امام حسین (ع) اصلاح طلب بزرگ

مشخصات کتاب

نوع: مقاله

پدیدآور: سلمانی کیاسری، محمد1346-

عنوان و شرح مسئولیت: امام حسین (ع) اصلاح طلب بزرگ [منبع الکترونیکی] / محمد سلمانی کیاسری

توصیف ظاهری: 1 متن الکترونیکی: بایگانی HTML؛ داده های الکترونیکی (5 بایگانی: 26.8KB)

موضوع: حسین بن علی (ع)، امام سوم

مقدمه

واژه اصلاحات مفهومی گسترده دارد، هنگام تعریف این واژه می توان از آن توصیف میزان اصلاحات و مقصد و مقصود را فهمید.امام حسین ع) مخالفت خود با حکومت یزید و خروج از مدینه را گام اصلاحی نامید و عملاً اصلاحات در جامعه دینی را آغاز نمود. در این جا به چند نکته باید توجه شود:ابتدا باید دانست که اصلاحات در برابر افساد (تخریب انحراف و کج روی است وبرای اصلاح جامعه ای چند چیز ضروری است فهم دقیق از انحراف و چگونگی برخورد با آن و سپس معیار و محور و هم چنین ابزار اصلاحات امام حسین ع) در عصر خود از دانش بسیار بالایی در تشخیص انحراف و کج روی در حکومت و جامعه برخوردار بود. اگر به ابعاد (بیان امام در مسائل حکومت (جامعه و روحیات مردم آن زمان توجه شود، کوچک ترین نقصی در فهم امام از جامعه شناسی (مردم شناسی دین شناسی و حکومت نمی توان یافت امام این فهم دقیق (حرکت اصلاحی را آغاز نمود که ابزار آن امر به معروف و نهی از منکر، طریقه و روش اش سنت پیامبر(ص) و علی ع) و لازمه اش پایداری و استقامت و شهادت است «انما خرجت لطلب الاصلاح فی امه جدی ارید الی امر بالمعروف و نهی المنکر و اسیر بسیره جدی و ابی علی بن ابیطالب ع)».

امام حسین اصلاح طلب بزرگ

بررسی قیام و نهضت امام حسین ع) از زوایای مختلف امری است ممکن و لازم همان طور این که تاکنون بسیاری از نویسندگان و گویندگان بدان پرداخته اند. یکی از ارکان نهضت امام حسین ع) _ همان گونه که در گفتار و روش آن امام

همام می باشد _ اصلاح طلبی در جامعه دینی است بررسی واژه اصلاح طلبی در نهضت امام حسین ع) ازآن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از افراد امروز با شعار اصلاح طلبی با انگیزه ها و سلیقه های شخصی و گروهی در صدد بهره برداری از آن برای رواج نوعی تسامح و تساهل و به فراموشی سپردن ارزش ها به ویژه ارزش های حاکم بر نهضت بزرگ اصلاح طلب کربلا می باشند. اینک به و اختصار چگونگی اصلاح طلبی در نهضت امام حسین ع) را بررسی می کنیم

اصلاح طلبی

واژه اصلاح طلبی بیشتر در جایی بکار گرفته می شد که انسان انحراف و کج روی و خلاف مصالح مردم را در جامعه ببیند و براساس مسئولیت و نیاز، به تبیین اصلاحات و اقدام عملی مبادرت ورزد.اساس کار در امر اصلاح طلبی ریشه های فکری و باورهای اعتقادی است لذا اصلاح طلبی در هر جامعه ای متوجه گرایش اصلاح طلبان می باشد که چرا و چگونه و باکدام ابزار به اصلاح طلبی اقدام می کنند؟

اصلاح طلبی سرآغاز نهضت امام حسین

امام حسین (ع) پس از امتناع از بیعت با حکومت یزید بن معاویه و اعتراض به حکومت وی عزم به خروج از مدینه نمود. قبل از خروج وصیتی نوشت و به برادرش محمد حنفیه سپرد. وصیت نامه امام حسین (ع) حاوی نکته های بسیار عمیق و با ارزشی است که بندبند آن حقیقت نهضت امام حسین ع) را روشن می سازد.امام حسین (ع) در این وصیت نامه با نفی هرگونه خودخواهی خوش گذرانی فساد و تباهی و ستمگری _ برای خروج از مدینه و مخالفت با بیعت و حکومت یزید _ انگیزه اولیه اش را چنین می فرماید:«انّما خرجت ُ لطلب الاصلاح فی امه جدی ..». خروج من فقط برای اصلاح طلبی در امور امت جدم پیامبر (ص) است .با این بیان به خوبی روشن می شود:1_ خروج امام برای فرار از بیعت نبوده است 2_ خروج امام صرفاً به منزله عدم بیعت و اعتراض به دستگاه خلافت یزید نبوده است 3_ امام مفسده ای را در جامعه اسلامی احساس نمود و براساس آن در صدد اصلاح آن بر آمد و لذا برای جلوگیری و مقابله با انحراف و مفسده در جامعه دینی راه خروج و حرکت از مدینه را در پیش گرفت 4_ خط و

مشی امام حسین (ع) همان سیره پیامبراکرم (ص) و روش پدر بزرگوارش علی بن ابی طالب بوده است بسی روشن است که حرکت امام حسین (ع) در امتداد خط اصلاح طلبی در فرمان پیامبراکرم ص) و علی ابن ابی طالب بوده است

شعار مهم اصلاح طلبی امام حسین

امام حسین ع) در حرکت خود به دو نکته مهم اشاره فرمود:1_ «اُرِیدُ اَن ْ آمرِ بِالمَعْرُوف وَ انهی عَن ِ المنکر؛ می خواهم برای اصلاح جامعه امر به معروف و نهی از منکر نمایم .2_ «و اسیر بسیره جدّی و ابی علی ابن ابیطالب به سبک و روش جدم پیامبراکرم ص) و پدرم علی ع) عمل می کنم تأکید بر سیره پیامبر(ص) تضمین کننده سلامت راه و برخورد با کسانی بود که تحت عنوان دین از حقیقت دین فاصله و در ضلالت مهلک تحریف و بدعت قرار گرفته بودند.عنصر امر به معروف و نهی از منکر نیز به دو رکن مهم جامعه توجه داشت 1_ حکومت 2_ مردم و افراد جامعه آن زمان در حقیقت طرح امر به معروف و نهی از منکر امام جنبه اجتماعی و حکومتی داشت گرچه در برخورد با افراد مطرح آن زمان حقایقی از دین و جامعه را بیان می فرمود.اما اگر به زوایای سخن و کلام امام ع) خوب توجه شود، در می یابیم که انگیزه امام (ع) اصلاح امور جامعه و حکومت بوده است امام حسین (ع) درصدد دعوت به معروف یعنی دعوت به دین خدا و پذیرش حاکم عادل و امام مسلمین بود. معروف فراموش شده در آن زمان امامت بحق مسلمین بوده و امام (ع) بارها افراد جامعه را به همراهی و توجه به خود

دعوت نمود، اما مردم با کج فهمی از پذیرش و درک دعوت به حق سرباز زدند و گران بهاترین معروف الهی را در مسیر حق تنها و بی یاور گذاشتند.

جایگاه مردم برای اصلاح حکومت

امام حسین (ع) خلافت آل ابی سفیان را باطل و از سوی دیگر، جهل سکوت و همراهی مردم را عامل مهم این معضل اجتماعی می دانست و دلیل این انحراف را بی توجهی عناصر جامعه به توصیه پیامبراکرم ص) می دانست امام حسین (ع) می فرماید:«وَ لَقَدْ سَمِعْت ُ جدی رسول الله یَقُول ُ: اَلْخِلافَه ُ محرمه ٌ علی آل ابی سفیان فَاذارایتُم ْ معاویه علی منبری فَابْقَرُه ُ بَطْنَه ُ و قد راه ُ اَهْل المدینه علی المنبر فَلَم ْ یبقروا فابتلاهم الله بیزید الفاسق من از جدم رسول الله شنیدم که فرمود: خلافت بر خاندان ابوسفیان حرام است و اگر روزی معاویه را بر بالای منبر من دیدید، شکمش را بدرید[او را بکشید].و مردم مدینه او را بر منبر پیامبر (ص) دیدند، و او را نکشتند. پس خداوند مردم رابه یزید فاسق گرفتار نمود».جامعه شناسی امام حسین (ع) بسیار دقیق و روشن است لذا نقش مردم را در دوره کار آمدن یزید با ادله بیان می کند. امام حسین (ع) برای نهی مردم از پذیرش حکومت یزید می فرماید:«ایُّها الناس ُ اِن َّ رسول الله (ص) قال من رای سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله ناکثاًعهده ُ مُخالفاً لِسُنه رسول الله یعمل ُ فی عبادالله بالاثم و العدوان فَلَم ْ یغیر بفعل و لا قول کان حقاً علی الله ان یُدْخِلَه ُ مَدْخَلَه مردم پیامبر (ص) خدا فرمود: هر مسلمانی با سلطان زورگویی مواجه گردد که حرام خدا را حلال نموده و پیمان الهی را درهم می شکند و باسنت پیامبر مخالفت می کند و در میان بندگان خدا

گناه و دشمنی را در پیش می گیرد.ولی او در برابر چنین سلطانی با عمل و گفتار خود مخالفت ننماید خداوند آن شخص را به محل همان طاغی در آتش جهنم داخل می کند».

انگیزه های قیام اصلاح طلبانه امام حسین

حکومت

اشاره

خلافت معاویه فساد و تباهی و ظلم و جور را در جامعه گسترش داد و از سویی موجب تحریف و واژگون شدن حقایق دین در جامعه گردید. به گونه ای که وی به عنوان جانشین و وصی پیامبر(ص) بر کرسی خلافت تکیه زد و هزاران منبر برای سب علی بن ابی طالب به وجود آورد. عمق فاجعه را کسی جز حسین بن علی پس از هلاکت معاویه درک نکرد. حکومت مورثی یزید که مورد اعتراض بعضی از شیوخ و بزرگان آن زمان بود،گویای حقیقت پنهان فاجعه نبود. امام حسین ع) پس از شنیدن طرح خلافت یزید فرمود:«و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید؛ دیگر باید فاتحه اسلام را خواند چرا که مسلمانان به فرمانروایی مثل یزید گرفتار شدند».امام ع) سپردن خلافت را به شخصی مثل یزید بزرگ ترین مصیبت جامعه اسلامی می داند. امام ع) با ژرف اندیشی و عمق نگری بلای اسلام را در جامعه دینی حاکمیت فرد ظالم و فاسقی مثل یزید می داند. امام ع) در معرفی یزید می فرماید:«یزیدُ رَجُل ٌ شارب ُ الخمر و قاتل ُ النفس المحترمه معلن ٌ بالفسق یزید مردی است شراب خوار که دستش به خون افراد بی گناه آلوده است او علناً مرتکب فسق و فجور می شود».خلافت در آن عصر رهبری جامعه اسلامی و به تعبیری جانشینی پیامبر(ص) را در اذهان به همراه داشت امام حسین (ع) دین و خلافت و امامت و رهبری بر جامعه اسلامی را

دست خوش ِ هوسرانی و ظلم و جور می دید، لذا لحظه ای نه از مخالفت و عدم بیعت کوتاه آمد و نه از آگاه کردن افکار عمومی و مبارزه حق طلبانه دست برداشت امام حسین (ع) وضعیت حکومت و طریقه خلافت را غیر قابل تحمل می داند، د رمنزل بیضه می فرماید:«الا هؤلاءِ قَدْ لَزَمُوا طاعه َ الشیطان و ترکوا طاعه الرحمن و اظهروا الفساد وعطلوا الحدود و استاثروا بالفی ء و الحلُّوا حرام الله و حرَّموا حلاله و انا احق ُّ ممن غیره مردم آگاه باشید اینان بنی امیه اطاعت خدا راترک و پیروی از شیطان را در پیش گرفتند، فساد را ترویج و حدود الهی را تعطیل نموده و فی ء را[که مختص به خاندان پیامبر (ص) است به خود اختصاص دادند حلال خدا را حرام و اوامر و نواهی الهی را تغییردادند و من به رهبری جامعه مسلمانان از این مفسدان که دین جدم را تغییر دادندشایسته ترم .

نکته مهم

امام حسین (ع) علاوه بر بیان مفاسد حکومت آل ابی سفیان و عدم استحقاق رهبری آن ها به طرح جای گاه و شایستگی خود برای اصلاح امور اشاره می کند و مردم را برای پذیرش حکومت و رهبری عادل دعوت می نماید. برای اثبات این مدعا، به چند نمونه اشاره می شود:1_ در آغاز نفی بیعت یزید ضمن سخنانی به فرماندار مدینه می فرماید: «ایُّنا احق ُّبالخلافه و البیعه .2_ در منزل «شراف ضمن یک سخنرانی می فرماید: «و نحن اهل البیت محمدٍ اولی بولایه هذا الامر؛ و ما اهل بیت پیامبر (ص) به ولایت و رهبری مردم شایسته تر ازاین ها می باشیم .3_ در نامه به مردم کوفه می فرماید: «یُخْبِرُنی باجتماعکُم ْ علی نصرنا و الطلب بحقنا؛ خبر اجتماع و هماهنگی شما را

که برای نصرت و یاری ما خاندان و مطالبه حق ما بود دریافت نمودم 4_ در پاسخ نامه مردم کوفه می فرماید: «فلعمری مالامام ُ الاّ العامل ُ بالکتاب والاخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس ُ نسفه ُ علی ذات الله؛ سوگند به جانم امام و رهبر کسی که به کتاب خدا عمل نموده و راه قسط را در پیش گرفته و از حق پیروی و وجود خود را وقف فرمان الهی نماید».5_ در نامه ای به مردم بصره می فرماید: «وَ نَحْن ُ نعلم انّا احق بذلک الحق المستحق علینا ممن تولاه و ما با علم و آگاهی بر شایستگی خویش نسبت به این افراد برای پرهیز از اختلاف رضایت دادیم .6_ «و کُنّا اهله ُ و اولیائه ُ و اوصیائه ُ و ورثتَه ُ و احق الناس بمقامه فی الناس فاستأثر علینا قومنا بذلک و ما خاندان اولیا اوصیا و وارثان وی و شایسته ترین افراد به مقام او از میان امت بودیم ولی گروهی این حق را از ما گرفتند...».آن چه به روشنی از این عباراتها می توان فهمید، این است که خلاف آل ابی سفیان غاصبانه و ناحق است امام و رهبر باید، عادل و براساس کتاب و سنت عمل نماید. خلافت و رهبری حق مسلم خاندان عصمت و طهارت و امام حسین (ع) شایسته ترین و جامع ترین فرد برای رهبری و امامت مسلمانان بوده است

عزت خواهی و نفی ذلت و روح حماسی در حرکت اصلاح طلبانه امام حسین

لحظه ای سکوت کوتاهی مسامحه و سازش در نهضت امام حسین ع) به چشم نمی خورد، بلکه سراسر حرکت امام حسین ع)، در آرمان خواهی نفی ذلت روح حماسی و شجاعت و مبارزه متبلور است 1_ امام در ابتدای امر فرمود:«و مثلی لا یبایع مثله

فردی مثل من با فردی مثل یزید، هرگز بیعت نمی کند.2_ در مدینه خطاب به برادرش محمد حنفیه فرمود:اگر در این دنیا هیچ پناهگاه و ملجأ و مأوایی برای من نباشد، باز هم با یزید بیعت نخواهم کرد.3_ در پاسخ عمر اطراف می فرماید: به خدا قسم من هیچ گاه زیر بار ذلت نخواهم رفت 4_ در روز ورود به صحرای کربلا فرمود: «انّی لا اری الموت الا السعاده و الحیات مع الظالمین الا برما».5_ در پاسخ نامه ابن زیاد، آن را به زمین انداخت و فرمود: این نامه در نزد ما پاسخی ندارد، چرا که عذاب خداوند بر وی ثابت گردیده است 6_ امام حسین ع) در روز عاشورا در برابر لشکر یزید و به دنبال درخواست «قیس ابن اشعث برای بیعت با یزید فرمود: نه به خدا سوگند! نه دست ذلت در دست آنان می گذارم و نه مانند بردگان از صحنه جنگ و از برابر دشمن فرار می کنم 7_ امام حسین ع) در برابر لشکر ابن زیاد می فرماید: آگاه باشید! این فرومایه (ابن زیاد) فرزند فرومایه مرا در بین دو راهی شمشیر و ذلت قرار داه است هیهات منا الذله 8_ پس از کشته شدن گروهی از یاران فرمود: به خدا سوگند! من به هیچ یک ازخواسته های این ها جواب مثبت نخواهم داد، تا در حالی که به خون خویش خضاب شده ام به دیدار خدایم نائل گردم

اصلاح طلبی در این عصر

گرچه فضای عمومی و اجتماعی عصر ما با زمان امام حسین ع) تفاوت دارد. اما،امام حسین ع) آموزگار بزرگ آزادی خواهان در هر زمانه ای است باید دید مدعی اصلاح طلبی در این زمان

بر اساس کدام معیار و اندیشه و سلیقه ای اصلاح طلب است آیا عنصر فعال نهضت حسینی یعنی امر به معروف و نهی از منکر در این دیدگاه جای گاهی دارد؟ آیا کتاب و سنت سبک و روش اصلاح طلبان را هدایت می کند؟ یا حرکت آنان برخواسته از تفکرها و تمایل های شخصی و گروهی است آیا عزت خواهی و آرمان خواهی و توجه به بعد معنوی جامعه از اصول فکری اصلاح طلبان است آیا پایداری و مقاومت و نفی حرکت های ذلت پذیری جزء اهداف و برنامه های مدعیان اصلاح طلبی است و آیا تفکر شهادت طلبی در اندیشه و افکار آنان جایی دارد یا خیر؟با پاسخ به این سؤال ها، هم سویی و عدم هم سویی هر مدعی اصلاح طلبی باحرکت جامع و اصلاح طلبانه امام حسین روشن و هویدا خواهد شد. امام حسین ع) متعلق به همه اعصار، و در همه زمان ها زنده و آموزگار بزرگ همه انسان های اصلاح طلب با محوریت کتاب و سنت و سیره ائمه است

جامعه

افراد هر جامعه در مسایل فکری و فرهنگی و اجتماعی خود سهم به سزایی دارند.گرایش موجود در هر جامعه ای _ علاوه بر نقش حکومت _ برخاسته از روحیات و خواسته های فکری آن جامعه است امام حسین (ع) بخش مهمی از سخنانش را متوجه باورها و اندیشه های کج و مرده عصر خود نمود و به مردم که ظاهراً مسلمان و پیرو پیامبر (ص) بودند، سخت هشدار و انذار می داد.امام حسین (ع) در نامه ای به مردم بصره می فرماید:«فان السنه قد امیتت و البدعه قد احییت سنت و روش پیامبر (ص) از میان رفته بدعت جای آن

را گرفته و احیا شده است در واقع امام (ع) به مردمی که ادعای پیروی از پیامبر(ص) را دارند هشدار می دهد که روش پیامبر را به فراموشی سپرده اید و بدعت را جای آن قرار داده اید. امام حسین ع) پس از ورود به صحرای کربلا خطبه ای می خواند که تمام حقیقت جامعه آن زمان را به تصویر می کشد و روحیات آن مردم را با دید وسیع و جامعه شناختی اش بیان می کند و تازیانه کلامش را براندیشه مرده و جامد آن روزگار، فرود می آورد. با جان دل بشنوید.می فرماید: اما بعد، پیشامد ما همین است که می بینید، اوضاع زمان به طور جدی دگرگون گردیده زشتی ها آشکار و نیکی ها و فضیلت ها از محیط ما رخت بر بسته است از فضایل انسانی چیزی باقی نمانده مگر اندکی مانند قطرات ته مانده ظرف آب مردم در زندگی ننگین و ذلّت باری به سر می برند. که نه به حق عمل و نه از باطل روگردانی می شود.شایسته است در چنین محیط ننگین شخص با ایمان و با فضیلت فداکاری کند و به دیدار پروردگارش بشتابد. من در چنین محیط ذلت باری مرگ را جز سعادت و خوش بختی و زندگی با این ستمگران را چیزی جز رنج و نکبت نمی دانم امام ع) به سخنانش چنین ادامه داد: این مردم برده های دنیایند و دین لقلقه زبانشان است حمایت و پشتیبانی شان از دین تا آن جاست که زندگی شان در رفاه است و آن گاه که در بوته امتحان قرار گیرند، دین داران کم خواهند بود.

درباره مركز

بسمه تعالی
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
آیا کسانى که مى‏دانند و کسانى که نمى‏دانند یکسانند ؟
سوره زمر/ 9

مقدمه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، از سال 1385 هـ .ش تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن فقیه امامی (قدس سره الشریف)، با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.

مرامنامه:
موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی، و با توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب الوصول، و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی، سیاسی، قومی و فردی، بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت آثار تولید شده و انتشار یافته از سوی تمامی مراکز شیعه» تلاش می نماید تا مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین، و مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد.

اهداف:
1.بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام)
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی
3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های همراه ، تبلت ها، رایانه ها و ...
4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو
5.گسترش فرهنگ عمومی مطالعه
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مؤلفین برای دیجیتالی نمودن آثار خود.

سیاست ها:
1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی
2.ارتباط با مراکز هم سو
3.پرهیز از موازی کاری
4.صرفا ارائه محتوای علمی
5.ذکر منابع نشر
بدیهی است مسئولیت تمامی آثار به عهده ی نویسنده ی آن می باشد .

فعالیت های موسسه :
1.چاپ و نشر کتاب، جزوه و ماهنامه
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی، پانوراما در اماکن مذهبی، گردشگری و...
4.تولید انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به آدرس: www.ghaemiyeh.com
6.تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و...
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی
8.طراحی سیستم های حسابداری، رسانه ساز، موبایل ساز، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک، SMS و...
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی)
10.برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی)
11. تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه، تبلت، تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی:
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه :
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS
به سه زبان فارسی ، عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت موسسه به صورت رایگان .
درپایان :
از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان ها، نهادها، انتشارات، موسسات، مؤلفین و همه بزرگوارانی که ما را در دستیابی به این هدف یاری نموده و یا دیتا های خود را در اختیار ما قرار دادند تقدیر و تشکر می نماییم.

آدرس دفتر مرکزی:

اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاج محمد جعفر آباده ای - کوچه شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول
وب سایت: www.ghbook.ir
ایمیل: Info@ghbook.ir
تلفن دفتر مرکزی: 03134490125
دفتر تهران: 88318722 ـ 021
بازرگانی و فروش: 09132000109
امور کاربران: 09132000109