میزان الحکمه با ترجمه فارسی جلد 2

مشخصات کتاب

سرشناسه : محمدی ری شهری، محمد، 1325 -

عنوان قراردادی : میزان الحکمه . فارسی - عربی

عنوان و نام پدیدآور : میزان الحکمه (با ترجمه فارسی)/ محمدی ری شهری ؛ ترجمه حمیدرضا شیخی ؛ مقابله و تصحیح علی حچیمی ... [و دیگران] ؛ ویراستار فارسی سعیدرضا علی عسکری، محمد باقری زاده اشعری، قاسم شیرجعفری ؛ ویراستار عربی کمال کاتب ... [و دیگران].

وضعیت ویراست : ویراست 2.

مشخصات نشر : قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر، 1386-

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ 5.

شابک : دوره 978-964-493-200-7 : ؛ دوره، چاپ نهم 978-964-493-350-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 1 978-964-493-201-4 : ؛ 850000 ریال: ج. 1، چاپ نهم 978-964-493-351-6 : ؛ 550000 ریال: ج.2 ٬ چاپ هفتم 978-964-493-202-1 : ؛ 850000 ریال: ج. 2، چاپ نهم 978-964-493-352-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 3، چاپ نهم 978-964-493-353-0 : ؛ 550000 ریال: ج. 4 978-964-493-204-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 4، چاپ نهم 978-964-493-354-7 : ؛ 55000 ریال (ج.5، چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 5، چاپ نهم 978-964-493-355-4 : ؛ 550000 ریال (ج.6 ٬ چاپ هفتم) ؛ 850000 ریال: ج. 6، چاپ نهم 978-964-493-356-1 : ؛ 85000 ریال: ج. 7، چاپ نهم 978-964-493-357-8 : ؛ 550000 ریال: ج. 8، چاپ هفتم 978-964-493-208-3 : ؛ 85000 ریال: ج. 8، چاپ نهم 978-964-493-358-5 : ؛ 85000 ریال: ج. 9، چاپ نهم 978-964-493-359-2 : ؛ 550000 ریال: ج. 10، چاپ هفتم 978-964-493-210-6 : ؛ 850000 ریال: ج. 10، چاپ نهم 978-964-493-360-8 : ؛ ج 10، چاپ دوازدهم 978-964-493-360-8 : ؛ 550000 ریال: ج.11، چاپ هفتم 978-964-493-200-7 : ؛ 700000 ریال: ج.11، چاپ هشتم 978-964-493-211-3 : ؛ 850000 ریال: ج. 11، چاپ نهم 978-964-493-361-5 : ؛ 550000 ریال: ج. 12، چاپ هفتم 978-964-493-212-0 : ؛ 850000 ریال: ج. 12، چاپ نهم 978-964-493-362-2 : ؛ 550000 ریال (ج. 13، چاپ هفتم) ؛ 700000 ریال: ج. 13، چاپ هشتم 978-964-493-200-7 : ؛ 85000 ریال: ج. 13، چاپ نهم 978-964-493-363-9 : ؛ 550000 ریال: ج. 14، چاپ هفتم 978-964-493-214-4 : ؛ 700000 ریال (ج.14 ٬ چاپ هشتم) ؛ 850000 ریال: ج.14، چاپ نهم 978-964-493-364-6 :

یادداشت : فارسی - عربی.

یادداشت : چاپ هفتم.

یادداشت : ج. 1 - 8 ، 9 و 10 - 14(چاپ نهم: 1387).

یادداشت : ج.2 ٬ 4، 5 ، 6، 8 10٬ - 14 (چاپ هفتم: 1386).

یادداشت : ج. 8 و 10(چاپ دوازدهم: 1390).

یادداشت : ج. 11، 13 ٬ 14 (چاپ هشتم: 1386).

یادداشت : کتابنامه.

یادداشت : نمایه.

مندرجات : ج. 1. آ - ب.- ج. 2. ب - ح.- ج. 3. ح - خ.- ج. 4. د - ر.- ج. 5. ز - ش.- ج.6. ش - ظ.- ج. 7. ع.- ج. 8. ع - غ.- ج.11. م - ن.- ج. 12. ن - ه.- ج. 13. ه - ی.- ج. 14. فهرست ها

موضوع : احادیث

موضوع : احادیث شیعه -- قرن 14

موضوع : احادیث اهل سنت -- قرن 14

شناسه افزوده : شیخی، حمیدرضا، 1337 -، مترجم

شناسه افزوده : علی عسکری، سعیدرضا، 1344 -، ویراستار

شناسه افزوده : کاتب، کمال، ویراستار

شناسه افزوده : موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث. سازمان چاپ و نشر

رده بندی کنگره : BP116/5/م3م9041 1386

رده بندی دیویی : 297/21

شماره کتابشناسی ملی : 1201714

ص :1

اشاره

ص :2

ص :3

ص :4

46 - البُکاء

اشاره

(1)

(2)

ص :5


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 93/328 _ 336 باب 19 «فضل البکاء و ذمّ جُمود العین» .
2- انظر : البدعة : باب 335 ، الخشوع : باب 1026 . عاشوراء : باب 2691 ، المقرّبون : باب 3282 .

46 - گریستن

383 - البُکاءُ مِن خَشیَةِ اللَّهِ

383 - گریستن از ترس خدا

الکتاب:

«إِذَا تُتْلَی عَلَیْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمانِ خَرُّوا سُجَّدا وَ بُکِیّا» . (1)

«وَ یَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ یَبْکُونَ وَ یَزِیدُهُمْ خُشُوعا» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اُوصِیکَ یا علیُّ فی نَفسِکَ بخِصالٍ فاحْفَظْها ، اللّهُمَّ أعِنْهُ ......... و الرّابعةُ البُکاءُ للّهِ ، یُبنی لکَ بکلِّ دَمعَةٍ بَیتٌ فی الجنّةِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :طُوبی لِصُورةٍ نَظَرَ اللّهُ إلَیها تَبکی علی ذَنبٍ مِن خَشیَةِ اللّهِ عزّ و جلّ ، لَم یَطّلِعْ علی ذلکَ الذَّنْبِ غَیْرُهُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله_ فی خُطبة الوَداعِ _: و مَن ذَرَفَتْ عَیناهُ مِن خَشیةِ اللّهِ کانَ لَه بکلِّ قَطرةٍ مِن دُموعِهِ مِثلُ جَبَلِ اُحُدٍ یکونُ فی میزانِهِ مِن الأجْرِ . (5)

383

گریستن از ترس خدا

قرآن :

«و چون آیات خدای رحمان بر آنان تلاوت می شد گریان به سجده می افتادند».

«و به رو در می افتند و می گریند و بر خشوعشان افزوده می شود».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! سفارش تو را به خودت می کنم که خصلتهایی داشته باشی و آنها را حفظ کنی! بار خدایا! علی را [در حفظ این خصال ]یاری کن : ......... چهارم: گریستن برای خدا. در برابر هر قطره اشکی که می ریزی خانه ای در بهشت برای تو ساخته می شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوشا چهره ای که خداوند به آن می نگرد در حالی که از ترس خدا بر گناهی که کرده و جز او کسی از آن گناه آگاه نیست، می گرید .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در خطبه حجّة الوداع _فرمود : هر کس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد برای هر قطره اشک او به اندازه کوه احد در ترازوی اعمالش پاداش می نهند.

ص :6


1- مریم : 58.
2- الإسراء : 109.
3- بحار الأنوار: 69/391/68.
4- بحار الأنوار : 93/331/15.
5- بحار الأنوار : 93/334/25.

عنه صلی الله علیه و آله :ألاَ و مَن ذَرَفَتْ عَیناهُ مِن خَشیةِ اللّهِ، کانَ لَهُ بکلِّ قَطرةٍ قَطَرَتْ مِن دُموعِهِ قَصرٌ فی الجنّةِ ، مُکَلَّلٌ بالدُّرِّ و الجَوهرِ ، فیهِ ما لا عَینٌ رأتْ ، و لا اُذُنٌ سَمِعَتْ ، و لا خَطَرَ علی قلبِ بَشَرٍ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :سَبعةٌ فی ظِلِّ عَرشِ اللّهِ عزّ و جلّ یومَ لا ظِلَّ إلاّ ظلُّهُ ......... و رجُلٌ ذَکرَ اللّهَ عزّ و جلّ خالیا ففاضَتْ عَیناهُ مِن خَشیةِ اللّهِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن خَرَجَ مِن عَینَیهِ مِثلُ الذُّبابِ مِن الدَّمْعِ مِن خَشیَةِ اللّهِ آمَنَهُ اللّهُ بهِ یَومَ الفَزَعِ الأکبَرِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بُکاءُ العُیونِ و خَشْیَةُ القلوبِ مِن رَحْمَةِ اللّهِ تعالی ذِکرُهُ ، فإذا وَجَدتُموها فاغتَنِموا الدُّعاءَ . (4)

عنه علیه السلام :البُکاءُ مِن خَشیَةِ اللّهِ مِفتاحُ الرَّحمةِ . (5)

عنه علیه السلام :البُکاءُ مِن خَشیةِ اللّهِ یُنیرُ القلبَ ، و یَعْصِمُ مِن مُعاوَدَةِ الذَّنبِ . (6)

عنه علیه السلام :مِن کَرَمِ المَرءِ بُکاؤهُ علی ما مَضی مِن زَمانِهِ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدانید که هر کس چشمانش از ترس خدا اشک ریزد ، در برابر هر قطره اشک او، کاخی آذین بسته به مروارید و گوهر در بهشت به او می دهند. در آن کاخ چیزهایی است که هیچ چشمی ندیده، هیچ گوشی نشنیده و بر دل هیچ بشری خطور نکرده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آن روز که سایه ای جز سایه عرش خداوند عزّ و جلّ نیست هفت تن در سایه عرش اویند: ......... و مردی که در خلوت، یاد خداوند عزّ و جلّ کند و از ترس خدا اشک از دیدگانش سرازیر شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس از ترس خدا به اندازه مگسی اشک از چشمش خارج شود خداوند او را در آن روزِ ترس بزرگ ایمن می گرداند.

امام علی علیه السلام :گریه چشمها و ترس دلها نشانه رحمت خدای بلند نام است. هرگاه این دو را در خود یافتید دعا کردن را غنیمت شمرید.

امام علی علیه السلام :گریستن از ترس خدا کلید رحمت است.

امام علی علیه السلام :گریستن از ترس خدا دل را نورانی می کند و از خو گرفتن به گناه مصون می دارد.

امام علی علیه السلام :گریستنِ آدمی بر زمان از دست رفته اش ، نشانه بزرگی اوست.

ص :7


1- الأمالی للصدوق : 517 / 707.
2- بحار الأنوار: 84/2/71.
3- . بحار الأنوار : 93/336/30.
4- مکارم الأخلاق : 2 / 96 / 10.
5- غرر الحکم : 2051.
6- . غرر الحکم : 2016.
7- بحار الأنوار : 74/264/3.

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :ما مِن قَطرةٍ أحَبَّ إلی اللّهِ عزّ و جلّ مِن قَطْرَتَینِ : قَطرةُ دَمٍ فی سبیلِ اللّهِ ، و قَطرةُ دَمعَةٍ فی سَوادِ اللّیلِ ، لا یُریدُ بها عبدٌ إلاّ اللّهَ عزّ و جلّ . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :کُلُّ عَینٍ باکیةٌ یومَ القیامةِ غیرَ ثلاثٍ : عینٌ سَهِرَتْ فی سبیلِ اللّهِ ، و عینٌ فاضَتْ مِن خَشیَةِ اللّهِ ، و عَینٌ غَضّتْ عن مَحارِمِ اللّهِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما مِن شیءٍ إلاّ و لَهُ کَیْلٌ أو وَزنٌ إلاّ الدُّموعَ ، فإنّ القَطرةَ مِنها تُطْفِئُ بِحارا مِن نارٍ ، و إذا اغْرَوْرَقَتِ العَینُ بمائها لَم یَرْهَقْ وَجهَهُ قَتَرٌ و لا ذِلَّةٌ ، فإذا فاضَتْ حَرَّمَهُ اللّهُ علی النّارِ ، و لَو أنّ باکیا بکی فی اُمَّةٍ لَرُحِموا . (3)

عنه علیه السلام :إنْ لَم یُجِبْکَ البُکاءُ فَتَباکَ ، فإنْ خَرجَ مِنکَ مِثلُ رأسِ الذُّبابِ فَبَخٍ بَخٍ . (4)

امام زین العابدین علیه السلام :هیچ قطره ای نزد خدا محبوبتر از این دو قطره نیست: قطره خونی که در راه خدا ریخته می شود و قطره اشکی که فقط برای خداوند عزّ و جلّ در دل شب فرو می غلتد .

امام باقر علیه السلام :روز رستاخیز همه چشمها گریانند مگر سه چشم: چشمی که در راه خدا شب را نخفته باشد، و چشمی که از ترس خدا گریان شده باشد، و چشمی که از محرّمات خدا فروهشته باشد.

امام صادق علیه السلام :هر چیزی پیمانه ای یا وزنی دارد مگر اشکها؛ زیرا قطره ای اشک، دریاهایی از آتش را فرو می نشاند. هرگاه چشم غرق در اشک خود شود، گَرد هیچ فقر و ذلّتی بر چهره آن نمی نشیند. و هرگاه اشکها سرازیر شود خداوند آن چهره را بر آتش حرام می گرداند. و اگر گرینده ای در میان امّتی بگرید همه آن امّت مشمول رحمت می شوند.

امام صادق علیه السلام :اگر گریه ات نمی آید خود را به گریه بزن که اگر از چشمانت به اندازه سر مگسی اشک بیرون آمد زهی به سعادتت.

384 - البُکاءُ عَلَی النَّفسِ

384 - گریستن بر حالِ خود

عدّة الداعی_ فیما أوحی اللّهُ إلی موسی علیه السلام _: ابکِ علی نَفسِکَ ما دُمتَ فی الدُّنیا ، و تَخَوَّفِ العَطَبَ و المَهالِکَ ، و لا تَغُرَّنَّکَ زِینةُ الحیاةِ الدُّنیا و زَهْرَتُها . (5)

384

گریستن بر حالِ خود

عدّة الداعی_ در وحی های خداوند متعال به موسی علیه السلام آمده است _: تا در دنیا هستی به حال خود گریه کن و از هلاکت و مهلکه ها بترس و مبادا زرق و برق زندگی دنیا تو را فریب دهد.

ص :8


1- بحار الأنوار : 69/378/31.
2- بحار الأنوار : 7/195/62 .
3- بحار الأنوار : 93/331/14.
4- عدّة الداعی : 161.
5- عدّة الداعی : 156.

بحار الأنوار :_ فیما اُوح_یَ إلی عیسی علیه السلام _: ابْ_کِ علی نَفسِکَ بُکاءَ مَن قَد وَدَّعَ الأهلَ ، و قَلا الدُّنیا ، و تَرَکَها لأهلِها، و صارَتْ رَغبتُهُ فیما عِندَ إلهِهِ . (1)

بحار الأنوار:_ در وحی های خداوند متعال به عیسی علیه السلام آمده است _: به حال خود گریه کن، همچون گریه کسی که با خانواده[اش ]بدرود گفته و با نفرت، از دنیا دوری جسته و آن را برای دنیا پرستان رها کرده و به آنچه نزد پروردگارش می باشد دل بسته است.

385 - جُمودُ العَینِ

385 - خشکیدگی چشم

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مِن عَلاماتِ الشَّقاءِ جُمودُ العَینِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ما جَفَّتِ الدُّموعُ إلاّ لقَسوةِ القلوبِ، و ما قَسَتِ القلوبُ إلاّ لِکَثْرةِ الذُّنوبِ . (3)

385

خشکیدگی چشم

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از نشانه های شقاوت، خشکیدگی چشم است.

امام علی علیه السلام :چشمها نخشکید مگر بر اثر سخت دلی و دلها سخت نشد مگر به سبب گناه زیاد.

ص :9


1- بحار الأنوار : 93/333/25 .
2- بحار الأنوار : 70/52/11 .
3- بحار الأنوار : 73/354 /60.

ص :10

47 - البلد

اشاره

(1)

(2)

ص :11


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 60/201 باب 36 «الممدوح من الب_ُ_لدان و المذموم منها» . بحار الأنوار : 75 / 392 باب 86 «الدُّخول فی بلاد المخالِفین» .
2- انظر : عنوان 61 «الثورة»، 187 «الرُّستاق»، 545 «الوطن» . الشّرک : باب 1975، الهجرة : باب 3933 .

47 - سرزمین

386 - بَلدَةٌ طَیِّبَةٌ

386 - سرزمینی پاک

الکتاب:

«بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَ رَبٌّ غَفُورٌ» . (1)

وَ جَعَلْنَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْقُرَی الَّتِی بَارَکْنَا فِیهَا قُریً ظَاهِرَةً وَ قَدَّرْنا فِیهَا السَّیْرَ سِیرُوا فِیها لَیالِیَ و أَیّاما آمِنِینَ» . (2)

«وَ لَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِی إِسْرَائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّی جاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّکَ یَقْضِی بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیامَةِ فِیما کانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ» . (3)

(4)

386

سرزمینی پاک

قرآن :

«سرزمینی پاک و خداوندگاری آمرزنده».

«میان آنان و قریه هایی که برکت داده بودیم قریه هایی آبادان و بر سر راه پدید آوردیم و منزلهایی برابر معیّن کردیم. در آن راهها ایمن از گزند شبها و روزها سفر کنید».

«هر آینه بنی اسرائیل را در مکانی نیکو جای دادیم و از طیّبات روزیشان دادیم و تا آن هنگام که صاحب دانش نشده بودند اختلافی نداشتند. پروردگار تو در روز قیامت در آنچه اختلاف می کردند میانشان قضاوت خواهد کرد».

387 - عَلیکُم بِالأمصارِ العِظامِ

387 - به شهرهای بزرگ بروید

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فیما کَتَبهُ إلی الحارثِ الهَمْدانیّ _: و اسکُنِ الأمْصارَ العِظامَ ، فإنّها جِماعُ المسلمینَ ، و احْذَرْ مَنازِلَ الغَفلَةِ و الجَفاءِ . (5)

387

به شهرهای بزرگ بروید

امام علی علیه السلام_ در نامه خود به حارث همدانی _نوشت : در شهرهای بزرگ سکنی گزین که آن محلّ گرد آمدن مسلمانان است و از جاهایی که مردمش غافل و درشت خویند دوری کن.

ص :12


1- سبأ : 15.
2- سبأ : 18.
3- یونس : 93.
4- (انظر) الأنبیاء : 71 ، 81 ، المؤمنون : 50 ، القصص : 29 ، 30 ، النازعات : 16 ، البلد : 1 ، 2 ، التین : 1 ، 3.
5- نهج البلاغة : الکتاب 69.

388 - خَیرُ البِلادِ

388 - بهترین سرزمینها

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لیسَ بَلَدٌ بأحَقَّ بِکَ مِن بَلَدٍ ، خَیرُ البِلادِ ما حَمَلَکَ . (1)

388

بهترین سرزمینها

امام علی علیه السلام :برای تو شهری سزاوارتر از شهر دیگر نیست؛ [بلکه] بهترین شهر آن شهری است که تو را پذیرا بُوَد .

389 - ما لا یَستَغنی عَنهُ أهلُ کُلِّ بَلَدٍ

389 - نیاز ضروری مردم هر سرزمینی

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا یَستَغْنی أهلُ کلِّ بلدٍ عن ثلاثةٍ یُفزَعُ إلیهِم فی أمرِ دُنیاهُم و آخِرَتِهِم ، فإن عَدِموا ذلکَ کانوا هَمَجا : فَقیهٌ عالِمٌ وَرِعٌ ، و أمیرٌ خَیّرٌ مُطاعٌ ، و طبیبٌ بَصیرٌ ثِقةٌ . (2)

389

نیاز ضروری مردم هر سرزمینی

امام صادق علیه السلام :مردم هر شهری به سه چیز نیازمندند که در کار دنیا و آخرت خود به آنها رجوع می کنند و چنانچه آن سه را نداشته باشند گرفتار پریشانی می شوند: فقیه دانا و پارسا، فرمانروای نیکوکار و مُطاع، و پزشک حاذق و مطمئن.

ص :13


1- نهج البلاغة : الحکمة 442.
2- تحف العقول : 321.

ص :14

48 - البلاغة

اشاره

(1)

ص :15


1- انظر : عنوان 420 «الفصاحة» .

48 - بلاغت

390 - البَلاغَةُ

390 - بلاغت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ مِن البیانِ سِحْرا ، و مِن العلمِ جَهلاً ، و مِن القَولِ عِیّا . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :البَلاغةُ ما سَهُلَ علی المَنطِقِ و خَفَّ علی الفِطْنَةِ . (2)

عنه علیه السلام :البَلاغةُ أنْ تُجِیبَ فلا تُبْطئَ ، و تُصِیبَ فلا تُخْطئَ . (3)

عنه علیه السلام :مَن قامَ بِفَتْقِ القَولِ و رَتْقِهِ فقد حازَ البَلاغةَ . (4)

عنه علیه السلام :قد یُکْتَفی مِن البَلاغةِ بالإیجازِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَیسَتِ البَلاغَةُ بحِدَّةِ اللِّسانِ و لا بِکَثْرةِ الهَذَیانِ ، و لکنَّها إصابةُ المَعنی و قَصْدُ الحُجّةِ . (6)

عنه علیه السلام_ و قد سُئِلَ عنِ البَلاغةِ _: مَن عَرَفَ شَیئا قَلَّ کلامُهُ فیهِ ، و إنّما سُمِّیَ البَلیغ لأنَّهُ یَبْلُغُ حاجَتَهُ بأهْوَنِ سَعْیِهِ . (7)

390

بلاغت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همانا برخی از بیانها سحر است، و برخی دانشها نادانی است و برخی سخنها گنگی و بی زبانی.

امام علی علیه السلام :بلاغت آن است که به گفتار، روان و به فهم، آسان باشد.

امام علی علیه السلام :بلاغت آن است که پاسخ دهی بی کندی و درست بگویی بی خطا.

امام علی علیه السلام :هر کس سخن را باز و بسته کند به بلاغت دست یافته است.

امام علی علیه السلام :گاه از بلاغت به ایجاز بسنده می شود.

امام صادق علیه السلام :بلاغت به [معنای] تندی زبان و پَرت و پلا گویی بسیار نیست بلکه بلاغت، رساندن معنا و آوردن دلیل و برهانِ درست است.

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این پرسش که بلاغت چیست؟ _فرمود : کسی که مطلبی را بداند گفتارش درباره آن کوتاه می شود. بلیغ [را بلیغ] گفته اند؛ چون با کمترین زحمت، مقصود خود را می رساند.

ص :16


1- تحف العقول : 57.
2- غرر الحکم : 1881.
3- غرر الحکم : 2150.
4- غرر الحکم : 9045.
5- غرر الحکم : 6666.
6- تحف العقول : 312.
7- تحف العقول : 359.

عنه علیه السلام :ثلاثةٌ فیهِنَّ البَلاغةُ : التّقَرُّبُ مِن معنی البُغْیةِ ، و التَّبَعُّدُ مِن حَشْوِ الکلامِ ، و الدَّلالةُ بالقلیلِ علی الکثیرِ . (1)

امام صادق علیه السلام :بلاغت در سه چیز است: نزدیک شدن به معنای مورد نظر، دوری کردن از گفتار حشو و زاید، و رساندن معنای زیاد با عبارت کوتاه.

391 - أبلَغُ الکَلامِ

391 - بلیغ ترین سخن

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أبلَغُ البَلاغةِ ما سَهُلَ فی الصَّوابِ مَجازُهُ و حَسُنَ إیجازُهُ . (2)

عنه علیه السلام :أحسَنُ الکلامِ ما زانَهُ حُسْنُ النِّظامِ ، و فَهِمَهُ الخاصُّ و العامُّ . (3)

عنه علیه السلام :أحسَنُ الکلامِ ما لا تَمُجُّهُ الآذانُ ، و لا یُتْعِبُ فَهمُهُ الأفْهامَ . (4)

عنه علیه السلام :خیرُ الکلامِ ما لا یُمِلُّ و لا یَقِلّ . (5)

391

بلیغ ترین سخن

امام علی علیه السلام :بلیغ ترین سخن آن است که مقصود را براحتی برساند و ایجاز نیکو داشته باشد.

امام علی علیه السلام :بهترین گفتار آن است که به حسن ترتیب و نظم آراسته باشد و عالم و عامی آن را بفهمند.

امام علی علیه السلام :نیکوترین گفتار آن است که شنیدنش به گوشها ناخوش نیاید و ذهنها برای فهمیدن آن به رنج نیفتند.

امام علی علیه السلام :بهترین سخن آن است که نه ملال آور باشد و نه کم گذارد . (6)

392 - ما یَفضُلُ عَلَی البَلاغَةِ

392 - برتر از بلاغت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أحْمَدُ مِن البَلاغةِ الصَّمتُ حینَ لا یَنبَغی الکلامُ . (7)

392

برتر از بلاغت

امام علی علیه السلام :پسندیده تر از بلاغت، خاموش ماندن در جایی است که سخن گفتن نشاید.

393 - التَّشَدُّقُ فِی الکَلامِ

393 - سخن پردازی مُطَنطن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أبغَضُ النّاسِ إلی اللّهِ تعالی البَلیغُ الّذی یَتَخَلّلُ بلِسانِهِ تَخَلُّلَ الباقِرَةِ بلِسانِها . (8)

393

سخن پردازی مُطَنطن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :منفورترین کس نزد خداوند متعال سخن آوری است که زبانش را مانند زبان گاو، به هر طرف می چرخاند.

ص :17


1- تحف العقول : 317.
2- غرر الحکم : 3307.
3- غرر الحکم : 3304.
4- غرر الحکم : 3371.
5- غرر الحکم : 4969.
6- یعنی : اِطناب مُمِل و ایجاز مُخِل در آن نباشد .
7- غرر الحکم : 3245.
8- کنز العمّال : 7918.

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ لَیُبغِضُ الرَّجُلَ البَلیغَ الّذی یَلعَبُ بلِسانِهِ کما تَلعَبُ الباقِرَةُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لَعَنَ اللّهُ الّذین یُشَقِّقونَ الخُطَبَ تَشْقِیقَ الشِّعْرِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :سیَکونُ قَومٌ یأکُلونَ بألْسِنَتِهِم کما تأکُلُ البَقرُ مِن الأرضِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :شِرارُ اُمَّتی : الثَّرْثارُونَ و المُتَشَدِّقونَ المُتَفَیْهِقونَ ، و خِیارُ اُمّتی أحاسِنُهُم أخْلاقا . (4)

(5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از مرد سخن آور زبان بازی که مانند گاو با زبان خود بازی می کند، نفرت دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نفرین خدا بر کسانی که در سخنرانی ریز پردازی می کنند، گویا که مو می شکافند!

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بزودی مردمی خواهند آمد که همان گونه که گاو از زمین علف می خورد، با زبانهای خود می خورند (هر رطب و یابسی را به هم می بافند).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بدترین افراد امّت من پُر گویان و کسانی هستند که بی پروا زبان می گشایند و زیاده گویی می کنند، و بهترین افراد امّتم نیک خوترین آنهایند.

394 - النَّوادِرُ

394 - گوناگون

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :آلةُ البَلاغةِ قلبٌ عَقولٌ و لِسانٌ قائلٌ . (6)

عنه علیه السلام :رُبَّما خَرِسَ البَلیغُ عن حُجّتِهِ ، رُبَّما اُرْتِجَ علی الفَصیحِ الجوابُ . (7)

394

گوناگون

امام علی علیه السلام :ابزار بلاغت، دل دانا و زبان گویاست.

امام علی علیه السلام :بسا که بلیغ در استدلال خویش گنگ مانَد و بسا که فصیح در پاسخ درمانَد.

ص :18


1- کنز العمّال : 7919.
2- کنز العمّال : 7916.
3- کنز العمّال : 7914.
4- کنز العمّال : 7910.
5- (انظر) کنز العمّال : 3 / 561.
6- غرر الحکم : 1493.
7- غرر الحکم : 5376 و 5378.

عنه علیه السلام :علاَمةُ العِیّ : تَکْرارُ الکلامِ عند المُناظَرةِ ، و کَثْرةُ التَّبَجُّحِ (التَّنَحنُحِ) عند المُحاوَرةِ . (1)

عنه علیه السلام :إنّا لاَُمَراءُ الکلامِ ، و فینا تَنَشَّبَتْ عُروقُهُ و علَینا تَهَدَّلَتْ غُصونُهُ . (2)

عنه علیه السلام :لا تَجعَلْ ذَرَبَ لِسانِکَ علی مَن أنطَقَکَ ، و لا بَلاغةَ قولِکَ علی مَن سَدَّدَکَ . (3)

امام علی علیه السلام :تکرار کردن کلام به هنگام مناظره و کثرت خود ستایی (صاف کردن راه گلو و سینه) هنگام گفتگو، نشانه درماندگی در سخن است.

امام علی علیه السلام :ماییم امیران سخن؛ رگ و ریشه های سخن در ما دویده و شاخه های آن بر ما آویخته است.

امام علی علیه السلام :تیزی زبانت را سوی کسی که به تو سخن گفتن آموخته است نشانه مرو و نه شیوایی سخنت را سوی کسی که تو را استواری بخشیده است.

ص :19


1- غرر الحکم : 6336.
2- بحار الأنوار : 71/292/62.
3- غرر الحکم : 10385.

ص :20

49 - التبلیغ

اشاره

(1)

(2)

ص :21


1- و لمزید الاطّلاع راجع : التبلیغ فی الکتاب و السنّة .
2- انظر : عنوان 500 «النبوّة العامّة» .

49 - تبلیغ

395 - أهَمِّیَّةُ التَّبلیغِ

395 - اهمیّت تبلیغ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا عَلِیُّ ، لأََن یَهدِیَ اللّهُ عَلی یَدَیکَ رَجُلاً خَیرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَت عَلَیهِ الشَّمسُ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :نِعمَ الهَدِیَّةُ المَوعِظَةُ . (2)

عنه علیه السلام :مَن وَعَظَکَ أحسَنَ إلَیکَ . (3)

395

اهمیّت تبلیغ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! اگر خداوند به دستان تو انسانی را هدایت کند ، از آنچه خورشید بر آن تابیده برای تو بهتر است.

امام علی علیه السلام :پند دهی بهترین هدیه است.

امام علی علیه السلام :هر کس تو را موعظه کند ، به تو نیکی کرده است.

396 - فَضلُ المُبَلِّغِ

396 - فضیلت مبلّغ

الکتاب:

«وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَآ إِلَی اللَّهِ وَ عَمِلَ صالِحًا وَ قَالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ» . (4)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :نَضَّرَ اللّهُ عَبدا سَمِعَ مَقالَتی فَوَعاها و حَفِظَها ، و بَلَّغَها مَن لَم یَسمَعْها . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :خِیارُ اُمَّتی مَن دَعا إلَی اللّهِ تَعالی ، و حَبَّبَ عِبادَهُ إلَیهِ . (6)

396

فضیلت مبلِّغ

قرآن :

«و کیست خوش گفتارتر از آن کس که به سوی خدا دعوت نماید و کار نیک کند و گوید : من [در برابر خدا] از تسلیم شدگانم؟».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند ، شاد گردانَد آن کس را که سخنم را بشنود، بفهمد و حفظ کند و به کسی که آن را نشنیده ، برساند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین امّت من کسی است که به سوی خداوند متعال فرا خوانَد و بندگانش را با او دوست سازد.

ص :22


1- المستدرک علی الصحیحین : 3/691/6537 .
2- غرر الحکم : 9884.
3- غرر الحکم : 7924 .
4- فصّلت : 33 .
5- الکافی : 1/ 403/ 1.
6- کنز العمّال : 28779 .

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : اللّهُمَّ ارحَم خُلَفائی ! _ ثَلاثا _ قیلَ : یا رَسولَ اللّهِ ، و مَن خُلَفاؤُکَ ؟ قالَ : الَّذینَ یُبَلِّغونَ حَدیثی و سُنَّتی ، ثُمَّ یُعَلِّمونَها اُمَّتی . (1)

عنه علیه السلام :رُسُلُ اللّهِ سبحانَهُ تراجِمةُ الحقِّ و السُّفراءُ بینَ الخالقِ و الخَلْقِ . (2)

امام علی علیه السلام :رسول خدا سه بار فرمود : «خداوندا ! به جانشینانم رحم کن!» . گفته شد : ای رسول خدا! جانشینان شما کیان اند؟ فرمود : «آنان که حدیث و سنّت مرا تبلیغ می کنند و آنها را به امّت من می آموزند».

امام علی علیه السلام :فرستادگان خداوند سبحان، مترجمان حق و سفیران میان آفریدگار و آفریدگان هستند.

397 - ثَوابُ المُبَلِّغِ

397 - ثواب تبلیغ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :حَبِّبُوا اللّهَ إلی عِبادِهِ یُحِبَّکُمُ اللّهُ . (3)

مشکاة الأنوار :قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أ لا اُحَدِّثُکُم عَن أقوامٍ لَیسوا بِأَنبِیاءَ و لا شُهَداءَ ، یَغبِطُهُم یَومَ القِیامَةِ الأَنبِیاءُ وَ الشُّهَداءُ بِمَنازِلِهِم مِنَ اللّهِ ، عَلی مَنابِرَ مِن نورٍ ؟ قیلَ : مَن هُم یا رَسولَ اللّهِ ؟ قالَ : هُمُ الذَّینَ یُحَبِّبونَ عِبادَ اللّهِ إلَی اللّهِ ، و یُحَبِّبونَ اللّهَ إلی عِبادِهِ . قُلنا : هذا حَبَّبُوا اللّهَ إلی عِبادِهِ ، فَکَیفَ یُحَبِّبونَ عِبادَ اللّهِ إلَی اللّهِ ؟

قالَ : یَأمُرونَهُم بِما یُحِبُّ اللّهُ ، و یَنهَونَهُم عَمّا یَکرَهُ اللّهُ ، فَإِذا أطاعوهُم أحَبَّهُمُ اللّهُ . (4)

397

ثواب تبلیغ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدا را برای مردم محبوب سازید تا خداوند ، شما را دوست داشته باشد.

مشکاة الأنوار :رسول خدا فرمود : «آیا برای شما از اقوامی بگویم که با آن که پیامبر و یا شهید نبودند ، اما در روز قیامت ، به خاطر مقامی که نزد خداوند دارند و بر روی منبرهایی از نورند ، پیامبران و شهیدان ، به آنان غبطه می خورند؟» . گفته شد : ای رسول خدا! آنان کیان اند؟ فرمود : «آنان ، کسانی هستند که خدا را در نظر مردم و مردم را در نظر خداوند ، محبوب می سازند». گفتیم : این که خداوند را در نظر بندگان محبوب می سازند ، روشن است ؛ اما چگونه بندگان خدا را در نظر خداوند ، محبوب می سازند؟ فرمود : «آنان را بدانچه خداوند دوست می دارد ، فرمان می دهند و از آنچه خداوند ناپسند می شمارد ، نهی شان می کنند. وقتی مردم از آنان اطاعت کنند ، خداوند ایشان را دوست خواهد داشت» .

ص :23


1- الأمالی للصدوق : 247/ 266 .
2- غرر الحکم : 5433.
3- المعجم الکبیر : 8/ 91/ 7461 .
4- مشکاة الأنوار : 240/ 692 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ الرَّجُلَ لَیَتَکَلَّمُ بِالکَلِمَةِ فَیَکتُبُ اللّهُ بِها إیمانا فی قَلبِ آخَرَ ، فَیَغفِرُ لَهُما جَمیعا . (1)

امام صادق علیه السلام :شخصی سخنی بر لب جاری می کند و خداوند به یُمن آن ، ایمان را در قلب شخصی دیگر ثبت می کند و در پی آن ، هر دو را با هم می بخشد.

398 - خَصائِصُ المُبلِّغِ

398 - ویژگیهای مبلّغ

1 _ التَّفَقُّهُ فی الدِّینِ

الکتاب:

«وَ مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا کَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن کُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَ_ائفَةٌ لِّیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُونَ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تَأمُرْ بِالمَعروفِ و لا تَنهَ عَنِ المُنکَرِ حَتّی تَکونَ عالِما ، و تَعلَمَ ما تَأمُرُ . (3)

معانی الأخبار عن عبد السّلام بن صالح الهرویّ:سَمِعتُ أبَا الحَسَنِ الرِّضا علیه السلام یَقولُ : رَحِمَ اللّهُ عَبدا أحیا أمرَنا ! فَقُلتُ لَهُ : فَکَیفَ یُحیی أمرَکُم ؟ قالَ : یَتَعَلَّمُ عُلومَنا و یُعَلِّمُهَا النّاسَ ؛ فَإِنَّ النّاسَ لَو عَلِموا مَحاسِنَ کَلامِنا لاَتَّبَعونا . (4)

398

مهمّ ترین چیزهای لازم برای مبلّغ

1 _ دین شناسی

قرآن :

«و شایسته نیست که مؤمنان ، همگی [برای جهاد ]کوچ کنند. پس چرا از هر فرقه ای از آنان ، دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته ای بمانند و] در دین ، آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان بازگشتند ، بیم دهند ، باشد که آنان [از کیفر الهی ]بترسند؟».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امر به معروف و نهی از منکر مکن ، مگر آن که عالم باشی و بدانی که به چه امر می کنی.

معانی الأخبار_ به نقل از عبد السلام بن صالح هروی _: از امام رضا علیه السلام شنیدم که می فرمود : «خداوند ، رحمت کند آن بنده ای را که امر ما را زنده کند!». گفتم : چگونه امر شما را زنده کند؟ فرمود : «علوم ما را فراگیرد و به مردم بیاموزد، که اگر مردمْ زیبایی های گفتار ما را می دانستند ، از ما پیروی می کردند» .

ص :24


1- المحاسن : 1/ 361/ 778 .
2- التوبة : 122 .
3- الفردوس:5/69/7486.
4- معانی الأخبار : 180/ 1 .

2 _ التَّبیینُ

الکتاب:

«وَ إِنْ تُکَذِّبُوا فَقَدْ کَذَّبَ اُمَمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ مَا عَلَی الرَّسُولِ إِلاّ الْبَلاغُ الْمُبِینُ» . (1)

«وَ أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلی رَسُولِنا البَلاغُ المُبِینُ» . (2)

«أُولئِکَ الَّذینَ یَعْلَمُ اللّهُ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فی أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِیغا» . (3)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لِرُسلِ اللّهِ فی کُلِّ حُکمٍ تَبیِینٌ . (4)

3 _ الشَّجاعَةُ

الکتاب:

«الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالاَتِ اللّهِ وَ یَخْشَوْنَهُ وَ لا یَخْشَوْنَ أحَدا إِلاّ اللّهَ وَ کَفی بِاللّهِ حَسِیبا» . (5)

(6)

2 _ روشنگری

قرآن :

«اگر شما تکذیب می کنید مردمانی هم که پیش از شما بودند تکذیب کردند و بر عهده پیامبر جز تبلیغی روشنگر هیچ نیست».

«و خدا و پیامبرش را اطاعت کنید و بر حذر باشید. اگر روی گردان شوید بدانید که وظیفه پیامبر ما تنها رسانیدن پیام روشن خداوند است».

«خداوند از دلهایشان آگاه است. از آنان اعراض کن و اندرزشان بده و برای جانهای آنها سخنی بلیغ و رسا بگو».

حدیث :

امام علی علیه السلام :پیامبران خدا در هر حکمی توضیحی دارند.

3 _ شجاعت

قرآن :

«آنان که پیامهای خود را می رسانند و از او بیم دارند و از کسی جز خدا بیم به دل راه نمی دهند. و خدا برای حسابرسی کافی است».

ص :25


1- العنکبوت : 18.
2- المائدة : 92.
3- النساء : 63.
4- غرر الحکم : 7337.
5- الأحزاب : 39 .
6- (انظر) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر : باب 2658.

4 _ التَّبشیرُ و النصحُ و المداراةُ

الکتاب:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدا وَ مُبَشِّرا وَ نَذِیْرا وَ دَاعِیا إِلَی اللّهِ بِإذْنِهِ وَ سِرَاجا مُنِیرا» . (1)

«أُبَلِّغُکُمْ رِسَالاتِ رَبِّی وَ أَنَا لَکُمْ نَاصِحٌ أَمِینٌ» . (2)

«اذْهَبَا إِلی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَی * فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّیِّنًا لَّعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشَی » . (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اُمِرتُ بِمُداراةِ النّاسِ کَما اُمِرتُ بِتَبلیغِ الرِّسالَةِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی ذِکرِ فَضیلَةِ الرَّسولِ الکَریمِ _: بَعَثَهُ وَ النّاسُ ضُلاّلٌ فی حَیرَةٍ، و حاطِبُونَ فی فِتنَةٍ ......... فَبالَغَ صلی الله علیه و آله فِی النَّصیحَةِ، وَ مَضی عَلی الطَّریقَةِ، و دَعا إلَی الحِکمَةِ وَ المَوعِظَةِ الحَسَنَةِ . (5)

الدرّ المنثور :لَمّا نَزلَتْ «یا أیُّها النّبیُّ إنّا أرسلناکَ شاهدا و مبشّرا و نذیرا» ، و قد کانَ [ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ]أمَرَ علیّا و مُعاذا أنْ یَسیرا إلی الیَمنِ ، فقالَ : انطَلِقا فبَشِّرا و لا تُنَفِّرا ، و یَسِّرا و لا تُعَسِّرا ، فإنّهُ قد اُنزِلَ علَیَّ «یا أیُّها النَّبیُّ ......... » . (6) (7)

4 _ نوید بخشی و خیرخواهی و مدارا

قرآن :

«ای پیامبر! ما تو را شاهد و نوید بخش و هشدار دهنده و دعوت کننده به سوی خدا به اجازه او و چراغی تابناک فرستادیم».

«پیام های پروردگارم را به شما می رسانم و برای شما خیرخواهی امینم».

«به سوی فرعون بروید که او به سرکشی برخاسته است ، و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همان گونه که به تبلیغ رسالتْ مأموریت یافته ام ، به مدارا با مردم فرمان دارم.

امام علی علیه السلام_ در بیان فضیلت رسول اکرم _فرمود : [خداوند ]زمانی او را به رسالت برانگیخت که مردم، در سرگردانی، گمراه و در فتنه، غرق بودند ......... خیرخواهی را به نهایت رساند و در مسیر راست ره پیمود و [مردم را] به حکمت و اندرز نیکو فرا خواند.

الدرّ المنثور :همین که آیه «ای پیامبر ! ما تو را فرستادیم تا شاهد و نوید بخش و بیم دهنده باشی» نازل شد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام و معاذ دستور داد که به یمن روند. و به آنان فرمود: بروید، و نوید دهید و [کسی را ]فراری ندهید و آسان گیرید و سختگیری نکنید؛ زیرا آیه «ای پیامبر ......... » بر من نازل شده است.

ص :26


1- الأحزاب : 45 _ 46.
2- الأعراف : 68 .
3- طه : 43 و 44 .
4- تحف العقول : 48 .
5- نهج البلاغة : الخطبة 95.
6- الدرّ المنثور : 6/624.
7- (انظر) الشیعة : باب 2128. المحبّة (حبّ اللّه ) : باب 681. التبلیغ فی الکتاب و السنّة : الفصل الرابع:خصائص المبلِّغ .

399 - صِفَةُ المُبَلِّغِ الکامِلِ

399 - توصیف مبلّغ کامل

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی صِفَةِ المُبَلِّغِ الکامِلِ _: قَد خَلَعَ سَرابیلَ الشَّهَواتِ ، و تَخَلّی مِنَ الهُمومِ إلاّ هَمّا واحِدا انفَرَدَ بِهِ . فَخَرَجَ مِن صِفَةِ العَمی و مُشارَکَةِ أهلِ الهَوی ، و صارَ مِن مَفاتیحِ أبوابِ الهُدی و مَغالیقِ أبوابِ الرَّدی . قَد أبصَرَ طَریقَهُ ، و سَلَکَ سَبیلَهُ ، و عَرَفَ مَنارَهُ ، و قَطَعَ غِمارَهُ ، وَ استَمسَکَ مِنَ العُری بِأَوثَقِها ، و مِنَ الحِبالِ بِأَمتَنِها ، فَهُوَ مِنَ الیَقینِ عَلی مِثلِ ضَوءِ الشَّمسِ .

قَد نَصَبَ نَفسَهُ للّهِِ سُبحانَهُ فی أرفَعِ الاُمورِ ؛ مِن إصدارِ کُلِّ وارِدٍ عَلَیهِ ، و تَصییرِ کُلِّ فَرعٍ إلی أصلِهِ . مِصباحُ ظُلُماتٍ ، کَشّافُ عَشَواتٍ ، مِفتاحُ مُبهَماتٍ ، دَفّاعُ مُعضِلاتٍ ، دَلیلُ فَلَواتٍ . یَقولُ فَیُفهِمُ و یَسکُتُ فَیَسلَمُ . قَد أخلَصَ للّهِِ فَاستَخلَصَهُ ، فَهُوَ مِن مَعادِنِ دینِهِ و أوتادِ أرضِهِ . قَد ألزَمَ نَفسَهُ العَدلَ . فَکانَ أوَّلَ عَدلِهِ نَفیُ الهَوی عَن نَفسِهِ . یَصِفُ الحَقَّ و یَعمَلُ بِهِ . (1)

399

توصیف مبلّغ کامل

امام علی علیه السلام_ در توصیف مبلّغ کامل _فرمود : جامه های شهوات را از خود برکَنده ، و از تمام اندوه ها خود را رهانیده ، جز یک اندوه که خود را تنها به آن مشغول ساخته است. بدین ترتیب ، از صفت کوردلی و شریک بودن با هواپرستان ، فاصله گرفته است ، و به کلیدهای باب هدایت ، و قفل های باب تباهی مبدّل شده است . راه خود را با بینش دریافته و در راهش گام برداشته و چراغ فراسوی راهش را شناخته و امواجش را درنوردیده و از میان دستاویزها ، به استوارترین ، و از میان ریسمان ها به محکم ترین آنها چنگ زده و در یقین ، به مانند تابناکی خورشید است .

در کارها خداوند سبحان را در جانش در بالاترین جایگاه نهاده، به گونه ای که هر چه در آید بر او عرضه می کند ، و هر فرع را به ریشه و اصل آن باز می گرداند. او چراغ تاریکی ها و برگیرنده پرده از شبهات، کلید ابهام ها، پاسخ دهنده پرسش های پیچیده ، و راهنمای بیابان هاست . وقتی سخن می گوید ، می فهمانَد ، و وقتی سکوت می کند ، به سلامت می رَهَد.

خود را برای خدا خالص کرده و خدا نیز او را برای خود خالص ساخته است . پس او از کان های دین و میخ های زمین خداست. نیز جانش را به عدل پایبند ساخته است و نخستین عدالت او این است که خواهش نفس را از خود دور ساخته است ، و حق را توصیف می کند و بدان عمل می نماید.

ص :27


1- نهج البلاغة : الخطبة 87 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِالخَیرِ بِغَیرِ ألسِنَتِکُم ؛ لِیَرَوا مِنکُمُ الاِجتِهادَ وَ الصِّدقَ وَ الوَرَعَ . (1)

امام صادق علیه السلام :مردم را به غیر از زبانتان به خوبی فرا خوانید ، باید در شما کوشش ، راستی و پارسایی ببینند.

400 - رِسالَةُ المُبَلِّغِ

400 - رسالت مبلّغ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :بُعِثتُ بِمَکارِمِ الأَخلاقِ و مَحاسِنِها. (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی خُطبَةٍ لَهُ _: فَبَعَثَ فیهِم رُسُلَهُ و واتَرَ إلَیهِم أنبِیاءَهُ ؛ لِیَستَأدوهُم میثاقَ فِطرَتِهِ ، و یُذَکِّروهُم مَنسِیَّ نِعمَتِهِ ، و یَحتَجُّوا عَلَیهِم بِالتَّبلیغِ ، و یُثیروا لَهُم دَفائِنَ العُقولِ ، و یُروهُم آیاتِ المَقدِرَةِ . (3)

عنه علیه السلام_ فی ذِکرِ النَّبِیِّ صلی الله علیه و آله _: طَبیبٌ دَوّارٌ بِطِبِّهِ ، قَد أحکَمَ مَراهِمَهُ ، و أحمَی مَواسِمَهُ . یَضَعُ ذلِکَ حَیثُ الحاجَةُ إلَیهِ ، مِن قُلوبٍ عُمیٍ ، و آذانٍ صُمٍّ ، و ألسِنَةٍ بُکمٍ . مُتَتَبِّعٌ بِدَوائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ ، و مَواطِنَ الحَیرَةِ . (4)

400

رسالت مبلِّغ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من به بزرگواری های اخلاقی و نیکی های آن برانگیخته شدم.

امام علی علیه السلام_ در خطبه خویش _فرمود: پس [خداوند ]فرستادگان خود را میان ایشان برانگیخت ، و پیامبرانش را یک به یک به سوی آنان فرستاد تا پیمان فطرتش را از آنان باز ستانند ، و نعمت فراموش شده خدا را به یادشان آورند و حجّت را با تبلیغ بر آنان تمام کنند، و اندیشه های پنهان آنان را برانگیزانند ، و نشانه های قدرت [الهی ]را نشانشان دهند.

امام علی علیه السلام_ در یاد کرد از پیامبر صلی الله علیه و آله _فرمود: [او] طبیبی بود که با طبابتش در گردش بود . مرهم های خود را استوار می داشت ، و داغ های خود را به جا می نهاد و هر جا که نیازْ بود (از قلب های نابینا تا گوش های ناشنوا و زبان های گنگ) به کارش می بست. با داروهایش جایگاه های غفلت و موارد سرگردانی [مردم ]را می جُست .

ص :28


1- الکافی : 2/105/10 .
2- الأمالی للطوسی : 596/1234 .
3- نهج البلاغة : الخطبة 1 .
4- نهج البلاغة : الخطبة 108 .

الکافی عن سلیمان بن خالد:قُلتُ لأَِبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام : إنَّ لی أهلَ بَیتٍ و هُم یَسمَعونَ مِنّی ، أ فَأَدعوهُم إلی هذَا الأَمرِ ؟ فَقالَ : نَعَم ؛ إنَّ اللّهَ یَقولُ فی کِتابِهِ : «یَ_ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاس وَ الْحِجَارَةُ» (1)

. (2)

(3)

الکافی_ به نقل از سلیمان بن خالد _: به امام صادق علیه السلام گفتم : من خانواده ای دارم که از من شنوایی دارند . آیا آنان را به این امر (امامت شما) فرا خوانم؟ فرمود : «آری، که خداوند در قرآن می فرماید : ای کسانی که ایمان آورده اید! خودتان و کسانتان را از آتشی که سوختِ آن مردم و سنگ ها هستند ، حفظ کنید ».

ص :29


1- التحریم : 6 .
2- الکافی : 2/ 211/1 .
3- (انظر) التبلیغ فی الکتاب و السنّة: الفصل الثالث: رسالة المبلِّغ.

ص :30

50 - البلوغ

اشاره

(1)

ص :31


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 103 / 160 باب 8 «الحجر، و فیه حدّ البلوغ و أحکامه» . وسائل الشیعة : 13 / 141 باب 1 «ثبوت الحجر ......... علی الصغیر» . وسائل الشیعة : 13 / 142 باب 2 «حد ارتفاع الحجر عن الصغیر» .

50 - بلوغ

401 - البُلوغُ

401 - بلوغ

الکتاب:

«ثُمَّ نُخْرِجُکُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّکُمْ» . (1)

«وَ لا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ» . (2)

«فَأَرَادَ رَبُّکَ أَنْ یَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ یَسْتَخْرِجَا کَنْزَهُمَا» . (3)

«وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوی آتَیْنَاهُ حُکْما وَ عِلْما و کَذلِکَ نَجْزِی المُحْسِنِینَ» . (4)

«وَ لَمّا بَلَغَ أشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْما وَ عِلْما و کَذلکَ نَجْزِی المُحْسِنِینَ» . (5)

«وَ ابْتَلُوا الْیَتَامَی حَتّی إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدا فَادْفَعُوا إلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ» . (6)

«وَ إِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَ اللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ» . (7)

401

بلوغ

قرآن :

«آن گاه شما را که کودکی هستید بیرون می آوریم تا به حدّ بلوغ خود برسید».

«به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به نیکوترین وجهی که به صلاح او باشد تا به سنّ بلوغ رسد».

«پروردگار تو می خواست آن دو به حدّ رشد رسند و گنج خود را بیرون آرند».

«چون به حدّ بلوغ رسید و برومند شد او را حکمت و دانش دادیم و ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم».

«و چون بالیدن یافت حکمت و دانشش ارزانی داشتیم و ما نیکوکاران را این سان پاداش می دهیم».

«یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به سنّ زناشویی رسند. پس اگر در آنان رشدی یافتید اموالشان را به خودشان وا گذارید».

«چون اطفال شما به حدّ بلوغ رسیدند باید همانند کسانی که ذکرشان گذشت رخصت طلبند. خدا آیات را اینچنین برای شما بیان می کند . و خدا دانا و حکیم است».

ص :32


1- الحجّ : 5.
2- الأنعام : 152 ، الإسراء : 34.
3- الکهف : 82.
4- القصص : 14.
5- یوسف : 22.
6- النساء : 6.
7- النور : 59.

الحدیث:

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :الغُلامُ لا یَجوزُ أمرُهُ فی الشِّراءِ و البَیْعِ ، و لا یَخرُجُ مِن الیُتْمِ حتّی یَبلُغَ خَمسَ عَشَرةَ سَنةً ، أو یَحْتلِمَ ، أو یُشْعِرَ أو یُنبِتَ قبلَ ذلکَ . (1)

عنه علیه السلام :الجَارِیَةُ إذا بَلَغتْ تِسعَ سِنینَ ذَهَبَ عَنها الیُتمُ ، و زُوِّجَتْ و اُقِیمَتْ عَلیها الحُدودُ التَّامَّةُ علَیها وَ لَها . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :حَدُّ بُلوغِ المرأةِ تِسعُ سِنینَ . (3)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ و قد سألهُ أخوهُ عنِ انْقِطاعِ الیُتْمِ _: إذا احْتَلَمَ و عَرفَ الأخْذَ و الإعْطاءَ . (4)

حدیث :

امام باقر علیه السلام :خرید و فروش توسط کودک جایز نیست و [پسر] از یتیمی به در نمی آید مگر زمانی که پانزده ساله شود، یا پیش از آن محتلم گردد و یا ریش و یا موی [در شرمگاه] درآورد.

امام باقر علیه السلام :دختر هنگامی که به نه سالگی رسید ، دیگر یتیم نیست و می تواند ازدواج کند و حدود شرعی بر او قابل اجراست و خود نیز حقّ استیفا دارد [مانند استیفای حقّ قذف] .

امام صادق علیه السلام :زمان بالغ شدن دختر، نُه سالگی است.

امام کاظم علیه السلام_ در پاسخ به سؤال برادر خود درباره پایان دوره یتیمی _فرمود: زمانی که محتلم شود و از داد و ستد سر در آورد.

ص :33


1- الکافی : 7/198/1.
2- الکافی : 7/198/2 .
3- الخصال : 421/17.
4- بحار الأنوار : 103/161/1 و ح 2 .

ص :34

51 - البُله

اشاره

ص :35

51 - بلاهت

402 - البُلهُ

402 - ساده لوحان

البُلهُ (1)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :دَخَلتُ الجَنّةَ فَرأیتُ أکثَر أهلِها البُلهُ _ یعنی بِالبُلْهِ المُتَغافِلَ عَن الشَّرِّ العَاقلَ فی الخَیرِ - و الّذِینَ یَصُومونَ ثَلاثَةَ أیّامٍ فی کُلِّ شَهرٍ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ أخی عیسی بنَ مریمَ قالَ للحَواریّینَ یوما : یا معشرَ الحَواریّینَ ، کونوا مِن الشَّرِّ بُلْها کالحَمَامِ . (3)

بحار الأنوار عَنِ الإمامِ الصّادقِ علیه السلام عن آبائهِ علیهم السلام: إنّ النّبیَّ صلی الله علیه و آله قالَ : دَخْلتُ الجنّةَ فرَأیتُ أکثرَ أهلِها البُلْهَ _ یعنی بالبُلْهِ المُتَغافِلَ عنِ الشّرِّ ، العاقلَ فی الخیرِ _ و الّذینَ یَصومونَ ثَلاثةَ أیّامٍ فی کلِّ شَهْرٍ . (4)

و فی نقل معانی الأخبار: قال ابنُ صدقة: قلتُ : ما البُلْهُ ؟ فقالَ : العاقلُ فی الخیرِ ، الغافلُ عنِ الشَّرِّ الّذی یصومُ فی کُلِّ شهرٍ ثلاثةَ أیّامٍ . (5)

ساده لوحان (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به بهشت در آمدم ، بیشتر بهشتیان را از ساده لوحان _ یعنی کسانی که از بدی بی خبر و در خوبی بینا هستند _ دیدم و نیز از کسانی که سه روز از ماه را روزه می گیرند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برادرم عیسی بن مریم، روزی به حواریان فرمود: ای گروه حواریان! مانند کبوتر، نسبت به بدی بی خبر باشید.

بحار الأنوار :از امام صادق علیه السلام _ به نقل از نیاکان بزرگوارش علیهم السلام _ فرمود : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: وارد بهشت شدم و دیدم بیشتر اهل آن، ساده لوحان و کسانی هستند که هر ماه سه روز روزه می گیرند. منظور حضرت از ساده لوح کسی است که از بدی متغافل و در خوبی عاقل است. در روایت معانی الأخبار آمده است که ابن صدقه گفت: عرض کردم: ساده لوح کیست؟ فرمود: کسی که در کار خوب عاقل است و از کار بد ، غافل و کسی که در هر ماه سه روز روزه می گیرد.

ص :36


1- الباء و اللام و الهاء أصل واحد و هو شبه الغَرارة و الغفلة. قال الخلیل و غیره: البَلَهُ: ضعفُ العقل، قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله : «أکثر أهل الجنة البُلْهُ» یرید الا کیاس فی أمر الآخرة البُلْه فی أمر الدنیا. و قال الزبرقان بن بدر: «خیرُ أولادنا الأبلَهُ العقولُ» یراد انه لشدّة حیائه کالأبله، و هو عقول. و عَیشُ الأبلَه قلیلُ الهموم (معجم مقاییس اللغة : 1/291/بله) .
2- قرب الإسناد : 75/243.
3- کنز العمّال : 43210.
4- بحار الأنوار : 97/94/5.
5- معانی الأخبار: 203/1 .
6- بَلَه در عربی به معنای ضعف عقل است، اما همان گونه که لغویان و شارحان حدیث گفته اند، مقصود از ابله در این روایات کسی است که به سبب شرم و حیا، از امور دنیوی و شرارت های شیطانی غافل و بی خبر است.

ص :37

ص :38

52 - البلاء

اشاره

(1)

(2)

ص :39


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 73 / 336 باب 138 «علل المصائب و المحن» . بحار الأنوار : 5 / 210 باب 8 «التَّمحیص و الاستدراج و الابتلاء و الاختبار» . وسائل الشّیعة : 2 / 906 باب 77 «استحباب احتساب البلاء».
2- انظر : عنوان 287 «الصَّبر»، 306 «المصیبة»، 404 «الفتنة» . الدعاء : باب 1201، الدُّنیا 1269، الصَّدقة: باب 2193 _ 2195 . اللِّسان : باب 3512، المحبّة (حبّ النبیّ صلی الله علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام) : باب 689 .

52 - آزمایش

403 - الابتِلاءُ

403 - آزمایش

الکتاب:

وَ نَبْلُوکُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَیْرِ فِتْنَةً» . (1)

إِنَّ فِی ذلِکَ لاَیَاتٍ وَ إِنْ کُنّا لَمُبْتَلِینَ» . (2)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أیُّها النّاسُ ، إنّ اللّهَ قد أعاذَکُم مِن أنْ یَجورَ علَیکُم و لَم یُعِذْکُم مِن أنْ یَبْتلیَکُم ، و قد قالَ جَلَّ مِن قائلٍ : «إنّ فی ذلک لآیاتٍ و إن کُنّا لَمُبتَلینَ» . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما مِن قَبضٍ و لا بَسطٍ إلاّ و للّهِ فیهِ المَنُّ و الابْتِلاءُ . (4)

عنه علیه السلام :ما مِن قَبضٍ و لا بَسطٍ إلاّ و للّهِ فیهِ مَشیّةٌ و قَضاءٌ و ابْتِلاءٌ . (5)

عنه علیه السلام :لیسَ شیءٌ فیهِ قَبضٌ أو بَسطٌ مِمّا أمرَ اللّهُ بهِ أو نهی عنهُ إلاّ و فیهِ مِن اللّهِ عزّ و جلّ ابْتِلاءٌ و قَضاءٌ . (6)

403

آزمایش

قرآن :

«و شما را با آزمون بد و خوب می آزماییم».

«براستی در این [داستان] نشانه هایی است و ما بی گمان آزمایش کننده بودیم».

حدیث :

امام علی علیه السلام :ای مردم! خداوند شما را پناه داده است که بر شما ستم روا ندارد اما پناه نداده است که آزمایشتان نکند. خداوند عظیم الشأن فرموده است: «براستی در این [داستان] نشانه هایی است و ما بی گمان آزمایش کننده بودیم».

امام صادق علیه السلام :هیچ گرفتگی و گشایشی صورت نمی گیرد مگر این که خداوند در آن، بخشش و آزمایشی دارد.

امام صادق علیه السلام :هیچ گرفتاری و گشایشی نیست، مگر این که خدا را در آن، خواست و قضا و آزمایشی است.

امام صادق علیه السلام :در امر و نهی خدا هیچ گرفتگی و گشایشی صورت نمی گیرد مگر از جانب خداوند عزّ و جلّ در آن آزمایش و قضایی است.

ص :40


1- الأنبیاء : 35.
2- المؤمنون : 30.
3- نهج البلاغة : الخطبة 103.
4- التوحید : 354/1.
5- التوحید : 354/2.
6- التوحید : 354/3.

عنه علیه السلام :مَرِضَ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام فعادَهُ قَومٌ فقالوا لَه : کیفَ أصبحتَ یا أمیرَ المؤمنینَ ؟ فقالَ : أصبحتُ بِشَرٍّ ! فقالوا لَه : سُبحانَ اللّه ! هذا کلامُ مِثلِکَ؟! فقالَ : یقولُ اللّهُ تعالی : «و نَبلُوکُم بِالشَّرِّ وَ الخیرِ فتنةً» فالخیرُ الصِّحّةُ و الغِنی ، و الشّرُّ المَرضُ و الفقرُ ، ابْتِلاءً و اخْتِبارا . (1)

امام صادق علیه السلام :امیر المؤمنین علیه السلام بیمار شد و گروهی به عیادت آن حضرت رفتند و عرض کردند: چگونه اید ای امیر المؤمنین؟ فرمود: بد. عرض کردند: سبحان اللّه ! چنین سخنی از چون شمایی؟! فرمود: خداوند متعال می فرماید: «و شما را با بد و خوب می آزماییم» . خوبی، همان تندرستی و توانگری است و بدی، همان بیماری و ناداری. و این هر دو برای آزمایش و امتحان است.

404 - عِلَّةُ الابتِلاءِ

404 - حکمت آزمایش

الکتاب:

«مَا کَانَ اللّهُ لِیَذَرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلی ما أَنْتُمْ عَلَیْهِ حَتّی یَمِیزَ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ» . (2)

«إِنْ یَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَومَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَ تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ وَ لِیَعْلَمَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَتَّخِذَ مِنْکُمْ شُهَدَاءَ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ الظّالِمِینَ * وَ لِیُمَحِّصَ اللّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَ یَمْحَقَ الْکَافِرِینَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصّابِرِینَ» . (3)

«وَ لِیَبْتَلِیَ اللّهُ مَا فِی صُدُورِکُمْ وَ لِیُمَحِّصَ مَا فِی قُلُوبِکُمْ وَ اللّهُ عَلِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ» . (4)

404

حکمت آزمایش

قرآن :

«خدا بر آن نیست که شما مؤمنان را بدین حال که اکنون دارید رها کند [بلکه می آزماید] تا ناپاک را از پاک جدا سازد».

«اگر بر شما زخمی رسید به آن قوم نیز همچنان زخمی رسیده است . و این روزگار را ما میان مردم به نوبت می گردانیم تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند معلوم دارد و از شما گواهانی گیرد و خدا ستمکاران را دوست ندارد و تا خدا کسانی را که ایمان آورده اند پاک و ناب گرداند و کافران را نابود سازد. آیا می پندارید که به بهشت می روید حال آن که هنوز خدا معلوم نساخته که از میان شما چه کسانی جهاد می کنند و چه کسانی پایداری می ورزند ؟».

«برای این است که خدا آنچه را در سینه هایتان دارید بیازماید و آنچه را در سینه هایتان است پاک و خالص گرداند و خدا به راز سینه ها آگاه است».

ص :41


1- بحار الأنوار : 81/209/25.
2- آل عمران : 179.
3- آل عمران : 140 _ 142.
4- آل عمران : 154.

«أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَکُوا وَ لَمّا یَعْلَمِ اللّهُ الَّذِینَ جَاهَدُوا مِنْکُمْ وَ لَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَةً وَ اللّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُونَ» . (1)

«وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ حَتّی نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِینَ مِنْکُمْ وَ الصّابِرِینَ وَ نَبْلُوَ أَخْبَارَکُمْ» . (2)

«وَ لَوْ یَشَاءُ اللّهُ لاَنْتَصَرَ مِنْهُمْ وَ لکِنْ لِیَبْلُوَ بَعْضَکُمْ بِبَعْضٍ» (3) .

«الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَیَاةَ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً و هُوَ العَزِیزُ الغَفُورُ» . (4)

«إِنّا جَعَلْنَا ما عَلَی الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً» . (5)

«وَ هُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیّامٍ وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أحْسَنُ عَمَلاً» . (6)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ألاَ إنّ اللّهَ تعالی قد کَشفَ الخَلقَ کَشْفةً ، لا أنّه جَهِلَ ما أخْفَوهُ مِن مَصُونِ أسْرارِهِم و مَکْنونِ ضَمائرِهِم ، و لکنْ لِیَبلُوَهُم أیُّهُم أحْسَنُ عَملاً ، فیکونَ الثّوابُ جَزاءً و العِقابُ بَواءً . (7)

«آیا پنداشته اید که به خود وا گذار می شوید بی آن که خدا کسانی از شما را که جهاد می کنند و جز خدا و پیامبرش و مؤمنان همدمی نمی گیرند، معلوم دارد؟ و خدا به آنچه می کنید آگاه است».

«و البته شما را می آزماییم تا مجاهدان و صابرانتان را بشناسیم و گزارشهای [ مربوط به ] شما را بررسی کنیم».

«اگر خدا می خواست هر آینه از آنان انتقام می گرفت ولی خواست تا شما را به وسیله یکدیگر بیازماید».

«همان که مرگ و زندگی را بیافرید تا شما را بیازماید که کدامتان نکو کارترید و اوست شکست نا پذیر و آمرزنده».

«ما هر چه را بر روی زمین است زینت آن قرار دادیم تا آن_ان را بیازماییم که کدامشان نیکو کارترند».

«اوست آن که آسمانها و زمین را در شش روز بیافرید و عرشش بر آب بود، تا شما را بیازماید که کدام یک از شما نکو کارتر است».

حدیث :

امام علی علیه السلام :بدانید که خداوند متعال درون مردمان را آشکار ساخت نه این که از رازهای نهفته و درونهای پوشیده شان آگاه نبود بلکه تا آنان را بیازماید که کدام یک بهتر عمل می کنند. آن گاه ثواب، سزای [کار نیک] باشد و عقاب، کیفر [کار بد].

ص :42


1- التوبة : 16.
2- محمّد : 31.
3- محمّد : 4.
4- الملک : 2.
5- الکهف : 7.
6- هود : 7.
7- نهج البلاغة : الخطبة 144.

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «إنّما أموالُکم و أولادُکم فتنةٌ» _: و معنی ذلک أنّه یَخْتبِرُهُم بالأموالِ و الأولادِ لِیَتَبیّنَ السّاخِطَ لِرزقِهِ و الرّاضی بقِسمِهِ ، و إنْ کانَ سبحانه أعلَمَ بهِم مِن أنفسِهِم ، و لکنْ لِتظْهرَ الأفعالُ الّتی بِها یُستَحَقُّ الثّوابُ و العِقابُ . (1)

عنه علیه السلام :فی تَقلُّبِ الأحْوالِ عُلِمَ جواهِرُ الرِّجالِ ، و الأیّامُ تُوضِحُ لکَ السَّرائرَ الکامِنَةَ . (2)

عنه علیه السلام_ فی ابتلاءِ الملائکةِ بسَجْدةِ آدمَ _: و لَو أرادَ اللّهُ أنْ یَخلُقَ آدَم مِن نورٍ یَخطِفُ الأبْصارَ ضِیاؤهُ ......... لَفعَلَ ، و لَو فَعلَ لَظلَّتْ لَهُ الأعْناقُ خاضِعةً ، و لَخَفَّتِ البَلوی فیهِ علی الملائکةِ ، و لکنَّ اللّهَ سبحانه یَبْتَلی خَلقَهُ بِبَعضِ ما یَجْهلونَ أصْلَهُ ، تَمییزا بالاخْتِبارِ لَهُم و نَفْیا للاسْتِکبارِ عنهُم . (3)

عنه علیه السلام :کُلّما کانتِ البَلوی و الاختبارُ أعظمَ کانتِ المَثُوبةُ و الجَزاءُ أجْزَلَ ، أ لاَ تَرَونَ أنَّ اللّه سبحانه اخْتَبرَ الأوَّلِینَ مِن لَدُنْ آدمَ صلواتُ اللّهِ علیهِ إلی الآخِرینَ مِن هذا العالَمِ بأحجارٍ لا تَضُرُّ و لا تَنفَعُ ، و لا تُبصِرُ و لا تَسمَعُ ، فجَعَلَها بَیتَهُ الحَرامَ الّذی جَعَلَهَ اللّهُ للنّاسِ قِیاما ......... ؟!

و لکنّ اللّه یَخْتبِرُ عِبادَهُ بأنواعِ الشَّدائدِ ، و یَتَعبّدُهُم بأنواعِ المَجاهِدِ ، و یَبْتَلیهِم بضُروبِ المَکارِهِ ؛ إخْراجا للتَّکَبُّرِ مِن قلوبهِمْ ، و إسْکانا للتَّذَلُّلِ فی نُفوسِهِم ، و لِیَجْعلَ ذلکَ أبوابا فُتُحا إلی فضلِهِ ، و أسبابا ذُلُلاً لِعَفوِهِ . (4)

امام علی علیه السلام_ درباره آیه «همانا داراییها و فرزندانتان مایه آزمایشند» _فرمود: معنایش این است که خداوند سبحان بندگان خود را به وسیله ثروت و فرزند می آزماید تا معلوم شود چه کسی از روزی خود ناخشنود است و چه کسی به بهره خود راضی.گر چه خداوند سبحان بندگان را بهتر از خود آنان می شناسد، اما [می آزماید ]تا کردارهایی که پاداش و کیفر سزاوار آن است، پدیدار شود.

امام علی علیه السلام :در دگرگونیهای احوال و زمانه است که گوهر مردان شناخته می شود، و روزگار نیّت های پنهان را برای تو آشکار می سازد.

امام علی علیه السلام_ درباره آزمودن فرشتگان با سجده کردن بر آدم _فرمود: اگر خدا می خواست آدم را از نوری خیره کننده ......... بیافریند بی گمان می توانست چنین کند و اگر چنین می کرد، گردنها در برابر او فرود می آمد و کار آزمایش بر فرشتگان آسان می شد، لیک خداوند سبحان، آفریدگان خود را به چیزهایی که اصل آن را نمی دانند می آزماید، تا با امتحان [فرمانبر و نافرمان ]ایشان را جدا سازد و خصلتِ خودْ بزرگ بینی را از آنان بزداید و تکبّر را از ایشان دور سازد.

امام علی علیه السلام :هر چه امتحان و آزمایش بزرگتر باشد ثواب و پاداش فراوانتر است. مگر نمی بینید که خداوند سبحان پیشینیان را، از زمان آدم صلوات اللّه علیه تا آخرین نفر از مردم این جهان، با سنگهایی که زیان و سودی نمی رسانند و نمی توانند ببینند و بشنوند، آزمود و آن سنگها را خانه با حرمت خود ساخت؛ خانه ای که برای مردم بر پا گردانید ......... ؟!

اما خداوند بندگانش را با انواع سختیها می آزماید و با رنج و کوششهای گوناگون به بندگی وادارشان می کند و با انواع ناخوشایندها امتحانشان می کند تا خود بزرگ بینی را از دلهایشان بیرون کند و فروتنی را در جانهاشان جای دهد و این را درهایی قرار دهد گشوده به سوی فضل و بخشش خود و وسایلی آماده برای گذشت و آمرزش خویش.

ص :43


1- نهج البلاغة : الحکمة 93 .
2- . بحار الأنوار : 77/286/1.
3- نهج البلاغة : الخطبة 192.
4- نهج البلاغة : الخطبة 192.

عنه علیه السلام :لَتُبَلْبَلُنّ بَلْبَلةً ، و لَتُغربَلُنّ غَرْبَلةً ، حتّی یعودَ أسفلُکُم أعلاکم ، و أعلاکم أسفلَکُم ، و لیَسبقنّ سَبّاقونَ کانوا قَصَّروا، و لیُقَصِّرَنَّ سبّاقونَ کانوا سَبَقوا . (1)

عنه علیه السلام :لا تَفرَحْ بالغَناءِ و الرَّخاءِ ، و لا تَغتمَّ بالفقرِ و البلاءِ؛ فإنّ الذَّهبَ یُجَرَّبُ بالنّارِ ، و المؤمنُ یُجَرَّبُ بالبلاءِ . (2)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام_ فی المَسیرِ إلی کربلاءَ _: إنّ النّاسَ عَبیدُ الدُّنیا ، و الدِّینُ لَعْقٌ علی ألْسِنَتِهِم ، یَحُوطونَهُ ما دَرَّتْ مَعایِشُهُم، فإذا مُحِّصوا بالبلاءِ قَلَّ الدَّیّانونَ . (3)

امام علی علیه السلام :همانا شما درهم آمیخته و غربال خواهید شد تا آن که پایین است به رو آید و آن که بالاست به زیر رود و آنان که وا پس مانده اند پیش برانند و آنان که پیش افتاده اند وا پس مانند.

امام علی علیه السلام :به ثروت و رفاه، دل شاد مشو و از تهیدستی و گرفتاری، اندوه به دل راه مده؛ زیرا طلا با آتش گداخته و ناب می شود و مؤمن با بلا و گرفتاری.

امام حسین علیه السلام_ در راهِ رفتن به کربلا _فرمود: براستی که مردم، بندگان دنیا هستند و دین [فقط] بر سر زبان آنهاست و آن را تا زمانی که برای آنها آب و نان دارد، می چرخانند و چون در بوته آزمایش گذاشته شوند، آن گاه دین دارانْ اندکند.

ص :44


1- بحار الأنوار : 5/218/12.
2- . غرر الحکم : 10394.
3- تحف العقول : 245.

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «لِیَبْلُوَکُم أیُّکُم أحْسَنُ عَمَلاً» _: إنّه عزّ و جلّ خَلقَ خَلقَهُ لیبلوَهم بِتَکلیفِ طاعتِهِ و عِبادتِهِ، لا علی سبیلِ الامْتِحانِ و التَّجْرِبةِ ؛ لأن_هُ لَم یَزَلْ عَلِیما بکُلِّ شَیءٍ . (1)

(2)

امام رضا علیه السلام_ در تفسیر آیه «تا شما را بیازماید که کدام یک نکو کارترید» _فرمود : خداوند عزّ و جلّ بندگان خود را آفرید تا ایشان را با تکلیف به طاعت و عبادتش بیازماید و این کار را برای امتحان و [کسب ]تجربه نکرد؛ زیرا او همواره به همه چیز آگاه است.

405 - شِدَّةُ ابتِلاءِ المُؤمِنِ

405 - آزمایش سخت مؤمن

الکتاب:

«أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَ لَمّا یَأْتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأسَاءُ وَ الضَّرَّاءُ وَ زُلْزِلُوا حَتّی یَقُولَ الرَّسُولُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ مَتی نَصْرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِیبٌ» . (3)

(4)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :المؤمنُ بَینَ خَمسِ شَدائدَ: مؤمنٌ یَحْسِدُهُ، و منافقٌ یُبغِضُهُ ، و کافرٌ یُقاتِلُهُ ، و نَفْسٌ تُنازِعُهُ ، و شَیطانٌ یُضِلُّهُ . (5)

405

آزمایش سخت مؤمن

قرآن :

«آیا پنداشتید که به بهشت خواهید رفت، حال آن که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمده بر شما نگذشته است ؟ به ایشان سختی و زیان رسید و به لرزه آمدند تا آن جا که پیامبر و مؤمنانی که با او بودند گفتند: پس کمک خدا کِی خواهد رسید؟ هشدار، که کمک خدا نزدیک است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مؤمن، با پنج سختی دست به گریبان است: مؤمنی دیگر که به او حسادت می ورزد، منافقی که او را دشمن می دارد، کافری که با او می جنگد، نفْسی که با او کشمکش می کند و شیطانی که در صدد گمراه کردن اوست.

ص :45


1- بحار الأنوار : 4/80/5.
2- (انظر) الرزق : باب 1479. الفضیلة : باب 3161. الشیطان : باب 1996. الغنی : باب 3066.
3- البقرة : 214.
4- (انظر) آل عمران: 188 ، الأنعام: 44 ، 46.
5- کنز العمّال : 809.

عنه صلی الله علیه و آله :کانَ الرّجُلُ قَبلَکُم یُؤخَذُ فیُحفَرُ لَهُ الأرضُ فیُجعَلُ فیها، فَیُجاءُ بالمِنْشارِ فیُوضَعُ علی رأسِهِ فیُشَقُّ باثنَینِ ما یَصُدُّهُ ذلکَ عن دِینِهِ ، و یُمَشَّطُ بأمْشاطِ الحدیدِ مِمّا دُونَ لَحمِهِ مِن عَظمٍ أو عَصَبٍ ما یَصُدُّهُ ذلکَ عن دِینِهِ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ البلاءَ أسْرَعُ إلی المؤمنِ التّقیِّ مِن المَطرِ إلی قَرارِ الأرضِ . (2)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :ما مِن مؤمنٍ تُصیبُهُ رَفاهِیَةٌ فی دَولةِ الباطلِ إلاّ ابتُلیَ قَبلَ مَوتِهِ ببدنِهِ أو مالِهِ ، حتّی یَتَوفّرَ حَظُّهُ فی دَولةِ الحقِّ . (3)

الخرائج و الجرائح عن الإمام زینِ العابدین علیه السلام :فما تَمُدّونَ أعیُنَکُم ؟ ! أ لستُم آمِنینَ ؟ ! لَقد کانَ مِن قَبلِکُم مَن هُو علی ما أنتُم علَیهِ ، یُؤخَذُ فیُقْطَعُ یَدُهُ و رِجْلُهُ و یُصلَبُ ، ثُمّ تَلا : «أمْ حَسِبتُم أن تَدخُلوا الجنّةَ وَ لَمّا یَأتِکُمْ مَثَلُ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ» . (4)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[در دورانهای] پیش از شما ، مرد [مؤمن] را می گرفتند و زمین را می کندند و او را در گودال می گذاشتند و با ارّه ، از فرق سر ، به دو نیمش می کردند و با این همه ، از دین خود دست بر نمی داشت. با شانه های آهنین، گوشت بدنش را تا استخوان و عصب می کندند و این همه او را از دینش باز نمی داشت.

امام علی علیه السلام :شتاب بلا به سوی مؤمنِ پرهیزگار بیشتر از شتاب باران به سوی زمین گود است.

امام زین العابدین علیه السلام :هیچ مؤمنی نیست که در دولت باطل ، رفاه و آسایشی به او رسد، مگر آن که پیش از مردن، در بدن یا دارایی اش گرفتاری ای پیش آید تا بهره او در دولت حقّ بیشتر فراهم آید.

الخرائج و الجرائح_ به نقل از امام زین العابدین علیه السلام _: چرا [به رفاه دیگران ]چشم می دوزید؟! آیا در امان نیستید؟! پیش از شما کسانی بودند که حال و روز شما را داشتند؛ دستگیر می شدند و دست و پایشان قطع می شد و به دار آویخته می گشتند. آن گاه حضرت این آیه را تلاوت کرد: «آیا می پندارید که وارد بهشت می شوید ، حالْ آن که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمده ، بر شما نگذشته است ؟!».

ص :46


1- کنز العمّال : 1320.
2- بحار الأنوار : 67/222/29.
3- بحار الأنوار : 6/57/9.
4- الخرائج و الجرائح : 3/1155/61.

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :بَعثَ اللّهُ نبیّا حَبَشیّا إلی قَومِهِ، فقاتَلَهُم فقُتِلَ أصْحابُهُ و اُسِروا، و خَدُّوا لهُم اُخْدودا مِن نارٍ، ثُمّ نادَوا : مَن کانَ مِن أهلِ مِلّتِنا فلْیَعْتزِلْ ، و مَن کانَ علی دینِ هذا النّبیِّ فلْیَقْتحِمِ (1) النّارَ ، فجَعَلوا یَقْتَحِمونَ النّارَ ، و أقبَلَتِ امْرأةٌ مَعها صَبیٌّ لَها فَهابَتِ النّارَ، فقالَ لَها صَبِیُّها: اقْتَحِمی، قال: فاقْتَحَمتِ النّارَ، و هُم أصْحابُ الاُخْدودِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ أشدَّ النّاسِ بلاءً الأنبیاءُ، ثُمّ الّذین یَلُونَهُم ، ثُمّ الأمْثَلُ فالأمثلُ . (3)

عنه علیه السلام :الدُّنیا سِجنُ المؤمنِ ، فأیُّ سِجنٍ جاءَ مِنهُ خیرٌ؟! (4)

96 . عنه علیه السلام :إنَّ أهلَ الحقِّ لَم یَزالوا مُنذُ کانوا فی شِدّةٍ، أمَا إنَّ ذلکَ إلی مُدّةٍ قَلِیلَةٍ و عافیةٍ طویلةٍ . (5)

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «و اذکُرْ فی الکتابِ إسماعیلَ» (6) _: سَلّطَ اللّهُ علَیهِ قومَهُ فکَشَطوا وَجهَهُ و فَرْوَةَ رأسِهِ ......... و لَیس هُو إسماعیلَ بنَ إبراهیمَ . (7)

امام باقر علیه السلام :خداوند پیامبری حبشی برای قوم خودش برانگیخت. او با آنان جنگید و یارانش کشته و اسیر گشتند. آنان شیارهایی در زمین کندند و در آنها آتش افروختند و آن گاه [خطاب به پیروان اسیر آن پیامبر ]فریاد زدند: هر که بر آیین ماست به کناری رود و هر که پیرو دین این پیامبر است خود را به آتش زند. آنان خود را به دل آتش می زدند. زنی همراه کودک خود جلو آمد، اما از آتش ترسید. کودکش به او گفت: درون آتش رو و مادر خود را در دل آتش افکند. و اینان، همان اصحاب اُخدودند.

امام صادق علیه السلام :سخت ترین بلاها و آزمایشها را پیامبران از سر می گذرانند، پس از آنها جانشینان و پیروانشان و سپس به ترتیب ، کسانی که نزد خدا مقامی ارجمندتر دارند.

امام صادق علیه السلام :دنیا، زندان مؤمن است؛ کدام زندان است که از آن خیری رسد؟!

امام صادق علیه السلام :اهل حق تا بوده اند همیشه در سختی قرار داشته اند؛ اما بدانید که [دوره ]این سختی، کوتاه است، ولی آسایشی طولانی [در پی] دارد .

امام صادق علیه السلام_ در تفسیر آیه «و در کتاب از اسماعیل یاد کن» _فرمود : خداوند قوم اسماعیل [بن حزقیل ]را بر او مسلّط کرد و آنها پوست سر و صورتش را کندند ......... این اسماعیل ، آن اسماعیل پسر ابراهیم علیه السلام نیست.

ص :47


1- فی المصدر : «فیقتحم» و التصویب من نور الثقلین : 5/544/24 نقلاً عن المصدر.
2- المحاسن : 1/389/866.
3- الکافی : 2/252/1.
4- بحار الأنوار : 68/221/11.
5- بحار الأنوار : 67/213/18.
6- مریم : 54.
7- الأمالی للمفید : 40/7.

عنه علیه السلام :قد کانَ قَبلَکُم قَومٌ یُقتَلونَ و یُحرَقونَ و یُنشَرونَ بالمَناشِیرِ و تَضِیقُ علَیهِمُ الأرضُ بِرُحْبِها فما یَردُّهُم عمّا هُم علَیهِ شَیءٌ مِمّا هُم فیهِ مِن غیر تِرَةٍ وَ تَروا مَن فَعلَ ذلکَ بهِم و لا أذیً ، بَل ما نَقِموا مِنهُم إلاّ أنْ یؤمِنوا باللّهِ العَزیزِ الحَمیدِ ، فاسْألوا ربَّکُم دَرَجاتِهِم ، و اصبِروا علی نَوائبِ دَهرِکُم تُدْرِکوا سَعْیَهُم . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :پیش از شما مردمی بودند که کشته می شدند، سوخته می شدند، با ارّه قطعه قطعه می شدند و زمین با همه فراخی بر آنان تنگ می گشت، ولی هیچ یک از اینها، آنان را از دین حق و عقیده شان، روی گردان نمی کرد. آنان نه ستمی کرده و نه آزاری رسانده بودند که سزاوار این کیفرها باشند، بلکه تنها بدین سبب از آنان انتقام می کشیدند که به خدای توانا و ستوده ایمان داشتند. از خدا بخواهید که درجات آنان را به شما عطا فرماید. بر سختیها و گرفتاریهای زمان خود صبوری ورزید، تا به پای تلاش آنها برسید.

406 - ابتِلاءُ المُؤمِنِ بِأنواعِ البَلاءِ

406 - آزمایش مؤمن به انواع بلاها

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و قد سُئلَ عنِ ابتلاءِ المؤمنِ بالجُذامِ و البَرَصِ و أشْباهِ هذا _: و هلْ کُتِبَ البلاءُ إلاّ علی المؤمنِ ؟! (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ المؤمنَ یُبْتلی بکُلِّ بَلیّةٍ و یَموتُ بکُلِّ مِیتةٍ ، إلاّ أنَّهُ لاَ یقتُلُ نَفسَهُ . (4)

بحار الأنوار عن سدیر:قُلتُ لأبی جَعفَرٍ علیه السلام : هلْ یَبْتلی اللّهُ المؤمنَ؟ فَقالَ : و هلْ یُبْتلی إلاّ المؤمنُ ؟ حتّی أنّ صاحِبَ یاسِینَ قالَ : «یا لَیْتَ قَومِی یَعْلَمونَ» (5) کانَ مُکَنَّعا ، قلتُ: و ما المُکَنَّعُ ؟! قالَ: کانَ بهِ جُذامٌ . (6)

406

آزمایش مؤمن به انواع بلاها

امام صادق علیه السلام_ وقتی از ایشان پرسیده شد: آیا مؤمن به جذام و پیسی و امثال آن مبتلا می شود؟ _فرمود : مگر بلا جز برای مؤمن نوشته شده است؟!

امام باقر علیه السلام :مؤمن به هر بلایی گرفتار می شود و به هر مرگی می میرد، امّا خود کشی نمی کند.

بحار الأنوار_ به نقل از سدیر _: به امام باقر علیه السلام عرض کردم : آیا خداوند مؤمن را مبتلا می کند؟ فرمود: مگر کسی جز مؤمن دچار بلا می شود؟ حتّی صاحب یاسین (7) که گفت:«کاش قوم من بدانند»،مکنّع بود.عرض کردم: مکنّع چیست؟ فرمود: جذام داشت.

ص :48


1- الکافی : 8/248/347.
2- (انظر) الدنیا : باب 1251 _ 1252.
3- بحار الأنوار : 67/221/27.
4- بحار الأنوار : 81/196/53.
5- یس : 26.
6- بحار الأنوار : 67/241/72.
7- منظور ، حبیب نجّار است که داستانش در سوره یاسین آمده است _ م .

407 - دَورُ الأعمالِ السَّیِّئَةِ

407 - نقش اعمال بد در پیش آمدن بلا

الکتاب:

«وَ ما أَصَابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَ یَعْفُو عَنْ کَثِیرٍ» . (1)

«أَ وَ لَمّا أَصَابَتْکُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنّی هذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» . (2)

«ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا کَسَبَتْ أَیْدِی النّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ» . (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أوْحی اللّهُ تعالی إلی أیُّوبَ : هَل تَدری ما ذَنبُکَ إلیَّ حینَ أصابَکَ البلاءُ؟ قالَ : لا . قالَ : إنّکَ دَخَلتَ علی فِرْعَونَ فَداهَنْتَ فی کَلِمتَینِ . (4)

407

نقش اعمال بد در پیش آمدن بلا

قرآن :

«و هر مصیبتی به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست و [ خدا ]از بسیاری در می گذرد».

«یا هنگامی که [ در اُحد ] آسیبی به شما رسید که شما خود دو برابر آن را [ در بدر به مشرکان ]رسانده بودید، گفتید: این آسیب از کجا رسید؟ بگو: آن از جانب خودتان است. هر آینه خدا بر هر چیزی تواناست».

«به سبب آنچه مردم، خود فراهم آورده اند فساد در خشکی و دریا آشکار شد تا به آنان جزای بعضی از آنچه را کرده اند بچشاند، باشد که بازگردند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال به ایّوب وحی فرمود: آیا می دانی گناه تو نزد من چه بود که بلا به تو رسید؟ عرض کرد: نه؛ فرمود: تو نزد فرعون رفتی و در دو کلمه سازش به خرج دادی .

ص :49


1- الشوری : 30.
2- آل عمران : 165.
3- الروم : 41.
4- الدعوات : 123/304 ، انظر المداهنة : باب 1279.

عنه صلی الله علیه و آله :لا یَجْنی علی المَرءِ إلاّ یَدُهُ . (1)

(2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بر آدمی، جز دست او جنایت نمی کند.

408 - مَن لَم یُبتَلَ فَهُوَ مَبغوضٌ عِندَ اللَّهِ

408 - کسی که دچار بلا نشود مبغوض خداست

الکتاب:

وَ لَوْ لاَ أنْ یَکُونَ النّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ یَکْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُیُوتِهِمْ سُقُفا مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَیْها یَظْهَرُونَ * وَ لِبُیُوتِهِمْ أَبْوَابا وَ سُرُرا عَلَیْها یَتَّکِئُونَ» . (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ یُبغِضُ العِفْرِیَةَ النِّفْرِیَةَ الّذی لَم یُرْزَأْ فی جِسمِهِ و لا مالِهِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا حاجةَ للّهِ فیمَن لیسَ للّهِ فی نَفسِهِ و مالِهِ نَصیبٌ . (5)

عنه علیه السلام :کَفی بالسَّلامةِ داءً . (6)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :إنّی لَأکرَهُ أنْ یُعافی الرَّجُلُ فی الدُّنیا و لا یُصیبَهُ شَیءٌ مِن المَصائبِ . (7)

408

کسی که دچار بلا نشود مبغوض خداست

قرآن :

«و اگر نه آن بود که همه مردم [ در انکار خدا ] یک امّت می شدند سقفهای خانه های کسانی را که به خدای رحمان کفر می ورزند از نقره می کردیم و بر آنها نردبانهایی می نهادیم تا بر آنها بالا روند. و برای خانه هایشان نیز درهایی از نقره می کردیم و تختهایی که بر آنها تکیه زنند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند انسان خبیثِ شیطان صفت را که بلای جسمی و مالی نمی بیند دشمن می دارد.

امام علی علیه السلام :خداوند به کسی که از جان و مال وی چیزی نگرفته است، احتیاجی ندارد.

امام علی علیه السلام :سلامت (بی بلایی) ، خود برای دردمند بودن انسان کافی است.

امام زین العابدین علیه السلام :من خوش ندارم که آدمی در دنیا در عافیت باشد و هیچ گرفتاری و مصیبتی به وی نرسد.

ص :50


1- کتاب من لا یحضره الفقیه : 4/378/5786.
2- (انظر) الذنب : باب 1384.
3- الزخرف : 33 ، 34.
4- بحار الأنوار : 81/174/11 .
5- بحار الأنوار : 81/191/48.
6- بحار الأنوار : 81/174/11.
7- بحار الأنوار : 81/176/14.

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «لولا أنْ یکونَ النّاسُ اُمّةً واحدةً ......... » _: عَنی بذلکَ اُمّةَ محمّدٍ أنْ یَکونوا علی دِینٍ واحدٍ کُفّارا کُلّهُم . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ أیضا فی الآیةِ _: لَو فَعلَ اللّهُ ذلکَ لَما آمَنَ أحَدٌ ، و لکنَّهُ جَعلَ فی المؤمنینَ أغْنیاءَ و فی الکافِرینَ فُقَراءَ ، و جَعلَ فی الکافِرینَ أغْنیاءَ و فی المؤمنینَ فُقَراءَ ، ثُمّ امْتَحَنهُم بالأمرِ و النَّهیِ ، و الصَّبرِ و الرِّضا . (2)

عنه علیه السلام :قالَ اللّهُ عزّ و جلّ: لولا أنْ یَجِدَ عَبدی المؤمنُ فی قَلبِهِ لَعَصَبْتُ رأسَ الکافرِ بعِصابَةِ حدیدٍ لا یُصَدَّعُ رأسُهُ أبدا . (3)

(4)

امام زین العابدین علیه السلام_ درباره آیه «اگر نه آن بود که همه مردم یک امّت می شدند ......... » _فرمود : مقصود خداوند از این آیه، امّت محمّد است که به یک دین [دیگر ]در آیند و همگی کافر شوند.

امام صادق علیه السلام_ در تفسیر همین آیه _فرمود : اگر خدا چنین می کرد، هیچ کس ایمان نمی آورد. اما او در میان مؤمنان، توانگر و تهیدست قرار داد و در میان کافران نیز توانگر و تهیدست. آن گاه آنان را با امر و نهی و صبر و رضا بیازمود.

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ فرموده است: اگر بنده مؤمن من به دل نمی گرفت، هر آینه سر کافر را دستاری آهنی می بستم تا هرگز سر درد نگیرد.

409 - نِعمَةُ البَلاءِ

409 - نعمت بلا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تکونُ مؤمنا حتّی تَعُدَّ البلاءَ نِعمَةً و الرَّخاء مِحنَةً ، لأنَّ بلاءَ الدُّنیا نِعمَةٌ فی الآخِرَةِ، و رَخاءَ الدُّنیا مِحنَةٌ فی الآخِرَةِ . (5)

409

نعمت بلا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مؤمن نیستی مگر آنگاه که بلا و گرفتاری را نعمت شماری و آسایش را محنت؛ زیرا بلای دنیا ، نعمت آخرت است و خوشی دنیا ، رنج آخرت.

ص :51


1- علل الشرائع : 589/33.
2- تفسیر القمّی : 2/284.
3- الکافی : 2/257/24.
4- (انظر) البغض : باب 368 . العافیة : باب 2729.
5- بحار الأنوار : 67/237/54.

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ لَیَتعَهّدُ عبدَهُ المؤمنَ بأنواعِ البلاءِ کما یَتَعهّدُ أهلَ البیتِ سَیِّدُهم بِطُرَفِ الطَّعام . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا رأیتَ ربَّکَ یُوالی علَیکَ البلاءَ فاشْکُرْهُ، إذا رأیتَ ربَّکَ یُتابِعُ علَیکَ النِّعَمَ فاحْذَرْهُ . (2)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ لَیَتعاهَدُ المؤمنَ بالبلاءِ کما یَتعاهَدُ الرَّجُلُ أهلَهُ بالهَدِیّةِ مِن الغَیبةِ ، و یَحْمیهِ الدُّنیا کما یَحْمی الطّبیبُ المریضَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :المَصائبُ مِنَحٌ مِن اللّهِ ، و الفَقرُ مَخزونٌ عندَ اللّهِ . (4)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :لَن تَکونوا مؤمنینَ حتّی تَعُدّوا البلاءَ نِعمَةً و الرَّخاءَ مُصیبَةً ، و ذلکَ أنَّ الصَّبرَ عِند البلاءِ أعظَمُ مِن الغَفلةِ عندَ الرَّخاءِ . (5)

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :ما مِن بَلِیّةٍ إلاّ و للّهِ فیها نِعمَةٌ تُحیطُ بِها . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همچنان که مرد خانه با خوراکی های نوبر ، خانواده خود را می نوازد خداوند نیز بنده مؤمن خود را با انواع بلاها می نوازد .

امام علی علیه السلام :هرگاه دیدی پروردگارت بلا از پی بلا بر تو نازل می کند ، سپاسگزار او باش. و هرگاه دیدی نعمتهای پروردگارت پیاپی به تو می رسد از او برحذر باش (بترس) .

امام باقر علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ مؤمن را با بلا و سختی می نوازد، همچنان که مرد خانه با آوردن هدیه از سفر، خانواده خود را می نوازد، و او را از دنیا پرهیز می دهد، همچنان که پزشک بیمار را پرهیز می دهد .

امام صادق علیه السلام :مصیبتها، هدیه هایی هستند از سوی خداوند، و فقر، در خزانه خدا نگهداری می شود [و آن را جز به بندگان خاصّش نمی دهد] .

امام کاظم علیه السلام :شما هرگز مؤمن نیستید مگر آن که بلا و گرفتاری را نعمت شمارید و آسایش و رفاه را مصیبت؛ زیرا صبر بر بلا و گرفتاری ارزشمندتر است از غفلت به هنگام آسایش و خوشی.

امام عسکری علیه السلام :هیچ گرفتاری و بلایی نیست مگر آن که نعمتی از خداوند آن را در میان گرفته است.

ص :52


1- بحار الأنوار : 67/241/69.
2- غرر الحکم : 4083 ، 4082.
3- الکافی : 2/255/17.
4- الکافی : 2/260/2.
5- جامع الأخبار : 313/870.
6- بحار الأنوار : 78/374/34.

410 - تَکریمُ المُؤمِنِ بِالبَلاءِ

410 - ارج نهادن به مؤمن به وسیله بلا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ لَیُغذّی عَبدَهُ المؤمنَ بالبلاءِ کما تُغذِّی الوالِدَةُ ولَدَها باللَّبَنِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :ما کَرُمَ عبدٌ علی اللّهِ إلاّ ازْدادَ علَیهِ البلاءُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أرادَ اللّهُ بقَومٍ خَیرا ابْتَلاهُم . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :البلاءُ زَیْنُ المؤمنِ ، و کَرامةٌ لِمَن عَقَلَ ، لأنَّ فی مُباشَرتِهِ و الصَّبرِ علَیهِ و الثَّباتِ عندَهُ تَصْحیحَ نِسْبةِ الإیمانِ . (4)

عنه علیه السلام :ما أثنی اللّهُ تعالی علی عبدٍ من عِبادِهِ مِن لَدُنْ آدمَ إلی محمّدٍ صلی الله علیه و آله إلاّ بعدَ ابْتِلائهِ و وَفاءِ حقِّ العُبودیّةِ فیهِ ، فَکَراماتُ اللّهِ فی الحقیقةِ نِهایاتٌ ، بِدایاتُها البلاءُ . (5)

عنه علیه السلام :إنَّ بَلایاهُ [اللّه ] مَحْشُوَّةٌ بکَراماتِهِ الأبَدیّةِ، و مِحَنَهُ مُورِثَةٌ رِضاهُ و قُربَهُ و لَو بعدَ حینٍ . (6)

410

ارج نهادن به مؤمن به وسیله بلا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند بنده مؤمن خود را با بلا و گرفتاری تغذیه می کند ، همچنانکه مادر فرزند خود را با شیر .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بنده ای نزد خدا گرامی نشد، مگر آن که بلا و گرفتاری او فزونی یافت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه خداوند خیر مردمی را بخواهد آنان را مبتلا می کند.

امام صادق علیه السلام :بلا و گرفتاری زیور مؤمن است و کرامت خردمند؛ زیرا گرفتار بلا شدن و در برابر آن شکیبایی و پایداری ورزیدن، مؤمن را شایسته نام مؤمن می کند.

امام صادق علیه السلام :خداوند متعال هیچ بنده ای را، از آدم تا محمّد صلی الله علیه و آله ، نستود مگر پس از آن که وی را دچار بلا ساخت و او در آن بلا، حقّ بندگی را ادا کرد. پس کرامتهای خداوند در حقیقت، پایان مسیری است که با بلا آغاز می شود.

امام صادق علیه السلام :همانا بلایای خداوند آکنده از کرامتهای جاودانه اوست و رنج و محنتهایش، اگر چه پس از مدّتی، خشنودی و قُرب او را به بار می آورد.

ص :53


1- بحار الأنوار : 81/195/52.
2- دعائم الإسلام : 1 / 241.
3- . جامع الأخبار : 310/855.
4- مسکّن الفؤاد : 58.
5- . بحار الأنوار: 67/231/47.
6- بحار الأنوار : 78/200/27.

عنه علیه السلام :إنّ للّهِ عزّ و جلّ عِبادا فی الأرضِ مِن خالِصِ عِبادِهِ ، ما یَنزِلُ منَ السّماءِ تُحْفَةٌ إلی الأرضِ إلاّ صَرَفَها عنهُم إلی غیرِهِم ، و لا بَلِیّةٌ إلاّ صَرَفَها إلَیهِم . (1)

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ بر روی زمین بندگانی دارد ناب و خالص که هیچ تحفه ای از آسمان به زمین نمی فرستد، مگر این که آن تحفه را نصیب دیگران و نه آنان می کند و هیچ بلایی نمی فرستد، مگر این که آن را متوجّه ایشان می گرداند.

411 - البَلاءُ وَالتَّذکیرُ

411 - بلا و تنبّه

الکتاب:

وَ لَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِینَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ یَذَّکَّرُونَ» . (2)

أَ وَ لا یَرَوْنَ أَنَّهُمْ یُفْتَنُونَ فِی کُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ لا یَتُوبُونَ وَ لا هُمْ یَذَّکَّرُونَ» . (3)

وَ لَنُذِیقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنی دُونَ الْعَذابِ الْأَکْبَرِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ» . (4)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَولا ثلاثةٌ فی ابنِ آدمَ ما طَأْطَأ رأسَهُ شَیءٌ : المَرضُ ، و المَوتُ ، و الفَقرُ ، و کلُّهنَّ فیهِ ، و إنّه لَمَعهُنَّ لَوثّابٌ! (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا رَأیتَ اللّهَ سُبحانَهُ یُتابِعُ علَیکَ البلاءَ فقَد أیْقَظَکَ ، إذا رَأیتَ اللّهَ سُبحانَهُ یُتابِعُ علَیکَ النِّعَمَ مَعَ المَعاصی فَهُوَ اسْتِدراجٌ لکَ . (6)

411

بلا و تنبّه

قرآن :

«قوم فرعون را به قحط و نقصان محصول مبتلا کرده بودیم تا شاید متنبّه شوند».

«آیا نمی بینند که در هر سال یک یا دوبار آزمایش می شوند؟ ولی نه توبه می کنند و نه متنبّه می شوند».

«هر آینه عذاب کمتر [ در دنیا ] را پیش از آن عذاب بزرگتر، به ایشان بچشانیم، باشد که بازگردند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر سه [نقطه ضعف] در آدمی نبود، چیزی سر او را فرود نمی آورد: بیماری، مرگ و فقر. این هر سه را دارد و با این حال چموشی می کند!

امام علی علیه السلام :هرگاه دیدی خداوند سبحان پیاپی بر تو بلا نازل می کند هر آینه تو را بیدار باش داده است. و چون دیدی خداوند سبحان، با وجود آن که گناه می کنی، پیاپی به تو نعمت می دهد، این، برای غافلگیر کردن [و به دام انداختن ]توست.

ص :54


1- بحار الأنوار : 67/207/8.
2- . الأعراف : 130.
3- التوبة : 126.
4- . السجدة : 21.
5- بحار الأنوار : 72/53/82.
6- غرر الحکم : 4046 _ 4047.

عنه علیه السلام_ و قد خَرجَ للاسْتِسْقاءِ _: إنّ اللّهَ یَبتَلی عِبادَهُ عندَ الأعمالِ السَّیِّئةِ بنَقْصِ الثَّمَراتِ و حَبْسِ البَرَکاتِ و إغْلاقِ خَزائنِ الخَیراتِ ، لِیَتوبَ تائبٌ و یُقْلِعَ مُقْلِعٌ و یَتَذکَّرَ مُتَذکِّرٌ و یَزْدَجرَ مُزْدَجِرٌ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :المؤمنُ لا یَمْضی علَیهِ أربَعونَ لَیلةً إلاّ عَرَضَ لهُ أمرٌ یُحزِنُهُ یُذَکَّرُ بهِ . (2)

عنه علیه السلام :إذا أرادَ اللّهُ عزّ و جلّ بعبدٍ خیرا فأذْنبَ ذَنبا تَبِعَهُ بنِقمَةٍ و یُذکِّرُهُ الاسْتِغفارَ ، و إذا أرادَ اللّهُ عزّ و جلّ بعبدٍ شَرّا فأذْنبَ ذَنبا تَبِعَهُ بنِعمَةٍ لِیُنْسِیَهُ الاسْتِغفارَ و یَتَمادی بهِ ، و هُو قولُ اللّهِ عزّ و جلّ : «سنَسْتدرِجُهُم من حیثُ لا یعلمونَ» (3) بالنِّعَمِ عند المَعاصی . (4)

عنه علیه السلام :ما منِ مؤمنٍ إلاّ و هُو یُذَکَّرُ فی کُلِّ أربَعینَ یَوما ببلاءٍ ، إمّا فی مالِهِ أو فی ولدِهِ أو فی نَفسِهِ فیؤجَرُ علَیهِ ، أو هَمٍّ لا یَدری مِن أینَ هُو . (5) (6)

امام علی علیه السلام_ هنگام بیرون رفتن برای طلب باران _فرمود : هرگاه بندگان خدا گناه و بد کرداری کنند خداوند آنان را به کاهش محصولات و بازداشت برکات و بستن دَرِ گنجینه های خیر مبتلا می سازد تا توبه گر توبه کند و گنهکار دل از گناه برکند و پند گیرنده پند پذیرد و نهی شده [از گناه ]باز ایستد.

امام صادق علیه السلام :مؤمن چهل شب بر او نمی گذرد جز آن که پیشامدی برایش شود که غمگینش سازد و بدان وسیله متنبّه گردد.

امام صادق علیه السلام :هرگاه خداوند خیر بنده ای را بخواهد و از او گناهی سر زند، در پی آن گناه به مصیبتی گرفتارش می سازد تا او را به یاد استغفار کردن اندازد. و هرگاه خداوند بدی بنده ای را خواهد و از او گناهی سر زند، در پی آن بدو نعمتی می بخشد تا آمرزش خواهی را از یاد ببرد و آن گناه را ادامه دهد. این است فرموده خداوند عزّ و جلّ که: «از جایی که خود نمی دانند بتدریج آنان را فرو می گیریم» یعنی با نعمت دادن به هنگام گناه.

امام صادق علیه السلام :هیچ مؤمنی نیست مگر آن که هر چهل روز یک بار ، به وسیله بلایی متنبّه می شود. این بلا یا به مال او می رسد ، یا به فرزندش یا به خودش ؛ که پاداش آن را می بیند ، و یا اندوهی به او می رسد که نمی داند از کجاست.

ص :55


1- نهج البلاغة : الخطبة 143.
2- بحار الأنوار : 67/211/14.
3- الأعراف : 182.
4- بحار الأنوار : 67/229/41.
5- بحار الأنوار : 67/237/54.
6- (انظر) الأدب : باب 72. المرض : باب 3621.

412 - تَمحیصُ البَلاءِ لِلذُّنوبِ

412 - زدوده شدن گناهان به وسیله بلا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الحَمدُ للّهِ الّذی جَعلَ تَمْحیصَ ذُنوبِ شِیعتِنا فی الدُّنیا بمِحْنتِهِم، لِتَسْلَمَ بِها طاعاتُهُم و یَسْتَحِقّوا علَیها ثَوابَها . (1)

عنه علیه السلام :أ لا اُخبِرُکُم بأفضَلِ آیةٍ فی کتابِ اللّهِ عزّ و جلّ؟ حَدّثَنا رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله «و ما أصابکُم مِن مصیبةٍ فبما کسَبَتْ أیدیکم» (2) ، و اللّهُ عزّ و جلّ أکْرَمُ مِن أن یُثَنّیَ علَیهِ العُقوبَةَ فی الآخِرَةِ ، و ما عَفا عنهُ فی الدُّنیا فاللّهُ تبارکَ و تعالی أحْلَمُ مِن أنْ یَعودَ فی عَفوهِ . (3)

عنه علیه السلام :ما عاقَبَ اللّهُ عَبدا مؤمنا فی هذهِ الدُّنیا إلاّ کانَ اللّهُ أحْلَمَ و أمْجَدَ و أجْوَدَ و أکْرَمَ مِن أنْ یَعودَ فی عِقابِهِ یومَ القیامةِ . (4)

412

زدوده شدن گناهان به وسیله بلا

امام علی علیه السلام :سپاس و ستایش خدایی را که رنج و گرفتاری پیروان ما را مایه زدوده شدن گناهان آنان در دنیا قرار داد تا با این رنجها و بلاها طاعاتشان سالم ماند و سزاوار پاداش آن شوند.

امام علی علیه السلام :آیا شما را از برترین آیه در کتاب خداوند عزّ و جلّ خبر ندهم؟ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به ما فرمود آیه «هر مصیبتی که به شما می رسد دستاورد خود شماست»، خداوند عزّ و جلّ بزرگوارتر از آن است که [کسی را که در دنیا کیفر داده است] دوباره در آخرت کیفر دهد و با گذشت تر از آن است که از آنچه در دنیا عفو و گذشت کرده است [در آخرت ]از عفو خود بازگردد.

امام علی علیه السلام :هرگاه خداوند بنده مؤمنی را در این دنیا کیفر دهد با گذشت تر و ارجمندتر و بخشنده تر و بزرگوارتر از آن است که روز قیامت نیز کیفرش رساند.

ص :56


1- بحار الأنوار : 67/232/48.
2- الشوری : 30.
3- بحار الأنوار : 81/188/45.
4- بحار الأنوار : 81/ 179/25.

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ تبارکَ و تعالی إذا کانَ مِن أمْرِهِ أن یُکرِمَ عَبدا و له عِندَه ذَنبٌ ابْتَلاهُ بالسُّقْمِ ، فإنْ لَم یَفعَلْ فبِالحاجةِ، فإنْ لَم یَفعَلْ شَدَّدَ علَیه عندَ المَوتِ . و إذا کانَ مِن أمرِهِ أنْ یُهینَ عَبدا و لَه عندَهُ حَسَنةٌ أصَحَّ بَدنَهُ، فإنْ لم یفعلْ وسَّعَ علَیهِ فی مَعیشتِهِ ، فإنْ لَم یَفعلْ هَوّنَ علَیهِ المَوتَ . (1)

بحار الأنوار عن یونسَ بنِ یعقوبَ:سمعتُ جعفرَ بنَ محمّدٍ علیه السلام یقولُ : مَلعونٌ مَلعونٌ کُلُّ بدَنٍ لا یُصابُ فی کلِّ أربعینَ یوما . قلتُ : ملعونٌ؟! قالَ : ملعونٌ . فلَمّا رأی عِظَمَ ذلکَ علَیَّ قالَ لی : یا یُونسُ ، إنّ مِن البَلِیّةِ الخَدْشَةَ و اللَّطْمَةَ و العَثْرَةَ و النَّکْبَةَ و القَفْزَةَ و انْقِطاعَ الشِّسْعِ و أشْباهَ ذلکَ.

یا یُونسُ، إنّ المؤمنَ أکْرَمُ علی اللّهِ تعالی مِن أنْ یَمُرَّ علَیهِ أربَعونَ لا یُمَحِّصُ فیها ذُنوبَهُ ، و لَو بغَمٍ یُصیبُهُ لا یَدری ما وَجهُهُ . و اللّهِ، إنَّ أحَدَکُم لَیَضَعُ الدَّراهِمَ بینَ یدَیهِ فَیَزِنُها فیَجِدُها ناقِصةً فیَغْتَمُّ بذلکَ ثُمّ یَزِنُها فیَجِدُها سَواءً ، فیکونُ ذلکَ حَطّا لبَعضِ ذُنوبِهِ . (2) (3)

امام باقر علیه السلام :هرگاه خداوند متعال بنایش این باشد که بنده ای را گرامی بدارد و آن بنده گناهی کرده باشد او را به بیماری مبتلا می گرداند، اگر چنین نکرد به فقر و نیازمندی دچارش می سازد و اگر این را هم نکرد هنگام جان کندن بر او سخت می گیرد. و اگر بنایش این باشد که بنده ای را خوار و بی مقدار سازد و او کاری نیک نزد خدا داشته باشد، تن سالم به او می دهد، اگر چنین نکرد زندگی اش را فراخ می گرداند و اگر این را هم نکرد مرگ را بر او آسان می سازد.

بحار الأنوار_ به نقل از یونس بن یعقوب _: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود : ملعون است، ملعون آن بدنی که هر چهل روز بلایی به آن نرسد. عرض کردم: ملعون است؟! فرمود: ملعون است. چون آن حضرت دید این مطلب بر من گران آمده است فرمود: ای یونس! جراحت برداشتن، سیلی خوردن، لغزیدن، گرفتاری ، از جا پریدن، پاره شدن بند کفش و امثال اینها، همه بلاست.

ای یونس! مؤمن نزد خداوند متعال ارجمندتر از آن است که چهل روز بر او بگذرد و خداوند در آن مدّت گناهانش را پاک نکند، گر چه با رسیدن اندوهی به او، که خود نمی داند علّتش چیست. به خدا سوگند، فردی از شما درهمهایش را جلوی خود می گذارد و آنها را وزن می کند و می بیند کم است و غمگین می شود .

دوباره آنها را وزن می کند و می بیند درست است. همین اندوه، برخی گناهان او را فرو می ریزد.

ص :57


1- أعلام الدین : 433.
2- بحار الأنوار : 81/191/49.
3- (انظر) الذنب : باب 1391. الحدود : باب 751.

413 - البَلاءُ عَلامَةُ مَحَبَّةِ اللَّهِ سُبحانَهُ

413 - بلا ، نشانه محبّت خداوند سبحان

بحار الأنوار عن رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إذا أحَبَّ اللّهُ عبدا ابْتَلاهُ ، فإذا أحَبّهُ اللّهُ الحُبَّ البالِغَ افْتَناهُ . قالوا : و ما افْتِناؤهُ؟ قالَ : لا یَتْرُکُ لهُ مالاً و ولَدا . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ تبارکَ و تعالی إذا أحَبَّ عبدا غَتَّهُ بالبلاءِ غَتّا و ثَجَّهُ بالبلاءِ ثَجّا ، فإذا دعاهُ قالَ : لَبَّیکَ عبدی ، لَئنْ عَجّلْتُ لکَ ما سَألتَ إنّی علی ذلکَ لَقادرٌ، و لکنِ ادَّخَرْتُ لکَ، فما ادَّخَرتُ لکَ خیرٌ لکَ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و عندَه سدیرٌ _: إنَّ اللّهَ إذا أحَبَّ عبدا غَتَّهُ بالبلاءِ غَتّا ، و إنّا و إیّاکُم یا سدیرُ لَنُصبِحُ بهِ و نُمْسی . (3)

413

بلا ، نشانه محبّت خداوند سبحان

بحار الأنوار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد، مبتلایش می گرداند و چون فراوان دوستش بدارد او را به فنا می کشاند. عرض کردند: چگونه او را به فنا می کشاند؟ فرمود: مال و فرزندی برایش باقی نمی گذارد.

امام باقر علیه السلام :هرگاه خداوند تبارک و تعالی بنده ای را دوست داشته باشد، او را در غرقاب بلا فرو می برد و باران بلا بر سر او فرو می ریزد و چون او خدا را بخواند، می فرماید: لبّیک بنده من ؛ اگر بخواهم خواسته ات را زود برآورده سازم می توانم، اما آن را برای تو می اندوزم و آنچه برایت بیندوزم، تو را بهتر است.

امام صادق علیه السلام_ در حضور سدیر _فرمود : خداوند هرگاه بنده ای را دوست بدارد او را در بلا غوطه ور می سازد. ای سدیر! ما و شما روز و شبمان را با بلا سپری می کنیم.

ص :58


1- بحار الأنوار : 81/188/45.
2- بحار الأنوار : 81/ 196/ 53.
3- الکافی : 2/253/6.

عنه علیه السلام :إذا أحَبَّ اللّهُ قَوما أو أحبَّ عبدا صَبَّ علَیهِ البلاءَ صَبّا، فلا یَخرُجُ مِن غَمٍّ إلاّ وقَعَ فی غَمٍّ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :هرگاه خداوند مردمی یا بنده ای را دوست بدارد بر سر او بلا می ریزد و از غمی به در نمی آید مگر آن که در غمی دیگر فرو می افتد.

414 - البَلاءُ عَلَی قَدرِ الإیمانِ

414 - بلا به اندازه ایمان است

الأمالی للمفید :مِن کلامِ رجُلٍ یُصَبِّرُ علیّا علیه السلام علی قِتالِ أعداءِ اللّهِ بصِفّینَ _ : لا أعلمُ أحَدا أعظَمَ فی اللّهِ عزّ و جلّ اسمُهُ بلاءً و لا أحْسنَ ثوابا مِنکَ ، و لا أرفعَ عندَ اللّهِ مکانا . اصبِرْ یا أخی علی ما أنتَ فیهِ حتّی تَلقی الحَبیبَ، فقَد رأیتَ أصحابَنا ما لَقُوا بالأمسِ من بَنی إسرائیلَ ، نَشَروهُم بالمَناشِیرِ و حَملُوهُم علی الخَشَبِ .........

قالَ علیه السلام : هذا شَمعونُ وصیُّ عیسی ، بَعثَهُ اللّهُ یُصَبِّرُنی علی قِتالِ أعدائِهِ . (3)

الکافی عنِ الإمامِ الباقر علیه السلام :إنَّما یُبتلی المؤمنُ فی الدُّنیا علی قَدْرِ دِینِهِ _ أو قالَ: _ علی حَسَبِ دِینِهِ . (4)

414

بلا به اندازه ایمان است

الأمالی للمفید :_ مردی که علی علیه السلام را در صفّین به پایداری در پیکار با دشمنان خدا تشویق می کرد در سخنانش گفت _: کسی را سراغ ندارم که در راه خدا بلا کش تر از تو و ثواب و منزلتش نزد خدا بیشتر از تو باشد. برادرم! به کار و راه خود ادامه بده تا به دیدار دوست بشتابی. هر آینه، یارانمان را دیدم که دیروز از بنی اسرائیل چه ها دیدند. آنان را با ارّه قطعه قطعه کردند و بر دار آویختند ......... .

امام علیه السلام فرمود: این شخص شمعون، وصیّ عیسی است؛ خداوند او را برانگیخته است تا مرا در پیکار با دشمنان خدا به پایداری فرا خواند.

الکافی :امام باقر علیه السلام فرمود : مؤمن در دنیا به اندازه دین داری اش مبتلا می شود . یا فرمود : بر حسب دین داری اش .

ص :59


1- بحار الأنوار : 82/ 148/ 32.
2- (انظر) المحبّة (حبّ النبیّ صلی الله علیه و آله و أهل بیته علیهم السلام) : باب 689. أولیاء اللّه : باب 4171.
3- الأمالی للمفید : 105/5.
4- الکافی : 2/253/9.

عنه علیه السلام :کُلَّما ازْدادَ العبدُ إیمانا ازْدادَ ضِیقا فی مَعیشَتِهِ . (1)

عنه علیه السلام_ عندَ ما قالَ لَه رجلٌ: و اللّهِ ، إنّی لاَُحِبُّکُم أهلَ البیتِ _: فاتّخِذْ للبلاءِ جِلْبابا ، فو اللّهِ إنَّهُ لَأسْرَعُ إلَینا و إلی شِیعتِنا مِن السَّیلِ فی الوادِی ، و بنا یَبدأ البلاءُ ثُمّ بِکُم ، و بنا یَبدأ الرَّخاءُ ثُمّ بِکُم . (2)

عنه علیه السلام :یُبتلی المرءُ علی قَ_دْرِ حُبِّهِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّما المؤمنُ بمنزِلَةِ کَفّةِ المِیزانِ : کُلّما زِیدَ فی إیمانِهِ زِیدَ فی بلائِهِ . (4)

عنه علیه السلام_ فی کتابِ علیٍّ علیه السلام _: إنّما یُبتلی المؤمنُ علی قَدْرِ أعمالِهِ الحَسَنةِ ، فمَن صَحَّ دینُهُ و حَسُنَ عملُهُ اشْتدَّ بلاؤهُ ، و ذلکَ أنَّ اللّهَ عزّ و جلّ لَم یَجعلِ الدُّنیا ثوابا لمؤمنٍ ، و لا عُقوبةً لکافرٍ، و مَن سَخُفَ دِینُهُ و ضَعُفَ عملُهُ قلَّ بلاؤهُ . (5)

عنه علیه السلام :و إنْ کانَ النّبیُّ مِن الأنبیاءِ لَیأتی قَومَهُ فیقومُ فیهِم ، یأمرُهُم بطاعةِ اللّه و یَدْعوهُم إلی توحیدِ اللّهِ و ما معَهُ مَبِیتُ لَیلةٍ ، فما یَترکُونَهُ یَفرَغُ مِن کلامِهِ و لا یَستَمِعونَ إلَیهِ حتّی یَقتُلوهُ ، و إنّما یَبْتَلی اللّهُ تبارکَ و تعالی عِبادَهُ علی قَدْرِ مَنازِلِ_هِم عِندَهُ . (6)

امام باقر علیه السلام :هر چه بر ایمان بنده افزوده شود زندگی او سخت تر و تنگتر می شود.

امام باقر علیه السلام_ به مردی که به امام علیه السلام عرض کرد: به خدا قسم من شما خاندان را دوست دارم _فرمود : پس، بلا را ردای خود گردان؛ زیرا سوگند به خدا که بلا به سوی ما و شیعیان ما شتابنده تر از سیل در درّه است. بلا و گرفتاری از ما آغاز می شود، سپس به شما می رسد و آسایش از ما آغاز می گردد، آن گاه به شما می رسد.

امام باقر علیه السلام :انسان به اندازه محبّتش [نسبت به خدا] بلا می بیند.

امام صادق علیه السلام :مؤمن مانند کفّه ترازوست: هر چه بر ایمانش افزوده شود بلا و گرفتاری اش فزونی می گیرد.

امام صادق علیه السلام :در کتاب علی علیه السلام آمده است: همانا مؤمن به اندازه کارهای نیکش بلا می بیند . پس، هر که دینش درست و کردارش نیکو باشد بلایش سخت است؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ دنیا را پاداش مؤمن و کیفر کافر قرار نداده است. و هر که دینش سست و کردارش ضعیف باشد بلایش اندک است.

امام صادق علیه السلام :پیامبری از پیامبران در میان قوم خود ظهور می کرد و آنان را به فرمانبری از خدا فرمان می داد و به یکتا پرستی فرا می خواند و سر پناهی که شب را در آن بگذراند نداشت. پس نمی گذاشتند سخنش را تمام کند و حرفهایش را نشنیده او را می کشتند. راستی که خداوند تبارک و تعالی بندگان خود را به فراخورِ منزلتی که نزد او دارند، مبتلا می کند.

ص :60


1- جامع الأخبار : 314/874 .
2- بحار الأنوار: 67/238/55.
3- بحار الأنوار: 67/236/54 .
4- . بحار الأنوار:67/210/13.
5- بحار الأنوار : 67/222/29.
6- الأمالی للمفید : 39/6.

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :مَثَلُ المؤمنِ مَثَلُ کَفَّتَیِ المِیزانِ : کلّما زِیدَ فی إیمانِهِ زِیدَ فی بلائِهِ ، لِیَلْقی اللّهَ عزّ و جلّ و لا خَطیئةَ لَه . (1)

امام کاظم علیه السلام :مؤمن به دو کفّه ترازو می ماند که هر چه بر ایمان او افزوده شود بلایش فزونی می گیرد تا خداوند عزّ و جلّ را بدون گناه، دیدار کند.

415 - البَلاءُ وَالتَّکامُلُ

415 - بلا و رسیدن به کمال

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ البلاءَ لِلظّالمِ أدَبٌ ، و للمؤمنِ امْتِحانٌ ، و للأنبیاءِ دَرَجةٌ . (2)

الکافی :لمّا حُمِلَ علیُّ بنُ الحسینِ -صلّی اللّه علیهما- إلی یزیدَ بنِ معاویةَ فاُوقِفَ بین یدَیهِ ، قالَ یزیدُ لعنهُ اللّهُ : «و ما أصابکم مِن مصیبةٍ فبما کسبتْ أیدیکم» ! (3) فقالَ علیُّ بنُ الحسینِ علیهما السلام: لَیستْ هذهِ الآیةُ فِینا ، إنّ فِینا قولَ اللّهِ عزّ و جلّ: «ما أصابَ مِن مصیبةٍ فی الأرضِ و لا فی أنفسِکُم إلاّ فی کتابٍ من قبلِ أن نَبْرَأها» (4) . (5)

415

بلا و رسیدن به کمال

امام علی علیه السلام :بلا برای ستمگر تأدیب است و برای مؤمن امتحان و برای پیامبران درجه.

الکافی :هنگامی که امام زین العابدین علیه السلام را نزد یزید بردند و در برابر او نگه داشتند، یزید _ که لعنت خدا بر او باد _ این آیه را خواند: «هر مصیبتی به شما می رسد دستاورد خود شماست». امام زین العابدین علیه السلام فرمود: این آیه درباره ما نیست، بلکه این سخن خداوند عزّ و جلّ درباره ماست که: «هیچ مصیبتی به مال یا جانتان نمی رسد، مگر پیش از آفرینش آن مکتوب شده است».

ص :61


1- بحار الأنوار : 67/243/82.
2- بحار الأنوار : 67/235/54.
3- الشوری : 30.
4- الحدید : 22.
5- الکافی : 2/450/3.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و قد سُئلَ عن قولِ اللّهِ : «و ما أصابکم من مصیبة فبما کسبت أیدکم» : أ رأیتَ ما أصابَ علیّا و أهلَ بیتِه: هُو بِما کَسَبَتْ أیدیهِم ، و هُم أهلُ طهارةٍ مَعصومونَ؟ قالَ _: إنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ یَتوبُ إلی اللّهِ و یَستَغفِرُهُ فی کُلِّ یومٍ و لَیلةٍ مِائةَ مَرّةٍ من غیرِ ذَنبٍ ، إنّ اللّهَ یَخُصُّ أوْلِیاءهُ بالمَصائبِ لِیأجُرَهُم علَیها مِن غیرِ ذَنبٍ . (1)

بحار الأنوار :_ فی دعاءِ النُّدْبَةِ _: اللَّهُمَّ لکَ الحَمدُ علی ما جَری بهِ قَضاؤکَ فی أولیائِکَ الّذینَ اسْتَخلَصتَهُم لنفسِکَ و دِینِکَ، إذ اخْتَرْتَ لَهُم جَزیلَ ما عِندکَ مِن النَّعیمِ المُقیمِ ، الّذی لا زَوالَ لَهُ و لا اضْمِحْلالَ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به پرسش از آیه «هر مصیبتی به شما می رسد دستاورد خود شماست» _فرمود : آیا می پنداری آنچه بر سر علی و خاندان او آمد، دستاورد خودشان بود؟ در حالی که آنان پاک و معصوم بودند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بی آن که گناهی کرده باشد، در شبانه روز یکصد بار به درگاه خدا توبه و استغفار می کرد. خداوند اولیای خود را بی آن که گناهی کرده باشند، به مصیبت ها گرفتار می سازد تا بدین وسیله پاداششان دهد.

بحار الأنوار:_ در دعای ندبه آمده است _: خدایا! تو را می ستاییم برای آنچه بر اولیای خود، همانان که برای خود و دینت برگزیده ای، مقدّر کرده ای؛ چون نعمت فراوان و پایداری ]در برابر بلاها [برایشان فراهم آورده ای؛ نعمتی که زوال و نابودی نمی پذیرد.

416 - البَلاءُ یوجِبُ حُبَّ لِقاءِ اللَّهِ سُبحانَهُ

416 - بلا، مایه شوق به دیدار خداوند سبحان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :هَبطَ إلَیَّ جَبرئیلُ علیه السلام فی أحْسَنِ صُورةٍ فقالَ : یا محمّدُ ، الحقُّ یُقْرِئُکَ السَّلامَ و یقولُ لکَ : إنّی أوحَیْتُ إلی الدُّنیا أنْ تَمَرَّری و تَکَدَّری و تَضَیَّقی و تَشَدَّدی علی أوْلِیائی حتّی یُحِبّوا لِقائی ، و تَیَسَّری و تَسَهَّلی و تَطَیَّبی لأعْدائی حتّی یُبْغِضوا لِقائی ، فإنّی جَعَلتُ الدُّنیا سِجْنا لأوْلِیائی و جَنّةً لأعْدائی . (4)

416

بلا، مایه شوق به دیدار خداوند سبحان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبرئیل علیه السلام در نیکوترین چهره بر من فرود آمد و گفت: ای محمّد! حق، تو را درود می فرستد و می فرماید: من به دنیا وحی کردم که برای اولیا و دوستان من تلخ و ناگوار و تنگ و سخت باش، تا مشتاق دیدار من شوند و برای دشمنان من آسان و سهل و گوارا باش تا دیدار مرا ناخوش دارند؛ زیرا من دنیا را زندانِ دوستان خود و بهشتِ دشمنانم قرار دادم.

ص :62


1- بحار الأنوار : 81/180/26.
2- بحار الأنوار : 102/104.
3- (انظر) عنوان 466 «الکمال».
4- بحار الأنوار: 81/194/52.

عنه صلی الله علیه و آله :یقولُ اللّهُ عزّ و جلّ : یا دُنیا ، تَمَرَّری علی عَبدیَ المؤمِن بأنواعِ البلاءِ ، و ضَیِّقی علَیهِ فی معیشتِهِ ، و لا تَحْلَولِی فیَرکُنَ إلیکِ . (1)

(2)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عزّ و جلّ می فرماید: ای دنیا! با بلاهای گوناگون به کام بنده مؤمن من تلخ شو و زندگی را بر او تنگ گیر و به کامش شیرین میا تا] مبادا ] به تو میل کند.

417 - الدَّرَجاتُ الَّتی یَبلُغُهَا العَبدُ بِالبَلاءِ

417 - درجاتی که بنده با بلا به آنها می رسد

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ الرّجُل لَیکونُ لَه الدَّرَجةُ عندَ اللّهِ لا یَبلُغُها بعملِهِ ، حتّی یُبْتَلی ببلاءٍ فی جِسمِهِ فیَبلُغَها بذلکَ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ العبدَ لَتکونُ لَه المَنزِلةُ من الجنّةِ فلا یَبلُغُها بشَیءٍ مِن البلاءِ حتّی یُدرِکَهُ المَوتُ ، و لم یَبلُغْ تلکَ الدَّرَجةَ فیُشَدَّدَ علَیهِ عندَ المَوتُ فیَبلُغُها . (4)

417

درجاتی که بنده با بلا به آنها می رسد

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای آدمی نزد خداوند درجه ای است که او با عمل خود بدان نمی رسد، مگر آن که بدنش به بلایی گرفتار شود و بدین وسیله، به آن درجه دست یابد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای بنده در بهشت جایگاهی است که به وسیله هیچ بلایی به آن دست نمی یابد، تا مرگش در رسد و هنگام مرگ بر او سخت گرفته شود تا به آن جایگاه دست یابد.

ص :63


1- . التمحیص: 49/81.
2- (انظر) اللِّقاء : باب 3522 ، 3523 . الدُّنیا : باب 1247.
3- الدعوات : 172/483.
4- بحار الأنوار: 82/167/3.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ فی الجَنّةِ مَنزِلةً لا یَبلُغُها عبدٌ إلاّ بالابْتِلاءِ فی جَسدِهِ . (1)

عنه علیه السلام :إنّه لَیکونُ لِلعبدِ مَنزِلةٌ عند اللّهِ فما یَنالُها إلاّ بإحْدی خَصْلتَینِ : إمّا بذَهابِ مالِهِ أو ببَلِیّةٍ فی جَسدِهِ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :همانا در بهشت منزلتی است که هیچ بنده ای بدان نمی رسد مگر با بلایی که [در دنیا] به بدنش می رسد.

امام صادق علیه السلام :بنده را نزد خداوند منزلتی است که بدان نمی رسد مگر با یکی از این دو: یا با از بین رفتن دارایی اش، یا با رسیدن بلایی به جسمش.

418 - ذَمُّ حُبِّ البَلاءِ

418 - نکوهش بلاخواهی

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام _ و قد سُئلَ عن شیءٍ یُروی عن أبی ذَرٍّ رحمه الله أنَّهُ قالَ:ثلاثةٌ یُبغِضُها النّاسُ و أنا اُحِبُّها : اُحِبُّ المَوتَ ، و اُحِبُّ الفَقرَ ، و اُحِبُّ البلاَء _ : هذا لیسَ علی ما یَرْوونَ ، إنّما عنی : المَوتُ فی طاعةِ اللّهِ أحَبُّ إلَیَّ مِن الحیاةِ فی مَعصیةِ اللّهِ ، و الفَقرُ فی طاعةِ اللّهِ أحَبُّ إلَیّ مِن الغِنی فی مَعصیةِ اللّهِ ، و البلاءُ فی طاعةِ اللّهِ أحَبُّ إلَیّ مِن الصِّحّةِ فی مَعصیةِ اللّهِ . (4)

(5)

418

نکوهش بلا خواهی

امام صادق علیه السلام_ آنگاه که به ایشان عرض شد: از ابوذر رحمه الله نقل می شود که گفته است: مردم از سه چیز بدشان می آید ولی من آنها را دوست دارم: مرگ را دوست دارم، فقر را دوست دارم، بلا را دوست دارم _فرمود : این برداشت آنها درست نیست، بلکه منظور ابوذر این بوده است که مرگ در راه طاعت خدا را خوشتر دارم از زندگی آلوده به معصیت خدا و فقر در راه طاعت خدا را دوست تر دارم تا ثروت با نافرمانی خدا و بلا و سختی دیدن در راه طاعت خدا برایم خوشایندتر است از سلامت و عافیت در معصیت خدا.

ص :64


1- . بحار الأنوار: 67/212/16.
2- الکافی: 2 / 257 / 23.
3- (انظر) الجنّة : باب 564.
4- . بحار الأنوار: 81/173/9.
5- (انظر) الإیمان : باب 269 . العافیة : باب 2727.

419 - المُؤمِنُ فِی البَلاءِ

419 - حالت مؤمن هنگام بلا

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وصفِ المؤمنین _: نَزلَتْ أنفسُهُم مِنهُم فی البلاءِ کما نَزلَتْ فی الرَّخاءِ . (1)

(2)

419

حالت مؤمن هنگام بلا

امام علی علیه السلام_ در وصف مؤمنان _فرمود : در سختیها همان گونه اند که در خوشیها.

420 - ابتِلاءُ المُؤمِنِ خَیرٌ لَهُ

420 - دچار شدن مؤمن به بلا ، به سود اوست

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ما اُبالی أصْبَحتُ فَقیرا أو مَریضا أو غَنِیّا؛ لأنَّ اللّهَ یقولُ : لا أفْعَلُ بالمؤمنِ إلاّ ما هُو خَیرٌ لَهُ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فیما أوحی اللّهُ تعالی إلی موسی علیه السلام _: ما خَلَقتُ خَلْقا أحَبَّ إلَیَّ مِن عَبدیَ المؤمنِ ، فإنّی إنّما أبْتَلِیهِ لِمَا هُو خَیرٌ لَهُ ، و اُعافِیهِ لِما هُو خیرٌ لَهُ ، و أزْوِی عَنهُ لِما هُو خَیرٌ لَهُ ، و أنا أعلَمُ بما یَصلُحُ علَیهِ عبدی ، فلْیَصْبِرْ علی بلائی ، و لْیَشکُرْ نَعْمائی ، و لْیَرْضَ بقَضائی ، أکتُبْهُ فی الصِّدِّیقینَ عِندی . (4)

(5)

420

دچار شدن مؤمن به بلا ، به سود اوست

امام باقر علیه السلام :مرا چه باک که فقیر باشم یا بیمار و یا ثروتمند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: من با مؤمن کاری نمی کنم، مگر آنچه را که برایش بهتر است.

امام صادق علیه السلام :_ از جمله چیزهایی که خداوند متعال به موسی علیه السلام وحی کرد ، این بود که _: آفریده ای نیافریده ام که نزد من محبوب تر از بنده مؤمنم باشد. او را مبتلا می سازم چون برایش بهتر است؛ به او عافیت می بخشم چون برایش بهتر است، از او می گیرم و محرومش می سازم چون برایش بهتر است. من بهتر می دانم که چه چیز بنده مرا اصلاح می کند؛ پس باید که بر بلای من صبور باشد و از نعمتهایم سپاسگزار و از حکم و قضای من خشنود تا او را در شمار بندگان صدّیق خود بنویسم.

ص :65


1- بحار الأنوار : 78/23/89.
2- (انظر) عنوان 67 «الجزع».
3- . التمحیص : 57 / 114.
4- بحار الأنوار : 72/331/14.
5- (انظر) القضاء و القدر : باب 3298.

421 - أشَدُّ ما ابتُلِیَ بِهِ العِبادُ

421 - سخت ترین آزمایش بندگان

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :م_ا ابْتَلی اللّهُ أحَ_دا بمِثلِ الإمْلاءِ لَهُ . (1)

بحار الأنوار عن الإمام علیّ علیه السلام :ما ابْتُلِی المؤمنُ بشَیءٍ هُو أشَدُّ علَیهِ من خِصالٍ ثلاثٍ یُحْرَمُها. قیلَ: و ما هُنَّ؟ قالَ:المُواساةُ فی ذاتِ یَدِهِ ، و الإنْصافُ مِن نَفسِهِ ، و ذِکرُ اللّهِ کثیرا . أمَا إنّی لا أقولُ لکُم: سبحانَ اللّه و الحمدُ للّه ، و لکنْ ذِکرُ اللّهِ عند ما أحَلَّ لَهُ ، و ذِکْرُ اللّهِ عند ما حَرَّمَ علَیهِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما بَلا اللّهُ العِبادَ بشَیءٍ أشَدَّ علَیهِم مِن إخْراجِ الدِّرْهَمِ . (3)

(4)

421

سخت ترین آزمایش بندگان

امام علی علیه السلام :خداوند هیچ کس را به چیزی همچون مهلت دادن به او نیازموده است.

بحار الأنوار :امام علی علیه السلام فرمود : سخت ترین بلا برای مؤمن محروم شدن از سه خصلت است. عرض شد: آن سه کدامند؟ فرمود: کمک مالی [به برادران خود] ، انصاف داشتن و یاد خدا در همه حال. مقصودم به زبان آوردن «سبحان اللّه » و «الحمد للّه » نیست؛ بلکه منظورم به یاد خدا بودن در مواردی است که خداوند برایش حلال و یا حرام کرده است.

امام صادق علیه السلام :خداوند بندگان را به چیزی سخت تر از بذل مال نیازموده است.

422 - أشَدُّ البَلایا

422 - سخت ترین بلاها

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ أخَذَ مِیثاقَ المؤمنِ علی بلایا أربَعٍ ، أشَدُّها علَیهِ :مؤمنٌ یقولُ بقَولِهِ یَحسِدُهُ، أو منافقٌ یَقْفو أثَرَهُ، أو شَیطانٌ یُغوِیهِ، أو کافرٌ یری جِهادَهُ، فما بَقاءُ المؤمنِ بعدَ هذا؟! (5)

422

سخت ترین بلاها

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند از مؤمن بر چهار بلا پیمان گرفته است: سخت ترین آنها برای او، وجود مؤمنی است که هم عقیده او باشد و با این حال بر وی حسادت ورزد ، یا منافقی که ردّ پای او را دنبال کند، (6) یا شیطانی که در صدد گمراه کردنش باشد، یا کافری که جهاد کردن با وی را بر خود لازم بداند [زیرا در این صورت آن کافر به هر طریقی سعی می کند به او آسیب برساند] ؛ حال با این همه بلا، بقای مؤمن چگونه [ممکن ]است؟!

ص :66


1- بحار الأنوار: 73/383/8.
2- . بحار الأنوار : 78/44/40.
3- الخصال : 8/27.
4- (انظر) الفتنة : باب 3106.
5- . بحار الأنوار : 68/216/6.
6- در معنای این عبارت دو احتمال داده شده است: 1 _ منافقانه از مؤمن پیروی کند. 2 _ در صدد عیبجویی و پیدا کردن عیب و ایراد از مؤمن باشد که این احتمال قوی تر است _ م.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنّ مِن البلاءِ الفاقةَ ، و أشدُّ مِن ذلکَ مَرضُ البَدنِ ، و أشدُّ مِن ذلکَ مَرضُ القلبِ . (1)

عنه علیه السلام :أکبَرُ البلاءِ فَقرُ النَّفسِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ثلاثٌ مَنِ ابتُلیَ بواحدةٍ مِنهُنَّ تَمنَّی الموتَ : فَقرٌ مُتَتابِعٌ ، و حُرْمَةٌ فاضِحَةٌ ، و عدُوٌّ غالِبٌ . (3)

عنه علیه السلام :ثلاثٌ مَنِ ابتُلیَ بواحدةٍ منهُنَّ کانَ طائحَ العقلِ : نِعمَةٌ مُوَلِّیةٌ ، و زَوجَةٌ فاسِدةٌ ، و فَجِیعةٌ بِحَبیبٍ . (4)

(5)

امام علی علیه السلام :بینوایی، بلاست و بدتر از بینوایی بیماری تن است و از آن بدتر بیماری دل است.

امام علی علیه السلام :بزرگترین بلا، فقر شخصیت است.

امام صادق علیه السلام :سه چیز است که هر کس به یکی از آنها گرفتار شود آرزوی مرگ کند: فقر پیاپی، محرومیت رسوا ، و دشمن چیره.

امام صادق علیه السلام :سه چیز است که هر کس به یکی از آنها گرفتار آید پریشان عقل می شود: نعمتِ از دست رفته، همسر بدکار ، و داغ عزیز.

423 - الفَرَجُ عِندَ تَناهِی البَلاءِ

423 - گشایش پس از به اوج رسیدن بلا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أضیَقُ الأمْرِ أدْناهُ مِن الفرَجِ . (6)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :عندَ تَناهِی البلاءِ یکونُ الفرَجُ . (7)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا اُضِیفَ البلاءُ إلی البلاءِ کانَ مِنَ البلاءِ عافیةً . (8)

(9)

423

گشایش پس از به اوج رسیدن بلا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :گرفته ترین کار، نزدیکترین به گشایش است.

امام علی علیه السلام :با به اوج رسیدن بلا، گشایش حاصل می شود.

امام صادق علیه السلام :هرگاه بلا روی بلا بیاید، از بلا رهایی حاصل می شود.

ص :67


1- الأمالی للطوسی : 146/240.
2- غرر الحکم : 2965.
3- تحف العقول : 318.
4- تحف العقول : 322.
5- (انظر) المصیبة : باب 2299.
6- بحار الأنوار : 77/165/2.
7- بحار الأنوار:78/12/70.
8- تحف العقول : 357.
9- (انظر) الإمامة الخاصة : باب 250.

424 - الدُّعاءُ عِندَ البَلاءِ

424 - دعا به هنگام بلا

الکتاب:

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّهِ وَ إِنَّا إلَیْهِ رَاجِعُونَ» . (1)

الحدیث:

بحار الأنوار_ فیما أوحی اللّهُ إلی موسی _: یا موسی ......... اتَّخِذْنی جُنّةً للشَّدائدِ و حِصْنا لِمُلِمّاتِ الاُمورِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :قُلْ عندَ کلِّ شِدّةٍ : «لا حَولَ و لا قُوّةَ إلاّ باللّهِ العلیِّ العظیمِ» تُکْفَها . (3)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :رأیتُ أبی علیه السلام فی المَنامِ فقالَ : یا بُنَیَّ ، إذا کُنتَ فی شِدّةٍ فأکْثِرْ أنْ تقولَ : «یا رؤوفُ یا رحیمُ»، و الّذی تَراهُ فی المَنامِ کما تَراهُ فی الیَقَظةِ . (4)

(5)

424

دعا به هنگام بلا

قرآن :

«آنان که چون مصیبتی به ایشان در رسد گویند: ما از آنِ خداییم و به سوی او باز می رویم».

حدیث :

بحار الأنوار :از جمله وحی های خداوند به موسی علیه السلام این بود: ای موسی ! ......... مرا در برابر سختیها سپر کن و در مقابل بلاها و مصیبتها دژ خود قرار ده.

امام علی علیه السلام :هنگام هر سختی و مشکلی بگو: «لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»، تو را کفایت می کند.

امام رضا علیه السلام :پدرم را در خواب دیدم فرمود: پسرم! هرگاه در سختی و گرفتاری بودی جمله «یا رؤوف یا رحیم» را فراوان بگو و آنچه در خواب می بینی چنان است که در بیداری می بینی.

425 - الدُّعاءُ عِندَ رُؤیَةِ المُبتَلی

425 - دعا به هنگام دیدن فرد بلا زده

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إذا رأیتُمْ أهلَ البلاءِ فاحمَدوا اللّهَ و لا تُسْمِعوهُم، فإنَّ ذلکَ یَحْزُنُهُم . (6)

425

دعا به هنگام دیدن فرد بلا زده

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه بلا زدگانی را دیدید خدا را شکر کنید، اما نه چنان که آنها بشنوند ؛ زیرا ناراحت می شوند.

ص :68


1- البقرة : 156.
2- . بحار الأنوار: 84/259/57.
3- بحار الأنوار: 77/270/1.
4- . مُهج الدعوات : 397.
5- (انظر) الدعاء : باب 1201 ، 1202.
6- بحار الأنوار : 71 / 34 / 18 .

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :تقولُ ثلاثَ مرّاتٍ، إذا نَظَرتَ إلی المُبتلی مِن غیرِ أنْ تُسمِعَهُ : الحمدُ للّهِ الّذی عافانی مِمّا ابتلاکَ بهِ و لو شاءَ فعلَ . مَن قالَ ذلکَ لَم یُصِبْهُ ذلکَ البلاءُ أبدا . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إذا رأیتَ الرَّجُلَ قدِ ابْتُلِی و أنْعَمَ اللّهُ علَیکَ فقُلْ : اللّهُ_مَّ إنّ_ی لا أسْخَرُ و لا أفْخَرُ، و لکنْ أحمَدُکَ علی عَظیمِ نَعْم_ائکَ علَ_یَّ . (2)

امام باقر علیه السلام :هرگاه بلا زده ای را دیدی به گونه ای که او نشنود سه بار بگو: سپاس و ستایش خدایی را که به بلای تو گرفتارم نکرد که اگر می خواست می توانست چنین کند. هر کس این جمله را بگوید هرگز به آن بلا دچار نمی گردد.

امام صادق علیه السلام :هرگاه دیدی مردی به بلایی دچار است و خداوند به تو نعمت ارزانی داشته، بگو: خدایا! مسخره نمی کنم و به خود نمی بالم امّا تو را به سبب نعمتهای بزرگی که به من داده ای سپاس می گویم.

426 - مَن یَجِبُ التَّلَطُّفُ بِهِ

426 - بلا دیده ای که باید برایش دلسوزی کرد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن کنتَ سَببا لَهُ فی بلائِهِ وَجَبَ علَیکَ التَّلطُّفُ فی عِلاجِ دائِهِ . (3)

426

بلا دیده ای که باید برایش دلسوزی کرد

امام علی علیه السلام :آن کس را که تو سبب گرفتاری و بلایش شده ای، باید برای درمان دردش دلسوزی کنی.

ص :69


1- بحار الأنوار : 71/34/15 .
2- بحار الأنوار : 71/34/17 .
3- غرر الحکم : 9166.

ص :70

53 - البهتان

اشاره

(1)

(2)

ص :71


1- و لمزید الاطّلاع راجع : وسائل الشّیعة : 8 / 603 باب 153 «تحریم البهتان علی المؤمن و المؤمنة» . وسائل الشّیعة : 8 / 613 باب 161 «تحریم تهمة المؤمن و سوء الظّنّ به».
2- انظر : عنوان 58 «التُّهمة» . البدعة : باب 334 .

53 - بهتان

427 - البُهتانُ

427 - بهتان

الکتاب:

وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِناتِ بِغَیْرِ ما اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتانا وَ إِثْما مُبِینا» . (1)

وَ مَنْ یَکْسِبْ خَطِیئَةً أَوْ إِثْما ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانا وَ إِثْما مُبِینا» . (2)

(3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن بَهَتَ مؤمنا أو مؤمنةً أو قالَ فیهِ ما لیسَ فیهِ أقامَهُ اللّهُ تعالی یومَ القیامةِ علی تَلٍّ مِن نارٍ حتّی یَخرُجَ مِمّا قالَهُ فیهِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قالَ فی امری ءٍ مسلمٍ ما لیسَ فیهِ لِیؤذِیَهُ حَبَسهُ اللّهُ فی رَدْغَةِ الخَبالِ یومَ القیامةِ ، حتّی یَقضیَ بینَ النّاسِ . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا قِحَةَ کالبَهْتِ . (6)

427

بهتان

قرآن :

«و کسانی که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بی آن که گناهی کرده باشند می آزارند بهتان و گناه آشکاری را به دوش می کشند».

«و هر که خود خطا یا گناهی کند آن گاه بی گناهی را بدان متّهم سازد هر آینه بار بهتان و گناهی آشکار را بر دوش خود کشیده است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس به مرد یا زن مؤمنی بهتان زند یا درباره او چیزی بگوید که از آن مبرّاست خداوند در روز رستاخیز وی را بر تلّی از آتش نگه می دارد تا این که از آنچه درباره او گفته است خارج شود [و آن را اثبات کند].

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس، برای آزردن مسلمانی، به او بهتان زند، خداوند روز قیامت وی را در میان لجن زردابه دوزخیان نگه می دارد، تا زمانی که میان مردم داوری کند.

امام علی علیه السلام :هیچ وقاحتی چون بهتان زدن نیست.

ص :72


1- الأحزاب : 58.
2- . النساء : 112.
3- (انظر) الإسراء : 36 ، النور : 12 _ 15 ، الحجرات : 12.
4- بحار الأنوار: 75/194/5.
5- . کنز العمّال : 7925.
6- غرر الحکم : 10455.

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَن رمی النّاسَ بِما فیهِم رَمَوهُ بِما لیسَ فیهِ . (1)

معانی الأخبار عن ابن أبی یعفور عن الإمامِ الصّادقِ علیه السلام :مَن باهَتَ مؤمنا أو مؤمنةً بما لیسَ فیهِما حَبَسهُ اللّهُ عزّ و جلّ یومَ القیامةِ فی طِینةِ خَبالٍ، حتّی یَخرُجَ مِمّا قالَ، قُلتُ و ما طِینةُ خَبالٍ؟ قالَ: صَدیدٌ یَخرُجُ مِن فُروجِ المُومِساتِ ، یَعنی الزَّوانی . (2)

امام زین العابدین علیه السلام :هر کس به مردم عیبی را نسبت دهد که دارند مردم به او عیبی را که ندارد نسبت می دهند.

معانی الأخبار_ به نقل از ابن ابی یعفور _: امام صادق علیه السلام فرمود : هر کس به مرد یا زن مؤمن بهتان زند ، خداوند در روز رستاخیز او را در طینت خبال نگه می دارد ، تا این که از آنچه درباره او گفته است خارج شود. عرض کردم: طینت خبال چیست؟ فرمود: چرک و کثافتی است که از فرْج زنان فاحشه بیرون می آید.

428 - ثقلُ البُهتانُ عَلَی البَری ءِ

428 - سنگینی بهتان زدن به بی گناه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :البُهتانُ علی البَریءِ أعظَمُ مِن السَّماءِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ ناقِلاً عن حکیمٍ _: البُهْتانُ علی البَریءِ أثْقَلُ مِن الجِبالِ الرّاسِیاتِ . (4)

428

سنگینی بهتان زدن به بی گناه

امام علی علیه السلام :بهتان زدن به آدم بی گناه بزرگتر از آسمان است.

امام صادق علیه السلام_ به نقل از یک حکیم _فرمود : بهتان زدن به آدم بی گناه سنگین تر از کوههای استوار است.

ص :73


1- بحار الأنوار : 78/160/21.
2- معانی الأخبار : 164/1.
3- بحار الأنوار : 78/31/99.
4- بحار الأنوار : 75/194/3 .

ص :74

54 - المباهلة

اشاره

(1)

ص :75


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 21 / 276 باب 32 «المُباهلة و ما ظهر فیها من الدّلائل و المعجزات» . بحار الأنوار : 35 / 257 باب 7 «آیة المُباهلة» .

54 - مباهله

429 - المُباهَلَةُ

429 - مباهله (یکدیگر را نفرین کردن)

الکتاب:

«فَمَنْ حاجَّکَ فِیهِ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْنَاءَکُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَکُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَی الْکاذِبِینَ» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ لَمّا نَزلتْ آیةُ المُباهَلة: «تعالَوا نَدْعُ أبناءنا و أبناءکم ......... » و أخذَ بیدِ علیٍّ و فاطمةَ و الحسنِ و الحسینِ علیهم السلام _: هؤلاءِ أهْلی . (2)

الدرّ المنثور عن سعدِ بنِ أبی وقّاصٍ قال:لَمّا نَزلتْ هذهِ الآیةُ «قُلْ تعالَوا ندعُ ......... » دعا رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله علِیّا و فاطمةَ و حسَنا و حُسینا فقالَ : اللّهمَّ هؤلاءِ أهْلی . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :السّاعةُ الّتی تُباهِلُ فیها ما بینَ طُلوعِ الفَجرِ إلی طُلوعِ الشّمسِ . (4)

429

مباهله (یکدیگر را نفرین کردن)

قرآن :

«از آن پس که به آگاهی رسیده ای، هر کس که درباره او ( عیسی علیه السلام ) با تو مجادله کرد بگو: بیایید تا فراخوانیم پسرانمان و پسرانتان را، زنانمان و زنانتان را، خودمان و خودتان را . آن گاه دعا و زاری کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان بفرستیم».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ وقتی آیه مباهله: «بیایید ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ......... را حاضر آوریم» نازل شد و پس از آن که دست علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را گرفت _فرمود : اینان خانواده منند.

الدرّ المنثور_ به نقل از سعد بن ابی وقاص _: وقتی آیه «بگو: بیایید تا حاضر آوریم ......... » نازل شد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و فاطمه و حسن و حسین را فراخواند و فرمود: بار خدایا! اینان خانواده من هستند.

امام باقر علیه السلام :زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشید است.

ص :76


1- آل عمران : 61.
2- بحار الأنوار : 21/342/11.
3- الدرّ المنثور : 2/232.
4- الکافی : 2/514/2 .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لأبی العبّاسِ فی المُباهَلة _: تُشَبِّکُ أصابِعَکَ فی أصابِعِهِ ثُمَّ تقولُ : «اللّهُمَّ إنْ کانَ فُلانٌ جَحَدَ حقّا و أقَرَّ بباطلٍ فأصِبْهُ بِحُسْبانٍ مِن السَّماءِ أو بِعذابٍ مِن عِندِکَ» و تُلاعِنُهُ سَبعینَ مرّةً . (1)

عنه علیه السلام :إنّ نَصاری نَجْرانَ لَمّا وَفَدوا علی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله و کانَ سیّدُهُم الأهْتَمَ و العاقِبَ و السَّیّدَ ......... فقالوا : إلی ما تَدْعون ؟ فقالَ : إلی شَهادَةِ أنْ لا إلهَ إلاّ اللّهُ و أنّی رسولُ اللّهِ و أنّ عیسی عَبدٌ مَخلوقٌ یأکُلُ و یَشْرَبُ و یُحْدِثُ ......... فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : فباهِلُونی ، فإنْ کُنتُ صادقا نزلَتِ اللّعنةُ علَیکُم ، و إنْ کنتُ کاذبا اُنزِلَتْ علَیَّ ، فقالوا : أنْصَفْتَ ، فتَواعَدوا للمُباهَلةِ.

فلَمّا رجَعوا إلی مَنازِلهم قالَ رؤساؤهُم ......... : إنْ باهَلَنا بقَومِهِ باهَلْناهُ ، فإنَّهُ لیسَ بِنَبیٍّ ، و إنْ باهَلَنا بأهْلِ بَیتِهِ خاصّةً فلا نُباهِلُهُ ، فإنَّهُ لا یُقْدِمُ علی أهلِ بیتِهِ إلاّ و هُو صادقٌ.

فلَمّا أصبَحوا جاؤُوا إلی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله و معَهُ أمیرُ المؤمنینَ و فاطمةُ و الحسنُ و الحسینُ صلوات اللّه علیهم ......... فَعَرَفوا (2) و قالوا لرسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله : نُعْطیکَ الرِّضا فَأعْفِنا من المُباهَلة ، فصالَحَهُم رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله علی الجِزیةِ و انْصَرَفُوا . (3)

امام صادق علیه السلام_ به ابو العباس درباره مباهله _فرمود : پنجه ات را در پنجه او می گذاری، آن گاه می گویی: «خدایا ! اگر فلانی حقّی را انکار یا به باطلی اقرار کرده او را به بلایی آسمانی، یا عذابی از جانب خودت گرفتار کن» و هفتاد بار او را نفرین کن.

امام صادق علیه السلام :نصارای نجران به همراه رئیس و نایب و ......... نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله آمدند و عرض کردند: ما را به چه دعوت می کنی؟ فرمود: به این که شهادت دهید خدایی جز اللّه نیست و من فرستاده خدایم و عیسی بنده ای مخلوق است که می خورد و می آشامد و صحبت می کند ......... پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس با من مباهله کنید. اگر من راستگو باشم لعن و نفرین ، شما را می گیرد و اگر دروغگو باشم لعن و نفرین ، مرا می گیرد. گفتند: منصفانه است. آن گاه وعده مباهله گذاشتند.

وقتی به خانه های خود برگشتند بزرگانشان گفتند: اگر با قوم خود به مباهله آمد با او مباهله می کنیم ؛ زیرا در این صورت او پیامبر نیست اما اگر فقط با خانواده اش برای مباهله آمد با او مباهله نمی کنیم؛ چون اگر خانواده اش را به خطر انداخت حتما راست می گوید.

صبح که شد نزد پیامبر خدا آمدند، دیدند آن حضرت ، امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام را همراه خود آورده است . آنان متوجّه شدند و به رسول خدا گفتند: با تو توافق می کنیم، ما را از مباهله معاف بدار. پس، رسول خدا بر گرفتن جزیه از آن ها مصالحه کرد و آنان پراکنده شدند و رفتند.

ص :77


1- الکافی : 2/514/4.
2- فی نور الثقلین : 1/347/157 نقلاً عن المصدر: «فَفَرِقوا» بدل «فَعرَفوا».
3- تفسیر القمّی : 1 / 104.

ص :78

55 - البیعة

اشاره

(1)

ص :79


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار: 67 / 181 باب 10 «البیعة» . کنز العمّال : 1 / 320 _ 333 «فی البیعة» . کنز العمّال : 1 / 100 «أحکام البیعة» . کنز العمّال : 1 / 101 «بیعة النّساء» . کنز العمّال : 1 / 102 «بیعة الرّضوان» .

55 - بیعت

430 - البَیعَةُ

430 - بیعت

الکتاب:

«إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَن نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرا عَظِیما» . (1)

«لَقَدْ رَضِیَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحا قَرِیبا» (2) .

«وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَیْمانَ بَعْدَ تَوْکِیدِها وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَیْکُمْ کَفِیلاً إِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ» . (3)

الحدیث:

تفسیر القمّی:و نَزلَتْ فی بَیعةِ الرِّضوانِ : «لقد رضِیَ اللّهُ عن الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحا قَرِیبا» و اشْتَرطَ علَیهِم أنْ لا یُنکِروا بعدَ ذلکَ علی رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله شیئا یَفعَلُهُ ، و لا یُخالِفوهُ فی شیءٍ یأمُرُهُم بهِ ، فقالَ اللّهُ عزّ و جلّ بعدَ نُزولِ آیةِ الرِّضوانِ : «إنّ الّذینَ یُبایِعونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ» . (4)

430

بیعت

قرآن :

«آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهایشان است سپس هر که بیعت را بشکند به زیان خود شکسته است. و هر که بدان بیعت که با خدا بسته است وفادار ماند بزودی او را پاداشی بزرگ دهد».

«هر آینه خدا از مؤمنان آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند خشنود گشت و دانست که در دلهایشان چه می گذرد. پس آرامش بر آنان نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد».

«و چون با خدا پیمان بستید بدان وفا کنید و سوگندهای خود را پس از بستن مشکنید با اینکه خدا را بر خود ضامن قرار داده اید ؛ زیرا خداوند آنچه را انجام می دهید ، می داند».

حدیث :

تفسیر القمّی :آیه «هر آینه خداوند از مؤمنان آن هنگام که در زیر درخت با تو بیعت کردند خشنود گشت و دانست که در دلهایشان چه می گذرد . پس آرامش بر آنان نازل کرد و به فتحی نزدیک پاداششان داد» درباره بیعت رضوان (خشنودی) نازل گشت و با بیعت کنندگان شرط کرد که زان پس از کارهای پیامبر ایراد نگیرند و از فرمانهای او سرپیچی نکنند. خداوند عزّ و جلّ پس از نزول آیه رضوان فرمود: «آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند».

ص :80


1- الفتح : 10.
2- الفتح : 18.
3- النحل : 91.
4- تفسیر القمّی : 2/315.

صحیح مسلم عن جابر:کُنّا یومَ الحُدَیبِیَةِ ألْفا وأربَعَ مائةٍ ، فَبایَعْناهُ [ صلی الله علیه و آله ]و عُمَرُ آخِذٌ بِیَدِهِ تَحتَ الشَّجرةِ و هِی سَمُرةٌ . بایَعْناهُ علی أنْ لا نَفِرَّ ، و لَم نُبایِعْهُ علی المَوتِ . (1)

صحیح مسلم عن سَلَمةَ بنِ الأکْوَعِ_ و قَد سُئل: علی أیِّ شَیءٍ بایَعْتُم رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یومَ الحُدَیبِیَةِ ؟ _: علی المَوتِ . (2)

کنز العمّال عن سهلَ بنِ سعدٍ:بایَعْتُ النَّبیَّ صلی الله علیه و آله أنا و أبو ذَرٍّ و عُبادَةُ بنُ الصّامتِ و أبو سعیدٍ الخُدریُّ و محمّدُ بنُ مَسلمةَ و سادِسٌ علی أنْ لا تَأخُذَنا فی اللّهِ لَوْمَةُ لائمٍ ، و أمّا السّادِسُ فاسْتَقالَهُ فأقالَهُ . (3)

(4)

صحیح مسلم_ به نقل از جابر _: در روز حدیبیّه ، ما هزار و چهارصد نفر بودیم و با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله ، در حالی که عمر دست ایشان را گرفته بود، زیر درخت سَمُره (5) بیعت کردیم. با پیامبر بر سر این موضوع بیعت کردیم که نگریزیم؛ با او بر سر مرگ بیعت نکردیم.

صحیح مسلم_ به نقل از سلمة بن اکوع ، در پاسخ به این پرسش که در روز حدیبیّه با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بر سر چه موضوعی بیعت کردید؟ _: بر سر مرگ.

کنز العمّال_ به نقل از سهل بن سعد _: من و ابوذر و عبادة بن صامت و ابو سعید خدری و محمّد بن مسلمه و نفر ششمی با پیامبر صلی الله علیه و آله بر سر این موضوع بیعت کردیم که در راه خدا از سرزنش هیچ سرزنشگری نهراسیم. اما نفر ششم از پیامبر خواست او را از این بیعت معاف دارد و پیامبر هم او را معاف داشت.

ص :81


1- صحیح مسلم : 3/1483/67.
2- صحیح مسلم : 3/1486/80.
3- کنز العمّال : 1516.
4- (انظر) صحیح مسلم : 2 / 1483 باب 18.
5- سَمُر : ام غیلان (مغیلان) ، درخت طلح (درخت موز، درخت خار)، آکاسیای نیلوتیک . (لاروس: مادّه السمر، الطلح) .

431 - بَیعَةُ النِّساءِ

431 - بیعت زنان

الکتاب:

«یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ عَلَی أَنْ لا یُشْرِکْنَ بِاللّهِ شَیْئا وَ لا یَسْرِقْنَ وَ لا یَزْنِینَ وَ لا یَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَ لا یَأْتِینَ بِبُهْتانٍ یَفْتَرِینَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ وَ أَرْجُلِهِنَّ وَ لا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبایِعْهُنَّ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّهَ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا أمَسُّ أیدی النِّساءِ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لَمّا فَتحَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله مکّةَ بایَعَ الرِّجالُ، ثُمَّ جاء النِّساءُ یُبایِعْنَهُ فأنْزَلَ اللّهُ عزّ و جلّ : «یا أیُّها النبیُّ إِذَا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ یُبایِعْنَکَ» . (3)

عنه علیه السلام_ و قد سُئلَ عن کیفیّةِ مُماسَحةِ رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّساءَ حینَ بایَعَهُنَّ _: دَعا بمِرْکَنِهِ الَّذی کانَ یتوضّأ فیه فصَبَّ فیهِ ماءً، ثُمّ غَمَسَ یدَهُ الیُمنی، فکُلّما بایَعَ واحِدةً مِنهُنَّ قالَ : اغْمِسی یَدَکِ . (4)

431

بیعت زنان

قرآن :

«ای پیامبر! وقتی زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند که چیزی را شریک خدا نگیرند و دزدی و زنا نکنند و فرزندان خود را نکشند و [بچه های حرام زاده] در میان دست و پای خود را با بهتان به شوهر نبندند و در کارهای نیک نافرمانی تو نکنند، با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من [برای بیعت] دست زنان را لمس نمی کنم.

امام صادق علیه السلام :زمانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مکّه را فتح کرد، مردها با او بیعت کردند، سپس زنان برای بیعت آمدند. در این هنگام خداوند آیه «ای پیامبر! وقتی زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند» را نازل فرمود.

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در هنگام بیعت کردن زنان چگونه با آنان دست بیعت داد _فرمود : فرمان داد تشتی را که در آن وضو می گرفت بیاورند و در آن آب ریخت، آنگاه دست راست خود را در آن فرو برد و با هر زنی که بیعت می کرد می فرمود: دستت را در آب فرو بر.

ص :82


1- الممتحنة : 12.
2- کنز العمّال : 454.
3- الکافی : 5/527/5.
4- الکافی : 5 / 526 / 1 ، و اُنظر أیضا : تفسیر نور الثقلین : 5 / 307 _ 309 ، بحار الأنوار : 67 / 181 باب 10 .

الإمامُ الجوادُ علیه السلام :کانتْ مُبایَعةُ رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله النِّساءَ أنْ یَغْمِسَ یَدَهُ فی إناءٍ فیهِ ماءٌ ثُمّ یُخرِجُها ، و تَغمِسَ النِّساءُ بأیْدیهِنَّ فی ذلکَ الإناءِ بالإقْرارِ و الإیمانِ باللّهِ و التّصدیقِ برسولِهِ . (1)

امام جواد علیه السلام :بیعت پیامبر خدا با زنان بدین گونه بود که دستش را در ظرف آبی فرو می برد و بیرون می آورد و زنان نیز با اظهار اقرار و ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش دستان خود را در آن فرو می بردند.

432 - نَکثُ البَیعَةِ

432 - بیعت شکنی

الکتاب:

«إِنَّ الَّذِینَ یُبایِعُونَکَ إِنَّما یُبایِعُونَ اللّهَ یَدُ اللّهِ فَوْقَ أَیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَنْ أَوْفَی بِما عاهَدَ عَلَیْهُ اللّهَ فَسَیُؤْتِیهِ أَجْرا عَظِیما» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ثلاثةٌ لا یُکلِّمُهُمُ اللّهُ ......... رجُلٌ بایَعَ إماما لا یُبایِعُهُ إلاّ للدُّنیا ، إنْ أعْطاهُ مِنها ما یُریدُ وَفی لَهُ ، و إلاّ کَفَّ . (3)

بحار الأنوار عن الإمام علیّ علیه السلام :إنّ فی النّارِ لَمدینةً یُقالُ لها الحَصِینةُ ، أ فَلا تَسْألونّی ما فِیها ؟ فقیلَ لَهُ : و ما فِیها یا أمیرَ المؤمنینَ؟ قالَ : فیها أیْدی النّاکِثینَ . (4)

432

بیعت شکنی

قرآن :

«آنان که با تو بیعت می کنند جز این نیست که با خدا بیعت می کنند. دست خدا بالای دستهایشان است . پس هر که بیعت را بشکند به زیان خود شکسته است. و هر که بدان پیمان که با خدا بسته است وفادار ماند بزودی او را پاداشی بزرگ دهد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند با سه کس سخن نمی گوید : ......... مردی که تنها برای اغراض دنیوی با امامی بیعت کند. اگر خواسته اش را برآورد به پیمانش وفادار می ماند و اگر بر نیاورد دست می کشد.

بحار الأنوار :امام علی علیه السلام فرمود : همانا در دوزخ شهری است به نام حصینه. از من نمی پرسید در آن شهر چیست؟ عرض شد: ای امیر مؤمنان! در آن چیست؟ فرمود: دستهای پیمان شکنان.

ص :83


1- تحف العقول : 457.
2- الفتح : 10.
3- الخصال : 107/70.
4- بحار الأنوار : 67/186/7.

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :ثلاثٌ مُوبِقاتٌ : نَکْثُ الصَّفْقَةِ، و تَرْکُ السُّنّةِ ، و فِراقُ الجَماعةِ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :لا یَعْدَمُ المرءُ دائرةَ السّوءِ مَعَ نَکْثِ الصَّفْقةِ . (2)

(3)

امام کاظم علیه السلام :سه چیز مایه هلاکت است: شکستن پیمان ، رها کردن سنّت ، و جدا شدن از جماعت.

امام رضا علیه السلام :آدم پیمان شکن از پیشامد بد در امان نیست.

433 - بَیعَةُ المُسلِمینَ لِلإمامِ عَلِیٍ علیه السلام

433 - بیعت مسلمانان با امام علی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أیُّها النّاسُ ، إنّکم بایَعْتُمونی علی ما بُویِعَ علَیهِ مَن کانَ قَبلی ، و إنّما الخِیارُ إلی النّاسِ قبلَ أنْ یُبایِعوا . (4)

عنه علیه السلام :أیُّها النّاسُ ، فإنَّکُم دَعَوتُمونی إلی هذهِ البیعةِ فلَمْ أرُدَّکُم عنها ، ثُمّ بایَعْتُمونی علی الإمارةِ و لَم أسألْکُم إیّاها . (5)

عنه علیه السلام :فبایَعْتُمونی مُختارِینَ ، و بایَعَنی فی أوّلِکُم طَلْحَةُ و الزُّبَیرُ طائِعَینِ . (6)

عنه علیه السلام_ فی جوابِ مَن سأله: علی ما قاتلتَ طَلحةَ و الزُّبیرَ ؟ _: قاتلْتُهُم علی نَقْضِهِم بَیْعَتی و قَتْلِهِم شِیعَتی مِن المؤمنینَ . (7)

433

بیعت مسلمانان با امام علی علیه السلام

امام علی علیه السلام :ای مردم! شما با من بیعت کردید همچنان که با افراد پیش از من بیعت شد، و مردم پیش از آن که بیعت کنند مختار و آزادند [اما بعد از بیعت ملتزم به پیروی و اطاعت از امام هستند].

امام علی علیه السلام :ای مردم! شما بودید که مرا به این بیعت فرا خواندید و من دست رد به سینه شما نزدم، سپس برای فرمانروایی دست بیعت به من دادید، در حالی که من آن را از شما نخواسته بودم.

امام علی علیه السلام :شما ، آزادانه با من بیعت کردید و پیشاپیشِ شما طلحه و زبیر ، با میل خود با من بیعت کردند.

امام علی علیه السلام_ در جواب کسی که پرسیده بود: چرا با طلحه و زبیر جنگیدی؟ _فرمود : چون بیعت با من را شکستند و مؤمنان پیرو مرا کشتند.

ص :84


1- بحار الأنوار : 67/185/3 .
2- بحار الأنوار : 67/186/4.
3- (انظر) عنوان 141 «الخوارج».
4- الإرشاد : 1/243.
5- أنساب الأشراف : 3/235.
6- الإرشاد : 1/245.
7- کنز العمّال : 16/191/44216.

عنه علیه السلام :تَکَأْکَأْتُم علَیَّ تکَأْکُؤَ الإبلِ علی حِیاضِها ؛ حِرْصا علی بَیْعتی . (1)

عنه علیه السلام :دَعُونی و التَمِسوا غَیْری ، فإنّا مُستَقبِلونَ أمْرا لَه وُجوهٌ و ألوانٌ ، لا تَقومُ لَهُ القُلوبُ . (2)

امام علی علیه السلام :از شور و شوق بیعت با من ، مانند شتران تشنه ای که دور آبگیرها جمع می شوند، گرد من جمع شدید.

امام علی علیه السلام :مرا وا گذارید و در پی کسی دیگر روید؛ زیرا ما [در صورت روی کار آمدن ]به استقبال کاری می رویم که چند چهره و رنگارنگ است [چندان که ]دلها در برابرش استوار نمی ماند.

ص :85


1- الإرشاد : 1/260.
2- نهج البلاغة : الخطبة 92.

ص :86

حرف التاء

اشاره

التجارة (بازرگانی)

الإتراف (خوشگذرانی)

التهمة (تهمت)

التوبة (توبه)

ص :87

ص :88

56 - التجارة

اشاره

(1)

(2)

ص :89


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 103 / 90 _ 138 «أبواب التّجارات و ال_بُیوع» . وسائل الشیعة : 12 «کتاب التّجارة» . کنز العمّال : 4 / 44 و ص 94 _ 122 و ص 125 _ 201 من «کتاب البیوع» . بحار الأنوار : 5 / 143 باب 5 «الأرزاق و الأسعار» . سنن أبی داوود : 3 / 272 «فی التّسعیر» . التوحید : 388، 389 .
2- انظر : عنوان 107 «الحرفة»، 109 «الحرام»، 123 «الاحتکار»، 186 «الرّزق»، 254 «السّوق»، 389 «الغشّ»، 458 «الکسب»، 499 «المال» . السّؤال (طلب الحاجة) : باب 1716، السّعادة: باب 1802 .

56 - بازرگانی

434 - التِّجارَةُ
434 - تجارت

الکتاب:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ وَ لاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیما» . (1)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :تَعرَّضوا للتِّجاراتِ ، فإنّ لَکُم فیها غِنیً عمّا فی أیْدی النّاسِ ، و إنّ اللّهَ عزّ و جلّ یُحِبُّ المُحتَرِفَ الأمینَ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :التِّجارةُ تَزیدُ فی العقلِ . (3)

وسائل الشیعة عن المُعَلّی بنِ خُنَیسٍ :رآنی أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام و قد تَأخَّرتُ عنِ السُّوقِ، فقالَ: اُغْدُ إلی عِزِّکَ . (4)

الکافی عن هِشامِ بنِ أحمرَ :کانَ أبو الحسنِ علیه السلام یقولُ لِمُصادِفٍ : اُغْدُ إلی عِزِّکَ _ یَعنی السُّوقَ _ . (5)

(6)

434

تجارت

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آن که تجارتی باشد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشند و یکدیگر را مکشید. هر آینه خدا با شما مهربان است».

حدیث :

امام علی علیه السلام :به کارهای تجاری بپردازید که آن شما را از مال دیگران بی نیاز می کند. خداوند عزّ و جلّ پیشه ور درستکار را دوست دارد.

امام صادق علیه السلام :تجارت کردن ، خِرَد را می افزاید.

وسائل الشیعة_ به نقل از معلّی بن خنیس _: امام صادق علیه السلام مرا دید که در رفتن به بازار دیر کرده بودم، فرمود: صبح زود سراغ عزّت خود برو.

الکافی_ به نقل از هشام بن احمر _: امام کاظم علیه السلام به کسی که برخورد می کرد می فرمود: صبح زود به سوی عزّت خود برو. و منظور حضرت بازار بود .

ص :90


1- النساء : 29.
2- وسائل الشیعة : 12/4/6.
3- الکافی : 5/148/2.
4- وسائل الشیعة : 12/3/2.
5- الکافی : 5/149/7.
6- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 2 باب 1.

435 - تَرکُ التِّجارَةِ
435 - رها کردن تجارت

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :تَرْکُ التّجارةِ یَنْقُصُ العقلَ . (1)

عنه علیه السلام_ و قد قالَ لَهُ مُعاذُ بنُ کثیرٍ: إنّی قد أیْسَرتُ، فأدَعُ التِّجارةَ ؟ _: إنّکَ إنْ فَعَلتَ قَلَّ عقلُکَ _ أو نحوه _ . (2)

عنه علیه السلام_ و قد قالَ لَهُ مُعاذُ بنُ کثیرٍ بَیّاعُ الأکْسِیَةِ: إنّی قد هَمَمْتُ أنْ أدَعَ السُّوقَ و فی یَدی شَیءٌ _: إذَنْ یَسْقُطَ رأیُکَ و لا یُسْتعانَ بکَ علی شیءٍ . (3)

وسائل الشیعة عن الإمام الصّادق علیه السلام_ و قد سألَ عن مُعاذٍ بَیّاعِ الکَرابِیسِ ، فقیلَ: تَرَکَ التِّجارةَ _: عَمَلُ الشَّیطانِ ، مَن تَرَکَ التِّجارةَ ذَهبَ ثُلُثا عقلِهِ، أ مَا عَلِمَ أنَّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَدِمتْ عِیْرٌ مِن الشّامِ فاشْتَری مِنها و اتَّجَرَ فرَبِحَ فیها ما قضی دَینَهُ ؟! (4)

الکافی عن مُعاذ :قال لی أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام یا مُعاذُ ، أ ضَعُفْتَ عنِ التِّجارةِ أو زَهِدتَ فیها؟ قلتُ : ما ضَعُفْتُ عنها و ما زَهِدتُ فیها . قالَ : فما لَکَ ؟ قلتُ: کنّا نَنْتَظِرُ أمْرا، و ذلکَ حینَ قُتِلَ الولیدُ (5) و عندی مالٌ کثیرٌ و هو فی یَدی و لیسَ لأحَدٍ علَیَّ شیءٌ ، و لا أرانی آکُلُهُ حتّی أموتَ ، فقالَ : لا تَتْرُکْها ، فإنَّ تَرْکَها مَذْهَبةٌ للعقلِ ، اسْعَ علی عِیالِکَ ، و إیّاکَ أن یکونَ هُمُ السُّعاةَ علَیکَ . (6)

435

رها کردن تجارت

امام صادق علیه السلام :رها کردن تجارت، خرد را می کاهد.

امام صادق علیه السلام_ وقتی معاذ بن کثیر به آن حضرت عرض کرد _: من توانگر شده ام ، آیا تجارت را رها کنم؟ _ فرمود : اگر این کار را بکنی عقلت کم می شود _ یا چیزی شبیه این جمله _ .

امام صادق علیه السلام _ وقتی معاذ بن کثیرِ جامه فروش به ایشان عرض کرد:من برای خود ثروتی دارم و تصمیم دارم بازار را رها کنم _ فرمود : در این صورت، نظرت از اعتبار می افتد و در هیچ چیز از تو کمک گرفته نمی شود.

وسائل الشیعة :امام صادق علیه السلام _ از کار و بار معاذ کرباس فروش جویا شد، عرض شد: ترک تجارت کرده است _ فرمود: کار شیطان است. کسی که تجارت را رها کند دو سوم عقلش از دست رفته است . مگر نمی داند که کاروانی از شام آمد و پیامبر از آن کالا خرید و با آنها تجارت کرد و سودی برد که با آن وام خود را پرداخت؟!

الکافی_ به نقل از معاذ _: امام صادق علیه السلام به من فرمود : ای معاذ! از تجارت ناتوان شده ای یا به آن بی رغبت گشته ای؟ عرض کردم: نه ناتوان شده ام و نه بی رغبت. فرمود: پس تو را چه شده است [که دنبال تجارت و کار نمی روی ]؟ عرض کردم: منتظر چیزی بودیم _ و آن، زمانی بود که ولید کشته شد (7) _ و من ثروت زیادی داشتم و اینک نیز دارم و به هیچ کس هم بدهکار نیستم و فکر هم نمی کنم که تا آخر عمرم تمام شود. حضرت فرمود: تجارت را ترک مکن، که ترک تجارت خرد را می برد؛ خانواده ات را در رفاه و آسایش قرار بده و کاری نکن که آنها برای تو بکوشند.

ص :91


1- الکافی : 5/148/1.
2- الکافی : 5/148/4.
3- الکافی : 5/149/10.
4- وسائل الشیعة : 12/8/10.
5- أنا کنا قد نرجوا انتقال الدولة الیکم بعد انقطاع سلطنة الخلفاء و جمعنا لاجل ذلک ثم بعد قتل الولید رأینا أنها قد انتقلت إلی بنی عباس فانصرفنا عن التجارة إذ عندی مال کثیر (الکافی : 5/ 248) .
6- الکافی : 5/148/6.
7- یعنی منتظر روی کار آمدن شما بودیم. امیدوار بودیم که پس از برچیده شدن بساط خلفا قدرت به شما منتقل گردد و ما برای چنان روزی پول جمع می کردیم ولی بعد از کشته شدن ولید دیدیم که خلافت به بنی عبّاس انتقال یافت و ما هم دست از تجارت برداشتیم ؛ چون ثروت زیادی دارم (به نقل از پاورقی الکافی: 5 / 248) _ م .

436 - التّاجِرُ
436 - تاجر

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أربَعٌ مَن کُنَّ فیهِ طابَ مَکْسَبُهُ : إذا اشْتَری لَم یَعِبْ ، و إذا باعَ لَم یَحْمَدْ، و لا یُدلِّسُ، و فیما بینَ ذلکَ لا یَحْلِفُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن باعَ و اشْتَری فلْیَجْتَنِبْ خَمسَ خِصالٍ، و إلاّ فلا یَبیعَنَّ و لا یَشْتَرِیَنَّ: الرِّبا ، و الحَلْفَ ، و کِتْمانَ العَیبِ ، و الحمدَ إذا باعَ ، و الذَّمَّ إذا اشْتَری . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تُخاطِرْ بشَیءٍ رَجاءَ أکْثرَ مِنهُ ، و اطلُبْ فإنَّهُ یأتیکَ ما قُسِّمَ لکَ . (3)

عنه علیه السلام :التّاجرُ الجَبانُ مَحرومٌ ، و التّاجرُ الجَسورُ مَرزوقٌ . (4)

436

تاجر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که چهار امر را رعایت کند درآمدش پاک و حلال است: در موقع خریدِ جنس عیبجویی نکند، در موقع فروش تعریف و تبلیغ نکند، عیب جنس را از مشتری مخفی نسازد، و در خرید و فروش قسم یاد نکند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که خرید و فروش می کند باید از پنج کار دوری ورزد و گرنه نباید خرید و فروش کند: ربا، سوگند، پوشاندن عیب کالا، تعریف و تبلیغ در موقع فروش و بدگویی از کالا در موقع خرید آن.

امام علی علیه السلام :چیزی را، به امید افزودن آن، به مخاطره مینداز. کسب و کار کن، که آنچه روزی توست به تو می رسد .

امام علی علیه السلام :تاجر ترسو بی روزی است و تاجر بی باک روزی دار.

ص :92


1- . الکافی : 5/153/18.
2- بحار الأنوار:103/95/18.
3- . تحف العقول : 81.
4- کنز العمّال : 9293.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مِن النّاسِ مَن رِزقُهُ فی التّجارةِ ، و مِنهُم مَن رِزقُهُ فی السَّیف ، و مِنهُم مَن رِزقُهُ فی لِسانِهِ . (1)

امام صادق علیه السلام :بعضی مردم روزیشان در تجارت است، برخی روزیشان در شمشیر است و برخی دیگر روزیشان در زبانشان .

437 - آدابُ التِّجارَةِ
437 - آداب تجارت

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یا مَعشَر التُّجّارِ ، الفِقْهَ ثُمَّ المَتْجَرَ ، الفِقْهَ ثُمّ المَتْجَرَ، الفِقْهَ ثُمّ المَتْجَرَ . (2)

عنه علیه السلام_ إنّه کانَ یقولُ _: لا یَقْعُدَنَّ فی السُّوقِ إلاّ مَن یَعْقِلُ الشِّراءَ و البَیعَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن أرادَ التّجارةَ فلْیَتَفقَّهْ فی دِینِهِ لِیَعلمَ بذلکَ ما یَحِلُّ لَهُ مِمّا یَحْرُمُ علَیهِ ، و مَن لَم یَتَفقّهْ فی دِینِهِ ثُمّ اتّجَرَ تَورَّطَ الشُّبُهاتِ . (4)

عنه علیه السلام :یا مَعشرَ التُّجّارِ ، قَدِّموا الاسْتِخارةَ ، و تَبرَّکوا بالسُّهولةِ ، و اقتَرِبوا مِن المُبْتاعِینَ ، و تَزَیَّنوا بالحِلْمِ ، و تَناهَوا عن الیَمینِ ، و جانِبوا الکَذِبَ ، و تَخافوا (تَجافَوا) عنِ الظُّلْمِ ، و أنْصِفوا المظلومِینَ، و لا تَقْرَبوا الرِّبا، و أوْفُوا الکَیْلَ و المِیزانَ، و لا تَبْخَسوا النّاسَ أشیاءهُم، و لا تَعْثَوا فی الأرضِ مُفسدینَ (5) . (6)

437

آداب تجارت

امام علی علیه السلام :ای جماعت تاجران! نخست احکام [داد و ستد را بیاموزید] سپس تجارت ، نخست احکام سپس تجارت ، نخست احکام سپس تجارت.

امام علی علیه السلام_ همواره _می فرمود : کسی که به کارِ داد و ستد آگاه نیست، نباید وارد بازار شود.

امام صادق علیه السلام :هر کس بخواهد تجارت کند باید احکام دین خود را بیاموزد تا بدین وسیله حلال را از حرام بازشناسند. کسی که احکام دین خود را نیاموزد و تجارت کند در کام شبهات فرو می غلتد.

امام صادق علیه السلام :ای جماعت تاجران! پیش از شروع کسب و کار از خداوند طلب خیر کنید و با آسانگیری در معامله از خداوند برکت جویید، به خریداران نزدیک شوید، به زیور بردباری آراسته شوید، از قسم خوردن بپرهیزید ، از دروغ گفتن دوری کنید، از ستم کردن و اجحاف بترسید، با مظلومان به انصاف و عدالت رفتار کنید و پیرامون ربا نگردید ، و پیمانه و ترازو را کامل کنید و چیزی از حقّ مردم فرو نگذارید و در زمین (جامعه) به فساد مکوشید. (7)

ص :93


1- الکافی : 5/305/5.
2- الکافی : 5/150/1.
3- الکافی : 5/154/23.
4- وسائل الشیعة : 12/283/4.
5- إشارة إلی الآیة 85 من سورة هود.
6- بحار الأنوار : 78 / 54 / 100 ، و انظر وسائل الشیعة : 12 / 284 / 1 .
7- اشاره است به آیه 85 از سوره هود : «وَ یَ_ا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیَالَ وَ الْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تَبْخَسُواْ النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَ لاَ تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ ؛ و ای قوم من ! پیمانه و ترازو را به داد ، کامل کنید و چیزی از حقّ مردم فرو نگذارید و در زمین به فساد مکوشید» .

438 - مُبایَعَةُ المُضطَرِّ
438 - معامله با درمانده

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یأتی علی النّاسِ زمانٌ عَضوضٌ ، یَعَ_ضُّ المُوسِرُ فیهِ علی ما فی یَدَیهِ و لَم یُؤمَ_رْ بذلکَ ، ق_الَ اللّهُ سبحانَ_هُ: «و لا تَنْسَ_وُا الفَضْلَ بَینَکُم» (1) تَنْهَدُ فیه الأشْرارُ، و تُسْتَذَلُّ الأخْیارُ، و یُبایَعُ المُضْطَرُّونَ ، و قد نهی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن بَیْعِ المُضْطَرِّی_نَ . (2)

(3)

438

معامله با درمانده

امام علی علیه السلام :روزگاری بس دشوار و سختگیر بر مردم می آید که در آن توانگر ، آنچه را در دست دارد سخت نگاه دارد ، حال آن که به چنین کاری فرمان داده نشده است. [بلکه ]خداوند سبحان فرموده است: «بخششِ میان خود را فراموش مکنید». در آن روزگار بَدان ارجمندند و نیکان بی مقدار شمرده می شوند. با درماندگان، خرید و فروش می شود، در حالی که پیامبر خدا(صلوات الله علیه و آله) از خرید و فروش با افراد درمانده نهی فرموده است.

439 - إقالَةُ النّادِمِ
439 - پذیرش تقاضای فسخ معامله

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن أقالَ مسلِما أقالَهُ اللّهُ عَثرتَهُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن أقالَ نادِما أقالَهُ اللّهُ یَومَ القیامةِ . (5)

439

پذیرش تقاضای فسخ معامله

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس تقاضای مسلمانی را در فسخ معامله بپذیرد، خداوند لغزش و گناه او را می بخشاید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس تقاضای فسخ کسی را که در معامله پشیمان شده است بپذیرد، خداوند در روز قیامت از او درمی گذرد.

ص :94


1- البقرة : 237.
2- نهج البلاغة : الحکمة 468.
3- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 329 باب 40.
4- سنن أبی داوود : 3/274/3460.
5- کنز العمّال : 9657.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أربَعةٌ یَنْظُرُ اللّهُ عزّ و جلّ إلَیهِم یَومَ القیامةِ : مَن أقالَ نادِما ، أو أغاثَ لَهْفانَ ، أو أعْتَقَ نَسَمةً ، أو زَوّجَ عَزَبا . (1)

عنه علیه السلام :أیُّما مسلِمٍ أقالَ مسلِما بَیعَ نَدامَةٍ أقالَهُ اللّهُ عزّ و جلّ عَثْرتَهُ یَومَ القیامةِ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :چهار نفرند که خداوند در روز رستاخیز به آنان توجّه می کند: کسی که تقاضای فسخ معامله را از آن که پشیمان شده بپذیرد، یا اندوه غمزده ای را بزداید، یا بنده ای را آزاد کند، یا بی همسری را همسر دهد.

امام صادق علیه السلام :هرگاه مسلمانی از معامله پشیمان شود و تقاضای فسخ کند و مسلمان طرف دیگر معامله تقاضای فسخ معامله را بپذیرد، خداوند در روز رستاخیز از لغزشهای او درمی گذرد.

440 - النَّهیُ عَن التَّطفیفِ
440 - نهی از کم فروشی

الکتاب:

«وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ * الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَ إِذَا کالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ» . (4)

«وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ إِذَا کِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطاسِ الْمُسْتَقِیمِ ذلِکَ خَیْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِیلاً» . (5)

(6)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا وَزّانُ ، زِنْ و أرْجِحْ . (7)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا وَزَنْتُم فأرْجِحوا . (8)

سنن أبی داوود عن سُوَیْدَ بنِ قیسٍ :جَلَبتُ أنا و مَخْرَمةُ العَبْدیُّ بَزّا مِن هَجَرَ ، فأتَیْنا بهِ مَکّةَ ، فجاءنا رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله یَمْشی، فساوَمَنا بِسَراویلَ ، فبِعْناهُ ، و ثَمَّ رجُلٌ یَزِنُ بالأجْرِ ، فقالَ لَهُ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : زِنْ و أرجِحْ . (9)

440

نهی از کم فروشی

قرآن :

«وای بر کم فروشان؛ آنان که چون از مردم پیمانه می ستانند آن را پر می گیرند و هرگاه برای مردم پیمانه یا وزن می کنند از آن می کاهند!».

«چون چیزی را پیمانه می کنید، پیمانه را کامل گردانید و با ترازویی درست وزن کنید که این بهتر و سرانجامش نیکوتر است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ترازو دار! سنگینتر وزن کن.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه وزن می کنید سنگینتر وزن کنید.

سنن أبی داوود_ به نقل از سوید بن قیس _: من و مخرمه عبدی از هَجَر پارچه خریده به مکّه آوردیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نزد ما آمد و در حالی که حرکت می کرد بر سر خرید چند شلوار با ما چانه زد و ما آن شلوارها را به آن حضرت فروختیم. در آن جا مردی [ترازودار ]بود که برای وزن کردن ، اجرت می گرفت؛ پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به او فرمود: سنگینتر وزن کن.

ص :95


1- الخصال : 224/55.
2- وسائل الشیعة : 12/287/4.
3- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 286 باب 3 . کنز العمّال : 4 / 90.
4- المطفّفین : 1 - 3.
5- الإسراء : 35.
6- (انظر) الأنعام : 152 ، هود : 84 ، 85 ، الشعراء : 181 _ 183 ، الشوری : 17 ، الرحمن : 7 _ 9.
7- کنز العمّال : 9338.
8- کنز العمّال : 9442.
9- سنن أبی داوود : 3/245/3336.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَرَّ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام علی جاریةٍ قدِ اشْتَرَتْ لَحْما مِن قَصّابٍ و هِی تقولُ : زِدْنی ، فقالَ لَهُ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام : زِدْها؛ فإنَّهُ أعظَمُ للبَرَکةِ . (1)

عنه علیه السلام :لا یکونُ الوفاءُ حتّی یُرجَّحَ . (2)

عنه علیه السلام :لا یکونُ الوفاءُ حتّی یَمیلَ المِیزانُ . (3)

(4)

امام صادق علیه السلام :امیر المؤمنین رد می شد، دید دختری از قصّاب گوشت خریده و می گوید: سنگینتر بکش. امیر المؤمنین علیه السلام به قصّاب فرمود: بیشترش بده؛ زیرا این کار برکت را می افزاید.

امام صادق علیه السلام :کامل دادن [کالا ]تحقّق نخواهد یافت تا آنگاه که [کفه ترازو ]بچربد.

امام صادق علیه السلام :کامل کشیدن [کالا] وقتی است که کفه ترازو سنگین شود.

441 - کَراهَةُ الأخذِ جُزافاً
441 - کراهت معامله تخمینی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کِیلوا طَعامَکُم ؛ فإنَّ البَرَکةَ فی الطَّعامِ المَکِیلِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لِمِسْمَع کردین _: یا أبا سَیّارٍ ، إذا أرادتِ الخادِمةُ أنْ تَعملَ الطَّعامَ فمُرْها فلْتَکِلْهُ ، فإنَّ البَرَکةَ فِیما کِیلَ . (6)

441

کراهت معامله تخمینی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوراک [یعنی گندم، جو، خرما و ......... ]خود را پیمانه کنید، که برکت در خوراک پیمانه شده است.

امام صادق علیه السلام_ به مسمع کردین _فرمود : ای ابو سیّار! زمانی که خادمه ات خواست نان بپزد، دستور بده آن را پیمانه کند؛ زیرا برکت در خوراک پیمانه شده است .

ص :96


1- الکافی : 5/152/8 .
2- الکافی : 5/160/5 .
3- الکافی : 5/159/1.
4- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 290 باب 7.
5- الکافی : 5/167/2.
6- الکافی : 5/167 /3.

(1)

442 - حَثُّ التّاجرِ عَلَی التَّصَدُّقِ
442 - تشویق تاجر و کسبه به صدقه دادن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا مَعشرَ التُّجّارِ ، إنَّ هذا البَیْعَ یَحضُرُهُ اللّغوُ و الحَلفُ ، فَشُوبُوهُ بالصّدَقةِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :یا مَعشرَ التُّجّارِ ، إنَّ الشَّیطانَ و الإثمَ یَحضُرانِ البَیعَ، فشُوبوا بَیعَکُم بالصّدَقةِ . (3)

442

تشویق تاجر و کسبه به صدقه دادن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جماعت تاجران! این معاملات [معمولاً ]با سخن لغو و سوگند همراه است، پس آن را با صدقه درآمیزید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه بازرگانان ! در هنگام معامله شیطان و گناه حاضرند، پس بیع خود را با صدقه درآمیزید.

443 - التَّساهُلُ فِی البَیعِ وَالشِّراءِ
443 - آسان گیری در خرید و فروش

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :غَفرَ اللّهُ عزّ و جلّ لرجُلٍ کانَ مِن قَبلِکُم ، کان سَهْلاً إذا باعَ ، سَهْلاً إذا اشْتَری ، سَهلاً إذا قَضی ، سَهلاً إذا اقْتَضی . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :رَحِمَ اللّهُ عبدا سَمْحا إذا باعَ ، سَمْحا إذا اشْتَری، سَمحا إذا قضی، سَمحا إذا اقْتَضی . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ تعالی یُحِبُّ سَمْحَ البَیعِ، سَمْحَ الشِّراءِ ، سَمْحَ القَضاءِ . (6)

443

آسان گیری در خرید و فروش

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عزّ و جلّ پیش از شما مردی را آمرزید که در خرید و فروش و پس دادن و پس گرفتن وام سهل و آسان می گرفت.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خدای رحمت کناد بنده ای را که در فروش و خرید و پس دادن وام و پس گرفتن آن آسان گیر باشد!

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال کسی را که در خرید و فروش و پس دادن وام گذشت و آسانی نشان دهد دوست می دارد.

ص :97


1- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 323 باب 34.
2- کنز العمّال : 9439.
3- کنز العمّال : 9440.
4- بحار الأنوار : 103/95/17.
5- کنز العمّال : 9453.
6- کنز العمّال : 9426.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ لِرجُلٍ یُوصیهِ و مَعهُ سِلْعَةٌ یَبیعُها _: سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله یقولُ : السَّماحُ وَجهٌ مِن الرِّباحِ . (1)

(2)

امام علی علیه السلام_ در سفارش به مردی که مشغول فروختن کالایی بود _فرمود : از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود: گذشت و آسان گیری نوعی سود است.

444 - استِحبابُ المُماکَسَةِ وَالتَّحَفُّظِ مِنَ الغَبنِ
444 - استحباب چانه زنی و پیشگیری از زیان دیدن

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :ماکِسِ المُشْتَری ، فإنَّهُ أطیَبُ للنّفْسِ و إنْ أعطی الجَزیلَ ، فإنّ المَغبونَ فی بَیعِهِ و شِرائِهِ غیرُ مَحمودٍ و لا مَأجورٍ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و قد قالَ لَهُ أبو حنیفةَ: عَجِبَ النّاسُ مِنکَ أمسِ و أنتَ بِعرَفَةَ تُماکِسُ بِبُدْنِکَ أشدَّ مِکاسا یکونُ _: و ما للّهِ مِن الرِّضا أنْ اُغْبَنَ فی مالی ؟! (4)

(5)

444

استحباب چانه زنی و پیشگیری از زیان دیدن

امام باقر علیه السلام :به خریدار اجازه دهید چانه بزند؛ زیرا اگر زیاد هم پول بدهد ، چانه زدن موجب آرامش و رضایت خاطر بیشترش می شود؛ چه، کسی که در خرید و فروشش مغبون شود نه کسی او را می ستاید و نه مأجور است .

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ ابو حنیفه وقتی به ایشان عرض کرد: دیروز مردم از آن همه چانه زدن شما در عرفه بر سر خرید شتران قربانی تعجّب کردند _فرمود : خدا راضی نیست که زیان مالی ببینم. (6)

ص :98


1- وسائل الشیعة : 12/288/4.
2- (انظر) کنز العمّال : 4 / 44. وسائل الشیعة : 12/287 باب 4 و ص331 باب 42.
3- وسائل الشیعة : 12/335/2.
4- الکافی : 4/546/30.
5- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 335 باب 45. عنوان 384 «الغبن».
6- با عنایت به روایات باب بعدی که دلالت دارند بر این که چانه زدن برای قربانی و نیازهای حج مکروه است معلوم می شود که در این موردِ خاص ، چانه زدن لازم بوده مانند این که غبنِ محتملْ فاحش بوده است.

445 - ما تُکرَهُ المُماکَسَةُ فِیهِ
445 - مواردی که چانه زدن در آن ها مکروه است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا علیُّ ، لا تُماکِسْ فی أربَعةِ أشیاءَ : فی شِراءِ الاُضْحِیّةِ ، و الکفَنِ ، و النَّسَمةِ ، و الکَرْیِ إلی مَکّةَ . (1)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ إنَّ_هُ کانَ یق_ولُ لِقَهْرَمانِ_هِ _: إذا أرَدتَ أنْ تَشْتریَ لی مِن حَوائجِ الحَجِّ شیئا فاشْتَرِ و لا تُماکِسْ . (2)

445

مواردی که چانه زدن در آن ها مکروه است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! در چهار چیز چانه نزن: در خرید قربانی،کفن،بَرده، و کرایه برای مکّه .

امام زین العابدین علیه السلام_ به پیشکار خود _می فرمود: هر گاه خواستی از ما یحتاج حج چیزی برای من بخری، خریداری کن و چانه مزن.

446 - التَّسویَةُ بَینَ المُماکِسِ وغَیرِهِ
446 - فرق نگذاشتن میان کسی که چانه می زند و کسی که چانه نمی زند

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی رجُلٍ عِندَهُ بَیْعٌ ، فَسَعّرَهُ سِعْرا مَعلوما ، فمَنْ سَکَتَ عنهُ مِمّنْ یَشْتری مِنهُ باعَهُ بذلکَ السِّعْرِ ، و مَن ماکَسَهُ و أبی أنْ یَبْتاعَ مِنهُ زادَهُ _: لو کانَ یَزیدُ الرَّجُلَینِ و الثَّلاثةَ لم یَکُنْ بذلکَ بَأسٌ ، فأمَّا أنْ یَفعَلَهُ بمَن أبی علَیهِ و کایَسَهُ و یَمْنَعَهُ مِمَّن لَم یَفْعَلْ ذلک فلا یُعْجِبُنی إلاّ أنْ یَبیعَهُ بَیْعا واحِدا . (3)

446

فرق نگذاشتن میان کسی که چانه می زند و کسی که چانه نمی زند

امام صادق علیه السلام_ درباره مردی که کالایی دارد و قیمت مشخصی روی آن می گذارد و سپس همان قیمت را به خریداری که چانه نمی زند اعلام می کند ولی به کسی که چانه می زند و حاضر نیست کالا را با همان قیمت از او بخرد بهای بیشتری را اعلام می کند _فرمود : اگر به دو یا سه نفر قیمت بیشتری اعلام کند، اشکالی ندارد اما این که با هر کسی که حاضر نیست به آن قیمت مشخص شده بخرد و خواهان کمتر از آن قیمت [یعنی تخفیف ]است این کار را بکند و با کسی که چانه نمی زند چنین نکند، خوشایند من نیست بلکه باید آن کالا را به یک قیمت بفروشد.

447 - رِبحُ المُؤمِنِ عَلَی المُؤمِنِ
447 - سود گرفتن مؤمن از مؤمن

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :رِبْحُ المؤمنِ رِبا . (4)

447

سود گرفتن مؤمن از مؤمن

امام صادق علیه السلام :سود گرفتن از مؤمن رباست.

ص :99


1- الخصال : 245/103.
2- وسائل الشیعة : 12/336/1.
3- الکافی : 5/152/10.
4- وسائل الشیعة : 12/294/5.

عنه علیه السلام :رِبْحُ المؤمنِ علی المؤمنِ رِبا ، إلاّ أنْ یَشْتریَ بأکْثَرَ مِن مائةِ دِرْهَمٍ فاربَحْ علَیهِ قُوتَ یَومِکَ ، أو یَشْتَرِیَهُ للتِّجارةِ فارْبَحُوا علَیهِم و ارْفُقوا بهِم . (1)

عنه علیه السلام_ و قد سُئلَ عنِ الخَبَرِ الّذی رُویَ أنّ رِبْحَ المؤمنِ علی المؤمنِ رِبا ، ما هُو ؟ _: ذاکَ إذا ظَهرَ الحقُّ و قامَ قائمُنا أهلَ البیتِ ، فأمّا الیومَ فلا بأسَ . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام :سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست، مگر این که جنسی را به بیشتر از صد درهم بخرد در این صورت به اندازه خوراک روزانه ات روی قیمت آن بکش. یا این که برای تجارت کردن بخرد که در این صورت نیز از آنان سود بگیرید ولی مدارا کنید.

امام صادق علیه السلام_ آنگاه که درباره این روایت که سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست سؤال شد _فرمود: این در زمانی است که حق حاکم شود و قائم ما خاندان قیام کند؛ اما امروزه اشکالی ندارد.

448 - فُجورُ التُّجّارِ
448 - فاجر بودن تاجران و بازاریان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا مَعشرَ التُّجّارِ ، إنّ التُّجّارَ یُبعَثونَ یَومَ القیامةِ فُجّارا ، إلاّ مَنِ اتّقی اللّهَ و بَرَّ و صدَقَ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :یا مَعشَر التُّجّارِ ، ارفَعوا رُؤوسَکُم فقد وَضَحَ لکُمُ الطَّریقُ ، تُبْعَثونَ یَومَ القیامةِ فُجّارا إلاّ مَن صدَقَ حَدیثُهُ . (5)

کنز العمّال عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله :إنّ التُّجّارَ هُمُ الفُجّارُ . قالوا : یا رسولَ اللّهِ، أ لیسَ قد أحلَّ اللّهُ البَیْعَ؟ قالَ : بلی، و لکنَّهُم یُحَدِّثونَ فیَکْذِبونَ، و یَحْلِفونَ فیَأثَمونَ . (6)

448

فاجر (7) بودن تاجران و بازاریان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جماعت تجّار! همانا بازرگانان در روز رستاخیز فاجر برانگیخته می شوند ، مگر کسانی که از خدا پروا کنند و نیکی نمایند و راست بگویند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای گروه بازرگانان! سرهای خود را بالا بگیرید، که راه برای شما روشن و نمایان شده است. شما جماعت، در روز رستاخیز، فاجر برانگیخته می شوید، مگر آن کسی که راستگو باشد.

کنز العمّال :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : تاجران همان فاجرانند. عرض کردند: ای پیامبر خدا! آیا نه این است که خداوند خرید و فروش را حلال کرده است؟ فرمود: چرا، اما این جماعت [هنگام ]معامله دروغ می گویند و با سوگند خوردن گناه می کند.

ص :100


1- الکافی : 5/154/22.
2- وسائل الشیعة : 12/294/4.
3- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 293 باب 10 ، 311 باب 26. بحار الأنوار : 103 / 100. الحلال : باب 937.
4- کنز العمّال : 9437.
5- وسائل الشیعة : 12/285/4.
6- کنز العمّال : 9451.
7- یکی از معانی «فاجر» دروغگوست، که به احتمال زیاد در این جا مراد همین معناست .

کنز العمّال :کان علیٌّ علیه السلام یَجیء إلی السُّوقِ فیقومُ مَقاما له ، فیقولُ : السّلامُ علیکم أهلَ السُّوقِ ، اتَّقوا اللّهَ فی الحَلْفِ ، فإنّ الحَلفَ یُزجی السِّلْعَةَ و یَمْحَقُ البَرَکةَ، التّاجرُ فاجرٌ إلاّ مَن أخذَ الحقَّ و أعْطاهُ . (1)

کنز العمّال :امام علی علیه السلام به بازار می آمد و در جایگاه خود می ایستاد و می فرمود: درود بر شما ای بازاریان! از خدا بترسید و سوگند مخورید؛ زیرا سوگند خوردن کالا را رونق می دهد و برکت را می برد. تاجر، فاجر است مگر آن کسی که در داد و ستد ، حق را رعایت کند.

449 - صِدقُ التّاجِرِ
449 - راستگویی تاجر

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :التّاجرُ الأمینُ الصَّدوقُ المسلِمُ معَ الشّهداءِ یَومَ القیامةِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :التّاجرُ الصّدوقُ تحتَ ظِلِّ العَرشِ یَومَ القیامةِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :التّاجرُ الصَّدوقُ لا یُحْجَبُ مِن أبوابِ الجنّةِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :التّاجرُ الصَّدوقُ الأمینُ مَع النبیِّینَ و الصّدِّیقینَ و الشّهداءِ . (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ثلاثةٌ یُدْخِلُهُمُ اللّهُ الجنّةَ بِغَیرِ حسابٍ: إمامٌ عادِلٌ ، و تاجرٌ صَدوقٌ ، و شیخٌ أفْنی عمرَهُ فی طاعةِ اللّهِ . (6)

449

راستگویی تاجر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاجر درستکار، راستگو و مسلمان ، در قیامت با شهیدان است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاجر راستگو در روز قیامت زیر سایه عرش است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :درهای بهشت به روی تاجر راستگو بسته نمی شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاجرِ راستگو و درستکار، در کنار پیامبران و صدّیقان و شهیدان است.

امام صادق علیه السلام :خداوند سه نفر را بدون حسابرسی وارد بهشت می کند: پیشوای دادگر، تاجر راستگو و پیری که عمر خود را در طاعت خدا گذرانده باشد.

ص :101


1- کنز العمّال : 10043.
2- کنز العمّال : 9216.
3- کنز العمّال : 9218.
4- کنز العمّال : 9219.
5- الدرّ المنثور : 2/495.
6- بحار الأنوار : 103/98/32.

450 - کِذبُ التّاجِرِ
450 - دروغگویی تاجر

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ثلاثةٌ لا یَنْظُرُ اللّهُ إلَیهِم ......... و المُزَکّی سِلْعَتَهُ بالکَذِبِ . (1)

(2)

450

دروغگویی تاجر

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سه نفرند که خداوند به آنها نظر نمی کند : ......... و کسی که از کالای خود تبلیغ دروغ کند.

451 - المُنفِقُ سِلعَتَه بِالأیمانِ
451 - تبلیغ کالا با قسم و سوگند

بحار الأنوار :إنّ رسول اللّهِ صلی الله علیه و آله قالَ : ما مِن رجُلٍ اقْتَطعَ مالَ امْرئٍ مُسلمٍ بیَمینِهِ إلاّ حَرّمَ اللّهُ علَیهِ الجنّةَ و أوْجَبَ له النّارَ _ فقیلَ : یا رسولَ اللّهِ ، و إنْ کانَ شیئا یَسیرا ؟ _ قالَ : و إنْ کانَ سِواکا مِن أراکٍ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :یا مَعاشرَ السَّماسِرَةِ، أقِلّوا الأیْمانَ ، فإنّها مَنفَقَةٌ للسِّلْعَ_ةِ ، مَمْحَقَةٌ للرِّبْحِ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ اللّهَ تبارکَ و تعالی لَیُبْغِضُ المُنَفِّق سِلْعتَهُ بالأیْمانِ . (5)

(6)

451

تبلیغ کالا با قسم و سوگند

بحار الأنوار :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: کسی نیست که با سوگند و قسم مال مسلمانی را به چنگ آورد مگر این که خداوند بهشت را بر او حرام و دوزخ را بر او واجب می گرداند. عرض شد: ای پیامبر خدا! هر چند مالی اندک و ناچیز باشد؟ فرمود: اگر چه مسواکی از چوب اراک (7) باشد.

امام علی علیه السلام :ای جماعت دلاّل ! کمتر سوگند یاد کنید ؛ زیرا [گر چه] این کار کالا را به فروش می رساند ولی سود [حقیقی ]را می برد.

امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی از کسی که با سوگند یاد کردن کالای خود را به فروش رساند نفرت دارد.

ص :102


1- بحار الأنوار : 75/211/6.
2- (انظر) التزکیة : باب 1592.
3- بحار الأنوار : 104/207/9.
4- الکافی : 5/162/2.
5- الأمالی للصدوق : 571/775.
6- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 309 باب 25.
7- اراک یا درخت مسواک، درختچه ای است که از شاخه های آن مسواک می سازند _ م.

452 - تِجارَةُ الآخِرَةِ
452 - تجارتِ آخرت

الکتاب:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلَی تِجارَةٍ تُنْجِیکُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ * تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِکُمْ و أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ» . (1)

«إِنَّ الَّذِینَ یَتْلُ_ونَ کِتابَ اللّهِ وَ أَقامُ_وا الصَّ_لاةَ وَ أَنْفَقُوا مِمَّ_ا رَزَقْنَاهُ_مْ سِ_رّا وَ عَلاَنِیَةً یَرْجُ_ونَ تِج_ارَةً لَ_نْ تَبُورَ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ و قد سألَهُ ابنُ مسعودٍ عن تِجارةِ الآخِرَةِ _: لا تُریحَنَّ لِسانَکَ عَن ذِکرِ اللّهِ ، و ذلکَ أنْ تقولَ : «سبحانَ اللّه و الحمدُ للّه و لا إلهَ إلاّ اللّه و اللّهُ أکبر» فهذهِ التِّجارةُ المُرْبِحَةُ ، و قال اللّهُ تعالی : «یَرجُون تِجارةً لن تَبور * لِیُوفّیهم اُجورَهم و یزیدَهم من فضله» (3) . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :کلُّ ما أبْصَرْتَهُ بعَینِکَ و اسْتَحْلاهُ قلبُکَ فاجعَلْهُ للّهِ، فذلکَ تِجارةُ الآخِرَةِ، لأنَّ اللّهَ یقولُ: «ما عِندَکُم یَنْفَدُ و ما عِندَ اللّهِ باقٍ» (5) . (6)

452

تجارتِ آخرت

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی که شما را از عذابی دردناک می رهاند راهنمایی کنم؟ به خدا و پیامبرش ایمان آورید و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کنید. و این برای شما بهتر است اگر بدانید».

«آنان که کتاب خدا را می خوانند و نماز می گزارند و از آنچه بدانان داده ایم پنهانی و آشکارا انفاق می کنند امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی کند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به پرسش ابن مسعود درباره تجارت آخرت _فرمود : این که زبان خود را از ذکر خدا آرام مگذاری و بگویی: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه اکبر» این است تجارت سودآور. خداوند متعال می فرماید: «امیدوار به تجارتی هستند که هرگز زیان نمی کند. خدا پاداششان را به تمامی می دهد و از فضل خود چیزی بر آن می افزاید».

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چه دیدگانت دید و خوش آیند دلت شد آن را به خداوند وا گذار؛ زیرا این است تجارت آخرت و خداوند می فرماید: «آنچه نزد شماست رفتنی است و آنچه نزد خداست ماندنی است».

ص :103


1- الصف : 10 ، 11.
2- فاطر : 29.
3- فاطر : 29 و 30 .
4- مکارم الأخلاق : 2/ 356/2660.
5- النحل : 96.
6- بحار الأنوار : 77/106/1.

عنه صلی الله علیه و آله :تاجِرُ الدُّنیا مُخاطِرٌ بنفسِهِ و مالِهِ ، و تاجِرُ الآخِرَةِ غانِمٌ رابِحٌ ، و أوَّلُ رِبْحهِ نَفسُهُ ثُمَّ جَنّةُ المَأوی . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بِضاعةُ الآخِرَةِ کاسدةٌ ، فاستَکْثِروا مِنها فی أوانِ کَسادِها . (2)

عنه علیه السلام :لا تِجارَةَ کالعَملِ الصّالحِ ، و لا رِبحَ کالثَّوابِ . (3)

عنه علیه السلام :إنّی لَم أرَ مِثلَ الجنّةِ نامَ طالِبُها ، و لا کالنّارِ نامَ هارِبُها ، و لا أکْثرَ مُکْتَسبا مِمَّن کَسَبهُ لیومٍ تُذخَرُ فیهِ الذَّخائرُ و تُبْلی فیهِ السَّرائرُ . (4)

عنه علیه السلام :الأعمالُ فی الدُّنیا تِجارَةُ الآخِرَةِ . (5)

عنه علیه السلام :الرّابِحُ مَن باعَ العاجِلَةَ بالآجِلَةِ . (6)

عنه علیه السلام :اکْتِسابُ الحَسَناتِ مِن أفضَلِ المَکاسِبِ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تاجرِ دنیا خود و مالش را به خطر می افکند و تاجرِ آخرت غنیمت و سود می برد. نخستین سود او نفس اوست و سپس بهشت برین.

امام علی علیه السلام :بازارِ کالای آخرت، کساد است . پس در همان کسادی، زیاد خریداری کنید .

امام علی علیه السلام :هیچ تجارتی چون عمل صالح نیست و هیچ سودی همچون ثواب [الهی ]نیست.

امام علی علیه السلام :براستی من چیزی چون بهشت ندیده ام که جوینده اش در خواب باشد و چیزی چون دوزخ ندیده ام که گریزان از آن نیز در خواب باشد و [کاسبی] کاسبتر از کسی ندیدم که کسبش برای زمانی باشد که به خاطرش ذخیره ها اندوخته می شود و نهانیها آشکار می گردد.

امام علی علیه السلام :اعمال در دنیا، تجارت آخرت است.

امام علی علیه السلام :سود بَر کسی است که دنیا را به آخرت بفروشد.

امام علی علیه السلام :به دست آوردن حسنات، از بهترین درآمدهاست.

ص :104


1- تنبیه الخواطر : 2/120.
2- بحار الأنوار : 78/90/95.
3- بحار الأنوار : 69/409/122.
4- بحار الأنوار: 77/293/2.
5- غرر الحکم : 1307.
6- غرر الحکم : 1488.
7- غرر الحکم : 1572.

عنه علیه السلام :أربَحُ النّاسِ منِ اشْتَری بالدُّنیا الآخِرَةَ . (1)

عنه علیه السلام :إنَّ لأنفُسِکُم أثْمانا فلا تَبیعوها إلاّ بالجَنّةِ . (2)

عنه علیه السلام :إنَّ مَن باعَ نَفسَهُ بغیرِ الجَنّةِ فقد عَظُمَتْ علَیهِ المِحْنةُ . (3)

عنه علیه السلام :لیسَ المَتْجَرُ أنْ تَری الدُّنیا لنَفْسِکَ ثَمَنا و مِمّا لَکَ عند اللّهِ عِوَضا . (4)

عنه علیه السلام :إیّاکَ أنْ تَبیعَ حَظَّکَ مِن ربِّکَ و زُلْفَتکَ لَدَیهِ بحَقیرٍ مِن حُطامِ الدُّنیا . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :بیشترین سود را کسی برده است که آخرت را با دنیا بخرد.

امام علی علیه السلام :همانا جان شما بهایی دارد؛ پس آن را جز به [بهای] بهشت مفروشید.

امام علی علیه السلام :هر کس خود را به بهایی جز بهشت بفروشد به بدبختی و رنجی عظیم افتاده است.

امام علی علیه السلام :تجارت این نیست که دنیا را بهای جان خود بینی و آن را به جای پاداش الهی بدانی.

امام علی علیه السلام :مبادا بهره خود از پروردگارت و تقرّب و منزلتی را که نزد او داری، به ته مانده بی ارزش دنیا بفروشی.

453 - مَنزِلَةُ تاجِرِ الآخِرَةِ عِندَ اللَّهِ
453 - مقام تاجر آخرت نزد خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا أبا ذرٍّ ، یقولُ اللّهُ جلَّ ثَناؤهُ : و عِزَّتی و جَلالی، لا یُؤْثِرُ عَبْدی هَوایَ علی هَواهُ إلاّ جَعَلتُ غِناهُ فی نَفسِهِ، و هُمومَهُ فی آخِرَتِهِ، و ضَمَّنْتُ السّماواتِ و الأرضَ رِزقَهُ، و کَفَفْتُ علَیهِ ضَیْعَتَهُ ، و کُنتُ لَه مِن وراءِ تِجارةِ کُلِّ تاجرٍ . (7)

453

مقام تاجر آخرت نزد خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابوذر! خداوند عزّ و جلّ می فرماید: به عزّت و جلالم سوگند که بنده ای خواهش مرا بر خواهش خود ترجیح نمی دهد، مگر آن که بی نیازی را در جانش قرار می دهم و آخرت را فکر و ذِکر او می گردانم و آسمانها و زمین را ضامن روزی اش می کنم و کار و بارش را کفایت می بخشم و در تجارت با هر تاجری طرف او را دارم.

ص :105


1- غرر الحکم : 3076.
2- غرر الحکم : 3473.
3- غرر الحکم : 3474.
4- غرر الحکم : 7355.
5- غرر الحکم : 2701.
6- (انظر) عنوان 5 «الآخرة».
7- بحار الأنوار : 77/87/3.

عنه صلی الله علیه و آله :یا بنَ مسعودٍ، و الّذی بَعَثنی بالحقِّ نَبیّا إنَّ مَن یَدَعُ الدُّنیا و یُقبِلُ علی تِجارهِ الآخِرَةِ فإنَّ اللّهَ تعالی یَتَّجِرُ لَهُ مِن وراءِ تِجارتِهِ، و یُربِحُ اللّهُ تِجارتَهُ، یقولُ اللّهُ تعالی : «رِجالٌ لا تُلهیهم تِجارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاَةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ» . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَنِ اتَّخَذَ طاعةَ اللّهِ بِضاعةً أتَتْهُ الأرْباحُ مِن غیرِ تِجارةٍ . (2)

(3)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای پسر مسعود! سوگند به آن کس که به حق مرا [ به پیامبری ]برانگیخت ، هر کس دنیا را وا گذارَد و به تجارتِ آخرت رو کند، خداوند متعال، پشت سر تجارت او برایش تجارت می کند و به تجارتش سود می بخشد. خداوند متعال می فرماید: «مردانی که هیچ تجارت خرید و فروشی ، از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن بازشان نمی دارد».

امام علی علیه السلام :هر کس فرمانبری از خدا را کالای خویش سازد ، بی آن که تجارت کند سودها به طرف او سرازیر می شود.

454 - عَدَمُ إلهاءِ التِّجارَةِ لِلمُؤمِنِ
454 - تجارت، مؤمن را از یاد خدا باز نمی دارد

الکتاب:

رِجالٌ لاَ تُلْهِیهِمْ تِجارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاَةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْما تَتَقَلَّبُ فِیهِ القُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ» . (4)

الحدیث:

بحار الأنوار عن فقه الرضا علیه السلام :إذا کُنتَ فی تِجارَتِکَ و حَضَرَتِ الصّلاةُ فلا یَشغَلْکَ عنها مَتْجَرُکَ، فإنَّ اللّهَوَصفَ قَوما و مدَحَهُم فقالَ : «رِجالٌ لا تُلهیهم تِجارَةٌ وَ لاَ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاَةِ وَ إِیتاءِ الزَّکاةِ یَخافُونَ یَوْما تَتَقَلَّبُ فِیهِ القُلُوبُ وَ الْأَبْصارُ» . وک_انَ هؤلاءِ القَ_ومُ یَتَّجِ_رونَ، فإذا حَضَرَتِ الصّلاةُ تَرَکوا تِجارَتَهُم و قاموا إلی صَلاتِهِم، و کانوا أعظَمَ أجْرا مِمَّن لا یَتَّجِرُ فیُصَلّی . (5) (6)

454

تجارت، مؤمن را از یاد خدا باز نمی دارد

قرآن :

«مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن بازشان ندارد. بیمناک روزی هستند که دلها و دیدگان دگرگون می شوند».

حدیث :

بحار الأنوار_ به نقل از فقه الرضا علیه السلام _: هرگاه در حال کسب و کار بودی و وقت نماز رسید، کسبت تو را از نماز باز ندارد ؛ زیرا خداوند مردمی را چنین توصیف کرده و ستوده است: «مردانی که هیچ تجارت و خرید و فروشی از یاد خدا و نماز گزاردن و زکات دادن بازشان نمی دارد . بیمناک روزی هستند که دلها و دیدگان دگرگون می شوند». این مردم کاسب بودند، اما چون وقت نماز می رسید دست از کسب و کار می شستند و به نماز می ایستادند، مزد و پاداش اینان بیش از کسانی بود که کاسبی نمی کردند و نماز می خواندند.

ص :106


1- بحار الأنوار : 77 /106/1 . انظر مکارم الأخلاق : 2/376 و ص 356.
2- غرر الحکم : 8864.
3- (انظر) الهوی : باب 3992.
4- النور : 37.
5- بحار الأنوار : 103/100/40.
6- (انظر) وسائل الشیعة : 12 / 296 باب 14.

455 - التِّجارَةُ وَالدِّینُ
455 - تجارت و دین

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اقْرَؤوا القرآنَ و اعْمَلوا بهِ، و لا تَجْفوا عنهُ و لا تَغْلوا فیهِ و لا تَأْکُلوا بهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قَرَأ القرآنَ فلْیَسْألِ اللّهَ بهِ ، فإنَّهُ سَیأتی أقْوامٌ یَقرْؤونَ القُرآنَ و یَسْألونَ بهِ النّاسَ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :المُسْتَأکِلُ بدِینِهِ حَظُّهُ مِن دِینِهِ ما یَأکُلُهُ . (3)

عنه علیه السلام :عامِلُ الدِّینِ للدُّنیا جَزاؤهُ عِند اللّهِ النّارُ . (4)

455

تجارت به وسیله دین!

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قرآن را بخوانید و به آن عمل کنید. از قرآن دوری مکنید و درباره آن گزافه نگویید و آن را وسیله امرار معاش قرار ندهید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس قرآن را بخواند باید مزد آن را از خدا بخواهد، که بزودی مردمانی می آیند که قرآن می خوانند و به وسیله آن از مردم [مزد] می خواهند (قرآن را وسیله ارتزاق قرار می دهند).

امام علی علیه السلام :کسی که دین را دکّان خود قرار دهد بهره او از دینش همان است که می خورد.

امام علی علیه السلام :کسی که برای دنیا به دین عمل کند، کیفرش نزد خدا دوزخ است.

ص :107


1- کنز العمّال : 2270.
2- کنز العمّال : 2380.
3- تحف العقول : 223.
4- غرر الحکم : 6341.

عنه علیه السلام :مَن طَلبَ الدُّنیا بعَملِ الآخِرَةِ کانَ أبْعَدَ لَهُ مِمّا طَلَبَ . (1)

بحار الأنوار عن فقه الرضا علیه السلام :لا تَأْکلوا النّاسَ بآلِ محمّدٍ ، فإنَّ التَّأکُّلَ بهِم کُفرٌ . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :کسی که با کاری آخرتی در طلب دنیا برآید از مطلوب خود دورتر می شود.

بحار الأنوار_ به نقل از فقه الرضا علیه السلام _: خاندان محمّد را وسیله امرار معاش خود نسازید که وسیله ارتزاق قرار دادن ایشان ، کفر است .

ص :108


1- غرر الحکم : 8901.
2- بحار الأنوار : 78/347/4.
3- (انظر) العلم : باب 2814 ، 2815.

57 - الإتراف

اشاره

(1)

ص :109


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 73 / 154 باب 125 «الغفلة و اللّهو و کثرة الفرح و الإتراف بالنّعم» .

57 - خوشگذرانی

456 - المُترَفونَ
456 - خوشگذرانان

الکتاب:

وَ کَذلِکَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِکَ فِی قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلاّ قالَ مُتْرَفُوها إِنّا وَجَدْنا آبَاءَنا عَلَی أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَی آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ» . (1)

(2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :شِرارُ اُمَّتِی : الَّذینَ وُلِدوا فِی النَّعیمِ و غُذوا بِهِ ، هِمَّتُهُم ألوانُ الطَّعامِ و ألوانُ الثِّیابِ ، یَتَشَدَّقونَ (3) فِی الکَلامِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن قَضی نَهمَتَهُ فِی الدُّنیا حیلَ بَینَهُ و بَینَ شَهوَتِهِ فِی الآخِرَةِ ، و مَن مَدَّ عَینَهُ إلی زینَةِ المُترَفینَ کانَ مَهیناً فی مَلَکوتِ السَّماءِ . (5)

456

خوش گذرانان

قرآن :

«و بدین سان پیش از تو، به هیچ قریه ای بیم دهنده ای نفرستادیم مگر آن که خوش گذرانان آن گفتند: پدرانمان آیینی داشتند و ما به اعمال آنها اقتدا می کنیم».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بَدانِ امّت من آنانند که در نعمت زاده می شوند و با آن بار می آیند ؛ همّتشان صرف غذاها و جامه های رنگارنگ می گردد و در سخن گفتن مراعات دیگران را نمی کنند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس همه نیازهای خود را از دنیا برآورد ، روز آخرت به خواسته اش نمی رسد ؛ و هر که به زیور ناز پروردگان چشم دوزد ، در ملکوت آسمان خوار است .

ص :110


1- الزخرف : 23.
2- (انظر) المؤمنون : 33 ، 64 ، الأنبیاء : 13، هود : 116، الواقعة : 45 ، الإسراء : 16. النعمة : باب 3952. الغیب : باب 3079.
3- المُتَشَدِّقون : هم المتوسِّعون فی الکلام من غیر احتیاط و احتراز . و قیل : المُتَشَدِّق : المُسْتهزِئ بالناس یَلْوِی شِدْقَه بهم و علیهم (اُنظر : النهایة : 2 /453) .
4- الزهد لابن المبارک : 262 / 758.
5- المعجم الصغیر : 2 / 108 .

عنه صلی الله علیه و آله :یَا بنَ مَسعودٍ ، سَیَأتی مِن بَعدی أقوامٌ یَأکُلونَ طَیِّباتِ الطَّعامِ و ألوانَها ، و یَرکَبونَ الدَّوابَّ ، و یَتَزَیَّنونَ بِزینَةِ المَرأَةِ لِزَوجِها ، و یَتَبَرَّجونَ تَبَرُّجَ النِّساءِ ، و زِیُّهُم مِثلُ زِیِّ المُلوکِ الجَبابِرَةِ ، هُم مُنافِقو هذِهِ الاُمَّةِ فی آخِرِ الزَّمانِ ، شارِبُو القَهَواتِ ، (1) لاعِبونَ بِالکِعابِ ، راکِبُو الشَّهَواتِ ، تارِکُو الجَماعاتِ ، راقِدونَ عَنِ العَتَماتِ ، مُفَرِّطونَ فِی الغَدَواتِ ؛ یَقولُ اللّهُ تَعالی : «فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ الصَّلَوةَ وَ اتَّبَعُواْ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّا» . (2) یَا بنَ مَسعودٍ ، مَثَلُهُم مَثَلُ الدِّفلی ؛ زَهرَتُها حَسَنَةٌ و طَعمُها مُرٌّ ، کَلامُهُمُ الحِکمَةُ ، و أعمالُهُم داءٌ لا تَقبَلُ الدَّواءَ ؛ «أَ فَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَی قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» . (3)

یَا بنَ مَسعودٍ ، ما یَنفَعُ مَن یَتَنَعَّمُ فِی الدُّنیا إذا اُخلِدَ فِی النّارِ ؟! «یَعْلَمُونَ ظاهِرًا مِّنَ الْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ هُمْ عَنِ الاْخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ» . (4) یَبنونَ الدُّورَ ، و یُشَیِّدونَ القُصورَ ، و یُزَخرِفونَ المَساجِدَ ، لَیسَت هِمَّتُهُم إلاَّ الدُّنیا ، عاکِفونَ عَلَیها ، مُعتَمِدونَ فیها ، آلِهَتُهُم بُطونُهُم ؛ قالَ اللّهُ تَعالی : «وَ تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّکُمْ تَخْلُدُونَ * وَ إِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِینَ * فَاتَّقُواْ اللَّهَ وَ أَطِیعُونِ» ، (5) و قالَ اللّهُ تَعالی : «أَ فَرَأیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَ_هَهُ هَوَیهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَی عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَی سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ غِشوةٌ فَمَن یَهدیهِ مِن بَعدِ اللّه أَ فَلاَ تَذَکَّرُونَ» . (6) و ما هُوَ إلاّ مُنافِقٌ جَعَلَ دینَهُ هَواهُ ، و إلهَهُ بَطنَهُ ، کُلُّ مَا اشتَهی مِنَ الحَلالِ وَ الحَرامِ لَم یَمتَنِع مِنهُ ؛ قالَ اللّهُ تَعالی : «وَ فَرِحُواْ بِالْحَیَوةِ الدُّنْیَا وَ مَا الْحَیَوةُ الدُّنْیَا فِی الاْخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ» . (7)

یَا بنَ مَسعودٍ ، مَحاریبُهُم نِساؤُهُم ، و شَرَفُهُمُ الدَّراهِمُ وَ الدَّنانیرُ ، و هِمَّتُهُم بُطونُهُم ، اُولئِکَ هُم شَرُّ الأَشرارِ ، الفِتنَةُ مِنهُم و إلَیهِم تَعودُ .

یَا بنَ مَسعودٍ ، قَولُ اللّهِ تَعالی : «أَ فَرَءَیْتَ إِن مَّتَّعْناهُمْ سِنِینَ * ثُمَّ جَاءَهُم مَّا کَانُواْ یُ_وعَ_دُونَ * مَ_ا أَغْ_نَ_ی عَ_نْ_هُ_م مَّ_ا کَ_انُ_واْ یُمَتَّعُونَ» . (8)

یَا بنَ مَسعودٍ ، أجسادُهُم لا تَشبَعُ ، و قُلوبُهُم لا تَخشَعُ .

یَا بنَ مَسعودٍ ، الإِسلامُ بَدَأَ غَریبا و سَیَعودُ غَریبا کَما بَدَأَ ، فَطوبی لِلغُرَباءِ ! فَمَن أدرَکَ ذلِکَ الزَّمانَ مِن أعقابِکُم فَلا تُسَلِّموا عَلَیهِم فی نادیهِم ، و لا تُشَیِّعوا جَنائِزَهُم ، و لا تَعودوا مَرضاهُم ؛ فَإِنَّهُم یَستَنّونَ بِسُنَّتِکُم ، و یَظهَرونَ بِدَعواکُم ، و یُخالِفونَ أفعالَکُم ؛ فَیَموتونَ عَلی غَیرِ مِلَّتِکُم ، اُولئِکَ لَیسوا مِنّی و لا أنَا مِنهُم . (9)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای ابن مسعود! پس از من گروه هایی می آیند که غذاهای نِکو و رنگارنگ می خورند و بر چارپایان سوار می شوند و خود را چنان زینت می کنند که زنی برای همسرش زینت می کند و همچون زنان زیور آرایی می نمایند و همانند شاهان ستمگر جامه می پوشند ؛ آنان منافقانِ این امّت در آخر الزمان هستند که شراب می نوشند و با قاب ، قمار می کنند و شهوت می رانند و نمازهای جماعت را وا می نهند و خواب ابتدای شب را وا می گذارند و در صبحگاهان بسیار می خوابند . خدای تعالی می فرماید: «آن گاه ، کسانی جانشین اینان گشتند که نماز را وا نهادند و پیرو شهوت ها شدند . آنان به زودی در غَی (وادی ای در جهنم) فرو خواهند افتاد» .

ابن مسعود! آنان همانند خرزهره اند که گلی زیبا دارد ، اما مزه اش سخت تلخ است . گفتارشان حکیمانه جلوه می کند ؛ اما کردارشان بیماری ای درمان نا پذیر است : «آیا در قرآن نمی اندیشند یا بر قلب هاشان قفل ها است؟».

ابن مسعود! آن که در دنیا با ناز پروردگی زیست می کند ، چه سودی می برد آن گاه که در آتش جاودانه می گردد؟! «آنان به جلوه بیرونی زندگی دنیا آگاهند ؛ اما از آخرت بی خبرند» . خانه ها می سازند ؛ کاخ ها بر پا می کنند ؛ مسجدها را به زیور می آرایند ؛ مقصد همه تلاش هاشان تنها دنیا است و به آن روی آورده اند و دل بسته اند . خدایِ آنان ، شکم هاشان است . خدایِ برترین فرموده است: «با این پندار که همواره زنده اید ، دژها و کاخ ها برمی افرازید؟ و به گاه انتقام گیری ، همچون سرکشان رفتار می کنید؟ پس تقوای خدا را پیش گیرید و از من فرمان برید» . و نیز خدای برترین فرموده است: «آیا دیده ای آن که هوسش را خدای خود گرفت و خدا با وجود علم گمراهش ساخت و بر گوش و دلش مهر نهاد و بر دیده اش پرده انداخت ؟ پس از خدا چه کسی هدایتش خواهد کرد ؟ آیا پند نمی گیرید؟» چنین کسی جز منافق نیست که هوس خویش را دین خود ساخته و شکمش را خدای خویش ؛ از هر چه دلش بخواهد ، خواه حلال و خواه حرام ، نمی پرهیزد . خدای برترین فرموده است: «اینان به همین زندگی پست خشنودند ؛ اما این زندگی در برابر زندگی آخرت ، تنها کالایی ناچیز است» .

ابن مسعود! محراب های اینان زنانشانند ؛ شرافت ایشان در درهم و دینار است ؛ همه توانشان را در راه شکم خود به کار می گیرند . اینان در میان بَدان ، بدترینند ؛ هم خاستگاه فتنه اند و هم بازگشتگاه آن .

ابن مسعود! سخن خدای برترین چنین است: «مگر نمی دانی اگر سال ها آنان را برخوردار کنیم ، آنگاه عذاب موعود به آنها رسد آن چه از آن برخوردار می شدند به کارشان نمی آید؟».

ابن مسعود! کالبدهای ایشان هیچ سیری نمی پذیرد و دل هاشان نرم و رام نمی گردد .

ابن مسعود! اسلام غریبانه آغاز شد و به همان سان ، غریبانه باز خواهد گشت . پس خوشا سرانجامِ غریبان! از فرزندان شما ، هر کس که آن روزگار را دریابد، [خطاب به ایشان] سلام ندهید ؛ جنازه هاشان را تشییع نکنید ؛ بیمارانشان را عیادت ننمایید ؛ که آنان گر چه خود را با شما هم سنّت و هم آوا جلوه می دهند ، امّا رفتارشان همانند شما نیست . پس آنان مسلمان گونه نمی میرند و نه آن ها از منند و نه من از آن هایم .

ص :111


1- القَهْوة : الخمر ، و جمعه القَهَوات (المحیط فی اللغة : 4/18) .
2- مریم : 59 .
3- محمّد : 24 .
4- الروم : 7 .
5- الشعراء : 129 _ 131 .
6- الجاثیة : 23 .
7- الرعد : 26 .
8- الشعراء : 205 _ 207 .
9- مکارم الأخلاق : 2 / 344 / 2660 .

ص :112

الزهد لابن حنبل :اُتِیَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله بِسَویقٍ مِن سَویقِ اللَّوزِ ، فَلَمّا خیضَ قالَ : ما هذا ؟ قالوا : سَویقُ اللَّوزِ .

قالَ رَسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : أخِّروهُ عَنّی ؛ هذا شَرابُ المُترَفینَ . (1)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ من کتابٍ لَهُ علیه السلام إلی مُعاوِیةَ _: وَ کَیفَ أنتَ صانعٌ إذا تَکَشَّفَتْ عَنکَ جَلابِیبُ ما أنتَ فیهِ مِن دُنیا قد تَبَهَّجتَ بِزینَتِها ، و خُدِعْتَ بِلَذَّتِها ، دَعَتکَ فَأجَبتَها ، و قادَتْکَ فَاتّبعتَها ، و أمَرتکَ فأطَعتَها .

و إنَّه یُوشِکُ أن یَقِفَکَ واقفٌ علی ما لا یُنجِیکَ منه مِجَنّ ، فَاقْعَسْ عَن هذا الأَمرِ ، وَ خذْ اُهبَةَ الحِسابِ ، وَ شمِّرْ لِما قد نَزَل بِکَ ، و لا تُمَکِّن الغُواةَ مِن سَمعِک ، و إلاّ تَفْعل اُعلِمْکَ مَا أغفَلتَ من نَفسِکَ ؛ فإنَّکَ مُترَفٌ قد أَخَذ الشَّیطانُ مِنکَ مَأخَذَهُ ، وَ بلَغَ فِیکَ أَمَلهُ ، وَ جَری مِنکَ مَجرَی الرُّوحِ و الدَّمِ . (2)

الزهد لابن حنبل :معجون بادامی نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آورده شد . چون آن را به هم زدند ، فرمود : «این چیست؟» . گفتند : معجون بادام . فرمود: «آن را از من دور کنید ؛ که آن ، نوشیدنی ناز پروردگان است» .

ص :113


1- الزهد لابن حنبل : 11 .
2- نهج البلاغة : الکتاب 10 .

عنه علیه السلام_ فی خُطبةِ القَاصِعَةِ و هیَ تَتَضمَّنُ ذمَّ إبلیس _: لقَدْ نَظَرتُ فَما وَجَدتُ أحدَاً مِنَ العالَمِین یَتَعَصَّبُ لِشَیءٍ مِن الأشیاءِ إلاّ عن عِلَّةٍ تَحتمِلُ تَموِیهَ الجُهلاءِ أو حُجّةٍ تَلیطُ بعقُولِ السُّفَهاء غَیرَکُم ، فَإنَّّکُم تَتَعصّبونَ لأمرٍ ما یُعرَفُ لَهُ سَبَبٌ و لا عِلّةٌ .

أمّا إبلیسُ فَتعَصَّبَ علی آدَمَ لِأَصلِه ، و طَعَن عَلیهِ فی خِلْقَتِه ، فقال : أنا نارِیٌّ و أنتَ طِینیٌّ .

و أمّا الأغنِیاءُ مِن مُترَفَةِ الاُمَمِ فَتَعصَّبُوا لآثَارِ مَوَاقِعِ النِّعَمِ ، « و قالوا نَحْنُ أَکْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلادًا وَ مَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِینَ» (1) . (2)

امام علی علیه السلام _ در نامه به معاویه _ نوشت :چه خواهی کرد آن هنگام که پرده های دنیایی که در آنی ، از پیش رویت برداشته می شود ؛ دنیایی که به آرایه هایش شادمان شده ای ، با لذّتش فریفته گشته ای ، تو را فرا خوانده و دعوتش را پذیرفته ای ، تو را کشانده و به دنبالش رفته ای، تو را فرمان داده و تو از وی فرمان بُرده ای؟ زود است که نگاه دارنده ای تو را بر حالی نگه دارد که هیچ سپری نتواند از آن رهایی ات دهد. پس ، از این امر (ادّعای خلافت ) دست بردار ، خود را برای حسابرسی آماده ساز ، برای آنچه بر تو فرود آمده (پیری و مقدّمات مرگ) ، دامن به کمر زن و گوش به گفتار گمراهان مسپار ؛ و اگر چنین نکنی ، تو را از [ عواقب ]غفلتی که از خویش کرده ای ، آگاه خواهم کرد . همانا خوش گذران شده ای و شیطان در تو راه یافته و به آرزوی خود رسیده و همانند جان و خون ، در وجود تو جاری شده است .

امام علی علیه السلام_ در خطبه قاصعه که در نکوهش شیطان است _فرمود : همانا نگریستم و هیچ یک از مردم جهان را ندیدم که در چیزی تعصّب ورزد، مگر آنکه تعصّبش را علّت و سببی است : یا فریب و اشتباه نادانان را در بر دارد یا تراوشهای ذهن مشتی مردم بی خرد را. و اینها شما نیستید؛ زیرا شما به چیزی تعصّب می ورزید که سبب و علّتش ناشناخته است ، اما شیطان به سبب اصل و نژاد خود بر آدم تعصّب ورزید، بر آفرینش او طعن زد و گفت : من از آتش آفریده شده ام و تو از گل. و توانگران خوش گذران جوامع تعصّبشان به مال و ثروت خود بود. چون خود را در آن همه نعمت و آسایش دیدند گفتند: «ما را مال و فرزند بیش است و ما عذاب نمی شویم».

ص :114


1- سبأ : 35 .
2- نهج البلاغة : 192 .

عنه علیه السلام :اُنظُروا فِی الدُّنیا نَظَرَ الزّاهِدِ المُفارِقِ لَها؛ فَإِنَّها تُزیلُ الثّاوِیَ السّاکِنَ، و تُفَجِعُ المُترَفَ الآمِنَ، لا یُرجی مِنها ما تَوَلّی فَأَدبَرَ ، و لا یُدری ما هُوَ آتٍ مِنها فَیُنتَظَرَ . (1)

عنه علیه السلام :مَعاشِرَ شیعَتی ، اِحذَروا! فَقَد عَضَّتکُمُ الدُّنیا بِأَنیابِها ، تَختَطِفُ مِنکُم نَفسا بَعدَ نَفسٍ کَذِئابِها ، و هذِهِ مَطایَا الرَّحیلِ قَد اُنیخَت لِرُکّابِها ، ألا إنَّ الحَدیثَ ذو شُجونٍ ، فَلا یَقولَنَّ قائِلُکُم : إنَّ کَلامَ عَلِیٍّ مُتَناقِضٌ ؛ لِأَنَّ الکَلامَ عارِضٌ .

و لَقَد بَلَغَنی أنَّ رَجُلاً مِن قُطّانِ المَدائِنِ تَبِعَ بَعدَ الحَنیفِیَّةِ عُلوجَهُ ، (2) و لَبِسَ مِن نالَةِ دِهقانِهِ مَنسوجَهُ ، و تَضَمَّخَ بِمِسکِ هذِهِ النَّوافِجِ (3) صَباحَهُ ، وَ تَبَخَّرَ بِعودِ الهِندِ رَواحَهُ ، و حَولَهُ رَیحانُ حَدیقَةٍ یَشُمُّ نُفاحَهُ ، و قَد مُدَّ لَهُ مَفروشاتُ الرّومِ عَلی سُرُرِهِ . تَعسا لَهُ بَعدَ ما ناهَزَ السَّبعینَ مِن عُمُرِهِ ! و حَولَهُ شَیخٌ یَدِبُّ عَلی أرضِهِ مِن هَرَمِهِ ، و ذو یُتمَةٍ تَضَوَّرَ مِن ضُرِّهِ و مِن قَرَمِهِ ، (4) فَما واساهُم بِفاضِلاتٍ مِن عَلقَمِهِ ، لَئِن أمکَنَنِیَ اللّهُ مِنهُ لَأَخضِمَنَّهُ خَضمَ البُرِّ ، و لاَُقیمَنَّ عَلَیهِ حَدَّ المُرتَدِّ ، و لَأَضرِبَنَّهُ الثَّمانینَ بَعدَ حَدٍّ ، وَ لَأَسُدَّنَّ مِن جَهلِهِ کُلَّ مَسَدٍّ . تَعسا لَهُ ! أ فَلا شَعرٌ ؟! أ فَلا صُوفٌ ؟! أ فَلا وَبَرٌ ؟! أ فَلا رَغیفٌ قَفارُ اللَّیلِ إفطارٌ مُقَدَّمٌ ؟! (5) أ فَلا عَبرَةٌ عَلی خَدٍّ فی ظُلمَةِ لَیالٍ تَنحَدِرُ ؟! و لَو کانَ مُؤمِنا لاَتَّسَقَت لَهُ الحُجَّةُ إذا ضَیَّعَ ما لا یَملِکُ . (6)

امام علی علیه السلام :به دنیا با نظر پارسایی که از آن دوری می جوید ، بنگرید ؛ که آن نابود کننده کسی است که در آن رحل اقامت افکند و رفاه زده ایمن را به درد می آورد . بهره دنیا چون پشت کند ، دیگر امیدی به بازگشت آن نیست ؛ و آینده به روشنی دانسته نیست تا بتوان انتظارش را کشید .

امام علی علیه السلام :ای گروه های شیعیان ! سخت مراقب باشید! همانا دنیا شما را به دندان گزیده و همچون گرگ هایش یکان یکان شما را در می رباید . این مَرکبِ کوچ است که اکنون نزد سواران خود زانو زده است . هلاّ که سخن ، شاخه هایی دارد ؛ پس کسی از شما نگوید که سخن علی تناقض دارد ؛ چرا که کلام ، مخاطب ها و حالت های گوناگونی دارد .

به من خبر رسیده که مردی از ساکنان مدائن ، پس از مسلمان شدن ، از کافران پیروی کرده و جامه ای از خیاط خانه مهترِ آن شهر برگرفته ؛ و بامدادِ خود را به مشک دان هایش خوشبو کرده و شامگاهش را به عود هندی معطّر نموده ؛ و پیرامونش را گل بوستانی فراگرفته و آن را می بوید ؛ و فرش های رومی را بر تخت های خود گسترانیده است . پس از سپری کردن هفتاد سال ، چه بدبخت شده است! در پیرامون او پیر مردی است که از فرط پیری ، بر زمین می خزد ؛ و یتیمی است که از بد حالی و شدّت گرسنگی به خود می پیچد ؛ اما او [حتّی ]از پس مانده های غذای تلخش به وی نمی دهد . اگر خداوند مرا بر وی مسلّط فرماید ، همچون گندم می کوبمش و بر وی حدّ مرتد جاری می کنم و سپس هشتاد تازیانه می زنمش و راه عذر نادانی را بر او می بندم . آیا موی و پوست و کرک حیوان ، او را نبود؟ آیا تکه نانی نداشت تا کسی را افطار دهد؟ آیا در تاریکی شب ، اشکی بر گونه ای نمی غلتید؟ اگر وی مؤمن بود ، هر آینه آن گاه که مالِ غیر خود را تباه نمود ، حجّت بر وی تمام می شد .

ص :115


1- الکافی : 8 / 17 / 3 .
2- العُلُوج : کفّار العجم و غیرهم (النهایة : 3/286) .
3- النافِجة : وِعاء المِسْک (تاج العروس : 3/502) .
4- القَرَم : شدّة شهوة اللحم حتّی لا یصبر علیه (النهایة : 4/49) .
5- قال المجلسی قدس سره : قوله : «أ فلا رغیف» بالرفع ، و یجوز فی مثله الرفع و النصب و البناء علی الفتح . و«القَفار _ بالفتح _ » : ما لا إدام معه من الخبز ،و اُضیف إلی اللیل ، و هو صفة للرغیف ، و«إفطارٌ» و«مقدَّمٌ» أیضا صفتان له . و فی بعض النسخ : «للیلِ إفطارِ معدمٍ» ، فالظرف صفة اُخری لرغیف ، و«لیل» مضاف إلی الإفطار المضاف إلی المعدم ؛ أی الفقیر (بحار الأنوار : 40/353) .
6- الأمالی للصدوق : 720 / 988 .

ص :116

58 - التهمة

اشاره

(1)

(2)

* . گفتنی است، این عنوان بر طبق روش معمول کتاب باید در حرف «واو» می آمد؛ زیرا از مادّه «وهم» است؛

امّا به دلیل غفلت از توجه به ماده در تدوین اولیه کتاب، هیئت آن مبنای ترتیب قرار گرفت و به دلیل اتمام

صفحه پردازی ، تغییر جای آن، میسور نبود .

ص :117


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 75 / 90 باب 46 «التحرّز عن مواضع التّهمة» .
2- انظر : عنوان 53 «ال_بُهتان» .

58 - تهمت

457 - التُّهَمَةُ
457 - تهمت

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: إذا اتَّهَمَ المؤمنُ أخاهُ انْماثَ الإیمانُ مِن قلبِهِ کما یَنْماثُ المِلحُ فی الماءِ(1)

عنه علیه السلام: مَنِ اتَّهمَ أخاهُ فی دِینِهِ فلا حُرمَةَ بَینَهُما(2)

457

تهمت

امام صادق علیه السلام :هرگاه مؤمن به برادر خود تهمت زند ایمان در قلب او آب می شود همچنان که نمک در آب حل می شود.

امام صادق علیه السلام :هر کس به برادر دینی خود تهمت زند حرمتی میان آن دو به جا نمی ماند.

458 - النَّهیُ عَن مَواقِفِ التُّهَمَةِ
458 - نهی از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أولی النّاسِ بالتُّهْمةِ مَن جالَسَ أهلَ التُّهْمةِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إیّاکَ و مَواطِنَ التُّهْمةِ و المجلسَ المَظْنونَ بهِ السّوءُ ، فإنَّ قَرینَ السُّوءِ یَغُرُّ جَلِیسَهُ . (4)

عنه علیه السلام :مَن وَقَفَ نَفسَهُ مَوقِفَ التُّهْمةِ فلا یلُومَنَّ مَن أساءَ بهِ الظّنَّ . (5)

عنه علیه السلام :مَن دَخلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتُّهِمَ . (6)

458

نهی از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سزاوارترینِ مردم به تهمت کسی است که با متّهمان و افراد مظنون همنشینی کند.

امام علی علیه السلام :از رفت و آمد به جاهای تهمت برانگیز و مجالسی که گمان بد به آنها برده می شود بپرهیز؛ زیرا دوست بد همنشین خود را می فریبد.

امام علی علیه السلام :کسی که خود را در معرض تهمت قرار دهد نباید کسی را که به او گمان بد می برد سرزنش کند.

امام علی علیه السلام :هر که به جاهای بد رفت و آمد کند، مورد بدگمانی و تهمت واقع می شود.

ص :118


1- الکافی:2/361/1
2- الکافی:2/361/2
3- الأمالی للصدوق : 73/41.
4- بحار الأنوار : 75/90/2.
5- بحار الأنوار : 75/90/4 .
6- بحار الأنوار : 75/91/8.

59 - التوبة

اشاره

(1)

(2)

ص :119


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 6 / 11 باب 20 «التّوبة و أنواعها و شرائطها» . بحار الأنوار : 6 / 23 / 26 «توبة بُهلول النّبّاش» . کنز العمّال : 3 / 508 ، 4 / 202 _ 274 «کتاب التّوبة» .
2- انظر : عنوان 392 «الاستغفار». الذنب : باب 1372، الارتداد : باب 1475، الإسلام : باب 1852.

59 - توبه

459 - التَّوبَةُ
459 - توبه

الکتاب:

«وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُو عَنِ السَّیِّئاتِ وَ یَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :التَّوبةُ تَجُبُّ ما قَبلَها . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :التّائبُ مِن الذَّنبِ کَمَ_نْ لا ذَنْبَ لَهُ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :التَّوبَةُ تَسْتَنزِلُ الرَّحمَةَ . (4)

عنه علیه السلام :لا شَفیعَ أنْجَحُ مِن التَّوبَةِ . (5)

عنه علیه السلام :إخْلاصُ التَّوبَةِ یُسقِطُ الحَوْبَةَ . (6)

عنه علیه السلام :التَّوبَةُ تُطهِّرُ القُلوبَ و تَغْسِلُ الذُّنوبَ . (7)

عنه علیه السلام :حُسْنُ التّوبَةِ یَمحو الحَوْبَةَ . (8)

459

توبه

قرآن :

«اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از بدیها و گناهان در می گذرد و آنچه می کنید می داند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :توبه ، گذشته ها را از بین می برد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناهی نکرده است.

امام علی علیه السلام :توبه ، رحمت را فرود می آورد.

امام علی علیه السلام :هیچ میانجی و شفیعی کاراتر از توبه نیست.

امام علی علیه السلام :توبه خالصانه گناه را می زداید.

امام علی علیه السلام :توبه دلها را پاک می کند و گناهان را می شوید.

امام علی علیه السلام :توبه درست، گناه را پاک می کند.

460 - مَنزِلةُ التّائِبِ
460 - مقام توبه گر

الکتاب:

«إِنَّ اللّه یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَ یُحِبُّ المُتَطَهِّرِینَ» . (9)

460

مقام توبه گر

قرآن :

«همانا خداوند توبه گران و پاکیزگان را دوست می دارد».

ص :120


1- الشوری : 25.
2- عوالی اللآلی : 1/237/150.
3- کنز العمّال : 10174.
4- غرر الحکم : 1069.
5- بحار الأنوار : 6/19/6.
6- غرر الحکم : 1264.
7- غرر الحکم : 1355.
8- غرر الحکم : 4862.
9- البقرة : 222.

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لیسَ شَیءٌ أحَبَّ إلی اللّهِ مِن مُؤمنٍ تائبٍ أو مُؤمنةٍ تائبةٍ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :کُلُّ بَنی آدمَ خَطّاءٌ، و خَیرُ الخَطّائینَ التَّوّابونَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :أمَا و اللّهِ ، لَلّهُ أشَدُّ فَرَحا بتَوبَةِ عبدِهِ مِن الرّجُلِ براحِلَتِهِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :لَلّهُ أفْرَحُ بتَوبةِ عبدِهِ مِن العَقیمِ الوالِدِ، و مِن الضّ_الِّ الواجِدِ ، و مِن الظّمآنِ الوارِدِ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :تُوبوا إلی اللّهِ عزّ و جلّ، و ادْخُلوا فی مَحبّتِهِ، فإنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یُحِبُّ التّوّابینَ و یُحِبُّ المُتَطهِّرینَ ، و المؤمنُ تَوّابٌ . (5)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إنَّ مِن أحَبِّ عِبادِ اللّهِ إلی اللّهِ المُفَتَّنَ التّوّابَ . (6)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ تعالی أشَدُّ فَرَحا بتوبةِ عبدِهِ مِن رجُلٍ أضَلَّ راحِلَتَهُ و زادَهُ فی لیلةٍ ظَلْماءَ فوجَدَها ، فاللّهُ أشَدُّ فَرَحا بتَوبَةِ عبدِهِ مِن ذلکَ الرّجُلِ براحِلَتِهِ حِینَ وجَدَها . (7) (8)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نزد خدا چیزی محبوبتر از مرد یا زن مؤمن توبه گر نیست.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همه آدمیان خطا می کنند و بهترین خطاکاران توبه کنندگانند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هان! سوگند به خدا ، که شادی خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مرد از [پیدا کردن ]شترش.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر آینه شادی خداوند از توبه بنده خود بیشتر است تا شادی نازایی که بچّه می آورد و گم کرده ای که گمشده خود را می یابد و تشنه ای که به آب می رسد.

امام علی علیه السلام :به درگاه خداوند عزّ و جلّ توبه بَرید و به محبّت او درآیید؛ زیرا خداوند عزّ و جلّ توبه گران و پاکیزگان را دوست می دارد. مؤمن، توبه گر است.

امام باقر علیه السلام :از جمله محبوبترین بندگان نزد خداوند ، گنهکار توبه گر است.

امام باقر علیه السلام :شاد شدن خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شاد شدن مردی که در شبی تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد. خداوند از توبه بنده خود شادتر می شود تا آن مرد که از پیدا کردن شتر خود شادمان می گردد.

ص :121


1- بحار الأنوار : 6/21/15 .
2- الدرّ المنثور : 1/626.
3- کنز العمّال : 10159.
4- کنز العمّال : 10165.
5- الخصال : 623/10.
6- بحار الأنوار : 6/38/64.
7- الکافی : 2/435/8.
8- (انظر) المحبّة (حبّ اللّه ) : باب 668.

461 - التّائِبونَ
461 - توبه گران

الکتاب:

التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :أمَّا عَلامةُ التّائبِ فأربَعةٌ : النَّصیحةُ للّهِ فی عَمَلِهِ، و تَرْکُ الباطِلِ ، و لُزومُ الحَقِّ ، و الحِرْصُ علی الخَیرِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی وَصفِ التّائبینَ _: غَرَسُوا أشْجَارَ ذُنوبِهِم نُصْبَ عُیونِهِم و قُلوبِهِم و سَقَوها بمِیاهِ النَّدَمِ، فأثْمَرَتْ لهُمُ السَّلامةَ ، و أعْقَبَتْهُمُ الرِّضا و الکَرامَةَ . (3)

عنه علیه السلام :التَنَزُّهُ عنِ المَعاصی عِبادَةُ التَّوّابینَ . (4)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی مُناجاتِه _: و اجعَلْنا مِن الّذینَ غَرَسُوا أشْجَارَ الخَطایا نُصْبَ رَوامِقِ القلوبِ ، و سَقَوها مِن ماءِ التّوبَةِ ، حتّی أثْمَرَتْ لَهُم ثَمَرَ النَّدامَةِ ، فأطْلَعْتَهُم علی سُتورِ خَفِیّاتِ العُلی ، و أرْوَیْتَهم (آمَنْتَهم) المَخاوِفَ و الأحْزانَ ......... فأبْصَروا جَسِیمَ الفِطْنَةِ ، و لَبِسُوا ثَوبَ الخِدْمَةِ . (5)

461

توبه گران

قرآن :

«توبه کنندگانند، پرستندگانند، ستایندگانند، روزه دارانند، رکوع کنندگانند، سجده کنندگانند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نشانه توبه گر چهار است: اخلاص عمل برای خدا، فرو گذاشتن باطل، پایبندی به حق و آزمندی به نیکی.

امام علی علیه السلام_ در توصیف توبه گران _فرمود : درختهای گناهان خود را در برابر دیدگان و دلهای خویش نشانده اند و آنها را با آب پشیمانی آبیاری کرده اند. این درختها برای آنان میوه سلامت داده و خشنودی و کرامت در پی آورده است.

امام علی علیه السلام :دوری کردن از گناهان، عبادت توبه گران است.

امام زین العابدین علیه السلام_ در مناجاتش _گفت : بار خدایا ! بر محمّد و دودمانش درود فرست و ما را از کسانی قرار ده که درختهای گناهان را در برابر دیدگان دل خود نشاندند و با آب توبه آبیاری شان کردند، تا آن که میوه پشیمانی برایشان به بار آورْد. در نتیجه ، ایشان را از نهان های عالم بالا آگاه ساختی و از ترسها و اندوهها ایمنشان گردانیدی ......... پس، به هوشیاری بزرگی دست یافتند و جامه خدمت گزاری به تن کردند.

ص :122


1- التوبة : 112.
2- تحف العقول : 20.
3- بحار الأنوار : 78/72/38.
4- غرر الحکم : 1758.
5- بحار الأنوار : 94/127/19.

عنه علیه السلام_ أیضا _: و اجْعَلْنا مِن الّذینَ ......... قَطَعوا أسْتارَ نارِ الشَّهَواتِ بنَضْحِ ماءِ التَّوبَةِ ، و غَسَلوا أوْعِیَةَ الجَهلِ بِصَفْوِ ماءِ الحَیاةِ . (1)

امام زین العابدین علیه السلام_ در مناجات _گفت : و ما را از آنان قرار ده که ......... پرده های آتشِ خواهشهای نفس را با ریختن آب توبه گسستند و ظرفهای نادانی را با زلال آب زندگی شستند.

462 - حَثُّ الجَمیعِ عَلَی التَّوبَةِ
462 - تشویق همگان به توبه

الکتاب:

وَ تُوبُوا إِلَی اللّهِ جَمِیعا أیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :تُوبُوا إلی اللّهِ ، فإنّی أتُوبُ إلی اللّهِ فی کُلِّ یومٍ مائةَ مَرّةٍ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :التَّوبَةُ حَبْلُ اللّهِ و مَدَدُ عِنایَتِهِ ، و لا بُدَّ للعبدِ مِن مُداوَمةِ التّوبَةِ علی کُلِّ حالٍ . و کلُّ فِرقَةٍ مِن العِبادِ لَهُم تَوبَةٌ، فتَوبَةُ الأنبیاءِ مِنِ اضْطِرابِ السِّرِّ ، و تَوبَةُ الأصْفیاءِ مِن التَّنفُّسِ، و تَوبَةُ الأولیاءِ مِن تَلْوِینِ الخَطَراتِ ، و تَوبَةُ الخاصِّ مِن الاشْتِغالِ بِغَیرِ اللّهِ ، و تَوبَةُ العامِّ مِن الذُّنوبِ . (4) (5)

462

تشویق همگان به توبه

قرآن :

«ای مؤمنان! همگی به درگاه خدا توبه کنید باشد که رستگار شوید».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به درگاه خدا توبه برید که من روزی صد بار به درگاه او توبه می کنم.

امام صادق علیه السلام :توبه، ریسمان خدا و لشکر عنایت اوست. بنده باید در هر حال بر توبه مداومت ورزد. هر گروهی از بندگان را توبه ای است: توبه انبیا از اضطراب درون و توبه اصفیا از نَفَس کشیدن [بدون یاد خدا ]و توبه اولیا از وارد شدن خطورات گوناگون به دل و توبه خاصّان از پرداختن به غیر خدا و توبه عوام از گناهان است .

ص :123


1- بحار الأنوار : 94/127/19.
2- النور : 31.
3- کنز العمّال : 10171.
4- بحار الأنوار : 6/31/38.
5- (انظر) الاستغفار : باب 3042.

463 - قَبولُ التَّوبَةِ
463 - پذیرش توبه

الکتاب:

«أَ لَمْ یَعْلَمُوا أنَّ اللّهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِب_ادِهِ وَ یَأْخُ_ذُ الصَّدَقاتِ وَ أَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» . (1)

«وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُو عَنِ السَّیّئاتِ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ غافِرٌ إلاّ مَن شَرَدَ علی اللّهِ شِرادَ البعیرِ علی أهْلِهِ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن اُعْطِیَ التَّوبَةَ لَم یُحرَمِ القَبولَ، و مَن اُعْطِیَ الاسْتِغْفارَ لَم یُحرَمِ المَغفِرَةَ . (4)

463

پذیرش توبه

قرآن :

«آیا ندانستند که خداست که توبه بندگانش را می پذیرد و صدقات را می ستاند و خداست که توبه پذیر و مهربان است؟».

«و اوست که توبه بندگانش را می پذیرد و از گناهان در می گذرد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند آمرزنده است مگر کسی را که از طاعت او، همچنان که شتر از صاحب خود می رمد و می گریزد ، بگریزد.

امام علی علیه السلام :به هر کس [توفیق] توبه داده شود از قبول آن محروم نمی شود و به هر کس [توفیق ]استغفار عطا گردد از آمرزش محروم نمی ماند.

ص :124


1- التوبة : 104.
2- الشوری : 25.
3- کنز العمّال : 43717.
4- بحار الأنوار : 69/410/124.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «إنّ اللّه لا یغفرُ أن یُشرَکَ بهِ و یَغفرُ م_ا دونَ ذلکَ لمَن یش_اءُ» (1) _: الکَبائِرُ فما سِواها . (2)

(3)

امام صادق علیه السلام _ در تفسیر آیه «خداوند شرک ورزیدن به خود را نمی آمرزد و کمتر از آن را از هر که بخواهد می آمرزد» _ فرمود :منظور گناهان کبیره و غیر کبیره است.

464 - مَتی تُقبَلُ التَّوبَةُ ؟
464 - تا کی توبه پذیرفته می شود؟

الکتاب:

«وَ لَیْسَتِ التّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ حَتّی إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّی تُبْتُ الاْنَ وَ لاَ الَّذِینَ یَمُوتُونَ وَ هُمْ کُفّارٌ» . (4)

«إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا کُفْرا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ» . (5)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن تابَ قَبْلَ أنْ یُعایِنَ قَبِلَ اللّهُ تَوبَتَهُ . (6)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ تعالی یَقبَلُ تَوبَةَ العبدِ ما لَم یُغَرْغِرْ . (7)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إذا بَلَغتِ النّفسُ هذهِ _ و أهْوی بیَدِهِ إلی حَلْقِهِ _ لَم یَکُن للعالِمِ تَوبَةٌ ، و کانتْ للجاهلِ تَوبَةٌ . (8)

464

تا کی توبه پذیرفته می شود؟

قرآن :

«کسانی که کارهای زشت می کنند و چون مرگشان فرا می رسد می گویند که اکنون توبه کردیم و نیز آنان که کافر بمیرند، توبه ندارند».

«کسانی که بعد از ایمان آوردن کافر شدند و بر کفر خود افزودند توبه شان پذیرفته نخواهد شد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس، پیش از مشاهده، توبه کند خداوند توبه اش را می پذیرد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال توبه بنده را، پیش از آن که به جان کندن افتد، می پذیرد.

امام باقر علیه السلام_ پس از آنکه با دست خود به حلقش اشاره کرد _فرمود: هر گاه جان به این جا برسد عالِم [راهی برای ]توبه ندارد و جاهل دارد.

ص :125


1- النساء : 48.
2- الکافی : 2/284/18.
3- (انظر) وسائل الشیعة : 11 / 264 باب 47.
4- النساء : 18.
5- آل عمران : 90.
6- الکافی : 2/440/2.
7- کنز العمّال : 10187.
8- الکافی : 2/440/3.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ و قد سُئ_لَ عن قولِ اللّهِ عزّ و جلّ: «و لَیستِ التّوبةُ للّذین ......... » _: ذلکَ إذا عایَنَ أمْرَ الآخِرَةِ . (1)

الکافی عن الإمام الصّادق علیه السلام :إذا بَلَغتِ النَّفْس هاهُنا _ و أشارَ بِیَدِهِ إلی حَلْقِهِ _ لَم یَکُن للعالِمِ تَوبَةٌ ، ثُمّ قَرَأ: «إنّما التّوبةُ علی اللّه للّذین یَعملونَ السُّوءَ بجهالةٍ» (2) . (3)

عنه علیه السلام :لا تَنْقَطعُ الحُجّةُ مِن الأرضِ إلاّ أربَعینَ یَوما قَبلَ یومِ القیامةِ ، فإذا رُفِعَتِ الحُجّةُ اُغلِقَتْ أبْوابُ التَّوبَةِ ، و لَم یَنْفَعْ نَفْسا إیمانُها لَم تَکُن آمَنَتْ . (4)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ و قد سُئلَ عن عِلّةِ إغْراقِ اللّهِ فِرْعَونَ و ق_د آمَنَ بهِ و أقَرَّ بتَوحی_دِهِ _:َ لأنَّهُ آمنَ عندَ رُؤی_ةِ البَأْسِ ، و الإیمانُ عندَ رُؤیَةِ البَأْسِ غیرُ مَقبولٍ . (5)

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از آیه «کسانی که کارهای زشت می کنند ......... » _فرمود : آن زمانی است که امر آخرت را مشاهده کنند.

الکافی :امام صادق علیه السلام با دست خویش به گلوی مبارکش اشاره کرد و فرمود: هرگاه جان به این جا برسد عالِم [راهی به] توبه ندارد. آن گاه این آیه را تلاوت کرد: «همانا توبه بردن به درگاه خدا برای کسانی است که نادانسته بد می کنند».

امام صادق علیه السلام :زمین از حجّت تهی نمی ماند، مگر چهل روز پیش از روز رستاخیز. و چون حجّت برداشته شد، درهای توبه بسته می شود و آن گاه، ایمان آوردن کسانی که تا آن زمان ایمان نیاورده باشند سودی ندارد.

امام رضا علیه السلام_ در پاسخ به این پرسش که: چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگی او اقرار کرد غرق ساخت؟ _فرمود : زیرا او هنگامی ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست.

465 - النَّدَمُ تَوبَةٌ
465 - پشیمانی ، توبه است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :النَّدَمُ تَوبَةٌ . (6)

465

پشیمانی ، توبه است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پشیمانی، توبه است.

ص :126


1- بحار الأنوار : 6/19/3.
2- النساء : 17.
3- الکافی : 1/47/3.
4- بحار الأنوار : 6/18/1.
5- بحار الأنوار : 6/23/25.
6- کنز العمّال : 10301.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :النَّدَمُ أحَدُ التَّوبَتَینِ . (1)

عنه علیه السلام :النَّدَمُ علی الخَطیئةِ اسْتِغْفارٌ . (2)

عنه علیه السلام :النَّدَمُ علی الذَّنبِ یَمنَعُ مِن مُعاوَدَتهِ . (3)

عنه علیه السلام :مَن نَدِمَ فقد تابَ، مَن تابَ فقد أنابَ . (4)

عنه علیه السلام :نَدمُ القلبِ یُکَفِّرُ الذَّنبَ . (5)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :کَفی بالنّدمِ تَوبَةً . (6)

عنه علیه السلام :إسْتَرجِعْ سالِفَ الذُّنوبِ بشِدَّةِ النَّدمِ و کَثرَةِ الاسْتِغْفارِ . (7)

امام علی علیه السلام :پشیمانی، نیمی از توبه است.

امام علی علیه السلام :پشیمانی از گناه، همان آمرزش خواهی است.

امام علی علیه السلام :پشیمانی از گناه، مانع تکرار گناه می شود.

امام علی علیه السلام :آن که پشیمان شود، توبه کرده است، هر که توبه کند، به سوی خدا بازگشته است.

امام علی علیه السلام :پشیمانیِ دل، گناه را می پوشاند.

امام باقر علیه السلام :برای توبه کردن پشیمانی کافی است.

امام باقر علیه السلام :با پشیمانیِ شدید و آمرزش خواهیِ فراوان، گناهان گذشته را محو کن.

466 - حُسنُ الاعتِرافِ
466 - اعتراف حقیقی به گناه

الکتاب:

«وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحا وَ آخَرَ سَیِّئا عَسَی اللّهُ أنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ» . (8)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :حُسنُ الاعْتِرافِ یَهدِمُ الاقْتِرافَ . (9)

466

اعتراف حقیقی به گناه

قرآن :

«و گروهی دیگر به گناه خود اعتراف کردند[و ]اعمال نیکو را با کارهای زشت آمیخته اند. شاید خدا توبه شان را بپذیرد».

حدیث :

امام علی علیه السلام :اعتراف راستین، اثر گناه را نابود می کند.

ص :127


1- غرر الحکم : 1689.
2- غرر الحکم : 1211.
3- غرر الحکم : 1398.
4- غرر الحکم : 7843 و 7844.
5- غرر الحکم : 9973.
6- الخصال : 16/57.
7- بحار الأنوار:78/164/1.
8- التوبة : 102.
9- بحار الأنوار : 77/420/40.

عنه علیه السلام :النَّدمُ اسْتِغْفارٌ ، الإقْرارُ اعْتِذارٌ ، الإنْکارُ إصْرارٌ . (1)

عنه علیه السلام :المُقِ_رُّ بالذّن_وبِ تائ_بٌ . (2)

عنه علیه السلام :شافِعُ المُذنِبِ إقْرارُهُ ، و تَوبَتُهُ اعْتِذارُهُ . (3)

عنه علیه السلام :عاصٍ یُقِرُّ بذَنبِهِ خَیرٌ مِن مُطیعٍ یَفتَخِرُ بعَملِهِ . (4)

عنه علیه السلام :ما أخْلَقَ مَن عَرفَ ربَّهُ أن یَعْتَرِفَ بذَنبِهِ! (5)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :و اللّهِ ، ما یَنْجو مِن الذَّنْبِ إلاّ مَن أقَرَّ بهِ . (6)

عنه علیه السلام :لا و اللّهِ ما أرادَ اللّهُ تَعالی مِن النّاسِ إلاّ خَصْلَتَینِ : أنْ یُقِرّوا لَهُ بالنِّعَمِ فیَزیدَهُم ، و بالذُّنوبِ فَیَغفِرَها لَهُم . (7)

(8)

امام علی علیه السلام :پشیمانی، استغفار است، اعتراف به گناه، پوزش خواهی است و انکار آن، پای فشردن بر گناه است.

امام علی علیه السلام :معترف به گناه، توبه کننده است.

امام علی علیه السلام :شفیع گنهکار ، همان اعتراف اوست [به گناهان ]و توبه او ، همان پوزش خواهی اوست.

امام علی علیه السلام :گنهکاری که به گناه خویش اعتراف کند بهتر از فرمانبرداری است که به کار خویش ببالد.

امام علی علیه السلام :چه شایسته است کسی که پروردگار خویش را شناخته، به گناه خویش اعتراف کند.

امام باقر علیه السلام :به خدا سوگند تنها آن کس از گناه می رهد که به آن اعتراف کند.

امام باقر علیه السلام :سوگند به خدا که خداوند متعال از مردم جز دو کار نخواسته است: به نعمتهای او اعتراف کنند تا آنان را نعمت فزونتر دهد و به گناهان اقرار ورزند تا گناهانشان را بیامرزد.

ص :128


1- غرر الحکم: 178_180.
2- غرر الحکم : 1065.
3- غرر الحکم : 5761 .
4- غرر الحکم : 6334.
5- غرر الحکم : 9639.
6- بحار الأنوار : 6/36/56.
7- الکافی : 2/426/2.
8- (انظر) وسائل الشیعة : 11 / 347 باب 82. الاعتذار : باب 2535.

467 - دَعائِمُ التَّوبَةِ
467 - پایه های توبه

الکتاب:

«فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَ_حَ فَإِنَّ اللّهَ یَتُوبُ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» . (1)

«أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» . (2)

«وَ إِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحا ثُمَّ اهْتَدی» . (3)

«وَ الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَ آمَنُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ» . (4)

«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ» . (5)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :التّائبُ إذا لم یَسْتَبِنْ علَیهِ أثَرُ التَّوبَةِ فلیسَ بتائبٍ : یُرْضی الخُصَماءَ ، و یُعِیدُ الصّلواتِ ، و یَتَواضَعُ بینَ الخَلْقِ ، و یَتَّقی نَفْسَهُ عنِ الشَّهوَاتِ، و یُهْزِلُ رَقَبتَهُ بصِیامِ النَّهارِ . (6)

467

پایه های توبه

قرآن :

«هر کس پس از ستمش توبه کند و به صلاح آید خدا توبه او را می پذیرد. همانا خداوند آمرزنده و مهربان است».

«هر کس از شما که از روی نادانی کاری بد کند آن گاه توبه نماید و به صلاح آید بداند که خدا آمرزنده و مهربان است».

«همانا من می آمرزم کسی را که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد و سپس هدایت یابد».

«آنان که مرتکب کارهای بد شدند، آن گاه توبه کردند و ایمان آوردند، بدانند که پروردگار تو پس از توبه آمرزنده و مهربان است».

«جز این نیست که توبه از آنِ کسانی است که به نادانی مرتکب کارهای زشت می شوند و زود توبه می کنند. خدا توبه اینان را می پذیرد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :اگر نشانِ توبه در توبه کننده آشکار نشود، توبه نکرده است: شاکیان را راضی سازد، قضای نمازها را به جای آورد، با مردم فروتنی کند، خود را از خواهشهای نفسانی بدور دارد و با روزه گرفتن، گردن خود را نزار کند.

ص :129


1- المائدة : 39.
2- الأنعام : 54.
3- طه : 82.
4- الأعراف : 153.
5- النساء : 17.
6- جامع الأخبار : 226/576.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :التَّوبَةُ علی أربَعةِ دَعائِمَ : نَدَمٌ بالقَلبِ ، و اسْتِغفَارٌ باللِّسانِ ، و عَملٌ بالجَوارِحِ ، و عَزْمُ أنْ لا یَعودَ . (1)

عنه علیه السلام :التَّوبَةُ نَدَمٌ بالقَلبِ ، و اسْتِغْفارٌ باللّسانِ، و تَرْکٌ بالجَوارِحِ، و إضْمارُ أنْ لا یَعودَ . (2)

عنه علیه السلام :الاستِغفَارُ دَرَجةُ العِلِّیّینَ ، و هُو اسمٌ واقعٌ علی سِتَّةِ مَع_انٍ : أوّلُها الن_دمُ عل_ی ما مضی ، و الثّانی العَزْمُ علی تَرْکِ العَوْدِ إلَیهِ أبَدا ، و الثّالثُ أنْ تُؤدّیَ إلی المَخْلوقینَ حُقوقَهُم ......... و الرّابعُ أنْ تَعْمِدَ إلی کُلِّ فَریضةٍ علَیکَ ضَیَّعْتَها فتُؤدّیَ حَقَّها ، و الخامسُ أنْ تَعْمِدَ إلی اللَّحمِ الَّذی نَبَتَ علی السُّحتِ فتُذیبَهُ بالأحْزانِ حتّی تُلْصِقَ الجِلدَ بالعَظمِ و یَنْشَأ بَینَهُما لَحمٌ جدیدٌ ، و السّادسُ أنْ تُذیقَ الجِسمَ ألَمَ الطّاعةِ کما أذَقتَهُ حَلاوةَ المَعصیةِ ، فعند ذلکَ تقولُ : أستَغْفِرُ اللّهَ . (3)

عنه علیه السلام :ثَمَرةُ التَّوبَةِ اسْتِدْراکُ فَوارِطِ النَّفْسِ . (4)

امام علی علیه السلام :توبه بر چهار پایه استوار است: پشیمانی در دل، آمرزش خواهی به زبان، عمل کردن با اعضای بدن، و تصمیم بر باز نگشتن به گناه.

امام علی علیه السلام :توبه، عبارت است از: پشیمانی با دل و آمرزش خواهی با زبان و ترک گناه در عمل و مصمّم شدن بر تکرار نکردن آن.

امام علی علیه السلام :همانا برای استغفار ، درجه علیّین قرار داده شده است و آن (استغفار) نامی است که شش معنا در بر دارد: نخست پشیمانی از گذشته؛ دوم تصمیم بر ترک همیشگی آن؛ سوم بازگرداندن حقوق خلایق به آنان ......... ؛ چهارم ادا کردن حقّ هر عمل واجب که حقّ آن را ضایع کرده ای؛ پنجم این که گوشت برآمده از مال حرام را با اندوهها آب کنی، چندان که پوست به استخوان چسبد و میان آن دو گوشتی تازه روید ؛ و ششم آن که سختی طاعت را به تن بچشانی چنان که شیرینی معصیت را به کام او ریخته بودی. آن گاه [پس از همه این مراحل ]بگویی: أستغفِرُ اللّه .

امام علی علیه السلام :ثمره توبه، جبران زیاده رویهای نفس است.

ص :130


1- بحار الأنوار : 78/81/74.
2- . غرر الحکم : 2072.
3- نهج البلاغة : الحکمة 417.
4- غرر الحکم : 4657.

بحار الأنوار عن کُمَیلَ بنِ زِیادٍ:قلتُ لأمیرِ المؤمِنینَ علیه السلام : ......... فما حَدُّ الاسْتِغْفارِ ؟ قالَ : یا بنَ زِیادٍ ، التَّوبَةُ . قلتُ : بَسْ ؟ (1) قالَ : لا . قلتُ : فکیفَ ؟ قالَ : إنَّ العَبدَ إذا أصابَ ذَنْبا یقولُ : أسْتَغفِرُ اللّهَ ، بالتَّحْریکِ . قلتُ : و ما التَّحْریکُ ؟ قالَ : الشَّفَتانِ و اللِّسانِ ، یُریدُ أنْ یَتْبَعَ ذلکَ بالحقیقةِ. قلتُ : و ما الحقیقةُ؟

قالَ: تَصدیقٌ فی القلبِ ، و إضْمارُ أنْ لا یَعودَ إلی الذَّنبِ الّذی استَغْفَرَ مِنهُ.

قالَ کُمیلٌ : فإذا فَعلَ ذلکَ فإنّهُ مِن المُستَغْفِرینَ ؟ قالَ : لا ......... لأنَّکَ لَم تَبْلُغْ إلی الأصْلِ بَعدُ.

قالَ کُمیلٌ : فأصْلُ الاستِغْفارِ ما هُوَ ؟ قالَ : الرُّجوعُ إلی التَّوبَةِ مِن الذّنبِ الّذی اسْتَغْفَرتَ مِنهُ، و هِی أوَّلُ دَرجَةِ العابِدِینَ ، و تَرْکُ الذَّنبِ و الاسْتِغْفارُ اسمٌ واقعٌ لِمَعانٍ سِتٍّ . (2)

(3)

بحار الأنوار_ به نقل از کمیل بن زیاد _: به امیر المؤمنین علیه السلام عرض کردم: حدّ استغفار چیست؟ فرمود : توبه، ای پسر زیاد! عرض کردم: فقط همین؟ فرمود: نه. عرض کردم: پس چه؟ فرمود: هرگاه بنده مرتکب گناهی می شود باید با حرکت دادن بگوید: أستغفر اللّه (از خدا آمرزش می طلبم). عرض کردم: حرکت دادن یعنی چه؟ فرمود: حرکت دادن لبها و زبان، به طوری که با آن حرکت لب و زبان، حقیقت استغفار را نیز اراده کند. عرض کردم: حقیقت [آن ]چیست؟ فرمود: تصدیق در دل و عزمِ بر باز نگشتن به گناهی که از آن آمرزش خواسته است.

عرض کرد[م]: هرگاه چنین کند، آیا از آمرزش خواهان است؟ فرمود: نه ......... زیرا تو هنوز به ریشه و اصل استغفار نرسیده ای.

عرض کرد[م]: پس اصل استغفار چیست؟ فرمود: بازگشت به توبه از گناهی که از آن آمرزش طلبیده ای. این نخستین درجه عابدان است. ترک گناه و استغفار نامی است که شش معنا را در بر می گیرد.

ص :131


1- أی حسبٌ و کفایة ، کلمة مأخوذة من الفارسیة . کما فی هامش بحار الأنوار.
2- بحار الأنوار : 6/27/28.
3- (انظر) الذنب : باب 1380. الاستغفار : باب 3043.

468 - تَوبَةُ مَن فی ذِمَّتِهِ حَقُّ النّاسِ
468 - توبه کسانی که حقّ الناس به گردن دارند

الکتاب:

«فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ و رَسُولِهِ وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤوسُ أَمْوَالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ الباقرُ علیه السلام_ و قد سألَهُ شَیخٌ مِن النَّخَعِ: إنّی لَم أزَلْ والِیا مُنذُ زَمنِ الحَجّاجِ إلی یَومی هذا، فهَلْ لی مِن تَوبةٍ ؟ قالَ : فَسَکتَ، ثُمّ أعَدْتُ علَیهِ، فقالَ _: لا ، حتّی تُؤَدّیَ إلی کُلِّ ذی حَقٍّ حقَّهُ . (2)

الکافی عن علیِّ بنِ أبی حمزةَ :کانَ لی صَدیقٌ مِن کُتّابِ بَنی اُمیّةَ فقالَ لی : استأذنْ لی عن أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام ، فاسْتَأذَنتُ لَه علَیهِ ، فأذِنَ لَه ، فلَمّا أنْ دَخلَ سَلّمَ و جَلسَ ، ثُمّ قالَ : جُعِلتُ فِداک ، إنّی کنتُ فی دِیوانِ هؤلاءِ القَومِ فأصَبْتُ مِن دُنیاهُم مالاً کثیرا ، و أغمَضتُ فی مَطالِبهِ ......... فهَل لی مَخرَجٌ مِنهُ ؟ قالَ : إنْ قُلتُ لکَ تَفْعَلْ ؟ قالَ : أفعَلُ. قالَ لَهُ : فاخْرُجْ مِن جمیعِ ما اکْتَسَبتَ فی دِیوانِهِم ، فمَن عَرَفْتَ مِنهُم رَدَدْتَ علَیهِ مالَهُ، و مَن لَم تَعْرِفْ تَصَدّقْتَ بهِ ، و أنا أضْمَنُ لکَ علی اللّهِ عزّ و جلّ الجَنّةَ . (3) (4)

468

توبه کسانی که حقّ الناس به گردن دارند

قرآن :

«و هرگاه چنین نکنید پس با خدا و پیامبر او اعلان جنگ دهید. و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آنِ شماست. در این حال نه ستم کرده اید و نه مورد ستم واقع شده اید».

حدیث :

امام باقر علیه السلام_ که ابتدا در پاسخ به یکی از بزرگان نخع که گفت: «من از زمان حَجّاج تاکنون والی هستم آیا توبه من پذیرفته می شود؟» خاموش ماند، پس از آنکه او سخنش را تکرار کرد _فرمود : نه، مگر آن که حقّ هر حقداری را به او برگردانی.

الکافی_ به نقل از علی بن ابی حمزه _: دوستی داشتم که از دبیران بنی امیّه بود؛ به من گفت : از امام صادق علیه السلام برای من اجازه ملاقات بگیر. من از حضرت اجازه خواستم و ایشان اجازه داد. وقتی آن مرد به حضور حضرت رسید، سلام کرد و نشست و سپس گفت: فدایت شوم، من در دستگاه اداری این جماعت کار می کردم و از دنیای آنان به مال و منال فراوانی رسیدم و برای به دست آوردن آن ، چشم بر هم نهادم (به حلال و حرام توجّهی نکردم) ......... آیا راهی برای بیرون آمدن [از این وضع ]دارم؟ فرمود: اگر برایت بگویم انجام می دهی؟ عرض کرد: انجام می دهم. فرمود: از تمام مال و ثروتی که در دستگاه اداری آنها به دست آورده ای خودت را خلاص کن. کسانی را که می شناسی مالشان را به آنها برگردان و کسانی را که نمی شناسی از طرفشان صدقه بده. در این صورت ، من برای تو ضمانت می کنم که خداوند عزّ و جلّ تو را به بهشت برد.

ص :132


1- البقرة : 279.
2- الکافی : 2/331/3.
3- الکافی : 5/106/4 ، انظر تمام الحدیث.
4- (انظر) البدعة : باب 337. الإجارة : باب 12.

469 - تَوبَةُ المُحارِبِ
469 - توبه محارب

الکتاب:

«إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ و قد سَمِعَ بعضَ أصْحابِهِ یقولُ: لَعنَ اللّهُ مَن حارَبَ علیّا علیه السلام _: قُلْ : إلاّ مَن تابَ و أصْلَحَ.

ذَنبُ مَن تَخلَّفَ عنهُ و لَم یَتُبْ أعظَمُ مِن ذَنبِ مَن قاتَلَهُ ثُمّ تابَ . (2)

469

توبه محارب

قرآن :

«مگر کسانی که پیش از آن که شما بر آنها چیره شوید توبه کنند، پس بدانید که خداوند آمرزنده و مهربان است».

حدیث :

امام رضا علیه السلام_ وقتی شنید که یکی از اصحابش می گوید: خدا لعنت کند کسانی را که با علی علیه السلام جنگیدند _فرمود : بگو: بجز آنان که توبه کردند و کار شایسته انجام دادند .

گناه کسانی که آن حضرت را تنها گذاشتند و توبه نکردند، بزرگتر از گناه کسانی است که با او جنگیدند، اما بعد توبه کردند.

ص :133


1- المائدة : 34.
2- وسائل الشیعة : 11/265/10.

470 - أنواعُ التَّوبَةِ
470 - انواع توبه

رسولُ اللّٰهِ صلی الله علیه و آله: أحْدِثْ لکُلِّ ذَنبٍ تَوبَةً، السِّرُّ بالسِّرِّ والعَلانِیَةُ بالعَلانِیَةِ(1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام: مَن عَمِلَ سَیّئةً فی السِّرِّ فلْیَعْملْ حَسَنةً فی السِّرِّ، ومَن عَمِلَ سَیّئةً فی العَلانِیَةِ فلْیَعْمَلْ حَسَنةً فی العَلانِیَةِ(2)

470

انواع توبه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :برای هر گناهی توبه ای قرار ده، برای گناه پنهانی توبه پنهانی و برای گناه آشکار توبه آشکار.

امام صادق علیه السلام :هر کس پنهانی کارِ بدی کرد، باید کار خوبی را نیز در نهان انجام دهد و هر کس آشکارا کار بدی کرد، باید کار خوبی را نیز آشکارا انجام دهد.

471 - التَّوبَةُ النَّصوحُ
471 - توبه نصوح

الکتاب:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَی اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحا» . (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ و قد سُئلَ عنِ التَّوبةِ النَّصوحِ _: هُو النَّدمُ علی الذّنبِ حینَ یَفْرُطُ مِنکَ ، فتَسْتَغفِرُ اللّهَ بِنَدامَتِکَ عِند الحافِرِ ، ثُمَّ لا تَعودُ إلَیهِ أبَدا . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ أیضا _: نَدَمٌ بالقلبِ ، و اسْتِغْفار باللِّسانِ ، و القَصْدُ علی أنْ لا یَعودَ . (5)

471

توبه نصوح

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! به درگاه خدا توبه کنید ، توبه ای نصوح».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به سؤال از توبه نصوح _فرمود : توبه نصوح ، پشیمانی از گناهی است که از تو سر می زند، [سپس ]فورا با پشیمانی خود ، از خدا آمرزش بخواهی و دیگر هرگز به آن برنگردی.

امام علی علیه السلام_ نیز درباره توبه نصوح _فرمود : پشیمانی قلبی و آمرزش خواهی زبانی و تصمیم [جدّی ]بر اینکه به گناه باز نگردد.

ص :134


1- بحار الأنوار:77/127/33
2- بحار الأنوار:78/199/23
3- التحریم : 8.
4- کنز العمّال : 10427.
5- تحف العقول : 210.

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام_ فی قولِ اللّهِ عزّ و جلّ: «تُوبوا إلی اللّهِ توبةً نَصُوحا» _: یَتوبُ العبدُ ثُمّ لا یَرْجِعُ فیهِ . (1)

الإمامُ الهادیُّ علیه السلام_ و قد سُئلَ عنِ التّوبةِ النَّصُوحِ _: أنْ یَکونَ الباطِنُ کالظّاهِرِ و أفْضَلَ مِن ذلکَ . (2)

امام کاظم علیه السلام_ در توضیح آیه «به درگاه خدا توبه کنید، توبه ای نصوح» _فرمود : توبه نصوح این است که بنده توبه کند و دیگر به گناه باز نگردد.

امام هادی علیه السلام_ در پاسخ به سؤال از توبه نصوح _فرمود : توبه نصوح این است که باطن، همچون ظاهر، و بهتر از آن شود.

472 - تَأخیرُ التَّوبَةِ
472 - به تأخیر افکندن توبه

الکتاب:

«إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَی اللّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَأُولئِکَ یَتُوبُ اللّهُ عَلَیْهِمْ وَ کانَ اللّهُ عَلِیما حَکِیما» . (3)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا بنَ مَسعودٍ ، لا تُقَدِّمِ الذّنبَ و لا تُؤَخِّرِ التّوبَةَ ، و لکِنْ قَدِّمِ التَّوبةَ و أخِّرِ الذَّنبَ ، فإنَّ اللّهَ تعالی یقولُ فی کتابهِ : «بل یُریدُ الإنسانُ لِیَفْجُرَ أمامَه» (4) . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَکُن مِمَّن یَرجو الآخِرَةَ بغیرِ العَمَلِ ، و یُرجِئُ التَّوبَةَ بِطُولِ الأمَلِ ......... إنْ عَرَضتْ لَه شَهْوَةٌ أسْلَفَ المَعْصیةَ و سَوَّفَ التَّوبةَ . (6)

472

به تأخیر افکندن توبه

قرآن :

«جز این نیست که توبه از آنِ کسانی است که ندانسته مرتکب کار زشت می شوند و زود توبه می کنند. خدا توبه اینان را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای پسر مسعود! گناه را پیش مینداز و توبه را به تأخیر میفکن، بلکه توبه را پیش افکن و گناه را به تأخیر انداز؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود می فرماید: «بلکه انسان می خواهد جلویش باز باشد (در تمام عمر فسق و فجور کند)».

امام علی علیه السلام :از آنان مباش که بدون عمل به آخرت امید می بندند و با آرزوی دراز توبه را به تأخیر می اندازند ......... هرگاه با خواهشی نفسانی مواجه شوند گناه را پیش می اندازند و توبه را تأخیر.

ص :135


1- بحار الأنوار : 6/20/8 .
2- بحار الأنوار : 6/22/20.
3- النساء : 17.
4- القیامة : 5.
5- بحار الأنوار : 77/104/1.
6- بحار الأنوار : 6/37/60.

عنه علیه السلام :إنْ قارَفْتَ سَیّئةً فعَجِّلْ مَحْوَها بالتَّوبةِ . (1)

عنه علیه السلام :مُسَوِّفُ نَفسِهِ بالتَّوبةِ ، مِن هُجومِ الأجَلِ علی أعظَمِ الخَطَرِ . (2)

الإمامُ الجوادُ علیه السلام :تأخِیرُ التَّوبةِ اغْتِرارٌ ، و طُولُ التّسْویفِ حَیْرَةٌ . (3)

(4)

امام علی علیه السلام :هرگاه گناهی مرتکب شدی، به محو آن با توبه بشتاب.

امام علی علیه السلام :کسی که توبه را به فردا حوالت دهد، از هجوم مرگ در معرض بزرگترین خطر است.

امام جواد علیه السلام :به تأخیر افکندن توبه فریب و غفلت است و طولانی شدن و امروز و فردا کردن، مایه حیرت و سرگشتگی.

473 - الأهوَنُ مِن التَّوبَةِ
473 - آسان تر از توبه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :تَرْکُ الذَّنبِ أهْوَنُ مِن طَلبِ التَّوبةِ . (5)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :تَوَقّی الصَّرْعةِ خَیرٌ من سؤالِ الرَّجْعةِ . (6)

المسیح علیه السلام :إنَّ مَن لَیس علَیهِ دَیْنٌ مِن النّاسِ أروَحُ و أقَلُّ هَمّا مِمَّن علَیهِ الدَّینُ و إنْ أحسَنَ القَضاءَ ، و کذلکَ مَن لَم یَعمَلِ الخَطیئةَ أرْوَحُ هَمّا مِمَّن عَمِلَ الخَطیئَةَ و إنْ أخْلصَ التّوبَةَ و أنابَ . (7)

473

آسان تر از توبه

امام علی علیه السلام :گناه نکردن آسانتر از توبه کردن است.

امام باقر علیه السلام :پرهیز از به زمین خوردن بهتر است از این که زمین بخوری و خواهش کنی که بلندت کنند .

مسیح علیه السلام :کسی که به مردم بدهکار نیست آسوده تر و دغدغه اش کمتر از کسی است که بدهکار باشد هر چند بدهی خود را به موقع بپردازد؛ همچنین کسی که گناه نکرده آسوده خاطرتر از کسی است که گناه کند هر چند خالصانه توبه کند و به سوی خدا برگردد.

ص :136


1- . بحار الأنوار : 77/208/1.
2- غرر الحکم : 9876.
3- . تحف العقول : 456.
4- (انظر) التسویف : باب 1918.
5- بحار الأنوار : 73 / 364 / 96 .
6- بحار الأنوار : 78/187/31.
7- تحف العقول : 392.

474 - سَتر اللَّهِ عَلَی التّائِبِ
474 - پرده پوشی خداوند نسبت به توبه گر

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن تابَ تابَ اللّهُ علَیهِ ، و اُمِرَتْ جَوارِحُهُ أنْ تَسْتُرَ علَیهِ ، و بِقاعُ الأرضِ أنْ تَکْتُمَ علَیهِ ، و اُنْسِیَتِ الحَفَظَةُ ما کانتْ تَکتُبُ علَیهِ . (1)

بحار الأنوار عن معاویةَ بنِ وَهبٍ:سمعتُ أبا عبدِ اللّهِ علیه السلام یقولُ : إذا تابَ العبدُ المؤمنُ تَوبَةً نَصوحا أحَبَّهُ اللّهُ، فسَتَرَ علَیهِ فی الدّنیا و الآخِرَةِ.

قلتُ : و کیفَ یَسْتُرُ علَیهِ؟ قالَ : یُنْسی مَلَکَیْهِ ما کَتَبا علَیهِ مِن الذُّنوبِ ......... فیَلْقی اللّهَ حینَ یَلْقاهُ و لیسَ شَیءٌ یَشْهَدُ علَیهِ بشیءٍ مِن الذُّنوبِ . (2)

474

پرده پوشی خداوند نسبت به توبه گر

امام علی علیه السلام :هر کس توبه کند خداوند او را می آمرزد و به جوارح او و جای جای زمین دستور داده می شود که آبروی او را حفظ کنند و عیبهایش را بپوشانند و گناهانی که فرشتگان حافظ اعمال برایش نوشته اند از یاد آنان برده می شود.

بحار الأنوار_ به نقل از معاویة بن وهب _: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرماید : هرگاه بنده مؤمن از روی اخلاص توبه کند خداوند دوستش می دارد و در دنیا و آخرت زشتیهای او را می پوشاند.

عرض کردم: چگونه می پوشاند؟ فرمود: گناهانی را که دو فرشته نگهبان برای او نوشته اند از یادشان می برد ......... پس، آن گاه که خداوند را دیدار می کند چیزی وجود ندارد که به گناهی از گناهان او گواهی دهد.

475 - تَبدیلُ السَّیِّئاتِ حَسَناتٍ
475 - تبدیل بدی ها به خوبی ها

الکتاب:

«إِلاّ مَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحا فَأُولئِکَ یُبَدِّلُ اللّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَ کانَ اللّهُ غَفُورا رَحِیما» . (3)

475

تبدیل بدی ها به خوبی ها

قرآن :

«مگر آن کسان که توبه کنند و ایمان آورند و کارهای شایسته کنند. خدا بدیهایشان را به نیکیها بدل می کند و خدا آمرزنده و مهربان است».

ص :137


1- بحار الأنوار : 6/28/32.
2- بحار الأنوار : 6/28/31.
3- الفرقان : 70.

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما جَلسَ قَومٌ یَذْکرونَ اللّهَ إلاّ ناداهُم مُنادٍ مِن السّماءِ : قومُوا فَقد بُدِّلَتْ سیّئاتُکُم حَسَناتٍ و غُفِرَتْ لَکُم جَمیعا . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أوحی اللّهُ عزّ و جلّ إلی داوودَ النَّبیِّ علی نبیّنا و آلهِ و علَیهِ السّلامُ : یا داوودُ ، إنّ عَبدیَ المؤمنَ إذا أذْنَبَ ذَنبا ثُمّ رَجعَ و تابَ مِن ذلکَ الذَّنبِ و اسْتَحیی مِنّی عندَ ذِکْرِهِ غَفَرْتُ لَهُ ، و أنسَیْتُهُ الحَفَظَةَ و أبْدَلْتُهُ الحسَنَةَ ، و لا اُبالی و أنا أرْحَمُ الرّاحِمینَ . (2)

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «فاُولئِک یُبدّلُ اللّهُ سیّئاتِهم حَسَناتٍ» _: هذهِ فیکُم ، إنَّهُ یُؤتی بالمؤمنِ المُذنِبِ یَومَ القیامةِ حتّی یُوقَفَ بینَ یَدَیِ اللّهِ عزّ و جلّ ، فیکونُ هُوَ الّذی یَلِی حِسابَهُ ......... حتّی یُوقِفَهُ علی سَیّئاتِهِ کُلِّها ، کُلُّ ذلکَ یقولُ : أعْرِفُ ، فیقولُ : سَتَرْتُها علَیکَ فی الدُّنیا و أغْفِرُها لَکَ الیَومَ ، أبْدِلوها لِعَبدی حَسَناتٍ. قالَ : فتُرْفَعُ صَحیفَتُهُ للنّاسِ فیقولونَ : سُبحانَ اللّهِ، أ مَا کانَتْ لهذا العبدِ سَیّئةٌ واحِدةٌ؟! (3)

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گروهی در انجمن خود یاد خدا نمی کنند، مگر آن که ندا دهنده ای از آسمان بر آنان ندا می دهد: برخیزید! که خداوند گناهان و زشتیهایتان را به نیکی بدل کرد و همه شما را آمرزید.

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ به داوود پیامبر _ که بر پیامبر ما و خاندانش و بر او درود باد _ وحی کرد: ای داوود! هرگاه بنده مؤمن من گناهی کند و سپس از آن گناه برگردد و توبه نماید و به هنگام یاد کردن از آن گناه از من شرم کند، او را می آمرزم و آن گناه را از یاد فرشتگان نگهبان اعمال می برم و آن را به نیکی بدل می کنم . و از این کار باکی ندارم که من مهربانترین مهربانانم.

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه «خداوند گناهان اینان را به نیکیها بدل می کند» _فرمود : این آیه درباره شماست. در روز رستاخیز مؤمن گنهکار را آورده، در برابر خداوند عزّ و جلّ نگه می دارند و خداوند، خود، به حسابش رسیدگی می کند ......... تا آن که وی را بر همه گناهانش آگاه می سازد و او همواره می گوید: می دانم. پس، خداوند به او می فرماید: در دنیا گناهان تو را پرده پوشی کردم ، و امروز آنها را می بخشم. گناهان بنده مرا به نیکی تبدیل کنید.

پس، نامه اعمال او در برابر مردم بالا برده می شود. آنها می گویند: سبحان اللّه ! آیا این بنده حتّی یک گناه هم نداشته است؟!

ص :138


1- عدّة الداعی : 238.
2- بحار الأنوار : 6/28/30.
3- بحار الأنوار : 7/288/5.

476 - التَّأ لِّی عَلَی اللَّهِ
476 - حتم کردن بر خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لا تَألَّوا علی اللّهِ ، فإنَّهُ مَن تألّی علی اللّهِ أکْذَبَهُ اللّهُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :وَیْلٌ للمُتَألِّینَ من اُمَّتی ، الَّذینَ یقولونَ : فُلانٌ فی الجَنّةِ ، و فُلانٌ فی النّارِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن حَتَمَ علی اللّهِ عزّ و جلّ أکْذَبَهُ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ رجُلاً قالَ یوما : و اللّهِ، لا یَغفِرُ اللّهُ لفُلانٍ! فقالَ اللّهُ عزّ و جلّ : مَنْ ذا الّذی تَأَلّی علَیَّ أنْ لا أغفِرَ لفُلانٍ؟! فإنِّی قد غَفَرتُ لِفُلانٍ ، و أحْبَطْتُ عَملَ الثّانی بقولهِ: لا یَغفِرُ اللّهُ لفُلانٍ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :کانَ رجُلٌ یُصَلّی ، فلمّا سَجَد أتاهُ رجُلٌ فَوَطئ علی رَقبتِهِ ، فقالَ ال_ذی تَحتَهُ: و اللّهِ، لا یَغْفِرُ لکَ اللّهُ أبدا! فقالَ اللّهُ عزّ و جلّ : تَأَلّی عَبدی أنْ لا أغْفِرَ لِعَبدی ، فإنّی قَد غَفَرتُ لَهُ . (5)

(6)

476

حتم کردن بر خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :چیزی را بر خدا حتم مکنید که هر که چنین کند، خداوند او را دروغزن می کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وای بر حتم کنندگان امّت من؛ همانان که می گویند: فلان کس بهشتی است و بهمان کس دوزخی.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که برای خدا تعیین تکلیف کند، خداوند سخن او را دروغ از کار درمی آورد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روزی مردی گفت: به خدا قسم که خداوند فلانی را نمی آمرزد! پس، خداوند عزّ و جلّ فرمود: که بود که بر من حتم کرد فلانی را نمی آمرزم؟! من آن کس را آمرزیدم و عمل [صالح] آن دومی را باطل گردانیدم، چون گفت: خداوند فلانی را نمی بخشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردی نماز می خواند و چون به سجده رفت یک نفر آمد و گردن او را لگد کرد. آن که گردنش لگد شده بود گفت: و اللّه که خداوند هرگز تو را نمی بخشد! پس خداوند عزّ و جلّ فرمود: بنده ام سوگند یاد کرد که من بنده خود را نمی آمرزم ، اما من او را آمرزیدم.

ص :139


1- کنز العمّال : 7899.
2- کنز العمّال : 7902.
3- کنز العمّال : 7905.
4- وسائل الشیعة : 11/267/13 .
5- کنز العمّال : 7909.
6- (انظر) کنز العمّال : 3 / 559 ، 560 ، 836.

ص :140

حرف الثاء

اشاره

الثواب (پاداش)

الثورة (انقلاب)

ص :141

ص :142

60 - الثواب

اشاره

(1)

(2)

ص :143


1- و لمزید الاطّلاع راجع : شرح نهج البلاغة : 9 / 79 «الثّواب و العقاب عند المسلمین» .
2- انظر : عنوان 67 «الجزاء» ، 2 «الأجر» . الدّنیا : باب 1256 ، المرض : باب 3617 ، الحاجة : باب 965 ، 969 . الرّیاء : باب 1423 ، فعل المعروف : باب 2639 ، العقل : باب 2740 . العمل : باب 2891 _ 2893 ، کتاب الأعمال : باب 2916 ، الکتاب : باب 3392 .

60 - پاداش

477 - الثَّوابُ
477 - پاداش

الکتاب:

«الْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابا وَ خَیْرٌ أَمَلاً» . (1)

«وَ یَزِیدُ اللّهُ الَّذِینَ اهْتَدَوْا هُدیً وَ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَابا وَ خَیْرٌ مَرَدّا» . (2)

«ما عِنْدَکُمْ یَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّهِ بَاقٍ وَ لَنَجْزِیَنَّ الَّذِینَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما کانُوا یَعْمَلُونَ» . (3)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثَوابُ عَملِکَ أفضَلُ مِن عَملِکَ . (4)

عنه علیه السلام :و لَو حَنَنْتُم حَنینَ الوُلَّهِ العِجالِ ، و دَعَوتُم مِثلَ حَنینِ الحَمَامِ ......... الْتِماسَ القُربَةِ إلَیهِ، فی ارْتِفاعِ دَرَجةٍ عِندَهُ ، أو غُفْرانِ سَیّئةٍ أحْصَتْها کَتبَتُهُ، و حَفِظَتْها ملائکتُهُ ، لَکانَ قلیلاً فِیما أرْجو لَکُم مِن ثَوابِهِ، و أتَخَوّفُ علَیکُم مِن عِقابهِ . (5)

477

پاداش

قرآن :

«دارایی و فرزندان زیور زندگی دنیاست و کارهای نیک ماندگار، نزد پروردگارت خوش پاداش تر و امید بستن به آنها نیکوتر است».

«و خدا بر هدایت آنان که هدایت یافته اند می افزاید و نزد پروردگار تو پاداش و نتیجه کارهای شایسته ماندگار، بهتر است».

«آنچه نزد شماست نابود می شود و آنچه نزد خداست ماندگار است. و قطعا آنان را که شکیبایی ورزیدند مطابق بهترین کردارشان پاداش خواهیم داد».

حدیث :

امام علی علیه السلام :پاداش عمل تو برتر از عملت است.

امام علی علیه السلام :اگر همچون شتران سرگشته بچه مرده ناله سر دهید و مانند ناله کبوتران آواز غم برآورید ......... به تمنّای این که شما را به خویش نزدیک گرداند یا گناهی را که کاتبان الهی شمارش کرده و فرشتگان نگهبان او ثبت کرده اند، ببخشاید، همه اینها در برابر پاداش الهی که برایتان امید دارم و در برابر کیفر او که از آن بر شما هراس دارم، اندک است.

ص :144


1- الکهف : 46.
2- مریم : 76.
3- النحل : 96.
4- غرر الحکم : 4688.
5- الأمالی للمفید : 160/2 .

عنه علیه السلام :ثوَابُ الآخِرَةِ یُنْسی مَشَقَّةَ الدُّنیا . (1)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ سُبحانَهُ وَضَعَ الثّوابَ علی طاعَتِهِ و العِقابَ علی مَعصِیَتِهِ ذِیادَةً لِعبادِهِ عَن نِقْمَتِهِ ، و حِیاشَةً لَهُم إلی جَنَّتِهِ . (2)

امام علی علیه السلام :پاداش آخرت، رنج و سختی دنیا را از یاد می برد.

امام علی علیه السلام :خداوند سبحان برای اطاعت از خود پاداش در نظر گرفت و برای نا فرمانی اش کیفر، تا بندگانش را از خشم و عذاب خویش دور دارد و به سوی بهشت خود براند.

478 - الثَّوابُ علی قَدرِ المَشَقَّةِ

478 - پاداش به اندازه رنج و سختی است

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الثَّوابُ بالمَشَقّةِ . (3)

عنه علیه السلام :ثَوابُ العَملِ علی قَدْرِ المَشَقَّةِ فیهِ . (4)

عنه علیه السلام :ثَوابُ الصَّبرِ أعلی الثَّوابِ . (5)

عنه علیه السلام :بالتَّعَبِ الشَّدیدِ تُدرَکُ الدَّرَجاتُ الرَّفیعةُ و الرّاحةُ الدّائمةُ . (6)

(7)

478

پاداش به اندازه رنج و سختی است

امام علی علیه السلام :پاداش در برابر رنج و سختی است.

امام علی علیه السلام :پاداش کار به اندازه رنج و زحمتی است که دارد.

امام علی علیه السلام :پاداش شکیبایی، بالاترین پاداش است.

امام علی علیه السلام :با رنج بسیار است که درجات رفیع و آسایش همیشگی به دست می آید.

479 - أعظَمُ المَثوبَةِ

479 - بزرگترین پاداش

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنَّ أعظَمَ المَثوبَةِ مَثوبَةُ الإنْصافِ . (8)

479

بزرگترین پاداش

امام علی علیه السلام :بزرگترین پاداش، پاداش انصاف است.

ص :145


1- غرر الحکم : 4692.
2- نهج البلاغة : الحکمة 368 .
3- غرر الحکم : 44.
4- غرر الحکم : 4690.
5- غرر الحکم : 4694.
6- غرر الحکم : 4345.
7- (انظر) المصیبة : باب 2298 . الخُلق : باب 1115. الجنّة : باب 559.
8- غرر الحکم : 3387.

عنه علیه السلام :ثَوابُ الجهادِ أعظَمُ الثَّوابِ . (1)

عنه علیه السلام :شَیْئان لا یُوزَنُ ثَوابُهُما : العَفوُ ، و العَدلُ . (2)

امام علی علیه السلام :پاداش جهاد بزرگترین پاداش است.

امام علی علیه السلام :دو چیز است که پاداشی هموزن آن نیست: گذشت و دادگری.

480 - مُضاعَفَةُ الحَسَناتِ

480 - چند برابر شدن نیکیها

الکتاب:

«مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَی إِلاّ مِثْلَها وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ» . (3)

«فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِیَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاءً بِمَا کانُوا یَعْمَلُونَ» . (4)

«لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنی وَ زِیادَةٌ وَ لا یَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَ لاَ ذِلَّةٌ أُولئِکَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِیها خالِدُونَ» . (5)

«لَهُمْ مَا یَشَاؤُونَ فِیهَا وَ لَدَیْنَا مَزِیدٌ» . (6)

الحدیث :

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی فَضلِ الغُزاةِ _: و یُشَفَّعُ الرّجُلُ مِنهُم فی سَبعینَ ألْفا مِن أهلِ بَیتِهِ و جِیرَتِهِ ، حتّی إنّ الجارَیْنِ یَخْتَصِمانِ أیُّهما أقرَبُ جِوارا، فیَقْعُدونَ مَعی و معَ إبراهیمَ علیه السلام علی مائدةِ الخُلْدِ ، فیَنْظُرونَ إلی اللّهِ تعالی فی کُلِّ یَومٍ بُکْرَةً و عَشِیّا . (7)

480

چند برابر شدن نیکیها

قرآن :

«هر کس کار نیکی بیاورد، ده برابر آن [پاداش ]خواهد داشت و هر که کار بدی بیاورد تنها همانند آن کیفر بیند تا ستمی بر آنان نرفته باشد».

«و هیچ کس نمی داند که به پاداش کارهایی که می کرده اند چه چشم روشنی ای برایشان نهان داشته اند».

«آنان که نیکی می کنند [پاداش] نیک دارند و چیزی افزون بر آن. نه سیه روی شوند و نه خوار. اینان اهل بهشتند و در آن جاویدانند».

«در آن جا هر چه بخواهند هست و بیشتر از آن [نیز ]نزد ما هست».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در فضیلت جنگاوران _فرمود : یک نفر از آنان برای هفتاد هزار نفر از خاندان و همسایگان خود شفاعت می کند، چندان که دو همسایه بر سر این که کدام یک به او نزدیکتر است با هم دعوا می کنند. جنگاوران در کنار من و ابراهیم علیه السلام بر سر سفره جاودانگی می نشینند و هر بام و شام به خداوند متعال نظر می کنند.

ص :146


1- غرر الحکم : 4695.
2- غرر الحکم : 5769.
3- الأنعام : 160.
4- السجدة : 17.
5- یونس : 26.
6- ق : 35.
7- صحیفة الإمام الرضا : 93/27.

عنه صلی الله علیه و آله_ فی قولِه تعالی: «وَ لَدَیْنا مَزِیدٌ» _: یَتَجلّی لَهُم الرَّبُّ عزّ و جلّ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله_ و قد سُئلَ عن هذهِ الآیةِ «للّذینَ أحْسَنوا الحُسنی و زی_ادةٌ» _: للّ_ذی_نَ أحْسَنوا العَملَ فی الدُّنیا لَهُم الحُسْنی و هِیَ الجَنّةُ، و الزِّیادَةُ : النّظَرُ إلی وَجْهِ اللّهِ الکریمِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله_ أیضا _: یَنْظُرونَ إلی رَبِّهِم بِلا کَیفِیّةٍ و لا حُدودٍ و لا صِفَةٍ مَعلومَةٍ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن قابَلَ الإحْسانَ بأفضَلَ مِنهُ فقَد جازاهُ . (4)

(5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در تفسیر آیه «و بیشتر از آن [نیز ]نزد ما هست» _فرمود : پروردگار عزّ و جلّ بر آنان تجلّی می کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به پرسش از این آیه که «برای آنان که کار نیک می کنند، نیکی است و چیزی افزون بر آن» _فرمود : برای آنان که در دنیا کار نیک کنند «نیکی» است، که همان بهشت است و «افزون بر آن» ، نظر کردن به وجه کریم خداست.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در تفسیر همین آیه _فرمود : به پروردگار خویش می نگرند بی هیچ کیفیّتی و حدودی و صفتی شناخته شده .

امام علی علیه السلام :هر کس نیکی را به بهتر از آن پاسخ دهد آن را تلافی کرده است.

481 - مَن بَلَغَهُ ثَوابٌ عَلی عَمَلٍ

481 - کسی که پاداش کاری را بشنود

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :مَن بَلَغهُ ثَوابٌ مِن اللّهِ علی عَمل، فعَمِلَ ذلکَ العَملَ الْتِماسَ ذلکَ الثَّوابِ اُوتِیَهُ و إنْ لَم یَکُنِ الحَدیثُ کَما بَلَغَهُ . (6)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن بَلغَهُ عنِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله شَیءٌ مِن الثّوابِ فَفَعلَ ذلکَ طَلَبَ قَولِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله کانَ لَهُ ذلکَ الثّوابُ و إنْ کانَ النَّبیُّ صلی الله علیه و آله لَمْ یَقُلْهُ . (7)

481

کسی که پاداش کاری را بشنود

امام باقر علیه السلام :هر کس شنیده باشد که خداوند برای انجام عملی پاداش می دهد و برای دست یافتن به آن پاداش، آن کار را بکند به او داده می شود، هر چند حدیث، آن گونه نباشد که به او رسیده است.

امام صادق علیه السلام :هر کس از قول پیامبر شنیده باشد که فلان کار پاداش دارد و آن را به نیّت فرمایش پیامبر صلی الله علیه و آله انجام دهد همان پاداش برایش منظور می شود، هر چند پیامبر صلی الله علیه و آله آن را نگفته باشد.

ص :147


1- کنز العمّال : 4615.
2- الدرّ المنثور : 4/357.
3- الدرّ المنثور : 4/357.
4- غرر الحکم : 8588.
5- (انظر) الدرّ المنثور : 4 / 357 _ 360. عنوان 476 «اللقاء». المحبّة (حبّ اللّه ) : باب 679.
6- الکافی : 2/87/2 .
7- وسائل الشیعة : 1/60/4.

عنه علیه السلام :مَن سَمِ_عَ شیئا مِن الثّوابِ علی شَیءٍ فَصنَعَهُ کانَ لَهُ، و إنْ لَم یَکُنْ علی ما بلَغَهُ . (1)

(2)

امام صادق علیه السلام :هر کس بشنود که فلان کار پاداش دارد و آن را انجام دهد پاداشش به او می رسد، اگر چه بدان گونه که او شنیده نباشد.

482 - إثابَةُ الکافِرِ

482 - پاداش دادن به کافر

کنز العمّال عن عبدِ اللّهِ بنِ مَسعودٍ :قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : ما أحسَنَ مِن مُحسِنٍ ؛ کافرٍ أو مُسلمٍ، إلاّ أثابَهُ اللّهُ عزّ و جلّ . قُلنا : یا رسولَ اللّه ، و ما إثابَةُ اللّهِ الکافرَ؟ قالَ : إنْ کانَ وَصَلَ رَحِما، أو تَصدَّقَ بصَدقةٍ، أو عَمِل حَسَنةً ، أثابَهُ اللّهُ تعالی ؛ و إثابتُهُ إیّاهُ : المالُ و الولدُ و الصِّحّةُ و أشباهُ ذلکَ. قالَ : قُلنا : و ما إثابَتُهُ فی الآخِرَةِ ؟ قالَ : عَذابٌ دُونَ العذابِ ، و قَرأَ : «أدخِلوا آلَ فرعونَ أشدَّ العذابِ» (3) . (4)

(5)

482

پاداش دادن به کافر

کنز العمّال_ به نقل از عبد اللّه بن مسعود _: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هیچ کسی نیکی نمی کند جز آن که خدا پاداشش را می دهد، چه مسلمان باشد و چه کافر. گفتیم : ای پیامبر خدا! پاداش دادن به کافر چگونه است؟ فرمود: اگر صله رحمی کرده باشد یا صدقه ای داده باشد و یا کار نیکی انجام داده باشد خداوند متعال به پاداش این کارها به او ثروت و فرزند و سلامت و مانند اینها می دهد. گفتیم: در آخرت چگونه پاداشش می دهد؟ فرمود: عذابی کمتر به او می چشاند. آن گاه این آیه را تلاوت فرمود : «خاندان فرعون را به سخت ترین عذاب درآورید».

ص :148


1- . الکافی : 2/87/1.
2- (انظر) بحار الأنوار : 2 / 256 باب 30، وسائل الشیعة : 1 / 59 باب 18. النیّة : باب 3920.
3- غافر : 46.
4- . کنز العمّال : 3038.
5- (انظر) جهنّم : باب 629 . الإحسان : باب 873 ، 874. الصدقة : باب 2212.

61 - الثورة

اشاره

(1)

ص :149


1- انظر : عنوان 411 «الفرس» . الکتمان: باب 3398، الإمامة الخاصة : باب 249 .

61 - انقلاب

483 - الثَّورَةُ الإسلامِیَّةُ فِی الشَّرقِ
483 - انقلاب اسلامی در شرق

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یَخرُجُ ناسٌ مِن المَشرِقِ فَیُوطّئونَ للمَهدِیِّ سُلْطانَهُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :الجَنّةُ بالمَشرِقِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الأمْرُ لَهُم حتّی یَقْتُلوا قَتیلَهُم، و یتَنافَسوا بَینَهُم، فإذا کانَ ذلکَ بَعثَ اللّهُ علَیهِم أقْواما مِن المَشرِقِ فقَتَلوهُم بَدَدا ، و أحْصَوهُم عَدَدا. و اللّهِ، لا یَمْلِکونَ سَنَةً إلاّ مَلَکْنا سَنتَینِ ، و لا یَمْلِکونَ سَنتَینِ إلاّ مَلَکْنا أربَعا . (3)

الملاحم و الفتن عن أبی سالمٍ :کُنّا مَع علیِّ بنِ أبی طالبٍ علیه السلام بالکوفَة، فقالَ یوما مِن الأیّامِ و نحنُ عندَهُ : إنّی سِبطٌ من الأسْباطِ اُقاتِلُ علی حقٍّ لِیَقومَ و لَن یقومَ ، و الأمرُ لَهُم ، فإذا کَثُروا فَتَنافَسوا فقَتَلوا قَتیلَهُم بَعثَ اللّهُ علَیهِم أقْواما مِن أهلِ المَشرِقِ، فقَتَلَهُم ب_دَدا ، و أحْصاهُم عَدَدا . و اللّهِ، لا یَمْلِکونَ سَنةً إلاّ مَلَکْنا سَنَتَینِ . (4)

483

انقلاب اسلامی در شرق

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مردمی از مشرق قیام می کنند و زمینه حاکمیت مهدی را فراهم می آورند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهشت، در مشرقْ زمین است.

امام علی علیه السلام :زمام کار در دست آنان است، تا آن گاه که قتیل شان را بکشند و با یکدیگر به رقابت برخیزند. و چون چنین شد خداوند متعال مردمانی از مشرق را می فرستد که یکایک آنها را می کشند و کسی را باقی نمی گذارند . به خدا سوگند اگر آنان یک سال حکومت کنند، ما دو سال حکومت می کنیم و اگر دو سال فرمان رانند، ما چهار سال فرمانروایی می کنیم.

الملاحم و الفتن_ به نقل از ابو سالم _: با علی بن ابی طالب علیه السلام در کوفه بودیم. روزی از روزها که در خدمت آن حضرت بودیم فرمود: من سبطی از اسباطم ، برای برپا داشتن حق می جنگم، اما حق، هرگز بر پا داشته نمی شود و زمام کار همچنان در دست آنان (بنی امیّه) است. لکن چون شمارشان فزونی گرفت و با یکدیگر به رقابت برخاستند و قتیل شان را کشتند، خداوند مردمانی از مشرقْ زمین بر سر آنان می فرستد که یکایک آنان را می کشند و کسی را باقی نمی گذارند . به خدا سوگند که اگر آنان یک سال حکومت کنند ما دو سال حکومت می کنیم.

ص :150


1- کنز العمّال : 38657.
2- . کنز العمّال : 35126.
3- الملاحم و الفتن: 84/30.
4- . الملاحم و الفتن: 339/499.

484 - الأمرُ بِاللُّحوقِ بِالثّائِرینَ
484 - دستور پیوستن به انقلاب کنندگان

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّا أهلُ بَیتٍ اخْتارَ اللّهُ لنا الآخِرَةَ علی الدُّنیا، و إنَّ أهلَ بَیتی سیَلْقَونَ مِن بَعدی بَلاءً و تَشْریدا و تَطْریدا ، حتّی یأتیَ قَومٌ مِن قِبَلِ المَشرِقِ مَعَهُم رایاتٌ سُودٌ فیَسْألونَ الحقَّ فلا یُعْطَوْنَهُ ، فیُقاتِلونَ فیُنْصَرونَ ، فیُعطَونَ ما سَألوا فلا یَقْبَلونَهُ ، حتّی یَدفَعُوها إلی رجُلٍ مِن أهلِ بَیتی ، یُواطئُ اسمُهُ اسمِی ......... فیَملِکُ الأرضَ فَیَمْلَأُها قِسْطا و عَدلاً کما مَلؤوها جَورا و ظُلْما ، فمَن أدْرکَ ذلکَ مِنکُم أو مِن أعْقابِکُم فَلْیَأتِهِم و لَو حَبْوا علی الثَّلْجِ ، فإنَّها رایاتُ هُدیً . (1)

عنه صلی الله علیه و آله_ أیضا _: ......... حتّی یأتیَ قَومٌ مِن هاهُنا من نحوِ المَشرِقِ ، أصْحابُ رایاتٍ سُودٍ، یَسألونَ الحقَّ فلا یُعْطَونَهُ _ مَرَّتَینِ أو ثَلاثا _ فیُقاتِلونَ فیُنْصَرونَ ، فیُعْطَونَ ما سَألوا فلا یَقْبَلونَها ، حتّی یَدْفَعوها إلی رجُلٍ مِن أهلِ بَیتی ، فیَمْلأَها عَدلاً کما مَلَؤُوها ظُلْما، فمَن أدْرَکَ ذلکَ مِنکُم فلْیَأتِهِم و لَو حَبْوا علی الثَّلْجِ ؛ فإنَّهُ المَهدیُّ . (2)

484

دستور پیوستن به انقلاب کنندگان

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ما خاندانی هستیم که خداوند آخرت را به جای دنیا برایمان برگزید. پس از من، خاندانم با سختی و آوارگی و تبعید رو به رو خواهند شد، تا آن که از مشرقْ زمین مردمی قیام می کنند با پرچمهای سیاه، که حق را می طلبند اما به آنان داده نمی شود، و از این رو دست به جنگ می زنند و پیروز می شوند و آنچه خواسته اند به آنها داده می شود، لیکن آن را نمی پذیرند، تا به مردی از خاندان من بسپارندش؛ مردی که همنام من است ......... او فرمانروای جهان می شود و دنیا را پر از عدل و داد می کند همچنان که آن را پر از ظلم و بیداد کرده بودند. هر یک از شما، یا بازماندگان شما که این مردمان را درک می کند به آنان بپیوندد، اگر چه با چهار دست و پا رفتن روی برف باشد ؛ زیرا آن پرچمها، پرچمهای هدایت است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ همچنین _فرمود: تا آن که مردمی از این جا، از طرف مشرقْ زمین، می آیند که پرچمهای سیاه دارند _ دو یا سه بار _ حق را می طلبند اما از دادن حق به آنان خودداری می کنند. در نتیجه دست به پیکار می زنند و پیروز می شوند. در این هنگام حق را به آنان می دهند ، اما ایشان نمی پذیرند، تا آن را به مردی از خاندان من بسپارند. او دنیا را پر از عدل می کند همچنان که از ستم آکنده بود. هر کس از شما این مردمان را درک کند، باید که به آنان بپیوندد، حتی اگر برای این کار ناچار باشد روی برف بخزد؛ که او مهدی است.

ص :151


1- کنز العمّال : 38677.
2- الملاحم و الفتن : 118/111.

الملاحم و الفتن عن عبدِ اللّهِ :بینَما نحنُ جُلوسٌ عندَ رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذْ مَرَّ فِتْیَةٌ مِن قُرَیشٍ فَتَغیّرَ لَونُهُ، فقُلنا : یا رسولَ اللّهِ ، إنّا لا نَزالُ نَری فی وَجهِکَ شَیئا نَکْرَهُهُ! قالَ: إنّا أهلُ بَیتٍ اخْتارَ اللّهُ لَنا الآخِرَةَ علی الدُّنیا، و إنّ أهلَ بَیتی هؤلاءِ سَیُصیبُهُم بَعدی بَلاءٌ و تَطْریدٌ و تَشْریدٌ ، حتّی یَخرُجَ قَومٌ مِن هاهُنا _ و أوْمَأَ بیَدِهِ نحوَ المَشرِقِ _ مَعَهُم رایاتٌ سُودٌ ، یَسْألونَ الحقَّ فلا یُعطَونَهُ ، و یَسْألونَ فلا یُعْطَون فیُقاتِلونَ و یَصْبِرونَ، فیُعْطَونَ ما سَألوا فلا یَقْبَلونَهُ، حتّی یَدْفَعوها إلی رجُلٍ مِن أهلِ بَیتی یَمْلَأُها قِسْطا و عَدْلاً کما مُلِئَتْ ظُلْما و جَورا ، فمَنْ أدْرَکَهُم فلْیَأتِهِم و لَو حَبْوا علی الثَّلْجِ . (1)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :کأنّی بقومٍ قد خَرَجوا بالمَشرِقِ یَطْلُبونَ الحَقَّ فلا یُعْطَونَهُ ، ثُمّ یَطْلُبونَهُ فلا یُعْطَونَهُ ، فإذا رَأَوا ذلکَ وَضَعوا سُیوفَهُم علی عَواتِقِهِم ، فیُعْطَونَ ما سَألوهُ فلا یَقْبَلونَهُ ، حتّی یَقوموا، و لا یَدْفَعونَها إلاّ إلی صاحِبِکُم . قَتْلاهُم شُهَداءُ ، أمَا إنّی لَو أدْرَکْتُ ذلکَ لاسْتَبْقَیتُ نَفْسی لصاحِبِ هذا الأمرِ . (2)

الملاحم و الفتن_ به نقل از عبد اللّه _: در خدمت پیامبر خدا صلی الله علیه و آله نشسته بودیم که چند جوان قرشی از آن جا گذشتند. رنگ پیامبر دگرگون شد. عرض کردیم: ای پیامبر خدا ! ما در چهره شما حالت ناراحت کننده ای می بینیم! فرمود: ما خاندانی هستیم که خداوند آخرت را به جای دنیا برایمان برگزید. پس از من، خانواده ام گرفتار بلا و آوارگی و تبعید خواهند شد تا آن که مردمی از این جا _ با دستش به مشرق اشاره کرد _ با پرچمهای سیاه قیام کنند که حق را طلب می کنند اما به آنان نمی دهند. دوباره حق را می طلبند اما باز به آنان نمی دهند. پس دست به جنگ و مقاومت می زنند تا آن که خواسته آنان را می دهند اما ایشان نمی پذیرند تا آن را به مردی از خاندان من دهند که دنیا را پر از عدل و داد می کند همچنان که آکنده از انحراف و بی عدالتی شده بود. هر کس این مردم را درک کند، حتی اگر شده با خزیدن بر روی برف، به آنان بپیوندد.

امام باقر علیه السلام :گویا مردمانی را می بینم که در خاورْ زمین قیام کرده اند و حق را می طلبند، اما آن را به آنان نمی دهند. دوباره می طلبند باز به آنان داده نمی شود . چون چنین می بینند، شمشیرهای خود را برمی فرازند. در این هنگام خواسته شان داده می شود اما آنها نمی پذیرند تا آن که بر می خیزند و آن را تنها به مولای شما می دهند، کشتگان آنان شهیدند. بدانید که اگر من آن زمان را درک کنم جان خود را برای صاحب این امر حفظ خواهم کرد.

ص :152


1- الملاحم و الفتن : 314 / 445.
2- الغیبة للنعمانی : 273/50.

485 - دَور العَجَمِ فِی الثَّورَةِ
485 - نقش ایرانیان در انقلاب

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی فارس _: ضَرَبْتموهُمْ علی تَنْزیلِهِ ، و لا تَنْقَضی الدُّنیا حتّی یَضْرِبوکُم علی تأویلِهِ . (1)

شرح نهج البلاغة :جاءَ الأشعَثُ إلیهِ و هوَ علی المِنبَرِ، فجَعلَ یتخَطّی رِقابَ النّاسِ حتّی قَرُبَ منه ، ثمّ قالَ: یا أمیرَ المؤمنینَ، غَلبتَنا هذهِ الحَمراءُ علی قُربِکَ _ یعنی العَجَمُ _ فرکَضَ المنبَر برِجلِه، حتّی قالَ صَعْصَعةُ بنُ صُوحان: مَالَنا و لِلأشعَثِ! لیقُولَنَّ أمیرُ المؤمنینَ علیه السلام الیومَ فی العَربِ قولاً لا یزال یُذکر؛ فقال علیه السلام : مَن یَعذرْنی من هؤلاءِ الضَیاطِرَةِ! یتمرَّغُ أحدُهم علی فراشِه تمرُّغَ الحِمارِ، و یَهجُر قَوما للذکر ، أ فتأمُرونَنی أن أطرُدَهم ، ما کنتُ لِأطردَهم فأکونَ منَ الجاهلین! أما و الّذی فَلَقَ الحبّةَ، و برأ النَّسَمة، لیضرُبنَّکُم علی الدین عَودا کما ضَربتُموهم علیه بَدءا . (2)

485

نقش ایرانیان در انقلاب

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ درباره ایرانیان _فرمود: شما بر سر تنزیل قرآن با آنان جنگیدید و دنیا به آخر نمی رسد تا آن که آنان بر سر تأویل قرآن با شما بجنگند.

شرح نهج البلاغة :امیر المؤمنین علیه السلام بر بالای منبر بود که اشعث بن قیس مردم را کنار زد و نزدیک منبر آمد و عرض کرد: ای امیر مؤمنان! این سرخ رویان _ یعنی ایرانیان _ اطراف تو را گرفته اند. علی علیه السلام خشمناک پای بر منبر کوبید. صعصعة بن صوحان گفت: اشعث چه کرد! امیر المؤمنین امروز درباره عرب مطلبی را خواهد گفت که هرگز فراموش نمی شود.

پس علی علیه السلام فرمود: من به این مردمان لَندَهور چه بگویم؟ همچون درازگوش بر بسترهای خود می غلتند آنگاه به من فرمان می دهند مردمانی را که همواره به ذکر خدا می شتابند از خود برانم . نه، هرگز این کار را نمی کنم که این کار جاهلان است.

سوگند به خدایی که دانه را شکافت و آدم را ساخت همان گونه که شما برای مسلمان کردن عجمها با آنان جنگیدید آنان برای بازگرداندن شما به دین با شما خواهند جنگید.

ص :153


1- . بحار الأنوار: 67/174/7.
2- شرح نهج البلاغة : 20/284.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کأنّی بالعجمِ فَساطِیطُهُم فی مسجدِ الکوفةِ، یُعلِّمونَ النّاسَ القرآنَ کما اُنزِلَ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کیفَ أنتُم لَو ضَربَ أصحابُ القائمِ علیه السلام الفَساطِیطَ فی مسجدِ کوفانَ، ثُمّ یَخرُجُ إلَیهِمِ المِثالُ المُسْتَأنَفُ ، أمرٌ جدیدٌ ، علی العَربِ شدیدٌ . (2)

امام علی علیه السلام :گویی عجمها (ایرانیان) را می بینم که در مسجد کوفه چادر زده اند و قرآن را همان گونه که نازل شده است به مردم می آموزند.

امام صادق علیه السلام :چگونه اید شما آن گاه که یاران قائم علیه السلام در مسجد کوفه چادر می زنند و برای آنان امر بی سابقه و جدیدی آورده می شود که بر عربها گران می آید.

486 - مَتی تَکونُ الثَّورَةُ ؟
486 - زمان انقلاب

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :لَتأمُرُنَّ بالمع_روفِ و لَتنْهُنَّ عنِ المُنکَرِ أوْ لَیَبْعثَنَّ اللّهُ علَیکُم العَجمَ ، فلیَضْرِبُنَّ رِقابَکُم وَ لَیأکُلُنَّ فَیئَکُم و لَیکُونُنَّ اُسْدا لا یَفِرّونَ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :یُوشِکُ أنْ تُملأ أیدیکُم مِن العَجمِ ثُمّ یَجْعَلَهُم اللّهُ اُسْدا لا یَفِرّونَ ، فیَقْتُلونَ مُقاتِلَتَکُم و یَأکُلونَ فَیْئکُم . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :و لَقد عَهِدَ إلیَّ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله و قالَ لی : یا علیُّ ، لَتُقاتِلَنَّ الفِئةَ الباغِیةَ ، و الفِئةَ النّاکِثةَ ، و الفِئةَ المارِقةَ . أمَا و اللّهِ یا معشرَ العربِ لَتمْلَأنَّ أیْدیکُم مِن الأعاجِمِ ......... حتّی إذا امْتَلأَت أیْدیکُم منهُم عَطَفوا علَیکُم عَطْفَ الضَّراغِمِ الّتی لا تُبقی و لا تَذَرُ ، فَضَربوا أعْناقَکُم ، و أکَلوا ما أفاءَ اللّهُ علَیکُم ، و وَرِثوکُم أرضَکُم و عِقارَکُم ، و لکِنْ لَن یکونَ ذلکَ مِنهُم إلاّ عند تَغْیِیرٍ من دِینِکُم و فَسادٍ مِن أنفُسِکُم . (5)

486

زمان انقلاب

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حتما امر به معروف و نهی از منکر کنید، و گرنه خداوند عجم را بر سر شما خواهد فرستاد که گردن شما را می زنند و غنایم شما را می خورند، آنان شیرانی خواهند بود که نمی گریزند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :زودا که عجم [به دین شما گروند و ]شهر و دیارتان از عجم پر شود؛ آن گاه خداوند آنان را چونان شیرانی قرار می دهد که نمی گریزند، بلکه جنگجویان شما را می کشند و غنایمتان را می خورند.

امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به من سفارش کرد و فرمود: ای علی! تو در برابر یاغیان [شام ]و یاران پیمان شکن [جمل] و دسته از دین خارج شده خواهی جنگید. هان ای جماعت عرب! به خدا قسم شهر و دیارتان از عجم پر خواهد شد ......... و چون چنین شود، همانند شیر ژیان، که به هیچ چیز رحم نمی کند، علیه شما به پا خواهند خاست و گردن هایتان را خواهند زد و غنایمی را که خداوند نصیب شما کرده، از آن خود خواهند کرد و وارث زمین و املاک شما خواهند شد. اما این، تنها زمانی پیش خواهد آمد که دین شما دیگرگون شود و خودتان به فساد و تباهی درافتید.

ص :154


1- الغیبة للنعمانی : 318/5.
2- . الغیبة للنعمانی : 319/6.
3- الملاحم و الفتن: 95/59.
4- . الملاحم و الفتن: 268/390.
5- الملاحم و الفتن : 351/517.

487 - الثَّورَةُ مِن مَدینَةِ قُمّ
487 - انقلاب از شهر قم

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یکونُ قَومٌ مِن آخِرِ اُمّتی ، یُعْطَونَ الأجْرَ مِثلَ ما یُعطی أوَّلُهْم ، یُقاتِلونَ أهلَ الفِتْنَةِ ، یُنْکِرونَ المُنْکَرَ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ احْتَجَّ بالکوفةِ علی سائرِ البلادِ ، و بالمؤمنینَ مِن أهلِها علی غَیرِهِم مِن أهلِ البلادِ ، و احْتَجَّ ببَلدَةِ قُمّ علی سائرِ البلادِ ، و بأهْلِها علی جمیعِ أهْلِ المَشرِقِ و المَغرِبِ مِن الجِنِّ و الإِنْسِ ، و لَم یَدَعِ اللّهُ قُمّ و أهلَهُ مُستَضْعَفا بَلْ وَفَّقهُم و أیّدهم .........

و سَیأتی زَمانٌ تکونُ بَلْدةُ قُمّ و أهلُها حُجّةً علی الخلائقِ ، و ذلکَ فی زمانِ غَیْبَةِ قائمِنا علیه السلام إلی ظُهورِهِ ، و لو لا ذلکَ لَسَاخَتِ الأرضُ بأهلِها . و إنَّ الملائکةَ لَتَدْفَعُ البَلایا عَن قُمّ و أهلِهِ ، و ما قَصدَهُ جَبّارٌ بسُوءٍ إلاّ قَصمَهُ قاصِمُ الجَبّارِینَ . (2)

487

انقلاب از شهر قم

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از میان آخر امّت من مردمی برخواهند خاست که پاداش و اجرشان مانند اجر و پاداش اولین افراد امّت خواهد بود. با فتنه گران می جنگند و با منکر و زشتی می ستیزند.

امام صادق علیه السلام :خداوند کوفه را برای دیگر جاها و مؤمنان آن را برای مؤمنان دیگر سرزمینها حجّت قرار داد و شهر قم را برای سایر شهرها و مردم آن را برای همه اهالی شرق و غرب عالم، از جن و انس، حجّت قرار داد. خداوند ، شهر قم و مردم آن را مستضعف و ناتوان رها نکرد ، بلکه آنان را توفیق داد و تأیید نمود .........

روزگاری خواهد آمد که شهر قم و مردمان آن بر دیگر مردمان حجّت باشند. آن روزگار از زمان غیبت قائم علیه السلام ماست تا هنگام ظهورش. اگر چنین نبود زمین اهل خود را در کامش فرو می برد . فرشتگان بلایا را از قم و مردم قم دور می کنند. هیچ ستمگری آهنگ بدی به آنان نمی کند مگر آن که در هم شکننده ستمگران او را در هم می شکند.

ص :155


1- المطالب العالیة : 4/337/4544.
2- بحار الأنوار : 60/213/22.

عنه علیه السلام :سَتَخْلو کُوفةُ مِن المؤمنینَ ، و یَأرِزُ عنها العِلمُ کما تَأرز الحَیّةُ فی جُحْرِها ، ثُمّ یَظهَرُ العلمُ ببلدةٍ یُقالُ لها قُمّ ، و تَصیرُ مَعْدِنا للعِلمِ و الفَضلِ، حتّی لا یَبقی فی الأرضِ مُسْتَضعَفٌ فی الدِّینِ حتّی المُخَدَّراتُ فی الحِجالِ ، و ذلکَ عند قُرْبِ ظُهورِ قائمِنا ، فیَجْعَلُ اللّهُ قُمّ و أهلَهُ قائمِینَ مَقامَ الحُجّةِ، و لو لا ذلکَ لَساخَتِ الأرضُ بأهْلِها، و لَم یَبْقَ فی الأرضِ حُجّةٌ ، فَیَفیضُ العِلمُ مِنهُ إلی سائرِ البلادِ فی المَشرِقِ و المَغرِبِ ، فَیتِمُّ حُجّةُ اللّهِ علی الخلقِ ، حتّی لا یَبْقی أحدٌ علی الأرضِ لم یَبْلُغْ إلیهِ الدِّینُ و العِلمُ ، ثُمّ یَظْهرُ القائمُ علیه السلام . (1)

عنه علیه السلام_ فی قولِه تعالی: «بَعَثْنا علَیکُم عِبادا لنا أُولی بأسٍ شدیدٍ فجاسُوا خلالَ الدِّیار» _: قَومٌ یَبْعَثُهُم اللّهُ قَبلَ خُروجِ القائمِ علیه السلام ، فلا یَدَعونَ وِتْرا لآلِ محمّدٍ إلاّ قَتَلوهُ . (2)

بحار الأنوار عن عَفّانِ البَصرِیّ :قالَ لی [الإمامُ الصادقُ علیه السلام ] : أ تدری لِمَ سُمّیَ قُمّ؟

قلتُ : اللّهُ و رسولُهُ و أنتَ أعلَمُ ، قالَ : إنّما سُمّیَ قُمّ لأنَّ أهلَهُ یَجتَمِعونَ معَ قائمِ آلِ محمّدٍ صلواتُ اللّهِ علَیهِ ، و یَقومونَ مَعهُ و یَسْتَقیمونَ علَیهِ و یَنْصُرونَهُ . (3)

امام صادق علیه السلام :بزودی کوفه از مؤمنان تهی خواهد گشت و علم از آن رخت برخواهد بست همانند ماری که در سوراخش پنهان می شود. آن گاه علم در شهری آشکار خواهد شد به نام قم. این شهر معدن علم و فضل می شود، تا آن جا که بر روی کُره زمین کسی نمی ماند که در دین ضعیف و ناتوان باشد حتی زنان پرده نشین؛ و این [واقعه ]نزدیک ظهور قائم ماست. خداوند قم و مردم آن را جانشین مقام حجّت می کند. اگر چنین نبود هر آینه زمین اهل خود را فرو می بلعید و در روی زمین حجّتی باقی نمی ماند. علم از این شهر به شهرهای دیگر در شرق و غرب عالم سرازیر می شود و بدین سان حجّت خدا بر بندگانش تمام می شود؛ چندان که در کُره خاک کسی نمی ماند که دین و دانش به او نرسیده باشد . سپس قائم علیه السلام ظهور می کند.

امام صادق علیه السلام_ در تفسیر آیه «بندگان خویش را که جنگاورانی دلاورند بر سرتان می فرستیم. آنها حتی درون خانه ها را هم می کاوند» _فرمود : اینان مردمی هستند که خداوند پیش از ظهور قائم می فرستد و آنان هر کس را که به خاندان محمّد صلی الله علیه و آله ستم کرده باشد می کُشند.

بحار الأنوار_ به نقل از عفّان بصری _: امام صادق علیه السلام به من فرمود : آیا می دانی چرا گفته اند قم؟ عرض کردم: خدا و پیامبرش و شما بهتر می دانید. فرمود: از آن رو قم را قم نامیده اند که مردم آن بر گرد قائم آل محمّد صلوات اللّه علیه فراهم می آیند و همراه او قیام می کنند و در راه او پایداری می ورزند و یاری اش می رسانند.

ص :156


1- بحار الأنوار : 60/213/ 23.
2- الکافی : 8/206/250.
3- بحار الأنوار : 60/216/ 38.

بحار الأنوار عن بعضِ أصحابِنا :کنتُ عند أبی عبدِ اللّهِ علیه السلام جالِسا إذْ قَرأَ هذهِ الآیةَ: «فَإذا جاءَ وعدُ اُولاهما بعَثْنا علیکم عِبادا لنا اُولی بأسٍ شدیدٍ فجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ و کانَ وَعْدا مفعولاً» (1) فقُلنا : جُعِلْنا فِداکَ ، مَن هؤلاءِ ؟ فقالَ ، ثلاثَ مَرّاتٍ : هُمْ و اللّهِ أهلُ قُمّ . (2)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :رجُلٌ مِن أهلِ قُمّ یدعو النّاسَ إلی الحقِّ ، یَجْتَمِعُ مَعهُ قَومٌ کَزُبرِ الحدیدِ ، لا تُزِلُّهُمُ الرِّیاحُ العَواصِفُ ، و لا یَمَلّونَ مِن الحَربِ ، و لا یَجْبُنونَ ، و علی اللّهِ یَتَوکّلونَ ، و العاقِبَةُ للمُتّقِینَ . (3)

بحار الأنوار_ به نقل از یکی از شیعیان _: در حضور ابو عبد اللّه (امام صادق علیه السلام ) نشسته بودم که این آیه را تلاوت کرد: «چون از آن دو [وعده]، وعده نخستین در رسد بندگان خویش را که جنگاورانی دلاورند بر سرتان فرستیم. آنها حتی درون خانه ها را هم می کاوند و این و عده ای انجام شدنی است». عرض کردیم: فدایت شویم، اینان کیانند؟ سه بار فرمود : به خدا قسم آنان مردمان قم هستند.

امام کاظم علیه السلام :مردی از قم مردم را به حق فرا می خواند و بر گرد او مردمانی فراهم می آیند که چونان پاره های آهن استوارند، طوفان ها آنها را به لرزه نمی اندازد و از جنگ خسته نمی شوند و بزدلی نشان نمی دهند، به خدا توکّل دارند و فرجام از آنِ پرهیزگاران است.

ص :157


1- الإسراء : 5.
2- بحار الأنوار : 60/216/ 40.
3- بحار الأنوار : 60/216/37.

ص :158

حرف الجیم

اشاره

الجبر (جبر)

الجبّار (جبّار)

الجُبن (ترسویی)

الجدال (مجادله کردن)

التجربة (آزمودن)

الجَزَع (بیتابی)

الجزاء (سزا)

الجزیة (جزیه)

التجسّس (تجسّس)

المجلس (آداب مجلس)

المُجالسة (همنشینی)

الجماعة (جماعت)

ص :159

الجمعة (جمعه)

الجماع (آمیزش جنسی)

الجمال (زیبایی)

الجنابة (جنابت)

الجُند (سپاه)

الجنّة (بهشت)

الجنّ (جنّ)

الجنون (دیوانگی)

الجهاد الأصغر (جهاد اصغر)

الجهاد الأکبر (جهاد اکبر)

الجهاد (الاجتهاد فی طاعة اللّه ) (جهاد «سخت کوشی در فرمانبری از خدا»)

الجهل (نادانی)

جهنّم (دوزخ)

الجواب (پاسخ دادن)

الجود (بخشندگی)

الجار (همسایه)

الجاه (جاه و مقام)

ص :160

62 - الجبر

اشاره

(1)

(2)

ص :161


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار: / 5 / 2 «إبطال الجبر و التّفویض» . تحف العقول : 458 «رسالة الإمام الهادی علیه السلام فی الرّدّ علی أهل الجبر و التّفویض» .
2- انظر : عنوان 4 «الأجل»، 283 «مشیّة اللّه ». 431 «القَدر»، 442 «القضاء و القدر» .

62 - جبر

488 - فِطرةُ اللَّهِ
488 - سرشت خدایی

الکتاب:

«فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفا فِطْرَةَ اللّهِ الَّتی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ القَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ اللّهَ خلقَ خَلقَهُ جمیعا مُسلمِینَ ، أمَرَهُم و نَهاهُم . و الکُفر اسمٌ یَلْحَقُ الفِعلَ حینَ یَفْعلُهُ العبدُ ، و لَم یَخْلُقِ اللّهُ العبدَ حینَ خَلَقهُ کافرا، إنَّهُ إنَّما کَفَرَ مِن بَعدِ أنْ بَلغَ وَقتا لَزِمَتْهُ الحُجّةُ مِن اللّهِ، فَعَرضَ علیهِ الحقَّ فَجحَدَهُ، فبِإنْکارِهِ الحقَّ صارَ کافرا . (2)

عنه علیه السلام :إنَّ اللّهَ عزّ و جلّ خَلقَ النّاسَ کُلَّهُم علی الفِطْرَةِ الّتی فَطَرهُم علَیها ، لا یَعرِفونَ إیمانا بشریعةٍ و لا کُفرا بِجُحودٍ ، ثُمّ بَعثَ اللّهُ الرُّسلَ تَدعو العِبادَ إلی الإیمانِ بهِ، فمِنْهُم مَن هدی اللّهُ و مِنْهُم مَن لَم یَهْدِهِ اللّهُ . (3) (4)

488

سرشت خدایی

قرآن :

«پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدا تغییر پذیر نیست. دین پایدار این است ولی بیشتر مردم نمی دانند».

حدیث :

امام صادق علیه السلام :خداوند همه آفریدگان خود را مسلمان آفرید و به آنان امر و نهی کرد. و کفر، نامی است که به دنبال کفر ورزیدن بنده، می آید. خداوند آنگاه که بنده را می آفرید، او را کافر نیافرید، بلکه آنگاه کفر ورزید که روزگاری رسید و حجّت الهی ملازم او شد و حق را بر آن بنده عرضه کرد، اما او آن را نپذیرفت و با نپذیرفتن حق، کافر گشت.

امام صادق علیه السلام :خداوند عزّ و جلّ همه مردم را بر فطرتی که در نهادشان سرشت، آفرید که نه ایمان به دین و شریعتی را می شناختند و نه کفر و انکار نسبت به آن را. آن گاه خداوند رسولان را برانگیخت تا بندگان را به ایمان آوردن به خدا فرا خوانند. سپس خداوند برخی از مردم را هدایت کرد و برخی را هدایت نکرد.

ص :162


1- الروم : 30.
2- بحار الأنوار : 5/19/29.
3- الکافی : 2/417/1 ، بحار الأنوار : 69/213/1.
4- (انظر) الخالق : باب 1082.

489 - بُطلانُ الجَبرِ
489 - نادرستی جبر

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی بیانِ بُطْلانِ الجَبرِ _: لَو کانَ کذلکَ لَبَطلَ الثَّوابُ و العِقابُ ، و الأمرُ و النَّهْیُ و الزَّجْرُ ، و لَسقَطَ معنی الوَعْدِ و الوَعیدِ ، و لَم تَکُنْ علی مُسیءٍ لائمَةٌ، و لا لمُحسنٍ مَحْمَدةٌ ، و لکانَ المُحسنُ أوْلی باللاّئمةِ مِن المُذنِبِ ، و المُذنِبُ أولی بالإحسانِ مِن المُحسِنِ ، تلکَ مَقالةُ عَبَدَةِ الأوثانِ و خُصَماءِ الرَّحمنِ . (1)

عنه علیه السلام_ فی قولهِ تعالی: «وَ لَو شَآءَ ربُّکَ لاَمَنَ مَن فی الأرضِ کلُّهُم جَمیعا أَ فَأَنتَ تُکِرهُ النَّاسَ حَتَّی یَکُونُوا مُؤمِنِینَ» (2) _: فأنزلَ اللّهُ تعالی علَیهِ : یا محمّدُ ، «وَ لَو شَآءَ رَبُّکَ لآمَنَ مَن فِی الأَرضِ کُلُّهُم جَمیعا» علی سبیلِ الإلْجاءِ و الاضْطِرارِ فی الدُّنیا ، کما یُؤمِنُونَ عندَ المُعایَنةِ و رُؤیةِ البَأسِ و فی الآخِرَةِ ، و لَو فَعَلتُ ذلکَ بهِم لم یَسْتحِقّوا مِنّی ثَوابا و لا مَدْحا ، لکنّی اُریدُ مِنهُم أنْ یُؤمِنوا مُختارِینَ غیرَ مُضْطَرّینَ ، لِیَسْتَحقّوا مِنّی الزُّلْفی و الکَرَامةَ و دَوامَ الخُلودِ فی جَنّةِ الخُلْدِ . (3)

489

نادرستی جبر

امام علی علیه السلام_ در بیان نادرستی جبر _فرمود: اگر چنین بود آن گاه ثواب و عقاب و امر و نهی و بازداشتن، از کارهای پوچ بود و وعده و وعید معنایی نداشت و بدکار، سرزنش و نیکوکار ، تشویق نمی شد و نیکوکار به سرزنش سزاوارتر می شد تا بدکار و بدکار به پاداش و احسان سزامندتر می شد تا نیکوکار . جبر ، عقیده بت پرستان و دشمنان خدای رحمان است.

امام علی علیه السلام_ درباره آیه «اگر پروردگارت می خواست همانا همه مردم روی زمین ایمان می آوردند. پس آیا تو مردم را ناگزیر می کنی که ایمان آورند؟» _فرمود : خداوند متعال این آیه را نازل کرد و فرمود : ای محمّد! «اگر پروردگارت می خواست، همه مردم روی زمین» در دنیا از روی اجبار و ناچاری، «ایمان می آوردند» همچنان که در آخرت، به هنگام مشاهده عذاب الهی ایمان می آورند. اگر این کار را با بندگان می کردم آن گاه سزاوار ثواب و ستایش از جانب من نبودند؛ بلکه از آنان می خواهم که با اختیار و میل خود ایمان بیاورند تا سزامند منزلت و کرامت از سوی من و جاودانه شدن در بهشت جاوید شوند.

ص :163


1- بحار الأنوار : 5/13/19.
2- یونس : 99.
3- عیون أخبار الرضا : 1/135/33 .

نزهة الناظر :جَمَعَ الحَجّاجُ بنُ یوسُفَ أهلَ العِلمِ و سَأَلَهُم عَنِ القَضاءِ و القَدَرِ ، فَقالَ أحَدُهم : سمعتُ أمیرَ المؤمنینَ عَلِیِّ بنَ أبی طالِبٍ علیه السلام یَقولُ :

یا بنَ آدمَ ، مَن وسَّعَ لَکَ الطَّریقَ ، لَم یأخُذ عَلَیک المَضیقَ .

و قالَ آخر : سَمِعتُه علیه السلام یَقولُ : إذا کانَت الخَطیئةُ عَلَی الخاطئ حَتما ، کان صلی الله علیه و آله القِصاصُ فی القضیّة ظُلما .

و قال آخر : سمعته علیه السلام یقول : ما کانَ مِن خَیرٍ فَبِأمرِ اللّهِ و بِعِلمِهِ ، و ما کانَ مِن شرٍّ فَبِعلمِ اللّهِ لا بِأمرِهِ .

فقالَ الحَجّاجُ : أ کُلُّ هذا مِن قولِ أبی تُرابٍ؟ لَقَد اغتَرَفوها مِن عَینٍ صافِیَةٍ (1) ! (2)

نزهة الناظر :حَجّاج بن یوسف دانشمندان را گرد آورد و از آنان درباره قضا و قدر پرسید.

پس یکی از آنان گفت : شنیدم امیر مؤمنان علی بن ابی طالب می گوید : ای آدمی زاده! آن که راه را برای تو باز نهاده است، بر تو تنگ نمی گیرد.

و دیگری گفت : شنیدم که علی علیه السلام می گوید: اگر خطا بر خطاکار واجب و حتمی باشد، حکم به قصاص او ظلم است .

و دیگری گفت: شنیدم که می فرماید : هر چه خیر باشد به فرمان و با آگاهی خداست و هر چه شرّ باشد با آگاهی خداست، اما به فرمان او نیست.

حَجّاج گفت: آیا همه اینها گفته ابو تراب است؟! بی گمان همه از یک آبشخور زلال برگرفته شده اند. (3)

ص :164


1- ورد ما یقرب من مضمون هذه الروایة فی کتاب الطرائف : 329 و کتاب بحار الأنوار : 5 / 58 لکن اسانید جمیع هذه الروایات لیست صحیحة ، و نظرا لِعداء الحجاج للإمام علی علیه السلام فان روایته عنه _ کما فی هذه الروایة _ بعیدة ، بل الأبعد من ذلک تعبیره بقوله : «لقد اغترفوها من عین صافیة» و اعترافه بفضل أمیر المؤمنین علیه السلام لکن مع ذلک کله لا یمکن تکذیب الروایة وردها . انما المهم هو أن الروایة تعرضت لبطلان الجبر و أثبتته بالدلیل العقلی ، و الدلیل محترم و مقبول فی المباحث العقائدیة أیّا کان قائله ، و إیرادنا للروایة فی المقام من هذا الباب .
2- نزهة الناظر : 51 / 25 .
3- قریب به مضمون این روایت در الطرائف : 329 و بحار الأنوار : 5 / 58 آمده لیکن سند هیچ یک معتبر نیست و با عنایت به دشمنی حجّاج با امام علی علیه السلام نقل سخن آن حضرت نزد وی _ چنان که در این حدیث آمده _ بعید بنظر می رسد و بعیدتر آن که وی با جمله «لقد اغترفوها من عین صافیة» اعتراف به فضل آن بزرگوار نماید ، با این وصف وقوع چنین جریانی را نیز نمی توان تکذیب کرد ، آن چه مهم است این است که این روایت برای بطلان جبر به برهان عقلی استناد کرده و برهان در مباحث اعتقادی از هر گوینده ای قابل قبول است ، و آوردن این روایت در این جا از این باب است .

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما اسْتَطعتَ أنْ تَلومَ العبدَ علَیهِ فهُو مِنهُ، و ما لَم تَسْتَطِعْ أنْ تَلومَ العَبدَ علَیهِ فهُو مِن فِعلِ اللّهِ ، یقولُ اللّهُ تعالی للعبدِ : لِمَ عَصَیْتَ ؟ لِمَ فَسَقْتَ ؟ لِمَ شَرِبْتَ الخَمرَ ؟ لِمَ زَنَیْتَ؟ فهذا فعلُ العبدِ، و لا یقولُ لَه : لِمَ مَرِضْتَ؟ لِمَ قَصُرْتَ ؟ لِمَ ابْیَضَضْتَ ؟ لِمَ اسْوَدَدْتَ؟ لأنَّهُ مِن فِعلِ اللّهِ تعالی . (1)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :إنّ السَّیّئاتِ لا تَخْلو مِن إحدی ثلاثٍ : إمّا أنْ تکونَ مِن اللّهِ _ و لَیستْ مِنهُ _ فلا یَنبغی للرَّبِّ أنْ یُعذّبَ العبدَ علی ما لا یَرْتَکِبُ ، و إمَّا أنْ تکونَ مِنهُ و مِن العبدِ _ و لَیستْ کذلکَ _ فلا یَنبغی للشَّریکِ القَوِیِّ أنْ یظلِمَ الشَّریکَ الضَّعیفَ، و إمّا أنْ تکونَ مِن العبدِ _ و هِی مِنهُ _ فإنْ عَفا فبِکَرَمِهِ وجُودِهِ ، و إنْ عاقَبَ فبِذَنبِ العبدِ و جَریرَتِهِ . (2)

امام صادق علیه السلام :هر چیزی که بتوانی بنده را به سبب انجام آن سرزنش کنی کار خود اوست و هر آن چیزی که نتوانی بنده را به سبب آن سرزنش کنی کار خداست. خدای متعال به بنده اش می فرماید: چرا نافرمانی کردی؟ چرا نابکاری کردی؟ چرا شراب خوردی؟ چرا زنا کردی؟ پس، اینها کار بنده است. به او نمی فرماید: چرا بیمار شدی؟ چرا قد و قامتت کوتاه شد؟ چرا سفید پوست شدی؟ چرا سیاه پوست شدی؟ چون این امور فعل خداوند متعال است.

امام کاظم علیه السلام :گناهان از سه حال خارج نیستند: یا از جانب خدایند _ که البته چنین نیست _ در این صورت پروردگار را نشاید که بنده را برای آنچه مرتکب نشده عذاب کند. یا از جانب خدا و بنده، هر دو، است _ که البته چنین هم نیست _ در این صورت سزاوار نیست که شریک نیرومند به شریک ناتوان ستم روا دارد. یا این که از جانب بنده است _ که همین طور هم هست _ در این صورت اگر خداوند او را ببخشد از روی بزرگواری و بخشندگی چنین کرده است و اگر کیفرش دهد به سبب گناه و بزهکاری خود او کیفر داده است.

ص :165


1- بحار الأنوار : 5/59/109.
2- بحار الأنوار : 78/323/23 .

490 - لا جَبرَ ولا تَفویضَ
490 - نه جبر و نه تفویض

کنز العمّال عن علیِّ بن أبی طالبٍ أنّهُ خَطَب النّاسَ یوما ......... فقامَ إلَیهِ رجلٌ ممّن کان شَهِدَ مَعَهُ الجَملَ فقال :یا أمیرَ المؤمنینَ أخبرنا عَنِ القَدَر؟ قال : بحرٌ عَمیقٌ فلا تلجه ، قالَ : یا أمیرَ المؤمِنین أخبِرْنا عن القدر؟ قال : سِرُّ اللّهِ فلا تَتَکلّفْهُ ، قالَ : یا أمیرَ المؤمنینَ أخبِرنا عَن القَدَرِ؟ قال : أمّا إذ أبَیتَ فإنَّهُ أمرٌ بین أمرَینِ، لا جبرَ و لا تفویضَ . (1)

التوحید عن الإمامِ الباقرِ و الإمامِ الصّادقِ علیهما السلام :إنّ اللّهَ عزّ و جلّ أرحَمُ بخَلقِهِ مِن أنْ یُجْبِرَ خَلقَهُ علی الذُّنوبِ ثُمّ یُعذِّبَهُم علَیها ، و اللّهُ أعزُّ مِن أنْ یُریدَ أمرا فلا یکونَ . قالَ : فسُئلا علیهما السلام: هلْ بینَ الجَبرِ و القدَرِ مَنزلةٌ ثالثةٌ ؟ قالا : نَعَمْ ، أوسَعُ مِمّا بینَ السّماءِ و الأرضِ . (2)

490

نه جبر و نه تفویض

کنز العمّال :روزی علی علیه السلام برای مردم خطبه می خواند ......... که مردی از آنان که در جنگ جمل همراه آن حضرت بود برخاست و گفت: ای امیر المؤمنین! ما را از قَدَر (تقدیر) آگاه گردان . حضرت فرمود: دریایی ژرف است، در آن فرو مرو . مرد دوباره گفت: ای امیر المؤمنین! ما را از قدر آگاه فرما . حضرت فرمود: این راز خداوند است، درباره آن خود را به زحمت میفکن . مرد بار دیگر گفت: ای امیر المؤمنین! ما را از قدر آگاه فرما . حضرت فرمود: حال که اصرار داری بدان که آن ، چیزی بینا بین است، نه جبر است و نه تفویض .

التوحید :امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: خداوند با خلقش مهربانتر از آن است که آنان را به گناه مجبور کند و سپس به سبب آن عذابشان دهد و خداوند تواناتر از آن است که چیزی را بخواهد و نشود. راوی می گوید: از آن دو بزرگوار سؤال شد: مگر میان جبر و قَدر (اختیار و تفویض) مرتبه سومی وجود دارد؟ فرمود: آری، مرتبه ای فراختر از فضای میان زمین و آسمان.

ص :166


1- کنز العمّال : 1567.
2- التوحید : 360/3.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :اللّهُ تبارکَ و تعالی أکْرَمُ مِن أنْ یُکَلّفَ النّاسَ ما لا یُطِیقونَهُ، و اللّهُ أعَزُّ مِن أنْ یکونَ فی سُلطانِهِ ما لا یُریدُ . (1)

بحار الأنوار عن أبی عَبدِ اللّهِ علیه السلام أنّهُ سَألهُ رجلٌ:أجَبَرَ اللّهُ العبادَ علی المعاصی؟ قالَ: لا، فقالَ: ففَوّضَ إلَیهِمُ الأمْر؟ قالَ : لا . قالَ : فماذا ؟ قالَ : لُطفٌ مِن ربِّکَ بینَ ذلکَ . (2)

بحار الأنوار عن المُفَضَّلِ عن الإمامِ الصّادقِ علیه السلام :لا جَبرَ و لا تَفویضَ ، و لکنْ أمرٌ بینَ أمرَینِ . قالَ : قلتُ : ما أمرٌ بینَ أمرَینِ ؟ قالَ : مَثَلُ ذلک مَثَلُ رجُلٍ رأیتَهُ علی معصیةٍ فنَهَیْتَهُ فلَم یَنْتَهِ ، فتَرَکتَهُ ففعلَ تلکَ المعصیةَ، فلیسَ حَیثُ لَم یَقْبلْ مِنکَ فَتَرکْتَهُ کُنتَ أنتَ الّذی أمَرتَهُ بالمعصیةِ . (3)

بحار الأنوار :إنّ الفضلَ بنَ سهلٍ سألَ الرِّضا علیه السلام بین یَدَیِ المأمونِ فقالَ : یا أبا الحسنِ، الخَلقُ مجبورون؟ فقالَ : اللّهُ أعْدَلُ مِن أنْ یُجبِرَ خَلقَهُ ثُمّ یُعَذّبَهُم ، قالَ : فَمُطْلَقونَ ؟ قالَ: اللّهُ أحْکَمُ مِن أنْ یُهْمِلَ عَبدَهُ و یَکِلَهُ إلی نَفسِهِ . (4)

امام صادق علیه السلام :خداوند تبارک و تعالی بزرگوارتر از آن است که به مردم بیش از توانشان تکلیف دهد و خداوند تواناتر از آن است که در حوزه قدرت حکومتش چیزی باشد که او نخواهد.

بحار الأنوار :مردی از امام صادق علیه السلام پرسید: آیا خداوند بندگان را به انجام معاصی مجبور ساخته است؟ فرمود: نه پرسید: پس، کار را به آنان تفویض کرده است؟ فرمود: نه. پرسید: پس حقیقت چیست؟ فرمود: لطفی است از سوی پروردگارت میان این دو امر.

بحار الأنوار_ به نقل از مفضّل بن عمر _: امام صادق علیه السلام فرمود : نه جبر است و نه تفویض بلکه امری است میان این دو. پرسیدم: امر میان این دو چیست؟ فرمود: برای مثال مردی را می بینی که گناه می کند و تو او را از آن باز می داری اما او نمی پذیرد و تو به حال خود رهایش می کنی و او گناه خود را انجام می دهد. پس، چون او به نهی تو اعتنایی نکرده و در نتیجه، به حال خود رهایش کرده ای نباید گفت که تو او را به گناه دستور داده ای.

بحار الأنوار :فضل بن سهل در حضور مأمون از امام رضا علیه السلام پرسید: ای ابا الحسن! آیا مردم مجبورند؟ فرمود: خداوند دادگرتر از آن است که آفریدگانش را مجبور کند و سپس عذابشان دهد. پرسید: پس آزاد و رهایند؟ فرمود: خداوند حکیمتر از آن است که بنده اش را رها کند و او را به خود وا گذارد.

ص :167


1- التوحید : 360/ 4 .
2- بحار الأنوار : 5/83 .
3- بحار الأنوار : 5/17/27 .
4- بحار الأنوار: 5/59/110.

491 - اللَّهُ أولی بِالحَسَناتِ
491 - خداوند به نیکیها سزاوارتر است

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :فی التَّوراةِ مکتوبٌ مَسطورٌ : یا موسی ، إنّی خَلَقْتُکَ و اصْطَفَیْتُکَ و قَوَّیتُکَ و أمَرْتُکَ بطاعتی، و نَهَیتُکَ عن مَعصیَتی؛ فإنْ أطَعْتَنی أعَنْتُکَ علی طاعَتی ، و إنْ عَصَیْتَنی لَم اُعِنْکَ علی مَعصیَتی ، و لِیَ المِنّةُ علَیکَ فی طاعتِکَ ، و لیَ الحُجّةُ علَیکَ فی مَعصیَتِکَ . (1)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :قالَ اللّهُ تعالی : یا بنَ آدمَ ، بِمَشِیَّتی کُنتَ أنتَ الّذی تَشاءُ ، و بِنِعْمَتی أدَّیْتَ إلَیَّ فَرائضی، و بِقُدرَتی قَوِیتَ علی مَعْصیَتی، خَلَقتُکَ سَمیعا بَصیرا ، أنا أوْلی بحَسَناتِکَ مِنکَ ، و أنتَ أوْلی بسَیّئاتِکَ مِنّی . (2)

491

خداوند به نیکیها سزاوارتر است

امام باقر علیه السلام :در تورات این خطوط نوشته شده است: ای موسی! من تو را آفریدم و برگزیدم و نیرویت بخشیدم و به فرمانبری از خود فرمانت دادم و از نافرمانی خود بازت داشتم. پس، اگر از من اطاعت کنی، تو را در راه طاعت خود یاری می رسانم و اگر نا فرمانی ام کنی، تو را بر معصیت خویش یاری نمی رسانم . در طاعتی که می کنی، بر تو منّت دارم و در نا فرمانی ای که می کنی، بر تو حجّت دارم.

امام رضا علیه السلام :خداوند متعال فرمود: ای زاده آدم! با خواست من است که تو می خواهی و با نعمت من است که واجباتم را برای من انجام می دهی و با قدرت من است که بر نافرمانی و گناه من توانا گشتی. من تو را شنوا و بینا آفریدم. من به نیکیهایت از تو سزاوارترم و تو به بدیهایت سزاوارتری تا من.

492 - الجَبرِیَّةُ وَالقَدَریَّةُ
492 - جَبریّه و قَدَریّه

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :خَمسَةٌ لا تُطفَأُ نِیرانُهُم و لا تَموتُ أبْدانُهُم ......... و رجُلٌ أذنَبَ و حَمَلَ ذنبَهُ علی اللّهِ عزّ و جلّ . (3)

492

جَبریّه و قَدَریّه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :پنج نفرند که آتششان خاموش نشود و بدنهایشان از بین نمی رود ......... : و مردی که گناه کند و آن را به خداوند عزّ و جلّ نسبت دهد.

ص :168


1- . بحار الأنوار: 5/9/12.
2- بحار الأنوار : 5/4/3 و ص56/99 و ص57/ 104.
3- بحار الأنوار: 5/60/112.

عنه صلی الله علیه و آله :یکونُ فی آخرِ الزَّمانِ قَومٌ یَعملونَ المعاصی ، و یَقولونَ : إنَّ اللّهَ قد قَدَّرها علَیهِم ! الرّادُّ علَیهِم کَشاهِرِ سَیفِهِ فی سبیلِ اللّهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا یَدخُلُ الجَنّةَ ......... قَدَریٌّ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :مَن زعَمَ أنّ اللّهَ یَجبُرُ عِبادَه علی المعاصی أو یُکلِّفُهُم ما لا یُطیقونَ فلا تأکُلوا ذَبیحَتَهُ ، و لا تَقْبَلوا شَهادَتَهُ ، و لا تُصَلُّوا وَراءهُ ، و لا تُعطُوهُ مِن الزّکاةِ شیئا . (3)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در آخر الزمان مردمی می آیند که گناه می کنند و می گویند: خداوند، گناه را بر آنان مقدّر کرده است ! کسی که با ادّعای آنان مبارزه کند، همچون کسی است که در راه خدا شمشیر کشیده باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :قَدَری مذهب ......... به بهشت نمی رود.

امام صادق علیه السلام :هر کس معتقد باشد که خداوند بندگان خود را بر انجام گناهان مجبور می کند یا بیش از توانشان به آنان تکلیف می دهد از ذبحش نخورید، شهادتش را نپذیرید، پشت سرش نماز نخوانید و چیزی از زکات به او ندهید.

493 - المَعاصی لَیسَت بِأمرِ اللَّهِ ولا بِمَشیئَتِهِ
493 - گناهان به فرمان و خواست خدا نیست

الکتاب:

«وَ إِذَا فَعَلُوا فاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَ اللّهُ أمَرَنَا بِهَا قُلْ إنَّ اللّهَ لا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَی اللّهِ ما لا تَعْلَمُونَ» . (4)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الأعْمالُ ثَلاثةٌ : فَرائضُ و فَضائلُ و مَعاصٍ، فأمّا الفَرائضُ فبِأمرِ اللّهِ و مَشیئَتِهِ و بِرِضاهُ و بِعلمِهِ و قَدَرِهِ ، یَعْمَلُها العَبدُ فَیَنْجو مِن اللّهِ بها . و أمّا الفَضائلُ فلیسَ بأمرِ اللّهِ لکنْ بمَشیئتِهِ و بِرِضاهُ و بِعلمِهِ و بقَدَرِهِ ، یَعْمَلُها العَبدُ فیُثابُ علَیها ، و أمّا المعاصی فلَیس بأمرِ اللّهِ و لا بمَشیئَتهِ و لا بِرضاهُ لکِنْ بعلْمِه و بِقَدَرِه یُقَدِّرها لِوَقْتها، فَیَفْعَلُها العَبدُ باختیارِهِ فیعاقِبُهُ اللّهُ عَلَیْها، لِأنَّهُ قَد نَهاهُ عنها فلم یَنْتَهِ . (5)

493

گناهان به فرمان و خواست خدا نیست

قرآن :

«چون کار زشتی کنند، گویند: پدران خود را نیز بر آن یافته ایم و خدا ما را بدان فرمان داده است. بگو: خدا به زشت کاری فرمان نمی دهد. آیا چیزی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟!».

حدیث :

امام علی علیه السلام :کارها بر سه گونه است: واجبات و فضایل و معاصی. امّا واجبات، با فرمان خدا و خواست و رضایت و علم و تقدیر اوست ؛ بنده آنها را به کار می بندد و بدین وسیله از [عذاب] خدا می رهد. و امّا فضایل، با فرمان خدا نیستند، ولی خواسته و رضایت و علم و تقدیر او می باشند، بنده آنها را به کار می بندد و بدین وسیله پاداش می گیرد. امّا معاصی، نه با فرمان خدایند و نه به خواست او، و نه به رضایت او، بلکه به علم او و به قَدَر اوست که آن را برای وقتش مقدّر می سازد. پس بنده آنها را به اختیار خودش انجام می دهد و خداوند او را به دلیل ارتکابشان کیفر می دهد ؛ چرا که وی را از آن کار باز داشته است اما او باز نایستاده است .

ص :169


1- . بحار الأنوار: 5/47/75.
2- بحار الأنوار: 5/10/16.
3- . بحار الأنوار: 5/11/17.
4- الأعراف : 28.
5- تحف العقول : 206.

عنه علیه السلام :الأعْمالُ علی ثلاثةِ أحْوالٍ : فَرائضُ و فَضائلُ و مَعاصٍ ، فأمّا الفرائضُ فبِأمْرِ اللّهِ و بِرِضی اللّهِ و بِقَضاءِ اللّهِ و تَقدیرِهِ و مَشیئتِهِ و عِلْمِهِ عزّ و جلّ. و أمّا الفَضائلُ فلیسَتْ بأمْرِ اللّهِ، و لکنْ بِرِضی اللّهِ و بِقَضاءِ اللّهِ و بمَشیئَةِ اللّهِ و بِعِلْمِ اللّهِ عزّ و جلّ. و أمّا المَعاصی فلیسَتْ بأمرِ اللّهِ ،و لکنْ بِقَضاءِ اللّهِ و بِقَدَرِ اللّهِ و بِمشیئَتهِ و عِلْمِهِ ، ثُمّ یُعاقِبُ علَیها . (1)

عنه علیه السلام :إنّ اللّه سُبحانَهُ أمَرَ عِبادَهُ تَخْییرا ، و نَهاهُمْ تَحْذیرا، و کَلّفَ یَسیرا و لَم یُکَلِّفْ عَسیرا، و أعطی علی القلیلِ کثیرا ، و لَم یُعْصَ مَغْلوبا ، و لَم یُطَعْ مُکرَها ، و لَم یُرْسلِ الأنبیاءَ لَعِبا . (2)

(3)

امام علی علیه السلام :اعمال بر سه دسته اند: فرایض و فضایل و معاصی. امّا فرایض، با فرمان خداوند عزّ و جلّ و به رضایت و قضا و قدر و مشیّت و علم اویند؛ فضایل با فرمان خداوند عزّ و جلّ نیستند، بلکه به رضایت و قضا و مشیّت و علم او می باشند؛ امّا گناهان، با فرمان خدا نیستند بلکه به قضا و قدر و خواست و علم خدا هستند و بر آنها کیفر می دهد.

امام علی علیه السلام :همانا خداوند سبحان بندگان خود را فرمان داده است در حالی که مختارند و آنان را نهی کرده است از روی هشدار. تکلیف آسان داده است و نه دشوار، و در برابر اندک، پاداشِ بسیار عطا فرموده است. نافرمانی از او به معنای ناتوانی او نیست و کسی را به اطاعت خود مجبور نکرده است و پیامبران را از سر بازی و سرگرمی نفرستاده است.

ص :170


1- الخصال : 168/221.
2- نهج البلاغة : الحکمة 78.
3- (انظر) موسوعة العقاید الإسلامیة : ج 6 .

63 - الجبّار

اشاره

(1)

ص :171


1- انظر : الغیب : باب 3079 ، الکِبر : باب 3380، المشی: باب 3639.

63 - جبّار

494 - العَزیزُ الجَبّارُ
494 - توانمند و جبّار

الکتاب:

«هُوَ اللّهُ الَّذِی لا إِلهَ إِلاّ هُوَ المَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبّارُ المُتَکَبِّرُ سُبْحَانَ اللّهِ عَمّا یُشْرِکُونَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی کِتابهِ للأشتَر حینَ ولاَّهُ مِصرَ _: إیّاک و مُساماةَ اللّهِ فی عظَمتِهِ،و التّشَبُّهَ بهِ فی جَبَروتِهِ ، فإنَّ اللّهَ یُذِلُّ کُلَّ جبّارٍ ، و یُهینُ کلَّ مُختالٍ . (2)

عنه علیه السلام :یا عقیلُ ، أ تَئنُّ مِن حدیدةٍ أحْماها إنْسانُها لِلَعِبِهِ ، و تَجرُّنی إلی نارٍ سَجَّرها جبّارُها لِغَضَبِهِ؟! أ تئِنُّ مِن الأذی و لا أئنُّ مِن لَظی ؟ ! (3)

(4)

494

توانمند و جبّار

قرآن :

«اوست خدایی که هیچ خدای دیگری جز او نیست. فرمانرواست، پاک است، سلامت بخش است، ایمنی بخش است، نگهبان است، پیروزمند است، با جبروت است و بزرگ منش است . و از هر چه برای او شریک قرار می دهند منزّه است».

حدیث :

امام علی علیه السلام_ در عهد نامه خود به مالک اشتر _نوشت : مبادا در عظمت خداوند با او همچشمی کنی، و در جبروت او به وی همانندی جویی، که خداوند هر جبّاری را به خاک مذلّت می نشاند و هر متکبّری را خوار می سازد.

امام علی علیه السلام :ای عقیل! از آهنی که انسانی آن را به بازیچه سرخ کرده است می نالی و مرا به سوی آتشی که خدای جبّار به خشم خود افروخته است می کشانی؟! تو از این رنج می نالی و من از زبانه آتش [دوزخ ]ننالم؟!

495 - ذَمُّ التَّجَبُّرِ وصِفَةُ الجَبابِرَةِ
495 - نکوهش جبّاری و صفت جبّاران

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :کُلُّ جبّارٍ عَنیدٍ مَن أبی أنْ یقولَ : لا إله إلاّ اللّهُ . (5)

495

نکوهش جبّاری و صفت جبّاران

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جبّارِ حق ستیز هر آن کسی است که از گفتن لا إله إلاّ اللّه سر برتابد.

ص :172


1- الحشر : 23.
2- نهج البلاغة : الکتاب 53.
3- نهج البلاغة : الخطبة 224.
4- (انظر) موسوعة العقاید الإسلامیة : الفصل الحادی عشر من القسم الرابع «الجابر ، الجبّار» .
5- التوحید : 20/9.

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ الرَّجُلَ لَیُدرِکُ بالحِلْمِ دَرَجةَ الصّائمِ القائمِ،و إنَّهُ لَیُکْتَبُ جَبّارا و لا یَمْلکُ إلاّ أهلَ بَیتِهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :یُحْشَرُ الجَبّارونَ و المُتَکبِّرون یَومَ القیامةِ فی صُورةِ الذَّرِّ، یَطأُهُمُ النّاسُ لِهَوانِهِم علی اللّهِ . (2)

المسیح علیه السلام :طُوبی لِمَن عَلّمَهُ اللّهُ کِتابَهُ، ثُمّ لَم یَمُتْ جَبّارا . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَزْکو عَملُ مُتَجَبّرٍ . (4)

عنه علیه السلام :أینَ العَمالِقَةُ و أبناءُ العَمالِقَةِ ؟! أینَ الفَراعِنَةُ و أبناءُ الفَراعِنَةِ ؟! أینَ أصْحابُ مَدائنِ الرَّسِّ الّذینَ قَتلوا النَّبِیّینَ ، و أطْفَؤوا سُنَنَ المُرسَلینَ ، و أحْیَوا سُنَ_نَ الجَبّارینَ؟! (5)

عنه علیه السلام :فلا تُکَلِّمونی بما تُکَلَّمُ بهِ الجَبابِرَةُ، و لا تَتَحَفَّظوا منّی بما یُتَحَفَّظُ بهِ عندَ أهلِ البادِرَةِ، و لا تُخالِطونی بالمُصانَعَةِ . (6)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الجَبّارونَ أبْعَدُ النّاسِ مِن اللّهِ عزّ و جلّ یَومَ القیامةِ . (7)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :انسان ، با بردباری به مقامِ روزه دار شب زنده دار می رسد . و هم او می تواند در زمره جبّاران قلمداد شود، در حالی که جز بر خانواده خود سیطره ای ندارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در رستاخیز ، جبّاران و گردنفرازان به شکل مورچه محشور می شوند و مردم آنها را لگدمال می کنند؛ چون که نزد خداوند خوار و بی مقدارند.

مسیح علیه السلام :خوشا آن که خداوند کتاب خویش را به او می آموزد و سرانجام جبّار نمی میرد.

امام علی علیه السلام :عمل انسان جبّار منش، پاکیزه و بالنده نیست.

امام علی علیه السلام :کجایند عمالقه (8) و فرزندان عمالقه؟! کجایند فرعونان و فرعون زادگان؟! کجایند مردمانی که در شهرهای رسّ (9) بودند؛ همانان که پیامبران را کشتند و سنّتهای فرستادگان الهی را نابود ساختند و راه و رسم جبّاران را زنده کردند؟!

امام علی علیه السلام :با من، آن گونه که با جبّاران سخن گفته می شود، سخن مگویید و چنان که از حاکمان بد خشم پرهیز می شود از من نپرهیزید و با ظاهر سازی و تملّق با من رفتار نکنید.

امام صادق علیه السلام :در روز رستاخیز، جبّاران دورترین مردمان از خداوند عزّ و جلّ هستند .

ص :173


1- کنز العمّال : 5809.
2- تنبیه الخواطر : 1/199.
3- تنبیه الخواطر : 1/198.
4- غرر الحکم : 10587.
5- نهج البلاغة : الخطبة 182 .
6- نهج البلاغة : الخطبة 216.
7- وسائل الشیعة : 11/304/7.
8- عمالقه یا عمالیق ، نامشان در عهد عتیق مکرّر آمده است. در کتاب تکوین است که: عمالیق ، از کنیز اَلیفاز ، که تِمناع نام داشت زاده شد. این قوم با یهودیان دشمنی داشتند. جدعون آنان را شکست داد و داوود نیز؛ و سرانجام نابود شدند. در تاریخهای اسلامی «عمالیق» از نسل سام بن نوح یا حام بن نوح اند. سرزمین آنان میان کنعان و مصر، در دشت سینا بوده است و بعضی گفت: عمالقه، طسم، جدیس و ثمودند (به نقل از ترجمه نهج البلاغه دکتر شهیدی : 494).
9- «اصحاب الرّس» که نام آنان در قرآن کریم در سوره های «فرقان» و «ق» آمده است، قومی بودند از ثمود که در کنار چاهی به نام «رسّ» می زیستند، پیامبر خود را هلاک کردند و گفته اند امّت شعیب بودن. بعضی«رسّ»را رود ارس گرفته اند (به نقل از ترجمه نهج البلاغه دکتر شهیدی: 495).

496 - سوءُ عاقِبَةِ الجَبابِرَةِ
496 - بدفرجامی جبّاران

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن تَجَبّرَ کُسِرَ . (1)

عنه علیه السلام :مَن تَجَبّرَ حَقّرَهُ اللّهُ و وَضَعَهُ . (2)

عنه علیه السلام :إیّ_اکَ و التَّجَبُّرَ علی عبادِ اللّه ؛ فإنَّ کلَّ مُتَجَبّرٍ یَقْصِمُهُ اللّهُ . (3)

496

بد فرجامی جبّاران

امام علی علیه السلام :هر که جبّاری کند در هم شکسته می شود.

امام علی علیه السلام :هر کس جبّاری کند خداوند او را خرد و پست می گرداند.

امام علی علیه السلام :از جبّاری کردن بر بندگان خدا بپرهیز؛ زیرا خداوند هر جبّار پیشه ای را در هم می شکند.

ص :174


1- غرر الحکم : 7697 .
2- غرر الحکم : 8471 .
3- غرر الحکم : 2695.

64 - الجُبن

اشاره

ص :175

64 - ترسویی

497 - الجُبنُ
497 - ترسویی

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الجُبنُ مَنْقَصةٌ . (1)

عنه علیه السلام :الجُبنُ آفةٌ ، العجزُ سَخافةٌ . (2)

عنه علیه السلام :الجُبنُ و الحِرصُ و البُخلُ غرائزُ سُوءٍ یَجمعُها سُوءُ الظَّنِّ باللّهِ سبحانَهُ . (3)

عنه علیه السلام :احْذَروا الجُبنَ؛فإنَّهُ عارٌ و مَنْقَصةٌ . (4)

عنه علیه السلام :شِدّةُ الجُبنِ مِن عَجْزِ النَّفْسِ و ضَعفِ الیقینِ . (5)

عنه علیه السلام :لا تُشرِکَنَّ فی رأیکَ جَبانا یُضَعِّفُکَ عنِ الأمرِ، و یُعظِّمُ علَیکَ ما لَیسَ بعَظیمٍ . (6)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :لا یکونُ المؤمنُ جَبانا و لا حَریصا و لا شَحیحا . (7)

497

ترسویی

امام علی علیه السلام :ترسویی، عیب و کاستی است.

امام علی علیه السلام :ترسویی، آفت است و ناتوانی نابخردی است.

امام علی علیه السلام :ترسویی و آزمندی و بُخل، خویهای بدی هستند که از بدگمانی به خداوند سبحان مایه می گیرند.

امام علی علیه السلام :از ترسویی دوری کنید که آن ننگ و کاستی است.

امام علی علیه السلام :ترسویی زیاد، از ناتوانی نفس و سستی یقین است.

امام علی علیه السلام :با آدم ترسو رایزنی مکن که او تو را در تصمیم و اراده ات سست می گرداند و آنچه را بزرگ نیست در نظر تو بزرگ نشان می دهد.

امام باقر علیه السلام :مؤمن نه ترسوست، نه آزمند و نه بخیل .

498 - تَفسیرُ الجُبنِ
498 - تفسیر ترسویی

الإمامُ الحسنُ علیه السلام_ و قد سُئلَ عن الجُبن _: الجُرأةُ علی الصَّدیقِ ، و النُّکُولُ عَن العَدُوِّ . (8)

498

تفسیر ترسویی

امام حسن علیه السلام_ در پاسخ به این پرسش که: ترسویی چیست؟ _فرمود : دلیری کردن بر دوست و گریختن از دشمن.

ص :176


1- نهج البلاغة : الحکمة 3.
2- غرر الحکم : 89.
3- غرر الحکم : 1837.
4- غرر الحکم : 2582.
5- غرر الحکم : 5773.
6- غرر الحکم : 10349.
7- بحار الأنوار : 75/301/1.
8- تحف العقول : 225.

499 - الجَبانُ وَالغَزوُ
499 - آدم ترسو و جنگ

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن أحسَّ مِن نَفْسِهِ جُبْنا فلا یَغْزُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :للجَبانِ أجْرانِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَحِلُّ للجَبانِ أنْ یَغْزوَ لأنّهُ یَنْهَزمُ سریعا ، و لکنْ لِیَنْظُرْ ما کانَ یُریدُ أنْ یَغْزوَ بهِ فلیُجَهِّزْ بهِ غیرَهُ ؛ فإنَّ لَهُ مِثلَ أجرِهِ و لا یَنْقصُ مِن أجرِهِ شیءٌ . (3)

(4)

499

آدم ترسو و جنگ

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس در خود احساس ترس می کند، به جنگ نرود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آدم ترسو دو اجر دارد.

امام علی علیه السلام :روا نیست که آدم ترسو به جنگ برود؛ زیرا به سرعت فرار می کند. بلکه باید ببیند با چه ابزاری می خواست بجنگد، آن را در اختیار دیگری بگذارد. در این صورت همانند اجر آن جنگجو را دارد و از اجر او (جنگجو) نیز چیزی کم نمی شود.

ص :177


1- بحار الأنوار : 100/49/15.
2- کنز العمّال : 11298.
3- بحار الأنوار : 100/49/ 16.
4- (انظر) الجهاد الأصغر : باب 582.

ص :178

65 - الجدال

اشاره

(1)

(2)

ص :179


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار: 2 / 124 «ما جاء فی تجویز المجادَلة» .
2- انظر : عنوان 144 «الخصومة»، 487 «المِراء»، 513 «المناظرة» .

65 - مجادله کردن

500 - الجِدالُ المَذمومُ
500 - مجادله نکوهیده

الکتاب:

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَیَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ» . (1)

«ما یُجَادِلُ فِی آیَاتِ اللّهِ إلاَّ الَّذِینَ کَفَرُوا فَلا یَغْرُرْکَ تَقَلُّبُهُمْ فِی البِلادِ» . (2)

«کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَ هَمَّتْ کُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِیَأْخُذُوهُ وَ جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَکَیْفَ کانَ عِقابِ» . (3)

«الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ کَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللّهِ وَ عِنْدَ الَّذِینَ آمَنُوا» . (4)

«إِنَّ الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلاّ کِبْرٌ مَا هُمْ بِبالِغِیهِ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ» . (5)

«وَ الَّذِینَ یُحَاجُّونَ فِی اللّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتُجِیبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ عَلَیْهِمْ غَضَبٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ» . (6) (7)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما ضَلَّ قَومٌ إلاّ أوْثَقوا الجَدَلَ . (8)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الجَدَلُ فی الدِّینِ یُفسِدُ الیقینَ . (9)

عنه علیه السلام :إیّاکُم و الجِدالَ ؛ فإنّه یُورِثُ الشَّکَّ . (10)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :یا عبدَ العظیمِ ، أبلِغْ عنّی أولیائی السّلامَ، و قُلْ لَهُم : أنْ لا یَجعَلوا للشَّیطانِ علی أنْفُسِهِم سَبیلاً، و مُرْهُم بالصِّدقِ فی الحدیثِ و أداءِ الأمانةِ، و مُرْهُم بالسُّکوتِ و ترکِ الجِدالِ فیما لا یَعْنیهِم . (11)

500

مجادله نکوهیده

قرآن :

«بعضی از مردم بی هیچ دانشی درباره خدا مجادله می کنند و از هر شیطان سرکشی پیروی می نمایند».

«جز آنها که کفر ورزیدند در آیات خدا جدال نمی کنند؛ پس، رفت و آمدشان در شهرها تو را نفریبد».

«پیش از ایشان قوم نوح و گروههایی که بعد از ایشان بودند پیامبرشان را تکذیب کردند. و هر امّتی آهنگ پیامبر خود را کردند تا او را دستگیر کنند و به باطل ستیزه نمودند تا حق را با آن پایمال کنند. اما من آنها را [به عقوبت] فرو گرفتم و چه [عقوبتی] بود عقوبتم».

«کسانی که بی هیچ حجّتی که برایشان آمده باشد در آیات خدا مجادله می کنند، کار آنان نزد خدا و مؤمنان سخت ناپسند است».

«آنان که بی هیچ حجّتی که از آسمان آمده باشد درباره آیات خدا مجادله می کنند، در دلهاشان جز بزرگ منشی که بدان نرسند نیست. پس به خدا پناه ببر که او خود شنوا و بیناست».

«و کسانی که درباره خدا جدال می کنند، پس از آن که دعوتش را اجابت کرده اند، حجّت آنها نزد پروردگارشان باطل است. خشمی [ از خدا ]بر آنهاست و عذابی سخت دارند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ قومی گمراه نشد مگر آن که به بحث و جدال تکیه کرد.

امام علی علیه السلام :مجادله کردن در دین، یقین را تباه می کند.

امام علی علیه السلام :از جدال کردن بپرهیزید که این کار شک و دو دلی به بار می آورد.

امام رضا علیه السلام :ای عبد العظیم! از طرف من دوستانم را سلام برسان و به آنان بگو که شیطان را بر خود مسلّط نکنند و دستورشان ده که راستگو و امانت پرداز باشند و دستورشان ده که خاموشی گزینند و از مجادلات بیهوده بپرهیزند

ص :180


1- الحجّ : 3.
2- غافر : 4.
3- غافر : 5.
4- غافر : 35.
5- غافر : 56.
6- الشوری : 16.
7- (انظر) آل عمران: 66 ، الأعراف: 71 ، الأنفال: 6 ، الکهف: 54 ، 56 ، مریم: 97، الحجّ: 8، 9، 68، الفرقان: 50 ، الشوری: 35 ، الزخرف: 57.
8- بحار الأنوار : 2/138/52.
9- غرر الحکم : 1177.
10- الخصال : 615/10.
11- الاختصاص : 247.

501 - الجِدالُ الحَسَنُ
501 - مجادله نیکو

الکتاب:

«ادْعُ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّکَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِیلِهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِینَ» . (1)

«وَ لا تُجَادِلُوا أَهْلَ الکِتَابِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذِی أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إِلهُنَا وَ إِلهُکُمْ وَاحِدٌ وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :نحنُ المُجادلونَ فی دینِ اللّهِ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :مَن أعانَنا بلِسانِهِ علی عَدُوِّنا ، أنطَقَهُ اللّهُ بحُجَّتِهِ یَومَ موقِفِهِ بینَ یدَیهِ عزّ و جلّ . (4)

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :ذُکرَ عند الصّادقِ علیه السلام الجِدالُ فی الدِّینِ، و أنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله و الأئمّةَ المعصومینَ علیهم السلام قد نَهَوا عنه ، فقالَ الصّادقُ علیه السلام : لَم یَنْهَ عنهُ مطلَقا ، لکنَّهُ نهی عنِ الجِدالِ بغیرِ الّتی هِی أحسَنُ . (5)

501

ص :181


1- النحل : 125.
2- العنکبوت : 46.
3- بحار الأنوار : 2/125/1.
4- الأمالی للمفید : 33/7.
5- بحار الأنوار : 2/125/2.

مجادله نیکو

قرآن :

«[ مردم را ] با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با آنان به شیوه ای که نیکوترست مجادله کن. پروردگارت به کسانی که از راه او منحرف شده اند داناتر و به هدایت یافتگان [ نیز ]داناتر است».

«با اهل کتاب جز به نیکوترین شیوه مجادله مکنید، مگر با آنان که ستم کرده اند. و بگویید: به آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل گردیده ایمان آوردیم و خدای ما و خدای شما یکی است و ما در برابر او گردن نهاده ایم».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ماییم مجادله گران در دین خدا.

امام باقر علیه السلام :هر کس با زبان خود ، ما را در برابر دشمنمان یاری رساند ، در آن روزی که [برای حسابرسی] در پیشگاه حق می ایستد، خداوند عزّ و جلّ زبان او را به حجّت خویش گویا می سازد.

امام عسکری علیه السلام :در حضور [امام ]صادق علیه السلام از جدال کردن در دین و این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام از این کار نهی کرده اند، سخن به میان آمد، [امام ]صادق علیه السلام فرمود: از آن به طور مطلق نهی نشده بلکه از مجادله کردن با روشی جز روش پسندیده تر نهی شده است.

ص :182

66 - التجربة

اشاره

(1)

ص :183


1- انظر : الطبّ: باب 2372، عنوان 111 «الحزم» .

66 - آزمودن

502 - التَّجرِبَةُ
502 - تجربه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الاُمورُ بالتَّجرِبةِ ، الأعْمالُ بالخُبْرةِ . (1)

عنه علیه السلام :کُلُّ نَجْدةٍ تَحتاجُ إلی العقلِ ، و کُلُّ مَعونةٍ تَحتاجُ إلی التَّجارِبِ . (2)

عنه علیه السلام :التّجارِبُ علمٌ مُستفادٌ . (3)

عنه علیه السلام_ لابنهِ علیه السلام _: فَبادَرْتُک بِالأَدَبِ قَبْل أَنْ یَقْسوَ قلبُکَ وَ یَشتغِلَ لُبُّکَ لتَستَقْبِلَ بجِدِّ رأیِکَ من الأمرِ ما قَد کَفاکَ أهلُ التَّجارِبِ بُغیَتَهُ و تَجرِبَتَهُ، فتکونَ قد کُفِیتَ مَؤونَةَ الطَّلَبِ و عُوفِیتَ مِن عِلاجِ التَّجرِبَةِ . (4)

عنه علیه السلام :الأیّامُ تُفیدُ التّجارِبَ . (5)

عنه علیه السلام :لا تُقْدِمَنَّ علی أمرٍ حتّی تَخْبُرَهُ . (6)

502

تجربه

امام علی علیه السلام :کارها به تجربه است، و کردارها به کاردانی.

امام علی علیه السلام :هر شجاعتی نیازمند خرد است، و هر کمکی محتاج تجربه.

امام علی علیه السلام :تجربه ها دانشی اکتسابی اند.

امام علی علیه السلام_ در سفارش به فرزند بزرگوارش _فرمود : پیش از آن که دلت سخت و فکرت مشغول گردد به تربیت تو پرداختم تا با اندیشه استوارت به اموری که خداوندانِ تجربه آنها را جسته اند و آزموده اند روی آوری و بدین سان رنج جستجو از تو برداشته شود و از دست زدن به تجربه معاف گردی.

امام علی علیه السلام :روزگار، تجربه می آموزد.

امام علی علیه السلام :تا کاری را نیازموده ای، به آن اقدام مکن.

ص :184


1- غرر الحکم : 36 ، 37.
2- بحار الأنوار : 78/7/59.
3- غرر الحکم : 1036.
4- تحف العقول : 70 ، شرح نهج البلاغة : 16/66.
5- غرر الحکم : 376.
6- غرر الحکم : 10169.

503 - ثَمَرَةُ التَّجرِبَةِ
503 - ثمره تجربه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :ثَمَرةُ التَّجرِبةِ حُسْنُ الاخْتِیارِ . (1)

عنه علیه السلام :التَّجرِبةُ تُثمِرُ الاعْتِبارَ . (2)

عنه علیه السلام :مَن قَلّتْ تَجرِبَتُهُ خُدِعَ ، مَن کَثُرَتْ تَجرِبتُهُ قَلَّتْ غِرَّتُهُ . (3)

عنه علیه السلام :مَن لَم یُجَرِّبِ الاُمورَ خُدِعَ . (4)

عنه علیه السلام :مَن أحْکَمَ التَّجارِبَ سَلِمَ مِن المَعاطِبِ ، مَن غَنِیَ عَنِ التَّجارِبِ عَمِیَ عنِ العَواقِبِ . (5)

عنه علیه السلام :کفی بالتَّجارِبِ مُؤدِّبا . (6)

عنه علیه السلام :خَیرُ ما جَرّبْتَ ما وَعَظَکَ . (7)

عنه علیه السلام :فی کُلِّ تَجرِبةٍ مَوعِظَةٌ . (8)

عنه علیه السلام :رأیُ الرّجُلِ علی قَدْرِ تَجرِبَتِهِ . (9)

عنه علیه السلام :الظَّفَرُ بالحَزْمِ ، و الحَزْمُ بالتّجارِبِ . (10)

عنه علیه السلام :مَن حَفِظَ التَّجارِبَ أصابَتْ أفعالُ_هُ . (11)

503

ثمره تجربه

امام علی علیه السلام :ثمره تجربه، گزینش نیکوست.

امام علی علیه السلام :تجربه، عبرت آموزی به بار می آورد.

امام علی علیه السلام :هر که تجربه اش اندک باشد، فریب می خورَد و هر که پر تجربه باشد، کمتر فریب می خورَد.

امام علی علیه السلام :هر کس امور را تجربه نکند فریب می خورَد.

امام علی علیه السلام :هر کس بدرستی تجربه آموزد از هلاکتها جان سالم به در می برد و هر کس از تجارب بی نیازی جوید عواقب امور را نمی بیند.

امام علی علیه السلام :تجربه ها بهترین آموزگارند .

امام علی علیه السلام :بهترین تجربه ات آن است که تو را پند دهد.

امام علی علیه السلام :در هر تجربه ای پند و اندرزی است.

امام علی علیه السلام :اندیشه مرد به اندازه تجربه اوست.

امام علی علیه السلام :پیروزی با دوراندیشی به دست می آید؛ و دور اندیشی با تجارب .

امام علی علیه السلام :هر که تجربه اندوزد درست کار می کند.

ص :185


1- غرر الحکم : 4617.
2- غرر الحکم : 1104.
3- غرر الحکم : 7899 _ 8038.
4- بحار الأنوار : 77/420/40.
5- غرر الحکم : 8040 _ 8680.
6- غرر الحکم : 7016.
7- بحار الأنوار : 77/208/1.
8- غرر الحکم : 6460.
9- غرر الحکم : 5426.
10- غرر الحکم : 42.
11- غرر الحکم : 9180.

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا یَطْمَعنَّ ......... القلیلُ التَّجرِبةِ المُعْجَبُ برأیِهِ فی رِئاسةٍ . (1)

امام صادق علیه السلام : ......... شخص کم تجربه خود رأی، هرگز نباید به هیچ ریاستی طمع بندد.

504 - التَّجرِبَةُ وَالعَقلُ
504 - تجربه و خِرَد

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :العَقلُ غَریزةٌ تَزیدُ بالعِلْمِ و التَّجارِبِ . (2)

عنه علیه السلام :العَقلُ حِفْظُ التَّجارِبِ . (3)

عنه علیه السلام :حِفْظُ التَّجارِبِ رأسُ العَقلِ . (4)

عنه علیه السلام :لولا التَّجارِبُ عَمِیَتِ المَذاهبُ، و فی التَّجارِبِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ . (5)

عنه علیه السلام :العاقلُ مَن وعَظَتْهُ التَّجارِبُ . (6)

عنه علیه السلام :التَّجارِبُ لا تَنْقَضی ، و العاقِلُ مِنها فی زِیادَةٍ . (7)

الإمامُ الحسینُ علیه السلام :العِلمُ لِقاحُ المَعرفةِ ، و طُولُ التّجارِبِ زِیادَةٌ فی العَقلِ . (8)

504

تجربه و خِرَد

امام علی علیه السلام :خرد قریحه ای است که با دانش و تجارب زیاد می شود.

امام علی علیه السلام :خرد، اندوختن تجربه هاست.

امام علی علیه السلام :اندوختن تجارب ریشه خرد است.

امام علی علیه السلام :اگر تجربه ها نبود ، راهها پوشیده می ماند. و در تجربه [کردن]هاست که دانش جدید به دست می آید .

امام علی علیه السلام :خردمند کسی است که تجربه ها او را پند دهد.

امام علی علیه السلام :تجربه ها را پایانی نیست و خردمند همواره بر تجربه های خویش می افزاید.

امام حسین علیه السلام :دانش، بارور کننده شناخت است و تجربه های زیاد، افزاینده خرد .

ص :186


1- الخصال : 434/20.
2- غرر الحکم : 1717.
3- غرر الحکم : 673.
4- غرر الحکم : 4916.
5- بحار الأنوار : 71/342/15.
6- تحف العقول : 85.
7- غرر الحکم : 1543.
8- أعلام الدین : 298.

67 - الجَزَع

اشاره

(1)

(2)

ص :187


1- و لمزید الاطّلاع راجع : وسائل الشیعة : 2 / 912 باب 80 «عدم جواز الجَزَع عند المصیبة» .
2- انظر : المصیبة: باب 2308، البلاء: باب 419 .

67 - بیتابی

505 - التّحذیرُ مِنَ الجَزَعِ
505 - پرهیز از بیتابی کردن

الکتاب:

«إِنَّ الاْءِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعا * وَ إِذَا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعا» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن یَعرِفِ البلاءَ یَصْبِرْ علَیهِ، و مَن لا یَعرِفْهُ یُنْکِرْهُ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الجَزَعُ هَلاکٌ . (3)

عنه علیه السلام :إیّاکَ و الجَزَعَ ؛ فإنّهُ یَقْطَعُ الأملَ ، و یُضْعِفُ العملَ، و یُورِثُ الهَمَّ . و اعلَمْ أنَّ المَخْرَجَ فی أمرَینِ : ما کانتْ فیهِ حِیلَةٌ فالاحْتِیالُ، و ما لَم تکُنْ فیهِ حِیلةٌ فالاصْطِبارُ . (4)

عنه علیه السلام_ و هو یَدفِنُ النبیَّ صلی الله علیه و آله _: إنَّ الصَّبرَ لَجمیلٌ إلاّ عنکَ ، و إنّ الجَزَعَ لَقبیحٌ إلاّ علَیکَ ، و إنّ المُصابَ بکَ لَجلیلٌ ، و إنَّهُ قَبْلَکَ و بَعْدَکَ لَجَلَلٌ . (5)

505

پرهیز از بیتابی کردن

قرآن :

«بی گمان ، آدمی سخت ناشکیبا آفریده شده است. چون شرّی به او رسد بیتابی می کند. و چون خیری به او رسد بخل می ورزد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آن که بلا را می شناسد، بر آن شکیبایی می ورزد و آن که نمی شناسد، آن را ناخوش می دارد.

امام علی علیه السلام :بیتابی کردن هلاکت بار است.

امام علی علیه السلام :از بیتابی کردن بپرهیز که آن امید را قطع می کند و کار را به ضعف می کشاند و اندوه به بار می آورد. بدان که دو راه نجات بیشتر نیست: یا مشکلی چاره دارد که باید چاره اندیشی کرد و یا چاره ندارد که در آن صورت باید شکیبایی ورزید.

امام علی علیه السلام_ در هنگام خاکسپاری پیامبر صلی الله علیه و آله _فرمود : شکیبایی زیباست جز در برابر فقدان تو ، و بیتابی کردن زشت است مگر بر غم از دست دادن تو. مصیبت رحلت تو بس بزرگ است و هر مصیبت دیگری، پیش از تو و پس از تو، خُرد و ناچیز است.

ص :188


1- المعارج : 19 _ 21.
2- الأمالی للصدوق : 577/788.
3- غرر الحکم : 58.
4- بحار الأنوار : 82/144/29.
5- نهج البلاغة : الحکمة 292.

506 - مُضاعَفَةُ المُصیبَةِ لِلجازِعِ
506 - دو چندانی مصیبت برای بیتاب

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الجَزَعُ أتْعَبُ مِن الصَّبرِ . (1)

عنه علیه السلام :الجَزَعُ عندَ المُصیبَةِ أشَدُّ مِن المُصیبَةِ . (2)

عنه علیه السلام :الجَزَعُ عندَ البلاءِ تَمامُ المِحنَةِ . (3)

عنه علیه السلام :الجَزَعُ عندَ المُصیبَةِ یَزیدُها ، و الصّبرُ علَیها یُبیدُها . (4)

عنه علیه السلام :بکَثْرَةِ الجَزَعِ تَعظُمُ الفَجیعَةُ . (5)

عنه علیه السلام :لا تَجْزَعوا مِن قلیلِ ما أکْرَهَکُم ، فیُوقِعَکُم ذلکَ فی کثیرٍ مِمّا تَکْرَهونَ . (6)

عنه علیه السلام :المُصیبَةُ واحِدَةٌ ، و إنْ جَزِعتَ صارَتِ اثْنتَینِ . (7)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :المُصیبَةُ للصّابرِ واحدَةٌ ، و للجازعِ اثْنَتانِ . (8)

506

دو چندانی مصیبت برای بیتاب

امام علی علیه السلام :بیتابی کردن، رنج آورتر از شکیبایی [در برابر بلا] است.

امام علی علیه السلام :بیتابی کردن در مصیبت، سخت تر از خود مصیبت است.

امام علی علیه السلام :بیتابی کردن در گرفتاری، کمال رنج و محنت است.

امام علی علیه السلام :ناشکیبایی در مصیبت، مصیبت را زیاد می کند و شکیبایی کردن، آن را از بین می برد.

امام علی علیه السلام :با بیتابی زیاد، مصیبت بزرگ می شود.

امام علی علیه السلام :در برابر ناگواریهای اندک، بیتابی نکنید که این کار شما را به ناگواریهای زیادی می اندازد.

امام علی علیه السلام :مصیبتْ یک چیز است و چون بیتابی کنی، [مصیبت] دو تا می شود.

امام کاظم علیه السلام :مصیبت برای شکیبا یکی است و برای ناشکیبا دو تا.

507 - أثرُ الجَزَعِ فی إحباطِ الأجرِ
507 - تأثیر بیتابی در از بین بردن اجر

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الجَزَعُ لا یَدْفعُ القَدَرَ، و لکنْ یُحْبِطُ الأجْرَ . (9)

507

تأثیر بیتابی در از بین بردن اجر

امام علی علیه السلام :بیتابی کردن تقدیر را دفع نمی کند، بلکه اجر را به هدر می دهد .

ص :189


1- غرر الحکم : 1198.
2- غرر الحکم : 1562.
3- بحار الأنوار : 67/235/54.
4- غرر الحکم : 2043.
5- غرر الحکم : 4203.
6- غرر الحکم : 10314.
7- غرر الحکم : 1623.
8- تحف العقول : 414.
9- غرر الحکم : 1876.

عنه علیه السلام :اغْلِبوا الجَزَعَ بالصَّبرِ ، فإنَّ الجَزَعَ یُحبِطُ الأجْرَ و یُعَظِّمُ الفَجیعَةَ . (1)

عنه علیه السلام :مَن جَزِعَ فنَفسَهُ عَذَّبَ ، و أمرَ اللّهِ سبحانَهُ أضاعَ ، و ثوابَهُ باعَ . (2)

عنه علیه السلام :مَن ملَکَهُ الجَزَعُ حُرِمَ فضیلةَ الصَّبرِ . (3)

امام علی علیه السلام :با شکیبایی کردن بر بیتابی چیره آیید؛ زیرا بیتابی اجر را از بین می برد و مصیبت را بزرگ می کند.

امام علی علیه السلام :هر که بیتابی کند خودش را عذاب داده، و امر خداوند سبحان را تباه کرده و ثوابش را فروخته است.

امام علی علیه السلام :هر که زمام اختیار خود را به دست بیتابی سپارد ، از فضیلت شکیبایی محروم می ماند.

508 - مَراتِبُ الجَزَعِ
508 - مراتب بیتابی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :صَوتانِ یُبغِضُهما اللّهُ : إعْوالٌ عند مُصیبَةٍ ، و مِزْمارٌ عند نِعمَةٍ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :لیسَ مِنّا مَن ضَرَبَ الخُدودَ و شَقَّ الجُیوبَ . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن ضَربَ بِیَدِهِ علی فَخِذِهِ عندَ المُصیبَةِ حَبِطَ أجْرُهُ . (6)

عنه علیه السلام_ لمّا سَمِعَ بُکاءَ النِّساءِ علی قَتْلی صِفِّینَ _: أ تَغلِبُکُم نِساؤکُم علی ما أسْمَعُ ؟! أ لا تَنهونَهُنَّ عن هذا الرَّنینِ؟! (7)

508

مراتب بیتابی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دو آواز است که خداوند دشمن می دارد: شیون و فغان هنگام مصیبت ، و ساز و آواز هنگام شادی.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از ما نیست کسی که [در مصیبت] به صورت [خود] سیلی زند و گریبان بدرد.

امام علی علیه السلام :هر کس هنگام مصیبت به زانوی خود بزند، اجرش به هدر می رود.

امام علی علیه السلام_ چون صدای شیونِ زنان بر کشتگان صفّین را شنید _فرمود : آیا زنان شما با این فریاد گریه که می شنوم بر شما چیره شده اند؟ چرا آنان را از این ناله و فغان باز نمی دارید؟!

ص :190


1- غرر الحکم : 2527.
2- غرر الحکم : 8925.
3- غرر الحکم : 8086.
4- تحف العقول : 40.
5- بحار الأنوار : 82/93/45.
6- بحار الأنوار : 78/60/138.
7- نهج البلاغة : الحکمة 322.

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :أشَدُّ الجَزعِ الصُّراخُ بالوَیْلِ و العَویلِ ، و لَطْمُ الوَجهِ و الصَّدرِ ، و جَزُّ الشَّعْرِ . و مَن أقامَ النّواحَةَ فقد تَرکَ الصّبرَ . (1)

امام باقر علیه السلام :بدترین نوع بیتابی سر دادن فغان و شیون و زدن بر سر و سینه و کندن موهاست. کسی که نوحه گری به راه اندازد، شکیبایی را ترک کرده است.

509 - ما یَنفَعُ فی تَرکِ الجَزَعِ
509 - فایده بیتابی نکردن

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إنْ کُنتَ جازعا علی ما تَفَلَّت مِن بینِ یدَیکَ فاجْزَعْ علی (کُلِّ) ما لَم یَصِلْ إلَیکَ ، و اسْتَدْلِلْ علی ما لَم یکنْ بما کانَ ، فإنَّما الاُمورُ أشْباهٌ . (2)

509

فایده بیتابی نکردن

امام علی علیه السلام :اگر بناست برای آنچه از دستت رفته بیتابی کنی، پس برای هر چیزی که به تو نرسیده نیز بیتابی کن و آنچه را بوده است بر آنچه نبوده دلیل گیر؛ زیرا کارها مانند همند.

ص :191


1- مسکّن الفؤاد : 99.
2- بحار الأنوار : 77/211/1 ، شرح نهج البلاغة : 16/112.

ص :192

68 - الجزاء

اشاره

(1)

ص :193


1- انظر : عنوان 60 «الثّواب»، 340 «العذاب». 364 «العقوبة»، 441 «القِصاص»، 462 «المکافأة» .

68 - سزا

510 - الجَزاءُ
510 - سزا

الکتاب:

«إِنَّ السّاعَةَ آتِیَةٌ أَکادُ أُخْفِیهَا لِتُجْزی کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَی» . (1)

«وَ لِلّهِ مَا فِی السَّماوَاتِ وَ مَا فِی الْأَرْضِ لِیَجْزِیَ الَّذِینَ أَسَاؤوا بِمَا عَمِلُوا وَ یَجْزِیَ الَّذِینَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَی» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :المَصَائِبُ و الأَمراضُ و الأَحزَانُ فی الدُّنیا جَزَاءٌ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :کُلُّ امرئٍ یَلْقی ما عَمِلَ ، و یُجْزی بِما صَنَعَ . (4)

عنه علیه السلام :لَن یَلقی جَزاءَ الشَّرِّ إلاّ عامِلُهُ ، لن یُجْزی جَزاءَ الخَیرِ إلاّ فاعِلُهُ . (5)

510

سزا

قرآن :

«هر آینه قیامت آمدنی است. می خواهم زمان آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر کاری که کرده است سزا بیند».

«از آنِ خداست هر آنچه در آسمانها و هر چه در زمین است تا کسانی را که بد کرده اند در برابر اعمالشان سزا دهد و آنان را که نیکی کرده اند به کردار نیکشان پاداش دهد».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :[برخی] مصیبت ها، بیماری ها و غم ها در دنیا، جزا[ی بدی ها ]هستند.

امام علی علیه السلام :هر انسانی کرده خود را می بیند و سزای کردارش را می گیرد.

امام علی علیه السلام :سزای بدی را جز بدکار نمی بیند و سزای نیکی جز به نیکوکار نمی رسد.

511 - جَزاءُ السَّیِّئَةِ
511 - سزای بدی

الکتاب:

«وَ مَنْ ج_اءَ بِالسَّیِّئَ__ةِ فَ_لا یُجْ__زَی إِلاّ مِثْلَهَ__ا وَ هُ__مْ لا یُظْلَمُونَ» . (6)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ فی حَدیثِ المِعْراجِ _: فَنَادانِی مُنادٍ ......... مَن هَمَّ مِن اُمَّتِکَ بسیِّئةٍ فَعَملَها کُتِبتْ عَلیهِ واحدَةً، و إنْ لَم یَعملْها لَم أکتُبْ عَلیهِ شَیئا . (7)

(8)

511

سزای بدی

قرآن :

«و هر کس کار بدی انجام دهد تنها همانند آن سزا بیند و به آنان ستم نرود».

ص :194


1- طه : 15.
2- النجم : 31.
3- حلیة الأولیاء : 8/119.
4- غرر الحکم : 6918.
5- غرر الحکم : 7405 _ 7406.
6- الأنعام : 160.
7- تفسیر القمّی : 2/12.
8- (انظر) الثواب : باب 480.

«مَنْ عَمِلَ سَیِّئَةً فَلا یُجْزَی إِلاّ مِثْلَها وَ مَنْ عَمِلَ صَالِحا مِن ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولئِکَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیها بِغَیْرِ حِسابٍ» . (1)

«مَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَیْرٌ مِنْها وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزَی الَّذِینَ عَمِلُوا السَّیِّئَاتِ إِلاّ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ» . (2)

«هر کس بدی کند جز همانند آن سزا نبیند و هر کس از مرد و زن که مؤمن باشد و عمل صالحی به جای آرد، آنها به بهشت داخل شوند و در آن جا بی حساب روزی داده شوند».

«هر کس کار نیکی به جای آرد او را بهتر از آن باشد. و هر که مرتکب گناهی شود، آنان که مرتکب گناه می شوند جز به اندازه عملشان سزا نبینند».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در حدیث معراج _فرمود : پس منادی ای مرا ندا داد : ......... هر کس از امّت تو به کار زشتی اهتمام ورزد و آن را عمل کند ، یک گناه برایش نوشته می شود و اگر آن را عمل نکند، چیزی بر او نخواهم نوشت.

512 - جَزاءُ المُحسِنینَ فِی الدُّنیا
512 - سزای نیکوکاران در دنیا

الکتاب:

«وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَیْنَاهُ حُکْما وَ عِلْما وَ کذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (3)

«وَ لَمّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ اسْتَوَی آتَیْنَاهُ حُکْما وَ عِلْما وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (4)

«سَلاَمٌ عَلَی نُوحٍ فِی الْعالَمِینَ * إِنَّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (5)

«وَ نادَیْناهُ أَنْ یا إِبْرَاهِیمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْیا إِنّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (6)

«سَلاَمٌ عَلَی إِبْراهِیمَ * کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (7)

«سَلاَمٌ عَلَی مُوسی وَ هارُونَ * إِنّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (8)

«سَلاَمٌ عَلَی إِلْ یاسِینَ * إِنّا کَذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (9)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن أحسَنَ العَملَ حَسُنَتْ لَهُ المُکافَأة . (10)

(11)

512

ص :195


1- غافر : 40.
2- القصص : 84.
3- یوسف : 22.
4- القصص : 14.
5- الصافّات : 79 ، 80.
6- الصافّات : 104 ، 105.
7- الصافّات : 109 ، 110.
8- الصافّات : 120 ، 121.
9- الصافّات : 130 ، 131.
10- غرر الحکم : 8343 .
11- (انظر) الدنیا : باب 1256. الإحسان : باب 873.

سزای نیکوکاران در دنیا

قرآن :

«و چون بالیدن یافت او را حکمت و دانش ارزانی داشتیم و ما بدین سان نیکوکاران را سزا می دهیم».

«چون به حدّ بلوغ رسید و برومند شد او را فرزانگی و دانش دادیم و ما نیکوکاران را چنین سزا می دهیم».

«سلام بر نوح در میان جهانیان. ما اینچنین نیکوکاران را سزا می دهیم».

«ما ندایش دادیم: ای ابراهیم! خوابت را حقیقت بخشیدی و ما نیکوکاران را چنین سزا می دهیم».

«سلام بر ابراهیم. ما نیکوکاران را چنین سزا می دهیم».

«سلام بر موسی و هارون. ما اینچنین نیکوکاران را سزا می دهیم».

«سلام بر خاندان الیاس. ما نیکوکاران را اینچنین سزا می دهیم».

حدیث :

امام علی علیه السلام :هر که کار نیک کند، پاداش نیک می گیرد.

513 - جَزاءُ المُحسِنینَ فِی الآخِرَةِ
513 - سزای نیکوکاران در آخرت

الکتاب:

«وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِیرا» . (1)

«کُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنِیئا بِما کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنّا کذلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ» . (2)

«جَنّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها تَجْرِی مِنْ تَحْتِها الْأَنْهارُ لَهُمْ فِیهَا مَا یَشَاءُونَ کَذلِکَ یَجْزِی اللّهُ الْمُتَّقِینَ» . (3)

ص :196


1- الإنسان : 12.
2- المرسلات : 43 ، 44.
3- النحل : 31.

«لَهُمْ مَا یَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن أیْقَنَ بالمُجازاةِ لَم یُؤْثِرْ غیرَ الحُسْنی . (2)

عنه علیه السلام :مَن صَدّقَ بالمُجازاةِ لَم یُؤْثِرْ غیرَ الحُسْنی . (3)

عنه علیه السلام :علی قَدْرِ البلاء یکونُ الجَزاءُ . (4)

(5)

513

سزای نیکوکاران در آخرت

قرآن :

«و به سبب صبری که کردند بهشت و پرنیان سزایشان داد».

«به سبب آنچه می کردید بخورید و بیاشامید، گوارایتان باد. ما نیکوکاران را اینچنین سزا می دهیم».

«به بهشتهای عدن که رودها در کفشان روان است داخل می شوند. هر چه بخواهند در آن هست. خدا پرهیزگاران را اینچنین سزا می دهد».

«هر چه بخواهند نزد پروردگارشان دارند. این سزای نیکوکاران است».

حدیث :

امام علی علیه السلام :هر که به سزا یقین داشته باشد جز کار خوب برنمی گزیند.

امام علی علیه السلام :هر کس به سزا باور داشته باشد، جز کار نیکو را برنمی گزیند.

امام علی علیه السلام :سزا به اندازه بلاست.

514 - جَزاءُ المُجرِمینَ فِی الدُّنیا
514 - سزای گنهکاران در دنیا

الکتاب:

«فَأَعْرَضُ_وا فَأَرْسَلْنَ_ا عَلَیْهِ_مْ سَیْلَ الْعَرِمِ وَ بَدَّلْناهُمْ بِجَنَّتَیْهِمْ جَنَّتَیْنِ ذَوَاتَیْ أُکُلٍ خَمْطٍ وَ أَثْلٍ وَ شَیْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِی_لٍ * ذَلِ_کَ جَزَیْناهُمْ بِما کَفَ_رُوا وَ هَ_لْ نُجَ_ازی إِلاّ الْکَفُورَ» . (6)

«وَ لَقَدْ أَهْلَکْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَمّا ظَلَمُوا وَ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ مَا کَانُوا لِیُؤْمِنُوا کَذلِکَ نَجْزِی الْقَوْمَ الْمُجْرِمِینَ» . (7)

514

سزای گنهکاران در دنیا

قرآن :

«روی گرداندند ، پس ما نیز سیل [سدّ] عرم را بر آنها فرستادیم و دو بوستانشان را به دو بوستان بدل کردیم دارای میوه هایی تلخ و شوره گز و اندکی سدر. آنها را که ناسپاس بودند اینچنین سزا دادیم. آیا ما جز ناسپاس را مجازات می کنیم؟».

«و ما مردمی را که پیش از شما بودند، چون ستم کردند و اهل ایمان آوردن به پیامبرانشان که دلایل برایشان آورده بودند، نبودند هلاک کردیم. مردم تبهکار را اینچنین سزا می دهیم».

ص :197


1- الزمر : 34.
2- غرر الحکم : 8666.
3- غرر الحکم : 8257.
4- غرر الحکم : 6186.
5- (انظر) عنوان 79 «الجنّة».
6- سبأ : 16 ، 17.
7- یونس : 13.

«وَ مَنْ أعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکا وَ نَحْشُرُهُ یَومَ القیامَةِ أعمی ......... وَ کَذلِکَ نَجْزِی مَنْ أَسْرَفَ وَ لَمْ یُؤْمِنْ بِآیَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَابُ الاْخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَی» . (1)

إِنَّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَیَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ ذِلَّةٌ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ کَذلِکَ نَجْزِی الْمُفْتَرِینَ» . (2)

وَ اذْکُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ ......... فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِیَتِهِمْ قَالُواْ هَ_ذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِیحٌ فِیهَا عَذَابٌ أَلِیمٌ. تُدَمِّرُ کُلَّ شَیْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لا یُرَی إِلاّ مَساکِنُهُمْ کَذلِکَ نَجْزِی الْقَومَ الْمُجْرِمِینَ ......... وَ لَقَدْ أَهْلَکْنَا مَا حَوْلَکُم مِّنَ الْقُرَی» . (3)

الحدیث:

الکافی_ سَألَ رَجُلٌ أبا عبدِ اللّه علیه السلام عَن قولِ اللّهِ عزّ و جلّ : «فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَیْنَ أَسْفَارِنَا وَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْناهُمْ أَحَادِیثَ وَ مَزَّقْناهُمْ کُلَّ مُمَزَّقٍ إنَّ فِی ذلِکَ لَأَیاتٍ لِکُلِّ صَبَّارٍ شَکُورٍ» (4) الآیة، _فقال: هؤلاَءِ قَومٌ کانت لَهم قُری متَّصِلةً یَنظرُ بَعضُهم إلی بَعضٍ، و أنهارٌ جارِیةٌ و أموالٌ ظاهِرةٌ، فکَفَرُوا نِعَم اللّه عزّ و جلّ و غیَّروا ما بِأنفسِهِم مِن عافَیةِ اللّه ، فَغَیَّر اللّهُ ما بِهم مِن نِعمَةٍ «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّی یُغَیّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ» (5) فَأرسَلَ اللّهُ عَلَیهِم سَیلَ العِرَم، فغرّقَ قُراهم، و خَرّبَ دِیارَهُم، و أذهَبَ أموالَهُم، و أبدَلَهُم مَکَانَ جنّاتِهِم جَنّتینِ ذَواتی أُکلٍ خَمْطٍ و أثلٍ، و شیءٍ من سِدرٍ قلیل، ثمَّ قال: «ذَلِکَ جَزَیْناهُم بِمَا کَفَرُوا وَ هَلْ نُجازِی إلاّ الْکَفُورَ» (6) . (7) (8)

قرآن:

«هر کس که از یاد من دل بگرداند زندگی تنگی خواهد داشت و در روز رستاخیز [نیز] او را نابینا محشور می کنیم ......... و این چنین هر که را زیاده روی کرده و به آیات پروردگارش ایمان نیاورده ، سزا می دهیم. هر آینه عذاب آخرت سخت تر و پایدارتر است».

«آنان که گوساله را برگزیدند بزودی به غضب پروردگارشان گرفتار خواهند شد و در زندگانی این جهانی به خواری خواهند افتاد. دروغگویان را اینچنین سزا می دهیم».

«برادر قوم عاد (هود پیامبر) را به یاد آور ، آن هنگام که قوم خود را در ریگستان بیم داد ......... پس چون آن [عذاب] را [به صورت] ابری روی آورنده به سوی وادی های خود دیدند ، گفتند : این ، ابری است که بارِش دهنده ماست . [هود گفت: نه! ]بلکه همان چیزی است که به شتاب ، خواستارش بودید : بادی است که در آن ، عذابی دردناک است . به فرمان پروردگارش همه چیز را ویران می کند. چنان شدند که جز خانه هایشان دیده نمی شد _ که ما گروه مجرمان را این سان سزا می دهیم _ . و بی گمان ، همه شهرهای پیرامون شما را هلاک کردیم».

حدیث :

الکافی :کسی از امام صادق علیه السلام درباره این گفته خدا پرسید که: «گفتند : پروردگارا! میان سفرهایمان فاصله انداز. و بر خویشتن ستم کردند پس آنها را [برای آیندگان موضوع ]حکایتها گردانیدیم و سخت تار و مارشان کردیم. قطعا در این [ماجرا]برای هر شکیبای سپاسگزاری عبرتهاست» . فرمود: آنان قومی بودند دارای قریه های بهم پیوسته به گونه ای که یکدیگر را می دیدند و رودهای جاری و اموال فراوان ؛ ولی نعمت های الهی را ناسپاسی کردند و عافیت الهی را که برخوردار بودند، تغییر دادند، پس خداوند نیز نعمت هایی را که داشتند دگرگون ساخت «خداوند حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند». از این رو سیل ویرانگر را بر آنان فرستاد و قریه هاشان را غرق نمود و سرزمین هاشان را خراب کرد و اموالشان را از میان برد و به جای باغهاشان ، دو باغ از درخت میوه تلخ و شوره گز با اندی درخت سدر قرار داد. پس از آن خداوند فرمود: «این [عقوبت] را به سزای آنکه کفران کردند به آنان جزا دادیم و آیا جز ناسپاس را به مجازات می رسانیم؟» .

ص :198


1- طه : 124 ، 127.
2- الأعراف : 152.
3- الأحقاف : 21 ، 25 ، 27 .
4- سبأ: 19.
5- الرعد: 11.
6- سبأ: 17.
7- الکافی : 2/274/23.
8- (انظر) الذنب : باب 1382 _ 1388.

515 - جَزاءُ المُجرِمینَ فِی الآخِرَةِ
515 - سزای گنهکاران در آخرت

الکتاب:

«لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَ مِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَ کَذلِکَ نَجْزِی الظّالِمِینَ» . (1)

«وَ الَّذِی_نَ کَفَ_رُوا لَهُ_مْ ن_ارُ جَهَنَّ_مَ لا یُقْضَ_ی عَلَیْ_هِ_مْ فَیَمُوتُوا وَ لا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا کَذلِکَ نَجْزِی کُلَّ کَفُورٍ» . (2)

515

سزای گنهکاران در آخرت

قرآن :

«بستری از آتش جهنّم در زیر و پوششی از آتش جهنّم بر روی دارند. و ستمکاران را اینچنین سزا می دهیم».

«و آنان را که کافر شدند آتش جهنّم است. نه حکم به مرگشان می شود که بمیرند و نه از عذابشان کاسته می گردد. هر ناسپاسی را چنین سزا می دهیم».

ص :199


1- الأعراف : 41.
2- فاطر : 36.

«إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِما فَإنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا یَمُوتُ فِیهَا وَ لا یَحْیَی» . (1)

«إِنَّ الْمُجْرِمِینَ فِی ضَلالٍ وَ سُعُرٍ * یَوْمَ یُسْحَبُونَ فِی النّارِ عَلَی وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ» . (2)

(3)

«هر آینه هر کس که گنهکار نزد پروردگارش بیاید جهنّم برای اوست که در آن نه بمیرد و نه زنده باشد».

«به یقین ، مجرمان در گمراهی و جنونند. روزی که آنها را به رو در آتش کشند که: لهیب دوزخ را بچشید».

ص :200


1- طه : 74.
2- القمر : 47 ، 48.
3- (انظر) عنوان 86 «جهنّم».

69 - الجزیة

اشاره

(1)

ص :201


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار: 100 / 63 باب 12 «الجزیة و أحکامها» . وسائل الشّیعة : 11 / 113 _ 119 . کنز العمّال : 4 / 494 «الجزیة» .

69 - جزیه

516 - الجِزیَةُ
516 - جزیه

الکتاب:

«قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الاْخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» . (1)

الحدیث:

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنَّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله قَبِلَ الجِزیةَ مِن أهلِ الذِّمّةِ علی أنْ لا یَأکُلوا الرِّبا ، و لا یَأکُلوا لَحمَ الخِنْزیرِ ، و لا یَنْکِحوا الأخَوَاتِ ، و لا بناتِ الأخِ، و لا بناتِ الاُختِ ، فمَن فعلَ ذلکَ مِنهُم بَرِئتْ ذِمّةُ اللّهِ و ذِمّةُ رسولِهِ . و قالَ : لیستِ الیَومَ لَهُم ذِمَّةٌ . (2)

عنه علیه السلام_ و قد سُئلَ عن خَراجِ أهلِ الذِّمّةِ و جِزْیَتِهِم إذا أدَّوْها مِن ثَمَنِ خُمورِهِم و خَنازیرِهِم و مِیتَتِهِم ، أ یَحِلُّ للإمامِ أنْ یأخُذَها ، و یَطِیبُ ذلکَ للمسلِمینَ ؟ _: ذلکَ للإمامِ و المسلِمینَ حَلالٌ ، و هِیَ علی أهلِ الذِّمّةِ حرامٌ ، و هُمُ المُحْتَمِلونَ لوِزْرِهِ . (3)

516

جزیه

قرآن :

«با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورند و آنچه را که خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی دارند و دین حق را نمی پذیرند، جنگ کنید تا آن که با دست خود، ذلیلانه، جزیه دهند».

حدیث :

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله بدین شرط از ذمّیان جزیه پذیرفت که ربا خواری نکنند، گوشت خوک نخورند، با خواهران خود و دخترانِ برادر و دخترانِ خواهر خود ازدواج نکنند؛ پس آنهایی که به این شرایط عمل نکردند ذمّه (امان) خدا و پیامبرش از آنها بر داشته شد و حضرت فرمود: امروز آنان را ذمّه ای نیست.

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به این سؤال که اگر ذمّیان خراج و جزیه خود را از بهای فروش شراب و خوک و مردارهای خود بدهند، آیا رواست که امام آن را بگیرد و آیا برای مسلمانان پاک و حلال است؟ _فرمود : برای امام و مسلمانان حلال است و برای خود ذمّیان حرام است و گناهش به گردن آنان است.

ص :202


1- التوبة : 29.
2- علل الشرائع : 377/3.
3- وسائل الشیعة : 11/118/2.

ص :203

ص :204

70 - التجسّس

اشاره

(1)

(2)

ص :205


1- و لمزید الاطّلاع راجع : کنز العمّال : 3 / 807 «التّجسّس» . سنن أبی داوود : 3 / 47 «حکم الجاسوس إذا کان مسلما» . سنن أبی داوود : 3 / 48 «فی الجاسوس الذمّیِّ» . سنن أبی داوود : 3 / 48 «فی الجاسوس المُستأمَن» .
2- انظر : عنوان 380 «العیب» 400 «الغِیبة» .

70 - تجسّس

517 - النَّهیُ عَن تَعَقُّبِ عُیوبِ النّاسِ
517 - نهی از عیبجویی مردم

الکتاب:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضا أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتا فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللّهَ إِنَّ اللّهَ تَوَّابٌ رَحِیمٌ» . (1)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إیّاکُم و الظَّنَّ ، فإنَّ الظّنَّ أکْذَبُ الحَدیثِ، و لا تَحَسَّسوا، و لا تَجَسَّسوا (2) . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّی لَم اُؤمَرْ أنْ اُنقِّبَ عن قُلوبِ النّاسِ و لا أشُقَّ بطُونَهُم . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :یا معشرَ مَن أسلَمَ بلِسانِهِ و لَم یُسلِمْ بقلبِهِ، لا تَتَبَّعوا عَثَراتِ المسلِمینَ ؛ فإنّه مَن تَتَبَّعَ عَثَراتِ المسلِمینَ تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرتَهُ ، و مَن تَتَبَّعَ اللّهُ عَثْرتَهُ یَفْضَحْهُ . (5)

517

نهی از عیبجویی مردم

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید؛ زیرا پاره ای از گمانها گناه است. و تجسّس نکنید و از یکدیگر غیبت مکنید، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش می دارید. از خدا بترسید . همانا خداوند توبه پذیر و مهربان است».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از گمان دوری کنید؛ زیرا گمان دروغترین سخن است. در پی شنیدن سخنان مردم و کشف عیب آنان نباشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :من مأمور نیستم که دلهای مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای جماعتی که به زبانْ اسلام آورده و به دلْ اسلام نیاورده اید! به دنبال لغزشهای مسلمانان نباشید ؛ که هر کس لغزشهای مسلمانان را پی جویی کند، خداوند لغزش او را پی می گیرد و هر کس که خداوند او را عیبجویی کند، رسوایش می سازد.

ص :206


1- الحجرات : 12.
2- قال العلماء : التحسّس : الاستماع لحدیث القوم ، و التجسّس: البحث عن العورات ، و قیل : هو التفتیش عن بواطن الاُمور ، و أکثر ما یقال فی الشرّ ، و الجاسوس صاحب سرّ الشرّ ، و الناموس صاحب سرّ الخیر (هامش المصدر) .
3- صحیح مسلم : 4/1985/28.
4- کنز العمّال : 31597 ، 15035.
5- الکافی : 2/355/4.

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَطلُبوا عَثَراتِ المؤمنینَ ؛ فإنّ مَ_ن تَتَبّعَ عَثَراتِ أخیهِ تَتَبّعَ اللّهُ عَثَراتِهِ ، و مَن تَتَبّعَ اللّهُ عَثَراتِهِ یَفْضَحْهُ و لو فی جَوفِ بَیتِهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَسألوا الفاجِرَةَ : مَن فَجَرَ بِکِ ؟ فکما هانَ علَیها الفُجورُ ، یَهونُ علَیها أنْ تَرمیَ البَریءَ المسلِمَ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :إذا سُئلتِ الفاجِرَةُ: مَن فَجَرَ بِکِ؟ فقالتْ : فُلانٌ ، جَلَدتُها حَدَّینِ : حَدّا لفُجورِها، و حَدّا لفِرْیَتِها علی الرَّجُلِ المسلِمِ . (3)

کنز العمّال :أنّ عمرَ بنَ الخطّابِ کانَ یَعُسُّ بالمدینةِ مِن اللّیل، فسمِعَ صَوتَ رجُلٍ فی بَیتٍ یَتَغنّی، فتَسَوّرَ علَیهِ ، فقالَ : یا عدوَّ اللّهِ، أ ظَنَنْتَ أنَّ اللّهَ یَسْتُرُکَ و أنتَ فی مَعصِیَتِهِ ؟ ! فقالَ : و أنتَ یا أمیرَ المؤمنینَ، لا تَعْجَلْ علَیَّ ، إن أکُنْ عَصَیتُ اللّهَ واحِدةً فقد عَصَیتَ اللّهَ فی ثلاثٍ:

قالَ: «و لا تَجَسَّسوا» و قد تَجَسَّسْتَ ، و قالَ : «و أتُوا البُیوتَ مِن أبوابِها» و قد تَسَوَّرْتَ علَیَّ ، و قد دخَلْتَ علَیَّ بغیرِ إذنٍ ، و قالَ اللّهُ تعالی : «لا تَدْخُلوا بُیوتا غیرَ بی_و تِکُ_م حتّ_ی تَست_أنِس_وا و تُسلّم_وا عل_ی أهلِها» . (4) قالَ عُمرُ : فهلْ عندَکَ مِن خیرٍ، إن عَفَوتُ عنکَ ؟ قالَ : نَعَم ، فعَفا عنهُ و خَرجَ و تَرکَهُ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لغزشهای مسلمانان را نجویید که هر کس لغزشهای برادرش را پی جوید خداوند لغزشهای او را پیگیری می کند و هر که را که خداوند عیبجویی کند رسوایش می سازد هر چند در اندرون خانه خود باشد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از زن بد کاره نپرسید: چه کسی با تو فسق کرد؟ زیرا همان گونه که به راحتی مرتکب فحشا می شود به راحتی هم مسلمان بی گناهی را بد نام می کند.

امام علی علیه السلام :اگر از زن آلوده دامن بپرسی که چه کسی با تو فسق کرد و او بگوید: فلانی، باید دو حد بر او جاری شود: یک حد برای ارتکاب فحشا و حدّ دیگر برای دروغ بستن به مرد مسلمان.

کنز العمّال :عمر بن خطّاب در مدینه شبگردی می کرد. صدای آواز خواندن مردی را از خانه ای شنید. از دیوار خانه بالا رفت و گفت: ای دشمن خدا! خیال کرده ای که خداوند برای تو گنهکار پرده پوشی می کند؟! آن مرد گفت: ای امیر مؤمنان! تو هم درباره من تند نرو . اگر من یک گناه کردم تو سه گناه مرتکب شدی:

خداوند فرموده است: «تجسّس نکنید» و تو تجسّس کردی. فرموده است: «از درها وارد خانه ها شوید» و تو از دیوار بالا آمدی. بدون اجازه بر من وارد شدی، در حالی که خداوند متعال فرموده است: «وارد خانه های جز خود نشوید مگر آن که اجازه بگیرید و بر اهل آنها سلام کنید». عمر گفت: اگر تو را ببخشم دست از این کارها بر می داری؟ گفت: آری. عمر او را بخشید و از منزلش بیرون رفت.

ص :207


1- الکافی : 2/355/5.
2- تهذیب الأحکام : 10 / 48 / 177 .
3- تهذیب الأحکام : 10/48/ 178 .
4- النور : 27.
5- کنز العمّال : 8827.

518 - النّهیُ عَن تَفتیشِ الأدیانِ
518 - نهی از تفتیش عقاید مردم

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تُفَتِّشِ النّاسَ عن أدیانِهِم فتَبقی بلا صَدیقٍ . (1)

(2)

518

نهی از تفتیش عقاید مردم

امام صادق علیه السلام :از دین و آیین مردم پرس و جو مکن که بی دوست می مانی.

519 - جَوازُ التَّجَسُّسِ لِکَشفِ المُؤامراتِ
519 - روا بودن تجسّس برای کشف توطئه ها

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :بَعثَنی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أنا و الزُّبیرَ و المِقدادَ ، فقالَ : انْطَلِقوا حتّی تأتُوا رَوضةَ خاخ ، فإنّ بها ظَعینَةً مَعَها کِتابٌ، فَخُذوهُ مِنها . فانطلَقْنا تَتَعادی بنا خَیلُنا حتّی أتَینا الرَّوضَةَ، فإذا نحنُ بالظَّعینَةِ ، فقُلْنا : هَلُمّی الکتابَ، فقالتْ : ما عندی مِن کتابٍ، فقلتُ : لَتُخرِجِنَّ الکتابَ، أو لَنُلْقِیَنَّ الثِّیابَ . (3) فأخرَجَتْهُ مِن عِقاصِها . فأتَیْنا به النّبیَّ صلی الله علیه و آله ، فإذا هو مِن حاطِبِ بنِ أبی بَلْتَعةَ إلی ناسٍ مِن المشرِکینَ یُخبِرُهُم بِبَعضِ أمْرِ رسولِ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فقالَ : ما هذا یا حاطِبُ؟! فقالَ : یا رسولَ اللّهِ ، لا تَعْجَلْ علَیَّ ، فإنّی کنتُ امْرأً مُلْصَقا فی قُرَیشٍ و لم أکُنْ من أنْفُسِها ، و إنّ قریشا لهم بها قَراباتٌ یَحْمونَ بها أهْلِیهِم بمَکّةَ ، فأحْبَبتُ إذ فاتَنی ذلکَ أنْ أتّخِذَ فیهِم یَدا یَحْمونَ قَرابتی بها . و اللّهِ یا رسولَ اللّه ما کانَ بی مِن کُفرٍ و لا ارْتِدادٍ ، فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : صَدَقَکُم . (4)

519

روا بودن تجسّس برای کشف توطئه ها

امام علی علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله من و زبیر و مقداد را مأمور کرد و فرمود: بروید تا به آبادی خاخ برسید. در آن جا زنی کجاوه نشین می بینید که با خود نامه ای دارد. آن نامه را از او بگیرید. ما راه افتادیم و اسبهایمان به تاخت می رفتند تا آن که به آبادی رسیدیم و با آن زن کجاوه نشین رو به رو شدیم. گفتیم: نامه را بده. گفت: من نامه ای ندارم. من گفتم: یا نامه را بیرون می آوری یا لباسهایت را بازرسی می کنیم. و او [ناچار ]نامه را از لا به لای گیسوانش بیرون آورد. ما نامه را خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آوردیم. نامه ای بود از حاطب بن ابی بلتعه به گروهی از مشرکان، که در آن اطلاعاتی درباره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله به آنها داده بود. پیامبر به حاطب فرمود: این چیست، حاطب؟! عرض کرد: ای پیامبر خدا! درباره [مجازات ]من شتاب مکن؛ زیرا من از قریش نبودم، بلکه خود را هم پیمان و وابسته آنها کرده بودم؛ [مهاجران از ]قریش، در مکّه خویشاوندانی دارند که از خانواده های آنان دفاع و حمایت می کنند و من چون چنین خویشانی را نداشتم ، تصمیم گرفتم به آنها خدمتی کنم و با این کار از خویشان من در مکّه دفاع و حمایت کنند. یا رسول اللّه ! به خدا سوگند که من نه کافر شده ام و نه مرتد. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: او به شما راست می گوید.

ص :208


1- بحار الأنوار : 78/253/109.
2- (انظر) التجسّس : باب 517 حدیث 2500 .
3- و فی خبر 2651 من سنن أبی داوود : «فقال علیّ : و الذی یُحلف به لأقتلنّکِ أو لتُخرجِنَّ الکتابَ ......... ».
4- سنن أبی داوود : 3/47/2650.

520 - جَوازُ التّجَسُّسِ فِی الحُروبِ
520 - روا بودن جاسوسی در جنگها

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا بَعثَ جیشا فاتَّهَم أمیرا ، بَعثَ مَعهُ مِن ثِقاتِهِ مَن یتَجَسَّسُ لَه خَبرَهُ . (1)

520

روا بودن جاسوسی در جنگها

امام رضا علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هرگاه سپاهی را گسیل می داشت و به فرماندهی بدگمان بود یکی از افراد مورد اعتماد خود را به عنوان جاسوس همراه او می فرستاد.

ص :209


1- وسائل الشیعة : 11/44/4.

سنن أبی داوود :بَعثَ _ یعنی النَّبیَّ صلی الله علیه و آله _ بُسْبَسَةَ عَیْنا یَنظُرُ ما صَنَعتْ عِیرُ أبی سفیانَ . (1)

التاج الجامع للأصول :قالَ النّبیَ صلی الله علیه و آله یومَ الأَحزاب : مَن یأتینا بخَبرِ القَومِ ؟ فقالَ الزُّبیرُ : أنا ، قالَها ثلاثا و یُجیبُهُ الزُّبیرُ ، ثُمّ قالَ صلی الله علیه و آله : إنَّ لکلِّ نبیٍّ حَواریَّ و إنَّ حَواریَّ الزُّبیرُ . (2)

السیرة النبویة لابن هشام عن حُذَیفةُ بنُ الیَمَانِ :و اللّهِ لقد رأیتُنا معَ رسولِ اللّه صلی الله علیه و آله بالخَنْدقِ ، و صلّی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله هُوِیّا مِن اللّیلِ ، ثُمّ التفتَ إلَینا فقالَ : مَن رجُلٌ یقومُ فیَنظُرُ لنا ما فَعلَ القومُ ثُمّ یَرجِعُ _ یَشرُطُ لَهُ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله الرَّجعةَ _ أسألُ اللّهَ تعالی أنْ یکونَ رفیقی فی الجنّةِ ؟ فما قامَ رجُلٌ مِن القَومِ، من شِدّةِ الخَوفِ و شِدّةِ الجُ_وعِ و شِدّةِ البَرْدِ . فلَمّا لم یَقُمْ أحدٌ دَعانی رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله ، فلَم یَکُنْ لی بُدٌّ مِن القیامِ حین دَعانی، فقالَ : یا حُذیفةُ ، اذهَبْ فادخُلْ فی القَومِ ، فانظُرْ ما ذا یَصنعونَ ، و لا تُحْدِثَنَّ شیئا حتّی تأتیَنا . قالَ : فذَهَبتُ فدَخَلتُ فی القَومِ و الرِّیحُ و جُنودُ اللّهِ تَفعلُ بهِم ما تَفعلُ، لا تُقِرُّ لَهُم قِدْرا و لا نارا و لا بِناءً، فقامَ أبو سفیانَ فقالَ: یا معشرَ قُریشٍ، لِیَنْظُرِ امْرؤٌ مَن جَلیسُهُ ! قالَ حذیفةُ: فأخَذْتُ بِیَدِ الرّجُلِ الّذی کانَ إلی جَنْبی، فقلتُ: مَن أنتَ؟ قالَ : فلانُ بنُ فلانُ . ثُمّ قالَ أبو سفیانَ : یا معشرَ قریشٍ ، إنَّکُم و اللّهِ ما أصْبَحْتُم بدارِ مُقامٍ ، لقد هلَکَ الکُراعُ . (3)

سنن أبی داوود :پیامبر صلی الله علیه و آله بُسْبَسه را به عنوان جاسوس فرستاد تا ببیند کاروان ابو سفیان چه می کند.

التاج الجامع للأصول :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ احزاب فرمود : چه کسی حاضر است از آنان (دشمن) برای ما خبر بیاورد ؟ زبیر عرض کرد: من. پیامبر سه بار سخن خود را تکرار کرد و هر بار زبیر اظهار آمادگی کرد. آن گاه پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: هر پیامبری حواری ای دارد و حواری من زبیر است.

السیرة النبویّة لابن هشام_ به نقل از حذیفة بن یمان _: به خدا سوگند ما با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در جنگ خندق بودیم و حضرت پاسی از شب را نماز گزارد و آن گاه رو به ما کرده فرمود: چه کسی حاضر است برود و ببیند این قوم (دشمنان) چه می کنند و خبرش را برای ما بیاورد و پیامبر خدا برای او ضمانت برگشتن می دهد و از خداوند هم مسئلت می کنم که در بهشت یار و همراه من باشد؟

از شدّت ترس و گرسنگی و سرما، هیچ کس از جای خود بلند نشد و چون کسی برنخاست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مرا صدا زد، و من در این هنگام چاره ای ندیدم جز این که از جای خود برخیزم. آن حضرت فرمود: ای حذیفه! به میان آن جماعت برو و ببین چه می کنند. دست به هیچ کاری نمی زنی تا نزد ما برگردی.

من به راه افتادم و به میان آنان رفتم و دیدم باد و لشکر خدا با آنها چه کارها کرده است. نه دیگی برایشان بر جا گذاشته است و نه آتش و نه خیمه و نه سر پناهی. ابو سفیان برخاست و گفت: «ای گروه قریش! هر یک از شما مواظب باشد که چه کسی پهلویش نشسته است».

من دست مردی را که کنارم بود گرفتم و پرسیدم: تو کیستی؟ گفت: فلان پسر فلان. آن گاه ابو سفیان گفت: ای گروه قریش! به خدا قسم که شما برای ماندن به این جا نیامده اید؛ اسبان و ستوران همه نابود شدند.

ص :210


1- سنن أبی داوود : 3/38/2618.
2- التاج الجامع للاُصول : 4/402.
3- السیرة النبویّة لابن هشام : 3/243.

521 - قِصَّةُ نَعیمِ بنِ مَسعودٍ فِی التَّجَسُّسِ
521 - حکایت جاسوسی نعیم بن مسعود

السیرة النبویة لابن هشام :إنّ نُعیمَ بنَ مسعودٍ ......... أتی رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله فقالَ : یا رسولَ اللّهِ ، إنّی قد أسْلَمتُ و إنّ قَومی لَم یَعْلَموا بإسلامی ، فمُرْنی بما شِئتَ . فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إنّما أنتَ فینا رجُلٌ واحدٌ فَخَذِّلْ عنّا إنِ اسْتَطَعتَ ، فإنَّ الحربَ خُدْعَةٌ.

فخَرجَ نُعیمُ بنُ مسعودٍ حتّی أتی بَنی قُرَیْظَةَ ، و کانَ لَهُم نَدِیما فی الجاهلیّةِ، فقالَ: یا بَنی قُریظةَ ، قد عَرَفتُم وُدِّی إیّاکُم، و خاصّةَ ما بَیْنی و بَیْنَکُم . قالوا : صَدَقتَ ، لَستَ عندَنا بمُتَّهَمٍ ، فقالَ لَهُم : إنّ قریشا و غَطفانَ لَیسوا کأنْتُم ، البَلدُ بَلدُکُم ، فبِهِ أموالُکُم و أبناؤکُم و نِساؤکُم ، لا تَقْدِرونَ علی أنْ تَحَوَّلوا مِنهُ إلی غیرِهِ ، و إنّ قریشا و غَطفانَ قد جاؤوا لحربِ محمّدٍ و أصحابِهِ، و قد ظاهَ_رْتُموهُم علَی_هِ ، و بَل_دُهُم و أموالُهم و نِساؤهم بغیرِهِ ، فلَیْسوا کأنْتُم ، فإنْ رأوا نُهْزَةً أصابوها ، و إنْ کانَ غیرُ ذلک لَحِقُوا بِبلادِهِم و خلَّوا بَینَکُم و بَینَ الرّجُلِ ببَلدِکُم، و لا طاقةَ لَکُم بهِ إنْ خلا بِکُم ، فلا تُقاتِلوا معَ القومِ حتّی تأخُذوا منهُم رُهُنا مِن أشرافِهِم، یکونون بأیْدیکُم ثِقَةً لَکُم علی أنْ تُقاتِلوا مَعَهُم محمّدا ، حتّی تُناجِزوه ، فقالوا لَهُ : لقد أشَرْتَ بالرَّأیِ.

ثُمّ خَرجَ حتّی أتی قریشا ، فقالَ لأبی سُفیانَ ابنِ حربٍ و مَن معه مِن رجالِ قریشٍ : قد عَرَفتُم وُدِّی لَکُم و فِراقی محمّدا ، و إنَّهُ قد بَلَغَنی أمرٌ قد رأیتُ عَلیَّ حقّا أن اُبلِغَکُموهُ نُصْحا لکم ، فاکْتُموا عنّی، فقالوا : نَفْعلُ . قالَ : تَعلَّموا أنَّ مَعشَر یَهودَ قد نَدِموا علی ما صَنَعوا فیما بینَهُم و بینَ محمّدٍ ، و قد أرسَلوا إلَیهِ : إنّا قد نَدِمْنا علی ما فَعَلْنا ، فهَل یُرضِیکَ أنْ نَأخُذَ لکَ مِن القَبیلَتَینِ _ من قریشٍ و غطفانَ _ رِجالاً مِن أشْرافِهِم فنُعْطیَکَهُمُ ، فتَضْرِبَ أعْناقَهُم، ثُمّ نَکونَ مَعکَ علی مَن بَقی مِنهُم حتّی نَسْتَأصِلَهُم ؟ فأرسَلَ إلَیهِم : أنْ نَعَم ، فإنْ بَعَثَتْ إلَیکُم یَهودُ یَلْتَمِسونَ مِنکُم رُهُنا مِن رِجالِکُم فلا تَدْفَعوا إلَیهِم مِنکُم رجُلاً واحدا.

ثُمّ خَرجَ حتّی أتی غَطفانَ ، فقالَ : یا معشرَ غطفانَ ، إنّکُم أصْلی و عَشیرتی ، و أحَبُّ النّاسِ إلَیّ ، و لا أراکُم تَتَّهِمونّی . قالوا : صَدَقتَ ، ما أنتَ عندَنا بمُتَّهَمٍ. قالَ : فاکتُموا عنّی ، قالوا : نَفعلُ ، فما أمرُکَ ؟ ثُمّ قالَ لَهُم مِثلَ ما قالَ لقریشٍ ، و حَذّرَهُم ما حَذّرَهُم.

فلَمّا کانتْ لَیلةُ السَّبتِ مِن شَوّالٍ سَنةَ خَمسٍ، و کانَ مِن صُنْعِ اللّهِ لرسولِهِ صلی الله علیه و آله أنْ أرسَلَ أبو سفیانَ بنُ حربٍ و رؤوسُ غطفانَ إلی بَنی قُریظةَ عِکْرِمَةَ بنَ أبی جهلٍ فی نَفَرٍ من قریشٍ و غَطفانَ، فقالوا لَهُم : إنّا لَسْنا بدارِ مُقامٍ ، قد هَلکَ الخُفُّ و الحافِرُ ، فاغْدوا للقِتالِ حتّی نُناجِزَ محمّدا .........

فأرسَلُوا إلَیهِم : أنَّ الیَومَ یَومُ السَّبتِ ، و هُو یومٌ لا نَعملُ فیه شیئا ......... و لَسْنا معَ ذلکَ بالّذِینَ نُقاتِلُ مَعکُم محمّدا حتّی تُعْطونا رُهُنا من رِجالِکُم ، یکونونَ بأیْدِینا ثِقَةً لَنا، حتّی نُناجِزَ محمّدا .........

فلَمّا رَجَعتْ إلَیهِمُ الرُّسُلُ بما قالتْ بنو قُریظةَ ، قالتْ قریشٌ و غَطفانُ : و اللّهِ ، إنّ الّذی حَدّثَکُم نُعیمُ بنُ مسعودٍ لَحَقٌّ ، فأرسَلوا إلی بَنی قُریظةَ : إنّا و اللّهِ لا نَدفَعُ إلَیکُم رجُلاً واحدا من رِجالِنا .........

فقالتْ بنو قُرَیظَةَ حینَ انْتَهَتِ الرُّسُلُ إلَیهِم بهذا : إنَّ الذی ذَکَر لَکُم نعیمُ بنُ مسعودٍ لَحَقٌّ ......... فأرسَلوا إلی قریشٍ و غَطفانَ : إنّا و اللّهِ لا نُقاتِلُ مَعکُم محمّدا حتّی تُعْطونا رُهُنا ، فأبَوا علَیهِم ، و خذَّلَ اللّهُ بَینَهم . (1)

521

حکایت جاسوسی نعیم بن مسعود

السیرة النبویّة لابن هشام :نُعیم بن مسعود ......... به حضور پیامبر خدا صلی الله علیه و آله رسید و عرض کرد: ای رسول خدا! من مسلمان شده ام و قوم من از اسلام آوردنم خبر ندارند؛ بنا بر این، هر مأموریتی که می خواهید، به من وا گذارید . پیامبر خدا فرمود: تو در میان ما یک تن بیش نیستی؛ پس به میان دشمن برو و تا می توانی سعی کن اتّحاد و اتّفاق نظرشان را در مورد ما بر هم بزنی ؛ زیرا جنگ یعنی نیرنگ.

نُعیم بن مسعود پیامبر را ترک گفت و نزد بنی قریظه رفت. او در زمان جاهلیت با بنی قریظه رفاقت داشت. به آنان گفت: ای بنی قریظه! شما از دوستی من با خودتان و صمیمیّتی که با هم داریم، آگاهید. گفتند: درست می گویی؛ تو نزد ما بی اعتبار نیستی. نُعیم به آنها گفت: قریش و غطفان وضعیت شما را ندارند. این شهر، شهر شماست و اموال و فرزندان و زنان شما در این جاست و شما نمی توانید از این شهر به جای دیگر بروید. قریش و غطفان برای جنگ با محمّد و یاران او آمده اند و شما از آنان در برابر محمّد حمایت می کنید در صورتی که شهر و اموال و زن و فرزند آنها در جایی دیگر است. پس، موقعیت آنها با شما فرق می کند. آنها اگر فرصتی [برای حمله و پیروزی] بیابند از آن استفاده می کنند و گرنه به شهر خود می روند و شما را با مردی که در شهر شماست تنها می گذارند و اگر تنها بمانید توان مقابله با وی را نخواهید داشت. پس، در کنار این جماعت (مشرکان) نجنگید مگر آن که تعدادی از بزرگان و سران آنها را به عنوان گروگان از آنها بگیرید که به عنوان وثیقه ای در دست شما باشند تا به اتّکای آن در کنار قریش با محمّد بجنگید. بنی قریظه گفتند: نظر درستی دادی.

نُعیم سپس از نزد بنی قریظه به میان قریش آمد و به ابو سفیان بن حرب و دیگر سران قریش که با او بودند گفت: شما می دانید که من با شما دوست هستم و مرا با محمّد کاری نیست. موضوعی شنیده ام که وظیفه خود دیدم از باب خیرخواهی، آن را به شما برسانم، امّا از من نشنیده بگیرید .

گفتند: باشد. نُعیم گفت: بدانید که یهودیان از رفتار خود با محمّد پشیمان شده اند و به او پیغام داده اند که ما از کرده خود پشیمان شده ایم. آیا اگر تعدادی از اشراف و بزرگان دو قبیله قریش و غطفان را بستانیم و به شما بدهیم تا گردنشان را بزنید و سپس در کنار شما با باقیمانده آنها بجنگیم تا آن که ریشه کن شوند، از ما خشنود می شوی؟ و محمّد به آنها پیغام فرستاده که: آری. بنا بر این، اگر یهود از شما خواستند تعدادی از رجال خود را به عنوان گروگان در اختیارشان گذارید حتی یک نفر را هم نفرستید.

نُعیم سپس نزد غطفان آمد و گفت: ای غطفانیان! شما ایل و تبار من هستید و بیشتر از همه مردم دوستتان دارم و فکر نمی کنم به من بدگمان باشید. گفتند: درست است. ما به تو بدگمان نیستیم. گفت: پس ، از من نشنیده بگیرید. گفتند: بسیار خوب، موضوع چیست؟ نُعیم همان سخنانی را که به قریش گفته بود به غطفان نیز گفت و از همان چیزی که قریش را بر حذر داشته بود آنان را نیز برحذر داشت.

چون شب شنبه از ماه شوّال سال پنجم شد، از لطف خدا به پیامبرش ، ابو سفیان و سران غطفان، عکرمة بن ابی جهل را با تعدادی از قریش و غطفان نزد بنی قریظه فرستادند. این عدّه به بنی قریظه گفتند: ما برای ماندن و استراحت کردن این جا نیامده ایم. چارپایان و ستوران ما از بین رفتند. فردا صبح آماده جنگ شوید تا با محمّد پیکار کنیم .........

بنی قریظه گفتند: فردا شنبه است و ما در این روز دست به هیچ کاری نمی زنیم ......... وانگهی ما زمانی در کنار شما با محمّد می جنگیم که تعدادی از بزرگان و رجال خود را به ما گروگان دهید که به عنوان وثیقه ای در دست ما باشند، در این صورت با محمّد می جنگیم .........

وقتی فرستادگان، پیغام بنی قریظه را برای قریش و غطفان آوردند آنها گفتند: به خدا قسم حرفهایی که نُعیم بن مسعود به شما گفت راست است. پس برای بنی قریظه پیغام فرستادند که: به خدا قسم ما حتی یک نفر از افراد خود را در اختیار شما نمی گذاریم .........

وقتی فرستادگان قریش و غطفان این پیام را به بنی قریظه رساندند، آنها گفتند: حرفهایی که نُعیم بن مسعود به شما گفت درست است ......... پس به قریش و غطفان پیغام دادند: به خدا سوگند تا گروگان در اختیار ما نگذارید همراه شما با محمّد نمی جنگیم. و بدین سان از همکاری با آنها خودداری کردند و خداوند آنها را از یاری هم بازداشت.

ص :211


1- السیرة النبویّة لابن هشام : 3/240.

ص :212

ص :213

522 - حُکمُ الجاسوسِ
522 - حکم جاسوس

سنن أبی داوود عن فراتِ بنِ حیّانٍ :أنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله أمرَ بقَتلِهِ ، و کانَ عَیْنا لأبی سُفیانَ ، و کانَ حَلِیفا لرجُلٍ مِن الأنصارِ ، فمَرَّ بحَلْقةٍ مِن الأنصارِ فقالَ : إنّی مسلِمٌ ، فقالَ رجُلٌ مِن الأنصارِ : یا رسولَ اللّه ، إنَّهُ یقولُ: إنّی مسلِمٌ ، فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إنَّ مِنکُم رِجالاً نَکِلُهُم إلی إیمانِهم ، مِنهُم فراتُ بنُ حیّانٍ . (1)

522

حکم جاسوس

سنن أبی داوود_ درباره فرات بن حیّان _: پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دستور قتل او (فرات) را، چون جاسوس ابو سفیان بود، صادر کرد. و او هم پیمان مردی از انصار بود. پس بر گروهی از انصار گذشت و گفت: من مسلمان هستم. مردی از انصار گفت: ای پیامبر خدا! او می گوید: من مسلمانم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: افرادی از شما هستند که آنها را به ایمانشان وا می گذاریم (2) ؛ یکی از آنها فرات بن حیّان است.

ص :214


1- سنن أبی داوود : 3/48/2652 .
2- چون اظهار ایمان و اسلام می کنند از کشتن آنها صرف نظر می کنیم _ م.

سنن أبی داوود عن سلمةَ بنِ الأکوعِ:أتی النبیَّ صلی الله علیه و آله عَینٌ مِن المشرکینَ و هُو فی سَفرٍ ، فجلَسَ عند أصحابِهِ ثُمّ انْسَلَّ ، فقالَ النبیُّ صلی الله علیه و آله : اطلُبوهُ فاقتُلُوهُ، فسَبَقْتُهُم إلیهِ فقَتَلْتُهُ ، و أخَذْتُ سَلَبَهُ فنَفَّلَنی إیّاهُ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :الجاسوسُ و العَینُ إذا ظُفِرَ بِهِما قُتِلا . (2)

(3)

سنن أبی داوود_ به نقل از سلمة بن اکوع _: در یکی از سفرهای پیامبر ، جاسوسی از قریش نزد آن حضرت آمد و کنار اصحاب حضرت نشست و سپس ناپدید شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: او را پیدا کنید و بکُشید. من زودتر از دیگران خود را به آن مرد رساندم و او را کشتم و لباسها و وسایلش را برداشتم و پیامبر آنها را به من بخشید.

امام صادق علیه السلام :در صورت دست یافتن به جاسوس و خبر چین باید آنها را کشت.

523 - ما یُؤخَذُ فیهِ بِالظّاهِرِ
523 - مواردی که حکم به ظاهر می شود

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ لَمّا سُئل عنِ القاضی أ یَحِلُّ لَه أن یَقضیَ بقَولِ البَیِّنَةِ إذا لَم یعرِفهُم مِن غَیر مسألَةٍ _: خَمسَةُ أشیاءَ یَجِبُ علی النّاسِ أنْ یأخُذوا بِها ظاهِرَ الحُکْمِ : الوِلایاتُ ، و التّناکُحُ، و المَوارِیثُ ، و الذَّبائحُ ، و الشّهاداتُ ، فإذا کانَ ظاهرُهُ ظاهرا مأمونا جازَتْ شهادتُهُ ، و لا یُسألُ عن باطنِهِ . (4)

523

مواردی که حکم به ظاهر می شود

امام صادق علیه السلام_ در پاسخ به پرسش از اینکه آیا قاضی می تواند بر اساس گفته گواهان نا شناس حکم دهد بی آن که درباره آنان پرس و جو کند؟ _فرمود : پنج مورد است که مردم باید در آنها به ظاهر حکم عمل کنند: ولایت و سرپرستی، زناشویی، ارث و میراث، ذبایح و شهادت دادن. اگر ظاهر فرد، درست و در خور اطمینان بود گواهی اش جایز است و نباید از باطن او پرس و جو کرد.

ص :215


1- سنن أبی داوود : 3/48/2653.
2- مستدرک الوسائل : 11/98/12518.
3- (انظر) سنن أبی داوود : 3 / 49 / 2654.
4- الکافی : 7/431/15.

ص :216

71 - المجلس

اشاره

(1)

ص :217


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 75 / 463 باب 95 «آداب المجالس» و ص 469 باب 96 «السنّة فی الجلوس» کنز العمّال : 9 / 135 و 222 «حقّ المجالس و الجلوس» . کنز العمّال : 9 / 151 «محظورات المجلس» .

71 - مجلس

524 - أشرَفُ المَجالِسِ
524 - شریفترین نحوه نشستن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ لکُلِّ شیءٍ شَرَفا و إنَّ أشْرَفَ المَجالسِ ما استُقْبِلَ بهِ القِبلةُ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله أکْثَرَ ما یَجلِسُ تُجاهَ القِبلةِ . (2)

(3)

524

شریفترین نحوه نشستن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر چیزی شرافتی دارد و شریفترین نحوه نشستن ، آن است که رو به قبله باشد.

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هنگام نشستن، بیشتر رو به قبله می نشست.

525 - ما یَلزَمُ مُراعاتُهُ فِی المَجالِسِ
525 - نکاتی که باید در مجالس رعایت شود

الکتاب:

«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قِیلَ لَکُمْ تَفَسَّحُوا فی الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللّهُ لَکُمْ وَ إِذَا قِیلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا» . (4)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إذا أتی أحدُکُم مَجلسا فلْیَجلِسْ حیثُ ما انتهی مَجلِسُهُ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا أخذ القومُ مَجالِسَهُم ، فإنْ دعا رجُلٌ أخاهُ و أوسَعَ لَهُ فی مَجلسِهِ فلْیَأتِهِ، فإنَّما هِی کَرامةٌ أکْرمَهُ بها أخوهُ، و إنْ لَم یُوسِّعْ لَهُ أحَدٌ فلْیَنْظُرْ أوسَعَ مَکانٍ یَجدُهُ فلْیَجْلِسْ فیهِ . (6)

525

نکاتی که باید در مجالس رعایت شود

قرآن :

«ای کسانی که ایمان آورده اید! چون شما را گویند که در مجالس جای باز کنید، جای باز کنید تا خدا در کار شما گشایش دهد. و چون گویند که برخیزید، برخیزید».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه یکی از شما به مجلسی درمی آید، در کنار آخرین نفری که نشسته است بنشیند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر گاه افراد مجلسی در جای خود نشستند [و کسی وارد شد، ]اگر در آن میان، فردی برادر تازه وارد خود را فرا خوانَد و برای او در کنار خود جا باز کند، [این تازه وارد] باید دعوتش را بپذیرد و پهلوی او برود؛ زیرا وی با این کار به او احترام گذاشته است. ولی اگر کسی برایش جایی باز نکرد، نگاه کند، هر کجا بیشتر جا بود، همان جا بنشیند.

ص :218


1- بحار الأنوار: 75/469/4.
2- . مکارم الأخلاق : 1/66/72.
3- (انظر) وسائل الشیعة : 8 / 475 باب 76.
4- المجادلة : 11.
5- . بحار الأنوار : 16/240.
6- بحار الأنوار: 75/465/3.

عنه صلی الله علیه و آله :لا تُفْحِشْ فی مَجلسِکَ لِکَی یَحْذَروکَ بسُوءِ خلقِکَ ، و لا تَناجَ مَع رجُلٍ و أنتَ م_عَ آخ_رَ . (1)

مکارم الأخلاق :دخَلَ علَیهِ صلی الله علیه و آله رجُلٌ المسجدَ و هُو صلی الله علیه و آله جالسٌ وحْدَهُ، فتَزَحزَحَ صلی الله علیه و آله لَهُ ، فقالَ الرّجُلُ : فی المکانِ سَعةٌ یا رسولَ اللّهِ ! فقالَ صلی الله علیه و آله : إنَّ حقَّ المسلمِ علی المسلمِ إذا رآهُ یُریدُ الجُلوسَ إلَیهِ أنْ یَتَزحْزَحَ لَهُ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ فی أوصافِ النّبیِّ صلی الله علیه و آله _: و ما رُؤی مُقَدِّما رِجْلَهُ بینَ یدَیْ جَلیسٍ لَهُ قَطُّ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :إذا دَخلَ أحدُکُم علی أخیهِ فی رَحْلِهِ فلْیَقعُدْ حیثُ یأمرهُ صاحبُ الرَّحْلِ ، فإنّ صاحبَ الرّحْلِ أعْرَفُ بِعَورَةِ بَیتِهِ مِن الدّاخلِ علیهِ . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :کانَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله إذا دَخلَ مَنزلاً قَعَدَ فی أدنی المجلسِ حینَ یَدخُلُ . (5)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :در جایی که نشسته ای وقاحت به خرج نده تا مردم به دلیل اخلاق بدت از تو حذر کنند و وقتی کسی کنار تو نشسته است با دیگری در گوشی سخن مگو.

مکارم الأخلاق :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در مسجد تنها نشسته بود. مردی وارد شد. پیامبر صلی الله علیه و آله برای او خود را جابجا کرد. آن مرد گفت: ای رسول خدا ! جا که زیاد است. پیامبر فرمود: حقّ مسلمان بر مسلمان است که چون دید می خواهد کنار او بنشیند، خود را برایش جابجا کند.

امام علی علیه السلام_ در بیان اوصاف پیامبر صلی الله علیه و آله _فرمود : هرگز دیده نشد که آن حضرت در حضور همنشین خود پایش را دراز کند.

امام باقر علیه السلام :هرگاه یکی از شما به منزل برادر خود وارد می شود باید هر جا که صاحب خانه گفت همان جا بنشیند؛ چون صاحب خانه به موقعیّت خانه خود آشناتر از میهمان است.

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا هرگاه وارد منزلی می شد در پایین ترین جای مجلس می نشست.

ص :219


1- . بحار الأنوار: 84/354/2.
2- مکارم الأخلاق : 1/65/69.
3- بحار الأنوار : 16/236.
4- . قرب الإسناد : 69/222.
5- مکارم الأخلاق : 1/66/71.

الإمامُ العسکریُّ علیه السلام :مَن رَضِیَ بدُونِ الشَّرَفِ مِن المجلسِ لَم یَزَلِ اللّهُ و ملائکتُهُ یُصلّونَ علَیهِ حتّی یَقومَ . (1)

امام عسکری علیه السلام :هر کس به جایی کمتر از صدر مجلس رضایت دهد و بنشیند، تا هر زمان که نشسته است، خداوند و فرشتگانش بر او درود می فرستند.

526 - صَدرُ المَجالِسِ
526 - صدر مجلس

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا یَجلِسُ فی صَدرِ المجلسِ إلاّ رجُلٌ فیهِ ثلاثُ خِصالٍ : یُجیبُ إذا سُئلَ ، و یَنطِقُ إذا عَجَزَ القَومُ عن الکلامِ ، و یُشیرُ بالرّأیِ الّذی فیه صَلاحُ أهلِهِ ، فمَن لم یَکُنْ فیهِ شَیءٌ مِنهُنَّ فجَلَسَ فهُو أحْمَقُ . (2)

عنه علیه السلام :لا تُسرِعَنَّ إلی أرْفَعِ مَوضِعٍ فی المَجلسِ ، فإنَّ المَوضِعَ الّذی تُرفَعُ إلَیهِ خَیرٌ مِن الموضعِ الّذی تُحَطُّ عنهُ . (3)

526

صدر مجلس

امام علی علیه السلام :فقط کسی باید در صدر مجلس بنشیند که سه ویژگی داشته باشد: هرگاه از او پرسشی کنند پاسخ دهد، هرگاه دیگران از سخن گفتن درماندند او سخن بگوید ، و نظری بدهد که خیر و صلاح مجلسیان در آن باشد. هر کس این ویژگیها را نداشته باشد و در صدر مجلس بنشیند احمق است.

امام علی علیه السلام :به سوی بالاترین جای مجلس مشتاب؛ زیرا جایی که بالایت بکشند بهتر است از جایی که پایینت آورند.

527 - المَجالِسُ الَّتی نُهِیَ عَنها
527 - مجالسی که از آنها نهی شده است

الکتاب:

«أَ ئِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَ تَأْتُونَ فی نَادِیکُمُ الْمُنْکَرَ» . (4)

527

مجالسی که از آنها نهی شده است

قرآن :

«آیا با مردان در می آمیزید و راه [ نسل ] را می بُرید و در محفل خود مرتکب کارهای ناپسند می شوید؟».

ص :220


1- بحار الأنوار: 78/371/2.
2- . بحار الأنوار: 78/304/1.
3- غرر الحکم : 10283.
4- العنکبوت : 29.

وَ قَدْ نَزَّلَ عَلَیْکُمْ فِی الْکِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللّهِ یُکْفَرُ بِها وَ یُسْتَهْزَأُ بِها فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ» . (1)

وَ إِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِی آیاتِنَا فَأعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّی یَخُوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَ إِمّا یُنْسِیَنَّکَ الشَّیْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّکْری مَعَ الْقَومِ الظّالِمِینَ» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :مَن کانَ یؤمنُ باللّهِ و الیَومِ الآخِرِ فلا یَجْلِسْ فی مَجلِسٍ یُسَبُّ فیه إمامٌ ، أو یُغتابُ فیه مسلمٌ ، إنّ اللّه یقولُ فی کتابهِ : «و إذا رَأَیتَ الّذِینَ یَخُوضُونَ فی آیاتِنَا فَأعرِض عَنهُم حَتّی یَخوضُوا فِی حَدِیثٍ غَیرِهِ وَ إِمّا یُنسِیَنَّکَ الشَّیطَانُ فَلا تَقْعُد بَعدَ الذِّکری مَعَ القَومِ الظّالِمینَ» . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :ثَمانِیَةٌ إن اُهِینوا فلا یَلوموا إلاّ أنفسَهُم ......... و الجالسُ فی مجلسٍ لَیس لَهُ بأهلٍ . (4)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لا تَجْلِسوا علی مائدةٍ یُشرَبُ علَیها الخمرُ، فإنّ العبدَ لا یَدری متی یؤخَذُ . (5)

«و در کتاب بر شما نازل کرد که چون شنیدید که آیات خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد با آنان منشینید تا آن گاه که به سخنی دیگر پردازند».

«و چون بینی که در آیات ما [ از روی عناد ] فرو می روند از آنها روی گردان شو تا به سخنی جز آن پردازند. و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند، چون به یادت آمد با آن مردم ستمکاره منشین».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، نباید در مجلسی که در آن از امامی بدگویی یا از مسلمانی غیبت می شود، بنشیند. خداوند در کتاب خود می فرماید: «چون بینی که در آیات ما از روی عناد گفتگو می کنند از آنها روی گردان شو تا به سخنی جز آن بپردازند . و اگر شیطان تو را به فراموشی افکند ، چون به یادت آمد، با آن مردم ستمکاره منشین».

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هشت نفرند که اگر مورد اهانت و تحقیر قرار گرفتند، نباید کسی جز خود را سرزنش کنند : ......... و کسی که در جایی که شایسته اش نیست بنشیند.

امام علی علیه السلام :بر سفره ای که در آن شراب نوشیده می شود منشینید؛ زیرا بنده نمی داند که مرگش کی درمی رسد.

ص :221


1- النساء : 140.
2- الأنعام : 68.
3- بحار الأنوار : 75/246/9.
4- الخصال : 410/12.
5- بحار الأنوار : 10/98/1.

عنه علیه السلام :إیّاکَ و الجُلوسَ فی الطُّرُقاتِ . (1)

عنه علیه السلام :مَن کانَ یؤمنُ باللّهِ و الیومِ الآخِرِ فلا یَقومُ مکانَ رِیبةٍ . (2)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی قوله تعالی: «و قد نَزّلَ علیکم فی الکتاب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللّهِ ......... » _: إنّما عنی بهذا ( إذا سمعتم ) الرّجُلَ ( الّذی ) یَجحَدُ الحقَّ و یُکذّبُ بهِ و یَقَعُ فی الأئمّةِ ، فقُمْ مِن عندِهِ و لا تُقاعِدْهُ کائنا مَن کانَ . (3)

عنه علیه السلام :لا یَنبغی للمؤمنِ أنْ یَجلِسَ مَجلسا یُعصی اللّهُ فیهِ و لا یَقدِرُ علی تغییرِهِ . (4)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام_ أیضا _: إذا سَمِعْتَ الرّجُلَ یَجحَدُ الحقَّ و یُکذّبُ بهِ و یَقعُ فی أهلِهِ ، فقُمْ مِن عندِهِ و لا تُقاعِدْهُ . (5)

(6)

امام علی علیه السلام :از نشستن در گذرگاهها بپرهیز.

امام علی علیه السلام :هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد نباید در جای شبهه انگیز بایستد.

امام صادق علیه السلام_ درباره آیه «و در کتاب بر شما نازل کرد که چون شنیدید که آیاتِ خدا مورد انکار و ریشخند قرار می گیرد ......... » _فرمود : مقصود این است که [ هرگاه شنیدید ]کسی حق را انکار و تکذیب می کند و از امامان بد می گوید، از نزد چنین کسی برخیز و با او همنشینی مکن، هر که می خواهد باشد.

امام صادق علیه السلام :سزاوار نیست مؤمن در مجلسی بنشیند که در آن معصیت خداوند می شود و او نمی تواند آن وضع را تغییر دهد.

امام رضا علیه السلام_ نیز در ذیل همین آیه _فرمود : هرگاه شنیدی کسی حق را انکار و تکذیب می کند و زبان به بدگویی از اهل حق گشوده است، از پیش او برخیز و با وی همنشینی مکن.

ص :222


1- الأمالی للطوسی : 8/ 8.
2- الکافی : 2/ 378/10.
3- الکافی : 2/377/8.
4- الکافی : 2/374/1.
5- بحار الأنوار : 100/96/1 ، و انظر عنوان 245 «الاستماع».
6- (انظر) عنوان 72 «المجالسة» .

528 - المَجالِسُ بِالأمانَةِ
528 - مجلسها امانت اند

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :المَجالِسُ بالأمانةِ ، إلاّ ثلاثةَ مجالسَ : مَجلسٌ سُفِکَ فیهِ دمٌ حرامٌ ، و مجلسٌ استُحِلَّ فیهِ فَرْجٌ حرامٌ ، و مجلسٌ استُحِلَّ فیهِ مالٌ حرامٌ بغیرِ حَقِّهِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :المَجالسُ بالأمانةِ ، و إفْشاءُ سِرِّ أخیکَ خِیانَةٌ ، فاجْتَنِبْ ذلکَ ، و اجْتَنِبْ مجلسَ العَشیرةِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :المَجالسُ بالأمانةِ ، و لا یَحِلُّ لمؤمنٍ أنْ یَأثُرَ عن مؤمنٍ _ أو قالَ: عن أخیهِ المؤمنِ _ قبیحا . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّما یَتَجالَسُ المُتَجالِسانِ بأمانةِ اللّهِ ، فلا یَحِلُّ لأحَدِهِما أنْ یُفْشیَ علی أخیهِ ما یَکْرَهُ . (4)

(5)

528

مجلسها امانت اند

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلسها امانت هستند مگر سه مجلس: مجلسی که در آن خونی به ناروا ریخته شود، و مجلسی که در آن زنا شود و مجلسی که در آن مال حرام به ناروا حلال گردد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلسها امانت اند و فاش کردن راز برادرت خیانت است. از این کار دوری کن و از نشستهای عشیره ای بپرهیز.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلسها امانت اند و روا نیست که مؤمنی از مؤمن دیگر [یا فرمود : از برادر مؤمن خود]، کار ناپسندی را بازگو کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :وقتی دو کس با هم انجمن می کنند آنچه میانشان می گذرد امانت خداست و روا نیست که یکی از آنها چیزی را که برادرش دوست ندارد به زیان او فاش سازد .

529 - الحَثُّ عَلی حُضورِ مَجالِسِ الذِّکرِ
529 - تشویق به حضور در مجالس ذکر خدا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ما قَعَدَ عدّةٌ من أهلِ الأرضِ یَذکرونَ اللّهَ إلاّ قَعَدَ مَعهُم عِدّةٌ مِن الملائکةِ . (6)

529

تشویق به حضور در مجالس ذکر خدا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هیچ گاه تعدادی از زمینیان انجمنِ ذکر خدا بر پا نمی کنند، مگر آنکه تعدادی از فرشتگان در آن انجمن می نشینند.

ص :223


1- الأمالی للطوسی : 53 / 71.
2- بحار الأنوار : 77/89/3.
3- الأمالی للطوسی : 572/1185.
4- تنبیه الخواطر : 1/98.
5- (انظر) وسائل الشیعة : 8 / 471 باب 71.
6- بحار الأنوار : 93/ 162/42 .

عنه صلی الله علیه و آله :المَجالِسُ ثلاثةٌ : غانِمٌ و سالِمٌ و شاحِبٌ (1) ، فأمّا الغانمُ فالّذی یُذکَرُ اللّهُ تعالی فیهِ، و أمّا السّالمُ فالسّاکِتُ ، و أمّا الشّاحِبُ فالّذی یَخوضُ فی الباطلِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :علَیکَ بمَجالِسِ الذِّکْرِ . (3)

لُقمانُ علیه السلام :اخْتَرِ المَجالِسَ علی عَینَیکَ ، فإنْ رأیتَ قوما یَذْکُرونَ اللّهَ عزّ و جلّ فاجْلِسْ معَهُم ، فإنّکَ إنْ تَکُ عالما یَنْفعْکَ عِلمُکَ و یَزیدونَکَ (4) عِلما ، و إنْ کُنتَ جاهلاً عَلَّموک ، و لَعلَّ اللّهَ أنْ یَصِلَهُم برحمةٍ فتَعمَّکَ مَعهُم . (5)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام_ فی دُعائهِ _: و اجْعَلْنا مِن الّذینَ اشْتَغَلوا بالذِّکرِ عنِ الشَّهواتِ و خَالَفوا دَواعی العِزَّة بِواضِحات المَعرِفَةِ، و قَطَعوا أستارَ نارِ الشَّهَواتِ بِنَضحِ ماءِ التَّوبَةِ، و غَسَلوا أوعِیَةَ الجَهَلِ بِصَفوِ ماءِ الحَیاةِ حتّی جالَتْ فی مَجالسِ الذِّکرِ رُطوبةُ ألْسِنَةِ الذّاکرینَ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مجلسها سه گونه است: سودمند، سالم، و پژمرده. مجلس سودمند مجلسی است که در آن ذکر خدا شود، محفل سالم محفل خاموش است، و محفل پژمرده آن است که در آن به باطل پرداخته شود.

امام علی علیه السلام :بر تو باد [شرکت در ]مجالس ذکر.

لقمان علیه السلام :مجلسها را بنگر؛ اگر مردمانی را دیدی که ذکر خداوند عزّ و جلّ می گویند با آنان بنشین؛ چه ، اگر تو دانشمند باشی ، دانشت تو را سود می بخشد و آنان بر دانش تو می افزایند و اگر از علم بی بهره باشی آنان به تو دانش می آموزند، شاید که خدا بر آنان رحمت آورد و رحمت او شامل تو نیز بشود.

امام زین العابدین علیه السلام_ در دعا _گفت : ما را از آنان قرار ده که به سبب یاد تو، از خواهشهای نفسانی باز مانده اند و به واسطه روشناییهای معرفت با انگیزه های خود بزرگ بینی مخالفت ورزیدند، و با ریختن آب توبه پرده های آتش شهوات را دریدند، و با زلال آب زندگی ظرفهای جهل را شستند چندان که رطوبت زبان ذاکران در مجالس پراکنده می شود.

ص :224


1- کذا فی المصدر و الصحیح «شاجب» ؛ أی هالک .
2- بحار الأنوار : 74/189/18.
3- بحار الأنوار: 75/465/6.
4- الظاهر أنّ الصحیح «یزیدوکَ» .
5- علل الشرائع : 394/9.
6- بحار الأنوار : 94/127/19.

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :الناس ثلاثةٌ : سالمٌ و غانمٌ و شاجبٌ ، فالسّالمُ الصّامتُ ، و الغانمُ الذّاکرُ ، و الشّاجبُ الّذی یَلْفِظُ و یَقَعُ فی النّاسِ . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :قالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : إذا رأیتُم رَوضةً من ریاضِ الجنّةِ فارْتَعوا فیها. قیلَ : یا رسولَ اللّهِ ، و ما رَوضةُ الجنّةِ؟ فقالَ : مَجالِسُ المؤمنینَ . (2)

عنه علیه السلام :ما اجْتَمعَ قومٌ فی مَجلسٍ لَم یَذْکُروا اللّهَ و لَم یَذْکُرونا إلاّ کانَ ذلکَ المَجلسُ حَسْرةً علَیهِم یَومَ القیامةِ . (3)

قرب الإسناد عن الإمام الصّادق علیه السلام_ لِفُضَیلٍ _: تَجلِسونَ و تُحَدِّثونَ ؟ قالَ : نَعَم جُعِلتُ فِداکَ . قالَ : إنَّ تلکَ المَجالِسَ اُحِبُّها ، فأحْیوا أمْرَنا یا فُضیلُ ، فَرَحِمَ اللّهُ مَن أحْیا أمْرَنا. یا فُضَیلُ ، مَن ذَکَرَنا أو ذُکِرْنا عندَهُ فَخرَجَ مِن عَینِهِ مِثلُ جَناحِ الذُّبابِ غفَرَ اللّهُ له ذُنوبَهُ و لَو کانَ أکثرَ مِن زَبَدِ البحرِ . (4)

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :مَن جَلسَ مَجلسا یُحیا فیهِ أمرُنا لَم یَمُتْ قلبُهُ یَومَ تَموتُ القلوبُ . (5)

امام باقر علیه السلام :مردم سه گونه اند: سالم و سود برنده و به هلاکت افتاده. سالم آن کس است که خاموش ماند، سود برنده ، آن است که ذکر خدا گوید و به هلاکت افتاده، کسی است که زبان به بدگویی از مردم گشاید.

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هرگاه باغی از باغهای بهشت دیدید، در آن گردش کنید. عرض شد: ای پیامبر خدا! باغ بهشت چیست؟ فرمود: مجالس مؤمنان.

امام صادق علیه السلام :هرگاه عدّه ای در محفلی گرد آیند و در آن ذکر خدا و یاد ما نکنند، آن محفل در روز قیامت برای آنان مایه افسوس خواهد بود.

قرب الإسناد :امام صادق علیه السلام _ به فضیل _ فرمود : آیا با هم می نشینید و گفتگو می کنید؟ عرض کرد : آری ، فدایت شوم. فرمود: من این مجالس را دوست دارم. ای فضیل ! راه ما را زنده نگه دارید. رحمت خدا بر آن که امر ما را زنده بدارد. ای فضیل! هر کس ذکر ما بگوید یا در حضور او ذکر ما شود و از چشمش به اندازه پر مگسی اشک درآید خداوند گناهان او را می بخشد اگر چه فزونتر از کف دریا باشد.

امام رضا علیه السلام :هر کس در مجلسی که یاد و نام ما در آن زنده نگه داشته می شود بنشیند، در آن روزی که دلها می میرند، دل او نمی میرد.

ص :225


1- بحار الأنوار : 93/163/43.
2- مستطرفات السرائر : 143/7.
3- بحار الأنوار : 75/468/20.
4- قرب الإسناد : 36/117.
5- الأمالی للصدوق : 131/119.

530 - الحَثُّ عَلی ذِکرِ اللَّهِ تَعالی عِندَ القِیامِ
530 - تشویق به یادکردن خدا ، هنگام برخاستن

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ کَفّارَةَ المَجلسِ : سُبحانَکَ اللّهمَّ و بحَمْدِکَ لا إلهَ إلاّ أنتَ ، ربِّ تُبْ علَیَّ و اغفِرْ لی . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :إذا تَلاقَیْتُم فَتلاقوا بالتَّسلیمِ و التَّصافُحِ ، و إذا تَفَرّقْتُم فتَفَرَّقوا بالاسْتِغْفارِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مَن أرادَ أن یَکْتالَ بالمِکْیالِ الأوْفی فلْیَکُنْ آخِرُ قَولِهِ : «سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی المُرسَلینَ وَ الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العالَمینَ» ، فإنَّ لَهُ مِن کُلِّ مسلمٍ حسنةً . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :مَن أرادَ أن یَکْتالَ بالمِکْیالِ الأوْفی، فلْیَقُلْ إذا أرادَ أنْ یَقومَ مِن مَجلسِهِ: «سبحانَ ربِّکَ ربِّ العِزّةِ عَمّا یَصِفونَ و سلامٌ علی المرسَلینَ و الحَمدُ للّهِ ربِّ العالَمینَ» . (4)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :إنّ رسولَ اللّهِ صلی الله علیه و آله کانَ لا یَقومُ من مَجلِسٍ ، و إنْ خَفَّ ، حتّی یَستَغْفِرَ اللّهَ عزّ و جلّ خَمْسا و عِشرینَ مَرّةً . (5)

530

تشویق به یاد کردن خدا ، هنگام برخاستن

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :کفّاره نشستن این است که بگویی: سبحانک اللّهمّ و بحمدک لا إله إلاّ أنت، ربِّ تُب علیَّ و اغفر لی (خدایا ! پاک و منزّهی تو و ستایش از آنِ توست. خدایی جز تو نیست. پروردگار من! مرا ببخش و بیامرز).

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هرگاه به هم رسیدید ، سلام گویید و دست دهید و چون از هم جدا شدید با آمرزش خواهی یکدیگر را ترک کنید.

امام علی علیه السلام :هر کس که می خواهد با پیمانه پُر مزد گیرد ، باید آخرین سخنش این باشد: «سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون و سلامٌ علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین (ای پروردگار عزّت و شکوه! تو پاک و منزّهی از هر توصیفی ؛ درود بر فرستادگان خدا و ستایش از آنِ خدایی است که پروردگار جهانیان است) که برای چنین کسی، به ازای هر مسلمان، یک حسنه منظور می شود.

امام باقر علیه السلام :هر که می خواهد با پیمانه پُر مزد گیرد، باید هنگام برخاستن از جای خود چنین بگوید: «سبحان ربّک ربّ العزّة عمّا یصفون و سلامٌ علی المرسلین و الحمد للّه ربّ العالمین (ای پروردگار عزّت و شکوه! پاک و منزّهی از هر توصیفی؛ درود بر فرستادگان خدا و ستایش از آنِ خدایی است که پروردگار جهانیان است)».

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا هرگاه از مجلسی برمی خاست، اگر چه زمانی کوتاه در آن جا نشسته بود، بیست و پنج مرتبه از خدا آمرزش می طلبید.

ص :226


1- بحار الأنوار : 75/467/17.
2- الأمالی للطوسی : 215/374.
3- کتاب من لا یحضره الفقیه : 1/325/954.
4- الکافی : 2/496/3.
5- الکافی : 2/504/4.

72 - المُجالسة

اشاره

(1)

(2)

ص :227


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 100 / 96 باب 3 «النّهی عن الجلوس مع أهل المعاصی» . بحار الأنوار : 75 / 279 باب 71 «سوء المحضر».
2- انظر : عنوان 291 «الصدِّیق»، 354 «العِشرة» . الذکر : باب 1342، الأمثال: باب 3565 .

72 - همنشینی

531 - الجَلیسُ
531 - همنشین

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :جَلیسُ الخَیرِ نِعمَةٌ ، جَلیسُ الشَّرِّ نِقمَةٌ . (1)

عنه علیه السلام :جِماعُ الشَّرِّ فی مُقارَنةِ قَرینِ السُّوءِ . (2)

(3)

531

همنشین

امام علی علیه السلام :همنشین خوب ، نعمت است و همنشین بد ، مصیبت.

امام علی علیه السلام :همه بدیها در مجالست با همنشینِ بد است .

532 - مَن نُجالِسُ ؟
532 - با که همنشینی کنیم؟

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :قالُوا[ الحَوارِیّونَ لعیسی علیه السلام ]: یا رُوحَ اللّهِ، فمَن نُجالِسُ إذا ؟ قالَ : مَن یُذَکِّرُکُمُ اللّهَ رُؤیَتُهُ ، و یَزیدُ فی عِلْمِکُم منطِقُهُ ، و یُرَغِّبُکُم فی الآخِرَةِ عَمَلُهُ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :ج_الِسِ الأبْرارَ ، فإنّکَ إنْ فَعَلتَ خَیرا حَمِدوکَ ، و إنْ أخْطَأتَ لَم یُعَنِّفوکَ . (5)

532

با که همنشینی کنیم؟

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :حواریان عیسی علیه السلام عرض کردند: یا روح اللّه ! پس با چه کسی همنشین شویم؟ فرمود: با آن که دیدارش شما را به یاد خدا اندازد و گفتارش بر دانش شما بیفزاید و کردارش شما را به آخرت ترغیب کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :با نیکوکاران بنشین؛ زیرا اگر کار خوبی انجام دهی ، تو را می ستایند و اگر خطایی کنی ، سرزنشت نمی کنند.

ص :228


1- غرر الحکم : 4719 _ 4720.
2- غرر الحکم : 4774.
3- (انظر) الرفق : باب 1531. الأمثال : باب 3565.
4- تحف العقول : 44 ، الأمالی للطوسی : 157/262 مع تفاوت یسیر فی اللفظ ، و انظر الذکر : باب 1343.
5- تنبیه الخواطر : 2/122.

عنه صلی الله علیه و آله :سائِلوا العُلَماءَ ، و خاطِبوا الحُکَماءَ ، و جالِسوا الفُقَراءَ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا تَجْلِسوا إلاّ عندَ کُلِّ عالِمٍ یَدْعوکُم مِن خَمْسٍ إلی خَمسٍ : مِن الشَّکِّ إلی الیَقینِ ، و مِن الرِّیاءِ إلی الإخْلاصِ ، و مِن الرَّغْبَةِ إلی الرَّهبَةِ ، و مِن الکِبْرِ إلی التّواضُعِ ، و مِن الغِشِّ إلی النّصیحَةِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :یا بنَ مَسعودٍ ، فلْیَکُن جُلَساؤکَ الأبْرارَ و إخْوانُکَ الأتْقیاءَ و الزُّهّادَ ، لأنَّ اللّهَ تعالی قالَ فی کِتابِهِ : «الأخِلاّءُ یَومَئذٍ بَعضُهُم لبَعضٍ عَدُوٌّ إلاّ المُتَّقینَ» (3) . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :تَمَسْکَنوا و أحِبُّوا المَساکِینَ، و جالِسُوهُم و أعِینوهُم ، تَجافَوا صُحْبَةَ الأغْنیاءِ و ارْحَموهُم و عِفّوا عن أمْوالِهِم . (5)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :جالِسِ الحُلَماءَ تَزْدَدْ حِلْما . (6)

عنه علیه السلام :جالِسِ العُلَماءَ تَسعَدْ . (7)

عنه علیه السلام :جالِسِ العُلَماءَ یَزدَدْ علمُکَ ، و یَحسُنْ أدبُکَ ، و تَزکُ نَفْسُکَ . (8)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :از دانشمندان بپرسید، با فرزانگان سخن بگویید، و با تهیدستان بنشینید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :تنها در محضر دانشمندانی نشینید که شما را از پنج چیز به پنج چیز فرا می خوانند: از دو دلی به یقین، از ریا به اخلاص، از دنیا خواهی به دنیا گریزی، از تکبّر به فروتنی و از ناخالصی به خلوص.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای پسر مسعود! باید که همنشینان تو نیکان باشند و برادرانت پرهیزگاران و پارسایان؛ زیرا خداوند متعال در کتاب خود فرمود : «در آن روز، دوستان، دشمن یکدیگر باشند، مگر پرهیزگاران».

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مسکین وار باشید و مسکینان را دوست بدارید و با آنان بنشینید و کمکشان کنید. از همنشینی با توانگران دوری ورزید و بر آنان رحم و دلسوزی کنید و از اموالشان چشم برگیرید.

امام علی علیه السلام :با بردباران بنشین تا بردباری ات افزون شود.

امام علی علیه السلام :با دانشمندان بنشین تا خوشبخت شوی.

امام علی علیه السلام :با دانشمندان بنشین تا بر دانشت افزوده گردد، اَدَبت نیکو شود و تزکیه نفس یابی.

ص :229


1- تحف العقول : 41.
2- بحار الأنوار : 74/188/18.
3- الزخرف : 67.
4- مکارم الأخلاق : 2/348/2660.
5- تنبیه الخواطر : 2/120.
6- غرر الحکم : 4722.
7- غرر الحکم : 4717.
8- غرر الحکم : 4786.

عنه علیه السلام :جالِسِ الحُکَماءَ یَکمُلْ عَقلُکَ ، و تَشرُفْ نفسُکَ ، و یَنْتَفِ عنکَ جَهلُکَ . (1)

عنه علیه السلام :مجالَسةُ الحُکَماءِ حیاةُ العُقولِ ، و شِفاءُ النُّفوسِ . (2)

عنه علیه السلام :جالِسِ الفُقَراءَ تَزْدَدْ شُکْرا . (3)

عنه علیه السلام :أیّها النّاسُ ، طُوبی لِمَن ......... جالَسَ أهلَ الفِقْهِ و الرّحمةِ ، و خالَطَ أهلَ الذُّلِّ و المَسکَنةِ . (4)

عنه علیه السلام :جالِسْ أهلَ الوَرَعِ و الحِکمةِ ، و أکْثِرْ مُناقشَتَهُم ، فإنّکَ إنْ کُنتَ جاهِلاً عَلَّموکَ ، و إنْ کنتَ عالِما ازْدَدْتَ عِلما . (5)

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :مَجالِسُ الصّالِحینَ داعِیَةٌ إلی الصَّلاحِ . (6)

عنه علیه السلام_ فی الدّعاءِ _: أوْ لَعلَّکَ فَقَدْتَنی مِن مجالسِ العُلماءِ فخَذَلْتَنی ، أو لَعلّکَ رأیْتَنی فی الغافِلینَ فمِن رحمَتِکَ آیَسْتَنی، أو لَعلّکَ رأیتَنی آلِفَ مَجالِسِ البَطّالینَ فبَیْنی و بَیْنَهُم خَلَّیْتَنی . (7)

لُقمانُ علیه السلام :یا بُنیَّ ، جالِسِ العُلَماءَ و زاحِمْهُم برُکْبَتَیْکَ ، فإنّ اللّهَ عزّ و جلّ یُحْیی القُلوبَ بنُورِ الحِکمَةِ کما یُحْیی الأرضَ بِوابِلِ السّماءِ . (8)

امام علی علیه السلام :با فرزانگان همنشینی کن تا خردت کمال یابد و شرافت نفس یابی و نادانی از تو رخت بربندد.

امام علی علیه السلام :همنشینی با فرزانگان، زندگی بخش خردها و شفابخش جانهاست .

امام علی علیه السلام :با تهیدستان بنشین تا شکر گزاری ات [از خدا ]زیاد شود.

امام علی علیه السلام :ای مردم! خوشا آن که ......... با مردمان دانا و مهربان نشست و با فرو دستانِ بینوا درآمیخت!

امام علی علیه السلام :با پاکدامنان و فرزانگان بنشین و با آنان زیاد بحث و گفتگو کن؛ زیرا اگر نادان باشی، تو را علم می آموزند و اگر دانا باشی، بر دانشت افزوده می شود.

امام زین العابدین علیه السلام :مجالس پاکان، فراخوانِ به سوی پاکی است.

امام زین العابدین علیه السلام_ در مناجات با خدا _گفت: یا شاید در محفل دانشمندانم ندیدی، که مرا فرو گذاشتی، یا شاید مرا در میان بی خبران دیدی، که از رحمتت نومیدم گردانیدی، یا شاید مرا همدم محافل هرزگان یافتی، که با آنان تنهایم گذاشتی.

لقمان علیه السلام :فرزندم! با دانشمندان نشست و برخاست کن و زانو به زانوی آنها بنشین؛ چه ، خداوند عزّ و جلّ دلها را با نور حکمت زنده می گرداند همچنان که زمین را با بارش آسمان زندگی می بخشد.

ص :230


1- غرر الحکم : 4787.
2- غرر الحکم : 9875.
3- غرر الحکم : 4723.
4- تفسیر القمّی : 2/70.
5- غرر الحکم : 4783.
6- بحار الأنوار : 78/141/ 35.
7- الإقبال : 1/164.
8- بحار الأنوار : 1/204/22.

عنه علیه السلام :یا بُنیَّ ، إذا أتَیتَ نادیَ قَومٍ فارْمِهِم بسَهمِ السّلامِ، ثُمَّ اجلِسْ فی ناحِیَتِهِم فلا تَنْطِقْ حتّی تَراهُم قد نَطَقوا ، فإنْ رأیتَهُم قد نَطَقوا فی ذِکرِ اللّهِ فأجْرِ سَهمَکَ مَعهُم ، و إلاّ فَتَحوَّلْ مِن عِندِهِم إلی غَیرِهِم . (1)

بحار الأنوار_ مِمّا کَلَّم اللّهُ تعالی به موسی علیه السلام _: یا موسی ، أطِبِ الکَلامَ لأهْلِ التَّرکِ للذُّنوبِ ، و کُنْ لَهُم جَلِیسا، و اتَّخِذْهُم لغَیْبِکَ إخْوانا، (2) و جِدَّ مَعهُم یَجِدّونَ مَعکَ . (3)

لقمان علیه السلام :فرزندم! هرگاه به انجمنی درآمدی، با تیرِ سلام شکارشان کن و آن گاه کنارشان بنشین و سخن مگوی، تا آنها زبان به سخن گشایند. اگر دیدی از خدا سخن به میان آوردند، با آنان همسخن شو و گرنه، از میان آنان به میان جمعی دیگر برو.

بحار الأنوار :از سخنان خداوند متعال به موسی علیه السلام [این است که] : ای موسی! با آنان که گرد گناه نمی گردند، نیکو و پاکیزه سخن بگوی و همنشین آنان باش و ایشان را برای غیب (4) ] این است که[ خود گیر و با آنان تمام تلاش و کوشش خود را در راه اطاعت به کار بند تا آنان نیز چنین کنند .

533 - حَقُّ الجَلیسِ
533 - حقّ همنشین

الإمامُ زینُ العابدینَ علیه السلام :أَمّا حقُّ جَلیسِکَ : فأنْ تُلِینَ لَهُ جانِبَکَ ، و تُنْصِفَهُ فی مُجازاة اللّفظِ ، و لا تَقومَ مِن مَجلِسِکَ إلاّ بإذْنِهِ . و مَن یَجلِسُ إلَیکَ یَجوزُ لَهُ القِیامُ عَنکَ بغَیرِ إذْنِکَ ، و تَنسی زَلاّتِهِ ، و تَحْفَظُ خَیْراتِهِ، و لا تُسْمِعُهُ إلاّ خَیرا . (5) (6)

533

حقّ همنشین

امام زین العابدین علیه السلام :حقّ همنشین تو آن است که: با او نرمخو و مهربان باشی، در هنگام گفتگو با او به انصاف رفتار کنی، جز با اجازه او از جای خود بلند نشوی، اگر در کنار تو نشست بتواند بدون اجازه تو برخیزد و برود، لغزشهایش را فراموش کنی، خوبیهایش را به یاد داشته باشی و جز خیر و خوبی به او نگویی.

ص :231


1- . تنبیه الخواطر : 1/31.
2- أی اتخذهم إخوانا لیحفظوک فی غیبتک بأن لا یذکروک فی غیبتک بسوء، و یدفعوا عنک الغیبة و یکونوا ناصحین لک عند ما تغیب عنهم، و یحتمل أن یکون المراد بالغیب القیامة لغیبتها عن الحس (مرآة العقول : 25 / 100 / 8) .
3- بحار الأنوار : 77/36/7.
4- این سخن را می توان به دو گونه معنا کرد؛ یا بدین معنا که: کسی را برادر خود گیر که وقتی غیبت تو را می شنود، از تو دفاع کند، یا بدین معنا که: او را برای عالم غیب و آخرت خود برادر گیر (به نقل از مرآة العقول: 25 / 100 / 8 ) .
5- الخصال : 569/1.
6- (انظر) الصدیق : باب 2187.

534 - مَن لا یَنبَغی مُجالَسَتُهُ
534 - همنشینان ناشایسته

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :ثلاثةٌ مُجالَسَتُهُم تُمیتُ القَلبَ : مُجالَسَةُ الأنْذالِ ، و الحَدیثُ مَع النّساءِ ، و مُجالَسَةُ الأغْنیاءِ . (1)

تنبیه الخواطر :عنه صلی الله علیه و آله : إیّاکُم و مُجَالَسةَ المَوتی ! قیلَ : یا رسولَ اللّهِ ، مَنِ المَوتی ؟ قال : کُلُّ غَنیٍّ أطْغاهُ غِناهُ . (2)

بحار الأنوار_ فی مناهی النّبیّ صلی الله علیه و آله _: أنَّه نَهی عنِ المُحادَثَةِ الّتی تَدْعو إلی غَیرِ اللّهِ عزّ و جلّ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :مُجالَسَةُ أهلِ الهَوی مَنْساةٌ للإیمانِ ، و مَحْضَرَةٌ للشَّیطانِ . (4)

عنه علیه السلام :لَیس مَن جالَسَ الجاهِلَ بِذی مَعْقولٍ، مَن جالَسَ الجاهِلَ فلْیَستَعِدَّ لقِیلٍ و قالٍ . (5)

534

همنشینان نا شایسته

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :همنشینی با سه کس دل را می میراند: همنشینی با فرومایگان، گفتگو با زنان، و نشستن با توانگران.

تنبیه الخواطر :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود : از همنشینی با مردگان بپرهیزید! عرض شد: یا رسول اللّه ! مردگان کیستند؟ فرمود: هر توانگری که توانگری اش او را سرمست کرده باشد.

بحار الأنوار :در مناهی پیامبر صلی الله علیه و آله آمده که آن حضرت، از گفت و گویی که به غیر خداوند عزّ و جلّ فرا می خواند، نهی فرمود.

امام علی علیه السلام :همنشینی با هوسرانان باعث از یاد رفتن ایمان و حاضر شدن شیطان است.

امام علی علیه السلام :کسی که با نادان بنشیند، خردمند نیست. کسی که با نادان بنشیند باید خود را آماده قیل و قال ]مردم] کند.

ص :232


1- الخصال : 87/20.
2- تنبیه الخواطر : 2/32.
3- بحار الأنوار : 74/194/19.
4- نهج البلاغة : الخطبة 86.
5- بحار الأنوار : 77/285/1.

عنه علیه السلام :لا یأمَن مُجالِسو الأشْرارِ غَوائلَ البَلاءِ . (1)

عنه علیه السلام :جانِبوا الأشْرارَ ، و جالِسوا الأخْیارَ . (2)

عنه علیه السلام :خُلطَةُ أبْناءِ الدُّنیا تَشینُ الدِّینَ ، و تُضعِفُ الیَقینَ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :لا تَصْحَبوا أهلَ البِدَعِ و لا تُجالِسوه_م فتَصیروا عِن_د النّاسِ کواحِ_دٍ مِنهُم . (4)

عنه علیه السلام :إیّاکُم و مُجَالَسةَ المُلوکِ و أبناءِ الدُّنیا ، ففی ذلکَ ذَهابُ دِینِکُم و یُعقِبُکُم نِفاقا ، و ذلکَ داءٌ دَوِیٌّ لا شِفاءَ لَهُ ، و یُورِثُ قَساوَةَ القَلبِ ، و یَسْلُبُکُم الخُشوعَ ، و علَیکُم بالأشْکالِ مِن النّاسِ و الأوْساطِ مِن النّاسِ فعِندَهُم تَجِدونَ مَعادِنَ الجَوهرِ . (5)

امام علی علیه السلام :آنان که با بَدان همنشینی می کنند، از گزندهای بلا و گرفتاری در امان نیستند.

امام علی علیه السلام :از بدان دوری گزینید و با نیکان مجالست کنید.

امام علی علیه السلام :رفت و آمد با دنیا پرستان، به دین [انسان ]لطمه می زند و یقین را سست می گرداند .

امام صادق علیه السلام :با بدعت گذاران رفاقت و همنشینی نکنید که در نظر مردم ، شما هم مانند یکی از آنها خواهید بود.

امام صادق علیه السلام :از همنشینی با شهریاران و دنیا پرستان بپرهیزید که این کار دین شما را می برد و نفاق و دورویی می آورد و این دردی سخت و بی درمان است، نیز سنگدلی به بار می آورد و فروتنی را می زداید، با مردمان همتای خود و افراد متوسط [جامعه] همنشینی کنید که کانهای جواهر را در میان آنها می یابید.

ص :233


1- غرر الحکم : 10823.
2- غرر الحکم : 4746.
3- غرر الحکم : 5072.
4- الکافی : 2/375/3 .
5- الاُصول الستّة عشر : 57.

ص :234

73 - الجماعة

اشاره

(1)

(2)

ص :235


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار: 2 / 261 باب 32 «الجماعة و الفُرقة» .
2- انظر : عنوان 148 «الاختلاف»، الفساد: باب 3153 .

73 - جماعت

535 - یَدُ اللَّهِ مَعَ الجَماعَةِ
535 - دست خدا با جماعت است

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یدُ اللّهِ علی الجَماعَةِ ، و الشّیطانُ معَ مَن خالَفَ الجَماعَةَ یَرکُضُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :أیُّها النّاسُ ، علَیکُم بالجَماعةِ ، و إیّاکُم و الفُرْقةَ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :یدُ اللّهِ علی الجَماعةِ ، فإذا اشْتَذَّ الشّاذُّ مِنهُم اخْتَطَفَهُ الشّیطانُ کما یَخْتَطِفُ الذِّئبُ الشّاةَ الشّاذّةَ مِن الغَنَمِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :مَن خَرجَ مِن الجَماعةِ قَیْدَ شِبْرٍ فَقد خَلَعَ رِبْقَةَ الإسلامِ مِن عُنُقِهِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :یدُ اللّهِ معَ الجَماعةِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :الجَماعةُ رَحمَةٌ و الفُرْقَةُ عَذابٌ . (6)

535

دست خدا با جماعت است

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست خدا بر سر جماعت است، و شیطان همراه کسی است که با جماعت مسلمانان ناسازگاری کند .

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای مردم! به جماعت (یکپارچگی) روی آرید و از پراکندگی بپرهیزید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست خدا بر سر جماعت است؛ هرگاه فردی از جماعت جدا شود شیطان او را می رباید، همچنان که گرگ گوسفند جدا مانده از گله را.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس یک وجب از جماعت جدا شود، حلقه اسلام را از گردن خود گشوده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :دست خدا با جماعت است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :جماعت (یکپارچگی) رحمت است و پراکندگی عذاب.

536 - عَدمُ اجتِماعِ الاُمَّةِ عَلَی الضَّلالِ
536 - فراهم نیامدن امّت بر گمراهی

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنَّ اُمّتی لَن تَجْتَمعَ علی ضَلالَةٍ ، فإذا رأیتُمُ اخْتِلافا فعَلَیکُم بالسَّوادِ الأعْظَمِ . (7)

536

فراهم نیامدن امّت بر گمراهی

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امّت من هرگز بر گمراهی فراهم نمی آیند. هرگاه اختلافی را مشاهده کردید جانب توده امّت را بگیرید.

ص :236


1- کنز العمّال : 1031 و انظر أیضاً : 1/206 ، 207 .
2- کنز العمّال : 1028.
3- کنز العمّال : 1032.
4- کنز العمّال : 1035 و فی معناه : 1036 _ 1039، 1042.
5- کنز العمّال : 20241.
6- کنز العمّال : 20242.
7- کنز العمّال : 909.

عنه صلی الله علیه و آله :علَیکُم بالجَماعةِ ، فإنّ یدَ اللّهِ علی الجَماعةِ ، و لَ_م یَجْمَ_عِ اللّهُ عزّ و جلّ اُمّتی إلاّ علی هُدیً . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لا یَجْمَعُ اللّهُ عزّ و جلّ أمرَ اُمّتی علی ضَلالَةٍ أبدا ، اتَّبِعوا السَّوادَ الأعْظَمَ ، یدُ اللّهِ علی الجَماعةِ ، مَن شَذَّ شُذَّ فی النّارِ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :لَن تَجْتَمِعَ اُمّتی علی ضَلالَةٍ أبدا . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تعالی قد أجارَ اُمّتی أنْ تَجْتمِعَ علی الضَّلالَةِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَ اللّهَ تعالی لا یَجْمَعُ اُمّتی علی ضَلالَةٍ ، و یدُ اللّهِ تعالی مَع الجَماعةِ ، مَن شَذَّ شُذَّ إلی النّارِ . (5)

(6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :به جماعت روی آرید که دست خدا بر سر جماعت است. خداوند عزّ و جلّ امّت مرا جز بر هدایت و راه راست گرد نمی آورد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند عزّ و جلّ هرگز امّت مرا بر گمراهی گرد نمی آورد. از توده امّت تبعیّت کنید که دست خدا بر سر جماعت است. هر کس از جامعه جدا شود، تنها درون آتش برده می شود.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :امّت من هرگز بر گمراهی اجتماع نمی کنند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال امّت مرا از فراهم آمدن بر گمراهی نجات داده است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال امّت مرا بر گمراهی گرد نمی آورد. دست خداوند متعال با جماعت است. هر کس تکروی کند، تنها سوی آتش برده می شود.

537 - تَفسیرُ الجَماعةِ
537 - معنای جماعت

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله_ و قد سُئلَ: ما جَماعةُ اُمّتِکَ ؟ _: مَن کانَ علی الحقِّ و إنْ کانوا عَشرَةً . (7)

537

معنای جماعت

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله_ در پاسخ به این سؤال که جماعت امّت تو چیست؟ _فرمود : آنان که بر حق باشند هر چند ده نفر باشند!

ص :237


1- کنز العمّال : 1025.
2- کنز العمّال : 1030.
3- کنز العمّال : 1029 ، و فی معناه: 1663.
4- کنز العمّال : 34459.
5- کنز العمّال : 34461.
6- (انظر) عنوان 22 «الاُمّة».
7- معانی الأخبار : 154/2.

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ و قد سُئلَ عن تفسیرِ السُّنّةِ و البِدْعةِ و الجَماعةِ و الفُرْقةِ _: السُّنَّةُ _ و اللّهِ _ سُنّةُ محمّدٍ صلی الله علیه و آله ، و البِدعَةُ ما فارَقَها ، و الجَماعةُ _ و اللّهِ _ مُجامَعَةُ أهلِ الحقِّ و إنْ قَلُّوا ، و الفُرْقةُ مُجامَعَةُ أهلِ الباطلِ و إنْ کَثُروا . (1)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :سُئلَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله عَن جَماعةِ اُمّتِهِ ، فقالَ : جَماعةُ اُمّتی أهلُ الحقِّ و إنْ قَلُّوا . (2)

امام علی علیه السلام_ در پاسخ به پرسش از معنای سنّت، بدعت، جماعت و تفرقه _فرمود : _ به خدا سوگند _ سنّت همان سنّت محمّد صلی الله علیه و آله است و بدعت ، آنچه از آن جدا باشد و به خدا قسم جماعت، همدست شدن با اهل حق است هر چند اندک باشند و تفرقه همدستی با اهل باطل است هر چند بسیار باشند.

امام صادق علیه السلام :از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله درباره جماعت امّتش سؤال شد ، فرمود: جماعت امّت من، همان اهل حقّند هر چند شمارشان اندک باشد.

ص :238


1- کنز العمّال : 1644، بحار الأنوار : 2/ 266/23 مع تفاوت یسیر فی اللفظ.
2- معانی الأخبار : 154/1.

74 - الجمعة

اشاره

(1)

(2)

ص :239


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 89 / 263 باب 2 «فضل یوم الجمعة و لیلتها» . بحار الأنوار : 89 / 287 باب 3 «أعمال لیلة الجمعة» .
2- انظر : صلاة الجمعة : باب 2286 .

74 - جمعه

538 - یَومُ الجُمُعَةِ
538 - روز جمعه

الکتاب:

«وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ» . (1)

الحدیث:

مجمع البیانِ_ فی تفسیرِ الآیةِ _: فیهِ أقوالٌ : أحَدُها أنَّ الشّاهِدَ یَومُ الجُمعةِ ، و المَشهودَ یَومُ عَرَفةَ، عن ابنِ عبّاسٍ و قَتادَةَ ، و رُوی ذلک عن أبی جعفرٍ و أبی عبدِ اللّهِ علیهما السلام و عنِ النَّبیِّ صلی الله علیه و آله . (2)

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یَومُ الجُمُعةِ سَیّدُ الأیّامِ ، و أعظَمُ عِند اللّهِ عزّ و جلّ مِن یَومِ الأضْحی و یَومِ الفِطْرِ . (3)

الإمامُ الباقرُ علیه السلام :الخَیرُ و الشَرُّ یُضاعَفُ یَومَ الجُمُعةِ . (4)

عنه علیه السلام :الصَّدَقةُ یَومَ الجُمُعةِ تُضاعَفُ ، لفَضْلِ یَومِ الجُمُعةِ علی غَیرهِ من الأیّامِ. (5)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام_ فی تفسیرِ الآیةِ _: الشّاهدُ یَومُ الجُمُعةِ، و المَشهودُ یَومُ عَرَفَةَ . (6)

538

روز جمعه

قرآن :

«و سوگند به گواه و گواهی شده».

حدیث :

مجمع البیان_ ذیل آیه بالا _: در این زمینه چند قول است: یکی آن که از ابن عباس و قتاده و نیز از امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است که «گواه، روز جمعه است و گواهی شده، روز عرفه».

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :روز جمعه آقای روزهاست و نزد خداوند عزّ و جلّ از روز قربان و روز فطر نیز بزرگتر است.

امام باقر علیه السلام :خیر و شر ، در روز جمعه دو چندان می شود.

امام باقر علیه السلام :در روز جمعه [ثواب] صدقه دو چندان می شود؛ زیرا روز جمعه بر دیگر روزها فضیلت دارد.

امام صادق علیه السلام_ در تفسیر همان آیه _فرمود : گواه، روز جمعه است و گواهی شده، روز عرفه.

ص :240


1- البروج : 3.
2- . بحار الأنوار : 89/263.
3- بحار الأنوار: 89/267/5.
4- . بحار الأنوار: 89/283/28.
5- ثواب الأعمال : 220/1.
6- معانی الأخبار : 299/2.

539 - الحَثُّ عَلی ما یوجِبُ فَرَحَ الأهلِ یَومَ الجُمُعَةِ
539 - تشویق به شاد کردن خانواده در روز جمعه

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :أطْرِفوا أهالِیَکُم فی کُلِّ جُمُعةٍ بشَیءٍ مِن الفاکِهَةِ ، کَی یَفْرَحوا بالجُمُعةِ . (1)

539

تشویق به شاد کردن خانواده در روز جمعه

امام علی علیه السلام :هر روز جمعه مقداری میوه به خانواده خود هدیه دهید تا از آمدن جمعه خوشحال شوند.

540 - غُسلُ الجُمُعَةِ
540 - غسل جمعه

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :یا علیُّ ، علی النّاسِ کُلَّ سَبعةِ أیّامٍ الغُسلُ ، فاغْتَسِلْ فی کُلِّ جُمُعةٍ و لَو أنّکَ تَشْتری الماءَ بِقُوتِ یَومِکَ و تَطْویهِ، فإنَّهُ لیسَ شَیءٌ مِن التَّطَوُّعِ أعْظَمَ مِنهُ . (2)

علل الشرائع عن الأصبغِ بنِ نباتَة :کانَ علیٌّ علیه السلام إذا أرادَ أنْ یُوَبِّخَ الرّجُلَ یقولُ لَهُ : أنتَ أعْجَزُ مِن تارِکِ الغُسْلِ یَوم الجُمُعةِ! (3)

و الأحادیث فی فضل غُسل الجمعة کثیرة جدّا.

540

غسل جمعه

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :ای علی! مردم باید هر هفت روز یک بار غسل کنند (حمام روند). بنا بر این هر جمعه غسل کن حتّی اگر لازم شود برای تهیه آب آن ، خوراک روزانه ات را بفروشی و گرسنه بمانی؛ زیرا هیچ امر مستحبی بالاتر از غسل جمعه نیست ......... .

علل الشرائع_ به نقل از اصبغ بن نباته _: علی علیه السلام هرگاه می خواست کسی را سرزنش کند می فرمود: تو حتّی از کسی که غسل روز جمعه را ترک می کند نا توانتری! (4)

ص :241


1- بحار الأنوار : 104/73/24.
2- بحار الأنوار : 81/129/18.
3- علل الشرائع : 285/2.
4- یادآور می شویم احادیثی که در فضیلت غسل جمعه وارد شده بسیار زیاد است.

ص :242

75 - الجماع

اشاره

(1)

ص :243


1- انظر : عنوان 208 «الزواج» .

75 - آمیزش جنسی

541 - الجِماعُ
541 - جماع

الإمامُ علیٌّ علیه السلام_ و قد سُئلَ عنِ الجِماعِ _: حَیاءٌ یَرتَفِعُ ، و عَوْراتٌ تَجتَمِعُ ، أشبَهُ شَیءٍ بالجُنونِ . الإصْرارُ علَیهِ هَرَمٌ ، و الإفاقَةُ مِنهُ نَدَمٌ، ثَمَرةُ حَلالِهِ الوَلَدُ : إنْ عاشَ فَتَنَ ، و إنْ ماتَ حَزَنَ . (1)

عنه علیه السلام :مَن أرادَ البَقاءَ _ و لا بَقاءَ _ فَلیُخَفِّفِ الرِّداءَ، و لیُباکِرِ الغَداءَ ، و لیُقِلَّ مُجامَعَةَ النِّساءِ . (2)

عنه علیه السلام :مَن أکثَرَ المَناکِحَ غَشِیَتْهُ الفَضائحُ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :ما تَلذَّذَ النّاسُ فی الدُّنیا و الآخِرَةِ بلَذَّةٍ أکْثَرَ لَهُم مِن لذَّةِ النِّساءِ ......... و إنَّ أهلَ الجَنّةِ ما یَتلَذّذونَ بشَیءٍ مِن الجَنّةِ أشْهی عندَهُم مِن النِّکاحِ لا طَعامٌ و لا شَرابٌ . (4)

وسائل الشیعة عن بعضِ أصحابِنا:سألَنا أبو عبدِ اللّهِ علیه السلام : أیُّ شَیءٍ ألذُّ ؟ قالَ : فقُلْنا : غَیرُ شَیءٍ ، فقالَ هُو : ألذُّ الأشْیاءِ مُباضَعَةُ النِّساءِ . (5) (6)

541

جماع

امام علی علیه السلام_ در پاسخ به این که جماع چیست؟ _فرمود : پرده شرمی کنار می رود و شرمگاههایی به هم می آمیزند. شبیه ترین حالت به دیوانگی است. زیاده روی در آن پیری می آورد، چون از آن حالت به درآید پشیمان می شود، میوه حلالش ، فرزند است که اگر زنده ماند گرفتار می کند و اگر بمیرد اندوه می آورد.

امام علی علیه السلام :هر که می خواهد جاودانه ماند _ که البته جاودانگی در کار نیست _ باید بدهکاری اش کم باشد، سحر خیز باشد و با زنان کمتر نزدیکی کند.

امام علی علیه السلام :هر کس زیاد نکاح کند، رسواییها او را در میان می گیرند.

امام صادق علیه السلام :مردم در دنیا و آخرت لذّتی بهتر از لذّت زن نچشیده اند ......... بهشتیان از هیچ چیز بهشت، نه از خوراکی و نه از نوشیدنی، به اندازه نکاح لذّت نمی برند.

وسائل الشیعة_ به نقل از یکی از شیعیان _:

امام صادق علیه السلام از ما پرسید: چه چیز از همه لذّت بخش تر است؟ عرض کردیم: هیچ چیز. فرمود: لذّت بخش ترین چیزها نزدیکی کردن با زنهاست.

ص :244


1- غرر الحکم : 4943.
2- بحار الأنوار : 62/262/19.
3- غرر الحکم : 9052.
4- وسائل الشیعة : 14/10/8.
5- وسائل الشیعة : 14/10/6.
6- (انظر) وسائل الشیعة : 14 / 82 _ 107 و ص 187 _ 193 . اللهو : باب 3530. عنوان 196 «الرِّمایة».

ص :245

ص :246

76 - الجمال

اشاره

(1)

(2)

ص :247


1- و لمزید الاطّلاع راجع : بحار الأنوار : 79 / 295 / باب 109 «التّجمُّل و إظهار النِّعمة» . وسائل الشّیعة: 3 / 340 باب 1 «استحباب التّجمُّل و کراهة التّباؤس» .
2- انظر : عنوان 211 «الزینة»، 245 «السَّمْت»، 469 «اللباس»، 514 «النظافة» . النعمة: باب 3853، فعل المعروف : باب 2628 .

76 - زیبایی

542 - اللَّهُ جمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ
542 - خدا زیباست، زیبایی را دوست دارد

الکتاب:

«یا بَنِی آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْکُمْ لِبَاسا یُوَارِی سَوْآتِکُمْ وَ رِیشا وَ لِبَاسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ» . (1)

«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ * قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا خالِصَةً یَوْمَ الْقِیامَة» . (2)

الحدیث:

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :إنّ اللّهَ تعالی جمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ ، و یُحِبُّ أنْ یَری أثَرَ نِعمَتِهِ علی عَبدِهِ ، و یُبغِضُ البُؤْسَ و التَّباؤسَ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ تعالی جمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ، و یُحِبُّ مَعالیَ الأخْلاقِ ، و یَکْرَهُ سَفْسافَها . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :إنَّ اللّهَ یُحِبُّ مِن عَبدِهِ إذا خَرجَ إلی إخْوانِهِ أنْ یَتَهیّأَ لَهُم و یَتَجَمّلَ . (5)

542

خدا زیباست، زیبایی را دوست دارد

قرآن :

«ای فرزندان آدم! برای شما جامه ای فرستادیم که عیبهایتان را می پوشاند و زینت است. و جامه پرهیزگاری بهتر است».

«بگو: چه کسی زیوری را که خدا برای بندگانش پدید آورده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو: این چیزها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند و در روز قیامت [ نیز ]ویژه آنانست».

حدیث :

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال زیباست، زیبایی را دوست دارد و دوست دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند. او فقر و فقر نمایی را دشمن می دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد. خویهای والا را دوست دارد و خصلتهای پَست را ناخوش می دارد.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خداوند متعال دوست دارد وقتی بنده اش نزد برادران خود می رود با هیئتی آماده و آراسته برود.

ص :248


1- الأعراف : 26.
2- الأعراف : 32.
3- کنز العمّال : 17166.
4- کنز العمّال : 17168.
5- مکارم الأخلاق : 1/85/1.

عنه صلی الله علیه و آله :أحْسِنوا لِباسَکُم ، و أصْلِحوا رِحالَکُم، حتّی تَکونوا کأنَّکُم شامَةٌ فی النّاسِ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :لِیَأخُذْ أحدُکُم مِن شارِبهِ و الشَّعْرِ الّذی فی أنْفِهِ، و لْیَتَعاهَدْ نَفْسَهُ ، فإنَّ ذلک یَزیدُ فی جمَالِهِ . (2)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :لِیَتَزَیَّنْ أحدُکُم لأخیهِ المسلمِ إذا أتاهُ کما یَتَزَیَّنُ لِلغَریبِ الّذی یُحِبُّ أنْ یَراهُ فی أحسَنِ الهَیْئةِ . (3)

الإمامُ الصّادقُ علیه السلام :أبصَرَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله رجُلاً شَعْثا شَعْرُ رأسِهِ، وَسِخَةً ثِیابُهُ ، سَیّئةً حالُهُ ، فقالَ رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله : مِن الدِّینِ المُتْعَةُ و إظهَارُ النِّعْمَةِ . (4)

عنه علیه السلام :البَسْ و تَجَمّلْ ، فإنَّ اللّهَ جمیلٌ یُحِبُّ الجَمالَ ، و لیَکُن مِن حَلالٍ . (5)

الإمامُ الکاظمُ علیه السلام :قال سَیّدُنا الصادقُ علیه السلام : إنّ اللّهَ یُحِبُّ الجَمالَ و التَّجْمیلَ ، و یَکْرَهُ البُؤْسَ و التَّباؤسَ ؛ فإنَّ اللّهَ عزّ و جلّ إذا أنْعَمَ علی عَبدٍ نِعمَةً أحَبَّ أنْ یَری علَیهِ أثَرَها . قیلَ : و کیفَ ذلکَ ؟ قالَ : یُنَظّفُ ثَوبَهُ، و یُطیِّبُ رِیحَهُ ، و یُجَصِّصُ دارَهُ ، و یَکنِسُ أفْنیَتَهُ ، حتّی إنّ السِّراجَ قَبلَ مَغیبِ الشَّمسِ یَنْفی الفَقرَ و یَزیدُ فی الرِّزقِ . (6)

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :لباس خوب بپوشید و خانه هایتان را آباد کنید تا در میان مردم مانند خالِ رخساره باشید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :سبیل و موهای بینی خود را کوتاه کنید و به خودتان برسید؛ زیرا این کارها بر زیبایی شما می افزاید.

امام علی علیه السلام :همچنان که دوست دارید افراد غریبه شما را در بهترین هیئت ببینند و خود را برای آنها می آرایید، وقتی نزد برادر مسلمان خود می روید نیز خویشتن را بیارایید.

امام صادق علیه السلام :پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مردی را دید که موهای سرش ژولیده ، لباسش کثیف و چرکین و سر و وضعش پریشان و به هم ریخته است، فرمود: لذّت بردن [از نعمتهای الهی] و نمایاندن نعمت، جزء دین است.

امام صادق علیه السلام :لباس زیبا بپوش؛ زیرا خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ اما باید از حلال باشد.

امام کاظم علیه السلام :امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند زیبایی و خود آرایی را دوست دارد و بینوایی و فقر نمایی را ناخوش می دارد. هرگاه خداوند به بنده ای نعمتی می دهد، دوست دارد اثر آن را در او ببیند. گفته شد: چگونه؟ فرمود: لباس تمیز بپوشد، خود را خوشبو کند، خانه اش را گچکاری کند، جلو در حیاط خود را بروبد، حتّی روشن کردن چراغ پیش از غروب خورشید فقر را می برد و روزی را زیاد می کند .

ص :249


1- کنز العمّال : 17164 .
2- قرب الإسناد : 67/215.
3- الخصال : 612/10.
4- الکافی : 6/439/5.
5- وسائل الشیعة : 3/340/4.
6- الأمالی للطوسی : 275/526.

الإمامُ الرِّضا علیه السلام :أرْوی أنَّ اللّهَ تبارکَ و تعالی یُحِبُّ الجَمالَ و التَجَمُّلَ ، و یُبغِضُ البُؤسَ و التَّباؤسَ ، و أنَّ اللّهَ عزّ و جلّ یُبغِضُ مِن الرِّجالِ القاذُورَةَ . (1)

امام رضا علیه السلام :روایت می کنم که خداوند تبارک و تعالی زیبایی و آراستگی را دوست دارد و فقر و فقر نمایی را دشمن می دارد. خداوند عزّ و جلّ از مردان کثیف و بد بو نفرت دارد.

543 - الصُّورَةُ الجَمیلَةُ
543 - چهره زیبا

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :آفَةُ الجَمالِ الخُیَلاءُ . (2)

عنه صلی الله علیه و آله :خَیرُ ما اُعْطِیَ الرّجُلُ المؤمنُ خُلقٌ حَسَنٌ، و شَرُّ ما اُعْطِیَ الرّجُل قلبُ سوءٍ فی صُورةٍ حَسَنةٍ . (3)

الإمامُ علیٌّ علیه السلام :الصُّ_ورَةُ الجَمیلَةُ أوَّلُ (4) السَّعادتَینِ . (5)

عنه علیه السلام :حُسْنُ الصُّورةِ أوَّلُ السَّعادةِ . (6)

عنه علیه السلام :حُسْنُ وَجْهِ المؤمنِ مِن حُسنِ عِنایَةِ اللّهِ بهِ . (7)

543

چهره زیبا

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :آفت زیبایی، غرور است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :بهترین چیزی که به مرد مؤمن داده شده خوی نیکوست و بدترین چیزی که به انسان داده شده دل بد در چهره زیباست.

امام علی علیه السلام :رخسار زیبا ، نخستین خوشبختی از دو خوشبختی است.

امام علی علیه السلام :نکو رویی، آغاز خوشبختی است.

امام علی علیه السلام :زیبایی رخسار مؤمن از حسن عنایت خداست به او.

ص :250


1- بحار الأنوار : 79/303/16.
2- بحار الأنوار : 77/59/3.
3- کنز العمّال : 5170.
4- فی طبعة جامعة طهران «أقلّ» ، و ما أثبتناه من طبعة «الرّی» .
5- غرر الحکم : 1659.
6- غرر الحکم : 4803.
7- غرر الحکم : 4848.

بحار الأنوار :فی الزَّبورِ : مَن أجْرَمَ الذُّنوبَ و أعْجَبَهُ حُسْنُهُ ، فلْیَنظُرِ الأرضَ کیفَ لَعِبَتْ بالوُجوهِ فی القُبورِ و تَجْعَلُها رَمِیما ، إنَّما الجَمالُ جمالُ مَن عُوفِیَ من النّارِ . (1)

بحار الأنوار عن زُرارَةَ:سَمِعتُه [الإمامَ الباقر علیه السلام ]یقولُ : أیُّما عَبدٍ کانَ لَه صُورةٌ حَسَنةٌ مَع مَوضِعٍ لا یَشینُهُ ، ثُمَّ تَواضَعَ للّهِ، کانَ مِن خالِصَةِ اللّهِ. قالَ : قُلتُ : ما مَوضِعٌ لا یَشینُهُ؟ قالَ : لا یکونُ ضَرَبَ فیهِ سِفاحٌ . (2)

بحار الأنوار :در زبور [داوود] آمده است: هر کس گناهانی مرتکب شود و از زیبایی خود دچار غرور گردد، به خاک بنگرد که چگونه در گورها با چهره ها بازی می کند و آنها را به استخوانهای پوسیده تبدیل می سازد. همانا زیبایی، زیبایی کسی است که از آتش در امان ماند.

بحار الأنوار_ به نقل از زراره _: از امام باقر علیه السلام شنیدم : هر بنده ای که زیباروی و بی عیب باشد و سپس در برابر خداوند فروتنی کند، از بندگان خالص و خاصّ خداست. عرض کردم: منظور از بی عیب چیست؟ فرمود: بد کاره ای با او بی عفّتی نکرده باشد.

544 - اطلُبُوا الخَیرَ عِندَ حِسانِ الوُجوهِ
544 - خوبی را نزد خوبرویان بجویید

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :اطلُبوا الخیرَ عِند حِسانِ الوُجوهِ . (3)

عنه صلی الله علیه و آله :اطلُبوا الخَیرَ عِندَ حِسانِ الوُجوهِ ، فإنَّ فِعالَهُم أحْری أنْ تکونَ حُسْنا . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :اطلُبوا حَوائجَکُم عِند حِسانِ الوُجوهِ ، فإنْ قَضی حاجَتَکَ قَضاها بِوَجهٍ طَلیقٍ، و إنْ رَدّکَ رَدّکَ بِوَجهٍ طَلیقٍ ، فرُبَّ حَسَنِ الوَجهِ دَمیمُهُ عِندَ طلَبِ الحاجَةِ ، و رُبَّ دَمیمِ الوَجهِ حسَنُهُ عِندَ طلَبِ الحاجَةِ . (5)

544

خوبی را نزد خوب رویان بجویید

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خوبی را نزد خوب رویان بجویید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :خیر و خوبی را نزد خوش رویان بجویید ؛ زیرا کردارهای آنان به زیبایی زیبنده تر است.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :نیازهای خود را از خوش رویان بخواهید؛ زیرا اگر نیاز تو را برآورده کند، با گشاده رویی می کند و اگر دست رد به سینه ات زند، باز با گشاده رویی می کند. بسا خوشرویی که در هنگام نیاز خواهی از او، زشت رو می شود، و بسا زشت رویی که در هنگام نیاز خواهی از او خوش رو می شود.

ص :251


1- بحار الأنوار : 77/ 40/8.
2- بحار الأنوار : 70/11/11.
3- کنز العمّال : 16795 ، الأمالی للطوسی : 394/870.
4- عیون أخبار الرضا : 2/74/344.
5- کنز العمّال : 16810.

545 - إکرامُ الشَّعرِ
545 - رسیدگی به مو

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الشَّعرُ الحَسَنُ مِن کِسْوَةِ اللّهِ فأکْرِموهُ . (1)

عنه صلی الله علیه و آله :مَنِ اتَّخذَ شَعرا فلیُحْسِنْ وَلایَتَهُ، أو لِیَجُزَّهُ . (2)

(3)

545

رسیدگی به مو

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :مویِ زیبا پوششی خدایی است، پس به آن رسیدگی کنید.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله :هر کس مو بگذارد، باید خوب به آن برسد و گرنه کوتاهش کند.

546 - جَمالُ الباطِنِ
546 - زیبایی درون

رسولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله :الجَمالُ فی اللِّسانِ . (4)

عنه صلی الله علیه و آله :جَمالُ المَرءِ فَصاحَةُ لِسانِهِ . (5)

عنه صلی الله علیه و آله :الجَمالُ فی الرّجُلِ اللِّسانُ . (6)

عنه صلی الله علیه و آله_ و قد سئل عنِ الجَمالِ بالرَّجُلِ _: بِصَوابِ القَولِ بالحقِّ .