وسيلة الخادم الي المخدوم: در شرح صلوات چهارده معصوم(ع)قسمت مربوط به امام جواد (ع)

مشخصات كتاب

‏سرشناسه : فضل‌الله‌بن روزبهان، ۸۶۰؟ - ۹۲۵؟ق
‏عنوان قراردادي : [وسيله الخادم الي المخدوم]
‏عنوان و نام پديدآور : وسيله الخادم الي المخدوم: در شرح صلوات چهارده معصوم(ع)/ فضل‌الله‌بن روزبهان خنجي‌اصفهاني؛ به‌كوشش رسول جعفريان
‏وضعيت ويراست : [ويرايش ۲؟]
‏مشخصات نشر : قم: موسسه انصاريان، ۱۳۷۵.
‏مشخصات ظاهري : ص ۳۱۵
‏شابك : بها:۶۵۰۰ريال ؛ بها:۶۵۰۰ريال
‏وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
‏يادداشت : كتابنامه به‌صورت زيرنويس
‏عنوان ديگر : در شرح صلوات چهارده معصوم(ع)
‏موضوع : صلوات
‏شناسه افزوده : جعفريان، رسول، ۱۳۴۳ - ، مصحح
‏رده بندي كنگره : BP۲۶۶/ف‌۵۶و۵ ۱۳۷۵
‏رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷
‏شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۶-۸۷۷

در صلوات بر امام جواد

اللهم و صل و سلم علي الامام التاسع و درود و صلوات ده، و سلام فرست بر امام نهم. از اين جا شروع است در صلوات بر حضرت امام محمد تقي جواد عليه‌السلام كه امام نهم است. و او بعد از پدر خود حضرت امام رضا عليه‌السلام امام شد به نص از قبل پدر خود؛ و هيچ نزاعي ميان ما اماميه نيست در آن كه او بعد از علي بن موسي عليه‌السلام امام به حق است. و هنگامي كه پدرش وفات فرمود در طوس، او طفل بود. مأمون - عليه اللعنه - بعد از وفات پدر او را همراه خود به بغداد آورد. و آن حضرت در بغداد ساكن بود و آن جا وفات كرد. الأواب السجاد، الفائق في الجود علي الأجواد آن حضرت بازگردنده است به خداي تعالي در هر امري از امور، و بسيار سجده كننده است نزد حق تعالي. و اين اشارت است به كثرت عبادت آن حضرت، چنان چه روايت كرده‌اند كه بعد از امام زين‌العابدين از ائمه، هيچ كس به كثرت عبادات آن حضرت نبوده و آن حضرت فايق و غالب است در بخشش بر همه بخشندگان. و اين اشارت است به كثرت عطاي [ صفحه 250] او؛ چنان چه روايت كرده‌اند كه آن حضرت در عطا و بخشش سرآمد روزگار بود تا به غايتي كه او را جواد لقب كرده‌اند. بحر از عطاي او قطره و باران از كرم او بهره داشت. پناه ضعيفان بود در وقت حاجات و ملاذ سائلان در عطيات. مانح العطايا و الأوفاد لعامة العباد آن حضرت بخشنده عطيه‌ها و بخششها است، از براي عامه بندگان خداي تعالي. و اين اشارت است به عموم عطاي آن حضرت، چنان چه روايت كرده‌اند كه هرگز آستانه‌ي آن حضرت از سائلان و حاجت خواهان خالي نبودي؛ و آن حضرت بر روي عامه‌ي خلايق ابواب عطا و كرم بر گشودي و هيچ آفريده از درگاه احسان او محروم بازنگشتي و از عرب و عجم مردمان بر كنار خوان او آمدندي. ماحي الغواية و العناد، قامع أرباب البغي و الفساد آن حضرت محو كننده‌ي گمراهي و عناد است و بركننده خداوندان ظلم و فساد است. و اين اشارت است بدان كه آن حضرت ارباب بغي و فساد و اصحاب غوايت و عناد را به حجت‌هاي واضحه و براهين ساطعه قلع و قمع مي‌فرموده. روايت كرده‌اند كه چون مأمون خليفه، آن حضرت را داماد خود ساخت، هميشه آن حضرت را در مجلس خود حاضر ساختي و طوايف ارباب مذاهب مختلفه كه در مجلس مأمون حاضر شدندي، و در حقايق اعتقادات و مشكلات علوم بحث كردندي، آن حضرت ايشان را الزام كردي و حجت‌هاي ايشان را قلع و قمع كردي و جميع طوايف از آن حضرت استفاده كردندي و در حجت و برهان بر همه فايق آمدي مأمون در تعظيم و توقير آن حضرت دقيقه‌اي فرو گذاشت نكردي. روايت كرده‌اند كه نوبتي دختر مأمون نزد او آمد و از حضرت امام شكايت كرد كه او رعايت خاطر من نمي‌كند و كنيزان را بر من گزيده، مأمون با دختر گفت كه تو راضي نيستي كه من تو را تزويج كردم به بهترين خلايق از روي حسب و نسب؟ و حق تعالي كنيزان را بر او حلال كرده و او را در اختيار ايشان، اختيار است. [1] . [ صفحه 251] صاحب معالم الهداية و الارشاد الي سبل [2] الرشاد آن حضرت صاحب نشانه‌هاي راهنمايي و ارشاد است به راههاي راستي و صلاح. و اين اشارت است بدان كه آن حضرت مردمان را ارشاد به راه حق مي‌فرموده و به جانب مشكلات راه راست مي‌نموده؛ روايت كرده‌اند كه چون مأمون خليفه، آن حضرت را به بغداد آورد مدتي از حال آن حضرت غافل شد به واسطه‌ي اشتغال به مهمات، و آن حضرت طفل بود، نوبتي مأمون سوار بود و به شكار مي‌رفت، حضرت امام محمد تقي عليه‌السلام با جماعتي اطفال بر سر راه مأمون ايستاده بودند. چون موكب مأمون پيدا شد، طفلان همه بگريختند، حضرت امام بر جاي خود بايستاد، و اصلا از محل خود تجاوز نفرمود. مأمون از جلادت آن طفل تعجب كرد؛ پرسيد كه اي پسر! چرا چون طفلان گريختند تو باز ايستادي و هيچ خوف و انديشه نكردي؟ حضرت امام فرمود: راه تنگ نبود كه مركب تو نتواند گذشت و مرا ببايد رفت تا راه تو گشاده گردد و من از عدل تو امنم، زيرا كه مي‌دانم كه بي‌خيانتي جرمي، تو عقوبت نمي‌فرمايي؛ پس چرا از راه دور شوم و از تو بگريزم؟ مأمون گفت: تو پسر كيستي؟ گفت: پسر علي بن موسي‌ام. مأمون بسيار بگريست و در فراق حضرت امام علي عليه‌السلام جزع و اضطراب كرد و گفت: من دانستم كه مثل تو فرزندي رشيد نباشد الا از مثل علي بن موسي الرضا عليه‌السلام. مأمون متوجه شكار شد، چون به صحرا رفت، بازي اشهب داشت، آن باز را جهت شكار مرغ رها كرد. باز در جوف هوا بالا رفت و زمانهاي بسيار، از چشم همه كس غايب شد و بعد از آن بازگشت و مرغي را شكار كرده بود كه تمامي اعضاي او گوشت بود و هيچ پر و بال نداشت و مثل آن مرغي كسي نديده بود، هر چند مأمون از مردم تفحص كرد كه حقيقت حال اين مرغ باز گويند هيچ كس را از حقيقت حال آن مرغ آگاهي نبود؛ مأمون از شكار بازگشت؛ حضرت امام محمدتقي در همان موضع ايستاده بود؛ مأمون گفت: اي پسر رضا! حقيقت حال اين مرغ چيست؟ حضرت امام [ صفحه 252] في الحال فرمود. پدران من مرا خبر داده‌اند؛ بدان كه حق تعالي در جوف هوا بحري آفريده همچنان چه در زمين درياها است. و بر آن دريا مرغانند همچنان چه مرغابيان آبهاي زمين. و باز خليفه از خلفا آن را صيد كند تا مردم عجايب قدرت الهي ببينند. و وصي رسول امين از حقيقت آن خبر دهد. مأمون چون اين سخن شنيد گفت: و الله كه تو پسر علي رضايي؛ و وارث علوم و معارف او تويي كه خداي تعالي شما را و اهل‌بيت شما را به علوم و خصايصي مخصوص ساخته كه ديگران از آن بهره ندارند. [3] . پس آن حضرت را همراه به دارالخلافه برد و از مشكلات جميع علوم از آن حضرت سؤالها كرد و آن حضرت با وجود صغر سن از جميع آن علوم جوابها داد و هر چه استكشاف كردند از عهده‌ي آن بيرون آمد و از ديگر علوم غيبيه امور غريبه، ايشان را آگاه گردانيد. و مأمون و ساير خلايق دانستند كه آن حضرت وصي پدر خود است. پس مأمون مجلسي عظيم ترتيب كرد و مردمان را جمع گردانيد و دختر خود را در نكاح آن حضرت در آورد؛ و گفته‌اند در دارالخلافه جشني بدان آراستگي ترتيب نكرده‌اند. و از جمله در مجلس عقد نكاح، جهت عطر مجلسي طشتي [4] به غايت بزرگ از نقره و به طلا اندوده و مرصع ساخته مالامال از عبير و ساير طيب‌ها حاضر گردانيد تا جميع خلايق خود را بدان معطر ساختند و عطر به ذخيره برداشتند و مأمون خود خطبه خواند و دختر خود را به نكاح حضرت امام در آورد و مهر دختر خود را پانصد درهم كرد و همچو مهر حضرت فاطمه عليهاالسلام. [5] . المقتبس من نور علومه [6] الافراد من الابدال و الأوتاد آن حضرت اقتباس كننده است از نور علم‌هاي او يكان يكان از ابدال اولياء و اوتاد عالم. [ صفحه 253] و اين اشارت است بدان چه از خصايص ائمه هدي است كه جميع افراد ابدال و اوتاد عالم كه نظم و حفظ عالم در عهده‌ي ايشان است از ائمه اقتباس علوم و معارف مي‌نمايد و آن حضرت را بدان مزيد اختصاصي هست. چنان چه روايت كرده‌اند، كه اوليا و اوتاد زمان آن حضرت از او در حقايق علوم و معارف استفاضه و استفاده مي‌نموده‌اند. أبي‌جعفر محمد التقي الجواد ابن علي الرضا كنيت آن حضرت ابوجعفر است و آن حضرت را اولاد بود؛ و بزرگتر ايشان علي نقي هادي است كه بعد از آن حضرت، امام بود و مادر آن حضرت ام‌الولد بود و حضرت امام علي نيز از ام‌الولد متولد شد، نه از دختر مأمون. و از القاب آن حضرت يكي جواد است زيرا كه از بسياري جود در زمان خود منفرد بوده و در عطا و كرم. و از جمله القاب آن حضرت تقي است. يعني پرهيزكار و اگر چه تمامي ائمه معصومين در كمال تقوا بوده‌اند فاما آن حضرت بدين وصف عظيم مزيد اشتهاري داشته. ساكن روضة الجنة بأنعم العيش، المقبور عند جده بمقابر قريش آن حضرت ساكن روضه بهشت است به خوشترين عيشي و حياتي و دفن كرده شده است نزد جد خود حضرت امام موسي كاظم عليه‌السلام در مقابر قريش كه مرقد مطهر حضرت امام است. و در سبب وفات آن حضرت خلاف كرده‌اند؛ بعضي بر آنند كه آن حضرت را زهر دادند و همچنين جميع ائمه هدي را شهيد كرده‌اند و از بعضي ائمه روايت كرده‌اند كه او فرمود: ما منا الا قد سم [7] يعني هيچ يك از ما نيست الا آن كه او را زهر داده‌اند. و بعضي برآنند كه آن حضرت به موت خود وفات فرمود. و سن مبارك آن حضرت به چهل نرسيده! ولادت آن حضرت در ماه رمضان بود سنه خمس و تسعين و مائه، در هفدهم ماه شب جمعه بوده. و بعضي گويند در نصف [ صفحه 254] ماه شب جمعه. و بعضي گويند ولادت آن حضرت روز جمعه دهم رجب بوده و وفات آن حضرت در بغداد آخر ذي‌قعده سنه عشرين و مأتين. گويند سن مبارك آن حضرت بيست و پنج سال بود و قبر مبارك آن حضرت ملصق به قبر جد او است امام موسي عليه‌السلام در جانب غربي بغداد و آن روضه‌اي است مشهور و قبه‌اي است متلألي‌ء از بها و نور و جنتي است از نعيم فيض الهي معمور. اللهم صل علي سيدنا محمد و آل سيدنا سيما الامام السجاد محمد تقي الجواد

پاورقي

[1] كشف الغمه، ج 2 ص 358.
[2] در «غ»: سبيل.
[3] المناقب، ابن‌شهر آشوب ج 4 صص 389 - 388؛ كشف الغمه ج 2 ص 342، الفصول المهمه صص 252 - 253؛ درباره‌ي اين خبر و درستي آن مسايل چندي مطرح شده كه استاد علامه سيد جعفر مرتضي بدان پرداخته است؛ نك: الحياة السياسية للامام الجواد عليه‌السلام صص 68 - 75 (بيروت 1985).
[4] در اصل: كشتي.
[5] نك: كشف الغمه، ج 2 صص 355 - 356.
[6] در «غ»: علمه.
[7] بحارالانوار، ج 27 ص 209 (عن الصادق عليه‌السلام: و الله ما منا الا مقتول شهيد)؛ ص 214 (عن الرضا عليه‌السلام ما منا الا مقتول) و نك: ص 217.

درباره مركز تحقيقات رايانه‌اي قائميه اصفهان

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (سوره توبه آیه 41)
با اموال و جانهاى خود، در راه خدا جهاد نماييد؛ اين براى شما بهتر است اگر بدانيد حضرت رضا (عليه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌اى كه امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهاى ما را ياد گيرد و به مردم ياد دهد، زيرا مردم اگر سخنان نيكوى ما را (بى آنكه چيزى از آن كاسته و يا بر آن بيافزايند) بدانند هر آينه از ما پيروى (و طبق آن عمل) مى كنند
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص 159
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الله شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در دلدادگی به اهلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال 1340 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند.
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال 1385 هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه، فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی، فرهنگی و علمی آغاز نموده است.
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی، جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه نشر معارف، سرویس دهی به محققین و طلاب، گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی، در دسترس بودن منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید.
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز :
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب، جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی، پانوراما ، انیمیشن ، بازيهاي رايانه اي و ... اماکن مذهبی، گردشگری و...
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه www.ghaemiyeh.com جهت دانلود رايگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر
ه)تولید محصولات نمایشی، سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی، اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524)
ز)طراحی سيستم هاي حسابداري ، رسانه ساز ، موبايل ساز ، سامانه خودکار و دستی بلوتوث، وب کیوسک ، SMS و...
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام، حوزه های علمیه، دانشگاهها، اماکن مذهبی مانند مسجد جمکران و ...
ط)برگزاری همایش ها، و اجرای طرح مهد، ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائميه اصفهان
تاریخ تأسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026
وب سایت: www.ghaemiyeh.com ایمیل: Info@ghaemiyeh.com فروشگاه اینترنتی: www.eslamshop.com
تلفن 25-2357023- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 88318722 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 2333045(0311)
نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی ، غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست، از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله.
شماره حساب 621060953 ، شماره کارت :6273-5331-3045-1973و شماره حساب شبا : IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان – خيابان مسجد سید
ارزش کار فکری و عقیدتی
الاحتجاج - به سندش، از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما، او را از ما جدا کرده است و از علوم ما که به دستش رسیده، به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند، خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کَرَم کردن، از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت، به عدد هر حرفی که یاد داده است، هزار هزار، کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها، آنچه را که لایق اوست، به آنها ضمیمه کنید».
التفسیر المنسوب إلی الإمام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌رَهانی، یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مؤمنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد، امّا تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینوا، خود را بِدان، نگاه می‌دارد و با حجّت‌های خدای متعال، خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟».
[سپس] فرمود: «حتماً رهاندن این مؤمن بینوا از دست آن ناصبی. بی‌گمان، خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند، گویی همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان، ارشاد کند، گویی همه مردم را زنده کرده است، پیش از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشد».
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از گمراهی به معرفت حق، فرا بخواند و او اجابت کند، اجری مانند آزاد کردن بنده دارد».