بانك جامع اشعار مداحان جلد 10

مشخصات كتاب

سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390

عنوان و نام پديدآور:بانك جامع اشعار مداحان (جلد 10)/ مهدي سروري (مداح)

مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، 1390.

مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه

موضوع: حضرت امام رضا (ع)

حضرت امام رضا (ع)

ولادت

1- يا نجمه يا نجمه بزن تبسم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

يا نجمه يا نجمه بزن تبسّم

بر ماه رخسار امام هشتم

بوسه زن وجه خدا را

ماه رخسار رضا را

در بغل بگرفتي امشب

هشتمين شمس ولا را

يا رضا عيدت مبارك (4)

*****

مي آيد از هر سو نغمه ي ياهو

در عيد ميلاد ضامن آهو

نور ذات حيّ سرمد

عالم آل محمّد

زاده ي موسي بن جعفر

يوسف زهرا خوش آمد

يا رضا عيدت مبارك (4)

*****

نجل زهرا و مرتضي خوش آمد

ميلاد مسعود رضا خوش آمد

اين همان شمس شموس است

شاه عالم ماه طوس است

آسمانش خاك پا و

جبرئيلش دست بوس است

يا رضا عيدت مبارك (4)

*****

من خاك زوّار اباالجوادم

درهاي صحن او باب المردام

يا رضا جانم فدايت

قلبم ايوان طلايت

مي زنم بوسه به پايِ

زائر صحن و سرايت

يا رضا عيدت مبارك (4)

*****

يا مولا يا مولا جان جوادت

آوردم در كويت عرض ارادت

عاشق آل رسولم

پيرو خط بتولم

هر كه هستم هر چه هستم

جان زهرا كن قبولم

يا رضا عيدت مبارك (4)

*****

2- يم توحيد گوهر آوردي

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

يم توحيد! گوهر آوردي

شجر نور! نوبر آوردي

مه ذيقعده! چشم ما روشن

كه ز خورشيد بهتر آوردي

نجمه اي مادر امام رضا

تو علي يا پيمبر آوردي؟

پسري بهتر از همه پدران

بهر موسي بن جعفر آوردي

حرم الله را چو بنت اسد

حجت ا... اكبر آوردي

نام فرزند خود علي بگذار

تا ببينند حيدر آوردي

چارده روح پاك را امشب

در يكي پاك پيكر آوردي

اين پسر مثل مادرش زهراست

پ__اره ي پيك_ر رس_ول خ_داست

*****

آفرينش تن است و او جانش

پدر و مادرم به قربانش

چشم حور و ملك به ماه رخش

دست جن و بشر به دامانش

مي زند بوسه موسيِ جعفر

بر سراپاي همچو قرآنش

گوهر هفت بحر نور است اين

كه بوَد چار درّ غلطانش

پورموسي كه بحر عرض ادب

آيد از طور، پور عمرانش

ملك هستي بوَد مدينه ي او

قلب امكان بوَد خراسانش

پي عرض سلام از دل كوه

سنگ آيد به سوي ايوانش

مي گريزد شت_ر ز قربانگاه

تا كه آرد بر اين مزار پناه

*****

بوي ريحان عطر و عود آيد

روح توحيد در وجود آمد

گوش جان را به لحن جبراييل

برهمه خلق اين سرود آمد

كه جمال خدا تجسّم يافت

غيب دركسوت شهود آمد

با طلوع مه جمال رضا

هرچه پيدا نبود و بود آمد

ماه احمد به دامن نجمه

با جمال خدا فرود آمد

ذات خالق به خويش تحسين كرد

خلقت آن لحظه درسجود آمد

عيد ميلاد ضامن آهوست

كه

به وي از خدا درود آمد

مرحبا نجمه احمد آوردي

هم علي هم محمّد آوردي

*****

به چنين ماه و منظرش صلوات

به جمال منورش صلوات

نجمه آورده جان پاكي را

كه به جسم مطهرش صلوات

هم ز خالق سلام بر پدرش

هم زخلقت به مادرش صلوات

هم به ريحانه اش جواد درود

هم به معصومه خواهرش صلوات

هم ز پيغمبران سلامش باد

هم ز آل پيمبرش صلوات

هم به آن هفت يم كه دُرّش اوست

هم به آن چارگوهرش صلوات

هم حسين و حسن ثناگويش

هم ز زهرا و حيدرش صلوات

عقل در شرح و وصف او مانده

مصطف_ي پ_اره تنش خوان_ده

*****

جلوه ي ابتدا امام رضاست

حسن غيب خدا امام رضاست

گشته دينش به نزد حق كامل

هر كه را مقتدا امام رضاست

هم خداوندي اش به ملك خدا

هم رفيق گدا امام رضاست

آنكه روز جزا سه بار زند

زائرش را صدا امام رضاست

آنكه آني ز مهرباني خويش

نيست از ما جدا امام رضاست

آنكه با زائرين خود پيمان

بسته از ابتدا امام رضاست

بعد موسي سفينه ي دين را

به خدا ناخدا امام رضاست

هر كه باشد عقيده جز اينش

كفر محض است تا ابد دينش

*****

اي ملايك كبوتر حرمت

چشم آدم به گندم كرمت

نه خراسان فقط،كه ملك خداست

عالمي زير سايه ي علمت

تو مسيحاي آل فاطمه اي

كه مسيحا دمد ز فيض دمت

حرم قدس كبريا گرديد

به خراسان رسيد تا قدمت

قاتلت را نمي كني نوميد

به جوادت اگر دهد قسمت

همه ي زندگاني ام اين است

كه دهم جان به گوشه ي حرمت

هم ملك زائر تو، هم انسان

هم عرب سائلند،

هم عجمت

هر كه يك بار بر تو آرد رو

تو سه نوبت كني زيارت او

*****

تو ولي خداي مناني

تو به كل وجود سلطاني

تو كلام خدا به نطق كليم

تو به درد مسيح درماني

بس كه آقا و مهربان استي

ضامن آهوي بياباني

ما همه قطره ايم و تو دريا

ما همه تشنه و تو باراني

به خدا اي چراغ و چشم نبي

كه تو چشم و چراغ ايراني

هر دلي برتو يك خراسان است

گرچه خود در دل خراساني

كس نداند غريب طوس تو را

كه تو خود ضامن غريباني

من به كويت پناه آوردم

ع_وض گ_ل، گناه آوردم

*****

سيدي هر چه بودم و هستم

به ضريح تو دست دل بستم

تو رئوفي و من زمين خورده

تو بلندي و من همه پستم

بس كه بگرفته ايد تحويلم

فكر كردم كه از شما هستم

عهد بستم دگر گنه نكنم

باز هم عهد خويش بشكستم

عوض آنكه دست رد بزني

باز بگرفتي از كرم دستم

روز اول اجازه ام داديد

بر شما خانواده پيوستم

آتش ار سوزدم نمي فهمم

بس كه از كوثر تو سرمستم

نگ_ذاري برن_د در ن_ارم

به همه گفته ام رضا دارم

*****

اي سرم خاك پاي زائر تو

وي به جانم بلاي زائر تو

دل همسايگان مشهدي ات

گشته زائرسراي زائر تو

التماس دعاي خسته دلان

در هواي دعاي زائر تو

كاش بودي هزارها حاجت

تا بريزم به پاي زائر تو

بنشينم كنار جاده ي طوس

بلكه گردم گداي زائر تو

از ثناي تو عاجزم، لطفي

كه بگويم ثناي زائر تو

بيشتر از هزار حج باشد

روز محشر، جزاي زائر تو

زائر توست اي تمام حسين

برت_ر از زائ_ر

ام_ام حسين

*****

طوس سينا و صحن تو همه طور

كعبه آرد طوافت از ره دور

زائرين تو «حجّهُم مقبول»

رهروان تو «سعيهم مشكور»

گشته درموج يك جهان طوفان

حرم قدس تو سفينه ي نور

من آلوده و رفاقت تو

اين رفاقت چگونه آيد جور؟

همه در حيرتم چگونه مرا

طلبيدي ز رأفتت به حضور؟

من گنهكار و تو امام رئوف

تو سليمان و من سراپا مور

اين گناه فزون و آن رأفت

كاش مي گشتم از جمالت كور

چه كنم رأفتت به من رو داد

پ_در و م_ادرم ف_دايت ب_اد

*****

گر عذابم هزار بار دهند

به كه دور از توأم قرار دهند

چه شود خادمان دربارت

گر مرا هم ز لطف بار دهند؟

چه شود بر لبان تشنه ي من

فيض يك بوسه زين مزار دهند؟

دوست دارم كه دور مرقد تو

زائرينت مرا فشار دهند

گوش جانم شنيد خيل ملك

در حريم تو اين شعار دهند

كه در اينجا برات آزادي

هديه بر هر گناهكار دهند

صورتت را بر اين حرم بگذار

تا نجاتت ز قعر نار دهند

حرف جنّت بود گناه اينجا

از رضا جز رضا مخواه اينجا

*****

بي پناهم، پناه آوردم

ناله و اشك و آه آوردم

با وجود سفيديِ مويم

بر تو روي سياه آوردم

پر كاهي نداشتم با خود

حال، كوه گناه آوردم

به كسي چه كه من گنهكارم

به امامم پناه آوردم

بار عصيان به پشت خود دارم

رو بر اين بارگاه آوردم

خجلم از تو يا امام رضا

تيرگي بهر ماه آوردم

نگهي كن به صورتم مولا

گرد عصيان ز راه آوردم

خ_ار و آل_وده و ته__ي دستم

هر كه ام «ميثم» شما

هستم

*****

3- هو الحق هو الحي هو الحي هو الهو

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

هو الحق هو الحي هو الحي هو الهو

عيان گشته جمال رضا ضامن آهو

رضا ضامن آهو (4)

*****

رضا جان و جهانم رضا روح و روانم

رضا سرِّ نهانم، رضا نور عيانم

رضا ضامن آهو (4)

*****

غريب الغربائي، معين الضعفائي

شه ارض و سمائي، ولي نعمت مائي

رضا ضامن آهو (4)

*****

منم سائل كويت منم عاشق رويت

منم تشنه ي جويت منم مست سبويت

رضا ضامن آهو (4)

*****

تو مروه تو صفايي، تو مكه تو منايي

تو ذكري تو دعائي، تو حج فقرائي

رضا ضامن آهو (4)

*****

اميدم اميدم مرادي و مريدم

به كوي تو رسيدم، به هر گام شنيدم

رضا ضامن آهو (4)

*****

دل از غير بشويم، به صحن تو بپويم

گل روي تو بويم، شب و روز بگويم

رضا ضامن آهو (4)

*****

اگر نامه سياهم، اگر غرق گناهم

اگر مانده ز راهم، تويي پشت و پناهم

رضا ضامن آهو (4)

*****

اگر خارم و پستم اگر توبه شكستم

ولي هر چه كه هستم فقط دل به تو بستم

رضا ضامن آهو (4)

*****

4- تو آسمون شهر ما يك گنبد طلائيه

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو آسمون شهر ما يك گنبد طلائيه

عزت ما مشهديا از اون گل خدائيه

هر كه دلت بپرسه كه دلت اسير و مجنون كيه

با افتخار داد مزنم دلم امام رضائيه

5- غافل مشو شايد نظري شد امشب

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

غافل مشو شايد نظري شد امشب

شايد كه مبارك سحري شد امشب

شايد كه بخاطر امام هشتم

از يوسف زهرا خبري شد امشب

6- عشق من دينم ولي حق رضاست

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

عشق من دينم ولي حق رضاست

پاره ي جسم نبي چشم و چراغ مصطفاست

قبله ي هفتم كه پيش بارگاه رفعتش

آسمان با وسعت بي انتها تحت الشعاست

نجمه زاده آفتابي را به هنگام سحر

كآفتاب بامدادان ذره اي او را گداست

شمس پيش شمس رويش گاه مغرب گوشه گير

ماه از شرم رخش هر صبحدم در انزواست

موسي عمران بگردان روي از طور و ببين

كآنچه ناديدي عيان در خانه ي موساي ماست

گر خدا خوانم ترا در مرتبت كفر است كفر

ور جدا گويم خطا گفتم خطا گفتم خطاست

از كجا جويي دوا خاكش بود داروي درد

وز كه مي خواهي شفا درگاه او دارالشفاست

گرد كويش بر مشامم خوشتر از بوي بهشت

آب جويش در مذاقم بهتر از آب بقاست

جز خدا هر كس بگويد وصف او را نادرست

جز نبي هركس بخواند مدح او را نابجاست

من ز خجلت آستين در كوي او دارم به رخ

كآستان او زيارتگاه خيل انبياست

مرقد او كعبه ي جان و طوافش كار دل

صحن پاكش مروه و ايوان زرينش صفاست

دل به رويش داده يوسف بسكه رويش دلفروز

جان ز بويش جسته عيسي بسكه رويش جانفزاست

ناز دارد خاك نيشابور بر خاك بهشت

زآنكه خاكش جاي پاي ناقه ي آن مقتداست

منجي خلق دو عالم در دو عالم اوست اوست

ضامن آهو گرش تنها بخواني نارواست

درد اگر داري برو از خاك او درمان بگير

مشكل ار داري بيا آري رضا مشكل گشاست

طوف قبرش كن كه در محشر مقام زائرش

فوق زوار حسين بن علي در كربلاست

بشنو از موساي كاظم اين روايت را كه

گفت

زائر قبر رضا در عرش زوار خداست

گر به عالم بنگري هر كشوري را مركزي است

مركز ايران اسلامي خراسان رضاست

من نمي گويم خدايي ليك گويم چون خداي

نعمتت بي ابتدا و رحمتت بي انتهاست

من نه مدحت را از آن گفتم كه دانستم كه اي

بل از آن گفتم كه جز مدح تو را گفتن خطاست

7- سحراي حرمت رو هيچ جاي عالم نداره

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

سحراي حرمت رو هيچ جاي عالم نداره

پيش گنبد طلائيت، حتي كعبه كم مي ياره

دلم از تو جون گرفته ، از تو آب و دون گرفته

منو بي تو زنده بودن ، خدا اون روز و نياره

مي زنم پر پر پر سوي تو

گشته دل دل دل آهوي تو

يا رضا اي گل فاطمه

*****

بي تو آشيون ندارم، توئي همزبون و يارم

پيش پاي زائر تو ، سرمو هديه مي يارم

تو كه شاه مهربوني ، با گداها همزبوني

تا كه عاشق تو هستم ، با كسي كاري ندارم

مي زنم مي مي مي از جام تو

بسته ام دل دل دل در دام تو

يا رضا اي گل فاطمه

*****

8- همه جا غرق صفا شد شب ميلاد رضا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك واحد جديد

قالب قصيده

شاعر مؤيد سيد رضا

منبع زمزمه هاي ولايت 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

همه جا غرق صفا شد شب ميلاد رضا

پر طراوت همه جا شد شب ميلاد رضا

همه جا آينه بندان همه جا آينه وار

محشر آينه ها شد شب ميلاد رضا

آسمانها به زمين خيره كه اين توده ي خاك

مركز نور خدا شد شب ميلاد رضا

شب ميلاد كرامت شب ميلاد كرم

شب ميلاد وفا شد شب ميلاد رضا

يا رئوف است رئوف نغمه ي قدسي نفسان

شب تسبيح و دعا شد شب ميلاد رضا

بارش رحمت و رأفت همه جاري است مگر

شب ميلاد رضا شد شب ميلاد رضا

خانه ي نجمه بود قبله ي دلها و بر آن

كعبه هم قبله نما شد شب ميلاد رضا

همه لطف و همه فيض و همه شور و همه نور

شب قدر آمده يا شد شب ميلاد رضا

عالم آل محمد به جهان جلوه نمود

عَلَم عِلم بپا شد شب ميلاد رضا

دومين بضعه مني كه پيمبر فرمود

بود نشناخته تا شد شب ميلاد رضا

بعد موسي كه بود رهبر معصوم بشر؟

حل شد اين مسأله تا شد شب ميلاد رضا

هشتمين حجت حق پرده ز رخسار گرفت

حاجت شيعه روا شد شب ميلاد رضا

بعد ده قرن كه بگذشته از آن ليله ي قدر

مشهدش غرق صفا شد شب ميلاد رضا

نور زهرا و محمد ز فروغ ازلي

روشني بخش فضا شد شب ميلاد رضا

بهتر از هر چه كه خورشيد بر او مي تابد

باز بر خلق عطا شد شب ميلاد رضا

به تماشاي بهشت حرم او ز بهشت

هر در و پنجره وا شد شب ميلاد رضا

ما محبان رضائيم و چو ما اهل

رضاست

هر كه پيوسته به ما شد شب ميلاد رضا

ذكر زوار جگر سوخته گِرد حرمش

يا معين الضعفا شد شب ميلاد رضا

قلم صنع خداوند مگر بنگارد

دردهايي كه دوا شد شب ميلاد رضا

رسدش نامه ي آزادي محشر هر كس

كه در اين خانه گدا شد شب ميلاد رضا

بهره از ذوق شفق برد «مؤيد» كه سرود

شب ميلاد رضا شد شب ميلاد رضا

9- رسد نداي تفاخر ز خاك بر افلاك

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

رسد نداي تفاخر ز خاك بر افلاك

چنان كه ماه ز حسرت كند گريبان چاك

ستارگان همه امشب بريد سجده به خاك

به احترام عزيز دل شه لولاك

جهان تمام بهشت است از جحيم چه باك

شد از صحيفه ي اعمال نام دوزخ پاك

ولادت خلف پاك مرتضي آمد

امام ملك سريع الرضا رضا آمد

*****

شراب كوثرم امشب به جام، آب وضوست

ستارگان همه جامند و نه سپهر، سبوست

زمين به عرش ببالد اگر نكوست نكوست

هزار نغمه هَزاران عرش را به گلوست

مه مبارك ذيقعده غرق جلوه ي هوست

دهيد مژده كه ميلاد ضامن آهوست

يم شرف ز صدف درّ ناب آورده

كه نجمه در دل شب آفتاب آورده

*****

دلا جمال خداوندگار سرمد بين

رخ سلاله ي پاك رسول امجد بين

به ملك لا يتناهي فروغ بي حد بين

ز حسن لم يزلي جلوه ي مجدد بين

شكوه و جاه و جلال و كمال احمد بين

در آفتاب جمال علي محمد بين

شب سرور و شب شادي و شب فرج است

ادب كنيد كه ميلاد ثامن الحجج است

*****

به طور موسي زهرا عيان شده شجري

كه روشن است از آن چشم هر پيامبري

سلامي از دم گرم مسيح پاكتري

هزار مرتبه بر جان مادر و پدري

كه داده ذات خداوندشان چنين پسري

طلوع كرد به ذيقعده شمس و قمري

دو نجم نجمه دو خورشيد آسمان قضا

يكي كريمه عترت يكي امام رضا

*****

رضا كه شامل ما لطف بي نهايت اوست

رضا كه ارض و سما بنده ي هدايت اوست

رضا كه عين رضاي خدا رضايت اوست

رضا كه كشور ما در كف حمايت اوست

رضا كه تالي وحي خدا روايت اوست

رضا كه

كل ولايت همان ولايت اوست

رضا كه از كرمش شيعه آبرومند است

رضا كه زائر او زائر خداوند است

*****

بگو كه سنگ حوادث از آسمان بارد

بگو كه سيل بلا رو به اين ديار آرد

بگو به فتنه گري خصم لحظه بشمارد

به حقّ حق كه بجز خويش را نيازارد

شكست خورده ي بيدادگر چه پندارد

بگو كه كشور ما ثامن الحجج دارد

بگو كه پادشه كشور قضا اينجاست

بگو كه مملكت حضرت رضا اينجاست

*****

خوش آن جوان كه در اين آستانه پير شود

خوش آن عزيز كه در كوي او حقير شود

خوش آن دلي كه به زنجير او اسير شود

خوش آن كريم كه در صحن او فقير شود

به يك نظاره ي او مور راه مير شود

به يك اشاره ي او شير پرده شير شود

بهشت عاشق زوار و دوستدارانش

سپهر ناز كشد از نماز بارانش

*****

الا كرامت و احسان دو سائل كرمت

فزون تر از همه هست جهان عطاي كمت

هزار عيسي مريم گرفته جان ز دمت

هزار موسي عمران عزيز و محترمت

هزار جان گرامي فداي هر قدمت

سه بار زائر يك بار زائر حرمت

به ميزباني و لطف و عطوفتت نازم

رئوف آل محمد به رأفتت نازم

*****

تو آفتاب جمال خداي ذوالمنني

تو در تمام محافل چراغ انجمني

تو پاره ي تن پاك رسول مؤتمني

تو باغبان وجودي تو سرو هر چمني

تو ثامن حجج الله تو ابوالحسني

بدان جلال شدي ميهمان پيرزني

گداي كوي تو را اقتدار سلطاني است

نشان رأفت تو نقش سنگ سلماني است

*****

خدا ثناگر و ختم رسل ثناگويت

مقربان خدا محو ذكر ياهويت

تمام ملك الهي پر از هياهويت

رواق چشم ملك جاي پاي آهويت

تو كيستي كه برد ناقه التجا سويت

كند فرار ز كشتارگاه، در كويت

به چند لحظه كه وارد بر اين حرم گرديد

ميان خلق همان ناقه محترم گرديد

*****

چه مي

شود نگهي بر من از ثواب كني

مرا هم از كرمت ناقه اي حساب كني

اگر چه خار رهم گل كني گلاب كني

و گر چه كمترم از ذره آفتاب كني

كرم كني و سگ كوي خود خطاب كني

به پاسداري زوّارت انتخاب كني

خدا گواست كه بر روز محشرم نگران

بيا و «ميثم» آلوده را ز خويش مران

*****

10- عشق تو تاجيه روي سرم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب آهنگين

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عشق تو تاجيه روي سرم

قربون تو پدرم مادرم

هر چي دارم همه مال تويه

مركز هستي رو خال تويه

من كيم دونه يه جارو ، تو كه هستي ضامن آهو

بي تو مي ميرم اي رضا

عشق تو اوج افتخاره ، ريزه خوارت ماه و ستاره

من نمك گيرم اي رضا

يا رضا يا رضا جان يا رضا جان يا رضا

*****

توي كف يه كمي كرمم

كفتر خال خالي حرمم

رو پر من زده نام شما

لونه من روي بام شما

منكه از اين خونه نميرم ، حالا حالاها اينجا گيرم

مديون خوبي شمام

عشق تو سرنوشتمونه ، گنبد تو بهشتمونه

مهمون خوبي شمام

يا رضا يا رضا جان يا رضا جان يا رضا

*****

نقاره ها بزنيد بزنيد

رونق قبر امام منيد

اما بسوزه دل عالمين

واي بميرم واسه قبر حسين

اونجا كه نقاره نداره ، غربت از آسمون مي باره

قربون كربلات حسين

جمعه شب ها ميگن هميشه ، مادرت كربلايي ميشه

هي ميخونه برات حسين

يا حسين يا حسين جان يا حسين جان يا حسين

*****

11- كيستم من شمع جمع آل خيرالمرسلينم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

كيستم من شمع جمع آل خير المرسلينم

كيستم من قبله دل كعبه اهل يقينم

كيستم من يوسف زهرا امام هشتمينم

كيستم من كوثر و طاها و نور و يا و سينم

كيستم من ملجأ خلق سماوات و زمينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

كيستم من بضعه پيغمبر اكرم رضايم

كيستم من نجل زهرا و علي مرتضايم

كيستم من چارده معصوم را شمس الضحايم

كيستم من حجت حق ضامن خلق خدايم

كيستم من نور چشم رحمت للعالمينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

من در آغوش خراسان كعبه بيت الحرامم

من پناه مرد و زن من دستگير خاص و عامم

من ركوعم من سجودم من قيامم من قعودم

من چراغ و چشم نه معصوم و باب سه امامم

من امام كل خلق اولين و آخرينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

خضر باشد تشنه كام جام سقاخانه من

مرغ روح قدسيان مشتاق دام و دانه من

آسمان و آفتاب و ماه او پروانه من

كوثر علم و كمال و فضل ، از پيمانه من

عارفان را جام نور از چشمه علم اليقينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

علم و فقه و حكمت و عرفان زبان از من گرفته

ملك هستي تا ابد مهد امان از من گرفته

آنچه در دامن گرفته آسمان از من گرفته

آفرينش ز امر حق خط امان از من گرفته

چرخ گردون را امانم ملك هستي را امينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

من مه ذيقعده را از مهر رويم نور دادم

من به خيل دوستان خويش ، شوق و شور دادم

من سلام زائرينم را جواب

از دور دادم

من به گلزار جنان با زائر خود همنشينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

گه به دوش نجمه چون ماه درخشان مي درخشم

گه به دست موسي جعفر چو قرآن مي درخشم

گه به قلب اهل ايمان همچو ايمان مي درخشم

گاه بر جان وجود از قلب ايران مي درخشم

گه فقيران گاه محرومان عالم را معينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

اي گنهكاران ، من از رحمت شما را مي پذيرم

از عطاي خويشتن اهل خطا را مي پذيرم

هر كه هستي باش ، من شاه و گدا را مي پذيرم

دوست و دشمن ، غريب و آشنا را مي پذيرم

در نمي بندم به روي هيچكس آري من اينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

اهل ايران ، من به شهر طوس مهمان شمايم

در دل اين خاك خورشيد خراسان شمايم

هم نگهبان شما هم كعبه جان شمايم

مهر تابان شما و مهر ايمان شمايم

هان طواف آريد اينك دور قبر نازنينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

من صفا و شوق و شور اهل ايران را چو ديدم

از كنار تربت جدم محمد پا كشيدم

آمدم صحرا به صحرا تا در اين وادي رسيدم

همچو جان در سينه خاك خراسان آرميدم

گشته ايران حلقه انگشتر و من چون نگينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

زائرين قبر من من در دو دنيا با شمايم

عهد كردم تا سه نوبت ديدن هر يك بيايم

دستگير عالمي از رحمت بي منتهايم

«ميثم» آلوده را هم از كرم ياري نمايم

دم به دم در نظم او مضمون نو مي آفرينم

من رئوف آل پيغمبر رضا سلطان دينم

*****

12- عالِم آل احمدي ، دسته گل محمدي

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده

0

متن شعر

عالِم آل احمدي ، دسته گل محمدي

مولا مولا يا علي موسي الرضا(3)

*****

آئينه احمدي تو و يم ولا را تو گوهري

تو آفرينش را سببي تو شهد شيرين كوثري

ياضامن آهو رضا ، شب ولادتت بود

ايكه عطا به ما خلق هميشه عادتت بود

مولا مولا يا علي موسي الرضا(3)

*****

تو كعبه عاشقاني و حج فقيراني اي رضا

به گلشن دين تو حامي و يار ضعيفاني اي رضا

باد صبا عِطر ترا ، به روي ديده مي برد

هستي دمي ز بوي تو ، به قيمت جان بخرد

مولا مولا يا علي موسي الرضا(3)

*****

نجمه به روي دو دست خود گرفته قنداقه ي رضا

ببوسد او را كه ديده است به چهره اش روي مصطفي

فاطمه خنده بر لبش ، كآمده سلطان قضا

جشن ولادت رضا ، حور و ملك كرده بپا

مولا مولا يا علي موسي الرضا(3)

*****

مهر تو در سرشت من ، چهره ي تو بهشت من

شكر خدا ولايتت ، بود به سرنوشت من

مولا مولا يا علي موسي الرضا(3)

*****

13- اي بفداي حرم و گنبد و گلدسته هاي تو

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي بفداي حرم و گنبد و گلدسته هاي تو

خيل ملك از دل و جان زائر صحن و سراي تو

خوش بحال اون كسيكه الآن تو حرمه

تو حرم با صفاي درياي كرمه

(حالا كه وقت خروش درياي كرمه

دلم گواهي ميده كه مهدي تو حرمه)

ملائكند زائرات ، شلوغه صحن و سرات

فداي ايوون طلات

يا علي موسي الرضا(3)

*****

كبوتراي حرم امام رضا خوش بحالتون

دلاي ما رو ببريد تا حرمش روي بالتون

شب شب شوره شب نزول ستاره

شب شب نوره اوج ظهور نگاره

علي سوم سلام ، قبله هفتم سلام

امام هشتم سلام

يا علي موسي الرضا(3)

*****

حج تمتع دلم طواف صحن و سراته

خوشم كه بوسه گاه من سنگاي پايين پاته

هر كسي مهر رضا رو داره كم نداره

تو زندگي يا كه وقت مردن غم نداره

دستا رو بالا كنيد ، عجز و تمنا كنيد

عقده ز دل وا كنيد

يا علي موسي الرضا(3)

*****

14- اين حرم عرش كبرياست

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اين حرم عرش كبرياست ، چقدر اينجا برو بياست

نكنه اين دارالشفاست

دلامون شاده ، عيد ميلاده ، علي بن موسي الرضاست

مجلس جشن فرشته ها تو حرمش ديدنيه

ضريح خوشكل آقام و ا...ِ بوسيدنيه

همه زندگيم و ميدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

اين حرم حج فقراست ، قبله گاه شاه و گداست

از براي ما آشناست

به خود زهرا ، ضريحت آقا ، شمع بزم اهل ولاست

تشنمه آقا عطش دارم يك دو سه پيمونه مي خوام

يه جرعه آب كوثر از اون آباي سقاخونه مي خوام

همه زندگيم و ميدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

روي بام مأذنه هات ، توي صحناي با صفات

حتي اوج گلدسته هات

يا كريم دل ، مث يك سائل ، مي زنه پر دور نگات

بين تموم پنجره ها پنجره فولاد چيز ديگه است

ميون صحناي حرمت صحن گهرشاد چيز ديگه است

همه زندگيم و ميدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

عاشقم من عنايتي ، يه اجازه يه رخصتي

دعوتم كن زيارتي

لاله خوشبو ، ضامن آهو ، منم آهو ضمانتي

به روز و شب شكر حق كنم دلاي ما رو جلا داده

براي فرداي بي كسي امام رضا رو به ما داده

همه زندگيم و ميدم برات ، پدرم مادرم خودم فدات

*****

15- سرود مهر تو مي خونم

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

سرود مهر تو مي خونم

بپاي عشق تو مي مونم

ز عشق روي تو مجنونم

رضا رضا رضا رضا امام رضا(3)

*****

از همه دل بريده و دلم ديوونه رضاست

تموم آرزوي من زيارت امام رضاست

كاسه هاي سقاخونت درد منو دوا ميده

پنجره فولاد رضا برات كربلا ميده

دل حقير من شده مست عزيز فاطمه

از حرم امام رضا دلم ميره تو علقمه

عشق ابوالفضل علي روي دلم جا ميذاره

بردن اسمش بخدا لذت ديگه اي داره

چي ميشه كربلا بيام گل اميرالمؤمنين

عرفه بين الحرمين پهلوون ام البنين

حرم عباس علي قبله اميد همه است

اين آخرين حرف منه عشق خدا هم علقمه است

16- توي اين دنيا كه هر كس سر و ساموني داره

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

توي اين دنيا كه هر كس سر و ساموني داره

هر كجايي كشور و هر كشوري سلطاني داره

دل من يه كشور كشور من چه با صفاست

پادشاه دل من سرور من امام رضاست

17- السلام اي حضرت شمس الشموس

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب ترجيع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

السلام اي حضرت شمس الشموس

مالك مُلك قضا اي شاه طوس

صاحب تاج كرامت از ازل

خوش نمودي بر سرير دل جلوس

مات قدر و جاه تو جمله عقول

شهره از رأفت به مأنوس النفوس

هم دو صد مريم كنيز مادرت

هم دو صد عيسي شما را دستبوس

اي فروغ حي سرمد يا رضا

عالم آل محمد يا رضا

*****

سوره ي و الشمس شرح روي توست

آسمان همخانه با ابروي توست

اي كليد هشت جنت چشم تو

نه فلك سر گشته گيسوي توست

بر قدت سوگند ، طوباي جنان

سايه اي از قامت دلجوي توست

سرمه ي چشم ملايك در بهشت

ذره اي خاك سُم آهوي توست

قبله ي هفتم كه از صبح الست

كعبه خود دور سرت گرديده است

*****

از لبت جاري است آب سلسبيل

نحن وجه ا... را نور دليل

بر ضريحت اي امام مهربان

مهرباني از ازل بسته دخيل

رو به سوي گنبد زرين تو

مي كند تعظيم از جان جبرئيل

آيد از هر سو به گوش زائرت

نغمه ي إنا هديناه السبيل

خانه ي ويران دل آباد توست

قبله ي من صحن گوهر شاد توست

*****

هشتمين مرآت ذات داوري

هفت درياي ولا را گوهري

شش جهت در تحت فرمان توأند

در جلالت پنج تن را مظهري

قبله ي عيسي به چرخ چارمي

آفتاب آسمان كوثري

اي علي سوم آل رسول

پاي تا سر مجتباي ديگري

اي غريب اي بر همه عالم ولي

وارث خون حسين بن علي

*****

بارگاهت از شرف بيت الولاست

چار صحن اطهرت دارالشفاست

خشت خشت اين حرم گرم خروش

بخشش و جود رضا بي انتهاست

خادمي آستان قدس تو

آزوي صبح و شام انبياست

هر دعا پاي ضريحت مستجاب

دردها هر چند ناگفته دواست

زائرت در عرش زوار خداست

برتر

از زوار شاه كربلاست

*****

خضر باشد تشنه ي پيمانه ات

چرخ و كرسي و قلم پروانه ات

صد هزاران مثل حاتم مي شود

مستمند مستمند خانه ات

اي سراپا ناز محتاج توأم

چون كبوترها به آب و دانه ات

هست شيرين تر ز نهري از عسل

جرعه اي از آب سقا خانه ات

آه سقا خانه گفتم دل گرفت

اشكها ذكر ابوفاضل گرفت

*****

اي تولايت مرا حبل المتين

يا علي موسي الرضا سلطان دين

مدح تو نه كار من كار خداست

اي خداوند مجسم بر زمين

در حديث ناب زنجير طلاست

سايه سار مهر تو حصن حصين

آيه آيه سوره سوره جزء جزء

آمده در كل قرآن مبين

دل بريدن از رضا عين زوال

بندگي بر درگهش اوج كمال

*****

18- تو بهانه ي هستي مني

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو بهانه ي هستي مني ، ساغر و مي مستي مني

به جرعه اي مست جام توأم

هميشه ذاكر به نام توأم

يارضا مولا رضا مولا ، يا علي موسي الرضا مولا

*****

بارگاه تو اوج آسمان ، زير پاي تو عرش و كهكشان

ملائكه زائر روي تو

دو چشم اهل جنان سوي تو

يارضا مولا رضا مولا ، يا علي موسي الرضا مولا

*****

در خيال خود مست تو منم ، بر ضريح تو بوسه مي زنم

به ديده دل اشارت كنم

هميشه رويت زيارت كنم

يارضا مولا رضا مولا ، يا علي موسي الرضا مولا

*****

اي حقيقت و راز خلق جهان امام رضا

اي عطوفت و رحمت بيكران امام رضا

قبله گاه جان ما حريم پاك تو

بوسه گاه قدسيان به روي خاك تو

عشق همه رضا عزيز فاطمه

*****

19- جلوه ذات خداوند غفور آمده است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

جلوه ذات خداوند غفور آمده است

روح مصباح هدي مظهر نور آمده است

ثمر پنج تن آيا به عبور آمده است

به تماشاش دو صد لشكر حور آمده است

آنكه خاك قدمش رشگ قصور آمده است

قبله هفتم و بر خالق دو عالم ولي است

ابن موسي و گل فاطمه سوم علي است

*****

نه نظير است نه مثال است شه ملك قضاست

چشمه جود و سخا شافع عالم به جزاست

از دم اوست كه عيسي نفسش جان افزاست

ز رخ ار برقع خود پس نكند تيره فضاست

هر چه بر لوح نويسند به مدحش بسزاست

پاره قلب پيمبر همه عشق رضاست

عالم آل محمد ثمر آل رسول

وارث تيغ علي عصمت زهراي بتول

*****

از مدينه متجلي شده روي شه طوس

شمس شرمنده و مه منفعل از شمس شموس

بر سرش تاج ولا بر دل ما كرده جلوس

آشنا با دل هر خسته و مأنوس نفوس

نشود هيچكس از درگه لطفش مأيوس

اين من بي دل و اين سلسله گيسوي او

ني عجب ضامن خلقي بشود آهوي او

*****

انبياء جمله كمر بسته ميخانه تو

خضر لب تشنه يك جرعه ز پيمانه تو

حور و غلمان همه مست رخ جانانه تو

رزق هستي رسد از خنده مستانه تو

گردش چرخ بود لطف كريمانه تو

تو گلي و شده گلها همه ديوانه تو

چشم اميد همه خلق به جود و كرمت

خيمه قلب همه صحن و رواق و حرمت

*****

كنج ويرانه دل دم همه دم ياد توئيم

هم خرابيم ز عشق تو هم آباد توئيم

صحن آئينه اشكيم گهرشاد توئيم

رشته اي سبز بر آن پنجره فولاد توئيم

سائل و ريزه خور سفره اجداد توئيم

متوسل به

هزار و يك اعداد توئيم

دردها در حرم تو به طبابت برسد

همه حاجات نگفته به اجابت برسد

*****

زار و بيمار ، من از نرگس بيمار توأم

تو همه خوبي و من عبد گنهكار توأم

تو سراپا گل و من خار دل آزار توأم

بد و همسايه ديوار به ديوار توأم

هر چه هستم به كلافي سر بازار توأم

تو خريدار مني يا كه خريدار توأم

چون قرار است شما حاجت مردم بدهيد

جاي جنت به گدايت دو سه گندم بدهيد

*****

مست مستم ز مي ناب طهورايي تو

مي برد دل ز همه طلعت زهرايي تو

روز و شب اشك فشان ديده مولايي تو

گشته هم سنگ حسن صبر و شكيبايي تو

چون حسين بن علي غربت و تنهايي تو

سوخت با زهر هلاهل دل زهرايي تو

به تو سوگند به آن پهلوي بشكسته شده

تو دعا بهر فرج كن كه دلم خسته شده

20- عالم شده شد از رخ دلشاد رضا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عالم شده شاد از رخ دلشاد رضا

شاد است كسي كه مي كند ياد رضا

از دست امام عصر(عج) عيدي گيرد

هر كس گه گرفته جشن ميلاد رضا

21- هنگام سرور مسلمين است امروز

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

هنگام سرور مسلمين است امروز

عالم همه چون خلد برين است امروز

تبريك بگو به خواهرش معصومه

ميلاد امام هشتمين است امروز

22- امشب كه شب خجسته ي ميلاد است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

امشب كه شب خجسته ي ميلاد است

تسبيح فرشتگان مباركباد است

شاد است دل آل محمد اما

بيش از همه دلها دل زهرا شاد است

23- در برج ولا شمس هُدي مي آيد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

در برج ولا شمس هُدي مي آيد

هشتم ولي خدا رضا مي آيد

جا دارد اگر ما به همه فخر كنيم

زيرا كه ولي نعمت ما مي آيد

24- در ازل چون طرح آدم ريختند

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

در ازل چون طرح آدم ريختند

با گِلم مهر رضا آميختند

غرق منت غرق آبادي شدم

لايق لطف خدادادي شدم

باز امشب دل توسل مي كند

بر لبم نام رضا گُل مي كند

اي عزيز فاطمه شمس الشموس

آفتاب نجمه مأنوس نفوس

قبله ي هفتم عزيز مرتضي

عالم آل محمد يا رضا

اي سراپا نور اجلالِ علي

اي علي دوم آل علي

پور موسي مظهر ا... و نور

خواهش موسي تويي در كوه طور

جاي هر دل بر سر بام تو نيست

هر زبان كه لايق نام تو نيست

عالم و آدم ز تو گويد كم است

بردن نام تو اسم اعظم است

شكر لله خار گلزار توأم

بر سر بازار دل زار توأم

با كلاف جان خريدارت شدم

ضامن آهو گرفتارت شدم

هيچ بودم اعتبارم داده اي

خشك بودم برگ و بارم داده اي

پرده بر كار بدم انداختي

بين مردم سر بلندم ساختي

اي ملائك در حريمت صف زده

با سلام و ذكر و تسبيح آمده

اي تجليّ خدا روي زمين

سايه سار مهر تو حصن حصين

عالم و آدم به لطفت دل خوشند

مه رخان خود را برايت مي كُشند

خضر مشتاق رخ جانانه ات

جرعه اي خورده ز سقاخانه ات

سائلت را منصب شاهي كم است

آستان بوس تو خود صاحب دم است

اي امام مهربان مهمان نواز

اي پذيراي همه با روي باز

بين شاه و بنده اينجا فرق نيست

خوب و بد در چشم زيبايت يكي است

اين سخن عين كمال و لاف نيست

با تو و حرف از بهشت انصاف نيست

اي بهشت از هر نگاهت ريخته

اشك بر دامان تو آويخته

خانه ي ويران دل آباد توست

قبله ي من صحن گوهر شاد

توست

هر اجابت بسته بر ايماي توست

در جواز كربلا امضاي توست

25- از عرش سلام سرمدي آوردند

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

از عرش سلام سرمدي آوردند

آئينه ي حسن ايزدي آوردند

با آمدن رضا از باغ بهشت

يك دسته گل محمدي آوردند

26- اي شمع محفل ها رضا اي قبله ي دلها رضا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي شمع محفل ها رضا اي قبله ي دلها رضا

حلال مشكل ها رضا جانم رضا جانم رضا

انوار قرآنم تويي، توحيد و ايمانم تويي

قلب خراسانم تويي جانم رضا جانم رضا

اي نور چشم مصطفي، سر تا قدم مهر و وفا

ذيقعده را دادي صفا جانم رضا جانم رضا

دردانه ي موسي تويي جانم رضا جانم رضا

ياسين تويي طاها تويي جانم رضا جانم رضا

جود و كرم فرزند تو جن و ملك پا بند تو

شاه و گدا خورسند تو جانم رضا جانم رضا

اي نجمه محو روي تو، اي چشم موسي سوي تو

اي عطر جنت بوي تو جانم رضا جانم رضا

بر سنگ تو سر مي زنم در كوي تو در مي زنم

بر بام تو پر مي زنم جانم رضا جانم رضا

دارم به كويت التجا، آورده ام روي رجا

باز آ به ديدارم سه جا جانم رضا جانم رضا

من خار گلزار توام، من عبد دربار توام

من خاك زوار توام جانم رضا جانم رضا

عشقم تويي شورم تويي، نارم تويي نورم تويي

خلدم تويي حورم تويي جانم رضا جانم رضا

عشق تو باشد دولتم، خاك تو مهر تربتم

تا پا نهي بر صورتم جانم رضا جانم رضا

27- اي يوسف فاطمه اي شمع جمع همه ...

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي يوسف فاطمه اي شمع جمع همه يا ثامن الائمه

اي به نبي پاره ي تن ميلادت مبارك

سيدن_ا اب_االحسن ميلادت مبارك

اي شمس ولايت خورشيد هدايت اي جانها فدايت

اي مظهر هو يا رضا ميلادت مبارك

ضامن آهو ي_ا رضا ميلادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

اي بضعه ي محمد چشم و چراغ احمد حجت حي سرمد

دست__ه گل_ي مي_لادت مب_ارك

تمام حسن احمدي ميلادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

ايمان بر تو نازد قرآن بر تو نازد ايران بر تو نازد

ع_الم آل ف_اطمه ميلادت مبارك

باب الحوائج همه ميلادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

اي قرآن نجمه اي رضوان نجمه اي جانان نجمه

تويي شفيع دو سرا ميلادت مبارك

حج تم_ام فق_را مي_لادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

اي هشتم امامم بر جانت سلامم من بر تو غلامم

اي همه ي ولايتم ميلادت مبارك

خورشيد هدايتم ميلادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

اي تاجت به تارك اي روحِ «تبارك» ميلادت مبارك

تويي تمام هستي ام ميلادت مبارك

روح خدا پرستي ام ميلادت مبارك

يا معين الضعفا خوش آمدي خوش

آمدي

يا غريب الغربا خوش آمدي خوش آمدي

****

28- بارك الله نجمه امشب آفتاب آورده اي

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

بارك الله نجمه امشب آفتاب آورده اي

وجه ناپيداي حق را بي نقاب آورده اي

در تراب امشب جمال بوتراب آورده اي

يا به دامن احمد ختمي مآب آورده اي

از دل درياي رحمت درِّ ناب آورده اي

گل به دست خود گرفتي يا گلاب آورده اي؟

با جلال آمنه مرآت احمد زاده اي

در حقيقت عالم آل محمّد زاده اي

****

اين پسر حسن خدا را مظهر است و منظر است

اين پسر سر تا به پا، پا تا به سر پيغمبر است

اين پسر هم مصطفي هم فاطمه يا حيدر است

تو چو مريم، اين پسر عيساي عيسي پرور است

اين پسر در هفت درياي ولايت، گوهر است

اين پسر قرآن بابا روي دست مادر است

اي_ن ش_ه ملك ق_در فرمانده جيش قضاست

اين همان جان جهان مولا علي موسي الرضاست

****

بضعه ي ختم رسالت، روح قرآن است اين

بلكه هم جان جهان، هم يك جهان جان است اين

قدر قدر و نور نور و فرق فرقان است اين

من به قرآن مي خورم سوگند، قرآن است اين

جان دين، اصل ولايت، روح ايمان است اين

شمع جمع انبيا در بزم امكان است اين

لاله هاي وحي از فيض به_ارش كرده گل

بوسه ي موسي ابن جعفر بر عذارش كرده گل

****

ظرف نامحدود درياهاي رحمت ساغرش

آسمان گرديده چون پروانه بر دور سرش

ضامن آمرزش خلقي است آهوي درش

حافظ ايران اسلامي است در قم خواهرش

جد اميرالمؤمنين، ام ابيها مادرش

عالم هستي گرفته همچو

كعبه در برش

موسي عمران بيا فرزند موسي را ببين

آدم و نوح و خليل الله و عيسي را ببين

****

چار صحن او پناه چار ركن عالم است

گندم مرغان صحنش عكس خال آدم است

گنبد زرين او خورشيد ماه مريم است

پيش احسانش به سائل گر جهان بخشد، كم است

در زمين قصر بلندش، عرش عرش اعظم است

شهر مشهد چون مدينه، او رسول اكرم است

خسروان در كويش احساس حقارت مي كنند

انبي_اء و اولي_ا او را زي_ارت مي ك_نند

****

سايه ي گلدسته هايش سجده گاه آفتاب

آسمان بر خاك راه زائرش ريزد گلاب

جبرئيل از جام سقا خانه اش نوشيده آب

از حساب آسوده باشد زائرش روز حساب

پاي ديوار حريم قدس او يك لحظه خواب

باشد از بيداري قدرش فزون اجر و ثواب

بهترين عبد خدا اينجا خدايي مي كند

از تم_ام آفرينش دلرب_اي_ي مي كند

****

از هزاران كعبه زير سايه ي ديوار تو

بار خيل انبيا افتاده در دربار تو

من كيم تا باشم اي وجه خدا، زوار تو؟

خارم و روييده ام در دامن گلذار تو

مي كشي ناز مرا هر چند هستم عار تو

گرچه بودم با گناهم باعث آزار تو

هر چه مي بيني بدي از من نمي راني مرا

من خجالت مي كشم اما تو مي خواني مرا

****

رأفتت نازم چرا از من حمايت مي كني؟

از جهنم در بهشت خود هدايت مي كني

زنده ام از فيض سرشار ولايت مي كني

همچنان از كوثر نورم سقايت مي كني

نه مرا مي راني از خود، نه شكايت مي كني

قاتلت گر بر درت آيد، عنايت مي كني

اين كه دشمن هم بوَد چون دوست مرهون شما

عفو و ج_ود و بذل و احسان

است در خون شما

****

كيستي تو؟ ظرف احسان خداوندي، رضا

در كرم مثل خدا بي مثل و مانندي رضا

من همه بي آبرو، تو آبرومندي رضا

تيرگي بودم به بحر نورم افكندي رضا

بس كه آقايي، به رويم در نمي بندي رضا

هر چه گرياندم دلت را، باز مي خندي رضا

تو رؤف اهل بيتي، لطف و احسان بايدت

ميزب_اني و پ_ذيرايي ز مهم_ان بايدت

****

من به زنجير غمت عمري اسيرم يا رضا

بسته شد از خاك زوارت خميرم يا رضا

با تولاي شما دادند شيرم يا رضا

وز گنه در آستانت سر به زيرم يا رضا

بار ده تا قبر تو در بر بگيرم يا رضا

لطف كن تا گوشه ي صحنت بميرم يا رضا

هر چه بودم هر چه هستم«ميثم»كوي توام

از خجالت ك_ورم ام_ا عاشق روي ت_وام

****

29- هر چند حال و روز زمين و زمان بد است

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هر چند حال و روز زمين و زمان بد است

يك تكه از بهشت در آغوش مشهد است

حتي فرشته اي كه به پابوس آمده

انگار بين رفتن و ماندن مردد است

30- ماه ذيقعده مبارك باد قرص آفتابت

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

ماه ذيقعده مبارك باد قرص آفتابت

همچو باران از سحاب نور مي بارد گلابت

بي حساب از آسمان ريزد به دامانت ستاره

بي حجاب آيد برون خورشيد زهرا از حجابت

جلوه كن تا از فروغت طور دل را نور بخشي

خنده زن تا از سرشك شوق ريزم درّ نابت

دوست داري تا ز نخل طور موساي ولايت

ميوه ي مدح رضا ريزد به دامن بي حسابت

دوست داري دور روي يوسف زهرا بگردي

يا كه چون پروانه سوزاند، كند چون شمع آبت

در طلوع صبح صادق جلوه اي ديگر گرفتي

آفتاب دل فروز نجمه را در بر گرفتي

*****

نجمه اي درياي عصت را صدف گوهر مبارك

نخل سرسبز گلستان پيمبر ، بر مبارك

ديدن روي رضا بر ديده ي پاكت گوارا

مقدم نوزاد تو بر موسي جعفر مبارك

جلوه ي ماه جمال عالم آل محمد

بر امام هفتم و بر آل پيغمبر مبارك

بهترين مادر به دامن برترين فرزند دارد

برترين فرزند بر آن بهترين مادر مبارك

پيروان خط اهل البيت را در كلّ هستي

عيد ميلاد رضا تا دامن محشر مبارك

آسمانيها زمين بوسند در نزد جلالش

چهارده معصوم را ديدند در ماه جمالش

*****

كيست اين مولود از طفلي امام آفرينش

مدحش از صبح ازل ذكر تمام آفرينش

ضامن آهو نه بلكه ضامن كلّ خلايق

در كف عزمش به امر حق زمام آفرينش

همچنان پاينده در ظلّ لوايش تا قيامت

هم قوام آفرينش هم نظام آفرينش

بر جمال و بر جلال و بر كمال و بر خصالش

هم درود آفرينش هم سلام آفرينش

حاجت كونين مي جوشد ز خاك آستانش

پرچم حكمش بود بر اوج بام آفرينش

مظهر كلّ صفات

ذات پاك حي سرمد

مخزن علم الهي عالم آل محمد

*****

ملك ايران حلقه ي انگشتر است و او نگينش

پا به چشم آسمانش دست بر فرق زمينش

حاجت كونين مي جوشد ز خاك آستانش

دست حق پيوسته مي آيد برون از آستينش

نقش گلبوس ملك پيدا به دست خاندانش

بال حورالعين بود فرش قدوم زائرينش

كشور ايران اسلامي بود دارالامانش

حاجت آورده در اين دارالامان روح الامينش

هر كه بنشيند دمي در سايه ي گلدسته هايش

ني عجب گر آفتاب كعبه گردد همنشينش

اجر زوارش فزون از زائر ثار اله آمد

بلكه در شأنش ز سوي حق كمن زار اله آمد

*****

اي خدا را دست قدرت اي خرد را چشم روشن

اي علي را ميوه ي دل اي نبي را پاره ي تن

من كجا و مدحت تو اي خدايت مدح گستر

تو كجا و صحبت من اي ولي حي ذوالمن

كيستي تو كيستي تو كيستي تو كيستي تو

چيستم من چيستم من چيستم من چيستم من

آب جويت رشك زمزم خاك كويت مُهر كعبه

ماه رويت وجهَ ربّك، باب صحنت طور ايمن

دست تو دست الهي چشم ما چشم تضرع

فيض تو ساري به هستي اشك ما جاري به دامن

من سراپا تيره گي تو كيستي شمس امامت

من كوير تشنه مانده تو همه ابر كرامت

*****

گنبد زرين تو از مهر گردون دل ربايد

خادم درگاه تو پا بر جبين عرش سايد

مالك دوزخ ره دوزخ به خدّامت ببندد

خازن جنت در جنت به زوّارت گشايد

كعبه ي كعبه مزار توست در قلب خراسان

مي سزد با چار ركنش در طواف كويت آيد

شمع مهمانخانه ات بر قلب مهمان نور بخشد

آب سقاخانه ات زنگ گناه از دل زدايد

چارده معصوم را بايد يكي از جمع خيزد

تا مقامت را بگويد تا جلالت را نمايد

ني عجب زنگي اگر در

حوض صحنت رخ بشويد

ماه كنعان آيد و بر حسن او تحسين بگويد

*****

قبر تو در پيكر ايران ما جان است مولا

كعبه ي عشاق اهل البيت ايران، است مولا

يابن زهرا زائر تو نيست تنها زائر تو

زائر پيغمبر و كل امامان است مولا

ني عجب گر ميزبان گردد همه خلق خدا را

هر كه يك شب در خراسان تو مهمان است مولا

با چنين صحن و رواق و قبّه و ايوان زرّين

قدر تو مانند شام قدر پنهان است مولا

باغ رضوان و قصور و حور ارزاني زاهد

با وجود تو بهشت من خراسان است مولا

من كه لايق نيستم تا جزو زوار تو باشم

لطف كن تا سائلي در پشت ديوار تو باشم

*****

من ندانم كيستم دانم شما را دوست دارم

هر كه هستم خاندان مصطفي را دوست دارم

مرغ روحم چون كبوتر پر زند سوي مدينه

هم خراسان هم نجف هم كربلا را دوست دارم

كمتر از آنم كه باشم بنده ي شاه ولايت

گر چه خود آلوده ام اهل ولا را دوست دارم

دوستي از دوستان دوستان اهل بيتم

هر كه هستم شيعيان مرتضي را دوست دارم

گر نكير و منكرم پرسند آوردي چه با خود؟

در جواب هر دو مي گويم رضا را دوست دارم

كيستم من تا كه باشم «ميثم» چون تو عزيزي

دعوتي كردم مبادا آبرويم را بريزي

*****

31- دوباره مادر احمد پيامبر زاده

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوباره مادر احمد پيامبر زاده

و يا كه بنت اسد حيدري دگر زاده

و يا كه فاطمه شبّير يا شبر زاده

يم وسيع ولايت مگر گهر زاده

ستاره ي فلك موسوي قمر زاده

كه نجمه بر پسر فاطمه پسر زاده

نگاهدار ز هر چشم بد، خدايش باد

رضاست اين! پدر و مادرم فدايش باد

*****

دوباره زلف عروس سخن شكن شكن است

شب ولادت روح خرد به ملك تن است

وجود، غرق يم نور وجه ذوالمنن است

مه مبارك نجمه چراغ انجمن است

دهان چو درج و ثناي رضا در سخن است

رضا كه نام، علي كنيه اش ابوالحسن است

زهي جمال خدا لا اله الا هو

سلام بر گل رخسار ضامن آهو

*****

سلام باد به نجمه درود بر قمرش

درود باد بر اين مادر و بر اين پسرش

فداي اين پسر و جد و مادر و پدرش

ستاره اي كه بود آفتاب، خاك درش

زهي به عارض از آفتاب خوب ترش

گرفته همچو كتاب خدا پدر به برش

زبان گشوده و اوصاف او شماره كند

وضو گرفته كه بر عارضش نظاره كند

*****

الا كه آينه ي كبرياست اين مولود

بريد سجده كه روي خداست اين مولود

تمام آينه ي مصطفاست اين مولود

حقيقت علي مرتضاست اين مولود

امام سلسله ي انبياست اين مولود

گل بهشت محمد رضاست اين مولود

به نجمه و به گل سرخ دامنش صلوات

به سيد رسل و پاره ي تنش صلوات

*****

وجود بسته به يك گوشه ي نظاره ي او

فراتر از عدد، اوصاف بي شماره ي او

وجود، غرق يم رحمت هماره ي او

كِشند شمس و قمر منت از ستاره ي او

صعود نور بر افلاك از

مناره ي او

هزار معجزه پيدا به يك اشاره ي او

كسي به كشور بي مرز دل امير شود

كه با اشاره ي او شير پرده شير شود

*****

موحد است و كسي نيست مثل و مانندش

خدايگان همگان دستبوش و پابندش

به چهره عارض ناديده ي خداوندش

هماره نور خدا مي دمد ز لبخندش

جواد و جود، كنار همند فرزندش

گدا و شاه به هنگام جود خورسندش

پناه شيعه سه جا در صف معاد است اين

رئوف آل محمد ابوالجواد است اين

*****

سپهر مجد و كرامت! قمر مبارك باد

كليم طور ولايت! شجر مبارك باد

شب اميد! نسيم سحر مبارك باد

بهشت آل محمد! ثمر مبارك باد

عروس فاطمه! نور بصر مبارك باد

امام موسي كاظم! پسر مبارك باد

ميان سينه و دست تو يك جهان جان است

ببوس صورت او را كه كلّ قرآن است

*****

الا كه قلب خراسان ما امام رضاست

بهار و باغ و گلستان ما امام رضاست

كمال مكتب ايمان ما امام رضاست

چراغ چشم و دل و جان ما امام رضاست

رئوف كل امامان ما امام رضاست

پناه كشور ايران ما امام رضاست

به زائر حرمش وعده داده و بايد

سه جا به ديدنش از لطف و مرحمت آيد

*****

مزار بضعه ي پاك پيمبر است اينجا

فرغ ديده ي زهراي اطهر است اينجا

بهشت قرب خداوند اكبر است اينجا

چه ازدهام عجيبي است محشر است اينجا

قسم به كعبه كه از كعبه بهتر است اينجا

حريم زاده ي موسي بن جعفر است اينجا

به چشم زائر خود تا كه محترم گردد

روا بود كه حرم دور اين حرم گردد

*****

نواي دل، غزل ناب عاشقانه ي او

فرشته مرغ گرفتار دام و دانه ي او

دعاي محفل قدوسيان ترانه ي او

ستاده موسي عمران در آستانه ي او

مسيح محو صداي نقاره خانه ي او

كرم ترشحي از بحر بيكرانه ي او

اگر

چه شهر خراسان ديار غربت اوست

شفاي چشم وطن از غبار تربت اوست

*****

الا رئوف تر از ما به ما امام رضا

غريب با همه كس آشنا امام رضا

ابوالحسن خلف مرتضي امام رضا

گدا و شاه ز جودت رضا امام رضا

رفيق زائر بي دست و پا امام رضا

نگاه ماست به دست تو يا امام رضا

تو كيستي به چنين عزت و جلال بگو

كه همنشين گدايي و ضامن آهو

*****

كبوتر تو به مرغ بهشت ناز كند

به چار صحن تو هفت آسمان نماز كند

بهشت با حرمت روز و شب نياز كند

به شوق زائرت آغوش خويش باز كند

كرم به دامن تو دست خود دراز كند

مرا گدايي كوي تو سرفراز كند

مگر به لطف تو اي شهريار تا هستم

رسد به پاي سگ آستانه ات دستم

*****

اگر چه در حرمت دست خالي آمده ام

ولي به درگه مولي الموالي آمده ام

ستاره ريخته قامت هلالي آمده ام

به كوي وصل تو از خردسالي آمده ام

در آستان تو با خسته حالي آمده ام

ولي به بارگه ذوالجلالي آمده ام

تو كه پناه به كويت دهي دو عالم را

قبول كن به غلامي خويش «ميثم» را

*****

32- آنكس كه آبروي كسي را نمي برد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب قصيده

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آنكس كه آبروي كسي را نمي برد

دستش به پيش هيچ كسي رو نمي شود

تا از خودت سفر نكني كي مسافري؟

هركس پريد و رفت پرستو نمي شود

در خاك آستان علي هر كه سر نهاد

راضي به خواب روي پر قو نمي شود

بي خود اسير هر كس و ناكس مشو بدان

هر ضامني كه ضامن آهو نمي شود

وقتي سرشك آب و گلم را ازل خدا

بر آن نوشت رعيت سلطان دين رضا

*****

در هشتمين نفس كه خدا بر زمين دميد

بوي بهشت هفتم او ناگهان وزيد

از شش جهت نسيم خبر داد بر دلم

از پنجره ببين كه بهار خدا رسيد

چار عنصر از ولادت او جان گرفته اند

يعنب زمين به يمن وجودش نفس كشيد

از صلب سومين گل رؤيايي خداست

ايران گرفته بوي دو تا لاله ي سپيد

از هشت بي خود اينهمه پائين نيامدم

يك حرف بيشتر چه كسي از خدا شنيد

توحيد حرف محوري دين انبياست

شرطش فقط ولاي علي شاه لافتي است

*****

از بركتت نبود اگر نام نداشتيم

باران نبود غير بيابان نداشتيم

سوگند بر تو اي سر و سامان زندگي

بي تو نه سر كه اينهمه سامان نداشتيم

اين حوزه ها نفس به هواي تو مي كشند

لطفت نبود اين همه سلمان نداشتيم

اي مقصد تمام سفرهاي من كجا؟

مي رفت دل اگر كه خراسان نداشتيم

ما رعيت رهيم كه سلطان به جز شما

در ملك و كشور ايران نداشتيم

خون حسين در رگ و ريشه ي من است

علم رضا معلم انديشه ي من است

*****

هركس معارف تو روايت نمي كند

او را خداي لايق رحمت نمي كند

فرموده اي چو نيمه ي ليوان خالي است

فرموده

اي كه اهل زيان نيست آن كسي

كز نفس خويش لحظه اي غفلت نمي كند

فرموده اي زماست كسي كه يه يك نفس

فكر خيانت به امانت نمي كند

فرموده اي نگاه به سادات عبادات است

پس واي بر كسي كه عبادت نمي كند

ما از همان زمان كه در اين عالم آمديم

در پاي درس عالن آل محمديم

*****

چشم اميد بر در لطف تو بسته اند

اين زائران كه گوشه ي صحنت نشسته اند

باراني است حال و هواين گاه ها

اين كاسه هاي چشم همه دلشكسته اند

يك پيرمرد و پير زن آن گوشه ي حرم

از راه دور آمده و سخت خسته اند

با صد اميد حاجت اين بار خويش را

با پارچه به پنجره فولاد

وا شد پره ز پارچه حاجت روا شدند

يعني كه هر دو زائر كرببلا شدند

*****

غير از تو نيست آرزوي منتهاي ما

اي رد پات روي گل ابتداي ما

شكر خددا كه مانده پس از قرنها هنوز

عطر نفس كشيدن تو در هواي ما

شبهاي جمعه يادشما زنده مي شود

وقت دعا دعاي سريع الرضاي ما

شبهاي جمعه شكر خدا ديده مي شود

مهرت به پاي تذكره ي كربلاي ما

شبهاي جعه ناله ي زهراي مرضيه

آتش زند به دامنه ي روضه هاي ما

اي قوم عزيز جان مرا تشنه كشته اند

با تيغ و تير و نيزه و با دشنه كشته اند

*****

33- اي عرشيان به خراسان سفر كنيد

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي عرشيان به خراسان سفر كنيد

شب را در اين بهشت الهي سحر كنيد

با زائرين اين حرم الله سر كنيد

مدح رضا چو آيه ي قرآن ز بر كنيد

عيد بزرگ شيعه ي آل پيمبر است

ميلاد هشتمين حجج ا... اكبر است

*****

اي دل بگير جان و به جانان نظاره كن

بر چهره ي حقيقت ايمان نظاره كن

يك لحظه بر تمامي قرآن نظاره كن

در دست نجمه نجم فروزان نظاره كن

ميلاد پاره ي تن زهرا و احمد است

شمس الشموس عالم آل محمد است

*****

اين مظهر جمال خداوند اكبر است

آيينه ي تمام نماي پيمبر است

خورشيد نجمه يا مه افلاك پرور است

قرآن روي سينه ي موسي بن جعفر است

بر خلق آسمان و زمين مقتداست اين

جان رو نما دهيد كه روي خداست اين

*****

روشن هزار سينه ي سينا به نور او

چشم هزار موسي عمران به طور او

صف بسته اند خيل رُسل در حضور او

دل بحر بي كرانه اي از شوق و شور او

ريزد برات عفو خدا از نظاره اش

دوزخ بهشت مي شود از يك اشاره اش

*****

هر قامتي كه سرو لب جو نمي شود

هر صورتي كه وجه هو الهو نمي شود

هر پادشه كه ضامن آهو نمي شود

هر كس كه نام اوست رضا، او نمي شود

در طوس پاره ي تن احمد بود يكي

آري رئوف آل محمد بود يكي

*****

اي خلق، خاك پاي تو يا ثامن الحجج

جان جهان فداي تو يا ثامن الحجج

قرآن پر از ثناي تو يا ثامن الحجج

ايمان بود ولاي تو يا ثامن الحجج

دين را به جز ولاي تو اصل

و اصول نيست

تهليل، بي ولاي تو هرگز قبول نيست

*****

گردون هماره دور زند در طريق تو

خورشيد خشت گوشه ي صحن عتيق تو

با آن همه كرامت و لطف دقيق تو

خود را شمرده اند گدايان رفيق تو

دستي كه دست لطف خدا مي شود تويي

شاهي كه خود رفيق گدا مي شود تويي

*****

يكسان بود به وقت عطاي تو خاص و عام

فرقي نمي كند به درت شاه يا غلام

سلطان نديده ام ز گدا گيرد احترام

پيش از سلام، زائر خود را كند سلام

پيوسته دست بر سر زوار مي كشي

تو كيستي كه ناز گنهكار مي كشي

*****

پائيز بوستان دل ما بهار توست

در شهر طوسي و همه عالم ديار توست

گل بوسه ي امام زمان بر مزار توست

شيعه به هر كجا كه رود در كنار توست

چشم و چراغ و محفلم اينجاست يا رضا

هر جا سفر كنم دلم اينجاست يا رضا

*****

شرمنده ام از اين كه بپرسند كيستم

از ذره كمترم نتوان گفت چيستم

در پرتو كرامت خورشيد زيستم

روزي كه نيستم به كنار تو نيستم

با يك دم تو صبحدم عيد مي شوم

در آفتاب صحن تو، توحيد مي شوم

*****

گل از نسيم صبح بهشت تو بو گرفت

خورشيد پيش روي تو از شرم رو گرفت

ماه از فروغ خشت طلايت وضو گرفت

بي آبرو ز خاك درت آبرو گرفت

من دور گندم كرم تو كبوترم

ردّم نكن كه از همه بي آبروترم

*****

اي نقش ديده و دل ما جاي پاي تو

روح الامين كبوتر صحن و سراي تو

مضمون بده كه از تو بگويم براي تو

«ميثم» كجا و گفتن مدح و ثناي تو

راهم بده كه ذاكر ناقابل توأم

انگار اينكه خاك ره دعبل توأم

*****

34- امشب گردد مرغ دلم دور رخسار رضا

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج

غلامرضا

منبع از صيام تا قيام

تعداد استفاده 0

متن شعر

امشب گردد مرغ دلم دور رخسار رضا

چشم موسي بن جعفر است محو ديدار رضا

مرآت حسن احمدي مولا مولا خوش آمدي

يابن الزهرا خوش آمدي يابن الزهرا خوش آمدي

شمس هدايت: رضا جانم

نور ولايت: رضا جانم

بحر عنايت: رضا جانم

جان به فدايت: رضا جانم

مولا مولا رضا جانم(2)

*****

امشب عروس فاطمه آورده قرص قمر

خورششيد از طور موسوي تابيده وقت سحر

مرآت حسن احمدي مولا مولا خوش آمدي

يابن الزهرا خوش آمدي يابن الزهرا خوش آمدي

روح نمازم: رضا جانم

راز و نيازم: رضا جانم

فخر حجازم: رضا جانم

من به تو نازم: رضا جانم

مولا مولا رضا جانم(2)

*****

اي كامل از ولادتت ايمان اهل ولا

ايران از فيض مقدمت ايمن گشته ز بلا

چشم و چراغ ما همه خورشيد آل فاطمه

چشم و چراغ ما همه خورشيد آل فاطمه

حُسن خدايي: رضا جانم

مشكل گشايي: رضا جانم

شمس الضحايي: رضا جانم

پناه مايي: رضا جانم

مولا مولا رضا جانم(2)

*****

اي ايران در جوار تو رشك گلزار بهشت

روز اول گِل مرا حق با مهر تو سرشت

مرآت حسن احمدي مولا مولا خوش آمدي

يابن الزهرا خوش آمدي يابن الزهرا خوش آمدي

باب المرادم: رضا جانم

خيرالعبادم: رضا جانم

روح الفؤادم: رضا جانم

دل به تو دادم: رضا جانم

مولا مولا رضا جانم(2)

*****

مهرت آب بقاي من عشقت ايمان من است

خاك زوّار تو شدن عهد و پيمان من است

مرآت حسن احمدي مولا مولا خوش آمدي

يابن الزهرا خوش آمدي يابن الزهرا خوش آمدي

تمام هستم: رضا جانم

عهد الستم: رضا جانم

دل به تو بستم: رضا جانم

سوي تو دستم: رضا جانم

مولا مولا رضا جانم(2)

*****

35- دلم دوباره كرده هوا تو روز ولادت...

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-69

تعداد استفاده 0

متن شعر

دلم دوباره، كرده هوا تو، روز ولادت، روز ولادت

اجازه ميدي، با سفر دل، بيام زيارت، بيام زيارت2

دلم داره باز هوا تو ، هواي گنبد طلاتو

ما خاك پاتيم آقا جون ، نگا بكن زير پاتو

آقام امام رضا رضا جان(4)

*****

خورشيد هشتم، تو آفتاب، كشور مايي، كشور مايي

شاه خراسان، صاحب ايران، امام رضايي، امام رضايي2

خورشيد من گنبد تو ، كعبه ي من مرقد تو

بهشت برا اهل تقوي ، بهشت من مشهد تو

آقام امام رضا رضا جان(4)

*****

پاي ضريحت، كيه كه دست، دعا گرفته، دعا گرفته

نقاره زدند، كيه دوباره، شفا گرفته، شفا گرفته2

پاي پنجره فولاد ، داد بزنم آي آقا جون

دلم يه كربلا مي خواد ، دلم يه كربلا مي خواد

آقام امام رضا رضا جان(4)

*****

36- امشب دل به مستي زده ، هوايي يه مرقده

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-69

تعداد استفاده 0

متن شعر

امشب دل به مستي زده ، هوايي يه مرقده

كبوتر رو گنبده ، گنبدي كه تو مشهد

نگار من،

امير آبادي شهر دلبراست

يوسف مصر خطّه ي عرش خداست

ولي نعمت همه ي ايرانياست

نور ولا ، حضرت سلطان صاحب ايوون طلاست

مي شناسيدش، اسم مقدسش علي موسي الرضاست

تو گير و دار عاشقي دلم گُمه

دار و ندار من امام هشتمه

علي علي علي علي موسي الرضا(4)

*****

هر كي دلو بهش داده ، پشت پنجره فولاده

بهشت سر راش افتاده ، پرسه زنِ گوهر شاده

امشب ديگه،

كعبه هم تو صحن رضوي مهمونه

قبله ي حاجتش رو به خراسونه

پنج وعده نمازشو مشهد مي خونه

عرش خدا، به خادماي حرمش رشك مي بره

حق تعالي، ناز همه ي زائراشو مي خره

اين آقا علمدار بانوي قمه

دارو ندار من امام هشتمه

علي علي علي علي موسي الرضا(2)

*****

37- دل من اسير نگاته ، مسافر صحن و سراته

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 2-77

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل من اسير نگاته ، مسافر صحن و سراته

ديوونه ي ايوون طلاته (2)

يا رضا، يا رضا، يا رضا، يا رضا

*****

براي وصالت يه عمريه كه بيقرارم

همه زندگيمو صدقه سريّه تو دارم

سلطان علي موسي الرضا (3)

*****

سرخي دلم چون عقيقه، با ناز نگاهت رفيقه

آواره ي صحن عتيقه(2)

آسمون، كهكشون، با منه، همزبون

اگه خاك صحنت بشينه رو سر كار تمومه

آتيش جهنم به زائراي تو حرومه

سلطان علي موسي الرضا(3)

*****

آبروي اين سر زميني، مثل اميرالمؤمنيني

عرش خدا روي زميني(2)

خونتو، در زدم، تا نجف، پر زدم

شدم نوكر تو به يه دعاي مادر تو

از اول شدم من غلام تو و خواهر تو

سلطان علي موسي الرضا(3)

*****

پاييز دل ما بهاره، ستاره از آسمون مي باره

دوباره سينه ها بيقراره، بيقرار قدوم نگاره

شد شب، عاشقون، اومده، عشقمون

بهشت تو حياتش چادر زده استيجاري

كعبه با ضريحش عكس مي گيره يادگاري

سلطان علي موسي الرضا(3)

*****

38- اي كاش نشاط عيد تكميل شود

مشخصات

مناسبت ولادت

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي كاش نشاط عيد تكميل شود

امسال دوباره سال تحويل شود

اي كاش به هشت هشت هشتاد و هشت

در كار ظهور يار تعجيل شود

فضائل

1- آن لحظه اي كه امام ثامن كرم دهد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آن لحظه اي كه امام ثامن كرم دهد

دنيا و آخرت دهد آن را كه كم دهد

فرمود همه حاجات او شود روا

هركس مرا به جان جوادم قسم دهد

2- در خراسان جلوه اي ايزد نما دارد رضا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

در خراسان جلوه اي ايزد نما دارد رضا

قبه ي زرين و ايوان طلا دارد رضا

هر مريضي كه اميدش قطع شد از هر طبيب

گر بيايد بر درش دار الشفا دارد رضا

3- بهتر ز بهشت خطه ي طوس رضاست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بهتر ز بهشت خطه ي طوس رضاست

جنت به خدا قيم زمين بوس رضاست

مردم همه سوي حرمش مي آيند

زيرا كه زيارتي مخصوص رضاست

4- اي گنبد نوراني تو خانه ي خورشيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ***

قالب آهنگين

شاعر انساني حاج علي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي گنبد نوراني تو خانه ي خورشيد

از هر شبكه پنجره ات روزن اميد

يا ضامن آهو، يا ضامن آهو

*****

در پيش در خانه ات اي خواجه رسيده

آورده دو كشكول گدايي ز دو ديده

يا ضامن آهو، يا ضامن آهو

*****

حق داده مرا بر سر كوي تو حواله

آمد به در خانه گداي همه ساله

يا ضامن آهو، يا ضامن آهو

*****

از شمع مزار غرباء مرده ترم من

در خاك تو از هر كه زمين خورده ترم من

يا ضامن آهو، يا ضامن آهو

*****

5- كوثر اشك من از ساغر و پيمانه ي توست

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دريا اشك 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

كوثر اشك من از ساغر و پيمانه ي توست

دل آتش زده ام، شمع عزاخانه ت_وست

جگر سوخته، خاكستر پروانه ت_وست

شعله هاي دلم از آه غريب_انه ت_وست

اي ت_راب ق_دم زائ_ر كويت گُل من

وي خراسان تو تا صبح قيامت دل من

*****

درد جان را تو طبيبي تو طبيبي تو طبيب

بزم دل را تو حبيبي تو حبيبي تو حبيب

بي تولّاي تو دل را نه قرار و نه شكيب

تو غريب الغربايي و همه خلق، غريب

نه خراسان كه سماوات و زمين حائر توست

دور و نزديك ندارد، دل ما زائر توست

*****

اي قب_ول غ_م ت_و گري_ه ناق_ابل ما

آتش عشق تو در روز جزا حاصل ما

ماي_ه از خاك خراسان تو دارد گل ما

ما نبوديم كه مي سوخت به يادت دل ما

سال ها آتش غم شمع صفت آبت ك_رد

زهر در سينه شراري شد و بي تابت كرد

*****

تو به خلقت پدري و تو به زهرا پسري

مث_ل جد و پدرت از همه مظلوم تري

ت_و جگ_ر پاره پيغمبر و پاره جگري

بلكه بي تاب تر از بسمل بي بال و پري

ميزبان تو شد اي جان جهان قاتل تو

كس ندانست ندانست چه شد با دل تو

*****

ت_و ك_ه س_ر ت_ا ب_ه قدم آينه توحيدي

به چه تقصير چو بسمل به زمين غلطيدي

مرگ را دور سرت لحظه به لحظه ديدي

همچن_ان م_ار گزيده به خودت پيچيدي

كه گمان داشت كه با آن غم پيوسته تو

قتلگاه تو ش_ود حج_ره در بست_ه تو؟

*****

«بابي انت و امي» كه چ_ه آمد به سرت

داغ معصومه مظلومه به جان زد شررت

تو زدي بال و پر و ك_رد تماشا پسرت

بس كه بر شمس رُخت ريخت ستاره قمرت

ش_رر آه ب_ر آم_د ز نه_ادت م__ولا

صورتت شسته شد از اشك جوادت مولا

*****

طاير روح غريبانه پريد از بدنت

قاتلت اشك فشان بود به تشييع تنت

خبر از غربت تن داشت فقط پيرهنت

كرد با خون جگر دست جوادت كفنت

چوب تابوت تو بر شانه جان همه بود

جاي معصومه تو اشك فشان فاطمه بود

*****

بان_وان چشم ز مهري_ه خود پوشيدند

دور تابوت تو پ_روانه صفت گرديدند

اشك ها بود كه ب_ر غربت تو باريدند

لاله از خون جگر بر سر راهت چيدند

مردها مثل زنان شيونشان برپا بود

دور تابوت تو ذكر همه يا زهرا بود

*****

اي خدا سوختم از گريه، دل از كف دادم

كاش مي سوخت فلك از شرر فريادم

كاش م_ي داد غ_م ش_ام ب_لا ب_ر بادم

ياد خاكستر و سنگ لب ب_ام افت_ادم

پاي تابوت رضا چنگ و ني و دف نزدند

همه سيلي زده بر صورت خود، كف نزدند

*****

دور تابوت تو بر چهره اگر چنگ زدند

ليك پاي سر جد تو همه چنگ زدند

دور تابوت تو ناله ز دل تنگ زدند

دور زينب همه از چار طرف سنگ زدند

تا شرار از جگر و ناله ز دل برخيزد

اشك «ميثم» به تو و جد غريبت ريزد

*****

6- اي گشته به زندان حوادث محبوس

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده

0

متن شعر

اي گشته به زندان حوادث محبوس

افتاده به خاك غم و محنت مأيوس

خواهي تو اگر نجات از بند بلا

شو ملتجي از صدق به شاهنشه طوس

7- مگذار مرا در اين هياهو آقا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مگذار مرا در اين هياهو آقا

تنها و غريب و سر به زانو آقا

اي كاش ضمانت دلم را بكني

تكرار قشنگ بچه آهو، آقا

8- در اول تمام گذرنامه هاي ما

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 16

تعداد استفاده 0

متن شعر

در اول تمام گذرنامه هاي ما

نامرئي است گر چه، نوشته است يا رضا

يك يا رضا بس است كه پر در بياوري

با يا حسين پر بزني سمت كربلا

ما مي رويم كرببلا از مسير طوس

از شرق مي رويم به غرب دل خدا

9- ما شيعه ي توئيم و بر اين ادعا خوشيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 16

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما شيعه ي توئيم و بر اين ادعا خوشيم

در روضه ها به گريه براي شما خوشيم

گاهي به مشهديم و زماني به كربلا

يكدم به يا حسين و دمي با رضا خوشيم

10- روزي كه خاك صحن رضا آفريده شد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 16

تعداد استفاده 0

متن شعر

روزي كه خاك صحن رضا آفريده شد

مُهر سجود اهل سما آفريده شد

خورشيد از ميان ضريحش طلوع كرد

بر گنبدش رسيد و طلا آفريده شد

آواي آسماني نقاره خانه اش

پيچيد در هوا و صدا آفريده شد

از حلقه هاي پنجره فولاد محشرش

عيسي كه جان گرفت، شفا آفريده شد

موسي ز دست خادم دربار صحن او

وقتي مدد گرفت عصا آفريده شد

از سايبان گوشه ي صحن مطهرش

راهي به سوي كرببلا آفريده شد

11- اي بوسه گاه خيل ملك آستانه ات

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دريا اشك 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي بوسه گاه خيل ملك آستانه ات

وي داده كعبه تكيه به ديوار خانه ات

مژگان توست تير محبت ك_ه هر دلي

از ابت_داي خ_لقت دل ش_د نشانه ات

نازم به لطف و مرحمت و رأفتت كه هست

حتي به حشر، بار غم ما به شانه ات

ماييم سائل و ت_و خدا را خزانه دار

همچون خدا حدود ندارد خزانه ات

آدم به گندم حرمت خلد را فروخت

جبري_ل ب_ود شيفت_ه دام و دانه ات

م_رغ دل مسي_ح هم از بام آسمان

پر مي زن_د ب_ه جانب نقاره خانه ات

از بس كه عاشقم به تو از راه دور هم

ص_ورت نه_اده ام ب_ه در آستانه ات

نه غم ز نار دوزخ و نه شادم از بهشت

داغي م_را ب_ه دل نب_وَد ج__ز بهانه ات

بر غربت تو حجره در بسته مي گريست

پ_رپ_ر زدي چ_و در بغ_لِ ن_ازدانه ات

«ميثم» به هر كجا كه رود، آشيان توست

اي وسعت زمي_ن و زم_ان آشي_انه ات

12- خاك زوار تو از عطر جنان خوبتر است

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دريا اشك 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاك زوار تو از عطر جنان خوبتر است

گرد جاروب كشت سرمه اهل نظر است

سنگ از سلسله كوه و شت_ر از مسل_خ

ملك از عرش به سوي حرمت رهسپر است

كفش_دار ت_و كن_د ن_از ب_ه دربان بهشت

خادمت از ملك و صحن تو از عرش، سر است

يك طواف حرمت به ز هزاران حج است

اين حديثي است كه متن و سندش معتبر است

آفتاب حرمت ظل عناي_ات خداست

زائ_رت زائ_ر ذات اح_د دادگر است

روز محشر كه سياهي همه جا را گيرد

روي زوار تو از مه_ر، فروزنده تر است

ظرف لطف و كرمت، وسعت ملك و ملكوت

عبد فرمانبرِ كوي تو قضا و قدر است

فخ_ر ب_ر كعبه ب_رد، ن_از ب_ه حجاج كند

هر كه را شغل گدايي درت پشت در است

همه جا گشتم و ديدم خبري نيست كه نيست

سر كوي تو به هر گام، هزارن خبر است

فاش گويم ز خدا تا به خدا كرده عروج

هر كه با قافله كوي شما هم سفر است

بر روي گنبد زرين تو هر صبح و غروب

نقطه نقطه اثر بوسه شمس و قمر است

به خراسان تو سوگند خراسان تو خود

كاظمين و نج_ف و كرب و بلاي دگ_ر است

ملك ايران صدف و گوهر آن تربت توست

قل_ب شيع_ه ح_رمِ بضعه پيغامبر است

چشم آهوي تو را چشمه حيوان گفتند

سنگ صحراي تو دُر، ريگ روانش گهر است

همچو خورشيد

كه بر اهل زمين بخشد نور

صحن تو در نظر اهل سما جلوه گر است

دور خ_دام ت_و گردن_د ه_زاران فردوس

صد چو رضوان به گدايي درت مفتخر است

جنت از مهر محبان تو يك شاخه گل

دوزخ از بغض غلامان درت يك شرر است

همه ديدند كه يك گردش چشمت از خصم

نقش شيري كه به پرده است عيان، پرده در است

ب_ا ولاي ت_وام از آتش دوزخ چه هراس؟

كه تولاي تو بر آتش دوزخ سپر است

قامت كوه، گر از غصه شود خم چه عجب؟

زير بار غم تو، چرخ، شكسته كم_ر است

خن_ده ب_ر لع_ل لب_ت ب_ود و نمي دانستند

نوش تو اشك بصر، قوت تو خون جگر است

دوزخ از يك نگهش روضه رضوان گردد

چشم هر شيعه كه با ياد تو از گريه تر است

ن_ه فقط گشت ج_واد ت_و ز داغ تو يتيم

شيعه را در غم تو خاك يتيمي به سر است

در عزاي تو به هر صبح و مسا مهدي را

شرر ناله و خون دل و اشك بصر است

13- دل مي برد ز جنت بوي امام هشتم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

دل مي برد ز جنت بوي امام هشتم

چشم بهار باشد سوي امام هشتم

باغ بهشت دلهاست روي امام هشتم

با هر كه مي نشيني يا هر كجا صفايي است

بهتر ز همنشيني با حضرت رضا نيست

*****

ما عاشق رضائيم در سايه ي رضائيم

عمري است مات و مبهوت از آيه ي رضائيم

تا هست خانه اش دل همسايه ي رضائيم

از درگش گدايي خسته شدن ندارد

چون باب رحمت او بسته شدن ندارد

*****

14- سلام گرم مرا چون ز راه دور شنيدي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دريا اشك 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

سلام گرم مرا چون ز راه دور شنيدي

ك_رم نم_ودي و به_ر زيارتت طلبيدي

براي آنكه گل از اشك ديده بر تو بيارم

دل م_را ت_و شكستي، غم مرا تو خريدي

ب_ه ن_امه سيه ام لحظه اي نگاه نك_ردي

م_را ص_دا زدي و پ_رده م_را ندري_دي

چگونه راه به من دادي اي رئوف رئوفان

مگ_ر سي_اهي پ_رونده م_را تو نديدي

در آستان تو من روي آورم به چه رويي

كه من چو خار سيه رويم و تو ياس سفيدي

نياز ب_ر ك_ه بيارم؟- تو حاجتي تو نيازي

اميد ب_ر ك_ه ببندم- تو آرزو ت_و اميدي

چ_ه رازهاي نهاني كه بود در دل تنگم

نگفت_ه ب_ودم و ديدم تمام را تو شنيدي

به حيرتم كه نكرد اين همه گنه ز تو دورم

من از تو هر چه بريدم، تو از كرم نبريدي

چه مي شود گره از كار «ميثمت» بگشايي

مگ_ر ن_ه قف_ل مهم_ات را فقط تو كليدي

15- مي پرم ز لانه به شوق آب و دانه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مي پرم ز لانه به شوق آب و دانه

مي رسم به گنبد بسي كبوترانه

اي خدا كمك كن كه بشكند دل من

روبروي گلدسته ي نقاره خانه

با پر شكسته نشسته به فكر آب و دانه ام

مستحقّ آن كاسه هاي طلاي سقا خانه ام

روبروي ايوان طلايي با كاسه ي گدايي ام

هستم آبرو دارِ دنيا تا كه امام رضائيم

از قديم الزمان، مشهد و جمكران، كربلاي مستمندان

يا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان(2)

*****

اي نسيم باران قشنگي خراسان

من هميشه رعيت شما هميشه سلطان

كي شود بگيري سر مرا به دامان

آهوانه مثل آن آهوي بيابان

يا رضا بجان جوادت انگشتري به من بده

يا كه مثل دعبل به ما هم يك تكه پيراهن بده

جان من بگير و هر آنچه خواهي بكن نعم الامير

در عوض ز من نعمت اين گدايي خودت نگير

عشق عشق آفرين، قلب ايران زمين، خانه ي اميد مسكين

يا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان(2)

*****

پرپر شمايم كبوتر شمايم

روضه خوان اجداد بي سر شمايم

از زمانه طفلي كه پا گرفته ام من

روضه گرد مجنون مادر شمايم

دلبرا نظر كن به اين كفتر سر گنبد طلا

بال و پر بده تا زنم پر به شهر خوب كربلا

سائلان سالانه ي تو به پشت درب خانه ات

ذرّه اي تبرك به ما ده از آب سقانه ات

از قديم الزمان، مشهد و جمكران، كربلاي مستمندان

يا رضا رضا جان رضا رضا رضا جان(2)

*****

16- عاشقي من خسته تا به سر حد جنونه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

عاشقي من خسته تا به سر حد جنونه

مي زنه قلب اسيرم شبيه نقاره خونه

مادرم مي گفت قديما وقتي داشتي مي شكفتي

با زبون بي زبوني يا امام رضا مي گفتي

مهر مولا عشق مولا توي جونم كرده ريشه

بخودم مي گم كه دنيا بي امام رضا نمي شه

بسكه اومدم حريمت با كبوترات رفيقم

هر كي خواست منو ببينه هميشه صحن عتيقم

شده ام مجنون شبگرد خوب ميدونم كه بد استم

خيلي حال ميده يا مولا كفتراتو مي پرستم

امامم خيلي قشنگه كريميش حرفي نداره

حاتم پيش سگه آقا از كريمي كم مياره

17- اگه تو راهم ندي عيب نداره

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اگه تو راهم ندي عيب نداره

عكس گنبد و تماشا مي كنم

ميرم و دور از حريمت مي شينم

همونجا سفره ي دل وا مي كنم

*****

هر كسي مي خواست بياد به پيش تو

ميگمش اي زائر دل مهربون

تا كه رفتي تو حريم خوشكلش

سلام منو به آقام برسون

*****

به آقام بگو كه پشت در صحن

يه سگي نشسته و داد مي زنه

داره گريه مي كنه راهش ندي

دوونه است عشق تو فرياد مي زنه

*****

بگو كه بي رمقه خسته دله

از تموم آدما رونده شده

بي كسه منتظره لطف توئه

پشت در نشسته درمونده شده

*****

بگو كه سگه داره پارس مي كنه

چشم براهه تا كه اربابش بياد

نه غذا مي خواد نه آب نه استخون

اون فقط نگاه صاحبو مي خواد

*****

تموم سرمايه مو جمع مي كنم

همشو دونه و گندم مي خرم

به بهونه ي كبوتراي تو

ميام يك لحظه تو صحنت مي پرم

*****

تا كه گلدسته تو از دور مي بينم

وجودم مي شه همش غرق شعف

منكه جز شما كسي رو ندارم

واسه من هم كربلايي هم نجف

*****

شنيدم مهربونه امام رضا

با صفا و با مرام و با وفا

وقتي كه به مادرش قسم ميدي

دل تو نمي شكنه امام رضا

*****

حالا من قسم ميدم به مادرت

آقا جون قلب منو ساده كني

بذاري همش به پيشت بمونم

شما گردنم رو قلّاده كني

*****

18- كبوتري، هوائيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب آهنگين

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كبوتري، هوائيم

خسته و بي نوايم، از گنبد طلايم

نون خور خونه زاد، آقام امام رضايم

تو آسمون، پر مي زنم

كار و بارم روبراست، خونه ام تو گلدسته هاست

همسايه ها ميدونن، خرج خونم با آقاست

ازم بپرسيد تا بدم نشونه

داد بزنم ساده و عاشقونه

هر كي تو قلبش داره عشق زهرا

امام رضا بِش ميده آب و دونه

امام رضا: اربابموني

امام رضا: چه مهربوني

يا غريب الغربا يابن الزهرا(2)

*****

تو حرمت، تا مي شينم

دلم جلا مي گيره، حال و هوا مي گيره

انگار دلم شميم، كرببلا مي گيره

چه حاليه، چه عشقيه

تا مي بينم تو خوابم، مهمون آفتابم

نقاره ها مي خونن، تو صحن انقلابم

پنجره فولاد و چقدر دوست دارم

صحن گهرشاد و چقدر دوست دارم

توي حياط شنيدن جمله ي

آقا شفاش داد رو چقدر دوست دارم

امام رضا: اربابموني

امام رضا: چه مهربوني

يا غريب الغربا يابن الزهرا(2)

*****

19- خادما گريه كنون صحن تو جارو مي زنن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

خادما گريه كنون صحن تو جارو مي زنن

همه نقاره ي يا ضامن آهو مي زنن

يكي بين ازدحام، ميگه كربلا مي خوام، يكي مي بنده دخيل

بچه ام مريضه بخدا، برام عزيزه بخدا

آقا جون(2)

شب آخر ماهه، همه دلها پر آهه، ببين خواهشم امشب، فقط نيمه نگاهه

چي مي شه آقا منو كفتر گنبدت كني دخيل مرقدت كني

كاش مي شد منم مث آهوي صحرا بودم، صيد تو مولا بودم

علي موسي الرضا(2)

*****

هر كي روش دست بذاري آتيش حروم اون مي شه

هر كي آب سقا خونه بخوره عاشق و محنون مي شه

گفتي زائرم بشي، يا مسافرم بشي، يه بار عازمم بشي

سه جا ميام سراغ تو، مي شم تو قبر چراغ تو

آقا جون(2)

شب راز و نيازه، آقام آهو نوازه، نگو غرق گناهي، حرم رو همه بازه

چي مي شد يه شب منم پاك و خدايي بشم، امام رضايي بشم

ما رو قابل بدون به كلبه مون سر بزن به خونمون در بزن

علي موسي الرضا(2)

*****

عدّه اي با كرمت مجنون و با صفا شدند

خيليا از حرمت راهي كربلا شدند

دل كه مبتلا مي شه، جنسش از طلا مي شه، مرغ كربلا مي شه

ميگم برم امام رضا، تا بگيرم يه كربلا

آقا جون(2)

شب شيون و شينه، شب شور حسينه، دلم پنجره فولاد، يا بين الحرمينه

علي موسي الرضا(2)

*****

20- اي همه دلها حرمت يا رضا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب تركيب بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي همه دلها حرمت يا رضا

خلق خدا و كرمت يا رضا

جنّ و بشر، حور و ملك مي برند

سجده به خاك حرمت يا رضا

بر سر اين مملكت از بام طوس

سايه فكنده، عَلَمَت، يا رضا

نيست عجب گر كه طواف آورد

كعبه به دور حرمت يا رضا

زاده ي موسايي و عيسي كند

زندگي از فيض دمت، يا رضا

بس كه بوَد، لطف و عطايت زياد

ظرف وجود است كَمَت، يا رضا

گر تو قبولم نكني، مي دهم

به جان زهرا قسمت يا رضا

ض__امن آه__و ب__ه ف_دايت شوم

جود و كرم كن، كه گدايت شوم

*****

تو هشت بحر نور را، گوهري

تو مطلع الفجر چهار اختري

تو شمع جمعي، به شبستان طوس

تو بر تن عالم خلقت، سري

نام علي بُوَد برازنده ات

بلكه تو يك محمّد ديگري

ضامن آهويي و پيش خدا

ضامن خلقي به صف محشري

هم پدر چهار ابن الرضا

هم پسر موسي ابن جعفري

ابوالجواد استي و باب المراد

ابوالحسن بضعه ي پيغمبري

اي به فدايت پدر و مادرم

كه خوب تر از پدر و مادري

دست كرم بر سر ما مي كشي

پادشه_ي ن_از گ_دا م_ي كشي

*****

سائل درگاه تو، سلطان ماست

خاك درت، دارو و درمان ماست

روي تو! آفتاب عرش خدا

سايه ي تو بر سر ايران ماست

جان همه عالمي و از كرم

جاي تو در قلب خراسان ماست

زهي كرم، كه ضامن كلّ خلق

ضامن آهوي بيابان ماست

عنايتت

آمده، كل نعَم

ولايتت، تمام ايمان ماست

بهشت، نه كه با ولاي شما

جحيم هم روضه ي رضوان ماست

مهر تو اي با همگان، مهربان

در تن ما خوب تر از جان ماست

سلسلة الذهب، تجلّاي توست

كم_ال توحيد، تولاّي توست

*****

مرغ دلم، خدا خدا مي كند

رضا رضا، رضا رضا مي كند

قبله ي من كعبه، ولي قلب من

روي به ايوان طلا مي كند

حضرت معصومه عليها سلام

به زائران تو دعا مي كند

نگاه تو، چشم تو، دست تو، نه

نام تو هم درد، دوا مي كند

جز تو كه رأفتت خدايي بوَد

حاجت ما را كه روا مي كند

دلت نيايد كه جوابش كني

زائر تو، هر چه خطا مي كند

اگر چه آلوده و شرمنده ام

باز رضا نگه به ما مي كند

ت_و از كرم دست بگيري مرا

ص_دا نك_رده مي پذيري مرا

*****

تو از گدا گرفته اي، احترام

تو مي كني زائر خود را سلام

بر در اين خانه، اميد آورند

يأس به درگاه تو باشد حرام

عادت تو، كرامت و عفو و جود

عادت من عجز و گدايي مدام

با چه گنه، اي پسر فاطمه

زهر ستم ريخت عدويت به كام

با كه بگويم كه به يك نيمْروز

آب شد اعضاي وجودت تمام

از چه غريبانه زدي، دست و پا

اي به همه عالم خلقت، امام

داغ تو زائل نشود از جگر

تا كه بگيرد پسرت انتقام

تو مهدي فاطمه را صدا كن

تو از ب_راي ف_رجش دعا كن

*****

سوخت در آن حجره ز پا تا سرت

خون جگر ريخت ز چشم ترت

بر دل زارت، جگر زهر سوخت

آب شد اي جان جهان، پيكرت

مرد و زن و پير و جوان، سوختند

در

پي تشييع تن اطهرت

بر سر و بر سينه ي خود، مي زدند

زنان نوغان همه چون خواهرت

پشت سر جنازه، انبوه خلق

پيش روي جنازه ات، مادرت

جسم شريف تو، اگر آب شد

دگر نشد بريده از تن، سرت

غريب بودي دم رفتن ولي

بود يگانه پسرت در برت

سنگ نزد كسي به پيشانيت

خون سرت نريخت بر منظرت

ك_اش چك_د خ_ون دل_م، از دو عين

صبح و مسا، در غم جدّت حسين

*****

تو هشتمين حجّت كبريايي

غريبي و با همه، آشنايي

مسيح نه، طبيب صد مسيحي

كليم نه، كلام كبريايي

كنار حجره، لحظه ي شهادت

اشك فشان به ياد كربلايي

كشت تو را به زهر كينه مأمون

نگفت تو عزيز مصطفايي

چگونه شد، زهر ستم دوايت؟

تو كه به درد عالمي، دوايي

چشم و چراغ شيعه اي در ايران

گر چه ز جدّ و پدرت جدايي

دست خدا، هميشه بر سر ماست

تا تو، امام مهربان مايي

گر چه بوَد بنده روسياهي

«ميثم» دلباخته را نگاهي

*****

21- كاشكي مي شد در حرم امام رضا پر مي زدم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

كاشكي مي شد در حرم امام رضا پر مي زدم

مثلِ گداي آشنا، حلقه بر اين در مي زدم

اينجا پناه عالمينه يا حرم امام حسينه؟

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

كاش مي شد كبوتر صحن امام رضا بودم

مشغول اشك و ناله و زمزمه و دعا بودم

كن_ار اي_وون طلاي_ش يه لحظه مي شدم فدايش

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

امام رضا هم خوبا هم بدا رو دعوت مي كنه

ناز گدا رو مي خره، با او رفاقت مي كنه

زوّارشو تحويل مي گيره س_وا نك_رده مي پذيره

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

مهربون مهربونا، از همه مهربون تره

مي دونه من كيَم، ولي آبرومو نمي بره

رخصت ميده دورش بگردم انگار كه من گناه نكردم

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

غير امام رضا، كسي ضامن آهو نمي شه

حتي شتر هم نااميد از كرم او نمي شه

به زائرش داده بشارت سه مرتبه مياد زيارت

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

بس كه آقا مهربونه به من زيادي رو داده

مي خواسته رسوام نكنه هي به من آبرو داده

مهربونه به روم مي خنده به روي كسي در نمي بنده

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

خدا كنه اجازه ي عرض ارادتم بده

به اين ارادت شب و روز هميشه عادتم بده

يه شب در اين حرم

بمونم بالاي سر نماز بخونم

رضا گل و باغ و بهارم، رضا همه دار و ندارم(2)

*****

22- حرم موسي الرضا چون باغ جنت ديدني است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

حرم موسي الرضا چون باغ جنت ديدني است

عطر زهرا دارد و مانند گل بوئيدني است

تا ز عمرت فرصتي باشد به پابوسش برو

حاصل اين بذر در فرداي محشر چيدني است

23- من و درد و محن افسوس و زاري

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه زمزمه اي

قالب رباعي

شاعر امير حسيني امير حسين

منبع برگ سبز

تعداد استفاده 0

متن شعر

من و درد و محن افسوس و زاري

نگو آقا به من كاري نداري

به روي پنجره فولاد نازت

زدم قفلي به رسم يادگاري

24- غريب است و غمش مفهوم دارد

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

غريب است و غمش مفهوم دارد

نشان از مادري مظلوم دارد

رضا عطر حضورش در خراسان

صفاي چارده معصوم دارد

25- چه غم گر گنهكار و نامه سياهم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب ترجيع بند

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع زمزمه هاي ولايت 5

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه غم گر گنهكار و نامه سياهم

علي بن موسي الرضا داد راهم

امام رئوفي كه عالم فدايش

كرم كرد و داد از عنايت پناهم

ز فعلم نپرسيد ، كاهل خطايي

برويم نياورد من روسياهم

سراپا شدم غرق درياي رحمت

نگوييد ديگر كه غرق گناهم

همه روي گردانده بودند از من

رضا كرد با چشم رحمت نگاهم

كنم ناز ديگر به طوبي و سدره

كه در بوستان ولايت گياهم

به جز دامن آل عصمت نگيرم

به غير از رضاي رضا را نخواهم

چو مي خواست راهم دهد از كرامت

عطا كرد ، سوز دل و اشك و آهم

اگر خوار بودم ، اگر پست بودم

رضا داد قدرم ، رضا داد جاهم

اگر كوه عصيان بود روي دوشم

اگر گشته كاهيده تن مثل كاهم

شدم خاك پاي امام رئوفي

كه بر شهرياران كند پادشاهم

گدايم گدايم گدايم گدايم

گداي علي بن موسي الرضايم

*****

اگر چه گنهكار و آلوده هستم

ز صهباي لا تقنطوا مست مستم

سزد پا به بال ملائك گذارم

كه بر غرفه ي اين ضريح است دستم

هم از جان بر اين آستان رخ نهادم

هم از دل بر اين پنجره رشته بستم

امام غريبان ولي نعمتم شد

كه عمري سر سفره ي او نشستم

رضا اي فروغ تو صبح نخستم

رضا اي ولاي تو عهد الستم

به حب تو دادار را مي ستايم

به مهر تو معبود را مي پرستم

ز تو لطف و احسان ز من جرم و عصيان

تو آني كه بودي ، من اينم كه هستم

به پيمانه اي هستي ام را بسوزان

به رويم مياور كه پيمان شكستم

گر آلوده بودم از اين كوي بودم

و گر خار

بودم در اين باغ رستم

به من در ز رأفت گشودي و گر نه

تو بالاي بالا و من پست پستم

شهي كو گدا مي پذيرد تو هستي

گدايي كه شاهش نوازد من استم

گدايم گدايم گدايم گدايم

گداي علي بن موسي الرضايم

*****

26- كسي قدم به حرم بي مدد نخواهد زد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كسي قدم به حرم بي مدد نخواهد زد

بدون واسطه دم از احد نخواهد زد

گداي كوي رضا شو كه اين امام رئوف

به سينه ي احدي دست رد نخواهد زد

27- يا امام رضا مهربوني تو به خدا ...

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب آهنگين

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يا امام رضا(4)

*****

يا امام رضا مهربونيِ تو به خدا توي دنيا زبونزده

يا امام رضا تا حالا كسي از پيش تو دست خالي نيومده

يا امام رضا اگه قسمت من نمي شه كه بيام پيش مادرت

تو يه كاري كن كه بيام بالاي حرمت بشينم چو كبوترت

مهربون من تو بذار دل خستمو من به ضريح تو بسپُِِرم

همه ميدونن كه يه عمره من از سفره ي مادرت روزي مي خورم

همه حاجتم همينه كه تو روز جزا تو بياي ضامنم بشي

قربونت برم تو بذار نوكرت عمرشو سر كنه با اين دلخوشي

با وفا تويي بي وفا منم و با صفا تويي و بي نوا منم

پادشاه تويي تو نگو كه چرا سنگ عشق تو بر سينه مي زنم

دوباره دلم پر زده به سوي حرم با صفاي امام رضا

يا امام رضا اومدم كه با امضاي تو راهي شم سوي كربلا

28- من سائلم و بيمارم بيمار دارالشفايت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من سائلم و بيمارم بيمار دارالشفايت

با گريه دخيلت بستم قربان صحن و سرايت

سلطان علي موسي الرضا شاه خراسان

*****

اي چشم تمام عالم بر صحن و بر گنبد تو

آقا چكنم جا مانده قلب من در مشهد تو

مولا غريب الغربا شاه خراسان

*****

من مثل كبوترهايت در صحنت كاشانه دارم

در گوشه ي ايوان تو خوان تو ميخانه دارم

مولا معين الضعفا شاه خراسان

*****

دل آهوي سرگردانت قربانت دار و ندارم

خواهم كه به زودي سر را بر سنگ صحنت گذارم

هستي تو هستيِّ گدا شاه خراسان

*****

عمري است حسيني هستم مجنون و سر مستت اي دوست

من كرببلا را آخر مي گيرم از دستت اي دوست

سلطان علي موسي الرضا شاه خراسان

*****

29- روز اول كه ننم زاده مو ره

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

روز اول كه ننم زاده مو رِه

شير عاشقي تو داده مو رِه

ساخته يَك عاشق و دلداده مو رِه

بخدا كه نوكر و پكرتم

يا رضا نوكرتم (2)

*****

جون هر چي مرديه ديونتم

دوست دَرُم بُگُم سگ دَرِ خنتم

آقا جون تو شمع و مو پرونتم

پرونه س سُخته ي دور سرتم

يا رضا نوكرتم (2)

*****

آقا جون تو شاهي مو غلامتم

كفتر كهنه ي روي بامتم

ابن حيدر مو كه مست جامتم

تشنه ي يك پيله كوثرم

يا رضا نوكرتم (2)

*****

30- اي كربلا نرفته از بند غم رها شو

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي كربلا نرفته ، از بند غم رها شو

گر كربلا نرفتي ، عشق است امام رضا رو

علي علي علي موسي الرضايي

*****

از كربلا اگر كه ، من ظاهراً جدايم

از لطف حق هميشه ، در سايه ي رضايم

*****

هر كس دلش اسير ، سلطان عالمين است

قبر امام هشتم ، شش گوشه ي حسين است

گل رنگ و بوي خود را ، ز آن بي قرينه دارد

شهر رضا صفاي ، شهر مدينه دارد

اين خانه گر به ظاهر ، از آب و خاك و خشت است

با چشم دل نظر كن ، كاو بهترين بهشت است

زاهد مكن ملامت ، گر رو سياه و زشتيم

ما را چه غم ز دوزخ ، حالا كه در بهشتيم

*****

در دشت و كوه و صحرا ، دلخسته مثل آهو

ضامن كه را بگيرم ، صياد من بود او

قلبم اسيرِ زلف ، آن يار دلربا شد

خوشحالم أيها الناس ، مست مي رضا شد

گر دست ما بگيرد ، آن ماه عالم آرا

امضا كند ز احسان ، كرببلاي ما را

*****

31- چه شود كه برسر من به دم ممات آيي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه شود كه برسر من به دم ممات آيي

كه مريضم و ندارم بجز از تو آشنايي

گر از اين درم براني ز در دگر در آيم

بخدا ز بارگاهت نبود مرا جدايي

32- يا رضا گرم ذكر نام توأم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آقام آقام آقام آقام آقام (3)

*****

يا رضا گرم ذكر نام توأم

چون كبوتر به روي بام توأم

از همان كودكي به لطف تو من

مثل آهو اسير دام توأم

*****

وحده لا اله الا هو

اي تجلاي نغمه ي يا هو

سند خانه ي دلم گويد

صاحب خانه ضامن آهو

*****

همه برگ و بر تو مي سوزد

دل غم پرور تو مي سوزد

پيش چشم جواد تو از زهر

ز پا تا برسر تو مي سوزد

*****

تو كه در حجره دست و پا زده اي

داغ خود را به سينه ها زده اي

هر قدم كه به خاك بنشستي

مادر خويش را صدا زده اي

*****

33- زائري باراني ام آقا بدادم مي رسي؟

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

زائري باراني ام آقا بدادم مي رسي؟

بي پناهم خسته ام تنها بدادم مي رسي؟

گر چه آهو نيستم اما پر از دلتنگيم

ضامن چشمان آهوها بدادم مي رسي؟

من دخيل التماسم را به چشمت بسته ام

هشتمين دردانه ي زهرا بدادم مي رسي؟

34- به جون فرزندت جواد يا ثامن الائمه

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

به جون فرزندت جواد يا ثامن الائمه

دلم تو رو خيلي مي خواد يا ثامن الائمه

چيكار كنم دوستت دارم خداي تو مي دونه

در به گشا عقده گشا راهم بده تو خونه

هر چي ميگم رضا رضا دلم كه سير نمي شه

تا كه مي خوام ببينمت بهم ميگي نميشه

35- عمريه چشمامو دريا مي كنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 9

تعداد استفاده 0

متن شعر

آقام آقام آقام امام رضا(3)

*****

عمريه چشمامو دريا مي كنم

دلمو دوباره پيدا مي كنم

مثه كفتراش بازم پر مي كشم

خودمو تو زائراش جا مي كنم

انگاري دوباره كربلا مي رم

تا كه پابوس امام رضا مي رم

عمريه كه تو را فرياد مي زنم

گره بر پنجره فولاد مي زنم

تا دلم مي گيره مثل غروبا

مي رم توي حرم داد مي زنم

قربون كبوتراي حرمت

قربون اين همه لطف و كرمت

عمريه مي دوني نذرمه آقا

دونه مي ريزم براي كفترا

آرزومه كه يه روز از حرمت

سينه زن برم دوباره كربلا

تشنمه يه كاسه آب به ما مي دي

شنيدم برات كربلا مي دي

36- مرغ دلا رو پر بدين تا كه با هم بريم حرم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مرغ دلا رو پر بدين تا كه با هم بريم حرم

رضا غريب الغربا عادتشه جود و كرم

من سگ اين خونه ام و گداي اين خونه ام

رضا رو من رها كنم ازا ين خونه كجا برم

پنجره فولاد رضا دل ما رو جلا ميده

غبار ايوون رضا كاش بشينه روي سرم

كاش يه روزي برم كنار حرمش لونه كنم

كاش ببينم رو گنبد رضا يه روزي كفترم

غريبه نيستم آي رضا در رو بروم وا ميكني

گداي ديرينه منم به مادر تو نوكرم

اشك چشام مال تو و دل شكسته مال من

عيدي من يادت نره كه از همه مسكين ترم

37- آهو از كجا فهميد بايد از تو ياري خواست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آهو از كجا فهميد بايد از تو ياري خواست

در پناه تو بايد سايه اي بهاري خواست

آهو از كجا فهميد با تو مي شود آرام

با نگاه پرمهرت پيش پاي تو مي شود رام

تو به مهربان بودن شهره در زمين بودي

مهربان فراوان بود مهربانترين بودي

مي دهي نجات از مرگ آهوي فراري را

مي كني جدا از او ترس و بيقراي را

38- شاكرم كه صاحب فخر و سرمايه شدم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

شاكرم كه صاحب فخر و سرمايه شدم

با تموم بديام با تو همسايه شدم

توي اين شهر غريب تنها تو ياري شدي

همه دلخوشيم اينه شما دلدارم شدي

وقتي تو يارم باشي به دلم غم نمي دم

يه وجب از خاكتو به دو عالم نمي دم

مهربوني و كريم با وفا و با مرام

مشهد الرضاي تو مث كربلاست برام

حرم قشنگ تو پُرِ شور و همهمه است

بودنم تو حرمت زيارت تو علقمه است

خوب ميدونم با وفا خيلي بنده ي بدم

آقا جون مادرت مكن از خودت ردم

وقت مرگم آقا جون از يادت جام نذاري

وقتي روم خاك مي ريزن منو تنها نذاري

اگه پرسيدن ازم بگو اربابت كجاست

به فرشته ها ميگم صاحبم امام رضاست

پنجره فولاد تو منو مجنون مي كنه

غربتت تو شهر طوس دلمو خون مي كنه

قلاده ام جز حرمت جايي زنجير نمي شه

اسمتو هر چي ميگم دل من سير نمي شه

39- تمام دلخوشي من ميان اين حرم است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

تمام دلخوشي من ميان اين حرم است

كه بهر من بخدا با صفاتر از ارم است

براي من كه غريبم كمي تو دانه بريز

دلم خوش است كه نامم كبوتر حرم است

40- سگي رسيد و تو او را به خانه ره دادي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب تك بيتي ها

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

سگي رسيد و تو او را به خانه ره دادي

چه گفت او كه به او فرصت نگه دادي

*****

آتش زهر جفا سوزانده لبهاي مرا

اي جواد من بيا (دسته 1)

رو به سوي قبله كن اي نازنين پاي مرا

اي جواد من بيا (دسته 2)

*****

باب الجواد راو ورودي به قلبتان

حاجت رواست هر كه از اين راه مي رود

*****

41- وقتي به طوس جا به كنار تو مي كنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

وقتي به طوس جا به كنار تو مي كنم

احساس وصل حق به جوار تو مي كنم

در بين خلق از همه با آبرو ترم

چون كسب آبرو ز غبار تو مي كنم

يك حج به نامه ي عملم ثبت مي شود

با هر قدم كه رو به ديار تو مي كنم

با اشك خجلت آمده ام در حريم تو

اين است گوهري كه نثار تو مي كنم

بر يازده امام چو دلتنگ مي شوم

مي آيم و طواف مزار تو مي كنم

احساس مي كنم كه ميان ملائكم

آن لحظه اي كه جا به كنار تو مي كنم

42- كعبه دلم شده صحن و سرات امام رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب فولكوريك

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 3

تعداد استفاده 0

متن شعر

كعبه دلم شده صحن و سرات امام رضا

مي زنم بوسه بپاي زوارات امام رضا

دوست دارم وقتي كه جون مياد تو گودي گلوم

بميرم گوشه ايوون طلات امام رضا

دوست دارم روز قيامت كه ميشه ببينمت

هي نگاه كنم به اون قدّ و بالات امام رضا

دوست دارم تو بارگات دونه ي گندمي بشم

تا زير پام بمالند كبوترات امام رضا

دوست دارم وقتي اجل مياد به بالاي سرم

هي بگم جونم فدات جونم فدات امام رضا

دوست دارم موقع مرگم تو بياي به ديدنم

صورتم رو بذارم رو خاك پات امام رضا

شنيدم تو حجره جون دادي و دست و پا زدي

نرسيد به گوش شيعه هات صدات امام رضا

شنيدم اشك جواد چكيد به روي صورتت

لباشو جواد گذاش روي لبات امام رضا

43- من مُحرم بيت الحرم كوي تو هستم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من مُحرم بيت الحرم كوي تو هستم

محتاج و اسير خم گيسوي تو هستم

برده دل من را ، ايوان طلايت

ايكاش بميرم ، در صحن و سرايت

اي ضامن آهو مددي ضامن آهو

*****

مرغ دل من جز حرمت لانه ندارد

غير از كف پاي تو لبم خانه ندارد

آهوي دل من ، افتاده به دامت

مجنون تو هستم ، سوگند به نامت

اي ضامن آهو مددي ضامن آهو

*****

با نام تو هر دم به لبم زمزمه دارم

در سينه خود مهر تو و فاطمه دارم

چشمان غمينت ، شد قبله ي رازم

خاك حرم تو ، شد مُهر نمازم

اي ضامن آهو مددي ضامن آهو

*****

44- اومدم تا دوباره برا دلم دعا كني

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب فولكوريك

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اومدم تا دوباره برا دلم دعا كني

مثل ايوون طلات قلب منو طلا كني

يه نيگام كن آخه من جز تو پناهي ندارم

ميدوني غير محبتت گناهي ندارم

مثل كفترا ببين تو حرمت گوشه گيرم

آب و دونم بدي و ندي به عشقت اسيرم

دنبال بهونه ام هميشه پيشت بمونم

مثل شمعي دلم و كنار تو بسوزونم

ياد گرفتم هميشه مثل تو با صفا بشم

دوست دارم خاك پاي زائراي رضا بشم

آقا جون تو دعوتم كردي كه اينجا اومدم

بخودت قسم كه با هزار تمنا اومدم

دستي رو دل خرابم بكش و كن آبادم

رسم مهمون نوازي رو يادته دادي يادم

گفتي مهمون اگه كافرم كه بود مهمونته

هواش و داشته باش آخه اون صفاي خونته

هر چي هستم بخدا مهمونتم امام رضا

من سر گشته بلا گردونتم امام رضا

45- امام رضا الهي من فدات شم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب فولكوريك

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

امام رضا الهي من فدات شم

آرزومه قربوني چشات شم

خودت كه جاي خود داره الهي

فداي تك تك كبوترات شم

كاشكي مي شد كه قابلم بدوني

غبار روي گنبد طلات شم

كفشدارياتم واسه من بهشته

الهي خاك پاي زوارات شم

سقاخونت مروه و قبرت صفا

قربون اين مروه و اين صفات شم

نذر تو كردم همه زندگيم رو

به اين اميد كه مشمول دعات شم

آيا ميشه كه قابلم بدوني

براي يك مرتبه خاك پات شم

امام رضا گر چه غريب نيستم

ولي مي خوام كه بيشتر آشنات شم

امام رضا كي گفته تو غريبي

فداي صحن خالي بابات شم

46- حرم مشهد الرضا قبلگه اهل ولاست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

حرم مشهد الرضا قبلگه اهل ولاست

صحن نو و عتيق تو مدينه و كرببلاست

دل در كمندت اي دلبر مه رو

هستم دخيلت يا ضامن آهو

*****

گنبد طلات امام رضا قلب منو جلا ميده

كاسه هاي طلايي سقا خونت شفا ميده

غبار پاي جاروكشاتم من

قربون بال كبوتراتم من

*****

با يه نگاه مرحمت گره ز كارم وا ميشه

با دستاي امام رضا كرببلا امضا ميشه

آقا تو شاهي منم گداي تو

دار و ندارم يكسر فداي تو

*****

47- اي شاه شهر من ، سلطان قلب من

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي شاه شهر من ، سلطان قلب من

مولا امام رضا(2)

*****

گنبد زرد و طلائيت قبله راز و نيازه

تو قنوت سلام بر تو نمكي برا نمازه

قربون كبوتراي حرمت كه بي قرينن

همه ياد آور درد و غربت شهر مدينن

حرمت كرببلايي مثل عباس و حسينه

اين حياط تا اون حياطت مث بين الحرمينه

هر كي آب از سقا خونت مي خوره مي كنه احساس

كه گرفته اين آب و از دستاي حضرت عباس

اشكت از چشاي نازت مي چكه مثال الماس

حك شده تو دل هر اشك نام رؤيايي عباس

اگه پيكرت رو دستا زير انبوه گلا بود

پيكر عموت ابوالفضل زير تير و نيزه ها بود

48- در سرم از روز ازل زمزمه ياد رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

در سرم از روز ازل زمزمه ياد رضا

دوباره اين دلم شده سرخوش ميلاد رضا

ميون خلوت دلم با صد اميد و آرزو

نشسته ام حوالي پنجره فولاد رضا

*****

ما همه محتاج تو و تو سفره داري آقاجون

با خوبي يا بدي ما كاري نداري آقاجون

دل از مدينه كندي و شدي مقيم خاك طوس

براي ما ايرانيا كم نمي ذاري آقا جون

*****

مژده دهيد فرشته ها به اهل جنت خدا

نقاره مي زنن تو عرش كه اومده امام رضا

هر يه شبستون حرم مصلاي فرشته هاس

پنجره فولاد آقا دارالشفاي عاشقاس

*****

از روز اول اسممو تو عاشقات نوشته اند

با اشك چشم مادرت گل منو سرشته اند

با آجراي مرحمت چيده شده صحن و سرات

رو ديوار باغ بهشت يه قابه از گنبد طلات

*****

كاري با هيچ كس ندارم حرف دل عاشقمه

از حرم تو مي رسه بوي مزار فاطمه

صداي نقاره خونت شور محرم مي گيره

سقاخونت دل منو مي بره تا به علقمه

*****

دور و بر سقاخونت اَلا عزيز فاطمه

حس مي كنم به حقّ حق حال و هواي علقمه

وقتي كه از سقاخونت ظرفمو پر آب مي كنم

با گريه ياد لبهاي تشنه ارباب مي كنم

49- آرزويم نه به دل باغ بهشت و حور است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

آرزويم نه به دل باغ بهشت و حور است

نه مرا جنت و فردوس برين منظور است

ياغريب الغربا پاره ي قلب زهرا

خواهشم خواهش سلماني نيشابور است

50- شأن نزول سوره ي حاجت ...

مشخصات

مناسبت مدح

سبك نوحه سنگين جديد

قالب آهنگين

شاعر عبدالكريمي مهدي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شأن نزول سوره ي حاجت آيه عرفان باب كرامت

بعد دو ماه نوكري عاشقي و دربدري دست من و خالي نذاري

اي همه ي خواهش دل دعاي آرامش دل دل من و تنها نذاري

يا علي موسي الرضا (3)

*****

تو آسمونت كبوترم كن دل من و سائل حرم كن

پنجره فولاد شما صحن گهرشاد شما دارالشفاي دردمنداست

گنبد و ايوون طلا شباي اين صحن و سرا براي ما جنت الاعلاست

يا علي موسي الرضا(3)

*****

خونه بدوش عشق حسينم دربه در بين الحرمينم

هر كي ميره كرببلا پيش امام الشهدا ديگه دلش مال خودش نيست

آقا فداي حرمت فداي لطف و كرمت كيه كه عشقت تو دلش نيست

يا ابا عبد ا... الحسين(3)

*****

دار و ندارم اشك چشامه توشه ي قبرم پيرن سيامه

آقا دلم تنگه برات قربون اون صحن و سرات امام عريان بدن من

دل منو جلا بده به من يه كربلا بده پادشه بي كفن من

يا ابا عبد ا... الحسين(3)

*****

51- من از مي عشق تو هميشه مستم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب رباعي

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من از مي عشق تو هميشه مستم

بر لطف كريمانه ي تو دل بستم

يك عمر گدايي درت را كردم

تا آنكه دم مرگ بگيري دستم

52- با نام رضا به سينه ها گل بزنيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

با نام رضا به سينه ها گل بزنيد

وز اشك به بارگاه او پل بزنيد

فرمود: كه هر زمان گرفتار شديد

بر دامن ما دست توسل بزنيد

53- اسير موي رضا منم ، گداي كوي رضا منم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بهار حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اسير موي رضا منم ، گداي كوي رضا منم

مستم ز جامش ، هستم غلامش ، ذكر لب من رضا رضا (2)

*****

اي روي تو قبله ي دلم ، تويي تو حلال مشكلم

از پا نشستم ، دل بر تو بستم ، ماه شب من رضا رضا(2)

*****

من سر به زيرم تويي اميرم ببين كه آلوه و بدم

بدم وليكن جان جوادت از درگه خود مكن ردم

من سائلم تو سلطان طوس ، من روسيه تو شمس الشموس

من بي پناهم ، كن يك نگاهم ، افتادم آخر من از نوا

*****

قسم بر آن دانه دانه اشك و دل به مانند لاله ات

به جان زهراي قد خميده آن مادر هجده ساله ات

اي عشق تو سرنوشت من ، اي بارگاهت بهشت من

اي آرزويم ، وي آبرويم ، تويي به درد من آشنا

*****

صحن نو و كهنه ي تو باشد براي من مروه و صفا

سر تا به پا من تمام دردم كوي تو باشد دارالشفا

تويي به درد دلم طبيب ، تويي غريب و منم غريب

مرا صدا كن ، دردم دوا كن ، به كوي تو چون كبوترم

*****

ناز ترا من اي دلبرم ، با قيمت جانم مي خرم

هشتم امامي ، ماه تمامي ، تويي تويي تنها دلبرم

*****

54- اي حريمت برتر از باغ بهشت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي حريمت برتر از باغ بهشت

جنت از كوي تو گيرد وام خشت

آفرين بر پنجه معمار تو

به ز جنت ساخته ديوار تو

عرش زير سايه گلدسته ات

خاك راه زائرين خسته ات

تا خدا از گنبد تو يك قدم

حق زده با دست خود آنجا علم

جبرئيل آيد پي ديدار تو

پر زند دور سر زوار تو

اي ملائك خادم خدام تو

جاي پاي ماه روي بام تو

اي فداي پنجره فولاد تو

رشگ كعبه صحن گوهر شاد تو

زمزم آيد در دل ميخانه ات

تا بنوشد آب سقاخانه ات

هر رواقت بوي يك گل مي دهد

بوي يك ذكر توسل مي دهد

بوي زهرا آيد از سوي ضريح

جاي دست مرتضي روي ضريح

بارها ديده به چشمش آسمان

در حريمت مهدي صاحب زمان

بارگاهت را زيارت مي كند

گوشه اي تنها عبادت مي كند

مثل دريايي كه باشد پر ز موج

عاشقان بر گرد كويت فوج فوج

ديده ها درياي مرواريد جوش

سينه ها لبريز از جوش و خروش

55- ميدوني دوستت دارم امام رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ميدوني دوستت دارم امام رضا

ميدوني عاشقتم امام رضا

تو حيات جاوداني واسه من

بهتر از جان جهاني واسه من

مگه تو ضامن آهو نشدي

سبب خرمي او نشدي

تو غريب الغربايي مگه نه

دستگير ضعفايي مگه نه

56- از ازل چونكه خدا گلم سرشت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از ازل چونكه خدا گلم سرشت

اسم زيباي تو بر دلم نوشت

توي اين دنياي پر جور و جفا

حرمت برام شده باغ بهشت

گر چه سوخته از گناه پيكرمه

دلخوشم دست رضا بر سرمه

كفتر دلم رو هر بومي بره

باز روي بوم قشنگ حرمه

شاه من با صفا و مهربونه

منو هرگز از خونش نمي رونه

پنجره فولاد تو مأمنمه

توي سقا خونه آب زمزمه

57- ما سوختگان ، تشنه ي ديدار توئيم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

ما سوختگان ، تشنه ي ديدار توئيم

با قطره ي اشك خود خريدار توئيم

در پرتو آفتاب حُسن تو رضا

ما سايه ي زير پاي زوّار توئيم

58- من زهم بگشوده ام چشم ترم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك بوشهري

قالب مثنوي

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

من زهم بگشوده ام چشم ترم

بس تماشايي است كوي دلبرم

مي زند اينجا دل من بال و پر

مي شوم اينجا ز خود هم بي خبر

شهپر جبريل اينجا گشته فرش

بر تماشا آمده عيسي ز عرش

در حريمش بسكه دل روي دل است

زائرين را راه رفتن مشكل است

يك نگاهش درد عالم را دواست

بارگاه قدس او دارالشفاست

من گدايم اي امير ارض طوس

من سيه رويم تويي شمس الشموس

جذبه عشقت مرا ديوانه كرد

بر سر زلفت دل من خانه كرد

اي بلنداي حريمت بام عشق

خود تويي ساقي ضريحت جام عشق

بر سر كويت مرا پابست كن

از مي عشقت مرا سرمست كن

ز اشك خود غسل زيارت كرده ام

روي بر درگاه تو آورده ام

اي حريمت جنت المأواي من

گر مرا از در براني واي من

اي سراپا ناز كمتر ناز كن

اين منم در ميزنم در باز كن

طعنه زد رخسار تو بر آفتاب

آفتاب فاطمه بر من بتاب

از شميمت جان به صحرا مي دهي

تو سراپا بوي زهرا مي دهي

فارغم از مسجد و دير و كنشت

مي وزد از كوي تو بوي بهشت

اي طبيب عشق بيمار توأم

تو گلي من كمتر از خار توأم

گر چه من آواره هستم كو به كو

گر چه پيش تو ندارم آبرو

ليك مي دانم پناهم مي دهي

در ميان خانه راهم مي دهي

يابن زهرا من ندارم جز تو كس

لحظه آخر بفريادم برس

در همه عالم چه غم دارم رضا

تا ترا دارم چه كم دارم رضا

59- شهريارا خاك راه سائل اين خانه ام كن

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شهريارا خاك راه سائل اين خانه ام كن

آشنا با خود كن و از خويشتن بيگانه ام كن

تشنه ام گردان تو طعم تشنگي بر من چشاندي

ساقيم باش و شراب نور در پيمانه ام كن

يا بده از گَرد راه زائر خود آبرويم

يا به گِرد شمع روي زائرت پروانه ام كن

هستيم برگير و از جام ولايت مستيم ده

گر چه قابل نيستم با يك نگه ديوانه ام كن

نيست آن قدرم به گِرد اين حرم گَردم كبوتر

بر كبوترهاي صحن با صفايت دانه ام كن

گر چه از دست من اي مولا گدايي بر نيايد

هم گدايي ياد ده هم سائل اين خانه ام كن

تو رئوف اهل بيتي من سرا پا احتياجم

گر چه خارم در گلستان ولا ريحانه ام كن

گنج را در دامن ويرانه مي جويند آري

اين تو و ويرانه دل جاي در ويرانه ام كن

60- بي پناهم كه سحرگاه اومدم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي عترت

تعداد استفاده 0

متن شعر

بي پناهم كه سحرگاه اومدم

مددي كن كه سر راه اومدم

ممنونم به من نيگا كردي آقا

كارمو تو رو به راه كردي آقا

اومدم تا بشم امداد آقا جون

روبرو پنجره فولاد آقا جون

اومدم بگم هنوز غلامتم

اگه آبرو دارم بنامتم

صاحب خونه توي خونت رامون دادي

به گداي بي پناه امون دادي

همه عالم مي دونند دوستت دارم

زندگيمو پاي عشقت مي ذارم

اومدم تا به دلم صفا بدي

وعده ي سفر به كربلا بدي

اومدم تا تو بشي نور چِشَم

يه نگام كن تا ابوالفضلي بشم

61- ياران دل خود به غم شناور نكنيد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي عترت

تعداد استفاده 0

متن شعر

ياران دل خود به غم شناور نكنيد

كس غير رضا به خويش ياور نكنيد

گر گفت كسي كه از رضا حاجت من

بر نآمده ، بشنويد و باور نكنيد

62- رخنه تو آب و گلم كرده غمت امام رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي عترت

تعداد استفاده 0

متن شعر

رخنه تو آب و گلم كرده غمت امام رضا

مي زنم پر يه نفس تا حرمت امام رضا

دل من جلد توئه اين دلو حيرون نكني

بسته ي زلف توئه زلف و پريشون نكني

بين خوبا توئي كه فقط برا من عزيزي

زير پات پر مي زنم تا دونه پيشم بريزي

از دلم تا حرم و صحن و سرات پل مي زنم

به سر ايوون تو دست توسل مي زنم

وقتي كه تو با مني دنيا و عقبي نمي خوام

مشهدت بهشتمه سايه ي طوبي نمي خوام

بخر اين گدا رو كه نديده گشته ديوونت

چي مي شه دلم بشه پياله ي سقاخونت

63- اي ماه فروزان ، سلطان خراسان

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك نوحه سنگين سنتي

قالب آهنگين

شاعر شاهنوري محمود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي ماه فروزان ، سلطان خراسان

ما زنده به نام ، زيباي تو هستيم

از لطف خدا و ، احسان تو ارباب

از روز ازل بر ، اين سفره نشستيم

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

مستم ز مي پيمانه ، از غير توأم بيگانه

ديوانه ام و ديوانه ، آقاي مني تو

اي تمام هستي من ، اي مي و اي مستي من

بنگر تهي دستي من ، آقاي مني تو

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

گر چه تو غريبي ، اما گل ما را

با خاك ولاي ، عشق تو سرشتند

از اول عالم ، تا روز قيامت

روي دل شيعه ، نام تو نوشتند

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

دنبال غمت مي گردم ، خاك قدمت مي گردم

دور حرمت مي گردم ، از بهر گدايي

با نامت وابسته منم ، بر پاي تو بسته منم

در راهت بنشسته منم ، مجنون و فدائي

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

راحت شدي از غم ، از غصه و ماتم

جانت به لب آمد ، افتاده اي از پا

از زهر هلاهل ، رنگ تو پريد و

شد روي تو نيلي ، چون صورت زهرا

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

بر روي زمين افتادي ، از غصه و غم آزادي

با ياد حسين جان دادي ، بر خاك غريبي

از ظلم و فتنه و كينه ، دستت را بردي به سينه

رو كردي سوي مدينه ، با حال عجيبي

آقاي غريب (2) آقاي غريبم

*****

64- عشق تو گوهره و تو هر دلي جا نمي شه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

عشق تو گوهره و تو هر دلي جا نمي شه

هر كسي خاطر خواه عزيز زهرا نمي شه

تو خودت لياقت ديوونگي به من دادي

آره هيچ جا عاقل ديوونه پيدا نمي شه

هر كسي كسي داره منم فقط تو رو دارم

همدم بنده كسي غير تو مولا نمي شه

توي اين عالم هستي كه همش رو به فناست

به خدا يه دل دارم اونم مال امام رضاست

شنيدم تو مدينه به زخم دل نمك زدند

دست بابات بسته شد مادر تو كتك زدند

65- با نام رضا دلت مصفا گردد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

با نام رضا دلت مصفا گردد

درد و غم سينه ات مداوا گردد

گر روي نهي به درگش با اخلاص

هر عقده ز كار بسته ات وا گردد

66- خاك پاي زائراتم قربون صحن و سراتم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك غديريه

قالب آهنگين

شاعر مهربان مسعود

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاك پاي زائراتم قربون صحن و سراتم

آقا جون گرد و غبار جاروي جاروكشاتم

دلم به عشق يك نيگات يابن الزهرا

پر مي زنم چو كفترات يابن الزهرا

هر چي بگم از تو كمه يابن الزهرا

دوستت دارم يه عالمه يابن الزهرا

*****

تو حرم مثل يه كبوتر مي پرم اين ور و اون ور

دور گنبدت مي پرّم تا ضريحت مي زنم پر

كرده دلم هواي تو يابن الزهرا

تو ايوون طلاي تو يابن الزهرا

تشنه سقا خونتم يابن الزهرا

گداي مهمون خونتم يابن الزهرا

*****

براي تو دادن جان كمه اي حضرت سلطان

هر كه داره يه بهشتي شد بهشت ما خراسان

دنبالت هستم هميشه يابن الزهرا

تو رو ببينم چي ميشه يابن الزهرا

بيا به حق مادرت يابن الزهرا

يه لطفي كن به نوكرت يابن الزهرا

*****

هر كسي بايد بدونه شيعه داره يه نشونه

جاي پاي عشق مولا روي قلب و دل اونه

سلطان قلب عاشقان علي موسي الرضا

هم نام شاه مؤمنان علي موسي الرضا

رضا غريب الغربا يابن الزهرا

رضا معين الضعفا يابن الزهرا

*****

خاك گنبدت عزيزه كاش روي سرم بريزه

تا اگه سزام آتيشه دل عاشقم نسوزه

مشهد تو حريم عشق يابن الزهرا

ياد خوشت نسيم عشق يابن الزهرا

اسم قشنگتو مي گم يابن الزهرا

از راه دور سلام ميدم يابن الزهرا

*****

سينه ام غمي نداره كوچه باغ دل بهاره

اگه تو قلب كوچيكم كفترت لونه بذاره

حلال مشكلها تويي يابن الزهرا

مونس با وفا تويي يابن الزهرا

شكوفه اي ز كوثري يابن الزهرا

از همه ي خوبان سري يابن الزهرا

*****

دم مرگ عاشقونه كسي تنها نمي مونه

اگه كه حلقه ي عشق رضا تو گوشش بمونه

جانم بود در دست تو يابن الزهرا

بودم

بود از هست تو يابن الزهرا

تويي وجود روح و تن يابن الزهرا

هم هست و هم بودن من يابن الزهرا

*****

روي بال هر فرشته به همه قلبا نوشته

دلخوشي حق اينه كه مشهد الرضا بهشته

سرمست يك پيمانه ام يابن الزهرا

دُردي كش ميخانه ام يابن الزهرا

جمال تو بهشت من يابن الزهرا

محبتت سرنوشت من يابن الزهرا

*****

بهترين چيزي كه مونده منو به جنون كشونده

مادرم قبل تولد منو نوكر تو خونده

ديوانه بوي توأم يابن الزهرا

پروانه روي توأم يابن الزهرا

تراب زائرت منم يابن الزهرا

نثار مقدمت منم يابن الزهرا

*****

67- بچه بودم يه عكسي رو ديدم كه خيلي دلرباست

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع زمزمه هاي ولايت 40

تعداد استفاده 0

متن شعر

بچه بودم يه عكسي رو ديدم كه خيلي دلرباست

درد من و دوا ميده دارالشفاي عاشقاست

پرسيدم از بابام كه اين گنبدِ كيه كه طلاست

اونيكه من مي خواستمش همين آقاست همين آقاست

بابام به من گفت پسرم اين دلبر ما گداهاست

گنبد طلا كه مي بيني اين گنبد امام رضاست

68- همه آرزومه يه نيم نگات امام رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

همه ي آرزومه يه نيم نگات امام رضا

مي زنه تپش تپش دلم صدات امام رضا

خواب ديدم يه روز ميام زيارت و جا ميذارم

دلمو به زير پاي زائرات امام رضا

دل من كبوتر صحن و سرات امام رضا

مي پره به دور گنبد طلا امام رضا

چي ميشه منم مثل اونا كه گندم مي ريزن

بريزم جوونيمو يه جا به پات امام رضا

دوست دارم يه گوشه ي حرم تو رو صدا كنم

تو منو نگا كني منم تو رو نگا كنم

دخيلت بشم تو رو جون جواد قسم بدم

بشينم پايين پات برا فرج دعا كنم

69- اگر ره ندارم به ايوان تو

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب ترجيع بند

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي عترت

تعداد استفاده 0

متن شعر

اگر ره ندارم به ايوان تو

اگر دورم از سفره ي خوان تو

اگر بر ضريحت ندارم نظر

به گلدسته ي صحن و ايوان تو

چنان غرق ياد توأم دلبرا

كه باشم به هر لحظه مهمان تو

ببين قلب من مشهد تو بود

شده سينه ي من خراسان تو

ز هر قطره ي خونم آيد ندا

عزيز دلم جان به قربان تو

*****

گره بي تو در كارم افتاده است

مدد يا رضا بارم افتاده است

الهي نبينم من آن روز را

كه با غير تو كارم افتاده است

كنم سجده اي گر ببينم شبي

به دل شوق ديدارم افتاده است

مرا در حريمت به مهدي رسان

سر و كار با يارم افتاده است

دوباره به سر ميل يك بوسه بر

قدمهاي دلدارم افتاده است

تپشهاي قلبم دهد اين نوا

علي بن موسي الرضا المرتضي

*****

70- دامن آلوده و بار گناه آورده ام

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

دامن آلوده و بار گناه آورده ام

گر چه آهي در بساطم نيست آه آورده ام

هر كه بودم هر كه هستم با كسي مربوط نيست

بر امام مهربان خود پناه آورده ام

هر كه آرد تحفه اي در محضر مولاي خود

من دو دست خالي و كوه گناه آورده ام

در كرم شه را گدا بايد گدا را نيز شاه

من گدا دست گدايي سوي شاه آورده ام

بر كبوترهاي صحنت هديه ي ناقابلي است

گندم اشكي كه در اين بارگاه آورده ام

ناله ام در سينه، اشكم در بصر، سوزم به دل

نامه اي چون دود آه خود سياه آورده ام

ني عجب با كوه عصيان عفو، نازم را كشد

رو به سوي مظهر عفو اله آورده ام

ذره بودم زائر شمس الشموسم كرده اند

قطره اي بودم به اين دريا پناه آورده ام

گر چه هستم قطره اي ناچيز، يك درياي اشك

هديه بر مولاي خود روحي فداه آورده ام

هر فقيري هست دست خالي اش سرمايه اش

من فقيرم دست خالي را گواه آورده ام

«ميثما» مولا اگر پرسد چه آوردي بگو

سر به خاك زائرت از گرد راه آورده ام

71- جهان گداي سرايت، فرشته ها خاك پايت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

جهان گداي سرايت، فرشته ها خاك پايت

تو هديه ي آسماني حق به اين كويري رضا جان

خلاصه گرديده كلّ هستي گويا فقط در خراسان

تو آبروي مايي، خلاصه ي زهرايي

قيامتي غوغايي بسكه زيبايي

امام رضا يا مولا(3)

*****

باب محبت گشودي، باني روضه تو بودي

امشب بيا تا با هم براي زهراي اطهر بناليم

هم از فراق مهدي هم از مظلومي حيدر بناليم

كه ديده ها تر گردد، شب فراق سر گردد

دعا كنيم اين جمعه مهدي برگردد

امام رضا يا مولا(3)

*****

كفتر گنبد طلايم، حلقه به گوش رضايم

جنت نداره لطف و صفاي حريم پاك رضا رو

نمي فروشم به هر دو عالم گدايي اين آقا رو

چه حالي داره مستي، وقتي غلامش هستي

وقتي مي بيني دل بر كرمش بستي

امام رضا يا مولا(3)

*****

صحن تو باغ بهشته، اسمت رو قلبم نوشته

صابخونه ي من يه عمره هستم ساكن بالاي گنبد

برا كبوتر فرقي نداره مدينه باشه يا مشهد

فرقش فقط در اينه، كبوتر مدينه

بجاي گنبد روي خاكا مي شينه

امام رضا يا مولا(3)

*****

72- كتيبه هاي حريم تو مصحف نورند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

كتيبه هاي حريم تو مصحف نورند

كبوتران تو در چشم اهل دل حورند

نوشته بر در صحنت حديث زيبايي

كه زائرين تو در حشر با تو محشورند

نجات، دور سر دوستانتان گردد

هلاكت است بر آنان كه از شما دورند

به زائرين تو نازم كه با غم دو جهان

به يك نگه كه به قبرت كنند مسرورند

به راهيان حريم تو مي برم حسرت

كه گرم عمره ي مقبول و سعي مشكورند

فرشتگان الهي براي كسب شرف

به خاك بوسي اين آستانه مأمورند

هزار عيسي مريم در اين حرم زائر

هزار موسي عمران مقيم اين طورند

سياه روزي وهابيان ببين كه ز تو

هزار معجزه ديدند و باز هم كورند

گدايي سر كوي تو فوق سلطنت است

خوش آن گروه كه در اين مقام مشهورند

ندا دهند در اين بقعه روز و شب «ميثم»

كه نارها همه از فيض اين حرم نورند

73- مرغ دلم پر زند بر سر كوي رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

مرغ دلم پر زند بر سر كوي رضا

دست نيازم بود باز به سوي رضا

آرزويم اين بود تا دم مردن شود

چشم گنهكار من باز به سوي رضا

خلق جهان زائرند از همه سو كعبه را

كعبه بود در حجاز زائر كوي رضا

با نفس عيسويش، با دم جانبخش خويش

جان مسيحا بود زنده ز بوي رضا

بر بدنش مي شود آتش دوزخ حرام

هر كه خورد قطره اي آب ز جوي رضا

كشور ايران فقط نيست به او متكي

زندگي كائنات بسته به موي رضا

نيست عجب خضر اگر تشنه لب جام اوست

ساقي رضوان بود مست سبوي رضا

جرم و گناه و خطاست عادت ديرين من

عفو و كرامت بود خصلت و خوي رضا

چند به شوق بهشت زائر اين در شوي

جنت جنت بود روي نكوي رضا

«ميثم» اگر از نماز آبروي مؤمن است

آب دهد بر نماز آب وضوي رضا

74- اگر مي خواست ذات حق برد در نار سوزانم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

اگر مي خواست ذات حق برد در نار سوزانم

نمي آورد پابوس رضا شاه خراسانم

حرام است آتش دوزخ به من زيرا كه از رأفت

امام مهربانم چند روزي كرده مهمانم

رضا سعيم رضا حجم رضا بودم رضا هستم

رضا دين و رضا ايمان رضا جان است و جانانم

اگر چه قطره ام آوره سيلم در دل دريا

و گر چه ذره ام در دامن مهر فروزانم

نسيم رحمتي بر من وزيد از بارگاه او

كه يكدم ريخت چون برگ خزان كل گناهانم

خدا را شكر بوسيدم در دارالشفايي را

كه درد خويش را ناگفته بخشيدند درمانم

رئوف آل پيغمبر مرا چشمي كرم فرما

كه شويم خاك زوار تو را با سيل مژگانم

اگر لايق نيم تا روي آرم در حريم تو

به اين شادم كه بشماري سگي در كوي سلطانم

اگر خاكم تو فرشم كن به زير پاي زوارت

اگر خارم تو آوردي در آغوش گلستانم

مپرس از من كه هستي هر كه هستم فاش مي گويم

سيه رويم گنه كارم بدم آلوده دامانم

گنهكاري چو «ميثم» را به كوي خويش ره دادي

به باران بهار رحمتت شستي ز عصيانم

75- اونيكه من ديوونه وار دوستش دارم هميشه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اونيكه من ديوونه وار دوستش دارم هميشه

اينقده مهربونه كه ضامن آهو مي شه

يه سقا خونه داره كه كوثر شهر طوسه

علقمه روزي صد دفعه كاسه هاشو مي بوسه

غذاي مهمون خونه اش مائده ي بهشته

قالي ايوون طلاش از شهپر فرشته

گلدسته ي حريم او نردبوني تا عرشه

به زير پاي زائراش بال فرشته فرشه

خدا ما رو روز ازل امام رضائي كرده

قربون اون خدا برم عجب خدائي كرده

هر كي با هر زبون ميگه فقط خدا رو عشقه

اين دل ديوونه ميگه امام رضا رو عشقه

رو پنجره فولاد اون اين جمله رو بايد زد

بهشت يه كوچه ائيّه كه منتهيه به مشهد

*****

از جام سقا خونه مستانه و خمارم

من ثروتي به غير از امام رضا ندارم

*****

76- مه برج ايمان علي بن موسي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0

متن شعر

مه برج ايمان علي بن موسي

دُر دُرج امكان علي بن موسي

سپهر امامت محيط كرامت

يم جود و احسان علي بن موسي

به آدم دهي دم به موسي دهي يَد

يه عيسي دهي جان علي بن موسي

ولاي تو باشد كمال ولايت

ميان امامان علي بن موسي

تويي قدر و كوثر تويي نور و فرقان

تويي آل عمران علي بن موسي

وجود تو اي جانِ جان، جانِ جان است

در آغوش ايران علي بن موسي

به چشم تو نازم كز آن شير پرده

شود شير غرّان علي بن موسي

عجب نيست ناز ار كند مور راهت

به تخت سليمان علي بن موسي

سُم آهويي را كه ضام شدي تو

زند بوسه رضوان علي بن موسي

بود شيعه را در كمال تشيع

ولاي تو ميزان علي بن موسي

سزد جن و انس و ملك بر تو گريد

چو دعبل ثناخوان علي بن موسي

عجب نيست كز رأفت و رحمت تو

بَرد بهره شيطان علي بن موسي

دل مرده گردد به خاك تو زنده

چو باغ از بهاران علي بن موسي

غباري كه روي ضريحت نشيند

شفا خيزد از آن علي بن موسي

شود با نسيم بهشت حريمت

جهنم گلستان علي بن موسي

سزد انبيا در طواف مزارت

بخوانند قرآن علي بن موسي

دهد قُبّه ات نور بر چشم گردون

چو مهر درخشان علي بن موسي

برد در حريم تو دست توسل

دو صد پور موسي بن عمران علي بن موسي

تو نوحي و ايران چو كشتي چه بيمش

ز امواج طوفان علي بن موسي

كند جن و انس و ملك درد خود را

به خاك تو درمان علي بن موسي

همه آفرينش بود سفره

ي تو

همه خلق مهمان علي بن موسي

تو شاه جهاني كه خوانند خَلقت

غريب خراسان علي بن موسي

تو در قصر مأمون شب و روز بودي

چو يوسف به زندان علي بن موسي

لبت بود خندان دلت بود گريان

غمت بود پنهان علي بن موسي

به غمهاي نا گفته ات باد جاري

سرشكم به دامان علي بن موسي

تو را بارها بارها كشت مأمون

به رنج فراوان علي بن موسي

نبايد كه با هيفده خواهر آخر

تو تنها دهي جان علي بن موسي

تو مسموم گشتي دگر جسم پاكت

نشد سنگ باران علي بن موسي

تو ديگر جوادت نشد ارباً اربا

ز شمشير برّان علي بن موسي

تو دست جدا گشته از تن نديدي

به خاك بيابان علي بن موسي

تو ششماهه طفلت در آغوش گرمت

نشد تشنه قربان علي بن موسي

دريغا دريغا كه با آل عصمت

شكستند پيمان علي بن موسي

به «ميثم» نگاهي كه با خود ندارد

به جز كوه عصيان علي بن موسي

77- اي رأفت تو رأفت ذات خدا رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع از صيام تا قيام 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي رأفت تو رأفت ذات خدا رضا

از پاي تا به سر علي مرتضي رضا

نامت از آن رضاست كه در عرصه ي حساب

حق نيست بي رضاي تو از كس رضا، رضا

هر كس كه بيشتر كرمش مي رسد به خلق

او بيشتر برد به درت التجا رضا

عيسي صفاي روح گرفته در اين حرم

موسي ستاده بر در تو با عصا رضا

از روضه ي مقدس تو مي وزد نسيم

تا باغ خلد، با نفس انبيا رضا

جوشد زبس اجابت از اين آستان قدس

گم مي شود كنار ضريحت دعا، رضا

آغوش خود گشوده براي خوش آمدش

از هر دري كه سوي تو آيد گدا، رضا

خود پيشتر ز خواندن اذن دخول من

بر من نگاه كردي و گفتي بيا رضا

در كوي تو ز بس كه رئوفي تو، زائرت

داند ثواب، اگر چه بيارد خطا، رضا

من شرم مي كنم كه بيايم در اين حرم

تو مي زني مرا ز كرامت صدا، رضا

آيد به گوش دل ز طپش هاي سينه ام

دائم صداي زمزمه ي يا رضا رضا

در آستان قدس تو انگار مي كنم

گرديده قسمتم سفر كربلا رضا

نشناختم، امام زمان زائر تو بود

كردم سلام و داد جواب مرا رضا

با آنكه شهريار همه عالمي، كسي

مثل تو نيست با فقرا آشنا رضا

يك بار اگر كند به خراسان زيارتت

بر بازديد زائرت آيي سه جا رضا

اول به خُلد فاطمه گويد جواب او

هر كس صدا

زند ز ره صدق «يا رضا»

مولاي من به جان جواد الائمه ات

دست مرا بگير، براي خدا رضا

دست مرا گرفتي و سوگند مي خورم

آقاتري از اينكه نمايي رها رضا

زوار چون به سوي حريمت سفر كنند

بايد كه جان دهند به گنبد نما رضا

هر كس به عمر خود شده مأنوس با كسي

«ميثم» گرفت_ه انس ب_ه مه_ر شما، رضا

78- يك تبسم ز لب آل عبا ما را بس

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يك تبسم ز لب آل عبا ما را بس

سر تسليم به درگاه خدا ما را بس

روز محشر كه ز نيك و بد ما مي پرسند

نظر لطف غريب الغربا ما را بس

79- چي بگم كه اين دل من

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 14

تعداد استفاده 0

متن شعر

چي بگم كه اين دل من

واسه تو شده مردّد

كه بره سمت مدينه

يا بره به سمت گنبد

از يه عاشقي كه هر شب

سنگتو به سينه مي زد

شنيدم فرقي نداره

كربلا، مدينه، مشهد

تو امام دلرباياني، آبروي ملك ايراني، شاه زيباي خراساني

*****

از همون روزي كه عشقت

روي لبهاي من افتاد

خودمو دادم به دستت

خونه ي دلم شد آباد

آخرش يه روزي عشقت

هستيم رو ميده بر باد

جون بي لياقت من

نذر مسجد گهرشاد

من كه از بند غم آزادم، تا كه بر عشق تو دل دادم، بسته ي پنجره فولادم

*****

80- به امام رضا بگيد سنگ منو طلا كنه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

به امام رضا بگيد سنگ منو طلا كنه

لياقت ندارم اما به منم نيگا كنه

خوش بحال دلي كه تو صحن اسماعيل طلا

پشت پنجره پولاد بنشينه و صفا كنه

خوش بحال چشمي كه دور و بر سقاخونه

دونه هاي اشكشو نذر كبوترا كنه

81- روي دلم با آب طلا، مي نويسم يا امام رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

روي دلم با آب طلا، مي نويسم يا امام رضا

كفتر كهنه ي صحن و سراي توأم بخدا آقا جونم

دخيل و بسته ي حلقه ي پنجره هاي توأم بخدا آقا جونم

به روي گنبد و ايوون زرد و طلاي توأم بخدا آقا جونم

تو حرمت مي مونم مي تونم بخونم از سر احساس

آب تو سقاخونه ات برا من بخدا آب سرداب عباس

افتخار و اعتبارم، خاك پاتو بر مي دارم

روي زخم دل مي ذارم

امام رضا(4)

*****

حضرت خضر هم ديوونه ي تو، پياله ي سقاخونه ي تو

آينه بندوني روي هر در و ديوارو عشقه

خاكاي كفشي كه مونده روي دستاي كفشدارو عشقه

قدم پير و جوون و وَ يا تك تك زوّارو عشقه

آب و گِل گل گلدون رو ضريحت دُر اشكه

آب تو سقاخونه ات برا من آب ميدون مشكه

بام دنيا شونه هاته، قبله ايوونِ طلاته

آسمون گلدسته هاته

امام رضا(4)

*****

82- حالا كه بعد يه عمري من كنار تو رسيدم

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 11

تعداد استفاده 0

متن شعر

حالا كه بعد يه عمري من كنار تو رسيدم

آقا جون رهام نكن من ديگه از دنيا بريدم

حرمت شلوغه و يك نگاه زير پات بينداز

شكر حق كردي كرم كه اومدم تو حرمت باز

تو خودت اسم منو تو جمع زائرات نوشتي

خيلي زود راهم دادي نگفتي خوب يا اينكه زشتي

چقدر غصه ي اين فراري خسته رو خوردي

بردم آبروي تو ولي تو آبروم نبردي

شنيدم عبا به سر تو كوچه ها زمين نشستي

روي خاك مي غلطيدي تو غريبي چشاتو بستي

شنيدم رو خاك حجره شبيه حسين تنها

مي زدي تو دست و پا صدا مي كردي وا غريبا

گرچه از زهر جفا خون ز دل شما چكيده

ولي آقا جون كسي سر شما رو نبريده

گرچه جان دادي حزين و خسته با لباي عطشان

ولي آقا جون نشد تنت زير سم ستوران

83- دوست دارم تا كه بر خاكت، جبين سايي كنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

دوست دارم تا كه بر خاكت، جبين سايي كنم

خاك پاي زائرت را كحل بينايي كنم

دوست دارم خضر باشم تا كه با آب بقا

تا قيامت بهر زّوار تو سقّايي كنم

دوست دارم ضامنم باشي كه بر خيل ملك

سرفرازي همچو آن آهوي صحرايي كنم

دوست دارم بر گدايي درت از شهر خويش

تا در باب الجوادت، راه پيمايي كنم

دوست دارم زير پاي زائرت، دفنم كنند

تا گشايم دست و اعجاز مسيحايي كنم

دوست دارم وقت مردن با تماشاي رخت

مرگ را از شوق ديدارت، تماشايي كنم

دوست دارم در ميان آن همه زوّار تو

بر درت، ابراز راز دل، به تنهايي كنم

دوست دارم در خراسان تو چون گل بشكفم

صبح دم توصيف از گل هاي زهرايي كنم

دوست دارم هر كجا باشد به نامت مجلسي

شمع باشم، آب گردم، مجلس آرايي كنم

دوست دارم تا شماري «ميثمت» را سائلي

تا گدايت باشم و در حشر آقايي كنم

84- يارب ز تو من ثواب حج مي خواهم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

يارب ز تو من ثواب حج مي خواهم

بر مهدي فاطمه فرج مي خواهم

بر پرده ي كعبه دست من گر نرسد

پابوسي ثامن الحجج مي خواهم

85- اينجا دل ديوانه بها مي گيرد

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

اينجا دل ديوانه بها مي گيرد

از بارگه دوست شفا مي گيرد

در روز زيارتي ز ديدار رضا

گر لطف كند كرببلا مي گيرد

86- پشت پنجره فولاد چه گره هايي وا مي شه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

پشت پنجره فولاد چه گره هايي وا مي شه

چه دلاي سنگي كه كنج حرم طلا مي شه

پشت پنجره فولاد وقتي گرفتارا ميان

فرش زير پاشون از بال فرشته ها مي شه

87- صد بحر كرم از تو و يك چشم تر از من

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

صد بحر كرم از تو و يك چشم تر از من

لطفي كن و اين خون جگر را بخر از من

خاموشي و آتش بود از مرحمت ابر

باران كرم از تو و كوه شرر از من

در كوي تو زوار گنهكار زيادند

اما نبود هيچ كس آلوده تر از من

من از نظر افتاده و تو چشم خدايي

اي چشم خداوند مپوشان نظر از من

تن خسته و كوه گنهم بر سر دوش است

اين كوه گنه سخت شكسته كمر از من

آقايي و زوار نوازي همه از تو

بار گنه و خجلت و اشك بصر از من

اي يوسف زهرا نظري كن كه نمانده

جز نامه ي آلوده ز عصيان اثر از من

درياب مرا اي پسر موسي جعفر

آن روز كه در حشر گريزد پدر از من

من غير عطا از تو دگر هيچ نديدم

تو غير خطا هيچ نديدي دگر از من

من «ميثم » دار توأم اي دوست دعا كن

جز ميوه ي نخل تو نماند ثمر من

88- قربون كبوتراي حرمت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب فولكوريك

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

قربون كبوتراي حرمت

قربون اين همه لطف و كرمت

از روزي كه با تو آشنا شدم

مورد مرحمت خدا شدم

گفته اي هر كه بياد به پابوسم

تو گرفتاري بدادش مي رسم

گفته اي هر كه بياد به ديدنم

من ميام سه جا بهش سر مي زنم

منم امروز به زيارت اومدم

به اميدي در خونت اومدم

توي قبرم آقاجون منتظرم

كه بزاري كف پا تو رو سرم

آقا از گنه پرم سوخته شده

چشم من به گنبدت دوخته شده

آقا جون جون جوادت رام بده

هر چي كه امروز ازت مي خوام بده

دوريم از بدي و زشتي بده

بيا با خدا منو آشتي بده

دل عاشقات برات پر مي زنه

گدا رو ببين داره در مي زنه

آنقدر در مي زنم اين خونه رو

تا ببينم روي صاحب خونه رو

يه روزي بياد كه زير خاك بشم

كي مي شه كه از گناهام پاك بشم

تو كه بيچارگيمو خبر داري

يه موقع نگي با من چكار داري

اومدم با دل پر خون سوي تو

اومدم تا كه ببينم روي تو

اومدم عقده ي دل رو وا كنم

اومدم اينجا تو رو پيدا كنم

چي مي شه به قلب خسته جون بدي

لطف تو امروز به من نشون بدي

بيا اي نور دو چشمان ترم

مي دوني كسي رو جز تو ندارم

يه كناري روي خاكا مي شينم

صحن با صفاتو مولا مي بينم

89- مگو كه بي خردم هيچكس نمي خردم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

مگو كه بي خردم هيچكس نمي خردم

كرامت تو به بالاي دست مي بردم

اگر جدا كني از خود مرا، كم از صفرم

و گر كنار تو باشم فزون تر از عددم

گدايي درت از خلق بي نيازم كرد

كه در سئوال كسي جز تو را صدا نزدم

هزار بار شدم غافل از تو ديدم باز

فزوني كرمت سوي اين حرم كشدم

ز كثرت كرمت اي رئوف اهل البيت

خجالتي كه كشيدم هماره مي كُشدم

زهي كرامت و لطفت كه دعوتم كردي

بجاي آنكه گذاري به سينه دست ردم

مرا ميان سگان درت پناه بده

و گر نه گرگ گنه حمله كرده مي دردم

بهاي يك ثمن بخس هم ندارم ليك

به لطف خويش امام رئوف مي خردم

مرا به گلبن عشقش پناه داد رضا

اگر چه نيست به جز مشت خار در سبدم

نهاده ام به روي خويش نام «ميثم» را

بهانه اي است قبولم كند، اگر چه بدم

90- روزيكه با دست عشق به پيكرم جان زدند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

روزيكه با دست عشق به پيكرم جان زدند

قباله ي قلبمو به نام سلطان زدند

واسه ماهي هيج جا دريا نمي شه

درد بلبل بي گل دوا نمي شه

كرببلا بهشته امّا برا من

هيچ جايي مشهد الرضا نمي شه

ضامن آهو(4)

*****

پرچم سبز رضا قبله نماي دله

سقاخونه اش ساخته ي دست ابوفاضله

ميزنه دلم چو نقاره خونه ات

از بچگي بودم آقا دوونه ات

ايوون طلات جاي خود كُشته منو

كاسه هاي طلايي سقاخونه ات

ضامن آهو(4)

*****

هر جا كه ذكر رضاست دست دلم رو مي شه

هر طپش قلب من ضامن آهو مي شه

امام رضا اگه خوبم اگه زشت

خدا گلمو با غم تو سرشت

ايكه خاك حرمتو خيل ملك

سوغات مي برند برا اهل بهشت

ضامن آهو(4)

*****

مي بره دل از بهشت صحن گُهرشاد تو

مركز دارالشّفاست پنجره فولاد تو

امام رضا كم ما و كرمت

فداي جاروكشاي حرمت

كُشته منو حضرت كرببلا

آقا فقط يه بار بگو مي برمت

ضامن آهو(4)

*****

91- به خط نور نوشتند بر صحيفه ي دل

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

به خط نور نوشتند بر صحيفه ي دل

يكي قصيده ي ناب از سروده ي دعبل

سلام باد بر آن شاعر و به ايده ي او

درود باد به شعر وي و قصيده ي او

قصيده اي كه به دلها فروغ بخشيده

قصيده اي كه به ملك ادب درخشيده

قصيده اي كه فلك بر جبين خويش نوشت

بيوت آن همگي بيت بيت زيب بهشت

سزد به زمزم و كوثر دهان خود شويم

بر اين قصيه ي قراء قصيده اي گويم

روا بود كه ز درج دهان در افشانم

فرازهايي از اين قصيده را خوانم

هنوز گويي كه در محضر امام رضا

صداي دعبل خيزد ز موج موج فضا

اگر چه مستمع نظم او امام رضاست

در اين قصيده خطابش به حضرت زهراست

كه اي حبيبه ي حق دخت خواجه ي لولاك

فتاده جسم حسينت به كربلا در خاك

اگر ز گونه ي گلگون او نمايي ياد

زني به صورت خود سيلي و كشي فرياد

شود به صورتت از اشك، نهرها جاري

كني بر آن بدن غرقه خون عزاداري

الا سلاله ي پيغمبر و سپهر هدي

ستاره هاي تو از يكدگر شدند جدا

ز جاي خيز و ببين پاره هاي پيكرشان

بريز اشك به پاي سر مطهرشان

به مكه و به مدينه به فخ به كوفه سلام

چه قبرها كه در آن كعبه ي دل اند مدام

مزار نفس زكيه كه هست در بغداد

به روح او ز خداوندگار رحمت باد

امام، اشك روان بود از دو ديده ي او

دو بيت گفت به دنباله ي قصيده ي او

بود مزار شريفي به خاك خطه ي طوس

كه با

دل همه دل خستگان بود مأنوس

همان مزار كه پيوسته زائرش دلهاست

به شهر طوس چراغ تمام محفل هاست

سئوال كرد ز سلطان دين رضا، دعبل

كه اي ولي خدا و امير كشور دل

ز آل فاطمه و خاندان پيغمبر

نديده ايم مزاري به طوس اي سرور

امام گفت كه قبر من شهيد است اين

به چشم اهل ولا كعبه ي اميد است اين

پس از گذشت زمان كمي من مظلوم

به زهر كينه در اين سرزمين شوم مسموم

زمين غربت و اندوه و آه من اينجاست

مزار و تربت و آرامگاه من اينجاست

حريم من حرم حي ذوالكرم گردد

هزار قافله دل دور اين حرم گردد

سلام ما به مزاري كه قبله ي دلهاست

فروغ پنجره هايش چراغ محفل ماست

سلام ما به مزاري كه كعبه ي جان است

سلام ما به رواقي كه در خراسان است

سلام ما به امامي كه پاره شد جگرش

بهار عمر، خزان شد در آخر صفرش

سلام ما به رسول و به پاره ي تن او

كه هست در دو جهان دست ما به دامن او

سلام ما به امام رئوف ما در طوس

كه او انيس دل و دل به او بود مأنوس

سلام ما به غريبي كه بود ياور جمع

سلام ما به شهيدي كه آب شد چون شمع

سلام ما به امامي كه همدم فقراست

سلام ما به عزيزي كه يوسف زهراست

سلام ما به شهيدي كه مرگ خود طلبيد

چو شخص مار گزيده به خويش مي پيچيد

سلام ما به رضا و به گريه ي پسرش

كه قاتلش شده فرزند قاتل پدرش

ميان حجره ي در بسته دست و پا مي زد

جواد و حضرت معصومه را صدا مي زد

كجا روم به كه گويم كه سوخت سوره ي نور

گرفت شعله دلش با سه دانه ي انگور

تمام عمر، غم

دوستان كبابش كرد

شرار زهر به يك نصف روز آبش كرد

به نازنين بدنش پيرهن سرشك افشاند

از آن وجود به جز استخوان و پوست نماند

ز ضعف، ديده گهي باز كرد و گاهي بست

گهي به پاي ستاد و گهي به جاي نشست

جواد، اشك به رخ ناله در نهادش بود

رضا سرش به روي دامن جوادش بود

پدر نظاره به ماه رخ پسر مي كرد

پسر ز سوز جگر گريه بر پدر مي كرد

پدر ز سينه ي سوزان پسر پسر مي گفت

پسر ز ديده ي گريان پدر پدر مي گفت

پدر ز اشك بصر ماه عارضش تر شد

پسر ز آه پدر شعله پاي تا سر شد

پدر نگه به به پسر كرد و چشم خود را بست

پسر كشيد ز دل آهي و به سوگ نشست

الا تمام محبان ز ديده خون باريد

از اين وداع وداعي دگر به ياد آريد

همان وداع كه تنها عزيز پيغمبر

نهاد صورت بر صورت علي اكبر

پسر نگاه به اشك غم پدر مي كرد

پدر نظاره به خون سر پسر مي كرد

پدر ز داغ پسر باغ لاله در دل داشت

پسر نشانه ز زخم هزار قاتل داشت

پدر ز خون پسر صورتش خضاب شده

پسر ز سوز عطش قطره قطره آب شده

پدر به چهره ي فرزند خويش چهره نهاد

پسر كنار پدر ناله اي زد و جان داد

از اين وداع دل و جان خلق عالم سوخت

شراره اي زد و روح و روان «ميثم» سوخت

92- زهي به رأفت و لطف و عنايت و كرمت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

زهي به رأفت و لطف و عنايت و كرمت

كه بر روي همه باز است روز و شب حرمت

كرم ببين كه غم ما به روي شانه ي توست

بجاي آنكه بسوزيم ما به ياد غمت

تو آن امام رئوفي كه مي كشد خجلت

نه دوست، دشمن تو از زيادي كرمت

بر آستان تو صورت نهم به امّيدي

كه وقت مرگ بود روي ديده ام قدمت

به جاي آنكه برونم كني قبولم كن

دهم به مادر پهلو شكسته ات قسمت

مصائب تو فزون تر بود ز گريه ي ما

قسم به خون دلت اشك عالم است كمت

تو پاره ي تن پيغمبر خدا بودي

روا نبود به جان آيد اين همه ستمت

هزار حيف كه مأمون چو شمع آبت كرد

به جاي آنكه شمارد عزيز و محترمت

تو همچو فاطمه مرگ از خدا طلب كردي

فداي سوز دل و اشك و آه دم به دمت

هماره شيعه بگريد به ياد غربت تو

در انتظار ظهور عزيز منتقمت

بگير از كرم و لطف دست «ميثم» را

قسم به جان جواد الائمه مي دهمت

93- شيخ بهايي و سر درب حرم امام رضا(ع)

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شيخ بهائي كه مي خواست يكي از سر درهاي حرم امام رضا(ع) را بسازد به بنا گفت: دست نگهدار تا به نجف بروم و بر گردم. شب امام رضا(ع) به خواب بنا آمدند و فرمودند: فردا صبح سر درب حرم را كامل كن و بساز. بنا عرض كرد: شيخ از من خواسته است كه فعلا سر درب را ناقص نگهدارم و كامل نكنم تا از مسافرت برگردد. حضرت فرمودند: او رفته تا طلسمي را بياورد تا در سر درب حرم من كار بگذارد تا فقط محبين و شيعيان اهل بيت بتوانند وارد شوند و ديگران نتوانند وارد حرم شوند در حاليكه درب حرم من بر روي همگان باز است دوست و دشمن مي توانند به زيارت من بيايند. وقتي شيخ بر گشت ديد بنا سر درب حرم را كامل كرده است وقتي سئوال كرد قضيه را برايش توضيح دادند به عطوفت و مهرباني حضرت رضا بيشتر پي برد.

94- تا خاك توست دست به گوهر نمي زنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

تا خاك توست دست به گوهر نمي زنم

تا كوي توست سوي جنان پر نمي زنم

درهاي آستان تو يك لحظه بسته نيست

جايي كه در گشوده بود در نمي زنم

من باد نيستم كه زنم سر به هر دري

جز بر در سراي شما سر نمي زنم

حتي اگر تو در نگشايي به روي من

جايي نمي روم، در ديگر نمي زنم

مادر مرا به مهر و ولاي تو شير داد

من پشت پا به فطرت مادر نمي زنم

تا از گلاب ذكر، نشويم دهان خويش

بوسه بر اين مزار مطهر نمي زنم

جاري بود ز هر نفسم معجز مسيح

بيهوده دم ز آل پيمبر نمي زنم

حتي اگر به ميكده ي جنتم برند

جز كوثر ولاي تو ساغر نمي زنم

گر باز شد به روي تو «ميثم» هزار در

برگو دري به جز در حيدر نمي زنم

95- زائرين تو فقط شيعه ي اثني عشرند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

زائرين تو فقط شيعه ي اثني عشرند

همه دلباخته ي عترت خيرالبشرند

همه گشتند به درياي نگاهت تطهير

به گل روي تو سوگند ز گل پاكترند

زائريني كه به اين كعبه ي دل، دل بستند

تا ابد از حرمت دل نبُرند و نبَرند

گر به سوي حرمت روي كند اهل جحيم

تا ابد از طمع روضه ي رضوان گذرند

سائلان كرمت يكسره ارباب كرم

زائران حرمت از همه ي خلق سرند

پا گذارند به بال ملك و طُرّه ي حور

رهرواني كه به سوي حرمت ره سپرند

عالمي رو به روي پنجره ي فولادت

به اميد كرمت همچو گدا پشت درند

انبيا ناز فروشند به گلزار بهشت

اگر از دور به ايوان طلايت نگرند

مهر تو لاله و ريحانِ بهشتِ دلِ ماست

حاش لللّه كه ما را به جهنم ببرند

«ميثم» بي سر و پايم نظري كن مولا

كه مرا جزو سگان سر كويت شمرند

96- مجبور شدم به هر كسي رو بزنم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب رباعي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مجبور شدم به هر كسي رو بزنم

در محضر هر غريبه زانو بزنم

تحقير شدم چونكه فراموشم شد

يك سر به شما ضامن آهو بزنم

97- كعبه ي اهل ولاست صحن و سراي رضا

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0

متن شعر

كعبه ي اهل ولاست صحن و سراي رضا

شهر خراسان بود كرببلاي رضا

در صف محشر خدا مشتري اشك اوست

هر كه در اينجا كند گريه براي رضا

كيست پناه همه جز پسر فاطمه؟

چيست رضاي خدا غير رضاي رضا؟

بر سر دستش برند هديه براي خدا

ريزد اگر دُرّ اشك ديده به پاي رضا

زهر جفا ريخت ريخت شعله به كانون دل

خون جگر بود بود قوت و غذاي رضا

نغمه ي قدوسيان بود به آمين بلند

حيف كه خاموش شد صوت دعاي رضا

ياد كند گر دمي ز آن جگر چاك چاك

خون جگر جوشد از خشت طلاي رضا

از در باب الجواد مي شنوم دم به دم

يا ابتاي پسر، وا ولداي رضا

بوسه به قبرش زدم تازه ز طوس آمدم

باز دلم در وطن كرده هواي رضا

گر برود در جنان يا برود در جحيم

بر لب «ميثم» بود مدح و ثناي رضا

98- اي رضا را سجده بر خاك درت

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب مثنوي

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي رضا را سجده بر خاك درت

بضعه ي احمد چو زهرا مادرت

زاده ي موسي كه موساي كليم

با عصا گرديده در طورت مقيم

آسمان خفته در دامان طوس

ماه بزم اختران شمس الشموس

ما حقير و تو عطوف اهل بيت

ما فقير و تو رئوف اهل بيت

آفتاب حي سرمد كيست؟ تو

عالم آل محمد كيست؟ تو

حكمراني بر قضايت يا رضا

صبر، تسليم رضايت يا رضا

آستان قدس تو دارالسلام

مُحرم كويت بود بيت الحرام

ضامن آهوي صحرا از كرم

آهوي صحرات آهوي حرم

مهر تو در سينه هاي پاك ما

طور ايمن از قدومت خاك ما

آب سقا خانه ي تو سلسبيل

سائل مهمان سرايت جبرئيل

آفتابت خوشتر از ظلّ بهشت

بردن نام بهشت اينجاست زشت

ديدن روي تو ديدار خداست

زائرت در طوس زوّار خداست

چار صحنت چار ركن عالم است

هشت جنت بهر زوارت كم است

خادمت بر شهرياران شهريار

زائرت را بازديد آيي سه بار

خضر كوثر خورده از پيمانه ات

تشنه كام جام سقا خانه ات

مهر تو ما را كمال بندگي است

خاك تو خوشتر ز آب زندگي است

طوف قبرت كار روح انبيا

اي تولاي تو نوح انبيا

رحمتت چون رحمت حق متصل

در زيارتگاه تو دل روي دل

سايه ي گلدسته هايت بر سپهر

دورشان گرديده دائم ماه و مهر

اين كبوترها كه در كوي توأند

هو كشان گرم هياهوي توأند

من ندانم كيستم يا چيستم

هر كه هستم با ولايت زيستم

گر چه لايق نيستم در اين حرم

خاك آهوي حريمت بشمرم

من نمي گويم كه آهوي توأم

بلكه مي گويم سگ كوي توأم

خسروان چون سير راهي مي كنند

بر سگ خود هم نگاهي مي كنند

من كه يك عمرم

ثناگوي شما

پارس كردم بر سر كوي شما

بر سرم دست عنايت مي نهي

كي به اخراجم رضايت مي دهي

دوست دارم در كنار تربتت

اشك افشانم به ياد غربتت

آسمان خون ريخت در جام دلت

ميزبانت گشت آخر قاتلت

زهر يك لحظه تو را بي تاب كرد

نيم روزي پيكرت را آب كرد

قاتل از انگور و از آب انار

ريخت با تهديد بر قلبت شرار

با كه گويم در عزايت يا رضا

شد جواد كوچكت صاحب عزا

تا قيامت ناله ي پيوسته ات

مي رسد از حجره ي دربسته ات

اي خراسان ميهمانت را ببين

ظلم و جور ميزبانت را ببين

شيوه ي مهمان نوازي اين نبود

از غريبان دلنوازي اين نبود

ميهمانت ناله ها پيوسته زد

دست و پا در حجره ي دربسته زد

چشم بگشوده كه يكبار دگر

همچو جان گيرد جوادش را به بر

اي اجل دستي نگهدار آه آه

لحظه اي ديگر جواد آيد ز راه

اي زنان شهر همياري كنيد

جاي معصومه عزاداري كنيد

اين تن ريحانه ي پيغمبر است

اين رضا اين نور چشم حيدر است

مرهمي بر زخم پيغمبر زنيد

پاي تابوت رضا بر سر زنيد

فاطمه اي دختر خيرالبشر

گريه كن در پاي تابوت پسر

سوخت از زهر جفا پا تا سرش

بود بر لب ذكر مادر مادرش

تا به لب جان داشت آن نور دو عين

اشك چشمش بود جاري بر حسين

تا بود روشن چراغ ماتمش

اشك «ميثم» باد جاري در غمش

99- باور كنيد اين حرم مهرباني است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

باور كنيد اين حرم مهرباني است

باور كنيد فرش درش عرشياني است

باور كنيد ...........درياي معاني است

ابن قطعه از زمين خدا آسماني است

باور كنيد آمده معمارش از بهشت

دل روي دل گذاشته نه خشت روي خشت

اين آستان كعبه لطف و عطا بود

اين بارگاه، قبله ي جود و سخا بود

اينجا پل عبور به سمت خدا بود

هر ذره از غبار درش كيميا بود

100- اي مزار من چراغ قلب ايران شما

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي مزار من چراغ قلب ايران شما

آسماني ها زمين بوس خراسان شما

سايه ي گلدسته هايم سجده گاه آفتاب

گنبد زرين من خورشيد تابان شما

من حجازي ميزبان كل خلق عالمم

گشتم اينك در بهشت طوس مهمان شما

آمدم در محفل پروانه هاي اهل بيت

از كرامت گشته ام شمع فروزان شما

صبحدم چون بگذرد از طرف ايوانم نسيم

چارده معصوم گل رويد به دامان شما

قبله ي هفتم وصي هشتم ختم رسل

ضامن آهوي صحرا و بيابان شما

آب سقاخانه ي من لذّهٌ للشّاربين

گرد صحنينم بود داروي درمان شما

مي فروزد پرتو مهرم به دلها روز و شب

مي دمد عطرم ز خاك مشك افشان شما

قلبتان از نور من پيوسته مي گيرد صفا

پر بود از شور من دائم نمكدان شما

اي مرا همسايه، ياران خراسانيّ من

با شمايم جان زوار من و جان شما

وادي ايمن بود ايران، خراسان است طور

زاده ي موسي بود موسي بن عمران شما

گر شما باشيد با ما در خط فرمان ما

آورم فرمانروايان را به فرمان شما

شعله هاي فتنه سر برداشتند از چار سو

در پي سوزاندن بنياد و بنيان شما

مهر من برداً سلاما بوده در اين سرزمين

با ولاي من شده آتش گلستان شما

مُهر مقبوليّ تهليل شما مِهر من است

دوستي ما بود امضاي ايمان شما

تا رضا داريد در ميدان ايثار و شرف

هيچ نامردي نگردد مرد ميدان شما

اين كبوترها همه هستند دور اين حرم

در كنار من هوادار و نگهبان شما

هر كجا رفتيد برگرديد سوي اين حرم

جز سر كوي رضا دنياست زندان شما

پرچم سبزي كه باشد بر فراز قبّه ام

تا قيامت

آبرو بخشد به ايران شما

مهر ما بوده است پيش از بودتان در آب و گل

مدح ما شد ثبت از اول مُهر ديوان شما

جانتان بي ما نگردد از بدن هاتان جدا

مي شود آغاز با ما روز پايان شما

گر ولاي ما در ايران شما حاكم نبود

در گِل و لاي عدم گم بود تهران شما

نيست بيم از فتنه ي اهريمنان كور دل

تا امام هشتم است اينجا سليمان شما

من خراسان را براي خويش كردم انتخاب

خواهرم معصومه در قم گشت مهمان شما

نيستم تنها در اين دنيا شما را همجوار

با شمايم در صراط و حشر و ميزان شما

پرچم توحيدتان با مهر من در احتزاز

زنده و جاويد باد اسلام و قرآن شما

در كنار آفتاب صحن من نبود عجب

گر بتابد قرص خورشيد از گريبان شما

بشكفد بر لب گل لبخندتان هنگام مرگ

گر به روي من بيفتد چشم گريان شما

تشنه ي آب حياتيد و نمي دانيد هست

آب سقاخانه ي من آب حيوان شما

هر كه شد زوار من در عرش زوار خداست

اين روايت بوده از آغاز در شأن شما

امتحان كردم، اگر صد بار در هم بشكنيد

نشكند يك بار با ما عهد و پيمان شما

با وضو باشيد اي اهل خراسان تا كه هست

جاي پاي زائر من در خيابان شما

بضعه ي پاك نبي در شهرتان مدفون شده

عطر زهرا مي دمد از باغ و بستان شما

مي شود درياي رحمت در كنار صحن من

قطره ي اشكي كه مي افتد ز مژگان شما

بيمتان از خشم طوفان ها نباشد تا رضاست

ناخدا و كشتي و دريا و سكان شما

در پي يك عمر حق همجواري روز و شب

از ره رأفت كمر بستم به احسان شما

خون ما مي جوشد اينجا از تن پير و جوان

مهر

ما آموخته طفل دبستان شما

بر همه آزادگان در سايه ي ما نور داد

نهضت اسلامي پير جماران شما

چشم صد يعقوب در اين آستان بينا شود

يوسف زهراست اينجا ماه كنعان شما

با خدا هم صحبتيد و با رضا همسايه ايد

اهل مشهد! جان «ميثم» باد قربان شما

101- اي امام مهربانم يا رضا

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي امام مهربانم يا رضا

نام تو ورد زبانم يا رضا

حاجت خود را نخواهم از كسي

تا تو هستي ميزبانم يا رضا

دست، خالي، بار، سنگين، رو، سياه

ميهمانم ميهمانم يا رضا

پاي خدّامت به روي ديده ام

درد زوّارت به جانم يا رضا

تو كريم ابن كريم ابن كريم

من گداي آستانم يا رضا

در كنار آستانت بي نياز

از بهشت جاودانم يا رضا

راز خود نا گفته، مي دانم تويي

واقف از درد نهانم يا رضا

گر چه از هر خار راهم خوارتر

زائر اين بوستانم يا رضا

تو بهار باغ دل هايي و من

كمتر از برگ خزانم يا رضا

چون گدايان سمج از دست تو

حاجتم را مي ستانم يا رضا

دست خالي رفتن از دربار تو

نيست هرگز اين گمانم يا رضا

جان زهرا گر چه قابل نيستم

لطف خود را ده نشانم يا رضا

خاك پاي «ميثم» دار شما

ميثم اين خاندانم يا رضا

102- قصد زيارت حرمت حجّ اكبر است

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

قصد زيارت حرمت حجّ اكبر است

حجي كه مثل عمره و حج پيمبر است

هر كس كه گشت زائر تو زائر خداست

اين گفته ام روايت موسي بن جعفراست

قدر و جلال و زائر قبر تو روز حشر

از زائرين كل امامان فراتر است

زوّار تو كه شيعه ي كامل عيار توست

زوّار چارده حجج الله اكبر است

نام دو پاره ي تن احمد اگر برم

نام مقدس تو و زهراي اطهراست

حسرت برند خيل عظيم فرشتگان

بر آن فرشته اي كه به صحنت كبوتر است

روح هزار عيسي مريم در اين مزار

چشم هزار موسي عمران بر اين دراست

روحم شفا گرفت ز يك جرعه آب آن

اين حوض صحن توست و يا حوض كوثراست

بوي بهشت مي وزد از چار صحن تو

از بس نسيم بارگهت روح پرور است

«ميثم» كه جرم او ز حساب آمده فزون

شاد است از اين كه عفو تو ازجرم او سراست

103- رأفت در آستان تو تفسير مي شود

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

رأفت در آستان تو تفسير مي شود

دل با خيال حسن تو تسخير مي شود

صدها هزار نامه ي آلوده از گناه

با يك نگاه عفو تو تطهير مي شود

پيش از اجل به خانه ي چشمم قدم گذار

تعجيل كن فدات شوم دير مي شود

حتي سكوت در حرم تو عبادت است

اينجا نفس به ياد تو تكبير مي شود

اينجا اگر كبوتر دل آيد از بهشت

اطراف گندم تو زمينگير مي شود

در ميهمانسراي تو مهمان چو پا نهد

از ميوه هاي باغ جنان سير مي شود

ديوانه مي شود دل عاقل در اين حرم

ديوانه اي كه عاشق زنجير مي شود

صياد را به نيم نگه صيد مي كني

آهو به يك ضمانت تو شير مي شود

بيداري اش به عرش خدا با ملايك است

خوابي كه در حريم تو تعبير مي شود

«ميثم» بگو به كوري دشمن، ثناي دوست

كاين جا قلم به دست تو شمشير مي شود

104- تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

تو شفيع دو سرايي، تو ولي نعمت مايي

تو رئوفي تو عطوفي، تو رضايي تو رضايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

پر زند مرغ دلم در حرمت همچو كبوتر

به شهان ناز كنم تا كه شوم سائل اين در

گل احمد گل زهرا پسر موسي جعفر

چه شود گر كه به من گوشه ي چشمي بنمايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

غم نا گفته ي دل را تو شنيدي تو شنيدي

تو به دست كرمت ناز گنه كار كشيدي

آمدم قبر تو بوسيدم و رفتم به اميدي

كه شب اول قبرم تو به ديدار من آيي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

جز تو نشنيده ام اي پادشه عالم امكان

كه شود پادشهي ضامن آهوي بيابان

چه شود اي حرمت كعبه ي دل قبله ي ايمان

كه مرا هم سر كويت بپذيري به گدايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

اي به چشم همه چون سيل روان اشك عزايت

يابن زهرا چه كنم گر نكنم گريه برايت

به چه جرمي جگرت پاره شد اي جان به فدايت

تو كه فرزند جگر پاره ي پيغمبر مايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

سينه مي سوخت به هر محفلت اي يوسف زهرا

چه ستم ها كه نشد با دلت اي يوسف زهرا

ميزبان تو شده قاتلت اي يوسف زهرا

جان عالم به فدات اين همه مظلوم چرايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

تو و آن حجره ي در بسته و آن رنگ پريده

به جگر شعله به لب زمزمه چون مار گزيده

دو عزادار تو معصومه و زهراي

شهيده

اي كه از أُم و أَب و خواهر و فرزند جدايي

تو غريب الغربائي، تو معين الضعفايي

*****

105- اگر چه نيست مرا شأن زائر حرمت

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

اگر چه نيست مرا شأن زائر حرمت

كبوتري است دلم دور گندم كرمت

اگر تو پاي به چشمم نمي نهي بگذار

كه لحظه اي بكشم چشم خويش بر قدمت

تو آن امام رئوفي كه دشمنانت نيز

طمع برند به لطف و عنايت و كرمت

عجب نه، گر دو جهان را نهي كف دستش

اگر به جان جوادت، كسي دهد قسمت

خجسته باد خراسان و زنده باد ايران

كه مستدام بود زير سايه علمت

هزار موسي عمران به طور تو مدهوش

هزار عيسي مريم گرفته جان ز دمت

نماز برده به صحن مطهر تو نماز

حرم طواف كند در حريم محترمت

تو آن امام رضايي كه اختيار قضاست

به اقتضاي خداوند جاري از قلمت

هنوز وارد صحن مطهرت نشده

سلام مي شنود از تو زائر حرمت

عنايتت همگان را گرفت و «ميثم» هم

چو قطره اي است كه افتاده در كنار يمت

106- مزار توست بهشت وصال داور من

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع آتش مهر

تعداد استفاده 0

متن شعر

مزار توست بهشت وصال داور من

هميشه در همه جا، قبر توست در بر من

ز راه دور همان نيّت زيارت تو

بود به نزد خداوند، حجّ اكبر من

به خاك زائر كويت قسم! نگاهم كن

كه خاك مقدم زوّار تو شود، سر من

به گوش همچو اذانم، رضا رضا مي گفت

از آن زمان كه به من شير داد، مادر من

من و زيارت قبر تو، اي امام رئوف!

بدون رأفت تو، اين نبود باور من

رسد چو مرگ ز ره، اوّل حيات من است

اگر به روي تو افتد، نگاه آخر من

شبي كه خواب تو ديدم، سحرگهان مي رفت

به بوستان جنان، بوي گل ز بستر من

شنيده ام كه سه جا، روز محشري با ما

خدا كند كه بود لحظه لحظه، محشر من

ز بوي عطر نفس هاي زائر حرمت

هماره روح ولايت، دمد به پيكر من

ز شعر «ميثم» اگر جان مرده، زنده شود

رواست، كز تو بود نظم روح پرور من

107- شرمسارم من از اين بار گناه

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب مثنوي

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شرمسارم من از اين بار گناه

روسياهم بر تو آوردم پناه

مي شود آقا مرا ياري كني

پيش خود از من نگهداري كني

مهربانا از غلامت رو متاب

پشت در مگذار من را بي جواب

خوب مي دانم كه من آلوده ام

تابع نفس كثيفم بوده ام

ليك اما بر در تو آمدم

من پيشانم مرا منما ردم

108- مسيح مي دمد از تربت مطهر من

مشخصات

مناسبت مدح و مرثيه

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

مسيح مي دمد از تربت مطهر من

فضاي طوس نه، عالم بود معطر من

فرشتگان همه زوّار زائرين منند

بهشت گشته بهشت از بهشت منظر من

منم عزيز دل فاطمه امام رضا

كه خلق كرده خدا خلق را به خاطر من

عجيب نيست اگر زائري كه قبر مرا

به بر گرفته بگيرد قرار در بر من

هزار موسي عمران به سجده افتادند

در اين حريم به خاك مسيح پرور من

دلي كه زائر من مي شود مزار من است

خوشا دلي كه شد اين جا مزار ديگر من

شكسته اي كه صدا مي زند مرا از دور

جواب مي شنود بارها ز داور من

ز هر دري كه شود زائرم به من وارد

درست چهره به چهره بود برابر من

من آفتاب خدايم جهان در آغوشم

شما حضور من و عالم است محضر من

كتاب منقبتم را تمام نتوان كرد

اگر شوند همه انس و جان ثناگر من

كسي كه زائر من گشت دوستش دارم

روا بود كه خطابش كنم برادر من

الا تمام خراسانيان پاك سرشت

خجسته باد شما را طواف مقبر من

فرشتگان چو كبوتر به دورتان گردد

به شرط آن كه بگرديد دور زائر من

به زائرين من اينك نصيحتي است مرا

كه احترام بگيريد از مجاور من

اگر به مرقد من نيز دستتان نرسيد

زنيد بوسه به قم بر مزار خواهر من

هزار حيف كه قدر مرا ندانستند

كه بود هر نفس من غم مكرر من

هزار بار عدو مخفيانه كشت مرا

خداي نگذرد از قاتل ستمگر من

شرار زهر مرا در دل آتشي افروخت

كه آب گشت همه عضو عضو پيكر من

چو شخص مار

گزيده به خويش پيچيدم

خدا گواست چه آورد زهر بر سر من

ميان حجره زدم دست و پا غريبانه

جواد بود و من و لحظه هاي آخر من

دو دست خويش گشود و گرفت اشك مرا

فتاد تا كه نگاهش به ديده ي تر من

زنان شهر خراسان گريستند همه

زدند بر سر و سينه به جاي مادر من

به روز حشر نسوزد جحيم «ميثم» را

كه بوده با سخن و سوز خويش ياور من

109- حرم تو كعبه ي دل كرمت همه خدايي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

حرم تو كعبه ي دل كرمت همه خدايي

كني از كرامت خود به خدا خدا نمايي

در باز توست افزون من بي نواي محزون

ز كدام در در آيم به بهانه ي گدايي

كرم تو مي دهد رو به گداي تو وگر نه

ندهند پادشاهان به فقير، آشنايي

من اگر گناه كارم تو رئوف و مهرباني

كرمت نمي گذارد كه كني ز من جدايي

تويي آنكه هر كه آيد به زيارت تو يكبار

تو سه بار از عنايت به زيارتش بيايي

بخدا گناهكارم دگر آبرو ندارم

چه شود دهي ز نارم به محبتت رهايي

بكشم هماره نازت مگرم دهي اجازت

كه به يك زيارت تو سر و جان كنم فدايي

همه را تو دوست گيري همه را تو مي پذيري

چه امير شهر باشد چه فقير روستايي

به حريم توست بارم به حرم چكار دارم

كند از هزار كعبه حرم تو دلربايي

كرمت به كلّ عالم حرمت پناه «ميثم»

به شما از او توسل ز شما گره گشايي

110- شما يك آسمان باران نابي

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

شما يك آسمان باران نابي

براي خشكي چشم خرابي

ميان كاسه هاي خالي ما

نزول قطره هاي مستجابي

بتابان گنبد و گلدسته ها را

تو تنها قبله گاه آفتابي

تمام معجزات عيسوي را

نشان دادي ميان كاسه آبي

براي زائر غرق گناهت

هميشه مظهر حُسن الثوابي

كنار پنجره فولاد، هركس

براي مشكلش دارد جوابي

111- بايد همه به سوي شما رو بياورند

مشخصات

مناسبت مدح

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بايد همه به سوي شما رو بياورند

دلها به لب نواي هو الهو بياورند

بايد كه جن و انس تمام ملائكه

ايمان به دست ضامن آهو بيارند

ما بهتر از شما كه نديديم صاحبي

گر هست بهتري ز شما گو بياورند

خسته شكسته ام و به سختي رسيده ام

پشت درم بگو كه مرا تو بياورند

در سفره هر چه مي رسد از سمت مشهد است

آري هر آنچه هست از آن سو بياورند

112- نسيم در بدرم، گرد راه آوردم

مشخصات

مناسبت مدح

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

نسيم در بدرم، گرد راه آوردم

ز شب سياهترم رو به ماه آوردم

نبود دسته گلم تا به دست، برگيرم

در اين حرم عوض گُل، گناه آوردم

به دل شكستگي ام گر شهود مي طلبي

دو چشمه اشك برايت گواه آوردم

گناهكارم و رو كرده ام به دار الزهد

سفيد مويم و روي سياه آوردم

ز آتش گنهم آب ديده خشكيده

ز فقر اشك در اين خانه آه آوردم

هزار در به رويم باز بودو كردم ناز

نياز خويش در اين بارگاه آوردم

به نامه ي سيهم خط قرمزي بكشيد

كه بر رئوف رئوفان پناه آوردم

خدا كند كه مرا هم سگي حساب كند

كه رو به كوي رضا گاه گاه آوردم

سرشك خجلت و طومار جرم عمرم را

حضور مظهر عفو اله آوردم

رواست تا بنويسي به نخل خود «ميثم»

كه از بهشت ولايت گياه آوردم

قبل از شهادت

1- مهر من رفت ولي چون شفق مي آمد

مشخصات

مناسبت قبل از شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مهر من رفت ولي چون شفق مي آمد

بدنش مي لرزيد بي رمق مي آمد

جگرش خون و عبا روي سرش ، در دل غمزده اش غوغا بود

گاه بنشسته گهي بر مي خواست ، برلبش زمزمه يا زهرا بود

*****

بند بند دل من ز غم او همه كند

آمد و گفت به من كه در خانه ببند

بر روي خاك بخود مي پيچيد ، فرش يكسو زد آن نور دو عين

گفت خواهم كه در اين حجره ي غم ، جان دهم روي زمين مثل حسين

*****

بخوش مي پيچيد غرق اندوه و بلا

گاه مي گفت جواد پسرم زود بيا

ناگهان از در بسته آمد ، نوگلي كه به رخش شبنم داشت

سر باباي غريب خود را ، گريه كرد و روي زانو بگذاشت

*****

ياد داري پسرم اشك غم مي سفتي

خط كشيدي به زمين زير لب مي گفتي

مي كُشم آن دو پليدي را كه ، دست بابم علي را بستند

پيش چشم پدر مظلومم ، پهلوي مادر من بشكستند

*****

داستاني

1- يكي عجوزه ي اعمي به شهر نيشابور

مشخصات

مناسبت داستاني

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

يكي عجوزه ي اعمي به شهر نيشابور

كه چشم بسته همي كرده سير عالم نور

به چشم سر جلوي پاي خويش ناديده

به چشم دل همه جا جلوه ي خدا ديده

مدام داشت آرزو به صبح و مساء

كه در مدينه رود خدمت امام رضا

نه خرج راه كه سوي مدينه رو آرد

نه پاي آنكه طريق حجاز بسپارد

گذشت تا كه يكي روز ديد آن دلخون

تمام مرد و زن از شهر مي روند بيرون

سئوال كرد مگر صبح محشر آمده است

و يا به صحنه ي محشر پيمبر آمده است

چه روي داده كه مردم شدند غرق سرور

چرا فتاده تلاطم به شهر نيشابور

يكي به پاسخ او گفت پير زن تبريك

امام هشتمت آيد سوي وطن تبريك

فروغ ديده ي زهرا و مرتضي آيد

گل رياض نبي حضرت زهرا رضا آيد

به گريه گفت كه من دردمند و اعمايم

چسان به ديدن آن حجت خدا آيم

غرض ، تمامي مردم به جانب صحرا

شدند در پي ديدار يوسف زهرا

(در آن صحرا مردم گرد امام رضا(ع) جمع شدند و امام رضا(ع) حديث سلسله الذهب را نقل فرمودند و همه ي نويسندگان و راويان نوشتند و ديگران هم به خاطر سپردند.

ولايت علي بن ابيطالب حصني فمن دخل حصني امن من عذابي)

پس از نوشتن متن حديث با آن شور

نهاد پاي عنايت به خاك نيشابور

به التماس همه در حضور آن مولا

كه اي ولي خدا نه قدم به خانه ي ما

امام گفت همين ناقه ام كه ره پيماست

به هر كجا كه نشيند مكان من آنجاست

گذشت ناقه ز هر جا چه

بلند و چه پست

كنار خانه ي آن پيرزن رسيد و نشست

زدند حلقه به در كاي عجوزه در به گشا

در از ادب به روي دولت سحر بگشا

فروغ بخت دميده به آشيانه ي تو

عزيز فاطمه شد ميهمان خانه ي تو

چو آن سعيده در خانه را ز هم بگشاد

به خاك مقدم آن حجت خدا افتاد

كه اي امام به يمن تو غرق در نورم

هزار حيف كه از فيض ديدنت كورم

به من نگاه بده تا كنم تماشايت

فداي مقدم والا و قد و بالايت

اما چشم ورا از كرم شفا بخشيد

سپس به كلبه ي ويرانه اش صفا بخشيد

سه روز خانه ي او قبله گاه مردم بود

كه ميهمان عزيزش امام هشتم بود

چو خواست كوچ كند ز آن مكان امام همام

بخاك نهان كرد چند دانه ي بادام

كه دانه ها به همان لحظه سبز و رعنا شد

ز فيض دست ولايت درخت زيبا شد

امام عزم سفر چون از آن ديار نمود

بر آن درخت دل آن عجوزه خوش مي بود

دلش چو تنگ ز هجر رخ رضا مي شد

تسلي دلش آن نخل با صفا مي شد

لبش به ديدن هر شاخه پر تبسم بود

كه طرفه معجزه اي از امام هشتم بود

طلوع صبحگهي تازه بود كو ناگاه

بر آن درخت بياد امام كرد نگاه

كه شاخه هاش همه خشك و برگها شده زرد

كشيد ناله ي جانسوز از دل پر درد

كز اين درخت چرا برگ زرد مي بارد

خدا امام مرا از بلا نگهدارد

چه روي داده كه اين نخل شاخ سبز خشكيده

مگر امام عزيزم مصيبتي ديده

نشسته بود به حسرت كه ناگه از همه جا

شنيد ناله ي جانسوز وا امام رضا

ز جاي جست سراسيمه سوي كوچه دويد

ز آه و ناله و فرياد محشري

را ديد

چه ديد؟ ديد همه خاك غم به سر ريزند

رضا رضا بلب و اشك از بصر ريزند

يكي سرود كه ديدي امام را كشتند

عزيز حضرت خيرالانام را كشتند

يكي به ناله صدا زد كه بود خون جگرش

يكي به گريه بگفتا يتيم شد پسرش

از اين خبر نه دل پير زن ، كه عالم سوخت

شراره اي زد و هستي چو قلب ميثم سوخت

2- خاطرم را قصه اي بس جانفزاست

مشخصات

مناسبت داستاني

سبك مرثيه

قالب مثنوي

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع نخل ميثم 4

تعداد استفاده 0

متن شعر

خاطرم را قصه اي بس جانفزاست

داستاني از كرامات رضاست

داستان دو برادر در سفر

او سراپا خير و اين يك بود شر

آن يكي داراي تقوا و عفاف

اين يكي سرتا قدم غرق خلاف

هر دو بودند از محبان رضا

هر دو زوار خراسان رضا

آن يكي در بين ره محو خدا

اين يكي مست گناه از ابتدا

از قضا دست قدر در كار شد

آنكه بود اهل گنه بيمار شد

لحظه لحظه گشت حال او خراب

قطره قطره همچو شمعي گشت آب

نخل عمرش بي بر و بي برگ شد

روحش از پيكر برون با مرگ شد

با كتابي خالي از حسن عمل

عاقبت افتاد در كام اجل

زائرين با محنت و رنج و فسوس

رحم آوردند و بردندش به طوس

در حريم خسرو گردون مطاف

با دو صد اميد دادندش طواف

در خراسان گشت مدفون پيكرش

كس ندانستي چه آمد بر سرش

با چنان جرم و گناه بي شمار

بود بر حالش برادر غصه دار

كاي برادر با چنين جرم عظيم

چون كند با تو خداوند كريم؟

از قضا در خواب ديد او را شبي

صورتش همچون درخشان كوكبي

عفو حق گرديده او را سرنوشت

قبر او گرديده باغي از بهشت

گفت اي جان برادر اين جلال

با چنان اعمال مي بودت محال

آن عمل، اين باغ زيبا، قصه چيست؟

فاش برگو اين كرامت لطف كيست؟

گفت اين لطف امام هشتم است

آنكه جرم خلق در عفوش گم است

فاش مي گويم كه با مقراض مرگ

شد چو اعضاي وجودم برگ برگ

ز آتش خشم اجل افروختم

پاي تا سر شعله گشتم سوختم

آب غسل و دست غسالم به تن

گشت آتش واي بر احوال من

مي زدندم

تازيانه دو ملك

آتش از تابوت مي شد بر فلك

چون مرا بردند در صحن رضا

غرق رحمت گشتم اندر آن فضا

شعله هاي خشم بر من گل شدند

رعدها آوازه ي بلبل شدند

تا بگردانند جسمم را همه

دور قبر آن عزيز فاطمه

ديدم آن مولا ستاده در حرم

سوي زوارش بود چشم كرم

هاتفي گفت اي گرفتار و اسير

دامن فرزند زهرا را بگير

ورنه چون بيرون روي از اين مزار

باز گردي بر عذاب حق دچار

چشم بگشودم سوي آن مقتدا

اشك ريزان مي زدم او را صدا

كاي به سويت خلق آورده پناه

روسياهم روسياهم روسياه

رحم بر حال تباهم يا رضا

بي پناهم بي پناهم يا رضا

هر چه آوردم برون آه از نهاد

يوسف زهرا جوابم را نداد

هاتفم گفت اي سراپا اضطراب

گر كه مي خواهي تو از مولا جواب

نام زهرا را ببر در محضرش

ده قسم او را به حقّ مادرش

لاجرم آهي كشيدم از جگر

گفتم اي ريحانه ي خيرالبشر

تا نرفتم از درت دستم بگير

جان زهرا مادرت دستم بگير

نام زهرا را چو بردم بر زبان

اشك مولا گشت بر صورت روان

برد سوي آسمان دست دعا

گفت اي عفو تو فوق هر خطا

بارالها بنده ات در اين حرم

بر زبان آورد نام مادرم

بگذر از جرم و گناه او همه

عفو كن او را به جان فاطمه

نام زهرا عاقبت اعجاز كرد

حق در رحمت به رويم باز كرد

يا رضا عبد گنهكار توأم

مجرمي در بين زوار توأم

من هم اي سر تا قدم جود و كرم

در حضورت نام زهرا مي برم

اي همه چشم اميدم بر درت

يك نگاهم كن به جان مادرت

حيف، زهر قاتلت، بي تاب كرد

پيكرت را قطره قطره آب كرد

چشم در راه جوادت دوختي

سوختيّ و سوختيّ و سوختي

بر فلك مي رفت آهت يا رضا

حجره ات شد قتلگاهت يا رضا

در درون

حجره ي دربسته ات

حبس مي شد ناله ي آهسته ات

كاش بالاي سرت معصومه بود

نقل بزمت اشك آن مظلومه بود

ديده ها لبريز اشك غربتت

گريه ي «ميثم» نثار تربتت

3- امام رضا(ع) و آهواني كه گريه مي كردند

مشخصات

مناسبت ***

سبك ولادتي

قالب نثر

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

وقتي امام رضا از مدينه به خراسان مي آمدند به جايي رسيدند كه 40 ، 50 آهو جمع شدند. حضرت جلو رفتند و آهوها خودشان را نوبت به نوبت روي قدمهاي حضرت مي انداختند و به حضرت ارادت خود را نشان مي دادند (خدا در قرآن مي فرمايد ما به انبيا زبان تكلم با حيوانات را داديم، ائمه ي ما از انبيا بالاترند) حضرت رضا(ع) به تكلم با آهوان پرداختند. حضرت سئوال فرمودند: چرا شما را محزون مي بينم چرا چشماتون اشكبار است؟ عرضه داشتند: ما در هفته يه روز قرار داريم و اينجا جمع مي شويم و براي غريبي جد شما حسين(ع) گريه مي كنيم. حضرت فرمودند: منم مثل جدم حسين غريبم تعهد بدهيد از اين به بعد هفته اي يك روز هم براي غريبي من اينجا جمع شويد و گريه كنيد.

شهادت

1- تا گلوم تر شد از اون زهر، آسمون پيشم ...

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب قافيه پريشان

شاعر ناشناس

منبع گلواژه هاي محرم 16

تعداد استفاده 0

متن شعر

تا گلوم تر شد از اون زهر، آسمون پيشم سياه شد

گوش كنيد خودم بگم كه، از همان لحظه چه ها شد

اومدم به سمت خونه، با دل و چشم شرر بار

بود يه دست به روي قلبم ، دست ديگرم به ديوار

حس مي كردم خيلي دوره، راه كوتاه تا به خونه ام

انگاري نمي رسيدم، به لبم رسيد جونم

دو قدم تا كه مي رفتم، مي نشستم روي خاكا

ياد مادرم مي كردم، تا كه پا مي شدم از جا

دست لرزون آروم آروم، دراي حجره رو بستم

تكيه دادم به ديوار و ، غريب و تنها نشستم

تا جواد من بياد و ، سرمو بغل بگيره

شده وقت روضه خوندن، ديگه والّا خيلي ديره

بابام از باباش شنيده، اونم از باباش شنيده

كه زمون بچگيهاش، توي كربلا چي ديده

گفته ديدم كه يه روز صبح، تا غروبِ كربلا رو

غربت جد غريبم، لباي تشنه لبا رو

جووناي قد رشيدو، بدناي پاره پاره

گفتم و ديدم كه تشنه، عمو رفته آب بياره

صورت جدمو ديدم، به روي صورت اكبر

قنداق خوني اصغر، ناله ي عمه و مادر

انگاري خودم مي بينم، يكي از مركبش افتاد

نگاش از ميون گودال، به روي زينبش افتاد

آتيش داغ تو خيمه، آتيش و زلف پريشون

آتيش و چادر عمه، روسري و معجراشون

يه نفر ميون گودال، سر روي دامن مادر

يه نفر به روي سينه، خنجري به روي حنجر

سر سقا رفت به نيزه، جرأت اومد تو جسارت

تن سقا بين نخلا، دشمنا مشغول غارت

غارت گهواره خالي، هر چي بود تو خيمه ها رو

غارت پيرهن پاره،

غارت گوشواره ها رو

مي بينم هلهله ها رو، به پيش چشماي عمّم

براي جايزه بردن، سرا رو مي دزدن از هم

2- اي غريب خراسان سيدي يا رضاجان

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع دو دريا اشك 2

تعداد استفاده 0

متن شعر

اي غريب خراسان سيدي يا رضاجان

داغ تو بر دل ما چشم ما بر تو گريان

يا علي ابن موسي (2)

*****

سينه ات پر شراره ديده ات پر ستاره

هم غمت بي شماره هم جگر پاره پاره

يا علي ابن موسي (2)

*****

غصه ها در نهادت شيعه گريد به يادت

بر روي صورتت ريخت اشك چشم جوادت

يا علي ابن موسي (2)

*****

جان عالم فدايت مانده بر لب دعايت

جاي معصومه خالي تا بگريد برايت

يا علي ابن موسي (2)

*****

ملك دل را حبيبي، درد جان را طبيبي

پس چرا ياابن زهرا در خراسان غريبي؟

يا علي ابن موسي (2)

*****

3- كار تو همه مهر و وفا بود رضا جان

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب غزل

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

كار تو همه مهر و وفا بود رضا جان

پاداش تو، كي زهر جفا بود، رضا جان

آن لحظه كه پرپر زدي و آه كشيدي

معصومه ي مظلومه، كجا بود رضا جان

بر ديدنت آمد چو جوادت ز مدينه

سوز جگرش، يا ابتا بود رضا جان

تنها نه جگر، شمع صفت شد بدنت آب

كي قتل تو اينگونه روا بود، رضا جان

تو ناله زدي، در وسط حجره و زهرا

بالاي سرت نوحه سرا بود رضا جان

يك چشم تو در راه، به ديدار جوادت

چشم دگرت كرب و بلا بود، رضا جان

جان دادي و راحت شدي از زخم زبان ها

اين زهر، براي تو شفا بود رضا جان

از آتش اين زهر، تن و جان تو مي سوخت

اما به لبت، ذكر خدا بود رضا جان

روزي كه نبوديم در اين عالم خاكي

در سينه ي ما، سوز شما بود رضا جان

از خويش مران «ميثم» افتاده ز پا را

عمري درِ اين خانه گدا بود رضا جان

4- مادر مادر اي جوان مادر، ياس نيلي ...

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مادر مادر اي جوان مادر، ياس نيلي گشته ي پرپر

بر جانم داغت زده آذر، به درد و غمت مبتلايم2

با ياد تو ناله ها دارم، اشك غم از ديده مي بارم

ياد كوچه كرده بيمارم، سلاله ي تو من رضايم2

ميون شهر مدينه روز خوش با يادت نديدم

چو از آن كوچه گذشتم آه و سوز صدا تو شنيدم

خيزد از سينه هر دم آه سردم

روز و شب از داغ تو ناله كردم

از ماتم تو كوه رنج و دردم

مادرم رضا برات بميره(3)

*****

فرياد از درد و غمت مادر، پيرم كرده ماتمت مادر

قربان عمر كمت مادر، فداي تو اي ياس پرپر2

از اين غصه قلب من چاكه، قبر من خورشيد افلاكه

اما قبر تو پر از خاكه، غريبيت از من فزون تر2

ميان آن آتش و دود دل به درياي غم ها سپردي

براي دفاع از امامت از كس و ناكس ضربه خوردي

انسيه الحوراي شكسته

با دل خون و صداي خسته

شدي حامي دستاي بسته

مادرم رضا برات بميره(3)

*****

از تنهايي صبر تو كم شد، هجده ساله قامتت خم شد

چشمانت از گريه زمزم شد، به دام غمت من اسيرم2

همرنگ صبح سحر رويت، لاله روئيده ز پهلويت

خون مرده شد دور بازويت، الهي برايت بميرم2

امان از آن دست سنگين كه خدا را هم داده آزار

هنوزم در بين كوچه مانده جاي رويت به ديوار

خزاني ترين گلشن بهاري

گل ياسي اما نيلي عذاري

مُهر فدك را روي گونه داري

مادرم رضا برات بميره(3)

*****

5- پرپر شده در طوس، گل باغ امامت

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(4)

تعداد استفاده 0

متن شعر

پرپر شده در طوس، گل باغ امامت

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

يا حضرت معصومه، سرت باد سلامت

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

افسوس، كه كشتند غريب الغربا را

از شيعه گرفتند، معين الضعفا را

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

تا روز جزا داغ رضا، بر جگر ماست

تشييع غريبانه ي او در، نظر ماست

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

اين ناله ي شيعه است كه بر عرش رسيده

اين اشك جواد است، كه از ديده چكيده

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

شيعه، همه جا ناله ي زهراست به گوشش

تابوت جگرپاره ي زهراست، به دوشش

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

در طوس شده، باغ گل فاطمه پرپر

معصومه! بيا گريه كن از داغ برادر

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

امشب زند از داغ رضا، بر سر و سينه

معصومه به قم، فاطمه، در شهر مدينه

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

افسوس كه داغ دل زهرا شده تازه

زن هاي خراسان، پي تشييع جنازه

رضا رفت، ز دنيا(2)

*****

6- از داغ زهر پيكرم آتش گرفته است

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب غزل

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

از داغ زهر پيكرم آتش گرفته است

گوئي تمام بسترم آتش گرفته است

تر مي كند لبان مرا كودكم ولي

از تشنگي ، لب ترم ، آتش گرفته است

پا مي كشم به خاك و نفس مي زنم ز درد

جانم ز آه آخرم آتش گرفته است

اينجا كبوتران به غمم گريه مي كنند

از بال و پر زدن ، پرم آتش گرفته است

پيچيده ام به خويش و دل چاك چاك من

با ناله هاي مادرم آتش گرفته است

امشب تمام حجره ي من كربلا شده

يك جرعه آب ، حنجرم آتش گرفته است

امشب دوباره خيمه ي آتش كشيده را

مي بينم و سراسرم آتش گرفته است

سرها به روي نيزه و سر نيزه ها به تن

وز شعله باغ پرپرم آتش گرفته است

فرياد دختري ز دل خيمه مي رسد

عمه كمك كه معجرم آتش گرفته است

7- ديده ام بر ره است ، تا جوادم رسد

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديده ام بر ره است ، تا جوادم رسد

در غريبي مگر ، او به دادم رسد

مردم از هجران خدايا ، برلبم شد جان خدايا ، اي خدايا

كي رسد از وطن ، ميوه ي قلب من ، در كنارم

*****

مي چكد از لبم ، پاره هاي جگر

بي جگر گوشه ام ، مي زنم بال و پر

بي پرستارم خدايا ، بي طرفدارم خدايا ، اي خدايا

كي رسد از وطن ، ميوه ي قلب من ، در كنارم

*****

سينه ام سوزد و ، آيدم در نظر

سينه ي مادر و ، آتش و ميخ در

در پس آن در خدايا ، شد فدا مادر خدايا ، اي خدايا

كي رسد از وطن ، ميوه ي قلب من ، در كنارم

*****

8- بيا جوادم برس بدادم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك شور كف زني

قالب آهنگين

شاعر شريف علي

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بيا جوادم ، برس بدادم

صورت مي ذارم رو خاك حجره از پا فتادم

گل پسر من ، آه جگر من

از شعله هاي زهر كين شد پر شراره

با لب تشنه ، اين آخر كار

روي خاكا غلطيدنم تماشا داره

بيا علي اكبر من ، روي زانوت بذار سر من

مده به باد آرزو هامو ، بكش رو به قبله پاهامو

*****

رسم با مهمون ، نا مهريوني

تو شهر غربت آخر منو كشت بي همزبوني

با قلب خونبار ، يه دست به ديوار

يه دست به دل ياد شكسته پهلو كردم

تو كوچه با درد ، صد بار نشستم

مرگم و مثل مادرم آرزو كردم

فاطمه سوي مولا مي رفت ، غلاف شمشير بالا مي رفت

دومي ايستاد و مي خنديد ، زينبش هم اين صحنه رو ديد

9- ز زهر مأمون ، رضا شد مسموم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ز زهر مأمون ، رضا شد مسموم

شهيد كينه شد آن غريب مظلوم

مولا جان داده ، اندر خراسان

در شهر غربت با ديده ي گريان

*****

به مثل جدش ، فتاده از پا

امام هشتمين آن عزيز زهرا

مولا جان داده ، اندر خراسان

در شهر غربت با ديده ي گريان

*****

بيا معصومه ، به ذكر يارب

كنار برادرت تو مثل زينب

برادر را بين ، ميان بستر

لباس اندوه و غم نما تو در بر

مولا جان داده ، اندر خراسان

در شهر غربت با ديده ي گريان

*****

ببين احوالم ، جوادم بابا

بخاك غربت بنگر نهادم سر را

بيا از رحمت ، تو بر بالينم

به وقت مردنم تو بده تسكينم

مولا جان داده ، اندر خراسان

در شهر غربت با ديده ي گريان

*****

10- مي آيد و با ناله و غم خو گرفته

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

مي آيد و با ناله و غم خو گرفته

چون مادر خود دست بر پهلو گرفته

افتان و خيزان گه رود گه مي نشيند

اميد دارد تا جوادش را ببيند

مي آيد و بيرون رود آهش ز سينه

آيد بيادش خاطراتي از مدينه

وقتي كه پرسيدند راز مادرش را

آن مادر گل بلكه از گل بهترش را

فرمود او را از غم بسيار كشتند

پيش علي بين در و ديوار كشتند

بيزار و غمگين از همه ، دارد بلب اين زمزمه

يا فاطمه يا فاطمه

11- بهر تشييع جسم نازنين رضا

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

بهر تشييع جسم نازنين رضا

فاطمه از بقيع سوي خراسان بيا

هشتمين قبله ي اهل ولا ، شد غريبانه شهيد جفا 2

يا امام مظلوم (2)

*****

آنكه خورشيد و مه بوسه براهش زده

زهر و درد فراق شعله به آهش زده

گشته در شهر خراسان غريب ، او امام است و دهد جان غريب2

يا امام مظلوم (2)

*****

تا جوادش رسد ز ره به ديدار او

مي كشد انتظار ديده ي خونبار او

ناله اش زمزمه ي يا جواد ، چهره بر خاك غريبي نهاد2

يا امام مظلوم (2)

*****

جان پاكش اگر به راه دين شد فدا

از خراسان رسد بگوش جان اين ندا

خاك كوي پسر فاطمه ، مي شود باب نجات همه2

يا امام مظلوم (2)

*****

12- ديده ام مانده منتظر بر در

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

ديده ام مانده منتظر بر در

تا بيايي تو در دم آخر

جان من بر لب رسيد از زهر كينه

اي تقي جانم بيا تو از مدينه

غربت و غم شد نصيبم ، من غريبم من غريبم

*****

زهر كين زد بر جان من آذر

قتلگاهم شد شهر طوس آخر

من به روي خاك حجره مي دهم جان

تشنه لب مانند سالار شهيدان

غربت و غم شد نصيبم ، من غريبم من غريبم

*****

تا زنم بوسه بر رخ ماهت

منتظر مانده ديده بر راهت

مي فشانم از غم هجرت ستاره

انتظارت مي زند بر دل شراره

غربت و غم شد نصيبم ، من غريبم من غريبم

*****

13- كشته شد از جفا امام هشتم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

كشته شد از جفا امام هشتم

ديده گريان بود معصومه در قم

چون شمع سوزان است ، با كام عطشان است

*****

خلق عالم نمايد سوگواري

اشك مهدي شده از ديده جاري

چون شمع سوزان است ، با كام عطشان است

*****

قتلگاه رضا باشد خراسان

گشته از داغ او زهرا پريشان

چون شمع سوزان است ، با كام عطشان است

*****

عاقبت بر دلش دشمن شرر زد

گوشه ي حجره تنها بال و پر زد

چون شمع سوزان است ، با كام عطشان است

*****

نالد امشب تقي از سوز سينه

آمده در خراسان از مدينه

چون شمع سوزان است ، با كام عطشان است

*****

14- چه سنگين است داغ ماتم او

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك ولادتي

قالب آهنگين

شاعر ناشناس

منبع بايگاني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چه سنگين است داغ ماتم او

خراسان شد عزادار غم او

زبان حال دلهاي پريشان

رضا جانم رضا جانم رضا جان

*****

خراسان شد ز داغ او مدينه

زند از ماتمش زهرا به سينه

گرفته غم سراغ اهل ايمان

رضا جانم رضا جانم رضا جان

*****

صدا مي زد جواد من كجائي

دم آخر به بالينم نيايي

چه جانفرسا بود حال غريبان

رضا جانم رضا جانم رضا جان

*****

رضا بود و تب و دل بيقراري

رضا بود و غم و چشم انتظاري

دل او شعله خيز از درد هجران

رضا جانم رضا جانم رضا جان

*****

15- آه ، غرق اشك و آهم ، بيا قرص ماهم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع لاله هاي حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

آه ، غرق اشك و آهم ، بيا قرص ماهم

بيا كن نگاهم ، واويلا واويلا

منكه در حجره از پا فتادم

به تماشايم بيا جوادم

نباشد كس درد آشنايم

علي بن موسي الرضايم

واويلا واويلا

*****

آه ، من دور از وطنم ، خموش از سخنم

بيا كن كفنم ، واويلا واويلا

بگوش جانم زمزمه آمد

در حجره بوي فاطمه آمد

بسته شده بار سفرم

مي روم سوي مادرم

واويلا واويلا

*****

آه ، چون شمع سحرم ، مانده خاكسترم

پاره شد جگرم ، واويلا واويلا

ايكه در باغ دلم تو ياسي

ترسم دگر من را نشناسي

نشناسي نور اميدم

از بسكه من بخود پيچيدم

واويلا واويلا

*****

آه ، غريب خراسان ، دور از چشم ياران

تنها مي دهد جان ، واويلا واويلا

بگو كجايي اي نور عينم

وقت جان دادن ياد حسينم

بيا ببين منِ جان بر لب

خون مي گريم به حال زينب

واويلا واويلا

*****

16- هستم علي موسي الرضا، در حجره افتادم ز پا

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع نجواي حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

هستم علي موسي الرضا، در حجره افتادم ز پا

تنها و بيقرارم (2)

بر ديدنم اي قرص ماه من بيا

شد قصر مأمون قتلگاه من بيا

مي ميرم و تا لحظه هاي آخرين

باشد به راه تو نگاه من بيا

واويلتا (3)

*****

اي شاخ شمشادم بيا، كي مي كني يادم بيا

من جز تو كس ندارم(2)

بيا ببين مي سوزد از پا تا سرم

خون مي چكد از هر دو چشمان ترم

در گوشه ي حجره جگر گوشه بيا

بيا ببين شد پاره پاره جگرم

واويلتا (3)

*****

اي روي تو ماهم جواد، من ديده بر راهم جواد

بيا در انتظارم(2)

اي كه به باغ دل گل ياسي مرا

تو هست و بود و عشق و احساسي مرا

در حجره من از بس بخود پيچيده ام

من بيم آن دارم كه نشناسي مرا

واويلتا (3)

*****

بيا ببين اي پسرم، آتش گرفته جگرم

دگر نفس ندارم(2)

بر روي دامان اجل باشد سرم

تنهايم و آتش گرفته پيكرم

من لاله ي زهراي هجده ساله ام

در حجره ام پيچيده بوي مادرم

واويلتا (3)

*****

17- چرا ديگر (2) كسي نمي باشد به يادم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع بهار حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

چرا ديگر (2) كسي نمي باشد به يادم

دو چشم من ، به ره مانده ، شايد ز در آيد جوادم

من غرق رنج و اشك و آهم

شد قصر مأمون قتلگاهم

يا ضامن آهو رضا جان (2)

*****

بيا اي آفتاب من ، كه آفتابم روي بام است

بيا ماهِ ، تمامِ من ، كه كار من دگر تمام است

ببين غريب الغربا را

حال علي موسي الرضا را

يا ضامن آهو رضا جان (2)

*****

در اين حجره (2) مانند گل خشكيده ام من

مرا ديگر ، تو نشناسي ، از بس به خود پيچيده ام من

مي سوزد از پا تا سر من

آتش گرفته جگر من

يا ضامن آهو رضا جان (2)

*****

بسوزم من ، ز سر تا پا ، ولي خموش از ناله ام من

گل باغ (2) زهراي هجده ساله ام من

من ديگر از نفس فتادم

به ديدنم بيا جوادم

يا ضامن آهو رضا جان (2)

*****

غريبانه (2) با ديده ي از خون تر خود

روم امشب (2) به سوي زهرا مادر خود

تا جسم خسته اش ببينم

دست شكسته اش ببينم

يا ضامن آهو رضا جان (2)

*****

18- خراسان مي دهد بوي مدينه

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب قصيده

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(1)

تعداد استفاده 0

متن شعر

خراسان مي دهد بوي مدينه

خراسان كوه غم دارد به سينه

خراسان را سراسر غم گرفته

در و ديوار آن ماتم گرفته

خراسان كو امام مهربانت؟

چه كردي با گرامي ميهمانت؟

خراسان راز دل ها با رضا داشت

چه شبهايي كه ذكر يا رضا داشت

خراسان كربلاي ديگر ماست

مزار زاده ي پيغمبر ماست

خراسان مي دهد خاكت گواهي

ز مظلومي، شهيدي، بي گناهي

به دل داغ امامت را نهادند

امامت را به غربت زهر دادند

دريغا ميهمان در خانه كشتند

چه تنها و چه مظلومانه كشتند

امام انس و جان را زهر دادند

به تهديد و به ظلم و قهر دادند

ز نار زهر دشمن نور مي سوخت

سراپا همچو نخل طور مي سوخت

ز جا برخواست با رنگ پريده

غريبانه عبا بر سر كشيده

گهي بي تاب و گه در تاب مي شد

همه چون شمع روشن آب مي شد

ميان حجره ي در بسته مي سوخت

نمي زد دم ولي پيوسته مي سوخت

ز هفده خواهر والا تبارش

دريغا كس نبودي در كنارش

به خود پيچيد و تنها دست و پا زد

جوادش را جوادش را صدا زد

دلش درياي خون چشمش به در بود

اميدش ديدن روي پسر بود

پدر مي گشت قلبش پاره پاره

پسر مي كرد بر حالش نظاره

پدر چون شمع سوزان آب مي شد

پسر هم مثل او بي تاب مي شد

پدر آهسته چشم خويش مي بست

پسر مي ديد و جان مي داد از دست

پسر از پرده ي دل ناله سر داد

پدر هم جان در آغوش پسر داد

19- رسيده لحظه ي آخر كجايي قرص ماهم

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك بوشهري

قالب آهنگين

شاعر حسيني سيد محسن

منبع لاله هاي حسيني

تعداد استفاده 0

متن شعر

رسيده لحظه ي آخر كجايي قرص ماهم

كه دائم بر در اين حجره مي باشد نگاهم

نباشد كس بيادم ، دگر از پا فتادم

بيا چشم انتظارم ، كجا هستي جوادم

غريبم غريب ، بدردم طبيب ، تو هستي اي دل آرا

بيا جان من ، بيا كن كفن ، علي موسي الرضا را

*****

تو كه باغ دلم را چون گل ياسي جوادم

از آن ترسم مرا ديگر تو نشناسي جوادم

كه محنت ديده ام من ، گل خشكيده ام من

به روي خاك حجره ، بخود پيچيده ام من

بسوزد دلم ، همه حاصلم ، بگو با من كجايي

ببين لاله ام ، كه در ناله ام ، چرا از من جدايي

*****

بيا كه آفتاب من دگر بر روي بام است

بيا ماه تمامم چون دگر كارم تمام است

غريبم من غريبم ، نباشد كس حبيبم

سراپا رنج و دردم ، اجل باشد طبيبم

تو اي نازنين ، تو اي مه جبين ، ببين ضامن آهو

به چشمان تر ، چو شمع سحر ، منم در حال سوسو

*****

20- سزد جاري شود از ديده ام خون

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب مثنوي

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

سزد جاري شود از ديده ام خون

كه در خون غرق گردد قصر مأمون

چه رخ داده كه مأمون ستمكار

شرار فتنه اش ريزد ز رخسار

در افكار پليدش نقشه اي شوم

به دستش خوشه ي انگور مسموم

نشانده در محيط غم فضا را

كشيده ي نقشه ي قتل رضا را

رضا مانند شمع انجمن ها

سراپا سوخته تنهاي تنها

نه ياران را ز حال او خبر بود

نه خواهر نه برادر نه پسر بود

تعارف كرد مأمون ستمگر

از آن انگور بر نجل پيمبر

امام هشتم آن مولاي مظلوم

نگه بودش بر آن انگور مسموم

نفس ها آه مي شد در نهادش

نه خواهر بود بر سر نه جوادش

سرشك غربتش زد حلقه در چشم

كه مأمون گشت از سر تا به پا خشم

پي تهديد مولا آن ستمكار

به يك سو پرده زد با خشم بسيار

غلامان پشت پرده تيغ در دست

ستاده مست تر از زنگي مست

همه آماده ي جنگ و ستيزند

كه خون نجل زهرا را بريزند

عزيز فاطمه گرديد ناچار

گرفت انگور را از آن ستمكار

ز دل مي خواند حيّ داورش را

صدا زد جدّ و باب و مادرش را

تناول كرد از آن خوشه سه دانه

كه از جانش كشيد آتش زبانه

ز جا بر خواست با رنگ پريده

در آن حالت عبا بر سر كشيده

غريب و بي كس و تنها روانه

نهان از چشم مردم شد به خانه

چو شمع سوخته پيوسته مي سوخت

كنار حجره ي دربسته مي سوخت

چراغ نور بخش انجمن ها

به خود چون شعله مي پيچيد تنها

نفس در سينه اش گشته شراره

جوادش را صدا مي زد هماره

كه اي فرزند دلبندم

كجايي

فروغ ديده ام داد از جدايي

بيا تا توشه از رويت بگيرم

تو را گيرم در آغوش و بميرم

دلم تنگ تو و معصومه باشد

به قلبم داغ آن مظلومه باشد

هنوزش بود مرغ جان به سينه

جوادش آمد از شهر مدينه

به لب لبيك و در دل بود آهش

به ماه عارض بابا نگاهش

پريده رنگ، خونين دل، سيه پوش

چو جان بگرفت بابا را در آغوش

سرشكش ريخت بر سيماي بابا

دو لب بگذاشت بر لبهاي بابا

پدر يك لحظه چشم خويش بگشاد

جوادش را تماشا كرد و جان داد

21- غريبي و عالم خلقت همه در پناهت

مشخصات

مناسبت شهادت

سبك مرثيه

قالب آهنگين

شاعر سازگار حاج غلامرضا

منبع يك ماه خون گرفته(2)

تعداد استفاده 0

متن شعر

غريبي و عالم خلقت همه در پناهت

شهر خراسان خجل از ناله و اشك و آهت

مجلس مهماني مأمون شده قتلگاهت

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

رئوف آل فاطمه نور دل مرتضي

جزاي مهرباني ات شد ز چه زهر جفا

قسمت ما در غم تو گريه و اشك و عزا

ناله و فرياد و محن يا رضا يا رضا

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

اي همه جا بار غم شيعه كشيده به دوش

لحظه به لحظه همه دم خون جگر كرده نوش

نغمه ي يارب ز لبت چرا نيايد بگوش

بار دگر بگو سخن يا رضا يا رضا

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

بضعه ي پاك مصطفي و علي و فاطمه

شهر خراسان به عزايت شده محشر همه

دور جنازه ات به اشك و ناله و زمزمه

پير و جوان و مرد و زن يا رضا يا رضا

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

تو چشم خود بسته اي و اجل به دور سرت

كجاست تا گريه كند به غربتت خواهرت

به خاطر جوادت آن نور دو چشم ترت

دوباره دست و پا بزن يا رضا يا رضا

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

جنازه ي تو بر فراز شانه ي مسلمين

ناله ي يا رضا رضا رفته به عرش برين

پيكر جدّ اطهرت سه روز روي زمين

غريب و بي غسل و كفن يا رضا يا رضا

سيدنا ابالحسن يا رضا يا رضا

*****

درباره مركز

بسمه تعالی
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
با اموال و جان های خود، در راه خدا جهاد نمایید، این برای شما بهتر است اگر بدانید.
(توبه : 41)
چند سالی است كه مركز تحقيقات رايانه‌ای قائمیه موفق به توليد نرم‌افزارهای تلفن همراه، كتاب‌خانه‌های ديجيتالی و عرضه آن به صورت رایگان شده است. اين مركز كاملا مردمی بوده و با هدايا و نذورات و موقوفات و تخصيص سهم مبارك امام عليه السلام پشتيباني مي‌شود. براي خدمت رسانی بيشتر شما هم می توانيد در هر كجا كه هستيد به جمع افراد خیرانديش مركز بپيونديد.
آیا می‌دانید هر پولی لایق خرج شدن در راه اهلبیت علیهم السلام نیست؟
و هر شخصی این توفیق را نخواهد داشت؟
به شما تبریک میگوییم.
شماره کارت :
6104-3388-0008-7732
شماره حساب بانک ملت :
9586839652
شماره حساب شبا :
IR390120020000009586839652
به نام : ( موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه)
مبالغ هدیه خود را واریز نمایید.
آدرس دفتر مرکزی:
اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109