ندا به نساء بهايي

مشخصات كتاب

برگرفته از:
سايت بهائي پژوهي

ندا به نساء بهايي

يكي از اصول دوازدهگانه آئين بهائي، اصل «تساوي حقوق رجال و نساء» است. يكي از پژوهشگران به راستي آزمائي اين تعليم در ميان متون معتبر بهائي پرداخته و معتقد است در مورد تساوي حقوق زنان و مردان، تناقضات غير قابل انكاري هم در كردار و گفتار رهبران و هم در متون موجود بهائي وجود دارد كه اين تعليم را با چالش روبرو مي سازد. ذيلا مقاله فوق الذكر را ملاحظه خواهيد فرمود: نداء به نساء بهائي: رجال اقدمند و اقوي! خانمهاي بهائي! يكي از اصول دوازدهگانه آئين بهائي، اصل تساوي حقوق رجال و نساء است. با اين وجود تناقضات غير قابل انكاري در كردار و گفتار رهبران بهائي در رابطه با مسئله تساوي حقوق رجال و نساء وجود دارد كه به اذعان جناب شوقي افندي توجيهي براي آن نمي‌توان ارائه داد. [1] . براي تبيين مسئله و اثبات ادعاي وجود نابرابري حقوق رجال و نساء در آئيين بهائي مطالبي چند در اين زمينه تقديم مي‌گردد: 1- هيچكدام از رهبران بهائي از نسوان نبوده و بنا به نصوص بهائي نسوان حق عضويت در بيت العدل اعظم الهي را ندارند. اين مسئله كه عليرغم تأكيد آموزه‌هاي بهائي بر تساوي حقوق رجال و نساء هيچكدام از رهبران روحاني عالي‌رتبه اين آئين از زنان نبوده است؛ بسيار بحث‌انگيز است. اين مسئله از همان ابتداي پيدايش آئين بهائي مطرح بوده و سؤالاتي را در ذهن پيروان اين آئين بويژه پيروان مؤنث اين آئين مطرح كرده است به عنوان نمونه در كتاب گلزار تعاليم بهائي آمده است: «سؤال خانمي بحضور مبارك عرض شد كه گفته بود تا حال از جانب خدا زني مبعوث نشده و همه مظاهر الهيه رجال بوده اند. فرمودند: «هر چند نساء با رجال در استعداد و قواء شريكند ولي شبهه اي نيست كه رجال اقدمند و اقوي حتي در حيوانات مانند كبوتران و گنجشگان و طاووسان و امثال آنان هم اين امتياز مشهود.» [2] . در اينجا مشاهده مي‌شود كه به صراحت جناب ميرزا حسينعلي نوري بيان مي‌كند كه رجال بطور ذاتي نسبت به زنان برتري دارند چه كه مي‌فرمايند: «شبهه اي نيست كه رجال اقدمند و اقوي» و در توجيه اين برتري ذاتي مثالي از عالم حيوانات ارائه مي‌كنند كه چون در عالم حيواناتي چون كبوتران و گنجشگان و طاووسان و امثال آنان هم اين امتياز مشهود است لذا به همين دليل مي‌توان نتيجه گرفت كه در عالم انساني نيز شرايط به همين نحو بايد باشد. خانمهاي بهائي! وقتي رهبر شما رجال را بطور ذاتي اقدم و اقوي از نساء مي‌داند چگونه مي‌توان پذيرفت كه ايشان واقعا به مسئله تساوي حقوق رجال و نساء معتقد بوده‌اند؟ آيا اينكه ايشان مي‌فرمايند: «شبهه اي نيست كه رجال اقدمند و اقوي» مصداق بارز تبعيض جنسي با ديدگاه مردانه نيست؟ آيا وقتي رهبري چنين ديدي نسبت به جنس مؤنث دارد مي‌توان توقع داشت كه احكامي كه وضع مي‌كند براساس تساوي حقوق رجال و نساء باشد؟ از اين ديدگاه تبعيض آميز كه بگذريم به ديدگاه تحقيرآميز و توهين‌آميز موجود در فرمايشات رهبران بهائي نسبت به جنس مؤنث مي‌رسيم. همانطور كه در اين فرمايش اخير جناب ميرزا حسينعلي نوري مشاهده شد براي تبيين حقوق نساء مثالي از عالم حيوانات آورده شده بود. جناب عبدالبهاء «عباس افندي» نيز براي تبيين حقوق نساء همچون پدر، به عالم حيوانات توجه دارند. آنجا كه مي‌فرمايند: «همينطور در عالم حيوان نظر ميكنيم جميع ذكور و انثي است امتيازي در ميان نيست در جميع مراتب مساويند و در جميع وظائف حيواني شريكند ولي چون نظر در عالم انسان ميكنيم مي بينيم تفاوتست» [3] . مشخص است كه رهبران بهائي براي تبيين حقوق نساء در آئين بهائي به عالم حيوانات رجوع كرده‌اند اگرچه به جمعبندي واحدي در اين زمينه نرسيده‌اند جناب ميرزا در عالم حيوانات ميان جنس نر و ماده تفاوت و امتياز مشاهده كرده است اما جناب عبدالبهاء «عباس افندي» تساوي در جميع مراتب. به هر حال، آنچه اهميت دارد اين است كه رهبران آئين بهائي براساس مشاهدات خود از عالم حيواني سعي در تبيين حقوق نساء كرده‌اند. براين اساس مشخص مي‌شود كه جايگاه زن در آئين بهائي چه جايگاهي است: جايگاهي همچون گنجشك، سگ، كوسه و امثال آن. بسيار مايه‌ي تأسف است كه كساني كه مدعي ارزش نهادن به مقام زن هستند تا اين حد او را نازل كرده‌اند كه براي تبيين حقوقش آن را با حيوانات مقايسه مي‌كنند. علاوه بر اينكه در آئين بهائي هيچكدام از نسوان نبوده‌اند شاهد آن هستيم كه زنان حق انتخاب شدن براي عضويت در بيت العدل اعظم الهي كه عاليترين مرجع تصميمگيري در شرايط فعلي بهائيت است را ندارند. نكته جالب در اين زمينه اين است كه مسئله تحريم عضويت زنان در بيت العدل و تناقض آن با اصل تساوي حقوق رجال و نساء بگونه‌اي است كه جناب شوقي افندي در اين باره اذعان داشته‌اند: «از آنجا كه جناب عباس افندي فرموده اند حكمت اين موضوع در آينده ظاهر خواهد شد، ما با اطمينان به صحت مطلب بايد آن را قبول كنيم ولي نمي توانيم براي فرونشاندن اعتراضات حاميان نهضت زنان توجيهي ارائه دهيم.» [4] . مسئله تحريم عضويت زنان در بيت العدل اعظم الهي عليرغم اصل اساسي تساوي حقوق رجال و نساء در آئين بهائي شاهد ديگري است بر اينكه اين آئين به آن اصل اعتقاد نظري و عملي ندارد و بوضوح وجود ديدگاه مردسالارانه را در آموزه‌هاي بهائي نشان مي‌دهد مع الوصف رهبران بهائي اصرار دارند: «نساء و رجال كل در حقوق مساوي به هيچ وجه امتيازي در ميان نيست.» [5] . خانمهاي بهائي! اين چه تساوي ميان حقوق رجال و نساء است كه نساء حق عضويت در مهمترين مجمع روحاني بهائي را نداشته باشند لكن رجال چنين حقي را داشته باشند؟ آيا داشتن حق عضويت و ممنوعيت عضويت در بيت العدل به معني تساوي حقوق رجال و نساء است؟ آيا اين هم از مصاديق ممتاز بودن مردان در آئين بهائي نسبت به نسوان نيست؟

پاورقي

[1] 15 جولاي 1947.
[2] گلزار تعاليم بهائي، ص:288.
[3] خطابات حضرت عبدالبهاء جلد1، ص:163.
[4] 15 جولاي 1947.
[5] گلزار تعاليم بهائي، ص:283.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».