یا بهتر از آن برای تو ذخیره می گردد ، یا بلایی را از تو بر می گرداند، که اگر آن را بر تو می فرستاد ، نابود می شدی .

ص :60


1- بحار الأنوار : 75/334/69 .
2- بحار الأنوار:74/67/38.
3- مکارم الأخلاق : 2/8/1983 .
4- بحار الأنوار : 93/323/36 .

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ رَبَّکم حَیِیٌّ کریمٌ ، یَستَحیِی أن یَبسُطَ العبدُ یَدَیهِ إلَیهِ فَیَرُدَّهُما صِفرا . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :المؤمنُ مِن دُعائهِ علی ثلاثٍ: إمّا أن یُدَّخَرَ لَهُ ، و إمّا أن یُعَجَّلَ لَهُ ، و إمّا أن یَدْفَعَ عَنهُ بَلاءً یُریدُ أن یُصِیبَهُ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ إذا أحَبَّ عبدا غَتَّهُ بالبلاءِ غَتّاً و ثَجَّهُ به عَلیهِ ثَجّاً ، فإذا دعاهُ قالَ : لَبَّیکَ عبدِی لَبَّیکَ ، لَئن عَجَّلتُ ما سألتَ إنّی علی ذلکَ لَقادرٌ، و لئن أخَّرتُ فما ادَّخَرتُ لکَ عِندی خیرٌ لکَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ الربَّ لَیَلِی حسابَ المؤمنِ فیقولُ : تَعرِفُ هذا الحسابَ ؟ فیقولُ : لا یا ربِّ ، فیقولُ : دَعَوتَنی فی لیلةِ کذا و کذا فی کذا و کذا فَذَخَرتُها لَکَ . قالَ: فمِمّا یَرَی من عَظَمةِ ثوابِ اللّهِ یقولُ : یا ربِّ لیتَ إنّکَ لَم تَکُن عَجَّلتَ لی شیئا و ادَّخَرتَهُ لی . (4)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا پروردگار شما با حیا و بخشنده است و شرم دارد از این که بنده دست [خواهش] به سوی او بگشاید و دست خالی بازش گرداند .

امام زین العابدین علیه السلام :دعای مؤمن از سه حال خارج نیست : یا برایش ذخیره می گردد ، یا در دنیا برآورده می شود ، یا بلایی را که می خواهد به او برسد، دفع می کند .

امام باقر علیه السلام :هر گاه خداوند بنده ای را دوست بدارد ، او را در فشارِ شدیدِ بلا قرار دهد و باران بلا بر سرش فرو ریزاند ؛ پس چون به درگاه او دعا کند ، فرماید : لبّیک بنده من ، لبّیک . اگر [خواهی ]خواسته تو را در دنیا دهم من بر انجام آن قادرم ، اما اگر به تأخیر اندازم پس آنچه در نزد خود برایت ذخیره کنم ، برای تو بهتر است .

امام صادق علیه السلام :خداوند به حساب مؤمن رسیدگی می کند و به او می فرماید : این حساب را می شناسی؟ عرض می کند : نه ، ای پروردگار من . خداوند می فرماید : در فلان و بهمان شب ، چنین و چنان دعایی (خواهشی)کردی و من آن را برای تو اندوختم. آن مؤمن چون عظمت پاداش خدا را می بیند ، عرض می کند : ای پروردگار من! کاش هیچ دعا و خواهش مرا در دنیا برآورده نمی کردی و آنها را برای [آخرت ]من می اندوختی .

ص :61


1- کنز العمّال : 3128 .
2- تحف العقول : 280 .
3- التمحیص : 34/25 .
4- بحار الأنوار : 93/371/12 .

عنه علیه السلام :یَتَمَنّی المؤمنُ أنّه لم یُستَجَبْ لَهُ دَعوَةٌ فی الدنیا مِمّا یَری مِن حُسنِ الثوابِ . (1)

امام صادق علیه السلام :مؤمن پاداش نیک (چشم گیر) آخرت را که می بیند آرزو می کند کاش هیچ دعایی از او در دنیا مستجاب نمی شد .

1219 - آثارُ الدُّعاءِ بِظَهرِ الغَیبِ
1219 - آثار دعا در غیاب

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَیسَ شیءٌ أسرعَ إجابةً مِن دَعوَةِ غائبٍ لغائبٍ . (2)

بحار الأنوار :رُوِیَ أنّ اللّهَ سُبحانَهُ أوحی إلی موسی علیه السلام : یا موسی، اُدعُنی علی لسانٍ لم تَعصِنی بهِ ، فقال : أنَّی لی بذلک ؟! فقالَ : اُدعُنِی علی لسانِ غیرِکَ. (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَستَحقِرُوا دعوةَ أحدٍ ، فإنَّه یُستَجابُ للیهودیِّ فیکُم ، و لا یُستجابُ لَهُ فی نفسِهِ . (4)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :أسرَعُ الدُّعاءِ نُجْحا لِلإجابةِ دعاءُ الأخِ لأخیهِ بظَهرِ الغیبِ ، یَبدأ بِالدُّعاءِ لأخیهِ فیقولُ له مَلَکٌ مُوَکَّلٌ بهِ : آمِینَ، و لکَ مِثْلاهُ . (5)

1219

آثار دعا در غیاب

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ دعایی زودتر از آن دعا که انسان در غیاب کسی می کند ، مستجاب نمی شود .

بحار الأنوار :روایت شده که خداوند سبحان به موسی علیه السلام چنین وحی نمود: ای موسی ! مرا با زبانی بخوان که با آن نا فرمانی ام نکرده ای ، موسی عرض کرد : چنین زبانی را از کجا بیاورم؟ خداوند فرمود : مرا از زبان کسی دیگر بخوان .

امام علی علیه السلام :دعای هیچ کس را خُرد و ناچیز مشمار ؛ که [حتی] دعای یهودی در حقّ خودش مستجاب نمی شود اما درباره شما به اجابت می رسد .

امام باقر علیه السلام :دعایی که زودتر از همه به اجابت می رسد ، دعایی است که برادر (مؤمن) در غیاب برادرش می کند . چون ابتدا برای برادرش دعا کند ، فرشته ای که بر او گماشته شده است ، گوید : آمین ، تو را نیز دو چندانِ آن باد .

ص :62


1- الکافی : 2/491/9 .
2- بحار الأنوار : 93/359/17 .
3- بحار الأنوار : 93/342/11 .
4- بحار الأنوار : 93/294/23 .
5- الکافی : 2/507/4 .

عنه علیه السلام :أوشَکُ دَعوةٍ و أسرَعُ إجابةٍ دعاءُ المرءِ لأخیهِ بظَهرِ الغَیبِ . (1)

بحار الأنوار عن حمران بن أعین :دخلت علی أبی جعفر علیه السلام فقلت : أوصنی فقال : ......... علَیکَ بِالدُّعاءِ لإخوانِکَ بِظَهرِ الغَیبِ ، فإنَّهُ یُهِیلُ الرزقَ _ یَقولُها ثلاثا _ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانت فاطمةُ علیها السلام إذا دَعَتْ تَدعُو للمُؤمنینَ و المُؤمناتِ و لا تَدعُو لنَفسِها ، فقیلَ لَها ، فقالت : الجارُ ثمّ الدارُ . (3)

عنه علیه السلام :دعاءُ المسلِمِ لأخیهِ بظَهرِ الغَیبِ یَسُوقُ إلی الدَّاعی الرِّزقَ و یَصرِفُ عنهُ البلاءَ و یقولُ لَهُ المَلَکُ : لکَ مِثلاهُ . (4)

عنه علیه السلام :دعاءُ المؤمنِ للمؤمنِ یَدفَعُ عنهُ البلاءَ و یُدِرُّ عَلیهِ الرزقَ (5) . (6)

(7)

امام باقر علیه السلام :نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت ، دعایی است که انسان در غیاب برادر [دینی] خود برای او می کند .

بحار الأنوار_ به نقل از حمران بن أعین _: بر امام باقر علیه السلام وارد شدم سپس به او گفتم : مرا سفارش کن فرمود : ......... بر تو باد دعا کردن برای برادرانت در غیاب آنها ؛ زیرا این کار روزی را فرو می ریزد . _ حضرت این جمله را سه بار فرمود _ .

امام صادق علیه السلام :فاطمه علیها السلام هر گاه دعا می کرد برای مردان و زنان مؤمن دعا می کرد و برای خودش دعا نمی کرد . در این باره از آن حضرت سؤال شد ، فرمود : اوّل همسایه بعد خانه .

امام صادق علیه السلام :دعای مسلمان برای برادرش در غیاب او ، به دعا کننده روزی می رساند و بلا را از او بر می گرداند و فرشته به او می گوید : تو را نیز دو چندانِ آن دعا باد .

امام صادق علیه السلام :دعای مؤمن در حقّ مؤمن ، بلا را از او دور می کند و روزی اش را زیاد می گرداند . (8)

ص :63


1- الکافی : 2/507/1 .
2- بحار الأنوار : 93/386/17 .
3- بحار الأنوار : 93/388/20 .
4- بحار الأنوار : 93/385/11 .
5- الاختصاص : 28 .
6- الأخبار فی فضل الدّعاء للإخوان بظهر الغیب کثیرة جدّا .
7- (انظر) بحار الأنوار : 93 / 383 باب 26 . الکافی : 2 / 507 . کنز العمّال : 2 / 97 ، 98 .
8- نگارنده گوید : درباره فضیلت دعا برای برادران دینی در غیاب آنان ، اخبار و روایات بسیار زیادی وارد شده است .

ص :64

163 - الدنیا

اشاره

(1)

(2)

ص :65


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 73 / 1 باب 122 «حبّ الدنیا» . بحار الأنوار : 5 / 309 باب 15 «العلّة التی من أجلها جعل اللّه فی الدنیا اللذّات و الآلام و المحن» . کنز العمّال : 3 / 181 _ 246 «الزهد» .
2- انظر : عنوان 207 «الزهد» ، 165 «الدهر» ، 499 «المال» ، 281 «الشهرة» . الحزن : باب 824 ، الخسران : باب 1021 و 1022. الدواء : باب 1294 ، الدین : باب 1324 ، الذنب : باب 1388 . الراحة : باب 1568 و 1569 .

163 - دنیا

1220 - الحَیاةُ الدُّنیا
1220 - زندگی دنیوی

الکتاب :

«فَأعرِض عَن مَّن تَوَلّی عَن ذِکرِنا وَ لَم یُرِد إلاّ الحَیاةَ الدُّنیا * ذلِکَ مَبلَغُهُم مِنَ العِلمِ إنَّ رَبَّک هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهتَدَی» . (1)

«فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِم خَلْفٌ وَرِثوا الکِتابَ یَأْخُذُونَ عَرَضَ هذا الأَدْنَی وَ یَقولونَ سَیُغفَرُ لَنا وَ إِن یَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ یَأْخُذُوهُ أَ لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیْهِم میثَاقُ الکِتَابِ أَن لاَ یَقولوا عَلَی اللّهِ إِلاَّ الحَقَّ وَ دَرَسوا ما فیهِ و الدّارُ الاْخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقونَ أَ فَلاَ تَعْقِلون» . (2)

الحدیث :

علل الشرایع عن عبد اللّه عن أبیه یزید بن سلام :أنّهُ سأل رَسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله : ......... لِمَ سُمِّیَتِ الدنیا [ دُنیا] ؟ قالَ : الدنیا دَنِیَّةٌ خُلِقَت مِن دُونِ الآخِرةِ ، و لو خُلِقَت مع الآخِرَةِ لم یَفنَ أهلُها کما لا یَفنی أهلُ الآخرةِ ......... . قالَ : فَأخبِرنی لِمَ سُمِّیَتِ الآخرةُ آخرةً؟ قالَ : لأنّها متأخِّرةٌ تَجِیءُ من بعدِ الدنیا ، لا توصَفُ سِنیُها ، و لا تُحصی أیّامُها ، و لا یموتُ سُکّانُها . (3)

1220

زندگی دنیوی

قرآن :

«پس ، تو نیز از کسی که از سخن ما روی گردان می شود و جز زندگی دنیوی را نمی جوید اعراض کن . منتهای دانش آنان همین است . پروردگار تو به آن که از راهش گمراه می شود یا به راه هدایت می افتد داناتر است» .

«بعد از اینان گروهی به جایشان نشستند و وارث آن کتاب شدند که به متاع دنیوی دل بستند و گفتند که به زودی آمرزیده می شویم . و اگر همانند آن باز هم متاعی بیابند برگیرند . آیا از ایشان پیمان نگرفته اند که درباره خدا جز به راستی سخن نگویند ، حال آن که آنچه را در آن کتاب آمده بود خوانده بودند؟ سرای آخرت برای کسانی که می پرهیزند بهتر است . آیا تعقّل نمی کنید؟» .

حدیث :

علل الشرایع_ به نقل از عبد اللّه از پدرش یزید بن سلام _یزید بن سلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله پرسید: ......... دنیا چرا دنیا نامیده شده است؟ حضرت فرمود : چون دنیا پست است و پایین تر از آخرت آفریده شده است . اگر همپایه با آخرت آفریده شده بود، اهل آن فانی نمی شدند ، همچنان که اهل آخرت چنانند ......... . عرض کرد : آخرت چرا آخرت نامیده شده است؟ حضرت فرمود : چون متأخّر است و بعد از دنیا فرا می رسد ، سالهایش به وصف نیاید و روزهایش بی شمار است و ساکنانش نمی میرند .

ص :66


1- النجم : 29 و 30 .
2- الأعراف : 169 .
3- علل الشرایع : 470/33 ، بحار الأنوار : 57/356/2 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما سُمِّیَتِ الدُّنیا دُنیا لأنّها أدنی مِن کلِّ شیءٍ ، و سُمِّیَت الآخِرةُ آخِرةً لأنّ فیها الجزاءَ و الثوابَ . (1)

عنه علیه السلام :النّاسُ أبناءُ الدنیا ، و لا یُلامُ الرجلُ علی حُبِّ اُمِّهِ . (2)

عنه علیه السلام :النّاسُ أبناءُ الدنیا ، و الوَلَدُ مطبوعٌ عَلی حُبِّ اُمِّهِ . (3)

امام علی علیه السلام :دنیا از آن رو دنیا نام گرفته که پست ترین (نزدیکترین) چیزهاست . و آخرت از آن رو آخرت نامیده شده که سزا و پاداش در آن جاست .

امام علی علیه السلام :مردم ، فرزندان دنیایند و هیچ کس برای دوست داشتن مادرش سرزنش نمی شود .

امام علی علیه السلام :مردم فرزندان دنیا هستند و فرزند ، بر دوست داشتن مادرش سرشته شده است .

1221 - الدُّنیا مَزرَعَةُ الآخِرَةِ
1221 - دنیا کشتزار آخرت است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا مَزرَعةُ الآخِرَةِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :و لَنِعمَ دارُ مَن لم یَرضَ بها داراً ، و مَحَلُّ مَن لَم یوطِّنْها محلاًّ . (5)

عنه علیه السلام :بالدنیا تُحرَزُ الآخِرَةُ . (6)

عنه علیه السلام :بِئسَتِ الدارُ لمن لم یَتَهیَّأْها و لم یکُن فیها علی وَجَلٍ . (7)

1221

دنیا کشتزار آخرت است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا کشتزار آخرت است .

امام علی علیه السلام :دنیا چه سرای نیکویی است برای کسی که آن را خانه [همیشگی ]خویش نداند و چه جایگاه خوبی است برای کسی که آن را وطن خود قرار ندهد .

امام علی علیه السلام :آخرت با دنیا به دست می آید .

امام علی علیه السلام :بد سرایی است دنیا برای کسی که خود را در آن [برای آخرت ]آماده نکند و در آن بیمناک نباشد .

ص :67


1- علل الشرائع : 2/1 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 303 .
3- غرر الحکم : 1850 .
4- عوالی اللآلی : 1/267/66 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 223 .
6- نهج البلاغة : الخطبة 156 .
7- بحار الأنوار : 73/98/82 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «و لَنِعمَ دارُ المُتَّقینَ» (1) _: الدنیا . (2)

عنه علیه السلام :نِعمَ العَونُ الدنیا علَی الآخِرَةِ . (3)

عنه علیه السلام :إنَّ فیما ناجَی اللّهُ تَعالی به موسی علیه السلام أن قالَ: إنَّ الدُّنیا ......... هی دارُ الظالمینَ إلاّ العاملَ فیها بالخیرِ ، فإنّها له نِعمَتِ الدارُ . (4)

امام باقر علیه السلام_ درباره آیه «و نیکو [سرایی ]است سرای پرهیزگاران» _فرمود : آن سرای دنیاست .

امام باقر علیه السلام :دنیا یاور خوبی برای آخرت است .

امام باقر علیه السلام :از جمله نجواهای خداوند متعال با موسی علیه السلام این بود که : دنیا ......... سرای ستمگران است ، مگر آنان که در دنیا کردار نیک کنند ؛ برای اینان ، دنیا سرایی نیکوست .

1222 - خُلِقَت الدُّنیا لِغَیرِها
1222 - دنیا برای غیر خود آفریده شده است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :فَلْیَتَزَوَّدِ العبدُ مِن دنیاهُ لاِخِرتِهِ ، و مِن حیاتِهِ لمَوتِهِ ، و مِن شَبابِهِ لهَرَمِهِ ، فإنّ الدنیا خُلِقَت لَکُم و أنتُم خُلِقتُم لِلآخرةِ . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ اللّهَ سبحانَهُ قد جَعَلَ الدنیا لِما بعدَها ، و ابتَلی فیها أهلَها ، لِیَعلَمَ أیُّهُم أحسَنُ عَمَلاً ، و لَسنا للدنیا خُلِقنا ، و لا بالسَّعی فیها اُمِرنا . (6)

عنه علیه السلام :الدنیا خُلِقَت لِغیرِها و لم تُخلَق لِنَفسِها . (7)

1222

دنیا برای غیر خود آفریده شده است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدمی باید از دنیای خود ، برای آخرتش و از زندگی خود، برای مردنش و از جوانی خود ، برای پیری اش توشه برگیرد ؛ زیرا دنیا برای شما آفریده شده است، و شما برای آخرت .

امام علی علیه السلام :همانا خدای سبحان دنیا را برای پس از آن آفریده و اهل دنیا را در آن می آزماید تا معلوم شود که چه کسی نیک کردارتر است ، ما برای دنیا آفریده نشده ایم و به کوشش در آن [برای به دست آوردن حطام دنیوی] مأمور نگشته ایم .

امام علی علیه السلام :دنیا ، نه برای خودش ، که برای جز خود آفریده شده است .

ص :68


1- النحل : 30 .
2- بحار الأنوار : 73/107/106 .
3- بحار الأنوار : 73/127/126 .
4- قصص الأنبیاء : 162/183 .
5- تنبیه الخواطر: 1/ 131 .
6- نهج البلاغة : الکتاب 55 .
7- نهج البلاغة : الحکمة 463 .

عنه علیه السلام :أخرِجُوا مِن الدنیا قلوبَکُم قَبلَ أن تَخرُجَ منها أبدانُکُم ، ففیها اختُبِرتُم و لِغیرِها خُلِقتُم . (1)

امام علی علیه السلام :پیش از آن که پیکرهایتان از دنیا برود ، دلهای خود را از آن بیرون برید ؛ زیرا در اینجا آزمایش می شوید و برای جز آن آفریده شده اید.

1223 - ذَمُّ الأخذِ مِنَ الدُّنیا فَوقَ الکَفافِ
1223 - نکوهش برگرفتن از دنیا پیش از نیاز

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا ملعونةٌ و ملعونٌ ما فیها ، إلاّ ما ابتُغِیَ به وَجهُ اللّهِ عزّ و جلّ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :الدنیا ملعونةٌ ملعونٌ ما فیها، إلاّ ما کانَ فیها للّهِِ عزّ و جلّ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :اُترُکوا الدنیا لأهلِها فإنّه مَن أخَذَ مِنها فوقَ ما یَکفِیهِ أخَذَ مِن حَتفِهِ و هُوَ لا یَشعُرُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :ما أحَدٌ مِن الأوّلی_نَ و الآخِرینَ إلاّ و هو یَتَمَنَّی ی_ومَ القیام_ةِ أنّهُ ل_م یُعْطَ مِن الدنیا إلاَّ قُوتاً . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ألا إنَّ الدنیا دارٌ لا یُسلَمُ منها إلاّ فیها (بالزُّهدِ) ، و لا یُنْجی بشیءٍ کانَ لها ، ابتُلِیَ الناسُ بها فِتنةً فما أخَذُوهُ منها لها اُخرِجوا مِنه و حوسِبوا علَیهِ ، و ما أخَذُوهُ مِنها لِغَیرِها قَدِموا علَیهِ و أقاموا فیهِ . (6)

1223

نکوهش برگرفتن از دنیا پیش از نیاز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا و هرچه در آن می باشد ملعون است مگر آنچه به واسطه آن خشنودی خدا طلب شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا و هرچه در آن می باشد ملعون است، مگر آنچه در دنیا در راه خداوند عزّ و جلّ استفاده شود .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا را برای اهلش وا گذارید ؛ زیرا هر که از دنیا بیش از حدّ کفایت خود برگیرد ، نادانسته ، مرگ خود را شتاب بخشیده است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ کس از ما ، از پیشینیان و پسینیان ، نیست مگر آن که در روز قیامت آرزو می کند کاش از دنیا بیش از قوتش به او داده نمی شد.

امام علی علیه السلام :بدانید که دنیا سرایی است که هیچ کس از آن به سلامت نمی رهد ، جز با دل برکندن از آن . و هیچ کس به واسطه کاری که برای دنیا کند ، نجات نمی یابد . مردم برای آزمایش، گرفتار دنیا شده اند . آنچه را از دنیا به خاطر دنیا برگرفتند از دستشان برود و باید حساب پس دهند و آنچه را از دنیا برای غیر آن (آخرت) به دست آوردند، به آن برسند و همیشه با آنهاست .

ص :69


1- بحار الأنوار: 78/ 67/ 3 .
2- . کنز العمّال : 6088 .
3- کنز العمّال : 6083 .
4- . کنز العمّال : 6058 .
5- بحار الأنوار : 77/54/3 .
6- نهج البلاغة: الخطبة 63.

عنه علیه السلام :یَسیرُ الدنیا خیرٌ من کثیرِها ، و بُلغَتُها أجدَرُ مِن هلکَتِها . (1)

عنه علیه السلام :مَتاعُ الدنیا حُطامٌ ، و تُراثُها کُبابٌ ، بُلغَتُها أفضلُ مِن أثَرَتِها ، و قُلعَتُها أرکَنُ من طُمَأنینَتِها ، حُکِمَ بالفاقةِ علی مُکثِرِها ، و اُعینَ بِالراحةِ مَن رَغِبَ عنها . (2)

عنه علیه السلام_ لرجلٍ شکا إلیه الحاجةَ _: اِعلَم أنّ کلَّ شیءٍ تُصیبُهُ مِن الدنیا فوقَ قُوتِکَ فإنّما أنتَ فیهِ خازنٌ لِغیرِکَ . (3)

عنه علیه السلام :لا تَسألُوا فیها فوقَ الکَفافِ ، و لا تَطلُبُوا منها أکثرَ مِن البلاغِ . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :الدنیا دُنیاءانِ : دنیا بلاغٍ و دنیا ملعونةٌ . (5)

الإمامُ الصّادقَ علیه السلام :فی مُناجاةِ موسی علیه السلام : یا موسی، إنّ الدنیا دارُ عقوبةٍ ، عاقبتُ فیها آدَمَ عِندَ خَطیئَتِهِ ، و جَعَلتُها ملعونةً ملعونٌ ما فیها إلاّ ما کانَ فیها لی . (6)

امام علی علیه السلام :اندکِ دنیا ، بهتر است از بسیار آن و آنچه به قدر کفایت باشد ، شایسته تر است از آن مقدار که به نابودی آدمی انجامد .

امام علی علیه السلام :متاع دنیا ، همچون خرده ریز و بی ارزش است و مال و میراثش گل و لای و لجن . به قدر کفاف از آن برگرفتن، بهتر است از جمع کردن آن . دل برکندن از آن آرام بخش تر است تا دل بستن به آن. فزون خواه، محکوم به فقر و درویشی است و دنیا گریز، در آرامش و آسودگی .

امام علی علیه السلام_ به مردی که از نیازمندی خود نزد او شِکوه کرد _فرمود : بدان که هر چه از دنیا بیش از قوت و نیازت به تو رسد تو خزانه دار آن برای دیگران هستی .

امام علی علیه السلام :در دنیا بیش از احتیاج نجویید و بیش از کفاف از آن نخواهید .

امام زین العابدین علیه السلام :دنیا دو گونه است : دنیای بلاغ (7) و دنیای ملعون.

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود : دنیا سرای کیفر است ؛ در آن، آدم را، به سبب خطایی که از او سر زد کیفر دادم و دنیا را ملعون قرار دادم و هرچه در دنیاست ملعون است، مگر آنچه برای من باشد .

ص :70


1- . غرر الحکم : 10993 .
2- بحار الأنوار : 78/60/139 .
3- بحار الأنوار: 73/90/61.
4- . نهج البلاغة : الخطبة 45 .
5- الکافی : 2/317/8 .
6- . الکافی : 2/317/9 .
7- بَلاغ : کفاف یا آن مقدار از قوت که برای زنده ماندن کفایت کند و وسیله رسیدن به مطلوب باشد _ م

عنه علیه السلام_ فی زیارةِ الحسینِ علیه السلام عند الوَداعِ _: و لا تَشغَلْنی عن ذِکرِکَ بِإِکثارٍ عَلَیَّ مِن الدنیا تُلهینِی عجائبُ بَهجَتِها و تَفْتِنِّی زهراتُ زینتِها ، و لا بِإِقلالٍ یُضِرُّ بعَمَلِی کَدُّهُ و یَملَأُ صَدری هَمُّهُ ، أعطِنِی مِن ذلکَ غِنیً عن أشرارِ خلقِکَ ، و بَلاغاً أنالُ بهِ رِضاک . (1)

عنه علیه السلام :قالَ لقمانُ لابنِهِ : و خُذْ مِن الدنیا بَلاغاً ، و لا تَرفِضْها فتکونَ عِیالاً علی الناسِ، و لا تَدخُلْ فیها دخولاً یُضِرُّ بِآخِرَتِکَ . (2)

عنه علیه السلام :إنِ استَطَعتَ أن لا تَنالَ مِن الدنیا شیئاً تُسألُ عنهُ غداً فَافعَلْ . (3)

بحار الأنوار :_ سلمانُ الفارسیُّ رضی الله عنه لمّا سُئل عن تَحسُّرِهِ و تأسُّفِهِ عندَ موتِهِ قال _: لیسَ تَأسُّفی علَی الدنیا و لکنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَهِدَ إلینا و قالَ : لِیَکُنْ بُلغَةُ أحدِکم کزادِ الراکبِ ، و أخافُ أن نکونَ قد جاوَزنا أمرَهُ و حَولِی هذهِ الأساوِدُ ، و أشارَ إلی ما فی بیتِهِ ، و قالَ : هو دِستٌ و سَیفٌ و جَفنَةٌ . (4)

(5)

امام صادق علیه السلام_ در زیارت وداع امام حسین علیه السلام _گفت : خدایا! نه چندان دنیا را بر من زیاد گردان که با سرگرم شدن به زیباییهای شگفت آور و فریفته شدن به درخشندگی زیورهای آن، از یاد تو باز مانم و نه چندان در تنگنایم قرار ده که رنج آن به کار من [برای آخرت ]لطمه زند و همّ و غم آن ، سینه ام را آکنده سازد . از دنیا آن اندازه به من ده که از بندگانِ بدت بی نیاز مانم و به سبب آن به خشنودی تو دست یابم .

امام صادق علیه السلام :لقمان به فرزندش گفت : از دنیا به قدر کفاف برگیر و آن را رها مکن چندان که نانخور (سربار) مردم شوی و در آن چندان فرو مرو که به آخرتت زیان رساند .

امام صادق علیه السلام :اگر توانی از دنیا به چیزی دست نیابی که فردا[ی قیامت] از آن باز خواست شوی ، این کار را بکن .

بحار الأنوار_ سلمان فارسی رضی الله عنه هنگام مرگ اظهار تأسف و دریغ کرد . سؤال شد : ای ابو عبد اللّه ! از بهر چه افسوس می خوری؟ گفت _: اندوه و افسوسم برای دنیا نیست ، بلکه چون پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما سفارش کرد و فرمود : باید قوت روزانه هر یک از شما به اندازه ره توشه یک مسافر باشد ، من با این همه اثاثیه ای که پیرامونم هست می ترسم از دستور آن حضرت تخطّی کرده باشم. و سپس با دستش به اثاث خانه اش اشاره کرد و گفت : آن دیگ و شمشیر و جام .

ص :71


1- بحار الأنوار : 101/281/1 .
2- تفسیر القمّی : 2/164 .
3- بحار الأنوار : 78/277/112 .
4- بحار الأنوار : 72/54/ 85 .
5- (انظر) الرزق : باب 1505 و 1506 . المسکن : باب 1833 .

1224 - الأخذُ مِنَ الدُّنیا بِقَدرِ الضَّرورَةِ
1224 - بر گرفتن از دنیا به اندازه ضرورت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :فِرُّوا مِن فُضولِ الدنیا کما تَفِرُّونَ مِن الحرامِ ، و هَوِّنوا علی أنفسِکُم الدنیا کما تُهَوِّنُونَ الجیفةَ ، و تُوبُوا إلی اللّهِ مِن فُضولِ الدنیا و سیّئاتِ أعمالِکُم ، تَنجُوا مِن شِدَّةِ العذابِ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :هَؤلاءِ أنبیاءُ اللّهِ و أصفیاؤهُ تَنَزَّهوا عنِ الدنیا ......... ثُمّ اقتَصَّ الصالحونَ آثارَهُم ......... و أنزَلُوا الدنیا مِن أنفسِهِم کالمِیتَةِ التی لا یَحِلُّ لِأحَدٍ أن یَشبَعَ منها إلاّ فی حال الضرورةِ إلَیها ، و أکَلُوا مِنها بقَدرِ ما أبقَی لَهمُ النَّفسَ و أمسَکَ الرُّوحَ ، و جَعَلُوها بمنزلةِ الجِیفةِ التی اشتَدَّ نَتنُها ، فَکُلُّ مَن مَرَّ بها أمسَکَ علی فِیهِ ، فَهُم یَتَبَلَّغُونَ بأدنَی البلاغِ .........

إخوانی ، و اللّهِ لَهِیَ فی العاجلةِ و الآجلَةِ _ لِمَن ناصَحَ نفسَهُ فی النَّظَرِ و أخلَصَ لها الفکرَ _ أنتَنُ مِن الجِیفةِ ، و أکرَهُ مِن المِیتةِ ، غیرَ أنَّ الذی نَشَأ فی دِباغِ الإهابِ لا یَجِدُ نَتْنَهُ و لا تُؤْذِیهِ رائحتُهُ ما تُؤذِی المارَّ بهِ و الجالسَ عندَهُ . (2)

1224

بر گرفتن از دنیا به اندازه ضرورت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از زیادیهای دنیا (آنچه بیش از نیاز شماست) بگریزید ، همچنان که از حرام می گریزید ، دنیا را کم اهمیت بدانید ، همچنان که مردار را ، و از زیادیهای دنیا و کردارهای نا پسندتان به درگاه خدا توبه برید ، تا از عذاب سخت رهایی یابید .

امام علی علیه السلام :این پیامبران و برگزیدگان خدا هستند که از دنیا دل برکندند . . . و سپس مردمان صالح و پارسا در پی آنان رفتند . . . و دنیا را چون مرداری دیدند که جز در حال ضرورت، خوردن از آن بر هیچ کس روا نیست و از آن به اندازه ای خوردند که زنده بمانند و نمیرند و دنیا را به منزله لاشه ای بس گندیده دانستند که هر کس [از آنها] بر آن می گذشت دهان [و بینی] خود را می گرفت . آنان از دنیا به کمترین قوت بسنده می کردند ......... .

برادران من! به خدا سوگند، دنیا ، در این سرای و آن سرای _ در نظر کسی که اندیشه اش را ناب و فکرش را خالص گرداند _ گندیده تر از لاشه و نا خوشایندتر از مردار است ، اما آن که کارش دباغی پوست است ، مانند کسی که از کنار آن لاشه و مردار می گذرد، یا نزدیکش نشسته است، گندیدگی آن را حس نمی کند و بوی آن آزارش نمی دهد.

ص :72


1- مستدرک الوسائل : 12/54/13496 .
2- بحار الأنوار : 73/110/109 .

عنه علیه السلام :إنّما یَنظُرُ المؤمنُ إلی الدنیا بِعَینِ الاعتِبارِ ، و یَقْتاتُ مِنها ببَطنِ الاضطِرارِ ، و یَسمَعُ فیها بِاُذُنِ المَقتِ و الإبغاضِ . (1)

عنه علیه السلام :مَن أقَلَّ مِنها استَکثَرَ ممّا یُؤمِنُهُ ، و مَنِ استَکثَرَ مِنها استَکثَرَ مِمّا یُوبِقُهُ . (2)

عنه علیه السلام :و قد کَتَبَ إلی بعضِ أصحابِهِ یَعِظُهُ _ : فإنّ مَنِ اتَّقَی اللّهَ جلّ و عزّ قَوِیَ و شَبِعَ و رَوِیَ و رُفِعَ عقلُهُ عن أهل الدنیا ......... فَقَذَّرَ حرامَها ، و جانَبَ شُبُهاتِها ، و أضَرَّ و اللّهِ بالحلالِ الصّافِی إلاّ ما لا بُدَّ لَهُ مِن کِسرَةٍ منهُ یَشُدُّ بها صُلْبَهُ ، و ثوبٍ یُوارِی بهِ عَورَتَهُ مِن أغْلَظِ ما یَجِدُ و أخشَنِهِ ، و لم یکُن لَهُ فیما لا بُدّ مِنهُ ثِقةٌ و لا رَجاءٌ . (3)

عنه علیه السلام :الدنیا دارُ المُنافِقینَ و لَیست بدارِ المُتّقینَ ، فَلیکُنْ حظُّکَ مِن الدنیا قِوامَ صُلْبِکَ ، و إمساکَ نَفْسِکَ ، و التَزَوّدَ لمَعادِکَ . (4)

امام علی علیه السلام :مؤمن به دنیا تنها به دیده عبرت می نگرد و از روی ناچاری قوت خود را از آن برمی گیرد و با گوشِ خشم و نفرت به آن گوش می دهد .

امام علی علیه السلام :کسی که از دنیا، اندک [و به اندازه نیاز] برگیرد، مایه ایمنی بسیار به دست آورده است و هر که از آن، مقدار زیادی به دست آورد، مایه هلاک خود را افزون ساخته است.

امام علی علیه السلام_ در بخشی از اندرزنامه خود به یکی از یارانش _نوشت : هر که تقوای خداوند ارجمند شکست نا پذیر پیشه کند، قوی شود و از غذا و آب سیر گردد و خِردش از حدّ دنیا پرستان فراتر رود . . . حرام دنیا را پلید داند و از شبهات آن دوری گزیند و به خدا سوگند به حلال ناب دنیا نیز روی خوش نشان ندهد ، مگر به اندازه ای که نیاز دارد ؛ مانند تکّه نانی که بدنش را نیرو دهد و جامه ای که برهنگی اش را بپوشاند ، آن هم از درشت ترین و زبرترین خوراک و لباسی که به دستش می رسد و به آنچه چاره ای از آن ندارد هم ، اطمینان و امیدی ندارد .

امام علی علیه السلام :دنیا سرای منافقان است نه سرای پرهیزگاران ، پس ، از دنیا به اندازه ای بهره برگیر که به بدنت نیرو دهد و زنده بمانی و توشه ای برای معادت باشد .

ص :73


1- نهج البلاغة : الحکمة 367 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 111 .
3- الکافی : 2/136/23 .
4- مطالب السؤول : 52 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما منزلةُ الدنیا مِن نفسی إلاّ بمنزلةِ المیتةِ ، إذا اضطُرِرتُ إلیها أکَلتُ مِنها . (1)

امام صادق علیه السلام :دنیا در نظر من چونان مردار است ، که هر گاه ناچار شوم از آن می خورم.

1225 - الدُّنیا لِمَن تَرَکَها
1225 - دنیا از آنِ کسی است که آن را رها کند

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أوحَی اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی إلی الدنیا : اِخْدِمی مَن خَدَمَنِی ، و أتْعِبی مَن خَدَمَکِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :لَمّا خَلَقَ اللّهُ الدنیا أمَرَها بطاعتِهِ فأطاعَتْ رَبَّها ، فقالَ لَها : خالِفِی مَن طَلَبَکِ ، و وافِقِی مَن خالَفَکِ ، فهِی علی ما عَهِدَ إلَیها اللّهُ و طَبعَها علَیهِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ جلّ جلالُهُ أوحَی إلی الدنیا: أن أتعِبی مَن خَدَمَکِ، و اخدِمِی مَن رَفَضَکِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تعالی یُعطِی الدنیا علی نِیَّةِ الآخرةِ ، و أبی أن یُعطِیَ علی نِیَّةِ الدنیا . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الحَظُّ یَسعی إلی مَن لا یَخطُبُهُ . (6)

1225

دنیا از آنِ کسی است که آن را رها کند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی به دنیا وحی فرمود : در خدمت آن کس باش که مرا خدمت می کند و آن را که در خدمت توست ، به رنج درافکن .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چون خداوند دنیا را بیافرید، او را به اطاعت خود فرمان داد و دنیا پروردگارش را اطاعت کرد . پس ، خداوند به دنیا فرمود : با هر که تو را بجوید، سرِ ناسازگاری نشان ده و به هر که با تو مخالفت ورزد، روی خوش و سازگاری نشان بده. پس ، دنیا بر این سفارشی که خدا به آن کرد، می چرخد و همان سرشت اوست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند جلّ جلاله به دنیا وحی فرمود که: هر که تو را خدمت کند به رنجش درفکن و به هر که تو را دور افکند خدمت کن .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال دنیا را به نیّت آخرت می دهد و از این که دنیا را به نیّت دنیا بدهد ابا دارد .

امام علی علیه السلام :نصیب به سوی آن کس می شتابد که خواستار آن نباشد.

ص :74


1- بحار الأنوار: 78/193/7.
2- . بحار الأنوار : 77/54/3 .
3- بحار الأنوار : 70/315/20 .
4- الأمالی للصدوق : 354/432 .
5- کنز العمّال : 6056 .
6- غرر الحکم : 1407 .

عنه علیه السلام :الدنیا لِمَن تَرَکَها و الآخرةُ لِمَن طَلَبَها . (1)

عنه علیه السلام :مَن ساعَی الدنیا فاتَتْهُ ، مَن قَعَدَ عَنِ الدنیا طَلَبَتهُ . (2)

عنه علیه السلام :مَن سلا عنِ الدنیا أتَتهُ راغمَةً . (3)

عنه علیه السلام :مَن خَدَمَ الدنیا استَخدَمتْهُ ، و مَن خَدَمَ اللّهَ سبحانَهُ خَدَمَتْهُ . (4)

عنه علیه السلام :إنّکَ إن أقبَلْتَ علی الدنیا أدبَرَتْ ، إنّکَ إن أدبَرْتَ عن الدنیا أقبَلَتْ . (5)

عنه علیه السلام :مَن ساعاها فاتَتْهُ ، و مَن قَعَدَ عنها أتَتهُ . (6)

عنه علیه السلام :مَثَلُ الدنیا کَظِلِّکَ؛ إن وَقَفتَ وَقَفَ ، و إن طَلَبتَهُ بَعُدَ . (7)

الإمامُ الصادقُ علیه السلام :قالَ اللّهُ تَعالی : یا موسی، إنّ الدُّنیا دارُ عُقوبَةٍ ......... و ما مِن خَلْقِی أحَدٌ عَظَّمَها فَقَرَّتْ عَینُهُ ، و لم یُحَقِّرْها أحَدٌ إلاّ انتَفَعَ بِها . (8)

امام علی علیه السلام :دنیا از آنِ کسی است که آن را رها کند و آخرت برای کسی است که آن را بجوید.

امام علی علیه السلام :هر که برای دنیا بکوشد، آن را از دست بدهد و کسی که از دنیاخواهی دست کشد ، دنیا به سراغش آید .

امام علی علیه السلام :کسی که از دنیا دوری کند ، دنیا برخلاف خواستش نزد او آید .

امام علی علیه السلام :کسی که دنیا را خدمت کند ، دنیا او را به خدمت گیرد و کسی که خداوند سبحان را خدمت کند، دنیا به خدمت او درآید .

امام علی علیه السلام :اگر تو به دنیا روی کنی، او به تو پشت کند و اگر تو به دنیا پشت کنی، او به تو روی آورد .

امام علی علیه السلام :هر که در طلب دنیا بکوشد، آن را از دست بدهد و هرکه از آن دست شوید، دنیا خود نزد او آید .

امام علی علیه السلام :حکایتِ دنیا، حکایتِ سایه توست که اگر بایستی می ایستد و اگر دنبالش کنی دور می شود .

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال به موسی علیه السلام فرمود: ای موسی! دنیا مکان مجازات است ......... هیچ کس نیست که دنیا را بزرگ شمارد و در آن شادمانی و خرّمی بیند . و هیچ کس آن را خُرد و ناچیز نشمرد ، جز آن که از آن سود برگیرد .

ص :75


1- بحار الأنوار : 73/81/43 .
2- غرر الحکم : 7785 _ 7786 .
3- غرر الحکم : 8079 .
4- غرر الحکم : 9091 .
5- غرر الحکم : 3798 _ 3799 .
6- نهج البلاغة: الخطبة82 .
7- غرر الحکم : 9818 .
8- بحار الأنوار: 73/121/110 .

1226 - ذَمُّ الدُّنیا مِن دونِ عِلمٍ
1226 - نکوهش ناآگاهانه دنیا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن قالَ : قَبَّحَ اللّهُ الدنیا قالَتِ الدنیا : قَبَّحَ اللّهُ أعصانا لِلرَّبِّ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَسُبُّوا الدنیا فَنِعمَتْ مَطِیَّةُ المؤمنِ ، فعلَیها یَبلُغُ الخیرَ و بها یَنجو مِن الشرِّ ، إنّهُ إذا قالَ العبدُ : لَعَنَ اللّهُ الدنیا قالَتِ الدُّنیا : لَعَنَ اللّهُ أعصانا لِرَبِّهِ ! (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أیُّها الذامُّ للدنیا المُغتَرُّ بِغُرورِها المَخدُوعُ بِأباطیلِها ، أ تَغتَرُّ بالدنیا ثُمّ تَذُمُّها ؟ ! أنتَ المُتَجرِّمُ علَیها أم هی المُتجَرِّمَةُ علَیکَ ؟ ! متی استَهوَتْکَ أم متی غَرَّتکَ؟ ! .........

إنَّ الدنیا دارُ صِدقٍ لِمَن صَدَقَها ، و دارُ عافیةٍ لِمَن فَهِمَ عنها ، و دارُ غِنیً لِمَن تَزَوَّدَ مِنها . (3)

مطالب السؤول عنه علیه السلام :أیُّها الذامُّ، أنتَ المُجتَرِمُ (4) علَیها أم هِیَ المُجَتَرِمَةُ علَیکَ ؟ فقالَ قائلٌ مِن الحاضرینَ : بل أنا المُجتَرِمُ علَیها یا أمیرَ المؤمنینَ ، فقالَ لَهُ : فَلِمَ ذَمَمتَها ؟ أ لَیسَتْ دارَ صِدقٍ لمن صَدَقَها .........

فإن ذَمَمتَها لِصَبرِها فامدَحها لِشَهدِها ، و إلاّ فاطرَحْها لا مَدحَ و لا ذَمَّ . (5)

1226

نکوهش ناآگاهانه دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر کسی بگوید : نفرین بر دنیا ؛ دنیا گوید : نفرین بر نا فرمانترین ما نسبت به پروردگار .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به دنیا ناسزا مگویید که آن نیکو مَرکبی است برای مؤمن ؛ زیرا به وسیله آن به خیر و خوبی می رسد و از شرّ و بدی می رهد . هر گاه بنده بگوید : لعنت خدا بر دنیا ، دنیا گوید : لعنت خدا بر نا فرمانترین ما نسبت به پروردگارش .

امام علی علیه السلام :ای کسی که دنیا را نکوهش می کنی، اما فریفته پوچیها و اباطیل آن هستی! فریفته دنیایی و نکوهشش می کنی؟ آیا تو او را مجرم و گناهکار می دانی یا او تو را چنان می داند؟ دنیا کِی شیفته ات کرد یا کِی فریبت داد؟ . . . دنیا برای کسی که از در راستی با آن درآید سرای راستی است و برای کسی که آن را نیک بفهمد سرای عافیت و سعادت است و برای کسی که از آن توشه بردارد سرای توانگری و بی نیازی است .

مطالب السؤول :امام علی علیه السلام فرمود : ای که دنیا را نکوهش می کنی! آیا تو بر او دعوِیِ جرم و گناه داری یا او بر تو دعوی آن دارد؟ یکی از حاضران گفت : ای امیر المؤمنین! من بر او دعویِ جرم و گناه دارم . حضرت به او فرمود : چرا آن را نکوهش می کنی؟ مگر نه این که دنیا برای کسی که با آن از درِ راستی درآید، سرای راستی است . . . اگر دنیا را بر تلخیهایش نکوهش می کنی، بر شیرینهایش نیز آن را بستای ، در غیر این صورت رهایش کن و نه به مدح آن زبان بگشای و نه در نکوهش آن چیزی بگو .

ص :76


1- بحار الأنوار: 77/171/7 .
2- بحار الأنوار: 77/178/10 .
3- نهج البلاغة: الحکمة 131 .
4- الجُرم : الذنب ، و قد جَرَم و اجتَرَم و تَجرَّم (النهایة : 1/262) .
5- مطالب السؤول : 51 .

تحف العقول عن جابر بن عبد اللّه الأنصاری عن الإمام علیّ علیه السلام :أمّا بعدُ ، فما بالُ أقوامٍ یَذُمُّونَ الدنیا [ و قَدِ ]انتَحَلُوا الزُّهدَ فیها ؟! الدنیا مَنزِلُ صِدقٍ لِمَن صَدَقَها .........

فمَن ذا یَذُمُّ الدنیا یا جابرُ و قد آذَنَت بِبَینِها ؟ ! ......... یَذُمُّها قومٌ عند النَّدامةِ (1) ] و حَمِدَها آخَرونَ] خَدَمتهُم جَمیعاً . (2)

الإمامُ الهادیُّ علیه السلام :الدنیا سوقٌ ، رَبِحَ فیها قومٌ و خَسِرَ آخَرونَ . (3)

تحف العقول_ به نقل از جابر بن عبد اللّه الأنصاری _امام علی علیه السلام : اما بعد ، چه شده است که گروهی دنیا را نکوهش و به آن پشت می کنند؟ دنیا برای کسی که با آن از در راستی درآید، سرای راستی است . . . ای جابر! کیست آن که دنیا را نکوهش می کند، حال آن که دنیا خود اعلان جدایی کرده است؟ . . . پس ، گروهی در هنگام پشیمانی ، آن را نکوهش می کنند [و گروهی دیگر آن را می ستایند] و دنیا به همه آنان خدمت کرده است .

امام هادی علیه السلام :دنیا بازاری است که گروهی در آن سود می برند و گروهی زیان می بینند .

1227 - التَّبَصُّرُ فِی الدُّنیا
1227 - دیده بینا داشتن در دنیا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما الدنیا مُنتهی بَصَرِ الأعمی ، لا یُبصِرُ مِمّا وراءَها شیئاً ، و البَصیرُ یَنفُذُها بَصَرُهُ و یَعلَمُ أنّ الدارَ وراءَها ، فالبصیرُ مِنها شاخِصٌ ، و الأعمی إلَیها شاخِصٌ ، و البصیرُ مِنها مُتزوِّدٌ ، و الأعمی لها مُتزوِّدٌ . (4)

1227

دیده بینا داشتن در دنیا

امام علی علیه السلام :همانا دنیا آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را نمی بیند ، اما شخص بینا و با بصیرت نگاهش را از دنیا فراتر می برد و می داند که سرای حقیقی در ورای این دنیاست . پس بینا، از دنیا دل برکَند و کور، به آن روی آورد . شخصِ با بصیرت، از آن توشه بر می دارد و کور، برای آن توشه فراهم می آورد .

ص :77


1- قال محقّق نهج السعادة : هذا هو الظاهر الموافق لما رواه الحسین بن سعید الأهوازیّ و الیعقوبیّ و السیّد الرضیّ و ابن عساکر و غیرهم، و فی نسختی من تحف العقول [ ص 187]: «یذمّها قوم عند الندامة» و سقط أیضاً من النسخة ما جعلناه بین المعقوفین ، و هو لا بدّ منه .
2- تحف العقول : 186 ، نهج السعادة : 1/352 .
3- بحار الأنوار : 78/366/1 .
4- نهج البلاغة: الخطبة133.

عنه علیه السلام :مَن أبْصَرَ بها بَصَّرَتهُ ، و مَن أبْصَرَ إلیها أعمَتهُ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام :هر که به وسیله دنیا نگاه کند [و آن را آینه عبرت سازد] دنیا بینایش گرداند و هر که به دنیا بنگرد [و جز آن نبیند] دنیا کورش سازد ( ورای آن را نبیند) .

1228 - خَصائِصُ الدُّنیا المَذمومَةِ
1228 - ویژگیهای دنیای نکوهیده

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدّنیا حُلْمٌ و الاغتِرارُ بِها نَدَمٌ . (3)

عنه علیه السلام :الدنیا سُوقُ الخُسرانِ . (4)

عنه علیه السلام :الدنیا مَصرَعُ العقولِ . (5)

عنه علیه السلام :الدنیا ضُحْکَةُ مُستَعبِرٍ . (6)

عنه علیه السلام :الدنیا مُطَلَّقَةُ الأکیاسِ . (7)

عنه علیه السلام :الدنیا سَمٌّ آکِلُهُ مَن لا یعرِفُهُ . (8)

عنه علیه السلام :الدنیا مَعدِنُ الشرِّ و محلُّ الغُرورِ . (9)

عنه علیه السلام :الدنیا لا تَصفو لِشاربٍ و لا تَفِی لِصاحِبٍ . (10)

1228

ویژگیهای دنیای نکوهیده

امام علی علیه السلام :دنیا، خوابی است و فریفته شدن به آن، مایه پشیمانی است .

امام علی علیه السلام :دنیا، بازار زیان است .

امام علی علیه السلام :دنیا، میدان به خاک افتادنِ خِردهاست .

امام علی علیه السلام :دنیا، مضحکه ای گریه انگیز است .

امام علی علیه السلام :دنیا، طلاق داده انسان های زیرک است .

امام علی علیه السلام :دنیا، زهر است ، کسی آن را می خورد که نمی شناسدش .

امام علی علیه السلام :دنیا، معدن بدی و جایگاه فریب است .

امام علی علیه السلام :دنیا، برای هیچ نوشنده ای گوارا و به هیچ دوستی وفادار نیست .

ص :78


1- نهج البلاغة : الخطبة 82 .
2- (انظر) عنوان 41 «البصیرة» .
3- غرر الحکم : 1384 .
4- غرر الحکم : 396 .
5- غرر الحکم : 921.
6- غرر الحکم : 403 .
7- غرر الحکم : 441 .
8- غرر الحکم : 1411 .
9- غرر الحکم : 1473 .
10- غرر الحکم : 1721 .

عنه علیه السلام :الدنیا مَزرعةُ الشَّرِّ . (1)

عنه علیه السلام :الدنیا مُنیَةُ الأشقِیاءِ . (2)

عنه علیه السلام :الدنیا تُسلِمُ . (3)

عنه علیه السلام :الدنیا تُذِلُّ . (4)

عنه علیه السلام :العاجلةُ مُنیَةُ الأرجاسِ . (5)

عنه علیه السلام :المواصلُ للدنیا مَقطوعٌ . (6)

عیسی علیه السلام :یا طالبَ الدنیا لِتَبَرَّ ، تَرکُکَ الدنیا أبَرُّ . (7)

بحار الأنوار :رُویَ أنَّ النّبیّ صلی الله علیه و آله لمّا ماتَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ کَشَفَ الثَّوبَ عَن وَجهِهِ ثُمَّ قَبَّلَ ما بینَ عَینَیهِ ، ثُمَّ بَک_ی طویلاً ، فلمّا رُفِعَ السَّریرُ قالَ : طُوباکَ یا عُثمانُ ، لم تَلْبَسْکَ الدنیا ، و لم تَلبَسْها . (8)

عیسی علیه السلام :ای آن که دنیا را به هدف کار خیر کردن می جویی! ترک کردن دنیا کاری نیکوتر است .

بحار الأنوار :روایت شده است که چون عثمان بن مظعون درگذشت، پیامبر صلی الله علیه و آله پارچه را از صورت او کنار زد و میان دو چشمش را بوسید و آن گاه مدّتی طولانی گریست و چون تابوت را برداشتند فرمود : خوشا به حالت ای عثمان! نه دنیا جامه خود را بر تو پوشاند و نه تو جامه دنیا را پوشیدی .

1229 - حُبُّ الدُّنیا رَأسُ کُلِّ خَطیئَةٍ
1229 - دنیا دوستی منشأ هر گناهی است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أکبَرُ الکبائرِ حُبُّ الدنیا . (9)

عنه صلی الله علیه و آله :حُبُّ الدنیا أصلُ کلِّ مَعصیَةٍ و أوّلُ کُلِّ ذَنبٍ . (10)

امام علی علیه السلام :دنیا، کشتزار شرّ و بدی است .

امام علی علیه السلام :دنیا، آرزوی نگون بختان است .

امام علی علیه السلام :دنیا، [آدمی را] تسلیم می کند .

امام علی علیه السلام :دنیا، [آدمی را] خوار می سازد .

امام علی علیه السلام :دنیا، آرزوی پلیدان است .

امام علی علیه السلام :کسی که با دنیا پیوند زند ، پیوندش بریده شود (به آرزویش نرسد) .

1229

دنیا دوستی منشأ هر گناهی است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بزرگترین گناهان، دنیا دوستی است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا دوستی، ریشه هر معصیت و آغاز هر گناهی است .

ص :79


1- غرر الحکم : 401 .
2- غرر الحکم : 694 .
3- غرر الحکم : 2 .
4- غرر الحکم : 3 .
5- غرر الحکم : 442 .
6- غرر الحکم : 628 .
7- تنبیه الخواطر : 1/134 .
8- مسکّن الفؤاد : 95 .
9- کنز العمّال : 6074 .
10- تنبیه الخواطر : 2/122 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حُبُّ الدنیا رأسُ الفِتَنِ و أصلُ المِحَنِ . (1)

عنه علیه السلام :رَأْسُ الآفاتِ الوَلَهُ بالدنیا . (2)

عنه علیه السلام :إنَّ الدنی_ا لَمَفسَ_دةُ الدِّی_نِ مَسلَبَةُ الیقینِ ، و إنّها لَرَأسُ الفِتَنِ و أصلُ المِحَنِ . (3)

عنه علیه السلام :إنّک لَن تَلقَی اللّهَ سبحانَهُ بِعَمَلٍ أضَرَّ علَیکَ مِن حُبِّ الدنیا . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :ما مِن عملٍ بَعد معرفةِ اللّهِ جلّ و عزّ و معرفةِ رسولِهِ صلی الله علیه و آله أفضلَ مِن بُغْضِ الدنیا ......... حُبُّ النساءِ ، و حبُّ الدنیا ، و حُبُّ الرئاسةِ ، و حُبُّ الراحةِ ، و حبُّ الکلامِ ، و حبُّ العُلوِّ ، و الثَّروةِ ، فصِرْنَ سَبعَ خصالٍ ، فاجتَمَعنَ کُلُّهُنَّ فی حُبِّ الدنیا ، فقالَ الأنبیاءُ و العلماءُ بعدَ معرِفَةِ ذلکَ : حُبُّ الدنیا رَأسُ کلِّ خطیئةٍ . (5)

الإمامُ الصّادقُ :کانَ فیما ناجَی اللّهُ تَعالی بِهِ موسی علیه السلام : ......... و اعلَمْ أنّ کلَّ فِتنةٍ بَذْرُها حُبُّ الدنیا . (6)

عنه علیه السلام :رأسُ کلِّ خطیئةٍ حُبُّ الدنیا . (7)

امام علی علیه السلام :دنیا دوستی، منشأ فتنه ها و ریشه محنتهاست .

امام علی علیه السلام :شیفتگی به دنیا، منشأ همه آفات است.

امام علی علیه السلام :دنیا، مایه تباهی دین و سلب یقین و رأس فتنه ها و ریشه رنجها و محنتها است .

امام علی علیه السلام :تو هرگز خداوند سبحان را با کاری زیانبارتر از دنیا دوستی دیدار نخواهی کرد .

امام زین العابدین علیه السلام :بعد از شناخت خداوند عزّ و جلّ و شناخت پیامبر او صلی الله علیه و آله هیچ عملی بهتر از بغض و نفرت از دنیا نیست . . . زن دوستی ، دنیا دوستی، ریاست طلبی ، تن آسایی ، شهوت کلام، و عشق به مقام و ثروت . همه این هفت خصلت در دنیا دوستی جمع شده است . از این رو ، پیامبران و عالمان ، بعد از شناخت این مطلب ، گفتند که : دنیا دوستی سرچشمه هر گناهی است .

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال در یکی از نجواها به موسی علیه السلام فرمود: ......... بدان که بذر هر گمراهی و فتنه ای را دنیا دوستی افشانده است .

امام صادق علیه السلام :منشأ هر گناهی دنیا دوستی است .

ص :80


1- غرر الحکم : 4870 .
2- غرر الحکم : 5264 .
3- غرر الحکم : 3568 .
4- بحار الأنوار : 77/30/6 .
5- الکافی : 2/130/11 .
6- قصص الأنبیاء : 162/184 .
7- الکافی : 2/315/1 .

عنه علیه السلام :إنّ أوّلَ ما عُصِیَ اللّهُ بِهِ سِتٌّ : حُبُّ الدنیا ، و حبُّ الرئاسةِ ، و حبُّ الطَّعامِ، و حبُّ النساءِ ، و حُبُّ النومِ ، و حبُّ الراحةِ . (1)

امام صادق علیه السلام :نخستین چیزهایی که موجب نافرمانی و معصیت خدا شد شش چیز بود : دنیا دوستی ، ریاست طلبی ، شکم پرستی، زن دوستی ، پُر خوابی و راحت طلبی .

1230 - ما لَیسَ مِن حُبِّ الدُّنیا
1230 - آنچه دنیادوستی به شمار نمی آید

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَیْسَ مِن حُبِّ الدنیا طَلَبُ ما یُصْلِحُکَ . (2)

بحار الأنوار عن ابن أبی یعفور :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : إنّا لَنُحِبُّ الدنیا ، فقالَ لی : تصنَعُ بها ما ذا ؟ قلتُ : أتَزَوَّجُ منها و أحُجُّ و اُنفِقُ علی عِیالی و اُنِیلُ إخوانی و أتَصَدَّقُ ، قالَ لی : لَیسَ هذا مِن الدنیا ، هذا مِنَ الآخرةِ . (3)

(4)

1230

آنچه دنیا دوستی به شمار نمی آید

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جستن آنچه از دنیا که تو را اصلاح می کند دنیا دوستی نیست .

بحار الأنوار_ به نقل از ابن ابی یعفور _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : ما دنیا را دوست داریم . فرمود : تا با آن چه کنی؟ عرض کردم : ازدواج کنم ، حج بروم ، خرج خانواده ام را بدهم ، به برادرانم رسیدگی کنم و صدقه بدهم . حضرت فرمود : این از دنیا نیست، این از آخرت است .

1231 - ثَمَراتُ حُبِّ الدُّنیا
1231 - پیامدهای دنیا دوستی

بحار الأنوار :قالَ اللّهُ لداوود علیه السلام : یا داوود ، احذَرِ القلوبَ المُعَلَّقَةَ بشَهَواتِ الدنیا، فإنّ عُقولَها مَحجوبَةٌ عَنّی . (5)

1231

پیامدهای دنیا دوستی

بحار الأنوار :خداوند به داوود علیه السلام فرمود : ای داوود! از دلهای آویخته به خواهشهای دنیایی پرهیز کن ؛ زیرا خردهای آنان از [درک] من در حجابند .

ص :81


1- بحار الأنوار : 73/60/29 .
2- کنز العمّال : 5439 .
3- بحار الأنوار : 73/106/104 .
4- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 18 باب 7 .
5- بحار الأنوار : 14/39/19 .

مستدرک الوسائل :فی حدیثِ المِعراجِ : قالَ اللّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی : یا أحمدُ ، لو صَلَّی العبدُ صلاةَ أهلِ السماءِ و الأرضِ ، و یصومُ صیامَ أهلِ السماءِ و الأرضِ ، و یَطوِی عنِ الطَّعامِ مِثلَ الملائکةِ ، و لَبِسَ لباسَ العابِدینَ ، ثُمّ أری فی قلبِهِ مِن حُبِّ الدنیا ذَرَّةً ، أو سُمْعَتِها، أو رئاسَتِها، أو صِیتِها، أو زِینَتِها، لا یُجاوِرُنی فی دَارِی ، و لَأَنزِعَنَّ مِن قلبِهِ مَحَبَّتی و لَأُظلِمَنَّ قلبَهُ حتّی یَنسانِی ، و لا اُذِیقُهُ حَلاوَةَ مَحَبَّتی . (1)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّهُ ما سَکَنَ حبُّ الدنیا قلبَ عبدٍ إلاّ الْتاطَ فیها بثلاثٍ : شُغلٍ لا یَنفَدُ عَناؤهُ، و فَقرٍ لا یُدرَکُ غِناهُ ، و أمَلٍ لا یُنالُ مُنتَهاهُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :حرامٌ علی کُلِّ قلبٍ یُحِبُّ الدنیا أن یفارِقَهُ الطَّمَعُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ الدنیا مَشغَلَةٌ للقلوبِ و الأبدانِ ، و إنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی سائلُنا عمّا نَعَّمَنا فی حلالِهِ ، فکیفَ بما نَعَّمَنا فی حَرامِهِ؟! (4)

مستدرک الوسائل :در حدیث معراج آمده است که خداوند تبارک و تعالی فرمود : ای احمد! اگر بنده به اندازه نمازهای اهل آسمان و زمین نماز گزارَد و به اندازه روزه های اهل آسمان و زمین روزه بدارد و مانند فرشتگان از خوردن غذا کناره گیرد و جامه ژنده پوشان بر تن کند ، اما ذرّه ای دنیا دوستی یا شهرت طلبی ، یا ریاست طلبی ، یا زیور و زینت دنیا در دلش ببینم، هرگز در خانه ام به جوار من در نیاید و محبّت خود را از دل او بَرکَنَم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا دوستی در دل هیچ بنده ای جا نکرد، مگر آن که سه چیز پیوسته با او همراه شد : گرفتاری و مشغله ای که رنج آن را پایانی نباشد ، فقری که به توانگری و بی نیازی نینجامد، و آرزویی که به فرجام نرسد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جدا شدن طمع از دلی که دنیا دوست باشد ، ممکن نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا مایه گرفتاری دلها و تن هاست ؛ خداوند تبارک و تعالی از نعمتهای حلالش که به ما داده، بازخواست می کند ، چه رسد به نعمتهایی که از حرام به ما داده است .

ص :82


1- مستدرک الوسائل : 12/36/13446 .
2- بحار الأنوار : 77/188/38 .
3- تنبیه الخواطر : 2/122 .
4- بحار الأنوار : 77/81/2 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :فَارفِضِ الدنیا ، فإنّ حُبَّ الدنیا یُعمِی و یُصِمُّ و یُبکِمُ و یُذِلُّ الرِّقابَ . (1)

عنه علیه السلام :حُبُّ الدنیا یُفسِدُ العقلَ، وَ یُصِمُّ (2) القلبَ عن سَماعِ الحکمةِ ، و یوجِبُ ألیمَ العِقابِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن غَلَبَتِ الدنیا علَیهِ عَمِیَ عَمّا بینَ یَدَیهِ . (4)

عنه علیه السلام :مَن لَهِجَ قلبُهُ بِحُبِّ الدنیا الْتاطَ قلبُهُ مِنها بثَلاثٍ : هَمٍّ لا یُغِبُّهُ ، و حِرصٍ لا یَترُکُهُ ، و أمَلٍ لا یُدرِکُهُ . (5)

عنه علیه السلام :مَن أحَبَّ البقاءَ فلیُعِدَّ للمصائبِ قلباً صَبوراً . (6)

عنه علیه السلام :إنّکُم إن رَغِبتُم فی الدنیا أفنَیتُم أعمارَکُم فیما لا تَبقُونَ لَهُ و لا یَبقی لَکُم . (7)

عنه علیه السلام :مَن کانتِ الدنیا هِمَّتَهُ اشتَدَّتْ حَسرَتُهُ عِند فِراقِها . (8)

عنه علیه السلام :حُبُّ الدنیا یُوجِب الطَّمَعَ . (9)

امام علی علیه السلام :دنیا را رها کن که دنیا دوستی [انسان را] کور و کر و لال و سرافکنده می سازد .

امام علی علیه السلام :دنیا دوستی خرد را تباه می کند و دل را از شنیدن حکمت کر می سازد و موجب عذاب دردناک می شود .

امام علی علیه السلام :هر که دنیا بر او چیره شود ، از دیدن آنچه فراپیش اوست کور گردد.

امام علی علیه السلام :آن که دلش غرق دنیا دوستی شود، سه چیز این جهان پیوسته با او باشد : اندوهی که او را رها نسازد ، حرصی که از او دست برندارد و آرزویی که به آن نرسد .

امام علی علیه السلام :هر که دوستدار ماندن است ، باید برای مصیبتها و گرفتاریها، دلی شکیبا آماده کند .

امام علی علیه السلام :اگر به دنیا دل بندید عمر خود را در راه چیزی صرف کرده اید که نه شما برای آن می مانید و نه آن برای شما .

امام علی علیه السلام :هر که همّ و غمش دنیا باشد ، در هنگام جدا شدن از آن، حسرت بسیار خورَد .

امام علی علیه السلام :دنیا دوستی، موجب طمعکاری می شود .

ص :83


1- الکافی : 2/136/23 .
2- فی المصدر: «و یُهِمُّ»، و الصحیح ما أثبتناه کما فی طبعة النجف و بیروت.
3- غرر الحکم : 4878 .
4- . غرر الحکم : 8856 .
5- نهج البلاغة : الحکمة 228 .
6- بحار الأنوار : 78/81/71 .
7- . غرر الحکم : 3848 .
8- بحار الأنوار : 71/181/34 .
9- غرر الحکم : 4872 .

عنه علیه السلام :مَن أحَبَ الدنیا جَمَعَ لِغیرِهِ . (1)

عنه علیه السلام :المُستَمتِعونَ بالدنیا تَبکِی قلوبُهُم و إنْ فَرِحُوا ، و یَشتَدُّ مَقتُهُم لأنفُسِهم و إنِ اغتَبَطُوا ببعضِ ما مِنها رُزِقُوا . (2)

عنه علیه السلام :لِحُبِّ الدنیا صُمَّتِ الأسماعُ عن سَماعِ الحکمةِ ، و عَمِیَتِ القلوبُ عن نُور البَصیرةِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن تَعَلَّقَ قلبُهُ بالدنیا تَعَلَّقَ قلبُهُ بثلاثِ خصالٍ : هَمٍّ لا یَفنی ، و أمَلٍ لا یُدرَکُ ، و رجاءٍ لا یُنالُ . (4)

عنه علیه السلام :مَن کَثُرَ اشتِباکُهُ بالدنیا کانَ أشَدَّ لحَسرَتِهِ عند فِراقِها . (5)

عنه علیه السلام_ فی الدُّنیا _: فَمَن أحَبَّها أورَثَتهُ الکِبَرَ ، و مَنِ استَحسَنَها أورثَتْهُ الحِرصَ ، و مَن طَلَبَها أورَدَتْهُ إلی الطمعِ ، و مَن مَدَحَها أکَبَّتهُ الریاءَ ، و مَن أرادَها مَکَّنَتْهُ مِنَ العُجْبِ ، و مَنِ اطمَأنَّ إلَیها رکِبَتْهُ الغَفلَةَ . (6)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :مَن أحَبَّ الدنیا ذَهَبَ خوفُ الآخرةِ مِن قلبِهِ . (7) (8)

امام علی علیه السلام :دنیا دوست، برای دیگران جمع می کند .

امام علی علیه السلام :برخوردارانِ از دنیا دلهایشان گریان است، هرچند [به ظاهر] شاد باشند ، از خویشتن سخت بیزارند ، هر چند به سبب پاره ای از آنچه در دنیا نصیبشان شده است ، خوشحال باشند .

امام علی علیه السلام :به سبب دنیا دوستی است که گوشها از شنیدن حکمت کر شده و دلها از دیدن نور بصیرت کور گشته است .

امام صادق علیه السلام :هر که به دنیا دل بندد به سه چیز دل بسته است : اندوه بی پایان و آرزوی دست نیافتنی و امید نا رسیدنی .

امام صادق علیه السلام :هر که بیشتر به دنیا بچسبد، هنگام جدایی از آن، بیشتر افسوس خورد .

امام صادق علیه السلام_ درباره دنیا _فرمود : هر که دنیا را دوست داشته باشد، دچار تکبّر شود و هر که آن را بپسندد و نیکویش شمارد، حریص گردد و هرکه دنیا را بطلبد، گرفتار طمع شود و هرکه آن را بستاید، دنیا جامه ریا بر او پوشاند و هر که دنیا را بخواهد، دچار عُجب گردد و هرکه به آن تکیه کند، دنیا او را بر مرکب غفلت برنشاند .

امام کاظم علیه السلام :کسی که دنیا را دوست داشته باشد ، ترس از آخرت از دلش برود .

ص :84


1- مطالب السؤول : 56 .
2- مطالب السؤول : 52 .
3- غرر الحکم : 7363 .
4- الکافی : 2/320/17 .
5- الکافی : 2/320/16 .
6- بحار الأنوار : 73/105/100 .
7- بحار الأنوار: 78/315/1.
8- (انظر) الاُمّة : باب 134 . الحزن : باب 824 .

1232 - بُغضُ الدُّنیا
1232 - نفرت از دنیا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أ لاَ حُرٌّ یَدَعُ هذهِ اللُّماظَةَ لأهلِها ؟! إنّهُ لَیسَ لأنفُسِکُم ثَمَنٌ إلاّ الجنّةَ فلا تَبِیعُوها إلاَّ بِها . (1)

عنه علیه السلام :هؤلاءِ أنبیاءُ اللّهِ و أصفیاؤهُ ، تَنَزَّهُوا عَنِ الدنیا ، و زَهِدُوا فیما زَهَّدَهُم اللّهُ جلّ ثناؤهُ فیهِ مِنها ، و أبغَضُوا ما أبغَضَ ، و صَغَّرُوا ما صَغَّرَ . (2)

عنه علیه السلام :لقد کانَ فی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله کافٍ لکَ فی الاُسوَةِ ، و دلیلٌ لکَ علی ذَمِّ الدنیا و عَیبِها ، و کَثرَةِ مَخازِیها و مَساوِیها ، إذ قُبِضَتْ عَنهُ أطرافُها ، و وُطِّئَتْ لِغیرِهِ أکنافُها ، و فُطِمَ عن رَضاعِها ، و زُوِیَ عن زَخارِفِها .........

فَتَأسَّ بنبیِّکَ الأطیَبِ الأطهَرِ صلی الله علیه و آله ، فإنَّ فیهِ اُسوَةً لِمَن تَأسَّی ، و عَزاءً لِمَن تَعَزَّی ، و أحَبُّ العِبادِ إلَی اللّهِ المُتَأسِّی بنبِیِّهِ ، و المُقْتَصُّ لِأثَرِهِ .

قَضَمَ الدنیا قَضْماً ، و لَم یُعِرْها طَرْفاً ، أهضَمُ أهْلِ الدنیا کَشْحاً ، و أخمَصُهُم مِنَ الدنیا بَطناً ، عُرِضَتْ علَیهِ الدنیا فَأبَی أنْ یَقبَلَها ، و عَلِمَ أنَّ اللّهَ سبحانَهُ أبغَضَ شیئاً فَأبغَضَهُ ، و حَقَّرَ شَیئاً فَحَقَّرَهُ ، و صَغَّرَ شیئاً فَصَغَّرَهُ ، و لَو لَم یَکُنْ فینا إلاّ حُبُّنا ما أبغَضَ اللّهُ و رسولُهُ و تَعظیمُنا ما صَغَّرَ اللّهُ و رسولُهُ لکَفَی بهِ شِقاقاً للّهِِ ، و مُحادَّةً عن أمرِ اللّهِ .

و لقد کانَ صلی الله علیه و آله یَأکُلُ علَی الأرضِ ، و یَجلِسُ جِلسَةَ العبدِ ، و یَخصِفُ بیدِهِ نَعلَهُ ، و یَرقَعُ بیدِهِ ثوبَهُ ، و یَرکَبُ الحمارَ العاریَ ، و یُردِفُ خَلفَهُ ، و یکونُ السِّترُ علی بابِ بیتِهِ فتکونُ فیهِ التَّصاویرُ ، فیقولُ : یا فلانةُ _ لإِحدی أزواجِهِ _ غَیِّبِیهِ عَنِّی ، فَإِنّی إذا نَظَرتُ إلَیهِ ذَکَرتُ الدنیا و زَخَارِفَها .

فَأعرَضَ عنِ الدنیا بقلبِهِ ، و أماتَ ذِکرَها من نفسِهِ ، و أحَبَّ أن تَغِیبَ زینتُها عن عَینِهِ ، لکی لا یَتّخِذَ منها رِیاشاً و لا یَعتقِدَها قَرارا ، و لا یَرجوَ فیها مُقاماً .

فَأخرَجَها مِنَ النَّفسِ ، و أشخَصَها عن القلبِ ، و غَیَّبَها عنِ البَصَرِ ، و کَذلکَ مَن أبغَضَ شَیئاً أبغَضَ أن یَنظُرَ إلَیهِ ، و أن یُذکَرَ عِندَهُ .

و لقد کانَ فی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ما یَدُلُّکَ علی مَساوِئِ الدنیا و عُیوبِها ، إذ جاعَ فیها مع خاصَّتِهِ ، و زُوِیَتْ عَنهُ زَخارِفُها مَع عظیمِ زُلفَتِهِ ، فَلْیَنظُر ناظِرٌ بعقلِهِ ، أکرَمَ اللّهُ محمّداً بذلکَ أم أهانَهُ ؟ فإنْ قالَ : أهانَهُ فقد کَذَبَ و اللّهِ العظیمِ بالإفکِ العظیمِ، و إنْ قال : أکرَمَهُ فَلْیَعلَمْ أنَّ اللّهَ قد أهانَ غیرَهُ حیثُ بَسَطَ الدنیا لَهُ ، و زَواها عن أقرَبِ الناسِ مِنهُ .

فَتَأسّی مُتَأسٍّ بِنَبِیِّهِ ، و اقتَصَّ أثَرَهُ ، و وَلَجَ مولَجَهُ ، و إلاّ فلا یَأمَنِ الهَلَکَةَ ، فإنَّ اللّهَ جَعَلَ محمّداً صلی الله علیه و آله عَلَماً للسّاعَةِ ، و مُبَشِّراً بالجَنَّةِ ، و مُنذِراً بالعُقوبةِ ، خَرَجَ مِنَ الدنیا خَمیصاً ، و وَرَدَ الآخرةَ سَلیماً .

لَم یَضَع حَجَراً علی حَجَرٍ حتّی مَضی لسبیلِهِ ، و أجابَ داعیَ ربِّهِ ، فما أعظَمَ مِنّةَ اللّهِ عِندَنا حِینَ أنعَمَ علَینا بِهِ سَلَفاً نَتَّبِعُهُ و قائداً نَطَأُ عَقِبَهُ . (3)

1232

نفرت از دنیا

امام علی علیه السلام :آیا آزاده ای پیدا نمی شود که این خرده ریزه های لای دندانها (دنیا) را برای اهلش وا گذارد؟ بدانید که جانهای شما را بهایی جز بهشت نیست، پس آنها را جز به این بها مفروشید.

امام علی علیه السلام :این پیامبران و برگزیدگان خدا از [آلوده شدن به] دنیا رستند و در آنچه از دنیا ، که خداوند به زهدشان فرا خوانده بود ، زهد ورزیدند و آنچه را خدا دشمن داشت ، دشمن داشتند و آنچه را او خُرد شمرد ، خُرد شمردند .

امام علی علیه السلام :سرمشق بودن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله برای تو کافی است و راهنمایی است برای این که به نکوهیدگی و ننگین بودن دنیا و فراوانی رسواییها و بدیهایش پی بری ؛ چه آن که، دنیا از آن حضرت گرفته شد و برای دیگران فراهم گشت و از شیر [مادر] دنیا گرفته شد و از زیباییها و زخارف آن دور گشت . . . پس به پیامبر پاک و پاکیزه ات اقتدا کن ؛ که آن حضرت برای کسی که بخواهد از کسی سرمشق گیرد، سرمشق است و برای کسی که بخواهد به کسی منسوب باشد، بهترین است . و محبوبترین بندگان نزد خدای متعال کسی است که به پیامبر او اقتدا کند و از او پیروی نماید .

او لقمه دنیا را با اطراف دندان می خورْد (به اندازه ضرورت از دنیا برمی گرفت) و گوشه چشمی هم به دنیا نداشت ، پهلوهایش از همه لاغرتر و شکمش از همه گرسنه تر بود، دنیا به او پیشنهاد شد اما از پذیرفتن آن سر باز زد، و [هرگاه] دانست که خداوند سبحان، چیزی را دشمن دارد، او هم آن را دشمن گرفت، و چیزی را خوار دارد، او هم خوارش داشت و چیزی را خُرد شمارد او هم خُرد شمرد . اگر در ما هیچ [عیبی ]نبود، جز همین که آنچه را خدا و پیامبرش دشمن می دارند دوست می داریم، و آنچه را خدا و پیامبرش خُرد شمرده اند بزرگ و با ارزش می شماریم ، همین خود برای مخالفت ما با خدا و سرپیچی از فرمانش کافی بود .

[رسول خدا صلی الله علیه و آله ] روی زمین [می نشست و ]غذا می خورد و همچون بردگان می نشست ، با دست خود کفشش را می دوخت و جامه اش را وصله می زد و بر الاغ بی پالان سوار می شد و پشت سر خود شخص دیگری را هم سوار می کرد . پرده ای با نقش و نگار بر در خانه اش آویخته دید، به یکی از همسرانش گفت : ای زن! این پرده را از جلو چشم من بردار؛ زیرا هرگاه به آن می نگرم، به یاد دنیا و زرق و برق آن می افتم .

او از ته دل از دنیا روی برتافت و نام و یاد آن را در جانش میراند و دوست داشت که زیب و زیور دنیا از جلو چشمش دور باشد ، تا از آن جامه زیبایی تهیه نکند و آن را جای آرامش نداند و امید ماندن همیشگی در آن نداشته باشد. پس ، دنیا را از جان خود بیرون راند و از دلش دور کرد و از چشمانش پنهان ساخت . آری، اینچنین است کسی که چیزی را دشمن بدارد، از نگاه کردن به آن و از این که یاد و نام آن در حضورش برده شود، نفرت دارد .

راه و رسم [نیک] رسول خدا صلی الله علیه و آله تو را رهنمون می شود که بدیها و عیبهای دنیا را ببینی ؛ چه ، او و نزدیکانش ، در دنیا همیشه گرسنه بودند و با این که مقام و منزلت عظیمی داشت، زیب و زیورهای دنیا از او دور نگه داشته شد ؛ پس هر بیننده ای ، باید با دیده خِرد خود بنگرد و ببیند که آیا خداوند با این کار ، محمّد را تکریم کرد یا تحقیر؟ اگر بگوید : او را تحقیر کرده است ، سوگند به خداوند بزرگ که دروغ گفته و بهتان بزرگی زده است و اگر بگوید : او را گرامی داشته است ، پس بداند که خداوند دیگران را خوار و حقیر کرده است که دنیایی را که از نزدیکترین و مقرّبترین افرادِ خود باز گرفته، برای آنان گسترده است .

پس ، آن که خواهان پیروی است، از پیامبر خود سرمشق گیرد و گام در جای گامهای او گذارد و هر جا که او درآمده است، درآید و گر نه از تباه شدن ایمن نباشد ؛ زیرا خداوند، محمّد صلی الله علیه و آله را نشانه قیامت قرار داد و بشارت دهنده بهشت و بیم دهنده از کیفر و عقوبت . او با شکم گرسنه از دنیا رفت و با سلامت به آخرت قدم گذاشت . تا زمانی که عمرش به سر آمد و دعوت پروردگارش را اجابت کرد سنگی روی سنگ نگذاشت . چه منّت بزرگی خداوند بر ما نهاده که نعمت وجود آن حضرت را به ما ارزانی داشت که پیشرُوی است که ما پیرو اوییم و پیشگامی است که گام در جای گام او می نهیم .

ص :85


1- . نهج البلاغة: الحکمة 456.
2- بحار الأنوار : 73/110/109 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 160 .

ص :86

ص :87

بحار الأنوار عن أبی الطفّیل عامر بن واثلة :کان علیُّ بنُ الحسینِ علیهما السلام إذا تلا هذهِ الآیَةَ «یَا أیُّها الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّهَ و کُونُوا مَعَ الصّادِقِینَ» (1) یقولُ : اللّهُمّ ارفَعْنِی فی أعلَی دَرَجاتِ هذهِ النُّدبةِ ، و أعِنِّی بِعَزمِ الإرادةِ ......... و ارزُقنِی قلباً و لِساناً یَتجارَیانِ فی ذَمِّ الدنیا ، و حُسنَ التَّجافِی عنها حَتَّی لا أقولَ إلاّ صِدقاً . (2)

(3)

بحار الأنوار_ به نقل از أبو طفیل عامر بن واثلة : امام زین العابدین علیه السلام هنگام تلاوت آیه «ای کسانی که ایمان آورده اید ! از خدا بترسید و با راستگویان باشید» _گفت : خدایا! مرا در بالاترین درجه این فراخوان قرار ده و با برخوردار کردن از اراده قوی [برای پاسخ گفتن به این دعوت تو ]یاری ام رسان . . . و دل و زبانی روزی ام کن که در نکوهش دنیا همگام باشند و دوری کردنی نیکو از دنیا عطایم کن ، تا این که جز سخن راست نگویم.

1233 - الدُّنیا مِن وجهَةِ نَظَرِ الإمام عَلِیٍ علیه السلام
1233 - دنیا از دیدگاه امام علی علیه السلام

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :و اللّهِ ما دُنیاکُم عِندی إلاّ کَسَفَرٍ علی مَنهَلٍ حَلُّوا إذ صاحَ بهِم سائقُهُم فارتَحَلُوا ، و لا لَذاذَتُها فی عَینی إلاّ کَحَمیمٍ أشرَبُهُ غَسّاقاً ، وَ عَلْقَمٍ أتَجرَّعُهُ زُعاقاً ، وَ سُمِّ أفْعی اُسقاهُ دِهاقاً ، وَ قِلادَةٍ من نارٍ اُوهَقُها خِناقاً .

وَ لقد رَقَعْتُ مِدرَعَتی هذهِ حتّی استَحیَیتُ مِن راقِعِها ، وَ قالَ لی : اقْذِفْ بِها قَذفَ الاُتُن ، لا یَرتَضِیها لِیرقَعَها ، فقُلتُ لَهُ : اغْرُبْ عَنّی ، فَعِندَ الصَّباحِ یُحمَدُ القَومُ السُّری ، وَ تَنجَلی عَنّا عُلالاتُ الکَری . (4)

1233

دنیا از دیدگاه امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام :به خدا سوگند ، دنیای شما در نظر من به چیزی نمی ماند ، جز کاروانی که در آبشخوری فرود آمده باشد و ناگهان کاروان سالار آنها بانگ رحیل برآورد و آنها بی درنگ کوچ کنند ؛ و لذّتهای آن در نگاه من چیزی نیست مگر چونان آب جوشان دوزخ که می نوشم و چونان شرنگ، که جرعه جرعه سرمی کشم و همچون زهر مار که کاسه کاسه می خورم و همانند گردنبندی از آتش که به گردنم می آویزم .

من این جُبّه خود را آنقدر پینه زده ام که از پینه دوز آن خجالت می کشم . او به من گفت : این جبّه را مانند بیرون راندن دراز گوش [از کار افتاده] به دور افکن . و حاضر نشد آن را پینه زند . به او گفتم : دور شو از من ، که بامدادان، شب روان ستوده می شوند و رنج بی خوابی از ما زدوده می گردد .

ص :88


1- التوبة : 119 .
2- بحار الأنوار : 78/153/18 .
3- (انظر) الدنیا: باب 1258 .
4- الأمالی للصدوق : 718/988 .

عنه علیه السلام :و اللّهِ لَدُنیاکُم هذهِ أهوَنُ فی عَینِی مِن عِرَاقِ خِنزیرٍ فی یَدِ مَجذومٍ . (1)

عنه علیه السلام :دُنیاکُم هذِهِ أزهَدُ عِندی مِن عَفْطَةِ عَنزٍ . (2)

عنه علیه السلام :لَدُنیاکُم أهوَنُ عِندی مِن وَرَقَةٍ (فی) فِی جَرادَةٍ تَقضِمُها ، و أقذَرُ عندی مِن عِراقَةِ خِنزیرٍ یَقذِفُ بها أجذَمُها ، و أمَرُّ علی فُؤادِی مِن حَنظَلَةٍ یَلُوکُها ذو سُقْمٍ فَیَبشَمُها .........

ما لِعَلِیّ و نعیمٍ یَفْنی ، و لَذَّةٍ تَنْحِتُها المعاصِی ؟ ! سَألْقی و شیعَتِی رَبَّنا بِعُیونٍ ساهِرَةٍ و بُطونٍ خِماصٍ «لِیُمَحِّصَ اللّهُ الّذِینَ آمَنُوا و یَمْحَقَ الکافِرِینَ» (3) . (4)

عنه علیه السلام :کانَ لی فیما مَضَی أخٌ فی اللّهِ و کان یُعَظِّمُهُ فی عَینِی صِغَرُ الدنیا فی عَینِهِ . (5)

عنه علیه السلام :مَن کَرُمَتْ نَفسُهُ صَغُرَتِ الدنیا فی عَینِهِ . (6)

عنه علیه السلام :أنا کابُّ الدنیا لِوَجهِها ، و قادِرُها بقَدَرِها ، و ناظِرُها بعَینِها . (7)

امام علی علیه السلام :به خدا سوگند ، که دنیای شما در نظر من از استخوان یک خوک در دست جذامی بی ارزشتر است .

امام علی علیه السلام :این دنیای شما نزد من از آب بینی یک بز هم ناچیزتر است .

امام علی علیه السلام :دنیای شما در نظر من ناچیزتر است از برگ درختی در دهان ملخی که آن را خورد می کند و پلشت تر از استخوان خوکی است که جذامی دور می افکند و تلخ تر از حنظلی است که بیماری آن را می جود و دچار حالت تهوّع می شود ......... علی را به نعمت فناپذیر و لذّت آمیخته به گناه چه کار؟ بزودی من و شیعیانم، با چشمانی شب نخفته و شکمهایی لاغر و فرو رفته به دیدار پروردگارمان خواهیم رفت «تا مؤمنان را بپالاید و کافران را نابود کند» (8) .

امام علی علیه السلام :در گذشته برادری دینی داشتم که ناچیزی دنیا در نگاهش ، او را در نظرم بزرگ کرده بود .

امام علی علیه السلام :هر که کرامت نفس داشته باشد دنیا در نگاهش خُرد آید .

امام علی علیه السلام :من دنیا را به رو در افکنده ام و به آن به اندازه خودش بها می دهم و با نگاه خودش به آن نگاه می کنم .

ص :89


1- نهج البلاغة : الحکمة 236 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 3 .
3- . آل عمران : 141 .
4- بحار الأنوار : 40/348/29 .
5- نهج البلاغة : الحکمة 289 .
6- غرر الحکم : 9130 .
7- نهج البلاغة : الخطبة 128 .
8- یعنی با دیده بصیرت و عبرت به آن نگاه می کنم یا با نگاهی که زیبنده آن است ، یعنی با نگاه تحقیر آمیز به آن می نگرم .

عنه علیه السلام :إلیکِ عَنِّی یا دنیا ، فحَبلُکِ علی غارِبِکِ ، قدِ انسَلَلتُ مِن مَخالِبِکِ ، و أفلَتُّ مِن حَبائلِکِ ، و اجتَنَبتُ الذَّهابَ فی مداحِضِکِ .........

هَیهاتَ مَن وَطِئَ دَحْضَکِ زَلِ_قَ ، و مَن رَکِبَ لُجَجَکِ غَ_رِقَ ، و مَنِ ازوَرَّ ع_ن حَبائلِکِ وُفِّ_قَ ، و السّ_المُ مِنکِ لا یُب_الِی إن ض_اقَ ب_هِ مُناخُ_هُ ، و الدنی_ا عِندَهُ کَیَ_ومٍ ح_انَ انسلاخُ_هُ ، اُعزُبِی عَنِّی ، فو اللّهِ لا أذِلُّ لکِ فَتَستَذِلِّینی و لا أسلَسُ لَکِ فَتَقودِین_ی . (1)

نهج البلاغة عن عبدِ اللّهِ بنِ عبّاسٍ رضی الله عنه :دَخَلتُ عَلی أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام بذِی قارٍ و هو یَخْصِفُ نَعلَهُ ، فقالَ لی : ما قیمةُ هذا النَّعلِ ؟ فقلتُ : لا قیمةَ لها ، فقالَ علیه السلام : و اللّهِ لَهِیَ أحَبُّ إلَیَّ مِن إمرَتِکُم إلاّ أنْ اُقِیمَ حقّاً أو أدفَعَ باطلاً . (2)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام :أیّها الناسُ ، إنّما اُخبِرُکُم عن أخٍ لی کانَ من أعظَمِ الناسِ فی عَینِی ، و کانَ رأسُ ما عَظُمَ به فی عَینِی صِغَرُ الدنیا فی عَینِهِ (3) . (4)

امام علی علیه السلام :ای دنیا! از من دور شو که ریسمانت را بر پشتت افکندم (رهایت کردم). من از چنگال های تو رهیده ام و از دام های تو گریخته ام و از افتادن در لغزشگاههای تو دوری کرده ام . . . چه دور مانده است! آن که پا در لغزشگاه تو نهاد ، لغزید و هر که در گرداب های تو وارد شد ، غرق گشت ، و آن که از دامهای تو رهید ، رستگار شد و کسی که از دست تو به سلامت مانْد، چه باک که در دنیا به سختی گذرانَد ؛ زیرا دنیا در نظر او به منزله روزی است که زوالش نزدیک است . از من دور شو که به خدا سوگند من رام تو نگردم تا خوارم سازی و سر به فرمان تو ننهم تا مرا هر جا خواهی بکشانی .

نهج البلاغة_ به نقل از عبد اللّه بن عباس _: در منطقه ذی قار خدمت امیر المؤمنین علیه السلام رسیدم . آن حضرت مشغول وصله زدن به کفش خود بود . به من فرمود : ارزش این کفش چقدر است؟ عرض کردم : ارزشی ندارد! حضرت فرمود : به خدا سوگند که این کفش را بیش از فرمانروایی بر شما دوست دارم ، مگر آن که به وسیله آن، حقی را برپا دارم یا باطلی را بر اندازم .

امام حسن علیه السلام :ای مردم! بدانید مرا برادری بود که از بزرگترین مردمان در نظر من به شمار می رفت ؛ مهمترین چیزی که او را در نظرم با عظمت کرده بود، بی ارزشی دنیا در نگاه او بود .

ص :90


1- نهج البلاغة: الکتاب 45.
2- . نهج البلاغة: الخطبة 33 .
3- بحار الأنوار : 69/294/24 ، و قد ذکرنا هذا الحدیث لمناسبته مع ما قبله .
4- (انظر) الأخ : باب 54 .

تنبیه الخواطر :سَألَ معاویةُ ضرارَ بنَ ضمرةَ الشَّیبانیَّ عن أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام فقالَ : أشهَدُ لَقَد رأیتُهُ فی بعضِ مَواقِفِهِ و قد أرخَی اللیلُ سُدولَهُ و هُوَ قائمٌ فی مِحرابِهِ قابِضٌ علی لِحیَتِهِ یَتَمَلمَلُ تَمَلمُلَ السَّلیمِ و یَبکِی بُکاءَ الحزینِ و یقولُ : یا دنیا یا دنیا ، إلَیکِ عَنّی ، أبِی تَعَرَّضتِ ؟! أم إلَیَّ تَشَوَّقتِ ؟! لا حانَ حینُکِ ، هیهاتَ ، غُرِّی غَیرِی ، لاَ حاجَةَ لی فیکِ ، قد طَلَّقتُکِ ثلاثاً لا رَجعَةَ فیها ، فَعَیشُکِ قصیرٌ ، و خَطَرُکِ یسیرٌ ، و أمَلُکِ حقیرٌ ، آه مِن قِلَّةِ الزّادِ ، و طولِ الطریقِ ، و بُعدِ السَّفرِ ، و عظیمِ المَورِدِ (1) ! (2)

(3)

تنبیه الخواطر :معاویه از ضرار بن ضمره شیبانی درباره امیر المؤمنین علیه السلام پرسید؛ ضرار گفت: گواهی می دهم که در شبی تار او را دیدم که در محرابش ایستاده و محاسنش را گرفته است و مثل مار گزیده به خود می پیچد و مانند مصیبت زده گریه می کند و می فرماید : ای دنیا! ای دنیا! از من دور شو؛ آیا خود را به من عرضه می کنی؟ یا آرزومند منی؟ مباد آن روز [که مرا بفریبی]، هیهات، دیگری را بفریب، مرا به تو نیازی نیست، من تو را سه طلاقه کرده ام که رجوعی در آن نیست، زندگی [در] تو کوتاه است و اهمیت تو اندک و امید به تو حقیر. آه از کمی توشه و درازی راه و دوری سفر و عظمت آن جا که وارد می شویم. (4)

ص :91


1- تنبیه الخواطر : 1/79 .
2- فی نهج البلاغة «و مِن خبرِ ضرارِ بنِ حمزةَ الضبائیِّ عند دخولِهِ علی معاویةَ و مَسألَتِهِ لَهُ عن أمیرِ المؤمنینَ ، و قال : فَأشهَدُ لقد رأیتُهُ فی بعضِ مواقِفِهِ ......... » و تتمّة الحدیث کما فی تنبیه الخواطر . نهج البلاغة : الحکمة 77 ، بحار الأنوار : 73/128/132 .
3- (انظر) الإمامة العامة : باب 160 ، 161 .
4- گفتنی است که در نهج البلاغه آمده است : «از خبر ضرار بن حمزة ضبائی است که چون بر معاویه وارد شد معاویه از او درباره امیر المؤمنین علیه السلام پرسید، و ضرار گفت: گواهی می دهم که او را در یکی از عبادتگاه هایش دیدم ......... » دنباله حدیث با آنچه در تنبیه الخواطر آمده یکسان است.

1234 - حَقیقةُ الدُّنیا لَهوٌ ولَعِبٌ
1234 - دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی است

الکتاب :

«وَ ما الْحَیاةُ الدُّنْیا إلاّ لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ لَلدّارُ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یَتَّقُونَ أ فَلاَ تَعْقِلُونَ» . (1)

«وَ مَا هذِه الْحَیاةُ الدُّنْیا إلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إنَّ الدّارَ الآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کَانُوا یَعْلَمُونَ» . (2)

«اعْلَمُوا أنَّما الْحَیاةُ الدُّنْیا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیْنَکُمْ» . (3)

الحدیث :

بحار الأنوار_ الإمامُ علیٌّ علیه السلام لَمّا رَأی جابرَ بنَ عبدِ اللّهِ و قد تَنَفَّسَ الصُّعَداءَ قالَ _: یا جابرُ ، عَ_لاَمَ تَنفُّسُکَ ؟ أ عَلَی الدنیا؟! فقال جابرُ : نَعَم ، فقالَ لَهُ : یا جابرُ ، مَلاَذُّ الدنیا سَبعةٌ: المأکولُ ، و المَشروبُ ، و المَلبوسُ ، و المَنکوحُ ، و المَرکوبُ ، و المَشمومُ ، و المَسموعُ .

فَألَذُّ المَأکولاتِ العَسَلُ و هو بَصقٌ من ذُبابةٍ ، و أحْلَی المَشروباتِ الماءُ و کَفَی بإباحَتِهِ و سِباحَتِهِ عَلَی وَجهِ الأرضِ ، و أعلَی المَلبوساتِ الدِّیباجُ و هُوَ مِن لُعابِ دُودَةٍ ، و أعلَی المَنکوحاتِ النِّساءُ و هو مَبالٌ فی مَبالٍ و مِثالٌ لمِثالٍ ، و إنَّما یُرادُ أحسَنُ ما فی المرأةِ لِأقبَحِ ما فیها ، و أعلَی المَرکوباتِ الخَیلُ و هُو قواتِلُ ، و أجَلُّ المَشموماتِ المِسْکُ و هو دَمٌ مِن سُرَّةِ دابّةٍ ، و أجَلُّ المَسموعاتِ الغِناءُ و التَّرنُّمُ و هو إثمٌ ، فما هذِهِ صِفَتُهُ لَم یَتَنَفَّس علَیهِ عاقِلٌ .

قالَ جابرُ بنُ عبدِ اللّهِ : فو اللّهِ ما خَطَرَتِ الدنیا بعدَها علی قَلبی . (4)

1234

دنیا در حقیقت بازی و سرگرمی است

قرآن :

«و زندگی دنیا چیزی جز بازیچه و لهو نیست و سرای آخرت برای پرهیزگاران بهتر است . آیا نمی اندیشید؟».

«زندگی این دنیا چیزی جز لهو و لعب نیست و سرای آخرت سرای زندگانی است، اگر می دانستند» .

«بدانید که زندگی دنیا بازیچه است و سرگرمی و آرایش و فخر فروشی میان خودتان» .

حدیث :

بحار الأنوار :امام علی علیه السلام آنگاه که دید جابر بن عبد اللّه آه می کشد، فرمود : ای جابر! برای چه آه می کشی برای دنیا ؟ جابر عرض کرد : آری . حضرت فرمود : ای جابر! لذّتهای دنیا در هفت چیز است : خوردنی ، آشامیدنی ، پوشیدنی ، آمیزشی ، سوار شدنی ، بوییدنی و شنیدنی .

و لذیذترین خوردنی ها عسل است و آن [شیره گیاهی ]آمیخته بزاق مگسی باشد ، گواراترین آشامیدنی ها آب است ، و همین بس که نوشیدنش روا و در همه جای زمین روان است ، و بهترین پوشیدنی ها ابریشم است و آن از آب دهان کرمی باشد ؛ و برترین همبستری، همبستری با زنان است و آن داخل شدن مبالی است در مبالی و نزدیک شدن دو عضو همانند است ، و نیکوترین چیزی که در زن می جویند (زیبایی او) برای لذّت جویی از زشت ترین عضو او خواسته می شود؛ بهترین سوار شدنی ها اسب است و آن کُشنده است؛ ارزشمندترین بوییدنی ها مُشک است و آن خون ناف حیوانی باشد و بهترین شنیدنیها غنا و آواز است که آن هم گناه باشد . پس ، آدم خردمند برای چیزهایی با این اوصاف، هرگز آه نمی کشد .

جابر بن عبد اللّه می گوید : به خدا سوگند از آن زمان به بعد هرگز دنیا بر دلم خطور نکرد.

ص :92


1- الأنعام : 32 .
2- العنکبوت : 64 .
3- الحدید : 20 .
4- بحار الأنوار : 78/11/69 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :هلِ الدنیا إلاّ دابّةٌ رَکِبْتَها فی مَنامِکَ فاستَیقَظتَ و أنتَ علی فِراشِکَ غیرَ راکِبٍ و لا آخِذٍ بِعِنانِها ، أو کَثَوبٍ لَبِستَهُ ، أو کَجارِیَةٍ وَطِئتَها؟! (1)

امام باقر علیه السلام :آیا دنیا جز همانند ستوری است که خواب می بینی سوارش شده ای و چون بیدار می شوی خود را در بستر می بینی؟! نه بر ستوری سواری و نه افسارش را گرفته ای . یا همانند جامه ای است که [در عالم خواب] می پوشی ، یا چون دختری که [خواب می بینی] با او نزدیکی می کنی .

1235 - التَّحذیرُ مِنَ الدُّنیا
1235 - بر حذر داشتن از دنیا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اِحذَرُوا الدنیا ، فإنّها أسحَرُ من هاروتَ و ماروتَ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدنیا ، فإنّها لَیسَت بِدارِ غِبطَةٍ ، قد تَزَیّنَتْ بِغُرورِها ، و غَرَّتْ بزِینَتِها لِمَن کانَ یَنظُرُ إلَیها . (3)

1235

بر حذر داشتن از دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دنیا حذر کنید که دنیا افسونگرتر از هاروت و ماروت است . (4)

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا برحذر می دارم ، که دنیا جای شادمانی نیست . دنیا با چیزهای فریبنده خود را آراسته است و زرق و برق آن، کسی را که بدان بنگرد، می فریبد.

ص :93


1- . الأمالی للطوسی: 296/582 .
2- تنبیه الخواطر : 1/131 .
3- بحار الأنوار: 78/21/82 .
4- هاروت و ماروت، دو فرشته بودند که به بابل نازل شده بودند و در برابر جادوگران و ابطال جادوی آنان سحر آموزش می دادند.

عنه علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدنیا ، فإنّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهَواتِ . (1)

عنه علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدُّنیا ، فَإنَّها مَنزِلُ قُلعَةٍ و لَیسَت بدارِ نُجعَةٍ . (2)

عنه علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدنیا ، فإنّها دارُ شُخُوصٍ ، و مَحَلَّةُ تَنغِیصٍ ، ساکِنُها ظاعِنٌ ، و قاطِنُها بائنٌ . (3)

عنه علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدنیا، فَإنّها غَرّارةٌ، و لا تَعدُو _ إذا هِیَ تَناهَتْ إلی اُمْنِیَّةِ أهلِها _ ما قالَ اللّهُ عزّ و جلّ: «و اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّنیا کَماءٍ أنزَلْناهُ مِنَ السماءِ فاختلَطَ بِهِ نَباتُ الأرضِ فأصبَحَ هَشیما تَذْرُوهُ الرِیاحُ و کانَ اللّهُ عَلی کلِّ شَیءٍ مُقتَدِرا» (4) . (5)

عنه علیه السلام :إحذَرُوا الدنیا ، فإنَّ فی حلالِها حِساب[ا] ، و فی حَرامِها عقاب[ا] ، و أوّلُها عَناءٌ ، و آخِرُها فَناءٌ . (6)

عنه علیه السلام :اُحَذِّرُکُمُ الدنیا و الاغتِرارَ بها ، فکأنْ قد زالَتْ عن قلیلٍ عَنکُم کما زالَتْ عَمَّن کانَ قَبلَکُم ، فاجعَلُوا اجتِهادَکُم فیها التَّزوُّدَ مِن یَومِها القَصیرِ لیَومِ الآخِرَةِ الطّویلِ . (7)

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا برحذر می دارم ؛ زیرا آن شیرین و با طراوت است و خواهشهای نفسانی آن را فرا گرفته است .

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا پرهیز می دهم ؛ زیرا دنیا منزلی است که باید از آن کوچ کرد و سرای ماندن نیست .

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا برحذر می دارم ؛ زیرا دنیا سرای کوچیدن و جایگاه کدورت و سختی است . ساکنِ آن، بار سفر برمی بندد و مقیمش از آن جدا می شود .

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا پرهیز می دهم ؛ زیرا که بسیار فریبنده است _ و زمانی هم که دنیا پرستان به آرزوی خود برسند _ دنیا از این توصیف خداوند عزّ و جلّ فراتر نیست که «برای آنان زندگی دنیا را مثل بزن که مانند آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم سپس گیاه زمین با آن درآمیخت و [ چنان] خشک گردید که بادها پراکنده اش کردند، و خداست که همواره بر هر چیزی تواناست».

امام علی علیه السلام :از دنیا بپرهیزید ، که حلال آن حساب دارد و حرام آن کیفر ؛ آغازش رنج است و پایانش نابودی .

امام علی علیه السلام :شما را از دنیا و فریفته شدن به آن برحذر می دارم ؛ زیرا دنیا به زودی از شما گرفته و جدا خواهد شد، همچنان که از پیشینیان شما جدا شد . پس ، کوشش خود را در دنیا مصروف این دارید که از چند روزه کوتاه آن برای روز طولانی آخرت توشه برگیرید.

ص :94


1- . نهج البلاغة : الخطبة 111 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 113 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 196 .
4- الکهف : 45 .
5- . نهج السعادة : 3/284 .
6- بحار الأنوار : 78/23/88 .
7- تنبیه الخواطر : 2/150 .

عنه علیه السلام :اِحذَروا هَذِهِ الدنیا الخَدَّاعةَ الغَدّارةَ ، التی قد تَزَیّنَتْ بِحُلِیِّها ، و فَتَنَتْ بِغُرورِها ......... فأصبَحَتْ کالعَروسِ المَجْلُوَّةِ ، و العُیونُ إلَیها ناظِرَةٌ . (1)

عنه علیه السلام :اِحذَروا الدنیا الحَذَرَ کُلَّهُ ، وضَعُوا عَنکُم ثِقْلَ هُمُومِها لِما تَیَقَّنتُم لِوَشْکِ زَوالِها ، و کونوا أسَرَّ ما تَکونونَ فیها ، أحذَرَ ما تَکونُونَ لَها . (2)

عنه علیه السلام :إحذَروا الدنیا ، فإنّها غَدّارةٌ غَرّارةٌ خَدُوعٌ ، مُعطِیَةٌ مَنوعٌ ، مُلبِسةٌ نَزُوعٌ . (3)

عنه علیه السلام :اِحذَروا الدنیا ، فإنّها عَدُوّةُ أولیاءِ اللّهِ ، و عَدُوّةُ أعدائهِ ، أمّا أولیاؤهُ فَغَمَّتهُم ، و أمّا أعداؤهُ فَغَرَّتهُم . (4)

امام علی علیه السلام :از این دنیای پر فریب بی وفا و غدّار بپرهیزید ؛ دنیایی که به زیورهایش خود را آراسته و با زرق و برقش دلربایی می کند . . . و همچون عروسی جلوه گر شده و چشمها به آن خیره گشته است .

امام علی علیه السلام :از دنیا کاملاً حذر کنید و چون یقین دارید که به زودی از شما جدا می شود، پس بارِ اندوههای آن را از دوش خود بردارید و آن گاه که بیش از هر زمانی در دنیا شادید، بیش از هر وقت دیگر از دنیا بر حذر باشید .

امام علی علیه السلام :از دنیا حذر کنید که دنیا بی وفا و پر مکر و فریب است ، عطا کننده ای است خسیس و پوشاننده ای است که برهنه می سازد (چیزی را که بدهد پس می گیرد) .

امام علی علیه السلام :از دنیا بپرهیزید که آن هم دشمنِ دوستان خداست و هم دشمنِ دشمنانِ خدا ؛ زیرا دوستان خدا را اندوهگین می سازد و دشمنان او را می فریبد.

1236 - التَّحذیرُ مِن غُرورِ الدُّنیا
1236 - پرهیز از فریب دنیا

الکتاب :

زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیاةُ الدُّنْیا و یَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَة وَ اللّهُ یَرْزُقُ مَن یَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ» . (5)

1236

پرهیز از فریب دنیا

قرآن :

«برای کافران زندگی این جهانی آراسته شده است و آنان مؤمنان را به ریشخند می گیرند ، آنان که از خدا می ترسند در روز قیامت بر فراز کافران هستند و خدا هر کس را که بخواهد بی حساب روزی می دهد» .

ص :95


1- بحار الأنوار : 73/108/109 .
2- بحار الأنوار : 73/109/109 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 230 .
4- الأمالی للطوسی : 685/1456 .
5- البقرة : 212 .

زُیِّنَ لِلنّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّساءِ والْبَنینَ و الْقَناطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ و الْفِضَّةِ والْخَیْلِ الْمُسَوَّمَةِ و الْأنْعامِ و الْحَرْثِ ذلِکَ مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا و اللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمآب» . (1)

اَلْمالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الحَیاةِ الدُّنْیا و الْباقِیاتُ الصّالِحاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوابَاً وَ خَیْرٌ أَمَلاً» . (2)

کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَ مَا الْحَیاةُ الدُّنْیا إلاّ مَتاعُ الْغُرُور» . (3)

فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللّهِ الْغَرُور» . (4)

یَا أَیُّهَا النّاسُ إنَّ وَعْدَ اللّهِ حَقٌّ فَلا تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیاةُ الدُّنیا وَ لا یَغُرَّنَّکُمْ بِاللّهِ الْغَرُور» . (5)

ذلِکُم بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُم آیاتِ اللّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا فَالْیَوْمَ لا یُخرَجُون مِنْهَا وَ لاَ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ» . (6)

الحدیث :

ارشاد القلوب :فی حدیثِ المعراجِ : یا أحمدُ ، اِحذَرْ أن تکونَ مثلَ الصَّبیِّ إذا نَظَرَ إلی الأخضَرِ و الأصفَرِ و إذا اُعطِیَ شَیئاً مِنَ الحُلوِ و الحامضِ اغتَرَّ بِهِ . (7)

«در چشم مردم آرایش یافته است عشق به امیال نفسانی از دوست داشتن زنان و فرزندان و همیان های زر و سیم و اسبان داغ بر نهاده و چارپایان و زراعت . همه اینها متاع زندگی این جهانی است ، در حالی که بازگشتنگاه خوب نزد خداست» .

«دارایی و فرزندان زیورهای زندگی دنیا هستند و کردارهای نیک که همواره بر جای می ماند ، نزد پروردگارت بهتر و امید بستن به آنها نیکوتر است» .

«هر نفسی مرگ را می چشد و به تحقیق در روز قیامت مزد اعمال شما را به تمامی خواهند داد . و هر کس را از آتش دور سازند و به بهشت در آورند به پیروزی رسیده است . و این زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست» .

«زندگی دنیا فریبتان ندهد و نیز شیطان فریبکار ، به [کرم ]خدا مغرورتان نسازد» .

«ای مردم! وعده خدا حق است . مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد و آن شیطان فریبنده به خدا مغرورتان بگرداند» .

«و این به کیفر آن است که آیات خدا را به مسخره می گرفتید و زندگی دنیوی شما را بفریفت . پس ، امروز کسی از این آتش بیرونشان نبرد و کسی عذرشان را نپذیرد».

حدیث :

إرشاد القلوب :در حدیث معراج آمده است : ای احمد! حذر کن از این که چونان کودک باشی ، که هرگاه چشمش به سبز و زرد بیفتد، یا ترش و شیرینی به او داده شود، فریفته آن گردد.

ص :96


1- آل عمران : 14 .
2- الکهف : 46 .
3- آل عمران : 185 .
4- لقمان : 33 .
5- فاطر : 5 .
6- الجاثیة : 35 .
7- إرشاد القلوب : 200 .

عیسی علیه السلام :هی الخَدّاعةُ الفجّاعَةُ ، المَغرورُ مَنِ اغتَرَّ بها ، المَفتونُ مَنِ اطمَأنَّ إلَیها . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَثَلُ مَنِ اغتَرَّ بها کمَثَلِ قَومٍ کانوا بمَنزِلٍ خَصیبٍ فَنَبا بِهِم إلی مَنزِلٍ جَدیبٍ ، فلَیسَ شیءٌ أکرَهَ إلَیهِم و لا أفظَعَ عِندَهُم مِن مُفارَقَةِ ما کانوا فیهِ إلی ما یَهجُمُونَ علَیهِ و یَصِیرُونَ إلَیهِ . (2)

عنه علیه السلام :اِحذَرْ أن یَخدَعَکَ الغُرورُ بالحائلِ الیَسیرِ ، أو یَستَزِلَّکَ السُّرورُ بالزائلِ الحَقیرِ . (3)

عنه علیه السلام :ألا و إنّ الدنیا دارٌ غَرّارةٌ خَدّاعةٌ ، تَنکِحُ فی کلِّ یومٍ بَعْلاً ، و تَقتُلُ فی کلِّ لیلةٍ أهلاً ، و تُفَرِّقُ فی کلِّ ساعةٍ شَملاً . (4)

عنه علیه السلام :فلا یَغُرَّنَّکُم کَثرَةُ ما یُعجِبُکُم فیها لِقِلَّةِ ما یَصحَبُکُم مِنها . (5)

عنه علیه السلام :اِتَّقُوا غُرورَ الدنیا ، فإنّها تَستَرجِعُ أبداً ما خَدَعَت بِهِ مِنَ المَحاسِنِ ، و تَزعَجُ المُطمئنَّ إلَیها و القاطِنَ . (6)

عیسی علیه السلام :دنیا بسی فریبنده و اندوه زاست . فریفته کسی است که فریب دنیا را بخورد و مفتون، کسی است که به آن اطمینان کند .

امام علی علیه السلام :حکایت کسی که فریفته این جهان شده، حکایت گروهی است که در منزلی حاصلخیز باشند و نخواهند به منزلی خشک و قحطی زده روند . برای اینان چیزی نا خوشتر و سخت تر از این نیست که از جای خرّم و پر نعمت خود جدا شوند و ناگهان به جایی آن چنان بی نعمت و خشک فرود آیند .

امام علی علیه السلام :مبادا شیفتگی به زایل شونده ای ناچیز تو را فریب دهد، و شاد شدن به فناپذیری بی ارزش تو را بلغزاند .

امام علی علیه السلام :بدانید که دنیا سرایی بس فریبنده و مکّار است . هر روزی یک شوهر می کند و هر شبی خانواده ای را می کشد و هر دم و ساعتی جمعی را از هم می پراکند .

امام علی علیه السلام :شگفتی های فراوان دنیا شما را نفریبد ؛ زیرا اندکی از آن را با خود می برید .

امام علی علیه السلام :از فریب دنیا بپرهیزید ؛ زیرا دنیا همواره خوبیهای فریبنده خود را پس می گیرد و کسی را که به آن دل بسته و در آن جا خوش کرده است ، بیرون می راند .

ص :97


1- بحار الأنوار : 73/120/110 .
2- نهج البلاغة: الکتاب31.
3- غرر الحکم : 2612 .
4- الأمالی للطوسی : 685/1456 .
5- بحار الأنوار : 73/118/109 .
6- غرر الحکم : 2562 .

عنه علیه السلام :غَرّارةٌ غَرورٌ ما فیها ، فانیةٌ فانٍ مَن علَیها، لا خَیرَ فی شیءٍ مِن أزوادِها إلاّ التَّقوی . (1)

عنه علیه السلام :ما المَغرورُ الذی ظَفِرَ مِن الدنیا بأعلی هِمَّتِهِ ، کالآخَرِ الذی ظَفِرَ مِن الآخرةِ بِأدنی سُهْمَتِهِ . (2)

عنه علیه السلام :إنَّ مَن غَرَّتهُ الدنیا بمُحالِ الآمالِ و خَدَعَتهُ بزُورِ الأمانِیِّ أورَثَتهُ کَمَهاً ، و ألبَسَتهُ عَمیً ، و قَطَعَتهُ عَنِ الاُخری ، و أورَدَتهُ مَوارِدَ الرَّدی . (3)

عنه علیه السلام :ما قَدَّمتَ فهُو للمالِکِینَ ، و ما أخَّرتَ فهُو للوارِثینَ ، و ما معکَ فما لَکَ عَلیهِ سَبیلٌ سِوَی الغُرورِ بِهِ . (4)

عنه علیه السلام :الدنیا غُرورٌ حائلٌ ، و سَرابٌ زائلٌ ، و سِنادٌ مائلٌ . (5)

عنه علیه السلام_ فی صِفةِ الدنیا _: تَغُرُّ و تَضُرُّ و تَمُرُّ ، إنّ اللّهَ تعالی لَم یَرْضَها ثواباً لأولِیائهِ و لا عِقاباً لأعدائهِ . (6)

امام علی علیه السلام :دنیا بسی فریبنده است و هر آنچه در آن است فریب باشد ؛ نابود شدنی است و هر که در آن می زید فانی می شود. در هیچ یک از توشه های آن خیر و خوبی نیست مگر در توشه تقوا .

امام علی علیه السلام :فریفته ای که از دنیا به بالاترین کامیابی رسد ، همانند کسی نیست که از آخرت به کمترین نصیب رسیده باشد .

امام علی علیه السلام :کسی که دنیا با آرزوهای محال بفریبدش و با امیدهای دروغین گولش زند، برایش کوری و کوردلی بر جای گذارد و از آخرت جدایش سازد و در هلاکت گاه ها فرودش آرد .

امام علی علیه السلام :آنچه [برای آخرت] پیش فرستی، مال صاحبان آن ها است و آنچه بعد از تو مانَد از آنِ وارثان است و آنچه اینک داری، جز مایه فریب بودن، تو را دستی بر آن نیست .

امام علی علیه السلام :دنیا فریبنده ای زوال پذیر است و سرایی پوچ و تکیه گاهی کج .

امام علی علیه السلام_ در وصف دنیا _فرمود : دنیا می فریبد و زیان می رساند و می گذرد . خداوند متعال آن را نه به عنوان پاداشی برای دوستان خود پسندیده است و نه کیفری برای دشمنانش .

ص :98


1- نهج البلاغة : الخطبة 111 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 370 .
3- غرر الحکم : 3532 .
4- بحار الأنوار : 71/356/17 .
5- غرر الحکم : 2053 .
6- نهج البلاغة : الحکمة 415 .

عنه علیه السلام :إن أقبَلَتْ غَرَّتْ ، و إن أدبَرَتْ ضَرَّتْ . (1)

امام علی علیه السلام :دنیا اگر روی آورد ، فریب می دهد و اگر پشت کند، زیان می رساند .

1237 - خَطَرُ الاغتِرارِ بِالدُّنیا
1237 - خطر فریفته شدن به دنیا

الکتاب :

«ذلِکُم بِأَنَّکُمُ اتَّخَذْتُمْ آیاتِ اللّهِ هُزُواً وَ غَرَّتْکُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا فالْیَومَ لاَ یُخْرَجُون مِنْها وَ لاَ هُمْ یُسْتَعْتَبُونَ » . (2)

«وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُم لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیَا» . (3)

«الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا فالْیَومَ نَنساهُمْ کَمَا نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِهِم هَ_ذَا وَ ما کَانُوا بِآیَاتِنَا یَجْحَدُونَ» . (4)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :غُرورُ الدنیا یَصرَعُ . غُرورُ الهوی یَخدَعُ . غُرورُ الشّیطانِ یُسَوِّلُ و یُطمِعُ . (5)

عنه علیه السلام :سُکونُ النَّفْسِ إلی الدنیا مِن أعظَمِ الغُرورِ . (6)

1237

خطر فریفته شدن به دنیا

قرآن :

«و این به کیفر آن است که آیات خدا را به مسخره گرفتید و زندگی دنیوی شما را بفریفت . پس امروز از این آتش کسی بیرونشان نبرد و کسی عذرشان را نپذیرد» .

«آن کسانی را که دین خویش را بازیچه و لهو گرفته اند و زندگانی دنیا فریبشان داد وا گذار» .

«امروز کسانی را که دین خویش را لهو و بازیچه پنداشتند و زندگی دنیا فریبشان داد فراموش می کنیم ، همچنان که آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده بودند و آیات مارا انکار می کردند» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :ترفندِ دنیا [انسان را] به خاک در می افکند ؛ ترفندِ هوی و هوس می فریبد ؛ ترفندِ شیطان [دنیا را در نظر انسان] می آراید و به طمع می اندازد .

امام علی علیه السلام :دل خوش کردن به دنیا بزرگترین فریب است .

ص :99


1- بحار الأنوار : 78/23/88 .
2- الجاثیة : 35 .
3- الأنعام : 70 .
4- الأعراف : 51 .
5- غرر الحکم: 6387_6389.
6- غرر الحکم : 5650 .

عنه علیه السلام :إنّ الدنیا کالشَّبَکَةِ تَلتَفُّ علی مَن رَغِبَ فیها . (1)

امام علی علیه السلام :دنیا همچون دامی است که به دست و پایِ دنیا خواهان می پیچد .

1238 - إنَّما تَغُرُّ الدُّنیا الجاهِلَ
1238 - تنها نادان فریب دنیا را می خورد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَو تَعلَمونَ مِنَ الدنیا ما أعلَمُ لاستَراحَتْ أنفُسُکُم مِنها . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :غُرّی یا دنیا مَن جَهِلَ حِیَلَکِ و خَفِیَ علَیهِ حبائلُ کَیدِکِ . (3)

عنه علیه السلام :الرُّکونُ إلی الدنیا مَع ما یُعایَنُ مِن غِیَرِها جَهلٌ . (4)

عنه علیه السلام :الرُّکونُ إلی الدنیا مَع ما یُعایَنُ مِن سُوءِ تَقَلُّبِها جَهلٌ . (5)

عنه علیه السلام :الدنیا غَنیمَةُ الحَمقی . (6)

عنه علیه السلام :العاجِلَةُ غُرورُ الحَمقی . (7)

عنه علیه السلام :الفَرَحُ بالدُّنیا حُمقٌ . (8)

عنه علیه السلام :ثَمَرَةُ العَقلِ مَقتُ الدُّنیا و قَمعُ الهَ_وی . (9)

1238

تنها نادان فریب دنیا را می خورد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر آنچه من از دنیا می دانم شما بدانید، جانهایتان از آن آسوده می شود.

امام علی علیه السلام :ای دنیا! کسی را بفریب که حیله های تو را نمی شناسد و از دامهای نیرنگ تو بی خبر است .

امام علی علیه السلام :اعتماد کردن به دنیا ، با وجود مشاهده تغییرات و دگرگونیهایِ آن ، نادانی است .

امام علی علیه السلام :با مشاهده دگرگونیهای ناخوشایند دنیا ، تکیه کردن به آن نادانی است .

امام علی علیه السلام :دنیا غنیمت مردمان نابخرد است .

امام علی علیه السلام :این سرای زودگذر، فریب [دهنده] مردمان احمق است .

امام علی علیه السلام :شاد شدن به دنیا حماقت است .

امام علی علیه السلام :ثمره خرد، دشمنی با دنیا و سرکوب هوی و هوس است .

ص :100


1- غرر الحکم : 3678 .
2- کنز العمّال : 6130 .
3- غرر الحکم : 6413 .
4- غرر الحکم : 1979 .
5- غرر الحکم : 2037 .
6- غرر الحکم : 1110 .
7- غرر الحکم : 896 .
8- غرر الحکم : 454 .
9- غرر الحکم : 4654 .

عنه علیه السلام :مَن عَرَفَ خِداعَ الدنیا لم یَغتَرَّ مِنها بمُحالاتِ الأحلامِ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام :هر که ترفند دنیا را شناخت ، فریب رؤیاهای تحقّق ناپذیر آن را نخورْد .

1239 - عَدَمُ مَسؤولِیَّةِ الدُّنیا عَنِ الغُرورِ
1239 - دنیا در فریب مردم ، مقصّر نیست

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حَقّ_اً أقولُ : ما الدنیا غَرَّتکَ ، و لکنْ بها اغتَرَرتَ ، و لقَد کاشَفَتکَ العِظاتِ و آذَنَتکَ عَلی سَواءٍ ، و لَهِیَ بما تَعِدُکَ مِن نُزولِ البلاءِ بِجِسمِکَ و النَّقصِ ( النَّقضِ ) فی قُوَّتِکَ أصدَقُ و أوفَی مِن أن تَکْذِبَکَ أو تَغُرَّکَ . (3)

1239

دنیا در فریب مردم ، مقصّر نیست

امام علی علیه السلام :به حق می گویم ، دنیا تو را فریب نداد، بلکه تو فریفته آن شدی ، دنیا [مایه های] پند و عبرت را بر تو آشکار ساخت و عادلانه و منصفانه تو را آگاه کرد . و در وعده هایی که به تو می دهد ، از قبیل بلای جسمانی و کم شدن نیرو و توانایی تو ، راستگوتر است و با وفادارتر از آن که به تو دروغ بگوید، یا فریبت دهد .

1240 - التَّحذیرُ مِنَ الطُّمَأنینَةِ بِالدُّنیا
1240 - پرهیز از دل خوش کردن به دنیا

الکتاب :

«إنَّ الَّذِینَ لا یَرْجُونَ لِقَاءَنا وَ رَضُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا و اطْمَأَنّوا بِها و الَّذِینَ هُمْ عَن آیاتِنا غافِلُونَ * أُول_ئِکَ مَأوَاهُمُ النّارُ بِمَا کَانُوا یَکْسِبُونَ» . (4)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی قولهِ تعالی : «و کانَ تَحتَهُ کَنْزٌ لَهُما» (5) _: کانَ ذلکَ الکنزُ لَوحاً مِن ذهبٍ فیه مَکتوبٌ : ......... عَجِبتُ لِمَن یَرَی الدنیا و تَصَرُّفَ أهلِها حالاً بعدَ حالٍ کیفَ یَطمئنُّ إلَیها ؟! (6)

1240

پرهیز از دل خوش کردن به دنیا

قرآن :

«کسانی که به دیدار ما (قیامت) امید ندارند و به زندگی دنیوی خشنود شده و بدان آرامش یافته اند و آنان که از آیات ما بی خبرند ، به کیفر کارهایی که می کرده اند ، جایگاهشان جهنم است» .

حدیث :

امام علی علیه السلام_ درباره آیه شریفه: «زیر آن [ دیوار] گنجی متعلّق به آن دو بود» _فرمود : این گنج لوحی زرین بود که در آن نوشته شده بود : ......... در شگفتم از کسی که دنیا و دگرگونیهای احوال مردمان را می بیند و باز به آن دل خوش می کند .

ص :101


1- غرر الحکم : 8939 .
2- (انظر) باب 1258 حدیث 6227 . عنوان 386 «الغرور» .
3- نهج البلاغة : الخطبة 223 .
4- یونس : 7 و 8 .
5- الکهف : 82 .
6- معانی الأخبار : 200/1 .

عنه علیه السلام :کَم مِن واثِقٍ بها قد فَجَعَتهُ، و ذِی طُمَأْنِینَةٍ إلَیها قد صَرَعَتهُ، و ذِی حَذَرٍ قد خَدَعَتهُ! (1)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :وُجِدَ لَوحٌ تحتَ حائطِ مدینةٍ مِنَ المدائنِ فیهِ مَکتوبٌ: أنا اللّهُ لا إلَهَ إلاّ أنا و محمّدٌ نَبِیِّی ......... عَجِبتُ لِمَنِ اختَبَرَ الدنیا کیف یَطمئنُّ ؟! (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إن کانتِ الدنیا فانیَةً فالطُّمأنینَةُ إلَیها لِما ذا ؟! (3)

امام علی علیه السلام :بسا کسانی که به این دنیا اعتماد کردند و دنیا آنان را دردمند کرد و بسا کسانی که به آن دل خوش کردند و دنیا آنان را به خاک [مذلّت] افکند و بسا افراد محتاط و هوشمندی که دنیا فریبشان داد .

امام حسین علیه السلام :زیر دیوار یکی از شهرها لوحی یافت شد که در آن نوشته شده بود : من اللّه هستم و خدایی جز من نیست و محمّد پیامبر من است . . . در شگفتم از کسی که دنیا را آزموده است و با این حال به آن دل خوش می کند .

امام صادق علیه السلام :اگر دنیا فناپذیر است، پس دل خوش کردن به آن چرا؟

1241 - التَّحذیرُ مِنَ الرُّکونِ إلَی الدُّنیا
1241 - پرهیز از دل بستن به دنیا

بحار الأنوار :فیما أوصی آدمُ إلی شِیثٍ علیهما السلام : لا تَرکَنُوا إلی الدنیا الفانیَةِ ، فإنّی رَکَنتُ إلی الجنّةِ الباقیَةِ فما صَحِبَ (4) لی و اُخِْرجْتُ مِنها . (5)

1241

پرهیز از دل بستن به دنیا

بحار الأنوار :از وصیت آدم علیه السلام به فرزندش شیث علیه السلام است که : به دنیای فانی دل مبندید ؛ زیرا من به بهشت جاویدان دل بستم، اما با من وفا نکرد و از آن بیرون رانده شدم .

ص :102


1- بحار الأنوار : 73 / 97/82 .
2- عیون أخبار الرِّضا : 2/44/158 .
3- بحار الأنوار : 73/88/54 .
4- کذا فی المصدر ، و لعلّ الصحیح : «صَحَّتْ» .
5- بحار الأنوار : 78/452/19 .

قصص الأنبیاء :فیما أوحی اللّهُ تعالی إلی موسی علیه السلام : یا موسی ، لا تَرکَن إلی الدنیا رُکونَ الظالِمینَ ، و رُکونَ مَنِ اتَّخَذَها اُمّاً و أباً ......... و اترُکْ مِنَ الدنیا ما بِکَ الغِنی عَنهُ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :جُدَّ بِهِم فَجَدُّوا ، و رَکَنوا إلی الدنیا فما استَعَدُّوا ، حتّی اُخِذَ بکَظْمِهِم ، و رَحَلُوا إلی دارِ قَومٍ لَم یَبقَ مِن أکثَرِهِم خبرٌ و لا أثَرٌ ، قَلَّ فی الدنیا لَبْثُهُم ، و أعجَلَ بِهِم إلی الآخِرَةِ بَعثُهُم . (2)

قصص الأنبیاء :خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی فرمود که : ای موسی! همچون ستمگران و همانند کسانی که دنیا را به منزله مادر و پدر می شمارند به آن دل نبند . . . و آنچه را که از دنیا نیازی بدان نداری رها کن .

امام علی علیه السلام :بخت به آنان رو کرد و بهره مند شدند و به دنیا دل بستند و پس ، [برای آخرت] آماده نشدند، تا آن که گلویشان گرفته شد و به سرای مردمی کوچانده شدند که از بیشتر آنان خبر و نشانی نمانده است ، در دنیا دیری نپاییدند و شتابان به سوی آخرت بُرده شدند .

1242 - النَّظَرُ إلَی الدُّنیا
1242 - نگاه به دنیا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :اُنظُرُوا إلی الدنیا نَظَرَ الزاهدِینَ فیها ، فإنّها عَن قلیلٍ تُزیلُ الساکنَ ، و تَفجَعُ المُترَفَ فلا تَغُرَّنّکُم کَثرَةُ ما یُعجِبُکُم فیها لِقلَّةِ ما یَصحَبُکُم مِنها . (3)

عنه علیه السلام :اُنظُروا إلی الدنیا نَظَرَ الزاهدِ المُفارِقِ ، فإنّها تُزیلُ الثاویَ الساکِنَ ، و تَفجَعُ المُترَفَ الآمِنَ ، لا یُرجی مِنها ما وَلَّی فأدبَرَ ، و لا یُدری ما هُو آتٍ مِنها فَیُستَنظَرَ . (4)

1242

نگاه به دنیا

امام علی علیه السلام :همچون دوری کنندگان از دنیا به آن بنگرید ؛ زیرا دنیا بزودی ساکنانش را از خود می راند و توانگر ناز پرورده را دردمند می کند ، پس زنهار که فراوانی آنچه از دنیا خوشایند شماست فریبتان ندهد؛ زیرا آنچه از دنیا با خود می برید اندک است.

امام علی علیه السلام :به دنیا ، همچون بی رغبتان رهیده از دنیا ، بنگرید ؛ زیرا که آن، مأوی گزیده ساکن خود را بزودی می راند و بهره مندِ آسوده خاطر را دردمند می سازد . به دنیایی که رفته و پشت کرده است امید بازگشت نیست و معلوم نیست در آینده چه چیز از دنیا روی خواهد کرد، تا منتظرش باشیم.

ص :103


1- قصص الأنبیاء : 162/184 .
2- بحار الأنوار: 78/18/76.
3- . بحار الأنوار : 78/20/79 .
4- بحار الأنوار : 78/39/16.

عنه علیه السلام :اِجعَلِ الدنیا شَوکاً ، و انظُرْ أینَ تَضَعُ قَدَمَکَ مِنها ، فإنَّ مَن رَکَنَ إلَیها خَذَلَتهُ ، و مَن أنِسَ فیها أوحَشَتهُ ، و مَن یَرغَبُ فیها أوهَنَتهُ . (1)

عنه علیه السلام :اُنظُرْ إلی الدنیا نَظَرَ الزاهدِ المُفارقِ ، و لا تَنظُرْ إلَیها نَظَرَ العاشِقِ الوامِقِ . (2)

عنه علیه السلام :اُنظُروا إلی الدنیا نَظَرَ الزاهدینَ فیها الصارِفینَ عنها ، فإنّها و اللّهِ عمّا قلیلٍ تُزیلُ الثاویَ الساکنَ ، و تَفجَعُ المُترَفَ الآمِنَ . (3)

عنه علیه السلام :اُوصِیکُم بالرَّفضِ لهذِهِ الدنیا التارِکَةِ لَکُم ، و إن لَم تُحِبُّوا تَرْکَها ......... فلا تَنافَسُوا فی عِزِّ الدنیا و فَخرِها ، و لا تَعجَبُوا بزینَتِها و نعیمِها ، و لا تَجزَعوا مِن ضَرَّائها و بُؤسِها، فإنّ عِزَّها و فَخرَها إلی انقِطاعٍ، و إنَ زینَتَها و نعیمَها إلی زوالٍ ، و ضَرّاءَها و بُؤسَها إلی نَفادٍ (نفاذٍ) . (4)

امام علی علیه السلام :دنیا را چون بوته خار بدان و بنگر که پایت را در کجای آن می گذاری ؛ هر که به دنیا تکیه کرد دنیا خوارش نمود و هرکه با دنیا، انس گرفت دنیا تنهایش گذاشت و هرکه به آن رغبت کرد، سست و نا توانش ساخت .

امام علی علیه السلام :به دنیا همچون کسی بنگر که به آن پشت کرده و از آن جدا می شود ، به دنیا مانند دلباخته شیدا منگر .

امام علی علیه السلام :به دنیا مانند زهّادِ روی برتافته از آن بنگرید؛ زیرا که به خدا سوگند دنیا بزودی مأوی گزیده ساکن خود را بیرون می کند و توانگر آسوده خاطر را دردمند می سازد .

امام علی علیه السلام :شما را به دور افکندن این دنیا سفارش می کنم ؛ دنیایی که اگر هم نخواهید ترکش کنید، او شما را ترک می کند . . . پس ، در کسب عزّت و افتخارات دنیوی با یکدیگر رقابت نکنید و زرق و برق و نعمتهای آن شما را پسند نیفتد و از سختی و رنج آن بیتابی مکنید ؛ زیرا که عزّتها و افتخارات آن به پایان می رسد و زرق و برق و نعمتهای آن به سر می آید و سختی و رنج آن تمام می شود .

ص :104


1- . بحار الأنوار : 78/22/84 .
2- غرر الحکم : 2386 .
3- . غرر الحکم : 2561 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 99 .

1243 - خَطَرُ إیثارِ الدُّنیا
1243 - خطرِ برگزیدن دنیا [بر آخرت ]

الکتاب :

«فَأَمّا مَنْ طَغی * وَ آثَرَ الْحَیاةَ الدُّنْیا * فَإنّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأوی» . (1)

«بَل تُؤثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا * و الاْخِرَةُ خَیْرٌ وَ أبقی» . (2)

«أُولئکَ الَّذِینَ اشتَرَوُا الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالآخِرَةِ فَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ» . (3)

«وَ یَوْمَ یُعْرَضُ الَّذِینَ کَفَرُوا عَلَی النّارِ أذْهَبْتُمْ طَیِّباتِکُمْ فِی حَیاتِکُمُ الدُّنْیا و استَمْتَعْتُمْ بِها فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِما کُنتُمْ تَسْتَکبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الحَقِّ وَ بِمَا کُنتُمْ تَفْسُقُونَ» . (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تُؤثِرَنَّ الحیاةَ الدنیا علی الآخِرَةِ باللذّاتِ و الشَّهَواتِ فإنّهُ تَعالی یقولُ فی کتابهِ : «فَأَمَّا مَنْ طَغی * وَ آثَرَ الْحَیاةَ الدُّنْیا * فَإنّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأوی» یعنِی الدنیا المَلعونَةَ و المَلعونُ ما فیها إلاّ ما کانَ للّهِِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن عَرَضَتْ لَهُ دنیا و آخِرَةٌ فاختارَ الدنیا عَلَی الآخِرَةِ لَقِیَ اللّهَ عزّ و جلّ و لَیسَت لَهُ حَسَنةٌ تُتَّقی بها النارُ ، و مَن أخَذَ الآخرَةَ و تَرَکَ الدنیا لَقِیَ اللّهَ یومَ القیامةِ و هو راضٍ عَنهُ . (6)

1243

خطرِ برگزیدن دنیا [بر آخرت]

قرآن :

«پس هرکه طغیان کرد و زندگی این جهانی را برگزید، جهنم جایگاه اوست» .

«بلکه زندگی دنیا را برمی گزینند ، حال آن که آخرت بهتر و پایدارتر است» .

«اینان همان کسانی هستند که آخرت را دادند و زندگی دنیا را خریدند. از عذابشان کاسته نگردد و یاری نشوند» .

«و روزی که کافران را بر آتش عرضه کنند [گویند] : در زندگی دنیوی از چیزهای پاکیزه و خوش بهره مند شدید ، امروز سزای شما، عذاب خواری است ؛ چون در زمین به ناحق گردنکشی می کردید و عصیانگری در پیش گرفته بودید» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با [پیروی از] لذّتها و خواهشهای نفس، زندگی دنیا را بر آخرت برمگزین ؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: «پس هر که طغیان کرد و زندگی این جهانی را برگزید ، جهنم جایگاه اوست» یعنی دنیای ملعون (بی خیر و بدور از رحمت الهی) را . و هر آنچه در دنیاست ملعون است ، مگر آنچه برای خدا باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دنیا و آخرت به او پیشنهاد شود و دنیا را بر آخرت برگزیند ، خداوند عزّ و جلّ را ، بدون هیچ حسنه ای که از آتش نجاتش دهد، دیدار کند و هر که آخرت را برگیرد و دنیا را فرو گذارد در روز قیامت خدا را ، که از وی خشنود است ، دیدار نماید .

ص :105


1- النازعات : 37 _ 39 .
2- الأعلی : 16 و 17 .
3- البقرة : 86 .
4- الأحقاف : 20 .
5- مکارم الأخلاق : 2/355/2660 .
6- بحار الأنوار : 76/362/30 .

کنز العمّال :فی حدیثِ عمرَ : فقُلتُ : اُدعُ اللّهَ یا رسولَ اللّهِ أن یُوَسِّعَ علی اُمَّتِکَ ؛ فقد وَسَّعَ علی فارسَ و الرُّومِ و هُم لا یَعبُدُونَ اللّهَ ، فاستَوَی جالِساً ، ثُمّ قالَ : أ فِی شَکٍّ أنتَ یا بنَ الخطّابِ ؟! اُولئکَ قومٌ عُجِّلَتْ لَهُم طَیِّباتُهُم فی الحیاةِ الدُّنیا . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن عَبَدَ الدنیا و آثَرَها علی الآخرةِ استَوخَمَ العاقِبةَ . (2)

عنه علیه السلام :لا یَترُکُ الناسُ شیئاً مِن أمرِ دینِهِم لاستِصلاحِ دُنیاهُم إلاّ فَتَحَ اللّهُ علَیهِم ما هو أضَرُّ مِنهُ . (3)

عنه علیه السلام :مَن لَم یُبالِ ما رُزِئَ مِن آخِرَتِهِ إذا سَلِمَت لَهُ دُنیاهُ فهو هالِکٌ . (4)

بحار الأنوار عن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السلام :قالَ لی علیُّ بنُ الحسینِ علیهما السلام : ما عَرَضَ لی قَطُّ أمرانِ أحدُهُما للدنیا و الآخَرُ للآخِرَةِ فآثَرتُ الدنیا إلاّ رَأیتُ ما أکرَهُ قَبلَ أن اُمسِیَ . ثُمّ قالَ أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام لِبَنِی اُمَیّةَ : إنّهم یُ_ؤْثِرُون الدنیا علی الآخِرَةِ منذُ ثمانینَ سَنةً و لَیسَ یَرَون شیئاً یَکرَهونَهُ . (5)

کنز العمّال :در حدیثی آمده است که عمر گفت : [به پیامبر صلی الله علیه و آله ] عرض کردم : ای رسول خدا ! خداوند به ایرانیان و رومیان که خدا را نمی پرستند گشایش و رفاه داده است ، دعا کن که امّت تو را نیز آسایش و توانگری بخشد . پیامبر صلی الله علیه و آله راست نشست و سپس فرمود : ای پسر خطاب ! مگر دستخوش شک شده ای ؟ آنان قومی هستند که خوشیهایشان را زودتر در همین دنیا داده اند .

امام علی علیه السلام :هر که دنیا را بپرستد و بر آخرت ترجیحش دهد ، فرجامی ناگوار خواهد داشت .

امام علی علیه السلام :مردم برای سود دنیای خود امری از امور دین خود را وا نگذارند ، مگر آن که خداوند کاری برای آنان پیش می آورد که زیانش از آن سود بیشتر است .

امام علی علیه السلام :کسی که در صورت سالم ماندن دنیایش از اینکه آخرتش گزند بیند ، باکی نداشته باشد، به هلاکت درافتد .

بحار الأنوار_ به نقل از مروان از امام صادق علیه السلام _: علی بن الحسین علیهما السلام به من فرمود : هرگاه دو کار برای من پیش آمد یکی برای دنیا و دیگری برای آخرت و من دنیا را برگزیدم، هنوز شب نشده، پیشامد ناخوشایندی را بر خود دیدم . سپس امام صادق علیه السلام درباره بنی امیّه فرمود : آنان هشتاد سال است که دنیا را بر آخرت بر گزیده اند و هیچ پیشامد ناخوشایندی برایشان رخ نمی دهد .

ص :106


1- کنز العمّال : 4663 .
2- الخصال : 632/10 .
3- نهج البلاغة : الحکمة 106 .
4- معانی الأخبار : 198/4 .
5- بحار الأنوار : 73/127/125 .

لقمانُ علیه السلام_ لابنِهِ و هو یَعِظُهُ _: بِعْ دُنیاکَ بِآخِرَتِکَ تَربَحْهُما جمیعاً ، و لا تَبِعْ آخِرَتَکَ بدُنیاکَ تَخْسَرهما جمیعاً . (1)

(2)

لقمان علیه السلام_ در اندرز به فرزندش _فرمود : دنیایت را به آخرتت بفروش که هر دو را به دست می آوری و آخرتت را به دنیایت مفروش که هر دو را از دست می دهی .

1244 - الحَثُّ عَلی إیثارِ الآخِرَةِ
1244 - تشویق به برگزیدن آخرت [بر دنیا ]

الکتاب :

«فَلْیُقاتِلْ فِی سَبیلِ اللّهِ الَّذِینَ یَشْرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالاْخِرَةِ وَ مَنْ یُقاتِلْ فِی سَبیلِ اللّهِ فَیُقْتَلْ أوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أجْراً عَظِیماً» . (3)

الحدیث :

بحار الأنوار عن سُوَید بنِ غَفلَةَ :دَخَلتُ عَلی أمیرِ المُؤمنینَ علیه السلام بعدَ ما بُویِعَ بالخلافةِ و هو جالِسٌ علی حَصیرٍ صغیرٍ و لَیس فی البیتِ غَیرُهُ ، فقُلتُ : یا أمیرَ المؤمنینَ ، بیدِکَ بیتُ المالِ و لَستُ أری فی بیتِکَ شیئاً ممّا یَحتاجُ إلَیهِ البیتُ ؟! فقالَ علیه السلام : یا بنَ غفلةَ ، إنّ اللَّبیبَ لا یَتَأثَّثُ فی دارِ النُّقلَةِ ، و لَنا دارُ أمْنٍ قد نَقَلْنا إلیها خیرَ مَتاعِنا ، و إنّا عن قلیلٍ إلَیها صائرونَ . (4)

1244

تشویق به برگزیدن آخرت [بر دنیا]

قرآن :

«پس ، آنان که زندگی دنیا را داده اند و آخرت را خریده اند ، باید که در راه خدا بجنگند . و هر که در راه خدا بجنگد ، چه کشته شود چه پیروز گردد ، مزدی بزرگ به او خواهیم داد».

حدیث :

بحار الأنوار_ به نقل از سوید بن غفله _: بعد از آن که با امیر المؤمنین بیعت خلافت بسته شد، خدمت ایشان رسیدم. آن حضرت در اتاق خود بر بوریایی تنها نشسته بود. عرض کردم: ای امیر المؤمنین! بیت المال در اختیار توست و من در اتاق تو اثاثی که برای هر خانه ای لازم است نمی بینم؟ حضرت فرمود : ای پسر غفله! آدم خردمند برای خانه ای که باید ترکش نماید اثاث فراهم نمی کند . ما را سرای امنی است که بهترین متاع خود را به آن منتقل کرده ایم و خود نیز بزودی آن جا می رویم .

ص :107


1- بحار الأنوار : 13/422/17 .
2- (انظر) باب 1255 حدیث 6202 و 6203 .
3- النساء : 74 .
4- بحار الأنوار : 70/321/38 .

1245 - النّاسُ عَبیدُ الدُّنیا
1245 - مردم بنده دنیایند

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن أحَبَّ الدِّینارَ و الدِّرهَمَ فهو عَبدُ الدنیا . (1)

عنه علیه السلام :أ لَستُم فی مَساکِنِ مَن کانَ قَبلَکُم أطوَلَ أعماراً ، و أبقی آثاراً ، و أبعَدَ آمالاً ، و أعَدَّ عدیداً ، و أکثَفَ (أکثَرَ) جُنوداً ؟! تَعَبَّ_دُوا للدنیا أیَّ تَعبُّدٍ ، و آثَرُوها أیَّ إیثارٍ ، ثُمّ ظَعَنُوا عنها بغَیرِ زادٍ مُبلِّغٍ و لا ظَهرٍ قاطِعٍ . (2)

عنه علیه السلام :قد خَرقَتِ الشَّهَواتُ عقلَهُ ، و أماتَتِ الدنیا قَلبَهُ ، و وَلَهَتْ علَیها نَفسُهُ ، فهو عَبدٌ لها ، و لِمَن فی یَدَیهِ شیءٌ مِنها ، حیثُما زالَتْ زالَ إلَیها ، و حیثُما أقبَلَتْ أقبَلَ علَیها . (3)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :إنَّ الناسَ عَبیدُ الدُّنیا و الدِّینُ لَعقٌ علی ألسِنَتِهِم یَحوطُونَهُ ما دَرَّت مَعائشُهُم ، فإذا مُحِّصُوا بالبلاءِ قَلَّ الدَّیّانُونَ . (4)

1245

مردم بنده دنیایند

امام علی علیه السلام :هر که زر و سیم را دوست داشته باشد، او بنده دنیاست .

امام علی علیه السلام :آیا شما در جای پیشینیان خود نیستید که عمرهایشان از شما درازتر بود و آثارشان پاینده تر و آرزوهایشان بیشتر و شمارشان فراوانتر و سپاهشان انبوهتر؟ دنیا را پرستیدند ، آن هم چه پرستیدنی و آن را برگزیدند چه برگزیدنی! اما از این دنیا بی هیچ توشه ای و بی هیچ مرکبی که آنها را به سر منزل مقصود رساند ، کوچیدند .

امام علی علیه السلام :خواهشهای نفسانی، خِرد او را متلاشی می کند و دنیا، دلش را می میراند و نفس او، شیفته دنیا می گردد ، پس او بنده دنیا و بنده هر کسی می شود که چیزی از دنیا به دست دارد ، به هر طرف که دنیا برود، او نیز به همان سو می رود، و به هر سو که دنیا رو کند او نیز به همان طرف رو می کند .

امام حسین علیه السلام :همانا مردمان بنده دنیایند و دین لقلقه زبان آنهاست و هر جا منافعشان [به وسیله دین ]بیشتر تأمین شود زبان می چرخانند و چون به بلا آزموده شوند آنگاه دین داران اندکند.

ص :108


1- الخصال : 113/91 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 111 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 109 .
4- تحف العقول : 245 .

بحار الأنوار عن اسحاق بن غالب :قال لی ابو عبد اللّه علیه السلام : یا إسحاقُ ، کَم تَری أصحابَ هذهِ الآیةِ «إِنْ أُعْطُوا مِنها رَضُوا و إنْ لَم یُعْطَوْا مِنها إذا هُم یَسْخَطونَ» (1) ؟ ثُمّ قالَ لی : هُم أکثَرُ مِن ثُلُثَیِ الناسِ ! (2)

بحار الأنوار_ به نقل از اسحاق بن غالب _: امام صادق علیه السلام به من فرمود : ای اسحاق! فکر می کنی مصداق این آیه چند نفرند : «اگر از دنیا چیزی به آنها داده شود خشنود می شوند و اگر چیزی داده نشود در خشم می آیند»؟ [اسحاق گوید: ]سپس حضرت خود به من فرمود : بیش از دو سوم مردم چنین اند .

1246 - صِفاتُ عَبیدِ الدُّنیا
1246 - ویژگیهای دنیاپرستان

بحار الأنوار :فی حدیثِ المِعراجِ : أهلُ الدنیا مَن کَثُرَ أکلُهُ و ضِحکُهُ و نَومُهُ و غَضَبُهُ ، قلیلُ الرِّضا ، لا یَعتَذِرُ إلی مَن أساءَ إلَیهِ ، و لا یَقبَلُ مَعذِرَةَ مَنِ اعتَذَرَ إلَیهِ ، کَسْلانُ عِندَ الطاعَةِ ، شُجاعٌ عِندَ المَعصیَةِ ، أمَلُهُ بعیدٌ ، و أجلُهُ قریبٌ ، لا یُحاسِبُ نفسَهُ ، قلیلُ المَنفَعَةِ ، کثیرُ الکلامِ ، قلیلُ الخَوفِ ، کثیرُ الفَرَحِ عِندَ الطَّعامِ .

و إنَّ أهلَ الدنیا لا یَشکُرُونَ عِندَ الرَّخاءِ ، و لا یَصبِرُونَ عِندَ البلاءِ ، کثیرُ الناسِ عِندَهُم قلیلٌ ، یَحمَدُونَ أنفسَهُم بما لا یَفعَلونَ ، و یَدَّعونَ بما لَیس لَهُم ، و یَتَکَلَّمونَ بما یَتَمَنَّونَ ، و یَذکُرونَ مَساویَ الناسِ و یُخفُونَ حَسَناتِهِم .

قالَ : یا ربِّ ، هَل یکونُ سِوَی هذا العَیبِ فی أهلِ الدنیا ؟ قالَ : یا أحمدُ ، إنَّ عَیبَ أهلِ الدنیا کثیرٌ ، فیهِمُ الجَهلُ و الحُمقُ ، لا یَتواضَعونَ لِمَن یَتَعَلَّمونَ مِنهُ ، و هُم عِندَ أنفُسِهِم عُقَلاءُ و عِندَ العارِفینَ حُمَقاءُ . (3)

1246

ویژگیهای دنیا پرستان

بحار الأنوار :در حدیث معراج آمده است : دنیا خواهان، کسانی هستند که پرخور و پر خنده و پر خواب و پر خشمند و کمتر خشنود . اگر به کسی بدی کنند، پوزش نمی طلبند و اگر کسی از آنان پوزش بخواهد ، معذرت او را نمی پذیرند ؛ در طاعت تنبلند و در معصیت بی باک ؛ با آن که مرگشان نزدیک است، آرزوهای دور و دراز دارند ، از نفس خود حساب نمی کشند ، کم خیرند ، پر گویند ، کمتر [از خدا ]می ترسند ، در موقع خوردن، بسیار شادمانند .

دنیا خواهان در هنگام برخورداری، سپاسگزار نیستند و به گاه سختی، شکیبایی نمی ورزند ، زیادِ مردم در نظر آنان کم است ، خود را به آنچه نکرده اند تعریف و تمجید می کنند و مدّعی چیزی هستند که ندارند ، از آرزوهای خود سخن می گویند ، از بدیهای مردم یاد می کنند و خوبیهای آنان را پوشیده می دارند .

پیامبر عرض کرد : بار خدایا! آیا عیب دیگری هم در دنیا پرستان هست؟ فرمود : ای احمد! دنیا پرستان عیبهای زیادی دارند . آنان مردمانی نادان و احمقند ، در برابر معلّم خود فروتنی نمی کنند ، به نظر خودشان مردمانی خردمندند، اما نزد فرزانگان نا بخردانی بیش نیستند.

ص :109


1- التوبة : 58 .
2- بحار الأنوار : 73/125/118 .
3- بحار الأنوار : 77/23/6 .

1247 - الدُّنیا سِجنُ المُؤمِنِ
1247 - دنیا زندان مؤمن است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا سِجنُ المؤمنِ و سَنَتُهُ ، فإذا فارَقَ الدارَ فارَقَ السِّجنَ و السَّنَةَ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :الدنیا سِجنُ المؤمنِ و جَنَّةُ الکافِرِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :الدنیا لا تَصفو لِمُؤمنٍ ، کیفَ و هِی سِجنُهُ و بلاؤهُ ؟! (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الدنیا سِجنُ المؤمنِ و القَبرُ حِصنُهُ و الجنّةُ مَأواهُ ، و الدنیا جَنَّةُ الکافِرِ و القبرُ سِجنُهُ و النارُ مَأواهُ . (4)

1247

دنیا زندان مؤمن است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا زندان و مایه رنج مؤمن است ؛ پس چون از دنیا برود، از زندان و رنج رهایی یابد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا به کام هیچ مؤمنی نیست ؛ چگونه چنین باشد در حالی که آن زندان و مایه رنج و گرفتاری اوست؟!

امام صادق علیه السلام :دنیا، زندان مؤمن است و گور، دژ او و بهشت، جایگاهش، و دنیا بهشت کافر است و گور زندان او و آتش جایگاهش .

ص :110


1- کنز العمّال : 6082 .
2- کنز العمّال : 6081 .
3- کنز العمّال : 6090 .
4- الخصال : 108/74 .

لقمانُ علیه السلام_ لابنِهِ و هو یَعِظُهُ _: اِجعَلِ الدنیا سِجنَکَ فتَکونَ الآخِرَةُ جَنَّتَکَ . (1)

(2)

لقمان علیه السلام_ در اندرز به فرزندش _فرمود : دنیا را زندان خود ببین، تا آخرت بهشت تو باشد .

1248 - اللَّهُمَّ لا تَجعَلِ الدُّنیا عَلَیَّ سِجناً
1248 - خدایا! دنیا را زندان من مگردان

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ فی الدُّعاءِ _: أسألُکَ اللّهُمَّ الرَّفاهِیةَ فی مَعیشَتِی ما أبقَیتَنِی ، مَعیشَةً أقوی بها علی طاعَتِکَ و أبلُغُ بها رِضوانَکَ ......... و لا تَجعَلِ الدنیا عَلَیَّ سِجناً ، و لا تَجعَلْ فِراقَها عَلَیَّ حُزناً . (3)

1248

خدایا! دنیا را زندان من مگردان

امام باقر علیه السلام_ در دعا_گفت : خدایا! از تو می خواهم که تا زنده هستم زندگی مرا مرفّه گردانی ، چندان که در طاعت تو نیرومندتر گردم و به خشنودی تو دست یابم . . . دنیا را بر من زندان مگردان و جدایی از آن را مایه اندوه من مساز .

1249 - خَطَرُ جَعلِ الدُّنیا أکبَرَ الهُمومِ
1249 - خطر اهمّیت دادن زیاد به دنیا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ کانَ یَدعو دائم_اً بهذا الدُّعاءِ _: اللّهُمَّ اقسِ_مْ لَنا مِن خَشیَتِکَ ما یَح_ولُ بینَنا و بینَ معاصِیکَ ......... و لا تَجعَلِ الدنیا أکبَرَ هَمِّنا و لا مَبلَغَ عِلمِنا . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ و الدنیا أکبَرُ هَمِّهِ فَلَیسَ مِنَ اللّهِ فی شیءٍ و ألزَمَ قلبَهُ أربَعَ خِصالٍ : هَمّاً لا یَنقَطِعُ عَن_هُ أبداً ، و شُغلاً لا یَنفَ_رِجُ مِنهُ أبداً ، و فَقراً لا یَبلُغُ غِناهُ أبداً، و أملاً لا یبلُغُ مُنتَهاهُ أبداً . (5)

1249

خطر اهمّیت دادن زیاد به دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در دعایی که پیوسته می خواند _گفت : پروردگارا! چنان ترسی از خود ، روزی ما فرما که از نافرمانی تو با زمان دارد . . . و دنیا را بزرگترین همّ ما و نهایت دانش ما قرار مده.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که صبح خویش را بیاغازد و بزرگترین همّ و غمش دنیا باشد ، نزد خداوند هیچ مرتبه ای ندارد و چهار خصلت پیوسته گریبان گیرش باشد : اندوهی که هرگز از او جدا نشود، گرفتاری ای که هرگز از آن رهایی نیابد ، فقری که هرگز به بی نیازی و توانگری نینجامد و آرزویی که هرگز پایان نپذیرد .

ص :111


1- بحار الأنوار : 13/428/23 .
2- (انظر) البلاء : باب 416 . السجن : باب 1759 .
3- بحار الأنوار : 97/379/1 .
4- بحار الأنوار : 95/361/18 ، و انظر أیضاً : 97/158 ، 231) .
5- تنبیه الخواطر : 1/130 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِمّا أوصَی به ابنَهُ الحسنَ علیه السلام _: لا تَکُنِ الدُّنیا أکبَرَ هَمِّکَ . (1)

عنه علیه السلام :مَن کانَتِ الدنیا أکبرَ هَمِّهِ طالَ شَقاؤهُ و غَمُّهُ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن أصبَحَ و أمسی و الدنیا أکبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللّهُ تعالی الفَقرَ بینَ عَینَیهِ و شَتَّتَ أمرَهُ و لم یَنَلْ مِن الدنیا إلاّ ما قَسَمَ اللّهُ له ، و مَن أصبَحَ و أمسی و الآخرةُ أکبَرُ هَمِّهِ جَعَلَ اللّهُ تعالی الغِنی فی قلبِهِ و جَمَعَ لَهُ أمرَهُ . (3)

امام علی علیه السلام_ در سفارشهای خود به فرزندش حسن علیه السلام _فرمود : دنیا بزرگترین همّ و غم تو نباشد!

امام علی علیه السلام :کسی که بیشترین همّ و غمّش دنیا باشد ، بدبختی و اندوهش به درازا کشد .

امام صادق علیه السلام :کسی که شب و روز بزرگترین همّ و غمش دنیا باشد، خداوند متعال فقر را در برابر چشمانش قرار دهد و کارش را پریشان سازد و از دنیا جز به آنچه خداوند قسمتش کرده است نرسد و کسی که شب و روز بزرگترین همّ و غمش آخرت باشد خداوند دلش را بی نیاز گرداند و کارش را سامان دهد .

1250 - أعظَمُ النّاسِ قَدراً
1250 - پر ارج ترین مردم

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أعظَمُ الناسِ فِی الدُّنیا خَطَراً مَن لم یَجعَلْ للدنیا عِندَهُ خَطراً . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ : مَن أعظَمُ الناسِ خَطَراً ؟ _: مَن لَم یَرَ الدنیا لنفسِهِ خَطراً . (5)

عنه علیه السلام :مَن تَعَزَّی عن الدنیا بثَوابِ الآخِرَةِ فقد تَعَزَّی عن حقیرٍ بِخَطیرٍ ، و أعظَمُ مِن ذلکَ مَن عَدَّ فائتَها سلامةً نالَها و غنیمةً اُعینَ علیها . (6)

1250

پر ارج ترین مردم

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پر ارج ترینِ مردم دنیا ، کسی است که به دنیا هیچ ارجی ننهد .

امام زین العابدین علیه السلام_ در پاسخ به این پرسش که پرارج ترین مردمان کیست _فرمود : کسی که دنیا را برای خویش مایه ارج و منزلت نداند .

امام زین العابدین علیه السلام :کسی که از دنیا به ثواب آخرت روی آورد ، از چیزی بی مقدار به امری ارزشمند روی آورده است و مهمتر از او کسی است که از دست رفته دنیا را سلامت و نعمتی بداند که به آن رسیده و غنیمتی شمارد که به آن دست یافته است .

ص :112


1- بحار الأنوار : 42/202/7 .
2- بحار الأنوار:73/81/43.
3- الکافی : 2/319/15 .
4- بحار الأنوار:77/112/2.
5- شرح نهج البلاغة : 6/233 .
6- الأمالی للطوسی : 613/1266 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ: مَن أعظَمُ الناسِ قَدراً ؟ _: مَن لا یَرَی الدنیا لنفسِهِ قدراً . (1)

عنه علیه السلام_ فی جوابِ نَفسِ السُّؤالِ _: مَن لا یُبالِی فی یَدِ مَن کانتِ الدنیا . (2)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إنَّ أعظَمَ الناسِ قَدْراً الذی لا یَرَی الدنیا لِنَفْسِهِ خَطراً . (3)

امام باقر علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که ارزشمندترین مردم کیست _فرمود : کسی که دنیا را برای خود قدر و ارزش نداند.

امام باقر علیه السلام_ در پاسخ به همان پرسش _فرمود : کسی که اهمّیت ندهد دنیا در دست کیست .

امام کاظم علیه السلام :ارجمندترین مردم کسی است که دنیا را مایه ارزش خود نداند .

1251 - هَوانُ الدُّنیا عَلَی اللَّهِ
1251 - خواری و بی ارزشی دنیا نزد خدا

الکتاب :

«وَ لَوْ لا أن یَکونَ النّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهم سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعَارِجَ عَلَیْهَا یَظْهَرُونَ وَ لِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَ سُرُرًا عَلَیْهَا یَتَّکِ_ئونَ وَ زُخْرُفًا وَ إنْ کُلُّ ذلِکَ لَمّا مَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا و الاْخِرَةُ عِنْدَ رَبِّکَ لِلْمُتَّقینَ» . (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یقولُ اللّهُ : لولا عَبدی المؤمنُ لَعَصَّبْتُ رأسَ الکافِرِ بعِصابةٍ مِن جَوهَرٍ . (5)

1251

خواری و بی ارزشی دنیا نزد خدا

قرآن :

«و اگر نه این بود که همه مردمْ یک امّت می شدند ، سقف های خانه های کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند و نیز نردبانهایی را که بر آنها بالا روند از نقره می کردیم و برای خانه هایشان نیز درها و تختهایی که بر آنها تکیه زنند و زر و زیورهایی دیگر [قرار] می دادیم و همه اینها برخورداری ناچیز دنیوی است ، حال آن که آخرت نزد پروردگارت برای پرهیزگاران است» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند می فرماید : اگر به خاطر بنده مؤمنم نبود بر سر کافر دستاری از جواهر می بستم .

ص :113


1- بحار الأنوار : 78/188/36 .
2- أعلام الدین : 302 .
3- تحف العقول : 389 .
4- الزخرف : 33 _ 35 .
5- التمحیص : 47/73 .

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ تعالی یَحمِی عَبدَهُ المؤمنَ الدنیا و هو یُحِبُّهُ کما تَحمُونَ مریضَکُمُ الطَّعامَ و الشَّرابَ ، تَخافُونَ علَیهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ مِن هَوانِ الدنیا عَلَی اللّهِ تعالی أنَّ یحیی بنَ زکریّا قَتَلَتهُ امرأةٌ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :ما مِن شَیءٍ أبغضَ إلی اللّهِ تعالی مِن الدنیا ، خَلَقَها ثُمَّ عَرَضَها فَلم یَنظُرْ إلَیها ، و لا یَنظُرُ إلیها حَتَّی تَقومَ الساعةُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :لو أنّ الدنیا کانَت تَعدِلُ عند اللّهِ عزّ و جلّ جَناحَ بَعوضَةٍ ما سَقَی الکافِرَ و الفاجرَ مِنها شَربَةً مِن ماءٍ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :دارُها هانَتْ علی رَبِّها فَخَلَطَ حلالَها بحرامِها ، و خیرَها بشرِّها ، و حیاتَها بمَوتِها ، و حُلوَها بِمُرِّها ، لَم یُصْفِها اللّهُ تعالی لِأولیائهِ ، و لَم یَضِنَّ بها علی أعدائهِ . (5)

عنه علیه السلام :ما لَها عندَ اللّهِ عزّ و جلّ قَدرٌ و لا وَزنٌ ، و لا خَلَقَ فیما بَلَغَنا خَلْقاً أبغَضَ إلَیهِ مِنها ، و لا نَظَرَ إلَیها مُذ خَلَقَها . و لقد عُرِضَت علی نبیِّنا صلی الله علیه و آله بمَفاتیحِها و خَزائنِها لا یَنقُصُهُ ذلکَ مِن حَظِّهِ مِنَ الآخِرَةِ ، فَأبَی أن یَقبَلَها لِعِلمِهِ أنَّ اللّهَ عزّ و جلّ أبغَضَ شیئاً فَأبغَضَهُ ، و صَغَّرَ شیئاً فَصَغَّرَهُ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال بنده مؤمن خود را از دنیا پرهیز می دهد؛ چون دوستش دارد ، همچنان که شما ، از ترس جانِ بیمار خود ، او را از خوردن و آشامیدن پرهیز می دهید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در خواری دنیا نزد خداوند متعال همین بس که یک زن، یحیی بن زکریّا را کشت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد خداوند متعال چیزی مبغوض تر از دنیا نیست . خداوند دنیا را آفرید و سپس آن را به نمایش گذاشت، اما خود به آن نگاه نکرد و تا قیام قیامت نگاهش نخواهد کرد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر دنیا نزد خداوند عزّ و جلّ به اندازه پر پشه ای ارزش داشت، هرگز کافر و تبهکار را جرعه ای آب نمی نوشاند .

امام علی علیه السلام :سرای دنیا نزد پروردگار خوار و بی ارزش است ؛ از این رو ، حلال آن را با حرامش و خوبی اش را با بدی و زندگی اش را با مرگ و شیرینی آن را با تلخی اش آمیخت . خداوند متعال دنیا را برای دوستان خود صاف و گوارا نفرمود و در دادن آن به دشمنانش بخل نورزید .

امام علی علیه السلام :دنیا نزد خداوند عزّ و جلّ هیچ قدر و ارزشی ندارد و در میان آفریدگانش که ما خبرداریم، هیچ آفریده ای نیافریده است که در نظرش منفورتر از دنیا باشد و از زمانی که دنیا را آفریده، به آن نگاه (التفات) نکرده است . دنیا با کلیدها و خزانه هایش به پیامبر صلی الله علیه و آله ما پیشنهاد شد، بی آن که در مقابل آن نصیبی از آخرتش کم شود، اما آن حضرت از پذیرفتن آن سر باز زد ؛ زیرا می دانست که خداوند عزّ و جلّ چیزی (دنیا) را دشمن می دارد؛ پس او نیز دشمنش داشت و چیزی (دنیا) را خُرد می شمارد او نیز آن را خرد شمرد .

ص :114


1- کنز العمّال : 6104 .
2- کنز العمّال : 6133 .
3- بحار الأنوار : 77/80/2 .
4- الأمالی للطوسی : 531/1162 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 113 .
6- بحار الأنوار : 73/110/109 .

عنه علیه السلام :مِن هَوانِ الدنیا علی اللّهِ أنّهُ لا یُعصی إلاّ فیها ، و لا یُنالُ ما عندَهُ إلاّ بتَرکِها . (1)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :إنَّ مِن هَوانِ الدنیا علی اللّه تعالی أنَّ رَأسَ یحیی بنِ زکریّا اُهدِیَ إلی بَغِیٍّ مِن بَغایا بنی إسرائیلَ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مِن هَوانِ الدنیا علی اللّهِ تعالی أنَّ یحیی بنَ زکریّا اُهدِیَ رأسُهُ إلی بَغِیٍّ فی طَسْتٍ مِن ذَهَبٍ فیهِ تَسلِیةٌ لحُرٍّ فاضِلٍ یری الناقصَ الدَّنیَّ یَظفِرُ من الدنیا بالحظِّ السَّنیِّ ، کما أصابَت تلکَ الفاجِرَةُ تِلکَ الَهدِیَّةَ العَظیمةَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی: «و لَو لاَ أن یَکونَ النّاسُ ......... » _: لو فَعَلَ لکَفَرَ النّاسُ جمیعاً . (4)

عنه علیه السلام :إنَّه تَبارَکَ وَ تَعالی لَم یُبالِ بنَعیمِ الدنیا لِعَدوِّهِ ساعةً قَطُّ ......... و لَو لا ذلکَ ما قالَ اللّهُ جلَّ و عزّ فی کتابِهِ: «و لَوْ لاَ أنْ یَکُونَ النّاسُ اُمَّةً واحِدةً لَجَعَلْنا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهم سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ . . .» ......... و لَو لا ذلکَ لَما جاءَ فی الحدیثِ : لَولا أن یَحزَنَ المؤمنُ لَجَعلتُ لِلکافِرِ عِصابةً مِن حدیدٍ لا یُصْدَعُ رأسُهُ أبداً . (5)

امام علی علیه السلام :در خواری و بی ارزشی دنیا نزد خداوند همین بس، که جز در دنیا معصیت او نمی شود و جز با ترک دنیا به آنچه نزد خداست (بهشت و رضوان الهی) نمی توان رسید .

امام حسین علیه السلام :از بی ارزشی و خواری دنیا نزد خدای متعال است که سر یحیی بن زکریّا به فاحشه ای بنی اسرائیلی هدیه شد .

امام زین العابدین علیه السلام :در بی ارزشی و پستی دنیا نزد خداوند متعال همین بس که سر بریده یحیی بن زکریّا در تشتی زرّین، به فاحشه ای هدیه شد . این خود مایه تسلاّی آزاد مرد با فضیلتی است که مشاهده کند چگونه یک فرد دون مایه و پست، به بهره ای وافر از دنیا دست می یابد ، چنان که آن زن بد کاره به آن تحفه گرانسنگ دست یافت .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه : «و اگر نه آن بود که همه مردم ......... » _فرمود : اگر خداوند این کار را می کرد ، همه مردم کافر می شدند .

ص :115


1- نهج البلاغة : الحکمة 385 .
2- بحار الأنوار : 44/365 .
3- تنبیه الخواطر : 1/76 .
4- بحار الأنوار : 73/125/118 .
5- بحار الأنوار : 82/147/32 .

عنه علیه السلام :مَرَّ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِجَدْیٍ أسَکَّ مُلْقَی عَلی مَزْبَلةٍ مَیِّتاً ، فقالَ لأصحابِهِ : کَم یُساوِی هذا ؟ فقالوا : لَعلّهُ لَو کانَ حَیّاً لَم یُساوِ دِرهَماً ، فَقالَ النبیُّ صلی الله علیه و آله : و الذی نَفسِی بیدِهِ! لَلدُّنیا أهوَنُ عَلَی اللّهِ مِن هذا الجَدْیِ علی أهلِهِ . (1)

امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی هرگز به نعمت دنیا برای دشمن خود، لحظه ای اهمیت نداده است ......... اگر جز این بود ، خداوند عزّ و جلّ در کتاب خود نمی فرمود : «و اگر نه این بود که همه مردم ، یک امّت می شدند سقف های خانه های کسانی را که خدای رحمان را باور ندارند ، از نقره می کردیم . . . » . . . و اگر جز این بود در حدیث نمی آمد که : اگر مؤمن ناراحت نمی شد، برای کافر دستاری آهنی قرار می دادم تا هرگز سر درد نگیرد .

امام صادق علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله از کنار لاشه بزغاله گوش بریده ای که در یک زباله دانی افتاده بود، گذشت ؛ به اصحابش فرمود : این لاشه چند می ارزد؟ عرض کردند: اگر زنده بود شاید به درهمی هم نمی ارزید . پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: سوگند به آن که جانم در دست اوست، هر آینه دنیا در نزد خداوند بی ارزشتر است از این بزغاله نزد صاحب آن.

1252 - حَقارَةُ الدُّنیا
1252 - حقیر بودن دنیا

تنبیه الخواطر عن رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ عِندَ ما وَقَفَ علی مَزبلةٍ _: هَلُمُّوا إلی الدنیا ! و أخَذَ خِرَقاً قد بَلِیَتْ علی تلکَ المَزبلةِ و عِظاماً قد نَخِرَتْ فقالَ : هَذِهِ الدُّنیا . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :فلْتَکُنِ الدنیا فی أعیُنِکُم أصغَرَ مِن حُثالَةِ القَرَظِ ، و قُراضَةِ الجَلَمِ (3) . (4)

1252

حقیر بودن دنیا

تنبیه الخواطر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در کنار یک زباله دانی ایستاد و فرمود: بیایید دنیا را ببینید! از میان آن زباله دانی تکّه پارچه هایی فرسوده و استخوانهایی پوسیده برداشت و فرمود : این است دنیا .

امام علی علیه السلام :دنیا باید در دیده شما حقیرتر از تفاله برگ درخت سَلَم (5) و خرده های دم قیچی باشد .

ص :116


1- بحار الأنوار: 73/55/27.
2- . تنبیه الخواطر : 1/128 .
3- الحثالة _ بالضمّ _ : ما یسقط من قشر الشعیر و الأرز و التمر و نحو ذلک ، و القَرَظ _ بالتحریک _ : ورق السلم یدبغ به الأدیم ، و القُراضة : ما سقط بالقرض، و الجَلَم : الّذی یجزّ به الشعر و الصوف کالمقصّ (مجمع البحرین : 1/309 و ص 307 و ج 3/1466 و ص 1467).
4- نهج البلاغة: الخطبة32.
5- سَلَم : درختی است بیابانی که از برگ آن در دبّاغی پوست استفاده می شود _ م.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لابن جندب _: یا بنَ جُندَبٍ ، إن أحبَبتَ أن تُجاوِرَ الجلیلَ فی دارِهِ و تَسکُنَ الفِردَوسَ فی جِوارِهِ فلتَهُنْ علَیکَ الدنیا . (1)

امام صادق علیه السلام_ به پسر جندب _: ای پسر جندب! اگر دوست داری که همسایه خانه خداوند جلیل شوی و در فردوس، در جوار او سکنا گزینی ، باید دنیا در نظرت خوار باشد .

1253 - النَّهیُ عَن تَعظیمِ صاحِبِ الدُّنیا
1253 - نهی از بزرگداشت دنیادار

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن عَظَّمَ صاحِبَ دنیا و أحَبَّهُ لِطَمَعِ دُنیاهُ سَخِطَ اللّهُ علَیهِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَضَعوا مَن رَفَعَتهُ التَّقوی ، و لا تَرفَعُوا مَن رَفَعَتهُ الدنیا . (3)

نهج البلاغة :_ الإمامُ علیٌّ علیه السلام و قد لَقِیَهُ عِندَ مَسیرِهِ إلی الشامِ دَهاقِینُ الأنبارِ فَتَرَجَّلوا لَهُ و اشتَدُّوا بینَ یَدَیهِ _: ما هذا الذی صَنَعتُمُوهُ ؟ ! فقالوا : خُلُقٌ منّا نُعَظِّمُ به اُمَراءَنا ، فقال : و اللّهِ ، ما یَنتَفِعُ بهذا اُمَراؤکُم ، و إنّکُم لَتَشُقُّونَ علی أنفسِکُم فی دُنیاکُم ، و تَشْقَونَ بهِ فی آخِرَتِکُم، و ما أخسَرَ المَشَقَّةَ وَراءها العِقابُ ، و أربَحَ الدِّعَةَ مَعَها الأمانُ مِنَ النارِ ! (4) (5)

1253

نهی از بزرگداشت دنیادار

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که دنیا داری را بزرگ دارد و به طمع دنیایش، او را دوست بدارد، خداوند بر وی خشم گیرد .

امام علی علیه السلام :کسی را که تقوا بلند مرتبه اش کرده است ، پَست مشمارید و کسی را که دنیا بالا برده است، بزرگ ندانید .

نهج البلاغة :امام علی علیه السلام هنگامی که به شام می رفت در سر راه، گروهی از ملاّکان شهر «انبار» به ایشان برخوردند [و برای احترام] از اسبهای خود پیاده شده در رکاب آن حضرت دویدند . فرمود : این چه کاری است که می کنید؟ عرض کردند : این روش ماست که بدان وسیله فرمانروایان خود را احترام می گذاریم . امام علیه السلام فرمود : به خدا سوگند که فرمانروایان شما از این کار سودی نمی برند و شما با این کار در دنیا خود را به رنج می افکنید و در آخرت نیز به بدبختی گرفتار می آیید . چه زیان آور است رنجی که در پی آن عذاب باشد، و چه سودبخش است آن آسودگی ای که رهایی از آتش با آن توأم باشد .

ص :117


1- بحار الأنوار : 78/282/1 .
2- بحار الأنوار : 76/360/30 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 191 .
4- نهج البلاغة: الحکمة 37.
5- (انظر) عنوان 359 «التعظیم» .

1254 - اختِلافُ الدُّنیا عَنِ الآخِرَةِ
1254 - جدایی دنیا از آخرت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ فی طَلَبِ الدنیا إضراراً بالآخِرَةِ ، و فی طَلَبِ الآخِرَةِ إضراراً بالدنیا ، فأضِرُّوا بالدنیا فإنّها أحَقُّ بالإضرارِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أحَبَّ دُنیاهُ أضَرَّ بآخرَتِهِ . (2)

عیسی علیه السلام :مَثَلُ الدنیا و الآخِرَةِ کمَثلِ رجُلٍ لَهُ ضَرَّتانٍ : إن أرضی إحداهُما سَخِطَتِ الاُخری . (3)

عنه علیه السلام :لا یَستَقیمُ حُبُّ الدنیا و الآخِ_رَةِ فی قَلبِ مؤمنٍ کما لا یَستَقیمُ الماءُ و النارُ فی إناءٍ واحِدٍ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ الدنیا و الآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتانِ ، و سَبیلانِ مُختَلِفانِ ، فَمَن أحَبَّ الدنیا و تَولاَّها أبغضَ الآخِرَةَ و عاداها ، و هُما بمَنزِلَةِ المَشرِقِ و المَغرِبِ و ماشٍ بَینَهُما ، کُلَّما قَرُبَ مِن واحدٍ بَعُدَ مِنَ الآخَرِ ، و هُما بَعدُ ضَرَّتانِ . (5)

1254

جدایی دنیا از آخرت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا دنیا خواهی به آخرت زیان می زند و آخرت طلبی به دنیا . پس شما [با طلب آخرت] به دنیا زیان برسانید که آن، به زیان دیدن سزاوارتر است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که دنیایش را دوست بدارد، به آخرتش زیان رساند .

عیسی علیه السلام :حکایت دنیا و آخرت، حکایت مردی است که دو زن دارد؛ اگر یکی را خشنود کند دیگری به خشم آید .

عیسی علیه السلام :محبّت دنیا و آخرت در دل مؤمن جمع نمی شود ، همچنان که آب و آتش در یک ظرف جمع نمی شوند .

امام علی علیه السلام :همانا دنیا و آخرت دو دشمن ناهماهنگ و دو راهِ جدا از هم هستند . پس ، هر که دنیا را دوست داشته باشد و با آن دوستی کند، از آخرت نفرت دارد و با آن دشمنی می ورزد . دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغربند، که هر کس میان آن دو را بپیماید هر چه به یکی نزدیک شود، از دیگری دور گردد. دنیا و آخرت هووی همند.

ص :118


1- . بحار الأنوار: 73/61/30.
2- بحار الأنوار: 73/81/43.
3- . روضة الواعظین : 490 .
4- تنبیه الخواطر : 1/131 .
5- نهج البلاغة : الحکمة 103 .

عنه علیه السلام :مَرارةُ الدنیا حَلاوةُ الآخِرَةِ ، و حَلاوَةُ الدنیا مَرارَةُ الآخِرَةِ . (1)

عنه علیه السلام :طَلَبُ الجمعِ بینَ الدنیا و الآخِرةِ مِن خِداعِ النَّفْسِ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :و اللّهِ ما الدُّنیا و الآخِرَةُ إلاّ کَکِفَّتَیِ المِیزانِ ، فأیُّهما رَجَحَ ذَهَبَ بالآخَرِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا صَلَحَ أمرُ دُنیاکَ فاتَّهِمْ دِینَکَ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام :تلخی دنیا، شیرینی آخرت است و شیرینی دنیا تلخی آخرت .

امام علی علیه السلام :به دنبال جمع میان دنیا و آخرت بودن از نیرنگهای نفس است .

امام زین العابدین علیه السلام :به خدا قسم دنیا و آخرت همانند دو کفه ترازویند، هر کدام پایین آید دیگری بالا رود.

امام صادق علیه السلام :هرگاه کار دنیایت آباد شد، به دینت بدگمان باش .

1255 - لَذَّةُ الدُّنیا غُصَّةُ الآخِرَةِ
1255 - خوشی دنیا، اندوه آخرت است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الفَقرُ فَقرانِ : فَقرُ الدنیا و فَقرُ الآخرةِ ، ففَقرُ الدنیا غِنَی الآخرةِ ، و غِنَی الدنیا فَقرُ الآخرةِ ، و ذلکَ الهلاکُ . (6)

الإمامُ الصّادقُ عن آبائه علیهم السلام: اُتِیَ [ رسول اللّه صلی الله علیه و آله ] بخَبیصٍ فَأبَی أن یَأکُلَهُ ، فقیلَ : أ تُحَرِّمُهُ ؟ قال : لا ، و لکنّی أکرَهُ أن تَتُوقَ إلَیهِ نَفسی . ثُمّ تلا الآیةَ : «أذْهَبْتُم طَیِّباتِکُم فی حَیاتِکُمُ الدّنیا وَ اسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَسْتَکْبِرُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَ بِمَا کُنتُمْ تَفْسُقُونَ» (7) . (8)

1255

خوشی دنیا، اندوه آخرت است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :فقر دو گونه است : فقر دنیا و فقر آخرت . فقرِ در دنیا توانگری در آخرت است و توانگری در دنیا فقرِ آخرت است و این هلاکت باشد .

امام صادق از پدرانش علیهم السلام: وقتی برای پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نوعی حلوا (9) آوردند ، آن حضرت از خوردن آن امتناع کرد . عرض شد : خوردن آن را حرام میدانید؟ فرمود : نه ، امّا خوش ندارم نفْسم به آن اشتیاق پیدا کند . سپس این آیه را تلاوت فرمود : «در زندگی دنیایی از چیزهای پاکیزه و خوش بهره مند شدید و از آنها برخوردار شدید . پس ، امروز به [سَزای] آنکه در زمین بناحق سرکشی می نمودید و به سبب آنکه نافرمانی می کردید ، عذاب خفّت [آور ]کیفر می یابید» .

ص :119


1- نهج البلاغة : الحکمة 251 .
2- غرر الحکم : 5995 .
3- الخصال : 64/95 .
4- تحف العقول : 359 .
5- (انظر) المحبّة (حبّ اللّه ) : باب 680 . الآخرة : باب 30 .
6- بحار الأنوار : 72/47/57 .
7- الأحقاف : 20 .
8- المحاسن : 2/177/1501 .
9- خبیص، نوعی حلواست که از ترکیب خرما، کشمش و روغن ساخته می شود.

مجمع البیان عن عمرَ بنِ الخطّابِ :استَأذَنتُ علی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَدَخَلتُ عَلیهِ فی مَشرَبةِ اُمِّ إبراهیمَ ، و إنّهُ لَمُضطَجِعٌ علی خَصْفَةٍ و إنّ بَعضَهُ علی التُّرابِ و تَحتَ رأسِهِ وِسادةٌ مَحشُوَّةٌ لِیفاً ، فسَلَّمتُ علَیهِ ثُمَّ جَلَستُ فقُلتُ : یا رسولَ اللّهِ ، أنتَ نبیُّ اللّهِ و صَفوتُهُ و خِیَرَتُهُ من خَلقِهِ ، و کِسری و قیصرُ علی سُرُرِ الذَّهبِ و فُرُشِ الدِّیباجِ و الحریرِ ؟! فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اُولئکَ قومٌ عُجِّلَت طَیِّباتُهُم و هِی وَشیکَةُ الانقِطاعِ ، و إنّما اُخِّرَت لنا طَیِّباتُنا . (1)

المناقب لابن شهر آشوب :رَأی النبیُّ صلی الله علیه و آله فاطمةَ علیها السلام و علَیها کِساءٌ مِن أجلّةِ الإبلِ و هی تَطحَنُ بِیدَیها و تُرضِعُ ولدَها ، فَدَمَعَتْ عَینا رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فقالَ : یا بِنتاهُ ، تَعجَّلی مَرارَةَ الدنیا بحَلاوَةِ الآخرةِ ، فقالَت : یا رسولِ اللّهِ ، الحَمدُ للّهِِ علی نَعمائهِ و الشکرُ للّهِِ علی آلاَئهِ ، فأنزَلَ اللّهُ : «و لَسَوْفَ یُعطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی» (2)

. (3)

مجمع البیان_ به نقل از عمر بن خطّاب _: از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اجازه ملاقات خواستم و خدمت آن حضرت ، که در مشربه (4) امّ ابراهیم بود، رسیدم . دیدم بر بوریایی دراز کشیده و قسمتی از بدنش روی خاک است و زیر سرش بالشی پُر شده از لیف درخت خرما قرار دارد . سلام کردم و نشستم و عرض کردم : ای رسول خدا! تو پیامبر خدا و برگزیده و بهترین خلق اویی ، اما کسرا و قیصر [باید] بر تختهای زرّین و فرشهای دیبا و حریر بنشینند؟ رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : نعمتهای آنها در همین سرا به آنان داده شده و زودا که پایان پذیرد و نعمتهای ما در آخرت به ما داده خواهد شد .

المناقب لابن شهر آشوب :پیامبر صلی الله علیه و آله فاطمه علیه السلام را دید که جامه ای دوخته شده از کرک شتر بر تن دارد و مشغول دستاس کردن و شیر دادن کودک خود است. اشک از چشمان رسول خدا صلی الله علیه و آله جاری گشت و فرمود : دخترم! با [تحمّل ]تلخی دنیا به سوی شیرینی آخرت بشتاب . فاطمه علیها السلام عرض کرد : ای رسول خدا ! خدا را بر نعمتهایش می ستاییم و بر داده هایش سپاس می گوییم ؛ پس خداوند این آیه را فرو فرستاد: «بزودی پروردگارت تو را عطا می کند و خشنود می شوی» .

ص :120


1- مجمع البیان : 9/133 .
2- الضحی : 5 .
3- المناقب لابن شهر آشوب : 3/342 . انظر أیضا ص 343 .
4- مشربه، حجره مادر ابراهیم یکی از همسران پیامبر خداست که مسکن و مصلاّی پیامبر صلی الله علیه و آله بود.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما التَذَّ أحدٌ مِنَ الدنیا لَذَّةً إلاّ کانتْ لَهُ یومَ القیامةِ غُصّةً . (1)

عنه علیه السلام :ثَروَةُ الدنیا فَقرُ الآخِرَةِ . (2)

عنه علیه السلام :کُلَّما فاتَکَ مِنَ الدنیا شَیءٌ فهُو غَنیمَةٌ . (3)

عنه علیه السلام :مَرارَةُ الدنیا حَلاوَةُ الآخِرَةِ . (4)

عنه علیه السلام :مَن طَلَبَ مِن الدنیا شیئاً فاتَهُ مِن الآخرةِ أکثرُ مِمّا طَلَبَ . (5)

عنه علیه السلام :مَن مَلَکَ مِن الدنیا شیئاً فاتَهُ مِن الآخرةِ أکثَرُ مِمّا مَلَکَ . (6)

عنه علیه السلام :ما زادَ فی الدنیا نَقَصَ فی الآخِرَةِ ، ما نَقَصَ فی الدنیا زادَ فی الآخِرَةِ . (7)

عنه علیه السلام :أغنَی الناسِ فی الآخرةِ أفقَرُهم فی الدنیا ، أوفَرُ الناس حظّاً مِنَ الآخرةِ أقَلُّهُم حظّاً مِن الدنیا . (8)

امام علی علیه السلام :هیچ کس در دنیا لذّتی نچشد جز آن که در روز رستاخیز مایه اندوه او گردد .

امام علی علیه السلام :ثروت دنیا فقر آخرت است .

امام علی علیه السلام :هرچه در دنیا از دست دهی، غنیمتی برای توست .

امام علی علیه السلام :تلخی دنیا، شیرینی آخرت است .

امام علی علیه السلام :هرکه از دنیا چیزی را بطلبد، بیش از آنچه خواسته از آخرت از دست دهد .

امام علی علیه السلام :هرکه از دنیا چیزی به دست آورد، بیش از آنچه به دست آورده است، از آخرت از دست دهد .

امام علی علیه السلام :هرچه دنیا زیاد شود، آخرت کم گردد، و هرچه دنیا کم شود، آخرت زیاد گردد .

امام علی علیه السلام :غنی ترینِ مردم در آخرت فقیرترین آنان در دنیاست . و بهره مندترینِ مردم در آخرت، کم بهره ترین آنها در دنیاست .

ص :121


1- غرر الحکم : 9618 .
2- غرر الحکم : 4705 .
3- غرر الحکم : 7207 .
4- غرر الحکم : 9793 .
5- غرر الحکم : 8895 .
6- غرر الحکم : 8908 .
7- غرر الحکم : 9619 _ 9620 .
8- غرر الحکم : 3221 _ 3222 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّا لَنُحِبُّ الدنیا ، و أن لا نُؤتاها خیرٌ لنا مِن أن نُؤتاها ، و ما اُوتِیَ ابنُ آدَمَ مِنها شیئاً إلاّ نَقَصَ حَظُّهُ مِنَ الآخِرَةِ . (1)

عنه علیه السلام :آخِرُ نبیٍّ یَدخُلُ الجنّةَ سُلیمانُ بنُ داوود علیه السلام ، و ذلک لِما اُعطِیَ فی الدنیا . (2)

عنه علیه السلام :مَن اُعطِیَ فی هذهِ الدنیا شیئاً کثیراً ثُمّ دَخَلَ الجنَّةَ کانَ أقَلَّ لِحَظِّهِ فیها . (3)

امام صادق علیه السلام :ما دنیا را دوست داریم [اما ]اگر دنیا به ما داده نشود برایمان بهتر است از آن که داده شود [زیرا] چیزی از دنیا به فرزند آدمی داده نشد ، مگر آن که از بهره آخرت او کم گشت.

امام صادق علیه السلام :آخرین پیامبری که وارد بهشت می شود سلیمان بن داوود علیه السلام است ؛ و این بدان سبب است که دنیا به او داده شد .

امام صادق علیه السلام :به هرکه در این دنیا بهره زیادی داده شود و به بهشت رود، بهره اش در بهشت به سبب برخورداری اش در دنیا کمتر باشد .

1256 - اجتِماعُ الدُّنیا وَالآخِرَةِ
1256 - فراهم آمدن دنیا و آخرت

الکتاب :

«فَآتاهُمُ اللّهُ ثَوابَ الدُّنْیا وَ حُسْنَ ثَوابِ الاْخِرَةِ و اللّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» . (4)

«مَنْ کانَ یُرِیدُ ثَوابَ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللّهِ ثَوابُ الدُّنْیا و الاْخِرَةِ وَ کانَ اللّهُ سَمِیعَاً بَصِیراً» . (5)

«لِلَّذِینَ أحْسَنُوا الْحُسْنی وَ زیادَة وَ لاَ یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاَ ذِلَّةٌ أُولَ_ئکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» . (6)

1256

فراهم آمدن دنیا و آخرت

قرآن :

«خدا پاداش این جهانی و پاداش نیک آن جهانی را به ایشان ارزانی داشت و او نیکوکاران را دوست دارد» .

«هرکه پاداش این جهانی را می طلبد بداند که پاداش این جهانی و آن جهانی نزد خداست . و او شنوا و بیناست» .

«پاداش آنان که نیکی می کنند، نیکی است و چیزی افزون بر آن . چهره هایشان غبار و ذلّتی نمی گیرد . اینان اهل بهشتند و در آن جاویدانند» .

ص :122


1- بحار الأنوار:73/81/44.
2- بحار الأنوار : 14/74/16 .
3- بحار الأنوار:72/67/25.
4- آل عمران : 148 .
5- النساء : 134 .
6- یونس : 26 .

مَنْ عَمِلَ صالِحَاً مِنْ ذَکَرٍ أوْ أُنْثی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْییَنَّهُ حَیاةً طَیِّبَةً وَ لَنَجزِیَنَّهُمْ أجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» . (1)

وَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ جَعَلْنا فِی ذُرِّیَّتِهِ النُبُوَّةَ و الْکِتابَ وَ آتَیْناه أجْرَهُ فِی الدُّنْیا وَ إنّهُ فی الاْخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحِینَ» . (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ثلاثٌ ثوابُهُنَّ فی الدنیا و الآخرةِ : الحَجُّ یَنفِی الفقرَ ، و الصَّدقةُ تَدفَعُ البَلیّةَ ، و صِلَةُ الرَّحِمِ تَزیدُ فی العُمرِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الحَرثُ حَرثانِ : فحَرثُ الدنیا المالُ و البَنونُ، و حَرثُ الآخرةِ الباقیاتُ الصالحاتُ ، و قد یَجمَعُهُم اللّهُ عزّ و جلّ لأقوامٍ . (4)

عنه علیه السلام :اِعلَموا عبادَ اللّهِ أنَّ المتّقینَ ذَهَبوا بعاجِلِ الدنیا و آجِلِ الآخرةِ ، فشارَکوا أهلَ الدنیا فی دُنیاهُم ، و لَم یُشارِکُوا أهلَ الدنیا فی آخِرَتِهِم ، سَکَنُوا الدنیا بأفضَلِ ما سُکِنَتْ ، و أکَلُوها بأفضَلِ ما اُکِلَتْ فَحَظُوا مِن الدنیا بما حَظِیَ بهِ المُترَفُونَ ، و أخَذُوا منها ما أخَذَهُ الجَبابرةُ المُتَکبِّرونَ ، ثُمَّ انقَلَبُوا عنها بالزادِ المُبَلِّغ و المَتجَرِ الرابحِ (المُربحِ) ، أصابوا لذّةَ زُهدِ الدنیا فی دُنیاهُم ، و تَیقّنوا أ نّهُم جِیرانُ اللّهِ غداً فی آخِرَتِهِم ، لا تُرَدُّ لَهُم دَعوَةٌ ، و لا یُنقَصُ لَهُم نصیبٌ مِن لَذَّةٍ (5) . (6)

«هر مرد و زنی که کاری نیکو انجام دهد ، اگر ایمان آورده باشد ، زندگی خوش و پاکیزه ای بدو خواهیم داد و پاداشی بهتر از کردارشان عطا خواهیم کرد» .

«و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در فرزندان او پیامبری و کتاب نهادیم و پاداشش را در دنیا دادیم و او در آخرت از صالحان است» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه چیز است که در دنیا و آخرت پاداش داده می شود : حج ، که فقر را می برد ، صدقه ، که بلا را می گرداند، و صله رحم ، که عمر را زیاد می کند .

امام علی علیه السلام :کِشته دو نوع است : کِشته دنیا ، که ثروت و فرزند است و کِشته آخرت ، که کارهای شایسته ماندنی است . گاهی خداوند عزّ و جلّ این هر دو را برای مردمانی ، یکجا فراهم می آورد .

امام علی علیه السلام :ای بندگان خدا! بدانید که پرهیزگاران ، دنیای زودگذر و آخرت دیرپا را به دست آوردند . با اهل دنیا، در دنیایشان شریک شدند و اهل دنیا را در آخرت خود شریک نکردند . در دنیا به بهترین گونه سکونت کردند و از بهترین خوردنیهای آن خوردند و از دنیا همان بهره ای را بردند که توانگرانِ خوش گذران می برند و همان کامی را برگرفتند که گردنکشان متکبّر برمی گیرند ؛ آن گاه با توشه ای که به مقصد می رساندشان و با تجارتی پُر سود، از دنیا رفتند . در دنیای خود، به لذّت زهدِ به دنیا دست یافتند و یقین داشتند که فردای قیامت در جوار خداوند هستند ؛ دعایشان هرگز بی اجابت نمی مانْد و بهره آنان از خوشی و آسایش هیچ کم نمی گردد .

ص :123


1- النحل : 97 .
2- العنکبوت : 27 .
3- تحف العقول : 7 .
4- تاریخ دمشق : 42/503 .
5- نهج البلاغة : الکتاب 27 .
6- رواه قبل الرضیِّ : 1 _ إبراهیم بن هلال الثقفیّ فی کتاب «الغارات» : 1/235 . 2 _ ابن شعبة فی «تحف العقول» : 178 . و رواه بعد الرضیّ : 3 _ الشیخ المفید فی «الأمالی» : 263 . 4 _ شیخ الطائفة فی «الأمالی» : 26/31 . 5 _ الطبری فی «بشارة المصطفی» : 44 . و کلّ هؤلاء رووه بأسانید ذکروها فی کتبهم . اُنظر مصادر نهج البلاغة و أسانیده تألیف عبد الزهراء :3/265 .

عنه علیه السلام :إن جَعَلتَ دِینَکَ تَبَعاً لدُنیاکَ أهلَکتَ دینَکَ و دُنیاکَ و کُنتَ فی الآخرةِ مِن الخاسِرینَ ، إن جَعَلتَ دُنیاکَ تَبَعاً لِدینِکَ أحرَزْتَ دِینَکَ و دُنیاکَ و کُنتَ فی الآخرةِ مِن الفائزینَ . (1)

عنه علیه السلام :علَیکُم بتَقوی اللّهِ فإنّها تَجمَعُ الخیرَ و لا خیرَ غَیرُها، و یُدرَکُ بها مِنَ الخیرِ ما لا یُدرَکُ بغَیرِها مِن خیرِ الدنیا و خیرِ الآخرةِ ، قالَ اللّهُ عزّ و جلّ : «و قیلَ لِلّذِینَ اتَّقَوْا ما ذا أَنْزَلَ رَبُّکُمْ قَالُوا خَیراً لِلَّذِینَ أحْسَنُوا فی هَذِهِ الدُّنیا حَسَنَةٌ و لَدارُ الآخِرَةِ خیرٌ و لَنِعْمَ دارُ المتّقینَ» (2) . (3)

امام علی علیه السلام :اگر دینت را تابع دنیایت کنی، دین و دنیایت ، هر دو را از بین برده ای و در آخرت از زیانکاران خواهی بود ، اما اگر دنیای خود را تابع دینت کنی دین و دنیایت ، هر دو را به دست آورده ای و در آخرت از رستگاران خواهی بود .

امام علی علیه السلام :بر شما باد تقوای خدا ، که آن جامع همه خیر و خوبی هاست و جز آن ، خیری وجود ندارد . آنچه از خیر دنیا و آخرت به وسیله تقوا به دست می آید، به وسیله هیچ چیز دیگر حاصل نمی شود . خداوند عزّ و جلّ فرموده است : «و به پرهیزگاران گفته شود : پروردگار شما چه نازل کرده است؟ می گویند : خوبی؛ برای آنان که در این دنیا نیکی کردند ، [ پاداش ]نیکویی است و قطعا سرای آخرت بهتر است . و چه نیکوست سرای پرهیزگاران» .

ص :124


1- غرر الحکم : 3750 _ 3751 .
2- النحل : 30 .
3- الأمالی للطوسی : 25/31 .

عنه علیه السلام_ فی قولِهِ تعالی : «و آتَیْناهُ أجرَهُ فی الدنیا و إِنَّهُ فی الآخِرَةِ لَمِنَ الصّالِحینَ» _: فَمَن عَمِلَ للّهِِ تعالی أعطاهُ أجرَهُ فی الدنیا و الآخرةِ، و کَفاهُ المُهِمَّ فیهِما . (1)

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی : «للَّذِینَ أحْسَنُوا الحُسْنی و زیادةٌ» _: الحُسنی هی الجَنَّةُ ، و الزیادةُ هی الدنیا . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ أیضاً فی الآیة _: أمّا الحُسنی فالجَنَّةُ ، و أمّا الزیادةُ فالدنیا ، ما أعطاهُم اللّهُ فی الدنیا لَم یُحاسِبْهُم بهِ فی الآخرةِ و یَجمَعُ لَهُم ثوابَ الدنیا و الآخرةِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا سُئلَ عن قولِهِ تَعالی : «لِیَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُم» (4) مَنافِعُ الدنیا أو مَنافِعُ الآخرةِ ؟ _: الکُلُّ . (5)

امام علی علیه السلام_ درباره آیه: «و مزد او را در دنیا دادیم و در آخرت نیز از صالحان است» _فرمود : هر که برای خداوند متعال کار کند ، خداوند در دنیا و آخرت مزدش را بدهد و در هر دو سرای خواسته هایش را برآورَد .

امام علی علیه السلام_ درباره آیه: «پاداش آنان که نیکی می کنند نیکی است و چیزی افزون بر آن» _فرمود : «نیکی» بهشت است و «افزون بر آن» دنیاست .

امام باقر علیه السلام_ نیز درباره همین آیه _فرمود : «نیکی» بهشت است و «افزون بر آن» دنیاست . آنچه خداوند در دنیا به ایشان دهد در آخرت از آن بازخواست نمی کند و پاداش دنیا و آخرت را برایشان فراهم می آورد .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این پرسش که : آیا منظور از آیه: «تا منافعشان را ببینند» منافعِ دنیاست یا منافعِ آخرت ؟ _فرمود : هر دو .

ص :125


1- الأمالی للمفید : 262/3 .
2- الأمالی للطوسی : 26/31 .
3- المناقب لابن شهر آشوب : 3/342 .
4- الحجّ : 28 .
5- الکافی : 4/422/1 .

1257 - اهتِمامُ المُؤمِنِ بِالدُّنیا وَالآخِرَةِ
1257 - اهتمام مؤمن به دنیا و آخرت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أعظَمُ الناسِ هَمّاً المؤمنُ یَهتَمُّ بِأمرِ دُنیاهُ و أمرِ آخِرَتِهِ . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إجعَلوا لِأنفُسِکُم حظّاً مِن الدنیا بِإعطائها ما تَشتَهی مِن الحلالِ و ما لا یَثلِمُ المُروّةَ و ما لا سَرَفَ فیهِ ، و استَعِینوا بذلکَ علی اُمورِ الدِّینِ ، فإنّهُ رُوِیَ : لیسَ مِنّا مَن تَرَکَ دُنیاهُ لدِینِهِ ، أو تَرَکَ دِینَهُ لِدُنیاهُ . (2)

لقمانُ علیه السلام_ لابنِهِ و هو یَعِظُهُ _: یا بُنَیَّ ، لا تَدخُلْ فی الدنیا دُخولاً یَضُرُّ بآخِرَتِکَ ، و لا تَترُکْها تَرْکاً تکونُ کَلاًّ عَلَی الناسِ . (3)

1257

اهتمام مؤمن به دنیا و آخرت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با همّت ترین مردم ، مؤمن است که به کار دنیا و آخرتش اهتمام می ورزد .

امام کاظم علیه السلام :با برآوردن خواهشهای نفسانی خود از حلال ، تا آن جا که به مروّت لطمه ای نزند و به اسراف نینجامد ، به نفسهای خویش از دنیا بهره ای دهید و از این طریق برای انجام امور دین خود کمک بگیرید ؛ زیرا روایت شده است که : از ما نیست کسی که دنیایش را به خاطر دینش رها کند یا دینش را برای دنیایش فرو گذارد .

لقمان علیه السلام_ در اندرز به فرزندش _فرمود : فرزندم! به دنیا چنان نپرداز که به آخرتت زیان زند و آن را چنان رها مکن که سر بار مردم شوی .

1258 - مَثَلُ الدُّنیا
1258 - مَثَل دنیا

الکتاب :

«إِنَّما مَثَلُ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أنْزَلْناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَباتُ الْأَرْض» . (4)

«وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیاةِ الدُّنْیا کَماءٍ أَنزَلناهُ مِنَ السَّماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیماً تَذْرُوهُ الرّیاحُ وَ کانَ اللّهُ عَلی کُلِّ شَیءٍ مُقْتَدِراً» . (5)

1258

مَثَل دنیا

قرآن :

«مَثَل این زندگی دنیا مَثَل بارانی است که از آسمان فرو فرستیم و رُستنیهای زمین با آن درآمیخت» .

«بر ایشان زندگی را مَثَل بزن که چون بارانی است که از آسمان فرو فرستیم و به سبب آن گیاهان گوناگون بروید ، ناگاه خشک شود و باد به هر سو پراکنده اش سازد . و خدا بر هر کاری تواناست» .

ص :126


1- کنز العمّال : 702 .
2- بحار الأنوار : 78/321/18 .
3- بحار الأنوار : 73/124/112 .
4- یونس : 24 .
5- الکهف : 45 .

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :هذهِ الدنیا مِثلُ ثَوبٍ شُقَّ مِن أوّلِهِ إلی آخِرِهِ ، فَیَبقی مُتَعَلِّقاً بخَیطٍ فی آخِرِهِ یوشِکُ ذلکَ الخَیطُ أن یَنقَطِعَ . (1)

تنبیه الخواطر :قالَ بعضُهُم : کنتُ مَع رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله فَرَأیتُهُ یَدفَعُ عن نَفسِهِ شیئاً ، فقُلتُ : یا رسولَ اللّهِ صلّی اللّه علیک و آلِک ، ما الذی تَدفَعُ عَن نَفسِکَ ؟ قالَ : هذهِ الدنیا مُثِّلَتْ لِی فقُلتُ لها : إلَیکِ عَنّی ، فَرَجَعَت فقالَت : إنّکَ إن فَلَتَّ منّی لم یَفلِتْ عنّی مَن بَعدَکَ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما مَثَلُ الدنیا مَثَلُ الحَیَّةِ ؛ لَیِّنٌ مَسُّها ، شدیدٌ نَهشُها ، فَأعرِضْ عمّا یُعجِبُکَ مِنها لِقِلَّةِ ما یَصحَبُکَ مِنها ، و کُن أسَرَّ ما تکونُ فیها أحذَرَ ما تکونُ لَها ، فإنَّ صاحِبَها کُلّما اطمَأنَّ مِنها إلی سُرورٍ أشخَصَهُ مِنها إلی مَکروهٍ . (3)

عنه علیه السلام :إنّما الدنیا کالسُّمِّ یأکُلُهُ مَن لا یَعرِفُهُ . (4)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :این دنیا مانند لباسی است که از بالا تا پایین دریده شده و به آخرین نخ وصل باشد که آن هم در حال گسیختن است .

تنبیه الخواطر :یکی از یاران رسول خدا می گوید : من با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بودم ، دیدم که آن حضرت چیزی را از خود دور می کند . عرض کردم : ای رسول خدا ! درود خدا بر تو و خاندانت باد ، چه چیز را از خود دور می کنی؟ فرمود : دنیا در برابرم مجسّم شد و من به آن گفتم : از من دور شو . دنیا دوباره برگشت و گفت : اگر تو از من گریختی ، کسانی که بعد از تو می آیند از چنگ من نخواهند گریخت .

امام علی علیه السلام :دنیا ، در حقیقت ، به مار می ماند که بسودنش نرم و گزشش سخت و درد آور است . پس ، از آنچه از دنیا که خوشایند توست دوری کن، که اندکی از آن را با خود می بری . از هر چیز دنیا که شادی تو نسبت به آن بیشتر است ، بیشتر بر حذر باش ؛ زیرا هر که به شادی و سروری از دنیا دل بندد، آن شادی او را به ناخوشی و غم کشاند .

امام علی علیه السلام :دنیا مانند زهر است ؛ کسی آن را می خورد که نمی شناسدش .

ص :127


1- تنبیه الخواطر : 1/148 .
2- تنبیه الخواطر : 1/128 .
3- بحار الأنوار : 73/105/101 .
4- بحار الأنوار : 73/88/56 .

عنه علیه السلام :إنّما الدنیا شَرَکٌ وَقَعَ فیه مَن لا یَعرِفُهُ . (1)

عنه علیه السلام :مَثَلُ الدنیا کَظِلِّکَ ؛ إن وَقَفتَ وَقَفَ ، و إن طَلَبتَهُ بَعُدَ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لمّا تَجَهَّزَ الحسینُ علیه السلام إلی الکوفةِ أتاهُ ابنُ عبّاسٍ فناشَدَهُ اللّهَ و الرَّحِمَ أن یکونَ هُوَ المَقتولَ بالطَّ_فِّ ، فقالَ علیه السلام : أنا أعرَفُ بمَصرَعِی مِنکَ ، و ما وُکْدِی مِن الدنیا إلاّ فِراقُها ، أ لاَ اُخبِرُکَ یا بنَ عبّاسٍ بحدیثِ أمیرِ المؤمنینَ علیه السلام و الدنیا ؟ .........

حَدَّثَنی أمیرُ المؤمنینَ صلواتُ اللّهِ عَلیهِ : إنّی کنتُ بِفَدَکَ فی بعضِ حِیطانِها ، و قد صارَت لفاطمةَ علیها السلام قالَ : فإذا أنا بامرأةٍ قد قَحَمَتْ عَلَیَّ و فی یَدی مِسْ_حاةٌ و أنا أعمَلُ بها ، فلمّا نَظَرتُ إلَیها طارَ قلبی مِمّا تَداخَلَنِی مِن جَمالِها فَشَبَّهتُها ببُثَینَةَ بنتِ عامرٍ الجُمَحیِّ ، و کانت مِن أجمَلِ نِساءِ قُرَیشٍ ، فقالَت : یا بنَ أبی طالبٍ ، هل لَکَ أن تَتَزَوَّجَ بی فَاُغنِیَکَ عن هذهِ المِسْحاةِ ، و أدُلَّکَ علی خزائنِ الأرضِ فیکونَ لَکَ المُلکُ ما بَقیتَ و لِعَقِبِکَ مِن بعدِکَ؟

فقالَ لَها علیه السلام : مَن أنتِ حتّی أخطُبَکِ مِن أهلِکِ ؟ فقالَت : أنا الدنیا . قالَ : قلتُ لَها : فارجِعِی و اطلُبِی زَوجاً غَیرِی و أقبَلْتُ علی مِسْحاتِی و أنشأتُ أقولُ :

لقد خابَ مَن غَرَّتْهُ دُنیا دنیّةٌ

و ما هی إن غَرَّتْ قُروناً بنائلِ

أتَتْنا عَلی زِیِّ العزیزِ بُثَینةٌ

و زِینتُها فی مِثل تلکَ الشَّمائلِ

فَقلتُ لها: غُرّی سِوایَ، فَإنَّنی

عَزوفٌ عنِ الدنیا و لَستُ بجاهلِ

و ما أنا و الدنیا؟! فإنّ محمّداً

اُحِلَّ صریعاً بینَ تلکَ الجَنادِلِ

وَ هَبْها أتَتْنِی بالکُنُوزِ و دُرِّها

و أموالِ قارونَ و ملکِ القبائلِ

أ لَیسَ جمیعاً للفَناءِ مَصیرُها

و یَطلُبُ مِن خُزّانِها بالطوائلِ

فَغُرّی سِوای، إنَّنِی غیرُ راغبٍ

بما فیکِ مِنْ مُلکٍ و عِزٍّ و نائلِ

فقد قَنَعَتْ نَفسی بما قد رُزِقتُهُ

فَشَأنُکِ یا دُنیا و أهْلُ الغَوائلِ

فَإنِّی أخَافُ اللّهَ یومَ لِقائهِ

و أخْشَی عذاباً دائماً غیرَ زائلِ (3) . (4)

امام علی علیه السلام :همانا دنیا دامی است که بی خبران در آن می افتند .

امام علی علیه السلام :دنیا همانند سایه توست که اگر بایستی می ایستد و اگر دنبالش روی دور می شود .

امام باقر علیه السلام :چون حسین علیه السلام برای رفتن به کوفه آماده شد ، ابن عباس خدمت آن حضرت رسید و او را به خدا و حقّ خویشاوندی سوگند داد که به این سفر نرود تا مبادا در طَفّ (کربلا) کشته شود . حضرت علیه السلام فرمود : من به قتلگاه خود از تو آگاهترم و من از دنیا، جز مفارقت آن را نمی خواهم . ای پسر عباس! آیا داستان امیر مؤمنان علیه السلام و دنیا را برایت نگویم؟ . . .

امیر مؤمنان ، صلوات اللّه علیه ، برایم نقل کرد : من در یکی از باغهای فدک، که به فاطمه علیها السلام رسیده بود، با بیل مشغول کار بودم که ناگهان زنی وارد شد . چون به او نگاه کردم از زیبایی او قلبم از جا کنده شد . او را شبیه بُثینه دختر عامر جُمَحی ، که از زیباترین زنان قریش بود ، دیدم . آن زن به من گفت : ای پسر ابو طالب ! دوست داری با من ازدواج کنی تا تو را از این بیل بی نیاز گردانم و به گنجینه های زمین راهنمایی ات کنم که تا زنده هستی خودت و بازماندگانت پادشاهی کنید؟ علی علیه السلام به او گفت : تو کیستی تا تو را از خانواده ات خواستگاری کنم؟ زن گفت : من دنیایم . امیر مؤمنان علیه السلام فرمود : به او گفتم برو و کسی دیگر را پیدا کن و سپس بیل خود را برداشتم و با خود این ابیات را برخواندم :

کسی که دنیای دون فریبش داد، تیر امیدش به سنگ خورد.

و دنیا اگر امّت هایی را بفریبد، چیزی به آنان نمی بخشد.

دنیا در چهره زیبای بُثینه نزد ما آمد

و جمالش بسان همو می نمود.

پس او را گفتم : کسی دیگر را بفریب که من

از دنیا روی گردانده ام و نادان نیستم

مرا چه به دنیا ؛ زیرا که محمّد

در میان آن صخره ها بر زمین افتاد

گیرم که دنیا گنجها و مرواریدهای خود

و داراییهای قارون و مُلک قبایل را به من دهد

آیا نه این است که همه اینها از بین رفتنی هستند

و از گنجوران آنها خواسته می شود که بخشش کنند؟

پس ، کسی جز من را بفریب که مرا به

مُلک و عزّت و بخشش تو رغبتی نباشد

نفْس من به آنچه روزی ام شده قانع است

ای دنیا! برو کار خویش با غائله جویان پی گیر

من از خداوند ، به روز دیدار، می ترسم

و از عذاب همیشگی و پایدار بیمناکم. (5)

ص :128


1- غرر الحکم : 3865 .
2- غرر الحکم : 9818 .
3- بحار الأنوار : 75/362/77 .
4- و فی نهج الکیدریّ عند شرح قول أمیر المؤمنین علیه السلام لهمّام فی وصف المتّقین : أرادَتهُمُ الدنیا و لم یُرِیدُوها.نهج البلاغة : الخطبة 193 و فیها «أرادتهم الدنیا فلم یریدوها» . قالَ : مِن مُکاشَفاتِ أمیر المؤمنین علیه السلام ما رواهُ الصّادق عن آبائه علیهم السلام : _ و ساق الحدیث قریباً ممّا مرّ _ ثمّ قال : فهذا معنی قوله علیه السلام : أرادَتهُمُ الدنیا و لم یُرِیدُوها . بحار الأنوار : 73/83/47 .
5- در نهج البلاغه کیدری آن جا که شرح این سخن امیر مؤمنان علیه السلام به همّام، در توصیف پرهیزگاران که «دنیا آنان را خواست ، اما آنان دنیا را نخواستند» می پردازد ، می گوید : از جمله مکاشفات امیر مؤمنان علیه السلام روایتی است که امام صادق علیه السلام از پدرانش علیهم السلام نقل می کند. شارح، آن حدیث را نزدیک به حدیثی که گذشت، نقل می کند و سپس می گوید : این است معنای این سخن امام علی علیه السلام : «دنیا آنان را خواست ، اما آنان دنیا را نخواستند» .

ص :129

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الدنیا بِمَنزِلَةِ صُورةٍ رأسُها الکِبرُ ، و عَینُها الحِرصُ ، و اُذُنُها الطَّمَعُ ، و لِسانُها الرِّیاءُ ، و یَدُها الشَّهوَةُ ، و رِجلُها العُجبُ ، و قَلبُها الغَفلَةُ ، و لَونُها الفَناءُ ، و حاصِلُها الزَّوالُ . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :مَثَلُ الدنیا مَثَلُ الحَیّةِ ؛ مَسُّها لَیِّنٌ و فی جَوفِها السُّمُّ القاتِلُ ، یَحذَرُها الرِّجالُ ذَوُو العُقولِ ، و یَهوِی إلَیها الصِّبیانُ بأیدیهِم . (2)

عنه علیه السلام :مَثَلُ الدنیا مَثَلُ ماءِ البحرِ ؛ کُلَّما شَرِبَ مِنهُ العَطشانُ ازدادَ عَطَشاً حتّی یَقتُلَهُ . (3)

امام صادق علیه السلام :دنیا به منزله تصویری است که سرِ آن تکبّر است و چشمش آزمندی و گوشش طمع و زبانش ریا و دستش شهوت و پایش خودپسندی و قلبش غفلت و رنگش فنا و حاصلش نابودی .

امام کاظم علیه السلام :دنیا به مار می ماند که پوستی نرم دارد اما درونش زهری کشنده است . مردمان خردمند از آن حذر می کنند و کودکان دستهای خود را به سوی آن دراز می کنند .

امام کاظم علیه السلام :دنیا به آب دریا می ماند که هر چه تشنه از آن بنوشد ، تشنه تر می شود تا سرانجام او را می کشد .

ص :130


1- بحار الأنوار : 73/105/100 .
2- بحار الأنوار : 78/311/1 .
3- . تحف العقول : 396 .

عنه علیه السلام :تَمَثَّلَتِ الدنیا للمسیحِ علیه السلام فی صُورةِ امرأةٍ زَرْقاءَ ، فقالَ لَها : کَم تَزَوَّجتِ؟ فقالَت : کثیراً ، قالَ : فَکُلٌّ طَلَّقَکِ؟ قالَت : لا ، بَل کُلاًّ قَتَلتُ ، قالَ المسیحُ علیه السلام : فَوَیحٌ لأزواجِکِ الباقینَ ، کیفَ لا یَعتَبِروُنَ بالماضینَ ؟ ! (1)

امام کاظم علیه السلام :دنیا به صورت زنی چشم آبی در برابر مسیح علیه السلام مجسّم شد . به او فرمود : چند شوهر کرده ای؟ گفت : زیاد . مسیح علیه السلام فرمود: همه آنها تو را طلاق دادند؟ دنیا گفت : نه ، بلکه همه را کشتم . مسیح علیه السلام فرمود : پس ، وای بر شوهران باقیمانده تو ؛ چگونه از گذشتگان عبرت نمی گیرند؟

1259 - مَثَلُ أهلِ الدُّنیا
1259 - مَثَلِ اهل دنیا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّما مَثَلُ صاحبِ الدنیا کَمَثَلِ الماشِی فی الماءِ ، هل یَستَطیعُ أن یَمشِ_ی فی الماءِ ، إلاّ و تَبتَلُّ قَدَماهُ ؟! (2)

بحار الأنوار :قیلَ للنبیِّ صلی الله علیه و آله : کیف یکونُ الرجلُ فی الدنیا ؟ قالَ : کما تَمُرُّ القافِلةُ . قیلَ : فکَمِ القَرارُ فیها ؟ قالَ : کَقَدْرِ المُتَخلِّفِ عَنِ القافِلَةِ . قیلَ : فکَم ما بینَ الدنیا و الآخرةِ ؟ قالَ : غَمْضَةُ عَینٍ ، قالَ اللّهُ عزّ و جلّ : «کأَنَّهم یَومَ یَرَوْنَ ما یُوعَدُونَ لم یَلْبَثُوا إلاّ سَاعةً مِن نَهارٍ» (3) . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ أهلَ الدنیا کَرَکْبٍ ، بَیْنا هُم حَلُّوا إذ صاحَ سائقُهُم فارتَحَلُوا . (5)

1259

مَثَلِ اهل دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا مَثَل دنیادار مَثَل کسی است که در آب راه می رود؛ آیا می تواند در آب راه رود و پاهایش تر نشود؟

بحار الأنوار :به رسول خدا صلی الله علیه و آله عرض شد : آدمی در دنیا چگونه است؟ فرمود : مانند کاروانی که می گذرد . عرض شد : چقدر در آن می ماند؟ فرمود : به اندازه کسی که از کاروان عقب مانده است . عرض شد : فاصله میان دنیا و آخرت چقدر است؟ فرمود : یک چشم برهم زدن . خداوند عزّ و جلّ می فرماید : «روزی که آنچه را وعده داده شده اند می بینند می پندارند که [در دنیا] جز ساعتی از روز را نپاییده اند» .

امام علی علیه السلام :همانا اهل دنیا مانند کاروانی هستند که در منزلی فرود آمده باشند و ناگاه قافله سالار بانگ رحیل زند و آنان کوچ کنند .

ص :131


1- بحار الأنوار: 78/311/1.
2- تنبیه الخواطر : 1/148 .
3- الأحقاف : 35 .
4- بحار الأنوار : 73/122/110 .
5- بحار الأنوار : 78/13/71 .

عنه علیه السلام :أهلُ الدنیا کَرَکْبٍ یُسارُ بهم و هُم نِیامٌ . (1)

عنه علیه السلام :إنّما مَثَلُکُم و مَثَلُها کَسَفَرٍ سَلَکُوا سبیلاً فکأنّهُم قد قَطَعُوهُ ، و أمُّوا عَلَماً فَکَأنَّهُم قد بَلَغُوهُ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ الدنیا لَیسَت بدارِ قَرارٍ و لا مَحَلِّ إقامةٍ ، إنّما أنتُم فیها کَرَکْبٍ عَرَّسُوا و ارتاحُوا ، ثُمّ استَقَلُّوا فَغَدَوا و راحُوا ، دَخَلُوها خِفافاً و ارتَحَلُوا عَنها ثِقالاً ، فلم یَجِدوا عنها نُزُوعا ، و لا إلی ما تَرَکوا بها رُجوعاً . (3)

عنه علیه السلام :إیّاک أن تَغتَرَّ بما تَری مِن إخلادِ أهلِها إلَیها و تَکالُبِهِم علَیها ، فإنّه_م کِلابٌ عاوِیَةٌ ، و سِباعٌ ضارِیَةٌ ، یَهِرٌّ بَعضُها عَلی بَعضٍ ، یأکُلُ عَزیزُها ذَلیلَها ، و یَقهَرُ کبیرُها صغیرَها ، نَعَمٌ مُعقَّلَةٌ ، و اُخری مُهمَلَةٌ ، قد أضَلَّتْ عُقولَها و رَکِبَتْ مجهولَها . (4)

عنه علیه السلام :أقبَلوا علی جِیفَةٍ قد افتَضَحُوا بأکْلِها ، و اصطَلَحُوا علی حُبِّها . (5)

عنه علیه السلام :أوَّلُهُم قائدٌ لآخِرِهم ، و آخِرُهُم مُقتَدٍ بِأوَّلِهِم ، یَتَنافَسُونَ فی دنیا دَنیّةٍ ، و یَتَکالَبونَ علی جِیفَةٍ مُرِیحَةٍ . (6)

امام علی علیه السلام :مردم دنیا چون کاروانی هستند که در حال خواب به پیش برده می شوند .

امام علی علیه السلام :حکایت شما و دنیا همچون حکایت مسافرانی است که در راهی می روند و گویی راه را به آخر رسانده اند و آهنگ رسیدن به علامت و نشانه ای می کنند و گویی به آن رسیده اند.

امام علی علیه السلام :همانا دنیا نه سرای آرام گرفتن است و نه جای ماندن . شما در دنیا به کاروانیانی می مانید که در منزلی اُتراق کنند و دمی بیاسایند و سپس بکوچند و شب و روز راه پویند . سبک بار به آن جا (دنیا) درآمدند و سنگین بار از آن کوچیدند و در منزلی که از آن دور شدند، دیگر فرود نیایند و به آن جا که ترکش کرده اند دیگر باز نگردند .

امام علی علیه السلام :مبادا از این که می بینی دنیا پرستان به دنیا رو کرده اند و آزمندانه به جان دنیا افتاده اند ، فریب بخوری ؛ زیرا آنان [مانند] سگانی پارس کننده و درندگانی وحشی هستند که برای یکدیگر خُرناس می کشند ، قدرتمندان ، نا توانان را فرو می بلعند و بالا دستان ، زیر دستان را مغلوب خود می سازند ، چارپایانی هستند که گروهی در بندند و شماری یله و رها ، و خِردهای خویش را از دست داده اند و بیراهه می روند .

امام علی علیه السلام :به مرداری روی آوردند که با خوردن آن رسوا شدند و بر سر دوستی و عشق به آن ، با یکدیگر سازش کردند .

امام علی علیه السلام :اولین آنها پیشوای آخرین شان است و آخرین شان به اولین شان اقتدا می کند . بر سر دنیای دون با یکدیگر رقابت می کنند و بر سر مرداری گندیده، به جان هم می افتند .

ص :132


1- نهج البلاغة: الحکمة 64.
2- . نهج البلاغة : الخطبة 99 .
3- بحار الأنوار: 78/18/76.
4- . بحار الأنوار: 73/123/111.
5- نهج البلاغة : الخطبة 109 .
6- نهج البلاغة: الخطبة151.

1260 - مَثَلُ الإنسانِ وَالدُّنیا
1260 - حکایت انسان و دنیا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما لِی و الدنیا ؟! إنّما مَثَلِی و مَثَلُ الدنیا کَمَثَلِ راکبٍ مَرَّ لِلقَیلولَةِ فی ظِلِّ شَج_رَةٍ فی یَومٍ صَیفٍ ثُمّ راحَ و تَرَکَها . (1)

بحار الأنوار :دَخَلَ عمرُ علی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله و هو علی حصیرٍ قد أثَّرَ فی جَنبِهِ فقال : یا نَبِیَّ اللّهِ ، لَوِ اتَّخَ_ذتَ فِراشاً أوثَرَ مِنهُ ! فقالَ: ما لِی و للدنیا ؟! ما مَثَلِی و مَثَلُ الدنیا إلاّ کراکبٍ سارَ فی یومٍ ص_ائفٍ فاستَظَلَّ تحتَ شَجَرةٍ ساعةً مِن نهارٍ ثُمّ راحَ و تَرَکَها . (2)

1260

حکایت انسان و دنیا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مرا با دنیا چه کار!؟ همانا حکایت من و دنیا حکایت مسافری است که در یک روز تابستانی برای خواب نیمروز در سایه درختی فرود می آید و سپس آن جا را ترک می کند و می رود .

بحار الأنوار :عمر بر رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد شد ، دید پیامبر بر بوریایی خفته و بر پهلوی آن حضرت رد انداخته است ؛ عرض کرد : ای پیامبر خدا! خوب است فرش نرمتری تهیه کنید! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود : مرا با دنیا چه کار!؟ حکایت من و دنیا حکایت مسافری است که در یک روز تابستانی ساعتی از روز را در سایه درختی فرود می آید و سپس آن جا را ترک می کند و می رود .

1261 - مَثَلُ مَن خَبَرَ الدُّنیا
1261 - مَثَل کسی که دنیا را آزموده است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما مَثَلُ مَن خَبَرَ الدنیا کَمَثَلِ قومٍ سَفْرٍ نَبا بِهِم مَنزِلٌ جَدیبٌ فَأمُّوا مَنزِلاً خَصیباً و جَناباً مَرِیعاً، فاحتَمَلُوا وَعْثاءَ الطریقِ ، و فِراقَ الصدیقِ ، و خُشُونةَ السَّفَرِ ، و جُشوبَةَ المَطعَمِ ، لِیَأتُوا سَعَةَ دارِهِم و مَنزِلَ قَرارِهِم . (3)

1261

مَثَل کسی که دنیا را آزموده است

امام علی علیه السلام :داستان آن کس که دنیا را آزموده ، همچون حکایت گروه مسافرانی است که فرود آمدن در منزلی خشک و بی آب و علف را خوش ندارند و برآنند تا به جایی پُر نعمت و سرسبز و خرّم فرود آیند ؛ از این رو، دشواری راه و فراق یار و سختی سفر و ناگواری خوراک را تحمّل می کنند، تا به سرای وسیع و دلباز و منزل آسوده خود درآیند .

ص :133


1- . بحار الأنوار: 73/119/110.
2- بحار الأنوار : 73/123/112 .
3- نهج البلاغة: الکتاب31.

1262 - دارُ مَتاعٍ
1262 - سرای برخورداری محدود

الکتاب :

«قُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلِیلٌ و الاْخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقی وَ لا تُظْلَمُونَ فَتِیلاً» . (1)

«اللّهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن یَشَاءُ وَ یَقْدِرُ و فَرِحُوا بِالْحَیاةِ الدُّنْیا وَ ما الْحَیاةُ الدُّنْیا فِی الاْخِرَةِ إلاّ مَتاعٌ» . (2)

«وَ ما اُوتِیتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَمَتاعُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ زینَتُها وَ مَا عِندَ اللّهِ خَیْرٌ وَ أَبقَی أ فَلاَ تَعْقِلُونَ» . (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما الدنیا فی الآخِرَةِ إلاّ مِثلُ ما یَجعَلُ أحدُکُم إصبَعَهُ فی الیَمِّ فلیَنظُرْ بِمَ یَرجِعُ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :هَل هی إلاّ کَلَعقَةِ الآکِلِ ، و مَذقَةِ الشارِبِ ، و خَفقَةِ الوَسْنانِ ؟! (5)

عنه علیه السلام :هَوِّنْ علَیکَ ، فإنّ الأمرَ قریبٌ ، و الاِصطِحابَ قلیلٌ ، و المُقامَ یَسیرٌ . (6)

1262

سرای برخورداری محدود

قرآن :

«بگو : کالای دنیا اندک است و آخرت برای پرهیزگاران بهتر است و به شما حتی به اندازه رشته ای که در میان هسته خرماست ستم نمی شود» .

«خدا هر که را خواهد روزی بسیار دهد یا روزی اندک . و مردم به زندگی دنیا خشنودند ، حال آن که زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت جز کالایی اندک نیست» .

«چیزهایی که به شما داده شده است ، برخورداری و آرایش این زندگی دنیوی است . حال آن که آنچه نزد خداست بهتر و ماندنی تر است. آیا تعقّل نمی کنید؟» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا در برابر آخرت نیست مگر مانند این که یکی از شما انگشتش را در دریا فرو برد . پس بنگرد که چه چیز با خود می آورد .

امام علی علیه السلام :آیا دنیا چیزی جز بمانندِ انگشت لیسیدن خورنده و قورت دادن آب دهان نوشنده و چُرتی است که خواب آلوده می زند؟

امام علی علیه السلام :بر خود آسان گیر ؛ زیرا بزودی می روی ، و همنشینی [با دنیا ]اندک است و درنگ [در دنیا ]کوتاه .

ص :134


1- . النساء : 77 .
2- الرعد : 26 .
3- . القصص : 60 .
4- بحار الأنوار : 73/119/110 .
5- تنبیه الخواطر : 2/41 .
6- غرر الحکم : 10039 .

عنه علیه السلام :کُلُّ فانٍ یَسیرٌ . (1)

عنه علیه السلام :الدنیا مُنتَقِلَةٌ فانیةٌ ، إن بَقِیَتْ لَکَ لَم تَبقَ لَها . (2)

امام علی علیه السلام :هر چیزِ فناپذیر ، اندک است .

امام علی علیه السلام :دنیا رفتنی و نابود شدنی است ؛ اگر آن برای تو بماند تو برای آن نمی مانی .

1263 - الدُّنیا قَنطَرَةٌ
1263 - دنیا پُل است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کُن فی الدنیا کَأنّکَ غریبٌ ، أو کأنّکَ عابِرُ سَبیلٍ ، و عُدَّ نفسَکَ فی أصحابِ القُبورِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :عَجِبتُ لعامِرِ الدنیا دارِ الفَناءِ و هو نازِلٌ دارَ البقاءِ ! (4)

عنه علیه السلام :کُونُوا کالس_ابِقینَ قَبلَکُم و الماضینَ أمامَکُم ، قَوَّضُوا مِنَ الدنیا تَقویضَ الراحلِ ، و طَوَوْها طَیَّ المَنازِلِ . (5)

عنه علیه السلام_ فی مُناجاتِ_هِ _: إلهی کی_فَ یُنتَهَجُ فی دارٍ حُفِرَتْ لَنا فیها حَفائرُ صَرعَتِها ......... إلهی فإلیکَ نَلتَجئُ مِن مکائدِ خُدعَتِها ، و بکَ نَستَعینُ علی عُبورِ قَنطَرَتِها . (6)

1263

دنیا پُل است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در دنیا چنان سر کن که گویی غریبی ، یا رهگذری؛ و خویشتن را از خفتگانِ در گورها بشمار .

امام علی علیه السلام :در شگفتم از کسی که دنیا ، این سرای فنا را آباد می کند، در حالی که در سرای بقا فرود می آید!

امام علی علیه السلام :همچون کسانی باشید که پیش از شما رفتند و کسانی که پیش روی شما مُردند ؛ آنان چون مسافرانی که خیمه خویش را برمی کَنند ، خیمه خود را از دنیا برکندند و همچنان که منزلها[ی سفر ]پیموده می شود ، آن را پیمودند و رفتند .

امام علی علیه السلام_ در مناجات خویش _گفت : الهی! چگونه می توان در سرایی راه پیمود که در آن چاله هایی بر سر راه ما حفر شده که از پای در می آورد ؟ . . . الهی! از مکر و نیرنگهای دنیا به تو پناه می بریم و برای گذشتن از پُل دنیا از تو مدد می جوییم .

ص :135


1- غرر الحکم : 6838 .
2- غرر الحکم : 1802 .
3- الأمالی للطوسی : 381/819 .
4- بحار الأنوار : 78/94/107 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 176 .
6- بحار الأنوار : 94/104/14 .

عیسی علیه السلام :إنّما الدنیا قَنطَ_رةٌ ، فاعبُرُوها و لا تَعمُروها . (1)

عیسی علیه السلام :دنیا پُلی بیش نیست ؛ پس ، از آن بگذرید و آبادش مکنید .

1264 - الدُّنیا دارُ مَمَرٍّ
1264 - دنیا سرای گذر است

الکتاب :

«یا قَوْمِ إنَّما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا مَتاعٌ وَ إنَّ الاْخِرَةَ هِیَ دارُ الْقَرارِ» . (2)

الحدیث :

تنبیه الخواطر :رُوِیَ أنّ جَبرئیلَ علیه السلام قالَ لِنوحٍ علیه السلام : یا أطوَلَ الأنبیاءِ عُمراً ، کیفَ وَجَدتَ الدنیا؟ قال : کَدارٍ لَها بابانِ دَخَلتُ مِن أحَدِهما و خَرَجتُ مِنَ الآخَرِ . (3)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا دارُ مَن لا دارَ لَهُ ، و مالُ مَن لا مالَ لَهُ ، لها یَجمَعُ مَن لا عَقلَ له ، و علَیها یُعادِی مَن لا عِلمَ لَهُ ، و علَیها یَحسُدُ مَن لا ثِقَةَ لَهُ ، و لَها یَسعی مَن لا یقینَ لَهُ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أیّها الناسُ ، إنّما الدنیا دارُ مَجازٍ و الآخِرةُ دارُ قَرارٍ ، فخُذوا مِن مَمَرِّکُم لِمَقَرِّکُم . (5)

1264

دنیا سرای گذر است

قرآن :

«ای قوم من! این زندگی دنیا کالایی بیش نیست و آخرت سرای بقاست» .

حدیث :

تنبیه الخواطر :روایت شده است که جبرئیل علیه السلام به نوح علیه السلام گفت : ای کهن سال ترین پیامبران! دنیا را چگونه دیدی؟ نوح گفت : همچون خانه ای دو در که از یک در وارد شدم و از درِ دیگر بیرون رفتم .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا سرایِ کسی است که سرایی ندارد و مالِ کسی است که مالی ندارد. کسی برای دنیا جمع می کند که خِرَد ندارد و کسی بر سر آن به دشمنی بر می خیزد که از شناخت بی بهره است و کسی درباره آن حسادت می ورزد که [به خدا ]اعتماد ندارد و کسی برای آن تلاش می کند که یقین ندارد .

امام علی علیه السلام :ای مردم! دنیا سرای گذر است و آخرت سرای ماندن . پس ، از گذرگاه خود برای اقامتگاه خود [توشه ]برگیرید .

ص :136


1- الخصال : 65/95 .
2- غافر : 39 .
3- تنبیه الخواطر : 1/131 .
4- تنبیه الخواطر : 1/130 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 203 .

عنه علیه السلام :الدنیا دارُ مَمَرٍّ لا دارُ مَقَرٍّ ، و الناسُ فیها رجُلانِ : رجلٌ باعَ فیها نفسَهُ فأوبَقَها ، و رَجُلٌ ابتاعَ نفسَهُ فَأعتَقَها . (1)

عنه علیه السلام_ فیما أوصی بهِ ابنَهُ الحسنَ علیه السلام _: إعلَمْ یا بُنَیَّ أنَّکَ إنَّما خُلِقتَ لِلآخرةِ لا لِلدنیا ، و للفَناءِ لا للبقاءِ ، و للمَوتِ لا للحیاةِ ، و أنّکَ فی قُلْعةٍ و دارِ بُلْغَةٍ و طریقٍ إلی الآخرةِ . (2)

عیسی علیه السلام :مَن ذا الذی یَبنِی علی مَوجِ البحرِ داراً ؟! تِلکُمُ الدنیا فلا تَتَّخِذُوها قَراراً . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :دنیا سرای گذر است نه جای ماندن و مردم در آن دو دسته اند : کسی که در دنیا خود را فروخت و در نتیجه ، خویشتن را نابود (زندانی) کرد و کسی که خود را خرید و در نتیجه ، خویشتن را آزاد ساخت .

امام علی علیه السلام_ در وصیّت به فرزندش حسن علیه السلام _فرمود : فرزندم! بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا، و برای رفتن نه برای ماندن، و برای مُردن نه برای زنده ماندن و تو در منزلی هستی که از آن کوچ می کنی و در خانه ای هستی که چند روزی بیش در آن نمی پایی و در راهِ به سوی آخرت هستی .

مسیح علیه السلام :کیست که بر موج دریا خانه ای بسازد؟! این است حالت دنیا ! پس آن را جای ماندن مگیرید .

1265 - الدُّنیا ساعَةٌ
1265 - دنیا ساعتی است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدنیا کیَومٍ مَضی و شَهرٍ انقَضَی . (5)

عنه علیه السلام :الدنیا أمَدٌ ، الآخِرَةُ أبَدٌ . (6)

عنه علیه السلام :کأنَّ ما هو کائنٌ مِن الدنیا عَن قلیلٍ لَم یَکُن ، وَ کأنَّ ما هو کائنٌ مِنَ الآخرةِ لَم یَزَلْ ، و کُلُّ ما هو آتٍ قریبٌ . (7)

1265

دنیا ساعتی است

امام علی علیه السلام :دنیا مانند روزی است که گذشت و ماهی است که به سر آمد .

امام علی علیه السلام :دنیا به سر آمدنی است ، آخرت همیشگی است .

امام علی علیه السلام :آنچه از دنیا هست ، بزودی نخواهد بود، و آنچه از آخرت هست، همیشه خواهد بود . و هر آنچه آمدنی است ، نزدیک است (آخرت بزودی فرا می رسد).

ص :137


1- نهج البلاغة : الحکمة 133 .
2- نهج البلاغة: الکتاب31.
3- . بحار الأنوار: 14/326/42.
4- (انظر) الدنیا: باب 1244 .
5- غرر الحکم : 1205 .
6- . غرر الحکم : 4 .
7- بحار الأنوار: 78/20/79.

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا ساعةٌ فاجعَلوها طاعةً . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :اِصبِرْ علی طاعَةِ اللّهِ ، و اصبِرْ علی معاصِی اللّهِ ، فإنّما الدنیا ساعةٌ ، فما مَضَی منها فلَیسَ تَجِدُ لَهُ سروراً و لا حُزناً ، و ما لم یَأتِ منها فلَیسَ تَعرِفُهُ ، فاصبِر علی تلک الساعةِ التی أنتَ فیها فَکَأنّکَ قدِ اغتَبَطتَ . (2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا ساعتی بیش نیست، پس آن را در طاعت [خدا] بگذرانید.

امام کاظم علیه السلام :بر طاعت خدا صبر کن و در ترک معاصی خدا شکیبا باش ؛ زیرا دنیا ساعتی بیش نیست . آنچه از دنیا سپری شده است، نه شادی اش را احساس کنی و نه غمش را ؛ و آنچه هنوز نیامده است، نمی دانی که چه خواهد بود ؟ پس بر ساعتی که در آنی شکیبا باش و شادمان .

1266 - الدُّنیا کَفَی ءِ الظِّلالِ
1266 - دنیا همچون حرکت سایه هاست

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّها عندَ ذَوِی العُقولِ کَفَیْءِ الظِلِّ ، بَیْنا تَراهُ سابِغاً حتّی قَلَصَ ، و زایداً حتّی نَقَصَ . (3)

عنه علیه السلام :فلا یَغُرَّنَّکُم ما أصبَحَ فیهِ أهلُ الغُرورِ ، فإنّما هو ظِلٌّ مَمْدودٌ إلی أجَلٍ مَعْدودٍ . (4)

عنه علیه السلام :الدنیا ظِلُّ الغَمامِ و حُلْمُ المَنامِ . (5)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :إنّ جمی_عَ ما طَلَعَتْ علَیهِ الشمسُ فی مَشارِقِ الأرضِ و مَغارِبِها، بَحرِها ، و بَرِّها ، و سَهْلِها ، و جَبَلِها ، عندَ وَلِیٍّ مِن أولیاءِ اللّهِ و أهلِ المَعرفةِ بحقِّ اللّهِ کَفَیْءِ الظِّلالِ . (6)

1266

دنیا همچون حرکت سایه هاست

امام علی علیه السلام :دنیا در نظر خردمندان چون حرکت سایه است ؛ هنوز پهن نشده جمع می شود و دراز نشده ، کوتاه می گردد.

امام علی علیه السلام :مبادا آنچه فریفتگان را می فریبد شما را بفریبد ؛ زیرا نعمتهای فریبنده [در دنیا] چون سایه ای است که تا زمان معیّنی پهن است .

امام علی علیه السلام :دنیا چون سایه ابر است و مانند رؤیایی که آدمی در خواب می بیند .

امام زین العابدین علیه السلام :هر آنچه در زیر این آفتاب است، از شرق و غرب عالم و از دریا و خشکی و از دشت و کوه، نزد دوستان خدا و آنان که به حقّ خداوند معرفت دارند ، همچون حرکت سایه هاست .

ص :138


1- . بحار الأنوار : 77/164/2 .
2- تحف العقول : 396 .
3- . بحار الأنوار: 73/119/110.
4- نهج البلاغة : الخطبة 89 .
5- . غرر الحکم : 1960 .
6- بحار الأنوار: 78/306/1.

تنبیه الخواطر :کانَ الحسنُ بنُ علیٍّ علیهما السلام کثیراً ما یَتَمَثَّلُ فیقولُ :

یا أهلَ لَذّاتٍ الدنیا لا بقاءَ لها

إنَّ اغتِراراً بِظِلٍّ زائلٍ حُمْقُ (1)

. الإمامُ الباقرُ علیه السلام :أنزِلِ الدنیا کمَنزِلٍ نَزَلتَهُ ثُمّ ارتَحَلتَ عَنهُ ، أو کمالٍ وَجَدتَهُ فی مَنامِکَ فاستَیقَظتَ و لَیس مَعکَ مِنهُ شیءٌ ، إنّی (إنّما) ضَرَبتُ لکَ هذا مَثَلاً لأنّها عِندَ أهلِ اللُبِّ و العِلمِ باللّهِ کَفَیْءِ الظِّلالِ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ الدنیا عِندَ العُلَماءِ مِثلُ الظِلِّ . (3)

(4)

تنبیه الخواطر :حسن بن علی علیه السلام بسیار به این بیت شعر تمثّل می جست :

ای اهل لذّتهای دنیا ! این لذّتها را بقایی نیست

دل بستن به سایه ای گذرا حماقت است.

امام باقر علیه السلام :دنیا را چون منزلی بدان که در آن فرود آمده ای و سپس از آن می کوچی ؛ یا مانند مالی بدان که در عالم خواب یافته ای و چون بیدار شوی خبری از آن نیست . من این را به عنوان مَثَل برایت گفتم ؛ زیرا دنیا در نظر خردمندان و خداشناسان همانند جا به جا شدن سایه هاست.

امام باقر علیه السلام :دنیا در نظر دانشمندان مانند سایه است .

1267 - الدُّنیا بَحرٌ عَمیقٌ
1267 - دنیا، دریایی ژرف است

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إنّ لُقمانَ قالَ لاِبنِهِ: ......... إنّ الدنیا بحرٌ عمیقٌ ، قد غَرِقَ فیها عالَمٌ کثیرٌ ، فلتَکُنْ سَفینتُکَ فیها تَقوَی اللّهِ ، و حَشوُها الإیمانُ و شِراعُها التوکُّلُ ، و قَیِّمُها العقلُ ، و دلیلُها العِلمُ ، و سُکّانُها الصَّبرُ . (5)

1267

دنیا، دریایی ژرف است

امام کاظم علیه السلام :لقمان به فرزندش فرمود : ......... همانا دنیا دریایی ژرف است . خلقی بسیار در آن غرقه گشته اند ؛ پس باید که کشتی تو در این دریا، تقوای خدا باشد و بار و بُنه اش ایمان و بادبانش توکّل و ناخدایش خِرَد و راهنمایش دانش و سکّانش شکیبایی.

ص :139


1- . تنبیه الخواطر : 1/69 .
2- الکافی : 2/133/16 .
3- . بحار الأنوار: 73/ 126/123.
4- (انظر) الموعظة : باب 4067 .
5- الکافی : 1/16/12 .

قصص الأنبیاء :_ و فی روایةٍ _: یا بُنَیَّ ، إنّ الدنیا بحرٌ ، و قد غَرِقَ فیها جِیلٌ کثیرٌ ، فلتَکُن سَفینتُکَ فیها تَقوَی اللّهِ تعالی ، و لیَکُن جِسرُکَ إیماناً بِاللّهِ، و لیَکُن شِراعُها التوکُّلُ ، لَعلّکَ یا بُنَیَّ تَنجو و ما أظُنُّکَ ناجیاً ! (1)

بحار الأنوار :إنّ لقمانَ الحکیمَ لَمّا خَرَجَ مِن بلادِهِ نَزلَ بقریةٍ بالموصلِ یقالُ لها کوماسُ فلمّا ضاقَ بها ذَرْعُهُ ......... أغلَقَ الأبوابَ و أدخَلَ ابنَهُ یَعِظُهُ فقالَ : یا بُنَیَّ ، إنّ الدنیا بح_رٌ عمیقٌ ، هَلَکَ فیها ناسٌ کثیرٌ ، تَزَوَّدْ مِن عَمَلِها ، و اتَّخِذْ سَفینَةً حَشوُها تَقوَی اللّهِ ، ثمّ ارکَبِ الفُلکَ تَنجُو و إنّی لَخائفٌ أن لا تَنجُوَ . یا بُنَیَّ ، السَّفینَةُ إیمانٌ ، و شِراعُها التوکُّلُ ، و سُکّانُها الصَّبرُ ، و مَجاذِیفُها الصومُ و الصلاةُ و الزکاةُ . یا بنیّ ، مَن رَکِبَ البحرَ مِن غیرِ سَفینَةٍ غَرِقَ . (2)

لقمانُ علیه السلام_ لابنِهِ و هو یَعِظُهُ _: یا بُنَیَّ ، إنّ الدنیا بحرٌ عمیقٌ قد هَلَکَ فیها عالَمٌ کثیرٌ ، فاجعَلْ سفینَتَکَ فیها الإیمانَ ، و اجعَلْ شِراعَها التوکُّلَ ، و اجعَلْ زادَکَ فیها تَقوَی اللّهِ ، فإن نَجَوتَ فَبِرَحمةِ اللّهِ و إن هَلَکتَ فَبِذُنُوبِکَ . (3)

قصص الأنبیاء :در روایتی [دیگر] آمده است : فرزندم! دنیا دریایی است که نسل های فراوانی در آن غرق گشته اند ؛ پس باید که کشتی تو در آن دریا تقوای خداوند متعال باشد و پل عبورت ایمان به خدا و بادبان آن کشتی، توکّل تا بلکه نجات یابی . فرزندم ! گو این که گمان نمی کنم نجات یابی .

بحار الأنوار :لقمان حکیم چون از شهرهای خود خارج شد، در یکی از روستاهای موصل به نام کوماس فرود آمد . چون در آن جا طاقتش به سر آمد . . . درهای خانه را [به روی خود ]بست و فرزندش را صدا زد و به موعظه او پرداخت و گفت : فرزندم! دنیا دریایی ژرف است ، مردم بسیاری در آن از بین رفته اند . از کار دنیا توشه برگیر و کشتی ای فراهم آر که درونش تقوای خدا باشد آن گاه بر آن نشین تا نجات یابی، گر چه می ترسم باز هم نجات پیدا نکنی . فرزندم! آن کشتی ایمان است و بادبانش توکّل و سکّانش شکیبایی و پاروهایش روزه و نماز و زکات . فرزندم! هرکه بی کشتی به دریا رود غرق شود .

لقمان علیه السلام_ در اندرز به فرزندش _فرمود : فرزندم! دنیا دریای ژرفی است که خلق بسیاری در آن از بین رفته اند ؛ پس کشتی خود را در این دریا ایمان قرار ده و بادبان آن را توکّل و توشه ات را تقوای خدا ؛ اگر نجات یافتی، به سبب لطف و رحمت خداوند است و اگر از بین رفتی، به سبب گناهان خودت می باشد .

ص :140


1- قصص الأنبیاء : 190/238 .
2- بحار الأنوار : 13/ 427/ 22 .
3- بحار الأنوار : 13/ 411/ 2 .

1268 - الدُّنیا مَضیفٌ
1268 - دنیا میهمان سراست

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أیّها الناسُ ، إنّ مَن فی الدنیا ضیفٌ ، و ما فی أیدِیهم عارِیَةٌ ، و إنّ الضَّیفَ مُرتَحِلٌ ، و العارِیَةَ مَردودَةٌ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :کونوا فی الدنیا أضْیافاً . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :عِبادَ اللّهِ! إنّکم _ و ما تَأمُلونَ مِن هذهِ الدنیا _ أثْوِیاءُ (3) مُؤَجَّلُونَ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانَ أبو ذَرٍّ رضی الله عنه یقولُ فی خُطبَتِهِ: یا مُبتَغِیَ العِلمِ ، لا یَشغَلُکَ أهلٌ و لا مالٌ عن نفسِکَ ، أنتَ یومَ تفارِقُهُم کَضَیفٍ بِتَّ فیهم ثُمّ غَدَوتَ عنهُم إلی غَیرِهِم . (5)

1268

دنیا میهمان سراست

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم! هر که در دنیاست، میهمان است و آنچه دارند عاریت است . میهمان می رود و عاریه بازگردانده می شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در دنیا میهمان باشید .

امام علی علیه السلام :بندگان خدا! شما _ و آنچه از این دنیا آرزو دارید _ میهمانانی موقّت هستید .

امام صادق علیه السلام :ابوذر رضی الله عنه در سخنرانی خود می گفت : ای جویای دانایی! مبادا زن و فرزند و دارایی ، تو را از خودت باز دارد . [باید به گونه ای باشی که] روز جدایی همچون میهمانی باشی که شب را با آنان به سر برده و صبح آنان را ترک کرده، نزد دیگران می روی.

1269 - الدُّنیا دارٌ بِالبَلاءِ مَحفوفَةٌ
1269 - دنیا، سرایی فرو رفته در بلا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أیّها الناسُ ، هذهِ دارُ تَرَحٍ لا دارُ فَرَحٍ ، و دارُ الْتِواءٍ لا دارُ اسْتواءٍ ، فمَن عَرَفَها لم یَفرَحْ لِرَجاءٍ و لم یَحزَنْ لِشَقاءٍ . (6)

1269

دنیا، سرایی فرو رفته در بلا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم! این دنیا سرای اندوه است، نه سرای شادی ، سرای پیچ در پیچ است، نه سرای راست و مستقیم ؛ هر که آن را شناخت، به هیچ امیدی شاد نگشت و برای هیچ سختی و رنجی غمناک نشد .

ص :141


1- بحار الأنوار : 77/ 187/ 10 .
2- بحار الأنوار : 73/81/43 .
3- الثَّوِیّ : الضَّیف (القاموس المحیط : 4/310).
4- نهج البلاغة : الخطبة 129 .
5- الکافی : 2/134/18 .
6- بحار الأنوار : 77/187/10 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :دارٌ بالبلاءِ مَحفوفَةٌ ، و بالغَدْرِ مَعروفَةٌ ، لا تَدومُ أحوالُها ، و لا یَسلَمُ نُزّالُها ، أحوالٌ مُختَلِفةٌ ، تاراتٌ مُتَصَرِّفَةٌ ، العَیشُ فیها مَذمومٌ ، و الأمانُ مِنها مَعدومٌ . (1)

عنه علیه السلام :دارُ حَربٍ و سَلبٍ ، و نَهبٍ و عَطَبٍ ، أهلُها علی ساقٍ و سیاقٍ ، و لِحاقٍ و فِراق ، قد تَحَیَّرَتْ مَذاهِبُها . (2)

عنه علیه السلام :إنّ الدنیا دارُ خَبالٍ و وَبالٍ ، و زَوالٍ و انتِقالٍ ، لا تُساوِی لذّاتُها تَنغِیصَها ، و لا تَفِی سُعُودُها بنُحُوسِها ، و لا یَقُومُ صُعُودُها بهُبُوطِها . (3)

عنه علیه السلام :الدنیا دارُ الغُرَباءِ و مَوطِنُ الأشقیاءِ . (4)

عنه علیه السلام :الدنیا دارُ المِحَنِ . (5)

عنه علیه السلام :الدنیا مَلِیئَةٌ بالمَصائبِ طارِقَةٌ بالفَجائعِ و النَّوائبِ . (6)

امام علی علیه السلام :[دنیا] سرایی فرو رفته در بلا (گرفتاریها) و شناخته شده به بی وفایی است، احوال آن نپاید و ساکنان آن به سلامت نرهند ؛ حالاتش گوناگون و نوبتهایش در حال تغییر است . زندگی در آن نکوهیده است و امنیت و آسایش در آن یافت نمی شود .

امام علی علیه السلام :دنیا، سرایِ جنگ و تاراج و خرابی و هلاکت است . مردمش آماده رفتن و یا رفتنی اند و در حال پیوستن [به گذشتگان] و جدا شدن [از بر جای ماندگان] . راههایش گیج کننده و حیرت زاست .

امام علی علیه السلام :همانا دنیا سرای رنج و زحمت است و گذرا و رفتنی، نه نوشهایش با نیشهایش برابری می کند و نه خوش بختیهایش با شور بختیهایش، و نه فرازهایش با فرودهایش .

امام علی علیه السلام :دنیا، سرای غریبان است و سرزمین نگون بختان .

امام علی علیه السلام :دنیا سرای محنت هاست .

امام علی علیه السلام :دنیا آکنده از مصیبت ها و پیشامدهای ناگوار است .

ص :142


1- نهج البلاغة : الخطبة 226 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 191 .
3- غرر الحکم : 3480 .
4- غرر الحکم : 1206 .
5- غرر الحکم : 409 .
6- غرر الحکم : 1724 .

عنه علیه السلام :أقرَبُ دارٍ مِن سَخَطِ اللّهِ ، و أبعَدُها مِن رِضوانِ اللّهِ ، فَغُضُّوا عَنکُم _ عِبادَ اللّهِ _ غُمُومَها و أشغالَها لِما قد أیقَنتُم به مِن فِراقِها و تَصَرُّفِ حالاتِها . (1)

عنه علیه السلام :هی دارُ عُقوبَةٍ و زَوالٍ و فَناءٍ و بلاءٍ ، نورُها ظُلمَةٌ ، و عَیشُها کَدِرٌ ، و غَنِیُّها فَقیرٌ ، و صَحیحُها سَقِیمٌ ، و عَزیزُها ذَلیلٌ . (2)

امام علی علیه السلام :دنیا، نزدیکترین سرای است به خشم خدا و دورترین سرای از خشنودی خدا . پس ای بندگان خدا! از گرفتاریها و اندوههای آن چشم فرو پوشید؛ چون از جدایی ها و دگرگونی های آن نیک آگاهید .

امام علی علیه السلام :دنیا، سرای کیفر و زوال و نیستی و گرفتاری است ؛ روشنایی آن تاریکی است و خوشی آن مکدَّر و توانگر آن تهیدست و تندرستش بیمار و ارجمندش خوار .

1270 - عَدَمُ صَفاءِ الدُّنیا لِأحَدٍ
1270 - دنیا برای هیچ کس زلال و بی رنج نیست

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لَم یُصِبْ امرُؤٌ مِنکُم فی هذهِ الدنیا حَبرَةً إلاّ أورَثَتْهُ عَبرَةً ، و لا یُصبِحُ فیها فی جَناحِ آمِنٍ إلاّ و هو یَخافُ فیها نُزولَ جائحةٍ أو تَغَیُّرَ نِعمَةٍ أو زوالَ عافِیَةٍ مَع أنّ الموتَ مِن وراءِ ذلکَ . (3)

عنه علیه السلام :أشهِدُ باللّهِ ، ما تَنالونَ مِن الدنیا نِعمَةً تَفرَحونَ بها إلاّ بِفراقِ اُخری تَکرَهُونَها . (4)

عنه علیه السلام :مَع أنَّ امرَأً لم یکُن مِنها فی حَبرَةٍ إلاّ أعقَبَتهُ عَبرَةً، و لم یَلقَ مِن سَرّائها بَطناً إلاّ مَنَحَتهُ مِن ضَرّائها ظَهراً ، و لَم تُظِلَّهُ فیها دِیمَ_ةُ رَخاءٍ إلاّ هَتَنَتْ عَلیهِ مُزنَةُ بلاءٍ . (5)

1270

دنیا برای هیچ کس زلال و بی رنج نیست

امام علی علیه السلام :هیچ یک از شما در این دنیا به شادی ای نرسید، جز آن که دنیا در پی آن او را گریان کرد و در زیر بال امن و آسایشْ شب را به صبح نرسانْد، مگر آن که از فرود آمدن بلایی سخت یا از دست شدن نعمتی یا از بین رفتن سلامت و عافیتی ترسان شد ، و در پس همه اینها مرگ است .

امام علی علیه السلام :خدا را گواه می گیرم که در این دنیا به نعمتی شاد کننده نمی رسید ، مگر با از دست دادن نعمتی دیگر، که از دست دادنش را خوش ندارید .

امام علی علیه السلام :هیچ کس از دنیا شادمانی ندید، جز این که دنیا در پی آن، به او اشک داد و از خوشیهای این دنیا به کسی نرسید، جز آن که در پی آن رنجها و نا خوشیهایش را نصیب او کرد ، باران فراخی و نعمتِ آن ، کسی را تر نکرد، جز آن که ابر بلا و محنت بر او باریدن گرفت .

ص :143


1- نهج البلاغة : الخطبة 161 .
2- بحار الأنوار: 78/22/84 .
3- . الکافی : 8/174/194 .
4- الأمالی للطوسی : 216/379 .
5- بحار الأنوار: 73/97/82 .

عنه علیه السلام :مَع کُ_لِّ جُرعَ_ةٍ شَرَقٌ ، و فی کُلِّ أکلَةٍ غَصَصٌ ، لاَ تَنالونَ مِنها نِعمَةً إلاّ بِفِراقِ اُخری . (1)

عنه علیه السلام :إنّ الدنیا مَعْکوسَةٌ مَنْکوسَةٌ ، لَذّاتُها تَنْغیصٌ ، و مَواهِبُها تَغْصیصٌ ، و عَیْشُها عَناءٌ ، و بَقاؤها فَناءٌ ، تَجمَحُ بطالِبِها ، و تُردِی راکِبَها ، و تَخُونُ الواثِقَ بها ، و تَزعَجُ المُطمئنَّ إلَیها ، و إنّ جَمْعَها إلی انصِداعٍ ، و وَصْلَها إلی انقِطاعٍ . (2)

امام علی علیه السلام :با هر جرعه آبی ، [در گلویتان ]آب جَستنی است و در هر لقمه ای، گلوگیر شدنی . به هیچ نعمتی از آن نمی رسید، مگر با از دست دادن نعمتی دیگر .

امام علی علیه السلام :همانا دنیا وارونه و واژگونه است ؛ خوشیهایش، تیرگی می آورد و بخششهایش اندوه زاست . زندگی در آن رنج است و بقایش، فنا . با جوینده خود ، چموشی می کند و سوار خود را به هلاکت می افکند ، به کسی که بر آن اعتماد کند، خیانت می ورزد و کسی را که در آنْ جا خوش کند، از خود دور می کند ، جمعیّت آن به پراکندگی می انجامد و پیوند آن به جدایی .

1271 - لا تَکونوا مِن أبناءِ الدُّنیا
1271 - فرزند دنیا نباشید

الکتاب :

«تَبْتَغُونَ عَرَضَ الحیاةِ الدُّنْیا فَعِنْدَ اللّهِ مَغانِمُ کَثِیرَةٌ» . (3)

«ما کانَ لِنَبِیٍّ أن یَکُونَ لَهُ أسْرَی حَتَّی یُثْخِنَ فِی الْأَرْضِ تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا و اللّهُ یُرِیدُ الاْخِرَة» . (4)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ یُعطِی الدنیا مَن یُحِبُّ و یُبغِضُ، و لا یُعطِی الآخِرَةَ إلاّ لِمَن یُحِبُّ ، و إنّ لِلدنیا أبناءً و لِلآخِرَةِ أبناءً ، فکونوا مِن أبناءِ الآخرةِ ، و لا تکونوا مِن أبناءِ الدنیا . (5)

1271

فرزند دنیا نباشید

قرآن :

«شما برخورداری از زندگی دنیا را می جویید و حال آن که غنیمتهای بسیار نزد خداست» .

«برای هیچ پیامبری نسزد که [برای اخذ سربها از دشمنان ]اسیر گیرد تا که در روی زمین بسیاری از آنان را بکشد. شما متاع این جهانی را می خواهید و خدا آخرت را می خواهد» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند دنیا را به دوست و دشمن می دهد، اما آخرت را فقط به کسی می دهد که دوستش دارد . هر یک از دنیا و آخرت را فرزندانی است ، شما از فرزندان آخرت باشید و از فرزندان دنیا مباشید .

ص :144


1- نهج البلاغة : الخطبة 145 .
2- غرر الحکم : 3661 .
3- النساء : 94 .
4- الأنفال : 67 .
5- بحار الأنوار : 77/188/10 .

1272 - الدُّنیا دُوَلٌ
1272 - دنیا دست به دست می گردد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الدنیا دُوَلٌ ، فما کانَ لَکَ مِنها أتاکَ علی ضَعْفِکَ ، و ما کانَ علَیکَ لَم تَدفَعْهُ بِقُوَّتِکَ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدنیا دُوَلٌ ، فاطلُبْ حَظَّکَ مِنها بأجمَلِ الطَّلَبِ حتّی تَأتِیَکَ دَولَتُکَ . (2)

1272

دنیا دست به دست می گردد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دنیا [نوبتی است و دولت آن ]دست به دست می گردد ؛ اگر به سود تو باشد ، گر چه ناتوان باشی ، به تو می رسد و اگر به ضررت باشد، با قدرت و توان خود نمی توانی از خود دورش کنی .

امام علی علیه السلام :دنیا [نوبتی است و دولت آن ]دست به دست می گردد . پس نصیب خود را از دنیا به زیباترین شکل طلب کن، تا نوبت دولت تو فرا رسد .

1273 - النَّوادِرُ
1273 - گوناگون

شرح نهج البلاغة :أوحَی اللّهُ تعالی إلی نَبِیٍّ مِنَ الأنبیاءِ : اِتَّخِذِ الدنیا ظِئراً ، و اتَّخِذِ الآخِرَةَ اُمّاً . (3)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن أصبَحَ مُعافیً فی جَسَدِهِ، آمِناً فی سِربِهِ ، عِندَهُ قُوتُ یومِهِ فکأنّما خِیرَتْ لَهُ الدنیا . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :تَرْکُ الدنیا أمَرُّ مِنَ الصَّبرِ ، و أشَدُّ مِن حَطْمِ السُّیوفِ فی سَبیلِ اللّهِ عزّ و جلّ . (5)

1273

گوناگون

شرح نهج البلاغة :خداوند متعال به یکی از پیامبران وحی فرمود که : دنیا را [برای خود،] دایه بگیر و آخرت را مادر .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که صبح خود را با تندرستی بیاغازد و در میان خانواده اش آسوده و راحت باشد و خوراک روزانه اش را داشته باشد، چنان است که [همه] دنیا به او داده شده باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :رها کردن دنیا ، از صبر [که گیاهی تلخ است] تلختر و از شکستن شمشیرها در راه خداوند عزّ و جلّ سخت تر است .

ص :145


1- الأمالی للطوسی : 225/393 .
2- الخصال : 633/10 .
3- شرح نهج البلاغة : 6/232 .
4- الأمالی للصدوق : 469/624 .
5- کنز العمّال : 6113 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما بالُکُم تَفرَحُونَ بالیَسیرِ مِنَ الدنیا تُدرِکونَهُ ، و لا یَحزُنُکُمُ الکثیرُ مِنَ الآخرةِ تُحرَمُونَهُ ؟! (1)

عنه علیه السلام :أسبابُ الدنیا مُنقَطِعَةٌ و عَوارِیها مُرتَجَعَةٌ . (2)

عنه علیه السلام :لو عَقَ_لَ أه_لُ الدنیا لَخَرِبَتِ الدنیا . (3)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَن لَم یَتَعَزَّ بعَزاءِ اللّهِ تَقَطَّعَتْ نفسُهُ عَلَی الدنیا حَسَراتٍ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا أقبَلَتِ الدنیا علی المَرءِ أعطَتْهُ مَحاسِنَ غیرِهِ ، و إذا أعرَضَتْ عَنهُ سَلَبَتهُ مَحاسِنَ نفسِهِ . (5)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :اِشتَدَّتْ مَؤونةُ الدنیا و الدِّینِ ، فأمّا مَؤونةُ الدنیا فإنّکَ لا تَمُدُّ یَدَکَ إلی شیءٍ منها إلاّ وَجَدتَ فاجراً قد سَبَقَکَ إلَیهِ ، و أمّا مَؤونةُ الآخرةِ فإنّکَ لا تَجِدُ أعواناً یُعِینُونَکَ علَیهِ . (6)

امام علی علیه السلام :شما را چه شده که به اندک چیزی که از دنیا به دست می آورید خوشحال می شوید ، اما برای از دست دادن آن همه از [نعمتهای] آخرت ناراحت نمی شوید؟!

امام علی علیه السلام :اسباب و رشته های دنیا از هم گسیختنی است و عاریه های آن پس گرفتنی .

امام علی علیه السلام :اگر مردم دنیا عقل خود را به کار می گرفتند [و به آن بی اعتنا بودند] ، دنیا ویران می شد .

امام زین العابدین علیه السلام :هر که دلداری خدا به او آرامش نبخشد، از حسرتهای دنیا، جانش به لب آید .

امام صادق علیه السلام :هرگاه دنیا به کسی رو کند ، خوبیهای دیگران را نیز به او دهد و هرگاه از او روی گرداند، خوبیهای خودش را نیز از وی بگیرد .

امام کاظم علیه السلام :[به دست آوردن] کالای دنیا و دین ، هر دو ، سخت شده است : به هر یک از کالاهای دنیا که دست دراز می کنی ، می بینی بدکردار نابکاری پیش از تو به سوی آن دست دراز کرده است ، برای به دست آوردن کالای آخرت هم یارانی نمی یابی که کمکت کنند .

ص :146


1- غرر الحکم : 9652 .
2- غرر الحکم : 1365 .
3- غرر الحکم : 7574 .
4- بحار الأنوار : 73/92/69 .
5- بحار الأنوار : 78/205/47 .
6- تحف العقول : 409 .

164 - الدَّنیة

164 - الدَّنیه

اشاره

(1)

ص :147


1- انظر : عنوان 172 «الذلّة» ، 235 «السفلة» .

164 - فرومایگی

1274 - الدَّنِیَّةُ
1274 - فرومایگی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :النَّفْسُ الدنِیّةُ لا تَنفَکُّ عنِ الدَّناءاتِ . (1)

عنه علیه السلام :أعقَلُ الناسِ أبعَدُهُم عَن کلِّ دَنیّةٍ . (2)

عنه علیه السلام :المؤمنُ مَن طَهّرَ قلبَهُ مِن الدنیَّةِ . (3)

عنه علیه السلام :لا تُلاحِ الدَّنیَّ فیَجتَرِئَ علَیکَ . (4)

عنه علیه السلام :نَزِّهْ عَن کُلِّ دنیّةٍ نفسَکَ ، و ابذُلْ فی المَکارِمِ جُهدَکَ تَخلُصْ مِنَ المآثِمِ و تُحرِزِ المَکارِمَ . (5)

عنه علیه السلام :وَرَعُ المرءِ یُنَزِّهُهُ عَن کلِّ دنیّةٍ . (6)

عنه علیه السلام :مُبایَنَةُ الدَّنایا تَکبِتُ العَدوَّ . (7)

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ عِند ما سُئلَ عنِ الدَّنیئةِ ؟ _: النّظَرُ فی الیَسیرِ و مَنعُ الحَقیرِ . (8)

1274

فرومایگی

امام علی علیه السلام :نفْسِ فرومایه، از پستیها جدا نمی شود .

امام علی علیه السلام :خردمندترین مردم، دورترین آنها از هر فرومایگی است .

امام علی علیه السلام :مؤمن کسی است که دلش را از فرومایگی پاک سازد .

امام علی علیه السلام :با فرومایه کشمکش مکن که بر تو گستاخ می شود .

امام علی علیه السلام :جانت را از هر فرو مایگی ای پاک کن و در راه کسب مکارم اخلاقی بکوش ، تا از آلودگیها نجات یابی و مکارم اخلاق را به دست آوری .

امام علی علیه السلام :پاکدامنیِ انسان، او را از هر فرومایگی منزّه می سازد .

امام علی علیه السلام :دوری کردن از پستیها، دشمن را خوار و سرافکنده می کند .

امام حسن علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که فرومایگی چیست _فرمود : خُرد بینی و دریغ کردن از اندک .

ص :148


1- غرر الحکم : 1557 .
2- غرر الحکم : 3073 .
3- غرر الحکم : 1956 .
4- غرر الحکم : 10221 .
5- غرر الحکم : 9989 .
6- غرر الحکم : 10081 .
7- غرر الحکم : 9774 .
8- تحف العقول : 225 .

165 - الدهر

اشاره

(1)

ص :149


1- انظر : عنوان 163 «الدنیا» ، السبّ : باب 1723 .

165 - روزگار

1275 - الدَّهرُ
1275 - روزگار

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدهرُ یُخلِقُ الأبدانَ و یُجَدِّدُ الآمالَ ، و یُقَرِّبُ المَنیّةَ و یُباعِدُ الاُمنِیّةَ ، مَن ظَفِرَ بهِ تَعِبَ ، و مَن فاتَهُ نَصِبَ . (1)

عنه علیه السلام :إنّ الدهرَ لَخَصمٌ غیرُ مَخْصومٍ ، و مُحتَکِمٌ غیرُ ظَلومٍ ، و مُحارِبٌ غیرُ مَحروبٍ . (2)

عنه علیه السلام :إنّ الدهرَ یَجرِی بالباقِینَ کَجَریِهِ بالماضِینَ ، ما یَعُودُ ما قَد وَلّی ، و لا یَبقَی سَرمَداً ما فیهِ ، آخِرُ فِعالِهِ کَأوَّلِهِ ، مُتَس_ابِقَةٌ اُمورُهُ ، مُتَظاهِرَةٌ أعلامُهُ . (3)

عنه علیه السلام :إنّ الدهرَ مُوتِرٌ قَوسَهُ ، لا تُخطِئُ سِهامُهُ ، و لا تُؤسی جِراحُهُ ، یَرمِی الحَیَّ بالمَوتِ ، و الصَّحیحَ بالسَّقَمِ ، و الناجیَ بالعَطَبِ . (4)

عنه علیه السلام :کیف تَبقی علی حالتِکَ و الدهرُ فی إحالَتِک؟! (5)

1275

روزگار

امام علی علیه السلام :روزگار، بدنها را می فرساید و آرزوها را تازه می کند، مرگ را نزدیک می گرداند و آرزو را دور می سازد ، هر که به روزگار دست یابد، به رنج افتد و هر که از دست دهد، رنجور شود .

امام علی علیه السلام :روزگار، خصمی است محکوم نشدنی و خواهانی است غیر ستمگر و جنگاوری است شکست ناپذیر.

امام علی علیه السلام :روزگار، بر ماندگان همچنان گذرد که بر رفتگان گذشت . گذشته های دنیا دیگر باز نگردد و هیچ چیز در آن جاودانه نماند ، آخرین اعمال آن مانند اوّلین آن است ، کارها (بلاها)یش از یکدیگر پیشی می گیرند و نشانه هایش یکدیگر را تأیید می کنند .

امام علی علیه السلام :روزگار، زه کمان خود را بسته است . تیرهایش خطا نرود و زخمهایش درمان نشود، زنده را هدفِ تیر مرگ قرار می دهد و تندرست را آماج تیر بیماری، و نجات یافته را هدفِ تیرِ هلاکت .

امام علی علیه السلام :چگونه بر حال خود باقی مانی حال آن که روزگار احوال تو را دیگرگون می کند؟

ص :150


1- بحار الأنوار : 78/67/8 .
2- غرر الحکم : 3628 .
3- غرر الحکم : 3693 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 114 .
5- غرر الحکم : 6989 .

عنه علیه السلام :مَن عَتَبَ علی الدهرِ طالَ مَعتَبُهُ . (1)

عنه علیه السلام :ما قالَ الناسُ لشیءٍ : طوبی لَهُ ، إلاّ و قد خَبَأ لَهُ الدهرُ یَومَ سوءٍ . (2)

امام علی علیه السلام :هر که روزگار را سرزنش کند ، سرزنشش به درازا کشد .

امام علی علیه السلام :مردم درباره هیچ چیزی نگفته اند : «خوشا آن» مگر این که روزگار برای آن ، روز بدی را ذخیره کرده است .

1276 - الدَّهرُ یَومانِ
1276 - روزگار، دو روز است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدهرُ یَومانِ : فیَومٌ لَکَ و یَومٌ علَیکَ ، فإذا کانَ لکَ فلا تَبطَرْ ، و إذا کانَ عَلیکَ فلا تَحزَنْ ، فَبِکِلَیهِما سَتُختَبَرُ . (3)

عنه علیه السلام :الدهرُ یَومانِ : یومٌ لکَ و یومٌ علَیکَ ، فان کانَ لَکَ فلا تَبطَرْ ، و إن کانَ علیکَ فلا تَضجَرْ . (4)

عنه علیه السلام :الدهرُ یومانِ : یومٌ لکَ و یومٌ علَیکَ ، فإذا کانَ لَکَ فلا تَبطَرْ ، و إذا کانَ علَیکَ فاصبِر . (5)

عنه علیه السلام_ فیما أوصَی إلی ابنِهِ الحسنِ علیه السلام _: و اعلَم یا بُنَیَّ إنّ الدهرَ ذو صُروفٍ فلا تَکُن مِمَّن یَشتَدُّ لائمَتُهُ و یَقِلُّ عند الناسِ عُذرُهُ . (6)

1276

روزگار، دو روز است

امام علی علیه السلام :روزگار دو روز است ؛ روزی به کام تو و روزی به زیان تو . چون به کام تو بود، سرمست مشو و چون به زیان تو بود، غمناک مباش ؛ زیرا هر دو مایه آزمایش توست .

امام علی علیه السلام :روزگار، دو روز است ؛ روزی با توست و روزی بر تو . اگر با تو بود، سرمست مشو و اگر بر تو بود، بیقراری مکن .

امام علی علیه السلام :روزگار، دو روز است ، روزی به کام تو و روزی به زیان تو. هرگاه به کام تو گشت ، سرمست مشو و چون به زیان تو شد ، شکیبا باش .

امام علی علیه السلام_ در سفارش به فرزند خود حسن علیه السلام _فرمود : فرزندم! بدان که روزگار همواره چهره عوض می کند و دیگرگون می شود ؛ پس ، چونان کسی مباش که [زمانه را] سخت سرزنش می کند و عذرش نزد مردمان اندک است .

ص :151


1- غرر الحکم : 8570 .
2- نهج البلاغة : الحکمة 286 .
3- تحف العقول : 207 .
4- بحار الأنوار : 78/13/71 .
5- نهج البلاغة : الحکمة 396 .
6- بحار الأنوار : 77/210/1 .

عنه علیه السلام :الدهرُ ذُو حالَتَینِ : إبادَةٍ و إفادَةٍ ، فما أبادَهُ فلا رَجعَةَ لَهُ ، و ما أفادَهُ فلا بقاءَ لَهُ . (1)

امام علی علیه السلام :روزگار، دو حالت دارد : نابود کردن و بخشیدن . آنچه را نابود کند برگشتی ندارد و آنچه را ببخشد پایدار نماند .

1277 - ما یُستَعانُ بِهِ عَلَی الدَّهرِ
1277 - وسیله کمک گرفتن در برابر روزگار

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یُستَعانُ علی الدهرِ إلاّ بالعَقلِ . (2)

(3)

1277

وسیله کمک گرفتن در برابر روزگار

امام علی علیه السلام :در برابر روزگار ، جز از خِرَد کمک نتوان گرفت .

1278 - الدَّهرِیَّةُ
1278 - دهری مسلکان

الکتاب :

«وَ قالُوا ما هِیَ إِلاّ حَیاتُنا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یُهْلِکُنا إلاّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِکَ مِنْ عِلْمٍ إنْ هُمْ إلاّ یَظُنُّونَ» . (4)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثُمّ أقبَلَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَلَی الدَّهریّةِ فقالَ : و أنتُم فَما الذی دَعاکُم إلی القَولِ بأنّ الأشیاءَ لا بَدءَ لَها و هی دائمَةٌ لَم تَزَلْ و لا تَزالُ ؟

فقالوا : لأنّا لا نَحکُمُ إلاّ بما نُشاهِدُ ، و لم نَجِدْ للأشیاءِ مُحدِثاً فَحَکَمنا بأنّها لَم تَزَلْ ، و لم نَجِدْ لَها انقِضاءً و فَناءً فَحَکَمنا بأنّها لا تَزالُ .

فقال رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أ فَوَجَدتُم لَها قِدماً أمْ وَجَدتُم لَها بَقاءً أبَدَ الأبَدِ؟ ......... فهذا الذی نُشاهِدُهُ مِنَ الأشیاءِ بَعضُها إلی بعضٍ مُفتَقِرٌ ، لأنّهُ لا قِوامَ للبَعضِ إلاّ بما یَتَّصِلُ بهِ ، کما تَرَی البِناءَ مُحتاجاً بعضُ أجزائهِ إلی بعضٍ و إلاّ لَم یَتَّسِقْ و لَم یَسْتَحکِم ، و کَذلِکَ سائرُ ما نَرَی ، فإذا کانَ هذا المُحتاجُ بعضُهُ إلی بعضٍ لِقُوَّتِهِ و تَمامِهِ هو القدیمَ فَأخبِرُونِی أن لَو کانَ مُحدَثاً کیفَ کانَ یکونُ ؟ و ما ذا کانت تکونُ صِفَتَهُ ؟ قال : فَصَمَتوا ......... و قالوا : سَنَنظُرُ فی أمرِنا . (5)

1278

دهری مسلکان

قرآن :

«و گفتند : جز زندگی دنیوی ما هیچ نیست . می میریم و زنده می شویم و ما را جز دهر هلاک نکند . آنان را به آن دانشی نیست و جز در پنداری نیستند» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :رسول خدا صلی الله علیه و آله سپس رو به دهریان کرد و فرمود : چه چیز شما را به این ادّعا کشانده است که می گویید اشیاء آغازی ندارند و همیشه بوده و هستند؟

گفتند : زیرا ما جز بر اساس دیده های خود داوری نمی کنیم و برای اشیا پدید آورنده ای مشاهده نکرده ایم . از این رو ، حکم می کنیم که اشیاء از ابتدا بوده اند و چون برای آنها انقضا و نابودی نمی بینیم، حکم می کنیم که همواره خواهند بود .

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : آیا ازلیّت اشیاء را دیده اید و آیا برای آنها جاودانگی و ابدیّتی مشاهده کرده اید؟ . . . این اشیایی که می بینیم هر یک به دیگری نیازمند است ؛ زیرا هر یک را وجود و قوامی نباشد جز در پیوند با دیگری، چنان که اجزای تشکیل دهنده ساختمان به هم محتاجند؛ در غیر این صورت ساختمان ، هماهنگ و استوار نمی شد . چنین است دیگر پدیده هایی که می بینیم . . . اگر اشیایی که برای استحکام و کمال خود به یکدیگر نیازمندند ، قدیم و ازلی اند، به من بگویید اگر حادث بودند چگونه پدید می آمدند؟ و چه وصف و وضعی داشتند؟

در این هنگام دهریان خاموش ماندند . . . و گفتند : درباره عقیده خود تجدید نظر خواهیم کرد .

ص :152


1- غرر الحکم : 2199 .
2- بحار الأنوار : 78/7/59 .
3- (انظر) عنوان 365 «العقل» .
4- الجاثیة : 24 .
5- بحار الأنوار : 9/261/1 ، انظر تمام الخبر .

ص :153

ص :154

166 - المُداهَنةُ

اشاره

(1)

(2)

ص :155


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 71 / 360 _ 362 ، 41 / 8 _ 11 «ترک المداهنة» .
2- انظر : عنوان 161 «المداراة» ، 193 «الرِّفق» ، 553 «التقیّة» .

166 - سازشکاری

1279 - مُداهَنَةُ أهلِ المَعاصی
1279 - سازشکاری با گنهکاران

الکتاب:

«وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدهِنُونَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :أوحَی اللّهُ تعالی إلی شُعَیبٍ النبیِّ : إنّی مُعَذِّبٌ مِن قومِکَ مائَةَ ألفٍ : أربعینَ ألفاً مِن شِرارِهِم و سِتّینَ ألفاً مِن خِیارِهم ، فقالَ : یا ربِّ ، هؤلاءِ الأشرارُ فما بالُ الأخیارِ ؟! فَأوحَی اللّهُ عزّ و جلّ إلَیهِ : داهَنوا أهلَ المعاصِی فلَم یَغضَبُوا لِغَضَبِی . (2)

(3)

1279

سازشکاری با گنهکاران

قرآن :

«دوست دارند که نرمی کنی تا نرمی کنند» .

حدیث :

امام باقر علیه السلام :خداوند متعال به شعیب پیامبر وحی فرمود که : من صد هزار نفر از مردم تو را عذاب خواهم کرد : چهل هزار نفر بدکار را ، شصت هزار نفر از نیکانشان را . شعیب عرض کرد : پروردگارا! بدکاران سزاوارند اما نیکان چرا؟ خداوند عزّ و جلّ به او وحی فرمود که : آنان با گنهکاران راه آمدند و به خاطر خشم من به خشم نیامدند .

1280 - مُداهَنَةُ الإِخوانِ
1280 - سازشکاری با برادران

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شَرُّ إخوانِکَ مَن داهَنَکَ فی نفسِکَ و ساتَرَکَ عَیبَکَ . (4)

1280

سازشکاری با برادران

امام علی علیه السلام :بدترین برادر تو آن است که درباره نفس تو با تو سازشکاری کند و عیبهایت را به تو نگوید .

ص :156


1- القلم : 9 .
2- مشکاة الأنوار : 104/238 .
3- (انظر) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر : باب 2659 . الأمثال : باب 3559 .
4- غرر الحکم : 5725 .

عنه علیه السلام :إنَّما سُمِّیَ العدوُّ عدوًّا لأنّه یَعدُو علَیکَ ، فَمَن داهَنَکَ فی معایِبِکَ فهو العدوُّ العادِی علَیکَ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام :دشمن را از آن رو دشمن نامیده اند که به تو ستم می کند ؛ پس هر کس که در عیبهای تو با تو سازشکاری کند [و آنها را به تو نگوید تا برطرفش کنی] دشمن ستمگر توست.

1281 - مُداهَنَةُ النَّفسِ
1281 - سازشکاری کردن با نفس

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن داهَنَ نفسَهُ هَجَمَت بهِ علی المعاصِی المُحَرَّمَةِ . (3)

عنه علیه السلام :لا تُرَخِّصُوا لأنفسِکُم فَتُدهِنوا ، و لا تُدهِنُوا فی الحقِّ فَتَخسَرُوا . (4)

عنه علیه السلام :لا تُرَخِّصوا لأنفسِکُم فَتَذهَبَ بکُمُ الرُّخَصُ مَذاهِبَ الظَّلَمَةِ ، لا تُداهِنُوا فَیَهجُمَ بکُمُ الإدْهانُ علی المَعصیَةِ . (5)

عنه علیه السلام :لا تَکُن مِمَّن یَرجُو الآخرةَ بغیرِ العَمَلِ ......... فهو عَلَی الناسِ طاعِنٌ و لنفسِهِ مُداهِنٌ . (6)

(7)

1281

سازشکاری کردن با نفس

امام علی علیه السلام :هر که با نفس خود سازشکاری کند، او را به ارتکاب گناهان حرام بکشاند.

امام علی علیه السلام :به نفسهای خود رخصت ندهید که سهل انگار می شوید و در راه حق مسامحه نکنید که زیان می بینید .

امام علی علیه السلام :به نفسهای خود رخصت (امان) ندهید که این رخصتها شما را به طریقه ستمگران می کشاند و سهل انگاری نکنید که مسامحه کردن ، شما را به سوی معصیت می برد .

امام علی علیه السلام :چونان کسی مباش که بدون عمل ، به آخرت امید می بندد ......... پس او مردم را سرزنش و عیبجویی می کند، اما با نفس خویش مدارا می نماید .

1282 - المُداهَنَةُ فِی الحَقِّ
1282 - سازشکاری درباره حق

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تُداهِنُوا فی الحقِّ إذا وَرَدَ علَیکُم و عَرَفتُمُوهُ فَتَخسَرُوا خُسراناً مُبِیناً . (8)

1282

سازشکاری درباره حق

امام علی علیه السلام :هرگاه با حق رو به رو شدید و دانستید که حق است درباره آن سهل انگاری نکنید که به سختی زیان خواهید دید .

ص :157


1- غرر الحکم : 3876 .
2- (انظر) العیب : باب 2971 .
3- غرر الحکم : 9022 .
4- الکافی : 1/45/6 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 86 .
6- نهج البلاغة : الحکمة 150 .
7- (انظر) العیب : باب 2966 .
8- بحار الأنوار : 77/291/2 .

عنه علیه السلام :و لَعَمْرِی ما عَلَیَّ مِن قِتالِ مَن خالَفَ الحَقَّ ، و خابَطَ الغَیَّ ، مِن إدهانٍ و لا إیهانٍ . (1)

عنه علیه السلام :اِعلَمُوا رَحِمَکُمُ اللّهُ أنَّکُم فی زمانٍ القائلُ فیهِ بالحقِّ قلیلٌ ، و اللِّسانُ عَنِ الصِّدقِ کَلیلٌ ، و اللازمُ للحقِّ ذلیلٌ ، أهلُهُ مُعتَکِفُونَ علی العصیانِ ، مُصطَلِحُونَ عَلَی الإدهانِ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :به جان خودم سوگند که در جنگیدن با کسی که در برابر حق بایستد و در گمراهی فرو رود هرگز سهل انگاری و سستی روا نمی دارم .

امام علی علیه السلام :رحمت خدا بر شما! بدانید که شما در روزگاری به سر می برید که حق گویان اندکند و زبان از راستگویی کُند است و پیرو حق خوار و بی مقدار . مردمان این زمانه به نافرمانی خو گرفته اند و بر سهل انگاری [در حق] با یکدیگر همداستان شده اند .

ص :158


1- نهج البلاغة : الخطبة 24 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 233 .
3- (انظر) الحقّ : باب 902 .

167 - الدَّولة

اشاره

(1)

ص :159


1- انظر : عنوان 19 «الإمارة» ، 22 «الإمامة» ، 556 «الولایة علی النّاس» . الدنیا : باب 1272، الرأی : باب 1430 ، المستضعف : باب 2341 .

167 - دولت

1283 - لِکُلِّ دَولَةٍ بُرهَةٌ
1283 - هر دولتی را دوره ای است

الکاب:

«إن یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ الأیّامُ نُداوِلُها بَیْنَ النّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنکُمْ شُهَدَاءَ و اللّهُ لاَ یُحِبُّ الظّالِمِینَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لِکلِّ دَولةٍ بُرهَةٌ . (2)

عنه علیه السلام :الدَّولةُ کما تُقبِلُ تُدبِرُ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ لِلحَقِّ دَولةً و للباطِلِ دَولةً . (4)

1283

هر دولتی را دوره ای است

قرآن :

«اگر بر شما زخمی رسید ، به آن قوم نیز همچنان زخمی رسیده است .و این روزگار را به نوبت میان مردم می گردانیم ، تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند بشناسد و از شما گواهانی گیرد . و خدا ستمکاران را دوست ندارد» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :هر دولتی را بُرهه ای است.

امام علی علیه السلام :دولت روی می آورد، همچنان که پشت می کند .

امام صادق علیه السلام :همانا حق را دولتی است و باطل را نیز دولتی .

1284 - دَولَةُ الأکارِمِ
1284 - دولت بزرگواران

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :دَولةُ الأکابِرِ مِن أفضَلِ المَغانِمِ ، دَولةُ اللِئامِ مَذَلَّةُ الکِرامِ . (5)

عنه علیه السلام :دَولةُ الکریمِ تُظهِرُ مَناقِبَهُ ، دَولةُ اللَّئیمِ تَکشِفُ مَساوِیَهُ و مَعایِبَهُ . (6)

1284

دولت بزرگواران

امام علی علیه السلام :دولت بزرگان از بهترین غنیمتهاست ، دولت لئیمان مایه خواری کریمان است .

امام علی علیه السلام :دولتِ انسان کریم و بزرگوار خوبیهای او را آشکار می کند ، دولت شخص پست و لئیم زشتیها و عیبهای او را بر ملا می سازد .

ص :160


1- آل عمران : 140 .
2- غرر الحکم: 7285 .
3- غرر الحکم : 1226 .
4- الکافی : 2/447/12 .
5- غرر الحکم : 5112 _ 5113 .
6- غرر الحکم : 5106 _ 5107 .

عنه علیه السلام :دَولةُ العادِلِ مِنَ الواجباتِ ، دَولةُ الجائرِ مِنَ المُمکِناتِ . (1)

عنه علیه السلام :مِن أعوَدِ الغنائمِ دَولةُ الأکارِمِ . (2)

عنه علیه السلام :دَولةُ الجاهِلِ کالغَریبِ المُتَحرِّکِ إلی النُّقلَةِ ، دَولةُ العاقِلِ کالنَّسیبِ یَحِنُّ إلی الوُصلَةِ . (3)

امام علی علیه السلام :دولت انسان دادگر از واجبات است (پایدار و برجاست) ، دولت ستمگر از ممکنات است (ثبات و بقایی ندارد) .

امام علی علیه السلام :از سودمندترین غنیمتها دولت مردمان کریم و بزرگوار است .

امام علی علیه السلام :دولت نابخرد مانند بیگانه ای است که رهسپار جدایی است ، دولت خردمند مانند خویشاوند مشتاق وصل و ماندن است .

1285 - دَولَةُ الأشرارِ
1285 - دولت بدکاران

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :دُوَلُ الأشرارِ مِحَنُ الأخیارِ . (4)

عنه علیه السلام :دُوَلُ الفُجّارِ مَذَلَّةُ الأبرارِ . (5)

عنه علیه السلام :دَولةُ الأوغادِ مَبنِیَّةٌ علی الجَورِ و الفَسادِ . (6)

1285

دولت بدکاران

امام علی علیه السلام :دولت بدکاران مایه رنج نیکان است .

امام علی علیه السلام :دولت نابکاران مایه خواری نیکوکاران است .

امام علی علیه السلام :دولت فرومایگان بر ستم و تباهی بنا شده است .

1286 - ما یوجِبُ زَوالَ الدَّولَةِ
1286 - عوامل نابودی دولت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :زوالُ الدُّوَلِ باصطِناعِ السُّفَّلِ . (7)

1286

عوامل نابودی دولت

امام علی علیه السلام :نابودی دولتها به سبب به کار گرفتن سفلگان است .

ص :161


1- غرر الحکم : 5110 _ 5111 .
2- غرر الحکم : 9381 .
3- غرر الحکم : 5108 _ 5109 .
4- غرر الحکم : 5114 .
5- غرر الحکم : 5115 .
6- غرر الحکم : 5118 .
7- غرر الحکم : 5486 .

عنه علیه السلام :یُستدَلُّ علی إدبارِ الدُّوَلِ بأربَعٍ : تَضییعِ الاُصولِ ، و التمسُّکِ بالفروعِ (1) ، و تَقدیمِ الأراذلِ ، و تأخیرِ الأفاضِلِ . (2)

عنه علیه السلام :مِن علاماتِ الإدبارِ مُقارَنَةُ الأرْذالِ . (3)

عنه علیه السلام_ لِزِیادِ بنِ أبیهِ و قدِ استَخلَفَهُ لعبدِ اللّهِ بنِ العبّاسِ عَلی فارِسَ وَ أعمالِها ، فی کلامٍ طویلٍ کان بَینَهُما ، نَهاهُ فیهِ عن تَقَدُّمِ الخَراجِ _: اِستَعمِلِ العَدلَ ، و احذَرِ العَسفَ و الحَیفَ ، فإنّ العَسفَ یَعودُ بِالجَلاءِ ، و الحَیفَ یَدعو إلی السَّیفِ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام :چهار چیز نشانه به سر آمدن دولتهاست: فرو گذاشتن اصول ، چسبیدن به فروع ، مقدّم داشتن فرومایگان و عقب زدن مردمان با فضیلت و لایق .

امام علی علیه السلام :همنشین شدن با فرومایگان از نشانه های پشت کردن دولت است .

امام علی علیه السلام_ وقتی زیاد بن ابیه را به جای عبد اللّه بن عباس کار گزار فارس کرد ، در ضمن سخنانی مفصّل و پس از منع او از گرفتن خراج اضافی _فرمود : عدل و داد را به کار بند و از سختگیری و بیداد بپرهیز؛ زیرا سختگیری ناروا مردم را آواره می کند و ستمگری مایه شورش [و خونریزی ]می شود .

1287 - ما یوجِبُ بَقاءَ الدَّولَةِ
1287 - عوامل پایداری دولت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :و أعظَمُ ما افتَرَضَ سبحانَهُ مِن تِلکَ الحُقوقِ حَقُّ الوالِی علی الرَّعِیَّةِ ، و حقُّ الرعیّةِ علی الوالِی ......... فإذا أدَّتِ الرعیّةُ إلی الوالی حقَّهُ و أدَّی الوالِی إلَیها حَقَّها عَزَّ الحَقُّ بینهم ، و قامَت مناهِجُ الدِّینِ ، و اعتَدَلَتْ مَعالِمُ العَدلِ ، و جَرَت علی أذلالِها السُّنَنُ ، فَصَلَحَ بذلک الزمانُ ، و طُمِعَ فی بَقاءِ الدَّولةِ ، و یَئسَت مطامِعُ الأعداءِ . (6)

1287

عوامل پایداری دولت

امام علی علیه السلام :مهمترین این حقوق که خداوند واجب گردانیده حقّ زمامدار بر ملّت و حقّ ملّت بر زمامدار است . . . اگر ملّت حقّ زمامدار را گزارد و زمامدار حقّ ملّت را ، حق در میان آنان عزّت و قدرت یابد و راههای روشن دین هموار گردد و نشانه های عدالت و دادگری برپا شود و راه و رسمها در مجرای صحیح خود قرار گیرند. بدین ترتیب ، اوضاع زمانه درست می شود و به پایداری دولت امیدواری می رود و دشمنان در رسیدن به مطامع خود مأیوس می گردند .

ص :162


1- فی المصدر: «بالغرور»، و الصحیح ما أثبتناه کما فی طبعة النجف و بیروت .
2- غرر الحکم : 10965 .
3- غرر الحکم : 9287 .
4- نهج البلاغة : الحکمة 476 .
5- (انظر) الرأی : باب 1426 .
6- نهج البلاغة: الخطبة 216 .

عنه علیه السلام :ما حُصِّنَ الدُّوَلُ بمِثلِ العَدلِ . (1)

عنه علیه السلام :ثَباتُ الدُّولِ بإقامَةِ سُنَنِ العَدلِ . (2)

عنه علیه السلام :مَن لم یُحسِن فی دَولَتِهِ خُذِلَ فی نکبَتِهِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن عَمِلَ بالعَدلِ حَصَّنَ اللّهُ مُلکَهُ . (4)

عنه علیه السلام :صَیِّرِ الدِّینَ حِصنَ دَولَتِکَ ، و الشُّکرَ حِرزَ نِعمَتِکَ ، فَکُلُّ دَولَةٍ یَحوطُها الدِّینُ لا تُغلَبُ ، و کلُّ نِعمَةٍ یَحرُزُها الشُّکرُ لا تُسلَبُ . (5)

عنه علیه السلام :حُسنُ السِّیرَةِ جَمالُ القُدرَةِ و حِصنُ الاْءمرَةِ . (6)

عنه علیه السلام :مِن أماراتِ الدَّولةِ الیَقَظَةُ لِحراسَةِ الاُمورِ . (7)

(8)

امام علی علیه السلام :هیچ عاملی چون عدالت ، دولتها را استوار نمی کند .

امام علی علیه السلام :پایداری دولتها ، به بر پا داشتن راه و رسم دادگری است .

امام علی علیه السلام :هرکه در روزگار دولت خود نیکوکاری نکند ، آن گاه که به رنج و گرفتاری افتد بی یار و یاور ماند .

امام علی علیه السلام :هرکه به عدالت رفتار کند ، خداوند مُلک و دولت او را استوار دارد .

امام علی علیه السلام :دین را دژ دولت خود گردان و شکر گزاری را حفاظ نعمت خود ؛ زیرا هر دولتی که در حصار دین باشد شکست ناپذیر است و هر نعمتی که در حفاظ شکرگزاری باشد ربوده نشود .

امام علی علیه السلام :نیک روشی ، زیبایی قدرت است و دژ فرمانروایی .

امام علی علیه السلام :بیداری برای مراقبت امور ، از نشانه های [پایداری] دولت است .

ص :163


1- غرر الحکم : 9574 .
2- غرر الحکم : 4715 .
3- غرر الحکم : 9107 .
4- غرر الحکم : 8722 .
5- غرر الحکم : 5831 .
6- غرر الحکم : 4847 .
7- غرر الحکم : 9360 .
8- (انظر) الخیر : باب 1171 .

ص :164

168 - الدَّواء

اشاره

(1)

(2)

ص :165


1- و لمزید الاطّلاع راجع : کنز العمّال : 10 / 3 «الأدویة» . کنز العمّال : 10 / 91 «محظورات التداوی» . بحار الأنوار : 62 / 62 _ 356 «أبواب الطبّ و معالجة الأمراض و خواصّ الأدویة» . بحار الأنوار : 81 / 202 باب 2 «آداب المریض» .
2- انظر : عنوان 328 «الظُفر» ، 317 «الطبّ» . الحمق : باب 956 ، الدعاء : باب 1200 ، البلاء : باب 426 . الغضب : باب 3034 ، القرآن : باب 3240 ، الذنب : باب 1389 .

168 - دارو و درمان

1288 - التَّداوی
1288 - درمان کردن

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ نبیّاً مِنَ الأنبیاءِ مَرِضَ ، فقالَ : لا أتَداوی حتّی یکونَ الذی أمرَضَنِی هُو الذی یَشفینِی ، فأوحَی اللّهُ تعالی إلَیهِ: لا أشفِیکَ حتّی تَتَداوی ، فإنَّ الشِّفاءَ مِنّی . (1)

1288

درمان کردن

امام صادق علیه السلام :یکی از پیامبران بیمار شد ؛ پس گفت : خود را درمان نمی کنم تا همو که بیمارم کرده است شفایم دهد . خداوند تعالی به او وحی کرد که : تا خود را درمان نکنی شفایت ندهم ؛ زیرا شفا دادن از من است .

1289 - لِکُلِّ عِلَّةٍ دَواءٌ
1289 - هر دردی را دارویی است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تعالی لم یُنزِل داءً إلاّ أنزَلَ لَهُ دواءً عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُ ، و جَهِلَهُ مَن جَهِلَهُ ، إلاّ السّامُ و هو المَوتُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :ما أنزَلَ اللّهُ مِن داءٍ إلاّ أنزَلَ لَهُ شِفاءً . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :تَداوَوا فإنَّ اللّهَ تعالی لَم یُنزِلْ داءً إلاّ و قد أنزَلَ اللّهُ لَهُ شِفاءً ، إلاّ السّامَ و الهَرَمَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :یا أیُّ_ها الناسُ تَداوَوا ، فإنّ اللّهَ تعالی لم یَخلُقْ داءً إلاّ خَلَقَ لَهُ شِفاءً ، إلاّ السّامَ ، و السّامُ المَوتُ . (5)

1289

هر دردی را دارویی است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال هیچ دردی نداد مگر آن که دارویش را نیز داد . عده ای آن را می شناسند و عده ای نمی شناسند؛ جز مرگ [که دارویی ندارد] .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند هیچ دردی نداد مگر آن که برایش شفایی قرار داد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خود را مداوا کنید ؛ زیرا خداوند متعال هیچ دردی نداد مگر آنکه برایش شفایی نهاد ، بجز مرگ و پیری [که دوایی ندارد] .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم! خود را درمان کنید ؛ زیرا خداوند متعال هیچ دردی نیافرید مگر آنکه برایش شفا (دارویی) نیز آفرید بجز مرگ.

ص :166


1- بحار الأنوار:62/66/15.
2- . کنز العمّال : 28079 .
3- بحار الأنوار: 62/68/21.
4- . کنز العمّال : 28088 .
5- کنز العمّال : 28090 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لِکُلِّ عِلّةٍ دَواءٌ . (1)

امام علی علیه السلام :هر دردی دارویی دارد .

1290 - عَدَمُ التَّسَرُّعُ فی تَناوُلِ الدَّواءِ
1290 - شتاب نکردن در مصرف دارو

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تَجَنَّبِ الدَّواءَ ما احتَمَلَ بَدنُکَ الداءَ ، فإذا لم یَحتَمِلِ الداءَ فالدواءُ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَتَداوَی المُسلمُ حتّی یَغلِبَ مَرَضُهُ صِحَّتَهُ . (3)

عنه علیه السلام :اِمْشِ بدائکَ ما مَشی بکَ . (4)

عنه علیه السلام :لا تَضطَجِعْ ما استَطَعتَ القِیامَ مع العِلَّةِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن ظَهَرَت صِحَّتُهُ علی سُقْمِهِ فَیُعالِجُ بِشَیءٍ فَماتَ فأنا إلی اللّهِ مِنهُ بَرِیءٌ . (6)

عنه علیه السلام :ثلاثةٌ تُعقِبُ مَکروهاً ......... و شُربُ الدواءِ مِن غیرِ علّةٍ و إن سَلِمَ مِنهُ . (7)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لَیسَ مِن دواءٍ إلاّ و هو یُهَیِّجُ داءً ، و لیسَ شیءٌ فی البَدنِ أنفَعَ مِن إمساکِ الیدِ إلاّ عمّا یَحتاجُ إلَیهِ . (8)

1290

شتاب نکردن در مصرف دارو

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تا زمانی که بدنت بیماری را تحمل می کند ، از مصرف دارو پرهیز کن و هرگاه آن را تحمل نکرد ، آنگاه به دارو روی آر .

امام علی علیه السلام :مسلمان خود را مداوا نکند مگر آنگاه که بیماری او بر سلامتش چیره گردد .

امام علی علیه السلام :تا زمانی که بیماری با تو می سازد تو با آن بساز .

امام علی علیه السلام :تا زمانی که بیماری تو را از پا نینداخته است، خود را در بستر مینداز .

امام صادق علیه السلام :هر که سلامتش بر بیماری اش چیره باشد و با این حال خود را با چیزی درمان کند و [بر اثر آن ]بمیرد من نزد خدا از او بیزاری می جویم .

امام صادق علیه السلام :سه چیز است که پیامد ناخوشایند دارد . . . و [ از آن جمله است : ]خوردن دارو بدون بیماری هر چند شخص از آن دارو سالم بماند .

امام کاظم علیه السلام :هیچ دارویی نیست ، مگر آنکه خود بیماری تازه ای را دامن می زند . برای بدن چیزی سودمندتر از پرهیز و خوردن غذا در حدّ نیاز بدن نیست .

ص :167


1- . غرر الحکم : 7275 .
2- بحار الأنوار : 81/211/30 .
3- الخصال : 620/10 .
4- . نهج البلاغة : الحکمة 27 .
5- بحار الأنوار: 81/204/7.
6- . الخصال : 26/91 .
7- بحار الأنوار : 78/234/53 .
8- الکافی : 8/273/409 .

عنه علیه السلام :اِدفَعوا مُعالَجَةَ الأطِبّاءِ ما اندَفَعَ الداءُ عنکُم ، فإنّهُ بِمَنزِلَةِ البِناءِ ، قلیلُهُ یَجُرُّ إلی کَثیرِهِ . (1)

امام کاظم علیه السلام :تا زمانی که بیماری خود به خود از شما برطرف می شود ، به معالجه پزشکان روی نیاورید ؛ زیرا کار طبیب مانند بنّاست که اندک کار او به کار بسیار می انجامد .

1291 - الحِمیةُ رَأسُ الدَّواءِ
1291 - پرهیز ، بهترین داروست

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تُکرِهوا مَرضاکم علی الطَّعامِ فإنّ اللّهَ یُطعِمُهُم و یَسقِیهِم . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :التَّجوُّعُ أنفَعُ الدواءِ . (3)

عنه علیه السلام :لا یَجتَمِعُ الجُوعُ و المَرضُ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا یَضُ_رُّ المَریضَ ما حَمَیتَ عنهُ الطَّعامَ . (5)

عنه علیه السلام :لا تَنفَعُ الحِمیَةُ لمریضٍ بعدَ سبعَةِ أیّامٍ . (6)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :الحِمیةُ رأسُ الدواءِ ، و المَعِدةُ بیتُ الداءِ ، عَوِّدْ بَدَناً ما تَعَوّدَ . (7)

1291

پرهیز ، بهترین داروست

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بیماران خود را به خوردن غذا مجبور نکنید ؛ زیرا خداوند به آنان آب و غذا می خوراند .

امام علی علیه السلام :گرسنگی کشیدن سودمندترین داروست .

امام علی علیه السلام :گرسنگی و بیماری با هم جمع نمی شوند.

امام صادق علیه السلام :پرهیز از غذا ، به بیمار زیانی نمی رساند .

امام صادق علیه السلام :[ آغاز ] پرهیز پس از هفت روز برای بیمار سودی ندارد .

امام کاظم علیه السلام :پرهیز بهترین داروست و معده خانه امراض است ، بدن را مادامی که عادت می کند عادت بده .

ص :168


1- بحار الأنوار : 81/207/17 .
2- بحار الأنوار : 62/142/13 .
3- غرر الحکم : 903 .
4- غرر الحکم : 10569 .
5- بحار الأنوار : 62/140/2 .
6- الکافی : 8/291/442 .
7- مکارم الأخلاق : 2/180/2468 .

عنه علیه السلام :لَیسَ شیءٌ فی البَدَنِ أنفَعَ مِن إمساکِ الیدِ إلاّ عمّا یَحتاجُ إلَیهِ . (1)

عنه علیه السلام :لَیسَ الحِمیةُ أن تَدَعَ الشیءَ أصلاً لا تَأکُلَهُ، و لکنَّ الحِمیَةَ أن تَأکُلَ مِنَ الشیءِ و تُخَفِّفَ . (2)

(3)

امام کاظم علیه السلام :برای بدن چیزی سودمندتر از دست نگه داشتن از خوردن ، مگر به اندازه نیاز ، نیست .

امام کاظم علیه السلام :پرهیز این نیست که چیزی را اصلاً نخوری، بلکه پرهیز آن است که از هر چیزی سبُک بخوری .

1292 - الدَّواءُ الأکبَرُ
1292 - بزرگترین دارو

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الطِّینُ کلُّهُ حرامٌ کَلَحمِ الخِنزیرِ ، و مَن أکَلَهُ ثُمّ ماتَ مِنهُ لَم اُصَلِّ علَیهِ ، إلاّ طینَ قبرِ الحسینِ علیه السلام فإنّ فیهِ شِفاءً مِن کلِّ داءٍ ، و مَن أکَلَهُ لِشَهوةٍ لَم یَکُن فیهِ شِفاءٌ . (4)

عنه علیه السلام :فی طِینِ قبرِ الحسینِ علیه السلام الشِّفاءُ مِن کلِّ داءٍ و هُوَ الدواءُ الأکبَرُ . (5)

عنه علیه السلام :حَنِّکوا أولادَکُم بتُربَةِ الحسینِ علیه السلام فإنّها أمانٌ . (6)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لا تَأخُذُوا مِن تُربَتِی شیئاً لِتَتَبَرَّکوا بهِ، فإنّ کلَّ تُربَةٍ لَنا مُحرَّمَةٌ إلاّ تُربةَ جَدِّیَ الحسینِ بنِ علیٍّ علیهما السلام ، فإنّ اللّهَ تعالی جَعَلَها شفاءً لِشیعتنا و أولیائنا . (7) (8)

1292

بزرگترین دارو

امام صادق علیه السلام :خوردن خاک ، همانند گوشت خوک ، بکلّی حرام است و هرکه بر اثر خوردن خاک بمیرد، من بر او نماز نمی خوانم . بجز تربت قبر حسین علیه السلام که در آن شفای هر دردی است ، اما اگر کسی آن را بلهوسانه بخورد، شفا ندهد .

امام صادق علیه السلام :در تربت قبر حسین علیه السلام شفای هر دردی است و آن بزرگترین داروست .

امام صادق علیه السلام :کام نوزادان خود را با تربت حسین علیه السلام بردارید که آن مایه ایمنی است .

امام کاظم علیه السلام :از تربت من برای تبرک چیزی بر ندارید ؛ زیرا خوردن تربت همه ما حرام است مگر تربت جدّم حسین بن علی علیه السلام ؛ زیرا خداوند تعالی در این تربت برای شیعیان و دوستان ما شفا قرار داده است .

ص :169


1- الکافی : 8/273/409 .
2- الکافی : 8/291/443 .
3- (انظر) بحار الأنوار : 62 / 140 باب 55 . الذنب : باب 1364 .
4- بحار الأنوار : 101/129/43 .
5- بحار الأنوار : 101/123/18 .
6- بحار الأنوار : 101/136/79 .
7- عیون أخبار الرِّضا : 1/104/6 .
8- (انظر) بحار الأنوار : 101 / 118 باب 16 .

1293 - التَّداوی بِالحَرامِ
1293 - درمان با چیزهای حرام

الکتاب :

«إنَّما حَرَّمَ عَلَیْکُمُ المَیْتَةَ و الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنزِیرِ وَ مَا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إثْمَ عَلَیهِ إنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» . (1)

وَ مَا لَکُم ألاَّ تَأکُلُوا مِمّا ذُکِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَیهِ وَ قَد فَصَّلَ لَکُم ما حَرَّمَ عَلَیْکُم إلاّ ما اضْطُرِرْتُمْ إلَیْهِ وَ إنَّ کَثِیراً لَیُضِلُّونَ بِأَهوائِهِم بِغَیْرِ عِلْمٍ إنَّ رَبَّکَ هُوَ أعْلَمُ بِالْمُعْتَدِینَ» . (2)

(3)

الحدیث :

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :خَلَقَ الخَلقَ و عَلِمَ ما تَقومُ بهِ أبدانُهُم و ما یُصلِحُها ، فَأحَلَّهُ لَهُم و أباحَهُ ، و عَلِمَ ما یَضُرُّهم فَنَهاهُم عَنهُ ، ثمّ أحَلَّهُ للمُضطَرِّ فی الوقتِ الذی لا یَقومُ بَدَنُهُ إلاّ بهِ ، فَأحَلَّهُ بقَدْرِ البُلغَةِ لا غیرَ ذلکَ . (4) (5)

1293

درمان با چیزهای حرام

قرآن :

«جز این نیست که مردار و خون و گوشت خوک و هر آنچه را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن بخوانند ، بر شما حرام کرد . اما کسی که ناچار شود هرگاه که از حد نگذراند و متجاوز نباشد بر او ، گناهی نیست ؛ زیرا خدا آمرزنده و بخشاینده است» .

«چرا از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمی خورید و خدا چیزهایی را که بر شما حرام شده است به تفصیل بیان کرده است مگر آن گاه که ناچار گردید . بسیاری بی هیچ دانشی دیگران را گمراه پندارهای خود کنند . هر آینه پروردگار تو به متجاوزان از حد ، داناتر است» .

حدیث :

امام باقر علیه السلام :خداوند مردمان را آفرید و دانست که چه چیز مایه قوام و صحّت بدن آنهاست . پس [استفاده از] آنها را برایشان حلال و مباح کرد و دانست که چه چیز به آنان زیان می رساند ، از آنها بازشان داشت . در عین حال ، برای کسی که ناچار [از خوردن این منهیات ]باشد و بدنش جز با استفاده از آن ، قوام و صحّت نیابد ، حلال کرد اما به اندازه نیاز نه بیشتر .

ص :170


1- البقرة : 173 .
2- الأنعام : 119 .
3- (انظر) المائدة: 3 ، الأنعام: 145 ، النحل: 115 .
4- بحار الأنوار: 62/82/1.
5- (انظر) بحار الأنوار : 62 / 79 باب 52 . کنز العمّال:10/52 «فی المحذورات من التداوی».

1294 - التَّداوی مِن أدواءِ الدُّنیا
1294 - درمان کردن خود از بیماریهای دنیوی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یَنبغی أن یَتَداوی المَرءُ مِن أدواءِ الدنیا کما یَتَداوَی ذو العِلَّةِ ، و یَحتَمیَ مِن شَهَواتِها و لذّاتِها کما یَحتَمِی المریضُ . (1)

(2)

1294

درمان کردن خود از بیماریهای دنیوی

امام علی علیه السلام :سزاوار است که آدمی دردهای دنیوی خود را مداوا کند ، همچنان که بیماران دردهای خود را درمان می کنند و از خواهشها و خوشیهای دنیا پرهیز کند ، همچنان که بیمار [از خوردن غذا] پرهیز می کند .

1295 - النَّوادِرُ
1295 - گوناگون

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إذا کانَ الداءُ مِنَ السماءِ فقد بَطَلَ هناکَ الدواءُ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ربّما کانَ الدَّواءُ داءً و الدّاءُ دواءً . (4)

عنه علیه السلام :ربّما کانَ الدواءُ داءً ، ربّما کان الداءُ شفاءً . (5)

1295

گوناگون

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه درد و بیماری از آسمان (مقدّر) باشد ، در آن صورت دارو بی فایده است .

امام علی علیه السلام :چه بسا که دارویی خود درد و بیماری باشد و دردی که دارو و درمان باشد .

امام علی علیه السلام :بسا دارویی که درد و بیماری باشد ، بسا دردی که درمان و شفا باشد .

ص :171


1- . غرر الحکم : 10945 .
2- (انظر) الذنب : باب 1389 . التقوی : باب 4101 . القلب : باب 3352 .
3- بحار الأنوار: 77/165/2.
4- . نهج البلاغة : الکتاب 31 .
5- غرر الحکم : 5369 _ 5370 .

عنه علیه السلام :الاستِغفارُ دواءُ الذُّنوبِ . (1)

عنه علیه السلام :ألبانُ البَقَرِ دواءٌ . (2)

عنه علیه السلام :نِعمَ الدواءُ الأجَلُ . (3)

عنه علیه السلام :مَن لم یَحتَمِلْ مَرارَةَ الدواءِ دامَ ألَمُهُ . (4)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :لا تَصِفَنَّ لِمَلِکٍ دواءً ، فإن نَفَعَهُ لَم یَحمَدْکَ ، و إن ضَرَّهُ اتَّهَمَکَ . (5)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَن لم یَعرِفْ داءَهُ أفسَدَهُ دَواؤهُ . (6)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لو یَعلَمُ الناسُ ما فی التُّفّاحِ ما داوَوا مَرضاهُم إلاّ بِهِ . (7)

امام علی علیه السلام :استغفار داروی گناهان است .

امام علی علیه السلام :شیر گاو داروست .

امام علی علیه السلام :اجل داروی خوبی است .

امام علی علیه السلام :هر که تلخی دوا را تحمل نکند ، درد و بیماری اش ادامه یابد .

امام حسین علیه السلام :برای پادشاه دارو نسخه مکن ؛ زیرا اگر سودمند افتد از تو سپاسگزاری نکند و اگر زیان رساند تو را متّهم سازد .

امام زین العابدین علیه السلام :هر که درد خود را نشناسد دوایش [که از پیش خود می خورد] او را تباه کند .

امام صادق علیه السلام :اگر مردم خواص سیب را بدانند ، بیماران خود را جز با آن درمان نکنند .

ص :172


1- غرر الحکم : 913 .
2- الکافی : 6/337/1 .
3- غرر الحکم : 9905 .
4- غرر الحکم : 9209 .
5- بحار الأنوار : 75/382/47 .
6- بحار الأنوار : 78/160/21 .
7- بحار الأنوار : 62/93/4 .

169 - الدِّین

اشاره

(1)

(2)

ص :173


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 68 / 211 باب 23 «السلامة و الغِنی فی الدِین» . بحار الأنوار : 72 / 226 باب 112 «الاستخفاف بالدِّین» . بحار الأنوار : 75 / 301 باب 76 «من باع دینه بدنیا غیره» .
2- انظر : التجارة : باب 455 ، العلم : باب 2814 ، 2815 ، الحیاة : باب 979 . الإخلاص : باب 1047 ، الدولة : باب 1287 . الصلاة : باب 2267 ، الشریعة : باب 1964 _ 1965 . الزهد : باب 1612 ، السفر : باب 1815 ، العقل : باب 2749 . الغنی : باب 3067 ، الغِیبة : باب 3086 ، الفقه : باب 3190 .

169 - دین

1296 - أهَمِّیَّةُ الدِّینِ
1296 - اهمّیت دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّی إذا استَحکَمتُ فی الرَّجُلِ خَصلةً مِن خِصالِ الخیرِ احتَمَلتُهُ لها و اغتَفَرتُ لَهُ فَقْدَ ما سِواها ، و لا أغتَفِرُ له فَقْد عقلٍ و لا عَدَمَ دِینٍ ، لأنَّ مُفارَقَةَ الدِّینِ مُفارَقَةُ الأمنِ ، و لا تَهنَأُ حیاةٌ مَع مَخافَةٍ ، و عدمُ العقلِ عدمُ الحیاةِ ، و لا تُعاشَرُ الأمواتُ . (1)

عنه علیه السلام :لا حیاةَ إلاّ بالدِّینِ ، و لا مَوتَ إلاّ بجُحُودِ الیقینِ . (2)

عنه علیه السلام :إعلَموا أنّ مِلاکَ أمرِکُمُ الدِّینُ ، و عِصمَتَکُمُ التَّقوی . (3)

عنه علیه السلام :مَن دَقَّ فی الدِّینِ نَظَرُهُ جَلَّ یومَ القِیامَةِ خَطَرُهُ . (4)

عنه علیه السلام :التَّیَقُّظُ فی الدِّینُ نِعمَةٌ علی مَن رُزِقَهُ . (5)

1296

اهمّیت دین

امام علی علیه السلام :هرگاه در کسی خصلتی از خصلتهای خوب را استوار دیدم، او را به سبب داشتن آن تحمّل می کنم و بی بهرگیِ او از دیگر خصلتهای نیک را نادیده می گیرم ، امّا نابخردی و بی دینی او را نمی توانم نادیده بگیرم ؛ زیرا جدا شدن از دین، جدا شدن از امنیّت است و زندگی توأم با ترس، گوارا نیست . نابخردی نیز مُردن است و کسی با مردگان معاشرت نمی کند .

امام علی علیه السلام :زندگی، جز با دین (دینداری) نیست و مرگ جز با انکار یقین .

امام علی علیه السلام :بدانید که پایه و اساس کار شما دین است و نگهبان شما [از گناهان ]تقوا .

امام علی علیه السلام :هر که در دین (دینداری) ریز بین و دقیق باشد، در روز قیامت مقام بلندی یابد .

امام علی علیه السلام :هوشیاری در دین ، نعمتی است که روزی آدمی می شود .

ص :174


1- غرر الحکم : 3785 .
2- بحار الأنوار : 77/418/40 .
3- شرح نهج البلاغة : 20/153 .
4- غرر الحکم : 8807 .
5- غرر الحکم : 2058 .

عنه علیه السلام :الدِّینُ عِزٌّ ، و العِلمُ کَنزٌ ، و الصَّمتُ نورٌ . (1)

عنه علیه السلام :الدِّینُ أشرَفُ النَّسَبَینِ . (2)

عنه علیه السلام :الدِّینُ نورٌ . (3)

عنه علیه السلام :إذا استَخلَصَ اللّهُ عَبداً ألهَمَهُ الدِّیانَةَ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ثلاثُ خِلالٍ یقولُ کلُّ إنسانٍ إنّهُ عَلی صَوابٍ مِنها : دِینُهُ الذی یَعتقِدُهُ ، و هَواهُ الذی یَستَعلِی علَیهِ ، و تَدبیرُهُ فی اُمورِهِ . (5)

عنه علیه السلام :کانَ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام کثیراً مّا یقولُ فی خُطبتِهِ : یا أیّها الناسُ ، دِینَکُم دِینَکم !! فإنّ السیّئةَ فیهِ خیرٌ مِن الحَسَنةِ فی غَیرِهِ ، و السیّئةَ فیهِ تُغفَرُ ، و الحَسَنةَ فی غیرِهِ لا تُقبَلُ . (6)

امام علی علیه السلام :دین، عزّت است و دانش، گنج، و سکوت ، روشنایی .

امام علی علیه السلام :دین، شریفترین نسب هاست .

امام علی علیه السلام :دین، روشنایی است .

امام علی علیه السلام :هر گاه خداوند بنده ای را برگزیند ، دینداری را در دل او اندازد .

امام صادق علیه السلام :سه چیز است که هر انسانی خود را در آنها بر حق می داند : دینی که بدان عقیده دارد ، هوی و گرایشی که بر او چیره است، و تدبیر او در کارهایش .

امام صادق علیه السلام :امیر المؤمنین علیه السلام در سخنرانی های خود این جمله را بسیار می فرمود : ای مردم! دیندار باشید ، دیندار! اگر گناه کنید و دیندار باشید بهتر است از این که نیکی کنید و بی دین باشید ؛ زیرا گناه، در آن آمرزیده می شود و نیکی در بی دینی پذیرفته نمی شود .

1297 - أوَّلُ الدّینِ وآخِرُهُ
1297 - آغاز و فرجامِ دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أوّلُ الدِّی_نِ مَعرِفَتُ_هُ ، و کمالُ مَعرفتِ_هِ التَّصدی_قُ بِهِ ، و کم_الُ التَّصدی_قِ بهِ تَوحیدُهُ. (7)

1297

آغاز و فرجامِ دین

امام علی علیه السلام :آغازِ دین، شناخت خداست و کمال شناخت او، تصدیق اوست و کمال تصدیق و اقرار به او، یگانه دانستن اوست .

ص :175


1- بحار الأنوار:78/79/56.
2- غرر الحکم : 1622 .
3- غرر الحکم : 213 .
4- غرر الحکم : 4072 .
5- تحف العقول : 321 .
6- الکافی : 2/464/6 .
7- نهج البلاغة : الخطبة 1 .

عنه علیه السلام :اِعلَم أنَّ أوَّلَ الدِّینِ التَّسلیمُ، و آخِرَهُ الإخلاصُ . (1)

عنه علیه السلام :غایةُ الدِّینِ الأمرُ بالمَعروفِ ، و النهیُ عنِ المنکَرِ ، و إقامَةُ الحُدودِ . (2)

عنه علیه السلام :غایةُ الدِّینِ الإیمانُ . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :بدان که آغازِ دین، تسلیم [در برابر خدا] است و فرجامش، اخلاص .

امام علی علیه السلام :نهایت دین ، امر به معروف و نهی از منکر و برپا داشتن حدود است .

امام علی علیه السلام :غایت دین ، ایمان است .

1298 - أصلُ الدِّینِ
1298 - ریشه دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أصلُ الدِّینِ الوَرَعُ ، و رَأسُهُ الطاعةُ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :قالَ حَبِیبی جَبرَئِیلُ : إنَّ مَثَلَ هذا الدِّینِ کَمَثَلِ شَجَرَةٍ ثابِتَةٍ ، الإیمانُ أصلُها ، و الصلاةُ عُروقُها ، و الزکاةُ ماؤها ، و الصومُ سَعَفُها ، و حُسنُ الخُلُقِ وَرَقُها ، و الکَفُّ عَنِ المحارِمِ ثَمَرُها ، فلا تَکمُلُ شَجَرةٌ إلاّ بالثَّمَرِ ، کَذلِکَ الإیمانُ لا یَکمُلُ إلاّ بالکَفِّ عنِ المَحارِمِ . (6)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الدِّینُ شَجَرةٌ أصلُها التَّسلیمُ و الرِّضا . (7)

1298

ریشه دین

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ریشه دین، پارسایی است و رأس آن، طاعت .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دوستم جبرئیل گفت : مَثَل این دین، مَثَل درخت استواری است که ریشه اش ایمان است و آوندهایش نماز، و آبش زکات، و شاخه هایش روزه، و برگهایش خوش خویی، و میوه اش خویشتنداری از کارهای حرام . هیچ درختی جز با داشتن میوه به کمال نرسد . ایمان نیز چنین است ، جز با خویشتنداری از محرّمات کامل نمی گردد .

امام علی علیه السلام :دین، درختی است که ریشه اش تسلیم و رضاست .

ص :176


1- غرر الحکم : 2338.
2- غرر الحکم : 6373.
3- غرر الحکم : 6345.
4- (انظر) الیقین : باب 4184 .
5- مکارم الأخلاق : 2/376/2661 .
6- بحار الأنوار : 71/388/40 .
7- غرر الحکم : 1255.

عنه علیه السلام :أصلُ الدِّینِ أداءُ الأمانةِ و الوَفاءُ بالعُهودِ . (1)

عنه علیه السلام :إنّ الدِینَ لَشجَرةٌ أصلُها الیقینُ باللّهِ ، و ثَمرُها المُ_والاةُ ف_ی اللّهِ ، و المُع_اداةُ ف_ی اللّهِ سبحانَهُ . (2)

عنه علیه السلام :أصلُ الاُمورِ فی الدِّینِ أن یُعتَمَدَ علی الصَّلَواتِ ، و یُجتَنَبَ الکبائرُ ، و الزَم ذلکَ لُزومَ ما لا غِنَی عنهُ طَرفَةَ عَینٍ ، و إنَّ حُرمَتَهُ هُلکٌ ، فإن جاوَزتَهُ إلی الفقهِ و العبادَةِ فهُو الحَظُّ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :نَهَی اللّهُ أهلَ النَّصْرِ بالحقِّ أن یَتَّخِذُوا مِن أعداءِ اللّهِ وَلیّاً و لا نَصیراً ......... لا یَحِلُّ لکم أن تُظهِرُوهُم عَلی اُصولِ دِینِ اللّهِ ، فإنّهم إن سَمِعوا مِنکُم فیهِ شیئاً عادُوکُم علَیهِ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام :ریشه دین، امانتداری و پایبندی به پیمانهاست .

امام علی علیه السلام :دین، درختی است که ریشه آن یقین به خداست و میوه اش، دوستی کردن و دشمنی ورزیدن برای خدا .

امام علی علیه السلام :اصل کارها در دین ، تکیه کردن به نمازها و دوری نمودن از گناهان کبیره است ، از این امور لحظه ای بی نیاز نیستی . پس ، از آن ها غفلت مکن، که محرومیت از اینها مایه هلاکت است. و اگر پیشتر رفتی و به فقه (دین فهمی) و عبادت پرداختی ، این همان کمالِ بهره مندی [تو ]است .

امام صادق علیه السلام :خداوند یاوران حق را از این نهی کرده است که دشمنان خدا را دوست و یاور خود برگیرند . . . بر شما روا نیست که دشمنان خدا را از اصول دین خدا آگاه کنید ؛ زیرا اگر در این باره از شما چیزی بشنوند، بر سر آن با شما به دشمنی برخیزند .

1299 - رَأسُ الدِّینِ
1299 - رأس دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :رَأسُ الدِّینِ صِدقُ الیقینِ . (6)

1299

رأس دین

امام علی علیه السلام :رأسِ دین، یقین راستین است .

ص :177


1- غرر الحکم : 1762.
2- غرر الحکم : 3541 .
3- بحار الأنوار : 78/7/59 .
4- الکافی : 8/12/1 .
5- (انظر) الإیمان : باب 266 . الزهد : باب 1612 .
6- غرر الحکم : 5228 .

عنه علیه السلام :رأسُ الدِّینِ صُحبَةُ المُتّقینَ . (1)

عنه علیه السلام :الصِّدقُ رأسُ الدِّینِ . (2)

عنه علیه السلام :رأسُ الدِّینِ صِحّةُ الیقینِ . (3)

عنه علیه السلام :رأسُ الدِّینِ اکتِسابُ الحَسَناتِ . (4)

عنه علیه السلام :رأسُ الدِّینِ مُخالَفَةُ الهوی . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :رأسِ دین، همنشینی با پرهیزگاران است .

امام علی علیه السلام :صدق و راستی ، رأسِ دین است .

امام علی علیه السلام :رأسِ دین ، درست بودن یقین است .

امام علی علیه السلام :رأس دین ، انجام کارهای نیک است .

امام علی علیه السلام :رأس دین ، مخالفت کردن با هوس است .

1300 - نِظامُ الدِّینِ
1300 - نظام دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :نِظامُ الدِّینِ مُخالَفَةُ الهوی و التنزُّهُ عنِ الدنیا . (7)

عنه علیه السلام :نظامُ الدِّین خَصلَتانِ : إنصافُکَ مِن نفسِکَ ، و مواساةُ إخوانِک . (8)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :حُبُّنا أهلَ البیتِ نِظامُ الدِّینِ . (9)

(10)

1300

نظام دین

امام علی علیه السلام :نظامِ دین، مخالفت با هوای نفس و دوری کردن از دنیاست .

امام علی علیه السلام :نظام دین دو چیز است : منصف بودن ، و کمک مالی کردن به برادران .

امام باقر علیه السلام :محبّت ما اهل بیت ، نظام دین است .

1301 - جِماعُ الدِّینِ
1301 - مجمع دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :علَیکَ بالتَّقوی و الصِّدقِ ، فَهُما جِماعُ الدِّینِ . (11)

1301

مجمع دین

امام علی علیه السلام :بر تقوا و راستی مواظبت کن ، که دین در این دو جمع است .

ص :178


1- کنز العمّال : 44399 .
2- غرر الحکم : 517 .
3- بحار الأنوار:77/213/1.
4- غرر الحکم : 5245 .
5- غرر الحکم : 5257 .
6- (انظر) الیقین : باب 4179 ، 4180 . الورع : باب 3996 .
7- غرر الحکم : 9981 .
8- غرر الحکم : 9983 .
9- الأمالی للطوسی : 296/582 .
10- (انظر) الإمامة العامة : باب 141 .
11- غرر الحکم : 2827 .

عنه علیه السلام :جِماعُ الدِّینِ فی إخلاصِ العَمَلِ و تَقصیرِ الأمَلِ و بَذْلِ الإحسانِ و الکَفِّ عن القَبیحِ . (1)

عنه علیه السلام :ثلاثٌ هُنَّ جِماعُ الدِّینِ : العِفّةُ ، و الوَرَعُ ، و الحَیاءُ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :خالص کردن عمل ، کوتاه گردانیدن آرزو ، نیکی کردن و خویشتنداری از کار زشت ، مجمع و عصاره دین هستند .

امام علی علیه السلام :دین در سه چیز ، جمع است : خویشتنداری، و پارسایی و شرم .

1302 - مِلاکُ الدِّینِ
1302 - ملاک دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :شیئانِ هُما مِلاکُ الدِّینِ : الصِّدقُ ، و الیَقینُ . (4)

عنه علیه السلام :مِلاکُ الإسلامِ صِدقُ اللِّسانِ . (5)

(6)

1302

ملاک دین

امام علی علیه السلام :دو چیز پایه و ملاک دین است : راستی و یقین .

امام علی علیه السلام :پایه و ملاک اسلام ، راستگویی است .

1303 - عِمادُ الدِّینِ
1303 - ستون دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لِکُلِّ شَیْءٍ عِمادٌ ، و عِمادُ الدِّینِ الفِقهُ . (7)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ مِن کتابِهِ علیه السلام للأشتَرِ _: و إنّما عِمادُ الدِّینِ و جِماعُ المسلمینَ و العُدَّةُ للأعداءِ العامَّةُ مِنَ الاُمَّةِ ، فلیَکُن صَغْوُکَ لَهُم ، و مَیلُکَ مَعَهُم . (8)

1303

ستون دین

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چیزی ستونی دارد و ستون دین ، فهم دین است .

امام علی علیه السلام_ در عهدنامه خود به مالک اشتر _نوشت : ستون دین و جماعت مسلمانان و ساز و برگ در برابر دشمنان ، توده مردم اند ؛ پس ، باید توجّه و عنایت تو به آنان باشد .

ص :179


1- غرر الحکم : 4770 .
2- غرر الحکم: 4679 .
3- (انظر) الإسلام : باب 1857 .
4- غرر الحکم: 5770 .
5- غرر الحکم: 9727 .
6- (انظر) نهج البلاغة : الخطبة 7 . النیّة : باب 3920 .
7- بحار الأنوار : 1/216/30 .
8- نهج البلاغة : الکتاب 53 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :الرُّوحُ عِمادُ الدِّینِ ، و العِلمُ عِمادُ الرُّوحِ ، و البَیانُ عِمادُ العِلمِ . (1)

(2)

امام باقر علیه السلام :روح ، ستون دین است و دانش ، ستون روح و بیان ستون دانش .

1304 - نِصفُ الدِّینِ
1304 - نصف دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :التوحیدُ نِصفُ الدِّینِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :حُسنُ الخُلُقِ نِصفُ الدِّینِ . (4)

(5)

1304

نصف دین

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توحید، نصف دین است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوش خویی، نصف دین است .

1305 - أفضَلُ الدِّینِ
1305 - بهترین دینداری

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أفضَلُ دِینِکُم الوَرَعُ . (6)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أفضَلُ الدِّینِ قَصرُ الأمَلِ . (7)

عنه علیه السلام :إنَّ أفضَلَ الدِّینِ الحُبُّ فی اللّهِ و البُغضُ فی اللّهِ . (8)

1305

بهترین دینداری

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برترین دینداری شما، پارسایی است .

امام علی علیه السلام :بهترین دینداری، کوتاه کردن آرزوست .

امام علی علیه السلام :همانا برترین دینداری، دوستی و دشمنی در راه خداست .

ص :180


1- الاختصاص : 245 .
2- (انظر) الصلاة : باب 2237 . الیقین : باب 4180 .
3- التوحید : 68/24 .
4- الخصال : 30/106 .
5- (انظر) الزواج : باب 1634 .
6- الخصال : 4/9 .
7- غرر الحکم : 3315 .
8- غرر الحکم : 3540 .

عنه علیه السلام :سَنامُ الدِّینِ الصبرُ و الیقینُ و مُجاهَدَةُ الهَوی . (1)

عنه علیه السلام :أدیَنُ الناسِ مَن لم تُفسِدِ الشَهوَةُ دِینَهُ . (2)

امام علی علیه السلام :اوجِ دینداری، صبر و یقین و مبارزه با خواهشهای نفس است .

امام علی علیه السلام :دین دارترین مردم کسی است که شهوت، دینش را تباه نکند .

1306 - قَواعِدُ الدِّینِ
1306 - پایه های دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :سِتٌّ مِن قواعِدِ الدِّینِ : إخلاصُ الیقینِ ، و نُصحُ المسلمینَ ، و إقامَةُ الصلاةِ ، و إیتاءُ الزکاةِ ، و حجُّ البیتِ ، و الزهدُ فی الدنیا . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا قالَ رجلٌ لَهُ : إنَّ أساسَ الدِّینِ التوحیدُ و العدلُ ، و عِلْمُهُ کثیرٌ و لا بدَّ لعاقلٍ مِنهُ ، فاذکُرْ ما یَسهُلُ الوقوفُ علَیهِ و یَتَهیَّأُ حِفظُهُ _: أمّا التوحیدُ فأن لا تُجَوِّزَ علی رَبِّکَ ما جازَ عَلیکَ ، و أمّا العدلُ فأن لا تَنسُبَ إلی خالِقِکَ ما لامَکَ علَیهِ . (4)

عنه علیه السلام :أحسِنُوا النَّظَرَ فیما لا یَسَعُکُم جَهلُهُ و انصَحُوا لأنفسِکُم،و جاهِدُوها فی طلَبِ معرِفَةِ ما لا عُذرَ لکُم فی جَهلِهِ ، فإنَّ لِدِینِ اللّهِ أرکاناً لا یَنفَعُ مَن جَهِلَها شدّةُ اجتِهادِهِ فی طَلَبِ ظاهِرِ عبادَتِهِ ، و لا یَضُرُّ مَن عَرَفَها فَدانَ بها حُسنُ اقتِصادِهِ . (5) (6)

1306

پایه های دین

امام علی علیه السلام :شش چیز از پایه های دین است : یقینِ ناب ، خیر خواهی برای مسلمانان ، بر پاداشتن نماز ، پرداختن زکات ، حجّ خانه خدا، و بی رغبتی به دنیا .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ مردی که به ایشان عرض کرد : اساس دین، توحید و عدل است و دامنه دانش آن گسترده است و خردمندی باید که آن را درک کند ، پس ، آن (توحید و عدل) را به گونه ای برایم بیان دارید که فهم آن آسان و حفظش راحت باشد _فرمود : توحید، آن است که آنچه را درباره خودت جایز و رواست، نسبت به پروردگارت روا ندانی و عدل، آن است که آنچه را آفریدگارت تو را بدان سبب نکوهیده است، به او نسبت ندهی .

امام صادق علیه السلام :درباره آنچه سزاوار نیست از آن ناآگاه باشید، نیکو بیندیشید و خیرخواه خود باشید . و در راه شناخت آنچه در ندانستنش هیچ عذری از شما پذیرفته نیست، بکوشید ؛ همانا دین خدا را ارکانی است، که هر کس آنها را نشناسد، سخت کوشی او در عبادتِ ظاهری اش، سودی به حالش نداشته باشد و هر کس آنها را بشناسد و بدانها اعتقاد داشته باشد، میانه روی درستش [در عبادت] به او زیانی نرساند .

ص :181


1- غرر الحکم : 5633 .
2- غرر الحکم : 3207 .
3- غرر الحکم : 5638 .
4- بحار الأنوار : 4/264/13 .
5- الإرشاد : 2/205 .
6- (انظر) الإسلام : باب 1856 ، 1858 .

1307 - ثَمَرَةُ الدِّینِ
1307 - ثمره دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثَمرَةُ الدِّینِ الأمانَةُ . (1)

عنه علیه السلام :اِجعَلِ الدِّینَ کَهفَکَ و العَدلَ سَیفَکَ ، تَنجُ مِن کلِّ سوءٍ و تَظفَرْ عَلی کُلِّ عَدُوٍّ . (2)

عنه علیه السلام :الدِّینُ یَعصِمُ . (3)

عنه علیه السلام :الدِّینُ أقوَی عِمادٍ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ صاحِبَ الدِّینِ فَکَّرَ فَعَلَتهُ السَّکِینَةُ ، و استَکانَ فَتَواضَعَ ، و قَنِعَ فَاستَغنی و رَضِیَ بما اُعطِیَ ، و انفَرَدَ فَکُفِیَ الإخوانَ ، و رَفَضَ الشَّهَواتِ فَصارَ حُرّاً ، و خَلَعَ الدنیا فَتَحامَی الشُّرورَ ، و اطَّرَحَ الحَسَدَ فظَهَرَتِ المَحَبَّةُ ، و لَم یُخِفِ الناسَ فلم یَخَفْهُم ، و لَم یُذنِبْ إلَیهِم فَسَلِمَ مِنهُم ، وسَخَتْ نفسُهُ عن کُلِّ شیءٍ ففازَ و استَکمَلَ الفَضلَ ، و أبصَرَ العافِیَةَ فَأمِنَ النَّدامَةَ . (5)

1307

ثمره دین

امام علی علیه السلام :میوه دین ، امانتداری است .

امام علی علیه السلام :دین را پناهگاه خود گردان و عدالت را شمشیر خود، تا از هر بدی و گزندی رهایی یابی و بر دشمنت پیروز شوی .

امام علی علیه السلام :دین ، مصونیت می بخشد .

امام علی علیه السلام :دین ، محکم ترین تکیه گاه است .

امام صادق علیه السلام :آدمِ دیندار می اندیشد، و در نتیجه، آرامش او را فرا می گیرد و خود را کوچک و خوار می شمارد پس به فروتنی می گراید ، قناعت می ورزد و به سبب آن [از مردم] بی نیاز می شود و به آنچه او را داده شده خشنود است ، گوشه تنهایی بر می گزیند و از دوستان بی نیاز می گردد ، قید شهوتها و خواهشهای نفس را می زند و بدین سان آزاد می شود ، دنیا را کنار می گذارد و در نتیجه خود را از بدیها و گزندهای آن حفظ می کند ، حسادت را به دور می افکند پس دوستی و محبّت آشکار می شود ، مردم را نمی ترساند از این رو از آنان هم نمی ترسد ، به آنان تعدّی نمی کند، بنا بر این از گزند ایشان در امان است ، به هیچ چیز دل نمی بندد و در نتیجه به رستگاری و کمال فضیلت دست می یابد ، عافیت را به دیده بصیرت می بیند و از این رو، کارش به پشیمانی نمی کشد .

ص :182


1- غرر الحکم : 4594 .
2- غرر الحکم : 2433 .
3- غرر الحکم : 1 .
4- غرر الحکم : 489 .
5- الأمالی للمفید : 52/14 .

1308 - آفاتُ الدِّینِ
1308 - آفات دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :آفَةُ الدِّینِ ثلاثةٌ : فقیهٌ فاجِرٌ ، و إمامٌ جائرٌ ، و مُجتَهِدٌ جاهِلٌ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :آفَةُ الدِّینِ سُوءُ الظنِّ . (2)

عنه علیه السلام :فَسادُ الدِّینِ الطَّمَعُ . (3)

عنه علیه السلام :بِئسَ قَرینُ الدِّینِ الطَّمَعُ . (4)

عنه علیه السلام :فسادُ الدِّینِ الدنیا . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :آفَةُ الدِّینِ : الحَسَدُ و العُجبُ و الفَخرُ . (6)

1308

آفات دین

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه کس آفت دینند : فقیه بدکار ، پیشوای ستمگر ، عابد نادان .

امام علی علیه السلام :آفتِ دین، بدگمانی است .

امام علی علیه السلام :تباهیِ دین، طمع است .

امام علی علیه السلام :طمع، همنشین بدی برای دین است .

امام علی علیه السلام :تباهیِ دین ، دنیا[طلبی ]است .

امام صادق علیه السلام :آفت دین ، حسادت است و خودپسندی و فخر فروشی .

1309 - الحَثُّ عَلَی الحِفاظِ عَلَی الدِّینِ
1309 - ترغیب به محافظت از دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إن عَرَضَ لکَ بلاءٌ فاجعَل مالَکَ دونَ دَمِکَ ، فإن تَجاوَزَکَ البلاءُ فاجعَلْ مالَکَ و دَمَکَ دونَ دِینِکَ ، فإنَّ المَسلوبَ مَن سُلِبَ دِینُهُ ، و المَخروبَ مَن خَرِبَ دِینُهُ . (7)

عنه صلی الله علیه و آله_ ممّا أوصی بهِ علیّاً علیه السلام _: ......... و الخامِسةُ بَذلُکَ مالَکَ و دَمَکَ دُونَ دِینِکَ . (8)

1309

ترغیب به محافظت از دین

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر بلایی برایت پیش آمد، مالت را فدای جانت کن و اگر بلا از تو فراتر رفت [و خواست به دینت صدمه زند] مال و جانت را فدای دینت کن ؛ زیرا غارت شده[ی واقعی] کسی است که دینش به غارت رفته باشد و دزد زده[ی حقیقی] کسی است که دینش مورد دستبرد واقع شده باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در سفارشهای خود به علی علیه السلام _فرمود : ......... سفارش پنجم این که جان و مال خود را فدای دینت کنی .

ص :183


1- کنز العمّال : 28954 .
2- غرر الحکم : 3924 .
3- غرر الحکم : 6551 .
4- غرر الحکم : 4409 .
5- غرر الحکم : 6554 .
6- الکافی : 2/307/5 .
7- کنز العمّال : 43601 .
8- وسائل الشیعة : 11/452/5 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا حَضَرَت بَلِیَّةٌ فاجعَلُوا أموالَکُم دونَ أنفسِکُم ، و إذا نَزَلَت نازلةٌ فاجعَلُوا أنفسَکُم دونَ دِینِکُم ، و اعلَمُوا أنَّ الهالِکَ مَن هَلَکَ دِینُهُ ، و الحَریبَ مَن حُرِبَ دِینُهُ . (1)

عنه علیه السلام :المُصیبةُ بِالدِّینِ أعظَمُ المَصائبِ . (2)

عنه علیه السلام :فاقِدُ الدِّینِ مُتَرَدٍّ فی الکُفرِ و الضلالِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولِ اللّهِ عزّ و جلّ : «فَوَقاهُ اللّهُ سَیِّئاتِ ما مَکَرُوا» (4): یَعنِی مُؤمِنَ آلِ فِرعونَ ، و اللّهِ لقد قَطَّعُوهُ إرباً إرباً ، و لکنْ وَقاهُ اللّهُ أن یَفتِنُوهُ فی دِینِهِ . (5)

عنه علیه السلام_ کانَ یقولُ عندَ المُصیبةِ _: الحمدُ للّهِِ الذی لم یَجعَلْ مُصِیبَتِی فی دِینِی . (6)

(7)

امام علی علیه السلام :چون بلایی [برای جانتان ]فرا رسد مالهای خود را سپر جانهایتان کنید و چون حادثه ای [برای دینتان ]پیش آید جانهایتان را فدای دینتان کنید و بدانید که هلاک گشته کسی است که دینش هلاک شده باشد و غارت شده کسی است که دینش به غارت رفته باشد .

امام علی علیه السلام :مصیبتِ دینی، بزرگترین مصیبت است .

امام علی علیه السلام :آن که دین را از دست دهد، در ورطه کفر و گمراهی افتد .

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه: «پس خداوند او را از گزند نیرنگهای آنان حفظ کرد» _فرمود : منظور، مؤمن آل فرعون است . به خدا سوگند او را قطعه قطعه کردند، اما خداوند او را از اینکه به دینش آسیب رسانند ، حفظ کرد .

امام صادق علیه السلام_ به هنگام مصیبت _می فرمود : خدا را سپاس و ستایش که مصیبت مرا در دینم قرار نداد .

1310 - خَصائِصُ مَن لا دینَ لَهُ
1310 - ویژگی های کسی که دین ندارد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّما یُدرَکُ الخیرُ کُلُّهُ بالعقلِ ، و لا دِینَ لِمَن لا عَقلَ له . (8)

1310

ویژگی های کسی که دین ندارد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا با خِردمندی، به همه خوبیها می توان رسید و کسی را که خِرد نیست، دین نیست .

ص :184


1- الکافی : 2/216/2 .
2- غرر الحکم : 1385 .
3- غرر الحکم : 6550 .
4- غافر : 45 .
5- بحار الأنوار : 13/162/5 .
6- بحار الأنوار : 78/268/183 .
7- (انظر) تمام الخبر فی عنوان المصیبة : باب 2311 . الدِین : باب 1324 .
8- بحار الأنوار: 77/158/1.

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أرضی سُلطاناً بما یُسخِطُ اللّهَ خَرَجَ مِن دِینِ اللّهِ عزّ و جلّ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المُرتابُ لا دِینَ لَهُ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا دِینَ لِمَن دانَ بطاعةِ مَن عَصَی اللّهَ ، و لا دِینَ لِمَن دانَ بِفِریَةِ باطلٍ علی اللّهِ ، و لا دِینَ لِمَن دانَ بجُحُودِ شَیءٍ مِن آیاتِ اللّهِ . (3)

الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهما السلام :لا دِینَ لِمَن دانَ اللّهَ بتَقویَةِ باطِلٍ ، و لا دِینَ لِمَن دانَ اللّهَ بطاعةِ الظالِمِ . (4)

الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ علیهما السلام :لا دِینَ لِمَن لا یَدِینُ اللّهَ بِالأمرِ بالمَعروفِ و النهیِ عن المُنکَ_رِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا دِینَ لِمَن دانَ بولایةِ إمامٍ جائرٍ لَیسَ مِنَ اللّهِ . (6)

عنه علیه السلام :لا دِینَ لِمَن لا عَهدَ له . (7)

عنه علیه السلام :کُلُّ مَن لم یُحِبَّ علی الدِّینِ و لم یُبغِضْ علی الدِّینِ فلا دینَ لَهُ . (8)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که برای خشنود کردن حکمرانی ، کاری کند که خداوند به خشم آید، از دین خداوند عزّ و جلّ خارج شده است .

امام علی علیه السلام :کسی که شک دارد، دین ندارد .

امام باقر علیه السلام :هر که ملتزم به اطاعت از معصیت کار شود ، دین ندارد ، هر که ملتزم به نسبت دروغ و باطلی به خدا شود ، دین ندارد ، هرکه ملتزم به انکار آیه ای از آیات خدا شود دین ندارد .

امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام :کسی که تقویت باطل را، دین خدا داند ، دین ندارد و کسی که اطاعت از ستمگر را جزء دین خدا داند، دین ندارد .

امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام :کسی که با امر به معروف و نهی از منکر از خدا اطاعت نکند، دین ندارد .

امام صادق علیه السلام :کسی که خود را به ولایت (حاکمیت) پیشوای ستمگر غیر خدایی ملتزم کند ، دین ندارد .

امام صادق علیه السلام :کسی که پایبند عهد و پیمان نیست دین ندارد .

امام صادق علیه السلام :هر که به خاطر دین ، حبّ و بغض نداشته باشد ، دین ندارد .

ص :185


1- بحار الأنوار :73/393/7 .
2- غرر الحکم : 1014 .
3- الکافی : 2/373/4 .
4- الأمالی للمفید : 184/7 .
5- بحار الأنوار : 100/86/59 .
6- بحار الأنوار : 72/135/19 .
7- بحار الأنوار : 84/252/47 .
8- الکافی : 2/127/16 .

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لا دِینَ لِمَن لا مُرُوَّةَ لَهُ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :لا دِینَ لِمَن لا وَرَعَ لَهُ . (2)

امام کاظم علیه السلام :کسی که مردانگی و انسانیّت ندارد دین ندارد .

امام رضا علیه السلام :کسی که پارسایی ندارد، دین ندارد .

1311 - التَّحذیرُ مِنَ الاستِخفافِ بِالدِّینِ وأهلِهِ
1311 - پرهیز از تحقیرِ دین و دینداران

الکتاب :

«وَ قالُوا ما لَنا لا نَری رِجالاً کُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الأَشْرارِ * أتَّخَذْناهُمْ سِخْرِیّاً أَمْ زاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصارُ» . (3)

«أَ فَمِنْ هذا الحَدِیثِ تَعْجَبُونَ * وَ تَضْحَکُونَ وَ لا تَبْکُونَ * وَ أنتُمْ سامِدُونَ» . (4)

(5)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّی أخافُ علَیکُم استِخفافاً بالدِّینِ و بَیعَ الحُکْمِ . (6)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :صارَ دِینُ أحدِکُم لُعقَةً علی لسانِهِ ، صَنیعُ مَن قد فَرَغَ مِن عَمَلِهِ ، و أحرَزَ رِضا سَیِّدِهِ ! (7)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إیّاکم و التَّهاوُنَ بأمرِ اللّهِ عزّ و جلّ ، فإنّه مَن تَهاوَنَ بَأمرِ اللّهِ أهانَهُ اللّهُ یومَ القیامةِ . (8)

1311

پرهیز از تحقیرِ دین و دین داران

قرآن :

«و گویند : چرا مردانی را که از اشرار می شمردیم اکنون نمی بینیم؟ آیا آنان را به مسخره می گرفتیم یا از نظرها دور مانده اند؟» .

«آیا از این سخن در شگفت افتاده اید؟ و می خندید و نمی گریید؟ و شما غافل شده اید؟» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نگرانی من برای شما ، از جهت سبک شمردن دین و فروختن حکم و داوری است .

امام علی علیه السلام :دین برای هر یک از شما لقلقه زبانتان شده است؛ مانند کسی که کارش را انجام داده و رضایت سرورش را فراهم آورده باشد !

امام صادق علیه السلام :مبادا فرمان خداوند عزّ و جلّ را خوار شمارید، که هر کس فرمان خدا را خوار شمارد، خداوند در روز رستاخیز او را خوار گرداند .

ص :186


1- تحف العقول : 389 .
2- کمال الدین : 371/5 .
3- ص : 62 ، 63 .
4- النجم : 59 _ 61 .
5- (انظر) الصّافّات : 12 _ 15 ، الزخرف: 47 ، الجاثیة: 9 ، 33 ، 35 .
6- بحار الأنوار : 72/227/2 .
7- نهج البلاغة : الخطبة 113 .
8- بحار الأنوار : 72/227/3 .

عنه علیه السلام_ لأبی بصیرٍ _: یا أبا محمّدٍ ، لقد ذَکَرَکُم اللّهُ إذ حَکی عن عَدُوِّکم فی النارِ بقولِهِ : «و قالُوا ما لَنا لا نَرَی رِجالاً کنّا نَعُدُّهُم مِنَ الأَشْرارِ ......... » و اللّهِ ما عَنی و لا أرادَ بهذا غَیرَکُم ، صِرتُم عندَ أهلِ هذا العالَمِ شِرارَ الناسِ ، و أنتُم و اللّهِ فی الجَنَّةِ تُحبَرُونَ ، و فی النارِ تُطلَبُونَ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام_ به ابو بصیر _فرمود : ای ابو محمد! خداوند از شما یاد کرده، آن جا که از زبان دشمنان دوزخی شما می گوید : «و گویند : چرا مردانی را که از اشرار می شمردیم، اکنون نمی بینیم؟ ......... ».

به خدا قسم، منظور از این آیه کسی جز شما نیست و شما در نظرِ مردم این جهان، بدترین مردم هستید، در حالی که به خدا سوگند، در بهشت شادمان خواهید بود و آنان در دوزخ جستجویتان می کنند [چون به نظرشان شما دوزخی بوده اید].

1312 - عاقِبَةُ الاستِخفافِ بِالدِّینِ
1312 - سرانجام تحقیر دین

الکتاب :

«وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُم لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الحَیاةُ الدُّنْیا وَ ذَکِّر بِهِ أن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ لَیْسَ لَها مِن دُونِ اللّهِ وَلِیٌّ «وَ لاَ شَفِیعٌ وَ إِن تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لاَّ یُؤْخَذْ مِنْها أُولئکَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِما کَسَبُوا لَهُمُ شَرابٌ مِّنْ حَمِیمٍ وَ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْفُرُونَ» . (3)

الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُم لَهْواً وَ لَعِباً وَ غَرَّتْهُمُ الحَیاةُ الدُّنْیا فَالیَومَ نَنساهُمْ کَما نَسُوا لِقاءَ یَومِهِمْ هذا وَ ما کانُوا بِآیاتِنا یَجْحَدُونَ» . (4)

1312

سرانجام تحقیر دین

قرآن :

«آن کسانی را که دین خویش را بازیچه و لهو گرفته اند و زندگانی دنیا فریبشان داد وا گذار . و به قرآن یاد آوری کن تا مبادا کسی به کیفر اعمال خویش در جهنم محبوس بماند در حالی که جز خدا داد رس و شفیعی نباشد . و اگر برای رهایی خویش هر گونه فدیه دهد ، پذیرفته نخواهد شد . اینانند که به عقوبت اعمال خود در جهنم محبوسند و به کیفر آن که کافر شده اند بر ایشان شرابی از آب جوشان و عذابی دردآور هست» .

«امروز آنان را که دین خویش را لهو و بازیچه پنداشتند و زندگی دنیا فریبشان داد فراموش می کنیم ، همچنان که آنها نیز رسیدن به این روز را از یاد برده بودند و آیات مارا تکذیب می کردند» .

ص :187


1- الکافی : 8/36/5 .
2- (انظر) بحار الأنوار : 72 / 226 باب 112 .
3- الأنعام : 70 .
4- الأعراف : 51 .

1313 - الدِّینُ الحَقُّ
1313 - دین حقّ

الکتاب :

هَوَ الَّذِی أرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدی وَ دِینِ الحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهُ وَ لَوْ کَرِهَ المُشْرِکُونَ» . (1)

الحدیث :

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :مِنّا اثنا عَشَرَ مَهدیّاً ، أوّلُهُم أمیرُ المؤمنینَ علیُّ بنُ أبی طالبٍ علیه السلام ، و آخِرُهم التاسعُ مِن وُلدِی ، و هو الإمامُ القائمُ بالحقِّ ، یُحْیِی اللّهُ بهِ الأرضَ بَعد مَوتِها ، و یُظهِرُ بهِ دِینَ الحقِّ علی الدِّینِ کُلِّهِ و لو کَرِهَ المُشرِکونَ . (2) (3)

حدیث :

امام علی علیه السلام :هر که دین خدا را بیهوده و بازی بگیرد، خدای سبحان او را در دوزخ جاویدان گرداند .

امام صادق علیه السلام_ در سفارش به عبد اللّه بن جندب _فرمود : ای پسر جندب! دیری است که نادانی آباد شده و بنیادش نیرومند گشته است و این از آن روست که دین خدا را به بازی گرفتند چندان که اگر کسی از آنان با عمل خود به خدا تقرّب می جوید، منظور [واقعی او ]غیر اوست ؛ اینان همان ستمگرانند .

1313

دین حقّ

قرآن :

«او کسی است که پیامبر خود را برای هدایت [مردم ]فرستاد ، با دینی درست و برحق تا او را بر همه دینها پیروز گرداند ، هرچند مشرکان را خوش نیاید» .

حدیث :

امام حسین علیه السلام :دوازده هدایت شده از ما خاندان هستند؛ نخستین آنها امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام است و آخرینشان ، نهمین [امام] از نسل من . اوست امام و قیام کننده به حق ، خداوند به وسیله او زمین مرده را زنده می کند و به سبب او دین حق را بر هر دینی پیروز می گرداند گر چه مشرکان را ناخوش آید .

ص :188


1- . التوبة : 33 .
2- کمال الدین : 317/3 .
3- (انظر) الدِّین : باب 1320 . الحقّ : باب 888 . الأمثال : باب 3542 .

1314 - الدِّینُ القَیِّمُ
1314 - دین استوار

الکتاب :

«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ القَیِّمِ (1) مِن قَبْلِ أن یَأْتِیَ یَوْمٌ لا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللّهِ یَوْمَئِذٍ یَصَّدَّعُونَ» . (2)

أَمَرَ أَلاَّ تَعبُدُوا إِلاّ إِیّاهُ ذلِکَ الدّینُ القَیِّمُ» . (3)

الحدیث :

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حُمِّلَ کلُّ امرئٍ مِنکُم مَجهودَهُ ، و خُفِّفَ عَنِ الجَهَلَةِ ، رَبٌّ رحیمٌ ، و دِینٌ قَویمٌ ، و إمامٌ عَلیمٌ . (4)

1314

دین استوار

قرآن :

«به دین استوار (5) روی بیاور ، پیش از آن که روزی که برگشت نا پذیر است از جانب خدا فرا رسد. در آن روز مردم گروه گروه شوند» .

«فرمان داده است که جز او را نپرستید . این است دین راست و استوار» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :هر کس به اندازه توانش تکلیف شده و به نادانان تخفیف داده شده است . پروردگار[تان ]مهربان است و دین [شما] استوار و پیشوایتان دانا .

ص :189


1- القیّم هو القائم بالأمر ، القویّ علی تدبیره ، أو القائم علی ساقه غیر المتزلزل و المتضعضع ، و المعنی أنّ دین التوحید وحده هو القویّ علی إدارة المجتمع و سوقه إلی منزل السعادةِ ، و الدین المحکم غیر المتزلزل الذی فیه الرّشد من غیر غیّ ، و الحقّیّة من غیر بطلانٍ ، و لکنّ أکثر الناس لاُنسهم بالحسّ و المحسوس و انهماکهم فی زخارف الدنیا الفانیة حرموا سلامة القلب و استقامة العقل ، لا یعلمون ذلک ، إنّما یعلمون ظاهرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة معرضون . المیزان فی تفسیر القرآن : 11/178 .
2- الروم : 43 .
3- یوسف : 40 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 149 .
5- مرحوم علاّمه طباطبایی درباره قیّم می نویسد : «قیّم به معنای کسی است که عهده دار کاری باشد و در تدبیر و اداره آن توانا باشد ، یا کسی که بدون تزلزل و سستی روی پای خود بایستد . پس ، معنای آیه این است که تنها دین توحید و آیین یکتا پرستی است که بر اداره جامعه و رساندن آن به سر منزل سعادت تواناست و دینِ استوارِ تزلزل ناپذیری که بشر را هدایت می کند و هرگز به کج راهه نمی برد و حق است و هیچ باطلی در آن راه ندارد، همان دین توحید است ، اما بیشتر مردم به سبب خو گرفتن با عالَم حس و محسوسات و غرق شدن در زرق و برق دنیای فانی از داشتن دل پاک و عقل درست اندیش، محروم گشته اند و این نکته را [که دین توحید و یکتا پرستی، تنها دینِ استوار و سعادت بخش است] در نمی یابند، بلکه ظاهر زندگی دنیا را می بینند و از آخرت غافل و روی گردانند» .

1315 - الدِّینُ الحَنیفُ
1315 - دین حنیف

الکتاب :

«وَ أن أقِم وَجهَکَ لِلدِّینِ حَنیفاً وَ لا تَکونَنَّ مِنَ المُشرِکِینَ» . (1)

«فأَقِم وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَةَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدّینُ القَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ» . (2)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أحَبُّ الأدیانِ إلی اللّهِ الحَنیفِیَّةُ فإذا رَأیتَ اُمَّتِی لا یَقولونَ للظالمِ: أنتَ ظالمٌ، فقد تُوُدِّعَ مِنهُم . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ و قد سَألَهُ زُرارةُ عن قولِ اللّهِ عزّ و جلّ : «حُنَفاءَ للّهِِ غیرَ مُشرِکینَ بهِ» (4) _: الحَنیفِیَّةُ مِنَ الفِطرةِ التی فَطَرَ اللّهُ الناسَ علَیها ، «لا تَبدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ» فَطَرَهُم عَلَی المعرِفَةِ بِهِ . (5)

عنه علیه السلام :ما أبقَتِ الحنیفیّةُ شیئاً، حتّی أنّ مِنها قَصَّ الأظفارِ ، و أخْذَ الشارِبِ ، و الخِتانَ . (6)

1315

دین حنیف

قرآن :

«و به دین حنیف روی آور و هیچ گاه از مشرکان مباش» .

«به دین حنیف روی آور . فطرتی است که خدا همه را بدان سرشته است و در آفرینش خدا تغییری نیست . دین پاک و پایدار این است ولی بیشتر مردم نمی دانند» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبوبترین دینها نزد خدا ، آیین حنیف است ؛ پس هرگاه دیدی که امّت من به ستمگر نمی گویند: تو ستمگری، بی تردید از دست رفته اند .

امام باقر علیه السلام_ در پاسخ به زراره که از آیه: «حنیفانی برای خدا باشید نه شریک گیرندگانی برای او» سؤال کرد _فرمود : آیین حنیف، همان سرشتی است که خداوند مردم را بر آن آفریده است «و آفرینش خدا تغییر ناپذیر است». خداوند ، مردم را بر خداشناسی سرشته است .

امام باقر علیه السلام :آیین حنیف چیزی را فرو نگذاشته است ، تا جایی که کوتاه کردن ناخنها و گرفتن شارب و ختنه کردن از این آیین است .

ص :190


1- یونس : 105 .
2- الروم : 30 .
3- کنز العمّال : 291 .
4- الحجّ : 31 .
5- الکافی : 2/12/4 .
6- تفسیر العیّاشی : 1/388/143 .

1316 - یَسارُ الدِّینِ
1316 - آسانی دین

الکتاب :

«یُرِیدُ اللّهُ بِکُمُ الیُسْرَ و لا یُرِیدُ بِکُمُ العُسْرَ» . (1)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا أیّها الناسُ ، إنَّ دِینَ اللّهِ یُسرٌ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :یَسِّرُوا و لا تُعَسِّرُوا ، و سَکِّنُوا و لا تُنفِّرُوا . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :أحَبُّ الأدیانِ إلی اللّهِ الحنیفیّةُ السَّمحَةُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :بُعِثتُ بِالحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ ، و مَن خالَفَ سُنَّتِی فلَیسَ مِنّی . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ لم یَبعَثْنِی بالرَّهبانِیَّةِ ، و إنّ خیرَ الدِینِ عندَ اللّهِ الحنیفیّةُ السَّمْحَةُ . (6)

الدرّ المنثور عن ابنِ الأدرعِ :إنَّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله رَأی رجلاً یُصلّی فَتَراآهُ بِبَصَرِهِ ساعةً فقالَ : أ تَراهُ یُصلّی صادِقاً ؟ قلتُ : یا رسولَ اللّهِ، هذا أکثَرُ أهلِ المَدینةِ صلاةً ، فقالَ : لا تُسمِعْهُ فَتُهلِکَهُ ، و قالَ : إنّ اللّهَ إنّما أرادَ بهذهِ الاُمَّةِ الیُسرَ و لا یُریدُ بِهِمُ العُسرَ . (7)

1316

آسانی دین

قرآن :

«خداوند برای شما خواستار آسانی است و برایتان سختی نمی خواهد» .

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم! همانا دین خدا آسان است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آسان گیرید و سخت مگیرید، و رام کنید و رم ندهید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :محبوبترین دینها نزد خدا، آیین راستین و آسان (اسلام) است .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من برای آوردن دین راستین و آسان برگزیده شده ام و هرکه با سنّت و روش من مخالفت کند، از من نیست .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند مرا برای [تبلیغ ]رهبانیت برنینگیخت ، بلکه بهترین دین نزد خدا، آیین راستین و آسان (اسلام) است .

الدرّ المنثور_ به نقل از ابن ادرع _: رسول خدا صلی الله علیه و آله مردی را در حال نماز خواندن دید، لحظاتی به او نگاه کرد و سپس فرمود : آیا فکر می کنی که او نماز را صادقانه می خواند؟ عرض کردم: ای رسول خدا! او از همه مردم مدینه بیشتر نماز می خواند . فرمود : این حرف را به خود او مگو که نابودش می کنی . سپس فرمود : همانا خداوند برای این امّت آسانی خواسته است و خواهان در سختی افتادن آنها نیست .

ص :191


1- البقرة : 185 .
2- کنز العمّال : 5418 .
3- الدرّ المنثور : 1/465 .
4- کنز العمّال : 289 .
5- کنز العمّال : 900 .
6- کنز العمّال : 5422 .
7- الدرّ المنثور : 1/464 .

1317 - لا حَرَجَ فِی الدِّینِ
1317 - در دین ، تنگنا نیست

الکتاب :

«وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» . (1)

«لا یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها» . (2)

«لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِن سَعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتاهُ اللّهُ لاَ یُکَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاّ ما آتاها سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً» . (3)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مِمّا أعطَی اللّهُ اُمَّتی و فَضَّلَهُم بهِ علی سائرِ الاُمَمِ أعطاهُم ثلاثَ خِصالٍ لم یُعطَها إلاّ نَبیٌّ ، و ذلکَ أنَّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تعالی کانَ إذا بَعَثَ نبیّاً قالَ لَهُ : اجتَهِدْ فی دِینِکَ و لا حَرَجَ علَیکَ ، و أنّ اللّهَ تبارَک وَ تَعالی أعطی ذلکَ اُمَّتِی حیثُ یقولُ : «و ما جَعَلَ عَلَیْکُم فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ » (4) یقول : مِن ضِیقٍ . (5)

1317

در دین ، تنگنا نیست

قرآن :

«و برای شما در دین هیچ تنگنایی قرار نداد» .

«خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانش تکلیف نمی دهد» .

«هر مال داری از مال خود نفقه دهد و کسی که تنگ دست باشد ، از هر چه خدا به او داده است نفقه دهد . خداوند هیچ کس را مگر به آن اندازه که به او داده است مکلّف نمی سازد و زودا که خدا پس از سختی ، آسانی پیش آورد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از جمله چیزهایی که خداوند به امّت من ارزانی داشته و با این کار آنها را بر دیگر امّتها برتری بخشیده است، سه چیز است؛ که آنها را جز به پیامبران نداده است ؛ زیرا خداوند تبارک و تعالی هرگاه پیامبری را مبعوث می کرد به او می فرمود : در دینت کوشا باش و خود را در تنگنا قرار مده . خداوند تبارک و تعالی این نعمت را به امّت من ارزانی داشته است آن جا که می فرماید : «و برای شما در دین، هیچ تنگنایی قرار نداد» .

ص :192


1- الحجّ : 78 .
2- البقرة : 286 .
3- الطلاق : 7 .
4- الحجّ : 78 .
5- بحار الأنوار: 5/300/1.

الکافی عن عبد الأعلی مَولی آلِ سامٍ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : عَثَرتُ فانقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلتُ عَلی إصبَعِی مَرارةً، فَکیفَ أصنَعُ بالوُضوءِ ؟ قالَ : یُعرَفُ هذا و أشباهُهُ مِن کتابِ اللّهِ عزّ و جلّ «مَا جَعَلَ عَلَیْکُم فی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» اِمسَحْ علَیهِ . (1)

(2)

الکافی_ به نقل از عبد الاعلی ، از بستگان آل سام _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : پایم لغزیده و ناخنم کنده شده و روی انگشتم ضماد گذاشته ام؛ حالا چگونه وضو بگیرم؟ حضرت فرمود : [حکم ]این موضوع و امثال آن از کتاب خداوند عزّ و جلّ دانسته می شود . خداوند فرموده است : «و برای شما در دین، هیچ تنگنایی قرار نداده است». روی همان [ضماد ]مسح کن .

1318 - کَمالُ الدِّینِ
1318 - کمال دین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثلاثٌ هُنَّ کمالُ الدِّینِ : الإخلاصُ ، و الیقینُ ، و التَقَنُّعُ . (3)

عنه علیه السلام :اِعلَمُوا أنَّ کمالَ الدِینِ طَلَبُ العِلمِ و العَملُ بهِ . (4)

عنه علیه السلام :إذا اتَّقَیتَ المُحرَّماتِ و تَوَرَّعتَ عنِ الشُّبُهاتِ و أدَّیتَ المَفروضاتِ و تَنَفَّلتَ بالنوافِلِ فقد أکمَلْتَ فی الدِّینِ الفَضائلَ . (5)

(6)

1318

کمال دین

امام علی علیه السلام :سه چیز کمال دین است: اخلاص ، یقین و قناعت پیشگی .

امام علی علیه السلام :بدانید که کمال دین در کسب علم و عمل کردن به آن است .

امام علی علیه السلام :هر گاه از محرّمات دوری جستی و از شبهات پرهیز کردی و واجبات را به جا آوردی و مستحبات را انجام دادی ، فضایل دینی را به کمال رسانده ای .

ص :193


1- الکافی : 3/33/4 .
2- (انظر) بحار الأنوار : 5 / 298 باب 14 .
3- غرر الحکم : 4685 .
4- تحف العقول : 199 .
5- غرر الحکم : 4148 .
6- (انظر) الإیمان : باب 274 _ 275. البلاء : باب 415 . عنوان 467 «الکمال» .

1319 - إکمالُ الدِّینِ
1319 - کامل کردن دین

الکتاب:

«الیَومَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الاْءِسْلامَ دِیناً» . (1)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :القرآنُ آمِرٌ زاجِرٌ ، و صامِتٌ ناطقٌ ، حُجَّةُ اللّهِ علی خَلقِهِ ، أخَذَ علَیهِ مِیثاقَهُم ، و ارتَهَنَ علَیهِم أنفُسَهم ، أتَمَّ نورَهُ ، و أکمَلَ بهِ دِینَهُ . (2)

عنه علیه السلام :و أنزَلَ عَلیکُمُ الکتابَ تِبیاناً لِکُلِّ شیءٍ ، و عَمَّرَ فیکُم نبیَّهُ أزماناً ، حتّی أکمَلَ لَهُ و لَکُم _ فیما أنزَلَ مِن کتابِهِ _ دِینَهُ الذی رَضِیَ لِنفسِهِ . (3)

(4)

1319

کامل کردن دین

قرآن :

«امروز دین شما را کامل گردانیدم و نعمتم را بر شما تمام کردم و اسلام را دین شما برگزیدم» .

حدیث :

امام علی علیه السلام :قرآن امر کننده [به کار نیک ]و باز دارنده [ از زشتیها] است ، خاموشی گویاست ، حجّت خدا بر خلق اوست . خداوند از آنان نسبت به قرآن پیمان گرفت و جانهایشان را در گرو این قرآن نهاد . نور آن را تمام و دین خویش را بدان به کمال رساند .

امام علی علیه السلام :و کتاب (قرآن) را که در آن هر چیزی بیان شده است، برای شما فرو فرستاد و پیامبرش را مدّتی در میان شما زنده نگه داشت ، تا دین خویش را _ که در کتابش آورده است _ و مورد پسند و خشنودی اوست، برای او و شما کامل کند .

1320 - الدِّینُ الَّذی لا تُقبَلُ الأعمالُ إلّا بِهِ
1320 - دینی که اعمال، جز با اعتقاد به آن پذیرفته نمی شود

الکتاب :

«قُولُوا آمَنّا باللّهِ وَ ما أُنزِلَ إِلَیْنا وَ ما أُنزِلَ إِلی إِبْراهِیمَ وَ إِسْماعِیلَ وَ إِسْحاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ الْأَسْباطِ وَ ما أُوتِیَ مُوسی وَ عِیسی وَ ما أُوتِی النَّبِیُّونَ مِن رَبِّهِمْ». (5)

1320

دینی که اعمال، جز با اعتقاد به آن پذیرفته نمی شود

قرآن :

«بگویید : ما به خدا و آیاتی که بر ما نازل شده و نیز آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و نوادگان او نازل گشته و نیز آنچه به موسی و عیسی داده شد و آنچه بر پیامبران دیگر از جانب پروردگارشان آمده است ، ایمان آورده ایم» .

ص :194


1- المائدة : 3 .
2- نهج البلاغة : الخطبة 183 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 86 .
4- (انظر) الإمامة العامة : باب 138 . الخمر : باب 1132 ، حدیث 5359 .
5- البقرة : 136 .

وَ مَن یَبْتَغِ غَیرَ الاْءِسْلامِ دِیناً فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخاسِرِینَ» . (1)

الحدیث :

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ لَمّا قالَ أبو الجارودِ لَهُ : أخبِرْنِی بدِینِکَ الذی تَدِینُ اللّهَ عزّ و جلّ بهِ أنتَ و أهلُ بَیتِکَ لِأدِینَ اللّهَ عزّ و جلّ بهِ _: إن کُنتَ أقصَرْتَ الخُطبَةَ فقد أعظَمْتَ المَسألَةَ، و اللّهِ لاَُعطِیَنَّکَ دِینِی و دِینَ آبائی الذی نَدِینُ اللّهَ عزّ و جلّ بهِ : شهادةُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ ، و أنَّ محمّداً رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و الإقرارُ بما جاءَ بهِ مِن عندِ اللّهِ ، و الوَلایةُ لِوَلِیِّنا ، و البَراءةُ مِن عَدُوِّنا ، و التسلیمُ لِأمرِنا ، و انتِظارُ قائمِنا ، و الاجتِهادُ ، و الوَرَعُ . (2)

الکافی عن علیِّ بنِ أبی حمزَةَ عن أبی بصیرٍ، قال :سمعتُهُ یسألُ أبا عبدِ اللّهِ علیه السلام فقالَ له : جُعِلتُ فِداکَ أخبِرْنی عنِ الدِّینِ الذی افتَرَضَ اللّهُ عزّ و جلّ عَلی العبادِ ما لا یَسَعُهُم جَهلُهُ ، و لا یُقبَلُ مِنهُم غیرُهُ ما هو ؟ فقالَ : شهادةُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ ، و أنّ محمّداً رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، و إقامُ الصلاةِ ، و إیتاءُ الزکاةِ ، و حجُّ البیتِ مَنِ استَطاعَ إلَیهِ سبیلاً ، و صومُ شَهرِ رمضانَ . ثُمّ سَکَتَ قلیلاً ثُمّ قالَ : و الوَلایةُ _ مَرّتَینِ _ . (3)

«و هرکه دینی جز اسلام اختیار کند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیان دیدگان خواهد بود» .

حدیث :

امام باقر علیه السلام_ وقتی ابو جارود عرض کرد : مرا از دینی که خود و خانواده ات به وسیله آن، خدا را دینداری و عبادت می کنید آگاه ساز ، تا من نیز به وسیله همان خدا را دینداری کنم _فرمود : سؤالی کوتاه اما بسیار مهم کردی . به خدا سوگند ، دین خود و دین پدران خود را که با آن خداوند عزّ و جلّ را طاعت و عبادت می کنیم، به تو می گویم : گواهی دادن به یگانگی خداوند است و پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و اقرار به آنچه او از جانب پروردگار آورده است و دوستی با دوست ما و بیزاری از دشمنان ما و گردن نهادن به فرمان ما و انتظار قائم ما و کوشش [در عبادت و بندگی خدا] و پرهیزگاری .

الکافی_ به نقل از علی بن ابی حمزه _: شنیدم که ابو بصیر از امام صادق علیه السلام سؤال کرد : فدایت شوم ، مرا آگاه ساز از آن دینی که خداوند عزّ و جلّ بر بندگانش واجب کرده است و وظیفه دارند آن را بشناسند و جز آن ، دین دیگری از ایشان پذیرفته نیست، حضرت فرمود : گواهی دادن به یگانگی خداوند و پیامبری محمّد صلی الله علیه و آله و گزاردن نماز و پرداخت زکات و حجّ خانه خدا برای افراد مستطیع و روزه ماه رمضان . در این جا امام اندکی سکوت کرد و سپس دوبار فرمود : و ولایت.

ص :195


1- آل عمران : 85 .
2- الکافی : 2/21/10 .
3- الکافی : 2/22/11 .

بحار الأنوار عن عبدِ العظیمِ الحَسَنیِّ :دَخَلتُ علی سیّدی علیِّ بنِ محمّدٍ علیهما السلام فلمّا بَصُرَ بی قال لی : مَرْحباً بکَ یا أبا القاسمِ أنتَ ولیُّنا حقّاً . قالَ : فقلتُ لَهُ : یا بنَ رسولِ اللّهِ ، إنّی اُریدُ أن أعرِضَ عَلیکَ دِینِی ، فإن کانَ مَرضِیّاً ثَبَتُّ علَیهِ حتّی ألقَی اللّهَ عزّ و جلّ ، فقالَ : هاتِ یا أبا القاسمِ ، فقلتُ : إنّی أقولُ : إنّ اللّهَ تَبارکَ و تعالی واحدٌ _ ......... _ و أقولُ : إنّ الفرائضَ الواجبةَ بعدَ الوَلایةِ : الصلاةُ و الزکاةُ و الصومُ و الحجُّ و الجِهادُ و الأمرُ بالمعروفِ و النهیُ عن المُنکَرِ .

فقالَ علیُّ بنُ محمّدٍ علیهما السلام : یا أبا القاسمِ ، هذا و اللّه دِینُ اللّهِ الذی ارتَضاهُ لِعِبادِهِ ، فاثبُتْ علَیهِ ، ثَبَّتَکَ اللّهُ بالقَولِ الثابتِ فی الحیاةِ الدنیا و فی الآخِرةِ . (1)

الأمالی للطوسی عن إبراهیم المُخارقیِّ :وَصَفتُ لأبی عبدِ اللّهِ جعفرِ ابنِ محمّدٍ علیهما السلام دِینِی فقلتُ : أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ وحدَهُ لا شَریکَ لَهُ، و أنَّ مُحمّداً صلی الله علیه و آله رَسولُ اللّهِ ، و أنّ علیّاً إمامُ عَدلٍ بَعدَهُ ، ثُمّ الحسنُ و الحسینُ ، ثُمّ علیُّ بنُ الحسینِ ، ثُمّ محمّدُ ابنُ علیٍّ ، ثُمّ أنتَ.

فقالَ : رَحِمَکَ اللّهُ ، ثُمّ قالَ : اتّقوا اللّهَ ، اتَّقوا اللّهَ ، اتّقوا اللّهَ ، عَلَیکُم بِالوَرَعِ و صِدقِ الحَدیثِ ، و أداءِ الأمانَةِ ، و عِفّةِ البَطنِ و الفَرْجِ ، تَکونُوا مَعَنا بالرَّفیقِ الأعلی . (2)

بحار الأنوار_ به نقل از عبد العظیم حسنی _: خدمت سرورم امام هادی علیه السلام رسیدم ؛ چشمش که به من افتاد فرمود : خوش آمدی ای ابو القاسم ! تو براستی دوستدار ما هستی . عرض کردم : یا بن رسول اللّه ! می خواهم دین خود را بر شما عرضه کنم، که اگر درست و پسندیده بود، تا زنده هستم بر آن پایداری ورزم . حضرت فرمود : بگو ای ابو القاسم . عرض کردم : من معتقدم که خداوند تبارک و تعالی یکی است . . . و معتقدم که فریضه های واجب ، بعد از ولایت ، عبارتند از : نماز ، زکات ، روزه ، حج ، جهاد ، امر به معروف و نهی از منکر . پس ، امام هادی علیه السلام فرمود : ای ابو القاسم! به خدا سوگند این همان دینی است که خداوند برای بندگانش برگزیده و پسندیده است . بر آن پایدار بمان . خداوند در دنیا و آخرت ، تو را بر این عقیده حق و ثابت، استوار بدارد .

الأمالی للطوسی_ به نقل از ابراهیم مُخارقی _: برای ابو عبد اللّه جعفر بن محمّد علیهما السلام دین خود را توصیف کرده، گفتم: گواهی می دهم که خدایی جز اللّه نیست. یگانه است و بی انباز و [گواهی می دهم که] محمّد رسول خدا و علی امام عادل پس از اوست، و سپس حسن و حسین و بعد علی بن الحسین و سپس محمّد بن علی و آنگاه شما.

حضرت فرمود: خدایت رحمت کناد، آنگاه فرمود : از خدا بترسید ، از خدا بترسید، از خدا بترسید، بر شما باد به [در پیش گرفتن] پارسایی و راستگویی و امانت پردازی، و پاک نگه داشتن شکم و شهوت تا در رفیق اعلی (نزد خدا) با ما باشید .

ص :196


1- بحار الأنوار : 69/1/1 .
2- الأمالی للطوسی : 222/384 .

بحار الأنوار عن عَمرو بنِ حُریثٍ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : جُعِلتُ فِداکَ ، أ لا أقُصُّ علَیکَ دِینِی الذی أدِینُ اللّهَ بهِ ؟ قال : بلَی یا عمرو ، قلتُ : إنّی أدینُ اللّهَ بشهادةِ أنّ لا إلهَ إلاّ اللّهُ ، و أنّ محمّداً عَبدُهُ و رسولُهُ ، و أنّ الساعةَ آتِیَةٌ لا رَیبَ فیها و أنّ اللّهَ یَبعَثُ مَن فِی القبورِ ، و إقامِ الصلاةِ ، و إیتاءِ الزکاةِ، و صومِ شَهرِ رَمَضانَ ، و حجِّ البیتِ مَنِ استَطاعَ إلَیهِ سبیلاً و الوَلایةِ لعلیِّ بنِ أبی طالبٍ أمیرِ المؤمنینَ بعدَ رسولِ اللّهِ، و الوَلایةِ للحسنِ و الحسینِ و الوَلایةِ لعلیِّ بنِ الحسینِ و الوَلایةِ لمحمّدِ بنِ عَلیٍّ مِن بَعدِهِ و أنتُم أئمّتی، علَیهِ أحیا و علَیهِ أموتُ، و أدینُ اللّهَ بهِ. قالَ: یا عَمرو! هذا و اللّهِ دِینی و دِینُ آبائی الذی نَدینُ اللّهَ بهِ، فی السِّرِّ و العَلانیةِ . (1)

بحار الأنوار_ به نقل از عمرو بن حُریث _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : قربانت گردم ، آیا اجازه می دهی دین خود را، که به وسیله آن خدا را می پرستم ، برایتان باز گویم ؟ فرمود : بگو . عرض کردم: من خدا را این گونه پرستش می کنم که گواهی می دهم معبودی جز خدا نیست و محمّد بنده و فرستاده اوست و قیامت بدون شک آمدنی است و خداوند مردگان را از گورهایشان بر می انگیزد و [گواهی می دهم که] بر پا داشتن نماز، پرداخت زکات، روزه ماه رمضان و زیارت خانه خدا، برای کسی که توانایی داشته باشد، واجب است. بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله ولایت (امامت) از آنِ علی بن ابی طالب است و سپس از حسن و حسین و علی بن حسین و بعد از او از آنِ محمّد بن علی است ، و شما امامان من هستید، بر این عقیده زندگی می کنم و بر این می میرم و بر این آیین، خدا را می پرستم. حضرت فرمود: ای عمرو! به خدا سوگند، که این همان دین من و دین پدران من است که با آن خدا را در نهان و آشکار پرستش می کنیم و بدان پایبندیم .

ص :197


1- بحار الأنوار : 69/5/7 .

بحار الأنوار عن یوسفَ :قلتُ لأبی عبدِ اللّهِ علیه السلام : أصِفُ لکَ دِینِی الذی أدِینُ اللّهَ بهِ ؟ فإن أکُنْ علی حقٍّ فَثَبِّتْنی ، و إن أکُنْ عَلی غیرِ الحقِّ فَرُدَّنی إلی الحَقِّ. قالَ : هاتِ ، قال : قلتُ : أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ وَحدَهُ لا شَریکَ لَهُ، و أنّ محمّداً عَبدُهُ و رَسولُهُ، و أنّ علیّاً کانَ إمامی و أنّ الحسنَ کانَ إمامی، و أنَّ الحسینَ کانَ إمامی، و أنّ علیَّ بنَ الحسینِ کانَ إمامی، و أنّ محمّدَ بنَ علیٍّ کانَ إمامی، و أنتَ جُعِلتُ فداکَ علی مِنهاجِ آبائکَ. قالَ: فقالَ عِندَ ذلکَ مِراراً: رَحِمَکَ اللّهُ، ثُمّ قالَ: هذا و اللّهِ دِینُ اللّهِ و دِینُ ملائکتهِ و دِینی و دِینُ آبائی الذی لا یَقبَلُ اللّهُ غَیرَهُ . (1)

رجال الکشّی عن الحسنِ بنِ زیادٍ العطّار عن أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام :قلتُ : إنّی اُریدُ أن أعرِضَ علَیکَ دِینِی ، و إن کُنتُ فی حِسْبانی مِمّن قد فَرَغَ مِن هذا. قالَ: فآتهِ ، قلتُ: فإنّی أشهَدُ أن لا إلهَ إلاّ اللّهُ ، و أنّ محمّداً عَبدُهُ و رَسولُهُ و اُقرُّ بما جاءَ مِن عندِ اللّهِ، فقالَ لی مِثلَ ما قُلتُ، و أنّ علیّاً إمامٌ فَرَضَ اللّهُ طاعَتَهُ ، من عَرَفَهُ کانَ مُؤمناً و مَن جَهِلَهُ کانَ ضالاًّ، و مَن رَدَّ علَیهِ کانَ کافِراً . (2) (3)

بحار الأنوار_ به نقل از یوسف _: به امام صادق علیه السلام عرض کردم : می خواهم دین خود را، که با آن خدا را دینداری و عبادت می کنم، بر شما عرضه دارم؛ که اگر درست بود، بفرمایی تا بر آن پایداری کنم و اگر درست نبود، مرا به راه حق برگردانی . فرمود : بگو . عرض کردم: گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه و بی شریک نیست و محمّد، بنده و فرستاده اوست و علی، امام من است و حسن، امام من است و حسین، امام من است و علی بن الحسین، امام من است و محمّد بن علی، امام من است، و شما نیز _ قربانت گردم _ ادامه دهنده راه پدران خود هستید.

در این هنگام حضرت چند مرتبه فرمود: رحمت خدا بر تو باد، آن گاه فرمود: به خدا سوگند، که این، همان دین خدا و دین فرشتگان او و دین من و دین پدران من است و خداوند دینی جز آن را [از کسی ]نمی پذیرد.

رجال الکشّی_ به نقل از حسن بن زیاد عطّار _: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم : می خواهم دینم (اصول اعتقادات دینی خود) را بر شما عرضه بدارم، گر چه، به گمان خود در این باره از کسانی هستم که مشکلی ندارند . فرمود: بگو. عرض کردم: شهادت می دهم که معبودی جز خدای یگانه بی انباز نیست و محمّد بنده و فرستاده اوست و به آنچه او از جانب خداوند آورده است اقرار می کنم _ حضرت نظیر آنچه را من گفتم فرمود _ و علی امام من است و خداوند اطاعت از او را واجب فرموده و هر که او را [به امامت ]بشناسد، مؤمن است و هرکه [به امامت ]نشناسدش، گمراه است و هر که با او مخالفت ورزد، کافر است.

ص :198


1- بحار الأنوار : 69/ 8/9 .
2- رجال الکشّی : 2/722/798 .
3- (انظر) بحار الأنوار : 69 / 1 باب 28 . العمل : باب 2901 . الشفاعة فی الآخرة : باب 2017 .

1321 - لا إکراهَ فِی الدِّینِ
1321 - در دین اجبار نیست

الکتاب :

«لا إکْراهَ فِی الدِّینِ قَد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَیِّ فَمَن یَکْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَ یُؤمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالعُرْوَةِ الوُثْقی لاَ انفِصامَ لَها وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ» . (1)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِما یَقُولُونَ وَ ما أَنتَ عَلَیْهِمْ بِجَبّارٍ فَذَکِّر بِالقُرْآنِ مَنْ یَخافُ وَعِیدِ» . (2)

فَذَکِّرْ إِنَّما أَنْتَ مُذَکِّرٌ * لَسْتَ عَلَیْهِمْ بِمُصَیْطِرٍ» . (3)

الحدیث:

سنن أبی داوود عن ابن عباس :کانَتِ المرأةُ تکونُ مِقْلاتاً فَتَجعَلُ علی نفسِها إنْ عاشَ لَها ولدٌ أنْ تُهَوِّدَهُ ، فلمّا اُجلِیَت بَنُو النَّضیرِ کانَ فیهِم مِن أبناءِ الأنصارِ ، فقالوا : لا نَدَعُ أبناءَنا ، فَأنزَلَ اللّهُ عزّ و جلّ: «لا إِکْراهَ فی الدِّینِ قد تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَیِّ» . (4)

(5)

1321

در دین اجبار نیست

قرآن :

«در دین هیچ اجباری نیست . هدایت از گمراهی مشخص شده است . پس هر که به بُت کفر ورزد و به خدای ایمان آورد ، به دستگیره استوار و ناگسستنی چنگ زده است ؛ و خدا شنوا و داناست» .

«ما به آنچه می گویند داناتریم و تو به زور وا دارنده به آنها نیستی . پس هر که را از وعده عذاب من می ترسد به قرآن اندرز ده» .

«پس ، پند ده که تو پند دهنده هستی . تو بر آنان فرمانروا نیستی» .

حدیث:

سنن أبی داوود_ به نقل از ابن عباس _: [در میان عرب رسم بود که وقتی ]زنی برایش بچّه نمی ماند، با خود عهد می کرد که اگر بچّه اش زنده بماند، او را یهودی کند . هنگامی که [یهودیان ]بنی نضیر تبعید شدند، تعدادی از فرزندان انصار در بین آنها بودند؛ انصار گفتند: ما از فرزندان خود دست بر نمی داریم. پس خداوند عزّ و جلّ این آیه را فرو فرستاد: «در دین هیچ اجباری نیست ، هدایت از گمراهی مشخص شده است» .

ص :199


1- البقرة : 256 .
2- ق : 45 .
3- الغاشیة : 21 ، 22 .
4- سنن أبی داوود : 3/59/2682 .
5- (انظر) التکلّف : باب 3453 . المیزان فی تفسیر القرآن : 2 / 342 .

1322 - المَنهَجُ فی مَعرِفَةِ الدِّینِ
1322 - روش شناخت دین

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن عَرَفَ دینَهُ مِن کتابِ اللّهِ عزّ و جلّ زالَتِ الجِبالُ قبلَ أن یَزُولَ ، و مَن دَخَلَ فیأمرٍ بِجَهلٍ خَرَجَ منهُ بِجَهلٍ. (1)

عنه علیه السلام :مَن دَخَلَ فی هذا الدِّینِ بالرِّجالِ أخرَجَهُ مِنهُ الرِّجالُ کما أدخَلُوهُ فیهِ ، و مَن دَخَلَ فیهِ بِالکِتابِ و السُّنَّةِ زالَتِ الجبالُ قَبلَ أن یَزولَ . (2)

(3)

1322

روش شناخت دین

امام صادق علیه السلام :کسی که دینش را از طریق کتاب خداوند عزّ و جلّ بشناسد، اگر کوهها از جای خود بجنبند، او در دین خود متزلزل نشود و کسی که ندانسته عقیده ای را بپذیرد ندانسته هم از آن خارج شود .

امام صادق علیه السلام :هر که از طریق [مجذوب شدن به شخصیت] اشخاص به این دین در آید همان اشخاص همچنان که او را به آن در آورده اند از آن خارجش کنند و کسی که از طریق کتاب و سنّت به این دین وارد شود ، کوهها بجنبند و او نجنبد (در عقیده و دینش متزلزل نشود) .

ص :200


1- بحار الأنوار : 23/103/11 .
2- بحار الأنوار : 2/105/67 .
3- (انظر) الحقّ : باب 900 .

1323 - أهلُ الدِّینِ
1323 - دینداران

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ لِأهلِ الدِینِ علاماتٍ یُعرَفُونَ بها : صِدقُ الحدیثِ ، و أداءُ الأمانةِ ، و الوَفاءُ بالعَهدِ ، و صِلَةُ الرَّحِمِ ، و رَحمةُ الضُّعَفاءِ ، و قِلَّةُ المُؤاتاةِ للنساءِ ، و بذلُ المعروفِ ، و حُسنُ الخُلُقِ ، و سَعَةُ الخُلُقِ ، و اتّباعُ العِلمِ ، و ما یُقَرِّبُ إلی اللّهِ عزّ و جلّ ، طوبی لَهُم و حُسنُ مَآبٍ . (1)

(2)

1323

دین داران

امام علی علیه السلام :همانا دین داران را نشانه هایی است که با آنها شناخته می شوند : راستگویی ، امانتداری ، پایبندی به عهد و پیمان ، به جا آوردن صله رحم ، ترحّم بر نا توانان ، کمتر موافقت کردن با زنان ، نیکی کردن ، خوش خویی ، صبر و حوصله داشتن ، پیروی از دانش، و آنچه به خداوند عزّ و جلّ نزدیک می کند. خوشا به حال اینان و فرجام نیکشان.

1324 - صِیانَةُ الدِّین بِالدُّنیا
1324 - حفظ کردن دین با دنیا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :صُن دِینَکَ بدُنیاکَ تَربَحْهُما ، و لا تَصُنْ دنیاکَ بِدِینِکَ فَتَخسَرَهُما . (3)

عنه علیه السلام :صُنِ الدِّینَ بالدنیا یُنجِکَ ، و لا تَصُنِ الدنیا بالدِّینِ فَتُردِیکَ . (4)

عنه علیه السلام :إن جَعَلتَ دینَکَ تَبَعاً لدُنیاکَ ، أهلَکْتَ دِینَکَ و دُنیاکَ ، و کنتَ فِی الآخِرَةِ مِنَ الخاسرینَ ، إن جَعَلتَ دنیاک تَبَعاً لِدِینِکَ أحرَزْتَ دینَکَ و دنیاک و کُنتَ فی الآخِرَةِ مِن الفائزینَ . (5)

1324

حفظ کردن دین با دنیا

امام علی علیه السلام :دین خود را با دنیایت حفظ کن، تا هر دو را ببری و دینت را وسیله حفظ دنیایت قرار مده که هر دو را می بازی .

امام علی علیه السلام :با دنیا از دین محافظت کن، که در این صورت دین، تو را نجات می دهد و با دین از دنیا حفاظت مکن ، که تو را به نابودی می کشاند.

امام علی علیه السلام :اگر دینت را تابع دنیایت گردانی، دین و دنیایت را تباه کنی و در آخرت از زیانکاران باشی ؛ اگر دنیایت را پیرو دینت کنی، هم دین و هم دنیایت را به دست آوری و در آخرت از رستگاران باشی .

ص :201


1- الأمالی للصدوق : 290/323 .
2- (انظر) الخیر : باب 1183 . الذکر : باب 1348 . الدنیا : باب 1246 ، 1259 .
3- غرر الحکم : 5861 .
4- غرر الحکم : 5863 .
5- غرر الحکم : 3750 _ 3751 .

عنه علیه السلام :مَن جَعَلَ مُلکَهُ خادماً لِدِینِهِ انقادَ لَهُ کُلُّ سُلطانٍ ، مَن جَعَلَ دِینَهُ خادماً لِمُلکِهِ طَمِعَ فیهِ کُلُّ إنسانٍ . (1)

عنه علیه السلام :لا یَترُکُ الناسُ شیئاً مِن دِینِهِم لإِصلاحِ دُنیاهُم إلاّ فَتَحَ اللّهُ عَلیهِم ما هُوَ أضَرُّ مِنهُ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :هر که مُلک خود را در خدمت دینش قرار دهد، همه حاکمان فرمانبردار او شوند ، هرکه دین خود را در خدمت مُلک خویش قرار دهد، هر انسانی در ملک او طمع کند .

امام علی علیه السلام :مردم برای سود و آبادانی دنیای خود امری از امور دین خود را فرو نگذارند مگر آن که خداوند، کاری برای آنان پیش می آورد که زیانش از آن سود بیشتر است .

1325 - الدُّعاءُ لِتَثبیتِ القَلبِ عَلَی الدِّینِ
1325 - دعا برای استواری دین در دل

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ مِن دُعائهِ _: یا مُثَبِّتَ القُلوبِ ثَبِّت قُلوبَنا علی دِینِکَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله_ أیضاً _: یا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قَلبی علی دِینِکَ . (5)

کمال الدین عن عبد اللّه بن سنان :قال أبو عبد اللّه علیه السلام : سَتُصیبُکُم شُبهَةٌ فَتَبقُونَ بِلا عَلَمٍ یُری و لا إمامٍ هدی ، و لا یَنجُو مِنها إلاّ مَن دَعا بدُعاءِ الغَریقِ. قلتُ : کیفَ دعاءُ الغَریقِ ؟ قالَ : یقولُ : «یا اللّهُ یا رحمنُ یا رحیمُ یا مُقَلِّبَ القُلوبِ ثَبِّتْ قَلبِی علی دِینِکَ» . (6) (7)

1325

دعا برای استواری دین در دل

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در دعای خود _گفت : ای استوار دارنده دلها! دلهای ما را بر دینت استوار بدار .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در دعا _گفت : ای دگرگون ساز دلها! دل مرا بر دینت استوار بدار .

کمال الدین_ به نقل از عبد اللّه بن سنان _: امام صادق علیه السلام فرمود : زودا به شبهه ای گرفتار آیید که نه نشانه ای برای پیدا کردن راه خواهید دید و نه پیشوایی که هدایتتان کند ، از آن شبهه تنها آن کس رهایی یابد که دعای غریق را بخواند . عرض کردم : دعای غریق چگونه است؟ فرمود : می گویی : خدایا! بخشایشگرا! مهربانا! ای دگرگون کننده دلها! دل مرا بر دینت استوار و پابرجا بدار .

ص :202


1- غرر الحکم : (9016 _ 9017) .
2- غرر الحکم : 10831 .
3- (انظر) الدِّین : باب 1309 .
4- کنز العمّال : 3726 .
5- کنز العمّال : 3727 .
6- کمال الدین : 352/49 .
7- (انظر) الإمامة الخاصة : باب 247 ، 248 .

1326 - صِفَةُ المُستَحفِظینَ لِدِینِ اللَّهِ
1326 - خصوصیت نگهبانان دین خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا یَقومُ بِدِینِ اللّهِ إلاّ مَن حاطَهُ مِن جَمیعِ جَوانِبِهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ دِینَ اللّهِ تعالی لَن یَنصُرَهُ إلاّ مَن حاطَهُ مِن جمیعِ جَوانِبِهِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّما المُستَحفِظُونَ لِدِینِ اللّهِ هُمُ الذینَ أقامُوا الدِّینَ و نَصَرُوهُ ، و حاطُوهُ مِن جمیعِ جَوانِبِهِ ، و حَفِظُوهُ علی عِبادِ اللّهِ و رَعَوهُ . (3)

1326

خصوصیت نگهبانان دین خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنها آن کس [تواند] دین خدا را نگه دارد که از همه سو به آن احاطه داشته باشد .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دین خداوند متعال را هرگز یاری نرساند، مگر کسی که از همه سو به آن احاطه داشته باشد.

امام علی علیه السلام :نگهبانان دین خدا همانانند که دین را بر پا داشتند و یاری اش کردند و از همه سو آن را در میان گرفتند و آن را برای بندگان خدا نگه داشتند و آن را پاس داشتند و رعایت کردند .

1327 - تَأییدُ الدِّینِ بِأقوامٍ لا خَلاقَ لَهُم
1327 - تقویت دین، با افراد بی بهره از آن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ لَیُؤَیِّدُ هذا الدِّینَ بالرَّجُلِ الفاجِرِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی یُؤَیِّدُ هذا الدِّینَ بِأقوامٍ لا خَلاَقَ لَهُم . (5)

1327

تقویت دین، با افراد بی بهره از آن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند این دین را به وسیله مرد بدکار تقویت می کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی این دین را به وسیله مردمانی بی بهره از خیر و دین تقویت می کند .

ص :203


1- کنز العمّال : 5612 .
2- کنز العمّال : 28886 .
3- غرر الحکم : 3912 .
4- کنز العمّال : 115 .
5- کنز العمّال : 28956 .

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تَبارَکَ وَ تَعالی لَیُؤَیِّدُ الإسلامَ بِرجالٍ ما هُم مِن أهلِهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :سَیُشَدُّ هذا الدِّینُ بِرِجالٍ لَیسَ لَهُم عِندَ اللّهِ خَلاَقٌ . (2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند تبارک و تعالی اسلام را به وسیله مردانی که اهل دین و دینداری نیستند، تأیید و یاری می کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بزودی این دین به وسیله مردانی استوار خواهد شد که نزد خداوند هیچ بهره ای ندارند .

1328 - النَّوادِرُ
1328 - گوناگون

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثَباتُ الدِّینِ بِقُوَّةِ الیَقینِ . (3)

عنه علیه السلام :الدِّینُ لا یُصلِحُهُ إلاّ العَقلُ . (4)