فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آيه الله العظمي گلپايگاني(قدس سره)ج-١

اشارة

سرشناسه : كتابخانه عمومي حضرت آيت الله عظمي گلپايگاني

عنوان و نام پديدآور : فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه آيه الله العظمي گلپايگاني(قدس سره)/ گردآورنده ابوالفضل عربزاده

مشخصات نشر : قم: دار القرآن الكريم، 1378.

مشخصات ظاهري : ص 850

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

موضوع : نسخه هاي خطي -- ايران -- قم -- فهرستها

موضوع : نسخه هاي خطي فارسي -- ايران -- قم -- فهرستها

موضوع : نسخه هاي خطي عربي -- ايران -- قم -- فهرستها

شناسه افزوده : گلپايگاني، محمدرضا، 1372 - 1277، صاحب مجموعه

شناسه افزوده : عرب زاده، ابوالفضل، گردآورنده

رده بندي كنگره : Z6621/ع 8گ 8 1378

رده بندي ديويي : 011/31

شماره كتابشناسي ملي : م 79-25979

صفحه 001

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١

فهرست نسخه هاي خطي كتابخانه عمومي حضرت آية الله العظمي آقاي گلپايگاني مد ظله (ايران - قم) (جلد اول) نگارش سيد احمد حسيني

(١)

مفاتيح البحث: دولة ايران (1)

صفحه 002

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣

بسم الله الرحمن الرحيم پس از حمد و ثناي الهي و درود و صلوات بر سرور كاينات و سلام و تحيات بر جانشينان و الا مقام آن حضرت.

مرجع عظيم الشأن عالم تشيع حضرت آية الله العظمي آقاي حاج سيد محمد رضا گلپايگاني مد ظله العالي، در سال 1354 به اين كمترين دستور فرمودند كه در مدرسه علميه اي كه معظم له تأسيس نموده اند، كتابخانه اي به جهت استفاده طلاب آن مدرسه داير گردد.

در اين كتابخانه كه همان سال بنيانگذاري شد، بناي توسعه زياد نبود ولي در اثر تشويق مداوم حضرت آية اللهي و كوشش فراواني كه انجام شد، تدريجا به صورتي در آمد كه از حد كتابخانه يك مدرسه بيرون رفته و در عداد يكي از كتابخانه هاي برجسته حوزه علميه قم بشمار آمد.

در بخشهاي سه گانه كتابخانه (بخش كتابهاي چاپي - بخش كتابهاي قرآني و بخش نسخه هاي خطي) كتابهاي پر ارزشي گرد آورده شده و لازم ديدم كه مخصوصا براي دو بخش اخير فهرستهاي جامعي تنظيم نموده تا براي دانش پژوهان كمكي باشد.

(٣)

مفاتيح البحث: الصّلاة (1)

صفحه 003

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤

در آغاز كار به فهرست كتابهاي قرآني پرداختم و در چهار قسمت (كتابهاي عربي، فارسي، تركي، اردو) شروع به كار نمودم ولي كاوش از كتابهاي چاپي مربوط به قرآن مجيد فراتر رفته و با رجوع به فهرستهاي كتابخانه هاي عمومي و خصوصي خارج و داخل كشور و بررسي كتابهائي كه در علم رجال وحالات و بيوگرافي علما و دانشمندان تأليف

شده بود، فهرستي عظيم بوجود آمد، و قسمت عربي آن كه بنام (معجم المؤلفات القرآنية) ناميده شده و داراي بيش از پنج هزار فيش ميباشد آماده چاپ و با خواست خداوند متعال در چند جلد چاپ خواهد شد.

پس از جمع آوري فهرست نام برده شده، به فيش برداري از نسخه هاي خطي اين كتابخانه شروع نمودم و اينك با توفيقات الهي جلد اول فهرست نسخه هاي خطي را به ارباب علم و دانش تقديم ميكنم و از هر گونه لغزش و اشتباه پوزش ميطلبم.

در اين جلد كه معرف چهار صد نسخه خطي ميباشد، كتابهاي شناسانده شده در فهرستهاي ديگر را به آن فهرستها ارجاع ميدهيم و كتابهائي كه بايد پيرامون آنها سخن گفت با رعايت اختصار و به اندازه لازم معرفي ميشوند و تا حد ممكن از تفصيل در گفتار و آوردن مطالب متفرقه غير ضروري خود داري ميشود.

هر يك از نسخه ها در دو بخش معرفي ميشوند:

(بخش اول) كتاب شناسي، شامل:

1 - شماره مسلسل.

(٤)

مفاتيح البحث: النوم (1)

صفحه 004

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥

2 - نام كتاب و موضوع و لغت آن.

3 - نام مؤلف و تاريخ در گذشت يا عصر وي.

4 - خصوصيات كتاب و تاريخ تأليف و جاي تأليف و عناوين مطالب، يا ارجاع به فهرستهائي كه كتاب در آنها معرفي شده است.

5 - آغاز و انجام كتابها.

(بخش دوم) نسخه شناسي با حروف ريز و سطرهاي كوتاه، شامل:

1 - نوع خط.

2 - نام كاتب.

3 - تاريخ كتابت و جاي آن.

4 - اجازه ها يا امتيازات علمي نسخه.

5 - تملكها با تاريخ و جاي آنها.

6 - مهرهاي مالكان

كتابها.

7 - زينتها و امتيازات هنري نسخه.

8 - شماره برگها با رمز " گ " و شماره سطرها با رمز " س " و طول و عرض كتاب به سانتيمتر با رمز " سم ".

در آخر هر جلد، فهرست الفبائي، فهرست موضوعي، و فهرست مؤلفان كتابها افزوده شده است.

بخش خطي اين كتابخانه مرهون لطف فراوان جناب آقاي حاج شيخ عبد الرزاق كتابچي اصفهاني ميباشد كه در آغاز تأسيس كتابخانه بيش از يك هزار و دويست نسخه خطي اهدا نموده و همواره اين بخش را از نظر دور نداشته

(٥)

مفاتيح البحث: النوم (3)

صفحه 005

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦

تدريجا نسخه هاي ديگري نيز فرستاده اند. دوام توفيق و تأييد آقاي كتابچي را از درگاه احديت خواهان و عزت روز افزون ايشان را مسئلت مينمائيم.

در پايان اين گفتار از تشويق هاي پدرانه حضرت آية الله العظمي گلپايگاني سپاسگزار و از خداوند منان خواهانيم كه سايه بلند پايه شان را مستدام بدارد.

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

سيد احمد حسيني اشكوري

(٦)

صفحه 006

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩

(1) كتاب دعا (دعا - فارسي) داراي سوره هاي يس، الفتح، الرحمن، الجمعة، الواقعة، و همچنين داراي دعاهاي جوشن كبير، دوازده امام، مشلول، عكاشه، استغفار، كميل، صباح، عهد نامه، مجير، عشرات، دعاهاي ايام هفته، سمات، قدح، نور، تعقيبات نمازها، دعاهاي صبح و شام، عديله، و دعاهاي كوتاه ديگر.

نسخ معرب زيبا، سيد محمد، غره شعبان 1249 به جهت آقا سيد رحيم فرزند مير عبد الباقي، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زر و مشكي، بين سطرها زرفشاني شده، صفحه اول داراي سرلوح رنگين و حاشيه صفحه اول و دوم داراي نقشه هاي رنگين زيبا، كاغذ ترمه، نسخه بياضي، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

236 گ، 12 س، 16 * 8 سم

(٩)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)

صفحه 007

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠

(2) مجموعه:

1 - خواص القرآن " 2 پ - 25 پ " (علوم قرآن - عربي) از:؟

خواص سوره ها و آيه ها را به ترتيب قرآن با عناوين " قال الحكيم " گرد آورده و ظاهرا مرادش از حكيم همان أبو عبد الله تميمي است كه كتابي بنام " خواص القرآن " دارد و آن خواص را از دانشمندي هندي نقل ميكند (ذريعه 7 / 273).

آغاز: " قال الحكيم سورة فاتحة الكتاب فيها ألف خاصية من رأي ذلك الخواص رأي غرائب و عجائب ".

انجام: " قال الحكيم هذه الخواص من الاسرار المكنونة. فالا عمال بالنيات ولكل امري ما نوي ".

2 - جامع الاخبار " 26 پ - 100 ر " (حديث - عربي) از:؟

همان نسخه

غير مشهور است كه داراي چهارده باب ميباشد و هر باب داراي فصولي است (ذريعه 5 / 36، فهرست مرعشي 3 / 12).

در اين نسخه كتاب را به محمد بن محمد بن محمد سبزواري نسبت داده و گويد تأليفش بتاريخ پنجشنبه 6 صفر 679 به پايان رسيده و با يك واسطه از روي نسخه مؤلف كه در مشهد مقدس تأليف نموده، مقابله شده است، و در پايان چند باب كوتاه بعنوان ملحقات نسخه اضافه دارد، بدين ترتيب:

باب: في صفة جهنم وألوان عذابها.

باب: في الموقف.

(١٠)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد بن محمد (1)، أبو عبد الله (1)، القرآن الكريم (2)، الشهادة (1)

صفحه 008

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١

باب: في النوادر وهو آخر الكتاب.

باب: في صفات قلة الاكل.

باب: في الضيافة وفضلها.

باب: في السؤال به غير الحاجة.

باب: فيمن سأل به حق محمد وآل محمد.

آغاز: " الحمد لله الاول بلا أول كان قبله والاخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين ".

انجام: " وروي عن معلي بن خنيس عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان امر السفياني من الامر المحتوم وخروجه في شهر رجب المرجب ".

3 - شرح قصيده مير فندرسكي " 102 ر - 116 ر " (عرفان - عربي) از: ملا محمد صالح بن محمد سعيد خلخالي (ذريعه 14 / 14).

4 - نان و حلوا " 123 ر - 130 پ " (شعر - فارسي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (فهرست مرعشي 2 / 352).

در اين مجموعه جز رساله هاي بالا، فوائد ديگري بدين ترتيب دارد: ركن سوم

در بيان عقل (113 ر - 115 پ) نام كتابهاي مجلسي به فارسي (115 پ - 116 پ) معني شعر (117 ر - 117 پ) سبب تسميه مجلسي (118 ر - 119 ر) شرح فقره اي از دعاي صباح (119 پ - 120 ر) فوائدي از شرح تهذيب سيد نعمت الله جزائري (120 پ - 121 ر) سنياني كه مشهور به تشيع اند (121 پ - 122 ر) اشعاري از شيخ بهاء الدين عاملي (131 ر - 132 پ).

(١١)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، صالح بن محمد (1)، الأكل (1)، النوم (1)، الحاجة، الإحتياج (1)

صفحه 009

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢

نستعليق، كتاب اول شنبه 23 محرم 1268 در همدان سراي حاج فتحعلي، كتاب دوم محمد علي بن احمد خونساري اصفهاني، سه شنبه 23 جمادي الاخر 1278 در مدرسه صدر اصفهان.

132 گ، سطور مختلف، 16 * 8 سم (3) نحو (نحو - فارسي) از:؟

قواعد نحو را به روشي مختصر وجامع در سه قسم (اسماء، افعال، حروف) تنظيم نموده و هر قسم داراي چند باب مشتمل بر چند فصل كوتاه است.

از آغاز و انجام نسخه افتاده و فهرست بابهائي كه موجود است چنين است:

الباب الثالث: في الاسماء الموصولة.

الباب الرابع: في اسماء ظروف الزمان.

الباب الخامس: في ظروف المكان.

الباب السادس: في اسماء الافعال.

الباب السابع: في الاسماء الجارية مجري الافعال.

الباب الثامن: في المصادر المثناة والمضافة.

الباب التاسع: فيما ينتصب باضمار فعل.

الباب العاشر: في اسماء التوكيد.

الباب الحادي عشر: في الاسماء المبنية مع غيرها.

الباب الثاني عشر: في الاسماء المفردة (1.

(القسم الثاني) في الافعال، وهي اربعة ابواب.

الباب الاول: في المتصرفة منها.

(1) اين باب وباب يازدهم در

صحافي به آخر نسخه منتقل شده است.

(١٢)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (1)، محمد علي بن أحمد (1)

صفحه 010

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣

الباب الثاني: في غير المتصرفة.

الباب الثالث: في الافعال الامرية.

الباب الرابع: في أفعال متصرفة.

(القسم الثالث) في الحروف، وهي عشرة أبواب.

الباب الاول: في الحروف الجارة للاسماء.

الباب الثاني: في الحروف الناصبة لها.

الباب الثالث: في نواصب الفعل المستقبل.

الباب الرابع: في الجوازم للافعال.

الباب الخامس: في الحروف العاطفة.

الباب السادس: في طرف من الادغام.

الباب السابع: في الامالة و بعض أحكامها.

الباب الثامن: في حروف مفردة غير عاملة.

الباب التاسع: في كلمات تكون اسما و فعلا وحرفا.

الباب العاشر: في معاني حروف المعجم.

آغاز نسخه: " زني بود و مشار إليه مذكر بود گوئي ذاك وذلك و تثنيه مؤنث جوني تثنيه مذكر بود ".

نسخ معرب، نسخه قديم و نفيس، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج فرسوده.

112 گ، 11 س، 12 * 9 سم

(١٣)

صفحه 011

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤

(4) تذكرة القبور (تاريخ - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن مهدي جزي اصفهاني (1341) (ذريعه 4 / 44، مشار فارسي 1 / 1251).

نسخ، حسن بن غلام حسين داوري دولت آبادي، چهار شنبه هفتم رجب 1366، پس از كتاب چند قصيده است عرفاني شايد از مثنوي مولانا رومي.

80 گ، 13 س، 15 * 12 سم (5) مجموعه:

1 - اطباق الذهب " اپ - 152 پ " (ادب - عربي) از: شرف الدين عبد المؤمن بن هبة الله مغربي اصفهاني (ق 10) (كشف الظنون 1 / 116، ذريعه 2 / 216، فهرست مرعشي 3 / 67، مشار عربي 68، معجم المطبوعات 2 / 1300).

2 - تفسير سورة الفاتحة " 153 ر - 175 ر) (تفسير -

عربي) از: مير محمد صالح بن عبد الواسع حسيني خاتون آبادي (1126) تفسيري است مختصر بر سوره فاتحه در چند مقاله، ابتداءا گفته هاي مفسرين را در تفسير اين سوره ميآورد پس از آن سوره را چنانچه خودش ميفهمد تفسير ميكند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين واياه نعبد واياه نستعين والصلاة علي محمد

(١٤)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، شهر رجب المرجب (1)، سورة الفاتحة (1)، عبد الكريم (1)، عبد المؤمن (1)، الوسعة (1)، الصّلاة (1)، القبر (1)

صفحه 012

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥

وآله الكاملين المبعوثين لتكميل دينه المبين ".

انجام: " وعن الصادق عليه السلام لو قرئت الحمد علي ميت سبعين مرة ثم ردت فيه الروح ماكان عجيبا، انتهي ما أردنا ايراده. ".

نسخ، حسين بن علي، چهار شنبه 3 شعبان 1304، عناوين نوشته نيست، بر فراز صفحه اول مهر هشت گوشه " العبد المذنب عبد الحسين " ديده ميشود، و پايان كتاب اول مهر بيضوي كاتب " عبده الراجي الحسين بن علي " و مهر بيضوي " الراجي عبد الحسين " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

175 گ، سطور مختلف، 14 * 10 سم (6) مشكلات العلوم (متفرقه - عربي) از: ملا محمد مهدي بن ابي ذر نراقي (1244) (ذريعه 21 / 66، مشار عربي 847، معجم المطبوعات 2 / 1819).

نستعليق، به شكل بياضي، قبل از كتاب اجازه اي است كه محمد حسن بن شيخ باقر (صاحب جواهر الكلام) به جهت آقا محمد جعفر بن محمد قاسم نراقي نوشته است، پس از آن مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين محمد

حسن " و مهر بيضوي " محمد حسن " و مهر بيضوي " عبده قوام الدين محمد جعفر " ديده ميشود. پس از آن اجازه اي است كه علي بن محمد علي الحسني الحسيني الطباطبائي بتاريخ شوال 1213 به جهت ملا محمد قاسم نراقي نوشته و مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده علي طباطبائي " ديده ميشود. پس از آن سه صفحه از حاشيه وحيد بهبهاني بر معالم الاصول است. بعد از

(١٥)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر شوال المكرم (1)، الحسين بن علي (1)، علي بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 013

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦

كتاب، ترجمه اذكار واجبه و مستحبه نماز را حسين بن محمد جعفر بتاريخ پنجشنبه بيستم جمادي الاول 1288 در قريه جوي نان نوشته است، پس از آن صفحه اي است داراي تاريخ تولدهاي مختلف، پس از آن اجازه اي است كه محمد حسن بن حاج معصوم قزويني حائري به جهت ملا محمد قاسم نراقي بتاريخ 23 شوال 1213 در كربلا نوشته و مهر بيضوي " عبده الراجي محمد حسن " ديده ميشود، پس از آن اجازه - اي است كه محمد مهدي اصفهاني كربلائي به جهت ملا محمد قاسم نراقي بتاريخ 1213 نوشته و مهر بيضوي وي " عبده الراجي مهدي " ديده ميشود، پس از آن اجازه اي است كه محمد علي بن محمد باقر اصفهاني بهبهاني به جهت ملا محمد قاسم نراقي بتاريخ ذي الحجه 1213 نوشته و

مهر بيضوي وي " محمد علي بن محمد باقر " ديده ميشود، پس از ان اجازه اي است كه ملا محمد قاسم نراقي به جهت فرزندش محمد جعفر بتاريخ جمعه 19 شعبان 1259 نوشته و مهر بيضوي وي " الراجي محمد قاسم " ديده ميشود، پس از آن چند برگ در فوائد و اشعار مختلف ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

72 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (7) ديوان نوربخش (شعر - فارسي) از: حاج سيد احمد نور بخش " حقيقت " (1339) اين ديوان مشتمل بر قصائد، غزليات، مثنويات، تواريخ، ترجيع بند، رباعيات است با تخلص " حقيقت " و " نور بخش "، و ظاهرا پس از در گذشت شاعر گرد آورده شده است (1.

(1) در ياد داشتي پايان ديوان چنين آمده است: تاريخ وفات.. نوربخش در صبح شنبه چهاردهم شهر جمادي الاولي 1339.

(١٦)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر شوال المكرم (1)، علي بن محمد (2)، شهر جمادي الأولي (1)

صفحه 014

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧

پس از ديوان قصائدي از: آقا رحيم منور عليشاه، سيد محمد باقر معصوم عليشاه، ميرزا جلال سناء اصفهاني، ميرزا أبو القاسم مستوفي اصفهاني، ساعد اصطهباناتي نيز آمده است.

آغاز:

اول نامه است بنام خدا * حي وقيوم واحد يكتا نيست جائي زنور او خالي * نيست او را مكان ندارد جا (ذريعه 9 / 356 و 1229).

نستعليق، يكي از مريدان نوربخش كه پس از درگذشت وي نوشته است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

150 گ، سطور مختلف، 14 * 5 / 8

سم (8) مجموعه:

شهاب ثاقب " 2 پ - 20 ر " (اعتقادات - فارسي) از:؟

گزارشي است از گفتگوئي كه بين مؤلف و چند نفر از دانشمندان يهود رد و بدل شده بود، در اين گزارش بشاراتي كه در تورات و كتابهاي ديگر يهود راجع به پيامبري حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه وآله آمده به لغت عبري نقل ميكند و آنها را به فارسي بر ميگرداند و چگونگي دلالتشان را بر موضوع نبوت بيان ميكند.

آغاز: " الحمد لله الذي جعلنا من المقتفين بالكتاب.. و بعد حمدي چون آيات قاهره بي نهايت سزاوار حكيمي است ".

انجام: " كه الدال علي الخير كفاعله بي بهره نباشد انه الفياض والوهاب

(١٧)

صفحه 015

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨

و صاحب المواهب السنية ودائم الفضل علي البرية ".

2 - صيغ النكاح " 20 ر - 23 پ " (فقه - فارسي) از: ولي الدين علي خونساري پس از اينكه مؤلف رساله مختصري در صيغه هاي نكاح به عربي نوشت بعضي از اخلا از وي در خواست كردند كه آن را به فارسي برگرداند. در اين رساله كيفيت خواندن صيغه ها را به عربي ميآورد سپس آنها را به فارسي ترجمه ميكند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … اما بعد چنين گويد افقر بندگان خداوند باري ولي الدين علي خونساري ".

انجام: " و هر گاه هر سه صيغه را با هم جمع كرده بگويد متعت وانكحت وزوجت ضرر ندارد ".

3 - الواجبات الملكية " 24 پ - 36 پ " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد حارثي (984) واجبات اعتقادي و فقهي كه

بر هر مسلمان ضرور است دانستن آنها را در دو بخش بسيار مختصر ميآورد، بخش اول بعنوان " العلميات " در اصول دين و بخش دوم بعنوان " العمليات " در احكام طهارت و نماز و زكات و روزه و حج.

آغاز: " الحمد لله المتفضل بالتكليف المؤدي إلي احسن الجزاء والصلاة والسلام علي نبينا محمد سيد الانبياء ".

انجام: " وهي أعز الاشياء عنده الخسارة الكلية، اللهم اكفنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انك جواد كريم ".

4 - العقد الطهماسبي " 37 ر - 55 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد حارثي (ذريعه 15 / 290، فهرست مرعشي 4 / 61).

(١٨)

مفاتيح البحث: العزّة (1)، الجود (1)، الحج (1)، الضرر (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 016

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩

كتاب اول و دوم نستعليق، عبارات عبري و عناوين و نشانيها شنگرف كتاب سوم و چهارم نسخ، عناوين شنگرف، در آخر مجموعه موضوعاتي است در معني علم وجامع بين موجودات و تفسير بعض آيات و منظومه ناقصي به فارسي در لغات مثلثه، جلد تيماج قهوه اي.

64 گ، سطور مختلف، 15 * 5 / 10 سم (9) مختار القراء (قراءت - به فارسي) از: ملا مختار اعمي اصفهاني (ق 10) (ذريعه 20 / 17، منزوي 1 / 98).

نسخ، علي اكبر بن حاتم چوله اي، 9 ذي الحجه 1270: عناوين شنگرف و گاهي نوشته نيست، پس از كتاب اوراق پراكنده اي است به چند خط كه در صحافي يك جا گذاشته شده در ادعيه و بعضي از اعتقادات و تاريخ و جز اينها، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

135

گ، سطور مختلف، 5 / 14 * 10 سم (10) شرح الخطبة الشقشقية (ادب - عربي) از: ميرزا أبو المعالي بن محمد ابراهيم كلباسي اصفهاني (1315) شرحي است بعنوان " قوله - قوله " كه بيشتر به جنبه هاي ادبي ميپردازد بدون توجه به مسائل علم بديع، روز بيست و سوم ماه رمضان 1286 به پايان رسيده است.

(١٩)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر رمضان المبارك (1)

صفحه 017

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠

آغاز: " قوله اما بالفتح والتخفيف حرف التنبيه نحو ألا والمعربون يعبرون عنها علي ما يظهر من المغني به حرف الاستفتاح ".

انجام: " انه جواد كريم لا يخيب لديه الامال والحمد لله علي كل حال ".

نسخ زيبا، اصل خطبه بر فراز صفحه ها نوشته شده، عناوين شنگرف حاشيه نويسي دارد از مؤلف.

50 گ، 110 س، 15 * 11 سم (11) مجموعه:

1 - سفينة النجاة " 2 پ - 46 ر " (اصول - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 12 / 202، فهرست مرعشي 1 / 151).

2 - الشهاب الثاقب " 48 پ - 106 پ " (فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (ذريعه 14 / 252، مشار عربي 577).

نسخ، عناوين نوشته نيست و گاهي شنگرف، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

106 گ، 17 س، 15 * 11 سم (12) مجموعه:

1 - فرهنگ تركي فارسي " 2 پ - 31 پ " (لغت - فارسي) از: نذر علي

(٢٠)

مفاتيح البحث: كتاب سفينة النجاة للسرابي التنكابني (1)، الجود (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 018

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١

فرهنگ مختصري است در بيان لغات تركي جغتائي در يك مقدمه و سه فصل و يك خاتمه، با شواهدي از اشعار علي شير نوائي و شاعران معروف ديگر ترك. اين نسخه مرتب نوشته نشده و فقط مقداري از مقدمه و فرهنگ را از حرف الف تا باء دارد.

آغاز: " با آنكه مصر جامع وجودش بندر مطاع يوسف دانائي است بضاعت استعداد هر كس

را به نقد قبول ميخرد ".

انجام: " اميد كه ارباب ذهن و ذكا اگر سهوي يابند به اصلاح كوشند ".

2 - رمل " 34 پ - 56 پ " (رمل - فارسي) از: ناصر بن حيدر رمال شيرازي اين رساله كه مشتمل بر دو مقاله است به دستور حسين بن علي العلوي و به طريق امام ابن عبد الله محمد بن عثمان زناتي، در علم رمل نگارش يافته بدين ترتيب:

مقاله اول در فهرست ابواب علمي داراي يازده باب، مقاله دوم در شرح ابواب علمي داراي بيست باب.

آغاز: " چنين گويد مؤلف اين كتاب و مستخرج اين الفاظ ناصر بن حيدر رمال شيرازي كه به اشارت سيد السادات ".

انجام: " 14 بر خوشحالي سائل بخير بودن والله أعلم بالصواب ".

نستعليق، كتاب اول شب دوشنبه هشتم شوال 1220، كتاب دوم سال 1217، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

56 گ، 17 س، 15 * 11 سم (13) نظم نثر اللالي (شعر - فارسي) نظم: اشرف گفته هاي كوتاه حضرت امير المؤمنين عليه السلام را كه طبرسي (548)

(٢١)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن عثمان (1)

صفحه 019

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢

به ترتيب حروف در كتاب " نثر اللالي " گرد آورده بود، اشرف هر سخني را در دو بيت به نظم كشيده، و اين كار را در روز سه شنبه يك هفته مانده از ماه رمضان سال 838 به پايان برده است. اين رساله مقدمه و خاتمه اي نيز به نظم دارد.

آغاز مقدمه:

انت معبود وانت خلاقي

* دائم الملك ودائم الباقي ابتدأت الكلام باسم الله * من كتابي تيمنا بالله آغاز نظم نثر اللالي:

" اخوك من واساك في الشدة " هر برادر كه با تو هست عنود * نه برادر نه يار خواهد بود آن برادر بود كه در ياري * يار باشد به روز دشواري انجام افتاده:

هجرت پاك احمد مختار * هشتصد و سي و هشت بود شمار روز سه شنبه از مه رمضان * روز يك هفته مانده تا پايان نستعليق، گفته ها حضرت علي عليه السلام نسخ معرب، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

31 گ، 15 س، 15 * 10 سم (14) حساب (حساب - فارسي) از:؟

داراي سه مقاله: اول در حساب هندي، دوم در حساب اهل نجوم، سوم در مساحات. و هر يك از اين مقاله ها داراي چند باب است.

(٢٢)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر رمضان المبارك (2)

صفحه 020

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … اين كتاب مشتمل است بر سه مقاله اولي در حساب هند و آن مشتمل است بر مقدمه و دو باب ".

(ذريعه 7 / 5، منزوي 1 / 161).

نسخ، سال 1058، عناوين بارز، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، علامتهاي هندسي باشنگرف.

63 گ، 12 س، 15 * 11 سم (15) الكفاية في علم الاعراب (نحو - عربي) از: ضياء الدين مكي (كشف الظنون 2 / 1498، ذريعه 18 / 97).

نسخ، عناوين درشت تر، در صفحه آخر تملك أبو طالب بن ميرزا احمد طباطبائي در اصفهان ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

99 گ، 16 س،

15 * 11 سم (16) بحر المناقب في فضل علي بن ابي طالب (اعتقادات - فارسي) از:؟

كتابي است كه يكي از دانشمندان سني در فضائل و مناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام نگاشته است با خطاب " اي ولي مؤمن ". بيشتر روايتها را به عربي ميآورد و به فارسي شيوا ترجمه ميكند.

نسخه بسيار درهم و بابها پس پيش شده و گاهي مكرر نوشته شده و در عين

(٢٣)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، مدينة إصفهان (1)، علي بن أبي طالب (1)

صفحه 021

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤

حال بعضي از ابواب افتاده است، ابوابي كه موجود است با حذف مكررات چنين است:

باب دوم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت شرف محل ولادت.

باب سوم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت سبق اسلام.

باب چهارم: در ثبوت افضليت مرتضي به سبب افتراض محبت.

باب پنجم: در ثبوت افضليت مرتضي به حسب تلقيب.

باب ششم: در ثبوت افضليت مرتضي به حسب تلقيب به القابي ديگر.

باب هشتم: در ثبوت افضليت مرتضي به نص اخوت و مؤاخات.

باب نهم: در ثبوت افضليت مرتضي به بودن وي با قرآن.

باب دهم: در اينكه مرتضي خير البريه است.

باب (ياز) دهم: در ثبوت افضليت مرتضي به آيات و احاديثي كه در شأنش نازل و وارد شده است.

باب دوازدهم: در بعضي احاديث كه به غرض ما متعلق است.

آغاز افتاده: " نظر تو است 23 ايمان آميخته است با گوشت و خون تو همچنان كه آميخته شده است با گوشت و خون من ".

انجام: " ولقد عاتب الله أصحاب محمد في آي من القرآن و ما ذكر عليا الا بخير فهذا

آخر ما اردنا ايراده.. ".

نستعليق، نسخه قديم و نفيس، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به لاجورد، در آخر تملكي بي نام و مهر دائري " المتوسل إلي الودود علي بن محمد بن محمود " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

84 گ، 15 س، 16 * 11 سم

(٢٤)

مفاتيح البحث: علي بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)، النوم (1)

صفحه 022

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥

(17) مجموعه:

1 - الكفر والايمان " 1 پ - 3 پ " (عقائد - عربي) از:؟

بحثي است استدلالي در معني كفر و اين كه كافر كيست. در پايان نسخه رساله را به علامه حلي نسبت داده است، ولي سيد محمد بن زين العابدين موسوي در حاشيه نسخه مينويسد كه اين نسبت درست نيست و ظاهرا بايد از وحيد بهبهاني يا بحر العلوم يا يكي از متأخرين ديگر باشد.

آغاز: " اعلم أن اصول الاسلام عند فقهائنا المشهورين ثلاثة التوحيد والرسالة والمعاد ".

انجام: " فان علاقة الاسد لزيد مثلا الشجاعة أو البخر أو غيرهما فتأمل ".

2 - شجره الهيه " 5 پ - 42 پ " (كلام - فارسي) از: ميرزا رفيعا محمد بن حيدر حسني طباطبائي (1082 يا 1099) (ذريعه 13 / 28، فهرست مرعشي 1 / 118).

نسخ، شنبه 13 رجب 1269، عناوين شنگرف، در آخر فوائدي است كه محمد حسين بن محمد حسن موسوي از رساله صلاة جمعه دائي خود بتاريخ سلخ رمضان 1258 انتخاب كرده است، روي برگ اول كتاب اول مهر بيضوي " علي نقي بن محمد " و روي برگ اول كتاب دوم مهر بيضوي " اللهم صل علي محمد وآل محمد

" و مهر مربع " يا محمد " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

44 گ، 19 س، 15 * 11 سم

(٢٥)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، محمد بن زين العابدين (1)، الصّلاة (2)

صفحه 023

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦

(18) مجموعه:

1 - حياة النفس في حظيرة القدس " 1 ر - 31 پ " (كلام - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1241) (ذريعه 7 / 124، فهرست مرعشي 2 / 200، فهرست مشايخ 2 / 30، مشار عربي 326).

2 - المعاد " 31 پ - 38 پ " (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مرعشي 2 / 219).

3 - الاعتقادات " 39 پ - 63 ر ". (اعتقادات - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 2 / 224، فهرست مرعشي 1 / 83، مشار عربي 623).

4 - مرآة المحققين " 64 پ - 93 ر " (عرفان - فارسي) از: شيخ محمود بن امين الدين استرآبادي (730) (ذريعه 20 / 284، فهرست مرعشي 1 / 134، مشار فارسي 4 / 4677).

5 - معرفت تقويم " 93 پ - 116 پ " (تقويم - فارسي) از:؟

انجام افتاده: " چهارم بايد كه بروج طالع وقت نيكو باشد پنجم آنكه صاحب طالع … ".

(ذريعه 21 / 252، فهرست مرعشي 2 / 334).

(٢٦)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد تقي (1)

صفحه 024

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧

سه كتاب اول نسخ، محمد علي، 15 صفر 1258، عناوين نوشته نيست، كتاب چهارم محمد رضا بن آقا اكبر گلپايگاني، سال 1245 جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

116 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 10 سم (19) مجموعه:

1 - تفسير آيه نور " 1 پ - 42 پ

" (تفسير - فارسي) از: شهاب الدين محمد بن موسي عراقي (ق 13) تفسيري است عرفاني بر آيه شريفه نور " الله نور السماوات والارض " (سوره نور: 35)، در چهار اشراق وهو اشراقي داراي چند تجلي: اشراق اول در تمهيد بعضي از مقدمات، اشراق دوم در شروع به اصل مقصود، اشراق سوم در بيان مثل و تحقق آن، اشراق چهارم در بيان سوره مباركه (1.

آغاز: " حمد بيحصر وعد و ثناي خارج از حد و سد موجود ابدي الوجود را شايد و سزد ".

انجام: " و تفصيل يهدي الله لنوره من يشاء إلي آخر، همان تفصيل ماضيه است، اللهم اجعلنا من المهتدين برحمتك يا ارحم الراحمين ".

(1) بنا به نوشته مؤلف در مقدمه همين رساله: تا سال سوم از تكليفش (1263) نزد پدرش دانش فرا گرفته، پس از درگذشت وي دو سال به قضاوت و رياست پرداخت، پس از آن به بروجرد رفته و دو سال نزد سيد كشفي به كمالات صوريه و معنويه پرداخت، بعد از مرگش نه سال در نيشابور به خدمت ملا هادي سبزواري علم و عمل مياندوخت، پس از آن در اصفهان در مدرسه نوريه نزد مير محمد حسيني به فلسفه و حكمت پرداخت و اين رساله را در آن هنگام به رشته تحرير درآورد.

(٢٧)

مفاتيح البحث: محمد بن موسي (1)، مدينة إصفهان (1)

صفحه 025

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨

2 - ترجمة الصلاة " 56 پ - 112 ر " (فقه - فارسي) از:؟

احكام نماز آميخته با اسرار آن به روشي عرفاني و ترجمه جمله هاي عربي به فارسي، در اين رساله آمده

و گاهي از عين الحياة مجلسي و ديگران نيز مطالبي نقل ميكند.

آغاز:

بوي خوش تو هر كه ز باد صبا شنيد * از يار آشنا خبر آشنا شنيد " معصوم عليه الصلاة والسلام فرمودند الصلاة عمود الدين. نماز تو كه عبارت از ذكري است و عبادتي است مخصوص ".

انجام: " فرمود تحريمها التكبير وتحليلها التسليم و اين اشاره را تحقيقي از اين زياد در كتب مبسوطه تحرير يافته فليطلع ثمة ".

3 - منتخب الحديقه " 112 پ - 164 ر " (شعر - فارسي) از:؟

" حديقة الحقيقة " مثنوي است از سنائي غزنوي (525). و اين اشعار از آن مثنوي انتخاب شده است.

(ذريعه 22 / 396، منزوي 4 / 2761).

نستعليق، ملا علي اصفهاني، 27 ربيع الثاني 1292 (پايان كتاب دوم)، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف و لاجورد، در مجموعه فوائد متفرقه اي نيز آمده است جلد تيماج قهوه اي ضربي.

164 گ، 10 س، 16 * 10 سم

(٢٨)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، الصّلاة (3)، التكبير (1)

صفحه 026

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩

(20) خلاصة الاذكار (دعا - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 7 / 211، مشار عربي 334).

نسخ، حسن بن محمد ابراهيم خونساري، سال 1233، عناوين شنگرف، فهرست كتاب از خود مؤلف در دو صفحه اول كتاب آمده است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

60 گ، 20 س، 16 * 5 / 11 سم (21) اللمعة الجلية في معرفة النية (فقه - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلي (841) (ذريعه 18 / 350، فهرست مرعشي 2 / 274).

بخطوط مختلف، نسخه

قديم و نفيس، عناوين شنگرف، اطراف برگها را موش خورده است، روي برگ اول تملك محسن بن محمد مشهور بتاج بتاريخ محرم 1130 ديده ميشود، قبل و بعد از كتاب فوائد فقهي متفرقي مشهود است.

47 گ، سطور مختلف، 16 * 10 سم

(٢٩)

مفاتيح البحث: أحمد بن محمد (1)

صفحه 027

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠

(22) تنبيهات المنجمين (نجوم - فارسي) از: ملا مظفر بن محمد قاسم منجم جنابذي (ق 11) (ذريعه 4 / 452، منزوي 1 / 275، مشار فارسي 1 / 1434).

نستعليق، سال 1185، شروع در استنساخ چنانچه روي برگ اول آمده چهار شنبه يازدهم رمضان همان سال، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

169 گ، 19 س، 16 * 11 سم (23) ترجيع بند (شعر - فارسي) از: هاتف اصفهاني آغاز:

اي فداي تو هم دل و هم جان وي نثار رهت همين و همان ظاهرا از سيد احمد حسيني اصفهاني است كه به سال 1198 در گذشته است.

(ذريعه 9 / 1272) نستعليق، سليمان، سال 1322 به جهت ميرزا عبد الوهاب خان، صفحه ها مجدول به زر و مشكي و لاجورد و شنگرف.

9 گ، 12 س، 17 * 5 / 10 سم

(٣٠)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، مظفر بن محمد (1)

صفحه 028

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١

(24) مجموعه:

1 - صيغ النكاح " 1 پ - 12 ر " (فقه - عربي) از: علي اصغر بن علي اكبر بروجردي (ق 13) صيغه هائي كه در عقود نكاح گفته ميشوند با جميع وجوه آنها، در اين رساله به جهت يكي از بزرگان گرد آورده شده و بتاريخ 27 شوال 1282 به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد فيقول المسكين. ان هذه وجيزة جيدة مشتملة علي عقود الانكحة وغيرها كتبتها لبعض الاجلة ".

انجام: " والقبول فيقول قبلت التحليل لنفسي أو لموكلي هكذا، والحمد لله أولا وآخرا ".

2

- قصيدة تائية " 13 پ - 17 پ " (شعر - عربي) از:؟

قصيده اي است در پنجاه و هفت بيت در مناجات كه ناظم در آنها خدا را ميخواند و نامهائي ميآورد از ملائكه و ديگران چنانچه رمالها ميگويند.

احتمال ميرود اين قصيده از همان علي اصغر بروجردي باشد كه مؤلف دو رساله ديگر اين مجموعه است.

آغاز:

بدأت ببسم الله روحي به اهتدت * إلي كشف اسرار بباطنه انطوت انجام:

وصل الهي كل يوم وساعة * علي المصطفي المختار ما نسمة سمت

(٣١)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)

صفحه 029

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢

3 - فيض الرضا " 32 ر - 48 پ " (فلسفه - عربي) از: علي اصغر بن علي اكبر بروجردي در اين مجموعه برگهائي از اين كتاب است كه خود مؤلف از نسخه اش جدا نموده و در نسخه اصل دو مرتبه با تغييراتي نوشته است. اين برگها مقداري از فيض اول تا فيض پنجم را دارد كه در عقل و فرق بين خواب و مرگ و عقل و اقسام آن و نفس و اقسام آن بحث ميكند.

آغاز افتاده: " و اظفار هما بقطع الصخرة الصلبة وفي أيديهما المرزان المصنوعان من النار بحيث لو ضرب بواحدة منهما ".

انجام: " أو محمدا وعترته الاطهار وادخل جنتي اي في محبتي أو دار كرامتي وقد روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. ".

(ذريعه 16 / 407).

نسخ، به خط مؤلف، 27 شوال 1282، عناوين و نشانيها شنگرف جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

48 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (25) بحر الجواهر في علم الدفاتر (حساب - فارسي) از:

ميرزا عبد الوهاب بن محمد امين شاهشاني حسيني (ق 13) قواعد علم حساب و سياق و دفترداري را در دو بحر و يك ساحل گرد آورده است، هر بحري داراي چند شط مشتمل بر چند نهر كه بر چند رشحه و جدول تقسيم شده است، عناوين اصل چنين است:

بحر اول: حساب و توابع آن، داراي سه شط.

(٣٢)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر شوال المكرم (1)، عبد الوهاب بن محمد (1)، الضرب (1)

صفحه 030

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣

بحر دوم: قوانين دفتر داري داراي دو شط.

ساحل: مصادقات أبواب.

آغاز: " پس از حمد يزدان پاك و درود بر روان مصداق لولاك لما خلقت الافلاك و آل اطهار آن بزرگوار ".

انجام: " و ششصد هزار هزار هزار هزار هزار هزار ارزن و كنجد ".

(ذريعه 3 / 32، مشار فارسي 1 / 690، فهرست منزوي 1 / 141).

نستعليق زيبا، چهارم صفر 1305، عناوين و نشانيها شنگرف.

128 گ، 11 س، 17 * 5 / 10 سم (26) جنگ (متفرقه - فارسي) از:؟

مشتمل بر مطالب متفرقه اي بدين ترتيب: چهل حديث با ترجمه منظوم فارسي در فضائل حضرت امير المؤمنين عليه السلام، نوروز نامه، آمدن زلزله، احكام سر تراشيدن و ناخن گرفتن، فضائل حضرت زهرا عليها السلام، قطعه اي از كتاب " لسان الواعظين " (1، اشعار متفرقه، تقويم، چهل حديث با ترجمه منظوم فارسي در فضل حضرت امير المؤمنين عليه السلام جز احاديث گذشته.

.(1) كتاب " لسان الواعظين و آذان المتعظمين " از محمد صالح بن احمد بيدگلي كاشاني است كه ترجمه و شرحي است

به فارسي بر " الاحاديث القدسية " يا چهل سوره اي كه ميگويند حضرت امير المؤمنين (ع) آنها را به عربي ترجمه نموده است. اين شرح بسيار مفصل بنام فتحعلي شاه قاجار نوشته شده و استشهاد فراوان به احاديث و ابيات شعري و داستانهاي تاريخي مينمايد. در اين نسخه فقط قطعه اي از آغاز كتاب آمده است، آغاز: " ان أبلغ المواعظ التي تنزل من سماء لسان الانسان. بعد از اداء حمد و ستايش معبود لم يزل ولا يزال و پس از بيان ثنا و نيايش ذات واجب الوجود بي زوال "

(٣٣)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (3)، السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها (1)، محمد صالح بن أحمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 031

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤

بخطوط و كاغذهاي گوناگون كه گويا از نسخه هاي متفرق گرد آورده شده است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

129 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (27) دعا و نيايش (دعا - فارسي) از:؟

دعاها و نيايش هائي است بيشتر به فارسي كه بهائيان در حالتهاي مختلف آنها را ميخوانند. پاره اي از اين نيايش ها با امضاء " ع - ع " آمده كه امضاي عبد البهاء عباس افندي است و گمان ميرود كه تمام آنها از وي باشد.

آغاز: " هو الابهي. اللهم يا واهب العطاء وكاشف الغطاء ومغني الفقراء ومثري الضعفاء ومحي الرمم ".

نسخ، با حاشيه هائي از صادقي كه در پاسخ بعضي از گفته هاي متن به خط خودش نوشته است، و پس از نيايش ها چند لوح و نسخه خطي دروس دينيه شيخ محمد

علي قائني ديده ميشود كه الحاق شده، و همچنين دروس دينيه چاپي و الواح چاپي و رساله اي چاپي از يك بهائي در رد بعضي از مسلمانان با اين نسخه صحافي شده است، جلد مقوائي.

120 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (28) مختصر مفيد در ترجمه بعضي از كلمات مجيد (لغت - فارسي) از:؟

فرهنگ مختصري است در ترجمه و شرح الفاظي كه در قرآن مجيد آمده

(٣٤)

مفاتيح البحث: العلامة الشيخ كاشف الغطاء (1)

صفحه 032

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥

و فهم آنها مشكل است، اين فرهنگ به ترتيب حروف اول كلمات تنظيم شده و از كتابهاي مجمع البحرين و مفردات راغب و كنز اللغة و دستور اللغة استفاده نموده است آغاز: " حمدي كه لغت دانان آيات باهرات قرآني از تقرير آن به عجز اعتراف نمايند و شكري كه اصطلاح شناسان الفاظ فرقاني از تحرير آن به تقصير انعطاف نمايند ".

انجام: " لا ييأس من روح الله معتل الفاء و مهموز است از باب علم يعني مأيوس نميشود از رحمت الهي چنان كه جامع اين نسخه نيست مأيوس از رحمت الهي ".

نسخ، آخر ذي القعدة 1132، حسب الفرموده آقا هادي، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج سبز بدون مقوا.

133 گ، 18 س، 17 * 11 سم (29) مثنوي معنوي (شعر - فارسي) از: جلال الدين محمد بن محمد رومي بلخي (672) در اين نسخه قطعه هائي است انتخاب شده از مثنوي.

(منزوي 4 / 3144، مشار فارسي 4 / 4510، فهرست مرعشي 3 / 116).

نسخ، نسخه از سده سيزدهم، جلد تيماج قهوه اي بدون

مقوا.

68 گ، 14 س، 17 * 11 سم

(٣٥)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، جلال الدين (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 033

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦

(30) حاشية شرح المطالع (منطق - عربي) از:؟

حاشيه اي است با عناوين " قوله - قوله " يا " قال الشارح " بر بخش منطق شرح مطالع قطب الدين رازي. اين كتاب " تنوير المطالع " جلال الدين دواني نيست كه در فهرست مرعشي 1 / 50 ذكرش رفته است.

آغاز افتاده: " ولا ادعاءا فانه يشبه بآثار الماء ويدعي ادخاله في جنسها ".

انجام: " من حيث أنها ذاته واسطة في عروض الحركة لذات الابيض من حيث أنها ذات الابيض فاندفع الاشكالان معا ".

نستعليق، نظام الدين محمد بن احمد بن نظام الدين محمد، سلخ رمضان 883، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشية نويسي دارد، روي برگ اول مهر مربع " يا باقر العلوم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

64 گ، 19 س، 5 / 17 * 5 / 12 سم (31) مجموعه:

1 - قصيدة تائية " 1 پ - 12 ر " (شعر - عربي) از:؟

قصيده اي است در نود و هفت بيت كه شاعر، در آن خدا را ميخواند و به آن اهل بيت حضرت پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله را مدح و ستايش ميكند.

(٣٦)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، جلال الدين (1)، محمد بن أحمد (1)

صفحه 034

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧

آغاز:

تقربت باسم الحضرة الاحدية * تعالي عن الادراك بالصمدية فسبحان ربي جل عن وصف واصف * فتعظيمه تنزيهه بالهوية انجام:

فأرجو من الله الكريم وفضله * جزاءا جميلا شاملا بالعطية وللباقي؟ الراجي رجاءا بحبهم *

من الازل الاعلي إلي الابدية 2 - علم كف " 14 پ - 19 پ " (علوم غريبه - فارسي) از:؟

خطوطي كه در رو و پشت كف ميباشند هر كدام را دليل بر چيزي گرفته با ترسيم اشكال آنها را تشريح ميكند.

آغاز: " اللطيف المعروف بعلم كاف فاء دال سين تا، هر گاه بند گاه دست خط گسيخته نبود دليل است بر غني ".

انجام: " و اگر بدين شكل بود آن مرد بزرگ شود و غني گردد ".

3 - علم الدم " 21 پ - 22 پ " (علوم غريبه - فارسي) از:؟

دم (خون) در اين رساله اشاره به نوعي غيب گوئي است كه بنا به ادعاي نويسنده آن، از كاماك هندي كه در شهر كامروك هندوستان در غار بزرگي بوده نقل ميكند. اين رساله داراي پنج فصل است بدين ترتيب: اول دم خاكي، دوم دم آبي، سوم دم آتشي، چهارم دم بادي، پنجم دم آسماني. و كتاب در اين نسخه اختصار شده چون نوشتن بعضي از گفته ها صلاح نبود.

آغاز: " الرسالة في علم الدم. اعلم أن الدم إذا خرج من منخر اليمين ينسبوه إلي الشمس ".

انجام: " شهوت در هر جا باشد آهسته آهسته رشد كند مست گردد بعد

(٣٧)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)، الغني (2)

صفحه 035

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٨

جماع كند ".

4 - اربعينيه " 23 پ - 61 ر " (عرفان - فارسي) از:؟

در چگونگي اربعين گرفتن و چهل روز به عبادت پرداختن و اين كه مراد از حديث شريف " من أخلص لله أربعين صباحا " فقط چله نشيني نيست بلكه تهذيب نفس

نمودن و به امور آخرت پرداختن و خود را به نيكوكاري واداشتن و از علايق دنيا دور شدن است.

آغاز: " الحمد والثناء لعين الوجود.. اي همسفران ملك سعادت و صفا و اي رفيقان راه خلوصيت و فنا ".

انجام: " والحال به مسجد ابن طاوس مشهور است و حال از بناي آن مسجد اثري نيست، والله ولي الامر كله ".

5 - تزكية النفس " 74 پ 76 ر " (عرفان - عربي) از:؟

پند و اندرزي است در تزكيه نفس و دوري از غور در علوم صوري و مجادله در آنها و واداشتن خود بر تحصيل كمالات و ملكات معنوي، با تضمين آيات قرآن كريم و احاديث اهل بيت عليهم السلام.

آغاز: " الحمد لله الذي خمر بيدي جماله و جلاله أربعين صباحا طينة الانسان وأودع فيه اسرار الاسماء كلها وعلمه المعاني والبيان ".

انجام: " فان الهدي هدي الله ولا تهدي من أحببت فهذه تذكرة لمن شاء أن يتخذ إلي ربه سبيلا ".

6 - تلازم بين رجعت و ولايت " 78 پ - 83 ر " (اعتقادات - فارسي) از:؟

پاسخ است از پرسشي درباره اينكه چه تلازمي است بين حقيقت رجعت

(٣٨)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، السجود (1)، الثناء (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 036

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٩

و حقيقت ولايت علوي. اين پاسخ به روشي عرفاني با استشهاد به آيات و روايات نوشته شده است.

آغاز: " الحمد لله الاحد الفرد الصمد علي اظهار ولايته الحقيقة الذاتية الدائمة السر مدية التي هي عين الذات الاحدية ".

انجام: " و از رجال الله كمل گردي كه در حق

آنها وارد است اوليائي تحت قبائي لا يعرفهم غيري ".

7 - راههاي سعادت " 84 پ - 87 پ " (عرفان - فارسي) از:؟

ده راه از راههائي كه ميتوان بدانها به حق رسيد و طريق سعادت را پيمود تحت عنوان ده قاعده با سبكي عرفاني و استشهاد به احاديث و اشعار بعض از بزرگان عرفا، در اين رساله گزارش داده ميشود.

آغاز: " حمد و ثناي نامتناهي پروردگاري را كه استحكام قواعد اسلام را منجاي طالبان لواء ذات ملكوتي گردانيد ".

انجام: " از تاريكي تنگناي حدوث اميد ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ".

8 - سير و سلوك " 108 پ - 115 ر " (عرفان - فارسي) از:؟

در اين رساله سير و سلوك اهل تصوف را انحراف دانسته و دعوت به رياضات شرعيه و متابعت از دستورات ديني مينمايد، با خطاب " اي سالك - اي سالك ".

آغاز: " بسم الله و بالله والحمد لله … بدان ايدك الله وهداك الله كما هداني بدرستي كه طريقه رياضت متصوفه اكثر آنها خارج از طريقت شريعت ".

انجام: " قلب جامع مقام محبت به خدا و ذكر ميشود و از ياد حق غافل نباشد چنان كه ماهي از آب جدا نميشود ".

(٣٩)

مفاتيح البحث: الشهادة (2)

صفحه 037

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٠

جز رساله هاي گذشته احاديث متفرقه و فوائد ديگري در اين مجموعه آمده است، از آنهاست: حديث قدسي در معراج حضرت پيغمبر اكرم (62 ر - 71 ر)، چند دعا (71 ر - 73 ر)، چند قصيده عرفاني عربي و فارسي (88 ر - 107 پ).

قصيده

تائيه به خط مهجور اصفهاني، بتاريخ ماه صفر 1288 و رسالة علم كف به خط غلام رضا بتاريخ غره شوال 1284، و رسالة علم الدم بتاريخ يكشنبه دوم محرم 1285، در آغاز و انجام مجموعه مهر بيضوي " محمد حسين بن أبو الفضل الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

115 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (32) اصول الفقه (اصول - عربي) از: سيد محمد خليل بن عبد الواسع حسيني مباحث استدلالي مفصلي است در اصول فقه با عناوين " مرآة - مرآة ".

پاره اي از اين مباحث را مؤلف از سفر حج و فراغت و روزهائي كه در مكه و مدينه بوده الهام گرفته است.

آغاز: " الحمد لله الذي مهد معالما لنا لفقه منقود المطالب ونقح مداركا لنا لتأسيس قوانين منية اللبيب وتمهيد القواعد ".

انجام: " فلا تك في مرية مما ضاق صدرك به وخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين والحمد لله المتمم لباب التعارض ".

نستعليق، به خط مؤلف، قبل از كتاب چند برگ از مرشد العلوم ميرزاي قمي و فهرست ابواب من لا يحضره الفقيه و مشيخه آن نيز نوشته شده است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

263 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 11 سم

(٤٠)

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، مدينة مكة المكرمة (1)، أصول الفقه (1)، شهر شوال المكرم (1)، الحديث القدسي (1)، الوسعة (1)، الحج (1)

صفحه 038

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤١

(33) تحفة الغرايب (علوم قرآن - فارسي) از: محمد بن محمد هروي مؤلف پس از هشت سال كنجكاوي در يافتن دعاهاي مأثوره، به مكه رفت و در

آنجا شنيد كه نسخه اي از " جواهر القرآن " تميمي در مدينه منوره يافت ميشود، در اثر بدست آوردن آن كتاب، كتاب حاضر را در دوازده باب ترتيب داد و هر وردي را به طريق استادان متقدم عدد گيري نمود (عدد كبير و وسيط و صغير و خاتم و خاتم خاتم) و آنها را به مرحله تجربه گذاشت تا صحتشان را دريافت. در هر باب دستور خواندن آيه ها را ميگويد پس از آن خود آيه ها را ميآورد.

فهرست بابها چنين است:

باب اول: كشف قلوب و صفاي باطن و ظاهر.

باب دوم: طلب جاه و منصب و تسخير قلوب.

باب سوم: گشايش كارها.

باب چهارم: دفع امراض و بيماريها.

باب پنجم: دفع سحر و جن.

باب ششم: دفع دشمنان و حسودان.

باب هفتم: اداء قرض و ايمني از نكبات.

باب هشتم: دفع زشتيهاي اخلاقي.

باب نهم: اظهار دفاين و پيدا نمودن گريخته گان.

باب دهم: تسخير ارواح و جن.

باب يازدهم: محبت و الفت ميان طالب و مطلوب.

باب دوازدهم: اوراد متفرقه.

(٤١)

مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)، محمد بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 039

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٢

آغاز: " حمد بي حد و سپاس بي عد نثار بارگاه ملك احد تبارك و تعالي و تقدس كه كلام مجيد وفرقان حميد را ". نستعليق، آيه ها نسخ معرب، عناوين شنگرف.

29 گ، 14 س، 5 / 17 * 11 سم (34) فرس نامه (طب - فارسي) از: ناظم الدين احمد بن صدرا گيلاني (ق 11) نام كتاب " مضمار دانش " است ولي بدين نام معروف نشده.

(ذريعه 16 / 170 و 21 / 134، فهرست مرعشي 2 / 287).

نستعليق، بيستم

جمادي الاول 1108، عناوين نوشته نيست، جلد تيماج قرمز.

86 گ، 11 س، 5 / 17 * 11 سم (35) خلاصة اللغات (لغت - فارسي) از: علي بن العادن الحافظ سيد مير شريف گرگاني (816) كتابي در لغات قرآن كريم دارد بنام " الترجمان " كه به ترتيب سوره ها تنظيم شده است (ذريعه 4 / 17). در كتاب حاضر همان لغات را به ترتيب الفبائي تنظيم نموده و تصرفي در آنها نكرده است.

آغاز: " الحمد لله حق حمده … اما بعد اين كتاب ترجمان علامه علماء عالم سيد شريف جرجاني است ".

(٤٢)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)، النوم (1)

صفحه 040

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٣

انجام: " ي م يمني خجستگي، يمنه خجسته، يمين دست راست، يوح نام آفتاب ".

نستعليق و لغات نسخ، محمد حسين بن محمد نجار طهراني، پنجشنبه هشتم محرم 1264، عناوين و رموز شنگرف، در حاشيه فوائد متفرقه و ترجمه بعضي از لغات ظاهرا از كاتب، در صفحه اول و آخر مهر بيضوي كاتب " محمد حسين " ديده ميشود، پس از كتاب چند برگ در فوائد ادبي و بعض از لغات از كاتب جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

146 گ، 17 س، 5 / 17 * 11 سم (36) برهان القاري في تجويد كلام الباري (تجويد - فارسي) از: رحمت الله گيلاني (ق 11) پس از اينكه مؤلف در شهر حيدر آباد هند تجويد قرآن را نزد محمد قاسم قاري نجفي و در مكه نزد شيخ احمد حكمي و به سال 1042 تكميل نمود و در همان شهر مشغول به تدريس تجويد شد، بنا بدستور حكيم عبد

الجبار اين كتاب را در يك مقدمه و شانزده باب و هفده فائده (ضمن بابها) و يك خاتمه پرداخت.

فهرست كتاب بدين ترتيب است:

مقدمه: در فضيلت تلاوت قرآن و شروط آن.

باب اول: در اسامي قراء و روات و رموز ايشان.

باب دوم: در بيان استعاذه.

باب سوم: در بيان بسمله.

باب چهارم: در حروف هجا و مخارج و صفات آنها.

(٤٣)

مفاتيح البحث: مدينة مكة المكرمة (1)

صفحه 041

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٤

باب پنجم: در بعضي از قواعد تجويد.

باب ششم: در احكام راءات.

باب هفتم: در بيان ادغام.

باب هشتم: در احكام ميم ساكنه.

باب نهم: در احكام نون تنوين و نون ساكن.

باب دهم: در هاء كنايه.

باب يازدهم: در مد و قصر.

باب دوازدهم تا چهاردهم: در بيان انواع وقف.

باب پانزدهم: در بيان تكبير.

باب شانزدهم: در بيان رسم الخط قرآن.

خاتمه: در اختلاف قراء در سوره حمد و اخلاص.

آغاز: " حمد و ثناي شايسته كه حامدان و شاكران حضرت واجب الوجود و واصفان و مادحان خالق هر نابود به بود ".

انجام: " و اهل شواذ را در سوره اخلاص اختلافي نيست و هر كه خواهد اختلافات قراء عشره به دليل بداند بايد كه رجوع كند به تفسير مجمع البيان ".

نستعليق، عناوين و الفاظ قرآني شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1270 و يادداشتهاي مختلف و مهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد مهدي الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج؟؟؟ بدون مقوا.

252 گ، 17 س، 18 * 12 سم

(٤٤)

مفاتيح البحث: كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 042

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٥

(37) حاشية شرح الهداية للميبدي (فلسفه - عربي) از: فخر الدين محمد بن حسين حسيني (ق 10) (ذريعه 6 / 139).

نستعليق، اشرف بن اسماعيل گيلاني، 29 شعبان 986 از روي نسخه مصنف، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي مختصر دارد، روي برگي قبل از كتاب تملك محمد بن گل محمد بتاريخ 1211 و مهر بيضوي " اللهم

صل علي محمد وآل محمد " ديده ميشود، و در صفحه آخر مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد ابراهيم " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

156 گ، 20 س، 18 * 8 سم (38) احكام تحاويل سني العالم (نجوم - عربي) از: محيي الدين يحيي بن محمد بن ابي الشكر مغربي اندلسي (272) (كشف الظنون 1 / 18، هدية العارفين 2 / 516).

نستعليق، پنجشنبه 12 ربيع الاخر 863، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول تملك محمد بن حاج ملا عبد الله و مهر بيضوي " افوض امري إلي الله محمد بن عبد الله " ديده ميشود جلد تيماج سبز بدون مقوا.

98 گ، 15 س، 18 * 5 / 11 سم

(٤٥)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر ربيع الثاني (1)، محمد بن عبد الله (1)، يحيي بن محمد (1)، الشكر (1)، الصّلاة (1)

صفحه 043

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٦

(39) ارشاد الاذهان إلي احكام الايمان (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 1 / 510، فهرست مرعشي 3 / 153).

نسخ، شاه قلي بن درويش ابوا علي، سوم ربيع الاول 957، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، در صفحه آخر تملك محمد حسن بن كربلائي هاشم بروجني بتاريخ 1255 در مدرسه مباركيه اصفهان و مهر بيضوي " شفيع يحيي في الاخرة محمد والعترة الطاهرة " ديده ميشود، در پاره اي از برگها مهر هشت گوشه " توكلت علي الله العبد محمد

" نيز مشهود است، پس از كتاب چهار برگ است داراي فوائد مختلف و تملك محمد صادق بن محمد جعفر اصفهاني بتاريخ محرم 1186 و تملك محمد تقي بن محمد حسين، جلد تيماج قهوه اي.

284 گ، 14 س، 5 / 18 * 5 / 12 سم (40) هميان (شعر - فارسي) از: حيران؟

سروده اي است در حدود پنج هزار بيت به روش " موش و گربه " عبيد زاكاني و با همان قافيه، در انتقاد و نكوهش از پاره اي از اخلاق اجتماعي و بعضي از گروههاي اجتماع، به سال 1280 به پايان رسيده. ناظم كه از مردم اصفهان است و " حيران " تخلص دارد، اين منظومه را به جهت فرزندش " حسين " نظم كرده كه در هجده سالگي

(٤٦)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (2)، شهر ربيع الأول (1)

صفحه 044

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٧

بتاريخ چهار شنبه دوازدهم ماه شعبان سال 1294 در گذشته و پدرش بدين مناسبت اشعاري بر منظومه افزوده است (1.

بعضي عناوين اين منطومه چنين است: در آمد صحبت عيال، صحبت گربه و موش، گفتگوي گربه با موش، حكايت حاج كريم خان، خورد ركن در يزد ملاغ نجاست را، اخبار كردن گربه حكايت طهران را، در نصيحت وعاظ، گفتگوي باب حكايت قرة العين، حكايت اهل سنت، نسبت دادن موش گربه را به اهل سنت، اثبات دوازده امام، در مراثي گويد، در پاره اي از مطاعن، گفتگوي شيعه باشي، گفتگوي با نصاري، اقسام صوفيه، حاج صادق تخت فولادي، در باب مريدان خر گويد، در باب تحصيل، در سور قرآن، حكايت سليمان، شيطان با يحيي، حكايت

اهل قلم، حكايت اطبا، در باب گوشه گيري، علم موسيقي، فال گرفتن به طريق يهودان، در باب يهود و نصاري، مذاهب باطله، حمام رفتن نسوان، عقايد نسوان حكايت وضع حمل، هداياي موش، حكايت عشار، در وصف الاغ خود گويد، حكايت سرماي سال 1304، خواهش موش از گربه، اقسام اهل سوق، دزدي موش، موريانه و سليمان، مسوخات، نصيحت اهل سفر، در باب حاجيان، باغ نظر كرمان، اقسام كباير، تماشاگاه هاي اصفهان، حكايت رفيق كاشان، وصيت، گرفتاري موش بدست گربه، عروسي شاه موشان، تلگراف موشان، سان ديدن موش، گرفتار شدن گربه، خلاصي گربه، در تمثيل گويد، در باب علما كه جواب ميدهند، وفات طفل ناظم، خواهش ناظم، در اتمام كتاب گويد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … اما بعد فهذا هميان مطروس لاقوال المخالفين وفيه تنبيه للغافلين وتذكرة للمريدين المنصفين ".

(1) گويا ناظم پس از نظم اصل نسخه، مطالبي بر آن افزوده است، چه اينكه سال 1304 حكايت سرماي آن سال را بازگو ميكند.

(٤٧)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، مدينة إصفهان (1)، مدينة طهران (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 045

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٨

اي خردمند عاقل دانا * قصه موش و گربه بر خوانا قصه موش و گربه بنوشتم * بشنو از من چو در مكنونا انجام:

قد بقي الخط في القراطيس * نحن في التراب من رميمانا من يكن بعدنا بدنياء * يقرأ الفاتحة بروحانا نسخ، عناوين در حاشيه شنگرف در صفحه 84 هشت بيت است با قافيه خود منظومه هميان در تفريظ آن، جلد تيماج قرمز.

175 گ، 14 س 18 * 11 سم (41) حاشية ارشاد الاذهان (فقه

- عربي) از: محقق كركي علي بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 6 / 15، فهرست مرعشي 1 / 97).

نستعليق، علي روياني، اواخر محرم 956 در عبد العظيم (ري)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك محمد بن مراد خواجه مير خطيب نخچواني و مهر دائري بزرگ " المتوكل علي الله الغني عبده محمد بن مراد خواجه مير نخچواني " و مهر دائري " الواثق بالله الولي عبده علي " و مهر مربع " المهدي من هديت " ديده ميشود، و در صفحه آخر مهر دائري " الواثق بالله الولي عبده علي " و مهر بيضوي " ابراهيم بن علي " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

186 گ، 15 س، 18 * 5 / 12 سم

(٤٨)

مفاتيح البحث: علي بن عبد العالي (1)، إبراهيم بن علي (1)، الواثق بالله (2)، الغني (1)

صفحه 046

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٤٩

(42) مجموعه:

1 - تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير " 1 پ - 2 پ " (تفسير - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني مشهور به فاضل هندي (1135) بحث كوتاهي است درباره عصمت خاندان پيغمبر اكرم صلي الله عليه وآله چنانچه از آيه تطهير فهميده ميشود. اين بحث در پاسخ يكي از دانشمندان اهل سنت نوشته شده بدون تصريح بنام وي.

آغاز: " الحمد لله الذي هداني للايمان وأهلني لحلل الجنان وجعلني من شيعة قسيم الجنة والنيران ".

انجام: " وجعل من عدانا يوردهم ائمتهم النار فبئس الورد المورود ".

2 - الزام العار لصاحب الغار " 2 پ - 6

پ " (تفسير - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسن اصفهاني مشهور به فاضل هندي آيه كريمه (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا - التوبة: 38) را بطور مزجي تفسير مينمايد و اثبات ميكند كه وجود ابي بكر با پيغمبر اكرم در غار هنگام هجرت آن حضرت به مدينه، فضيلتي براي وي نيست بلكه دليل بر عدم فضيلت او است. در پايان اين رساله قصيده لاميه اي است از خود مؤلف در نكوهش ابي بكر.

آغاز: " الحمد لله الذي نجاني من الضلال والبوار وهداني إلي السادة الأئمة الاخيار وجعلني من شيعة علي الكرار ".

(٤٩)

مفاتيح البحث: الضلال (1)

صفحه 047

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٠

انجام:

ظنون الناس فيهم أن يكونوا * رجالا أو يري لهم انسلالا من الناس فان الجن ممن * عليه النصر دوما لا يزالا 3 - شرح تطهير التطهر " 7 پ - 9 ر " (تفسير - عربي) از:؟

شرح كوتاهي است با عناوين " قوله - اقول " ورد بر بعضي گفته هاي فاضل هندي. اين شرح به روز پنجشنبه 17 صفر 1130 به پايان رسيده است.

آغاز: " قوله اضاء الله العالم ببهائه في قوله انما يريد الله. أقول تأويل اذهاب الرجس بالعصمة عنه في الذهن دون الخارج ".

انجام: " والاخرون أثبتوا العصمة بهذه الاية بطرق أخري، والحمد لله أولا وآخرا. ".

4 - شرح تطهير التطهير " 9 پ - 10 پ " (تفسير - عربي) از: سيد عبد الباقي حسيني شارح، بدر خواست بعضي از دوستان الفاظي را كه در رساله " تطهير التطهير " فاضل هندي، احتياج به شرح

داشت شرح نموده است.

آغاز: " الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله وجعلنا بصيرا ".

انجام: " لا أنه ما استدل بهذه الاية غيره حتي يتحقق التناقض في كلامه ويتوجه ما قاله القائل تعالي عن ذلك ".

5 - اذهاب الرجس عن حظيرة القدس " 11 ر - 18 ر " (تفسير - عربي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمي پاسخي است بر اشكالاتي كه يكي از دانشمند در شرح خود بر " تطهير

(٥٠)

مفاتيح البحث: عبد الكريم (1)، الطهارة (1)

صفحه 048

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥١

التطهير " فاضل هندي (رساله سوم همين مجموعه)، وارد آورده است.

گفته هاي فاضل با عناوين " قوله " و گفته هاي آن دانشمند با عناوين " قال الباحث " و پاسخ مؤلف با عناوين " اقول " در اين رساله ديده ميشود.

آغاز: " نحمدك يا من جعل نبيه مفطورا علي الطهارة وصيره ذا آل ليس لمن يقتفي آثارهم الا النضارة ".

انجام: " فأخذ صلوات الله عليه عضدي وهو يمنعني عن القيام ويحرضني علي الاتمام، تم والحمد لله علي حصول المرام ".

6 - اذهاب الرجس عن حظيرة الانس " 18 پ - 44 پ " (تفسير - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمي ترجمه تحت اللفظي است از رساله سابق كه از خود مؤلف بدر خواست حاج محمد زمان تاجر انجام گرفته است.

آغاز: " آب حياتي كه احياي دل مردگان باديه جهالت و تنزيه مراتع حمير اوهام از كدورت ضلالت ".

انجام: " پس به وارد شدن وارد كرده شده اي است در آتش،

و نوشته اين رساله را به خط خودش بهاء اصفهاني. ". 7 - صور منطبعه " 45 پ - 91 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ملا عبد الكريم بن محمد طاهر قمي فاضل هندي كتابي بنام " چهار آئينه " تأليف نموده بود در چهار فصل: در اثبات واجب، و اين كه اجماع امت بدون معصوم ملازم كفر است، و تفسير آيه غار، و اثبات عصمت ائمه از آيه تطهير. و يكي از دانشمندان بنام ملا محب علي رساله اي در رد وي نوشته بود، و رساله حاضر پاسخ از گفته هاي ملا محبعلي است كه به درخواست حاج محمد زمان تاجر پرداخته شده. در اين پاسخ اول گفته هاي فاضل

(٥١)

مفاتيح البحث: عبد الكريم (2)، الطهارة (3)، الصّلاة (1)

صفحه 049

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٢

با نشاني " م " پس از آن پاسخ محبعلي با نشاني " ث " و در آخر رد قمي با نشان " ب " خوانده ميشود.

آغاز: " صيقل فزاي آئينه صاف دل نيست مگر صور منطبعه معارف حكيم كامل كه گمراهان بحر غوايت را طوفان جهل به نجات ساحل رسانيده ".

انجام افتاده: " زيرا كه حسين عليه السلام گناه نكرده بودند پس پاك كردن معني ندارد پس پاك داشتن ايشان است از معاصي ".

8 - المشيئة " 93 پ - 128 پ " (فلسفه - عربي) از: حسين بن محمد ابراهيم قزويني (ق 12) بحثي است استدلالي مفصل در اينكه امكان دارد مشيت خدا به معاصي و گناهان نيز تعلق گيرد. در اين بحث پاسخ به آنان ميگويند كه به پيروي

از معتزله چنين مشيتي را محال ميدانند. بتاريخ شنبه غره رجب 1135 به پايان رسيده است (1.

آغاز: " الحمد لله الذي لا يكون في ملكه الاما يشاء وتنزه عن القبائح والفحشاء و صلي الله علي خاتم المرسلين و سيد الانبياء ".

انجام: " والملتمس ممن نظر فيها أن ينظر به عين الانصاف خاليا عن الاعتساف وان ينظر إلي ما قال ولا ينظر إلي من قال … ".

9 - بطلان القول بتأثير الكواكب " 131 پ - 147 پ " (نجوم - عربي) از: حسين بن محمد ابراهيم قزويني در اين رساله استدلال ميشود بر اينكه كواكب هيچگونه تأثيري در زندگي بشر ندارند و آنچه را كه منجمين ميگويند درست نيست. شب يكشنبه 22 ربيع

(1) روي برگ 123 مؤلف از استادش آقا خليل اصفهاني ياد ميكند و ميگويد كه ظهر پنجشنبه 26 رجب 1126 (1136؟) در منزلش در قزوين درگذشت و استاد ديگرش قوام الدين محمد حسني دو بيت در رثا و تاريخ در گذشتش سروده است.

(٥٢)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، شهر رجب المرجب (2)، مدرسة المعتزلة (1)، الباطل، الإبطال (1)، الجهل (1)

صفحه 050

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٣

الاول 1134 به پايان رسيده است (1.

آغاز: " الحمد لله الذي هو كل يوم في شأن ولا يشغله شأن عن شأن و صلي الله علي حبيبه وخيرته من خلقه شمس فلك المجد ".

انجام: " ثم قلت فاني افتتحت خروجي بصدقة فهذا خير لك من علم النجوم.. ".

10 - قواعد العقائد " 149 پ - 173 پ " (كلام - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد

بن محمد بن الحسن طوسي (672) انجام افتاده: " وأما الذين لا يقولون بالحسن والقبح والوجوب عقلا قالوا ان الثواب والعقاب يتعلقان ".

(ذريعة 17 / 186، فهرست مرعشي 1 / 239، مشار عربي 715).

هفت رساله اول نسخ ونستعليق، محمد باقر بن حاج علي اصغر، جمعه 17 رجب 1130، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد. رساله هاي هشتم و نهم نسخ به خط مؤلف روي برگ اول تملك محمد طاهر حسني افطسي طبيب تفريشي بتاريخ 1139 ديده ميشود، و روي برگ اول كتاب هشتم تملك درويش علي بن محمد فطيم حلي بتاريخ 1147 نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي.

173 گ، سطور مختلف، 18 * 12 سم

(1) روي برگ 136 مؤلف از دوست دانشمندش ملا علي ميرزا زنجاني ياد ميكند و ميگويد در زنجان در فتنه اكراد يزيدية بتاريخ اواخر شعبان 1136 شهيد شد و جنازه اش سه روز به روي زمين بود تا در قريه " قبچقي " دفن شد.

(٥٣)

مفاتيح البحث: مسألة الحسن والقبح (1)، شهر رجب المرجب (1)، محمد بن محمد بن الحسن (1)، علي بن محمد (1)، الطهارة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الشهادة (1)، الدفن (1)

صفحه 051

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٤

(43) مجموعه:

1 - الاعتقادات " 4 پ - 5 پ " (اعتقادات - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكي عاملي (786) (ذريعه 2 / 229).

2 - الالفية " 6 پ - 32 پ " (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكي عاملي (ذريعه 2 / 296، فهرست مرعشي 1 / 53، مشار عربي 84).

3

- الجعفرية " 34 پ - 120 ر " (فقه - عربي) از: محقق كركي علي بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 5 / 110، فهرست مرعشي 1 / 53، مشار عربي 250).

4 - النجمية " 122 پ - 128 پ " (اعتقادات - عربي) از: محقق كركي علي بن عبد العالي عاملي اعتقادات و بعضي از احكام فقهي را به روشي بسيار مختصر در دو قسم آورده است: اول در اصول اعتقادي پنجگانه در پنج فصل، دوم در واجبات نماز.

آغاز: " الحمد لله ذي النعم الباهرة والالاء المتظاهرة والصلاة والسلام علي رسوله محمد المصطفي وعترته الطاهرين ".

انجام: " و من أخل به شئ منه استحق العقاب في الدارين.. ".

نسخ ونستعليق، رساله اول به خط حسن بن عبد الله بن علي بن كمال الدين فهنا نجي. بقيه مجموعه به خط علي بن حاج عبد الكريم فهنا نجي سلخ ربيع الثاني 974، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح

(٥٤)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، علي بن عبد العالي (2)، عبد الله بن علي (1)، محمد بن مكي (2)، عبد الكريم (1)، الشهادة (2)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)

صفحه 052

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٥

شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ دوم تملك ابراهيم بن ميرزا كوشكي بتاريخ 2 ربيع الاخر 1187 و تملك محمد الحسيني و مهر بيضوي " سلام علي ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

129 گ، سطور مختلف، 19 * 13 سم (44) جنگ (متفرقه - فارسي) از:؟

در اين جنگ بيشتر موضوعاتي است در رمل و نجوم و بعضي از علوم غريبه كه بدون ترتيب

خاصي گرد آورده شده است.

بعضي از اين موضوعات به نظم و پاره اي به نثر است و گويا اوراق متفرقه اي بوده كه در يك جا صحافي شده است.

آغاز افتاده: " باد عشرات آب مئات خاك الوف آتش و باد روشن و روزي آب و خاك تيره ".

انجام:

كه نداند شناخت در دو سراي * هيچكس علم غيب غير خداي باد از جان درود بر مهتر * هم بر اصحاب وآل او يك سر نستعليق بخطوط مختلف، عناوين و اشكال شنگرف، روي برگ اول مهر مربع " عبده الراجي موسي " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

84 گ، سطور مختلف، 18 * 13 سم

(٥٥)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، محمد الحسيني (1)

صفحه 053

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٦

(45) مجموعه:

1 - اعجاز البيان في كشف بعض اسرار أم القرآن " 1 پ - 132 پ " (تفسير - عربي) از: صدر الدين محمد بن اسحاق قونوي (672) تفسير سوره فاتحه است به روشي عرفاني. در نسخه خطبه كتاب را ندارد.

(كشف الظنون 1 / 120 و 455، معجم المطبوعات 2 / 1533).

2 - شرح الاسماء الحسني " 133 پ - 196 پ " از: سيد علي بن شهاب بن محمد همداني (786) انجام افتاده: " ان في ذلك لذكري لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد نفسه مقبلة توجهها علي.. ".

(كشف الظنون 2 / 1033). نسخ، علي بن فخر بن محمد بن محمد بن ابي بكر جهرمي ديلمي، غره محرم 884 (پايان كتاب اول)، عناوين شنگرف و لاجورد، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، اطراف برگها رطوبت ديده،

روي برگ اول تملك حسين النجفي الطريحي بتاريخ، 12 شوال 1305 ديده ميشود، صفحه اول كتاب اول و دوم داراي سرلوح رنگين كوچك ميباشد، جلد مقوائي فرسوده.

196 گ، 17 س، 5 / 19 * 12 سم

(٥٦)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (2)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن أبي بكر (1)، محمد بن إسحاق (1)، شهاب بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 054

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٧

(46) مطالع الانوار (منطق - عربي) از: سراج الدين محمود بن ابي بكر ارموي (682) در نسخه حاضر بخش منطق آمده است.

(كشف الظنون 2 / 1715، معجم المطبوعات 1 / 427).

نسخ، محمد بن ابي بكر بن حسن كنجوي، اوائل ذي الحجه 711 در مدرسه ظهيريه ابيورد، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج قهوه اي.

52 گ، 17 س، 5 / 19 * 12 سم (47) حاشية شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: محقق كركي علي بن عبد العالي عاملي (940) (ذريعه 6 / 107، فهرست مرعشي 3 / 327).

نسخ، محمد بن الحسن أبو سعيد الاسترابادي، جمعه ربيع الاول 969، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ ديده ميشود، قبل از كتاب دو برگ است داراي فوائد مختلف، روي برگ اول تملك محمد بن درويش علي نظام و مهر مربع " اللهم صل علي محمد وآل محمد " و دو مهر بيضوي ناخوان ديگر ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

118 گ، 23 س، 5 / 19 * 15 سم

(٥٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، علي بن عبد العالي (1)،

شهر ربيع الأول (1)، محمد بن أبي بكر (1)، محمد بن الحسن (1)، الصّلاة (1)

صفحه 055

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٨

(48) مجموعه:

1 - قبلة عراق العجم و خراسان " 1 پ - 3 پ " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن حسن حر عاملي (1104) (ذريعه 17 / 45).

2 - القبلة " 3 پ - 4 پ " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (984) در نسخه حاضر، اين رساله را به شيخ بهاء الدين عاملي نسبت داده است.

(ذريعه 17 / 45، فهرست مرعشي 2 / 346).

3 - مسألتان " 4 پ - 9 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (فهرست مرعشي 2 / 346).

4 - جهة القبلة " 14 پ - 17 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (ذريعه 5 / 301، فهرست مرعشي 1 / 126).

5 - نزهة العشاق في مكارم الاخلاق " 21 پ - 32 ر " (اخلاق - عربي) از:؟

مبادي اخلاق اسلامي را - از جهات اعتقادي و اخلاقي - با استشهاد به آيات و اشعار و احاديث و كلمات بزرگان، در يك مقدمه و دو مقام و يك خاتمه آورده، و كتاب را به خواجه نصير الدين حسين تقديم داشته است، عناوين چنين است:

(٥٨)

مفاتيح البحث: دولة العراق (1)، خراسان (1)، الشهادة (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 056

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٥٩

مقدمه: نفسي كه مكلف است چيست.

مقام اول: در اخلاق اعتقادي و عملي، مشتمل بر اصول اعتقادي پنجگانه و فروع دين و بعضي از مكارم اخلاق ديگر.

مقام دوم: در رذايل اخلاقي.

خاتمه:

چند خصلت نيكوي ديگر و نصيحت.

آغاز: " سبحانك يا من يسبح له النون في ظلمة البحر الطامس الزخار ولك الحمد يا عالم مكنون مثاقيل رمال القفار ".

انجام:

ايا واقفا يقرأ سطورا نظمتها * علي صحة مني قبيل منيتي سألتك الا ما اتعظت بمصرعي * وان لم تعي نصحي ندمت ندامتي 6 - غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول " 32 پ - 36 ر " (كلام - عربي) از:؟

يكدوره مختصر كلام با مختصري از عبادات را در پايان، با عناوين " فصل " و " فائدة " و " مسألة " و " قاعدة " بنا به درخواست حاج علي بن جمال الدين يوسف بن محمد بحراني، در يك مقدمه و چهار ركن و يك خاتمه پرداخته است، عناوين چنين است:

المقدمة: في كمال النفس.

الركن الاول في التوحيد.

الركن الثاني: في العدل.

الركن الثالث: في النبوة والامامة.

الركن الرابع: في المعاد.

(٥٩)

مفاتيح البحث: مكارم الأخلاق (1)، جمال الدين (1)، الظلم (1)

صفحه 057

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٠

الخاتمة: في العبادات.

آغاز: " سبحانك اللهم يا موجد العالم علي غير مثال ومدبر الكائنات في ازل الآزال فلك الحمد علي فضلك المترادف المتوال ".

انجام: " وأما بقية الصلوات الواجبة والندبية فهي مذكورة في غير هذه المقدمة ".

7 - التوحيد " 36 پ - 45 ر " (حديث - عربي) از:؟

احاديثي كه در توحيد الهي از ائمه طاهرين عليهم السلام روايت شده با حذف سند آنها در چند باب گردد آورده شده است.

گويا اين رساله از كتاب " التوحيد " شيخ صدوق انتخاب شده است.

آغاز: " باب حدوث العالم و اثبات المحدث عن علي بن ابراهيم بن هاشم

… قال لي هشام بن الحكم كان بمصر زنديق ".

انجام: " فإذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين قال البصري أشهد أنه الحق وانكم اهل بيت النبوة والرسالة ". 8 - خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار " 45 پ - 54 ر " (كلام - عربي) از:؟

مقدمه مختصري است در اصول دين با ذكر ادله و نقل بعضي از اقوال دانشمندان علم كلام از اهل سنت. اين مقدمه داراي چهار باب و يك خاتمه است بدين ترتيب: باب اول: در توحيد، داراي چهار بحث و شش مسألة.

باب دوم: در عدل، داراي دو بحث.

(٦٠)

مفاتيح البحث: علي بن إبراهيم بن هاشم (1)، هشام بن الحكم (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)

صفحه 058

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦١

باب سوم: در نبوت.

باب چهارم: در امامت.

خاتمه: در معاد و موضوعات ديگر.

آغاز: " الحمد لمن أوجد الخلق من العدم واستأثر بالوحدانية والقدم وعز عن النظير و تعالي عن التقدير ".

انجام: " فان جاههم عظيم عند الله تعالي ولنقطع الكلام مثنين علي الله ومصلين علي محمد وصحبه الكرام.. ".

9 - تركيب الجسد " 56 پ - 59 پ " (فلسفه - عربي) از:؟

چند فصل است درباره بدن انسان و قوائي كه در آن نهاده شده و چگونگي تركيب اعضا و جوارح از ديد فلسفي.

آغاز: " اعلم أيها الاخ البار أيدك الله عز وجل وايانا بروح منه بأن الانسان إذا ادعي معرفة الاشياء وهو لا يعرف نفسه ".

انجام: " فهذا الحيوان يتولد من بين الارض والسماء وصح قول الحكيم ان للسماء أبوابا وللارض امناء … ".

10 - التباعد بين البئر والبالوعة " 62 پ - 63

ر " (فقه - عربي) از مسعود بن فضل الله حسني حسيني بهبهاني (ق 11) در اين بحث بسيار كوتاه بيست و چهار وجهي كه تصوير ميشود در روايتهائي كه ميگويند مستحب است بين چاه و بالوعه پنج ذرع فاصله باشد، تشريح شده و دائره اي تنظيم كرده است براي مجسم نمودن موضوع. اين رساله به سال 1031 پايان يافته است.

آغاز: " الحمد لله حق حمده … و بعد فاعلم ان التباعد بين البئر والبالوعة

(٦١)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)، الإستحباب (1)

صفحه 059

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٢

مستحب به قدر خمسة أذرع ".

انجام: " ولا يخفي أن السبب الحامل لارتكابنا وتجشمنا لتبيين أقسام هذه المسألة اجابة بعض الاخوان.. ".

11 - استخاره به طريق حروف " 68 پ - 71 ر " (علوم غريبه - فارسي) از:؟

چگونگي در آوردن مقصود و مطلوب را با شمارش حروف مقطعه، در اين رساله تشريح ميشود.

آغاز: " بسم الله الرحمن الرحيم پس اگر احدي سؤال كند كه احوال غايب چيست و به كدام طرف است صحت و مرض او را ".

انجام: " و حكم هر دو صورت در نيكي و بدي منسوب مساوي است و اين هر دو معتدل در نيكي و بدي ".

نستعليق، مسعود بن فضل الله حسني حسيني بهبهاني، سال 1057 در اصفهان (پايان كتاب دهم)، عناوين و نشانيها شنگرف، جز رساله هائي كه ذكر شان رفت فوائد متفرقه ديگري نيز در مجموعه ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

72 گ، سطور مختلف، 5 / 19 * 12 سم (49) المعارف الالهية (فلسفه - عربي) از: محمد رفيع زاهدي مشهور

به پير زاده خطبه نسخه حاضر - كه در بيش از سه صفحه است - با خطبه اي كه در ذريعه معرفي شده فرق دارد، و كلمه " زاهد " دنباله نام مؤلف در نسخه آمده است.

آغاز نسخه حاضر: " الحمد لله الذي لا إله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن

(٦٢)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (1)، الشهادة (1)، الإستحباب (1)، المرض (1)، السب (1)، النوم (1)

صفحه 060

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٣

الرحيم هو الله الذي لا إله الا هو الملك القدوس السلام ".

(ذريعه 21 / 190، فهرست مشكاة 3 / 361).

نستعليق، عماد الدين محمود بن محمد حسين بن محمد باقر، عناوين و نشانيها شنگرف، گويا نسخه را مؤلف اصلاح كرده و چيزهائي به روي افزوده يا انداخته است، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1225 و مهر مربع " المذنب سيد محمد الطباطبائي " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

113 گ، 19 س، 19 * 13 سم (50) ارشاد الاذهان إلي احكام الايمان (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) به شماره (39) رجوع شود.

نسخ، نسخه قديم و نفيس، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، چند برگ آخر نو نويس است، روي برگ اول تملك محمد مهدي بن محمد باقر شكرياني و جبر بن سابج المكاتيم و ناظم العلماء تبريزي بتاريخ غره جمادي الثاني 1313 و مهر بيضوي " محمد رفيع الطباطبائي " ديده ميشود، در پايان نسخه همين مهر و مهر بيضوي " افوض امري إلي الله عبده آقا حسين " نيز

مشهود است، جلد تيماج مشكي.

217 گ، 17 س، 19 * 13 سم

(٦٣)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، محمود بن محمد (1)

صفحه 061

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٤

(51) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجي (756) (كشف الظنون 2 / 1853، فهرست مرعشي 3 / 24، مشار عربي 563، معجم المطبوعات 2 / 1332).

نستعليق، عناوين و نشانيها شنگرف، نسخه قديم و نفيس، ده برگ از آغاز و يك برگ از انجام نو نويس است، متن در حاشيه نوشته شده است، جلد تيماج قرمز.

258 گ، 19 س، 19 * 5 / 11 سم (52) نصرة الواعظين (متفرقه - فارسي) از: ملا محمد تقي بن محمد رضا كوكدي گلپايگاني (ق 13) يك صد و نود و يك مجلس مرتب است به جهت وعاظ و سخن سرايان كه در مناسبتهاي مختلف ميتوانند آنها را به روي منبرها بخوانند.

اين مجالس داراي مواعظ و تفسير و تاريخ اهل بيت عليهم السلام و مصائب آنان به نثر و شعر ميباشد.

آغاز: " الحمد لله الذي أرشدني إلي محبة انبيائه واوليائه وهدانا إلي اتباع آثار احبائه واصفيائه ".

انجام: " حكايت امر كردن رسول و ساختن بقعه بر سر قبر ابراهيم ذكر شود و تفصيل تطبيق شود ".

(٦٤)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، القبر (1)

صفحه 062

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٥

نستعليق، محمد بن محمد حسين كوكدي، سوم جمادي الاول 1319 (پس از در گذشت مؤلف)، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

187 گ، 22 س، 5 / 17 * 11 سم (53) ينابيع الحياة في موارد الايات (علوم قرآن - عربي) از: سيد حسن

بن محمد موسوي كاشاني آيه هاي قرآن كريم را در موضوعهاي مختلف دسته بندي كرده، و همچنين راجع به آيات ناسخ و منسوخ و ترجمه بعضي از لغات مشكل به فارسي و پاره اي مطالب قرآني ديگر را گرد آورده است.

مؤلف اين كتاب را در پنجاه و پنج سالگي و پس از كتاب ديگرش " منهج الواعظين ومسلك الراشدين " در دوازده باب تأليف نموده، و بعضي از ابواب به فارسي است.

فهرست ابواب چنين است:

الباب الاول: في الايات المناسبة للعناوين المعنونة علي ترتيب الحروف المعجمة. اين باب در بيست و هشت فصل به ترتيب حروف ميباشد و هر فصل چند ينبوع دارد.

الباب الثاني: في الايات الواردة في مقام النهي المبدوة بلفظ " ولا ".

الباب الثالث: في الايات التي صرح فيها بلفط الجزاء.

الباب الرابع: في الايات التي خوطب بها الرسول ويستفاد منها العتاب.

الباب الخامس: في الايات المتضمنة كلمة " يشاء ".

الباب السادس: في الايات المأولة بالخلفاء الثلاثة.

الباب السابع: في الايات المأولة بالائمة عليهم السلام.

(٦٥)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 063

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٦

الباب الثامن: في الايات المبدوءة بالكلمات المتمائلة.

الباب التاسع: في تفسير اللغات المشكلة، در بيست و هشت كتاب.

الباب العاشر: في الايات الواردة في المقال علي مقتضي الاحوال.

الباب الحادي عشر: في الايات الواردة علي طريق السؤال والجواب.

الباب الثاني عشر: في الايات الناسخة والمنسوخة.

آغاز: " الحمد لله الذي فتح علي العالمين بمفتاح فاتحة كتابه ابواب النعماء وجعل ذبح البقرة الصفراء هداية لال عمران من الرجال والنساء ".

انجام: " قيل هي مكية لا ناسخ فيها ولا منسوخ و كذا المعوذتين واختلف في نزولهما ".

نسخ، شايد

به خط مؤلف، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه اضافه شده است، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

308 گ، 15 س، 22 * 5 / 17 سم (54) مجموعه:

1 آيات الاحكام " 1 ر - 205 ر " (فقه القرآن - عربي) از:؟

آيات فقهي قرآن را به ترتيب كتابهاي فقهي با استدلال و تفسير و نقل بعضي از اقوال فقها، گرد آورده است. نسخه حاضر از كتاب بيع تا پايان را دارد وگويا مؤلف آن از دانشمندان سده سيزده باشد.

آغاز افتاده: " في المال راضي به فيقولان سواء علينا الزيادة في اول البيع بالربح أو التأخير مع الربح عند حلول الاجل ".

(٦٦)

مفاتيح البحث: كتاب فقه القرآن للقطب الراوندي (1)، البيع (1)

صفحه 064

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٧

انجام: " وقيل لا لما مر والتحقيق الاستفصال فان قال بحيث انزلو كنت؟

حالفا قبل ولا اشكل القبول، والله أعلم بالصواب ".

2 - دراية الحديث " 205 پ - 221 ر " (دراية - عربي) از: حسن بن محمد ابوابي است در كليات علم رجال و درايه حديث و تميز مشتركات و جز اينها كه مؤلف بعنوان مقدمه كتاب خود " انوار البصائر " نوشته است. در اين نسخه فقط باب اول آمده كه داراي يازده فصل است در علم درايه.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فهذه زبدة من الرجال الراوين لاخبار الال أذكرهم في هذه الرسالة لاعتمادي عليهم ".

انجام نسخه: " وان الانسان إذا بلغ الكمال لا يقال له مات بل رفع إلي الملكوت وادعوا معاينة أمواتهم كل بكرة وعشية ".

نسخ، محمد بن محمد جعفر لاريجاني (شاگرد مؤلف كتاب اول)،

دهه اول رجب 1233 در طهران (پايان كتاب اول)، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، جلد تيماج مشكي.

221 گ، 17 س، 21 * 16 سم (55) جامع السعادة (فقه - فارسي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهاني (1287) (ذريعه 5 / 59).

نسخه حاضر مشتمل است بر احكام طهارت تا مقداري از احكام صوم.

(٦٧)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، مدينة طهران (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، محمد بن محمد (1)، الموت (1)، الصيام، الصوم (1)

صفحه 065

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٨

نسخ، ميرزا حسين فريدي اصفهاني، ربيع الاول 1287 (پايان احكام نماز)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي ضربي.

206 گ، 21 س، 22 * 17 سم (56) پريشان نامه (شعر - كردي) از: پريشان كرمانشاهي (ق 9) (ذريعه 9 / 158).

نستعليق، پس از ديوان قصيده اي است در چند صفحه در حالات حضرت امام حسين عليه السلام از سيد حسن كرمانشاهي كه بتاريخ دهم جمادي الثاني 1301 با ديوان نوشته شده است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

32 گ، 16 س، 20 * 16 سم (57) سيف منتضي در شرح حديث امام رضا (فلسفه - فارسي) از: ميرزا محمد بن أبو القاسم خوئي آذربي (ق 13) شرحي است بعنوان " متن - شرح " بر حديثي كه گويند عمران صابي در آن سؤالاتي از حضرت امام رضا عليه السلام نموده و آن حضرت پاسخ گفته است.

مطالب اين شرح از مجلس حاج ميرزا آقاسي استفاده شده و به سلطان محمد شاه تقديم گرديده و در نهم محرم 1260 به پايان رسيده است.

آغاز: " بنده رو

سياه درگاه إله اواه گمراه تباه عاصي معاصي ومآثم.. گويد

(٦٨)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، شهر ربيع الأول (1)

صفحه 066

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٦٩

كه در بعضي مواقع مجامع فضلا اتفاق صحبت ".

انجام: " و حصول فراغ از طرح اين شرح و شرح اين طرح در آخر ثلث اول از شهر اول … ".

نستعليق، به خط مؤلف، در حاشيه تصحيح و اضافه شده است، روي برگ اول تقريظي بر كتاب و تمجيدي از مؤلف ديده ميشود با مهر بيضوي " عبده جعفر بن محمد صادق "، پس از كتاب شرحي است در دو صفحه از مؤلف بر رباعي أبو الخير " دي بر سر كوي مرده غارت كردم " با اين سر آغاز: " گرفتار كمند بد خوئي هيولاي شرارت محمد خوئي گويد آنچه در شرح اين رباعي به نظر ميآيد اين است كه مراد از لفظ دي زمان ماضي است ". جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

57 گ، 17 س، 22 * 17 سم (58) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهاني (1287) حاشيه استدلالي مفصلي است بعنوان " قوله - قوله " بر كتاب " رياض المسائل " سيد علي طباطبائي (1231). و مجلد حاضر كتاب طهارت است كه بنا بر تصريح مؤلف پس از كتاب صلاة آن را به رشته تحرير در آورده.

آغاز: " نحمدك اللهم علي ما شرحت لنا من صدورنا برياض المسائل شرحا كبيرا ونشكرك علي ما فتحت علينا مغالق الشرائع ".

(ذريعه 2 /

427).

(٦٩)

مفاتيح البحث: كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، جعفر بن محمد (1)، الصّلاة (1)

صفحه 067

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٠

نستعليق، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از خود مؤلف، جلد تيماج قهوه اي.

233 گ، 21 س، 22 * 5 / 15 سم (59) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني (ق 13) فقه استدلالي مفصلي است به روش شرح، گاهي بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلي (676) و گاهي بر كتاب " بداية الهداية " شيخ حر عاملي (1104) و لذا در بعضي از جلدها نام كتاب " حاوي المرام في شرح شرائع الاسلام " و بعضي ديگر " حاوي المرام في شرح بداية الاحكام " آمده است 1.

نسخه حاضر جلد سوم از كتاب طهارت و شرح بر " بداية " است و از احكام غسل ميت تا احكام مطهرات را دارد، و شب 25 رجب 1251 در اصفهان به پايان رسيده است. در پايان اين نسخه پس از نام مؤلف كلمه " ابن ادينه " آمده و معلوم نشد كه چيست.

آغاز: " الثاني رواية الثمالي وحسنة ابن؟ المتقدمتين ورواية ابي بصير عن الصادق عليه السلام ".

انجام: " والجفاف في البئر إذا كان متغيرا بالنجاسة و سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب.. ".

(1) نام مؤلف در نسخه چنان است كه ذكر شد، و در پايان نسخه (68) " محمد بن باقر " ديده ميشود.

(٧٠)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (1)، شهر

رجب المرجب (1)، أبو بصير (1)، مدينة إصفهان (1)، النوم (3)

صفحه 068

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧١

نستعليق، به خط مؤلف، متن با مشكي نشاني دارد، نسخه خط خورده و بر وي افزوده شده است، جلد مقوائي فرسوده.

112 گ، 24 س، 18 * 5 / 11 سم (60) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني اين نسخه جلد چهارم از كتاب صلاة است كه داراي مقداري از احكام نماز جماعت تا احكام قصر و اتمام ميباشد و در نجف اشرف بتاريخ شب 14 ذي القعدة 1258 به پايان رسيده است و شرح بر " بداية الهداية " ميباشد.

آغاز: " ولو اقتدي مسافر به حاضر أو بالعكس وجب ان يراعي كل منهما عدد صلاته بلا خلاف بين الاصحاب نصا و فتوي ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلد سابق. روي برگي قبل از كتاب تملك محمد علي الموسوي ديده ميشود.

136 گ، 21 س، 22 * 16 سم (61) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني اين نسخه جلد هشتم و شرح بر " بداية الهداية " است و كتابهاي زكات و صوم و حج تا پايان تروك را دارد و به تاريخ. 1260 در نجف اشرف به پايان رسيده است.

آغاز: " كتاب الزكاة وهي لغة الطهارة والزيادة والنمو و شرعا صدقة مقدرة بأصل الشرع ابتداءا.

(٧١)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، الزكاة (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، التصدّق (1)، الطهارة (1)

صفحه 069

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٢

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق، در پايان تفريظي است بر كتاب كه شيخ محمد حسن نجفي جواهر نوشته

و مهر بيضوي وي " رق حسن الزكي " ديده ميشود.

209 گ، 21 س، 22 * 16 سم (62) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني نسخه حاضر شرح كتاب تجارت " شرائع الاسلام " است و تا پايان فصل چهارم را دارد.

آغاز: " القسم الثاني مما عقد المصنف الكتاب عليها في العقود وهي جمع العقد وهو لغة به معني الشد والعهد والبناء ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 170 گ، 21 س، 22 * 16 سم (63) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني اين نسخه نيز بقيه شرح كتاب تجارت " شرائع الاسلام " است كه در نجف اشرف به پايان رسيده.

آغاز: " الفصل الخامس في احكام العيوب.. هذا مما لا خلاف فيه في الثاني مطلقا وكذلك الاول شرعا ".

(٧٢)

صفحه 070

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٣

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 136 گ، 21 س، 22 * 16 سم (64) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني اين نسخه محتوي بر كتابهاي وديعه و عاريه و اجاره و وكالت از شرح " شرائع الاسلام " ميباشد، و كتاب اخير بتاريخ هفدهم ربيع المولود 1267 در نجف اشرف به پايان رسيده است.

آغاز: " كتاب الوديعة جمعها الودائع قال مه في كره الوديعة مشتقة من ودع يدع إذا استقر وسكن ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 148 گ، 21 س، 22 * 16 سم (65) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني نسخه حاضر مشتمل بر كتابهاي وقف

و سكني و هبات و سبق از شرح " شرائع الاسلام " است و در نجف اشرف روز سه شنبه 17 رمضان 1268 به پايان رسيده است.

آغاز: " كتاب الوقوف والصدقات. كما في عد و محكي جملة وفي فع و لمعه وعن ط وهد القرآن ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 127 گ، 21 س، 22 * 16 سم

(٧٣)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، القرآن الكريم (1)، الصدق (1)

صفحه 071

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٤

(66) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني اين نسخه كتاب فرايض از شرح " شرائع الاسلام " است كه در نجف اشرف بتاريخ 28 محرم 1268 به پايان رسيده.

آغاز: " كتاب الفرائض جمع فريضة هنا به معني التقدير والقطع ومنه قوله تعالي فنصف ما فرضتم اي قدرتم ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 123 گ، 21 س، 22 * 16 سم (67) حاوي المرام (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني نسخه حاضر كتاب قضاء و شهادات از شرح " شرائع الاسلام " است و در ماه شعبان 1263 به پايان رسيده.

آغاز: " كتاب القضاء بالمد قيل ولا يقصر، وهو لغة لمعان الحكم والعلم والحتم والخلق والاعلام والقول والانتهاء والفصل ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي سابق 203 گ، 21 س، 22 * 16 سم

(٧٤)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)

صفحه 072

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٥

(68) الفقه (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني بحثهاي استدلالي متفرقه نامرتبي است كه مؤلف از كتابهاي مختلف فقهي از طهارت تا ديات نوشته و گويا ميخواسته كه با تنظيم مجدد كتابي مرتب باشد، و شايد اين يادداشتها به جهت كتابش " حاوي المرام " تنظيم شده است.

آغاز: " كتاب الطهارة وفيه فصول الاول في شكوك الوضوء، وينبغي اولا ذكر القاعدة في الشك ثم ذكر ما هو محل الكلام ".

نستعليق، به خط مؤلف، مانند جلدهاي حاوي المرام، در پايان يازده برگ اضافه شده است داراي روايت ظريف بن

ناصح و حديث تحف العقول، ومشيخه تهذيب الاحكام شيخ طوسي، و حديث علامات آخر الزمان، اين برگها را مؤلف در نجف اشرف بتاريخ اول ماه رمضان 1260 نوشته است.

109 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (69) التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب (اعتقادات - عربي) از: سيد احمد بن محمد خافي حسيني در آغاز اين كتاب مختصري از تاريخ زندگاني حضرت امير المؤمنين عليه السلام آمده، پس از آن انتخابي است از گفته هاي كوتاه آن حضرت به ترتيب حروف، پس از آن رواياتي است در فضائل آن حضرت و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسين

(٧٥)

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)، شهر رمضان المبارك (1)، ظريف بن ناصح (1)، آخر الزمان (1)، أحمد بن محمد (1)، الوضوء (1)، الطهارة (1)

صفحه 073

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٦

عليهم السلام كه به صحت آنها از طريق اهل سنت تصريح شده.

آغاز: " الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ".

انجام: " جمعت في هذا الكتاب مقدار ما يستأنس بمدارسته العاقل الفقيه ويستوحش من مذاكرته الجاهل السفيه … ".

(ايضاح المكنون 1 / 221).

نسخ زيبا، چهار شنبه ربيع الاول 1271، پاره اي از موضوعات ناتمام و در نسخه سفيد است، سيزده برگ آخر داراي نسب حضرت پيغمبر اكرم تا آدم و نسب امامان ميباشد با ذكر مجملي از حالات امامان، جلد تيماج قهوه اي.

79 گ، 22 س، 21 * 15 سم (70) مجموعه:

1 - صيغ النكاح والطلاق " 1 پ - 5 ر " (فقه

- عربي) از: ملا محمد جعفر بن سيف الدين شريعتمدار استرابادي (1263) (ذريعه 15 / 112، فهرست مرعشي 4 / 343).

2 - المشاعر " 10 ر - 31 ر " (فلسفه - عربي) از: صدر الدين محمد بن ابراهيم شيرازي (1050) (ذريعه 21 / 37، مشار عربي 845، فهرست مرعشي 1 / 49).

3 - خصائص المحبة " 31 پ - 38 پ) (اخلاق - فارسي) از: ملا عبد الصمد همداني (1216)

(٧٦)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر ربيع الأول (1)، محمد بن إبراهيم (1)، الجهل (1)

صفحه 074

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٧

بر فراز صفحه اول نسخه، كتاب را بنام " محبت نامه " ناميده است.

(فهرست منزوي 2 / 1603).

4 - اصطلاحات الصوفية " 39 ر - 52 پ " (عرفان - عربي) از: شيخ شهاب الدين عمر بن محمد سهروردي (پس از 630) چند فصل است در ترغيب بر تصوف و مقامات صوفيان و شرح اصطلاحات آنان كه سهروردي به درخواست يكي از دوستان نوشته.

آغاز: " المحمود الله و محمد رسول الله اللهم لك العبادة والتسبيح والاذكار والتقديس واليك القربات ومنك البركات ".

انجام: " و اعلم أن الصوفي هو الذي اجتمع فيه جميع هذه الملكات الشريفة والتصوف اصطلاح علي هذه ".

5 - القضاء والقدر " 53 ر - 62 پ " (فلسفه - عربي) از: كمال الدين عبد الرزاق بن جمال الدين كاشاني (730) (ذريعه 17 / 148).

6 - العلم اللدني " 63 ر - 74 ر " (فلسفه - عربي) از: ابي حامد محمد بن محمد غزالي (505) (مؤلفات الغزالي 417).

7 - تذكره

" 74 پ - 87 پ " (اعتقادات - فارسي) از:؟

بيست فصل كوتاه است در احوال قيامت و بهشت و دوزخ و جز آن، شبيه به آنچه در كتاب خداي تعالي مسطور و بر زبان انبيا و اوليا مذكور است. فهرست فصول چنين است:

فصل اول: صفت راه آخرت و ذكر سالكانش.

(٧٧)

مفاتيح البحث: مسألة القضاء والقدر (1)، جمال الدين (1)، محمد بن محمد (1)، عمر بن محمد (1)

صفحه 075

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٨

فصل دوم: اشاره به مبدأ ومعاد.

فصل سوم: ذكر مراتب مردم در اين جهان و آن جهان.

فصل چهارم: اشاره به مكان وزمان آخرت.

فصل پنجم: اشاره به حشر خلايق.

فصل ششم: احوال اصناف خلايق در آن جهان.

فصل هفتم: اشاره به صراط.

فصل هشتم: اشاره به صحايف اعمال و كرام الكاتبين.

فصل نهم: اشاره به طبقات حساب.

فصل دهم: وزن اعمال و ذكر ميزان.

فصل يازدهم: اشاره بطي آسمانها.

فصل دوازدهم: نفخه صور و تبديل آسمان و زمين.

فصل سيزدهم: حالتها كه در روز قيامت حادث ميشود.

فصل چهاردهم: اشاره به درهاي بهشت و دوزخ.

فصل پانزدهم: اشاره به زبانيه دوزخ.

فصل شانزدهم: اشاره به جويهاي بهشت.

فصل هفدهم: خازن بهشت و دوزخ.

فصل هجدهم: درخت طوبي و درخت زقوم.

فصل نوزدهم: اشاره بحور العين.

فصل بيستم: ثواب و عقاب.

آغاز " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا.. اما بعد دوستي عزيز از محرر اين تذكره التماس كرد كه بندي از آنچه سالكان راه آخرت مشاهده كرده اند ".

انجام: " توقع آنست كه از دعاي خير دريغ ندارند و اصلاح سهوهائي كه قابل اصلاح باشد بجاي آورند ".

(٧٨)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)

صفحه 076

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٧٩

نسخ ونستعليق، محمد بن علي مردان، جمعه بيست و يكم ذي الحجه 1275، عناوين شنگرف، در صفحه آخر مهر مربع كاتب " يا محمد ادركني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

87 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 15 سم (71) المقامع في قمع الصوفي الخادع وقلع الوسواس الرادع (اعتقادات - فارسي) از: ملا حسين مؤمن بن علي حسين بن عبد العلي

در نكوهش از وسواس و چگونگي خلاصي از آن، و اين كه يكي از راههاي وسوسه در عصر مؤلف صوفيان ميباشند. داراي دو مقمعه: اول در شفاي وسواس و بيرون كردن آن از سينه، دوم در مذمت صوفيان ورد بر ايشان.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. دو صنف از شيطانند كه در سينه هاي بندگان خدا وسوسه ميكنند و گاهي ايشان را از راه خدا باز ميدارند ".

انجام: " و در حفظ از اين اشقيا اين آيه شريفه را بر زبان بسيار بايد راند كه أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين.. ".

نسخ، شايد به خط مؤلف، سال 1234، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكي.

170 گ، 15 س، 21 * 15 سم (72) تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين (فقه - فارسي) از: شيخ علي بن باقر بروجني

(٧٩)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 077

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٠

مؤلف، پس از نوشتن تفسير قرآن كريم و شرحي بر كتاب رياض در فقه، به نوشتن شرحي بر جواهر الكلام بنام " بحر الجواهر " در هزار هزار بيت پرداخت و هنگام نوشتن شرح كتاب نكاح آن، يكي از دوستان در خواست نمود كه رساله اي در اعمال شب از واجب و مستحب و اذكار بنگارد، در پاسخ اين درخواست كتاب حاضر را در هشت باب و يك خاتمه بدين ترتيب تأليف نمود:

باب اول: در آداب وضو.

باب دوم: در آداب اذان و اقامه.

باب سوم: در آداب مغرب و عشاء و نوافل آنها.

باب چهارم: در آداب نماز شب.

باب پنجم: در آداب سحر و بعض از ادعيه

آن.

باب ششم: در آداب نماز جعفر طيار.

باب هفتم: در آداب نماز آيات.

باب هشتم: در احكام نماز آيات.

آغاز: " الحمد لله علي ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من ابواب العلم بربوبيته ".

انجام: " صاننا الله واياكم من حوادث الزمان من متابعة الهواء والشيطان بأسمائه العظام وانبيائه الكرام ".

نسخ، ابراهيم اصفهاني، غره محرم 1320، عناوين شنگرف، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

141 گ، 13 س، 5 / 21 * 5 / 13 سم (73) الاستصحاب (اصول - عربي) از: شيخ رضا بن غلام حسين بن رضا بن رضي گيلاني (ق 13)

(٨٠)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الكلام للشيخ الجواهري (1)، الكرم، الكرامة (2)، الإستحباب (1)

صفحه 078

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨١

مباحث استدلالي بسيار مفصلي است در موضوع استصحاب با در نظر داشتن گفته هاي استادش شيخ مرتضي انصاري (1281) و خرده گرفتن از بعضي از آراء وي ورد بر آنها.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. وقد كانت لمولانا الشيخ استاد الاساتيد شرحا يحصل للناظر عليه بصيرة في الاصول ".

انجام: " إذ مع العلم بالارتفاع لابد أن يكون المردد في الارتفاع هو عدم بقاء الحدث ونجاسة اليد ".

نستعليق نا زيبا، به خط مؤلف، در حاشيه تصحيح و اضاف شده است عناوين با مشكي نشاني دارد، جلد تيماج قرمز.

156 گ، سطور مختلف، 22 * 17 سم (74) مناسك الحج (فقه - عربي) از: شيخ محمد حسن بن باقر نجفي، صاحب جواهر (1264) رساله فتوائي است كه به كتاب " نجاة العباد " خود مؤلف الحاق شده است.

نسخ، عناوين شنگرف، أبو القاسم بن حسين علي قزويني نجفي بتاريخ آخر ربيع الثاني

1262 رساله را مقابله نموده و مؤلف تأييد صحت اين مقابله را در پايان به خط خود نوشته است، مهر مربع " يا محمد " روي برگ اول و مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسن " و مهر بيضوي " محمد حسن " در صفحه آخر ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

77 گ، 19 س، 21 * 15 سم

(٨١)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، الحج (1)

صفحه 079

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٢

(75) الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية (فقه - عربي) از: سيد أبو الحسن بن محمد ابراهيم شهشهاني اصفهاني (ق 13) شرح استدلي مفصلي است بر منظومه " الدرة النجفية " سيد بحر العلوم (1212) در چند جلد.

اين نسخه جلد دوم كتاب و مشتمل بر احكام وضو ميباشد و به يك مقدمه و نه مطلب و يك خاتمه تقسيم شده است، بتاريخ غره محرم 1263 در آن شروع شده و اوائل دهه سوم شعبان 1266 پايان يافته است.

آغاز نسخه: " الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده والصلاة علي من لا نبي بعده ".

انجام نسخه: " فتنبهوا معشر اخواني واحبائي ايقظنا الله واياكم من غفلتكم واغتنموا أيام مهلتكم ".

نسخ، به خط مؤلف، در حاشيه تصحيح شده و اضافه دارد، جلد تيماج قهوه اي.

217 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 15 سم (76) الحقائق في شرح الشرائع (فقه - عربي) از:؟

شرح استدلالي مفصلي است بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلي. جلد حاضر شرح كتاب نكاح است، و نامي كه گفته شد بر حاشيه

بالاي كتاب نوشته شده

(٨٢)

مفاتيح البحث: كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الحسن بن محمد (1)

صفحه 080

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٣

و گمان ميرود كه ميرسيد علي خواتون آبادي (كاتب نسخه) مؤلف باشد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد كتاب النكاح وهو في اللغة حقيقة في الوطي كما صرح به اكثر اللغويين ".

انجام: " فلابد في اثباتها من اقامة البينة الشرعية كما لا يخفي فتدبر فافهم واغتنم، هذا آخر ما أردنا ايراده في هذا الباب … ".

نسخ، مير سيد علي بن محمد صادق حسني حسيني خاتون آبادي (شايد مؤلف باشد)، متن با مشكي نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه اي.

262 گ، 18 س، 21 * 16 سم (77) منية الراغب في شرح بغية الطالب (فقه - عربي) از: شيخ موسي بن جعفر كاشف الغطا نجفي (1243) نسخه حاضر جلد اول كتاب است.

(ذريعه 23 / 202).

نسخ، نهم ربيع الاول 1244، متن باشنگرف نشاني دارد، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ چهار شنبه پنجم ذي الحجه 1248 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

170 گ، 21 س، 21 * 5 / 14 سم

(٨٣)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر ربيع الأول (1)، موسي بن جعفر (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 081

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٤

(78) نتائج الانظار في احكام الخيار (فقه - عربي) از: شيخ محمد باقر بن محمد هادي گلپايگاني حاشيه اي است استدلالي بعنوان " قوله - قوله " بر احكام خيار از كتاب مكاسب شيخ مرتضي انصاري به اضافه شرح مسائل شرط در ضمن عقد و احكام صلح از همان كتاب.

آغاز: " حمد جامع الاسماء الحسني لمنشئ اجناس ملكه

من سمائه وارضه وعرشه و ما فوقه و ما تحت الثري ".

انجام: " انها تارة في الاصل كانت ملكا فاستطرقت واخري كانت ملكا فوقفت وثالثة كانت مباح الاصل ".

نسخ، به خط مؤلف، تصحيح شده و اضافه دارد، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

169 گ، سطور مختلف، 5 / 19 * 14 سم (79) مختصر الحيدرية (فقه - عربي) از: شيخ علي نقي بن احمد بن زين الدين احسائي (ق 13) مختصر از رساله عمليه پدرش شيخ احمد احسائي (1241) است در چهار باب كه به درخواست بعضي از مؤمنين اختصار شده و به سال 1236 پايان يافته است.

اين مختصر جز مختصر خود شيخ احسائي است كه در دست نيست، و اين نسخه در " جوامع الكلم " به چاپ رسيده.

ابواب كتاب چنين است: باب اول در طهارت، دوم در صلاة، سوم در باقي

(٨٤)

مفاتيح البحث: صلح (يوم) الحديبية (1)، محمد باقر بن محمد (1)، الصّلاة (1)، الإختيار، الخيار (1)

صفحه 082

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٥

نمازهاي واجب، چهارم در باقي مندوبات ولواحق آنها.

آغاز: " الحمد لله المستحق للعبادة.. و بعد فهذا مختصر الرسالة الموسومة بالحيدرية تصنيف والدي العالم العلامة ".

انجام: " تجليد الكتاب به جلد كلب أو خنزير أو ميتة لعموم تحريم وجوه الانتفاعات بها، والله سبحانه أعلم بكتابه ".

(ذريعه 7 / 125، 20 / 195، فهرست مشايخ 2 / 39).

نسخ، عين علي بن محمد ماراكاني، در صفحه آخر مهر مربع كاتب " در چشم يد الله عين علي " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

87 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 15 سم (80) مجموعه:

1 -

تفسير سوره توحيد " 1 ر - 95 پ " (تفسير - فارسي) از: ميرزا محمود حسيني خفري (ق 13) آقاي محمد علي اصفهاني، از مؤلف كتاب درخواست مينمايد كه در خصوص معني باطني سوره " قل هو الله احد " تفسيري بنويسد، و مؤلف در پاسخ اين درخواست كتاب حاضر را مينگارد. اين كتاب داراي مقدمه مفصلي است در دو مطلب: اول در معني تفسير باطن و شرح حقيقت، دوم در آنچه متعلق به تمام سوره مباركه است، پس از آن سوره را به روش شيخي ها و با الهام از گفته هاي شيخ احمد احسائي تفسير ميكند و اين كار را در كربلا بتاريخ يكشنبه 16 ربيع المولود 1294 پايان ميدهد.

آغاز: " ثناي بي منتها يگانه خدائي را سزاست كه به احديت متفرد گشته

(٨٥)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، علي بن محمد (1)، الموت (1)

صفحه 083

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٦

و لواي صمديت در مملكت هستي افراشته ".

انجام: " و مهما امكن درصدد اطفاء نور ايشان هستند و غافل گشته اند از قول خدا كه يريدون ليطفئوا نور الله … ".

2 - اسرار الصلاة " 96 پ - 145 ر " (عرفان - فارسي) از حاج محمد كريم خان كرماني (1288) اسرار نماز و تفسير سوره ها و آنچه از ذكر در آن گفته ميشود، اول با تفصيل بيشتر و پس از آن مختصرتر، بيان ميشود.

در نسبت اين كتاب به كرماني شك داريم.

آغاز: " بدان كه به نص كتاب و سنت و برهان عقل و حكمت نخستين جلوه اي كه خدا فرمود حقيقت نور محمد و آل

بود ".

انجام: " ولهذا اواخر اين رساله در نهايت اجمال است و به همين ختم شد، والسلام علي من اتبع الهدي.. " 3 - بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله ربي العالمين " 146 پ - 181 ر " (تفسير - فارسي) از: علي نقي بن محمد تقي (ق 13) تفسير آيه " الحمد لله رب العالمين " را بنا به درخواست يكي از برادران ايماني در يك مقدمه و دو مقصد نگاشته و هر مقصدي داراي يك مطلب و پنج فصل است.

آغاز: " الحمد لله الاول والاخر والصلاة علي محمد وآله في الباطن والظاهر اما بعد چنين گويد بنده خاطي ".

انجام: " به جهت عدم علم و اطلاع بر تفاسير علماء ابرار اخيار بر همين كلمات اكتفا نموديم فاعتبروا يا اولي الابصار ".

(٨٦)

مفاتيح البحث: الصّلاة (2)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 084

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٧

كتاب اول نسخ به خط مؤلف، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است. كتاب دوم و سوم نسخ، محمد علي بن حاج محمد شريف، دوشنبه بيست و هشتم 1294 در كربلا، روي برگ اول كتاب دوم يادگار محمد باقر نوغفراني بتاريخ نهم جمادي الثاني 1338 ديده ميشود، جلد پارچه قرمز گل و بوته دار.

182 گ، سطور مختلف، 20 * 5 / 14 سم (81) تحفه سامي (تراجم - فارسي) از: سام ميرزا بن شاه اسماعيل صفوي (969) (ذريعه 3 / 440، مشار فارسي 1 / 1207).

نستعليق زيبا، برگ اول و آخر افتاده، عناوين شنگرف و زرين و لاجورد، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

137 گ، 17 س، 21 * 12 سم

(82) شرح اللباب في النحو (نحو - عربي) از: قطب الدين محمود بن مسعود سيرافي فالي (716) (كشف الظنون 1543).

رقعي، نسخه قديم و بسيار نفيس، عناوين مشكي درشت، متن باشنگرف نشاني دارد، چند برگ اول و آخر و اواسط نو نويس و به تاريخ چهارم محرم 1128 تكميل شده است.

230 گ، 26 س، 5 / 21 * 12 سم

(٨٧)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، شهر جمادي الثانية (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)

صفحه 085

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٨

(83) اجازة الحديث (اجازه - عربي) از: ملا احمد بن علي اكبر تربتي (ق 13) اجازه مفصلي است داراي فوائد تاريخي بسيار و نقل پاره اي از احاديث و مقداري از حالات و بيوگرافي حجة الاسلام شفتي و اجازه وي به به مجيز (تربتي).

اين اجازه بتاريخ سه شنبه بيست و سوم شوال 1273 به جهت سيد اسد الله فرزند حجة الاسلام نوشته شده است.

آغاز: " بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم أعذنا من شر الشيطان الرجيم.. الحمد لله علي كل نعمة من نعمائه حمدا دائما بدوام كبريائه ".

انجام: " ختم الله لنا بالخير والعافية وحشرنا مع خاتم النبيين وعترته الطاهرين صلي الله عليهم صلاة كثيرة دائمة.. ".

نسخ نا زيبا، به خط مجيز، سه شنبه بيست و سوم ماه شوال 1273.

15 گ، سطور مختلف، 22 * 15 سم (84) ديوان شوكت (شعر - فارسي) از: محمد اسحاق شوكت بخاري (1107) (ذريعه 9 / 550، فهرست مرعشي 3 / 84، منزوي 3 / 2385).

نستعليق، 22 محرم 1119، صفحه ها مجدول به زر و مشكي، صفحه اول داراي سرلوح رنگين

ساده، روي برگ اول تملك حاج عبد النافع و محمد غالب زهدي و محمد حلمي بتاريخ 2 ذي القعدة 1292 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي فرسوده.

124 گ، 23 س، 5 / 21 * 13 سم

(٨٨)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر شوال المكرم (2)، أحمد بن علي (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)

صفحه 086

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٨٩

(85) ديوان كفاش (شعر - فارسي) از:؟

پيرامون هفت هزار بيت داراي مثنوي در فضائل اهل بيت عليهم السلام و محاسن اخلاقي، ترجيع بند، تركيب بند، مراثي، تظمين اشعار سعدي و حافظ و يغما و ديگران، قصائد در تاريخ. بر فراز صفحه اول نام " زينة الانجمن " به ديوان داده شده است.

آغاز:

نخستين بنام خداوند پاك * كه ما را برانگيخت از آب و خاك عليم و عظيم و قديم ودود * نگارنده آسمان كبود (ذريعه 9 / 912).

نستعليق، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

256 گ، 14 س، 5 / 21 * 15 سم (86) مداخل الحصن (دعا - عربي) از:؟

حاشيه اي است بر كتاب " الحصن الحصين من كلام سيد المرسلين " شمس الدين محمد جزري شافعي (833). اين حاشيه جز حاشيه ها و شروحي است كه در كشف الظنون معرفي شده.

(٨٩)

مفاتيح البحث: فضائل أهل البيت عليهم السلام (1)، النوم (1)

صفحه 087

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٠

(كشف الظنون 1 / 669، فهرست مرعشي 1 / 24).

آغاز افتاده: " الواو ياء لاجل الياء الساكنة قبلها ثم أدغمت قاله في النهاية و لا خفاء في ان اكثر هذه المعاني يمكن أن يراد هنا ".

انجام: " فقوله علي نبيك من قبيل وضع المظهر موضع المضمر تنبيها علي ان منشأ الحكم المذكور هو وصف النبوة ".

نستعليق، محمد خليل مصطفي بادي، پنجشنبه نهم صفر 996، عناوين شنگرف، تملك ملا علي گلپايگاني و مهرهاي بيضوي " عبده الراجي اسد الله بن محمد باقر الموسوي " و "

الموفق للسداد عبده محمد علي بن عبد الجواد " در آغاز و انجام نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

126 گ، 19 س، 5 / 21 * 14 سم (87) مجموعه:

1 - شرح احوال شيخ الرئيس قاجار " 1 پ - 32 ر " (تراجم - فارسي) از: شيخ الرئيس أبو الحسن ميرزا قاجار (ق 14) حالات و تاريخ زندگاني خود را با نثري شيوا بنا به درخواست ميرزا حسن محرر، نگاشته تا با ديوان شعرش در هند به چاپ رسد. در اين رساله چند توقيع و نامه اي كه شيخ الرئيس نگاشته نقل شده تا نمودار نثر وي باشد. اين مختصر به درخواست مرتضي بن عباس حسيني برقاني و گروهي ديگر پرداخته شد و همو در پايان چند صفحه اي در گزارش سفر هند شيخ و چگونگي چاپ ديوانش در آن سامان نوشته است.

آغاز: " حمد خداوند كه وصف جلوات جمالش از حد عبارت افزون است

(٩٠)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، الجود (1)

صفحه 088

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩١

و كشف سبحات جلالش از مد اشارت بيرون ".

انجام:

چون شيخ مشتهر شد * زين نامه نامور شد تاريخ اين اثر شد * شيخ الرئيس مامي 2 - ليلي و مجنون " 34 پ - 63 پ " (شعر - فارسي) از: مكتبي شيرازي (ذريعه 7 / 263، 9 / 1094، 18 / 397، منزوي 4 / 3104، مشار فارسي 4 / 4413).

نستعليق با دو خط، مرام الحكمه چاپي با مجموعه صحافي شده است جلد مقوائي عطف تيماج مشكي.

63 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (88) جنگ

شعري (شعر - فارسي) از:؟

در اين مجموعه اشعار و قصائد و غزلياتي از: ميرزا نصير اصفهاني، ميرزا صادق، انوري، ميرزا طوفان، سعدي شيرازي، محتشم، قاضي شريف، حافظ شيرازي، صفر خان، عارض و جز اينها گرد آورده شده است.

آغاز:

شبي با نوجواني گفت پيري * كهن دردي كشي صافي ضميري چو خم صاحب دلي روشن رواني * در اين دير كهن پير مغاني

(٩١)

صفحه 089

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٢

نستعليق، عناوين شنگرف، روي برگ اول چند يادداشت و مهر بيضوي " لا إله الا الله الملك الحق المبين محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

83 گ، 12 س، 5 / 20 * 15 سم (89) شرح الجعفرية (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري (1271) شرح مزجي استدلالي متوسطي است بر رساله " الجعفرية " محقق كركي كه به شماره (43) گذشت. پاره اي از موضوعات بدون شرح مانده است.

آغاز: " الفصل الاول في المقدمات التي هي شرائط لصحة الصلاة في الجملة وتعتبر فيها من الافتتاح إلي الاختتام ".

انجام ناتمام: " ثم ارتج عليه واكتفي بالواحدة القصيرة والخامس الاجزاء عن الظهر.. ".

نستعليق، به خط مؤلف، متن با مشكي نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و اضافه دارد، روي برگ اول تقريظي است درباره كتاب كه محمد تقي بن ابي طالب اردگاني نوشته، مهر بيضوي وي " عبده الراجي محمد تقي " و يادداشتي مشتمل بر تاريخ در گذشت مؤلف از فرزندش محمد حسين (29 شعبان 1307؟) ديده ميشود، پس از كتاب برگي است داراي يادداشتهاي تاريخي مهم كه فرزند مؤلف كمال الدين محمد حسين

خونساري نوشته است، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

198 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 15 سم

(٩٢)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 090

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٣

(90) بحر الجواهر في علم الدفاتر (حساب - فارسي) از: سيد عبدالوهاب بن محمد امين شهشهاني (ق 13) به شماره (25) رجوع شود.

نستعليق زيبا، علي رضا بن ميرزا احمد مستوفي اصفهاني، هفدهم جمادي الاول 1272 در اصفهان، نسخه پنجم به خط كاتب است، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج قهوه اي ضربي بدون مقوا.

91 گ، 15 س، 22 * 14 سم (91) لب لباب معنوي (شعر - فارسي) از: حسين بن علي كاشفي بيهقي سبزواري (910) (فهرست مرعشي 2 / 117، مشار فارسي 4 / 4365).

نسخ، دهه اول ماه شوال 1235، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه اي.

151 گ، 21 س، 20 * 15 سم (92) الفصول المهمة في اصول الأئمة (حديث - عربي) از: شيخ محمد بن حسن حر عاملي (1104) (ذريعه 16 / 245، مشار عربي 670).

(٩٣)

مفاتيح البحث: كتاب الفصول المهمة لإبن صباغ المالكي (1)، مدينة إصفهان (1)، شهر شوال المكرم (1)

صفحه 091

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٤

نسخ، محمد بن محمد صادق خونساري، پنجشنبه ماه رجب 1239، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول و در صفحه آخر مهر بيضوي " محمد حسين بن أبو الفضل حسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

149 گ، 23 س، 5 / 19 * 5 / 14 سم (93) حقيقت و طريقت (عرفان - فارسي) از:؟

بحثي است در حقيقت اشياء از جنبه عرفاني و فلسفي، در آغاز مختصري از اصول اعتقادي را ميآورد، پس از آن در حقيقت افلاك و نفس انسان

و چگونگي تصفيه باطن و جز اينها بحث ميكند. نام كتاب چنان كه ذكر شد پشت نسخه آمده و در آن شك داريم. اين كتاب بنام ابرهيم خان والي عثماني در بغداد نوشته شده است.

آغاز افتاده: " نبود معرفت و حكمت مزين و منور داشته.. و بعد چون بعون عنايت حكيم بي علت و كريم بي منت ".

انجام افتاده: " و قانون و قاعده بد سازد كه پيش از آن نبوده باشد و اگر بوده باشد.. ".

نسخ زيبا، (گويا نسخه اي باشد كه به والي تقديم شده است) عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زر و مشكي و لاجورد، جلد تيماج مشكي.

66 گ، 12 س، 20 * 14 سم

(٩٤)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، محمد بن محمد صادق (1)، مدينة بغداد (1)، الكرم، الكرامة (1)، النوم (1)

صفحه 092

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٥

(94) شرح نامه حضرت صادق به شيعيان (حديث - فارسي) از: محمد حسن بن عين حضرت امام جعفر صادق عليه السلام نامه اي به شيعيان خود نوشته و در آن پند و اندرز و دستورات ديني ميدهد. اين نامه را شارح بين سطرها ترجمه كرده و در حاشيه شروحي بر آن مينگارد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد به خاطر حقير.. رسيد كه رساله امام به حق ناطق امام جعفر صادق را كه از جهت آداب شيعيان ".

انجام: " و او را دمار و به آتش جهنم افكند و حمد خداوندي را كه پروردگار عالميان است ".

نسخ، احمد بن محمد مؤمن، چهار شنبه هشتم صفر 1217، ترجمه فارسي بين سطرها نستعليق شنگرف، روي

برگ اول محمد محسن كتاب را به فرزندش محمد باقر ميبخشد و مهر بيضوي وي " عبده محمد محسن " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

54 گ، 10 س، 21 * 15 سم (95) تحفه رفيعي (فقه - فارسي) از: ملا محمد قاسم ساوجي معروف به خدا بخش (ق 11) احكام ارث را بطور مفصل و مشروح در يك مقدمه ودوازده فصل و يك خاتمه نگاشته و به سيد محمد موسوي اصفهاني تقديم مينمايد. روز شنبه دوم صفر 1033

(٩٥)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 093

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٦

بنا به خواهش جمعي از صلحاي ساوه، به تأليف آن شروع كرده و عناوين كتاب چنين است:

مقدمه: در تعريف نسب و سبب.

فصل اول: در موجبات ارث.

فصل دوم: در موانع ارث.

فصل سوم: در حجب از ميراث.

فصل چهارم: در عول و تعصيب.

فصل پنجم: در حساب فرايض.

فصل ششم: در مقادير سهام.

فصل هفتم: در ميراث آباء و اولاد و ازواج.

فصل هشتم: در ميراث اخوه و اخوات با اجداد.

فصل نهم: در ميراث اعمام و اخوال و اولاد ايشان.

فصل دهم: در ميراث بردن به سبب.

فصل يازدهم: در ميراث غرقي و مهدوم عليهم.

فصل دوازدهم: در مناسخات.

خاتمه: در مسائل اقرار و وصيت.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيد الاولين والاخرين اما بعد چون اقل عباد الله ".

انجام: " ليكن آن دو شخص از اهل ذمه ميبايد در دين خود صاحب ديانت باشند و قبول نيست شهادت غير اهل ذمه از كفار هر قسم كه باشد ".

نسخ، محمد علي بن احمد بيدگلي كاشاني، دوشنبه

چهارم ربيع الاول 1231 در قريه فيكان جرقويه از نواحي اصفهان، كاتب كتاب را با

(٩٦)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (1)، شهر ربيع الأول (1)، محمد علي بن أحمد (1)، الصّلاة (1)، الوراثة، التراث، الإرث (6)

صفحه 094

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٧

دست چپ نوشته است، عناوين شنگرف، روي برگ اول تملك محمد تقي بن ملا محمد صالح پيكاني بتاريخ ربيع المولود 1273 و مهر بيضوي " تقي بن صالح " ديده ميشود، جلد مقوائي.

93 گ، 19 س، 5 / 21 * 15 سم (96) مجموعه:

1 - الفوائد الحائرية القديمة " 1 پ - 44 ر " (اصول - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) (ذريعه 16 / 330، فهرست مرعشي 2 / 60، مشار عربي 679).

2 - جهة القبلة " 45 ر - 47 ر " (فقه - عربي) از: شيخ بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) به شماره (48) رجوع شود.

3 - الفوائد الحائرية الجديدة " 48 پ - 77 ر " (اصول - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (ذريعه 16 / 331، فهرست مرعشي 2 / 61).

4 - حجية الظن " 79 پ 107 ر " (اصول - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري (1271) استدلالي مفصلي است بر حجية ظن مجتهد مطلق در خصوص احكام شرعيه فرعيه، در نه مقدمه و سه وجه.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فنقول هذه رسالة في اصالة حجية ظن المجتهد المطلق لا المتجزي ".

(٩٧)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد أكمل (2)، الظنّ (2)

صفحه 095

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٨

انجام: " بل الاقوي لدي هو عدم جواز العمل به لانه قياس كما نطق به الصحيح المذكور فتدبر ".

نسخ، محمد حسين بن علي

اكبر خونساري، جمعه 28 ذي القعدة 1256، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، رساله آخر از روي نسخه مؤلف (پدر كاتب)، روي برگ اول مهرهاي بيضوي " عبده محمد حسين بن علي اكبر " و " بلغ العلي بكماله " ديده ميشود جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

108 گ، 25 س، 21 * 15 سم (97) ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين (شعر - فارسي) از: شوقي بغدادي (ق 9) ترجمه منظومي است از ديوان حضرت امير المؤمنين عليه السلام، كه هر بيت را در يك يا چند بيت ترجمه كرده. اين ترجمه در بغداد به سال 885 انجام گرفته است.

آغاز:

نامه گشايم به ثناي خدا * حمد سرايم ولي الحمد را خالق نه قبه عالي سرير * عالم اسرار عليم و خبير انجام:

إذا ضاقت بك الاحوال يوما * فثق بالرازق الفرد العلي چون ز احوال جهان روزي به تنگ آيد دلت باش واثق بر كريم رازق فرد علي (منزوي 4 / 2722).

(٩٨)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر ذي القعدة (1)، مدينة بغداد (1)، الكرم، الكرامة (1)، الجواز (1)

صفحه 096

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٩٩

نسخ، سال 1279، عناوين و بعضي از سطرهاي عربي يا فارسي شنگرف، روي برگ اول تاريخ شروع در خواندن كتاب اول رجب 1279 و مهر بيضوي " انا عبد الوهاب " ديده ميشود، بر فراز صفحه اول مهر مربع " عبده الراجي عبد الوهاب " نيز مشهود است جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

67 گ، 12 س، 5 / 20 * 16 سم (98) مجموعه:

1 - شمس الازل "

1 پ - 276 ر " (اعتقادات - فارسي) از: ميرزا اسد الله بن محمد ابراهيم قزويني (ق 14) سيصد و هشتاد لمعه است در اثبات توحيد و شناخت خداوند متعال، كه مؤلف آن را در مدت سه ماه تأليف كرد و در 26 ذي القعدة سال 1306 در اصفهان به پايان برده است. لمعه ها بعضي كوتاه و بعضي بسيار مفصل است، و مطالب بيشتر به نثر و گاهي به شعر از خود مؤلف يا ديگران ميباشد، و در اواخر چند لمعه اختصاص به امور اخلاقي دارد.

آغاز: " اي آنكه ز اشراق شمس الازل نور جمالت تمامي كائنات مستشرق و موجود و از ظهور كوكبه سلطان جلالت ممكني ممكنات نيست ".

انجام:

در ازايش هست اجري بي حساب * قربت ار باشد فزون گردد ثواب چاره بيچاره اي را ساختن * خود لواي دولت است افراختن 2 - شفاء العلل " 277 پ - 347 پ " (اخلاق - فارسي) از: ميرزا اسد الله بن محمد ابراهيم قزويني

(٩٩)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر رجب المرجب (1)، مدينة إصفهان (1)

صفحه 097

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٠

ترجمه و شرح مختصري است بر حديثي كه حضرت پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله در آن به أبو ذر پند و اندرز ميدهد و يك صد و پنجاه موضوع اخلاقي را بيان ميفرمايد. در اين رساله از كتاب " عين الحياة " علامه مجلسي استفاده شده و در ماه رجب 1306 به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد مستمد و مستعد فيوضات بلا نهايات حضرت سبحاني العبد الجاني الفاني

".

انجام: " وبغير فرقه ضاله مبتدعه صوفيه ديگر كسي اين علامت را ندارد، و در اين جا ختم مينمايم اين نخبه شريفه.. ".

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين شنگرف و سبز، در حاشيه تصحيح شده است، در پايان مجموعه بيست برگ است داراي مطالب متفرقه و كلمات حضرت امير المؤمنين عليه السلام، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

368 گ، سطور مختلف، 21 * 5 / 15 سم (99) حماسه فارغي (شعر - فارسي) از: فارغي حالات و كرامات و معجزات حضرت امير المؤمنين عليه السلام را به نظم آورده است. سراينده اين حماسه شايد همان فارغي گيلاني باشد كه ذكرش در ذريعه 9 / 799 رفته است.

آغاز:

يا علي فارغم بنهادي نام * فارغم كردي از غم ايام ابتداي سخن بنام خدا * زانكه يك دم ز بنده نيست جدا

(١٠٠)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (2)، شهر رجب المرجب (1)، النوم (1)

صفحه 098

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠١

انجام:

هر كه شد شيعه تو از دل و جان * جملگي را بكام دل برسان نستعليق، سيد محمد رضا بن سيد حسن، شوال 1267، عناوين شنگرف، در اوائل نسخه بعضي از اوراق افتاده است، جلد تيماج قهوه اي.

237 گ، 12 س، 21 * 15 سم (100) علم اليقين في اصول الدين (اعتقادات - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 15 / 326، فهرست مرعشي 2 / 150، مشار عربي 633).

نسخ، محمد ابراهيم بن ميرزا عبد المجيد، دهه اول ذي الحجه 1258 عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه اي.

321 گ، 17 س، 21 * 15

سم (101) منهاج الهداية إلي احكام الشريعة (فقه - عربي) از: حاج محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني كلباسي (1262) (ذريعه 23 / 179، مشار عربي 927).

نسخ، هفتم ربيع الاول 1259، عناوين شنگرف، جلد مقوائي عطف تيماج مشكي.

125 گ، 23 س، 21 * 15 سم

(١٠١)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر شوال المكرم (1)، شهر ربيع الأول (1)، إبراهيم بن محمد (1)، أصول الدين (1)

صفحه 099

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٢

(102) منهاج المتوسلين (دعا - فارسي) از:؟

دعاهائي از براي طلب حاجت و مقاصد ديگر، و چند حرز و طلسم و جز اينها را بدون ترتيب و نظم خاصي گرد آورده و در اين مجموعه نوشته، و در پايان رساله اي بنام " علم الخيوط " با ترجمه بين سطرها نيز ديده ميشود. نامي كه ذكر شد با خطي جز خط اصل روي برگ اول به مجموعه داده شده و ظاهرا از خود گرد آورنده نباشد.

آغاز: " ذكر آنچه اختيار نموده ايم او را از دعاهاي مولاي ما حضرت امام موسي كاظم صلوات الله عليه ".

انجام: " و حمد را به آن عدد مطلب بخواند البته در آن هفته ميسر شود و اگر خطا شود تا سه هفته تجديد كند كه البته محصول برسد ".

نسخ، بعضي از دعاها ترجمه به فارسي شده و بين سطرها به شنگرف يا مشكي نوشته شده است، جلد تيماج قهوه اي.

262 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (103) مفتاح الفرقان في بيان الوقوف و رسم القرآن (تجويد - عربي) از: شيخ محمد بن شمس الدين قاري كاظمي (ق 12) در جاهائي كه

بايد وقف كرد، به ترتيب سوره ها، بيشتر بنا به دستورات سجاوند گرد آورده شده و به شاه سليمان صفوي (1106) تقديم شده است. در پايان كتاب

(١٠٢)

مفاتيح البحث: الإمام موسي بن جعفر الكاظم عليهما السلام (1)، القرآن الكريم (1)، الإختيار، الخيار (1)

صفحه 100

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٣

چند باب است به فارسي و شايد الحاقي باشد، فهرست اين ابواب چنين است: باب المقطوع و الموصول، باب در همزه هاي واقع به غير قياس، باب در كلماتي كه داراي الف ميباشند، باب الفات مرسوم به واو، تفخيم، باب الف وصل، باب كلماتي كه همزه از آنها حذف شده.

آغاز: " الحمد لله الذي أنزل علي عبده الكتاب و صلي الله علي محمد الذي علمه البيان والتبيان وعلي آله المطهرين من الرجس والعدوان ".

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تاريخ تولدهائي (1309 - 1311) ديده ميشود، جلد شميز.

93 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم (104) شرح قصيدة العمري (شعر - عربي) از: سيد كاظم بن قاسم رشتي (1259) (ذريعه 14 / 43، مشار عربي 558 فهرست مشايخ 2 / 92).

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

188 گ، 24 س، 21 * 15 سم (105) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجي (756) به شماره (51) رجوع شود.

(١٠٣)

صفحه 101

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٤

نسخ، زيني بن باقر بن محمد حسين بن زيني، چهار شنبه آخر ربيع الاول 1226، عناوين در حاشيه شنگرف، متن با شنگرف نشاني دارد روي برگ اول تملك عزيز آل محمد آل احمد الصالح وتملك ادريس العشي ديده ميشود، جلد تيماج مشكي و قرمز.

280 گ، 21 س، 5 / 20 * 15 سم (106) اصول الفقه (اصول - عربي) از: ملا محمد تقي بن محمد

رضا جرفادقاني مباحث استدلالي مفصلي است كه پس از تأليف دو جلد حاشيه بر كتاب " فرائد الاصول " شيخ انصاري نوشته است. نسخه حاضر از مباحث مشتق تا مباحث عام و خاص را دارد، و در نجف اشرف به پايان رسيده است.

آغاز: " فائدة لا خلاف في أن اطلاق المشتق كاسمي الفاعل والمفعول وامثالهما علي المتلبس بالمبدأ حسبما سيجيئ تفصيله ".

انجام: " وقد قام الاجماع علي عدم جريان ذاك الاصل الا بعد الفحص عن الدليل، قد فرغت من تسويدها.. ".

نسخ، به خط مؤلف، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، قبل از كتاب سه برگ است داراي يادداشتهاي مختلف و تملك حسين احمدي گوگدي گلپايگاني بتاريخ 1366 و تملك علم الهدي گلپايگاني بتاريخ چهار شنبه 30 رمضان 1347، جلد تيماج قرمز.

280 گ، 17 س، 5 / 21 * 15 سم

(١٠٤)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، أصول الفقه (1)

صفحه 102

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٥

(107) مجموعه:

1 - مرآة الحق " 1 پ - 97 پ " (عرفان - فارسي) از: مجذوبعلي شاه محمد جعفر بن صفر خان كبودر آهنگي همداني (1239) (ذريعه 20 / 268، منزوي 2 / 1371، مشار فارسي 4 / 4673).

2 - سير و سلوك " 97 پ - 101 پ " (عرفان - فارسي) از:؟

گفتگوئي است بين جنيد بغدادي و جواني كه او را در بغداد ديده، در اين گفتگو به آيه هاي قرآني و اشعار عرفا استشهاد ميشود.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. در حكايت آورده اند كه پير و مرشد اهل طريقت در درياي حقيقت شيخ جنيد بغدادي ".

انجام:

مردي بايد كه جان ودل

در بازد * بي جان شود عشق تو در جان سازد 3 - طريق سالكان " 102 پ - 105 ر " (عرفان - فارسي) از: محمد اسماعيل هفت قاعده است به جهت يافتن راه حق كه راه سالكان و سايران حضرت احديت است. ظاهرا اين رساله همان " طريق طالبان " باشد كه در فهرست منزوي 2 / 1276 ذكرش رفته است.

آغاز: " حمد و ثناي بي منتها پروردگاري را سزاست … اما بعد چنين گويد اسماعيل ذليل كه راه هاي طالبان حق ".

(١٠٥)

مفاتيح البحث: مدينة بغداد (1)، الشهادة (1)

صفحه 103

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٦

انجام:

مظهر كليش بود انسان * اصطفا يافته به مسجودي 4 - مرصاد العباد من المبدأ والمعاد " 112 پ - 320 ر " (عرفان - فارسي) از: أبو بكر عبد الله بن محمد معروف به نجم الدين دايه (654) (ذريعه 20 / 308، منزوي 2 / 1379، مشار فارسي 4 / 4707).

سه كتاب اول نسخ ونستعليق، چهار شنبه هشتم صفر 1224، كتاب چهارم نسخ، مهجور نعمت اللهي، سال 1315، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكي.

320 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (108) شرح زبدة الاصول (اصول - فارسي) از: ملا محمد علي كربلائي (ق 12) شرح مختصري است بعنوان " قوله - قوله " بر كتاب " زبدة الاصول " شيخ بهاء الدين عاملي (1031). اين شرح بيشتر جنبه ترجمه و توضيح دارد و به استدلال كمتر ميپردازد، و به روز هشتم محرم 1196 به پايان رسيده است.

آغاز: " شكر و سپاس مر پروردگاري را كه گردانيد اين امت

را امت زبده پيغمبران و سرور عالميان و شفيع گناه كاران ".

انجام: " در قرآن خداي تعالي جل شأنه گفته است وتزودوا فان خير الزاد التقوي، والحمد لله علي نعمائه.. ".

(ذريعه 13 / 301).

(١٠٦)

مفاتيح البحث: كتاب زبدة الأصول للسيد محمد صادق الروحاني (2)، عبد الله بن محمد (1)

صفحه 104

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٧

نسخ، باقر بن ملا ابراهيم نجف آبادي، سال 1266، متن و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و از مؤلف حاشيه نويسي دارد، جلد تيماج مشكي ضربي.

165 گ، 21 س، 21 * 15 سم (109) شرح كلمات بابا طاهر (عرفان - عربي) از سيد قوام الدين بن حيدر حسيني شرح عرفاني مفصلي است بر كلمات بابا طاهر عريان كه بنا به درخواست بعضي از اجلاء نوشته شده. در اين شرح گاهي به آيات و احاديث نيز اشاره ميشود و به يكي از شروح فارسي اين كلمات نظر دارد كه پاره اي از مطالب آن را رد ميكند.

آغاز: " الحمد لله العالم الخالق للعلم والمحبة والجاعل للتكلمة والحكمة والصلاة والسلام علي مدينة العلم والسكينة ".

انجام ظاهرا ناتمام: " وقال مهلاك اهل الاشارة من وجهين في الاشارة إلي المفهوم قبل الاشارة وفي الاشارة إلي المجهول بعد الاشارة ".

نستعليق، كلمات اصل نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

81 گ، 17 س، 21 * 5 / 10 سم (110) مفتاح النجاح (دعا - فارسي) از: ملا أبو الحسن علي بن حسن زواره اي (ق 10) (ذريعه 21 / 355، فهرست مرعشي 1 / 248).

(١٠٧)

مفاتيح البحث: الطهارة (2)

صفحه 105

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٨

نستعليق، علي بن عبد الرحيم قمشه اي، شعبان 981، عناوين شنگرف صفحه ها مجدول به لاجورد، روي برگ اول تملك آقا محمد كريم و تملكي بي نام بتاريخ 1290 و مهر مقرنص " شاه ولايت عبده محمدي " و

مهر بيضوي " انا مدينة العلم وعلي بابها " و تملك مير معز الدين محمد و مهر بيضوي " عبده معز الدين الحسيني " و مهر بيضوي " عبده رضا الحسيني " ديده ميشود، و بر فراز صفحه اول تملكي بي نام بتاريخ 1190 و مهر مربع " لا إله الا الله العلي العظيم " و مهر بيضوي " عبده المذنب عبد العظيم " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز ضربي.

238 گ، 21 س، 22 * 12 سم (111) حديقة المتهجدين (دعا - فارسي) از:؟

در آداب و ادعيه نماز شب انتخاب شده از كتب معتبره، داراي يك مقدمه و هشت باب و يك خاتمه بدين ترتيب:

مقدمه: در آداب خواب و دعاهاي آن.

باب اول: در فضيلت نماز شب.

باب دوم: در دعاهاي بعد از بيدار شدن.

باب سوم: در آداب مهيا شدن براي نماز شب.

باب چهارم: در نمازهاي حاجت.

باب پنجم: در كيفيت نماز شب.

باب ششم: در آداب نماز شفع.

باب هفتم: در آداب نماز وتر.

(١٠٨)

مفاتيح البحث: حديث مدينة العلم (1)، شهر شعبان المعظم (1)، علي بن عبد الرحيم (1)، النوم (2)

صفحه 106

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٠٩

باب هشتم: در نافله صبح و ادعيه آن.

خاتمه: در شش فائده متفرقه.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد چون در آداب نماز شب رساله كه مشتمل بر تمامي ادعيه مأثوره از اهل بيت عصمت ".

انجام: " نماز جعفر را بكن و اين دعا را بخوان و حوائج خود را از خدا طلب كن كه برآورده ميشود ان شاء الله تعالي ".

نستعليق و دعاها نسخ معرب، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به لاجورد وشنگرف، در حاشيه

روايتهائي از خود مؤلف افزوده شده است، كاغذ ترمه، پس از كتاب صفحه اي است داراي اجازه قرائت عزيمه سيفي كه بتاريخ 18 رجب 1225 نوشته شده با مهر بيضوي " عبده علي اكبر بن محمد باقر "، جلد دو رو تيماج رو قرمز ضربي زرين پشت مشكي.

108 گ، 16 س، 22 * 5 / 14 سم (112) گلشن راز (شعر - فارسي) از: سعد الدين محمود بن عبد الكريم شبستري (720) (ذريعه 18 / 226، منزوي 4 / 3073، مشار فارسي 4 / 4298، فهرست مرعشي 4 / 368).

نستعليق، از سده سيزدهم، پس از كتاب چند برگ است داراي اشعاري به فارسي و عربي، جلد گالينگور قهوه اي.

68 گ، 13 س، 21 * 14 سم

(١٠٩)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، عبد الكريم (1)

صفحه 107

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٠

(113) مفاتيح الجنان (تاريخ - فارسي) از: ملا محمد علي بن محمد امين قدريجاني لنجاني متخلص به كاتب (ق 14) مؤلف، كتابي بنام " بحار الغموم " در سه جلد در مصائب معصومين تأليف كرده و آن را به نظر سمي الامام الثاني عشر و محمد ابراهيم خان صدر اعظم رسانيد پس از تحسين دستور دادند كه كتابي ديگر در مناقب و فضائل ائمه اطهار عليهم السلام بنگارد، بنابر اين دستور كتاب حاضر را با عناوين " مفتاح - مفتاح " در تاريخ زندگاني پيامبر اطهر و امامان عليهم السلام پرداخته و به ناصر الدين شاه قاجار (1313) تقديم داشته است.

آغاز: " بهترين كلامي كه بلبل نطق را به نوا در آورد و خوبترين مقالي كه طوطي طبع

را به صدا درآورد ".

انجام افتاده:

ابر اگر خاك را نريزد آب * كي گل لاله رويدش زر نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، به خط مؤلف تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

247 گ، 20 س، 5 / 21 * 15 سم (114) تذكرة العوام (اخلاق - فارسي) از: ملا محمد علي ما لواجردي اندرزهاي اخلاقي است كه مؤلف هنگام موعظه و گفتن دستورات الهي به

(١١٠)

مفاتيح البحث: الإمام المهدي المنتظر عليه السلام (1)، ناصر الدين شاه القاجاري (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 108

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١١

مردم مينوشته. اين كتاب داراي شانزده باب ميباشد و هر باب چند تنبيه دارد، بدين گونه:

باب اول: در نشستن و آميزش با مردم.

باب دوم: در وجود كرام الكاتبين.

باب سوم: در حسن مكالمت.

باب چهارم: در ذم گذران با اغيار.

باب پنجم: در حسن گريستن از خوف الهي.

باب ششم: در مذمت خنده.

باب هفتم: در مدح توبه و تائب.

باب هشتم: در مذمت تارك توبه.

باب نهم: در بيان حسن دعا.

باب دهم: در مذمت ترك دعا.

باب يازدهم: در بيان حسن تقوي.

باب دوازدهم: در مذمت دنيا.

باب سيزدهم: در بيان حسن صلاة.

باب چهاردهم: در ذم تارك صلاة.

باب پانزدهم: در نماز جماعت.

باب شانزدهم: در ذم ترك جماعت.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويد تراب اقدام طلبه علوم دينيه و شرمسار درگاه ربوبيه و باز مانده از تحصيل علوم شرعيه ".

انجام: " وايشان پيوسته تشنه و گرسنه و كر و كور و لالند و سياه و رانده شده "

(١١١)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)، الخوف (1)، الصّلاة (2)

صفحه 109

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٢

نسخ، به خط مؤلف، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است جلد تيماج مشكي.

175 گ، 17 س، 22 * 15 سم (115) روشن نامه (طب - فارسي) از:؟

هفت مقاله و يك خاتمه است و هر كدام داراي چند باب، در انواع بيماريهاي چشم و چگونگي درمان آنها. بيماريها را توصيف نموده و به روشهاي ساده درمان آنها را بيان ميكند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد بدان كه اين كتاب را بر هفت مقاله و خاتمه نهاده است ".

انجام:

" و علاج آن عصب مجوف را هم انواع سوء المزاج مفرد و مركب و ساده ".

نسخ، صفحه ها مجدول به لاجورد وشنگرف، روي برگ اول يادداشتي است بتاريخ چهار شنبه هشتم رجب 1313، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

123 گ، 12 س، 5 / 21 * 17 سم (116) مجموعه:

1 - الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز " 1 پ - 142 ر " (اصول - عربي) از: سيد محمد باقر بن محمد نقي، حجة الاسلام شفتي (1260)

(١١٢)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، محمد باقر بن محمد (1)، الحج (1)

صفحه 110

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٣

(ذريعه 12 / 72) 2 - حاشية الوافية " 144 پ - 236 پ " (اصول - عربي) از: سيد محمد مهدي بن مرتضي بحر العلوم نجفي (1212) (ذريعه 6 / 230، فهرست مرعشي 2 / 257).

نسخ، هشتم ذي الحجه 1226، عناوين در كتاب اول شنگرف و در كتاب دوم نوشته نيست، روي برگ اول يادداشتي است بتاريخ 9 ربيع المولود 1322، جلد تيماج مشكي.

236 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم (117) سرور المؤمنين (تاريخ - فارسي) از: سيد احمد بن محمد حسيني اردگاني (ق 13) اين نسخه جزء نهم از حالات حضرت امير المؤمنين عليه السلام ميباشد.

انجام نسخه افتاده: " و به خدا قسم كه من پيوسته علي را دوست خواهم داشت براي تقرب به خدا و رسول و هرگز در راه خدا و رسول.. ".

(ذريعه 12 / 176).

نسخ، عناوين در متن و حاشية شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است جلد تيماج مشكي روغني.

147 گ، 22 س، 21 * 15

سم

(١١٣)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 111

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٤

(118) القواعد والفوائد (اصول - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكي عاملي (786) (ذريعه 17 / 193، فهرست مرعشي 1 / 236).

نسخ، سال 1109، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، قبل از كتاب چهار برگ است داراي فهرست و تملك قاسم محيي الدين وعلي بن محمد بن عبد الحسين و احمد بن محمد تقي بن عبد الباقي بتاريخ 1245 و مهر بيضوي " عبده احمد بن محمد تقي الحسني الحسيني " و يادداشتهاي ديگر، جلد تيماج قرمز.

163 گ، 20 س، 21 * 15 سم (119) عيون الاصول (اصول - عربي) از: آقا محمد مهدي بن محمد ابراهيم كلباسي (1278) (ذريعه 15 / 377).

نسخ، محمد صادق، ذي القعدة 1268، روي برگ اول يادداشتهائي است كه عبد الحسين موسوي زنجاني نوشته، و بر فراز صفحه اول تملك أبو القاسم الموسوي الزنجاني و مهر مربع " عبده أبو القاسم بن محمد الموسوي " ديده ميشود، و در صفحه آخر تملك همين ابو القاسم بتاريخ شعبان 1298 و مهر بيضوي " عبده أبو القاسم بن محمد باقر الموسوي " نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

130 گ، 20 س، 21 * 15 سم

(١١٤)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، محمد بن عبد الحسين (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن مكي (1)، الشهادة (1)

صفحه 112

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٥

(120) مجموعه:

1 - مجمع الصلوات " 1 پ - 62 پ " (دعا - فارسي) از:؟

در آداب وفضيلت صلوات فرستادن بر حضرت پيغمبر

اكرم و آل او صلوات الله عليهم اجمعين. اين كتاب بنام محمد ولي ميرزا قاجار نوشته شده و داراي هشت فصل است بدين ترتيب:

فصل اول: در معني صلاة و تسليم.

فصل دوم: در ذكر نكات آيه " ان الله وملائكته يصلون علي النبي ".

فصل سوم: در تعيين لفظ صلاة و سلام.

فصل چهارم: در فضائل و فوائد فرستادن صلوات.

فصل پنجم: در جاهائي كه صلوات در آنها تأكيد شده.

فصل ششم: در آداب صلوات فرستادن.

فصل هفتم: در آنان كه به جهت صلوات به مقام بلند رسيده اند.

فصل هشتم: در ذكر صلوات متنوعه.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد چونكه در حديث و اخبار بسيار و به حسب تجربه و اعتبار هر عملي و ذكر افزون ".

انجام: " و اگر كسي خواهد كه دعائي يا صلواتي ديگر را به آن ملحق گرداند مختار است، والحمد لله رب العالمين.. ".

2 - صلوات بر محمد و آل " 63 ر - 130 ر " (دعا - فارسي) از:؟

(١١٥)

مفاتيح البحث: الصّلاة (11)

صفحه 113

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٦

صلوات بسيار طولاني است با مقدمه اي در ذكر فضيلت صلوات به نقل از آخوند ملا حسن اصفهاني. عبارات مقدمه و خود صلوات بسيار سست وگويا از شخصي عاري از علم باشد.

آغاز: " الحمد لله الذي وقف عباده علي شرافة محمد خاتم النبيين.. اما بعد چون اهتمام در خيرات و سعادات كه از جمله قربات است ".

انجام: " والسلام عليه ورحمة الله وبركاته يا ارحم الراحمين يا حفيظ بحقهم يا كريم يا جواد السائلين ".

نسخ، عناوين در كتاب اول شنگرف، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

130 گ،

20 س، 22 * 17 سم (121) شرح فصوص الحكم (عرفان - عربي) از: كمال الدين عبد الرزاق بن احمد بن ابي الغنائم كاشاني (730) (ذريعه 13 / 382، فهرست مرعشي 3 / 309، مشار عربي 559).

نستعليق، سه شنبه صفر 1275، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي مختصر دارد، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

277 گ، 15 س، 22 * 14 سم (122) مجموعه:

1 - المرشد في شرح التبصرة (فقه - عربي) از: ملا محمد حسين بن علي اكبر خونساري (ق 13)

(١١٦)

مفاتيح البحث: الجود (1)، الصّلاة (3)، الكرم، الكرامة (1)، الغنيمة (1)

صفحه 114

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٧

شرح استدلالي متوسطي است بر كتاب " تبصرة المتعلمين " علامه حلي (726) اين جلد مشتمل بر كتاب طهارت و صلات و زكات ميباشد.

طهارت و صلاة بتاريخ 1259 و زكات بتاريخ 1260 به پايان رسيده است. نام كتاب از يادداشتي است كه بر فراز صفحه اول آمده.

آغاز: " الحمد لله الذي فضلنا علي سائر الامم بأعدل الاديان وأوضح لنا شرائع الاسلام بأتم الايضاح واكمل البيان ".

انجام: " حيث لم يذكر فيه كونه مشهورا لكن في كونه أصح كما في المسالك فتأمل في المقام جدا ".

2 - حكم الغسالة بعد الانفصال (فقه - عربي) از: ملا محمد حسين بن علي اكبر خونساري اين رساله استدلالي مختصر كه داراي چهار برگ است در سه مقام، بدستور پدر مؤلف كه از دانشمندان بود، نوشته شده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فقد أمرني الوالد الماجد العلام أدام الله ظلاله علي رؤوس العالمين ".

انجام: " فالتمسك بأصل

البراءة في المقام وأمثاله غير جائز بل اللازم هو العمل بالاستصحاب فتدبر في المقام ".

نسخ، به خط مؤلف، عناوين در حاشيه شنگرف، متن باشنگرف نشاني دارد، قبل از كتاب اجازه اجتهاد براي مؤلف از شيخ علي بتاريخ دوم ربيع الاول 1260 و مهر بيضوي " يا علي ادركني " و اجازه اجتهاد ديگر براي وي از سيد حسن بن محمد صادق موسوي جرفادقاني به تاريخ 1263 و مهر بيضوي " حسن بن محمد صادق الموسوي " ديده ميشود، و روي برگ اول رساله غساله اجازه اجتهادي است كه سيد

(١١٧)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، الصّلاة (1)

صفحه 115

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٨

حسن بن سيد علي بن محمد باقر (ظاهرا نوه حجة الاسلام شفتي) به جهت مؤلف بتاريخ 1262 نوشته است، و در صفحه آخر مهر بيضوي " بلغ العلي بكماله " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي.

347 گ، سطور مختلف، 22 * 15 سم (123) مصائب العارفين (تاريخ - فارسي) از: ملا حسين بن علي حسين بن عبد علي معروف به مؤمن (ق 13) مؤلف، چون كتاب " هم و غم و صحيفه الم " را در يزد تأليف نمود و مجالس آن بسيار مفصل بود، بنا به درخواست بعضي از متدينين كتاب حاضر را از آن مختصر نموده و در يك مقدمه و شانزده مجلس و يك خاتمه در حالات حضرت سيد الشهداء عليه السلام و واقعه كربلا پرداخته است.

آغاز: " الحمد لله الذي نور جميع العالم بالحسين من صبح الازل.. حمد خداوندي را كه منور فرمود جميع عالم را به حسين از صبح ازل ".

(ذريعه

21 / 75). نستعليق، محمد علي بن محمد باقر صباغ، سلخ رجب 1267، عناوين نوشته نيست، جلد تيماج مشكي.

194 گ، 19 س، 21 * 15 سم (124) مسلي المصابين في تسلية الحزين (اخلاق - فارسي) از: حاج ميرزا محمود بن علينقي طباطبائي بروجردي (1300)

(١١٨)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، شهر رجب المرجب (1)، علي بن محمد (2)، الحج (1)

صفحه 116

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١١٩

آغاز افتاده: " و مصيبت و كدورت و محن و بلا سيما نسبت به اهل ولا لذت آنيه اش في الحقيقة دفع آلام ".

(ذريعه 21 / 25، مشار فارسي 4 / 4751).

نسخ، مهجور اصفهاني، يكشنبه پنجم جمادي الثاني 1291، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه يادداشتي با نشاني " جمال الدين الواعظ " ديده ميشود، جلد تيماج نيلي ضربي.

149 گ، 15 س، 21 * 15 سم (125) الدروس الشرعية في فقه الامامية (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكي عاملي (786) (ذريعه 8 / 145، فهرست مرعشي 2 / 104، مشار عربي 255).

نسخ مختلف، محمد بن حاج مقبل، دوشنبه 12 رمضان 846، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد بخطوط مختلف، قبل از كتاب دو برگ است داراي يادداشتهاي مختلف و تملك محمد صالح بن علي طالقاني و مهر مربع " عبده عبد الله " و مهر دائري " الواثق برحمة ربه الواثق فقير كرمه زين الدين بن محمد " و مهر مربع " محمد باقر بن محمد حسين التبريزي " و مهر بيضوي " محمد حسين بن شاه محمد " و مهر مربع " أبو

القاسم بن نصر الله الشريف و تملكها و مهرهاي ديگر پاك شده و ناخوان، روي برگ اول اجازه اي است كه علي بن حسين بن محمد استرابادي به جهت شهاب الدين احمد بن علاء الدين عرفة بن احمد بن محمد عمادي نيلي بتاريخ چهاردهم ربيع الاخر 836 (قبل از پايان يافتن نوشتن نسخه) نوشته

(١١٩)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، شهر رمضان المبارك (1)، يوم عرفة (1)، شهر ربيع الثاني (1)، زين الدين بن محمد (1)، محمد باقر بن محمد (1)، صالح بن علي (1)، جمال الدين (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن مكي (1)، الشهادة (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 117

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٠

است. در صفحه آخر زين الدين بن محمد مينويسد كه كتاب را در طهران بتاريخ پنجشنبه سوم شعبان 1136 خوانده است، بعضي از مهرهاي گذشته در جاهاي ديگر كتاب نيز ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

356 گ، سطور مختلف، 25 * 15 سم (126) شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: سيد اسد الله رشتي شرح استدلالي مفصلي است بعنوان " قال - قال " ونام مؤلف از يادداشتي است كه روي برگ اول آمده است. اين نسخه داراي كتاب الفرائض (ارث) ميباشد (1.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال ره كتاب الفرائض، الفرائض في الاصل جمع الفرض به معني التقدير ".

نسخ زيبا، متن باشنگرف نشاني دارد، عناوين در حاشيه مشكي، در حاشيه تصحيح شده است، علي ميرزا اصفهاني در صفحه آخر مينويسد كه كتاب را با سيد عبد العظيم با نسخه مؤلف مقابله كرده و اين كار به سال 1294 پايان

يافته است، مهر بيضوي اين دو نفر " عبده الراجي علي ميرزا " و " عبده عبد العظيم بن حسن الموسوي " نيز ديده ميشود، جلد تيماج نيلي.

150 گ، 24 س، 5 / 24 * 16 سم

(1) شايد مؤلف فرزند سيد محمد باقر حجة الاسلام شفتي باشد.

(١٢٠)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، مدينة طهران (1)، زين الدين بن محمد (1)، الحج (1)

صفحه 118

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢١

(127) شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: محقق حلي جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد (676) (ذريعه 13 / 47، فهرست مرعشي 1 / 232، مشار عربي 538).

نسخ، زين الدين علي بن عبد الرحيم شوشتري، سال 982، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول فهرست كتاب و چند يادداشت و مهر بيضوي " عبد آل محمد حمزه " ديده ميشود، در صفحه آخر تملك محمد طاهر بن محمد حسين الحسيني بتاريخ محرم 1055 نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

339 گ، 21 س، 24 * 16 سم (128) مجمع البيان لعلوم القرآن (تفسير - عربي) از: أبو علي فضل بن حسن بن فضل طبرسي (548) (ذريعه 20 / 24، فهرست مرعشي 1 / 339، مشار عربي 790).

اين جلد تا پايان سوره آل عمران را دارد.

نسخ، امين الدين محمد بن حبيب الله، سال 967، عناوين شنگرف در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگي قبل از كتاب تملك محمد بن فضل الله عقدائي يزدي بتاريخ 1156 ديده ميشود روي برگ اول تملك محمد حسين بن مير عبد

الحسين حسيني بتاريخ ربيع الاول 1113 و مهر بيضوي " عبده محمد حسين الحسيني " و مهر مربع " عبده محمد علي " و تملكي بي نام بتاريخ رجب 1190 و مهر

(١٢١)

مفاتيح البحث: كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، شهر رجب المرجب (1)، محمد طاهر بن محمد حسين (1)، شهر ربيع الأول (1)، علي بن عبد الرحيم (1)، سورة آل عمران (1)، محمد بن فضل الله (1)، يحيي بن سعيد (1)، محمد بن حبيب (1)، القرآن الكريم (1)، النوم (1)

صفحه 119

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٢

مربع " علي مؤمن.. الملك المنان " و وقف نامه كتاب بتاريخ 1201 ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

319 گ، 25 س، 24 * 18 سم (129) شرح كافي (حديث - فارسي) از:؟

ترجمه و شرح مختصري است بر كتاب " كافي " ثقة الاسلام كليني. در اين شرح اول متن عربي حديث با عنوان " حديث " پس از آن ترجمه تحت اللفظي با عنوان " ترجمه " و شرح مختصر بعنوان " توضيح " آمده است.

نسخه حاضر جزء سوم از مجلد اول كتاب است و از " باب البر بالوالدين " شروع شده و به " باب الاصرار علي الذنب " ختم ميگردد.

آغاز نسخه: " باب البر بالوالدين، اين بابي است در بيان فضيلت نيكي كردن به پدر و مادر و مصنف در اين باب بيست و يك حديث ذكر كرده ".

انجام: " و هر چند در اين مقام سخنهاي بسيار باقي است و ليكن چون اطناب باعث ملال بود اكتفا به اين قدر نمود ".

نستعليق، به خط مؤلف، خط خورده و

اصلاح شده است، روي برگ اول، تملك أبو طالب حسيني ديده ميشود، جلد تيماج بدون مقوا.

110 گ، 22 س، 25 * 19 سم

(١٢٢)

مفاتيح البحث: الإحسان والبرَ الي الوالدين (2)

صفحه 120

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٣

(130) تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 3 / 378، فهرست مرعشي 1 / 301، مشار عربي 163).

نسخ به دو خط، بخش اول به خط عبد الله بن محمد بن حسن بن علي العنسي الامامي، 28 صفر 845 بدستور شهاب الدين احمد بن نور الدين علي (پايان جزء اول)، بخش دوم به خط علي بن فارس بن محمد بن يوسف بن احمد بن ابراهيم..، يكشنبه هشتم ذي القعدة 763، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، نيمه اول كتاب حاشيه نويسي دارد، هشت برگ اول نو نويس است، روي برگ اول تملكي است بي نام بتاريخ 1241، پشت برگ آخر يادداشتهاي مختلف و تملك يوسف بن محمد بن نور الدين ديده ميشود، جلد دو رو تيماج قهوه اي.

177 گ، سطور مختلف، 5 / 25 * 18 سم (131) الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية (اعتقادات - فارسي) از: حاج ملا باقر بن اسماعيل واعظ كجوري طهراني (1313) در اهميت زيارت امام حسين عليه السلام و حزن و اندوه به روي، بنام حاج محمد رحيم خان قاجار مشهور به شامبياتي، داراي دو حديقه هر كدام داراي شش ثمره بدين ترتيب:

(حديقه اول) در باره زيارت آن حضرت.

(١٢٣)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الأحكام الشرعية (1)، شهر

ذي القعدة (1)، يوسف بن أحمد بن إبراهيم (1)، عبد الله بن محمد (1)، يوسف بن محمد (1)، الحزن (1)، النوم (1)

صفحه 121

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٤

ثمره اول: در زيارت خداوند متعال.

ثمره دوم: در زيارت انبيا.

ثمره سوم: در زيارت ملائكه.

ثمره چهارم: در زيارت انس.

ثمره پنجم: در زيارت جن.

ثمره ششم: در زيارت حيوانات.

(حديقه دوم) در باره تعزيه و مصيبت آن حضرت.

ثمره اول: ذكر احديت مصيبت آن حضرت را.

ثمره دوم: در تعزيه انبيا.

ثمره سوم: در تعزيه ملائكه.

ثمره چهارم: در تعزيه انس.

ثمره پنجم: در تعزيه جن.

ثمره ششم: در تعزيه حيوانات.

آغاز: " اي خداوند بخشنده پاينده از بخششهاي بي پايانت جامه شادماني و خرسندي بخش ".

انجام ناتمام: " و به عبارت اخري حسين الله گويند يعني حسيني كه مخلوق و محبوب و مقتول در راه خداست و اين وجه را بيان.. ".

(ذريعه 5 / 12).

نسخ، عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

107 گ، 25 س، 25 * 17 سم

(١٢٤)

صفحه 122

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٥

(132) مجموعه:

1 - شرح التجريد " 1 ر - 80 ر " (كلام - عربي) از:؟

شرح مزجي مختصري است بر كتاب " تجريد العقائد " خواجه نصير الدين طوسي. مؤلف اين شرح از دانشمندان اهل سنت است.

آغاز افتاده: " علي شرط حادث آخر.. متعاقبة أو مجتمعة وكلاهما محالان علي زعم الحكماء والمتكلمين ".

انجام: " وإذا ظن كل طائفة انه لم يقم به الاخر اثم الكل بتركه، هذا آخر ما تيسر لنا من شر تجريد الكلام ".

(كشف الظنون 1 / 346، ذريعه 3 / 138).

2 - الاعتقادات " 80 پ - 97 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) (ذريعه 2 /

226، فهرست مرعشي 1 / 111، مشار عربي 625).

3 - خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان " 99 پ - 140 پ " (عرفان - فارسي) از: محمد بن محمود دهدار (ق 11) (ذريعه 7 / 219، منزوي 2 / 1138).

كتاب اول نستعليق، متن باشنگرف نشاني دارد، در خدمت مير محمد سعيد بتاريخ غره ذي القعدة 1027 در احمد آباد كجرات مقابله شده است. كتاب دوم نسخ، محمد طاهر، شب چهارشنبه سيزدهم.. 1038 عناوين شنگرف. كتاب سوم نستعليق، از سده دوازدهم، اصل باشنگرف

(١٢٥)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، علي بن بابويه (1)، الطهارة (1)، الظنّ (1)

صفحه 123

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٦

نشاني دارد، روي برگ اول تملك محمد هادي شيرازي و مهر بيضوي " الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة " و مهر بيضوي " كفي بك هاديا ونصيرا " ديده ميشود، پس از كتاب سه برگ است داراي قصيده ميميه در مدح حضرت امير عليه السلام و فوائد ديگر و مهر بيضوي " عبده أبو الفضل الحسيني "، جلد تيماج بدون مقوا فرسوده.

146 گ، سطور مختلف، 25 * 14 سم (133) ترجمه الفوائد الغرويه (اعتقادات - فارسي) از: أبو الحسن بن محمد طاهر فتوني شريف عاملي (1138) " الفوائد الغروية والدرر النجفية " كتابي از خود مترجم است در دو بخش اصول دين و اصول فقه در دو جلد كه بخش اول به سال 1104 پايان يافته است.

و كتاب حاضر ترجمه آنست با اضافه بعضي از مطالب با عناوين " مترجم گويد "، كه بنام شاه سلطان حسين صفوي (1135) نگاشته

و داراي يك مقدمه ودوازده فائده است بدين ترتيب:

مقدمه: در وجوب تحصيل معرفت.

فائده اول: در ثواب موحدين و عارفين.

فائده دوم: در آنچه ممكن يا ممتنع است از تحصيل معرفت.

فائده سوم: در اثبات واجب.

فائده چهارم: در بيان توحيد.

فائده پنجم: در بيان صفات كمال.

(١٢٦)

مفاتيح البحث: الحسن بن محمد (1)، الطهارة (1)، الوجوب (1)

صفحه 124

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٧

فائده ششم: در بيان نبوت و امامت.

فائده هفتم: در بيان حقيقت مذهب امامية.

فائده هشتم: در مجملي از فضائل امير المؤمنين.

فائده نهم: در مطاعن خلفا.

فائده دهم: در رد بعضي از شبه باطله.

فائده يازدهم: در بعضي از نصوص و معجزات ائمه.

فائده دوازدهم: در مجملي از عقائد حقه.

آغاز: " حمدي كه چون آفتاب عالمتاب از مشارق السنه احباب طلوع و به ضياء ضواء خود توحيد خانه قلوب اولي الالباب را منور نمايد ".

انجام: " بدرستي كه اوست رساننده هر سؤالي را به جواب والصلاة علي محمد وآله الاطياب و سلم تسليما كثيرا ".

(ذريعه 16 / 353).

نسخ زيبا، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، صفحه اول داراي سرلوح رنگين، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

107 گ، 18 س، 5 / 24 * 5 / 14 سم (134) معارج الاصول (اصول - عربي) از: محقق حلي جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد (676) (ذريعه 21 / 180، مشار عربي 863).

نسخ معرب، عبد الحسين بن عنايت الله نجفي، پنجشنبه ششم جمادي الاول 1034، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف وزر،

(١٢٧)

مفاتيح البحث: كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي (1)، يحيي بن سعيد (1)، الصّلاة (1)

صفحه 125

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٨

در حاشيه تصحيح شده، روي برگي قبل از كتاب چند يادداشت و تملك محمد علي بن عباس بلاغي نجفي و مهر هشت گوشه " محمد علي بن عباس " و سيد صدر الدين ديده ميشود، روي برگ اول كتاب تملك عباس بن حسن بلاغي نجفي و مهر دائري بزرگ

" المتوكل علي الله الغني محمد مؤمن بن شمس الدين محمد الاصفهاني " نيز مشهود است، همين محمد مؤمن بن شمس الدين محمد اصفهاني در صفحه آخر مينويسد كه كتاب را سه مرتبه مقابله كرده است، جلد تيماج قهوه اي.

101 گ، 13 س، 26 * 20 سم (135) عدة الداعي ونجاح الساعي (دعا - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلي (841) (ذريعه 5 / 228، فهرست مرعشي 1 / 47، مشار عربي 618).

نسخ، محمد امين بن سلطان علي اسفراييني، 28 جمادي الاول 1083، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول وقف نامه كتاب و تملك محمد حسين وابو طالب بن محمد اشرف منجم و مهر مربع " افوض امري إلي الله عبده أبو طالب المنجم " و مهر بيضوي " يا علي بن ابي طالب ادركني " ديده ميشود، در صفحه آخر تملك همين أبو طالب بتاريخ شعبان 1120 و مهرهاي سابق نيز مشهود است، و در صفحه اي بعد از كتاب محمد قلي كنجه بيجان؟

نوشته است كه كتاب را مقابله كرده، جلد تيماج قرمز ضربي.

126 گ، 20 س، 26 * 13 سم

(١٢٨)

مفاتيح البحث: كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1)، شهر شعبان المعظم (1)، علي بن أبي طالب (1)، شمس الدين محمد (2)، علي بن عباس (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 126

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٢٩

(136) قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 17 / 176، فهرست مرعشي 3 / 258، مشار عربي 714).

نسخ،

نسخه قديم و نفيس، عناوين شنگرف يا مشكي درشت، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، بر فراز صفحه اول مهر مربع " العبد المذنب غلام حسين " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

259 گ، 29 س، 25 * 18 سم (137) كفايه منصوري (كفايه مجاهدي) (طب - فارسي) از: منصور بن محمد شيرازي (ق 9) (كشف الظنون 2 / 1501، ذريعه 18 / 100، منزوي 1 / 585، مشار فارسي 4 / 4090).

نستعليق نا زيبا، 28 جمادي الاخر 1049، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي وشنگرف، جلد تيماج سبز.

261 گ، 17 س، 25 * 17 سم

(١٢٩)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، منصور بن محمد (1)

صفحه 127

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٠

(138) رضوان الاملين في تعليقات القوانين (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهاني (1287) (ذريعه 11 / 240).

نسخه حاضر جلد دوم كتاب است.

نسخ زيبا، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1289 و مهر بيضوي " محمد كاظم " و مهر بيضوي " عبده الراجي عبد المجيد الحسيني " و مهر مربع " العبد بديع الموسوي " ديده ميشود، دو مهر آخر در صفحه آخر كتاب نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي.

191 گ، 27 س، 5 / 25 * 16 سم (139) منتخب جواهر التفسير (تفسير - فارسي) از:؟

انتخاب كننده هنگام مسافرتش به مشهد مقدس در منزل آمير محمد مؤمن رضوي كتابدار چهار ماه ماند و تفسير " جواهر التفسير لتحفة الامير " ملا حسين واعظ كاشفي

را از كتابخانه آستان قدس به امانت گرفته و مشغول به انتخاب شد و ليكن مدت مقرر سفر سر آمد و اين كار به پايان نرسيد و فقط تا مقداري از سوره بقره نوشته شده. ظهرا در اين انتخاب هيچگونه تصرفي نشده و تفسير سوره فاتحه در روز شنبه 12 ربيع الاول 1043 به پايان رسيده است.

(١٣٠)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 128

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣١

آغاز: " زينت فاتحه هر كتاب و زيور خاتمه هر خطاب به آيه ثناء رب الارباب جلت كلمته كه تفسير انوار كلام جامعش ".

انجام:

گر نمايد حساب عمري حكيم طرح دفتر ديگر ور به پايان رسد نامه من پس بسي ماند نقش خامه من نستعليق، به خط انتخاب كننده، عناوين و نشانيها شنگرف، سطرها راسته و چليپا و نامنظم، روي برگ اول چند يادداشت " عرض شد " به تاريخهاي مختلف و مهرهاي بيضوي " عالم گير شاه.. " و " بنده آل محمد صادق " و " عبد درگاه محمد علي " و مهرهاي ناخوان ديگر ديده ميشود، بر فراز صفحه اول تملك محمد حسين بن محمد هاشم موسوي اصفهاني بتاريخ 1339 نيز ديده ميشود، سه برگ پس از كتاب داراي يادداشتهاي مختلف و علامت عرض و مهر بيضوي " بنده آل محمد معصوم " و مهر بيضوي ناخوان ديگر نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي فرسوده.

223 گ، سطور مختلف، 26 * 5 / 13 سم (140) تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال (رجال - عربي) از: ميرزا محمد بن علي بن ابراهيم

حسيني استرابادي (1028) (ذريعه 4 / 460، فهرست مرعشي 1 / 144).

نسخ زيبا، عناوين و نامها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك محمد بن رضي الدين الهروي و مهر مربع " يقيني بالله يقيني عبده محمد مهدي " و تملكي بي نام

(١٣١)

مفاتيح البحث: محمد بن علي بن إبراهيم (1)، النوم (1)

صفحه 129

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٢

بتاريخ 1207 و مهر بيضوي " اللهم صل علي محمد وآل محمد " و مهر مربع " أبو القاسم بن محمد الشريف " و مهر مربع " يا محمد " ديده ميشود، بعضي از اين مهرها در صفحه آخر نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج رو قرمز پشت سبز.

227 گ، 27 س، 26 * 5 / 13 سم (141) شرح مختصر الاصول (اصول - عربي) از: قاضي عضد الدين عبد الرحمن بن احمد ايجي (756) به شماره (51) رجوع شود.

نسخ، حسين بن احمد بن ابراهيم بن عبد الله البجي، سال 839 در بقعه سلطانيه بيرون شيراز هنگام خواندن كتاب، عناوين مشكي درشت، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك قاسم بن محمد بتاريخ 1322 ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قرمز.

178 گ، 22 س، 5 / 26 * 18 سم (142) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد حسيني شهشهاني (1287) به شماره (58) رجوع شود.

نسخه حاضر جلد دوم كتاب و در صلاة است.

(١٣٢)

مفاتيح البحث: إبراهيم بن عبد الله (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، القاسم بن محمد (1)، الصّلاة (2)

صفحه 130

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٣

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد نيلي ضربي.

299 گ، 25 س، 26 * 17 سم (143) الانتصار لما انفردت به الامامية (فقه - عربي) از: شريف مرتضي علي بن الحسين بن موسي موسوي (436) (ذريعه 2 / 360، مشار عربي

94، فهرست مرعشي 3 / 174).

نسخ، عبد الكافي بن محمد باقر جنابذي، چهارم جمادي الثاني 1087 در مشهد مقدس، عناوين شنگرف، روي برگ اول وقف نامه كتاب و سه مهر ناخوان ديده ميشود، پس از كتاب چهل برگ است داراي فهرست مفصل ابواب كتاب تهذيب كه جنابذي نوشته است، جلد تيماج مشكي.

139 گ، 22 س، 25 * 5 / 18 سم (144) شرح نهج البلاغه (ادب - فارسي) از:؟

ترجمه و شرح بسيار مختصري است بدين ترتيب كه قطعه اي از اصل را ذكر ميكند و ضمن ترجمه بعضي از جمله ها را توضيح مختصري ميدهد، و چون از آغاز و انجام افتاده معلوم نشد كه از كيست.

آغاز افتاده: " إذ لا منظور إليه من خلقه.. و كسي كه به سوي او اشارت كرد پس هر آينه از براي او حد و نهايت پديد آورد ".

(١٣٣)

مفاتيح البحث: كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (1)، شهر جمادي الثانية (1)، الحسين بن موسي (1)، الشهادة (1)

صفحه 131

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٤

انجام افتاده: " و ادوات مهرباني است كه وصف كرده نميشود به تنگ دلي و رقت خوارند و ذليل رخسارها.. ".

نسخ متن معرب، عناوين زرين وشنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائي عطف پارچه قرمز.

207 گ، 21 س، 5 / 25 * 19 سم (145) ترجمه صحيفه سجاديه (دعا - فارسي) از: ملا محمد صالح بن محمد باقر قزويني روغني (ق 11) (ذريعه 4 / 112). نسخ، محمد هادي بن محمد گيلاني، يكشنبه 19 صفر 1091، متن معرب باشنگرف نشاني دارد، عناوين شنگرف، روي برگ اول تملك محمد

رحيم بن محمد شفيع و مهر مربع " بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

223 گ، 12 س، 24 * 18 سم (146) مجموعه:

1 - الاعتقادات " 15 ر - 18 ر " (اعتقادات - عربي) از:؟

اصول اعتقادي شيعه را به روشي بسيار مختصر و همچنين واجبات نماز را در چند فصل كوتاه گزارش داده است.

آغاز: " الحمد لله والصلاة علي رسوله محمد وآله الطاهرين، يجب علي

(١٣٤)

مفاتيح البحث: محمد صالح بن محمد باقر (1)، الصّلاة (1)، الطهارة (1)

صفحه 132

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٥

كل مكلف حر وعبد ذكر وانثي ان يعرف الاصول الخمسة ".

انجام: " فهذا اليسير يجب علي المكلفين و من جهل شيئا استحق العقاب في الدارين ".

2 - جهة القبلة " 18 ر - 20 ر " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) به شماره (48) رجوع شود.

3 - المناظر " 20 ر - 23 پ " (طبيعي - عربي) از: محمد حسين بن محمد باقر يزدي گزارش كوتاهي است از چگونگي ديد چشم و انعكاس نور و جسم در آئينه و آب و جز اينها در يك مقدمه و چهار مسألة.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … و بعد فهذه رسالة وجيزة في المناظر مشتملة علي شرذمة من المسائل اللطيفة ".

انجام: " مثلا يري في 5 شمال العينك وسله شماله في يمينه وكذلك الفوق والتحت وهو المراد ".

4 - المقالة الشريفية " 23 پ - 25 پ " (فلسفه - عربي) از: ميرزا محمد شريف كشميري (ق 11) سه

تحفه است در حل سه شبهه مشكل فلسفي كه به ميرزا محمد شريف (هم نام مؤلف) تقديم شده، و در ضمن از استادش صاحب كتاب " الافق المبين " (ظاهرا مراد مير داماد باشد) نقل ميكند.

آغاز: " الحمد لله و سلام علي عباده.. و بعد فهذه مقالة شريفة شريفية ألفها المفتقر إلي الله الغني ".

انجام: " اللهم احفظنا من جميع المكروهات بحرمتهم وافتح علينا ابواب

(١٣٥)

مفاتيح البحث: الجهل (1)

صفحه 133

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٦

العلوم يا مفيض الخيرات و يا واهب العطيات.. ".

5 - مختصر التحفة الكلامية " 26 ر - 29 ر ". (كلام - عربي) از: ابن ابي جمهور محمد بن علي بن ابراهيم احسائي (پس از 909) (ذريعه 20 / 186، فهرست مرعشي 2 / 279).

6 - ذبائح اهل الكتاب " 29 پ - 32 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (1031) (ذريعه 10 / 3، فهرست مرعشي 3 / 195).

7 - الكر " 32 پ - 38 پ " (فقه - عربي) از: بهاء الدين محمد بن حسين عاملي (ذريعه 17 / 288).

8 - صلاة الجمعة " 39 پ - 90 پ " (فقه عربي) از: ملا محمد بن عبد الفتاح سراب تنكابني (1124) (ذريعه 15 / 81).

9 - اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة " 91 پ - 115 پ) (فقه - عربي) از: آمير حسين بن حسن مجتهد كركي (1001) (ذريعه 18 / 353).

انجام ناتمام: " قلنا المتوقف علي الاذن الصحة أو الوجوب ولا ثبوت الاجماع وتحققه علي الانتفاء.. ".

در اين مجموعه جز رساله هاي نام

برده شده، فوائد ديگر نيز آمده است بدين ترتيب: شرح حديث " انت مني بمنزلة هارون من موسي " (1 پ - 9 ر) مسألة في خراب الارض المملوكة شايد از محقق كركي باشد (9 پ - 10 پ) مسألة حول الاجماع از علامه حلي (10 پ - 11 ر) منع الزوجة نفسها حتي تقبض

(١٣٦)

مفاتيح البحث: محمد بن علي بن إبراهيم (1)، صلاة الجمعة (2)، ابن أبي جمهور (1)، أهل الكتاب (1)، محمد بن عبد (1)، المنع (1)، الزوجة (1)، النوم (1)

صفحه 134

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٧

المهر از شيخ بهائي (11 پ - 12 ر) في حجية الاجماع از شهيد دوم (12 پ 14 پ) چند مسأله فقهي (116 ر - 143 ر).

نسخ، محمد بن رفيع الدين، سال 1131 (پشت برگ دهم)، عبد الرحيم بن محمد سديد (پايان رساله چهارم)، محمد محسن مشهدي، 12 شوال 1133 بدستور آقا محمد امين (پايان رساله هشتم) عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول يادداشتهاي مختلف و تملك محمد شفيع و مهر بيضوي " محمد شفيع " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

143 گ، سطور مختلف، 25 * 18 سم (147) تحفة الزائر (زيارت - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 3 / 438، مشار فارسي 1 / 1206).

نستعليق، دعاها نسخ معرب، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به زر و مشكي، روي برگ اول يادداشتي بتاريخ سه شنبه 9 ذي القعدة 1295 ديده ميشود، صفحه اول داراي سرلوح رنگين زيبا، جلد تيماج قرمز.

208 گ، 19 س، 24 * 15 سم (148) مفاتيح الشرائع

(فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 21 / 303)

(١٣٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، الشيخ البهائي (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، الشهادة (1)

صفحه 135

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٨

نسخ، هشت برگ آخر نو نويس احمد بن علي اكبر حسيني، 29 جمادي الثاني 1384 بدستور آقاي شريف زاده، عناوين شنگرف در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد با دو خط، روي برگ اول تملك محمد رضا بن عزيز الله توني به تاريخ 1124 و مهر مقرنص " …

محمد رضا " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

176 گ، 23 س، 23 * 18 سم (149) مجموعه:

1 - شرح الصمدية " 1 پ - 55 پ " (نحو - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختاري نائيني (پس از 1130) شرح كبير مختاري است.

(ذريعه 13 / 362).

انجام ناتمام: " ويعرف بعدم موازن له لو جعل مقام ألفه لام في ميزانه كأجلي لانتفاء فعلل بفتحات.. ".

2 - شرح الصحيفة السجادية " 56 پ - 81 پ " (دعا - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختاري نائيني شرح مزجي متوسطي است بر " صحيفه سجاديه " با در نظر گرفتن شرح سيد علي خان و فيض كاشاني بر آن، در نسخه حاضر مقدمه كتاب و شرح دعاي بيست و ششم و بيست و هفتم آمده و نميدانيم كه كتاب تمام شده يا ناتمام مانده است.

آغاز: " مفتاح فلاح العباد و صلاح سلاح العباد وكنز الفوائد العظيمة وحرز الفرائد اليتيمة حمد من

رفع حجابه وفتح ابوابه لمن دعاه ".

(١٣٨)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، أحمد بن علي (1)، محمد بن محمد (2)

صفحه 136

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٣٩

انجام نسخه: " وعوضه اي اعط ذلك المسلم عوضا من فعله عوضا حاضرا ".

3 - شرح لسان الميزان " 82 پ - 162 ر " (منطق - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختاري نائيني شرح مزجي مفصلي است بر رساله " لسان الميزان " خود مؤلف، كه بنا به درخواست بعضي از دوستان نوشته است. در اين شرح بعضي از مباحث فلسفي و ادبي نيز بمناسبت آمده است. آغاز: " الحمد لله الذي أنطق كل لسان بتوحيده وأشهد عدلي كل ميزان علي عدله وتسديده والصلاة علي خير من نطق بتحميده ".

انجام " عرضها في المنام علي الامام علي بن موسي الرضا عليه السلام وسمع منه جوابين و لم يحفظهما فياله من جوي بين ".

4 - شرح زيارة الجامعة الكبيرة " 163 پ - 195 پ " (زيارت - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختاري نائيني شرح مزجي مفصلي است گويا ناتمام و در نسخه حاضر فقط مقدمه وحالات حضرت هادي عليه السلام و قطعه اي از اوائل زيارت آمده است.

آغاز: " الحمد لله الذي اوجب اكرام الزائر علي المزور وان كان من اهل الفسق والزور بل العناد والكفور ".

نسخ، متن ها با شنگرف نوشته شده يا نشاني دارد، مؤلف نسخه را تصحيح يا اصلاح نموده است، بين برگهاي 163 - 179 حاشيه اي بر كتابي در اصول است از خود مختاري،

روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ شوال 1297 و دو مهر بيضوي ناخوان ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

195 گ، سطور مختلف، 25 * 19 سم

(١٣٩)

مفاتيح البحث: الإمام علي بن موسي الرضا عليهما السلام (1)، الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام (1)، كتاب لسان الميزان لإبن حجر (2)، شهر شوال المكرم (1)، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام (1)، محمد بن محمد (2)، الصّلاة (1)

صفحه 137

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٠

(150) مختلف الشيعة في احكام الشريعة (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 20 / 218، فهرست مرعشي 3 / 154، مشار عربي 818).

نسخه حاضر مشتمل بر سه جزء اول كتاب و تا احكام اقرار را دارد.

نستعليق، محمد بن ثاني حسيني، سه شنبه محرم 985، عناوين شنگرف و بيشتر نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، روي برگ اول تملك علي بن مقصود علي ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

418 گ، 24 س، 24 * 19 سم (151) مختلف الشيعة في احكام الشريعة (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر اين نسخه از كتاب الوديعة تاديات را دارد.

نسخ، محمد بن حسن أبو سعيد استرابادي، پنجشنبه 23 ذي القعدة 968 در مشهد مقدس (پايان جزء ششم) عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و گاهي حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك شيخ جلال و محمد تقي گيلاني و مهر مربع " محمد داود الحسيني " و مهر بيضوي " المتوكل علي الله زين العابدين الحسيني " ديده ميشود، محمد علي بن عنايت الله در صفحه

آخر مينويسد كه نسخه را در مشهد مقدس بتاريخ يكشنبه سلخ رجب 969 مقابله كرده است، و در صفحه

(١٤٠)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر رجب المرجب (1)، الشهادة (2)

صفحه 138

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤١

آخر تملك كمال الدين بن محمد حسين بن علي اكبر خونساري بتاريخ 13 محرم 1314 ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قهوه اي.

407 گ، 25 س، 24 * 19 سم (152) مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول (حديث - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 20 / 279، مشار عربي 827).

نسخه حاضر مشتمل بر كتاب روضه است كه شب پنجشنبه هشتم ماه رجب 1076 به پايان رسيده است.

نسخ، محمد مقيم بن محمد باقر اصفهاني، چهارشنبه 29 ربيع الاول 1077، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از سيد محمد مهدي علوي و به خط وي، روي برگ اول وقف نامه كتاب و تصديق وقف از علوي مذكور ديده ميشود، كاتب گروهي را نام ميبرد كه نزد آنها علم آموخته و از آنها اجازه دارد، جلد تيماج قرمز.

152 گ، 19 س، 26 * 5 / 19 سم (153) مرآة الحقايق (كلام - فارسي) از: علي بن فتحعلي اصول دين را به روشي روشن و همه فهم و نسبتا مفصل در يك مقدمه و چهار باب

(١٤١)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، شهر ربيع الأول (1)، النوم (1)

صفحه 139

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٢

و يك خاتمه تنظيم نموده و گاهي به امور اخلاقي و عرفاني نيز اشاره ميكند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … بهترين اعمال قضاء حوائج مؤمنين واداء حقوق مسلمين است ".

انجام: " و از ملاحظه اين

اوراق ظاهر ميشود خصوص مرآت اخري وبدين قدر از بيان مطالب ختم نموده.. ".

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين با مشكي نشاني دارد يا نوشته نيست روي برگ اول تملك محمد بن ناصر همداني بتاريخ 14 جمادي الاول 1285 و مهر مربع " عبده الراجي محمد " ديده ميشود، پس از كتاب بيست برگ است داراي مطالبي ملحق به كتاب، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

182 گ، 17 س، 22 * 18 سم (154) ديوان نور علي شاه (شعر - فارسي) از: نور عليشاه محمد علي بن فضلعلي طبسي توني (1212) پيرامون هفت هزار بيت در غزل و مثنوي با تخلص " نور " و " نور عليشاه " و مقدمه بسيار مفصلي در امور عرفاني و اخلاقي و شناختن چگونگي اعتقادات ديني به روش شيعه.

آغاز مقدمه: " العظمة لله العلي العظيم الذي رفع السماوات به غير عمد..

چون از آن روشن مرا آواز شد ".

آغاز ديوان: اي نام خوشت جوهر شمشير زبانها پيوسته از اين سلسله زنجير بيانها

(١٤٢)

مفاتيح البحث: محمد بن ناصر (1)، النوم (1)

صفحه 140

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٣

انجام: باطنا گوئي مجازم خوشتر است * زانكه يار دلنوازم در بر است بخش مقدمه نستعليق محمد هاشم كاشاني، سال 1279، بخش دوم نستعليق حسن بن احمد حسيني كاشاني، ماه صفر 1279 به جهت مشهدي آقا جان، عناوين و نشانيها شنگرف، در صفحه آخر مهر بيضوي " الراجي إلي الله الملك الكريم عبده ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

318 گ، سطور مختلف، 23 * 18 سم (155) غاية المرام في شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي)

از: شيخ مفلح بن حسن صيمري (ق 9) (ذريعه 16 / 20).

نسخ، سه شنبه دوم ماه رمضان 956 (پايان جزء اول)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، در دو صفحه قبل از كتاب تملك مظفر الدين بن محمود بابا لدشتي اصفهاني و مهر دائري " العبد الاقل مظفر الدين " و مهر بيضوي " محمد هاشم " و مهر لوزي " عبده كلب علي " و مهر مربع " لا إله الا الله الحق المبين علي اكبر " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

536 گ، 19 س، 5 / 22 * 5 / 15 سم

(١٤٣)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 141

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٤

(156) ترجمه طراپتيك (طب - فارسي) از: ميرزا محمود بن محمد هاشم كاشاني (ق 14) ترجمه اي است از كتاب " طراپتيك " آلبوي مرليني فرانسوي استاد مدرسه دار - الفنون كه به روز 13 شعبان 1302 به پايان رسيده است.

آغاز: " فصل اول در مطالب كليه، كلمه طراپوتيك از يوناني مشتق است و معني آن پيش بندي و تسكين و معالجه امراض است ".

انجام: " پس از آن بجوشانند تا سي مثقال رسد و روزي دو دفعه هر دفعه يك قاشق بدهند ".

(منزوي 1 / 503).

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين نسخ درشت، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

212 گ، 15 س، 22 * 17 سم (157) مجري الدموع (تاريخ - فارسي) از: احمد بن عبد الباقي حسني حسيني (ق 13) مجالسي است مرتب در مصائب وحالات حضرت سيد الشهداء عليه السلام كه مؤلف بنا به گفته

اش از كتابهاي معتبر آنها را گرد آورده است.

اين كتاب به ميرزا سيد محمد امام جمعه اصفهان ملقب به سلطان العلماء تقديم شده است.

آغاز: " الحمد لله الذي أوحي إلي عبده ما أوحي فأسري به ليلا من المسجد الحرام إلي المسجد الاقصي ".

(١٤٤)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، المسجد الأقصي (1)، شهر شعبان المعظم (1)، مدينة إصفهان (1)، سلطان العلماء (1)، محمود بن محمد (1)

صفحه 142

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٥

انجام: " آنچه كردند حكايت هلال بن نافع بعد از اين به تفصيل ذكر شود انسب است، ألا لعنة الله علي القوم الظالمين ".

نسخ ونستعليق، عبارتهاي عربي معرب، ظاهرا به خط مؤلف، جلد مقوائي عطف پارچه آبي.

82 گ، 19 س، 21 * 17 سم (158) خواص القرآن (علوم قرآن - فارسي) از: عبدالعلي بن محمد بن الحسين (ق 10) خواص سوره ها و آيات را به ترتيب قرآن كريم گرد آورده و گاهي خواص حروفي آنها را نيز ذكر ميكند. اين كتاب به سال 926 تأليف شده و داراي چهار مقدمه است در فضيلت تلاوت قرآن و شرايط تلاوت و معرقت مقدار قرآن و مباحث استعاذه و بسمله. در برگي قبل از كتاب نام " اسرار الايات " با خطي جز خط اصل بدان داده شده و در فهرست منزوي 1 / 110 بنام جواهر القرآن معرفي شده است.

آغاز: " الحمد لله الذي انزل الفرقان علي عبده ليكون للعالمين نذيرا.. و بعد از استيعاد به توفيق حمد و صلاة نموده ميشود ".

انجام افتاده: " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها

و ما يمسك. " نسخ زيبا، آيه ها باشنگرف نشاني دارد، روي برگ اول تملك سيد محمد جعفر كرماني بتاريخ شوال 1326 و مهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد مهدي الموسوي " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

95 گ، 21 س، 5 / 22 * 15 سم

(١٤٥)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)، محمد بن الحسين (1)، جعفر بن محمد (1)، القرآن الكريم (2)، الظلم (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (1)، النوم (1)، الهلال (1)

صفحه 143

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٦

(195) آداب و سنن (اخلاق - فارسي) از: محمد بن محمد ابراهيم اصفهاني خراساني آداب و سنن اسلامي را از واجب و مستحب و مباح و مكروه و حرام، در اين كتاب گرد آورده، و ضمنا بعضي از دعاها و خواص سوره ها و آيات را نيز ميآورد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويند تراب اقدام مؤمنين و خادم طلبه علوم ائمه طاهرين ".

انجام: " و امثال اين اعمال بسيار است بدين اكتفا شد اميد هست هر كس برسد به اينها اينها را نگهداري كند كه انشاء الله منتفع خواهد شد ".

نسخ، عناوين شنگرف، نسخه را مؤلف اصلاح و اضافه كرده است، بعضي از فصول ناتمام مانده، جلد تيماج مشكي.

375 گ، 21 س، 5 / 21 * 5 / 15 سم (160) مجموعه:

1 - شرح ارشاد الاذهان " 1 ر - 128 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري (1271) شرح استدلالي متوسطي است بعنوان " قوله - اقول " بر كتاب " ارشاد الاذهان إلي احكام الايمان " علامه حلي

(726). و نسخه حاضر مشتمل بر كتاب النكاح است.

آغاز: " ان معني النكاح والتزويج شرعا هو تحقيق معني الزوجية في الخارج مقترنا بالقبول ".

(١٤٦)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد (1)، الزوج، الزواج (1)، الإستحباب (1)

صفحه 144

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٧

انجام افتاده: " وقد عرفت أن الحكم بالقرعة لا يختص بما ذكر فالحكم في المقام هو القرعة مع جواز الاصطلاح بهذه قبلها.. ".

2 - اعطاء بدل المغصوب ان فقد " 129 پ - 137 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري رساله استدلالي است در اينكه اگر شخصي حيواني يا غلامي را غصب كند و آن حيوان يا غلام فرار كند، بايد غاصب بدل آن را بپردازد و در عين حال مالك اصل آن نيز نميشود. اين رساله داراي يازده مقام است و مسأله مشروح در آن در محضر سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي) طرح شده بوده و به تاريخ ذي القعدة 1264 نوشتن آن به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اتفق في بعض الاحيان ذكر مسألة من المسائل الفقهية في أعلي مجلس حضرة الاستاد العالم ".

انجام: " ولو كانت واحدة أعلي منفردة عن منافع متعددة يمكن جمعها ضمن الاعلي.. ".

3 - نكاح بنت المزني بها من الرضاعة " 138 پ - 145 ر " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري اگر شخصي با زني زنا كند آيا ميتواند دختر رضاعي او را ازدواج كند؟

اين رساله استدلالي در پاسخ اين پرسش نوشته شده است.

آغاز: " سؤال دختر رضاعيه ضعيفه مزني بها را.. جواب اقول

اختلف الاصحاب في أن الزنا ان كان سابقا علي العقد ".

انجام: " والحصر المستفاد من الموثقة المذكورة معارض بالحصر المستفاد من رواية زرارة الضعيفة بحسب السند والقوية من وجوه أخر ".

(١٤٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، يوم عرفة (1)، الزنا (1)، الحج (1)، الرضاع (1)، الغصب (1)، الجواز (1)

صفحه 145

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٨

4 - حجية الظن " 146 پ - 164 ر " (اصول - عربي) از:؟

بخشي است از كتابي استدلالي و مفصل در موضوع حجية ظن مجتهد كه در پايان آن اين عبارت آمده است " من كلام السيد محمد تقي "، و چون اين كتاب به خط ملا علي اكبر خونساري است احتمال ميرود كه از تأليفات وي و تقرير درس سيد محمد تقي (بن ابي طالب اردگاني كه در مجموعه شماره 162 تقريظي براي مؤلف نوشته است) باشد، و در هر صورت اين كتاب جز رساله اي است كه به شماره (96) ذكرش رفت.

آغاز " المطلب الثاني في أصالة حجية الظن من حيث هو من دون اعتبار خصوصية من الخبرية ونحوها من الاسباب المفيدة للظن ".

انجام: " وان اشتركا في جميع المقدمات الاخر انما المحتاج إلي البيان الفرق بينهما و بين دليل الانسداد ".

5 - عدم جواز الرد في الوقف " 166 ر - 171 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري استدلال بسيار مفصلي است بر اينكه اگر شخصي چيزي را وقف كرد نميتواند آن را به ملكيت خود برگرداند مگر آنكه بعضي از شرائط وقفيت متحقق نشود.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فنقول

قال شيخنا المفيد الوقوف في الاصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ".

انجام: " نعم لو تمسك أحد بهذه الصحيحة في اثبات عدم اشتراط الوقف بالقبول له وجه ".

6 - شرح ارشاد الاذهان " 172 پ - 182 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابرهيم خونساري اين قطعه در شرح احكام محارب از كتاب جهاد است كه به بسط و استدلال

(١٤٨)

مفاتيح البحث: الظنّ (3)، الجواز (2)

صفحه 146

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٤٩

بيشتري پرداخته وگويا مؤلف خواسته كه رساله جداگانه اي باشد.

آغاز: " قوله المقصد السادس في المحارب وفيه بحثان الاول في ماهيته وهو كل من جرد السلاح لاخافة الناس ".

نستعليق، به خط مؤلف، پس از كتاب چند مسأله فقهي و قطعه اي از شرح مزجي بر كتاب صوم شرائع به خطي جز خط مجموعه آمده كه معلوم نيست از كيست، قبل از مجموعه برگي است داراي چند تاريخ تولد و يادداشت كه ميرزا كمال الدين بن محمد حسين بن علي اكبر خونساري به تاريخهاي مختلف نوشته است.

209 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 15 سم (161) شرح ارشاد الاذهان (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابرهيم خونساري (1271) اين نسخه مشتمل است بر كتاب تجارت و وصيت، و كتاب دوم به روز بيست و پنجم صفر 1255 پايان يافته است.

آغاز نسخه: " قوله كتاب المتاجر، أقول المتاجر جمع متجر وهو مفعل من التجارة اما مصدر ميمي بمعناها ".

انجام نسخه: " لانه ليس من المعاملات الحقيقية التي ينتقل فيها العوض والمعوض من شخص إلي آخر بل هما حقيقة ملك للمولي ".

نستعليق، به

خط مؤلف، 25 صفر 1255، نسخه كم و زياد شده و خط خوردگي دارد، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

180 گ، سطور مختلف، 21 * 5 / 15 سم

(١٤٩)

مفاتيح البحث: الصيام، الصوم (1)

صفحه 147

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٠

(162) مجموعه:

1 - شرح ارشاد الاذهان " 1 ر - 93 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري (1271) در اين نسخه احكام اغسال و وضو آمده است.

2 - الزكاة " 95 پ - 112 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري فقه استدلالي متوسطي است بعنوان " مقصد - مقصد "، و نسخه حاضر تا احكام زكات نقدين را دارد و ناتمام مانده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتاب الزكاة وهي لغة الزيادة والنمو والطهارة وانما سميت بذلك لانها مطهرة للمال من الادناس ".

3 - ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة " 116 پ 122 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري مريضي اگر ادعا كند كه زنش را در حال صحت طلاق داده و از وي ارث نميبرد، آيا اين ادعا پذيرفته ميشود؟ رساله حاضر بحث استدلالي است در اين مسألة كه بدستور سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي باشد) نوشته شده و به روز بيست و چهارم شعبان 1247 پايان يافته است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اما بعد فهذه رسالة وجيزة في تحقيق ان المريض في مرض الموت لو قال بأن احد زوجاته ".

(١٥٠)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، الزكاة (2)، الموت (1)، الحج (1)، المرض (3)

صفحه 148

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥١

انجام: " ويوجه ما يقبل التوجيه علي وجه لا يرد عليه شئ توجيها غير بعيد عن الحق والصواب ".

4 - الوقف

علي من يصح و من لا يصلح " 123 پ - 126 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري اگر شخصي مالي را وقف كند بر دو جهت كه يكي از آنها وقف بر وي صحيح و ديگري نا صحيح باشد، آيا چنين وقفي بر هر دو جهت صحيح يا بر يكي صحيح و ديگري باطل است. اين رساله استدلالي در اين مسألة بحث ميكند.

آغاز: " مسألة لو وقف علي من يصح الوقف عليه و من لا يصح كالنفس أو المعدوم أو غيرهما عاطفا بالواو ".

انجام افتاده: " ثم ان احتج إلي التقسيط قسط علي ما ذكر لان العوض المبذول في مقابلة المتعدد انما بذل.. ".

5 - عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة " 190 ر - 197 پ " (فقه - عربي) از: ملا علي اكبر بن ابراهيم خونساري استدلال مفصلي است با چند مقدمه بر اينكه زن در ايام عده نميتواند حق رجوع را با مرد خود مصالحه كرده اين حق را از خود اسقاط كند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فهذه وجيزة في تحقيق أنه لا يجوز للمطلق بالطلاق الرجعي مصالحة حق الرجعة في العدة ".

انجام افتاده: " والمصالح به هو الامساك والمقام معها الا خبر زرارة.. " در اين مجموعه جز رساله هائي كه ذكر شان رفت مسائل و فتواهاي بسياري است از خونساري و ديگران به خط وي و خطوط ديگر، بعضي از آنها استدلالي و پاره اي فتوائي بدون دليل و به فارسي يا به عربي.

(١٥١)

مفاتيح البحث: الجواز (1)

صفحه 149

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ -

الصفحة ١٥٢

نستعليق، به خط مؤلف، روي برگ 95 تقريظي است كه محمد تقي ابن ابي طالب اردگاني به خط خود نوشته و مهر بيضوي وي " عبده الراجي محمد تقي " نيز ديده ميشود.

232 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (163) توحيد (اعتقادات - فارسي از: ناصر الاسلام موحد مكي اصفهاني چند بند است در خداشناسي با انشائي زيبا و استشهاد به آيات و احاديث و ابيات شعري، نسخه ناتمام وگويا براي چاپ مهيا شده بود.

آغاز " الحمد لله الاول بلا اول كان قبله.. حمد بي حد و ستايش مطلق معبود به حق واجب الوجود محمود ذو المنن ".

انجام: " و اما تعبير آن به جوهر فرد و بعد مصطلح عند الحكماء المتألهين فسيأتي انشاء الله بيانه ".

نستعليق زيبا، عبارتهاي عربي نسخ، عناوين بندها در حاشيه به مشكي، پس از صفحه 46 تقريظي است كه سيد أبو القاسم موسوي ملايري اصفهاني بر كتاب نوشته است، جلد مقوائي عطف پارچه مشكي.

54 گ، 13 س، 22 * 17 سم (164) عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان (فقه - فارسي) از: محمد صادق بن محمد حسن طهراني (ق 13)

(١٥٢)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، الشهادة (1)، الجواز (1)

صفحه 150

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٣

پاسخي است به نثر و نظم از فتواي ميرزا محمد تقي نوري (1263) در جواز كشيدن قليان در روزهاي ماه مبارك رمضان در كتابش " كشف الاذهان في حلية شرب الغليان في شهر الصيام ". براي نام مؤلف حرف " ق " و براي نام فاضل نوري حرف " ل " رمز قرار داده شده

است.

آغاز: " الحمد لوليه العلي والصلاة والسلام علي نبيه والوصي والعاقبة للمتقي، و بعد ". انجام: " ختم شد رساله در حال سوختگي دماغ به غايت و پريشاني حال به نهايت و به جمع نبودن كتب و اسباب.. " نستعليق، به خط مؤلف، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، قبل از كتاب دو قصيده است با تخلص " اختر " در مرثيه حضرت سيد الشهداء و ديگري در مدح آقاي سيد محمد باقر (شايد حجة الاسلام شفتي)، و در صفحه آخر مهر بيضوي مؤلف " عبده الراجي محمد صادق " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

90 گ، 18 س، 5 / 21 * 18 سم (165) هم و غم در شهر محرم (تاريخ - فارسي) از: حسين بن علي حسين بن عبد العلي (ق 13) چهارده مجلس و يك مقدمه و يك تاريخ در واقعه كربلا و شهادت حضرت سيد الشهدا عليه السلام و ياران آن جناب. اين كتاب بدستور ملا محمد حسين امامي يزدي بافقي تأليف شده و به روز يكشنبه هفدهم جمادي الاول 1229 در يزد به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله الذي جعل الهم والغم والالم واجبا لازما علي الاسلام

(١٥٣)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر محرم الحرام (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)، الصيام، الصوم (1)، النوم (2)

صفحه 151

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٤

وأهله في شهرنا هذا المحرم ".

انجام: " پس مردم برخواستند و روي به آن حضرت آوردند و در مسجد شورش و غلغله افتاده و من از دهشت صداهاي مردم بيدار شدم ".

نسخ، ابراهيم بن

علي حسيني ابرند آبادي يزدي، 25 ذي الحجه 1233، عناوين شنگرف، جلد مقوائي عطف پارچه.

228 گ 21 س، 21 * 15 سم (166) مخزن الهموم (تاريخ - فارسي) از: سيد أبو القاسم متخلص به خاضع (ق 13) چهل مجلس است در احوال اصحاب كسا و مصائب حضرت سيد الشهدا عليهم السلام با اشعاري از مؤلف كه براي اهل منبر ترتيب داده شده و يازدهم ذي الحجه 1270 به پايان رسيده است.

آغاز: " حمد بي حد و ثناي بي عد كريمي را سزاست و رحيمي را سزد كه ابواب رحمت و عنايتش ".

انجام: " كه دعاي مرا مستجاب گردانيد پس آن سر پليد در بيرون انداختند و مشغول طعام خوردن شدند ".

نستعليق نا زيبا، به خط مؤلف، عناوين شنگرف، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

246 گ، 14 س، 5 / 21 * 5 / 15 سم

(١٥٤)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (2)، إبراهيم بن علي (1)، الطعام (1)

صفحه 152

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٥

(167) الياقوت والمرجان (تفسير - فارسي) از: أبو طالب تفسير مفصلي است از سوره يوسف با ذكر داستانهاي بسياري از انبياء و اولياء در يك مقدمه و چهارده مقاله و يك خاتمه، و در هر مقاله قطعه اي از سوره را تفسير مينمايد.

آغاز: " حمد بي حد و احصاء مخصوص بارگاه كريمي است كه گلشن حسن را به آب لطف عميم سيراب نموده ".

انجام: " و شاه زاده از خواب بيدار شد همه را شنيده پس دختر را به عزت و احترام تمام نگاه ميداشتند ".

نسخ، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، آيه ها نوشته نيست، در حاشيه

افزوده شده و شايد افزودگي ها از خود مؤلف باشد، در حاشيه صفحه پنجم اشعاري است كه بتاريخ 16 صفر 1264 نوشته شده، جلد تيماج مشكي.

243 گ، 20 س 5 / 20 * 15 سم (168) مجموعه:

1 - معينيه " 1 پ - 44 ر " (نجوم - فارسي) از: نصير الدين محمد بن محمد بن حسن طوسي (672) (ذريعه 21 / 288، منزوي 1 / 351)، مشار فارسي 4 / 4835).

(١٥٥)

مفاتيح البحث: سورة يوسف (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 153

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٦

2 - شرح قصيدة البردة " 47 ر - 135 ر " (شعر - عربي) از: حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندراني (1086) (ذريعه 14 / 6، فهرست مرعشي 3 / 83) كتاب اول نستعليق، ذي القعدة 1113، عناوين و اشكال شنگرف در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد. كتاب دوم نسخ، سه شنبه بيستم ماه رمضان 1104، اشعار اصل نوشته نيست. جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

135 گ، سطور مختلف، 20 * 5 / 14 سم (169) ديوان انوري (شعر - فارسي) از: اوحد الدين علي بن اسحاق ابيوردي انوري (ق 6) (فهرست منزوي 3 / 2235، مشار فارسي 717، ذريعه 9 / 109).

اين ديوان بنابر آنچه كه در پايان همين نسخه ضبط شده است سيزده هزار وپانصد و چهل بيت ميباشد.

نستعليق، ميرزا حسين علي، چهارشنبه 25 ربيع الثاني 1233، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، جلد تيماج مشكي.

334 گ، 19 س، 21 * 15 سم (170) تنزيه الانبياء والائمة (اعتقادات - عربي) از: شريف مرتضي علي بن الحسين موسوي

بغدادي (436) (ذريعه 4 / 456، فهرست مرعشي 1 / 271، مشار عربي 222)

(١٥٦)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر ربيع الثاني (1)، محمد صالح بن أحمد (1)، علي بن إسحاق (1)، علي بن الحسين (1)

صفحه 154

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٧

نسخ، حسب الله بن ناصر الموسوي الحسيني، دوشنبه دوم ربيع الثاني 956، از روي نسخه اي كه بتاريخ چهارشنبه بيستم رجب 560 نوشته شده بود، عناوين شنگرف، روي برگ اول تملك محمد اسماعيل بتاريخ 1246 كه در طهران از ملا علي بن حاجي جعفر خريده و مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد اسماعيل " ديده ميشود، اين مهر و مهر بيضوي " بود نور چشم محمد حسين " بر فراز صفحه اول نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

107 گ، 19 س، 21 * 5 / 15 سم (171) زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار (دعا - فارسي) از: علي بن قاسم اصفهاني (ق 13) دعاهاي ايام هفته و بعضي از دعاهاي مختلف ديگر و تعقيب نمازها را در يك مقدمه ودوازده باب و يك خاتمه گرد آورده و در ماه ذي القعدة 1294 به پايان برده است. عناوين كتاب چنين است:

مقدمه: در معني و فوايد دعا.

باب اول: در فضيلت تعقيب و تعقيبات نمازها.

باب دوم: در آداب و دعاهاي شب جمعه.

باب سوم: در آداب و دعاهاي روز جمعه.

باب چهارم: در اعمال شب روز شنبه.

باب پنجم: در اعمال شب و روز يكشنبه.

باب ششم: در اعمال شب و روز دوشنبه.

(١٥٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، شهر رجب

المرجب (1)، مدينة طهران (1)، التعقيب (3)

صفحه 155

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٨

باب هفتم: در اعمال شب و روز سه شنبه.

باب هشتم: در اعمال شب و روز چهارشنبه.

باب نهم: در اعمال شب و روز پنجشنبه.

باب دهم: در دعاهاي متفرقه.

خاتمه: در آداب داعي و كيفيت خواندن دعا.

آغاز: " الحمد لله سامع الدعاء ودافع البلاء وباسط الرجاء.. و بعد چنين گويد اين احقر عباد الله واقل خلق الله ".

انجام: " و گويد خدايا مرا روزي ده، اين مختصر را نوشتم اميدوار هستم كه خواننده آن در پي اصلاح آن باشد ".

نسخ، به خط مؤلف، ذي القعدة 1294، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، جلد تيماج مشكي.

297 گ، 16 س، 21 * 5 / 14 سم (172) مجموعه:

1 - عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام " 1 پ 175 پ " (اصول - عربي) از: ملا احمد بن مهدي بن ابي ذر نراقي كاشاني (1244) (ذريعه 15 / 355، مشار عربي 640) 2 - شرح خلاصة الحساب " 176 پ - 226 ر " (حساب - فارسي) از: ملا محمد طالب بن حيدر گيلاني اصفهاني (ق 11) (ذريعه 13 / 230).

(١٥٨)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)

صفحه 156

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٥٩

كتاب اول نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف.

كتاب دوم نستعليق، جمعه 29 ذي القعدة 1259، عناوين شنگرف جلد تيماج مشكي ضربي.

227 گ، 25 س، 21 * 15 سم (173) مجمع الاحاديث (افسانه - فارسي) از:؟

افسانه طولاني حماسي است كه حسين نامي به جاهاي مختلف ايران و افغان ميرود و در همه جا به رزم و جنگ ميپردازد و پيروز

ميگردد.

آغاز: " الحمد لله الذي لا يبقي الا وجهه.. شكر و سپاس بي انتها و قياس مر خداوندي را لايق و سزاست ".

انجام افتاده: " چون عباس چنان ديد روي بكرافا كرد وگفت برو آن جوان را بگو پول را به مصرف خرج كن.. ".

نستعليق نازيبا، عناوين شنگرف و گاهي نوشته نيست، هشت تابلو رنگين از رزمها نقش شده است، جلد تيماج مشكي.

118 گ، 15 س، 5 / 20 * 14 سم (174) مجموعه:

1 - خوان يغما " 1 پ - 48 پ " (عرفان - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني

(١٥٩)

مفاتيح البحث: دولة ايران (1)، شهر ذي القعدة (1)

صفحه 157

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٠

در اسرار نماز و اعمال و اذكاري كه در آن انجام ميشود، به روشي عرفاني با عناويني چون " مائده سماويه، آئينه، تغذيه " و مانند اينها. اين رساله به درخواست ميرزا أبو الحسن يغما تأليف شده است.

آغاز: " يگانه خداوند بي مانندي را بنده ايم و كردگار بي چون و چندي را پرستنده كه خدائي است آفريننده ".

انجام: " و چون سخن به اينجا رسيد سفري پيش آمد و مجال تفصيل نماند لهذا اواخر اين رساله در نهايت اجمال است ".

2 - مجالس " 49 پ - 101 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني هشت مجلس است در پند و اندرز كه به جهت اهل منبر و واعظان تنظيم شده و در هر مجلس آيه اي عنوان شده و در مطالب به روايات و اشعار بسيار استشهاد ميشود و در پايان ذكر مصيبت حضرت سيد

الشهدا عليه السلام مينمايد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. خداوند عالم در كلام محكم خود ميفرمايد يا ايها الذين آمنوا اتقو الله حق تقاته ".

انجام: " به زير دستان خود از مؤمنان وصلحا وعباد وزهاد و معلم كل آنها حضرت سيد الشهداست ".

3 - نصايح الملوك " 101 ر - 124 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج محمد رحيم شريف حسيني پندها و اندرزهائي است كه به پادشاهان و رعيت داده در روش رعيت پروري و شاه دوستي. اين كتاب به پادشاه زمان (كه نامش در مقدمه نيامده) تقديم شده

(١٦٠)

صفحه 158

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦١

و داراي سه باب است مشتمل بر چندين فصل بدين ترتيب:

باب اول: در برهان بر لزوم وجود سلطان.

باب دوم: در صفات پادشاهان.

باب سوم: در آداب رعيت.

آغاز: " خدائي را بنده ايم و پروردگاري را بيگانگي پرستنده كه چون خلق را طوايف گوناگون آفريد ".

انجام: " و ارباب خير و صلاح را منظور نظر عنايت اثر سازد و صلي الله علي محمد وآله الاطهار.. " 4 - ركن رابع " 125 پ - 228 پ " (اعتقادات - فارسي) از: حاج كريم خان بن ابراهيم كرماني (1288) (فهرست مشايخ 2 / 186)، منزوي 2 / 951، مشار فارسي 839، فهرست مرعشي 8 / 130).

5 - بديعيه " 228 پ - 247 ر " (اعتقادات - فارسي) از: رحيم بن كريم بن ابراهيم كرماني (پس از 1306) (ذريعه 18 / 222، منزوي 2 / 897) انجام ناتمام: " و متابعت پس از دعوت است و اتمام حجت بلي در بعضي از مقامات.. "

چهار رساله اول نستعليق، سيد عبد الحسين، عناوين و نشانيها شنگرف. كتاب پنجم نستعليق زيبا، ميرزا عبد الكريم اصفهاني، جمعه 12 جمادي الاخر 1303 در اصفهان، جلد تيماج قهوه اي.

247 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 15 سم

(١٦١)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (1)، عبد الكريم (1)، الكرم، الكرامة (2)

صفحه 159

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٢

(175) مصابيح القلوب (اخلاق - فارسي) از: تاج الدين حسن بن حسين شيعي سبزواري (ق 8) (ذريعه 21 / 90، منزوي 2 / 1684، فهرست مرعشي 8 / 156).

نسخ زيبا، هفتم جمادي الثاني 1269، عناوين و نشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قهوه اي.

366 گ، 15 س، 21 * 14 سم (176) الوسائل الحائرية (اصول - عربي) از: سيد محمد بن علي مجاهد حائري (ق 13) مباحث اصول فقه با روشي بسيار مفصل در سه جلد با عناوين " وسيلة - وسيلة " گرد آورده شده، و جلد اول آن به سال 1222 پايان يافته است.

آغاز " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد اعلم أن اقوي الادلة علي كون اللفظ حقيقة في المعني أو مجاز فيه تنصيص الواضع ".

نسخ، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و قبل از كتاب سه برگ است داراي فهرست مسائل، جلد تيماج مشكي.

357 گ، 25 س، 21 * 16 سم

(١٦٢)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 160

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٣

(177) الوسائل الحائرية (اصول - عربي) از: سيد محمد بن علي مجاهد حائري نسخه حاضر مشتمل بر جزء اول كتاب ميباشد.

نسخ، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، قبل از كتاب فهرست موضوعات در سه برگ ديده ميشود كه بتاريخ پنج شنبه 21 شوال 1213 نوشته شده است، روي برگ اول مهر بيضوي " عبد الوهاب بن محمد مهدي الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

173 گ، 24

س، 5 / 20 * 15 سم (178) گنجينه نشاط (ادب - فارسي) از: معتمد الدولة ميرزا عبد الوهاب نشاط اصفهاني (1244) (ذريعه 18 / 248، مشار فارسي 4334، فهرست مرعشي 4 / 106) نستعليق، محمد صادق بن آقا عزيز الله، شنبه 17 صفر 1260 روي برگ اول يادداشتي است بتاريخ 16 شعبان 1329، مهر بيضوي كاتب " لا إله الا الله الملك الحق المبين محمد صادق " در پايان نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

113 گ، 15 س، 21 * 15 سم

(١٦٣)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، شهر شوال المكرم (1)، عبد الوهاب بن محمد (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 161

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٤

(179) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهاني اصفهاني (1287) به شماره (58) رجوع شود.

نسخه حاضر مشتمل بر ابواب متاجر از معاملات ميباشد كه در روز جمعه دوم ذي الحجه 1260 بدان شروع كرده است.

انجام افتاده: " قوله علي بعض الوجوه كما لو فرض خروج الضميمة كالنحاس مثلا.. ".

نسخ زيبا، در عصر مؤلف نوشته شده است، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و نشاني بلاغ دارد، جلد تيماج قرمز.

80 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم (180) مجموعه:

1 - تجويد قرآن " 1 پ - 18 پ " (تجويد - فارسي) از:؟

مختصري است بدون تقسيم بر ابواب يا فصول، در ثواب تلاوت قرآن كريم و مخارج حروف و حروف مد و احكام تنوين و ادغام و صفات حروف و احكام وقف.

(١٦٤)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، محمد بن عبد الصمد (1)

صفحه 162

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٥

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد بدان ايدك الله تعالي كه فضيلت و ثواب و بركات قرائت قرآن مجيد زياده از حد و حصر است ".

انجام: " اين بود مجملي از رموز كه در قرآن مجيد نوشته ميشود ".

2 - آئينه حق نما " 21 پ - 237 پ " (اخلاق - فارسي) از: نور الدين محمد بن مرتضي كاشاني معروف به اخباري (ق 12) (منزوي 2 / 1516).

نستعليق، عبد الله بن علي حسن آبادي، چهاردهم رجب 1240 به جهت آقا محمد ابراهيم بن حاجي عطا قورطاني،

عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج قرمز.

237 گ، 15 س، 21 * 5 / 14 سم (181) حاشية من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از:؟

حواشي كوتاهي است بر كتاب " من لا يحضره الفقيه " شيخ صدوق، بيشتر اين حواشي از نوشته هاي ملا محمد تقي مجلسي اول و ملا محمد باقر مجلسي دوم انتخاب شده و رموز اين دو در پايان آنچه از آنها نقل شده آمده است.

كتاب صلاة در نيمه ماه رجب 1096 و ديات در نيمه جمادي الاول 1098 به پايان رسيده.

آغاز افتاده: " باب وقت صلاة الليل، قوله روي عبد الله بن زرارة عن ابي عبد الله عليه السلام.. وهو ثقة ".

انجام: " ويقال لكل خطير ونفيس ثقل اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما ".

(١٦٥)

مفاتيح البحث: صلاة الليل (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (2)، شهر رجب المرجب (2)، عبد الله بن زرارة (1)، عبد الله بن علي (1)، محمد بن مرتضي (1)، الصّلاة (1)

صفحه 163

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٦

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين و نشانيها شنگرف، در حواشي بسياري از مطالب افزوده شده است، پس از كتاب چند برگ است داراي يادداشتهاي متفرقه، من جمله ياد داشتي از شريف زاده بتاريخ 9 ربيع المولود 1392، جلد تيماج قرمز فرسوده.

296 گ، سطور مختلف، 5 / 20 * 10 سم (182) تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد طاهر بن محمد حسين شيرازي قمي (1098) شرحي است بر قصيده رائيه خود مؤلف كه در فضائل و مناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام سروده و در آغاز آن فصولي

در فضيلت علم و علماء و معني ولايت و نكوهش بسيار از طريقه اهل تصوف و صومعه و خانقاه نشينان مينمايد. و در عصر شاه عباس ثاني صفوي نوشته شده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. بدان كه چون محتاج رحمت إله قادر محمد طاهر اين قصيده را كه مونس الابرار موسوم است ".

انجام:

چو مونس دل ابرار شد قصيده من شده است نامش از آن روي مونس الابرار (ذريعه 3 / 417، مشار فارسي 1 / 1198، فهرست مرعشي 5 / 250).

نستعليق، حسين بن محمد نصير، ربيع الاول 1225، عناوين شنگرف، نيمي از برگ اول افتاده است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

191 گ، 16 س، 19 * 5 / 11 سم

(١٦٦)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، محمد طاهر بن محمد حسين (1)، شهر ربيع الأول (1)، الطهارة (1)

صفحه 164

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٧

(183) التعليقة السجادية (حديث - عربي) از: ملا مراد بن علي خان تفريشي (1051) (ذريعه 3 / 224، فهرست مرعشي 1 / 85).

نستعليق، محمد زمان فادجردي قمي، 9 محرم 1076، عناوين شنگرف، قبل از كتاب دو برگ است داراي يادداشتهاي متفرقه كه حسين بن عبد الباقي الامامي بتاريخ 1305 وه حسيني نوشته اند روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1230 و مهر بيضوي " افقر المفتاقين إلي الله الغني محمد باقر بن علي رضا الحسيني " و " محمد صادق بن علي رضا الحسيني الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج زرد.

311 گ، 17 س، 20 * 13 سم (184) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي (فقه - عربي) از:

ابي جعفر محمد بن منصور معروف به ابن ادريس حلي (598) (ذريعة 12 / 155، فهرست مرعشي 2 / 164، مشار عربي 519).

نسخ، احمد بن محمد حسن، 25 ذي حجه 1269، عناوين و نشانيها شنگرف، تملك محمد جعفر گلپايگاني روي برگ اول ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

255 گ، 33 س، 31 * 5 / 20 سم

(١٦٧)

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، مراد بن علي خان (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن منصور (1)، الغني (1)، الحج (1)

صفحه 165

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٨

(185) تكملة الروضة (فقه - عربي) از: آقا محمد علي بن محمد باقر هزار جريبي كتاب استدلالي مفصلي است به صورت حاشيه بعنوان " قوله - قوله " بر يكي از كتابهاي فقهي (شايد حاشيه بر الروضة البهية شهيد دوم باشد). اين نسخه جلد دوم كتاب است كه از وقف تا ضمان را دار.

آغاز: " كتاب الوقف قوله علي وجه الناقل له عن الملك قيل في التصرف واحتراز عن التصرف به غير الناقل ".

انجام: " وأما تبعية النماء للاصل فأمر آخر فالواجب التمسك بها لا بالاستصحاب ".

نسخ، به خط مؤلف، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

182 گ، 30 س، 31 * 21 سم (186) اللوامع القدسية (لوامع صاحب قرآني) حديث - فارسي) از: ملا محمد تقي بن مقصود علي مجلسي (1070) جلد اول كتاب است.

(ذريعه 18 / 369، فهرست مرعشي 1 / 264، مشار فارسي 4 / 4406).

نسخ زيبا، متن معرب با شنگرف نشاني دارد، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، صفحه اول

داراي سر لوح رنگين مختصر

(١٦٨)

مفاتيح البحث: علي بن محمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 166

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٦٩

صفه اول و دوم بين سطرها زرين، جلد دو رو تيماج رو مشكي ضربي پشت قهوه اي.

390 گ، 21 س، 31 * 5 / 21 سم (187) اصول دين (كلام - فارسي) از: عبد الله بن.. بن محمد ظهير هرندي اصول دين را با تفصيل بسيار و استفاده از آيات قرآن كريم و اخبار اهل بيت عليهم السلام و به دور از ادله عقلي و فلسفي تشريح كرده و بحثها را به درازا كشيده است.

نسخه حاضر جلد اول از سه جلد كتاب ميباشد كه پيرامون توحيد و نبوت بحث كرده و داراي يك مقدمه و نه باب و يك خاتمه است بدين ترتيب:

مقدمه: در امتياز حيوان از انسان.

باب اول: در وجود إله.

باب دوم: در توحيد رب حميد.

باب سوم: در شرك خفي.

باب چهارم: در اثبات عدل.

باب پنجم: در اثبات نبوت حضرت آدم و نوح.

باب ششم: در اثبات رسالت حضرت ابراهيم.

باب هفتم: در اثبات رسالت حضرت موسي.

باب هشتم: در اثبات رسالت حضرت عيسي.

باب نهم: در اثبات نبوت و خاتميت حضرت محمد.

(١٦٩)

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة (1)

صفحه 167

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٠

خاتمه: در حكايت أبو العباس سفاح.

آغاز: " حمد بي حد وشكر و سپاس بي عد و ثناي بي قياس و عدد خداوندي را سزاست كه خلقت وجود اشرف اولاد آدم نمود ".

انجام: " در نهايت آرام نشسته عيد كردند و جايزه و عطاها را گرفتند، فهذا هو المراد ". نسخ، محمد علي بن محمود بن اسحاق هرندي، سال 1235، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول

وقف نامه كتاب است بتاريخ 16 محرم 1239، جلد مقوائي عطف تيماج مشكي.

328 گ، 30 س، 31 * 20 سم (188) مناقب قطبشاهي (كلام - فارسي) از: امير معز الدين محمد بن محمد ظهير الدين حسيني اردستاني (ق 11) مؤلف هنگامي كه در حيدر آباد ميزيست اين كتاب را به سال 1058 بنام سلطان عبد الله قطب شاه در يك مقدمه و يك باب داراي دوازده فصل و يك خاتمه نگاشته و در پايان آن شاه اسماعيل صفوي را ميستايد.

گروهي اين كتاب را دزديده شده از " حديقة الشيعه " ملا احمد اردبيلي دانسته اند با دگرگونيهاي مختصري در سر آغاز و پايان آن. به ذريعه 2 / 322 و 6 / 386 و 22 / 333 رجوع شود.

فهرست كتاب چنين است:

مقدمه: در مقصود از لفظ امام و احتياج بوجود اول.

فصل اول: در اينكه نصب امام لطف است.

(١٧٠)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد (1)

صفحه 168

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧١

فصل دوم: در اينكه بايد امام افضل از رعيت باشد.

فصل سوم: در طريق تعيين امام.

فصل چهارم: در تعيين امام.

فصل پنجم: در ادله بر امامت حضرت علي عليه السلام.

فصل ششم: در مطاعن خلفا.

فصل هفتم: در مطاعن خليفه اول.

فصل هشتم: در مطاعن خليفه دوم.

فصل نهم: در مطاعن خليفه سوم.

فصل دهم: در مثالب معاويه و بني اميه.

فصل يازدهم: در كرامات و معجزات حضرت امير عليه السلام.

فصل دوازدهم: در عدد اوصياي بعد از حضرت رسول.

خاتمه: در نكت متفرقه.

آغاز: " حمدي كه حاملان ملا اعلي و ذاكران كره غبرا از اداي آن عاجز آيند محمودي را سزاست ".

انجام:

شكر كه اين نامه بعنوان رسيد *

بيشتر از عمر به پايان رسيد نسخ، علي بن حيدر مباركه، چهارشنبه غره جمادي الثاني 1227 در قريه ورنامخواست بدستور حاج سيد محمد ورنامخواستي وهنگامي كه نان يافت نميشد و هر مني هشتصد دينار بود، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تملك ميرزا محمد علي فرزند ميرزا أبو طالب علاقبند بتاريخ جمادي الثاني 1266 و مهر بيضوي " محمد علي بن أبو طالب الحسيني " ديده ميشود، كتاب را روي همين برگ از ابن خاتون عاملي دانسته است، جلد تيماج مشكي.

330 گ، 21 س، 30 * 5 / 20 سم

(١٧١)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر جمادي الثانية (2)، بنو أمية (1)

صفحه 169

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٢

(189) شوارع الهداية في شرح الكفاية (فقه - عربي) از: حاج شيخ محمد ابراهيم بن محمد حسن كلباسي اصفهاني (1262) كتاب صلاة است.

(ذريعه 14 / 237، فهرست مرعشي 5 / 288). نسخ، عبد الحميد بن محمد علي، سال 1258، متن با شنگرف نشاني دارد، روي برگ اول تملكي بي نام و مهر بيضوي " أبو القاسم الطباطبائي " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

209 گ، 35 س، 30 * 21 سم (190) منهج السداد في شرح الارشاد (فقه - عربي) از: ملا احمد بن علي مختار گلپايگاني (ق 13) شرح استدلالي مفصلي است بر كتاب " ارشاد الاذهان " علامه حلي (726).

و اين نسخه جلد دوم و سوم است كه مشتمل بر كتاب صلاة تا صلاة جماعت ميباشد، و جلد دوم آن در اصفهان شب پنجشنبه 14 محرم 1235 به پايان رسيده

است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتاب الصلاة وهي في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالي وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم ".

انجام افتاده: " أي الضرورية مادام الوصف أي به شرط لا المطلقة ودلالته علي المنع انما تتم علي الثاني.. ".

(١٧٢)

مفاتيح البحث: مدينة إصفهان (1)، إبراهيم بن محمد (1)، عبد الحميد بن محمد (1)، أحمد بن علي (1)، الصّلاة (4)، النوم (1)

صفحه 170

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٣

نسخ، به خط مؤلف، پنجشنبه 14 محرم 1235 (پايان جزء دوم)، عناوين شنگرف، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه افزوده و خط خوردگي دارد، در آغاز كتاب صورت اجازه مولي محمد حسن بن معصوم قزويني بتاريخ 14 ربيع الثاني 1234 و صورت اجازه ملا أبو القاسم بن محمد مهدي كاشاني ترك آبادي و صورت اجازه ملا احمد نراقي بتاريخ 11 صفر 1238 براي مؤلف ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

252 گ، 30 س، 30 * 20 سم (191) المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية (فقه - عربي) از: حسين بن ناصر بن عبد الحفيظ معروف به مهلا يمني (1111) شرح مفصل بسيار بزرگي است در هفت جلد بر " منظومه بوسية " در فقه زيدي كه به روش شاطبية به نظم كشيده شده است. قطعه اي از منظومه نقل شده و به شرح ميپردازد، و نسخه حاضر جلد چهارم كتاب است مشتمل بر كتاب بيع و مجموع چهار جلد داراي 14325 بيت شعر ميباشد چنانچه در حاشيه صفحه آخر اين نسخه آمده است.

آغاز: " الحمد لله علي جزيل نعمه السنية ومواهبه الجزيلة الهنية وأشهد أن لا إله الا الله وحده

لا شريك له ".

(ايضاح المكنون 2 / 602)، مؤلفات الزيدية از نگارنده).

نسخ، يحيي بن احمد بن صلاح بن الهادي الوشلي، چهارشنبه 11 ربيع الاخر 1105، عناوين مشكي درشت، در حاشيه تصحيح

(١٧٣)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر ربيع الثاني (2)، يحيي بن أحمد (1)، القاسم بن محمد (1)، الشراكة، المشاركة (1)

صفحه 171

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٤

شده است، روي برگ اول تملك احمد بن زيد الهتان ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

218 گ، 30 س، 29 * 20 سم (192) قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام (فقه - عربي) از: مولي احمد بن علي مختار گلپايگاني (ق 13) كلياتي است در فقه و تطبيق آنها با مسائل و احكام بطور استدلال و مفصل.

اين كتاب داراي چند رشحه است، و جلد حاضر كه جلد اول ميباشد داراي دوازده رشحه است بدين تفصيل:

الرشحة الاولي: في ذكر بعض ما يتعلق بالوضوء.

الرشحة الثانية: في ذكر بعض ما يتعلق بالغسل.

الرشحة الثالثة: في ذكر ما يتعلق بالحدث الاصغر.

الرشحة الرابعة: في ذكر نبذة من احكام مس الميت.

الرشحة الخامسة: في ذكر نبذة من احكام الجنابة.

الرشحة السادسة: في ذكر نبذة من احكام الحيض والنفاس.

الرشحة السابعة: في نبذة من احكام الاستحاضة.

الرشحة الثامنة: فيما يختص به ويتملكه النبي والامام.

الرشحة التاسعة: في الشروط و ما يتعلق بها.

الرشحة العاشرة: فيما يقضي ويؤدي عن الميت.

الرشحة الحادية عشرة: في المفتي و ما يتعلق به.

الرشحة الثانية عشرة: في القبض واحكامه.

(١٧٤)

مفاتيح البحث: أحمد بن علي (1)، الجنابة (1)، الموت (2)، الحيض، الإستحاضة (1)، النفاس (1)

صفحه 172

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٥

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد فيقول المبتلي ببوائق الزمان وعوائق الدهر الخوان الغريق في بحار العصيان ".

انجام افتاده: " وعن حكم مطلق العقد الفاسد المفروض بهذا الاجماع ولاضير فيه ولا يشاركه.. ".

نسخ، عناوين شنگرف، روي برگ اول فهرست رشحات كتاب و يادداشتهاي ديگري است از هدايت الله جرفادقاني بتاريخ شب دوازدهم جمادي الاول

1281، جلد تيماج مشكي روغني ضربي.

219 گ، 32 س، 31 * 21 سم (193) تفسير القرآن الكريم (تفسير - عربي) از: سيد محمد بن محمد يوسف حسيني تنكابني (ق 12) تفسير مزجي مفصلي است با نقل اقوال از مجمع البيان و جوامع الجامع طبرسي و صافي فيض كاشاني. در اين تفسير به جهات ادبي و لغوي اهميت داده و روايات زياد نقل ميكند. نسخه حاضر جلد دوم كتاب و از سوره عمران تا پايان سوره مائده را دارد و به روز جمعه دوم شوال 1125 پايان يافته است.

آغاز نسخه: " سورة آل عمران مدنية.. الم عن الصادق عليه السلام في حديث وأما الم في آل عمران فمعناه ان الله المجيد ".

انجام نسخه: " من قرأ سورة المائدة كل يوم خميس لم يلبس ايمانه بظلم و لم يشرك به أبدا انتهي كلامه اعلي الله مقامه ".

نسخ، آيه ها با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي و علامت بلاغ دارد، روي برگ اول وقف نامه

(١٧٥)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، شهر شوال المكرم (1)، سورة المائدة (1)، سورة آل عمران (1)، محمد بن محمد (1)، الكرم، الكرامة (1)، اللبس (1)

صفحه 173

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٦

كتاب بتاريخ 20 شعبان 1338 و مهر بيضوي " عبده محمد حسين " ديده ميشود، نسخه را مؤلف تصحيح كرده است، جلد تيماج مشكي.

337 گ، 24 س 30 * 21 سم (194) روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح اسماء الله الحسني از: سيد علاء الدين

محمد بن أبو تراب حسيني معروف به گلستانه (پس از 1110) ذريعة 11 / 299) نسخ، ذي الحجه 1110 (در عصر مؤلف)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از مؤلف سلمه الله تعالي، جلد تيماج قرمز.

223 گ، 27 س، 5 / 28 * 20 سم (195) كفاية المقتصد (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد مؤمن محقق سبزواري (1090) كتاب صلاة تا سبق و رماية ميباشد.

(ذريعه 18 / 99).

نسخ، محمد علي حسيني، اول شعبان 1182 و آخر ماه رمضان 1183 تصحيح و مقابله اش را به پايان برده، عناوين و نشانيها شنگرف، حاشيه نويسي بسيار دارد با نشاني " جع " كه در صفحه

(١٧٦)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (2)، محمد باقر بن محمد مؤمن (1)، علاء الدين محمد (1)، الصّلاة (1)

صفحه 174

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٧

اول نوشته است حواشي از شيخ محمد جعفر اصفهاني شاگرد مؤلف است (شايد مراد شيخ جعفر بن عبد الله بن ابراهيم كمره اي حويزي قاضي اصفان در گذشته سال 1115 باشد - ذريعه 6 / 189)، روي برگ اول تملك بي نام و مهر بيضوي " محمد علي بن صدر الدين الموسوي " ديده ميشود، پشت برگ آخر ياد داشتي از ميرزا محمد باقر نحوي بتاريخ سه شنبه چهارم صفر 1325 در محضر ميرزا محمد حسن بن سيد أبو جعفر نوشته است، جلد تيماج قرمز.

280 گ، 18 س، 28 * 21 سم (196) الوافي (حديث - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) جلد هشتم

و داراي كتاب حج است.

(ذريعه 25 / 13، فهرست مرعشي 3 / 158، مشار عربي 981).

نسخ، محمد علي بن نور الدين خطيب امامي، شعبان 1076، عناوين و نشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، قبل از كتاب چند برگ است داراي فهرست ابواب، روي برگ اول اين فهرست وقف نامه كتاب ديده ميشود، روي برگ اول كتاب شخصي مينويسد كه كتاب را در خدمت والدم مقابله نموده و اين كار به روز شنبه دوم جمادي الثاني 1110 شروع شده و روز پنجشنبه نيمه صفر 1111 پايان يافته است، در صفحه آخر چند علامت انهاء است كه متأسفانه در اثر فرسودگي كاغذ نوشته اغلب آنها رفته و قابل تشخيص نويسندگان آنها نيست، جلد تيماج قرمز.

233 گ، 27 س، 29 * 17 سم

(١٧٧)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، شهر شعبان المعظم (1)، عبد الله بن إبراهيم (1)، الحج (1)، النوم (1)

صفحه 175

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٨

(197) الكافي (اصول) (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني (328) (ذريعه 17 / 245، فهرست مرعشي 1 / 292، مشار عربي 722).

نسخ، محمد قاسم، هفتم ربيع الاخر 1063، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد به چند خط روي برگ اول وقف نامه كتاب و مهر بيضوي " پيرو دين محمد رضا " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو قرمز پشت سبز.

312 گ، 25 س، 29 * 17 سم (198) تهذيب اللغة (لغت - عربي) از: أبو منصور محمد بن احمد بن طلحة ازهري (370) جلد پنجم كتاب از حرف

كاف تا شين ميباشد.

(كشف الظنون 1 / 515).

نسخ معرب، خلف بن يوسف نجفي، سه شنبه هفتم شعبان 1105، عناوين مشكي درشت و نشاني ها شنگرف، روي برگ اول وقف نامه كتاب و مهر بيضوي علامه مجلسي " محمد باقر العلوم " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قرمز.

188 گ، 25 س، 29 * 19 سم

(١٧٨)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر ربيع الثاني (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن أحمد (1)

صفحه 176

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٧٩

(199) شرح شواهد المطول (ادب - عربي) از: كمال الدين محمد فارسي فسوي شرح مفصل دقيقي است بر شواهد شعري " مطول " شرح بزرگ " تلخيص المفتاح " سعد الدين تفتازاني. اين شواهد به ترتيب موضوعات كتاب مطول شرح شده است.

آغاز: " الحمد لله الذي نظم سلسلة الوجود نظما كاملا ليس فيه انثلام ونثر علي كل موجود فرائد جمان يتحير فيه الشهام ".

انجام افتاده: " به دليل قوله لا يأتي الزمان بمثله كأنه.. " (كشف الظنون 1 / 473، ذريعه 13 / 341).

نسخ، شواهد در نيمه اول شنگرف در باقي نسخه نوشته نيست، جلد تيماج قرمز.

190 گ، 31 س، 5 / 29 * 17 سم (200) نهاية الوصول إلي علم الاصول (اصول - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 24 / 408، فهرست مرعشي 1 / 305).

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول تملك مصطفي صفائي خونساري بتاريخ 1376 و مهر بيضوي " مصطفي الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج

قهوه اي.

236 گ، 31 س، 30 * 20 سم

(١٧٩)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)

صفحه 177

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٠

(201) زينة المجالس (عرفان - فارسي) از:؟

پيرامون عالم روح و عالم تكليف و عالم مكافات به روشي عرفاني اخلاقي با شواهدي از آيات و احاديث و اشعاري از مؤلف و عرفاي فارسي زبان، در سه فصل و يك خاتمه بدين تفصيل:

فصل اول: عالم روح كه نشأه اولي است.

فصل دوم: عالم تكليف كه نشأه دنيا خوانند.

فصل سوم: عالم مكافات كه نشأه آخرت گويند.

خاتمه: دوستي با ائمه طاهرين عليهم السلام.

آغاز: " حمد مخصوص خداوندي است كه گوهر عقل را نثار بني آدم نموده و درهاي علم و بصيرت ودانش بر مكلفين گشود ".

انجام: " و اخلاء روحاني اين بضاعت را به طلب آمرزش ياد كنند ".

نستعليق و عبارتهاي عربي نسخ معرب، محمد باقر بن گل محمد قزويني اصفهاني، 27 شعبان 1237 در دار السعادة زنجان، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكي.

125 گ، 19 س، 30 * 20 سم (202) دستور الشعراء (ادب - فارسي) از: محمد مازندراني متخلص به اماني (1061)

(١٨٠)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)

صفحه 178

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨١

(ذريعه 8 / 160، منزوي 3 / 2138).

نستعليق شكسته، محمد علي، اواخر شوال 1189 بدستور ميرزا محمد عليا، عناوين و نشانيها و الفاظ مشروحه شنگرف، جلد ندارد.

81 گ، 15 س، 5 / 29 * 19 سم (203) منهج الاجتهاد (فقه - عربي) از: ملا محمد تقي بن محمد برغاني قزويني (ق 13) جلد سيزدهم، كتاب وكالت تا پايان وصيت و به روز پنجشنبه پنجم شوال 1245 از تأليف آن فارغ شده است.

(ذريعه 23 /

182، فهرست مرعشي 7 / 7).

نسخ، محمد هاشم بن محمد قاسم، سال 1256، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، برگ اول نو نويس است، روي برگ اول تملكي بي نام بتاريخ شنبه هفتم ربيع الثاني 1281 و مهر بيضوي " يا محمود " ديده ميشود. جلد تيماج مشكي.

129 گ، 33 س، 29 * 20 سم (204) تهذيب الاحكام (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسي (460) اين نسخه از كتاب مزار تا پايان مشيخه را دارد.

(ذريعه 4 / 506، مشار عربي 228، فهرست مرعشي 1 / 255، ايضاح

(١٨١)

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)، شهر شوال المكرم (2)، شهر ربيع الثاني (1)، هاشم بن محمد (1)، محمد بن الحسن (1)، النوم (1)

صفحه 179

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٢

المكنون 1 / 341).

نسخ، محمد قاسم، پانزدهم ربيع الاول 1073 (پايان كتاب قضاء)، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي و علامت بلاغ دارد، صفحه ها مجدول به زر و مشكي و لاجورد، روي برگ اول تملكي بي نام بتاريخ صفر 1304 و مهر بيضوي " بلغ العلي بكماله " و اين كه كتاب بدستور فتح الله بن قطب الدين محمد ديباجي حسني حسيني نوشته شده است ديده ميشود، همين فتح الله تصحيح كتاب زيارات را در ماه هاي سال 1071 به پايان رسانيده، و در اين صفحه اشعاري است كه محمد اكبر بن محمد حسن نمرودي به سال 1210 نوشته است، در پايان كتاب حدود اين نمرودي تملك نوشته است، در پايان كتاب ديات و قبل از مشيخه فتح الله مذكورانهائي نوشته و مينويسد

چون نسخه اطمينان بخشي نداشتم كاملا تصحيح نشد، جلد تيماج مشكي ضربي.

452 گ، 26 س، 29 * 18 سم (205) كاشف الحق (اعتقادات - فارسي) از: مير معز الدين محمد بن محمد حسيني اردستاني (ق 11) ذريعه 17 / 236، فهرست مرعشي 4 / 183).

نستعليق، حسن بن حاجي ابراهيم، نوزدهم محرم 1189، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول چند يادداشت به تاريخهاي 1262 - 1264 ديده ميشود، در پايان كتاب مهر بيضوي " يا امام حسين " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج رو قرمز ضربي پشت مشكي.

255 گ، 23 س، 29 * 19 سم

(١٨٢)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، محمد بن محمد (1)، النوم (1)

صفحه 180

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٣

(206) الصافي في شرح الكافي (حديث - فارسي) از: ملا خليل بن غازي قزويني (1089) نسخه حاضر جلد دوم كتاب و از باب كراهية التوقيت تا باب تفسير الخمس و حدود ميباشد و روز جمعه 23 جمادي الاول 1067 در قزوين به پايان رسيده است.

(ذريعه 15 / 4، فهرست مرعشي 5 / 265، مشار فارسي 3369).

نستعليق، محمد بن خان محمد كاوكاني، عناوين شنگرف، روي برگ اول تملكي است بدون نام بتاريخ 2 رمضان 1254، در روي برگ پنجاهم حاشيه اي است از محمد حسين شيرازي، جلد مقوائي عطف پارچه قرمز.

231 گ، 23 س، 29 * 20 سم (207) منهج الاجتهاد (فقه - عربي) از: ملا محمد تقي بن محمد برغاني قزويني (ق 13) به شماره (203) رجوع شود.

اين نسخه از مضاربه تا عتق را دارد، و از آغاز و انجام افتاده است.

نسخ، عناوين شنگرف،

پايان كتاب اجاره اين عبارت در حاشيه افزوده شده و ظاهرا به خط مؤلف باشد " تم المجلد الثاني عشر من مجلدات منهج الاجتهاد علي يد مؤلفه الخاطئ محمد تقي بن محمد البرغاني في مدينة القزوين سنة 1245 بسم الله الرحمن

(١٨٣)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، النوم (1)، العتق (1)

صفحه 181

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٤

الرحيم الحمد لله رب العالمين و صلي الله علي محمد وآله اجمعين قوله "، جلد تيماج مشكي فرسوده.

295 گ، 25 س، 30 * 20 سم (208) نيل المرام في مذهب الأئمة عليهم السلام (فقه - فارسي) از: ملا عبد الرحيم بن معروف (ق 11) (ذريعه 24 / 437، كشف الظنون 2 / 1994، فهرست مرعشي 7 / 281).

نستعليق، سال 1102، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، روي برگ اول تملك محمد هاشم بن عبد الكريم بتاريخ 1198 و تملك محمد علي بن أبو القاسم حسيني اروسائي و مهر بيضوي " عبده الراجي محمد علي بن أبو القاسم الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي فرسوده.

154 گ، 25 س، 30 * 20 سم (209) الكافي (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني (328) به شماره (197) رجوع شود.

كتاب طهارت و صلاة نسخ، محمد رضا بن ممد باقر الويري جهرمي، دوشنبه 15 شعبان 1304، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي به فارسي پيشتر با نشاني " حسن سلمه الله " و علامت بلاغ دارد. از كتاب زكات تا پايان روضه نسخ،

(١٨٤)

مفاتيح البحث: النصف من شعبان (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، أبو القاسم الحسيني (1)، محمد بن

يعقوب (1)، عبد الكريم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 182

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٥

ابدال علي بن پيره مجنون علي رابجردي، 11 ربيع الاول 1068 عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد روي برگ اول تملك سيد مصطفي صفائي خونساري بتاريخ شعبان 1370 ديده ميشود، روي برگ اول كتاب زكات تملك وي نيز و مهر بيضوي " مصطفي الحسيني " و مهر مربع " الواثق بالله الغني عبده محمد علي الحسيني " مشهود است، جلد تيماج قهوه اي.

385 گ، 40 س، 38 * 24 سم (210) كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجي نجفي (1228) (ذريعه 18 / 45، مشار عربي 741، ايضاح المكنون 2 / 362).

نسخ، حسين بن محمد علي قاضي سعيد خونساري، يكشنبه 23 رجب 1259، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

182 گ، 36 س، 5 / 34 * 22 سم (211) العروة الوثقي (اخلاق - فارسي) از: محمد حسن بن محمد اسماعيل كوكدي گلپايگاني (ق 13) (ذريعه 15 / 250).

اين كتاب در چهار سال تأليف شده و ماه شوال 1285 به پايان رسيده است.

(١٨٥)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر شوال المكرم (1)، شهر ربيع الأول (1)، الواثق بالله (1)

صفحه 183

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٦

نسخ، عناوين نوشته نيست، در حاشيه اشعاري اضافه شده است شايد به خط مؤلف، در صفحه آخر وقف نامه كتاب كه از طرف مرحوم مؤلف وقف شده و ياد داشتي از محمد بن

حسين موسي كوكدي گلپايگاني بتاريخ شوال 1343 و مهرهاي بيضوي " محمد مهدي " و " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسن بن محمد هاشم " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

195 گ، 31 س، 34 * 21 سم (212) ناسخ التواريخ (تاريخ - فارسي) از: لسان الملك ميرزا محمد تقي بن محمد علي سپهر كاشاني (1297) اين نسخه مشتمل بر حالات حضرت امام حسين عليه السلام ميباشد.

(ذريعه 24 / 26، منزوي 6 / 4205، مشار فارسي 5111).

نستعليق، ميرزا عباسقلي خان سپهر فرزند مؤلف (چنانچه روي برگ اول بدان تصريح شده است)، در صفحه آخر دو مهر بيضوي بزرگ و كوچك كاتب ديده ميشود كه وسط آنها چنين است " مشير افخم عباسقلي سپهر " و دور آنها چنين است " ابن محمد تقي لسان الملك ابن محمد علي بن رفيع الدولة ابن محمد علي ابن محمد رضا ابن عضد الدولة الشريف "، قبل از كتاب فهرست مطالب در چهارده برگ و آخر آن مهر بيضوي كاتب " عباسقلي بن محمد تقي الشريف " نيز مشهود است، جلد تيماج قرمز.

385 گ، 25 س، 34 * 22 سم

(١٨٦)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، شهر شوال المكرم (1)

صفحه 184

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٧

(213) ناسخ التواريخ (تاريخ - فارسي) از: لسان الملك ميرزا محمد تقي بن محمد علي سپهر كاشاني (1297) نيمه اول حالات حضرت امام حسين عليه السلام است.

نستعليق، بنا بر يادداشتي كه عباسقلي سپهر فرزند مؤلف بتاريخ 1309 روي برگ اول نوشته است، اين نسخه را زبدة التجار رمضان

علي تاجر كاشاني به سال 1306 هنگامي كه خواست كتاب را چاب كند نوشته تا اصل به خط مؤلف از بين نرود، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

167 گ، 27 س، 35 * 22 سم (214) بهجة المؤمنين (تاريخ - فارسي) از: حاجي ميرزا عبد الرحيم نائيني پيرامون چهار هزار بيت به بحر تقارب در حالات مختار بن ابي عبيده ثقفي و باز خواستن خون امام حسين عليه السلام و چگونگي رسيدن وي به مقام زعامت در كوفه و كشتن آنان كه با آن حضرت جنگ نمودند.

آغاز:

بنام خداوند حي قدير * حكيم وعليم وسميع وبصير سبب ساز خلاق جان آفرين * زمين آفرين آسمان آفرين انجام افتاده:

(١٨٧)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (2)، المختار بن أبي عبيدة الثقفي (1)، مدينة الكوفة (1)، شهر رمضان المبارك (1)

صفحه 185

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٨

پس از كشتن مصعب نابكار * حجاج بن يوسف سك كين شعار نستعليق، عناوين شنگرف، روي برگ اول چند يادداشت به تاريخهاي 1319 - 1364 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

97 گ، 20 س، 5 / 34 * 22 سم (215) جنة المأوي (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهاني اصفهاني (1287) اين نسخه از احكام تجارت تا ديات را دارد و در دهه دوم شوال 1271 به پايان رسيده است.

(ذريعة 5 / 160).

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف و گاهي نوشته نيست، حاشيه نويسي دارد از مؤلف، جلد تيماج قرمز.

305 گ، 23 س، 34 * 22 سم (216) شرح المختصر النافع (فقه - عربي) از: ميرسيد علي بن محمد علي

طباطبائي حائري (1231) جز " رياض المسائل " وي، و همان كه معروف به شرح صغير است.

(ذريعه 14 / 60).

نسخ، محمد بن استاد ملك ملقب به سعادت يار، يكشنبه 21 ربيع الثاني 1222، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح

(١٨٨)

مفاتيح البحث: كتاب رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، شهر شوال المكرم (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 186

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٨٩

شده است، روي برگ اول چند ياد داشت فقهي است با نشاني " زين العابدين "، جلد تيماج مشكي ضربي.

197 گ، 33 س، 33 * 21 سم (217) من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) (ذريعه 22 / 232، ايضاح المكنون 2 / 585، فهرست مرعشي 1 / 145، مشار عربي 905).

نسخ، جزء اول و دوم به خط هاشم بن عبد الباقي حسيني اصفهاني خوراسكاني، سال 1052، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد. بقيه نسخ به خط ابراهيم بن يوسف مازندراني مظاهري اسدي، اواسط ذي الحجه 1053 در مدرسه صفويه معروف به مدرسه بابا قاسم در اصفهان، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد. در آغاز كتاب زكات آنهائي است كه ملا محمد تقي مجلسي بتاريخ ربيع الثاني 1056 نوشته، و در پايان جزء دوم نيز انهاء و اجازه روايتي است كه ملا محمد باقر مجلسي به جهت مولانا محمد علي مشهدي بتاريخ ربيع الثاني 1100 نوشته، كاتب قسم دوم نسخه ابراهيم

مظاهري مقابله و تصحيح جزء سوم كتاب را در ماه محرم 1056 به پايان رسانيده است، جلد تيماج قهوه اي.

387 گ، 26 س، 33 * 19 سم

(١٨٩)

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر ذي الحجة (1)، مدينة إصفهان (1)، شهر ربيع الثاني (2)، علي بن بابويه (1)

صفحه 187

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٠

(218) مختصر الصافي در شرح كافي (حديث - فارسي) از:؟

كتاب " الصافي " شرح فارسي ملا خليل بن غازي قزويني (1089) است بر كافي كه ذكرش به شماره (206) در همين فهرست رفت. كتاب حاضر مختصري است با عبارتهاي نيكو و روان از آن كتاب كه بنام شاه سلطان حسين صفوي (1135) نوشته شده. در اين مختصر به ذكر معاني اخبار اكتفا ميشود و به زوائد بر اصل معني نميپردازد، و نسخه حاضر جلد اول كتاب ميباشد كه مشتمل بر شرح كتاب عقل و توحيد است ونام مؤلف در نسخه پاك شده.

آغاز: " زينت ديباچه جوامع آثار ابرار و زيور عنوان شرح اخبار اخيار حمد و سپاس مالك الملكي است ".

انجام نسخه: " خواه خواهنده باشد پيش از آن يا نخواهنده باشد پيش از آن اشارت به توفيق است ".

نسخ زيبا، صفر 1134، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج قرمز.

196 گ، 21 س، 32 * 20 سم (219) نور الثقلين (تفسير - عربي) از: شيخ عبد علي بن جمعة عروسي حويزي (ق 11)

(١٩٠)

مفاتيح البحث: عبد علي بن جمعة (1)

صفحه 188

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩١

نسخه حاضر جلد اول كتاب و تا پايان سوره انعام ميباشد.

(ذريعه 24 / 365، فهرست مرعشي 5 / 102).

نسخ، محمد كاظم بن محمد جعفر قاضي قائني. سال 1088 عناوين شنگرف، آيه ها باشنگرف نشاني دارد، روي جلد اول تملكهائي بتاريخ 1229 - 1315 و مهر بيضوي " عبده كمال

الدين بن ابي القاسم " و " جلال الدين محمد تقي " و " المتوكل علي الله عبده ابو القاسم " و مهر مربع " عبده محمد الحسيني " ديده ميشود. جلد تيماج قرمز ضربي.

195 گ، 31 س، 30 * 19 سم (220) مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن علي بن احمد عاملي (966) نسخه حاضر مشتمل بر كتاب صيد تا ديات ميباشد.

(ذريعه 20 / 378، مشار عربي 838، فهرست مرعشي 3 / 5).

نسخ، صالح بن محمد بن عبد الله بن محمود سلامي نجفي، يكشنبه 26 ربيع الاول 1068، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، مقابله و تصحيح را از روي چند نسخه اسماعيل موسوي حويزي انجام داده چنانچه در صفحه آخر نوشته است، جلد تيماج قهوه اي.

423 گ، 29 س، 30 * 20 سم

(١٩١)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، زين الدين بن علي (1)، عبد الله بن محمود (1)، محمد الحسيني (1)، جلال الدين (1)، صالح بن محمد (1)، الشهادة (1)، الصيد (1)

صفحه 189

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٢

(221) مجموعه:

1 - تاريخ پطر كبير " 1 پ - 65 ر " (تاريخ - فارسي) از:؟

ترجمه تاريخي است كه والتر در آن گزارشات پيش آمدهاي سياسي واجتماعي روسيه را نوشته وحالات پطر كبير پادشاه روسيه را ميآورد. جلد اول اين كتاب داراي هيجده فصل و بيشتر جنبه تاريخ شخصي پطر را دارد، و جلد دوم داراي سيزده فصل و بيشتر جنبه تاريخ عمومي روسيه را دارد. در حاشيه صفحه اول اين نسخه احتمال داده شده كه اين

تاريخ ميان سالهاي 1183 1184 تأليف شده است.

آغاز: " حكيم والتر ميگويد كه صد و پنجاه سال قبل از اين اهل اروپ بر اين بودند كه در ميان سلاطين اهل مشرق ".

انجام: " در سنه 1138 كترين را به پادشاهي اختيار كرده زمام مهام به كف اقتدار او سپردند ".

2 - تاريخ شارل دوازدهم " 65 پ - 108 ر " (تاريخ - فارسي) از:؟

شرح احوالي است كه والتر از شارل دوازدهم پادشاه سوئد نوشته و در فصول هشت گانه آن، تاريخ زندگاني شخصي شارل و تاريخ عمومي سوئد را گزارش ميدهد.

آغاز: " ممالك سويد و فنلند به قدر دويست ليو عرض و سيصد ليو طول

(١٩٢)

مفاتيح البحث: الإختيار، الخيار (1)

صفحه 190

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٣

دارد كه هر فرسخ ايراني يك ليو و نيم ".

انجام: " خواهر شرل پادشاه سويد گشته با جميع دشمنان خويش قانون مصالحه پيش گرفت ".

3 - تاريخ اسكندر مقدوني " 108 پ - 139 ر " (تاريخ - فارسي) از: جمز كمل انگليسي (ق 13) مؤلف كه از دانشمندان انگليس است، در سال 1228 مطابق 1813 م كه در خدمت شاهزاده عظيم شأن؟ در آذربايجان بود مأمور شده كه اين كتاب را از روي نوشته هاي انگليسي ترجمه نمايد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد غرض از تسويد اين اوراق آنست كه بتاريخ 1813 عيسوي ".

انجام: " والي مدتهاي مديد هيج تزلزلي در عقيده هيج يك از رعايا و برايا به ظهور نرسيد ".

نستعليق، علي بن نصر الله خان مشهور به سيف الله خان خونساري، پنجشنبه 24 ربيع الاول 1266، حسب

الفرمايش مقرب الخاقان اسد الله خان، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

139 گ، 25 س، 30 * 21 سم (222) القوانين المحكمة (اصول - عربي) از: ميرزا أبو القاسم بن حسن قمي (1231) (ذريعه 17 / 202، مشار عربي 717، فهرست مرعشي 1 / 147)

(١٩٣)

مفاتيح البحث: آذربيجان (1)، شهر ربيع الأول (1)، علي بن نصر الله (1)

صفحه 191

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٤

نستعليق، در حيات مؤلف، عناوين شنگرف، حاشيه نويسي بسيار دارد از مؤلف و به نشاني " ح س ن الموسوي "، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، روي برگ اول تملك آقا جمال گلپايگاني ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

249 گ، 24 س، 30 * 21 سم (223) لسان الذاكرين (تاريخ - فارسي) از: ميرزا محمد هادي بن أبو الحسن شريف نائيني (ق 13) نسخه حاضر جلد اول و دوم كتاب است.

(ذريعه 18 / 304، فهرست نسخه هاي فارسي 6 / 2524، مشار فارسي 4374) نسخ، محمد بن حاجي نصير نائيني، سال 1236، عناوين نوشته نيست، صفحه ها مجدول به شنگرف و لاجورد، روي برگ اول تملك احمد بن محمد حسين حسيني بتاريخ 29 ربيع الاول 1303 ديده ميشود، در چند جا مهر مربع بزرگ " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد حسين " مشهود است، دو برگ آخر وقف نامه مفصل كتاب است، جلد تيماح مشكي، 335 گ، 23 س، 30 * 20 سم (224) النهاية في غريب الحديث والاثر (لغت - عربي) از: أبو السعادات مبارك بن محمد معروف به ابن الاثير جزري (606) (كشف

الظنون 2 / 1989، مشار عربي 973، معجم المطبوعات 1 / 35، فهرست مرعشي 8 / 166).

(١٩٤)

مفاتيح البحث: كتاب غريب الحديث لابن قتيبة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، إبن الأثير (1)، شهر ربيع الأول (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 192

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٥

نسخ معرب زيبا، محمد حسين بن طالب ابهري اصفهاني، نهم شعبان 1095، عناوين و لغات شنگرف، صفحه ها مجدول به زر و مشكي، كاغذ ترمه، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1100 ديده ميشود، صفحه اول داراي سرلوح رنگين زيبا، جلد تيماج قهوه اي فرسوده.

356 گ، 29 س، 30 * 18 سم (225) كشف الغطاء (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجي نجفي (1228) به شماره (210) رجوع شود.

نسخ، شنبه ششم ذي الحجه 1245، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول فهرست كتاب آمده است، جلد تيماج قرمز.

229 گ، 30 س، 30 * 21 سم (226) منهج اليقين و صحيفة المتقين (اعتقادات - فارسي) از: محمد رضي بن محمد نصير مجلسي (ق 12) در فضائل و مناقب حضرت امير المؤمنين عليه السلام، در چند جلد، و نسخه حاضر جلد دوم است كه داراي پنجاه و هفت باب و يك خاتمه ميباشد و از باب شصت و يك تا باب 117 از اصل كتاب را دارد و ماه رجب 1119 به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام علي افضل بريته … اين

(١٩٥)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر

رجب المرجب (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 193

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٦

مجلد دوم است از كتاب مستطاب منهج اليقين ".

انجام: " از دعاي حط سيئات و رفع درجات محروم نگردانند.. ".

نسخ زيبا، علي نقي بن علي بيك ابهري جي اصفهاني، نيمه ذي القعدة 1120، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي و لاجورد وزر وشنگرف، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، قبل از كتاب برگي است داراي فهرست ابواب و چند يادداشت، روي برگ اول وقف نامه كتاب از طرف شاه سلطان حسين صفوي و مهر لوزي " بسم الله الرحمن الرحيم كمترين كلب آستان امير المؤمنين سلطان حسين " و مهر مربع " عبده محمد باقر الحسيني " ديده ميشود، صفحه اول داراي سرلوح رنگين، جلد تيماج ضربي.

296 گ، 23 س، 31 * 18 سم (227) مجموعه:

1 - سفينة العارفين في معرفة اصول الدين " 1 پ - 128 پ " (كلام - فارسي) از: محمد اشرف بن حيدر علي ورنوسفادراني (1135) در اصول دين به روشي استدلالي و براي فهم فارسي زبانان، در يك مقدمه و چهار مقاله و يك خاتمه، و به روز سه شنبه از ماه شوال 1134 در اصفهان به پايان رسيده است. فهرست مطالب چنين است:

مقدمه: در اولين واجب بر مكلف.

مقاله اول: در اثبات صانع، داراي چهار فصل.

(١٩٦)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، مدينة إصفهان (1)، شهر شوال المكرم (1)، أصول الدين (1)، السفينة (1)

صفحه 194

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٧

مقاله دوم: در نبوت، داراي هفت فصل.

مقاله سوم: در امامت، داراي هجده فصل.

مقاله چهارم: در معاد،

داراي چهارده فصل.

خاتمه: در مذاهب صوفيه.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد بر اصحاب اذهان صافيه و افكار زاكيه پوشيده و مخفي نيست كه اجماع كافه علما منعقد است ".

انجام: " مادام كه علم بر سوء حال و فساد اعتقاد او بهم نرسانند لعن نبايد نمود، وكان الفراغ.. ".

2 - عروة المتقين " 129 پ - 151 ر " (تفسير - فارسي) از: محمد اشرف بن حيدر علي ورنوسفادراني (ذريعه 15 / 249، مشار فارسي 3510، منزوي 1 / 54).

3 - چهار آئينه " 153 پ - 157 پ " (اعتقادات - فارسي) از: بهاء الدين محمد بن محمد حسن اصفهاني، فاضل هندي (1137) (ذريعه 5 / 311، منزوي 2 / 929).

نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

157 گ، 25 س، 30 * 20 سم (228) انساب النواصب (تاريخ - فارسي) از: شيخ علي بن داود خادم استرابادي (ق 11)

(١٩٧)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد (1)

صفحه 195

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٨

(ذريعه 2 / 388، فهرست مرعشي 1 / 189).

نسخ، محمد قاسم، سلخ ذي الحجه 1245 در شيراز، بدستور آخوند ملا محمد صادق فرزند آخوند ملا محمد خليل توسركاني در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي از همين ملا محمد صادق و به خط وي، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قهوه اي.

222 گ، 21 س، 5 / 30 * 20 سم (229) نهاية الوصول إلي علم الاصول (اصول - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) به شماره (200) رجوع شود.

نسخ، زين العابدين بن

محمد تقي خونساري، سه شنبه هشتم صفر 1239 (پايان جزء سوم)، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است.

239 گ، 29 س، 31 * 21 سم (230) قطب شاهي (حديث - فارسي) از: شيخ محمد بن علي ابن خاتون عاملي (ق 11) (ذريعه 17 / 156، مشار فرسي 3208).

نستعليق، 25 رمضان 1088، عناوين و نشانيها شنگرف، در

(١٩٨)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر رمضان المبارك (1)، زين العابدين بن محمد (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 196

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ١٩٩

حاشيه تصحيح شده است، قبل از كتاب چند برگ است در فهرست احاديث، جلد تيماج قهوه اي.

182 گ، 30 س، 31 * 19 سم (231) شرح زيارة الجامعة الكبيرة (زيارت - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1243) (ذريعه 13 / 305، فهرست كتب مشائخ 2 / 15، فهرست مرعشي 5 / 38، مشار عربي 550).

نسخ، محمد دهنوي، سال 1262، عناوين و نشانيها شنگرف، قبل از كتاب چند برگ است داراي يادداشتهاي مختلف، جلد تيماج مشكي.

289 گ، 30 س، 31 * 21 سم (232) تهذيب الاحكام (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسي (460) به شماره (204) رجوع شود.

اين نسخه از كتاب الديون تا پايان مشيخه را دارد.

نسخ، ابراهيم جرفادقاني، سال 1066 (پايان كتاب ديات)، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگي قبل از كتاب بعضي از اصطلاحات حديثي و مهر بيضوي " أبو القاسم " و مهر مربع " الراجي أبو القاسم بن محمد

(١٩٩)

مفاتيح البحث: كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)، الزيارة الجامعة

للأئمة عليهم السلام (1)، القاسم بن محمد (1)، محمد بن الحسن (1)

صفحه 197

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٠

تقي " ديده ميشود، اين مهرها در چند جاي ديگر نيز مشهود است، روي برگ اول ربيع بن محمد زكي كتاب را به مجتهد الزمان آقا سيد حسين بتاريخ شعبان 1161 مصالحه كرده و محمد صائب شهادت داده است و مهر بيضوي " عبده محمد صائب " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج زرد.

370 گ، 29 س، 33 * 18 سم (233) الفقه (فقه - عربي) از: ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني (ق 13) ياد داشتهاي متفرقه استدلالي است در كتابهاي مختلف فقهي كه بطور نا مرتب نوشته شده و همچنين بدون ترتيب صحافي شده است، وگويا اين مباحث را مؤلف نوشته كه در كتاب " حاوي المرام " خود از آنها استفاده نمايد.

اين كتاب در آغاز (كه اواسط نسخه قرار داده شده) منقسم بر چهار ينبوع است، اول در آنچه علماء بر آن اجماع كرده اند كه داراي چهار مسلك ميباشد عبادات و عقود و ايقاعات و احكام، و شايد خواسته نام كتاب را " ينابيع الفقه " گذارد.

اين يادداشتها شبيه همان است كه به شماره (68) گذشت.

آغاز: " الحمد لله الذي نور قلوبنا بينابيع حكمته وأسبغ نعمه علينا بارسال رسله وكتبه والصلاة والسلام علي أشرف من أرسله ".

نستعليق نازيبا، به خط مؤلف، خط خوردگي و اضافه دارد، جلد تيماج قرمز فرسوده.

152 گ، سطور مختلف، 5 / 17 * 11 سم

(٢٠٠)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، ربيع بن محمد (1)، الصّلاة (1)، النوم (1)

صفحه 198

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠١

(234) حاشية الروضة

البهية (فقه - عربي) از:؟

حاشيه استدلالي مختصري است با عناوين " قوله - قوله " كه مؤلف خواسته فقط مشكلات اين كتاب را گزارش دهد. و نسخه حاضر جلد دوم كتاب است كه از كتاب الاجاره شروع شده و به كتاب ديات پايان مييابد.

گمان ميرود كه اين حاشيه از ملا محمد باقر گلپايگاني جرفادقاني باشد و خط اين نسخه شبيه به خط وي ميباشد و به سال 1267 به پايان رسيده است.

آغاز: " كتاب الاجارة، قوله بمنزلة الجنس انما لم يقل انه جنس لان المركب اما حقيقي أي له اجزاء واقعية كالانسان ".

انجام: " علي سبيل الاجمال والاختصار والتعجيل و لم يقع ذلك الافي أيام قليلة لما كان المقصود هو مجرد التذكر للمسائل ".

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين با مشكي نشاني دارد، نسخه خط خوردگي و اضافه دارد، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

126 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 11 سم (235) قرآن كريم نسخ زيبا، أبو القاسم بن زين العابدين خونساري، سال 1258 صفحه ها مجدول به زر و مشكي و بين سطرها زرين، نام سوره ها و علامتهاي اجزاء در زمينه هاي زر با نقشه هاي رنگين، صفحه اول

(٢٠١)

مفاتيح البحث: النوم (1)

صفحه 199

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢

و دوم لوحه هاي رنگين، جلد دو رو تيماج رو مشكي ضربي پشت قهوه اي.

226 گ، 20 س، 12 * 7 سم (236) مصباح الظلمات في تفسير التوراة (اعتقادات - فارسي) از: زين العابدين بن ميرزا محمد (ق 13) در سال 1223 از طرف ميرزا محمد عيسي قائم مقام به مؤلف اشارت شد كه كتابي در تفسير فقرات تورات

ورد بر يهود بنگارد، وي كتاب حاضر را به رشته تحرير در آورده و به نام فتحعلي شاه قاجار و فرزندش عباس ميرزا مصدر نمود، و قبل از شروع در تفسير تورات دوازده مطلب آورده است بدين ترتيب:

مطلب اول: در اشتقاق لفظ جلاله در تورات.

مطلب دوم: در وجه تسميه بعضي از انبياء در تورات.

مطلب سوم: در بعضي از عقايد فاسده يهود.

مطلب چهارم: در عدد آيات و كلمات و حروف تورات.

مطلب پنجم: در عدد اوامر و نواهي و مسائل تورات.

مطلب ششم: در فرق طايفه يهود.

مطلب هفتم: در صحف سماويه.

مطلب هشتم: در اصطلاحات و نسبتها.

مطلب نهم: در قربانها و عدد اوصياء.

مطلب دهم: در كيفيت وضع تورات.

مطلب يازدهم: در اثبات پيامبر اسلام و اوصياي آن حضرت.

(٢٠٢)

مفاتيح البحث: النوم (1)

صفحه 200

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣

مطلب دوازدهم: در فهرست سفرهاي تورات.

اين نسخه مشتمل بر دوازده مطلب مقدمه ميباشد كه به سال 1226 تأليفش به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله الذي يدرك الابصار ولا تدركه وكان منها خفيا.. اما بعد چنين گويد حقير فقير و كمترين مسكين ".

نسخ، حسين بن محمد محسن اصفهاني، سال 1263، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تملك محمد بن حاج عبد الرحيم قزويني بتاريخ 1263 در كاظمين و مهر مربع " يا محمد " و مهر بيضوي " علي نقي بن محمد " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

58 گ، 14 س، 15 * 11 سم (237) مجموعه:

1 - الفوائد الحائرية القديمة " 1 پ - 66 پ " (اصول - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) به شماره

(96) رجوع شود.

2 - مقدمة الواجب (اصول - عربي) از: آقا حسين بن جمال الدين خونساري (1099) (ذريعه 22 / 106، فهرست مرعشي 1 / 161).

نستعليق، علي اكبر بن ابرهيم خونساري، شب دوشنبه ششم ذي القعدة 1226، عناوين نسخ يا نوشته نيست، در حاشيه تصحيح

(٢٠٣)

مفاتيح البحث: مدينة الكاظمين (1)، شهر ذي القعدة (1)، محمد باقر بن محمد أكمل (1)، جمال الدين (1)

صفحه 201

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤

شده است، پايان مجموعه دو برگ است داراي فوائد متفرقه، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

107 گ، 20 س، 15 * 5 / 10 سم (238) حاشية معالم الاصول (اصول - عربي) از: خليفه سلطان حسين بن محمد مرعشي آملي (1064) (ذريعه 6 / 206، مشار عربي 297، فهرست مرعشي 2 / 236).

نسخ، حسين بن حسن شيرازي، سال 1246، عناوين در آغاز شنگرف و باقي نسخه نوشته نيست، روي برگ اول تاريخ تولدهائي ديده ميشود، بدون جلد.

71 گ، 17 س، 16 * 5 / 11 سم (239) تحفة المجالس (تاريخ - فارسي) از: شيخ عبد الحسين بن محمد رضا كلباسي اصفهاني (ق 14) يك مقدمه ودوازده مجلس و يك خاتمه است در زندگي نامه خليفه اول عمر بن الخطاب با نظم و نثري سست، كه به درخواست يكي از دوستان مؤلف نگاشته شده است.

آغاز: " الحمد لله الذي خلق السماوات والارض بنوره … و بعد چنين مينگارد تراب اقدام مؤمنين ".

نستعليق، به خط مؤلف، با نقش و نگار از مؤلف، جلد تيماج قرمز.

62 گ، 15 س، 16 * 5 / 10 سم

(٢٠٤)

مفاتيح البحث: الخليفة عمر بن الخطاب (1)، الحسين بن محمد

(1)

صفحه 202

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٥

(240) مجموعه:

1 - المشتق " 1 پ - 35 ر " (اصول - عربي) از:؟

بحث اصولي استدلالي مختصري است پيرامون مشتق با مقدمه اي داراي هفت أمر. در اين بحث نقل اقوال بعضي از علماء شده و پيرامون آنها گفتگو و استدلال ميكند.

آغاز: " القول في المشتق وهو كما ذكره جماعة اللفظ المأخوذ من لفظ ويسمي الاول أصلا والثاني فرعا ".

انجام: " دلالة علي كون الجوامد حقيقة باعتبار التسلسل في الماضي بالنسبة إلي حال النسبة والحمد لله رب العالمين ".

2 - اجزاء الاغسال عن الوضوء " 35 پ - 39 ر " (فقه - عربي) از:؟

غسل جنابت كفايت از وضو ميكند ولي غسلهاي ديگر آيا جايگزين وضو ميشوند يا نه. اين رساله پيرامون اين مسألة در چهار مقام بطور استدلالي بحث ميكند.

آغاز: " مسألة لا ينبغي الريب بل لا ريب في اجزاء غسل الجنابة عن الوضو كما هو المتفق عليه من مذهبنا ".

انجام: " وقد ورد في اخبار الترجيح بالاحدث، وفقنا الله واياكم بمحمد وآله ".

(٢٠٥)

مفاتيح البحث: غسل الجنابة (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)

صفحه 203

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦

3 - المشتق " 41 پ - 64 پ " (اصول - عربي) از:؟

در اين بحث استدلالي درباره مشتق از جهت لفظ و معني گفتگو ميشود، و تقرير درس سيد محمد؟ ميباشد كه يكي از شاگردانش به سال 1319 نوشته و جز رساله اول اين مجموعه ميباشد.

آغاز: " الحمد لله الذي هو مصدر الوجود و مبدأ الفيض والجود الذي أبدع الموجودات وألف بين المفردات ".

انجام:

" وكذلك المغايرة في العكس، هذا آخر ما أردنا بيانه والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا و ظاهرا وباطنا ".

نسخ ونستعليق، سال 1319، عناوين با مشكي نشاني دارد، جلد مقوائي عطف پارچه.

64 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 10 سم (241) اسلحه شناسي (متفرقه - فارسي) از:؟

اين كتاب داراي مقدمه اي است بسيار مختصر در تاريخ اسلحه، و پس از آن كاوشهائي در كيفيت اسلحه سازي و به خصوص سلاحهاي باروتي و چگونگي به كار بردن آنها.

آغاز: " محققا نميتوان معلوم كرد كه اول دفعه كي و در چه سنه سلاح مخترع شده است ".

(٢٠٦)

مفاتيح البحث: الجود (1)

صفحه 204

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٧

نستعليق، به خط مؤلف، از اوائل سده چهاردهم، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

90 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (242) الرجوع إلي الثقلين (اعتقادات - عري) از:؟

پيرامون ثقلين (قرآن و عترت) و اين كه اين دو از يكديگر جدا نيستند و اين كه احكام و احتياجات مسلمانان در قرآن كريم آمده ولي بايد از ائمه طاهرين عليهم السلام تفسير قرآن را آموخت ورجوع به ديگران سبب ضلالت و گمراهي ميباشد.

مؤلف در اين رساله بيشتر به خود آيات قرآني استشهاد ميكند و گاهي رواياتي از تفسير نعماني و جز آن نقل مينمايد.

آغاز: " الحمد لله العدل ذي العظمة والجبروت والعز والملكوت الحي الذي لا يموت مبدئ الخلق ومعيده ".

انجام: " واياه نستعين علي ما يقرب منه انه سميع مجيب ".

نسخ، عبد الحسين محلاتي، شب چهارشنبه 21 شوال 1316، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج قرمز.

82 گ، 16 س، 17 * 11 سم

(243) مجموعه:

1 - سراج المنير " 1 پ - 67 ر " (اخلاق - فارسي) از: قاضي محمد شريف بن محمد شيرازي (ق 11)

(٢٠٧)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)، الموت (1)، الشهادة (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 205

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٨

(ذريعه 2 / 161، منزوي 2 / 1628، مشار فارسي 2955).

2 - عروض " 67 پ - 92 پ " (عروض - فارسي) از:؟

مختصري است در يك مقدمه و يك باب و يك خاتمه: مقدمه در بيان اموري كه دانستن آن پيش از شروع در علم موجب بصيرت است در چند فصل، باب در شناختن بحور عروضي، خاتمه در دوائر فلك بحور. بيشتر اشعار اين رساله با تخلص " سيفي " است. اين رساله " عروض سيفي " نيست كه در فهرست مرعشي 3 / 230 ذكرش رفته.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اين رساله اي است در علم عروض مشتمل بر مقدمه و يك باب و خاتمه ".

انجام: " به نحوي است كه مرقوم شده و اسم هر يك شرحي بر آن نوشته شده ".

3 - فوائد اخيار " 95 ر - 111 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفي هروي (950) (ذريعه 16 / 363، منزوي 1 / 575، مشار فارسي 3798).

4 - حفظ الصحه " 111 پ - 114 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفي هروي (منزوي 1 / 523) 5 - جامع الفوائد " 114 پ - 174 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد يوسفي هروي (كشف الظنون 1 / 567، ذريعه

5 / 69، منزوي 1 / 513، فهرست مرعشي

(٢٠٨)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، يوسف بن محمد (3)

صفحه 206

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٠٩

5 / 235، مشار فارسي 471).

6 - اخلاط " 174 پ - 181 ر " (طب - فارسي) از:؟

گفتاري است در اخلاط و چگونگي هضم غذا و انواع آن و نبض شناسي.

آغاز: " در اخلاط بدان كه غذا وارد بدن ميشود تا آن وقت كه جزو تام اعضا ميگردد و او را چهار استحالت لاحق ميشود ".

انجام: " و در ورم صلب منشاري باشد ".

7 - زبر و بينات " 181 ر - 183 پ " (حساب - فارسي) از:؟

در كيفيت استخراج شماره هاي زبر و بينات و تطبيق قواعد آن با نام مبارك پيغمبر اكرم (محمد) صلي الله عليه وآله و سلم ".

آغاز: " در اين باب استادان سخن بسيار گفته اند اما طريق بيان عمل آنكه از حرف آنچه مكتوب ميگردد ".

انجام:

حرف را كونكته داني صادقي * نكته را گر حرف داني عارفي 8 - استخراج مجهول " 184 ر - 186 ر " (علوم غريبه - عربي) از:؟

در قاعده استخراج مجهول و منويات انسان با تطبيق به علم حروف و اعداد آنها.

آغاز: " فمتي اردت استخراج مجهول من مسألة فحقق طالع السائل أو

(٢٠٩)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، الجهل (3)، الصّلب (1)، النوم (1)

صفحه 207

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٠

طالع المسألة واستنطق حروف اوتارها ".

انجام: " سؤال عظيم الخلق جرت فض إذا غرائب شك ضبط الخبر مثلا ".

9 - جفر " 186 ر - 204 ر " (حساب - فارسي) از:؟

در علم جفر و

چگونگي استخراج اعداد، داراي دو مقدمه و چند فصل كوتاه.

آغاز: " اين كتاب مشتمل است بر دو مقدمه و چند فصل مقدمه اول در بيان اصطلاحات كه دانستن آن از جمله ضروريات است ".

انجام: " از اين وجوه مذكوره عارف اين قدر استنباط در اين حروف كواكب سبعه كافي است ".

10 - طب " 204 پ - 237 ر " (طب - فارسي) از:؟

دردها را - از سر تا پا به ترتيب اعضا - تشريح كرده ودرمان و داروهائي كه به كار آنها آيد، بطور مختصر و خلاصه گزارش ميدهد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. كتابي است در بيان علم طب در علت هر عضوي از اعضا از سر تا قدم ".

انجام: " و مرغ آبي و خار پشت را از حشرات و خزندگان از ايشان بگريزند والله اعلم ".

نستعليق، 22 رجب 1303 (پايان رساله پنجم) عناوين نوشته نيست، برگهاي 239 تا پايان مجموعه داراي فوائد متفرقه پزشكي و تاريخي است، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

326 گ، 31 س، 17 * 10 سم

(٢١٠)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)

صفحه 208

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١١

(244) مجموعه:

1 - جواهر الفقه " 1 پ - 112 پ " (فقه - عربي) از: قاضي سعد الدين عبد العزيز بن نحرير ابن البراج حلبي (481) (ذريعه 5 / 256، مشار عربي 260).

2 - الاعتقادات " 112 پ - 150 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) به شماره (132) رجوع شود.

نسخ، احمد بن محمد خونساري، سال 1268، عناوين شنگرف و گاهي نوشته نيست، جلد

تيماج قهوه اي بدون مقوا.

150 گ، 21 س، 18 * 11 سم (245) مجموعه:

1 - الاصول الاصلية " 1 پ - 99 ر " (اصول - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 2 / 178، فهرست مرعشي 2 / 113).

2 - انكار وقف پس از اعتراف " 99 پ - 104 ر " (فقه - فارسي) از: ملا احمد بن محمد شفيع اصفهاني

(٢١١)

مفاتيح البحث: عبد العزيز بن نحرير (1)، علي بن بابويه (1)، ابن البراج (1)، أحمد بن محمد (2)

صفحه 209

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٢

اگر كسي چيزي را وقف كند و پس از اعتراف وقفيت را انكار كند اين انكار مسموع نيست چون انكار پس از اقرار است، رساله حاضر بر اين مسأله استدلال كرده و بحث ميكند، و متن روايات و ادله به عربي آورده ميشود.

آغاز: " اولا مخفي نماند كه بعد از تحقق وقف به شرايط مقرره و تصرف موقوف عليهم در رقبات موقوفه ".

انجام: " و قل أن ينفق في هذه المسألة فتوي واحد بل في كتاب واحد في باب البيع والوقف فتأملها ".

كتاب اول نسخ و كتاب دوم نستعليق، عبد الحسين بن علي محلاتي اوائل ربيع المولود 1313، عناوين و نشانيها شنگرف، در چند جا مهر بيضوي كاتب " الراجي عبد الحسين " و " الراجي عبد الحسين ابن علي " و روي برگ اول مهر بيضوي " الراجي عبد الرحيم بن محمد مهدي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

104 گ، 16 س، 5 / 17 * 11 سم (246) مجموعه:

1 - البلد الامين في اصول

الدين " 1 پ - 7 پ " (كلام - عربي) از: سيد جعفر بن ابي اسحاق كشفي دارابي (1267) (ذريعه 3 / 144، فهرست مرعشي 2 / 199).

2 - الاعتقادات " 8 پ - 26 پ " (اعتقادات - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) اين رساله در نسخه حاضر " مناهج الحق والنجاة " ناميده شده و اين نام

(٢١٢)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد تقي (1)، الحسين بن علي (1)، أصول الدين (1)، البيع (1)، النوم (1)

صفحه 210

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٣

از جمله " فوجب علي أن ابين له مناهج الحق والنجاة بأعلام نيرة " در مقدمه مؤلف، گرفته شده است.

(ذريعه 2 / 224، فهرست مرعشي 1 / 83، مشار عربي 412).

3 - الاعتقادات " 29 پ - 63 ر " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) به شماره (132) رجوع شود.

4 - اعتقادات " 65 ر - 94 ر " (اعتقادات - فارسي) از:؟

اول و آخر اين رساله افتاده و برگها در صحافي پس و پيش شده و شناخته نشد.

5 - لوايح " 95 پ - 114 ر " (عرفان - فارسي) از: نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامي (898) (ذريعه 18 / 371، منزوي 2 / 1350، فهرست مرعشي 1 / 131، مشار فارسي 4406).

6 - مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة " 115 پ - 171 پ " (حديث - عربي) منسوب به حضرت جعفر بن محمد صادق عليه السلام (ذريعه 21 / 110، فهرست مرعشي 2 / 243).

نسخ ونستعليق، بخطوط

مختلف، داراي تاريخهاي 1257 - 1269 در چند جا تملك محمد هادي بن محمد طباطبائي و مهر بيضوي وي

(٢١٣)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، علي بن بابويه (1)

صفحه 211

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٤

" عبده الراجي محمد هادي الطباطبائي " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

174 گ، سطور مختلف، 17 * 11 سم (247) الصحيفة السجادية (دعا - عربي) از: حضرت سجاد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام (ذريعه 15 / 18، فهرست مشكاة 1 / 152، مشار عربي 588، فهرست مرعشي 1 / 20).

نسخ معرب، أبو طالب بن حاج ابي تراب، پنجشنبه 24 ذي الحجه 1109، عناوين در متن و حاشيه شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از علامه مجلسي و جزوي، روي برگ اول و صفحه آخر مهر بيضوي " عبده محمد صالح بن زين العابدين الحسيني " ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قرمز.

131 گ، 11 س، 5 / 15 * 11 سم (248) تذكره واله (رجال - فارسي) از: محمد يوسف بن محمد فصيح واله (ق 11) بيوگرافي وحالات خويشان را با سجع و قافيه و با انشائي بسيار ادبي پرداخته و كتاب رامنشعب بر سه شعبه نموده، و به سال 1072 هجري به پايان برده است.

آغاز افتاده: " و بند و بست آورده و شرامين و ارتفاع سقف دماغ بأهويه عدالت آئين نه چنان پايدار و متين گذاشته ".

(٢١٤)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، علي

بن الحسين (1)، يوسف بن محمد (1)

صفحه 212

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٥

انجام: " و اين وامانده شاهراه طلب را به مطلب و مطلوب حقيقي رسانا وانه بصير بالعباد ".

نستعليق زيبا، شايد به خط مؤلف، عناوين و نشانيها شنگرف، در صفحه آخر مهر بيضوي " افوض امري إلي الله عبده محمد تقي " و مهر مربع " بنده آل محمد رمضان " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

54 گ، 14 س، 15 * 9 سم (249) مجموعه:

1 - صيغ العقود " 1 پ - 14 پ " (فقه - فارسي) از:؟

مختصري است كه بدر خواست برادران ايماني تأليف شده و در آن عقود و ايقاعات را تعريف نموده و الفاظ مخصوص آنها را با احكام بسيار كوتاه ذكر ميكند، وگويا نسخه ناتمام باشد.

آغاز: " چون بعضي از برادران ايماني توقع نمودند كه صيغ از عقود و ايقاعات را به عربي و فارسي به نحوي كه مراعات احتياط ".

انجام: " ثاني ميگويد قبلت المعاملة ".

2 - اجازة الحديث " 19 ر - 20 پ " (اجازه - عربي) از: محمد جعفر بن محمد صفي فارسي (ق 13) اجازه حديثي مختصري است كه فارسي به جهت آقا محمد رضا خراساني بتاريخ 6 رجب 1251 نوشته و از وي تجليل فراوان ميكند.

(٢١٥)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 213

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٦

آغاز: " الحمد لله الذي تعلق أمره بدروس قواعد الجاهلية من سفاسق علماء الاسلام ".

3 - تشريح الاية " 46 پ - 94 پ " (تفسير -

عربي) از:؟

در تفسير آيه كريمه " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا " (الاعراف: 31). در اين رساله كه به درخواست بعضي از دوستان نوشته شده حروف مقطعه و كلمات مفرده و مركبه و مجموع آيه تفسير شده است و از لغت و صرف و نحو و معاني و بيان و منطق و حكمت و اصول فقه و فقه و طب مربوط به آيه بحث ميكند.

آغاز: " الحمد لله الذي نور قلوبنا بمعرفته وتلالا صدورنا بتنزيل كتابه وتشرف فؤادنا بتصديق قرآنه ".

انجام: " فكيف يليق من العاقل أن يتكاسل في تلك الخدمة وفقنا الله لذلك بمنه وجوده انه جواد كريم ".

4 - ترجمه خطبه حضرت رضا در توحيد " 96 پ - 106 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 3 / 99، منزوي 2 / 918).

انجام افتاده: " اول آنكه مراد از اشتمال او نموده است ".

5 - حمل الجنازة وتربيعها " 115 پ - 119 " (فقه - عربي) از:؟

بحث استدلالي است در وجوب بر داشتن جنازه مردگان مسلمانان و مستحب

(٢١٦)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد تقي (1)، الجود (1)، الإستحباب (1)، الجهل (1)، السجود (1)، الكرم، الكرامة (1)، الوجوب (1)، الجنازة (1)

صفحه 214

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٧

است اينكه در اثناي تشييع چهار طرف جنازه را به ترتيب بگيرد كه در اصطلاح فقها آن را " تربيع " گويند.

آغاز: " الحمد لله الذي نرجو منه أن يجعلنا من العاملين ذوي الابصار لامن الحاملين للاوزار ".

انجام افتاده: " وأنت خبير بأن هذا المعني

خلاف الظاهر من الخبر … ".

نسخ ونستعليق، بخطوط مختلف، رساله دوم نسخ علي اصغر خراساني به سال 1251، و رساله آخر به خط مؤلف و خط خوردگي دارد، بين رساله ها فوائد مختلف ديده ميشود، روي برگ اول تملك عطاء الله بتاريخ 6 رمضان 1277 و مهر بيضوي " عبده محمد جعفر بن محمد صفي " مشهود است، جلد تيماج مشكي فرسوده.

119 گ، سطور مختلف، 5 / 15 * 11 سم (250) مفتاح الشفاء (طب - فارسي) از: ميرزا محمد كاظم بن محمد صائب خونساري (ذريعه 21 / 334، فهرست مرعشي 5 / 142) نسخ، اسد الله بن محمد تقي خونساري، بيست و سوم رجب 1274 عناوين در متن شنگرف و در حاشيه مشكي، پس از كتاب برگهاي 106 - 141 داراي نسخه هاي پزشكي متفرقه كه جز كاتب اصل نوشته است، روي برگ اول تملكي بدون نام و مهر مربع " محمود الحسيني " ديده ميشود، در صفحه آخر همين مهر و مهر بيضوي كاتب " اسد الله " نيز مشهود است، جلد مقوائي عطف تيماج فرسوده.

141 گ، سطور مختلف، 17 * 5 / 10 سم

(٢١٧)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، جعفر بن محمد (1)، التشييع (1)، النوم (1)

صفحه 215

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٨

(251) اصول الفقه (اصول - عربي) از:؟

مباحث استدلالي بسيار مفصلي است در بحث استصحاب و بيشتر نظر به گفته هاي شيخ مرتضي انصاري دارد، وگويا تقريرات يكي از علماء باشد.

در ذي الحجه سال 1317 به پايان رسيده است.

آغاز افتاده: " بين معناه اللغوي و بين معناه الاصطلاحي فان كل

لفظ ينقل من اللغة إلي المعني الاصطلاحي ".

انجام: " وكون دليله لا ينقض فلا يصح الترجيح به كما تقدم ".

نستعليق، به خط مؤلف، خط خوردگي و افزودگي دارد، جلد مقوائي عطف پارچه.

520 گ، سطور مختلف، 18 * 11 سم (252) شرح صمديه (نحو - فارسي) از: ميرزا هادي بن اسد الله انصاري اصفهاني (ق 14) ترجمه و شرح مفيدي است بر كتاب " الصمديه " شيخ بهاء الدين عاملي (1031) كه مؤلف هنگام خواندن علوم عربيت نگاشته است. در پشت برگ آخر كاتب كتاب را " بساتين الهادية في شرح الصمديه " و " بساتين النحو " ناميده وگويا اين نامها از مؤلف نباشد.

آغاز: " احسن اسم تفضيل ميباشد از حسن كلمه به فتح لام و كسر كاف فصيح تر

(٢١٨)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، أصول الفقه (1)

صفحه 216

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢١٩

ميباشد از فتح و كسر كاف با سكون لام ".

انجام: " زيرا كه تا متوسل به تو وحبيب تو شديم محمد مصطفي و خاتم انبياء و ائمه اطهار. ".

نستعليق زيبا، پنجشنبه دهم ربيع الثاني 1328 (شايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين مشكي و صفحه ها مجدول به مشكي، روي برگ اول خط مؤلف بتاريخ 28 جمادي الثاني 1336 و مهر بيضوي وي " هادي الانصاري " ديده ميشود، در دو جا يادداشت ميرزا علي خان و غلام رضا اعتماد زاده معتمد الوزرا بتاريخ جمعه 19 رجب 1331 نيز ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

167 گ، سطور مختلف، 18 * 10 سم (253) مجموعه:

1 - نخبة من الصرف " 1 پ - 44 ر " (صرف

- فارسي) از:؟

فصول كوتاهي است در قواعد صرف كه از براي دانش آموزان ابتدائي تنظيم شده وگويا به سال 1322 كه در پايان نسخه ديده ميشود، پايان يافته است.

آغاز: " بدان كه مصدر كلمه اي است كه در آخر معني وي به فارسي دال و نون يا تا و نون بوده باشد چون الضرب ".

انجام: " و اما كرسي و مرمي منسوب نيست، درست بفهم ".

(٢١٩)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر ربيع الثاني (1)

صفحه 217

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٠

2 - نخبة من النحو " 73 پ - 118 پ " (نحو - فارسي) از:؟

مانند كتاب سابق فصول كوتاهي است در قواعد نحو كه به همان تاريخ نوشته شده است.

آغاز: " بدان كه صدا اگر مشتمل است بر حروف هجائيه پس آن لفظ است و لفظ اگر بوده باشد از براي آن معنائي ".

انجام: " پس معني چنين ميشود اگر سكوت كني ميخوابند مردم ".

نسخ زيبا، سال 1322 (شايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين شنگرف، پس از هر كتاب داراي چند صفحه است در پرسش و تمرين قواعد همان كتاب، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

127 گ، 10 س، 5 / 16 * 11 سم (254) كتاب دعا (دعا - فارسي) از:؟

در دعاهاي مختلف كه در اوقات و براي حاجات گوناگون خوانده ميشوند داراي سه نجم كه مقدمه كتاب اند ودوازده باب و يك خاتمه بدين ترتيب:

نجم اول: در فضيلت دعا و فوائد آن.

نجم دوم: در شرائط و آداب دعا.

نجم سوم: در سبب مستجاب نشدن دعا.

باب اول: در بعضي از ادعيه مأثوره.

باب دوم: در

اعمال توبه كردن.

(٢٢٠)

صفحه 218

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢١

باب سوم: در آداب استخاره، داراي دو فصل.

باب چهارم: در بعضي اذكار و دعوات و تعقيبات.

باب پنجم: در زيارات، داراي دو فصل.

باب ششم: در اعمال اداي قرض.

باب هفتم: در ادعيه باعث ايمني.

باب هشتم: در اعمال پناه جستن از شياطين.

باب نهم: در اعمال متعلق به ميت.

باب دهم: در ادعيه دفع علتها و مرضها.

باب يازدهم:.. 1).

باب دوازدهم: در اعمال سفر.

خاتمه: در ادعيه و اعمال تزويج.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد اين رساله اي است.. در اعمال و كيفيت دعا و بعضي از ".

انجام: " و ثوابش را به ايشان هديه كند چه روايت شده كه الله تعالي آن كس را بعدد اموات ثواب ميدهد ".

نسخ معرب، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، جلد تيماج قهوه اي.

467 گ، 12 س، 5 / 17 * 12 سم (255) اصول علم جغرافيا (جغرافيا - فارسي) از: محمد صفي بن حسين خان اديب الدولة (ق 14)

(1) در نسخه نيست و ظاهرا نقص دارد.

(٢٢١)

مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)، التعقيب (1)

صفحه 219

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٢

كليات جغرافياي عمومي است كه براي دانش آموزان به صورت پرسش و پاسخ (س - ج) تنظيم شده و آن را به مظفر الدين شاه قاجار تقديم نموده و در مقدمه نام ميرزا علي اصغر خان امين السلطان صدر اعظم و جعفر قليخان نير الملك وزير علوم وعلي خان ناظم العلوم مدير مدرسه مظفريه را نيز ميبرد.

آغاز: " خالق بي چون را پرستش سزاست كه مسالك الممالك ربع مسكون يكي

از آيات بينات رحمت واسعه اوست ".

انجام: " در مقابل آن جزيره هرمز واقع شده و جزيره قشم يا جزيره طويله ".

نستعليق زيبا، سال 1323 (اين تاريخ روي برگ اول آمده و شايد تاريخ تأليف باشد)، عناوين مشكي درشت، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

95 گ، 8 س، 18 * 11 سم (256) مجموعه:

1 - مناهج التلاوة " 1 پ - 75 پ " (تجويد - فارسي) از: محمد بن احمد بن خليفه (ذريعه 22 / 343، منزوي 1 / 102).

2 - كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم " 76 پ 81 ر " (تجويد - فارسي) از: محمد بن محمود سمرقندي (ق 8) منظومه اي است در شصت و شش بيت با قوافي مختلف در قواعد مختصر

(٢٢٢)

مفاتيح البحث: محمد بن أحمد (1)، النوم (1)

صفحه 220

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٣

تجويد قرآن، ونام آن چنانچه ذكر شد بر فراز صفحه اول آمده است.

آغاز:

خالق اكبر جهاندار خداوند معين حمد بي عد مر او را و بر رسولش آفرين انجام:

بعضي از قرا نكردند اندرين اشمام روم * اين چنين آمد بما از جمله قراء عظام 3 - التكميل في بيان الترتيل " 81 پ - 105 پ " (تجويد - فارسي) از: محمد بن حسين بن علي در يك مقدمه و ده باب و يك خاتمه در قواعد تجويد، و بنام استادش عثمان ابن محمد شاه بن محمد مسلمان غزنوي مروي، و عناوين كتاب چنين است:

مقدمه: در اسامي قراء سبعه و راويان ايشان.

باب اول: در شماره حروف تهجي.

باب دوم: در صفات حروف.

باب سوم: در بيان استعاذه.

باب چهارم: در بيان بسمله.

باب

پنجم: در احكام نون ساكنه و تنوين.

باب ششم: در بيان مد و قصر.

باب هفتم: در بيان هاي كنايت.

باب هشتم: در احكام راءات.

باب نهم: در بيان محاسن قرائت.

باب دهم: در بيان وقف برسم مصاحف.

(٢٢٣)

صفحه 221

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٤

خاتمه: در بيان رموز وقف و وصل.

آغاز: " أما بعد حمد الله علي نواله والصلاة علي النبي محمد وآله، ميگويد بنده گنه كار اميدوار به رحمت پروردگار ".

انجام: " و آنچه آيت بصري نباشد لباست، والله أعلم بالصواب ".

نسخ، از سده چهاردهم، عناوين و نشانيها شنگرف، در پايان مجموعه چند برگ است داراي فوائد متفرقه تجويدي، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

110 گ، 14 س، 18 * 5 / 11 سم (257) ضوء اللمعات (عرفان - فارسي) از: صائن الدين علي بن محمد تركه خجندي اصفهاني (835) (منزوي 2 / 1273).

نسخ زيبا، رجب 1287، قبل از كتاب ترجيع بندي است از هاتف و پس از كتاب قصائد و غزليات و ترجيع بندهائي است از عراقي و مغربي و عطار كه ناسخ با خط نستعليق زيبا انتخاب كرده است، روي برگ اول تملك ميرزا حسن بن محمد جعفر ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

210 گ، سطور مختلف، 19 * 5 / 11 سم

(٢٢٤)

مفاتيح البحث: الصلاة علي النبي صلي الله عليه وآله (1)، شهر رجب المرجب (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 222

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٥

(258) مجموعه:

1 - الالفية " 2 پ - 47 پ " (فقه - عربي) از: شهيد اول محمد بن مكي عاملي (786) به شماره (43) رجوع شود.

2 - حاشية الالفية " 48 پ - 121 پ " (فقه - عربي) از: نور الدين علي بن عبد العالي كركي عاملي (940) (ذريعه 6 / 24، فهرست مرعشي 4 / 258، مشار عربي

273).

نسخ، نسخه قديم ونفيس، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، قبل از مجموعه برگي است داراي شرح حال شهيد اول، جلد تيماج قهوه اي.

121 گ، سطور مختلف، 18 * 12 سم (259) مجموعه:

1 - جامع الفوائد " 4 پ - 49 ر " (طب - فارسي) از: يوسف بن محمد بن يوسف يوسفي هروي (ق 10) به شماره (243) رجوع شود.

(٢٢٥)

مفاتيح البحث: علي بن عبد العالي (1)، محمد بن يوسف (1)، محمد بن مكي (1)، الشهادة (1)

صفحه 223

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٦

2 - خلق الاعمال " 50 پ - 51 پ " (فلسفه - عربي) از: ميرداماد محمد باقر بن محمد حسيني استرابادي (1040) (ذريعه 7 / 243، فهرست مرعشي 1 / 404).

3 - رساله در طب " 52 پ - 57 ر " (طب - فارسي) از:؟

در يك مقدمه و چهار فصل و ظاهرا بنام شاه سليمان صفوي نوشته شده است.

آغاز: " شكر و سپاس افزون از قياس خداوند تعالي را كه از كمال حكمت خود وجود پادشاهان را ".

4 - النفس " 60 پ - 61 پ " (فلسفه - عربي) از: ارسطو (ذريعه 24 / 261، فهرست مرعشي 1 / 315).

5 - مالا يسع الطبيب جهله " 62 پ - 70 ر " (طب - عربي) از: يوسف بن اسماعيل خوئي مشهور به ابن الكبير (ق 8) (كشف الظنون 2 / 1575، فهرست مرعشي 3 / 167).

نستعليق، محمد ابراهيم بن محمد سعيد حكيم (پايان كتاب اول - و معروف است به خازن چنانچه در يادداشتي روي برگ اول آمده)، جز كتابهائي كه

ذكر شد داراي اشعار مختلف و بعضي از آنها از كاتب و يادداشتهاي طبي و احاديث ميباشد، روي برگ اول تملك محمد حسن ملقب به تقي الدين نجفي ابن محمد علي استرابادي جابري انصاري و مهر بيضوي " عبده أبو الفضل الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

103 گ، سطور مختلف، 19 * 10 سم

(٢٢٦)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، إبراهيم بن محمد (1)، محمد باقر بن محمد (1)، الجهل (1)، الطب، الطبابة (1)

صفحه 224

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٧

(260) حاشية الفوائد الضيائية (نحو - عربي) از: سيد نعمت الله بن عبد الله موسوي جزائري (1112) (ذريعه 6 / 57، مشار عربي 276).

نسخ، محمد كاظم بن ملا محمد معين گيلاني، شنبه چهارم ذي الحجه 1125، عناوين و نشانيها شنگرف، با نسخه اي كه با نسخه مؤلف تصحيح شده مقابله شده، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، قبل از كتاب دو برگ است داراي فوائد متفرقه و مهرهاي بيضوي " عبده مرتضي الحسيني " و " اجعلني رضيا "، پس از كتاب هشت برگ است داراي فوائد مختلفه و حاشيه مير صدر الدين محمد بر مبحث حرف شرح جامي كه محمد رضي نوشته با مهر هشت گوشه وي " عبده محمد رضي " و مهر بيضوي " عبده ابو الفضل الحسيني "، جلد تيماج قهوه اي.

213 گ، 16 س، 19 * 5 / 11 سم (261) تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف ابن المطهر (726) به شماره (130) رجوع شود.

نسخه حاضر جلد اول

كتاب و بخش اول در عبادات ميباشد.

نسخ، محمد بن حسن بن محمد بن علي بن ناصر المجلجل، سه شنبه ششم شعبان 747، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه

(٢٢٧)

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، شهر شعبان المعظم (1)، نعمة الله بن عبد الله (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 225

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٨

تصحيح شده و مقابله آن با نسخه مصنف بتاريخ 775 پايان يافته چنانچه در صفحه آخر آمده، برگ اول نو نويس، در صفحه آخر آنهائي است كه محمد بن علي بن جعفر بن يحيي بن جعفر بن (مسروق؟) بتاريخ نهم رجب 783 نوشته، و همچنين تملك ابراهيم بن علي السياري البحراني بتاريخ 30 ربيع الثاني 941 و تملك رشاد بن ناصر بتاريخ 27 ربيع الاول 976 ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

208 گ، 19 س، 19 * 12 سم (262) تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية (فقه - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف ابن المطهر (726) اين نسخه جلد دوم كتاب و بخش دوم در عقود ميباشد.

نسخ، مانند نسخه سابق و با همان مشخصات، روي برگ اول تملك علي بن خميس بن راشد وابو القاسم موسوي ديده ميشود، 49 برگ آخر نو نويس است، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

206 گ، 19 س، 19 * 12 سم (263) مجموعه:

1 - شرح بداية الدراية " 1 پ - 55 پ " (درايه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن علي عاملي (966) (ذريعه 3 / 58، مشار عربي 345، فهرست مرعشي 1 / 143).

(٢٢٨)

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر ربيع

الثاني (1)، شهر ربيع الأول (1)، زين الدين بن علي (1)، إبراهيم بن علي (1)، محمد بن علي بن جعفر (1)، يحيي بن جعفر (1)، الشهادة (1)

صفحه 226

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٢٩

2 - الاربعون حديثا " 56 ر - 145 ر " (حديث - عربي) از: شيخ بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي (1031) (ذريعه 1 / 425، مشار عربي 36، فهرست مرعشي 1 / 75).

3 - ذبائح اهل الكتاب " 146 پ - 152 پ " (فقه - عربي) از: شيح بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي به شماره (146) رجوع شود.

كتاب اول نستعليق، متن باشنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده است، دو برگ اول نو نويس است. كتاب دوم نسخ، محمد ابن مفضل حسيني، سال 1000 در اصفهان، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است. كتاب سوم نستعليق، علي بن يونس تفريشي، سال 1022 در اصفهان. جلد تيماج قهوه اي فرسوده.

152 گ، سطور مختلف، 20 * 12 سم (264) الكافية (نحو - عربي) از: أبو عمرو عثمان بن عمر معروف به ابن الحاجب (646) (كشف الظنون 2 / 1370، معجم المطبوعات 1 / 72، فهرست مرعشي 2 / 284).

نسخ معرب، محمد زكي بن محمد محسن يزدي، اواسط صفر 1083، عناوين شنگرف، حاشيه نويسي مختصر دارد، روي برگ اول تملك محمد حسين منجم و مهر مربع " الله محمد علي " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

84 گ، 7 س، 19 * 13 سم

(٢٢٩)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، كتاب الكافئة للشيخ المفيد (1)، مدينة إصفهان (2)، أهل الكتاب (1)، محمد بن الحسين

(2)

صفحه 227

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٠

(265) مجموعه:

1 - الاعتقادات " 2 پ - 40 پ " (اعتقادات - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) به شماره (132) رجوع شود.

2 - التنبيهات العلية علي وظائف الصلاة القلبية " 41 پ - 104 ر " (فقه - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن علي عاملي (966) (ذريعه 4 / 452، مشار عربي 222، فهرست مرعشي 1 / 44).

3 - العقد الطهماسبي " 105 پ - 132 ر " (فقه - عربي) از: شيخ حسين بن عبد الصمد عاملي (984) به شماره (8) رجوع شود.

4 - الاعتقادات " 133 پ - 138 پ " (اعتقادات - عربي) از: بهاء الدين محمد بن الحسين عاملي (1031) (ذريعه 2 / 228، مشار عربي 70، فهرست مرعشي 3 / 195).

5 - احكام الشك " 139 پ - 140 پ " (فقه - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) رساله مختصري است در احكام شك و سهو و نسيان در نماز در پنج ضابطه

(٢٣٠)

مفاتيح البحث: زين الدين بن علي (1)، علي بن بابويه (1)، محمد بن الحسين (1)، الشهادة (1)، الصّلاة (1)، النسيان (1)، السهو (1)

صفحه 228

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣١

كه قواعد كلي است و براي هر كس به كار آيد.

آغاز: " الحمد لله علي جزيل نواله والصلاة علي محمد وآله، أما بعد لما كان الشك والسهو والنسيان كالغريزي للانسان ".

انجام: " وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فانه يزجر الشيطان ويطرده انشاء الله ".

5

- تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة " 141 پ - 177 ر " (اخلاق - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (ذريعه 3 / 182، مشار عربي 184، فهرست مرعشي 6 / 293).

6 - التفقه في الدين " 177 پ - 181 پ " (؟؟ - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني در بيان معني تفقه در دين و اين كه ميبايد در اعتقادات تدبر نمود، پاسخ از گفته اشكال كننده اي است در اين موضوع بر شيخ حسن عاملي صاحب كتاب " معالم الاصول ".

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أوردنا فيها كلام بعض المحققين ثم ما أورد عليه بعض المعترضين ".

انجام: " يخرجهم من الظلمات إلي النور ويهدي من يشاء إلي صراط مستقيم والحمد لله رب العالمين ".

نسخ، 19 ذي الحجه 1059، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تملك محمد قاسم بن محمد ابراهيم حسني حسيني و مهر بيضوي " عبده محمد تقي الدين الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج دو رو قهوه اي.

181 گ، 15 س، 19 * 12 سم

(٢٣١)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، النسيان (1)، الصّلاة (1)

صفحه 229

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٢

(266) مفتاح الحكمة (فلسفه - عربي) از:؟

در نظر و تفكر در كون و مخلوقات عالم، مشوب به عرفان و تصوف، و شايد " مفتاح الغيب " ملا صدرا باشد بايد تطبيق شود، و نامي كه گفته شده در آخر نسخه به كتاب داده شده است، (بنگريد به ذريعه 21 / 331).

آغاز: " و صلي الله علي الصفوة من عباده.. حمدا عائد منك اليك

متحدا بك لا منقسما ولا مفصولا ".

انجام: " وعلي امامنا ومفتاح قفل نشأتنا ورحمة الله وبركاته ".

نستعليق زيبا، محمد علي بن زين العابدين، 25 ربيع الثاني 1287 بدستور آقا مير محمد حسينا، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج نيلي.

85 گ، 15 س، 19 * 5 / 11 سم (267) لغات قرآن (لغت - فارسي) از:؟

فرهنگ لغات قرآن است كه به ترتيب سوره ها لغات را با روشي بسيار مختصر به فارسي ترجمه كرده و گاهي تصريف آنها را نيز بيان ميكند.

آغاز افتاده: " اصحاب النار اهل دوزخ الصاحب يار الاصحاب ج يا بني اسرائيل اي فرزندان يعقوب ".

(٢٣٢)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)

صفحه 230

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٣

انجام: " الخناس آن ديو كجون خذايرا تبارك و تعالي ياد كنند باز پس شود از دل، نعوذ بالله من شره الخنوس ".

نسخ، عابد بن پير حميد، سه شنبه 12 ذي الحجه 845، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي فرسوده.

93 گ، 12 س، 18 * 5 / 13 سم (268) نقد الرجال (رجال - عربي) از: سيد مصطفي بن حسين تفريشي (ق 11) (ذريعه 24 / 274، مشار عربي 964، فهرست مرعشي 1 / 162).

نستعليق، علم الهدي بن داعي بن علم الهدي بن داعي بن ملك اردشير بن عبد اللطيف بن حسن بن زين الدين (شهيد ثاني) انجداني، نيمه شعبان 1117 بدستور عبد العظيم بن عبد العزيز بن عبد الله النعامي، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد، روي برگ اول تملك حسن بن حسين موسوي ديده ميشود، جلد دو رو تيماج رو

مشكي پشت قرمز.

195 گ، 23 س، 18 * 12 سم (269) خواص القرآن (علوم قرآن - عربي) از:؟

در آغاز منافع سوره ها به ترتيب از حضرت صادق عليه السلام روايت شده پس از آن از حكيم (حكيم أبو عبد الله تميمي) باز به ترتيب سوره ها منافع ذكر

(٢٣٣)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، شهر شعبان المعظم (1)، أبو عبد الله (1)، عبد العزيز (1)، القرآن الكريم (1)، الشهادة (1)

صفحه 231

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٤

شده و در آخر چند حرز و دعا نيز ميآورد. اين كتاب گردآوري يكي از صوفيان اهل سنت بايد باشد.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال السيد جعفر الصادق رضي الله تعالي عنه منافع مائة واربعة عشر سورة معدودة ".

انجام: " فسبحان الذي بيده ملكوت كل شئ واليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون.. ".

نسخ، يكشنبه نهم ذي الحجه 1126، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف، روي برگ دوم تملكي بدون نام بتاريخ 29 محرم 1272 و مهر بيضوي " محمد مهدي الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

105 گ، 13 س، 20 * 14 سم (270) قصص الانبياء (تاريخ - فارسي) از:؟

در زندگاني و تاريخ پيامبران عليهم السلام، از حضرت پيامبر اسلام شروع شده و به حضرت ابراهيم پايان مييابد. زندگاني پيامبر اسلام بسيار مفصل و پيامبران ديگر بسيار مختصر ميباشد.

آغاز: " عندليبان بوستان غرايب حكايات و نغمه سرايان شهرستان عجايب روايات عنوان اخبار نبوي ".

انجام: " اي سلمان بيرون رو و آنچه شنيده از براي مردم نقل كن، والله اعلم ".

(٢٣٤)

مفاتيح البحث:

الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، شهر ذي الحجة (1)، النوم (1)

صفحه 232

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٥

نستعليق، از سده چهاردهم، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول با زر، مهر بيضوي " علي محمد " و مهرهاي ناخوان ديگر در چند جا ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

154 گ، 22 س، 20 * 13 سم (271) مجموعه:

1 - سرشت بهشت " 10 پ - 42 پ " (اعتقادات - فارسي) از: ميرزا محمد بن محمد شريف قزويني در اثبات واجب الوجود تعالي با ادله فلسفي و گاهي با استشهاد به بعضي از روايات روايت شده از اهل بيت عليهم السلام، در يك مقدمه و چهار فصل و يك خاتمه بدين ترتيب:

مقدمه: در معني وجود و عدم.

فصل اول: در اثبات وجود واجب الوجود.

فصل دوم: در توحيد واجب الوجود.

فصل سوم: در نفي تركيب.

فصل چهارم: در نفي صفات زائده.

خاتمه: در عدم احتياج واجب الوجوب.

آغاز: " فرائد لئالي سپاس و زواهر جواهر ستايش و قياس شايسته نثار گوهر يكتائي است كه از وفور ظهور ".

انجام: " اين است تمام آنچه در اين اوان بعون الله در اين اوراق رقم پذير گرديد ".

(٢٣٥)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، محمد بن محمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 233

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٦

2 - شرح قصيدة البردة " 42 پ - 214 ر " (شعر - عربي) از: حسام الدين محمد صالح بن احمد مازندراني (1086) به شماره (168) رجوع شود.

نسخ، عناوين نوشته نيست، قبل از مجموعه چند برگ است داراي دعاي ام الصبيان، در صفحه اول و آخر مهر بيضوي " علي محمد بن

محمد علي كلباسي " ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

214 گ، 10 س، 5 / 18 * 12 سم (272) جواهر اللغة (لغت - عربي) از: محمد بن يوسف طبيب هروي (ق 10) (فهرست مرعشي 3 / 191).

نستعليق، عباس بن حيدر، هفتم ربيع الثاني 1082، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول مهر بيضوي " عبده رضا الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

161 گ، 25 س، 5 / 18 * 12 سم

(٢٣٦)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، محمد صالح بن أحمد (1)، محمد بن يوسف (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 234

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٧

(273) مجموعه:

1 - القلب " 2 ر - 16 پ " (فلسفه - عربي) از:؟

پيرامون قلب از ديد فلسفي و روايات و آيات و همچنين گفته هاي عرفا و دانشمندان درباره قلب و وظايف آن و اهميت آن در شئون مادي و معنوي انسان در چند فصل كوتاه و بعضي عبارتها و شعرها به فارسي.

آغاز: " الحمد لله مقلب القلوب و علام الاسرار والغيوب والصلاة علي نبيه وآله ما تعاقب الشروق والغروب ".

انجام افتاده: " خادما للقلب مسخرا له لا يستطيع خلافه فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت.. ".

2 - خط وسواد " 17 ر - 23 پ " (ادب - فارسي) از: مجنون بن محمد رفيقي مشهدي (ق 10) (منزوي 3 / 1911).

3 - تجويد القرآن " 29 ر - 34 ر " (تجويد - عربي) از: محمد صالح بن محمد تقي مختصري است در تجويد قرآن در چند فائده و وصل وانفتاح و

جز اين عناوين كه مؤلف به جهت فرزندش محمد باقر نگاشته است.

آغاز: " نحمدك اللهم يا من تعالي بصفاته العلي في الشدة والرخاء ونصلي

(٢٣٧)

مفاتيح البحث: صالح بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 235

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٨

علي محمد وآله الذي أنزل عليه القرآن ".

انجام: " علي بن حمزة النحوي المعروف بالكسائي وراوياه ابو الحارث ليث بن خالد و دوري ".

4 - تنقيح القراء " 35 ر - 41 پ " (تجويد - فارسي) از: ملا محمد علي چند فائده كوتاه است در قواعد تجويد و گاهي بعضي از مطالب به عربي و نامي كه گفته شد ونام مؤلف بر فراز صفحه اول آمده است.

آغاز: " فائده بدان كه موضوع اين علم حروف تهجي است و فايده اين علم حفظ حروف است ".

انجام: " مگر كلمه بلي كه اماله شود چون متضمن معني جمله است لشباهته بالفعل ".

5 - الفية ابن معط " 42 ر - 58 پ " (نحو - عربي) از: زين الدين يحيي بن عبد المعطي نحوي (628) (كشف الظنون 1 / 155، معجم المطبوعات 246).

6 - فهرس مؤلفات الفيض " 59 ر - 64 ر " (فهرست - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 16 / 379، فهرست مرعشي 4 / 173).

7 - هداية المسترشدين " 64 پ - 77 ر " (دعا - عربي) از:؟

در چگونگي استخاره با قرآن مجيد و اين كه در شرع مقدس اسلام اين

(٢٣٨)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، أبو الحارث (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 236

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٣٩

موضوع آمده با كيفيت هاي مختلف، و گفته هاي بعضي از علما را نيز ميآورد و پيرامون آنها گفتگو ميكند.

آغاز: " الحمد لله والصلاة علي محمد

وآله، فبعد الاستخارة بالقرآن المجيد ولها طرق ".

انجام: " فهم داخلون تحت كلام مولانا علي همج رعاع لا يعبأ الله بهم اتباع كل ناطق وناعق ".

8 الرسالة القدسية في اسرار النقطة الحسية " 81 ر - 91 پ " (علوم غريبه - عربي) از: سيد علي بن محمد همداني (786) (ذريعه 11 / 221، مشار عربي 481).

9 - معرفة كتف الشاة " 92 ر - 93 پ " (علوم غريبه - عربي) از نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن طوسي رساله مختصري است در استخراج احكام غيبي كه ن از نشانه هاي روي استخوان شانه گوسفند ميتوان استفاده كرد، و ميگويند اين فن از فروع علم نجوم ميباشد.

آغاز: " الحمد لله علي سوابغ النعم و صلي الله علي سيد الامم محمد وآله المعصومين بوفور الفضل والكرم ".

انجام: " وان كان الدائرة مضيئا فالقمر ينخسف ".

نستعليق و نسخ، سال 1290 (پايان رساله پنجم)، جز رساله هاي نام برده شده فوائد متفرقه در مجموعه ديده ميشود، روي برگ

(٢٣٩)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد بن الحسن (1)، علي بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)، الصّلاة (1)، الإستخارة (1)

صفحه 237

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٠

اول يادداشتي با تاريخ 11 رمضان 1358 نيز مشهود است، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي فرسوده.

141 گ، سطور مختلف، 10 * 17 سم (274) الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية (اصول - عربي) از سيد نور الدين علي بن علي بن الحسين عاملي (1068) (ذريعه 14 / 244)، مشار عربي 577).

نسخ، طاهر بن حسين بافقي، 12 شعبان 1063 از روي نسخه مصنف، عناوين شنگرف، در

حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول تملك سليمان العاملي بتاريخ 1184 و مهر هشت گوشه وي " انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم " وتملك عبد الله بن محمد رضا شبر حسيني و فرزندش سيد حسن شبر و مهر بيضوي " علم الهدا " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

166 گ، 17 س، 20 * 13 سم (275) حياة كيمياوي (طب - فارسي) از: حاج ميرزا فضل الله خان ايمان طبيب (ق 13) در بيماريها و شناخت آنها از ديد شيمي و چگونگي معالجه آنها، اصل كتاب از دكتر (شوسلر) ميباشد و ايمان آن را به فارسي ترجمه كرده است.

آغاز: " ممزجه هاي ترتيب عضو آدمي، خون از آب و قند و چربي والبومين و سديم كلرايد ".

(٢٤٠)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، علي بن علي بن الحسين (1)، الطهارة (1)

صفحه 238

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤١

انجام: " مع ذلك در اين اثنا بطور درستي به لغات و كلمات تشخيص مرض را تلقي ميكند ".

نستعليق، ربيع الاول 1344 بدستور آقا سيد مهدي طبيب، عناوين مشكي نسخ درشت، جلد مقوائي.

98 گ، 10 س، 21 * 13 سم (276) منهج السداد في شرح الارشاد (فقه - عربي) از: ملا احمد بن علي مختار گلپايگاني (ق 13) به شماره (190) رجوع شود.

اين نسخه جلد پنجم كتاب و مشتمل بر كتاب حج است.

نسخ، به خط مؤلف، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده است، در برگي پايان كتاب صورت اجازه ملا احمد نراقي براي مؤلف نيز ديده ميشود، جلد مقوائي عطف

تيماج قرمز.

258 گ، 24 س، 21 * 15 سم (277) حاشية الروضة البهية (فقه - عربي) از: شيخ علي بن محمد بن الحسن عاملي (ذريعه 6 / 95).

نسخ، عبد الله، دوشنبه 28 جمادي الاول 1299، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج سبز.

278 گ، 20 س، 21 * 5 / 15 سم

(٢٤١)

مفاتيح البحث: علي بن محمد بن الحسن (1)، شهر ربيع الأول (1)، أحمد بن علي (1)، الحج (1)

صفحه 239

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٢

(278) التحفة القوامية في فقه الامامية (فقه - عربي) از: قوام الدين محمد بن محمد مهدي قزويني حلي (حدود 1150) (ذريعه 3 / 462، مشار عربي 171).

نسخ معرب، محمد بن محمد مهدي نيستاني، جمعه غره ربيع الثاني 1234، عناوين شنگرف، در صفحه آخر چند تاريخ تولد و مهر بيضوي كاتب ديده ميشود، پس از نسخه سه برگ است داراي فوائد متفرقه، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

157 گ، 17 س، 21 * 15 سم (279) تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار (اعتقادات - فارسي) از: ملا محمد طاهر بن محمد حسين شيرازي قمي (1098) به شماره (182) رجوع شود.

نسخ، سال 1245، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج قهوه اي.

134 گ، 20 س 21 * 15 سم

(٢٤٢)

مفاتيح البحث: محمد طاهر بن محمد حسين (1)، محمد بن محمد (2)

صفحه 240

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٣

(280) مجموعه:

1 - النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر " 1 پ - 51 پ " (كلام - عربي) از: فاضل مقداد بن عبد الله سيوري (826) (ذريعه 24 / 18، مشار عربي 942، فهرست مرعشي 1 / 21).

2 - المعاد " 53 پ - 59 پ " (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (1241) به شماره (18) رجوع شود.

3 - حياة النفس في حظيرة القدس " 60 پ - 90 پ " (كلام - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي به شماره (18) رجوع شود.

4 - الفوائد الحكمية " 91 ر - 129 پ

" (فلسفه - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (ذريعه 16 / 333، فهرست مشايخ 19، فهرست مرعشي 3 / 55).

5 - شرح حديث خلق الاسماء " 130 ر - 132 پ " (حديث - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 15، فهرست مرعشي 3 / 55).

(٢٤٣)

صفحه 241

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٤

6 - اجوبة المسائل الثلاث " 133 پ - 135 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 12، فهرست مرعشي 3 / 137).

7 - جواب مسألتين " 135 پ - 137 ر " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 18، فهرست مرعشي 3 / 136).

8 - اجوبة مسائل السيد مال الله الخطي " 137 ر - 138 ر " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 11).

9 - اجوبة مسائل فتحعلي شاه " 138 ر - 144 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 14، فهرست مرعشي 3 / 135).

10 - اجوبة مسائل السيد محمد " 144 پ - 152 پ " (پاسخ - عربي) از: شيخ احمد بن زين الدين احسائي (فهرست مشايخ 19).

11 - آداب المتعلمين " 161 پ - 167 پ " (اخلاق - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد بن محمد حسن طوسي (672) (ذريعه 1 / 26، مشار عربي 4، فهرست مرعشي 3 / 319).

(٢٤٤)

مفاتيح البحث: محمد بن محمد (1)

صفحه 242

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٥

12 - حاشية حاشية اليزدي علي تهذيب المنطق " 170 پ - 212 پ " (منطق - عربي) از: ملا نظر علي بن محسن گيلاني (ذريعه 6 / 62).

نسخ و گاهي نستعليق، حسن علي بن ملا مراد علي رشتي، سال 1246 به جهت ملا محمد حسين، عناوين با مشكي

نشاني دارد، در مجموعه جز رساله هاي ياد شده فوائد مختلف ديگر آمده، روي برگ اول تملك باقر قزويني و مهر بيضوي " عبده محمد باقر بن محمد حسن " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي ضربي.

212 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (281) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) (ذريعه 14 / 75 و 21 / 89، فهرست مرعشي 3 / 280) از آغاز شرح تا احكام استنجاء.

نسخ، احمد بن أبو القاسم قمي، 23 صفر 1269 بدستور آقا محمد صادق قمي، متن با مشكي نشاني دارد، جلد تيماج سبز.

199 گ، 22 س، 21 * 5 / 15 سم

(٢٤٥)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد أكمل (1)

صفحه 243

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٦

(282) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) در احكام وضو و اواني.

نسخ، مشخصات مانند نسخه سابق.

187 گ، 22 س، 21 * 5 / 15 سم (283) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام (فقه - عربي) از: مولي محمد باقر بن محمد اكمل وحيد بهبهاني (1206) كتاب صلاة است.

نسخ، محمود بن محمد علي قمي، پنجشنبه ذي القعدة 1268 در ارض اقدس، عناوين با مشكي نشاني دارد، جلد تيماج قهوه اي.

316 گ، 25 س، 21 * 16 سم (284) مجموعه:

1 - حاشية فرائد الاصول " 1 پ - 94 پ " (اصول - عربي) از: آخوند ملا علي حاشيه بسيار مفصلي است از آغاز كتاب تا مبحث ظن، از

تقريرات ميرزا

(٢٤٦)

مفاتيح البحث: كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري (1)، شهر ذي القعدة (1)، محمد باقر بن محمد أكمل (2)، محمود بن محمد (1)، الصّلاة (1)، الظنّ (1)

صفحه 244

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٧

محمد حسن شيرازي بزرگ، چنانچه در پايان نسخه نام مؤلف و ميرزا آمده است. نهم ذي الحجه 1242 و در سر من رأي پايان يافته.

آغاز: " قال المصنف فرائد الخ، اعلم ان المكلف إذا التفت إلي حكم شرعي مراده من المكلف ليس الذي يتجه عليه الخطاب ".

انجام: " نعم مع القول بحرمة التجري مع الاقدام يحتمل التحريم مع قيام حجة شرعية علي تحريمه في الظاهر ".

2 - بشري الوصول إلي أسرار علم الاصول " 140 پ - 189 پ " (اصول - عربي) از: شيخ محمد حسن بن عبد الله مامقاني (1323) (ذريعه 3 / 120) جلد سوم كتاب و از پايان ناتمام است.

3 - اجتماع الامر والنهي " 191 پ - 215 ر " (اصول - عربي) از:؟

داراي هفت مقدمه، پس از آن استدلال بسيار بر موضوع با نقل اقوال متأخرين مانند اردبيلي و سلطان و قمي و طباطبائي و محقق اصفهاني و جز اينها.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد فهذا تحقيق البحث في جواز اجتماع الامر والنهي في الشئ الواحد الشخصي وامتناعه. " انجام: " ولكنه انما يناسب مذهب من يبني علي الاشتغال في الاجزاء والشرائط، والله العالم ".

كتاب اول نستعليق، به خط مؤلف ظاهرا، پس از آن فوائد اصول شايد از همان آخوند ملا علي. كتاب دوم نسخ، ميرزا محمد قمي كه چهار شنبه چهارم جمادي الثاني 1330 بدان شروع

كرده

(٢٤٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، شهر جمادي الثانية (1)، النهي (2)، الحج (1)، النوم (1)

صفحه 245

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٨

(روي برگ اول كتاب). كتاب سوم نستعليق، به خط مؤلف با خط خوردگي و افزودگي. جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

215 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم (285) حاشية انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: عبد الحكيم بن شمس الدين سيالكوتي (1067) حاشيه متوسطي است بر تفسير معروف " انوار التنزيل " قاضي بيضاوي (685)، با عناوين " قوله - قوله "، كه بنام ابو المظفر شهاب الدين محمد شاه جهان تأليف شده، و ظاهرا ناتمام مانده است.

آغاز: " الحمد لله الذي أنزل الفرقان شفاء لما في الصدور وأخرج به عباده من الظلمات إلي النور والصلاة علي رسوله الماحي آثار الكفر والشرور ".

انجام: " قوله اجعل ايتاءنا اه، يعني هذا ما وجدنا من حاشية.. " (كشف الظنون 1 / 186، الذريعة 6 / 42، مشار عربي 274) نستعليق، محمد تبريزي، سال 1224، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

283 گ، 22 س، 21 * 15 سم (286) مجموعه:

1 - جامع الاصول " 3 پ - 183 پ " (اصول - عربي) از: سيد ميرزا حسن بن علي اصفهاني مشهور به مدرس (1273)

(٢٤٨)

مفاتيح البحث: كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (2)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، الصّلاة (1)

صفحه 246

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٤٩

(ذريعه 5 / 247) 2 - حاشية معالم الاصول " 184 پ - 229 پ " (اصول - عربي) از:؟

حاشيه استدلالي است با عناوين " قوله - قوله " و تا مباحث اوامر در اين نسخه آمده وگويا ناتمام مانده

است. آقاي سيد مصطفي خونساري در آغاز مجموعه احتمال داده اند كه اين حاشيه از همان سيد ميرزا حسن مدرس باشد.

آغاز: " قوله الفقه في اللغة اعلم أن لكل علم من العلوم مبادئ تصورية أو تصديقية ".

انجام ناتمام: " لان اصله وهو الفعل المضارع يدل علي الزمان فالاشكال في محله، توضيحه أن النجاة.. ".

نستعليق، ملا محمد علي (چنانچه حضرت آقاي سيد مصطفي خونساري بر فراز صفحه اول نوشته اند)، جمعه 24 شعبان 1282 در مدرسه حاجي اصفهان، قبل از كتاب و روي برگ اول فوائد مختلف و اشعاري به خط كاتب و تملك شيخ محمد حسين خونساري بتاريخ 1287 در خونسار و مهر مربع " الراجي محمد علي بن ابرهيم " و مهر بيضوي " رب نجني بمحمد وعلي " ديده ميشود، بر فراز صفحه اول تملك مصطفي الحسيني الخونساري بتاريخ 1340 و مهر بيضوي " مصطفي الحسيني " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي.

231 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم

(٢٤٩)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، مدينة إصفهان (1)

صفحه 247

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٠

(287) اخلاق (اخلاق - فارسي) از: حسين علي توسركاني (ق 13) مختصري است در اصول دين و اخلاق كه در تشخيص صفات حسنه و سيئه و اخلاق نيكو و ناپسند نوشته شده و مباحث اصول دين آن بسيار مختصر است.

اين كتاب مشتمل بر يك مقدمه و دو مقصد و يك خاتمه ميباشد بدين تفصيل:

مقدمه: در احتياج به اصول دين.

مقصد اول: در اصول دين.

مقصد دوم: در علم اخلاق.

خاتمه: (در نسخه نيست).

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. اين مختصري است در اصول دين و

بيان اعتقادات لازمه و معارف حقه در معرفت اخلاق حسنه ".

انجام افتاده: " و تحصيل يقين نمايد به اينكه آنچه قضا وقدر الهي به او تعلق گرفته لا محاله اصلح.. ".

نسخ، سال 1276 (پايان مقصد اول)، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده و علامت بلاغ دارد و اين كار را محمد ابراهيم كرده چنانچه روي برگ اول نوشته و مهر بيضوي وي " عبده الراجي محمد ابراهيم " نيز ديده ميشود، روي برگ اول اشعاري است كه محمد صابر در ماه رمضان 1276 نوشته، در آغاز مقصد اول و دوم خط مؤلف بتاريخ رمضان 1275 و مهر بيضوي وي " عبده الراجي حسين علي " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

105 گ، 18 س، 22 * 17 سم

(٢٥٠)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (2)

صفحه 248

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥١

(288) الفتح المبين في شرح الاربعين (حديث - عربي) از: شيخ احمد بن حجر هيتمي مكي (974) (كشف الظنون 1 / 60، معجم المطبوعات 1 / 84).

نسخ، نسخه از سده يازدهم، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول تملك ابي بكر محمد ابن عبد الرحمن و مهر بيضوي " عبده أبو بكر محمد " و تملك نوري الصحاف بتاريخ رجب 1102 وتملك محمد الطباطبائي الاصفهاني بتاريخ 1231 و تملك شريف بن فريد ديده ميشود، جلد تيماج سبز.

167 گ، 23 س، 23 * 5 / 13 سم (289) تنقيح مقاله در توضيح رساله (هيئت - فارسي) از: هبة الله حسني حسيني معروف به شاه مير (898) (منزوي 1 / 276، مشار

فارسي 6 / 767) نستعليق، از پايان افتاده دارد، متن شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، اشكال ترسيم نشده، جلد تيماج مشكي.

261 گ، 15 س، 5 / 22 * 17 سم

(٢٥١)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، شهر رجب المرجب (1)

صفحه 249

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٢

(290) ديوان مقبل (شعر - فارسي) از: آقا محمد مقبل اصفهاني (1157) بخش اشعار داستان عاشورا ميباشد.

(ذريعه 9 / 1088) نستعليق، محمد جواد بن عبد الباقي، پنجشنبه 3 ربيع الاخر 1290، در صفحه اول مهر بيضوي " ابراهيم " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

88 گ، 15 س، 23 * 17 سم (291) ديوان عسگر (شعر - فارسي) از:؟

پيرامون هشت صد بيت در قصائد و غزليات و مخمس و رباعي، نام شاعر بدست نيامد. به ذريعه 9 / 720 رجوع شود.

آغاز: بنام جهان داور دادگر * فروزنده لعل ماه خور خداوند بخشنده بي نياز * به درماندگان از كرم چاره ساز نستعليق، شايد به خط شاعر، در سه قسمت ميباشد، جلد مقوائي.

37 گ، 16 س، 5 / 22 * 14 سم

(٢٥٢)

مفاتيح البحث: زيارة عاشوراء (1)، شهر ربيع الثاني (1)، الجود (1)، النوم (1)

صفحه 250

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٣

(292) مجموعه:

1 - شرح قصيده ميميه ابن فارض " 1 پ - 10 پ " (تصوف - فارسي) از: صنع الله بن شجاع كرماني (ق 9) شرحي است مختصر بر قصيده خمريه ابن فارض كه در آغازش گويد:

" شربنا علي ذكر الحبيب مدامة "، با عناوين " قال - الشرح " و به اشعار عرفاي فارسي زبان بسياري استشهاد ميكند. اين شرح به سلطان ابو المظفر يعقوب بهادر خان تقديم شده و به روز بيستم شعبان 894 پايان يافته است.

آغاز: " بهترين كلماتي كه عندليبان لسان عاشقان در بستان بيان آغاز كند ثناي محبوبي است كه نهال

اميد مشتاقان ".

انجام: " و اگر نباشد چشم بينا و اگر نباشد گوش شنوا و اگر نباشد مرگ مفاجات، والسلام ".

2 - منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة " 11 ر - 47 پ " (اعتقادات - عربي) از: نجم الدين جعفر بن محمد حلي ربعي (حدود ق 8) (ذريعه 23 / 192).

آغاز افتاده:

هو البحر من أي النواحي أتيته * فلجته المعروف والجود ساحله كتاب اول نستعليق، عناوين شنگرف، ابيات نسخ معرب با شنگرف نشاني دارد. كتاب دوم نسخ، محمد حسين بن ابي طالب

(٢٥٣)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، جعفر بن محمد (1)، الجود (1)، الشهادة (1)

صفحه 251

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٤

حسيني اصفهاني، دهه اول جمادي الثاني 1265، عناوين شنگرف، جلد تيماج مشكي فرسوده.

47 گ، 18 س، 22 * 15 سم (293) مجموعه:

1 - شرح تهذيب المنطق " 1 پ - 62 پ " (منطق - عربي) از: حاجي محمود نبريزي (ق 10) (ذريعه 13 / 163).

انجام افتاده: " اعتبره المتأخرون في القضية الحقيقية إذ ليس افراد هذين العنوانين مما يمكن.. ".

2 - نهج المسترشدين في اصول الدين " 63 ر - 77 پ " (كلام - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف ابن المطهر (726) (ذريعه 24 / 424، فهرست مرعشي 1 / 19، مشار عربي 976).

نسخ ونستعليق، ملك محمد بن سلطان حسين اصفهاني، صفر 954 متن و عناوين با مشكي نشاني دارد، روي برگ اول تملك علي ابن محمد شاه اصفهاني و مهر دائري " محمد نبي الله علي ولي الله " ديده ميشود، جلد مقوائي.

77 گ، 23 س 23 * 13

سم

(٢٥٤)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، أصول الدين (1)

صفحه 252

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٥

(294) مجموعه:

1 - حرز الاماني و وجه التهاني (الشاطبية) " 2 ر - 102 ر " (قرائت - عربي) از: ابي محمد قاسم بن فيرة شاطبي (590) (كشف الظنون 1 / 646، فهرست مرعشي 4 / 14، معجم المطبوعات 1 / 1092). 2 - الحواشي الازهرية في حل المقدمة الجزرية " 104 پ - 134 ر " (تجويد - عربي) از: شيخ خالد بن عبد الله ازهري (905) (كشف الظنون 2 / 1799، معجم المطبوعات 1 / 812).

3 - القراءات " 135 پ - 188 ر " (قرائت - عربي) از:؟

الفاظ قرآني كه قراء در آنها اختلاف دارند به ترتيب سوره ها تنظيم شده و زير هر كلمه كيفيت قرائت آن را با رمز از براي قراء با رنگهاي شنگرف و سبز و مشكي تنظيم نموده است.

آغاز: " سورة الفاتحة ملك بلا ألف ا د ح ك ف ث ".

كتاب اول نسخ، سال 986، در حاشيه و بين سطرها گزارش داده شده است. كتاب دوم نسخ، دوشنبه چهارم ذي الحجه 997 ابيات متن و عناوين شنگرف، از آن حافظ نصير الدين محمد قاري ولد كمال الدين محمد بن داود، در حاشيه تصحيح شده است،

(٢٥٥)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (2)، خالد بن عبد الله (1)، سورة الفاتحة (1)، محمد بن داود (1)

صفحه 253

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦

كتاب سوم نسخ، نشانيها شنگرف و سبز، بعضي برگها داراي فوائد متفرقه، روي برگ اول چند يادداشت و وقف نامه كتاب بتاريخ 10

/ 1 / 24 ديده ميشود، جلد تيماج سبز.

193 گ، سطور مختلف، 23 * 15 سم (295) عوائد الايام من مهمات ادلة الاحكام (اصول - عربي) از: ملا احمد بن مهدي بن ابي ذر نراقي كاشاني (1244) به شماره (172) رجوع شود.

انجام افتاده: " قلنا مع أنه ليس الاعلي نفي حجية الخبر الواحد ".

نسخ، عناوين در متن نوشته نيست و در حاشيه مشكي، روي برگ اول تملك جواد و مهر بيضوي " الراجي محمد جواد الشريف " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

105 گ، 20 س، 22 * 15 سم (296) زبدة الدعوات (دعا - فارسي) از:؟

(ذريعه 12 / 26).

نسخ معرب زيبا، كاغذ ترمه، عناوين و نشانيها شنگرف، پايان كتاب افتاده، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

97 گ، 19 س، 22 * 15 سم

(٢٥٦)

مفاتيح البحث: الجود (2)

صفحه 254

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٧

(297) مجموعه:

1 - جواهر المعقولات " 1 پ - 51 پ " (كيميا - عربي) از: ايدمر بن علي جلدكي (ق 8) شرح بر رساله " السر المصون " است كه شارح در قاهره اوائل ذي القعدة 744 بدان شروع كرده و نيمه همان ماه آن را به پايان برده است.

آغاز: " الحمد لله الذي شهدت بربوبيته عجائب المصنوعات الاحد الفرد المحض من كل الوجوه والجهات ".

انجام " وقد آن لنا أن نقطع الكلام والحمد لواهب العقل ومفيض الرحمة لا إله الا هو رب العرش العظيم والحمد لله حق حمده.. ".

2 - الكشف " 53 پ - 69 پ " (كيميا - عربي) از:؟

در اين رساله بنا بگفته مؤلف سعي شده كه رموز كيميا كمتر آورده شود

و با صراحت سخن رود تا براي همگان مفيد باشد، ولي باز با رمز صنعت كيميا بيان شده و خواص ميتوانند از آن استفاده كنند.

آغاز: " الحمد لله علي أولي من نعمه واتانا من موارد كرمه الذي فتح لنا أبواب الحكمة وفضلنا علي كثير من هذه الامة ".

انجام: " وعلي ح 1 أحسن واعلي 10 يخرج صوري عتيق ".

(٢٥٧)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 255

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٨

3 - شرح صدر ديوان الشذور " 71 ر - 78 پ " (كيميا - عربي) از: ايدمر بن علي جلدكي شرح مختصر است با عناوين " قال - قوله " بر رساله " ديوان الشذور " در علم كيميا وصنعت.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. قال المصنف اعلم أن الحجر ينقسم عند القوم إلي قسمين قسم جوهر حاريابس ".

انجام: " انه استشهاد أو تكملة أو تفصيل ما أجمله، والله اعلم ".

رساله اول و سوم نستعليق، سه شنبه جمادي الثاني 1129، رساله دوم نسخ، غلام محمد بن احمد بن سليمان، شب شنبه هفتم جمادي الثاني 1120، عناوين شنگرف، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ جمادي الثاني 1185 و مهر مربع " افوض امري إلي الله عبده محمد " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

78 گ، سطور مختلف، 5 / 22 * 13 سم (298) شرح تجريد الكلام (كلام - عربي) از:؟

شرح مفصلي است با عناوين " قال - أقول " و چون از آغاز و انجام افتاده معلوم نشد از كيست. به كشف الظنون 1 / 346 رجوع شود.

آغاز افتاده: " وان لم

يستقل فهو الحال، أقول لما فرغ من المقدمة شرع في الكتب ".

انجام افتاده: " فكيف يمكن له أن يولي الغير علي التصرف في كل الامة.. ".

(٢٥٨)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (3)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، محمد بن أحمد بن سليمان (1)، الشهادة (1)

صفحه 256

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٩

نستعليق، نسخه قديم ونفيس، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد به چند خط، جلد تيماج مشكي عطف تيماج قهوه اي.

182 گ، 27 س، 5 / 21 * 11 سم (299) مجموعه:

1 - حاشية تهذيب المنطق " 1 پ - 74 ر " (منطق - عربي) از: نجم الدين عبد الله بن حسين يزدي (981) (ذريعه 6 / 53، فهرست مرعشي 1 / 223، مشار عربي 275).

2 - ديوان مجنون العامري " 76 پ - 119 ر " (شعر - عربي) (ذريعه 8 / 32، مشار عربي 387، معجم المطبوعات 2 / 1537).

نسخ زيبا، محمد جعفر بن محمد باقر جندقي، ربيع المولود 1291 عناوين شنگرف يا لاجورد، متن كتاب اول با شنگرف بر فراز صفحه ها نوشته شده است، جلد تيماج مشكي.

119 گ، سطور مختلف، 21 * 14 سم (300) ديوان مشتاقيه (شعر - فارسي) از: ميرزا محمد تقي بن محمد كاظم مظفر عليشاه طريقتي كرماني (1215) (ذريعه 9 / 648، منزوي 3 / 2416، مشار فارسي 2 / 2371)

(٢٥٩)

مفاتيح البحث: جعفر بن محمد (1)

صفحه 257

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٠

نستعليق، پايان نسخه افتاده، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي، روي برگ اول تملك كربلائي احمد بروجردي ديده ميشود، جلد مقوائي عطف پارچه.

90 گ، 13 س، 5 / 21 * 17 سم (301) ديوان واله اصفهاني (شعر - فارسي) از: محمد كاظم واله اصفهاني (1229) (ذريعه 9 / 1255، منزوي 3 / 2594، مشار فارسي 2 / 2386) نستعليق، صفحه ها

مجدول به زر و مشكي وشنگرف، در آغاز و انجام نسخه دو قصيده است از عباس بديعي اصفهاني كه به خط خودش بتاريخ 1332 ش نوشته شده، جلد مقوائي عطف تيماج مشكي.

95 گ، 8 س، 21 * 14 سم (302) شرح الصمدية (نحو - عربي) از: سيد عبد العظيم محمد بن عبد الغني حسيني شرح مزجي مختصري است بر " الفوائد الصمدية " شيخ بهاء الدين عاملي، وسعي شده كه مثالهاي آن از آيات كريمه گرفته شود.

آغاز: " نحمدك يا من نحو ضميرنا موصول إلي وصف اسمائه الحسني وبناء كلامه علي مفاتيح كفر بعدم معرفة فعل منها النصاري ".

انجام: " وآله الذين بمحبتهم ومدحهم ندخل الجنة اللهم تقبل منا انك

(٢٦٠)

مفاتيح البحث: محمد بن عبد (1)، الغني (1)

صفحه 258

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦١

علي كل شئ قدير وبالاجابة جدير ".

نستعليق، صالح بن احمد بيدگلي، يكشنبه اول جمادي الاول 1216 در جرقويه، متن نسخ با شنگرف نشاني دارد، در متن تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

115 گ، 19 س، 21 * 15 سم (303) مجموعه:

1 - الوجيزة " 1 پ - 3 ر " (رجال - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 25 / 47، فهرست مرعشي 1 / 83، مشار عربي 984) در اين نسخه مقداري از حرف الف نوشته شده است.

2 - گناهان " 8 پ - 12 ر " (اخلاق - فارسي) از: حاج سيد أبو الفضل مدرس چون حجة الاسلام والمسلمين؟ گناهان را بسيار مختصر نوشته مؤلف بر آن شد كه با تفصيل بيشتري آنها

را بنگارد. اين كتاب داراي نه فصل است كه گناهان را بر اعضا و جوارح تقسيم كرده. و گناهان هر عضو را در فصلي جداگانه ميشمارد.

آغاز: " مقدمه چون مرحوم حجة الاسلام والمسلمين رساله مختصري در باب گناهان نوشته بودند ".

انجام: " و نغمات دلربا به گوش مؤمنين ميرسد مگر كساني كه در دنيا گوش

(٢٦١)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد تقي (1)، الحج (2)

صفحه 259

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢

به ساز داده اند ".

3 - الاربعون حديثا " 46 پ - 52 ر " (حديث - عربي) از: ميرزا محمد هاشم بن زين العابدين چهار سوقي (1318) (ذريعه 1 / 431) در اين نسخه فقط طريق روايت مؤلف و اسانيد وي آمده است.

آغاز: " الحمد لله الذي تاهت في تيهاء كبريائه لطائف اوهام كافة اولي البصائر والاحلام وسقطت خلف استار عظمته وجلاله ".

4 - معرفة الزوال " 54 پ - 56 پ " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقي بن حسين علي هروي (1299) در بيان زوال و شناخت آلات فلكي و نجومي كه در اين جهت به كار بندند، بعنوان شرح جمله " فللظهر زوال الشمس المعلوم بزيد الظل بعد نقصه " كه شهيد دوم در فصل دوم از كتاب صلاة شرح لمعه آورده. اين رساله در 23 ربيع المولود 1277 به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد فهذا بيان موجز لما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة في الفصل الثاني من كتاب الصلاة ".

انجام: " إذ المفروض أن الميل جنوبي والعرض شمالي، و ليكن هذا آخر ما أردنا بيانه.. ".

5

- القسم بين الزوجات " 57 ر - 58 ر " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقي بن حسين علي هروي در اين رساله جمله اي از كتاب نكاح شرح لمعه شهيد دوم توضيح داده

(٢٦٢)

مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الزوج، الزواج (1)، الصّلاة (2)

صفحه 260

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٣

ميشود پيرامون تقسيم ارث بين زنان شخص مرده. هفتم رجب 1267 نگاشته شده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد فهذا توضيح وبيان لما ذكره الشهيد الثاني في شرح اللمعة في كتاب النكاح ".

انجام: " و لم يكن المتعددة مفترقة، هذا هو تفصيل المقام وبيان الكلام والله ولي الاتمام ".

6 - الارث " 62 پ - 86 پ " (فقه - عربي) از: ملا محمد تقي بن حسين علي هروي (ذريعه 1 / 442، فهرست مرعشي 6 / 344).

نسخ ونستعليق، عبد الرزاق بن عبد الجواد موسوي اصفهاني، 25 ربيع الاول 1306، رساله دوم به خط مؤلف است، جز رساله هاي مذكور مجموعه داراي فوائد متفرقه است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

95 گ، سطور مختلف، 22 * 16 سم (304) جواهر الاصول (اصول - عربي) از: ملا محمد رفيع بن رفيع گيلاني اصفهاني (ق 13) (ذريعه 5 / 263) نستعليق، متن نسخ با مشكي نشان دارد، عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي.

247 گ، 20 س، 22 * 16 سم

(٢٦٣)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الأصول لتقرير بحث السيد الخميني، للنگرودي (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر ربيع الأول (1)، الجود (1)

صفحه 261

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٤

(305) داستان كربلا (شعر - فارسي) از:؟

واقعه كربلا و شهادت امام حسين عليه السلام را به صورت قصائد با وزنهاي مختلف به نظم كشيده است. ازبتخت سلطنت نشستن يزيد شروع كرده و به اسارت اهل بيت به شام پايان ميدهد.

آغاز:

در شام جانشين پدر گشت

چون يزيد * شد والي مدينه به فرمان او وليد فجار را به بيعت دست يزيد خواند * اهل فجور دست سپردند بر يزيد انجام:

شبانه برده به كنج خرابه جا دادند * نه آب و نه نان و نه فرش و نه بوريا دادند نستعليق، روي برگ اول تملكي بتاريخ 28 ذي الحجه 1336 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

219 گ، 15 س، 21 * 15 سم (306) مجموعه:

1 - النخبة الوجيزة " 1 پ - 7 پ " (فقه - عربي) از:؟

در احكام فقهي طهارت و صلاة و صوم فتوائي و بسيار مختصر، و شايد نخبه

(٢٦٤)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، مدينة كربلاء المقدسة (2)، شهر ذي الحجة (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 262

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٥

فيض كاشاني باشد. اين كتاب داراي سه مقاله و هر مقاله در چند باب ميباشد بدين ترتيب:

المقالة الاولي: في الطهارة.

المقالة الثانية: في الصلاة.

المقالة الثالثة: في الصوم.

آغاز: " الحمد لله الذي أغنانا بآثار اهل البيت عليهم السلام عن القول بالرأي والجزاف و صلي الله علي محمد وآله ".

انجام: " فان لم يفعل تصدق عن كل يوم بمد والصيام أفضل وفقنا الله للافضل والاولي من كل عبادة ".

2 - الاية المبصرة في شرح التبصرة " 8 ر - 56 پ " (فقه - عربي) از: عباس بن اسماعيل قزويني (ق 14) شرح مزجي استدلالي است بر كتاب " تبصرة المتعلمين " علامه حلي، در آغاز گويد كه طبق استنباط از كتاب و سنت فتوي ميدهد گر چه با گفته هاي مشهور علما مخالف باشد. در

اين نسخه تا احكام وضو از كتاب طهارت شرح شده و ناتمام مانده است.

آغاز: " الحمد لله الذي هدانا من بعد ما سوانا إلي خير الاديان وبصرنا بنور الايقان وأغنانا بالذكر الحكيم وأهله الكريم ".

انجام افتاده: " وفي الاخبار انه كغسل الجنابة له وبالجملة.. ".

3 - اسرار الصلاة " 57 پ - 160 پ " (فقه - فارسي) از: علي نقي بن محمد رضا همداني در بيان اسرار نماز و اعمال واجبه و مستحبه آن چنانچه از احاديث و اخبار

(٢٦٥)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، غسل الجنابة (1)، الكرم، الكرامة (1)، الصّلاة (2)، الصيام، الصوم (1)، الطهارة (1)

صفحه 263

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦

فهميده ميشود. در اين كتاب تفسير و تأويل بسياري از روايتها و تطبيق بعضي از حروف با اهل بيت عليهم السلام و مانند اين موضوعات ديده ميشود.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چون موافق صريح اخبار تفكر در مراتب علميه و نشر احكام الهيه از طريقه اصفيا ".

انجام افتاده: " ضمير ذوي العقول ذكر فرموده زيرا كه اشاره است به حقايق متأصله … ".

4 - شرح هداية الحكمة " 165 پ - 168 پ " (فلسفه - عربي) از: كمال الدين حسين بن معين الدين ميبدي (911) (كشف الظنون 2 / 2029، ذريعه 14 / 174، فهرست مرعشي 2 / 308).

در اين نسخه مختصري از آغاز كتاب نوشته شده است.

5 - اخلاق " 169 پ - 210 پ " (اخلاق - فارسي) از: عباس بن اسماعيل قزويني در صفات پسنديده و ناپسند انساني چنانچه از آيات كريمه و احاديث اهل

بيت عليهم السلام استفاده ميشود، به روشي بسيار مختصر و با استفاده از قواعد فلسفي.

آغاز: " تهذيب اخلاق انسان مقدمه تذهيب لوح جان است بروز ردي عجز از شكر گذار يكتا حقيقت وجودي ".

انجام ناتمام: " و عوام تعبير كنند به بودن سوزن در پيراهن لذا از آسمان چهارم نگذرد و خاتم به او أدني رسد ".

نسخ ونستعليق، عباس بن اسماعيل بن معصوم قزويني، سلخ جمادي الثاني 1311 (كتاب اول)، جلد تيماج مشكي.

210 گ، سطور مختلف، 21 * 17 سم

(٢٦٦)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)

صفحه 264

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٧

(307) مجموعه:

1 - الطهارة والصلاة " 1 پ - 34 ر " (فقه - عربي) از:؟

مختصري است در احكام طهارت و نماز بطور فتوي با اشاره به بعضي از ادله فقهي آنها.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد فاعلم أن الطهارة علي قسمين قسم يتوقف علي النية ويسمي الطهارة عن الحدث ".

انجام: " اعلم أن أشد الفرائض بعد اصول الدين الصلاة و بعدها الصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد ".

2 - الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية " 36 پ - 75 پ " (فقه - عربي) از: شيخ يوسف بن احمد بحراني (1186) (ذريعه 11 / 224، فهرست مرعشي 5 / 67).

نسخ، دوشنبه دهم جمادي الاول 1186، عناوين و نشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده است روي برگ اول مهر بيضوي " الموفق للسداد عبده محمد علي بن عبد الجواد " ديده ميشود، برگهاي 77 - 113 قطعه اي از كتابي است در اصول فقه استدلالي

كه معلوم نشد چيست، جلد تيماج مشكي.

113 گ، 22 س، 21 * 15 سم

(٢٦٧)

مفاتيح البحث: أصول الدين (1)، الوقوف (1)، الحج (1)، الصّلاة (2)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، الجود (1)، الخمس (1)، الطهارة (3)

صفحه 265

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٨

(308) جنگ (متفرقه - فارسي) از:؟

داراي اشعار گوناگون از شاعران مختلف و انتخاباتي به نثر از جواهر التفسير و مصابيح القلوب و جز اينها، درهم و بدون ترتيب و تنظيم.

نستعليق، سال 1193، نشانيها شنگرف، سطرها راسته و چليپا، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

98 گ، سطور مختلف، 21 * 18 سم (309) شرح الفيه ابن مالك (نحو - فارسي) از:؟

شرح مختصري است بر الفيه " الخلاصة " ابن مالك. در اين شرح بيشتر به تركيب ابيات و ترجمه تحت اللفظي آنها اهميت ميدهد و چون سر آغاز نسخه افتاده معلوم نشد از كيست.

آغاز افتاده: " قال محمد هو ابن مالك. يعني گفت محمد كه آن پسر مالك است حمد و ستايش ميگويم پروردگار خود را ".

انجام: " و بر آل او كه كرام و برگزيده اند تا كتاب او واسطه بين الحدين باشد ".

نسخ، علي نقي بن مير محمد شريف حسيني، غره جمادي الثاني 1129، در چند جا مهر بيضوي كاتب " العبد علي نقي الحسيني "

(٢٦٨)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 266

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٩

و " العبد نقي الحسيني " و مهر مربع وي " عبده نقي الحسيني " ديده ميشود، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي فرسوده.

168 گ، 17 س، 19 * 14 سم (310) اعمال رجب و شعبان و رمضان (دعا - فارسي) از: سيد دوست محمد بن عبد الرحيم حسيني (ذريعه 2 / 243).

انجام افتاده: " حجتك قائمة وسلطانك ثابت لا يزول.. ".

نسخ،

صفحه ها مجدول به شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است در چند جا مهر بيضوي " يا امام حسن " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي عطف تيماج قهوه اي.

80 گ، 15 س، 20 * 5 / 14 سم (311) مختصر جامع السعادة (فقه - فارسي) از:؟

در احكام طهارت و صلاة در دو باب مختصر و فتوائي، گزيده شده از " جامع السعادة " سيد محمد شهشهاني اصفهاني (شماره 55 همين فهرست).

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد اين مختصري است كه از رساله كبيره جناب افضل الفضلاء وأفقه الفقهاء ".

انجام: " و بعد از قصد اقامه آن نماز قضا را قضا كند تمام ثمري ندارد ".

(٢٦٩)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، محمد بن عبد (1)، الصّلاة (1)

صفحه 267

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠

نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

95 گ، 15 س، 20 * 5 / 13 سم (312) مشكاة الانوار (دعا - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 21 / 54، فهرست مرعشي 1 / 217).

نستعليق و دعاها نسخ معرب، محمد معين بن محمد فصيح، جمادي الثاني 1119، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

63 گ، 19 س، 20 * 13 سم (313) منتخب تحفة الابرار (فقه - فارسي) از:؟

در احكام طهارت و صلاة فتوائي و انتخاب شده از رساله عمليه " تحفة الابرار الملتقط من الاخبار " حجة الاسلام سيد محمد باقر شفتي اصفهاني (1260)، به اضافه احكام شك جداگانه و در پايان فوائد

فقهي است كه به صورت پرسش و پاسخ از مرحوم شفتي يا از مؤلف، به سال 1241 گرد آورده شده است.

آغاز: " الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي، اما بعد چون عاليجناب شامخ الالقاب نتيجة الاطياب العالم العامل ".

(٢٧٠)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد تقي (1)، الحج (1)، الصّلاة (1)

صفحه 268

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧١

انجام: " بلكه تا حال كسي كه تصريح به صحت نماز نموده باشد بر نخورده ايم ". نسخ، جمعه 13 شعبان 1241 عناوين و نشانيها در متن و حاشيه شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، صفحه اول داراي سرلوح رنگين، جلد گالينكور قرمز.

281 گ، 16 س، 21 * 14 سم (314) مجموعه:

1 - الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين " 1 پ - 31 پ " (اصول - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجي نجفي (1228) (ذريعه 7 / 37، مشار عربي 312).

2 - كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغراء " 31 پ - 92 ر " (فقه - عربي) از: شيخ جعفر بن خضر جناجي نجفي به شماره (210) رجوع شود.

در اين نسخه بخش اصول فقه كتاب انتخاب شده و كاتب براي آن مقدمه اي ساخته است.

3 - حجية الشهرة " 92 ر - 98 پ " (اصول - عربي) از: سيد علي بن محمد طباطبائي (1231)

(٢٧١)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 269

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٢

(ذريعه 6 / 272).

4 - الوجيزة " 101 پ - 118 ر " (رجال - عربي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) به شماره (303) رجوع شود.

5 - ترجمة اسحاق بن عمار " 118 پ - 119 پ) (رجال - عربي) از:؟

در اينكه اسحاق بن عمار دو نفر از روات به اين نام ناميده شده اند و بعضي از رجال نويسان به اشتباه

اين دو را يك نفر پنداشته اند. اين رساله در دو مقام است وگويا از كاتب مجموعه باشد.

آغاز: " الحمد لله و سلام علي عباده الذين اصطفي.. و بعد اعلم أيدك الله تعالي وايانا أن اسحاق بن عمار اثنان ".

انجام: " ولا ريب أن الحق والصواب هو الحري بالاستماع ثم التأمل وثم الاتباع والحمد لله علي الاهتداء به ثم الحمد لله علي ما لا يتناهي ".

نستعليق، علي اكبر 1229 - 1235، عناوين مشكي نسخ درشت حاشيه نويسي دارد از كاتب، بر فراز صفحه اول تملكي بدون نام بتاريخ 2 ذي الحجه 1304 و در چند جا مهر مربع " شهاب ثاقب " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

120 گ، 24 س، 5 / 20، 15 سم

(٢٧٢)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، إسحاق بن عمار (3)، النوم (1)

صفحه 270

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٣

(315) مجموعه: 1 - لوامع انوار الكشف والشهود علي قلوب ارباب الذوق والجود " 14 ر - 27 پ " (عرفان - فارسي) از: نور الدين عبد الرحمن بن احمد جامي (898) (كشف الظنون 2 / 1338، ذريعه 14 / 4، منزوي 2 / 1348، فهرست مرعشي 2 / 367).

2 - قرة العيون " 28 ر - 36 ر " (ادب - فارسي) از:؟

(ذريعه 17 / 74).

3 - اخلاق الاشراف في محامد الاوصاف " 38 ر - 47 ر " (اخلاق - فارسي) از: عبيد زاكاني - نظام الدين عبيدالله قزويني (772) (ذريعه 1 / 372، منزوي 2 / 1527، مشار فارسي 1 / 193) 4 - عبرة

الناظرين " 47 ر - 51 پ " (عرفان - فارسي) از: ميرزا حبيب الله بن محمد علي گلشن قاآني شيرازي (1272) پيرامون عشق با نثري بسيار شيوا و اشعاري زيبا و داستانهائي مناسب مقام بمناسبت حضورش نزد يكي از امراي فارس به سال 1259، در يك مقدمه و چند باب و نسخه حاضر فقط مقدمه در صفت عشق وباب اول در گرفتاري عاشق را دارد.

(٢٧٣)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، كتاب الأشراف للشيخ المفيد (1)

صفحه 271

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٤

آغاز: " منت خداي را جل شأنه كه عشق را صفت ديوانگي داد و عقل را سمت فرزانگي، آن را سباح بحر ملامت كرد و اين را سياح شهر سلامت ".

نستعليق زيبا، سالهاي 1274، 1318، عناوين نسخ مشكي، جز رساله هاي نام برده شده مطالب و اشعار و داستانهاي متفرقه نيز در مجموعه نوشته شده، سطرها راسته و چليپا، جلد تيماج قرمز بدون مقوا.

74 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 14 سم (316) معالم الاصول (اصول - عربي) از: شيخ حسن بن زين الدين عاملي (1011) (ذريعه 21 / 198، فهرست مرعشي 2 / 270، مشار عربي 865).

نسخ، غضنفر علي بن مظفر علي تبريزي، شنبه اول رجب 1170 عناوين نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد چند برگ از اوائل كتاب نو نويس است، روي برگ اول تملك مصطفي صفائي خونساري بتاريخ 1385 و مهر بيضوي " مصطفي الحسيني " و تملك مير أبو القاسم ديده ميشود، حاشيه نسخه را موريانه خورده است، جلد تيماج مشكي عطف تيماج قرمز.

124 گ،

19 س، 20 * 13 سم (317) اثبات الولاية (اعتقادات - فارسي) از:؟

دوازده باب است در اثبات ولايت و امامت حضرت امير المؤمنين عليه

(٢٧٤)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، النوم (1)

صفحه 272

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٥

السلام و اين كه آن حضرت جانشين بلا فصل حضرت پيغمبر اكرم " ص " ميباشد، نص آيات و احاديث از كتابهاي اهل سنت در هر باب نقل شده و ترجمه به فارسي ميشود و گفته هاي مؤلف با عناوين " اي ولي مؤمن " ميآيد. نام كتاب به خطي جز خط اصل بر فراز صفحه اول چنان كه ذكر شد آمده و ما در آن شك داريم.

فهرست ابواب چنين است:

باب اول: در ثبوت افضليت مرتضي به نص احاديث.

باب دوم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت شرف محل.

باب سوم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت سبق اسلام.

باب چهارم: در ثبوت افضليت مرتضي به سبب وجوب موالات وي.

باب پنجم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت تلقيب به خليفه و وصي.

باب ششم: در ثبوت افضليت مرتضي به جهت تلقيب به ولي المؤمنين.

باب هفتم: در ثبوت افضليت مرتضي به سبب تلقيب به امير المؤمنين.

باب هشتم: در ثبوت افضليت مرتضي به نص اخوت.

باب نهم: در ثبوت افضليت مرتضي به مفهوم بودن وي با قرآن.

باب دهم: در ثبوت افضليت مرتضي به نص آيات و احاديث وارده در شأن وي.

باب يازدهم: در ثبوت افضليت مرتضي به سبب كفويت وي به فاطمه.

باب دوازدهم: در بعض احاديث متعلق به غرض ما.

آغاز افتاده: " در ثبوت افضليت مرتضي به جهت شرف محل و ولايت و استحقاق خلافت به نص حديث

و آيه، مؤسس برنه حجت و منقبت ".

انجام: " چنانچه در باب دهم از ابن عباس روايت رفت، فهذا ما اردنا ايراده.. ".

(٢٧٥)

مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)، النوم (1)، الوجوب (1)

صفحه 273

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٦

نستعليق، روح الله كرماني در دار السلطنة كلتا كنده، عناوين و نشانيها شنگرف، در صفحه آخر مهر بيضوي " العبد محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

170 گ، 13 س، 5 / 20 * 14 سم (318) الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد (تاريخ - عربي) از: شيخ مفيد محمد بن محمد بن النعمان بغدادي (413) (ذريعه 1 / 509، فهرست مرعشي 3 / 243، مشار عربي 41).

نسخ معرب، نسخه قديم و بسيار نفيس و شايد از سده هفتم، عناوين مشكي درشت، در حاشيه با خطي جديدتر تصحيح شده، نسخه رطوبت ديده و صفحه هاي اول خوانده نميشود، از آغاز و انجام افتاده، روي صفحه اول مهر بيضوي " الراجي محمد تقي بن محمد رضا " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

179 گ، سطور مختلف، 21 * 16 سم (319) عقائد الشيعة في فوائد الشريعة (كلام - فارسي) از: ملا علي اصغر بن علي اكبر بروجردي (ق 13) (ذريعه 15 / 284، منزوي 2 / 974، مشار فارسي 3 / 3543).

نستعليق، عناوين مشكي درشت، در حاشيه تصحيح شده است، پس از كتاب سه برگ است داراي فوائد كلامي، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

86 گ، 15 س، 21 * 16 سم

(٢٧٦)

مفاتيح البحث: عقائد الشيعة الإمامية (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)

صفحه 274

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٧

(320) حاشية قوانين الاصول (اصول - عربي) از: ميرزا محمد تقي بن باقر قاضي طباطبائي تبريزي (1276) (ذريعه 6 / 175).

نيمه دوم كتاب است.

نستعليق، عناوين نوشته

نيست، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول نوشته اند كه ظاهرا نسخه به خط مؤلف است، جلد تيماج قرمز.

159 گ، 23 س، 21 * 15 سم (321) دستور نامه نگاري (ادب - فارسي) از:؟

چند نامه ادبي و منشئات و وقف نامه هائي كه به فارسي بسيار شيوا نگاشته شده براي تعليم انشاء فارسي، در اين مجموعه بدون ترتيب مخصوص گرد آورده شده است.

آغاز: " حبذا اين بياض دلارا كه.. مكين پر و بالي است كه از جلد نگارش شهپر پر نقش و نگار گشود ".

نستعليق زيبا، عناوين نوشته نيست، بعضي از صفحه ها سفيد است جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

44 گ، 11 س، 21 * 15 سم

(٢٧٧)

مفاتيح البحث: كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي (1)

صفحه 275

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٨

(322) كتاب دعا (دعا - فارسي) از:؟

در آداب مختلف اسلامي و دعاهاي مناسب اوقات متبركه، انتخاب شده از كتاب علي بن حسن زواره اي (شايد از ترجمه كتاب مفتاح الفلاح شيخ بهائي) و جمال الصالحين ميرزا حسن بن عبد الرزاق لاهيجي، داراي يك مقدمه ودوازده باب كه هر كدام داراي دوازده فصل است و يك خاتمه بدين تفصيل:

مقدمه: در احاديث و نكات كه بر سبيل اجمال بيان ميشود.

باب اول: در فضايل عقل وعلم و مكارم اخلاق.

باب دوم: در تنظيف از كثافات ظاهري و باطني.

باب سوم: در نماز و تعقيبات آن.

باب چهارم: در فضائل ذكر و دعا و احكام متعلق به آن.

باب پنجم: در آداب عادات و مجاري احوال و سوانح آن.

باب ششم. در حقوق اموال و رعايت حال عيال.

باب هفتم: در فضائل روزه و اعتكاف.

باب هشتم: در

اعمال شهور و اعوام و ليالي و ايام.

باب نهم: در تزويج و احكام متعلق به آن.

باب دهم: در آداب سفر و احكام آن.

باب يازدهم: در فضايل حج و عمره و زيارات.

باب دوازدهم: در احكام متعلق به اموات.

خاتمه: در مواعظ و نصايح و فوائد متفرقه.

(٢٧٨)

مفاتيح البحث: مكارم الأخلاق (1)، كتاب مفتاح الفلاح للبهائي العاملي (1)، الشيخ البهائي (1)، الحج (1)، الزوج، الزواج (1)، التعقيب (1)

صفحه 276

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٧٩

آغاز: " حمد بي حد و ثناي بي عدد كريمي را سزد كه در گلستان عالم امكان از رشحات سحاب امتنان ينابيع فيض وجود ".

انجام: " و هر كس يكي از اولياي ما را به كلمه اي اعانت كند بي حساب به بهشت برود ".

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ 1282 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

304 گ، 15 س، 21 * 15 سم (323) قرآن كريم نسخ زيبا محمد، 27 رجب 1253، بين سطرها ترجمه فارسي با شنگرف و به خط نستعليق خوش، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، زمينه سطرهاي قرآن زر فشاني شده، نام سوره ها در زمينه زرين با لاجورد نوشته شده، نشاني هاي اجزاء و تقسيم آنها در بوته هاي زرين با لاجوردي نوشته شده، صفحه اول و دوم لوحه هاي رنگين بسيار زيبا، كاغذ ترمه، جلد دو رو روغني رنگين گل و بوته دار.

390 گ، 14 س، 5 / 22 * 13 سم (324) نجوم (نجوم فارسي) از:؟

در احكام نجوم و طالع بيني و اختيارات ايام و جز اينها، نا مرتب وگويا

(٢٧٩)

مفاتيح

البحث: شهر رجب المرجب (1)، النوم (1)

صفحه 277

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٠

يكي از دعا نويسان به جهت كارهاي خودش اين مجموعه را گرد آورده است.

آغاز افتاده: " دهم حذر بايد كرد از آنكه خداوند خانه قمر از وي ساقط باشد و يا نحوس باشد ".

نستعليق نا زيبا، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، در حاشيه اضافه شده است، جلد مقوائي فرسوده.

144 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 12 سم (325) منهاج الهداية إلي احكام الشريعة (فقه - عربي) از: حاج محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني كلباسي (1262) به شماره (101) رجوع شود.

انجام افتاده: " ولو انتقله بالصلح لكان احوط وأولي وكل ما يصح وقفه يصح اعماره وارقابه.. ".

نسخ، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول سيد حسن حسيني خراساني مينويسد كه نسخه را با فرزند مؤلف شيخ جعفر مقابله كرده است و اين كار در ماه رمضان 1253 پايان يافته، و همچنين روي همين برگ چند بيت شعر و مهر مربع " المتوكل علي الله الغني عبده حسن الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي فرسوده.

165 گ، 21 س، 21 * 16 سم

(٢٨٠)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، صلح (يوم) الحديبية (1)، إبراهيم بن محمد (1)، الغني (1)، الإحتياط (1)

صفحه 278

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨١

(326) زاد المعاد (دعا فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) (ذريعه 12 / 11، فهرست مرعشي 1 / 41، مشار فارسي 2 / 2740).

نسخ زيبا، محمد ابراهيم بن محمد قلي، 12 رمضان 1231، عناوين و نشانيها شنگرف، كاغذ ترمه،

صفحه ها مجدول به زر و مشكي، صفحه اول داراي سرلوح رنگين زيبا، صفحه اول و دوم ميان سطرها زر فشاني شده و در حاشيه گل و بوته دارد، جلد تيماج مشكي ضربي.

306 گ، 17 س، 5 / 21 * 13 سم (327) مجموعه:

1 - روح الايمان " 1 پ - 88 پ " (اعتقادات - عربي) از: شيخ زين العابدين گلپايگاني (1289) (ذريعه 11 / 262، فهرست مرعشي 2 / 380).

2 - مرآة المحققين " 91 پ - 112 ر " (عرفان - فارسي) از: محيي الدين (منزوي 2 / 1375).

(٢٨١)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، إبراهيم بن محمد (1)

صفحه 279

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٢

3 - نفايس الفنون في عرايس العيون " 113 ر - 143 پ " (متفرقه - فارسي) از: شمس الدين محمد بن محمود آملي (752) (ذريعه 24 / 241، منزوي 1 / 691، مشار فارسي 5 / 5256).

در اين نسخه فقط مقاله سوم از قسم اول در علوم تصوف آمده است.

4 - ارجوزة في تاريخ المعصومين " 144 ر - 153 پ " (تاريخ - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 1 / 465).

5 - نغمة الاغاني " 153 پ - 157 ر " (اخلاق - عربي) از: سيد صدر الدين علي بن أحمد مدني شيرازي (1120) (ذريعه 14 / 236).

6 - خلاصة الابحاث في مسائل الميراث " 157 ر - 159 ر " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 7 / 209).

7 - ارجوزة في

الزكاة " 159 ر - 159 پ " (فقه - عربي) از: شيخ محمد بن الحسن حر عاملي (1104) (ذريعه 1 / 476).

8 - گلشن راز " 162 ر - 164 پ " (شعر - فارسي) از سعد الدين محمود بن عبد الكريم شبستري (720)

(٢٨٢)

مفاتيح البحث: شمس الدين محمد (1)، علي بن أحمد (1)، محمد بن الحسن (3)، عبد الكريم (1)، الزكاة (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)

صفحه 280

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣

به شماره (112) رجوع شود.

در اين نسخه چند برگي از آغاز منظومه آمده است.

9 - كتاب دعا " 167 پ - 199 پ " (دعا - فارسي) از:؟

چند فصل كوتاه است در دعاهاي متفرقه از براي حوائج و طلسمات كه مؤلف (و شايد از دعا نويسان بوده) از كتابهاي قدما و آنچه تجربه كرده بود، گرد آورده، و در حاشيه نسخه به تدريج بر آن دعاهائي نيز افزوده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. فصل في دفع عموم الهمومات و قضاء الحاجات منقول است كه حضرت ائمه عليهم السلام ".

10 - بيان اعداد " 200 ر - 204 پ " (علوم غريبه - فارسي) از:؟

در بيان اعداد و وفق و روش آنها و نهادن الواح به طريقي كه استادان اين فن گفته اند، بطوريكه همه بتوانند از اين علم استفاده كنند نه به روش رمز و اشاره چنانچه معمول استادان سابق بوده، با عناوين " ضابطه - ضابطه ".

آغاز: " الحمد لله لم يزل ولا يزال ولا يتغير عن الحال إلي الحال..

اين رساله اي است در بيان اعداد و وفق و روش آن ".

كتابهاي اول

تا سوم نستعليق، ابراهيم بن حسين گلپايگاني، 25 شعبان 1286 (پايان كتاب اول). بقيه مجموعه نسخ، 24 ذي القعدة 1288. عناوين شنگرف يا نوشته نيست، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

205 گ، سطور مخطلف، 21 * 5 / 13 سم

(٢٨٣)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)

صفحه 281

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٤

(328) رفع الخفا عن ذات الشفا في سيرة المصطفي (تاريخ - عربي) از " شيخ محمد بن حسن بصري شهزوري (ق 12) " ذات الشفا في سيرة المصطفي و من بعده من الخلفا " ارجوزه اي است از جزري (833)، در تاريخ زندگاني حضرت پيغمبر اكرم " ص " و خلفاء راشدين و چون در حضر و سفر بسياري از مردم از مؤلف شرح اين ارجوزه را درخواست مينمودند، اين شرح مزجي را كه از كتابهاي معتبر انتخاب شده است، تأليف كرده و در نهم محرم 1187 " 1 " به پايان برده است.

آغاز: " الحمد لله الذي من علينا بخليفته الاكبر نبيه إلي عامة الاسود والاحمر ليهديهم في مهامه الحيرة والغير إلي احسن الهدي واكمل السير ".

انجام: " ويقابلها بأصلها لان التأليف انما يغيره النساخ حتي يصير إلي المسخ والانفساخ فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علي الذين يبدلونه ".

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي و علامت بلاغ دارد، جلد تيماج مقوائي.

226 گ، 18 س، 21 * 15 سم (329) مجالس (اخلاق - فارسي) از:؟

چند مجلس مرتب است كه به جهت اهل منبر و سخن گويان تنظيم شده،

(1) تاريخ در گذشت مؤلف در ايضاح

المكنون 1 / 578 سال (1180) ثبت شده ولي اين تاريخ با سال تأليف كتاب كه در نسخه حاضر ديده ميشود، درست نيايد.

(٢٨٤)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)

صفحه 282

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٥

در آغاز هر مجلس آيه اي از قرآن كريم آمده و آن را تفسير نموده و در پايان مصيبت ائمه عليهم السلام را ذكر ميكند. در اين مجلس ها بيشتر به امور اخلاقي و تاريخ معصومين پرداخته و ضمن مطالب اشعار مناسب نيز نقل ميشود و غره جمادي الثاني 1266 به پايان رسيده است.

آغاز: " يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خلاق عالم و مصور بني آدم در رقم مبارك شيم خود ميفرمايد ".

انجام:

همين نه در شب آن روز مه خسوف نمود كه آفتاب جهان تاب هم كسوف نمود نسخ، غره جمادي الثاني 1266، در حاشيه مطالبي افزوده شده است به خط جلال الحسيني التويسركاني و بتاريخ 1280 (چنانچه در پايان يكي از افزودگيها آمده)، جلد تيماج مشكي ضربي.

144 گ، 17 س، 21 * 15 سم (330) قرآن كريم نسخ معرب زيبا، عبد الله هروي، دهه اول جمادي الثاني 845، صفحه ها مجدول به زر و مشكي و لاجورد، نام سوره ها در زمينه زرين، در حاشيه گل و بوته دار زرين و رنگ لاجورد، ثواب سوره ها با نستعليق خوش در حاشيه نوشته است، صفحه اول و دوم داراي نقشه هاي رنگين، بين سطرها در تمام صفحه ها زرين، جلد تيماج قرمز ضربي.

372 گ، 12 س، 22 * 15 سم

(٢٨٥)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (3)، الكرم، الكرامة (1)، النوم (1)

صفحه 283

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦

(331) الفاظ ادويه (طب - فارسي) از: نور الدين عين الملك محمد بن عبد الله شيرازي (ق 11) (ذريعه 2 /

292، منزوي 1 / 475، مشار فارسي 1 / 470).

نستعليق، جعفر بن ابراهيم حسيني طبيب شيرازي، دوشنبه 12 ربيع الثاني 1274 در بهبهان، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، در پايان نسخه مهر مربع كاتب " لا إله الا الله الملك الحق المبين جعفر الحسيني " و مهر لوزي " صح جعفر الحسيني " و مهر مربع " عبده الراجي إلي الله محمد ابراهيم الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

105 گ، 20 س، 20 * 15 سم (332) الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية (نحو - عربي) از: بهاء الدين محمد بن محمد باقر حسيني مختاري نائيني (ذريعه 16 / 134).

نسخ، متن با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از مؤلف، جلد تيماج قهوه اي.

166 گ، 15 س، 21 * 15 سم

(٢٨٦)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني (1)، جعفر بن إبراهيم (1)، محمد بن عبد الله (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 284

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٧

(333) الفوائد المدنية (اصول - عربي) از: ميرزا محمد امين بن محمد شريف استرابادي (1033) (ذريعه 16 / 358، فهرست مرعشي 2 / 423، مشار عربي 683).

نستعليق، چهارشنبه 18 شوال 1104، عناوين با شنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از مؤلف و ديگران، روي برگ اول تملك ملا عباس علي و مهر بيضوي " عبده الراجي عباس علي " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي.

222 گ، 20 س، 5 / 21 * 11 سم (334) تفسير سوره يوسف (تفسير - فارسي) از: تاج الدين محمد بن

محمد سيف الدين طوسي سوره يوسف را در شصت فصل تفسير كرده و از لطايف و نظاير و نكات آنچه مناسب بوده آورده است. در هر فصلي قطعه اي از سوره را آورده و ضمن بيان داستان حضرت يوسف عليه السلام نكات اخلاقي و عرفاني را به نثر و نظم با شواهد بازگو ميكند.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. چنين گويد فقير حقير.. كه بعضي از طالبان اين علوم التماس كردند كه قصه يوسف را كه احسن القصص است ".

نستعليق و عبارتها عربي نسخ معرب، عناوين و نشانيها شنگرف يا نوشته نيست، اوراق درهم ريخته و نامرتب است، جلد مقوائي.

293 گ، 14 س، 21 * 15 سم

(٢٨٧)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)، سورة يوسف (2)، محمد بن محمد (1)، الصّلاة (1)

صفحه 285

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٨

(335) مجلس افروز (شعر - فارسي) از: ملا فضلعلي نصر آبادي كاشاني (ق 13) (ذريعه 19 / 281، منزوي 4 / 3165).

نستعليق، عناوين شنگرف، برگ آخر افتاده، جلد تيماج قهوه اي.

178 گ، 20 س، 5 / 21 * 17 سم (336) تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال (رجال - عربي) از: ميرزا محمد بن علي بن ابراهيم حسيني استرابادي (1028) به شماره (140) رجوع شود.

نسخ، آدينه دهم جمادي الاول 1207، عناوين و نشانيها شنگرف در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از مؤلف و ديگران، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

267 گ، 21 س، 21 * 15 سم (337) حاشية فرائد الاصول (اصول - عربي) از:؟

حاشيه مفصل استدلالي است بر " فرائد الاصول " شيخ مرتضي انصاري

(٢٨٨)

مفاتيح البحث: كتاب فرائد الأصول

للشيخ الأنصاري (2)، محمد بن علي بن إبراهيم (1)

صفحه 286

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٨٩

با عناوين " قوله - قوله ". بسياري از مباحث ناتمام مانده و در پايان يكي از بحثها تاريخ شب بيست و سوم ربيع الاول 1346 ديده ميشود.

آغاز: " قوله قدس سره اعلم أن المكلف المراد من المكلف من وضع عليه قلم التكليف من البالغ العاقل لا خصوص من تنجز عليه التكليف ".

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين با مشكي نشان دارد، در حاشيه افزوده شده است، جلد مقوائي عطف پارچه قرمز.

151 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (338) ديوان طبيب اصفهاني (شعر - فارسي) از: ميرزا عبد الباقي بن محمد رحيم طبيب اصفهاني (1168) (ذريعه 9 / 644، منزوي 3 / 2414).

نستعليق زيبا، كاغذ ترمه، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، آغاز مقدمه و قصائد و غزليات داراي سرلوحه هاي رنگين زيبا، روي برگ اول تملك ميرزا محمود خان بتاريخ جمادي الاول 1341 ديده ميشود، جلد روغني گل و بوته دار رو قهوه اي پشت مشكي.

83 گ، 15 س، 20 * 14 سم (339) گنج المحب (شعر - فارسي) از: آقا زين العابدين بن آقا ميرزا دلال اصفهاني (ق 14) ديوان دلال است مشتمل بر قصائد و غزليات و جز اينها، گرد آوري خودش

(٢٨٩)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، عبد الباقي بن محمد (1)

صفحه 287

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٠

هنگامي كه در سال 1300 شصت و هفت سال از عمرش گذشته و پانزده هزار بيت شعر سروده بود. مقدمه ديوان و چند بند در اندرز و قصه اي در پايان نسخه به

نثر از خود سراينده ميباشد.

آغاز:

بگويم ثناي خداوند پاك * كه بنموده آدم هويدا ز خاك بگويم ثنا قادر لم يزل * كه بر ذات پاكش نباشد خلل انجام افتاده:

آن سنان بي پدر اندر ره شام جفا تازيانه بر عيالش بيش و هم كم ميزند نستعليق، به خط ناظم، شوال 1306، عناوين و نشانيها شنگرف، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

204 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (340) شرح صمديه (نحو - فارسي) از: شيخ جواد بن محرم علي طارمي (1325) (ذريعه 13 / 362).

نستعليق، حسين بن أبو الحسن حسيني قزويني، بيست و ششم ماه صفر 1370، متن نسخ با مشكي نشاني دارد، جلد تيماج سبز بدون مقوا.

168 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم

(٢٩٠)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)، الجود (1)

صفحه 288

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩١

(341) رينة العابدين (اخلاق - فارسي) از: شيخ محمد جعفر بن محمد رضا اصفهاني (ق 13) در پاره اي از دعاها و بسياري از آداب و اخلاق اسلامي، نا تمام و مشتمل بر چهارده كتاب و هر كدام داراي چند فصل، و فهرست كتابها چنين است:

كتاب اول: در آداب لباس پوشيدن، داراي پنج فصل.

كتاب دوم: در آداب حمام رفتن، داراي چهار فصل.

كتاب سوم: در آداب خوردن و آشاميدن، داراي پنج فصل.

كتاب چهارم: در آداب تخلي و خوابيدن، داراي دو فصل.

كتاب پنجم: در آداب نكاح، داراي هشت فصل.

كتاب ششم: در آداب مسكن، داراي شش فصل.

كتاب هفتم: در آداب سرمه و شأنه و مانند اينها، داراي نه فصل.

كتاب هشتم: …

كتاب نهم: در آداب سفر، داراي چهار فصل.

كتاب دهم:

كتاب يازدهم: در خواص بعضي از دعاها، داراي چهار فصل.

كتاب دوازدهم: در آداب تجارت و زراعت، داراي شش فصل.

كتاب سيزدهم: در آداب معاشرت، داراي پنج فصل.

كتاب چهاردهم: در آداب مجالس، داراي شش فصل.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. أما بعد چنين گويند اين حقير فقير كثير التقصير اين ذره بي مقدار بنده ضعيف شر مسار ".

(٢٩١)

مفاتيح البحث: جعفر بن محمد (1)، اللبس (1)

صفحه 289

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٢

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين شنگرف، در حاشيه مطالبي افزوده شده است از مؤلف، قبل از كتاب فهرست موضوعات بتاريخ 1287 نوشته شده است، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

122 گ، سطور مختلف، 22 * 5 / 17 سم (342) جنگ شعري (شعر - فارسي) از: سيد أبو القاسم گلستانه (ق 14) منتخباتي است از شاعران فارسي زبان قديم و معاصر، كه بدون ترتيب مخصوص گرد آورده شده.

شاعران اين مجموعه عبارتند از: هاتف اصفهاني دودي اصفهاني، ناصر خسرو، ميرزا عبد الوهاب، حسين علي بيك شرر، ميرزا رحيم طبيب، ميرزا عبد الحميد، حافط شيرازي، سعدي شيرازي، مكتبي، ملاي رومي، كشميري، أبو القاسم زيبا، حيرت، فردوسي، امان الله بستي، جامي، نعمت الله ولي، نامي، عارض، شمس تبريزي، كمال الدين اصفهاني، امير معزي، عنصري، سنائي، ميرزا نصير طبيب، اديب صابر، عاشق، اسدي، شهدي، رياضي، فنا، فريدون، حمزه، مونس، طوفان، دكتر مسرور، مقبل، خيام، بينش، افسر خراساني، بزرگ نيا، پروين اعتصامي، فراهاني، يغما جندقي، عارف قزويني، منوچهر شيباني، حسين حسيني، خوش بين تربتي برهان، اسپهي، پهلوان زند، انوري، قائم مقام، عشقي، شيدا، سينا، واله اصفهاني، مكرم اصفهاني، صفير، عطار، ابو الفرج روني، زرگر.

آغاز:

اي

فداي تو هم دل و هم جان * وي نثار رهت هم اين و هم آن

(٢٩٢)

مفاتيح البحث: عبد الحميد (1)، الفرج (1)

صفحه 290

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٣

دل فداي تو چون توئي دلبر * جان نثار تو چون توئي جانان نستعليق، به خط گرد آورنده، تاريخ 1316 در چند جاي جنگ ديده ميشود، جلد مقوائي عطف پارچه.

74 گ، سطور مختلف، 5 / 21 * 17 سم (343) الحرز الثمين للحصن الحصين (دعا - عربي) از: ملا علي بن سلطان محمد قاري (1016) (كشف الظنون 1 / 669، معجم المطبوعات 2 / 1792).

نسخ، محمد بن عثمان قونوي، 23 جمادي الاول 1133، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از كتابهاي مختلف، قبل از كتاب چهار برگ است داراي فهرست، روي برگ اول تملك علي بن مصطفي ابن ولي الدين بتاريخ 1133 ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج مشكي.

323 گ، 21 س، 5 / 21 * 15 سم (344) التعادل والترجيح (اصول - عربي) از:؟

بحثهاي استدلالي مفصلي است با نقل بسياري از اقوال دانشمندان قديم و متأخر علم اصول. به روز يكشنبه يازدهم ربيع الاول 1313 پايان يافته است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين.. و بعد لما فرغ القوم عن بيان الادلة

(٢٩٣)

مفاتيح البحث: كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، شهر ربيع الأول (1)، محمد بن عثمان (1)

صفحه 291

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤

موضوعا وحكما شرعوا في بيان تعارضهما كذلك ".

انجام: " وربما استدل عليه بعموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام فان المجمع عليه.. وفي الكل نظر والله العالم ".

نسخ، به خط مؤلف، يكشنبه 11 ربيع المولود 1313، عناوين با مشكي نشاني دارد، روي

برگ اول تملك محمد علي موسوي زنجاني ديده ميشود، جلد مقوائي عطف پارچه.

54 گ، 21 س، 21 * 16 سم (345) شكرستان (شعر - فارسي) از: ميرزا ابو الفتح خان دهقان ساماني (ق 14) (ذريعه 14 / 214، مشار فارسي 3 / 3287).

نستعليق، سيد جمال اصفهاني، شعبان 1320 در عرض چهار ماه در سامان نگاشته شده و كاتب در ماه رمضان 1319 به عتبات رفته بود، در پايان يادداشتي از نعمت حسيني همامي بتاريخ 18 جمادي الاول 1321 ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

244 گ، 11 س، 21 * 17 سم (346) مجموعه: (متفرقه - عربي) از: شيخ عبد الحسين بن علي محلاتي (ق 14) مباحث مختلفي است از اصول و فقه و حديث و جز اينها كه به صورت يادداشت

(٢٩٤)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، الحسين بن علي (1)

صفحه 292

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥

نوشته شده و بيشتر آنها ناتمام مانده است و بعضي از آنها را مؤلف به مجموعه ديگر خود كه مرتب تر از اين مجموعه تأليف شده، نقل كرده است.

مباحثي كه در اين مجموعه از مؤلف آمده چنين است: المشكاة المقتبس من انوار الأئمة الهداة در فقه (چند برگ آغاز آن)، مقدمات من اصول الفقه تعارض الوصف والاشارة، المطلق والمقيد، الاوامر والنواهي، الحسن والقبح العقليان، سجدتا السهو، شرح قطعة من كتاب كشف الغطاء، اسباب الخلل في الصلاة، اللباس المشكوك، البينة، صلاة الجماعة، ما ثبت من اخبار النبي " ص " والولي " ع ".

آغاز: " نحمدك باللسان لانه الاقوي في البيان يا من نور معالم الدين بعد

أن ظلمت بتراكم شبه المعاندين بمشكاة الهداية واليقين ".

نسخ ونستعليق، مطالب نامرتب و بعضي از صفحه ها سفيد است، روي برگ اول تملك بتاريخ 1311 و مهر بيضوي وي " الراجي عبد الحسين بن علي " ديده ميشود، همين مهر و مهر بيضوي ديگر وي " الراجي عبد الحسين " و مهر بيضوي " عبده عبد الكريم بن محمد مهدي " در جاهاي ديگر مجموعه نيز مشهود است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

161 گ، سطور مختلف، 22 * 17 سم (347) سلوة الغريب واسوة الاريب (ادب - عربي) از: سيد صدر الدين علي بن احمد مدني شيرازي (1120) (ذريعه 12 / 224، فهرست مرعشي 3 / 128).

(٢٩٥)

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلي الله عليه وآله (1)، مسألة الحسن والقبح (1)، أصول الفقه (1)، صلاة الجماعة (1)، الحسين بن علي (1)، علي بن أحمد (1)، عبد الكريم (1)، اللبس (1)، الصّلاة (1)، السهو (1)

صفحه 293

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦

پايان نسخه افتاده: " والبين قل لي ما احتياله وقال سقي الله ايامنا بالحجاز ولا.. ".

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، قبل و بعد از كتاب چند برگ است داراي مطالب متفرقه به خط سيد محمد بن عبد الكريم جزائري بعضي از يادداشتها در حاشيه كتاب داراي تاريخ 1270 ميباشد، جلد مقوائي عطف تيماج قهوه اي.

108 گ، 18 س، 22 * 15 سم (348) قواعد الانشاء (انشا - فارسي) از: سيد مهدي علي دهلوي (ق 13) در دستور نامه نگاري و چگونگي به كار بستن بعضي از آيات و احاديث و اشعار و جمله هاي ادبي ديگر،

بنام نواب ميرزا حسام الدين حيدر خان بهادر حسام جنگ و براي فرزندش سيف الدين حيدر خان بهادر سيف جنگ، در پنج رساله به سال 1232 تأليف شده است. عناوين رساله ها چنين است:

رساله اول: در قواعد مراسلات و مفاوضات.

رساله دوم: در جدول عرايض و مكاتبات.

رساله سوم: در ذكر آيات و عربيات.

رساله چهارم: در ذكر ابيات.

رساله پنجم: در مبيضات و مسودات.

آغاز: " انشاي حمد منشي سحاب الثقال از دبير فلك متعذر و محال پس ضعيف البنيان را چه طاقت كه از عهده تقرير و تحرير نيايش برآيد ".

(٢٩٦)

مفاتيح البحث: محمد بن عبد الكريم (1)

صفحه 294

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٧

انجام افتاده: " اگر شمه آن به زبان خامه صدق بيان در آرم دود از نهادش برآيد.. ".

نستعليق، عناوين و نشانيها شنگرف، قبل از كتاب چند برگ است داراي فهرست مفصل، نسخه را موريانه خورده و فرسوده است، جلد مقوائي.

189 گ، 10 س، 5 / 22 * 5 / 13 سم (349) مطارح الافكار و مفاتح الاسرار (متفرقه - فارسي و عربي) از: عبد الله بن محمد تقي بن محمد مهدي كرمانشاهي (1308) در حل بعضي از الغاز و معميات و شرح مشكلات برخي از آيات و احاديث به روش پرسش و پاسخ " ل - ج "، و داراي مباحث مفيد به فارسي و عربي.

آغاز: " أحسن كلمة يبتدأ بها المقال وأمتن لفظة يتفوه بها الرجال حمد الله الكبير المتعال الذي تفرد بالعز والجلال ".

انجام: " پس به جهت آنست كه بناء عامه در امثال اين صورت مفروضه كه صورتي فريضه زائد از سهام باشد بر تعصيب است

".

نستعليق، به خط مؤلف، عناوين با مشكي نشاني دارد، در حاشيه اضافه شده است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

151 گ، 16 س، 22 * 18 سم

(٢٩٧)

مفاتيح البحث: عبد الله بن محمد (1)، التصديق (1)

صفحه 295

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٨

(350) حياة الانسان (تاريخ - عربي) از: ملا محمد بن علي اشرف طالقاني (1329) (ذريعه 7 / 117).

نسخ، أبو القاسم علامه تبريزي، سال 1311 از روي نسخه مؤلف در حاشيه صفحه ها مطالب متفرقه و بعضي از اشعار نوشته شده است، تملك محمد الموسوي الجزائري در چند جاي نسخه بتاريخ 1367 ديده ميشود، جلد تيماج قرمز عطف قهوه اي.

149 گ، 22 س، 21 * 16 سم (351) الخمائل (متفرقه - عربي) از: شيخ يعقوب بن ابراهيم بختياري (1147) در پاره اي از مباحث راجع به قرآن كريم و مطالبي متفرقه از حديث و فقه و جز اينها، مشتمل بر چند " خميلة " و نام را ما از اين عنوان گرفتيم.

فهرست آنچه در نسخه ديده ميشود چنين است:

الخميلة الاولي: في الاحاديث القدسية.

الخميلة الثانية: في ترتيب سور القرآن.

الخميلة الثالثة: في ثواب سور القرآن.

الخميلة الرابعة: في اربعين حديثا في فضائل امير المؤمنين " ع " الخميلة الخامسة: في كراهة شرب الدخان.

(٢٩٨)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، يعقوب بن إبراهيم (1)، محمد بن علي (1)، القرآن الكريم (2)، الكرم، الكرامة (1)، النوم (1)

صفحه 296

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩

الخميلة السادسة: في حرمة التتن.

آغاز افتاده: " الزاهدين وتعمل عمل المنافقين ان أعطيت لم تقنع وان منعت لم تصبر تأمر بالخير ولا تفعله ".

انجام افتاده: " ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا الدالة علي حرمة الاسراف ومعظمه حرق الاموال بالافواه أعني به شرب الدخان ".

نسخ به خط مؤلف، عناوين و آيات با مشكي نشاني دارد، در

حاشيه اضافه شده است، در برگي قبل از كتاب معرفي كتاب و مؤلف آن به خط سيد محمد جزائري موسوي ديده ميشود، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

36 گ، 15 س، 22 * 15 سم (352) قرآن كريم نسخ معرب، كاغذ ترمه، نام سوره ها در زمينه هاي زرين، علامت حزبها در گلهاي رنگين در حاشيه، صفحه ها مجدول به زر و مشكي، روي برگ اول چند يادداشت 1339 - 1376 و مهر بيضوي " خادم ضريح مطهر عبد الحسين " و مهر مربع " و مهر مربع " عبد الحسين بن محمد رحيم " ديده ميشود، صفحه اول و دوم دراي لوحه هاي رنگين و گل و بوته، در سه صفحه آخر دعاي دوازده امام ملا مختار آمده، جلد دو رو روغني گل و بوته دار.

258 گ، 15 س، 20 * 13 سم

(٢٩٩)

مفاتيح البحث: النفاق (1)، الإسراف (1)، الصبر (1)، النوم (1)

صفحه 297

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٠

(353) زاد المعاد (دعا - فارسي) از: ملا محمد باقر بن محمد تقي مجلسي (1111) به شماره (326) رجوع شود.

نسخ، احمد بن محمد شرف شهددي مصاحبي نائيني، هجدهم رجب 1217، عناوين و نشانيها شنگرف، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، در حاشيه تصحيح شده است، صفحه هاي اول و دوم داراي لوحه هاي رنگين، پشت برگ آخر تملك محمد جعفر بن محمد علي شريف نائيني و مهر مربع " لا إله الا الله الملك الحق المبين عبده محمد جعفر " و مهر بيضوي " عبده محمد جعفر ابن محمد علي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

172 گ، 11 س، 5 /

20 * 14 سم (354) كتاب دعا (دعا - فارسي) از:؟

داراي دعاهاي چهل اسم اعظم، اسماء الحسني، دعاي قاموس، دعاي قريثا، دعاي بشنح، دعاي كميل، دعاي استكشاف الهموم.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين … و بعد از حضرت امير المؤمنين عليه السلام روايت است كه حضرت پيغمبر فرمودند ".

نسخ زيبا، مجد الدين سال 1333 بدستور آقاي مشير الممالك، صفحه ها مجدول به زر، پس از كتاب برگي است داراي يادداشتي

(٣٠٠)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، أحمد بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 298

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠١

بتاريخ صفر 1334 در طهران، جلد مخمل نيلي حاشيه و عطف تيماج قهوه اي.

32 گ، 8 س، 21 * 12 سم (355) الصافي (تفسير - عربي) از: ملا محسن بن مرتضي فيض كاشاني (1091) (ذريعه 15 / 5، ايضاح المكنون 2 / 63، فهرست مرعشي 3 / 158، مشار عربي 583).

اين نسخه ربع دوم كتاب است.

نسخ، عبدالغني بن عبد العلي خرانقي، شب سه شنبه 28 رجب 1226، آيه ها باشنگرف نشاني دارد، جلد تيماج مشكي ضربي.

185 گ، 25 س، 21 * 15 سم (356) جنگ شعري (شعر - فارسي) از:؟

در اين جنگ، اشعار بسياري بدون ترتيب مخصوص از شاعران معروف گرد آورده شده، و در آغاز ابياتي از خمسه نظامي در سي و هفت باب انتخاب شده و شعرهاي مناسب موضوعات اعتقادي و اخلاقي را برگزيده و اين منتخب را فهرست ابواب ناميده است.

نام شاعران اين جنگ چنين است: حكيم نظامي، ملا محمد صوفي، ملا

(٣٠١)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر رجب

المرجب (1)، مدينة طهران (1)

صفحه 299

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٢

ملك قمي، وحشي، ظهوري، حكيم شفائي، اهلي، شيخ أبو القاسم، ميرزا سنجر، ميرزا جلال، بابا فغاني، مير رضي، عرفي، قاضي نور، امير خسرو، طالب آملي، ميرزا نظام دست غيب، سليم، فكاري، ملا محتشم، ملا مكتبي، فغفور لاهيجي، آقا شاپور طهراني، لساني، سلطان علي بيك، عمر خيام، فكري اصفهاني، حزني، فهمي، نوعي، فيضي، نادم گيلاني، مقيما طهراني.

آغاز: " خلاصه خمسه حكيم نظامي، بر اصحاب دولت و ارباب مكنت واجب و لازم است كه بعد از قرائت قرآن كريم و تلاوت فرقان قديم ".

نستعليق زيبا، عناوين شنگرف، كاغذ به رنگ سفيد و آبي، جلد تيماج سبز.

151 گ، سطور مختلف چليپا، 24 * 5 / 14 سم (357) انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: قاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بيضاوي (ق 7) (كشف الظنون 1 / 186، معجم المطبوعات 1 / 618، مشار عربي 99، فهرست مرعشي 1 / 220).

نيمه دوم تفسير است.

نسخ، سال 1008، آيه ها باشنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول مهرهاي بيضوي " الواثق بالله عبده محمد كاظم الموسوي " و " محمد صادق بن علي رضا الموسوي الحسيني " و " محمد هادي بن محمد مهدي الموسوي الحسيني " و " علي رضا بن محمد صادق الموسوي الحسيني " و " اقل المفتاقين إلي الله الغني محمد باقر بن علي رضا

(٣٠٢)

مفاتيح البحث: كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، عبد الله بن عمر (1)، الواثق بالله (1)، الغني (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 300

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه

آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٣

الحسيني " ديده ميشود، در صفحه آخر مهر دائري " عبده خدا نبي ابن محمد قلي " نيز مشهود است، قبل از نسخه و در حاشيه صفحه ها نوشته هاي بسياري است با نشاني " ه العلوي "، جلد تيماج قهوه اي.

348 گ، 23 س، 24 * 18 سم (358) سيميا و ريميا (علوم غريبه - فارسي) از:؟

در چگونگي دانستن تصرفات خيالي و احداث مقالات خياليه كه بنام " سيميا " مشهور است، و دانستن قواي جواهر ارضيه و مزج آنها با يكديگر تا از آن قوت حادث گردد كه بنام " ريميا " معروف است. اين كتاب داراي چند اصل و وصل وفصل ميباشد و چندين كتاب در علوم غريبه در آغاز آن نام برده شده است.

آغاز: " اسعدك الله في الدارين، بدان كه در علم كيميا و سيميا و ريميا و دعوات كتب بي حساب آمده است ".

انجام: " طعام برنج در ديگ پخته كند و يك بري در آن ديگ اندازند شير بسيار شود ".

نسخ، عناوين شنگرف، در برگي پس از كتاب تملكي بدون نام و مهر بيضوي " عبد آل علي نظام الدين " ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي فرسوده.

82 گ، 20 س، 25 * 13 سم

(٣٠٣)

مفاتيح البحث: الطعام (1)

صفحه 301

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٤

(359) دعاهاي ايام هفته (دعا - فارسي) از: علي اصغر بن علي رضا كربلائي (ق 12) دعاهاي شبها و روزهاي هفته را گرد آورده و چند دعاي متفرقه در حاشيه بدان افزوده و چون دو برگ آغاز نسخه نو نويس

است احتمال ميرود كه مؤلف شخص ديگري غير از نام برده شده (كربلائي) باشد.

اين كتاب در ماه ذي القعدة 1104 به پايان رسيده است.

آغاز: " اعتصام دعاء سمات است. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت الاول فليس قبلك شئ ".

انجام: " هم در حيات و هم در ممات كه عند الله وعند الرسول اجر خواهد داشت ".

نسخ معرب، به خط مؤلف، سال 1104 در دولت خانه ميرزا محمد كاظم منجم، عناوين شنگرف، برگ اول و دوم نو نويس، در حاشيه چند دعا افزوده شده، در پايان مهر بيضوي " بنده شاه دين علي اصغر " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز ضربي.

77 گ، 12 س، 25 * 18 سم (360) صحيفه سجاديه (دعا - عربي) از: حضرت سجاد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام به شماره (247) رجوع شود.

(٣٠٤)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، علي بن الحسين (1)، النوم (1)

صفحه 302

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٥

نسخ زيبا، محمد مهدي بن محمد معصوم جوهري تبريزي، جمعه 12 جمادي الاول 1109، صفحه ها مجدول به شنگرف و مشكي وزر و لاجورد و سبز ترجمه فارسي زير سطرها به شنگرف، عناوين دعاها در زمينه هاي زرين با شنگرف، در حاشيه پاره اي از لغات و جمله ها توضيح داده شده است، صفحه اول داراي سر لوح رنگين زيبا، جلد تيماج مشكي ضربي سوخته.

147 گ، 10 س، 24 * 16 سم (361) قرآن كريم نسخ زيبا، محمود بن محمد هاشم موسوي خونساري، غره شعبان 1292، صفحه ها مجدول به شنگرف و لاجورد و مشكي و

زر و سبز، نام سوره ها در زمينه شنگرف نقشه دار با شنگرف، صفحه اول و دوم دعاي تلاوت و استخاره در زمينه زرين نقشه دار، صفحه اول و دوم قرآن داراي لوحه هاي رنگين بسيار زيبا، جلد دو رو روغني رو رنگين گل و بوته دار پشت قرمز با نقشه هاي زرين.

281 گ، 15 س، 25 * 15 سم (362) قباله نامه ازدواج قباله نامه ازدواج ميرزا محمد صادق خان مستوفي نوري ملقب به مستوفي حضور با صغري خانم صبيه ميرزا عبد الله خان است بتاريخ يكشنبه 27 ربيع الاول 1322.

نستعليق، صفحه ها در حاشيه و بين سطرها داراي گل و بوته رنگين، صفحه اول و دوم داراي سرلوح رنگين زيبا، با شهادت چندين

(٣٠٥)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، محمود بن محمد (1)

صفحه 303

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٦

شاهد و مهرهاي بيضوي " جمال الدين الحسيني " و " مستوفي حضور " و " عبده الراجي محمد صادق " و " محمد تقي " و " مفاخر الدولة " و " يا داود " و " الراجي علي بن محمد علي "، جلد مخمل نيلي.

6 گ، 5 س، 24 * 17 سم (363) مجموعه:

1 - تحفة الملوك " 1 پ - 12 ر " (اخلاق - فارسي) از:؟

در پند و اندرز پادشاهان، داراي چهل باب كوتاه و هر باب داراي چهار نصيحت و پند.

(ذريعه 3 / 470، كشف الظنون 1 / 376، مشار فارسي 1 / 1218، منزوي 2 / 1562).

2 - نصايح " 13 پ - 27 ر " (اخلاق - فارسي) از:؟

اندرزهائي است به مأمون عباسي

و همچنين چند نصيحت انتخاب شده از گفتار بوذر جمهر حكيم.

آغاز: " اي مأمون فرمان نفس چندان بر كه تو را از اطاعت حق سبحانه و تعالي باز ندارد ".

نستعليق زيبا، محمد بن محمد حسن خوانساري، كتاب اول 1228 و كتاب دوم هشتم ذي القعدة 1232 به جهت شاهزاده محمود ميرزا

(٣٠٦)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، جمال الدين (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن محمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 304

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٧

صفحه ها مجدول به زر و مشكي وشنگرف و لاجورد، بين سطرها زر اندود، صفحه اول هر دو رساله داراي سرلوح رنگين، جلد تيماج مشكي سوخته.

27 گ، 8 س، 24 * 5 / 15 سم (364) قباله نامه ازدواج قباله نامه ازدواج آقا ميرزا محمد تقي نوري است با هاجر خانم دختر ميرزا احمد خان غلام پيش خدمت حضور مبارك، بتاريخ 6 رجب 1301.

نستعليق زيبا، ابوا الحسن نوري، صفحه ها مجدول به شنگرف وزر و مشكي و لاجورد، بين سطرها زرين بوته دار، حاشيه صفحه اول و دوم گل و بوته دار، صفحه اول داراي سرلوح رنگين دقيق، در پايان داراي مهرهاي شهادت بيضوي " علي بن احمد " و " محمد تقي " و مهرهاي ناخوان ديگر، جلد مخمل قرمز.

6 گ، 6 س، 25 * 17 سم (365) زبدة العرفان في وجوه القرآن (قرائت - عربي) از: حامد بن عبد الفتاح الپالوي (ايضاح المكنون 1 / 611، معجم المطبوعات 1 / 521).

نستعليق، صفحه ها بيضوي نوشته شده، عناوين و علامتها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد،

جلد پارچه نيلي.

36 گ، 19 س، 26 * 18 سم

(٣٠٧)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر رجب المرجب (1)، علي بن أحمد (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 305

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٨

(366) كتاب دعا (دعا - فارسي) از:؟

داراي دعاي صباح وحرز امير المؤمنين عليه السلام و دعاهاي كوتاه ديگر براي حوائج مختلفه.

نسخ زيبا، عناوين شنگرف، صفحه ها مجدول به زر و مشكي وشنگرف و لاجورد، بين سطرها زرين، صفحه اول داراي سر لوح رنگين، در چند جا مهر بيضوي " الراجي حسن " ديده ميشود.

19 گ، 18 س، 26 * 16 سم (367) حدائق الدقائق (نحو - عربي) از: سعد الدين شرح مختصري است با عناوين " قوله - اقول " بر رساله " الانموذج " زمخشري كه از كتاب " المفصل " خود اختصار نموده است. شارح در مقدمه گويد كه هنگام تأليف اين شرح از هيچ كتابي استفاده نكردم مگر از " ايضاح المفصل " در يكي دو مورد.

آغاز: " اللهم انا نريد أن نتشبه به من يحمدك علي آلائك وان نتشبت بأذيال من يشكرك لنعمائك ".

انجام افتاده: " فيقدم ذلك المتضمن علي المبتدأ وجوبا حفظا.. ".

(٣٠٨)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، الزمخشري (1)

صفحه 306

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٠٩

رقعي، عناوين شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك عبد القادر بن يوسف ديده ميشود.

28 گ، 15 س، 5 / 25 * 18 سم (368) جنگ (متفرقه - فارسي) از:؟

در مواعظ و تفسير بعضي از آيات و احاديث و پاره اي از واقعه كربلا و شهادت حضرت امام حسين عليه السلام و ياران وي، بدون ترتيب وگويا يادداشتهاي يكي از اهل منبر ميباشد.

آغاز:

" در كتاب تسهيل الدواء از حضرت صادق عليه السلام نقل كند كه هر كه اين شكل را بر بازوي راست خود بندد ".

نستعليق نامرتب، به خط گردآورنده، كاغذ به رنگ سبز، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

188 گ، سطور مختلف، 23 * 15 سم (369) مفاتيح الغيب (تفسير - عربي) از: فخر الدين محمد بن عمر رازي (606) (كشف الظنون 2 / 1756، معجم المطبوعات 1 / 917، فهرست مرعشي 3 / 1114).

از آيه " وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل " (البقرة: 83) تا آيه " ربنا ولا

(٣٠٩)

مفاتيح البحث: الإمام الحسين بن علي سيد الشهداء (عليهما السلام) (1)، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب مفاتيح الغيب للرازي (1)، مدينة كربلاء المقدسة (1)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، محمد بن عمر (1)، الدواء، التداوي (1)

صفحه 307

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٠

تحملنا ما لا طاقة لنا به " (البقرة: 286) و از آغاز افتاده است.

نسخ، نسخه قديم ونفيس، برگهائي ميانه نسخه نو نويس است، عناوين و نشانيها شنگرف، در صفحه اول مهر بيضوي " محمد باقر ابن محمد تقي الموسوي " ديده ميشود، حاشيه برگها را موش خورده است، جلد تيماج مشكي فرسوده.

343 گ، 25 س، 25 * 18 سم (370) الكافي (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني (328) به شماره (197) رجوع شود.

از كتاب نكاح تا پايان دواجن است.

نسخ، مرتضي قلي بن اصلان، يكشنبه 14 شوال 1080 در مشهد مقدس، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد، چند تاريخ روي برگ اول نوشته

شده است، جلد دو رو تيماج رو مشكي پشت قرمز.

251 گ، 24 س، 25 * 19 سم (371) الاستبصار فيما اختلف من الاخبار (حديث - عربي) از: شيخ الطائفة محمد بن الحسن طوسي (460) (ذريعه 2 / 14، مشار عربي 47، فهرست مرعشي 2 / 158، معجم المطبوعات 2 / 1248).

(٣١٠)

مفاتيح البحث: شهر شوال المكرم (1)، محمد بن يعقوب (1)، محمد بن الحسن (1)

صفحه 308

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١١

كتاب جهاد تا پايان مشيخه.

نسخ، مجد الدين مجدي، غره ربيع الاخر 1070 (نام كاتب و تاريخ در نه بيت به نظم كشيده شده)، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، مقابله كتاب را اسماعيل حسيني خاتون آبادي اصفهاني به پايان برده است چنانچه در صفحه آخر نوشته، شانزده برگ اول نو نويس است، جلد تيماج قهوه اي.

150 گ، 23 س، 34 * 19 سم (372) شرح الشافية (صرف - عربي) از: ميرزا كمالا محمد بن محمد فسوي (ق 12) (ذريعه 13 / 314، فهرست مرعشي 1 / 109، مشار عربي 553).

نسخ، شنبه نهم ذي القعدة 1133، متن باشنگرف نشاني دارد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، مهرهاي بيضوي " عبده محمد صادق بن زين العابدين الموسوي " و " عبده محمد ابراهيم بن محمد صادق الموسوي " در آغاز و پايان نسخه ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

162 گ، 18 س، 5 / 24 * 5 / 18 سم (373) من لا يحضره الفقيه (حديث - عربي) از: شيخ صدوق محمد بن علي بن بابويه قمي (381) به شماره (217) رجوع شود.

(٣١١)

مفاتيح

البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، شهر ذي القعدة (1)، شهر ربيع الثاني (1)، إبراهيم بن محمد (1)، علي بن بابويه (1)، محمد بن محمد (1)، النوم (1)

صفحه 309

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٢

نسخ، ابراهيم بن عبد الوهاب احسائي، دوشنبه سلخ ماه رمضان 1084 در مشهد مقدس رضوي، عناوين شنگرف و گاهي نوشته نيست، صفحه ها مجدول به مشكي وزر، در حاشيه تصحيح شده و گاهي حاشيه نويسي دارد، جلد دو رو تيماج مشكي.

367 گ، 25 س، 25 * 18 سم (374) جامع المقاصد في شرح القواعد (فقه - عربي) از: نور الدين علي بن عبد العالي محقق كركي (940) (ذريعه 5 / 72، مشار عربي 245، فهرست مرعشي 3 / 282).

از آغاز كتاب تا نماز جمعه را دارد.

نسخ، هادي حسيني بروجردي، سلخ ربيع الثاني 985 در مدرسه الرمز ساريه؟، عناوين شنگرف، قبل از نسخه شرح فخر المحققين بر خطبه كتاب قواعد آمده، روي برگ اول تملكي بتاريخ صفر 1034 و مهر بيضوي " بلغ العلي بكماله " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

239 گ، 21 س، 24 * 5 / 18 سم (375) ترجمه و شرح غرر الحكم و درر الكلم (حديث - فارسي) از:؟

ترجمه تحت اللفظي با مختصر شرحي است بر كتاب " غرر الحكم و درر الكلم " آمدي. در ذريعه 4 / 121 و 13 / 376 چند ترجمه و شرح بر اين كتاب ياد

(٣١٢)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)، شهر ربيع الثاني (1)، علي بن عبد العالي (1)، الشهادة (1)

صفحه 310

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٣

كرده و گمان ميرود كه نسخه حاضر جلد دوم شرح آقا جمال خونساري (1125) باشد و از حرف با تا پايان شرح را دارد.

آغاز نسخه: " از آنچه وارد

شده از سخنان حكمت آميز.. در حرف با به باي زايده يعني بائي كه جزو كلمه نباشد ".

انجام: " يعني عمل نكند به همه آنچه علم دارد به آن و نكند هر آنچه را ميگويد و امر ميكند مردم را به او ".

نسخ، متن معرب با شنگرف نشاني دارد، روي برگ اول وقف نامه كتاب بتاريخ شعبان 1290 ديده ميشود، جلد تيماج مشكي.

228 گ، 23 س، 24 * 18 سم (376) جمال الصالحين (حديث - فارسي) از: ميرزا حسن بن عبد الرزاق لاهيجي (1121) (ذريعه 5 / 129، فهرست مرعشي 3 / 213).

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، مهر بيضوي " محمد صادق بن محمد كاظم گلپايگاني " ديده ميشود جلد تيماج مشكي.

284 گ، 21 س، 23 * 13 سم (377) مصباح السالكين (ادب - عربي) از: كمال الدين ميثم بن علي بن ميثم بحراني (679) (ذريعه 21 / 110، مشار عربي 852، فهرست مرعشي 4 / 387).

(٣١٣)

مفاتيح البحث: شهر شعبان المعظم (1)، علي بن ميثم (1)

صفحه 311

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٤

از خطبه خفاش تا پايان كتاب.

نسخ، رمضان بن..، جمادي الاول 1097، عناوين شنگرف، اطراف برگها را موريانه خورده، جلد تيماج قهوه اي ضربي.

321 گ، 23 س، 24 * 16 سم (378) طب (طب - فارسي) از:؟

در چگونگي تشخيص امراض و علامتها و آثار آنها و قواعد كلي در تحليل دردها و درمانها كه به كار پزشكان آيد. احتمالا ترجمه يكي از كتابهاي پزشكي اروپائي است كه به جهت دار الفنون تنظيم ميشده.

آغاز: " مقصود از علم فيزيولوژي شناختن آثار و اعمالي

است كه از مخلوقات ذي حيات صادر ميگردد ".

نستعليق، بعضي از موضوعات ناتمام مانده، در حاشيه تصحيح شده است، جلد مقوائي عطف پارچه مشكي.

105 گ، 17 س، 22 * 5 / 17 سم (379) آداب نماز شب (فقه - فارسي) از: آخوند ملا علي اكبر بن محمد باقر ايجي اصفهاني (1232) (ذريعه 1 / 23).

(٣١٤)

مفاتيح البحث: شهر رمضان المبارك (1)

صفحه 312

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٥

نسخ، بدستور مؤلف، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

78 گ، سطور مختلف، 19 * 12 سم (380) حاشية انوار التنزيل (تفسير - عربي) از: آقا هادي بن محمد صالح مازندراني (1120) (ذريعه 6 / 44).

نسخ، عبد الخالق بن محمود دماوندي، چهار شنبه اوائل دهه دوم محرم 1110؟، عناوين نوشته نيست و گاهي شنگرف، روي برگ اول مهرهاي بيضوي " افقر المفتاقين إلي الله الغني محمد باقر بن علي رضا الحسيني " و " محمد باقر بن علي رضا الحسيني " و " محمد باقر الحسيني الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

221 گ، 17 س، 19 * 5 / 12 سم (381) مجموعه:

1 - تحفه شاهي " 1 پ - 31 ر " (تجويد - فارسي) از: عماد الدين علي بن علي شريف استرابادي (ق 10) (ذريعه 3 / 444، منزوي 1 / 82، فهرست مرعشي 5 / 355).

2 - فرائد الفوائد " 36 ر - 85 ر " (تجويد - فارسي) از: علي بن الحسين زواري

(٣١٥)

مفاتيح البحث: كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، علي بن الحسين (1)، الغني (1)

صفحه 313

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٦

اواخر ذي الحجه 954 پايان يافته.

نام مؤلف و تاريخ تأليف در پايان اين نسخه ديده ميشود.

(كشف الظنون 2 / 1799، ذريعه 16 / 140، منزوي 1 / 92).

3 - سي فائده " 85 ر - 96 پ " (تجويد - فارسي) از:؟

سي فائده پايان كتاب " نور الايمان في فضائل القرآن " ميرزا

محمد حسن ابن محمد طاهر قمي، با سر آغازي از ناشناس جدا شده و در اين مجموع آمده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين، اما بعد فاعلم أنه ذكر الفاضل الكامل المحب لاهل بيت النبي الامي ".

نسخ، محمد باقر حسيني ديو طلائي، يكشنبه دهم صفر 1119، در نسخه فوائد ديگري جز رساله هاي مذكور در متن و حاشيه آمده كه پاره اي از آنها با نشاني " عبد الوهاب " است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

96 گ، سطور مختلف، 20 * 12 سم (382) الفقه (فقه - عربي) از:؟

در احكام طهارت و صلاة و زكات و خمس و صوم، فتوائي و بسياري از مباحث آن ناتمام مانده و در پايان به شرح شرايع خود حوالت ميدهد. تاريخهاي شب 19 ذي الحجه 1267 پايان احكام متنجس، و شب 25 ذي الحجه 1267 پايان

(٣١٦)

مفاتيح البحث: شهر ذي الحجة (3)، كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة (1)، القرآن الكريم (1)، الطهارة (1)، الصيام، الصوم (1)، الصّلاة (1)

صفحه 314

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٧

كتاب زكات، و شب 24 ذي الحجه 1277 در قربه هراتمه پايان كتاب خمس، و ظهر سه شنبه دهم رمضان 1273 پايان احكام قضاء افطار، ديده ميشود.

آغاز: " تفكر أيها المخلوق في خلقك وبعثك وفي فنائك ونشرك فيه ولا تجعل همك الدنيا فان متاع الدنيا عما قريب يفني ".

انجام: " وههنا أحكام أخر ذكرناها في شرح الشرائع و لم يسع الوقت لازيد من ذلك.. ".

نسخ، در عصر مؤلف، عناوين شنگرف، صفحه هائي سفيد مانده كه از نسخه اصل افتاده بوده است، جلد تيماج مشكي بدون مقوا.

132 گ، 15

س، 19 * 14 سم (383) منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (اخلاق - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن علي عاملي (966) (ذريعه 23 / 209، ايضاح المكنون 2 / 597، مشار عربي 931، فهرست مرعشي 2 / 47).

نستعليق، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و مختصري حاشيه نويسي دارد، قبل و بعد از كتاب داراي فوائد متفرقه و چند دعا ميباشد، جلد تيماج قرمز.

127 گ، 19 س، 19 * 12 سم (384) گلدسته انديشه (ادب - فارسي) از: محمد امين بن عبد الفتاح و قاري طبسي يزدي (ق 12)

(٣١٧)

مفاتيح البحث: كتاب إيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي (1)، شهر ذي الحجة (1)، كتاب منية المريد للشهيد الثاني (1)، شهر رمضان المبارك (1)، زين الدين بن علي (1)، الشهادة (1)، الإفطار (1)

صفحه 315

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٨

در دستور نامه نگاري و آنچه محررين را بدان احتياج ميافتد، داراي دوازده برگ و شب پنجشنبه 22 ذي القعدة 1121 به پايان رسيده است. عناوين برگها چنين است:

1 - در ديباچه جات.

2 - در نكاح نامجات و امثال آن.

3 - در مستشهدات و مستحضرات.

4 - نوشتجات نسبت به پادشاهان.

5 - مكاتيب، داراي دو رنگ: نسبت به افاضل و اعالي، نسبت به مصاحبان.

6 - جواب مكاتيب.

7 - تهنيت ومولود وغيرها.

8 - تعزيت، داراي دو غنچه: در پرسش، در اظهار.

9 - در مكاتيب و عرايض از زبان ديگران.

10 - رقعات به هر كس.

11 - مكاتيب به معشوق.

12 - نوشته هاي ظرافت آميز.

آغاز: " نخستين غنچه كه از گلبن خانه دبيران سخن پرداز گلشن راز شگفتن آغاز نمايد ".

انجام:

" اگر نامربوطي نمشته شده باشد بلفط خود عف نمائيد شما ميدانيد كه ما املا و انشائي نداريم و لوظ و قلم نخوانده ايم ".

نستعليق، پنجشنبه 22 ذي القعدة 1121، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، جلد مقوائي.

86 گ، 12 س، 29 * 14 سم

(٣١٨)

مفاتيح البحث: شهر ذي القعدة (2)

صفحه 316

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣١٩

(385) الصحيفة السجادية (دعا - عربي) از: حضرت سجاد علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب عليه السلام به شماره (247) رجوع شود.

نسخ زيبا، مرتضي بن ميرزا محمد عباس، پانزدهم ربيع الثاني 1270 بدستور حاج آقا جاني تاجر شيرازي، صفحه ها مجدول به مشكي وزر و لاجورد، بين سطرها زرين با ترجمه فارسي كه به شنگرف نوشته شده است، در حاشيه تصحيح شده و معاني بعضي از الفاظ شرح شده است، صفحه اول داراي سر لوح رنگين دقيق، جلد دو رو روغني با نقشه هاي زيبا و تاريخ 25 ربيع الثاني 1270.

269 گ، 19 س، 5 / 18 * 5 / 10 سم (386) شرح شافيه (صرف - فارسي) از: آقا محمد هادي بن محمد صالح مازندراني (1120) (ذريعه 13 / 314، مشار فارسي 551، منزوي 3 / 2060، فهرست مرعشي 7 / 241).

نستعليق، متن معرب با شنگرف نشاني دارد، پايان نسخه ناقص است، در حاشيه تصحيح شده، جلد تيماج قهوه اي.

457 گ، 15 س، 18 * 12 سم

(٣١٩)

مفاتيح البحث: الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، شهر ربيع الثاني (2)، علي بن الحسين (1)

صفحه 317

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٠

(387) مجموعه:

1 - كشف الريبة عن احكام الغيبة " 1 پ - 44 پ " (اخلاق - عربي) از: شهيد دوم زين الدين بن علي عاملي (966) (ذريعه 18 / 36، مشار عربي 739، فهرست مرعشي 2 / 47).

2 - هداية القاري في كلام الباري " 46

پ - 63 پ " (تجويد - عربي) از:؟

(ذريعه 25 / 187).

3 - آداب المتعلمين " 64 ر - 68 ر " (اخلاق - عربي) از: خواجه نصير الدين محمد بن محمد بن حسن طوسي (672) به شماره (280) رجوع شود.

4 - الباب الحادي عشر " 69 پ - 75 پ " (كلام - عربي) از: علامه حلي حسن بن يوسف بن المطهر (726) (ذريعه 3 / 5، فهرست مرعشي 1 / 82).

نسخ، عناوين شنگرف و گاهي نوشته نيست، روي برگ اول تملك احمد الحسيني الخليفة ديده ميشود، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

75 گ، سطور مختلف، 20 * 13 سم

(٣٢٠)

مفاتيح البحث: زين الدين بن علي (1)، محمد بن محمد (1)، الشهادة (1)

صفحه 318

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢١

(388) مجموعه:

1 - زبدة الحقايق " 9 ر - 46 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1186).

2 - شرح حديث الشريعة اقوالي " 46 پ - 57 ر " (عرفان - فارسي) گزارش عرفاني است با عناوين " اي درويش " بر حديثي كه به پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله نسبت داده اند كه فرمود " الشريعة اقوالي والطريقة افعالي والحقيقة احوالي ".

آغاز: " قال رسول الله.. سالك بايد كه اول از علم شريعت آنچه ما لابد است بياموزد و ياد گيرد ".

انجام: " در اول كتاب اين همه به طريق اجمال در رسائل كه ميآيد سخن هر منزلي خواص خواهد بود ".

3 - آفرينش ارواح و اجسام " 57 ر - 59 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1015).

4 - نبوت و ولايت

" 59 پ - 65 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1450).

5 - ملك و ملكوت " 65 ر - 70 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1416).

(٣٢١)

صفحه 319

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٢

6 - احاديث اوايل " 70 ر - 72 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1020).

7 - ملك و وحي و الهام وخواب " 72 ر - 79 ر " (عرفان - فارسي) گويا پس از اينكه در همين موضوع گفتاري پرداخته شده بود، ديگر بار از نسفي در خواست شد كه همين الفاظ را مناسب منزل دوم از منازل عرفاني گزارش دهد. اين رساله مانند رساله هاي ديگر داراي عناوين " اي درويش " و " فصل " ميباشد.

آغاز: " الحمد لله والصلاة علي اولياء الله و بعد جماعتي ميگويند كه تقرير سخنان و ذوق معاني منزل دوم خود چيزي دگر است ".

انجام: " و اينها كار كنان عالم كبيرند كاركنان عالم كبير و عالم صغير را جمله ملائكه گويند ".

8 - تناسخ " 79 ر - 85 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1099).

9 - لوح محفوظ " 85 ر 87 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1357).

10 - لوح محفوظ عالم صغير " 87 پ 91 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1357).

11 - ملك و ملكوت و جبروت " 91 ر 97 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1416).

(٣٢٢)

مفاتيح البحث: الصّلاة (1)

صفحه 320

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٣

12 - گفتار صوفيان درباره ذات وجه نفس صفت اسم فعل " 97 پ - 104 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1337).

13 - بهشت و دوزخ و خوشي و ناخوشي

" 104 ر - 111 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1066).

14 - اتحاد و وحدت " 111 ر - 113 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1018).

15 - سخن اهل وحدت " 113 پ 119 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1188).

16 - انسان كامل " 119 پ - 128 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1050).

17 - معرفت انسان " 128 ر - 139 ر " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1398).

18 - عالم صغير و عالم كبير " 139 ر - 144 پ " (عرفان - فارسي) (منزوي 2 / 1277).

تمام اين رساله ها از عزيز الدين بن محمد نسفي نخشبي ميباشد.

نستعليق، عناوين شنگرف يا نوشته نيست، هفت برگ اول داراي چند يادداشت و قصيده اي است كه سيد احمد نور بخش علي شاه

(٣٢٣)

صفحه 321

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٤

حقاني درويش خاكسار بتاريخ 1338 نوشته است، پايان رساله آخر تملك صادق قزويني كولجي طالقاني مشرف بفوج زنگنه و مهر بيضوي " عبده محمد صادق " نيز ديده ميشود، پس از مجموعه خطبة البيان منسوب به حضرت امير عليه السلام نوشته شده است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

148 گ، 15 س، 5 / 17 * 11 سم (389) الاربعون حديثا (حديث - عربي) از: قاضي محمد سعيد بن محمد مفيد قمي (ق 12) (ذريعه 1 / 417).

نستعليق و نسخ با چند خط نوشته شده است، عناوين نسخ شنگرف، برگ آخر را أبو القاسم بن محمد جواد موسوي بتاريخ شنبه شانزدهم ربيع الاول 1285 تكميل نموده است،

حواشي كتاب را موش خورده است، جلد تيماج مشكي.

243 گ، سطور مختلف، 19 * 13 سم (390) حاشية درر الاصول (اصول - عربي) از: سيد محمد رضا بن محمد باقر موسوي گلپايگاني حاشيه اي است با عناوين " قوله - قوله " بر كتاب " درر الاصول " يا " درر الفوائد " حاج شيخ عبد الكريم حائري يزدي (1355) 1).

(1) مؤلف اين كتاب مؤسس محترم مدرسه و كتابخانه، حضرت آية الله العظمي آقاي سيد محمد رضا گلپايگاني دام ظله العالي ميباشد.

(٣٢٤)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الأول (1)، القاسم بن محمد (1)، سعيد بن محمد (1)، عبد الكريم (1)، الجود (1)

صفحه 322

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٥

نسخه حاضر مباحث الفاظ تا مبحث استصحاب را دارد كه شب 16 محرم 1356 پايان يافته است. و بحث تعادل و تراجيح بر آن افزوده شده كه 15 ربيع الاول همان سال به پايان رسيده است.

آغاز: " الحمد لله رب العالمين. قوله هو العلم بالقواعد الممهدة لكشف حال الاحكام العلم في المقام اما يراد به مطلق الادراك ".

انجام: " والصلاة والسلام علي عبده ورسوله محمد وعلي آله الطاهرين واللعن علي اعدائهم إلي يوم الدين ".

نسخ، به خط مؤلف، عناوين و آغاز مطالب با مشكي نشاني دارد، در حاشيه تصحيح و افزوده شده است، جلد مقوائي عطف تيماج قرمز.

123 گ، 19 س، 5 / 25 * 13 سم (391) المواهب الغروية (فقه - عربي) از: سيد عبد الباقي بن علي موسوي (ق 14) حاشيه استدلالي مفصلي است با عناوين " قوله - قوله " بر كتاب " شرائع الاسلام " محقق حلي، با

نقل اقوال بسيار. و نسخه حاضر از آغاز كتاب صلاة تا احكام لباس مصلي ميباشد.

آغاز: " قوله كتاب الصلاة المشهور بين الاصحاب كما صرح به غير واحد أن الصلاة في اللغة الدعاء ".

انجام: " هذا كله في الاثناء أما بعد اتمام الصلاة فلا اعادة مطلقا، والله العالم ".

(٣٢٥)

مفاتيح البحث: كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي (1)، يوم القيامة (1)، شهر ربيع الأول (1)، اللبس (1)، الصّلاة (4)

صفحه 323

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٦

نستعليق، به خط مؤلف، متن با مشكي نشاني دارد، خط خورده و افزودگي دارد، بر فراز صفحه اول مهر مربع مؤلف " عبد الباقي الموسوي " ديده ميشود، جلد تيماج قرمز.

206 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (392) المواهب الغروية (فقه - عربي) از: سيد عبد الباقي بن علي موسوي (ق 14) از احكام خلل در نماز تا احكام قضا نماز.

نستعليق، به خط مؤلف، مانند نسخه سابق.

172 گ، سطور مختلف، 21 * 15 سم (393) سؤال و جواب (فقه - فارسي) از: حاج شيخ عبد الكريم بن محمد جعفر حائري يزدي (1355) پاسخ از استفتاهائي است كه به حائري تقديم شده وايشان بطور فتوائي و بدون استدلال از آنها پاسخ گفته است. اين سؤالها به ترتيب موضوعي تنظيم نشده و همانطور كه بوده استنساخ شده است.

آغاز: " بشر فعرض حضرت آية الله مد ظله الاعلي ميرساند، هر گاه شخصي قبل از ميقات بصيغة نذر محرم شد ".

نستعليق، عناوين نسخ درشت، بعضي از صفحه ها سفيد است، جلد تيماج قهوه اي بدون مقوا.

112 گ، 16 س، 5 / 16 * 5 / 10 سم

(٣٢٦)

مفاتيح البحث: عبد الكريم

(1)

صفحه 324

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٧

(394) عدة الداعي ونجاح الساعي (دعا - عربي) از: شيخ احمد بن محمد بن فهد حلي (841) به شماره (135) رجوع شود.

نسخ، يكشنبه هفتم جمادي الاول 1127، عناوين و نشانيها شنگرف يا لاجورد، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك محمد بن نقي كوكدي و تملكهاي ناخوان ديگر ديده ميشود، مقابله كتاب روز دوشنبه 18 ربيع الثاني 1146 پايان يافته است، جلد تيماج قهوه اي.

260 گ، 15 س، 5 / 18 * 5 / 10 سم (395) المختصر النافع (فقه - عربي) از: محقق حلي جعفر بن حسن بن يحيي بن سعيد (676) (ذريعه 20 / 213، فهرست مرعشي 2 / 112، مشار عربي 818).

نسخ، حسن حسيني تفريشي، هفدهم شعبان 1006 در محضر مير محمد قاسم سمناني در مدرسه سعيد كاشان، عناوين مشكي درشت، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد، چند برگ از جاهاي مختلف افتاده است، روي برگ اول مهر بيضوي " رب نجني بمحمد وعلي " و " محمد بن مصطفي " ديده ميشود، در صفحه آخر تملك محمد علي بن حاجي محمد حسين طبيب و مهر بيضوي وي " رب نجني بمحمد وعلي " نيز مشهود است، جلد تيماج مشكي.

176 گ، 13 س، 5 / 18 * 13 سم

(٣٢٧)

مفاتيح البحث: كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، شهر شعبان المعظم (1)، شهر ربيع الثاني (1)، يحيي بن سعيد (1)، أحمد بن محمد (1)

صفحه 325

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة

٣٢٨

(396) الكافي (اصول) (حديث - عربي) از: ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كليني (328) به شماره (197) رجوع شود.

نسخ، نبي بن محمد صالح توني ساكن اصفهان، يكشنبه 13 جمادي الثاني 1071، عناوين و نشانيها شنگرف، روي برگ اول تملك محمد حسين توبچي باشي و مهر مربع " بنده آل محمد علي " و " علي بن محمد مهدي " و مهر بيضوي " محمد حسين " ديده ميشود، در صفحه آخر مهر بيضوي كاتب " محمد نبي الله " نيز مشهود است، جلد دو رو تيماج رو قهوه اي پشت قرمز.

426 گ، 19 س، 25 * 5 / 19 سم (397) غاية القصوي (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهاني اصفهاني (1287) (ذريعه 16 / 15، فهرست مرعشي 6 / 170).

نسخه حاضر جلد اول كتاب است.

نسخ، عناوين مشكي درشت، در حاشيه تصحيح شده و حاشيه نويسي دارد از مؤلف، جلد تيماج نيلي ضربي.

192 گ، 26 س 25 * 5 / 17 سم

(٣٢٨)

مفاتيح البحث: شهر جمادي الثانية (1)، مدينة إصفهان (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، محمد بن يعقوب (1)، علي بن محمد (1)

صفحه 326

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٢٩

(398) غاية القصوي (اصول - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهاني اصفهاني اين نسخه جلد دوم كتاب است.

نسخ، آخوند ملا رضا كفراني (چنانچه روي برگ اول نوشته شده)، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، جلد تيماج نيلي ضربي.

236 گ، 27 س، 25 * 5 / 17 سم (399) انوار الرياض (فقه - عربي) از: سيد محمد بن عبد الصمد شهشهاني اصفهاني

(1287) به شماره (58) رجوع شود.

جلد هفتم كتاب است و مشتمل بر ابواب عتق تا مواريث ميباشد.

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده و گاهي حاشيه نويسي دارد، روي برگ اول تملك ملا حسين و مهر بيضوي " عبده الراجي عبد المجيد الحسيني " ديده ميشود، جلد تيماج نيلي.

124 گ، 27 س، 5 / 25 * 16 سم

(٣٢٩)

مفاتيح البحث: محمد بن عبد الصمد (2)، العتق (1)

صفحه 327

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٠

(400) البحر الزاخر والبدر الباهر (فقه - عربي) از: آقا محمد علي بن محمد باقر هزار جريبي (1245) (ذريعه 3 / 39، فهرست مرعشي 8 / 151).

نسخه حاضر دو جلد كتاب نكاح را دارد.

نسخ، عناوين و نشانيها شنگرف، در حاشيه تصحيح شده است، روي برگ اول كتاب را به آقا محمد علي كرمانشاهي نسبت داده اند، جلد تيماج مشكي.

337 گ، 31 س، 31 * 22 سم

(٣٣٠)

مفاتيح البحث: علي بن محمد (1)

صفحه 328

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣١

فهرست الفبائي كتابها (آ) آئينه حق نما 165 آداب المتعلمين 244، 320 آداب نماز شب 314 آداب و سنن 146 آفرينش ارواح و اجسام 321 آيات الاحكام؟ 66 الاية المبصرة في شرح التبصرة 265 (ا) اتحاد و وحدت 323 اثبات الولاية 274 اجازة الحديث (از تربتي) 88 اجازة الحديث (از فارسي) 215 اجتماع الامر والنهي؟ 247 اجزاء الغسل عن الوضوء 205 اجوبة المسائل الثلاث 244 اجوبة المسائل السيد مال الله الخطي 244 اجوبة مسائل السيد محمد 244 احاديث اوايل 322 احكام تحاويل سني العالم 45 احكام الشك (از فيض) 230 اخلاط 209 اخلاق (از توسركاني) 250 اخلاق (از قزويني) 266 اخلاق الاشراف 273

(٣٣١)

مفاتيح البحث: كتاب الأشراف للشيخ المفيد (1)، الغسل (1)، الوضوء (1)

صفحه 329

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٢

ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة 150 اذهاب الرجس عن حظيرة الانس 51 اذهاب الرجس عن حظيرة القدس 50 الاربعون حديثا (از چهار سوقي) 262 الاربعون حديثا (از شيخ بهائي) 229 الاربعون حديثا (از قاضي سعيد) 324 اربعينية 38 الارث (از هروي) 253 ارجوزة في تاريخ المعصومين 282 ارجوزة في الزكاة 282 ارشاد الاذهان إلي احكام الايمان 46، 63 الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد 276 الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 310 استخاره به طريق حروف 62 استخراج مجهول 209 الاستصحاب (از گيلاني) 80 اسرار الصلاة (از كرماني) 86 اسرار الصلاة (از همداني) 265 اسلحه شناسي 206 اصطلاحات الصوفية 77 الاصول الاصلية 211 اصول دين (از هرندي) 169 اصول علم جغرافيا 221 اصول الفقه (از

جرفادقاني) 104 اصول الفقه (از حسيني) 40 اصول الفقه؟ 218 اطباق الذهب 14 الاعتقادات (از شهيد اول) 54 الاعتقادات (از شيخ بهائي) 230 الاعتقادات (از صدوق) 125، 211 213، 230 الاعتقادات (از مجلسي) 26، 212 الاعتقادات؟ 134، 213 اعجاز البيان في كشف بعض اسرار القرآن 56 اعطاء بدل المغصوب ان فقد 147 اعمال رجب و شعبان و رمضان 269 الزام العار لصاحب الغار 49 الفاظ ادويه 286 الالفية (از شهيد اول) 54، 225 الفية ابن معط 238

(٣٣٢)

مفاتيح البحث: شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، أصول الفقه (3)، الشيخ البهائي (2)، القرآن الكريم (1)، الشهادة (2)، الزكاة (1)، المرض (1)، الجهل (1)، الصّلاة (2)

صفحه 330

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٣

الانتصار لما انفردت به الامامية 133 انساب النواصب 197 انسان كامل 323 انكار الوقف بعد الاعتراف 211 انوار التنزيل 302 انوار الرياض 69، 132، 164، 329 (ب) الباب الحادي عشر 320 بحر الجواهر في علم الدفاتر 32، 93 البحر الزاخر والبدر الباهر 329 بحر المناقب في فضل علي بن ابي طالب 16 بديعيه 161 برهان القاري في تجويد كلام الباري 43 بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله رب العالمين 86 بشري الوصول إلي اسرار علم الاصول 247 بطلان القول بتأثير الكواكب 52 البلد الامين في أصول الدين 212 بهجة المؤمنين 187 بهشت و دوزخ و خوشي و ناخوشي 323 بيان اعداد 283 (پ) پريشان نامه 68 (ت) تاريخ اسكندر مقدوني 193 تاريخ پطر كبير 192 تاريخ شارل دوازدهم 192 التباعد بين البئر والبالوعة 61 التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب 75 تبصرة المتهجدين

وقرة عين العابدين 79 تجويد القرآن (از محمد صالح) 237 تجويد قرآن؟ 164 تحرير الاحكام الشرعية 123، 227 228، تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار 166، 242

(٣٣٣)

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، أصول الدين (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 331

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٤

تحفه رفيعي 95 تحفة الزائر 137 تحفه سامي 87 تحفه شاهي 315 تحفة الغرايب 41 التحفة القوامية في فقه الامامية 242 تحفة المجالس 204 تحفة الملوك 306 تذكره؟ 77 تذكرة العوام 110 تذكرة القبور 14 تذكره واله 214 ترجمة اسحاق بن عمار 272 ترجمه خطبه حضرت رضا 216 ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين 98 ترجمه صحيفه سجاديه (از روغني) 134 ترجمة الصلاة؟ 28 ترجمه طراپتيك 144 ترجمة الفوائد الغروية 126 ترجمه و شرح غرر الحكم 312 ترجيع بند (از هاتف) 30 تركيب الجسد 61 تزكية النفس 38 تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة 231 تشريح الاية 216 تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير 49 التعادل والترجيح 293 التعليقة السجادية 167 تفسير آيه نور (از عراقي) 27 تفسير سوره توحيد (از خفري) 85 تفسير سورة الفاتحة (از خواتون آبادي) 14 تفسير سوره يوسف 287 تفسير القرآن الكريم (از تنكابني) 175 التفقه في الدين 231 تكملة الروضة 168 التكميل في بيان الترتيل 223 تلازم بين رجعت و ولايت 38 تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال 131، 288 تناسخ 322 التنبيهات العلية علي وظائف الصلاة القلبية 230 تنبيهات المنجمين 30

(٣٣٤)

مفاتيح البحث: كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، سورة الفاتحة (1)، إسحاق بن عمار (1)، سورة يوسف (1)، الكرم، الكرامة (1)، القبر

(1)، الصّلاة (1)

صفحه 332

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٥

تنزيه الانبياء والائمة 156 تنقيح القراء 238 تنقيح المقالة در توضيح رساله 251 توحيد (از ناصر الاسلام) 152 توحيد؟ 60 تهذيب الاحكام 181، 199 تهذيب اللغة 178 (ث) الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية 123 (ج) جامع الاخبار 10 جامع الاصول 248 جامع السعادة 68 جامع الفوائد 208، 225 جامع المقاصد في شرح القواعد 312 الجعفرية 54 جفر 210 جمال الصالحين 313 جنة المأوي 188 جنگ؟ 33، 55، 268، 309 جنگ شعري 91، 292، 301 جواب مسألتين 244 جواهر الاصول 263 جواهر الفقه 211 جواهر اللغة 236 جواهر المعقولات 257 جهة القبلة 58، 97، 134 (چ) چهار آئينه 197 (ح) حاشية ارشاد الاذهان 48 حاشية الالفية (از كركي) 225 حاشية انوار التنزيل (از سيالكوتي) 248 حاشية انوار التنزيل (از مترجم) 315 حاشية تهذيب المنطق (از يزدي) 259 حاشية حاشية اليزدي علي التهذيب 245 حاشية درر الاصول 324 حاشية الروضة البهية (از عاملي) 241 حاشية الروضة البهية؟ 201

(٣٣٥)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الأصول لتقرير بحث السيد الخميني، للنگرودي (1)، كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (2)، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)

صفحه 333

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٦

حاشية شرائع الاسلام 57 حاشية شرح المطالع 36 حاشية شرح الهداية للميبدي 45 حاشية فرائد الاصول (از ملا علي) 246 حاشية فرائد الاصول؟ 288 حاشية الفوائد الضيائية 227 حاشية قوانين الاصول 277 حاشية معالم الاصول (از خليفة سلطان) 204 حاشية معالم الاصول؟ 249 حاشية من لا يحضره الفقيه؟ 165 حاشية الوافية 113 حاوي المرام 70، 71، 72، 73، 74 حجية الشهرة 271

حجية الظن 97 حدائق الدقائق 308 حديقة المتهجدين 108 حرز الاماني و وجه التهاني 255 الحرز الثمين للحصن الحصين 293 حساب؟ 14 حفظ الصحة 208 الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين 271 الحقائق في شرح الشرائع 82 حقيقت و طريقت 94 حكم الغسالة بعد الانفصال 117 حماسه فارغي 100 حمل الجنازة وتربيعها 216 الحواشي الازهرية في حل المقدمة الجزرية 255 حياة الانسان 298 حياة كيمياوي 240 حياة النفس في حظيرة القدس 26، 243 (خ) خصائص المحبة 76 خط وسواد 237 خلاصة الابحاث في مسائل الميراث 282 خلاصة الاذكار 29 خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار 60 خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان 125

(٣٣٦)

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري (2)، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي (1)، الظنّ (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، الجنازة (1)

صفحه 334

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٧

خلاصة اللغات 42 خلق الاعمال 226 الخمائل 298 خواص القرآن (از عبدالعلي) 145 خواص القرآن؟ 10، 233 خوان يغما 159 (د) داستان كربلا 264 دراية الحديث؟ 67 الدروس الشرعية في فقه الامامية 119 دستور الشعراء 180 دعا و نيايش 34 دعاهاي ايام هفته 304 ديوان انوري 156 ديوان شوكت 88 ديوان طبيب اصفهاني 289 ديوان عسكر 252 ديوان كفاش 89 ديوان مجنون عامري 259 ديوان مشتاقيه 259 ديوان مقبل 252 ديوان نور بخش 16 ديوان نور علي شاه 142 ديوان واله اصفهاني 260 (ذ) ذبائح اهل الكتاب 136، 229 (ر) راههاي سعادت 39 الرجوع إلي الثقلين 207 الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية 239 الرسالة المحمدية في أحكام الميراث

الابدية 267 رضوان الاملين في تعليقات القوانين 130 رفع الخفا عن ذات الشفا 284 ركن رابع 161 رمل (از شيرازي) 21 روح الايمان 281 روشن نامه 112 روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح

(٣٣٧)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، أهل الكتاب (1)، القرآن الكريم (2)

صفحه 335

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٨

اسماء الله الحسني 176 (ز) زاد المعاد 281، 300 زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار 157 زبدة الحقائق 321 زبدة الدعوات 256 زبدة العرفان في وجوه القرآن 307 زبر و بينات 209 الزكاة (از خونساري) 150 الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز 112 زينة العابدين 291 زينة المجالس 180 (س) سؤال و جواب (از حائري) 326 سخن اهل وحدت 323 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 167 سراج المنير 207 سرشت بهشت 235 سرور المؤمنين 113 سفينة العارفين في معرفة اصول الدين 196 سفينة النجاة 20 سلوة الغريب واسوة الاريب 295 سي فائده 316 سير و سلوك؟ 39، 105 سيف منتضي در شرح حديث امام رضا 68 سيميا و ريميا 303 (ش) الشاطبية: حرز الاماني شجره الهيه 25 شرائع الاسلام 121 شرح احوال شيخ الرئيس قاجار 90 شرح ارشاد الاذهان (از خونساري) 146، 148، 149، 150 شرح الاسماء الحسني 56 شرح الفيه ابن مالك (فارسي) 268 شرح بداية الدراية 228 شرح التجريد؟ 125، 258 شرح تطهير التطهير (از حسيني) 50

(٣٣٨)

مفاتيح البحث: كتاب سفينة النجاة للسرابي التنكابني (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، أصول الدين (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 336

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٣٩

شرح تطهير التطهير؟ 50 شرح تهذيب المنطق 254 شرح الجعفرية 92 شرح حديث خلق الاسماء 243 شرح حديث " الشريعة اقوالي " 321 شرح الخطبة الشقشقية 19 شرح خلاصة الحساب 158 شرح زبدة الاصول 106 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از احسائي) 199 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از مختاري) 139 شرح الشافية (از كمالا)

311 شرح الشافية (از مازندراني) 319 شرح شرائع الاسلام 120 شرح شواهد المطول (از فسوي) 179 شرح الصحيفة السجادية 138 شرح صدر ديوان الشذور 258 شرح صمديه (از انصاري) 218 شرح الصمدية (از حسيني) 260 شرح الصمدية (از طارمي) 290 شرح الصمدية (از مختاري) 138 شرح فصوص الحكم 116 شرح قصيدة البرده 156، 236 شرح قصيدة العمري 103 شرح قصيده مير فندرسكي 11 شرح قصيدة ميميه ابن الفارض 253 شرح كافي (فارسي)؟ 122 شرح كلمات بابا طاهر 107 شرح اللباب في النحو 87 شرح لسان الميزان 139 شرح مختصر الاصول 64، 103، 132 شرح المختصر النافع (شرح صغير) 188 شرح نامه حضرت صادق به شيعيان 95 شرح نهج البلاغه 133 شرح هداية الحكمة 266 شفاء العليل 99 شكرستان 294 شمس الازل 99 شوارع الهداية في شرح الكفاية 172 الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية 240 الشهاب الثاقب (از فيض) 20

(٣٣٩)

مفاتيح البحث: كتاب لسان الميزان لإبن حجر (1)، كتاب زبدة الأصول للسيد محمد صادق الروحاني (1)، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام (2)، الطهارة (1)

صفحه 337

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٠

شهاب ثاقب؟ 17 ص الصافي 301 الصافي في شرح الكافي 183 الصحيفة السجادية 214، 304، 319 صلاة الجمعة (از سراب تنكابني) 136 صلوات بر محمد وآل " ع " 115 صور منطبعه 51 صيغ العقود (از خونساري) 18 صيع العقود (فارسي)؟ 215 صيغ النكاح (از بروجردي) 31 صيغ النكاح والطلاق (از استرابادي) 76 (ض) ضوء اللمعات 224 (ط) طب 210،

226 طريق سالكان 105 الطهارة والصلاة 267 (ع) علم صغير و عالم كبير 323 عبرة الناظرين 273 عدة الداعي ونجاح الساعي 128، 327 عدم جواز الرد في الوقف 148 عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان 152 عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة 151 عروة المتقين 197 العروة الوثقي 185 عروض؟ 208 عقائد الشيعة في فوائد الشريعة 276 العقد الطهماسبي 18، 230 علم الدم 37 علم الكف 37 العلم اللدني 77 علم اليقين في اصول الدين 101 عوائد الايام 158، 256 عيون الاصول 114

(٣٤٠)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، عقائد الشيعة الإمامية (1)، كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، شهر رمضان المبارك (1)، صلاة الجمعة (1)، أصول الدين (1)، الصّلاة (1)، الجواز (2)

صفحه 338

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤١

(غ) غاية القصوي 328، 329 غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول 59 غاية المرام في شرح شرائع الاسلام 143 الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية 82 (ف) الفتح المبين في شرح الاربعين 251 الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية 286 فرائد الفوائد 315 فرس نامه 42 فرهنگ تركي فارسي 20 الفصول المهمة في أصول الأئمة 93 الفقه (از گلپايگاني) 75، 200 الفقه؟ 316 فوائد اخيار 208 الفوائد الحائرية الجديدة 97 الفوائد الحائرية القديمة 97، 203 الفوائد المدنية 287 فهرس مؤلفات الفيض 238 فيض الرضا 32 (ق) قباله نامه ازدواج 305، 307 القبلة (از عاملي) 58 قبلة عراق العجم و خراسان 58 قرآن كريم 201، 279، 285، 299، 305 القراءات؟ 255 قرة العيون 273 القسم بين الزوجات 252 قصص الانبياء

234 قصيدة تائية؟ 31، 32 القضاء والقدر 77 قطبشاهي 198 القلب 237 قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام 174 قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام 129

(٣٤١)

مفاتيح البحث: كتاب الفصول المهمة لإبن صباغ المالكي (1)، دولة العراق (1)، مسألة القضاء والقدر (1)، خراسان (1)، الزوج، الزواج (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 339

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٢

قواعد الانشاء 296 قواعد العقائد 53 القواعد والفوائد 114 القوانين المحكمة 193 (ك) كاشف الحق 182 الكافي 178، 184، 310، 328 الكافية 229 كتاب دعا؟ 9، 220، 278، 283، 300، 308 الكر 136 الكشف 257 كشف الربية 320 كشف الغطاء 185، 195، 271 الكفاية في علم الاعراب 15 كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم 222 كفاية المقتصد 176 كفايه منصوري 129 الكفر والايمان 25 (گ) گفتار صوفيان درباره وجه نفس صفت اسم فعل 323 گلدسته انديشه 317 گلشن راز 109، 282 گناهان 261 گنج المحب 289 گنجينه نشاط 163 (ل) لب لباب معنوي 93 لسان الذاكرين 194 لغات القرآن 232 اللمعة الجلية في معرفة النية 29 اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة 136 لوامع انوار الكشف والشهود 273 اللوامع القدسية (لوامع صاحبقراني) 168 لوايح 213 لوح محفوظ 322 لوح محفوظ عالم صغير 322

(٣٤٢)

مفاتيح البحث: كتاب الكافئة للشيخ المفيد (1)، صلاة الجمعة (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 340

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٣

ليلي و مجنون 91 (م) مالا يسع الطبيب جهله 226 مثنوي معنوي 35 مجالس (از شريف حسيني) 160 مجالس؟ 284 مجري الدموع 144 مجلس افروز 288 مجمع الاحاديث 159 مجمع البيان لعلوم القرآن 121 مجمع الصلوات 115 مجموعه (از محلاتي) 294 مختار القراء 19 مختصر التحفة الكلامية 136 مختصر جامع السعادة 269 مختصر الحيدرية 84 مختصر الصافي در شرح كافي 190 مختصر مفيد در ترجمه بعضي از كلمات مجيد 34 المختصر النافع 327 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 140 مخزن الهموم 154 مداخل الحصن

الحصين 89 مرآة الحق 105 مرآة الحقايق 141 مرآة العقول 141 مرآة المحققين 26، 281 المرشد في شرح التبصرة 116 مسألتان (از عاملي) 58 مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 191 مسلي المصابين في تسلية الحزين 118 المشاعر 76 المشتق؟ 205، 206 مشكاة الانوار (از مجلسي) 270 مشكلات العلوم 15 المشيئة (از قزويني) 52 مصائب العارفين 118 مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام 245، 246 مصابيح القلوب 162 مصباح السالكين 313 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 213

(٣٤٣)

مفاتيح البحث: كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، القرآن الكريم (1)، الجهل (1)، الصّلاة (1)، الطب، الطبابة (1)

صفحه 341

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٤

مصباح الظلمات في تفسير التوراة 202 مطارح الافكار و مفاتح الاسرار 297 مطالع الانوار 57 المعاد (از احسائي) 26، 243 معارج الاصول 127 المعارف الالهية 62 معالم الاصول 274 معرفت انسان 323 معرفت تقويم؟ 26 معرفة الزوال 262 معرفة كتف الشاة 239 معينية 155 مفاتيح الجنان 110 مفاتيح الشرائع 137 مفاتيح الغيب 309 مفتاح الحكمة 232 مفتاح الشفاء 217 مفتاح النجاح 107 المقالة الشريفية 135 المقامع في قمع الصوفي الخادع وقلع الوسواس الرادع 79 مقدمة الواجب (از خونساري) 203 ملك و ملكوت 321 ملك و ملكوت و جبروت 322 مناسك الحج (از صاحب جواهر) 81 المناظر 135 مناقب قطبشاهي 170 مناهج التلاوة 222 منتخب تحفة الابرار 270 منتخب جواهر التفسير 130 منتخب الحديقة 28 من لا يحضره الفقيه 189، 311 منهاج الفرقان في بيان الوقوف و رسم القرآن 102 منهاج المتوسلين 102 منهاج الهداية إلي احكام الشريعة 101، 280 منهج الاجتهاد 181، 183

منهج السداد في شرح الارشاد 172، 241 منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة 253 منهج اليقين و صحيفة المتقين 195 منية الراغب في شرح بغية الطالب 83

(٣٤٤)

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، كتاب مفاتيح الغيب للرازي (1)، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي (1)، القرآن الكريم (1)، الحج (1)

صفحه 342

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٥

منية المريد 317 المواهب الغروية 325، 326 المواهب القدسية في شرح المنظومة البوسية 173 (ن) ناسخ التواريخ 186، 187 النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر 243 نان و حلوا 11 نبوت و ولايت 321 نتائج الانظار في أحكام الخيار 84 النجمية 54 نجوم؟ 279 نحو (فارسي)؟ 12 نخبة من الصرف 219 نخبة من النحو 220 النخبة الوجيزة 264 نزهة العشاق في مكارم الاخلاق 58 نصايح 306 نصايح الملوك 160 نصرة الواعظين 64 نظم نثر اللالي 21 نفايس الفنون في عرايس العيون 282 النفس (از ارسطو) 226 نقد الرجال 233 نكاح بنت المزني بها من الرضاعة 147 نور الثقلين 190 النهاية في غريب اللغة والاثر 194 نهاية الوصول إلي علم الاصول 179، 198 نهج المسترشدين في اصول الدين 254 نيل المرام في مذهب الأئمة عليهم السلام 184 (و) الواجبات الملكية 18 الوافي 177 الوجيزة (از مجلسي) 261، 272 الوسائل الحائرية 162، 163 الوقف علي من يصح و من لا يصح 151 (ه) هداية المسترشدين 238

(٣٤٥)

مفاتيح البحث: كتاب منية المريد للشهيد الثاني (1)، أصول الدين (1)، الرضاع (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 343

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٦

هم و غم در شهر محرم 153 هميان 46 (ي) الياقوت والمرجان 155 ينابيع الحياة في موارد الايات 65

(٣٤٦)

مفاتيح البحث: شهر محرم الحرام (1)

صفحه 344

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٧

فهرست موضوعي كتابها (تفسير) اذهاب الرجس عن حظيرة الانس 51 اذهاب الرجس عن حظيرة القدس 50 اعجاز البيان في كشف بعض اسرار القرآن 56 الزام العار لصاحب الغار 49 انوار التنزيل 302 بشارة المهتدين في تفسير الحمد لله رب العالمين 86 تشريح الاية 216 تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير 49 تفسير آيه نور (از عراقي) 27 تفسير سوره توحيد (از خفري) 85 تفسير سورة الفاتحة (از خواتون آبادي) 14 تفسير سوره يوسف 287 تفسير القرآن الكريم (از تنكابني) 175 حاشية انوار التنزيل (از سيالكوتي) 248 حاشية انوار التنزيل (از مترجم) 315 شرح تطهير التطهير (از حسيني) 50 شرح تطهير التطهير؟ 50 الصافي 301 عروة المتقين 197 مجمع البيان لعلوم القرآن 121 مفاتيح الغيب 309 منتخب جواهر التفسير 130

(٣٤٧)

مفاتيح البحث: كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (3)، كتاب مفاتيح الغيب للرازي (1)، كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، سورة الفاتحة (1)، سورة يوسف (1)، القرآن الكريم (2)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 345

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٨

نور الثقلين 190 الياقوت والمرجان 155 (قرائت و تجويد) برهان القاري في تجويد كلام الباري 43 تجويد القرآن (از محمد صالح) 237 تجويد قرآن (فارسي)؟ 164 تحفه شاهي 315 التكميل في بيان الترتيل 223 تنقيح القراء 238 حرز الاماني و وجه التهاني 255 الحواشي الازهرية في حل المقدمة الجزرية 255 زبدة العرفان في وجوه القرآن 307 سي فائده 316 الشاطبية: حرز الاماني فرائد الفوائد 315 القراءات؟ 255 كفاية المتعلم في تصحيح حروف المتكلم 222 مختار

القراء 19 مناهج التلاوة 222 منهاج الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن 102 (علوم قرآن) آيات الاحكام؟ 66 تحفة الغرايب 41 خواص القرآن (از عبدالعلي) 145 خواص القرآن؟ 10، 233 ينابيع الحياة في موارد الايات 65 (حديث) الاربعون حديثا (از چهار سوقي) 262 الاربعون حديثا (از شيخ بهائي) 229 الاربعون حديثا (از قاضي سعيد) 324 الاستبصار فيما اختلف من الاخبار 310 ترجمه و شرح غرر الحكم 312 التعليقة السجادية 167 توحيد؟ 60 تهذيب الاحكام 181، 199 جامع الاخبار 10 جمال الصالحين 313 حاشية من لا يحضره الفقيه؟ 165

(٣٤٨)

مفاتيح البحث: كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)، الشيخ البهائي (1)، القرآن الكريم (5)

صفحه 346

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٤٩

دراية الحديث؟ 67 شرح بداية الدراية 228 شرح حديث خلق الاسماء 243 شرح كافي (فارسي)؟ 122 شرح نامه حضرت صادق به شيعيان 95 الصافي في شرح الكافي 183 الفتح المبين في شرح الاربعين 251 الفصول المهمة في أصول الأئمة 93 قطبشاهي 198 الكافي 178، 184، 310، 328 اللوامع القدسية (لوامع صاحبقراني) 186 مختصر الصافي در شرح كافي 190 مرآة العقول 141 مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة 213 من لا يحضره الفقيه 189، 311 الوافي 177 (فقه) آداب نماز شب 314 الاية المبصرة في شرح التبصرة 265 اجزاء الغسل عن الوضوء 205 احكام الشك (از فيض) 230 ادعاء المريض الطلاق في حال الصحة 150 الارث (از هروي) 253 ارجوزة في الزكاة 282 ارشاد الاذهان 46، 63 اسرار الصلاة (از همداني) 265 اعطاء بدل المغصوب ان فقد 147 الالفية (از شهيد اول) 54، 225 الانتصار لما انفردت

به الامامية 133 انكار الوقف بعد الاعتراف 211 انوار الرياض 69، 132، 164، 329 البحر الزاخر والبدر الباهر 329 التباعد بين البئر والبالوعة 61 تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين 79 تحرير الاحكام الشرعية 123، 227، 228 تحفه رفيعي 95 التحفة القوامية في فقه الامامية 242 ترجمة الصلاة؟ 28 تكملة الروضة 168

(٣٤٩)

مفاتيح البحث: كتاب الفصول المهمة لإبن صباغ المالكي (1)، الأحكام الشرعية (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، الشهادة (1)، الزكاة (1)، المرض (1)، الصّلاة (2)، الغسل (1)، الوضوء (1)

صفحه 347

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٠

التنبيهات العلية علي وظائف الصلاة القلبية 230 جامع السعادة 67 جامع المقاصد في شرح القواعد 312 الجعفرية 54 جنة المأوي 188 جواهر الفقه 211 جهة القبلة (از بهائي) 58، 97، 134 حاشية ارشاد الاذهان (از كركي) 48 حاشية الالفية (از كركي) 225 حاشية الروضة البهية (از عاملي) 241 حاشية الروضة البهية؟ 201 حاشية شرائع الاسلام 57 حاوي المرام 70، 71، 72، 73، 74 الحقائق في شرح الشرائع 82 حكم الغسالة بعد الانفصال 117 حمل الجنازة وتربيعها 216 خلاصة الابحاث في مسائل الميراث 282 الدروس الشرعية في فقه الامامية 119 ذبائح اهل الكتاب 136، 229 الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية 267 الزكاة (از خونساري) 150 سؤال و جواب (از حائري) 326 السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 167 شرائع الاسلام 121 شرح ارشاد الاذهان (از خونساري) 146، 148، 149، 150 شرح الجعفرية 92 شرح شرائع الاسلام 120 شرح المختصر النافع (شرح صغير) 188 شوارع الهداية في شرح الكفاية 172 الشهاب الثاقب (از فيض) 20 صلاة الجمعة (از سراب تنكابني) 136 صيغ العقود (از

خونساري) 18 صيغ العقود (فارسي)؟ 215 صيغ النكاح (از بروجردي) 31 صيغ النكاح والطلاق (از استرابادي) 76 الطهارة والصلاة 267 عدم جواز الرد في الوقف 148 عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان 152

(٣٥٠)

مفاتيح البحث: كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، شهر رمضان المبارك (1)، صلاة الجمعة (1)، أهل الكتاب (1)، الصّلاة (1)، الوراثة، التراث، الإرث (1)، الجواز (2)، الجنازة (1)

صفحه 348

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥١

عدم جواز مصالحة حق الرجوع في العدة 151 العقد الطهماسبي 18، 230 غاية المرام في شرح شرائع الاسلام 143 الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية 82 الفقه (از گلپايگاني) 75، 200 الفقه؟ 316 القبلة (از عاملي) 58 قبلة عراق العجم وخراسان 58 القسم بين الزوجات 252 قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام 174 قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام 129 الكر 136 كشف الغطاء 185، 195، 271 كفاية المقتصد 176 اللمعة الجلية في معرفة النية 29 اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة 136 مختصر جامع السعادة 269 مختصر الحيدرية 84 المختصر النافع 327 مختلف الشيعة في أحكام الشريعة 140 المرشد في شرح التبصرة 116 مسألتان (از عاملي) 58 مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام 191 مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام 245، 246 معرفة الزوال 262 مفاتيح الشرائع 137 مناسك الحج (از صاحب جواهر) 81 منتخب تحفة الابرار 270 منهاج الهداية إلي احكام الشريعة 101، 280 منهج الاجتهاد 181، 183 منهج السداد في شرح الارشاد 172، 241 منية الراغب في شرح بغية الطالب 83 المواهب الغروية 325، 326 المواهب القدسية في شرح

المنظومة البوسية 173 نتائج الانظار في أحكام الخيار 84

(٣٥١)

مفاتيح البحث: دولة العراق (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، صلاة الجمعة (1)، خراسان (1)، الحج (1)، الزوج، الزواج (1)، الجواز (1)

صفحه 349

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٢

النخبة الوجيزة 264 نزهة العشاق في مكارم الاخلاق 58 نكاح بنت المزني بها من الرضاعة 147 نيل المرام في مذهب الأئمة عليهم السلام 184 الواجبات الملكية 18 الوقف علي من يصح و من لا يصح 151 (اصول فقه) اجتماع الامر والنهي؟ 247 الاستصحاب (از گيلاني) 80 الاصول الاصلية 211 اصول الفقه (از جرفادقاني) 104 اصول الفقه (از حسيني) 40 اصول الفقه؟ 218 بشري الوصول إلي اسرار علم الاصول 247 التعادل والترجيح 293 جامع الاصول 248 جواهر الاصول 263 حاشية درر الاصول 324 حاشية فرائد الاصول (از ملا علي) 246 حاشية فرائد الاصول؟ 288 حاشية قوانين الاصول 277 حاشية معالم الاصول (از خليفة سلطان) 204 حاشية معالم الاصول؟ 249 حاشية الوافية (از بحر العلوم) 113 حجية الشهرة (از طباطبائي) 271 حجية الظن (از خونساري) 97 الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين وتخطئة الاخباريين 271 رضوان الاملين في تعليقات القوانين 130 الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز 112 سفينة النجاة 20 شرح زبدة الاصول 106 شرح مختصر الاصول 64، 103، 132 الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية 240 عوائد الايام 158، 256 عيون الاصول 114 غاية القصوي 328، 329

(٣٥٢)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الأصول لتقرير بحث السيد الخميني، للنگرودي (1)، كتاب زبدة الأصول للسيد محمد صادق الروحاني (1)، كتاب سفينة النجاة للسرابي التنكابني (1)، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري (2)، كتاب قوانين الأصول للميرزا

القمي (1)، أصول الفقه (3)، الرضاع (1)، الظنّ (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 350

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٣

الفوائد الحائرية الجديدة 97 الفوائد الحائرية القديمة 97، 203 الفوائد المدنية 287 القواعد والفوائد (از شهيد) 114 القوانين المحكمة 193 المشتق؟ 205، 206 معارج الاصول 127 معالم الاصول 274 مقدمة الواجب (از خونساري) 203 نهاية الوصول إلي علم الاصول 179، 198 الوسائل الحائرية 162، 163 (منطق) حاشية تهذيب المنطق (از يزدي) 259 حاشية حاشية اليزدي علي التهذيب 245 حاشية شرح المطالع 36 شرح تهذيب المنطق 254 شرح لسان الميزان 139 مطالع الانوار 57 (فلسفه) تركيب الجسد 61 حاشية شرح الهداية للميبدي 45 خلق الاعمال 226 سيف منتضي در شرح حديث امام رضا 68 شرح هداية الحكمة 266 العلم اللدني 77 فيض الرضا 32 القضاء والقدر 77 القلب 237 المشاعر 76 المشيئة (از قزويني) 52 المعاد (از احسائي) 26، 243 المعارف الالهية 62 مفتاح الحكمة 232 المقالة الشريفية 135 النفس (از ارسطو) 226 (كلام و اعتقادات) اثبات الولاية 274 اصول دين (از هرندي) 169 الاعتقادات (از شهيد اول) 54 الاعتقادات (از شيخ بهائي) 230

(٣٥٣)

مفاتيح البحث: كتاب لسان الميزان لإبن حجر (1)، مسألة القضاء والقدر (1)، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي (1)، الشيخ البهائي (1)، الشهادة (2)

صفحه 351

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٤

الاعتقادات (از صدوق) 125، 211 213، 230 الاعتقادات (از مجلسي) 26، 212 الاعتقادات؟ 134، 213 الباب الحادي عشر 320 بحر المناقب في فضل علي بن ابي طالب 16 بديعيه (از كرماني) 161 البلد الامين في أصول الدين 212 التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب 75 تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار 166، 242 تذكره؟

77 ترجمه خطبه حضرت رضا 216 ترجمة الفوائد الغروية 126 تلازم بين رجعت و ولايت 38 تنزيه الانبياء والائمة 156 توحيد (از ناصر الاسلام) 152 الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية 123 چهار آئينه 197 حياة النفس في حظيرة القدس 26، 243 خلاصة الاعتبار في معرفة ذات الجبار 60 الرجوع إلي الثقلين 207 ركن رابع 161 روح الايمان 281 سرشت بهشت 235 سفينة العارفين في معرفة اصول الدين 196 شجره الهيه 25 شرح التجريد؟ 125، 258 شمس الازل 99 شهاب ثاقب 17 صور منطبعه 51 عقائد الشيعة في فوائد الشريعة 276 علم اليقين في اصول الدين 101 غاية المأمول الجامعة بين المعقول والمنقول 59 قواعد العقائد 53 كاشف الحق 182 الكفر والايمان 25 مختصر التحفة الكلامية 136 مرآة الحق 141

(٣٥٤)

مفاتيح البحث: عقائد الشيعة الإمامية (1)، علي بن أبي طالب (1)، أصول الدين (3)

صفحه 352

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٥

مصباح الظلمات في تفسير التوراة 202 المقامع في قمع الصوفي الخادع 79 مناقب قطبشاهي 170 منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة 253 منهج اليقين و صحيفة المتقين 195 النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر 243 النجمية 54 نهج المسترشدين في اصول الدين 254 (عرفان) آفرينش ارواح و اجسام 321 اتحاد و وحدت 323 احاديث اوايل 322 اربعينية 38 اسرار الصلاة (از كرماني) 86 اصطلاحات الصوفية 77 انسان كامل 323 بهشت و دوزخ و خوشي و ناخوشي 323 تزكية النفس 38 تناسخ 322 حقيقت و طريقت 94 خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان 125 خوان يغما 159 راههاي سعادت 39 زبدة الحقائق 321 زينة المجالس 180 سخن اهل

وحدت 323 سير و سلوك؟ 39، 105 شرح حديث " الشريعة اقوالي " 321 شرح فصوص الحكم 116 شرح قصيده مير فندرسكي 11 شرح قصيده ميميه ابن الفارض 253 شرح كلمات بابا طاهر 107 ضوء اللمعات 224 طريق سالكان 105 عالم صغير و عالم كبير 333 عبرة الناظرين 273 گفتار صوفيان درباره وجه نفس صفت اسم فعل 323 لوامع انوار الكشف والشهود 273

(٣٥٥)

مفاتيح البحث: أصول الدين (1)، الطهارة (1)، الصّلاة (1)

صفحه 353

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٦

لوايح 213 لوح محفوظ 322 لوح محفوظ عالم صغير 322 مرآة الحق 105 مرآة المحققين 26، 281 معرفت انسان 323 ملك و ملكوت 321 ملك و ملكوت و جبروت 322 نبوت و ولايت 321 (اخلاق) آئينه حق نما 165 آداب المتعلمين 244، 320 آداب و سنن 146 اخلاق (از توسركاني) 250 اخلاق (از قزويني) 266 اخلاق الاشراف 273 تحفة الملوك 306 تذكرة العوام 110 تسهيل السبيل بالحجة في انتخاب كشف المحجة 231 خصائص المحبة 76 زينة العابدين 291 سراج المؤمنين 207 شفاء العليل 99 العروة الوثقي 185 كشف الريبة 320 گناهان 261 مجالس (از شريف حسيني) 160 مجالس؟ 284 مسلي المصابين في تسلية الحزين 118 مصابيح القلوب 162 منية المريد 317 نصايح 306 نصايح الملوك 106 (دعا و زيارت) اعمال رجب و شعبان و رمضان 269 تحفة الزائر 137 ترجمه صحيفه سجاديه (از روغني) 134 حديقة المتهجدين 108 الحرز الثمين للحصن الحصين 293 خلاصة الاذكار 29 دعا و نيايش 341

(٣٥٦)

مفاتيح البحث: كتاب منية المريد للشهيد الثاني (1)، كتاب الأشراف للشيخ المفيد (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر

شعبان المعظم (1)

صفحه 354

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٧

دعاهاي ايام هفته 304 زاد المعاد 281، 300 زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار 157 زبدة الدعوات 256 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از احسائي) 199 شرح زيارة الجامعة الكبيرة (از مختاري) 139 شرح الصحيفة السجادية (از مختاري) 138 الصحيفة السجادية 214، 304، 319 صلوات بر محمد وآل " ع " 115 عدة الداعي ونجاح الساعي 128، 327 كتاب دعا؟ 9، 220، 278، 283، 300، 308 مجمع الصلوات 115 مداخل الحصن الحصين 89 مشكاة الانوار (از مجلسي) 270 مفتاح النجاح 107 منهاج المتوسلين 102 هداية المسترشدين 238 (نحو و صرف) الفية ابن معط 238 حاشية الفوائد الضيائية 227 حدائق الدقائق 308 شرح الفيه ابن مالك (فارسي) 268 شرح الشافية (از كمالا) 311 شرح الشافية (از مازندراني) 319 شرح الصمديه (از انصاري) 218 شرح الصمدية (از حسيني) 260 شرح الصمدية (از طارمي) 290 شرح الصمدية (از مختاري) 138 شرح اللباب في النحو 87 الفرائد البهية في شرح الفوائد الصمدية 286 الكافية 229 الكفاية في علم الاعراب 15 نحو؟ 12 نخبة من الصرف 219 نخبة من النحو 220 (لغت) تهذيب اللغة 178

(٣٥٧)

مفاتيح البحث: أهل بيت النبي صلي الله عليه وآله (1)، كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1)، كتاب الكافئة للشيخ المفيد (1)، كتاب الصحيفة السجادية (2)، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام (2)، الصّلاة (1)

صفحه 355

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٨

جواهر اللغة 236 خلاصة اللغات 42 فرهنگ تركي فارسي 20 لغات القرآن 232 مختصر مفيد در ترجمه بعضي از كلمات مجيد 34 النهاية في غريب اللغة والاثر

194 (علوم ادبي) اطباق الذهب 14 خط وسواد 237 دستور الشعراء 180 سلوة الغريب واسوة الاريب 295 شرح الخطبة الشقشقية 19 شرح شواهد المطول (از فسوي) 179 شرح نهج البلاغه 133 عروض؟ 208 قرة العيون 273 قواعد الانشاء 296 گلدسته انديشه 317 گنجينه نشاط 163 مجمع الاحاديث 159 مصباح السالكين 313 (شعر) پريشان نامه 68 ترجمه ديوان حضرت امير المؤمنين 98 ترجيع بند (از هاتف) 30 جنگ شعري 91، 292، 301 حماسه فارغي 100 داستان كربلا 264 ديوان انوري 156 ديوان شوكت 88 ديوان طبيب اصفهاني 289 ديوان عسكر 252 ديوان كفاش 89 ديوان مجنون العامري 259 ديوان مشتاقيه 259 ديوان مقبل 252 ديوان نور بخش 16 ديوان نور علي شاه 142 ديوان واله اصفهاني 260 شرح قصيدة البردة 156، 236 شرح قصيدة العمري 103

(٣٥٨)

مفاتيح البحث: مدينة كربلاء المقدسة (1)، كتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 356

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٥٩

شكرستان 294 قصيدة تائية؟ 31، 36 گلشن راز 109، 282 گنج المحب 289 لب لباب معنوي 93 ليلي و مجنون (از مكتبي) 91 مثنوي معنوي 35 مجلس افروز 288 منتخب الحديقة 28 نان و حلوا 11 نظم نثر اللالي 21 هميان 46 (تاريخ) ارجوزة في تاريخ المعصومين 282 الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد 286 انسان النواصب 197 بهجة المؤمنين 187 تاريخ اسكندر مقدوني 193 تاريخ پطر كبير 192 تاريخ شارل دوازدهم 192 تحفة المجالس 204 تذكرة القبور 14 حياة الانسان 298 رفع الخفا عن ذات الشفا 284 سرور المؤمنين 113 قصص الانبياء 234 لسان الذاكرين 194 مجري الدموع 144

مخزن الهموم 154 مصائب العارفين 118 مفاتيح الجنان 110 ناسخ التواريخ 186، 187 هم و غم در شهر محرم 153 (رجال و تراجم) تحفه سامي 87 تذكره واله 214 ترجمة اسحاق بن عمار 272 تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال 131، 288 شرح احوال شيخ الرئيس قاجار 90 نقد الرجال 233

(٣٥٩)

مفاتيح البحث: شهر محرم الحرام (1)، إسحاق بن عمار (1)، القبر (1)

صفحه 357

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٠

الوجيزة (از مجلسي) 261، 272 (رياضيات) بحر الجواهر في علم الدفاتر 32، 93 جفر 210 حساب؟ 14 زبر و بينات 209 شرح خلاصة الحساب 158 (نجوم) احكام تحاويل سني العالم 45 بطلان القول بتأثير الكواكب 52 تنبيهات المنجمين 30 تنقيح المقالة در توضيح رساله 251 معرفت تقويم؟ 26 معينية 155 نجوم؟ 279 (پزشكي) اخلاط 209 الفاظ ادويه 286 ترجمه طراپتيك 144 جامع الفوائد 208، 225 حفظ الصحة 208 حياة كيمياوي 240 روشن نامه 112 طب 210، 226، 314 فرس نامه 42 فوائد اخيار 208 كفايه منصوري 129 مالا يسع الطبيب جهله 226 مفتاح الشفا 217 (متفرقه) اجازة الحديث (از تربتي) 88 اجازة الحديث (از فارسي) 215 اجوبة المسائل الثلاث 244 اجوبة مسائل السيد مال الله الخطي 244 اجوبة مسائل السيد محمد 244 استخاره به طريق حروف 62 استخراج مجهول 209 اسلحه شناسي 206 اصول علم جغرافيا 221 بيان اعداد 283 التفقه في الدين 231

(٣٦٠)

مفاتيح البحث: الجهل (2)، الطب، الطبابة (1)

صفحه 358

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦١

جنگ؟ 33، 55، 268، 309 جواب مسألتين 244 جواهر المعقولات 257 الخمائل 298 الرسالة القدسية في أسرار النقطة الحسية 239 رمل (از شيرازي) 21 روضة العلماء ودوحة العرفاء في شرح اسماء الله الحسني 176 سيميا و ريميا 303 شرح الاسماء الحسني؟ 56 شرح صدر ديوان الشذور 258 علم الدم 37 علم الكف 37 فهرس مؤلفات الفيض 238 قباله نامه ازدواج 305، 307 الكشف 257 مجموعه (از محلاتي) 294 مشكلات العلوم 15 مطارح الافكار و مفاتح الاسرار 297 معرفة كتف

الشاة 239 المناظر 135 نصرة الواعظين 64 نفايس الفنون 282

(٣٦١)

صفحه 359

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٢

فهرست مؤلفان كتابها آذري، محمد بن أبو القاسم خوئي * سيف منتضي در شرح حديث امام رضا آملي، محمد بن محمود * نفايس الفنون ابن ابي جمهور، محمد بن علي احسائي * مختصر التحفة الكلامية ابن ابي الشكر، يحيي بن محمد اندلسي * احكام تحاويل سني العالم ابن الاثير، مبارك بن محمد جزري * النهاية في غريب الحديث والاثر ابن ادريس، محمد بن منصور حلي * السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ابن البراج، عبد العزيز بن نحرير حلبي * جواهر الفقه ابن الحاجب، عثمان بن عمر * الكافية ابن خاتون، محمد بن علي عاملي * قطبشاهي ابن فهد، احمد بن محمد حلي * عدة الداعي ونجاح الساعي * اللمعة الجلية في معرفة النية ابن الكبير، يوسف بن اسماعيل خوئي * مالا يسع الطبيب جهله ابن معط، يحيي بن عبدالمعطي * الفية ابن معط ابن ميثم، ميثم بن علي بحراني * مصباح السالكين ابو طالب * الياقوت والمرجان احسائي، احمد بن زين الدين * اجوبة المسائل الثلاث * اجوبة مسائل السيد مال الله الخطي * اجوبة مسائل السيد محمد

(٣٦٢)

مفاتيح البحث: كتاب عدة الداعي لابن فهد الحلي (1)، كتاب السرائر لابن إدريس الحلي (1)، كتاب غريب الحديث لابن قتيبة (1)، كتاب الكافئة للشيخ المفيد (1)، إبن الأثير (1)، عبد العزيز بن نحرير (1)، ابن أبي جمهور (1)، يحيي بن محمد (1)، ابن البراج (1)، ميثم بن علي (1)، أحمد بن محمد (1)، محمد بن منصور (1)، محمد بن علي (2)، الشكر (1)، الطب، الطبابة (1)

صفحه 360

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج

١ - الصفحة ٣٦٣

* اجوبة مسائل فتحعلي شاه * جواب مسألتين * حياة النفس في حظيرة القدس * شرح حديث خلق الاسماء * شرح زيارة الجامعة الكبيرة * الفوائد الحكمية * المعاد احسائي، علينقي بن احمد بن زين الدين * مختصر الحيدرية اديب الدولة، محمد صفي بن حسنخان * اصول علم جغرافيا اردكاني، احمد بن محمد حسيني * سرور المؤمنين ارموي، محمود بن ابي بكر * مطالع الانوار ازهري، خالد بن عبد الله * الحواشي الازهرية في حل المقدمة الجزرية ازهري، محمد بن احمد بن طلحة * تهذيب اللغة استرابادي، علي بن داود خادم * انساب النواصب استرابادي، محمد بن علي بن ابراهيم * تلخيص الاقوال في تحقيق احوال الرجال استرابادي، محمد امين بن محمد شريف * القوائد المدنية اشرف * نظم نثر اللالي اصفهاني، احمد بن محمد شفيع * انكار وقف پس از اعتراف اصفهاني، علي بن قاسم * زبدة الاذكار من ادعية الال الاطهار اصفهاني، محمد جعفر بن محمد رضا * زينة العابدين اصفهاني، محمد طالب بن حيدر گيلاني * شرح خلاصة الحساب اعمي، مختار اصفهاني * مختار القراء اماني، محمد مازندراني * دستور الشعراء انصاري، هادي بن اسد الله * شرح صمديه انوري، علي بن ابي اسحاق ابيوردي * ديوان انوري ايجي، علي اكبر بن محمد باقر * آداب نماز شب بحراني، يوسف بن احمد * الرسالة المحمدية في أحكام الميراث الابدية بحر العلوم، محمد مهدي بن مرتضي * حاشية الوافية بختياري، يعقوب بن ابراهيم * الخمائل برغاني، محمد تقي بن محمد قزويني * منهج الاجتهاد

(٣٦٣)

مفاتيح البحث: محمد بن علي بن إبراهيم (1)، يعقوب بن إبراهيم (1)، الزيارة الجامعة للأئمة عليهم السلام

(1)، خالد بن عبد الله (1)، أحمد بن محمد (2)، محمد بن أحمد (1)، جعفر بن محمد (1)

صفحه 361

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٤

بروجردي، علي اصغر بن علي اكبر * صيغ النكاح * عقائد الشيعة في فوائد الشريعة * فيض الرضا بروجردي، محمود بن علينقي طباطبائي * مسلي المصابين في تسلية الحزين بروجني، علي بن باقر * تبصرة المتهجدين وقرة عين العابدين بهائي، محمد بن حسين عاملي * الاربعون حديثا * الاعتقادات * جهة القبلة * ذبائح اهل الكتاب * الكر * نان و حلوا بهبهاني، مسعود بن فضل الله * التباعد بين البئر والبالوعة بيضاوي، عبد الله بن عمر * انوار التنزيل پالوي، حامد بن عبد الفتاح * زبدة العرفان في وجوه القرآن پيرزاده، محمد رفيع زاهدي * المعارف الالهيه تاج الدين، محمد بن محمد طوسي * تفسير سوره يوسف تاج الدين شيعي، حسن بن حسين سبزواري * مصابيح القلوب تبريزي، محمود * شرح تهذيب المنطق تربتي، احمد بن علي اكبر * اجازة الحديث تركه، علي بن محمد، صائن الدين * ضوء اللمعات تفريشي، مراد بن علي خان * التعليقة السجادية تفريشي، مصطفي بن حسين * نقد الرجال تنكابني، محمد بن محمد يوسف حسيني * تفسير القرآن الكريم توسركاني، حسين علي * اخلاق (نجاة المؤمنين) جامي، عبد الرحمن بن احمد * لوامع انوار الكشف والشهود علي قلوب ارباب الذوق والجود * لوايح جرفادقاني، محمد باقر گلپايگاني * حاوي المرام * الفقه جرفادقاني، محمد تقي بن محمد رضا * اصول الفقه جزائري، نعمت الله بن عبد الله موسوي * حاشية الفوائد الضيائية جزي، عبد الكريم بن مهدي

اصفهاني * تذكرة القبور جلال الدين رومي، محمد بن محمد * مثنوي معنوي

(٣٦٤)

مفاتيح البحث: عقائد الشيعة الإمامية (1)، كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، كتاب تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني (1)، أصول الفقه (1)، نعمة الله بن عبد الله (1)، مراد بن علي خان (1)، عبد الله بن عمر (1)، أهل الكتاب (1)، أحمد بن علي (1)، جلال الدين (1)، سورة يوسف (1)، علي بن محمد (1)، عبد الكريم (1)، محمد بن محمد (3)، القرآن الكريم (1)

صفحه 362

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٥

جلدكي، ايدمر بن علي * جواهر المعقولات * شرح صدر ديوان الشذور جمز كمل انگليسي * تاريخ اسكندر مقدوني جنابذي، مظفر بن محمد قاسم منجم * تنبيهات المنجمين چهار سوقي، محمد هاشم بن زين العابدين * الاربعون حديثا حائري، عبد الكريم بن محمد جعفر يزدي * سؤال و جواب حارثي، حسين بن عبد الصمد عاملي * العقد الطهماسبي * القبلة * مسألتان * الواجبات الملكية الحافظ، علي بن العادن * خلاصة اللغات حجة الاسلام شفتي، محمد باقر بن محمد نقي * الزهرة البارقة لمعرفة الحقيقة والمجاز حر عاملي، محمد بن حسن * ارجوزة في تاريخ المعصومين * ارجوزة في الزكاة * الفصول المهمة في اصول الأئمة * قبلة عراق العجم وخراسان حسن بن محمد * دراية الحديث حسيني، احمد بن عبد الباقي * مجري الدموع حسيني، دوست محمد بن عبد الرحيم * اعمال رجب و شعبان و رمضان حسيني، عبد الباقي * شرح تطهير التطهير حسيني، عبد العظيم بن عبد الغني * شرح الصمدية حسيني، قوام الدين بن حيدر * شرح كلمات بابا طاهر حسيني، محمد

خليل بن عبد الواسع * اصول الفقه حيران * هميان خاتون آبادي، محمد صالح بن عبد الواسع حسيني * تفسير سورة الفاتحة خاضع، أبو القاسم * مخزن الهموم خافي، احمد بن محمد حسيني * التبر المذاب في بيان ترتيب الاصحاب خدابخش، محمد قاسم ساوجي * تحفه رفيعي خراساني، محمد بن محمد ابراهيم اصفهاني * آداب و سنن خفري، محمود حسيني * تفسير سوره توحيد

(٣٦٥)

مفاتيح البحث: كتاب الفصول المهمة لإبن صباغ المالكي (1)، دولة العراق (1)، شهر رجب المرجب (1)، شهر رمضان المبارك (1)، شهر شعبان المعظم (1)، أصول الفقه (1)، سورة الفاتحة (1)، أحمد بن محمد (1)، عبد الكريم (1)، محمد بن محمد (1)، مظفر بن محمد (1)، محمد بن عبد (1)، خراسان (1)

صفحه 363

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٦

خلخالي، محمد صالح بن محمد سعيد * شرح قصيده مير فندرسكي خليفه، محمد بن احمد * مناهج التلاوة خليفه سلطان، حسين بن محمد مرعشي آملي * حاشية معالم الاصول خونساري، حسين بن جمال الدين * مقدمة الواجب خونساري، علي اكبر بن ابراهيم * ادعاء المريض الطلاق حال الصحة * اعطاء بدل المغضوب ان فقد * حجية الظن * الزكاة * شرح ارشاد الذهان * شرح الجعفرية * عدم جواز الرد في الوقف * عدم جواز مصالحة حق الرجوع * نكاح بنت المزني بها من الرضاعة * الوقف علي من يصح و من لا يصح خونساري، محمد حسين بن علي اكبر * حكم الغسالة بعد الانفصال * المرشد في شرح التبصرة خونساري، محمد كاظم بن محمد صائب * مفتاح الشفاء دلال، زين العابدين بن ميرزا آقا * گنج المحب

دهدار، محمد بن محمود * خلاصة الترجمان في تأويل خطبة البيان دهلوي، مهدي علي * قواعد الانشاء ربعي، جعفر بن محمد حلي * منهج الشيعة في فضائل وصي خاتم الشريعة رشتي، اسد الله * شرح شرائع الاسلام رشتي، كاظم بن قاسم * شرح قصيدة العمري رفيعا، محمد بن حيدر حسيني طباطبائي * شجره الهيه رفيقي، مجنون بن محمد مشهدي * خط وسواد رمال، ناصر بن حيدر شيرازي * رمل روغني، محمد صالح بن محمد باقر قزويني * ترجمه صحيفه سجاديه زواره اي، علي بن الحسن * فرائد الفوائد * مفتاح النجاح زين العابدين بن محمد * مصباح الظلمات في تفسير التوراة ساماني، ابو الفتح خان دهقان * شكرستان

(٣٦٦)

مفاتيح البحث: زين العابدين بن محمد (1)، محمد صالح بن محمد باقر (1)، علي بن الحسن (1)، جمال الدين (1)، صالح بن محمد (1)، محمد بن أحمد (1)، جعفر بن محمد (1)، المرض (1)، الجواز (2)

صفحه 364

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٧

سپهر، محمد تقي بن محمد علي * ناسخ التواريخ سجاد عليه السلام، علي بن الحسين * الصحيفة السجادية سراب، محمد بن عبد الفتاح تنكابني * صلاة الجمعة سعد الدين * حدائق الدقائق سمرقندي، محمد بن محمود * كفاية المتعلم سهروردي، عمر بن محمد (شهاب الدين) * اصطلاحات الصوفية سيالكوتي، عبد الحكيم بن شمس الدين * حاشية انوار التنزيل سيرافي، مسعود بن محمود فالي * شرح اللباب في النحو سيوري، مقداد بن عبد الله * النافع يوم المحشر في شرح الباب الحادي عشر شاطبي، قاسم بن فيره * حرز الاماني و وجه التهاني شاهشاني، عبد الوهاب بن محمد امين *

بحر الجواهر في علم الدفاتر شاه مير، هبة الله حسني حسيني * تنقيح مقاله در توضيح رساله شبستري، محمود بن امين الدين * گلشن راز * مرآة المحققين شريعتمدار استرابادي، محمد جعفر بن سيف الدين * صيغ النكاح والطلاق شريف حسيني، محمد رحيم * خوان يغما * مجالس * نصايح الملوك شريف مرتضي، علي بن الحسين موسوي * الانتصار لما انفردت به الامامية * تنزيه الانبياء والائمة شريف نائيني، محمد هادي بن ابو الحسن * لسان الذاكرين شوقي بغدادي * ترجمه ديوان حضرت امير شوكت، محمد اسحاق بخاري * ديوان شوكت شهرزوري، محمد بن حسن * رفع الخفا عن ذات الشفا شهشهاني، أبو الحسن بن محمد ابراهيم اصفهاني * الغرة الحنفية في شرح الدرة النجفية شهشهاني، محمد بن عبد الصمد حسيني * انوار الرياض * جامع السعادة * جنة المأوي * رضوان الاملين في تعليقات القوانين * غاية القصوي شهيد اول، محمد بن مكي عاملي * الاعتقادات

(٣٦٧)

مفاتيح البحث: كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، صلاة الجمعة (1)، عبد الوهاب بن محمد (1)، محمد بن عبد الصمد (1)، علي بن الحسين (2)، الحسن بن محمد (1)، محمد بن مكي (1)، عمر بن محمد (1)، محمد بن عبد (1)

صفحه 365

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٨

* الالفية * الدروس الشرعية في فقه الامامية * القواعد والفوائد شهيد دوم، زين الدين بن علي عاملي * التنبيهات العلية * شرح بداية الدراية * كشف الريبة عن احكام الغيبة * مسالك الافهام في شرح شرائع الاسلام * منية المريد في آداب المفيد والمستفيد شيخ الرئيس قاجار، أبو الحسن ميرزا *

شرح احوال شيخ الرئيس قاجار شيرازي، محمد شريف بن محمد * سراج المنير شيرازي، منصور بن محمد * كفايه منصوري صاحب جواهر، محمد حسن بن باقر نجفي * مناسك الحج صادق عليه السلام، جعفر بن محمد * مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة صدر الدين، علي خان بن احمد مدني * سلوة الغريب واسوة الاريب * نغمة الاغاني صدر الدين شيرازي، محمد بن ابراهيم * المشاعر صدر الدين قونوي، محمد بن اسحاق * اعجاز البيان صدوق، محمد بن علي بن بابويه قمي * الاعتقادات * من لا يحضره الفقيه صفوي، سام ميرزا بن شاه اسماعيل * تحفه سامي صيمري، مفلح بن حسن * غاية المرام في شرح شرائع الاسلام ضياء الدين، مكي * الكفاية في علم الاعراب طارمي، جواد بن محرم علي * شرح صمديه طالقاني، محمد بن علي اشرف * حياة الانسان طباطبائي، علي بن محمد علي * حجية الشهرة * شرح المختصر النافع طبرسي، فضل بن حسن بن فضل * مجمع البيان لعلوم القرآن طبيب، عبد الباقي بن محمد رحيم اصفهاني * ديوان طبيب اصفهاني طبيب، فضل الله خان ايمان * حياة كيمياوي طوسي، محمد بن الحسن، شيخ الطائفة * الاستبصار فيما اختلف من الاخبار * تهذيب الاحكام طهراني، محمد صادق بن محمد حسن * عدم جواز شرب قليان در ماه رمضان عاملي، حسن بن زين الدين * معالم الاصول

(٣٦٨)

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام (1)، كتاب مجمع البيان للطبرسي (1)، كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه (1)، كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي (1)، كتاب منية المريد للشهيد الثاني (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، شهر رمضان المبارك (1)، زين الدين

بن علي (1)، عبد الباقي بن محمد (1)، علي بن بابويه (1)، محمد بن إبراهيم (1)، محمد بن إسحاق (1)، محمد بن الحسن (1)، منصور بن محمد (1)، علي بن محمد (1)، محمد بن علي (1)، جعفر بن محمد (1)، القرآن الكريم (1)، الجود (1)، الجواز (1)

صفحه 366

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٩

عاملي، علي بن محمد بن الحسن * حاشية الروضة البهية عبد الرحيم نائيني * بهجة المؤمنين عبد الرحيم بن معروف * نيل المرام في مذهب الأئمة عليهم السلام عبد العلي بن محمد بن حسن * خواص القرآن عبيد زاكاني، عبيدالله قزويني * اخلاق الاشراف في محامد الاوصاف عراقي، محمد بن موسي * تفسير آيه نور عروسي، عبد علي بن جمعة حويزي * نور الثقلين عضد الدين ايجي، عبد الرحمن بن احمد * شرح مختصر الاصول علامه حلي، حسن بن يوسف بن المطهر * ارشاد الاذهان إلي احكام الايمان * الباب الحادي عشر * تحرير الاحكام الشرعية * قواعد الاحكام في مسائل الحلال والحرام * مختلف الشيعة في أحكام الشريعة * نهاية الوصول إلي علم الاصول * نهج المسترشدين في أصول الدين علي، ملا علي * حاشية فرائد الاصول علي بن فتحعلي * مرآة الحقائق علي نقي بن محمد تقي * بشارة المهتدين عماد الدين استرابادي، علي بن علي شريف * تحفه شاهي عين الملك، محمد بن عبد الله شيرازي * الفاظ الادويه غزالي، محمد بن محمد (ابو حامد) * العلم اللدني فارسي، محمد جعفر بن محمد صفي اجازة الحديث فارغي * حماسه فارغي فاضل هندي، محمد بن حسن اصفهاني * الزام العار لصاحب الغار *

تطهير التطهير عن اوهام شبه الحمير * چهار آئينه فتوني، أبو الحسن بن محمد طاهر * ترجمة الفوائد الغروية فخر الدين، محمد بن حسين حسيني * حاشية شرح الهداية فخر الدين، محمد بن عمر رازي * مفاتيح الغيب فسوي، محمد كمال الدين فارسي * شرح شواهد المطول فسوي، محمد بن محمد * شرح الشافية

(٣٦٩)

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية (1)، كتاب مفاتيح الغيب للرازي (1)، كتاب فرائد الأصول للشيخ الأنصاري (1)، كتاب الأشراف للشيخ المفيد (1)، علي بن محمد بن الحسن (1)، محمد بن عبد الله (1)، عبد علي بن جمعة (1)، أصول الدين (1)، محمد بن موسي (1)، الحسن بن محمد (1)، علي بن محمد (1)، جعفر بن محمد (1)، محمد بن محمد (2)، محمد بن عمر (1)، القرآن الكريم (1)

صفحه 367

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٠

فيض، محسن بن مرتضي كاشاني * احكام الشك * الاصول الاصلية * تسهيل السبيل بالحجة * التفقه في الدين * خلاصة الاذكار * سفينة النجاة * الشهاب الثاقب * الصافي * عين اليقين في اصول الدين * فهرس مؤلفات الفيض * مفاتيح الشرائع * الوافي قاآني، حبيب الله بن محمد علي گلشن * عبرة الناظرين قاري، علي بن سلطان محمد * الحرز الثمين للحصن الحصين قاري كاظمي، محمد بن شمس الدين * مفتاح الفرقان في بيان الوقوف ورسم القرآن قاضي، محمد تقي بن باقر تبريزي * حاشية قوانين الاصول قاضي سعيد، محمد سعيد بن محمد مفيد قمي * الاربعون حديثا قزويني، اسد الله بن محمد ابراهيم * شفاء العلل * شمس الازل قزويني، حسين بن محمد ابراهيم * بطلان القول بتأثير الكواكب

* المشيئة قزويني، خليل بن غازي * الصافي في شرح الكافي قزويني، عباس بن علي * الاية المبصرة في شرح التبصرة * اخلاق قزويني، محمد بن محمد شريف * سرشت بهشت قمي، أبو القاسم بن حسن * القوانين المحكمة قمي، عبد الكريم بن محمد طاهر * اذهاب الرجس عن حظيرة القدس * صور منطبعه قمي، محمد طاهر بن محمد حسين شيرازي * تحفة الاخيار در شرح مونس الابرار قوام الدين، محمد بن محمد مهدي قزويني * التحفة القوامية في فقه الامامية كاتب، محمد علي قدريجاني * مفاتيح الجنان كاشاني، حسن بن محمد موسوي * ينابيع الحياة في موارد الايات كاشاني، محمود بن محمد هاشم * ترجمه طراپتيك

(٣٧٠)

مفاتيح البحث: كتاب سفينة النجاة للسرابي التنكابني (1)، كتاب قوانين الأصول للميرزا القمي (1)، محمد طاهر بن محمد حسين (1)، أصول الدين (1)، سعيد بن محمد (1)، محمود بن محمد (1)، عبد الكريم (1)، محمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)، الباطل، الإبطال (1)

صفحه 368

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧١

كاشف الغطاء، جعفر بن خضر نجفي * الحق المبين في تصويب رأي المجتهدين * كشف الغطاء كاشف الغطاء، موسي بن محمد جعفر نجفي * منية الراغب في شرح بغية الطالب كاشفي، حسين بن علي بيهقي * لب لباب معنوي كبودر آهنگي، محمد جعفر مجذوبعلي شاه * مرآة الحق كربلائي، علي اصغر بن علي رضا * دعاهاي ايام هفته كربلائي، محمد علي * شرح زبدة الاصول كركي، حسين بن حسن مجتهد * اللمعة في عدم عينية صلاة الجمعة كرمانشاهي، پريشان * پريشان نامه كرمانشاهي، عبد الله بن محمد تقي * مطارح الافكار و

مفاتح الاسرار كرماني، صنع الله بن شجاع * شرح قصيده ميميه ابن الفارض كرماني، كريم خان بن ابراهيم * اسرار الصلاة * بديعيه * ركن رابع كشفي، جعفر بن ابي اسحاق دارابي * البلد الامين في اصول الدين كشميري، محمد شريف * المقالة الشريفية كفاش * ديوان كفاش كلباسي، أبو المعالي بن محمد ابراهيم اصفهاني * شرح الخطبة الشقشقية كلباسي، عبد الحسين بن محمد رضا * تحفة المجالس كلباسي، محمد ابراهيم بن محمد حسن اصفهاني * شوارع الهداية في شرح الكفاية * منهاج الهداية إلي احكام الشريعة كلباسي، محمد مهدي بن محمد ابراهيم * عيون الاصول كليني، محمد بن يعقوب * الكافي كمال الدين كاشاني، عبد الرزاق بن جمال الدين * شرح فصوص الحكم * القضاء والقدر كوكدي، محمد تقي بن محمد رضا گلپايگاني * نصرة الواعظين كوكدي، محمد حسن بن محمد اسماعيل * العروة الوثقي گلپايگاني، احمد بن علي مختار * قواطع الاوهام في نبذة من مسائل الحلال والحرام

(٣٧١)

مفاتيح البحث: كتاب زبدة الأصول للسيد محمد صادق الروحاني (1)، مسألة القضاء والقدر (1)، العلامة الشيخ كاشف الغطاء (2)، صلاة الجمعة (1)، إبراهيم بن محمد (1)، عبد الله بن محمد (1)، الحسين بن محمد (1)، أصول الدين (1)، أحمد بن علي (1)، محمد بن يعقوب (1)، جمال الدين (1)، موسي بن محمد (1)، الكرم، الكرامة (1)

صفحه 369

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٢

* منهج السداد في شرح الارشاد گلپايگاني، زين العابدين * روح الايمان گلپايگاني، محمد باقر بن محمد هادي * نتائج الانظار في أحكام الخيار گلپايگاني، محمد رضا بن محمد باقر موسوي * حاشية درر الاصول گلستانه، أبو

القاسم * جنگ شعري گلستانه، محمد بن أبو تراب، علاء الدين * روضة العلماء ودوحة العرفاء گيلاني، رحمت الله * برهان القاري في تجويد كلام الباري گيلاني، رضا بن غلام حسين * الاستصحاب گيلاني، محمد رفيع بن رفيع * جواهر الاصول گيلاني، نظر علي بن محسن * حاشية حاشية اليزدي علي تهذيب المنطق لاهيجي، حسن بن عبد الرزاق * جمال الصالحين مازندراني، محمد صالح بن احمد * شرح قصيدة البردة مازندراني، هادي بن محمد صالح * حاشية انوار التنزيل * شرح شافيه ما لواجردي، محمد علي * تذكرة العوام مامقاني، حسن بن عبد الله * بشري الوصول مؤمن، حسين بن علي حسين * مصائب العارفين * المقامع في قمع الصوفي الخادع * هم و غم در شهر محرم مجاهد، محمد بن علي حائري * الوسائل الحائرية مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي * الاعتقادات * تحفه الزائر * ترجمه خطبه حضرت رضا در توحيد * زاد المعاد * مرآة العقول * مشكاة الانوار * الوجيزة مجلسي، محمد تقي بن مقصود علي * اللوامع القدسية مجلسي، محمد رضي بن محمد نصير * منهج اليقين و صحيفة المتقين مجنون، مجنون العامري * ديوان مجنون العامري محقق حلي، جعفر بن حسن بن يحيي * شرائع الاسلام * المختصر النافع * معارج الاصول

(٣٧٢)

مفاتيح البحث: كتاب جواهر الأصول لتقرير بحث السيد الخميني، للنگرودي (1)، كتاب أنوار التنزيل للبيضاوي (1)، كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي (1)، كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي (1)، شهر محرم الحرام (1)، محمد باقر بن محمد تقي (1)، محمد صالح بن أحمد (1)، محمد باقر بن محمد (1)، محمد بن علي (1)

صفحه 370

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه

آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٣

محقق سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن * كفاية المقتصد محقق كركي، علي بن عبد العالي عاملي * جامع المقاصد في شرح القواعد * الجعفرية * حاشية ارشاد الاذهان * حاشية الالفية * حاشية شرائع الاسلام * النجمية محلاتي، عبد الحسين بن علي * مجموعه محمد اسماعيل * طريق سالكان محمد حسن بن عين * شرح نامه حضرت صادق به شيعيان محمد بن حسين بن علي * التكميل في بيان الترتيل محمد صالح بن محمد تقي * تجويد القرآن محمد علي * تنقيح القراء محيي الدين * مرآة المحققين مختاري، محمد بن محمد باقر نائيني * شرح زيارة الجامعة الكبيرة * شرح الصحيفة السجادية * شرح الصمدية * شرح لسان الميزان * الفرائد البهية مدرس، ابو الفضل گناهان مدرس، حسن بن علي اصفهاني * جامع الاصول مظفر عليشاه، محمد تقي بن محمد كاظم كرماني * ديوان مشتاقيه معز الدين، محمد بن محمد اردستاني * كاشف الحق * مناقب قطبشاهي مغربي، عبد المؤمن بن هبة الله اصفهاني * أطباق الذهب مفيد، محمد بن محمد بن النعمان * الارشاد في معرفة حجج الله علي العباد مقبل، محمد مقبل اصفهاني * ديوان مقبل مكتبي شيرازي * ليلي و مجنون موسوي، عبد الباقي بن علي * المواهب الغروية مهلا يمني، حسين بن ناصر بن عبد الحفيظ * المواهب القدسية ميبدي، حسين بن معين الدين * شرح هداية الحكمة ميرداماد، محمد باقر بن محمد استرابادي * خلق الاعمال

(٣٧٣)

مفاتيح البحث: كتاب لسان الميزان لإبن حجر (1)، كتاب الصحيفة السجادية (1)، محمد بن محمد بن النعمان (1)، علي بن عبد العالي (1)، الزيارة الجامعة

للأئمة عليهم السلام (1)، محمد باقر بن محمد (2)، الحسين بن علي (1)، صالح بن محمد (1)، عبد المؤمن (1)، محمد بن محمد (2)، القرآن الكريم (1)

صفحه 371

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٤

ناصر الاسلام، موحد مكي اصفهاني * توحيد ناظم الدين، احمد بن صدرا گيلاني * فرس نامه نجم الدين دايه، عبد الله بن محمد * مرصاد العباد من المبدأ والمعاد نذر علي * فرهنگ تركي فارسي نراقي، احمد بن مهدي كاشاني * عوائد الايام نراقي، محمد مهدي بن ابي ذر * مشكلات العلوم نسفي، عزيز الدين بن محمد نخشبي * آفرينش ارواح و اجسام * اتحاد و وحدت * احاديث اوايل * انسان كامل * بهشت و دوزخ و خوشي و ناخوشي * تناسخ * زبدة الحقايق * سخن اهل وحدت * شرح حديث " الشريعة اقوالي " * عالم صغير و عالم كبير * گفتار صوفيان درباره ذات وجه نفس صفت اسم فعل * لوح محفوظ * لوح محفوظ عالم صغير * معرفت انسان * ملك و ملكوت * ملك و ملكوت و جبروت * ملك و وحي و الهام وخواب * نبوت و ولايت نشاط، عبد الوهاب معتمد الدولة * گنجينه نشاط نصر آبادي، فضلعلي كاشاني * مجلس افروز نصير الدين، محمد بن محمد بن حسن طوسي * آداب المتعلمين * قواعد العقائد * معرفة كتف الشاة * معينيه نوربخش، محمد (حقيقت) * ديوان نوربخش نور الدين اخباري، محمد بن مرتضي كاشاني * آئينه حق نما نور الدين عاملي، علي بن علي بن الحسين * الشواهد المكية في مداحض حجج الخيالات المدنية نور عليشاه،

محمد علي بن فضلعلي توني * ديوان نور عليشاه واعظ كجوري، باقر بن اسماعيل * الثمرات الجنية من الحديقة الحسينية واله، محمد كاظم اصفهاني * ديوان واله اصفهاني

(٣٧٤)

مفاتيح البحث: علي بن علي بن الحسين (1)، عبد الله بن محمد (1)، محمد بن مرتضي (1)، محمد بن محمد (1)

صفحه 372

فهرست نسخه هاي خطي - كتابخانه آية الله گلپايگاني - ج ١ - الصفحة ٣٧٥

واله، محمد يوسف بن محمد فصيح * تذكره واله وحيد بهبهاني، محمد باقر بن محمد اكمل * الفوائد الحائرية الجديدة * الفوائد الحائرية القديمة * مصابيح الظلام في شرح مفاتيح شرائع الاسلام ورنوسفادراني، محمد اشرف بن حيدر علي * سفينة العارفين في معرفة اصول الدين * عروة المتقين وقاري، محمد امين بن عبد الفتاح * گلدسته انديشه ولي الدين، علي خونساري * صيغ النكاح هاتف اصفهاني * ترجيع بند هرندي، عبد الله بن محمد ظهير * اصول دين هروي، محمد بن محمد * تحفة الغرائب هروي، محمد بن يوسف طبيب * جواهر اللغة هروي، محمد تقي بن حسين علي * الارث * القسم بين الزوجات * معرفة الزوال هزار جريبي، محمد علي بن محمد باقر * البحر الزاخر والبدر الباهر * تكملة الروضة همداني، عبد الصمد * خصائص المحبة همداني، علي بن شهاب بن محمد * شرح الاسماء الحسني همداني، علي بن محمد * الرسالة القدسية همداني، علينقي بن محمد رضا * اسرار الصلاة هيتمي، احمد بن حجر مكي * الفتح المبين في شرح الاربعين يزدي، عبد الله بن حسين * حاشية تهذيب المنطق يزدي، محمد حسين بن محمد باقر * المناظر يوسفي، يوسف بن محمد هروي * جامع الفوائد * حفظ الصحه *

فوائد اخيار

(٣٧٥)

مفاتيح البحث: محمد باقر بن محمد أكمل (1)، عبد الله بن محمد (1)، أصول الدين (1)، شهاب بن محمد (1)، محمد بن يوسف (1)، يوسف بن محمد (2)، علي بن محمد (2)، محمد بن محمد (1)، السفينة (1)

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.